l10n: Slovenian update
authorMartin Srebotnjak <miles@filmsi.net>
Tue, 10 Jun 2014 21:59:50 +0000 (17:59 -0400)
committerChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
Tue, 10 Jun 2014 22:31:49 +0000 (18:31 -0400)
Signed-off-by: Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
po/sl.po

index a278759..149b0e0 100644 (file)
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -1208,7 +1208,7 @@ msgstr "Ciljni kodirnik slike"
 #: src/input/decoder.c:693
 #, fuzzy
 msgid "Codec not supported"
-msgstr "Enota slikovnega izhoda"
+msgstr "Vrata odjemalca"
 
 #: src/input/decoder.c:694
 #, fuzzy, c-format
@@ -5743,7 +5743,7 @@ msgstr ""
 #: modules/access/bluray.c:70
 #, fuzzy
 msgid "Region code"
-msgstr "Način prenosa"
+msgstr "Slikovni kodek"
 
 #: modules/access/bluray.c:71
 msgid ""
@@ -11459,9 +11459,8 @@ msgid "PNG video encoder"
 msgstr "PNG odkodirnik slike"
 
 #: modules/codec/qsv.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Enable software mode"
-msgstr "Omogoči način ozadja"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:57
 msgid ""
@@ -11470,9 +11469,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Codec Profile"
-msgstr "Izberi profil"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:63
 msgid ""
@@ -11482,9 +11480,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:67
-#, fuzzy
 msgid "Codec Level"
-msgstr "Podrobnosti kodeka"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:69
 msgid ""
@@ -11505,9 +11502,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:79
-#, fuzzy
 msgid "Group of Picture Reference Distance"
-msgstr "Ime trenutno zagnanega okna"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:81
 msgid ""
@@ -11526,9 +11522,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:90
-#, fuzzy
 msgid "IDR interval"
-msgstr "PCR časovni zamik (ms)"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:92
 msgid ""
@@ -11541,9 +11536,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Rate Control Method"
-msgstr "Hitrost nadzornega medpomnilnika"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:102
 msgid ""
@@ -11552,9 +11546,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:105
-#, fuzzy
 msgid "Quantization parameter"
-msgstr "Delitveni posrednik I"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:106
 msgid ""
@@ -11594,9 +11587,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:122
-#, fuzzy
 msgid "Maximum Bitrate"
-msgstr "Največja bitna hitrost"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:123
 msgid ""
@@ -12425,12 +12417,12 @@ msgstr "USF odkodirnik podnapisov"
 #: modules/codec/substx3g.c:40
 #, fuzzy
 msgid "tx3g subtitles decoder"
-msgstr "Teletekst odkodirnik podnapisov"
+msgstr "DVB odkodirnik podnapisov"
 
 #: modules/codec/substx3g.c:41
 #, fuzzy
 msgid "tx3g subtitles"
-msgstr "DVB podnapisi"
+msgstr "Teletekst podnapisi"
 
 #: modules/codec/svcdsub.c:47
 msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) decoder"
@@ -21865,7 +21857,7 @@ msgstr "Kakovost kodiranja"
 #: modules/hw/vdpau/chroma.c:843
 #, fuzzy
 msgid "High quality scaling level"
-msgstr "Visoka kakovost prevzorčenja zvoka"
+msgstr "Raven kakovosti slike poopravilnega filtra"
 
 #: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131
 #, fuzzy
@@ -25476,7 +25468,7 @@ msgstr "Filter izločevanja RGB dela slike"
 #: modules/video_filter/freeze.c:77
 #, fuzzy
 msgid "Freezing interactive video filter"
-msgstr "Filter razpletanja slike."
+msgstr "Slikovni filter igre sestavljanja"
 
 #: modules/video_filter/freeze.c:78
 msgid "Freeze"
@@ -29017,7 +29009,7 @@ msgstr "Zajemanje videa"
 #: modules/access/avcapture.m:56
 #, fuzzy
 msgid "AVFoundation video capture module."
-msgstr "Ni mogoče odpreti enote odkodiranja."
+msgstr "Enota zvočnega izhoda"
 
 #: modules/access/avcapture.m:288 modules/access/avcapture.m:317
 #, fuzzy
@@ -29267,7 +29259,7 @@ msgstr "Smer zrcaljenja"
 #: modules/stream_out/chromaprint.c:58
 #, fuzzy
 msgid "Default: 90sec"
-msgstr "Privzeto"
+msgstr "Privzeti zapis"
 
 #: modules/stream_out/chromaprint.c:61
 #, fuzzy
@@ -29329,585 +29321,313 @@ msgstr "Predvajalnik VLC - spletni vmesnik"
 msgid "Streaming Output"
 msgstr "Prikaz pretoka"
 
-#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
-#~ msgstr "Nastavite in uporabite želen izhod slikovnega zapisa."
-
-#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
+#~ msgid ""
+#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
+#~ "multicast UDP or RTP."
 #~ msgstr ""
-#~ "Enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
-#~ "predvajalnika VLC."
+#~ "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
+#~ "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
 
 #~ msgid ""
-#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
+#~ "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme "
+#~ "care!"
 #~ msgstr ""
-#~ "Splošne nastavitve kodiranja slikovnih in zvokovnih enot ter kodiranje "
-#~ "podnapisov."
-
-#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
-#~ msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
+#~ "Onemogočiti je mogoče nekatere možnosti pospeševanja CPE. Možnost "
+#~ "uporabljajte skrajno previdno!"
 
-#~ msgid "No suitable decoder module"
-#~ msgstr "Ni primerne enote za  odkodiranje"
+#~ msgid "These settings affect chroma transformation modules."
+#~ msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
 
 #~ msgid ""
-#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
-#~ "there is no way for you to fix this."
+#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
+#~ "example by setting the subtitles type or file name."
 #~ msgstr ""
-#~ "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvokovnega ali slikovnega "
-#~ "zapisa. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
+#~ "Nastavitve odvijalnika podnapisov določajo vedenje, vrsta besedila in "
+#~ "privzete besedilne datoteke."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
-#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
+#~ "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
+#~ "them."
 #~ msgstr ""
-#~ "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote. Lahko dodate več poti, ki "
-#~ "jih zapišete ločeno z \" PATH_SEP \" kot ločilom."
-
-#~ msgid "Album art policy"
-#~ msgstr "Art pravila albuma"
-
-#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
-#~ msgstr "Nastavitev prejemanja art slikovnih dodatkov albuma."
+#~ "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
+#~ "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
 
-#~ msgid "Manual download only"
-#~ msgstr "Prejemanje na zahtevo"
+#~ msgid ""
+#~ "Magnify a part of the video. You can select which part of the image "
+#~ "should be magnified."
+#~ msgstr ""
+#~ "Povečevanje dela slike. Izbrati je mogoče kateri del slike naj bo povečan."
 
-#~ msgid "When track starts playing"
-#~ msgstr "Ob predvajanju sledi"
+#~ msgid "\"Waves\" video distortion effect"
+#~ msgstr "\"Waves\" učinek popačenja slike"
 
-#~ msgid "As soon as track is added"
-#~ msgstr "Takoj ob dodajanju sledi"
+#~ msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
+#~ msgstr "\"Water surface\" učinek popačenja slike"
 
-#~ msgid "Load Media Library"
-#~ msgstr "Naloži predstavno knjižnico"
+#~ msgid "Split the image to make an image wall"
+#~ msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
 
-#~ msgid "FFmpeg"
-#~ msgstr "FFmpeg"
+#~ msgid ""
+#~ "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
+#~ "The video gets split in parts that you must sort."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
+#~ "Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
 
-#~ msgid "FFmpeg access"
-#~ msgstr "Dostop FFmpeg"
+#~ msgid ""
+#~ "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
+#~ "Try changing the various settings for different effects"
+#~ msgstr ""
+#~ "\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
+#~ "Različne nastavitve določajo različne učinke."
 
-#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
-#~ msgstr "Datoteke \"%s\" ni mogoče odpreti. (%m)"
+#~ msgid ""
+#~ "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
+#~ "white, except the parts that are of the color that you select in the "
+#~ "settings."
+#~ msgstr ""
+#~ "Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
+#~ "slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
 
-#~ msgid "TCP address to use"
-#~ msgstr "Uporabljen TCP naslov"
+#~ msgid ""
+#~ "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
+#~ msgstr "%d enote niso bile prikazane, saj imajo le napredne možnosti.\n"
 
-#~ msgid "TCP port to use"
-#~ msgstr "Uporabljena TCP vrata"
+#~ msgid "Choose which objects should print debug message"
+#~ msgstr "Izbor predmetov, ki naj natisnejo sporočila razhroščevanja"
 
-#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
-#~ msgstr "Zvokovni filter za stereo -> mono pretvarjanje"
+#~ msgid ""
+#~ "You can manually select a language for the interface. The system language "
+#~ "is auto-detected if \"auto\" is specified here."
+#~ msgstr ""
+#~ "Izbrati je mogoče jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je "
+#~ "izbrana samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
 
-#~ msgid "Video Acceleration (VA) API"
-#~ msgstr "Video pospeševanje (VA) API"
+#~ msgid ""
+#~ "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to "
+#~ "1024."
+#~ msgstr ""
+#~ "Določitev vrednosti glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 "
+#~ "in 1024."
 
