* updated the po-files
[vlc.git] / po / sv.po
index ea322f8..b3f5d79 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -5,13 +5,11 @@
 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007.
 # Joel Arvidsson <dogai@privat.utfors.se>, 2002.
 #
-#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:85 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:95
-#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:207
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vlc\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-14 01:34+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-10-18 17:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-06-10 21:23+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
@@ -19,6 +17,18 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
+#: include/vlc/vlc.h:587
+msgid ""
+"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
+"see the file named COPYING for details.\n"
+"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
+msgstr ""
+"Detta program kommer UTAN GARANTI, så långt som lagen tillåter.\n"
+"Du kan distribuera det under villkoren för GNU General Public License;\n"
+"se filen som heter COPYING för detaljer.\n"
+"Skrivet av VideoLAN-teamet; se filen AUTHORS.\n"
+
 #: include/vlc_config_cat.h:36
 msgid "VLC preferences"
 msgstr "Inställningar för VLC"
@@ -28,15 +38,10 @@ msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
 msgstr "Välj \"Avancerade alternativ\" för att se alla alternativ."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
-#: modules/visualization/visual/visual.c:113
 msgid "General"
 msgstr "Allmänt"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:43
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:65
 msgid "Interface"
 msgstr "Gränssnitt"
 
@@ -56,7 +61,7 @@ msgstr "Huvudgränssnitt"
 msgid "Settings for the main interface"
 msgstr "Inställningar för huvudgränssnittet"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
+#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
 msgid "Control interfaces"
 msgstr "Kontrollgränssnitt"
 
@@ -68,17 +73,8 @@ msgstr "Inställningar för VLC:s kontrollgränssnitt"
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Inställningar för snabbtangenter"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1791
-#: src/libvlc-module.c:1316 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
-#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:589
-#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:420
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:432
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:449
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
+#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1994
+#: src/libvlc-module.c:1381
 msgid "Audio"
 msgstr "Ljud"
 
@@ -87,7 +83,6 @@ msgid "Audio settings"
 msgstr "Inställningar för ljud"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:198
 msgid "General audio settings"
 msgstr "Allmänna ljudinställningar"
 
@@ -100,12 +95,11 @@ msgstr "Filter"
 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
 msgstr "Ljudfilter används för att efterbearbeta ljudströmmen."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:90
-#: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/macosx/intf.m:600
+#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Visualiseringar"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:164
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Ljudvisualiseringar"
 
@@ -117,10 +111,7 @@ msgstr "Utmatningsmoduler"
 msgid "These are general settings for audio output modules."
 msgstr "Dessa är allmänna inställningar för ljudutmatningsmoduler."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1686
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:574
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
+#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1754
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Diverse"
 
@@ -128,17 +119,8 @@ msgstr "Diverse"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Diverse ljudinställningar och moduler."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1819
-#: src/libvlc-module.c:1363 modules/gui/macosx/extended.m:69
-#: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/macosx/output.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:430
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:442
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
-#: modules/stream_out/transcode.c:202
+#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2022
+#: src/libvlc-module.c:1429
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -147,7 +129,6 @@ msgid "Video settings"
 msgstr "Inställningar för video"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:169
 msgid "General video settings"
 msgstr "Allmänna videoinställningar"
 
@@ -246,9 +227,7 @@ msgstr "Inställningar för ljud+video och diverse avkodare och kodare."
 msgid "General input settings. Use with care."
 msgstr "Avancerade inmatningsinställningar. Använd med försiktighet."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1614
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:33
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
+#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1680
 msgid "Stream output"
 msgstr "Strömutmatning"
 
@@ -333,7 +312,7 @@ msgstr ""
 "till Streaming Howto för mer information. Du kan konfigurera "
 "standardalternativ för varje sout-strömmodul här."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:120
+#: include/vlc_config_cat.h:176
 msgid "SAP"
 msgstr "SAP"
 
@@ -346,7 +325,6 @@ msgstr ""
 "eller RTP."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:181
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
 msgid "VOD"
 msgstr "VOD"
 
@@ -354,16 +332,8 @@ msgstr "VOD"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "VLC:s implementering av Video On Demand"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1744
-#: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:534
-#: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:303
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1813
+#: src/playlist/engine.c:111
 msgid "Playlist"
 msgstr "Spellista"
 
@@ -380,7 +350,7 @@ msgstr ""
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Allmänt spellistbeteende"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:458
+#: include/vlc_config_cat.h:192
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Tjänsteidentifiering"
 
@@ -392,8 +362,7 @@ msgstr ""
 "Tjänsteidentifieringsmoduler är funktioner som automatiskt lägger till "
 "objekt till spellistan."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1573
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
+#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1639
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avancerat"
 
@@ -421,10 +390,7 @@ msgstr "Avancerade inställningar"
 msgid "Other advanced settings"
 msgstr "Övriga avancerade inställningar"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
-#: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:58
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
+#: include/vlc_config_cat.h:207
 msgid "Network"
 msgstr "Nätverk"
 
@@ -495,7 +461,7 @@ msgstr ""
 "kommandofönster, gå till katalogen där du har installerat VLC och kör \"vlc -"
 "I wx\"\n"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
+#: include/vlc_intf_strings.h:33
 msgid "Quick &Open File..."
 msgstr "Snabböppna fi&l..."
 
@@ -544,21 +510,7 @@ msgstr "VLM-konfiguration..."
 msgid "About VLC media player..."
 msgstr "Om Mediaspelaren VLC..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:527
-#: modules/gui/macosx/intf.m:570 modules/gui/macosx/intf.m:649
-#: modules/gui/macosx/intf.m:656 modules/gui/macosx/intf.m:1536
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1537 modules/gui/macosx/intf.m:1538
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1539 modules/gui/macosx/playlist.m:450
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:302 modules/gui/qt4/menus.cpp:498
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:502
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1236
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
+#: include/vlc_intf_strings.h:52
 msgid "Play"
 msgstr "Spela upp"
 
@@ -566,11 +518,7 @@ msgstr "Spela upp"
 msgid "Fetch information"
 msgstr "Hämta information"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:451
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
+#: include/vlc_intf_strings.h:54
 msgid "Delete"
 msgstr "Ta bort"
 
@@ -583,7 +531,6 @@ msgid "Sort"
 msgstr "Sortera"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:57
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1599
 msgid "Add node"
 msgstr "Lägg till nod"
 
@@ -595,70 +542,73 @@ msgstr "Ström..."
 msgid "Save..."
 msgstr "Spara..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:1010
+#: include/vlc_intf_strings.h:60
+#, fuzzy
+msgid "Open Folder..."
+msgstr "Öppna fil..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1075
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Upprepa alla"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:64
+#: include/vlc_intf_strings.h:65
 msgid "Repeat one"
 msgstr "Upprepa en gång"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:65
+#: include/vlc_intf_strings.h:66
 msgid "No repeat"
 msgstr "Upprepa inte"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1209
-#: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:576
+#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Random"
 msgstr "Slumpmässig"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:68
-msgid "No random"
-msgstr "Inte slumpmässigt"
+#: include/vlc_intf_strings.h:69
+#, fuzzy
+msgid "Random off"
+msgstr "Slumpmässig av"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:70
+#: include/vlc_intf_strings.h:71
 msgid "Add to playlist"
 msgstr "Lägg till i spellista"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:71
+#: include/vlc_intf_strings.h:72
 msgid "Add to media library"
 msgstr "Lägg till i mediabibliotek"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:73
+#: include/vlc_intf_strings.h:74
 msgid "Add file..."
 msgstr "Lägg till fil..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:74
+#: include/vlc_intf_strings.h:75
 msgid "Advanced open..."
 msgstr "Avancerad öppna..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:75
+#: include/vlc_intf_strings.h:76
 msgid "Add directory..."
 msgstr "Lägg till katalog..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:77
+#: include/vlc_intf_strings.h:78
 msgid "Save playlist to file..."
 msgstr "Spara spellista till fil..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:78
+#: include/vlc_intf_strings.h:79
 msgid "Load playlist file..."
 msgstr "Läs in spellistfil..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:463
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
+#: include/vlc_intf_strings.h:81
 msgid "Search"
 msgstr "Sök"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81
+#: include/vlc_intf_strings.h:82
 msgid "Search filter"
 msgstr "Sökfilter"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:83
+#: include/vlc_intf_strings.h:84
 msgid "Additional sources"
 msgstr "Ytterligare källor"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:87
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
+#: include/vlc_intf_strings.h:88
 msgid ""
 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
 "them."
@@ -666,20 +616,19 @@ msgstr ""
 "Vissa alternativ är tillgängliga men dolda. Kryssa i \"Avancerade alternativ"
 "\" för att se dem."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:83
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
+#: include/vlc_intf_strings.h:93
 msgid "Image clone"
 msgstr "Bildklon"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:93
+#: include/vlc_intf_strings.h:94
 msgid "Clone the image"
 msgstr "Klona bilden"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:95 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
+#: include/vlc_intf_strings.h:96
 msgid "Magnification"
 msgstr "Förstorning"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:96
+#: include/vlc_intf_strings.h:97
 msgid ""
 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
 "be magnified."
@@ -687,30 +636,30 @@ msgstr ""
 "Förstora en del av videon. Du kan välja vilken del av bilden som ska "
 "förstoras."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
+#: include/vlc_intf_strings.h:100
 msgid "Waves"
 msgstr "Vågor"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:100
+#: include/vlc_intf_strings.h:101
 #, fuzzy
 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
 msgstr "Välj effekt"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:102
+#: include/vlc_intf_strings.h:103
 #, fuzzy
 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
 msgstr "Välj effekt"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:104
+#: include/vlc_intf_strings.h:105
 #, fuzzy
 msgid "Image colors inversion"
 msgstr "Bildklon"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:106
+#: include/vlc_intf_strings.h:107
 msgid "Split the image to make an image wall"
 msgstr "Dela upp bilden för att göra en bildvägg"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:108
+#: include/vlc_intf_strings.h:109
 msgid ""
 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
 "The video gets split in parts that you must sort."
@@ -718,207 +667,134 @@ msgstr ""
 "Skapa ett \"pusselspel\" av videon.\n"
 "Videon delas upp i bitar som du måste sortera."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:111
+#: include/vlc_intf_strings.h:112
 msgid ""
 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
 "Try changing the various settings for different effects"
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:114
+#: include/vlc_intf_strings.h:115
 msgid ""
 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
 "settings."
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
+#: include/vlc_intf_strings.h:119
+msgid ""
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /><h2>Welcome to VLC media player Help</"
+"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
+"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
+"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
+"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
+"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
+"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
+"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
+"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
+"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
+"org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
+"give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
+"href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
+"channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
+"on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
+"the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
+"design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
+"also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
+"b> VLC media player.</p></body></html>"
+msgstr ""
+
+#: include/vlc_meta.h:167
 msgid "Meta-information"
 msgstr "Meta-information"
 
-#: include/vlc_meta.h:35 src/input/var.c:139
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:584
-#: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/open.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:271 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
-msgid "Title"
-msgstr "Titel"
-
-#: include/vlc_meta.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
-msgid "Artist"
-msgstr "Artist"
-
-#: include/vlc_meta.h:37
-msgid "Genre"
-msgstr "Genre"
-
-#: include/vlc_meta.h:38 modules/mux/asf.c:52
-msgid "Copyright"
-msgstr "Copyright"
-
-#: include/vlc_meta.h:39
-msgid "Album/movie/show title"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_meta.h:40
-msgid "Track number/position in set"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_meta.h:41 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
-msgid "Description"
-msgstr "Beskrivning"
-
-#: include/vlc_meta.h:42 modules/mux/asf.c:56
-msgid "Rating"
-msgstr "Betyg"
-
-#: include/vlc_meta.h:43
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
-
-#: include/vlc_meta.h:44
-msgid "Setting"
-msgstr "Inställning"
-
-#: include/vlc_meta.h:45 modules/gui/macosx/open.m:183
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
-msgid "URL"
-msgstr "URL"
-
-#: include/vlc_meta.h:46 src/input/es_out.c:1783 src/libvlc-module.c:106
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
-msgid "Language"
-msgstr "Språk"
-
-#: include/vlc_meta.h:47 modules/misc/notify/notify.c:182
-msgid "Now Playing"
-msgstr "Nu spelas"
-
-#: include/vlc_meta.h:48 modules/access/vcdx/info.c:98
-msgid "Publisher"
-msgstr "Utgivare"
-
-#: include/vlc_meta.h:49
-msgid "Encoded by"
-msgstr "Kodad av"
-
-#: include/vlc_meta.h:51
-#, fuzzy
-msgid "Art URL"
-msgstr "URL"
-
-#: include/vlc_meta.h:53
+#: include/vlc_meta.h:184
 msgid "Codec Name"
 msgstr "Kodekens namn"
 
-#: include/vlc_meta.h:54
+#: include/vlc_meta.h:185
 msgid "Codec Description"
 msgstr "Beskrivning av kodek"
 
-#: include/vlc/vlc.h:587
-msgid ""
-"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
-"see the file named COPYING for details.\n"
-"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
-msgstr ""
-"Detta program kommer UTAN GARANTI, så långt som lagen tillåter.\n"
-"Du kan distribuera det under villkoren för GNU General Public License;\n"
-"se filen som heter COPYING för detaljer.\n"
-"Skrivet av VideoLAN-teamet; se filen AUTHORS.\n"
-
-#: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
-#: src/audio_output/filters.c:224
+#: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
+#: src/audio_output/filters.c:221
 msgid "Audio filtering failed"
 msgstr "Ljudfiltrering misslyckades"
 
-#: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
-#: src/audio_output/filters.c:225
+#: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
+#: src/audio_output/filters.c:222
 #, c-format
 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
 msgstr "Det maximala antalet filter (%d) nåddes."
 
-#: src/audio_output/input.c:92 src/audio_output/input.c:138
-#: src/input/es_out.c:388 src/libvlc-module.c:470
-#: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
+#: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
+#: src/input/es_out.c:425 src/libvlc-module.c:528
+#: src/video_output/video_output.c:413
 msgid "Disable"
 msgstr "Inaktivera"
 
-#: src/audio_output/input.c:94 modules/visualization/visual/visual.c:129
+#: src/audio_output/input.c:93
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Spektrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:96
+#: src/audio_output/input.c:95
 msgid "Scope"
 msgstr ""
 
-#: src/audio_output/input.c:98
+#: src/audio_output/input.c:97
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:135 modules/audio_filter/equalizer.c:69
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
-#: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
+#: src/audio_output/input.c:134
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Equalizer"
 
-#: src/audio_output/input.c:157 src/libvlc-module.c:214
-#: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
+#: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:272
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Ljudfilter"
 
-#: src/audio_output/input.c:179
+#: src/audio_output/input.c:178
 #, fuzzy
 msgid "Replay gain"
 msgstr "Spela upp och stoppa"
 
-#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
-#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:595
-#: modules/gui/macosx/intf.m:596
+#: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
 msgid "Audio Channels"
 msgstr "Ljudkanaler"
 
-#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
-#: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
-#: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
-#: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
-#: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
-#: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
+#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:89
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
+#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
+#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
 msgid "Left"
 msgstr "Vänster"
 
-#: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:89
-#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
-#: modules/video_filter/rss.c:164
+#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
+#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
 msgid "Right"
 msgstr "Höger"
 
-#: src/audio_output/output.c:134
+#: src/audio_output/output.c:131
 msgid "Dolby Surround"
 msgstr "Dolby Surround"
 
-#: src/audio_output/output.c:146
+#: src/audio_output/output.c:143
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Omvänd stereo"
 
+#: src/control/media_list.c:187 src/playlist/engine.c:125
+#: src/playlist/loadsave.c:146
+msgid "Media Library"
+msgstr "Mediabibliotek"
+
 #: src/extras/getopt.c:633
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
@@ -974,33 +850,17 @@ msgstr "%s: flagga \"-W %s\" är tvetydig\n"
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: flagga \"-W %s\" tillåter inte ett argument\n"
 
-#: src/input/control.c:309
+#: src/input/control.c:310
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Bokmärke %i"
 
-#: src/input/decoder.c:136 src/input/decoder.c:148
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:219 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:239 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:594
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:603 modules/stream_out/es.c:365
-#: modules/stream_out/es.c:379
-msgid "Streaming / Transcoding failed"
-msgstr "Strömning / Omkodning misslyckades"
-
-#: src/input/decoder.c:137
-msgid "VLC could not open the packetizer module."
-msgstr "VLC kunde inte öppna paketerarmodulen."
-
-#: src/input/decoder.c:149
-msgid "VLC could not open the decoder module."
-msgstr "VLC kunde inte öppna avkodningsmodulen."
-
-#: src/input/decoder.c:159
+#: src/input/decoder.c:106
 #, fuzzy
 msgid "No suitable decoder module for format"
 msgstr "Ingen lämplig avkodningsmodul hittades för FOURCC \"4.4s\""
 
-#: src/input/decoder.c:160
+#: src/input/decoder.c:107
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
@@ -1009,184 +869,257 @@ msgstr ""
 "VLC saknar antagligen stöd för ljud- eller videoformatet \"%4.4s\". Tyvärr "
 "finns det inget sätt för dig att rätta till detta."
 
-#: src/input/es_out.c:410 src/input/es_out.c:412 src/input/es_out.c:418
-#: src/input/es_out.c:419 modules/access/cdda/info.c:967
-#: modules/access/cdda/info.c:999
+#: src/input/decoder.c:159 src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
+msgid "Streaming / Transcoding failed"
+msgstr "Strömning / Omkodning misslyckades"
+
+#: src/input/decoder.c:160
+msgid "VLC could not open the packetizer module."
+msgstr "VLC kunde inte öppna paketerarmodulen."
+
+#: src/input/decoder.c:172 src/input/decoder.c:374
+msgid "VLC could not open the decoder module."
+msgstr "VLC kunde inte öppna avkodningsmodulen."
+
+#: src/input/es_out.c:447 src/input/es_out.c:449 src/input/es_out.c:455
+#: src/input/es_out.c:456
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Spår %i"
 
-#: src/input/es_out.c:596
+#: src/input/es_out.c:637
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:596 src/input/es_out.c:598 src/input/var.c:128
-#: src/libvlc-module.c:501 modules/gui/macosx/intf.m:582
-#: modules/gui/macosx/intf.m:583
+#: src/input/es_out.c:637 src/input/es_out.c:639 src/input/var.c:128
+#: src/libvlc-module.c:561
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1778 modules/codec/faad.c:337
+#: src/input/es_out.c:1413
+msgid "Closed captions 1"
+msgstr ""
+
+#: src/input/es_out.c:1414
+msgid "Closed captions 2"
+msgstr ""
+
+#: src/input/es_out.c:1415
+msgid "Closed captions 3"
+msgstr ""
+
+#: src/input/es_out.c:1416
+msgid "Closed captions 4"
+msgstr ""
+
+#: src/input/es_out.c:1981
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Ström %d"
 
-#: src/input/es_out.c:1780 modules/gui/macosx/wizard.m:425
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
+#: src/input/es_out.c:1983
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:1791 src/input/es_out.c:1819 src/input/es_out.c:1846
-#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
+#: src/input/es_out.c:1986 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
+msgid "Language"
+msgstr "Språk"
+
+#: src/input/es_out.c:1994 src/input/es_out.c:2022 src/input/es_out.c:2049
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:1794 modules/codec/faad.c:341
-#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:496
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
+#: src/input/es_out.c:1997
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanaler"
 
-#: src/input/es_out.c:1799 modules/codec/faad.c:343
+#: src/input/es_out.c:2002
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Samplingsfrekvens"
 
-#: src/input/es_out.c:1800
+#: src/input/es_out.c:2003
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:1806
+#: src/input/es_out.c:2009
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "Bitar per sampling"
 
-#: src/input/es_out.c:1811 modules/access_output/shout.c:87
-#: modules/access/pvr.c:93 modules/gui/qt4/components/open.cpp:557
+#: src/input/es_out.c:2014
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Bitfrekvens"
 
-#: src/input/es_out.c:1812
+#: src/input/es_out.c:2015
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr "%d kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:1823
+#: src/input/es_out.c:2026
 msgid "Resolution"
 msgstr "Upplösning"
 
-#: src/input/es_out.c:1829
+#: src/input/es_out.c:2032
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Skärmupplösning"
 
-#: src/input/es_out.c:1839 modules/access/screen/screen.c:40
+#: src/input/es_out.c:2042
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Bildfrekvens"
 
-#: src/input/es_out.c:1846
+#: src/input/es_out.c:2049
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Undertext"
 
-#: src/input/input.c:2216
+#: src/input/input.c:2229
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Din inmatning kunde inte öppnas"
 
-#: src/input/input.c:2217
+#: src/input/input.c:2230
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "VLC kunde inte öppna MRL:en \"%s\". Kontrollera loggen för mer detaljer."
 
-#: src/input/input.c:2312
+#: src/input/input.c:2325
 msgid "Can't recognize the input's format"
 msgstr "Känner inte igen formatet på inmatningen"
 
-#: src/input/input.c:2313
+#: src/input/input.c:2326
 #, c-format
 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
 msgstr ""
 "Formatet på \"%s\" kunde inte identifieras. Ta en titt i loggen för mer "
 "detaljer."
 
+#: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
+msgid "Title"
+msgstr "Titel"
+
+#: src/input/meta.c:43
+msgid "Artist"
+msgstr "Artist"
+
+#: src/input/meta.c:44
+msgid "Genre"
+msgstr "Genre"
+
+#: src/input/meta.c:45
+msgid "Copyright"
+msgstr "Copyright"
+
+#: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301
+msgid "Album"
+msgstr "Album"
+
+#: src/input/meta.c:47
+#, fuzzy
+msgid "Track number"
+msgstr "Spårnummer."
+
+#: src/input/meta.c:48
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivning"
+
+#: src/input/meta.c:49
+msgid "Rating"
+msgstr "Betyg"
+
+#: src/input/meta.c:50
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
+
+#: src/input/meta.c:51
+msgid "Setting"
+msgstr "Inställning"
+
+#: src/input/meta.c:52
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: src/input/meta.c:54
+msgid "Now Playing"
+msgstr "Nu spelas"
+
+#: src/input/meta.c:55
+msgid "Publisher"
+msgstr "Utgivare"
+
+#: src/input/meta.c:56
+msgid "Encoded by"
+msgstr "Kodad av"
+
+#: src/input/meta.c:57
+#, fuzzy
+msgid "Artwork URL"
+msgstr "URL"
+
+#: src/input/meta.c:58
+#, fuzzy
+msgid "Track ID"
+msgstr "Spår "
+
 #: src/input/var.c:118
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Bokmärke"
 
-#: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:507
+#: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:567
 msgid "Programs"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
-#: modules/gui/macosx/intf.m:586 modules/gui/macosx/intf.m:587
-#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
+#: src/input/var.c:145
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitel"
 
-#: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
-#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
+#: src/input/var.c:151
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigering"
 
-#: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:610
-#: modules/gui/macosx/intf.m:611
+#: src/input/var.c:166
 msgid "Video Track"
 msgstr "Videospår"
 
-#: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:593
-#: modules/gui/macosx/intf.m:594
+#: src/input/var.c:172
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Ljudspår"
 
-#: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:618
-#: modules/gui/macosx/intf.m:619
+#: src/input/var.c:178
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Undertextspår"
 
-#: src/input/var.c:263
+#: src/input/var.c:260
 msgid "Next title"
 msgstr "Nästa titel"
 
-#: src/input/var.c:268
+#: src/input/var.c:265
 msgid "Previous title"
 msgstr "Föregående titel"
 
-#: src/input/var.c:291
+#: src/input/var.c:288
 #, c-format
 msgid "Title %i"
 msgstr "Titel %i"
 
-#: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
+#: src/input/var.c:311 src/input/var.c:371
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitel %i"
 
-#: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:931
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
+#: src/input/var.c:350
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Nästa kapitel"
 
-#: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:930
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
+#: src/input/var.c:355
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Föregående kapitel"
 
-#: src/input/vlm.c:2276 src/input/vlm.c:2612
+#: src/input/vlm.c:2277 src/input/vlm.c:2611
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Media: %s"
 
 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
-#: modules/demux/avi/avi.c:588 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1028
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
@@ -1194,81 +1127,80 @@ msgstr "Avbryt"
 msgid "Ok"
 msgstr "Ok"
 
-#: src/interface/interface.c:320
+#: src/interface/interface.c:220
 msgid "Switch interface"
 msgstr "Byt gränssnitt"
 
-#: src/interface/interface.c:347 modules/gui/macosx/intf.m:545
-#: modules/gui/macosx/intf.m:546
+#: src/interface/interface.c:247
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Lägg till gränssnitt"
 
-#: src/interface/interface.c:353
+#: src/interface/interface.c:253
 msgid "Telnet Interface"
 msgstr "Telnet-gränssnitt"
 
-#: src/interface/interface.c:356
+#: src/interface/interface.c:256
 msgid "Web Interface"
 msgstr "Webbgränssnitt"
 
-#: src/interface/interface.c:359
+#: src/interface/interface.c:259
 msgid "Debug logging"
 msgstr "Felsökningslogg"
 
-#: src/interface/interface.c:362
+#: src/interface/interface.c:262
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Musgester"
 
-#: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:451 src/modules/modules.c:1741
-#: src/modules/modules.c:2072
+#: src/libvlc-common.c:281 src/libvlc-common.c:438 src/modules/modules.c:1743
+#: src/modules/modules.c:2057
 msgid "C"
 msgstr "sv"
 
-#: src/libvlc-common.c:296
+#: src/libvlc-common.c:297
 msgid "Help options"
 msgstr "Hjälpinställningar"
 
-#: src/libvlc-common.c:1501 src/modules/configuration.c:1269
+#: src/libvlc-common.c:1502 src/modules/configuration.c:1320
 msgid "string"
 msgstr "sträng"
 
-#: src/libvlc-common.c:1520 src/modules/configuration.c:1233
+#: src/libvlc-common.c:1521 src/modules/configuration.c:1284
 msgid "integer"
 msgstr "heltal"
 
-#: src/libvlc-common.c:1547 src/modules/configuration.c:1258
+#: src/libvlc-common.c:1548 src/modules/configuration.c:1309
 msgid "float"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-common.c:1560
+#: src/libvlc-common.c:1561
 msgid " (default enabled)"
 msgstr "(som standard aktiverad)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1561
+#: src/libvlc-common.c:1562
 msgid " (default disabled)"
 msgstr "(som standard inaktiverad)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1826
+#: src/libvlc-common.c:1827
 #, c-format
 msgid "VLC version %s\n"
 msgstr "VLC version %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1827
+#: src/libvlc-common.c:1828
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
 msgstr "Byggd av %s@%s.%s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1829
+#: src/libvlc-common.c:1830
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilator: %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1831
+#: src/libvlc-common.c:1832
 #, c-format
 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
 msgstr "Baserad på ändringsuppsättning [%s] från svn\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1862
+#: src/libvlc-common.c:1863
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
@@ -1276,7 +1208,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Dumpade innehåll till filen vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1882
+#: src/libvlc-common.c:1883
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -1284,131 +1216,135 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tryck RETURN för att fortsätta...\n"
 
-#: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
+#: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
-#: src/libvlc-module.c:47 src/text/iso-639_def.h:43
+#: src/libvlc-module.c:80
+msgid "American English"
+msgstr "Amerikansk-engelska"
+
+#: src/libvlc-module.c:81 src/text/iso-639_def.h:43
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabiska"
 
-#: src/libvlc-module.c:47
-msgid "American English"
-msgstr "Amerikansk-engelska"
+#: src/libvlc-module.c:82
+msgid "Brazilian Portuguese"
+msgstr "Brazilisk-portugisiska"
 
-#: src/libvlc-module.c:47
+#: src/libvlc-module.c:83
 msgid "British English"
 msgstr "Brittisk-engelska"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
+#: src/libvlc-module.c:84 src/text/iso-639_def.h:59
 msgid "Catalan"
 msgstr "Katalanska"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
+#: src/libvlc-module.c:85
+msgid "Chinese Traditional"
+msgstr "Traditionell kinesiska"
+
+#: src/libvlc-module.c:86 src/text/iso-639_def.h:67
 msgid "Czech"
 msgstr "Tjeckiska"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
+#: src/libvlc-module.c:87 src/text/iso-639_def.h:68
 msgid "Danish"
 msgstr "Danska"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
-msgid "German"
-msgstr "Tyska"
-
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
-msgid "Spanish"
-msgstr "Spanska"
+#: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:69
+msgid "Dutch"
+msgstr "Holländska"
 
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:146
-msgid "Persian"
-msgstr "Persiska"
+#: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:76
+msgid "Finnish"
+msgstr "Finska"
 
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
+#: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:77
 msgid "French"
 msgstr "Franska"
 
-#: src/libvlc-module.c:49
+#: src/libvlc-module.c:91
 msgid "Galician"
 msgstr "Galiciska"
 
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
+#: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:79
+msgid "Georgian"
+msgstr "Georgianska"
+
+#: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:80
+msgid "German"
+msgstr "Tyska"
+
+#: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:88
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebreiska"
 
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
+#: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:92
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Ungerska"
 
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:99
+#: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:99
 msgid "Italian"
 msgstr "Italienska"
 
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
+#: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:101
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japanska"
 
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
-msgid "Georgian"
-msgstr "Georgianska"
-
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
+#: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:111
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreanska"
 
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
+#: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:125
 msgid "Malay"
 msgstr "Malaysiska"
 
-#: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:69
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holländska"
-
-#: src/libvlc-module.c:51
+#: src/libvlc-module.c:100
 msgid "Occitan"
 msgstr "Occitan"
 
-#: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:148
+#: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:146
+msgid "Persian"
+msgstr "Persiska"
+
+#: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:148
 msgid "Polish"
 msgstr "Polska"
 
-#: src/libvlc-module.c:51
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Brazilisk-portugisiska"
-
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:154
+#: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:154
 msgid "Romanian"
 msgstr "Rumänska"
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:156
+#: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:156
 msgid "Russian"
 msgstr "Ryska"
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
+#: src/libvlc-module.c:105
+msgid "Simplified Chinese"
+msgstr "Förenklad kinesiska"
+
+#: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:162
 msgid "Slovak"
 msgstr "Slovakiska"
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
+#: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Slovenska"
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
+#: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:170
+msgid "Spanish"
+msgstr "Spanska"
+
+#: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:175
 msgid "Swedish"
 msgstr "Svenska"
 
-#: src/libvlc-module.c:53 src/text/iso-639_def.h:188
+#: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:188
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turkiska"
 
-#: src/libvlc-module.c:53
-msgid "Simplified Chinese"
-msgstr "Förenklad kinesiska"
-
-#: src/libvlc-module.c:53
-msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "Traditionell kinesiska"
-
-#: src/libvlc-module.c:72
+#: src/libvlc-module.c:130
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
@@ -1418,11 +1354,11 @@ msgstr ""
 "kan välja huvudgränssnittet, ytterligare gränssnittsmoduler, och definiera "
 "olika relaterade alternativ."
 
-#: src/libvlc-module.c:76
+#: src/libvlc-module.c:134
 msgid "Interface module"
 msgstr "Gränssnittsmodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:78
+#: src/libvlc-module.c:136
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
@@ -1430,11 +1366,11 @@ msgstr ""
 "Detta är huvudgränssnittet som används av VLC. Standardbeteendet är att "
 "automatiskt välja den bästa tillgängliga modulen."
 
-#: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
+#: src/libvlc-module.c:140
 msgid "Extra interface modules"
 msgstr "Extra gränssnittsmoduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:84
+#: src/libvlc-module.c:142
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
@@ -1446,15 +1382,15 @@ msgstr ""
 "lista för gränssnittmoduler. (vanliga värden är \"rc\" (fjärrkontroll), "
 "\"http\", \"gestures\" ...)"
 
-#: src/libvlc-module.c:91
+#: src/libvlc-module.c:149
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
 msgstr "Du kan välja kontrollgränssnitt för VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:93
+#: src/libvlc-module.c:151
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Informationsnivå (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:95
+#: src/libvlc-module.c:153
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
@@ -1462,23 +1398,23 @@ msgstr ""
 "Detta är informationsnivån (0=endast fel och standardmeddelanden, "
 "1=varningar, 2=felsökning)."
 
-#: src/libvlc-module.c:98
+#: src/libvlc-module.c:156
 msgid "Be quiet"
 msgstr "Var tyst"
 
-#: src/libvlc-module.c:100
+#: src/libvlc-module.c:158
 msgid "Turn off all warning and information messages."
 msgstr "Stäng av alla varnings- och informationsmeddelanden."
 
-#: src/libvlc-module.c:102
+#: src/libvlc-module.c:160
 msgid "Default stream"
 msgstr "Standardström"
 
-#: src/libvlc-module.c:104
+#: src/libvlc-module.c:162
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Denna ström kommer alltid att öppnas vid uppstart av VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:107
+#: src/libvlc-module.c:165
 msgid ""
 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
@@ -1486,11 +1422,11 @@ msgstr ""
 "Du kan manuellt välja ett språk för gränssnittet. Systemspråket identifieras "
 "automatiskt om \"auto\" är angivet här."
 
-#: src/libvlc-module.c:111
+#: src/libvlc-module.c:169
 msgid "Color messages"
 msgstr "Färglägg meddelanden"
 
-#: src/libvlc-module.c:113
+#: src/libvlc-module.c:171
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
@@ -1498,11 +1434,11 @@ msgstr ""
 "Detta aktiverar färgläggning av meddelandena som skickas till konsollen. Din "
 "terminal behöver Linux-färgstöd för att detta ska fungera."
 
-#: src/libvlc-module.c:116
+#: src/libvlc-module.c:174
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Visa avancerade alternativ"
 
-#: src/libvlc-module.c:118
+#: src/libvlc-module.c:176
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
@@ -1511,11 +1447,11 @@ msgstr ""
 "visa alla tillgängliga alternativ, inklusive de som de flesta användare "
 "aldrig bör röra."
 
-#: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
+#: src/libvlc-module.c:180
 msgid "Show interface with mouse"
 msgstr "Visa gränssnitt med mus"
 
-#: src/libvlc-module.c:124
+#: src/libvlc-module.c:182
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
 "edge of the screen in fullscreen mode."
@@ -1523,11 +1459,11 @@ msgstr ""
 "När detta är aktiverat kommer gränssnittet att visas när du flyttar "
 "muspekaren till kanten av skärmen i helskärmsläget."
 
-#: src/libvlc-module.c:127
+#: src/libvlc-module.c:185
 msgid "Interface interaction"
 msgstr "Gränssnittsinteraktion"
 
-#: src/libvlc-module.c:129
+#: src/libvlc-module.c:187
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
@@ -1535,7 +1471,7 @@ msgstr ""
 "När detta är aktiverat kommer gränssnittet att visa en dialogruta varje gång "
 "någon användarinmatning krävs."
 
-#: src/libvlc-module.c:139
+#: src/libvlc-module.c:197
 #, fuzzy
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
@@ -1547,11 +1483,11 @@ msgstr ""
 "kan även filter för förbehandling eller visuella effekter läggas till.\n"
 "Aktivera filter här och konfigurera dem under \"ljudfilter\" modulsektionen."
 
-#: src/libvlc-module.c:145
+#: src/libvlc-module.c:203
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Ljudutmatningsmodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:147
+#: src/libvlc-module.c:205
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1559,12 +1495,11 @@ msgstr ""
 "Detta är ljudutmatningsmetoden som används av VLC. Standardbeteendet är att "
 "automatiskt välja den bästa tillgängliga metoden."
 
-#: src/libvlc-module.c:151 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:38
+#: src/libvlc-module.c:209
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Aktivera ljud"
 
-#: src/libvlc-module.c:153
+#: src/libvlc-module.c:211
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1572,30 +1507,30 @@ msgstr ""
 "Du kan fullständigt inaktivera ljudutmatningen. Ljudavkodningsprocessen "
 "kommer inte att ske och därmed spara processorkraft."
 
-#: src/libvlc-module.c:156
+#: src/libvlc-module.c:214
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "Tvinga monoljud"
 
-#: src/libvlc-module.c:157
+#: src/libvlc-module.c:215
 msgid "This will force a mono audio output."
 msgstr "Detta kommer att tvinga ljudutmatning i mono."
 
-#: src/libvlc-module.c:159
+#: src/libvlc-module.c:217
 msgid "Default audio volume"
 msgstr "Standardljudvolym"
 
-#: src/libvlc-module.c:161
+#: src/libvlc-module.c:219
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr ""
 "Här kan du ställa in standardvolymen för ljudutmatning, i ett intervall från "
 "0 upp till 1024."
 
-#: src/libvlc-module.c:164
+#: src/libvlc-module.c:222
 msgid "Audio output saved volume"
 msgstr "Sparad volym för ljudutmatning"
 
-#: src/libvlc-module.c:166
+#: src/libvlc-module.c:224
 msgid ""
 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
 "should not change this option manually."
@@ -1603,11 +1538,11 @@ msgstr ""
 "Detta sparar volymen för ljudutmatningen när du använder tystfunktionen. Du "
 "bör inte ändra detta alternativ manuellt."
 
-#: src/libvlc-module.c:169
+#: src/libvlc-module.c:227
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Volymsteg för ljudutmatning"
 
-#: src/libvlc-module.c:171
+#: src/libvlc-module.c:229
 msgid ""
 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
 "0 to 1024."
@@ -1615,11 +1550,11 @@ msgstr ""
 "Stegstorleken för volymen är justerbar med detta alternativ, i ett intervall "
 "från 0 upp till 1024."
 
-#: src/libvlc-module.c:174
+#: src/libvlc-module.c:232
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "Frekvens för ljudutmatning (Hz)"
 
-#: src/libvlc-module.c:176
+#: src/libvlc-module.c:234
 msgid ""
 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
@@ -1627,11 +1562,11 @@ msgstr ""
 "Här kan du tvinga frekvensen för ljudutmatning. Vanliga värden är -1 "
 "(standard), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 
-#: src/libvlc-module.c:180
+#: src/libvlc-module.c:238
 msgid "High quality audio resampling"
 msgstr "Högkvalitativ omsampling av ljud"
 
-#: src/libvlc-module.c:182
+#: src/libvlc-module.c:240
 msgid ""
 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
@@ -1641,11 +1576,11 @@ msgstr ""
 "ljudomsampling kan vara en belastning för processorn så du kan inaktivera "
 "den och en mindre krävande omsamplingalgoritm kommer att användas istället."
 
-#: src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:245
 msgid "Audio desynchronization compensation"
 msgstr "Kompensation för ljudsynkronisering"
 
-#: src/libvlc-module.c:189
+#: src/libvlc-module.c:247
 msgid ""
 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
@@ -1654,11 +1589,11 @@ msgstr ""
 "Detta kan vara behändigt om du märker en viss fördröjning mellan ljud och "
 "bild."
 
-#: src/libvlc-module.c:192
+#: src/libvlc-module.c:250
 msgid "Audio output channels mode"
 msgstr "Läge för ljudutmatningskanaler"
 
-#: src/libvlc-module.c:194
+#: src/libvlc-module.c:252
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
@@ -1668,11 +1603,11 @@ msgstr ""
 "standard när det är möjligt (alltså om din hårdvara har stöd för det såväl "
 "som ljudströmmen som spelas upp)."
 
-#: src/libvlc-module.c:198 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:76
+#: src/libvlc-module.c:256
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Använd S/PDIF om tillgängligt"
 
-#: src/libvlc-module.c:200
+#: src/libvlc-module.c:258
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
@@ -1680,11 +1615,11 @@ msgstr ""
 "S/PDIF kan användas som standard när din hårdvara har stöd för det såväl som "
 "ljudströmmen som spelas upp."
 
-#: src/libvlc-module.c:203 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
+#: src/libvlc-module.c:261
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Tvinga identifiering av Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc-module.c:205
+#: src/libvlc-module.c:263
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1696,90 +1631,78 @@ msgstr ""
 "kodad med Dolby Surround kan detta alternativ förbättra ljuder, speciellt "
 "när den kombineras med hörlurskanalmixern."
 
-#: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid "On"
 msgstr "På"
 
-#: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:61
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid "Off"
 msgstr "Av"
 
-#: src/libvlc-module.c:216
+#: src/libvlc-module.c:274
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
 "Detta lägger till efterbehandlingsfilter för ljudet, för att ändra "
 "beräkningen av ljudet."
 
