dtstofloat32: move to dca codec
[vlc.git] / po / sk.po
index 8dfc2d6..edd5a36 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
-# Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
+# Slovak translation
+# Copyright (C) 2014 VideoLAN
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
-# FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
 #
+# Translators:
+# mhikanik <podnety@mojepreklady.net>, 2012-2014
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
+"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-10-09 23:27+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-09-09 11:57+0100\n"
-"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
-"Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-18 16:23+0000\n"
+"Last-Translator: mhikanik <podnety@mojepreklady.net>\n"
+"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
+"language/sk/)\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:36
+#: include/vlc_common.h:927
+msgid ""
+"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
+"see the file named COPYING for details.\n"
+"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
+msgstr ""
+"Tento program je poskytovaný BEZ ZÁRUKY, v maximálne právne možnom rozsahu.\n"
+"Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public "
+"License;\n"
+"pre podrobnejšie informácie si prečítajte text v súbore s názvom COPYING.\n"
+"Vytvorené tímom VideoLAN; pozrite si súbor AUTHORS.\n"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:33
 msgid "VLC preferences"
 msgstr "Nastavenia programu VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:38
+#: include/vlc_config_cat.h:35
 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
 msgstr ""
 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
 "\"."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
-#: modules/visualization/visual/visual.c:111
-msgid "General"
-msgstr "Všeobecné"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:43
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:74
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:63
+#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:44
+#: include/vlc_config_cat.h:39
 msgid "Settings for VLC's interfaces"
-msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
+msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:46
-msgid "General interface settings"
-msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
+#: include/vlc_config_cat.h:41
+msgid "Main interfaces settings"
+msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:48
+#: include/vlc_config_cat.h:43
 msgid "Main interfaces"
 msgstr "Hlavné rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:49
+#: include/vlc_config_cat.h:44
 msgid "Settings for the main interface"
-msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
+msgstr "Nastavenia hlavného rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
+#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
 msgid "Control interfaces"
-msgstr "Ovládanie rozhraní"
+msgstr "Ovládacie rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:52
+#: include/vlc_config_cat.h:47
 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
-msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
+msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
+#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
 msgid "Hotkeys settings"
-msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1884
-#: src/libvlc-module.c:1376 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
-#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:619
-#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:420
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:499
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:536
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:256
+msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
+#: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
+#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:59
+#: include/vlc_config_cat.h:54
 msgid "Audio settings"
 msgstr "Nastavenia zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:197
+#: include/vlc_config_cat.h:56
 msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
-#: src/video_output/video_output.c:436
+#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:66
-msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
-msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
+#: include/vlc_config_cat.h:59
+msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
+msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
-#: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/macosx/intf.m:630
+#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
+#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
+#: src/libvlc-module.c:195
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
+#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
 msgid "Output modules"
 msgstr "Výstupné moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:73
-msgid "These are general settings for audio output modules."
-msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
+#: include/vlc_config_cat.h:65
+msgid "General settings for audio output modules."
+msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1746
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:656
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:288
+#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:76
+#: include/vlc_config_cat.h:68
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
-msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1912
-#: src/libvlc-module.c:1423 modules/gui/macosx/extended.m:69
-#: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/macosx/output.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:500
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:447
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
-#: modules/stream_out/transcode.c:200
+msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
+#: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
+#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:80
+#: include/vlc_config_cat.h:72
 msgid "Video settings"
 msgstr "Nastavenia videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:168
+#: include/vlc_config_cat.h:74
 msgid "General video settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:87
-msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
-msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
+#: include/vlc_config_cat.h:77
+#, fuzzy
+msgid "General settings for video output modules."
+msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:91
-msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
-msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
+#: include/vlc_config_cat.h:80
+msgid "Video filters are used to process the video stream."
+msgstr "Filtre videa sa používajú na úpravu streamov s videom."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:93
-msgid "Subtitles/OSD"
-msgstr "Titulky/OSD"
+#: include/vlc_config_cat.h:82
+msgid "Subtitles / OSD"
+msgstr "Titulky / OSD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:94
+#: include/vlc_config_cat.h:83
 msgid ""
-"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
-"subpictures\"."
+"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
 msgstr ""
-"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
-"obrázkom používaným pri prekrývaní."
+"Rôzne nastavenia vzťahujúce sa k OSD ovládaniu, titulkom a k  \"obrázkom "
+"používaným pri prekrývaní\""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:103
+#: include/vlc_config_cat.h:91
 msgid "Input / Codecs"
 msgstr "Vstup / Kodeky"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:104
-msgid ""
-"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
-"VLC. Encoder settings can also be found here."
-msgstr ""
-"Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
-"programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
+#: include/vlc_config_cat.h:92
+msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
+msgstr "Nastavenia vstupu, demultiplexovania, dekódovania a kódovania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:107
+#: include/vlc_config_cat.h:95
 msgid "Access modules"
 msgstr "Prístupové moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:109
+#: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid ""
-"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
-"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
+"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
+"to alter are HTTP proxy or caching settings."
 msgstr ""
-"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
-"používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
-"patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
+"Toto sú nastavenia, ktoré sa vzťahujú k rôznym metódam prístupu. K "
+"nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria nastavenia HTTP proxy alebo "
+"nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:113
-msgid "Access filters"
-msgstr "Prístupové filtre"
+#: include/vlc_config_cat.h:101
+msgid "Stream filters"
+msgstr "Filtre streamov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:115
+#: include/vlc_config_cat.h:103
 msgid ""
-"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
-"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
-"you are doing."
+"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
+"input side of VLC. Use with care..."
 msgstr ""
-"Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
-"operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
-"tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
+"Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
+"operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:119
+#: include/vlc_config_cat.h:106
 msgid "Demuxers"
 msgstr "Demuxéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:120
+#: include/vlc_config_cat.h:107
 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
-msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
+msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:122
+#: include/vlc_config_cat.h:109
 msgid "Video codecs"
-msgstr "Video kodeky"
+msgstr "Kodeky videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:123
-msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
+#: include/vlc_config_cat.h:110
+msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
+msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo dekodéry a kodéry videa a zvuku. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:125
+#: include/vlc_config_cat.h:112
 msgid "Audio codecs"
-msgstr "Audio kodeky"
+msgstr "Kodeky zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:126
+#: include/vlc_config_cat.h:113
 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
+msgstr "Nastavenia dekodérov a kodérov len pre zvuk."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:128
-msgid "Other codecs"
-msgstr "Iné kodeky"
+#: include/vlc_config_cat.h:115
+msgid "Subtitle codecs"
+msgstr "Kodeky pre titulky"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:129
-msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
+#: include/vlc_config_cat.h:116
+msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
+msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či kodéry CC. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:132
-msgid "General input settings. Use with care."
-msgstr ""
-"Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
+#: include/vlc_config_cat.h:118
+msgid "General input settings. Use with care..."
+msgstr "Všeobecné nastavenia vstupu. Venujte im zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1674
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:36
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
+#: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
+#: modules/access/avio.h:50
 msgid "Stream output"
-msgstr "Výstupný tok"
+msgstr "Výstup streamu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:137
+#: include/vlc_config_cat.h:123
 msgid ""
-"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
-"incoming streams.\n"
+"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
+"saving incoming streams.\n"
 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
 "RTSP).\n"
 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
 "duplicating...)."
 msgstr ""
-"Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
-"streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
+"Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď váš počítač vystupuje ako "
+"streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
-"pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
-"Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
+"(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
+"Dodatočné upravovanie streamov (prekódovanie, duplikovanie...) je možné "
+"vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:145
+#: include/vlc_config_cat.h:131
 msgid "General stream output settings"
-msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
+msgstr "Všeobecné nastavenie výstupu streamu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:147
+#: include/vlc_config_cat.h:133
 msgid "Muxers"
 msgstr "Muxéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:149
+#: include/vlc_config_cat.h:135
 msgid ""
 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
@@ -283,16 +288,16 @@ msgid ""
 "You can also set default parameters for each muxer."
 msgstr ""
 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
-"elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
-"Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
+"elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
+"vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:155
+#: include/vlc_config_cat.h:141
 msgid "Access output"
 msgstr "Access output"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:157
+#: include/vlc_config_cat.h:143
 msgid ""
 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
@@ -305,11 +310,11 @@ msgstr ""
 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:162
+#: include/vlc_config_cat.h:148
 msgid "Packetizers"
 msgstr "Paketizéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:164
+#: include/vlc_config_cat.h:150
 msgid ""
 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
@@ -322,11 +327,11 @@ msgstr ""
 "vynucovať. \n"
 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:170
+#: include/vlc_config_cat.h:156
 msgid "Sout stream"
 msgstr "Sout stream"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:171
+#: include/vlc_config_cat.h:157
 msgid ""
 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
@@ -337,58 +342,43 @@ msgstr ""
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:119
-#: modules/services_discovery/sap.c:306
-msgid "SAP"
-msgstr "SAP"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:178
-msgid ""
-"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
-"multicast UDP or RTP."
-msgstr ""
-"SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
-"protokolu UDP alebo RTP."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:181
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
+#: include/vlc_config_cat.h:162
 msgid "VOD"
 msgstr "VOD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:182
+#: include/vlc_config_cat.h:163
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
-msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1806
-#: src/playlist/engine.c:113 src/playlist/engine.c:115
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:564
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:44
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
+msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
+#: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:187
+#: include/vlc_config_cat.h:168
 msgid ""
 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
 msgstr ""
-"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
-"modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
+"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v režime prehrávania) "
+"a modulov, ktoré automaticky pridávajú do playlistu nové položky (zisťovacie "
+"moduly)."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:191
+#: include/vlc_config_cat.h:172
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:462
+#: include/vlc_config_cat.h:173
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:193
+#: include/vlc_config_cat.h:174
 msgid ""
 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
 "playlist."
@@ -396,1228 +386,1375 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1633
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
+#: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:198
-msgid "Advanced settings. Use with care."
-msgstr ""
-"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:200
-msgid "CPU features"
-msgstr "Vlastnosti procesora"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:201
-msgid ""
-"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
-"not change these settings."
-msgstr ""
-"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
-"prípadov to však nie je potrebné."
+#: include/vlc_config_cat.h:179
+msgid "Advanced settings. Use with care..."
+msgstr "Pokročilé nastavenia. Ich zmene venujte zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:204
+#: include/vlc_config_cat.h:181
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:205
-msgid "Other advanced settings"
-msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
-#: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:58
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
-msgid "Network"
-msgstr "Sieť"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:208
-msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
-msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:213
-msgid "Chroma modules settings"
-msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:214
-msgid "These settings affect chroma transformation modules."
-msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:216
-msgid "Packetizer modules settings"
-msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:220
-msgid "Encoders settings"
-msgstr "Nastavenia enkodérov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:222
-msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
-msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
-
-#: include/vlc_config_cat.h:225
-msgid "Dialog providers settings"
-msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:227
-msgid "Dialog providers can be configured here."
-msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:229
-msgid "Subtitle demuxer settings"
-msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:231
-msgid ""
-"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
-"example by setting the subtitles type or file name."
-msgstr ""
-"V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
-"napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:238
-msgid "No help available"
-msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:239
-msgid "There is no help available for these modules."
-msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
+#: include/vlc_input.h:568
+#, fuzzy
+msgid "Subtitle track added"
+msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: include/vlc_interface.h:146
+#: include/vlc_interface.h:140
 msgid ""
 "\n"
-"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
-"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
+"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
+"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
-"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
-"program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
+"otvorte okno s prikazovym riadokom, prejdite do priecinka kde je "
+"nainstalovany program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
-msgid "Quick &Open File..."
-msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:46
+msgid "&Open File..."
+msgstr "&Otvoriť súbor..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:34
+#: include/vlc_intf_strings.h:47
 msgid "&Advanced Open..."
-msgstr "Pokročilé otváranie..."
+msgstr "&Pokročilé otváranie..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:35
-msgid "Open &Directory..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:48
+msgid "Open D&irectory..."
 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:37
-msgid "Select one or more files to open"
-msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
+#: include/vlc_intf_strings.h:49
+msgid "Open &Folder..."
+msgstr "Otvoriť &priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:663
-msgid "Media Information..."
-msgstr "Informácia o médiu..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:50
+msgid "Select one or more files to open"
+msgstr "Vyberte jeden alebo viac súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:42
-msgid "Codec Information..."
-msgstr "Informácia o kodeku..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:51
+msgid "Select Directory"
+msgstr "Vyberte si priečinok"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:664
-msgid "Messages..."
-msgstr "&Hlásenia programu..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:51
+msgid "Select Folder"
+msgstr "Vyberte si priečinok"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:44
-msgid "Extended settings..."
-msgstr "Pokročilé nastavenia..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:55
+msgid "Media &Information"
+msgstr "&Informácia o médiu"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:45
-msgid "Go to specific time..."
-msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:56
+msgid "&Codec Information"
+msgstr "Informácia o &kodeku"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:661
-msgid "Bookmarks..."
-msgstr "Záložky..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:57
+msgid "&Messages"
+msgstr "&Hlásenia"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:47
-msgid "VLM Configuration..."
-msgstr "Konfigurácia VLM..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:58
+msgid "Jump to Specific &Time"
+msgstr "Prejsť na určený &čas"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:49
-msgid "About VLC media player..."
-msgstr "O programe VLC media player"
+#: include/vlc_intf_strings.h:59
+msgid "Custom &Bookmarks"
+msgstr "Zá&ložky používateľa"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:557
-#: modules/gui/macosx/intf.m:600 modules/gui/macosx/intf.m:677
-#: modules/gui/macosx/intf.m:684 modules/gui/macosx/intf.m:1564
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1565 modules/gui/macosx/intf.m:1566
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1567 modules/gui/macosx/playlist.m:454
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:428
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:497 modules/gui/qt4/menus.cpp:501
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1236
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
+#: include/vlc_intf_strings.h:60
+msgid "&VLM Configuration"
+msgstr "Konfigurácia &VLM"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:62
+msgid "&About"
+msgstr "&O programe"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:53
-msgid "Fetch information"
-msgstr "Získať informácie"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:455
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
-msgid "Delete"
-msgstr "Vymazať"
+#: include/vlc_intf_strings.h:66
+msgid "Remove Selected"
+msgstr "Odstrániť vybrané"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:55
+#: include/vlc_intf_strings.h:67
 msgid "Information..."
-msgstr "Informácia"
+msgstr "Informácia..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:56
-msgid "Sort"
-msgstr "Zoradiť"
+#: include/vlc_intf_strings.h:68
+msgid "Create Directory..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:57
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1594
-msgid "Add node"
-msgstr "Pridať uzol"
+#: include/vlc_intf_strings.h:69
+msgid "Create Folder..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:58
+#: include/vlc_intf_strings.h:70
+#, fuzzy
+msgid "Rename Directory..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:71
+#, fuzzy
+msgid "Rename Folder..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:72
+msgid "Show Containing Directory..."
+msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:73
+msgid "Show Containing Folder..."
+msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:74
 msgid "Stream..."
 msgstr "Stream..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:59
+#: include/vlc_intf_strings.h:75
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložiť..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:60
-msgid "Open Folder..."
-msgstr "Otvoriť priečinok..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1070
-msgid "Repeat all"
-msgstr "Zopakovať všetko"
+#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
+msgid "Repeat All"
+msgstr "Opakovať všetko"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:65
-msgid "Repeat one"
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
+msgid "Repeat One"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:66
-msgid "No repeat"
-msgstr "Bez opakovania"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1269
-#: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:606
+#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:69
-msgid "No random"
-msgstr "Bez náhodného prehrávania"
+#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
+msgid "Random Off"
+msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:71
-msgid "Add to playlist"
+#: include/vlc_intf_strings.h:83
+msgid "Add to Playlist"
 msgstr "Pridať do playlistu"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:72
-msgid "Add to media library"
-msgstr "Pridať do knižnice médií"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:74
-msgid "Add file..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:85
+msgid "Add File..."
 msgstr "Pridať súbor..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:75
-msgid "Advanced open..."
-msgstr "Pokročilé otvorenie..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:76
-msgid "Add directory..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:86
+msgid "Add Directory..."
 msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:78
-msgid "Save playlist to file..."
-msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:87
+msgid "Add Folder..."
+msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:79
-msgid "Load playlist file..."
-msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:89
+msgid "Save Playlist to &File..."
+msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/playlist.m:467
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
+#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:82
-msgid "Search filter"
-msgstr "Vyhľadávací filter"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:84
-msgid "Additional sources"
-msgstr "Dodatočné zdroje"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:88
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
-msgid ""
-"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
-"them."
-msgstr ""
-"Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
-"voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:83
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
-msgid "Image clone"
-msgstr "Klonovať obrázok"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:94
-msgid "Clone the image"
-msgstr "Konovať obrázok"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
-msgid "Magnification"
-msgstr "Zväčšenie"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:97
-msgid ""
-"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
-"be magnified."
-msgstr ""
-"Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
+#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
 msgid "Waves"
 msgstr "Vlny"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:101
-msgid "\"Waves\" video distortion effect"
-msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:103
-msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
-msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:105
-msgid "Image colors inversion"
-msgstr "Inverzia farieb obrázka"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:107
-msgid "Split the image to make an image wall"
-msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:109
-msgid ""
-"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
-"The video gets split in parts that you must sort."
-msgstr ""
-"Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
-"Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:112
-msgid ""
-"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
-"Try changing the various settings for different effects"
-msgstr ""
-"Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
-"Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:115
-msgid ""
-"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
-"white, except the parts that are of the color that you select in the "
-"settings."
-msgstr ""
-"Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
-"výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:119
-msgid ""
-"<html><h2>Welcome to VLC media player help</h2><h3>Documentation</h3><p>You "
-"can find VLC documentation on VideoLAN's <a href=\"http://wiki.videolan.org"
-"\">wiki</a> website.</p><p>If you are a newcomer to VLC media player, please "
-"read the<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
-"\"><em>Introduction to VLC media player</em></a>.</p><p>You will find some "
-"information on how to use the player in the <br>\"<a href=\"http://wiki."
-"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media "
-"player<em></a>\" document.</p><p>For all the saving, converting, "
-"transcoding, encoding, muxing and streaming tasks, you should find useful "
-"information in the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
-"Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</a>.</p><p>If you are unsure about "
-"terminology, please consult the <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
-"Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To understand the main keyboard "
-"shortcuts, read the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</"
-"a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking any question, please refer "
-"yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Frequently_Asked_Questions"
-"\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the <a href=\"http://"
-"forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
-"lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel ( <a href=\"http://www."
-"videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> on irc.freenode.net ).</"
-"p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help the VideoLAN project "
-"giving some of your time to help the community, to design skins, to "
-"translate the documentation, to test and to code. You can also give funds "
-"and material to help us. And of course, you can <b>promote</b> VLC media "
-"player.</p></html>"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
-msgid "Meta-information"
-msgstr "Meta-Informácia"
-
-#: include/vlc_meta.h:184
-msgid "Codec Name"
-msgstr "Názov kodeku"
-
-#: include/vlc_meta.h:185
-msgid "Codec Description"
-msgstr "Popis kodeku"
-
-#: include/vlc/vlc.h:587
-msgid ""
-"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
-"see the file named COPYING for details.\n"
-"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
-msgstr ""
-"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
-"Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
-"Licencie;\n"
-"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
-
-#: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
-#: src/audio_output/filters.c:221
+#: include/vlc_intf_strings.h:100
+msgid ""
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
+"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
+"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
+"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
+"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
+"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
+"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
+"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
+"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
+"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
+"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
+"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
+"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
+"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
+"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
+"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
+"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
+"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
+msgstr ""
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
+"h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
+"nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
+"programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
+"programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
+"Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
+"player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
+"konvertovaním, prekódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
+"užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
+"nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
+"hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
+"h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
+"\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
+"(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
+"videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
+"vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
+"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
+"h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
+"vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
+"nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
+"materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
+"player.</p></body></html>"
+
+#: src/audio_output/filters.c:247
 msgid "Audio filtering failed"
-msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
+msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
 
-#: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
-#: src/audio_output/filters.c:222
+#: src/audio_output/filters.c:248
 #, c-format
-msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
-msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
+msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
+msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%u) filtrov."
 
-#: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
-#: src/input/es_out.c:416 src/libvlc-module.c:528
-#: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
+#: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
+#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
+#: modules/video_filter/postproc.c:234
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/input.c:93 modules/visualization/visual/visual.c:127
+#: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
 msgid "Spectrometer"
-msgstr "Spectrometer"
+msgstr "Spektrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:95
+#: src/audio_output/output.c:235
 msgid "Scope"
-msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
+msgstr "Rozsah (oblasť)"
 
-#: src/audio_output/input.c:97
+#: src/audio_output/output.c:238
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:134 modules/audio_filter/equalizer.c:68
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
-msgid "Equalizer"
-msgstr "Ekvalizér"
+#: src/audio_output/output.c:241
+msgid "Vu meter"
+msgstr "Vu meter"
 
-#: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:272
-#: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
+#: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Filtre zvuku"
 
-#: src/audio_output/input.c:178
+#: src/audio_output/output.c:291
 msgid "Replay gain"
-msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
+msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
-#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:625
-#: modules/gui/macosx/intf.m:626
-msgid "Audio Channels"
-msgstr "Audio-kanály"
-
-#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
-#: modules/access/v4l2.c:87 modules/access/v4l.c:124
-#: modules/audio_output/alsa.c:188 modules/audio_output/alsa.c:219
-#: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:201
-#: modules/audio_output/portaudio.c:406 modules/audio_output/sdl.c:179
-#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:417
-#: modules/codec/twolame.c:66
+#: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
+msgid "Stereo audio mode"
+msgstr "Režim stereo"
+
+#: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
+msgid "Dolby Surround"
+msgstr "Dolby Surround"
+
+#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
+#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
+#: modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:93
-#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
-#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:93
-#: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: src/audio_output/output.c:131
-msgid "Dolby Surround"
-msgstr "Dolby Surround"
-
-#: src/audio_output/output.c:143
+#: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
 msgid "Reverse stereo"
-msgstr "Obrátené stereo"
+msgstr "Reverzné stereo"
+
+#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
+#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
+#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
+#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automaticky"
 
-#: src/control/media_list.c:184 src/playlist/engine.c:131
-#: src/playlist/engine.c:133 src/playlist/loadsave.c:146
-msgid "Media Library"
-msgstr "Knižnica s médiami"
+#: src/config/file.c:460
+msgid "boolean"
+msgstr "Hodnota boolean"
 
-#: src/extras/getopt.c:633
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
+#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
+msgid "integer"
+msgstr "hodnota (celé číslo)"
 
-#: src/extras/getopt.c:658
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
+#: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
+msgid "float"
+msgstr "hodnota (desatinná)"
 
-#: src/extras/getopt.c:663
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
+#: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
+msgid "string"
+msgstr "reťazec / príkaz"
 
-#: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
+#: src/config/help.c:161
+msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
+msgstr "Na získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
 
-#: src/extras/getopt.c:710
+#: src/config/help.c:165
 #, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
+msgid ""
+"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
+"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
+"They will be enqueued in the playlist.\n"
+"The first item specified will be played first.\n"
+"\n"
+"Options-styles:\n"
+"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
+"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
+"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
+"            and that overrides previous settings.\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"  [:option=value ...]\n"
+"\n"
+"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
+"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
+"\n"
+"URL syntax:\n"
+"  file:///path/file              Plain media file\n"
+"  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
+"  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
+"  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
+"  screen://                      Screen capture\n"
+"  dvd://[device]                 DVD device\n"
+"  vcd://[device]                 VCD device\n"
+"  cdda://[device]                Audio CD device\n"
+"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
+"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
+"  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
+"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
+"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov.\n"
+"Tieto streamy sa zaradia do playlistu.\n"
+"Položka, ktorá bola zadaná do playlistu najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
+"\n"
+"Nastavenia štýlov:\n"
+"--option globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania spustenia "
+"programu.\n"
+"-option jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
+":option aplikuje sa na stream až tesne pred jeho prehrávaním it\n"
+"a zároveň potlačí predchádzajúce nastavenia .\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"[[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"[:option=value ...]\n"
+"\n"
+"Viaceré globálne --nastavenia sa dajú používať aj ako špecifické :"
+"nastavenia.\n"
+"Viacnásobné páry :option=value možno špecifikovať.\n"
+"\n"
+"URL syntax:\n"
+"file:///path/file Čistý mediálny súbor\n"
+"http://host[:port]/file HTTP URL\n"
+"ftp://host[:port]/file FTP URL\n"
+"mms://host[:port]/file MMS URL\n"
+"screen:// Snímka obrazovky\n"
+"dvd://[device] DVD jednotka\n"
+"vcd://[device]  VCD jednotka\n"
+"cdda://[device] Audio CD jednotka\n"
+"udp://[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
+"UDP stream odosielaný streamovacím serverom\n"
+"vlc://pause:<počet sekúnd> Pozastavenie playlistu na určitý čas\n"
+"vlc://quit Špeciálna položka na ukončenie programu VLC\n"
+"\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:714
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
+#: src/config/help.c:435
+msgid " (default enabled)"
+msgstr "(predvolene: zapnuté)"
 
-#: src/extras/getopt.c:740
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
+#: src/config/help.c:436
+msgid " (default disabled)"
+msgstr "(predvolene: vypnuté)"
 
-#: src/extras/getopt.c:743
+#: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
+msgid "Note:"
+msgstr "Poznámka:"
+
+#: src/config/help.c:593
+msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
+msgstr ""
+"Na zobrazenie pokročilých nastavení pridajte do príkazového riadka parameter "
+"--advanced."
+
+#: src/config/help.c:598
 #, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
+msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
+msgid_plural ""
+"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
+msgstr[0] ""
+"%u modul sa nezobrazil, pretože obsahuje iba pokročilé nastavenia.\n"
+msgstr[1] ""
+"%u moduly sa nezobrazili, pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
+msgstr[2] ""
+"%u modulov sa nezobrazilo, pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
+
+#: src/config/help.c:605
+msgid ""
+"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
+"modules."
+msgstr ""
+"Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
+"verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
 
-#: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
+#: src/config/help.c:666
 #, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
+msgid "VLC version %s (%s)\n"
+msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:820
+#: src/config/help.c:667
 #, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
+msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
+msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:838
+#: src/config/help.c:669
 #, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
+msgid "Compiler: %s\n"
+msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
-#: src/input/control.c:310
+#: src/config/help.c:698
 #, c-format
-msgid "Bookmark %i"
-msgstr "Záložka %i"
+msgid ""
+"\n"
+"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Vypísaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/input/decoder.c:141 src/input/decoder.c:153
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:215 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:223
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
-#: modules/stream_out/es.c:377
-msgid "Streaming / Transcoding failed"
-msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
+#: src/config/help.c:713
+msgid ""
+"\n"
+"Press the RETURN key to continue...\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
 
-#: src/input/decoder.c:142
-msgid "VLC could not open the packetizer module."
-msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
+#: src/config/keys.c:56
+msgid "Backspace"
+msgstr "Backspace"
 
-#: src/input/decoder.c:154
-msgid "VLC could not open the decoder module."
-msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
+#: src/config/keys.c:57
+msgid "Brightness Down"
+msgstr "Znížiť jas"
 
-#: src/input/decoder.c:164
-msgid "No suitable decoder module for format"
-msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
+#: src/config/keys.c:58
+msgid "Brightness Up"
+msgstr "Zvýšiť jas"
 