-#~ msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
-#~ msgstr "Bitna hitrosti =0 določa stalno kakovost posnetka"
+#~ msgid ""
+#~ "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
+#~ "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nekatere vrednosti frekvenc odvoda zvoka je mogoče vsiliti. Običajne "
+#~ "vrednosti so 0 (nedoločeno), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025 in "
+#~ "8000."
 
-#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
-#~ msgstr "Vrednost> 0 omogoča način stalne bitne hitrosti"
+#~ msgid ""
+#~ "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
+#~ "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
+#~ "resampling algorithm will be used instead."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nastavitev algoritma visoke kakovosti prevzorčenja zvoka. Vzorčenje "
+#~ "zahteva veliko procesorske moči, zato je možnost mogoče onemogočiti. "
+#~ "Privzeto bo uporabljen enostavnejši algoritem."
 
-#~ msgid "Enable lossless coding"
-#~ msgstr "Omogoči kodiranje brez izgub"
+#~ msgid ""
+#~ "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
+#~ "always leave all these enabled."
+#~ msgstr ""
+#~ "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti "
+#~ "je priporočljivo pustiti omogočene."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for "
-#~ "perfect reproduction of the original"
+#~ "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC "
+#~ "will select the fastest one supported by your hardware."
 #~ msgstr ""
-#~ "Kodiranje brez izgub prezre bitno hitrost in nastavitve kakovosti. S tem "
-#~ "se omogoči popolno kopiranje izvornega posnetka."
+#~ "Izbrati je mogoče, katero enoto kopiranja pomnilnika želite uporabiti. "
+#~ "Privzeto predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi "
+#~ "strojni opremi."
 
-#~ msgid "Rectangular Linear Phase"
-#~ msgstr "Pravokotna linearna faza"
+#~ msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
+#~ msgstr "(Preizkusno) Ne uporabljaj predpomnjenja na dostopni ravni."
 
-#~ msgid "Diagonal Linear Phase"
-#~ msgstr "Diagonalna linearna faza"
+#~ msgid "Modules search path"
+#~ msgstr "Pot iskanja enot"
 
-#~ msgid "Distance between 'P' frames"
-#~ msgstr "Razdalja med P sličicami."
+#~ msgid "Data search path"
+#~ msgstr "Pot iskanja podatkov"
 
-#~ msgid "Number of 'P' frames per GOP"
-#~ msgstr "Število 'P' sličic v skupini"
+#~ msgid "Override the default data/share search path."
+#~ msgstr "Povozi privzeto podatkovno/souporabno iskalno pot"
 
-#~ msgid "Width of motion compensation blocks"
-#~ msgstr "Širina blokov poravnave gibanja"
+#~ msgid "One instance when started from file"
+#~ msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
 
-#~ msgid "Height of motion compensation blocks"
-#~ msgstr "Višina blokov poravnave gibanja"
+#~ msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
+#~ msgstr ""
+#~ "Uvrsti predmete v seznam predvajanja v načinu enega sočasnega zagona."
 
-#~ msgid "Block overlap (%)"
-#~ msgstr "Bločno prekrivanje (%)"
+#~ msgid "Raise the interface above all other windows."
+#~ msgstr "Dvigni vmesnik nad vsa ostala okna."
 
-#~ msgid "Amount that each motion block should be overlapped by its neighbours"
-#~ msgstr "Količina prekrivanja blokov gibanja s sosednjimi bloki"
+#~ msgid "Lower the interface below all other windows."
+#~ msgstr "Spusti vmesnik pod vsa ostala okna."
 
-#~ msgid "xblen"
-#~ msgstr "xblen"
+#~ msgid "Normal/Repeat/Loop"
+#~ msgstr "Običajno/Ponavljanje/Kroženje"
 
-#~ msgid "Total horizontal block length including overlaps"
-#~ msgstr "Skupna vodoravna dolžina bloka skupaj s prekrivanjem"
+#~ msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
+#~ msgstr ""
+#~ "Preklop med običajnim, ponavljajočim in krožnim načinom predvajanja "
+#~ "seznama."
 
-#~ msgid "yblen"
-#~ msgstr "yblen"
+#~ msgid "Display OSD menu on top of video output"
+#~ msgstr "Prikaz OSD menija na vrhu slikovnega odvoda"
 
-#~ msgid "Total vertical block length including overlaps"
-#~ msgstr "Skupna navpična dolžina bloka skupaj s prekrivanjem"
+#~ msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
+#~ msgstr "Brez prikaza OSD menija na vrhu slikovnega odvoda"
 
-#~ msgid "Motion vector precision"
-#~ msgstr "Natančnost vektorjev gibanja"
+#~ msgid "Highlight widget on the right"
+#~ msgstr "Poudari gradnik na desnem robu"
 
-#~ msgid "Motion vector precision in pels."
-#~ msgstr "Natančnost vektorja gibanja podana kot vrednost elementov slike."
+#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
+#~ msgstr "Prenesi OSD oznako menija na gradnik na desnem robu"
 
-#~ msgid "Simple ME search area x:y"
-#~ msgstr "Enostavno ME območje iskanja x:y"
+#~ msgid "Highlight widget on the left"
+#~ msgstr "Poudari gradnik na levem robu"
 
-#~ msgid ""
-#~ "(Not recommended) Perform a simple (non hierarchical block matching "
-#~ "motion vector search with search range of +/-x, +/-y"
-#~ msgstr ""
-#~ "(Ni priporočljivo) Izvedi enostavno drevesno neurejeno primerjavo iskanja "
-#~ "vektorjev gibanja z iskalnim območjem +/-x, +/-y"
+#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
+#~ msgstr "Prenesi OSD oznako menija na gradnik na levem robu"
 
-#~ msgid "Enable spatial partitioning"
-#~ msgstr "Omogoči prostorsko razdeljevanje"
+#~ msgid "Highlight widget on top"
+#~ msgstr "Označi gradnik na zgornjem robu"
 
-#~ msgid "cycles per degree"
-#~ msgstr "obratov na stopinjo"
+#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
+#~ msgstr "Prenesi OSD oznako menija na gradnik na zgornjem robu"
 
-#~ msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
-#~ msgstr "Dirac kodirnik slike, ki uporablja knjižnico dirac-research"
+#~ msgid "Highlight widget below"
+#~ msgstr "Označi gradnik na spodnjem robu"
 
-#~ msgid "Video decoder using openmash"
-#~ msgstr "Slikovni odkodirnik z openmash"
+#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
+#~ msgstr "Prenesi OSD oznako menija na gradnik na spodnjem robu"
 
-#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
-#~ msgstr "| meni . . [on|off|up|down|left|right|select] uporabi meni"
+#~ msgid "Selecting current widget performs the associated action."
+#~ msgstr "Izbor trenutnega gradnika izvede dejanje asociacije."
 
-#~ msgid "Jump to time"
-#~ msgstr "Skoči na čas"
+#~ msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
+#~ msgstr "kalalisujščina, grenlandija"
 
-#~ msgid "Open CrashLog..."
-#~ msgstr "Odpri dnevnik napak ..."
+#~ msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
+#~ msgstr "okcitanščina"
 
-#~ msgid "Don't Send"
-#~ msgstr "Ne pošlji"
+#~ msgid "3D Now! memcpy"
+#~ msgstr "3D Now! memcpy"
 
-#~ msgid "VLC crashed previously"
-#~ msgstr "Predvajalnik se je že sesul."
+#~ msgid "PCM U8"
+#~ msgstr "PCM U8"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
-#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
-#~ "URL of a network stream, ..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ali želite poslati podrobno poročilo o napaki razvijalcem programa VLC??\n"
-#~ "\n"
-#~ "V primeru, da bi želeli pomagati, lahko vpišete nekaj vrstic o vašem delu "
-#~ "preden se je program sesul, skupaj s podrobnostmi, povezavo do "
-#~ "datoteke ..."
+#~ msgid "PCM S8"
+#~ msgstr "PCM S8"
 
-#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
-#~ msgstr ""
-#~ "Strinjam se, da lahko v primeru, da potrebujete več podrobnosti o napaki, "
-#~ "stopite v stik z menoj preko elektronskega naslova."
+#~ msgid "PCM U16 LE"
+#~ msgstr "PCM U16 LE"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
-#~ "information."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poslan bo le vaš privzeti elektronski naslov, drugi podatki pa ne bodo "
-#~ "poslani."
+#~ msgid "PCM S16 LE"
+#~ msgstr "PCM S16 LE"
 
-#~ msgid "Don't ask again"
-#~ msgstr "Ne vprašaj več"
+#~ msgid "PCM U16 BE"
+#~ msgstr "PCM U16 BE"
 
-#~ msgid "No CrashLog found"
-#~ msgstr "Ni mogoče najti dnevnika napak."
+#~ msgid "PCM S16 BE"
+#~ msgstr "PCM S16 BE"
 
-#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
-#~ msgstr "Ni mogoče najti znakov predhodnega sesutja programa."
+#~ msgid "PCM U24 LE"
+#~ msgstr "PCM U24 LE"
 
-#~ msgid "Open BDMV folder"
-#~ msgstr "Odpri mapo BDMV"
+#~ msgid "PCM S24 LE"
+#~ msgstr "PCM S24 LE"
 
