dtstofloat32: move to dca codec
[vlc.git] / po / sk.po
index bfe6fdb..edd5a36 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
-# Copyright (C) 2006-2010 the VideoLAN team
+# Slovak translation
+# Copyright (C) 2014 VideoLAN
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
-# FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2010.
 #
+# Translators:
+# mhikanik <podnety@mojepreklady.net>, 2012-2014
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
+"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-24 23:21+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-25 13:01+0100\n"
-"Last-Translator: Marian Hikanik <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
-"Language-Team: Marián Hikaník (controlled by Pavel Kříž)\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-18 16:23+0000\n"
+"Last-Translator: mhikanik <podnety@mojepreklady.net>\n"
+"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
+"language/sk/)\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: include/vlc_common.h:914
+#: include/vlc_common.h:927
 msgid ""
 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
 "see the file named COPYING for details.\n"
 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
 msgstr ""
-"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
-"Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public;\n"
-"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
+"Tento program je poskytovaný BEZ ZÁRUKY, v maximálne právne možnom rozsahu.\n"
+"Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public "
+"License;\n"
+"pre podrobnejšie informácie si prečítajte text v súbore s názvom COPYING.\n"
+"Vytvorené tímom VideoLAN; pozrite si súbor AUTHORS.\n"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:32
+#: include/vlc_config_cat.h:33
 msgid "VLC preferences"
 msgstr "Nastavenia programu VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:34
+#: include/vlc_config_cat.h:35
 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
 msgstr ""
 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
 "\"."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
+#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:38
+#: include/vlc_config_cat.h:39
 msgid "Settings for VLC's interfaces"
-msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
+msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:40
+#: include/vlc_config_cat.h:41
 msgid "Main interfaces settings"
 msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:42
+#: include/vlc_config_cat.h:43
 msgid "Main interfaces"
 msgstr "Hlavné rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:43
+#: include/vlc_config_cat.h:44
 msgid "Settings for the main interface"
-msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
+msgstr "Nastavenia hlavného rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
+#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
 msgid "Control interfaces"
-msgstr "Ovládanie rozhraní"
+msgstr "Ovládacie rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:46
+#: include/vlc_config_cat.h:47
 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
-msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
+msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
+#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
-#: src/libvlc-module.c:1567 modules/access/imem.c:69
-#: modules/gui/macosx/intf.m:667 modules/gui/macosx/output.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
-#: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
+#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
+#: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
+#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:53
+#: include/vlc_config_cat.h:54
 msgid "Audio settings"
 msgstr "Nastavenia zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:55
+#: include/vlc_config_cat.h:56
 msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
-#: src/video_output/video_output.c:411
+#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58
+#: include/vlc_config_cat.h:59
 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
-#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
+#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
+#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
+#: src/libvlc-module.c:195
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
+#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
 msgid "Output modules"
 msgstr "Výstupné moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:64
+#: include/vlc_config_cat.h:65
 msgid "General settings for audio output modules."
 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
+#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:67
+#: include/vlc_config_cat.h:68
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
-#: src/libvlc-module.c:1620 modules/access/imem.c:69
-#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/output.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:381
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:321
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
-#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
+#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
+#: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
+#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:71
+#: include/vlc_config_cat.h:72
 msgid "Video settings"
 msgstr "Nastavenia videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:73
+#: include/vlc_config_cat.h:74
 msgid "General video settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:77
-msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
-msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
+#, fuzzy
+msgid "General settings for video output modules."
+msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:81
+#: include/vlc_config_cat.h:80
 msgid "Video filters are used to process the video stream."
-msgstr "Filtre videa sa používajú na dodatočnú úpravu streamov s videom."
+msgstr "Filtre videa sa používajú na úpravu streamov s videom."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:83
-msgid "Subtitles/OSD"
-msgstr "Titulky/OSD"
+#: include/vlc_config_cat.h:82
+msgid "Subtitles / OSD"
+msgstr "Titulky / OSD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:84
+#: include/vlc_config_cat.h:83
 msgid ""
 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
 msgstr ""
-"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k  "
-"\"obrázkom používaným pri prekrývaní \""
+"Rôzne nastavenia vzťahujúce sa k OSD ovládaniu, titulkom a k  \"obrázkom "
+"používaným pri prekrývaní\""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:93
+#: include/vlc_config_cat.h:91
 msgid "Input / Codecs"
 msgstr "Vstup / Kodeky"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:94
+#: include/vlc_config_cat.h:92
 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
-msgstr ""
-"Nastavenia vstupu, rozdeľovania (demultiplexovania), dekódovania a kódovania"
+msgstr "Nastavenia vstupu, demultiplexovania, dekódovania a kódovania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:97
+#: include/vlc_config_cat.h:95
 msgid "Access modules"
 msgstr "Prístupové moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:99
+#: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid ""
 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
 msgstr ""
-"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
-"prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
-"nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäte."
+"Toto sú nastavenia, ktoré sa vzťahujú k rôznym metódam prístupu. K "
+"nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria nastavenia HTTP proxy alebo "
+"nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:103
+#: include/vlc_config_cat.h:101
 msgid "Stream filters"
 msgstr "Filtre streamov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:105
+#: include/vlc_config_cat.h:103
 msgid ""
 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
 "input side of VLC. Use with care..."
 msgstr ""
-"Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vakonávať pokročilé "
+"Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:108
+#: include/vlc_config_cat.h:106
 msgid "Demuxers"
 msgstr "Demuxéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:109
+#: include/vlc_config_cat.h:107
 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:111
+#: include/vlc_config_cat.h:109
 msgid "Video codecs"
-msgstr "Video kodeky"
+msgstr "Kodeky videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:112
+#: include/vlc_config_cat.h:110
 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo video+audio dekodéry a enkodéry. "
+msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo dekodéry a kodéry videa a zvuku. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:114
+#: include/vlc_config_cat.h:112
 msgid "Audio codecs"
-msgstr "Zvukové kodeky"
+msgstr "Kodeky zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:115
+#: include/vlc_config_cat.h:113
 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
+msgstr "Nastavenia dekodérov a kodérov len pre zvuk."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:117
-msgid "Subtitles codecs"
-msgstr "Kodeky titulkov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:118
-msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či enkodéry CC. "
+#: include/vlc_config_cat.h:115
+msgid "Subtitle codecs"
+msgstr "Kodeky pre titulky"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:120
-msgid "General Input"
-msgstr "Všeobecný vstup"
+#: include/vlc_config_cat.h:116
+msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
+msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či kodéry CC. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:121
+#: include/vlc_config_cat.h:118
 msgid "General input settings. Use with care..."
-msgstr ""
-"Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
+msgstr "Všeobecné nastavenia vstupu. Venujte im zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
+#: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
+#: modules/access/avio.h:50
 msgid "Stream output"
-msgstr "Výstupný tok"
+msgstr "Výstup streamu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:126
+#: include/vlc_config_cat.h:123
 msgid ""
 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
 "saving incoming streams.\n"
@@ -254,23 +264,23 @@ msgid ""
 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
 "duplicating...)."
 msgstr ""
-"Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď Váš počítač vystupuje ako "
+"Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď váš počítač vystupuje ako "
 "streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
 "(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
-"Dodatočné upravovanie streamov (transkódovanie, duplikovanie...) je možné "
+"Dodatočné upravovanie streamov (prekódovanie, duplikovanie...) je možné "
 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:134
+#: include/vlc_config_cat.h:131
 msgid "General stream output settings"
-msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
+msgstr "Všeobecné nastavenie výstupu streamu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:136
+#: include/vlc_config_cat.h:133
 msgid "Muxers"
 msgstr "Muxéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:138
+#: include/vlc_config_cat.h:135
 msgid ""
 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
@@ -279,15 +289,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
 "elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
-"Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
+"vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:144
+#: include/vlc_config_cat.h:141
 msgid "Access output"
 msgstr "Access output"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:146
+#: include/vlc_config_cat.h:143
 msgid ""
 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
@@ -300,11 +310,11 @@ msgstr ""
 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:151
+#: include/vlc_config_cat.h:148
 msgid "Packetizers"
 msgstr "Paketizéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:153
+#: include/vlc_config_cat.h:150
 msgid ""
 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
@@ -317,11 +327,11 @@ msgstr ""
 "vynucovať. \n"
 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:159
+#: include/vlc_config_cat.h:156
 msgid "Sout stream"
 msgstr "Sout stream"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:160
+#: include/vlc_config_cat.h:157
 msgid ""
 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
@@ -332,54 +342,43 @@ msgstr ""
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
-msgid "SAP"
-msgstr "SAP"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:167
-msgid ""
-"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
-"multicast UDP or RTP."
-msgstr ""
-"SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
-"protokolu UDP alebo RTP."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:170
+#: include/vlc_config_cat.h:162
 msgid "VOD"
 msgstr "VOD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:171
+#: include/vlc_config_cat.h:163
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
-#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
-#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
+#: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
+#: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176
+#: include/vlc_config_cat.h:168
 msgid ""
 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
 msgstr ""
-"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-režime) a "
-"modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
+"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v režime prehrávania) "
+"a modulov, ktoré automaticky pridávajú do playlistu nové položky (zisťovacie "
+"moduly)."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:180
+#: include/vlc_config_cat.h:172
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:477
+#: include/vlc_config_cat.h:173
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:182
+#: include/vlc_config_cat.h:174
 msgid ""
 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
 "playlist."
@@ -387,106 +386,42 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
+#: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:187
+#: include/vlc_config_cat.h:179
 msgid "Advanced settings. Use with care..."
-msgstr ""
-"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť..."
+msgstr "Pokročilé nastavenia. Ich zmene venujte zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:189
-msgid "CPU features"
-msgstr "Vlastnosti procesora"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:190
-msgid ""
-"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
-msgstr ""
-"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
-"nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:193
+#: include/vlc_config_cat.h:181
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
-#: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:318
-msgid "Network"
-msgstr "Sieť"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:199
-msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
-msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:202
-msgid "Chroma modules settings"
-msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:203
-msgid "These settings affect chroma transformation modules."
-msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:205
-msgid "Packetizer modules settings"
-msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:209
-msgid "Encoders settings"
-msgstr "Nastavenia enkodérov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:211
-msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
-msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
-
-#: include/vlc_config_cat.h:214
-msgid "Dialog providers settings"
-msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:216
-msgid "Dialog providers can be configured here."
-msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:218
-msgid "Subtitle demuxer settings"
-msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:220
-msgid ""
-"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
-"example by setting the subtitles type or file name."
-msgstr ""
-"V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
-"napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:227
-msgid "No help available"
-msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:228
-msgid "There is no help available for these modules."
-msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
+#: include/vlc_input.h:568
+#, fuzzy
+msgid "Subtitle track added"
+msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: include/vlc_interface.h:126
+#: include/vlc_interface.h:140
 msgid ""
 "\n"
-"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
-"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
+"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
+"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
-"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
-"program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
+"otvorte okno s prikazovym riadokom, prejdite do priecinka kde je "
+"nainstalovany program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:46
-msgid "Quick &Open File..."
-msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
+msgid "&Open File..."
+msgstr "&Otvoriť súbor..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:47
 msgid "&Advanced Open..."
-msgstr "Pokročilé otváranie..."
+msgstr "&Pokročilé otváranie..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:48
 msgid "Open D&irectory..."
@@ -498,7 +433,7 @@ msgstr "Otvoriť &priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:50
 msgid "Select one or more files to open"
-msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
+msgstr "Vyberte jeden alebo viac súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:51
 msgid "Select Directory"
@@ -518,15 +453,15 @@ msgstr "Informácia o &kodeku"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:57
 msgid "&Messages"
-msgstr "&Hlásenia programu"
+msgstr "&Hlásenia"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:58
 msgid "Jump to Specific &Time"
 msgstr "Prejsť na určený &čas"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
-msgid "&Bookmarks"
-msgstr "Zá&ložky"
+#: include/vlc_intf_strings.h:59
+msgid "Custom &Bookmarks"
+msgstr "Zá&ložky používateľa"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:60
 msgid "&VLM Configuration"
@@ -536,40 +471,40 @@ msgstr "Konfigurácia &VLM"
 msgid "&About"
 msgstr "&O programe"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
-#: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
-#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2012
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2013 modules/gui/macosx/intf.m:2014
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2015 modules/gui/macosx/playlist.m:464
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
+#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:66
-msgid "Fetch Information"
-msgstr "Získať informácie"
+msgid "Remove Selected"
+msgstr "Odstrániť vybrané"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:67
-msgid "Remove Selected"
-msgstr "Odstraániť vybrané"
+msgid "Information..."
+msgstr "Informácia..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:68
-msgid "Information..."
-msgstr "Informácia"
+msgid "Create Directory..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:69
-msgid "Sort"
-msgstr "Zoradiť"
+msgid "Create Folder..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:70
-msgid "Create Directory..."
+#, fuzzy
+msgid "Rename Directory..."
 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:71
-msgid "Create Folder..."
+#, fuzzy
+msgid "Rename Folder..."
 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:72
@@ -588,151 +523,58 @@ msgstr "Stream..."
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložiť..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
-#: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
-#: modules/gui/macosx/intf.m:655
+#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
 msgid "Repeat All"
 msgstr "Opakovať všetko"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
-#: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
-#: modules/gui/macosx/intf.m:654
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
 msgid "Repeat One"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:82
-msgid "No Repeat"
-msgstr "Žiadne opakovanie"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
+#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
+#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
 msgid "Random Off"
 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:87
+#: include/vlc_intf_strings.h:83
 msgid "Add to Playlist"
 msgstr "Pridať do playlistu"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:88
-msgid "Add to Media Library"
-msgstr "Pridať do knižnice médií"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:90
+#: include/vlc_intf_strings.h:85
 msgid "Add File..."
 msgstr "Pridať súbor..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:91
-msgid "Advanced Open..."
-msgstr "Pokročilé otváranie..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:92
+#: include/vlc_intf_strings.h:86
 msgid "Add Directory..."
 msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:93
+#: include/vlc_intf_strings.h:87
 msgid "Add Folder..."
 msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:95
+#: include/vlc_intf_strings.h:89
 msgid "Save Playlist to &File..."
 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:96
-msgid "Open Play&list..."
-msgstr "Otvoriť p&laylist..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:98
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1187
+#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:99
-msgid "Search Filter"
-msgstr "Vyhľadávací filter"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:101
-msgid "&Services Discovery"
-msgstr "&Zísťovanie služieb"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:105
-msgid ""
-"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
-"them."
-msgstr ""
-"Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
-"voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
-msgid "Image clone"
-msgstr "Klonovať obrázok"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:111
-msgid "Clone the image"
-msgstr "Konovať obrázok"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:113
-msgid "Magnification"
-msgstr "Zväčšenie"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:114
-msgid ""
-"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
-"be magnified."
-msgstr ""
-"Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1141
+#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
 msgid "Waves"
 msgstr "Vlny"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:118
-msgid "\"Waves\" video distortion effect"
-msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:120
-msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
-msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:122
-msgid "Image colors inversion"
-msgstr "Inverzia farieb obrázka"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:124
-msgid "Split the image to make an image wall"
-msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:126
-msgid ""
-"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
-"The video gets split in parts that you must sort."
-msgstr ""
-"Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
-"Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:129
-msgid ""
-"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
-"Try changing the various settings for different effects"
-msgstr ""
-"Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
-"Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:132
-msgid ""
-"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
-"white, except the parts that are of the color that you select in the "
-"settings."
-msgstr ""
-"Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
-"výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:136
+#: include/vlc_intf_strings.h:100
 msgid ""
 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
@@ -770,7 +612,7 @@ msgstr ""
 "programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
 "player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
-"konvertovaním, transkódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
+"konvertovaním, prekódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
 "užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
 "Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
 "nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
@@ -789,680 +631,1018 @@ msgstr ""
 "materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
 "player.</p></body></html>"
 
-#: src/audio_output/filters.c:166 src/audio_output/filters.c:213
-#: src/audio_output/filters.c:236
+#: src/audio_output/filters.c:247
 msgid "Audio filtering failed"
-msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
+msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
 
-#: src/audio_output/filters.c:167 src/audio_output/filters.c:214
-#: src/audio_output/filters.c:237
+#: src/audio_output/filters.c:248
 #, c-format
-msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
-msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
+msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
+msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%u) filtrov."
 
-#: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
-#: src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:653
-#: src/video_output/video_output.c:1204 modules/video_filter/postproc.c:230
+#: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
+#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
+#: modules/video_filter/postproc.c:234
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:129
+#: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
 msgid "Spectrometer"
-msgstr "Spectrometer"
+msgstr "Spektrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:114
+#: src/audio_output/output.c:235
 msgid "Scope"
-msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
+msgstr "Rozsah (oblasť)"
 
-#: src/audio_output/input.c:116
+#: src/audio_output/output.c:238
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:118
+#: src/audio_output/output.c:241
 msgid "Vu meter"
 msgstr "Vu meter"
 
-#: src/audio_output/input.c:153 modules/audio_filter/equalizer.c:76
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:144 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:159
-msgid "Equalizer"
-msgstr "Ekvalizér"
-
-#: src/audio_output/input.c:175 src/libvlc-module.c:318
+#: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Filtre zvuku"
 
-#: src/audio_output/input.c:197
+#: src/audio_output/output.c:291
 msgid "Replay gain"
-msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
+msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
-#: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:673
-#: modules/gui/macosx/intf.m:674
-msgid "Audio Channels"
-msgstr "Zvukové kanály"
+#: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
+msgid "Stereo audio mode"
+msgstr "Režim stereo"
+
+#: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
+msgid "Dolby Surround"
+msgstr "Dolby Surround"
 
-#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
-#: modules/access/alsa.c:67 modules/access/oss.c:63 modules/access/v4l2.c:252
-#: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/alsa.c:229
-#: modules/audio_output/directx.c:448 modules/audio_output/oss.c:202
-#: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:179
-#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:429
-#: modules/codec/twolame.c:71
+#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
+#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
+#: modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1114
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1177
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1182
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
-#: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1116
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: src/audio_output/output.c:134
-msgid "Dolby Surround"
-msgstr "Dolby Surround"
-
-#: src/audio_output/output.c:146
+#: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Reverzné stereo"
 
-#: src/config/file.c:621
-msgid "key"
-msgstr "kľúč"
+#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
+#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
+#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
+#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automaticky"
 
-#: src/config/file.c:630
+#: src/config/file.c:460
 msgid "boolean"
 msgstr "Hodnota boolean"
 
-#: src/config/file.c:630 src/libvlc.c:1581
+#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
 msgid "integer"
-msgstr "hodnota"
+msgstr "hodnota (celé číslo)"
 
-#: src/config/file.c:639 src/libvlc.c:1611
+#: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
 msgid "float"
-msgstr "plávajúci"
+msgstr "hodnota (desatinná)"
 
-#: src/config/file.c:662 src/libvlc.c:1559
+#: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
 msgid "string"
-msgstr "príkaz"
+msgstr "reťazec / príkaz"
 
-#: src/control/media_list.c:254 src/playlist/engine.c:144
-#: src/playlist/loadsave.c:162
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:263
-msgid "Media Library"
-msgstr "Knižnica s médiami"
+#: src/config/help.c:161
+msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
+msgstr "Na získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
 
-#: src/input/control.c:217
+#: src/config/help.c:165
 #, c-format
-msgid "Bookmark %i"
-msgstr "Záložka %i"
+msgid ""
+"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
+"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
+"They will be enqueued in the playlist.\n"
+"The first item specified will be played first.\n"
+"\n"
+"Options-styles:\n"
+"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
+"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
+"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
+"            and that overrides previous settings.\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"  [:option=value ...]\n"
+"\n"
+"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
+"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
+"\n"
+"URL syntax:\n"
+"  file:///path/file              Plain media file\n"
+"  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
+"  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
+"  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
+"  screen://                      Screen capture\n"
+"  dvd://[device]                 DVD device\n"
+"  vcd://[device]                 VCD device\n"
+"  cdda://[device]                Audio CD device\n"
+"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
+"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
+"  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
+"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
+"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov.\n"
+"Tieto streamy sa zaradia do playlistu.\n"
+"Položka, ktorá bola zadaná do playlistu najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
+"\n"
+"Nastavenia štýlov:\n"
+"--option globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania spustenia "
+"programu.\n"
+"-option jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
+":option aplikuje sa na stream až tesne pred jeho prehrávaním it\n"
+"a zároveň potlačí predchádzajúce nastavenia .\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"[[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"[:option=value ...]\n"
+"\n"
+"Viaceré globálne --nastavenia sa dajú používať aj ako špecifické :"
+"nastavenia.\n"
+"Viacnásobné páry :option=value možno špecifikovať.\n"
+"\n"
+"URL syntax:\n"
+"file:///path/file Čistý mediálny súbor\n"
+"http://host[:port]/file HTTP URL\n"
+"ftp://host[:port]/file FTP URL\n"
+"mms://host[:port]/file MMS URL\n"
+"screen:// Snímka obrazovky\n"
+"dvd://[device] DVD jednotka\n"
+"vcd://[device]  VCD jednotka\n"
+"cdda://[device] Audio CD jednotka\n"
+"udp://[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
+"UDP stream odosielaný streamovacím serverom\n"
+"vlc://pause:<počet sekúnd> Pozastavenie playlistu na určitý čas\n"
+"vlc://quit Špeciálna položka na ukončenie programu VLC\n"
+"\n"
 
-#: src/input/decoder.c:270
-msgid "packetizer"
-msgstr "paketizér"
+#: src/config/help.c:435
+msgid " (default enabled)"
+msgstr "(predvolene: zapnuté)"
 
-#: src/input/decoder.c:270
-msgid "decoder"
-msgstr "dekodér"
+#: src/config/help.c:436
+msgid " (default disabled)"
+msgstr "(predvolene: vypnuté)"
 
-#: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:430
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:221 modules/codec/avcodec/encoder.c:229
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:251 modules/codec/avcodec/encoder.c:645
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:654 modules/stream_out/es.c:363
-#: modules/stream_out/es.c:378
-msgid "Streaming / Transcoding failed"
-msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
+#: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
+msgid "Note:"
+msgstr "Poznámka:"
 
-#: src/input/decoder.c:279
+#: src/config/help.c:593
+msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
+msgstr ""
+"Na zobrazenie pokročilých nastavení pridajte do príkazového riadka parameter "
+"--advanced."
+
+#: src/config/help.c:598
 #, c-format
-msgid "VLC could not open the %s module."
-msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť dekódovací modul %s."
+msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
+msgid_plural ""
+"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
+msgstr[0] ""
+"%u modul sa nezobrazil, pretože obsahuje iba pokročilé nastavenia.\n"
+msgstr[1] ""
+"%u moduly sa nezobrazili, pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
+msgstr[2] ""
+"%u modulov sa nezobrazilo, pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
+
+#: src/config/help.c:605
+msgid ""
+"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
+"modules."
+msgstr ""
+"Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
+"verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
 
-#: src/input/decoder.c:431
-msgid "VLC could not open the decoder module."
-msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
+#: src/config/help.c:666
+#, c-format
+msgid "VLC version %s (%s)\n"
+msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
+
+#: src/config/help.c:667
+#, c-format
+msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
+msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
 
-#: src/input/decoder.c:682
-msgid "No suitable decoder module"
-msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
+#: src/config/help.c:669
+#, c-format
+msgid "Compiler: %s\n"
+msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
-#: src/input/decoder.c:683
+#: src/config/help.c:698
 #, c-format
 msgid ""
-"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
-"there is no way for you to fix this."
+"\n"
+"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
 msgstr ""
-"VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
-"nie je možné odstrániť."
+"\n"
+"Vypísaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/input/es_out.c:951 src/input/es_out.c:956 src/libvlc-module.c:356
-#: modules/access/vcdx/access.c:460 modules/access/vcdx/info.c:226
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:398
-msgid "Track"
-msgstr "Stopa"
+#: src/config/help.c:713
+msgid ""
+"\n"
+"Press the RETURN key to continue...\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
 
-#: src/input/es_out.c:1156
-#, c-format
-msgid "%s [%s %d]"
-msgstr "%s [%s %d]"
+#: src/config/keys.c:56
+msgid "Backspace"
+msgstr "Backspace"
 
-#: src/input/es_out.c:1156 src/input/es_out.c:1161 src/input/var.c:177
-#: src/libvlc-module.c:686 modules/gui/macosx/intf.m:660
-#: modules/gui/macosx/intf.m:661
-msgid "Program"
-msgstr "Program"
+#: src/config/keys.c:57
+msgid "Brightness Down"
+msgstr "Znížiť jas"
 
-#: src/input/es_out.c:1355 src/input/es_out.c:1357
-msgid "Scrambled"
-msgstr "Kódované"
+#: src/config/keys.c:58
+msgid "Brightness Up"
+msgstr "Zvýšiť jas"
 
-#: src/input/es_out.c:1355
-msgid "Yes"
-msgstr "Áno"
+#: src/config/keys.c:59
+msgid "Browser Back"
+msgstr "Dozadu v prehliadači"
 
-#: src/input/es_out.c:2002
-#, c-format
-msgid "Closed captions %u"
-msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
+#: src/config/keys.c:60
+msgid "Browser Favorites"
+msgstr "Obľúbené položky prehliadača"
 
-#: src/input/es_out.c:2830
-#, c-format
-msgid "Stream %d"
-msgstr "Tok %d"
+#: src/config/keys.c:61
+msgid "Browser Forward"
+msgstr "Dopredu v prehliadači"
 
-#: src/input/es_out.c:2846 src/input/es_out.c:2954 modules/access/imem.c:69
-msgid "Subtitle"
-msgstr "Titulky"
+#: src/config/keys.c:62
+msgid "Browser Home"
+msgstr "Na domovskú stránku v prehliadači"
 
-#: src/input/es_out.c:2854 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2927
-#: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/output.m:153
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
+#: src/config/keys.c:63
+msgid "Browser Refresh"
+msgstr "Obnovenie v prehliadači"
 
-#: src/input/es_out.c:2857
-msgid "Original ID"
-msgstr "Originálne ID"
+#: src/config/keys.c:64
+msgid "Browser Search"
+msgstr "Vyhľadanie v prehliadači"
 
-#: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2867 modules/access/imem.c:72
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:470
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
-msgid "Codec"
-msgstr "Kodek"
+#: src/config/keys.c:65
+msgid "Browser Stop"
+msgstr "Zastavenie v prehliadači"
 
-#: src/input/es_out.c:2871 src/input/meta.c:62 src/libvlc-module.c:212
-#: modules/access/imem.c:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:386
-msgid "Language"
-msgstr "Jazyk"
+#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
+msgid "Delete"
+msgstr "Vymazať"
 
-#: src/input/es_out.c:2874 src/input/meta.c:57
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:65
-msgid "Description"
-msgstr "Popis"
+#: src/config/keys.c:67
+msgid "Down"
+msgstr "Nadol"
 
-#: src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2886
-#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:492
-msgid "Channels"
-msgstr "Kanály"
+#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
+msgid "End"
+msgstr "Koniec"
 
-#: src/input/es_out.c:2891 modules/access/imem.c:80
-msgid "Sample rate"
-msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+#: src/config/keys.c:69
+msgid "Enter"
+msgstr "Enter"
 
-#: src/input/es_out.c:2891
-#, c-format
-msgid "%u Hz"
-msgstr "%u Hz"
+#: src/config/keys.c:70
+msgid "Esc"
+msgstr "Esc"
 
-#: src/input/es_out.c:2901
-msgid "Bits per sample"
-msgstr "bitov na vzorok"
+#: src/config/keys.c:71
+msgid "F1"
+msgstr "F1"
 
-#: src/input/es_out.c:2906 modules/access/pvr.c:96
-#: modules/access_output/shout.c:91 modules/demux/playlist/shoutcast.c:413
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:901
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:471 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:490
-msgid "Bitrate"
-msgstr "Dátový tok"
+#: src/config/keys.c:72
+msgid "F10"
+msgstr "F10"
 
-#: src/input/es_out.c:2906
-#, c-format
-msgid "%u kb/s"
-msgstr "%u kb/s"
+#: src/config/keys.c:73
+msgid "F11"
+msgstr "F11"
 
-#: src/input/es_out.c:2918
-msgid "Track replay gain"
-msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
+#: src/config/keys.c:74
+msgid "F12"
+msgstr "F12"
 
-#: src/input/es_out.c:2920
-msgid "Album replay gain"
-msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
+#: src/config/keys.c:75
+msgid "F2"
+msgstr "F2"
 
-#: src/input/es_out.c:2921
-#, c-format
-msgid "%.2f dB"
-msgstr "%.2f dB"
+#: src/config/keys.c:76
+msgid "F3"
+msgstr "F3"
 
-#: src/input/es_out.c:2930 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476
-msgid "Resolution"
-msgstr "Rozlíšenie"
+#: src/config/keys.c:77
+msgid "F4"
+msgstr "F4"
 
-#: src/input/es_out.c:2935
-msgid "Display resolution"
-msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
+#: src/config/keys.c:78
+msgid "F5"
+msgstr "F5"
 
-#: src/input/es_out.c:2945 src/input/es_out.c:2948 modules/access/imem.c:98
-#: modules/access/screen/screen.c:44 modules/access/screen/xcb.c:38
-msgid "Frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania"
+#: src/config/keys.c:79
+msgid "F6"
+msgstr "F6"
 
-#: src/input/input.c:2473
-msgid "Your input can't be opened"
-msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
+#: src/config/keys.c:80
+msgid "F7"
+msgstr "F7"
 