-#: src/input/decoder.c:165
-#, c-format
-msgid ""
-"VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
-"Unfortunately there is no way for you to fix this."
+#: src/config/keys.c:59
+msgid "Browser Back"
+msgstr "Dozadu v prehliadači"
+
+#: src/config/keys.c:60
+msgid "Browser Favorites"
+msgstr "Obľúbené položky prehliadača"
+
+#: src/config/keys.c:61
+msgid "Browser Forward"
+msgstr "Dopredu v prehliadači"
+
+#: src/config/keys.c:62
+msgid "Browser Home"
+msgstr "Na domovskú stránku v prehliadači"
+
+#: src/config/keys.c:63
+msgid "Browser Refresh"
+msgstr "Obnovenie v prehliadači"
+
+#: src/config/keys.c:64
+msgid "Browser Search"
+msgstr "Vyhľadanie v prehliadači"
+
+#: src/config/keys.c:65
+msgid "Browser Stop"
+msgstr "Zastavenie v prehliadači"
+
+#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
+msgid "Delete"
+msgstr "Vymazať"
+
+#: src/config/keys.c:67
+msgid "Down"
+msgstr "Nadol"
+
+#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
+msgid "End"
+msgstr "Koniec"
+
+#: src/config/keys.c:69
+msgid "Enter"
+msgstr "Enter"
+
+#: src/config/keys.c:70
+msgid "Esc"
+msgstr "Esc"
+
+#: src/config/keys.c:71
+msgid "F1"
+msgstr "F1"
+
+#: src/config/keys.c:72
+msgid "F10"
+msgstr "F10"
+
+#: src/config/keys.c:73
+msgid "F11"
+msgstr "F11"
+
+#: src/config/keys.c:74
+msgid "F12"
+msgstr "F12"
+
+#: src/config/keys.c:75
+msgid "F2"
+msgstr "F2"
+
+#: src/config/keys.c:76
+msgid "F3"
+msgstr "F3"
+
+#: src/config/keys.c:77
+msgid "F4"
+msgstr "F4"
+
+#: src/config/keys.c:78
+msgid "F5"
+msgstr "F5"
+
+#: src/config/keys.c:79
+msgid "F6"
+msgstr "F6"
+
+#: src/config/keys.c:80
+msgid "F7"
+msgstr "F7"
+
+#: src/config/keys.c:81
+msgid "F8"
+msgstr "F8"
+
+#: src/config/keys.c:82
+msgid "F9"
+msgstr "F9"
+
+#: src/config/keys.c:83
+msgid "Home"
+msgstr "Home"
+
+#: src/config/keys.c:84
+msgid "Insert"
+msgstr "Insert"
+
+#: src/config/keys.c:86
+msgid "Media Angle"
+msgstr "Uhol média"
+
+#: src/config/keys.c:87
+msgid "Media Audio Track"
+msgstr "Zvuková stopa média"
+
+#: src/config/keys.c:88
+msgid "Media Forward"
+msgstr "Médium - dopredu"
+
+#: src/config/keys.c:89
+msgid "Media Menu"
+msgstr "Menu média"
+
+#: src/config/keys.c:90
+msgid "Media Next Frame"
+msgstr "Médium - ďalší snímok"
+
+#: src/config/keys.c:91
+msgid "Media Next Track"
+msgstr "Médium - ďalšia stopa"
+
+#: src/config/keys.c:92
+msgid "Media Play Pause"
+msgstr "Médium - prehrať, pozastaviť"
+
+#: src/config/keys.c:93
+msgid "Media Prev Frame"
+msgstr "Médium - predchádzajúci snímok"
+
+#: src/config/keys.c:94
+msgid "Media Prev Track"
+msgstr "Médium - predchádzajúca stopa"
+
+#: src/config/keys.c:95
+msgid "Media Record"
+msgstr "Nahrať médium"
+
+#: src/config/keys.c:96
+msgid "Media Repeat"
+msgstr "Opakovať médium"
+
+#: src/config/keys.c:97
+msgid "Media Rewind"
+msgstr "Previnúť médium"
+
+#: src/config/keys.c:98
+msgid "Media Select"
+msgstr "Výber média"
+
+#: src/config/keys.c:99
+msgid "Media Shuffle"
+msgstr "Médium - náhodne"
+
+#: src/config/keys.c:100
+msgid "Media Stop"
+msgstr "Médium - zastaviť"
+
+#: src/config/keys.c:101
+msgid "Media Subtitle"
+msgstr "Titulky média"
+
+#: src/config/keys.c:102
+msgid "Media Time"
+msgstr "Čas média"
+
+#: src/config/keys.c:103
+msgid "Media View"
+msgstr "Zobrazenie média"
+
+#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: src/config/keys.c:105
+msgid "Mouse Wheel Down"
+msgstr "Koliesko myši nadol"
+
+#: src/config/keys.c:106
+msgid "Mouse Wheel Left"
+msgstr "Koliesko myši doľava"
+
+#: src/config/keys.c:107
+msgid "Mouse Wheel Right"
+msgstr "Koliesko myši doprava"
+
+#: src/config/keys.c:108
+msgid "Mouse Wheel Up"
+msgstr "Koliesko myši nahor"
+
+#: src/config/keys.c:109
+msgid "Page Down"
+msgstr "O stránku nadol (Page down)"
+
+#: src/config/keys.c:110
+msgid "Page Up"
+msgstr "O stránku nahor (Page Up)"
+
+#: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
+msgid "Pause"
+msgstr "Pozastaviť"
+
+#: src/config/keys.c:112
+msgid "Print"
 msgstr ""
-"VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
-"chybu momentálne nie je možné odstrániť."
 
-#: src/input/es_out.c:438 src/input/es_out.c:440 src/input/es_out.c:446
-#: src/input/es_out.c:447 modules/access/cdda/info.c:969
-#: modules/access/cdda/info.c:1002
+#: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
+msgid "Space"
+msgstr "Medzerník (Space)"
+
+#: src/config/keys.c:115
+msgid "Tab"
+msgstr "Tabulátor"
+
+#: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
+#: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
+msgid "Unset"
+msgstr "Nenast."
+
+#: src/config/keys.c:117
+msgid "Up"
+msgstr "Nahor"
+
+#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
+msgid "Volume Down"
+msgstr "Znížiť hlasitosť"
+
+#: src/config/keys.c:119
+msgid "Volume Mute"
+msgstr "Stlmiť hlasitosť"
+
+#: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
+msgid "Volume Up"
+msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
+
+#: src/config/keys.c:121
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Priblížiť"
+
+#: src/config/keys.c:122
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Oddialiť"
+
+#: src/config/keys.c:250
+msgid "Ctrl+"
+msgstr "Ctrl+"
+
+#: src/config/keys.c:251
+msgid "Alt+"
+msgstr "Alt+"
+
+#: src/config/keys.c:252
+msgid "Shift+"
+msgstr "Shift+"
+
+#: src/config/keys.c:253
+msgid "Meta+"
+msgstr "Meta+"
+
+#: src/config/keys.c:254
+msgid "Command+"
+msgstr "Príkaz+"
+
+#: src/darwin/error.c:37
+#, fuzzy
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznáme video"
+
+#: src/input/control.c:226
+#, c-format
+msgid "Bookmark %i"
+msgstr "Záložka %i"
+
+#: src/input/decoder.c:252
+msgid "packetizer"
+msgstr "paketizér"
+
+#: src/input/decoder.c:252
+msgid "decoder"
+msgstr "dekodér"
+
+#: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
+#: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
+msgid "Streaming / Transcoding failed"
+msgstr "Streamovanie / prekódovanie sa nepodarilo"
+
+#: src/input/decoder.c:262
 #, c-format
-msgid "Track %i"
-msgstr "Stopa %i"
+msgid "VLC could not open the %s module."
+msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť modul %s."
+
+#: src/input/decoder.c:454
+msgid "VLC could not open the decoder module."
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
+
+#: src/input/decoder.c:691
+#, fuzzy
+msgid "No description for this codec"
+msgstr "Cieľový kodek titulkov"
 
-#: src/input/es_out.c:622
+#: src/input/decoder.c:693
+#, fuzzy
+msgid "Codec not supported"
+msgstr "Port klienta"
+
+#: src/input/decoder.c:694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
+
+#: src/input/decoder.c:698
+#, fuzzy
+msgid "Unidentified codec"
+msgstr "Kodek pre video"
+
+#: src/input/decoder.c:699
+#, fuzzy
+msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
+
+#: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
+#: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
+msgid "Track"
+msgstr "Stopa"
+
+#: src/input/es_out.c:1137
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:622 src/input/es_out.c:624 src/input/var.c:128
-#: src/libvlc-module.c:561 modules/gui/macosx/intf.m:612
-#: modules/gui/macosx/intf.m:613
+#: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
+#: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1871 modules/codec/faad.c:337
+#: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
+msgid "Scrambled"
+msgstr "Kódované"
+
+#: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+#: src/input/es_out.c:2012
+#, c-format
+msgid "Closed captions %u"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
+
+#: src/input/es_out.c:2870
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
-msgstr "Tok %d"
+msgstr "Stream %d"
+
+#: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
+msgid "Subtitle"
+msgstr "Titulky"
+
+#: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
+#: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: src/input/es_out.c:2897
+msgid "Original ID"
+msgstr "Originálne ID"
 
-#: src/input/es_out.c:1873 modules/gui/macosx/wizard.m:425
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:467 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:546
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
+#: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:1876 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
+#: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
+#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: src/input/es_out.c:1884 src/input/es_out.c:1912 src/input/es_out.c:1939
-#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
+#: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
 
-#: src/input/es_out.c:1887 modules/codec/faad.c:341
-#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:595
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
+#: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
+#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:1892 modules/codec/faad.c:343
+#: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
+#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:1893
+#: src/input/es_out.c:2929
 #, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:1899
+#: src/input/es_out.c:2939
 msgid "Bits per sample"
-msgstr "bitov na vzorok"
+msgstr "bitov na vzorku"
 
-#: src/input/es_out.c:1904 modules/access_output/shout.c:86
-#: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open.cpp:674
+#: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:1905
+#: src/input/es_out.c:2944
 #, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:1916
+#: src/input/es_out.c:2956
+msgid "Track replay gain"
+msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
+
+#: src/input/es_out.c:2958
+msgid "Album replay gain"
+msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
+
+#: src/input/es_out.c:2959
+#, c-format
+msgid "%.2f dB"
+msgstr "%.2f dB"
+
+#: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:1922
+#: src/input/es_out.c:2973
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:1932 modules/access/screen/screen.c:38
+#: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
+#: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
+#: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
+#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
+#: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
 msgid "Frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania"
+msgstr "Frekvencia snímok"
 
-#: src/input/es_out.c:1939
-msgid "Subtitle"
-msgstr "Titulky"
+#: src/input/es_out.c:2994
+msgid "Decoded format"
+msgstr "Dekódovaný formát"
 
-#: src/input/input.c:2235
+#: src/input/input.c:2311
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2236
+#: src/input/input.c:2312
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2331
-msgid "Can't recognize the input's format"
-msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
+#: src/input/input.c:2425
+msgid "VLC can't recognize the input's format"
+msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
-#: src/input/input.c:2332
+#: src/input/input.c:2426
 #, c-format
-msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
+msgid ""
+"The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
 msgstr ""
-"Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
+"Formát '%s' nemožno detegovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
 "záznamom činnosti programu."
 
-#: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:614
-#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/open.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:305 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:47
+#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
+#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
-#: src/input/meta.c:43 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
+#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
 msgid "Artist"
-msgstr "Herec"
+msgstr "Interpret"
 
-#: src/input/meta.c:44
+#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
 
-#: src/input/meta.c:45 modules/mux/asf.c:51
+#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
-#: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301 modules/access/vcdx/info.c:91
+#: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: src/input/meta.c:47
+#: src/input/meta.c:60
 msgid "Track number"
 msgstr "Číslo stopy"
 
-#: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
-msgid "Description"
-msgstr "Popis"
-
-#: src/input/meta.c:49 modules/mux/asf.c:55
+#: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
 msgid "Rating"
 msgstr "Hodnotenie"
 
-#: src/input/meta.c:50
+#: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
-#: src/input/meta.c:51
+#: src/input/meta.c:64
 msgid "Setting"
 msgstr "Nastavenie"
 
-#: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/open.m:183
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
+#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
 msgid "URL"
-msgstr "URL adresa"
+msgstr "Adresa URL"
 
-#: src/input/meta.c:54 modules/misc/notify/notify.c:277
+#: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Práve sa prehráva"
 
-#: src/input/meta.c:55 modules/access/vcdx/info.c:98
+#: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
 msgid "Publisher"
 msgstr "Vydavateľ"
 
-#: src/input/meta.c:56
+#: src/input/meta.c:69
 msgid "Encoded by"
-msgstr "Enkódoval"
+msgstr "Kódované"
 
-#: src/input/meta.c:57
+#: src/input/meta.c:70
 msgid "Artwork URL"
-msgstr "URL diela"
+msgstr "Adresa URL diela"
 
-#: src/input/meta.c:58
+#: src/input/meta.c:71
 msgid "Track ID"
 msgstr "ID stopy"
 
-#: src/input/var.c:118
+#: src/input/meta.c:72
+#, fuzzy
+msgid "Number of Tracks"
+msgstr "Počet riadkov"
+
+#: src/input/meta.c:73
+msgid "Director"
+msgstr "Režisér"
+
+#: src/input/meta.c:74
+msgid "Season"
+msgstr ""
+
+#: src/input/meta.c:75
+msgid "Episode"
+msgstr ""
+
+#: src/input/meta.c:76
+#, fuzzy
+msgid "Show Name"
+msgstr "Zobraziť základné"
+
+#: src/input/meta.c:77
+#, fuzzy
+msgid "Actors"
+msgstr "Faktor"
+
+#: src/input/var.c:158
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
 
-#: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:567
+#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
-#: modules/gui/macosx/intf.m:616 modules/gui/macosx/intf.m:617
-#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
-#: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
-#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
+#: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:640
-#: modules/gui/macosx/intf.m:641
+#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
 msgid "Video Track"
-msgstr "Video-stopa"
+msgstr "Stopa s videom"
 
-#: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:623
-#: modules/gui/macosx/intf.m:624
+#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:648
-#: modules/gui/macosx/intf.m:649
-msgid "Subtitles Track"
+#: src/input/var.c:210
+msgid "Subtitle Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/input/var.c:260
+#: src/input/var.c:273
 msgid "Next title"
 msgstr "Ďalší titul"
 
-#: src/input/var.c:265
+#: src/input/var.c:278
 msgid "Previous title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
-#: src/input/var.c:288
+#: src/input/var.c:314
 #, c-format
-msgid "Title %i"
-msgstr "Titul %i"
+msgid "Title %i%s"
+msgstr "Titul %i%s"
 
-#: src/input/var.c:311 src/input/var.c:371
+#: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:350 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:527
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
+#: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:355 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:526
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
+#: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
-#: src/input/vlm.c:2277 src/input/vlm.c:2611
+#: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
-#: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
-#: modules/demux/avi/avi.c:589 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1038
-#: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:35
-msgid "Cancel"
-msgstr "Storno"
-
-#: src/interface/interaction.c:361
-msgid "Ok"
-msgstr "OK"
-
-#: src/interface/interface.c:220
-msgid "Switch interface"
-msgstr "Prepnúť rozhranie"
-
-#: src/interface/interface.c:247 modules/gui/macosx/intf.m:575
-#: modules/gui/macosx/intf.m:576
+#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:253
-msgid "Telnet Interface"
-msgstr "Rozhranie Telnet"
+#: src/interface/interface.c:91
+msgid "Console"
+msgstr "Konzola"
 
-#: src/interface/interface.c:256
-msgid "Web Interface"
-msgstr "Webové rozhranie"
+#: src/interface/interface.c:95
+msgid "Telnet"
+msgstr "Telnet"
 
-#: src/interface/interface.c:259
+#: src/interface/interface.c:98
+msgid "Web"
+msgstr "Web"
+
+#: src/interface/interface.c:101
 msgid "Debug logging"
-msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
+msgstr "Záznam informácií pre ladenie"
 
-#: src/interface/interface.c:262
+#: src/interface/interface.c:104
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
-#: src/libvlc-common.c:281 src/libvlc-common.c:438 src/modules/modules.c:1743
-#: src/modules/modules.c:2057
+#: src/interface/interface.c:206
+msgid ""
+"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
+"interface."
+msgstr ""
+"Spustenie programu VLC s predvoleným rozhraním. Pre spustenie bez rozhrania "
+"zadajte príkaz 'cvlc'."
+
+#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
+#: src/libvlc.c:183
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc-common.c:297
-msgid "Help options"
-msgstr "Vlastnosti pomocníka"
-
-#: src/libvlc-common.c:1504 src/modules/configuration.c:1320
-msgid "string"
-msgstr "príkaz"
-
-#: src/libvlc-common.c:1523 src/modules/configuration.c:1284
-msgid "integer"
-msgstr "hodnota"
-
-#: src/libvlc-common.c:1550 src/modules/configuration.c:1309
-msgid "float"
-msgstr "plávajúci"
-
-#: src/libvlc-common.c:1563
-msgid " (default enabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
-
-#: src/libvlc-common.c:1564
-msgid " (default disabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
+#: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
+#: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
+msgid "Zoom"
+msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/libvlc-common.c:1829
-#, c-format
-msgid "VLC version %s\n"
-msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
+#: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
+msgid "1:4 Quarter"
+msgstr "1:4 (štvrtina)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1830
-#, c-format
-msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
-msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
+#: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
+msgid "1:2 Half"
+msgstr "1:2 (polovica)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1832
-#, c-format
-msgid "Compiler: %s\n"
-msgstr "Kompilátor: %s\n"
+#: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
+msgid "1:1 Original"
+msgstr "1:1 (originál)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1834
-#, c-format
-msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
-msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
+#: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
+msgid "2:1 Double"
+msgstr "2:1 (dvojitá veľkosť)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1865
+#: src/libvlc-module.c:62
 msgid ""
-"\n"
-"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
+"These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
+"select the main interface, additional interface modules, and define various "
+"related options."
 msgstr ""
-"\n"
-"Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
+"Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
+"vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
+"definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
+
+#: src/libvlc-module.c:66
+msgid "Interface module"
+msgstr "Modul rozhrania"
 
-#: src/libvlc-common.c:1885
+#: src/libvlc-module.c:68
 msgid ""
-"\n"
-"Press the RETURN key to continue...\n"
+"This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
+"automatically select the best module available."
 msgstr ""
-"\n"
-"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
-
-#: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
-msgid "Auto"
-msgstr "Autom."
+"Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
+"sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:80
-msgid "American English"
-msgstr "Americká angličtina"
+#: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
+msgid "Extra interface modules"
+msgstr "Extra moduly s rozhraním"
 
-#: src/libvlc-module.c:81 src/text/iso-639_def.h:43
-msgid "Arabic"
-msgstr "Arabsky"
+#: src/libvlc-module.c:74
+msgid ""
+"You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
+"the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
+"list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
+"\", \"gestures\" ...)"
+msgstr ""
+"V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné rozhrania\". Tieto "
+"prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú doplnkom k hlavnému rozhraniu "
+"programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s rozhraním, jednotlivé "
+"položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné hodnoty sú \"rc\" (diaľkové ovládanie), "
+"\"http\", \"gestures\" ...) "
 
-#: src/libvlc-module.c:82
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
+#: src/libvlc-module.c:81
+msgid "You can select control interfaces for VLC."
+msgstr "Môžete si zvoliť ovládacie rozhrania pre program VLC."
 
 #: src/libvlc-module.c:83
-msgid "British English"
-msgstr "Britská angličtina"
-
-#: src/libvlc-module.c:84 src/text/iso-639_def.h:59
-msgid "Catalan"
-msgstr "Katalánsky"
+msgid "Verbosity (0,1,2)"
+msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
 
 #: src/libvlc-module.c:85
-msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
-
-#: src/libvlc-module.c:86 src/text/iso-639_def.h:67
-msgid "Czech"
-msgstr "Česky"
+msgid ""
+"This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
+"1=warnings, 2=debug)."
+msgstr ""
+"Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s používateľom "
+"(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
+"ladenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:87 src/text/iso-639_def.h:68
-msgid "Danish"
-msgstr "Dánsky"
+#: src/libvlc-module.c:88
+msgid "Be quiet"
+msgstr "Tichý režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:69
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holandská nemčina"
+#: src/libvlc-module.c:90
+msgid "Turn off all warning and information messages."
+msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
 
-#: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:76
-msgid "Finnish"
-msgstr "Fínsky"
+#: src/libvlc-module.c:92
+msgid "Default stream"
+msgstr "Predvolený stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:77
-msgid "French"
-msgstr "Francúzsky"
+#: src/libvlc-module.c:94
+msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
+msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:91
-msgid "Galician"
-msgstr "Španielčina"
+#: src/libvlc-module.c:96
+msgid "Color messages"
+msgstr "Farebné hlásenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:79
-msgid "Georgian"
-msgstr "Gruzínsky"
+#: src/libvlc-module.c:98
+msgid ""
+"This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
+"needs Linux color support for this to work."
+msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
+"musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
-#: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:80
-msgid "German"
-msgstr "Nemecky"
+#: src/libvlc-module.c:101
+msgid "Show advanced options"
+msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:88
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebrejsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:92
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Maďarsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:99
-msgid "Italian"
-msgstr "Taliansky"
-
-#: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:101
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japonsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:111
-msgid "Korean"
-msgstr "Kórejsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:125
-msgid "Malay"
-msgstr "Malajsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:100
-msgid "Occitan"
-msgstr "Occitan"
-
-#: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:146
-msgid "Persian"
-msgstr "Perzsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:148
-msgid "Polish"
-msgstr "Poľsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:154
-msgid "Romanian"
-msgstr "Rumunsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:156
-msgid "Russian"
-msgstr "Rusky"
-
-#: src/libvlc-module.c:105
-msgid "Simplified Chinese"
-msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
-
-#: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:162
-msgid "Slovak"
-msgstr "Slovensky"
-
-#: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:163
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Slovinsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:170
-msgid "Spanish"
-msgstr "Španielsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:175
-msgid "Swedish"
-msgstr "Švédsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:188
-msgid "Turkish"
-msgstr "Turecky"
-
-#: src/libvlc-module.c:130
-msgid ""
-"These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
-"select the main interface, additional interface modules, and define various "
-"related options."
-msgstr ""
-"Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
-"vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
-"definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
-
-#: src/libvlc-module.c:134
-msgid "Interface module"
-msgstr "Modul rozhrania"
-
-#: src/libvlc-module.c:136
-msgid ""
-"This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
-"automatically select the best module available."
-msgstr ""
-"Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
-"sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
-
-#: src/libvlc-module.c:140 modules/control/ntservice.c:52
-msgid "Extra interface modules"
-msgstr "Extra moduly rozhrania"
-
-#: src/libvlc-module.c:142
-msgid ""
-"You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
-"the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
-"list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
-"\", \"gestures\" ...)"
-msgstr ""
-"V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
-"Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
-"hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
-"rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
-"(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
-"\"http\", \"gestures\" ...) "
-
-#: src/libvlc-module.c:149
-msgid "You can select control interfaces for VLC."
-msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
-
-#: src/libvlc-module.c:151
-msgid "Verbosity (0,1,2)"
-msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
-
-#: src/libvlc-module.c:153
-msgid ""
-"This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
-"1=warnings, 2=debug)."
-msgstr ""
-"Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
-"(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
-"ladenie)"
-
-#: src/libvlc-module.c:156
-msgid "Be quiet"
-msgstr "Tichý mód"
-
-#: src/libvlc-module.c:158
-msgid "Turn off all warning and information messages."
-msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
-
-#: src/libvlc-module.c:160
-msgid "Default stream"
-msgstr "Predvolený stream"
-
-#: src/libvlc-module.c:162
-msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
-msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
-
-#: src/libvlc-module.c:165
-msgid ""
-"You can manually select a language for the interface. The system language is "
-"auto-detected if \"auto\" is specified here."
-msgstr ""
-"Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
-"\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
-
-#: src/libvlc-module.c:169
-msgid "Color messages"
-msgstr "Farebné správy"
-
-#: src/libvlc-module.c:171
-msgid ""
-"This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
-"needs Linux color support for this to work."
-msgstr ""
-"Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
-"musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
-
-#: src/libvlc-module.c:174
-msgid "Show advanced options"
-msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
-
-#: src/libvlc-module.c:176
+#: src/libvlc-module.c:103
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
 msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
-"všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
+"všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc-module.c:180 modules/control/showintf.c:67
-msgid "Show interface with mouse"
-msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
-
-#: src/libvlc-module.c:182
-msgid ""
-"When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
-"edge of the screen in fullscreen mode."
-msgstr ""
-"Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
-"kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
-
-#: src/libvlc-module.c:185
+#: src/libvlc-module.c:107
 msgid "Interface interaction"
-msgstr "Interakcia z rozhrania"
+msgstr "Interakcia s rozhraním"
 
-#: src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:109
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
 msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
-"program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
+"program bude vyžadovať zásah od používateľa."
 
-#: src/libvlc-module.c:197
+#: src/libvlc-module.c:119
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
 "the \"audio filters\" modules section."
 msgstr ""
-"Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
-"audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
+"Tieto voľby vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
+"zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:203
+#: src/libvlc-module.c:125
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:205
+#: src/libvlc-module.c:127
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
-"Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
+"Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:209 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:36
+#: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
+#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:211
+#: src/libvlc-module.c:133
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1625,122 +1762,84 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
 
-#: src/libvlc-module.c:214
-msgid "Force mono audio"
-msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
-
-#: src/libvlc-module.c:215
-msgid "This will force a mono audio output."
-msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
-
-#: src/libvlc-module.c:217
-msgid "Default audio volume"
-msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
-
-#: src/libvlc-module.c:219
-msgid ""
-"You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
-msgstr ""
-"Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
-"1024. "
-
-#: src/libvlc-module.c:222
-msgid "Audio output saved volume"
-msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
+#: src/libvlc-module.c:136
+msgid "Audio gain"
+msgstr "Zosilnenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:224
-msgid ""
-"This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
-"should not change this option manually."
-msgstr ""
-"Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
-"aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
-"manuálne. "
+#: src/libvlc-module.c:138
+msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
+msgstr "Toto lineárne zosilnenie sa aplikuje na zvuk na výstupe"
 
-#: src/libvlc-module.c:227
+#: src/libvlc-module.c:140
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:229
-msgid ""
-"The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
-"0 to 1024."
-msgstr ""
-"Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
-"krokovania môže byť od 0 do 1024."
-
-#: src/libvlc-module.c:232
-msgid "Audio output frequency (Hz)"
-msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
-
-#: src/libvlc-module.c:234
-msgid ""
-"You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
-"(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
-msgstr ""
-"Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
-"Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
-"32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+#: src/libvlc-module.c:142
+msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
+msgstr "Veľkosť kroku pri úprave hlasitosti sa dá zmeniť pomocou tejto voľby."
 
-#: src/libvlc-module.c:238
-msgid "High quality audio resampling"
-msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
+#: src/libvlc-module.c:145
+msgid "Remember the audio volume"
+msgstr "Zapamätať hlasitosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:240
+#: src/libvlc-module.c:147
 msgid ""
-"This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
-"resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
-"resampling algorithm will be used instead."
+"The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
 msgstr ""
-"Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
-"pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
-"významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
-"sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
+"Hlasitosť je možné uložiť a automaticky sa obnoví pri ďalšom použití "
+"programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:245
+#: src/libvlc-module.c:150
 msgid "Audio desynchronization compensation"
-msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
+msgstr "Kompenzovať nesynchrónnosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:247
+#: src/libvlc-module.c:152
 msgid ""
-"This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
+"This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
 msgstr ""
 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
 
-#: src/libvlc-module.c:250
-msgid "Audio output channels mode"
-msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
+#: src/libvlc-module.c:155
+msgid "Audio resampler"
+msgstr "Prevzorkovanie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:252
+#: src/libvlc-module.c:157
+msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
+msgstr ""
+"Týmto parametrom si vyberiete aký prídavný modul sa použije na "
+"prevzorkovanie zvuku."
+
+#: src/libvlc-module.c:160
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
 "played)."
 msgstr ""
-"Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
-"(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
-"prehrávania)."
+"Režim, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude "
+"možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
+"začiatkom prehrávania)."
 