-#~ msgid "Album art download policy"
-#~ msgstr "Album art pravila prejemanja"
+#~ msgid "PCM U24 BE"
+#~ msgstr "PCM U24 BE"
 
-#~ msgid "Output module"
-#~ msgstr "Odvodne enote"
+#~ msgid "PCM S24 BE"
+#~ msgstr "PCM S24 BE"
 
-#~ msgid "Graphic Equalizer"
-#~ msgstr "Grafično uravnavanje zvoka"
+#~ msgid "PCM U32 LE"
+#~ msgstr "PCM U32 LE"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
-#~ msgstr "Samodejno nastavi ojačanje videa."
+#~ msgid "PCM S32 LE"
+#~ msgstr "PCM S32 LE"
 
-#~ msgid "Under the Video"
-#~ msgstr "Pod posnetkom"
+#~ msgid "PCM U32 BE"
+#~ msgstr "PCM U32 BE"
 
-#~ msgid "&Help..."
-#~ msgstr "Pomo&č ..."
+#~ msgid "PCM S32 BE"
+#~ msgstr "PCM S32 BE"
 
-#~ msgid "Synchronise on audio track"
-#~ msgstr "Uskladi z zvokovno sledjo"
+#~ msgid "PCM F32 LE"
+#~ msgstr "PCM F32 LE"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
-#~ "track on the audio track."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nastavitev omogoča izpuščanje in podvajanje sličic za usklajevanje sledi "
-#~ "zvoka in slike."
+#~ msgid "PCM F32 BE"
+#~ msgstr "PCM F32 BE"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The transcoder will drop frames if your CPU can't keep up with the "
-#~ "encoding rate."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pri prekodiranju bodo izpuščene sličice, če CPE ne dohaja hitrosti "
-#~ "kodiranja."
+#~ msgid "PCM F64 LE"
+#~ msgstr "PCM F64 LE"
 
-#~ msgid "Value of the audio channels levels"
-#~ msgstr "Vrednost ravni zvokovnih kanalov"
+#~ msgid "PCM F64 BE"
+#~ msgstr "PCM F64 BE"
 
-#~ msgid "Alarm"
-#~ msgstr "Alarm"
+#~ msgid "Blu-Ray Disc Input"
+#~ msgstr "Blu-Ray Disc dovod"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Marquee text to display. (Available format strings: Time related: %Y = "
-#~ "year, %m = month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ... Meta "
-#~ "data related: $a = artist, $b = album, $c = copyright, $d = description, "
-#~ "$e = encoded by, $g = genre, $l = language, $n = track num, $p = now "
-#~ "playing, $r = rating, $s = subtitles language, $t = title, $u = url, $A = "
-#~ "date, $B = audio bitrate (in kb/s), $C = chapter,$D = duration, $F = full "
-#~ "name with path, $I = title, $L = time left, $N = name, $O = audio "
-#~ "language, $P = position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in "
-#~ "kHz), $T = time, $U = publisher, $V = volume, $_ = new line) "
-#~ msgstr ""
-#~ "Prikaz oznak. (Mogoče nastavitve so: Izdaja: %Y = leto, %m = mesec, %d = "
-#~ "dan, %H = ure, %M = minute, %S = sekunde, ... Metapodatki: $a = "
-#~ "izvajalec, $b = album, $c = avtorstvo, $d = opis, $e = kodiral, $g = "
-#~ "zvrst, $l = jezik, $n = številka sledi, $p = trenutno predvajan, $r = "
-#~ "ocena, $s = jezik podnapisov, $t = naslov, $u = url, $A = datum, $B = "
-#~ "bitna hitrost zvoka (kb/s), $C = poglavje,$D = trajanje, $F = ime in pot, "
-#~ "$I = naslov, $L = preostali čas, $N = ime, $O = jezik zvoka, $P = položaj "
-#~ "(%), $R = hitrost, $S = hitrost vzorčenja zvoka (kHz), $T = čas, $U = "
-#~ "izdajatelj, $V = glasnost, $_ = nova vrstica) "
+#~ msgid "BluRay"
+#~ msgstr "BluRay"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add a subtitle file"
-#~ msgstr "Uporabi datoteko s &podnapisi"
+#~ msgid "Blu-Ray Disc support (libbluray)"
+#~ msgstr "Podpora diskom Blu-Ray (libbluray)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
-#~ "multicast UDP or RTP."
-#~ msgstr ""
-#~ "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
-#~ "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
+#~ msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
+#~ msgstr "Ni mogoče uporabiti naprave \"%s\". Vrsta naprave ni podprta."
 
-#~ msgid ""
-#~ "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme "
-#~ "care!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Onemogočiti je mogoče nekatere možnosti pospeševanja CPE. Možnost "
-#~ "uporabljajte skrajno previdno!"
+#~ msgid "Advertise with Bonjour"
+#~ msgstr "Naznanjanje z Bonjour"
 
-#~ msgid "These settings affect chroma transformation modules."
-#~ msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
+#~ msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
+#~ msgstr "Naznanjanje pretoka z Bonjour protokolom."
 
 #~ msgid ""
-#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
-#~ "example by setting the subtitles type or file name."
+#~ "If enabled, VLC will connect to a remote destination instead of waiting "
+#~ "for an incoming connection."
 #~ msgstr ""
-#~ "Nastavitve odvijalnika podnapisov določajo vedenje, vrsta besedila in "
-#~ "privzete besedilne datoteke."
+#~ "Možnost omogoča, da se program poveže z oddaljenim mestom namesto da čaka "
+#~ "na prihajajočo povezavo."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
-#~ "them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
-#~ "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
+#~ msgid "RTMP"
+#~ msgstr "RTMP"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Magnify a part of the video. You can select which part of the image "
-#~ "should be magnified."
-#~ msgstr ""
-#~ "Povečevanje dela slike. Izbrati je mogoče kateri del slike naj bo povečan."
+#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+#~ msgstr "Širina zajetega zapisa (-1 za samodejno zaznavanje)."
 
-#~ msgid "\"Waves\" video distortion effect"
-#~ msgstr "\"Waves\" učinek popačenja slike"
+#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+#~ msgstr "Višina zajetega zapisa (-1 za samodejno zaznavanje)."
 
-#~ msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
-#~ msgstr "\"Water surface\" učinek popačenja slike"
+#~ msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
+#~ msgstr "Frekvenca zajemanja (v kHz-1)."
 
-#~ msgid "Split the image to make an image wall"
-#~ msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
+#~ msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr "Hitrost zajemanja sličic (-1 za samodejno zaznavanje)."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
-#~ "The video gets split in parts that you must sort."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
-#~ "Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
+#~ msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr "Zamik med ključnimi sličicami (-1 za samodejno zaznavo)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
-#~ "Try changing the various settings for different effects"
+#~ "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
+#~ "number of B-Frames."
 #~ msgstr ""
-#~ "\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
-#~ "Različne nastavitve določajo različne učinke."
+#~ "Možnost dovoljuje uporabo B-sličic. Nastavitev določa njihovo število."
 
-#~ msgid ""
-#~ "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
-#~ "white, except the parts that are of the color that you select in the "
-#~ "settings."
-#~ msgstr ""
-#~ "Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
-#~ "slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
+#~ msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
+#~ msgstr "Bitna hitrost (-1 za privzeto vrednost)."
 
-#~ msgid ""
-#~ "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
-#~ msgstr "%d enote niso bile prikazane, saj imajo le napredne možnosti.\n"
+#~ msgid "Peak bitrate in VBR mode."
+#~ msgstr "Vrh bitne hitrosti v VBR načinu."
 