-#: src/input/input.c:2474
-#, c-format
-msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
-msgstr ""
-"Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
-"v súbore so záznamom."
+#: src/config/keys.c:81
+msgid "F8"
+msgstr "F8"
 
-#: src/input/input.c:2593
+#: src/config/keys.c:82
+msgid "F9"
+msgstr "F9"
+
+#: src/config/keys.c:83
+msgid "Home"
+msgstr "Home"
+
+#: src/config/keys.c:84
+msgid "Insert"
+msgstr "Insert"
+
+#: src/config/keys.c:86
+msgid "Media Angle"
+msgstr "Uhol média"
+
+#: src/config/keys.c:87
+msgid "Media Audio Track"
+msgstr "Zvuková stopa média"
+
+#: src/config/keys.c:88
+msgid "Media Forward"
+msgstr "Médium - dopredu"
+
+#: src/config/keys.c:89
+msgid "Media Menu"
+msgstr "Menu média"
+
+#: src/config/keys.c:90
+msgid "Media Next Frame"
+msgstr "Médium - ďalší snímok"
+
+#: src/config/keys.c:91
+msgid "Media Next Track"
+msgstr "Médium - ďalšia stopa"
+
+#: src/config/keys.c:92
+msgid "Media Play Pause"
+msgstr "Médium - prehrať, pozastaviť"
+
+#: src/config/keys.c:93
+msgid "Media Prev Frame"
+msgstr "Médium - predchádzajúci snímok"
+
+#: src/config/keys.c:94
+msgid "Media Prev Track"
+msgstr "Médium - predchádzajúca stopa"
+
+#: src/config/keys.c:95
+msgid "Media Record"
+msgstr "Nahrať médium"
+
+#: src/config/keys.c:96
+msgid "Media Repeat"
+msgstr "Opakovať médium"
+
+#: src/config/keys.c:97
+msgid "Media Rewind"
+msgstr "Previnúť médium"
+
+#: src/config/keys.c:98
+msgid "Media Select"
+msgstr "Výber média"
+
+#: src/config/keys.c:99
+msgid "Media Shuffle"
+msgstr "Médium - náhodne"
+
+#: src/config/keys.c:100
+msgid "Media Stop"
+msgstr "Médium - zastaviť"
+
+#: src/config/keys.c:101
+msgid "Media Subtitle"
+msgstr "Titulky média"
+
+#: src/config/keys.c:102
+msgid "Media Time"
+msgstr "Čas média"
+
+#: src/config/keys.c:103
+msgid "Media View"
+msgstr "Zobrazenie média"
+
+#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: src/config/keys.c:105
+msgid "Mouse Wheel Down"
+msgstr "Koliesko myši nadol"
+
+#: src/config/keys.c:106
+msgid "Mouse Wheel Left"
+msgstr "Koliesko myši doľava"
+
+#: src/config/keys.c:107
+msgid "Mouse Wheel Right"
+msgstr "Koliesko myši doprava"
+
+#: src/config/keys.c:108
+msgid "Mouse Wheel Up"
+msgstr "Koliesko myši nahor"
+
+#: src/config/keys.c:109
+msgid "Page Down"
+msgstr "O stránku nadol (Page down)"
+
+#: src/config/keys.c:110
+msgid "Page Up"
+msgstr "O stránku nahor (Page Up)"
+
+#: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
+msgid "Pause"
+msgstr "Pozastaviť"
+
+#: src/config/keys.c:112
+msgid "Print"
+msgstr ""
+
+#: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
+msgid "Space"
+msgstr "Medzerník (Space)"
+
+#: src/config/keys.c:115
+msgid "Tab"
+msgstr "Tabulátor"
+
+#: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
+#: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
+msgid "Unset"
+msgstr "Nenast."
+
+#: src/config/keys.c:117
+msgid "Up"
+msgstr "Nahor"
+
+#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
+msgid "Volume Down"
+msgstr "Znížiť hlasitosť"
+
+#: src/config/keys.c:119
+msgid "Volume Mute"
+msgstr "Stlmiť hlasitosť"
+
+#: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
+msgid "Volume Up"
+msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
+
+#: src/config/keys.c:121
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Priblížiť"
+
+#: src/config/keys.c:122
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Oddialiť"
+
+#: src/config/keys.c:250
+msgid "Ctrl+"
+msgstr "Ctrl+"
+
+#: src/config/keys.c:251
+msgid "Alt+"
+msgstr "Alt+"
+
+#: src/config/keys.c:252
+msgid "Shift+"
+msgstr "Shift+"
+
+#: src/config/keys.c:253
+msgid "Meta+"
+msgstr "Meta+"
+
+#: src/config/keys.c:254
+msgid "Command+"
+msgstr "Príkaz+"
+
+#: src/darwin/error.c:37
+#, fuzzy
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznáme video"
+
+#: src/input/control.c:226
+#, c-format
+msgid "Bookmark %i"
+msgstr "Záložka %i"
+
+#: src/input/decoder.c:252
+msgid "packetizer"
+msgstr "paketizér"
+
+#: src/input/decoder.c:252
+msgid "decoder"
+msgstr "dekodér"
+
+#: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
+#: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
+msgid "Streaming / Transcoding failed"
+msgstr "Streamovanie / prekódovanie sa nepodarilo"
+
+#: src/input/decoder.c:262
+#, c-format
+msgid "VLC could not open the %s module."
+msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť modul %s."
+
+#: src/input/decoder.c:454
+msgid "VLC could not open the decoder module."
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
+
+#: src/input/decoder.c:691
+#, fuzzy
+msgid "No description for this codec"
+msgstr "Cieľový kodek titulkov"
+
+#: src/input/decoder.c:693
+#, fuzzy
+msgid "Codec not supported"
+msgstr "Port klienta"
+
+#: src/input/decoder.c:694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
+
+#: src/input/decoder.c:698
+#, fuzzy
+msgid "Unidentified codec"
+msgstr "Kodek pre video"
+
+#: src/input/decoder.c:699
+#, fuzzy
+msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
+
+#: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
+#: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
+msgid "Track"
+msgstr "Stopa"
+
+#: src/input/es_out.c:1137
+#, c-format
+msgid "%s [%s %d]"
+msgstr "%s [%s %d]"
+
+#: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
+#: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
+msgid "Program"
+msgstr "Program"
+
+#: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
+msgid "Scrambled"
+msgstr "Kódované"
+
+#: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+#: src/input/es_out.c:2012
+#, c-format
+msgid "Closed captions %u"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
+
+#: src/input/es_out.c:2870
+#, c-format
+msgid "Stream %d"
+msgstr "Stream %d"
+
+#: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
+msgid "Subtitle"
+msgstr "Titulky"
+
+#: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
+#: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: src/input/es_out.c:2897
+msgid "Original ID"
+msgstr "Originálne ID"
+
+#: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
+msgid "Codec"
+msgstr "Kodek"
+
+#: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
+#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
+msgid "Language"
+msgstr "Jazyk"
+
+#: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
+#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
+msgid "Channels"
+msgstr "Kanály"
+
+#: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
+#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
+msgid "Sample rate"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+
+#: src/input/es_out.c:2929
+#, c-format
+msgid "%u Hz"
+msgstr "%u Hz"
+
+#: src/input/es_out.c:2939
+msgid "Bits per sample"
+msgstr "bitov na vzorku"
+
+#: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
+msgid "Bitrate"
+msgstr "Dátový tok"
+
+#: src/input/es_out.c:2944
+#, c-format
+msgid "%u kb/s"
+msgstr "%u kb/s"
+
+#: src/input/es_out.c:2956
+msgid "Track replay gain"
+msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
+
+#: src/input/es_out.c:2958
+msgid "Album replay gain"
+msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
+
+#: src/input/es_out.c:2959
+#, c-format
+msgid "%.2f dB"
+msgstr "%.2f dB"
+
+#: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
+msgid "Resolution"
+msgstr "Rozlíšenie"
+
+#: src/input/es_out.c:2973
+msgid "Display resolution"
+msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
+
+#: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
+#: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
+#: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
+#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
+#: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
+msgid "Frame rate"
+msgstr "Frekvencia snímok"
+
+#: src/input/es_out.c:2994
+msgid "Decoded format"
+msgstr "Dekódovaný formát"
+
+#: src/input/input.c:2311
+msgid "Your input can't be opened"
+msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
+
+#: src/input/input.c:2312
+#, c-format
+msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
+msgstr ""
+"Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
+"v súbore so záznamom."
+
+#: src/input/input.c:2425
 msgid "VLC can't recognize the input's format"
 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
-#: src/input/input.c:2594
+#: src/input/input.c:2426
 #, c-format
 msgid ""
 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
 msgstr ""
-"Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
+"Formát '%s' nemožno detegovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
 "záznamom činnosti programu."
 
-#: src/input/meta.c:51 src/input/var.c:187 modules/gui/macosx/intf.m:662
-#: modules/gui/macosx/intf.m:663 modules/gui/macosx/open.m:190
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76 modules/gui/macosx/wizard.m:348
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:372
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:302 modules/mux/asf.c:56
+#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
+#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
-#: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/playlist.m:1283
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:77
+#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
 msgid "Artist"
 msgstr "Interpret"
 
-#: src/input/meta.c:53
+#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
 
-#: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:60
+#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
-#: src/input/meta.c:55 src/libvlc-module.c:356 modules/access/vcdx/info.c:63
+#: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: src/input/meta.c:56
+#: src/input/meta.c:60
 msgid "Track number"
 msgstr "Číslo stopy"
 
-#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:64
+#: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
 msgid "Rating"
 msgstr "Hodnotenie"
 
-#: src/input/meta.c:59
+#: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
-#: src/input/meta.c:60
+#: src/input/meta.c:64
 msgid "Setting"
 msgstr "Nastavenie"
 
-#: src/input/meta.c:61 modules/gui/macosx/open.m:203
+#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
 msgid "URL"
-msgstr "URL adresa"
+msgstr "Adresa URL"
 
-#: src/input/meta.c:63 modules/misc/notify/notify.c:305
+#: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Práve sa prehráva"
 
-#: src/input/meta.c:64 modules/access/vcdx/info.c:70
+#: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
 msgid "Publisher"
 msgstr "Vydavateľ"
 
-#: src/input/meta.c:65
+#: src/input/meta.c:69
 msgid "Encoded by"
-msgstr "Enkódoval"
+msgstr "Kódované"
 
-#: src/input/meta.c:66
+#: src/input/meta.c:70
 msgid "Artwork URL"
-msgstr "URL diela"
+msgstr "Adresa URL diela"
 
-#: src/input/meta.c:67
+#: src/input/meta.c:71
 msgid "Track ID"
 msgstr "ID stopy"
 
-#: src/input/var.c:168
+#: src/input/meta.c:72
+#, fuzzy
+msgid "Number of Tracks"
+msgstr "Počet riadkov"
+
+#: src/input/meta.c:73
+msgid "Director"
+msgstr "Režisér"
+
+#: src/input/meta.c:74
+msgid "Season"
+msgstr ""
+
+#: src/input/meta.c:75
+msgid "Episode"
+msgstr ""
+
+#: src/input/meta.c:76
+#, fuzzy
+msgid "Show Name"
+msgstr "Zobraziť základné"
+
+#: src/input/meta.c:77
+#, fuzzy
+msgid "Actors"
+msgstr "Faktor"
+
+#: src/input/var.c:158
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
 
-#: src/input/var.c:182 src/libvlc-module.c:692
+#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:192 modules/gui/macosx/intf.m:664
-#: modules/gui/macosx/intf.m:665 modules/gui/macosx/open.m:191
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:303
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
-#: src/input/var.c:197 modules/access/vcdx/info.c:238
+#: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/intf.m:688
-#: modules/gui/macosx/intf.m:689
+#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
 msgid "Video Track"
-msgstr "Video-stopa"
+msgstr "Stopa s videom"
 
-#: src/input/var.c:215 modules/gui/macosx/intf.m:671
-#: modules/gui/macosx/intf.m:672
+#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/input/var.c:220 modules/gui/macosx/controls.m:822
-#: modules/gui/macosx/controls.m:880 modules/gui/macosx/intf.m:696
-#: modules/gui/macosx/intf.m:697
-msgid "Subtitles Track"
+#: src/input/var.c:210
+msgid "Subtitle Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/input/var.c:285
+#: src/input/var.c:273
 msgid "Next title"
 msgstr "Ďalší titul"
 
-#: src/input/var.c:290
+#: src/input/var.c:278
 msgid "Previous title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
-#: src/input/var.c:316
+#: src/input/var.c:314
 #, c-format
-msgid "Title %i"
-msgstr "Titul %i"
+msgid "Title %i%s"
+msgstr "Titul %i%s"
 
 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:378
+#: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:383
+#: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
-#: src/input/vlm.c:605 src/input/vlm.c:973
+#: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
-#: src/interface/interface.c:88 modules/gui/macosx/intf.m:620
-#: modules/gui/macosx/intf.m:621
+#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:92
+#: src/interface/interface.c:91
 msgid "Console"
 msgstr "Konzola"
 
 #: src/interface/interface.c:95
-msgid "Telnet Interface"
-msgstr "Rozhranie Telnet"
+msgid "Telnet"
+msgstr "Telnet"
 
 #: src/interface/interface.c:98
-msgid "Web Interface"
-msgstr "Webové rozhranie"
+msgid "Web"
+msgstr "Web"
 
 #: src/interface/interface.c:101
 msgid "Debug logging"
-msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
+msgstr "Záznam informácií pre ladenie"
 
 #: src/interface/interface.c:104
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
-#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
-#: src/libvlc.c:337 src/libvlc.c:441
-msgid "C"
-msgstr "sk"
-
-#: src/libvlc.c:1109
+#: src/interface/interface.c:206
 msgid ""
 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
 "interface."
 msgstr ""
-"Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
-"rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
+"Spustenie programu VLC s predvoleným rozhraním. Pre spustenie bez rozhrania "
+"zadajte príkaz 'cvlc'."
 
-#: src/libvlc.c:1233
-msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
-msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
+#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
+#: src/libvlc.c:183
+msgid "C"
+msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc.c:1237 src/libvlc-module.c:1515
-#, c-format
-msgid ""
-"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
-"You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
-"in the playlist.\n"
-"The first item specified will be played first.\n"
-"\n"
-"Options-styles:\n"
-"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
-"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
-"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
-"            and that overrides previous settings.\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
-"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
-"\n"
-"URL syntax:\n"
-"  [file://]filename              Plain media file\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screen capture\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
-"  [vcd://][device]               VCD device\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
-"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
-"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
-"  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
-"certain time\n"
-"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
-msgstr ""
-"Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
-"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
-"zaradia do playlistu.\n"
-"Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
-"\n"
-"Nastavenia štýlov:\n"
-"  --Nastavenie A: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
-"spustenia programu.\n"
-"   -Nastavenie A: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
-"   :option  príkaz, ktorý sa na stream aplikuje až tesne pred jeho "
-"prehrávaním\n"
-"            a zároveň potlačí akékoľvek iné nastavenia\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Pre špecifické MRL sa dajú použiť aj viaceré globálne príkazy --options :"
-"options.\n"
-"  Viacnásobné príkazy :option=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
-"\n"
-"Syntax URL adresy:\n"
-"  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD jednotka\n"
-"  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
-"  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
-"                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
-"serverom\n"
-"  vlc:pause:<počet sekúnd>            Osobitná položka na pozastavenie "
-"playlistu na určitý čas\n"
-"  vlc:quit                       Osobitný príkaz na ukončenie programu VLC\n"
-
-#: src/libvlc.c:1627
-msgid " (default enabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
+#: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
+#: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
+msgid "Zoom"
+msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/libvlc.c:1628
-msgid " (default disabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
+#: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
+msgid "1:4 Quarter"
+msgstr "1:4 (štvrtina)"
 
-#: src/libvlc.c:1791 src/libvlc.c:1794 src/libvlc.c:1802 src/libvlc.c:1807
-msgid "Note:"
-msgstr "Poznámka:"
+#: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
+msgid "1:2 Half"
+msgstr "1:2 (polovica)"
 
-#: src/libvlc.c:1792 src/libvlc.c:1795
-msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
-msgstr ""
-"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
-"nastavenia."
+#: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
+msgid "1:1 Original"
+msgstr "1:1 (originál)"
 
-#: src/libvlc.c:1803 src/libvlc.c:1808
-#, c-format
+#: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
+msgid "2:1 Double"
+msgstr "2:1 (dvojitá veľkosť)"
+
+#: src/libvlc-module.c:62
 msgid ""
-"%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
+"These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
+"select the main interface, additional interface modules, and define various "
+"related options."
 msgstr ""
-"%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
+"Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
+"vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
+"definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
+
+#: src/libvlc-module.c:66
+msgid "Interface module"
+msgstr "Modul rozhrania"
 
-#: src/libvlc.c:1815 src/libvlc.c:1819
+#: src/libvlc-module.c:68
 msgid ""
-"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
-"modules."
+"This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
+"automatically select the best module available."
 msgstr ""
-"Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
-"verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
+"Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
+"sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc.c:1908
-#, c-format
-msgid "VLC version %s (%s)\n"
-msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
-
-#: src/libvlc.c:1910
-#, c-format
-msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
-msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
-
-#: src/libvlc.c:1912
-#, c-format
-msgid "Compiler: %s\n"
-msgstr "Kompilátor: %s\n"
-
-#: src/libvlc.c:1947
-msgid ""
-"\n"
-"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
-
-#: src/libvlc.c:1967
-msgid ""
-"\n"
-"Press the RETURN key to continue...\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
-
-#: src/libvlc.h:173 src/libvlc-module.c:1462 src/libvlc-module.c:1463
-#: src/libvlc-module.c:2635 src/video_output/vout_intf.c:193
-msgid "Zoom"
-msgstr "Priblížiť"
-
-#: src/libvlc.h:174 src/libvlc-module.c:1382 src/video_output/vout_intf.c:86
-msgid "1:4 Quarter"
-msgstr "1:4 (štvrtina)"
-
-#: src/libvlc.h:175 src/libvlc-module.c:1383 src/video_output/vout_intf.c:87
-msgid "1:2 Half"
-msgstr "1:2 (polovica)"
-
-#: src/libvlc.h:176 src/libvlc-module.c:1384 src/video_output/vout_intf.c:88
-msgid "1:1 Original"
-msgstr "1:1 (Originál)"
-
-#: src/libvlc.h:177 src/libvlc-module.c:1385 src/video_output/vout_intf.c:89
-msgid "2:1 Double"
-msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
-
-#: src/libvlc-module.c:101 src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:977
-msgid "Auto"
-msgstr "Automaticky"
-
-#: src/libvlc-module.c:168
-msgid ""
-"These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
-"select the main interface, additional interface modules, and define various "
-"related options."
-msgstr ""
-"Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
-"vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
-"definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
-
-#: src/libvlc-module.c:172
-msgid "Interface module"
-msgstr "Modul rozhrania"
-
-#: src/libvlc-module.c:174
-msgid ""
-"This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
-"automatically select the best module available."
-msgstr ""
-"Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
-"sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
-
-#: src/libvlc-module.c:178 modules/control/ntservice.c:57
+#: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
 msgid "Extra interface modules"
-msgstr "Extra moduly rozhrania"
+msgstr "Extra moduly s rozhraním"
 
-#: src/libvlc-module.c:180
+#: src/libvlc-module.c:74
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
@@ -1472,18 +1652,18 @@ msgstr ""
 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné rozhrania\". Tieto "
 "prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú doplnkom k hlavnému rozhraniu "
 "programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s rozhraním, jednotlivé "
-"položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné nastavenia sú \"rc\" (diaľkové "
-"ovládanie), \"http\", \"gestures\" ...) "
+"položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné hodnoty sú \"rc\" (diaľkové ovládanie), "
+"\"http\", \"gestures\" ...) "
 
-#: src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:81
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
-msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
+msgstr "Môžete si zvoliť ovládacie rozhrania pre program VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:189
+#: src/libvlc-module.c:83
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:191
+#: src/libvlc-module.c:85
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
@@ -1492,55 +1672,27 @@ msgstr ""
 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
 "ladenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:194
-msgid "Choose which objects should print debug message"
-msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
-
-#: src/libvlc-module.c:197
-msgid ""
-"This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
-"a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
-"objects. Objects can be refered to by their type or module name. Rules "
-"applying to named objects take precedence over rules applying to object "
-"types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
-"message."
-msgstr ""
-"Toto je príkaz, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá vybaviť prefixom "
-"'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
-"'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
-"alebo podľa názvu ich modulu. Pravidlá aplikované na pomenované objekty majú "
-"prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe typu objektu. Ak budete "
-"chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
-
-#: src/libvlc-module.c:204
+#: src/libvlc-module.c:88
 msgid "Be quiet"
 msgstr "Tichý režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:206
+#: src/libvlc-module.c:90
 msgid "Turn off all warning and information messages."
 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
 
-#: src/libvlc-module.c:208
+#: src/libvlc-module.c:92
 msgid "Default stream"
 msgstr "Predvolený stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:210
+#: src/libvlc-module.c:94
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:213
-msgid ""
-"You can manually select a language for the interface. The system language is "
-"auto-detected if \"auto\" is specified here."
-msgstr ""
-"Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
-"\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
-
-#: src/libvlc-module.c:217
+#: src/libvlc-module.c:96
 msgid "Color messages"
 msgstr "Farebné hlásenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:219
+#: src/libvlc-module.c:98
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
@@ -1548,11 +1700,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
-#: src/libvlc-module.c:222
+#: src/libvlc-module.c:101
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:224
+#: src/libvlc-module.c:103
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
@@ -1561,11 +1713,11 @@ msgstr ""
 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc-module.c:228
+#: src/libvlc-module.c:107
 msgid "Interface interaction"
-msgstr "Interakcia z rozhrania"
+msgstr "Interakcia s rozhraním"
 
-#: src/libvlc-module.c:230
+#: src/libvlc-module.c:109
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
@@ -1573,23 +1725,23 @@ msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
 "program bude vyžadovať zásah od používateľa."
 
-#: src/libvlc-module.c:240
+#: src/libvlc-module.c:119
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
 "the \"audio filters\" modules section."
 msgstr ""
-"Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
+"Tieto voľby vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:246
+#: src/libvlc-module.c:125
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:248
+#: src/libvlc-module.c:127
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1597,12 +1749,12 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:252 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:404
-#: modules/stream_out/display.c:41
+#: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
+#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:254
+#: src/libvlc-module.c:133
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1610,83 +1762,38 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
 
-#: src/libvlc-module.c:258
-msgid "Force mono audio"
-msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
-
-#: src/libvlc-module.c:259
-msgid "This will force a mono audio output."
-msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
-
-#: src/libvlc-module.c:262
-msgid "Default audio volume"
-msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
-
-#: src/libvlc-module.c:264
-msgid ""
-"You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
-msgstr ""
-"Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
-"1024. "
-
-#: src/libvlc-module.c:267
-msgid "Audio output saved volume"
-msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
+#: src/libvlc-module.c:136
+msgid "Audio gain"
+msgstr "Zosilnenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:269
-msgid ""
-"This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
-"should not change this option manually."
-msgstr ""
-"Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
-"aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
-"manuálne. "
+#: src/libvlc-module.c:138
+msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
+msgstr "Toto lineárne zosilnenie sa aplikuje na zvuk na výstupe"
 
-#: src/libvlc-module.c:272
+#: src/libvlc-module.c:140
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:274
-msgid ""
-"The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
-"0 to 1024."
-msgstr ""
-"Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
-"krokovania môže byť od 0 do 1024."
-
-#: src/libvlc-module.c:277
-msgid "Audio output frequency (Hz)"
-msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
-
-#: src/libvlc-module.c:279
-msgid ""
-"You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
-"(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
-msgstr ""
-"Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
-"Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
-"32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+#: src/libvlc-module.c:142
+msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
+msgstr "Veľkosť kroku pri úprave hlasitosti sa dá zmeniť pomocou tejto voľby."
 
-#: src/libvlc-module.c:283
-msgid "High quality audio resampling"
-msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
+#: src/libvlc-module.c:145
+msgid "Remember the audio volume"
+msgstr "Zapamätať hlasitosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:285
+#: src/libvlc-module.c:147
 msgid ""
-"This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
-"resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
-"resampling algorithm will be used instead."
+"The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
 msgstr ""
-"Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
-"pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
-"významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
-"sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
+"Hlasitosť je možné uložiť a automaticky sa obnoví pri ďalšom použití "
+"programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:290
+#: src/libvlc-module.c:150
 msgid "Audio desynchronization compensation"
-msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
+msgstr "Kompenzovať nesynchrónnosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:292
+#: src/libvlc-module.c:152
 msgid ""
 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
@@ -1695,38 +1802,44 @@ msgstr ""
 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
 
-#: src/libvlc-module.c:295
-msgid "Audio output channels mode"
-msgstr "Kanálový režim zvukového výstupu"
+#: src/libvlc-module.c:155
+msgid "Audio resampler"
+msgstr "Prevzorkovanie zvuku"
+
+#: src/libvlc-module.c:157
+msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
+msgstr ""
+"Týmto parametrom si vyberiete aký prídavný modul sa použije na "
+"prevzorkovanie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:297
+#: src/libvlc-module.c:160
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
 "played)."
 msgstr ""
 "Režim, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude "
-"možné. (Ak ho Váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
+"možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
 "začiatkom prehrávania)."
 
-#: src/libvlc-module.c:301 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:413
+#: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
-#: src/libvlc-module.c:303
+#: src/libvlc-module.c:166
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
 msgstr ""
-"Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
+"Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:306 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:227
+#: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc-module.c:308
+#: src/libvlc-module.c:171
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1734,91 +1847,112 @@ msgid ""
 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
-"norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
+"norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detegovať. \n"
 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
+#: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
+#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
+#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
+msgid "Auto"
+msgstr "Automaticky"
+
+#: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:68
+#: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
+#: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
+#: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:320
+#: src/libvlc-module.c:180
+msgid "Stereo audio output mode"
+msgstr "Výstupný režim stereo audio"
+
+#: src/libvlc-module.c:192
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
-"Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
+"Ak chcete upraviť vykresľovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
 "spracovávanie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:323
-msgid "Audio visualizations "
-msgstr "Vizualizácie zvuku"
-
-#: src/libvlc-module.c:325
+#: src/libvlc-module.c:197
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:329
+#: src/libvlc-module.c:201
 msgid "Replay gain mode"
-msgstr "Režim zosilnenia pri opakovaní"
+msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:331
+#: src/libvlc-module.c:203
 msgid "Select the replay gain mode"
-msgstr "Vyberte si požadovaný režim zosilnenia"
+msgstr "Vyberte si režim normalizácie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:333
+#: src/libvlc-module.c:205
 msgid "Replay preamp"
 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:335
+#: src/libvlc-module.c:207
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
 msgstr ""
-"Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
-"obsahuje aj informácie o zosilnení."
+"Tu môžete zmeniť predvolenú cieľovú úroveň (89 dB) pre stream, ktorý "
+"obsahuje aj informácie o zosilnení pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:338
+#: src/libvlc-module.c:210
 msgid "Default replay gain"
-msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
+msgstr "Predvolené zosilnenie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:340
+#: src/libvlc-module.c:212
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
-"zosilovaní zvuku"
+"zosilňovaní zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:342
+#: src/libvlc-module.c:214
 msgid "Peak protection"
-msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
+msgstr "Ochrana pred zvukovými špičkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:344
+#: src/libvlc-module.c:216
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:347
-msgid "Enable time streching audio"
+#: src/libvlc-module.c:219
+msgid "Enable time stretching audio"
 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:349
+#: src/libvlc-module.c:221
 msgid ""
-"This allows to play audio at lower or higher speed without affecting the "
+"This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
 "audio pitch"
 msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
-"jeho výšku"
-
-#: src/libvlc-module.c:356 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/codec/avcodec/avcodec.c:74
-#: modules/codec/kate.c:203
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:383
+"vznik zvukových špičiek"
+
+#: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
+#: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
+#: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
+#: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
+#: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
+#: modules/text_renderer/freetype.c:155
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
+#: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
 
-#: src/libvlc-module.c:364
+#: src/libvlc-module.c:236
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1826,45 +1960,46 @@ msgid ""
 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
 "options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
-"tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre rozkladanie, prispôsobenie "
-"obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
-"- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
+"tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre odstránenie prekladania - "
+"deinterlacing, prispôsobenie obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete "
+"konfigurovať v module \"Video - Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších "
+"funkcií. "
 
-#: src/libvlc-module.c:370
+#: src/libvlc-module.c:242
 msgid "Video output module"
 msgstr "Modul výstupu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:372
+#: src/libvlc-module.c:244
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
-"Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
-"program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
+"Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
+"program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:375 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
-#: modules/stream_out/display.c:43
+#: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
+#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:377
+#: src/libvlc-module.c:249
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
-"Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa programu. Video sa nebude ani "
-"dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
+"Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa. Video sa nebude ani dekódovať, "
+"takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:380 modules/codec/fake.c:58
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
-#: modules/visualization/projectm.cpp:60
-#: modules/visualization/visual/visual.c:48
+#: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
+#: modules/visualization/projectm.cpp:64
+#: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
+#: modules/visualization/glspectrum.c:52
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:382
+#: src/libvlc-module.c:254
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
@@ -1872,15 +2007,15 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:385 modules/codec/fake.c:61
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
-#: modules/visualization/projectm.cpp:63
-#: modules/visualization/visual/visual.c:52
+#: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
+#: modules/visualization/projectm.cpp:67
+#: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
+#: modules/visualization/glspectrum.c:55
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:387
+#: src/libvlc-module.c:259
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
@@ -1888,33 +2023,33 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "prispôsobí prehrávanému videu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:390
+#: src/libvlc-module.c:262
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Súradnica X videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:392
+#: src/libvlc-module.c:264
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
 
-#: src/libvlc-module.c:395
+#: src/libvlc-module.c:267
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:397
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
 
-#: src/libvlc-module.c:400
+#: src/libvlc-module.c:272
 msgid "Video title"
 msgstr "Názov videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:402
+#: src/libvlc-module.c:274
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
@@ -1922,11 +2057,11 @@ msgstr ""
 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
 
-#: src/libvlc-module.c:405
+#: src/libvlc-module.c:277
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Zarovnanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:407
+#: src/libvlc-module.c:279
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
@@ -1937,81 +2072,86 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74
-#: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/marq.c:137
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:85
-#: modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1112
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1178
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1181
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1118
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:415
+#: src/libvlc-module.c:287
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Priblížiť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:417
+#: src/libvlc-module.c:289
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
 
-#: src/libvlc-module.c:419
+#: src/libvlc-module.c:291
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:421
+#: src/libvlc-module.c:293
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
@@ -2019,155 +2159,156 @@ msgstr ""
 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:424
+#: src/libvlc-module.c:296
 msgid "Embedded video"
 msgstr "Vstavané video"
 
-#: src/libvlc-module.c:426
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:428
-msgid "X11 display"
-msgstr "Displej X11"
-
-#: src/libvlc-module.c:430
-msgid ""
-"X11 hardware display to use. By default VLC will use the value of the "
-"DISPLAY environment variable."
-msgstr ""
-"Hardvérový displej X11, ktorý sa bude použíať. V predvolenom nastavení si "
-"program VLC potrebnú hodnotu načíta z premennej DISPLAY."
-
-#: src/libvlc-module.c:433
+#: src/libvlc-module.c:300
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
 
-#: src/libvlc-module.c:435
+#: src/libvlc-module.c:302
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
-#: src/libvlc-module.c:437
+#: src/libvlc-module.c:304
 msgid "Overlay video output"
 msgstr "Prekryť výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:439
+#: src/libvlc-module.c:306
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
-"Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
-"predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
-"hardvérovú akceleráciu videa."
+"Prekrývanie je schopnosť hardvérovej akcelerácie videa pomocou grafickej "
+"karty (schopnosť vykresľovať video priamo). Program VLC sa pokúsi o využitie "
+"tejto voľby v predvolenom nastavení."
 