-#: src/libvlc-module.c:256 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:76
+#: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
-#: src/libvlc-module.c:258
+#: src/libvlc-module.c:166
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
 msgstr ""
-"Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
+"Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:261 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
+#: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc-module.c:263
+#: src/libvlc-module.c:171
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1748,88 +1847,112 @@ msgid ""
 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
-"norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
+"norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detegovať. \n"
 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
+#: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
+#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
+#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
+msgid "Auto"
+msgstr "Automaticky"
+
+#: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:61
+#: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
+#: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
+#: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:274
+#: src/libvlc-module.c:180
+msgid "Stereo audio output mode"
+msgstr "Výstupný režim stereo audio"
+
+#: src/libvlc-module.c:192
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
-"Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
+"Ak chcete upraviť vykresľovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
 "spracovávanie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:277
-msgid "Audio visualizations "
-msgstr "Vizualizácie zvuku"
-
-#: src/libvlc-module.c:279
+#: src/libvlc-module.c:197
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:283
+#: src/libvlc-module.c:201
 msgid "Replay gain mode"
-msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
+msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:285
+#: src/libvlc-module.c:203
 msgid "Select the replay gain mode"
-msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
+msgstr "Vyberte si režim normalizácie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:287
+#: src/libvlc-module.c:205
 msgid "Replay preamp"
 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:289
+#: src/libvlc-module.c:207
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
 msgstr ""
-"Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
-"obsahuje aj informácie o zosilnení."
+"Tu môžete zmeniť predvolenú cieľovú úroveň (89 dB) pre stream, ktorý "
+"obsahuje aj informácie o zosilnení pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:292
+#: src/libvlc-module.c:210
 msgid "Default replay gain"
-msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
+msgstr "Predvolené zosilnenie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:294
+#: src/libvlc-module.c:212
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
-"zosilovaní zvuku"
+"zosilňovaní zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:296
+#: src/libvlc-module.c:214
 msgid "Peak protection"
-msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
+msgstr "Ochrana pred zvukovými špičkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:298
+#: src/libvlc-module.c:216
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:301 modules/access/dshow/dshow.cpp:73
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:75 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:177
-#: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:176
+#: src/libvlc-module.c:219
+msgid "Enable time stretching audio"
+msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
+
+#: src/libvlc-module.c:221
+msgid ""
+"This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
+"audio pitch"
+msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
+"vznik zvukových špičiek"
+
+#: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
+#: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
+#: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
+#: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
+#: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
+#: modules/text_renderer/freetype.c:155
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
+#: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
 
-#: src/libvlc-module.c:301 modules/access/cdda/info.c:394
-#: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
-#: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
-#: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:319
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1722
-msgid "Track"
-msgstr "Stopa"
-
-#: src/libvlc-module.c:309
+#: src/libvlc-module.c:236
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1837,43 +1960,46 @@ msgid ""
 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
 "options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
-"tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
-"obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
-"- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
+"tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre odstránenie prekladania - "
+"deinterlacing, prispôsobenie obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete "
+"konfigurovať v module \"Video - Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších "
+"funkcií. "
 
-#: src/libvlc-module.c:315
+#: src/libvlc-module.c:242
 msgid "Video output module"
-msgstr "Modul video-výstupu"
+msgstr "Modul výstupu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:317
+#: src/libvlc-module.c:244
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
-"Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
-"program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
+"Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
+"program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:320 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:38
+#: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
+#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:322
+#: src/libvlc-module.c:249
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
-"Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
-"dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
+"Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa. Video sa nebude ani dekódovať, "
+"takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:325 modules/codec/fake.c:54
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121 modules/stream_out/transcode.c:71
-#: modules/visualization/visual/visual.c:41
+#: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
+#: modules/visualization/projectm.cpp:64
+#: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
+#: modules/visualization/glspectrum.c:52
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:327
+#: src/libvlc-module.c:254
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
@@ -1881,13 +2007,15 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:330 modules/codec/fake.c:57
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:124 modules/stream_out/transcode.c:74
-#: modules/visualization/visual/visual.c:45
+#: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
+#: modules/visualization/projectm.cpp:67
+#: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
+#: modules/visualization/glspectrum.c:55
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:332
+#: src/libvlc-module.c:259
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
@@ -1895,33 +2023,33 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "prispôsobí prehrávanému videu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:335
+#: src/libvlc-module.c:262
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Súradnica X videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:337
+#: src/libvlc-module.c:264
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
 
-#: src/libvlc-module.c:340
+#: src/libvlc-module.c:267
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:342
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
 
-#: src/libvlc-module.c:345
+#: src/libvlc-module.c:272
 msgid "Video title"
 msgstr "Názov videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:347
+#: src/libvlc-module.c:274
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
@@ -1929,11 +2057,11 @@ msgstr ""
 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
 
-#: src/libvlc-module.c:350
+#: src/libvlc-module.c:277
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Zarovnanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:352
+#: src/libvlc-module.c:279
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
@@ -1944,71 +2072,86 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:93
-#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
-#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
-#: modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/zvbi.c:93 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/zvbi.c:93 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
-#: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
-#: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
-#: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
-#: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:360
+#: src/libvlc-module.c:287
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Priblížiť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:362
+#: src/libvlc-module.c:289
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
 
-#: src/libvlc-module.c:364
+#: src/libvlc-module.c:291
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:366
+#: src/libvlc-module.c:293
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
@@ -2016,84 +2159,169 @@ msgstr ""
 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:369
+#: src/libvlc-module.c:296
 msgid "Embedded video"
 msgstr "Vstavané video"
 
-#: src/libvlc-module.c:371
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:373
+#: src/libvlc-module.c:300
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
 
-#: src/libvlc-module.c:375
+#: src/libvlc-module.c:302
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
-#: src/libvlc-module.c:377
+#: src/libvlc-module.c:304
 msgid "Overlay video output"
-msgstr "Výstup prekryvového videa"
+msgstr "Prekryť výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:379
+#: src/libvlc-module.c:306
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
-"Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
-"predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
-"hardvérovú akceleráciu videa."
+"Prekrývanie je schopnosť hardvérovej akcelerácie videa pomocou grafickej "
+"karty (schopnosť vykresľovať video priamo). Program VLC sa pokúsi o využitie "
+"tejto voľby v predvolenom nastavení."
 
-#: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:427
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
+#: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:384
+#: src/libvlc-module.c:311
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
-#: src/libvlc-module.c:386
-msgid "Show media title on video."
-msgstr "Zobraziť názov média vo videu."
+#: src/libvlc-module.c:313
+msgid "Enable wallpaper mode "
+msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
+
+#: src/libvlc-module.c:315
+msgid ""
+"The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
+msgstr ""
+"Režim prehrávania na pozadí vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
+"plochy."
+
+#: src/libvlc-module.c:318
+msgid "Show media title on video"
+msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
 
-#: src/libvlc-module.c:388
+#: src/libvlc-module.c:320
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:390
-msgid "Show video title for x miliseconds."
+#: src/libvlc-module.c:322
+msgid "Show video title for x milliseconds"
 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
 
-#: src/libvlc-module.c:392
-msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
+#: src/libvlc-module.c:324
+msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
-"Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
+"Zobraziť názov videa na n milisekúndpredvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:394
-msgid "Position of video title."
-msgstr "Pozícia názvu videa."
+#: src/libvlc-module.c:326
+msgid "Position of video title"
+msgstr "Pozícia názvu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:396
+#: src/libvlc-module.c:328
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
 "v strede dole). "
 
-#: src/libvlc-module.c:403
+#: src/libvlc-module.c:330
+msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
+msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
+
+#: src/libvlc-module.c:333
+msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
+msgstr ""
+"Skryť kurzor myši a ovládač celoobrazovkového režimu po n milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
+#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
+msgid "Deinterlace"
+msgstr "Odstrániť prekladanie"
+
+#: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
+msgid "Deinterlace mode"
+msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
+
+#: src/libvlc-module.c:348
+msgid "Deinterlace method to use for video processing."
+msgstr ""
+"Metóda odstránenia prekladania (deinterlacing), ktorá sa použije na "
+"spracovanie videa."
+
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Discard"
+msgstr "Vyraďovanie"
+
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Blend"
+msgstr "Premiešavanie"
+
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Mean"
+msgstr "Stredná úroveň"
+
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Bob"
+msgstr "Bob"
+
+#: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Linear"
+msgstr "Lineárne"
+
+#: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Phosphor"
+msgstr "Phosphor"
+
+#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Film NTSC (IVTC)"
+msgstr "Film NTSC (IVTC)"
+
+#: src/libvlc-module.c:365
 msgid "Disable screensaver"
 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
 
-#: src/libvlc-module.c:404
+#: src/libvlc-module.c:366
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:406 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
+#: src/libvlc-module.c:368
+msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
+msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
+
+#: src/libvlc-module.c:369
+msgid ""
+"Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
+"computer being suspended because of inactivity."
+msgstr ""
+"Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
+"vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
+
+#: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Dekorácie okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:408
+#: src/libvlc-module.c:374
 msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
@@ -2101,90 +2329,110 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
 
-#: src/libvlc-module.c:411
-msgid "Video output filter module"
-msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
+#: src/libvlc-module.c:377
+msgid "Video splitter module"
+msgstr "Modul rozdeľovača videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:413
-msgid ""
-"This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
-"instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
+#: src/libvlc-module.c:379
+msgid "This adds video splitters like clone or wall"
 msgstr ""
-"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
-"Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
-"dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
-"nedostatkov."
+"Týmto príkazom môžete pridať rozdeľovací prvok videa - pre klon alebo stenu"
 
-#: src/libvlc-module.c:417
+#: src/libvlc-module.c:381
 msgid "Video filter module"
-msgstr "Modul video-filtra"
+msgstr "Modul filtra videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:419
+#: src/libvlc-module.c:383
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
-"instance deinterlacing, or distortthe video."
+"instance deinterlacing, or distort the video."
 msgstr ""
-"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
-"Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
-"dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
-"nedostatkov."
+"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné vylepšenie kvality snímok, "
+"napríklad odstránením prekladania (deinterlacing), alebo skreslením videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:423
+#: src/libvlc-module.c:387
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
-msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
+msgstr "Priečinok (alebo súbor) so snímkami z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:425
+#: src/libvlc-module.c:389
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
-msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
+msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené snímky z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:427 src/libvlc-module.c:429
+#: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
 msgid "Video snapshot file prefix"
 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:431
+#: src/libvlc-module.c:395
 msgid "Video snapshot format"
 msgstr "Formát snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:433
+#: src/libvlc-module.c:397
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
-msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
+msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní snímok z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:435
+#: src/libvlc-module.c:399
 msgid "Display video snapshot preview"
 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:437
+#: src/libvlc-module.c:401
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
 
-#: src/libvlc-module.c:439
+#: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
 
-#: src/libvlc-module.c:441
+#: src/libvlc-module.c:405
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
-"Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
-"vytvorenia snímky."
+"Pri číslovaní snímok obrazovky sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o "
+"čase vytvorenia snímky."
 
-#: src/libvlc-module.c:443
+#: src/libvlc-module.c:407
+msgid "Video snapshot width"
+msgstr "Šírka snímky z videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:409
+msgid ""
+"You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
+"original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
+msgstr ""
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky obrazovky. Pri "
+"predvolenom nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že "
+"screenshot bude mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
+
+#: src/libvlc-module.c:413
+msgid "Video snapshot height"
+msgstr "Výška snímky z videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:415
+msgid ""
+"You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
+"the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
+"ratio."
+msgstr ""
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky (screenshotu). Pri "
+"predvolenom nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že "
+"snímka bude mať upravenú výšku kvôli dodržaniu stranového pomeru. "
+
+#: src/libvlc-module.c:419
 msgid "Video cropping"
-msgstr "Vystrihnutie videa"
+msgstr "Orezanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:445
+#: src/libvlc-module.c:421
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
-"Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
+"Týmto príkazom si vynútite orezanie nejakej časti zo zdrojového videa. "
 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
 "celkový stranový pomer obrázka."
 
-#: src/libvlc-module.c:449
+#: src/libvlc-module.c:425
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
 
-#: src/libvlc-module.c:451
+#: src/libvlc-module.c:427
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -2200,101 +2448,140 @@ msgstr ""
 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:458
+#: src/libvlc-module.c:434
+msgid "Video Auto Scaling"
+msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:436
+msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
+msgstr ""
+"Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
+
+#: src/libvlc-module.c:438
+msgid "Video scaling factor"
+msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:440
+msgid ""
+"Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
+"Default value is 1.0 (original video size)."
+msgstr ""
+"Faktor pre zmenu veľkosti používaný pri deaktivovaní funkcie automatickej "
+"zmeny veľkosti.\n"
+"Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
+
+#: src/libvlc-module.c:443
 msgid "Custom crop ratios list"
-msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
+msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:460
+#: src/libvlc-module.c:445
 msgid ""
-"Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
+"Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
 msgstr ""
-"Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
-"do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
+"Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi orezania, ktoré sa pridajú "
+"do zoznamu so stranovými pomermi orezania v rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:463
+#: src/libvlc-module.c:448
 msgid "Custom aspect ratios list"
-msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
+msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:465
+#: src/libvlc-module.c:450
 msgid ""
-"Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
+"Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
 msgstr ""
-"Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
-"pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
+"Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
+"zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:468
+#: src/libvlc-module.c:453
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
 
-#: src/libvlc-module.c:470
+#: src/libvlc-module.c:455
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
-"má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
-"Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
-"neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
+"má 1080 riadkov, ale kodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. Túto "
+"funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať neštandardné "
+"video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:475
+#: src/libvlc-module.c:460
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
-msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
+msgstr "Stranový pomer pixelov monitora"
 
-#: src/libvlc-module.c:477
+#: src/libvlc-module.c:462
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
-"stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
-"tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
-"stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
-"videu aspoň na hodnotu 4:3."
+"stranový pomer vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
+"tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
+"16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
 
-#: src/libvlc-module.c:481
+#: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
 msgid "Skip frames"
-msgstr "Preskočiť snímky"
+msgstr "Preskakovať snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:483
+#: src/libvlc-module.c:468
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
-"potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
+"potrebné vynechávať v prípade, že váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
 "prehrávanie streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:486
+#: src/libvlc-module.c:471
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:488
+#: src/libvlc-module.c:473
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
-"Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
+"Táto voľba vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
 "doručené neskoro."
 
-#: src/libvlc-module.c:491
+#: src/libvlc-module.c:476
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Tichá synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:493
+#: src/libvlc-module.c:478
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
 msgstr ""
-"Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
-"zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
+"Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
+"vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:502
-msgid ""
-"These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
+#: src/libvlc-module.c:481
+msgid "Key press events"
+msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
+
+#: src/libvlc-module.c:483
+msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
+msgstr ""
+"Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
+"okna s videom"
+
+#: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
+msgid "Mouse events"
+msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
+
+#: src/libvlc-module.c:487
+msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
+msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
+
+#: src/libvlc-module.c:495
+msgid ""
+"These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
 "channel."
 msgstr ""
@@ -2302,19 +2589,48 @@ msgstr ""
 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
 
+#: src/libvlc-module.c:499
+msgid "File caching (ms)"
+msgstr "Ukladanie súboru do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:501
+msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre lokálne súbory, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:503
+msgid "Live capture caching (ms)"
+msgstr "Ukladanie priameho záznamu do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:505
+msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre kamery a mikrofóny, v "
+"milisekundách."
+
 #: src/libvlc-module.c:507
-msgid ""
-"If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
-"Restrictions Management measure."
+msgid "Disc caching (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania z disku do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:509
+msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre optické médiá, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:511
+msgid "Network caching (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:513
+msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
 msgstr ""
-"Ak žijete vo Francúzsku, zákony tejto krajiny nepovoľujú obchádzanie "
-"obmedzení pre digitálny obsah."
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre sieťové zdroje, v milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:510
+#: src/libvlc-module.c:515
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
 
-#: src/libvlc-module.c:512
+#: src/libvlc-module.c:517
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
@@ -2322,11 +2638,11 @@ msgstr ""
 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
 "10000."
 
-#: src/libvlc-module.c:515
+#: src/libvlc-module.c:520
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Časová synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:517
+#: src/libvlc-module.c:522
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
@@ -2335,11 +2651,23 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc-module.c:521 modules/control/netsync.c:74
+#: src/libvlc-module.c:526
+msgid "Clock jitter"
+msgstr "Časová nepresnosť"
+
+#: src/libvlc-module.c:528
+msgid ""
+"This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
+"algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
+msgstr ""
+"Táto hodnota maximálne oneskorenie vstupu, ktoré majú synchronizačné "
+"algoritmy kompenzovať (udáva sa v milisekundách)."
+
+#: src/libvlc-module.c:531
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:522
+#: src/libvlc-module.c:532
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
@@ -2348,59 +2676,44 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:528 src/libvlc-module.c:1097
-#: src/video_output/vout_intf.c:281 src/video_output/vout_intf.c:376
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
-#: modules/access/v4l2.c:107 modules/audio_output/alsa.c:98
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288 modules/gui/macosx/sfilters.m:120
-#: modules/gui/macosx/vout.m:202
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:441
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:110
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
-#: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/video_output/msw/directx.c:156
+#: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
+#: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
+#: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
+#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc-module.c:528 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
-#: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
+#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:530 modules/misc/notify/growl.c:62
-msgid "UDP port"
-msgstr "UDP port"
-
-#: src/libvlc-module.c:532
-msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
-msgstr ""
-"Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
-"hodnota je 1234."
-
-#: src/libvlc-module.c:534
+#: src/libvlc-module.c:540
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:536
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:542
 msgid ""
 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
 "over the network (in bytes)."
 msgstr ""
-"Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
-"ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
+"Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
+"cez sieť (v bytoch)."
 
-#: src/libvlc-module.c:541 modules/stream_out/rtp.c:109
+#: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:543
+#: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
@@ -2410,33 +2723,21 @@ msgstr ""
 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
-#: src/libvlc-module.c:547
+#: src/libvlc-module.c:553
 msgid "Multicast output interface"
 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
-#: src/libvlc-module.c:549
+#: src/libvlc-module.c:555
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:551
-msgid "IPv4 multicast output interface address"
-msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
-
-#: src/libvlc-module.c:553
-msgid ""
-"IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
-"table."
-msgstr ""
-"IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
-"Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
-
-#: src/libvlc-module.c:556
+#: src/libvlc-module.c:557
 msgid "DiffServ Code Point"
-msgstr "DiffServ bod kódu"
+msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
 
-#: src/libvlc-module.c:557
+#: src/libvlc-module.c:558
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
@@ -2445,7 +2746,7 @@ msgstr ""
 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
-#: src/libvlc-module.c:563
+#: src/libvlc-module.c:564
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
@@ -2454,111 +2755,183 @@ msgstr ""
 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
 "stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:569
+#: src/libvlc-module.c:570
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
-"Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
+"Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísel jeho služieb. Položky "
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:256
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
+#: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/libvlc-module.c:577
+#: src/libvlc-module.c:578
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:580 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
-msgid "Subtitles track"
+#: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
+msgid "Subtitle track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:582
+#: src/libvlc-module.c:583
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:585
+#: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
 msgid "Audio language"
 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:587
+#: src/libvlc-module.c:588
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
-"letter country code)."
+"letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
+"language)."
 msgstr ""
-"Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
-"kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
+"Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
+"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
+"prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
 
-#: src/libvlc-module.c:590
+#: src/libvlc-module.c:591
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:592
+#: src/libvlc-module.c:593
 msgid ""
-"Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
-"letter country code)."
+"Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
+"three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
 msgstr ""
-"Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
-"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
+"Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
+"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
+"akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
 
 #: src/libvlc-module.c:596
-msgid "Audio track ID"
-msgstr "ID číslo audio-stopy"
+#, fuzzy
+msgid "Menu language"
+msgstr "Jazyk ponúk v menu:"
 
 #: src/libvlc-module.c:598
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
+"or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
+msgstr ""
+"Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
+"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
+"akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
+
+#: src/libvlc-module.c:602
+msgid "Audio track ID"
+msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
+
+#: src/libvlc-module.c:604
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
-msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
+msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:600
-msgid "Subtitles track ID"
-msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
+#: src/libvlc-module.c:606
+msgid "Subtitle track ID"
+msgstr "ID číslo stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:602
+#: src/libvlc-module.c:608
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
 
-#: src/libvlc-module.c:604
+#: src/libvlc-module.c:610
+msgid "Preferred video resolution"
+msgstr "Preferované rozlíšenie videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:612
+msgid ""
+"When several video formats are available, select one whose resolution is "
+"closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
+"option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
+"higher resolutions."
+msgstr ""
+"Ak je dostupných viacero formátov videa, vyberte také rozlíšenie, ktoré je "
+"najbližšie (ale nie vyššie) k tomuto nastaveniu, čo sa týka počtu riadkov. "
+"Túto voľbu použite v prípade, že nemáte dostatok výkonu CPU alebo dostatočnú "
+"šírku pásma na to, aby bolo možné prehrávať vo vyšších rozlíšeniach."
+
+#: src/libvlc-module.c:618
+msgid "Best available"
+msgstr "Najlepšie dostupné"
+
+#: src/libvlc-module.c:618
+msgid "Full HD (1080p)"
+msgstr "Full HD (1080p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:618
+msgid "HD (720p)"
+msgstr "HD (720p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:619
+msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
+msgstr "Štandardná definícia (576 alebo 480 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:620
+msgid "Low Definition (360 lines)"
+msgstr "Nízka definícia (320 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:621
+msgid "Very Low Definition (240 lines)"
+msgstr "Veľmi nízka definícia (240 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:624
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Opakovania vstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:606
+#: src/libvlc-module.c:626
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:608
+#: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:610
+#: src/libvlc-module.c:630
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
-msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
+msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:612
+#: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:614
+#: src/libvlc-module.c:634
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
-msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
+msgstr "Stream sa na tejto pozícii zastaví (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:616
+#: src/libvlc-module.c:636
 msgid "Run time"
-msgstr "Run time"
+msgstr "Čas behu"
 
-#: src/libvlc-module.c:618
+#: src/libvlc-module.c:638
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
-msgstr "Stream bude spracovávaný po čas, ktorý zadáte tu (v sekundách)."
+msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:620
+#: src/libvlc-module.c:640
+msgid "Fast seek"
+msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
+
+#: src/libvlc-module.c:642
+msgid "Favor speed over precision while seeking"
+msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
+
+#: src/libvlc-module.c:644
+msgid "Playback speed"
+msgstr "Rýchlosť prehrávania"
+
+#: src/libvlc-module.c:646
+msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
+msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
+
+#: src/libvlc-module.c:648
 msgid "Input list"
 msgstr "Zoznam vstupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:622
+#: src/libvlc-module.c:650
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
@@ -2566,11 +2939,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
 "položiek zoznamu použite čiarku."
 
-#: src/libvlc-module.c:625
+#: src/libvlc-module.c:653
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:627
+#: src/libvlc-module.c:655
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
@@ -2581,11 +2954,11 @@ msgstr ""
 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
 "znakom '#' ."
 
-#: src/libvlc-module.c:631
+#: src/libvlc-module.c:659
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:633
+#: src/libvlc-module.c:661
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
@@ -2595,23 +2968,83 @@ msgstr ""
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
-#: src/libvlc-module.c:639
+#: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
+msgid "Record directory or filename"
+msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
+
+#: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
+msgid "Directory or filename where the records will be stored"
+msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
+
+#: src/libvlc-module.c:669
+msgid "Prefer native stream recording"
+msgstr "Uprednostniť nahrávanie natívneho streamu"
+
+#: src/libvlc-module.c:671
+msgid ""
+"When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
+"output module"
+msgstr ""
+"Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia modulu pre výstup "
+"streamu"
+
+#: src/libvlc-module.c:674
+msgid "Timeshift directory"
+msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
+
+#: src/libvlc-module.c:676
+msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
+msgstr ""
+"Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatnil časový "
+"posun."
+
+#: src/libvlc-module.c:678
+msgid "Timeshift granularity"
+msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
+
+#: src/libvlc-module.c:680
+msgid ""
+"This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
+"to store the timeshifted streams."
+msgstr ""
+"Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
+"časovo posunuté streamy."
+
+#: src/libvlc-module.c:683
+msgid "Change title according to current media"
+msgstr "Meniť názov podľa aktuálneho média"
+
+#: src/libvlc-module.c:684
+msgid ""
+"This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
+"$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
+"Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
+"\" (Fall back on Title - Artist)"
+msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje nastavenie názvu podľa toho, čo sa prehráva<br>$a: "
+"Umelec<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Titul<br>$g: Žáner<br>$n: Číslo "
+"stopy<br>$p: Práve sa prehráva<br>$A: Dátum<br>$D: Trvanie<br>$Z: \"Práve sa "
+"prehráva\" (Späť na Titul - Umelec)"
+
+#: src/libvlc-module.c:691
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
-"You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
-"filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
+"You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
+"filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
-"nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
-"môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
-"môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť správanie systému pre podsnímky. "
+"Pomocou týchto nastavení môžete napríklad zapínať zdroje podsnímok (logo, "
+"atď.). Filtre pre podsnímky môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcii "
+"modulu \"filtre podzdrojov.\". Tam môžete nastaviť aj rôzne iné vlastnosti "
+"podsnímok. "
 
-#: src/libvlc-module.c:645
+#: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:647
+#: src/libvlc-module.c:699
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2619,33 +3052,34 @@ msgstr ""
 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:650
+#: src/libvlc-module.c:702
 msgid "Enable sub-pictures"
-msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
+msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:652
+#: src/libvlc-module.c:704
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
-msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
+msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:654 src/libvlc-module.c:1511 src/text/iso-639_def.h:143
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
-#: modules/stream_out/transcode.c:284
+#: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
-#: src/libvlc-module.c:656
+#: src/libvlc-module.c:708
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
 msgstr ""
-"Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
-"sa nazýva aj OSD. "
+"Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
+"zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
 
-#: src/libvlc-module.c:659
+#: src/libvlc-module.c:711
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
 
-#: src/libvlc-module.c:661
+#: src/libvlc-module.c:713
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
@@ -2653,36 +3087,49 @@ msgstr ""
 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
 "môžete použiť aj modul svg."
 
-#: src/libvlc-module.c:663
+#: src/libvlc-module.c:715
+msgid "Subpictures source module"
+msgstr "Modul pre zdroje podsnímkok"
+
+#: src/libvlc-module.c:717
+msgid ""
+"This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
+"images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
+msgstr ""
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"zdroje pod-obrázka\". Filtre "
+"umožňujú prekrytie pôvodného obrazu nejakými obrázkami, alebo textom (ako "
+"napr. logo alebo iné texty...). "
+
+#: src/libvlc-module.c:720
 msgid "Subpictures filter module"
-msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
+msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:665
+#: src/libvlc-module.c:722
 msgid ""
-"This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
-"images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
+"This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
+"by subtitle decoders or other subpictures sources."
 msgstr ""
-"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
-"Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
-"logo alebo iné texty...). "
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". Budú "
+"sa filtrovať pod-obrázky, vytvárané dekodérmi titulkov alebo inými zdrojmi "
+"pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:668
+#: src/libvlc-module.c:725
 msgid "Autodetect subtitle files"
-msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
+msgstr "Súbory s titulkami detegovať automaticky"
 
-#: src/libvlc-module.c:670
+#: src/libvlc-module.c:727
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
 msgstr ""
 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
-"súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
+"súbor s titulkami automaticky detegovať (podľa názvu súboru s filmom)."
 