-#~ msgid "Choose which objects should print debug message"
-#~ msgstr "Izbor predmetov, ki naj natisnejo sporočila razhroščevanja"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can manually select a language for the interface. The system language "
-#~ "is auto-detected if \"auto\" is specified here."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izbrati je mogoče jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je "
-#~ "izbrana samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to "
-#~ "1024."
-#~ msgstr ""
-#~ "Določitev vrednosti glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 "
-#~ "in 1024."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
-#~ "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nekatere vrednosti frekvenc odvoda zvoka je mogoče vsiliti. Običajne "
-#~ "vrednosti so 0 (nedoločeno), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025 in "
-#~ "8000."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
-#~ "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
-#~ "resampling algorithm will be used instead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nastavitev algoritma visoke kakovosti prevzorčenja zvoka. Vzorčenje "
-#~ "zahteva veliko procesorske moči, zato je možnost mogoče onemogočiti. "
-#~ "Privzeto bo uporabljen enostavnejši algoritem."
-
-#~ msgid ""
-#~ "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
-#~ "always leave all these enabled."
-#~ msgstr ""
-#~ "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti "
-#~ "je priporočljivo pustiti omogočene."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC "
-#~ "will select the fastest one supported by your hardware."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izbrati je mogoče, katero enoto kopiranja pomnilnika želite uporabiti. "
-#~ "Privzeto predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi "
-#~ "strojni opremi."
-
-#~ msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
-#~ msgstr "(Preizkusno) Ne uporabljaj predpomnjenja na dostopni ravni."
-
-#~ msgid "Modules search path"
-#~ msgstr "Pot iskanja enot"
-
-#~ msgid "Data search path"
-#~ msgstr "Pot iskanja podatkov"
-
-#~ msgid "Override the default data/share search path."
-#~ msgstr "Povozi privzeto podatkovno/souporabno iskalno pot"
-
-#~ msgid "One instance when started from file"
-#~ msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
-
-#~ msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
-#~ msgstr ""
-#~ "Uvrsti predmete v seznam predvajanja v načinu enega sočasnega zagona."
-
-#~ msgid "Raise the interface above all other windows."
-#~ msgstr "Dvigni vmesnik nad vsa ostala okna."
-
-#~ msgid "Lower the interface below all other windows."
-#~ msgstr "Spusti vmesnik pod vsa ostala okna."
-
-#~ msgid "Normal/Repeat/Loop"
-#~ msgstr "Običajno/Ponavljanje/Kroženje"
-
-#~ msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
-#~ msgstr ""
-#~ "Preklop med običajnim, ponavljajočim in krožnim načinom predvajanja "
-#~ "seznama."
-
-#~ msgid "Display OSD menu on top of video output"
-#~ msgstr "Prikaz OSD menija na vrhu slikovnega odvoda"
-
-#~ msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
-#~ msgstr "Brez prikaza OSD menija na vrhu slikovnega odvoda"
-
-#~ msgid "Highlight widget on the right"
-#~ msgstr "Poudari gradnik na desnem robu"
-
-#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
-#~ msgstr "Prenesi OSD oznako menija na gradnik na desnem robu"
-
-#~ msgid "Highlight widget on the left"
-#~ msgstr "Poudari gradnik na levem robu"
-
-#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
-#~ msgstr "Prenesi OSD oznako menija na gradnik na levem robu"
-
-#~ msgid "Highlight widget on top"
-#~ msgstr "Označi gradnik na zgornjem robu"
-
-#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
-#~ msgstr "Prenesi OSD oznako menija na gradnik na zgornjem robu"
-
-#~ msgid "Highlight widget below"
-#~ msgstr "Označi gradnik na spodnjem robu"
-
-#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
-#~ msgstr "Prenesi OSD oznako menija na gradnik na spodnjem robu"
-
-#~ msgid "Selecting current widget performs the associated action."
-#~ msgstr "Izbor trenutnega gradnika izvede dejanje asociacije."
-
-#~ msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
-#~ msgstr "kalalisujščina, grenlandija"
-
-#~ msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
-#~ msgstr "okcitanščina"
-
-#~ msgid "3D Now! memcpy"
-#~ msgstr "3D Now! memcpy"
-
-#~ msgid "PCM U8"
-#~ msgstr "PCM U8"
-
-#~ msgid "PCM S8"
-#~ msgstr "PCM S8"
-
-#~ msgid "PCM U16 LE"
-#~ msgstr "PCM U16 LE"
-
-#~ msgid "PCM S16 LE"
-#~ msgstr "PCM S16 LE"
-
-#~ msgid "PCM U16 BE"
-#~ msgstr "PCM U16 BE"
-
-#~ msgid "PCM S16 BE"
-#~ msgstr "PCM S16 BE"
-
-#~ msgid "PCM U24 LE"
-#~ msgstr "PCM U24 LE"
-
-#~ msgid "PCM S24 LE"
-#~ msgstr "PCM S24 LE"
-
-#~ msgid "PCM U24 BE"
-#~ msgstr "PCM U24 BE"
-
-#~ msgid "PCM S24 BE"
-#~ msgstr "PCM S24 BE"
-
-#~ msgid "PCM U32 LE"
-#~ msgstr "PCM U32 LE"
-
-#~ msgid "PCM S32 LE"
-#~ msgstr "PCM S32 LE"
-
-#~ msgid "PCM U32 BE"
-#~ msgstr "PCM U32 BE"
-
-#~ msgid "PCM S32 BE"
-#~ msgstr "PCM S32 BE"
-
-#~ msgid "PCM F32 LE"
-#~ msgstr "PCM F32 LE"
-
-#~ msgid "PCM F32 BE"
-#~ msgstr "PCM F32 BE"
-
-#~ msgid "PCM F64 LE"
-#~ msgstr "PCM F64 LE"
-
-#~ msgid "PCM F64 BE"
-#~ msgstr "PCM F64 BE"
-
-#~ msgid "Blu-Ray Disc Input"
-#~ msgstr "Blu-Ray Disc dovod"
-
-#~ msgid "BluRay"
-#~ msgstr "BluRay"
-
-#~ msgid "Blu-Ray Disc support (libbluray)"
-#~ msgstr "Podpora diskom Blu-Ray (libbluray)"
-
-#~ msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
-#~ msgstr "Ni mogoče uporabiti naprave \"%s\". Vrsta naprave ni podprta."
-
-#~ msgid "Advertise with Bonjour"
-#~ msgstr "Naznanjanje z Bonjour"
-
-#~ msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
-#~ msgstr "Naznanjanje pretoka z Bonjour protokolom."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If enabled, VLC will connect to a remote destination instead of waiting "
-#~ "for an incoming connection."
-#~ msgstr ""
-#~ "Možnost omogoča, da se program poveže z oddaljenim mestom namesto da čaka "
-#~ "na prihajajočo povezavo."
-
-#~ msgid "RTMP"
-#~ msgstr "RTMP"
-
-#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-#~ msgstr "Širina zajetega zapisa (-1 za samodejno zaznavanje)."
-
-#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-#~ msgstr "Višina zajetega zapisa (-1 za samodejno zaznavanje)."
-
-#~ msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
-#~ msgstr "Frekvenca zajemanja (v kHz-1)."
-
-#~ msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
-#~ msgstr "Hitrost zajemanja sličic (-1 za samodejno zaznavanje)."
-
-#~ msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
-#~ msgstr "Zamik med ključnimi sličicami (-1 za samodejno zaznavo)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
-#~ "number of B-Frames."
-#~ msgstr ""
-#~ "Možnost dovoljuje uporabo B-sličic. Nastavitev določa njihovo število."
-
-#~ msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
-#~ msgstr "Bitna hitrost (-1 za privzeto vrednost)."
-
-#~ msgid "Peak bitrate in VBR mode."
-#~ msgstr "Vrh bitne hitrosti v VBR načinu."
-
-#~ msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
-#~ msgstr "Uporaba načina bitne hitrosti (VBR ali CBR)"
+#~ msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
+#~ msgstr "Uporaba načina bitne hitrosti (VBR ali CBR)"
 
 #~ msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
 #~ msgstr "Bitna maska za zvokovni del kartice."
@@ -32635,384 +32355,656 @@ msgstr "Prikaz pretoka"
 
