dtstofloat32: move to dca codec
[vlc.git] / po / sk.po
index c51f760..edd5a36 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,16 +1,16 @@
 # Slovak translation
-# Copyright (C) 2013 VideoLAN
+# Copyright (C) 2014 VideoLAN
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
 #
 # Translators:
-# Marian Hikanik <mhikanik@users.sourceforge.net>, 2012-2014
+# mhikanik <podnety@mojepreklady.net>, 2012-2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-01-29 20:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-09 11:00+0000\n"
-"Last-Translator: mhikanik <mhikanik@users.sourceforge.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-18 16:23+0000\n"
+"Last-Translator: mhikanik <podnety@mojepreklady.net>\n"
 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
 "language/sk/)\n"
 "Language: sk\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: include/vlc_common.h:922
+#: include/vlc_common.h:927
 msgid ""
 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
@@ -43,8 +43,8 @@ msgstr ""
 "\"."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:220
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1076
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "Hlavné rozhrania"
 msgid "Settings for the main interface"
 msgstr "Nastavenia hlavného rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
+#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
 msgid "Control interfaces"
 msgstr "Ovládacie rozhrania"
 
@@ -77,17 +77,17 @@ msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2866 src/input/es_out.c:2907
-#: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:377
+#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
+#: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:551
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:222
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:704 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:735
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -99,8 +99,8 @@ msgstr "Nastavenia zvuku"
 msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:743
+#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
@@ -108,13 +108,13 @@ msgstr "Filtre"
 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:387 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
+#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:284
-#: src/libvlc-module.c:197
+#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
+#: src/libvlc-module.c:195
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
@@ -126,9 +126,9 @@ msgstr "Výstupné moduly"
 msgid "General settings for audio output modules."
 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
+#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
@@ -136,19 +136,19 @@ msgstr "Rôzne"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2869 src/input/es_out.c:2951
-#: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:390
+#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
+#: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:552
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:224
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:709
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:353
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -160,38 +160,39 @@ msgstr "Nastavenia videa"
 msgid "General video settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:78
-msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
-msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
+#: include/vlc_config_cat.h:77
+#, fuzzy
+msgid "General settings for video output modules."
+msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:82
+#: include/vlc_config_cat.h:80
 msgid "Video filters are used to process the video stream."
 msgstr "Filtre videa sa používajú na úpravu streamov s videom."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:84
+#: include/vlc_config_cat.h:82
 msgid "Subtitles / OSD"
 msgstr "Titulky / OSD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:85
+#: include/vlc_config_cat.h:83
 msgid ""
 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
 msgstr ""
 "Rôzne nastavenia vzťahujúce sa k OSD ovládaniu, titulkom a k  \"obrázkom "
 "používaným pri prekrývaní\""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:93
+#: include/vlc_config_cat.h:91
 msgid "Input / Codecs"
 msgstr "Vstup / Kodeky"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:94
+#: include/vlc_config_cat.h:92
 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
 msgstr "Nastavenia vstupu, demultiplexovania, dekódovania a kódovania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:97
+#: include/vlc_config_cat.h:95
 msgid "Access modules"
 msgstr "Prístupové moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:99
+#: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid ""
 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
@@ -200,11 +201,11 @@ msgstr ""
 "nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria nastavenia HTTP proxy alebo "
 "nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:103
+#: include/vlc_config_cat.h:101
 msgid "Stream filters"
 msgstr "Filtre streamov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:105
+#: include/vlc_config_cat.h:103
 msgid ""
 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
 "input side of VLC. Use with care..."
@@ -212,48 +213,48 @@ msgstr ""
 "Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:108
+#: include/vlc_config_cat.h:106
 msgid "Demuxers"
 msgstr "Demuxéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:109
+#: include/vlc_config_cat.h:107
 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:111
+#: include/vlc_config_cat.h:109
 msgid "Video codecs"
 msgstr "Kodeky videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:112
+#: include/vlc_config_cat.h:110
 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
 msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo dekodéry a kodéry videa a zvuku. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:114
+#: include/vlc_config_cat.h:112
 msgid "Audio codecs"
 msgstr "Kodeky zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:115
+#: include/vlc_config_cat.h:113
 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
 msgstr "Nastavenia dekodérov a kodérov len pre zvuk."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:117
+#: include/vlc_config_cat.h:115
 msgid "Subtitle codecs"
 msgstr "Kodeky pre titulky"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:118
+#: include/vlc_config_cat.h:116
 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
 msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či kodéry CC. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:120
+#: include/vlc_config_cat.h:118
 msgid "General input settings. Use with care..."
 msgstr "Všeobecné nastavenia vstupu. Venujte im zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
-#: modules/access/avio.h:56
+#: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
+#: modules/access/avio.h:50
 msgid "Stream output"
 msgstr "Výstup streamu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:125
+#: include/vlc_config_cat.h:123
 msgid ""
 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
 "saving incoming streams.\n"
@@ -271,15 +272,15 @@ msgstr ""
 "Dodatočné upravovanie streamov (prekódovanie, duplikovanie...) je možné "
 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:133
+#: include/vlc_config_cat.h:131
 msgid "General stream output settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupu streamu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135
+#: include/vlc_config_cat.h:133
 msgid "Muxers"
 msgstr "Muxéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:137
+#: include/vlc_config_cat.h:135
 msgid ""
 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
@@ -292,11 +293,11 @@ msgstr ""
 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:143
+#: include/vlc_config_cat.h:141
 msgid "Access output"
 msgstr "Access output"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:145
+#: include/vlc_config_cat.h:143
 msgid ""
 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
@@ -309,11 +310,11 @@ msgstr ""
 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:150
+#: include/vlc_config_cat.h:148
 msgid "Packetizers"
 msgstr "Paketizéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:152
+#: include/vlc_config_cat.h:150
 msgid ""
 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
@@ -326,11 +327,11 @@ msgstr ""
 "vynucovať. \n"
 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:158
+#: include/vlc_config_cat.h:156
 msgid "Sout stream"
 msgstr "Sout stream"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:159
+#: include/vlc_config_cat.h:157
 msgid ""
 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
@@ -341,25 +342,26 @@ msgstr ""
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:164
+#: include/vlc_config_cat.h:162
 msgid "VOD"
 msgstr "VOD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:165
+#: include/vlc_config_cat.h:163
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:169 src/libvlc-module.c:2002
-#: src/playlist/engine.c:256 modules/demux/playlist/playlist.c:64
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:220
+#: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
+#: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1112
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:170
+#: include/vlc_config_cat.h:168
 msgid ""
 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
@@ -368,15 +370,15 @@ msgstr ""
 "a modulov, ktoré automaticky pridávajú do playlistu nové položky (zisťovacie "
 "moduly)."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:174
+#: include/vlc_config_cat.h:172
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:175
+#: include/vlc_config_cat.h:173
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176
+#: include/vlc_config_cat.h:174
 msgid ""
 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
 "playlist."
@@ -384,46 +386,25 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1401
+#: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:181
+#: include/vlc_config_cat.h:179
 msgid "Advanced settings. Use with care..."
 msgstr "Pokročilé nastavenia. Ich zmene venujte zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:183
+#: include/vlc_config_cat.h:181
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:133
-#: modules/gui/macosx/open.m:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:340
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:354
-msgid "Network"
-msgstr "Sieť"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:189
-msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
-msgstr "Tieto moduly zabezpečujú fungovanie siete pre ostatné časti VLC."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:196
-msgid "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
-msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
-
-#: include/vlc_config_cat.h:199
-msgid "Dialog providers can be configured here."
-msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:202
-msgid ""
-"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
-"example by setting the subtitle type or file name."
-msgstr ""
-"V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
-"napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
+#: include/vlc_input.h:568
+#, fuzzy
+msgid "Subtitle track added"
+msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: include/vlc_interface.h:134
+#: include/vlc_interface.h:140
 msgid ""
 "\n"
 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
@@ -490,13 +471,13 @@ msgstr "Konfigurácia &VLM"
 msgid "&About"
 msgstr "&O programe"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:438 modules/gui/macosx/MainMenu.m:350
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:457 modules/gui/macosx/MainMenu.m:464
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1194 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1195
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1196 modules/gui/macosx/playlist.m:517
+#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:243
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
@@ -517,73 +498,83 @@ msgid "Create Folder..."
 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:70
+#, fuzzy
+msgid "Rename Directory..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:71
+#, fuzzy
+msgid "Rename Folder..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:72
 msgid "Show Containing Directory..."
 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:71
+#: include/vlc_intf_strings.h:73
 msgid "Show Containing Folder..."
 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:72
+#: include/vlc_intf_strings.h:74
 msgid "Stream..."
 msgstr "Stream..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:73
+#: include/vlc_intf_strings.h:75
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložiť..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:404
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:364 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1475
+#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
 msgid "Repeat All"
 msgstr "Opakovať všetko"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:424
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1470
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
 msgid "Repeat One"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1465
+#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:382
+#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
 msgid "Random Off"
 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81
+#: include/vlc_intf_strings.h:83
 msgid "Add to Playlist"
 msgstr "Pridať do playlistu"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:83
+#: include/vlc_intf_strings.h:85
 msgid "Add File..."
 msgstr "Pridať súbor..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:84
+#: include/vlc_intf_strings.h:86
 msgid "Add Directory..."
 msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:85
+#: include/vlc_intf_strings.h:87
 msgid "Add Folder..."
 msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:87
+#: include/vlc_intf_strings.h:89
 msgid "Save Playlist to &File..."
 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/MainWindow.m:168
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
+#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1399
+#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
 msgid "Waves"
 msgstr "Vlny"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:98
+#: include/vlc_intf_strings.h:100
 msgid ""
 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
@@ -649,86 +640,81 @@ msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%u) filtrov."
 
-#: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
-#: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1000 modules/video_filter/postproc.c:234
+#: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
+#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
+#: modules/video_filter/postproc.c:234
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:126
+#: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Spektrometer"
 
-#: src/audio_output/output.c:226
+#: src/audio_output/output.c:235
 msgid "Scope"
 msgstr "Rozsah (oblasť)"
 
-#: src/audio_output/output.c:229
+#: src/audio_output/output.c:238
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/output.c:232
+#: src/audio_output/output.c:241
 msgid "Vu meter"
 msgstr "Vu meter"
 
-#: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:143 share/lua/http/index.html:219
-msgid "Equalizer"
-msgstr "Ekvalizér"
-
-#: src/audio_output/output.c:279 src/libvlc-module.c:192
+#: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Filtre zvuku"
 
-#: src/audio_output/output.c:290
+#: src/audio_output/output.c:291
 msgid "Replay gain"
 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
+#: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
 msgid "Stereo audio mode"
 msgstr "Režim stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:412 src/libvlc-module.c:189
+#: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
 msgid "Dolby Surround"
 msgstr "Dolby Surround"
 
-#: src/audio_output/output.c:417 src/libvlc-module.c:188
+#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
 #: modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:422 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:189
-#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
+#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1318
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1361
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
-#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:111 src/libvlc-module.c:189
-#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
+#: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: src/audio_output/output.c:433 src/libvlc-module.c:188
+#: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Reverzné stereo"
 
@@ -737,31 +723,31 @@ msgstr "Reverzné stereo"
 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:957
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaticky"
 
-#: src/config/file.c:458
+#: src/config/file.c:460
 msgid "boolean"
 msgstr "Hodnota boolean"
 
-#: src/config/file.c:458 src/config/help.c:468
+#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
 msgid "integer"
 msgstr "hodnota (celé číslo)"
 
-#: src/config/file.c:466 src/config/help.c:498
+#: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
 msgid "float"
 msgstr "hodnota (desatinná)"
 
-#: src/config/file.c:479 src/config/help.c:447
+#: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
 msgid "string"
 msgstr "reťazec / príkaz"
 
-#: src/config/help.c:127
+#: src/config/help.c:161
 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
 msgstr "Na získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
 
-#: src/config/help.c:131
+#: src/config/help.c:165
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
@@ -832,26 +818,25 @@ msgstr ""
 "vlc://quit Špeciálna položka na ukončenie programu VLC\n"
 "\n"
 
-#: src/config/help.c:514
+#: src/config/help.c:435
 msgid " (default enabled)"
 msgstr "(predvolene: zapnuté)"
 
-#: src/config/help.c:515
+#: src/config/help.c:436
 msgid " (default disabled)"
 msgstr "(predvolene: vypnuté)"
 
-#: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683 src/config/help.c:690
-#: src/config/help.c:692
+#: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
 msgid "Note:"
 msgstr "Poznámka:"
 
-#: src/config/help.c:681 src/config/help.c:684
+#: src/config/help.c:593
 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
 msgstr ""
 "Na zobrazenie pokročilých nastavení pridajte do príkazového riadka parameter "
 "--advanced."
 
-#: src/config/help.c:694
+#: src/config/help.c:598
 #, c-format
 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
 msgid_plural ""
@@ -863,7 +848,7 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "%u modulov sa nezobrazilo, pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
 
-#: src/config/help.c:704 src/config/help.c:708
+#: src/config/help.c:605
 msgid ""
 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
 "modules."
@@ -871,22 +856,23 @@ msgstr ""
 "Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
 "verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
 
-#: src/config/help.c:790
+#: src/config/help.c:666
 #, c-format
 msgid "VLC version %s (%s)\n"
 msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
 
-#: src/config/help.c:792
+#: src/config/help.c:667
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
 msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
 
-#: src/config/help.c:794
+#: src/config/help.c:669
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
-#: src/config/help.c:827
+#: src/config/help.c:698
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
@@ -894,7 +880,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vypísaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/config/help.c:841
+#: src/config/help.c:713
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -942,10 +928,10 @@ msgstr "Vyhľadanie v prehliadači"
 msgid "Browser Stop"
 msgstr "Zastavenie v prehliadači"
 
-#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:518
+#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:172
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
 msgid "Delete"
 msgstr "Vymazať"
 
@@ -953,7 +939,7 @@ msgstr "Vymazať"
 msgid "Down"
 msgstr "Nadol"
 
-#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:74
+#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
 msgid "End"
 msgstr "Koniec"
 
@@ -1093,7 +1079,7 @@ msgstr "Čas média"
 msgid "Media View"
 msgstr "Zobrazenie média"
 
-#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:541
+#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
@@ -1121,258 +1107,287 @@ msgstr "O stránku nadol (Page down)"
 msgid "Page Up"
 msgstr "O stránku nahor (Page Up)"
 
-#: src/config/keys.c:112 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
+#: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
+msgid "Pause"
+msgstr "Pozastaviť"
+
+#: src/config/keys.c:112
+msgid "Print"
+msgstr ""
+
+#: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
 msgid "Space"
 msgstr "Medzerník (Space)"
 
-#: src/config/keys.c:113
+#: src/config/keys.c:115
 msgid "Tab"
 msgstr "Tabulátor"
 
-#: src/config/keys.c:114 src/libvlc-module.c:187
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1425
-#: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:294
+#: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
+#: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
 msgid "Unset"
 msgstr "Nenast."
 
-#: src/config/keys.c:115
+#: src/config/keys.c:117
 msgid "Up"
 msgstr "Nahor"
 
-#: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
+#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
 msgid "Volume Down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/config/keys.c:117
+#: src/config/keys.c:119
 msgid "Volume Mute"
 msgstr "Stlmiť hlasitosť"
 
-#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
+#: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
 msgid "Volume Up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/config/keys.c:119
+#: src/config/keys.c:121
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/config/keys.c:120
+#: src/config/keys.c:122
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/config/keys.c:248
+#: src/config/keys.c:250
 msgid "Ctrl+"
 msgstr "Ctrl+"
 
-#: src/config/keys.c:249
+#: src/config/keys.c:251
 msgid "Alt+"
 msgstr "Alt+"
 
-#: src/config/keys.c:250
+#: src/config/keys.c:252
 msgid "Shift+"
 msgstr "Shift+"
 
-#: src/config/keys.c:251
+#: src/config/keys.c:253
 msgid "Meta+"
 msgstr "Meta+"
 
-#: src/config/keys.c:252
+#: src/config/keys.c:254
 msgid "Command+"
 msgstr "Príkaz+"
 
+#: src/darwin/error.c:37
+#, fuzzy
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznáme video"
+
 #: src/input/control.c:226
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:267
+#: src/input/decoder.c:252
 msgid "packetizer"
 msgstr "paketizér"
 
-#: src/input/decoder.c:267
+#: src/input/decoder.c:252
 msgid "decoder"
 msgstr "dekodér"
 
-#: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:255 modules/codec/avcodec/encoder.c:263
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:297 modules/codec/avcodec/encoder.c:769
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:822 modules/stream_out/es.c:362
-#: modules/stream_out/es.c:377
+#: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
+#: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Streamovanie / prekódovanie sa nepodarilo"
 
-#: src/input/decoder.c:277
+#: src/input/decoder.c:262
 #, c-format
 msgid "VLC could not open the %s module."
 msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť modul %s."
 
-#: src/input/decoder.c:468
+#: src/input/decoder.c:454
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
 
-#: src/input/decoder.c:720
-msgid "No suitable decoder module"
-msgstr "Nie je dostupný žiadny vhodný modul dekodéra"
+#: src/input/decoder.c:691
+#, fuzzy
+msgid "No description for this codec"
+msgstr "Cieľový kodek titulkov"
 
-#: src/input/decoder.c:721
-#, c-format
-msgid ""
-"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
-"there is no way for you to fix this."
-msgstr ""
-"VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
-"nie je možné odstrániť."
+#: src/input/decoder.c:693
+#, fuzzy
+msgid "Codec not supported"
+msgstr "Port klienta"
+
+#: src/input/decoder.c:694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
+
+#: src/input/decoder.c:698
+#, fuzzy
+msgid "Unidentified codec"
+msgstr "Kodek pre video"
+
+#: src/input/decoder.c:699
+#, fuzzy
+msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
 
-#: src/input/es_out.c:922 src/input/es_out.c:927 src/libvlc-module.c:230
-#: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:523
+#: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
+#: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
 msgid "Track"
 msgstr "Stopa"
 
-#: src/input/es_out.c:1133
+#: src/input/es_out.c:1137
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:1133 src/input/es_out.c:1138 src/input/var.c:167
-#: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371
+#: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
+#: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1336 src/input/es_out.c:1338
+#: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
 msgid "Scrambled"
 msgstr "Kódované"
 
-#: src/input/es_out.c:1336
+#: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
 msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
-#: src/input/es_out.c:2005
+#: src/input/es_out.c:2012
 #, c-format
 msgid "Closed captions %u"
 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
 
-#: src/input/es_out.c:2856
+#: src/input/es_out.c:2870
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Stream %d"
 
-#: src/input/es_out.c:2872 src/input/es_out.c:2987 modules/access/imem.c:64
+#: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2951
-#: src/input/es_out.c:2987 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197
-#: modules/gui/macosx/output.m:144
+#: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
+#: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:2883
+#: src/input/es_out.c:2897
 msgid "Original ID"
 msgstr "Originálne ID"
 
-#: src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2894 modules/access/imem.c:67
+#: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:711 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:737
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:2898 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
-#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:513
+#: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
+#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: src/input/es_out.c:2901 src/input/meta.c:61
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:97 modules/gui/macosx/MainMenu.m:74
-#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75
+#: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/input/es_out.c:2910 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
-#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
+#: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
+#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:2915 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
-#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:62
+#: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
+#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:2915
+#: src/input/es_out.c:2929
 #, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:2925
+#: src/input/es_out.c:2939
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "bitov na vzorku"
 
-#: src/input/es_out.c:2930 modules/access_output/shout.c:92
-#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:325
+#: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:2930
+#: src/input/es_out.c:2944
 #, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:2942
+#: src/input/es_out.c:2956
 msgid "Track replay gain"
 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
 
-#: src/input/es_out.c:2944
+#: src/input/es_out.c:2958
 msgid "Album replay gain"
 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
 
-#: src/input/es_out.c:2945
+#: src/input/es_out.c:2959
 #, c-format
 msgid "%.2f dB"
 msgstr "%.2f dB"
 
-#: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:732
+#: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:2959
+#: src/input/es_out.c:2973
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:2969 src/input/es_out.c:2972 modules/access/imem.c:93
-#: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:42
-#: modules/access/screen/xcb.c:38 modules/access/shm.c:41
-#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/vdr.c:82
-#: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
+#: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
+#: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
+#: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
+#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
+#: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Frekvencia snímok"
 
-#: src/input/es_out.c:2980
+#: src/input/es_out.c:2994
 msgid "Decoded format"
 msgstr "Dekódovaný formát"
 
-#: src/input/input.c:2427
+#: src/input/input.c:2311
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2428
+#: src/input/input.c:2312
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2549
+#: src/input/input.c:2425
 msgid "VLC can't recognize the input's format"
 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
-#: src/input/input.c:2550
+#: src/input/input.c:2426
 #, c-format
 msgid ""
 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
@@ -1380,32 +1395,32 @@ msgstr ""
 "Formát '%s' nemožno detegovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
 "záznamom činnosti programu."
 
-#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:69
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:373
-#: modules/gui/macosx/open.m:174 modules/gui/macosx/open.m:176
+#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
+#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:483
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:497 modules/mux/asf.c:56
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
-#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1130
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75
+#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
 msgid "Artist"
 msgstr "Interpret"
 
-#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1079
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
+#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
 
-#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60
+#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
-#: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:230 modules/access/vcdx/info.c:63
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:73
+#: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
@@ -1417,7 +1432,7 @@ msgstr "Číslo stopy"
 msgid "Rating"
 msgstr "Hodnotenie"
 
-#: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:75
+#: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
@@ -1425,17 +1440,17 @@ msgstr "Dátum"
 msgid "Setting"
 msgstr "Nastavenie"
 
-#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:186
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:102
+#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
 msgid "URL"
-msgstr "URL adresa"
+msgstr "Adresa URL"
 
 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Práve sa prehráva"
 
 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1088
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
 msgid "Publisher"
 msgstr "Vydavateľ"
 
@@ -1445,23 +1460,50 @@ msgstr "Kódované"
 
 #: src/input/meta.c:70
 msgid "Artwork URL"
-msgstr "URL diela"
+msgstr "Adresa URL diela"
 
 #: src/input/meta.c:71
 msgid "Track ID"
 msgstr "ID stopy"
 
+#: src/input/meta.c:72
+#, fuzzy
+msgid "Number of Tracks"
+msgstr "Počet riadkov"
+
+#: src/input/meta.c:73
+msgid "Director"
+msgstr "Režisér"
+
+#: src/input/meta.c:74
+msgid "Season"
+msgstr ""
+
+#: src/input/meta.c:75
+msgid "Episode"
+msgstr ""
+
+#: src/input/meta.c:76
+#, fuzzy
+msgid "Show Name"
+msgstr "Zobraziť základné"
+
+#: src/input/meta.c:77
+#, fuzzy
+msgid "Actors"
+msgstr "Faktor"
+
 #: src/input/var.c:158
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
 
-#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:570
+#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:374
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/open.m:175
-#: modules/gui/macosx/open.m:177 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
@@ -1469,13 +1511,13 @@ msgstr "Kapitola"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:398
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
+#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
 msgid "Video Track"
-msgstr "Video-stopa"
+msgstr "Stopa s videom"
 
-#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
+#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
@@ -1491,21 +1533,21 @@ msgstr "Ďalší titul"
 msgid "Previous title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
-#: src/input/var.c:312
+#: src/input/var.c:314
 #, c-format
 msgid "Title %i%s"
 msgstr "Titul %i%s"
 
-#: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
+#: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:402
+#: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:392
+#: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
@@ -1514,37 +1556,32 @@ msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
-#: src/interface/interface.c:81 modules/gui/macosx/MainMenu.m:312
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:313
+#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:88
+#: src/interface/interface.c:91
 msgid "Console"
 msgstr "Konzola"
 
-#: src/interface/interface.c:92
+#: src/interface/interface.c:95
 msgid "Telnet"
 msgstr "Telnet"
 
-#: src/interface/interface.c:95
+#: src/interface/interface.c:98
 msgid "Web"
 msgstr "Web"
 
-#: src/interface/interface.c:98
+#: src/interface/interface.c:101
 msgid "Debug logging"
 msgstr "Záznam informácií pre ladenie"
 
-#: src/interface/interface.c:101
+#: src/interface/interface.c:104
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
-#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
-#: src/libvlc.c:191
-msgid "C"
-msgstr "sk"
-
-#: src/libvlc.c:625
+#: src/interface/interface.c:206
 msgid ""
 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
 "interface."
@@ -1552,28 +1589,34 @@ msgstr ""
 "Spustenie programu VLC s predvoleným rozhraním. Pre spustenie bez rozhrania "
 "zadajte príkaz 'cvlc'."
 
-#: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1401 src/libvlc-module.c:1402
-#: src/libvlc-module.c:2548 src/video_output/vout_intf.c:184
+#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
+#: src/libvlc.c:183
+msgid "C"
+msgstr "sk"
+
+#: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
+#: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
 msgid "Zoom"
 msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1319 src/video_output/vout_intf.c:85
+#: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
 msgid "1:4 Quarter"
 msgstr "1:4 (štvrtina)"
 
-#: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1320 src/video_output/vout_intf.c:86
+#: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
 msgid "1:2 Half"
 msgstr "1:2 (polovica)"
 
-#: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:87
+#: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
 msgid "1:1 Original"
 msgstr "1:1 (originál)"
 
-#: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1322 src/video_output/vout_intf.c:88
+#: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
 msgid "2:1 Double"
 msgstr "2:1 (dvojitá veľkosť)"
 
-#: src/libvlc-module.c:64
+#: src/libvlc-module.c:62
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
@@ -1583,11 +1626,11 @@ msgstr ""
 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:68
+#: src/libvlc-module.c:66
 msgid "Interface module"
 msgstr "Modul rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:70
+#: src/libvlc-module.c:68
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
@@ -1595,11 +1638,11 @@ msgstr ""
 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:58
+#: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
 msgid "Extra interface modules"
 msgstr "Extra moduly s rozhraním"
 
-#: src/libvlc-module.c:76
+#: src/libvlc-module.c:74
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
@@ -1612,15 +1655,15 @@ msgstr ""
 "položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné hodnoty sú \"rc\" (diaľkové ovládanie), "
 "\"http\", \"gestures\" ...) "
 
-#: src/libvlc-module.c:83
+#: src/libvlc-module.c:81
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
 msgstr "Môžete si zvoliť ovládacie rozhrania pre program VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:85
+#: src/libvlc-module.c:83
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:87
+#: src/libvlc-module.c:85
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
@@ -1629,27 +1672,27 @@ msgstr ""
 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
 "ladenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:90
+#: src/libvlc-module.c:88
 msgid "Be quiet"
 msgstr "Tichý režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:92
+#: src/libvlc-module.c:90
 msgid "Turn off all warning and information messages."
 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
 
-#: src/libvlc-module.c:94
+#: src/libvlc-module.c:92
 msgid "Default stream"
 msgstr "Predvolený stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:96
+#: src/libvlc-module.c:94
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:98
+#: src/libvlc-module.c:96
 msgid "Color messages"
 msgstr "Farebné hlásenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:100
+#: src/libvlc-module.c:98
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
@@ -1657,11 +1700,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
-#: src/libvlc-module.c:103
+#: src/libvlc-module.c:101
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:105
+#: src/libvlc-module.c:103
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
@@ -1670,11 +1713,11 @@ msgstr ""
 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc-module.c:109
+#: src/libvlc-module.c:107
 msgid "Interface interaction"
 msgstr "Interakcia s rozhraním"
 
-#: src/libvlc-module.c:111
+#: src/libvlc-module.c:109
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
@@ -1682,7 +1725,7 @@ msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
 "program bude vyžadovať zásah od používateľa."
 
-#: src/libvlc-module.c:121
+#: src/libvlc-module.c:119
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
@@ -1694,11 +1737,11 @@ msgstr ""
 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:127
+#: src/libvlc-module.c:125
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:129
+#: src/libvlc-module.c:127
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1706,12 +1749,12 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:133 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
-#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:421
+#: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
+#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:135
+#: src/libvlc-module.c:133
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1719,38 +1762,38 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
 
-#: src/libvlc-module.c:138
+#: src/libvlc-module.c:136
 msgid "Audio gain"
 msgstr "Zosilnenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:140
+#: src/libvlc-module.c:138
 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
 msgstr "Toto lineárne zosilnenie sa aplikuje na zvuk na výstupe"
 
-#: src/libvlc-module.c:142
+#: src/libvlc-module.c:140
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:144
+#: src/libvlc-module.c:142
 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
 msgstr "Veľkosť kroku pri úprave hlasitosti sa dá zmeniť pomocou tejto voľby."
 
-#: src/libvlc-module.c:147
+#: src/libvlc-module.c:145
 msgid "Remember the audio volume"
 msgstr "Zapamätať hlasitosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:149
+#: src/libvlc-module.c:147
 msgid ""
 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
 msgstr ""
 "Hlasitosť je možné uložiť a automaticky sa obnoví pri ďalšom použití "
 "programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:152
+#: src/libvlc-module.c:150
 msgid "Audio desynchronization compensation"
 msgstr "Kompenzovať nesynchrónnosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:154
+#: src/libvlc-module.c:152
 msgid ""
 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
@@ -1759,17 +1802,17 @@ msgstr ""
 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
 
-#: src/libvlc-module.c:157
+#: src/libvlc-module.c:155
 msgid "Audio resampler"
 msgstr "Prevzorkovanie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:159
+#: src/libvlc-module.c:157
 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
 msgstr ""
 "Týmto parametrom si vyberiete aký prídavný modul sa použije na "
 "prevzorkovanie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:162
+#: src/libvlc-module.c:160
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
@@ -1779,12 +1822,12 @@ msgstr ""
 "možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
 "začiatkom prehrávania)."
 
