l10n: Galician update
authorGonçalo Cordeiro <gzcordeiro@gmail.com>
Mon, 24 Jun 2013 09:03:11 +0000 (11:03 +0200)
committerChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
Mon, 24 Jun 2013 09:03:11 +0000 (11:03 +0200)
Signed-off-by: Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
po/gl.po

index 1768b43..c2c420a 100644 (file)
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -3,15 +3,15 @@
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
 #
 # Translators:
-# Gonçalo Cordeiro <gzcordeiro@gmail.com>, 2009-2012.
-# Iván Seoane Pardo <ivam.sp@gmail.com>, 2008.
+# Gonçalo Cordeiro <gzcordeiro@gmail.com>, 2009-2013
+# Iván Seoane Pardo <ivam.sp@gmail.com>, 2008
 # Paula Iglesias <localizacion@tagenata.com>, 2009
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-28 11:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-04 18:41+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-06-06 17:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-23 19:00+0000\n"
 "Last-Translator: Gonçalo Cordeiro <gzcordeiro@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Galician (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
 "language/gl/)\n"
@@ -1194,8 +1194,8 @@ msgstr "descodificador"
 
 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:256
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:750
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:803 modules/stream_out/es.c:362
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:763
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:816 modules/stream_out/es.c:362
 #: modules/stream_out/es.c:377
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Fallou a emisión en fluxo ou a transcodificación"
@@ -10550,24 +10550,24 @@ msgstr "Descodificador de audio e vídeo FFmpeg"
 msgid "Decoding"
 msgstr "Descodificación"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:153 modules/codec/omxil/omxil.c:87
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:154 modules/codec/omxil/omxil.c:87
 #: modules/codec/schroedinger.c:370
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificación"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:154
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:155
 msgid "FFmpeg audio/video encoder"
 msgstr "Codificador de audio e vídeo FFmpeg"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:70
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:69
 msgid "Direct rendering"
 msgstr "Renderización directa"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:73
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:72
 msgid "Error resilience"
 msgstr "Tolerancia aos erros"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:75
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:74
 msgid ""
 "libavcodec can do error resilience.\n"
 "However, with a buggy encoder (such as the ISO MPEG-4 encoder from M$) this "
@@ -10580,11 +10580,11 @@ msgstr ""
 "O intervalo de valores válidos vai do 0 ao 4 (0 desactiva totalmente a "
 "tolerancia aos erros)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:80
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:79
 msgid "Workaround bugs"
 msgstr "Solución temporal de erros"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:82
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:81
 msgid ""
 "Try to fix some bugs:\n"
 "1  autodetect\n"
@@ -10608,12 +10608,12 @@ msgstr ""
 "Esta ten que ser a suma dos valores. Por exemplo, para arranxar «ac vlc» e "
 "«ump4», introduza 40."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:93 modules/codec/avcodec/avcodec.h:204
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:92 modules/codec/avcodec/avcodec.h:203
 #: modules/demux/rawdv.c:42 modules/stream_out/transcode/transcode.c:139
 msgid "Hurry up"
 msgstr "Acelerar"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:95
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:94
 msgid ""
 "The decoder can partially decode or skip frame(s) when there is not enough "
 "time. It's useful with low CPU power but it can produce distorted pictures."
@@ -10622,22 +10622,22 @@ msgstr ""
 "non hai tempo suficiente. É útil cunha CPU de baixa potencia, mais pode "
 "producir imaxes distorsionadas."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:99
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:98
 msgid "Allow speed tricks"
 msgstr "Permitir os trucos de velocidade"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:101
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:100
 msgid ""
 "Allow non specification compliant speedup tricks. Faster but error-prone."
 msgstr ""
 "Permite usar trucos de velocidade que non cumpren coa especificación. É máis "
 "rápido, mais tamén tendente a erros."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:103
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:102
 msgid "Skip frame (default=0)"
 msgstr "Saltar fotograma (predeterminado=0)"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:105
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:104
 msgid ""
 "Force skipping of frames to speed up decoding (-1=None, 0=Default, 1=B-"
 "frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
@@ -10646,11 +10646,11 @@ msgstr ""
 "(-1=Ningún, 0=Predeterminado, 1=fotogramas B, 2=fotogramas P, 3=fotogramas B"
 "+P , 4=todos os fotogramas)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:108
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:107
 msgid "Skip idct (default=0)"
 msgstr "Omitir IDCT (predeterminado=0)"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:110
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:109
 msgid ""
 "Force skipping of idct to speed up decoding for frame types (-1=None, "
 "0=Default, 1=B-frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
@@ -10659,36 +10659,36 @@ msgstr ""
 "de fotograma (-1=Ningún, 0=Predeterminado, 1=fotogramas B, 2=fotogramas P, "
 "3=fotogramas B+P, 4=todos os fotogramas)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:113
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:112
 msgid "Discard cropping information"
 msgstr "Descartar a información de recorte"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:114
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:113
 msgid "Discard internal cropping parameters (e.g. from H.264 SPS)."
 msgstr ""
 "Descartar os parámetros de recorte internos (por exemplo os de H.264 SPS)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:116
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:115
 msgid "Debug mask"
 msgstr "Máscara de depuración"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:117
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:116
 msgid "Set FFmpeg debug mask"
 msgstr "Definir a máscara de depuración de FFmpeg"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:119
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:118
 msgid "Codec name"
 msgstr "Nome do códec"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:120
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:119
 msgid "Internal libavcodec codec name"
 msgstr "Nome interno do códec libavcodec"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:123
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:122
 msgid "Visualize motion vectors"
 msgstr "Visualizar os vectores de movemento"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:125
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:124
 msgid ""
 "You can overlay the motion vectors (arrows showing how the images move) on "
 "the image. This value is a mask, based on these values:\n"
@@ -10707,101 +10707,101 @@ msgstr ""
 "fotogramas B\n"
 "Para visualizar todos os vectores, o valor debería ser 7."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:132 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:215
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:215
 msgid "Skip the loop filter for H.264 decoding"
 msgstr "Saltar o filtro de bucle para a descodificación H.264"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:133
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:132
 msgid ""
 "Skipping the loop filter (aka deblocking) usually has a detrimental effect "
 "on quality. However it provides a big speedup for high definition streams."
 msgstr ""
-"Saltar o filtro de bucle (tamén coñecido como desbloqueo) xeralmente ten un "
-"efecto nocivo para a calidade. Porén, proporciona unha gran velocidade para "
-"os fluxos de alta definición."
+"Saltar o filtro de bucle (tamén coñecido como «antibloques» (deblocking)) "
+"xeralmente ten un efecto nocivo para a calidade. Porén, proporciona unha "
+"gran velocidade para os fluxos de alta definición."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:137
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:136
 msgid "Hardware decoding"
 msgstr "Descodificación por hardware"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:138
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:137
 msgid "This allows hardware decoding when available."
 msgstr "Isto permite a descodificación por hardware cando está dispoñíbel."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:140
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:139
 msgid "VDA output pixel format"
 msgstr "Formato de píxel da saída VDA"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:141
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:140
 msgid "The pixel format for output image buffers."
 msgstr "O formato de píxel para os búfers de saída de imaxe. "
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:143
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:142
 msgid "Threads"
 msgstr "Fíos"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:144
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:143
 msgid "Number of threads used for decoding, 0 meaning auto"
 msgstr ""
 "O número de fíos que se van usar na descodificación. Un 0 significa "
 "«automático»"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:151
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:150
 msgid "Ratio of key frames"
 msgstr "Proporción de fotogramas chave"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:152
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:151
 msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
 msgstr "Número de fotogramas que se codificará para un fotograma chave."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:155
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:154
 msgid "Ratio of B frames"
 msgstr "Proporción de fotogramas B"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:156
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:155
 msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
 msgstr ""
 "Número de fotogramas B que se codificará entre dous fotogramas de referencia."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:159
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:158
 msgid "Video bitrate tolerance"
 msgstr "Tolerancia da taxa de bits de vídeo"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:160
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:159
 msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
 msgstr "Tolerancia da taxa de bits en kbit/s."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:162
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:161
 msgid "Interlaced encoding"
 msgstr "Codificación entrelazada"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:163
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:162
 msgid "Enable dedicated algorithms for interlaced frames."
 msgstr "Activar algoritmos dedicados para fotogramas entrelazados."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:166
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:165
 msgid "Interlaced motion estimation"
 msgstr "Estimación de movemento entrelazado"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:167
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:166
 msgid "Enable interlaced motion estimation algorithms. This requires more CPU."
 msgstr ""
 "Activar algoritmos de estimación de movemento entrelazado. Isto require máis "
 "CPU."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:170
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:169
 msgid "Pre-motion estimation"
 msgstr "Estimación do premovemento"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:171
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:170
 msgid "Enable the pre-motion estimation algorithm."
 msgstr "Activar o algoritmo de estimación de premovemento."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:174
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:173
 msgid "Rate control buffer size"
 msgstr "Tamaño do búfer de control de taxa"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:175
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:174
 msgid ""
 "Rate control buffer size (in kbytes). A bigger buffer will allow for better "
 "rate control, but will cause a delay in the stream."
@@ -10809,19 +10809,19 @@ msgstr ""
 "Tamaño do búfer de control de taxa (en kbytes). Un búfer máis grande permite "
 "un control de taxa mellor, mais causa un atraso no fluxo."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:179
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:178
 msgid "Rate control buffer aggressiveness"
 msgstr "Agresividade do búfer de control de taxa"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:180
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:179
 msgid "Rate control buffer aggressiveness."
 msgstr "Agresividade do búfer de control de taxa."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:183
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:182
 msgid "I quantization factor"
 msgstr "Factor de cuantización I"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:185
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:184
 msgid ""
 "Quantization factor of I frames, compared with P frames (for instance 1.0 => "
 "same qscale for I and P frames)."
@@ -10829,12 +10829,12 @@ msgstr ""
 "Factor de cuantización de fotogramas I, comparado cos fotogramas P (por "
 "exemplo 1.0 => mesma escala de cuantización para os fotogramas I e P)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:188 modules/codec/x264.c:360
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:187 modules/codec/x264.c:360
 #: modules/demux/mod.c:78
 msgid "Noise reduction"
 msgstr "Redución de ruídos"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:189
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:188
 msgid ""
 "Enable a simple noise reduction algorithm to lower the encoding length and "
 "bitrate, at the expense of lower quality frames."
@@ -10842,11 +10842,11 @@ msgstr ""
 "Activar o algoritmo de redución de ruído simple para diminuír a lonxitude e "
 "a taxa de bits da codificación a custo de baixar a calidade dos fotogramas."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:193
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:192
 msgid "MPEG4 quantization matrix"
 msgstr "Matriz de cuantización MPEG4"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:194
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:193
 msgid ""
 "Use the MPEG4 quantization matrix for MPEG2 encoding. This generally yields "
 "a better looking picture, while still retaining the compatibility with "
@@ -10856,11 +10856,11 @@ msgstr ""
 "isto produce unha mellor aparencia na imaxe, mentres que conserva a "
 "compatibilidade cos descodificadores estándar MPEG2."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:199
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:198
 msgid "Quality level"
 msgstr "Nivel de calidade"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:200
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:199
 msgid ""
 "Quality level for the encoding of motions vectors (this can slow down the "
 "encoding very much)."
@@ -10868,7 +10868,7 @@ msgstr ""
 "Nivel de calidade para a codificación de vectores de movemento (isto pode "
 "facer moito máis lenta a codificación)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:205
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:204
 msgid ""
 "The encoder can make on-the-fly quality tradeoffs if your CPU can't keep up "
 "with the encoding rate. It will disable trellis quantization, then the rate "
@@ -10880,37 +10880,37 @@ msgstr ""
 "e a taxa de distorsión dos vectores de movemento (hq) e subirá o limiar de "
 "redución de ruído para facilitar a tarefa dos codificadores."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:211
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:210
 msgid "Minimum video quantizer scale"
 msgstr "Escala cuantizadora de vídeo mínima"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:212
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:211
 msgid "Minimum video quantizer scale."
 msgstr "Escala cuantizadora de vídeo mínima."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:215
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:214
 msgid "Maximum video quantizer scale"
 msgstr "Escala cuantizadora de vídeo máxima"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:216
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:215
 msgid "Maximum video quantizer scale."
 msgstr "Escala cuantizadora de vídeo máxima."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:219
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:218
 msgid "Trellis quantization"
 msgstr "Cuantización «Trellis»"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:220
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:219
 msgid "Enable trellis quantization (rate distortion for block coefficients)."
 msgstr ""
 "Activar a cuantización «Trellis» (distorsión de taxa para os coeficientes "
 "dos bloques)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:223
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:222
 msgid "Fixed quantizer scale"
 msgstr "Escala cuantizadora fixa"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:224
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:223
 msgid ""
 "A fixed video quantizer scale for VBR encoding (accepted values: 0.01 to "
 "255.0)."
@@ -10918,41 +10918,41 @@ msgstr ""
 "Unha escala cuantizadora de vídeo fixa para a codificación VBR (valores que "
 "se aceptan: de 0.01 a 255.0)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:227
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:226
 msgid "Strict standard compliance"
 msgstr "Conformidade estrita co estándar"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:228
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:227
 msgid ""
 "Force a strict standard compliance when encoding (accepted values: -2 to 2)."
 msgstr ""
 "Forzar unha conformidade estrita co estándar ao codificar (valores "
 "aceptados: -2 a 2)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:231
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:230
 msgid "Luminance masking"
 msgstr "Enmascaramento da luminancia"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:232
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:231
 msgid "Raise the quantizer for very bright macroblocks (default: 0.0)."
 msgstr ""
 "Aumentar o cuantizador para macrobloques con moito brillo (predeterminado: "
 "0.0)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:235
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:234
 msgid "Darkness masking"
 msgstr "Enmascaramento de escuridade"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:236
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:235
 msgid "Raise the quantizer for very dark macroblocks (default: 0.0)."
 msgstr ""
 "Aumentar o cuantizador para macrobloques moi escuros (predeterminado: 0.0)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:239
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:238
 msgid "Motion masking"
 msgstr "Enmascaramento do movemento"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:240
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:239
 msgid ""
 "Raise the quantizer for macroblocks with a high temporal complexity "
 "(default: 0.0)."
@@ -10960,11 +10960,11 @@ msgstr ""
 "Aumentar o cuantizador para macrobloques cunha complexidade temporal elevada "
 "(predeterminado: 0.0)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:243
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:242
 msgid "Border masking"
 msgstr "Enmascaramento de bordos"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:244
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:243
 msgid ""
 "Raise the quantizer for macroblocks at the border of the frame (default: "
 "0.0)."
@@ -10972,11 +10972,11 @@ msgstr ""
 "Aumentar o cuantizador para macrobloques no bordo do fotograma "
 "(predeterminado: 0.0)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:247
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:246
 msgid "Luminance elimination"
 msgstr "Eliminación de luminancia"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:248
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:247
 msgid ""
 "Eliminates luminance blocks when the PSNR isn't much changed (default: 0.0). "
 "The H264 specification recommends -4."
@@ -10984,11 +10984,11 @@ msgstr ""
 "Elimina os bloques con luminancia cando o PSNR non cambiou demasiado "
 "(predeterminado: 0.0). A especificación H264 recomenda -4."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:252
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:251
 msgid "Chrominance elimination"
 msgstr "Eliminación de crominancia"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:253
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:252
 msgid ""
 "Eliminates chrominance blocks when the PSNR isn't much changed (default: "
 "0.0). The H264 specification recommends 7."
@@ -10996,11 +10996,11 @@ msgstr ""
 "Elimina os bloques de crominancia cando o PSNR non cambiou demasiado "
 "(predeterminado: 0.0). A especificación H264 recomenda 7."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:257
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:256
 msgid "Specify AAC audio profile to use"
 msgstr "Especificar o perfil AAC de audio que se vai usar"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:258
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:257
 msgid ""
 "Specify the AAC audio profile to use for encoding the audio bitstream. It "
 "takes the following options: main, low, ssr (not supported),ltp, hev1, hev2 "
@@ -11046,7 +11046,7 @@ msgstr ""
 "Isto non é un erro do VLC media player.\n"
 "Non se dirixa ao proxecto VideoLAN para este asunto.\n"
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:751 modules/codec/avcodec/encoder.c:804
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:764 modules/codec/avcodec/encoder.c:817
 msgid "VLC could not open the encoder."
 msgstr "O VLC non puido abrir o codificador."
 
@@ -11418,7 +11418,7 @@ msgstr "Codificador de simulación"
 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
 msgstr "Descodificador de audio AAC (usando libfaad2)"
 
-#: modules/codec/faad.c:429
+#: modules/codec/faad.c:430
 msgid "AAC extension"
 msgstr "Extensión AAC"
 
@@ -12960,7 +12960,7 @@ msgstr "Saltar o filtro bucle"
 
 #: modules/codec/x264.c:141
 msgid "Deactivate the deblocking loop filter (decreases quality)."
-msgstr "Desactivar o filtro de bucle de desbloqueo (diminúe a calidade)."
+msgstr "Desactivar o filtro de bucle antibloques (diminúe a calidade)."
 
 #: modules/codec/x264.c:143
 msgid "Loop filter AlphaC0 and Beta parameters alpha:beta"
@@ -13356,9 +13356,9 @@ msgid ""
 "position(s). Default of 16 is good for most footage, high motion sequences "
 "may benefit from settings between 24 and 32. Range 0 to 64."
 msgstr ""
-"Distancia máxima para buscar estimación de movemento medida desde a posición"
-"(s) previstas. A opción predeterminada é 16 está ben para a maioría das "
-"secuencias, secuencias de movemento altas podería beneficiarse das "
+"Distancia máxima para buscar estimación de movemento medida desde a "
+"posición(s) previstas. A opción predeterminada é 16 está ben para a maioría "
+"das secuencias, secuencias de movemento altas podería beneficiarse das "
 "definicións entre 24 e 32. Intervalo de 0 a 64."
 
 #: modules/codec/x264.c:305
@@ -13794,8 +13794,8 @@ msgstr "Interface de control D-Bus"
 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1158
 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1175
 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1183
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1206 modules/notify/growl.m:281
-#: modules/video_output/xcb/window.c:313
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1206 modules/lua/libs/httpd.c:80
+#: modules/notify/growl.m:281 modules/video_output/xcb/window.c:313
 msgid "VLC media player"
 msgstr "VLC media player"
 
@@ -16006,8 +16006,8 @@ msgstr "PMT extra"
 #: modules/demux/ts.c:96
 msgid "Allows a user to specify an extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type[,...])."
 msgstr ""
-"Permite que o usuario especifique un punto extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type"
-"[,…])."
+"Permite que o usuario especifique un punto extra pmt (pmt_pid=pid:"
+"stream_type[,…])."
 
 #: modules/demux/ts.c:98
 msgid "Set id of ES to PID"
@@ -22038,17 +22038,15 @@ msgstr "Seleccionar aparencia"
 msgid "Open skin ..."
 msgstr "Abrir ficheiro de aparencia…"
 
-#: modules/lua/libs/httpd.c:64
+#: modules/lua/libs/httpd.c:75
 msgid ""
-"<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN\" \"http://www.w3."
-"org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\">\n"
-"<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><head><meta http-equiv="
-"\"Content-Type\" content=\"text/html;charset=utf-8\" /><title>VLC media "
-"player</title></head><body><p>Password for Web interface has not been set.</"
-"p><p>Please use --http-password, or set a password in </p><p>Preferences "
-"&gt; All &gt; Main interfaces &gt; Lua &gt; Lua HTTP &gt; Password.</p><!-- "
-"VLC_PASSWORD_NOT_SET --></body></html>"
+"<p>Password for Web interface has not been set.</p><p>Please use --http-"
+"password, or set a password in </p><p>Preferences &gt; All &gt; Main "
+"interfaces &gt; Lua &gt; Lua HTTP &gt; Password.</p>"
 msgstr ""
+"<p>Non se definiu o contrasinal da interface web.</p><p>Use --http-password "
+"ou defina un contrasinal en </p><p>Preferencias &gt; Todas &gt; Interfaces "
+"principais &gt; Lua &gt; HTTP Lua &gt; Contrasinal.</p>"
 
 #: modules/lua/vlc.c:48
 msgid "Lua interface"
@@ -28949,7 +28947,7 @@ msgstr "Descodificación acelerada por hardware"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:346
 msgid "Skip H.264 in-loop deblocking filter"
-msgstr "Omitir o filtro deblocking en bucle H.264"
+msgstr "Omitir o filtro en bucle antibloques H.264"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:347
 msgid "Video quality post-processing level"
@@ -29365,20 +29363,6 @@ msgstr "AAAA; "
 msgid "Media Manager List"
 msgstr "Lista do xestor multimedia"
 
-#~ msgid "Subtitles/OSD"
-#~ msgstr "Subtítulos/OSD"
-
-#~ msgid "Subtitles codecs"
-#~ msgstr "Códecs de subtítulos"
-
-#~ msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
-#~ msgstr ""
-#~ "Configuracións para os codificadores e descodificadores de subtítulos, "
-#~ "teletexto e subtítulos para persoas con diversidade funcional auditiva."
-
-#~ msgid "General Input"
-#~ msgstr "Entrada xeral"
-
 #~ msgid ""
 #~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
 #~ "multicast UDP or RTP."
@@ -29386,9 +29370,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "SAP é unha forma de anunciar publicamente fluxos que están sendo enviados "
 #~ "mediante UDP ou RTP multidifusión."
 
-#~ msgid "CPU features"
-#~ msgstr "Características de CPU"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme "
 #~ "care!"
@@ -29396,74 +29377,10 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Aquí pode escoller a desactivación dalgunhas das funcionalidades de "
 #~ "aceleración da CPU. Úseo con moito coidado!"
 
-#~ msgid "Chroma modules settings"
-#~ msgstr "Configuracións dos módulos de crominancia"
-
 #~ msgid "These settings affect chroma transformation modules."
 #~ msgstr ""
 #~ "Estas configuracións afectan aos módulos de transformación de crominancia."
 
-#~ msgid "Packetizer modules settings"
-#~ msgstr "Configuracións dos módulos empaquetadores"
-
-#~ msgid "Encoders settings"
-#~ msgstr "Configuracións dos codificadores"
-
-#~ msgid ""
-#~ "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
-#~ msgstr ""
-#~ "Estas son as configuracións xerais para os módulos de codificación de "
-#~ "vídeo, audio e subtítulos."
-
-#~ msgid "Dialog providers settings"
-#~ msgstr "Configuracións dos provedores de diálogos"
-
-#~ msgid "Subtitle demuxer settings"
-#~ msgstr "Configuracións do demultiplexor de subtítulos"
-
-#~ msgid ""
-#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
-#~ "example by setting the subtitles type or file name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nesta sección pode forzar o comportamento do demultiplexor de subtítulos, "
-#~ "por exemplo pode estabelecer o tipo de subtítulos ou o nome de ficheiro."
-
-#~ msgid "No help available"
-#~ msgstr "Non hai axuda dispoñíbel"
-
-#~ msgid "There is no help available for these modules."
-#~ msgstr "Non hai axuda dispoñíbel para estes módulos."
-
-#~ msgid "Quick &Open File..."
-#~ msgstr "&Abrir un ficheiro rápido…"
-
-#~ msgid "&Bookmarks"
-#~ msgstr "&Marcadores"
-
-#~ msgid "Fetch Information"
-#~ msgstr "Obter información"
-
-#~ msgid "Sort"
-#~ msgstr "Ordenar"
-
-#~ msgid "No Repeat"
-#~ msgstr "Non repetir"
-
-#~ msgid "Add to Media Library"
-#~ msgstr "Engadir á biblioteca multimedia"
-
-#~ msgid "Advanced Open..."
-#~ msgstr "Abrir con opcións avanzadas…"
-
-#~ msgid "Open Play&list..."
-#~ msgstr "Abrir &lista de reprodución…"
-
-#~ msgid "Search Filter"
-#~ msgstr "Filtro de busca"
-
-#~ msgid "&Services Discovery"
-#~ msgstr "Descubrimento de &servizos"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
 #~ "them."
@@ -29471,15 +29388,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Algunhas opcións está dispoñíbeis, mais ocultas. Vaia a Opcións avanzadas "
 #~ "para velas."
 
-#~ msgid "Image clone"
-#~ msgstr "Clon da imaxe"
-
-#~ msgid "Clone the image"
-#~ msgstr "Clonar a imaxe"
-
-#~ msgid "Magnification"
-#~ msgstr "Ampliación"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Magnify a part of the video. You can select which part of the image "
 #~ "should be magnified."
@@ -29493,9 +29401,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
 #~ msgstr "Efecto de distorsión de vídeo Superficie de auga"
 
-#~ msgid "Image colors inversion"
-#~ msgstr "Inversión das cores da imaxe"
-
 #~ msgid "Split the image to make an image wall"
 #~ msgstr "Dividir a imaxe para facer un mural"
 
@@ -29521,10 +29426,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Efecto Detección de cor. Toda a imaxe se volverá branca e negra, excepto "
 #~ "as partes que teñan a cor que vostede indicou na configuración."
 
-#~ msgid ""
-#~ "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
-#~ msgstr "non se mostraron %d módulos porque só teñen opcións avanzadas.\n"
-
 #~ msgid "Choose which objects should print debug message"
 #~ msgstr ""
 #~ "Seleccione os obxectos que deberían imprimir unha mensaxe de depuración"
@@ -29553,15 +29454,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "sistema detéctase automaticamente se se especifica aquí o modo "
 #~ "«automático»."
 
-#~ msgid "Force mono audio"
-#~ msgstr "Forzar o audio mono"
-
-#~ msgid "This will force a mono audio output."
-#~ msgstr "Isto forzará a saída de audio mono."
-
-#~ msgid "Default audio volume"
-#~ msgstr "Volume de audio predeterminado"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to "
 #~ "1024."
@@ -29569,16 +29461,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Pode estabelecer o volume de saída de audio predeterminado aquí nun "
 #~ "intervalo de 0 a 1024."
 
-#~ msgid ""
-#~ "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range "
-#~ "from 0 to 1024."
-#~ msgstr ""
-#~ "O tamaño do paso do volume pódese axustar usando esta opción nun "
-#~ "intervalo de 0 a 1024."
-
-#~ msgid "Audio output frequency (Hz)"
-#~ msgstr "Frecuencia de saída de audio (Hz)"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
 #~ "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
@@ -29598,47 +29480,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "pode precisar moito procesamento, así que pode desactivalo e escoller "
 #~ "outro que consuma menos."
 
-#~ msgid "Audio output channels mode"
-#~ msgstr "Modo de canles de saída de audio"
-
-#~ msgid "Audio visualizations "
-#~ msgstr "Visualizacións de audio "
-
-#~ msgid "Subtitles track"
-#~ msgstr "Pistas de subtítulos"
-
-#~ msgid "Subtitles track ID"
-#~ msgstr "ID de pista de subtítulos"
-
-#~ msgid "Low definition (320 lines)"
-#~ msgstr "Baixa definición (320 liñas)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures "
-#~ "created by subtitles decoders or other subpictures sources."
-#~ msgstr ""
-#~ "Isto engade os denominados «filtros de subimaxe», usados para filtrar as "
-#~ "subimaxes creadas polos descodificadores de subtítulos ou por outras "
-#~ "orixes."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This file countains an optional CRL to prevent remove clients from using "
-#~ "revoked certificates in TLS sessions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Este ficheiro contén un CRL opcional para previr que clientes remotos "
-#~ "poidan usar certificados revogados en sesións TLS."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
-#~ "muxer. This value should be set in milliseconds."
-#~ msgstr ""
-#~ "Isto permítelle configurar a cantidade de caché inicial para o "
-#~ "multiplexor de saída de fluxo. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
-
-#~ msgid "Control SAP flow"
-#~ msgstr "Fluxo SAP de control"
-
 #~ msgid ""
 #~ "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
 #~ "always leave all these enabled."
@@ -29646,9 +29487,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Estas opcións permítenlle activar as optimizacións de CPU especiais. "
 #~ "Debería deixalas sempre activadas."
 