-#: src/libvlc-module.c:673
+#: src/libvlc-module.c:730
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:675
+#: src/libvlc-module.c:732
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2694,7 +3141,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
-"0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
+"0 = nebudú sa automaticky detegovať žiadne titulky\n"
 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
@@ -2703,11 +3150,11 @@ msgstr ""
 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
 
-#: src/libvlc-module.c:683
+#: src/libvlc-module.c:740
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:685
+#: src/libvlc-module.c:742
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
@@ -2715,11 +3162,11 @@ msgstr ""
 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
 
-#: src/libvlc-module.c:688
+#: src/libvlc-module.c:745
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:690
+#: src/libvlc-module.c:747
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
@@ -2728,86 +3175,189 @@ msgstr ""
 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
 "súbor načítať manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:693
+#: src/libvlc-module.c:751
 msgid "DVD device"
 msgstr "Jednotka DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:696
+#: src/libvlc-module.c:752
+msgid "VCD device"
+msgstr "Mechanika pre VCD"
+
+#: src/libvlc-module.c:753
+msgid "Audio CD device"
+msgstr "Mechanika pre Audio CD"
+
+#: src/libvlc-module.c:757
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
-"the drive letter (eg. D:)"
+"the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
+
+#: src/libvlc-module.c:760
+msgid ""
+"This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
+"the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+"Toto je predvolená jednotka VCD (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
+
+#: src/libvlc-module.c:763
+msgid ""
+"This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
+"after the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
-"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
-"používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
+"Toto je predvolená CD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:700
+#: src/libvlc-module.c:770
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:703
-msgid "VCD device"
-msgstr "Mechanika pre VCD"
+#: src/libvlc-module.c:772
+msgid "This is the default VCD device to use."
+msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
+
+#: src/libvlc-module.c:774
+msgid "This is the default Audio CD device to use."
+msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
+
+#: src/libvlc-module.c:791
+msgid "TCP connection timeout"
+msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
+
+#: src/libvlc-module.c:793
+msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
+msgstr ""
+"Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
+
+#: src/libvlc-module.c:795
+msgid "HTTP server address"
+msgstr "Adresa HTTP servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:706
+#: src/libvlc-module.c:797
 msgid ""
-"This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
-"scan for a suitable CD-ROM device."
+"By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
+"address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
+"them to a specific network interface."
 msgstr ""
-"Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
-"žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
-"ROM."
+"V predvolenom nastavení bude server počúvať na ľubovoľnej lokálnej IP-"
+"adrese. Špecifikujte IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov "
+"hostiteľa (napr. localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
 
-#: src/libvlc-module.c:710
-msgid "This is the default VCD device to use."
-msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
+#: src/libvlc-module.c:801
+msgid "RTSP server address"
+msgstr "Adresa RTSP servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:713
-msgid "Audio CD device"
-msgstr "Mechanika pre Audio CD"
+#: src/libvlc-module.c:803
+msgid ""
+"This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
+"path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
+"will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
+"127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
+"network interface."
+msgstr ""
+"Tu je definovaná adresa, na ktorej bude RTSP server počúvať, spolu so "
+"základnou cestou RTSP VOD media. Syntax: adresa/cesta. V predvolenom "
+"nastavení bude server počúvať na akejkoľvek lokálnej IP adrese. Špecifikujte "
+"IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov hostiteľa (napr. "
+"localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
+
+#: src/libvlc-module.c:809
+msgid "HTTP server port"
+msgstr "Port HTTP servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:716
+#: src/libvlc-module.c:811
 msgid ""
-"This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
-"we'll scan for a suitable CD-ROM device."
+"The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
+"is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
 msgstr ""
-"Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
-"nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
+"HTTP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTP je "
+"80. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
 
-#: src/libvlc-module.c:720
-msgid "This is the default Audio CD device to use."
-msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
+#: src/libvlc-module.c:816
+msgid "HTTPS server port"
+msgstr "Port HTTPS servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:723 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
-msgid "Force IPv6"
-msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
+#: src/libvlc-module.c:818
+msgid ""
+"The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
+"number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
+"restricted by the operating system."
+msgstr ""
+"HTTPS server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTPS "
+"je 443. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
 
-#: src/libvlc-module.c:725
-msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
-msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
+#: src/libvlc-module.c:823
+msgid "RTSP server port"
+msgstr "Port RTSP servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:727
-msgid "Force IPv4"
-msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
+#: src/libvlc-module.c:825
+msgid ""
+"The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
+"is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
+"RTSP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu RTSP je "
+"554. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
 
-#: src/libvlc-module.c:729
-msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
-msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
+#: src/libvlc-module.c:830
+msgid "HTTP/TLS server certificate"
+msgstr "Certifikát servera HTTP/TLS"
 
-#: src/libvlc-module.c:731
-msgid "TCP connection timeout"
-msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
+#: src/libvlc-module.c:832
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
+"the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
+msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo "
+"strany servera."
 
-#: src/libvlc-module.c:733
-msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
+#: src/libvlc-module.c:835
+msgid "HTTP/TLS server private key"
+msgstr "Privátny kľúč servera HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:837
+msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
 msgstr ""
-"Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
+"Tento súbor s privátnym kľúčom (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo strany "
+"servera."
+
+#: src/libvlc-module.c:839
+msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
+msgstr "Certifikačná autorita HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:841
+msgid ""
+"This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
+"authenticate remote clients in TLS sessions."
+msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) sa dá voliteľne použiť na "
+"autentifikáciu vzdialených klientov v sedeniach TLS."
 
-#: src/libvlc-module.c:735
+#: src/libvlc-module.c:844
+msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
+msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:846
+msgid ""
+"This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
+"revoked certificates in TLS sessions."
+msgstr ""
+"Tento súbor obsahuje doplnkový zoznam zrušených certifikátov na zabránenie "
+"tomu, aby vzdialení klienti používali zamietnuté certifikáty v reláciách TLS."
+
+#: src/libvlc-module.c:849
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "SOCKS server"
 
-#: src/libvlc-module.c:737
+#: src/libvlc-module.c:851
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
@@ -2815,91 +3365,91 @@ msgstr ""
 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:740
+#: src/libvlc-module.c:854
 msgid "SOCKS user name"
-msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
+msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:742
+#: src/libvlc-module.c:856
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
-"Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
-"prístup na SOCKS proxy-server."
+"Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré vám bolo pridelené pre prístup "
+"na SOCKS proxy-server."
 
-#: src/libvlc-module.c:744
+#: src/libvlc-module.c:858
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:746
+#: src/libvlc-module.c:860
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
-"Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
+"Prihláste sa tým heslom, ktoré vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
 "server."
 
-#: src/libvlc-module.c:748
+#: src/libvlc-module.c:862
 msgid "Title metadata"
-msgstr "Metadáta názvu"
+msgstr "Metadáta titulu"
 
-#: src/libvlc-module.c:750
+#: src/libvlc-module.c:864
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta \"titul\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:752
+#: src/libvlc-module.c:866
 msgid "Author metadata"
-msgstr "Metadáta autora"
+msgstr "Metadáta o autorovi"
 
-#: src/libvlc-module.c:754
+#: src/libvlc-module.c:868
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"autorovi\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:756
+#: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Artist metadata"
-msgstr "Metadáta hercov"
+msgstr "Metadáta o hercoch"
 
-#: src/libvlc-module.c:758
+#: src/libvlc-module.c:872
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"hercoch\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:760
+#: src/libvlc-module.c:874
 msgid "Genre metadata"
 msgstr "Metadáta žánru"
 
-#: src/libvlc-module.c:762
+#: src/libvlc-module.c:876
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať žáner."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"žánri\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:764
+#: src/libvlc-module.c:878
 msgid "Copyright metadata"
 msgstr "Metadáta autorských práv"
 
-#: src/libvlc-module.c:766
+#: src/libvlc-module.c:880
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"autorských právach\". "
 
-#: src/libvlc-module.c:768
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid "Description metadata"
 msgstr "Metadáta popisu"
 
-#: src/libvlc-module.c:770
+#: src/libvlc-module.c:884
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta \"popis\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:772
+#: src/libvlc-module.c:886
 msgid "Date metadata"
 msgstr "Metadáta dátumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:774
+#: src/libvlc-module.c:888
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
+msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta o \"dátume\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:776
+#: src/libvlc-module.c:890
 msgid "URL metadata"
 msgstr "Metadáta URL"
 
-#: src/libvlc-module.c:778
+#: src/libvlc-module.c:892
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta typu \"url\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:782
+#: src/libvlc-module.c:896
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
@@ -2910,11 +3460,11 @@ msgstr ""
 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
 "akýchkoľvek streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:786
+#: src/libvlc-module.c:900
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:788
+#: src/libvlc-module.c:902
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
@@ -2922,98 +3472,84 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
-"fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
-"voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
-"môže úplne znemožniť streamovanie."
+"fiktívny kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto voľbu "
+"by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie môže "
+"úplne znemožniť streamovanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:793
+#: src/libvlc-module.c:907
 msgid "Preferred encoders list"
-msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
+msgstr "Zoznam preferovaných kodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:795
+#: src/libvlc-module.c:909
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
-
-#: src/libvlc-module.c:798
-msgid "Prefer system plugins over vlc"
-msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
-
-#: src/libvlc-module.c:800
-msgid ""
-"Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
-"VLC owns plugins whenever a choice is available."
-msgstr ""
-"Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
-"moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
-"obidva."
+msgstr "Tu si môžete vybrať, ktoré kodéry bude program VLC používať prioritne."
 
-#: src/libvlc-module.c:809
+#: src/libvlc-module.c:918
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:812
+#: src/libvlc-module.c:921
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:814
+#: src/libvlc-module.c:923
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
-"to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
+"to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
 "all streams."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:818
+#: src/libvlc-module.c:927
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:820
+#: src/libvlc-module.c:929
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
-msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
+msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
 
-#: src/libvlc-module.c:822
+#: src/libvlc-module.c:931
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
 
-#: src/libvlc-module.c:824
+#: src/libvlc-module.c:933
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
-#: src/libvlc-module.c:826
+#: src/libvlc-module.c:935
 msgid "Enable video stream output"
-msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup streamu s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:828
+#: src/libvlc-module.c:937
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
-"Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
+"Vyberte si, či sa má stream s videom presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:831
+#: src/libvlc-module.c:940
 msgid "Enable audio stream output"
-msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup zvukového streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:833
+#: src/libvlc-module.c:942
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
-"Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
+"Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:836
+#: src/libvlc-module.c:945
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:838
+#: src/libvlc-module.c:947
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3021,60 +3557,70 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:841
+#: src/libvlc-module.c:950
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
 
-#: src/libvlc-module.c:843
+#: src/libvlc-module.c:952
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:847
+#: src/libvlc-module.c:956
+msgid "Stream output muxer caching (ms)"
+msgstr ""
+"Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:958
+msgid ""
+"This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
+"muxer. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+"Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäti, "
+"pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
+"milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:961
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:849
+#: src/libvlc-module.c:963
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
-#: src/libvlc-module.c:852
+#: src/libvlc-module.c:966
 msgid "Mux module"
-msgstr "Muxovací modul"
+msgstr "Zmiešavací modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:854
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
-msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
+msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii zmiešavacích modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:856
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:858
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
-msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
+msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii modulov typu \"access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:860
-msgid "Control SAP flow"
-msgstr "Kontrolovať tok SAP"
-
-#: src/libvlc-module.c:862
+#: src/libvlc-module.c:975
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:866
+#: src/libvlc-module.c:979
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:868
+#: src/libvlc-module.c:981
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
@@ -3082,124 +3628,19 @@ msgstr ""
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
-#: src/libvlc-module.c:877
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid ""
-"These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
-"always leave all these enabled."
+"These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
+"you really know what you are doing."
 msgstr ""
-"Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
-"procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
-"zapnuté."
+"V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
+"istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
-#: src/libvlc-module.c:880
-msgid "Enable FPU support"
-msgstr "Zapnúť podporu FPU"
-
-#: src/libvlc-module.c:882
-msgid ""
-"If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
-"advantage of it."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
-"dokáže túto jednotku využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:885
-msgid "Enable CPU MMX support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
-
-#: src/libvlc-module.c:887
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:890
-msgid "Enable CPU 3D Now! support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
-
-#: src/libvlc-module.c:892
-msgid ""
-"If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:895
-msgid "Enable CPU MMX EXT support"
-msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
-
-#: src/libvlc-module.c:897
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:900
-msgid "Enable CPU SSE support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
-
-#: src/libvlc-module.c:902
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:905
-msgid "Enable CPU SSE2 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
-
-#: src/libvlc-module.c:907
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:910
-msgid "Enable CPU AltiVec support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
-
-#: src/libvlc-module.c:912
-msgid ""
-"If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:917
-msgid ""
-"These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
-"you really know what you are doing."
-msgstr ""
-"V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
-"istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
-
-#: src/libvlc-module.c:920
-msgid "Memory copy module"
-msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
-
-#: src/libvlc-module.c:922
-msgid ""
-"You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
-"select the fastest one supported by your hardware."
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
-"VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
-
-#: src/libvlc-module.c:925
+#: src/libvlc-module.c:993
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:927
+#: src/libvlc-module.c:995
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
@@ -3210,56 +3651,65 @@ msgstr ""
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
-#: src/libvlc-module.c:931
-msgid "Access filter module"
-msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
+#: src/libvlc-module.c:999
+msgid "Stream filter module"
+msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:933
-msgid ""
-"Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
-"used for instance for timeshifting."
+#: src/libvlc-module.c:1001
+msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
 msgstr ""
-"Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
-"práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
+"Filtre streamu sa používajú ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve "
+"číta."
 
-#: src/libvlc-module.c:936
+#: src/libvlc-module.c:1003
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:938
+#: src/libvlc-module.c:1005
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
-"Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
-"\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
-"môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
-"vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
-"demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
+"Demultiplexory sa používajú na oddeľovanie \"elementárnych\" streamov "
+"(napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si môžete vybrať demuxér v "
+"prípade, že nebol vybraný automaticky. Neodporúčame vám ale použiť toto "
+"nastavenie ako predvolené pokiaľ naozaj neviete, či je vhodné."
+
+#: src/libvlc-module.c:1010
+msgid "VoD server module"
+msgstr "Serverový modul VoD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1012
+msgid ""
+"You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
+"`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
+msgstr ""
+"Môžete si vybrať, ktorý modul VoD chcete použiť. Nastavením `vod_rtsp' "
+"prepnete späť na starší modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:943
+#: src/libvlc-module.c:1015
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
-#: src/libvlc-module.c:945
+#: src/libvlc-module.c:1017
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
-"Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
+"Spustenie programu VLC v real-time režime vám umožní využívať lepšie "
 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:951
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:953
+#: src/libvlc-module.c:1025
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
@@ -3267,142 +3717,123 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
-"voči iným spusteným programom"
-
-#: src/libvlc-module.c:957
-msgid "Minimize number of threads"
-msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
-
-#: src/libvlc-module.c:959
-msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
-msgstr ""
-"Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
-
-#: src/libvlc-module.c:961
-msgid "Modules search path"
-msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
+"voči iným spusteným programom alebo inštanciám programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:963
-msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
-msgstr ""
-"Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
-"prídavné moduly pre program VLC."
+#: src/libvlc-module.c:1030
+msgid ""
+"This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
+msgstr "Túto voľbu možno použiť "
 
-#: src/libvlc-module.c:965
+#: src/libvlc-module.c:1033
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:967
+#: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
 
-#: src/libvlc-module.c:969
+#: src/libvlc-module.c:1037
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:971
+#: src/libvlc-module.c:1039
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:973
-msgid "Collect statistics"
-msgstr "Zbierať štatistické údaje"
+#: src/libvlc-module.c:1041
+msgid "Locally collect statistics"
+msgstr "Vytvárať lokálnu štatistiku"
 
-#: src/libvlc-module.c:975
-msgid "Collect miscellaneous statistics."
-msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
+#: src/libvlc-module.c:1043
+msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
+msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
 
-#: src/libvlc-module.c:977
+#: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
 
-#: src/libvlc-module.c:979
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
 
-#: src/libvlc-module.c:981
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:983
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:985
+#: src/libvlc-module.c:1053
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:987
+#: src/libvlc-module.c:1055
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
-msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
+msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:989
+#: src/libvlc-module.c:1057
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:991
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
-"Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
+"Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
 "systémoch UNIX)."
 
-#: src/libvlc-module.c:993
+#: src/libvlc-module.c:1061
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:995
+#: src/libvlc-module.c:1064
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
-"instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
-"explorer. This option will allow you to play the file with the already "
-"running instance or enqueue it."
+"instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
+"This option will allow you to play the file with the already running "
+"instance or enqueue it."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
-"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
-"nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
-"okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
-"sa len zaradí do playlistu."
+"napríklad vtedy, ak je s programom VLC asociovaných viac mediálnych súborov "
+"a vy nechcete, aby sa vždy pri otvorení súboru v správcovi súborov spustila "
+"nová inštancia programu VLC. Táto voľba umožní prehrávanie súboru v predtým "
+"spustenej inštancii programu alebo sa súbor zaradí do aktuálneho playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1003
+#: src/libvlc-module.c:1071
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
 "This option will allow you to play the file with the already running "
-"instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
+"instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
-"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
+"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
-"sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
-"sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
+"sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
+"súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
+"programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1011
+#: src/libvlc-module.c:1080
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1013
+#: src/libvlc-module.c:1082
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1016
-msgid "One instance when started from file"
-msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1018
-msgid "Allow only one running instance when started from file."
-msgstr ""
-"Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
-"inštancia programu."
+#: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
+msgid "Use only one instance when started from file manager"
+msgstr "Použiť len jednu inštanciu pri spustení zo správcu súborov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1020
+#: src/libvlc-module.c:1087
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1022
+#: src/libvlc-module.c:1089
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3414,17 +3845,15 @@ msgstr ""
 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
-"procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
-"systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
+"procesu až príliš, môže to viesť k príliš veľkému zaťaženiu systému a systém "
+"môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:1030
-msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
-msgstr ""
-"Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
-"playlistu."
+#: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
+msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
+msgstr "Pri režime jednej inštancie zaradiť položky do playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1032
+#: src/libvlc-module.c:1099
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3433,7 +3862,7 @@ msgstr ""
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1041
+#: src/libvlc-module.c:1108
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3441,1078 +3870,1070 @@ msgstr ""
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
-#: src/libvlc-module.c:1044
+#: src/libvlc-module.c:1111
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
-#: src/libvlc-module.c:1046
+#: src/libvlc-module.c:1113
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
 msgstr ""
-"K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
-"zobrazované pri prehrávaní."
-
-#: src/libvlc-module.c:1049
-msgid "Album art policy"
-msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1051
-msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
+"Automaticky načítať informácie zo súborov pridaných do playlistu (umožňuje "
+"načítanie metadát)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1057
-msgid "Manual download only"
-msgstr "Stiahnuť manuálne."
-
-#: src/libvlc-module.c:1058
-msgid "When track starts playing"
-msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
-
-#: src/libvlc-module.c:1059
-msgid "As soon as track is added"
-msgstr "Hneď po pridaní stopy"
+#: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
+#: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
+msgid "Allow metadata network access"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1061
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc-module.c:1063
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
-"Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
-"Typical values are sap, hal, ..."
+"Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
+"Typical value is \"sap\"."
 msgstr ""
-"Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
-"bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
+"Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú vopred. Položky "
+"oddeľujte dvojbodkami. Typickou hodnotu je \"sap\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:1066
+#: src/libvlc-module.c:1123
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1068
+#: src/libvlc-module.c:1125
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1072
+#: src/libvlc-module.c:1127
+msgid "Repeat all"
+msgstr "Zopakovať všetko"
+
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1074
+#: src/libvlc-module.c:1131
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1076
+#: src/libvlc-module.c:1133
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
-msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
+msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1078
+#: src/libvlc-module.c:1135
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1080
+#: src/libvlc-module.c:1137
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
-msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
+msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1082
+#: src/libvlc-module.c:1139
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1084
+#: src/libvlc-module.c:1141
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1086
+#: src/libvlc-module.c:1143
+msgid "Play and pause"
+msgstr "Prehrať a pozastaviť"
+
+#: src/libvlc-module.c:1145
+msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
+msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
+
+#: src/libvlc-module.c:1147
+msgid "Auto start"
+msgstr "Automatické spustenie"
+
+#: src/libvlc-module.c:1148
+msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
+msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1151
+msgid "Pause on audio communication"
+msgstr "Prestávka pri audio-komunikácii"
+
+#: src/libvlc-module.c:1153
+msgid ""
+"If pending audio communication is detected, playback will be paused "
+"automatically."
+msgstr ""
+"Ak bude detegovaná audio-komunikácia, prehrávanie sa automaticky pozastaví"
+
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1088
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1091
-msgid "Use playlist tree"
-msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
+#: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
+msgid "Display playlist tree"
+msgstr "Zobraziť členenie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1093
+#: src/libvlc-module.c:1163
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
-"directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
-"needed."
+"directory."
 msgstr ""
 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
-"jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
-"\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
-"bude potrebné."
+"jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1097
-msgid "Always"
-msgstr "Vždy"
+#: src/libvlc-module.c:1172
+msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
+msgstr ""
+"V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
+"programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1097
-msgid "Never"
-msgstr "Nikdy"
+#: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1106
-msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
+#: src/libvlc-module.c:1183
+msgid "Volume Control"
+msgstr "Ovládanie hlasitosti"
+
+#: src/libvlc-module.c:1183
+msgid "Position Control"
+msgstr "Kontrola pozície"
+
+#: src/libvlc-module.c:1185
+msgid "MouseWheel up-down axis Control"
+msgstr "Ovládanie osí kolieskom myši a pohybom nahor-nadol"
+
+#: src/libvlc-module.c:1187
+msgid ""
+"The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
+"mousewheel event can be ignored"
 msgstr ""
-"V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
-"VLC."
+"Kolieskom myši a jeho pohybom nahor-nadol (vertikálne) možno ovládať "
+"hlasitosť, pozíciu, alebo je možné udalosť vyvolanú kolieskom aj ignorovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1109 src/video_output/vout_intf.c:436
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:402
-#: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
-#: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
-#: modules/gui/macosx/intf.m:561 modules/gui/macosx/intf.m:637
-#: modules/gui/macosx/intf.m:691
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:444
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
+#: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1111
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
+#: src/libvlc-module.c:1191
+msgid "Exit fullscreen"
+msgstr "Ukončiť celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1112
-msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
+#: src/libvlc-module.c:1192
+msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
 "režimu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1113
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1524
+#: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1114
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1116
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1118
+#: src/libvlc-module.c:1198
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1119 modules/control/hotkeys.c:672
-#: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:602
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:327
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
+#: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1120
+#: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1121 modules/control/hotkeys.c:678
-#: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:603
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:322
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
+#: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1122
+#: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1123 modules/control/hotkeys.c:655
-#: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:560
-#: modules/gui/macosx/intf.m:605 modules/gui/macosx/intf.m:679
-#: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/wizard.m:312
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1630
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:431
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:507 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261 modules/misc/notify/notify.c:291
+#: src/libvlc-module.c:1203
+msgid "Normal rate"
+msgstr "Normálna rýchlosť"
+
+#: src/libvlc-module.c:1204
+msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
+
+#: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
+msgid "Faster (fine)"
+msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
+msgid "Slower (fine)"
+msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
+#: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc-module.c:1124
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1125 modules/control/hotkeys.c:661
-#: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:555
-#: modules/gui/macosx/intf.m:604 modules/gui/macosx/intf.m:680
-#: modules/gui/macosx/intf.m:686
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:430
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:289
+#: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
+#: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1126
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1127 modules/gui/macosx/controls.m:852
-#: modules/gui/macosx/intf.m:558 modules/gui/macosx/intf.m:601
-#: modules/gui/macosx/intf.m:678 modules/gui/macosx/intf.m:685
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:432
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:504 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
+#: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc-module.c:1128
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1129 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
-#: modules/gui/macosx/intf.m:563 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842
-#: modules/video_filter/marq.c:141 modules/video_filter/rss.c:188
+#: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
+#: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc-module.c:1132
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1134
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1138
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1140
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1143
+#: src/libvlc-module.c:1229
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1145
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1148
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1150
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1153
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1154
+#: src/libvlc-module.c:1240
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
+msgid "Next frame"
+msgstr "Ďalšia snímka"
+
+#: src/libvlc-module.c:1245
+msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:1160
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1162
+#: src/libvlc-module.c:1251
 msgid "Medium jump length"
-msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
+msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1163
+#: src/libvlc-module.c:1252
 msgid "Medium jump length, in seconds."
-msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
+msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1164
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1165
+#: src/libvlc-module.c:1254
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/hotkeys.c:240
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/qt4/menus.cpp:527
+#: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
+#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc-module.c:1168
+#: src/libvlc-module.c:1257
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1169
+#: src/libvlc-module.c:1258
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1170
+#: src/libvlc-module.c:1259
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1171
+#: src/libvlc-module.c:1260
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1172
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1173
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1175
+#: src/libvlc-module.c:1264
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1176
+#: src/libvlc-module.c:1265
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1266
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1178
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1179
+#: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1180
+#: src/libvlc-module.c:1269
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1181
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1182
+#: src/libvlc-module.c:1271
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1183
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1184
+#: src/libvlc-module.c:1273
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1275
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúcej "
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1277
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1189
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1190
+#: src/libvlc-module.c:1279
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1191
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1192
+#: src/libvlc-module.c:1281
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/controls.m:898
-#: modules/gui/macosx/intf.m:622 modules/gui/macosx/intf.m:681
-#: modules/gui/macosx/intf.m:690
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:467
+#: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1194
+#: src/libvlc-module.c:1283
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1285
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1198
+#: src/libvlc-module.c:1287
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1288
+msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
+msgstr "Synchronizácia titulkov / časová pečiatka pre audio-záložku"
+
+#: src/libvlc-module.c:1289
+msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu na označenie časovou pečiatkou audia, pri synchronizovaní "
+"titulkov."
+
+#: src/libvlc-module.c:1290
+msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
+msgstr "Synchronizácia titulkov / záložka pre časovú pečiatku titulkov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1291
+msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre vytvorenie záložky s časovou pečiatkou titulkov, pri "
+"synchronizovaní titulkov."
+
+#: src/libvlc-module.c:1292
+msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
+msgstr ""
+"Synchronizácia titulkov / synchronizovať časové pečiatky zvuku & titulkov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1293
+msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre synchronizovanie označených časových pečiatok vo "
+"zvuku & titulkoch."
+
+#: src/libvlc-module.c:1294
+msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
+msgstr "Synchronizovať titulky / resetovať synchronizáciu zvuku & titulkov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1295
+msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre presetovanie synchronizácie časových pečiatok vo "
+"zvuku & titulkoch."
+
+#: src/libvlc-module.c:1296
+msgid "Subtitle position up"
+msgstr "Pozícia titulkov hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:1297
+msgid "Select the key to move subtitles higher."
+msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nahor."
+
+#: src/libvlc-module.c:1298
+msgid "Subtitle position down"
+msgstr "Pozícia titulkov dole"
+
+#: src/libvlc-module.c:1299
+msgid "Select the key to move subtitles lower."
+msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nadol."
+
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1200
+#: src/libvlc-module.c:1301
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1201
+#: src/libvlc-module.c:1302
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1202
+#: src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1203
+#: src/libvlc-module.c:1310
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
+#: src/libvlc-module.c:1311
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1205
+#: src/libvlc-module.c:1312
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1313
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1207
+#: src/libvlc-module.c:1314
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1208
+#: src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1316
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1317
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1212
+#: src/libvlc-module.c:1319
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1213
+#: src/libvlc-module.c:1320
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1214
+#: src/libvlc-module.c:1321
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc-module.c:1215
+#: src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1217
+#: src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1218
+#: src/libvlc-module.c:1325
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1219
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1220
+#: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1221
+#: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1222
+#: src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223
+#: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1331
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1226 modules/control/hotkeys.c:83
+#: src/libvlc-module.c:1332
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
+msgid "Clear the playlist"
+msgstr "Vyčistiť playlist"
+
+#: src/libvlc-module.c:1333
+msgid "Select the key to clear the current playlist."
+msgstr "Vyberte si klávesu pre vyčistenie aktuálneho playlistu."
+
+#: src/libvlc-module.c:1335
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1227 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1336
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1228 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1337
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1229 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1338
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1230 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1339
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1231 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1340
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1232 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1341
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1233 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1234 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1343
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1235 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1344
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1346
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc-module.c:1239
-msgid "Go back in browsing history"
-msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
-
-#: src/libvlc-module.c:1240
-msgid ""
-"Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
-"médiu, ktoré ste si prehliadali."
-
-#: src/libvlc-module.c:1241
-msgid "Go forward in browsing history"
-msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1242
-msgid ""
-"Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
-"ktoré si chcete prehliadať."
-
-#: src/libvlc-module.c:1244
+#: src/libvlc-module.c:1348
 msgid "Cycle audio track"
-msgstr "Opakovať audio-stopu"
+msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1349
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
-msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
+msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1246
+#: src/libvlc-module.c:1350
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1351
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1248
+#: src/libvlc-module.c:1352
+msgid "Cycle next program Service ID"
+msgstr "Cyklicky prechádzať k ďalšiemu programovému ID služby"
+
+#: src/libvlc-module.c:1353
+msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
+msgstr ""
+"Cyklicky prechádzať dostupnými ďalšími ID-kódmi (SID) služby v programe."
+
+#: src/libvlc-module.c:1354
+msgid "Cycle previous program Service ID"
+msgstr "Cyklicky prejsť na predchádzajúce servisné ID programu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1355
+msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
+msgstr ""
+"Cyklicky prechádzať dostupnými predchádzajúcimi kódmi Service ID (SID) pre "
+"program."
+
+#: src/libvlc-module.c:1356
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1249
+#: src/libvlc-module.c:1357
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1250
+#: src/libvlc-module.c:1358
 msgid "Cycle video crop"
-msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
+msgstr "Cyklické orezávanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1251
+#: src/libvlc-module.c:1359
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
-msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
+msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov orezania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1252
+#: src/libvlc-module.c:1360
+msgid "Toggle autoscaling"
+msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
+
+#: src/libvlc-module.c:1361
+msgid "Activate or deactivate autoscaling."
+msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
+
+#: src/libvlc-module.c:1362
+msgid "Increase scale factor"
+msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
+
+#: src/libvlc-module.c:1364
+msgid "Decrease scale factor"
+msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
+
+#: src/libvlc-module.c:1366
+msgid "Toggle deinterlacing"
+msgstr "Prepnúť rozkladanie"
+
+#: src/libvlc-module.c:1367
+msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
+msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať rozkladanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1368
 msgid "Cycle deinterlace modes"
-msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
+msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania "
 