-#: src/libvlc-module.c:166 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:429
+#: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
-#: src/libvlc-module.c:168
+#: src/libvlc-module.c:166
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
@@ -1792,11 +1835,11 @@ msgstr ""
 "Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:171 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
+#: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc-module.c:173
+#: src/libvlc-module.c:171
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1809,55 +1852,55 @@ msgstr ""
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc-module.c:180 src/win32/thread.c:827
-#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:434
+#: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
+#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:125
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:558
-#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:878
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:727 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:730
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
+#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
 msgid "Auto"
 msgstr "Automaticky"
 
-#: src/libvlc-module.c:180 modules/access/dtv/access.c:92
+#: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:180 modules/access/dtv/access.c:92
+#: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:182
+#: src/libvlc-module.c:180
 msgid "Stereo audio output mode"
 msgstr "Výstupný režim stereo audio"
 
-#: src/libvlc-module.c:194
+#: src/libvlc-module.c:192
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
 "Ak chcete upraviť vykresľovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
 "spracovávanie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:199
+#: src/libvlc-module.c:197
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:203
+#: src/libvlc-module.c:201
 msgid "Replay gain mode"
 msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:205
+#: src/libvlc-module.c:203
 msgid "Select the replay gain mode"
 msgstr "Vyberte si režim normalizácie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:207
+#: src/libvlc-module.c:205
 msgid "Replay preamp"
 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:209
+#: src/libvlc-module.c:207
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
@@ -1865,29 +1908,29 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zmeniť predvolenú cieľovú úroveň (89 dB) pre stream, ktorý "
 "obsahuje aj informácie o zosilnení pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:212
+#: src/libvlc-module.c:210
 msgid "Default replay gain"
 msgstr "Predvolené zosilnenie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:214
+#: src/libvlc-module.c:212
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
 "zosilňovaní zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:216
+#: src/libvlc-module.c:214
 msgid "Peak protection"
 msgstr "Ochrana pred zvukovými špičkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:218
+#: src/libvlc-module.c:216
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:221
+#: src/libvlc-module.c:219
 msgid "Enable time stretching audio"
 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:223
+#: src/libvlc-module.c:221
 msgid ""
 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
 "audio pitch"
@@ -1895,20 +1938,21 @@ msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
 "vznik zvukových špičiek"
 
-#: src/libvlc-module.c:230 modules/access/dshow/dshow.cpp:2034
+#: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/dirac.c:79
-#: modules/codec/kate.c:202 modules/codec/x264.c:429 modules/codec/x264.c:434
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:252
-#: modules/gui/macosx/open.m:278 modules/gui/macosx/open.m:279
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
+#: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
+#: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
-#: modules/text_renderer/freetype.c:215
+#: modules/text_renderer/freetype.c:155
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
+#: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
 
-#: src/libvlc-module.c:238
+#: src/libvlc-module.c:236
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1922,11 +1966,11 @@ msgstr ""
 "konfigurovať v module \"Video - Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších "
 "funkcií. "
 
-#: src/libvlc-module.c:244
+#: src/libvlc-module.c:242
 msgid "Video output module"
 msgstr "Modul výstupu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:246
+#: src/libvlc-module.c:244
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1934,12 +1978,12 @@ msgstr ""
 "Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:249 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:396
-#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:340
+#: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
+#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:251
+#: src/libvlc-module.c:249
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1947,14 +1991,15 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa. Video sa nebude ani dekódovať, "
 "takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:254 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
-#: modules/visualization/projectm.cpp:62
-#: modules/visualization/visual/visual.c:51 modules/visualization/vsxu.cpp:55
+#: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
+#: modules/visualization/projectm.cpp:64
+#: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
+#: modules/visualization/glspectrum.c:52
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:256
+#: src/libvlc-module.c:254
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
@@ -1962,14 +2007,15 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
-#: modules/visualization/projectm.cpp:65
-#: modules/visualization/visual/visual.c:55 modules/visualization/vsxu.cpp:58
+#: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
+#: modules/visualization/projectm.cpp:67
+#: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
+#: modules/visualization/glspectrum.c:55
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:261
+#: src/libvlc-module.c:259
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
@@ -1977,33 +2023,33 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "prispôsobí prehrávanému videu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:264
+#: src/libvlc-module.c:262
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Súradnica X videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:266
+#: src/libvlc-module.c:264
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
 
-#: src/libvlc-module.c:269
+#: src/libvlc-module.c:267
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:271
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
 
-#: src/libvlc-module.c:274
+#: src/libvlc-module.c:272
 msgid "Video title"
 msgstr "Názov videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:276
+#: src/libvlc-module.c:274
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
@@ -2011,11 +2057,11 @@ msgstr ""
 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
 
-#: src/libvlc-module.c:279
+#: src/libvlc-module.c:277
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Zarovnanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:281
+#: src/libvlc-module.c:279
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
@@ -2026,86 +2072,86 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
-#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
 #: modules/video_filter/rss.c:173
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1316
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1359
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1370
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:289
+#: src/libvlc-module.c:287
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Priblížiť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:291
+#: src/libvlc-module.c:289
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
 
-#: src/libvlc-module.c:293
+#: src/libvlc-module.c:291
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:295
+#: src/libvlc-module.c:293
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
@@ -2113,27 +2159,27 @@ msgstr ""
 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:298
+#: src/libvlc-module.c:296
 msgid "Embedded video"
 msgstr "Vstavané video"
 
-#: src/libvlc-module.c:300
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:302
+#: src/libvlc-module.c:300
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
 
-#: src/libvlc-module.c:304
+#: src/libvlc-module.c:302
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
-#: src/libvlc-module.c:306
+#: src/libvlc-module.c:304
 msgid "Overlay video output"
 msgstr "Prekryť výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:308
+#: src/libvlc-module.c:306
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
@@ -2142,126 +2188,127 @@ msgstr ""
 "karty (schopnosť vykresľovať video priamo). Program VLC sa pokúsi o využitie "
 "tejto voľby v predvolenom nastavení."
 
-#: src/libvlc-module.c:311 src/video_output/vout_intf.c:274
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:347
+#: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:313
+#: src/libvlc-module.c:311
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
-#: src/libvlc-module.c:315
+#: src/libvlc-module.c:313
 msgid "Enable wallpaper mode "
 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:317
+#: src/libvlc-module.c:315
 msgid ""
 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
 msgstr ""
 "Režim prehrávania na pozadí vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
 "plochy."
 
-#: src/libvlc-module.c:320
+#: src/libvlc-module.c:318
 msgid "Show media title on video"
 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
 
-#: src/libvlc-module.c:322
+#: src/libvlc-module.c:320
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:324
+#: src/libvlc-module.c:322
 msgid "Show video title for x milliseconds"
 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
 
-#: src/libvlc-module.c:326
+#: src/libvlc-module.c:324
 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:328
+#: src/libvlc-module.c:326
 msgid "Position of video title"
 msgstr "Pozícia názvu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:330
+#: src/libvlc-module.c:328
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
 "v strede dole). "
 
-#: src/libvlc-module.c:332
+#: src/libvlc-module.c:330
 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:335
+#: src/libvlc-module.c:333
 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
 msgstr ""
 "Skryť kurzor myši a ovládač celoobrazovkového režimu po n milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:338 src/libvlc-module.c:340
-#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:406
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:407 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95
+#: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
+#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Odstrániť prekladanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:348 src/video_output/interlacing.c:196
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:408 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
+#: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
 msgid "Deinterlace mode"
 msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
 
-#: src/libvlc-module.c:350
+#: src/libvlc-module.c:348
 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
 msgstr ""
 "Metóda odstránenia prekladania (deinterlacing), ktorá sa použije na "
 "spracovanie videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Discard"
 msgstr "Vyraďovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Blend"
 msgstr "Premiešavanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Mean"
 msgstr "Stredná úroveň"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Bob"
 msgstr "Bob"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+#: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Linear"
 msgstr "Lineárne"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+#: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
 msgid "Phosphor"
 msgstr "Phosphor"
 
-#: src/libvlc-module.c:359 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
 msgid "Film NTSC (IVTC)"
 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
 
-#: src/libvlc-module.c:367
+#: src/libvlc-module.c:365
 msgid "Disable screensaver"
 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
 
-#: src/libvlc-module.c:368
+#: src/libvlc-module.c:366
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:370
+#: src/libvlc-module.c:368
 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:371
+#: src/libvlc-module.c:369
 msgid ""
 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
 "computer being suspended because of inactivity."
@@ -2269,12 +2316,12 @@ msgstr ""
 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:343
+#: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Dekorácie okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:376
+#: src/libvlc-module.c:374
 msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
@@ -2282,20 +2329,20 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
 
-#: src/libvlc-module.c:379
+#: src/libvlc-module.c:377
 msgid "Video splitter module"
 msgstr "Modul rozdeľovača videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:381
+#: src/libvlc-module.c:379
 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
 msgstr ""
 "Týmto príkazom môžete pridať rozdeľovací prvok videa - pre klon alebo stenu"
 
-#: src/libvlc-module.c:383
+#: src/libvlc-module.c:381
 msgid "Video filter module"
 msgstr "Modul filtra videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:385
+#: src/libvlc-module.c:383
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distort the video."
@@ -2303,49 +2350,49 @@ msgstr ""
 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné vylepšenie kvality snímok, "
 "napríklad odstránením prekladania (deinterlacing), alebo skreslením videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:389
+#: src/libvlc-module.c:387
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
 msgstr "Priečinok (alebo súbor) so snímkami z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:391
+#: src/libvlc-module.c:389
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené snímky z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:393 src/libvlc-module.c:395
+#: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
 msgid "Video snapshot file prefix"
 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:397
+#: src/libvlc-module.c:395
 msgid "Video snapshot format"
 msgstr "Formát snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:399
+#: src/libvlc-module.c:397
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní snímok z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:401
+#: src/libvlc-module.c:399
 msgid "Display video snapshot preview"
 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:403
+#: src/libvlc-module.c:401
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
 
-#: src/libvlc-module.c:405
+#: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
 
-#: src/libvlc-module.c:407
+#: src/libvlc-module.c:405
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
 "Pri číslovaní snímok obrazovky sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o "
 "čase vytvorenia snímky."
 
-#: src/libvlc-module.c:409
+#: src/libvlc-module.c:407
 msgid "Video snapshot width"
 msgstr "Šírka snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:411
+#: src/libvlc-module.c:409
 msgid ""
 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
@@ -2354,11 +2401,11 @@ msgstr ""
 "predvolenom nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že "
 "screenshot bude mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
 
-#: src/libvlc-module.c:415
+#: src/libvlc-module.c:413
 msgid "Video snapshot height"
 msgstr "Výška snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:417
+#: src/libvlc-module.c:415
 msgid ""
 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
@@ -2368,11 +2415,11 @@ msgstr ""
 "predvolenom nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že "
 "snímka bude mať upravenú výšku kvôli dodržaniu stranového pomeru. "
 
-#: src/libvlc-module.c:421
+#: src/libvlc-module.c:419
 msgid "Video cropping"
 msgstr "Orezanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:423
+#: src/libvlc-module.c:421
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
@@ -2381,11 +2428,11 @@ msgstr ""
 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
 "celkový stranový pomer obrázka."
 
-#: src/libvlc-module.c:427
+#: src/libvlc-module.c:425
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
 
-#: src/libvlc-module.c:429
+#: src/libvlc-module.c:427
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -2401,20 +2448,20 @@ msgstr ""
 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:436
+#: src/libvlc-module.c:434
 msgid "Video Auto Scaling"
 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:438
+#: src/libvlc-module.c:436
 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
 msgstr ""
 "Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:440
+#: src/libvlc-module.c:438
 msgid "Video scaling factor"
 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:442
+#: src/libvlc-module.c:440
 msgid ""
 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
 "Default value is 1.0 (original video size)."
@@ -2423,11 +2470,11 @@ msgstr ""
 "zmeny veľkosti.\n"
 "Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
 
-#: src/libvlc-module.c:445
+#: src/libvlc-module.c:443
 msgid "Custom crop ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:447
+#: src/libvlc-module.c:445
 msgid ""
 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
@@ -2435,11 +2482,11 @@ msgstr ""
 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi orezania, ktoré sa pridajú "
 "do zoznamu so stranovými pomermi orezania v rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:450
+#: src/libvlc-module.c:448
 msgid "Custom aspect ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:452
+#: src/libvlc-module.c:450
 msgid ""
 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
@@ -2447,11 +2494,11 @@ msgstr ""
 "Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
 "zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:455
+#: src/libvlc-module.c:453
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
 
-#: src/libvlc-module.c:457
+#: src/libvlc-module.c:455
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
@@ -2462,11 +2509,11 @@ msgstr ""
 "funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať neštandardné "
 "video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:462
+#: src/libvlc-module.c:460
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer pixelov monitora"
 
-#: src/libvlc-module.c:464
+#: src/libvlc-module.c:462
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
@@ -2477,11 +2524,11 @@ msgstr ""
 "tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
 "16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
 
-#: src/libvlc-module.c:468 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
+#: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
 msgid "Skip frames"
 msgstr "Preskakovať snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:470
+#: src/libvlc-module.c:468
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
@@ -2490,11 +2537,11 @@ msgstr ""
 "potrebné vynechávať v prípade, že váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
 "prehrávanie streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:473
+#: src/libvlc-module.c:471
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:475
+#: src/libvlc-module.c:473
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
@@ -2502,11 +2549,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
 "doručené neskoro."
 
-#: src/libvlc-module.c:478
+#: src/libvlc-module.c:476
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Tichá synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:480
+#: src/libvlc-module.c:478
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
@@ -2514,25 +2561,25 @@ msgstr ""
 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:483
+#: src/libvlc-module.c:481
 msgid "Key press events"
 msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
 
-#: src/libvlc-module.c:485
+#: src/libvlc-module.c:483
 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
 msgstr ""
 "Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
 "okna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/remoteosd.c:90
+#: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
 msgid "Mouse events"
 msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
 
-#: src/libvlc-module.c:489
+#: src/libvlc-module.c:487
 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
 msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
 
-#: src/libvlc-module.c:497
+#: src/libvlc-module.c:495
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
@@ -2542,48 +2589,48 @@ msgstr ""
 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
 
-#: src/libvlc-module.c:501
+#: src/libvlc-module.c:499
 msgid "File caching (ms)"
 msgstr "Ukladanie súboru do vyrovnávacej pamäte (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:503
+#: src/libvlc-module.c:501
 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre lokálne súbory, v milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:505
+#: src/libvlc-module.c:503
 msgid "Live capture caching (ms)"
 msgstr "Ukladanie priameho záznamu do vyrovnávacej pamäte (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:507
+#: src/libvlc-module.c:505
 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre kamery a mikrofóny, v "
 "milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:509
+#: src/libvlc-module.c:507
 msgid "Disc caching (ms)"
 msgstr "Hodnota ukladania z disku do vyrovnávacej pamäte (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:511
+#: src/libvlc-module.c:509
 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre optické médiá, v milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:513
+#: src/libvlc-module.c:511
 msgid "Network caching (ms)"
 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:515
+#: src/libvlc-module.c:513
 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre sieťové zdroje, v milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:517
+#: src/libvlc-module.c:515
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
 
-#: src/libvlc-module.c:519
+#: src/libvlc-module.c:517
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
@@ -2591,11 +2638,11 @@ msgstr ""
 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
 "10000."
 
-#: src/libvlc-module.c:522
+#: src/libvlc-module.c:520
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Časová synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:524
+#: src/libvlc-module.c:522
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
@@ -2604,11 +2651,11 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc-module.c:528
+#: src/libvlc-module.c:526
 msgid "Clock jitter"
 msgstr "Časová nepresnosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:530
+#: src/libvlc-module.c:528
 msgid ""
 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
@@ -2616,11 +2663,11 @@ msgstr ""
 "Táto hodnota maximálne oneskorenie vstupu, ktoré majú synchronizačné "
 "algoritmy kompenzovať (udáva sa v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:533
+#: src/libvlc-module.c:531
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:534
+#: src/libvlc-module.c:532
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
@@ -2629,33 +2676,32 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:540 src/video_output/vout_intf.c:96
-#: src/video_output/vout_intf.c:114 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
+#: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
+#: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:2032 modules/audio_output/directx.c:834
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:601
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1214
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1287
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:520 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:674
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:923 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:545
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
-#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1452
+#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:998 modules/gui/macosx/wizard.m:351
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1024
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:289
+#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:542
+#: src/libvlc-module.c:540
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:544
+#: src/libvlc-module.c:542
 msgid ""
 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
 "over the network (in bytes)."
@@ -2663,11 +2709,11 @@ msgstr ""
 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
 "cez sieť (v bytoch)."
 
-#: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
+#: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:551 modules/stream_out/rtp.c:130
+#: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
@@ -2677,21 +2723,21 @@ msgstr ""
 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
-#: src/libvlc-module.c:555
+#: src/libvlc-module.c:553
 msgid "Multicast output interface"
 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
-#: src/libvlc-module.c:557
+#: src/libvlc-module.c:555
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:559
+#: src/libvlc-module.c:557
 msgid "DiffServ Code Point"
 msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
 
-#: src/libvlc-module.c:560
+#: src/libvlc-module.c:558
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
@@ -2700,7 +2746,7 @@ msgstr ""
 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
-#: src/libvlc-module.c:566
+#: src/libvlc-module.c:564
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
@@ -2709,7 +2755,7 @@ msgstr ""
 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
 "stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:572
+#: src/libvlc-module.c:570
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
@@ -2719,27 +2765,27 @@ msgstr ""
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:578 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
+#: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/libvlc-module.c:580
+#: src/libvlc-module.c:578
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:583 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
+#: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
 msgid "Subtitle track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:585
+#: src/libvlc-module.c:583
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:588 modules/stream_out/transcode/transcode.c:96
+#: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
 msgid "Audio language"
 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:590
+#: src/libvlc-module.c:588
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
@@ -2749,11 +2795,11 @@ msgstr ""
 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
 "prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
 
-#: src/libvlc-module.c:593
+#: src/libvlc-module.c:591
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:595
+#: src/libvlc-module.c:593
 msgid ""
 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
@@ -2762,27 +2808,42 @@ msgstr ""
 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
 "akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
 
-#: src/libvlc-module.c:599
+#: src/libvlc-module.c:596
+#, fuzzy
+msgid "Menu language"
+msgstr "Jazyk ponúk v menu:"
+
+#: src/libvlc-module.c:598
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
+"or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
+msgstr ""
+"Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
+"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
+"akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
+
+#: src/libvlc-module.c:602
 msgid "Audio track ID"
 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:601
+#: src/libvlc-module.c:604
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:603
+#: src/libvlc-module.c:606
 msgid "Subtitle track ID"
 msgstr "ID číslo stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:605
+#: src/libvlc-module.c:608
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
 
-#: src/libvlc-module.c:607
+#: src/libvlc-module.c:610
 msgid "Preferred video resolution"
 msgstr "Preferované rozlíšenie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:609
+#: src/libvlc-module.c:612
 msgid ""
 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
@@ -2794,83 +2855,83 @@ msgstr ""
 "Túto voľbu použite v prípade, že nemáte dostatok výkonu CPU alebo dostatočnú "
 "šírku pásma na to, aby bolo možné prehrávať vo vyšších rozlíšeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:615
+#: src/libvlc-module.c:618
 msgid "Best available"
 msgstr "Najlepšie dostupné"
 
-#: src/libvlc-module.c:615
+#: src/libvlc-module.c:618
 msgid "Full HD (1080p)"
 msgstr "Full HD (1080p)"
 
-#: src/libvlc-module.c:615
+#: src/libvlc-module.c:618
 msgid "HD (720p)"
 msgstr "HD (720p)"
 
-#: src/libvlc-module.c:616
+#: src/libvlc-module.c:619
 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
 msgstr "Štandardná definícia (576 alebo 480 riadkov)"
 
-#: src/libvlc-module.c:617
+#: src/libvlc-module.c:620
 msgid "Low Definition (360 lines)"
 msgstr "Nízka definícia (320 riadkov)"
 
-#: src/libvlc-module.c:618
+#: src/libvlc-module.c:621
 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
 msgstr "Veľmi nízka definícia (240 riadkov)"
 
-#: src/libvlc-module.c:621
+#: src/libvlc-module.c:624
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Opakovania vstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:623
+#: src/libvlc-module.c:626
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:625 modules/gui/macosx/open.m:150
+#: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:627
+#: src/libvlc-module.c:630
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
 msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:629 modules/gui/macosx/open.m:152
+#: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:631
+#: src/libvlc-module.c:634
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
 msgstr "Stream sa na tejto pozícii zastaví (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:633
+#: src/libvlc-module.c:636
 msgid "Run time"
 msgstr "Čas behu"
 
-#: src/libvlc-module.c:635
+#: src/libvlc-module.c:638
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:637
+#: src/libvlc-module.c:640
 msgid "Fast seek"
 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:639
+#: src/libvlc-module.c:642
 msgid "Favor speed over precision while seeking"
 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:641
+#: src/libvlc-module.c:644
 msgid "Playback speed"
 msgstr "Rýchlosť prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:643
+#: src/libvlc-module.c:646
 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
 msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
 
-#: src/libvlc-module.c:645
+#: src/libvlc-module.c:648
 msgid "Input list"
 msgstr "Zoznam vstupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:647
+#: src/libvlc-module.c:650
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
@@ -2878,11 +2939,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
 "položiek zoznamu použite čiarku."
 
-#: src/libvlc-module.c:650
+#: src/libvlc-module.c:653
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:652
+#: src/libvlc-module.c:655
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
@@ -2893,11 +2954,11 @@ msgstr ""
 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
 "znakom '#' ."
 
-#: src/libvlc-module.c:656
+#: src/libvlc-module.c:659
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:658
+#: src/libvlc-module.c:661
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
@@ -2907,20 +2968,20 @@ msgstr ""
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
-#: src/libvlc-module.c:662 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:350
+#: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
 msgid "Record directory or filename"
 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
 
-#: src/libvlc-module.c:664 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
+#: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
 
-#: src/libvlc-module.c:666
+#: src/libvlc-module.c:669
 msgid "Prefer native stream recording"
 msgstr "Uprednostniť nahrávanie natívneho streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:668
+#: src/libvlc-module.c:671
 msgid ""
 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
 "output module"
@@ -2928,21 +2989,21 @@ msgstr ""
 "Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia modulu pre výstup "
 "streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:671
+#: src/libvlc-module.c:674
 msgid "Timeshift directory"
 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
 
-#: src/libvlc-module.c:673
+#: src/libvlc-module.c:676
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
 msgstr ""
 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatnil časový "
 "posun."
 
-#: src/libvlc-module.c:675
+#: src/libvlc-module.c:678
 msgid "Timeshift granularity"
 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
 
-#: src/libvlc-module.c:677
+#: src/libvlc-module.c:680
 msgid ""
 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
 "to store the timeshifted streams."
@@ -2950,11 +3011,11 @@ msgstr ""
 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
 "časovo posunuté streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:680
+#: src/libvlc-module.c:683
 msgid "Change title according to current media"
 msgstr "Meniť názov podľa aktuálneho média"
 
-#: src/libvlc-module.c:681
+#: src/libvlc-module.c:684
 msgid ""
 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
@@ -2966,7 +3027,7 @@ msgstr ""
 "stopy<br>$p: Práve sa prehráva<br>$A: Dátum<br>$D: Trvanie<br>$Z: \"Práve sa "
 "prehráva\" (Späť na Titul - Umelec)"
 
-#: src/libvlc-module.c:688
+#: src/libvlc-module.c:691
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
@@ -2979,11 +3040,11 @@ msgstr ""
 "modulu \"filtre podzdrojov.\". Tam môžete nastaviť aj rôzne iné vlastnosti "
 "podsnímok. "
 
-#: src/libvlc-module.c:694 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:302
+#: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:696
+#: src/libvlc-module.c:699
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2991,22 +3052,22 @@ msgstr ""
 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:699
+#: src/libvlc-module.c:702
 msgid "Enable sub-pictures"
 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:701
+#: src/libvlc-module.c:704
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:703 src/libvlc-module.c:1634 src/text/iso-639_def.h:145
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:385
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
+#: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
-#: src/libvlc-module.c:705
+#: src/libvlc-module.c:708
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
@@ -3014,11 +3075,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
 
-#: src/libvlc-module.c:708
+#: src/libvlc-module.c:711
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
 
-#: src/libvlc-module.c:710
+#: src/libvlc-module.c:713
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
@@ -3026,11 +3087,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
 "môžete použiť aj modul svg."
 
-#: src/libvlc-module.c:712
+#: src/libvlc-module.c:715
 msgid "Subpictures source module"
 msgstr "Modul pre zdroje podsnímkok"
 
-#: src/libvlc-module.c:714
+#: src/libvlc-module.c:717
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
@@ -3039,11 +3100,11 @@ msgstr ""
 "umožňujú prekrytie pôvodného obrazu nejakými obrázkami, alebo textom (ako "
 "napr. logo alebo iné texty...). "
 
-#: src/libvlc-module.c:717
+#: src/libvlc-module.c:720
 msgid "Subpictures filter module"
 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:719
+#: src/libvlc-module.c:722
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
@@ -3052,11 +3113,11 @@ msgstr ""
 "sa filtrovať pod-obrázky, vytvárané dekodérmi titulkov alebo inými zdrojmi "
 "pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:722
+#: src/libvlc-module.c:725
 msgid "Autodetect subtitle files"
 msgstr "Súbory s titulkami detegovať automaticky"
 
-#: src/libvlc-module.c:724
+#: src/libvlc-module.c:727
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
@@ -3064,11 +3125,11 @@ msgstr ""
 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
 "súbor s titulkami automaticky detegovať (podľa názvu súboru s filmom)."
 
-#: src/libvlc-module.c:727
+#: src/libvlc-module.c:730
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:729
+#: src/libvlc-module.c:732
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -3089,11 +3150,11 @@ msgstr ""
 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
 
-#: src/libvlc-module.c:737
+#: src/libvlc-module.c:740
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:739
+#: src/libvlc-module.c:742
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
@@ -3101,11 +3162,11 @@ msgstr ""
 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
 
-#: src/libvlc-module.c:742
+#: src/libvlc-module.c:745
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:744
+#: src/libvlc-module.c:747
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
@@ -3114,19 +3175,19 @@ msgstr ""
 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
 "súbor načítať manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:748
+#: src/libvlc-module.c:751
 msgid "DVD device"
 msgstr "Jednotka DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:749
+#: src/libvlc-module.c:752
 msgid "VCD device"
 msgstr "Mechanika pre VCD"
 
-#: src/libvlc-module.c:750
+#: src/libvlc-module.c:753
 msgid "Audio CD device"
 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
 
-#: src/libvlc-module.c:754
+#: src/libvlc-module.c:757
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (e.g. D:)"
@@ -3134,7 +3195,7 @@ msgstr ""
 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
 "Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:757
+#: src/libvlc-module.c:760
 msgid ""
 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (e.g. D:)"
@@ -3142,7 +3203,7 @@ msgstr ""
 "Toto je predvolená jednotka VCD (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
 "Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:760
+#: src/libvlc-module.c:763
 msgid ""
 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
 "after the drive letter (e.g. D:)"
@@ -3150,32 +3211,32 @@ msgstr ""
 "Toto je predvolená CD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
 "Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:767
+#: src/libvlc-module.c:770
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:769
+#: src/libvlc-module.c:772
 msgid "This is the default VCD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
 
-#: src/libvlc-module.c:771
+#: src/libvlc-module.c:774
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
 
-#: src/libvlc-module.c:788
+#: src/libvlc-module.c:791
 msgid "TCP connection timeout"
 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
 
-#: src/libvlc-module.c:790
+#: src/libvlc-module.c:793
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
 msgstr ""
 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:792
+#: src/libvlc-module.c:795
 msgid "HTTP server address"
 msgstr "Adresa HTTP servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:794
+#: src/libvlc-module.c:797
 msgid ""
 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
@@ -3185,11 +3246,11 @@ msgstr ""
 "adrese. Špecifikujte IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov "
 "hostiteľa (napr. localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
 
-#: src/libvlc-module.c:798
+#: src/libvlc-module.c:801
 msgid "RTSP server address"
 msgstr "Adresa RTSP servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:800
+#: src/libvlc-module.c:803
 msgid ""
 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
@@ -3203,11 +3264,11 @@ msgstr ""
 "IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov hostiteľa (napr. "
 "localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
 
-#: src/libvlc-module.c:806
+#: src/libvlc-module.c:809
 msgid "HTTP server port"
 msgstr "Port HTTP servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:808
+#: src/libvlc-module.c:811
 msgid ""
 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
@@ -3217,11 +3278,11 @@ msgstr ""
 "80. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
 "operačným systémom."
 
-#: src/libvlc-module.c:813
+#: src/libvlc-module.c:816
 msgid "HTTPS server port"
 msgstr "Port HTTPS servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:815
+#: src/libvlc-module.c:818
 msgid ""
 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
@@ -3231,11 +3292,11 @@ msgstr ""
 "je 443. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
 "operačným systémom."
 
-#: src/libvlc-module.c:820
+#: src/libvlc-module.c:823
 msgid "RTSP server port"
 msgstr "Port RTSP servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:822
+#: src/libvlc-module.c:825
 msgid ""
 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
@@ -3245,31 +3306,34 @@ msgstr ""
 "554. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
 "operačným systémom."
 
-#: src/libvlc-module.c:827
+#: src/libvlc-module.c:830
 msgid "HTTP/TLS server certificate"
 msgstr "Certifikát servera HTTP/TLS"
 
-#: src/libvlc-module.c:829
-msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
+#: src/libvlc-module.c:832
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
+"the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
 msgstr ""
 "Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo "
 "strany servera."
 
-#: src/libvlc-module.c:831
+#: src/libvlc-module.c:835
 msgid "HTTP/TLS server private key"
 msgstr "Privátny kľúč servera HTTP/TLS"
 
-#: src/libvlc-module.c:833
+#: src/libvlc-module.c:837
 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
 msgstr ""
 "Tento súbor s privátnym kľúčom (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo strany "
 "servera."
 
-#: src/libvlc-module.c:835
+#: src/libvlc-module.c:839
 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
 msgstr "Certifikačná autorita HTTP/TLS"
 
-#: src/libvlc-module.c:837
+#: src/libvlc-module.c:841
 msgid ""
 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
 "authenticate remote clients in TLS sessions."
@@ -3277,11 +3341,11 @@ msgstr ""
 "Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) sa dá voliteľne použiť na "
 "autentifikáciu vzdialených klientov v sedeniach TLS."
 
-#: src/libvlc-module.c:840
+#: src/libvlc-module.c:844
 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
 msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
 
-#: src/libvlc-module.c:842
+#: src/libvlc-module.c:846
 msgid ""
 "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
 "revoked certificates in TLS sessions."
@@ -3289,11 +3353,11 @@ msgstr ""
 "Tento súbor obsahuje doplnkový zoznam zrušených certifikátov na zabránenie "
 "tomu, aby vzdialení klienti používali zamietnuté certifikáty v reláciách TLS."
 
-#: src/libvlc-module.c:845
+#: src/libvlc-module.c:849
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "SOCKS server"
 
-#: src/libvlc-module.c:847
+#: src/libvlc-module.c:851
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
@@ -3301,91 +3365,91 @@ msgstr ""
 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:850
+#: src/libvlc-module.c:854
 msgid "SOCKS user name"
 msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:852
+#: src/libvlc-module.c:856
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
 "Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré vám bolo pridelené pre prístup "
 "na SOCKS proxy-server."
 
-#: src/libvlc-module.c:854
+#: src/libvlc-module.c:858
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:856
+#: src/libvlc-module.c:860
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
 "Prihláste sa tým heslom, ktoré vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
 "server."
 