-#~ msgid "Memory copy module"
-#~ msgstr "Módulo de copia de memoria"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC "
 #~ "will select the fastest one supported by your hardware."
@@ -29663,78 +29501,12 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Modules search path"
 #~ msgstr "Camiño de busca de módulos"
 
-#~ msgid "Data search path"
-#~ msgstr "Camiño de busca de datos"
-
-#~ msgid "Override the default data/share search path."
-#~ msgstr "Ignora o camiño de busca de datos ou compartidos predeterminado."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
-#~ "example if you associated VLC with some media types and you don't want a "
-#~ "new instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in "
-#~ "the explorer. This option will allow you to play the file with the "
-#~ "already running instance or enqueue it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Permitir unha única instancia en execución do VLC pode ser útil, por "
-#~ "exemplo, se asociou o VLC con algúns tipos de medios e non quere que se "
-#~ "abra unha instancia nova do VLC cada vez que fai duplo clic nun ficheiro "
-#~ "do explorador. Esta opción permitiralle reproducir o ficheiro coa "
-#~ "instancia que xa executou ou poñela na fila."
-
-#~ msgid "One instance when started from file"
-#~ msgstr "Unha instancia ao iniciarse desde un ficheiro"
-
-#~ msgid "Allow only one running instance when started from file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Permitir só unha instancia en execución ao iniciar desde un ficheiro."
-
-#~ msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
-#~ msgstr ""
-#~ "Poñer os elementos na lista de reprodución ao estar en modo de instancia "
-#~ "única"
-
-#~ msgid "Leave fullscreen"
-#~ msgstr "Saír do modo de pantalla completa"
-
-#~ msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
-#~ msgstr ""
-#~ "Selecciona a tecla rápida que hai que usar para saír do modo de pantalla "
-#~ "completa."
-
-#~ msgid "Increase scale factor."
-#~ msgstr "Incrementar o factor de escala."
-
-#~ msgid "Decrease scale factor."
-#~ msgstr "Diminuír o factor de escala."
-
-#~ msgid "Cycle through deinterlace modes."
-#~ msgstr "Percorrer en ciclo os modos desentrelazados."
-
-#~ msgid "Show interface"
-#~ msgstr "Mostrar a interface"
-
 #~ msgid "Raise the interface above all other windows."
 #~ msgstr "Poñer a interface por enriba das demais xanelas."
 
-#~ msgid "Hide interface"
-#~ msgstr "Ocultar a interface"
-
 #~ msgid "Lower the interface below all other windows."
 #~ msgstr "Poñer a interface por debaixo das demais xanelas."
 
-#~ msgid "Normal/Repeat/Loop"
-#~ msgstr "Normal/Repetir/Bucle"
-
-#~ msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
-#~ msgstr "Alternar os módulos da lista de reprodución normal/repetir/bucle"
-
-#~ msgid "Display OSD menu on top of video output"
-#~ msgstr "Mostrar o menú OSD na parte superior da saída de vídeo"
-
-#~ msgid "Do not display OSD menu on video output"
-#~ msgstr "Non mostrar o menú OSD na saída de vídeo"
-
 #~ msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
 #~ msgstr "Non mostrar o menú OSD na parte superior da saída de vídeo"
 
@@ -29762,36 +29534,15 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
 #~ msgstr "Mover o realce do menú OSD ao widget de abaixo"
 
-#~ msgid "Select current widget"
-#~ msgstr "Seleccionar o widget actual"
-
 #~ msgid "Selecting current widget performs the associated action."
 #~ msgstr "Ao seleccionar o widget actual realízase unha acción de asociación."
 
-#~ msgid "CPU"
-#~ msgstr "CPU"
-
-#~ msgid "Greek, Modern ()"
-#~ msgstr "Grego moderno"
-
 #~ msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
 #~ msgstr "Kalaallisut (Groenlandés)"
 
-#~ msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
-#~ msgstr "Occitano (despois de 1500); Provenzal"
-
-#~ msgid "Aspect-ratio"
-#~ msgstr "Proporción de aspecto"
-
 #~ msgid "3D Now! memcpy"
 #~ msgstr "memcpy 3D Now!"
 
-#~ msgid "Capture format (default s16l)"
-#~ msgstr "Formato de captura (o predeterminado é s16l)"
-
-#~ msgid "Capture format of audio stream."
-#~ msgstr "Formato de captura do fluxo de audio."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Use alsa:// to open the default audio input. If multiple audio inputs are "
 #~ "available, they will be listed in the vlc debug output. To select "
@@ -29807,9 +29558,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "PCM S8"
 #~ msgstr "PCM S8"
 
-#~ msgid "GSM Audio"
-#~ msgstr "Audio GSM"
-
 #~ msgid "PCM U16 LE"
 #~ msgstr "PCM U16 LE"
 
@@ -29858,99 +29606,15 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "PCM F64 BE"
 #~ msgstr "PCM F64 BE"
 
-#~ msgid "ALSA audio capture input"
-#~ msgstr "Entrada da captura de audio ALSA"
-
-#~ msgid "Blu-Ray Disc Input"
-#~ msgstr "Entrada de Disco Blu-ray"
-
-#~ msgid "Bluray menus"
-#~ msgstr "Menús de Blu-ray"
-
-#~ msgid "Use bluray menus. If disabled, the movie will start directly"
-#~ msgstr ""
-#~ "Usar os menús de Blu-ray. Se está desactivado, o filme comezará "
-#~ "directamente"
-
 #~ msgid "BluRay"
 #~ msgstr "Blu-ray"
 
-#~ msgid "Blu-Ray Disc support (libbluray)"
-#~ msgstr "Compatibilidade para discos Blu-ray (libbluray)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This Blu-Ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
-#~ "not have it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Este Disco Blu-ray precisa dunha biblioteca para a descodificación de "
-#~ "AACS e o seu sistema carece dela."
-
-#~ msgid "BluRay Disc is corrupted."
-#~ msgstr "O disco Blu-ray está danado."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This Blu-Ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does "
-#~ "not have it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Este Disco Blu-ray precisa dunha biblioteca para a descodificación de BD+ "
-#~ "e o seu sistema carece dela."
-
-#~ msgid "Blu-Ray error"
-#~ msgstr "Erro de Blu-ray"
-
-#~ msgid "dc1394 input"
-#~ msgstr "entrada dc1394"
-
-#~ msgid "Audio sampling rate in Hz"
-#~ msgstr "Taxa de mostra de audio en Hz"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
-#~ "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Forzar a entrada de vídeo para que use unha taxa de fotogramas específica "
-#~ "(p.ex. 0 indica predeterminado, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
-
-#~ msgid "Refresh list"
-#~ msgstr "Actualizar a lista"
-
-#~ msgid "VLC cannot open ANY capture device.Check the error log for details."
-#~ msgstr ""
-#~ "O VLC non pode abrir NINGÚN dispositivo de captura. Verifique o rexistro "
-#~ "de erros para máis información."
-
-#~ msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
-#~ msgstr ""
-#~ "O VLC non puido usar o dispositivo «%s» porque o seu tipo non se admite."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If there is more than one digital broadcasting adapter, the adapter "
-#~ "number must be selected. Numbering start from zero."
-#~ msgstr ""
-#~ "Se hai máis dun adaptador de emisión dixital, débese seleccionar o número "
-#~ "do adaptador. A numeración comeza en 0."
-
-#~ msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
-#~ msgstr "Entrada de vídeo dixital (Firewire/ieee1394)"
-
-#~ msgid "collapse"
-#~ msgstr "contraer"
-
-#~ msgid "expand"
-#~ msgstr "expandir"
-
-#~ msgid "Coffee pot control"
-#~ msgstr "Control da cafeteira"
-
 #~ msgid "Teapot"
 #~ msgstr "Teteira"
 
 #~ msgid "The server is a teapot. You can't brew coffee with a teapot."
 #~ msgstr "O servidor é unha teteira. Non podes facer café cunha teteira."
 
-#~ msgid "Coffee pot"
-#~ msgstr "Cafeteira"
-
 #~ msgid "The pot failed to brew coffee (server error %u)."
 #~ msgstr "Produciuse un erro ao facer o café (erro de servidor %u)."
 
@@ -29960,18 +29624,12 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "You can use a custom User agent or use a known one"
 #~ msgstr "Pode usar un Axente de usuario ou un coñecido"
 
-#~ msgid "Auto Connection"
-#~ msgstr "Conexión automática"
-
 #~ msgid "Advertise with Bonjour"
 #~ msgstr "Anunciar con Bonjour"
 
 #~ msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
 #~ msgstr "Anunciar o fluxo co protocolo do Bonjour."
 
-#~ msgid "Active TCP connection"
-#~ msgstr "Conexión TCP activa"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If enabled, VLC will connect to a remote destination instead of waiting "
 #~ "for an incoming connection."
@@ -29979,24 +29637,9 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Se está activado, o VLC conectarase con un destino remoto en vez de "
 #~ "esperar unha conexión entrante."
 
-#~ msgid "RTMP stream output"
-#~ msgstr "Saída de fluxo RTMP"
-
 #~ msgid "RTMP"
 #~ msgstr "RTMP"
 
-#~ msgid "PVR video device"
-#~ msgstr "Dispositivo de vídeo PVR"
-
-#~ msgid "PVR radio device"
-#~ msgstr "Dispositivo de radio PVR"
-
-#~ msgid "Norm"
-#~ msgstr "Norma"
-
-#~ msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
-#~ msgstr "Norma do fluxo (automática, SECAM, PAL ou NTSC)."
-
 #~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 #~ msgstr "Largura do fluxo para capturar (-1 para a detección automática)."
 
@@ -30006,23 +29649,14 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
 #~ msgstr "Frecuencia para capturar (en kHz), se é aplicábel."
 
-#~ msgid "Framerate"
-#~ msgstr "Taxa de fotogramas"
-
 #~ msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
 #~ msgstr ""
 #~ "Taxa de fotogramas para capturar, se é aplicábel (-1 para a detección "
 #~ "automática)."
 
-#~ msgid "Key interval"
-#~ msgstr "Intervalo chave"
-
 #~ msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
 #~ msgstr "Intervalo entre fotogramas chave (-1 para a detección automática)."
 
-#~ msgid "B Frames"
-#~ msgstr "Fotogramas B"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
 #~ "number of B-Frames."
@@ -30033,30 +29667,15 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
 #~ msgstr "Taxa de bits que hai que usar (-1 para a opción predeterminada)."
 
-#~ msgid "Bitrate peak"
-#~ msgstr "Pico da taxa de bits"
-
 #~ msgid "Peak bitrate in VBR mode."
 #~ msgstr "Pico da taxa de bits no modo VBR."
 
-#~ msgid "Bitrate mode"
-#~ msgstr "Modo de taxa de bits"
-
 #~ msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
 #~ msgstr "O modo de taxa de bits para usar (VBR ou CBR)."
 
-#~ msgid "Audio bitmask"
-#~ msgstr "Máscara de bits de audio"
-
 #~ msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
 #~ msgstr "A máscara de bits que usará a parte de audio da tarxeta."
 
-#~ msgid "Audio volume (0-65535)."
-#~ msgstr "Volume de audio (0-65535)."
-
-#~ msgid "Channel"
-#~ msgstr "Canle"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
 #~ msgstr ""
@@ -30078,9 +29697,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "cbr"
 #~ msgstr "cbr"
 
-#~ msgid "PVR"
-#~ msgstr "PVR"
-
 #~ msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
 #~ msgstr "Entrada de tarxetas de codificación IVTV MPEG"
 
@@ -30104,27 +29720,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "O URL de páxina que hai que usar como referente cando se conecta co "
 #~ "servidor. Esta é a páxina que aloxa o ficheiro SWF."
 
-#~ msgid "RTMP input"
-#~ msgstr "Entrada RTMP"
-
-#~ msgid "Abscissa of the capture reion in pixels."
-#~ msgstr "Abscisa da zona de captura en píxeles."
-
-#~ msgid "SFTP user name"
-#~ msgstr "Nome de usuario/a de SFTP"
-
-#~ msgid "SFTP password"
-#~ msgstr "Contrasinal de SFTP"
-
-#~ msgid "Pixel width of the frame buffer"
-#~ msgstr "Largura en píxeles do framebuffer"
-
-#~ msgid "Pixel height of the frame buffer"
-#~ msgstr "Altura en píxeles do framebuffer"
-
-#~ msgid "Pixel depth of the frame buffer"
-#~ msgstr "A profundidade en píxeles do framebuffer"
-
 #~ msgid "Video device (Default: /dev/video0)."
 #~ msgstr "Dispositivo de vídeo (o predeterminado é: /dev/video0)."
 
@@ -30149,21 +29744,9 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Force usage of the libv4l2 wrapper."
 #~ msgstr "Forzar o uso do wrapper libv4l2."
 
-#~ msgid "Backlight compensation."
-#~ msgstr "Compensación da luz de fondo."
-
-#~ msgid "Tuner id"
-#~ msgstr "ID do sintonizador"
-
-#~ msgid "Tuner id (see debug output)."
-#~ msgstr "ID de sintonizador (ver a saída de depuración)."
-
 #~ msgid "Primary language (Analog TV tuners only)"
 #~ msgstr "Linguaxe primaria (só sintonizadores de televisión analóxica)"
 
-#~ msgid "Secondary language (Analog TV tuners only)"
-#~ msgstr "Linguaxe secundaria (só sintonizadores de televisión analóxica)"
-
 #~ msgid "Second audio program (Analog TV tuners only)"
 #~ msgstr ""
 #~ "Segundo programa de audio (só sintonizadores de televisión analóxica)"
@@ -30171,97 +29754,9 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Primary language left, Secondary language right"
 #~ msgstr "Linguaxe primaria á esquerda, linguaxe secundaria á dereita"
 
-#~ msgid "Video4Linux2"
-#~ msgstr "Video4Linux2"
-
-#~ msgid "Video4Linux2 input"
-#~ msgstr "Entrada Video4Linux2"
-
-#~ msgid "Video4Linux2 Compressed A/V"
-#~ msgstr "A/V comprimido mediante Video4Linux2"
-
-#~ msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
-#~ msgstr "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
-
 #~ msgid "AltiVec memcpy"
 #~ msgstr "memcpy AltiVec"
 
-#~ msgid "ARM NEON audio format conversions"
-#~ msgstr "Conversións de formato de audio ARM NEON"
-
-#~ msgid "TCP address to use (default localhost)"
-#~ msgstr "O enderezo TCP para usar (o predeterminado é «localhost»)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "TCP address to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
-#~ "(default localhost).In the case of bargraph incrustation, use localhost."
-#~ msgstr ""
-#~ "O enderezo TCP que usar para comunicarse co compoñente de vídeo da "
-#~ "Gráfica de barras (o predeterminado é «localhost»). No caso de "
-#~ "incorporación de gráficas de barras use «localhost»."
-
-#~ msgid "TCP port to use (default 12345)"
-#~ msgstr "O porto TCP que hai que usar (o predeterminado é 12345)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "TCP port to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
-#~ "(default 12345).Use the same port as the one used in the rc interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "O porto TCP que usar para comunicarse co compoñente de vídeo da Gráfica "
-#~ "de barras (o predeterminado é «12345»). Use o mesmo porto que o usado na "
-#~ "interface RC."
-
-#~ msgid "Defines if BarGraph information should be sent (default 1)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Define se a información da Gráfica de barras se debería enviar (o "
-#~ "predeterminado é 1)"
-
-#~ msgid "Sends the barGraph information every n audio packets (default 4)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Envía a información da Gráfica de barras cada «n» paquetes de audio (o "
-#~ "predeterminado é 4)"
-
-#~ msgid "Defines if silence alarm information should be sent (default 1)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Define se se debería enviar a información da alarma de silencio (o "
-#~ "predeterminado é 1)"
-
-#~ msgid "Time window to use in ms (default 5000)"
-#~ msgstr "A xanela de tempo para usar en ms (o predeterminado é 5000)"
-
-#~ msgid "Minimum Audio level to raise the alarm (default 0.1)"
-#~ msgstr ""
-#~ "O nivel mínimo de audio para disparar a alarma (o predeterminado é 0.1)"
-
-#~ msgid "Time between two alarm messages in ms (default 2000)"
-#~ msgstr ""
-#~ "O tempo entre dúas mensaxes de alarma en ms (o predeterminado é 2000)"
-
-#~ msgid "Force connection reset regularly (default 1)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Forzar o restabelecemento da conexión regularmente (o predeterminado é 1)"
-
-#~ msgid "Feedback Gain"
-#~ msgstr "Ganancia da retroacción"
-
-#~ msgid "Fixed point audio format conversions"
-#~ msgstr "Conversións de formato de audio de coma fixa"
-
-#~ msgid "Fixed-point audio mixer"
-#~ msgstr "Mesturador de audio de coma fixa"
-
-#~ msgid "Float32 audio mixer"
-#~ msgstr "Mesturador de audio Float32"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Channels available for audio output.If the input has more channels than "
-#~ "the output, it will be down-mixed.This parameter is ignored when digital "
-#~ "pass-through is active."
-#~ msgstr ""
-#~ "As canles dispoñíbeis para a saída de audio. Se a entrada ten máis canles "
-#~ "do que a saída, estes serán misturados (down-mix). Este parámetro é "
-#~ "ignorado cando o «pass-through» dixital está activo."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed "
 #~ "in your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for "
@@ -30271,14 +29766,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "como os listados no menú Dispositivo de audio. Este dispositivo usarase "
 #~ "por defecto para a reprodución de audio."
 
-#~ msgid ""
-#~ "You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup\" "
-#~ "utility in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
-#~ msgstr ""
-#~ "Debería configurar a disposición do seu altofalante coa utilidade "
-#~ "Configuración de audio MIDI en /Aplicativos/Utilidades. O modo estéreo "
-#~ "está agora en uso."
-
 #~ msgid "3 Front 2 Rear"
 #~ msgstr "3 Diante 2 Detrás"
 
@@ -30288,56 +29775,12 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "A/52 over S/PDIF"
 #~ msgstr "A/52 sobre S/PDIF"
 
-#~ msgid "Open Sound System"
-#~ msgstr "Open Sound System"
-
-#~ msgid "OSS DSP device"
-#~ msgstr "Dispositivo OSS DSP"
-
 #~ msgid "Portaudio identifier for the output device"
 #~ msgstr "Identificador PortAudio para o dispositivo de saída"
 
-#~ msgid "PORTAUDIO audio output"
-#~ msgstr "Saída de audio PortAudio"
-
 #~ msgid "5.1"
 #~ msgstr "5.1"
 
-#~ msgid "Audio device"
-#~ msgstr "Dispositivo de audio"
-
-#~ msgid "Default Audio Device"
-#~ msgstr "Dispositivo de audio predeterminado"
-
-#~ msgid "Win32 waveOut extension output"
-#~ msgstr "Saída da extensión Win32 waveOut"
-
-#~ msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
-#~ msgstr "Filtro de vídeo de desentrelazado FFmpeg"
-
-#~ msgid ""
-#~ "FFmpeg can do error resilience.\n"
-#~ "However, with a buggy encoder (such as the ISO MPEG-4 encoder from M$) "
-#~ "this can produce a lot of errors.\n"
-#~ "Valid values range from 0 to 4 (0 disables all errors resilience)."
-#~ msgstr ""
-#~ "O FFmpeg pode traballar con tolerancia aos erros.\n"
-#~ "Porén, cun codificador incorrecto (como o ISO MPEG-4 de M$) isto pode "
-#~ "producir moitos erros.\n"
-#~ "O intervalo de valores válidos vai do 0 ao 4 (0 desactiva totalmente a "
-#~ "tolerancia aos erros)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Force skipping of idct to speed up decoding for frame types(-1=None, "
-#~ "0=Default, 1=B-frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Forzar a omisión de IDCT para facer máis rápida a descodificación para "
-#~ "tipos de fotograma (-1=Ningún, 0=Predeterminado, 1=fotogramas B, "
-#~ "2=fotogramas P, 3=fotogramas B+P, 4=todos os fotogramas)."
-
-#~ msgid "Low resolution decoding"
-#~ msgstr "Descodificación de baixa resolución"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Only decode a low resolution version of the video. This requires less "
 #~ "processing power"
@@ -30345,69 +29788,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Só descodifica unha versión de resolución baixa do vídeo. Isto require "
 #~ "menos potencia de procesamento"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Specify the AAC audio profile to use for encoding the audio bitstream. It "
-#~ "takes the following options: main, low, ssr (not supported) and ltp "
-#~ "(default: main)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Especificar o perfil de audio AAC que se vai usar para codificar o fluxo "
-#~ "de bits de audio. Consta das seguintes opcións: principal, baixo, ssr "
-#~ "(non compatíbel) e ltp (predeterminado: principal)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "It seems your FFMPEG (libavcodec) installation lacks the following "
-#~ "encoder:\n"
-#~ "%s.\n"
-#~ "If you don't know how to fix this, ask for support from your "
-#~ "distribution.\n"
-#~ "\n"
-#~ "This is not an error inside VLC media player.\n"
-#~ "Do not contact the VideoLAN project about this issue.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Parece que á súa instalación FFMPEG (libavcodec) lle falta o seguinte "
-#~ "codificador:\n"
-#~ "%s.\n"
-#~ "Se non sabe como arranxar isto, solicítelle instrucións ao seu "
-#~ "distribuidor.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Isto non é un erro do VLC media player.\n"
-#~ "Non se dirixa ao proxecto VideoLAN para este asunto.\n"
-
-#~ msgid "RealVideo library decoder"
-#~ msgstr "Descodificador de bibliotecas RealVideo"
-
-#~ msgid "Subtitles text encoding"
-#~ msgstr "Codificación do texto dos subtítulos"
-
-#~ msgid "Subtitles justification"
-#~ msgstr "Xustificación de subtítulos"
-
-#~ msgid "UTF-8 subtitles autodetection"
-#~ msgstr "Detección automática de subtítulos UTF-8"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This enables automatic detection of UTF-8 encoding within subtitles files."
-#~ msgstr ""
-#~ "Isto activa a detección automática da codificación UTF-8 dentro dos "
-#~ "ficheiros dos subtítulos."
-
-#~ msgid "Text subtitles decoder"
-#~ msgstr "Descodificador de subtítulos de texto"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sets maximum interval between IDR-frames.Larger values save bits, thus "
-#~ "improving quality for a given bitrate at the cost of seeking precision."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definir o intervalo máximo entre fotogramas IDR. Os valores máis grandes "
-#~ "aforran bits, polo que melloran a calidade para unha taxa de bits dada, a "
-#~ "custo da precisión de busca."
-
-#~ msgid "Direct MV prediction mode."
-#~ msgstr "Modo de predición MV directa."
-
-#~ msgid "RD based mode decision for B-frames"
-#~ msgstr "Modo de decisión baseado en RD para fotogramas B"
-
 #~ msgid "Jointly optimize both MVs in B-frames"
 #~ msgstr "Optimizar de forma conxunta os MV nos fotogramas B"
 
@@ -30426,90 +29806,28 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "fast"
 #~ msgstr "rápido"
 
-#~ msgid "normal"
-#~ msgstr "normal"
-
 #~ msgid "slow"
 #~ msgstr "lento"
 
-#~ msgid "all"
-#~ msgstr "todos"
-
-#~ msgid "spatial"
-#~ msgstr "espacial"
-
-#~ msgid "temporal"
-#~ msgstr "temporal"
-
-#~ msgid "H.264/MPEG4 AVC encoder (x264)"
-#~ msgstr "Codificador H.264/MPEG4 AVC (x264)"
-
-#~ msgid "Subtitle position %i px"
-#~ msgstr "Posición de subtítulos %i px"
-
-#~ msgid "Volume %d%%"
-#~ msgstr "Volume %d%%"
-
 #~ msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
 #~ msgstr "Usar o filtro de rotación de vídeo en vez de transformar"
 
-#~ msgid "| adev [X] . . . . . . . . . . .  set/get audio device"
-#~ msgstr ""
-#~ "| adev [X] . . . . . . . . . . .  definir/obter dispositivo de audio"
-
-#~ msgid "| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitles track"
-#~ msgstr "| strack [X] . . . . . . . . . definir/obter a pista de subtítulos"
-
 #~ msgid "| @name marq-marquee  STRING  . . overlay STRING in video"
 #~ msgstr "| @name marq-marquee  STRING  . . superpoñer STRING no vídeo"
 
-#~ msgid "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
-#~ msgstr "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .desprazar desde a esquerda"
-
-#~ msgid "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
-#~ msgstr "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . desprazar desde arriba"
-
 #~ msgid "| @name marq-position #. . .  .relative position control"
 #~ msgstr "| @name marq-position #. . .  .control de posición relativa"
 
 #~ msgid "| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
 #~ msgstr "| @name marq-color # . . . . . . . . . . cor do tipo de letra, RGB"
 
-#~ msgid "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity"
-#~ msgstr "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacidade"
-
-#~ msgid "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms"
-#~ msgstr "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . tempo de espera, en ms"
-
-#~ msgid "| @name marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels"
-#~ msgstr ""
-#~ "| @name marq-size # . . . . . . . . tamaño do tipo de letra, en píxeles"
-
 #~ msgid "| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
 #~ msgstr ""
 #~ "| @name logo-file STRING . . .camiño/nome do ficheiro de superposición"
 
-#~ msgid "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
-#~ msgstr "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .desprazar desde a esquerda"
-
-#~ msgid "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
-#~ msgstr "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . desprazar desde arriba"
-
-#~ msgid "| @name logo-position #. . . . . . . . relative position"
-#~ msgstr "| @name logo-position #. . . . . . . . posición relativa"
-
 #~ msgid "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
 #~ msgstr "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparencia"
 
-#~ msgid "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha"
-#~ msgstr "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alfa"
-
-#~ msgid "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height"
-#~ msgstr "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .altura"
-
-#~ msgid "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . width"
-#~ msgstr "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . largura"
-
 #~ msgid "| @name mosaic-xoffset # . . . .top left corner position"
 #~ msgstr ""
 #~ "| @name mosaic-xoffset # . . . .posición da esquina superior esquerda"
@@ -30533,100 +29851,18 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
 #~ msgstr "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .posición"
 
-#~ msgid "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .number of rows"
-#~ msgstr "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .número de filas"
-
-#~ msgid "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .number of cols"
-#~ msgstr "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .número de columnas"
-
 #~ msgid "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures "
 #~ msgstr "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . orde das imaxes "
 
 #~ msgid "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio"
 #~ msgstr "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .proporción de aspecto"
 
-#~ msgid "| longhelp . . . . . . . . . . . a longer help message"
-#~ msgstr "| longhelp . . . . . . . . . . . un mensaxe de axuda máis longo"
-
-#~ msgid "Playlist has only %d elements"
-#~ msgstr "A lista de reprodución ten só %d elementos"
-
 #~ msgid "Please provide one of the following parameters:"
 #~ msgstr "Introduza un dos seguintes parámetros:"
 
-#~ msgid "Force interleaved method."
-#~ msgstr "Forzar o método intercalado."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Because this AVI file index is broken or missing, seeking will not work "
-#~ "correctly.\n"
-#~ "VLC won't repair your file but can temporary fix this problem by building "
-#~ "an index in memory.\n"
-#~ "This step might take a long time on a large file.\n"
-#~ "What do you want to do ?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Debido a que o índice deste ficheiro AVI está danado ou non existe, a "
-#~ "busca non funcionará correctamente.\n"
-#~ "O VLC non reparará o seu ficheiro, mais pode arranxar temporalmente este "
-#~ "problema construíndo un índice na memoria.\n"
-#~ "Este paso pode levar muito tempo se o ficheiro é grande.\n"
-#~ "Quere facelo?"
-
-#~ msgid "Classic rock"
-#~ msgstr "Rock clásico"
-
-#~ msgid "Death metal"
-#~ msgstr "Death metal"
-
-#~ msgid "Sound clip"
-#~ msgstr "Clip de son"
-
-#~ msgid "Alternative rock"
-#~ msgstr "Rock alternativo"
-
-#~ msgid "Instrumental pop"
-#~ msgstr "Pop instrumental"
-
-#~ msgid "Instrumental rock"
-#~ msgstr "Rock instrumental"
-
-#~ msgid "Southern rock"
-#~ msgstr "Rock do sur"
-
-#~ msgid "Christian rap"
-#~ msgstr "Rap cristián"
-
-#~ msgid "Pop/funk"
-#~ msgstr "Pop/funk"
-
-#~ msgid "New wave"
-#~ msgstr "New Wave"
-
-#~ msgid "Acid punk"
-#~ msgstr "Acid punk"
-
-#~ msgid "Acid jazz"
-#~ msgstr "Acid Jazz"
-
-#~ msgid "Rock & roll"
-#~ msgstr "Rock & Roll"
-
-#~ msgid "Hard rock"
-#~ msgstr "Hard Rock"
-
 #~ msgid "Make"
 #~ msgstr "Marca"
 
-#~ msgid "Dummy ifo demux"
-#~ msgstr "Demultiplexor ifo de simulación"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This is the desired frame rate when playing raw video streams.  In the "
-#~ "form 30000/1001 or 29.97"
-#~ msgstr ""
-#~ "Esta é a taxa de fotogramas desexada para reproducir fluxos baseados en "
-#~ "vídeo en bruto. Debe ir na forma 30000/1001 ou 29.97"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Force the subtiles format. Valid values are : \"microdvd\", \"subrip\", "
 #~ "\"subviewer\", \"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\", \"sami\", "
@@ -30640,52 +29876,15 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "«realtext», «dksv, «subviewer1»  e «auto» (que indica detección "
 #~ "automática; isto debería funcionar sempre)."
 
