dtstofloat32: move to dca codec
[vlc.git] / po / sk.po
index 6238364..edd5a36 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
-# Copyright (C) 2006-2010 the VideoLAN team
+# Slovak translation
+# Copyright (C) 2014 VideoLAN
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
-# FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2011.
 #
+# Translators:
+# mhikanik <podnety@mojepreklady.net>, 2012-2014
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: vlc\n"
+"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-11-06 22:46+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-05 13:25+0100\n"
-"Last-Translator: Marian Hikanik <mhikanik@users.sourceforge.net>\n"
-"Language-Team: Marián Hikaník\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-18 16:23+0000\n"
+"Last-Translator: mhikanik <podnety@mojepreklady.net>\n"
+"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
+"language/sk/)\n"
 "Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: include/vlc_common.h:1021
+#: include/vlc_common.h:927
 msgid ""
 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
 "see the file named COPYING for details.\n"
 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
 msgstr ""
-"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky, v maximálne právne "
-"možnom rozsahu.\n"
+"Tento program je poskytovaný BEZ ZÁRUKY, v maximálne právne možnom rozsahu.\n"
 "Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public "
 "License;\n"
-"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
+"pre podrobnejšie informácie si prečítajte text v súbore s názvom COPYING.\n"
 "Vytvorené tímom VideoLAN; pozrite si súbor AUTHORS.\n"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:822
+#: include/vlc_config_cat.h:33
 msgid "VLC preferences"
 msgstr "Nastavenia programu VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:34
+#: include/vlc_config_cat.h:35
 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
 msgstr ""
 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
 "\"."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:169
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1040
+#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:38
+#: include/vlc_config_cat.h:39
 msgid "Settings for VLC's interfaces"
 msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:40
+#: include/vlc_config_cat.h:41
 msgid "Main interfaces settings"
 msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:42
+#: include/vlc_config_cat.h:43
 msgid "Main interfaces"
 msgstr "Hlavné rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:43
+#: include/vlc_config_cat.h:44
 msgid "Settings for the main interface"
 msgstr "Nastavenia hlavného rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
+#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
 msgid "Control interfaces"
-msgstr "Rozhrania s ovládaním"
+msgstr "Ovládacie rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:46
+#: include/vlc_config_cat.h:47
 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
 msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:189
+#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2935
-#: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:173
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:382
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
-#: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
+#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
+#: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
+#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:53
+#: include/vlc_config_cat.h:54
 msgid "Audio settings"
 msgstr "Nastavenia zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:55
+#: include/vlc_config_cat.h:56
 msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
+#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58
+#: include/vlc_config_cat.h:59
 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
+#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
+#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
+#: src/libvlc-module.c:195
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
+#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
 msgid "Output modules"
 msgstr "Výstupné moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:64
+#: include/vlc_config_cat.h:65
 msgid "General settings for audio output modules."
 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:71
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
+#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:67
+#: include/vlc_config_cat.h:68
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2897 src/input/es_out.c:2982
-#: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:177
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:383
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
-#: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
+#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
+#: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
+#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:71
+#: include/vlc_config_cat.h:72
 msgid "Video settings"
 msgstr "Nastavenia videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:73
+#: include/vlc_config_cat.h:74
 msgid "General video settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:77
-msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
-msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
+#, fuzzy
+msgid "General settings for video output modules."
+msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:81
+#: include/vlc_config_cat.h:80
 msgid "Video filters are used to process the video stream."
-msgstr "Filtre videa sa používajú na dodatočnú úpravu streamov s videom."
+msgstr "Filtre videa sa používajú na úpravu streamov s videom."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:83
-msgid "Subtitles/OSD"
-msgstr "Titulky/OSD"
+#: include/vlc_config_cat.h:82
+msgid "Subtitles / OSD"
+msgstr "Titulky / OSD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:84
+#: include/vlc_config_cat.h:83
 msgid ""
 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
 msgstr ""
-"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k  "
-"\"obrázkom používaným pri prekrývaní \""
+"Rôzne nastavenia vzťahujúce sa k OSD ovládaniu, titulkom a k  \"obrázkom "
+"používaným pri prekrývaní\""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:93
+#: include/vlc_config_cat.h:91
 msgid "Input / Codecs"
 msgstr "Vstup / Kodeky"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:94
+#: include/vlc_config_cat.h:92
 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
 msgstr "Nastavenia vstupu, demultiplexovania, dekódovania a kódovania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:97
+#: include/vlc_config_cat.h:95
 msgid "Access modules"
 msgstr "Prístupové moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:99
+#: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid ""
 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
 msgstr ""
-"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
-"prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
-"nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
+"Toto sú nastavenia, ktoré sa vzťahujú k rôznym metódam prístupu. K "
+"nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria nastavenia HTTP proxy alebo "
+"nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:103
+#: include/vlc_config_cat.h:101
 msgid "Stream filters"
 msgstr "Filtre streamov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:105
+#: include/vlc_config_cat.h:103
 msgid ""
 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
 "input side of VLC. Use with care..."
@@ -205,52 +213,48 @@ msgstr ""
 "Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:108
+#: include/vlc_config_cat.h:106
 msgid "Demuxers"
 msgstr "Demuxéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:109
+#: include/vlc_config_cat.h:107
 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:111
+#: include/vlc_config_cat.h:109
 msgid "Video codecs"
 msgstr "Kodeky videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:112
+#: include/vlc_config_cat.h:110
 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
 msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo dekodéry a kodéry videa a zvuku. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:114
+#: include/vlc_config_cat.h:112
 msgid "Audio codecs"
 msgstr "Kodeky zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:115
+#: include/vlc_config_cat.h:113
 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
 msgstr "Nastavenia dekodérov a kodérov len pre zvuk."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:117
-msgid "Subtitles codecs"
-msgstr "Kodeky titulkov"
+#: include/vlc_config_cat.h:115
+msgid "Subtitle codecs"
+msgstr "Kodeky pre titulky"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:118
-msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
+#: include/vlc_config_cat.h:116
+msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
 msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či kodéry CC. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:120
-msgid "General Input"
-msgstr "Všeobecný vstup"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:121
+#: include/vlc_config_cat.h:118
 msgid "General input settings. Use with care..."
-msgstr ""
-"Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
+msgstr "Všeobecné nastavenia vstupu. Venujte im zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
+#: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
+#: modules/access/avio.h:50
 msgid "Stream output"
 msgstr "Výstup streamu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:126
+#: include/vlc_config_cat.h:123
 msgid ""
 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
 "saving incoming streams.\n"
@@ -268,15 +272,15 @@ msgstr ""
 "Dodatočné upravovanie streamov (prekódovanie, duplikovanie...) je možné "
 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:134
+#: include/vlc_config_cat.h:131
 msgid "General stream output settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupu streamu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:136
+#: include/vlc_config_cat.h:133
 msgid "Muxers"
 msgstr "Muxéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:138
+#: include/vlc_config_cat.h:135
 msgid ""
 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
@@ -289,11 +293,11 @@ msgstr ""
 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:144
+#: include/vlc_config_cat.h:141
 msgid "Access output"
 msgstr "Access output"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:146
+#: include/vlc_config_cat.h:143
 msgid ""
 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
@@ -306,11 +310,11 @@ msgstr ""
 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:151
+#: include/vlc_config_cat.h:148
 msgid "Packetizers"
 msgstr "Paketizéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:153
+#: include/vlc_config_cat.h:150
 msgid ""
 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
@@ -323,11 +327,11 @@ msgstr ""
 "vynucovať. \n"
 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:159
+#: include/vlc_config_cat.h:156
 msgid "Sout stream"
 msgstr "Sout stream"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:160
+#: include/vlc_config_cat.h:157
 msgid ""
 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
@@ -338,55 +342,43 @@ msgstr ""
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:109
-msgid "SAP"
-msgstr "SAP"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:167
-msgid ""
-"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
-"multicast UDP or RTP."
-msgstr ""
-"SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
-"protokolu UDP alebo RTP."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:170
+#: include/vlc_config_cat.h:162
 msgid "VOD"
 msgstr "VOD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:171
+#: include/vlc_config_cat.h:163
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
-#: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:191
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
+#: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
+#: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176
+#: include/vlc_config_cat.h:168
 msgid ""
 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
 msgstr ""
-"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-režime) a "
-"modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
+"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v režime prehrávania) "
+"a modulov, ktoré automaticky pridávajú do playlistu nové položky (zisťovacie "
+"moduly)."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:180
+#: include/vlc_config_cat.h:172
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:479
+#: include/vlc_config_cat.h:173
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:182
+#: include/vlc_config_cat.h:174
 msgid ""
 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
 "playlist."
@@ -394,91 +386,25 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
+#: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:187
+#: include/vlc_config_cat.h:179
 msgid "Advanced settings. Use with care..."
-msgstr ""
-"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť..."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:189
-msgid "CPU features"
-msgstr "Vlastnosti procesora"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:190
-msgid ""
-"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
-msgstr ""
-"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
-"nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
+msgstr "Pokročilé nastavenia. Ich zmene venujte zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:193
+#: include/vlc_config_cat.h:181
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
-#: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:249
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:349
-msgid "Network"
-msgstr "Sieť"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:199
-msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
-msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:202
-msgid "Chroma modules settings"
-msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:203
-msgid "These settings affect chroma transformation modules."
-msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:205
-msgid "Packetizer modules settings"
-msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:209
-msgid "Encoders settings"
-msgstr "Nastavenia kodérov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:211
-msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
-msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
-
-#: include/vlc_config_cat.h:214
-msgid "Dialog providers settings"
-msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:216
-msgid "Dialog providers can be configured here."
-msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:218
-msgid "Subtitle demuxer settings"
-msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:220
-msgid ""
-"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
-"example by setting the subtitles type or file name."
-msgstr ""
-"V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
-"napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
-
-#: include/vlc_config_cat.h:227
-msgid "No help available"
-msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:228
-msgid "There is no help available for these modules."
-msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
-
-#: include/vlc_interface.h:126
+#: include/vlc_input.h:568
 #, fuzzy
+msgid "Subtitle track added"
+msgstr "Stopa s titulkami"
+
+#: include/vlc_interface.h:140
 msgid ""
 "\n"
 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
@@ -486,16 +412,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
-"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
-"program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
+"otvorte okno s prikazovym riadokom, prejdite do priecinka kde je "
+"nainstalovany program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:46
-msgid "Quick &Open File..."
-msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
+msgid "&Open File..."
+msgstr "&Otvoriť súbor..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:47
 msgid "&Advanced Open..."
-msgstr "Pokročilé otváranie..."
+msgstr "&Pokročilé otváranie..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:48
 msgid "Open D&irectory..."
@@ -507,7 +433,7 @@ msgstr "Otvoriť &priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:50
 msgid "Select one or more files to open"
-msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
+msgstr "Vyberte jeden alebo viac súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:51
 msgid "Select Directory"
@@ -527,15 +453,15 @@ msgstr "Informácia o &kodeku"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:57
 msgid "&Messages"
-msgstr "&Hlásenia programu"
+msgstr "&Hlásenia"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:58
 msgid "Jump to Specific &Time"
 msgstr "Prejsť na určený &čas"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:59
-msgid "&Bookmarks"
-msgstr "Zá&ložky"
+msgid "Custom &Bookmarks"
+msgstr "Zá&ložky používateľa"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:60
 msgid "&VLM Configuration"
@@ -545,39 +471,40 @@ msgstr "Konfigurácia &VLM"
 msgid "&About"
 msgstr "&O programe"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:546 modules/gui/qt4/menus.cpp:783
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:253
+#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:66
-msgid "Fetch Information"
-msgstr "Získať informácie"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:67
 msgid "Remove Selected"
 msgstr "Odstrániť vybrané"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:68
+#: include/vlc_intf_strings.h:67
 msgid "Information..."
 msgstr "Informácia..."
 