-#: src/libvlc-module.c:1253
-msgid "Cycle through deinterlace modes."
-msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
+#: src/libvlc-module.c:1369
+msgid "Cycle through available deinterlace modes."
+msgstr "Cyklicky prechádzať dostupnými režimami rozkladania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1254
-msgid "Show interface"
-msgstr "Zobraziť rohranie"
+#: src/libvlc-module.c:1370
+msgid "Show controller in fullscreen"
+msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom režime"
 
-#: src/libvlc-module.c:1255
-msgid "Raise the interface above all other windows."
-msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
+#: src/libvlc-module.c:1371
+msgid "Boss key"
+msgstr "Hlavná klávesová skratka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1256
-msgid "Hide interface"
-msgstr "Skryť rozhranie"
+#: src/libvlc-module.c:1372
+msgid "Hide the interface and pause playback."
+msgstr "Skryť rozhranie a pozastaviť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1257
-msgid "Lower the interface below all other windows."
-msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
+#: src/libvlc-module.c:1373
+msgid "Context menu"
+msgstr "Kontextové menu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1258
+#: src/libvlc-module.c:1374
+msgid "Show the contextual popup menu."
+msgstr "Zobraziť kontextové vyskakovacie menu."
+
+#: src/libvlc-module.c:1375
 msgid "Take video snapshot"
-msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
+msgstr "Vytvoriť snímku z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1259
+#: src/libvlc-module.c:1376
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
-msgstr ""
-"Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
+msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímka a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1261 modules/access_filter/record.c:51
-#: modules/access_filter/record.c:52
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:253
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:207
+#: src/libvlc-module.c:1378 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129 modules/gui/qt4/menus.cpp:845
+#: modules/stream_out/record.c:60
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1262
+#: src/libvlc-module.c:1379
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1263 modules/access_filter/dump.c:49
-#: modules/access_filter/dump.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:214
-msgid "Dump"
-msgstr "Analyzovať"
-
-#: src/libvlc-module.c:1264
-msgid "Media dump access filter trigger."
-msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
-
-#: src/libvlc-module.c:1266
-msgid "Normal/Repeat/Loop"
-msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
+#: src/libvlc-module.c:1381
+msgid "Normal/Loop/Repeat"
+msgstr "Normálne/slučka/opakovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1267
-msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
-msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
+#: src/libvlc-module.c:1382
+msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
+msgstr "Prepnúť režimy playlistu Normálne/slučka/opakovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1270
+#: src/libvlc-module.c:1385
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1272 src/libvlc-module.c:1273
-#: src/video_output/vout_intf.c:231
-msgid "Zoom"
-msgstr "Priblížiť"
-
-#: src/libvlc-module.c:1275 src/libvlc-module.c:1276
+#: src/libvlc-module.c:1390 src/libvlc-module.c:1391
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1278 src/libvlc-module.c:1279
+#: src/libvlc-module.c:1393 src/libvlc-module.c:1394
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1280 src/libvlc-module.c:1281
+#: src/libvlc-module.c:1395 src/libvlc-module.c:1396
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1283 src/libvlc-module.c:1284
+#: src/libvlc-module.c:1398 src/libvlc-module.c:1399
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1286
+#: src/libvlc-module.c:1400 src/libvlc-module.c:1401
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288 src/libvlc-module.c:1289
+#: src/libvlc-module.c:1403 src/libvlc-module.c:1404
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1290 src/libvlc-module.c:1291
+#: src/libvlc-module.c:1405 src/libvlc-module.c:1406
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1293 src/libvlc-module.c:1294
+#: src/libvlc-module.c:1408 src/libvlc-module.c:1409
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1295 src/libvlc-module.c:1296
+#: src/libvlc-module.c:1410 src/libvlc-module.c:1411
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1298
+#: src/libvlc-module.c:1413
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
-msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
-
-#: src/libvlc-module.c:1300
-msgid ""
-"Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
-"output for the time being."
-msgstr ""
-"Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
-"prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
-
-#: src/libvlc-module.c:1303
-msgid "Display OSD menu on top of video output"
-msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
-
-#: src/libvlc-module.c:1304
-msgid "Display OSDmenu on top of video output"
-msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
-
-#: src/libvlc-module.c:1305
-msgid "Do not display OSD menu on video output"
-msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1306
-msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
-msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
-
-#: src/libvlc-module.c:1307
-msgid "Highlight widget on the right"
-msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
-
-#: src/libvlc-module.c:1309
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
-msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
-
-#: src/libvlc-module.c:1310
-msgid "Highlight widget on the left"
-msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
-
-#: src/libvlc-module.c:1312
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
-msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
-
-#: src/libvlc-module.c:1313
-msgid "Highlight widget on top"
-msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1315
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
-msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
+msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1316
-msgid "Highlight widget below"
-msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
-
-#: src/libvlc-module.c:1318
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
-msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
+#: src/libvlc-module.c:1415
+msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
+msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do výstupu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1319
-msgid "Select current widget"
-msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
+#: src/libvlc-module.c:1417
+msgid "Cycle through audio devices"
+msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1321
-msgid "Selecting current widget performs the associated action."
-msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
+#: src/libvlc-module.c:1418
+msgid "Cycle through available audio devices"
+msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1324
-#, c-format
-msgid ""
-"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
-"You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
-"in the playlist.\n"
-"The first item specified will be played first.\n"
-"\n"
-"Options-styles:\n"
-"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
-"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
-"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
-"            and that overrides previous settings.\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
-"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
-"\n"
-"URL syntax:\n"
-"  [file://]filename              Plain media file\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screen capture\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
-"  [vcd://][device]               VCD device\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
-"  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
-"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
-"  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
-"certain time\n"
-"  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
-msgstr ""
-"Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
-"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
-"zaradia do playlistu.\n"
-"Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
-"\n"
-"Nastavenia štýlov:\n"
-"  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
-"programu.\n"
-"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
-"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
-"            and that overrides previous settings.\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
-"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
-"\n"
-"URL syntax:\n"
-"  [file://]filename              Plain media file\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screen capture\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
-"  [vcd://][device]               VCD device\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
-"  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
-"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
-"  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
-"certain time\n"
-"  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
-
-#: src/libvlc-module.c:1456 src/video_output/vout_intf.c:448
-#: modules/gui/macosx/controls.m:440 modules/gui/macosx/controls.m:907
-#: modules/gui/macosx/intf.m:639 modules/gui/macosx/intf.m:692
-#: modules/video_output/snapshot.c:75
+#: src/libvlc-module.c:1545 src/video_output/vout_intf.c:297
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:408 modules/gui/macosx/MainMenu.m:483
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1541
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1469
+#: src/libvlc-module.c:1562
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1512
+#: src/libvlc-module.c:1620
 msgid "Subpictures"
-msgstr "Sub-obrázky"
-
-#: src/libvlc-module.c:1519 modules/codec/subtitles/subsdec.c:111
-#: modules/demux/subtitle.c:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:622 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:628
+msgstr "Pod-obrázky"
+
+#: src/libvlc-module.c:1628 modules/codec/subsdec.c:182
+#: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:49
+#: modules/demux/xiph_metadata.h:62 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:173
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1536 modules/stream_out/transcode.c:154
+#: src/libvlc-module.c:1645 modules/stream_out/transcode/transcode.c:116
 msgid "Overlays"
-msgstr "Prekryvy/Titulky"
-
-#: src/libvlc-module.c:1544
-msgid "France"
-msgstr "Francúzsky"
+msgstr "Prekrývania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1546
+#: src/libvlc-module.c:1655
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1568
+#: src/libvlc-module.c:1691
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1585
+#: src/libvlc-module.c:1719
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1594
+#: src/libvlc-module.c:1728
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1606
+#: src/libvlc-module.c:1753
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1615
+#: src/libvlc-module.c:1762 modules/demux/xiph_metadata.h:55
 msgid "Metadata"
-msgstr "Meta-dáta"
+msgstr "Metadáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1645
+#: src/libvlc-module.c:1862
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1652 modules/access/v4l2.c:77
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:501
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:267
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
+#: src/libvlc-module.c:1869 modules/access/avio.h:40
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:1690
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
+#: src/libvlc-module.c:1905
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1723
-msgid "CPU"
-msgstr "Procesor (CPU)"
-
-#: src/libvlc-module.c:1745
+#: src/libvlc-module.c:1951
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1752
+#: src/libvlc-module.c:1956 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:84
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1760
+#: src/libvlc-module.c:1962
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1904
+#: src/libvlc-module.c:1983
+msgid "Clock source"
+msgstr "Zdroj pre informácie o čase"
+
+#: src/libvlc-module.c:2092
 msgid "Hot keys"
-msgstr "Horúce klávesy"
+msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/libvlc-module.c:2268
+#: src/libvlc-module.c:2547
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2347
-msgid "main program"
-msgstr "hlavný program"
-
-#: src/libvlc-module.c:2357
+#: src/libvlc-module.c:2626
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2363
+#: src/libvlc-module.c:2629
+msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
+msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
+
+#: src/libvlc-module.c:2631
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4520,1516 +4941,1300 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2368
-msgid "print help for the advanced options"
-msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
-
-#: src/libvlc-module.c:2373
+#: src/libvlc-module.c:2634
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
-"pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
-"programu"
+"pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
+"režimu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2379
+#: src/libvlc-module.c:2636
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2384
+#: src/libvlc-module.c:2638
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2390
+#: src/libvlc-module.c:2640
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
-"verbose)"
+"verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
-"parametrami --advanced a --help-verbose)"
+"parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
+"k modulu prefix =."
 
-#: src/libvlc-module.c:2395
-msgid "save the current command line options in the config"
-msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
+#: src/libvlc-module.c:2644
+msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
+msgstr ""
+"do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:2400
+#: src/libvlc-module.c:2646
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2405
+#: src/libvlc-module.c:2648
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2410
+#: src/libvlc-module.c:2650
 msgid "resets the current plugins cache"
-msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
+msgstr "vymazať aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2415
+#: src/libvlc-module.c:2652
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/modules/configuration.c:1284
-msgid "boolean"
-msgstr "Hodnota boolean"
+#: src/libvlc-module.c:2690
+#, fuzzy
+msgid "core program"
+msgstr "hlavný program"
+
+#: src/misc/update.c:473
+#, c-format
+msgid "%.1f GiB"
+msgstr "%.1f GiB"
+
+#: src/misc/update.c:475
+#, c-format
+msgid "%.1f MiB"
+msgstr "%.1f MiB"
+
+#: src/misc/update.c:477 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:162
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:164 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:174
+#, c-format
+msgid "%.1f KiB"
+msgstr "%.1f KiB"
+
+#: src/misc/update.c:479
+#, c-format
+msgid "%ld B"
+msgstr "%ld B"
+
+#: src/misc/update.c:571
+msgid "Saving file failed"
+msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
+
+#: src/misc/update.c:572
+#, c-format
+msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
+
+#: src/misc/update.c:585
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Downloading... %s/%s %.1f%% done"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
+
+#: src/misc/update.c:589
+msgid "Downloading ..."
+msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
+
+#: src/misc/update.c:590 src/misc/update.c:717 modules/demux/avi/avi.c:2556
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:372 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:613 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:712
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/BWQuincyUI.m:80
+#: modules/gui/macosx/controls.m:54 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:194
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:372
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:386 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:168
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:184 modules/gui/macosx/MainWindow.m:189
+#: modules/gui/macosx/open.m:128 modules/gui/macosx/open.m:183
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:324
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:352 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:414
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:836 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:879
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:943 modules/gui/macosx/wizard.m:317
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1334
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1426
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:427
+#: modules/access/dvb/scan.c:669
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušiť"
+
+#: src/misc/update.c:610
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s - %.1f%%"
+
+#: src/misc/update.c:642
+msgid "File could not be verified"
+msgstr "Súbor sa nedal overiť"
+
+#: src/misc/update.c:643
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
+"file \"%s\". Thus, it was deleted."
+msgstr ""
+"Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
+"toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/modules/configuration.c:1295
-msgid "key"
-msgstr "kľúč"
+#: src/misc/update.c:654 src/misc/update.c:666
+msgid "Invalid signature"
+msgstr "Neplatný podpis"
 
-#: src/playlist/tree.c:59 modules/access/bda/bda.c:61
-#: modules/access/bda/bda.c:113 modules/access/bda/bda.c:121
-#: modules/access/bda/bda.c:128 modules/access/bda/bda.c:134
-#: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/bda/bda.c:146
-#: modules/access/bda/bda.c:152
+#: src/misc/update.c:655 src/misc/update.c:667
+#, c-format
+msgid ""
+"The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
+"could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
+msgstr ""
+"Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
+"ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
+
+#: src/misc/update.c:679
+msgid "File not verifiable"
+msgstr "Súbor nemožno overiť"
+
+#: src/misc/update.c:680
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
+"was deleted."
+msgstr ""
+"Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
+
+#: src/misc/update.c:691 src/misc/update.c:703
+msgid "File corrupted"
+msgstr "Súbor je porušený"
+
+#: src/misc/update.c:692 src/misc/update.c:704
+#, c-format
+msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
+msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
+
+#: src/misc/update.c:715
+msgid "Update VLC media player"
+msgstr "Aktualizovať VLC media player"
+
+#: src/misc/update.c:716
+msgid ""
+"The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
+"install it now?"
+msgstr ""
+"Nová verzia bola úspešne stiahnutá. Chcete ukončiť program VLC a "
+"nainštalovať novú verziu?"
+
+#: src/misc/update.c:717 modules/gui/macosx/AddonManager.m:190
+msgid "Install"
+msgstr "Nainštalovať"
+
+#: src/playlist/engine.c:256 src/playlist/loadsave.c:159 lib/media_list.c:252
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:227 modules/gui/macosx/MainWindow.m:925
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:238
+msgid "Media Library"
+msgstr "Knižnica s médiami"
+
+#: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:75
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:242
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinované"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:38
+#: src/text/iso-639_def.h:40
 msgid "Afar"
-msgstr " Afar"
+msgstr "Afar"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:39
+#: src/text/iso-639_def.h:41
 msgid "Abkhazian"
 msgstr "Abcházsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:40
+#: src/text/iso-639_def.h:42
 msgid "Afrikaans"
 msgstr "Africky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:41
+#: src/text/iso-639_def.h:43
 msgid "Albanian"
 msgstr "Albánsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:42
+#: src/text/iso-639_def.h:44
 msgid "Amharic"
-msgstr " Amharic"
+msgstr "Amharic"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:44
+#: src/text/iso-639_def.h:45
+msgid "Arabic"
+msgstr "Arabsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:46
 msgid "Armenian"
 msgstr "Arménsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:45
+#: src/text/iso-639_def.h:47
 msgid "Assamese"
-msgstr " Assamese"
+msgstr "Assamese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:46
+#: src/text/iso-639_def.h:48
 msgid "Avestan"
-msgstr " Avestan"
+msgstr "Avestan"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:47
+#: src/text/iso-639_def.h:49
 msgid "Aymara"
-msgstr " Aymara"
+msgstr "Aymara"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:48
+#: src/text/iso-639_def.h:50
 msgid "Azerbaijani"
 msgstr "Azerbajdžansky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:49
+#: src/text/iso-639_def.h:51
 msgid "Bashkir"
-msgstr " Bashkir"
+msgstr "Bashkir"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:50
+#: src/text/iso-639_def.h:52
 msgid "Basque"
 msgstr "Baskicky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:51
+#: src/text/iso-639_def.h:53
 msgid "Belarusian"
 msgstr "Bielorusky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:52
+#: src/text/iso-639_def.h:54
 msgid "Bengali"
 msgstr "Bengálsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:53
+#: src/text/iso-639_def.h:55
 msgid "Bihari"
-msgstr " Bihari"
+msgstr "Bihari"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:54
+#: src/text/iso-639_def.h:56
 msgid "Bislama"
-msgstr " Bislama"
+msgstr "Bislama"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:55
+#: src/text/iso-639_def.h:57
 msgid "Bosnian"
 msgstr "Bosniansky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:56
+#: src/text/iso-639_def.h:58
 msgid "Breton"
 msgstr "Bretónsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:57
+#: src/text/iso-639_def.h:59
 msgid "Bulgarian"
 msgstr "Bulharsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:58
+#: src/text/iso-639_def.h:60
 msgid "Burmese"
-msgstr " Burmese"
+msgstr "Burmese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:60
+#: src/text/iso-639_def.h:61
+msgid "Catalan"
+msgstr "Katalánsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:62
 msgid "Chamorro"
-msgstr " Chamorro"
+msgstr "Chamorro"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:61
+#: src/text/iso-639_def.h:63
 msgid "Chechen"
 msgstr "Čečensky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:62
+#: src/text/iso-639_def.h:64
 msgid "Chinese"
 msgstr "Čínsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:63
+#: src/text/iso-639_def.h:65
 msgid "Church Slavic"
 msgstr "Church Slavic"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:64
+#: src/text/iso-639_def.h:66
 msgid "Chuvash"
-msgstr " Chuvash"
+msgstr "Chuvash"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:65
+#: src/text/iso-639_def.h:67
 msgid "Cornish"
-msgstr " Cornish"
+msgstr "Cornish"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:66
+#: src/text/iso-639_def.h:68
 msgid "Corsican"
 msgstr "Korzicky"
 
+#: src/text/iso-639_def.h:69
+msgid "Czech"
+msgstr "Česky"
+
 #: src/text/iso-639_def.h:70
-msgid "Dzongkha"
-msgstr " Dzongkha"
+msgid "Danish"
+msgstr "Dánsky"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:71
+msgid "Dutch"
+msgstr "Holandská nemčina"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:72
+msgid "Dzongkha"
+msgstr "Dzongkha"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:73
 msgid "English"
 msgstr "Anglicky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:72
+#: src/text/iso-639_def.h:74
 msgid "Esperanto"
 msgstr "Esperanto"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:73
+#: src/text/iso-639_def.h:75
 msgid "Estonian"
 msgstr "Estónsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:74
+#: src/text/iso-639_def.h:76
 msgid "Faroese"
-msgstr " Faroese"
+msgstr "Faroese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:75
+#: src/text/iso-639_def.h:77
 msgid "Fijian"
-msgstr " Fijian"
+msgstr "Fijian"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:78
-msgid "Frisian"
+msgid "Finnish"
+msgstr "Fínsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:79
+msgid "French"
+msgstr "Francúzsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:80
+msgid "Frisian"
 msgstr "Frízsky"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:81
+msgid "Georgian"
+msgstr "Gruzínsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:82
+msgid "German"
+msgstr "Nemecky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:83
 msgid "Gaelic (Scots)"
 msgstr "Škótsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:82
+#: src/text/iso-639_def.h:84
 msgid "Irish"
 msgstr "Írsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:83
+#: src/text/iso-639_def.h:85
 msgid "Gallegan"
-msgstr " Gallegan"
+msgstr "Gallegan"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:84
+#: src/text/iso-639_def.h:86
 msgid "Manx"
-msgstr " Manx"
+msgstr "Manx"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:85
-msgid "Greek, Modern ()"
-msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
+#: src/text/iso-639_def.h:87
+msgid "Greek, Modern"
+msgstr "Grécky, moderná gréčtina"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:86
+#: src/text/iso-639_def.h:88
 msgid "Guarani"
-msgstr " Guarani"
+msgstr "Guarani"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:87
+#: src/text/iso-639_def.h:89
 msgid "Gujarati"
-msgstr " Gujarati"
+msgstr "Gujarati"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:89
+#: src/text/iso-639_def.h:90
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebrejsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:91
 msgid "Herero"
-msgstr " Herero"
+msgstr "Herero"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:90
+#: src/text/iso-639_def.h:92
 msgid "Hindi"
-msgstr " Hindi"
+msgstr "Hindi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:91
+#: src/text/iso-639_def.h:93
 msgid "Hiri Motu"
-msgstr " Hiri Motu"
+msgstr "Hiri Motu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:93
+#: src/text/iso-639_def.h:94
+msgid "Hungarian"
+msgstr "Maďarsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:95
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:94
+#: src/text/iso-639_def.h:96
 msgid "Inuktitut"
-msgstr " Inuktitut"
+msgstr "Inuktitut"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:95
+#: src/text/iso-639_def.h:97
 msgid "Interlingue"
-msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
+msgstr "Viacjazyčne"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:96
+#: src/text/iso-639_def.h:98
 msgid "Interlingua"
 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:97
+#: src/text/iso-639_def.h:99
 msgid "Indonesian"
 msgstr "Indonézsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:98
+#: src/text/iso-639_def.h:100
 msgid "Inupiaq"
-msgstr " Inupiaq"
+msgstr "Inupiaq"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:100
-msgid "Javanese"
-msgstr " Javanese"
+#: src/text/iso-639_def.h:101
+msgid "Italian"
+msgstr "Taliansky"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:102
-msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
-msgstr " Kalaallisut (Greenlandic)"
+msgid "Javanese"
+msgstr "Javanese"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:103
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japonsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:104
+msgid "Greenlandic, Kalaallisut"
+msgstr "Grónsky, Kalaallisut"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:105
 msgid "Kannada"
 msgstr "Kannada"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:104
+#: src/text/iso-639_def.h:106
 msgid "Kashmiri"
-msgstr " Kashmiri"
+msgstr "Kashmiri"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:105
+#: src/text/iso-639_def.h:107
 msgid "Kazakh"
 msgstr "Kazašsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:106
+#: src/text/iso-639_def.h:108
 msgid "Khmer"
-msgstr " kmérov"
+msgstr "Jazyk Kmérov"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:107
+#: src/text/iso-639_def.h:109
 msgid "Kikuyu"
-msgstr " Kikuyu"
+msgstr "Kikuyu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:108
+#: src/text/iso-639_def.h:110
 msgid "Kinyarwanda"
-msgstr " Kinyarwanda"
+msgstr "Kinyarwanda"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:109
+#: src/text/iso-639_def.h:111
 msgid "Kirghiz"
 msgstr "Kirgizsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:110
+#: src/text/iso-639_def.h:112
 msgid "Komi"
-msgstr " Komi"
+msgstr "Komi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:112
+#: src/text/iso-639_def.h:113
+msgid "Korean"
+msgstr "Kórejsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:114
 msgid "Kuanyama"
-msgstr " Kuanyama"
+msgstr "Kuanyama"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:113
+#: src/text/iso-639_def.h:115
 msgid "Kurdish"
 msgstr "Kurdsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:114
+#: src/text/iso-639_def.h:116
 msgid "Lao"
-msgstr " Lao"
+msgstr "Lao"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:115
+#: src/text/iso-639_def.h:117 modules/demux/mp4/id3genres.h:118
 msgid "Latin"
 msgstr "Latinsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:116
+#: src/text/iso-639_def.h:118
 msgid "Latvian"
 msgstr "Lotyšsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:117
+#: src/text/iso-639_def.h:119
 msgid "Lingala"
-msgstr " Lingala"
+msgstr "Lingala"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:118
+#: src/text/iso-639_def.h:120
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litovsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:119
+#: src/text/iso-639_def.h:121
 msgid "Letzeburgesch"
 msgstr "Luxembursky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:120
+#: src/text/iso-639_def.h:122
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Macedónsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:121
+#: src/text/iso-639_def.h:123
 msgid "Marshall"
-msgstr " Marshall"
+msgstr "Marshall"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:122
+#: src/text/iso-639_def.h:124
 msgid "Malayalam"
-msgstr " Malayalam"
+msgstr "Malayalam"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:123
+#: src/text/iso-639_def.h:125
 msgid "Maori"
 msgstr "Maori"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:124
+#: src/text/iso-639_def.h:126
 msgid "Marathi"
-msgstr " Marathi"
+msgstr "Marathi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:126
+#: src/text/iso-639_def.h:127
+msgid "Malay"
+msgstr "Malajsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:128
 msgid "Malagasy"
-msgstr " Malagasy"
+msgstr "Malagasy"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:127
+#: src/text/iso-639_def.h:129
 msgid "Maltese"
-msgstr " Maltese"
+msgstr "Maltézsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:128
+#: src/text/iso-639_def.h:130
 msgid "Moldavian"
 msgstr "Moldavsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:129
+#: src/text/iso-639_def.h:131
 msgid "Mongolian"
 msgstr "Mongolsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:130
+#: src/text/iso-639_def.h:132
 msgid "Nauru"
 msgstr "Nauru"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:131
+#: src/text/iso-639_def.h:133
 msgid "Navajo"
 msgstr "Navajo"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:132
+#: src/text/iso-639_def.h:134
 msgid "Ndebele, South"
-msgstr " Ndebele, juh"
+msgstr "Ndebele, juh"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:133
+#: src/text/iso-639_def.h:135
 msgid "Ndebele, North"
-msgstr " Ndebele, sever"
+msgstr "Ndebele, sever"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:134
+#: src/text/iso-639_def.h:136
 msgid "Ndonga"
-msgstr " Ndonga"
+msgstr "Ndonga"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:135
+#: src/text/iso-639_def.h:137
 msgid "Nepali"
 msgstr "Nepálsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:136
+#: src/text/iso-639_def.h:138
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Nórsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:137
+#: src/text/iso-639_def.h:139
 msgid "Norwegian Nynorsk"
 msgstr "Nórsky (sever)"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:138
+#: src/text/iso-639_def.h:140
 msgid "Norwegian Bokmaal"
 msgstr "Nórsky (juh)"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:139
+#: src/text/iso-639_def.h:141
 msgid "Chichewa; Nyanja"
-msgstr " Chichewa; Nyanja"
+msgstr "Chichewa; Nyanja"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:140
-msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
-msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
+#: src/text/iso-639_def.h:142
+msgid "Occitan; Provençal"
+msgstr "Okcitánsky; Provençal"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:141
+#: src/text/iso-639_def.h:143
 msgid "Oriya"
-msgstr " Oriya"
+msgstr "Oriya"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:142
+#: src/text/iso-639_def.h:144
 msgid "Oromo"
-msgstr " Oromo"
+msgstr "Oromo"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:144
+#: src/text/iso-639_def.h:146
 msgid "Ossetian; Ossetic"
 msgstr "Osetsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:145
+#: src/text/iso-639_def.h:147
 msgid "Panjabi"
 msgstr "Panjabi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:147
-msgid "Pali"
-msgstr " Pali"
+#: src/text/iso-639_def.h:148
+msgid "Persian"
+msgstr "Perzsky"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:149
+msgid "Pali"
+msgstr "Pali"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:150
+msgid "Polish"
+msgstr "Poľsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:151
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugalsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:150
+#: src/text/iso-639_def.h:152
 msgid "Pushto"
-msgstr " Pushto"
+msgstr "Pushto"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:151
+#: src/text/iso-639_def.h:153
 msgid "Quechua"
-msgstr " Quechua"
+msgstr "Quechua"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:152
+#: src/text/iso-639_def.h:154
 msgid "Original audio"
-msgstr "Originálny zvuk"
+msgstr "Pôvodný zvuk"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:153
+#: src/text/iso-639_def.h:155
 msgid "Raeto-Romance"
 msgstr "Rétorománsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:155
-msgid "Rundi"
-msgstr " Rundi"
+#: src/text/iso-639_def.h:156
+msgid "Romanian"
+msgstr "Rumunsky"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:157
-msgid "Sango"
-msgstr " Sango"
+msgid "Rundi"
+msgstr "Rundi"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:158
+msgid "Russian"
+msgstr "Rusky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:159
+msgid "Sango"
+msgstr "Sango"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:160
 msgid "Sanskrit"
 msgstr "Sanskrit"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:159
+#: src/text/iso-639_def.h:161
 msgid "Serbian"
 msgstr "Srbsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:160
+#: src/text/iso-639_def.h:162
 msgid "Croatian"
 msgstr "Chorvátsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:161
+#: src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Sinhalese"
 msgstr "Sinhalese"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:164
+msgid "Slovak"
+msgstr "Slovensky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:165
+msgid "Slovenian"
+msgstr "Slovinsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:166
 msgid "Northern Sami"
 msgstr "Severná Samoa"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:165
+#: src/text/iso-639_def.h:167
 msgid "Samoan"
 msgstr "Samoa"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:166
+#: src/text/iso-639_def.h:168
 msgid "Shona"
 msgstr "Shona"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:167
+#: src/text/iso-639_def.h:169
 msgid "Sindhi"
 msgstr "Sindhi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:168
+#: src/text/iso-639_def.h:170
 msgid "Somali"
 msgstr "Somali"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:169
+#: src/text/iso-639_def.h:171
 msgid "Sotho, Southern"
 msgstr "Sotho, južné"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:171
+#: src/text/iso-639_def.h:172
+msgid "Spanish"
+msgstr "Španielsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:173
 msgid "Sardinian"
 msgstr "Sardínia"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:172
+#: src/text/iso-639_def.h:174
 msgid "Swati"
 msgstr "Swati"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:173
+#: src/text/iso-639_def.h:175
 msgid "Sundanese"
 msgstr "Sudánsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:174
+#: src/text/iso-639_def.h:176
 msgid "Swahili"
 msgstr "Swahilsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:176
+#: src/text/iso-639_def.h:177
+msgid "Swedish"
+msgstr "Švédsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:178
 msgid "Tahitian"
 msgstr "Tahitsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:177
+#: src/text/iso-639_def.h:179
 msgid "Tamil"
 msgstr "Tamilsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:178
+#: src/text/iso-639_def.h:180
 msgid "Tatar"
 msgstr "Tatársky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:179
+#: src/text/iso-639_def.h:181
 msgid "Telugu"
 msgstr "Telugu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:180
+#: src/text/iso-639_def.h:182
 msgid "Tajik"
 msgstr "Tajik"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:181
+#: src/text/iso-639_def.h:183
 msgid "Tagalog"
 msgstr "Tagalog"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:182
+#: src/text/iso-639_def.h:184
 msgid "Thai"
 msgstr "Thajsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:183
+#: src/text/iso-639_def.h:185
 msgid "Tibetan"
 msgstr "Tibetsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:184
+#: src/text/iso-639_def.h:186
 msgid "Tigrinya"
 msgstr "Tigrinya"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:185
+#: src/text/iso-639_def.h:187
 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
 msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:186
+#: src/text/iso-639_def.h:188
 msgid "Tswana"
 msgstr "Tswana"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:187
+#: src/text/iso-639_def.h:189
 msgid "Tsonga"
 msgstr "Tsonga"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:189
+#: src/text/iso-639_def.h:190
+msgid "Turkish"
+msgstr "Turecky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:191
 msgid "Turkmen"
 msgstr "Turkménsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:190
+#: src/text/iso-639_def.h:192
 msgid "Twi"
 msgstr "Twi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:191
+#: src/text/iso-639_def.h:193
 msgid "Uighur"
 msgstr "Uighur"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:192
+#: src/text/iso-639_def.h:194
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ukrajinsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:193
+#: src/text/iso-639_def.h:195
 msgid "Urdu"
 msgstr "Urdu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:194
+#: src/text/iso-639_def.h:196
 msgid "Uzbek"
 msgstr "Uzbecky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:195
+#: src/text/iso-639_def.h:197
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "Vietnamsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:196
+#: src/text/iso-639_def.h:198
 msgid "Volapuk"
 msgstr "Volapuk"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:197
+#: src/text/iso-639_def.h:199
 msgid "Welsh"
 msgstr "Welsh"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:198
+#: src/text/iso-639_def.h:200
 msgid "Wolof"
 msgstr "Wolof"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:199
+#: src/text/iso-639_def.h:201
 msgid "Xhosa"
 msgstr "Xhosa"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:200
+#: src/text/iso-639_def.h:202
 msgid "Yiddish"
 msgstr "Jidiš"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:201
+#: src/text/iso-639_def.h:203
 msgid "Yoruba"
 msgstr "Yoruba"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:202
+#: src/text/iso-639_def.h:204
 msgid "Zhuang"
 msgstr "Zhuang"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:203
+#: src/text/iso-639_def.h:205
 msgid "Zulu"
 msgstr "Zulu"
 