-#~ msgid "Text subtitles parser"
-#~ msgstr "Analizador de subtítulos de texto"
-
-#~ msgid "Frames per second"
-#~ msgstr "Fotogramas por segundo"
-
-#~ msgid "Subtitles delay"
-#~ msgstr "Atraso dos subtítulos"
-
-#~ msgid "Subtitles format"
-#~ msgstr "Formato dos subtítulos"
-
-#~ msgid "Subtitles description"
-#~ msgstr "Descrición de subtítulos"
-
-#~ msgid "Silent mode"
-#~ msgstr "Modo silencioso"
-
 #~ msgid "Do not complain on encrypted PES."
 #~ msgstr "Non queixarse nos PES cifrados."
 
-#~ msgid "CAPMT System ID"
-#~ msgstr "ID de sistema CAPMT"
-
 #~ msgid "Only forward descriptors from this SysID to the CAM."
 #~ msgstr "Enviar só descritores desde este SysID ao CAM."
 
-#~ msgid "Filename of dump"
-#~ msgstr "Nome do ficheiro de descarga"
-
 #~ msgid "Specify a filename where to dump the TS in."
 #~ msgstr "Especificar o nome do ficheiro onde se vai descargar o TS."
 
-#~ msgid "Append"
-#~ msgstr "Anexar"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If the file exists and this option is selected, the existing file will "
-#~ "not be overwritten."
-#~ msgstr ""
-#~ "Se o ficheiro existe e se selecciona esta opción, o ficheiro existente "
-#~ "non se sobrescribirá."
-
-#~ msgid "Dump buffer size"
-#~ msgstr "Tamaño do búfer para descargar"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Tweak the buffer size for reading and writing an integer number of "
 #~ "packets. Specify the size of the buffer here and not the number of "
@@ -30694,56 +29893,14 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Axuste o tamaño do búfer para ler e escribir un número enteiro de "
 #~ "paquetes. Especifique o tamaño do búfer aquí e non o número de paquetes."
 
-#~ msgid "Video aspect ratio"
-#~ msgstr "Proporción de aspecto de vídeo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Aspect ratio of the video image (4:3, 16:9). Default is square pixels."
-#~ msgstr ""
-#~ "Proporción de aspecto da imaxe de vídeo (4:3, 16:9). A opción "
-#~ "predeterminada é píxeles cadrados."
-
-#~ msgid "Image file"
-#~ msgstr "Ficheiro de imaxe"
-
 #~ msgid "Filename of image file to use on the overlay framebuffer."
 #~ msgstr ""
 #~ "Nome de ficheiro do ficheiro de imaxe que se vai usar na superposición do "
 #~ "framebuffer."
 
-#~ msgid "Transparency of the image"
-#~ msgstr "Transparencia da imaxe"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Transparency value of the new image used in blending. By default it set "
-#~ "to fully opaque (255). (from 0 for full transparency to 255 for full "
-#~ "opacity)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Valor de transparencia da imaxe nova que se usa para mesturar. De modo "
-#~ "predeterminado, defínese como totalmente opaco (255). (Desde 0 para unha "
-#~ "transparencia total a 255 para unha opacidade total)"
-
 #~ msgid "Text to display on the overlay framebuffer."
 #~ msgstr "Texto que se vai mostrar na superposición do framebuffer."
 
-#~ msgid "X coordinate of the rendered image"
-#~ msgstr "Coordenada X da imaxe renderizada"
-
-#~ msgid "Y coordinate of the rendered image"
-#~ msgstr "Coordenada Y da imaxe renderizada"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can enforce the picture position on the overlay (0=center, 1=left, "
-#~ "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, "
-#~ "e.g. 6=top-right)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pode forzar a posición da imaxe na superposición (0=centro, 1=esquerda, "
-#~ "2=dereita, 4=arriba, 8=abaixo, tamén pode combinar estes valores, ex. "
-#~ "6=arriba á dereita)."
-
-#~ msgid "Clear overlay framebuffer"
-#~ msgstr "Limpar a superposición de framebuffer"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The displayed overlay images is cleared by making the overlay completely "
 #~ "transparent. All previously rendered images and text will be cleared from "
@@ -30753,67 +29910,15 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "superposición totalmente transparente. Todas as imaxes e o texto "
 #~ "renderizados con anterioridade limparanse da caché."
 
-#~ msgid "Render text or image"
-#~ msgstr "Renderizar texto ou imaxes"
-
 #~ msgid "Render the image or text in current overlay buffer."
 #~ msgstr "Renderizar a imaxe ou o texto na superposición actual do búfer."
 
-#~ msgid "Display on overlay framebuffer"
-#~ msgstr "Mostrar no framebuffer de superposición"
-
 #~ msgid ""
 #~ "All rendered images and text will be displayed on the overlay framebuffer."
 #~ msgstr ""
 #~ "Todas as imaxes e o texto renderizados mostraranse no framebuffer da "
 #~ "superposición."
 
-#~ msgid "Commands"
-#~ msgstr "Comandos"
-
-#~ msgid "GNU/Linux osd/overlay framebuffer interface"
-#~ msgstr "Interface do framebuffer de OSD/superposición de GNU/Linux"
-
-#~ msgid "Maemo hildon interface"
-#~ msgstr "Interface Hildon de Maemo"
-
-#~ msgid "Compiled by %@ with %@"
-#~ msgstr "Compilado por %@ con %@"
-
-#~ msgid "VLC Debug Log (%s).rtfd"
-#~ msgstr "Rexistro de depuración do VLC (%s).rtfd"
-
-#~ msgid "Run VLC with dark or bright interface style"
-#~ msgstr "Executar o VLC cun estilo de interface escuro ou brillante"
-
-#~ msgid "By default, VLC will use the dark interface style."
-#~ msgstr ""
-#~ "De maneira predeterminada, o VLC usará o estilo de interface escuro."
-
-#~ msgid "Use the native fullscreen mode on OS X Lion"
-#~ msgstr "Usar o modo nativo de pantalla completa no OS X Lion"
-
-#~ msgid "Automatically save the volume on exit"
-#~ msgstr "Gardar o volume automaticamente ao saír"
-
-#~ msgid "Capture Device"
-#~ msgstr "Dispositivo de captura"
-
-#~ msgid "Frames per Second:"
-#~ msgstr "Fotogramas por segundo:"
-
-#~ msgid "Subscreen left:"
-#~ msgstr "Subpantalla esquerda:"
-
-#~ msgid "Subscreen top:"
-#~ msgstr "Subpantalla arriba:"
-
-#~ msgid "Subscreen width:"
-#~ msgstr "Largura da subpantalla:"
-
-#~ msgid "Subscreen height:"
-#~ msgstr "Altura da subpantalla:"
-
 #~ msgid ""
 #~ "This input allows you to process input signals from QuickTime-compatible "
 #~ "video devices.\n"
@@ -30823,33 +29928,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "de vídeo compatíbeis con QuickTime.\n"
 #~ "A entrada Live Audio non se admite."
 
-#~ msgid "Image width:"
-#~ msgstr "Largura da imaxe:"
-
-#~ msgid "Image height:"
-#~ msgstr "Altura da imaxe:"
-
-#~ msgid "Load subtitles file:"
-#~ msgstr "Cargar o ficheiro de subtítulos:"
-
-#~ msgid "Subtitles encoding"
-#~ msgstr "Codificación de subtítulos"
-
-#~ msgid "Subtitles alignment"
-#~ msgstr "Aliñamento dos subtítulos"
-
-#~ msgid "SAP announce"
-#~ msgstr "Anuncio SAP"
-
-#~ msgid "RTSP announce"
-#~ msgstr "Anuncio RTS"
-
-#~ msgid "HTTP announce"
-#~ msgstr "Anuncio HTTP"
-
-#~ msgid "HTML Playlist"
-#~ msgstr "Lista de reprodución HTML"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Beware this will reset the VLC media player preferences.\n"
 #~ "Are you sure you want to continue?"
@@ -30857,405 +29935,89 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Teña en conta que isto restaurará as preferencias do VLC media player.\n"
 #~ "Está seguro de que quere seguir?"
 
-#~ msgid "General Audio Settings"
-#~ msgstr "Configuracións xerais de audio"
+#~ msgid "Password for HTTP Proxy"
+#~ msgstr "Contrasinal para proxy HTTP"
 
-#~ msgid "General Video Settings"
-#~ msgstr "Configuracións xerais de vídeo"
+#~ msgid ""
+#~ "<p><i>VLC media player</i> does <b>not</b> send or collect any "
+#~ "information, even anonymously, about your usage.</p>\n"
+#~ "<p>However, it can connect to the Internet in order to display <b>medias "
+#~ "information</b> or to check for available <b>updates</b>.</p>\n"
+#~ "<p><i>VideoLAN</i> (the authors) requires you to express your consent "
+#~ "before allowing this software to access the Internet.</p>\n"
+#~ "<p>According to your choices, please check or uncheck the following "
+#~ "options:</p>\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "<p><i>O VLC media player</i> <b>non</b>  envía nin recolle ningunha "
+#~ "información, nin sequer de modo anónimo, sobre o uso que vostede fai do "
+#~ "aplicativo.</p>\n"
+#~ "<p>Porén, pódese conectar a Internet para mostrar <b>información sobre os "
+#~ "medios</b> ou para procurar <b>actualizacións</b>.</p>\n"
+#~ "<p><i>VideoLAN</i> (os autores/as) require que vostede dea o seu "
+#~ "consentimento antes de permitir que este software se conecte a Internet.</"
+#~ "p>\n"
+#~ "<p>Marque ou desmarque as seguintes opcións, conforme as súas "
+#~ "preferencias:</p>\n"
 
-#~ msgid "Subtitles & OSD"
-#~ msgstr "Subtítulos e OSD"
+#~ msgid ""
+#~ "VLC media player is a free media player, encoder and streamer that can "
+#~ "read from files, CDs, DVDs, network streams, capture cards and even "
+#~ "more!\n"
+#~ "VLC uses its internal codecs and works on essentially every popular "
+#~ "platform.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "O VLC media player é un reprodutor multimedia libre, codificador e "
+#~ "reprodutor de fluxos que pode ler ficheiros, CD, DVD, fluxos de rede, "
+#~ "tarxetas de captura e aínda máis!\n"
+#~ "O VLC usa os seu códecs internos e basicamente funciona en todas as "
+#~ "plataformas máis populares.\n"
+#~ "\n"
 
-#~ msgid "Subtitles & On Screen Display Settings"
-#~ msgstr "Configuracións de subtítulos e OSD"
+#~ msgid ""
+#~ "This version of VLC was compiled by:\n"
+#~ " "
+#~ msgstr ""
+#~ "Esta versión do VLC foi compilada por:\n"
+#~ " "
 
-#~ msgid "Input & Codecs"
-#~ msgstr "Entrada e códecs"
+#~ msgid ""
+#~ "You are using the Qt4 Interface.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Está a usar a interface Qt4.\n"
+#~ "\n"
 
-#~ msgid "Input & Codec settings"
-#~ msgstr "Configuracións de entradas e códecs"
+#~ msgid " by the VideoLAN Team.\n"
+#~ msgstr " polo equipo VideoLAN.\n"
 
-#~ msgid "Enable Audio"
-#~ msgstr "Activar audio"
+#~ msgid ""
+#~ "A single administration password is used to protect this interface. The "
+#~ "default value is \"admin\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Só se usa un único contrasinal de administración para protexer esta "
+#~ "interface. O valor predeterminado é «admin»."
 
-#~ msgid "HTTP Proxy"
-#~ msgstr "Proxy HTTP"
+#~ msgid "Freebox TV"
+#~ msgstr "Freebox TV"
 
-#~ msgid "Password for HTTP Proxy"
-#~ msgstr "Contrasinal para proxy HTTP"
+#~ msgid ""
+#~ "Files with these extensions will not be added to the media library when "
+#~ "scanning directories."
+#~ msgstr ""
+#~ "Os ficheiros con esas extensións non serán engadidos á biblioteca de "
+#~ "medios cando se escaneen os directorios."
 
-#~ msgid "Font Color"
-#~ msgstr "Cor do tipo de letra"
+#~ msgid "When scanning a directory, scan also all its subdirectories."
+#~ msgstr ""
+#~ "Cando se escanee un directorio, escanear ademais todos os seus "
+#~ "subdirectorios."
 
-#~ msgid "Font Size"
-#~ msgstr "Tamaño do tipo de letra"
+#~ msgid "Media Library based on a SQL based database"
+#~ msgstr "Biblioteca de medios baseada nunha base de datos SQL"
 
-#~ msgid "Subtitle Languages"
-#~ msgstr "Idiomas dos subtítulos"
-
-#~ msgid "Preferred Subtitle Language"
-#~ msgstr "Idioma de subtítulos preferidos"
-
-#~ msgid "Force Bold"
-#~ msgstr "Forzar as negritas"
-
-#~ msgid "Outline Color"
-#~ msgstr "Cor do contorno"
-
-#~ msgid "Enable Video"
-#~ msgstr "Activar o vídeo"
-
-#~ msgid "Subtitle track syncronization:"
-#~ msgstr "Sincronización da pista de subtítulos:"
-
-#~ msgid "Subtitles speed:"
-#~ msgstr "Velocidade de subtítulos"
-
-#~ msgid "Subtitles duration factor:"
-#~ msgstr "Factor de duración de subtítulos:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Extend subtitles duration by this value.\n"
-#~ "Set 0 to disable."
-#~ msgstr ""
-#~ "Estender a duración dos subtítulos neste valor.\n"
-#~ "Defínao como 0 para desactivalo."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Multiply subtitles duration by this value.\n"
-#~ "Set 0 to disable."
-#~ msgstr ""
-#~ "Multiplicar a duración dos subtítulos neste valor.\n"
-#~ "Defínao como 0 para desactivalo."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Recalculate subtitles duration according\n"
-#~ "to their content and this value.\n"
-#~ "Set 0 to disable."
-#~ msgstr ""
-#~ "Recalcular a duración dos subtítulos de consonte\n"
-#~ "os contidos e este valor.\n"
-#~ "Defínao como 0 para desactivalo."
-
-#~ msgid "SAP Announce"
-#~ msgstr "Anuncio SAP"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The chosen codecs are not compatible with each other. For example: It is "
-#~ "impossibleto  mix uncompressed audio with any video codec.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Correct your selection and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Os códecs que se escolleron non son compatíbeis entre eles. Por exemplo: "
-#~ "non é posíbel combinar audio sen comprimir con calquera códec de vídeo.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Corrixa a súa selección e probe de novo."
-
-#~ msgid "Minimal Mac OS X OpenGL video output (opens a borderless window)"
-#~ msgstr "Saída de vídeo OpenGL Mac OS X mínima (abre unha xanela sen bordos)"
-
-#~ msgid "  [Incoming]"
-#~ msgstr "  [Entrante]"
-
-#~ msgid "      input bytes read : %8.0f KiB"
-#~ msgstr "      bytes de entrada lidos: %8.0f KiB"
-
-#~ msgid "      input bitrate    :   %6.0f kb/s"
-#~ msgstr "      taxa de bits de entrada    :   %6.0f kb/s"
-
-#~ msgid "      demux bytes read : %8.0f KiB"
-#~ msgstr "      bytes do demultiplexor lidos: %8.0f KiB"
-
-#~ msgid "      demux bitrate    :   %6.0f kb/s"
-#~ msgstr "      taxa de bits do demultiplexor    :   %6.0f kb/s"
-
-#~ msgid "  [Video Decoding]"
-#~ msgstr "  [Descodificación de vídeo]"
-
-#~ msgid "      video decoded    :    %<PRId64>"
-#~ msgstr "      video descodificado    :    %<PRId64>"
-
-#~ msgid "      frames displayed :    %<PRId64>"
-#~ msgstr "      fotogramas mostrados :    %<PRId64>"
-
-#~ msgid "      frames lost      :    %<PRId64>"
-#~ msgstr "      fotogramas perdidos      :    %<PRId64>"
-
-#~ msgid "  [Audio Decoding]"
-#~ msgstr "  [Descodificación de audio]"
-
-#~ msgid "      audio decoded    :    %<PRId64>"
-#~ msgstr "      audio descodificado    :    %<PRId64>"
-
-#~ msgid "      buffers played   :    %<PRId64>"
-#~ msgstr "      búfers reproducidos   :    %<PRId64>"
-
-#~ msgid "      buffers lost     :    %<PRId64>"
-#~ msgstr "      búfers perdidos     :    %<PRId64>"
-
-#~ msgid "  [Streaming]"
-#~ msgstr "  [Emitindo en fluxo]"
-
-#~ msgid "      packets sent     :    %5i"
-#~ msgstr "      paquetes enviados     :    %5i"
-
-#~ msgid "      bytes sent       : %8.0f KiB"
-#~ msgstr "      bytes enviados       : %8.0f KiB"
-
-#~ msgid "      sending bitrate  :   %6.0f kb/s"
-#~ msgstr "      enviando a taxa de bits  :   %6.0f kb/s"
-
-#~ msgid " m                      Show/Hide metadata box"
-#~ msgstr " m                      Mostrar/ocultar a caixa de metadatos"
-
-#~ msgid " Volume   : %u%%"
-#~ msgstr " Volume   : %u%%"
-
-#~ msgid "Previous media in the playlist, skip backward when keep-pressed"
-#~ msgstr ""
-#~ "O medio anterior na lista de reprodución; saltar cara a atrás ao mantelo "
-#~ "premido"
-
-#~ msgid "Next media in the playlist, skip forward when keep-pressed"
-#~ msgstr ""
-#~ "O seguinte medio na lista de reprodución; saltar cara a adiante ao "
-#~ "mantelo premido"
-
-#~ msgid "Show playlist"
-#~ msgstr "Mostrar a lista de reprodución"
-
-#~ msgid "Open subtitles file"
-#~ msgstr "Abrir o ficheiro de subtítulos"
-
-#~ msgid "Preamp\n"
-#~ msgstr "Preamplificación\n"
-
-#~ msgid " dB"
-#~ msgstr " dB"
-
-#~ msgid "Enable spatializer"
-#~ msgstr "Activar o espacializador"
-
-#~ msgid "Radio device name"
-#~ msgstr "Nome do dispositivo de radio"
-
-#~ msgid "TV (digital)"
-#~ msgstr "TV (dixital)"
-
-#~ msgid "Add to playlist"
-#~ msgstr "Engadir á lista de reprodución"
-
-#~ msgid "Clear playlist"
-#~ msgstr "Limpar a lista de reprodución"
-
-#~ msgid "Icon View"
-#~ msgstr "Ver como iconas"
-
-#~ msgid "Detailed View"
-#~ msgstr "Vista detallada"
-
-#~ msgid "List View"
-#~ msgstr "Ver como lista"
-
-#~ msgid "PictureFlow View "
-#~ msgstr "Ver como PictureFlow "
-
-#~ msgid "Select an action to change the associated hotkey"
-#~ msgstr "Seleccionar unha acción para cambiar a tecla rápida asociada"
-
-#~ msgid "Hotkey for "
-#~ msgstr "Tecla rápida para "
-
-#~ msgid "Press the new keys for "
-#~ msgstr "Prema as teclas novas para "
-
-#~ msgid "Warning: the key is already assigned to \""
-#~ msgstr "Aviso: a tecla xa está asignada a «"
-
-#~ msgid "Subtitles && OSD"
-#~ msgstr "Subtítulos && OSD"
-
-#~ msgid "Input && Codecs"
-#~ msgstr "Entrada && Códecs"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<p><i>VLC media player</i> does <b>not</b> send or collect any "
-#~ "information, even anonymously, about your usage.</p>\n"
-#~ "<p>However, it can connect to the Internet in order to display <b>medias "
-#~ "information</b> or to check for available <b>updates</b>.</p>\n"
-#~ "<p><i>VideoLAN</i> (the authors) requires you to express your consent "
-#~ "before allowing this software to access the Internet.</p>\n"
-#~ "<p>According to your choices, please check or uncheck the following "
-#~ "options:</p>\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "<p><i>O VLC media player</i> <b>non</b>  envía nin recolle ningunha "
-#~ "información, nin sequer de modo anónimo, sobre o uso que vostede fai do "
-#~ "aplicativo.</p>\n"
-#~ "<p>Porén, pódese conectar a Internet para mostrar <b>información sobre os "
-#~ "medios</b> ou para procurar <b>actualizacións</b>.</p>\n"
-#~ "<p><i>VideoLAN</i> (os autores/as) require que vostede dea o seu "
-#~ "consentimento antes de permitir que este software se conecte a Internet.</"
-#~ "p>\n"
-#~ "<p>Marque ou desmarque as seguintes opcións, conforme as súas "
-#~ "preferencias:</p>\n"
-
-#~ msgid "Allow downloading media information"
-#~ msgstr "Permitir a descarga de información sobre os ficheiros multimedia"
-
-#~ msgid "Allow checking for VLC updates"
-#~ msgstr "Permitir a procura de actualizacións do VLC"
-
-#~ msgid "Save and Continue"
-#~ msgstr "Gardar e continuar"
-
-#~ msgid ""
-#~ "VLC media player is a free media player, encoder and streamer that can "
-#~ "read from files, CDs, DVDs, network streams, capture cards and even "
-#~ "more!\n"
-#~ "VLC uses its internal codecs and works on essentially every popular "
-#~ "platform.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "O VLC media player é un reprodutor multimedia libre, codificador e "
-#~ "reprodutor de fluxos que pode ler ficheiros, CD, DVD, fluxos de rede, "
-#~ "tarxetas de captura e aínda máis!\n"
-#~ "O VLC usa os seu códecs internos e basicamente funciona en todas as "
-#~ "plataformas máis populares.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This version of VLC was compiled by:\n"
-#~ " "
-#~ msgstr ""
-#~ "Esta versión do VLC foi compilada por:\n"
-#~ " "
-
-#~ msgid "Compiler: "
-#~ msgstr "Compilador: "
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are using the Qt4 Interface.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Está a usar a interface Qt4.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "Copyright (C) "
-#~ msgstr "Copyright (C) "
-
-#~ msgid " by the VideoLAN Team.\n"
-#~ msgstr " polo equipo VideoLAN.\n"
-
-#~ msgid "&Codec"
-#~ msgstr "&Códec"
-
-#~ msgid "&Convert"
-#~ msgstr "&Converter"
-
-#~ msgid "&Convert / Save"
-#~ msgstr "&Converter / gardar"
-
-#~ msgid "Please enter the URL or path to the media you want to play"
-#~ msgstr "Introduza o URL ou o camiño ao medio que quere reproducir"
-
-#~ msgid "Subtitles Files"
-#~ msgstr "Ficheiros de subtítulos"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This dialog will allow you to stream or convert your media for use "
-#~ "locally, on your private network, or on the Internet.\n"
-#~ "You should start by checking that source matches what you want your input "
-#~ "to be and then press the \"Next\" button to continue.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Este diálogo permitiralle emitir en fluxo ou converter os seus medios "
-#~ "para un uso local, ben na súa rede privada ou na Internet.\n"
-#~ "Debería comezar por verificar que a fonte coincide co que quere que sexa "
-#~ "a entrada; despois prema o botón Seguinte para continuar.\n"
-
-#~ msgid "&Tools"
-#~ msgstr "&Ferramentas"
-
-#~ msgid "&Open (advanced)..."
-#~ msgstr "&Abrir (avanzado)…"
-
-#~ msgid "Audio &Channels"
-#~ msgstr "&Canles de audio"
-
-#~ msgid "&Subtitles Track"
-#~ msgstr "Pista de &subtítulos"
-
-#~ msgid "&Navigation"
-#~ msgstr "&Navegación"
-
-#~ msgid "Tools"
-#~ msgstr "Ferramentas"
-
-#~ msgid "Hide VLC media player in taskbar"
-#~ msgstr "Ocultar o reprodutor multimedia do VLC na barra de tarefas"
-
-#~ msgid "Show VLC media player"
-#~ msgstr "Mostrar o VLC media player"
-
-#~ msgid "Advanced options"
-#~ msgstr "Opcións avanzadas"
-
-#~ msgid "Show all the advanced options in the dialogs."
-#~ msgstr "Mostrar todas as opcións avanzadas nos diálogos."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A single administration password is used to protect this interface. The "
-#~ "default value is \"admin\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Só se usa un único contrasinal de administración para protexer esta "
-#~ "interface. O valor predeterminado é «admin»."
-
-#~ msgid "Freebox TV"
-#~ msgstr "Freebox TV"
-
-#~ msgid "French TV"
-#~ msgstr "Televisión francesa"
-
-#~ msgid "Filename of the SQLite database"
-#~ msgstr "Nome de ficheiro da base de datos SQLite"
-
-#~ msgid "Path to the file containing the SQLite database"
-#~ msgstr "O camiño para o ficheiro que contén a base de datos SQLite"
-
-#~ msgid "Ignored extensions in the media library"
-#~ msgstr "Extensións ignoradas na biblioteca de medios"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Files with these extensions will not be added to the media library when "
-#~ "scanning directories."
-#~ msgstr ""
-#~ "Os ficheiros con esas extensións non serán engadidos á biblioteca de "
-#~ "medios cando se escaneen os directorios."
-
-#~ msgid "Subdirectory recursive scanning"
-#~ msgstr "Escaneado recursivo de subdirectorios"
-
-#~ msgid "When scanning a directory, scan also all its subdirectories."
-#~ msgstr ""
-#~ "Cando se escanee un directorio, escanear ademais todos os seus "
-#~ "subdirectorios."
-
-#~ msgid "Media Library based on a SQL based database"
-#~ msgstr "Biblioteca de medios baseada nunha base de datos SQL"
-
-#~ msgid "Username for the database"
-#~ msgstr "Nome de usuario/a para a base de datos"
-
-#~ msgid "Password for the database"
-#~ msgstr "Contrasinal da base de datos"
-
-#~ msgid "Port for the database"
-#~ msgstr "Porto da base de datos"
-
-#~ msgid "Auto add new medias"
-#~ msgstr "Engadir automaticamente novos medios"
-
-#~ msgid "Automatically add new medias to ML"
-#~ msgstr "Engadir os novos medios á Biblioteca automaticamente"
+#~ msgid "Auto add new medias"
+#~ msgstr "Engadir automaticamente novos medios"
 
 #~ msgid "Power Management Inhibitor"
 #~ msgstr "Inhibidor de xestión de enerxía"
@@ -31266,9 +30028,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Nokia MCE screen unblanking"
 #~ msgstr "Saír da pantalla en branco Nokia MCE"
 
-#~ msgid "X Screensaver disabler"
-#~ msgstr "Desactivador de protector de pantalla X"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and "
 #~ "\"html\"."
@@ -31298,24 +30057,12 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "libc memcpy"
 #~ msgstr "memcpy libc"
 
-#~ msgid "OSD configuration importer"
-#~ msgstr "Importador de configuracións OSD"
-
-#~ msgid "XML OSD configuration importer"
-#~ msgstr "Importador de configuracións XML OSD"
-
-#~ msgid "SQLite database module"
-#~ msgstr "Módulo de base de datos SQLite"
-
 #~ msgid "MMX EXT memcpy"
 #~ msgstr "memcpy MMX EXT"
 
 #~ msgid "MMX memcpy"
 #~ msgstr "memcpy MMX"
 
-#~ msgid "Title format string"
-#~ msgstr "Cadea de formato de título"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Format of the string to send to MSN {0} Artist, {1} Title, {2} Album. "
 #~ "Defaults to \"Artist - Title\" ({0} - {1})."
@@ -31323,22 +30070,9 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "O formato da cadea que se enviará a MSN {0} Artista, {1} Título, {2} "
 #~ "Álbum. As opcións predeterminadas son «Artista - Título» ({0} - {1})."
 