+#: include/vlc_intf_strings.h:68
+msgid "Create Directory..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
+
 #: include/vlc_intf_strings.h:69
-msgid "Sort"
-msgstr "Zoradiť"
+msgid "Create Folder..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:70
-msgid "Create Directory..."
+#, fuzzy
+msgid "Rename Directory..."
 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:71
-msgid "Create Folder..."
+#, fuzzy
+msgid "Rename Folder..."
 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:72
@@ -596,150 +523,58 @@ msgstr "Stream..."
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložiť..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/MainMenu.m:270
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
+#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
 msgid "Repeat All"
 msgstr "Opakovať všetko"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/MainMenu.m:269
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
 msgid "Repeat One"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:82
-msgid "No Repeat"
-msgstr "Žiadne opakovanie"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:125
+#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
+#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
 msgid "Random Off"
 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:87
+#: include/vlc_intf_strings.h:83
 msgid "Add to Playlist"
 msgstr "Pridať do playlistu"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:88
-msgid "Add to Media Library"
-msgstr "Pridať do knižnice médií"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:90
+#: include/vlc_intf_strings.h:85
 msgid "Add File..."
 msgstr "Pridať súbor..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:91
-msgid "Advanced Open..."
-msgstr "Pokročilé otváranie..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:92
+#: include/vlc_intf_strings.h:86
 msgid "Add Directory..."
 msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:93
+#: include/vlc_intf_strings.h:87
 msgid "Add Folder..."
 msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:95
+#: include/vlc_intf_strings.h:89
 msgid "Save Playlist to &File..."
 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:96
-msgid "Open Play&list..."
-msgstr "Otvoriť p&laylist..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1299
+#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:99
-msgid "Search Filter"
-msgstr "Vyhľadávací filter"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:101
-msgid "&Services Discovery"
-msgstr "&Zisťovanie služieb"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:105
-msgid ""
-"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
-"them."
-msgstr ""
-"Niektoré nastavenia sú dostupné, avšak sú skryté. Ak ich chcete zobraziť, "
-"aktivujte voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
-msgid "Image clone"
-msgstr "Klon obrázka"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:111
-msgid "Clone the image"
-msgstr "Klonovať obrázok"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:113
-msgid "Magnification"
-msgstr "Zväčšenie"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:114
-msgid ""
-"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
-"be magnified."
-msgstr ""
-"Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
+#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
 msgid "Waves"
 msgstr "Vlny"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:118
-msgid "\"Waves\" video distortion effect"
-msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:120
-msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
-msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:122
-msgid "Image colors inversion"
-msgstr "Inverzia farieb obrázka"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:124
-msgid "Split the image to make an image wall"
-msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:126
-msgid ""
-"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
-"The video gets split in parts that you must sort."
-msgstr ""
-"Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
-"Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:129
-msgid ""
-"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
-"Try changing the various settings for different effects"
-msgstr ""
-"Skresľujúci efekt \"Detekcia hrán\".\n"
-"Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:132
-msgid ""
-"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
-"white, except the parts that are of the color that you select in the "
-"settings."
-msgstr ""
-"Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
-"výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:136
+#: include/vlc_intf_strings.h:100
 msgid ""
 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
@@ -796,125 +631,124 @@ msgstr ""
 "materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
 "player.</p></body></html>"
 
-#: src/audio_output/common.c:85 src/audio_output/common.c:125
-#: src/input/es_out.c:935 src/libvlc-module.c:669
-#: modules/video_filter/postproc.c:228
+#: src/audio_output/filters.c:247
+msgid "Audio filtering failed"
+msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
+
+#: src/audio_output/filters.c:248
+#, c-format
+msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
+msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%u) filtrov."
+
+#: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
+#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
+#: modules/video_filter/postproc.c:234
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/common.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:119
+#: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Spektrometer"
 
-#: src/audio_output/common.c:91
+#: src/audio_output/output.c:235
 msgid "Scope"
 msgstr "Rozsah (oblasť)"
 
-#: src/audio_output/common.c:94
+#: src/audio_output/output.c:238
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/common.c:97
+#: src/audio_output/output.c:241
 msgid "Vu meter"
 msgstr "Vu meter"
 
-#: src/audio_output/common.c:122 modules/audio_filter/equalizer.c:76
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:102
-msgid "Equalizer"
-msgstr "Ekvalizér"
-
-#: src/audio_output/common.c:141 src/libvlc-module.c:321
+#: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
 msgid "Audio filters"
-msgstr "Zvukové filtre"
+msgstr "Filtre zvuku"
 
-#: src/audio_output/common.c:153
+#: src/audio_output/output.c:291
 msgid "Replay gain"
 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/audio_output/filters.c:142
-msgid "Audio filtering failed"
-msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
-
-#: src/audio_output/filters.c:143
-#, fuzzy, c-format
-msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
-msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
+#: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
+msgid "Stereo audio mode"
+msgstr "Režim stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:100 src/audio_output/output.c:128
-#: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:288
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:289
-#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:316
-msgid "Audio Channels"
-msgstr "Zvukové kanály"
+#: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
+msgid "Dolby Surround"
+msgstr "Dolby Surround"
 
-#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
-#: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64
-#: modules/access/v4l2/video.c:284 modules/audio_output/directx.c:439
-#: modules/audio_output/kai.c:219 modules/audio_output/oss.c:194
-#: modules/audio_output/portaudio.c:400 modules/audio_output/waveout.c:419
+#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
+#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
 #: modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:142
-#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
-#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:88 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
+#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
-#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:144
-#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
-#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
+#: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: src/audio_output/output.c:134
-msgid "Dolby Surround"
-msgstr "Dolby Surround"
-
-#: src/audio_output/output.c:146
+#: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Reverzné stereo"
 
-#: src/config/file.c:531
+#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
+#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
+#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
+#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automaticky"
+
+#: src/config/file.c:460
 msgid "boolean"
 msgstr "Hodnota boolean"
 
-#: src/config/file.c:531 src/config/help.c:471
+#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
 msgid "integer"
 msgstr "hodnota (celé číslo)"
 
-#: src/config/file.c:539 src/config/help.c:501
+#: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
 msgid "float"
 msgstr "hodnota (desatinná)"
 
-#: src/config/file.c:552 src/config/help.c:450
+#: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
 msgid "string"
 msgstr "reťazec / príkaz"
 
-#: src/config/help.c:129
+#: src/config/help.c:161
 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
-msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
+msgstr "Na získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
 
-#: src/config/help.c:133
-#, fuzzy, c-format
+#: src/config/help.c:165
+#, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
@@ -950,69 +784,71 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
-"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
-"zaradia do playlistu.\n"
-"Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
+"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov.\n"
+"Tieto streamy sa zaradia do playlistu.\n"
+"Položka, ktorá bola zadaná do playlistu najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
 "\n"
 "Nastavenia štýlov:\n"
-"  --Nastavenie A: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
-"spustenia programu.\n"
-"   -Nastavenie A: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
-"   :option  príkaz, ktorý sa na stream aplikuje až tesne pred jeho "
-"prehrávaním\n"
-"            a zároveň potlačí akékoľvek iné nastavenia\n"
+"--option globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania spustenia "
+"programu.\n"
+"-option jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
+":option aplikuje sa na stream až tesne pred jeho prehrávaním it\n"
+"a zároveň potlačí predchádzajúce nastavenia .\n"
 "\n"
 "Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
+"[[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"[:option=value ...]\n"
 "\n"
-"  Pre špecifické MRL sa dajú použiť aj viaceré globálne príkazy --options :"
-"options.\n"
-"  Viacnásobné príkazy :option=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
+"Viaceré globálne --nastavenia sa dajú používať aj ako špecifické :"
+"nastavenia.\n"
+"Viacnásobné páry :option=value možno špecifikovať.\n"
+"\n"
+"URL syntax:\n"
+"file:///path/file Čistý mediálny súbor\n"
+"http://host[:port]/file HTTP URL\n"
+"ftp://host[:port]/file FTP URL\n"
+"mms://host[:port]/file MMS URL\n"
+"screen:// Snímka obrazovky\n"
+"dvd://[device] DVD jednotka\n"
+"vcd://[device]  VCD jednotka\n"
+"cdda://[device] Audio CD jednotka\n"
+"udp://[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
+"UDP stream odosielaný streamovacím serverom\n"
+"vlc://pause:<počet sekúnd> Pozastavenie playlistu na určitý čas\n"
+"vlc://quit Špeciálna položka na ukončenie programu VLC\n"
 "\n"
-"Syntax URL adresy:\n"
-"  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD jednotka\n"
-"  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
-"  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
-"                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
-"serverom\n"
-"  vlc:pause:<počet sekúnd>            Osobitná položka na pozastavenie "
-"playlistu na určitý čas\n"
-"  vlc:quit                       Osobitný príkaz na ukončenie programu VLC\n"
-
-#: src/config/help.c:517
+
+#: src/config/help.c:435
 msgid " (default enabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
+msgstr "(predvolene: zapnuté)"
 
-#: src/config/help.c:518
+#: src/config/help.c:436
 msgid " (default disabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
+msgstr "(predvolene: vypnuté)"
 
-#: src/config/help.c:683 src/config/help.c:686 src/config/help.c:694
-#: src/config/help.c:699
+#: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
 msgid "Note:"
 msgstr "Poznámka:"
 
-#: src/config/help.c:684 src/config/help.c:687
+#: src/config/help.c:593
 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
 msgstr ""
-"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
-"nastavenia."
+"Na zobrazenie pokročilých nastavení pridajte do príkazového riadka parameter "
+"--advanced."
 
-#: src/config/help.c:695 src/config/help.c:700
+#: src/config/help.c:598
 #, c-format
-msgid ""
-"%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
-msgstr ""
-"%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
-
-#: src/config/help.c:707 src/config/help.c:711
+msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
+msgid_plural ""
+"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
+msgstr[0] ""
+"%u modul sa nezobrazil, pretože obsahuje iba pokročilé nastavenia.\n"
+msgstr[1] ""
+"%u moduly sa nezobrazili, pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
+msgstr[2] ""
+"%u modulov sa nezobrazilo, pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
+
+#: src/config/help.c:605
 msgid ""
 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
 "modules."
@@ -1020,22 +856,23 @@ msgstr ""
 "Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
 "verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
 
-#: src/config/help.c:793
+#: src/config/help.c:666
 #, c-format
 msgid "VLC version %s (%s)\n"
 msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
 
-#: src/config/help.c:795
+#: src/config/help.c:667
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
 msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
 
-#: src/config/help.c:797
+#: src/config/help.c:669
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
-#: src/config/help.c:829
+#: src/config/help.c:698
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
@@ -1043,7 +880,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vypísaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/config/help.c:843
+#: src/config/help.c:713
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -1051,193 +888,506 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
 