-#: src/libvlc-module.c:219
+#: src/libvlc-module.c:277
 msgid "Audio visualizations "
 msgstr "Ljudvisualiseringar "
 
-#: src/libvlc-module.c:221
+#: src/libvlc-module.c:279
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr ""
 "Detta lägger till ljudvisualiseringsmoduler (spektrumanalyserare, etc.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:225
+#: src/libvlc-module.c:283
 #, fuzzy
 msgid "Replay gain mode"
 msgstr "Spela upp och stoppa"
 
-#: src/libvlc-module.c:227
+#: src/libvlc-module.c:285
 #, fuzzy
 msgid "Select the replay gain mode"
 msgstr "Välj enheten"
 
-#: src/libvlc-module.c:229
+#: src/libvlc-module.c:287
 #, fuzzy
 msgid "Replay preamp"
 msgstr "Spela upp"
 
-#: src/libvlc-module.c:231
+#: src/libvlc-module.c:289
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
 msgstr "Låter dig ange \"description\" metadata för en inmatning."
 
-#: src/libvlc-module.c:234
+#: src/libvlc-module.c:292
 #, fuzzy
 msgid "Default replay gain"
 msgstr "Standardström"
 
-#: src/libvlc-module.c:236
+#: src/libvlc-module.c:294
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:238
+#: src/libvlc-module.c:296
 #, fuzzy
 msgid "Peak protection"
 msgstr "Störningsreducering"
 
-#: src/libvlc-module.c:240
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/dshow/dshow.cpp:76
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:163
-#: modules/video_output/opengl.c:122 modules/video_output/opengl.c:176
+#: src/libvlc-module.c:301
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/cdda/info.c:393
-#: modules/access/cdda/info.c:815 modules/access/cdda/info.c:856
-#: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
-#: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:285
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1722
+#: src/libvlc-module.c:301
 msgid "Track"
 msgstr "Spår"
 
-#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/vcdx/info.c:91
-msgid "Album"
-msgstr "Album"
-
-#: src/libvlc-module.c:251
+#: src/libvlc-module.c:309
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1788,11 +1711,11 @@ msgid ""
 "options."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:257
+#: src/libvlc-module.c:315
 msgid "Video output module"
 msgstr "Videoutmatningsmodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:259
+#: src/libvlc-module.c:317
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1800,12 +1723,11 @@ msgstr ""
 "Detta är videoutmatningsdmetoden som används av VLC. Standardbeteendet är "
 "att automatiskt välja den bästa tillgängliga metoden."
 
-#: src/libvlc-module.c:262 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:40
+#: src/libvlc-module.c:320
 msgid "Enable video"
 msgstr "Aktivera video"
 
-#: src/libvlc-module.c:264
+#: src/libvlc-module.c:322
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1813,35 +1735,31 @@ msgstr ""
 "Du kan fullständigt inaktivera videoutmatningen. Videoavkodningsprocessen "
 "kommer inte att ske och därmed spara processorkraft."
 
-#: src/libvlc-module.c:267 modules/codec/fake.c:54
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123 modules/stream_out/transcode.c:73
-#: modules/visualization/visual/visual.c:43
+#: src/libvlc-module.c:325
 msgid "Video width"
 msgstr "Videobredd"
 
-#: src/libvlc-module.c:269
+#: src/libvlc-module.c:327
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:272 modules/codec/fake.c:57
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126 modules/stream_out/transcode.c:76
-#: modules/visualization/visual/visual.c:47
+#: src/libvlc-module.c:330
 msgid "Video height"
 msgstr "Videohöjd"
 
-#: src/libvlc-module.c:274
+#: src/libvlc-module.c:332
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:277
+#: src/libvlc-module.c:335
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Video X-koordinat"
 
-#: src/libvlc-module.c:279
+#: src/libvlc-module.c:337
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
@@ -1849,11 +1767,11 @@ msgstr ""
 "Du kan upprätthålla positionen för det övre vänstra hörnet av videofönstret "
 "(X-koordinat)."
 
-#: src/libvlc-module.c:282
+#: src/libvlc-module.c:340
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Video Y-koordinat"
 
-#: src/libvlc-module.c:284
+#: src/libvlc-module.c:342
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
@@ -1861,22 +1779,22 @@ msgstr ""
 "Du kan upprätthålla positionen för det övre vänstra hörnet av videofönstret "
 "(Y-koordinat)."
 
-#: src/libvlc-module.c:287
+#: src/libvlc-module.c:345
 msgid "Video title"
 msgstr "Videotitel"
 
-#: src/libvlc-module.c:289
+#: src/libvlc-module.c:347
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
 msgstr ""
 "Anpassad titel för videofönstret (om videon inte är inbäddad i gränssnittet)."
 
-#: src/libvlc-module.c:292
+#: src/libvlc-module.c:350
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Videojustering"
 
-#: src/libvlc-module.c:294
+#: src/libvlc-module.c:352
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
@@ -1887,70 +1805,47 @@ msgstr ""
 "kan även använda kombinationer av dessa värden, som 6=4+2 om betyder "
 "överkant-höger)."
 
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
+#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
 msgid "Center"
 msgstr "Centrerad"
 
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
+#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
 msgid "Top"
 msgstr "Överkant"
 
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
-#: modules/video_filter/rss.c:164
+#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
 msgid "Bottom"
 msgstr "Nederkant"
 
-#: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
-#: modules/video_filter/rss.c:165
+#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Överkant-Vänster"
 
-#: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
-#: modules/video_filter/rss.c:165
+#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Överkant-Höger"
 
-#: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
-#: modules/video_filter/rss.c:165
+#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Nederkant-Vänster"
 
-#: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
-#: modules/video_filter/rss.c:165
+#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Nederkant-Höger"
 
-#: src/libvlc-module.c:302
+#: src/libvlc-module.c:360
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Zooma video"
 
-#: src/libvlc-module.c:304
+#: src/libvlc-module.c:362
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Du kan zooma i videon med angiven zoomfaktor."
 
-#: src/libvlc-module.c:306
+#: src/libvlc-module.c:364
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Videoutmatning i gråskala"
 
-#: src/libvlc-module.c:308
+#: src/libvlc-module.c:366
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
@@ -1958,91 +1853,90 @@ msgstr ""
 "Mata ut video i gråskala. Eftersom färginformationen inte avkodas, kan detta "
 "spara lite processorkraft."
 
-#: src/libvlc-module.c:311
+#: src/libvlc-module.c:369
 msgid "Embedded video"
 msgstr "Inbäddad video"
 
-#: src/libvlc-module.c:313
+#: src/libvlc-module.c:371
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr "Bädda in videoutmatning i huvudgränssnittet."
 
-#: src/libvlc-module.c:315
+#: src/libvlc-module.c:373
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Videoutmatning i helskärm"
 
-#: src/libvlc-module.c:317
+#: src/libvlc-module.c:375
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Starta video i helskärmsläge"
 
-#: src/libvlc-module.c:319
+#: src/libvlc-module.c:377
 msgid "Overlay video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:321
+#: src/libvlc-module.c:379
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:324 src/video_output/vout_intf.c:426
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
+#: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:427
 msgid "Always on top"
 msgstr "Alltid överst"
 
-#: src/libvlc-module.c:326
+#: src/libvlc-module.c:384
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Placerar alltid videofönstret över andra fönster."
 
-#: src/libvlc-module.c:328
+#: src/libvlc-module.c:386
 #, fuzzy
 msgid "Show media title on video."
 msgstr "Ytterligare omkodningsalternativ"
 
-#: src/libvlc-module.c:330
+#: src/libvlc-module.c:388
 #, fuzzy
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
 msgstr "Placerar alltid videofönstret över andra fönster."
 
-#: src/libvlc-module.c:332
+#: src/libvlc-module.c:390
 msgid "Show video title for x miliseconds."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:334
+#: src/libvlc-module.c:392
 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:336
+#: src/libvlc-module.c:394
 #, fuzzy
 msgid "Position of video title."
 msgstr "Kontrast för videoinmatningen."
 
-#: src/libvlc-module.c:338
+#: src/libvlc-module.c:396
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:345
+#: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Disable screensaver"
 msgstr "Inaktivera skärmsläckare"
 
-#: src/libvlc-module.c:346
+#: src/libvlc-module.c:404
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
 msgstr "Inaktivera skärmsläckaren under uppspelning av video."
 
-#: src/libvlc-module.c:348 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
+#: src/libvlc-module.c:406
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Fönsterdekorationer"
 
-#: src/libvlc-module.c:350
+#: src/libvlc-module.c:408
 msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:353
+#: src/libvlc-module.c:411
 msgid "Video output filter module"
 msgstr "Filtermodul för videoutmatning"
 
-#: src/libvlc-module.c:355
+#: src/libvlc-module.c:413
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
@@ -2050,11 +1944,11 @@ msgstr ""
 "Det här lägger till efterbehandlingsfilter för att förbättra bildkvaliteten, "
 "till exempel avflätning, kloning eller distortion av videofönstret."
 
-#: src/libvlc-module.c:359
+#: src/libvlc-module.c:417
 msgid "Video filter module"
 msgstr "Videofiltermodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:361
+#: src/libvlc-module.c:419
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distortthe video."
@@ -2062,49 +1956,49 @@ msgstr ""
 "Det här lägger till efterbehandlingsfilter för att förbättra bildkvaliteten, "
 "till exempel avflätning eller videodistortion."
 
-#: src/libvlc-module.c:365
+#: src/libvlc-module.c:423
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
 msgstr "Katalog för videoskärmbilder (eller filnamn)"
 
-#: src/libvlc-module.c:367
+#: src/libvlc-module.c:425
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
 msgstr "Katalog där videoskärmbilder kommer att lagras."
 
-#: src/libvlc-module.c:369 src/libvlc-module.c:371
+#: src/libvlc-module.c:427 src/libvlc-module.c:429
 msgid "Video snapshot file prefix"
 msgstr "Prefix för videoskärmbilder"
 
-#: src/libvlc-module.c:373
+#: src/libvlc-module.c:431
 msgid "Video snapshot format"
 msgstr "Format på videoskärmbilder"
 
-#: src/libvlc-module.c:375
+#: src/libvlc-module.c:433
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
 msgstr "Bildformat vilket kommer att användas för att lagra videoskärmbilderna"
 
-#: src/libvlc-module.c:377
+#: src/libvlc-module.c:435
 msgid "Display video snapshot preview"
 msgstr "Visa förhandsgranskning av videoskärmbild"
 
-#: src/libvlc-module.c:379
+#: src/libvlc-module.c:437
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
 msgstr "Visa en förhandsvisning av skärmbilden i skärmens övre vänstra hörn."
 
-#: src/libvlc-module.c:381
+#: src/libvlc-module.c:439
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr "Använd sekvensiella nummer istället för tidsstämplar"
 
-#: src/libvlc-module.c:383
+#: src/libvlc-module.c:441
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
 "Använd sekvensiella nummer istället för tidsstämplar för numrering av "
 "skärmbilder"
 
-#: src/libvlc-module.c:385
+#: src/libvlc-module.c:443
 msgid "Video cropping"
 msgstr "Videobeskäring"
 
-#: src/libvlc-module.c:387
+#: src/libvlc-module.c:445
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
@@ -2112,11 +2006,11 @@ msgstr ""
 "Det här tvingar igenom en beskäring av källvideon. Accepterade format är x:y "
 "(4:3, 16:9, etc.) uttryckt för det globala bildförhållandet."
 
-#: src/libvlc-module.c:391
+#: src/libvlc-module.c:449
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "Källans bildförhållande"
 
-#: src/libvlc-module.c:393
+#: src/libvlc-module.c:451
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -2125,31 +2019,31 @@ msgid ""
 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:400
+#: src/libvlc-module.c:458
 msgid "Custom crop ratios list"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:402
+#: src/libvlc-module.c:460
 msgid ""
 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:405
+#: src/libvlc-module.c:463
 msgid "Custom aspect ratios list"
 msgstr "Lista över anpassade bildförhållanden"
 
-#: src/libvlc-module.c:407
+#: src/libvlc-module.c:465
 msgid ""
 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:410
+#: src/libvlc-module.c:468
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr "Korrigera HDTV-höjd"
 
-#: src/libvlc-module.c:412
+#: src/libvlc-module.c:470
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
@@ -2160,11 +2054,11 @@ msgstr ""
 "detta alternativ om din video har ett icke-standardformat som kräver alla "
 "1088 rader."
 
-#: src/libvlc-module.c:417
+#: src/libvlc-module.c:475
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
 msgstr "Bildförhållande för bildpunkter på skärmen"
 
-#: src/libvlc-module.c:419
+#: src/libvlc-module.c:477
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
@@ -2174,31 +2068,31 @@ msgstr ""
 "fyrkantiga bildpunkter (1:1). Om du har en bredbildsskärm (16:9) kanske du "
 "behöver ändra det här till 4:3 för att behålla proportionerna."
 
-#: src/libvlc-module.c:423
+#: src/libvlc-module.c:481
 msgid "Skip frames"
 msgstr "Hoppa över bildrutor"
 
-#: src/libvlc-module.c:425
+#: src/libvlc-module.c:483
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:428
+#: src/libvlc-module.c:486
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Kasta försenade bildrutor"
 
-#: src/libvlc-module.c:430
+#: src/libvlc-module.c:488
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:433
+#: src/libvlc-module.c:491
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Tyst synkronisering"
 
-#: src/libvlc-module.c:435
+#: src/libvlc-module.c:493
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
@@ -2206,7 +2100,7 @@ msgstr ""
 "Det här förhindrar att meddelandeloggen blir överfylld med "
 "felsökningsmeddelanden från videoutmatningens synkroniseringsmekanism."
 
-#: src/libvlc-module.c:444
+#: src/libvlc-module.c:502
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
@@ -2216,17 +2110,17 @@ msgstr ""
 "tex dvd- eller vcd-enheter, inställningar för nätverksgränssnittet eller "
 "undertextkanalen."
 
-#: src/libvlc-module.c:449
+#: src/libvlc-module.c:507
 msgid ""
 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
 "Restrictions Management measure."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:452
+#: src/libvlc-module.c:510
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Räknare för genomsnittlig klockreferens"
 
-#: src/libvlc-module.c:454
+#: src/libvlc-module.c:512
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
@@ -2234,11 +2128,11 @@ msgstr ""
 "När du använder PVR-inmating (eller en väldigt oregelbunden källa), bör du "
 "ställa in denna till 10000."
 
-#: src/libvlc-module.c:457
+#: src/libvlc-module.c:515
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Klocksynkronisering"
 
-#: src/libvlc-module.c:459
+#: src/libvlc-module.c:517
 #, fuzzy
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
@@ -2247,11 +2141,11 @@ msgstr ""
 "Tillåter dig att aktivera/avaktivera inmatnings klocksynkronisering för "
 "realtids källor."
 
-#: src/libvlc-module.c:463 modules/control/netsync.c:75
+#: src/libvlc-module.c:521
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Nätverkssynkronisering"
 
-#: src/libvlc-module.c:464
+#: src/libvlc-module.c:522
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
@@ -2260,57 +2154,43 @@ msgstr ""
 "Detaljerade inställningar finns tillgängliga i Avancerat / "
 "Nätverkssynkronisering."
 
-#: src/libvlc-module.c:470 src/libvlc-module.c:1037
-#: src/video_output/vout_intf.c:280 src/video_output/vout_intf.c:375
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
-#: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
-#: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:433
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:110
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
-#: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
-#: modules/video_filter/rss.c:175 modules/video_output/msw/directx.c:158
+#: src/libvlc-module.c:528 src/libvlc-module.c:1102
+#: src/video_output/vout_intf.c:281 src/video_output/vout_intf.c:376
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: src/libvlc-module.c:470 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
-#: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
+#: src/libvlc-module.c:528
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivera"
 
-#: src/libvlc-module.c:472 modules/misc/notify/growl.c:63
+#: src/libvlc-module.c:530
 msgid "UDP port"
 msgstr "UDP-port"
 
-#: src/libvlc-module.c:474
+#: src/libvlc-module.c:532
 #, fuzzy
 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
 msgstr ""
 "Detta är porten som används för UDP-strömmar. Som standard har vi valt 1234."
 
-#: src/libvlc-module.c:476
+#: src/libvlc-module.c:534
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "MTU för nätverksgränssnittet"
 
-#: src/libvlc-module.c:478
+#: src/libvlc-module.c:536
+#, fuzzy
 msgid ""
-"This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
-"interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
+"This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
+"over the network (in bytes)."
 msgstr ""
 "Det här är den maximala paketstorleken som kan överföras över "
 "nätverksgränssnittet. För Ethernet är det vanligtvis 1500 byte."
 
-#: src/libvlc-module.c:481 modules/stream_out/rtp.c:93
+#: src/libvlc-module.c:541
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Hoppgräns (TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:483
+#: src/libvlc-module.c:543
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
@@ -2321,32 +2201,32 @@ msgstr ""
 "multicastpaket som skickas av strömutdata (0 = använd operativsystemets "
 "inbyggda standardvärde)."
 
-#: src/libvlc-module.c:487
+#: src/libvlc-module.c:547
 #, fuzzy
 msgid "Multicast output interface"
 msgstr "SAP multicastaddress"
 
-#: src/libvlc-module.c:489
+#: src/libvlc-module.c:549
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr "Standardgränssnitt för multicast. Det här åsidosätter routingtabellen."
 
-#: src/libvlc-module.c:491
+#: src/libvlc-module.c:551
 #, fuzzy
 msgid "IPv4 multicast output interface address"
 msgstr "SAP multicastaddress"
 
-#: src/libvlc-module.c:493
+#: src/libvlc-module.c:553
 msgid ""
 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
 "table."
 msgstr ""
 
 # Går det att översätta?
-#: src/libvlc-module.c:496
+#: src/libvlc-module.c:556
 msgid "DiffServ Code Point"
 msgstr "DiffServ Code Point"
 
-#: src/libvlc-module.c:497
+#: src/libvlc-module.c:557
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
@@ -2355,42 +2235,40 @@ msgstr ""
 "Type Of Service, ellerr IPv6 Traffic Class). Det här används för "
 "trafikprioritering i nätverk."
 
-#: src/libvlc-module.c:503
+#: src/libvlc-module.c:563
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:509
+#: src/libvlc-module.c:569
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:515 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:256
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
+#: src/libvlc-module.c:575
 msgid "Audio track"
 msgstr "Ljudspår"
 
-#: src/libvlc-module.c:517
+#: src/libvlc-module.c:577
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Strömnumret för det ljudspår du vill använda (från 0 till n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:520 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
+#: src/libvlc-module.c:580
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "Undertextspår"
 
-#: src/libvlc-module.c:522
+#: src/libvlc-module.c:582
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Strömmens nummer på det undertextspår som används (från 0 till n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:525
+#: src/libvlc-module.c:585
 msgid "Audio language"
 msgstr "Ljudspråk"
 
-#: src/libvlc-module.c:527
+#: src/libvlc-module.c:587
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 "letter country code)."
@@ -2398,11 +2276,11 @@ msgstr ""
 "Språket för det ljudspår som du vill använda (kommaseparerad landskod "
 "bestående av två eller tre bokstäver)."
 
-#: src/libvlc-module.c:530
+#: src/libvlc-module.c:590
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Undertextspråk"
 
-#: src/libvlc-module.c:532
+#: src/libvlc-module.c:592
 msgid ""
 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
 "letter country code)."
@@ -2410,64 +2288,64 @@ msgstr ""
 "Språket för det undertextspår som du vill använda (kommaseparerad landskod "
 "bestående av två eller tre bokstäver)."
 
-#: src/libvlc-module.c:536
+#: src/libvlc-module.c:596
 msgid "Audio track ID"
 msgstr "Ljudspår-id"
 
-#: src/libvlc-module.c:538
+#: src/libvlc-module.c:598
 #, fuzzy
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
 msgstr "Ge strömmen nummret på det ljudspår du vill använda(från 0 till n)"
 
-#: src/libvlc-module.c:540
+#: src/libvlc-module.c:600
 msgid "Subtitles track ID"
 msgstr "Spår-id för undertexter"
 
-#: src/libvlc-module.c:542
+#: src/libvlc-module.c:602
 #, fuzzy
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr ""
 "Ge strömmen ett nummer på det undertextsspår du vill använda(från 0 till n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:544
+#: src/libvlc-module.c:604
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Inmatningsupprepningar"
 
-#: src/libvlc-module.c:546
+#: src/libvlc-module.c:606
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Antal gånger samma inmatning ska upprepas"
 
-#: src/libvlc-module.c:548
+#: src/libvlc-module.c:608
 msgid "Start time"
 msgstr "Starttid"
 
-#: src/libvlc-module.c:550
+#: src/libvlc-module.c:610
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
 msgstr "Strömmen kommer att starta på denna position (i sekunder)."
 
-#: src/libvlc-module.c:552
+#: src/libvlc-module.c:612
 msgid "Stop time"
 msgstr "Stopptid"
 
-#: src/libvlc-module.c:554
+#: src/libvlc-module.c:614
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
 msgstr "Strömmen kommer att stoppa på denna position (i sekunder)."
 
-#: src/libvlc-module.c:556
+#: src/libvlc-module.c:616
 #, fuzzy
 msgid "Run time"
 msgstr "Rundi"
 
-#: src/libvlc-module.c:558
+#: src/libvlc-module.c:618
 #, fuzzy
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
 msgstr "Strömmen kommer att starta på denna position (i sekunder)."
 
-#: src/libvlc-module.c:560
+#: src/libvlc-module.c:620
 msgid "Input list"
 msgstr "Inmatningslista"
 
-#: src/libvlc-module.c:562
+#: src/libvlc-module.c:622
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
@@ -2475,11 +2353,11 @@ msgstr ""
 "Du kan ange en kommaseparerad lista på inmatningar som kommer att läggas "
 "ihop efter den normala."
 
-#: src/libvlc-module.c:565
+#: src/libvlc-module.c:625
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Inmatningsslav (experiment)"
 
-#: src/libvlc-module.c:567
+#: src/libvlc-module.c:627
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
@@ -2489,18 +2367,18 @@ msgstr ""
 "funktion är ett experiment, inte alla format stöds. Använd en lista "
 "separerad med \"#\" för inmatning."
 
-#: src/libvlc-module.c:571
+#: src/libvlc-module.c:631
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Bokmärkeslista för en ström"
 
-#: src/libvlc-module.c:573
+#: src/libvlc-module.c:633
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
 "{...}\""
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:579
+#: src/libvlc-module.c:639
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
@@ -2508,11 +2386,11 @@ msgid ""
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:585
+#: src/libvlc-module.c:645
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Tvinga undertextposition"
 
-#: src/libvlc-module.c:587
+#: src/libvlc-module.c:647
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2520,21 +2398,19 @@ msgstr ""
 "Du kan använda detta alternativ för att placera undertexter under filmen, "
 "istället för över filmen. Prova olika positioner."
 
-#: src/libvlc-module.c:590
+#: src/libvlc-module.c:650
 msgid "Enable sub-pictures"
 msgstr "Aktivera underbilder"
 
-#: src/libvlc-module.c:592
+#: src/libvlc-module.c:652
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:594 src/libvlc-module.c:1451 src/text/iso-639_def.h:143
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
-#: modules/stream_out/transcode.c:286
+#: src/libvlc-module.c:654 src/libvlc-module.c:1517 src/text/iso-639_def.h:143
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Skärmtexter"
 
-#: src/libvlc-module.c:596
+#: src/libvlc-module.c:656
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
@@ -2542,11 +2418,11 @@ msgstr ""
 "VLC kan visa meddelanden på videon. Detta kallas för skärmtext (On Screen "
 "Display)."
 
-#: src/libvlc-module.c:599
+#: src/libvlc-module.c:659
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Textrenderingsmodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:601
+#: src/libvlc-module.c:661
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
@@ -2554,21 +2430,21 @@ msgstr ""
 "VLC använder vanligtvis Freetype för rendering men det här låter dig använda "
 "till exempel svg."
 
-#: src/libvlc-module.c:603
+#: src/libvlc-module.c:663
 msgid "Subpictures filter module"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:605
+#: src/libvlc-module.c:665
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:608
+#: src/libvlc-module.c:668
 msgid "Autodetect subtitle files"
 msgstr "Identifiera undertextfiler automatiskt"
 
-#: src/libvlc-module.c:610
+#: src/libvlc-module.c:670
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
@@ -2576,11 +2452,11 @@ msgstr ""
 "Identifiera automatiskt en undertextfil, om inget filnamn för undertext har "
 "angivits (baserat på filnamnet för filmen)."
 
-#: src/libvlc-module.c:613
+#: src/libvlc-module.c:673
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:615
+#: src/libvlc-module.c:675
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2591,11 +2467,11 @@ msgid ""
 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:623
+#: src/libvlc-module.c:683
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:625
+#: src/libvlc-module.c:685
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
@@ -2603,11 +2479,11 @@ msgstr ""
 "Leta efter en undertextfil i dessa sökvägar också, om din undertextfil inte "
 "kunde hittas i aktuell katalog."
 
-#: src/libvlc-module.c:628
+#: src/libvlc-module.c:688
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Använd undertextfil"
 
-#: src/libvlc-module.c:630
+#: src/libvlc-module.c:690
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
@@ -2615,11 +2491,11 @@ msgstr ""
 "Läs in denna undertextfil. För att användas när automatisk identifiering "
 "inte kunde hitta din undertextfil."
 
-#: src/libvlc-module.c:633
+#: src/libvlc-module.c:693
 msgid "DVD device"
 msgstr "Dvd-enhet"
 
-#: src/libvlc-module.c:636
+#: src/libvlc-module.c:696
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (eg. D:)"
@@ -2627,15 +2503,15 @@ msgstr ""
 "Detta är standard-dvd-enheten (eller fil) som används. Glöm inte "
 "kolontecknet efter enhetsbokstaven (t.ex. D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:640
+#: src/libvlc-module.c:700
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "Detta är standard-dvd-enheten som används."
 
-#: src/libvlc-module.c:643
+#: src/libvlc-module.c:703
 msgid "VCD device"
 msgstr "Vcd-enhet"
 
-#: src/libvlc-module.c:646
+#: src/libvlc-module.c:706
 msgid ""
 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
 "scan for a suitable CD-ROM device."
@@ -2643,15 +2519,15 @@ msgstr ""
 "Detta är standard-vcd-enheten som används. Om du inte anger något kommer vi "
 "att söka efter en lämplig cd-rom-enhet."
 
-#: src/libvlc-module.c:650
+#: src/libvlc-module.c:710
 msgid "This is the default VCD device to use."
 msgstr "Detta är standard-vcd-enheten som används. "
 
-#: src/libvlc-module.c:653
+#: src/libvlc-module.c:713
 msgid "Audio CD device"
 msgstr "Ljud-cd-enhet"
 
-#: src/libvlc-module.c:656
+#: src/libvlc-module.c:716
 msgid ""
 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
@@ -2659,40 +2535,39 @@ msgstr ""
 "Detta är standard-ljud-cd-enheten som används. Om du inte anger något kommer "
 "vi att söka efter en lämplig cd-rom-enhet."
 
-#: src/libvlc-module.c:660
+#: src/libvlc-module.c:720
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
 msgstr "Detta är standard-ljud-cd-enheten som används."
 
-#: src/libvlc-module.c:663 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
+#: src/libvlc-module.c:723
 msgid "Force IPv6"
 msgstr "Tvinga IPv6"
 
-#: src/libvlc-module.c:665
+#: src/libvlc-module.c:725
 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
 msgstr "IPv6 kommer att användas som standard för alla anslutningar."
 
-#: src/libvlc-module.c:667
+#: src/libvlc-module.c:727
 msgid "Force IPv4"
 msgstr "Tvinga IPv4"
 
-#: src/libvlc-module.c:669
+#: src/libvlc-module.c:729
 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
 msgstr "IPv4 kommer att användas som standard för alla anslutningar."
 
-#: src/libvlc-module.c:671
+#: src/libvlc-module.c:731
 msgid "TCP connection timeout"
 msgstr "Tidsgräns för TCP-anslutning"
 
-#: src/libvlc-module.c:673
+#: src/libvlc-module.c:733
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
 msgstr "Standardvärde för tidsgräns av TCP-anslutning (i millisekunder)."
 
-#: src/libvlc-module.c:675
+#: src/libvlc-module.c:735
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "SOCKS-server"
 
-#: src/libvlc-module.c:677
+#: src/libvlc-module.c:737
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
@@ -2700,120 +2575,120 @@ msgstr ""
 "SOCKS-proxyserver att använda. Detta måste vara i formatet adress:port. Den "
 "kommer att användas för alla TCP-anslutningar"
 
-#: src/libvlc-module.c:680
+#: src/libvlc-module.c:740
 msgid "SOCKS user name"
 msgstr "SOCKS-användarnamn"
 
-#: src/libvlc-module.c:682
+#: src/libvlc-module.c:742
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr "Användarnamn att använda för anslutning till SOCKS-proxyn."
 
-#: src/libvlc-module.c:684
+#: src/libvlc-module.c:744
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "SOCKS-lösenord"
 
-#: src/libvlc-module.c:686
+#: src/libvlc-module.c:746
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr "Lösenord att använda för anslutning till SOCKS-proxyn."
 
-#: src/libvlc-module.c:688
+#: src/libvlc-module.c:748
 msgid "Title metadata"
 msgstr "Titel"
 
-#: src/libvlc-module.c:690
+#: src/libvlc-module.c:750
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
 msgstr "Låter dig ange en \"title\" metadata för en inmatning."
 
-#: src/libvlc-module.c:692
+#: src/libvlc-module.c:752
 msgid "Author metadata"
 msgstr "Upphovsman"
 
-#: src/libvlc-module.c:694
+#: src/libvlc-module.c:754
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
 msgstr "Låter dig ange \"author\" metadata för en inmatning."
 
-#: src/libvlc-module.c:696
+#: src/libvlc-module.c:756
 msgid "Artist metadata"
 msgstr "Artist"
 
-#: src/libvlc-module.c:698
+#: src/libvlc-module.c:758
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
 msgstr "Låter dig ange \"artist\" metadata för en inmatning."
 
-#: src/libvlc-module.c:700
+#: src/libvlc-module.c:760
 msgid "Genre metadata"
 msgstr "Genre"
 
-#: src/libvlc-module.c:702
+#: src/libvlc-module.c:762
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr "Låter dig ange \"genre\" metadata för en inmatning."
 
-#: src/libvlc-module.c:704
+#: src/libvlc-module.c:764
 msgid "Copyright metadata"
 msgstr "Copyright"
 
-#: src/libvlc-module.c:706
+#: src/libvlc-module.c:766
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
 msgstr "Låter dig ange \"copyright\" metadata för en inmatning."
 
-#: src/libvlc-module.c:708
+#: src/libvlc-module.c:768
 msgid "Description metadata"
 msgstr "Beskrivning"
 
-#: src/libvlc-module.c:710
+#: src/libvlc-module.c:770
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
 msgstr "Låter dig ange \"description\" metadata för en inmatning."
 
-#: src/libvlc-module.c:712
+#: src/libvlc-module.c:772
 msgid "Date metadata"
 msgstr "Datum"
 
-#: src/libvlc-module.c:714
+#: src/libvlc-module.c:774
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
 msgstr "Låter dig ange \"date\" metadata för en inmatning."
 
-#: src/libvlc-module.c:716
+#: src/libvlc-module.c:776
 msgid "URL metadata"
 msgstr "URL"
 
-#: src/libvlc-module.c:718
+#: src/libvlc-module.c:778
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
 msgstr "Låter dig ange \"url\" metadata för en inmatning."
 
-#: src/libvlc-module.c:722
+#: src/libvlc-module.c:782
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
 "can break playback of all your streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:726
+#: src/libvlc-module.c:786
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Lista på föredragna avkodare"
 
-#: src/libvlc-module.c:728
+#: src/libvlc-module.c:788
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:733
+#: src/libvlc-module.c:793
 msgid "Preferred encoders list"
 msgstr "Lista på föredragna kodare"
 
-#: src/libvlc-module.c:735
+#: src/libvlc-module.c:795
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
 msgstr ""
 "Det här låter dig välja en lista över kodare som VLC kommer att använda i "
 "prioritetsordning."
 
-#: src/libvlc-module.c:738
+#: src/libvlc-module.c:798
 msgid "Prefer system plugins over vlc"
 msgstr "Föredra systeminsticksmoduler istället för vlc"
 
-#: src/libvlc-module.c:740
+#: src/libvlc-module.c:800
 msgid ""
 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
@@ -2821,7 +2696,7 @@ msgstr ""
 "Indikerar huruvida VLC ska föredra operativsystemets insticksmoduler i "
 "stället för VLC:s egna insticksmoduler när möjligheten finns."
 
-#: src/libvlc-module.c:749
+#: src/libvlc-module.c:809
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
@@ -2829,216 +2704,230 @@ msgstr ""
 "Dessa alternativ låter dig ställa in standardvärden för globala alternativ "
 "för undersystemet för strömutmatning."
 
-#: src/libvlc-module.c:752
+#: src/libvlc-module.c:812
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:754
+#: src/libvlc-module.c:814
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
 "all streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:758
+#: src/libvlc-module.c:818
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Aktivera strömning för alla ES"
 
-#: src/libvlc-module.c:760
+#: src/libvlc-module.c:820
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
 msgstr "Strömma alla elementära strömmar (video, ljud och undertexter)"
 
-#: src/libvlc-module.c:762
+#: src/libvlc-module.c:822
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Visa under strömning"
 
-#: src/libvlc-module.c:764
+#: src/libvlc-module.c:824
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Spela upp strömmen lokalt när den strömmas."
 
-#: src/libvlc-module.c:766
+#: src/libvlc-module.c:826
 msgid "Enable video stream output"
 msgstr "Aktivera videoströmutmatning"
 
-#: src/libvlc-module.c:768
+#: src/libvlc-module.c:828
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:771
+#: src/libvlc-module.c:831
 msgid "Enable audio stream output"
 msgstr "Aktivera ljudströmutmatning"
 
-#: src/libvlc-module.c:773
+#: src/libvlc-module.c:833
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:776
+#: src/libvlc-module.c:836
 #, fuzzy
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Paus"
 
-#: src/libvlc-module.c:778
+#: src/libvlc-module.c:838
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:781
+#: src/libvlc-module.c:841
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Håll strömutmatning öppen"
 
-#: src/libvlc-module.c:783
+#: src/libvlc-module.c:843
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:787
+#: src/libvlc-module.c:847
+#, fuzzy
+msgid "Stream output muxer caching (ms)"
+msgstr "Paus"
+
+#: src/libvlc-module.c:849
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
+"muxer. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+"Låter dig ändra standardmellanlagringsvärdet för RTSP-strömmar. Detta värde "
+"ska vara i millisekunder."
+
+#: src/libvlc-module.c:852
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Lista på föredragna paketerare"
 
-#: src/libvlc-module.c:789
+#: src/libvlc-module.c:854
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Detta låter dig att välja ordningen i vilken VLC kommer att välja sina "
 "paketerare."
 
-#: src/libvlc-module.c:792
+#: src/libvlc-module.c:857
 msgid "Mux module"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:794
+#: src/libvlc-module.c:859
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:796
+#: src/libvlc-module.c:861
 msgid "Access output module"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:798
+#: src/libvlc-module.c:863
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:800
+#: src/libvlc-module.c:865
 msgid "Control SAP flow"
 msgstr "Kontrollera SAP-flöde"
 
-#: src/libvlc-module.c:802
+#: src/libvlc-module.c:867
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:806
+#: src/libvlc-module.c:871
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "SAP-annonsintervall"
 
-#: src/libvlc-module.c:808
+#: src/libvlc-module.c:873
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:817
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid ""
 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
 "always leave all these enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:820
+#: src/libvlc-module.c:885
 msgid "Enable FPU support"
 msgstr "Aktivera stöd för FPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:822
+#: src/libvlc-module.c:887
 msgid ""
 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
 "advantage of it."
 msgstr ""
 "Om din processor har en flyttalsberäkningsenhet kan VLC dra nytta av den."
 
-#: src/libvlc-module.c:825
+#: src/libvlc-module.c:890
 msgid "Enable CPU MMX support"
 msgstr "Aktivera stöd för MMX"
 
-#: src/libvlc-module.c:827
+#: src/libvlc-module.c:892
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
 msgstr ""
 "Om din processor har stöd för MMX-instruktioner kan VLC dra nytta av dem."
 
-#: src/libvlc-module.c:830
+#: src/libvlc-module.c:895
 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
 msgstr "Aktivera stöd för 3D Now!"
 
-#: src/libvlc-module.c:832
+#: src/libvlc-module.c:897
 msgid ""
 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
 msgstr ""
 "Om din processor har stöd för 3D Now!-instruktioner kan VLC dra nytta av dem."
 
-#: src/libvlc-module.c:835
+#: src/libvlc-module.c:900
 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
 msgstr "Aktivera stöd för MMX EXT"
 
-#: src/libvlc-module.c:837
+#: src/libvlc-module.c:902
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
 msgstr ""
 "Om din processor har stöd för MMX EXT-instruktioner kan VLC dra nytta av dem."
 
-#: src/libvlc-module.c:840
+#: src/libvlc-module.c:905
 msgid "Enable CPU SSE support"
 msgstr "Aktivera stöd för SSE"
 
-#: src/libvlc-module.c:842
+#: src/libvlc-module.c:907
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
 msgstr ""
 "Om din processor har stöd för SSE-instruktioner kan VLC dra nytta av dem."
 
-#: src/libvlc-module.c:845
+#: src/libvlc-module.c:910
 msgid "Enable CPU SSE2 support"
 msgstr "Aktivera stöd för SSE2"
 
-#: src/libvlc-module.c:847
+#: src/libvlc-module.c:912
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
 msgstr ""
 "Om din processor har stöd för SSE2-instruktioner kan VLC dra nytta av dem."
 
-#: src/libvlc-module.c:850
+#: src/libvlc-module.c:915
 msgid "Enable CPU AltiVec support"
 msgstr "Aktivera stöd för AltiVec"
 
-#: src/libvlc-module.c:852
+#: src/libvlc-module.c:917
 msgid ""
 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
 msgstr ""
 "Om din processor har stöd för AltiVec-instruktioner kan VLC dra nytta av dem."
 
-#: src/libvlc-module.c:857
+#: src/libvlc-module.c:922
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:860
+#: src/libvlc-module.c:925
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "Minneskopieringsmodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:862
+#: src/libvlc-module.c:927
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
@@ -3046,32 +2935,32 @@ msgstr ""
 "Du kan välja vilken minneskopieringsmodul som du vill använda. Som standard "
 "väljer VLC den snabbaste som stöds av din hårdvara."
 
-#: src/libvlc-module.c:865
+#: src/libvlc-module.c:930
 msgid "Access module"
 msgstr "Åtkomstmodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:867
+#: src/libvlc-module.c:932
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
 "option unless you really know what you are doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:871
+#: src/libvlc-module.c:936
 msgid "Access filter module"
 msgstr "Åtkomstfiltermodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:873
+#: src/libvlc-module.c:938
 msgid ""
 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
 "used for instance for timeshifting."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:876
+#: src/libvlc-module.c:941
 msgid "Demux module"
 msgstr "Demux-modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:878
+#: src/libvlc-module.c:943
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
@@ -3083,11 +2972,11 @@ msgstr ""
 "automatiskt kan identifieras. Du bör inte ställa in det här som ett globalt "
 "alternativ såvida du inte vet vad du gör."
 
-#: src/libvlc-module.c:883
+#: src/libvlc-module.c:948
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Tillåt realtidsprioritet"
 
-#: src/libvlc-module.c:885
+#: src/libvlc-module.c:950
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
@@ -3095,95 +2984,95 @@ msgid ""
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:891
+#: src/libvlc-module.c:956
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Justera VLC-prioritet"
 
-#: src/libvlc-module.c:893
+#: src/libvlc-module.c:958
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
 "VLC instances."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:897
+#: src/libvlc-module.c:962
 msgid "Minimize number of threads"
 msgstr "Minimera antalet trådar"
 
-#: src/libvlc-module.c:899
+#: src/libvlc-module.c:964
 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
 msgstr "Detta alternativ minimerar antalet trådar som behövs för att köra VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:901
+#: src/libvlc-module.c:966
 msgid "Modules search path"
 msgstr "Sökväg för moduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:903
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
 msgstr "Ytterligare sökväg för VLC att leta efter sina moduler."
 