-#~ msgid "MSN Now-Playing"
-#~ msgstr "Reproducindo agora en MSN"
-
 #~ msgid "Telepathy \"Now Playing\" (MissionControl)"
 #~ msgstr "«Reproducindo agora» de Telepathy (MissionControl)"
 
-#~ msgid "Flip vertical position"
-#~ msgstr "Dar a volta en posición vertical"
-
-#~ msgid "Display XOSD output at the bottom of the screen instead of the top."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mostrar a saída XOSD na parte inferior da pantalla en vez de na superior."
-
-#~ msgid "Vertical offset"
-#~ msgstr "Desprazamento vertical"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Vertical offset between the border of the screen and the displayed text "
 #~ "(in pixels, defaults to 30 pixels)."
@@ -31346,9 +30080,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Desprazamento vertical entre o bordo da pantalla e o texto que se mostra "
 #~ "(en píxeles, a opción predeterminada é 30 píxeles)."
 
-#~ msgid "Shadow offset"
-#~ msgstr "Desprazamento da sombra"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Offset between the text and the shadow (in pixels, defaults to 2 pixels)."
 #~ msgstr ""
@@ -31361,109 +30092,33 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Color used to display text in the XOSD output."
 #~ msgstr "Cor usada para mostrar o texto na saída XOSD."
 
-#~ msgid "XOSD interface"
-#~ msgstr "Interface XOSD"
-
-#~ msgid "Blu-Ray"
-#~ msgstr "Blu-Ray"
-
-#~ msgid "Decompression"
-#~ msgstr "Descompresión"
-
-#~ msgid "Command UDP port"
-#~ msgstr "Porto UDP de comando"
-
 #~ msgid ""
 #~ "UDP port to listen to for commands (show | enable <pid> | disable <pid>)."
 #~ msgstr ""
 #~ "Porto UDP que escoitarán os comandos (show | enable <pid> | disable "
 #~ "<pid>)."
 
-#~ msgid "Disable ES id"
-#~ msgstr "Desactivar o ID de ES"
-
 #~ msgid "Disable ES id at startup."
 #~ msgstr "Desactivar o ID de fluxo elemental ao inicio."
 
-#~ msgid "Enable ES id"
-#~ msgstr "Activar o ID de ES"
-
 #~ msgid "Only enable ES id at startup."
 #~ msgstr "Activar o ID de fluxo elemental só ao inicio."
 
-#~ msgid "Select individual es to enable or disable from stream"
-#~ msgstr "Seleccionar un ES individual para activar ou desactivar do fluxo"
-
 #~ msgid "Full paths of the files separated by colons."
 #~ msgstr "Camiños completos dos ficheiros separados por dous putos."
 
-#~ msgid "Sizes"
-#~ msgstr "Tamaños"
-
 #~ msgid "List of sizes separated by colons (720x576:480x576)."
 #~ msgstr "Lista de tamaños separados por dous puntos (720x576:480x576)."
 
-#~ msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9)."
-#~ msgstr "Proporción de aspecto (4:3, 16:9)."
-
 #~ msgid "UDP port to listen to for commands."
 #~ msgstr "Porto UDP que escoitarán os comandos."
 
-#~ msgid "Command"
-#~ msgstr "Comando"
-
 #~ msgid "Initial command to execute."
 #~ msgstr "Comando inicial para executar."
 
-#~ msgid "GOP size"
-#~ msgstr "Tamaño GOP"
-
-#~ msgid "Number of P frames between two I frames."
-#~ msgstr "Número de fotogramas P entre dous fotogramas I."
-
-#~ msgid "Quantizer scale"
-#~ msgstr "Escala cuantizadora"
-
-#~ msgid "Fixed quantizer scale to use."
-#~ msgstr "Escala cuantizadora que se vai usar."
-
-#~ msgid "Mute audio"
-#~ msgstr "Desactivar o audio"
-
 #~ msgid "Mute audio when command is not 0."
 #~ msgstr "Desactivar o audio cando o comando non sexa 0."
 
-#~ msgid "MPEG2 video switcher stream output"
-#~ msgstr "Saída de fluxo do selector de vídeo MPEG2"
-
-#~ msgid "Audio Language"
-#~ msgstr "Idioma de audio"
-
-#~ msgid "Subtitles encoder"
-#~ msgstr "Codificador de subtítulos"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This is the subtitles encoder module that will be used (and its "
-#~ "associated options)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Este é o módulo do codificador de subtítulos que se vai usar (xunto coas "
-#~ "súas opcións asociadas)."
-
-#~ msgid "Destination subtitles codec"
-#~ msgstr "Códec de subtítulos de destino"
-
-#~ msgid "This is the subtitles codec that will be used."
-#~ msgstr "Este é o códec de subtítulos que se vai usar."
-
-#~ msgid "Edge Weightning"
-#~ msgstr "Aumento do bordo"
-
-#~ msgid "Darkness Limit"
-#~ msgstr "Límite de escuridade"
-
-#~ msgid "Filter Smoothness (in %)"
-#~ msgstr "Suavidade do filtro (en %)"
-
 #~ msgid "Crop geometry (pixels)"
 #~ msgstr "Xeometría de recorte (píxeles)"
 
@@ -31474,15 +30129,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Definir a xeometría da zona que se vai recortar. Isto está definido como "
 #~ "<width> x <height> + <left offset> + <top offset>."
 
-#~ msgid "Automatic cropping"
-#~ msgstr "Recorte automático"
-
-#~ msgid "Automatically detect black borders and crop them."
-#~ msgstr "Detecta os bordos negros automaticamente e recórtaos."
-
-#~ msgid "Remove borders of the video and replace them by black borders"
-#~ msgstr "Eliminar os bordos do vídeo e substituílos con bordos negros"
-
 #~ msgid "Ratio max (x 1000)"
 #~ msgstr "Proporción máx. (x 1000)"
 
@@ -31495,17 +30141,11 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "proporción superior (é dicir, a unha imaxe máis «plana»). O valor é "
 #~ "x1000: 1333 indica 4/3."
 
-#~ msgid "Manual ratio"
-#~ msgstr "Proporción manual"
-
 #~ msgid "Force a ratio (0 for automatic). Value is x1000: 1333 means 4/3."
 #~ msgstr ""
 #~ "Forzar unha proporción (0 para automática). O valor é x1000: 1333 indica "
 #~ "4/3."
 
-#~ msgid "Number of images for change"
-#~ msgstr "Número de imaxes para cambiar"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The number of consecutive images with the same detected ratio (different "
 #~ "from the previously detected ratio) to consider that ratio changed and "
@@ -31515,9 +30155,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "da detectada con anterioridade) para considerar dita proporción como "
 #~ "cambiada e activar de novo o recorte."
 
-#~ msgid "Number of lines for change"
-#~ msgstr "Número de liñas que se van cambiar"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The minimum difference in the number of detected black lines to consider "
 #~ "that ratio changed and trigger recrop."
@@ -31525,9 +30162,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "A diferenza mínima no número de liñas negras detectadas para considerar "
 #~ "que esa proporción cambiou e activar de novo o recorte."
 
-#~ msgid "Number of non black pixels "
-#~ msgstr "Número de píxeles non negros "
-
 #~ msgid ""
 #~ "The maximum of non-black pixels in a line to consider that the line is "
 #~ "black."
@@ -31546,33 +30180,12 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "permite omitir os logotipos con bordos negros e recortalos de todos os "
 #~ "modos."
 
-#~ msgid "Luminance threshold "
-#~ msgstr "Limiar de luminancia "
-
 #~ msgid "Maximum luminance to consider a pixel as black (0-255)."
 #~ msgstr "Luminancia máxima para considerar un píxel negro (0-255)."
 
-#~ msgid "Crop video filter"
-#~ msgstr "Filtro de vídeo de recorte"
-
-#~ msgid "Cropping failed"
-#~ msgstr "O recorte fallou"
-
-#~ msgid "VLC could not open the video output module."
-#~ msgstr "O VLC non puido abrir o módulo de saída de vídeo."
-
-#~ msgid "Deinterlace method to use for local playback."
-#~ msgstr "Método de desentrelazado que se vai usar para a reprodución local."
-
-#~ msgid "Wrapper filter verbosity"
-#~ msgstr "Nivel de detalle do filtro do wrapper"
-
 #~ msgid "Determines wrapper filter verbosity level"
 #~ msgstr "Determina o nivel de detalle de filtro de wrapper"
 
-#~ msgid "Configuration file"
-#~ msgstr "Ficheiro de configuración"
-
 #~ msgid "Configuration file for the OSD Menu."
 #~ msgstr "Ficheiro de configuración do menú OSD."
 
@@ -31586,24 +30199,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Camiño para as imaxes do menú OSD. Isto ignorará o camiño definido no "
 #~ "ficheiro de configuración OSD."
 
-#~ msgid "You can move the OSD menu by left-clicking on it."
-#~ msgstr "Pode mover o menú OSD premendo sobre el co botón esquerdo."
-
-#~ msgid "Menu position"
-#~ msgstr "Posición do menú"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can enforce the OSD menu position on the video (0=center, 1=left, "
-#~ "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, "
-#~ "eg. 6 = top-right)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pode forzar a posición do menú OSD no vídeo (0=centro, 1=esquerda, "
-#~ "2=dereita, 4=arriba, 8=abaixo; tamén pode usar combinacións destes "
-#~ "valores, ex. 6 = arriba á dereita)."
-
-#~ msgid "Menu timeout"
-#~ msgstr "Tempo de espera do menú"
-
 #~ msgid ""
 #~ "OSD menu pictures get a default timeout of 15 seconds added to their "
 #~ "remaining time. This will ensure that they are at least the specified "
@@ -31613,9 +30208,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "segundos engadido ao seu tempo restante. Isto asegurará que polo menos "
 #~ "estea visíbel o tempo especificado."
 
-#~ msgid "Menu update interval"
-#~ msgstr "Intervalo de actualización do menú"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The default is to update the OSD menu picture every 200 ms. Shorten the "
 #~ "update time for environments that experience transmissions errors. Be "
@@ -31627,25 +30219,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Teña coidado con esta opción xa que a codificación das imaxes do menú OSD "
 #~ "require moita computación. O intervalo é 0 - 1000 ms."
 
-#~ msgid ""
-#~ "The transparency of the OSD menu can be changed by giving a value between "
-#~ "0 and 255. A lower value specifies more transparency a higher means less "
-#~ "transparency. The default is being not transparent (value 255) the "
-#~ "minimum is fully transparent (value 0)."
-#~ msgstr ""
-#~ "A transparencia do menú OSD pode cambiarse dándolle un valor entre 0 e "
-#~ "255. Un valor máis baixo especifica máis transparencia e un máis alto "
-#~ "menos. A opción predeterminada é non ser transparente (valor 255), o "
-#~ "mínimo indica transparencia total (valor 0)."
-
-#~ msgid "On Screen Display menu"
-#~ msgstr "Menú OSD"
-
-#~ msgid "Comma separated list of active windows, defaults to all"
-#~ msgstr ""
-#~ "Lista separada por comas das xanelas activas, a opción predeterminada é "
-#~ "todas"
-
 #~ msgid "Make one tile a black slot"
 #~ msgstr "Converter unha das pezas nun espazo en negro"
 
@@ -31655,444 +30228,78 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Converter unha das pezas nun espazo en negro. As outras pezas só se poden "
 #~ "intercambiar co espazo en negro."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Directory path where images files should be saved.If not set, then images "
-#~ "will be automatically saved in users homedir."
-#~ msgstr ""
-#~ "O camiño do directorio onde se gardarán os ficheiros de imaxe. Se non se "
-#~ "define, entón as imaxes gardaranse automaticamente no directorio persoal "
-#~ "dos usuarios/as."
-
-#~ msgid "Change subtitles delay"
-#~ msgstr "Cambiar o atraso dos subtítulos"
-
 #~ msgid "One of '90', '180', '270', 'hflip' and 'vflip'"
 #~ msgstr "Un de '90', '180', '270', 'hflip' e 'vflip'"
 
-#~ msgid "Enable desktop mode "
-#~ msgstr "Activar o modo de escritorio "
+#~ msgid ""
+#~ "We would like to thank the whole VLC community, the testers, our users "
+#~ "and the following people (and the missing ones...) for their "
+#~ "collaboration to create the best free software."
+#~ msgstr ""
+#~ "Gustaríanos agradecerlle a toda a comunidade do VLC, os probadores, os "
+#~ "nosos usuarios e a todas as seguintes persoas (e a todos os que faltan) a "
+#~ "súa colaboración para crear o mellor software libre."
 
-#~ msgid "Try to use hardware acceleration for subtitles/OSD blending."
+#~ msgid ""
+#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
+#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
+#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
+#~ "css\">\n"
+#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+#~ "p { margin: 0; -qt-block-indent: 0; text-indent: 0;}\n"
+#~ "body { font-family: 'sans'; font-size: 8pt; font-weight: 400; }\n"
+#~ "p > span { color: #838383; }\n"
+#~ "</style></head><body>\n"
+#~ "<p><span>http://www.example.com/stream.avi</span></p>\n"
+#~ "<p><span>rtp://@:1234</span></p>\n"
+#~ "<p><span>mms://mms.examples.com/stream.asx</span></p>\n"
+#~ "<p><span>rtsp://server.example.org:8080/test.sdp</span></p>\n"
+#~ "<p><span>http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x</span></p></body></html>"
 #~ msgstr ""
-#~ "Tentar usar a aceleración de hardware para a mestura de subtítulos ou OSD."
+#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
+#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
+#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
+#~ "css\">\n"
+#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+#~ "p { margin: 0; -qt-block-indent: 0; text-indent: 0;}\n"
+#~ "body { font-family: 'sans'; font-size: 8pt; font-weight: 400; }\n"
+#~ "p > span { color: #838383; }\n"
+#~ "</style></head><body>\n"
+#~ "<p><span>http://www.exemplo.com/fluxo.avi</span></p>\n"
+#~ "<p><span>rtp://@:1234</span></p>\n"
+#~ "<p><span>mms://mms.exemplos.com/fluxo.asx</span></p>\n"
+#~ "<p><span>rtsp://servidor.exemplo.org:8080/test.sdp</span></p>\n"
+#~ "<p><span>http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x</span></p></body></html>"
 
-#~ msgid "Windows GAPI video output"
-#~ msgstr "Saída de vídeo Windows GAPI"
+#~ msgid "00000; "
+#~ msgstr "00000; "
 
 #~ msgid ""
-#~ "Your video output acceleration driver does not support the required "
-#~ "resolution: %ux%u pixels. The maximum supported resolution is %<PRIu32>x"
-#~ "%<PRIu32>.\n"
-#~ "Video output acceleration will be disabled. However, rendering videos "
-#~ "with overly large resolution may cause severe performance degration."
+#~ "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' "
+#~ "or a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers "
+#~ "to all objects. Objects can be referred to by their type or module name. "
+#~ "Rules applying to named objects take precedence over rules applying to "
+#~ "object types. Note that you still need to use -vvv to actually display "
+#~ "debug message."
 #~ msgstr ""
-#~ "O seu controlador de aceleración de saída de vídeo non é compatíbel coa "
-#~ "solución requirida: %ux%u píxeles. A resolución máxima compatíbel é "
-#~ "%<PRIu32>x%<PRIu32>.\n"
-#~ "A aceleración de saída de vídeo será desactivada. Porén, a renderización "
-#~ "de vídeos cunha resolución demasiado grande pode causar unha forte "
-#~ "degradación do rendemento."
+#~ "Esta é unha cadea separada por ','. Cada obxecto debería ir prefixado por "
+#~ "un '+' ou '-' para activalo ou desactivalo, respectivamente. A palabra "
+#~ "chave 'all' refírese a todos os obxectos. Os obxectos poden ser referidos "
+#~ "polo seu tipo o nome de módulo. As regras aplicábeis aos obxectos "
+#~ "nomeados gañan precedencia sobre as regras aplicábeis aos tipos de "
+#~ "obxecto. Observe que aínda precisa usar a opción -vvv para mostrar "
+#~ "realmente a mensaxe de depuración."
 
-#~ msgid "Stream Name"
-#~ msgstr "Nome do fluxo"
+#~ msgid ""
+#~ "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default), \"html"
+#~ "\", and \"syslog\" (special mode to send to syslog instead of file."
+#~ msgstr ""
+#~ "Especificar o formato do rexistro. As opcións dispoñíbeis son "
+#~ "«text» (predeterminada), «html» e «syslog» (un modo especial para enviar "
+#~ "ao syslog en vez de a un ficheiro)."
 
-#~ msgid "Video Codec"
-#~ msgstr "Códec de vídeo"
-
-#~ msgid "Audio Codec"
-#~ msgstr "Códec de audio"
-
-#~ msgid "Subtitle Codec"
-#~ msgstr "Códec de subtítulos"
-
-#~ msgid "Output Method"
-#~ msgstr "Método de saída"
-
-#~ msgid "Video Bit Rate"
-#~ msgstr "Taxa de bits de vídeo"
-
-#~ msgid "Audio Bit Rate"
-#~ msgstr "Taxa de bits de audio"
-
-#~ msgid "Audio Sample Rate"
-#~ msgstr "Taxa de mostra de audio"
-
-#~ msgid "MUX Options"
-#~ msgstr "Opcións de multiplexor"
-
-#~ msgid "Video Scale"
-#~ msgstr "Escala de vídeo"
-
-#~ msgid "Output Port"
-#~ msgstr "Porto de saída"
-
-#~ msgid "Output Destination"
-#~ msgstr "Destino da saída"
-
-#~ msgid "Output File"
-#~ msgstr "Ficheiro de saída"
-
-#~ msgid "Input Media"
-#~ msgstr "Medio de entrada"
-
-#~ msgid "File Name"
-#~ msgstr "Nome de ficheiro"
-
-#~ msgid "Rows:"
-#~ msgstr "Filas:"
-
-#~ msgid "x offset"
-#~ msgstr "desprazamento X"
-
-#~ msgid "row border"
-#~ msgstr "bordo de fila"
-
-#~ msgid "width"
-#~ msgstr "largura"
-
-#~ msgid "Columns:"
-#~ msgstr "Columnas:"
-
-#~ msgid "y offset"
-#~ msgstr "desprazamento X"
-
-#~ msgid "column border"
-#~ msgstr "bordo de columna"
-
-#~ msgid "height"
-#~ msgstr "altura"
-
-#~ msgid "Are you sure you wish to create the stream ?"
-#~ msgstr "Está seguro/a de que quere crear o fluxo?"
-
-#~ msgid "Preamp: "
-#~ msgstr "Preamplificación: "
-
-#~ msgid ""
-#~ "We would like to thank the whole VLC community, the testers, our users "
-#~ "and the following people (and the missing ones...) for their "
-#~ "collaboration to create the best free software."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gustaríanos agradecerlle a toda a comunidade do VLC, os probadores, os "
-#~ "nosos usuarios e a todas as seguintes persoas (e a todos os que faltan) a "
-#~ "súa colaboración para crear o mellor software libre."
-
-#~ msgid "Licence"
-#~ msgstr "Licenza"
-
-#~ msgid "Verbosity:"
-#~ msgstr "Nivel de detalle:"
-
-#~ msgid "Add a subtitles file"
-#~ msgstr "Engadir un ficheiro de subtítulos"
-
-#~ msgid "Use a sub&titles file"
-#~ msgstr "Usar un ficheiro de sub&títulos"
-
-#~ msgid "Select the subtitles file"
-#~ msgstr "Seleccione o ficheiro de subtítulos"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "p { margin: 0; -qt-block-indent: 0; text-indent: 0;}\n"
-#~ "body { font-family: 'sans'; font-size: 8pt; font-weight: 400; }\n"
-#~ "p > span { color: #838383; }\n"
-#~ "</style></head><body>\n"
-#~ "<p><span>http://www.example.com/stream.avi</span></p>\n"
-#~ "<p><span>rtp://@:1234</span></p>\n"
-#~ "<p><span>mms://mms.examples.com/stream.asx</span></p>\n"
-#~ "<p><span>rtsp://server.example.org:8080/test.sdp</span></p>\n"
-#~ "<p><span>http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x</span></p></body></html>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "p { margin: 0; -qt-block-indent: 0; text-indent: 0;}\n"
-#~ "body { font-family: 'sans'; font-size: 8pt; font-weight: 400; }\n"
-#~ "p > span { color: #838383; }\n"
-#~ "</style></head><body>\n"
-#~ "<p><span>http://www.exemplo.com/fluxo.avi</span></p>\n"
-#~ "<p><span>rtp://@:1234</span></p>\n"
-#~ "<p><span>mms://mms.exemplos.com/fluxo.asx</span></p>\n"
-#~ "<p><span>rtsp://servidor.exemplo.org:8080/test.sdp</span></p>\n"
-#~ "<p><span>http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x</span></p></body></html>"
-
-#~ msgid "00000; "
-#~ msgstr "00000; "
-
-#~ msgid "Destinations"
-#~ msgstr "Destinos"
-
-#~ msgid "Group name"
-#~ msgstr "Nome de grupo"
-
-#~ msgid "Use GPU accelerated decoding"
-#~ msgstr "Usar a descodificación acelerada por GPU"
-
-#~ msgid "Instances"
-#~ msgstr "Instancias"
-
-#~ msgid "Enqueue files when in one instance mode"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pór os ficheiros na lista de reprodución cando se estea no modo de "
-#~ "instancia única"
-
-#~ msgid "Menus language:"
-#~ msgstr "Idioma dos menús:"
-
-#~ msgid "Systray popup when minimized"
-#~ msgstr " Facer emerxer a bandexa do sistema cando estea minimizado"
-
-#~ msgid "Subtitles Language"
-#~ msgstr "Idioma dos subtítulos"
-
-#~ msgid "Preferred subtitles language"
-#~ msgstr "Idioma de subtítulos preferido"
-
-#~ msgid "Subtitles effects"
-#~ msgstr "Efectos de subtítulos"
-
-#~ msgid "Do you want to download it ?"
-#~ msgstr "Quere descargala?"
-
-#~ msgid "Black slot"
-#~ msgstr "Espazo en negro"
-
-#~ msgid "Video Filters..."
-#~ msgstr "Filtros de vídeo..."
-
-#~ msgid "Relaunch required"
-#~ msgstr "É preciso reiniciar"
-
-#~ msgid "Advance of subtitles over video:"
-#~ msgstr "Avance dos subtítulos sobre o vídeo:"
-
-#~ msgid "Speed of the subtitles:"
-#~ msgstr "Velocidade dos subtítulos:"
-
-#~ msgid "Video output is not supported"
-#~ msgstr "Non se admite a saída de vídeo"
-
-#~ msgid "Front speakers"
-#~ msgstr "Altofalantes dianteiros"
-
-#~ msgid "Rear speakers"
-#~ msgstr "Altofalantes traseiros"
-
-#~ msgid "ALSA device"
-#~ msgstr "Dispositivo ALSA"
-
-#~ msgid "Session groupname"
-#~ msgstr "Nome de grupo de sesión"
-
-#~ msgid "Default Volume"
-#~ msgstr "Volume predeterminado"
-
-#~ msgid "Open a Media"
-#~ msgstr "Abrir un medio"
-
-#~ msgid "&Open a Media"
-#~ msgstr "&Abrir un medio"
-
-#~ msgid "Display on &Desktop"
-#~ msgstr "Mostrar no &escritorio"
-
-#~ msgid "Enable wallpaper mode"
-#~ msgstr "Activar o modo de imaxe de fondo"
-
-#~ msgid "Video standard (Default, SECAM_D, PAL_B, NTSC_M, etc...)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Estándar de vídeo (Predeterminado,  SECAM_D, PAL_B, NTSC_M, etc...)."
-
-#~ msgid "Clear Menu"
-#~ msgstr "Limpar o menú"
-
-#~ msgid "RTSP host address"
-#~ msgstr "Enderezo de host RTSP"
-
-#~ msgid "Media Browser"
-#~ msgstr "Navegador de medios"
-
-#~ msgid "Left rear"
-#~ msgstr "Traseira esquerda"
-
-#~ msgid "Right rear"
-#~ msgstr "Traseira dereita"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' "
-#~ "or a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers "
-#~ "to all objects. Objects can be referred to by their type or module name. "
-#~ "Rules applying to named objects take precedence over rules applying to "
-#~ "object types. Note that you still need to use -vvv to actually display "
-#~ "debug message."
-#~ msgstr ""
-#~ "Esta é unha cadea separada por ','. Cada obxecto debería ir prefixado por "
-#~ "un '+' ou '-' para activalo ou desactivalo, respectivamente. A palabra "
-#~ "chave 'all' refírese a todos os obxectos. Os obxectos poden ser referidos "
-#~ "polo seu tipo o nome de módulo. As regras aplicábeis aos obxectos "
-#~ "nomeados gañan precedencia sobre as regras aplicábeis aos tipos de "
-#~ "obxecto. Observe que aínda precisa usar a opción -vvv para mostrar "
-#~ "realmente a mensaxe de depuración."
-
-#~ msgid ""
-#~ "RTP packets will be authenticated and deciphered with this Secure RTP "
-#~ "master shared secret key."
-#~ msgstr ""
-#~ "Os paquetes RTP autenticaranse e descifraranse con esta chave principal "
-#~ "Secure RTP secreta e compartida."
-
-#~ msgid "Secure RTP requires a (non-secret) master salt value."
-#~ msgstr "Secure RTP require un valor salt principal (que non sexa secreto)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This option silences all other channels except the selected channel. "
-#~ "Choose one from (0=left, 1=right, 2=rear left, 3=rear right, 4=center, "
-#~ "5=left front)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Esta opción silencia todas as canles menos a seleccionada. Escolla unha "
-#~ "entre (0=esquerda, 1=dereita, 2=traseira esquerda, 3=traseira dereita, "
-#~ "4=central, 5=dianteira esquerda)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Different resampling algorithm are supported. The best one is slower, "
-#~ "while the fast one exhibits low quality."
-#~ msgstr ""
-#~ "Admítense diferentes algoritmos de remostraxe. O mellor é máis lento, "
-#~ "mentres que o máis rápido evidencia unha calidade baixa."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Force a strict standard compliance when encoding (accepted values: -1, 0, "
-#~ "1)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Forzar unha conformidade estrita ao codificar (valores aceptados: -1, 0, "
-#~ "1)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Number of pictures between successive sequenence headers i.e. length of "
-#~ "the group of pictures"
-#~ msgstr ""
-#~ "O número de imaxes entre cabeceiras de secuencia sucesivas, é dicir, a "
-#~ "lonxitude do grupo de imaxes (GOP)"
-
-#~ msgid "Low Pass Ffilter"
-#~ msgstr "Filtro de pasa baixas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "When set then This VLC instance shall dictate its clock for "
-#~ "synchronization over clients listening on the masters network ip address"
-#~ msgstr ""
-#~ "Cando estea definida, esta instancia do VLC ditará o seu reloxo para a "
-#~ "sincronización dos clientes que estean escoitando nos enderezos IP "
-#~ "principais de rede"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The IP address of The network master clock to use for clock "
-#~ "synchronization."
-#~ msgstr ""
-#~ "O enderezo IP do reloxo principal da rede que se usará para a "
-#~ "sincronización de reloxos."
-
-#~ msgid "Duration in second"
-#~ msgstr "Duración en segundos"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Duration in second before simulating an end of file. A negative value "
-#~ "means an unlimited play time."
-#~ msgstr ""
-#~ "A duración en segundos despois de simular un fin de ficheiro. Un valor "
-#~ "negativo significa que o tempo de reprodución é ilimitado."
-
-#~ msgid "Composr"
-#~ msgstr "Compositor/a"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Seek and position based on a percent byte position, not a PCR generated "
-#~ "time position. If seeking doesn't work propery, turn on this option."
-#~ msgstr ""
-#~ "Busca e posición baseados nunha posición de byte porcentual e non nunha "
-#~ "posición temporal xerada por PCR. Active esta opción se a busca non "
-#~ "funciona adecuadamente."
-
-#~ msgid ""
-#~ "By default, VLC uses the native fullscreen mode on Mac OS X 10.7 and "
-#~ "later. It can also use the custom mode known from previous Mac OS X "
-#~ "releases."
-#~ msgstr ""
-#~ "De maneira predeterminada, o VLC usa o modo nativo de pantalla completa "
-#~ "no Mac OS X 10.7 e porteriores. Pode usar tamén o modo  personalizado das "
-#~ "versións previas de Mac OS X."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Any device is not selected.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Chose abailable device in above pull-down menu\n"
-#~ "."
-#~ msgstr ""
-#~ "Non hai ningún dispositivo seleccionado.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Seleccione un dos dispositivos dispoñíbeis no menú despregábel superior\n"
-#~ "."
-
-#~ msgid "Override parametters"
-#~ msgstr "Ignorar os parámetros"
-
-#~ msgid "yes: from %@ to %@ secs"
-#~ msgstr "si: de %@ a %@ s"
-
-#~ msgid "Previous/Backward"
-#~ msgstr "Anterior/Atrás"
-
-#~ msgid "Next/Forward"
-#~ msgstr "Seguinte/Avanzar"
-
-#~ msgid "Loop/Repeat mode"
-#~ msgstr "Modo de repetición/bucle"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Display background cone or current album art when not playing.Can be "
-#~ "disabled to prevent burning screen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mostrar o cono ou as imaxes de álbum do disco actual cando non se estea "
-#~ "reproducindo algo. Pódese desactivar para previr que se queime a pantalla."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default), \"html"
-#~ "\", and \"syslog\" (special mode to send to syslog instead of file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Especificar o formato do rexistro. As opcións dispoñíbeis son "
-#~ "«text» (predeterminada), «html» e «syslog» (un modo especial para enviar "
-#~ "ao syslog en vez de a un ficheiro)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "RTP packets will be integrity-protected and ciphered with this Secure RTP "
-#~ "master shared secret key."
-#~ msgstr ""
-#~ "Protexerase a integridade dos paquetes RTP e cifraranse con esta chave "
-#~ "mestra secreta compartida Secure RTP."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This allows you to specify a group for the session, that will be "
-#~ "announced if you choose to use SAP."
-#~ msgstr ""
-#~ "Isto permítelle especificar un grupo para a sesión que se anunciará se "
-#~ "escolle usar SAP."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your Mac lacks Quartz Extreme acceleration, which is required for video "
-#~ "output."
-#~ msgstr ""
-#~ "O seu Mac non ten aceleración Quartz Extreme, que é precisa para a saída "
-#~ "de vídeo."
-
-#~ msgid "Probe DVB card for capabilities"
-#~ msgstr "Probar a tarxeta DVB para ver as súas capacidades"
+#~ msgid "Probe DVB card for capabilities"
+#~ msgstr "Probar a tarxeta DVB para ver as súas capacidades"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
@@ -32102,15 +30309,9 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "súas capacidades. Pode desactivar esta funcionalidade se experimenta "
 #~ "algún problema."
 