-#: src/input/control.c:217
+#: src/config/keys.c:56
+msgid "Backspace"
+msgstr "Backspace"
+
+#: src/config/keys.c:57
+msgid "Brightness Down"
+msgstr "Znížiť jas"
+
+#: src/config/keys.c:58
+msgid "Brightness Up"
+msgstr "Zvýšiť jas"
+
+#: src/config/keys.c:59
+msgid "Browser Back"
+msgstr "Dozadu v prehliadači"
+
+#: src/config/keys.c:60
+msgid "Browser Favorites"
+msgstr "Obľúbené položky prehliadača"
+
+#: src/config/keys.c:61
+msgid "Browser Forward"
+msgstr "Dopredu v prehliadači"
+
+#: src/config/keys.c:62
+msgid "Browser Home"
+msgstr "Na domovskú stránku v prehliadači"
+
+#: src/config/keys.c:63
+msgid "Browser Refresh"
+msgstr "Obnovenie v prehliadači"
+
+#: src/config/keys.c:64
+msgid "Browser Search"
+msgstr "Vyhľadanie v prehliadači"
+
+#: src/config/keys.c:65
+msgid "Browser Stop"
+msgstr "Zastavenie v prehliadači"
+
+#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
+msgid "Delete"
+msgstr "Vymazať"
+
+#: src/config/keys.c:67
+msgid "Down"
+msgstr "Nadol"
+
+#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
+msgid "End"
+msgstr "Koniec"
+
+#: src/config/keys.c:69
+msgid "Enter"
+msgstr "Enter"
+
+#: src/config/keys.c:70
+msgid "Esc"
+msgstr "Esc"
+
+#: src/config/keys.c:71
+msgid "F1"
+msgstr "F1"
+
+#: src/config/keys.c:72
+msgid "F10"
+msgstr "F10"
+
+#: src/config/keys.c:73
+msgid "F11"
+msgstr "F11"
+
+#: src/config/keys.c:74
+msgid "F12"
+msgstr "F12"
+
+#: src/config/keys.c:75
+msgid "F2"
+msgstr "F2"
+
+#: src/config/keys.c:76
+msgid "F3"
+msgstr "F3"
+
+#: src/config/keys.c:77
+msgid "F4"
+msgstr "F4"
+
+#: src/config/keys.c:78
+msgid "F5"
+msgstr "F5"
+
+#: src/config/keys.c:79
+msgid "F6"
+msgstr "F6"
+
+#: src/config/keys.c:80
+msgid "F7"
+msgstr "F7"
+
+#: src/config/keys.c:81
+msgid "F8"
+msgstr "F8"
+
+#: src/config/keys.c:82
+msgid "F9"
+msgstr "F9"
+
+#: src/config/keys.c:83
+msgid "Home"
+msgstr "Home"
+
+#: src/config/keys.c:84
+msgid "Insert"
+msgstr "Insert"
+
+#: src/config/keys.c:86
+msgid "Media Angle"
+msgstr "Uhol média"
+
+#: src/config/keys.c:87
+msgid "Media Audio Track"
+msgstr "Zvuková stopa média"
+
+#: src/config/keys.c:88
+msgid "Media Forward"
+msgstr "Médium - dopredu"
+
+#: src/config/keys.c:89
+msgid "Media Menu"
+msgstr "Menu média"
+
+#: src/config/keys.c:90
+msgid "Media Next Frame"
+msgstr "Médium - ďalší snímok"
+
+#: src/config/keys.c:91
+msgid "Media Next Track"
+msgstr "Médium - ďalšia stopa"
+
+#: src/config/keys.c:92
+msgid "Media Play Pause"
+msgstr "Médium - prehrať, pozastaviť"
+
+#: src/config/keys.c:93
+msgid "Media Prev Frame"
+msgstr "Médium - predchádzajúci snímok"
+
+#: src/config/keys.c:94
+msgid "Media Prev Track"
+msgstr "Médium - predchádzajúca stopa"
+
+#: src/config/keys.c:95
+msgid "Media Record"
+msgstr "Nahrať médium"
+
+#: src/config/keys.c:96
+msgid "Media Repeat"
+msgstr "Opakovať médium"
+
+#: src/config/keys.c:97
+msgid "Media Rewind"
+msgstr "Previnúť médium"
+
+#: src/config/keys.c:98
+msgid "Media Select"
+msgstr "Výber média"
+
+#: src/config/keys.c:99
+msgid "Media Shuffle"
+msgstr "Médium - náhodne"
+
+#: src/config/keys.c:100
+msgid "Media Stop"
+msgstr "Médium - zastaviť"
+
+#: src/config/keys.c:101
+msgid "Media Subtitle"
+msgstr "Titulky média"
+
+#: src/config/keys.c:102
+msgid "Media Time"
+msgstr "Čas média"
+
+#: src/config/keys.c:103
+msgid "Media View"
+msgstr "Zobrazenie média"
+
+#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: src/config/keys.c:105
+msgid "Mouse Wheel Down"
+msgstr "Koliesko myši nadol"
+
+#: src/config/keys.c:106
+msgid "Mouse Wheel Left"
+msgstr "Koliesko myši doľava"
+
+#: src/config/keys.c:107
+msgid "Mouse Wheel Right"
+msgstr "Koliesko myši doprava"
+
+#: src/config/keys.c:108
+msgid "Mouse Wheel Up"
+msgstr "Koliesko myši nahor"
+
+#: src/config/keys.c:109
+msgid "Page Down"
+msgstr "O stránku nadol (Page down)"
+
+#: src/config/keys.c:110
+msgid "Page Up"
+msgstr "O stránku nahor (Page Up)"
+
+#: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
+msgid "Pause"
+msgstr "Pozastaviť"
+
+#: src/config/keys.c:112
+msgid "Print"
+msgstr ""
+
+#: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
+msgid "Space"
+msgstr "Medzerník (Space)"
+
+#: src/config/keys.c:115
+msgid "Tab"
+msgstr "Tabulátor"
+
+#: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
+#: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
+msgid "Unset"
+msgstr "Nenast."
+
+#: src/config/keys.c:117
+msgid "Up"
+msgstr "Nahor"
+
+#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
+msgid "Volume Down"
+msgstr "Znížiť hlasitosť"
+
+#: src/config/keys.c:119
+msgid "Volume Mute"
+msgstr "Stlmiť hlasitosť"
+
+#: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
+msgid "Volume Up"
+msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
+
+#: src/config/keys.c:121
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Priblížiť"
+
+#: src/config/keys.c:122
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Oddialiť"
+
+#: src/config/keys.c:250
+msgid "Ctrl+"
+msgstr "Ctrl+"
+
+#: src/config/keys.c:251
+msgid "Alt+"
+msgstr "Alt+"
+
+#: src/config/keys.c:252
+msgid "Shift+"
+msgstr "Shift+"
+
+#: src/config/keys.c:253
+msgid "Meta+"
+msgstr "Meta+"
+
+#: src/config/keys.c:254
+msgid "Command+"
+msgstr "Príkaz+"
+
+#: src/darwin/error.c:37
+#, fuzzy
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznáme video"
+
+#: src/input/control.c:226
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:267
+#: src/input/decoder.c:252
 msgid "packetizer"
 msgstr "paketizér"
 
-#: src/input/decoder.c:267
+#: src/input/decoder.c:252
 msgid "decoder"
 msgstr "dekodér"
 
-#: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:234 modules/codec/avcodec/encoder.c:242
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:264 modules/codec/avcodec/encoder.c:740
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:749 modules/stream_out/es.c:363
-#: modules/stream_out/es.c:378
+#: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
+#: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
-msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
+msgstr "Streamovanie / prekódovanie sa nepodarilo"
 
-#: src/input/decoder.c:277
+#: src/input/decoder.c:262
 #, c-format
 msgid "VLC could not open the %s module."
-msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť dekódovací modul %s."
+msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť modul %s."
 
-#: src/input/decoder.c:468
+#: src/input/decoder.c:454
 msgid "VLC could not open the decoder module."
-msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
 
-#: src/input/decoder.c:722
-msgid "No suitable decoder module"
-msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
+#: src/input/decoder.c:691
+#, fuzzy
+msgid "No description for this codec"
+msgstr "Cieľový kodek titulkov"
 
-#: src/input/decoder.c:723
-#, c-format
-msgid ""
-"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
-"there is no way for you to fix this."
-msgstr ""
-"VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
-"nie je možné odstrániť."
+#: src/input/decoder.c:693
+#, fuzzy
+msgid "Codec not supported"
+msgstr "Port klienta"
 
-#: src/input/es_out.c:955 src/input/es_out.c:960 src/libvlc-module.c:359
-#: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:459
+#: src/input/decoder.c:694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
+
+#: src/input/decoder.c:698
+#, fuzzy
+msgid "Unidentified codec"
+msgstr "Kodek pre video"
+
+#: src/input/decoder.c:699
+#, fuzzy
+msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
+
+#: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
+#: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
 msgid "Track"
 msgstr "Stopa"
 
-#: src/input/es_out.c:1166
+#: src/input/es_out.c:1137
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:1166 src/input/es_out.c:1171 src/input/var.c:167
-#: src/libvlc-module.c:693 modules/gui/macosx/MainMenu.m:275
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:276
+#: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
+#: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1369 src/input/es_out.c:1371
+#: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
 msgid "Scrambled"
 msgstr "Kódované"
 
-#: src/input/es_out.c:1369
+#: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
 msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
-#: src/input/es_out.c:2024
+#: src/input/es_out.c:2012
 #, c-format
 msgid "Closed captions %u"
 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
 
-#: src/input/es_out.c:2884
+#: src/input/es_out.c:2870
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Stream %d"
 
-#: src/input/es_out.c:2900 src/input/es_out.c:3018 modules/access/imem.c:64
+#: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/es_out.c:2908 src/input/es_out.c:2935 src/input/es_out.c:2982
-#: src/input/es_out.c:3018 modules/gui/macosx/output.m:153
+#: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
+#: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:2911
+#: src/input/es_out.c:2897
 msgid "Original ID"
 msgstr "Originálne ID"
 
-#: src/input/es_out.c:2919 src/input/es_out.c:2922 modules/access/imem.c:67
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:387 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:477
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
+#: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:2926 src/input/meta.c:65 src/libvlc-module.c:219
-#: modules/access/imem.c:71 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:262
-#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
+#: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
+#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: src/input/es_out.c:2929 src/input/meta.c:60
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:73
+#: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/input/es_out.c:2938 src/input/es_out.c:2941
-#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:499
+#: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
+#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:2946 modules/access/imem.c:75
-#: modules/audio_output/amem.c:45
+#: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
+#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:2946
+#: src/input/es_out.c:2929
 #, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:2956
+#: src/input/es_out.c:2939
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "bitov na vzorku"
 
-#: src/input/es_out.c:2961 modules/access/pvr.c:90
-#: modules/access_output/shout.c:92 modules/demux/playlist/shoutcast.c:334
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:858
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
+#: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:2961
+#: src/input/es_out.c:2944
 #, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:2973
+#: src/input/es_out.c:2956
 msgid "Track replay gain"
 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
 
-#: src/input/es_out.c:2975
+#: src/input/es_out.c:2958
 msgid "Album replay gain"
 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
 
-#: src/input/es_out.c:2976
+#: src/input/es_out.c:2959
 #, c-format
 msgid "%.2f dB"
 msgstr "%.2f dB"
 
-#: src/input/es_out.c:2985 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:483
+#: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:2990
+#: src/input/es_out.c:2973
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:3000 src/input/es_out.c:3003 modules/access/imem.c:93
-#: modules/access/screen/screen.c:41 modules/access/screen/xcb.c:34
-#: modules/access/shm.c:40 modules/demux/image.c:65
+#: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
+#: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
+#: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
+#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
+#: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Frekvencia snímok"
 
-#: src/input/es_out.c:3011
-#, fuzzy
+#: src/input/es_out.c:2994
 msgid "Decoded format"
-msgstr "Dekódovalo sa"
+msgstr "Dekódovaný formát"
 
-#: src/input/input.c:2465
+#: src/input/input.c:2311
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2466
+#: src/input/input.c:2312
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2583
+#: src/input/input.c:2425
 msgid "VLC can't recognize the input's format"
 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
-#: src/input/input.c:2584
+#: src/input/input.c:2426
 #, c-format
 msgid ""
 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
@@ -1245,84 +1395,115 @@ msgstr ""
 "Formát '%s' nemožno detegovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
 "záznamom činnosti programu."
 
-#: src/input/meta.c:54 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:277
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:278 modules/gui/macosx/open.m:157
-#: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:350
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:433 modules/mux/asf.c:56
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:302
+#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
+#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
-#: src/input/meta.c:55 modules/gui/macosx/playlist.m:1183
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:79
+#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
 msgid "Artist"
 msgstr "Interpret"
 
-#: src/input/meta.c:56
+#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
 
-#: src/input/meta.c:57 modules/mux/asf.c:60
+#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
-#: src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:359 modules/access/vcdx/info.c:63
+#: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: src/input/meta.c:59
+#: src/input/meta.c:60
 msgid "Track number"
 msgstr "Číslo stopy"
 
-#: src/input/meta.c:61 modules/mux/asf.c:64
+#: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
 msgid "Rating"
 msgstr "Hodnotenie"
 
-#: src/input/meta.c:62
+#: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
-#: src/input/meta.c:63
+#: src/input/meta.c:64
 msgid "Setting"
 msgstr "Nastavenie"
 
-#: src/input/meta.c:64 modules/gui/macosx/open.m:169
+#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
 msgid "URL"
-msgstr "URL adresa"
+msgstr "Adresa URL"
 
-#: src/input/meta.c:66 modules/notify/notify.c:320
+#: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Práve sa prehráva"
 
-#: src/input/meta.c:67 modules/access/vcdx/info.c:70
+#: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
 msgid "Publisher"
 msgstr "Vydavateľ"
 
-#: src/input/meta.c:68
+#: src/input/meta.c:69
 msgid "Encoded by"
-msgstr "Kódoval"
+msgstr "Kódova"
 
-#: src/input/meta.c:69
+#: src/input/meta.c:70
 msgid "Artwork URL"
-msgstr "URL diela"
+msgstr "Adresa URL diela"
 
-#: src/input/meta.c:70
+#: src/input/meta.c:71
 msgid "Track ID"
 msgstr "ID stopy"
 