-#: src/libvlc-module.c:858
+#: src/libvlc-module.c:862
 msgid "Title metadata"
 msgstr "Metadáta titulu"
 
-#: src/libvlc-module.c:860
+#: src/libvlc-module.c:864
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta \"titul\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:862
+#: src/libvlc-module.c:866
 msgid "Author metadata"
 msgstr "Metadáta o autorovi"
 
-#: src/libvlc-module.c:864
+#: src/libvlc-module.c:868
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"autorovi\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:866
+#: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Artist metadata"
 msgstr "Metadáta o hercoch"
 
-#: src/libvlc-module.c:868
+#: src/libvlc-module.c:872
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"hercoch\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:870
+#: src/libvlc-module.c:874
 msgid "Genre metadata"
 msgstr "Metadáta žánru"
 
-#: src/libvlc-module.c:872
+#: src/libvlc-module.c:876
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"žánri\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:874
+#: src/libvlc-module.c:878
 msgid "Copyright metadata"
 msgstr "Metadáta autorských práv"
 
-#: src/libvlc-module.c:876
+#: src/libvlc-module.c:880
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"autorských právach\". "
 
-#: src/libvlc-module.c:878
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid "Description metadata"
 msgstr "Metadáta popisu"
 
-#: src/libvlc-module.c:880
+#: src/libvlc-module.c:884
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta \"popis\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:882
+#: src/libvlc-module.c:886
 msgid "Date metadata"
 msgstr "Metadáta dátumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:884
+#: src/libvlc-module.c:888
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta o \"dátume\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:886
+#: src/libvlc-module.c:890
 msgid "URL metadata"
 msgstr "Metadáta URL"
 
-#: src/libvlc-module.c:888
+#: src/libvlc-module.c:892
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta typu \"url\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:892
+#: src/libvlc-module.c:896
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
@@ -3396,11 +3460,11 @@ msgstr ""
 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
 "akýchkoľvek streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:896
+#: src/libvlc-module.c:900
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:898
+#: src/libvlc-module.c:902
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
@@ -3412,26 +3476,26 @@ msgstr ""
 "by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie môže "
 "úplne znemožniť streamovanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:903
+#: src/libvlc-module.c:907
 msgid "Preferred encoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných kodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:905
+#: src/libvlc-module.c:909
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
 msgstr "Tu si môžete vybrať, ktoré kodéry bude program VLC používať prioritne."
 
-#: src/libvlc-module.c:914
+#: src/libvlc-module.c:918
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:917
+#: src/libvlc-module.c:921
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:919
+#: src/libvlc-module.c:923
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
@@ -3441,27 +3505,27 @@ msgstr ""
 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:923
+#: src/libvlc-module.c:927
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:925
+#: src/libvlc-module.c:929
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
 
-#: src/libvlc-module.c:927
+#: src/libvlc-module.c:931
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
 
-#: src/libvlc-module.c:929
+#: src/libvlc-module.c:933
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
-#: src/libvlc-module.c:931
+#: src/libvlc-module.c:935
 msgid "Enable video stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:933
+#: src/libvlc-module.c:937
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3469,11 +3533,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má stream s videom presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:936
+#: src/libvlc-module.c:940
 msgid "Enable audio stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup zvukového streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:938
+#: src/libvlc-module.c:942
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3481,11 +3545,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:941
+#: src/libvlc-module.c:945
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:943
+#: src/libvlc-module.c:947
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3493,23 +3557,23 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:946
+#: src/libvlc-module.c:950
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
 
-#: src/libvlc-module.c:948
+#: src/libvlc-module.c:952
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:952
+#: src/libvlc-module.c:956
 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
 msgstr ""
 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:954
+#: src/libvlc-module.c:958
 msgid ""
 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
 "muxer. This value should be set in milliseconds."
@@ -3518,45 +3582,45 @@ msgstr ""
 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:957
+#: src/libvlc-module.c:961
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:959
+#: src/libvlc-module.c:963
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
-#: src/libvlc-module.c:962
+#: src/libvlc-module.c:966
 msgid "Mux module"
 msgstr "Zmiešavací modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:964
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii zmiešavacích modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:966
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:968
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii modulov typu \"access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:971
+#: src/libvlc-module.c:975
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:975
+#: src/libvlc-module.c:979
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:977
+#: src/libvlc-module.c:981
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
@@ -3564,7 +3628,7 @@ msgstr ""
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
@@ -3572,11 +3636,11 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
-#: src/libvlc-module.c:989
+#: src/libvlc-module.c:993
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:991
+#: src/libvlc-module.c:995
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
@@ -3587,21 +3651,21 @@ msgstr ""
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
-#: src/libvlc-module.c:995
+#: src/libvlc-module.c:999
 msgid "Stream filter module"
 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:997
+#: src/libvlc-module.c:1001
 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
 msgstr ""
 "Filtre streamu sa používajú ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve "
 "číta."
 
-#: src/libvlc-module.c:999
+#: src/libvlc-module.c:1003
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1001
+#: src/libvlc-module.c:1005
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
@@ -3613,11 +3677,11 @@ msgstr ""
 "prípade, že nebol vybraný automaticky. Neodporúčame vám ale použiť toto "
 "nastavenie ako predvolené pokiaľ naozaj neviete, či je vhodné."
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:1010
 msgid "VoD server module"
 msgstr "Serverový modul VoD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1008
+#: src/libvlc-module.c:1012
 msgid ""
 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
@@ -3625,11 +3689,11 @@ msgstr ""
 "Môžete si vybrať, ktorý modul VoD chcete použiť. Nastavením `vod_rtsp' "
 "prepnete späť na starší modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:1011
+#: src/libvlc-module.c:1015
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1013
+#: src/libvlc-module.c:1017
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
@@ -3641,11 +3705,11 @@ msgstr ""
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1019
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:1021
+#: src/libvlc-module.c:1025
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
@@ -3655,20 +3719,11 @@ msgstr ""
 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
 "voči iným spusteným programom alebo inštanciám programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1026
+#: src/libvlc-module.c:1030
 msgid ""
 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
 
-#: src/libvlc-module.c:1030
-msgid ""
-"Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
-"by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
-msgstr ""
-"Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
-"prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
-"znakmi \" PATH_SEP \""
-
 #: src/libvlc-module.c:1033
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
@@ -3770,7 +3825,7 @@ msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
+#: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
 msgid "Use only one instance when started from file manager"
 msgstr "Použiť len jednu inštanciu pri spustení zo správcu súborov"
 
@@ -3794,7 +3849,7 @@ msgstr ""
 "môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:534
+#: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
 msgstr "Pri režime jednej inštancie zaradiť položky do playlistu"
 
@@ -3827,31 +3882,17 @@ msgstr ""
 "Automaticky načítať informácie zo súborov pridaných do playlistu (umožňuje "
 "načítanie metadát)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1116
-msgid "Album art policy"
-msgstr "Metóda zisťovania albumu"
+#: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
+#: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
+msgid "Allow metadata network access"
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1118
-msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr "Vyberte si, kedy sa má stiahnuť druh albumu."
-
-#: src/libvlc-module.c:1124
-msgid "Manual download only"
-msgstr "Stiahnuť manuálne"
-
-#: src/libvlc-module.c:1125
-msgid "When track starts playing"
-msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1126
-msgid "As soon as track is added"
-msgstr "Hneď po pridaní stopy"
-
-#: src/libvlc-module.c:1128
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
 "Typical value is \"sap\"."
@@ -3859,101 +3900,91 @@ msgstr ""
 "Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú vopred. Položky "
 "oddeľujte dvojbodkami. Typickou hodnotu je \"sap\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:1133
+#: src/libvlc-module.c:1123
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1125
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1127
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Zopakovať všetko"
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1131
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1143
+#: src/libvlc-module.c:1133
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1145
+#: src/libvlc-module.c:1135
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147
+#: src/libvlc-module.c:1137
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1149
+#: src/libvlc-module.c:1139
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1141
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1153
+#: src/libvlc-module.c:1143
 msgid "Play and pause"
 msgstr "Prehrať a pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1155
+#: src/libvlc-module.c:1145
 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
 msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
 
-#: src/libvlc-module.c:1157
+#: src/libvlc-module.c:1147
 msgid "Auto start"
 msgstr "Automatické spustenie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
 msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1151
 msgid "Pause on audio communication"
 msgstr "Prestávka pri audio-komunikácii"
 
-#: src/libvlc-module.c:1163
+#: src/libvlc-module.c:1153
 msgid ""
 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
 "automatically."
 msgstr ""
 "Ak bude detegovaná audio-komunikácia, prehrávanie sa automaticky pozastaví"
 
-#: src/libvlc-module.c:1166
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1168
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1171
-msgid "Load Media Library"
-msgstr "Načítať knižnicu s médiami"
-
-#: src/libvlc-module.c:1173
-msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
-msgstr ""
-"Zapnúť túto voľbu pre našítanie knižnice médií na základe SQL, pri štarte "
-"programu VLC"
-
-#: src/libvlc-module.c:1175 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:533
+#: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
 msgid "Display playlist tree"
 msgstr "Zobraziť členenie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1163
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory."
@@ -3961,29 +3992,29 @@ msgstr ""
 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
 "programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1197 modules/gui/macosx/intf.m:1938
+#: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Volume Control"
 msgstr "Ovládanie hlasitosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Position Control"
 msgstr "Kontrola pozície"
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1185
 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
 msgstr "Ovládanie osí kolieskom myši a pohybom nahor-nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1201
+#: src/libvlc-module.c:1187
 msgid ""
 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
 "mousewheel event can be ignored"
@@ -3991,918 +4022,918 @@ msgstr ""
 "Kolieskom myši a jeho pohybom nahor-nadol (vertikálne) možno ovládať "
 "hlasitosť, pozíciu, alebo je možné udalosť vyvolanú kolieskom aj ignorovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1203 src/video_output/vout_intf.c:284
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1502 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1512
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
+#: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:342
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1205
+#: src/libvlc-module.c:1191
 msgid "Exit fullscreen"
 msgstr "Ukončiť celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
 "režimu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:52
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:418
+#: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1208
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1212
+#: src/libvlc-module.c:1198
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/MainMenu.m:358
+#: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1214 src/libvlc-module.c:1220
+#: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:356
+#: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1216 src/libvlc-module.c:1222
+#: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1217
+#: src/libvlc-module.c:1203
 msgid "Normal rate"
 msgstr "Normálna rýchlosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1218
+#: src/libvlc-module.c:1204
 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1219 modules/gui/qt4/menus.cpp:865
+#: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
 msgid "Faster (fine)"
 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1221 modules/gui/qt4/menus.cpp:873
+#: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
 msgid "Slower (fine)"
 msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223 modules/control/hotkeys.c:208
-#: modules/gui/macosx/about.m:274 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:420
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:459
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:467 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1461
+#: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
+#: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1225 modules/control/hotkeys.c:212
-#: modules/gui/macosx/about.m:275 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:749
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:750 modules/gui/macosx/fspanel.m:416
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:460
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:466 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1460
+#: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
+#: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1227 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:470
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:351 modules/gui/macosx/MainMenu.m:458
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:465 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1456
+#: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:180
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc-module.c:1228
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1229 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:108 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:64
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:444 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:161
-#: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:289
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1367
+#: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
+#: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1230
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc-module.c:1232
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1234
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1235
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1238
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1240
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1241
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1229
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1248
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1250
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1251
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1253
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1254
+#: src/libvlc-module.c:1240
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1256
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:402
+#: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
 msgid "Next frame"
 msgstr "Ďalšia snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1259
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1261
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1262
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:1263
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1264
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1265
+#: src/libvlc-module.c:1251
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1266
+#: src/libvlc-module.c:1252
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1267
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1268
+#: src/libvlc-module.c:1254
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1270 modules/control/hotkeys.c:159
+#: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:936
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc-module.c:1271
+#: src/libvlc-module.c:1257
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1272
+#: src/libvlc-module.c:1258
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1273
+#: src/libvlc-module.c:1259
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1274
+#: src/libvlc-module.c:1260
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1275
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1276
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1277
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1278
+#: src/libvlc-module.c:1264
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1279
+#: src/libvlc-module.c:1265
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1280
+#: src/libvlc-module.c:1266
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1281
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1282 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:397
+#: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1283
+#: src/libvlc-module.c:1269
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1284
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1285
+#: src/libvlc-module.c:1271
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1286
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1287
+#: src/libvlc-module.c:1273
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288
+#: src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1289
+#: src/libvlc-module.c:1275
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúcej "
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1290
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1291
+#: src/libvlc-module.c:1277
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1292
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1293
+#: src/libvlc-module.c:1279
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1294
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1295
+#: src/libvlc-module.c:1281
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1296 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:489 modules/gui/macosx/MainMenu.m:380
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:461 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1493
+#: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1297
+#: src/libvlc-module.c:1283
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1298
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1299
+#: src/libvlc-module.c:1285
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1300
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1301
+#: src/libvlc-module.c:1287
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1302
+#: src/libvlc-module.c:1288
 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
 msgstr "Synchronizácia titulkov / časová pečiatka pre audio-záložku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1303
+#: src/libvlc-module.c:1289
 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu na označenie časovou pečiatkou audia, pri synchronizovaní "
 "titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1304
+#: src/libvlc-module.c:1290
 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
 msgstr "Synchronizácia titulkov / záložka pre časovú pečiatku titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1305
+#: src/libvlc-module.c:1291
 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu pre vytvorenie záložky s časovou pečiatkou titulkov, pri "
 "synchronizovaní titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1306
+#: src/libvlc-module.c:1292
 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
 msgstr ""
 "Synchronizácia titulkov / synchronizovať časové pečiatky zvuku & titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1307
+#: src/libvlc-module.c:1293
 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu pre synchronizovanie označených časových pečiatok vo "
 "zvuku & titulkoch."
 
-#: src/libvlc-module.c:1308
+#: src/libvlc-module.c:1294
 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
 msgstr "Synchronizovať titulky / resetovať synchronizáciu zvuku & titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1309
+#: src/libvlc-module.c:1295
 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu pre presetovanie synchronizácie časových pečiatok vo "
 "zvuku & titulkoch."
 
-#: src/libvlc-module.c:1310
+#: src/libvlc-module.c:1296
 msgid "Subtitle position up"
 msgstr "Pozícia titulkov hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1311
+#: src/libvlc-module.c:1297
 msgid "Select the key to move subtitles higher."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nahor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1312
+#: src/libvlc-module.c:1298
 msgid "Subtitle position down"
 msgstr "Pozícia titulkov dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1313
+#: src/libvlc-module.c:1299
 msgid "Select the key to move subtitles lower."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nadol."
 
-#: src/libvlc-module.c:1314
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1315
+#: src/libvlc-module.c:1301
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1316
+#: src/libvlc-module.c:1302
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1317
+#: src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1324
+#: src/libvlc-module.c:1310
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1325
+#: src/libvlc-module.c:1311
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1326
+#: src/libvlc-module.c:1312
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1327
+#: src/libvlc-module.c:1313
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1328
+#: src/libvlc-module.c:1314
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1329
+#: src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1330
+#: src/libvlc-module.c:1316
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1331
+#: src/libvlc-module.c:1317
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1332
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1333
+#: src/libvlc-module.c:1319
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1334
+#: src/libvlc-module.c:1320
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1335
+#: src/libvlc-module.c:1321
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc-module.c:1336
+#: src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1337
+#: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1338
+#: src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1339
+#: src/libvlc-module.c:1325
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1340
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1341
+#: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1342
+#: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1343
+#: src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1344
+#: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1345
+#: src/libvlc-module.c:1331
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1346
+#: src/libvlc-module.c:1332
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
 msgid "Clear the playlist"
 msgstr "Vyčistiť playlist"
 
-#: src/libvlc-module.c:1347
+#: src/libvlc-module.c:1333
 msgid "Select the key to clear the current playlist."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre vyčistenie aktuálneho playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1349
+#: src/libvlc-module.c:1335
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1350
+#: src/libvlc-module.c:1336
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1351
+#: src/libvlc-module.c:1337
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1352
+#: src/libvlc-module.c:1338
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1353
+#: src/libvlc-module.c:1339
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1354
+#: src/libvlc-module.c:1340
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1355
+#: src/libvlc-module.c:1341
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1356
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1357
+#: src/libvlc-module.c:1343
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1358
+#: src/libvlc-module.c:1344
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1360
+#: src/libvlc-module.c:1346
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc-module.c:1362
+#: src/libvlc-module.c:1348
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1363
+#: src/libvlc-module.c:1349
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1364
+#: src/libvlc-module.c:1350
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1365
+#: src/libvlc-module.c:1351
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1366
+#: src/libvlc-module.c:1352
 msgid "Cycle next program Service ID"
 msgstr "Cyklicky prechádzať k ďalšiemu programovému ID služby"
 
-#: src/libvlc-module.c:1367
+#: src/libvlc-module.c:1353
 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať dostupnými ďalšími ID-kódmi (SID) služby v programe."
 
-#: src/libvlc-module.c:1368
+#: src/libvlc-module.c:1354
 msgid "Cycle previous program Service ID"
 msgstr "Cyklicky prejsť na predchádzajúce servisné ID programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1369
+#: src/libvlc-module.c:1355
 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať dostupnými predchádzajúcimi kódmi Service ID (SID) pre "
 "program."
 
-#: src/libvlc-module.c:1370
+#: src/libvlc-module.c:1356
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1371
+#: src/libvlc-module.c:1357
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1372
+#: src/libvlc-module.c:1358
 msgid "Cycle video crop"
 msgstr "Cyklické orezávanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1373
+#: src/libvlc-module.c:1359
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov orezania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1374
+#: src/libvlc-module.c:1360
 msgid "Toggle autoscaling"
 msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1375
+#: src/libvlc-module.c:1361
 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
 msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1376
+#: src/libvlc-module.c:1362
 msgid "Increase scale factor"
 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1378
+#: src/libvlc-module.c:1364
 msgid "Decrease scale factor"
 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1380
+#: src/libvlc-module.c:1366
 msgid "Toggle deinterlacing"
 msgstr "Prepnúť rozkladanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1381
+#: src/libvlc-module.c:1367
 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
 msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať rozkladanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1382
+#: src/libvlc-module.c:1368
 msgid "Cycle deinterlace modes"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania "
 
-#: src/libvlc-module.c:1383
+#: src/libvlc-module.c:1369
 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
 msgstr "Cyklicky prechádzať dostupnými režimami rozkladania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1384
+#: src/libvlc-module.c:1370
 msgid "Show controller in fullscreen"
 msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom režime"
 
-#: src/libvlc-module.c:1385
+#: src/libvlc-module.c:1371
 msgid "Boss key"
 msgstr "Hlavná klávesová skratka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1386
+#: src/libvlc-module.c:1372
 msgid "Hide the interface and pause playback."
 msgstr "Skryť rozhranie a pozastaviť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1387
+#: src/libvlc-module.c:1373
 msgid "Context menu"
 msgstr "Kontextové menu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1388
+#: src/libvlc-module.c:1374
 msgid "Show the contextual popup menu."
 msgstr "Zobraziť kontextové vyskakovacie menu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1389
+#: src/libvlc-module.c:1375
 msgid "Take video snapshot"
 msgstr "Vytvoriť snímku z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1390
+#: src/libvlc-module.c:1376
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímka a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:352
+#: src/libvlc-module.c:1378 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129 modules/gui/qt4/menus.cpp:845
 #: modules/stream_out/record.c:60
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1393
+#: src/libvlc-module.c:1379
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1395
+#: src/libvlc-module.c:1381
 msgid "Normal/Loop/Repeat"
 msgstr "Normálne/slučka/opakovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1396
+#: src/libvlc-module.c:1382
 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
 msgstr "Prepnúť režimy playlistu Normálne/slučka/opakovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1399
+#: src/libvlc-module.c:1385
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1404 src/libvlc-module.c:1405
+#: src/libvlc-module.c:1390 src/libvlc-module.c:1391
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1407 src/libvlc-module.c:1408
+#: src/libvlc-module.c:1393 src/libvlc-module.c:1394
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1409 src/libvlc-module.c:1410
+#: src/libvlc-module.c:1395 src/libvlc-module.c:1396
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1412 src/libvlc-module.c:1413
+#: src/libvlc-module.c:1398 src/libvlc-module.c:1399
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1414 src/libvlc-module.c:1415
+#: src/libvlc-module.c:1400 src/libvlc-module.c:1401
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1417 src/libvlc-module.c:1418
+#: src/libvlc-module.c:1403 src/libvlc-module.c:1404
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1419 src/libvlc-module.c:1420
+#: src/libvlc-module.c:1405 src/libvlc-module.c:1406
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1422 src/libvlc-module.c:1423
+#: src/libvlc-module.c:1408 src/libvlc-module.c:1409
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1424 src/libvlc-module.c:1425
+#: src/libvlc-module.c:1410 src/libvlc-module.c:1411
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1427
+#: src/libvlc-module.c:1413
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1429
+#: src/libvlc-module.c:1415
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
 msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do výstupu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1431
+#: src/libvlc-module.c:1417
 msgid "Cycle through audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1432
+#: src/libvlc-module.c:1418
 msgid "Cycle through available audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1560 src/video_output/vout_intf.c:290
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:397 modules/gui/macosx/MainMenu.m:472
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
+#: src/libvlc-module.c:1545 src/video_output/vout_intf.c:297
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:408 modules/gui/macosx/MainMenu.m:483
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1541
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1577
+#: src/libvlc-module.c:1562
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1635
+#: src/libvlc-module.c:1620
 msgid "Subpictures"
 msgstr "Pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1643 modules/codec/subsdec.c:181
-#: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:47
-#: modules/demux/xiph_metadata.h:60 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:173
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/macosx/MainMenu.m:413
+#: src/libvlc-module.c:1628 modules/codec/subsdec.c:182
+#: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:49
+#: modules/demux/xiph_metadata.h:62 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:173
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:701 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:745
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:748
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1660 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
+#: src/libvlc-module.c:1645 modules/stream_out/transcode/transcode.c:116
 msgid "Overlays"
 msgstr "Prekrývania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1670
+#: src/libvlc-module.c:1655
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1702
+#: src/libvlc-module.c:1691
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1730
+#: src/libvlc-module.c:1719
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1739
+#: src/libvlc-module.c:1728
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1764
+#: src/libvlc-module.c:1753
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1773 modules/demux/xiph_metadata.h:53
+#: src/libvlc-module.c:1762 modules/demux/xiph_metadata.h:55
 msgid "Metadata"
 msgstr "Metadáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1872
+#: src/libvlc-module.c:1862
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1879 modules/access/avio.h:46
+#: src/libvlc-module.c:1869 modules/access/avio.h:40
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:1915
+#: src/libvlc-module.c:1905
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1961
+#: src/libvlc-module.c:1951
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1966 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:70
+#: src/libvlc-module.c:1956 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:84
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1972
+#: src/libvlc-module.c:1962
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1993
+#: src/libvlc-module.c:1983
 msgid "Clock source"
 msgstr "Zdroj pre informácie o čase"
 
-#: src/libvlc-module.c:2103
+#: src/libvlc-module.c:2092
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/libvlc-module.c:2558
+#: src/libvlc-module.c:2547
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2637
+#: src/libvlc-module.c:2626
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2640
+#: src/libvlc-module.c:2629
 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2642
+#: src/libvlc-module.c:2631
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4910,21 +4941,21 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2645
+#: src/libvlc-module.c:2634
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
 "režimu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2647
+#: src/libvlc-module.c:2636
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2649
+#: src/libvlc-module.c:2638
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2651
+#: src/libvlc-module.c:2640
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
@@ -4933,62 +4964,63 @@ msgstr ""
 "parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
 "k modulu prefix =."
 
-#: src/libvlc-module.c:2655
+#: src/libvlc-module.c:2644
 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
 msgstr ""
 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:2657
+#: src/libvlc-module.c:2646
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2659
+#: src/libvlc-module.c:2648
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2661
+#: src/libvlc-module.c:2650
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "vymazať aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2663
+#: src/libvlc-module.c:2652
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2701
-msgid "main program"
+#: src/libvlc-module.c:2690
+#, fuzzy
+msgid "core program"
 msgstr "hlavný program"
 
-#: src/misc/update.c:468
+#: src/misc/update.c:473
 #, c-format
 msgid "%.1f GiB"
 msgstr "%.1f GiB"
 
-#: src/misc/update.c:470
+#: src/misc/update.c:475
 #, c-format
 msgid "%.1f MiB"
 msgstr "%.1f MiB"
 
-#: src/misc/update.c:472 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:162
+#: src/misc/update.c:477 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:162
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:164 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:174
 #, c-format
 msgid "%.1f KiB"
 msgstr "%.1f KiB"
 
-#: src/misc/update.c:474
+#: src/misc/update.c:479
 #, c-format
 msgid "%ld B"
 msgstr "%ld B"
 
-#: src/misc/update.c:566
+#: src/misc/update.c:571
 msgid "Saving file failed"
 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
 
-#: src/misc/update.c:567
+#: src/misc/update.c:572
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
 
-#: src/misc/update.c:580
+#: src/misc/update.c:585
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4997,32 +5029,33 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
 
-#: src/misc/update.c:584
+#: src/misc/update.c:589
 msgid "Downloading ..."
 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
 
-#: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:712 modules/demux/avi/avi.c:2390
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:402
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:641 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:741
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:105 modules/gui/macosx/controls.m:54
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
+#: src/misc/update.c:590 src/misc/update.c:717 modules/demux/avi/avi.c:2556
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:372 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:613 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:712
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/BWQuincyUI.m:80
+#: modules/gui/macosx/controls.m:54 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:194
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:368
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:382 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:372
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:386 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:168
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:179 modules/gui/macosx/MainWindow.m:184
-#: modules/gui/macosx/open.m:128 modules/gui/macosx/open.m:190
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:184 modules/gui/macosx/MainWindow.m:189
+#: modules/gui/macosx/open.m:128 modules/gui/macosx/open.m:183
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:324
 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:352 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:414
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:842 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:879
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:836 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:879
 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:943 modules/gui/macosx/wizard.m:317
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1343
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1424
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1334
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1426
 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:427
+#: modules/access/dvb/scan.c:669
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
-#: src/misc/update.c:605
+#: src/misc/update.c:610
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -5031,11 +5064,11 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s - %.1f%%"
 
-#: src/misc/update.c:637
+#: src/misc/update.c:642
 msgid "File could not be verified"
 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
 
-#: src/misc/update.c:638
+#: src/misc/update.c:643
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
@@ -5044,11 +5077,11 @@ msgstr ""
 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:649 src/misc/update.c:661
+#: src/misc/update.c:654 src/misc/update.c:666
 msgid "Invalid signature"
 msgstr "Neplatný podpis"
 
-#: src/misc/update.c:650 src/misc/update.c:662
+#: src/misc/update.c:655 src/misc/update.c:667
 #, c-format
 msgid ""
 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
@@ -5057,11 +5090,11 @@ msgstr ""
 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:674
+#: src/misc/update.c:679
 msgid "File not verifiable"
 msgstr "Súbor nemožno overiť"
 
-#: src/misc/update.c:675
+#: src/misc/update.c:680
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
@@ -5069,20 +5102,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:686 src/misc/update.c:698
+#: src/misc/update.c:691 src/misc/update.c:703
 msgid "File corrupted"
 msgstr "Súbor je porušený"
 
-#: src/misc/update.c:687 src/misc/update.c:699
+#: src/misc/update.c:692 src/misc/update.c:704
 #, c-format
 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:710
+#: src/misc/update.c:715
 msgid "Update VLC media player"
 msgstr "Aktualizovať VLC media player"
 
-#: src/misc/update.c:711
+#: src/misc/update.c:716
 msgid ""
 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
 "install it now?"
@@ -5090,12 +5123,12 @@ msgstr ""
 "Nová verzia bola úspešne stiahnutá. Chcete ukončiť program VLC a "
 "nainštalovať novú verziu?"
 
-#: src/misc/update.c:712
+#: src/misc/update.c:717 modules/gui/macosx/AddonManager.m:190
 msgid "Install"
 msgstr "Nainštalovať"
 
-#: src/playlist/engine.c:269 src/playlist/loadsave.c:152 lib/media_list.c:252
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:222
+#: src/playlist/engine.c:256 src/playlist/loadsave.c:159 lib/media_list.c:252
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:227 modules/gui/macosx/MainWindow.m:925
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:238
 msgid "Media Library"
 msgstr "Knižnica s médiami"
@@ -5765,25 +5798,25 @@ msgstr "Zhuang"
 msgid "Zulu"
 msgstr "Zulu"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:170
+#: src/video_output/vout_intf.c:172
 msgid "Autoscale video"
 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:176
+#: src/video_output/vout_intf.c:178 modules/codec/svg.c:54
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:218 modules/gui/macosx/MainMenu.m:402
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:403 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:82
-#: modules/video_filter/croppadd.c:86 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1326
+#: src/video_output/vout_intf.c:220 modules/gui/macosx/MainMenu.m:413
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:82
+#: modules/video_filter/croppadd.c:86 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1416
 msgid "Crop"
 msgstr "Orezať"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:248 modules/access/decklink.cpp:92
+#: src/video_output/vout_intf.c:250 modules/access/decklink.cpp:94
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73 modules/demux/rawvid.c:59
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:400 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1315
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:411 modules/gui/macosx/MainMenu.m:412
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1359
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
@@ -5864,16 +5897,18 @@ msgstr "Príloha"
 msgid "Attachment input"
 msgstr "Vstup prílohy"
 
-#: modules/access/avio.h:39
-msgid "FFmpeg"
-msgstr "FFmpeg"
+#: modules/access/avio.h:33
+msgid "AVIO"
+msgstr ""
 
-#: modules/access/avio.h:40
-msgid "FFmpeg access"
-msgstr "Prístup FFmpeg"
+#: modules/access/avio.h:34
+#, fuzzy
+msgid "libavformat AVIO access"
+msgstr "Access output libavformat"
 
-#: modules/access/avio.h:50
-msgid "libavformat access output"
+#: modules/access/avio.h:44
+#, fuzzy
+msgid "libavformat AVIO access output"
 msgstr "Access output libavformat"
 
 #: modules/access/bd/bd.c:54
@@ -5884,25 +5919,40 @@ msgstr "BD"
 msgid "Blu-ray Disc Input"
 msgstr "Vstup diskov Blu-ray"
 
-#: modules/access/bluray.c:60
+#: modules/access/bluray.c:67
 msgid "Blu-ray menus"
 msgstr "Menu Blu-ray"
 
-#: modules/access/bluray.c:61
+#: modules/access/bluray.c:68
 msgid "Use Blu-ray menus. If disabled, the movie will start directly"
 msgstr ""
 "Použiť menu Blu-ray. Ak je táto voľba zablokovaná, film sa spustí priamo"
 
-#: modules/access/bluray.c:69 modules/services_discovery/udev.c:596
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:299
+#: modules/access/bluray.c:70
+#, fuzzy
+msgid "Region code"
+msgstr "Oblasť horného riadka"
+
+#: modules/access/bluray.c:71
+msgid ""
+"Blu-Ray player region code. Some discs can be played only with a correct "
+"region code."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:87 modules/services_discovery/udev.c:597
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
 msgid "Blu-ray"
 msgstr "Blu-ray"
 
-#: modules/access/bluray.c:70
+#: modules/access/bluray.c:88
 msgid "Blu-ray Disc support (libbluray)"
 msgstr "Podpora diskov Blu-ray (libbluray)"
 
-#: modules/access/bluray.c:263
+#: modules/access/bluray.c:349
+msgid "Path doesn't appear to be a Blu-ray"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:361
 msgid ""
 "This Blu-ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
 "not have it."
@@ -5910,38 +5960,33 @@ msgstr ""
 "Tento disk Blu-Ray vyžaduje knižnicu pre dekódovanie AACS, ktorá nie je "
 "prítomná vo vašom systéme."
 