-#~ msgid "Satellite scanning config"
-#~ msgstr "Configuración da análise de satélites"
-
 #~ msgid "filename of config file in share/dvb/dvb-s"
 #~ msgstr "o nome de ficheiro de configuración en share/dvb/dvb-s"
 
-#~ msgid "DVB"
-#~ msgstr "DVB"
-
 #~ msgid "DVB input with v4l2 support"
 #~ msgstr "Entrada DVB compatíbel con v4l2"
 
@@ -32173,10 +30374,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Ball color, one of \"red\", \"blue\" and \"green\"."
 #~ msgstr "A cor da bóla: «vermella», «azul» ou «verde»."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Live Update"
-#~ msgstr "&Actualización"
-
 #~ msgid ""
 #~ "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be"
 #~ "\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
@@ -32438,9 +30635,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "FEC rate includes DVB-T high priority stream FEC Rate"
 #~ msgstr "A taxa FEC inclúe a taxa FEC de prioridade alta de fluxo DVB-T"
 
-#~ msgid "1/2"
-#~ msgstr "1/2"
-
 #~ msgid "2/3"
 #~ msgstr "2/3"
 
@@ -32489,12 +30683,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
 #~ msgstr "Valor alfa de xerarquía [Sen definir,1,2,4]"
 
-#~ msgid "2"
-#~ msgstr "2"
-
-#~ msgid "4"
-#~ msgstr "4"
-
 #~ msgid "Modulation type for front-end device."
 #~ msgstr "Tipo de modulación para o dispositivo frontend."
 
@@ -32721,9 +30909,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Reload image file every n seconds."
 #~ msgstr "Recargar o ficheiro de imaxe cada n segundos."
 
-#~ msgid "Consider width and height as maximum values."
-#~ msgstr "Considerar a altura e a largura como valores máximos."
-
 #~ msgid ""
 #~ "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
 #~ "calls                 1\n"
@@ -32789,22 +30974,12 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Repair"
 #~ msgstr "Reparar"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Force the subtiles format. Use \"auto\", the set of supported values "
-#~ "varies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Forzar o formato de subtítulos. Use «auto»: o conxunto de valores "
-#~ "admitidos varía."
-
 #~ msgid "Control word for the CSA encryption algorithm"
 #~ msgstr "Palabra de control para o algoritmo de cifrado CSA"
 
 #~ msgid "VLC was brought to you by:"
 #~ msgstr "O VLC foi creado por:"
 
-#~ msgid "Rewind"
-#~ msgstr "Rebobinar"
-
 #~ msgid "Apply the equalizer filter twice. The effect will be sharper."
 #~ msgstr ""
 #~ "Aplicar o filtro do ecualizador dúas veces. O efecto será máis agudo."
@@ -32882,9 +31057,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Add controls to the video window"
 #~ msgstr "Engadir controis á xanela de vídeo"
 
-#~ msgid "Input Settings not saved"
-#~ msgstr "Non se gardaron as configuracións de entrada"
-
 #~ msgid " State    : Playing %s"
 #~ msgstr " Estado    : Reproducindo %s"
 
@@ -32927,9 +31099,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "información, nin sequera de maneira anónima, sobre o uso que vostede fai."
 #~ "</p>\n"
 
-#~ msgid "&Update"
-#~ msgstr "&Actualización"
-
 #~ msgid "Sca&le"
 #~ msgstr "Esca&la"
 
@@ -32988,9 +31157,6 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgid "Growl UDP port on the Growl server."
 #~ msgstr "Porto UDP Growl no servidor Growl."
 
-#~ msgid "Simple XML Parser"
-#~ msgstr "Analizador XML simple"
-
 #~ msgid "IPv4 SAP"
 #~ msgstr "SAP IPv4"
 
@@ -33175,6 +31341,2358 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "da chave do disco será máis rápida con este método. É o que usou libcss.\n"
 #~ "O método predeterminado é: chave."
 