-#: src/libvlc-module.c:905
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "VLM-konfigurationsfil"
 
-#: src/libvlc-module.c:907
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Läs en VLM-konfigurationsfil så snart som VLM har startat."
 
-#: src/libvlc-module.c:909
+#: src/libvlc-module.c:974
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Använd en cache för insticksmoduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:911
+#: src/libvlc-module.c:976
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr ""
 "Använd en insticksmodulcache som kraftigt minskar uppstartstiden för VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:913
+#: src/libvlc-module.c:978
 msgid "Collect statistics"
 msgstr "Samla in statistik"
 
-#: src/libvlc-module.c:915
+#: src/libvlc-module.c:980
 msgid "Collect miscellaneous statistics."
 msgstr "Samla in diverse statistik."
 
-#: src/libvlc-module.c:917
+#: src/libvlc-module.c:982
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Kör som demonprocess"
 
-#: src/libvlc-module.c:919
+#: src/libvlc-module.c:984
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Kör VLC som en demonprocess i bakgrunden."
 
-#: src/libvlc-module.c:921
+#: src/libvlc-module.c:986
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Skriv process-id till fil"
 
-#: src/libvlc-module.c:923
+#: src/libvlc-module.c:988
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Skriver process-id till angiven fil."
 
-#: src/libvlc-module.c:925
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid "Log to file"
 msgstr "Logga till fil"
 
-#: src/libvlc-module.c:927
+#: src/libvlc-module.c:992
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgstr "Logga alla VLC-meddelanden till en textfil."
 
-#: src/libvlc-module.c:929
+#: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Logga till syslog"
 
-#: src/libvlc-module.c:931
+#: src/libvlc-module.c:996
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr "Logga alla VLC-meddelanden till syslog (UNIX-system)."
 
-#: src/libvlc-module.c:933
+#: src/libvlc-module.c:998
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Tillåt endast en körande instans"
 
-#: src/libvlc-module.c:935
+#: src/libvlc-module.c:1000
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3197,7 +3086,7 @@ msgstr ""
 "utforskaren. Det här alternativet kommer att låta dig spela upp filen med "
 "den redan körande instansen eller att kölägga den."
 
-#: src/libvlc-module.c:943
+#: src/libvlc-module.c:1008
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3214,29 +3103,29 @@ msgstr ""
 "Bus-sessionsdemonen är aktiv och den körande instansen av VLC för att "
 "använda D-Bus kontrollgränssnitt."
 
-#: src/libvlc-module.c:951
+#: src/libvlc-module.c:1016
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "VLC är startad från filassociering"
 
-#: src/libvlc-module.c:953
+#: src/libvlc-module.c:1018
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr ""
 "Tala om för VLC att den startas på grund av en filassociering i "
 "operativsystemet"
 
-#: src/libvlc-module.c:956
+#: src/libvlc-module.c:1021
 msgid "One instance when started from file"
 msgstr "En instans om startad från fil"
 
-#: src/libvlc-module.c:958
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr "Tillåt endast en körande instans när startad från fil."
 
-#: src/libvlc-module.c:960
+#: src/libvlc-module.c:1025
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Öka prioriteten för processen"
 
-#: src/libvlc-module.c:962
+#: src/libvlc-module.c:1027
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3252,11 +3141,11 @@ msgstr ""
 "all processortid och göra att hela systemet inte svarar på anrop som kan "
 "innebära att du måste starta om din dator."
 
-#: src/libvlc-module.c:970
+#: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr "Kölägg objekt i spellistan när ett instansläge används"
 
-#: src/libvlc-module.c:972
+#: src/libvlc-module.c:1037
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3264,7 +3153,7 @@ msgstr ""
 "Kölägg objekt i spellistan och fortsätt spela upp aktuellt objekt när "
 "alternativet för en instans används."
 
-#: src/libvlc-module.c:981
+#: src/libvlc-module.c:1046
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3272,11 +3161,11 @@ msgstr ""
 "Dessa alternativ definierar beteendet för spellistan. Några av dem kan "
 "åsidosättas i spellistans dialogruta."
 
-#: src/libvlc-module.c:984
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automatisk förtolkning av filer"
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
@@ -3284,31 +3173,31 @@ msgstr ""
 "Automatisk förtolkning av filer som läggs till i spellistan (för att hämta "
 "viss metadata)."
 
-#: src/libvlc-module.c:989
+#: src/libvlc-module.c:1054
 msgid "Album art policy"
 msgstr "Policy för omslagsbilder"
 
-#: src/libvlc-module.c:991
+#: src/libvlc-module.c:1056
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
 msgstr "Välj hur omslagsbilder ska hämtas."
 
-#: src/libvlc-module.c:997
+#: src/libvlc-module.c:1062
 msgid "Manual download only"
 msgstr "Endast manuell hämtning"
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:1063
 msgid "When track starts playing"
 msgstr "När spåret börjar spelas"
 
-#: src/libvlc-module.c:999
+#: src/libvlc-module.c:1064
 msgid "As soon as track is added"
 msgstr "Så snart som spåret läggs till"
 
-#: src/libvlc-module.c:1001
+#: src/libvlc-module.c:1066
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduler för tjänsteidentifiering"
 
-#: src/libvlc-module.c:1003
+#: src/libvlc-module.c:1068
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
 "Typical values are sap, hal, ..."
@@ -3316,59 +3205,59 @@ msgstr ""
 "Specificerar tjänsteidentifieringsmodulerna att läsa in, separerade med "
 "semikolon. Vanliga värden är sap, hal, ..."
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:1071
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Spela filer slumpmässigt för alltid"
 
-#: src/libvlc-module.c:1008
+#: src/libvlc-module.c:1073
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "VLC kommer att slumpmässigt spela upp filer i spellistan tills de avbryts."
 
-#: src/libvlc-module.c:1012
+#: src/libvlc-module.c:1077
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "VLC kommer att spela upp spellistan oändligt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1014
+#: src/libvlc-module.c:1079
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Upprepa aktuellt objekt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1016
+#: src/libvlc-module.c:1081
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
 msgstr "VLC kommer att fortsätta spela upp aktuell spellista."
 
-#: src/libvlc-module.c:1018
+#: src/libvlc-module.c:1083
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Spela upp och stoppa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1020
+#: src/libvlc-module.c:1085
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Stoppa spellistan efter varje spelat objekt i spellistan."
 
-#: src/libvlc-module.c:1022
+#: src/libvlc-module.c:1087
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Spela upp och avsluta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1024
+#: src/libvlc-module.c:1089
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Avsluta om det inte finns fler objekt i spellistan."
 
-#: src/libvlc-module.c:1026
+#: src/libvlc-module.c:1091
 msgid "Use media library"
 msgstr "Använd mediabibliotek"
 
-#: src/libvlc-module.c:1028
+#: src/libvlc-module.c:1093
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Mediabiblioteket sparas automatiskt och läses om varje gång du startar VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1031
+#: src/libvlc-module.c:1096
 msgid "Use playlist tree"
 msgstr "Använd spellistträd"
 
-#: src/libvlc-module.c:1033
+#: src/libvlc-module.c:1098
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
@@ -3378,535 +3267,489 @@ msgstr ""
 "som exempelvis innehållet i en katalog. \"Default\" betyder att trädet "
 "endast kommer att användas när det verkligen behövs."
 
-#: src/libvlc-module.c:1037
+#: src/libvlc-module.c:1102
 msgid "Always"
 msgstr "Alltid"
 
-#: src/libvlc-module.c:1037
+#: src/libvlc-module.c:1102
 msgid "Never"
 msgstr "Aldrig"
 
-#: src/libvlc-module.c:1046
+#: src/libvlc-module.c:1111
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 "Dessa inställningar är de globala VLC-tangentbindningarna, kända som "
 "\"snabbtangenter\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:1049 src/video_output/vout_intf.c:435
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:402
-#: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
-#: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
-#: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/intf.m:607
-#: modules/gui/macosx/intf.m:663
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:230
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
+#: src/libvlc-module.c:1114 src/video_output/vout_intf.c:436
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Helskärm"
 
-#: src/libvlc-module.c:1050
+#: src/libvlc-module.c:1115
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att växla helskärmsläge."
 
-#: src/libvlc-module.c:1051
+#: src/libvlc-module.c:1116
 msgid "Leave fullscreen"
 msgstr "Lämna helskärmsläget"
 
-#: src/libvlc-module.c:1052
+#: src/libvlc-module.c:1117
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att lämna helskärmsläge."
 
-#: src/libvlc-module.c:1053
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1524
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Spela upp/Gör paus"
 
-#: src/libvlc-module.c:1054
+#: src/libvlc-module.c:1119
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att växa pausat läge."
 
-#: src/libvlc-module.c:1055
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid "Pause only"
 msgstr "Pausa endast"
 
-#: src/libvlc-module.c:1056
+#: src/libvlc-module.c:1121
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att pausa."
 
-#: src/libvlc-module.c:1057
+#: src/libvlc-module.c:1122
 msgid "Play only"
 msgstr "Spela endast"
 
-#: src/libvlc-module.c:1058
+#: src/libvlc-module.c:1123
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att spela upp."
 
-#: src/libvlc-module.c:1059 modules/control/hotkeys.c:673
-#: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:572
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:217
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
+#: src/libvlc-module.c:1124
 msgid "Faster"
 msgstr "Snabbare"
 
-#: src/libvlc-module.c:1060
+#: src/libvlc-module.c:1125
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att spela upp snabbt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1061 modules/control/hotkeys.c:679
-#: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:573
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:207
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
+#: src/libvlc-module.c:1126
 msgid "Slower"
 msgstr "Långsammare"
 
-#: src/libvlc-module.c:1062
+#: src/libvlc-module.c:1127
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att spela upp långsamt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1063 modules/control/hotkeys.c:656
-#: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:530
-#: modules/gui/macosx/intf.m:575 modules/gui/macosx/intf.m:651
-#: modules/gui/macosx/intf.m:659 modules/gui/macosx/wizard.m:312
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:301 modules/gui/qt4/menus.cpp:508
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
+#: src/libvlc-module.c:1128
 msgid "Next"
 msgstr "Nästa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1064
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Välj snabbtangent att använda för att hoppa till nästa objekt i spellistan."
 
-#: src/libvlc-module.c:1065 modules/control/hotkeys.c:662
-#: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:525
-#: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:652
-#: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:300
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:506 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
+#: src/libvlc-module.c:1130
 msgid "Previous"
 msgstr "Föregående"
 
-#: src/libvlc-module.c:1066
+#: src/libvlc-module.c:1131
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Välj snabbtangent att använda för att hoppa till föregående objekt i "
 "spellistan."
 
-#: src/libvlc-module.c:1067 modules/gui/macosx/controls.m:852
-#: modules/gui/macosx/intf.m:528 modules/gui/macosx/intf.m:571
-#: modules/gui/macosx/intf.m:650 modules/gui/macosx/intf.m:657
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:303 modules/gui/qt4/menus.cpp:505
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
+#: src/libvlc-module.c:1132
 msgid "Stop"
 msgstr "Stopp"
 
-#: src/libvlc-module.c:1068
+#: src/libvlc-module.c:1133
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att stoppa uppspelning."
 
-#: src/libvlc-module.c:1069 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
-#: modules/gui/macosx/intf.m:533 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842
-#: modules/video_filter/marq.c:143 modules/video_filter/rss.c:190
+#: src/libvlc-module.c:1134
 msgid "Position"
 msgstr "Position"
 
-#: src/libvlc-module.c:1070
+#: src/libvlc-module.c:1135
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att visa positionen."
 
-#: src/libvlc-module.c:1072
+#: src/libvlc-module.c:1137
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Mycket kort hopp bakåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1074
+#: src/libvlc-module.c:1139
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett mycket kort hopp bakåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1075
+#: src/libvlc-module.c:1140
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Kort hopp bakåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1077
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett kort hopp bakåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1078
+#: src/libvlc-module.c:1143
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Medellångt hopp bakåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1080
+#: src/libvlc-module.c:1145
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett medellångt hopp bakåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1081
+#: src/libvlc-module.c:1146
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Långt hopp bakåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1083
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett långt hopp bakåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1085
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Mycket kort hopp framåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1087
+#: src/libvlc-module.c:1152
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Välj snabbtangent att använda för att göra ett mycket kort hopp framåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1088
+#: src/libvlc-module.c:1153
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Kort hopp framåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:1155
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett kort hopp framåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1091
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Medellångt hopp framåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1093
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett medellångt hopp framåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1094
+#: src/libvlc-module.c:1159
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Långt hopp framåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
+#: src/libvlc-module.c:1161
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett långt hopp framåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1098
+#: src/libvlc-module.c:1163
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Mycket kort hopplängd"
 
-#: src/libvlc-module.c:1099
+#: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Mycket kort hopplängd, i sekunder."
 
-#: src/libvlc-module.c:1100
+#: src/libvlc-module.c:1165
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Kort hopplängd"
 
-#: src/libvlc-module.c:1101
+#: src/libvlc-module.c:1166
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Kort hopplängd, i sekunder."
 
-#: src/libvlc-module.c:1102
+#: src/libvlc-module.c:1167
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Medellång hopplängd"
 
-#: src/libvlc-module.c:1103
+#: src/libvlc-module.c:1168
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr "Medellängd hopplängd, i sekunder."
 
-#: src/libvlc-module.c:1104
+#: src/libvlc-module.c:1169
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Lång hopplängd"
 
-#: src/libvlc-module.c:1105
+#: src/libvlc-module.c:1170
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Lång hopplängd, i sekunder."
 
-#: src/libvlc-module.c:1107 modules/control/hotkeys.c:241
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275 modules/gui/qt4/menus.cpp:535
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "Quit"
 msgstr "Avsluta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1108
+#: src/libvlc-module.c:1173
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att avsluta programmet."
 
-#: src/libvlc-module.c:1109
+#: src/libvlc-module.c:1174
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigera upp"
 
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:1175
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr "Välj tangent för att flytta väljaren upp i dvd-menyer."
 
-#: src/libvlc-module.c:1111
+#: src/libvlc-module.c:1176
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigera ned"
 
-#: src/libvlc-module.c:1112
+#: src/libvlc-module.c:1177
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr "Välj tangent för att flytta väljaren ned i dvd-menyer."
 
-#: src/libvlc-module.c:1113
+#: src/libvlc-module.c:1178
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigera vänster"
 
-#: src/libvlc-module.c:1114
+#: src/libvlc-module.c:1179
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr "Välj tangent för att flytta väljaren vänster i dvd-menyer."
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1180
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigera höger"
 
-#: src/libvlc-module.c:1116
+#: src/libvlc-module.c:1181
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr "Välj tangent för att flytta väljaren höger i dvd-menyer."
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1182
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivera"
 
-#: src/libvlc-module.c:1118
+#: src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr "Välj tangent för att aktivera valt objekt i dvd-menyer."
 
-#: src/libvlc-module.c:1119
+#: src/libvlc-module.c:1184
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Gå till dvd-meny"
 
-#: src/libvlc-module.c:1120
+#: src/libvlc-module.c:1185
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Välj tangent för att ta dig till dvd-menyn"
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Välj föregående dvd-titel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1122
+#: src/libvlc-module.c:1187
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr "Välj tangent för att välja föregående titel från dvd:n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1123
+#: src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Välj nästa dvd-titel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1124
+#: src/libvlc-module.c:1189
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr "Välj tangent för att välja nästa titel från dvd:n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1125
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Välj föreg dvd-kapitel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1126
+#: src/libvlc-module.c:1191
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr "Välj tangent för att välja föregående kapitel från dvd:n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1127
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Välj nästa dvd-kapitel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1128
+#: src/libvlc-module.c:1193
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr "Välj tangent för att välja nästa kapitel från dvd:n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1129
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Volume up"
 msgstr "Volym upp"
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Välj tangent för att höja ljudvolymen."
 
-#: src/libvlc-module.c:1131
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Volume down"
 msgstr "Volym ned"
 
-#: src/libvlc-module.c:1132
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Välj tangent för att sänka ljudvolymen."
 
-#: src/libvlc-module.c:1133 modules/gui/macosx/controls.m:898
-#: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:653
-#: modules/gui/macosx/intf.m:662 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:308
+#: src/libvlc-module.c:1198
 msgid "Mute"
 msgstr "Tyst"
 
-#: src/libvlc-module.c:1134
+#: src/libvlc-module.c:1199
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Välj tangent för att stänga av ljudet."
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1200
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Öka fördröjning på undertext"
 
-#: src/libvlc-module.c:1136
+#: src/libvlc-module.c:1201
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Välj tangent för att öka fördröjning på undertexten."
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1202
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Sänk fördröjning på undertext"
 
-#: src/libvlc-module.c:1138
+#: src/libvlc-module.c:1203
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Välj tangent för att sänka fördröjning på undertexten."
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1204
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Ljudfördröjning mer"
 
-#: src/libvlc-module.c:1140
+#: src/libvlc-module.c:1205
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Välj tangent för att öka fördröjning på ljudet."
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Ljudfördröjning mindre"
 
-#: src/libvlc-module.c:1142
+#: src/libvlc-module.c:1207
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Välj tangent för att minska fördröjning på ljudet."
 
-#: src/libvlc-module.c:1143
+#: src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 1"
 
-#: src/libvlc-module.c:1144
+#: src/libvlc-module.c:1209
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 2"
 
-#: src/libvlc-module.c:1145
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 3"
 
-#: src/libvlc-module.c:1146
+#: src/libvlc-module.c:1211
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 4"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 5"
 
-#: src/libvlc-module.c:1148
+#: src/libvlc-module.c:1213
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 6"
 
-#: src/libvlc-module.c:1149
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 7"
 
-#: src/libvlc-module.c:1150
+#: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 8"
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 9"
 
-#: src/libvlc-module.c:1152
+#: src/libvlc-module.c:1217
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 10"
 
-#: src/libvlc-module.c:1153
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Välj tangent för att spela upp detta bokmärke."
 
-#: src/libvlc-module.c:1154
+#: src/libvlc-module.c:1219
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 1"
 
-#: src/libvlc-module.c:1155
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 2"
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 3"
 
-#: src/libvlc-module.c:1157
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 4"
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 5"
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 6"
 
-#: src/libvlc-module.c:1160
+#: src/libvlc-module.c:1225
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 7"
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 8"
 
-#: src/libvlc-module.c:1162
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 9"
 
-#: src/libvlc-module.c:1163
+#: src/libvlc-module.c:1228
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 10"
 
-#: src/libvlc-module.c:1164
+#: src/libvlc-module.c:1229
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Ange tangenten för att ange det här spellistbokmärket."
 
-#: src/libvlc-module.c:1166 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Spellistbokmärke 1"
 
-#: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1232
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Spellistbokmärke 2"
 
-#: src/libvlc-module.c:1168 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Spellistbokmärke 3"
 
-#: src/libvlc-module.c:1169 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Spellistbokmärke 4"
 
-#: src/libvlc-module.c:1170 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1235
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Spellistbokmärke 5"
 
-#: src/libvlc-module.c:1171 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Spellistbokmärke 6"
 
-#: src/libvlc-module.c:1172 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Spellistbokmärke 7"
 
-#: src/libvlc-module.c:1173 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1238
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Spellistbokmärke 8"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Spellistbokmärke 9"
 
-#: src/libvlc-module.c:1175 modules/control/hotkeys.c:93
+#: src/libvlc-module.c:1240
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Spellistbokmärke 10"
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr "Detta låter dig definiera spellistbokmärken."
 
-#: src/libvlc-module.c:1179
+#: src/libvlc-module.c:1244
 msgid "Go back in browsing history"
 msgstr "Gå tillbaka i bläddringshistorik"
 
-#: src/libvlc-module.c:1180
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid ""
 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
 "history."
@@ -3914,11 +3757,11 @@ msgstr ""
 "Ange tangenten för att gå bakåt (till föregående mediaobjekt) i "
 "bläddringshistoriken."
 
-#: src/libvlc-module.c:1181
+#: src/libvlc-module.c:1246
 msgid "Go forward in browsing history"
 msgstr "Gå framåt i bläddringshistorik"
 
-#: src/libvlc-module.c:1182
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid ""
 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
 "history."
@@ -3926,212 +3769,210 @@ msgstr ""
 "Ange tangenten för att gå framåt (till nästa mediaobjekt) i "
 "bläddringshistoriken."
 
-#: src/libvlc-module.c:1184
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Växla ljudspår"
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Växla genom tillgängliga ljudspår(språk)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1251
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Växla undertextspår"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1252
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Växla mellan tillgängliga undertextspår."
 
-#: src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Växla källbildförhållande"
 
-#: src/libvlc-module.c:1189
+#: src/libvlc-module.c:1254
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr "Växla genom en fördefinierad lista över källbildförhållanden."
 
-#: src/libvlc-module.c:1190
+#: src/libvlc-module.c:1255
 #, fuzzy
 msgid "Cycle video crop"
 msgstr "Videoinställningar"
 
-#: src/libvlc-module.c:1191
+#: src/libvlc-module.c:1256
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1192
+#: src/libvlc-module.c:1257
 msgid "Cycle deinterlace modes"
 msgstr "Växla avflätningslägen"
 
-#: src/libvlc-module.c:1193
+#: src/libvlc-module.c:1258
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
 msgstr "Växla mellan avflätningslägen"
 
-#: src/libvlc-module.c:1194
+#: src/libvlc-module.c:1259
 msgid "Show interface"
 msgstr "Visa gränssnitt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1260
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Höj gränssnittet över alla andra fönster."
 
-#: src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Dölj gränssnitt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Sänk gränssnittet under alla andra fönster."
 
-#: src/libvlc-module.c:1198
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "Take video snapshot"
 msgstr "Ta videoskärmbild"
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1264
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgstr "Tar en videoskärmbild och skriver den till disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1201 modules/access_filter/record.c:53
-#: modules/access_filter/record.c:54 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:207
+#: src/libvlc-module.c:1266
 msgid "Record"
 msgstr "Spela in"
 
-#: src/libvlc-module.c:1202
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1203 modules/access_filter/dump.c:51
-#: modules/access_filter/dump.c:52 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:214
+#: src/libvlc-module.c:1268
 #, fuzzy
 msgid "Dump"
 msgstr "Dummy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
+#: src/libvlc-module.c:1269
 msgid "Media dump access filter trigger."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1271
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
 msgstr "Normal/Upprepa/Slinga"
 
-#: src/libvlc-module.c:1207
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
 msgstr "Växla spellistläge mellan Normal/Upprepa/Slinga"
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1275
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Växla slumpmässig uppspelning av spellista"
 
-#: src/libvlc-module.c:1212 src/libvlc-module.c:1213
-#: src/video_output/vout_intf.c:230
+#: src/libvlc-module.c:1277 src/libvlc-module.c:1278
+#: src/video_output/vout_intf.c:231
 msgid "Zoom"
 msgstr "Zoom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1215 src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1280 src/libvlc-module.c:1281
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Ingen zoom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1218 src/libvlc-module.c:1219
+#: src/libvlc-module.c:1283 src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Beskär en bildpunkt från överkant i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1220 src/libvlc-module.c:1221
+#: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Ångra beskäring av en bildpunkt från överkant i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223 src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1288 src/libvlc-module.c:1289
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Beskär en bildpunkt från vänster i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1225 src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1290 src/libvlc-module.c:1291
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Ångra beskäring av en bildpunkt från vänster i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1228 src/libvlc-module.c:1229
+#: src/libvlc-module.c:1293 src/libvlc-module.c:1294
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Beskär en bildpunkt från nederkant i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1230 src/libvlc-module.c:1231
+#: src/libvlc-module.c:1295 src/libvlc-module.c:1296
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Ångra beskäring av en bildpunkt från nederkant i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1234
+#: src/libvlc-module.c:1298 src/libvlc-module.c:1299
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Beskär en bildpunkt från höger i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1235 src/libvlc-module.c:1236
+#: src/libvlc-module.c:1300 src/libvlc-module.c:1301
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Ångra beskäring av en bildpunkt från höger i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1238
+#: src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgstr "Växla skrivbordsbakgrundsläge i videoutmatning"
 
-#: src/libvlc-module.c:1240
+#: src/libvlc-module.c:1305
 msgid ""
 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
 "output for the time being."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1308
 msgid "Display OSD menu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1244
+#: src/libvlc-module.c:1309
 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1310
 #, fuzzy
 msgid "Do not display OSD menu on video output"
 msgstr "Visa inte någon video"
 
-#: src/libvlc-module.c:1246
+#: src/libvlc-module.c:1311
 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1312
 msgid "Highlight widget on the right"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1249
+#: src/libvlc-module.c:1314
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1250
+#: src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Highlight widget on the left"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1252
+#: src/libvlc-module.c:1317
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1253
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "Highlight widget on top"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1255
+#: src/libvlc-module.c:1320
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1256
+#: src/libvlc-module.c:1321
 msgid "Highlight widget below"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1258
+#: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1259
+#: src/libvlc-module.c:1324
 #, fuzzy
 msgid "Select current widget"
 msgstr "Upprepa aktuellt objekt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1261
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1264
+#: src/libvlc-module.c:1329
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
@@ -4201,112 +4042,100 @@ msgstr ""
 "under en viss tid\n"
 "  vlc:quit                       Specialobjekt för att avsluta VLC\n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1396 src/video_output/vout_intf.c:447
-#: modules/gui/macosx/controls.m:440 modules/gui/macosx/controls.m:907
-#: modules/gui/macosx/intf.m:609 modules/gui/macosx/intf.m:664
-#: modules/video_output/snapshot.c:76
+#: src/libvlc-module.c:1462 src/video_output/vout_intf.c:448
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Skärmbild"
 
-#: src/libvlc-module.c:1409
+#: src/libvlc-module.c:1475
 msgid "Window properties"
 msgstr "Fönsteregenskaper"
 
-#: src/libvlc-module.c:1452
+#: src/libvlc-module.c:1518
 msgid "Subpictures"
 msgstr "Underbilder"
 
-#: src/libvlc-module.c:1459 modules/codec/subtitles/subsdec.c:113
-#: modules/demux/subtitle.c:66 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:513
+#: src/libvlc-module.c:1525
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Undertexter"
 
-#: src/libvlc-module.c:1476 modules/stream_out/transcode.c:156
+#: src/libvlc-module.c:1542
 msgid "Overlays"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1484
+#: src/libvlc-module.c:1550
 msgid "France"
 msgstr "Frankrike"
 
-#: src/libvlc-module.c:1486
+#: src/libvlc-module.c:1552
 msgid "Track settings"
 msgstr "Spårinställningar"
 
-#: src/libvlc-module.c:1508
+#: src/libvlc-module.c:1574
 msgid "Playback control"
 msgstr "Uppspelningskontroll"
 
-#: src/libvlc-module.c:1525
+#: src/libvlc-module.c:1591
 msgid "Default devices"
 msgstr "Standardenheter"
 
-#: src/libvlc-module.c:1534
+#: src/libvlc-module.c:1600
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nätverksinställningar"
 
-#: src/libvlc-module.c:1546
+#: src/libvlc-module.c:1612
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socksproxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1555
+#: src/libvlc-module.c:1621
 msgid "Metadata"
 msgstr "Metadata"
 
-#: src/libvlc-module.c:1585
+#: src/libvlc-module.c:1651
 msgid "Decoders"
 msgstr "Avkodare"
 
-#: src/libvlc-module.c:1592 modules/access/v4l2.c:58
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:429
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
+#: src/libvlc-module.c:1658
 msgid "Input"
 msgstr "Inmatning"
 
-#: src/libvlc-module.c:1630
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
+#: src/libvlc-module.c:1698
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1663
+#: src/libvlc-module.c:1731
 msgid "CPU"
 msgstr "Processor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1685
+#: src/libvlc-module.c:1753
 msgid "Special modules"
 msgstr "Specialmoduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:1692
+#: src/libvlc-module.c:1759
 msgid "Plugins"
 msgstr "Insticksmoduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:1700
+#: src/libvlc-module.c:1767
 msgid "Performance options"
 msgstr "Prestandainställningar"
 
-#: src/libvlc-module.c:1842
+#: src/libvlc-module.c:1911
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Snabbtangenter"
 
-#: src/libvlc-module.c:2206
+#: src/libvlc-module.c:2275
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Hoppstorlekar"
 
-#: src/libvlc-module.c:2285
+#: src/libvlc-module.c:2354
 msgid "main program"
 msgstr "huvudprogram"
 
-#: src/libvlc-module.c:2295
+#: src/libvlc-module.c:2364
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "skriv ut hjälp för VLC (kan kombineras med --advanced och --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2301
+#: src/libvlc-module.c:2370
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4314,23 +4143,23 @@ msgstr ""
 "skriv ut hjälp för VLC och alla dess moduler (kan kombineras med --advanced "
 "och --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2306
+#: src/libvlc-module.c:2375
 msgid "print help for the advanced options"
 msgstr "skriv ut hjälp för de avancerade flaggorna"
 
-#: src/libvlc-module.c:2311
+#: src/libvlc-module.c:2380
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr "fråga efter extra information när hjälp visas"
 
-#: src/libvlc-module.c:2317
+#: src/libvlc-module.c:2386
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "skriv ut en lista av tillgängliga moduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:2322
+#: src/libvlc-module.c:2391
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "skriv ut en lista över tillgängliga moduler med extra detaljer"
 
-#: src/libvlc-module.c:2328
+#: src/libvlc-module.c:2397
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose)"
@@ -4338,44 +4167,35 @@ msgstr ""
 "skriv ut hjälp för en specifik modul (kan kombineras med --advanced och --"
 "help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2333
+#: src/libvlc-module.c:2402
 msgid "save the current command line options in the config"
 msgstr "spara aktuella kommandoradsflaggor i konfigurationen"
 
-#: src/libvlc-module.c:2338
+#: src/libvlc-module.c:2407
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "återställ aktuell konfiguration till standardvärden"
 
-#: src/libvlc-module.c:2343
+#: src/libvlc-module.c:2412
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "använd alternativ konfigurationsfil"
 
-#: src/libvlc-module.c:2348
+#: src/libvlc-module.c:2417
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "återställer aktuell cache för insticksmoduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:2353
+#: src/libvlc-module.c:2422
 msgid "print version information"
 msgstr "skriv ut versionsinformation"
 
-#: src/modules/configuration.c:1233
+#: src/modules/configuration.c:1284
 msgid "boolean"
 msgstr "boolesk"
 
-#: src/modules/configuration.c:1244
+#: src/modules/configuration.c:1295
 msgid "key"
 msgstr "tangent"
 
-#: src/playlist/engine.c:127 src/playlist/engine.c:129
-#: src/playlist/loadsave.c:112
-msgid "Media Library"
-msgstr "Mediabibliotek"
-
-#: src/playlist/tree.c:59 modules/access/bda/bda.c:61
-#: modules/access/bda/bda.c:113 modules/access/bda/bda.c:121
-#: modules/access/bda/bda.c:128 modules/access/bda/bda.c:134
-#: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/bda/bda.c:146
-#: modules/access/bda/bda.c:152
+#: src/playlist/tree.c:61
 msgid "Undefined"
 msgstr "Odefinierad"
 
@@ -4511,10 +4331,6 @@ msgstr "Färöiska"
 msgid "Fijian"
 msgstr "Fijian"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:76
-msgid "Finnish"
-msgstr "Finska"
-
 #: src/text/iso-639_def.h:78
 msgid "Frisian"
 msgstr "Frisian"
@@ -4948,15741 +4764,8296 @@ msgstr "Zhuang"
 msgid "Zulu"
 msgstr "Zulu"
 
-#: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:969
+#: src/text/iso_lang.c:70
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
-#: src/video_output/video_output.c:411 modules/gui/macosx/intf.m:620
-#: modules/gui/macosx/intf.m:621 modules/video_filter/deinterlace.c:122
+#: src/video_output/video_output.c:411
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Avfläta"
 
-#: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:415
 msgid "Discard"
 msgstr "Förkasta"
 
-#: src/video_output/video_output.c:417 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:417
 msgid "Blend"
 msgstr "Blanda"
 
-#: src/video_output/video_output.c:419 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:419
 msgid "Mean"
 msgstr ""
 
-#: src/video_output/video_output.c:421 modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/video_output/video_output.c:421
 msgid "Bob"
 msgstr ""
 
-#: src/video_output/video_output.c:423 modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/video_output/video_output.c:423
 msgid "Linear"
 msgstr "Linjär"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:242
+#: src/video_output/vout_intf.c:243
 msgid "1:4 Quarter"
 msgstr "1:4 Kvarts"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:244
+#: src/video_output/vout_intf.c:245
 msgid "1:2 Half"
 msgstr "1:2 Halv"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:246
+#: src/video_output/vout_intf.c:247
 msgid "1:1 Original"
 msgstr "1:1 Original"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:248
+#: src/video_output/vout_intf.c:249
 msgid "2:1 Double"
 msgstr "2:1 Dubbel"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:275 modules/gui/macosx/intf.m:614
-#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/video_filter/crop.c:102
-#: modules/video_output/x11/xvmc.c:130
+#: src/video_output/vout_intf.c:276
 msgid "Crop"
 msgstr "Beskär"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:370 modules/gui/macosx/intf.m:612
-#: modules/gui/macosx/intf.m:613
+#: src/video_output/vout_intf.c:371
 msgid "Aspect-ratio"
 msgstr "Bildförhållande"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:60
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/dvb/access.c:73
-#: modules/access/dv.c:68 modules/access/dvdnav.c:67
-#: modules/access/dvdread.c:64 modules/access/fake.c:41
-#: modules/access/file.c:79 modules/access/ftp.c:54
-#: modules/access/gnomevfs.c:45 modules/access/http.c:57
-#: modules/access/jack.c:58 modules/access/mms/mms.c:46
-#: modules/access/pvr.c:56 modules/access/screen/screen.c:36
-#: modules/access/smb.c:61 modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:69
-#: modules/access/v4l.c:76 modules/access/vcd/vcd.c:41
-msgid "Caching value in ms"
-msgstr "Mellanlagringsvärde i ms"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:75
-msgid ""
-"Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för DVB-strömmar. Detta värde ska vara i millisekunder."
+#~ msgid "No random"
+#~ msgstr "Inte slumpmässigt"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:78
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:684
-msgid "Adapter card to tune"
-msgstr "Mottagarkort att justera"
+#~ msgid "Caching value in ms"
+#~ msgstr "Mellanlagringsvärde i ms"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:79
-msgid ""
-"Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
-"n>=0."
-msgstr ""
-"Mottagarkort har en enhetsfil i katalogen /dev/dvb/adapter[n] med n>=0."
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för DVB-strömmar. Detta värde ska vara i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:81
-msgid "Device number to use on adapter"
-msgstr "Enhetsnummer att använda på adapter"
+#~ msgid "Adapter card to tune"
+#~ msgstr "Mottagarkort att justera"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:84
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:638
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:706
-msgid "Transponder/multiplex frequency"
-msgstr "Frekvens för transponder/multiplex"
+#~ msgid ""
+#~ "Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] "
+#~ "with n>=0."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mottagarkort har en enhetsfil i katalogen /dev/dvb/adapter[n] med n>=0."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:85
-msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
-msgstr "I kHz för DVB-S eller Hz för DVB-C/T"
+#~ msgid "Device number to use on adapter"
+#~ msgstr "Enhetsnummer att använda på adapter"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:55
-msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
-msgstr "I kHz för DVB-C/S/T"
+#~ msgid "Transponder/multiplex frequency"
+#~ msgstr "Frekvens för transponder/multiplex"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
-msgid "Inversion mode"
-msgstr ""
+#~ msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
+#~ msgstr "I kHz för DVB-S eller Hz för DVB-C/T"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:88
-msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
-msgstr ""
+#~ msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
+#~ msgstr "I kHz för DVB-C/S/T"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:90
-msgid "Probe DVB card for capabilities"
-msgstr "Sök av DVB-kort efter färdigheter"
+#~ msgid "Probe DVB card for capabilities"
+#~ msgstr "Sök av DVB-kort efter färdigheter"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:91
-msgid ""
-"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
-"disable this feature if you experience some trouble."
-msgstr ""
-"Vissa DVB-kort tycker inte om att sökas av efter deras färdigheter, du kan "
-"inaktivera denna funktion om du upplever problem."
+#~ msgid ""
+#~ "Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
+#~ "disable this feature if you experience some trouble."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vissa DVB-kort tycker inte om att sökas av efter deras färdigheter, du "
+#~ "kan inaktivera denna funktion om du upplever problem."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:93
-msgid "Budget mode"
-msgstr "Budgetläge"
+#~ msgid "Budget mode"
+#~ msgstr "Budgetläge"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:94
-msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
-msgstr ""
+#~ msgid "Network Identifier"
+#~ msgstr "Nätverksidentifierare"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:75
-msgid "Network Identifier"
-msgstr "Nätverksidentifierare"
+#~ msgid "Satellite number in the Diseqc system"
+#~ msgstr "Satellitnummer i Diseqc-systemet"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:97
-msgid "Satellite number in the Diseqc system"
-msgstr "Satellitnummer i Diseqc-systemet"
+#~ msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
+#~ msgstr "[0=ingen diseqc, 1-4=satellitnummer]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:98
-msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
-msgstr "[0=ingen diseqc, 1-4=satellitnummer]."
+#~ msgid "LNB voltage"
+#~ msgstr "LNB-volttal"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:100
-msgid "LNB voltage"
-msgstr "LNB-volttal"
+#~ msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
+#~ msgstr "I volt [0, 13=vertikal, 18=horisontell]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:101
-msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
-msgstr "I volt [0, 13=vertikal, 18=horisontell]."
+#~ msgid "High LNB voltage"
+#~ msgstr "Högt LNB-volttal"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:103
-msgid "High LNB voltage"
-msgstr "Högt LNB-volttal"
+#~ msgid "22 kHz tone"
+#~ msgstr "22 kHz ton"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:104
-msgid ""
-"Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
-"supported by all frontends."
-msgstr ""
+#~ msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
+#~ msgstr "[0=av, 1=på, -1=auto]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:107
-msgid "22 kHz tone"
-msgstr "22 kHz ton"
+#~ msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
+#~ msgstr "FEC=Forward Error Correction-läge [9=auto]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:108
-msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
-msgstr "[0=av, 1=på, -1=auto]."
+#~ msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
+#~ msgstr "Antenn lnb_lof1 (kHz)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:110
-msgid "Transponder FEC"
-msgstr ""
+#~ msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
+#~ msgstr "Antenn lnb_lof2 (kHz)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:111
-msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
-msgstr "FEC=Forward Error Correction-läge [9=auto]."
+#~ msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
+#~ msgstr "Antenn lnb_slof (kHz)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:113
-msgid "Transponder symbol rate in kHz"
-msgstr ""
+#~ msgid "Modulation type"
+#~ msgstr "Moduleringstyp"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:116
-msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
-msgstr "Antenn lnb_lof1 (kHz)"
+#~ msgid "16"
+#~ msgstr "16"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:99
-msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz usually 9.75GHz"
-msgstr ""
+#~ msgid "32"
+#~ msgstr "32"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:119
-msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
-msgstr "Antenn lnb_lof2 (kHz)"
+#~ msgid "64"
+#~ msgstr "64"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:102
-msgid "High Band Local Osc Freq in kHz usually 10.6GHz"
-msgstr ""
+#~ msgid "128"
+#~ msgstr "128"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:122
-msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
-msgstr "Antenn lnb_slof (kHz)"
+#~ msgid "256"
+#~ msgstr "256"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:106
-msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
-msgstr ""
+#~ msgid "1/2"
+#~ msgstr "1/2"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:126
-msgid "Modulation type"
-msgstr "Moduleringstyp"
+#~ msgid "2/3"
+#~ msgstr "2/3"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:110
-msgid "QAM constellation points [16, 32, 64, 128, 256]"
-msgstr ""
+#~ msgid "3/4"
+#~ msgstr "3/4"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:113
-msgid "16"
-msgstr "16"
+#~ msgid "5/6"
+#~ msgstr "5/6"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:113
-msgid "32"
-msgstr "32"
+#~ msgid "7/8"
+#~ msgstr "7/8"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:114
-msgid "64"
-msgstr "64"
+#~ msgid "6 MHz"
+#~ msgstr "6 MHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:114
-msgid "128"
-msgstr "128"
+#~ msgid "7 MHz"
+#~ msgstr "7 MHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:114
-msgid "256"
-msgstr "256"
+#~ msgid "8 MHz"
+#~ msgstr "8 MHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:130
-msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
-msgstr ""
+#~ msgid "1/4"
+#~ msgstr "1/4"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:118
-msgid "High Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-msgstr ""
+#~ msgid "1/8"
+#~ msgstr "1/8"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
-msgid "1/2"
-msgstr "1/2"
+#~ msgid "1/16"
+#~ msgstr "1/16"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
-msgid "2/3"
-msgstr "2/3"
+#~ msgid "1/32"
+#~ msgstr "1/32"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
-msgid "3/4"
-msgstr "3/4"
+#~ msgid "2k"
+#~ msgstr "2k"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
-msgid "5/6"
-msgstr "5/6"
+#~ msgid "8k"
+#~ msgstr "8k"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
-msgid "7/8"
-msgstr "7/8"
+#~ msgid "1"
+#~ msgstr "1"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:133
-msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
-msgstr ""
+#~ msgid "2"
+#~ msgstr "2"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:125
-msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-msgstr ""
+#~ msgid "4"
+#~ msgstr "4"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:136
-msgid "Terrestrial bandwidth"
-msgstr ""
+#~ msgid "Horizontal"
+#~ msgstr "Horisontell"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:137
-msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
-msgstr ""
+#~ msgid "Vertical"
+#~ msgstr "Vertikal"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:134
-msgid "6 MHz"
-msgstr "6 MHz"
+#~ msgid "DVB"
+#~ msgstr "DVB"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:135
-msgid "7 MHz"
-msgstr "7 MHz"
+#, fuzzy
+#~ msgid "DirectShow DVB input"
+#~ msgstr "DirectShow"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:135
-msgid "8 MHz"
-msgstr "8 MHz"
+#~ msgid ""
+#~ "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
+#~ "milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Standardmellanlagringsvärde för ljud-cd-skivor. Detta värde bör ställas "
+#~ "in i millisekunder."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
-msgid "Terrestrial guard interval"
-msgstr ""
+#~ msgid "Audio CD"
+#~ msgstr "Ljud-cd"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138
-msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
-msgstr ""
+#~ msgid "Audio CD input"
+#~ msgstr "Ljud-cd-inmatning"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:140
-msgid "1/4"
-msgstr "1/4"
+#~ msgid "[cdda:][device][@[track]]"
+#~ msgstr "[cdda:][enhet][@[spår]]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:140
-msgid "1/8"
-msgstr "1/8"
+#~ msgid "CDDB Server"
+#~ msgstr "CDDB-server"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:141
-msgid "1/16"
-msgstr "1/16"
+#~ msgid "Address of the CDDB server to use."
+#~ msgstr "Adress för CDDB-servern som ska användas."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:141
-msgid "1/32"
-msgstr "1/32"
+#~ msgid "CDDB port"
+#~ msgstr "CDDB-port"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:142
-msgid "Terrestrial transmission mode"
-msgstr ""
+#~ msgid "CDDB Server port to use."
+#~ msgstr "CDDB-serverport att använda."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:144
-msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
-msgstr ""
+#~ msgid "Audio CD - Track "
+#~ msgstr "Ljud-cd - Spår "
 