-#: modules/access/bluray.c:272
+#: modules/access/bluray.c:367
 msgid "Blu-ray Disc is corrupted."
 msgstr "Disk BluRay je poškodený."
 
-#: modules/access/bluray.c:275
+#: modules/access/bluray.c:369
 msgid "Missing AACS configuration file!"
 msgstr "Konfiguračný súbor AACS chýba!"
 
-#: modules/access/bluray.c:278
+#: modules/access/bluray.c:371
 msgid "No valid processing key found in AACS config file."
 msgstr ""
 "V konfiguračnom súbore AACS sa nenašiel žiadny platný kľúč pre spracovanie."
 
-#: modules/access/bluray.c:281
+#: modules/access/bluray.c:373
 msgid "No valid host certificate found in AACS config file."
 msgstr ""
 "V konfiguračnom súbore AACS sa nenašiel žiadny platný certifikát hostiteľa."
 
-#: modules/access/bluray.c:284
+#: modules/access/bluray.c:375
 msgid "AACS Host certificate revoked."
 msgstr "Certifikát hostiteľa AACS bol odvolaný."
 
-#: modules/access/bluray.c:287
+#: modules/access/bluray.c:377
 msgid "AACS MMC failed."
 msgstr "AACS MMC zlyhalo."
 
-#: modules/access/bluray.c:293
-msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
-msgstr ""
-"Vaša systémová knižnica pre dekódovanie AACS nie je funkčná. Chýbajúce kľúče?"
-
-#: modules/access/bluray.c:303
+#: modules/access/bluray.c:387
 msgid ""
 "This Blu-ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does not "
 "have it."
@@ -5949,18 +5994,32 @@ msgstr ""
 "Tento Blu-Ray disk vyžaduje knižnicu pre dekódovanie BD+, ktorá nie je "
 "prítomná vo vašom systéme."
 
-#: modules/access/bluray.c:308
+#: modules/access/bluray.c:390
 msgid "Your system BD+ decoding library does not work. Missing configuration?"
 msgstr ""
 "Vaša systémová knižnica pre dekódovanie BD+ nie je funkčná. Nesprávna "
 "konfigurácia?"
 
-#: modules/access/bluray.c:370
+#: modules/access/bluray.c:438
+msgid "Failed to start bluray playback. Please try without menu support."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:466
 msgid "Blu-ray error"
 msgstr "Chyba Blu-Ray"
 
-#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:162
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
+#: modules/access/bluray.c:1189
+#, fuzzy
+msgid "Top Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: modules/access/bluray.c:1191
+#, fuzzy
+msgid "First Play"
+msgstr "Prvýkrát prehrávané"
+
+#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:160
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:301
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Audio CD"
 
@@ -5988,7 +6047,7 @@ msgstr "Port CDDB"
 msgid "CDDB Server port to use."
 msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:491
+#: modules/access/cdda.c:487
 #, c-format
 msgid "Audio CD - Track %02i"
 msgstr "Audio CD - Stopa %02i"
@@ -6001,11 +6060,21 @@ msgstr "DC1394"
 msgid "IIDC Digital Camera (FireWire) input"
 msgstr "Vstup IIDC Digital Camera (FireWire)"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:44
+#: modules/access/dcp/dcp.cpp:75
+#, fuzzy
+msgid "DCP"
+msgstr "RDP"
+
+#: modules/access/dcp/dcp.cpp:78
+#, fuzzy
+msgid "Digital Cinema Package module"
+msgstr "Extra moduly s rozhraním"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:46
 msgid "Input card to use"
 msgstr "Používaná vstupná karta"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:46
+#: modules/access/decklink.cpp:48
 msgid ""
 "DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from "
 "0."
@@ -6013,11 +6082,12 @@ msgstr ""
 "Záznamová karta, ktorá sa má použiť v prípade existencie viacerých. Karty sú "
 "číslované od 0."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:49
-msgid "Desired input video mode"
+#: modules/access/decklink.cpp:51
+#, fuzzy
+msgid "Desired input video mode. Leave empty for autodetection."
 msgstr "Cieľový vstup pre režim videa"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:51
+#: modules/access/decklink.cpp:53
 msgid ""
 "Desired input video mode for DeckLink captures. This value should be a "
 "FOURCC code in textual form, e.g. \"ntsc\"."
@@ -6025,11 +6095,11 @@ msgstr ""
 "Cieľový režim vstupného videa pre záznamy DeckLink. Táto hodnota by mala byť "
 "kódom FOURCC v textovej forme, napríklad \"ntsc\"."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:55 modules/video_output/decklink.cpp:80
+#: modules/access/decklink.cpp:57 modules/video_output/decklink.cpp:90
 msgid "Audio connection"
 msgstr "Pripojenie zvuku"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:57
+#: modules/access/decklink.cpp:59
 msgid ""
 "Audio connection to use for DeckLink captures. Valid choices: embedded, "
 "aesebu, analog. Leave blank for card default."
@@ -6038,24 +6108,24 @@ msgstr ""
 "integrované, aesebu, analógovo. Pre použitie predvolenej hodnoty ponechajte "
 "prázdne."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:61 modules/demux/rawaud.c:43
-#: modules/video_output/decklink.cpp:85
+#: modules/access/decklink.cpp:63 modules/demux/rawaud.c:43
+#: modules/video_output/decklink.cpp:95
 msgid "Audio samplerate (Hz)"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku (Hz)"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:63
+#: modules/access/decklink.cpp:65
 msgid ""
 "Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio input."
 msgstr ""
 "Vzorkovacia frekvencia zvuku (v Hertzoch) pre záznamy DeckLink. 0 = "
 "zablokovanie zvukového vstupu."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:66 modules/access/dshow/dshow.cpp:197
-#: modules/video_output/decklink.cpp:90
+#: modules/access/decklink.cpp:68 modules/access/dshow/dshow.cpp:197
+#: modules/video_output/decklink.cpp:100
 msgid "Number of audio channels"
 msgstr "Počet zvukových kanálov"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:68
+#: modules/access/decklink.cpp:70
 msgid ""
 "Number of input audio channels for DeckLink captures. Must be 2, 8 or 16. 0 "
 "disables audio input."
@@ -6063,11 +6133,11 @@ msgstr ""
 "Počet vstupných zvukový kanálov pre záznamy DeckLink. Musí obsahovať hodnotu "
 "2, 8 alebo 16. 0 = zablokovanie zvukového vstupu."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:71 modules/video_output/decklink.cpp:95
+#: modules/access/decklink.cpp:73 modules/video_output/decklink.cpp:105
 msgid "Video connection"
 msgstr "Pripojenie videa"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:73
+#: modules/access/decklink.cpp:75
 msgid ""
 "Video connection to use for DeckLink captures. Valid choices: sdi, hdmi, "
 "opticalsdi, component, composite, svideo. Leave blank for card default."
@@ -6076,61 +6146,65 @@ msgstr ""
 "sdi, hdmi, opticalsdi, component, composite, svideo. Pre použitie "
 "predvoleného nastavenia ponechajte prázdne."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:82 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:93
-#: modules/video_output/decklink.cpp:113
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:93
+#: modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "SDI"
 msgstr "SDI"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:82 modules/video_output/decklink.cpp:113
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "HDMI"
 msgstr "HDMI"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:82 modules/video_output/decklink.cpp:113
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "Optical SDI"
 msgstr "Optické SDI"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:82 modules/video_output/decklink.cpp:113
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "Component"
 msgstr "Komponentný"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:82 modules/video_output/decklink.cpp:113
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "Composite"
 msgstr "Kompozitný"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:82 modules/video_output/decklink.cpp:113
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "S-video"
 msgstr "S-video"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:89 modules/video_output/decklink.cpp:120
+#: modules/access/decklink.cpp:91
 msgid "Embedded"
 msgstr "Vstavané"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:89 modules/video_output/decklink.cpp:120
+#: modules/access/decklink.cpp:91
 msgid "AES/EBU"
 msgstr "AES/EBU"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:89 modules/video_output/decklink.cpp:120
+#: modules/access/decklink.cpp:91
 msgid "Analog"
 msgstr "Analógové"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:94 modules/demux/rawvid.c:61
+#: modules/access/decklink.cpp:96 modules/demux/rawvid.c:61
 msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
 msgstr ""
 "Stranový pomer (4:3, 16:9). V predvolenom nastavení sa predpokladá, že "
 "pixely majú tvar štvorca."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:97
+#: modules/access/decklink.cpp:99
 msgid "DeckLink"
 msgstr "DeckLink"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:98
+#: modules/access/decklink.cpp:100
 msgid "Blackmagic DeckLink SDI input"
 msgstr "Vstup Blackmagic DeckLink SDI"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:118 modules/video_output/decklink.cpp:99
+#: modules/access/decklink.cpp:120 modules/video_output/decklink.cpp:109
 msgid "10 bits"
 msgstr "10 bitov"
 
+#: modules/access/decklink.cpp:319 modules/demux/ty.c:776
+msgid "Closed captions 1"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
+
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 msgid "Cable"
 msgstr "Káblový"
@@ -6156,7 +6230,7 @@ msgid "DSS"
 msgstr "DSS"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:804
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:795
 msgid "Video device name"
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
@@ -6169,8 +6243,8 @@ msgstr ""
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:812
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1033
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:803
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1024
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov zvukového zariadenia"
 
@@ -6183,7 +6257,7 @@ msgstr ""
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:779
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:770
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
@@ -6270,8 +6344,8 @@ msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
 msgstr "Týmto prekročíte nastavenia kanála. Hodnota sa udáva v Hz."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:832
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1053
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:823
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1044
 msgid "Video standard"
 msgstr "Video - štandard"
 
@@ -6362,7 +6436,7 @@ msgstr ""
 "počet rovný 0)"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:201
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:93
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:94
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:281
 msgid "Audio sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku"
@@ -6396,7 +6470,7 @@ msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurovať"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:527 modules/access/dshow/dshow.cpp:601
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1048 modules/access/dshow/dshow.cpp:1101
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1040 modules/access/dshow/dshow.cpp:1093
 msgid "Capture failed"
 msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
@@ -6410,13 +6484,13 @@ msgstr ""
 "Program VLC nedokáže otvoriť žiadne zaznamenávacie zariadenie. Podrobnejšie "
 "informácie nájdete v zázname chýb."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1049
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1041
 msgid ""
 "The device you selected cannot be used, because its type is not supported."
 msgstr ""
 "Vybrané zariadenie nie je možné použiť, pretože jeho typ nie je podporovaný."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1102
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1094
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
@@ -6487,7 +6561,7 @@ msgstr ""
 "frekvencii. To je potrebné pre ladenie prijímača."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:61
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:953
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:944
 msgid "Modulation / Constellation"
 msgstr "Modulácia / Zostava"
 
@@ -6886,27 +6960,27 @@ msgstr ""
 "Vybraný digitálny tuner nepodporuje špecifikované parametre.\n"
 "Skontrolujte nastavenia, prosím."
 
-#: modules/access/dv.c:60
+#: modules/access/dv.c:55
 msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394) input"
 msgstr "Vstup digitálneho videa (Firewire/ieee1394)"
 
-#: modules/access/dv.c:61
+#: modules/access/dv.c:56
 msgid "DV"
 msgstr "DV"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:72 modules/access/dvdread.c:70
+#: modules/access/dvdnav.c:70 modules/access/dvdread.c:67
 msgid "DVD angle"
 msgstr "Uhol snímok na DVD"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:74 modules/access/dvdread.c:72
+#: modules/access/dvdnav.c:72 modules/access/dvdread.c:69
 msgid "Default DVD angle."
 msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
 
-#: modules/access/dvdnav.c:76
+#: modules/access/dvdnav.c:74
 msgid "Start directly in menu"
 msgstr "Spustiť priamo v menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:78
+#: modules/access/dvdnav.c:76
 msgid ""
 "Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
 "useless warning introductions."
@@ -6914,45 +6988,45 @@ msgstr ""
 "Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
 "pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:87
+#: modules/access/dvdnav.c:85
 msgid "DVD with menus"
 msgstr "DVD s menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:88
+#: modules/access/dvdnav.c:86
 msgid "DVDnav Input"
 msgstr "Vstup DVDnav"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:334 modules/access/dvdread.c:203
-#: modules/access/dvdread.c:465 modules/access/dvdread.c:527
+#: modules/access/dvdnav.c:331 modules/access/dvdread.c:200
+#: modules/access/dvdread.c:462 modules/access/dvdread.c:530
 msgid "Playback failure"
 msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:335
+#: modules/access/dvdnav.c:332
 msgid ""
 "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disc."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že nie je možné "
 "dekryptovať celý disk."
 
-#: modules/access/dvdread.c:78
+#: modules/access/dvdread.c:75
 msgid "DVD without menus"
 msgstr "DVD bez menu"
 
-#: modules/access/dvdread.c:79
+#: modules/access/dvdread.c:76
 msgid "DVDRead Input (no menu support)"
 msgstr "Vstup DVDRead (bez podpory menu)"
 
-#: modules/access/dvdread.c:204
+#: modules/access/dvdread.c:201
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not open the disc \"%s\"."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
 
-#: modules/access/dvdread.c:466
+#: modules/access/dvdread.c:463
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read block %d."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať blok %d."
 
-#: modules/access/dvdread.c:528
+#: modules/access/dvdread.c:531
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícii 0x%02x."
@@ -6973,20 +7047,20 @@ msgstr ""
 msgid "EyeTV input"
 msgstr "Vstup EyeTV"
 
-#: modules/access/file.c:176 modules/access/file.c:298
-#: modules/access/mtp.c:202 modules/access/mtp.c:291 modules/access/vdr.c:367
-#: modules/access/vdr.c:536
+#: modules/access/file.c:177 modules/access/file.c:304
+#: modules/access/mtp.c:195 modules/access/mtp.c:286 modules/access/vdr.c:368
+#: modules/access/vdr.c:535
 msgid "File reading failed"
 msgstr "Nepodarilo sa prečítať súbor"
 
-#: modules/access/file.c:177
-#, c-format
-msgid "VLC could not open the file \"%s\" (%m)."
+#: modules/access/file.c:178 modules/access/vdr.c:535
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\" (%s)."
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
 
-#: modules/access/file.c:299
-#, c-format
-msgid "VLC could not read the file (%m)."
+#: modules/access/file.c:305 modules/access/vdr.c:369
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not read the file (%s)."
 msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor (%m)."
 
 #: modules/access/fs.c:33
@@ -7061,76 +7135,76 @@ msgstr ""
 msgid "File input"
 msgstr "Vstup súboru"
 
-#: modules/access/fs.c:63 modules/access_output/file.c:79
-#: modules/audio_output/file.c:110 modules/gui/macosx/open.m:130
-#: modules/gui/macosx/open.m:593 modules/gui/macosx/output.m:133
+#: modules/access/fs.c:63 modules/access_output/file.c:82
+#: modules/audio_output/file.c:113 modules/gui/macosx/open.m:130
+#: modules/gui/macosx/open.m:587 modules/gui/macosx/output.m:133
 #: modules/gui/macosx/output.m:217 modules/gui/macosx/output.m:341
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:581 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:69
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:118
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1391
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:69 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:118
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:204
 #: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:36
 #: share/lua/http/dialogs/stream_window.html:95
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
-#: modules/access/fs.c:72 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:359
+#: modules/access/fs.c:72 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:340
 msgid "Directory"
 msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/access/ftp.c:58
+#: modules/access/ftp.c:65
 msgid "FTP user name"
 msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access/ftp.c:59 modules/access/smb.c:57
+#: modules/access/ftp.c:66 modules/access/smb.c:57
 msgid "User name that will be used for the connection."
 msgstr "Meno používateľa, ktoré sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:61
+#: modules/access/ftp.c:68
 msgid "FTP password"
 msgstr "Heslo pre FTP server"
 
-#: modules/access/ftp.c:62 modules/access/smb.c:60
+#: modules/access/ftp.c:69 modules/access/smb.c:60
 msgid "Password that will be used for the connection."
 msgstr "Heslo používané pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:64
+#: modules/access/ftp.c:71
 msgid "FTP account"
 msgstr "FTP účet"
 
-#: modules/access/ftp.c:65
+#: modules/access/ftp.c:72
 msgid "Account that will be used for the connection."
 msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie."
 
-#: modules/access/ftp.c:70
+#: modules/access/ftp.c:77
 msgid "FTP input"
 msgstr "Vstup FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:85
+#: modules/access/ftp.c:93
 msgid "FTP upload output"
 msgstr "Výstup z FTP upload-u"
 
-#: modules/access/ftp.c:246 modules/access/ftp.c:256 modules/access/ftp.c:321
-#: modules/access/ftp.c:330 modules/access/ftp.c:337
+#: modules/access/ftp.c:320 modules/access/ftp.c:336 modules/access/ftp.c:460
+#: modules/access/ftp.c:469 modules/access/ftp.c:476
 msgid "Network interaction failed"
 msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
 
-#: modules/access/ftp.c:247
+#: modules/access/ftp.c:321
 msgid "VLC could not connect with the given server."
 msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:257
+#: modules/access/ftp.c:337
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
 msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
 
-#: modules/access/ftp.c:322
+#: modules/access/ftp.c:461
 msgid "Your account was rejected."
 msgstr "Prístup k vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:331
+#: modules/access/ftp.c:470
 msgid "Your password was rejected."
 msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
 
-#: modules/access/ftp.c:338
+#: modules/access/ftp.c:477
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
 msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
 
@@ -7223,16 +7297,16 @@ msgstr "Vstup HTTP"
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr "HTTP(S)"
 
-#: modules/access/http.c:457
+#: modules/access/http.c:458
 msgid "HTTP authentication"
 msgstr "Autentifikácia HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:458
+#: modules/access/http.c:459
 #, c-format
 msgid "Please enter a valid login name and a password for realm %s."
 msgstr "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo pre realm %s."
 
-#: modules/access/idummy.c:42 modules/access_output/dummy.c:46
+#: modules/access/idummy.c:42 modules/access_output/dummy.c:45
 #: modules/audio_output/adummy.c:36 modules/codec/ddummy.c:46
 #: modules/codec/edummy.c:39 modules/control/dummy.c:48
 #: modules/text_renderer/tdummy.c:35 modules/video_output/vdummy.c:47
@@ -7268,7 +7342,8 @@ msgstr "Kategória"
 msgid "Set the category of the elementary stream"
 msgstr "Nastavenie kategórie elementárneho streamu"
 
-#: modules/access/imem.c:64
+#: modules/access/imem.c:64 modules/gui/macosx/AddonManager.m:341
+#: modules/gui/qt4/managers/addons_manager.cpp:92
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznáme"
 
@@ -7299,10 +7374,10 @@ msgstr "Počet kanálov zvuku pre elementárny stream"
 #: modules/access/imem.c:83 modules/access/v4l2/v4l2.c:65
 #: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:131
 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:182
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1402
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1395
 #: modules/video_filter/mosaic.c:94 modules/video_output/vmem.c:42
 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:726
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:727
 msgid "Width"
 msgstr "Šírka"
 
@@ -7314,7 +7389,7 @@ msgstr "Šírka elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
 #: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:183
 #: modules/video_filter/mosaic.c:92 modules/video_output/vmem.c:45
 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:126
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:729
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:730
 msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
@@ -7367,7 +7442,7 @@ msgid "Address of the release callback function"
 msgstr "Adresa pre uvoľnenie funkcie spätného volania"
 
 #: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:130
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1401
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1394
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
@@ -7389,7 +7464,7 @@ msgstr ""
 "Načítať zvukový stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu "
 "Jack."
 
-#: modules/access/jack.c:62 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:884
+#: modules/access/jack.c:62 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:875
 msgid "Auto connection"
 msgstr "Automatické pripojenie"
 
@@ -7649,14 +7724,15 @@ msgstr "Vstup MTP"
 msgid "MTP"
 msgstr "MTP"
 
-#: modules/access/mtp.c:203 modules/access/vdr.c:368
-msgid "VLC could not read the file."
+#: modules/access/mtp.c:196
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not read the file: %s"
 msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
 
-#: modules/access/mtp.c:292 modules/access/vdr.c:536
-#, c-format
-msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
-msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\". (%m)"
+#: modules/access/mtp.c:287
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\": %s"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
 
 #: modules/access/oss.c:66
 msgid "Capture the audio stream in stereo."
@@ -7683,47 +7759,47 @@ msgstr "OSS"
 msgid "OSS input"
 msgstr "Vstup OSS"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:45 modules/stream_out/dummy.c:51
+#: modules/access_output/dummy.c:44 modules/stream_out/dummy.c:51
 msgid "Dummy stream output"
 msgstr "Fiktívny výstup streamu"
 
-#: modules/access_output/file.c:65
+#: modules/access_output/file.c:68
 msgid "Overwrite existing file"
 msgstr "Prepísať existujúci súbor"
 
-#: modules/access_output/file.c:67
+#: modules/access_output/file.c:70
 msgid "If the file already exists, it will be overwritten."
 msgstr "Ak súbor už existuje, bude prepísaný."
 
-#: modules/access_output/file.c:68
+#: modules/access_output/file.c:71
 msgid "Append to file"
 msgstr "Pripojiť k súboru"
 
-#: modules/access_output/file.c:69
+#: modules/access_output/file.c:72
 msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
 msgstr "Pripojenie k súboru (ak už nejaký existuje), nie jeho nahradenie."
 
-#: modules/access_output/file.c:71
+#: modules/access_output/file.c:74
 msgid "Format time and date"
 msgstr "Formát času a dátumu"
 
-#: modules/access_output/file.c:72
+#: modules/access_output/file.c:75
 msgid "Perform ISO C time and date formatting on the file path"
 msgstr "Vykonať naformátovanie času a dátumu podľa ISO C, na ceste k súboru"
 
-#: modules/access_output/file.c:74
+#: modules/access_output/file.c:77
 msgid "Synchronous writing"
 msgstr "Synchronizované zapisovanie"
 
-#: modules/access_output/file.c:75
+#: modules/access_output/file.c:78
 msgid "Open the file with synchronous writing."
 msgstr "Otvoriť súbor so synchrónnym zápisom."
 
-#: modules/access_output/file.c:78
+#: modules/access_output/file.c:81
 msgid "File stream output"
 msgstr "Výstup streamovania súboru"
 
-#: modules/access_output/file.c:200
+#: modules/access_output/file.c:206
 msgid ""
 "The output file already exists. If recording continues, the file will be "
 "overridden and its content will be lost."
@@ -7731,135 +7807,145 @@ msgstr ""
 "Výstupný súbor už existuje. Ak bude nahrávanie pokračovať, súbor bude "
 "vymazaný a jeho obsah sa stratí."
 
-#: modules/access_output/file.c:203
+#: modules/access_output/file.c:209
 msgid "Keep existing file"
 msgstr "Zachovať existujúci súbor"
 
-#: modules/access_output/file.c:204
+#: modules/access_output/file.c:210
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Prepísať"
 
-#: modules/access_output/http.c:51 modules/access/vnc.c:46
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:114 modules/stream_out/rtp.c:177
+#: modules/access_output/http.c:52 modules/access/vnc.c:46
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:114 modules/stream_out/rtp.c:175
 msgid "Username"
 msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access_output/http.c:52 modules/stream_out/rtp.c:178
+#: modules/access_output/http.c:53 modules/stream_out/rtp.c:176
 msgid "User name that will be requested to access the stream."
 msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access_output/http.c:54 modules/access/vnc.c:47
+#: modules/access_output/http.c:55 modules/access/vnc.c:47
 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:60 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:314
 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:373
-#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:118 modules/lua/vlc.c:53
-#: modules/lua/vlc.c:69 modules/misc/audioscrobbler.c:116
-#: modules/stream_out/raop.c:154 modules/stream_out/rtp.c:180
+#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:118 modules/lua/vlc.c:51
+#: modules/lua/vlc.c:67 modules/misc/audioscrobbler.c:116
+#: modules/stream_out/raop.c:154 modules/stream_out/rtp.c:178
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: modules/access_output/http.c:55 modules/stream_out/rtp.c:181
+#: modules/access_output/http.c:56 modules/stream_out/rtp.c:179
 msgid "Password that will be requested to access the stream."
 msgstr "Heslo, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access_output/http.c:57 modules/demux/playlist/qtl.c:241
-#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:324
+#: modules/access_output/http.c:58 modules/demux/playlist/qtl.c:242
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
 msgid "Mime"
 msgstr "Mime"
 
-#: modules/access_output/http.c:58
+#: modules/access_output/http.c:59
 msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
 msgstr ""
 "Hodnota MIME vrátená serverom (ak nie je špecifikovaná tak je súbor "
 "detegovaný automaticky)."
 
-#: modules/access_output/http.c:63
+#: modules/access_output/http.c:61
+#, fuzzy
+msgid "Metacube"
+msgstr "Meta+"
+
+#: modules/access_output/http.c:62
+msgid ""
+"Use the Metacube protocol. Needed for streaming to the Cubemap reflector."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:67
 msgid "HTTP stream output"
 msgstr "Výstup HTTP streamu"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:69
+#: modules/access_output/livehttp.c:67
 msgid "Segment length"
 msgstr "Dĺžka segmentu"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:70
+#: modules/access_output/livehttp.c:68
 msgid "Length of TS stream segments"
 msgstr "Dĺžka segmentov TS streamu"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:72
+#: modules/access_output/livehttp.c:70
 msgid "Split segments anywhere"
 msgstr "Rozdeliť segmenty kdekoľvek"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:73
+#: modules/access_output/livehttp.c:71
 msgid ""
 "Don't require a keyframe before splitting a segment. Needed for audio only."
 msgstr ""
 "Nevyžadovať kľúčovú snímku pred rozdelením segmentu. Vyžaduje sa len pre "
 "zvuk."
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:76
+#: modules/access_output/livehttp.c:74
 msgid "Number of segments"
 msgstr "Počet segmentov"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:77
+#: modules/access_output/livehttp.c:75
 msgid "Number of segments to include in index"
 msgstr "Počet segmentov na zahrnutie do indexu"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:79
+#: modules/access_output/livehttp.c:77
 msgid "Allow cache"
 msgstr "Umožniť vyrovnávaciu pamäť"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:80
+#: modules/access_output/livehttp.c:78
 msgid "Add EXT-X-ALLOW-CACHE:NO directive in playlist-file if this is disabled"
 msgstr ""
 "Pridať direktívu EXT-X-ALLOW-CACHE:NO v súbore s playlistom, ak je táto "
 "voľba zablokovaná"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:82
+#: modules/access_output/livehttp.c:80
 msgid "Index file"
 msgstr "Súbor s indexom"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:83
+#: modules/access_output/livehttp.c:81
 msgid "Path to the index file to create"
 msgstr "Cesta k súboru s indexom na vytvorenie"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:85
+#: modules/access_output/livehttp.c:83
 msgid "Full URL to put in index file"
 msgstr "Plná adresa URL na zaznamenanie do indexového súboru"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:86
+#: modules/access_output/livehttp.c:84
 msgid "Full URL to put in index file. Use #'s to represent segment number"
 msgstr ""
 "Plná URL adresa na zaznamenanie do indexového súboru. Použite #, ktoré "
 "reprezentujú číslo segmentu"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:89
+#: modules/access_output/livehttp.c:87
 msgid "Delete segments"
 msgstr "Vymazať segmenty"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:90
+#: modules/access_output/livehttp.c:88
 msgid "Delete segments when they are no longer needed"
 msgstr "Vymazať segmenty, ak už nie sú potrebné"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:92
+#: modules/access_output/livehttp.c:90
 msgid "Use muxers rate control mechanism"
 msgstr "Použiť kontrolný mechanizmus rýclosti muxérov"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:94
+#: modules/access_output/livehttp.c:92
 msgid "AES key URI to place in playlist"
 msgstr "Kľúč AES URI pre umiestnenie v playliste"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:96
+#: modules/access_output/livehttp.c:94
 msgid "AES key file"
 msgstr "Súbor s kľúčom AES"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:97
+#: modules/access_output/livehttp.c:95
 msgid "File containing the 16 bytes encryption key"
 msgstr "Súbor obsahujúci 16 bytový kryptovací kľúč"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:99
+#: modules/access_output/livehttp.c:97
 msgid "File where vlc reads key-uri and keyfile-location"
 msgstr "Súbor, kde VLC číta kľúč uri a umiestnenie súboru s kľúčom"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:100
+#: modules/access_output/livehttp.c:98
 msgid ""
 "File is read when segment starts and is assumet to be in format: key-uri"
 "\\nkey-file. File is read on the segment opening and values are used on that "
@@ -7869,24 +7955,34 @@ msgstr ""
 "key-uri\\nkey-file. Súbor je čítaný pri otvorení segmentu a hodnoty sú "
 "použité pri danom segmente."
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:104
+#: modules/access_output/livehttp.c:102
 msgid "Use randomized IV for encryption"
 msgstr "Použiť náhodné IV pre kryptovanie"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:105
+#: modules/access_output/livehttp.c:103
 msgid "Generate IV instead using segment-number as IV"
 msgstr "Vygenerovať IV namiesto použitia čísla segmentu ako IV"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:108
+#: modules/access_output/livehttp.c:105
+#, fuzzy
+msgid "Number of first segment"
+msgstr "Počet segmentov"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:106
+#, fuzzy
+msgid "The number of the first segment generated"
+msgstr "Udáva, koľkokrát sa zmiešavanie zopakuje"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:109
 msgid "HTTP Live streaming output"
 msgstr "Výstup HTTP Live streaming"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:109
+#: modules/access_output/livehttp.c:110
 msgid "LiveHTTP"
 msgstr "LiveHTTP"
 
 #: modules/access_output/shout.c:64
-#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:368
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:359
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:139
 msgid "Stream name"
 msgstr "Názov streamu"
@@ -7977,11 +8073,11 @@ msgstr ""
 msgid "IceCAST output"
 msgstr "Výstup IceCAST"
 
-#: modules/access_output/udp.c:64 modules/stream_out/rtp.c:139
+#: modules/access_output/udp.c:62 modules/stream_out/rtp.c:137
 msgid "Caching value (ms)"
 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti (ms)"
 
-#: modules/access_output/udp.c:66
+#: modules/access_output/udp.c:64
 msgid ""
 "Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
@@ -7989,11 +8085,11 @@ msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access_output/udp.c:69
+#: modules/access_output/udp.c:67
 msgid "Group packets"
 msgstr "Skupinové pakety"
 
-#: modules/access_output/udp.c:70
+#: modules/access_output/udp.c:68
 msgid ""
 "Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
 "choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
@@ -8003,7 +8099,7 @@ msgstr ""
 "koľko paketov sa odošle naraz. Odosielaním paketov v skupinách sa šetrí čas "
 "pri načítavaní jednotlivých paketov a zmenšuje sa zaťaženie systémov."
 