 #~ msgid "Audio CDs can have up to 100 tracks, the first track is usually 1."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zvočni CD ima lahko do 100 sledi. Prva sled je običajno označena z 1."
+#~ "Zvočni CD ima lahko do 100 sledi. Prva sled je običajno označena z 1."
+
+#~ msgid "&Reverse Sort by Title"
+#~ msgstr "&Obrni razvrščanje po naslovu"
+
+#~ msgid "S&ort"
+#~ msgstr "R&azvrsti"
+
+#~ msgid "Play this Branch"
+#~ msgstr "Predvajaj to vejo"
+
+#~ msgid "Sort this Branch"
+#~ msgstr "Razvrsti to vejo"
+
+#~ msgid "root"
+#~ msgstr "koren"
+
+#~ msgid "Can't save"
+#~ msgstr "Ni mogoče shraniti"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select the desired modules. For more advanced control, the resulting "
+#~ "\"chain\" can be modified."
+#~ msgstr ""
+#~ "Izberite želene enote. Za naprednejše izbire spremenite obstoječe \"verige"
+#~ "\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Specifies the MRL. This can be specified directly or filled in "
+#~ "automatically by adjusting the stream settings."
+#~ msgstr ""
+#~ "Določa MRL. Nastavitev določite neposredno ali pa samodejno preko "
+#~ "nastavitev pretoka."
+
+#~ msgid "MMSH"
+#~ msgstr "MMSH"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Saves the stream to a file. The stream must be a format that VLC "
+#~ "recognizes. If desired, the stream can also be transcoded to another "
+#~ "format.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please note that VLC is not very suited for file-to-file transcoding. Its "
+#~ "transcoding features are more appropriate for saving network streams."
+#~ msgstr ""
+#~ "Shrani pretok v datoteko. Pretok mora biti v formatu, ki ga predvajalnik "
+#~ "VLC prepozna. Po potrebi lahko pretok prekodirate v drug format.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Bodite pozorni, da VLC ni najbolj primeren za prekodiranje enega v drug "
+#~ "format. Najprimernejši način uporabe je prekodiranje omrežnega pretoka."
+
+#~ msgid "You must choose a stream"
+#~ msgstr "Izbrati morate pretok"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Changes the compression format of the audio or video tracks. To change "
+#~ "only the container format, proceed to the next page."
+#~ msgstr ""
+#~ "Spremeni obliko krčenja zvočnik in slikovnih sledi. Za spreminjanje "
+#~ "zabojnika obiščite naslednjo stran."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Determines how the stream will be encapsulated. Depending on the previous "
+#~ "choices, some formats might not be available."
+#~ msgstr ""
+#~ "Določa način pakiranja pretoka. Glede na predhodno izbiro ne bodo na "
+#~ "voljo vsi formati."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Define the TTL (Time-To-Live) of the stream. This parameter is the "
+#~ "maximum number of routers your stream can go through. If you don't know "
+#~ "what it means, or if you want to stream on your local network only, leave "
+#~ "this setting to 1."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nastavitev omogoča določevanje časa ohranjevanja povezave (TTL) pretoka. "
+#~ "Parameter predstavlja največje število usmerjevalnikov skozi katere steče "
+#~ "pretok. Če niste prepričani kako bo to vplivalo na delovanje, pustite "
+#~ "vrednost na 1."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Controls the blending of equalizer bands. The higher this value is, the "
+#~ "more correlated their movement will be."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vodi mešanje kanalov uravnavanja. Večja ko je vrednost, bolj bo povezano "
+#~ "gibanje."
+
+#~ msgid "Blurring"
+#~ msgstr "Zameglitev"
+
+#~ msgid "Turns the image into a puzzle"
+#~ msgstr "Pretvori sliko v sestavljanko"
+
+#~ msgid "Prevents the audio output level from going over a predefined value."
+#~ msgstr "Preprečuje prekoračitev določene vrednosti izravnave odvoda zvoka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enable the equalizer. You can either manually adjust the bands or use a "
+#~ "preset (Audio Menu->Equalizer)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Omogoči uravnavanje. Kanale lahko prilagodite ročno ali pa s predlogo. "
+#~ "(Menu zvok -> Uravnavanje zvoka)"
+
+#~ msgid "Apply the equalizer twice. The resulting effect will be sharper."
+#~ msgstr "Dvakrat uporabi filter uravnavanja zvoka. Učinek bo ostrejši."
+
+#~ msgid "Smooth :"
+#~ msgstr "Glajenje:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Filtering effects to apply to the video. You must restart the stream for "
+#~ "these settings to take effect.\n"
+#~ "\n"
+#~ "To configure these filters, go to Preferences / Video / Filters. In order "
+#~ "to control the order in which they are applied, enter a filters string in "
+#~ "the Video Filter Module inside the preferences."
+#~ msgstr ""
+#~ "Učinki filtrov, ki naj bodo dodani sliki. Za zagon filtrov morate ponovno "
+#~ "zagnati pretok.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Filtre lahko nastavite med Lastnosti / Slika / Filtri. Vrstni red uporabe "
+#~ "filtrov določite možnosti enot slikovnih filtrov."
+
+#~ msgid "&Wizard...\tCtrl-W"
+#~ msgstr "&Čarovnik ...\tCtrl-Č"
+
+#~ msgid "E&xit\tCtrl-X"
+#~ msgstr "Iz&hod\tCtrl-X"
+
+#~ msgid "Stream and Media &Info...\tCtrl-I"
+#~ msgstr "Podrobnost&i ...\tCtrl-I"
+
+#~ msgid "VLM Control...\tCtrl-V"
+#~ msgstr "Nadzor VLM ...\tCtrl-V"
+
+#~ msgid "Online Help"
+#~ msgstr "Spletna pomoč"
+
+#~ msgid "(c) "
+#~ msgstr "(c) "
+
+#~ msgid ""
+#~ "The VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
+#~ "http://www.videolan.org/\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "VideoLAN tim <videolan@videolan.org>\n"
+#~ "http://www.videolan.org/\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "Show bookmarks dialog at startup"
+#~ msgstr "Pokaži okno zaznamkov ob zagonu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Show extended GUI (equalizer, image adjust, video filters...) at startup"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ob zagonu prikaži razširjeni vmesnik. (Uravnavanje zvoka, Prilagajanje "
+#~ "slike, Slikovni filtri, ...)."
+
+#~ msgid "Taskbar"
+#~ msgstr "Opravilna vrstica."
+
+#~ msgid "Show labels in toolbar"
+#~ msgstr "Pokaži označbe na orodni vrstici"
+
+#~ msgid ""
+#~ "There are two possible playlist views in the interface : the normal "
+#~ "playlist (separate window), or an embedded playlist (within the main "
+#~ "interface, but with less features). You can select which one will be "
+#~ "available on the toolbar (or both)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Seznam predvajanja je mogoče prikazati na dva načina. Običajni seznam "
+#~ "predvajanja (ločeno okno) ali pa vpeti seznam predvajanja (znotraj "
+#~ "glavnega vmesnika z manj možnostmi). Izberete lahko kateri način bo "
+#~ "prikazan na orodni vrstici (lahko oba)."
+
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "Oboje"
+
+#~ msgid "last config"
+#~ msgstr "zadnje nastavitve"
+
+#~ msgid "wxWidgets dialogs provider"
+#~ msgstr "Okna wxWidgets"
+
+#~ msgid "This will automatically crod and pad the video to a specified width."
+#~ msgstr "Samodejno obrobljanje in oblaganje slike na določeno širino."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This will automatically crod and pad the video to a specified height."
+#~ msgstr "Samodejno obrobljanje in oblaganje slike na določeno višino."
+
+#~ msgid "Authorise meta information fetching"
+#~ msgstr "Pooblasti pridobivanje meta podrobnosti"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Specify if you want to attempt to fetch files'meta informations using the "
+#~ "network."
+#~ msgstr "Določite, če želite poskusiti pridobiti metapodatke preko spleta."
+
+#~ msgid ""
+#~ "| check-updates [newer] [equal] [older]\n"
+#~ "|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
+#~ msgstr ""
+#~ "| check-updates [newer] [equal] [older]\n"
+#~ "|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
+
+#~ msgid "Policy for handling unsafe options."
+#~ msgstr "Pravila za uporabljanje nevarnih možnosti"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This option dictates the default policy when processing options which may "
+#~ "be harmful when used in a malicious way."
+#~ msgstr ""
+#~ "Možnost določa privzeta pravila pri izvajanju možnosti, ki lahko "
+#~ "škodujejo sistemu."
+
+#~ msgid "Prompt"
+#~ msgstr "Pozivnik"
+
+#~ msgid ""
+#~ "playlist item is making use of the following unsafe option '%s', which "
+#~ "may be harmful if used in a malicious way, authorize it ?"
+#~ msgstr ""
+#~ "predmet seznama predvajanja uporablja nevarno možnost '%s', ki je lahko "
+#~ "škodljiva ob nepravi uporabi, dovolite zagon možnosti?"
+
+#~ msgid "WARNING: Unsafe Playlist"
+#~ msgstr "OPOZORILO: Nevarni seznam predvajanja"
+
+#~ msgid "Enable parsing of EXTVLCOPT: options"
+#~ msgstr "Omogoči razčlenitev EXTVLCOPT: možnosti"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enable parsing of EXTVLCOPT: options in m3u playlists. This option is "
+#~ "default disabled to prevent untrusted sources using VLC options without "
+#~ "the user's knowledge."
+#~ msgstr ""
+#~ "Omogoči razčlenitev EXTVLCOPT: možnosti v m3u seznamu predvajanja. "
+#~ "Možnost je privzeto onemogočena zaradi prepračevanja uporabe nastavitev "
+#~ "neželenih virov brez vednosti uporabnika."
+
+#~ msgid "Based on SVN revision: "
+#~ msgstr "Na osnovi predelave SVN:"
+
+#~ msgid "DCCP transport"
+#~ msgstr "DCCP prenos"
+
+#~ msgid "This enables DCCP instead of UDP as a transport for RTP."
+#~ msgstr "Omogoči DCCP namesto UDP kot obliko prenosa RTP."
+
+#~ msgid "This enables TCP instead of UDP as a transport for RTP."
+#~ msgstr "Omogoči TCP namesto UDP kot obliko prenosa RTP."
+
+#~ msgid "This enables UDP-Lite instead of UDP as a transport for RTP."
+#~ msgstr "Omogoči UDP-Lite namesto UDP kot obliko prenosa RTP."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
+#~ "Restrictions Management measure."
+#~ msgstr ""
+#~ "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
+#~ "digitalnih Omejitev (DRM)."
+
+#~ msgid "Concatenate with additional files"
+#~ msgstr "Združi z dodatnimi datotekami"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Play split files as if they were part of a unique file. You need to "
+#~ "specify a comma-separated list of files."
+#~ msgstr ""
+#~ "Predvajaj ločene dele kot da so del enovite datoteke. Določiti morate "
+#~ "seznam datotek ločenih z vejico."
+
+#~ msgid "The latest VLC media player release is %s (%i MB to download)."
+#~ msgstr "Najnovejša različica VLC predvajalnika je %s (%i MB za prenos)."
+
+#~ msgid "Switch to WxWidgets"
+#~ msgstr "Preklop na WxWidgets"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display the video in the controller window instead of a in separate "
+#~ "window."
+#~ msgstr "Pokaži sliko v nadzornem oknu namesto v ločenem."
+
+#~ msgid "statistics update off"
+#~ msgstr "posodobitev statistike onemogočeno"
+
+#~ msgid "X"
+#~ msgstr "X"
+
+#~ msgid "Always show an area for information when no video is played"
+#~ msgstr "Vedno prikaži območje podrobnosti, kadar pretok ne vsebuje slike."
+
+#~ msgid "Define what columns to show in playlist window"
+#~ msgstr "Določilo stolpcev v oknu seznama predvajanja."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enter the sum of the options that you want: \n"
+#~ "Title: 1; Duration: 2; Artist: 4; Genre: 8; Copyright: 16; Collection/"
+#~ "album: 32; Rating: 256."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vnesite vsoto možnosti:\n"
+#~ "Naslov: 1; Trajanje: 2; Izvajalec: 4; Zvrst: 8; Avtorstvo: 16; Zbirka/"
+#~ "album: 32; Ocena: 256."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = "
+#~ "svideo)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uporaba kartice (najverjetneje, 0 = uglaševalnik, 1 = združeno, 2 = "
+#~ "svideo)"
 
-#~ msgid "&Reverse Sort by Title"
-#~ msgstr "&Obrni razvrščanje po naslovu"
+#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr "Širina pretoka za zajem (-1 za samodejno zaznavo)."
 