-#: modules/access/bda/bda.c:146
-msgid "2k"
-msgstr "2k"
+#~ msgid "Audio CD - Track %i"
+#~ msgstr "Ljud-cd - Spår %i"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:147
-msgid "8k"
-msgstr "8k"
+#~ msgid "none"
+#~ msgstr "ingen"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:145
-msgid "Terrestrial hierarchy mode"
-msgstr ""
+#~ msgid "overlap"
+#~ msgstr "överlappa"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:150
-msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
-msgstr ""
+#~ msgid "full"
+#~ msgstr "full"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:152
-msgid "1"
-msgstr "1"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for CDDA streams. This value should be set in millisecond "
+#~ "units."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för CDDA-strömmar. Detta värde ska vara i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:153
-msgid "2"
-msgstr "2"
+#~ msgid "Enable CD paranoia?"
+#~ msgstr "Aktivera CD-paranoia?"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:153
-msgid "4"
-msgstr "4"
+#~ msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
+#~ msgstr "cddax://[enhet-eller-fil][@[T]spår]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:156
-msgid "Satellite Azimuth"
-msgstr ""
+#~ msgid "Audio Compact Disc"
+#~ msgstr "Ljudskiva"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
-msgstr ""
+#~ msgid "Additional debug"
+#~ msgstr "Ytterligare felsökning"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:158
-msgid "Satellite Elevation"
-msgstr ""
+#~ msgid "Caching value in microseconds"
+#~ msgstr "Mellanlagringsvärde i mikrosekunder"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:159
-msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
-msgstr ""
+#~ msgid "Number of blocks per CD read"
+#~ msgstr "Antal block per cd-läsning"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:160
-msgid "Satellite Longitude"
-msgstr ""
+#~ msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
+#~ msgstr ""
+#~ "Format att använda i spellistefältet \"title\" när information från CDDB "
+#~ "saknas"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:162
-msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
-msgstr ""
+#~ msgid "Do CD-Text lookups?"
+#~ msgstr "Gör uppslag för CD Text?"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:163
-msgid "Satellite Polarisation"
-msgstr ""
+#~ msgid "Use Navigation-style playback?"
+#~ msgstr "Använd navigationsliknande uppspelning?"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:164
-msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
-msgstr ""
+#~ msgid "CDDB"
+#~ msgstr "CDDB"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:166
-msgid "Horizontal"
-msgstr "Horisontell"
+#~ msgid "CDDB lookups"
+#~ msgstr "CDDB-uppslag"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:166
-msgid "Vertical"
-msgstr "Vertikal"
+#~ msgid "CDDB server"
+#~ msgstr "CDDB-server"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:167
-msgid "Circular Left"
-msgstr ""
+#~ msgid "CDDB server port"
+#~ msgstr "CDDB-serverport"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:167
-msgid "Circular Right"
-msgstr ""
+#~ msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
+#~ msgstr "CDDB-server använder detta portnummer att kommunicera på"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:170 modules/access/dvb/access.c:183
-msgid "DVB"
-msgstr "DVB"
+#~ msgid "email address reported to CDDB server"
+#~ msgstr "e-postadress rapporterad till CDDB-server"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:171
-#, fuzzy
-msgid "DirectShow DVB input"
-msgstr "DirectShow"
+#~ msgid "Cache CDDB lookups?"
+#~ msgstr "Mellanlagra CDDB-uppslag?"
 
-#: modules/access/cdda/access.c:294
-msgid "CD reading failed"
-msgstr ""
+#~ msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
+#~ msgstr "Kontakta CDDB via HTTP-protokollet?"
 
-#: modules/access/cdda/access.c:295
-#, c-format
-msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
-msgstr ""
+#~ msgid "CDDB server timeout"
+#~ msgstr "Tidsgräns för CDDB-server"
 
-#: modules/access/cdda.c:62
-msgid ""
-"Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Standardmellanlagringsvärde för ljud-cd-skivor. Detta värde bör ställas in i "
-"millisekunder."
+#~ msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
+#~ msgstr "Tid (i sekunder) att vänta på ett svar från CDDB-servern"
 
-#: modules/access/cdda.c:66 modules/gui/macosx/open.m:178
-#: modules/gui/macosx/open.m:527 modules/gui/macosx/open.m:618
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:88
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:695
-msgid "Audio CD"
-msgstr "Ljud-cd"
+#~ msgid "Directory to cache CDDB requests"
+#~ msgstr "Katalog att mellanlagra CDDB-förfrågningar"
 
-#: modules/access/cdda.c:67
-msgid "Audio CD input"
-msgstr "Ljud-cd-inmatning"
+#~ msgid "Disc"
+#~ msgstr "Skiva"
 
-#: modules/access/cdda.c:73
-msgid "[cdda:][device][@[track]]"
-msgstr "[cdda:][enhet][@[spår]]"
+#~ msgid "Duration"
+#~ msgstr "Speltid"
 
-#: modules/access/cdda.c:85
-msgid "CDDB Server"
-msgstr "CDDB-server"
+#~ msgid "Media Catalog Number (MCN)"
+#~ msgstr "Media Catalog Number (MCN)"
 
-#: modules/access/cdda.c:85
-msgid "Address of the CDDB server to use."
-msgstr "Adress för CDDB-servern som ska användas."
+#~ msgid "Tracks"
+#~ msgstr "Spår"
 
-#: modules/access/cdda.c:88
-msgid "CDDB port"
-msgstr "CDDB-port"
+#~ msgid "MRL"
+#~ msgstr "MRL"
 
-#: modules/access/cdda.c:88
-msgid "CDDB Server port to use."
-msgstr "CDDB-serverport att använda."
+#~ msgid "Track Number"
+#~ msgstr "Spårnummer"
 
-#: modules/access/cdda.c:445
-msgid "Audio CD - Track "
-msgstr "Ljud-cd - Spår "
+#, fuzzy
+#~ msgid "dc1394 input"
+#~ msgstr "Ingen inmatning"
 