-#: modules/access_output/udp.c:77
+#: modules/access_output/udp.c:75
 msgid "UDP stream output"
 msgstr "Výstup streamu UDP"
 
@@ -8024,31 +8120,32 @@ msgstr "PulseAudio"
 msgid "PulseAudio input"
 msgstr "Vstup PulseAudio"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:43
+#: modules/access/qtcapture.m:45
 msgid "Video Capture width"
 msgstr "Šírka pri zaznamenávaní videa"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:44
+#: modules/access/qtcapture.m:46
 msgid "Video Capture width in pixel"
 msgstr "Šírka pri zaznamenávaní videa v pixeloch"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:45
+#: modules/access/qtcapture.m:47
 msgid "Video Capture height"
 msgstr "Výška pri zaznamenávaní videa"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:46
+#: modules/access/qtcapture.m:48
 msgid "Video Capture height in pixel"
 msgstr "Výška pri zaznamenávaní videa v pixeloch"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:60 modules/access/qtcapture.m:61
+#: modules/access/qtcapture.m:62 modules/access/qtcapture.m:63
 msgid "Quicktime Capture"
 msgstr "Záznam Quicktime"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:248 modules/access/qtcapture.m:278
+#: modules/access/qtcapture.m:250 modules/access/qtcapture.m:280
 msgid "No Input device found"
 msgstr "Nenašlo sa žiadne vstupné zariadenie"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:249 modules/access/qtcapture.m:279
+#: modules/access/qtcapture.m:251 modules/access/qtcapture.m:281
+#: modules/access/avcapture.m:318
 msgid ""
 "Your Mac does not seem to be equipped with a suitable input device. Please "
 "check your connectors and drivers."
@@ -8056,43 +8153,39 @@ msgstr ""
 "Váš počítač MAC pravdepodobne nie je vybavený vhodným vstupným zariadením. "
 "Skontrolujte prosím všetky jeho konektory a ovládače."
 
-#: modules/access/rar/access.c:51 modules/access/rar/stream.c:50
-msgid "Uncompressed RAR"
-msgstr "Nekomprimovaný archív vo formáte RAR"
-
-#: modules/access/rdp.c:49
+#: modules/access/rdp.c:65
 msgid "RDP auth username"
 msgstr "Meno používateľa pre RDP autentif."
 
-#: modules/access/rdp.c:50
+#: modules/access/rdp.c:66
 msgid "RDP auth password"
 msgstr "Heslo pre RDP autentif."
 
-#: modules/access/rdp.c:51
+#: modules/access/rdp.c:67
 msgid "RDP Password"
 msgstr "Heslo pre RDP"
 
-#: modules/access/rdp.c:52
+#: modules/access/rdp.c:68
 msgid "Encrypted connexion"
 msgstr "Kryptovanie prípojenie"
 
-#: modules/access/rdp.c:54
+#: modules/access/rdp.c:70
 msgid "Acquisition rate (in fps)"
 msgstr "Rýchlosť akvizície (v snímkach/sek.)"
 
-#: modules/access/rdp.c:65
+#: modules/access/rdp.c:81
 msgid "RDP"
 msgstr "RDP"
 
-#: modules/access/rdp.c:69
+#: modules/access/rdp.c:85
 msgid "RDP Remote Desktop"
 msgstr "Vzdialená plocha RDP"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:45
+#: modules/access/rtp/rtp.c:44
 msgid "RTCP (local) port"
 msgstr "(Lokálny) port RTCP"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:47
+#: modules/access/rtp/rtp.c:46
 msgid ""
 "RTCP packets will be received on this transport protocol port. If zero, "
 "multiplexed RTP/RTCP is used."
@@ -8100,11 +8193,11 @@ msgstr ""
 "Na tomto porte protokolu sa prijímajú RTCP pakety. Ak je hodnota nulová, "
 "používa sa multiplexovaný protokol RTP/RTCP."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:50 modules/stream_out/rtp.c:148
+#: modules/access/rtp/rtp.c:49 modules/stream_out/rtp.c:146
 msgid "SRTP key (hexadecimal)"
 msgstr "Kľúč SRTP (hexadecimálny)"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:52
+#: modules/access/rtp/rtp.c:51
 msgid ""
 "RTP packets will be authenticated and deciphered with this Secure RTP master "
 "shared secret key. This must be a 32-character-long hexadecimal string."
@@ -8112,11 +8205,11 @@ msgstr ""
 "RTP pakety sa autentifikujú a dekódujú pomocou tohto zdieľaného kľúča Secure "
 "RTP master. Ten musí byť 32-znakový hexadecimálny reťazec."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:56 modules/stream_out/rtp.c:154
+#: modules/access/rtp/rtp.c:55 modules/stream_out/rtp.c:152
 msgid "SRTP salt (hexadecimal)"
 msgstr "SRTP salt (hexadecimálne)"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:58 modules/stream_out/rtp.c:156
+#: modules/access/rtp/rtp.c:57 modules/stream_out/rtp.c:154
 msgid ""
 "Secure RTP requires a (non-secret) master salt value. This must be a 28-"
 "character-long hexadecimal string."
@@ -8124,28 +8217,28 @@ msgstr ""
 "Zabezpečené RTP si vyžaduje (neutajenú) hodnotu prim. salt. Táto hodnota "
 "musí byť 28-znakový hexadecimálny reťazec."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:61
+#: modules/access/rtp/rtp.c:60
 msgid "Maximum RTP sources"
 msgstr "Maxim. počet RTP zdrojov"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:63
+#: modules/access/rtp/rtp.c:62
 msgid "How many distinct active RTP sources are allowed at a time."
 msgstr "Udáva, nakoľko sa budú rozlišovať aktívne RTP zdroje."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:65
+#: modules/access/rtp/rtp.c:64
 msgid "RTP source timeout (sec)"
 msgstr "Časový limit pre RTP zdroj (v sek.)"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:67
+#: modules/access/rtp/rtp.c:66
 msgid "How long to wait for any packet before a source is expired."
 msgstr ""
 "Udáva, ako dlho sa bude čakať na nejaký balík predtým, než expiruje zdroj."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:69
+#: modules/access/rtp/rtp.c:68
 msgid "Maximum RTP sequence number dropout"
 msgstr "Maximálny počet výpadkov v RTP sekvencii"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:71
+#: modules/access/rtp/rtp.c:70
 msgid ""
 "RTP packets will be discarded if they are too much ahead (i.e. in the "
 "future) by this many packets from the last received packet."
@@ -8153,11 +8246,11 @@ msgstr ""
 "RTP pakety sa zahodia v prípade, že ich je načítaných priveľa dopredu. Max. "
 "počet paketov, načítavaných dopredu sa udáva v tomto políčku."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:74
+#: modules/access/rtp/rtp.c:73
 msgid "Maximum RTP sequence number misordering"
 msgstr "Maximálny počet nesprávnych usporiadaní v RTP sekvencii"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:76
+#: modules/access/rtp/rtp.c:75
 msgid ""
 "RTP packets will be discarded if they are too far behind (i.e. in the past) "
 "by this many packets from the last received packet."
@@ -8166,11 +8259,11 @@ msgstr ""
 "prijatého paketu. Max. vzdialenosť od posledného paketu sa zadáva v tomto "
 "políčku."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:79
+#: modules/access/rtp/rtp.c:78
 msgid "RTP payload format assumed for dynamic payloads"
 msgstr "Formát vyťaženia RTP, predpokladaný pre dynamické vyťažovanie"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:82
+#: modules/access/rtp/rtp.c:81
 msgid ""
 "This payload format will be assumed for dynamic payload types (between 96 "
 "and 127) if it can't be determined otherwise with out-of-band mappings (SDP)"
@@ -8178,11 +8271,11 @@ msgstr ""
 "Tento formát vyťaženia sa bude predpokladať pre dynamické typy vyťaženia "
 "(medzi 86 a 127), ak ho nie je možné zistiť mapovaním mimo pásma (SDP)"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:96 modules/stream_out/rtp.c:191
+#: modules/access/rtp/rtp.c:95 modules/stream_out/rtp.c:189
 msgid "RTP"
 msgstr "RTP"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:97
+#: modules/access/rtp/rtp.c:96
 msgid "Real-Time Protocol (RTP) input"
 msgstr "Vstup protokolu Real-time (RTP)"
 
@@ -8213,16 +8306,16 @@ msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
 msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
 msgstr "Program VLC sa nemôže pripojiť na \"%s:%d\"."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:228
+#: modules/access/rtsp/access.c:224
 msgid "Session failed"
 msgstr "Predčasné ukončenie sedenia"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:229
+#: modules/access/rtsp/access.c:225
 msgid "The requested RTSP session could not be established."
 msgstr "Požadovanú reláciu RTSP nemožno vytvoriť."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:44
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1090
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1081
 msgid "Desired frame rate for the capture."
 msgstr "Cieľová frekvencia snímok pre záznam."
 
@@ -8251,20 +8344,20 @@ msgstr "Horná súradnica, v ktorej sa začína ľavý horný roh pod-obrazovky.
 msgid "Left coordinate of the subscreen top left corner."
 msgstr "Ľavá súradnica, v ktorej sa začína ľavý horný roh pod-obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:62 modules/gui/macosx/open.m:214
+#: modules/access/screen/screen.c:62 modules/gui/macosx/open.m:207
 msgid "Subscreen width"
 msgstr "Šírka pod-obrázka"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:64 modules/gui/macosx/open.m:215
+#: modules/access/screen/screen.c:64 modules/gui/macosx/open.m:208
 msgid "Subscreen height"
 msgstr "Výška pod-obrazovky"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:66 modules/access/screen/xcb.c:58
-#: modules/gui/macosx/open.m:216
+#: modules/access/screen/screen.c:66 modules/access/screen/xcb.c:59
+#: modules/gui/macosx/open.m:209
 msgid "Follow the mouse"
 msgstr "Sledovať myš"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:68 modules/access/screen/xcb.c:60
+#: modules/access/screen/screen.c:68 modules/access/screen/xcb.c:61
 msgid "Follow the mouse when capturing a subscreen."
 msgstr "Pri zaznamenávaní do pod-obrázka sledovať myš."
 
@@ -8299,59 +8392,59 @@ msgstr "Index obrazovky (1, 2, 3, ...). Alternatíva k údaju ID displeja.;"
 msgid "Screen Input"
 msgstr "Obrazový vstup"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:98 modules/access/screen/xcb.c:69
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:609 modules/gui/macosx/open.m:207
-#: modules/gui/macosx/open.m:211 modules/gui/macosx/open.m:495
-#: modules/gui/macosx/open.m:1348 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:679
+#: modules/access/screen/screen.c:98 modules/access/screen/xcb.c:70
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:618 modules/gui/macosx/open.m:200
+#: modules/gui/macosx/open.m:204 modules/gui/macosx/open.m:489
+#: modules/gui/macosx/open.m:1353 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:670
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:40 modules/access/shm.c:43
+#: modules/access/screen/xcb.c:41 modules/access/shm.c:44
 #: modules/access/vnc.c:60
 msgid "How many times the screen content should be refreshed per second."
 msgstr "Udáva, koľkokrát za sekundu sa má obnoviť obsah obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:42
+#: modules/access/screen/xcb.c:43
 msgid "Region left column"
 msgstr "Oblasť ľavého stĺpca"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:44
+#: modules/access/screen/xcb.c:45
 msgid "Abscissa of the capture region in pixels."
 msgstr "Úsečka v oblasti zaznamenávania, v pixeloch."
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:46
+#: modules/access/screen/xcb.c:47
 msgid "Region top row"
 msgstr "Oblasť horného riadka"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:48
+#: modules/access/screen/xcb.c:49
 msgid "Ordinate of the capture region in pixels."
 msgstr "Súradnica zaznamenávanej oblasti v pixeloch."
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:50
+#: modules/access/screen/xcb.c:51
 msgid "Capture region width"
 msgstr "Šírka zaznamenávanej oblasti"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:52
+#: modules/access/screen/xcb.c:53
 msgid "Pixel width of the capture region, or 0 for full width"
 msgstr ""
 "Šírka zaznamenávanej oblasti v pixeloch. Pre zadanie plnej šírky zadajte "
 "hodnotu 0"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:54
+#: modules/access/screen/xcb.c:55
 msgid "Capture region height"
 msgstr "Výška zaznamenávanej oblasti"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:56
+#: modules/access/screen/xcb.c:57
 msgid "Pixel height of the capture region, or 0 for full height"
 msgstr ""
 "Výška zaznamenávanej oblasti v pixeloch. Pre zadanie celej plnej výšky "
 "zadajte hodnotu 0"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:70
+#: modules/access/screen/xcb.c:71
 msgid "Screen capture (with X11/XCB)"
 msgstr "Zaznamenávanie obrazu (s X11/XCB)"
 
-#: modules/access/sdp.c:33 modules/stream_out/rtp.c:79
+#: modules/access/sdp.c:33 modules/stream_out/rtp.c:77
 msgid "SDP"
 msgstr "SDP"
 
@@ -8379,45 +8472,45 @@ msgstr "Veľkosť požiadavky na prístup na čítanie"
 msgid "SFTP input"
 msgstr "Vstup SFTP"
 
-#: modules/access/sftp.c:130
+#: modules/access/sftp.c:131
 msgid "SFTP authentication"
 msgstr "Autentifikácia SFTP"
 
-#: modules/access/sftp.c:131
+#: modules/access/sftp.c:132
 #, c-format
 msgid "Please enter a valid login and password for the sftp connexion to %s"
 msgstr ""
 "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo pre pripojenie cez sftp na %s"
 
-#: modules/access/shm.c:45 modules/access/vnc.c:57
+#: modules/access/shm.c:46 modules/access/vnc.c:57
 msgid "Frame buffer depth"
 msgstr "Hĺbka vo vyrovnávacej pamäti snímok"
 
-#: modules/access/shm.c:47
+#: modules/access/shm.c:48
 msgid "Pixel depth of the frame buffer, or zero for XWD file"
 msgstr "Hĺbka pixelu vo vyrovnávacej pamäti snímok, alebo nula pre súbor XWD"
 
-#: modules/access/shm.c:49
+#: modules/access/shm.c:50
 msgid "Frame buffer width"
 msgstr "Šírka vo vyrovnávacej pamäti snímok"
 
-#: modules/access/shm.c:51
+#: modules/access/shm.c:52
 msgid "Pixel width of the frame buffer (ignored for XWD file)"
 msgstr "Šírka pixelu vo vyrovnávacej pamäti snímok (ignorované pre súbor XWD)"
 
-#: modules/access/shm.c:53
+#: modules/access/shm.c:54
 msgid "Frame buffer height"
 msgstr "Výška vo vyrovnávacej pamäti snímok"
 
-#: modules/access/shm.c:55
+#: modules/access/shm.c:56
 msgid "Pixel height of the frame buffer (ignored for XWD file)"
 msgstr "Výška pixelu vo vyrovnávacej pamäti snímok (ignorované pre súbor XWD)"
 
-#: modules/access/shm.c:57
+#: modules/access/shm.c:58
 msgid "Frame buffer segment ID"
 msgstr "ID segmentu vo vyrov. pamäti snímok"
 
-#: modules/access/shm.c:59
+#: modules/access/shm.c:60
 msgid ""
 "System V shared memory segment ID of the frame buffer (this is ignored if --"
 "shm-file is specified)."
@@ -8425,43 +8518,43 @@ msgstr ""
 "Zdieľaná pamäť systému V - ID segmentu vo vyrovnávacej pamäti snímok "
 "(parameter sa ignoruje, ak je špecifikovaný súbor --shm)."
 
-#: modules/access/shm.c:62
+#: modules/access/shm.c:63
 msgid "Frame buffer file"
 msgstr "Súbor vyrov. pamäte snímok"
 
-#: modules/access/shm.c:64
+#: modules/access/shm.c:65
 msgid "Path of the memory mapped file of the frame buffer"
 msgstr "Cesta namapovanému súboru vyrovnávacej pamäte"
 
-#: modules/access/shm.c:74
+#: modules/access/shm.c:75
 msgid "XWD file (autodetect)"
 msgstr "Súbor XWD (autodetekcia)"
 
-#: modules/access/shm.c:75 modules/access/vnc.c:68
+#: modules/access/shm.c:76 modules/access/vnc.c:68
 msgid "8 bits"
 msgstr "8 bitov"
 
-#: modules/access/shm.c:75
+#: modules/access/shm.c:76
 msgid "15 bits"
 msgstr "15 bitov"
 
-#: modules/access/shm.c:75 modules/access/vnc.c:68
+#: modules/access/shm.c:76 modules/access/vnc.c:68
 msgid "16 bits"
 msgstr "16 bitov"
 
-#: modules/access/shm.c:75 modules/access/vnc.c:68
+#: modules/access/shm.c:76 modules/access/vnc.c:68
 msgid "24 bits"
 msgstr "24 bitov"
 
-#: modules/access/shm.c:75 modules/access/vnc.c:68
+#: modules/access/shm.c:76 modules/access/vnc.c:68
 msgid "32 bits"
 msgstr "32 bitov"
 
-#: modules/access/shm.c:82
+#: modules/access/shm.c:83
 msgid "Framebuffer input"
 msgstr "Vstup vyrov. pamäti snímok"
 
-#: modules/access/shm.c:83
+#: modules/access/shm.c:84
 msgid "Shared memory framebuffer"
 msgstr "Zdieľaná pamäť z vyrovnávacej pamäte snímok"
 
@@ -8505,15 +8598,24 @@ msgstr "Časový kód"
 msgid "Time code subpicture elementary stream generator"
 msgstr "Generátor časového kódu pre elementárny stream podobrázkov"
 
-#: modules/access/udp.c:53
+#: modules/access/udp.c:54
+msgid "Receive buffer"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/udp.c:55
+#, fuzzy
+msgid "UDP receive buffer size (bytes)"
+msgstr "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre snímky pri RTSP"
+
+#: modules/access/udp.c:58
 msgid "UDP"
 msgstr "UDP"
 
-#: modules/access/udp.c:54
+#: modules/access/udp.c:59
 msgid "UDP input"
 msgstr "Vstup UDP"
 
-#: modules/access/v4l2/controls.c:784
+#: modules/access/v4l2/controls.c:786
 msgid "Reset defaults"
 msgstr "Obnoviť predvolené"
 
@@ -8573,6 +8675,10 @@ msgstr ""
 "Je vynútené špecifikované rozlíšenie pixela (ak sú šírka aj výška kladnými "
 "hodnotami)."
 
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:71
+msgid "Maximum frame rate to use (0 = no limits)."
+msgstr ""
+
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:73
 msgid "Radio device"
 msgstr "Rádio"
@@ -8582,7 +8688,7 @@ msgid "Radio tuner device node."
 msgstr "Uzol zariadenia s tunerom rádia."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:75
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1060
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1051
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvencia"
 
@@ -8607,8 +8713,8 @@ msgid "Reset controls to defaults."
 msgstr "Obnoviť predvolené ovládacie prvky."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:84 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:92
-#: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:263
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1304
+#: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:256
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jas"
 
@@ -8625,7 +8731,7 @@ msgid "Automatically adjust the picture brightness."
 msgstr "Automaticky prispôsobiť jas obrázka."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:91
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1306
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1396
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
@@ -8635,8 +8741,8 @@ msgstr "Kontrast obrazu alebo zisk jasu (luma)."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:91 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:94
 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:134
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1307
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1339
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1397
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1429
 msgid "Saturation"
 msgstr "Sýtosť"
 
@@ -8645,7 +8751,7 @@ msgid "Picture saturation or chroma gain."
 msgstr "Sýtosť obrazu alebo zosilnenie farebnej sýtosti (chroma)."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:93 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1303
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1393
 msgid "Hue"
 msgstr "Farebný odtieň"
 
@@ -8698,7 +8804,7 @@ msgid "Blue chroma balance."
 msgstr "Vyváženie sýtosti modrej farby."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:111 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:95
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1308
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1398
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
@@ -8759,7 +8865,7 @@ msgid "50 Hz"
 msgstr "50 Hz"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1191
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1184
 msgid "60 Hz"
 msgstr "60 Hz"
 
@@ -8825,7 +8931,7 @@ msgid "Black & white"
 msgstr "Čierna & biela farba"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:164 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:136
-#: modules/video_filter/sepia.c:65 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1341
+#: modules/video_filter/sepia.c:65 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1431
 msgid "Sepia"
 msgstr "Sépia"
 
@@ -8858,7 +8964,7 @@ msgid "Vivid"
 msgstr "Vivid"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:169 modules/audio_output/auhal.c:66
-#: modules/audio_output/directx.c:115 modules/audio_output/waveout.c:146
+#: modules/audio_output/directsound.c:67 modules/audio_output/waveout.c:143
 msgid "Audio volume"
 msgstr "Hlasitosť zvuku"
 
@@ -8920,8 +9026,11 @@ msgstr ""
 "aplikáciu v4l2-ctl. "
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:242 modules/codec/avcodec/avcodec.c:68
-#: modules/codec/x264.c:429 modules/control/hotkeys.c:193
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:75
+#: modules/codec/x264.c:437 modules/control/hotkeys.c:193
+#: modules/gui/macosx/AddonManager.m:91
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:136
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:372
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:77
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
 
@@ -8977,24 +9086,24 @@ msgstr "Vstup Video4Linux"
 msgid "Video input"
 msgstr "Video vstup"
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:318
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:317
 msgid "Tuner"
 msgstr "Tuner"
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:333
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:332
 msgid "Controls"
 msgstr "Ovládacie prvky"
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:334
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:333
 msgid "Video capture controls (if supported by the device)"
 msgstr ""
 "Ovládanie zachytávania videa (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom)"
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:425
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:424
 msgid "Video4Linux compressed A/V input"
 msgstr "Video4Linux - komprimovaný A/V vstup"
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:432
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:431
 msgid "Video4Linux radio tuner"
 msgstr "Video4Linux radio tuner"
 
@@ -9010,27 +9119,27 @@ msgstr "Vstup VCD"
 msgid "[vcd:][device][#[title][,[chapter]]]"
 msgstr "[vcd:][jednotka][#[titul][,[kapitola]]]"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:272 modules/access/vcdx/access.c:352
-#: modules/access/vcdx/access.c:674 modules/access/vcdx/info.c:229
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:510
+#: modules/access/vcdx/access.c:272 modules/access/vcdx/access.c:349
+#: modules/access/vcdx/access.c:671 modules/access/vcdx/info.c:229
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:511
 msgid "Entry"
 msgstr "Záznam"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:396 modules/access/vcdx/info.c:74
+#: modules/access/vcdx/access.c:393 modules/access/vcdx/info.c:74
 msgid "Segments"
 msgstr "Segmenty"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:414 modules/access/vcdx/access.c:693
-#: modules/access/vcdx/info.c:232 modules/demux/mkv/demux.cpp:716
+#: modules/access/vcdx/access.c:411 modules/access/vcdx/access.c:690
+#: modules/access/vcdx/info.c:232 modules/demux/mkv/demux.cpp:715
 msgid "Segment"
 msgstr "Segment"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:517
+#: modules/access/vcdx/access.c:514
 msgid "LID"
 msgstr "LID"
 
 #: modules/access/vcdx/info.c:54 modules/gui/macosx/open.m:132
-#: modules/gui/macosx/open.m:595
+#: modules/gui/macosx/open.m:589
 msgid "Disc"
 msgstr "Disk"
 
@@ -9058,9 +9167,9 @@ msgstr "Max. hlasitosť #"
 msgid "Volume Set"
 msgstr "Nastavenie hlasitosti"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:69 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:486
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:463 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:365
-#: modules/stream_out/raop.c:150 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:422
+#: modules/access/vcdx/info.c:69 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:497
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:465 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:448
+#: modules/stream_out/raop.c:150 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:428
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitosť"
 
@@ -9072,7 +9181,7 @@ msgstr "Systémové ID"
 msgid "Entries"
 msgstr "Záznamy"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:75 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:437
+#: modules/access/vcdx/info.c:75 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:443
 msgid "Tracks"
 msgstr "Stopy"
 
@@ -9185,28 +9294,28 @@ msgstr "Formát, ktorý sa bude používať v playliste, v políčku \"author\""
 msgid "Format to use in the playlist's \"title\" field."
 msgstr "Formát, ktorý sa bude používať v playliste, v políčku \"title\""
 
-#: modules/access/vdr.c:76
+#: modules/access/vdr.c:72
 msgid "Support for VDR recordings (http://www.tvdr.de/)."
 msgstr "Podpora pre záznamy VDR (http://www.tvdr.de/)."
 
-#: modules/access/vdr.c:78
+#: modules/access/vdr.c:74
 msgid "Chapter offset in ms"
 msgstr "Posun kapitoly v ms"
 
-#: modules/access/vdr.c:80
+#: modules/access/vdr.c:76
 msgid "Move all chapters. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Posunúť všetky kapitoly. Táto hodnota by mala byť udaná v milisekundách."
 
-#: modules/access/vdr.c:84
+#: modules/access/vdr.c:80
 msgid "Default frame rate for chapter import."
 msgstr "Predvolená frekvencia snímok pre import kapitoly."
 
-#: modules/access/vdr.c:88
+#: modules/access/vdr.c:84
 msgid "VDR"
 msgstr "VDR"
 
-#: modules/access/vdr.c:91
+#: modules/access/vdr.c:87
 msgid "VDR recordings"
 msgstr "Nahrávky VDR"
 
@@ -9310,37 +9419,11 @@ msgstr "Hlasitosť zvuku ARM NEON"
 msgid "ARM NEON video chroma YUV->RGBA"
 msgstr "ARM NEON video chroma YUV->RGBA"
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:40
-msgid "TCP address to use"
-msgstr "TCP adresa, ktorá sa použije"
-
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:41
-msgid ""
-"TCP address to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
-"(default localhost). In the case of bargraph incrustation, use localhost."
-msgstr ""
-"TCP adresa, ktorá sa má použiť na komunikáciu s video časťou súčasti Bar "
-"Graph (predvolená adresa: localhost). V prípade inkrustácie, použite adresu: "
-"localhost."
-
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:44
-msgid "TCP port to use"
-msgstr "TCP port, ktorý sa použije"
-
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:45
-msgid ""
-"TCP port to use to communicate with the video part of the Bar Graph (default "
-"12345). Use the same port as the one used in the rc interface."
-msgstr ""
-"TPC port, ktorý sa má použiť na komunikáciu s video časťou súčasti Bar Graph "
-"(predvolená hodnota je: 12345). Použite ten istý port, ako ten, ktorý ste "
-"použili v rozhraní RC."
-
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:48
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:39
 msgid "Defines if BarGraph information should be sent"
 msgstr "Odoslanie informácie BarGraph"
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:49
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:40
 msgid ""
 "Defines if BarGraph information should be sent. 1 if the information should "
 "be sent, 0 otherwise (default 1)."
@@ -9349,11 +9432,11 @@ msgstr ""
 "hodnotu 1 pre odoslanie informácie, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0. "
 "(Predvolená hodnota: 1)"
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:51
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:42
 msgid "Sends the barGraph information every n audio packets"
 msgstr "Odošle informáciu barGraph každých n zvukových paketov"
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:52
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:43
 msgid ""
 "Defines how often the barGraph information should be sent. Sends the "
 "barGraph information every n audio packets (default 4)."
@@ -9361,11 +9444,11 @@ msgstr ""
 "Určuje, ako často sa má odosielať informácia pre súčasť barGraph. Odosiela "
 "informáciu barGraph každých n paketov so zvukom (predvolená hodnota: 4)."
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:54
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:45
 msgid "Defines if silence alarm information should be sent"
 msgstr "Odoslanie informácie o alarme"
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:55
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:46
 msgid ""
 "Defines if silence alarm information should be sent. 1 if the information "
 "should be sent, 0 otherwise (default 1)."
@@ -9374,11 +9457,11 @@ msgstr ""
 "zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0. Predvolená hodnota: "
 "1."
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:57
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:48
 msgid "Time window to use in ms"
 msgstr "Časové okno v milisekundách pre použitie"
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:58
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:49
 msgid ""
 "Time Window during when the audio level is measured in ms for silence "
 "detection. If the audio level is under the threshold during this time, an "
@@ -9388,11 +9471,11 @@ msgstr ""
 "ticho. Hodnota sa meria v ms. Ak je úroveň zvuku počas tohto času pod "
 "hraničnou hodnotu, odošle sa upozornenie (predvolená hodnota je: 5000)."
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:61
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:52
 msgid "Minimum Audio level to raise the alarm"
 msgstr "Minimálna úroveň zvuku pre spustenie alarmu"
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:62
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:53
 msgid ""
 "Threshold to be attained to raise an alarm. If the audio level is under the "
 "threshold during this time, an alarm is sent (default 0.1)."
@@ -9401,11 +9484,11 @@ msgstr ""
 "úroveň zvuku pod touto hodnotu počas tohto času, vyvolá sa upozornenie "
 "(predvolená hodnota je 0.1)."
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:65
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:56
 msgid "Time between two alarm messages in ms"
 msgstr "Čas medzi dvoma správami alarmu, v milisekundách"
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:66
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:57
 msgid ""
 "Time between two alarm messages in ms. This value is used to avoid alarm "
 "saturation (default 2000)."
@@ -9413,23 +9496,11 @@ msgstr ""
 "Čas medzi dvomi správami s upozornením - v ms. Táto hodnota sa používa na "
 "to, aby sa neaktivovalo príliš veľa upozornení. Predvolená hodnota je 2000."
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:68
-msgid "Force connection reset regularly"
-msgstr "Pravidelne si vynútiť reset pripojenia"
-
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:69
-msgid ""
-"Defines if the TCP connection should be reset. This is to be used when using "
-"with audiobargraph_v (default 1)."
-msgstr ""
-"Určuje, či sa má TCP spojenie resetovať. Toto nastavenie je použité vtedy, "
-"ak je použitá funkcia audiobargraph_v. Predvolená hodnota je 1."
-
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:82
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:70
 msgid "Audio part of the BarGraph function"
 msgstr "Zvuková časť funkcie BarGraph"
 
-#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:83
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:71
 msgid "Audiobar Graph"
 msgstr "Audiobar Graph"
 
@@ -9496,11 +9567,11 @@ msgstr "Priestorový efekt zvuku v slúchadlách"
 msgid "Headphone effect"
 msgstr "Efekt zvuku v slúchadlách"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:81
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:77
 msgid "Use downmix algorithm"
 msgstr "Používať downmixovací algoritmus"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:82
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:78
 msgid ""
 "This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in the "
 "headphone channel mixer. It gives the effect of standing in a room full of "
@@ -9510,48 +9581,49 @@ msgstr ""
 "mono-zvuk. Tento algoritmus sa používa aj v zmiešavači, pri efekte zvuku v "
 "slúchadlách. Vytvára dojem, akoby ste stáli v izbe plnej reproduktorov."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:86
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:82
 msgid "Select channel to keep"
 msgstr "Zvoľte si kanál, ktorý chcete zachovať"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:87
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:83
 msgid "This option silences all other channels except the selected channel."
 msgstr ""
 "Pomocou tejto voľby môžete umlčať zvuk vo všetkých kanáloch, okrem vybraného."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:93
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:62
 msgid "Rear left"
 msgstr "Vzadu vľavo"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:93
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:62
 msgid "Rear right"
 msgstr "Vzadu vpravo"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:63
 msgid "Low-frequency effects"
 msgstr "Efekty pre nízke frekvencie"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:63
 msgid "Side left"
 msgstr "Na boku, vľavo"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:63
 msgid "Side right"
 msgstr "Na boku, vpravo"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:62
 msgid "Rear center"
 msgstr "Vzadu v strede"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:102
-msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
-msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu stereo na mono"
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:98
+#, fuzzy
+msgid "Stereo to mono downmixer"
+msgstr "Režim stereo"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:74
 msgid "Audio channel remapper"
@@ -9569,7 +9641,7 @@ msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
 msgid "Sound Delay"
 msgstr "Oneskorenie zvuku"
 