-#: src/libvlc-module.c:442 src/video_output/vout_intf.c:336
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:295 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:312
+#: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:444
+#: src/libvlc-module.c:311
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
-#: src/libvlc-module.c:446
+#: src/libvlc-module.c:313
 msgid "Enable wallpaper mode "
 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:448
+#: src/libvlc-module.c:315
 msgid ""
 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
 msgstr ""
-"Režim prehrávania na pozadí Vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
+"Režim prehrávania na pozadí vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
 "plochy."
 
-#: src/libvlc-module.c:451
+#: src/libvlc-module.c:318
 msgid "Show media title on video"
 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
 
-#: src/libvlc-module.c:453
+#: src/libvlc-module.c:320
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:455
+#: src/libvlc-module.c:322
 msgid "Show video title for x milliseconds"
 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
 
-#: src/libvlc-module.c:457
+#: src/libvlc-module.c:324
 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:459
+#: src/libvlc-module.c:326
 msgid "Position of video title"
 msgstr "Pozícia názvu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:461
+#: src/libvlc-module.c:328
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
 "v strede dole). "
 
-#: src/libvlc-module.c:463
+#: src/libvlc-module.c:330
 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:466
-msgid ""
-"Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default is "
-"3000 ms (3 sec.)"
+#: src/libvlc-module.c:333
+msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
 msgstr ""
-"Skryť kurzor myši a ovládače celoobrazovkového režimu po n milisekundách. "
-"Predvolená hodnota je 3000 ms (3 sek.)"
+"Skryť kurzor myši a ovládač celoobrazovkového režimu po n milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:469 src/libvlc-module.c:471
-#: src/video_output/video_output.c:1484 modules/gui/macosx/intf.m:699
-#: modules/gui/macosx/intf.m:700 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
-#: modules/video_filter/deinterlace.c:77
+#: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
+#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
 msgid "Deinterlace"
-msgstr "Rozkladať"
+msgstr "Odstrániť prekladanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:479 src/video_output/video_output.c:1500
-#: modules/video_filter/deinterlace.c:62
+#: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
 msgid "Deinterlace mode"
-msgstr "Režim rozkladania"
+msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
 
-#: src/libvlc-module.c:481
+#: src/libvlc-module.c:348
 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
-msgstr "Metóda rozkladania, ktorá sa použije na spracovanie videa."
+msgstr ""
+"Metóda odstránenia prekladania (deinterlacing), ktorá sa použije na "
+"spracovanie videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:73
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Discard"
-msgstr "Vyraďovať"
+msgstr "Vyraďovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:73
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Blend"
-msgstr "Premiešavať"
+msgstr "Premiešavanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:73
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Mean"
 msgstr "Stredná úroveň"
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:73
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Bob"
 msgstr "Bob"
 
-#: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace.c:73
+#: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Linear"
-msgstr "Lineárne rozkladanie"
+msgstr "Lineárne"
+
+#: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Phosphor"
+msgstr "Phosphor"
 
-#: src/libvlc-module.c:496
+#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Film NTSC (IVTC)"
+msgstr "Film NTSC (IVTC)"
+
+#: src/libvlc-module.c:365
 msgid "Disable screensaver"
 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
 
-#: src/libvlc-module.c:497
+#: src/libvlc-module.c:366
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:499
+#: src/libvlc-module.c:368
 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:500
+#: src/libvlc-module.c:369
 msgid ""
 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
 "computer being suspended because of inactivity."
@@ -2175,11 +2316,12 @@ msgstr ""
 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:316
+#: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Dekorácie okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:505
+#: src/libvlc-module.c:374
 msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
@@ -2187,112 +2329,110 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
 
-#: src/libvlc-module.c:508
-msgid "Video output filter module"
-msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
+#: src/libvlc-module.c:377
+msgid "Video splitter module"
+msgstr "Modul rozdeľovača videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:510
-msgid "This adds video output filters like clone or wall"
+#: src/libvlc-module.c:379
+msgid "This adds video splitters like clone or wall"
 msgstr ""
-"Týmto príkazom môžete pridať výstup videa ako klon alebo výstup na stenu."
+"Týmto príkazom môžete pridať rozdeľovací prvok videa - pre klon alebo stenu"
 
-#: src/libvlc-module.c:512
+#: src/libvlc-module.c:381
 msgid "Video filter module"
 msgstr "Modul filtra videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:514
+#: src/libvlc-module.c:383
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distort the video."
 msgstr ""
-"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
-"Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
-"dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
-"nedostatkov."
+"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné vylepšenie kvality snímok, "
+"napríklad odstránením prekladania (deinterlacing), alebo skreslením videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:518
+#: src/libvlc-module.c:387
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
-msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
+msgstr "Priečinok (alebo súbor) so snímkami z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:520
+#: src/libvlc-module.c:389
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
-msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
+msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené snímky z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
+#: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
 msgid "Video snapshot file prefix"
 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:526
+#: src/libvlc-module.c:395
 msgid "Video snapshot format"
 msgstr "Formát snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:528
+#: src/libvlc-module.c:397
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
-msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
+msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní snímok z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:530
+#: src/libvlc-module.c:399
 msgid "Display video snapshot preview"
 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:532
+#: src/libvlc-module.c:401
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
 
-#: src/libvlc-module.c:534
+#: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
 
-#: src/libvlc-module.c:536
+#: src/libvlc-module.c:405
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
-"Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
-"vytvorenia snímky."
+"Pri číslovaní snímok obrazovky sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o "
+"čase vytvorenia snímky."
 
-#: src/libvlc-module.c:538
+#: src/libvlc-module.c:407
 msgid "Video snapshot width"
 msgstr "Šírka snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:540
+#: src/libvlc-module.c:409
 msgid ""
 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
 msgstr ""
-"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky. Pri predvolenom "
-"nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
-"správať podľa nastaveného stranového pomeru."
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky obrazovky. Pri "
+"predvolenom nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že "
+"screenshot bude mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
 
-#: src/libvlc-module.c:544
+#: src/libvlc-module.c:413
 msgid "Video snapshot height"
-msgstr "Výška video snímky"
+msgstr "Výška snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:546
+#: src/libvlc-module.c:415
 msgid ""
 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
 "ratio."
 msgstr ""
-"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky. Pri predvolenom "
-"nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
-"správať podľa nastaveného stranového pomeru. "
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky (screenshotu). Pri "
+"predvolenom nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že "
+"snímka bude mať upravenú výšku kvôli dodržaniu stranového pomeru. "
 
-#: src/libvlc-module.c:550
+#: src/libvlc-module.c:419
 msgid "Video cropping"
-msgstr "Vystrihnutie videa"
+msgstr "Orezanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:552
+#: src/libvlc-module.c:421
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
-"Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
+"Týmto príkazom si vynútite orezanie nejakej časti zo zdrojového videa. "
 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
 "celkový stranový pomer obrázka."
 
-#: src/libvlc-module.c:556
+#: src/libvlc-module.c:425
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
 
-#: src/libvlc-module.c:558
+#: src/libvlc-module.c:427
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -2308,20 +2448,20 @@ msgstr ""
 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:565
+#: src/libvlc-module.c:434
 msgid "Video Auto Scaling"
 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:567
+#: src/libvlc-module.c:436
 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
 msgstr ""
 "Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:569
+#: src/libvlc-module.c:438
 msgid "Video scaling factor"
 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:571
+#: src/libvlc-module.c:440
 msgid ""
 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
 "Default value is 1.0 (original video size)."
@@ -2330,23 +2470,23 @@ msgstr ""
 "zmeny veľkosti.\n"
 "Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
 
-#: src/libvlc-module.c:574
+#: src/libvlc-module.c:443
 msgid "Custom crop ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:576
+#: src/libvlc-module.c:445
 msgid ""
 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
 msgstr ""
-"Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov, ktoré sa pridajú "
-"do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
+"Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi orezania, ktoré sa pridajú "
+"do zoznamu so stranovými pomermi orezania v rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:579
+#: src/libvlc-module.c:448
 msgid "Custom aspect ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:581
+#: src/libvlc-module.c:450
 msgid ""
 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
@@ -2354,68 +2494,66 @@ msgstr ""
 "Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
 "zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:584
+#: src/libvlc-module.c:453
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
 
-#: src/libvlc-module.c:586
+#: src/libvlc-module.c:455
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
-"má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
-"Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
-"neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
+"má 1080 riadkov, ale kodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. Túto "
+"funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať neštandardné "
+"video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:591
+#: src/libvlc-module.c:460
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
-msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
+msgstr "Stranový pomer pixelov monitora"
 
-#: src/libvlc-module.c:593
+#: src/libvlc-module.c:462
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
-"stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
-"tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
-"stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
-"videu aspoň na hodnotu 4:3."
+"stranový pomer vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
+"tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
+"16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
 
-#: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:315
+#: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
 msgid "Skip frames"
-msgstr "Preskočiť snímky"
+msgstr "Preskakovať snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:599
+#: src/libvlc-module.c:468
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
-"potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
+"potrebné vynechávať v prípade, že váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
 "prehrávanie streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:602
+#: src/libvlc-module.c:471
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:604
+#: src/libvlc-module.c:473
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
-"Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
+"Táto voľba vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
 "doručené neskoro."
 
-#: src/libvlc-module.c:607
+#: src/libvlc-module.c:476
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Tichá synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:609
+#: src/libvlc-module.c:478
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
@@ -2423,25 +2561,25 @@ msgstr ""
 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:612
+#: src/libvlc-module.c:481
 msgid "Key press events"
 msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
 
-#: src/libvlc-module.c:614
+#: src/libvlc-module.c:483
 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
 msgstr ""
 "Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
 "okna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:93
+#: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
 msgid "Mouse events"
 msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
 
-#: src/libvlc-module.c:618
+#: src/libvlc-module.c:487
 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
 msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
 
-#: src/libvlc-module.c:626
+#: src/libvlc-module.c:495
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
@@ -2451,11 +2589,48 @@ msgstr ""
 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
 
-#: src/libvlc-module.c:630
+#: src/libvlc-module.c:499
+msgid "File caching (ms)"
+msgstr "Ukladanie súboru do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:501
+msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre lokálne súbory, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:503
+msgid "Live capture caching (ms)"
+msgstr "Ukladanie priameho záznamu do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:505
+msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre kamery a mikrofóny, v "
+"milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:507
+msgid "Disc caching (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania z disku do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:509
+msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre optické médiá, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:511
+msgid "Network caching (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:513
+msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre sieťové zdroje, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:515
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
 
-#: src/libvlc-module.c:632
+#: src/libvlc-module.c:517
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
@@ -2463,11 +2638,11 @@ msgstr ""
 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
 "10000."
 
-#: src/libvlc-module.c:635
+#: src/libvlc-module.c:520
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Časová synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:637
+#: src/libvlc-module.c:522
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
@@ -2476,23 +2651,23 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc-module.c:641
+#: src/libvlc-module.c:526
 msgid "Clock jitter"
-msgstr "Ä\8casový nepokoj"
+msgstr "Ä\8casová nepresnosÅ¥"
 
-#: src/libvlc-module.c:643
+#: src/libvlc-module.c:528
 msgid ""
-"It tells the clock algorithms what is the maximal input jitter that is "
-"considered valid and can be compensated (in milliseconds)"
+"This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
+"algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
 msgstr ""
-"Táto hodnota udáva algoritmu pre čas maximálne oneskorenie vstupu, ktoré je "
-"ešte považované za platné a dá sa kompenzovať (udáva sa v milisekundách)"
+"Táto hodnota maximálne oneskorenie vstupu, ktoré majú synchronizačné "
+"algoritmy kompenzovať (udáva sa v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:646 modules/control/netsync.c:72
+#: src/libvlc-module.c:531
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:647
+#: src/libvlc-module.c:532
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
@@ -2501,41 +2676,32 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:653 src/video_output/vout_intf.c:97
-#: src/video_output/vout_intf.c:115 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:232
-#: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/gui/fbosd.c:171
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1297
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:415 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:536
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:770 modules/gui/macosx/vout.m:212
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:614
-#: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:72
-#: modules/video_filter/rss.c:185 modules/video_output/msw/directx.c:91
+#: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
+#: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
+#: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
+#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc-module.c:653 modules/gui/macosx/equalizer.m:149
-#: modules/gui/macosx/extended.m:97 modules/gui/macosx/wizard.m:354
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:127 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
+#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:655 modules/misc/notify/growl_udp.c:75
-msgid "UDP port"
-msgstr "UDP port"
-
-#: src/libvlc-module.c:657
-msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
-msgstr ""
-"Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
-"hodnota je 1234."
-
-#: src/libvlc-module.c:659
+#: src/libvlc-module.c:540
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:661
+#: src/libvlc-module.c:542
 msgid ""
 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
 "over the network (in bytes)."
@@ -2543,11 +2709,11 @@ msgstr ""
 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
 "cez sieť (v bytoch)."
 
-#: src/libvlc-module.c:666 modules/stream_out/rtp.c:122
+#: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:668 modules/stream_out/rtp.c:124
+#: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
@@ -2557,33 +2723,21 @@ msgstr ""
 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
-#: src/libvlc-module.c:672
+#: src/libvlc-module.c:553
 msgid "Multicast output interface"
 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
-#: src/libvlc-module.c:674
+#: src/libvlc-module.c:555
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:676
-msgid "IPv4 multicast output interface address"
-msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
-
-#: src/libvlc-module.c:678
-msgid ""
-"IPv4 address for the default multicast interface. This overrides the routing "
-"table."
-msgstr ""
-"IPv4 adresa pre predvolené rozhranie pri režime multicast. Po aktivovaní "
-"tejto voľba bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
-
-#: src/libvlc-module.c:681
+#: src/libvlc-module.c:557
 msgid "DiffServ Code Point"
 msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
 
-#: src/libvlc-module.c:682
+#: src/libvlc-module.c:558
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
@@ -2592,7 +2746,7 @@ msgstr ""
 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
-#: src/libvlc-module.c:688
+#: src/libvlc-module.c:564
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
@@ -2601,37 +2755,37 @@ msgstr ""
 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
 "stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:694
+#: src/libvlc-module.c:570
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
-"Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
+"Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísel jeho služieb. Položky "
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:700 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305
+#: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/libvlc-module.c:702
+#: src/libvlc-module.c:578
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:705 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
-msgid "Subtitles track"
+#: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
+msgid "Subtitle track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:707
+#: src/libvlc-module.c:583
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:710
+#: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
 msgid "Audio language"
 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:712
+#: src/libvlc-module.c:588
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
@@ -2641,11 +2795,11 @@ msgstr ""
 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
 "prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
 
-#: src/libvlc-module.c:715
+#: src/libvlc-module.c:591
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:717
+#: src/libvlc-module.c:593
 msgid ""
 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
@@ -2654,75 +2808,130 @@ msgstr ""
 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
 "akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
 
-#: src/libvlc-module.c:721
+#: src/libvlc-module.c:596
+#, fuzzy
+msgid "Menu language"
+msgstr "Jazyk ponúk v menu:"
+
+#: src/libvlc-module.c:598
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
+"or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
+msgstr ""
+"Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
+"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
+"akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
+
+#: src/libvlc-module.c:602
 msgid "Audio track ID"
 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:723
+#: src/libvlc-module.c:604
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:725
-msgid "Subtitles track ID"
-msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
+#: src/libvlc-module.c:606
+msgid "Subtitle track ID"
+msgstr "ID číslo stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:727
+#: src/libvlc-module.c:608
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
 
-#: src/libvlc-module.c:729
+#: src/libvlc-module.c:610
+msgid "Preferred video resolution"
+msgstr "Preferované rozlíšenie videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:612
+msgid ""
+"When several video formats are available, select one whose resolution is "
+"closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
+"option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
+"higher resolutions."
+msgstr ""
+"Ak je dostupných viacero formátov videa, vyberte také rozlíšenie, ktoré je "
+"najbližšie (ale nie vyššie) k tomuto nastaveniu, čo sa týka počtu riadkov. "
+"Túto voľbu použite v prípade, že nemáte dostatok výkonu CPU alebo dostatočnú "
+"šírku pásma na to, aby bolo možné prehrávať vo vyšších rozlíšeniach."
+
+#: src/libvlc-module.c:618
+msgid "Best available"
+msgstr "Najlepšie dostupné"
+
+#: src/libvlc-module.c:618
+msgid "Full HD (1080p)"
+msgstr "Full HD (1080p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:618
+msgid "HD (720p)"
+msgstr "HD (720p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:619
+msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
+msgstr "Štandardná definícia (576 alebo 480 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:620
+msgid "Low Definition (360 lines)"
+msgstr "Nízka definícia (320 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:621
+msgid "Very Low Definition (240 lines)"
+msgstr "Veľmi nízka definícia (240 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:624
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Opakovania vstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:731
+#: src/libvlc-module.c:626
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:733
+#: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:735
+#: src/libvlc-module.c:630
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
-msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
+msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:737
+#: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:739
+#: src/libvlc-module.c:634
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
-msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
+msgstr "Stream sa na tejto pozícii zastaví (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:741
+#: src/libvlc-module.c:636
 msgid "Run time"
 msgstr "Čas behu"
 
-#: src/libvlc-module.c:743
+#: src/libvlc-module.c:638
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:745
+#: src/libvlc-module.c:640
 msgid "Fast seek"
 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:747
+#: src/libvlc-module.c:642
 msgid "Favor speed over precision while seeking"
 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:749
+#: src/libvlc-module.c:644
 msgid "Playback speed"
 msgstr "Rýchlosť prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:751
+#: src/libvlc-module.c:646
 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
 msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
 
-#: src/libvlc-module.c:753
+#: src/libvlc-module.c:648
 msgid "Input list"
 msgstr "Zoznam vstupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:755
+#: src/libvlc-module.c:650
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
@@ -2730,11 +2939,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
 "položiek zoznamu použite čiarku."
 
-#: src/libvlc-module.c:758
+#: src/libvlc-module.c:653
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:760
+#: src/libvlc-module.c:655
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
@@ -2745,11 +2954,11 @@ msgstr ""
 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
 "znakom '#' ."
 
-#: src/libvlc-module.c:764
+#: src/libvlc-module.c:659
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:766
+#: src/libvlc-module.c:661
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
@@ -2759,41 +2968,42 @@ msgstr ""
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
-#: src/libvlc-module.c:770 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:316
+#: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
 msgid "Record directory or filename"
 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
 
-#: src/libvlc-module.c:772
+#: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
 
-#: src/libvlc-module.c:774
+#: src/libvlc-module.c:669
 msgid "Prefer native stream recording"
-msgstr "Uprednostiť nahrávanie natívneho streamu"
+msgstr "Uprednostniť nahrávanie natívneho streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:776
+#: src/libvlc-module.c:671
 msgid ""
 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
 "output module"
 msgstr ""
-"Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia výstupného modulu "
+"Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia modulu pre výstup "
 "streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:779
+#: src/libvlc-module.c:674
 msgid "Timeshift directory"
 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
 
-#: src/libvlc-module.c:781
+#: src/libvlc-module.c:676
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
 msgstr ""
-"Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
+"Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatnil časový "
 "posun."
 
-#: src/libvlc-module.c:783
+#: src/libvlc-module.c:678
 msgid "Timeshift granularity"
 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
 
-#: src/libvlc-module.c:785
+#: src/libvlc-module.c:680
 msgid ""
 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
 "to store the timeshifted streams."
@@ -2801,23 +3011,40 @@ msgstr ""
 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
 "časovo posunuté streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:790
+#: src/libvlc-module.c:683
+msgid "Change title according to current media"
+msgstr "Meniť názov podľa aktuálneho média"
+
+#: src/libvlc-module.c:684
+msgid ""
+"This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
+"$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
+"Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
+"\" (Fall back on Title - Artist)"
+msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje nastavenie názvu podľa toho, čo sa prehráva<br>$a: "
+"Umelec<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Titul<br>$g: Žáner<br>$n: Číslo "
+"stopy<br>$p: Práve sa prehráva<br>$A: Dátum<br>$D: Trvanie<br>$Z: \"Práve sa "
+"prehráva\" (Späť na Titul - Umelec)"
+
+#: src/libvlc-module.c:691
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
-"You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
-"filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
+"You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
+"filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
-"nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
-"zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
-"nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť správanie systému pre podsnímky. "
+"Pomocou týchto nastavení môžete napríklad zapínať zdroje podsnímok (logo, "
+"atď.). Filtre pre podsnímky môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcii "
+"modulu \"filtre podzdrojov.\". Tam môžete nastaviť aj rôzne iné vlastnosti "
+"podsnímok. "
 
-#: src/libvlc-module.c:796 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:213
+#: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:798
+#: src/libvlc-module.c:699
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2825,22 +3052,22 @@ msgstr ""
 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:801
+#: src/libvlc-module.c:702
 msgid "Enable sub-pictures"
 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:803
+#: src/libvlc-module.c:704
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:805 src/libvlc-module.c:1758 src/text/iso-639_def.h:143
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:201
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:222
+#: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
-#: src/libvlc-module.c:807
+#: src/libvlc-module.c:708
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
@@ -2848,11 +3075,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
 
-#: src/libvlc-module.c:810
+#: src/libvlc-module.c:711
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
 
-#: src/libvlc-module.c:812
+#: src/libvlc-module.c:713
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
@@ -2860,36 +3087,49 @@ msgstr ""
 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
 "môžete použiť aj modul svg."
 
-#: src/libvlc-module.c:814
+#: src/libvlc-module.c:715
+msgid "Subpictures source module"
+msgstr "Modul pre zdroje podsnímkok"
+
+#: src/libvlc-module.c:717
+msgid ""
+"This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
+"images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
+msgstr ""
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"zdroje pod-obrázka\". Filtre "
+"umožňujú prekrytie pôvodného obrazu nejakými obrázkami, alebo textom (ako "
+"napr. logo alebo iné texty...). "
+
+#: src/libvlc-module.c:720
 msgid "Subpictures filter module"
 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:816
+#: src/libvlc-module.c:722
 msgid ""
-"This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
-"images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
+"This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
+"by subtitle decoders or other subpictures sources."
 msgstr ""
-"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". "
-"Filtre umožňujú prekrytie nejakými obrázkami, alebo textom (ako napr. logo "
-"alebo iné texty...). "
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". Budú "
+"sa filtrovať pod-obrázky, vytvárané dekodérmi titulkov alebo inými zdrojmi "
+"pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:819
+#: src/libvlc-module.c:725
 msgid "Autodetect subtitle files"
-msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
+msgstr "Súbory s titulkami detegovať automaticky"
 
-#: src/libvlc-module.c:821
+#: src/libvlc-module.c:727
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
 msgstr ""
 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
-"súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
+"súbor s titulkami automaticky detegovať (podľa názvu súboru s filmom)."
 
-#: src/libvlc-module.c:824
+#: src/libvlc-module.c:730
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:826
+#: src/libvlc-module.c:732
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2901,7 +3141,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
-"0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
+"0 = nebudú sa automaticky detegovať žiadne titulky\n"
 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
@@ -2910,11 +3150,11 @@ msgstr ""
 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
 
-#: src/libvlc-module.c:834
+#: src/libvlc-module.c:740
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:836
+#: src/libvlc-module.c:742
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
@@ -2922,11 +3162,11 @@ msgstr ""
 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
 
-#: src/libvlc-module.c:839
+#: src/libvlc-module.c:745
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:841
+#: src/libvlc-module.c:747
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
@@ -2935,68 +3175,189 @@ msgstr ""
 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
 "súbor načítať manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:844
+#: src/libvlc-module.c:751
 msgid "DVD device"
 msgstr "Jednotka DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:847
+#: src/libvlc-module.c:752
+msgid "VCD device"
+msgstr "Mechanika pre VCD"
+
+#: src/libvlc-module.c:753
+msgid "Audio CD device"
+msgstr "Mechanika pre Audio CD"
+
+#: src/libvlc-module.c:757
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
-"the drive letter (eg. D:)"
+"the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
-"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
-"používať. Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)."
+"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:851
+#: src/libvlc-module.c:760
+msgid ""
+"This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
+"the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+"Toto je predvolená jednotka VCD (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
+
+#: src/libvlc-module.c:763
+msgid ""
+"This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
+"after the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+"Toto je predvolená CD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
+
+#: src/libvlc-module.c:770
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:854
-msgid "VCD device"
-msgstr "Mechanika pre VCD"
-
-#: src/libvlc-module.c:856
+#: src/libvlc-module.c:772
 msgid "This is the default VCD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
 
-#: src/libvlc-module.c:858
-msgid "Audio CD device"
-msgstr "Mechanika pre Audio CD"
-
-#: src/libvlc-module.c:860
+#: src/libvlc-module.c:774
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
 
-#: src/libvlc-module.c:862
-msgid "Force IPv6"
-msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
-
-#: src/libvlc-module.c:864
-msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
-msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
-
-#: src/libvlc-module.c:866
-msgid "Force IPv4"
-msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
-
-#: src/libvlc-module.c:868
-msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
-msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
-
-#: src/libvlc-module.c:870
+#: src/libvlc-module.c:791
 msgid "TCP connection timeout"
 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
 
-#: src/libvlc-module.c:872
+#: src/libvlc-module.c:793
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
 msgstr ""
 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:874
+#: src/libvlc-module.c:795
+msgid "HTTP server address"
+msgstr "Adresa HTTP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:797
+msgid ""
+"By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
+"address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
+"them to a specific network interface."
+msgstr ""
+"V predvolenom nastavení bude server počúvať na ľubovoľnej lokálnej IP-"
+"adrese. Špecifikujte IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov "
+"hostiteľa (napr. localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
+
+#: src/libvlc-module.c:801
+msgid "RTSP server address"
+msgstr "Adresa RTSP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:803
+msgid ""
+"This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
+"path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
+"will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
+"127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
+"network interface."
+msgstr ""
+"Tu je definovaná adresa, na ktorej bude RTSP server počúvať, spolu so "
+"základnou cestou RTSP VOD media. Syntax: adresa/cesta. V predvolenom "
+"nastavení bude server počúvať na akejkoľvek lokálnej IP adrese. Špecifikujte "
+"IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov hostiteľa (napr. "
+"localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
+
+#: src/libvlc-module.c:809
+msgid "HTTP server port"
+msgstr "Port HTTP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:811
+msgid ""
+"The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
+"is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
+"HTTP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTP je "
+"80. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
+
+#: src/libvlc-module.c:816
+msgid "HTTPS server port"
+msgstr "Port HTTPS servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:818
+msgid ""
+"The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
+"number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
+"restricted by the operating system."
+msgstr ""
+"HTTPS server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTPS "
+"je 443. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
+
+#: src/libvlc-module.c:823
+msgid "RTSP server port"
+msgstr "Port RTSP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:825
+msgid ""
+"The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
+"is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
+"RTSP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu RTSP je "
+"554. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
+
+#: src/libvlc-module.c:830
+msgid "HTTP/TLS server certificate"
+msgstr "Certifikát servera HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:832
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
+"the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
+msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo "
+"strany servera."
+
+#: src/libvlc-module.c:835
+msgid "HTTP/TLS server private key"
+msgstr "Privátny kľúč servera HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:837
+msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
+msgstr ""
+"Tento súbor s privátnym kľúčom (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo strany "
+"servera."
+
+#: src/libvlc-module.c:839
+msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
+msgstr "Certifikačná autorita HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:841
+msgid ""
+"This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
+"authenticate remote clients in TLS sessions."
+msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) sa dá voliteľne použiť na "
+"autentifikáciu vzdialených klientov v sedeniach TLS."
+
+#: src/libvlc-module.c:844
+msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
+msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:846
+msgid ""
+"This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
+"revoked certificates in TLS sessions."
+msgstr ""
+"Tento súbor obsahuje doplnkový zoznam zrušených certifikátov na zabránenie "
+"tomu, aby vzdialení klienti používali zamietnuté certifikáty v reláciách TLS."
+
+#: src/libvlc-module.c:849
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "SOCKS server"
 
-#: src/libvlc-module.c:876
+#: src/libvlc-module.c:851
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
@@ -3004,91 +3365,91 @@ msgstr ""
 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:879
+#: src/libvlc-module.c:854
 msgid "SOCKS user name"
 msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:881
+#: src/libvlc-module.c:856
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
-"Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup "
+"Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré vám bolo pridelené pre prístup "
 "na SOCKS proxy-server."
 