-#: modules/access/cdda.c:462
-#, c-format
-msgid "Audio CD - Track %i"
-msgstr "Ljud-cd - Spår %i"
+#~ msgid "Subdirectory behavior"
+#~ msgstr "Beteende för underkatalog"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:80
-#: modules/codec/x264.c:354 modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
-msgid "none"
-msgstr "ingen"
+#~ msgid "collapse"
+#~ msgstr "fäll in"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42
-msgid "overlap"
-msgstr "överlappa"
+#~ msgid "expand"
+#~ msgstr "fäll ut"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:43
-msgid "full"
-msgstr "full"
+#~ msgid "Ignored extensions"
+#~ msgstr "Ignorerade filändelser"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:47
-msgid ""
-"This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
-"meta info          1\n"
-"events             2\n"
-"MRL                4\n"
-"external call      8\n"
-"all calls (0x10)  16\n"
-"LSN       (0x20)  32\n"
-"seek      (0x40)  64\n"
-"libcdio   (0x80) 128\n"
-"libcddb  (0x100) 256\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Directory"
+#~ msgstr "Katalog"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:59
-msgid ""
-"Caching value for CDDA streams. This value should be set in millisecond "
-"units."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för CDDA-strömmar. Detta värde ska vara i millisekunder."
+#~ msgid "Cable"
+#~ msgstr "Kabel"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:63
-msgid ""
-"How many CD blocks to get on a single CD read. Generally on newer/faster "
-"CDs, this increases throughput at the expense of a little more memory usage "
-"and initial delay. SCSI-MMC limitations generally don't allow for more than "
-"25 blocks per access."
-msgstr ""
+#~ msgid "Antenna"
+#~ msgstr "Antenn"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:69
-msgid ""
-"Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
-"Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
-"   %a : The artist (for the album)\n"
-"   %A : The album information\n"
-"   %C : Category\n"
-"   %e : The extended data (for a track)\n"
-"   %I : CDDB disk ID\n"
-"   %G : Genre\n"
-"   %M : The current MRL\n"
-"   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
-"   %n : The number of tracks on the CD\n"
-"   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
-"   %T : The track number\n"
-"   %s : Number of seconds in this track\n"
-"   %S : Number of seconds in the CD\n"
-"   %t : The track title or MRL if no title\n"
-"   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
-"   %% : a % \n"
-msgstr ""
+#~ msgid "TV"
+#~ msgstr "TV"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:89
-msgid ""
-"Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
-"Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
-"   %M : The current MRL\n"
-"   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
-"   %n : The number of tracks on the CD\n"
-"   %T : The track number\n"
-"   %s : Number of seconds in this track\n"
-"   %S : Number of seconds in the CD\n"
-"   %t : The track title or MRL if no title\n"
-"   %% : a % \n"
-msgstr ""
+#~ msgid "FM radio"
+#~ msgstr "FM-radio"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:100
-msgid "Enable CD paranoia?"
-msgstr "Aktivera CD-paranoia?"
+#~ msgid "AM radio"
+#~ msgstr "AM-radio"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:102
-msgid ""
-"Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
-"none: no paranoia - fastest.\n"
-"overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
-"full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "DSS"
+#~ msgstr "DSS"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:112
-msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
-msgstr "cddax://[enhet-eller-fil][@[T]spår]"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
+#~ "millisecondss."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för DirectShow-strömmar. Detta värde ska vara i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:113
-msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
-msgstr ""
+#~ msgid "Video device name"
+#~ msgstr "Videoenhetsnamn"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:115
-msgid "Audio Compact Disc"
-msgstr "Ljudskiva"
+#~ msgid "Audio device name"
+#~ msgstr "Ljudenhetsnamn"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:124
-msgid "Additional debug"
-msgstr "Ytterligare felsökning"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:129
-msgid "Caching value in microseconds"
-msgstr "Mellanlagringsvärde i mikrosekunder"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:134
-msgid "Number of blocks per CD read"
-msgstr "Antal block per cd-läsning"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:139
-msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
-msgstr ""
-"Format att använda i spellistefältet \"title\" när information från CDDB "
-"saknas"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:144
-msgid "Use CD audio controls and output?"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:145
-msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:150
-msgid "Do CD-Text lookups?"
-msgstr "Gör uppslag för CD Text?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:151
-msgid "If set, get CD-Text information"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:160
-msgid "Use Navigation-style playback?"
-msgstr "Använd navigationsliknande uppspelning?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:161
-msgid "Tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:174
-msgid "CDDB"
-msgstr "CDDB"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:177
-msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:181
-msgid "CDDB lookups"
-msgstr "CDDB-uppslag"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:182
-msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:187
-msgid "CDDB server"
-msgstr "CDDB-server"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:188
-msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:192
-msgid "CDDB server port"
-msgstr "CDDB-serverport"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:193
-msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
-msgstr "CDDB-server använder detta portnummer att kommunicera på"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:197 modules/access/cdda/cdda.c:198
-msgid "email address reported to CDDB server"
-msgstr "e-postadress rapporterad till CDDB-server"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:202
-msgid "Cache CDDB lookups?"
-msgstr "Mellanlagra CDDB-uppslag?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:203
-msgid "If set cache CDDB information about this CD"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:207
-msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
-msgstr "Kontakta CDDB via HTTP-protokollet?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:208
-msgid "If set, the CDDB server gets information via the CDDB HTTP protocol"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:213
-msgid "CDDB server timeout"
-msgstr "Tidsgräns för CDDB-server"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:214
-msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
-msgstr "Tid (i sekunder) att vänta på ett svar från CDDB-servern"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:219 modules/access/cdda/cdda.c:220
-msgid "Directory to cache CDDB requests"
-msgstr "Katalog att mellanlagra CDDB-förfrågningar"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:224
-msgid "Prefer CD-Text info to CDDB info?"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:225
-msgid ""
-"If set, CD-Text information will be preferred to CDDB information when both "
-"are available"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/info.c:328 modules/access/cdda/info.c:333
-#: modules/access/cdda/info.c:337 modules/access/dvdread.c:87
-#: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:163
-#: modules/gui/macosx/open.m:406 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:500
-msgid "Disc"
-msgstr "Skiva"
-
-#: modules/access/cdda/info.c:328 modules/access/cdda/info.c:396
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:130 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:115
-#: modules/gui/qt4/qt4.hpp:35
-msgid "Duration"
-msgstr "Speltid"
-
-#: modules/access/cdda/info.c:333
-msgid "Media Catalog Number (MCN)"
-msgstr "Media Catalog Number (MCN)"
-
-#: modules/access/cdda/info.c:337 modules/access/vcdx/info.c:103
-msgid "Tracks"
-msgstr "Spår"
-
-#: modules/access/cdda/info.c:400
-msgid "MRL"
-msgstr "MRL"
-
-#: modules/access/cdda/info.c:856
-msgid "Track Number"
-msgstr "Spårnummer"
-
-#: modules/access/dc1394.c:65
-#, fuzzy
-msgid "dc1394 input"
-msgstr "Ingen inmatning"
-
-#: modules/access/directory.c:72
-msgid "Subdirectory behavior"
-msgstr "Beteende för underkatalog"
-
-#: modules/access/directory.c:74
-msgid ""
-"Select whether subdirectories must be expanded.\n"
-"none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
-"collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
-"expand: all subdirectories are expanded.\n"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/directory.c:80
-msgid "collapse"
-msgstr "fäll in"
-
-#: modules/access/directory.c:81
-msgid "expand"
-msgstr "fäll ut"
-
-#: modules/access/directory.c:83
-msgid "Ignored extensions"
-msgstr "Ignorerade filändelser"
-
-#: modules/access/directory.c:85
-msgid ""
-"Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
-"directory.\n"
-"This is useful if you add directories that contain playlist files for "
-"instance. Use a comma-separated list of extensions."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/directory.c:92 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:175
-msgid "Directory"
-msgstr "Katalog"
-
-#: modules/access/directory.c:94
-msgid "Standard filesystem directory input"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81
-msgid "Cable"
-msgstr "Kabel"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81
-msgid "Antenna"
-msgstr "Antenn"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:88
-msgid "TV"
-msgstr "TV"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:89
-msgid "FM radio"
-msgstr "FM-radio"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90
-msgid "AM radio"
-msgstr "AM-radio"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91
-msgid "DSS"
-msgstr "DSS"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
-msgid ""
-"Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
-"millisecondss."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för DirectShow-strömmar. Detta värde ska vara i "
-"millisekunder."
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:97 modules/access/v4l.c:80
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:487
-msgid "Video device name"
-msgstr "Videoenhetsnamn"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99
-msgid ""
-"Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
-"don't specify anything, the default device will be used."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/v4l.c:84
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:493
-msgid "Audio device name"
-msgstr "Ljudenhetsnamn"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
-"don't specify anything, the default device will be used. "
-msgstr ""
-"Namnet på ljudenheten att använda. Om du inte anger något kommer ingen "
-"ljudenhet att användas."
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:107 modules/gui/qt4/components/open.cpp:607
-msgid "Video size"
-msgstr "Videostorlek"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:109
-msgid ""
-"Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
-"don't specify anything the default size for your device will be used. You "
-"can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:112 modules/access/v4l.c:88
-msgid "Video input chroma format"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:114
-msgid ""
-"Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
-"(default), RV24, etc.)"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:116
-msgid "Video input frame rate"
-msgstr "Bildfrekvens för videoinmatning"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:118
-msgid ""
-"Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
-"default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:120
-msgid "Device properties"
-msgstr "Enhetsegenskaper"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:122
-msgid ""
-"Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
-msgid "Tuner properties"
-msgstr "Egenskaper för mottagare"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
-msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:127
-msgid "Tuner TV Channel"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:129
-msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:131
-msgid "Tuner country code"
-msgstr "Mottagarens landskod"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:133
-msgid ""
-"Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
-"mapping (0 means default)."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
-msgid "Tuner input type"
-msgstr "Inmatningstyp för mottagare"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
-msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
-msgstr "Välj mottagarens inmatningstyp (kabel/antenn)."
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:138
-#, fuzzy
-msgid "Video input pin"
-msgstr "Videoinställningar"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
-msgid ""
-"Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
-"these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
-"\"Device config\" area, and use those numbers here. -1 means that settings "
-"will not be changed."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
-#, fuzzy
-msgid "Audio input pin"
-msgstr "_Nästa objekt"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
-msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147
-#, fuzzy
-msgid "Video output pin"
-msgstr "Videoinställningar"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
-msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150
-#, fuzzy
-msgid "Audio output pin"
-msgstr "Paus"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:152
-msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:154
-#, fuzzy
-msgid "AM Tuner mode"
-msgstr "Analysläge"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:156
-msgid "AM Tuner mode. Can be one of DEFAULT, TV, AM_RADIO, FM_RADIO or DSS."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
-msgid "DirectShow"
-msgstr "DirectShow"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169 modules/access/dshow/dshow.cpp:230
-msgid "DirectShow input"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:177 modules/access/dshow/dshow.cpp:182
-#: modules/audio_output/alsa.c:110 modules/video_output/msw/directx.c:174
-msgid "Refresh list"
-msgstr "Uppdatera lista"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:178 modules/access/dshow/dshow.cpp:183
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:599
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:602
-msgid "Configure"
-msgstr "Konfigurera"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:894 modules/access/dshow/dshow.cpp:944
-msgid "Capturing failed"
-msgstr "Fångst misslyckades"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:895
-#, c-format
-msgid ""
-"VLC cannot use the device \"%s\", because its device type is not supported."
-msgstr ""
-"VLC kan inte använda enheten \"%s\", därför att dess enhetstyp inte stöds."
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:945
-#, c-format
-msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
-msgstr "Fångstenheten \"%s\" har inte stöd för de nödvändiga parametrarna."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:127
-msgid "Modulation type for front-end device."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvb/access.c:148
-msgid "HTTP Host address"
-msgstr "HTTP-värdadress"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:150
-msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
-msgstr ""
-"För att aktivera den interna HTTP-servern, ställ in dess adress och port här."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:152
-msgid "HTTP user name"
-msgstr "HTTP-användarnamn"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:154
-msgid ""
-"User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
-msgstr ""
-"Användarnamnet som administratören ska använda för att logga in i den "
-"interna HTTP-servern."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:157
-msgid "HTTP password"
-msgstr "HTTP-lösenord"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:159
-msgid ""
-"Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
-msgstr ""
-"Lösenordet som administratören ska använda för att logga in i den interna "
-"HTTP-servern."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:162
-msgid "HTTP ACL"
-msgstr "HTTP ACL"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:164
-msgid ""
-"Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit the "
-"range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvb/access.c:168 modules/access_output/http.c:71
-#: modules/control/http/http.c:49
-msgid "Certificate file"
-msgstr "Certifikatfil"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:169
-msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
-msgstr "HTTP-gränssnittets x509 PEM-certifikatfil (aktiverar SSL)"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:74
-#: modules/control/http/http.c:52
-msgid "Private key file"
-msgstr "Privat nyckelfil"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:173
-msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
-msgstr "HTTP-gränssnittets privata x509 PEM-nyckelfil"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:175 modules/access_output/http.c:78
-#: modules/control/http/http.c:54
-msgid "Root CA file"
-msgstr "Rotcertifikatutfärdare"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:176
-msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:83
-#: modules/control/http/http.c:57
-msgid "CRL file"
-msgstr "Spärrlista"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:180
-#, fuzzy
-msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
-msgstr "HTTP-gränssnitt x509 PEM privat nyckelfil"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:184
-msgid "DVB input with v4l2 support"
-msgstr "DVB-inmatning med v4l2-stöd"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:236
-msgid "HTTP server"
-msgstr "HTTP-server"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:726
-#, fuzzy
-msgid "Input syntax is deprecated"
-msgstr "Inmatning har ändrats"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:727
-msgid ""
-"The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation of "
-"the new syntax."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvb/access.c:773
-msgid "Illegal Polarization"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvb/access.c:774
-#, c-format
-msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dv.c:70
-msgid "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för DV-strömmar. Detta värde ska vara i millisekunder."
-
-#: modules/access/dv.c:74
-msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dv.c:75
-msgid "dv"
-msgstr "dv"
-
-#: modules/access/dvdnav.c:63 modules/access/dvdread.c:60
-msgid "DVD angle"
-msgstr "Dvd-vinkel"
-
-#: modules/access/dvdnav.c:65 modules/access/dvdread.c:62
-msgid "Default DVD angle."
-msgstr "Standard-dvd-vinkel."
-
-#: modules/access/dvdnav.c:69 modules/access/dvdread.c:66
-msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr "Mellanlagringsvärde för DVD. Detta värde ska vara i millisekunder."
-
-#: modules/access/dvdnav.c:71
-msgid "Start directly in menu"
-msgstr "Starta direkt i menyn"
-
-#: modules/access/dvdnav.c:73
-msgid ""
-"Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
-"useless warning introductions."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvdnav.c:82
-msgid "DVD with menus"
-msgstr "Dvd med menyer"
-
-#: modules/access/dvdnav.c:83
-msgid "DVDnav Input"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvdnav.c:299 modules/access/dvdread.c:238
-#: modules/access/dvdread.c:497 modules/access/dvdread.c:559
-msgid "Playback failure"
-msgstr "Uppspelning misslyckades"
-
-#: modules/access/dvdnav.c:300
-msgid ""
-"VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disk."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvdread.c:69
-msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
-msgstr "Metod som används av libdvdcss för avkryptering"
-
-#: modules/access/dvdread.c:71
-msgid ""
-"Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
-"title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
-"stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
-"sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
-"this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
-"won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
-"disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
-"instantly, which allows us to check them often.\n"
-"key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
-"compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
-"with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
-"The default method is: key."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvdread.c:87
-msgid "title"
-msgstr "titel"
-
-#: modules/access/dvdread.c:87
-msgid "Key"
-msgstr "Tangent"
-
-#: modules/access/dvdread.c:93
-msgid "DVD without menus"
-msgstr "Dvd utan menyer"
-
-#: modules/access/dvdread.c:94
-msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvdread.c:239
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not open disk \"%s\"."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvdread.c:498
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not read block %d."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvdread.c:560
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/eyetv.c:45
-#, fuzzy
-msgid "EyeTV access module"
-msgstr "Åtkomstmodul"
-
-#: modules/access/fake.c:43
-msgid ""
-"Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för fuskströmmar. Detta värde ska vara i millisekunder."
-
-#: modules/access/fake.c:45 modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l.c:139
-msgid "Framerate"
-msgstr "Bildfrekvens"
-
-#: modules/access/fake.c:47
-msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
-msgstr "Antal bildrutor per sekund (exempelvis 24, 25, 29.97, 30)."
-
-#: modules/access/fake.c:48 modules/stream_out/bridge.c:37
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:119
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-#: modules/access/fake.c:50
-msgid ""
-"Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
-"(default 0)."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/fake.c:52
-msgid "Duration in ms"
-msgstr "Längd i ms"
-
-#: modules/access/fake.c:54
-msgid ""
-"Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is 0, "
-"meaning that the stream is unlimited)."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/fake.c:58 modules/codec/fake.c:84
-msgid "Fake"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/fake.c:59
-msgid "Fake input"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/file.c:81
-msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
-msgstr "Mellanlagringsvärde för filer. Detta värde ska vara i millisekunder."
-
-#: modules/access/file.c:83
-msgid "Concatenate with additional files"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/file.c:85
-msgid ""
-"Play split files as if they were part of a unique file. You need to specify "
-"a comma-separated list of files."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/file.c:89
-msgid "File input"
-msgstr "Filinmatning"
-
-#: modules/access/file.c:90 modules/access_output/file.c:69
-#: modules/audio_output/file.c:110 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:262
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:85 modules/gui/macosx/open.m:162
-#: modules/gui/macosx/open.m:402 modules/gui/macosx/output.m:142
-#: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:366 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:74
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:146
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:498
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:471
-msgid "File"
-msgstr "Fil"
-
-#: modules/access/file.c:283 modules/access/file.c:435
-#: modules/access/file.c:452
-msgid "File reading failed"
-msgstr "Filläsning misslyckades"
-
-#: modules/access/file.c:284
-#, c-format
-msgid "VLC could not read file \"%s\"."
-msgstr "VLC kunde inte läsa filen \"%s\"."
-
-#: modules/access/file.c:436
-#, c-format
-msgid "VLC could not open file \"%s\"."
-msgstr "VLC kunde inte öppna filen \"%s\"."
-
-#: modules/access/file.c:453
-#, c-format
-msgid "VLC could not open file \"%s\" (%s)."
-msgstr "VLC kunde inte öppna filen \"%s\" (%s)."
-
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:31
-msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
-msgstr "Bandbreddsbegränsning (byte/s)"
-
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:33
-msgid ""
-"The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
-"seconds."
-msgstr "Bandbreddsmodulen kommer att kasta allt data som överstiger gränsen."
-
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:42
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:657
-msgid "Bandwidth"
-msgstr "Bandbredd"
-
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:43
-msgid "Bandwidth limiter"
-msgstr "Bandbreddsbegränsare"
-
-#: modules/access_filter/dump.c:39
-msgid "Force use of dump module"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_filter/dump.c:40
-msgid "Activate the dump module even for media with fast seeking."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_filter/dump.c:43
-msgid "Maximum size of temporary file (Mb)"
-msgstr "Maximal storlek för temporärfil (MB)"
-
-#: modules/access_filter/dump.c:44
-msgid ""
-"The dump module will abort dumping of the media if more than this much "
-"megabyte were performed."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_filter/record.c:45
-msgid "Record directory"
-msgstr "Inspelningskatalog"
-
-#: modules/access_filter/record.c:47
-msgid "Directory where the record will be stored."
-msgstr "Katalog där inspelning kommer att lagras."
-
-#: modules/access_filter/record.c:323
-msgid "Recording"
-msgstr "Inspelning"
-
-#: modules/access_filter/record.c:325
-msgid "Recording done"
-msgstr "Inspelning färdig"
-
-#: modules/access_filter/timeshift.c:47
-msgid "Timeshift granularity"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_filter/timeshift.c:49
-msgid ""
-"This is the size of the temporary files that will be used to store the "
-"timeshifted streams."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_filter/timeshift.c:51
-msgid "Timeshift directory"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_filter/timeshift.c:52
-msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_filter/timeshift.c:54
-msgid "Force use of the timeshift module"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_filter/timeshift.c:55
-msgid ""
-"Force use of the timeshift module even if the access declares that it can "
-"control pace or pause."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_filter/timeshift.c:59 modules/access_filter/timeshift.c:60
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:200
-msgid "Timeshift"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/ftp.c:56
-msgid ""
-"Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för FTP-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
-"millisekunder."
-
-#: modules/access/ftp.c:58
-msgid "FTP user name"
-msgstr "FTP-användarnamn"
-
-#: modules/access/ftp.c:59 modules/access/smb.c:66
-msgid "User name that will be used for the connection."
-msgstr "Användarnamn att använda för anslutningen."
-
-#: modules/access/ftp.c:61
-msgid "FTP password"
-msgstr "FTP-lösenord"
-
-#: modules/access/ftp.c:62 modules/access/smb.c:69
-msgid "Password that will be used for the connection."
-msgstr "Lösenord att använda för anslutningen."
-
-#: modules/access/ftp.c:64
-msgid "FTP account"
-msgstr "FTP-konto"
-
-#: modules/access/ftp.c:65
-msgid "Account that will be used for the connection."
-msgstr "Konto att använda för anslutningen."
-
-#: modules/access/ftp.c:70
-msgid "FTP input"
-msgstr "FTP-inmatning"
-
-#: modules/access/ftp.c:87
-msgid "FTP upload output"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/ftp.c:131 modules/access/ftp.c:141 modules/access/ftp.c:202
-#: modules/access/ftp.c:212 modules/access/ftp.c:220
-#, fuzzy
-msgid "Network interaction failed"
-msgstr "Nätverkssynkronisering"
-
-#: modules/access/ftp.c:132
-msgid "VLC could not connect with the given server."
-msgstr "VLC kunde inte ansluta till angiven server."
-
-#: modules/access/ftp.c:142
-msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
-msgstr "VLC:s anslutning till den angivna servern nekades."
-
-#: modules/access/ftp.c:203
-msgid "Your account was rejected."
-msgstr "Ditt konto nekades."
-
-#: modules/access/ftp.c:213
-msgid "Your password was rejected."
-msgstr "Ditt lösenord nekades."
-
-#: modules/access/ftp.c:221
-msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
-msgstr "Ditt anslutningsförsök till servern nekades."
-
-#: modules/access/gnomevfs.c:47
-msgid ""
-"Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för GnomeVFS-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
-"millisekunder."
-
-#: modules/access/gnomevfs.c:51
-msgid "GnomeVFS input"
-msgstr "GnomeVFS-inmatning"
-
-#: modules/access/http.c:51 modules/access/mms/mms.c:60
-msgid "HTTP proxy"
-msgstr "HTTP-proxy"
-
-#: modules/access/http.c:53 modules/access/mms/mms.c:62
-msgid ""
-"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
-"mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
-"tried."
-msgstr ""
-"HTTP-proxy som ska användas. Den måste anges i formatet http://[användare[:"
-"lösenord]@]minproxy.mindomän:minport/ ; om den är tom kommer miljövariabeln "
-"http_proxy att provas."
-
-#: modules/access/http.c:59
-msgid ""
-"Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för HTTP-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
-"millisekunder."
-
-#: modules/access/http.c:62
-msgid "HTTP user agent"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/http.c:63
-msgid "User agent that will be used for the connection."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/http.c:66
-msgid "Auto re-connect"
-msgstr "Återanslut automatiskt"
-
-#: modules/access/http.c:68
-msgid ""
-"Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/http.c:71
-msgid "Continuous stream"
-msgstr "Kontinuerlig ström"
-
-#: modules/access/http.c:72
-msgid ""
-"Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
-"server). You should not globally enable this option as it will break all "
-"other types of HTTP streams."
-msgstr ""
-"Läs en fil som blir konstant uppdaterad (till exempel en JPG-fil på en "
-"server). Du bör inte aktivera det här alternativet globalt eftersom det "
-"kommer att förstöra alla andra typer av HTTP-strömmar."
-
-#: modules/access/http.c:78
-msgid "HTTP input"
-msgstr "HTTP-inmatning"
-
-#: modules/access/http.c:80
-msgid "HTTP(S)"
-msgstr "HTTP(S)"
-
-#: modules/access/http.c:297
-msgid "HTTP authentication"
-msgstr "HTTP-autentisering"
-
-#: modules/access/http.c:298 modules/demux/live555.cpp:484
-msgid "Please enter a valid login name and a password."
-msgstr "Ange ett giltigt inloggningsnamn och ett lösenord."
-
-#: modules/access/jack.c:60
-msgid ""
-"Make VLC buffer audio data capturer from jack for the specified length in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/jack.c:62
-#, fuzzy
-msgid "Pace"
-msgstr "Dans"
-
-#: modules/access/jack.c:64
-#, fuzzy
-msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
-msgstr "Betrakta som ett rör hellre än som en fil"
-
-#: modules/access/jack.c:65
-msgid "Auto Connection"
-msgstr "Anslut automatiskt"
-
-#: modules/access/jack.c:67
-msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/jack.c:70
-#, fuzzy
-msgid "JACK audio input"
-msgstr "Paus"
-
-#: modules/access/jack.c:72
-#, fuzzy
-msgid "JACK Input"
-msgstr "Inmatning"
-
-#: modules/access/mms/mms.c:48
-msgid ""
-"Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för MMS-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
-"millisekunder."
-
-#: modules/access/mms/mms.c:51
-msgid "Force selection of all streams"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/mms/mms.c:53
-msgid ""
-"MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
-"You can choose to select all of them."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/mms/mms.c:56
-msgid "Maximum bitrate"
-msgstr "Maximal bitfrekvens"
-
-#: modules/access/mms/mms.c:58
-msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/mms/mms.c:68
-msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/dummy.c:41 modules/stream_out/dummy.c:48
-msgid "Dummy stream output"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/dummy.c:42 modules/misc/dummy/dummy.c:58
-msgid "Dummy"
-msgstr "Dummy"
-
-#: modules/access_output/file.c:63
-msgid "Append to file"
-msgstr "Infoga i fil"
-
-#: modules/access_output/file.c:64
-msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
-msgstr "Infoga i filen om den finns istället för att ersätta den."
-
-#: modules/access_output/file.c:68
-msgid "File stream output"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/http.c:62 modules/misc/audioscrobbler.c:118
-msgid "Username"
-msgstr "Användarnamn"
-
-#: modules/access_output/http.c:63
-msgid "User name that will be requested to access the stream."
-msgstr "Användarnamnet som kommer att begäras för att komma åt strömmen."
-
-#: modules/access_output/http.c:65 modules/control/telnet.c:79
-#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:95
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:120 modules/misc/notify/growl.c:61
-msgid "Password"
-msgstr "Lösenord"
-
-#: modules/access_output/http.c:66
-msgid "Password that will be requested to access the stream."
-msgstr "Lösenordet som kommer att begäras för att komma åt strömmen."
-
-#: modules/access_output/http.c:68
-msgid "Mime"
-msgstr "Mime"
-
-#: modules/access_output/http.c:69
-msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/http.c:72
-msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
-msgstr "Sökväg till x509 PEM-certifikatfilen som ska användas för HTTPS."
-
-#: modules/access_output/http.c:75
-msgid ""
-"Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
-"empty if you don't have one."
-msgstr ""
-"Sökväg till den privata x509 PEM-certifikatfilen som ska användas för HTTPS. "
-"Lämna tom om du inte har en."
-
-#: modules/access_output/http.c:79
-msgid ""
-"Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
-"file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
-msgstr ""
-"Sökväg till den betrodda utfärdarens x509 PEM-rotcertifikatfil "
-"(certifikatutfärdare) som ska användas för HTTPS. Lämna tom om du inte har "
-"en."
-
-#: modules/access_output/http.c:84
-msgid ""
-"Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used for "
-"SSL. Leave empty if you don't have one."
-msgstr ""
-"Sökväg till filen som innehåller spärrlistor för x509 PEM-certifikat som ska "
-"användas för SSL. Lämna tom om du inte har en."
-
-#: modules/access_output/http.c:87
-msgid "Advertise with Bonjour"
-msgstr "Annonsera med Bonjour"
-
-#: modules/access_output/http.c:88
-msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
-msgstr "Annonsera strömmen med Bonjour-protokollet."
-
-#: modules/access_output/http.c:92
-msgid "HTTP stream output"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/shout.c:59
-msgid "Stream name"
-msgstr "Strömnamn"
-
-#: modules/access_output/shout.c:60
-msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/shout.c:63
-msgid "Stream description"
-msgstr "Strömbeskrivning"
-
-#: modules/access_output/shout.c:64
-msgid "Description of the stream content or information about your channel."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/shout.c:67
-msgid "Stream MP3"
-msgstr "Strömma MP3"
-
-#: modules/access_output/shout.c:68
-msgid ""
-"You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
-"possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
-"shoutcast/icecast server."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/shout.c:77
-msgid "Genre description"
-msgstr "Genrebeskrivning"
-
-#: modules/access_output/shout.c:78
-msgid "Genre of the content. "
-msgstr "Genre för innehållet. "
-
-#: modules/access_output/shout.c:80
-msgid "URL description"
-msgstr "URL-beskrivning"
-
-#: modules/access_output/shout.c:81
-msgid "URL with information about the stream or your channel. "
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/shout.c:88
-msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
-msgstr "Information om bitfrekvens för den omkodade strömmen. "
-
-#: modules/access_output/shout.c:90 modules/access/v4l.c:125
-msgid "Samplerate"
-msgstr "Samplingsfrekvens"
-
-#: modules/access_output/shout.c:91
-msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
-msgstr "Information om samplingsfrekvensen för den omkodade strömmen. "
-
-#: modules/access_output/shout.c:93
-msgid "Number of channels"
-msgstr "Antal kanaler"
-
-#: modules/access_output/shout.c:94
-msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
-msgstr "Information om antal kanaler för den omkodade strömmen. "
-
-#: modules/access_output/shout.c:96
-msgid "Ogg Vorbis Quality"
-msgstr "Ogg Vorbis-kvalitet"
-
-#: modules/access_output/shout.c:97
-msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
-msgstr "Information om Ogg Vorbis-kvaliteten för den omkodade strömmen."
-
-#: modules/access_output/shout.c:99
-#, fuzzy
-msgid "Stream public"
-msgstr "Stopp "
-
-#: modules/access_output/shout.c:100
-msgid ""
-"Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
-"of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
-"information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for icecast."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/shout.c:106
-#, fuzzy
-msgid "IceCAST output"
-msgstr "Tillgänglihets utmatning"
-
-#: modules/access_output/udp.c:89 modules/access/rtsp/access.c:41
-#: modules/demux/live555.cpp:60
-msgid "Caching value (ms)"
-msgstr "Mellanlagringsvärde (ms)"
-
-#: modules/access_output/udp.c:91
-msgid ""
-"Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Standardmellanlagringsvärde för utgående UDP-strömmar. Detta värde ska vara "
-"i millisekunder."
-
-#: modules/access_output/udp.c:94
-msgid "Group packets"
-msgstr "Gruppaket"
-
-#: modules/access_output/udp.c:95
-msgid ""
-"Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
-"choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
-"the scheduling load on heavily-loaded systems."
-msgstr ""
-"Paket kan skickas ett och ett samtidigt eller grupperat. Du kan välja "
-"antalet paket som ska skickas åt gången. Det hjälper till att reducera "
-"schemaläggningens belastning på överbelastade system."
-
-#: modules/access_output/udp.c:100
-msgid "Raw write"
-msgstr "Råskrivning"
-
-#: modules/access_output/udp.c:101
-msgid ""
-"Packets will be sent directly, without trying to fill the MTU (ie, without "
-"trying to make the biggest possible packets in order to improve streaming)."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/udp.c:105
-#, fuzzy
-msgid "RTCP destination port number"
-msgstr "Sessionsnamn"
-
-#: modules/access_output/udp.c:106
-msgid "Sends RTCP packets to this port (0 = auto)"
-msgstr "Skickar RTCP-paket till den här porten (0 = auto)"
-
-#: modules/access_output/udp.c:107
-#, fuzzy
-msgid "Automatic multicast streaming"
-msgstr "Automatisk beskärning"
-
-#: modules/access_output/udp.c:108
-msgid "Allocates an outbound multicast address automatically."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/udp.c:110
-msgid "UDP-Lite"
-msgstr "UDP-Lite"
-
-#: modules/access_output/udp.c:111
-msgid "Use UDP-Lite/IP instead of normal UDP/IP"
-msgstr "Använd UDP-Lite/IP istället för normala UDP/IP"
-
-#: modules/access_output/udp.c:112
-msgid "Checksum coverage"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/udp.c:113
-msgid "Payload bytes covered by layer-4 checksum"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/udp.c:116
-msgid "UDP stream output"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/pvr.c:58
-msgid ""
-"Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Standardmellanlagringsvärde för PVR-strömmar. Detta värde ska vara i "
-"millisekunder."
-
-#: modules/access/pvr.c:61
-msgid "Device"
-msgstr "Enhet"
-
-#: modules/access/pvr.c:62
-msgid "PVR video device"
-msgstr "PVR-videoenhet"
-
-#: modules/access/pvr.c:64
-msgid "Radio device"
-msgstr "Radioenhet"
-
-#: modules/access/pvr.c:65
-msgid "PVR radio device"
-msgstr "PVR-radioenhet"
-
-#: modules/access/pvr.c:67 modules/access/v4l.c:99
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:500
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:541
-msgid "Norm"
-msgstr "Norm"
-
-#: modules/access/pvr.c:68 modules/access/v4l.c:101
-msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
-msgstr "Strömmens norm (Automatic, SECAM, PAL eller NTSC)."
-
-#: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:105 modules/demux/rawvid.c:44
-#: modules/video_filter/mosaic.c:97
-msgid "Width"
-msgstr "Bredd"
-
-#: modules/access/pvr.c:72
-msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-msgstr "Bredd på strömmen som ska fångas (-1 för automatisk identifiering)."
-
-#: modules/access/pvr.c:75 modules/access/v4l.c:108 modules/demux/rawvid.c:48
-#: modules/video_filter/mosaic.c:95
-msgid "Height"
-msgstr "Höjd"
-
-#: modules/access/pvr.c:76
-msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-msgstr "Höjd på strömmen som ska fångas (-1 för automatisk identifiering)."
-
-#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l.c:92
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:507
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:548
-msgid "Frequency"
-msgstr "Frekvens"
-
-#: modules/access/pvr.c:80 modules/access/v4l.c:94
-msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/pvr.c:83 modules/access/v4l.c:140
-msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/pvr.c:86
-msgid "Key interval"
-msgstr "Tangentintervall"
-
-#: modules/access/pvr.c:87
-msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/pvr.c:89
-msgid "B Frames"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/pvr.c:90
-msgid ""
-"If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
-"number of B-Frames."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/pvr.c:94
-msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
-msgstr "Bitfrekvens att använda (-1 för standard)."
-
-#: modules/access/pvr.c:96
-msgid "Bitrate peak"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/pvr.c:97
-msgid "Peak bitrate in VBR mode."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/pvr.c:99
-msgid "Bitrate mode"
-msgstr "Bitfrekvensläge"
-
-#: modules/access/pvr.c:100
-msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/pvr.c:102
-msgid "Audio bitmask"
-msgstr "Ljudbitmask"
-
-#: modules/access/pvr.c:103
-msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/pvr.c:106 modules/access/vcdx/info.c:97
-#: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1394
-msgid "Volume"
-msgstr "Volym"
-
-#: modules/access/pvr.c:107
-msgid "Audio volume (0-65535)."
-msgstr "Ljudvolym (0-65535)."
-
-#: modules/access/pvr.c:109 modules/access/v4l.c:95
-msgid "Channel"
-msgstr "Kanal"
-
-#: modules/access/pvr.c:110
-msgid ""
-"Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
-msgstr ""
-"Kanal på kortet som ska användas (Normalt sett, 0 = tuner, 1 = komposit, 2 = "
-"S-video)"
-
-#: modules/access/pvr.c:116 modules/access/v4l.c:146
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automatisk"
-
-#: modules/access/pvr.c:116 modules/access/v4l.c:146
-msgid "SECAM"
-msgstr "SECAM"
-
-#: modules/access/pvr.c:116 modules/access/v4l.c:146
-msgid "PAL"
-msgstr "PAL"
-
-#: modules/access/pvr.c:116 modules/access/v4l.c:146
-msgid "NTSC"
-msgstr "NTSC"
-
-#: modules/access/pvr.c:119
-msgid "vbr"
-msgstr "vbr"
-
-#: modules/access/pvr.c:119
-msgid "cbr"
-msgstr "cbr"
-
-#: modules/access/pvr.c:124
-msgid "PVR"
-msgstr "PVR"
-
-#: modules/access/pvr.c:125
-msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/rtsp/access.c:43
-msgid ""
-"Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för RTSP-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
-"millisekunder."
-
-#: modules/access/rtsp/access.c:47 modules/access/rtsp/access.c:48
-msgid "Real RTSP"
-msgstr "Riktig RTSP"
-
-#: modules/access/rtsp/access.c:93
-msgid "Connection failed"
-msgstr "Anslutning misslyckades"
-
-#: modules/access/rtsp/access.c:94
-#, c-format
-msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
-msgstr "VLC kunde inte ansluta till \"%s:%d\"."
-
-#: modules/access/rtsp/access.c:227
-msgid "Session failed"
-msgstr "Session misslyckades"
-
-#: modules/access/rtsp/access.c:228
-msgid "The requested RTSP session could not be established."
-msgstr "Den begärda RTSP-sessionen kunde inte etableras."
-
-#: modules/access/screen/screen.c:38
-msgid ""
-"Caching value for screen capture. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för skärmfångst. Detta värde ska ställas in i "
-"millisekunder."
-
-#: modules/access/screen/screen.c:42
-msgid "Desired frame rate for the capture."
-msgstr "Önskad bildfrekvens för fångst."
-
-#: modules/access/screen/screen.c:45
-msgid "Capture fragment size"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/screen/screen.c:47
-msgid ""
-"Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
-"height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/screen/screen.c:61
-msgid "Screen Input"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/screen/screen.c:62 modules/gui/macosx/vout.m:213
-msgid "Screen"
-msgstr "Skärm"
-
-#: modules/access/smb.c:63
-msgid ""
-"Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för SMB-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
-"millisekunder."
-
-#: modules/access/smb.c:65
-msgid "SMB user name"
-msgstr "SMB-användarnamn"
-
-#: modules/access/smb.c:68
-msgid "SMB password"
-msgstr "SMB-lösenord"
-
-#: modules/access/smb.c:71
-msgid "SMB domain"
-msgstr "SMB-domän"
-
-#: modules/access/smb.c:72
-msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
-msgstr "Domän/Arbetsgrupp som ska användas för anslutningen."
-
-#: modules/access/smb.c:77
-msgid "SMB input"
-msgstr "SMB-inmatning"
-
-#: modules/access/tcp.c:39
-msgid ""
-"Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för TCP-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
-"millisekunder."
-
-#: modules/access/tcp.c:46
-msgid "TCP"
-msgstr "TCP"
-
-#: modules/access/tcp.c:47
-msgid "TCP input"
-msgstr "TCP-inmatning"
-
-#: modules/access/udp.c:71
-msgid ""
-"Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för UDP-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
-"millisekunder."
-
-#: modules/access/udp.c:74
-msgid "Autodetection of MTU"
-msgstr "Automatisk identifiering av MTU"
-
-#: modules/access/udp.c:76
-msgid ""
-"Automatically detect the line's MTU. This will increase the size if "
-"truncated packets are found"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/udp.c:79
-msgid "RTP reordering timeout in ms"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/udp.c:81
-msgid ""
-"VLC reorders RTP packets. The input will wait for late packets at most the "
-"time specified here (in milliseconds)."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/udp.c:88 modules/gui/macosx/open.m:185
-#: modules/gui/macosx/open.m:731 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:800
-msgid "UDP/RTP"
-msgstr "UDP/RTP"
-
-#: modules/access/udp.c:89
-msgid "UDP/RTP input"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/v4l2.c:54 modules/gui/macosx/open.m:169
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:528
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:719
-msgid "Device name"
-msgstr "Enhetsnamn"
-
-#: modules/access/v4l2.c:56
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Name of the device to use. If you don't specify anything, /dev/video0 will "
-"be used."
-msgstr ""
-"Detta är standard-vcd-enheten som används. Om du inte anger något kommer vi "
-"att söka efter en lämplig cd-rom-enhet."
-
-#: modules/access/v4l2.c:60
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Input of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
-msgstr ""
-"Kanal på kortet som ska användas (Normalt sett, 0 = tuner, 1 = komposit, 2 = "
-"S-video)"
-
-#: modules/access/v4l2.c:65
-msgid "Video4Linux2"
-msgstr "Video4Linux2"
-
-#: modules/access/v4l2.c:66
-msgid "Video4Linux2 input"
-msgstr "Inmatning med Video4Linux"
-
-#: modules/access/v4l.c:78
-msgid ""
-"Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för V4L-fångst. Detta värde ska vara i millisekunder."
-
-#: modules/access/v4l.c:82
-msgid ""
-"Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
-"device will be used."
-msgstr ""
-"Namnet på videoenheten att använda. Om du inte anger något kommer ingen "
-"videoenhet att användas."
-
-#: modules/access/v4l.c:86
-msgid ""
-"Name of the audio device to use. If you don't specify anything, no audio "
-"device will be used."
-msgstr ""
-"Namnet på ljudenheten att använda. Om du inte anger något kommer ingen "
-"ljudenhet att användas."
-
-#: modules/access/v4l.c:90
-msgid ""
-"Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. I420 "
-"(default), RV24, etc.)"
-msgstr ""
-"Tvinga Video4Linux-videoenheten till att använda ett specifikt kromaformat "
-"(t.ex. I420 (standard), RV24, etc.)"
-
-#: modules/access/v4l.c:97
-msgid ""
-"Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
-msgstr ""
-"Kanal på kortet att använda (Vanligtvis, 0 = tuner, 1 = komposit, 2 = s-"
-"video)."
-
-#: modules/access/v4l.c:102
-msgid "Audio Channel"
-msgstr "Ljudkanal"
-
-#: modules/access/v4l.c:104
-msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
-msgstr "Ljudkanal att använda, om det finn flera ljudingångar."
-
-#: modules/access/v4l.c:106
-msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-msgstr "Bredd för strömmen som ska fångas (-1 för automatisk identifiering)."
-
-#: modules/access/v4l.c:109
-msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-msgstr "Höjd för strömmen som ska fångas (-1 för automatisk identifiering)."
-
-#: modules/access/v4l.c:111 modules/gui/macosx/extended.m:103
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:230
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:234
-msgid "Brightness"
-msgstr "Ljusstyrka"
-
-#: modules/access/v4l.c:113
-msgid "Brightness of the video input."
-msgstr "Ljusstyrka för videoinmatningen."
-
-#: modules/access/v4l.c:114 modules/gui/macosx/extended.m:106
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:244
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:224
-msgid "Hue"
-msgstr "Färgton"
-
-#: modules/access/v4l.c:116
-msgid "Hue of the video input."
-msgstr "Färgton för videoinmatningen."
-
-#: modules/access/v4l.c:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:292
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:362
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:634 modules/misc/notify/xosd.c:80
-#: modules/video_filter/colorthres.c:49 modules/video_filter/marq.c:112
-#: modules/video_filter/rss.c:147
-msgid "Color"
-msgstr "Färg"
-
-#: modules/access/v4l.c:119
-msgid "Color of the video input."
-msgstr "Färg för videoinmatningen."
-
-#: modules/access/v4l.c:120 modules/gui/macosx/extended.m:104
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:223
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:229
-msgid "Contrast"
-msgstr "Kontrast"
-
-#: modules/access/v4l.c:122
-msgid "Contrast of the video input."
-msgstr "Kontrast för videoinmatningen."
-
-#: modules/access/v4l.c:123
-msgid "Tuner"
-msgstr "Tuner"
-
-#: modules/access/v4l.c:124
-msgid "Tuner to use, if there are several ones."
-msgstr "Tuner att använda, om det finns flera."
-
-#: modules/access/v4l.c:127
-msgid ""
-"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100)"
-msgstr ""
-"Samplingsfrekvens för fångad ljudström, i Hz (t.ex. 11025, 22050, 44100)"
-
-#: modules/access/v4l.c:130
-msgid "Capture the audio stream in stereo."
-msgstr "Fånga ljudströmmen i stereo."
-
-#: modules/access/v4l.c:131
-msgid "MJPEG"
-msgstr "MJPEG"
-
-#: modules/access/v4l.c:133
-msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/v4l.c:134
-msgid "Decimation"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/v4l.c:136
-msgid "Decimation level for MJPEG streams"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/v4l.c:137
-msgid "Quality"
-msgstr "Kvalitet"
-
-#: modules/access/v4l.c:138
-msgid "Quality of the stream."
-msgstr "Kvalitet på strömmen."
-
-#: modules/access/v4l.c:149
-msgid "Video4Linux"
-msgstr "Video4Linux"
-
-#: modules/access/v4l.c:150
-msgid "Video4Linux input"
-msgstr "Video4Linux-inmatning"
-
-#: modules/access/vcd/vcd.c:43
-msgid "Caching value for VCDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Mellanlagringsvärde för VCD-filmer. Detta värde ska ställas in i "
-"millisekunder."
-
-#: modules/access/vcd/vcd.c:47 modules/gui/macosx/open.m:177
-#: modules/gui/macosx/open.m:520 modules/gui/macosx/open.m:610
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:694
-msgid "VCD"
-msgstr "VCD"
-
-#: modules/access/vcd/vcd.c:48
-msgid "VCD input"
-msgstr "Vcd-inmatning"
-
-#: modules/access/vcd/vcd.c:54
-msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
-msgstr "[vcd:][enhet][@[titel][,[kapitel]]]"
-
-#: modules/access/vcdx/access.c:105
-msgid "The above message had unknown log level"
-msgstr "Meddelandet ovan hade okänd loggnivå"
-
-#: modules/access/vcdx/access.c:131
-msgid "The above message had unknown vcdimager log level"
-msgstr "Meddelandet ovan hade en okänd vcdimager-loggnivå"
-
-#: modules/access/vcdx/access.c:281 modules/access/vcdx/access.c:364
-#: modules/access/vcdx/access.c:690 modules/access/vcdx/info.c:290
-#: modules/access/vcdx/info.c:291 modules/gui/qt4/components/open.cpp:278
-msgid "Entry"
-msgstr "Post"
-
-#: modules/access/vcdx/access.c:409 modules/access/vcdx/info.c:102
-msgid "Segments"
-msgstr "Segment"
-
-#: modules/access/vcdx/access.c:428 modules/access/vcdx/access.c:709
-#: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
-#: modules/demux/mkv.cpp:5375
-msgid "Segment"
-msgstr "Segment"
-
-#: modules/access/vcdx/access.c:533
-msgid "LID"
-msgstr "LID"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:90
-msgid "VCD Format"
-msgstr "Vcd-format"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:92 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:168
-msgid "Application"
-msgstr "Program"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:93
-msgid "Preparer"
-msgstr "Upphovsman"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:94
-msgid "Vol #"
-msgstr "Vol #"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:95
-msgid "Vol max #"
-msgstr "Vol max #"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:96
-msgid "Volume Set"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:99
-msgid "System Id"
-msgstr "System-id"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:101
-msgid "Entries"
-msgstr "Poster"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:122
-msgid "First Entry Point"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:126
-msgid "Last Entry Point"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:127
-msgid "Track size (in sectors)"
-msgstr "Spårstorlek (i sektorer)"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:139 modules/access/vcdx/info.c:142
-#: modules/access/vcdx/info.c:151 modules/access/vcdx/info.c:166
-msgid "type"
-msgstr "typ"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:139
-msgid "end"
-msgstr "slut"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:142
-msgid "play list"
-msgstr "spela lista"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:153
-msgid "extended selection list"
-msgstr "utökad vallista"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:154
-msgid "selection list"
-msgstr "vallista"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:166
-msgid "unknown type"
-msgstr "okänd typ"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:298 modules/access/vcdx/info.c:299
-#: modules/access/vcdx/info.c:316
-msgid "List ID"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:95
-msgid "(Super) Video CD"
-msgstr "(Super) Video-cd"
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:96
-msgid "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) input"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:97
-msgid "vcdx://[device-or-file][@{P,S,T}num]"
-msgstr "vcdx://[enhet-eller-fil][@{P,S,T}num]"
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:106
-msgid "If nonzero, this gives additional debug information."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:111 modules/access/vcdx/vcd.c:112
-msgid "Number of CD blocks to get in a single read."
-msgstr "Antal cd-block att hämta i en enstaka läsning."
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:116
-msgid "Use playback control?"
-msgstr "Använd uppspelningskontroll?"
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:117
-msgid ""
-"If VCD is authored with playback control, use it. Otherwise we play by "
-"tracks."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:123
-msgid "Use track length as maximum unit in seek?"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:124
-msgid ""
-"If set, the length of the seek bar is the track rather than the length of an "
-"entry."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:129
-msgid "Show extended VCD info?"
-msgstr "Visa utökad vcd-information?"
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:130
-msgid ""
-"Show the maximum amount of information under Stream and Media Info. Shows "
-"for example playback control navigation."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:137
-msgid "Format to use in the playlist's \"author\" field."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:143
-msgid "Format to use in the playlist's \"title\" field."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:46
-msgid "Simple decoder for Dolby Surround encoded streams"
-msgstr "Enkel avkodare för Dolby Surround-kodade strömmar"
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:47
-msgid "Dolby Surround decoder"
-msgstr "Avkodare för Dolby Surround"
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:55
-msgid ""
-"This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
-"complete 7.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
-"realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
-"tiring when listening to music for long periods of time.\n"
-"It works with any source format from mono to 7.1."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:62
-msgid "Characteristic dimension"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
-msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
-msgstr "Avstånd mellan främre vänstra högtalare och lyssnaren (i meter)."
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
-msgid "Compensate delay"
-msgstr "Kompensera fördröjning"
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:68
-msgid ""
-"The delay which is introduced by the physical algorithm may sometimes be "
-"disturbing for the synchronization between lips-movement and speech. In "
-"case, turn this on to compensate."
-msgstr ""
-"Fördröjningen som introduceras av den fysiska algoritmen kan ibland vara "
-"störande för synkroniseringen mellan läpprörelser och tal. I så fall, slå på "
-"denna för att kompensera."
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:72
-msgid "No decoding of Dolby Surround"
-msgstr "Ingen avkodning av Dolby Surround"
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:74
-msgid ""
-"Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
-"this filter. Enabling this setting is not recommended."
-msgstr ""
-"Dolby Surround-kodade strömmer kommer inte att avkodas innan de har "
-"behandlats av det här filtret. Aktivering av den här inställningen "
-"rekommenderas inte."
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:78
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:97
-msgid "Headphone virtual spatialization effect"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:79
-msgid "Headphone effect"
-msgstr "Hörlurseffekt"
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:87
-msgid "Use downmix algorithme."
-msgstr "Använd nedmixningsalgoritm."
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
-msgid ""
-"This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in the "
-"headphone channel mixer. Itgives the effect of standing in a room full of "
-"speakers."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
-msgid "Select channel to keep"
-msgstr "Välj kanal att behålla"
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:93
-msgid ""
-"This option silences all other channels except the selected channel. Choose "
-"one from (0=left, 1=right 2=rear left, 3=rear right, 4=center, 5=left front)"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
-msgid "Left rear"
-msgstr "Vänster bak"
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
-msgid "Right rear"
-msgstr "Höger bak"
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
-msgid "Left front"
-msgstr "Vänster fram"
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:112
-#, fuzzy
-msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
-msgstr "Ljudfilter för s8->float32-konvertering"
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:45
-#, fuzzy
-msgid "Audio filter for simple channel mixing"
-msgstr "_Nästa objekt"
-
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:45
-msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:94
-msgid "A/52 dynamic range compression"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:96
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:83
-msgid ""
-"Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
-"louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
-"without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
-"playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:101
-msgid "Enable internal upmixing"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:103
-msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:107
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:116
-msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:52
-msgid "Audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
-msgstr "Ljudfilter för A/52->S/PDIF-inkapsling"
-
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:81
-msgid "DTS dynamic range compression"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:93
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:99
-msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:69
-msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
-msgstr "Ljudfilter för DTS->S/PDIF-inkapsling"
-
-#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:54
-msgid "Fixed point audio format conversions"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/converter/float.c:95
-msgid "Floating-point audio format conversions"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:69
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:74
-msgid "MPEG audio decoder"
-msgstr "Avkodare för MPEG-ljud"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:51
-msgid "Equalizer preset"
-msgstr "Förval för equalizer"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:52
-msgid "Preset to use for the equalizer."
-msgstr "Förval att använda med equalizern."
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:54
-msgid "Bands gain"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:56
-msgid ""
-"Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
-"values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -"
-"2 0\"."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:60
-msgid "Two pass"
-msgstr "Två pass"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:61
-msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:64
-msgid "Global gain"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:65
-msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:68
-msgid "Equalizer with 10 bands"
-msgstr "Equalizer med 10 band"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
-msgid "Flat"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:60
-msgid "Classical"
-msgstr "Klassisk"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
-msgid "Club"
-msgstr "Klubb"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:31
-msgid "Dance"
-msgstr "Dans"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
-msgid "Full bass"
-msgstr "Full bas"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:41
-msgid "Full bass and treble"
-msgstr "Full bas och diskant"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:41
-msgid "Full treble"
-msgstr "Full diskant"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:41
-msgid "Headphones"
-msgstr "Hörlurar"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
-msgid "Large Hall"
-msgstr "Stor hall"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
-msgid "Live"
-msgstr "Live"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
-msgid "Party"
-msgstr "Party"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:41
-msgid "Pop"
-msgstr "Pop"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:44
-msgid "Reggae"
-msgstr "Reggae"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:45
-msgid "Rock"
-msgstr "Rock"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:49
-msgid "Ska"
-msgstr "Ska"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
-msgid "Soft"
-msgstr "Mjuk"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
-msgid "Soft rock"
-msgstr "Mjuk rock"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:46
-msgid "Techno"
-msgstr "Techno"
-
-#: modules/audio_filter/format.c:202
-msgid "Audio filter for PCM format conversion"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/normvol.c:68
-msgid "Number of audio buffers"
-msgstr "Antal ljudbuffertar"
-
-#: modules/audio_filter/normvol.c:69
-msgid ""
-"This is the number of audio buffers on which the power measurement is made. "
-"A higher number of buffers will increase the response time of the filter to "
-"a spike but will make it less sensitive to short variations."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/normvol.c:74
-msgid "Max level"
-msgstr "Maxnivå"
-
-#: modules/audio_filter/normvol.c:75
-msgid ""
-"If the average power over the last N buffers is higher than this value, the "
-"volume will be normalized. This value is a positive floating point number. A "
-"value between 0.5 and 10 seems sensible."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/normvol.c:81 modules/audio_filter/normvol.c:82
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:225
-msgid "Volume normalizer"
-msgstr "Volymnormalisering"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:47 modules/audio_filter/param_eq.c:48
-msgid "Parametric Equalizer"
-msgstr "Parametrisk equalizer"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:53
-msgid "Low freq (Hz)"
-msgstr "Låg frek (Hz)"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:55
-#, fuzzy
-msgid "Low freq gain (dB)"
-msgstr "Låg frek (Hz)"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:56
-msgid "High freq (Hz)"
-msgstr "Hög frek (Hz)"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:58
-#, fuzzy
-msgid "High freq gain (dB)"
-msgstr "Hög frek (Hz)"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:59
-msgid "Freq 1 (Hz)"
-msgstr "Frek 1 (Hz)"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:61
-#, fuzzy
-msgid "Freq 1 gain (dB)"
-msgstr "Frek 1 (Hz)"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:63
-msgid "Freq 1 Q"
-msgstr "Frek 1 Q"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:64
-msgid "Freq 2 (Hz)"
-msgstr "Frek 2 (Hz)"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
-#, fuzzy
-msgid "Freq 2 gain (dB)"
-msgstr "Frek 2 (Hz)"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:68
-msgid "Freq 2 Q"
-msgstr "Frek 2 Q"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:69
-msgid "Freq 3 (Hz)"
-msgstr "Frek 3 (Hz)"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
-#, fuzzy
-msgid "Freq 3 gain (dB)"
-msgstr "Frek 3 (Hz)"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:73
-msgid "Freq 3 Q"
-msgstr "Frek 3 Q"
-
-#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:84
-msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:64
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:71
-msgid "Audio filter for linear interpolation resampling"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:45
-msgid "Audio filter for trivial resampling"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:45
-#, fuzzy
-msgid "Audio filter for ugly resampling"
-msgstr "_Nästa objekt"
-
-#: modules/audio_mixer/float32.c:46
-msgid "Float32 audio mixer"
-msgstr "Float32 ljudmixer"
-
-#: modules/audio_mixer/spdif.c:46
-msgid "Dummy S/PDIF audio mixer"
-msgstr "Dummyljudmixer för S/PDIF"
-
-#: modules/audio_mixer/trivial.c:46
-msgid "Trivial audio mixer"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:84
-msgid "default"
-msgstr "standard"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:104
-msgid "ALSA audio output"
-msgstr "ALSA-ljudutmatning"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:108
-msgid "ALSA Device Name"
-msgstr "ALSA-enhetsnamn"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:128 modules/audio_output/auhal.c:128
-#: modules/audio_output/auhal.c:972 modules/audio_output/directx.c:400
-#: modules/audio_output/oss.c:130 modules/audio_output/portaudio.c:394
-#: modules/audio_output/sdl.c:176 modules/audio_output/sdl.c:194
-#: modules/audio_output/waveout.c:370 modules/gui/macosx/intf.m:597
-#: modules/gui/macosx/intf.m:598
-msgid "Audio Device"
-msgstr "Ljudenhet"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:185 modules/audio_output/directx.c:477
-#: modules/audio_output/oss.c:223 modules/audio_output/portaudio.c:400
-#: modules/audio_output/sdl.c:182 modules/audio_output/sdl.c:201
-#: modules/audio_output/waveout.c:432
-msgid "Mono"
-msgstr "Mono"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/directx.c:450
-#: modules/audio_output/oss.c:179 modules/audio_output/portaudio.c:419
-#: modules/audio_output/waveout.c:404
-msgid "2 Front 2 Rear"
-msgstr "2 Fram 2 Bak"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:246 modules/audio_output/directx.c:523
-#: modules/audio_output/oss.c:247 modules/audio_output/waveout.c:448
-msgid "A/52 over S/PDIF"
-msgstr "A/52 över S/PDIF"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:325
-msgid "No Audio Device"
-msgstr "Ingen ljudenhet"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:326
-msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
-msgstr "Inget ljudenhetsnamn angavs. Du kan vill ange \"default\"."
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:433 modules/audio_output/alsa.c:472
-#: modules/audio_output/alsa.c:484 modules/audio_output/auhal.c:242
-#, fuzzy
-msgid "Audio output failed"
-msgstr "Paus"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:434 modules/audio_output/alsa.c:485
-#, c-format
-msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
-msgstr "VLC kunde inte öppna ALSA-enheten \"%s\" (%s)."
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:473
-#, c-format
-msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
-msgstr "Ljudenheten \"%s\" används redan."
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:939
-msgid "Unknown soundcard"
-msgstr "Okänt ljudkort"
-
-#: modules/audio_output/arts.c:63
-msgid "aRts audio output"
-msgstr "aRts-ljudutmatning"
-
-#: modules/audio_output/auhal.c:129
-msgid ""
-"Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed in "
-"your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for audio "
-"playback."
-msgstr ""
-"Välj ett nummer som motsvarar numret för en ljudenhet, som finns listade i "
-"din \"Ljudenhet\"-meny. Den här enheten kommer sedan att användas som "
-"standard för ljuduppspelning."
-
-#: modules/audio_output/auhal.c:135
-msgid "HAL AudioUnit output"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/auhal.c:243
-msgid ""
-"The selected audio output device is exclusively in use by another program."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/auhal.c:427
-msgid "Audio device is not configured"
-msgstr "Ljudenheten är inte konfigurerad"
-
-#: modules/audio_output/auhal.c:428
-msgid ""
-"You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup Utility"
-"\" in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/auhal.c:1017
-#, c-format
-msgid "%s (Encoded Output)"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/directx.c:204 modules/audio_output/portaudio.c:107
-msgid "Output device"
-msgstr "Utmatningsenhet"
-
-#: modules/audio_output/directx.c:206
-msgid ""
-"DirectX device number: 0 default device, 1..N device by number(Note that the "
-"default device appears as 0 AND another number)."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/directx.c:208 modules/audio_output/waveout.c:136
-msgid "Use float32 output"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/directx.c:210 modules/audio_output/waveout.c:138
-msgid ""
-"The option allows you to enable or disable the high-quality float32 audio "
-"output mode (which is not well supported by some soundcards)."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/directx.c:214
-msgid "DirectX audio output"
-msgstr "DirectX-ljudutmatning"
-
-#: modules/audio_output/directx.c:432 modules/audio_output/portaudio.c:427
-msgid "3 Front 2 Rear"
-msgstr "3 Fram 2 Bak"
-
-#: modules/audio_output/esd.c:67
-msgid "EsounD audio output"
-msgstr "EsounD-ljudutmatning"
-
-#: modules/audio_output/esd.c:70
-msgid "Esound server"
-msgstr "Esound-server"
-
-#: modules/audio_output/file.c:79
-msgid "Output format"
-msgstr "Utmatningsformat"
-
-#: modules/audio_output/file.c:80
-msgid ""
-"One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
-"\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
-msgstr ""
-"En av \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
-"\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" eller \"spdif\""
-
-#: modules/audio_output/file.c:83
-msgid "Number of output channels"
-msgstr "Antal kanaler i utmatning"
-
-#: modules/audio_output/file.c:84
-msgid ""
-"By default, all the channels of the incoming will be saved but you can "
-"restrict the number of channels here."
-msgstr ""
-"Som standard kommer alla kanaler för inkommande att sparas men du kan "
-"begränsa antalet kanaler här."
-
-#: modules/audio_output/file.c:87
-msgid "Add WAVE header"
-msgstr "Lägg till WAVE-huvud"
-
-#: modules/audio_output/file.c:88
-msgid "Instead of writing a raw file, you can add a WAV header to the file."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/file.c:105
-msgid "Output file"
-msgstr "Utmatningsfil"
-
-#: modules/audio_output/file.c:106
-msgid "File to which the audio samples will be written to."
-msgstr "Fil till vilken ljudsamplingarna kommer att skrivas till."
-
-#: modules/audio_output/file.c:109
-msgid "File audio output"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:76
-msgid "Roku HD1000 audio output"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/jack.c:65
-msgid "Automatically connect to writable clients"
-msgstr "Anslut automatiskt till skrivbara klienter"
-
-#: modules/audio_output/jack.c:67
-msgid ""
-"If enabled, this option will automatically connect sound output to the first "
-"writable JACK clients found."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/jack.c:71
-msgid "Connect to clients matching"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/jack.c:73
-msgid ""
-"If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match this "
-"regular expression will be considered for connection."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/jack.c:81
-msgid "JACK audio output"
-msgstr "JACK-ljudutmatning"
-
-#: modules/audio_output/oss.c:99
-msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/oss.c:101
-msgid ""
-"Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
-"completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
-"drivers, then you need to enable this option."
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/oss.c:107
-msgid "UNIX OSS audio output"
-msgstr "UNIX OSS-ljudutmatning"
-
-#: modules/audio_output/oss.c:112
-msgid "OSS DSP device"
-msgstr "OSS DSP-enhet"
-
-#: modules/audio_output/portaudio.c:108
-msgid "Portaudio identifier for the output device"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/portaudio.c:112
-msgid "PORTAUDIO audio output"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/sdl.c:66
-msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/waveout.c:143
-msgid "Win32 waveOut extension output"
-msgstr ""
-
-#: modules/audio_output/waveout.c:385
-msgid "5.1"
-msgstr "5.1"
-
-#: modules/codec/a52.c:93
-msgid "A/52 parser"
-msgstr "A/52-tolkare"
-
-#: modules/codec/a52.c:100
-msgid "A/52 audio packetizer"
-msgstr "A/52-ljudpaketerare"
-
-#: modules/codec/adpcm.c:43
-msgid "ADPCM audio decoder"
-msgstr "Avkodare för ADPCM-ljud"
-
-#: modules/codec/araw.c:44
-msgid "Raw/Log Audio decoder"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/araw.c:53
-msgid "Raw audio encoder"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/cinepak.c:38
-msgid "Cinepak video decoder"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/cmml/cmml.c:68
-msgid "CMML annotations decoder"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/cvdsub.c:46
-msgid "CVD subtitle decoder"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/cvdsub.c:51
-msgid "Chaoji VCD subtitle packetizer"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/dirac.c:67 modules/codec/theora.c:90
-#: modules/codec/twolame.c:50 modules/codec/vorbis.c:158
-msgid "Encoding quality"
-msgstr "Kodningskvalitet"
-
-#: modules/codec/dirac.c:69
-msgid "Quality of the encoding between 1.0 (low) and 10.0 (high)."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/dirac.c:74
-msgid "Dirac video decoder"
-msgstr "Avkodare för Dirac-video"
-
-#: modules/codec/dirac.c:80
-msgid "Dirac video encoder"
-msgstr "Kodare för Dirac-video"
-
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:100
-msgid "DirectMedia Object decoder"
-msgstr "Avkodare för DirectMedia Objekt"
-
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:109
-msgid "DirectMedia Object encoder"
-msgstr "Kodare för DirectMedia Objekt"
-
-#: modules/codec/dts.c:95
-msgid "DTS parser"
-msgstr "DTS-tolkare"
-
-#: modules/codec/dts.c:100
-msgid "DTS audio packetizer"
-msgstr "DTS-ljudpaketerare"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:51
-msgid "Decoding X coordinate"
-msgstr "Avkodar X-koordinat"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:52
-msgid "X coordinate of the rendered subtitle"
-msgstr "X-koordinat för renderad undertext"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:54
-msgid "Decoding Y coordinate"
-msgstr "Avkodar Y-koordinat"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:55
-msgid "Y coordinate of the rendered subtitle"
-msgstr "Y-koordinat för renderad undertext"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:57
-msgid "Subpicture position"
-msgstr "Position för underbild"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:59
-msgid ""
-"You can enforce the subpicture position on the video (0=center, 1=left, "
-"2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
-"g. 6=top-right)."
-msgstr ""
-"Du kan upprätthålla underbildens position i videon (0=centrerad, 1=vänster, "
-"2=höger, 4=överkant, 8=nederkant, du kan även använda kombinationer av dessa "
-"värden, exempelvis 6=överkant-höger)."
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:63
-msgid "Encoding X coordinate"
-msgstr "Kodad X-koordinat"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:64
-msgid "X coordinate of the encoded subtitle"
-msgstr "X-koordinat för kodad undertext"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:65
-msgid "Encoding Y coordinate"
-msgstr "Kodad Y-koordinat"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:66
-msgid "Y coordinate of the encoded subtitle"
-msgstr "Y-koordinat för kodad undertext"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:86
-msgid "DVB subtitles decoder"
-msgstr "Avkodare för DVB-undertexter"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:99
-msgid "DVB subtitles encoder"
-msgstr "Kodare för DVB-undertexter"
-
-#: modules/codec/faad.c:39
-msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
-msgstr "Avkodare för AAC-ljud (använder libfaad2)"
-
-#: modules/codec/faad.c:339
-msgid "AAC extension"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/faad.c:343
-#, c-format
-msgid "%d Hz"
-msgstr "%d Hz"
-
-#: modules/codec/fake.c:48 modules/video_output/image.c:82
-msgid "Image file"
-msgstr "Bildfil"
-
-#: modules/codec/fake.c:50
-msgid "Path of the image file for fake input."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/fake.c:51
-msgid "Reload image file"
-msgstr "Läs om bildfil"
-
-#: modules/codec/fake.c:53
-msgid "Reload image file every n seconds."
-msgstr "Läs om bildfilen var n sekund."
-
-#: modules/codec/fake.c:56 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:125
-#: modules/stream_out/transcode.c:75
-msgid "Output video width."
-msgstr "Bredd för utmatningsvideo."
-
-#: modules/codec/fake.c:59 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:128
-#: modules/stream_out/transcode.c:78
-msgid "Output video height."
-msgstr "Höjd för utmatningsvideo."
-
-#: modules/codec/fake.c:60 modules/video_filter/mosaic.c:137
-msgid "Keep aspect ratio"
-msgstr "Behåll bildförhållande"
-
-#: modules/codec/fake.c:62
-msgid "Consider width and height as maximum values."
-msgstr "Anse bredd och höjd som maximala värden."
-
-#: modules/codec/fake.c:63
-msgid "Background aspect ratio"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/fake.c:65
-msgid "Aspect ratio of the image file (4:3, 16:9). Default is square pixels."
-msgstr ""
-"Bildförhållandet för bildfilen (4:3, 16:9). Standard är fyrkantiga "
-"bildpunkter."
-
-#: modules/codec/fake.c:66 modules/stream_out/transcode.c:67
-msgid "Deinterlace video"
-msgstr "Avfläta video"
-
-#: modules/codec/fake.c:68
-msgid "Deinterlace the image after loading it."
-msgstr "Avfläta bilden efter inläsning."
-
-#: modules/codec/fake.c:69 modules/stream_out/transcode.c:70
-msgid "Deinterlace module"
-msgstr "Avflätningsmodul"
-
-#: modules/codec/fake.c:71
-msgid "Deinterlace module to use."
-msgstr "Avflätningsmodul att använda."
-
-#: modules/codec/fake.c:72
-msgid "Chroma used."
-msgstr "Kroma används."
-
-#: modules/codec/fake.c:74
-msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/fake.c:85
-msgid "Fake video decoder"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:220
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is no video encoder."
-msgstr "\"%s\" är inte en videokodare."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:228
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is no audio encoder."
-msgstr "\"%s\" är inte en ljudkodare."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:240
-#, c-format
-msgid "VLC could not find encoder \"%s\"."
-msgstr "VLC kunde inte hitta kodaren \"%s\"."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:595 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:604
-msgid "VLC could not open the encoder."
-msgstr "VLC kunde inte öppna kodaren."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-msgid "Non-ref"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-msgid "Bidir"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-msgid "Non-key"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68 modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:66
-msgid "All"
-msgstr "Alla"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
-msgid "rd"
-msgstr "rd"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
-msgid "bits"
-msgstr "bitar"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
-msgid "simple"
-msgstr "enkel"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
-msgid "Fast bilinear"
-msgstr "Snabb bilinjär"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
-msgid "Bilinear"
-msgstr "Bilinjär"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
-msgid "Bicubic (good quality)"
-msgstr "Bikubisk (bra kvalitet)"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
-msgid "Experimental"
-msgstr "Experimentell"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
-msgid "Nearest neighbour (bad quality)"
-msgstr "Närmaste granne (dålig kvalite)"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
-msgid "Area"
-msgstr "Område"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
-msgid "Luma bicubic / chroma bilinear"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
-msgid "Gauss"
-msgstr "Gauss"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
-msgid "SincR"
-msgstr "SincR"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
-msgid "Lanczos"
-msgstr "Lanczos"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
-msgid "Bicubic spline"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83
-msgid ""
-"Various audio and video decoders/encodersdelivered by the FFmpeg library. "
-"This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
-"MJPEG and other codecs"
-msgstr ""
-"Olika avkodare/kodare för ljud och video från FFmpeg-biblioteket. Det här "
-"inkluderar (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
-"MJPEG och andra kodekar"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:94
-msgid ""
-"AltiVec FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:98
-#, fuzzy
-msgid "FFmpeg audio/video decoders/encoders"
-msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för video."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:102
-msgid "Decoding"
-msgstr "Avkodar"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:130
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:97
-msgid "Encoding"
-msgstr "Kodar"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:131
-msgid "FFmpeg audio/video encoder"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:189
-msgid "FFmpeg demuxer"
-msgstr "Demuxer för FFmpeg"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:195
-msgid "FFmpeg muxer"
-msgstr "Muxer för FFmpeg"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:204 modules/video_filter/scale.c:54
-msgid "Video scaling filter"
-msgstr "Videoskalningsfilter"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:216
-msgid "FFmpeg chroma conversion"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:222
-#, fuzzy
-msgid "FFmpeg video filter"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:228
-#, fuzzy
-msgid "FFmpeg crop padd filter"
-msgstr "Föregående fil"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:234
-#, fuzzy
-msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:89 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:91
-msgid "Direct rendering"
-msgstr "Direktrendering"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:93
-msgid "Error resilience"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:95
-msgid ""
-"Ffmpeg can do error resilience.\n"
-"However, with a buggy encoder (such as the ISO MPEG-4 encoder from M$) this "
-"can produce a lot of errors.\n"
-"Valid values range from 0 to 4 (0 disables all errors resilience)."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:100
-msgid "Workaround bugs"
-msgstr "Temporärlösning för fel"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:102
-msgid ""
-"Try to fix some bugs:\n"
-"1  autodetect\n"
-"2  old msmpeg4\n"
-"4  xvid interlaced\n"
-"8  ump4 \n"
-"16 no padding\n"
-"32 ac vlc\n"
-"64 Qpel chroma.\n"
-"This must be the sum of the values. For example, to fix \"ac vlc\" and \"ump4"
-"\", enter 40."
-msgstr ""
-"Försök att rätta till vissa fel:\n"
-"1  automatisk identifiering\n"
-"2  gammal msmpeg4\n"
-"4  xvid interlaced\n"
-"8  ump4 \n"
-"16 no padding\n"
-"32 ac vlc\n"
-"64 Qpel chroma.\n"
-"Detta måste vara summan av värdena. Till exempel, för att rätta till \"ac vlc"
-"\" och \"ump4\", ange 40."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:113 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:246
-#: modules/demux/rawdv.c:36 modules/stream_out/transcode.c:180
-msgid "Hurry up"
-msgstr "Skynda på"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:115
-msgid ""
-"The decoder can partially decode or skip frame(s) when there is not enough "
-"time. It's useful with low CPU power but it can produce distorted pictures."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:119
-msgid "Post processing quality"
-msgstr "Kvalitet för efterbehandling"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:121
-msgid ""
-"Quality of post processing. Valid range is 0 to 6\n"
-"Higher levels require considerable more CPU power, but produce better "
-"looking pictures."
-msgstr ""
-"Kvalitet för efterbehandling. Giltigt intervall är 0 upp till 6\n"
-"Högre nivåer kräver mycket mer processorkraft men producerar finare bilder."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:125
-msgid "Debug mask"
-msgstr "Felsökningsmask"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:126
-msgid "Set ffmpeg debug mask"
-msgstr "Ställ in felsökningsmask för ffmpeg"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:129
-msgid "Visualize motion vectors"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:131
-msgid ""
-"You can overlay the motion vectors (arrows showing how the images move) on "
-"the image. This value is a mask, based on these values:\n"
-"1 - visualize forward predicted MVs of P frames\n"
-"2 - visualize forward predicted MVs of B frames\n"
-"4 - visualize backward predicted MVs of B frames\n"
-"To visualize all vectors, the value should be 7."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:138
-msgid "Low resolution decoding"
-msgstr "Låg upplöst avkodning"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:139
-msgid ""
-"Only decode a low resolution version of the video. This requires less "
-"processing power"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:142
-msgid "Skip the loop filter for H.264 decoding"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:143
-msgid ""
-"Skipping the loop filter (aka deblocking) usually has a detrimental effect "
-"on quality. However it provides a big speedup for high definition streams."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:147
-msgid "FFmpeg post processing filter chains"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:150
-msgid ""
-"<filterName>[:<option>[:<option>...]][[,|/][-]<filterName>[:"
-"<option>...]]...\n"
-"long form example:\n"
-"vdeblock:autoq/hdeblock:autoq/linblenddeint    default,-vdeblock\n"
-"short form example:\n"
-"vb:a/hb:a/lb de,-vb\n"
-"more examples:\n"
-"tn:64:128:256\n"
-"Filters                        Options\n"
-"short  long name       short   long option     Description\n"
-"*      *               a       autoq           cpu power dependant enabler\n"
-"                       c       chrom           chrominance filtring enabled\n"
-"                       y       nochrom         chrominance filtring "
-"disabled\n"
-"hb     hdeblock        (2 Threshold)           horizontal deblocking filter\n"
-"       1. difference factor: default=64, higher -> more deblocking\n"
-"       2. flatness threshold: default=40, lower -> more deblocking\n"
-"                       the h & v deblocking filters share these\n"
-"                       so u cant set different thresholds for h / v\n"
-"vb     vdeblock        (2 Threshold)           vertical deblocking filter\n"
-"h1     x1hdeblock                              Experimental h deblock filter "
-"1\n"
-"v1     x1vdeblock                              Experimental v deblock filter "
-"1\n"
-"dr     dering                                  Deringing filter\n"
-"al     autolevels                              automatic brightness / "
-"contrast\n"
-"                       f       fullyrange      stretch luminance to "
-"(0..255)\n"
-"lb     linblenddeint                           linear blend deinterlacer\n"
-"li     linipoldeint                            linear interpolating "
-"deinterlace\n"
-"ci     cubicipoldeint                          cubic interpolating "
-"deinterlacer\n"
-"md     mediandeint                             median deinterlacer\n"
-"fd     ffmpegdeint                             ffmpeg deinterlacer\n"
-"de     default                                 hb:a,vb:a,dr:a,al\n"
-"fa     fast                                    h1:a,v1:a,dr:a,al\n"
-"tn     tmpnoise        (3 Thresholds)          Temporal Noise Reducer\n"
-"                       1. <= 2. <= 3.          larger -> stronger filtering\n"
-"fq     forceQuant      <quantizer>             Force quantizer\n"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:189
-msgid "Ratio of key frames"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:190
-msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
-msgstr "Antal bildrutor som kommer att kodas för en nyckelbildruta."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:193
-msgid "Ratio of B frames"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:194
-msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:197
-msgid "Video bitrate tolerance"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:198
-msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
-msgstr "Tolerans för videobitfrekvens i kbit/s."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:200
-#, fuzzy
-msgid "Interlaced encoding"
-msgstr "Gränssnittsmodul"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:201
-msgid "Enable dedicated algorithms for interlaced frames."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:204
-#, fuzzy
-msgid "Interlaced motion estimation"
-msgstr "Markera allt"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:205
-msgid "Enable interlaced motion estimation algorithms. This requires more CPU."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:208
 #, fuzzy
-msgid "Pre-motion estimation"
-msgstr "Sessionsbeskrivning"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:209
-msgid "Enable the pre-motion estimation algorithm."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:212
-msgid "Strict rate control"
-msgstr "Strikt frekvenskontroll"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:213
-msgid "Enable the strict rate control algorithm."
-msgstr "Aktivera algoritmen för strikt frekvenskontroll."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:216
-msgid "Rate control buffer size"
-msgstr "Buffertstorlek för frekvenskontroll"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:217
-msgid ""
-"Rate control buffer size (in kbytes). A bigger buffer will allow for better "
-"rate control, but will cause a delay in the stream."
-msgstr ""
-"Buffertstorlek för frekvenskontroll (i kilobyte). En större buffert kommer "
-"att tillåta bättre frekvenskontroll men kommer att orsaka en fördröjning i "
-"strömmen."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:221
-msgid "Rate control buffer aggressiveness"
-msgstr "Aggressivitet för frekvenskontrollbuffert"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:222
-msgid "Rate control buffer aggressiveness."
-msgstr "Aggressivitet för frekvenskontrollbuffert."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:225
-msgid "I quantization factor"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:227
-msgid ""
-"Quantization factor of I frames, compared with P frames (for instance 1.0 => "
-"same qscale for I and P frames)."
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If "
+#~ "you don't specify anything, the default device will be used. "
+#~ msgstr ""
+#~ "Namnet på ljudenheten att använda. Om du inte anger något kommer ingen "
+#~ "ljudenhet att användas."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:230 modules/codec/x264.c:293
-#: modules/demux/mod.c:71
-msgid "Noise reduction"
-msgstr "Störningsreducering"
+#~ msgid "Video size"
+#~ msgstr "Videostorlek"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:231
-msgid ""
-"Enable a simple noise reduction algorithm to lower the encoding length and "
-"bitrate, at the expense of lower quality frames."
-msgstr ""
-"Aktivera en enkel algoritm för störningsreducering för att minska "
-"kodningslängden och bitfrekvensen, på bekostnad av lägre kvalitet."
+#~ msgid "Video input frame rate"
+#~ msgstr "Bildfrekvens för videoinmatning"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:235
-msgid "MPEG4 quantization matrix"
-msgstr ""
+#~ msgid "Device properties"
+#~ msgstr "Enhetsegenskaper"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:236
-msgid ""
-"Use the MPEG4 quantization matrix for MPEG2 encoding. This generally yields "
-"a better looking picture, while still retaining the compatibility with "
-"standard MPEG2 decoders."
-msgstr ""
+#~ msgid "Tuner properties"
+#~ msgstr "Egenskaper för mottagare"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:241
-msgid "Quality level"
-msgstr "Kvalitetsnivå"
+#~ msgid "Tuner country code"
+#~ msgstr "Mottagarens landskod"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:242
-msgid ""
-"Quality level for the encoding of motions vectors (this can slow down the "
-"encoding very much)."
-msgstr ""
+#~ msgid "Tuner input type"
+#~ msgstr "Inmatningstyp för mottagare"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:247
-msgid ""
-"The encoder can make on-the-fly quality tradeoffs if your CPU can't keep up "
-"with the encoding rate. It will disable trellis quantization, then the rate "
-"distortion of motion vectors (hq), and raise the noise reduction threshold "
-"to ease the encoder's task."
-msgstr ""
+#~ msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
+#~ msgstr "Välj mottagarens inmatningstyp (kabel/antenn)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:253
-msgid "Minimum video quantizer scale"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video input pin"
+#~ msgstr "Videoinställningar"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:254
-msgid "Minimum video quantizer scale."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio input pin"
+#~ msgstr "_Nästa objekt"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:257
-msgid "Maximum video quantizer scale"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video output pin"
+#~ msgstr "Videoinställningar"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:258
-msgid "Maximum video quantizer scale."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio output pin"
+#~ msgstr "Paus"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:261
 #, fuzzy
-msgid "Trellis quantization"
-msgstr "Visualiseringar"
+#~ msgid "AM Tuner mode"
+#~ msgstr "Analysläge"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:262
-msgid "Enable trellis quantization (rate distortion for block coefficients)."
-msgstr ""
+#~ msgid "DirectShow"
+#~ msgstr "DirectShow"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:265
-msgid "Fixed quantizer scale"
-msgstr ""
+#~ msgid "Refresh list"
+#~ msgstr "Uppdatera lista"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:266
-msgid ""
-"A fixed video quantizer scale for VBR encoding (accepted values: 0.01 to "
-"255.0)."
-msgstr ""
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Konfigurera"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:269
-msgid "Strict standard compliance"
-msgstr ""
+#~ msgid "Capturing failed"
+#~ msgstr "Fångst misslyckades"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:270
-msgid ""
-"Force a strict standard compliance when encoding (accepted values: -1, 0, 1)."
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "VLC cannot use the device \"%s\", because its device type is not "
+#~ "supported."
+#~ msgstr ""
+#~ "VLC kan inte använda enheten \"%s\", därför att dess enhetstyp inte stöds."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:273
-msgid "Luminance masking"
-msgstr ""
+#~ msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
+#~ msgstr "Fångstenheten \"%s\" har inte stöd för de nödvändiga parametrarna."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:274
-msgid "Raise the quantizer for very bright macroblocks (default: 0.0)."
-msgstr ""
+#~ msgid "HTTP Host address"
+#~ msgstr "HTTP-värdadress"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:277
-msgid "Darkness masking"
-msgstr ""
+#~ msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att aktivera den interna HTTP-servern, ställ in dess adress och port "
+#~ "här."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:278
-msgid "Raise the quantizer for very dark macroblocks (default: 0.0)."
-msgstr ""
+#~ msgid "HTTP user name"
+#~ msgstr "HTTP-användarnamn"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:281
-msgid "Motion masking"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+#~ msgstr ""
+#~ "Användarnamnet som administratören ska använda för att logga in i den "
+#~ "interna HTTP-servern."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:282
-msgid ""
-"Raise the quantizer for macroblocks with a high temporal complexity "
-"(default: 0.0)."
-msgstr ""
+#~ msgid "HTTP password"
+#~ msgstr "HTTP-lösenord"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:285
-msgid "Border masking"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lösenordet som administratören ska använda för att logga in i den interna "
+#~ "HTTP-servern."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:286
-msgid ""
-"Raise the quantizer for macroblocks at the border of the frame (default: "
-"0.0)."
-msgstr ""
+#~ msgid "HTTP ACL"
+#~ msgstr "HTTP ACL"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:289
-msgid "Luminance elimination"
-msgstr ""
+#~ msgid "Certificate file"
+#~ msgstr "Certifikatfil"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:290
-msgid ""
-"Eliminates luminance blocks when the PSNR isn't much changed (default: 0.0). "
-"The H264 specification recommends -4."
-msgstr ""
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
+#~ msgstr "HTTP-gränssnittets x509 PEM-certifikatfil (aktiverar SSL)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:294
-msgid "Chrominance elimination"
-msgstr ""
+#~ msgid "Private key file"
+#~ msgstr "Privat nyckelfil"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:295
-msgid ""
-"Eliminates chrominance blocks when the PSNR isn't much changed (default: "
-"0.0). The H264 specification recommends 7."
-msgstr ""
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
+#~ msgstr "HTTP-gränssnittets privata x509 PEM-nyckelfil"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:299
-msgid "Scaling mode"
-msgstr "Skalningsläge"
+#~ msgid "Root CA file"
+#~ msgstr "Rotcertifikatutfärdare"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:300
-msgid "Scaling mode to use."
-msgstr "Skalningsläge att använda."
+#~ msgid "CRL file"
+#~ msgstr "Spärrlista"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:302
 #, fuzzy
-msgid "Ffmpeg mux"
-msgstr "AIFF demuxer"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:303
-msgid "Force use of ffmpeg muxer."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:622
-#: modules/gui/macosx/intf.m:623
-msgid "Post processing"
-msgstr "Efterbehandling"
+#~ msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
+#~ msgstr "HTTP-gränssnitt x509 PEM privat nyckelfil"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
-msgid "1 (Lowest)"
-msgstr "1 (Lägst)"
+#~ msgid "DVB input with v4l2 support"
+#~ msgstr "DVB-inmatning med v4l2-stöd"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:104
-msgid "6 (Highest)"
-msgstr "6 (Högst)"
+#~ msgid "HTTP server"
+#~ msgstr "HTTP-server"
 