+#~ msgid ""
+#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = "
+#~ "svideo)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Canle da tarxeta que se vai usar (xeralmente, 0 = sintonizador, 1 = "
+#~ "composto, 2 = S-Ideo)."
+
+#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Largura do fluxo que se vai capturar (-1 para a detección automática)."
+
+#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Altura do fluxo que se vai capturar (-1 para a detección automática)."
+
+#~ msgid "IO Method"
+#~ msgstr "Método de E/S"
+
+#~ msgid "Crops a defined part of the image"
+#~ msgstr "Recorta unha parte definida da imaxe"
+
+#~ msgid "iSight Capture Input"
+#~ msgstr "Entrada de capturas iSight"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles/OSD"
+#~ msgstr "Subtítulos/OSD"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles codecs"
+#~ msgstr "Códecs de subtítulo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
+#~ msgstr ""
+#~ "Configuracións para os codificadores e descodificadores de subtítulo, "
+#~ "teletexto e subtítulo para persoas con diversidade funcional auditiva."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "General Input"
+#~ msgstr "Xeral"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "CPU features"
+#~ msgstr "Funcionalidades"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Chroma modules settings"
+#~ msgstr "Configuracións xerais de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Packetizer modules settings"
+#~ msgstr "Configuracións xerais de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Encoders settings"
+#~ msgstr "Configuracións de edición"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
+#~ msgstr ""
+#~ "Estas son as configuracións xerais para os módulos de codificación de "
+#~ "vídeo, audio e subtítulos."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Dialog providers settings"
+#~ msgstr "Configuracións xerais de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitle demuxer settings"
+#~ msgstr "Codificación do texto dos subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
+#~ "example by setting the subtitles type or file name."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nesta sección pode forzar o comportamento do demultiplexor de subtítulos, "
+#~ "por exemplo pode estabelecer o tipo de subtítulo ou o nome de ficheiro."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No help available"
+#~ msgstr "O mellor dispoñíbel"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "There is no help available for these modules."
+#~ msgstr "imprimir a lista de módulos dispoñíbeis"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Quick &Open File..."
+#~ msgstr "A&brir ficheiro…"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Bookmarks"
+#~ msgstr "Marcadores"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Fetch Information"
+#~ msgstr "Información sobre os &códecs"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Sort"
+#~ msgstr "Ordenar por"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No Repeat"
+#~ msgstr "Repetir"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Add to Media Library"
+#~ msgstr "Cargar a biblioteca multimedia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Advanced Open..."
+#~ msgstr "Abrir con opcións &avanzadas…"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Open Play&list..."
+#~ msgstr "Abrir unha lista de reprodución…"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Search Filter"
+#~ msgstr "Filtros de fluxo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Services Discovery"
+#~ msgstr "Descubrimento de servizos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Image clone"
+#~ msgstr "Crominancia da imaxe"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Clone the image"
+#~ msgstr "Limpar as mensaxes"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Magnification"
+#~ msgstr "Ampliación/Zoom"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Image colors inversion"
+#~ msgstr "Inversión de cor"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
+#~ msgstr "Non se mostrou %u módulo porque só ten opcións avanzadas.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Force mono audio"
+#~ msgstr "Forzar as negritas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "This will force a mono audio output."
+#~ msgstr "Saída de audio de ficheiro"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Default audio volume"
+#~ msgstr "Volume de audio enteiro"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range "
+#~ "from 0 to 1024."
+#~ msgstr "Pódese axustar o tamaño do paso de volume usando esta opción."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio output frequency (Hz)"
+#~ msgstr "Multiplexor de saída de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio output channels mode"
+#~ msgstr "Canles de saída de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio visualizations "
+#~ msgstr "Visualizacións de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles track"
+#~ msgstr "Pista de subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles track ID"
+#~ msgstr "ID de pista de subtítulo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Low definition (320 lines)"
+#~ msgstr "Baixa definición (360 liñas)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures "
+#~ "created by subtitles decoders or other subpictures sources."
+#~ msgstr ""
+#~ "Isto engade os denominados «filtros de subimaxe», usados para filtrar as "
+#~ "subimaxes creadas polos descodificadores de subtítulo ou por outras "
+#~ "orixes."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This file countains an optional CRL to prevent remove clients from using "
+#~ "revoked certificates in TLS sessions."
+#~ msgstr ""
+#~ "Este ficheiro contén un CRL opcional para previr que clientes remotos "
+#~ "poidan usar certificados revogados en sesións TLS."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
+#~ "muxer. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Isto permítelle configurar a cantidade de caché inicial para o "
+#~ "multiplexor de saída de fluxo. Este valor debería definirse en "
+#~ "milisegundos."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Control SAP flow"
+#~ msgstr "Control"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Memory copy module"
+#~ msgstr "Módulo de saída de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Data search path"
+#~ msgstr "Camiño de busca da imaxe de degradado"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Override the default data/share search path."
+#~ msgstr "Ignora a descrición da pista predeterminada."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
+#~ "example if you associated VLC with some media types and you don't want a "
+#~ "new instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in "
+#~ "the explorer. This option will allow you to play the file with the "
+#~ "already running instance or enqueue it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Permitir unha única instancia en execución do VLC pode ser útil, por "
+#~ "exemplo, se asociou o VLC con algúns tipos de medios e non quere que se "
+#~ "abra unha instancia nova do VLC cada vez que abre un ficheiro no seu "
+#~ "xestor de ficheiros. Esta opción permitiralle reproducir o ficheiro coa "
+#~ "instancia que xa executou ou poñela na fila."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "One instance when started from file"
+#~ msgstr ""
+#~ "Usar unha única instancia cando for iniciado desde o xestor de ficheiros"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Allow only one running instance when started from file."
+#~ msgstr ""
+#~ "Usar unha única instancia cando for iniciado desde o xestor de ficheiros"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
+#~ msgstr "Pór os elementos na fila de reprodución no modo de instancia única"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Leave fullscreen"
+#~ msgstr "Saír do modo pantalla completa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
+#~ msgstr ""
+#~ "Seleccione a tecla rápida que hai que usar para cambiar ao modo pantalla "
+#~ "completa."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Increase scale factor."
+#~ msgstr "Incrementar o factor de escala"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Decrease scale factor."
+#~ msgstr "Diminuír o factor de escala"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cycle through deinterlace modes."
+#~ msgstr "Percorrer en ciclo os modos desentrelazados dispoñíbeis."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Show interface"
+#~ msgstr "Interface Qt"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Hide interface"
+#~ msgstr "Interface Qt"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Normal/Repeat/Loop"
+#~ msgstr "Normal/Bucle/Repetir"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
+#~ msgstr "Alternar entre os modos de reprodución Normal/Bucle/Repetir"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Display OSD menu on top of video output"
+#~ msgstr "Saída de vídeo iOS OpenGL"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Do not display OSD menu on video output"
+#~ msgstr "Non mostrar ningún vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select current widget"
+#~ msgstr "Repetir o elemento actual"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "CPU"
+#~ msgstr "TCP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Greek, Modern ()"
+#~ msgstr "Grego moderno"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
+#~ msgstr "Occitano; Provenzal"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Aspect-ratio"
+#~ msgstr "Proporción de aspecto"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Capture format (default s16l)"
+#~ msgstr "Formato de imaxe (predeterminado RGB)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Capture format of audio stream."
+#~ msgstr "Capturar o fluxo de audio en estéreo."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "GSM Audio"
+#~ msgstr "Audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "ALSA audio capture input"
+#~ msgstr "Captura de audio ALSA"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Blu-Ray Disc Input"
+#~ msgstr "Entrada de disco Blu-ray"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Bluray menus"
+#~ msgstr "Menús Blu-ray"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Use bluray menus. If disabled, the movie will start directly"
+#~ msgstr ""
+#~ "Usar os menús de Blu-ray. Se está desactivado, o filme irá comezar "
+#~ "directamente"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Blu-Ray Disc support (libbluray)"
+#~ msgstr "Compatibilidade con Disco Blu-ray (libbluray)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This Blu-Ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
+#~ "not have it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Este disco Blu-ray precisa dunha biblioteca para a descodificación de "
+#~ "AACS, e o seu sistema non a ten."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "BluRay Disc is corrupted."
+#~ msgstr "O disco Blu-ray está danado."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This Blu-Ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does "
+#~ "not have it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Este disco Blu-ray precisa dunha biblioteca para a descodificación de BD"
+#~ "+, e o seu sistema non a ten."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Blu-Ray error"
+#~ msgstr "Erro de Blu-ray"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "dc1394 input"
+#~ msgstr "Entrada de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio sampling rate in Hz"
+#~ msgstr "Mostra de audio (Hz)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
+#~ "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Forzar a entrada de vídeo DirectShow para que use unha taxa de fotogramas "
+#~ "específica (p.ex. 0 indica predeterminado, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Refresh list"
+#~ msgstr "Actualizar a lista"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "VLC cannot open ANY capture device.Check the error log for details."
+#~ msgstr ""
+#~ "O VLC non pode abrir NINGÚN dispositivo de captura. Verifique o rexistro "
+#~ "de erros para máis información."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
+#~ msgstr ""
+#~ "Non se pode usar o dispositivo seleccionado porque é dun tipo "
+#~ "incompatíbel."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "If there is more than one digital broadcasting adapter, the adapter "
+#~ "number must be selected. Numbering start from zero."
+#~ msgstr ""
+#~ "Se hai máis dun adaptador de emisión dixital, débese seleccionar o número "
+#~ "do adaptador. A numeración comeza en 0."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
+#~ msgstr "Entrada de Vídeo dixital (Firewire/ieee1394)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "collapse"
+#~ msgstr "Contraer"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "expand"
+#~ msgstr "Expandir"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Coffee pot control"
+#~ msgstr "Restabelecer os controis"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Coffee pot"
+#~ msgstr "Puntos de mestura"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Auto Connection"
+#~ msgstr "Conexión automática"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Active TCP connection"
+#~ msgstr "Conexión automática"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "RTMP stream output"
+#~ msgstr "Saída de audio RTP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "PVR video device"
+#~ msgstr "Dispositivo de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "PVR radio device"
+#~ msgstr "Dispositivo de radio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Norm"
+#~ msgstr "Normal"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
+#~ msgstr "Estándar de vídeo (predeterminado, SECAM, PAL ou NTSC)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Framerate"
+#~ msgstr "Taxa de fotogramas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Key interval"
+#~ msgstr "Intervalo de seguranza (GI)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "B Frames"
+#~ msgstr "fotogramas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Bitrate peak"
+#~ msgstr "Taxa de bits"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Bitrate mode"
+#~ msgstr "Ignorar a taxa de bits"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio bitmask"
+#~ msgstr "Taxa de bits de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio volume (0-65535)."
+#~ msgstr "Volume de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Channel"
+#~ msgstr "Canles"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "PVR"
+#~ msgstr "VDR"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "RTMP input"
+#~ msgstr "Entrada FTP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Abscissa of the capture reion in pixels."
+#~ msgstr "Abscisa da zona de captura en píxeles."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "SFTP user name"
+#~ msgstr "Nome de usuario/a de FTP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "SFTP password"
+#~ msgstr "Contrasinal de FTP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Pixel width of the frame buffer"
+#~ msgstr "Largura de píxel do framebuffer (ignorase para un ficheiro XWD)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Pixel height of the frame buffer"
+#~ msgstr "Altura de píxel do framebuffer (ignorase para un ficheiro XWD)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Pixel depth of the frame buffer"
+#~ msgstr "A profundidade de píxel do framebuffer ou cero para un ficheiro XWD"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Backlight compensation."
+#~ msgstr "Compensación da luz de fondo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Tuner id"
+#~ msgstr "Tarxeta sintonizadora"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Tuner id (see debug output)."
+#~ msgstr "Frecuencia do sintonizador en Hz ou kHz (ver a saída de depuración)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Secondary language (Analog TV tuners only)"
+#~ msgstr "Idioma ou programa secundario"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video4Linux2"
+#~ msgstr "Entrada Video4Linux"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video4Linux2 input"
+#~ msgstr "Entrada Video4Linux"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video4Linux2 Compressed A/V"
+#~ msgstr "Entrada A/V comprimida mediante Video4Linux"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
+#~ msgstr "[vcd:][device][#[title][,[chapter]]]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "ARM NEON audio format conversions"
+#~ msgstr "Conversións de crominancia de vídeo ARM NEON"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "TCP address to use (default localhost)"
+#~ msgstr "Enderezo TCP para usar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "TCP address to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
+#~ "(default localhost).In the case of bargraph incrustation, use localhost."
+#~ msgstr ""
+#~ "O enderezo TCP que usar para comunicarse co compoñente de vídeo da "
+#~ "Gráfica de barras (o predeterminado é «localhost»). No caso de "
+#~ "incorporación de gráficas de barras use «localhost»."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "TCP port to use (default 12345)"
+#~ msgstr "Porto TCP para usar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "TCP port to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
+#~ "(default 12345).Use the same port as the one used in the rc interface."
+#~ msgstr ""
+#~ "O porto TCP que usar para comunicarse co compoñente de vídeo da Gráfica "
+#~ "de barras (o predeterminado é «12345»). Use o mesmo porto que o usado na "
+#~ "interface RC."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Defines if BarGraph information should be sent (default 1)"
+#~ msgstr "Define se se debería enviar a información da Gráfica de barras"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Sends the barGraph information every n audio packets (default 4)"
+#~ msgstr "Envía a información da Gráfica de barras cada «n» paquetes de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Defines if silence alarm information should be sent (default 1)"
+#~ msgstr "Define se se debería enviar a información da alarma de silencio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Time window to use in ms (default 5000)"
+#~ msgstr "A xanela que usar en milisegundos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Minimum Audio level to raise the alarm (default 0.1)"
+#~ msgstr "O nivel mínimo de audio para disparar a alarma"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Time between two alarm messages in ms (default 2000)"
+#~ msgstr "O tempo entre dúas mensaxes de alarma en milisegundos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Force connection reset regularly (default 1)"
+#~ msgstr "Forzar o restabelecemento da conexión regularmente"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Feedback Gain"
+#~ msgstr "Ganancia da retroacción"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Fixed point audio format conversions"
+#~ msgstr "Filtro de audio para a conversión de formato PCM"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Fixed-point audio mixer"
+#~ msgstr "Codificador de audio MP3 de coma fixa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Float32 audio mixer"
+#~ msgstr "Demultiplexor de audio en bruto"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Channels available for audio output.If the input has more channels than "
+#~ "the output, it will be down-mixed.This parameter is ignored when digital "
+#~ "pass-through is active."
+#~ msgstr ""
+#~ "As canles dispoñíbeis para a saída de audio. Se a entrada ten máis canles "
+#~ "do que a saída, estes serán misturados (down-mix). Este parámetro é "
+#~ "ignorado cando o «pass-through» dixital está activo."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup\" "
+#~ "utility in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Debería configurar a disposición do seu altofalante coa utilidade "
+#~ "Configuración de audio MIDI en /Aplicativos/Utilidades. O VLC só emitirá "
+#~ "son estéreo."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Open Sound System"
+#~ msgstr "Saída de audio Open Sound System"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "OSS DSP device"
+#~ msgstr "Dispositivo de DVD"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "PORTAUDIO audio output"
+#~ msgstr "Saída de audio ALSA"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio device"
+#~ msgstr "Dispositivo de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Default Audio Device"
+#~ msgstr "Seleccionar un dispositivo de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Win32 waveOut extension output"
+#~ msgstr "Saída de audio WaveOut"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
+#~ msgstr "Filtro de vídeo de desentrelazado"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "FFmpeg can do error resilience.\n"
+#~ "However, with a buggy encoder (such as the ISO MPEG-4 encoder from M$) "
+#~ "this can produce a lot of errors.\n"
+#~ "Valid values range from 0 to 4 (0 disables all errors resilience)."
+#~ msgstr ""
+#~ "O libavcodec pode traballar con tolerancia aos erros.\n"
+#~ "Porén, cun codificador incorrecto (como o ISO MPEG-4 de M$) isto pode "
+#~ "producir moitos erros.\n"
+#~ "O intervalo de valores válidos vai do 0 ao 4 (0 desactiva totalmente a "
+#~ "tolerancia aos erros)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Force skipping of idct to speed up decoding for frame types(-1=None, "
+#~ "0=Default, 1=B-frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Forzar a omisión de IDCT para facer máis rápida a descodificación para "
+#~ "tipos de fotograma (-1=Ningún, 0=Predeterminado, 1=fotogramas B, "
+#~ "2=fotogramas P, 3=fotogramas B+P, 4=todos os fotogramas)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Low resolution decoding"
+#~ msgstr "Descodificación por hardware"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Specify the AAC audio profile to use for encoding the audio bitstream. It "
+#~ "takes the following options: main, low, ssr (not supported) and ltp "
+#~ "(default: main)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Especifique o perfil de audio AAC para usar na codificación do fluxo de "
+#~ "bits de audio. Acepta as seguintes opcións: main, low, ssr (non "
+#~ "compatíbel), ltp, hev1 e hev2. O predeterminado é «low» e hev1/hev2 só se "
+#~ "admiten cun libavcodec con libfdk-aac activado. "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "It seems your FFMPEG (libavcodec) installation lacks the following "
+#~ "encoder:\n"
+#~ "%s.\n"
+#~ "If you don't know how to fix this, ask for support from your "
+#~ "distribution.\n"
+#~ "\n"
+#~ "This is not an error inside VLC media player.\n"
+#~ "Do not contact the VideoLAN project about this issue.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Parece que á súa instalación Libav/FFmpeg (libavcodec) lle falta o "
+#~ "seguinte codificador:\n"
+#~ "%s.\n"
+#~ "Se non sabe como arranxar isto, solicítelle instrucións ao seu "
+#~ "distribuidor.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Isto non é un erro do VLC media player.\n"
+#~ "Non se dirixa ao proxecto VideoLAN para este asunto.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "RealVideo library decoder"
+#~ msgstr "Biblioteca de descodificación QuickTime"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles text encoding"
+#~ msgstr "Codificación do texto dos subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles justification"
+#~ msgstr "Xustificación dos subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "UTF-8 subtitles autodetection"
+#~ msgstr "Detección automática de subtítulos UTF-8"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This enables automatic detection of UTF-8 encoding within subtitles files."
+#~ msgstr ""
+#~ "Isto activa a detección automática da codificación UTF-8 dentro dos "
+#~ "ficheiros de subtítulo."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Text subtitles decoder"
+#~ msgstr "Descodificador de subtítulos de texto"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Sets maximum interval between IDR-frames.Larger values save bits, thus "
+#~ "improving quality for a given bitrate at the cost of seeking precision."
+#~ msgstr ""
+#~ "Definir o intervalo máximo entre fotogramas IDR. Os valores máis grandes "
+#~ "aforran bits, polo que melloran a calidade para unha taxa de bits dada, a "
+#~ "custo da precisión de busca. Use -1 para infinito."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Direct MV prediction mode."
+#~ msgstr "Modo de predición MV directa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "RD based mode decision for B-frames"
+#~ msgstr ""
+#~ "Modo de decisión baseado en RD para fotogramas B. Isto require subme 6 "
+#~ "(ou superior)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "normal"
+#~ msgstr "Normal"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "all"
+#~ msgstr "Muro"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "spatial"
+#~ msgstr "Espacial"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "temporal"
+#~ msgstr "Temporal"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "H.264/MPEG4 AVC encoder (x264)"
+#~ msgstr "Codificador H.264/MPEG-4 Part 10/AVC (x264)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitle position %i px"
+#~ msgstr "Posición de subtítulos %d px"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Volume %d%%"
+#~ msgstr "Volume %ld%%"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| adev [X] . . . . . . . . . . .  set/get audio device"
+#~ msgstr ""
+#~ "| adev [dispositivo] . . . . . . . . . .  definir/obter dispositivo de "
+#~ "audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitles track"
+#~ msgstr "| strack [X] . . . . . . . . . definir/obter a pista de subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
+#~ msgstr "| rewind  . . . . . . . . . . . .  estabelecer na taxa mínima"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
+#~ msgstr "| rewind  . . . . . . . . . . . .  estabelecer na taxa mínima"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity"
+#~ msgstr ""
+#~ "| next . . . . . . . . . . . . . .  seguinte elemento da lista de "
+#~ "reprodución"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms"
+#~ msgstr "| snapshot . . . . . . . . . . . . tirar unha instantánea de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels"
+#~ msgstr "| title_n  . . . . . . . .  título seguinte no elemento actual"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
+#~ msgstr "| rewind  . . . . . . . . . . . .  estabelecer na taxa mínima"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
+#~ msgstr "| rewind  . . . . . . . . . . . .  estabelecer na taxa mínima"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name logo-position #. . . . . . . . relative position"
+#~ msgstr "| logout . . . . . . .  saír (se está na conexión do conectador)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha"
+#~ msgstr "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  alternar pausa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height"
+#~ msgstr ""
+#~ "| next . . . . . . . . . . . . . .  seguinte elemento da lista de "
+#~ "reprodución"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . width"
+#~ msgstr ""
+#~ "| next . . . . . . . . . . . . . .  seguinte elemento da lista de "
+#~ "reprodución"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .number of rows"
+#~ msgstr "| faster . . . . . . . . . .  reprodución máis rápida do fluxo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .number of cols"
+#~ msgstr "| normal . . . . . . . . . .  reprodución normal do fluxo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "| longhelp . . . . . . . . . . . a longer help message"
+#~ msgstr "| help . . . . . . . . . . . . . . . mensaxe de axuda"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Playlist has only %d elements"
+#~ msgstr "A lista de reprodución ten só %u elemento"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Force interleaved method."
+#~ msgstr "Forzar o método intercalado"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Because this AVI file index is broken or missing, seeking will not work "
+#~ "correctly.\n"
+#~ "VLC won't repair your file but can temporary fix this problem by building "
+#~ "an index in memory.\n"
+#~ "This step might take a long time on a large file.\n"
+#~ "What do you want to do ?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Debido a que o índice deste ficheiro AVI está danado ou non existe, a "
+#~ "busca non funcionará correctamente.\n"
+#~ "O VLC non reparará o seu ficheiro, mais pode arranxar temporalmente este "
+#~ "problema construíndo un índice na memoria.\n"
+#~ "Este paso pode levar muito tempo se o ficheiro é grande.\n"
+#~ "Quere facelo?"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Classic rock"
+#~ msgstr "Rock clásico"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Death metal"
+#~ msgstr "Death metal"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Sound clip"
+#~ msgstr "Clip de son"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Alternative rock"
+#~ msgstr "Rock alternativo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Instrumental pop"
+#~ msgstr "Pop instrumental"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Instrumental rock"
+#~ msgstr "Rock instrumental"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Southern rock"
+#~ msgstr "Rock sureño"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Christian rap"
+#~ msgstr "Rap cristián"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Pop/funk"
+#~ msgstr "Pop/funk"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "New wave"
+#~ msgstr "New Wave"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Acid punk"
+#~ msgstr "Acid punk"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Acid jazz"
+#~ msgstr "Acid Jazz"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Rock & roll"
+#~ msgstr "Rock & Roll"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Hard rock"
+#~ msgstr "Hard Rock"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Dummy ifo demux"
+#~ msgstr "Demultiplexor IFO de simulación"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This is the desired frame rate when playing raw video streams.  In the "
+#~ "form 30000/1001 or 29.97"
+#~ msgstr ""
+#~ "Esta é a taxa de fotogramas desexada para reproducir fluxos baseados en "
+#~ "vídeo en bruto. Debe ir na forma 30000/1001 ou 29.97"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Text subtitles parser"
+#~ msgstr "Analizador de subtítulos de texto"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Frames per second"
+#~ msgstr "Fotogramas por segundo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles delay"
+#~ msgstr "Atraso dos subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles format"
+#~ msgstr "Formato dos subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles description"
+#~ msgstr "Descrición dos subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Silent mode"
+#~ msgstr "Modo silencioso"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "CAPMT System ID"
+#~ msgstr "ID de sistema"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Filename of dump"
+#~ msgstr "Nome de ficheiro"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Append"
+#~ msgstr "Aparencia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "If the file exists and this option is selected, the existing file will "
+#~ "not be overwritten."
+#~ msgstr "Se o ficheiro xa existe, non se sobrescribirá."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Dump buffer size"
+#~ msgstr "Tamaño do búfer de fotogramas RTSP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video aspect ratio"
+#~ msgstr "Manter a proporción de aspecto"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Aspect ratio of the video image (4:3, 16:9). Default is square pixels."
+#~ msgstr ""
+#~ "Proporción de aspecto (4:3, 16:9). A opción predeterminada é píxeles "
+#~ "cadrados."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Image file"
+#~ msgstr "Muro de imaxes"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Transparency of the image"
+#~ msgstr "Transparencia da gráfica de barras"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Transparency value of the new image used in blending. By default it set "
+#~ "to fully opaque (255). (from 0 for full transparency to 255 for full "
+#~ "opacity)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Valor de transparencia da gráfica de barras (de 0 para transparencia "
+#~ "total a 255 para unha opacidade total)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "X coordinate of the rendered image"
+#~ msgstr "Coordenada X do subtítulo renderizado"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Y coordinate of the rendered image"
+#~ msgstr "Coordenada Y do subtítulo renderizado"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "You can enforce the picture position on the overlay (0=center, 1=left, "
+#~ "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, "
+#~ "e.g. 6=top-right)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pode forzar a posición da subimaxe no vídeo (0=centro, 1=esquerda, "
+#~ "2=dereita, 4=arriba, 8=abaixo; tamén pode usar combinacións para estes "
+#~ "valores, ex. 6=arriba á dereita)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Clear overlay framebuffer"
+#~ msgstr "Memoria compartida do framebuffer"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Render text or image"
+#~ msgstr "Páxina de teletexto"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Display on overlay framebuffer"
+#~ msgstr "Memoria compartida do framebuffer"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Commands"
+#~ msgstr "Comando+"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "GNU/Linux osd/overlay framebuffer interface"
+#~ msgstr "Saída de vídeo de framebuffer GNU/Linux"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Maemo hildon interface"
+#~ msgstr "Interfaces principais"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Compiled by %@ with %@"
+#~ msgstr "Compilado por % con %@"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "VLC Debug Log (%s).rtfd"
+#~ msgstr "Rexistro de depuración do VLC (%s).rtf"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Run VLC with dark or bright interface style"
+#~ msgstr "Executar o VLC co estilo de interface escuro"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "By default, VLC will use the dark interface style."
+#~ msgstr "Executar o VLC co estilo de interface escuro"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Use the native fullscreen mode on OS X Lion"
+#~ msgstr "Usar o modo nativo de pantalla completa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Automatically save the volume on exit"
+#~ msgstr "Definir automaticamente a ganancia de vídeo."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Capture Device"
+#~ msgstr "&Dispositivo de capturas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Frames per Second:"
+#~ msgstr "Fotogramas por segundo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subscreen left:"
+#~ msgstr "Subpantalla esquerda"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subscreen top:"
+#~ msgstr "Subpantalla superior"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subscreen width:"
+#~ msgstr "Largura da subpantalla"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subscreen height:"
+#~ msgstr "Altura da subpantalla"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Image width:"
+#~ msgstr "Largura da imaxe"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Image height:"
+#~ msgstr "Altura da imaxe"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Load subtitles file:"
+#~ msgstr "Engadir un ficheiro de subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles encoding"
+#~ msgstr "Codificación dos subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles alignment"
+#~ msgstr "Aliñamento dos subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "SAP announce"
+#~ msgstr "Anuncios SAP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "RTSP announce"
+#~ msgstr "Anuncio RTSP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "HTTP announce"
+#~ msgstr "Anuncio HTTP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "HTML Playlist"
+#~ msgstr "Lista de reprodución HTML"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "General Audio Settings"
+#~ msgstr "Configuracións xerais de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "General Video Settings"
+#~ msgstr "Configuracións xerais de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles & OSD"
+#~ msgstr "Subtítulos/OSD"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles & On Screen Display Settings"
+#~ msgstr "Configuracións de subtítulos e OSD"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Input & Codecs"
+#~ msgstr "Entrada/Códecs"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Input & Codec settings"
+#~ msgstr "Configuracións de entrada e de códecs"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enable Audio"
+#~ msgstr "Activar o audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "HTTP Proxy"
+#~ msgstr "Proxy HTTP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Font Color"
+#~ msgstr "Cor do tipo de letra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Font Size"
+#~ msgstr "Tamaño do tipo de letra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitle Languages"
+#~ msgstr "Idioma do subtítulo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Preferred Subtitle Language"
+#~ msgstr "Idioma preferido de subtítulo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Force Bold"
+#~ msgstr "Forzar as negritas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Outline Color"
+#~ msgstr "Cor do contorno"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enable Video"
+#~ msgstr "Activar o vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitle track syncronization:"
+#~ msgstr "Sincronización da pista de subtítulos:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles speed:"
+#~ msgstr "Velocidade dos subtítulos:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles duration factor:"
+#~ msgstr "Factor de duración de subtítulos:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Extend subtitles duration by this value.\n"
+#~ "Set 0 to disable."
+#~ msgstr ""
+#~ "Estender a duración dos subtítulos neste valor.\n"
+#~ "Defínao como 0 para desactivalo."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Multiply subtitles duration by this value.\n"
+#~ "Set 0 to disable."
+#~ msgstr ""
+#~ "Multiplicar a duración dos subtítulos neste valor.\n"
+#~ "Defínao como 0 para desactivalo."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Recalculate subtitles duration according\n"
+#~ "to their content and this value.\n"
+#~ "Set 0 to disable."
+#~ msgstr ""
+#~ "Recalcular a duración dos subtítulos de consonte\n"
+#~ "os contidos e este valor.\n"
+#~ "Defínao como 0 para desactivalo."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "SAP Announce"
+#~ msgstr "Anuncio SAP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "The chosen codecs are not compatible with each other. For example: It is "
+#~ "impossibleto  mix uncompressed audio with any video codec.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Correct your selection and try again."
+#~ msgstr ""
+#~ "Os códecs que se escolleron non son compatíbeis entre eles. Por exemplo: "
+#~ "non é posíbel combinar audio sen comprimir con calquera códec de vídeo.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Corrixa a súa selección e probe de novo."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Minimal Mac OS X OpenGL video output (opens a borderless window)"
+#~ msgstr "Saída de vídeo OpenGL Mac OS X (require drawable-nsobject)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "  [Incoming]"
+#~ msgstr "+-[Entrante]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      input bytes read : %8.0f KiB"
+#~ msgstr "| bytes de entrada lidos: %8.0f KiB"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      input bitrate    :   %6.0f kb/s"
+#~ msgstr "| taxa de bits de entrada    :   %6.0f kb/s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      demux bytes read : %8.0f KiB"
+#~ msgstr "| bytes do demultiplexor lidos: %8.0f KiB"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      demux bitrate    :   %6.0f kb/s"
+#~ msgstr "| taxa de bits do demultiplexor    :   %6.0f kb/s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "  [Video Decoding]"
+#~ msgstr "+-[Descodificación de vídeo]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      video decoded    :    %<PRId64>"
+#~ msgstr "| video descodificado    :    %5<PRIi64>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      frames displayed :    %<PRId64>"
+#~ msgstr "| fotogramas que se mostran :    %5<PRIi64>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      frames lost      :    %<PRId64>"
+#~ msgstr "| fotogramas perdidos      :    %5<PRIi64>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "  [Audio Decoding]"
+#~ msgstr "+-[Descodificación automática]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      audio decoded    :    %<PRId64>"
+#~ msgstr "| audio descodificado    :    %5<PRIi64>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      buffers played   :    %<PRId64>"
+#~ msgstr "| búfers reproducidos   :    %5<PRIi64>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      buffers lost     :    %<PRId64>"
+#~ msgstr "| búfers perdidos     :    %5<PRIi64>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "  [Streaming]"
+#~ msgstr "+-[Emitindo en fluxo]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      packets sent     :    %5i"
+#~ msgstr "| paquetes enviados     :    %5<PRIi64>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      bytes sent       : %8.0f KiB"
+#~ msgstr "| bytes enviados       : %8.0f KiB"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "      sending bitrate  :   %6.0f kb/s"
+#~ msgstr "| enviando a taxa de bits  :   %6.0f kb/s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid " m                      Show/Hide metadata box"
+#~ msgstr " M                      Mostrar/ocultar a caixa de metadatos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid " Volume   : %u%%"
+#~ msgstr " Volume   : %3ld%%"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Previous media in the playlist, skip backward when keep-pressed"
+#~ msgstr ""
+#~ "O medio anterior na lista de reprodución; saltar cara a atrás ao manter "
+#~ "premida a tecla"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Next media in the playlist, skip forward when keep-pressed"
+#~ msgstr ""
+#~ "O seguinte medio na lista de reprodución; saltar cara a adiante ao manter "
+#~ "premida a tecla"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Show playlist"
+#~ msgstr "Mostrar ou ocultar a lista de reprodución"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Open subtitles file"
+#~ msgstr "Abrir un ficheiro de subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Preamp\n"
+#~ msgstr "Preamplificación"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid " dB"
+#~ msgstr "dB"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enable spatializer"
+#~ msgstr "Activar o espacializador"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Radio device name"
+#~ msgstr "Nome do dispositivo de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "TV (digital)"
+#~ msgstr "TV - dixital"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Add to playlist"
+#~ msgstr "Engadir á lista de reprodución"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Clear playlist"
+#~ msgstr "Limpar a lista de reprodución"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Icon View"
+#~ msgstr "Ver"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Detailed View"
+#~ msgstr "Lista detallada"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "List View"
+#~ msgstr "Visualización de medios"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "PictureFlow View "
+#~ msgstr "PictureFlow"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select an action to change the associated hotkey"
+#~ msgstr "Seleccionar unha acción para cambiar a tecla rápida asociada:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Hotkey for "
+#~ msgstr "Tecla rápida"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Press the new keys for "
+#~ msgstr ""
+#~ "Prema nas novas teclas para\n"
+#~ "«%@»"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Warning: the key is already assigned to \""
+#~ msgstr "Aviso: Esta tecla ou combinación xa foi asignada a "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles && OSD"
+#~ msgstr "Subtítulos/OSD"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Input && Codecs"
+#~ msgstr "Entrada/Códecs"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Allow downloading media information"
+#~ msgstr "Faga duplo clic para obter información sobre os medios"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Allow checking for VLC updates"
+#~ msgstr "Procurar regularmente se hai actualizacións para o VLC"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Save and Continue"
+#~ msgstr "Continuar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Compiler: "
+#~ msgstr "Compilador: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Copyright (C) "
+#~ msgstr "Copyright"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Codec"
+#~ msgstr "Códec"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Convert"
+#~ msgstr "Converter"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Convert / Save"
+#~ msgstr "C&onverter / gardar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Please enter the URL or path to the media you want to play"
+#~ msgstr "Introduza o URL ou o camiño ao medio que quere reproducir."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles Files"
+#~ msgstr "Ficheiros de subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This dialog will allow you to stream or convert your media for use "
+#~ "locally, on your private network, or on the Internet.\n"
+#~ "You should start by checking that source matches what you want your input "
+#~ "to be and then press the \"Next\" button to continue.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Este asistente permitiralle emitir en fluxo ou converter os seus medios "
+#~ "para un uso local, ben na súa rede privada ou na Internet.\n"
+#~ "Debería comezar por verificar que a fonte coincide co que quere que sexa "
+#~ "a entrada; despois prema o botón Seguinte para continuar.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Tools"
+#~ msgstr "F&erramentas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Open (advanced)..."
+#~ msgstr "A&brir ficheiro…"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio &Channels"
+#~ msgstr "Canles de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Subtitles Track"
+#~ msgstr "Pista de subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Navigation"
+#~ msgstr "Navegación"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Tools"
+#~ msgstr "F&erramentas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Hide VLC media player in taskbar"
+#~ msgstr "O&cultar o reprodutor multimedia do VLC na barra de tarefas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Show VLC media player"
+#~ msgstr "&Mostrar o VLC media player"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Advanced options"
+#~ msgstr "Opcións avanzadas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Show all the advanced options in the dialogs."
+#~ msgstr "Mostrar as opcións avanzadas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "French TV"
+#~ msgstr "Francés"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Filename of the SQLite database"
+#~ msgstr "Nome de ficheiro para o tipo de letra que quere usar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Path to the file containing the SQLite database"
+#~ msgstr "Camiño para os ficheiros multimedia no arquivo ZIP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Ignored extensions in the media library"
+#~ msgstr "Extensións ignoradas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subdirectory recursive scanning"
+#~ msgstr "Comportamento do subdirectorio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Username for the database"
+#~ msgstr "Taxa de fotogramas ideal para a captura."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Password for the database"
+#~ msgstr "Contrasinal do dispositivo de destino."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Port for the database"
+#~ msgstr "Crominancia da imaxe base"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Automatically add new medias to ML"
+#~ msgstr "Obter automaticamente información sobre os medios"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "X Screensaver disabler"
+#~ msgstr "Inhibición do protector de pantalla XDG"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "OSD configuration importer"
+#~ msgstr "Ficheiro de configuración de VLM"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "XML OSD configuration importer"
+#~ msgstr "Ficheiro de configuración de VLM"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "SQLite database module"
+#~ msgstr "Módulo de filtro de fluxo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Title format string"
+#~ msgstr "Formato dos subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "MSN Now-Playing"
+#~ msgstr "Reproducindo agora"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Flip vertical position"
+#~ msgstr "dar a volta verticalmente"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Display XOSD output at the bottom of the screen instead of the top."
+#~ msgstr "Mostrar o título do vídeo sobre o filme."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Vertical offset"
+#~ msgstr "Dar a volta verticalmente"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Shadow offset"
+#~ msgstr "Opacidade da sombra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "XOSD interface"
+#~ msgstr "Interface Qt"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Blu-Ray"
+#~ msgstr "Blu-ray"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Decompression"
+#~ msgstr "Expansión LZMA"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Command UDP port"
+#~ msgstr "Entrada de comando TCP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Disable ES id"
+#~ msgstr "Desactivar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enable ES id"
+#~ msgstr "Activar o vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select individual es to enable or disable from stream"
+#~ msgstr "Prema para activar ou desactivar a reprodución aleatoria."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Sizes"
+#~ msgstr "Tamaño"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9)."
+#~ msgstr "Proporción de aspecto: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Command"
+#~ msgstr "Comando+"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "GOP size"
+#~ msgstr "Tamaño GOP máximo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Number of P frames between two I frames."
+#~ msgstr ""
+#~ "Número de fotogramas B que se codificará entre dous fotogramas de "
+#~ "referencia."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Quantizer scale"
+#~ msgstr "Escala cuantizadora fixa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Fixed quantizer scale to use."
+#~ msgstr "Escala cuantizadora fixa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Mute audio"
+#~ msgstr "Silenciar o audio."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "MPEG2 video switcher stream output"
+#~ msgstr "Activar a saída de fluxo de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio Language"
+#~ msgstr "Idioma de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles encoder"
+#~ msgstr "Codificador de subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This is the subtitles encoder module that will be used (and its "
+#~ "associated options)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Este é o módulo do codificador de subtítulos que se vai usar (xunto coas "
+#~ "súas opcións asociadas)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Destination subtitles codec"
+#~ msgstr "Códec de subtítulos de destino"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "This is the subtitles codec that will be used."
+#~ msgstr "Este é o códec de subtítulos que se vai usar."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Edge Weightning"
+#~ msgstr "Aumento do bordo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Darkness Limit"
+#~ msgstr "Límite de escuridade"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Filter Smoothness (in %)"
+#~ msgstr "Suavidade do filtro (%)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Automatic cropping"
+#~ msgstr "Ganancia de crominancia automática"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Automatically detect black borders and crop them."
+#~ msgstr "Comprobar as actualizacións de forma automática"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove borders of the video and replace them by black borders"
+#~ msgstr "Eliminar zonas do vídeo usando unha imaxe como máscara"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Manual ratio"
+#~ msgstr "Saturación"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Number of images for change"
+#~ msgstr "Número de canles de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Number of lines for change"
+#~ msgstr "Número de canles de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Number of non black pixels "
+#~ msgstr "Número de píxeles en branco entre bandas."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Luminance threshold "
+#~ msgstr "Limiar do filtro"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Crop video filter"
+#~ msgstr "Clonar filtro de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cropping failed"
+#~ msgstr "Fallou a conexión"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "VLC could not open the video output module."
+#~ msgstr "O VLC non puido abrir o módulo descodificador."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Deinterlace method to use for local playback."
+#~ msgstr ""
+#~ "Método de desentrelazado que hai que usar para o procesamento de vídeo."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Wrapper filter verbosity"
+#~ msgstr "Saída de filtro de wrapper"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configuration file"
+#~ msgstr "Ficheiro de configuración de VLM"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "You can move the OSD menu by left-clicking on it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Coordenada X do logotipo. Pode mover o logotipo premendo sobre el co "
+#~ "botón esquerdo."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Menu position"
+#~ msgstr "Posición do texto"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "You can enforce the OSD menu position on the video (0=center, 1=left, "
+#~ "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, "
+#~ "eg. 6 = top-right)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pode forzar a posición da marquesiña no vídeo (0=centro, 1=esquerda, "
+#~ "2=dereita, 4=arriba, 8=abaixo, tamén pode combinar estes valores, ex. 6 = "
+#~ "arriba á dereita)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Menu timeout"
+#~ msgstr "Tempo de espera"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Menu update interval"
+#~ msgstr "Intervalo de seguranza (GI)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "The transparency of the OSD menu can be changed by giving a value between "
+#~ "0 and 255. A lower value specifies more transparency a higher means less "
+#~ "transparency. The default is being not transparent (value 255) the "
+#~ "minimum is fully transparent (value 0)."
+#~ msgstr ""
+#~ "A transparencia do VNC do OSD pódese cambiar dándolle un valor entre 0 e "
+#~ "255. Os valores inferiores especifican máis transparencia e os máis altos "
+#~ "indican menos. A opción predeterminada é non ser transparente (valor "
+#~ "255), o mínimo é transparencia total (valor 0)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "On Screen Display menu"
+#~ msgstr "Visualización en pantalla"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Comma separated list of active windows, defaults to all"