-#: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:969
-msgid "Unknown"
-msgstr "Neznámy"
-
-#: src/video_output/video_output.c:411 modules/gui/macosx/intf.m:650
-#: modules/gui/macosx/intf.m:651 modules/video_filter/deinterlace.c:120
-msgid "Deinterlace"
-msgstr "Rozkladať"
-
-#: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:115
-msgid "Discard"
-msgstr "Vyraďovať"
-
-#: src/video_output/video_output.c:417 modules/video_filter/deinterlace.c:115
-msgid "Blend"
-msgstr "Premiešavať"
-
-#: src/video_output/video_output.c:419 modules/video_filter/deinterlace.c:115
-msgid "Mean"
-msgstr "Stredná úroveň"
-
-#: src/video_output/video_output.c:421 modules/video_filter/deinterlace.c:116
-msgid "Bob"
-msgstr "Bob"
-
-#: src/video_output/video_output.c:423 modules/video_filter/deinterlace.c:116
-msgid "Linear"
-msgstr "Lineárne rozkladanie"
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:243
-msgid "1:4 Quarter"
-msgstr "1:4 (štvrtina)"
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:245
-msgid "1:2 Half"
-msgstr "1:2 (polovica)"
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:247
-msgid "1:1 Original"
-msgstr "1:1 (Originál)"
+#: src/video_output/vout_intf.c:172
+msgid "Autoscale video"
+msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:249
-msgid "2:1 Double"
-msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
+#: src/video_output/vout_intf.c:178 modules/codec/svg.c:54
+msgid "Scale factor"
+msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:276 modules/gui/macosx/intf.m:644
-#: modules/gui/macosx/intf.m:645 modules/video_filter/crop.c:100
-#: modules/video_output/x11/xvmc.c:128
+#: src/video_output/vout_intf.c:220 modules/gui/macosx/MainMenu.m:413
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:82
+#: modules/video_filter/croppadd.c:86 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1416
 msgid "Crop"
-msgstr "Vystrihnúť"
+msgstr "Orezať"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:371 modules/gui/macosx/intf.m:642
-#: modules/gui/macosx/intf.m:643
-msgid "Aspect-ratio"
+#: src/video_output/vout_intf.c:250 modules/access/decklink.cpp:94
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73 modules/demux/rawvid.c:59
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:411 modules/gui/macosx/MainMenu.m:412
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1359
+msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:58
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90 modules/access/dvb/access.c:73
-#: modules/access/dv.c:66 modules/access/dvdnav.c:66
-#: modules/access/dvdread.c:60 modules/access/fake.c:38
-#: modules/access/file.c:77 modules/access/ftp.c:52
-#: modules/access/gnomevfs.c:42 modules/access/http.c:54
-#: modules/access/jack.c:57 modules/access/mms/mms.c:45
-#: modules/access/pvr.c:55 modules/access/screen/screen.c:34
-#: modules/access/smb.c:59 modules/access/tcp.c:36 modules/access/udp.c:58
-#: modules/access/v4l2.c:93 modules/access/v4l.c:72
-#: modules/access/vcd/vcd.c:40
-msgid "Caching value in ms"
-msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:75
-msgid ""
-"Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
-"pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
-
-#: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:78
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:801
-msgid "Adapter card to tune"
-msgstr "Karta adaptéra"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:79
+#: modules/access/alsa.c:36
 msgid ""
-"Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
-"n>=0."
+"Pass alsa:// to open the default ALSA capture device, or alsa://SOURCE to "
+"open a specific device named SOURCE."
 msgstr ""
-"Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
-"dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
-
-#: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:81
-msgid "Device number to use on adapter"
-msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
-
-#: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:84
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:755
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:823
-msgid "Transponder/multiplex frequency"
-msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:85
-msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
+"Pre otvorenie predvoleného zaznamenávacieho zariadenia ALSA zadajte alsa://, "
+"alebo zadajte adresu alsa://ZDROJ, ak chcete otvoriť špecifické zariadenia s "
+"názvom ZDROJ."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:55
-msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
+#: modules/access/alsa.c:49
+msgid "192000 Hz"
+msgstr "192 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
-msgid "Inversion mode"
-msgstr "Inverzný mód"
+#: modules/access/alsa.c:49
+msgid "176400 Hz"
+msgstr "176 400 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:88
-msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
-msgstr "Inverzný mód [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "96000 Hz"
+msgstr "96 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:90
-msgid "Probe DVB card for capabilities"
-msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "88200 Hz"
+msgstr "88 200 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:91
-msgid ""
-"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
-"disable this feature if you experience some trouble."
-msgstr ""
-"Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
-"preverovanie radšej zablokujte."
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "48000 Hz"
+msgstr "48 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:93
-msgid "Budget mode"
-msgstr "Mód \"budget\""
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "44100 Hz"
+msgstr "44 100 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:94
-msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
-msgstr ""
-"Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
-"karty."
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "32000 Hz"
+msgstr "32 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:75
-msgid "Network Identifier"
-msgstr "Nastavenia siete"
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "22050 Hz"
+msgstr "22 050 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:97
-msgid "Satellite number in the Diseqc system"
-msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "24000 Hz"
+msgstr "24 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:98
-msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
-msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "16000 Hz"
+msgstr "16 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:100
-msgid "LNB voltage"
-msgstr "Napätie LNB konvertora"
+#: modules/access/alsa.c:52
+msgid "11025 Hz"
+msgstr "11 025 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:101
-msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
-msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
+#: modules/access/alsa.c:52
+msgid "8000 Hz"
+msgstr "8 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:103
-msgid "High LNB voltage"
-msgstr "Veľké napätie LNB"
+#: modules/access/alsa.c:52
+msgid "4000 Hz"
+msgstr "4 000 Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:104
-msgid ""
-"Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
-"supported by all frontends."
-msgstr ""
-"Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
-"konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
+#: modules/access/alsa.c:56
+msgid "ALSA"
+msgstr "ALSA"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:107
-msgid "22 kHz tone"
-msgstr "22 kHz tón"
+#: modules/access/alsa.c:57
+msgid "ALSA audio capture"
+msgstr "Zaznamenávanie zvuku ALSA"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:108
-msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
-msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
+#: modules/access/attachment.c:44
+msgid "Attachment"
+msgstr "Príloha"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:110
-msgid "Transponder FEC"
-msgstr "FEC transpondéra"
+#: modules/access/attachment.c:45
+msgid "Attachment input"
+msgstr "Vstup prílohy"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:111
-msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
+#: modules/access/avio.h:33
+msgid "AVIO"
 msgstr ""
-"FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: mód pre korekciu chýb pri "
-"prenose) [9=automaticky]."
-
-#: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:113
-msgid "Transponder symbol rate in kHz"
-msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:116
-msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:99
-msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz usually 9.75GHz"
-msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 9.75 GHz"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:119
-msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:102
-msgid "High Band Local Osc Freq in kHz usually 10.6GHz"
-msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 10.6 GHz"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:122
-msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:106
-msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
-msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom, zvyčajne 11.7 GHz"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:126
-msgid "Modulation type"
-msgstr "Typ modulácie"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:110
-msgid "QAM constellation points [16, 32, 64, 128, 256]"
-msgstr "Konštalačné body QAM [16, 32, 64, 128, 256]"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:113
-msgid "16"
-msgstr "16"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:113
-msgid "32"
-msgstr "32"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:114
-msgid "64"
-msgstr "64"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:114
-msgid "128"
-msgstr "128"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:114
-msgid "256"
-msgstr "256"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:130
-msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:118
-msgid "High Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-msgstr "Vysoká priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
-msgid "1/2"
-msgstr "1/2"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
-msgid "2/3"
-msgstr "2/3"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
-msgid "3/4"
-msgstr "3/4"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
-msgid "5/6"
-msgstr "5/6"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
-msgid "7/8"
-msgstr "7/8"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:133
-msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:125
-msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
-
-#: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:136
-msgid "Terrestrial bandwidth"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:137
-msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:134
-msgid "6 MHz"
-msgstr "6 MHz"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:135
-msgid "7 MHz"
-msgstr "7 MHz"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:135
-msgid "8 MHz"
-msgstr "8 MHz"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
-msgid "Terrestrial guard interval"
-msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:138
-msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
-msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:140
-msgid "1/4"
-msgstr "1/4"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:140
-msgid "1/8"
-msgstr "1/8"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:141
-msgid "1/16"
-msgstr "16"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:141
-msgid "1/32"
-msgstr "32"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:142
-msgid "Terrestrial transmission mode"
-msgstr "Mód terestriálneho prenosu"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:144
-msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
-msgstr "Prenosový mód [Nedefinovaný,2k,8k]"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:146
-msgid "2k"
-msgstr "2k"
+#: modules/access/avio.h:34
+#, fuzzy
+msgid "libavformat AVIO access"
+msgstr "Access output libavformat"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:147
-msgid "8k"
-msgstr "8k"
+#: modules/access/avio.h:44
+#, fuzzy
+msgid "libavformat AVIO access output"
+msgstr "Access output libavformat"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:145
-msgid "Terrestrial hierarchy mode"
-msgstr "Mód terestriálnej hierarchie"
+#: modules/access/bd/bd.c:54
+msgid "BD"
+msgstr "BD"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:150
-msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
-msgstr "Hierarchia hodnoty alfa [Nedefinované,1,2,4]"
+#: modules/access/bd/bd.c:55
+msgid "Blu-ray Disc Input"
+msgstr "Vstup diskov Blu-ray"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:152
-msgid "1"
-msgstr "1"
+#: modules/access/bluray.c:67
+msgid "Blu-ray menus"
+msgstr "Menu Blu-ray"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:153
-msgid "2"
-msgstr "2"
+#: modules/access/bluray.c:68
+msgid "Use Blu-ray menus. If disabled, the movie will start directly"
+msgstr ""
+"Použiť menu Blu-ray. Ak je táto voľba zablokovaná, film sa spustí priamo"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:153
-msgid "4"
-msgstr "4"
+#: modules/access/bluray.c:70
+#, fuzzy
+msgid "Region code"
+msgstr "Oblasť horného riadka"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:156
-msgid "Satellite Azimuth"
-msgstr "Azimut družice"
+#: modules/access/bluray.c:71
+msgid ""
+"Blu-Ray player region code. Some discs can be played only with a correct "
+"region code."
+msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
-msgstr "Azimut družice v desatinách stupňa"
+#: modules/access/bluray.c:87 modules/services_discovery/udev.c:597
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
+msgid "Blu-ray"
+msgstr "Blu-ray"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:158
-msgid "Satellite Elevation"
-msgstr "Elevácia družice"
+#: modules/access/bluray.c:88
+msgid "Blu-ray Disc support (libbluray)"
+msgstr "Podpora diskov Blu-ray (libbluray)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:159
-msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
-msgstr "Elevácia družice v desatinách stupňa"
+#: modules/access/bluray.c:349
+msgid "Path doesn't appear to be a Blu-ray"
+msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:160
-msgid "Satellite Longitude"
-msgstr "Zemepisná dĺžka družice"
+#: modules/access/bluray.c:361
+msgid ""
+"This Blu-ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
+"not have it."
+msgstr ""
+"Tento disk Blu-Ray vyžaduje knižnicu pre dekódovanie AACS, ktorá nie je "
+"prítomná vo vašom systéme."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:162
-msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
-msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia družice, v desatinách stupňa. -ve=Západne"
+#: modules/access/bluray.c:367
+msgid "Blu-ray Disc is corrupted."
+msgstr "Disk BluRay je poškodený."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:163
-msgid "Satellite Polarisation"
-msgstr "Polarizácia družice"
+#: modules/access/bluray.c:369
+msgid "Missing AACS configuration file!"
+msgstr "Konfiguračný súbor AACS chýba!"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:164
-msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
-msgstr "Polarizácia satelitu [H/V/L/R]"
+#: modules/access/bluray.c:371
+msgid "No valid processing key found in AACS config file."
+msgstr ""
+"V konfiguračnom súbore AACS sa nenašiel žiadny platný kľúč pre spracovanie."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:166
-msgid "Horizontal"
-msgstr "Horizontálne"
+#: modules/access/bluray.c:373
+msgid "No valid host certificate found in AACS config file."
+msgstr ""
+"V konfiguračnom súbore AACS sa nenašiel žiadny platný certifikát hostiteľa."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:166
-msgid "Vertical"
-msgstr "Vertikálne"
+#: modules/access/bluray.c:375
+msgid "AACS Host certificate revoked."
+msgstr "Certifikát hostiteľa AACS bol odvolaný."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:167
-msgid "Circular Left"
-msgstr "Otočiť doľava"
+#: modules/access/bluray.c:377
+msgid "AACS MMC failed."
+msgstr "AACS MMC zlyhalo."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:167
-msgid "Circular Right"
-msgstr "Otočiť doprava"
+#: modules/access/bluray.c:387
+msgid ""
+"This Blu-ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does not "
+"have it."
+msgstr ""
+"Tento Blu-Ray disk vyžaduje knižnicu pre dekódovanie BD+, ktorá nie je "
+"prítomná vo vašom systéme."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:170 modules/access/dvb/access.c:183
-msgid "DVB"
-msgstr "DVB"
+#: modules/access/bluray.c:390
+msgid "Your system BD+ decoding library does not work. Missing configuration?"
+msgstr ""
+"Vaša systémová knižnica pre dekódovanie BD+ nie je funkčná. Nesprávna "
+"konfigurácia?"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:171
-msgid "DirectShow DVB input"
-msgstr "Vstup DirectShow DVB"
+#: modules/access/bluray.c:438
+msgid "Failed to start bluray playback. Please try without menu support."
+msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/access.c:286
-msgid "CD reading failed"
-msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah CD"
+#: modules/access/bluray.c:466
+msgid "Blu-ray error"
+msgstr "Chyba Blu-Ray"
 
-#: modules/access/cdda/access.c:287
-#, c-format
-msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
-msgstr "Program VLC nemôže získať nový blok s veľkosťou: %i."
+#: modules/access/bluray.c:1189
+#, fuzzy
+msgid "Top Menu"
+msgstr "Menu"
 
-#: modules/access/cdda.c:60
-msgid ""
-"Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
+#: modules/access/bluray.c:1191
+#, fuzzy
+msgid "First Play"
+msgstr "Prvýkrát prehrávané"
 
-#: modules/access/cdda.c:64 modules/gui/macosx/open.m:178
-#: modules/gui/macosx/open.m:526 modules/gui/macosx/open.m:614
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:88
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:695
+#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:160
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:301
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:65
+#: modules/access/cdda.c:63
 msgid "Audio CD input"
 msgstr "Vstup Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:71
+#: modules/access/cdda.c:69
 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
 msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
 
-#: modules/access/cdda.c:83
+#: modules/access/cdda.c:78
 msgid "CDDB Server"
-msgstr "CDDB Server"
+msgstr "CDDB server"
 
-#: modules/access/cdda.c:83
+#: modules/access/cdda.c:79
 msgid "Address of the CDDB server to use."
 msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:86
+#: modules/access/cdda.c:80
 msgid "CDDB port"
-msgstr "port CDDB"
+msgstr "Port CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:86
+#: modules/access/cdda.c:81
 msgid "CDDB Server port to use."
 msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:440
-msgid "Audio CD - Track "
-msgstr "Audio CD - Stopa"
-
-#: modules/access/cdda.c:457
+#: modules/access/cdda.c:487
 #, c-format
-msgid "Audio CD - Track %i"
-msgstr "Audio CD - Stopa %i"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:78
-#: modules/codec/x264.c:354 modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
-msgid "none"
-msgstr "žiaden"
+msgid "Audio CD - Track %02i"
+msgstr "Audio CD - Stopa %02i"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42
-msgid "overlap"
-msgstr "prekrývanie"
+#: modules/access/dc1394.c:51
+msgid "DC1394"
+msgstr "DC1394"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:43
-msgid "full"
-msgstr "plné"
+#: modules/access/dc1394.c:52
+msgid "IIDC Digital Camera (FireWire) input"
+msgstr "Vstup IIDC Digital Camera (FireWire)"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:47
-msgid ""
-"This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
-"meta info          1\n"
-"events             2\n"
-"MRL                4\n"
-"external call      8\n"
-"all calls (0x10)  16\n"
-"LSN       (0x20)  32\n"
-"seek      (0x40)  64\n"
-"libcdio   (0x80) 128\n"
-"libcddb  (0x100) 256\n"
-msgstr ""
-"Táto hodnota (ak je zobrazená binárne), môže slúžiť ako maska pre ladenie\n"
-"meta info          1\n"
-"udalosti             2\n"
-"MRL                4\n"
-"externé volanie      8\n"
-"všetky volania (0x10)  16\n"
-"LSN       (0x20)  32\n"
-"vyhľadávať      (0x40)  64\n"
-"libcdio   (0x80) 128\n"
-"libcddb  (0x100) 256\n"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:59
-msgid ""
-"Caching value for CDDA streams. This value should be set in millisecond "
-"units."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#: modules/access/dcp/dcp.cpp:75
+#, fuzzy
+msgid "DCP"
+msgstr "RDP"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:63
-msgid ""
-"How many CD blocks to get on a single CD read. Generally on newer/faster "
-"CDs, this increases throughput at the expense of a little more memory usage "
-"and initial delay. SCSI-MMC limitations generally don't allow for more than "
-"25 blocks per access."
-msgstr ""
-"Určuje, koľko blokov sa načíta z CD na jeden raz. Vo všeobecnosti platí, že "
-"na novších/rýchlejších CD, zvýši táto funkcia priechodnosť dát, pri čítaní "
-"sa spotrebuje menej pamäte a skráti sa čas načítavania. Maximálne je však "
-"(kvôli obmedzeniu v štandarde SCSI-MMC) možné, načítať len 25 blokov naraz. "
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:69
-msgid ""
-"Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
-"Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
-"   %a : The artist (for the album)\n"
-"   %A : The album information\n"
-"   %C : Category\n"
-"   %e : The extended data (for a track)\n"
-"   %I : CDDB disk ID\n"
-"   %G : Genre\n"
-"   %M : The current MRL\n"
-"   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
-"   %n : The number of tracks on the CD\n"
-"   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
-"   %T : The track number\n"
-"   %s : Number of seconds in this track\n"
-"   %S : Number of seconds in the CD\n"
-"   %t : The track title or MRL if no title\n"
-"   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
-"   %% : a % \n"
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
-"Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé identifikátory "
-"sú: \n"
-"  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
-"%A : Informácia o albume\n"
-"   %C : Kategória\n"
-"   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
-"   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
-"   %G : Žáner\n"
-"   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
-"   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
-"   %n : Počet stôp na disku\n"
-"   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
-"   %T : Číslo stopy\n"
-"   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
-"   %S : Počet sekúnd na CD\n"
-"   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
-"   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
-"   %% : a % \n"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:89
-msgid ""
-"Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
-"Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
-"   %M : The current MRL\n"
-"   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
-"   %n : The number of tracks on the CD\n"
-"   %T : The track number\n"
-"   %s : Number of seconds in this track\n"
-"   %S : Number of seconds in the CD\n"
-"   %t : The track title or MRL if no title\n"
-"   %% : a % \n"
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
-"Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé identifikátory "
-"sú: \n"
-"  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
-"%A : Informácia o albume\n"
-"   %C : Kategória\n"
-"   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
-"   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
-"   %G : Žáner\n"
-"   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
-"   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
-"   %n : Počet stôp na disku\n"
-"   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
-"   %T : Číslo stopy\n"
-"   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
-"   %S : Počet sekúnd na CD\n"
-"   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
-"   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
-"   %% : a % \n"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:100
-msgid "Enable CD paranoia?"
-msgstr "Zapnúť korekciu CD - Paranoia?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:102
-msgid ""
-"Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
-"none: no paranoia - fastest.\n"
-"overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
-"full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
-msgstr ""
-"Vyberte si, či chcete aktivovať korekciu chýb CD, ktorá sa nazýva aj "
-"Paranoia. \n"
-"žiadna: bez korekcie (prehrávanie bude rýchlejšie). \n"
-"prekrývať: detekovať iba prekrývanie stôp (neodporúčame!. ) \n"
-"úplná korekcia: budú sa korigovať všetky nájdené chyby (prehrávanie sa však "
-"môže spomaliť). \n"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:112
-msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
-msgstr "cddax://[zariadenie-alebo-súbor][@[T]stopa]"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:113
-msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
-msgstr "Vstup Compact Disc Digital Audio (CD-DA)"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:115
-msgid "Audio Compact Disc"
-msgstr "Audio-kompaktný disk"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:124
-msgid "Additional debug"
-msgstr "Dodatočné ladenie"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:129
-msgid "Caching value in microseconds"
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte v mikrosekundách"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:134
-msgid "Number of blocks per CD read"
-msgstr "Počet blokov na jedno čítanie CD"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:139
-msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
-msgstr ""
-"Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak nie sú dostupné údaje "
-"z CDDB databázy)"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:144
-msgid "Use CD audio controls and output?"
-msgstr "Používať ovládacie prvky a výstup na CD mechanike?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:145
-msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
-msgstr ""
-"Ak aktivujete túto voľbu, budete môcť používať aj ovládacie prvky a výstup - "
-"jack -, ktoré sa nachádzajú na prednom paneli Vašej mechaniky."
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:150
-msgid "Do CD-Text lookups?"
-msgstr "Vyhľadávať CD-text?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:151
-msgid "If set, get CD-Text information"
-msgstr ""
-"Ak si zvolíte túto voľbu, na CD sa budú vyhľadávať aj textové informácie."
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:160
-msgid "Use Navigation-style playback?"
-msgstr "Použiť prehrávanie v navigačnom štýle?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:161
-msgid "Tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
-msgstr ""
-"Stopy sa vyhľadávajú najskôr podľa Navigácie, potom podľa záznamov v "
-"playliste."
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:174
-msgid "CDDB"
-msgstr "CDDB"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:177
-msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
-msgstr ""
-"Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak údaje pochádzajú z "
-"CDDB databázy)"
+#: modules/access/dcp/dcp.cpp:78
+#, fuzzy
+msgid "Digital Cinema Package module"
+msgstr "Extra moduly s rozhraním"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:181
-msgid "CDDB lookups"
-msgstr "Vyhľadávania v databáze CDDB"
+#: modules/access/decklink.cpp:46
+msgid "Input card to use"
+msgstr "Používaná vstupná karta"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:182
-msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
+#: modules/access/decklink.cpp:48
+msgid ""
+"DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from "
+"0."
 msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktivovaná, budú sa informácie o skladbe vyhľadávať pomocou "
-"CDDB protokolu"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:187
-msgid "CDDB server"
-msgstr "CDDB server"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:188
-msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
-msgstr "Kontaktovať tento CDDB server"
+"Záznamová karta, ktorá sa má použiť v prípade existencie viacerých. Karty sú "
+"číslované od 0."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:192
-msgid "CDDB server port"
-msgstr "Port servera CDDB"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:193
-msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
-msgstr "CDDB server bude komunikovať prostredníctvom tohto portu"
+#: modules/access/decklink.cpp:51
+#, fuzzy
+msgid "Desired input video mode. Leave empty for autodetection."
+msgstr "Cieľový vstup pre režim videa"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:197 modules/access/cdda/cdda.c:198
-msgid "email address reported to CDDB server"
-msgstr "e-mailová adresa zasielaná na CDDB server"
+#: modules/access/decklink.cpp:53
+msgid ""
+"Desired input video mode for DeckLink captures. This value should be a "
+"FOURCC code in textual form, e.g. \"ntsc\"."
+msgstr ""
+"Cieľový režim vstupného videa pre záznamy DeckLink. Táto hodnota by mala byť "
+"kódom FOURCC v textovej forme, napríklad \"ntsc\"."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:202
-msgid "Cache CDDB lookups?"
-msgstr "Ukladať vyhľadávania v databáze CDDB do vyhľadávacej pamäte?"
+#: modules/access/decklink.cpp:57 modules/video_output/decklink.cpp:90
+msgid "Audio connection"
+msgstr "Pripojenie zvuku"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:203
-msgid "If set cache CDDB information about this CD"
+#: modules/access/decklink.cpp:59
+msgid ""
+"Audio connection to use for DeckLink captures. Valid choices: embedded, "
+"aesebu, analog. Leave blank for card default."
 msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktívna, vyhľadávania vzťahujúce sa k aktuálne vloženému CD "
-"sa uložia aj do vyrovnávacej pamäte."
+"Zvukové pripojenie na použitie pre záznamy DeckLink. Platné sú voľby: "
+"integrované, aesebu, analógovo. Pre použitie predvolenej hodnoty ponechajte "
+"prázdne."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:207
-msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
-msgstr "Kontaktovať CDDB server pomocou protokolu HTTP?"
+#: modules/access/decklink.cpp:63 modules/demux/rawaud.c:43
+#: modules/video_output/decklink.cpp:95
+msgid "Audio samplerate (Hz)"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku (Hz)"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:208
-msgid "If set, the CDDB server gets information via the CDDB HTTP protocol"
+#: modules/access/decklink.cpp:65
+msgid ""
+"Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio input."
 msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktívna, CDDB server bude získavať informácie pomocou HTTP "
-"protokolu."
+"Vzorkovacia frekvencia zvuku (v Hertzoch) pre záznamy DeckLink. 0 = "
+"zablokovanie zvukového vstupu."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:213
-msgid "CDDB server timeout"
-msgstr "Časový limit pre server CDDB"
+#: modules/access/decklink.cpp:68 modules/access/dshow/dshow.cpp:197
+#: modules/video_output/decklink.cpp:100
+msgid "Number of audio channels"
+msgstr "Počet zvukových kanálov"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:214
-msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
-msgstr "Čas (v sekundách), počas ktorého sa bude čakať na odpoveď CDDB servera"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:219 modules/access/cdda/cdda.c:220
-msgid "Directory to cache CDDB requests"
-msgstr "Priečinok pre dočasné odkladanie požiadavok na CDDB"
+#: modules/access/decklink.cpp:70
+msgid ""
+"Number of input audio channels for DeckLink captures. Must be 2, 8 or 16. 0 "
+"disables audio input."
+msgstr ""
+"Počet vstupných zvukový kanálov pre záznamy DeckLink. Musí obsahovať hodnotu "
+"2, 8 alebo 16. 0 = zablokovanie zvukového vstupu."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:224
-msgid "Prefer CD-Text info to CDDB info?"
-msgstr "Preferovať informácie uložené v CD-texte pred informáciami z CDDB?"
+#: modules/access/decklink.cpp:73 modules/video_output/decklink.cpp:105
+msgid "Video connection"
+msgstr "Pripojenie videa"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:225
+#: modules/access/decklink.cpp:75
 msgid ""
-"If set, CD-Text information will be preferred to CDDB information when both "
-"are available"
+"Video connection to use for DeckLink captures. Valid choices: sdi, hdmi, "
+"opticalsdi, component, composite, svideo. Leave blank for card default."
 msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktívna, program bude preferovať radšej informácie z CD-"
-"textu pred informáciami z CDDB databázy. Funguje to iba v prípade, že sú pri "
-"nejakej skladbe dostupné obidva zdroje informácií."
-
-#: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:334
-#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/dvdread.c:83
-#: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:163
-#: modules/gui/macosx/open.m:406 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:500
-msgid "Disc"
-msgstr "Disk"
+"Pripojenie videa, ktoré sa použije pre záznamy DeckLink. Platné nastavenia:  "
+"sdi, hdmi, opticalsdi, component, composite, svideo. Pre použitie "
+"predvoleného nastavenia ponechajte prázdne."
 