-#: modules/codec/flac.c:179
-msgid "Flac audio decoder"
-msgstr "Avkodare för Flac-ljud"
-
-#: modules/codec/flac.c:184
-msgid "Flac audio encoder"
-msgstr "Kodare för Flac-ljud"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Input syntax is deprecated"
+#~ msgstr "Inmatning har ändrats"
 
-#: modules/codec/flac.c:190
-msgid "Flac audio packetizer"
-msgstr "Flac-ljudpaketerare"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för DV-strömmar. Detta värde ska vara i millisekunder."
 
-#: modules/codec/libmpeg2.c:97
-msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
-msgstr ""
+#~ msgid "dv"
+#~ msgstr "dv"
 
-#: modules/codec/lpcm.c:83
-msgid "Linear PCM audio decoder"
-msgstr "Avkodare för linjärt PCM-ljud"
+#~ msgid "DVD angle"
+#~ msgstr "Dvd-vinkel"
 
-#: modules/codec/lpcm.c:88
-msgid "Linear PCM audio packetizer"
-msgstr "Linjär PCM-ljudpaketerare"
+#~ msgid "Default DVD angle."
+#~ msgstr "Standard-dvd-vinkel."
 
-#: modules/codec/mash.cpp:66
-msgid "Video decoder using openmash"
-msgstr "Videoavkodare med openmash"
+#~ msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr "Mellanlagringsvärde för DVD. Detta värde ska vara i millisekunder."
 
-#: modules/codec/mpeg_audio.c:111
-msgid "MPEG audio layer I/II/III decoder"
-msgstr ""
+#~ msgid "Start directly in menu"
+#~ msgstr "Starta direkt i menyn"
 
-#: modules/codec/mpeg_audio.c:122
-msgid "MPEG audio layer I/II/III packetizer"
-msgstr "Ljudpaketerare för MPEG Layer I/II/III"
+#~ msgid "DVD with menus"
+#~ msgstr "Dvd med menyer"
 
-#: modules/codec/png.c:54
-msgid "PNG video decoder"
-msgstr "Avkodare för PNG-video"
+#~ msgid "Playback failure"
+#~ msgstr "Uppspelning misslyckades"
 
-#: modules/codec/quicktime.c:63
-msgid "QuickTime library decoder"
-msgstr ""
+#~ msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
+#~ msgstr "Metod som används av libdvdcss för avkryptering"
 
-#: modules/codec/rawvideo.c:68
-msgid "Pseudo raw video decoder"
-msgstr ""
+#~ msgid "title"
+#~ msgstr "titel"
 
-#: modules/codec/rawvideo.c:75
-msgid "Pseudo raw video packetizer"
-msgstr ""
+#~ msgid "Key"
+#~ msgstr "Tangent"
 
-#: modules/codec/realaudio.c:60
-msgid "RealAudio library decoder"
-msgstr ""
+#~ msgid "DVD without menus"
+#~ msgstr "Dvd utan menyer"
 
-#: modules/codec/sdl_image.c:55
 #, fuzzy
-msgid "SDL Image decoder"
-msgstr "Avkodare för SDL_image-video"
-
-#: modules/codec/sdl_image.c:56
-msgid "SDL_image video decoder"
-msgstr "Avkodare för SDL_image-video"
-
-#: modules/codec/speex.c:108
-msgid "Speex audio decoder"
-msgstr "Avkodare för Speex-ljud"
-
-#: modules/codec/speex.c:113
-msgid "Speex audio packetizer"
-msgstr "Speex-ljudpaketerare"
-
-#: modules/codec/speex.c:118
-msgid "Speex audio encoder"
-msgstr "Kodare för Speex-ljud"
-
-#: modules/codec/speex.c:563 modules/codec/speex.c:580
-msgid "Speex comment"
-msgstr "Speex kommentar"
-
-#: modules/codec/speex.c:563 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:627
-msgid "Mode"
-msgstr "Läge"
+#~ msgid "EyeTV access module"
+#~ msgstr "Åtkomstmodul"
 
-#: modules/codec/spudec/spudec.c:41
-msgid "DVD subtitles decoder"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/spudec/spudec.c:48
-msgid "DVD subtitles packetizer"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:100
-msgid "Subtitles text encoding"
-msgstr "Kodning för undertexter"
-
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:101
-msgid "Set the encoding used in text subtitles"
-msgstr "Ställ in kodning som används i undertexter"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för fuskströmmar. Detta värde ska vara i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102
-msgid "Subtitles justification"
-msgstr "Justering av undertexter"
+#~ msgid "Framerate"
+#~ msgstr "Bildfrekvens"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:103
-msgid "Set the justification of subtitles"
-msgstr "Ställer in justeringen av undertexter"
+#~ msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
+#~ msgstr "Antal bildrutor per sekund (exempelvis 24, 25, 29.97, 30)."
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:104
-msgid "UTF-8 subtitles autodetection"
-msgstr "Identifiera UTF-8-undertexter automatiskt"
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "ID"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:105
-msgid ""
-"This enables automatic detection of UTF-8 encoding within subtitles files."
-msgstr ""
-"Detta aktiverar automatisk identifiering av UTF-8-kodning i undertextfilerna."
+#~ msgid "Duration in ms"
+#~ msgstr "Längd i ms"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:107
-msgid "Formatted Subtitles"
-msgstr "Formaterade undertexter"
+#~ msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för filer. Detta värde ska vara i millisekunder."
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:108
-msgid ""
-"Some subtitle formats allow for text formatting. VLC partly implements this, "
-"but you can choose to disable all formatting."
-msgstr ""
-"Några undertextformat tillåter textformatering. VLC har delvis implementerat "
-"det här men du kan välja att inaktivera all formatering."
+#~ msgid "File input"
+#~ msgstr "Filinmatning"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:114
-msgid "Text subtitles decoder"
-msgstr "Avkodare för undertexttexter"
+#~ msgid "File"
+#~ msgstr "Fil"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:354 modules/codec/subtitles/subsdec.c:390
-msgid ""
-"failed to convert subtitle encoding.\n"
-"Try manually setting a character-encoding before you open the file."
-msgstr ""
-"misslyckades med att konvertera undertextkodningen.\n"
-"Prova att manuellt ställa in en teckenkodning innan du öppnar filen."
+#~ msgid "File reading failed"
+#~ msgstr "Filläsning misslyckades"
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:42
-msgid "Enable debug"
-msgstr "Aktivera felsökning"
+#~ msgid "VLC could not read file \"%s\"."
+#~ msgstr "VLC kunde inte läsa filen \"%s\"."
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:45
-msgid ""
-"This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
-"calls                 1\n"
-"packet assembly info  2\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "VLC could not open file \"%s\"."
+#~ msgstr "VLC kunde inte öppna filen \"%s\"."
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:50
-msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) decoder"
-msgstr ""
+#~ msgid "VLC could not open file \"%s\" (%s)."
+#~ msgstr "VLC kunde inte öppna filen \"%s\" (%s)."
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:51
-msgid "SVCD subtitles"
-msgstr "Svcd-undertexter"
+#~ msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
+#~ msgstr "Bandbreddsbegränsning (byte/s)"
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:61
-msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) packetizer"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
+#~ "seconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bandbreddsmodulen kommer att kasta allt data som överstiger gränsen."
 
-#: modules/codec/tarkin.c:75
-msgid "Tarkin decoder module"
-msgstr "Tarkin-avkodningsmodul"
+#~ msgid "Bandwidth"
+#~ msgstr "Bandbredd"
 
-#: modules/codec/theora.c:92 modules/codec/vorbis.c:160
-msgid ""
-"Enforce a quality between 1 (low) and 10 (high), instead of specifying a "
-"particular bitrate. This will produce a VBR stream."
-msgstr ""
-"Framtvinga en kvalitet mellan 1 (låg) och 10 (hög), istället för att ange en "
-"specifik bitfrekvens. Detta kommer att producera en VBR-ström."
+#~ msgid "Bandwidth limiter"
+#~ msgstr "Bandbreddsbegränsare"
 
-#: modules/codec/theora.c:99
-msgid "Theora video decoder"
-msgstr "Avkodare för Theora-video"
+#~ msgid "Maximum size of temporary file (Mb)"
+#~ msgstr "Maximal storlek för temporärfil (MB)"
 
-#: modules/codec/theora.c:105
-msgid "Theora video packetizer"
-msgstr "Theora-videopaketerare"
+#~ msgid "Record directory"
+#~ msgstr "Inspelningskatalog"
 
-#: modules/codec/theora.c:110
-msgid "Theora video encoder"
-msgstr "Kodare för Theora-video"
+#~ msgid "Directory where the record will be stored."
+#~ msgstr "Katalog där inspelning kommer att lagras."
 
-#: modules/codec/theora.c:510
-msgid "Theora comment"
-msgstr "Theora-kommentar"
+#~ msgid "Recording"
+#~ msgstr "Inspelning"
 
-#: modules/codec/twolame.c:52
-msgid ""
-"Force a specific encoding quality between 0.0 (high) and 50.0 (low), instead "
-"of specifying a particular bitrate. This will produce a VBR stream."
-msgstr ""
-"Tvinga en specifik kodningskvalitet mellan 0.0 (hög) och 50.0 (låg), "
-"istället för att ange en specifik bitfrekvens. Detta kommer att producera en "
-"VBR-ström."
+#~ msgid "Recording done"
+#~ msgstr "Inspelning färdig"
 
-#: modules/codec/twolame.c:55
-msgid "Stereo mode"
-msgstr "Stereoläge"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för FTP-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/codec/twolame.c:56
-msgid "Handling mode for stereo streams"
-msgstr "Hanteringsläge för stereoströmmar"
+#~ msgid "FTP user name"
+#~ msgstr "FTP-användarnamn"
 
-#: modules/codec/twolame.c:57
-msgid "VBR mode"
-msgstr "VBR-läge"
+#~ msgid "User name that will be used for the connection."
+#~ msgstr "Användarnamn att använda för anslutningen."
 
-#: modules/codec/twolame.c:59
-msgid "Use Variable BitRate. Default is to use Constant BitRate (CBR)."
-msgstr ""
-"Använd variabel bitfrekvens. Standard är att använda konstant bitfrekvens "
-"(CBR)."
+#~ msgid "FTP password"
+#~ msgstr "FTP-lösenord"
 
-#: modules/codec/twolame.c:60
-msgid "Psycho-acoustic model"
-msgstr ""
+#~ msgid "Password that will be used for the connection."
+#~ msgstr "Lösenord att använda för anslutningen."
 
-#: modules/codec/twolame.c:62
-msgid "Integer from -1 (no model) to 4."
-msgstr "Heltal från -1 (ingen modell) till 4."
+#~ msgid "FTP account"
+#~ msgstr "FTP-konto"
 
-#: modules/codec/twolame.c:66
-msgid "Dual mono"
-msgstr "Dubbelmono"
+#~ msgid "Account that will be used for the connection."
+#~ msgstr "Konto att använda för anslutningen."
 
-#: modules/codec/twolame.c:66
-msgid "Joint stereo"
-msgstr "Sammanslagen stereo"
+#~ msgid "FTP input"
+#~ msgstr "FTP-inmatning"
 
-#: modules/codec/twolame.c:71
-msgid "Libtwolame audio encoder"
-msgstr "Avkodare för libtwolame-ljud"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Network interaction failed"
+#~ msgstr "Nätverkssynkronisering"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:162
-msgid "Maximum encoding bitrate"
-msgstr "Maximal bitfrekvens för kodning"
+#~ msgid "VLC could not connect with the given server."
+#~ msgstr "VLC kunde inte ansluta till angiven server."
 
-#: modules/codec/vorbis.c:164
-msgid "Maximum bitrate in kbps. This is useful for streaming applications."
-msgstr ""
+#~ msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
+#~ msgstr "VLC:s anslutning till den angivna servern nekades."
 
-#: modules/codec/vorbis.c:165
-msgid "Minimum encoding bitrate"
-msgstr "Minimal bitfrekvens för kodning"
+#~ msgid "Your account was rejected."
+#~ msgstr "Ditt konto nekades."
 
-#: modules/codec/vorbis.c:167
-msgid ""
-"Minimum bitrate in kbps. This is useful for encoding for a fixed-size "
-"channel."
-msgstr ""
+#~ msgid "Your password was rejected."
+#~ msgstr "Ditt lösenord nekades."
 
-#: modules/codec/vorbis.c:168
-msgid "CBR encoding"
-msgstr "CBR-kodning"
+#~ msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
+#~ msgstr "Ditt anslutningsförsök till servern nekades."
 
-#: modules/codec/vorbis.c:170
-msgid "Force a constant bitrate encoding (CBR)."
-msgstr "Tvinga konstant bitfrekvens för kodning (CBR)."
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in "
+#~ "milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för GnomeVFS-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/codec/vorbis.c:174
-msgid "Vorbis audio decoder"
-msgstr "Avkodare för Vorbis-ljud"
+#~ msgid "GnomeVFS input"
+#~ msgstr "GnomeVFS-inmatning"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:185
-msgid "Vorbis audio packetizer"
-msgstr "Vorbis-ljudpaketerare"
+#~ msgid "HTTP proxy"
+#~ msgstr "HTTP-proxy"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:192
-msgid "Vorbis audio encoder"
-msgstr "Kodare för Vorbis-ljud"
+#~ msgid ""
+#~ "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
+#~ "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
+#~ "tried."
+#~ msgstr ""
+#~ "HTTP-proxy som ska användas. Den måste anges i formatet http://[användare"
+#~ "[:lösenord]@]minproxy.mindomän:minport/ ; om den är tom kommer "
+#~ "miljövariabeln http_proxy att provas."
 
-#: modules/codec/vorbis.c:636
-msgid "Vorbis comment"
-msgstr "Vorbis-kommentar"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för HTTP-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/codec/x264.c:44
-msgid "Maximum GOP size"
-msgstr "Maximal GOP-storlek"
+#~ msgid "Auto re-connect"
+#~ msgstr "Återanslut automatiskt"
 
-#: modules/codec/x264.c:45
-msgid ""
-"Sets maximum interval between IDR-frames.Larger values save bits, thus "
-"improving quality for a given bitrate at the cost of seeking precision."
-msgstr ""
+#~ msgid "Continuous stream"
+#~ msgstr "Kontinuerlig ström"
 
-#: modules/codec/x264.c:49
-msgid "Minimum GOP size"
-msgstr "Minimal GOP-storlek"
+#~ msgid ""
+#~ "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on "
+#~ "a server). You should not globally enable this option as it will break "
+#~ "all other types of HTTP streams."
+#~ msgstr ""
+#~ "Läs en fil som blir konstant uppdaterad (till exempel en JPG-fil på en "
+#~ "server). Du bör inte aktivera det här alternativet globalt eftersom det "
+#~ "kommer att förstöra alla andra typer av HTTP-strömmar."
 
-#: modules/codec/x264.c:50
-msgid ""
-"Sets minimum interval between IDR-frames. In H.264, I-frames do not "
-"necessarily bound a closed GOP because it is allowable for a P-frame to be "
-"predicted from more frames than just the one frame before it (also see "
-"reference frame option). Therefore, I-frames are not necessarily seekable. "
-"IDR-frames restrict subsequent P-frames from referring to any frame prior to "
-"the IDR-frame. \n"
-"If scenecuts appear within this interval, they are still encoded as I-"
-"frames, but do not start a new GOP."
-msgstr ""
+#~ msgid "HTTP input"
+#~ msgstr "HTTP-inmatning"
 
-#: modules/codec/x264.c:59
-msgid "Extra I-frames aggressivity"
-msgstr ""
+#~ msgid "HTTP(S)"
+#~ msgstr "HTTP(S)"
 
-#: modules/codec/x264.c:60
-msgid ""
-"Scene-cut detection. Controls how aggressively to insert extra I-frames. "
-"With small values of scenecut, the codec often has to force an I-frame when "
-"it would exceed keyint. Good values of scenecut may find a better location "
-"for the I-frame. Large values use more I-frames than necessary, thus wasting "
-"bits. -1 disables scene-cut detection, so I-frames are inserted only every "
-"other keyint frames, which probably leads to ugly encoding artifacts. Range "
-"1 to 100."
-msgstr ""
+#~ msgid "HTTP authentication"
+#~ msgstr "HTTP-autentisering"
 
-#: modules/codec/x264.c:71
-msgid "Faster, less precise scenecut detection"
-msgstr ""
+#~ msgid "Please enter a valid login name and a password."
+#~ msgstr "Ange ett giltigt inloggningsnamn och ett lösenord."
 
-#: modules/codec/x264.c:72
-msgid ""
-"Faster, less precise scenecut detection. Required and implied by multi-"
-"threading."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Pace"
+#~ msgstr "Dans"
 
-#: modules/codec/x264.c:76
-msgid "B-frames between I and P"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
+#~ msgstr "Betrakta som ett rör hellre än som en fil"
 
-#: modules/codec/x264.c:77
-msgid "Number of consecutive B-frames between I and P-frames. Range 1 to 16."
-msgstr ""
+#~ msgid "Auto Connection"
+#~ msgstr "Anslut automatiskt"
 
-#: modules/codec/x264.c:80
-msgid "Adaptive B-frame decision"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "JACK audio input"
+#~ msgstr "Paus"
 
-#: modules/codec/x264.c:81
-msgid ""
-"Force the specified number of consecutive B-frames to be used, except "
-"possibly before an I-frame."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "JACK Input"
+#~ msgstr "Inmatning"
 
-#: modules/codec/x264.c:84
-msgid "Influence (bias) B-frames usage"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för MMS-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/codec/x264.c:85
-msgid ""
-"Bias the choice to use B-frames. Positive values cause more B-frames, "
-"negative values cause less B-frames."
-msgstr ""
+#~ msgid "Maximum bitrate"
+#~ msgstr "Maximal bitfrekvens"
 
-#: modules/codec/x264.c:88
-msgid "Keep some B-frames as references"
-msgstr ""
+#~ msgid "Dummy"
+#~ msgstr "Dummy"
 
-#: modules/codec/x264.c:89
-msgid ""
-"Allows B-frames to be used as references for predicting other frames. Keeps "
-"the middle of 2+ consecutive B-frames as a reference, and reorders frame "
-"appropriately."
-msgstr ""
+#~ msgid "Append to file"
+#~ msgstr "Infoga i fil"
 
-#: modules/codec/x264.c:93
-msgid "CABAC"
-msgstr "CABAC"
+#~ msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
+#~ msgstr "Infoga i filen om den finns istället för att ersätta den."
 
-#: modules/codec/x264.c:94
-msgid ""
-"CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Slightly slows down "
-"encoding and decoding, but should save 10 to 15% bitrate."
-msgstr ""
+#~ msgid "Username"
+#~ msgstr "Användarnamn"
 
-#: modules/codec/x264.c:98
-msgid "Number of reference frames"
-msgstr "Antal referensbildrutor"
+#~ msgid "User name that will be requested to access the stream."
+#~ msgstr "Användarnamnet som kommer att begäras för att komma åt strömmen."
 
-#: modules/codec/x264.c:99
-msgid ""
-"Number of previous frames used as predictors. This is effective in Anime, "
-"but seems to make little difference in live-action source material. Some "
-"decoders are unable to deal with large frameref values. Range 1 to 16."
-msgstr ""
+#~ msgid "Password"
+#~ msgstr "Lösenord"
 
-#: modules/codec/x264.c:104
-#, fuzzy
-msgid "Skip loop filter"
-msgstr "Arkiv"
+#~ msgid "Password that will be requested to access the stream."
+#~ msgstr "Lösenordet som kommer att begäras för att komma åt strömmen."
 
-#: modules/codec/x264.c:105
-msgid "Deactivate the deblocking loop filter (decreases quality)."
-msgstr ""
+#~ msgid "Mime"
+#~ msgstr "Mime"
 
-#: modules/codec/x264.c:107
-msgid "Loop filter AlphaC0 and Beta parameters alpha:beta"
-msgstr ""
+#~ msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
+#~ msgstr "Sökväg till x509 PEM-certifikatfilen som ska användas för HTTPS."
 
-#: modules/codec/x264.c:108
-msgid ""
-"Loop filter AlphaC0 and Beta parameters. Range -6 to 6 for both alpha and "
-"beta parameters. -6 means light filter, 6 means strong."
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
+#~ "empty if you don't have one."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sökväg till den privata x509 PEM-certifikatfilen som ska användas för "
+#~ "HTTPS. Lämna tom om du inte har en."
 
-#: modules/codec/x264.c:112
-msgid "H.264 level"
-msgstr "H.264-nivå"
+#~ msgid ""
+#~ "Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
+#~ "file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sökväg till den betrodda utfärdarens x509 PEM-rotcertifikatfil "
+#~ "(certifikatutfärdare) som ska användas för HTTPS. Lämna tom om du inte "
+#~ "har en."
 
-#: modules/codec/x264.c:113
-msgid ""
-"Specify H.264 level (as defined by Annex A of the standard). Levels are not "
-"enforced; it's up to the user to select a level compatible with the rest of "
-"the encoding options. Range 1 to 5.1 (10 to 51 is also allowed)."
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used "
+#~ "for SSL. Leave empty if you don't have one."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sökväg till filen som innehåller spärrlistor för x509 PEM-certifikat som "
+#~ "ska användas för SSL. Lämna tom om du inte har en."
 
-#: modules/codec/x264.c:122
-#, fuzzy
-msgid "Interlaced mode"
-msgstr "Gränssnittsmodul"
+#~ msgid "Advertise with Bonjour"
+#~ msgstr "Annonsera med Bonjour"
 
-#: modules/codec/x264.c:123
-#, fuzzy
-msgid "Pure-interlaced mode."
-msgstr "Gränssnittsmodul"
+#~ msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
+#~ msgstr "Annonsera strömmen med Bonjour-protokollet."
 
-#: modules/codec/x264.c:128
-msgid "Set QP"
-msgstr "Ställ in QP"
+#~ msgid "Stream name"
+#~ msgstr "Strömnamn"
 
-#: modules/codec/x264.c:129
-msgid ""
-"This selects the quantizer to use. Lower values result in better fidelity, "
-"but higher bitrates. 26 is a good default value. Range 0 (lossless) to 51."
-msgstr ""
+#~ msgid "Stream description"
+#~ msgstr "Strömbeskrivning"
 
-#: modules/codec/x264.c:133
-msgid "Quality-based VBR"
-msgstr "Kvalitetsbaserad VBR"
+#~ msgid "Stream MP3"
+#~ msgstr "Strömma MP3"
 
-#: modules/codec/x264.c:134
-#, fuzzy
-msgid "1-pass Quality-based VBR. Range 0 to 51."
-msgstr "1-pass kvalitetsbaserad VBR. Från 0 till 51"
+#~ msgid "Genre description"
+#~ msgstr "Genrebeskrivning"
 
-#: modules/codec/x264.c:136
-msgid "Min QP"
-msgstr "Min QP"
+#~ msgid "Genre of the content. "
+#~ msgstr "Genre för innehållet. "
 
-#: modules/codec/x264.c:137
-#, fuzzy
-msgid "Minimum quantizer parameter. 15 to 35 seems to be a useful range."
-msgstr "Minimal quantizer, 15/35 verkar vara ett användbart intervall."
+#~ msgid "URL description"
+#~ msgstr "URL-beskrivning"
 
-#: modules/codec/x264.c:140
-msgid "Max QP"
-msgstr "Max QP"
+#~ msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
+#~ msgstr "Information om bitfrekvens för den omkodade strömmen. "
 
-#: modules/codec/x264.c:141
-msgid "Maximum quantizer parameter."
-msgstr "Maximal quantizer-parameter."
+#~ msgid "Samplerate"
+#~ msgstr "Samplingsfrekvens"
 
-#: modules/codec/x264.c:143
-msgid "Max QP step"
-msgstr "Max QP-steg"
+#~ msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
+#~ msgstr "Information om samplingsfrekvensen för den omkodade strömmen. "
 
-#: modules/codec/x264.c:144
-msgid "Max QP step between frames."
-msgstr "Max QP-steg mellan bildrutor."
+#~ msgid "Number of channels"
+#~ msgstr "Antal kanaler"
 
-#: modules/codec/x264.c:146
-msgid "Average bitrate tolerance"
-msgstr "Genomsnittlig tolerans för bitfrekvens"
+#~ msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
+#~ msgstr "Information om antal kanaler för den omkodade strömmen. "
 
-#: modules/codec/x264.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Allowed variance in average bitrate (in kbits/s)."
-msgstr "Ställer in en maximal lokal bithastighet i kbits/s."
+#~ msgid "Ogg Vorbis Quality"
+#~ msgstr "Ogg Vorbis-kvalitet"
 
-#: modules/codec/x264.c:150
-msgid "Max local bitrate"
-msgstr "Max lokal bitfrekvens"
+#~ msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
+#~ msgstr "Information om Ogg Vorbis-kvaliteten för den omkodade strömmen."
 