-#~ msgid "S&ort"
-#~ msgstr "R&azvrsti"
+#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr "Višina pretoka za zajem (-1 za samodejno zaznavo)."
 
-#~ msgid "Play this Branch"
-#~ msgstr "Predvajaj to vejo"
+#~ msgid "Crops a defined part of the image"
+#~ msgstr "Obrezovanje določenega dela slike."
 
-#~ msgid "Sort this Branch"
-#~ msgstr "Razvrsti to vejo"
+#~ msgid "On Screen Display/Subtitle Settings not saved"
+#~ msgstr "OSD/nastavitve podnapisov niso shranjene"
 
-#~ msgid "root"
-#~ msgstr "koren"
+#~ msgid "This version of VLC is outdated."
+#~ msgstr "Uporabljate zastarelo različico VLC predvajalnika."
 
-#~ msgid "Can't save"
-#~ msgstr "Ni mogoče shraniti"
+#~ msgid "Camera"
+#~ msgstr "Fotoaparat"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Select the desired modules. For more advanced control, the resulting "
-#~ "\"chain\" can be modified."
-#~ msgstr ""
-#~ "Izberite želene enote. Za naprednejše izbire spremenite obstoječe \"verige"
-#~ "\"."
+#~ msgid "Keyframe Interval:"
+#~ msgstr "Razmik ključnih sličic"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Specifies the MRL. This can be specified directly or filled in "
-#~ "automatically by adjusting the stream settings."
-#~ msgstr ""
-#~ "Določa MRL. Nastavitev določite neposredno ali pa samodejno preko "
-#~ "nastavitev pretoka."
+#~ msgid "TS"
+#~ msgstr "TS"
 
-#~ msgid "MMSH"
-#~ msgstr "MMSH"
+#~ msgid "Save volume on exit"
+#~ msgstr "Shrani glasnost ob izhodu"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Saves the stream to a file. The stream must be a format that VLC "
-#~ "recognizes. If desired, the stream can also be transcoded to another "
-#~ "format.\n"
+#~ "(c) 1996-2008 - the VideoLAN Team\n"
 #~ "\n"
-#~ "Please note that VLC is not very suited for file-to-file transcoding. Its "
-#~ "transcoding features are more appropriate for saving network streams."
 #~ msgstr ""
-#~ "Shrani pretok v datoteko. Pretok mora biti v formatu, ki ga predvajalnik "
-#~ "VLC prepozna. Po potrebi lahko pretok prekodirate v drug format.\n"
+#~ "(c) 1996-2008 - VideoLAN Tim\n"
 #~ "\n"
-#~ "Bodite pozorni, da VLC ni najbolj primeren za prekodiranje enega v drug "
-#~ "format. Najprimernejši način uporabe je prekodiranje omrežnega pretoka."
 
-#~ msgid "You must choose a stream"
-#~ msgstr "Izbrati morate pretok"
+#~ msgid "You can choose the default deinterlace mode"
+#~ msgstr "Izbrati je mogoče privzeti način razpletanja"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Changes the compression format of the audio or video tracks. To change "
-#~ "only the container format, proceed to the next page."
+#~ "This will reset your VLC media player preferences.\n"
+#~ "Are you sure you want to continue?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Spremeni obliko krčenja zvočnik in slikovnih sledi. Za spreminjanje "
-#~ "zabojnika obiščite naslednjo stran."
+#~ "S tem boste počistili nastavitve predvajalnika VLC.\n"
+#~ "Ste prepričani, da želite nadaljevati?"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Determines how the stream will be encapsulated. Depending on the previous "
-#~ "choices, some formats might not be available."
+#~ msgid "Some options are hidden. Check \"Advanced\" to display them."
 #~ msgstr ""
-#~ "Določa način pakiranja pretoka. Glede na predhodno izbiro ne bodo na "
-#~ "voljo vsi formati."
+#~ "Nekatere možnosti so skrite. Označite \"Podroben pogled\" za prikaz vseh "
+#~ "nastavitev."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Define the TTL (Time-To-Live) of the stream. This parameter is the "
-#~ "maximum number of routers your stream can go through. If you don't know "
-#~ "what it means, or if you want to stream on your local network only, leave "
-#~ "this setting to 1."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nastavitev omogoča določevanje časa ohranjevanja povezave (TTL) pretoka. "
-#~ "Parameter predstavlja največje število usmerjevalnikov skozi katere steče "
-#~ "pretok. Če niste prepričani kako bo to vplivalo na delovanje, pustite "
-#~ "vrednost na 1."
+#~ msgid "FFmpeg crop padd filter"
+#~ msgstr "FFmpeg filter obrezovanja"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Controls the blending of equalizer bands. The higher this value is, the "
-#~ "more correlated their movement will be."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vodi mešanje kanalov uravnavanja. Večja ko je vrednost, bolj bo povezano "
-#~ "gibanje."
+#~ msgid "Creates several clones of the image"
+#~ msgstr "Ustvari več dvojnikov slike."
 
-#~ msgid "Blurring"
-#~ msgstr "Zameglitev"
+#~ msgid "Magnifies part of the image"
+#~ msgstr "Poveča del slike."
 
-#~ msgid "Turns the image into a puzzle"
-#~ msgstr "Pretvori sliko v sestavljanko"
+#~ msgid "Show labels below the icons in the toolbar."
+#~ msgstr "Pokaži označbe pod ikonami na orodni vrstici"
 
-#~ msgid "Prevents the audio output level from going over a predefined value."
-#~ msgstr "Preprečuje prekoračitev določene vrednosti izravnave odvoda zvoka."
+#~ msgid "left"
+#~ msgstr "levo"
+
+#~ msgid "Remaining time: %i seconds"
+#~ msgstr "Preostali čas: %i sekund"
+
+#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
+#~ msgstr "Nastavite in uporabite želen izhod slikovnega zapisa."
+
+#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
+#~ msgstr ""
+#~ "Enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
+#~ "predvajalnika VLC."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Enable the equalizer. You can either manually adjust the bands or use a "
-#~ "preset (Audio Menu->Equalizer)."
+#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
 #~ msgstr ""
-#~ "Omogoči uravnavanje. Kanale lahko prilagodite ročno ali pa s predlogo. "
-#~ "(Menu zvok -> Uravnavanje zvoka)"
+#~ "Splošne nastavitve kodiranja slikovnih in zvokovnih enot ter kodiranje "
+#~ "podnapisov."
 
-#~ msgid "Apply the equalizer twice. The resulting effect will be sharper."
-#~ msgstr "Dvakrat uporabi filter uravnavanja zvoka. Učinek bo ostrejši."
+#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
+#~ msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
 
-#~ msgid "Smooth :"
-#~ msgstr "Glajenje:"
+#~ msgid "No suitable decoder module"
+#~ msgstr "Ni primerne enote za  odkodiranje"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Filtering effects to apply to the video. You must restart the stream for "
-#~ "these settings to take effect.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To configure these filters, go to Preferences / Video / Filters. In order "
-#~ "to control the order in which they are applied, enter a filters string in "
-#~ "the Video Filter Module inside the preferences."
+#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
+#~ "there is no way for you to fix this."
 #~ msgstr ""
-#~ "Učinki filtrov, ki naj bodo dodani sliki. Za zagon filtrov morate ponovno "
-#~ "zagnati pretok.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Filtre lahko nastavite med Lastnosti / Slika / Filtri. Vrstni red uporabe "
-#~ "filtrov določite možnosti enot slikovnih filtrov."
+#~ "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvokovnega ali slikovnega "
+#~ "zapisa. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
 
-#~ msgid "&Wizard...\tCtrl-W"
-#~ msgstr "&Čarovnik ...\tCtrl-Č"
+#~ msgid ""
+#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
+#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote. Lahko dodate več poti, ki "
+#~ "jih zapišete ločeno z \" PATH_SEP \" kot ločilom."
 
-#~ msgid "E&xit\tCtrl-X"
-#~ msgstr "Iz&hod\tCtrl-X"
+#~ msgid "Album art policy"
+#~ msgstr "Art pravila albuma"
 
-#~ msgid "Stream and Media &Info...\tCtrl-I"
-#~ msgstr "Podrobnost&i ...\tCtrl-I"
+#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
+#~ msgstr "Nastavitev prejemanja art slikovnih dodatkov albuma."
 