-#: src/libvlc-module.c:883
+#: src/libvlc-module.c:858
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:885
+#: src/libvlc-module.c:860
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
-"Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
+"Prihláste sa tým heslom, ktoré vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
 "server."
 
-#: src/libvlc-module.c:887
+#: src/libvlc-module.c:862
 msgid "Title metadata"
-msgstr "Meta-údaje o titule"
+msgstr "Metadáta titulu"
 
-#: src/libvlc-module.c:889
+#: src/libvlc-module.c:864
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre názov vstupu."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta \"titul\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:891
+#: src/libvlc-module.c:866
 msgid "Author metadata"
-msgstr "Meta-údaje o autorovi"
+msgstr "Metadáta o autorovi"
 
-#: src/libvlc-module.c:893
+#: src/libvlc-module.c:868
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre vstup."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"autorovi\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:895
+#: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Artist metadata"
-msgstr "Meta-údaje hercov"
+msgstr "Metadáta o hercoch"
 
-#: src/libvlc-module.c:897
+#: src/libvlc-module.c:872
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre hercov."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"hercoch\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:899
+#: src/libvlc-module.c:874
 msgid "Genre metadata"
-msgstr "Meta-údaje žánru"
+msgstr "Metadáta žánru"
 
-#: src/libvlc-module.c:901
+#: src/libvlc-module.c:876
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať žáner."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"žánri\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:903
+#: src/libvlc-module.c:878
 msgid "Copyright metadata"
-msgstr "Meta-údaje autorských práv"
+msgstr "Metadáta autorských práv"
 
-#: src/libvlc-module.c:905
+#: src/libvlc-module.c:880
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"autorských právach\". "
 
-#: src/libvlc-module.c:907
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid "Description metadata"
-msgstr "Meta-údaje popisu"
+msgstr "Metadáta popisu"
 
-#: src/libvlc-module.c:909
+#: src/libvlc-module.c:884
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje s popisom."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta \"popis\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:911
+#: src/libvlc-module.c:886
 msgid "Date metadata"
-msgstr "Meta-údaje dátumu"
+msgstr "Metadáta dátumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:913
+#: src/libvlc-module.c:888
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"dátum\"."
+msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta o \"dátume\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:915
+#: src/libvlc-module.c:890
 msgid "URL metadata"
-msgstr "Meta-údaje URL"
+msgstr "Metadáta URL"
 
-#: src/libvlc-module.c:917
+#: src/libvlc-module.c:892
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"url\"."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta typu \"url\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:921
+#: src/libvlc-module.c:896
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
@@ -3099,11 +3460,11 @@ msgstr ""
 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
 "akýchkoľvek streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:925
+#: src/libvlc-module.c:900
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:927
+#: src/libvlc-module.c:902
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
@@ -3111,44 +3472,30 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
-"fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
-"voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
-"môže úplne znemožniť streamovanie."
+"fiktívny kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto voľbu "
+"by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie môže "
+"úplne znemožniť streamovanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:932
+#: src/libvlc-module.c:907
 msgid "Preferred encoders list"
-msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
+msgstr "Zoznam preferovaných kodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:934
+#: src/libvlc-module.c:909
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
-
-#: src/libvlc-module.c:937
-msgid "Prefer system plugins over VLC"
-msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
-
-#: src/libvlc-module.c:939
-msgid ""
-"Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
-"VLC owns plugins whenever a choice is available."
-msgstr ""
-"Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
-"moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
-"obidva."
+msgstr "Tu si môžete vybrať, ktoré kodéry bude program VLC používať prioritne."
 
-#: src/libvlc-module.c:948
+#: src/libvlc-module.c:918
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:951
+#: src/libvlc-module.c:921
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:953
+#: src/libvlc-module.c:923
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
@@ -3158,39 +3505,39 @@ msgstr ""
 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:957
+#: src/libvlc-module.c:927
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:959
+#: src/libvlc-module.c:929
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
 
-#: src/libvlc-module.c:961
+#: src/libvlc-module.c:931
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
 
-#: src/libvlc-module.c:963
+#: src/libvlc-module.c:933
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
-#: src/libvlc-module.c:965
+#: src/libvlc-module.c:935
 msgid "Enable video stream output"
-msgstr "Zapnúť výstup videa pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup streamu s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:967
+#: src/libvlc-module.c:937
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
-"Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
+"Vyberte si, či sa má stream s videom presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:970
+#: src/libvlc-module.c:940
 msgid "Enable audio stream output"
-msgstr "Zapnúť výstup zvuku pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup zvukového streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:972
+#: src/libvlc-module.c:942
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3198,11 +3545,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:975
+#: src/libvlc-module.c:945
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:977
+#: src/libvlc-module.c:947
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3210,74 +3557,70 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:980
+#: src/libvlc-module.c:950
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
 
-#: src/libvlc-module.c:982
+#: src/libvlc-module.c:952
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:956
 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
 msgstr ""
-"Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+"Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:988
+#: src/libvlc-module.c:958
 msgid ""
-"This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
+"This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
 "muxer. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
+"Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäti, "
 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:991
+#: src/libvlc-module.c:961
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:993
+#: src/libvlc-module.c:963
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
-#: src/libvlc-module.c:996
+#: src/libvlc-module.c:966
 msgid "Mux module"
 msgstr "Zmiešavací modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
-msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií zmiešavacích modulov"
+msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii zmiešavacích modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1000
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:1002
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
-msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
-
-#: src/libvlc-module.c:1004
-msgid "Control SAP flow"
-msgstr "Kontrolovať tok SAP"
+msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii modulov typu \"access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:975
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:1010
+#: src/libvlc-module.c:979
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:1012
+#: src/libvlc-module.c:981
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
@@ -3285,136 +3628,7 @@ msgstr ""
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
-#: src/libvlc-module.c:1021
-msgid ""
-"These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
-"always leave all these enabled."
-msgstr ""
-"Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
-"procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
-"zapnuté."
-
-#: src/libvlc-module.c:1024
-msgid "Enable CPU MMX support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
-
-#: src/libvlc-module.c:1026
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1029
-msgid "Enable CPU 3D Now! support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
-
-#: src/libvlc-module.c:1031
-msgid ""
-"If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1034
-msgid "Enable CPU MMX EXT support"
-msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
-
-#: src/libvlc-module.c:1036
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1039
-msgid "Enable CPU SSE support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
-
-#: src/libvlc-module.c:1041
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1044
-msgid "Enable CPU SSE2 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
-
-#: src/libvlc-module.c:1046
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1049
-msgid "Enable CPU SSE3 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológieSSE3"
-
-#: src/libvlc-module.c:1051
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE3 instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE3, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1054
-msgid "Enable CPU SSSE3 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSSE3"
-
-#: src/libvlc-module.c:1056
-msgid ""
-"If your processor supports the SSSE3 instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSSE3, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1059
-msgid "Enable CPU SSE4.1 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE4.1"
-
-#: src/libvlc-module.c:1061
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE4.1 instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE4.1, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1064
-msgid "Enable CPU SSE4.2 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE4.2"
-
-#: src/libvlc-module.c:1066
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE4.2 instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE4.2, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1069
-msgid "Enable CPU AltiVec support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
-
-#: src/libvlc-module.c:1071
-msgid ""
-"If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1076
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
@@ -3422,23 +3636,11 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1079
-msgid "Memory copy module"
-msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
-
-#: src/libvlc-module.c:1081
-msgid ""
-"You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
-"select the fastest one supported by your hardware."
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
-"VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
-
-#: src/libvlc-module.c:1084
+#: src/libvlc-module.c:993
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1086
+#: src/libvlc-module.c:995
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
@@ -3449,53 +3651,65 @@ msgstr ""
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:999
 msgid "Stream filter module"
 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1092
+#: src/libvlc-module.c:1001
 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
 msgstr ""
-"Filtre streamu sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve číta."
+"Filtre streamu sa používajú ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve "
+"číta."
 
-#: src/libvlc-module.c:1094
+#: src/libvlc-module.c:1003
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
+#: src/libvlc-module.c:1005
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
-"Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
-"\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
-"môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
-"vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
-"demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
+"Demultiplexory sa používajú na oddeľovanie \"elementárnych\" streamov "
+"(napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si môžete vybrať demuxér v "
+"prípade, že nebol vybraný automaticky. Neodporúčame vám ale použiť toto "
+"nastavenie ako predvolené pokiaľ naozaj neviete, či je vhodné."
+
+#: src/libvlc-module.c:1010
+msgid "VoD server module"
+msgstr "Serverový modul VoD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1012
+msgid ""
+"You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
+"`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
+msgstr ""
+"Môžete si vybrať, ktorý modul VoD chcete použiť. Nastavením `vod_rtsp' "
+"prepnete späť na starší modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:1101
+#: src/libvlc-module.c:1015
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1103
+#: src/libvlc-module.c:1017
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
-"Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
+"Spustenie programu VLC v real-time režime vám umožní využívať lepšie "
 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1109
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:1111
+#: src/libvlc-module.c:1025
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
@@ -3503,115 +3717,90 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
-"voči iným spusteným programom"
+"voči iným spusteným programom alebo inštanciám programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
-msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
-msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
-
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1030
 msgid ""
 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
 
-#: src/libvlc-module.c:1120
-msgid "Modules search path"
-msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
-
-#: src/libvlc-module.c:1122
-msgid ""
-"Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
-"by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
-msgstr ""
-"Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
-"prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
-"znakmi \" PATH_SEP \""
-
-#: src/libvlc-module.c:1125
-msgid "Data search path"
-msgstr "Cesta pre vyhľadávanie údajov"
-
-#: src/libvlc-module.c:1127
-msgid "Override the default data/share search path."
-msgstr "Ignorovať predvolenú cestu pre vyhľadávanie/zdieľanie údajov."
-
-#: src/libvlc-module.c:1129
+#: src/libvlc-module.c:1033
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1131
+#: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
 
-#: src/libvlc-module.c:1133
+#: src/libvlc-module.c:1037
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1039
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1041
 msgid "Locally collect statistics"
-msgstr "Zbierať lokálnu štatistiku"
+msgstr "Vytvárať lokálnu štatistiku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1043
 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
 msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1143
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
 
-#: src/libvlc-module.c:1145
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:1149
+#: src/libvlc-module.c:1053
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1055
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:1153
+#: src/libvlc-module.c:1057
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1155
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
 "systémoch UNIX)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1157
+#: src/libvlc-module.c:1061
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1160
+#: src/libvlc-module.c:1064
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
-"instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
-"explorer. This option will allow you to play the file with the already "
-"running instance or enqueue it."
+"instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
+"This option will allow you to play the file with the already running "
+"instance or enqueue it."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
-"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
-"nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
-"okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
-"sa len zaradí do playlistu."
+"napríklad vtedy, ak je s programom VLC asociovaných viac mediálnych súborov "
+"a vy nechcete, aby sa vždy pri otvorení súboru v správcovi súborov spustila "
+"nová inštancia programu VLC. Táto voľba umožní prehrávanie súboru v predtým "
+"spustenej inštancii programu alebo sa súbor zaradí do aktuálneho playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1167
+#: src/libvlc-module.c:1071
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3621,36 +3810,30 @@ msgid ""
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
-"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
+"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
 "súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
 "programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1176
+#: src/libvlc-module.c:1080
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1178
+#: src/libvlc-module.c:1082
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1181
-msgid "One instance when started from file"
-msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
+#: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
+msgid "Use only one instance when started from file manager"
+msgstr "Použiť len jednu inštanciu pri spustení zo správcu súborov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1183
-msgid "Allow only one running instance when started from file."
-msgstr ""
-"Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
-"inštancia programu."
-
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1087
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1089
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3662,17 +3845,15 @@ msgstr ""
 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
-"procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
-"systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
+"procesu až príliš, môže to viesť k príliš veľkému zaťaženiu systému a systém "
+"môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
-msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
-msgstr ""
-"Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
-"playlistu."
+#: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
+msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
+msgstr "Pri režime jednej inštancie zaradiť položky do playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1099
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3681,7 +3862,7 @@ msgstr ""
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1108
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3689,116 +3870,121 @@ msgstr ""
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1111
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
-#: src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1113
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
 msgstr ""
-"K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-údaje, "
-"zobrazované pri prehrávaní."
-
-#: src/libvlc-module.c:1214
-msgid "Album art policy"
-msgstr "Metóda zisťovania albumu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1216
-msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
-
-#: src/libvlc-module.c:1222
-msgid "Manual download only"
-msgstr "Stiahnuť manuálne"
-
-#: src/libvlc-module.c:1223
-msgid "When track starts playing"
-msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
+"Automaticky načítať informácie zo súborov pridaných do playlistu (umožňuje "
+"načítanie metadát)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
-msgid "As soon as track is added"
-msgstr "Hneď po pridaní stopy"
+#: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
+#: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
+msgid "Allow metadata network access"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc-module.c:1228
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
-"Specifies the services discovery modules to load, separated by colons. "
-"Typical values are sap, hal, ..."
+"Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
+"Typical value is \"sap\"."
 msgstr ""
-"Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
-"dvojbodkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal,..."
+"Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú vopred. Položky "
+"oddeľujte dvojbodkami. Typickou hodnotu je \"sap\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:1231
+#: src/libvlc-module.c:1123
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1233
+#: src/libvlc-module.c:1125
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1235
+#: src/libvlc-module.c:1127
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Zopakovať všetko"
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1239
+#: src/libvlc-module.c:1131
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1241
+#: src/libvlc-module.c:1133
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
-msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
+msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1135
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1137
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1139
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1249
+#: src/libvlc-module.c:1141
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1251
+#: src/libvlc-module.c:1143
 msgid "Play and pause"
-msgstr "Prehrať a zastaviť"
+msgstr "Prehrať a pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1253
+#: src/libvlc-module.c:1145
 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
 msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
 
-#: src/libvlc-module.c:1255
+#: src/libvlc-module.c:1147
+msgid "Auto start"
+msgstr "Automatické spustenie"
+
+#: src/libvlc-module.c:1148
+msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
+msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1151
+msgid "Pause on audio communication"
+msgstr "Prestávka pri audio-komunikácii"
+
+#: src/libvlc-module.c:1153
+msgid ""
+"If pending audio communication is detected, playback will be paused "
+"automatically."
+msgstr ""
+"Ak bude detegovaná audio-komunikácia, prehrávanie sa automaticky pozastaví"
+
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1257
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1260
+#: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
 msgid "Display playlist tree"
-msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
+msgstr "Zobraziť členenie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1262
+#: src/libvlc-module.c:1163
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory."
@@ -3806,935 +3992,948 @@ msgstr ""
 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1271
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
 "programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1274 src/video_output/vout_intf.c:349
-#: modules/gui/macosx/controls.m:454 modules/gui/macosx/controls.m:510
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/controls.m:1120
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:68 modules/gui/macosx/intf.m:605
-#: modules/gui/macosx/intf.m:685 modules/gui/macosx/intf.m:750
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:294
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
+#: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorovať"
+
+#: src/libvlc-module.c:1183
+msgid "Volume Control"
+msgstr "Ovládanie hlasitosti"
+
+#: src/libvlc-module.c:1183
+msgid "Position Control"
+msgstr "Kontrola pozície"
+
+#: src/libvlc-module.c:1185
+msgid "MouseWheel up-down axis Control"
+msgstr "Ovládanie osí kolieskom myši a pohybom nahor-nadol"
+
+#: src/libvlc-module.c:1187
+msgid ""
+"The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
+"mousewheel event can be ignored"
+msgstr ""
+"Kolieskom myši a jeho pohybom nahor-nadol (vertikálne) možno ovládať "
+"hlasitosť, pozíciu, alebo je možné udalosť vyvolanú kolieskom aj ignorovať"
+
+#: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1275
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1276
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
+#: src/libvlc-module.c:1191
+msgid "Exit fullscreen"
+msgstr "Ukončiť celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1277
-msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
+#: src/libvlc-module.c:1192
+msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
 "režimu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1278
+#: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1279
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1280
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1281
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1282
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1283
+#: src/libvlc-module.c:1198
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1284 modules/gui/macosx/controls.m:1010
-#: modules/gui/macosx/intf.m:648 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
+#: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1291
+#: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1286 modules/gui/macosx/controls.m:1011
-#: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
+#: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1287 src/libvlc-module.c:1293
+#: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288 modules/gui/macosx/controls.m:1012
-#: modules/gui/macosx/intf.m:650
+#: src/libvlc-module.c:1203
 msgid "Normal rate"
 msgstr "Normálna rýchlosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1289
+#: src/libvlc-module.c:1204
 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1290 modules/gui/qt4/menus.cpp:811
+#: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
 msgid "Faster (fine)"
 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1292 modules/gui/qt4/menus.cpp:819
+#: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
 msgid "Slower (fine)"
-msgstr "Pomalšie (presne)"
-
-#: src/libvlc-module.c:1294 modules/control/hotkeys.c:696
-#: modules/gui/macosx/about.m:187 modules/gui/macosx/controls.m:1032
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:604
-#: modules/gui/macosx/intf.m:652 modules/gui/macosx/intf.m:738
-#: modules/gui/macosx/intf.m:746 modules/gui/macosx/wizard.m:309
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:321 modules/gui/macosx/wizard.m:1623
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105 modules/gui/qt4/ui/sout.h:327
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:338 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
-#: modules/misc/notify/notify.c:321
+msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
+#: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc-module.c:1295
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1296 modules/control/hotkeys.c:702
-#: modules/gui/macosx/about.m:188 modules/gui/macosx/controls.m:1031
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:71 modules/gui/macosx/intf.m:599
-#: modules/gui/macosx/intf.m:651 modules/gui/macosx/intf.m:739
-#: modules/gui/macosx/intf.m:745 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
-#: modules/misc/notify/notify.c:319
+#: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
+#: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1297
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1298 modules/gui/macosx/controls.m:1023
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:602
-#: modules/gui/macosx/intf.m:647 modules/gui/macosx/intf.m:737
-#: modules/gui/macosx/intf.m:744 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 modules/misc/notify/xosd.c:231
+#: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc-module.c:1299
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1300 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:607
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1167 modules/video_filter/marq.c:158
-#: modules/video_filter/rss.c:201
+#: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
+#: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1301
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc-module.c:1303
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1305
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1306
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1308
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1309
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1311
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1312
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1314
+#: src/libvlc-module.c:1229
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1316
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1318
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1319
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1321
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1322
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1324
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1325
+#: src/libvlc-module.c:1240
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1327
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1328 modules/control/hotkeys.c:713
+#: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
 msgid "Next frame"
 msgstr "Ďalšia snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1330
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1332
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1333
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:1334
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1335
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1336
+#: src/libvlc-module.c:1251
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1337
+#: src/libvlc-module.c:1252
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1338
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1339
+#: src/libvlc-module.c:1254
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:179
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118 modules/gui/qt4/menus.cpp:886
-#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
+#: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
+#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc-module.c:1342
+#: src/libvlc-module.c:1257
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1343
+#: src/libvlc-module.c:1258
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1344
+#: src/libvlc-module.c:1259
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1345
+#: src/libvlc-module.c:1260
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1346
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1347
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1348
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1349
+#: src/libvlc-module.c:1264
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1350
+#: src/libvlc-module.c:1265
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1351
+#: src/libvlc-module.c:1266
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1352
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1353
+#: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1354
+#: src/libvlc-module.c:1269
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1355
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1356
+#: src/libvlc-module.c:1271
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1357
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1358
+#: src/libvlc-module.c:1273
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1359
+#: src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1360
+#: src/libvlc-module.c:1275
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúcej "
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1361
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1362
+#: src/libvlc-module.c:1277
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1363
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1364
+#: src/libvlc-module.c:1279
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1365
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1366
+#: src/libvlc-module.c:1281
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1367 modules/access/v4l2.c:169
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1077 modules/gui/macosx/intf.m:670
-#: modules/gui/macosx/intf.m:740 modules/gui/macosx/intf.m:749
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:575
+#: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1368
+#: src/libvlc-module.c:1283
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1369
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1370
+#: src/libvlc-module.c:1285
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1371
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1372
+#: src/libvlc-module.c:1287
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1373
+#: src/libvlc-module.c:1288
+msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
+msgstr "Synchronizácia titulkov / časová pečiatka pre audio-záložku"
+
+#: src/libvlc-module.c:1289
+msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu na označenie časovou pečiatkou audia, pri synchronizovaní "
+"titulkov."
+
+#: src/libvlc-module.c:1290
+msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
+msgstr "Synchronizácia titulkov / záložka pre časovú pečiatku titulkov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1291
+msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre vytvorenie záložky s časovou pečiatkou titulkov, pri "
+"synchronizovaní titulkov."
+
+#: src/libvlc-module.c:1292
+msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
+msgstr ""
+"Synchronizácia titulkov / synchronizovať časové pečiatky zvuku & titulkov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1293
+msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre synchronizovanie označených časových pečiatok vo "
+"zvuku & titulkoch."
+
+#: src/libvlc-module.c:1294
+msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
+msgstr "Synchronizovať titulky / resetovať synchronizáciu zvuku & titulkov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1295
+msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre presetovanie synchronizácie časových pečiatok vo "
+"zvuku & titulkoch."
+
+#: src/libvlc-module.c:1296
 msgid "Subtitle position up"
 msgstr "Pozícia titulkov hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1374
+#: src/libvlc-module.c:1297
 msgid "Select the key to move subtitles higher."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nahor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1375
+#: src/libvlc-module.c:1298
 msgid "Subtitle position down"
 msgstr "Pozícia titulkov dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1376
+#: src/libvlc-module.c:1299
 msgid "Select the key to move subtitles lower."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nadol."
 
-#: src/libvlc-module.c:1377
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1378
+#: src/libvlc-module.c:1301
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1379
+#: src/libvlc-module.c:1302
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1380
+#: src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1387
+#: src/libvlc-module.c:1310
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1388
+#: src/libvlc-module.c:1311
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1389
+#: src/libvlc-module.c:1312
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1390
+#: src/libvlc-module.c:1313
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1391
+#: src/libvlc-module.c:1314
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1392
+#: src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1393
+#: src/libvlc-module.c:1316
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1394
+#: src/libvlc-module.c:1317
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1395
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1396
+#: src/libvlc-module.c:1319
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1397
+#: src/libvlc-module.c:1320
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1398
+#: src/libvlc-module.c:1321
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc-module.c:1399
+#: src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1400
+#: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1401
+#: src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1402
+#: src/libvlc-module.c:1325
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1403
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1404
+#: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1405
+#: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1406
+#: src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1407
+#: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1408
+#: src/libvlc-module.c:1331
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1410
+#: src/libvlc-module.c:1332
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
+msgid "Clear the playlist"
+msgstr "Vyčistiť playlist"
+
+#: src/libvlc-module.c:1333
+msgid "Select the key to clear the current playlist."
+msgstr "Vyberte si klávesu pre vyčistenie aktuálneho playlistu."
+
+#: src/libvlc-module.c:1335
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1411
+#: src/libvlc-module.c:1336
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1412
+#: src/libvlc-module.c:1337
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1413
+#: src/libvlc-module.c:1338
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1414
+#: src/libvlc-module.c:1339
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1415
+#: src/libvlc-module.c:1340
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1416
+#: src/libvlc-module.c:1341
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1417
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1418
+#: src/libvlc-module.c:1343
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1419
+#: src/libvlc-module.c:1344
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1421
+#: src/libvlc-module.c:1346
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc-module.c:1423
-msgid "Go back in browsing history"
-msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
-
-#: src/libvlc-module.c:1424
-msgid ""
-"Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
-"médiu, ktoré ste si prehliadali."
-
-#: src/libvlc-module.c:1425
-msgid "Go forward in browsing history"
-msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1426
-msgid ""
-"Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
-"ktoré si chcete prehliadať."
-
-#: src/libvlc-module.c:1428
+#: src/libvlc-module.c:1348
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1429
+#: src/libvlc-module.c:1349
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1430
+#: src/libvlc-module.c:1350
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1431
+#: src/libvlc-module.c:1351
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1432
+#: src/libvlc-module.c:1352
+msgid "Cycle next program Service ID"
+msgstr "Cyklicky prechádzať k ďalšiemu programovému ID služby"
+
+#: src/libvlc-module.c:1353
+msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
+msgstr ""
+"Cyklicky prechádzať dostupnými ďalšími ID-kódmi (SID) služby v programe."
+
+#: src/libvlc-module.c:1354
+msgid "Cycle previous program Service ID"
+msgstr "Cyklicky prejsť na predchádzajúce servisné ID programu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1355
+msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
+msgstr ""
+"Cyklicky prechádzať dostupnými predchádzajúcimi kódmi Service ID (SID) pre "
+"program."
+
+#: src/libvlc-module.c:1356
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1433
+#: src/libvlc-module.c:1357
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1434
+#: src/libvlc-module.c:1358
 msgid "Cycle video crop"
-msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
+msgstr "Cyklické orezávanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1435
+#: src/libvlc-module.c:1359
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
-msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
+msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov orezania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1436
+#: src/libvlc-module.c:1360
 msgid "Toggle autoscaling"
 msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1437
+#: src/libvlc-module.c:1361
 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
 msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1438
+#: src/libvlc-module.c:1362
 msgid "Increase scale factor"
 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1439
-msgid "Increase scale factor."
-msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti."
-
-#: src/libvlc-module.c:1440
+#: src/libvlc-module.c:1364
 msgid "Decrease scale factor"
 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1441
-msgid "Decrease scale factor."
-msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti."
+#: src/libvlc-module.c:1366
+msgid "Toggle deinterlacing"
+msgstr "Prepnúť rozkladanie"
+
+#: src/libvlc-module.c:1367
+msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
+msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať rozkladanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1442
+#: src/libvlc-module.c:1368
 msgid "Cycle deinterlace modes"
-msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch rozkladania"
+msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania "
 
-#: src/libvlc-module.c:1443
-msgid "Cycle through deinterlace modes."
-msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch rozkladania obrazu."
+#: src/libvlc-module.c:1369
+msgid "Cycle through available deinterlace modes."
+msgstr "Cyklicky prechádzať dostupnými režimami rozkladania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1444
-msgid "Show interface"
-msgstr "Zobraziť rohranie"
+#: src/libvlc-module.c:1370
+msgid "Show controller in fullscreen"
+msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom režime"
 