-#: modules/codec/x264.c:151
 #, fuzzy
-msgid "Sets a maximum local bitrate (in kbits/s)."
-msgstr "Ställer in en maximal lokal bithastighet i kbits/s."
-
-#: modules/codec/x264.c:153
-msgid "VBV buffer"
-msgstr "VBV-buffert"
+#~ msgid "Stream public"
+#~ msgstr "Stopp "
 
-#: modules/codec/x264.c:154
 #, fuzzy
-msgid "Averaging period for the maximum local bitrate (in kbits)."
-msgstr "Ställer in en maximal lokal bithastighet i kbits/s."
-
-#: modules/codec/x264.c:157
-msgid "Initial VBV buffer occupancy"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/x264.c:158
-msgid ""
-"Sets the initial buffer occupancy as a fraction of the buffer size. Range "
-"0.0 to 1.0."
-msgstr ""
+#~ msgid "IceCAST output"
+#~ msgstr "Tillgänglihets utmatning"
 
-#: modules/codec/x264.c:162
-msgid "QP factor between I and P"
-msgstr "QP-faktor mellan I och P"
-
-#: modules/codec/x264.c:163
-#, fuzzy
-msgid "QP factor between I and P. Range 1.0 to 2.0."
-msgstr "QP-faktor mellan I och P."
+#~ msgid "Caching value (ms)"
+#~ msgstr "Mellanlagringsvärde (ms)"
 
-#: modules/codec/x264.c:166
-msgid "QP factor between P and B"
-msgstr "QP-faktor mellan P och B"
+#~ msgid ""
+#~ "Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set "
+#~ "in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Standardmellanlagringsvärde för utgående UDP-strömmar. Detta värde ska "
+#~ "vara i millisekunder."
 
-#: modules/codec/x264.c:167
-#, fuzzy
-msgid "QP factor between P and B. Range 1.0 to 2.0."
-msgstr "QP-faktor mellan P och B."
+#~ msgid "Group packets"
+#~ msgstr "Gruppaket"
 
-#: modules/codec/x264.c:169
-msgid "QP difference between chroma and luma"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
+#~ "choose the number of packets that will be sent at a time. It helps "
+#~ "reducing the scheduling load on heavily-loaded systems."
+#~ msgstr ""
+#~ "Paket kan skickas ett och ett samtidigt eller grupperat. Du kan välja "
+#~ "antalet paket som ska skickas åt gången. Det hjälper till att reducera "
+#~ "schemaläggningens belastning på överbelastade system."
 
-#: modules/codec/x264.c:170
-msgid "QP difference between chroma and luma."
-msgstr ""
+#~ msgid "Raw write"
+#~ msgstr "Råskrivning"
 
-#: modules/codec/x264.c:172
 #, fuzzy
-msgid "Multipass ratecontrol"
-msgstr "Strikt hastighetskontroll"
-
-#: modules/codec/x264.c:173
-msgid ""
-"Multipass ratecontrol:\n"
-" - 1: First pass, creates stats file\n"
-" - 2: Last pass, does not overwrite stats file\n"
-" - 3: Nth pass, overwrites stats file\n"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/x264.c:178
-msgid "QP curve compression"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/x264.c:179
-msgid "QP curve compression. Range 0.0 (CBR) to 1.0 (QCP)."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/x264.c:181 modules/codec/x264.c:185
-msgid "Reduce fluctuations in QP"
-msgstr ""
+#~ msgid "RTCP destination port number"
+#~ msgstr "Sessionsnamn"
 
-#: modules/codec/x264.c:182
-msgid ""
-"This reduces the fluctuations in QP before curve compression. Temporally "
-"blurs complexity."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/x264.c:186
-msgid ""
-"This reduces the fluctations in QP after curve compression. Temporally blurs "
-"quants."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/x264.c:191
-msgid "Partitions to consider"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/x264.c:192
-msgid ""
-"Partitions to consider in analyse mode: \n"
-" - none  : \n"
-" - fast  : i4x4\n"
-" - normal: i4x4,p8x8,(i8x8)\n"
-" - slow  : i4x4,p8x8,(i8x8),b8x8\n"
-" - all   : i4x4,p8x8,(i8x8),b8x8,p4x4\n"
-"(p4x4 requires p8x8. i8x8 requires 8x8dct)."
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/x264.c:200
-msgid "Direct MV prediction mode"
-msgstr ""
+#~ msgid "Sends RTCP packets to this port (0 = auto)"
+#~ msgstr "Skickar RTCP-paket till den här porten (0 = auto)"
 
-#: modules/codec/x264.c:201
 #, fuzzy
-msgid "Direct MV prediction mode."
-msgstr "Avkodare för DirectMedia Objekt"
-
-#: modules/codec/x264.c:204
-#, fuzzy
-msgid "Direct prediction size"
-msgstr "Avkodare för DirectMedia Objekt"
-
-#: modules/codec/x264.c:205
-msgid ""
-"Direct prediction size:  -  0: 4x4\n"
-" -  1: 8x8\n"
-" - -1: smallest possible according to level\n"
-msgstr ""
-
-#: modules/codec/x264.c:211
-msgid "Weighted prediction for B-frames"
-msgstr ""
+#~ msgid "Automatic multicast streaming"
+#~ msgstr "Automatisk beskärning"
 
-#: modules/codec/x264.c:212
-msgid "Weighted prediction for B-frames."
-msgstr ""
+#~ msgid "UDP-Lite"
+#~ msgstr "UDP-Lite"
 
-#: modules/codec/x264.c:214
-msgid "Integer pixel motion estimation method"
-msgstr ""
+#~ msgid "Use UDP-Lite/IP instead of normal UDP/IP"
+#~ msgstr "Använd UDP-Lite/IP istället för normala UDP/IP"
 
-#: modules/codec/x264.c:215
-msgid ""
-"Selects the motion estimation algorithm:  - dia: diamond search, radius 1 "
-"(fast)\n"
-" - hex: hexagonal search, radius 2\n"
-" - umh: uneven multi-hexagon search (better but slower)\n"
-" - esa: exhaustive search (extremely slow, primarily for testing)\n"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
+#~ "milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Standardmellanlagringsvärde för PVR-strömmar. Detta värde ska vara i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/codec/x264.c:222
-msgid "Maximum motion vector search range"
-msgstr ""
+#~ msgid "Device"
+#~ msgstr "Enhet"
 
-#: modules/codec/x264.c:223
-msgid ""
-"Maximum distance to search for motion estimation, measured from predicted "
-"position(s). Default of 16 is good for most footage, high motion sequences "
-"may benefit from settings between 24 and 32. Range 0 to 64."
-msgstr ""
+#~ msgid "PVR video device"
+#~ msgstr "PVR-videoenhet"
 
-#: modules/codec/x264.c:228
-#, fuzzy
-msgid "Maximum motion vector length"
-msgstr "Maximal videohöjd"
+#~ msgid "Radio device"
+#~ msgstr "Radioenhet"
 
-#: modules/codec/x264.c:229
-msgid ""
-"Maximum motion vector length in pixels. -1 is automatic, based on level."
-msgstr ""
+#~ msgid "PVR radio device"
+#~ msgstr "PVR-radioenhet"
 
-#: modules/codec/x264.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Minimum buffer space between threads"
-msgstr "Minimera antalet trådar"
+#~ msgid "Norm"
+#~ msgstr "Norm"
 
-#: modules/codec/x264.c:235
-msgid ""
-"Minimum buffer space between threads. -1 is automatic, based on number of "
-"threads."
-msgstr ""
-"Minimum buffertutrymme mellan trådar. -1 är automatiskt, baserat på antalet "
-"trådar."
+#~ msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
+#~ msgstr "Strömmens norm (Automatic, SECAM, PAL eller NTSC)."
 
-#: modules/codec/x264.c:239
-msgid "Subpixel motion estimation and partition decision quality"
-msgstr ""
+#~ msgid "Width"
+#~ msgstr "Bredd"
 
-#: modules/codec/x264.c:243
-msgid ""
-"This parameter controls quality versus speed tradeoffs involved in the "
-"motion estimation decision process (lower = quicker and higher = better "
-"quality). Range 1 to 7."
-msgstr ""
+#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+#~ msgstr "Bredd på strömmen som ska fångas (-1 för automatisk identifiering)."
 
-#: modules/codec/x264.c:248
-msgid ""
-"This parameter controls quality versus speed tradeoffs involved in the "
-"motion estimation decision process (lower = quicker and higher = better "
-"quality). Range 1 to 6."
-msgstr ""
+#~ msgid "Height"
+#~ msgstr "Höjd"
 
-#: modules/codec/x264.c:253
-msgid ""
-"This parameter controls quality versus speed tradeoffs involved in the "
-"motion estimation decision process (lower = quicker and higher = better "
-"quality). Range 1 to 5."
-msgstr ""
+#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+#~ msgstr "Höjd på strömmen som ska fångas (-1 för automatisk identifiering)."
 
-#: modules/codec/x264.c:258
-msgid "RD based mode decision for B-frames"
-msgstr ""
+#~ msgid "Frequency"
+#~ msgstr "Frekvens"
 
-#: modules/codec/x264.c:259
-msgid "RD based mode decision for B-frames. This requires subme 6 (or higher)."
-msgstr ""
+#~ msgid "Key interval"
+#~ msgstr "Tangentintervall"
 
-#: modules/codec/x264.c:262
-msgid "Decide references on a per partition basis"
-msgstr ""
+#~ msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
+#~ msgstr "Bitfrekvens att använda (-1 för standard)."
 
-#: modules/codec/x264.c:263
-msgid ""
-"Allows each 8x8 or 16x8 partition to independently select a reference frame, "
-"as opposed to only one ref per macroblock."
-msgstr ""
+#~ msgid "Bitrate mode"
+#~ msgstr "Bitfrekvensläge"
 
-#: modules/codec/x264.c:267
-#, fuzzy
-msgid "Chroma in motion estimation"
-msgstr "Sessionsbeskrivning"
+#~ msgid "Audio bitmask"
+#~ msgstr "Ljudbitmask"
 
-#: modules/codec/x264.c:268
-msgid "Chroma ME for subpel and mode decision in P-frames."
-msgstr ""
+#~ msgid "Volume"
+#~ msgstr "Volym"
 
-#: modules/codec/x264.c:271
-msgid "Jointly optimize both MVs in B-frames"
-msgstr ""
+#~ msgid "Audio volume (0-65535)."
+#~ msgstr "Ljudvolym (0-65535)."
 
-#: modules/codec/x264.c:272
-msgid "Joint bidirectional motion refinement."
-msgstr ""
+#~ msgid "Channel"
+#~ msgstr "Kanal"
 
-#: modules/codec/x264.c:274
-msgid "Adaptive spatial transform size"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kanal på kortet som ska användas (Normalt sett, 0 = tuner, 1 = komposit, "
+#~ "2 = S-video)"
 
-#: modules/codec/x264.c:276
-msgid "SATD-based decision for 8x8 transform in inter-MBs."
-msgstr ""
+#~ msgid "Automatic"
+#~ msgstr "Automatisk"
 
-#: modules/codec/x264.c:278
-msgid "Trellis RD quantization"
-msgstr ""
+#~ msgid "SECAM"
+#~ msgstr "SECAM"
 
-#: modules/codec/x264.c:279
-msgid ""
-"Trellis RD quantization: \n"
-" - 0: disabled\n"
-" - 1: enabled only on the final encode of a MB\n"
-" - 2: enabled on all mode decisions\n"
-"This requires CABAC."
-msgstr ""
+#~ msgid "PAL"
+#~ msgstr "PAL"
 
-#: modules/codec/x264.c:285
-msgid "Early SKIP detection on P-frames"
-msgstr ""
+#~ msgid "NTSC"
+#~ msgstr "NTSC"
 
-#: modules/codec/x264.c:286
-msgid "Early SKIP detection on P-frames."
-msgstr ""
+#~ msgid "vbr"
+#~ msgstr "vbr"
 
-#: modules/codec/x264.c:288
-msgid "Coefficient thresholding on P-frames"
-msgstr ""
+#~ msgid "cbr"
+#~ msgstr "cbr"
 
-#: modules/codec/x264.c:289
-msgid ""
-"Coefficient thresholding on P-frames.Eliminate dct blocks containing only a "
-"small single coefficient."
-msgstr ""
+#~ msgid "PVR"
+#~ msgstr "PVR"
 
-#: modules/codec/x264.c:294
-msgid ""
-"Dct-domain noise reduction. Adaptive pseudo-deadzone. 10 to 1000 seems to be "
-"a useful range."
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för RTSP-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/codec/x264.c:298
-msgid "Inter luma quantization deadzone"
-msgstr ""
+#~ msgid "Real RTSP"
+#~ msgstr "Riktig RTSP"
 
-#: modules/codec/x264.c:299
-msgid "Set the size of the inter luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
-msgstr ""
+#~ msgid "Connection failed"
+#~ msgstr "Anslutning misslyckades"
 
-#: modules/codec/x264.c:302
-msgid "Intra luma quantization deadzone"
-msgstr ""
+#~ msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
+#~ msgstr "VLC kunde inte ansluta till \"%s:%d\"."
 
-#: modules/codec/x264.c:303
-msgid "Set the size of the intra luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
-msgstr ""
+#~ msgid "Session failed"
+#~ msgstr "Session misslyckades"
 
-#: modules/codec/x264.c:310
-msgid "Non-deterministic optimizations when threaded"
-msgstr ""
+#~ msgid "The requested RTSP session could not be established."
+#~ msgstr "Den begärda RTSP-sessionen kunde inte etableras."
 
-#: modules/codec/x264.c:311
-msgid "Slightly improve quality of SMP, at the cost of repeatability."
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for screen capture. This value should be set in "
+#~ "milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för skärmfångst. Detta värde ska ställas in i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/codec/x264.c:315
-msgid "CPU optimizations"
-msgstr "Processoroptimeringar"
+#~ msgid "Desired frame rate for the capture."
+#~ msgstr "Önskad bildfrekvens för fångst."
 
-#: modules/codec/x264.c:316
-msgid "Use assembler CPU optimizations."
-msgstr "Använd assembleroptimeringar."
+#~ msgid "Screen"
+#~ msgstr "Skärm"
 
-#: modules/codec/x264.c:318
-msgid "Filename for 2 pass stats file"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för SMB-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/codec/x264.c:319
-msgid "Filename for 2 pass stats file for multi-pass encoding."
-msgstr ""
+#~ msgid "SMB user name"
+#~ msgstr "SMB-användarnamn"
 
-#: modules/codec/x264.c:321
-msgid "PSNR computation"
-msgstr "PSNR-beräkningar"
+#~ msgid "SMB password"
+#~ msgstr "SMB-lösenord"
 
-#: modules/codec/x264.c:322
-msgid ""
-"Compute and print PSNR stats. This has no effect on the actual encoding "
-"quality."
-msgstr ""
+#~ msgid "SMB domain"
+#~ msgstr "SMB-domän"
 
-#: modules/codec/x264.c:325
-msgid "SSIM computation"
-msgstr "SSIM-beräkningar"
+#~ msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
+#~ msgstr "Domän/Arbetsgrupp som ska användas för anslutningen."
 
-#: modules/codec/x264.c:326
-msgid ""
-"Compute and print SSIM stats. This has no effect on the actual encoding "
-"quality."
-msgstr ""
+#~ msgid "SMB input"
+#~ msgstr "SMB-inmatning"
 
-#: modules/codec/x264.c:329
-msgid "Quiet mode"
-msgstr "Tyst läge"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för TCP-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/codec/x264.c:330
-msgid "Quiet mode."
-msgstr "Tyst läge."
+#~ msgid "TCP"
+#~ msgstr "TCP"
 
-#: modules/codec/x264.c:332 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:64
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:31
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:85
-msgid "Statistics"
-msgstr "Statistik"
+#~ msgid "TCP input"
+#~ msgstr "TCP-inmatning"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för UDP-strömmar. Detta värde ska ställas in i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/codec/x264.c:333
-msgid "Print stats for each frame."
-msgstr "Skriv ut statistik för varje bildruta."
+#~ msgid "Autodetection of MTU"
+#~ msgstr "Automatisk identifiering av MTU"
 
-#: modules/codec/x264.c:336
-msgid "SPS and PPS id numbers"
-msgstr ""
+#~ msgid "UDP/RTP"
+#~ msgstr "UDP/RTP"
 
-#: modules/codec/x264.c:337
-msgid ""
-"Set SPS and PPS id numbers to allow concatenating streams with different "
-"settings."
-msgstr ""
+#~ msgid "Device name"
+#~ msgstr "Enhetsnamn"
 
-#: modules/codec/x264.c:341
 #, fuzzy
-msgid "Access unit delimiters"
-msgstr "Åtkomstfilter"
+#~ msgid ""
+#~ "Name of the device to use. If you don't specify anything, /dev/video0 "
+#~ "will be used."
+#~ msgstr ""
+#~ "Detta är standard-vcd-enheten som används. Om du inte anger något kommer "
+#~ "vi att söka efter en lämplig cd-rom-enhet."
 
-#: modules/codec/x264.c:342
-msgid "Generate access unit delimiter NAL units."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Input of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kanal på kortet som ska användas (Normalt sett, 0 = tuner, 1 = komposit, "
+#~ "2 = S-video)"
 
-#: modules/codec/x264.c:348
-msgid "dia"
-msgstr "dia"
+#~ msgid "Video4Linux2"
+#~ msgstr "Video4Linux2"
 
-#: modules/codec/x264.c:348
-msgid "hex"
-msgstr "hex"
+#~ msgid "Video4Linux2 input"
+#~ msgstr "Inmatning med Video4Linux"
 
-#: modules/codec/x264.c:348
-msgid "umh"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för V4L-fångst. Detta värde ska vara i millisekunder."
 
-#: modules/codec/x264.c:348
-msgid "esa"
-msgstr "esa"
+#~ msgid ""
+#~ "Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
+#~ "device will be used."
+#~ msgstr ""
+#~ "Namnet på videoenheten att använda. Om du inte anger något kommer ingen "
+#~ "videoenhet att användas."
 
-#: modules/codec/x264.c:354
-msgid "fast"
-msgstr "snabb"
+#~ msgid ""
+#~ "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, no audio "
+#~ "device will be used."
+#~ msgstr ""
+#~ "Namnet på ljudenheten att använda. Om du inte anger något kommer ingen "
+#~ "ljudenhet att användas."
 
-#: modules/codec/x264.c:354
-msgid "normal"
-msgstr "normal"
+#~ msgid ""
+#~ "Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. "
+#~ "I420 (default), RV24, etc.)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tvinga Video4Linux-videoenheten till att använda ett specifikt "
+#~ "kromaformat (t.ex. I420 (standard), RV24, etc.)"
 
-#: modules/codec/x264.c:354
-msgid "slow"
-msgstr "långsam"
+#~ msgid ""
+#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = "
+#~ "svideo)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kanal på kortet att använda (Vanligtvis, 0 = tuner, 1 = komposit, 2 = s-"
+#~ "video)."
 
-#: modules/codec/x264.c:354
-msgid "all"
-msgstr "alla"
+#~ msgid "Audio Channel"
+#~ msgstr "Ljudkanal"
 
-#: modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
-msgid "spatial"
-msgstr ""
+#~ msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
+#~ msgstr "Ljudkanal att använda, om det finn flera ljudingångar."
 
-#: modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
-msgid "temporal"
-msgstr ""
+#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bredd för strömmen som ska fångas (-1 för automatisk identifiering)."
 
-#: modules/codec/x264.c:360 modules/gui/pda/pda_interface.c:743
-#: modules/video_filter/mosaic.c:169
-msgid "auto"
-msgstr "auto"
+#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr "Höjd för strömmen som ska fångas (-1 för automatisk identifiering)."
 
-#: modules/codec/x264.c:369
-msgid "H.264/MPEG4 AVC encoder (using x264 library)"
-msgstr "Kodare för H.264/MPEG4 AVC (använder x264-biblioteket)"
+#~ msgid "Brightness"
+#~ msgstr "Ljusstyrka"
 
-#: modules/codec/xvmc/xxmc.c:99
-#, fuzzy
-msgid "MPEG I/II hw video decoder (using libmpeg2)"
-msgstr "Avkodare för AAC-ljud (använder libfaad2)"
+#~ msgid "Brightness of the video input."
+#~ msgstr "Ljusstyrka för videoinmatningen."
 
-#: modules/codec/zvbi.c:72
-#, fuzzy
-msgid "Teletext page"
-msgstr "Markera allt"
+#~ msgid "Hue"
+#~ msgstr "Färgton"
 
-#: modules/codec/zvbi.c:73
-msgid "Open the indicated Teletext page.Default page is index 100"
-msgstr ""
+#~ msgid "Hue of the video input."
+#~ msgstr "Färgton för videoinmatningen."
 
-#: modules/codec/zvbi.c:76
-msgid "Text is always opaque"
-msgstr ""
+#~ msgid "Color"
+#~ msgstr "Färg"
 
-#: modules/codec/zvbi.c:77
-msgid "Setting vbi-opaque to false makes the boxed text transparent."
-msgstr ""
+#~ msgid "Color of the video input."
+#~ msgstr "Färg för videoinmatningen."
 
-#: modules/codec/zvbi.c:81
-#, fuzzy
-msgid "VBI and Teletext decoder"
-msgstr "Avkodare för Teletext-undertexter"
+#~ msgid "Contrast"
+#~ msgstr "Kontrast"
 
-#: modules/control/dbus.c:78
-msgid "dbus"
-msgstr "dbus"
+#~ msgid "Contrast of the video input."
+#~ msgstr "Kontrast för videoinmatningen."
 
-#: modules/control/dbus.c:81
-#, fuzzy
-msgid "D-Bus control interface"
-msgstr "Kontrollgränssnitt"
+#~ msgid "Tuner"
+#~ msgstr "Tuner"
 
-#: modules/control/gestures.c:79
-msgid "Motion threshold (10-100)"
-msgstr "Tröskelvärde för rörelse (10-100)"
+#~ msgid "Tuner to use, if there are several ones."
+#~ msgstr "Tuner att använda, om det finns flera."
 
-#: modules/control/gestures.c:81
-msgid "Amount of movement required for a mouse gesture to be recorded."
-msgstr "Den mängd rörelse som krävs för att spela in en musgest."
+#~ msgid ""
+#~ "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Samplingsfrekvens för fångad ljudström, i Hz (t.ex. 11025, 22050, 44100)"
 
-#: modules/control/gestures.c:83
-msgid "Trigger button"
-msgstr "Utlösare"
+#~ msgid "Capture the audio stream in stereo."
+#~ msgstr "Fånga ljudströmmen i stereo."
 
-#: modules/control/gestures.c:85
-msgid "Trigger button for mouse gestures."
-msgstr "Utlösare för musgester."
+#~ msgid "MJPEG"
+#~ msgstr "MJPEG"
 
-#: modules/control/gestures.c:89
-msgid "Middle"
-msgstr "Mitten"
+#~ msgid "Quality"
+#~ msgstr "Kvalitet"
 
-#: modules/control/gestures.c:92
-msgid "Gestures"
-msgstr "Gester"
+#~ msgid "Quality of the stream."
+#~ msgstr "Kvalitet på strömmen."
 
-#: modules/control/gestures.c:100
-msgid "Mouse gestures control interface"
-msgstr "Kontrollgränssnitt för musgester"
+#~ msgid "Video4Linux"
+#~ msgstr "Video4Linux"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:94
-msgid "Define playlist bookmarks."
-msgstr "Definiera spellistbokmärken."
+#~ msgid "Video4Linux input"
+#~ msgstr "Video4Linux-inmatning"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:97
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
-msgid "Hotkeys"
-msgstr "Snabbtangenter"
+#~ msgid "Caching value for VCDs. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mellanlagringsvärde för VCD-filmer. Detta värde ska ställas in i "
+#~ "millisekunder."
 
-#: modules/control/hotkeys.c:98
-msgid "Hotkeys management interface"
-msgstr "Hanteringsgränssnitt för snabbtangenter"
+#~ msgid "VCD"
+#~ msgstr "VCD"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:483
-#, c-format
-msgid "Audio track: %s"
-msgstr "Ljudspår: %s"
+#~ msgid "VCD input"
+#~ msgstr "Vcd-inmatning"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:498 modules/control/hotkeys.c:527
-#, c-format
-msgid "Subtitle track: %s"
-msgstr "Undertextspår: %s"
+#~ msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
+#~ msgstr "[vcd:][enhet][@[titel][,[kapitel]]]"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:498
-msgid "N/A"
-msgstr "-"
+#~ msgid "The above message had unknown log level"
+#~ msgstr "Meddelandet ovan hade okänd loggnivå"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:551
-#, c-format
-msgid "Aspect ratio: %s"
-msgstr "Bildförhållande: %s"
+#~ msgid "The above message had unknown vcdimager log level"
+#~ msgstr "Meddelandet ovan hade en okänd vcdimager-loggnivå"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:577
-#, c-format
-msgid "Crop: %s"
-msgstr "Beskär: %s"
+#~ msgid "Entry"
+#~ msgstr "Post"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:603
-#, c-format
-msgid "Deinterlace mode: %s"
-msgstr "Avflätningsläge: %s"
+#~ msgid "Segments"
+#~ msgstr "Segment"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:633
-#, c-format
-msgid "Zoom mode: %s"
-msgstr "Zoomläge: %s"
+#~ msgid "Segment"
+#~ msgstr "Segment"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:714 modules/control/hotkeys.c:724
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Subtitle delay %i ms"
-msgstr "Undertextfördröjning mer"
+#~ msgid "LID"
+#~ msgstr "LID"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:734 modules/control/hotkeys.c:744
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Audio delay %i ms"
-msgstr "Ljudfördröjning mer"
+#~ msgid "VCD Format"
+#~ msgstr "Vcd-format"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:975
-#, c-format
-msgid "Volume %d%%"
-msgstr "Volym %d%%"
+#~ msgid "Application"
+#~ msgstr "Program"
 
-#: modules/control/http/http.c:34
-msgid "Host address"
-msgstr "Värdadress"
+#~ msgid "Preparer"
+#~ msgstr "Upphovsman"
 
-#: modules/control/http/http.c:36
-msgid ""
-"Address and port the HTTP interface will listen on. It defaults to all "
-"network interfaces (0.0.0.0). If you want the HTTP interface to be available "
-"only on the local machine, enter 127.0.0.1"
-msgstr ""
-"Adress och port som HTTP-gränssnittet kommer att lyssna på. Standard är att "
-"lyssna på alla nätverksgränssnitt (0.0.0.0). Om du endast vill att HTTP-"
-"gränssnittet ska vara tillgängligt på den lokala maskinen, ange 127.0.0.1"
+#~ msgid "Vol #"
+#~ msgstr "Vol #"
 
-#: modules/control/http/http.c:40 modules/control/http/http.c:41
-msgid "Source directory"
-msgstr "Källkatalog"
+#~ msgid "Vol max #"
+#~ msgstr "Vol max #"
 
-#: modules/control/http/http.c:42
-msgid "Charset"
-msgstr "Teckenuppsättning"
+#~ msgid "System Id"
+#~ msgstr "System-id"
 
-#: modules/control/http/http.c:44
-msgid "Charset declared in Content-Type header (default UTF-8)."
-msgstr ""
-"Teckenuppsättning deklarerad i Content-Type-huvudet (standard är UTF-8)."
+#~ msgid "Entries"
+#~ msgstr "Poster"
 
-#: modules/control/http/http.c:45
-msgid "Handlers"
-msgstr "Hanterare"
+#~ msgid "Track size (in sectors)"
+#~ msgstr "Spårstorlek (i sektorer)"
 
-#: modules/control/http/http.c:47
-msgid ""
-"List of handler extensions and executable paths (for instance: php=/usr/bin/"
-"php,pl=/usr/bin/perl)."
-msgstr ""
+#~ msgid "type"
+#~ msgstr "typ"
 
-#: modules/control/http/http.c:50
-msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)."
-msgstr "HTTP-gränssnittets x509 PEM-certifikatfil (aktiverar SSL)."
+#~ msgid "end"
+#~ msgstr "slut"
 
-#: modules/control/http/http.c:53
-msgid "HTTP interface x509 PEM private key file."
-msgstr "HTTP-gränssnittets privata x509 PEM-nyckelfil."
+#~ msgid "play list"
+#~ msgstr "spela lista"
 
-#: modules/control/http/http.c:55
-msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file."
-msgstr ""
-"HTTP-gränssnittets betrodda x509 PEM-rotcertifikatfil för "
-"certifikatutfärdare (CA)."
+#~ msgid "extended selection list"
+#~ msgstr "utökad vallista"
 
-#: modules/control/http/http.c:58
-msgid "HTTP interace Certificates Revocation List file."
-msgstr "HTTP-gränssnittets spärrlistfil för certifikat."
+#~ msgid "selection list"
+#~ msgstr "vallista"
 
-#: modules/control/http/http.c:61
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:472
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
+#~ msgid "unknown type"
+#~ msgstr "okänd typ"
 
-#: modules/control/http/http.c:62
-msgid "HTTP remote control interface"
-msgstr "Gränssnitt för fjärrstyrning via HTTP"
+#~ msgid "(Super) Video CD"
+#~ msgstr "(Super) Video-cd"
 
-#: modules/control/http/http.c:71
-msgid "HTTP SSL"
-msgstr "HTTP SSL"
+#~ msgid "vcdx://[device-or-file][@{P,S,T}num]"
+#~ msgstr "vcdx://[enhet-eller-fil][@{P,S,T}num]"
 
-#: modules/control/lirc.c:38
-#, fuzzy
-msgid "Change the lirc configuration file."
-msgstr "Konfigurationsfil"
+#~ msgid "Number of CD blocks to get in a single read."
+#~ msgstr "Antal cd-block att hämta i en enstaka läsning."
 
-#: modules/control/lirc.c:40
-msgid ""
-"Tell lirc to read this configuration file. By default it searches in the "
-"users home directory."
-msgstr ""
+#~ msgid "Use playback control?"
+#~ msgstr "Använd uppspelningskontroll?"
 
-#: modules/control/lirc.c:63
-msgid "Infrared"
-msgstr ""
+#~ msgid "Show extended VCD info?"
+#~ msgstr "Visa utökad vcd-information?"
 
-#: modules/control/lirc.c:66
-msgid "Infrared remote control interface"
-msgstr "Gränssnitt för infraröd fjärrkontroll"
+#~ msgid "Simple decoder for Dolby Surround encoded streams"
+#~ msgstr "Enkel avkodare för Dolby Surround-kodade strömmar"
 
-#: modules/control/lirc.c:185 modules/control/rc.c:1814
-#: modules/control/rc.c:1853
-msgid "Please provide one of the following parameters:"
-msgstr "Tillhandahåll en av följande parametrar:"
+#~ msgid "Dolby Surround decoder"
+#~ msgstr "Avkodare för Dolby Surround"
 
-#: modules/control/motion.c:67
-msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
-msgstr "Använd videoroteringsfiltret istället för transformering"
+#~ msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
+#~ msgstr "Avstånd mellan främre vänstra högtalare och lyssnaren (i meter)."
 
-#: modules/control/motion.c:73
-#, fuzzy
-msgid "motion"
-msgstr "Position"
+#~ msgid "Compensate delay"
+#~ msgstr "Kompensera fördröjning"
 
-#: modules/control/motion.c:75
-#, fuzzy
-msgid "motion control interface"
-msgstr "Kontrollgränssnitt"
+#~ msgid ""
+#~ "The delay which is introduced by the physical algorithm may sometimes be "
+#~ "disturbing for the synchronization between lips-movement and speech. In "
+#~ "case, turn this on to compensate."
+#~ msgstr ""
+#~ "Fördröjningen som introduceras av den fysiska algoritmen kan ibland vara "
+#~ "störande för synkroniseringen mellan läpprörelser och tal. I så fall, slå "
+#~ "på denna för att kompensera."
 
-#: modules/control/netsync.c:64
-msgid "Act as master"
-msgstr "Fungera som master"
+#~ msgid "No decoding of Dolby Surround"
+#~ msgstr "Ingen avkodning av Dolby Surround"
 
-#: modules/control/netsync.c:65
-msgid "Should act as the master client for the network synchronisation?"
-msgstr "Fungera som masterklient för nätverkssynkronisering?"
+#~ msgid ""
+#~ "Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
+#~ "this filter. Enabling this setting is not recommended."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dolby Surround-kodade strömmer kommer inte att avkodas innan de har "
+#~ "behandlats av det här filtret. Aktivering av den här inställningen "
+#~ "rekommenderas inte."
 
-#: modules/control/netsync.c:69
-msgid "Master client ip address"
-msgstr "Masterklientens IP-adress"
+#~ msgid "Headphone effect"
+#~ msgstr "Hörlurseffekt"
 
-#: modules/control/netsync.c:70
-msgid "IP address of the master client used for the network synchronisation."
-msgstr "IP-adress till masterklienten som används för nätverkssynkronisering."
+#~ msgid "Use downmix algorithme."
+#~ msgstr "Använd nedmixningsalgoritm."
 
-#: modules/control/netsync.c:74
-msgid "Network Sync"
-msgstr "Nätverkssynk"
+#~ msgid "Select channel to keep"
+#~ msgstr "Välj kanal att behålla"
 
-#: modules/control/ntservice.c:39
-msgid "Install Windows Service"
-msgstr "Installera Windows-tjänst"
+#~ msgid "Left rear"
+#~ msgstr "Vänster bak"
 
-#: modules/control/ntservice.c:41
-msgid "Install the Service and exit."
-msgstr "Installera tjänsten och avsluta."
+#~ msgid "Right rear"
+#~ msgstr "Höger bak"
 
-#: modules/control/ntservice.c:42
-msgid "Uninstall Windows Service"
-msgstr "Avinstallera Windows-tjänst"
+#~ msgid "Left front"
+#~ msgstr "Vänster fram"
 
-#: modules/control/ntservice.c:44
-msgid "Uninstall the Service and exit."
-msgstr "Avinstallera tjänsten och avsluta."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
+#~ msgstr "Ljudfilter för s8->float32-konvertering"
 
-#: modules/control/ntservice.c:45
-msgid "Display name of the Service"
-msgstr "Visningsnamn för tjänsten"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio filter for simple channel mixing"
+#~ msgstr "_Nästa objekt"
 
-#: modules/control/ntservice.c:47
-msgid "Change the display name of the Service."
-msgstr "Ändra visningsnamnet för tjänsten."
+#~ msgid "Audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
+#~ msgstr "Ljudfilter för A/52->S/PDIF-inkapsling"
 
-#: modules/control/ntservice.c:48
-msgid "Configuration options"
-msgstr "Konfigurationsalternativ"
+#~ msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
+#~ msgstr "Ljudfilter för DTS->S/PDIF-inkapsling"
 
-#: modules/control/ntservice.c:50
-msgid ""
-"Configuration options that will be used by the Service (eg. --foo=bar --no-"
-"foobar). It should be specified at install time so the Service is properly "
-"configured."
-msgstr ""
-"Konfigurationsalternativ som ska användas av tjänsten (t.ex. --foo=bar --no-"
-"foobar). De bör anges vid installationen så att tjänsten är korrekt "
-"konfigurerad."
+#~ msgid "MPEG audio decoder"
+#~ msgstr "Avkodare för MPEG-ljud"
 
-#: modules/control/ntservice.c:55
-msgid ""
-"Additional interfaces spawned by the Service. It should be specified at "
-"install time so the Service is properly configured. Use a comma separated "
-"list of interface modules. (common values are: logger, sap, rc, http)"
-msgstr ""
+#~ msgid "Equalizer preset"
+#~ msgstr "Förval för equalizer"
 
-#: modules/control/ntservice.c:61
-msgid "NT Service"
-msgstr "NT-tjänst"
+#~ msgid "Preset to use for the equalizer."
+#~ msgstr "Förval att använda med equalizern."
 