+#: src/input/meta.c:72
+#, fuzzy
+msgid "Number of Tracks"
+msgstr "Počet riadkov"
+
+#: src/input/meta.c:73
+msgid "Director"
+msgstr "Režisér"
+
+#: src/input/meta.c:74
+msgid "Season"
+msgstr ""
+
+#: src/input/meta.c:75
+msgid "Episode"
+msgstr ""
+
+#: src/input/meta.c:76
+#, fuzzy
+msgid "Show Name"
+msgstr "Zobraziť základné"
+
+#: src/input/meta.c:77
+#, fuzzy
+msgid "Actors"
+msgstr "Faktor"
+
 #: src/input/var.c:158
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
 
-#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:699
+#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:279
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:280 modules/gui/macosx/open.m:158
-#: modules/gui/macosx/open.m:160 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:303
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
@@ -1330,20 +1511,18 @@ msgstr "Kapitola"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:303
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:304
+#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
 msgid "Video Track"
-msgstr "Video-stopa"
+msgstr "Stopa s videom"
 
-#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:286
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:287
+#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/MainMenu.m:311
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:312 modules/gui/macosx/MainMenu.m:993
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1051
-msgid "Subtitles Track"
+#: src/input/var.c:210
+msgid "Subtitle Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
 #: src/input/var.c:273
@@ -1354,31 +1533,31 @@ msgstr "Ďalší titul"
 msgid "Previous title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
-#: src/input/var.c:312
-#, fuzzy, c-format
+#: src/input/var.c:314
+#, c-format
 msgid "Title %i%s"
-msgstr "Titul %i"
+msgstr "Titul %i%s"
 
-#: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
+#: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:390
+#: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:380
+#: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
-#: src/input/vlm.c:652 src/input/vlm.c:1035
+#: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
-#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:230
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:231
+#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
@@ -1387,14 +1566,12 @@ msgid "Console"
 msgstr "Konzola"
 
 #: src/interface/interface.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Telnet"
-msgstr "Lua Telnet"
+msgstr "Telnet"
 
 #: src/interface/interface.c:98
-#, fuzzy
 msgid "Web"
-msgstr "Webm"
+msgstr "Web"
 
 #: src/interface/interface.c:101
 msgid "Debug logging"
@@ -1404,12 +1581,7 @@ msgstr "Záznam informácií pre ladenie"
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
-#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
-#: src/libvlc.c:294
-msgid "C"
-msgstr "sk"
-
-#: src/libvlc.c:864
+#: src/interface/interface.c:206
 msgid ""
 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
 "interface."
@@ -1417,33 +1589,34 @@ msgstr ""
 "Spustenie programu VLC s predvoleným rozhraním. Pre spustenie bez rozhrania "
 "zadajte príkaz 'cvlc'."
 
-#: src/libvlc.h:154 src/libvlc-module.c:1505 src/libvlc-module.c:1506
-#: src/libvlc-module.c:2655 src/video_output/vout_intf.c:182
+#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
+#: src/libvlc.c:183
+msgid "C"
+msgstr "sk"
+
+#: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
+#: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
 msgid "Zoom"
 msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/libvlc.h:155 src/libvlc-module.c:1429 src/video_output/vout_intf.c:83
+#: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
 msgid "1:4 Quarter"
 msgstr "1:4 (štvrtina)"
 
-#: src/libvlc.h:156 src/libvlc-module.c:1430 src/video_output/vout_intf.c:84
+#: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
 msgid "1:2 Half"
 msgstr "1:2 (polovica)"
 
-#: src/libvlc.h:157 src/libvlc-module.c:1431 src/video_output/vout_intf.c:85
+#: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
 msgid "1:1 Original"
 msgstr "1:1 (originál)"
 
-#: src/libvlc.h:158 src/libvlc-module.c:1432 src/video_output/vout_intf.c:86
+#: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
 msgid "2:1 Double"
 msgstr "2:1 (dvojitá veľkosť)"
 
-#: src/libvlc-module.c:105 src/libvlc-module.c:318
-#: modules/audio_output/kai.c:78
-msgid "Auto"
-msgstr "Automaticky"
-
-#: src/libvlc-module.c:175
+#: src/libvlc-module.c:62
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
@@ -1453,11 +1626,11 @@ msgstr ""
 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:179
+#: src/libvlc-module.c:66
 msgid "Interface module"
 msgstr "Modul rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:181
+#: src/libvlc-module.c:68
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
@@ -1465,11 +1638,11 @@ msgstr ""
 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:185 modules/control/ntservice.c:57
+#: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
 msgid "Extra interface modules"
 msgstr "Extra moduly s rozhraním"
 
-#: src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:74
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
@@ -1482,15 +1655,15 @@ msgstr ""
 "položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné hodnoty sú \"rc\" (diaľkové ovládanie), "
 "\"http\", \"gestures\" ...) "
 
-#: src/libvlc-module.c:194
+#: src/libvlc-module.c:81
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
 msgstr "Môžete si zvoliť ovládacie rozhrania pre program VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:196
+#: src/libvlc-module.c:83
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:198
+#: src/libvlc-module.c:85
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
@@ -1499,56 +1672,27 @@ msgstr ""
 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
 "ladenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:201
-msgid "Choose which objects should print debug message"
-msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
-
-#: src/libvlc-module.c:204
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
-"a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
-"objects. Objects can be referred to by their type or module name. Rules "
-"applying to named objects take precedence over rules applying to object "
-"types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
-"message."
-msgstr ""
-"Toto je reťazec, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá doplniť prefixom "
-"'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
-"'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
-"alebo podľa názvu ich modulu. Pravidlá aplikované na pomenované objekty majú "
-"prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe typu objektu. Ak budete "
-"chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
-
-#: src/libvlc-module.c:211
+#: src/libvlc-module.c:88
 msgid "Be quiet"
 msgstr "Tichý režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:213
+#: src/libvlc-module.c:90
 msgid "Turn off all warning and information messages."
 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
 
-#: src/libvlc-module.c:215
+#: src/libvlc-module.c:92
 msgid "Default stream"
 msgstr "Predvolený stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:217
+#: src/libvlc-module.c:94
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:220
-msgid ""
-"You can manually select a language for the interface. The system language is "
-"auto-detected if \"auto\" is specified here."
-msgstr ""
-"Môžete si manuálne vybrať jazykovú verziu rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
-"\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
-
-#: src/libvlc-module.c:224
+#: src/libvlc-module.c:96
 msgid "Color messages"
 msgstr "Farebné hlásenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:226
+#: src/libvlc-module.c:98
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
@@ -1556,11 +1700,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
-#: src/libvlc-module.c:229
+#: src/libvlc-module.c:101
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:231
+#: src/libvlc-module.c:103
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
@@ -1569,11 +1713,11 @@ msgstr ""
 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc-module.c:235
+#: src/libvlc-module.c:107
 msgid "Interface interaction"
 msgstr "Interakcia s rozhraním"
 
-#: src/libvlc-module.c:237
+#: src/libvlc-module.c:109
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
@@ -1581,7 +1725,7 @@ msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
 "program bude vyžadovať zásah od používateľa."
 
-#: src/libvlc-module.c:247
+#: src/libvlc-module.c:119
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
@@ -1593,11 +1737,11 @@ msgstr ""
 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:253
+#: src/libvlc-module.c:125
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:255
+#: src/libvlc-module.c:127
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1605,12 +1749,12 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/display.c:40
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
+#: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
+#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:261
+#: src/libvlc-module.c:133
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1618,71 +1762,38 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
 
-#: src/libvlc-module.c:265
-msgid "Force mono audio"
-msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
-
-#: src/libvlc-module.c:266
-msgid "This will force a mono audio output."
-msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
-
-#: src/libvlc-module.c:269
-msgid "Default audio volume"
-msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
+#: src/libvlc-module.c:136
+msgid "Audio gain"
+msgstr "Zosilnenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:271
-msgid ""
-"You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
-msgstr ""
-"Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
-"1024. "
+#: src/libvlc-module.c:138
+msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
+msgstr "Toto lineárne zosilnenie sa aplikuje na zvuk na výstupe"
 
-#: src/libvlc-module.c:274
+#: src/libvlc-module.c:140
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:276
-msgid ""
-"The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
-"0 to 1024."
-msgstr ""
-"Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
-"krokovania môže byť od 0 do 1024."
-
-#: src/libvlc-module.c:280
-msgid "Audio output frequency (Hz)"
-msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
-
-#: src/libvlc-module.c:282
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
-"(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
-msgstr ""
-"Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
-"Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
-"32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+#: src/libvlc-module.c:142
+msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
+msgstr "Veľkosť kroku pri úprave hlasitosti sa dá zmeniť pomocou tejto voľby."
 
-#: src/libvlc-module.c:286
-msgid "High quality audio resampling"
-msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku"
+#: src/libvlc-module.c:145
+msgid "Remember the audio volume"
+msgstr "Zapamätať hlasitosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:288
+#: src/libvlc-module.c:147
 msgid ""
-"This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
-"resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
-"resampling algorithm will be used instead."
+"The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
 msgstr ""
-"Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
-"pre vysoko kvalitný zvuk (HQ). Takéto prevzorkovávanie však môže významne "
-"zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije sa "
-"všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
+"Hlasitosť je možné uložiť a automaticky sa obnoví pri ďalšom použití "
+"programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:293
+#: src/libvlc-module.c:150
 msgid "Audio desynchronization compensation"
 msgstr "Kompenzovať nesynchrónnosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:295
+#: src/libvlc-module.c:152
 msgid ""
 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
@@ -1691,11 +1802,17 @@ msgstr ""
 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
 
-#: src/libvlc-module.c:298
-msgid "Audio output channels mode"
-msgstr "Kanálový režim zvukového výstupu"
+#: src/libvlc-module.c:155
+msgid "Audio resampler"
+msgstr "Prevzorkovanie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:300
+#: src/libvlc-module.c:157
+msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
+msgstr ""
+"Týmto parametrom si vyberiete aký prídavný modul sa použije na "
+"prevzorkovanie zvuku."
+
+#: src/libvlc-module.c:160
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
@@ -1705,12 +1822,12 @@ msgstr ""
 "možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
 "začiatkom prehrávania)."
 
-#: src/libvlc-module.c:304 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:224
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
+#: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
-#: src/libvlc-module.c:306
+#: src/libvlc-module.c:166
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
@@ -1718,11 +1835,11 @@ msgstr ""
 "Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:216
+#: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc-module.c:311
+#: src/libvlc-module.c:171
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1735,44 +1852,55 @@ msgstr ""
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:87
-#: modules/access/v4l2/video.c:219
+#: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
+#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
+#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
+msgid "Auto"
+msgstr "Automaticky"
+
+#: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:87
-#: modules/access/v4l2/video.c:145 modules/access/v4l2/video.c:219
+#: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
+#: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:323
+#: src/libvlc-module.c:180
+msgid "Stereo audio output mode"
+msgstr "Výstupný režim stereo audio"
+
+#: src/libvlc-module.c:192
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
 "Ak chcete upraviť vykresľovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
 "spracovávanie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:326
-msgid "Audio visualizations "
-msgstr "Vizualizácie zvuku"
-
-#: src/libvlc-module.c:328
+#: src/libvlc-module.c:197
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:332
+#: src/libvlc-module.c:201
 msgid "Replay gain mode"
 msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:334
+#: src/libvlc-module.c:203
 msgid "Select the replay gain mode"
 msgstr "Vyberte si režim normalizácie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:336
+#: src/libvlc-module.c:205
 msgid "Replay preamp"
 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:338
+#: src/libvlc-module.c:207
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
@@ -1780,31 +1908,29 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zmeniť predvolenú cieľovú úroveň (89 dB) pre stream, ktorý "
 "obsahuje aj informácie o zosilnení pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:341
+#: src/libvlc-module.c:210
 msgid "Default replay gain"
 msgstr "Predvolené zosilnenie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:343
+#: src/libvlc-module.c:212
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
 "zosilňovaní zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:345
+#: src/libvlc-module.c:214
 msgid "Peak protection"
 msgstr "Ochrana pred zvukovými špičkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:347
+#: src/libvlc-module.c:216
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:350
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:219
 msgid "Enable time stretching audio"
 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:352
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:221
 msgid ""
 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
 "audio pitch"
@@ -1812,17 +1938,21 @@ msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
 "vznik zvukových špičiek"
 
-#: src/libvlc-module.c:359 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dtv/access.c:102
-#: modules/access/dtv/access.c:136 modules/access/v4l2/video.c:171
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:202
-#: modules/gui/macosx/open.m:214
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:299
-#: modules/text_renderer/freetype.c:160
+#: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
+#: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
+#: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
+#: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
+#: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
+#: modules/text_renderer/freetype.c:155
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
+#: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
 