-#: src/libvlc-module.c:1445
-msgid "Raise the interface above all other windows."
-msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
+#: src/libvlc-module.c:1371
+msgid "Boss key"
+msgstr "Hlavná klávesová skratka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1446
-msgid "Hide interface"
-msgstr "Skryť rozhranie"
+#: src/libvlc-module.c:1372
+msgid "Hide the interface and pause playback."
+msgstr "Skryť rozhranie a pozastaviť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1447
-msgid "Lower the interface below all other windows."
-msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
+#: src/libvlc-module.c:1373
+msgid "Context menu"
+msgstr "Kontextové menu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1374
+msgid "Show the contextual popup menu."
+msgstr "Zobraziť kontextové vyskakovacie menu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1448
+#: src/libvlc-module.c:1375
 msgid "Take video snapshot"
-msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
+msgstr "Vytvoriť snímku z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1449
+#: src/libvlc-module.c:1376
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
-msgstr ""
-"Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
+msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímka a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1451 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:107
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: src/libvlc-module.c:1378 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129 modules/gui/qt4/menus.cpp:845
 #: modules/stream_out/record.c:60
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1452
+#: src/libvlc-module.c:1379
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1453
-msgid "Dump"
-msgstr "Analyzovať"
-
-#: src/libvlc-module.c:1454
-msgid "Media dump access filter trigger."
-msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
+#: src/libvlc-module.c:1381
+msgid "Normal/Loop/Repeat"
+msgstr "Normálne/slučka/opakovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1456
-msgid "Normal/Repeat/Loop"
-msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
+#: src/libvlc-module.c:1382
+msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
+msgstr "Prepnúť režimy playlistu Normálne/slučka/opakovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1457
-msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
-msgstr "Prepnúť playlistové režimy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
-
-#: src/libvlc-module.c:1460
+#: src/libvlc-module.c:1385
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1465 src/libvlc-module.c:1466
+#: src/libvlc-module.c:1390 src/libvlc-module.c:1391
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1468 src/libvlc-module.c:1469
+#: src/libvlc-module.c:1393 src/libvlc-module.c:1394
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1470 src/libvlc-module.c:1471
+#: src/libvlc-module.c:1395 src/libvlc-module.c:1396
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1473 src/libvlc-module.c:1474
+#: src/libvlc-module.c:1398 src/libvlc-module.c:1399
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1475 src/libvlc-module.c:1476
+#: src/libvlc-module.c:1400 src/libvlc-module.c:1401
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1478 src/libvlc-module.c:1479
+#: src/libvlc-module.c:1403 src/libvlc-module.c:1404
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1480 src/libvlc-module.c:1481
+#: src/libvlc-module.c:1405 src/libvlc-module.c:1406
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1483 src/libvlc-module.c:1484
+#: src/libvlc-module.c:1408 src/libvlc-module.c:1409
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1485 src/libvlc-module.c:1486
+#: src/libvlc-module.c:1410 src/libvlc-module.c:1411
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1488
+#: src/libvlc-module.c:1413
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1490
+#: src/libvlc-module.c:1415
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
-msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do video-výstupu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1492 src/libvlc-module.c:1493
-msgid "Display OSD menu on top of video output"
-msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
-
-#: src/libvlc-module.c:1494
-msgid "Do not display OSD menu on video output"
-msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1495
-msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
-msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
+msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do výstupu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1496
-msgid "Highlight widget on the right"
-msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
-
-#: src/libvlc-module.c:1498
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
-msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
-
-#: src/libvlc-module.c:1499
-msgid "Highlight widget on the left"
-msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
-
-#: src/libvlc-module.c:1501
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
-msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
-
-#: src/libvlc-module.c:1502
-msgid "Highlight widget on top"
-msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1504
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
-msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
-
-#: src/libvlc-module.c:1505
-msgid "Highlight widget below"
-msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
-
-#: src/libvlc-module.c:1507
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
-msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
-
-#: src/libvlc-module.c:1508
-msgid "Select current widget"
-msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
-
-#: src/libvlc-module.c:1510
-msgid "Selecting current widget performs the associated action."
-msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
-
-#: src/libvlc-module.c:1512
+#: src/libvlc-module.c:1417
 msgid "Cycle through audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1513
+#: src/libvlc-module.c:1418
 msgid "Cycle through available audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1683 src/video_output/vout_intf.c:355
-#: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:1086
-#: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/intf.m:751
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
-#: modules/video_output/snapshot.c:73
+#: src/libvlc-module.c:1545 src/video_output/vout_intf.c:297
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:408 modules/gui/macosx/MainMenu.m:483
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1541
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1700
+#: src/libvlc-module.c:1562
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1759
+#: src/libvlc-module.c:1620
 msgid "Subpictures"
 msgstr "Pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1767 modules/codec/subtitles/subsdec.c:202
-#: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
-#: modules/demux/subtitle.c:73 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:495
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
+#: src/libvlc-module.c:1628 modules/codec/subsdec.c:182
+#: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:49
+#: modules/demux/xiph_metadata.h:62 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:173
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1785 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
+#: src/libvlc-module.c:1645 modules/stream_out/transcode/transcode.c:116
 msgid "Overlays"
-msgstr "Prekryvy/Titulky"
+msgstr "Prekrývania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1793
+#: src/libvlc-module.c:1655
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1823
+#: src/libvlc-module.c:1691
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1850
+#: src/libvlc-module.c:1719
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1859
+#: src/libvlc-module.c:1728
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1871
+#: src/libvlc-module.c:1753
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1880 modules/demux/kate_categories.c:47
+#: src/libvlc-module.c:1762 modules/demux/xiph_metadata.h:55
 msgid "Metadata"
-msgstr "Meta-dáta"
+msgstr "Metadáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1931
+#: src/libvlc-module.c:1862
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1938 modules/access/v4l2.c:80
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
+#: src/libvlc-module.c:1869 modules/access/avio.h:40
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:1977
+#: src/libvlc-module.c:1905
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:2009
-msgid "CPU"
-msgstr "Procesor (CPU)"
-
-#: src/libvlc-module.c:2038
+#: src/libvlc-module.c:1951
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2044 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:66
+#: src/libvlc-module.c:1956 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:84
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2055
+#: src/libvlc-module.c:1962
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2203
+#: src/libvlc-module.c:1983
+msgid "Clock source"
+msgstr "Zdroj pre informácie o čase"
+
+#: src/libvlc-module.c:2092
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/libvlc-module.c:2645
+#: src/libvlc-module.c:2547
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2722
+#: src/libvlc-module.c:2626
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2725
+#: src/libvlc-module.c:2629
 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2727
+#: src/libvlc-module.c:2631
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4742,21 +4941,21 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2730
+#: src/libvlc-module.c:2634
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
 "režimu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2732
+#: src/libvlc-module.c:2636
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2734
+#: src/libvlc-module.c:2638
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2736
+#: src/libvlc-module.c:2640
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
@@ -4765,61 +4964,63 @@ msgstr ""
 "parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
 "k modulu prefix =."
 
-#: src/libvlc-module.c:2740
+#: src/libvlc-module.c:2644
 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
 msgstr ""
 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:2742
+#: src/libvlc-module.c:2646
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2744
+#: src/libvlc-module.c:2648
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2746
+#: src/libvlc-module.c:2650
 msgid "resets the current plugins cache"
-msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
+msgstr "vymazať aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2748
+#: src/libvlc-module.c:2652
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2788
-msgid "main program"
+#: src/libvlc-module.c:2690
+#, fuzzy
+msgid "core program"
 msgstr "hlavný program"
 
-#: src/misc/update.c:487
+#: src/misc/update.c:473
 #, c-format
 msgid "%.1f GiB"
 msgstr "%.1f GiB"
 
-#: src/misc/update.c:489
+#: src/misc/update.c:475
 #, c-format
 msgid "%.1f MiB"
 msgstr "%.1f MiB"
 
-#: src/misc/update.c:491
+#: src/misc/update.c:477 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:162
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:164 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:174
 #, c-format
 msgid "%.1f KiB"
 msgstr "%.1f KiB"
 
-#: src/misc/update.c:493
+#: src/misc/update.c:479
 #, c-format
 msgid "%ld B"
 msgstr "%ld B"
 
-#: src/misc/update.c:585
+#: src/misc/update.c:571
 msgid "Saving file failed"
 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
 
-#: src/misc/update.c:586
+#: src/misc/update.c:572
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
 
-#: src/misc/update.c:602
+#: src/misc/update.c:585
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4828,26 +5029,33 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
 
-#: src/misc/update.c:605
+#: src/misc/update.c:589
 msgid "Downloading ..."
 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
 
-#: src/misc/update.c:606 src/misc/update.c:736 modules/access/dvb/scan.c:327
-#: modules/demux/avi/avi.c:643 modules/demux/avi/avi.c:2337
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:102 modules/gui/macosx/controls.m:60
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:66 modules/gui/macosx/coredialogs.m:68
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:186 modules/gui/macosx/open.m:176
-#: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/macosx/prefs.m:204
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:225 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:244
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:320
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1265
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1422
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:253
+#: src/misc/update.c:590 src/misc/update.c:717 modules/demux/avi/avi.c:2556
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:372 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:613 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:712
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/BWQuincyUI.m:80
+#: modules/gui/macosx/controls.m:54 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:194
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:372
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:386 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:168
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:184 modules/gui/macosx/MainWindow.m:189
+#: modules/gui/macosx/open.m:128 modules/gui/macosx/open.m:183
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:324
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:352 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:414
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:836 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:879
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:943 modules/gui/macosx/wizard.m:317
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1334
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1426
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:427
+#: modules/access/dvb/scan.c:669
 msgid "Cancel"
-msgstr "Storno"
+msgstr "Zrušiť"
 
-#: src/misc/update.c:624
+#: src/misc/update.c:610
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4856,20 +5064,11 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s - %.1f%%"
 
-#: src/misc/update.c:641
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"Done %s (100.0%%)"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"Hotovo: %s (100.0%%)"
-
-#: src/misc/update.c:661
+#: src/misc/update.c:642
 msgid "File could not be verified"
 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
 
-#: src/misc/update.c:662
+#: src/misc/update.c:643
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
@@ -4878,11 +5077,11 @@ msgstr ""
 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:673 src/misc/update.c:685
+#: src/misc/update.c:654 src/misc/update.c:666
 msgid "Invalid signature"
 msgstr "Neplatný podpis"
 
-#: src/misc/update.c:674 src/misc/update.c:686
+#: src/misc/update.c:655 src/misc/update.c:667
 #, c-format
 msgid ""
 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
@@ -4891,11 +5090,11 @@ msgstr ""
 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:698
+#: src/misc/update.c:679
 msgid "File not verifiable"
 msgstr "Súbor nemožno overiť"
 
-#: src/misc/update.c:699
+#: src/misc/update.c:680
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
@@ -4903,1307 +5102,1153 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:710 src/misc/update.c:722
+#: src/misc/update.c:691 src/misc/update.c:703
 msgid "File corrupted"
 msgstr "Súbor je porušený"
 
-#: src/misc/update.c:711 src/misc/update.c:723
+#: src/misc/update.c:692 src/misc/update.c:704
 #, c-format
 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:734
+#: src/misc/update.c:715
 msgid "Update VLC media player"
 msgstr "Aktualizovať VLC media player"
 
-#: src/misc/update.c:735
+#: src/misc/update.c:716
 msgid ""
 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
 "install it now?"
 msgstr ""
-"Nová verzia bola úspešne stiahnuťá. Chcete ukončiť program VLC a "
+"Nová verzia bola úspešne stiahnutá. Chcete ukončiť program VLC a "
 "nainštalovať novú verziu?"
 
-#: src/misc/update.c:736
+#: src/misc/update.c:717 modules/gui/macosx/AddonManager.m:190
 msgid "Install"
 msgstr "Nainštalovať"
 
-#: src/playlist/tree.c:67 modules/access/bda/bda.c:68
-#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:138
-#: modules/access/bda/bda.c:145 modules/access/bda/bda.c:151
-#: modules/access/bda/bda.c:157 modules/access/bda/bda.c:163
-#: modules/access/bda/bda.c:169
+#: src/playlist/engine.c:256 src/playlist/loadsave.c:159 lib/media_list.c:252
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:227 modules/gui/macosx/MainWindow.m:925
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:238
+msgid "Media Library"
+msgstr "Knižnica s médiami"
+
+#: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:75
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:242
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinované"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:38
+#: src/text/iso-639_def.h:40
 msgid "Afar"
 msgstr "Afar"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:39
+#: src/text/iso-639_def.h:41
 msgid "Abkhazian"
 msgstr "Abcházsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:40
+#: src/text/iso-639_def.h:42
 msgid "Afrikaans"
 msgstr "Africky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:41
+#: src/text/iso-639_def.h:43
 msgid "Albanian"
 msgstr "Albánsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:42
+#: src/text/iso-639_def.h:44
 msgid "Amharic"
 msgstr "Amharic"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:43
+#: src/text/iso-639_def.h:45
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:44
+#: src/text/iso-639_def.h:46
 msgid "Armenian"
 msgstr "Arménsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:45
+#: src/text/iso-639_def.h:47
 msgid "Assamese"
 msgstr "Assamese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:46
+#: src/text/iso-639_def.h:48
 msgid "Avestan"
 msgstr "Avestan"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:47
+#: src/text/iso-639_def.h:49
 msgid "Aymara"
 msgstr "Aymara"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:48
+#: src/text/iso-639_def.h:50
 msgid "Azerbaijani"
 msgstr "Azerbajdžansky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:49
+#: src/text/iso-639_def.h:51
 msgid "Bashkir"
 msgstr "Bashkir"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:50
+#: src/text/iso-639_def.h:52
 msgid "Basque"
 msgstr "Baskicky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:51
+#: src/text/iso-639_def.h:53
 msgid "Belarusian"
 msgstr "Bielorusky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:52
+#: src/text/iso-639_def.h:54
 msgid "Bengali"
 msgstr "Bengálsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:53
+#: src/text/iso-639_def.h:55
 msgid "Bihari"
 msgstr "Bihari"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:54
+#: src/text/iso-639_def.h:56
 msgid "Bislama"
 msgstr "Bislama"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:55
+#: src/text/iso-639_def.h:57
 msgid "Bosnian"
 msgstr "Bosniansky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:56
+#: src/text/iso-639_def.h:58
 msgid "Breton"
 msgstr "Bretónsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:57
+#: src/text/iso-639_def.h:59
 msgid "Bulgarian"
 msgstr "Bulharsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:58
+#: src/text/iso-639_def.h:60
 msgid "Burmese"
 msgstr "Burmese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:59
+#: src/text/iso-639_def.h:61
 msgid "Catalan"
 msgstr "Katalánsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:60
+#: src/text/iso-639_def.h:62
 msgid "Chamorro"
 msgstr "Chamorro"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:61
+#: src/text/iso-639_def.h:63
 msgid "Chechen"
 msgstr "Čečensky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:62
+#: src/text/iso-639_def.h:64
 msgid "Chinese"
 msgstr "Čínsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:63
+#: src/text/iso-639_def.h:65
 msgid "Church Slavic"
 msgstr "Church Slavic"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:64
+#: src/text/iso-639_def.h:66
 msgid "Chuvash"
 msgstr "Chuvash"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:65
+#: src/text/iso-639_def.h:67
 msgid "Cornish"
 msgstr "Cornish"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:66
+#: src/text/iso-639_def.h:68
 msgid "Corsican"
 msgstr "Korzicky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:67
+#: src/text/iso-639_def.h:69
 msgid "Czech"
 msgstr "Česky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:68
+#: src/text/iso-639_def.h:70
 msgid "Danish"
 msgstr "Dánsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:69
+#: src/text/iso-639_def.h:71
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holandská nemčina"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:70
+#: src/text/iso-639_def.h:72
 msgid "Dzongkha"
 msgstr "Dzongkha"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:71
+#: src/text/iso-639_def.h:73
 msgid "English"
 msgstr "Anglicky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:72
+#: src/text/iso-639_def.h:74
 msgid "Esperanto"
 msgstr "Esperanto"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:73
+#: src/text/iso-639_def.h:75
 msgid "Estonian"
 msgstr "Estónsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:74
+#: src/text/iso-639_def.h:76
 msgid "Faroese"
 msgstr "Faroese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:75
+#: src/text/iso-639_def.h:77
 msgid "Fijian"
 msgstr "Fijian"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:76
+#: src/text/iso-639_def.h:78
 msgid "Finnish"
 msgstr "Fínsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:77
+#: src/text/iso-639_def.h:79
 msgid "French"
 msgstr "Francúzsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:78
+#: src/text/iso-639_def.h:80
 msgid "Frisian"
 msgstr "Frízsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:79
+#: src/text/iso-639_def.h:81
 msgid "Georgian"
 msgstr "Gruzínsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:80
+#: src/text/iso-639_def.h:82
 msgid "German"
 msgstr "Nemecky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:81
+#: src/text/iso-639_def.h:83
 msgid "Gaelic (Scots)"
 msgstr "Škótsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:82
+#: src/text/iso-639_def.h:84
 msgid "Irish"
 msgstr "Írsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:83
+#: src/text/iso-639_def.h:85
 msgid "Gallegan"
 msgstr "Gallegan"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:84
+#: src/text/iso-639_def.h:86
 msgid "Manx"
 msgstr "Manx"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:85
-msgid "Greek, Modern ()"
-msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
+#: src/text/iso-639_def.h:87
+msgid "Greek, Modern"
+msgstr "Grécky, moderná gréčtina"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:86
+#: src/text/iso-639_def.h:88
 msgid "Guarani"
 msgstr "Guarani"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:87
+#: src/text/iso-639_def.h:89
 msgid "Gujarati"
 msgstr "Gujarati"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:88
+#: src/text/iso-639_def.h:90
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrejsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:89
+#: src/text/iso-639_def.h:91
 msgid "Herero"
 msgstr "Herero"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:90
+#: src/text/iso-639_def.h:92
 msgid "Hindi"
 msgstr "Hindi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:91
+#: src/text/iso-639_def.h:93
 msgid "Hiri Motu"
 msgstr "Hiri Motu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:92
+#: src/text/iso-639_def.h:94
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Maďarsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:93
+#: src/text/iso-639_def.h:95
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:94
+#: src/text/iso-639_def.h:96
 msgid "Inuktitut"
 msgstr "Inuktitut"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:95
+#: src/text/iso-639_def.h:97
 msgid "Interlingue"
 msgstr "Viacjazyčne"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:96
+#: src/text/iso-639_def.h:98
 msgid "Interlingua"
 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:97
+#: src/text/iso-639_def.h:99
 msgid "Indonesian"
 msgstr "Indonézsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:98
+#: src/text/iso-639_def.h:100
 msgid "Inupiaq"
 msgstr "Inupiaq"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:99
+#: src/text/iso-639_def.h:101
 msgid "Italian"
 msgstr "Taliansky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:100
+#: src/text/iso-639_def.h:102
 msgid "Javanese"
 msgstr "Javanese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:101
+#: src/text/iso-639_def.h:103
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:102
-msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
-msgstr "Kalaallisut (Greenlandic)"
+#: src/text/iso-639_def.h:104
+msgid "Greenlandic, Kalaallisut"
+msgstr "Grónsky, Kalaallisut"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:103
+#: src/text/iso-639_def.h:105
 msgid "Kannada"
 msgstr "Kannada"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:104
+#: src/text/iso-639_def.h:106
 msgid "Kashmiri"
 msgstr "Kashmiri"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:105
+#: src/text/iso-639_def.h:107
 msgid "Kazakh"
 msgstr "Kazašsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:106
+#: src/text/iso-639_def.h:108
 msgid "Khmer"
 msgstr "Jazyk Kmérov"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:107
+#: src/text/iso-639_def.h:109
 msgid "Kikuyu"
 msgstr "Kikuyu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:108
+#: src/text/iso-639_def.h:110
 msgid "Kinyarwanda"
 msgstr "Kinyarwanda"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:109
+#: src/text/iso-639_def.h:111
 msgid "Kirghiz"
 msgstr "Kirgizsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:110
+#: src/text/iso-639_def.h:112
 msgid "Komi"
 msgstr "Komi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:111
+#: src/text/iso-639_def.h:113
 msgid "Korean"
 msgstr "Kórejsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:112
+#: src/text/iso-639_def.h:114
 msgid "Kuanyama"
 msgstr "Kuanyama"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:113
+#: src/text/iso-639_def.h:115
 msgid "Kurdish"
 msgstr "Kurdsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:114
+#: src/text/iso-639_def.h:116
 msgid "Lao"
 msgstr "Lao"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:115
+#: src/text/iso-639_def.h:117 modules/demux/mp4/id3genres.h:118
 msgid "Latin"
 msgstr "Latinsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:116
+#: src/text/iso-639_def.h:118
 msgid "Latvian"
 msgstr "Lotyšsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:117
+#: src/text/iso-639_def.h:119
 msgid "Lingala"
 msgstr "Lingala"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:118
+#: src/text/iso-639_def.h:120
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litovsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:119
+#: src/text/iso-639_def.h:121
 msgid "Letzeburgesch"
 msgstr "Luxembursky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:120
+#: src/text/iso-639_def.h:122
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Macedónsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:121
+#: src/text/iso-639_def.h:123
 msgid "Marshall"
 msgstr "Marshall"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:122
+#: src/text/iso-639_def.h:124
 msgid "Malayalam"
 msgstr "Malayalam"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:123
+#: src/text/iso-639_def.h:125
 msgid "Maori"
 msgstr "Maori"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:124
+#: src/text/iso-639_def.h:126
 msgid "Marathi"
 msgstr "Marathi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:125
+#: src/text/iso-639_def.h:127
 msgid "Malay"
 msgstr "Malajsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:126
+#: src/text/iso-639_def.h:128
 msgid "Malagasy"
 msgstr "Malagasy"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:127
+#: src/text/iso-639_def.h:129
 msgid "Maltese"
 msgstr "Maltézsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:128
+#: src/text/iso-639_def.h:130
 msgid "Moldavian"
 msgstr "Moldavsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:129
+#: src/text/iso-639_def.h:131
 msgid "Mongolian"
 msgstr "Mongolsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:130
+#: src/text/iso-639_def.h:132
 msgid "Nauru"
 msgstr "Nauru"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:131
+#: src/text/iso-639_def.h:133
 msgid "Navajo"
 msgstr "Navajo"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:132
+#: src/text/iso-639_def.h:134
 msgid "Ndebele, South"
 msgstr "Ndebele, juh"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:133
+#: src/text/iso-639_def.h:135
 msgid "Ndebele, North"
 msgstr "Ndebele, sever"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:134
+#: src/text/iso-639_def.h:136
 msgid "Ndonga"
 msgstr "Ndonga"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:135
+#: src/text/iso-639_def.h:137
 msgid "Nepali"
 msgstr "Nepálsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:136
+#: src/text/iso-639_def.h:138
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Nórsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:137
+#: src/text/iso-639_def.h:139
 msgid "Norwegian Nynorsk"
 msgstr "Nórsky (sever)"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:138
+#: src/text/iso-639_def.h:140
 msgid "Norwegian Bokmaal"
 msgstr "Nórsky (juh)"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:139
+#: src/text/iso-639_def.h:141
 msgid "Chichewa; Nyanja"
 msgstr "Chichewa; Nyanja"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:140
-msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
-msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
+#: src/text/iso-639_def.h:142
+msgid "Occitan; Provençal"
+msgstr "Okcitánsky; Provençal"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:141
+#: src/text/iso-639_def.h:143
 msgid "Oriya"
 msgstr "Oriya"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:142
+#: src/text/iso-639_def.h:144
 msgid "Oromo"
 msgstr "Oromo"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:144
+#: src/text/iso-639_def.h:146
 msgid "Ossetian; Ossetic"
 msgstr "Osetsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:145
+#: src/text/iso-639_def.h:147
 msgid "Panjabi"
 msgstr "Panjabi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:146
+#: src/text/iso-639_def.h:148
 msgid "Persian"
 msgstr "Perzsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:147
+#: src/text/iso-639_def.h:149
 msgid "Pali"
 msgstr "Pali"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:148
+#: src/text/iso-639_def.h:150
 msgid "Polish"
 msgstr "Poľsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:149
+#: src/text/iso-639_def.h:151
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugalsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:150
+#: src/text/iso-639_def.h:152
 msgid "Pushto"
 msgstr "Pushto"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:151
+#: src/text/iso-639_def.h:153
 msgid "Quechua"
 msgstr "Quechua"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:152
+#: src/text/iso-639_def.h:154
 msgid "Original audio"
 msgstr "Pôvodný zvuk"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:153
+#: src/text/iso-639_def.h:155
 msgid "Raeto-Romance"
 msgstr "Rétorománsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:154
+#: src/text/iso-639_def.h:156
 msgid "Romanian"
 msgstr "Rumunsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:155
+#: src/text/iso-639_def.h:157
 msgid "Rundi"
 msgstr "Rundi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:156
+#: src/text/iso-639_def.h:158
 msgid "Russian"
 msgstr "Rusky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:157
+#: src/text/iso-639_def.h:159
 msgid "Sango"
 msgstr "Sango"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:158
+#: src/text/iso-639_def.h:160
 msgid "Sanskrit"
 msgstr "Sanskrit"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:159
+#: src/text/iso-639_def.h:161
 msgid "Serbian"
 msgstr "Srbsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:160
+#: src/text/iso-639_def.h:162
 msgid "Croatian"
 msgstr "Chorvátsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:161
+#: src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Sinhalese"
 msgstr "Sinhalese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:162
+#: src/text/iso-639_def.h:164
 msgid "Slovak"
 msgstr "Slovensky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:163
+#: src/text/iso-639_def.h:165
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Slovinsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:164
+#: src/text/iso-639_def.h:166
 msgid "Northern Sami"
 msgstr "Severná Samoa"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:165
+#: src/text/iso-639_def.h:167
 msgid "Samoan"
 msgstr "Samoa"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:166
+#: src/text/iso-639_def.h:168
 msgid "Shona"
 msgstr "Shona"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:167
+#: src/text/iso-639_def.h:169
 msgid "Sindhi"
 msgstr "Sindhi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:168
+#: src/text/iso-639_def.h:170
 msgid "Somali"
 msgstr "Somali"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:169
+#: src/text/iso-639_def.h:171
 msgid "Sotho, Southern"
 msgstr "Sotho, južné"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:170
+#: src/text/iso-639_def.h:172
 msgid "Spanish"
 msgstr "Španielsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:171
+#: src/text/iso-639_def.h:173
 msgid "Sardinian"
 msgstr "Sardínia"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:172
+#: src/text/iso-639_def.h:174
 msgid "Swati"
 msgstr "Swati"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:173
+#: src/text/iso-639_def.h:175
 msgid "Sundanese"
 msgstr "Sudánsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:174
+#: src/text/iso-639_def.h:176
 msgid "Swahili"
 msgstr "Swahilsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:175
+#: src/text/iso-639_def.h:177
 msgid "Swedish"
 msgstr "Švédsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:176
+#: src/text/iso-639_def.h:178
 msgid "Tahitian"
 msgstr "Tahitsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:177
+#: src/text/iso-639_def.h:179
 msgid "Tamil"
 msgstr "Tamilsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:178
+#: src/text/iso-639_def.h:180
 msgid "Tatar"
 msgstr "Tatársky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:179
+#: src/text/iso-639_def.h:181
 msgid "Telugu"
 msgstr "Telugu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:180
+#: src/text/iso-639_def.h:182
 msgid "Tajik"
 msgstr "Tajik"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:181
+#: src/text/iso-639_def.h:183
 msgid "Tagalog"
 msgstr "Tagalog"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:182
+#: src/text/iso-639_def.h:184
 msgid "Thai"
 msgstr "Thajsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:183
+#: src/text/iso-639_def.h:185
 msgid "Tibetan"
 msgstr "Tibetsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:184
+#: src/text/iso-639_def.h:186
 msgid "Tigrinya"
 msgstr "Tigrinya"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:185
+#: src/text/iso-639_def.h:187
 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
 msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:186
+#: src/text/iso-639_def.h:188
 msgid "Tswana"
 msgstr "Tswana"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:187
+#: src/text/iso-639_def.h:189
 msgid "Tsonga"
 msgstr "Tsonga"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:188
+#: src/text/iso-639_def.h:190
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turecky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:189
+#: src/text/iso-639_def.h:191
 msgid "Turkmen"
 msgstr "Turkménsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:190
+#: src/text/iso-639_def.h:192
 msgid "Twi"
 msgstr "Twi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:191
+#: src/text/iso-639_def.h:193
 msgid "Uighur"
 msgstr "Uighur"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:192
+#: src/text/iso-639_def.h:194
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ukrajinsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:193
+#: src/text/iso-639_def.h:195
 msgid "Urdu"
 msgstr "Urdu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:194
+#: src/text/iso-639_def.h:196
 msgid "Uzbek"
 msgstr "Uzbecky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:195
+#: src/text/iso-639_def.h:197
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "Vietnamsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:196
+#: src/text/iso-639_def.h:198
 msgid "Volapuk"
 msgstr "Volapuk"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:197
+#: src/text/iso-639_def.h:199
 msgid "Welsh"
 msgstr "Welsh"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:198
+#: src/text/iso-639_def.h:200
 msgid "Wolof"
 msgstr "Wolof"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:199
+#: src/text/iso-639_def.h:201
 msgid "Xhosa"
 msgstr "Xhosa"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:200
+#: src/text/iso-639_def.h:202
 msgid "Yiddish"
 msgstr "Jidiš"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:201
+#: src/text/iso-639_def.h:203
 msgid "Yoruba"
 msgstr "Yoruba"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:202
+#: src/text/iso-639_def.h:204
 msgid "Zhuang"
 msgstr "Zhuang"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:203
+#: src/text/iso-639_def.h:205
 msgid "Zulu"
 msgstr "Zulu"
 
-#: src/video_output/video_output.c:1192 modules/gui/macosx/intf.m:701
-#: modules/gui/macosx/intf.m:702 modules/video_filter/postproc.c:196
-msgid "Post processing"
-msgstr "Dodatočné spracovávanie"
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:226 modules/gui/macosx/intf.m:692
-#: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1122
-#: modules/video_filter/crop.c:105 modules/video_filter/croppadd.c:86
-msgid "Crop"
-msgstr "Vystrihnúť"
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:293 modules/gui/macosx/controls.m:810
-#: modules/gui/macosx/intf.m:690 modules/gui/macosx/intf.m:691
-msgid "Aspect-ratio"
-msgstr "Stranový pomer"
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:323
+#: src/video_output/vout_intf.c:172
 msgid "Autoscale video"
 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:329
+#: src/video_output/vout_intf.c:178 modules/codec/svg.c:54
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: modules/3dnow/memcpy.c:46
-msgid "3D Now! memcpy"
-msgstr "3D Now! memcpy"
-
-#: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:65
-msgid "Capture the audio stream in stereo."
-msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
+#: src/video_output/vout_intf.c:220 modules/gui/macosx/MainMenu.m:413
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:82
+#: modules/video_filter/croppadd.c:86 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1416
+msgid "Crop"
+msgstr "Orezať"
 
-#: modules/access/alsa.c:71 modules/access/oss.c:66
-#: modules/access_output/shout.c:94
-msgid "Samplerate"
-msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+#: src/video_output/vout_intf.c:250 modules/access/decklink.cpp:94
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73 modules/demux/rawvid.c:59
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:411 modules/gui/macosx/MainMenu.m:412
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1359
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "Stranový pomer"
 
-#: modules/access/alsa.c:73 modules/access/oss.c:68
+#: modules/access/alsa.c:36
 msgid ""
-"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
-"48000)"
+"Pass alsa:// to open the default ALSA capture device, or alsa://SOURCE to "
+"open a specific device named SOURCE."
 msgstr ""
-"Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
-"22050, 44100,48000)"
-
-#: modules/access/alsa.c:75 modules/access/bd/bd.c:52
-#: modules/access/bda/bda.c:46 modules/access/cdda.c:61
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dv.c:59
-#: modules/access/dvb/access.c:83 modules/access/dvdnav.c:72
-#: modules/access/dvdread.c:74 modules/access/eyetv.m:61
-#: modules/access/fake.c:44 modules/access/ftp.c:58
-#: modules/access/gnomevfs.c:48 modules/access/http.c:81
-#: modules/access/imem.c:49 modules/access/jack.c:59
-#: modules/access/mms/mms.c:49 modules/access/mtp.c:63 modules/access/oss.c:70
-#: modules/access/pvr.c:59 modules/access/rtmp/access.c:43
-#: modules/access/screen/screen.c:40 modules/access/screen/xcb.c:33
-#: modules/access/sftp.c:51 modules/access/smb.c:61 modules/access/tcp.c:41
-#: modules/access/udp.c:49 modules/access/v4l.c:77 modules/access/v4l2.c:182
-#: modules/access/vcd/vcd.c:46
-msgid "Caching value in ms"
-msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
-
-#: modules/access/alsa.c:77
-msgid ""
-"Caching value for Alsa captures. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania záznamov Alsa do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
-
-#: modules/access/alsa.c:81
-msgid ""
-"Use alsa:// to open the default audio input. If multiple audio inputs are "
-"available, they will be listed in the vlc debug output. To select hw:0,1 , "
-"use alsa://hw:0,1 ."
-msgstr ""
-"Na otvorenie predvoleného zvukového vstupu použite voľbu alsa://Ak je "
-"dostupných viac zvukových vstupov, zobrazia sa tieto vstupy v zozname s "
-"výstupom pre ladenie programu vlc. Ak chcete použiť voľbu hw:0,1 , pre "
-"použitie voľby alsa použite voľbu alsa://hw:0,1"
-
-#: modules/access/alsa.c:89
-msgid "Alsa"
-msgstr "Alsa"
-
-#: modules/access/alsa.c:90
-msgid "Alsa audio capture input"
-msgstr "Vstup zvukových záznamov Alsa"
+"Pre otvorenie predvoleného zaznamenávacieho zariadenia ALSA zadajte alsa://, "
+"alebo zadajte adresu alsa://ZDROJ, ak chcete otvoriť špecifické zariadenia s "
+"názvom ZDROJ."
 