-#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:75 modules/gui/macosx/open.m:370
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:75 modules/gui/macosx/open.m:364
 #: modules/stream_out/bridge.c:51 modules/stream_out/delay.c:54
 #: modules/video_filter/mosaic.c:154
 msgid "Delay"
@@ -9637,7 +9709,7 @@ msgid "Level of input signal"
 msgstr "Úroveň vstupného signálu"
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:155 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:119
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1379
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1372
 msgid "RMS/peak"
 msgstr "RMS/špička"
 
@@ -9670,7 +9742,7 @@ msgid "Set the threshold level in dB (-30 ... 0)."
 msgstr "Nastaviť hraničnú úroveň v dB (-30 ... 0)."
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:169 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:123
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1383
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1376
 msgid "Ratio"
 msgstr "Pomer"
 
@@ -9809,82 +9881,87 @@ msgstr "Tu môžete nastaviť celkové zosilnenie v dB (-20 ... 20)."
 msgid "Equalizer with 10 bands"
 msgstr "10-pásmový ekvalizér"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:81 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:143
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:64 share/lua/http/index.html:219
+msgid "Equalizer"
+msgstr "Ekvalizér"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:54
 msgid "Flat"
 msgstr "Flat (všetky pásma budú mať rovnaké zosilnenie)"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:54
 #: modules/demux/mp4/id3genres.h:64
 msgid "Classical"
 msgstr "Klasická hudba"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:54
 #: modules/demux/mp4/id3genres.h:144
 msgid "Club"
 msgstr "Klub"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:54
 #: modules/demux/mp4/id3genres.h:35
 msgid "Dance"
 msgstr "Dance"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:54
 msgid "Full bass"
 msgstr "Maximum basov"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:41
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
 msgid "Full bass and treble"
 msgstr "Maximálne basy a výšky"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:41
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
 msgid "Full treble"
 msgstr "Maximálne výšky"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:41
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
 msgid "Headphones"
 msgstr "Slúchadlá"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:56
 msgid "Large Hall"
 msgstr "Veľká hala"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:56
 msgid "Live"
 msgstr "Živá hudba"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:56
 msgid "Party"
 msgstr "Párty"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:56
 #: modules/demux/mp4/id3genres.h:45
 msgid "Pop"
 msgstr "Pop"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:56
 #: modules/demux/mp4/id3genres.h:48
 msgid "Reggae"
 msgstr "Reggae"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:57
 #: modules/demux/mp4/id3genres.h:49
 msgid "Rock"
 msgstr "Rock"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:57
 #: modules/demux/mp4/id3genres.h:53
 msgid "Ska"
 msgstr "Ska"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:57
 msgid "Soft"
 msgstr "Soft"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:57
 msgid "Soft rock"
 msgstr "Soft rock"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:57
 #: modules/demux/mp4/id3genres.h:50
 msgid "Techno"
 msgstr "Techno"
@@ -9901,7 +9978,7 @@ msgstr "Zvýšiť alebo znížiť zosilnenie (predvolená hodnota: 1.0)"
 msgid "Gain control filter"
 msgstr "Filter pre kontrolu zosilnenia"
 
-#: modules/audio_filter/karaoke.c:35 modules/demux/xiph_metadata.h:49
+#: modules/audio_filter/karaoke.c:35 modules/demux/xiph_metadata.h:51
 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:140
 msgid "Karaoke"
 msgstr "Karaoke"
@@ -10112,19 +10189,19 @@ msgstr "Šírka virtuálnej miestnosti"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:61
 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:132
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1403
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1396
 msgid "Wet"
 msgstr "Po aplikovaní efektu (wet)"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:64
 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:133
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1404
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1397
 msgid "Dry"
 msgstr "Pred aplikovaním efektu (dry)"
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:67
 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:134
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1405
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1398
 msgid "Damp"
 msgstr "Tlmene"
 
@@ -10204,7 +10281,7 @@ msgstr "Hodnota hlasitosti zvuku"
 msgid "Dummy audio output"
 msgstr "Fiktívny výstup zvuku"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:64 modules/audio_output/oss.c:67
+#: modules/audio_output/alsa.c:64 modules/audio_output/oss.c:68
 msgid "Audio output device"
 msgstr "Zariadenie pre zvukový výstup"
 
@@ -10212,11 +10289,11 @@ msgstr "Zariadenie pre zvukový výstup"
 msgid "Audio output device (using ALSA syntax)."
 msgstr "Výstupné zvukové zariadenie (s použitím syntaxe ALSA)."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:67 modules/audio_output/waveout.c:141
+#: modules/audio_output/alsa.c:67 modules/audio_output/waveout.c:138
 msgid "Audio output channels"
 msgstr "Kanály zvukového výstupu"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:68 modules/audio_output/waveout.c:142
+#: modules/audio_output/alsa.c:68 modules/audio_output/waveout.c:139
 msgid ""
 "Channels available for audio output. If the input has more channels than the "
 "output, it will be down-mixed. This parameter is ignored when digital pass-"
@@ -10250,11 +10327,11 @@ msgstr "Surround 7.1"
 msgid "ALSA audio output"
 msgstr "Zvukový výstup ALSA"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:368 modules/audio_output/auhal.c:395
+#: modules/audio_output/alsa.c:383 modules/audio_output/auhal.c:411
 msgid "Audio output failed"
 msgstr "Nesprávny výstup zvuku"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:369
+#: modules/audio_output/alsa.c:384
 #, c-format
 msgid ""
 "The audio device \"%s\" could not be used:\n"
@@ -10291,20 +10368,20 @@ msgstr "Výstup AudioUnit pre iOS"
 msgid "Last audio device"
 msgstr "Posledné zvukové zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:164
+#: modules/audio_output/auhal.c:165
 msgid "HAL AudioUnit output"
 msgstr "Výstup HAL AudioUnit"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:396
+#: modules/audio_output/auhal.c:412
 msgid ""
 "The selected audio output device is exclusively in use by another program."
 msgstr "Vybrané zariadenie pre výstup zvuku momentálne používa iný program. "
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:591
+#: modules/audio_output/auhal.c:613
 msgid "Audio device is not configured"
 msgstr "Zvukové zariadenie nie je nakonfigurované"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:592
+#: modules/audio_output/auhal.c:614
 msgid ""
 "You should configure your speaker layout with \"Audio Midi Setup\" in /"
 "Applications/Utilities. VLC will output Stereo only."
@@ -10313,28 +10390,28 @@ msgstr ""
 "\"Nastavenia zvukov Midi\" v časti /Aplikácie/Pomocné programy. VLC použije "
 "iba výstup stereo."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1149
+#: modules/audio_output/auhal.c:1188
 msgid "System Sound Output Device"
 msgstr "Systémové zariadenie pre výstup zvuku"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1224
+#: modules/audio_output/auhal.c:1269
 #, c-format
 msgid "%s (Encoded Output)"
 msgstr "%s (kódovaný výstup)"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:108
+#: modules/audio_output/directsound.c:60
 msgid "Output device"
 msgstr "Výstupné zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:109
+#: modules/audio_output/directsound.c:61
 msgid "Select your audio output device"
 msgstr "Vyberte vaše výstupné zvukové zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:111
+#: modules/audio_output/directsound.c:63
 msgid "Speaker configuration"
 msgstr "Konfigurácia reproduktorov"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:112
+#: modules/audio_output/directsound.c:64
 msgid ""
 "Select speaker configuration you want to use. This option doesn't upmix! So "
 "NO e.g. Stereo -> 5.1 conversion."
@@ -10343,23 +10420,23 @@ msgstr ""
 "nespôsobuje upmixovanie. Takže napríklad nie je možné prekonvertovať stereo-"
 "zvuk do formátu 5.1."
 
-#: modules/audio_output/directx.c:116
+#: modules/audio_output/directsound.c:68
 msgid "Audio volume in hundredths of decibels (dB)."
 msgstr "Hlasitosť zvuku v stovkách decibelov (dB)."
 
-#: modules/audio_output/directx.c:119
+#: modules/audio_output/directsound.c:71
 msgid "DirectX audio output"
 msgstr "Zvukový výstup DirectX"
 
-#: modules/audio_output/file.c:80
+#: modules/audio_output/file.c:83
 msgid "Output format"
 msgstr "Výstupný formát"
 
-#: modules/audio_output/file.c:82
+#: modules/audio_output/file.c:85
 msgid "Number of output channels"
 msgstr "Počet výstupných zvukových kanálov"
 
-#: modules/audio_output/file.c:83
+#: modules/audio_output/file.c:86
 msgid ""
 "By default (0), all the channels of the incoming will be saved but you can "
 "restrict the number of channels here."
@@ -10367,24 +10444,24 @@ msgstr ""
 "V predvolenom nastavení (0) sa uložia všetky kanály z prichádzajúcich, avšak "
 "tu môžete aj obmedziť počet kanálov."
 
-#: modules/audio_output/file.c:86
+#: modules/audio_output/file.c:89
 msgid "Add WAVE header"
 msgstr "Pridať hlavičku WAVE"
 
-#: modules/audio_output/file.c:87
+#: modules/audio_output/file.c:90
 msgid "Instead of writing a raw file, you can add a WAV header to the file."
 msgstr "Namiesto zapísania .raw súboru, môžete do súboru pridať WAV hlavičku."
 
-#: modules/audio_output/file.c:105
+#: modules/audio_output/file.c:108 modules/stream_out/stats.c:40
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:382
 msgid "Output file"
 msgstr "Výstupný súbor"
 
-#: modules/audio_output/file.c:106
+#: modules/audio_output/file.c:109
 msgid "File to which the audio samples will be written to. (\"-\" for stdout"
 msgstr "Súbor, do ktorého sa uložia výstupné vzorky.(\"-\" pre stdout"
 
-#: modules/audio_output/file.c:109
+#: modules/audio_output/file.c:112
 msgid "File audio output"
 msgstr "Súbor so zvukovým výstupom"
 
@@ -10438,23 +10515,23 @@ msgstr "Ak nechcete, aby bol zvuk rušený iným zvukom, zapnite túto voľbu."
 msgid "K Audio Interface audio output"
 msgstr "Zvukový výstup K Audio Interface"
 
-#: modules/audio_output/opensles_android.c:131
+#: modules/audio_output/opensles_android.c:133
 msgid "OpenSLES audio output"
 msgstr "Zvukový výstup OpenSLES"
 
-#: modules/audio_output/opensles_android.c:132
+#: modules/audio_output/opensles_android.c:134
 msgid "OpenSLES"
 msgstr "OpenSLES"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:68
+#: modules/audio_output/oss.c:69
 msgid "OSS device node path."
 msgstr "Cesta pre uzol zariadenia OSS."
 
-#: modules/audio_output/oss.c:72
+#: modules/audio_output/oss.c:73
 msgid "Open Sound System audio output"
 msgstr "Zvukový výstup Open Sound System"
 
-#: modules/audio_output/pulse.c:45
+#: modules/audio_output/pulse.c:42
 msgid "Pulseaudio audio output"
 msgstr "Zvukový výstup Pulseaudio"
 
@@ -10470,11 +10547,16 @@ msgstr "Softvérové zosilnenie"
 msgid "This linear gain will be applied in software."
 msgstr "Toto lineárne zosilnenie bude aplikované v programe."
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:136
+#: modules/audio_output/wasapi.c:457
+#, fuzzy
+msgid "Windows Audio Session API output"
+msgstr "Výstup videa Windows GDI"
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:133
 msgid "Select Audio Device"
 msgstr "Vyberte zvukové zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:137
+#: modules/audio_output/waveout.c:134
 msgid ""
 "Select special Audio device, or let windows decide (default), change needs "
 "VLC restart to apply."
@@ -10483,19 +10565,19 @@ msgstr ""
 "(predvolené nastavenie). Aby sa vykonané zmeny prejavili, je potrebné "
 "reštartovať program VLC."
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:150
+#: modules/audio_output/waveout.c:147
 msgid "WaveOut audio output"
 msgstr "Zvukový výstup WaveOut"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:706
+#: modules/audio_output/waveout.c:703
 msgid "Microsoft Soundmapper"
 msgstr "Mapovač zvuku Microsoft"
 
-#: modules/audio_output/windows_audio_common.h:147
+#: modules/audio_output/windows_audio_common.h:122
 msgid "Use float32 output"
 msgstr "Použiť výstup float32"
 
-#: modules/audio_output/windows_audio_common.h:149
+#: modules/audio_output/windows_audio_common.h:124
 msgid ""
 "The option allows you to enable or disable the high-quality float32 audio "
 "output mode (which is not well supported by some soundcards)."
@@ -10523,11 +10605,11 @@ msgstr "Zvukový dekodér AES3/SMPTE 302M"
 msgid "AES3/SMPTE 302M audio packetizer"
 msgstr "Paketizér zvuku AES3/SMPTE 302M"
 
-#: modules/codec/araw.c:50
+#: modules/codec/araw.c:51
 msgid "Raw/Log Audio decoder"
 msgstr "Dekodér zvuku Raw/Log"
 
-#: modules/codec/araw.c:59
+#: modules/codec/araw.c:60
 msgid "Raw audio encoder"
 msgstr "Kodér zvuku Raw"
 
@@ -10569,17 +10651,18 @@ msgstr ""
 msgid "FFmpeg audio/video decoder"
 msgstr "Dekodér videa/zvuku FFmpeg"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:97
-#: modules/codec/omxil/android_mediacodec.c:166 modules/codec/omxil/omxil.c:75
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:97 modules/codec/gstdecode.c:89
+#: modules/codec/omxil/android_mediacodec.c:273 modules/codec/omxil/omxil.c:84
 msgid "Decoding"
 msgstr "Dekódovanie"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:154 modules/codec/omxil/omxil.c:87
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:150 modules/codec/jpeg.c:117
+#: modules/codec/omxil/omxil.c:96 modules/codec/png.c:99
 #: modules/codec/schroedinger.c:370
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódovanie"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:155
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:151
 msgid "FFmpeg audio/video encoder"
 msgstr "Kodér videa/zvuku FFmpeg"
 
@@ -10633,8 +10716,8 @@ msgstr ""
 "opraviť chyby \"ac vlc\" a \"ump4\", zadajte voľbu 40 - teda súčet hodnôt "
 "32+8."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:92 modules/codec/avcodec/avcodec.h:203
-#: modules/demux/rawdv.c:42 modules/stream_out/transcode/transcode.c:139
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:92 modules/codec/avcodec/avcodec.h:200
+#: modules/demux/rawdv.c:42
 msgid "Hurry up"
 msgstr "Zrýchliť"
 
@@ -10686,35 +10769,26 @@ msgstr ""
 "snímky)."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:112
-msgid "Discard cropping information"
-msgstr "Zlikvidovať informácie o vystrihovaní"
-
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:113
-msgid "Discard internal cropping parameters (e.g. from H.264 SPS)."
-msgstr ""
-"Zlikvidovať interné parametre pre vystrihovanie (napríklad z H.264 SPS)."
-
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:115
 msgid "Debug mask"
 msgstr "Maska pre dolaďovanie"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:116
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:113
 msgid "Set FFmpeg debug mask"
 msgstr "Nastaviť masku pre ladenie formátu ffmpeg"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:118
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:115
 msgid "Codec name"
 msgstr "Meno kodeku"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:119
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:116
 msgid "Internal libavcodec codec name"
 msgstr "Názov interného kodeku libavcodec"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:122
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:119
 msgid "Visualize motion vectors"
 msgstr "Vizualizovať pohybové vektory"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:124
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:121
 msgid ""
 "You can overlay the motion vectors (arrows showing how the images move) on "
 "the image. This value is a mask, based on these values:\n"
@@ -10731,11 +10805,11 @@ msgstr ""
 "4 - vizualizovať oneskorene predpovedané MV pri B snímkach \n"
 "Ak chcete nechať vizualizovať všetky vektory, mali by ste nastaviť hodnotu 7."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:344
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:128 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:344
 msgid "Skip the loop filter for H.264 decoding"
 msgstr "Preskočiť filtrovanie slučiek pri dekódovaní formátu H.264"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:132
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:129
 msgid ""
 "Skipping the loop filter (aka deblocking) usually has a detrimental effect "
 "on quality. However it provides a big speedup for high definition streams."
@@ -10743,85 +10817,85 @@ msgstr ""
 "Preskočením filtrovania slučiek sa zvyčajne zníži kvalita videa. Môže sa "
 "však zvýšiť rýchlosť filtrovania streamov vo vysokom rozlíšení."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:136
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:133
 msgid "Hardware decoding"
 msgstr "Hardvérové dekódovanie"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:137
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:134
 msgid "This allows hardware decoding when available."
 msgstr "Táto voľba povolí hardvérové dekódovanie, ak je dostupné."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:139
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:136
 msgid "VDA output pixel format"
 msgstr "Formát pixelov pri výstupe VDA"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:140
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:137
 msgid "The pixel format for output image buffers."
 msgstr "Formát pixelov pre výstup z vyrovnávacích pamätí pre obrázky."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:142
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:139
 msgid "Threads"
 msgstr "Vlákna"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:143
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:140
 msgid "Number of threads used for decoding, 0 meaning auto"
 msgstr "Počet vlákien používaných pri prekódovaní, 0 = auto."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:150
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:147
 msgid "Ratio of key frames"
 msgstr "Pomer kľúčových snímok"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:151
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:148
 msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
 msgstr "Počet snímok, ktoré sa zakódujú k jednej kľúčovej snímke."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:154
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:151
 msgid "Ratio of B frames"
 msgstr "Pomer B snímok"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:155
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:152
 msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
 msgstr "Počet B snímok, ktoré sa vložia medzi dve referenčné snímky."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:158
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:155
 msgid "Video bitrate tolerance"
 msgstr "Tolerancia dátového toku videa"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:159
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:156
 msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
 msgstr "Tolerancia dátového toku videa v kbit/s."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:161
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:158
 msgid "Interlaced encoding"
 msgstr "Prekladané kódovanie"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:162
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:159
 msgid "Enable dedicated algorithms for interlaced frames."
 msgstr "Aktivovať algoritmy vyhradené pre prekladané snímky."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:165
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:162
 msgid "Interlaced motion estimation"
 msgstr "Odhadovanie pohybu v prekladaných snímkach"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:166
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:163
 msgid "Enable interlaced motion estimation algorithms. This requires more CPU."
 msgstr ""
 "Aktivovať algoritmy pre odhad pohybu v prekladaných snímkach. Tieto "
 "algoritmy sú náročné na výpočtový výkon procesora."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:169
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:166
 msgid "Pre-motion estimation"
 msgstr "Odhadovanie pohybu"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:170
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:167
 msgid "Enable the pre-motion estimation algorithm."
 msgstr "Tu môžete zapnúť algoritmus pre odhadovanie pohybu."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:173
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:170
 msgid "Rate control buffer size"
 msgstr "Rýchlosť kontroly vyrovnávacej pamäti"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:174
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:171
 msgid ""
 "Rate control buffer size (in kbytes). A bigger buffer will allow for better "
 "rate control, but will cause a delay in the stream."
@@ -10830,19 +10904,19 @@ msgstr ""
 "pamäť je možné kontrolovať vyššou rýchlosťou. Takáto kontrola pamäti však "
 "môže spôsobovať časový posun v streamoch."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:178
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:175
 msgid "Rate control buffer aggressiveness"
 msgstr "Agresivita pri kontrole vyrovnávacej pamäti"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:179
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:176
 msgid "Rate control buffer aggressiveness."
 msgstr "Agresivita pri kontrole vyrovnávacej pamäti."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:182
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:179
 msgid "I quantization factor"
 msgstr "Kvantizačný faktor pre I-snímky"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:184
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:181
 msgid ""
 "Quantization factor of I frames, compared with P frames (for instance 1.0 => "
 "same qscale for I and P frames)."
@@ -10850,12 +10924,12 @@ msgstr ""
 "Kvantizačný faktor I snímok, v porovnaní s P snímkami (hodnota 1.0 napríklad "
 "znamená, že I aj P snímky budú mať rovnakú škálu q)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:187 modules/codec/x264.c:360
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:184 modules/codec/x264.c:368
 #: modules/demux/mod.c:79
 msgid "Noise reduction"
 msgstr "Redukcia šumu"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:188
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:185
 msgid ""
 "Enable a simple noise reduction algorithm to lower the encoding length and "
 "bitrate, at the expense of lower quality frames."
@@ -10863,11 +10937,11 @@ msgstr ""
 "Zapnúť jednoduchý algoritmus pre odstránenie šumu. Zníži sa dĺžka kódovania "
 "a dátový tok, ale bude to na úkor kvality snímok."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:192
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:189
 msgid "MPEG4 quantization matrix"
 msgstr "Šablóna pre kvantizáciu formátu MPEG4"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:193
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:190
 msgid ""
 "Use the MPEG4 quantization matrix for MPEG2 encoding. This generally yields "
 "a better looking picture, while still retaining the compatibility with "
@@ -10877,11 +10951,11 @@ msgstr ""
 "Väčšinou sa použitím tejto šablóny zlepší výsledný obraz, môže sa ale "
 "zhoršiť kompatibilita so štandardnými dekodérmi formátu MPEG2."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:198
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:195 modules/codec/jpeg.c:49
 msgid "Quality level"
 msgstr "Úroveň kvality"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:199
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:196
 msgid ""
 "Quality level for the encoding of motions vectors (this can slow down the "
 "encoding very much)."
@@ -10889,7 +10963,7 @@ msgstr ""
 "Úroveň kvality kódovania pohybových vektorov (vysoká úroveň kvality môže "
 "kódovanie značne spomaliť)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:204
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:201
 msgid ""
 "The encoder can make on-the-fly quality tradeoffs if your CPU can't keep up "
 "with the encoding rate. It will disable trellis quantization, then the rate "
@@ -10902,35 +10976,35 @@ msgstr ""
 "trellis, zníži sa rýchlosť skresľovania pohybových vektorov a zvýši sa "
 "hranica redukcie šumu. "
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:210
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:207
 msgid "Minimum video quantizer scale"
 msgstr "Minimálna mierka kvantizéra videa"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:211
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:208
 msgid "Minimum video quantizer scale."
 msgstr "Minimálna mierka kvantizéra videa"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:214
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:211
 msgid "Maximum video quantizer scale"
 msgstr "Maximálna mierka kvantizéra videa"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:215
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:212
 msgid "Maximum video quantizer scale."
 msgstr "Maximálna mierka kvantizéra videa"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:218
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:215
 msgid "Trellis quantization"
 msgstr "Kvantizácia Trellis"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:219
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:216
 msgid "Enable trellis quantization (rate distortion for block coefficients)."
 msgstr "Zapnúť kvantizáciu Trellis."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:222
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:219
 msgid "Fixed quantizer scale"
 msgstr "Fixná mierka kvantizéra"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:223
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:220
 msgid ""
 "A fixed video quantizer scale for VBR encoding (accepted values: 0.01 to "
 "255.0)."
@@ -10938,42 +11012,42 @@ msgstr ""
 "Fixná mierka kvantizéra videa pri VBR kódovaní (akceptované sú hodnoty od "
 "0.01 do 255.0)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:226
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:223
 msgid "Strict standard compliance"
 msgstr "Presná zhoda so štandardom"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:227
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:224
 msgid ""
 "Force a strict standard compliance when encoding (accepted values: -2 to 2)."
 msgstr ""
 "Vynútiť si striktnú zhodu so štandardom pri kódovaní (akceptované sú "
 "hodnoty: -2 až 2)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:230
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:227
 msgid "Luminance masking"
 msgstr "Maskovanie presvietenosti"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:231
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:228
 msgid "Raise the quantizer for very bright macroblocks (default: 0.0)."
 msgstr ""
 "Zvýšiť hodnotu kvantizéra pri veľmi jasných makroblokoch (predvolená hodnota "
 "je 0.0)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:234
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:231
 msgid "Darkness masking"
 msgstr "Maskovanie tmavosti"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:235
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:232
 msgid "Raise the quantizer for very dark macroblocks (default: 0.0)."
 msgstr ""
 "Zvýšiť hodnotu kvantizéra vo veľmi tmavých makro-blokoch (predvolená hodnota "
 "je: 0.0)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:238
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:235
 msgid "Motion masking"
 msgstr "Maskovanie pohybu"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:239
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:236
 msgid ""
 "Raise the quantizer for macroblocks with a high temporal complexity "
 "(default: 0.0)."
@@ -10981,11 +11055,11 @@ msgstr ""
 "Zvýšiť hodnotu kvantizéra pre makro-bloky s veľkou časovou komplexnosťou "
 "(predvolená hodnota je 0.0)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:242
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:239
 msgid "Border masking"
 msgstr "Maskovanie okraja"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:243
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:240
 msgid ""
 "Raise the quantizer for macroblocks at the border of the frame (default: "
 "0.0)."
@@ -10993,11 +11067,11 @@ msgstr ""
 "Zvýšiť hodnotu kvantizéra pre makrobloky v dolnej časti snímok (predvolená "
 "hodnota je 0.0)."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:246
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:243
 msgid "Luminance elimination"
 msgstr "Eliminovanie presvietenosti"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:247
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:244
 msgid ""
 "Eliminates luminance blocks when the PSNR isn't much changed (default: 0.0). "
 "The H264 specification recommends -4."
@@ -11006,11 +11080,11 @@ msgstr ""
 "presvietené. Predvolená hodnota je 0.0. Špecifikácia kodeku H264 udáva ako "
 "odporúčanú hodnotu číslo -4."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:251
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:248
 msgid "Chrominance elimination"
 msgstr "Eliminovanie odleskov"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:252
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:249
 msgid ""
 "Eliminates chrominance blocks when the PSNR isn't much changed (default: "
 "0.0). The H264 specification recommends 7."
@@ -11019,11 +11093,11 @@ msgstr ""
 "Predvolená hodnota je 0.0. Špecifikácia kodeku H264 udáva ako najlepšiu, "
 "hodnotu číslo 7."
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:256
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:253
 msgid "Specify AAC audio profile to use"
 msgstr "Určite, ktorý profil zvuku AAC chcete použiť"
 
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:257
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:254
 msgid ""
 "Specify the AAC audio profile to use for encoding the audio bitstream. It "
 "takes the following options: main, low, ssr (not supported),ltp, hev1, hev2 "
@@ -11039,17 +11113,17 @@ msgstr ""
 msgid "DirectX Video Acceleration (DXVA) 2.0"
 msgstr "Akcelerácia videa DirectX (DXVA) 2.0"
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:256
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:288
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no video encoder."
 msgstr "\"%s\" nie je kodérom videa."
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:264
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:296
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no audio encoder."
 msgstr "\"%s\" nie je kodérom zvuku."
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:302
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:334
 #, c-format
 msgid ""
 "It seems your Libav/FFmpeg (libavcodec) installation lacks the following "
@@ -11070,30 +11144,57 @@ msgstr ""
 "Preto nie je potrebné, aby ste o tejto chybe informovali tím vývojárov "
 "projektu VideoLAN.\n"
 
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:770 modules/codec/avcodec/encoder.c:823
-msgid "VLC could not open the encoder."
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:853
+msgid "unknown"
+msgstr "neznáme"
+
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:853
+#, fuzzy
+msgid "video"
+msgstr "S-video"
+
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:854
+#, fuzzy
+msgid "audio"
+msgstr "Zvuk"
+
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:854
+#, fuzzy
+msgid "subpicture"
+msgstr "Pod-obrázky"
+
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:867
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the %4.4s %s encoder."
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť kodér."
 
-#: modules/codec/avcodec/vaapi.c:53
-msgid "Video Acceleration (VA) API"
-msgstr "Akcelerácia videa (VA) API"
+#: modules/codec/avcodec/hwdummy.c:42
+#, fuzzy
+msgid "Dummy video decoder"
+msgstr "Video dekodér CDG"
+
+#: modules/codec/avcodec/vaapi.c:62
+#, fuzzy
+msgid "VA-API video decoder via X11"
+msgstr "Video dekodér PNG"
+
+#: modules/codec/avcodec/vaapi.c:64
+#, fuzzy
+msgid "VA-API video decoder via DRM"
+msgstr "Video dekodér PNG"
 
-#: modules/codec/avcodec/vda.c:47
+#: modules/codec/avcodec/vda.c:85
 msgid "420YpCbCr8Planar"
 msgstr "420YpCbCr8Planar"
 
-#: modules/codec/avcodec/vda.c:47
+#: modules/codec/avcodec/vda.c:85
 msgid "422YpCbCr8"
 msgstr "422YpCbCr8"
 
-#: modules/codec/avcodec/vda.c:50
+#: modules/codec/avcodec/vda.c:88 modules/codec/avcodec/vda.c:322
 msgid "Video Decode Acceleration Framework (VDA)"
 msgstr "Framework akcelerácia pri dekódovaní videa (VDA)"
 
-#: modules/codec/avcodec/vdpau.c:47
-msgid "Video Decode and Presentation API for Unix (VDPAU)"
-msgstr "API pre dekódovanie videa a prezentáciu, pre Unix (VDPAU)"
-
 #: modules/codec/cc.c:55
 msgid "CC 608/708"
 msgstr "CC 608/708"
@@ -11138,273 +11239,55 @@ msgstr "Fiktívny dekodér"
 msgid "Dump decoder"
 msgstr "Dekodér výpisu"
 
-#: modules/codec/dirac.c:61 modules/codec/schroedinger.c:109
-msgid "Constant quality factor"
-msgstr "Faktor konštantnej kvality"
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:83
+msgid "DirectMedia Object decoder"
+msgstr "Dekodér objektov DirectMedia"
 
-#: modules/codec/dirac.c:62
-msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
-msgstr ""
-"Ak dátový tok = 0, použije sa táto hodnota ako faktor konštantnej kvality"
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:92
+msgid "DirectMedia Object encoder"
+msgstr "Kodér objektov DirectMedia"
 
-#: modules/codec/dirac.c:65 modules/codec/schroedinger.c:117
-msgid "CBR bitrate (kbps)"
-msgstr "Konštantný (CBR) dátový tok (kbps)"
+#: modules/codec/dts.c:53
+msgid "DTS parser"
+msgstr "Analyzátor DTS"
 
-#: modules/codec/dirac.c:66
-msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
-msgstr "Hodnota väčšia ako 0 zapne režim konštantného dátového toku"
+#: modules/codec/dts.c:58
+msgid "DTS audio packetizer"
+msgstr "Paketizér zvuku DTS"
 
-#: modules/codec/dirac.c:69
-msgid "Enable lossless coding"
-msgstr "Zapnúť bezstratové kódovanie"
+#: modules/codec/dvbsub.c:83
+msgid "Decoding X coordinate"
+msgstr "Dekódovanie súradnice X"
 
-#: modules/codec/dirac.c:70
-msgid ""
-"Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for perfect "
-"reproduction of the original"
-msgstr ""
-"Bezstratové kódovane neberie ohľad na dátový tok a nastavenia kvality, "
-"umožňuje perfektnú reprodukciu originálnej skladby"
+#: modules/codec/dvbsub.c:84
+msgid "X coordinate of the rendered subtitle"
+msgstr "Súradnica X vykresľovaných titulkov"
 
-#: modules/codec/dirac.c:74 modules/codec/schroedinger.c:134
-msgid "Prefilter"
-msgstr "Predfiltrovanie"
+#: modules/codec/dvbsub.c:86
+msgid "Decoding Y coordinate"
+msgstr "Dekódovanie súradnice Y"
 
-#: modules/codec/dirac.c:75 modules/codec/schroedinger.c:135
-msgid "Enable adaptive prefiltering"
-msgstr "Zapnúť adaptívne predfiltrovanie"
+#: modules/codec/dvbsub.c:87
+msgid "Y coordinate of the rendered subtitle"
+msgstr "Súradnica Y vykresľovaných titulkov"
 
-#: modules/codec/dirac.c:79 modules/codec/schroedinger.c:148
-msgid "Centre Weighted Median"
-msgstr "Medián, vyvážený v strede"
+#: modules/codec/dvbsub.c:89
+msgid "Subpicture position"
+msgstr "Pozícia pod-obrázka"
 
-#: modules/codec/dirac.c:80
-msgid "Rectangular Linear Phase"
-msgstr "Obdĺžníková lineárna fáza"
+#: modules/codec/dvbsub.c:91
+msgid ""
+"You can enforce the subpicture position on the video (0=center, 1=left, "
+"2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
+"g. 6=top-right)."
+msgstr ""
+"Tu si môžete určiť pozíciu pod-obrázka vo videu (0=vycentrovať, 1=vľavo, "
+"2=vpravo, 4=nahor, 8=nadol; môžete však používať aj kombinácie týchto "
+"hodnôt, napr. 6=vpravo-hore)."
 