-#: src/libvlc-module.c:367
+#: src/libvlc-module.c:236
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1836,11 +1966,11 @@ msgstr ""
 "konfigurovať v module \"Video - Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších "
 "funkcií. "
 
-#: src/libvlc-module.c:373
+#: src/libvlc-module.c:242
 msgid "Video output module"
 msgstr "Modul výstupu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:375
+#: src/libvlc-module.c:244
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1848,12 +1978,12 @@ msgstr ""
 "Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:378 modules/stream_out/display.c:42
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:306
+#: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
+#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:380
+#: src/libvlc-module.c:249
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1861,14 +1991,15 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa. Video sa nebude ani dekódovať, "
 "takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:383 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
-#: modules/visualization/projectm.cpp:62
-#: modules/visualization/visual/visual.c:48
+#: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
+#: modules/visualization/projectm.cpp:64
+#: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
+#: modules/visualization/glspectrum.c:52
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:385
+#: src/libvlc-module.c:254
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
@@ -1876,14 +2007,15 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:388 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
-#: modules/visualization/projectm.cpp:65
-#: modules/visualization/visual/visual.c:52
+#: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
+#: modules/visualization/projectm.cpp:67
+#: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
+#: modules/visualization/glspectrum.c:55
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:390
+#: src/libvlc-module.c:259
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
@@ -1891,33 +2023,33 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "prispôsobí prehrávanému videu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:393
+#: src/libvlc-module.c:262
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Súradnica X videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:395
+#: src/libvlc-module.c:264
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
 
-#: src/libvlc-module.c:398
+#: src/libvlc-module.c:267
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:400
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
 
-#: src/libvlc-module.c:403
+#: src/libvlc-module.c:272
 msgid "Video title"
 msgstr "Názov videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:405
+#: src/libvlc-module.c:274
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
@@ -1925,11 +2057,11 @@ msgstr ""
 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
 
-#: src/libvlc-module.c:408
+#: src/libvlc-module.c:277
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Zarovnanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:410
+#: src/libvlc-module.c:279
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
@@ -1940,88 +2072,86 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
-#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:87 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:418
+#: src/libvlc-module.c:287
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Priblížiť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:420
+#: src/libvlc-module.c:289
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
 
-#: src/libvlc-module.c:422
+#: src/libvlc-module.c:291
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:424
+#: src/libvlc-module.c:293
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
@@ -2029,27 +2159,27 @@ msgstr ""
 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:427
+#: src/libvlc-module.c:296
 msgid "Embedded video"
 msgstr "Vstavané video"
 
-#: src/libvlc-module.c:429
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:431
+#: src/libvlc-module.c:300
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
 
-#: src/libvlc-module.c:433
+#: src/libvlc-module.c:302
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
-#: src/libvlc-module.c:435
+#: src/libvlc-module.c:304
 msgid "Overlay video output"
 msgstr "Prekryť výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:437
+#: src/libvlc-module.c:306
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
@@ -2058,124 +2188,127 @@ msgstr ""
 "karty (schopnosť vykresľovať video priamo). Program VLC sa pokúsi o využitie "
 "tejto voľby v predvolenom nastavení."
 
-#: src/libvlc-module.c:440 src/video_output/vout_intf.c:292
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:291 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
+#: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:442
+#: src/libvlc-module.c:311
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
-#: src/libvlc-module.c:444
+#: src/libvlc-module.c:313
 msgid "Enable wallpaper mode "
 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:446
+#: src/libvlc-module.c:315
 msgid ""
 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
 msgstr ""
 "Režim prehrávania na pozadí vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
 "plochy."
 
-#: src/libvlc-module.c:449
+#: src/libvlc-module.c:318
 msgid "Show media title on video"
 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
 
-#: src/libvlc-module.c:451
+#: src/libvlc-module.c:320
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:453
+#: src/libvlc-module.c:322
 msgid "Show video title for x milliseconds"
 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
 
-#: src/libvlc-module.c:455
+#: src/libvlc-module.c:324
 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:457
+#: src/libvlc-module.c:326
 msgid "Position of video title"
 msgstr "Pozícia názvu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:459
+#: src/libvlc-module.c:328
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
 "v strede dole). "
 
-#: src/libvlc-module.c:461
+#: src/libvlc-module.c:330
 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:464
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:333
 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
-msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
+msgstr ""
+"Skryť kurzor myši a ovládač celoobrazovkového režimu po n milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:467 src/libvlc-module.c:469
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:314 modules/gui/macosx/MainMenu.m:315
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
-#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:98
+#: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
+#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Odstrániť prekladanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:316
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:317
+#: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
 msgid "Deinterlace mode"
 msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
 
-#: src/libvlc-module.c:479
+#: src/libvlc-module.c:348
 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
 msgstr ""
 "Metóda odstránenia prekladania (deinterlacing), ktorá sa použije na "
 "spracovanie videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Discard"
 msgstr "Vyraďovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Blend"
 msgstr "Premiešavanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Mean"
 msgstr "Stredná úroveň"
 
-#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Bob"
 msgstr "Bob"
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+#: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Linear"
 msgstr "Lineárne"
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+#: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
 msgid "Phosphor"
-msgstr ""
+msgstr "Phosphor"
 
-#: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
 msgid "Film NTSC (IVTC)"
-msgstr ""
+msgstr "Film NTSC (IVTC)"
 
-#: src/libvlc-module.c:496
+#: src/libvlc-module.c:365
 msgid "Disable screensaver"
 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
 
-#: src/libvlc-module.c:497
+#: src/libvlc-module.c:366
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:499
+#: src/libvlc-module.c:368
 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:500
+#: src/libvlc-module.c:369
 msgid ""
 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
 "computer being suspended because of inactivity."
@@ -2183,11 +2316,12 @@ msgstr ""
 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
+#: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Dekorácie okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:505
+#: src/libvlc-module.c:374
 msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
@@ -2195,22 +2329,20 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
 
-#: src/libvlc-module.c:508
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:377
 msgid "Video splitter module"
-msgstr "Modul filtra videa"
+msgstr "Modul rozdeľovača videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:510
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:379
 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
 msgstr ""
-"Týmto príkazom môžete pridať výstup videa ako klon alebo výstup na stenu."
+"Týmto príkazom môžete pridať rozdeľovací prvok videa - pre klon alebo stenu"
 
-#: src/libvlc-module.c:512
+#: src/libvlc-module.c:381
 msgid "Video filter module"
 msgstr "Modul filtra videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:514
+#: src/libvlc-module.c:383
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distort the video."
@@ -2218,76 +2350,76 @@ msgstr ""
 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné vylepšenie kvality snímok, "
 "napríklad odstránením prekladania (deinterlacing), alebo skreslením videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:518
+#: src/libvlc-module.c:387
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
-msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
+msgstr "Priečinok (alebo súbor) so snímkami z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:520
+#: src/libvlc-module.c:389
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
-msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
+msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené snímky z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
+#: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
 msgid "Video snapshot file prefix"
-msgstr "Prípona súboru so screenshotom z videa"
+msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:526
+#: src/libvlc-module.c:395
 msgid "Video snapshot format"
-msgstr "Formát screenshotu z videa"
+msgstr "Formát snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:528
+#: src/libvlc-module.c:397
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
-msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
+msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní snímok z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:530
+#: src/libvlc-module.c:399
 msgid "Display video snapshot preview"
-msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa"
+msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:532
+#: src/libvlc-module.c:401
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
-msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
+msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
 
-#: src/libvlc-module.c:534
+#: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
 
-#: src/libvlc-module.c:536
+#: src/libvlc-module.c:405
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
-"Pri číslovaní screenshotov sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
-"vytvorenia snímky."
+"Pri číslovaní snímok obrazovky sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o "
+"čase vytvorenia snímky."
 
-#: src/libvlc-module.c:538
+#: src/libvlc-module.c:407
 msgid "Video snapshot width"
-msgstr "Šírka screenshotu z videa"
+msgstr "Šírka snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:540
+#: src/libvlc-module.c:409
 msgid ""
 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
 msgstr ""
-"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku screenshotu. Pri predvolenom "
-"nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
-"mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky obrazovky. Pri "
+"predvolenom nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že "
+"screenshot bude mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
 
-#: src/libvlc-module.c:544
+#: src/libvlc-module.c:413
 msgid "Video snapshot height"
-msgstr "Výška screenshotu z videa"
+msgstr "Výška snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:546
+#: src/libvlc-module.c:415
 msgid ""
 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
 "ratio."
 msgstr ""
-"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku screenshotu. Pri predvolenom "
-"nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
-"mať upravenú výšku kvôli dodražaniu stranového pomeru. "
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky (screenshotu). Pri "
+"predvolenom nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že "
+"snímka bude mať upravenú výšku kvôli dodržaniu stranového pomeru. "
 
-#: src/libvlc-module.c:550
+#: src/libvlc-module.c:419
 msgid "Video cropping"
 msgstr "Orezanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:552
+#: src/libvlc-module.c:421
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
@@ -2296,11 +2428,11 @@ msgstr ""
 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
 "celkový stranový pomer obrázka."
 
-#: src/libvlc-module.c:556
+#: src/libvlc-module.c:425
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
 
-#: src/libvlc-module.c:558
+#: src/libvlc-module.c:427
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -2316,20 +2448,20 @@ msgstr ""
 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:565
+#: src/libvlc-module.c:434
 msgid "Video Auto Scaling"
 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:567
+#: src/libvlc-module.c:436
 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
 msgstr ""
 "Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:569
+#: src/libvlc-module.c:438
 msgid "Video scaling factor"
 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:571
+#: src/libvlc-module.c:440
 msgid ""
 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
 "Default value is 1.0 (original video size)."
@@ -2338,11 +2470,11 @@ msgstr ""
 "zmeny veľkosti.\n"
 "Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
 
-#: src/libvlc-module.c:574
+#: src/libvlc-module.c:443
 msgid "Custom crop ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:576
+#: src/libvlc-module.c:445
 msgid ""
 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
@@ -2350,11 +2482,11 @@ msgstr ""
 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi orezania, ktoré sa pridajú "
 "do zoznamu so stranovými pomermi orezania v rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:579
+#: src/libvlc-module.c:448
 msgid "Custom aspect ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:581
+#: src/libvlc-module.c:450
 msgid ""
 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
@@ -2362,11 +2494,11 @@ msgstr ""
 "Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
 "zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:584
+#: src/libvlc-module.c:453
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
 
-#: src/libvlc-module.c:586
+#: src/libvlc-module.c:455
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
@@ -2377,11 +2509,11 @@ msgstr ""
 "funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať neštandardné "
 "video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:591
+#: src/libvlc-module.c:460
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer pixelov monitora"
 
-#: src/libvlc-module.c:593
+#: src/libvlc-module.c:462
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
@@ -2392,11 +2524,11 @@ msgstr ""
 "tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
 "16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
 
-#: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:293
+#: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
 msgid "Skip frames"
 msgstr "Preskakovať snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:599
+#: src/libvlc-module.c:468
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
@@ -2405,11 +2537,11 @@ msgstr ""
 "potrebné vynechávať v prípade, že váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
 "prehrávanie streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:602
+#: src/libvlc-module.c:471
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:604
+#: src/libvlc-module.c:473
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
@@ -2417,11 +2549,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
 "doručené neskoro."
 
-#: src/libvlc-module.c:607
+#: src/libvlc-module.c:476
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Tichá synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:609
+#: src/libvlc-module.c:478
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
@@ -2429,25 +2561,25 @@ msgstr ""
 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:612
+#: src/libvlc-module.c:481
 msgid "Key press events"
 msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
 
-#: src/libvlc-module.c:614
+#: src/libvlc-module.c:483
 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
 msgstr ""
 "Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
 "okna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:90
+#: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
 msgid "Mouse events"
 msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
 
-#: src/libvlc-module.c:618
+#: src/libvlc-module.c:487
 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
 msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
 
-#: src/libvlc-module.c:626
+#: src/libvlc-module.c:495
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
@@ -2457,52 +2589,48 @@ msgstr ""
 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
 
-#: src/libvlc-module.c:630
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:499
 msgid "File caching (ms)"
-msgstr "Dĺžka filtra (v ms)"
+msgstr "Ukladanie súboru do vyrovnávacej pamäte (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:632
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:501
 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti pre súbory, v milisekundách."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre lokálne súbory, v milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:634
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:503
 msgid "Live capture caching (ms)"
-msgstr ""
-"Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
+msgstr "Ukladanie priameho záznamu do vyrovnávacej pamäte (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:636
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:505
 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti pre súbory, v milisekundách."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre kamery a mikrofóny, v "
+"milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:638
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:507
 msgid "Disc caching (ms)"
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania z disku do vyrovnávacej pamäte (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:640
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:509
 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti pre súbory, v milisekundách."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre optické médiá, v milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:642
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:511
 msgid "Network caching (ms)"
-msgstr "Hodnota ukladania do zvláštnej vyrovnávacej pamäti siete (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:644
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:513
 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti pre súbory, v milisekundách."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre sieťové zdroje, v milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:646
+#: src/libvlc-module.c:515
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
 
-#: src/libvlc-module.c:648
+#: src/libvlc-module.c:517
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
@@ -2510,11 +2638,11 @@ msgstr ""
 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
 "10000."
 