-#: modules/access/attachment.c:44
-msgid "Attachment"
-msgstr "Príloha"
+#: modules/access/alsa.c:49
+msgid "192000 Hz"
+msgstr "192 000 Hz"
 
-#: modules/access/attachment.c:45
-msgid "Attachment input"
-msgstr "Vstup prílohy"
+#: modules/access/alsa.c:49
+msgid "176400 Hz"
+msgstr "176 400 Hz"
 
-#: modules/access/bd/bd.c:54
-msgid "Caching value for BDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre BD. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "96000 Hz"
+msgstr "96 000 Hz"
 
-#: modules/access/bd/bd.c:61
-msgid "BD"
-msgstr "BD"
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "88200 Hz"
+msgstr "88 200 Hz"
 
-#: modules/access/bd/bd.c:62
-msgid "Blu-Ray Disc Input"
-msgstr "Vstup diskov Blu-Ray"
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "48000 Hz"
+msgstr "48 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:85
-msgid ""
-"Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
-"pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "44100 Hz"
+msgstr "44 100 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:88
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:928
-msgid "Adapter card to tune"
-msgstr "Karta adaptéra"
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "32000 Hz"
+msgstr "32 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:52 modules/access/dvb/access.c:89
-msgid ""
-"Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
-"n>=0."
-msgstr ""
-"Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
-"dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "22050 Hz"
+msgstr "22 050 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:55 modules/access/dvb/access.c:91
-msgid "Device number to use on adapter"
-msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "24000 Hz"
+msgstr "24 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:94
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:684
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:950
-msgid "Transponder/multiplex frequency"
-msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "16000 Hz"
+msgstr "16 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:60 modules/access/dvb/access.c:95
-msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
+#: modules/access/alsa.c:52
+msgid "11025 Hz"
+msgstr "11 025 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:62
-msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
+#: modules/access/alsa.c:52
+msgid "8000 Hz"
+msgstr "8 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:97
-msgid "Inversion mode"
-msgstr "Inverzný režim"
+#: modules/access/alsa.c:52
+msgid "4000 Hz"
+msgstr "4 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:66 modules/access/dvb/access.c:98
-msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
-msgstr "Inverzný režim [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
+#: modules/access/alsa.c:56
+msgid "ALSA"
+msgstr "ALSA"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:71 modules/access/dvb/access.c:100
-msgid "Probe DVB card for capabilities"
-msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
+#: modules/access/alsa.c:57
+msgid "ALSA audio capture"
+msgstr "Zaznamenávanie zvuku ALSA"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:72 modules/access/dvb/access.c:101
-msgid ""
-"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
-"disable this feature if you experience some trouble."
-msgstr ""
-"Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
-"preverovanie radšej zablokujte."
+#: modules/access/attachment.c:44
+msgid "Attachment"
+msgstr "Príloha"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:76 modules/access/dvb/access.c:103
-msgid "Budget mode"
-msgstr "Režim \"budget\""
+#: modules/access/attachment.c:45
+msgid "Attachment input"
+msgstr "Vstup prílohy"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:77 modules/access/dvb/access.c:104
-msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
+#: modules/access/avio.h:33
+msgid "AVIO"
 msgstr ""
-"Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
-"karty."
-
-#: modules/access/bda/bda.c:82
-msgid "Network Identifier"
-msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:107
-msgid "Satellite number in the Diseqc system"
-msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
+#: modules/access/avio.h:34
+#, fuzzy
+msgid "libavformat AVIO access"
+msgstr "Access output libavformat"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:108
-msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
-msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
+#: modules/access/avio.h:44
+#, fuzzy
+msgid "libavformat AVIO access output"
+msgstr "Access output libavformat"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:110
-msgid "LNB voltage"
-msgstr "Napätie LNB konvertora"
+#: modules/access/bd/bd.c:54
+msgid "BD"
+msgstr "BD"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:111
-msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
-msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
+#: modules/access/bd/bd.c:55
+msgid "Blu-ray Disc Input"
+msgstr "Vstup diskov Blu-ray"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:113
-msgid "High LNB voltage"
-msgstr "Veľké napätie LNB"
+#: modules/access/bluray.c:67
+msgid "Blu-ray menus"
+msgstr "Menu Blu-ray"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:114
-msgid ""
-"Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
-"supported by all frontends."
+#: modules/access/bluray.c:68
+msgid "Use Blu-ray menus. If disabled, the movie will start directly"
 msgstr ""
-"Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
-"konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
-
-#: modules/access/bda/bda.c:96 modules/access/dvb/access.c:117
-msgid "22 kHz tone"
-msgstr "22 kHz tón"
+"Použiť menu Blu-ray. Ak je táto voľba zablokovaná, film sa spustí priamo"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:97 modules/access/dvb/access.c:118
-msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
-msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
-
-#: modules/access/bda/bda.c:99 modules/access/dvb/access.c:120
-msgid "Transponder FEC"
-msgstr "FEC transpondéra"
+#: modules/access/bluray.c:70
+#, fuzzy
+msgid "Region code"
+msgstr "Oblasť horného riadka"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:100 modules/access/dvb/access.c:121
-msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
+#: modules/access/bluray.c:71
+msgid ""
+"Blu-Ray player region code. Some discs can be played only with a correct "
+"region code."
 msgstr ""
-"FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: režim pre korekciu chýb pri "
-"prenose) [9=automaticky]."
-
-#: modules/access/bda/bda.c:102 modules/access/dvb/access.c:123
-msgid "Transponder symbol rate in kHz"
-msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:105 modules/access/dvb/access.c:126
-msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
+#: modules/access/bluray.c:87 modules/services_discovery/udev.c:597
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
+msgid "Blu-ray"
+msgstr "Blu-ray"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:106
-msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz (usually 9.75GHz)"
-msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 9,75 GHz)"
+#: modules/access/bluray.c:88
+msgid "Blu-ray Disc support (libbluray)"
+msgstr "Podpora diskov Blu-ray (libbluray)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:108 modules/access/dvb/access.c:129
-msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:109
-msgid "High Band Local Osc Freq in kHz (usually 10.6GHz)"
-msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 10,6 GHz)"
+#: modules/access/bluray.c:349
+msgid "Path doesn't appear to be a Blu-ray"
+msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:111 modules/access/dvb/access.c:132
-msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
+#: modules/access/bluray.c:361
+msgid ""
+"This Blu-ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
+"not have it."
+msgstr ""
+"Tento disk Blu-Ray vyžaduje knižnicu pre dekódovanie AACS, ktorá nie je "
+"prítomná vo vašom systéme."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:113
-msgid "Low Noise Block switch freq in kHz (usually 11.7GHz)"
-msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom (zvyčajne 11,7 GHz)"
+#: modules/access/bluray.c:367
+msgid "Blu-ray Disc is corrupted."
+msgstr "Disk BluRay je poškodený."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:116 modules/access/dvb/access.c:136
-msgid "Modulation type"
-msgstr "Typ modulácie"
+#: modules/access/bluray.c:369
+msgid "Missing AACS configuration file!"
+msgstr "Konfiguračný súbor AACS chýba!"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:117
-msgid "QAM, PSK or VSB modulation method"
-msgstr "Metóda modulácie QAM, PSK alebo VSB"
+#: modules/access/bluray.c:371
+msgid "No valid processing key found in AACS config file."
+msgstr ""
+"V konfiguračnom súbore AACS sa nenašiel žiadny platný kľúč pre spracovanie."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM16"
-msgstr "QAM16"
+#: modules/access/bluray.c:373
+msgid "No valid host certificate found in AACS config file."
+msgstr ""
+"V konfiguračnom súbore AACS sa nenašiel žiadny platný certifikát hostiteľa."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM32"
-msgstr "QAM32"
+#: modules/access/bluray.c:375
+msgid "AACS Host certificate revoked."
+msgstr "Certifikát hostiteľa AACS bol odvolaný."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM64"
-msgstr "QAM64"
+#: modules/access/bluray.c:377
+msgid "AACS MMC failed."
+msgstr "AACS MMC zlyhalo."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM128"
-msgstr "QAM128"
+#: modules/access/bluray.c:387
+msgid ""
+"This Blu-ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does not "
+"have it."
+msgstr ""
+"Tento Blu-Ray disk vyžaduje knižnicu pre dekódovanie BD+, ktorá nie je "
+"prítomná vo vašom systéme."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM256"
-msgstr "QAM256"
+#: modules/access/bluray.c:390
+msgid "Your system BD+ decoding library does not work. Missing configuration?"
+msgstr ""
+"Vaša systémová knižnica pre dekódovanie BD+ nie je funkčná. Nesprávna "
+"konfigurácia?"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122
-msgid "BPSK"
-msgstr "BPSK"
+#: modules/access/bluray.c:438
+msgid "Failed to start bluray playback. Please try without menu support."
+msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122
-msgid "QPSK"
-msgstr "QPSK"
+#: modules/access/bluray.c:466
+msgid "Blu-ray error"
+msgstr "Chyba Blu-Ray"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122
-msgid "8VSB"
-msgstr "8VSB"
+#: modules/access/bluray.c:1189
+#, fuzzy
+msgid "Top Menu"
+msgstr "Menu"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122
-msgid "16VSB"
-msgstr "16VSB"
+#: modules/access/bluray.c:1191
+#, fuzzy
+msgid "First Play"
+msgstr "Prvýkrát prehrávané"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:125 modules/access/bda/bda.c:126
-msgid "ATSC Major Channel"
-msgstr "Kanál ATSC Major"
+#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:160
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:301
+msgid "Audio CD"
+msgstr "Audio CD"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:127 modules/access/bda/bda.c:128
-msgid "ATSC Minor Channel"
-msgstr "Kanál ATSC Minor"
+#: modules/access/cdda.c:63
+msgid "Audio CD input"
+msgstr "Vstup Audio CD"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:129 modules/access/bda/bda.c:130
-msgid "ATSC Physical Channel"
-msgstr "Kanál ATSC Physical"
+#: modules/access/cdda.c:69
+msgid "[cdda:][device][@[track]]"
+msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:133
-msgid "FEC rate"
-msgstr "Rýchlosť FEC"
+#: modules/access/cdda.c:78
+msgid "CDDB Server"
+msgstr "CDDB server"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:134
-msgid "FEC rate includes DVB-T high priority stream FEC Rate"
-msgstr "Rýchlosť FEC zahŕňa aj rýchlosť FEC prioritného streamu v DVB-T"
+#: modules/access/cdda.c:79
+msgid "Address of the CDDB server to use."
+msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "1/2"
-msgstr "1/2"
+#: modules/access/cdda.c:80
+msgid "CDDB port"
+msgstr "Port CDDB"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "2/3"
-msgstr "2/3"
+#: modules/access/cdda.c:81
+msgid "CDDB Server port to use."
+msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "3/4"
-msgstr "3/4"
+#: modules/access/cdda.c:487
+#, c-format
+msgid "Audio CD - Track %02i"
+msgstr "Audio CD - Stopa %02i"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "5/6"
-msgstr "5/6"
+#: modules/access/dc1394.c:51
+msgid "DC1394"
+msgstr "DC1394"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "7/8"
-msgstr "7/8"
+#: modules/access/dc1394.c:52
+msgid "IIDC Digital Camera (FireWire) input"
+msgstr "Vstup IIDC Digital Camera (FireWire)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/dvb/access.c:143
-msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
+#: modules/access/dcp/dcp.cpp:75
+#, fuzzy
+msgid "DCP"
+msgstr "RDP"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:141
-msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
+#: modules/access/dcp/dcp.cpp:78
+#, fuzzy
+msgid "Digital Cinema Package module"
+msgstr "Extra moduly s rozhraním"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:147 modules/access/dvb/access.c:146
-msgid "Terrestrial bandwidth"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
+#: modules/access/decklink.cpp:46
+msgid "Input card to use"
+msgstr "Používaná vstupná karta"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:148 modules/access/dvb/access.c:147
-msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
+#: modules/access/decklink.cpp:48
+msgid ""
+"DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from "
+"0."
+msgstr ""
+"Záznamová karta, ktorá sa má použiť v prípade existencie viacerých. Karty sú "
+"číslované od 0."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:151 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:978
-msgid "6 MHz"
-msgstr "6 MHz"
+#: modules/access/decklink.cpp:51
+#, fuzzy
+msgid "Desired input video mode. Leave empty for autodetection."
+msgstr "Cieľový vstup pre režim videa"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:151 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:979
-msgid "7 MHz"
-msgstr "7 MHz"
+#: modules/access/decklink.cpp:53
+msgid ""
+"Desired input video mode for DeckLink captures. This value should be a "
+"FOURCC code in textual form, e.g. \"ntsc\"."
+msgstr ""
+"Cieľový režim vstupného videa pre záznamy DeckLink. Táto hodnota by mala byť "
+"kódom FOURCC v textovej forme, napríklad \"ntsc\"."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:151 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:980
-msgid "8 MHz"
-msgstr "8 MHz"
+#: modules/access/decklink.cpp:57 modules/video_output/decklink.cpp:90
+msgid "Audio connection"
+msgstr "Pripojenie zvuku"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:153 modules/access/dvb/access.c:149
-msgid "Terrestrial guard interval"
-msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
+#: modules/access/decklink.cpp:59
+msgid ""
+"Audio connection to use for DeckLink captures. Valid choices: embedded, "
+"aesebu, analog. Leave blank for card default."
+msgstr ""
+"Zvukové pripojenie na použitie pre záznamy DeckLink. Platné sú voľby: "
+"integrované, aesebu, analógovo. Pre použitie predvolenej hodnoty ponechajte "
+"prázdne."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:154
-msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
-msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
+#: modules/access/decklink.cpp:63 modules/demux/rawaud.c:43
+#: modules/video_output/decklink.cpp:95
+msgid "Audio samplerate (Hz)"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku (Hz)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "1/4"
-msgstr "1/4"
+#: modules/access/decklink.cpp:65
+msgid ""
+"Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio input."
+msgstr ""
+"Vzorkovacia frekvencia zvuku (v Hertzoch) pre záznamy DeckLink. 0 = "
+"zablokovanie zvukového vstupu."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "1/8"
-msgstr "1/8"
+#: modules/access/decklink.cpp:68 modules/access/dshow/dshow.cpp:197
+#: modules/video_output/decklink.cpp:100
+msgid "Number of audio channels"
+msgstr "Počet zvukových kanálov"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "1/16"
-msgstr "16"
+#: modules/access/decklink.cpp:70
+msgid ""
+"Number of input audio channels for DeckLink captures. Must be 2, 8 or 16. 0 "
+"disables audio input."
+msgstr ""
+"Počet vstupných zvukový kanálov pre záznamy DeckLink. Musí obsahovať hodnotu "
+"2, 8 alebo 16. 0 = zablokovanie zvukového vstupu."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "1/32"
-msgstr "32"
+#: modules/access/decklink.cpp:73 modules/video_output/decklink.cpp:105
+msgid "Video connection"
+msgstr "Pripojenie videa"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:159 modules/access/dvb/access.c:152
-msgid "Terrestrial transmission mode"
-msgstr "Režim terestriálneho prenosu"
+#: modules/access/decklink.cpp:75
+msgid ""
+"Video connection to use for DeckLink captures. Valid choices: sdi, hdmi, "
+"opticalsdi, component, composite, svideo. Leave blank for card default."
+msgstr ""
+"Pripojenie videa, ktoré sa použije pre záznamy DeckLink. Platné nastavenia:  "
+"sdi, hdmi, opticalsdi, component, composite, svideo. Pre použitie "
+"predvoleného nastavenia ponechajte prázdne."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:160
-msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
-msgstr "Prenosový režim [Nedefinovaný,2k,8k]"
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:93
+#: modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "SDI"
+msgstr "SDI"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:163
-msgid "2k"
-msgstr "2k"
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "HDMI"
+msgstr "HDMI"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:163
-msgid "8k"
-msgstr "8k"
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "Optical SDI"
+msgstr "Optické SDI"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:165 modules/access/dvb/access.c:155
-msgid "Terrestrial hierarchy mode"
-msgstr "Režim terestriálnej hierarchie"
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "Component"
+msgstr "Komponentný"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:166
-msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
-msgstr "Hierarchia hodnoty alfa [Nedefinované,1,2,4]"
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "Composite"
+msgstr "Kompozitný"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:169 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:170
-msgid "1"
-msgstr "1"
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "S-video"
+msgstr "S-video"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:169
-msgid "2"
-msgstr "2"
+#: modules/access/decklink.cpp:91
+msgid "Embedded"
+msgstr "Vstavané"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:169
-msgid "4"
-msgstr "4"
+#: modules/access/decklink.cpp:91
+msgid "AES/EBU"
+msgstr "AES/EBU"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:172
-msgid "Satellite Azimuth"
-msgstr "Azimut družice"
+#: modules/access/decklink.cpp:91
+msgid "Analog"
+msgstr "Analógové"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:173
-msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
-msgstr "Azimut družice v desatinách stupňa"
+#: modules/access/decklink.cpp:96 modules/demux/rawvid.c:61
+msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
+msgstr ""
+"Stranový pomer (4:3, 16:9). V predvolenom nastavení sa predpokladá, že "
+"pixely majú tvar štvorca."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:174
-msgid "Satellite Elevation"
-msgstr "Elevácia družice"
+#: modules/access/decklink.cpp:99
+msgid "DeckLink"
+msgstr "DeckLink"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:175
-msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
-msgstr "Elevácia družice v desatinách stupňa"
+#: modules/access/decklink.cpp:100
+msgid "Blackmagic DeckLink SDI input"
+msgstr "Vstup Blackmagic DeckLink SDI"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:176
-msgid "Satellite Longitude"
-msgstr "Zemepisná dĺžka družice"
+#: modules/access/decklink.cpp:120 modules/video_output/decklink.cpp:109
+msgid "10 bits"
+msgstr "10 bitov"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:178
-msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
-msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia družice, v desatinách stupňa. -ve=Západne"
+#: modules/access/decklink.cpp:319 modules/demux/ty.c:776
+msgid "Closed captions 1"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:179
-msgid "Satellite Polarisation"
-msgstr "Polarizácia družice"
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
+msgid "Cable"
+msgstr "Káblový"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:180
-msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
-msgstr "Polarizácia satelitu [H/V/L/R]"
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
+msgid "Antenna"
+msgstr "Anténny"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:183 modules/video_filter/mirror.c:67
-msgid "Horizontal"
-msgstr "Horizontálne"
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:100
+msgid "TV"
+msgstr "TV"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:183 modules/video_filter/mirror.c:67
-msgid "Vertical"
-msgstr "Vertikálne"
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
+msgid "FM radio"
+msgstr "FM rádio"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:184
-msgid "Circular Left"
-msgstr "Otočiť doľava"
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:102
+msgid "AM radio"
+msgstr "AM rádio"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:184
-msgid "Circular Right"
-msgstr "Otočiť doprava"
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103
+msgid "DSS"
+msgstr "DSS"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:185
-msgid "Satellite Range Code"
-msgstr "Kód dosahu satelitu"
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:795
+msgid "Video device name"
+msgstr "Názov video-zariadenia"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:186
-msgid "Satellite Range Code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
+msgid ""
+"Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
+"don't specify anything, the default device will be used."
 msgstr ""
-"Kód dosahu satelitu je definovaný jeho výrobcom, napr. prepínací kód DISEqC"
+"Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
+"zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:188
-msgid "Network Name"
-msgstr "Názov siete"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:189
-msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
-msgstr "Unikátny názov siete v priestore pre systémové ladenie"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:190
-msgid "Network Name to Create"
-msgstr "Názov siete, ktorý sa má vytvoriť"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:191
-msgid "Create Unique name in the System Tuning Spaces"
-msgstr "Vytvoriť unikátny názov v priestore pre systémové ladenie"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:194 modules/access/dvb/access.c:193
-msgid "DVB"
-msgstr "DVB"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:195
-msgid "DirectShow DVB input"
-msgstr "Vstup DirectShow DVB"
-
-#: modules/access/cdda.c:63
-msgid ""
-"Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
-
-#: modules/access/cdda.c:67 modules/gui/macosx/open.m:198
-#: modules/gui/macosx/open.m:643 modules/gui/macosx/open.m:731
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:293
-msgid "Audio CD"
-msgstr "Audio CD"
-
-#: modules/access/cdda.c:68
-msgid "Audio CD input"
-msgstr "Vstup Audio CD"
-
-#: modules/access/cdda.c:74
-msgid "[cdda:][device][@[track]]"
-msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
-
-#: modules/access/cdda.c:87
-msgid "CDDB Server"
-msgstr "CDDB Server"
-
-#: modules/access/cdda.c:88
-msgid "Address of the CDDB server to use."
-msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
-
-#: modules/access/cdda.c:89
-msgid "CDDB port"
-msgstr "Port CDDB"
-
-#: modules/access/cdda.c:90
-msgid "CDDB Server port to use."
-msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
-
-#: modules/access/cdda.c:506
-#, c-format
-msgid "Audio CD - Track %02i"
-msgstr "Audio CD - Stopa %02i"
-
-#: modules/access/dc1394.c:69
-msgid "dc1394 input"
-msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
-msgid "Cable"
-msgstr "Káblový"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
-msgid "Antenna"
-msgstr "Anténny"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94
-msgid "TV"
-msgstr "TV"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
-msgid "FM radio"
-msgstr "FM rádio"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
-msgid "AM radio"
-msgstr "AM rádio"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:97
-msgid "DSS"
-msgstr "DSS"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
-msgid ""
-"Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota pre ukladanea streamov DirectShow do vyrovnávacej pamäte. Táto "
-"hodnota sa nastavuje v milisekundách."
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103 modules/access/v4l.c:81
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:737
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:772
-msgid "Video device name"
-msgstr "Názov video-zariadenia"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:105
-msgid ""
-"Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
-"don't specify anything, the default device will be used."
-msgstr ""
-"Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
-"zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:108
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:743
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:778
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:803
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1024
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov zvukového zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:110
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used. "
@@ -6211,12 +6256,12 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:647
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:770
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:142
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
@@ -6226,68 +6271,89 @@ msgstr ""
 "nešpecifikujete, použije sa predvolená. Môžete špecifikovať štandardnú "
 "veľkosť (cif, d1, ...) alebo <šírka>x<výška>."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:118 modules/access/v4l.c:85
-#: modules/access/v4l2.c:74
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:145 modules/access/v4l2/v4l2.c:196
+msgid "Picture aspect-ratio n:m"
+msgstr "Stranový pomer obrázka n:m"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146 modules/access/v4l2/v4l2.c:197
+msgid "Define input picture aspect-ratio to use. Default is 4:3"
+msgstr ""
+"Definovať použitý stranový pomer vstupného obrázka. Predvolený pomer je 4:3"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147 modules/access/v4l2/v4l2.c:53
 msgid "Video input chroma format"
-msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
+msgstr "Formát farebnej sýtosti pri vstupe videa (chroma)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:120
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
 "Aktivovaním tejto voľby si vynútite to, že vstup videa DirectShow bude "
-"používať špeciálny formát \"chroma\". (napríklad I420 - čo je predvolená "
-"hodnota -,  RV 24, atď)"
+"používať špeciálny formát pre farebnú sýtosť \"chroma\". (napríklad I420-"
+"predvolená hodnota -,  RV 24, atď.)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:122
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
 msgid "Video input frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania na vstupe videa"
+msgstr "Frekvencia snímok na vstupe videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
 msgid ""
-"Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
+"Force the DirectShow video input to use a specific frame rate (eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
-"Aktivovaním tejto voľby si vynútite, že vstup videa DirectShow bude používať "
-"zadanú rýchlosť snímkovania (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
-"59.94, alebo iné)."
+"Vynútiť použitie špecifikovanej frekvencie snímok pri vstupe videa "
+"DirectShow (napríklad 0=predvolená hodnota, 25, 29.97, 50, 59.94 atď.)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
 msgid "Device properties"
-msgstr "Nastavenia jednotky"
+msgstr "Nastavenia zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:157
 msgid ""
 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
 msgstr ""
 "Pred spustením streamu sa zobrazí okno, kde môžete nastaviť vlastnosti "
 "jednotky."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:159
 msgid "Tuner properties"
 msgstr "Nastavenia tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:161
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
 msgstr ""
 "Zobrazí sa stránka s nastaveniami tunera (kde si môžete vybrať aj požadované "
 "kanály)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:133
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
 msgid "Tuner TV Channel"
 msgstr "Kanál TV tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:164
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
 msgstr ""
 "Tu môžete určiť TV kanál, na ktorý sa nastaví tuner (0=predvolený kanál)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:166
+msgid "Tuner Frequency"
+msgstr "Frekvencia tunera"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
+msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
+msgstr "Týmto prekročíte nastavenia kanála. Hodnota sa udáva v Hz."
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:823
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1044
+msgid "Video standard"
+msgstr "Video - štandard"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
 msgid "Tuner country code"
 msgstr "Kód krajiny pre tuner"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:139
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:171
 msgid ""
 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
 "mapping (0 means default)."
@@ -6295,19 +6361,19 @@ msgstr ""
 "Nastavením kódu krajiny v tuneri je možné stabilizovať mapovanie kanálov a "
 "frekvencií (predvolené nastavenie je 0)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
 msgid "Tuner input type"
 msgstr "Typ vstupu do tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
 msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:176
 msgid "Video input pin"
 msgstr "Pin vstupu videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:178
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
@@ -6315,46 +6381,46 @@ msgid ""
 "will not be changed."
 msgstr ""
 "Zvoľte si zdroj pre vstup videa, napríklad to môže byť kompozitný vstup, s-"
-"video, alebo vstup z tunera. Keďže Váš hardvér môže vyžadovať špecifické "
-"nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcií \"Konfigurácia zariadenia\". "
+"video, alebo vstup z tunera. Keďže váš hardvér môže vyžadovať špecifické "
+"nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcii \"Konfigurácia zariadenia\". "
 "Použite hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že "
 "nastavenia nebudú zmenené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:182
 msgid "Audio input pin"
 msgstr "Pin zvuk. vstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:152
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:184
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať zdroj zvuku. Pozrite si, aké je nastavenie v sekcii "
 "\"vstup videa\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:185
 msgid "Video output pin"
 msgstr "Pin výstupu videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:187
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť typ výstupu videa. Pozrite si, aké je nastavenie v "
-"sekcií \"vstup videa\"."
+"sekcii \"vstup videa\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:156
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:188
 msgid "Audio output pin"
 msgstr "Pin zvukového výstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:158
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:190
 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete zvoliť typ zvuk. výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
 "sekcii \"vstup videa\""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:160
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:192
 msgid "AM Tuner mode"
 msgstr "AM režim"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:194
 msgid ""
 "AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1),AM Radio (2), FM Radio (3) "
 "or DSS (4)."
@@ -6362,240 +6428,559 @@ msgstr ""
 "Režim AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený (0), TV "
 "(1),AM Radio (2), FM Radio (3) alebo DSS (4)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
-msgid "Number of audio channels"
-msgstr "Počet zvukových kanálov"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:199
 msgid ""
 "Select audio input format with the given number of audio channels (if non 0)"
 msgstr ""
 "Vyberte formát zvukového vstupu zadaním počtu zvukových kanálov (ak nie je "
 "počet rovný 0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:93
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:201
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:94
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:281
 msgid "Audio sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:171
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:203
 msgid "Select audio input format with the given sample rate (if non 0)"
 msgstr ""
 "Vyberte formát zvukového vstupu zadaním rýchlosti vzorkovania (ak sa nerovná "
 "0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:205
 msgid "Audio bits per sample"
 msgstr "Zvukové bity na vzorku"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:207
 msgid "Select audio input format with the given bits/sample (if non 0)"
 msgstr ""
 "Vyberte formát zvukového vstupu zadaním počtu bitov/vzorkov (ak sa údaj "
 "nerovná 0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:187
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:219
 msgid "DirectShow"
 msgstr "DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:188 modules/access/dshow/dshow.cpp:252
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:220 modules/access/dshow/dshow.cpp:300
 msgid "DirectShow input"
 msgstr "Vstup DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:196 modules/access/dshow/dshow.cpp:201
-#: modules/audio_output/alsa.c:117 modules/audio_output/directx.c:140
-#: modules/audio_output/waveout.c:109 modules/video_output/msw/directx.c:112
-msgid "Refresh list"
-msgstr "Obnoviť zoznam"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:197 modules/access/dshow/dshow.cpp:202
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:226 modules/access/dshow/dshow.cpp:230
 msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurovať"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:459 modules/access/dshow/dshow.cpp:533
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:968 modules/access/dshow/dshow.cpp:1021
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:527 modules/access/dshow/dshow.cpp:601
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1040 modules/access/dshow/dshow.cpp:1093
 msgid "Capture failed"
 msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:460
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:528
 msgid "No video or audio device selected."
 msgstr "Nie je vybrané žiadne zvukové alebo video-zariadenie."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:534
-msgid "VLC cannot open ANY capture device.Check the error log for details."
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:602
+msgid "VLC cannot open ANY capture device. Check the error log for details."
 msgstr ""
-"Program VLC nemôže otvoriť NIJAKÉ zaznamenávacie zariadenie. Podrobnejšie "
-"informácie nájdete v súbore so záznamom."
+"Program VLC nedokáže otvoriť žiadne zaznamenávacie zariadenie. Podrobnejšie "
+"informácie nájdete v zázname chýb."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:969
-#, c-format
-msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1041
+msgid ""
+"The device you selected cannot be used, because its type is not supported."
 msgstr ""
-"Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
-"nie je podporovaný."
+"Vybrané zariadenie nie je možné použiť, pretože jeho typ nie je podporovaný."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1022
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1094
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
 
-#: modules/access/dv.c:61
-msgid "Caching value for DV streams. This value should be set in milliseconds."
+#: modules/access/dtv/access.c:36
+msgid "DVB adapter"
+msgstr "Adaptér DVB"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:38
+msgid ""
+"If there is more than one digital broadcasting adapter, the adapter number "
+"must be selected. Numbering starts from zero."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania DVB streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
+"Ak je dostupných viac vysielacích adaptérov, musí sa vybrať číslo adaptéra. "
+"Číslovanie začína od 0."
 