-#~ msgid "VLM Control...\tCtrl-V"
-#~ msgstr "Nadzor VLM ...\tCtrl-V"
+#~ msgid "Manual download only"
+#~ msgstr "Prejemanje na zahtevo"
 
-#~ msgid "Online Help"
-#~ msgstr "Spletna pomoč"
+#~ msgid "When track starts playing"
+#~ msgstr "Ob predvajanju sledi"
 
-#~ msgid "(c) "
-#~ msgstr "(c) "
+#~ msgid "As soon as track is added"
+#~ msgstr "Takoj ob dodajanju sledi"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
-#~ "http://www.videolan.org/\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "VideoLAN tim <videolan@videolan.org>\n"
-#~ "http://www.videolan.org/\n"
-#~ "\n"
+#~ msgid "Load Media Library"
+#~ msgstr "Naloži predstavno knjižnico"
 
-#~ msgid "Show bookmarks dialog at startup"
-#~ msgstr "Pokaži okno zaznamkov ob zagonu."
+#~ msgid "FFmpeg"
+#~ msgstr "FFmpeg"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Show extended GUI (equalizer, image adjust, video filters...) at startup"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ob zagonu prikaži razširjeni vmesnik. (Uravnavanje zvoka, Prilagajanje "
-#~ "slike, Slikovni filtri, ...)."
+#~ msgid "FFmpeg access"
+#~ msgstr "Dostop FFmpeg"
 
-#~ msgid "Taskbar"
-#~ msgstr "Opravilna vrstica."
+#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
+#~ msgstr "Datoteke \"%s\" ni mogoče odpreti. (%m)"
 
-#~ msgid "Show labels in toolbar"
-#~ msgstr "Pokaži označbe na orodni vrstici"
+#~ msgid "TCP address to use"
+#~ msgstr "Uporabljen TCP naslov"
 
-#~ msgid ""
-#~ "There are two possible playlist views in the interface : the normal "
-#~ "playlist (separate window), or an embedded playlist (within the main "
-#~ "interface, but with less features). You can select which one will be "
-#~ "available on the toolbar (or both)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Seznam predvajanja je mogoče prikazati na dva načina. Običajni seznam "
-#~ "predvajanja (ločeno okno) ali pa vpeti seznam predvajanja (znotraj "
-#~ "glavnega vmesnika z manj možnostmi). Izberete lahko kateri način bo "
-#~ "prikazan na orodni vrstici (lahko oba)."
+#~ msgid "TCP port to use"
+#~ msgstr "Uporabljena TCP vrata"
 
-#~ msgid "Both"
-#~ msgstr "Oboje"
+#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
+#~ msgstr "Zvokovni filter za stereo -> mono pretvarjanje"
 
-#~ msgid "last config"
-#~ msgstr "zadnje nastavitve"
+#~ msgid "Video Acceleration (VA) API"
+#~ msgstr "Video pospeševanje (VA) API"
 
-#~ msgid "wxWidgets dialogs provider"
-#~ msgstr "Okna wxWidgets"
+#~ msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
+#~ msgstr "Bitna hitrosti =0 določa stalno kakovost posnetka"
 
-#~ msgid "This will automatically crod and pad the video to a specified width."
-#~ msgstr "Samodejno obrobljanje in oblaganje slike na določeno širino."
+#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
+#~ msgstr "Vrednost> 0 omogoča način stalne bitne hitrosti"
+
+#~ msgid "Enable lossless coding"
+#~ msgstr "Omogoči kodiranje brez izgub"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This will automatically crod and pad the video to a specified height."
-#~ msgstr "Samodejno obrobljanje in oblaganje slike na določeno višino."
+#~ "Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for "
+#~ "perfect reproduction of the original"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kodiranje brez izgub prezre bitno hitrost in nastavitve kakovosti. S tem "
+#~ "se omogoči popolno kopiranje izvornega posnetka."
 
-#~ msgid "Authorise meta information fetching"
-#~ msgstr "Pooblasti pridobivanje meta podrobnosti"
+#~ msgid "Rectangular Linear Phase"
+#~ msgstr "Pravokotna linearna faza"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Specify if you want to attempt to fetch files'meta informations using the "
-#~ "network."
-#~ msgstr "Določite, če želite poskusiti pridobiti metapodatke preko spleta."
+#~ msgid "Diagonal Linear Phase"
+#~ msgstr "Diagonalna linearna faza"
 
-#~ msgid ""
-#~ "| check-updates [newer] [equal] [older]\n"
-#~ "|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
-#~ msgstr ""
-#~ "| check-updates [newer] [equal] [older]\n"
-#~ "|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
+#~ msgid "Distance between 'P' frames"
+#~ msgstr "Razdalja med P sličicami."
 
-#~ msgid "Policy for handling unsafe options."
-#~ msgstr "Pravila za uporabljanje nevarnih možnosti"
+#~ msgid "Number of 'P' frames per GOP"
+#~ msgstr "Število 'P' sličic v skupini"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This option dictates the default policy when processing options which may "
-#~ "be harmful when used in a malicious way."
-#~ msgstr ""
-#~ "Možnost določa privzeta pravila pri izvajanju možnosti, ki lahko "
-#~ "škodujejo sistemu."
+#~ msgid "Width of motion compensation blocks"
+#~ msgstr "Širina blokov poravnave gibanja"
 
-#~ msgid "Prompt"
-#~ msgstr "Pozivnik"
+#~ msgid "Height of motion compensation blocks"
+#~ msgstr "Višina blokov poravnave gibanja"
 
-#~ msgid ""
-#~ "playlist item is making use of the following unsafe option '%s', which "
-#~ "may be harmful if used in a malicious way, authorize it ?"
-#~ msgstr ""
-#~ "predmet seznama predvajanja uporablja nevarno možnost '%s', ki je lahko "
-#~ "škodljiva ob nepravi uporabi, dovolite zagon možnosti?"
+#~ msgid "Block overlap (%)"
+#~ msgstr "Bločno prekrivanje (%)"
 
-#~ msgid "WARNING: Unsafe Playlist"
-#~ msgstr "OPOZORILO: Nevarni seznam predvajanja"
+#~ msgid "Amount that each motion block should be overlapped by its neighbours"
+#~ msgstr "Količina prekrivanja blokov gibanja s sosednjimi bloki"
 
-#~ msgid "Enable parsing of EXTVLCOPT: options"
-#~ msgstr "Omogoči razčlenitev EXTVLCOPT: možnosti"
+#~ msgid "xblen"
+#~ msgstr "xblen"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Enable parsing of EXTVLCOPT: options in m3u playlists. This option is "
-#~ "default disabled to prevent untrusted sources using VLC options without "
-#~ "the user's knowledge."
-#~ msgstr ""
-#~ "Omogoči razčlenitev EXTVLCOPT: možnosti v m3u seznamu predvajanja. "
-#~ "Možnost je privzeto onemogočena zaradi prepračevanja uporabe nastavitev "
-#~ "neželenih virov brez vednosti uporabnika."
+#~ msgid "Total horizontal block length including overlaps"
+#~ msgstr "Skupna vodoravna dolžina bloka skupaj s prekrivanjem"
 
-#~ msgid "Based on SVN revision: "
-#~ msgstr "Na osnovi predelave SVN:"
+#~ msgid "yblen"
+#~ msgstr "yblen"
 
-#~ msgid "DCCP transport"
-#~ msgstr "DCCP prenos"
+#~ msgid "Total vertical block length including overlaps"
+#~ msgstr "Skupna navpična dolžina bloka skupaj s prekrivanjem"
 
-#~ msgid "This enables DCCP instead of UDP as a transport for RTP."
-#~ msgstr "Omogoči DCCP namesto UDP kot obliko prenosa RTP."
+#~ msgid "Motion vector precision"
+#~ msgstr "Natančnost vektorjev gibanja"
 
-#~ msgid "This enables TCP instead of UDP as a transport for RTP."
-#~ msgstr "Omogoči TCP namesto UDP kot obliko prenosa RTP."
+#~ msgid "Motion vector precision in pels."
+#~ msgstr "Natančnost vektorja gibanja podana kot vrednost elementov slike."
 