-#: modules/codec/dirac.c:80
-msgid "Diagonal Linear Phase"
-msgstr "Diagonálna lineárna fáza"
-
-#: modules/codec/dirac.c:83 modules/codec/schroedinger.c:156
-msgid "Amount of prefiltering"
-msgstr "Intenzita predfiltrovania"
-
-#: modules/codec/dirac.c:84 modules/codec/schroedinger.c:157
-msgid "Higher value implies more prefiltering"
-msgstr "Väčšia hodnota znamená viac predfiltrovania"
-
-#: modules/codec/dirac.c:87 modules/codec/schroedinger.c:54
-msgid "Chroma format"
-msgstr "Formát farebnej sýtosti (chroma)"
-
-#: modules/codec/dirac.c:88 modules/codec/schroedinger.c:55
-msgid ""
-"Picking chroma format will force a conversion of the video into that format"
-msgstr ""
-"Vybraním formátu farebnej sýtosti (chroma) si vynútite aj konverziu videa do "
-"tohto formátu"
-
-#: modules/codec/dirac.c:93 modules/codec/schroedinger.c:60
-msgid "4:2:0"
-msgstr "4:2:0"
-
-#: modules/codec/dirac.c:93 modules/codec/schroedinger.c:60
-msgid "4:2:2"
-msgstr "4:2:2"
-
-#: modules/codec/dirac.c:93 modules/codec/schroedinger.c:60
-msgid "4:4:4"
-msgstr "4:4:4"
-
-#: modules/codec/dirac.c:96
-msgid "Distance between 'P' frames"
-msgstr "Vzdialenosť medzi P-snímkami"
-
-#: modules/codec/dirac.c:100
-msgid "Number of 'P' frames per GOP"
-msgstr "Počet P snímkov na GOP"
-
-#: modules/codec/dirac.c:104 modules/codec/schroedinger.c:160
-msgid "Picture coding mode"
-msgstr "Režim kódovania obrázkov"
-
-#: modules/codec/dirac.c:105 modules/codec/schroedinger.c:161
-msgid ""
-"Field coding is where interlaced fields are coded separately as opposed to a "
-"pseudo-progressive frame"
-msgstr ""
-"Kódovanie polí sa vykonáva tam, kde sa prekladané polia kódujú oddelene ako "
-"protichodné voči pseudo-progresívnej snímke"
-
-#: modules/codec/dirac.c:110 modules/codec/schroedinger.c:166
-msgid "auto - let encoder decide based upon input (Best)"
-msgstr "auto - nechať kodér rozhodnúť podľa vstupu (najlepšia voľba)"
-
-#: modules/codec/dirac.c:111 modules/codec/schroedinger.c:167
-msgid "force coding frame as single picture"
-msgstr "Vynútiť si kódovanie snímky ako jedného obrázku"
-
-#: modules/codec/dirac.c:112 modules/codec/schroedinger.c:168
-msgid "force coding frame as separate interlaced fields"
-msgstr "Vynútiť si kódovanie snímky ako oddelene prekladané polia"
-
-#: modules/codec/dirac.c:116
-msgid "Width of motion compensation blocks"
-msgstr "Šírka blokov pre kompenzáciu pohybu"
-
-#: modules/codec/dirac.c:120
-msgid "Height of motion compensation blocks"
-msgstr "Výška blokov pre kompenzáciu pohybu"
-
-#: modules/codec/dirac.c:125
-msgid "Block overlap (%)"
-msgstr "Prekrývanie blokov (%)"
-
-#: modules/codec/dirac.c:126
-msgid "Amount that each motion block should be overlapped by its neighbours"
-msgstr "Udáva časť bloku, ktorá môže byť prekrytá susednými blokmi"
-
-#: modules/codec/dirac.c:131
-msgid "xblen"
-msgstr "xblen"
-
-#: modules/codec/dirac.c:132
-msgid "Total horizontal block length including overlaps"
-msgstr "Celková horizontálna dĺžka bloku vrátane prekrytia"
-
-#: modules/codec/dirac.c:136
-msgid "yblen"
-msgstr "yblen"
-
-#: modules/codec/dirac.c:137
-msgid "Total vertical block length including overlaps"
-msgstr "Celková vertikálna dĺžka bloku vrátane prekrytia"
-
-#: modules/codec/dirac.c:140
-msgid "Motion vector precision"
-msgstr "Presnosť vektorov pohybu"
-
-#: modules/codec/dirac.c:141
-msgid "Motion vector precision in pels."
-msgstr "Presnosť vektorov pohybu (v jednotkách pels)."
-
-#: modules/codec/dirac.c:146
-msgid "Simple ME search area x:y"
-msgstr "Jednoduchá oblasť vyhľadávania ME x:y"
-
-#: modules/codec/dirac.c:147
-msgid ""
-"(Not recommended) Perform a simple (non hierarchical block matching motion "
-"vector search with search range of +/-x, +/-y"
-msgstr ""
-"(Neodporúča sa) Vykonať jednoduché (nehierarchické blokové vektory pohybu "
-"vyhľadať s použitím rozsahu +/yx, +/-y)"
-
-#: modules/codec/dirac.c:152 modules/codec/schroedinger.c:214
-msgid "Three component motion estimation"
-msgstr "Trojzložkové odhadovanie pohybu"
-
-#: modules/codec/dirac.c:153 modules/codec/schroedinger.c:215
-msgid "Use chroma as part of the motion estimation process"
-msgstr "Použiť farebnú sýtosť (chroma) ako súčasť pri odhadovaní pohybu"
-
-#: modules/codec/dirac.c:156 modules/codec/schroedinger.c:218
-msgid "Intra picture DWT filter"
-msgstr "DWT filter intra snímkov"
-
-#: modules/codec/dirac.c:160 modules/codec/schroedinger.c:221
-msgid "Inter picture DWT filter"
-msgstr "DWT filter snímkov inter"
-
-#: modules/codec/dirac.c:164 modules/codec/schroedinger.c:244
-msgid "Number of DWT iterations"
-msgstr "Počet iterácií DWT"
-
-#: modules/codec/dirac.c:165 modules/codec/schroedinger.c:245
-msgid "Also known as DWT levels"
-msgstr "Toto nastavenie je známe aj ako tzv. úrovne DWT"
-
-#: modules/codec/dirac.c:169 modules/codec/schroedinger.c:250
-msgid "Enable multiple quantizers"
-msgstr "Zapnúť viacnásobné kvantizéry"
-
-#: modules/codec/dirac.c:170 modules/codec/schroedinger.c:251
-msgid "Enable multiple quantizers per subband (one per codeblock)"
-msgstr "Zapnúť viacnásobné kvantizéry na jedno subpásmo (jeden na blok kódu)"
-
-#: modules/codec/dirac.c:174
-msgid "Enable spatial partitioning"
-msgstr "Zapnúť rozdeľovanie priestoru"
-
-#: modules/codec/dirac.c:178 modules/codec/schroedinger.c:255
-msgid "Disable arithmetic coding"
-msgstr "Zablokovať aritmetické kódovanie"
-
-#: modules/codec/dirac.c:179 modules/codec/schroedinger.c:256
-msgid "Use variable length codes instead, useful for very high bitrates"
-msgstr ""
-"Namiesto toho použiť kódy s variabilnou dĺžkou - užitočné najmä pri veľmi "
-"veľkých dátových tokoch"
-
-#: modules/codec/dirac.c:184
-msgid "cycles per degree"
-msgstr "Cyklov na stupeň"
-
-#: modules/codec/dirac.c:206
-msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
-msgstr "Kodér videa Dirac s použitím knižnice dirac-research"
-
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:83
-msgid "DirectMedia Object decoder"
-msgstr "Dekodér objektov DirectMedia"
-
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:92
-msgid "DirectMedia Object encoder"
-msgstr "Kodér objektov DirectMedia"
-
-#: modules/codec/dts.c:53
-msgid "DTS parser"
-msgstr "Analyzátor DTS"
-
-#: modules/codec/dts.c:58
-msgid "DTS audio packetizer"
-msgstr "Paketizér zvuku DTS"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:83
-msgid "Decoding X coordinate"
-msgstr "Dekódovanie súradnice X"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:84
-msgid "X coordinate of the rendered subtitle"
-msgstr "Súradnica X vykresľovaných titulkov"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:86
-msgid "Decoding Y coordinate"
-msgstr "Dekódovanie súradnice Y"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:87
-msgid "Y coordinate of the rendered subtitle"
-msgstr "Súradnica Y vykresľovaných titulkov"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:89
-msgid "Subpicture position"
-msgstr "Pozícia pod-obrázka"
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:91
-msgid ""
-"You can enforce the subpicture position on the video (0=center, 1=left, "
-"2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
-"g. 6=top-right)."
-msgstr ""
-"Tu si môžete určiť pozíciu pod-obrázka vo videu (0=vycentrovať, 1=vľavo, "
-"2=vpravo, 4=nahor, 8=nadol; môžete však používať aj kombinácie týchto "
-"hodnôt, napr. 6=vpravo-hore)."
-
-#: modules/codec/dvbsub.c:95
-msgid "Encoding X coordinate"
-msgstr "Kódovanie súradnice X"
+#: modules/codec/dvbsub.c:95
+msgid "Encoding X coordinate"
+msgstr "Kódovanie súradnice X"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:96
 msgid "X coordinate of the encoded subtitle"
@@ -11422,7 +11305,7 @@ msgstr "Súradnica Y kódovaných titulkov"
 msgid "DVB subtitles decoder"
 msgstr "Dekodér DVB titulkov"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:121 modules/demux/ts.c:3532 modules/demux/ts.c:3589
+#: modules/codec/dvbsub.c:121 modules/demux/ts.c:3568 modules/demux/ts.c:3625
 msgid "DVB subtitles"
 msgstr "Titulky DVB"
 
@@ -11438,7 +11321,7 @@ msgstr "Fiktívny enkodér"
 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
 msgstr "Dekodér zvuku AAC (s použitím libfaad2)"
 
-#: modules/codec/faad.c:432
+#: modules/codec/faad.c:431
 msgid "AAC extension"
 msgstr "Prípona AAC"
 
@@ -11528,23 +11411,23 @@ msgstr "Dekodér zvuku Flac"
 msgid "Flac audio encoder"
 msgstr "Kodér zvuku Flac"
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:45
+#: modules/codec/fluidsynth.c:43
 msgid "Sound fonts"
 msgstr "Zvukové fonty"
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:47
+#: modules/codec/fluidsynth.c:45
 msgid "A sound fonts file is required for software synthesis."
 msgstr "Súbor so zvukovými fontami je potrebný pre softvérovú syntetizáciu."
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:49 modules/demux/mp4/id3genres.h:129
+#: modules/codec/fluidsynth.c:47 modules/demux/mp4/id3genres.h:129
 msgid "Chorus"
 msgstr "Chórus"
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:51
+#: modules/codec/fluidsynth.c:49
 msgid "Synthesis gain"
 msgstr "Zosilnenie syntézy"
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:52
+#: modules/codec/fluidsynth.c:50
 msgid ""
 "This gain is applied to synthesis output. High values may cause saturation "
 "when many notes are played at a time."
@@ -11552,11 +11435,11 @@ msgstr ""
 "Toto zosilnenie bude aplikované na výstup syntézy. Vysoké hodnoty môžu "
 "zapríčiniť nasýtenie v prípade, že sa prehráva viac poznámok súčasne."
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:55
+#: modules/codec/fluidsynth.c:53
 msgid "Polyphony"
 msgstr "Polyfónia"
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:57
+#: modules/codec/fluidsynth.c:55
 msgid ""
 "The polyphony defines how many voices can be played at a time. Larger values "
 "require more processing power."
@@ -11564,23 +11447,23 @@ msgstr ""
 "Polyfónia definuje koľko hlasov je možné prehrávať naraz. Vyšši ahodnota si "
 "vyžaduje viac energie na spracovanie."
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:60 modules/demux/mod.c:82
+#: modules/codec/fluidsynth.c:58 modules/demux/mod.c:82
 msgid "Reverb"
 msgstr "Ozvena"
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:68
+#: modules/codec/fluidsynth.c:66
 msgid "FluidSynth MIDI synthesizer"
 msgstr "Syntetizátor FluidSynth MIDI"
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:70
+#: modules/codec/fluidsynth.c:68
 msgid "FluidSynth"
 msgstr "FluidSynth"
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:148
+#: modules/codec/fluidsynth.c:146
 msgid "MIDI synthesis not set up"
 msgstr "Syntetizácia MIDI nie je nastavená"
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:149
+#: modules/codec/fluidsynth.c:147
 msgid ""
 "A sound font file (.SF2) is required for MIDI synthesis.\n"
 "Please install a sound font and configure it from the VLC preferences "
@@ -11598,7 +11481,44 @@ msgstr "Dekodér G.711"
 msgid "G.711 encoder"
 msgstr "Kodér G.711"
 
-#: modules/codec/kate.c:194 modules/codec/subsdec.c:173
+#: modules/codec/gstdecode.c:69
+msgid "Uses GStreamer framework's plugins to decode the media codecs"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/gstdecode.c:72
+#, fuzzy
+msgid "Use DecodeBin"
+msgstr "Dekódovanie"
+
+#: modules/codec/gstdecode.c:74
+msgid ""
+"DecodeBin is a container element, that can add and manage multiple elements. "
+"Apart from adding the decoders, decodebin also adds elementary stream "
+"parsers which can provide more info such as codec profile, level and other "
+"attributes, in the form of GstCaps (Stream Capabilities) to decoder."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/gstdecode.c:86
+#, fuzzy
+msgid "GStreamer Based Decoder"
+msgstr "Dekodér zvuku Speex"
+
+#: modules/codec/jpeg.c:50
+msgid ""
+"Quality level for encoding (this can enlarge or reduce output image size)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/jpeg.c:109
+#, fuzzy
+msgid "JPEG image decoder"
+msgstr "Dekodér obrázkov XWD"
+
+#: modules/codec/jpeg.c:118
+#, fuzzy
+msgid "JPEG image encoder"
+msgstr "Dekodér obrázkov XWD"
+
+#: modules/codec/kate.c:194 modules/codec/subsdec.c:174
 msgid "Formatted Subtitles"
 msgstr "Formátované titulky"
 
@@ -11621,108 +11541,108 @@ msgstr "Tieň"
 msgid "Outline"
 msgstr "Podčiarknuté"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:147
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
 msgid "Black"
 msgstr "Čierna"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:147
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "Gray"
 msgstr "Šedá"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:147
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "Silver"
 msgstr "Strieborná"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:147
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/ball.c:120 modules/video_filter/marq.c:61
 #: modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "White"
 msgstr "Biela"
 
-#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:207
+#: modules/codec/kate.c:210 modules/text_renderer/freetype.c:147
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:115 modules/text_renderer/win32text.c:89
 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "Maroon"
 msgstr "Tmavohnedá"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:427
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1006 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:438
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1019 modules/text_renderer/freetype.c:148
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/ball.c:119 modules/video_filter/colorthres.c:64
 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:72
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:148
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64 modules/video_filter/marq.c:62
 #: modules/video_filter/rss.c:73
 msgid "Fuchsia"
 msgstr "Staro-ružová"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:429
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1010 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:440
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1023 modules/text_renderer/freetype.c:148
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64 modules/video_filter/marq.c:62
 #: modules/video_filter/rss.c:73
 msgid "Yellow"
 msgstr "Žltá"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:148
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/marq.c:62 modules/video_filter/rss.c:73
 msgid "Olive"
 msgstr "Olivovo-zelená"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:428
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1008 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/gui/macosx/MainMenu.m:439
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1021 modules/text_renderer/freetype.c:148
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/ball.c:119 modules/video_filter/marq.c:62
 #: modules/video_filter/rss.c:73
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:208
+#: modules/codec/kate.c:211 modules/text_renderer/freetype.c:148
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:116 modules/text_renderer/win32text.c:90
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Teal"
 msgstr "Čajovníková zelená"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:149
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64 modules/video_filter/marq.c:63
 #: modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Lime"
 msgstr "Citrusová"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:149
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Purple"
 msgstr "Ružová"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:149
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Navy"
 msgstr "Námornícka modrá"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/gui/macosx/MainMenu.m:430
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1012 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/gui/macosx/MainMenu.m:441
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1025 modules/text_renderer/freetype.c:149
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/ball.c:120 modules/video_filter/colorthres.c:64
 #: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:74
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:209
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/text_renderer/freetype.c:149
 #: modules/text_renderer/quartztext.c:117 modules/text_renderer/win32text.c:91
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64 modules/video_filter/marq.c:64
 #: modules/video_filter/rss.c:75
@@ -11877,7 +11797,7 @@ msgstr "Titulky (pokročilé)"
 msgid "Subtitle renderers using libass"
 msgstr "Vykresľovače titulkov s použitím libass"
 
-#: modules/codec/libass.c:225 modules/text_renderer/freetype.c:499
+#: modules/codec/libass.c:225 modules/text_renderer/platform_fonts.c:81
 msgid "Building font cache"
 msgstr "Vytváranie vyrovnávacej pamäti pre písmo"
 
@@ -11905,9 +11825,28 @@ msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Linear PCM"
 msgid "Linear PCM audio encoder"
 msgstr "Kodér zvuku Linear PCM"
 
-#: modules/codec/mash.cpp:70
-msgid "Video decoder using openmash"
-msgstr "Video dekodér s použitím openmash"
+#: modules/codec/mft.c:56
+msgid "Media Foundation Transform decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/mmal.c:50
+msgid "Decode frames directly into RPI VideoCore instead of host memory."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/mmal.c:51
+msgid ""
+"Decode frames directly into RPI VideoCore instead of host memory. This "
+"option must only be used with the MMAL video output plugin."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/mmal.c:57
+#, fuzzy
+msgid "MMAL decoder"
+msgstr "dekodér"
+
+#: modules/codec/mmal.c:58
+msgid "MMAL-based decoder plugin for Raspberry Pi"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/mpeg_audio.c:107
 msgid "MPEG audio layer I/II/III decoder"
@@ -11917,15 +11856,24 @@ msgstr "Dekodér zvuku MPEGI/II/III"
 msgid "MPEG audio layer I/II/III packetizer"
 msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte MPEG I/II/III"
 
-#: modules/codec/omxil/android_mediacodec.c:163
+#: modules/codec/omxil/android_mediacodec.c:263
+#, fuzzy
+msgid "Android direct rendering"
+msgstr "Priame vykresľovanie"
+
+#: modules/codec/omxil/android_mediacodec.c:265
+msgid "Enable Android direct rendering using opaque buffers."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/omxil/android_mediacodec.c:270
 msgid "Video decoder using Android MediaCodec"
 msgstr "Dekodér videa s použitím Android MediaCodec"
 
-#: modules/codec/omxil/omxil.c:72
+#: modules/codec/omxil/omxil.c:81
 msgid "Audio/Video decoder (using OpenMAX IL)"
 msgstr "Dekodér zvuku/videa (s použitím OpenMAX IL)"
 
-#: modules/codec/omxil/omxil.c:88
+#: modules/codec/omxil/omxil.c:97
 msgid "Video encoder (using OpenMAX IL)"
 msgstr "Kodér videa (s použitím OpenMAX IL)"
 
@@ -11933,18 +11881,28 @@ msgstr "Kodér videa (s použitím OpenMAX IL)"
 msgid "OpenMAX IL video output"
 msgstr "Výstup videa OpenMAX IL"
 
-#: modules/codec/opus.c:62
+#: modules/codec/opus.c:66
 msgid "Opus audio decoder"
 msgstr "Dekodér zvuku Opus"
 
-#: modules/codec/opus.c:64
+#: modules/codec/opus.c:68 modules/codec/opus.c:75
 msgid "Opus"
 msgstr "Opus"
 
-#: modules/codec/png.c:58
+#: modules/codec/opus.c:73
+#, fuzzy
+msgid "Opus audio encoder"
+msgstr "Dekodér zvuku Opus"
+
+#: modules/codec/png.c:91
 msgid "PNG video decoder"
 msgstr "Video dekodér PNG"
 
+#: modules/codec/png.c:100
+#, fuzzy
+msgid "PNG video encoder"
+msgstr "Video dekodér PNG"
+
 #: modules/codec/qsv.c:56
 msgid "Enable software mode"
 msgstr "Zapnúť softvérový režim"
@@ -12168,7 +12126,7 @@ msgstr ""
 "riadkov s makro-blokom. Ak nie je počet pruhov nastavený, kodér si môže "
 "zvoliť akékoľvek členenie na pruhy, ktoré povoľuje štandard daného kodeku."
 
-#: modules/codec/qsv.c:145 modules/codec/qsv.c:146 modules/codec/x264.c:134
+#: modules/codec/qsv.c:145 modules/codec/qsv.c:146 modules/codec/x264.c:142
 msgid "Number of reference frames"
 msgstr "Počet referenčných snímok"
 
@@ -12194,14 +12152,37 @@ msgstr "Kodér Intel QuickSync Video pre MPEG4-Part10/MPEG2 (H.264/H.262)"
 msgid "QuickTime library decoder"
 msgstr "Dekodér knižnice QuickTime"
 
-#: modules/codec/rawvideo.c:72
+#: modules/codec/rawvideo.c:66
 msgid "Pseudo raw video decoder"
 msgstr "Video dekodér pre Pseudo-raw"
 
-#: modules/codec/rawvideo.c:79
+#: modules/codec/rawvideo.c:73
 msgid "Pseudo raw video packetizer"
 msgstr "Paketizér pre video vo formáte Pseudo raw"
 
+#: modules/codec/schroedinger.c:54
+msgid "Chroma format"
+msgstr "Formát farebnej sýtosti (chroma)"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:55
+msgid ""
+"Picking chroma format will force a conversion of the video into that format"
+msgstr ""
+"Vybraním formátu farebnej sýtosti (chroma) si vynútite aj konverziu videa do "
+"tohto formátu"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:60
+msgid "4:2:0"
+msgstr "4:2:0"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:60
+msgid "4:2:2"
+msgstr "4:2:2"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:60
+msgid "4:4:4"
+msgstr "4:4:4"
+
 #: modules/codec/schroedinger.c:63
 msgid "Rate control method"
 msgstr "Metóda kontroly rýchlosti"
@@ -12266,6 +12247,10 @@ msgstr "Obrázky typu Inter odkazujú len na predchádzajúce obrázky"
 msgid "Inter pictures can refer to previous or future pictures"
 msgstr "Obrázky typu Inter môžu odkazovať aj na budúce obrázky"
 
+#: modules/codec/schroedinger.c:109
+msgid "Constant quality factor"
+msgstr "Faktor konštantnej kvality"
+
 #: modules/codec/schroedinger.c:110
 msgid "Quality factor to use in constant quality mode"
 msgstr "Faktor kvality, ktorý sa použije v režime konštantnej kvality"
@@ -12278,6 +12263,10 @@ msgstr "Hranica šumu"
 msgid "Noise threshold to use in constant noise threshold mode"
 msgstr "Hranica šumu, ktorá sa použije v režime konštantného šumu"
 
+#: modules/codec/schroedinger.c:117
+msgid "CBR bitrate (kbps)"
+msgstr "Konštantný (CBR) dátový tok (kbps)"
+
 #: modules/codec/schroedinger.c:118
 msgid "Target bitrate in kbps when encoding in constant bitrate mode"
 msgstr "Cieľový dátový tok pri kódovaní v režime konštantného dátového toku"
@@ -12312,10 +12301,22 @@ msgstr ""
 "Počet obrázkov medzi nasledujúcimi záhlaviami sekvencie, napríklad dĺžka "
 "skupiny obrázkov"
 
+#: modules/codec/schroedinger.c:134
+msgid "Prefilter"
+msgstr "Predfiltrovanie"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:135
+msgid "Enable adaptive prefiltering"
+msgstr "Zapnúť adaptívne predfiltrovanie"
+
 #: modules/codec/schroedinger.c:147
 msgid "No pre-filtering"
 msgstr "Žiadne predbežné filtrovanie"
 
+#: modules/codec/schroedinger.c:148
+msgid "Centre Weighted Median"
+msgstr "Medián, vyvážený v strede"
+
 #: modules/codec/schroedinger.c:149
 msgid "Gaussian Low Pass Filter"
 msgstr "Low Pass filter Gaussian"
@@ -12332,6 +12333,38 @@ msgstr "Adaptívny Low Pass filter Gaussian"
 msgid "Low Pass Filter"
 msgstr "Filter Low Pass"
 
+#: modules/codec/schroedinger.c:156
+msgid "Amount of prefiltering"
+msgstr "Intenzita predfiltrovania"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:157
+msgid "Higher value implies more prefiltering"
+msgstr "Väčšia hodnota znamená viac predfiltrovania"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:160
+msgid "Picture coding mode"
+msgstr "Režim kódovania obrázkov"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:161
+msgid ""
+"Field coding is where interlaced fields are coded separately as opposed to a "
+"pseudo-progressive frame"
+msgstr ""
+"Kódovanie polí sa vykonáva tam, kde sa prekladané polia kódujú oddelene ako "
+"protichodné voči pseudo-progresívnej snímke"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:166
+msgid "auto - let encoder decide based upon input (Best)"
+msgstr "auto - nechať kodér rozhodnúť podľa vstupu (najlepšia voľba)"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:167
+msgid "force coding frame as single picture"
+msgstr "Vynútiť si kódovanie snímky ako jedného obrázku"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:168
+msgid "force coding frame as separate interlaced fields"
+msgstr "Vynútiť si kódovanie snímky ako oddelene prekladané polia"
+
 #: modules/codec/schroedinger.c:173
 msgid "Size of motion compensation blocks"
 msgstr "Šírka blokov pre kompenzáciu pohybu"
@@ -12377,12 +12410,54 @@ msgstr "Presnosť vektora pohybu"
 msgid "Motion Vector precision in pels"
 msgstr "Presnosť vektora pohybu (v jednotkách pels)"
 
-#: modules/codec/schroedinger.c:261
-msgid "perceptual weighting method"
-msgstr "Metóda optického útlmu"
+#: modules/codec/schroedinger.c:214
+msgid "Three component motion estimation"
+msgstr "Trojzložkové odhadovanie pohybu"
 
-#: modules/codec/schroedinger.c:272
-msgid "perceptual distance"
+#: modules/codec/schroedinger.c:215
+msgid "Use chroma as part of the motion estimation process"
+msgstr "Použiť farebnú sýtosť (chroma) ako súčasť pri odhadovaní pohybu"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:218
+msgid "Intra picture DWT filter"
+msgstr "DWT filter intra snímkov"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:221
+msgid "Inter picture DWT filter"
+msgstr "DWT filter snímkov inter"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:244
+msgid "Number of DWT iterations"
+msgstr "Počet iterácií DWT"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:245
+msgid "Also known as DWT levels"
+msgstr "Toto nastavenie je známe aj ako tzv. úrovne DWT"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:250
+msgid "Enable multiple quantizers"
+msgstr "Zapnúť viacnásobné kvantizéry"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:251
+msgid "Enable multiple quantizers per subband (one per codeblock)"
+msgstr "Zapnúť viacnásobné kvantizéry na jedno subpásmo (jeden na blok kódu)"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:255
+msgid "Disable arithmetic coding"
+msgstr "Zablokovať aritmetické kódovanie"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:256
+msgid "Use variable length codes instead, useful for very high bitrates"
+msgstr ""
+"Namiesto toho použiť kódy s variabilnou dĺžkou - užitočné najmä pri veľmi "
+"veľkých dátových tokoch"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:261
+msgid "perceptual weighting method"
+msgstr "Metóda optického útlmu"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:272
+msgid "perceptual distance"
 msgstr "Optická vzdialenosť"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:273
@@ -12486,14 +12561,14 @@ msgstr "Obrazový SDL dekodér"
 msgid "SDL_image video decoder"
 msgstr "Video dekodér SDL_image"
 
-#: modules/codec/shine/shine_mod.c:65
+#: modules/codec/shine.c:64
 msgid "MP3 fixed point audio encoder"
 msgstr "Kodér zvuku vo formáte MP3 s pevným bodom"
 
-#: modules/codec/speex.c:59 modules/codec/speex.c:799
-#: modules/gui/macosx/open.m:193 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:140
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:356
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1333
+#: modules/codec/speex.c:59 modules/codec/speex.c:863
+#: modules/gui/macosx/open.m:186 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:140
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:337
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1423
 msgid "Mode"
 msgstr "Režim"
 