-#: modules/access/dv.c:65
-msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
-msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
+#: modules/access/dtv/access.c:41
+msgid "DVB device"
+msgstr "Zariadenie DVB"
 
-#: modules/access/dv.c:66
-msgid "DV"
-msgstr "DV"
+#: modules/access/dtv/access.c:43
+msgid ""
+"If the adapter provides multiple independent tuner devices, the device "
+"number must be selected. Numbering starts from zero."
+msgstr ""
+"Ak adaptér poskytuje viacero nezávislých tunerových zariadení, je potrebné "
+"vybrať číslo zariadenia. Číslovanie začína od 0."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:45
+msgid "Do not demultiplex"
+msgstr "Nevykonávať demultiplexovanie"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:47
+msgid ""
+"Only useful programs are normally demultiplexed from the transponder. This "
+"option will disable demultiplexing and receive all programs."
+msgstr ""
+"Za normálnych okolností sú z transpondéra demultiplexované iba užitočné "
+"programy. Táto voľba zablokuje demultiplexovanie úplne a umožní príjem "
+"všetkých programov."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:50
+msgid "Network name"
+msgstr "Názov siete"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:137
-msgid "Modulation type for front-end device."
-msgstr "Typ modulácie pre koncové zariadenie."
+#: modules/access/dtv/access.c:51
+msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
+msgstr "Unikátny názov siete v priestore pre systémové ladenie"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:53
+msgid "Network name to create"
+msgstr "Názov siete, ktorý sa má vytvoriť"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:54
+msgid "Create unique name in the System Tuning Spaces"
+msgstr "Vytvoriť unikátny názov v priestore pre ladenie systému"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:56
+msgid "Frequency (Hz)"
+msgstr "Frekvencia (Hz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:58
+msgid ""
+"TV channels are grouped by transponder (a.k.a. multiplex) on a given "
+"frequency. This is required to tune the receiver."
+msgstr ""
+"TV kanály sú zoskupené podľa transpondérov (multiplexov) na danej "
+"frekvencii. To je potrebné pre ladenie prijímača."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:140
-msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
+#: modules/access/dtv/access.c:61
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:944
+msgid "Modulation / Constellation"
+msgstr "Modulácia / Zostava"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:158
-msgid "HTTP Host address"
-msgstr "HTTP adresa hostiteľa"
+#: modules/access/dtv/access.c:62
+msgid "Layer A modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy A"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:160
-msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
-msgstr "Ak chcete zapnúť interný HTTP server, nastavte jeho adresu a port."
+#: modules/access/dtv/access.c:63
+msgid "Layer B modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy B"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:162
-msgid "HTTP user name"
-msgstr "HTTP - názov používateľa"
+#: modules/access/dtv/access.c:64
+msgid "Layer C modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy C"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:164
+#: modules/access/dtv/access.c:66
 msgid ""
-"User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+"The digital signal can be modulated according with different constellations "
+"(depending on the delivery system). If the demodulator cannot detect the "
+"constellation automatically, it needs to be configured manually."
 msgstr ""
-"Užívateľské meno administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný "
-"HTTP server."
+"Digitálny signál je možné modulovať podľa rôznych postupov a konštalácií (v "
+"závislosti od systému doručovania). Ak modulátor nedokáže detegovať "
+"konštaláciu automaticky, je potrebné ju nastaviť manuálne."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:167
-msgid "HTTP password"
-msgstr "HTTP - heslo"
+#: modules/access/dtv/access.c:81
+msgid "Symbol rate (bauds)"
+msgstr "Symbolová rýchlosť (v baudoch)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:169
+#: modules/access/dtv/access.c:83
 msgid ""
-"Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+"The symbol rate must be specified manually for some systems, notably DVB-C, "
+"DVB-S and DVB-S2."
 msgstr ""
-"Heslo administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný HTTP server."
+"Symbolovú rýchlosť je potrebné nastaviť v niektorých systémoch manuálne, "
+"najmä pri DVB-C, DVB-S a DVB-S2."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:172
-msgid "HTTP ACL"
-msgstr "HTTP ACL"
+#: modules/access/dtv/access.c:86
+msgid "Spectrum inversion"
+msgstr "Obrátenie spektra"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:174
+#: modules/access/dtv/access.c:88
 msgid ""
-"Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit the "
-"range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
+"If the demodulator cannot detect spectral inversion correctly, it needs to "
+"be configured manually."
 msgstr ""
-"Cesta ku kontrolnému zoznamu prístupov (zoznam je ekvivalentom súboru ."
-"hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť na "
-"interný HTTP server."
+"Ak demodulátor nedokáže správne detegovať spektrálnu inverziu, je potrebné "
+"ju nastaviť manuálne."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:178 modules/access_output/http.c:74
-#: modules/control/http/http.c:57
-msgid "Certificate file"
-msgstr "Súbor s certifikátom"
+#: modules/access/dtv/access.c:94
+msgid "FEC code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu FEC"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:179
-msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
-msgstr "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
+#: modules/access/dtv/access.c:95
+msgid "High-priority code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu pre vysokú prioritu"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:182 modules/access_output/http.c:77
-#: modules/control/http/http.c:60
-msgid "Private key file"
-msgstr "Súbor s privátnym kľúčom"
+#: modules/access/dtv/access.c:96
+msgid "Low-priority code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu pre nízku prioritu"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:183
-msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
-msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM."
+#: modules/access/dtv/access.c:97
+msgid "Layer A code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva A"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:185 modules/access_output/http.c:81
-#: modules/control/http/http.c:62
-msgid "Root CA file"
-msgstr "Hlavný CA súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:98
+msgid "Layer B code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva B"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:186
-msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
-msgstr "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní."
+#: modules/access/dtv/access.c:99
+msgid "Layer C code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva C"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:189 modules/access_output/http.c:86
-#: modules/control/http/http.c:65
-msgid "CRL file"
-msgstr "CRL súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:101
+msgid "The code rate for Forward Error Correction can be specified."
+msgstr "Rýchlosť kódu pre FEC je možné špecifikovať."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:190
-msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
-msgstr "Zoznam s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP."
+#: modules/access/dtv/access.c:111
+msgid "Transmission mode"
+msgstr "Prenosový režim"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:194
-msgid "DVB input with v4l2 support"
-msgstr "DVB vstup s podporou protokolu v412"
+#: modules/access/dtv/access.c:119
+msgid "Bandwidth (MHz)"
+msgstr "Šírka pásma (MHz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "10 MHz"
+msgstr "10 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "8 MHz"
+msgstr "8 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "7 MHz"
+msgstr "7 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "6 MHz"
+msgstr "6 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:125
+msgid "5 MHz"
+msgstr "5 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:125
+msgid "1.712 MHz"
+msgstr "1.712 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:128
+msgid "Guard interval"
+msgstr "Ochranný interval"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:136
+msgid "Hierarchy mode"
+msgstr "Hierarchický režim"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:144
+msgid "DVB-T2 Physical Layer Pipe"
+msgstr "Fyzická vrstva DVB-T2 Pipe"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:146
+msgid "Layer A segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy A"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:147
+msgid "Layer B segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy B"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:148
+msgid "Layer C segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy C"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:150
+msgid "Layer A time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy A"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:151
+msgid "Layer B time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy B"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:152
+msgid "Layer C time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy C"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:154
+msgid "Pilot"
+msgstr "Pilot"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:249
-msgid "HTTP server"
-msgstr "HTTP server"
+#: modules/access/dtv/access.c:156
+msgid "Roll-off factor"
+msgstr "Faktor Roll-off"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:943
-msgid "Input syntax is deprecated"
-msgstr "Vstupná syntax je chybná"
+#: modules/access/dtv/access.c:161
+msgid "0.35 (same as DVB-S)"
+msgstr "0,35 (rovnaké ako DVB-S)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:944
+#: modules/access/dtv/access.c:161
+msgid "0.20"
+msgstr "0,20"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:161
+msgid "0.25"
+msgstr "0,25"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:164
+msgid "Transport stream ID"
+msgstr "ID transportného streamu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:166
+msgid "Polarization (Voltage)"
+msgstr "Polarizácia (napätie)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:168
 msgid ""
-"The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation of "
-"the new syntax."
+"To select the polarization of the transponder, a different voltage is "
+"normally applied to the low noise block-downconverter (LNB)."
 msgstr ""
-"Zadaná syntax bola odmietnutá. Spustite prosím \"vlc -p dvb\" a pozrite si "
-"vysvetlivky k novej syntaxi."
+"Pre výber polarizácie transpondéra je bežne používané nižšie napätie "
+"jednotky LNB."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:990
-msgid "Invalid polarization"
-msgstr "Nesprávna polarizácia"
+#: modules/access/dtv/access.c:171
+msgid "Unspecified (0V)"
+msgstr "Nešpecifikované (0V)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:991
-#, c-format
-msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
-msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
+#: modules/access/dtv/access.c:172
+msgid "Vertical (13V)"
+msgstr "Vertikálna (13 V)"
 
-#: modules/access/dvb/scan.c:317
-#, c-format
-msgid "%.1f MHz (%d services)"
-msgstr "%.1f MHz (%d služieb)"
+#: modules/access/dtv/access.c:172
+msgid "Horizontal (18V)"
+msgstr "Horizontálna (18 V)"
 
-#: modules/access/dvb/scan.c:327
-msgid "Scanning DVB"
-msgstr "Skenovanie pásma DVB"
+#: modules/access/dtv/access.c:173
+msgid "Circular Right Hand (13V)"
+msgstr "Kruhová, pravotočivá (13 V)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:173
+msgid "Circular Left Hand (18V)"
+msgstr "Kruhová, ľavotočivá (18 V)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:175
+msgid "High LNB voltage"
+msgstr "Veľké napätie LNB"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:177
+msgid ""
+"If the cables between the satellilte low noise block-downconverter and the "
+"receiver are long, higher voltage may be required.\n"
+"Not all receivers support this."
+msgstr ""
+"Ak sú medzi LNB a prijímačom použité príliš dlhé káble, môže byť potrebné "
+"vyššie napätie v systéme.\n"
+"Toto nastavenie však nepodporujú všetky prijímače."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:181
+msgid "Local oscillator low frequency (kHz)"
+msgstr "Nízka frekvencia lokálneho oscilátora (kHz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:182
+msgid "Local oscillator high frequency (kHz)"
+msgstr "Vysoká frekvencia lokálneho oscilátora (kHz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:184
+msgid ""
+"The downconverter (LNB) will substract the local oscillator frequency from "
+"the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the "
+"RF cable is the result."
+msgstr ""
+"LNB odčítava frekvenciu lokálneho osciátora z frekvencie satelitného "
+"prenosu. Výsledkom je stredná frekvencia (IF) na kábli RF."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:187
+msgid "Universal LNB switch frequency (kHz)"
+msgstr "Frekvencia univerzálneho prepínača LNB (kHz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:189
+msgid ""
+"If the satellite transmission frequency exceeds the switch frequency, the "
+"oscillator high frequency will be used as reference. Furthermore the "
+"automatic continuous 22kHz tone will be sent."
+msgstr ""
+"Ak frekvencia satelitného prenosu prekračuje frekvenciu prepínania, bude ako "
+"referencia použitá vysoká frekvencia oscilátora. Ďalej bude odosielaný "
+"automatický, kontinuálny 22 kHz tón."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:192
+msgid "Continuous 22kHz tone"
+msgstr "Kontinuálny 22 kHz tón"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:194
+msgid ""
+"A continuous tone at 22kHz can be sent on the cable. This normally selects "
+"the higher frequency band from a universal LNB."
+msgstr ""
+"Cez kábel je možné vysielať nepretržitý 22kHz tón. Tým sa za normálnych "
+"okolností vyberie z univerzálneho LNB vyššie frekvenčné pásmo."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:197
+msgid "DiSEqC LNB number"
+msgstr "Číslo DiSEqC LNB"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:199
+msgid ""
+"If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
+"downconverters (LNB) through a DiSEqC 1.0 switch, the correct LNB can be "
+"selected (1 to 4). If there is no switch, this parameter should be 0."
+msgstr ""
+"Ak je satelitný prijímač pripojený k viacnásobným LNB konvertorom "
+"prostredníctvom prepínača DiSEqC 1.0, je možné vybrať správne LNB (1 až 4). "
+"Ak nie je k dispozícii žiadny prepínač, tento parameter by mal byť nastavený "
+"na 0."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:70
+#: modules/access/dtv/access.c:205 modules/access/v4l2/v4l2.c:136
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:163 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
+msgid "Unspecified"
+msgstr "Bez špecifikovania"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:209
+msgid "Uncommitted DiSEqC LNB number"
+msgstr "Neudané číslo DiSEqC LNB"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:211
+msgid ""
+"If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
+"downconverters (LNB) through a cascade formed from DiSEqC 1.1 uncommitted "
+"switch and DiSEqC 1.0 committed switch, the correct uncommitted LNB can be "
+"selected (1 to 4). If there is no uncommitted switch, this parameter should "
+"be 0."
+msgstr ""
+"Ak je satelitný prijímač pripojený k viacerým konvertorom (LNB) "
+"prostredníctvom kaskády vytvorenej od prepínača DiSEqC 1.1, neudaného "
+"prepínača a prepínača DiSEqC 1.0, je možné vybrať správny neudaný LNB "
+"konvertor (od 1 do 4). Ak nie je k dispozícii žiadny neudaný prepínač, "
+"parameter by mal mať hodnotu 0."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:218
+msgid "Network identifier"
+msgstr "Identifikátor siete"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:219
+msgid "Satellite azimuth"
+msgstr "Azimut satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:220
+msgid "Satellite azimuth in tenths of degree"
+msgstr "Azimut satelitu v desatinách stupňa"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:221
+msgid "Satellite elevation"
+msgstr "Elevácia satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:222
+msgid "Satellite elevation in tenths of degree"
+msgstr "Elevácia satelitu v desatinách stupňa"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:223
+msgid "Satellite longitude"
+msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:225
+msgid "Satellite longitude in tenths of degree. West is negative."
+msgstr ""
+"Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu, v desatinách stupňa. Záporná hodnota = "
+"západ."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:227
+msgid "Satellite range code"
+msgstr "Kód dosahu satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:228
+msgid "Satellite range code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
+msgstr "Kód dosahu satelitu definovaný výrobcom, napr. prepínací kód DISEqC"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:232
+msgid "Major channel"
+msgstr "Hlavný kanál"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:233
+msgid "ATSC minor channel"
+msgstr "Minoritný kanál ATSC"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:234
+msgid "Physical channel"
+msgstr "Fyzický kanál"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:240
+msgid "DTV"
+msgstr "DTV"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:241
+msgid "Digital Television and Radio"
+msgstr "Digitálna televízia a rádio"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:279
+msgid "Terrestrial reception parameters"
+msgstr "Parametre terestriálneho príjmu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:291
+msgid "DVB-T reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu DVB-T"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:307
+msgid "ISDB-T reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu ISDB-T"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:348
+msgid "Cable and satellite reception parameters"
+msgstr "Parametre káblového a satelitného príjmu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:360
+msgid "DVB-S2 parameters"
+msgstr "Parametre DVB-S2"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:368
+msgid "ISDB-S parameters"
+msgstr "Parametre ISDB-S"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:373
+msgid "Satellite equipment control"
+msgstr "Kontrola výbavy satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:415
+msgid "ATSC reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu ATSC"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:471
+msgid "Digital broadcasting"
+msgstr "Digitálne vysielanie"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:472
+msgid ""
+"The selected digital tuner does not support the specified parameters.\n"
+"Please check the preferences."
+msgstr ""
+"Vybraný digitálny tuner nepodporuje špecifikované parametre.\n"
+"Skontrolujte nastavenia, prosím."
+
+#: modules/access/dv.c:55
+msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394) input"
+msgstr "Vstup digitálneho videa (Firewire/ieee1394)"
+
+#: modules/access/dv.c:56
+msgid "DV"
+msgstr "DV"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:70 modules/access/dvdread.c:67
 msgid "DVD angle"
 msgstr "Uhol snímok na DVD"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:70 modules/access/dvdread.c:72
+#: modules/access/dvdnav.c:72 modules/access/dvdread.c:69
 msgid "Default DVD angle."
 msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
 
-#: modules/access/dvdnav.c:74 modules/access/dvdread.c:76
-msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/dvdnav.c:76
+#: modules/access/dvdnav.c:74
 msgid "Start directly in menu"
 msgstr "Spustiť priamo v menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:78
+#: modules/access/dvdnav.c:76
 msgid ""
 "Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
 "useless warning introductions."
@@ -6603,48 +6988,48 @@ msgstr ""
 "Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
 "pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:87
+#: modules/access/dvdnav.c:85
 msgid "DVD with menus"
 msgstr "DVD s menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:88
+#: modules/access/dvdnav.c:86
 msgid "DVDnav Input"
 msgstr "Vstup DVDnav"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:312 modules/access/dvdread.c:205
-#: modules/access/dvdread.c:465 modules/access/dvdread.c:527
+#: modules/access/dvdnav.c:331 modules/access/dvdread.c:200
+#: modules/access/dvdread.c:462 modules/access/dvdread.c:530
 msgid "Playback failure"
 msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:313
+#: modules/access/dvdnav.c:332
 msgid ""
 "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disc."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že nie je možné "
 "dekryptovať celý disk."
 
-#: modules/access/dvdread.c:83
+#: modules/access/dvdread.c:75
 msgid "DVD without menus"
 msgstr "DVD bez menu"
 
-#: modules/access/dvdread.c:84
+#: modules/access/dvdread.c:76
 msgid "DVDRead Input (no menu support)"
 msgstr "Vstup DVDRead (bez podpory menu)"
 
-#: modules/access/dvdread.c:206
+#: modules/access/dvdread.c:201
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not open the disc \"%s\"."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
 
-#: modules/access/dvdread.c:466
+#: modules/access/dvdread.c:463
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read block %d."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať blok %d."
 
-#: modules/access/dvdread.c:528
+#: modules/access/dvdread.c:531
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícii 0x%02x."
 
 #: modules/access/eyetv.m:56
 msgid "Channel number"
@@ -6659,137 +7044,55 @@ msgstr ""
 "hodnotu 0; pre vstup S-Video zadajte -1; pre kompozitný vstup zadajte -2"
 
 #: modules/access/eyetv.m:63
-msgid ""
-"Caching value for EyeTV captures. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania snímok EyeTV do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota by sa "
-"mala nastavovať v milisekundách."
-
-#: modules/access/eyetv.m:68
 msgid "EyeTV input"
 msgstr "Vstup EyeTV"
 
-#: modules/access/fake.c:46
-msgid ""
-"Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania fingovaných streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota "
-"sa nastavuje v milisekundách."
+#: modules/access/file.c:177 modules/access/file.c:304
+#: modules/access/mtp.c:195 modules/access/mtp.c:286 modules/access/vdr.c:368
+#: modules/access/vdr.c:535
+msgid "File reading failed"
+msgstr "Nepodarilo sa prečítať súbor"
 
-#: modules/access/fake.c:48 modules/access/pvr.c:85 modules/access/v4l.c:130
-#: modules/access/v4l2.c:95
-msgid "Framerate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania"
+#: modules/access/file.c:178 modules/access/vdr.c:535
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\" (%s)."
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
 
-#: modules/access/fake.c:50
-msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
-msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
+#: modules/access/file.c:305 modules/access/vdr.c:369
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not read the file (%s)."
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor (%m)."
 
-#: modules/access/fake.c:51 modules/access/imem.c:54
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:49
-#: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
+#: modules/access/fs.c:33
+msgid "Subdirectory behavior"
+msgstr "Správanie podpriečinkov"
 
-#: modules/access/fake.c:53
+#: modules/access/fs.c:35
 msgid ""
-"Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
-"(default 0)."
+"Select whether subdirectories must be expanded.\n"
+"none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
+"collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
+"expand: all subdirectories are expanded.\n"
 msgstr ""
-"Nastavte ident. číslo pre fingovaný elementárny stream (predvolená hodnota "
-"je 0)."
+"Vyberte si, či sa podpriečinky majú rozbaľovať alebo nie.\n"
+"žiadne: podpriečinky sa neobjavia v playliste.\n"
+"zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
+"prehrávaní.\n"
+"rozbaliť: všetky podpriečinky budú rozbalené.\n"
 
-#: modules/access/fake.c:55
-msgid "Duration in ms"
-msgstr "Trvanie v ms"
+#: modules/access/fs.c:42
+msgid "Collapse"
+msgstr "Zbaliť"
 
-#: modules/access/fake.c:57
-msgid ""
-"Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is -1 "
-"meaning that the stream is unlimited when fake is forced, or lasts for 10 "
-"seconds otherwise. 0, means that the stream is unlimited)."
-msgstr ""
-"Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
-"(predvolená hodnota je -1, čo znamená, že stream nie je pri limitovaný, "
-"alebo trvá 10 sekúnd. Hodnota 0 znamená, že stream nie je limitovaný)."
+#: modules/access/fs.c:42
+msgid "Expand"
+msgstr "Rozbaliť"
 
-#: modules/access/fake.c:63 modules/codec/fake.c:88
-msgid "Fake"
-msgstr "Fingované kodeky"
-
-#: modules/access/fake.c:64
-msgid "Fake video input"
-msgstr "Fingovaný vstup videa"
-
-#: modules/access/file.c:169 modules/access/file.c:302
-#: modules/access/mmap.c:228 modules/access/mtp.c:216 modules/access/mtp.c:304
-msgid "File reading failed"
-msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor"
-
-#: modules/access/file.c:170 modules/access/mtp.c:305
-#, c-format
-msgid "VLC could not open the file \"%s\"."
-msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\"."
-
-#: modules/access/file.c:303 modules/access/mmap.c:229
-#: modules/access/mtp.c:217
-msgid "VLC could not read the file."
-msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
-
-#: modules/access/fs.c:33 modules/access/rtsp/access.c:46
-#: modules/access_output/udp.c:64 modules/demux/live555.cpp:75
-#: modules/stream_out/rtp.c:133
-msgid "Caching value (ms)"
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte (ms)"
-
-#: modules/access/fs.c:35
-msgid "Caching value for files, in milliseconds."
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre súbory, v milisekundách."
-
-#: modules/access/fs.c:37
-msgid "Extra network caching value (ms)"
-msgstr "Hodnota ukladania do zvláštnej vyrovnávacej pamäte siete (ms)"
-
-#: modules/access/fs.c:39
-msgid "Supplementary caching value for remote files, in milliseconds."
-msgstr ""
-"Doplnková hodnota ukladania vzdialených súborov do vyrovnávacej pamäte, v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/fs.c:41
-msgid "Subdirectory behavior"
-msgstr "Správanie podpriečinkov"
-
-#: modules/access/fs.c:43
-msgid ""
-"Select whether subdirectories must be expanded.\n"
-"none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
-"collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
-"expand: all subdirectories are expanded.\n"
-msgstr ""
-"Vyberte si, či sa podpriečinky majú rozbaľovať alebo nie.\n"
-"žiadne: podpriečinky sa neobjavia v playliste.\n"
-"zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
-"prehrávaní.\n"
-
-#: modules/access/fs.c:50 modules/codec/dirac.c:79 modules/codec/x264.c:408
-#: modules/codec/x264.c:413
-msgid "none"
-msgstr "žiaden"
-
-#: modules/access/fs.c:50
-msgid "collapse"
-msgstr "zbaliť"
-
-#: modules/access/fs.c:50
-msgid "expand"
-msgstr "rozbaliť"
-
-#: modules/access/fs.c:52
+#: modules/access/fs.c:44
 msgid "Ignored extensions"
 msgstr "Ignorované koncovky"
 
-#: modules/access/fs.c:54
+#: modules/access/fs.c:46
 msgid ""
 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
 "directory.\n"
@@ -6800,107 +7103,120 @@ msgstr ""
 "Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
 "playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
 
-#: modules/access/fs.c:60
+#: modules/access/fs.c:53
+msgid ""
+"Sort alphabetically according to the current language's collation rules."
+msgstr "Zoradiť abecedne podľa pravidiel porovnávania pre aktuálny jazyk."
+
+#: modules/access/fs.c:54
+msgid ""
+"Sort items in a natural order (for example: 1.ogg 2.ogg 10.ogg). This method "
+"does not take the current language's collation rules into account."
+msgstr ""
+"Zoraďovať položky v prirodzenom poradí (napríklad: 1.ogg 2.ogg 10.ogg). "
+"Tento spôsob neberie do úvahy pravidlá porovnávania platné pre aktuálny "
+"jazyk."
+
+#: modules/access/fs.c:55
+msgid "Do not sort the items."
+msgstr "Nezoraďovať položky."
+
+#: modules/access/fs.c:57
+msgid "Directory sort order"
+msgstr "Poradie pri zoraďovaní v priečinku"
+
+#: modules/access/fs.c:59
+msgid "Define the sort algorithm used when adding items from a directory."
+msgstr ""
+"Definujte algoritmus použitý pre zoraďovanie pri pridávaní položiek z "
+"priečinka."
+
+#: modules/access/fs.c:62
 msgid "File input"
 msgstr "Vstup súboru"
 
-#: modules/access/fs.c:61 modules/access_output/file.c:69
-#: modules/audio_output/file.c:112 modules/gui/macosx/open.m:178
-#: modules/gui/macosx/open.m:451 modules/gui/macosx/output.m:142
-#: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:521 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:74
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:152
+#: modules/access/fs.c:63 modules/access_output/file.c:82
+#: modules/audio_output/file.c:113 modules/gui/macosx/open.m:130
+#: modules/gui/macosx/open.m:587 modules/gui/macosx/output.m:133
+#: modules/gui/macosx/output.m:217 modules/gui/macosx/output.m:341
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1391
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:69 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:118
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:204
+#: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:36
+#: share/lua/http/dialogs/stream_window.html:95
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
-#: modules/access/fs.c:78 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
+#: modules/access/fs.c:72 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:340
 msgid "Directory"
 msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/access/fs.c:79
-msgid "Directory input"
-msgstr "Vstup priečinkov"
-
-#: modules/access/ftp.c:60
-msgid ""
-"Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/ftp.c:62
+#: modules/access/ftp.c:65
 msgid "FTP user name"
 msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access/ftp.c:63 modules/access/sftp.c:55 modules/access/smb.c:66
+#: modules/access/ftp.c:66 modules/access/smb.c:57
 msgid "User name that will be used for the connection."
 msgstr "Meno používateľa, ktoré sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:65
+#: modules/access/ftp.c:68
 msgid "FTP password"
 msgstr "Heslo pre FTP server"
 
-#: modules/access/ftp.c:66 modules/access/sftp.c:57 modules/access/smb.c:69
+#: modules/access/ftp.c:69 modules/access/smb.c:60
 msgid "Password that will be used for the connection."
 msgstr "Heslo používané pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:68
+#: modules/access/ftp.c:71
 msgid "FTP account"
 msgstr "FTP účet"
 
-#: modules/access/ftp.c:69
+#: modules/access/ftp.c:72
 msgid "Account that will be used for the connection."
-msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie so serverom."
+msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie."
 