-#: src/libvlc-module.c:651
+#: src/libvlc-module.c:520
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Časová synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:653
+#: src/libvlc-module.c:522
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
@@ -2523,24 +2651,23 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc-module.c:657
+#: src/libvlc-module.c:526
 msgid "Clock jitter"
 msgstr "Časová nepresnosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:659
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:528
 msgid ""
 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
 msgstr ""
-"Táto hodnota udáva algoritmu pre čas maximálne oneskorenie vstupu, ktoré je "
-"ešte považované za platné a dá sa kompenzovať (udáva sa v milisekundách)"
+"Táto hodnota maximálne oneskorenie vstupu, ktoré majú synchronizačné "
+"algoritmy kompenzovať (udáva sa v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:662
+#: src/libvlc-module.c:531
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:663
+#: src/libvlc-module.c:532
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
@@ -2549,31 +2676,32 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:669 src/video_output/vout_intf.c:94
-#: src/video_output/vout_intf.c:112 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dshow/dshow.cpp:95
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/dshow/dshow.cpp:122
-#: modules/audio_output/alsa.c:71 modules/audio_output/alsa.c:815
-#: modules/gui/fbosd.c:172 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1324
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:531
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:759 modules/gui/macosx/VideoView.m:105
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:628
-#: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:71
-#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:88
+#: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
+#: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
+#: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
+#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc-module.c:669 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:66
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:356 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
+#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:671
+#: src/libvlc-module.c:540
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:673
+#: src/libvlc-module.c:542
 msgid ""
 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
 "over the network (in bytes)."
@@ -2581,11 +2709,11 @@ msgstr ""
 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
 "cez sieť (v bytoch)."
 
-#: src/libvlc-module.c:678 modules/stream_out/rtp.c:124
+#: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:680 modules/stream_out/rtp.c:126
+#: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
@@ -2595,21 +2723,21 @@ msgstr ""
 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
-#: src/libvlc-module.c:684
+#: src/libvlc-module.c:553
 msgid "Multicast output interface"
 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
-#: src/libvlc-module.c:686
+#: src/libvlc-module.c:555
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:688
+#: src/libvlc-module.c:557
 msgid "DiffServ Code Point"
 msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
 
-#: src/libvlc-module.c:689
+#: src/libvlc-module.c:558
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
@@ -2618,7 +2746,7 @@ msgstr ""
 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
-#: src/libvlc-module.c:695
+#: src/libvlc-module.c:564
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
@@ -2627,7 +2755,7 @@ msgstr ""
 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
 "stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:701
+#: src/libvlc-module.c:570
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
@@ -2637,27 +2765,27 @@ msgstr ""
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:707 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305
+#: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/libvlc-module.c:709
+#: src/libvlc-module.c:578
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:712 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
-msgid "Subtitles track"
+#: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
+msgid "Subtitle track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:714
+#: src/libvlc-module.c:583
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:717
+#: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
 msgid "Audio language"
 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:719
+#: src/libvlc-module.c:588
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
@@ -2667,11 +2795,11 @@ msgstr ""
 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
 "prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
 
-#: src/libvlc-module.c:722
+#: src/libvlc-module.c:591
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:724
+#: src/libvlc-module.c:593
 msgid ""
 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
@@ -2680,109 +2808,130 @@ msgstr ""
 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
 "akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
 
-#: src/libvlc-module.c:728
+#: src/libvlc-module.c:596
+#, fuzzy
+msgid "Menu language"
+msgstr "Jazyk ponúk v menu:"
+
+#: src/libvlc-module.c:598
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
+"or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
+msgstr ""
+"Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
+"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
+"akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
+
+#: src/libvlc-module.c:602
 msgid "Audio track ID"
 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:730
+#: src/libvlc-module.c:604
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:732
-msgid "Subtitles track ID"
-msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
+#: src/libvlc-module.c:606
+msgid "Subtitle track ID"
+msgstr "ID číslo stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:734
+#: src/libvlc-module.c:608
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
 
-#: src/libvlc-module.c:736
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:610
 msgid "Preferred video resolution"
-msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
+msgstr "Preferované rozlíšenie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:738
+#: src/libvlc-module.c:612
 msgid ""
 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
-"option if you don't have enough CPU power or network bandwith to play higher "
-"resolutions."
+"option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
+"higher resolutions."
 msgstr ""
+"Ak je dostupných viacero formátov videa, vyberte také rozlíšenie, ktoré je "
+"najbližšie (ale nie vyššie) k tomuto nastaveniu, čo sa týka počtu riadkov. "
+"Túto voľbu použite v prípade, že nemáte dostatok výkonu CPU alebo dostatočnú "
+"šírku pásma na to, aby bolo možné prehrávať vo vyšších rozlíšeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:744
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:618
 msgid "Best available"
-msgstr ")."
+msgstr "Najlepšie dostupné"
 
-#: src/libvlc-module.c:744
+#: src/libvlc-module.c:618
 msgid "Full HD (1080p)"
-msgstr ""
+msgstr "Full HD (1080p)"
 
-#: src/libvlc-module.c:744
+#: src/libvlc-module.c:618
 msgid "HD (720p)"
-msgstr ""
+msgstr "HD (720p)"
 
-#: src/libvlc-module.c:745
+#: src/libvlc-module.c:619
 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
-msgstr ""
+msgstr "Štandardná definícia (576 alebo 480 riadkov)"
 
-#: src/libvlc-module.c:746
-msgid "Low definition (320 lines)"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:620
+msgid "Low Definition (360 lines)"
+msgstr "Nízka definícia (320 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:621
+msgid "Very Low Definition (240 lines)"
+msgstr "Veľmi nízka definícia (240 riadkov)"
 
-#: src/libvlc-module.c:749
+#: src/libvlc-module.c:624
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Opakovania vstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:751
+#: src/libvlc-module.c:626
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:753
+#: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:755
+#: src/libvlc-module.c:630
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
 msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:757
+#: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:759
+#: src/libvlc-module.c:634
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
 msgstr "Stream sa na tejto pozícii zastaví (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:761
+#: src/libvlc-module.c:636
 msgid "Run time"
 msgstr "Čas behu"
 
-#: src/libvlc-module.c:763
+#: src/libvlc-module.c:638
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:765
+#: src/libvlc-module.c:640
 msgid "Fast seek"
 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:767
+#: src/libvlc-module.c:642
 msgid "Favor speed over precision while seeking"
 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:769
+#: src/libvlc-module.c:644
 msgid "Playback speed"
 msgstr "Rýchlosť prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:771
+#: src/libvlc-module.c:646
 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
 msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
 
-#: src/libvlc-module.c:773
+#: src/libvlc-module.c:648
 msgid "Input list"
 msgstr "Zoznam vstupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:775
+#: src/libvlc-module.c:650
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
@@ -2790,11 +2939,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
 "položiek zoznamu použite čiarku."
 
-#: src/libvlc-module.c:778
+#: src/libvlc-module.c:653
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:780
+#: src/libvlc-module.c:655
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
@@ -2805,11 +2954,11 @@ msgstr ""
 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
 "znakom '#' ."
 
-#: src/libvlc-module.c:784
+#: src/libvlc-module.c:659
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:786
+#: src/libvlc-module.c:661
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
@@ -2819,20 +2968,20 @@ msgstr ""
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
-#: src/libvlc-module.c:790 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:239
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:346
+#: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
 msgid "Record directory or filename"
 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
 
-#: src/libvlc-module.c:792 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:241
+#: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
 
-#: src/libvlc-module.c:794
+#: src/libvlc-module.c:669
 msgid "Prefer native stream recording"
 msgstr "Uprednostniť nahrávanie natívneho streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:796
+#: src/libvlc-module.c:671
 msgid ""
 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
 "output module"
@@ -2840,21 +2989,21 @@ msgstr ""
 "Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia modulu pre výstup "
 "streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:799
+#: src/libvlc-module.c:674
 msgid "Timeshift directory"
 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
 
-#: src/libvlc-module.c:801
+#: src/libvlc-module.c:676
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
 msgstr ""
 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatnil časový "
 "posun."
 
-#: src/libvlc-module.c:803
+#: src/libvlc-module.c:678
 msgid "Timeshift granularity"
 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
 
-#: src/libvlc-module.c:805
+#: src/libvlc-module.c:680
 msgid ""
 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
 "to store the timeshifted streams."
@@ -2862,37 +3011,40 @@ msgstr ""
 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
 "časovo posunuté streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:808
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:683
 msgid "Change title according to current media"
-msgstr "Tu môžete zmeniť čas ukladania média do vyrovnávacej pamäti"
+msgstr "Meniť názov podľa aktuálneho média"
 
-#: src/libvlc-module.c:809
+#: src/libvlc-module.c:684
 msgid ""
 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
 "\" (Fall back on Title - Artist)"
 msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje nastavenie názvu podľa toho, čo sa prehráva<br>$a: "
+"Umelec<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Titul<br>$g: Žáner<br>$n: Číslo "
+"stopy<br>$p: Práve sa prehráva<br>$A: Dátum<br>$D: Trvanie<br>$Z: \"Práve sa "
+"prehráva\" (Späť na Titul - Umelec)"
 
-#: src/libvlc-module.c:816
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:691
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
-"nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
-"zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcii \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
-"nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť správanie systému pre podsnímky. "
+"Pomocou týchto nastavení môžete napríklad zapínať zdroje podsnímok (logo, "
+"atď.). Filtre pre podsnímky môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcii "
+"modulu \"filtre podzdrojov.\". Tam môžete nastaviť aj rôzne iné vlastnosti "
+"podsnímok. "
 
-#: src/libvlc-module.c:822 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:252
+#: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:824
+#: src/libvlc-module.c:699
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2900,22 +3052,22 @@ msgstr ""
 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:827
+#: src/libvlc-module.c:702
 msgid "Enable sub-pictures"
 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:829
+#: src/libvlc-module.c:704
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:831 src/libvlc-module.c:1761 src/text/iso-639_def.h:145
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:240
+#: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
-#: src/libvlc-module.c:833
+#: src/libvlc-module.c:708
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
@@ -2923,11 +3075,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
 
-#: src/libvlc-module.c:836
+#: src/libvlc-module.c:711
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
 
-#: src/libvlc-module.c:838
+#: src/libvlc-module.c:713
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
@@ -2935,40 +3087,37 @@ msgstr ""
 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
 "môžete použiť aj modul svg."
 
-#: src/libvlc-module.c:840
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:715
 msgid "Subpictures source module"
-msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
+msgstr "Modul pre zdroje podsnímkok"
 
-#: src/libvlc-module.c:842
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:717
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
 msgstr ""
-"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". "
-"Filtre umožňujú prekrytie nejakými obrázkami, alebo textom (ako napr. logo "
-"alebo iné texty...). "
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"zdroje pod-obrázka\". Filtre "
+"umožňujú prekrytie pôvodného obrazu nejakými obrázkami, alebo textom (ako "
+"napr. logo alebo iné texty...). "
 
-#: src/libvlc-module.c:845
+#: src/libvlc-module.c:720
 msgid "Subpictures filter module"
 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:847
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:722
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
-"by subtitles decoders or other subpictures sources."
+"by subtitle decoders or other subpictures sources."
 msgstr ""
-"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". "
-"Filtre umožňujú prekrytie nejakými obrázkami, alebo textom (ako napr. logo "
-"alebo iné texty...). "
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". Budú "
+"sa filtrovať pod-obrázky, vytvárané dekodérmi titulkov alebo inými zdrojmi "
+"pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:850
+#: src/libvlc-module.c:725
 msgid "Autodetect subtitle files"
 msgstr "Súbory s titulkami detegovať automaticky"
 
-#: src/libvlc-module.c:852
+#: src/libvlc-module.c:727
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
@@ -2976,11 +3125,11 @@ msgstr ""
 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
 "súbor s titulkami automaticky detegovať (podľa názvu súboru s filmom)."
 