-#: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:397
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:130 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:104
-#: modules/gui/qt4/qt4.hpp:37
-msgid "Duration"
-msgstr "Trvanie"
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:93
+#: modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "SDI"
+msgstr "SDI"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:334
-msgid "Media Catalog Number (MCN)"
-msgstr "Katalógové číslo média (MCN)"
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "HDMI"
+msgstr "HDMI"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/vcdx/info.c:103
-msgid "Tracks"
-msgstr "Stopy"
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "Optical SDI"
+msgstr "Optické SDI"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:401
-msgid "MRL"
-msgstr "MRL"
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "Component"
+msgstr "Komponentný"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:858 modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:76
-msgid "Track Number"
-msgstr "Číslo stopy"
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "Composite"
+msgstr "Kompozitný"
 
-#: modules/access/dc1394.c:62
-msgid "dc1394 input"
-msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "S-video"
+msgstr "S-video"
 
-#: modules/access/directory.c:70
-msgid "Subdirectory behavior"
-msgstr "Správanie podpriečinkov"
+#: modules/access/decklink.cpp:91
+msgid "Embedded"
+msgstr "Vstavané"
 
-#: modules/access/directory.c:72
-msgid ""
-"Select whether subdirectories must be expanded.\n"
-"none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
-"collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
-"expand: all subdirectories are expanded.\n"
-msgstr ""
-"Vyberte si, či sa podpriečinky majú rozbaľovať alebo nie.\n"
-"žiadne: podpriečinky sa neobjavia v playliste.\n"
-"zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
-"prehrávaní.\n"
+#: modules/access/decklink.cpp:91
+msgid "AES/EBU"
+msgstr "AES/EBU"
 
-#: modules/access/directory.c:78
-msgid "collapse"
-msgstr "zbaliť"
+#: modules/access/decklink.cpp:91
+msgid "Analog"
+msgstr "Analógové"
 
-#: modules/access/directory.c:79
-msgid "expand"
-msgstr "rozbaliť"
+#: modules/access/decklink.cpp:96 modules/demux/rawvid.c:61
+msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
+msgstr ""
+"Stranový pomer (4:3, 16:9). V predvolenom nastavení sa predpokladá, že "
+"pixely majú tvar štvorca."
 
-#: modules/access/directory.c:81
-msgid "Ignored extensions"
-msgstr "Ignorované prípony"
+#: modules/access/decklink.cpp:99
+msgid "DeckLink"
+msgstr "DeckLink"
 
-#: modules/access/directory.c:83
-msgid ""
-"Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
-"directory.\n"
-"This is useful if you add directories that contain playlist files for "
-"instance. Use a comma-separated list of extensions."
-msgstr ""
-"Súbory s týmito príponami sa po otvorení priečinka nepridajú do playlistu. \n"
-"Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
-"playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
+#: modules/access/decklink.cpp:100
+msgid "Blackmagic DeckLink SDI input"
+msgstr "Vstup Blackmagic DeckLink SDI"
 
-#: modules/access/directory.c:90 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:175
-msgid "Directory"
-msgstr "Priečinok"
+#: modules/access/decklink.cpp:120 modules/video_output/decklink.cpp:109
+msgid "10 bits"
+msgstr "10 bitov"
 
-#: modules/access/directory.c:92
-msgid "Standard filesystem directory input"
-msgstr "Štandardný vstup priečinkov pre systém súborov"
+#: modules/access/decklink.cpp:319 modules/demux/ty.c:776
+msgid "Closed captions 1"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 msgid "Cable"
 msgstr "Káblový"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 msgid "Antenna"
 msgstr "Anténny"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:85
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:100
 msgid "TV"
 msgstr "TV"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:86
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
 msgid "FM radio"
 msgstr "FM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:102
 msgid "AM radio"
 msgstr "AM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103
 msgid "DSS"
 msgstr "DSS"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
-msgid ""
-"Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
-"millisecondss."
-msgstr ""
-"Dáta, ktoré budú ukladané do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje "
-"v milisekundách."
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94 modules/access/v4l.c:76
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:521
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:562
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:795
 msgid "Video device name"
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
 msgid ""
 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
@@ -6037,13 +6242,13 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/v4l2.c:66
-#: modules/access/v4l.c:80 modules/gui/qt4/components/open.cpp:527
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:568
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:803
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1024
 msgid "Audio device name"
-msgstr "Názov audio-zariadenia"
+msgstr "Názov zvukového zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used. "
@@ -6051,11 +6256,12 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104 modules/gui/qt4/components/open.cpp:724
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:770
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:142
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
@@ -6065,68 +6271,89 @@ msgstr ""
 "nešpecifikujete, použije sa predvolená. Môžete špecifikovať štandardnú "
 "veľkosť (cif, d1, ...) alebo <šírka>x<výška>."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:109 modules/access/v4l2.c:73
-#: modules/access/v4l.c:84
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:145 modules/access/v4l2/v4l2.c:196
+msgid "Picture aspect-ratio n:m"
+msgstr "Stranový pomer obrázka n:m"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146 modules/access/v4l2/v4l2.c:197
+msgid "Define input picture aspect-ratio to use. Default is 4:3"
+msgstr ""
+"Definovať použitý stranový pomer vstupného obrázka. Predvolený pomer je 4:3"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147 modules/access/v4l2/v4l2.c:53
 msgid "Video input chroma format"
-msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
+msgstr "Formát farebnej sýtosti pri vstupe videa (chroma)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:111
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
-"Aktivovaním tejto voľby si vynútite to, že video-vstup DirectShow bude "
-"používať špeciálny formát \"chroma\". (napríklad I420 - čo je predvolená "
-"hodnota -,  RV 24, atď)"
+"Aktivovaním tejto voľby si vynútite to, že vstup videa DirectShow bude "
+"používať špeciálny formát pre farebnú sýtosť \"chroma\". (napríklad I420-"
+"predvolená hodnota -,  RV 24, atď.)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
 msgid "Video input frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania na video-vstupe"
+msgstr "Frekvencia snímok na vstupe videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
 msgid ""
-"Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
+"Force the DirectShow video input to use a specific frame rate (eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
-"Aktivovaním tejto voľby si vynútite, že video-vstup DirectShow bude používať "
-"zadanú rýchlosť snímkovania (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
-"59.94, alebo iné)."
+"Vynútiť použitie špecifikovanej frekvencie snímok pri vstupe videa "
+"DirectShow (napríklad 0=predvolená hodnota, 25, 29.97, 50, 59.94 atď.)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
 msgid "Device properties"
-msgstr "Nastavenia jednotky"
+msgstr "Nastavenia zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:119
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:157
 msgid ""
 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
 msgstr ""
 "Pred spustením streamu sa zobrazí okno, kde môžete nastaviť vlastnosti "
 "jednotky."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:121
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:159
 msgid "Tuner properties"
 msgstr "Nastavenia tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:123
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:161
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
 msgstr ""
 "Zobrazí sa stránka s nastaveniami tunera (kde si môžete vybrať aj požadované "
 "kanály)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
 msgid "Tuner TV Channel"
 msgstr "Kanál TV tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:164
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
 msgstr ""
 "Tu môžete určiť TV kanál, na ktorý sa nastaví tuner (0=predvolený kanál)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:166
+msgid "Tuner Frequency"
+msgstr "Frekvencia tunera"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
+msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
+msgstr "Týmto prekročíte nastavenia kanála. Hodnota sa udáva v Hz."
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:823
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1044
+msgid "Video standard"
+msgstr "Video - štandard"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
 msgid "Tuner country code"
 msgstr "Kód krajiny pre tuner"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:171
 msgid ""
 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
 "mapping (0 means default)."
@@ -6134,19 +6361,19 @@ msgstr ""
 "Nastavením kódu krajiny v tuneri je možné stabilizovať mapovanie kanálov a "
 "frekvencií (predvolené nastavenie je 0)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
 msgid "Tuner input type"
 msgstr "Typ vstupu do tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:134
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
 msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:176
 msgid "Video input pin"
-msgstr "Pin video-vstupu"
+msgstr "Pin vstupu videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:178
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
@@ -6154,642 +6381,875 @@ msgid ""
 "will not be changed."
 msgstr ""
 "Zvoľte si zdroj pre vstup videa, napríklad to môže byť kompozitný vstup, s-"
-"video, alebo vstup z tunera. Keďže Váš hardvér môže vyžadovať špecifické "
-"nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcií \"Konfigurácia zariadenia\". "
+"video, alebo vstup z tunera. Keďže váš hardvér môže vyžadovať špecifické "
+"nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcii \"Konfigurácia zariadenia\". "
 "Použite hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že "
 "nastavenia nebudú zmenené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:182
 msgid "Audio input pin"
-msgstr "Pin audio-vstupu"
+msgstr "Pin zvuk. vstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:184
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať zdroj zvuku. Pozrite si, aké je nastavenie v sekcii "
-"\"video-vstup\"."
+"\"vstup videa\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:185
 msgid "Video output pin"
-msgstr "Pin video-výstupu"
+msgstr "Pin výstupu videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:187
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
-"Tu si môžete nastaviť typ video-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
-"sekcii \"video vstup\"."
+"Tu si môžete nastaviť typ výstupu videa. Pozrite si, aké je nastavenie v "
+"sekcii \"vstup videa\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:188
 msgid "Audio output pin"
-msgstr "Pin audio-výstupu"
+msgstr "Pin zvukového výstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:190
 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
-"Tu si môžete zvoliť typ audio-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
-"sekcii \"video-vstup\""
+"Tu si môžete zvoliť typ zvuk. výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
+"sekcii \"vstup videa\""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:192
 msgid "AM Tuner mode"
-msgstr "AM mód"
+msgstr "AM režim"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
-msgid "AM Tuner mode. Can be one of DEFAULT, TV, AM_RADIO, FM_RADIO or DSS."
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:194
+msgid ""
+"AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1),AM Radio (2), FM Radio (3) "
+"or DSS (4)."
+msgstr ""
+"Režim AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený (0), TV "
+"(1),AM Radio (2), FM Radio (3) alebo DSS (4)."
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:199
+msgid ""
+"Select audio input format with the given number of audio channels (if non 0)"
+msgstr ""
+"Vyberte formát zvukového vstupu zadaním počtu zvukových kanálov (ak nie je "
+"počet rovný 0)"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:201
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:94
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:281
+msgid "Audio sample rate"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:203
+msgid "Select audio input format with the given sample rate (if non 0)"
+msgstr ""
+"Vyberte formát zvukového vstupu zadaním rýchlosti vzorkovania (ak sa nerovná "
+"0)"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:205
+msgid "Audio bits per sample"
+msgstr "Zvukové bity na vzorku"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:207
+msgid "Select audio input format with the given bits/sample (if non 0)"
 msgstr ""
-"Mód AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený, TV, "
-"AM_Radio, FM_RADIO alebo DSS."
+"Vyberte formát zvukového vstupu zadaním počtu bitov/vzorkov (ak sa údaj "
+"nerovná 0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:219
 msgid "DirectShow"
 msgstr "DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:166 modules/access/dshow/dshow.cpp:227
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:220 modules/access/dshow/dshow.cpp:300
 msgid "DirectShow input"
 msgstr "Vstup DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:174 modules/access/dshow/dshow.cpp:179
-#: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/video_output/msw/directx.c:172
-msgid "Refresh list"
-msgstr "Obnoviť zoznam"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175 modules/access/dshow/dshow.cpp:180
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:716
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:719
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:226 modules/access/dshow/dshow.cpp:230
 msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurovať"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:891 modules/access/dshow/dshow.cpp:941
-msgid "Capturing failed"
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:527 modules/access/dshow/dshow.cpp:601
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1040 modules/access/dshow/dshow.cpp:1093
+msgid "Capture failed"
 msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:892
-#, c-format
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:528
+msgid "No video or audio device selected."
+msgstr "Nie je vybrané žiadne zvukové alebo video-zariadenie."
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:602
+msgid "VLC cannot open ANY capture device. Check the error log for details."
+msgstr ""
+"Program VLC nedokáže otvoriť žiadne zaznamenávacie zariadenie. Podrobnejšie "
+"informácie nájdete v zázname chýb."
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1041
 msgid ""
-"VLC cannot use the device \"%s\", because its device type is not supported."
+"The device you selected cannot be used, because its type is not supported."
 msgstr ""
-"Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
-"nie je podporovaný."
+"Vybrané zariadenie nie je možné použiť, pretože jeho typ nie je podporovaný."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:942
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1094
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:127
-msgid "Modulation type for front-end device."
-msgstr "Typ modulácie pre koncové zariadenie."
+#: modules/access/dtv/access.c:36
+msgid "DVB adapter"
+msgstr "Adaptér DVB"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:148
-msgid "HTTP Host address"
-msgstr "HTTP host-adresa"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:150
-msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
-msgstr "Ak chcete zapnúť interný HTTP server, nastavte jeho adresu a port."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:152
-msgid "HTTP user name"
-msgstr "HTTP - názov užívateľa"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:154
+#: modules/access/dtv/access.c:38
 msgid ""
-"User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+"If there is more than one digital broadcasting adapter, the adapter number "
+"must be selected. Numbering starts from zero."
 msgstr ""
-"Užívateľské meno administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný "
-"HTTP server."
+"Ak je dostupných viac vysielacích adaptérov, musí sa vybrať číslo adaptéra. "
+"Číslovanie začína od 0."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:157
-msgid "HTTP password"
-msgstr "HTTP - heslo"
+#: modules/access/dtv/access.c:41
+msgid "DVB device"
+msgstr "Zariadenie DVB"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:159
+#: modules/access/dtv/access.c:43
 msgid ""
-"Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+"If the adapter provides multiple independent tuner devices, the device "
+"number must be selected. Numbering starts from zero."
 msgstr ""
-"Heslo administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný HTTP server."
+"Ak adaptér poskytuje viacero nezávislých tunerových zariadení, je potrebné "
+"vybrať číslo zariadenia. Číslovanie začína od 0."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:162
-msgid "HTTP ACL"
-msgstr "HTTP ACL"
+#: modules/access/dtv/access.c:45
+msgid "Do not demultiplex"
+msgstr "Nevykonávať demultiplexovanie"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:164
+#: modules/access/dtv/access.c:47
 msgid ""
-"Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit the "
-"range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
+"Only useful programs are normally demultiplexed from the transponder. This "
+"option will disable demultiplexing and receive all programs."
 msgstr ""
-"Cesta ku kontrolnému zoznamu prístupov (zoznam je ekvivalentom súboru ."
-"hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť na "
-"interný HTTP server."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:168 modules/access_output/http.c:69
-#: modules/control/http/http.c:53
-msgid "Certificate file"
-msgstr "Súbor s certifikátom"
+"Za normálnych okolností sú z transpondéra demultiplexované iba užitočné "
+"programy. Táto voľba zablokuje demultiplexovanie úplne a umožní príjem "
+"všetkých programov."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:169
-msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
-msgstr "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
+#: modules/access/dtv/access.c:50
+msgid "Network name"
+msgstr "Názov siete"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:72
-#: modules/control/http/http.c:56
-msgid "Private key file"
-msgstr "Súbor s privátnym kľúčom"
+#: modules/access/dtv/access.c:51
+msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
+msgstr "Unikátny názov siete v priestore pre systémové ladenie"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:173
-msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
-msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM."
+#: modules/access/dtv/access.c:53
+msgid "Network name to create"
+msgstr "Názov siete, ktorý sa má vytvoriť"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:175 modules/access_output/http.c:76
-#: modules/control/http/http.c:58
-msgid "Root CA file"
-msgstr "Hlavný CA súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:54
+msgid "Create unique name in the System Tuning Spaces"
+msgstr "Vytvoriť unikátny názov v priestore pre ladenie systému"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:176
-msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
-msgstr "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní."
+#: modules/access/dtv/access.c:56
+msgid "Frequency (Hz)"
+msgstr "Frekvencia (Hz)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:81
-#: modules/control/http/http.c:61
-msgid "CRL file"
-msgstr "CRL súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:58
+msgid ""
+"TV channels are grouped by transponder (a.k.a. multiplex) on a given "
+"frequency. This is required to tune the receiver."
+msgstr ""
+"TV kanály sú zoskupené podľa transpondérov (multiplexov) na danej "
+"frekvencii. To je potrebné pre ladenie prijímača."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:180
-msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
-msgstr "Zoznam s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP."
+#: modules/access/dtv/access.c:61
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:944
+msgid "Modulation / Constellation"
+msgstr "Modulácia / Zostava"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:184
-msgid "DVB input with v4l2 support"
-msgstr "DVB vstup s podporou protokolu v412"
+#: modules/access/dtv/access.c:62
+msgid "Layer A modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy A"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:236
-msgid "HTTP server"
-msgstr "HTTP server"
+#: modules/access/dtv/access.c:63
+msgid "Layer B modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy B"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:727
-msgid "Input syntax is deprecated"
-msgstr "Vstupná syntax je chybná"
+#: modules/access/dtv/access.c:64
+msgid "Layer C modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy C"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:728
+#: modules/access/dtv/access.c:66
 msgid ""
-"The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation of "
-"the new syntax."
+"The digital signal can be modulated according with different constellations "
+"(depending on the delivery system). If the demodulator cannot detect the "
+"constellation automatically, it needs to be configured manually."
 msgstr ""
-"Zadaná syntax bola odmietnutá. Spustite prosím \"vlc -p dvb\" a pozrite si "
-"vysvetlivky k novej syntaxi."
+"Digitálny signál je možné modulovať podľa rôznych postupov a konštalácií (v "
+"závislosti od systému doručovania). Ak modulátor nedokáže detegovať "
+"konštaláciu automaticky, je potrebné ju nastaviť manuálne."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:774
-msgid "Illegal Polarization"
-msgstr "Nesprávna polarizácia"
+#: modules/access/dtv/access.c:81
+msgid "Symbol rate (bauds)"
+msgstr "Symbolová rýchlosť (v baudoch)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:775
-#, c-format
-msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
-msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
+#: modules/access/dtv/access.c:83
+msgid ""
+"The symbol rate must be specified manually for some systems, notably DVB-C, "
+"DVB-S and DVB-S2."
+msgstr ""
+"Symbolovú rýchlosť je potrebné nastaviť v niektorých systémoch manuálne, "
+"najmä pri DVB-C, DVB-S a DVB-S2."
 
-#: modules/access/dv.c:68
-msgid "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
+#: modules/access/dtv/access.c:86
+msgid "Spectrum inversion"
+msgstr "Obrátenie spektra"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:88
+msgid ""
+"If the demodulator cannot detect spectral inversion correctly, it needs to "
+"be configured manually."
 msgstr ""
-"Táto hodnota určuje, aká dĺžka DV streamov sa ukladá do vyrovnávacej pamäte. "
-"Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
+"Ak demodulátor nedokáže správne detegovať spektrálnu inverziu, je potrebné "
+"ju nastaviť manuálne."
 
-#: modules/access/dv.c:72
-msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
-msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
+#: modules/access/dtv/access.c:94
+msgid "FEC code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu FEC"
 
-#: modules/access/dv.c:73
-msgid "dv"
-msgstr "dv"
+#: modules/access/dtv/access.c:95
+msgid "High-priority code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu pre vysokú prioritu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:62 modules/access/dvdread.c:56
-msgid "DVD angle"
-msgstr "Uhol snímok na DVD"
+#: modules/access/dtv/access.c:96
+msgid "Low-priority code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu pre nízku prioritu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:64 modules/access/dvdread.c:58
-msgid "Default DVD angle."
-msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
+#: modules/access/dtv/access.c:97
+msgid "Layer A code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva A"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:62
-msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#: modules/access/dtv/access.c:98
+msgid "Layer B code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva B"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:70
-msgid "Start directly in menu"
-msgstr "Spustiť priamo v menu"
+#: modules/access/dtv/access.c:99
+msgid "Layer C code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva C"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:72
-msgid ""
-"Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
-"useless warning introductions."
-msgstr ""
-"Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
-"pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
+#: modules/access/dtv/access.c:101
+msgid "The code rate for Forward Error Correction can be specified."
+msgstr "Rýchlosť kódu pre FEC je možné špecifikovať."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:81
-msgid "DVD with menus"
-msgstr "DVD s menu"
+#: modules/access/dtv/access.c:111
+msgid "Transmission mode"
+msgstr "Prenosový režim"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:82
-msgid "DVDnav Input"
-msgstr "Vstup DVDnav"
+#: modules/access/dtv/access.c:119
+msgid "Bandwidth (MHz)"
+msgstr "Šírka pásma (MHz)"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:298 modules/access/dvdread.c:234
-#: modules/access/dvdread.c:493 modules/access/dvdread.c:555
-msgid "Playback failure"
-msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "10 MHz"
+msgstr "10 MHz"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:299
-msgid ""
-"VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disk."
-msgstr ""
-"Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že disk je kryptovaný "
-"a nie je možné ho dekryptovať."
-
-#: modules/access/dvdread.c:65
-msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
-msgstr "Metóda dekryptovania, ktorú bude používať knižnica libdvdcss"
-
-#: modules/access/dvdread.c:67
-msgid ""
-"Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
-"title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
-"stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
-"sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
-"this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
-"won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
-"disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
-"instantly, which allows us to check them often.\n"
-"key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
-"compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
-"with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
-"The default method is: key."
-msgstr ""
-"Vyberte si metódu, ktorá sa bude používať pri dekryptovaní kľúčov. \n"
-"titul: dekryptovaný kľúč je len odhadovaný z kryptovaných sektorov v "
-"streame. Tento spôsob dekryptovania väčšinou funguje pri dekryptovaní "
-"súborov aj DVD-diskov. Niekedy však dekryptovanie trvá dosť dlho a môže sa "
-"skončiť aj neúspešne. Pri použití tejto metódy je kľúč porovnávaný len so "
-"začiatkom názvu, takže ak sa názov odlišuje až v ďalších slovách, metóda "
-"nemusí spoľahlivo fungovať.\n"
-"disk: pri zadaní tejto voľby sa najskôr skontroluje celý disk a dekryptujú "
-"sa všetky kľúče s názvom. \n"
-"kľúč: postup je veľmi podobný ako pri voľbe disk, ale používa sa vtedy, ak "
-"pri kompilovaní nemáte súbor s kľúčmi pre prehrávanie. Ak takýto súbor "
-"náhodou máte, bude dekryptovanie podstatne rýchlejšie. Knižnica libcss "
-"používa pri dekryptovaní práve túto metódu. \n"
-"Predvolenou metódou je metóda: kľúč."
-
-#: modules/access/dvdread.c:83
-msgid "title"
-msgstr "Titul"
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "8 MHz"
+msgstr "8 MHz"
 
-#: modules/access/dvdread.c:83
-msgid "Key"
-msgstr "Kľúč"
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "7 MHz"
+msgstr "7 MHz"
 
-#: modules/access/dvdread.c:89
-msgid "DVD without menus"
-msgstr "DVD bez menu"
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "6 MHz"
+msgstr "6 MHz"
 
-#: modules/access/dvdread.c:90
-msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
-msgstr "Vstup DVDRead (DVD bez podpory menu)"
+#: modules/access/dtv/access.c:125
+msgid "5 MHz"
+msgstr "5 MHz"
 
-#: modules/access/dvdread.c:235
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not open disk \"%s\"."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
+#: modules/access/dtv/access.c:125
+msgid "1.712 MHz"
+msgstr "1.712 MHz"
 
-#: modules/access/dvdread.c:494
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not read block %d."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
+#: modules/access/dtv/access.c:128
+msgid "Guard interval"
+msgstr "Ochranný interval"
 
-#: modules/access/dvdread.c:556
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
+#: modules/access/dtv/access.c:136
+msgid "Hierarchy mode"
+msgstr "Hierarchický režim"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:144
+msgid "DVB-T2 Physical Layer Pipe"
+msgstr "Fyzická vrstva DVB-T2 Pipe"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:146
+msgid "Layer A segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy A"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:147
+msgid "Layer B segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy B"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:148
+msgid "Layer C segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy C"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:150
+msgid "Layer A time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy A"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:151
+msgid "Layer B time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy B"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:152
+msgid "Layer C time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy C"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:154
+msgid "Pilot"
+msgstr "Pilot"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:156
+msgid "Roll-off factor"
+msgstr "Faktor Roll-off"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:161
+msgid "0.35 (same as DVB-S)"
+msgstr "0,35 (rovnaké ako DVB-S)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:161
+msgid "0.20"
+msgstr "0,20"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:161
+msgid "0.25"
+msgstr "0,25"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:164
+msgid "Transport stream ID"
+msgstr "ID transportného streamu"
 
-#: modules/access/eyetv.c:44
-msgid "EyeTV access module"
-msgstr "Prístupový modul EyeTV"
+#: modules/access/dtv/access.c:166
+msgid "Polarization (Voltage)"
+msgstr "Polarizácia (napätie)"
 
-#: modules/access/fake.c:40
+#: modules/access/dtv/access.c:168
 msgid ""
-"Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
+"To select the polarization of the transponder, a different voltage is "
+"normally applied to the low noise block-downconverter (LNB)."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania fingovaných streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota "
-"sa nastavuje v milisekundách."
+"Pre výber polarizácie transpondéra je bežne používané nižšie napätie "
+"jednotky LNB."
 