-#: modules/access/ftp.c:74
+#: modules/access/ftp.c:77
 msgid "FTP input"
 msgstr "Vstup FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:92
+#: modules/access/ftp.c:93
 msgid "FTP upload output"
 msgstr "Výstup z FTP upload-u"
 
-#: modules/access/ftp.c:139 modules/access/ftp.c:149 modules/access/ftp.c:214
-#: modules/access/ftp.c:223 modules/access/ftp.c:230
+#: modules/access/ftp.c:320 modules/access/ftp.c:336 modules/access/ftp.c:460
+#: modules/access/ftp.c:469 modules/access/ftp.c:476
 msgid "Network interaction failed"
 msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
 
-#: modules/access/ftp.c:140
+#: modules/access/ftp.c:321
 msgid "VLC could not connect with the given server."
 msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:150
+#: modules/access/ftp.c:337
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
 msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
 
-#: modules/access/ftp.c:215
+#: modules/access/ftp.c:461
 msgid "Your account was rejected."
-msgstr "Prístup k Vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
+msgstr "Prístup k vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:224
+#: modules/access/ftp.c:470
 msgid "Your password was rejected."
 msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
 
-#: modules/access/ftp.c:231
+#: modules/access/ftp.c:477
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
 msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:50
-msgid ""
-"Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/gnomevfs.c:54
+#: modules/access/gnomevfs.c:47
 msgid "GnomeVFS input"
 msgstr "Vstup Gnome VFS"
 
-#: modules/access/http.c:71 modules/access/mms/mms.c:63
+#: modules/access/http.c:64 modules/access/mms/mms.c:58
 msgid "HTTP proxy"
 msgstr "HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:73
+#: modules/access/http.c:66
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user@]myproxy.mydomain:"
 "myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be tried."
@@ -6910,45 +7226,30 @@ msgstr ""
 "nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej prostredia  http_proxy "
 "automaticky."
 
-#: modules/access/http.c:77
+#: modules/access/http.c:70
 msgid "HTTP proxy password"
 msgstr "Heslo pre HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:79
+#: modules/access/http.c:72
 msgid "If your HTTP proxy requires a password, set it here."
-msgstr "Ak Váš HTTP proxy server vyžaduje heslo, nastavte ho tu."
-
-#: modules/access/http.c:83
-msgid ""
-"Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+msgstr "Ak váš HTTP proxy server vyžaduje heslo, nastavte ho tu."
 
-#: modules/access/http.c:86
-msgid "HTTP user agent"
-msgstr "Používateľský agent HTTP"
-
-#: modules/access/http.c:87
-msgid "User agent that will be used for the connection."
-msgstr "Používateľský agent, ktorý sa použije pri spojení."
-
-#: modules/access/http.c:90
+#: modules/access/http.c:74
 msgid "Auto re-connect"
-msgstr "Automatické znovu-pripojenie"
+msgstr "Automatické opätovné pripojenie"
 
-#: modules/access/http.c:92
+#: modules/access/http.c:76
 msgid ""
 "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 msgstr ""
 "V prípade náhodného odpojenia sa program pripojí znova a pokúsi sa "
 "pokračovať v streamovaní."
 
-#: modules/access/http.c:95
+#: modules/access/http.c:79
 msgid "Continuous stream"
 msgstr "Kontinuálny stream"
 
-#: modules/access/http.c:96
+#: modules/access/http.c:80
 msgid ""
 "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
 "server). You should not globally enable this option as it will break all "
@@ -6958,241 +7259,421 @@ msgstr ""
 "na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať aktivovanú, pretože môže "
 "narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
 
-#: modules/access/http.c:101
+#: modules/access/http.c:85
 msgid "Forward Cookies"
 msgstr "Odovzdať cookies"
 
-#: modules/access/http.c:102
+#: modules/access/http.c:86
 msgid "Forward Cookies across http redirections."
 msgstr "Preposielať cookies cez presmerovanie http."
 
-#: modules/access/http.c:104
-msgid "Max number of redirection"
-msgstr "Maximálny počet presmerovaní"
+#: modules/access/http.c:88
+msgid "HTTP referer value"
+msgstr "Hodnota odkazu HTTP referer"
 
-#: modules/access/http.c:105
-msgid "Limit the number of redirection to follow."
-msgstr "Limitovať počet sledovaných presmerovaní."
+#: modules/access/http.c:89
+msgid "Customize the HTTP referer, simulating a previous document"
+msgstr "Prispôsobiť hlavičku HTTP, simuláciou predchádzajúceho dokumentu"
 
-#: modules/access/http.c:107
-msgid "Use Internet Explorer entered HTTP proxy server"
-msgstr "Použiť HTTP proxy server zadaný v programe Internet Explorer"
+#: modules/access/http.c:91
+msgid "User Agent"
+msgstr "Používateľský agent"
 
-#: modules/access/http.c:108
+#: modules/access/http.c:92
 msgid ""
-"Use Internet Explorer entered HTTP proxy server for all URL. Don't take into "
-"account bypasses settings and auto configuration scripts."
+"The name and version of the program will be provided to the HTTP server. "
+"They must be separated by a forward slash, e.g. FooBar/1.2.3. This option "
+"can only be specified per input item, not globally."
 msgstr ""
-"Pre všetky URL adresy použiť HTTP proxy server nastavený v programe Internet "
-"Explorer. Nezadávajte nastavenia na vyhnutie sa nastaveniam účtu a "
-"konfiguračné skripty:"
+"Názov a verzia programu je poskytovaná z HTTP servera. Musí byť oddelená "
+"nasledujúcim lomítkom, napríklad: FooBar/1.2.3. Túto voľbu je možné stanoviť "
+"len pri položke vstupu, nie globálne."
 
-#: modules/access/http.c:113
+#: modules/access/http.c:98
 msgid "HTTP input"
 msgstr "Vstup HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:115
+#: modules/access/http.c:100
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr "HTTP(S)"
 
-#: modules/access/http.c:538
+#: modules/access/http.c:458
 msgid "HTTP authentication"
 msgstr "Autentifikácia HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:539
+#: modules/access/http.c:459
 #, c-format
 msgid "Please enter a valid login name and a password for realm %s."
 msgstr "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo pre realm %s."
 
-#: modules/access/imem.c:51
-msgid ""
-"Caching value for imem streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania streamov imem do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
+#: modules/access/idummy.c:42 modules/access_output/dummy.c:45
+#: modules/audio_output/adummy.c:36 modules/codec/ddummy.c:46
+#: modules/codec/edummy.c:39 modules/control/dummy.c:48
+#: modules/text_renderer/tdummy.c:35 modules/video_output/vdummy.c:47
+msgid "Dummy"
+msgstr "Fiktívny"
+
+#: modules/access/idummy.c:43
+msgid "Dummy input"
+msgstr "Fiktívny vstup"
+
+#: modules/access/imem.c:49 modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:54
+#: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
 
-#: modules/access/imem.c:56
+#: modules/access/imem.c:51 modules/demux/image.c:46
 msgid "Set the ID of the elementary stream"
 msgstr "Nastavenie ID pre elementárny stream"
 
-#: modules/access/imem.c:58
+#: modules/access/imem.c:53 modules/demux/image.c:48
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: modules/access/imem.c:60
+#: modules/access/imem.c:55 modules/demux/image.c:50
 msgid "Set the group of the elementary stream"
 msgstr "Nastavenie skupiny elementárneho streamu"
 
-#: modules/access/imem.c:62
+#: modules/access/imem.c:57
 msgid "Category"
 msgstr "Kategória"
 
-#: modules/access/imem.c:64
+#: modules/access/imem.c:59
 msgid "Set the category of the elementary stream"
 msgstr "Nastavenie kategórie elementárneho streamu"
 
-#: modules/access/imem.c:69
+#: modules/access/imem.c:64 modules/gui/macosx/AddonManager.m:341
+#: modules/gui/qt4/managers/addons_manager.cpp:92
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznáme"
 
-#: modules/access/imem.c:69
+#: modules/access/imem.c:64
 msgid "Data"
 msgstr "Údaje"
 
-#: modules/access/imem.c:74
+#: modules/access/imem.c:69
 msgid "Set the codec of the elementary stream"
 msgstr "Nastavenie kodeku elementárneho streamu"
 
-#: modules/access/imem.c:78
+#: modules/access/imem.c:73
 msgid "Language of the elementary stream as described by ISO639"
 msgstr "Jazyk elementárneho streamu tak, ako je opísaný v norme ISO639"
 
-#: modules/access/imem.c:82
+#: modules/access/imem.c:77
 msgid "Sample rate of an audio elementary stream"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku v elementárnom streame"
 
-#: modules/access/imem.c:84
+#: modules/access/imem.c:79 modules/audio_output/amem.c:49
 msgid "Channels count"
 msgstr "Počet kanálov"
 
-#: modules/access/imem.c:86
+#: modules/access/imem.c:81
 msgid "Channels count of an audio elementary stream"
 msgstr "Počet kanálov zvuku pre elementárny stream"
 
-#: modules/access/imem.c:88 modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l.c:102
-#: modules/access/v4l2.c:89 modules/codec/invmem.c:53
-#: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:479
-#: modules/video_filter/mosaic.c:95 modules/video_output/vmem.c:42
+#: modules/access/imem.c:83 modules/access/v4l2/v4l2.c:65
+#: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:131
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:182
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1395
+#: modules/video_filter/mosaic.c:94 modules/video_output/vmem.c:42
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:727
 msgid "Width"
 msgstr "Šírka"
 
-#: modules/access/imem.c:89
+#: modules/access/imem.c:84
 msgid "Width of video or subtitle elementary streams"
 msgstr "Šírka elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
 
-#: modules/access/imem.c:91 modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l.c:105
-#: modules/access/v4l2.c:92 modules/codec/invmem.c:56
-#: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:482
-#: modules/video_filter/mosaic.c:93 modules/video_output/vmem.c:45
+#: modules/access/imem.c:86 modules/access/v4l2/v4l2.c:66
+#: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:183
+#: modules/video_filter/mosaic.c:92 modules/video_output/vmem.c:45
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:126
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:730
 msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
-#: modules/access/imem.c:92
+#: modules/access/imem.c:87
 msgid "Height of video or subtitle elementary streams"
 msgstr "Výška elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
 
-#: modules/access/imem.c:94
+#: modules/access/imem.c:89
 msgid "Display aspect ratio"
 msgstr "Zobraziť stranový pomer"
 
-#: modules/access/imem.c:96
+#: modules/access/imem.c:91
 msgid "Display aspect ratio of a video elementary stream"
 msgstr "Zobraziť stranový pomer elementárneho streamu s videom"
 
-#: modules/access/imem.c:100
+#: modules/access/imem.c:95
 msgid "Frame rate of a video elementary stream"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania v elementárnom streame"
+msgstr "Frekvencia snímok v elementárnom streame"
 
-#: modules/access/imem.c:102
+#: modules/access/imem.c:97
 msgid "Callback cookie string"
 msgstr "Príkaz pre callback cookie"
 
-#: modules/access/imem.c:104
+#: modules/access/imem.c:99
 msgid "Text identifier for the callback functions"
 msgstr "Identifikátor textu pre funkcie spätného volania"
 
-#: modules/access/imem.c:106 modules/codec/invmem.c:67
-#: modules/video_output/vmem.c:63
+#: modules/access/imem.c:101
 msgid "Callback data"
 msgstr "Údaje spätného volania"
 
-#: modules/access/imem.c:108
+#: modules/access/imem.c:103
 msgid "Data for the get and release functions"
 msgstr "Údaje funkcie získania a uvoľnenia"
 
-#: modules/access/imem.c:110
+#: modules/access/imem.c:105
 msgid "Get function"
 msgstr "Prebrať funkciu"
 
-#: modules/access/imem.c:112
+#: modules/access/imem.c:107
 msgid "Address of the get callback function"
 msgstr "Adresa pre získanie spätného volania funkcie"
 
-#: modules/access/imem.c:114
+#: modules/access/imem.c:109
 msgid "Release function"
 msgstr "Funkcia uvoľnenia"
 
-#: modules/access/imem.c:116
+#: modules/access/imem.c:111
 msgid "Address of the release callback function"
 msgstr "Adresa pre uvoľnenie funkcie spätného volania"
 
-#: modules/access/imem.c:119 modules/access/imem.c:120
-msgid "Memory input"
-msgstr "Vstup do pamäte"
+#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:130
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1394
+msgid "Size"
+msgstr "Veľkosť"
 
-#: modules/access/jack.c:61
-msgid ""
-"Make VLC buffer audio data captured from jack for the specified length in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Zachytávať údaje o zvuku vo vyrovávacej pamäti programu VLC z jack konektora "
-"počas zadaného času (čas sa udáva v milisekundách). "
+#: modules/access/imem.c:115
+msgid "Size of stream in bytes"
+msgstr "Veľkosť streamu v bytoch"
+
+#: modules/access/imem.c:118 modules/access/imem.c:119
+msgid "Memory input"
+msgstr "Vstup do pamäti"
 
-#: modules/access/jack.c:63
+#: modules/access/jack.c:59
 msgid "Pace"
 msgstr "Krokovať"
 
-#: modules/access/jack.c:65
+#: modules/access/jack.c:61
 msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
 msgstr ""
 "Načítať zvukový stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu "
 "Jack."
 
-#: modules/access/jack.c:66
-msgid "Auto Connection"
+#: modules/access/jack.c:62 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:875
+msgid "Auto connection"
 msgstr "Automatické pripojenie"
 
-#: modules/access/jack.c:68
+#: modules/access/jack.c:64
 msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
 msgstr ""
 "Automaticky pripojiť vstupné porty programu VLC na dostupné výstupné porty."
 
-#: modules/access/jack.c:71
+#: modules/access/jack.c:67
 msgid "JACK audio input"
 msgstr "Zvukový vstup JACK"
 
-#: modules/access/jack.c:73
+#: modules/access/jack.c:69
 msgid "JACK Input"
 msgstr "Vstup JACK"
 
-#: modules/access/mmap.c:41
-msgid "Use file memory mapping"
-msgstr "Použiť mapovanie pamäte súboru"
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:72
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:67
+msgid "Link #"
+msgstr "Odkaz #"
 
-#: modules/access/mmap.c:43
-msgid "Try to use memory mapping to read files and block devices."
-msgstr "Pokúsiť sa použiť mapovanie pamäte pri čítaní súborov a blokov."
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:74
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:69
+msgid ""
+"Allows you to set the desired link of the board for the capture (starting at "
+"0)."
+msgstr ""
+"Umožňuje nastaviť cieľovú linku dosky pre zaznamenávanie (počínajúc od 0)."
 
-#: modules/access/mmap.c:53
-msgid "MMap"
-msgstr "MMap"
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:75
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:70
+msgid "Video ID"
+msgstr "Video ID"
 
-#: modules/access/mmap.c:54
-msgid "Memory-mapped file input"
-msgstr "Vstup do súboru, mapovaného v pamäti"
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:77
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:72
+msgid "Allows you to set the ES ID of the video."
+msgstr "Umožňuje nastaviť ID ES videa."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:51
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:80
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:75
+msgid "Allows you to force the aspect ratio of the video."
+msgstr "Umožňuje vynútenie stranového pomeru videa."
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:81
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:76
+msgid "Audio configuration"
+msgstr "Konfigurácia zvuku"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:83
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:78
+msgid "Allows you to set audio configuration (id=group,pair:id=group,pair...)."
+msgstr "Umožňuje nastaviť konfiguráciu zvuku (id=skupina,pár=skupina,pár...)"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:89
+msgid "HD-SDI Input"
+msgstr "Vstup HD-SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:90
+msgid "HD-SDI"
+msgstr "HD-SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:79
+msgid "Teletext configuration"
+msgstr "Konfigurácia teletextu"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:81
 msgid ""
-"Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
+"Allows you to set Teletext configuration (id=line1-lineN with both fields)."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+"Umožňuje nastaviť konfiguráciu teletextu (id=line1-lineN s obidvomi poliami)."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:54
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:82
+msgid "Teletext language"
+msgstr "Jazyk teletextu"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:84
+msgid "Allows you to set Teletext language (page=lang/type,...)."
+msgstr "Umožňuje nastaviť jazyk teletextu (strana=jazyk/typ,...)."
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:92
+msgid "SDI Input"
+msgstr "Vstup SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:113
+msgid "SDI Demux"
+msgstr "Demux SDI"
+
+#: modules/access/live555.cpp:78
+msgid "Kasenna RTSP dialect"
+msgstr "Dialekt pre Kasenna RTSP server"
+
+#: modules/access/live555.cpp:79
+msgid ""
+"Kasenna servers use an old and nonstandard dialect of RTSP. With this "
+"parameter VLC will try this dialect, but then it cannot connect to normal "
+"RTSP servers."
+msgstr ""
+"Servery Kasenna používajú zastaralý a neštandardný druh RTSP. Ak aktivujete "
+"túto voľbu, program VLC sa pokúsi tento dialekt použiť pri komunikácii so "
+"serverom. Pri pripájaní na normálne servery RTSP sa však v tom prípade "
+"nevytvorí spojenie."
+
+#: modules/access/live555.cpp:83
+msgid "WMServer RTSP dialect"
+msgstr "Dialekt pre Kasenna WMServer"
+
+#: modules/access/live555.cpp:84
+msgid ""
+"WMServer uses a nonstandard dialect of RTSP. Selecting this parameter will "
+"tell VLC to assume some options contrary to RFC 2326 guidelines."
+msgstr ""
+"WMServer používa neštandardný druh RTSP. Výberom tohto parametra určíte, aby "
+"program VLC prevzal niektoré voľby striktne uvedené v RFC 2326."
+
+#: modules/access/live555.cpp:88
+msgid "RTSP user name"
+msgstr "Meno používateľa pre protokol RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:89
+msgid ""
+"Sets the username for the connection, if no username or password are set in "
+"the url."
+msgstr ""
+"Nastaví meno používateľa pre spojenie, ak nie je žiadne meno používateľa a "
+"heslo nastavené v adrese URL."
+
+#: modules/access/live555.cpp:91
+msgid "RTSP password"
+msgstr "Heslo RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:92
+msgid ""
+"Sets the password for the connection, if no username or password are set in "
+"the url."
+msgstr ""
+"Nastaví heslo pre spojenie, ak nie je žiadne meno používateľa alebo heslo "
+"nastavené v adrese URL."
+
+#: modules/access/live555.cpp:94
+msgid "RTSP frame buffer size"
+msgstr "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre snímky pri RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:95
+msgid ""
+"RTSP start frame buffer size of the video track, can be increased in case of "
+"broken pictures due to too small buffer."
+msgstr ""
+"Počiatočná veľkosť vyrovnávacej pamäte pri RTSP a stope s videom. V prípade "
+"zdeformovaných obrázkov je možné tento parameter zvýšiť."
+
+#: modules/access/live555.cpp:101
+msgid "RTP/RTSP/SDP demuxer (using Live555)"
+msgstr "Demuxér RTP/RTSP/SDP (s použitím Live555)"
+
+#: modules/access/live555.cpp:110
+msgid "RTSP/RTP access and demux"
+msgstr "Prístup a demuxovanie RTSP/RTP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:115 modules/access/live555.cpp:116
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:343
+msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
+msgstr "Používať RTP protokol v priebehu RTSP (alebo TCP) spojenia"
+
+#: modules/access/live555.cpp:119
+msgid "Client port"
+msgstr "Port klienta"
+
+#: modules/access/live555.cpp:120
+msgid "Port to use for the RTP source of the session"
+msgstr "Port používaný v relácii pre zdroj RTP. "
+
+#: modules/access/live555.cpp:122 modules/access/live555.cpp:123
+msgid "Force multicast RTP via RTSP"
+msgstr "Vynútiť si multicast RTP cez RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:126 modules/access/live555.cpp:127
+msgid "Tunnel RTSP and RTP over HTTP"
+msgstr "Tunelovať RTSP a RTP protokol cez HTTP protokol"
+
+#: modules/access/live555.cpp:130
+msgid "HTTP tunnel port"
+msgstr "Port HTTP tunelu"
+
+#: modules/access/live555.cpp:131
+msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
+msgstr "Port použitý pre tunelovanie RTSP/RTP protokolu cez HTTP protokol."
+
+#: modules/access/live555.cpp:630
+msgid "RTSP authentication"
+msgstr "Autentifikácia RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:631
+msgid "Please enter a valid login name and a password."
+msgstr "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo."
+
+#: modules/access/live555.cpp:655
+msgid "RTSP connection failed"
+msgstr "Spojenie RTSP zlyhalo"
+
+#: modules/access/live555.cpp:656
+msgid "Access to the stream is denied by the server configuration."
+msgstr "Prístup k streamu je odmietnutý z dôvodu konfigurácie servera."
+
+#: modules/access/mms/mms.c:49
 msgid "Force selection of all streams"
 msgstr "Vynútiť si výber všetkých streamov"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:56
+#: modules/access/mms/mms.c:51
 msgid ""
 "MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
 "You can choose to select all of them."
@@ -7200,15 +7681,15 @@ msgstr ""
 "MMS streamy môžu obsahovať viacero elementárnych streamov, s rôznymi "
 "dátovými tokmi. Tu si môžete nastaviť, že vždy sa vyberú všetky streamy."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:59
+#: modules/access/mms/mms.c:54
 msgid "Maximum bitrate"
 msgstr "Maximálny dátový tok"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:61
+#: modules/access/mms/mms.c:56
 msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
 msgstr "Vybrať stream s najväčším dátovým tokom pod touto hranicou."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:65
+#: modules/access/mms/mms.c:60
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
 "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
@@ -7218,11 +7699,11 @@ msgstr ""
 "http:///[používateľ[:heslo]@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak takúto adresu "
 "nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej http_proxy automaticky."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:69
+#: modules/access/mms/mms.c:64
 msgid "TCP/UDP timeout (ms)"
 msgstr "Časový limit pre TCP/UDP (v ms)"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:70
+#: modules/access/mms/mms.c:65
 msgid ""
 "Amount of time (in ms) to wait before aborting network reception of data. "
 "Note that there will be 10 retries before completely giving up."
@@ -7231,293 +7712,510 @@ msgstr ""
 "dát zo siete. Pamätajte prosím nato, že pokus o pripojenie sa pred "
 "definitívnym zrušením zopakuje 10x."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:74
+#: modules/access/mms/mms.c:69
 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
 msgstr "Vstup Microsoft Media Server (MMS)"
 
-#: modules/access/mtp.c:65
-msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/mtp.c:69
+#: modules/access/mtp.c:57
 msgid "MTP input"
 msgstr "Vstup MTP"
 
-#: modules/access/mtp.c:70
+#: modules/access/mtp.c:58
 msgid "MTP"
 msgstr "MTP"
 
-#: modules/access/oss.c:72
+#: modules/access/mtp.c:196
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not read the file: %s"
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
+
+#: modules/access/mtp.c:287
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\": %s"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
+
+#: modules/access/oss.c:66
+msgid "Capture the audio stream in stereo."
+msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
+
+#: modules/access/oss.c:67 modules/access_output/shout.c:95
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:190
+msgid "Samplerate"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+
+#: modules/access/oss.c:69
 msgid ""
-"Caching value for OSS captures. This value should be set in milliseconds."
+"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
+"48000)"
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania snímok OSS do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
+"Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
+"22050, 44100,48000)"
 
-#: modules/access/oss.c:80
+#: modules/access/oss.c:76
 msgid "OSS"
 msgstr "OSS"
 
-#: modules/access/oss.c:81
+#: modules/access/oss.c:77
 msgid "OSS input"
 msgstr "Vstup OSS"
 
-#: modules/access/pvr.c:61
-msgid ""
-"Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Predvolená hodnota pre načítavanie PVR streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto "
-"hodnota sa nastavuje v milisekundách."
-
-#: modules/access/pvr.c:64 modules/services_discovery/udev.c:484
-msgid "Device"
-msgstr "Jednotka"
+#: modules/access_output/dummy.c:44 modules/stream_out/dummy.c:51
+msgid "Dummy stream output"
+msgstr "Fiktívny výstup streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:65
-msgid "PVR video device"
-msgstr "Jednotka pre video-PVR"
+#: modules/access_output/file.c:68
+msgid "Overwrite existing file"
+msgstr "Prepísať existujúci súbor"
 
-#: modules/access/pvr.c:67
-msgid "Radio device"
-msgstr "Rádio"
+#: modules/access_output/file.c:70
+msgid "If the file already exists, it will be overwritten."
+msgstr "Ak súbor už existuje, bude prepísaný."
 
-#: modules/access/pvr.c:68
-msgid "PVR radio device"
-msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
+#: modules/access_output/file.c:71
+msgid "Append to file"
+msgstr "Pripojiť k súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l.c:96
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:785
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:885
-msgid "Norm"
-msgstr "Norma"
+#: modules/access_output/file.c:72
+msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
+msgstr "Pripojenie k súboru (ak už nejaký existuje), nie jeho nahradenie."
 
-#: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:98
-msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
-msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
+#: modules/access_output/file.c:74
+msgid "Format time and date"
+msgstr "Formát času a dátumu"
 
-#: modules/access/pvr.c:75
-msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#: modules/access_output/file.c:75
+msgid "Perform ISO C time and date formatting on the file path"
+msgstr "Vykonať naformátovanie času a dátumu podľa ISO C, na ceste k súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:79
-msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#: modules/access_output/file.c:77
+msgid "Synchronous writing"
+msgstr "Synchronizované zapisovanie"
 
-#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l.c:89 modules/access/v4l2.c:197
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:792
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:892
-msgid "Frequency"
-msgstr "Frekvencia"
+#: modules/access_output/file.c:78
+msgid "Open the file with synchronous writing."
+msgstr "Otvoriť súbor so synchrónnym zápisom."
 
-#: modules/access/pvr.c:83 modules/access/v4l.c:91
-msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
-msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
+#: modules/access_output/file.c:81
+msgid "File stream output"
+msgstr "Výstup streamovania súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:86 modules/access/v4l.c:131
-msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
-msgstr "Zachytávaný stranový pomer (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#: modules/access_output/file.c:206
+msgid ""
+"The output file already exists. If recording continues, the file will be "
+"overridden and its content will be lost."
+msgstr ""
+"Výstupný súbor už existuje. Ak bude nahrávanie pokračovať, súbor bude "
+"vymazaný a jeho obsah sa stratí."
 
-#: modules/access/pvr.c:89
-msgid "Key interval"
-msgstr "Kľúčový interval"
+#: modules/access_output/file.c:209
+msgid "Keep existing file"
+msgstr "Zachovať existujúci súbor"
 
-#: modules/access/pvr.c:90
-msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
-msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detekovať automaticky)."
+#: modules/access_output/file.c:210
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Prepísať"
 
-#: modules/access/pvr.c:92
-msgid "B Frames"
-msgstr "B Snímky"
+#: modules/access_output/http.c:52 modules/access/vnc.c:46
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:114 modules/stream_out/rtp.c:175
+msgid "Username"
+msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access/pvr.c:93
-msgid ""
-"If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
-"number of B-Frames."
-msgstr ""
-"Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
-"potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
+#: modules/access_output/http.c:53 modules/stream_out/rtp.c:176
+msgid "User name that will be requested to access the stream."
+msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access/pvr.c:97
-msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
-msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
+#: modules/access_output/http.c:55 modules/access/vnc.c:47
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:60 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:314
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:373
+#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:118 modules/lua/vlc.c:51
+#: modules/lua/vlc.c:67 modules/misc/audioscrobbler.c:116
+#: modules/stream_out/raop.c:154 modules/stream_out/rtp.c:178
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
 
-#: modules/access/pvr.c:99
-msgid "Bitrate peak"
-msgstr "Špička dátového toku"
+#: modules/access_output/http.c:56 modules/stream_out/rtp.c:179
+msgid "Password that will be requested to access the stream."
+msgstr "Heslo, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access/pvr.c:100
-msgid "Peak bitrate in VBR mode."
-msgstr "Špičkový dátový tok v režime VBR."
+#: modules/access_output/http.c:58 modules/demux/playlist/qtl.c:242
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
+msgid "Mime"
+msgstr "Mime"
 
-#: modules/access/pvr.c:102
-msgid "Bitrate mode"
-msgstr "Režim dátového toku"
+#: modules/access_output/http.c:59
+msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
+msgstr ""
+"Hodnota MIME vrátená serverom (ak nie je špecifikovaná tak je súbor "
+"detegovaný automaticky)."
 
-#: modules/access/pvr.c:103
-msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
-msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
+#: modules/access_output/http.c:61
+#, fuzzy
+msgid "Metacube"
+msgstr "Meta+"
 
-#: modules/access/pvr.c:105
-msgid "Audio bitmask"
-msgstr "Bitová maska zvuku"
+#: modules/access_output/http.c:62
+msgid ""
+"Use the Metacube protocol. Needed for streaming to the Cubemap reflector."
+msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:106
-msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
-msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
+#: modules/access_output/http.c:67
+msgid "HTTP stream output"
+msgstr "Výstup HTTP streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:109 modules/access/v4l2.c:163
-#: modules/access/vcdx/info.c:69 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:74
-#: modules/gui/macosx/intf.m:606 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:347
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:405 modules/stream_out/raop.c:150
-msgid "Volume"
-msgstr "Hlasitosť"
+#: modules/access_output/livehttp.c:67
+msgid "Segment length"
+msgstr "Dĺžka segmentu"
 
-#: modules/access