-#: src/libvlc-module.c:855
+#: src/libvlc-module.c:730
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:857
+#: src/libvlc-module.c:732
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -3001,11 +3150,11 @@ msgstr ""
 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
 
-#: src/libvlc-module.c:865
+#: src/libvlc-module.c:740
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:867
+#: src/libvlc-module.c:742
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
@@ -3013,11 +3162,11 @@ msgstr ""
 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
 
-#: src/libvlc-module.c:870
+#: src/libvlc-module.c:745
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:872
+#: src/libvlc-module.c:747
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
@@ -3026,161 +3175,189 @@ msgstr ""
 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
 "súbor načítať manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:876
+#: src/libvlc-module.c:751
 msgid "DVD device"
 msgstr "Jednotka DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:877
+#: src/libvlc-module.c:752
 msgid "VCD device"
 msgstr "Mechanika pre VCD"
 
-#: src/libvlc-module.c:878
+#: src/libvlc-module.c:753
 msgid "Audio CD device"
 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
 
-#: src/libvlc-module.c:882
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:757
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
-"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
-"používať. Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)."
+"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:885
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:760
 msgid ""
 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
-"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
-"používať. Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)."
+"Toto je predvolená jednotka VCD (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:888
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:763
 msgid ""
 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
 "after the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
-"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
-"používať. Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)."
+"Toto je predvolená CD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:895
+#: src/libvlc-module.c:770
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:897
+#: src/libvlc-module.c:772
 msgid "This is the default VCD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
 
-#: src/libvlc-module.c:899
+#: src/libvlc-module.c:774
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
 
-#: src/libvlc-module.c:913
+#: src/libvlc-module.c:791
 msgid "TCP connection timeout"
 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
 
-#: src/libvlc-module.c:915
+#: src/libvlc-module.c:793
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
 msgstr ""
 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:917
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:795
 msgid "HTTP server address"
-msgstr "HTTP adresa hostiteľa"
-
-#: src/libvlc-module.c:918
-#, fuzzy
-msgid "RTSP server address"
-msgstr "Hostiteľská adresa pre RTSP"
+msgstr "Adresa HTTP servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:920
+#: src/libvlc-module.c:797
 msgid ""
 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
 "them to a specific network interface."
 msgstr ""
+"V predvolenom nastavení bude server počúvať na ľubovoľnej lokálnej IP-"
+"adrese. Špecifikujte IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov "
+"hostiteľa (napr. localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
 
-#: src/libvlc-module.c:924
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:801
+msgid "RTSP server address"
+msgstr "Adresa RTSP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:803
+msgid ""
+"This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
+"path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
+"will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
+"127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
+"network interface."
+msgstr ""
+"Tu je definovaná adresa, na ktorej bude RTSP server počúvať, spolu so "
+"základnou cestou RTSP VOD media. Syntax: adresa/cesta. V predvolenom "
+"nastavení bude server počúvať na akejkoľvek lokálnej IP adrese. Špecifikujte "
+"IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov hostiteľa (napr. "
+"localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
+
+#: src/libvlc-module.c:809
 msgid "HTTP server port"
-msgstr "HTTP server"
+msgstr "Port HTTP servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:926
+#: src/libvlc-module.c:811
 msgid ""
 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
 "by the operating system."
 msgstr ""
+"HTTP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTP je "
+"80. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
 
-#: src/libvlc-module.c:931
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:816
 msgid "HTTPS server port"
-msgstr "HTTP server"
+msgstr "Port HTTPS servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:933
+#: src/libvlc-module.c:818
 msgid ""
 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
 "restricted by the operating system."
 msgstr ""
+"HTTPS server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTPS "
+"je 443. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
 
-#: src/libvlc-module.c:938
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:823
 msgid "RTSP server port"
-msgstr "RTSP VoD server"
+msgstr "Port RTSP servera"
 
-#: src/libvlc-module.c:940
+#: src/libvlc-module.c:825
 msgid ""
 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
 "by the operating system."
 msgstr ""
+"RTSP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu RTSP je "
+"554. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
 
-#: src/libvlc-module.c:945
+#: src/libvlc-module.c:830
 msgid "HTTP/TLS server certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikát servera HTTP/TLS"
 
-#: src/libvlc-module.c:947
-msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
+#: src/libvlc-module.c:832
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
+"the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
 msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo "
+"strany servera."
 
-#: src/libvlc-module.c:949
+#: src/libvlc-module.c:835
 msgid "HTTP/TLS server private key"
-msgstr ""
+msgstr "Privátny kľúč servera HTTP/TLS"
 
-#: src/libvlc-module.c:951
+#: src/libvlc-module.c:837
 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
 msgstr ""
+"Tento súbor s privátnym kľúčom (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo strany "
+"servera."
 
-#: src/libvlc-module.c:953
+#: src/libvlc-module.c:839
 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikačná autorita HTTP/TLS"
 
-#: src/libvlc-module.c:955
+#: src/libvlc-module.c:841
 msgid ""
 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
 "authenticate remote clients in TLS sessions."
 msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) sa dá voliteľne použiť na "
+"autentifikáciu vzdialených klientov v sedeniach TLS."
 
-#: src/libvlc-module.c:958
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:844
 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
-msgstr "Zoznam s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP."
+msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
 
-#: src/libvlc-module.c:960
+#: src/libvlc-module.c:846
 msgid ""
-"This file countains an optional CRL to prevent remove clients from using "
+"This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
 "revoked certificates in TLS sessions."
 msgstr ""
+"Tento súbor obsahuje doplnkový zoznam zrušených certifikátov na zabránenie "
+"tomu, aby vzdialení klienti používali zamietnuté certifikáty v reláciách TLS."
 
-#: src/libvlc-module.c:963
+#: src/libvlc-module.c:849
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "SOCKS server"
 
-#: src/libvlc-module.c:965
+#: src/libvlc-module.c:851
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
@@ -3188,91 +3365,91 @@ msgstr ""
 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:968
+#: src/libvlc-module.c:854
 msgid "SOCKS user name"
 msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:970
+#: src/libvlc-module.c:856
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
 "Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré vám bolo pridelené pre prístup "
 "na SOCKS proxy-server."
 
-#: src/libvlc-module.c:972
+#: src/libvlc-module.c:858
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:974
+#: src/libvlc-module.c:860
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
 "Prihláste sa tým heslom, ktoré vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
 "server."
 
-#: src/libvlc-module.c:976
+#: src/libvlc-module.c:862
 msgid "Title metadata"
-msgstr "Meta-údaje o titule"
+msgstr "Metadáta titulu"
 
-#: src/libvlc-module.c:978
+#: src/libvlc-module.c:864
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre názov vstupu."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta \"titul\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:980
+#: src/libvlc-module.c:866
 msgid "Author metadata"
-msgstr "Meta-údaje o autorovi"
+msgstr "Metadáta o autorovi"
 
-#: src/libvlc-module.c:982
+#: src/libvlc-module.c:868
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre vstup."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"autorovi\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:984
+#: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Artist metadata"
-msgstr "Meta-údaje o hercoch"
+msgstr "Metadáta o hercoch"
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:872
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre hercov."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"hercoch\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:988
+#: src/libvlc-module.c:874
 msgid "Genre metadata"
-msgstr "Meta-údaje žánru"
+msgstr "Metadáta žánru"
 
-#: src/libvlc-module.c:990
+#: src/libvlc-module.c:876
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať žáner."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"žánri\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:992
+#: src/libvlc-module.c:878
 msgid "Copyright metadata"
-msgstr "Meta-údaje autorských práv"
+msgstr "Metadáta autorských práv"
 
-#: src/libvlc-module.c:994
+#: src/libvlc-module.c:880
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"autorských právach\". "
 
-#: src/libvlc-module.c:996
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid "Description metadata"
-msgstr "Meta-údaje popisu"
+msgstr "Metadáta popisu"
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:884
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje s popisom."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta \"popis\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:1000
+#: src/libvlc-module.c:886
 msgid "Date metadata"
-msgstr "Meta-údaje dátumu"
+msgstr "Metadáta dátumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1002
+#: src/libvlc-module.c:888
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"dátum\"."
+msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta o \"dátume\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:1004
+#: src/libvlc-module.c:890
 msgid "URL metadata"
-msgstr "Meta-údaje URL"
+msgstr "Metadáta URL"
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:892
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"url\"."
+msgstr "Tu môžete zadať metadáta typu \"url\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:1010
+#: src/libvlc-module.c:896
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
@@ -3283,11 +3460,11 @@ msgstr ""
 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
 "akýchkoľvek streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1014
+#: src/libvlc-module.c:900
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1016
+#: src/libvlc-module.c:902
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
@@ -3295,30 +3472,30 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
-"fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
-"voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
-"môže úplne znemožniť streamovanie."
+"fiktívny kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto voľbu "
+"by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie môže "
+"úplne znemožniť streamovanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1021
+#: src/libvlc-module.c:907
 msgid "Preferred encoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných kodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1023
+#: src/libvlc-module.c:909
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
 msgstr "Tu si môžete vybrať, ktoré kodéry bude program VLC používať prioritne."
 
-#: src/libvlc-module.c:1032
+#: src/libvlc-module.c:918
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1035
+#: src/libvlc-module.c:921
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1037
+#: src/libvlc-module.c:923
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
@@ -3328,27 +3505,27 @@ msgstr ""
 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:1041
+#: src/libvlc-module.c:927
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1043
+#: src/libvlc-module.c:929
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1045
+#: src/libvlc-module.c:931
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1047
+#: src/libvlc-module.c:933
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1049
+#: src/libvlc-module.c:935
 msgid "Enable video stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1051
+#: src/libvlc-module.c:937
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3356,11 +3533,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má stream s videom presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:1054
+#: src/libvlc-module.c:940
 msgid "Enable audio stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup zvukového streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1056
+#: src/libvlc-module.c:942
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3368,11 +3545,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:1059
+#: src/libvlc-module.c:945
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:1061
+#: src/libvlc-module.c:947
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3380,74 +3557,70 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:1064
+#: src/libvlc-module.c:950
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
 
-#: src/libvlc-module.c:1066
+#: src/libvlc-module.c:952
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:1070
+#: src/libvlc-module.c:956
 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
 msgstr ""
 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1072
+#: src/libvlc-module.c:958
 msgid ""
-"This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
+"This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
 "muxer. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäti, "
 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1075
+#: src/libvlc-module.c:961
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1077
+#: src/libvlc-module.c:963
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
-#: src/libvlc-module.c:1080
+#: src/libvlc-module.c:966
 msgid "Mux module"
 msgstr "Zmiešavací modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1082
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii zmiešavacích modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1084
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:1086
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii modulov typu \"access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:1088
-msgid "Control SAP flow"
-msgstr "Kontrolovať tok SAP"
-
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:975
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:1094
+#: src/libvlc-module.c:979
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
+#: src/libvlc-module.c:981
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
@@ -3455,16 +3628,7 @@ msgstr ""
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
-#: src/libvlc-module.c:1105
-msgid ""
-"These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
-"always leave all these enabled."
-msgstr ""
-"Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
-"procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
-"zapnuté."
-
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
@@ -3472,23 +3636,11 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1113
-msgid "Memory copy module"
-msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
-
-#: src/libvlc-module.c:1115
-msgid ""
-"You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
-"select the fastest one supported by your hardware."
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
-"VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný vaším hardvérom."
-
-#: src/libvlc-module.c:1118
+#: src/libvlc-module.c:993
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1120
+#: src/libvlc-module.c:995
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
@@ -3499,21 +3651,21 @@ msgstr ""
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
-#: src/libvlc-module.c:1124
+#: src/libvlc-module.c:999
 msgid "Stream filter module"
 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1126
+#: src/libvlc-module.c:1001
 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
 msgstr ""
 "Filtre streamu sa používajú ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve "
 "číta."
 