+#~ msgstr ""
+#~ "Lista de xanelas activas separada por comas, a opción predeterminada é "
+#~ "«todas»."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Directory path where images files should be saved.If not set, then images "
+#~ "will be automatically saved in users homedir."
+#~ msgstr ""
+#~ "O camiño do directorio onde se gardarán os ficheiros de imaxe. Se non se "
+#~ "define, entón as imaxes gardaranse automaticamente no directorio persoal "
+#~ "dos usuarios."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Change subtitles delay"
+#~ msgstr "Cambiar o atraso dos subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enable desktop mode "
+#~ msgstr "Activar o modo Mega Bass"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Try to use hardware acceleration for subtitles/OSD blending."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tentar usar a aceleración de hardware para a mestura de subtítulos ou OSD."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Windows GAPI video output"
+#~ msgstr "Saída de vídeo Windows GDI"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Your video output acceleration driver does not support the required "
+#~ "resolution: %ux%u pixels. The maximum supported resolution is %<PRIu32>x"
+#~ "%<PRIu32>.\n"
+#~ "Video output acceleration will be disabled. However, rendering videos "
+#~ "with overly large resolution may cause severe performance degration."
+#~ msgstr ""
+#~ "O controlador de aceleración de renderización XVideo non admite a "
+#~ "resolución requirida de %ux%u píxeles, senón a de %<PRIu32>x%<PRIu32>.\n"
+#~ "A aceleración será por isto desactivada. O rendemento pode que se vexa "
+#~ "degradado severamente se a resolución é grande."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Stream Name"
+#~ msgstr "Nome do fluxo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video Codec"
+#~ msgstr "Códec de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio Codec"
+#~ msgstr "Códec de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitle Codec"
+#~ msgstr "Códec de subtítulo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output Method"
+#~ msgstr "Método\tde saída"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video Bit Rate"
+#~ msgstr "Taxa de bits de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio Bit Rate"
+#~ msgstr "Taxa de bits de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio Sample Rate"
+#~ msgstr "Taxa de mostra de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "MUX Options"
+#~ msgstr "Opcións de multiplexor"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video Scale"
+#~ msgstr "Escala de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output Port"
+#~ msgstr "Porto de saída"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output Destination"
+#~ msgstr "Destino da saída"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output File"
+#~ msgstr "Ficheiro de saída"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Input Media"
+#~ msgstr "Medio de entrada"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "File Name"
+#~ msgstr "Nome de ficheiro"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Rows:"
+#~ msgstr "Filas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "x offset"
+#~ msgstr "Desprazamento X"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "row border"
+#~ msgstr "Bordo de fila"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "width"
+#~ msgstr "Largura"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Columns:"
+#~ msgstr "Columnas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "y offset"
+#~ msgstr "Desprazamento X"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "column border"
+#~ msgstr "Bordo de columna"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "height"
+#~ msgstr "Altura"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Are you sure you wish to create the stream ?"
+#~ msgstr "Está seguro/a de que quere crear o fluxo?"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Preamp: "
+#~ msgstr "Preamplificación:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Licence"
+#~ msgstr "Licenza"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Verbosity:"
+#~ msgstr "Ni&vel de detalle:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Add a subtitles file"
+#~ msgstr "Engadir un ficheiro de subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Use a sub&titles file"
+#~ msgstr "Usar un ficheiro de sub&títulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select the subtitles file"
+#~ msgstr "Seleccione o ficheiro de subtítulos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Destinations"
+#~ msgstr "Destino"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Group name"
+#~ msgstr "Agrupar paquetes"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Use GPU accelerated decoding"
+#~ msgstr "Descodificación acelerada por hardware"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Instances"
+#~ msgstr "Instalar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enqueue files when in one instance mode"
+#~ msgstr "Pór os elementos na fila de reprodución no modo de instancia única"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Menus language:"
+#~ msgstr "Idioma de audio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Systray popup when minimized"
+#~ msgstr "Deter a reprodución cando estea minimizado"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles Language"
+#~ msgstr "Idioma do subtítulo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Preferred subtitles language"
+#~ msgstr "Idioma preferido de subtítulo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Subtitles effects"
+#~ msgstr "Efectos de subtítulo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Do you want to download it ?"
+#~ msgstr "Quere descargala?"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Black slot"
+#~ msgstr "Espazo en negro"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video Filters..."
+#~ msgstr "Ficheiros de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Relaunch required"
+#~ msgstr "Requírese SDP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Advance of subtitles over video:"
+#~ msgstr "Superpor os subtítulos sobre o vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Speed of the subtitles:"
+#~ msgstr "Subtítulos de teletexto"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video output is not supported"
+#~ msgstr "Módulo de saída de vídeo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Front speakers"
+#~ msgstr "Propiedades do tipo de letra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Rear speakers"
+#~ msgstr "Traseira central"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "ALSA device"
+#~ msgstr "Dispositivo de DVD"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Session groupname"
+#~ msgstr "Nome de sesión"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Default Volume"
+#~ msgstr "Todo o volume"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Open a Media"
+#~ msgstr "Abrir un medio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Open a Media"
+#~ msgstr "&Abrir un medio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Display on &Desktop"
+#~ msgstr "Resolución da visualización"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enable wallpaper mode"
+#~ msgstr "Activar o modo de imaxe de fondo "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video standard (Default, SECAM_D, PAL_B, NTSC_M, etc...)."
+#~ msgstr "Estándar de vídeo (predeterminado, SECAM, PAL ou NTSC)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Clear Menu"
+#~ msgstr "Menú de medios"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "RTSP host address"
+#~ msgstr "Enderezo de servidor RTSP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Media Browser"
+#~ msgstr "Avanzar en medios"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Left rear"
+#~ msgstr "Esquerda"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Right rear"
+#~ msgstr "Dereita"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "RTP packets will be authenticated and deciphered with this Secure RTP "
+#~ "master shared secret key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Os paquetes RTP autenticaranse e descifraranse con esta chave principal "
+#~ "Secure RTP secreta e compartida. Débese escribir como unha cadea "
+#~ "hexadecimal cunha lonxitude de 32 caracteres."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Secure RTP requires a (non-secret) master salt value."
+#~ msgstr ""
+#~ "Secure RTP require un valor salt principal (que non sexa secreto). Débese "
+#~ "escribir como unha cadea hexadecimal cunha lonxitude de 32 caracteres."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This option silences all other channels except the selected channel. "
+#~ "Choose one from (0=left, 1=right, 2=rear left, 3=rear right, 4=center, "
+#~ "5=left front)"
+#~ msgstr "Esta opción silencia todas as canles menos a seleccionada."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Different resampling algorithm are supported. The best one is slower, "
+#~ "while the fast one exhibits low quality."
+#~ msgstr ""
+#~ "Admítense diferentes algoritmos de remostraxe. O mellor é máis lento, "
+#~ "mentres que o máis rápido evidencia unha calidade baixa."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Force a strict standard compliance when encoding (accepted values: -1, 0, "
+#~ "1)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Forzar unha conformidade estrita co estándar ao codificar (valores "
+#~ "aceptados: -2 a 2)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Number of pictures between successive sequenence headers i.e. length of "
+#~ "the group of pictures"
+#~ msgstr ""
+#~ "O número de imaxes entre cabeceiras de secuencia sucesivas, é dicir, a "
+#~ "lonxitude do grupo de imaxes (GOP)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Low Pass Ffilter"
+#~ msgstr "Filtro de pasa baixas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "When set then This VLC instance shall dictate its clock for "
+#~ "synchronization over clients listening on the masters network ip address"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cando estea configurado, esta instancia do VLC actuará como o reloxo "
+#~ "principal para a sincronización dos clientes que estean escoitando"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "The IP address of The network master clock to use for clock "
+#~ "synchronization."
+#~ msgstr ""
+#~ "O enderezo IP do reloxo principal de rede que se usará para a "
+#~ "sincronización de reloxos."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Duration in second"
+#~ msgstr "Duración en segundos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Duration in second before simulating an end of file. A negative value "
+#~ "means an unlimited play time."
+#~ msgstr ""
+#~ "A duración en segundos despois de simular un fin de ficheiro. Un valor "
+#~ "negativo significa que o tempo de reprodución é ilimitado."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Composr"
+#~ msgstr "Compositor/a"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Seek and position based on a percent byte position, not a PCR generated "
+#~ "time position. If seeking doesn't work propery, turn on this option."
+#~ msgstr ""
+#~ "Busca e posición baseados nunha posición de byte porcentual e non nunha "
+#~ "posición temporal xerada por PCR. Active esta opción se a busca non "
+#~ "funciona adecuadamente."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "By default, VLC uses the native fullscreen mode on Mac OS X 10.7 and "
+#~ "later. It can also use the custom mode known from previous Mac OS X "
+#~ "releases."
+#~ msgstr ""
+#~ "De maneira predeterminada, o VLC usa o modo de pantalla completa de "
+#~ "versións anteriores de Mac OS X. Pode usar tamén o modo nativo de "
+#~ "pantalla completa de Mac OS X 10.7 e posteriores."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Any device is not selected.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Chose abailable device in above pull-down menu\n"
+#~ "."
+#~ msgstr ""
+#~ "Non hai ningún dispositivo seleccionado.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Seleccione un dos dispositivos dispoñíbeis no menú despregábel superior.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Override parametters"
+#~ msgstr "Ignorar os parámetros"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "yes: from %@ to %@ secs"
+#~ msgstr "si: de %@ a %@"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Previous/Backward"
+#~ msgstr "Anterior/Atrás"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Next/Forward"
+#~ msgstr "Seguinte/Avanzar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Loop/Repeat mode"
+#~ msgstr "Bucle / Repetir"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Display background cone or current album art when not playing.Can be "
+#~ "disabled to prevent burning screen."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostrar o cono ou as imaxes de álbum do disco actual cando non se estea "
+#~ "reproducindo algo. Pódese desactivar para previr que se queime a pantalla."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "RTP packets will be integrity-protected and ciphered with this Secure RTP "
+#~ "master shared secret key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Protexerase a integridade dos paquetes RTP e cifraranse con esta chave "
+#~ "mestra secreta compartida Secure RTP. Débese escribir como unha cadea "
+#~ "hexadecimal cunha lonxitude de 32 caracteres."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This allows you to specify a group for the session, that will be "
+#~ "announced if you choose to use SAP."
+#~ msgstr ""
+#~ "Isto permítelle especificar unha categoría para a sesión, que se "
+#~ "anunciará se escolle usar SAP."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Your Mac lacks Quartz Extreme acceleration, which is required for video "
+#~ "output."
+#~ msgstr ""
+#~ "O seu Mac non ten aceleración Quartz Extreme, que é precisa para a saída "
+#~ "de vídeo. Isto aínda funcionará, mais de modo moito máis lento e con "
+#~ "posíbeis resultados inesperados."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Satellite scanning config"
+#~ msgstr "Código de intervalo do satélite"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "DVB"
+#~ msgstr "DV"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Live Update"
+#~ msgstr "Actualizar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "1/2"
+#~ msgstr "F12"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "2"
+#~ msgstr "F2"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "4"
+#~ msgstr "F4"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Consider width and height as maximum values."
+#~ msgstr "Prema para reproducir o audio ao volume máximo."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Force the subtiles format. Use \"auto\", the set of supported values "
+#~ "varies."
+#~ msgstr ""
+#~ "Forza o formato de subtítulos. Ao seleccionar «auto» activase a detección "
+#~ "automática e debería funcionar en todos os casos."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Rewind"
+#~ msgstr "Rebobinar medios"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Input Settings not saved"
+#~ msgstr "Configuracións de entrada e de códecs"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "&Update"
+#~ msgstr "Actualizar"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Simple XML Parser"
+#~ msgstr "Preferencias simples"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Elasped time"
 #~ msgstr "Tempo transcorrido"
@@ -33185,7 +33703,7 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Viewer"
-#~ msgstr "&Ver"
+#~ msgstr "Ver"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Library"
@@ -33205,7 +33723,7 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Seek Time"
-#~ msgstr "Hora de inicio"
+#~ msgstr "Tempo de medios"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Graphical Equalizer"
@@ -33221,7 +33739,7 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Create Stream"
-#~ msgstr "Fluxo predeterminado"
+#~ msgstr "Converter e fluxo"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Media File"
@@ -33229,7 +33747,7 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Capture Screen"
-#~ msgstr "Dispositivo de captura"
+#~ msgstr "Modo de captura"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Close"
@@ -33253,7 +33771,7 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Create New Stream"
-#~ msgstr "Crear un perfil novo"
+#~ msgstr "Converter e fluxo"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Delete All Streams"
@@ -33269,608 +33787,701 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Enqueue"
-#~ msgstr "Poñer na &fila"
+#~ msgstr "Pór na &fila"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "The specified sound font file (%s) is incorrect.\n"
 #~ "Please install a valid sound font and reconfigure it from the VLC "
 #~ "preferences (Codecs / Audio / FluidSynth).\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "O ficheiro de orixe de son (%s) é incorrecto.\n"
-#~ "Instale un arquivo SoundFont válido e configúreo de novo nas Preferencias "
-#~ "do VLC (Códecs / Audio / FluidSynth).\n"
+#~ "É preciso un ficheiro de orixe de son (.SF2) para a síntese MIDI.\n"
+#~ "Instale un arquivo SoundFont e configúreo nas Preferencias do VLC "
+#~ "( Entrada / Códecs > Códecs de audio / FluidSynth).\n"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Audio filter for ugly resampling"
-#~ msgstr "Filtro de audio para a remostraxe fea"
+#~ msgstr "Filtro de audio para a mestura de canles simple"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Quiet mode."
-#~ msgstr "Modo silencioso."
+#~ msgstr "Modo silencioso"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Preload Directory"
-#~ msgstr "Directorio de precarga"
+#~ msgstr "Crear directorio"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Motion blue"
-#~ msgstr "Motion blue"
+#~ msgstr "Desenfoque de movemento"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Effect"
-#~ msgstr "Efecto"
+#~ msgstr "Efectos"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Automatic gain/exposure"
-#~ msgstr "Exposición/ganancia automática"
+#~ msgstr "Ganancia automática"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Zoom playlist"
-#~ msgstr "Aumentar a lista de reprodución"
+#~ msgstr "reproducir a lista"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "key"
-#~ msgstr "tecla"
+#~ msgstr "Tecla rápida"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Telnet Interface"
-#~ msgstr "Interface Telnet"
+#~ msgstr "Interface"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Web Interface"
-#~ msgstr "Interface web"
+#~ msgstr "Interface"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Audio output saved volume"
-#~ msgstr "Volume gardado de saída de audio"
+#~ msgstr "Paso de volume da saída de audio"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "X11 hardware display to use. By default VLC will use the value of the "
 #~ "DISPLAY environment variable."
 #~ msgstr ""
-#~ "O dispositivo hardware X11 que se vai usar. De modo predeterminado o VLC "
-#~ "usará o valor da variábel de contorno DISPLAY."
+#~ "O adaptador de hardware XVideo que se vai usar. De modo predeterminado, o "
+#~ "VLC usará o primeiro adaptador funcional."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default "
 #~ "is 3000 ms (3 sec.)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Ocultar o cursor e o controlador de pantalla completa despois de n "
-#~ "milisegundos, a opción predeterminada é 3000 ms (3 s)."
+#~ "Ocultar o cursor do rato e o controlador de pantalla completa despois de "
+#~ "n milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Video output filter module"
-#~ msgstr "Módulo de filtros de saída de audio"
+#~ msgstr "Módulo de saída de vídeo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "UDP port"
-#~ msgstr "Porto UDP"
+#~ msgstr "Porto SFTP"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
-#~ msgstr ""
-#~ "Este é o porto predeterminado para os fluxos UDP. A opción predeterminada "
-#~ "é 1234."
+#~ msgstr "Este é o dispositivo de CD de audio predeterminado que se vai usar."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "IPv4 multicast output interface address"
-#~ msgstr "Enderezo IPv4 da interface de saída multidifusión"
+#~ msgstr "Interface de saída multidifusión"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "IPv4 address for the default multicast interface. This overrides the "
 #~ "routing table."
 #~ msgstr ""
-#~ "Enderezo IPv4 para a interface multidifusión predeterminada. Isto ignora "
-#~ "a táboa de encamiñamento."
+#~ "Interface multidifusión predeterminada. Isto ignora a táboa de "
+#~ "encamiñamento."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Force IPv6"
-#~ msgstr "Forzar IPv6"
+#~ msgstr "Forzar o perfil"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
-#~ msgstr "O IPv6 usarase De modo predeterminado para todas as conexións."
+#~ msgstr "Contrasinal que se usará para a conexión."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Force IPv4"
-#~ msgstr "Forzar IPv4"
+#~ msgstr "Forzar o perfil"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
-#~ msgstr "IPv4 usarase De modo predeterminado para todas as conexións."
+#~ msgstr "Contrasinal que se usará para a conexión."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Enable CPU MMX support"
-#~ msgstr "Activar a compatibilidade con CPU MMX"
+#~ msgstr "Activar a saída de fluxo SPU"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Enable CPU 3D Now! support"
-#~ msgstr "Activar a compatibilidade con CPU 3DNow!"
+#~ msgstr "Activar a saída de fluxo SPU"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Enable CPU SSE support"
-#~ msgstr "Activar a compatibilidade con CPU SSE"
+#~ msgstr "Activar a saída de fluxo SPU"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Enable CPU AltiVec support"
-#~ msgstr "Activar a compatibilidade con CPU AltiVec"
+#~ msgstr "Activar a saída de fluxo SPU"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
 #~ "history."
-#~ msgstr ""
-#~ "Seleccionar a tecla rápida para ir cara a atrás (ao anterior elemento "
-#~ "multimedia) o historial de navegación."
+#~ msgstr "Seleccione a tecla rápida para ir ao elemento anterior da lista."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
 #~ "history."
-#~ msgstr ""
-#~ "Seleccione a tecla rápida para ir cara a adiante (ao seguinte elemento "
-#~ "multimedia) no historial de navegación."
+#~ msgstr "Seleccione a tecla rápida para pasar ao seguinte elemento da lista."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Media dump access filter trigger."
-#~ msgstr "Activador do filtro de acceso para descargar medios."
+#~ msgstr "Gravar o filtro de acceso de reproducir/deter."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Caching value in ms"
-#~ msgstr "Valor da caché en ms"
+#~ msgstr "Valor da caché (ms)"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for Alsa captures. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para as capturas ALSA. Este valor debe definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Mover todos os capítulos. Este valor debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para fluxos DVB. Este valor debe definirse en milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Device number to use on adapter"
-#~ msgstr "Número de dispositivo para usar no adaptador"
+#~ msgstr "Número de porto SFTP para usar no servidor"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Inversion mode"
-#~ msgstr "Modo de inversión"
+#~ msgstr "Modo de transmisión"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Budget mode"
-#~ msgstr "Modo económico"
+#~ msgstr "Modo silencioso"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "LNB voltage"
-#~ msgstr "Voltaxe LNB"
+#~ msgstr "Voltaxe alta LNB"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "22 kHz tone"
-#~ msgstr "Sinal a 22 kHz"
+#~ msgstr "Ton continuo de 22Hz"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Transponder FEC"
-#~ msgstr "FEC do transpondedor"
+#~ msgstr "Transposición"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Transponder symbol rate in kHz"
-#~ msgstr "Baudios do transpondedor en kHz"
+#~ msgstr "Baudios do transpondedor"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Terrestrial guard interval"
-#~ msgstr "Intervalo de protección terrestre"
+#~ msgstr "Intervalo de seguranza (GI)"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
-#~ msgstr "Modo de transmisión [Sen definir,2k,8k]"
+#~ msgstr "Modo de transmisión"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Terrestrial hierarchy mode"
-#~ msgstr "Modo de xerarquía terrestre"
+#~ msgstr "Modo de xerarquía"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Satellite Polarisation"
-#~ msgstr "Polarización do satélite"
+#~ msgstr "Elevación do satélite"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
-#~ msgstr "Polarización do satélite [H/V/L/R]"
+#~ msgstr "Elevación do satélite"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "DirectShow DVB input"
-#~ msgstr "Entrada DVB de DirectShow"
+#~ msgstr "Entrada DirectShow"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
 #~ "milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché predeterminado para os CD de audio. Este valor debería "
-#~ "definirse en milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
 #~ "milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os fluxos DirectShow. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for DV streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para fluxos DV. Este valor debe definirse en milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "HTTP password"
-#~ msgstr "Contrasinal HTTP"
+#~ msgstr "Contrasinal de FTP"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Certificate file"
-#~ msgstr "Ficheiro de certificado"
+#~ msgstr "Ver o certificado"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Private key file"
-#~ msgstr "Ficheiro de chave privada"
+#~ msgstr "Ficheiro de chave AES"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Root CA file"
-#~ msgstr "Ficheiro CA raíz"
+#~ msgstr "Seleccione un ficheiro"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "CRL file"
-#~ msgstr "Ficheiro CRL"
+#~ msgstr "Rexistrar nun ficheiro"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Input syntax is deprecated"
-#~ msgstr "A sintaxe de entrada está obsoleta"
+#~ msgstr "A entrada cambiou"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Invalid polarization"
-#~ msgstr "Polarización non válida"
+#~ msgstr "A combinación non é válida"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para DVD. Este valor debería definirse en milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for EyeTV captures. This value should be set in "
 #~ "milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para as capturas EyeTV. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída RTP. Este valor "
+#~ "débese definir en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os fluxos falsos. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Fake"
-#~ msgstr "Falso"
+#~ msgstr "TTY falso"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Fake video input"
-#~ msgstr "Entrada de vídeo falsa"
+#~ msgstr "Tirar unha instantánea de vídeo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Supplementary caching value for remote files, in milliseconds."
-#~ msgstr ""
-#~ "Valor de caché suplementario para os ficheiros remotos en milisegundos."
+#~ msgstr "Valor de caché para os ficheiros locais, en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Directory input"
-#~ msgstr "Entrada de directorio"
+#~ msgstr "Entrada DirectShow"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os fluxos FTP. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída RTP. Este valor "
+#~ "débese definir en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in "
 #~ "milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os fluxos do GnomeVFS. Este valor debería definirse "
-#~ "en milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os fluxos HTTP. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída RTP. Este valor "
+#~ "débese definir en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "User agent that will be used for the connection."
-#~ msgstr "Axente de usuario que se utilizará para a conexión."
+#~ msgstr "Nome de usuario/a que se empregará para a conexión."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Max number of redirection"
-#~ msgstr "Número máximo de redireccións"
+#~ msgstr "Número máximo de conexións"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for imem streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os fluxos IMEEN. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Memory-mapped file input"
-#~ msgstr "Entrada de ficheiro de mapeamento de memoria"
+#~ msgstr "Entrada de memoria"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os fluxos MMS. Este valor debe definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os ficheiros. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for OSS captures. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para as capturas OSS. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
 #~ "milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché predeterminado para fluxos PVR. Este valor debería "
-#~ "definirse en milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for RTMP streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "O valor da caché para fluxos RTMP. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída RTP. Este valor "
+#~ "débese definir en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "RTP de-jitter buffer length (msec)"
-#~ msgstr "Lonxitude de-jitter RTP (ms)"
+#~ msgstr "Lonxitude do filtro (ms)"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "How long to wait for late RTP packets (and delay the performance)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Canto tempo hai que esperar para os últimos paquetes RTP (e atrasar a "
-#~ "execución)."
+#~ msgstr "Canto tempo se vai esperará por un paquete até que a fonte caduque."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os fluxos RTSP. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída RTP. Este valor "
+#~ "débese definir en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for screen capture. This value should be set in "
 #~ "milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "O valor da caché para as capturas de pantalla. Este valor debería "
-#~ "definirse en milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for SFTP streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os fluxos SFTP. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída RTP. Este valor "
+#~ "débese definir en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os fluxos SMB. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os fluxos TCP. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída RTP. Este valor "
+#~ "débese definir en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para os fluxos UDP. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para as capturas V4L. Este valor debería definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
 #~ "device will be used."
 #~ msgstr ""
-#~ "Nome do dispositivo de vídeo que se vai usar. Se non especifica nada, non "
-#~ "se usará ningún dispositivo de vídeo."
+#~ "O nome do dispositivo de vídeo que usará o dispositivo DirectShow. Se non "
+#~ "especifica nada, usarase o dispositivo predeterminado."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. "
 #~ "I420 (default), RV24, etc.)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Forzar o dispositivo de vídeo Video4Linux para que use un formato de "
-#~ "crominancia específico (ex. I420 (predeterminado), RV24, etc.)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = "
-#~ "svideo)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Canle da tarxeta que se vai usar (xeralmente, 0 = sintonizador, 1 = "
-#~ "composto, 2 = S-Ideo)."
+#~ "Forzar a entrada de vídeo DirectShow para que use un formato crominancia "
+#~ "específico (p.ex. I420 (predeterminado), RV24, etc.)"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Audio Channel"
-#~ msgstr "Canle de audio"
-
-#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Largura do fluxo que se vai capturar (-1 para a detección automática)."
-
-#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Altura do fluxo que se vai capturar (-1 para a detección automática)."
+#~ msgstr "Canles de audio"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Brightness of the video input."
-#~ msgstr "Brillo da entrada de vídeo."
+#~ msgstr "Balance da entrada de audio."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Color of the video input."
-#~ msgstr "Cor da entrada de vídeo."
+#~ msgstr "Volume da entrada de audio."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Tuner to use, if there are several ones."
-#~ msgstr "Sintonizador que se vai usar en caso de que haxa varios."
+#~ msgstr "Multiplexor que se vai usar para o fluxo."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
-#~ msgstr "Defina esta opción se o dispositivo de captura devolve MJPEG"
+#~ msgstr "Seleccione o tipo de dispositivo de captura"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Decimation"
-#~ msgstr "Decimamento"
+#~ msgstr "Destino"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Quality of the stream."
-#~ msgstr "Calidade do fluxo."
+#~ msgstr "Multiplexor que se vai usar para o fluxo."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Video4Linux"
-#~ msgstr "Video4Linux"
-
-#~ msgid "IO Method"
-#~ msgstr "Método de E/S"
+#~ msgstr "Entrada Video4Linux"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Reset controls to defaults provided by the v4l2 driver."
-#~ msgstr ""
-#~ "Restabelecer os controis ás opcións predeterminadas dadas polo "
-#~ "controlador v4l2."
+#~ msgstr "Restabelecer os controis predeterminados."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Brightness of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Brillo da entrada de vídeo (se está admitido polo controlador v412)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Contrast of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Contraste da entrada de vídeo (se está admitido polo controlador v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Saturation of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Saturación da entrada de vídeo (se está admitida polo controlador v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Hue of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr "Matiz da entrada de vídeo (se está admitido polo controlador v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Black level of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nivel de negro da entrada de vídeo (se está admitido polo controlador "
-#~ "v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Do white balance"
-#~ msgstr "Facer o balance de brancos"
+#~ msgstr "Balance de brancos automático"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Red balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Balance de vermellos da entrada de vídeo (se está admitido polo "
-#~ "controlador v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Gamma of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr "Gama da entrada de vídeo (se está admitido polo controlador v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Exposure of the video input (if supported by the v4L2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Exposición da entrada de vídeo (se está admitido polo controlador v4L2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Auto gain"
-#~ msgstr "Ganancia automática"
+#~ msgstr "Ganancia de audio"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Automatically set the video input's gain (if supported by the v4l2 "
 #~ "driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definir automaticamente a ganancia de entrada de vídeo (se está admitido "
-#~ "polo controlador v412)."
+#~ msgstr "Definir automaticamente a ganancia de vídeo."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Flip the video horizontally (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dálle a volta ao vídeo horizontalmente (se está admitido polo controlador "
-#~ "v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Flip the video vertically (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dálle a volta ao vídeo verticalmente (se está admitido polo controlador "
-#~ "v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Horizontal centering"
-#~ msgstr "Centrar horizontalmente"
+#~ msgstr "Dar a volta horizontalmente"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Vertical centering"
-#~ msgstr "Centrar verticalmente"
+#~ msgstr "Dar a volta verticalmente"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Set the camera's vertical centering (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definir o centro vertical da cámara (se está admitido polo controlador "
-#~ "v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Volume of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "O volume de entrada de audio (se está admitido polo controlador v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Balance"
-#~ msgstr "Balance"
+#~ msgstr "Balance de azuis"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Balance of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Balance de entrada de audio (se está admitido polo controlador v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Mute audio input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr "Entrada de audio sen son (se está admitido polo controlador v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Bass level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nivel de baixos da entrada de audio (se está admitido polo controlador "
-#~ "v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Loudness of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Loudness (amplitude do son) da entrada de audio (se está admitida polo "
-#~ "controlador v4l2)."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Caching value for V4L2 captures. This value should be set in milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Valor da caché para as capturas V4L2. Este valor debe definirse en "
-#~ "milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "v4l2 driver controls, if supported by your v4l2 driver."
-#~ msgstr ""
-#~ "Controis do controlador v4l2, se están admitidos polo seu controlador "
-#~ "v4l2."
+#~ msgstr "Controis da captura de vídeo (se o dispositivo o admite)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Caching value for VCDs. This value should be set in milliseconds."
-#~ msgstr "Valor da caché para VCD. Este valor debe definirse en milisegundos."
+#~ msgstr ""
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída UDP. Este valor "
+#~ "debe definirse en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
-#~ msgstr ""
-#~ "Camiño ao ficheiro x509 PEM de certificado que se usará para os HTTP."
+#~ msgstr "Este é o multiplexor que se usará para o audio."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Dummy S/PDIF audio mixer"
-#~ msgstr "Mesturador de audio Dummy S/PDIF"
+#~ msgstr "Demultiplexor IFO de simulación"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Trivial audio mixer"
-#~ msgstr "Mesturador de audio trivial"
+#~ msgstr "Audio orixinal"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "default"
-#~ msgstr "predeterminado"
+#~ msgstr "Opcións predeterminadas"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "No Audio Device"
-#~ msgstr "Non hai dispositivo de audio"
+#~ msgstr "Dispositivo de audio"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
-#~ msgstr "O VLC non puido abrir o dispositivo ALSA «%s» (%s)."
+#~ msgstr "O VLC non puido abrir o ficheiro «%s» (%m)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Unknown soundcard"
-#~ msgstr "Tarxeta de audio descoñecida"
+#~ msgstr "Categoría descoñecida"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Roku HD1000 audio output"
-#~ msgstr "Saída de audio Roku HD1000"
+#~ msgstr "Saída de audio de simulación"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "UNIX OSS audio output"
-#~ msgstr "Saída de audio UNIX OSS"
+#~ msgstr "Saída de audio OpenSL ES"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
-#~ msgstr "Saída de audio Simple DirectMedia Layer"
+#~ msgstr "Saída de vídeo Simple DirectMedia Layer"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Reload image file"
-#~ msgstr "Recargar o ficheiro de imaxe"
+#~ msgstr "Filtro de vídeo de rotación"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Aspect ratio of the image file (4:3, 16:9). Default is square pixels."
 #~ msgstr ""
-#~ "Proporción de aspecto do ficheiro de imaxe (4:3, 16:9). A opción "
-#~ "predeterminada son píxeles cadrados."
+#~ "Proporción de aspecto (4:3, 16:9). A opción predeterminada é píxeles "
+#~ "cadrados."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Deinterlace the image after loading it."
-#~ msgstr "Desentrelazar a imaxe despois de cargala."
+#~ msgstr "Desentrelazar o vídeo antes da codificación."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Deinterlace module to use."
-#~ msgstr "Desentrelazar o módulo que se vai usar."
+#~ msgstr "Desentrelazar o módulo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Fake video decoder"
-#~ msgstr "Descodificador de vídeo falso"
+#~ msgstr "Descodificador de vídeo CDG"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Lock function"
-#~ msgstr "Función de bloqueo"
+#~ msgstr "Función de obtención"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Address of the locking callback function. This function must return a "
 #~ "valid memory address for use by the video renderer."
 #~ msgstr ""
-#~ "Enderezo da función de retorno de chamada de bloqueo. Esta función debe "
-#~ "devolver un enderezo de memoria válido para poder ser usado polo "
-#~ "renderizador de vídeo."
+#~ "Enderezo da función de retorno de chamada da prerrenderización de vídeo. "
+#~ "Esta función define o búfer onde se fará a renderización"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Unlock function"
-#~ msgstr "Función de desbloqueo"
+#~ msgstr "Función de obtención"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Address of the unlocking callback function"
-#~ msgstr "Enderezo da función de chamada de retorno de desbloqueo"
+#~ msgstr "Enderezo da función de chamada de retorno de obtención"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Data for the locking and unlocking functions"
-#~ msgstr "Datos para as funcións de bloqueo e desbloqueo"
+#~ msgstr "Datos para as funcións de obtención e liberación"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Memory video decoder"
-#~ msgstr "Descodificador de vídeo Memory"
+#~ msgstr "Descodificador de vídeo Theora"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Schroedinger video decoder"
-#~ msgstr "Descodificador de vídeo Schroedinger"
+#~ msgstr "Descodificador de vídeo Theora"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Enable debug"
-#~ msgstr "Activar a depuración"
+#~ msgstr "Activar o vídeo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Allows B-frames to be used as references for predicting other frames. "
 #~ "Keeps the middle of 2+ consecutive B-frames as a reference, and reorders "
@@ -33878,310 +34489,395 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ msgstr ""
 #~ "Permite o uso dos fotogramas B como referencia para prever outros "
 #~ "fotogramas. Mantén o medio de dous fotogramas B consecutivos 2+ como "
-#~ "referencia e reordena o fotograma adecuadamente."
+#~ "referencia e reordena o fotograma adecuadamente.\n"
+#~ " - ningún: Desactivado\n"
+#~ " - estrito: Pirámide xerárquica estrita\n"
+#~ " - normal: Non estrito (non é compatíbel con Blu-ray)\n"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Host address"
-#~ msgstr "Enderezo de host"
+#~ msgstr "Enderezo de servidor HTTP"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Address and port the HTTP interface will listen on. It defaults to all "
 #~ "network interfaces (0.0.0.0). If you want the HTTP interface to be "
 #~ "available only on the local machine, enter 127.0.0.1"
 #~ msgstr ""
-#~ "Enderezo e porto da interface HTTP que se escoitará. A opción "
-#~ "predeterminada é escoitar todas as interfaces de rede (0.0.0.0). Se quere "
-#~ "que a interface HTTP estea dispoñíbel só na máquina local, introduza "
-#~ "127.0.0.1"
+#~ "Este é o host no que escoitará a interface. A opción predeterminada é "
+#~ "escoitar en todas as interfaces de rede (0.0.0.0). Se quere que esta "
+#~ "interface estea dispoñíbel só na máquina local, escriba «127.0.0.1»."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "HTTP interace Certificates Revocation List file."
-#~ msgstr "Interface HTTP do ficheiro da lista de revogación de certificados."
+#~ msgstr "Lista de revogación de certificados de HTTP/TLS"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "HTTP"
-#~ msgstr "HTTP"
+#~ msgstr "HTTP(S)"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "HTTP remote control interface"
-#~ msgstr "Interface de control remoto HTTP"
+#~ msgstr "Interface de control remoto"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "HTTP SSL"
-#~ msgstr "HTTP SSL"
+#~ msgstr "HTTP(S)"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "POSIX signals handling interface"
-#~ msgstr "Interface de manexo de sinais POSIX"
+#~ msgstr "Configuracións da interface principal"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "VLM remote control interface"
-#~ msgstr "Interface de control remoto VLM"
+#~ msgstr "Interface de control remoto"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "ASF v1.0 demuxer"
-#~ msgstr "Demultiplexor v1.0 ASF"
+#~ msgstr "Demultiplexor SMF"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "FFmpeg demuxer"
-#~ msgstr "Demultiplexor FFmpeg"
+#~ msgstr "Demultiplexor AIFF"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Ffmpeg mux"
-#~ msgstr "Multiplexor FFmpeg"
+#~ msgstr "FFmpeg"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "AVI Index"
-#~ msgstr "Índice AVI"
+#~ msgstr "Índice"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Don't repair"
-#~ msgstr "Non reparar"
+#~ msgstr "Non enviar"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Allows you to modify the default caching value for RTSP streams. This "
 #~ "value should be set in millisecond units."
 #~ msgstr ""
-#~ "Permítelle modificar o valor da caché predeterminado para fluxos RTSP. "
-#~ "Este valor debería definirse unidades de milisegundos."
+#~ "Valor da caché predeterminado para os fluxos de saída RTP. Este valor "
+#~ "débese definir en milisegundos."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Override the normal frames per second settings. This will only affect "
 #~ "frame-based subtitle formats without a fixed value."
 #~ msgstr ""
-#~ "Superpoñer as configuracións de fotogramas normais por segundo. Isto "
-#~ "afectará só os formatos de subtítulos baseados en fotogramas que non "
-#~ "teñan valor fixo."
+#~ "Superpor as configuracións dos fotogramas normais por segundo. Isto "
+#~ "funcionará só con subtítulos MicroDVD e SubRIP (SRT)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Subtitles (asa demuxer)"
-#~ msgstr "Subtítulos (demultiplexor asa)"
+#~ msgstr "Subtítulos (avanzado)"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "CSA ck"
-#~ msgstr "CSA ck"
+#~ msgstr "Chave CSA"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Fast Forward"
-#~ msgstr "Avance rápido"
+#~ msgstr "Paso cara a adiante"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Extended controls"
-#~ msgstr "Controis estendidos"
+#~ msgstr "Restabelecer os controis"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "General editing filters"
-#~ msgstr "Filtros xerais de edición"
+#~ msgstr "Manter o ficheiro existente"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Distortion filters"
-#~ msgstr "Filtros de distorsión"
+#~ msgstr "Ficheiro de destino:"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Image cropping"
-#~ msgstr "Recorte da imaxe"
-
-#~ msgid "Crops a defined part of the image"
-#~ msgstr "Recorta unha parte definida da imaxe"
+#~ msgstr "Recortar o vídeo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Inverts the colors of the image"
-#~ msgstr "Inverte as cores da imaxe"
+#~ msgstr "Define as cores do control desprazábel de volume "
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Rotates or flips the image"
-#~ msgstr "Rota ou vira a imaxe"
+#~ msgstr "Rota ou vira o vídeo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Audio Filter"
 #~ msgstr "Filtro de audio"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "About the video filters"
-#~ msgstr "Sobre os filtros de vídeo"
+#~ msgstr "Filtro de vídeo de rotación"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Controller..."
-#~ msgstr "Controlador..."
+#~ msgstr "Control"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Equalizer..."
-#~ msgstr "Ecualizador..."
+#~ msgstr "Ecualizador"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Extended Controls..."
-#~ msgstr "Controis estendidos..."
+#~ msgstr "Panel ampliado"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Volume: %d%%"
-#~ msgstr "Volume: %d%%"
+#~ msgstr "Volume %ld%%"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Keep current Equalizer settings"
-#~ msgstr "Manter as actualizacións en curso do ecualizador"
+#~ msgstr "Configuracións xerais de vídeo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "By default, VLC keeps the last equalizer settings before termination. "
 #~ "This feature can be disabled here."
 #~ msgstr ""
-#~ "De modo predeterminado, o VLC mantén as últimas configuracións do "
-#~ "ecualizador antes da finalización. Esta característica pódese desactivar "
-#~ "aquí."
+#~ "De modo predeterminado, o VLC mantén unha lista dos últimos 10 elementos. "
+#~ "Esta característica pode desactivarse aquí."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "No device connected"
-#~ msgstr "Non hai ningún dispositivo conectado"
+#~ msgstr "Non hai ningún dispositivo seleccionado"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Screen Capture Input"
-#~ msgstr "Entrada de captura de pantalla"
+#~ msgstr "Captura de pantalla"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "No %@s found"
-#~ msgstr "Non se encontrou ningún %@s"
+#~ msgstr "Non se encontrou ningunha entrada"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Open VIDEO_TS Directory"
-#~ msgstr "Abrir o directorio VIDEO_TS"
-
-#~ msgid "iSight Capture Input"
-#~ msgstr "Entrada de capturas iSight"
+#~ msgstr "Abrir un directorio"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Add Folder to Playlist"
-#~ msgstr "Engadir un cartafol á lista de reprodución"
+#~ msgstr "Engadir á lista de reprodución"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "1 item"
-#~ msgstr "1 elemento"
+#~ msgstr "%i elementos"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Empty Folder"
-#~ msgstr "Cartafol baleiro"
+#~ msgstr "Abrir un cartafol"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Default Server Port"
-#~ msgstr "Porto de servidor predeterminado"
+#~ msgstr "Dispositivos predeterminados"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Interface Settings not saved"
-#~ msgstr "Non se gardaron as configuracións da interface"
+#~ msgstr "Configuracións da interface"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "An error occured while saving your settings via SimplePrefs (%i)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Houbo un erro ao gardar as súas configuracións mediante SimplePrefs (%i)."
+#~ msgstr "Produciuse un erro ao comprobar se había actualizacións…"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Audio Settings not saved"
-#~ msgstr "Non se gardaron as configuracións de audio"
+#~ msgstr "Configuración de audio"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "On Screen Display/Subtitle Settings not saved"
-#~ msgstr "Non se gardaron as configuracións de OSD/subtítulos"
+#~ msgstr "Configuracións de subtítulos e OSD"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Hotkeys not saved"
-#~ msgstr "Non se gardaron as teclas rápidas"
+#~ msgstr "Configuración de teclas rápidas"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid " State    : Paused %s"
-#~ msgstr " Estado    : En pausa %s"
+#~ msgstr "      %s: %s"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid " Help "
-#~ msgstr " Axuda "
+#~ msgstr "Axuda"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "     <left>      Seek -1%%"
-#~ msgstr "     <left>      Buscar -1%%"
+#~ msgstr " <left>,<right>         Buscar -/+ 1%%"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "     a           Volume Up"
-#~ msgstr "     a           Subir o volume"
+#~ msgstr " a, z                   Baixar/subir o volume"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "     D, <del>    Delete an entry"
-#~ msgstr "     D, <del>    Eliminar unha entrada"
+#~ msgstr " D, <backspace>, <del>  Eliminar unha entrada"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "[Miscellaneous]"
-#~ msgstr "[Varios]"
+#~ msgstr "Outros"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid " Information "
-#~ msgstr " Información "
+#~ msgstr "Información"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "No item currently playing"
-#~ msgstr "Non se está reproducindo ningún elemento"
+#~ msgstr "Reproducindo agora unha nova entrada"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid " Browse "
-#~ msgstr " Buscar "
+#~ msgstr "Examinar"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid " Stats "
-#~ msgstr " Estados "
+#~ msgstr "Estados"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "\\ sending bitrate  :   %6.0f kb/s"
-#~ msgstr "\\ taxa de bits de envío  :   %6.0f kb/s"
+#~ msgstr "| enviando a taxa de bits  :   %6.0f kb/s"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid " Playlist (By category) "
-#~ msgstr " Lista de reprodución (por categoría) "
+#~ msgstr "Subcategoría do podcast"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Input caching:"
-#~ msgstr "Caché de entrada:"
+#~ msgstr "A entrada cambiou"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Privacy and Network Warning"
-#~ msgstr "Privacidade e Aviso de rede"
+#~ msgstr "Privacidade / Interacción de rede"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "&Extra Metadata"
-#~ msgstr "Metadatos &extra"
+#~ msgstr "&Gardar os metadatos"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "&Codec Details"
-#~ msgstr "Detalles do &códec"
+#~ msgstr "Detalles do códec"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "&Statistics"
-#~ msgstr "E&statísticas"
+#~ msgstr "Estatísticas"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "C&lear"
-#~ msgstr "Li&mpar"
+#~ msgstr "Limpar"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Verbosity Level"
 #~ msgstr "Nivel de detalle"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Message filter"
-#~ msgstr "Filtro de mensaxes"
+#~ msgstr "Filtro de escena"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "XSPF playlist (*.xspf)"
-#~ msgstr "Lista de reprodución XSPF (*.xspf)"
+#~ msgstr "Exportar lista de reprodución XSPF"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "M3U8 playlist (*.m3u8)"
-#~ msgstr "Lista de reprodución M3U8 (*.m3u8)"
+#~ msgstr "Lista de reprodución M3U8"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "M3U playlist (*.m3u)"
-#~ msgstr "Lista de reprodución M3U (*.m3u)"
+#~ msgstr "Lista de reprodución M3U"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "HTML playlist (*.html)"
-#~ msgstr "Lista de reprodución HTML (*.html)"
+#~ msgstr "Lista de reprodución HTML"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "&Streaming..."
-#~ msgstr "&Fluxo..."
+#~ msgstr "Flu&xo…"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Direct3D Desktop mode"
-#~ msgstr "Modo de escritorio Direct3D"
+#~ msgstr "Modo de predición MV directa"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Sna&pshot"
-#~ msgstr "&Instantánea"
+#~ msgstr "Instantánea"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Manage &bookmarks"
-#~ msgstr "Xestionar os &marcadores"
+#~ msgstr "Crear un marcador novo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Configure podcasts..."
-#~ msgstr "Configurar os podcasts..."
+#~ msgstr "Configurar teclas rápidas"
 