-#: modules/access/fake.c:42 modules/access/pvr.c:81 modules/access/v4l2.c:84
-#: modules/access/v4l.c:135
-msgid "Framerate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania"
+#: modules/access/dtv/access.c:171
+msgid "Unspecified (0V)"
+msgstr "Nešpecifikované (0V)"
 
-#: modules/access/fake.c:44
-msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
-msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
+#: modules/access/dtv/access.c:172
+msgid "Vertical (13V)"
+msgstr "Vertikálna (13 V)"
 
-#: modules/access/fake.c:45 modules/stream_out/bridge.c:35
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:117
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
+#: modules/access/dtv/access.c:172
+msgid "Horizontal (18V)"
+msgstr "Horizontálna (18 V)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:173
+msgid "Circular Right Hand (13V)"
+msgstr "Kruhová, pravotočivá (13 V)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:173
+msgid "Circular Left Hand (18V)"
+msgstr "Kruhová, ľavotočivá (18 V)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:175
+msgid "High LNB voltage"
+msgstr "Veľké napätie LNB"
 
-#: modules/access/fake.c:47
+#: modules/access/dtv/access.c:177
 msgid ""
-"Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
-"(default 0)."
+"If the cables between the satellilte low noise block-downconverter and the "
+"receiver are long, higher voltage may be required.\n"
+"Not all receivers support this."
 msgstr ""
-"Nastavte ident. číslo pre fingovaný elementárny stream (predvolená hodnota "
-"je 0)."
+"Ak sú medzi LNB a prijímačom použité príliš dlhé káble, môže byť potrebné "
+"vyššie napätie v systéme.\n"
+"Toto nastavenie však nepodporujú všetky prijímače."
 
-#: modules/access/fake.c:49
-msgid "Duration in ms"
-msgstr "Trvanie v ms"
+#: modules/access/dtv/access.c:181
+msgid "Local oscillator low frequency (kHz)"
+msgstr "Nízka frekvencia lokálneho oscilátora (kHz)"
 
-#: modules/access/fake.c:51
+#: modules/access/dtv/access.c:182
+msgid "Local oscillator high frequency (kHz)"
+msgstr "Vysoká frekvencia lokálneho oscilátora (kHz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:184
 msgid ""
-"Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is 0, "
-"meaning that the stream is unlimited)."
+"The downconverter (LNB) will substract the local oscillator frequency from "
+"the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the "
+"RF cable is the result."
 msgstr ""
-"Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
-"(predvolená hodnota je 0, čo znamená, že stream je nekonečný)."
+"LNB odčítava frekvenciu lokálneho osciátora z frekvencie satelitného "
+"prenosu. Výsledkom je stredná frekvencia (IF) na kábli RF."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:187
+msgid "Universal LNB switch frequency (kHz)"
+msgstr "Frekvencia univerzálneho prepínača LNB (kHz)"
 
-#: modules/access/fake.c:55 modules/codec/fake.c:84
-msgid "Fake"
-msgstr "Fingované kodeky"
+#: modules/access/dtv/access.c:189
+msgid ""
+"If the satellite transmission frequency exceeds the switch frequency, the "
+"oscillator high frequency will be used as reference. Furthermore the "
+"automatic continuous 22kHz tone will be sent."
+msgstr ""
+"Ak frekvencia satelitného prenosu prekračuje frekvenciu prepínania, bude ako "
+"referencia použitá vysoká frekvencia oscilátora. Ďalej bude odosielaný "
+"automatický, kontinuálny 22 kHz tón."
 
-#: modules/access/fake.c:56
-msgid "Fake input"
-msgstr "Fingovaný vstup"
+#: modules/access/dtv/access.c:192
+msgid "Continuous 22kHz tone"
+msgstr "Kontinuálny 22 kHz tón"
 
-#: modules/access/file.c:79
-msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
+#: modules/access/dtv/access.c:194
+msgid ""
+"A continuous tone at 22kHz can be sent on the cable. This normally selects "
+"the higher frequency band from a universal LNB."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+"Cez kábel je možné vysielať nepretržitý 22kHz tón. Tým sa za normálnych "
+"okolností vyberie z univerzálneho LNB vyššie frekvenčné pásmo."
 
-#: modules/access/file.c:81
-msgid "Concatenate with additional files"
-msgstr "Zreťaziť s prídavnými súbormi"
+#: modules/access/dtv/access.c:197
+msgid "DiSEqC LNB number"
+msgstr "Číslo DiSEqC LNB"
 
-#: modules/access/file.c:83
+#: modules/access/dtv/access.c:199
 msgid ""
-"Play split files as if they were part of a unique file. You need to specify "
-"a comma-separated list of files."
+"If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
+"downconverters (LNB) through a DiSEqC 1.0 switch, the correct LNB can be "
+"selected (1 to 4). If there is no switch, this parameter should be 0."
 msgstr ""
-"Prehrať rozdelené súbory tak, akoby boli súčasťou jedného súboru. Zoznam "
-"súborov oddeľujte prosím čiarkou."
+"Ak je satelitný prijímač pripojený k viacnásobným LNB konvertorom "
+"prostredníctvom prepínača DiSEqC 1.0, je možné vybrať správne LNB (1 až 4). "
+"Ak nie je k dispozícii žiadny prepínač, tento parameter by mal byť nastavený "
+"na 0."
 
-#: modules/access/file.c:87
-msgid "File input"
-msgstr "Vstup súboru"
+#: modules/access/dtv/access.c:205 modules/access/v4l2/v4l2.c:136
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:163 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
+msgid "Unspecified"
+msgstr "Bez špecifikovania"
 
-#: modules/access/file.c:88 modules/access_output/file.c:67
-#: modules/audio_output/file.c:108 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:261
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1232
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:84 modules/gui/macosx/open.m:162
-#: modules/gui/macosx/open.m:402 modules/gui/macosx/output.m:142
-#: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:364 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:50
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:146
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:498
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:471
-msgid "File"
-msgstr "Súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:209
+msgid "Uncommitted DiSEqC LNB number"
+msgstr "Neudané číslo DiSEqC LNB"
 
-#: modules/access/file.c:281 modules/access/file.c:433
-#: modules/access/file.c:449
-msgid "File reading failed"
-msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:211
+msgid ""
+"If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
+"downconverters (LNB) through a cascade formed from DiSEqC 1.1 uncommitted "
+"switch and DiSEqC 1.0 committed switch, the correct uncommitted LNB can be "
+"selected (1 to 4). If there is no uncommitted switch, this parameter should "
+"be 0."
+msgstr ""
+"Ak je satelitný prijímač pripojený k viacerým konvertorom (LNB) "
+"prostredníctvom kaskády vytvorenej od prepínača DiSEqC 1.1, neudaného "
+"prepínača a prepínača DiSEqC 1.0, je možné vybrať správny neudaný LNB "
+"konvertor (od 1 do 4). Ak nie je k dispozícii žiadny neudaný prepínač, "
+"parameter by mal mať hodnotu 0."
 
-#: modules/access/file.c:282
-#, fuzzy
-msgid "VLC could not read file."
-msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor \"%s\"."
+#: modules/access/dtv/access.c:218
+msgid "Network identifier"
+msgstr "Identifikátor siete"
 
-#: modules/access/file.c:434 modules/access/file.c:450
-#, c-format
-msgid "VLC could not open file \"%s\"."
-msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\"."
+#: modules/access/dtv/access.c:219
+msgid "Satellite azimuth"
+msgstr "Azimut satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:220
+msgid "Satellite azimuth in tenths of degree"
+msgstr "Azimut satelitu v desatinách stupňa"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:221
+msgid "Satellite elevation"
+msgstr "Elevácia satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:222
+msgid "Satellite elevation in tenths of degree"
+msgstr "Elevácia satelitu v desatinách stupňa"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:223
+msgid "Satellite longitude"
+msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:225
+msgid "Satellite longitude in tenths of degree. West is negative."
+msgstr ""
+"Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu, v desatinách stupňa. Záporná hodnota = "
+"západ."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:227
+msgid "Satellite range code"
+msgstr "Kód dosahu satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:228
+msgid "Satellite range code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
+msgstr "Kód dosahu satelitu definovaný výrobcom, napr. prepínací kód DISEqC"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:232
+msgid "Major channel"
+msgstr "Hlavný kanál"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:29
-msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
-msgstr "Limit pre prenosové pásmo (v bytoch/s)"
+#: modules/access/dtv/access.c:233
+msgid "ATSC minor channel"
+msgstr "Minoritný kanál ATSC"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:31
+#: modules/access/dtv/access.c:234
+msgid "Physical channel"
+msgstr "Fyzický kanál"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:240
+msgid "DTV"
+msgstr "DTV"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:241
+msgid "Digital Television and Radio"
+msgstr "Digitálna televízia a rádio"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:279
+msgid "Terrestrial reception parameters"
+msgstr "Parametre terestriálneho príjmu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:291
+msgid "DVB-T reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu DVB-T"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:307
+msgid "ISDB-T reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu ISDB-T"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:348
+msgid "Cable and satellite reception parameters"
+msgstr "Parametre káblového a satelitného príjmu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:360
+msgid "DVB-S2 parameters"
+msgstr "Parametre DVB-S2"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:368
+msgid "ISDB-S parameters"
+msgstr "Parametre ISDB-S"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:373
+msgid "Satellite equipment control"
+msgstr "Kontrola výbavy satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:415
+msgid "ATSC reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu ATSC"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:471
+msgid "Digital broadcasting"
+msgstr "Digitálne vysielanie"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:472
 msgid ""
-"The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
-"seconds."
+"The selected digital tuner does not support the specified parameters.\n"
+"Please check the preferences."
 msgstr ""
-"Modul pre prenosové pásmo automaticky vynechá dáta, ktoré prekračujú "
-"povolený dátový tok (v bytoch/sek.)"
+"Vybraný digitálny tuner nepodporuje špecifikované parametre.\n"
+"Skontrolujte nastavenia, prosím."
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:40
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:774
-msgid "Bandwidth"
-msgstr "Šírka prenosového pásma"
+#: modules/access/dv.c:55
+msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394) input"
+msgstr "Vstup digitálneho videa (Firewire/ieee1394)"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:41
-msgid "Bandwidth limiter"
-msgstr "Obmedzovač prenosového pásma"
+#: modules/access/dv.c:56
+msgid "DV"
+msgstr "DV"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:37
-msgid "Force use of dump module"
-msgstr "Vynútiť si použitie analyzačného modulu"
+#: modules/access/dvdnav.c:70 modules/access/dvdread.c:67
+msgid "DVD angle"
+msgstr "Uhol snímok na DVD"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:38
-msgid "Activate the dump module even for media with fast seeking."
-msgstr "Aktivovať analyzačný modul aj pre médiá s rýchlym vyhľadávaním."
+#: modules/access/dvdnav.c:72 modules/access/dvdread.c:69
+msgid "Default DVD angle."
+msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
 
-#: modules/access_filter/dump.c:41
-msgid "Maximum size of temporary file (Mb)"
-msgstr "Maximálna veľkosť dočasného súboru (v MB)"
+#: modules/access/dvdnav.c:74
+msgid "Start directly in menu"
+msgstr "Spustiť priamo v menu"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:42
+#: modules/access/dvdnav.c:76
 msgid ""
-"The dump module will abort dumping of the media if more than this much "
-"megabyte were performed."
+"Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
+"useless warning introductions."
 msgstr ""
-"Analyzačný modul preruší analyzovanie média, ak sa spracuje viac MB ako ste "
-"zadali."
+"Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
+"pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
 
-#: modules/access_filter/record.c:43
-msgid "Record directory"
-msgstr "Priečinok pre nahrávanie"
+#: modules/access/dvdnav.c:85
+msgid "DVD with menus"
+msgstr "DVD s menu"
 
-#: modules/access_filter/record.c:45
-msgid "Directory where the record will be stored."
-msgstr "Priečiok, kam sa uloží nahrávka."
+#: modules/access/dvdnav.c:86
+msgid "DVDnav Input"
+msgstr "Vstup DVDnav"
 
-#: modules/access_filter/record.c:321
-msgid "Recording"
-msgstr "Nahrávanie"
+#: modules/access/dvdnav.c:331 modules/access/dvdread.c:200
+#: modules/access/dvdread.c:462 modules/access/dvdread.c:530
+msgid "Playback failure"
+msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access_filter/record.c:323
-msgid "Recording done"
-msgstr "Nahrávanie ukončené"
+#: modules/access/dvdnav.c:332
+msgid ""
+"VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disc."
+msgstr ""
+"Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že nie je možné "
+"dekryptovať celý disk."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:45
-msgid "Timeshift granularity"
-msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
+#: modules/access/dvdread.c:75
+msgid "DVD without menus"
+msgstr "DVD bez menu"
+
+#: modules/access/dvdread.c:76
+msgid "DVDRead Input (no menu support)"
+msgstr "Vstup DVDRead (bez podpory menu)"
+
+#: modules/access/dvdread.c:201
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not open the disc \"%s\"."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
+
+#: modules/access/dvdread.c:463
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not read block %d."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať blok %d."
+
+#: modules/access/dvdread.c:531
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícii 0x%02x."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:47
+#: modules/access/eyetv.m:56
+msgid "Channel number"
+msgstr "Číslo kanála"
+
+#: modules/access/eyetv.m:58
 msgid ""
-"This is the size of the temporary files that will be used to store the "
-"timeshifted streams."
+"EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
+"for Composite input"
 msgstr ""
-"Toto je veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať časovo "
-"posunuté streamy."
+"Zadajte číslo programu EyeTV alebo pre použitie posledného kanála zadajte "
+"hodnotu 0; pre vstup S-Video zadajte -1; pre kompozitný vstup zadajte -2"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:49
-msgid "Timeshift directory"
-msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
+#: modules/access/eyetv.m:63
+msgid "EyeTV input"
+msgstr "Vstup EyeTV"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:50
-msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
+#: modules/access/file.c:177 modules/access/file.c:304
+#: modules/access/mtp.c:195 modules/access/mtp.c:286 modules/access/vdr.c:368
+#: modules/access/vdr.c:535
+msgid "File reading failed"
+msgstr "Nepodarilo sa prečítať súbor"
+
+#: modules/access/file.c:178 modules/access/vdr.c:535
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\" (%s)."
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
+
+#: modules/access/file.c:305 modules/access/vdr.c:369
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not read the file (%s)."
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor (%m)."
+
+#: modules/access/fs.c:33
+msgid "Subdirectory behavior"
+msgstr "Správanie podpriečinkov"
+
+#: modules/access/fs.c:35
+msgid ""
+"Select whether subdirectories must be expanded.\n"
+"none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
+"collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
+"expand: all subdirectories are expanded.\n"
 msgstr ""
-"Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
-"posun."
+"Vyberte si, či sa podpriečinky majú rozbaľovať alebo nie.\n"
+"žiadne: podpriečinky sa neobjavia v playliste.\n"
+"zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
+"prehrávaní.\n"
+"rozbaliť: všetky podpriečinky budú rozbalené.\n"
+
+#: modules/access/fs.c:42
+msgid "Collapse"
+msgstr "Zbaliť"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:52
-msgid "Force use of the timeshift module"
-msgstr "Vynútiť si použitie modulu pre časový posun"
+#: modules/access/fs.c:42
+msgid "Expand"
+msgstr "Rozbaliť"
+
+#: modules/access/fs.c:44
+msgid "Ignored extensions"
+msgstr "Ignorované koncovky"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:53
+#: modules/access/fs.c:46
 msgid ""
-"Force use of the timeshift module even if the access declares that it can "
-"control pace or pause."
+"Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
+"directory.\n"
+"This is useful if you add directories that contain playlist files for "
+"instance. Use a comma-separated list of extensions."
 msgstr ""
-"Vynútiť si použitie modulov pre časový posun aj vtedy, ak prístup deklaruje, "
-"že dokáže kontrolovať rýchlosť, alebo pozastaviť prehrávanie."
+"Súbory s týmito príponami sa po otvorení priečinka nepridajú do playlistu. \n"
+"Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
+"playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:57 modules/access_filter/timeshift.c:58
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:200
-msgid "Timeshift"
-msgstr "Časový posun"
+#: modules/access/fs.c:53
+msgid ""
+"Sort alphabetically according to the current language's collation rules."
+msgstr "Zoradiť abecedne podľa pravidiel porovnávania pre aktuálny jazyk."
 
-#: modules/access/ftp.c:54
+#: modules/access/fs.c:54
 msgid ""
-"Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
+"Sort items in a natural order (for example: 1.ogg 2.ogg 10.ogg). This method "
+"does not take the current language's collation rules into account."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+"Zoraďovať položky v prirodzenom poradí (napríklad: 1.ogg 2.ogg 10.ogg). "
+"Tento spôsob neberie do úvahy pravidlá porovnávania platné pre aktuálny "
+"jazyk."
+
+#: modules/access/fs.c:55
+msgid "Do not sort the items."
+msgstr "Nezoraďovať položky."
+
+#: modules/access/fs.c:57
+msgid "Directory sort order"
+msgstr "Poradie pri zoraďovaní v priečinku"
+
+#: modules/access/fs.c:59
+msgid "Define the sort algorithm used when adding items from a directory."
+msgstr ""
+"Definujte algoritmus použitý pre zoraďovanie pri pridávaní položiek z "
+"priečinka."
+
+#: modules/access/fs.c:62
+msgid "File input"
+msgstr "Vstup súboru"
+
+#: modules/access/fs.c:63 modules/access_output/file.c:82
+#: modules/audio_output/file.c:113 modules/gui/macosx/open.m:130
+#: modules/gui/macosx/open.m:587 modules/gui/macosx/output.m:133
+#: modules/gui/macosx/output.m:217 modules/gui/macosx/output.m:341
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1391
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:69 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:118
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:204
+#: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:36
+#: share/lua/http/dialogs/stream_window.html:95
+msgid "File"
+msgstr "Súbor"
+
+#: modules/access/fs.c:72 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:340
+msgid "Directory"
+msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/access/ftp.c:56
+#: modules/access/ftp.c:65
 msgid "FTP user name"
-msgstr "Meno užívateľa"
+msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access/ftp.c:57 modules/access/smb.c:64
+#: modules/access/ftp.c:66 modules/access/smb.c:57
 msgid "User name that will be used for the connection."
-msgstr "Meno užívateľa, ktoré sa použije pri spojení."
+msgstr "Meno používateľa, ktoré sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:59
+#: modules/access/ftp.c:68
 msgid "FTP password"
 msgstr "Heslo pre FTP server"
 
-#: modules/access/ftp.c:60 modules/access/smb.c:67
+#: modules/access/ftp.c:69 modules/access/smb.c:60
 msgid "Password that will be used for the connection."
 msgstr "Heslo používané pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:62
+#: modules/access/ftp.c:71
 msgid "FTP account"
 msgstr "FTP účet"
 
-#: modules/access/ftp.c:63
+#: modules/access/ftp.c:72
 msgid "Account that will be used for the connection."
-msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie so serverom."
+msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie."
 
-#: modules/access/ftp.c:68
+#: modules/access/ftp.c:77
 msgid "FTP input"
 msgstr "Vstup FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:85
+#: modules/access/ftp.c:93
 msgid "FTP upload output"
 msgstr "Výstup z FTP upload-u"
 
-#: modules/access/ftp.c:129 modules/access/ftp.c:139 modules/access/ftp.c:200
-#: modules/access/ftp.c:210 modules/access/ftp.c:218
+#: modules/access/ftp.c:320 modules/access/ftp.c:336 modules/access/ftp.c:460
+#: modules/access/ftp.c:469 modules/access/ftp.c:476
 msgid "Network interaction failed"
 msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
 
-#: modules/access/ftp.c:130
+#: modules/access/ftp.c:321
 msgid "VLC could not connect with the given server."
 msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:140
+#: modules/access/ftp.c:337
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
 msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
 
-#: modules/access/ftp.c:201
+#: modules/access/ftp.c:461
 msgid "Your account was rejected."
-msgstr "Prístup k Vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
+msgstr "Prístup k vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:211
+#: modules/access/ftp.c:470
 msgid "Your password was rejected."
 msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
 
-#: modules/access/ftp.c:219
+#: modules/access/ftp.c:477
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
 msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:44
-msgid ""
-"Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/gnomevfs.c:48
+#: modules/access/gnomevfs.c:47
 msgid "GnomeVFS input"
 msgstr "Vstup Gnome VFS"
 
-#: modules/access/http.c:48 modules/access/mms/mms.c:59
+#: modules/access/http.c:64 modules/access/mms/mms.c:58
 msgid "HTTP proxy"
 msgstr "HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:50 modules/access/mms/mms.c:61
+#: modules/access/http.c:66
 msgid ""
-"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
-"mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
-"tried."
+"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user@]myproxy.mydomain:"
+"myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be tried."
 msgstr ""
 "HTTP proxy server, ktorý sa použije pri spojení. Zadaná adresa musí mať tvar "
-"http:///[používateľ[:heslo]@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak takúto adresu "
-"nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej http_proxy automaticky."
-
-#: modules/access/http.c:56
-msgid ""
-"Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+"http://[používateľ@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak takúto adresu "
+"nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej prostredia  http_proxy "
+"automaticky."
 
-#: modules/access/http.c:59
-msgid "HTTP user agent"
-msgstr "Používateľský agent HTTP"
+#: modules/access/http.c:70
+msgid "HTTP proxy password"
+msgstr "Heslo pre HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:60
-msgid "User agent that will be used for the connection."
-msgstr "Používateľský agent, ktorý sa použije pri spojení."
+#: modules/access/http.c:72
+msgid "If your HTTP proxy requires a password, set it here."
+msgstr "Ak váš HTTP proxy server vyžaduje heslo, nastavte ho tu."
 
-#: modules/access/http.c:63
+#: modules/access/http.c:74
 msgid "Auto re-connect"
-msgstr "Automatické znovu-pripojenie"
+msgstr "Automatické opätovné pripojenie"
 
-#: modules/access/http.c:65
+#: modules/access/http.c:76
 msgid ""
 "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 msgstr ""
 "V prípade náhodného odpojenia sa program pripojí znova a pokúsi sa "
 "pokračovať v streamovaní."
 
-#: modules/access/http.c:68
+#: modules/access/http.c:79
 msgid "Continuous stream"
 msgstr "Kontinuálny stream"
 
-#: modules/access/http.c:69
+#: modules/access/http.c:80
 msgid ""
 "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
 "server). You should not globally enable this option as it will break all "
@@ -6799,199 +7259,751 @@ msgstr ""
 "na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať aktivovanú, pretože môže "
 "narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
 
-#: modules/access/http.c:75
+#: modules/access/http.c:85
+msgid "Forward Cookies"
+msgstr "Odovzdať cookies"
+
+#: modules/access/http.c:86
+msgid "Forward Cookies across http redirections."
+msgstr "Preposielať cookies cez presmerovanie http."
+
+#: modules/access/http.c:88
+msgid "HTTP referer value"
+msgstr "Hodnota odkazu HTTP referer"
+
+#: modules/access/http.c:89
+msgid "Customize the HTTP referer, simulating a previous document"
+msgstr "Prispôsobiť hlavičku HTTP, simuláciou predchádzajúceho dokumentu"
+
+#: modules/access/http.c:91
+msgid "User Agent"
+msgstr "Používateľský agent"
+
+#: modules/access/http.c:92
+msgid ""
+"The name and version of the program will be provided to the HTTP server. "
+"They must be separated by a forward slash, e.g. FooBar/1.2.3. This option "
+"can only be specified per input item, not globally."
+msgstr ""
+"Názov a verzia programu je poskytovaná z HTTP servera. Musí byť oddelená "
+"nasledujúcim lomítkom, napríklad: FooBar/1.2.3. Túto voľbu je možné stanoviť "
+"len pri položke vstupu, nie globálne."
+
+#: modules/access/http.c:98
 msgid "HTTP input"
 msgstr "Vstup HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:77
+#: modules/access/http.c:100
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr "HTTP(S)"
 
-#: modules/access/http.c:295
+#: modules/access/http.c:458
 msgid "HTTP authentication"
 msgstr "Autentifikácia HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:296 modules/demux/live555.cpp:483
-msgid "Please enter a valid login name and a password."
-msgstr "Prosím zadajte platné meno užívateľa a heslo."
+#: modules/access/http.c:459
+#, c-format
+msgid "Please enter a valid login name and a password for realm %s."
+msgstr "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo pre realm %s."
 
-#: modules/access/jack.c:59
-msgid ""
-"Make VLC buffer audio data capturer from jack for the specified length in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Zachytávať audio-údaje z jack-prípojky počas zadaného času (čas sa udáva v "
-"milisekundách). "
+#: modules/access/idummy.c:42 modules/access_output/dummy.c:45
+#: modules/audio_output/adummy.c:36 modules/codec/ddummy.c:46
+#: modules/codec/edummy.c:39 modules/control/dummy.c:48
+#: modules/text_renderer/tdummy.c:35 modules/video_output/vdummy.c:47
+msgid "Dummy"
+msgstr "Fiktívny"
 
-#: modules/access/jack.c:61
+#: modules/access/idummy.c:43
+msgid "Dummy input"
+msgstr "Fiktívny vstup"
+
+#: modules/access/imem.c:49 modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:54
+#: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
+
+#: modules/access/imem.c:51 modules/demux/image.c:46
+msgid "Set the ID of the elementary stream"
+msgstr "Nastavenie ID pre elementárny stream"
+
+#: modules/access/imem.c:53 modules/demux/image.c:48
+msgid "Group"
+msgstr "Skupina"
+
+#: modules/access/imem.c:55 modules/demux/image.c:50
+msgid "Set the group of the elementary stream"
+msgstr "Nastavenie skupiny elementárneho streamu"
+
+#: modules/access/imem.c:57
+msgid "Category"
+msgstr "Kategória"
+
+#: modules/access/imem.c:59
+msgid "Set the category of the elementary stream"
+msgstr "Nastavenie kategórie elementárneho streamu"
+
+#: modules/access/imem.c:64 modules/gui/macosx/AddonManager.m:341
+#: modules/gui/qt4/managers/addons_manager.cpp:92
+msgid "Unknown"
+msgstr "Neznáme"
+
+#: modules/access/imem.c:64
+msgid "Data"
+msgstr "Údaje"
+
+#: modules/access/imem.c:69
+msgid "Set the codec of the elementary stream"
+msgstr "Nastavenie kodeku elementárneho streamu"
+
+#: modules/access/imem.c:73
+msgid "Language of the elementary stream as described by ISO639"
+msgstr "Jazyk elementárneho streamu tak, ako je opísaný v norme ISO639"
+
+#: modules/access/imem.c:77
+msgid "Sample rate of an audio elementary stream"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku v elementárnom streame"
+
+#: modules/access/imem.c:79 modules/audio_output/amem.c:49
+msgid "Channels count"
+msgstr "Počet kanálov"
+
+#: modules/access/imem.c:81
+msgid "Channels count of an audio elementary stream"
+msgstr "Počet kanálov zvuku pre elementárny stream"
+
+#: modules/access/imem.c:83 modules/access/v4l2/v4l2.c:65
+#: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:131
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:182
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1395
+#: modules/video_filter/mosaic.c:94 modules/video_output/vmem.c:42
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:727
+msgid "Width"
+msgstr "Šírka"
+
+#: modules/access/imem.c:84
+msgid "Width of video or subtitle elementary streams"
+msgstr "Šírka elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
+
+#: modules/access/imem.c:86 modules/access/v4l2/v4l2.c:66
+#: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:183
+#: modules/video_filter/mosaic.c:92 modules/video_output/vmem.c:45
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:126
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:730
+msgid "Height"
+msgstr "Výška"
+
+#: modules/access/imem.c:87
+msgid "Height of video or subtitle elementary streams"
+msgstr "Výška elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
+
+#: modules/access/imem.c:89
+msgid "Display aspect ratio"
+msgstr "Zobraziť stranový pomer"
+
+#: modules/access/imem.c:91
+msgid "Display aspect ratio of a video elementary stream"
+msgstr "Zobraziť stranový pomer elementárneho streamu s videom"
+
+#: modules/access/imem.c:95
+msgid "Frame rate of a video elementary stream"
+msgstr "Frekvencia snímok v elementárnom streame"
+
+#: modules/access/imem.c:97
+msgid "Callback cookie string"
+msgstr "Príkaz pre callback cookie"
+
+#: modules/access/imem.c:99
+msgid "Text identifier for the callback functions"
+msgstr "Identifikátor textu pre funkcie spätného volania"
+
+#: modules/access/imem.c:101
+msgid "Callback data"
+msgstr "Údaje spätného volania"
+
+#: modules/access/imem.c:103
+msgid "Data for the get and release functions"
+msgstr "Údaje funkcie získania a uvoľnenia"
+
+#: modules/access/imem.c:105
+msgid "Get function"
+msgstr "Prebrať funkciu"
+
+#: modules/access/imem.c:107
+msgid "Address of the get callback fun