-#~ msgid "This enables UDP-Lite instead of UDP as a transport for RTP."
-#~ msgstr "Omogoči UDP-Lite namesto UDP kot obliko prenosa RTP."
+#~ msgid "Simple ME search area x:y"
+#~ msgstr "Enostavno ME območje iskanja x:y"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
-#~ "Restrictions Management measure."
+#~ "(Not recommended) Perform a simple (non hierarchical block matching "
+#~ "motion vector search with search range of +/-x, +/-y"
 #~ msgstr ""
-#~ "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
-#~ "digitalnih Omejitev (DRM)."
+#~ "(Ni priporočljivo) Izvedi enostavno drevesno neurejeno primerjavo iskanja "
+#~ "vektorjev gibanja z iskalnim območjem +/-x, +/-y"
 
-#~ msgid "Concatenate with additional files"
-#~ msgstr "Združi z dodatnimi datotekami"
+#~ msgid "Enable spatial partitioning"
+#~ msgstr "Omogoči prostorsko razdeljevanje"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Play split files as if they were part of a unique file. You need to "
-#~ "specify a comma-separated list of files."
-#~ msgstr ""
-#~ "Predvajaj ločene dele kot da so del enovite datoteke. Določiti morate "
-#~ "seznam datotek ločenih z vejico."
+#~ msgid "cycles per degree"
+#~ msgstr "obratov na stopinjo"
 
-#~ msgid "The latest VLC media player release is %s (%i MB to download)."
-#~ msgstr "Najnovejša različica VLC predvajalnika je %s (%i MB za prenos)."
+#~ msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
+#~ msgstr "Dirac kodirnik slike, ki uporablja knjižnico dirac-research"
 
-#~ msgid "Switch to WxWidgets"
-#~ msgstr "Preklop na WxWidgets"
+#~ msgid "Video decoder using openmash"
+#~ msgstr "Slikovni odkodirnik z openmash"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Display the video in the controller window instead of a in separate "
-#~ "window."
-#~ msgstr "Pokaži sliko v nadzornem oknu namesto v ločenem."
+#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
+#~ msgstr "| meni . . [on|off|up|down|left|right|select] uporabi meni"
 
-#~ msgid "statistics update off"
-#~ msgstr "posodobitev statistike onemogočeno"
+#~ msgid "Jump to time"
+#~ msgstr "Skoči na čas"
 
-#~ msgid "X"
-#~ msgstr "X"
+#~ msgid "Open CrashLog..."
+#~ msgstr "Odpri dnevnik napak ..."
 
-#~ msgid "Always show an area for information when no video is played"
-#~ msgstr "Vedno prikaži območje podrobnosti, kadar pretok ne vsebuje slike."
+#~ msgid "Don't Send"
+#~ msgstr "Ne pošlji"
 
-#~ msgid "Define what columns to show in playlist window"
-#~ msgstr "Določilo stolpcev v oknu seznama predvajanja."
+#~ msgid "VLC crashed previously"
+#~ msgstr "Predvajalnik se je že sesul."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Enter the sum of the options that you want: \n"
-#~ "Title: 1; Duration: 2; Artist: 4; Genre: 8; Copyright: 16; Collection/"
-#~ "album: 32; Rating: 256."
+#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
+#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
+#~ "URL of a network stream, ..."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vnesite vsoto možnosti:\n"
-#~ "Naslov: 1; Trajanje: 2; Izvajalec: 4; Zvrst: 8; Avtorstvo: 16; Zbirka/"
-#~ "album: 32; Ocena: 256."
+#~ "Ali želite poslati podrobno poročilo o napaki razvijalcem programa VLC??\n"
+#~ "\n"
+#~ "V primeru, da bi želeli pomagati, lahko vpišete nekaj vrstic o vašem delu "
+#~ "preden se je program sesul, skupaj s podrobnostmi, povezavo do "
+#~ "datoteke ..."
+
+#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
+#~ msgstr ""
+#~ "Strinjam se, da lahko v primeru, da potrebujete več podrobnosti o napaki, "
+#~ "stopite v stik z menoj preko elektronskega naslova."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = "
-#~ "svideo)."
+#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
+#~ "information."
 #~ msgstr ""
-#~ "Uporaba kartice (najverjetneje, 0 = uglaševalnik, 1 = združeno, 2 = "
-#~ "svideo)"
+#~ "Poslan bo le vaš privzeti elektronski naslov, drugi podatki pa ne bodo "
+#~ "poslani."
 
-#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-#~ msgstr "Širina pretoka za zajem (-1 za samodejno zaznavo)."
+#~ msgid "Don't ask again"
+#~ msgstr "Ne vprašaj več"
 
-#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-#~ msgstr "Višina pretoka za zajem (-1 za samodejno zaznavo)."
+#~ msgid "No CrashLog found"
+#~ msgstr "Ni mogoče najti dnevnika napak."
 
-#~ msgid "Crops a defined part of the image"
-#~ msgstr "Obrezovanje določenega dela slike."
+#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
+#~ msgstr "Ni mogoče najti znakov predhodnega sesutja programa."
 
-#~ msgid "On Screen Display/Subtitle Settings not saved"
-#~ msgstr "OSD/nastavitve podnapisov niso shranjene"
+#~ msgid "Open BDMV folder"
+#~ msgstr "Odpri mapo BDMV"
 
-#~ msgid "This version of VLC is outdated."
-#~ msgstr "Uporabljate zastarelo različico VLC predvajalnika."
+#~ msgid "Album art download policy"
+#~ msgstr "Album art pravila prejemanja"
 
-#~ msgid "Camera"
-#~ msgstr "Fotoaparat"
+#~ msgid "Output module"
+#~ msgstr "Odvodne enote"
 
-#~ msgid "Keyframe Interval:"
-#~ msgstr "Razmik ključnih sličic"
+#~ msgid "Graphic Equalizer"
+#~ msgstr "Grafično uravnavanje zvoka"
 
-#~ msgid "TS"
-#~ msgstr "TS"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
+#~ msgstr "Samodejno nastavi ojačanje videa."
 
-#~ msgid "Save volume on exit"
-#~ msgstr "Shrani glasnost ob izhodu"
+#~ msgid "Under the Video"
+#~ msgstr "Pod posnetkom"
 
-#~ msgid ""
-#~ "(c) 1996-2008 - the VideoLAN Team\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "(c) 1996-2008 - VideoLAN Tim\n"
-#~ "\n"
+#~ msgid "&Help..."
+#~ msgstr "Pomo&č ..."
 
-#~ msgid "You can choose the default deinterlace mode"
-#~ msgstr "Izbrati je mogoče privzeti način razpletanja"
+#~ msgid "Synchronise on audio track"
+#~ msgstr "Uskladi z zvokovno sledjo"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This will reset your VLC media player preferences.\n"
-#~ "Are you sure you want to continue?"
+#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
+#~ "track on the audio track."
 #~ msgstr ""
-#~ "S tem boste počistili nastavitve predvajalnika VLC.\n"
-#~ "Ste prepričani, da želite nadaljevati?"
+#~ "Nastavitev omogoča izpuščanje in podvajanje sličic za usklajevanje sledi "
+#~ "zvoka in slike."
 
-#~ msgid "Some options are hidden. Check \"Advanced\" to display them."
+#~ msgid ""
+#~ "The transcoder will drop frames if your CPU can't keep up with the "
+#~ "encoding rate."
 #~ msgstr ""
-#~ "Nekatere možnosti so skrite. Označite \"Podroben pogled\" za prikaz vseh "
-#~ "nastavitev."
-
-#~ msgid "FFmpeg crop padd filter"
-#~ msgstr "FFmpeg filter obrezovanja"
-
-#~ msgid "Creates several clones of the image"
-#~ msgstr "Ustvari več dvojnikov slike."
+#~ "Pri prekodiranju bodo izpuščene sličice, če CPE ne dohaja hitrosti "
+#~ "kodiranja."
 
-#~ msgid "Magnifies part of the image"
-#~ msgstr "Poveča del slike."
+#~ msgid "Value of the audio channels levels"
+#~ msgstr "Vrednost ravni zvokovnih kanalov"
 
-#~ msgid "Show labels below the icons in the toolbar."
-#~ msgstr "Pokaži označbe pod ikonami na orodni vrstici"
+#~ msgid "Alarm"
+#~ msgstr "Alarm"
 
-#~ msgid "left"
-#~ msgstr "levo"
+#~ msgid ""
+#~ "Marquee text to display. (Available format strings: Time related: %Y = "
+#~ "year, %m = month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ... Meta "
+#~ "data related: $a = artist, $b = album, $c = copyright, $d = description, "
+#~ "$e = encoded by, $g = genre, $l = language, $n = track num, $p = now "
+#~ "playing, $r = rating, $s = subtitles language, $t = title, $u = url, $A = "
+#~ "date, $B = audio bitrate (in kb/s), $C = chapter,$D = duration, $F = full "
+#~ "name with path, $I = title, $L = time left, $N = name, $O = audio "
+#~ "language, $P = position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in "
+#~ "kHz), $T = time, $U = publisher, $V = volume, $_ = new line) "
+#~ msgstr ""
+#~ "Prikaz oznak. (Mogoče nastavitve so: Izdaja: %Y = leto, %m = mesec, %d = "
+#~ "dan, %H = ure, %M = minute, %S = sekunde, ... Metapodatki: $a = "
+#~ "izvajalec, $b = album, $c = avtorstvo, $d = opis, $e = kodiral, $g = "
+#~ "zvrst, $l = jezik, $n = številka sledi, $p = trenutno predvajan, $r = "
+#~ "ocena, $s = jezik podnapisov, $t = naslov, $u = url, $A = datum, $B = "
+#~ "bitna hitrost zvoka (kb/s), $C = poglavje,$D = trajanje, $F = ime in pot, "
+#~ "$I = naslov, $L = preostali čas, $N = ime, $O = jezik zvoka, $P = položaj "
+#~ "(%), $R = hitrost, $S = hitrost vzorčenja zvoka (kHz), $T = čas, $U = "
+#~ "izdajatelj, $V = glasnost, $_ = nova vrstica) "
 
-#~ msgid "Remaining time: %i seconds"
-#~ msgstr "Preostali čas: %i sekund"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Add a subtitle file"
+#~ msgstr "Uporabi datoteko s &podnapisi"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""