+#, fuzzy
 #~ msgctxt "Tooltip|Clear"
 #~ msgid "Clear"
 #~ msgstr "Limpar"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Dummy interface function"
-#~ msgstr "Función da interface de simulación"
+#~ msgstr "Interface de simulación"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Dummy demux function"
-#~ msgstr "Función demultiplexado de simulación"
+#~ msgstr "Función de demultiplexado de estados"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Dummy decoder function"
-#~ msgstr "Función de descodificador de simulación"
+#~ msgstr "Función de descodificador de estados"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Dump decoder function"
-#~ msgstr "Función de descodificador de descarga"
+#~ msgstr "Función de descodificador de estados"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Dummy encoder function"
-#~ msgstr "Función de codificador de simulación"
+#~ msgstr "Función de codificador de estados"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Dummy audio output function"
-#~ msgstr "Función de saída de audio de simulación"
+#~ msgstr "Saída de audio de simulación"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Dummy video output function"
-#~ msgstr "Función de saída de vídeo de simulación"
+#~ msgstr "Saída de vídeo de simulación"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Stats video output function"
-#~ msgstr "Función de estados de saída de vídeo"
+#~ msgstr "Función de demultiplexado de estados"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Font Effect"
-#~ msgstr "Efectos do tipo de letra"
+#~ msgstr "Efectos de audio"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Fat Outline"
-#~ msgstr "Contorno groso"
+#~ msgstr "Contorno"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Number of resumed TLS sessions"
-#~ msgstr "Número de sesións TLS retomadas"
+#~ msgstr "Número de iteracións DWT"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Lua Interface Module"
-#~ msgstr "Módulo de interface Lua"
+#~ msgstr "Módulo de interface"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Interfaces implemented using lua scripts"
-#~ msgstr "Interfaces implementadas usando scritps Lua"
+#~ msgstr "Ler os metadatos usando scritps Lua"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Lua Interface Module (shortcuts)"
-#~ msgstr "Módulo de interface Lua (atallos)"
+#~ msgstr "Módulo de interface Lua para cargar"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Server"
-#~ msgstr "Servidor"
+#~ msgstr "Servizos"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Growl UDP Notification Plugin"
-#~ msgstr "Plugin de notificacións UDP Growl"
+#~ msgstr "Plugin de notificacións Growl"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Format of the string to send to Telepathy.Defaults to \"Artist - Title"
 #~ "\" ($a - $t). You can use the following substitutions: $a Artist, $b "
@@ -34191,153 +34887,194 @@ msgstr "Lista do xestor multimedia"
 #~ "Title, $L Time Remaining, $N Name, $O Audio language, $P Position, $R "
 #~ "Rate, $S Sample rate, $T Time elapsed, $U Publisher, $V Volume"
 #~ msgstr ""
-#~ "Formato da cadea para enviar a Telepathy. A opción predeterminada é "
-#~ "«Artista - Título» ($a - $t). Pode usar as seguintes substitucións: $a "
-#~ "Artista, $b Álbum, $c Copyright, $d Descrición, $e Codificador, $g "
-#~ "Xénero, $l Idioma, $n Número, $p Reproducindo agora, $r Valoración, $s "
-#~ "Idioma dos subtítulos, $t Título, $u URL, $A Data, $B Taxa de bits, $C "
-#~ "Capítulo, $D Duración, $F URI, $I Título do vídeo, $L Tempo restante, $N "
-#~ "Nome, $O Idioma de audio, $P Posición, $R Taxa, $S Taxa de mostras, $T "
-#~ "Tempo transcorrido, $U Editor, $V Volume"
+#~ "Texto da marquesiña para mostrar. (Cadeas de formatos dispoñíbeis: Tempo "
+#~ "en relación: %Y = ano, %m = mes, %d = día, %H = hora, %M = minuto, %S = "
+#~ "segundo, … Metadatos relacionados: $a = artista, $b = álbum, $c = "
+#~ "copyright, $d = descrición, $e = codificado por, $g = xénero, $l = "
+#~ "idioma, $n = número de pista, $p = reproducindo agora, $r = valoración, "
+#~ "$s = idioma dos subtítulos, $t = títulos, $u = URL, $A = data, $B = taxa "
+#~ "de bits de audio (en kb/s), $C = capítulo,$D = duración, $F = nome "
+#~ "enteiro co camiño, $I = título, $L = tempo restante, $N = nome, $O = "
+#~ "idioma do audio, $P = posición (en %), $R = taxa, $S = taxa de mostra de "
+#~ "audio (en kHz), $T = tempo, $U = distribuidor, $V = volume, $_ = liña "
+#~ "nova) "
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Use SAP cache"
-#~ msgstr "Usar a caché SAP"
+#~ msgstr "Usar o ritmo do VLC"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "X11 hardware display to use.\n"
 #~ "By default, VLC will use the value of the DISPLAY environment variable."
 #~ msgstr ""
-#~ "A pantalla de hardware X11 que se vai usar.\n"
-#~ "De modo predeterminado, o VLC usará o valor da variábel de contorno "
-#~ "DISPLAY dispoñíbel."
+#~ "O adaptador de hardware XVideo que se vai usar. De modo predeterminado, o "
+#~ "VLC usará o primeiro adaptador funcional."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "HD1000 video output"
-#~ msgstr "Saída de vídeo HD1000"
+#~ msgstr "Saída de vídeo de simulación"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "OMAP Framebuffer device"
-#~ msgstr "Dispositivo de framebuffer OMAP"
+#~ msgstr "Dispositivo framebuffer"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "OMAP Framebuffer device to use for rendering (usually /dev/fb0)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Dispositivo de framebuffer OMAP que se vai usar para a renderización "
-#~ "(xeralmente /dev/fb0)."
+#~ "Dispositivo framebuffer que se vai usar para a renderización (xeralmente /"
+#~ "dev/fb0)."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Force use of a specific chroma for output. Default is Y420 (specific to "
 #~ "N770/N8xx hardware)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Forzar o uso dunha crominancia específica para a saída. A predeterminada "
-#~ "é Y420 (específica para o hardware N770/N8xx)."
+#~ "Forzar o uso dunha crominancia específica para a saída. O predeterminado "
+#~ "é I420."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "OMAP framebuffer"
-#~ msgstr "Framebuffer OMAP"
+#~ msgstr "Tamaño do búfer de fotogramas RTSP"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "OMAP framebuffer video output"
-#~ msgstr "Saída de vídeo framebuffer OMAP"
+#~ msgstr "Saída de vídeo de framebuffer GNU/Linux"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "OpenGL Provider"
-#~ msgstr "Provedor OpenGL"
+#~ msgstr "Abrir un cartafol"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Snapshot width"
-#~ msgstr "Largura da instantánea"
+#~ msgstr "Largura da instantánea de vídeo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Width of the snapshot image."
-#~ msgstr "Largura da imaxe da instantánea."
+#~ msgstr "Formato de instantánea de vídeo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Snapshot height"
-#~ msgstr "Altura da instantánea"
+#~ msgstr "Altura das instantáneas de vídeo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Height of the snapshot image."
-#~ msgstr "Altura da imaxe da instantánea."
+#~ msgstr "A altura total da malla, en píxeles."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Output chroma for the snapshot image (a 4 character string, like "
 #~ "\"RV32\")."
 #~ msgstr ""
-#~ "Crominancia de saída para a imaxe da instantánea (unha cadea de catro "
-#~ "caracteres, como «RV32»)."
+#~ "Crominancia de saída para a imaxe de memoria como cadea de catro "
+#~ "caracteres, por ex. «RV32»."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Snapshot output"
-#~ msgstr "Saída de instantánea"
+#~ msgstr "Instantánea"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "SVGAlib video output"
-#~ msgstr "Saída de vídeo SVGAlib"
+#~ msgstr "Saída de vídeo YUV"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "More bands for the spectrum analyzer : 80 if enabled else 20."
 #~ msgstr ""
-#~ "Máis bandas para o analizador de espectro: 80 se está activado ou en caso "
+#~ "Máis bandas para o espectrógrafo: 80 se está activado ou en caso "
 #~ "contrario 20."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Enable peaks"
-#~ msgstr "Activar os picos"
+#~ msgstr "Activar o audio"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Enable bands"
-#~ msgstr "Activar bandas"
+#~ msgstr "Activar o audio"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Enable base"
-#~ msgstr "Activar a base"
+#~ msgstr "Activar o modo Mega Bass"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Font size:"
-#~ msgstr "Tamaño do tipo de letra:"
+#~ msgstr "Tamaño do tipo de letra"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Text alignment:"
-#~ msgstr "Aliñamento do texto:"
+#~ msgstr "Aliñamento do teletexto"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Enter the URL of the network stream here."
-#~ msgstr "Introduza aquí o URL do fluxo de rede."
+#~ msgstr "Introduza o enderezo do computador ao que se vai emitir en fluxo."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Default port (server mode)"
-#~ msgstr "Porto predeterminado (modo de servidor)"
+#~ msgstr "Módulo de servidor VoD"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Refresh"
-#~ msgstr "Actualizar"
+#~ msgstr "Tempo de actualización"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Color fun"
-#~ msgstr "Cor divertida"
+#~ msgstr "Cor"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Vout/Overlay"
-#~ msgstr "Vout/Superposición"
+#~ msgstr "Superposición"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Subpicture filters"
-#~ msgstr "Filtros de subimaxe"
+#~ msgstr "Módulo de filtro de subimaxes"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Video filters"
-#~ msgstr "Filtros de vídeo"
+#~ msgstr "Filtro de vídeo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Vout filters"
-#~ msgstr "Filtros de vout"
+#~ msgstr "Filtro de vídeo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Advanced video filter controls"
-#~ msgstr "Controis de filtro de vídeo avanzado"
+#~ msgstr "Controis &avanzados"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Automate picture coding mode"
-#~ msgstr "Automatizar o modo de codificación da imaxe"
+#~ msgstr "Modo de codificación da imaxe"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Address of the locking callback function. This function must fill in "
 #~ "valid plane memory address information for use by the video renderer."
 #~ msgstr ""
-#~ "Enderezo da función de modo de emerxencia de bloqueo. Esta función debe "
-#~ "encaixar nunha información válida de enderezo de memoria plana para ser "
-#~ "usada polo renderizador de vídeo."
+#~ "Enderezo da función de retorno de chamada da posrenderización de vídeo. "
+#~ "Esta función será chamada cando o renderizador estea dentro do búfer"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "SessionManager"
-#~ msgstr "Xestor de sesión"
+#~ msgstr "Nome de sesión"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "title"
-#~ msgstr "título"
+#~ msgstr "Título"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Key"
-#~ msgstr "Chave"
+#~ msgstr "Tecla: "
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Set"
-#~ msgstr "Marcar"
+#~ msgstr "Enviados"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "SDL video driver name"
-#~ msgstr "Nome do controlador de vídeo SDL"
+#~ msgstr "Nome do dispositivo de vídeo"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Force a specific SDL video output driver."
-#~ msgstr "Forzar un controlador SDL específico de saída de vídeo."
+#~ msgstr "Forzar o uso dun multiplexor avformat específico."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid "Select the protocol for the URL."
-#~ msgstr "Seleccione o protocolo para o URL."
+#~ msgstr "Seleccionar unha cor no vídeo"