@@ -12614,206 +12689,206 @@ msgstr "Dekodér titulkov EBU STL"
 #. The character encoding name in parenthesis corresponds to that used for
 #. the GetACP translation. "Windows-1252" applies to Western European
 #. languages using the Latin alphabet.
-#: modules/codec/subsdec.c:97
+#: modules/codec/subsdec.c:98
 msgid "Default (Windows-1252)"
 msgstr "Predvolené (Windows-1250)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:98
+#: modules/codec/subsdec.c:99
 msgid "System codeset"
 msgstr "Kódová stránka systému"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:99
+#: modules/codec/subsdec.c:100
 msgid "Universal (UTF-8)"
 msgstr "Univerzálne (UTF-8)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:100
+#: modules/codec/subsdec.c:101
 msgid "Universal (UTF-16)"
 msgstr "Univerzálne (UTF-16)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:101
+#: modules/codec/subsdec.c:102
 msgid "Universal (big endian UTF-16)"
 msgstr "Univerzálne (big endian UTF-16)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:103
 msgid "Universal (little endian UTF-16)"
 msgstr "Univerzálne (little endian UTF-16)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:103
+#: modules/codec/subsdec.c:104
 msgid "Universal, Chinese (GB18030)"
 msgstr "Univerzálne, čínsky (GB18030)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:107
+#: modules/codec/subsdec.c:108
 msgid "Western European (Latin-9)"
 msgstr "Západoeurópske (Latin-9)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:108
+#: modules/codec/subsdec.c:109
 msgid "Western European (Windows-1252)"
 msgstr "Západoeurópske (Windows-1252)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:109
+#: modules/codec/subsdec.c:110
 msgid "Western European (IBM 00850)"
 msgstr "Západoeurópske (IBM 00850)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:111
+#: modules/codec/subsdec.c:112
 msgid "Eastern European (Latin-2)"
 msgstr "Východoeurópske (Latin-2)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:112
+#: modules/codec/subsdec.c:113
 msgid "Eastern European (Windows-1250)"
 msgstr "Východoeurópske (Windows-1250)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:114
+#: modules/codec/subsdec.c:115
 msgid "Esperanto (Latin-3)"
 msgstr "Esperanto (Latin-3)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:116
+#: modules/codec/subsdec.c:117
 msgid "Nordic (Latin-6)"
 msgstr "Severské (Latin-6)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:118
+#: modules/codec/subsdec.c:119
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:119
+#: modules/codec/subsdec.c:120
 msgid "Russian (KOI8-R)"
 msgstr "Rusky (KOI8-R)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:120
+#: modules/codec/subsdec.c:121
 msgid "Ukrainian (KOI8-U)"
 msgstr "Ukrajinsky (KOI8-U)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:122
+#: modules/codec/subsdec.c:123
 msgid "Arabic (ISO 8859-6)"
 msgstr "Arabské (ISO 8859-6)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:123
+#: modules/codec/subsdec.c:124
 msgid "Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "Arabské (Windows-1256)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:125
+#: modules/codec/subsdec.c:126
 msgid "Greek (ISO 8859-7)"
 msgstr "Grécke (ISO 8859-7)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:126
+#: modules/codec/subsdec.c:127
 msgid "Greek (Windows-1253)"
 msgstr "Grécke (Windows-1253)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:128
+#: modules/codec/subsdec.c:129
 msgid "Hebrew (ISO 8859-8)"
 msgstr "Hebrejské (ISO 8859-8)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:129
+#: modules/codec/subsdec.c:130
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "Hebrejské (Windows-1255)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:131
+#: modules/codec/subsdec.c:132
 msgid "Turkish (ISO 8859-9)"
 msgstr "Turecké (ISO 8859-9)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:132
+#: modules/codec/subsdec.c:133
 msgid "Turkish (Windows-1254)"
 msgstr "Turecké (Windows-1254)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:135
+#: modules/codec/subsdec.c:136
 msgid "Thai (TIS 620-2533/ISO 8859-11)"
 msgstr "Thajské (TIS 620-2533/ISO 8859-11)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:136
+#: modules/codec/subsdec.c:137
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thajské (Windows-874)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:138
+#: modules/codec/subsdec.c:139
 msgid "Baltic (Latin-7)"
 msgstr "Baltické (Latin-7)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:139
+#: modules/codec/subsdec.c:140
 msgid "Baltic (Windows-1257)"
 msgstr "Baltické (Windows-1257)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:142
+#: modules/codec/subsdec.c:143
 msgid "Celtic (Latin-8)"
 msgstr "Keltský jazyk (Latin-8)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:145
+#: modules/codec/subsdec.c:146
 msgid "South-Eastern European (Latin-10)"
 msgstr "Juhovýchodná Európa (Latin-10)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:147
+#: modules/codec/subsdec.c:148
 msgid "Simplified Chinese (ISO-2022-CN-EXT)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (ISO-2022-CN-EXT)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:148
+#: modules/codec/subsdec.c:149
 msgid "Simplified Chinese Unix (EUC-CN)"
 msgstr "Zjednodušená čínština - Unix (EUC-CN)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:149
+#: modules/codec/subsdec.c:150
 msgid "Japanese (7-bits JIS/ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "Japonsky (7-bitov JIS/ISO-2022-JP-2)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:150
+#: modules/codec/subsdec.c:151
 msgid "Japanese Unix (EUC-JP)"
 msgstr "Japonsky Unix (EUC-JP)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:151
+#: modules/codec/subsdec.c:152
 msgid "Japanese (Shift JIS)"
 msgstr "Japonsky (Shift JIS)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:152
+#: modules/codec/subsdec.c:153
 msgid "Korean (EUC-KR/CP949)"
 msgstr "Kórejsky-Unix (EUC-KR/CP949)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:153
+#: modules/codec/subsdec.c:154
 msgid "Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "Kórejsky (ISO-2022-KR)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:154
+#: modules/codec/subsdec.c:155
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradičná čínština (Big5)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:155
+#: modules/codec/subsdec.c:156
 msgid "Traditional Chinese Unix (EUC-TW)"
 msgstr "Tradičná čínština - Unix (EUC-TW)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:156
+#: modules/codec/subsdec.c:157
 msgid "Hong-Kong Supplementary (HKSCS)"
 msgstr "Hong-Kong - doplnok (HKSCS)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:158
+#: modules/codec/subsdec.c:159
 msgid "Vietnamese (VISCII)"
 msgstr "Vietnamsky (VISCII)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:159
+#: modules/codec/subsdec.c:160
 msgid "Vietnamese (Windows-1258)"
 msgstr "Vietnamsky (Windows-1258)"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:166
+#: modules/codec/subsdec.c:167
 msgid "Subtitle text encoding"
 msgstr "Kódovanie textu titulkov"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:167
+#: modules/codec/subsdec.c:168
 msgid "Set the encoding used in text subtitles"
 msgstr "Nastavte znakovú sadu, ktorá sa bude používať v titulkách."
 
-#: modules/codec/subsdec.c:168
+#: modules/codec/subsdec.c:169
 msgid "Subtitle justification"
 msgstr "Zarovnávanie titulkov"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:169
+#: modules/codec/subsdec.c:170
 msgid "Set the justification of subtitles"
 msgstr "Tu môžete nastaviť zarovnávanie titulkov."
 
-#: modules/codec/subsdec.c:170
+#: modules/codec/subsdec.c:171
 msgid "UTF-8 subtitle autodetection"
 msgstr "Automatické detekcia titulkov v UTF-8"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:171
+#: modules/codec/subsdec.c:172
 msgid ""
 "This enables automatic detection of UTF-8 encoding within subtitle files."
 msgstr ""
 "Táto voľba aktivuje automatickú detekciu kódovania UTF-8 v rámci súborov s "
 "titulkami."
 
-#: modules/codec/subsdec.c:174
+#: modules/codec/subsdec.c:175
 msgid ""
 "Some subtitle formats allow for text formatting. VLC partly implements this, "
 "but you can choose to disable all formatting."
@@ -12822,7 +12897,7 @@ msgstr ""
 "Program VLC podporuje načítavanie formátu titulkov čiastočne, akékoľvek "
 "dodatočné formátovanie titulkov však môžete vypnúť. "
 
-#: modules/codec/subsdec.c:182
+#: modules/codec/subsdec.c:183
 msgid "Text subtitle decoder"
 msgstr "Dekodér textových titulkov"
 
@@ -12836,7 +12911,7 @@ msgstr "Dekodér textových titulkov"
 #.
 #. This MUST be a valid iconv character set. If unsure, please refer
 #. the VideoLAN translators mailing list.
-#: modules/codec/subsdec.c:295 modules/demux/avi/avi.c:96
+#: modules/codec/subsdec.c:296 modules/demux/avi/avi.c:99
 msgctxt "GetACP"
 msgid "CP1252"
 msgstr "CP1250"
@@ -12849,6 +12924,16 @@ msgstr "USFSubs"
 msgid "USF subtitles decoder"
 msgstr "Dekodér USF titulkov"
 
+#: modules/codec/substx3g.c:40
+#, fuzzy
+msgid "tx3g subtitles decoder"
+msgstr "Dekodér DVB titulkov"
+
+#: modules/codec/substx3g.c:41
+#, fuzzy
+msgid "tx3g subtitles"
+msgstr "Titulky v teletexte"
+
 #: modules/codec/svcdsub.c:47
 msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) decoder"
 msgstr "Dekodér titulkov na SVCD - Philips OGT"
@@ -12916,15 +13001,19 @@ msgstr ""
 "ako hodnota z rozsahu od 1 (nízka kvalita) do 10 (vysoká kvalita). Výsledný "
 "stream bude mať po použití tejto funkcie variabilný dátový tok."
 
-#: modules/codec/theora.c:112
+#: modules/codec/theora.c:108 modules/video_filter/postproc.c:68
+msgid "Post processing quality"
+msgstr "Kvalita dodatočného spracovávania"
+
+#: modules/codec/theora.c:114
 msgid "Theora video decoder"
 msgstr "Video dekodér Theora"
 
-#: modules/codec/theora.c:118
+#: modules/codec/theora.c:122
 msgid "Theora video packetizer"
 msgstr "Paketizér pre video vo formáte Theora"
 
-#: modules/codec/theora.c:125
+#: modules/codec/theora.c:129
 msgid "Theora video encoder"
 msgstr "Video kodér Theora"
 
@@ -13014,15 +13103,20 @@ msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Vorbis"
 msgid "Vorbis audio encoder"
 msgstr "Dekodér zvuku Vorbis"
 
+#: modules/codec/vpx.c:49
+#, fuzzy
+msgid "WebM video decoder"
+msgstr "Video dekodér CDG"
+
 #: modules/codec/wmafixed/wma.c:82
 msgid "WMA v1/v2 fixed point audio decoder"
 msgstr "Zvukový dekodér s pevným bodom pre formát WMA v1/v2"
 
-#: modules/codec/x264.c:62
+#: modules/codec/x264.c:70
 msgid "Maximum GOP size"
 msgstr "Maximálna veľkosť GOP"
 
-#: modules/codec/x264.c:63
+#: modules/codec/x264.c:71
 msgid ""
 "Sets maximum interval between IDR-frames.Larger values save bits, thus "
 "improving quality for a given bitrate at the cost of seeking precision. Use "
@@ -13032,11 +13126,11 @@ msgstr ""
 "ušetríte zopár bitov a zlepšiť kvalitu pri danom dátovom toku. Zníži sa však "
 "presnosť pri vyhľadávaní. Pre hodnotu nekonečno, zadajte -1."
 
-#: modules/codec/x264.c:67
+#: modules/codec/x264.c:75
 msgid "Minimum GOP size"
 msgstr "Minimálna veľkosť GOP"
 
-#: modules/codec/x264.c:68
+#: modules/codec/x264.c:76
 msgid ""
 "Sets minimum interval between IDR-frames. In H.264, I-frames do not "
 "necessarily bound a closed GOP because it is allowable for a P-frame to be "
@@ -13048,11 +13142,11 @@ msgid ""
 "frames, but do not start a new GOP."
 msgstr "Nastaví minimálny interval medzi jednotlivými ID-R snímkami."
 
-#: modules/codec/x264.c:77
+#: modules/codec/x264.c:85
 msgid "Use recovery points to close GOPs"
 msgstr "Použiť body obnovy pre zatvorenie GOP"
 
-#: modules/codec/x264.c:79
+#: modules/codec/x264.c:87
 msgid ""
 "none: use closed GOPs only\n"
 "normal: use standard open GOPs\n"
@@ -13062,17 +13156,17 @@ msgstr ""
 "normálne: použiť štandardne otvorené GOP\n"
 "bluray: použiť GOP otvorené kompatibilne s Blu-ray"
 
-#: modules/codec/x264.c:83
+#: modules/codec/x264.c:91
 msgid "use open GOP, for bluray compatibility use also bluray-compat option"
 msgstr ""
 "použiť otvorené GOP, pre kompatibilitu s Blu-Ray, použite aj voľbu bluray-"
 "compat"
 
-#: modules/codec/x264.c:86
+#: modules/codec/x264.c:94
 msgid "Enable compatibility hacks for Blu-ray support"
 msgstr "Aktivovať triky pre kompatibilitu a podporu Blu-ray"
 
-#: modules/codec/x264.c:87
+#: modules/codec/x264.c:95
 msgid ""
 "Enable hacks for Blu-ray support, this doesn't enforce every aspect of Blu-"
 "ray compatibility\n"
@@ -13082,11 +13176,11 @@ msgstr ""
 "kompatibility s Blu-Ray\n"
 "napr.: rozlíšenie, rýchlosť snímkovania, úroveň"
 
-#: modules/codec/x264.c:90
+#: modules/codec/x264.c:98
 msgid "Extra I-frames aggressivity"
 msgstr "Agresivita zvláštnych I-snímok"
 
-#: modules/codec/x264.c:91
+#: modules/codec/x264.c:99
 msgid ""
 "Scene-cut detection. Controls how aggressively to insert extra I-frames. "
 "With small values of scenecut, the codec often has to force an I-frame when "
@@ -13104,19 +13198,19 @@ msgstr ""
 "scén, čo však môže spôsobiť vznik škaredých artefaktov pri kódovaní. "
 "Povolený rozsah hodnôt je 1-100."
 
-#: modules/codec/x264.c:102
+#: modules/codec/x264.c:110
 msgid "B-frames between I and P"
 msgstr "Počet B snímok medzi snímkami I a P."
 
-#: modules/codec/x264.c:103
+#: modules/codec/x264.c:111
 msgid "Number of consecutive B-frames between I and P-frames. Range 1 to 16."
 msgstr "Počet nepretržitých B-snímok medzi snímkami I a P. (1-16)"
 
-#: modules/codec/x264.c:106
+#: modules/codec/x264.c:114
 msgid "Adaptive B-frame decision"
 msgstr "Adaptívne rozhodovanie o B-snímkach"
 
-#: modules/codec/x264.c:107
+#: modules/codec/x264.c:115
 msgid ""
 "Force the specified number of consecutive B-frames to be used, except "
 "possibly before an I-frame.Range 0 to 2."
@@ -13124,11 +13218,11 @@ msgstr ""
 "Vynútiť si použitie zadaného počtu nepretržitých B-snímkov okrem snímkov, "
 "ktoré sa vyskytujú pred I-snímkami. Povolený rozsah je od 0 po 2."
 
-#: modules/codec/x264.c:111
+#: modules/codec/x264.c:119
 msgid "Influence (bias) B-frames usage"
 msgstr "Vplyv použitia B-snímok"
 
-#: modules/codec/x264.c:112
+#: modules/codec/x264.c:120
 msgid ""
 "Bias the choice to use B-frames. Positive values cause more B-frames, "
 "negative values cause less B-frames."
@@ -13137,11 +13231,11 @@ msgstr ""
 "hodnotu, použije sa viac B-snímok, ak zadáte nejakú zápornú hodnotu, počet B-"
 "snímok sa zníži."
 
-#: modules/codec/x264.c:116
+#: modules/codec/x264.c:124
 msgid "Keep some B-frames as references"
 msgstr "Ponechať niektoré B-snímky ako referenčné"
 
-#: modules/codec/x264.c:117
+#: modules/codec/x264.c:125
 msgid ""
 "Allows B-frames to be used as references for predicting other frames. Keeps "
 "the middle of 2+ consecutive B-frames as a reference, and reorders frame "
@@ -13158,11 +13252,11 @@ msgstr ""
 " - normálne: nie je striktne určené (avšak je nekompatibilné s formátom Blu-"
 "ray)\n"
 
-#: modules/codec/x264.c:125
+#: modules/codec/x264.c:133
 msgid "Use fullrange instead of TV colorrange"
 msgstr "Použiť celý rozsah namiesto farebného rozsahu TV"
 
-#: modules/codec/x264.c:126
+#: modules/codec/x264.c:134
 msgid ""
 "TV-range is usually used colorrange, defining this to true will enable "
 "libx264 to use full colorrange on encoding"
@@ -13170,11 +13264,11 @@ msgstr ""
 "Rozsah TV je obyčajne používaný farebný rozsah, prepnutím na možnosť true sa "
 "aktivuje libx264 pre použitie úplného farebného rozsahu pri kódovaní."
 
-#: modules/codec/x264.c:129
+#: modules/codec/x264.c:137
 msgid "CABAC"
 msgstr "CABAC"
 
-#: modules/codec/x264.c:130
+#: modules/codec/x264.c:138
 msgid ""
 "CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Slightly slows down "
 "encoding and decoding, but should save 10 to 15% bitrate."
@@ -13182,7 +13276,7 @@ msgstr ""
 "CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Kódovanie a dekódovanie "
 "sa síce trochu spomalí, ale dátový tok sa zmenší o 10-15 %."
 
-#: modules/codec/x264.c:135
+#: modules/codec/x264.c:143
 msgid ""
 "Number of previous frames used as predictors. This is effective in Anime, "
 "but seems to make little difference in live-action source material. Some "
@@ -13192,21 +13286,21 @@ msgstr ""
 "voľba je najefektívnejšia pri animáciách. Niektoré dekodéry nie sú schopné "
 "rozoznávať vysoké hodnoty ref. snímok. Zadávajte hodnoty z rozsahu 1 - 16."
 
-#: modules/codec/x264.c:140
+#: modules/codec/x264.c:148
 msgid "Skip loop filter"
 msgstr "Filter pre preskakovanie slučiek"
 
-#: modules/codec/x264.c:141
+#: modules/codec/x264.c:149
 msgid "Deactivate the deblocking loop filter (decreases quality)."
 msgstr ""
 "Touto voľbou deaktivujete filtrovanie slučiek (pozor, pravdepodobne sa zníži "
 "kvalita videa)."
 
-#: modules/codec/x264.c:143
+#: modules/codec/x264.c:151
 msgid "Loop filter AlphaC0 and Beta parameters alpha:beta"
 msgstr "Parametre AlphaC0 a Beta. Parametre zadajte v poradí alpha:beta."
 
-#: modules/codec/x264.c:144
+#: modules/codec/x264.c:152
 msgid ""
 "Loop filter AlphaC0 and Beta parameters. Range -6 to 6 for both alpha and "
 "beta parameters. -6 means light filter, 6 means strong."
@@ -13214,11 +13308,11 @@ msgstr ""
 "Parametre AlphaC0 a Beta pre filter slučiek. Parametre by mali byť z rozsahu "
 "-6 až 6. Hodnota -6 = jemné filtrovanie, 6 = dôkladné filtrovanie."
 
-#: modules/codec/x264.c:148
+#: modules/codec/x264.c:156
 msgid "H.264 level"
 msgstr "Úroveň H.264"
 
-#: modules/codec/x264.c:149
+#: modules/codec/x264.c:157
 msgid ""
 "Specify H.264 level (as defined by Annex A of the standard). Levels are not "
 "enforced; it's up to the user to select a level compatible with the rest of "
@@ -13231,29 +13325,29 @@ msgstr ""
 "hodnoty musia byť v rozsahu od 1 do 5.1 (hodnoty od 10 do 51 sú tiež "
 "povolené). Pre ponechanie úrovne x264 zadajte hodnotu 0."
 
-#: modules/codec/x264.c:154
+#: modules/codec/x264.c:162
 msgid "H.264 profile"
 msgstr "Profil H.264"
 
-#: modules/codec/x264.c:155
+#: modules/codec/x264.c:163
 msgid "Specify H.264 profile which limits are enforced over other settings"
 msgstr ""
 "Zadajte profil H.264, ktorého limity majú prednosť pred ostatnými "
 "nastaveniami"
 
-#: modules/codec/x264.c:161
+#: modules/codec/x264.c:169
 msgid "Interlaced mode"
 msgstr "Prekladaný režim"
 
-#: modules/codec/x264.c:162
+#: modules/codec/x264.c:170
 msgid "Pure-interlaced mode."
 msgstr "Čistý prekladaný režim"
 
-#: modules/codec/x264.c:164
+#: modules/codec/x264.c:172
 msgid "Frame packing"
 msgstr "Balenie snímkov"
 
-#: modules/codec/x264.c:165
+#: modules/codec/x264.c:173
 msgid ""
 "For stereoscopic videos define frame arrangement:\n"
 " 0: checkerboard - pixels are alternatively from L and R\n"
@@ -13271,54 +13365,54 @@ msgstr ""
 "4: zhora nadol – L je hore, R je dole\n"
 "5: striedanie snímok – jedno zobrazenie na jednu snímku"
 
-#: modules/codec/x264.c:173
+#: modules/codec/x264.c:181
 msgid "Use Periodic Intra Refresh"
 msgstr "Použiť periodické obnovovanie na intra-blokoch"
 
-#: modules/codec/x264.c:174
+#: modules/codec/x264.c:182
 msgid "Use Periodic Intra Refresh instead of IDR frames"
 msgstr "Použiť periodické obnovovanie na intra-blokoch namiesto IDR snímok"
 
-#: modules/codec/x264.c:176
+#: modules/codec/x264.c:184
 msgid "Use mb-tree ratecontrol"
 msgstr "Použiť kontrolu rýchlosti mb-tree"
 
-#: modules/codec/x264.c:177
+#: modules/codec/x264.c:185
 msgid "You can disable use of Macroblock-tree on ratecontrol"
 msgstr "Môžete vypnúť používanie vetvy makro-blokov pri kontrole rýchlosti"
 
-#: modules/codec/x264.c:179
+#: modules/codec/x264.c:187
 msgid "Force number of slices per frame"
 msgstr "Vynútiť si počet výrezov na jednu snímku"
 
-#: modules/codec/x264.c:180
+#: modules/codec/x264.c:188
 msgid "Force rectangular slices and is overridden by other slicing options"
 msgstr ""
 "Vynútiť si obdĺžnikové pruhy. Môže byť potlačené inými nastaveniami pre "
 "pruhy."
 
-#: modules/codec/x264.c:182
+#: modules/codec/x264.c:190
 msgid "Limit the size of each slice in bytes"
 msgstr "Obmedziť veľkosť každého výrezu v bytoch"
 
-#: modules/codec/x264.c:183
+#: modules/codec/x264.c:191
 msgid "Sets a maximum slice size in bytes, Includes NAL overhead in size"
 msgstr ""
 "Nastaví maximálnu veľkosť výrezu v bytoch, vrátane parametra NAL overhead"
 
-#: modules/codec/x264.c:185
+#: modules/codec/x264.c:193
 msgid "Limit the size of each slice in macroblocks"
 msgstr "Obmedziť veľkosť každého výrezu v makro-blokoch"
 
-#: modules/codec/x264.c:186
+#: modules/codec/x264.c:194
 msgid "Sets a maximum number of macroblocks per slice"
 msgstr "Nastaví maximálny počet makro-blokov na výrez"
 
-#: modules/codec/x264.c:189
+#: modules/codec/x264.c:197
 msgid "Set QP"
 msgstr "Nastaviť kvantizačný parameter"
 
-#: modules/codec/x264.c:190
+#: modules/codec/x264.c:198
 msgid ""
 "This selects the quantizer to use. Lower values result in better fidelity, "
 "but higher bitrates. 26 is a good default value. Range 0 (lossless) to 51."
@@ -13329,69 +13423,69 @@ msgstr ""
 "Môžete však zadať aj inú hodnotu, tá však musí byť v rozsahu 0 (bezstratové) "
 "- 51."
 
-#: modules/codec/x264.c:194
+#: modules/codec/x264.c:202
 msgid "Quality-based VBR"
 msgstr "Variabilný tok dát s dôrazom na kvalitu"
 
-#: modules/codec/x264.c:195
+#: modules/codec/x264.c:203
 msgid "1-pass Quality-based VBR. Range 0 to 51."
 msgstr "Jednoprechodový VBR režim s dôrazom na kvalitu. Od 0 do 51."
 
-#: modules/codec/x264.c:197
+#: modules/codec/x264.c:205
 msgid "Min QP"
 msgstr "Minimálna hodnota kvantizácie"
 
-#: modules/codec/x264.c:198
+#: modules/codec/x264.c:206
 msgid "Minimum quantizer parameter. 15 to 35 seems to be a useful range."
 msgstr "Minimálna hodnota kvantizácie. Zadávajte hodnotu v rozsahu 15-35."
 
-#: modules/codec/x264.c:201
+#: modules/codec/x264.c:209
 msgid "Max QP"
 msgstr "Maximálna hodnota kvantizácie"
 
-#: modules/codec/x264.c:202
+#: modules/codec/x264.c:210
 msgid "Maximum quantizer parameter."
 msgstr "Maximálna hodnota kvantizácie."
 
-#: modules/codec/x264.c:204
+#: modules/codec/x264.c:212
 msgid "Max QP step"
 msgstr "Max. krok pre nastavenie parametrov kvantizéra"
 
-#: modules/codec/x264.c:205
+#: modules/codec/x264.c:213
 msgid "Max QP step between frames."
 msgstr "Maximálny krok medzi jednotlivými snímkami."
 
-#: modules/codec/x264.c:207
+#: modules/codec/x264.c:215
 msgid "Average bitrate tolerance"
 msgstr "Tolerovať odchýlku v dátovom toku"
 
-#: modules/codec/x264.c:208
+#: modules/codec/x264.c:216
 msgid "Allowed variance in average bitrate (in kbits/s)."
 msgstr "Povolená odchýlka v priemernom dátovom toku (v kb/s)."
 
-#: modules/codec/x264.c:211
+#: modules/codec/x264.c:219
 msgid "Max local bitrate"
 msgstr "Max. lokálny dátový tok"
 
-#: modules/codec/x264.c:212
+#: modules/codec/x264.c:220
 msgid "Sets a maximum local bitrate (in kbits/s)."
 msgstr "Tu môžete nastaviť maximálny lokálny dátový tok v kb/s."
 
-#: modules/codec/x264.c:214
+#: modules/codec/x264.c:222
 msgid "VBV buffer"
 msgstr "Vyrovnávacia pamäť VBV"
 
-#: modules/codec/x264.c:215
+#: modules/codec/x264.c:223
 msgid "Averaging period for the maximum local bitrate (in kbits)."
 msgstr ""
 "Priemerná perióda, počas ktorej sa používa maximálny dátový tok (v "
 "kilobitoch)."
 
-#: modules/codec/x264.c:218
+#: modules/codec/x264.c:226
 msgid "Initial VBV buffer occupancy"
 msgstr "Počiatočné obsadenie vyrovnávacej pamäti pre VBV"
 
-#: modules/codec/x264.c:219
+#: modules/codec/x264.c:227
 msgid ""
 "Sets the initial buffer occupancy as a fraction of the buffer size. Range "
 "0.0 to 1.0."
@@ -13399,11 +13493,11 @@ msgstr ""
 "Nastaví počiatočné obsadenie vyrovnávacej pamäti. Môžete zadávať hodnoty v "
 "rozsahu od 0.0 do 1.0."
 
-#: modules/codec/x264.c:222
+#: modules/codec/x264.c:230
 msgid "How AQ distributes bits"
 msgstr "Ako distribučné bity AQ"
 
-#: modules/codec/x264.c:223
+#: modules/codec/x264.c:231
 msgid ""
 "Defines bitdistribution mode for AQ, default 1\n"
 " - 0: Disabled\n"
@@ -13417,11 +13511,11 @@ msgstr ""
 " - 2: používať premennú log(var)^2 namiesto log(var a pokúsiť sa o "
 "prispôsobenie intenzity pri jednotlivých snímkach"
 
-#: modules/codec/x264.c:228
+#: modules/codec/x264.c:236
 msgid "Strength of AQ"
 msgstr "Intenzita AQ"
 
-#: modules/codec/x264.c:229
+#: modules/codec/x264.c:237
 msgid ""
 "Strength to reduce blocking and blurring in flat\n"
 "and textured areas, default 1.0 recommended to be between 0..2\n"
@@ -13434,43 +13528,43 @@ msgstr ""
 " - 0.5: veľmi mierne AQ\n"
 " - 1.5: intenzívne AQ"
 
-#: modules/codec/x264.c:235
+#: modules/codec/x264.c:243
 msgid "QP factor between I and P"
 msgstr "Kvantizačný faktor medzi snímkami I a P"
 
-#: modules/codec/x264.c:236
+#: modules/codec/x264.c:244
 msgid "QP factor between I and P. Range 1.0 to 2.0."
 msgstr ""
 "Kvantizačný faktor medzi snímkami I a P. Môžete zadávať hodnoty v rozsahu "
 "1.0 - 2.0."
 
-#: modules/codec/x264.c:239
+#: modules/codec/x264.c:247
 msgid "QP factor between P and B"
 msgstr "Kvantizačný faktor medzi snímkami P a B"
 
-#: modules/codec/x264.c:240
+#: modules/codec/x264.c:248
 msgid "QP factor between P and B. Range 1.0 to 2.0."
 msgstr ""
 "Kvantizačný faktor medzi snímkami P a B. Môžete zadávať hodnoty v rozsahu "
 "1.0 - 2.0."
 
-#: modules/codec/x264.c:242
+#: modules/codec/x264.c:250
 msgid "QP difference between chroma and luma"
 msgstr ""
 "Rozdiel kvantizačných parametrov medzi farebnou sýtosťou (chroma) a jasom "
 "(luma)"
 
-#: modules/codec/x264.c:243
+#: modules/codec/x264.c:251
 msgid "QP difference between chroma and luma."
 msgstr ""
 "Rozdiel kvantizačných parametrov medzi farebnou sýtosťou (chroma) a jasom "
 "(luma)."
 
-#: modules/codec/x264.c:245
+#: modules/codec/x264.c:253
 msgid "Multipass ratecontrol"
 msgstr "Kontrola rýchlosti "
 
-#: modules/codec/x264.c:246
+#: modules/codec/x264.c:254
 msgid ""
 "Multipass ratecontrol:\n"
 " - 1: First pass, creates stats file\n"
@@ -13482,21 +13576,21 @@ msgstr ""
 "- 2: posledný prechod, neprepisovať hodnoty v štatistickom súbore\n"
 "- 3: N-tý prechod, prepísať hodnoty v štatistickom súbore\n"
 
-#: modules/codec/x264.c:251
+#: modules/codec/x264.c:259
 msgid "QP curve compression"
 msgstr "Kompresia krivky kvantizačného parametra"
 
-#: modules/codec/x264.c:252
+#: modules/codec/x264.c:260
 msgid "QP curve compression. Range 0.0 (CBR) to 1.0 (QCP)."
 msgstr ""
 "Kompresia krivky kvantizačného parametra. Môžete zadávať hodnoty v rozsahu "
 "0.0 (CBR) -  1.0 (QCP)."
 
-#: modules/codec/x264.c:254 modules/codec/x264.c:258
+#: modules/codec/x264.c:262 modules/codec/x264.c:266
 msgid "Reduce fluctuations in QP"
 msgstr "Redukovať výkyvy v kvantizačných parametroch"
 
-#: modules/codec/x264.c:255
+#: modules/codec/x264.c:263
 msgid ""
 "This reduces the fluctuations in QP before curve compression. Temporally "
 "blurs complexity."
@@ -13504,7 +13598,7 @@ msgstr ""
 "Týmto môžete zredukovať výkyvy v kvantizačných parametroch ešte predtým, že "
 "sa skomprimuje krivka. "
 
-#: modules/codec/x264.c:259
+#: modules/codec/x264.c:267
 msgid ""
 "This reduces the fluctuations in QP after curve compression. Temporally "
 "blurs quants."
@@