-#: modules/control/ntservice.c:62
-msgid "Windows Service interface"
-msgstr "Gränssnitt för Windows-tjänst"
+#~ msgid "Two pass"
+#~ msgstr "Två pass"
 
-#: modules/control/rc.c:156
-msgid "Show stream position"
-msgstr "Visa strömposition"
+#~ msgid "Equalizer with 10 bands"
+#~ msgstr "Equalizer med 10 band"
 
-#: modules/control/rc.c:157
-msgid ""
-"Show the current position in seconds within the stream from time to time."
-msgstr ""
+#~ msgid "Classical"
+#~ msgstr "Klassisk"
 
-#: modules/control/rc.c:160
-msgid "Fake TTY"
-msgstr "Fusk-TTY"
+#~ msgid "Club"
+#~ msgstr "Klubb"
 
-#: modules/control/rc.c:161
-msgid "Force the rc module to use stdin as if it was a TTY."
-msgstr "Tvinga rc-modulen att använda standard in som om det vore en TTY."
+#~ msgid "Dance"
+#~ msgstr "Dans"
 
-#: modules/control/rc.c:163
-msgid "UNIX socket command input"
-msgstr "Kommandoinmatning från UNIX-uttag"
+#~ msgid "Full bass"
+#~ msgstr "Full bas"
 
-#: modules/control/rc.c:164
-msgid "Accept commands over a Unix socket rather than stdin."
-msgstr "Acceptera kommandon över ett Unix-uttag hellre än standard in."
+#~ msgid "Full bass and treble"
+#~ msgstr "Full bas och diskant"
 
-#: modules/control/rc.c:167
-msgid "TCP command input"
-msgstr "Kommandoinmatning via TCP"
+#~ msgid "Full treble"
+#~ msgstr "Full diskant"
 
-#: modules/control/rc.c:168
-msgid ""
-"Accept commands over a socket rather than stdin. You can set the address and "
-"port the interface will bind to."
-msgstr ""
-"Acceptera kommandon över ett uttag istället för standard in. Du kan ställa "
-"in adress och port som gränssnittet ska bindas till."
+#~ msgid "Headphones"
+#~ msgstr "Hörlurar"
 
-#: modules/control/rc.c:172 modules/misc/dummy/dummy.c:49
-msgid "Do not open a DOS command box interface"
-msgstr "Öppna inte ett DOS-kommandogränssnitt"
+#~ msgid "Large Hall"
+#~ msgstr "Stor hall"
 
-#: modules/control/rc.c:174
-msgid ""
-"By default the rc interface plugin will start a DOS command box. Enabling "
-"the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
-"annoying when you want to stop VLC and no video window is open."
-msgstr ""
+#~ msgid "Live"
+#~ msgstr "Live"
 
-#: modules/control/rc.c:181
-msgid "RC"
-msgstr "FK"
+#~ msgid "Party"
+#~ msgstr "Party"
 
-#: modules/control/rc.c:184
-msgid "Remote control interface"
-msgstr "Gränssnitt för fjärrkontroll"
+#~ msgid "Pop"
+#~ msgstr "Pop"
 
-#: modules/control/rc.c:335
-msgid "Remote control interface initialized. Type `help' for help."
-msgstr "Gränssnitt för fjärrkontroll initerad. Skriv \"help\" för hjälp."
+#~ msgid "Reggae"
+#~ msgstr "Reggae"
 
-#: modules/control/rc.c:807
-#, c-format
-msgid "Unknown command `%s'. Type `help' for help."
-msgstr "Okänt kommando \"%s\". Skriv \"help\" för hjälp."
+#~ msgid "Rock"
+#~ msgstr "Rock"
 
-#: modules/control/rc.c:840
-msgid "+----[ Remote control commands ]"
-msgstr "+----[ Kommandon för fjärrkontroll ]"
+#~ msgid "Ska"
+#~ msgstr "Ska"
 
-#: modules/control/rc.c:842
-msgid "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . add XYZ to playlist"
-msgstr "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . lägg till XYZ till spellista"
+#~ msgid "Soft"
+#~ msgstr "Mjuk"
 
-#: modules/control/rc.c:843
-msgid "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . queue XYZ to playlist"
-msgstr "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . kölägg XYZ i spellista"
+#~ msgid "Soft rock"
+#~ msgstr "Mjuk rock"
 
-#: modules/control/rc.c:844
-msgid "| playlist . . . . .  show items currently in playlist"
-msgstr "| playlist . . . . .  visa aktuella objekt i spellistan"
+#~ msgid "Techno"
+#~ msgstr "Techno"
 
-#: modules/control/rc.c:845
-msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
-msgstr "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . spela upp ström"
+#~ msgid "Number of audio buffers"
+#~ msgstr "Antal ljudbuffertar"
 
-#: modules/control/rc.c:846
-msgid "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream"
-msgstr "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stoppa ström"
+#~ msgid "Max level"
+#~ msgstr "Maxnivå"
 
-#: modules/control/rc.c:847
-msgid "| next . . . . . . . . . . . . . .  next playlist item"
-msgstr "| next . . . . . . . . . . . . . .  nästa objekt i spellista"
+#~ msgid "Volume normalizer"
+#~ msgstr "Volymnormalisering"
 
-#: modules/control/rc.c:848
-msgid "| prev . . . . . . . . . . . .  previous playlist item"
-msgstr "| prev . . . . . . . . . . . .  föregående objekt i spellista"
+#~ msgid "Parametric Equalizer"
+#~ msgstr "Parametrisk equalizer"
 
-#: modules/control/rc.c:849
-msgid "| goto . . . . . . . . . . . . . .  goto item at index"
-msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . . .  gå till objekt i index"
+#~ msgid "Low freq (Hz)"
+#~ msgstr "Låg frek (Hz)"
 
-#: modules/control/rc.c:850
 #, fuzzy
-msgid "| repeat [on|off] . . . .  toggle playlist item repeat"
-msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . växla helskärm"
+#~ msgid "Low freq gain (dB)"
+#~ msgstr "Låg frek (Hz)"
 
-#: modules/control/rc.c:851
-#, fuzzy
-msgid "| loop [on|off] . . . . . .  toggle playlist item loop"
-msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . växla helskärm"
+#~ msgid "High freq (Hz)"
+#~ msgstr "Hög frek (Hz)"
 
-#: modules/control/rc.c:852
-msgid "| clear . . . . . . . . . . . . .   clear the playlist"
-msgstr "| clear . . . . . . . . . . . . .   töm spellistan"
+#, fuzzy
+#~ msgid "High freq gain (dB)"
+#~ msgstr "Hög frek (Hz)"
 
-#: modules/control/rc.c:853
-msgid "| status . . . . . . . . . . . current playlist status"
-msgstr "| status . . . . . . . . . . . aktuell status för spellista"
+#~ msgid "Freq 1 (Hz)"
+#~ msgstr "Frek 1 (Hz)"
 
-#: modules/control/rc.c:854
 #, fuzzy
-msgid "| title [X]  . . . . . . set/get title in current item"
-msgstr "| title_p  . . . .  föregående titel i aktuellt objekt"
+#~ msgid "Freq 1 gain (dB)"
+#~ msgstr "Frek 1 (Hz)"
 
-#: modules/control/rc.c:855
-msgid "| title_n  . . . . . . . .  next title in current item"
-msgstr "| title_n  . . . . . . . .  nästa titel i aktuellt objekt"
+#~ msgid "Freq 1 Q"
+#~ msgstr "Frek 1 Q"
 
-#: modules/control/rc.c:856
-msgid "| title_p  . . . . . .  previous title in current item"
-msgstr "| title_p  . . . . . .  föregående titel i aktuellt objekt"
+#~ msgid "Freq 2 (Hz)"
+#~ msgstr "Frek 2 (Hz)"
 
-#: modules/control/rc.c:857
 #, fuzzy
-msgid "| chapter [X]  . . . . set/get chapter in current item"
-msgstr "| chapter_n  . . . .  nästa kapitel i aktuellt objekt"
+#~ msgid "Freq 2 gain (dB)"
+#~ msgstr "Frek 2 (Hz)"
 
-#: modules/control/rc.c:858
-msgid "| chapter_n  . . . . . .  next chapter in current item"
-msgstr "| chapter_n  . . . . . .  nästa kapitel i aktuellt objekt"
+#~ msgid "Freq 2 Q"
+#~ msgstr "Frek 2 Q"
 
-#: modules/control/rc.c:859
-msgid "| chapter_p  . . . .  previous chapter in current item"
-msgstr "| chapter_p  . . . .  föregående kapitel i aktuellt objekt"
+#~ msgid "Freq 3 (Hz)"
+#~ msgstr "Frek 3 (Hz)"
 
-#: modules/control/rc.c:861
-msgid "| seek X . . . seek in seconds, for instance `seek 12'"
-msgstr "| seek X . . . spola i sekunder, till exempel \"seek 12\""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Freq 3 gain (dB)"
+#~ msgstr "Frek 3 (Hz)"
 
-#: modules/control/rc.c:862
-msgid "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  toggle pause"
-msgstr "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  växla paus"
+#~ msgid "Freq 3 Q"
+#~ msgstr "Frek 3 Q"
 
-#: modules/control/rc.c:863
-msgid "| fastforward  . . . . . . . .  .  set to maximum rate"
-msgstr "| fastforward  . . . . . . . .  .  ställ in till maximal hastighet"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio filter for ugly resampling"
+#~ msgstr "_Nästa objekt"
 
-#: modules/control/rc.c:864
-msgid "| rewind  . . . . . . . . . . . .  set to minimum rate"
-msgstr "| rewind  . . . . . . . . . . . .  ställ in till minimal hastighet"
+#~ msgid "Float32 audio mixer"
+#~ msgstr "Float32 ljudmixer"
 
-#: modules/control/rc.c:865
-msgid "| faster . . . . . . . . . .  faster playing of stream"
-msgstr "| faster . . . . . . . . . .  snabbare uppspelning av ström"
+#~ msgid "Dummy S/PDIF audio mixer"
+#~ msgstr "Dummyljudmixer för S/PDIF"
 
-#: modules/control/rc.c:866
-msgid "| slower . . . . . . . . . .  slower playing of stream"
-msgstr "| slower . . . . . . . . . .  långsammare uppspelning av ström"
+#~ msgid "default"
+#~ msgstr "standard"
 
-#: modules/control/rc.c:867
-msgid "| normal . . . . . . . . . .  normal playing of stream"
-msgstr "| normal . . . . . . . . . .  normal uppspelning av ström"
+#~ msgid "ALSA audio output"
+#~ msgstr "ALSA-ljudutmatning"
 
-#: modules/control/rc.c:868
-msgid "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . toggle fullscreen"
-msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . växla helskärmsläge"
+#~ msgid "ALSA Device Name"
+#~ msgstr "ALSA-enhetsnamn"
 
-#: modules/control/rc.c:869
-msgid "| info . . . . .  information about the current stream"
-msgstr "| info . . . . .  information om den aktuella strömmen"
+#~ msgid "Audio Device"
+#~ msgstr "Ljudenhet"
 
-#: modules/control/rc.c:870
-msgid "| get_time . . seconds elapsed since stream's beginning"
-msgstr ""
+#~ msgid "Mono"
+#~ msgstr "Mono"
 
-#: modules/control/rc.c:871
-msgid "| is_playing . . . .  1 if a stream plays, 0 otherwise"
-msgstr "| is_playing . . . .  1 om en ström spelas upp, annars 0"
+#~ msgid "2 Front 2 Rear"
+#~ msgstr "2 Fram 2 Bak"
 
-#: modules/control/rc.c:872
-msgid "| get_title . . . . .  the title of the current stream"
-msgstr "| get_title . . . . .  titeln för den aktuella strömmen"
+#~ msgid "A/52 over S/PDIF"
+#~ msgstr "A/52 över S/PDIF"
 
-#: modules/control/rc.c:873
-msgid "| get_length . . . .  the length of the current stream"
-msgstr "| get_length . . . .  längden för den aktuella strömmen"
+#~ msgid "No Audio Device"
+#~ msgstr "Ingen ljudenhet"
 
-#: modules/control/rc.c:875
-#, fuzzy
-msgid "| volume [X] . . . . . . . . . .  set/get audio volume"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
+#~ msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
+#~ msgstr "Inget ljudenhetsnamn angavs. Du kan vill ange \"default\"."
 
-#: modules/control/rc.c:876
 #, fuzzy
-msgid "| volup [X]  . . . . . . .  raise audio volume X steps"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
+#~ msgid "Audio output failed"
+#~ msgstr "Paus"
 
-#: modules/control/rc.c:877
-#, fuzzy
-msgid "| voldown [X]  . . . . . .  lower audio volume X steps"
-msgstr "| slower . . . . . . . .  långsammare uppspelning av ström"
+#~ msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
+#~ msgstr "VLC kunde inte öppna ALSA-enheten \"%s\" (%s)."
 
-#: modules/control/rc.c:878
-#, fuzzy
-msgid "| adev [X] . . . . . . . . . . .  set/get audio device"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
+#~ msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
+#~ msgstr "Ljudenheten \"%s\" används redan."
 
-#: modules/control/rc.c:879
-#, fuzzy
-msgid "| achan [X]. . . . . . . . . .  set/get audio channels"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
+#~ msgid "Unknown soundcard"
+#~ msgstr "Okänt ljudkort"
 
-#: modules/control/rc.c:880
-#, fuzzy
-msgid "| atrack [X] . . . . . . . . . . . set/get audio track"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
+#~ msgid "aRts audio output"
+#~ msgstr "aRts-ljudutmatning"
 
-#: modules/control/rc.c:881
-#, fuzzy
-msgid "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . set/get video track"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
+#~ msgid ""
+#~ "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed "
+#~ "in your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for "
+#~ "audio playback."
+#~ msgstr ""
+#~ "Välj ett nummer som motsvarar numret för en ljudenhet, som finns listade "
+#~ "i din \"Ljudenhet\"-meny. Den här enheten kommer sedan att användas som "
+#~ "standard för ljuduppspelning."
 
-#: modules/control/rc.c:882
-#, fuzzy
-msgid "| vratio [X]  . . . . . . . set/get video aspect ratio"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
+#~ msgid "Audio device is not configured"
+#~ msgstr "Ljudenheten är inte konfigurerad"
 
-#: modules/control/rc.c:883
-#, fuzzy
-msgid "| vcrop [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video crop"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
+#~ msgid "Output device"
+#~ msgstr "Utmatningsenhet"
 
-#: modules/control/rc.c:884
-#, fuzzy
-msgid "| vzoom [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video zoom"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
+#~ msgid "DirectX audio output"
+#~ msgstr "DirectX-ljudutmatning"
 
-#: modules/control/rc.c:885
-#, fuzzy
-msgid "| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitles track"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
+#~ msgid "3 Front 2 Rear"
+#~ msgstr "3 Fram 2 Bak"
 
-#: modules/control/rc.c:886
-msgid "| key [hotkey name] . . . . . .  simulate hotkey press"
-msgstr ""
+#~ msgid "EsounD audio output"
+#~ msgstr "EsounD-ljudutmatning"
 
-#: modules/control/rc.c:887
-msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
-msgstr "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] använd meny"
+#~ msgid "Esound server"
+#~ msgstr "Esound-server"
 
-#: modules/control/rc.c:892
-msgid "| @name marq-marquee  STRING  . . overlay STRING in video"
-msgstr ""
+#~ msgid "Output format"
+#~ msgstr "Utmatningsformat"
 
-#: modules/control/rc.c:893
-msgid "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
-msgstr "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .position från vänster"
+#~ msgid ""
+#~ "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be"
+#~ "\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
+#~ msgstr ""
+#~ "En av \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be"
+#~ "\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" eller \"spdif\""
 
-#: modules/control/rc.c:894
-msgid "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
-msgstr "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . position från överkant"
+#~ msgid "Number of output channels"
+#~ msgstr "Antal kanaler i utmatning"
 
-#: modules/control/rc.c:895
-msgid "| @name marq-position #. . .  .relative position control"
-msgstr "| @name marq-position #. . .  .relativ positionskontroll"
+#~ msgid ""
+#~ "By default, all the channels of the incoming will be saved but you can "
+#~ "restrict the number of channels here."
+#~ msgstr ""
+#~ "Som standard kommer alla kanaler för inkommande att sparas men du kan "
+#~ "begränsa antalet kanaler här."
 
-#: modules/control/rc.c:896
-msgid "| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
-msgstr "| @name marq-color # . . . . . . . . . . typsnittsfärg, RGB"
+#~ msgid "Add WAVE header"
+#~ msgstr "Lägg till WAVE-huvud"
 
-#: modules/control/rc.c:897
-msgid "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity"
-msgstr "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacitet"
+#~ msgid "Output file"
+#~ msgstr "Utmatningsfil"
 
-#: modules/control/rc.c:898
-msgid "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms"
-msgstr "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . tidsgräns, i ms"
+#~ msgid "File to which the audio samples will be written to."
+#~ msgstr "Fil till vilken ljudsamplingarna kommer att skrivas till."
 
-#: modules/control/rc.c:899
-msgid "| @name marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels"
-msgstr "| @name marq-size # . . . . . . . . typsnittsstorlek, i bildpunkter"
+#~ msgid "Automatically connect to writable clients"
+#~ msgstr "Anslut automatiskt till skrivbara klienter"
 
-#: modules/control/rc.c:901
-msgid "| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
-msgstr ""
+#~ msgid "JACK audio output"
+#~ msgstr "JACK-ljudutmatning"
 
-#: modules/control/rc.c:902
-msgid "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
-msgstr "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .position från vänster"
+#~ msgid "UNIX OSS audio output"
+#~ msgstr "UNIX OSS-ljudutmatning"
 
-#: modules/control/rc.c:903
-msgid "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
-msgstr "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . position från överkant"
+#~ msgid "OSS DSP device"
+#~ msgstr "OSS DSP-enhet"
 
-#: modules/control/rc.c:904
-msgid "| @name logo-position #. . . . . . . . relative position"
-msgstr "| @name logo-position #. . . . . . . . relativ position"
+#~ msgid "5.1"
+#~ msgstr "5.1"
 
-#: modules/control/rc.c:905
-msgid "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
-msgstr "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparens"
+#~ msgid "A/52 parser"
+#~ msgstr "A/52-tolkare"
 
-#: modules/control/rc.c:907
-msgid "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha"
-msgstr "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alfa"
+#~ msgid "A/52 audio packetizer"
+#~ msgstr "A/52-ljudpaketerare"
 
-#: modules/control/rc.c:908
-msgid "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height"
-msgstr "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .höjd"
+#~ msgid "ADPCM audio decoder"
+#~ msgstr "Avkodare för ADPCM-ljud"
 
-#: modules/control/rc.c:909
-msgid "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . width"
-msgstr "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . bredd"
+#~ msgid "Encoding quality"
+#~ msgstr "Kodningskvalitet"
 
-#: modules/control/rc.c:910
-#, fuzzy
-msgid "| @name mosaic-xoffset # . . . .top left corner position"
-msgstr "| mosaic-order id(,id)* . . . . ordning på bilder "
+#~ msgid "Dirac video decoder"
+#~ msgstr "Avkodare för Dirac-video"
 
-#: modules/control/rc.c:911
-#, fuzzy
-msgid "| @name mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
-msgstr "| mosaic-order id(,id)* . . . . ordning på bilder "
+#~ msgid "Dirac video encoder"
+#~ msgstr "Kodare för Dirac-video"
 
-#: modules/control/rc.c:912
-#, fuzzy
-msgid "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
-msgstr "| mosaic-order id(,id)* . . . . ordning på bilder "
+#~ msgid "DirectMedia Object decoder"
+#~ msgstr "Avkodare för DirectMedia Objekt"
 
-#: modules/control/rc.c:913
-msgid "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
-msgstr ""
+#~ msgid "DirectMedia Object encoder"
+#~ msgstr "Kodare för DirectMedia Objekt"
 
-#: modules/control/rc.c:914
-#, fuzzy
-msgid "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertical border"
-msgstr "| mosaic-rows #. . . . . . . . . . .antal rader"
+#~ msgid "DTS parser"
+#~ msgstr "DTS-tolkare"
 
-#: modules/control/rc.c:915
-msgid "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontal border"
-msgstr ""
+#~ msgid "DTS audio packetizer"
+#~ msgstr "DTS-ljudpaketerare"
 
-#: modules/control/rc.c:916
-msgid "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
-msgstr "| @name mosaic-position {0=auto,1=fast} . . . . position"
+#~ msgid "Decoding X coordinate"
+#~ msgstr "Avkodar X-koordinat"
 
-#: modules/control/rc.c:917
-msgid "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .number of rows"
-msgstr "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .antal rader"
+#~ msgid "X coordinate of the rendered subtitle"
+#~ msgstr "X-koordinat för renderad undertext"
 
-#: modules/control/rc.c:918
-msgid "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .number of cols"
-msgstr "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .antal kolumner"
+#~ msgid "Decoding Y coordinate"
+#~ msgstr "Avkodar Y-koordinat"
 
-#: modules/control/rc.c:919
-msgid "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures "
-msgstr "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . ordningen för bilder "
+#~ msgid "Y coordinate of the rendered subtitle"
+#~ msgstr "Y-koordinat för renderad undertext"
 
-#: modules/control/rc.c:920
-msgid "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio"
-msgstr "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .bildförhållande"
+#~ msgid "Subpicture position"
+#~ msgstr "Position för underbild"
 
-#: modules/control/rc.c:922
-msgid ""
-"| check-updates [newer] [equal] [older]\n"
-"|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
-msgstr ""
-"| check-updates [newer] [equal] [older]\n"
-"|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
+#~ msgid ""
+#~ "You can enforce the subpicture position on the video (0=center, 1=left, "
+#~ "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, "
+#~ "e.g. 6=top-right)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Du kan upprätthålla underbildens position i videon (0=centrerad, "
+#~ "1=vänster, 2=höger, 4=överkant, 8=nederkant, du kan även använda "
+#~ "kombinationer av dessa värden, exempelvis 6=överkant-höger)."
 
-#: modules/control/rc.c:926
-msgid "| help . . . . . . . . . . . . . . . this help message"
-msgstr "| help . . . . . . . . . . . . . . . det här hjälpmeddelandet"
+#~ msgid "Encoding X coordinate"
+#~ msgstr "Kodad X-koordinat"
 
-#: modules/control/rc.c:927
-msgid "| longhelp . . . . . . . . . . . a longer help message"
-msgstr "| longhelp . . . . . . . . . . . ett längre hjälpmeddelande"
+#~ msgid "X coordinate of the encoded subtitle"
+#~ msgstr "X-koordinat för kodad undertext"
 
-#: modules/control/rc.c:928
-msgid "| logout . . . . . . .  exit (if in socket connection)"
-msgstr "| logout . . . . . . .  avsluta (om uttagsanslutning används)"
+#~ msgid "Encoding Y coordinate"
+#~ msgstr "Kodad Y-koordinat"
 
-#: modules/control/rc.c:929
-msgid "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quit vlc"
-msgstr "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  avsluta vlc"
+#~ msgid "Y coordinate of the encoded subtitle"
+#~ msgstr "Y-koordinat för kodad undertext"
 
-#: modules/control/rc.c:931
-msgid "+----[ end of help ]"
-msgstr "+----[ sluta på hjälpen ]"
+#~ msgid "DVB subtitles decoder"
+#~ msgstr "Avkodare för DVB-undertexter"
 
-#: modules/control/rc.c:1041
-msgid "Press menu select or pause to continue."
-msgstr "Tryck menyval eller paus för att fortsätta."
+#~ msgid "DVB subtitles encoder"
+#~ msgstr "Kodare för DVB-undertexter"
 
-#: modules/control/rc.c:1279 modules/control/rc.c:1491
-#: modules/control/rc.c:1561 modules/control/rc.c:1730
-#: modules/control/rc.c:1829
-msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
-msgstr "Ange \"menyval\" eller \"paus\" för att fortsätta."
+#~ msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
+#~ msgstr "Avkodare för AAC-ljud (använder libfaad2)"
 
-#: modules/control/rc.c:1347
-#, fuzzy
-msgid "goto is deprecated"
-msgstr "Inmatning har ändrats"
+#~ msgid "%d Hz"
+#~ msgstr "%d Hz"
 
-#: modules/control/showintf.c:63
-msgid "Threshold"
-msgstr "Tröskelvärde"
+#~ msgid "Image file"
+#~ msgstr "Bildfil"
 
-#: modules/control/showintf.c:64
-#, fuzzy
-msgid "Height of the zone triggering the interface."
-msgstr "MTU för nätverksgränssnittet"
+#~ msgid "Reload image file"
+#~ msgstr "Läs om bildfil"
 
-#: modules/control/telnet.c:70
-msgid "Host"
-msgstr "Värd"
+#~ msgid "Reload image file every n seconds."
+#~ msgstr "Läs om bildfilen var n sekund."
 
-#: modules/control/telnet.c:71
-msgid ""
-"This is the host on which the interface will listen. It defaults to all "
-"network interfaces (0.0.0.0). If you want this interface to be available "
-"only on the local machine, enter \"127.0.0.1\"."
-msgstr ""
-"Det här är värden på vilken gränssnitten kommer att lyssna. Standardvärdet "
-"är alla nätverksgränssnitt (0.0.0.0). Om du vill att detta gränssnitt endast "
-"ska finnas tillgängligt på den lokala maskinen, ange \"127.0.0.1\"."
-
-#: modules/control/telnet.c:75 modules/gui/macosx/open.m:180
-#: modules/gui/macosx/open.m:182 modules/gui/macosx/output.m:147
-#: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:80
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:826
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:853
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:531 modules/stream_out/rtp.c:83
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
-
-#: modules/control/telnet.c:76
-msgid ""
-"This is the TCP port on which this interface will listen. It defaults to "
-"4212."
-msgstr ""
-"Det här är TCP-porten på vilken det här gränssnitten kommer att lyssna. "
-"Standard är 4212."
+#~ msgid "Output video width."
+#~ msgstr "Bredd för utmatningsvideo."
 
-#: modules/control/telnet.c:80
-msgid ""
-"A single administration password is used to protect this interface. The "
-"default value is \"admin\"."
-msgstr ""
-"Ett administrationslösenord används för att skydda detta gränssnitt. "
-"Standardvärdet är \"admin\"."
+#~ msgid "Output video height."
+#~ msgstr "Höjd för utmatningsvideo."
 
-#: modules/control/telnet.c:94
-msgid "VLM remote control interface"
-msgstr "Gränssnitt för VLM-fjärrkontroll"
+#~ msgid "Keep aspect ratio"
+#~ msgstr "Behåll bildförhållande"
 
-#: modules/demux/a52.c:44
-msgid "Raw A/52 demuxer"
-msgstr "Demuxer för rå A/52"
+#~ msgid "Consider width and height as maximum values."
+#~ msgstr "Anse bredd och höjd som maximala värden."
 
-#: modules/demux/aiff.c:45
-msgid "AIFF demuxer"
-msgstr "Demuxer för AIFF"
+#~ msgid ""
+#~ "Aspect ratio of the image file (4:3, 16:9). Default is square pixels."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bildförhållandet för bildfilen (4:3, 16:9). Standard är fyrkantiga "
+#~ "bildpunkter."
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:52
-msgid "ASF v1.0 demuxer"
-msgstr "Demuxer för ASF v1.0"
+#~ msgid "Deinterlace video"
+#~ msgstr "Avfläta video"
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:167
-msgid "Could not demux ASF stream"
-msgstr "Kunde inte demuxa ASF-ström"
+#~ msgid "Deinterlace the image after loading it."
+#~ msgstr "Avfläta bilden efter inläsning."
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:168
-msgid "VLC failed to load the ASF header."
-msgstr ""
+#~ msgid "Deinterlace module"
+#~ msgstr "Avflätningsmodul"
 
-#: modules/demux/au.c:46
-msgid "AU demuxer"
-msgstr "Demuxer för AU"
+#~ msgid "Deinterlace module to use."
+#~ msgstr "Avflätningsmodul att använda."
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:43
-msgid "Force interleaved method"
-msgstr ""
+#~ msgid "Chroma used."
+#~ msgstr "Kroma används."
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:44
-#, fuzzy
-msgid "Force interleaved method."
-msgstr "Extra gränssnittsmoduler"
+#~ msgid "\"%s\" is no video encoder."
+#~ msgstr "\"%s\" är inte en videokodare."
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:46
-msgid "Force index creation"
-msgstr "Tvinga skapande av index"
+#~ msgid "\"%s\" is no audio encoder."
+#~ msgstr "\"%s\" är inte en ljudkodare."
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:48
-msgid ""
-"Recreate a index for the AVI file. Use this if your AVI file is damaged or "
-"incomplete (not seekable)."
-msgstr ""
-"Återskapa ett index för AVI-filen. Använd denna om din AVI-fil är skadad "
-"eller inte komplett (inte spolningsbar)."
+#~ msgid "VLC could not find encoder \"%s\"."
+#~ msgstr "VLC kunde inte hitta kodaren \"%s\"."
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:56
-msgid "Ask"
-msgstr "Fråga"
+#~ msgid "VLC could not open the encoder."
+#~ msgstr "VLC kunde inte öppna kodaren."
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:56
-msgid "Always fix"
-msgstr "Rätta alltid till"
+#~ msgid "All"
+#~ msgstr "Alla"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:57
-msgid "Never fix"
-msgstr "Rätta aldrig till"
+#~ msgid "rd"
+#~ msgstr "rd"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:61
-msgid "AVI demuxer"
-msgstr "Demuxer för AVI"
+#~ msgid "bits"
+#~ msgstr "bitar"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:584
-msgid "AVI Index"
-msgstr "AVI-index"
+#~ msgid "simple"
+#~ msgstr "enkel"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:585
-msgid ""
-"This AVI file is broken. Seeking will not work correctly.\n"
-"Do you want to try to repair it (this might take a long time) ?"
-msgstr ""
-"Denna AVI-fil är trasig. Spolning i filen kommer inte att\n"
-"fungera. Vill du försöka reparera den (kan ta lång tid)?"
+#~ msgid "Fast bilinear"
+#~ msgstr "Snabb bilinjär"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:588
-msgid "Repair"
-msgstr "Reparera"
+#~ msgid "Bilinear"
+#~ msgstr "Bilinjär"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:588
-msgid "Don't repair"
-msgstr "Reparera inte"
+#~ msgid "Bicubic (good quality)"
+#~ msgstr "Bikubisk (bra kvalitet)"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:2302 modules/demux/avi/avi.c:2325
-msgid "Fixing AVI Index..."
-msgstr "Rättar till AVI-index..."
+#~ msgid "Experimental"
+#~ msgstr "Experimentell"
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:38
-msgid "Dump filename"
-msgstr "Filnamn för dump"
+#~ msgid "Nearest neighbour (bad quality)"
+#~ msgstr "Närmaste granne (dålig kvalite)"
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:40
-msgid "Name of the file to which the raw stream will be dumped."
-msgstr "Filnamnet till vilken den råa strömmen kommer att dumpas."
+#~ msgid "Area"
+#~ msgstr "Område"
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:41
-msgid "Append to existing file"
-msgstr "Infoga i existerande fil"
+#~ msgid "Gauss"
+#~ msgstr "Gauss"
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:43
-msgid "If the file already exists, it will not be overwritten."
-msgstr "Om filen redan finns kommer den inte att skrivas över."
+#~ msgid "SincR"
+#~ msgstr "SincR"
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:52
-#, fuzzy
-msgid "File dumpper"
-msgstr "Filnamn för dump"
+#~ msgid "Lanczos"
+#~ msgstr "Lanczos"
 
-#: modules/demux/dts.c:40
-msgid "Raw DTS demuxer"
-msgstr "Demuxer för rå DTS"
+#~ msgid ""
+#~ "Various audio and video decoders/encodersdelivered by the FFmpeg library. "
+#~ "This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, "
+#~ "DV, MJPEG and other codecs"
+#~ msgstr ""
+#~ "Olika avkodare/kodare för ljud och video från FFmpeg-biblioteket. Det här "
+#~ "inkluderar (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
+#~ "MJPEG och andra kodekar"
 
-#: modules/demux/flac.c:43
-msgid "FLAC demuxer"
-msgstr "Demuxer för FLAC"
+#, fuzzy
+#~ msgid "FFmpeg audio/video decoders/encoders"
+#~ msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för video."
 
-#: modules/demux/gme.cpp:51
-msgid "GME demuxer (Game_Music_Emu)"
-msgstr "Demuxer för GME (Game_Music_Emu)"
+#~ msgid "Decoding"
+#~ msgstr "Avkodar"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:62
-msgid ""
-"Allows you to modify the default caching value for RTSP streams. This value "
-"should be set in millisecond units."
-msgstr ""
-"Låter dig ändra standardmellanlagringsvärdet för RTSP-strömmar. Detta värde "
-"ska vara i millisekunder."
+#~ msgid "Encoding"
+#~ msgstr "Kodar"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:65
-msgid "Kasenna RTSP dialect"
-msgstr ""
+#~ msgid "FFmpeg demuxer"
+#~ msgstr "Demuxer för FFmpeg"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:66
-msgid ""
-"Kasenna servers use an old and unstandard dialect of RTSP. When you set this "
-"parameter, VLC will try this dialect for communication. In this mode you "
-"cannot connect to normal RTSP servers."
-msgstr ""
+#~ msgid "FFmpeg muxer"
+#~ msgstr "Muxer för FFmpeg"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:70
-msgid "RTSP user name"
-msgstr "RTSP-användarnamn"
+#~ msgid "Video scaling filter"
+#~ msgstr "Videoskalningsfilter"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:71
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Allows you to modify the user name that will be used for authenticating the "
-"connection."
-msgstr "Användarnamn att använda för anslutningen."
+#~ msgid "FFmpeg video filter"
+#~ msgstr "ffmpeg videofilter"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:73
-msgid "RTSP password"
-msgstr "RTSP-lösenord"
+#, fuzzy
+#~ msgid "FFmpeg crop padd filter"
+#~ msgstr "Föregående fil"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:74
 #, fuzzy
-msgid "Allows you to modify the password that will be used for the connection."
-msgstr "Lösenord att använda för anslutningen."
+#~ msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
+#~ msgstr "ffmpeg videofilter"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:78
-msgid "RTP/RTSP/SDP demuxer (using Live555)"
-msgstr "Demuxer för RTP/RTSP/SDP (använder Live555)"
+#~ msgid "Direct rendering"
+#~ msgstr "Direktrendering"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:88
-msgid "RTSP/RTP access and demux"
-msgstr "RTSP/RTP-åtkomst och demux"
+#~ msgid "Workaround bugs"
+#~ msgstr "Temporärlösning för fel"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:94 modules/demux/live555.cpp:95
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:178
-msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
-msgstr "Använd RTP över RTSP (TCP)"
+#~ msgid ""
+#~ "Try to fix some bugs:\n"
+#~ "1  autodetect\n"
+#~ "2  old msmpeg4\n"
+#~ "4  xvid interlaced\n"
+#~ "8  ump4 \n"
+#~ "16 no padding\n"
+#~ "32 ac vlc\n"
+#~ "64 Qpel chroma.\n"
+#~ "This must be the sum of the values. For example, to fix \"ac vlc\" and "
+#~ "\"ump4\", enter 40."
+#~ msgstr ""
+#~ "Försök att rätta till vissa fel:\n"
+#~ "1  automatisk identifiering\n"
+#~ "2  gammal msmpeg4\n"
+#~ "4  xvid interlaced\n"
+#~ "8  ump4 \n"
+#~ "16 no padding\n"
+#~ "32 ac vlc\n"
+#~ "64 Qpel chroma.\n"
+#~ "Detta måste vara summan av värdena. Till exempel, för att rätta till \"ac "
+#~ "vlc\" och \"ump4\", ange 40."
+
+#~ msgid "Hurry up"
+#~ msgstr "Skynda på"
+
+#~ msgid "Post processing quality"
+#~ msgstr "Kvalitet för efterbehandling"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:97
-msgid "Client port"
-msgstr "Klientport"
+#~ msgid ""
+#~ "Quality of post processing. Valid range is 0 to 6\n"
+#~ "Higher levels require considerable more CPU power, but produce better "
+#~ "looking pictures."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kvalitet för efterbehandling. Giltigt intervall är 0 upp till 6\n"
+#~ "Högre nivåer kräver mycket mer processorkraft men producerar finare "
+#~ "bilder."
 
-#: modules/demux/live555.cpp:98
-msgid "Port to use for the RTP source of the session"
-msgstr "Port att använda för RTP-källan för sessionen"
+#~ msgid "Debug mask"
+#~ msgstr "Felsökningsmask"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:100 modules/demux/live555.cpp:101
-msgid "Tunnel RTSP and RTP over HTTP"
-msgstr "Tunnla RTSP och RTP över HTTP"
+#~ msgid "Set ffmpeg debug mask"
+#~ msgstr "Ställ in felsökningsmask för ffmpeg"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:103
-msgid "HTTP tunnel port"
-msgstr "HTTP-tunnelport"
+#~ msgid "Low resolution decoding"
+#~ msgstr "Låg upplöst avkodning"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:104
-msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
-msgstr "Port att använda för att tunnla RTSP/RTP över HTTP."
+#~ msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
+#~ msgstr "Antal bildrutor som kommer att kodas för en nyckelbildruta."
 
-#: modules/demux/live555.cpp:483
-msgid "RTSP authentication"
-msgstr "RTSP-autentisering"
+#~ msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
+#~ msgstr "Tolerans för videobitfrekvens i kbit/s."
 
-#: modules/demux/mjpeg.c:43 modules/demux/mpeg/h264.c:39
-#: modules/demux/mpeg/m4v.c:39 modules/demux/rawvid.c:40
-#: modules/demux/vc1.c:39
-msgid "Frames per Second"
-msgstr "Bilder per sekund"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Interlaced encoding"
+#~ msgstr "Gränssnittsmodul"
 
-#: modules/demux/mjpeg.c:44
-msgid ""
-"This is the desired frame rate when playing MJPEG from a file. Use 0 (this "
-"is the default value) for a live stream (from a camera)."
-msgstr ""
-"Det här är den önskade bildfrekvensen vid uppspelning av MJPEG från en fil. "
-"Använd 0 (det här är standardvärdet) för en direktström (från en kamera)."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Interlaced motion estimation"
+#~ msgstr "Markera allt"
 
-#: modules/demux/mjpeg.c:50
-msgid "M-JPEG camera demuxer"
-msgstr "Demuxer för M-JPEG-kamera"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Pre-motion estimation"
+#~ msgstr "Sessionsbeskrivning"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:397
-msgid "Matroska stream demuxer"
-msgstr "Demuxer för Matroska-ström"
+#~ msgid "Strict rate control"
+#~ msgstr "Strikt frekvenskontroll"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:404
-msgid "Ordered chapters"
-msgstr "Sorterade kapitel"
+#~ msgid "Enable the strict rate control algorithm."
+#~ msgstr "Aktivera algoritmen för strikt frekvenskontroll."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:405
-msgid "Play ordered chapters as specified in the segment."
-msgstr "Spela upp sorterade kapitel som angivna i segmentet."
+#~ msgid "Rate control buffer size"
+#~ msgstr "Buffertstorlek för frekvenskontroll"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:408
-msgid "Chapter codecs"
-msgstr "Kapitelkodekar"
+#~ msgid ""
+#~ "Rate control buffer size (in kbytes). A bigger buffer will allow for "
+#~ "better rate control, but will cause a delay in the stream."
+#~ msgstr ""
+#~ "Buffertstorlek för frekvenskontroll (i kilobyte). En större buffert "
+#~ "kommer att tillåta bättre frekvenskontroll men kommer att orsaka en "
+#~ "fördröjning i strömmen."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:409
-msgid "Use chapter codecs found in the segment."
-msgstr "Använd kapitelkodekar som hittas i segmentet."
+#~ msgid "Rate control buffer aggressiveness"
+#~ msgstr "Aggressivitet för frekvenskontrollbuffert"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:412
-msgid "Preload Directory"
-msgstr "Förinläsningskatalog"
+#~ msgid "Rate control buffer aggressiveness."
+#~ msgstr "Aggressivitet för frekvenskontrollbuffert."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:413
-msgid ""
-"Preload matroska files from the same family in the same directory (not good "
-"for broken files)."
-msgstr ""
+#~ msgid "Noise reduction"
+#~ msgstr "Störningsreducering"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:416
-msgid "Seek based on percent not time"
-msgstr "Sökning baserad på procent, inte tid"
+#~ msgid ""
+#~ "Enable a simple noise reduction algorithm to lower the encoding length "
+#~ "and bitrate, at the expense of lower quality frames."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aktivera en enkel algoritm för störningsreducering för att minska "
+#~ "kodningslängden och bitfrekvensen, på bekostnad av lägre kvalitet."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:417
-msgid "Seek based on percent not time."
-msgstr "Sökning baserad på procent, inte tid."
+#~ msgid "Quality level"
+#~ msgstr "Kvalitetsnivå"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:420
-msgid "Dummy Elements"
-msgstr "Dummyelement"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Trellis quantization"
+#~ msgstr "Visualiseringar"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:421
-msgid "Read and discard unknown EBML elements (not good for broken files)."
-msgstr "Läs och förkasta okända EBML-element (inte bra för trasiga filer)."
+#~ msgid "Scaling mode"
+#~ msgstr "Skalningsläge"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3307
-msgid "---  DVD Menu"
-msgstr "---  DVD-meny"
+#~ msgid "Scaling mode to use."
+#~ msgstr "Skalningsläge att använda."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3313
-msgid "First Played"
-msgstr "Först spelad"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Ffmpeg mux"
+#~ msgstr "AIFF demuxer"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3315
-msgid "Video Manager"
-msgstr "Videohanterare"
+#~ msgid "Post processing"
+#~ msgstr "Efterbehandling"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3321
-msgid "----- Title"
-msgstr "----- Titel"
+#~ msgid "1 (Lowest)"
+#~ msgstr "1 (Lägst)"
 
-#: modules/demux/mod.c:47
-#, fuzzy
-msgid "Enable noise reduction algorithm."
-msgstr "Aktivera algoritm för reducering av störningar"
+#~ msgid "6 (Highest)"
+#~ msgstr "6 (Högst)"
 
-#: modules/demux/mod.c:48
-#, fuzzy
-msgid "Enable reverberation"
-msgstr "Aktivera ljud"
+#~ msgid "Flac audio decoder"
+#~ msgstr "Avkodare för Flac-ljud"
 
-#: modules/demux/mod.c:49
-msgid "Reverberation level (from 0 to 100, default value is 0)."
-msgstr ""
+#~ msgid "Flac audio encoder"
+#~ msgstr "Kodare för Flac-ljud"
 
-#: modules/demux/mod.c:51
-msgid "Reverberation delay, in ms. Usual values are from to 40 to 200ms."
-msgstr ""
+#~ msgid "Flac audio packetizer"
+#~ msgstr "Flac-ljudpaketerare"
 
-#: modules/demux/mod.c:53
-msgid "Enable megabass mode"
-msgstr "Aktivera superbasläge"
+#~ msgid "Linear PCM audio decoder"
+#~ msgstr "Avkodare för linjärt PCM-ljud"
 
-#: modules/demux/mod.c:54
-msgid "Megabass mode level (from 0 to 100, default value is 0)."
-msgstr "Nivå för superbasläge (från 0 till 100, standardvärde är 0)."
+#~ msgid "Linear PCM audio packetizer"
+#~ msgstr "Linjär PCM-ljudpaketerare"
 
-#: modules/demux/mod.c:56
-msgid ""
-"Megabass mode cutoff frequency, in Hz. This is the maximum frequency for "
-"which the megabass effect applies. Valid values are from 10 to 100 Hz."
-msgstr ""
+#~ msgid "Video decoder using openmash"
+#~ msgstr "Videoavkodare med openmash"
 
-#: modules/demux/mod.c:59
-msgid "Surround effect level (from 0 to 100, default value is 0)."
-msgstr "Surroundeffektsnivå (från 0 till 100, standardvärde är 0)."
+#~ msgid "MPEG audio layer I/II/III packetizer"
+#~ msgstr "Ljudpaketerare för MPEG Layer I/II/III"
 
-#: modules/demux/mod.c:61
-msgid "Surround delay, in ms. Usual values are from 5 to 40 ms."
-msgstr "Surroundfördröjning, i ms. Normala värden är från 5 till 40 ms."
+#~ msgid "PNG video decoder"
+#~ msgstr "Avkodare för PNG-video"
 
-#: modules/demux/mod.c:66
-msgid "MOD demuxer (libmodplug)"
-msgstr "Demuxer för MOD (libmodplug)"
+#, fuzzy
+#~ msgid "SDL Image decoder"
+#~ msgstr "Avkodare för SDL_image-video"
 
-#: modules/demux/mod.c:74
-msgid "Reverb"
-msgstr "Reverb"
+#~ msgid "SDL_image video decoder"
+#~ msgstr "Avkodare för SDL_image-video"