-#: src/libvlc-module.c:1128
+#: src/libvlc-module.c:1003
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1005
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
@@ -3525,22 +3677,23 @@ msgstr ""
 "prípade, že nebol vybraný automaticky. Neodporúčame vám ale použiť toto "
 "nastavenie ako predvolené pokiaľ naozaj neviete, či je vhodné."
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1010
 msgid "VoD server module"
-msgstr "Modul filtra videa"
+msgstr "Serverový modul VoD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1012
 msgid ""
 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
 msgstr ""
+"Môžete si vybrať, ktorý modul VoD chcete použiť. Nastavením `vod_rtsp' "
+"prepnete späť na starší modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:1140
+#: src/libvlc-module.c:1015
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1142
+#: src/libvlc-module.c:1017
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
@@ -3552,11 +3705,11 @@ msgstr ""
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1148
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:1150
+#: src/libvlc-module.c:1025
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
@@ -3566,113 +3719,88 @@ msgstr ""
 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
 "voči iným spusteným programom alebo inštanciám programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1154
-msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
-msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
-
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1030
 msgid ""
 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
-msgid "Modules search path"
-msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
-
-#: src/libvlc-module.c:1161
-msgid ""
-"Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
-"by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
-msgstr ""
-"Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
-"prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
-"znakmi \" PATH_SEP \""
-
-#: src/libvlc-module.c:1164
-msgid "Data search path"
-msgstr "Cesta pre vyhľadávanie údajov"
-
-#: src/libvlc-module.c:1166
-msgid "Override the default data/share search path."
-msgstr "Ignorovať predvolenú cestu pre vyhľadávanie/zdieľanie údajov."
-
-#: src/libvlc-module.c:1168
+#: src/libvlc-module.c:1033
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1170
+#: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
 
-#: src/libvlc-module.c:1172
+#: src/libvlc-module.c:1037
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174
+#: src/libvlc-module.c:1039
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1176
+#: src/libvlc-module.c:1041
 msgid "Locally collect statistics"
-msgstr "Zbierať lokálnu štatistiku"
+msgstr "Vytvárať lokálnu štatistiku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1178
+#: src/libvlc-module.c:1043
 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
 msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1180
+#: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1182
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
 
-#: src/libvlc-module.c:1184
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1053
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1190
+#: src/libvlc-module.c:1055
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:1192
+#: src/libvlc-module.c:1057
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1194
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
 "systémoch UNIX)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1061
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1064
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
-"instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
-"explorer. This option will allow you to play the file with the already "
-"running instance or enqueue it."
+"instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
+"This option will allow you to play the file with the already running "
+"instance or enqueue it."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
-"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
-"nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
-"okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
-"sa len zaradí do playlistu."
+"napríklad vtedy, ak je s programom VLC asociovaných viac mediálnych súborov "
+"a vy nechcete, aby sa vždy pri otvorení súboru v správcovi súborov spustila "
+"nová inštancia programu VLC. Táto voľba umožní prehrávanie súboru v predtým "
+"spustenej inštancii programu alebo sa súbor zaradí do aktuálneho playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1071
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3689,29 +3817,23 @@ msgstr ""
 "súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
 "programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1215
+#: src/libvlc-module.c:1080
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1217
+#: src/libvlc-module.c:1082
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1220
-msgid "One instance when started from file"
-msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1222
-msgid "Allow only one running instance when started from file."
-msgstr ""
-"Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
-"inštancia programu."
+#: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
+msgid "Use only one instance when started from file manager"
+msgstr "Použiť len jednu inštanciu pri spustení zo správcu súborov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1087
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1089
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3727,13 +3849,11 @@ msgstr ""
 "môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:1234
-msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
-msgstr ""
-"Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
-"playlistu."
+#: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
+msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
+msgstr "Pri režime jednej inštancie zaradiť položky do playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1236
+#: src/libvlc-module.c:1099
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3742,7 +3862,7 @@ msgstr ""
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1108
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3750,134 +3870,121 @@ msgstr ""
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
-#: src/libvlc-module.c:1248
+#: src/libvlc-module.c:1111
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
-#: src/libvlc-module.c:1250
+#: src/libvlc-module.c:1113
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
 msgstr ""
-"K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-údaje, "
-"zobrazované pri prehrávaní."
-
-#: src/libvlc-module.c:1253
-msgid "Album art policy"
-msgstr "Metóda zisťovania albumu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1255
-msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr "Vyberte si, kedy sa má stiahnuť druh albumu."
-
-#: src/libvlc-module.c:1261
-msgid "Manual download only"
-msgstr "Stiahnuť manuálne"
-
-#: src/libvlc-module.c:1262
-msgid "When track starts playing"
-msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
+"Automaticky načítať informácie zo súborov pridaných do playlistu (umožňuje "
+"načítanie metadát)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1263
-msgid "As soon as track is added"
-msgstr "Hneď po pridaní stopy"
+#: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
+#: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
+msgid "Allow metadata network access"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1265
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc-module.c:1267
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
 "Typical value is \"sap\"."
 msgstr ""
-"Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú. Položky oddeľujte "
-"dvojbodkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal,..."
+"Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú vopred. Položky "
+"oddeľujte dvojbodkami. Typickou hodnotu je \"sap\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:1270
+#: src/libvlc-module.c:1123
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1272
+#: src/libvlc-module.c:1125
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1274
+#: src/libvlc-module.c:1127
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Zopakovať všetko"
 
-#: src/libvlc-module.c:1276
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1278
+#: src/libvlc-module.c:1131
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1280
+#: src/libvlc-module.c:1133
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1282
+#: src/libvlc-module.c:1135
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1284
+#: src/libvlc-module.c:1137
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1286
+#: src/libvlc-module.c:1139
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288
+#: src/libvlc-module.c:1141
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1290
+#: src/libvlc-module.c:1143
 msgid "Play and pause"
 msgstr "Prehrať a pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1292
+#: src/libvlc-module.c:1145
 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
 msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
 
-#: src/libvlc-module.c:1294
+#: src/libvlc-module.c:1147
 msgid "Auto start"
 msgstr "Automatické spustenie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1295
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
 msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1298
+#: src/libvlc-module.c:1151
+msgid "Pause on audio communication"
+msgstr "Prestávka pri audio-komunikácii"
+
+#: src/libvlc-module.c:1153
+msgid ""
+"If pending audio communication is detected, playback will be paused "
+"automatically."
+msgstr ""
+"Ak bude detegovaná audio-komunikácia, prehrávanie sa automaticky pozastaví"
+
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1300
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1303
-#, fuzzy
-msgid "Load Media Library"
-msgstr "Knižnica s médiami"
-
-#: src/libvlc-module.c:1305
-msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1307 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
+#: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
 msgid "Display playlist tree"
-msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
+msgstr "Zobraziť členenie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1309
+#: src/libvlc-module.c:1163
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory."
@@ -3885,916 +3992,948 @@ msgstr ""
 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1318
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
 "programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:303
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:300 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1217 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1237
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:290
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:308
+#: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorovať"
+
+#: src/libvlc-module.c:1183
+msgid "Volume Control"
+msgstr "Ovládanie hlasitosti"
+
+#: src/libvlc-module.c:1183
+msgid "Position Control"
+msgstr "Kontrola pozície"
+
+#: src/libvlc-module.c:1185
+msgid "MouseWheel up-down axis Control"
+msgstr "Ovládanie osí kolieskom myši a pohybom nahor-nadol"
+
+#: src/libvlc-module.c:1187
+msgid ""
+"The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
+"mousewheel event can be ignored"
+msgstr ""
+"Kolieskom myši a jeho pohybom nahor-nadol (vertikálne) možno ovládať "
+"hlasitosť, pozíciu, alebo je možné udalosť vyvolanú kolieskom aj ignorovať"
+
+#: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1322
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1323
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
+#: src/libvlc-module.c:1191
+msgid "Exit fullscreen"
+msgstr "Ukončiť celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1324
-msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
+#: src/libvlc-module.c:1192
+msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
 "režimu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1325 modules/gui/macosx/MainWindow.m:113
+#: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1326
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1327
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1328
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1329
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1330
+#: src/libvlc-module.c:1198
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1331 modules/gui/macosx/MainMenu.m:264
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
+#: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1332 src/libvlc-module.c:1338
+#: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1333 modules/gui/macosx/MainMenu.m:262
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
+#: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1340
+#: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1335
+#: src/libvlc-module.c:1203
 msgid "Normal rate"
 msgstr "Normálna rýchlosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1336
+#: src/libvlc-module.c:1204
 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1337 modules/gui/qt4/menus.cpp:812
+#: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
 msgid "Faster (fine)"
 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1339 modules/gui/qt4/menus.cpp:820
+#: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
 msgid "Slower (fine)"
 msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:696
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:267 modules/gui/macosx/MainMenu.m:355
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1162
-#: modules/gui/macosx/about.m:223 modules/gui/macosx/wizard.m:311
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:323 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114 modules/notify/notify.c:341
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:327 modules/gui/qt4/ui/sout.h:338
+#: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
+#: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc-module.c:1342
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1343 modules/control/hotkeys.c:702
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:266 modules/gui/macosx/MainMenu.m:356
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1161
-#: modules/gui/macosx/about.m:224
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114 modules/notify/notify.c:339
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
+#: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
+#: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1344
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1345 modules/gui/macosx/MainMenu.m:257
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:116
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:552 modules/notify/xosd.c:230
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
+#: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc-module.c:1346
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1347 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:196
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:93 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
-#: modules/video_filter/marq.c:157 modules/video_filter/rss.c:200
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:243
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
+#: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
+#: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1348
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc-module.c:1350
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1352
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1353
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1355
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1356
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1358
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1359
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1361
+#: src/libvlc-module.c:1229
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1363
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1365
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1366
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1368
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1369
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1371
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1372
+#: src/libvlc-module.c:1240
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1374
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1375 modules/control/hotkeys.c:713
+#: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
 msgid "Next frame"
 msgstr "Ďalšia snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1377
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1379
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1380
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:1381
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1382
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1383
+#: src/libvlc-module.c:1251
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1384
+#: src/libvlc-module.c:1252
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1385
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1386
+#: src/libvlc-module.c:1254
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1388 modules/control/hotkeys.c:183
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:899
-#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:44
+#: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
+#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc-module.c:1389
+#: src/libvlc-module.c:1257
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1390
+#: src/libvlc-module.c:1258
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1391
+#: src/libvlc-module.c:1259
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1392
+#: src/libvlc-module.c:1260
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1393
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1394
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1395
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1396
+#: src/libvlc-module.c:1264
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1397
+#: src/libvlc-module.c:1265
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1398
+#: src/libvlc-module.c:1266
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1399
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:385
+#: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1401
+#: src/libvlc-module.c:1269
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1402
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1403
+#: src/libvlc-module.c:1271
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1404
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1405
+#: src/libvlc-module.c:1273
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1406
+#: src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1407
+#: src/libvlc-module.c:1275
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúcej "
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1408
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1409
+#: src/libvlc-module.c:1277
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1410
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1411
+#: src/libvlc-module.c:1279
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1412
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1413
+#: src/libvlc-module.c:1281
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1414 modules/access/v4l2/video.c:189
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:285 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1207
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:575
+#: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1415
+#: src/libvlc-module.c:1283
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1416
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1417
+#: src/libvlc-module.c:1285
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1418
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1419
+#: src/libvlc-module.c:1287
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1420
+#: src/libvlc-module.c:1288
+msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
+msgstr "Synchronizácia titulkov / časová pečiatka pre audio-záložku"
+
+#: src/libvlc-module.c:1289
+msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu na označenie časovou pečiatkou audia, pri synchronizovaní "
+"titulkov."
+
+#: src/libvlc-module.c:1290
+msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
+msgstr "Synchronizácia titulkov / záložka pre časovú pečiatku titulkov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1291
+msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre vytvorenie záložky s časovou pečiatkou titulkov, pri "
+"synchronizovaní titulkov."
+
+#: src/libvlc-module.c:1292
+msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
+msgstr ""
+"Synchronizácia titulkov / synchronizovať časové pečiatky zvuku & titulkov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1293
+msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre synchronizovanie označených časových pečiatok vo "
+"zvuku & titulkoch."
+
+#: src/libvlc-module.c:1294
+msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
+msgstr "Synchronizovať titulky / resetovať synchronizáciu zvuku & titulkov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1295
+msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre presetovanie synchronizácie časových pečiatok vo "
+"zvuku & titulkoch."
+
+#: src/libvlc-module.c:1296
 msgid "Subtitle position up"
 msgstr "Pozícia titulkov hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1421
+#: src/libvlc-module.c:1297
 msgid "Select the key to move subtitles higher."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nahor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1422
+#: src/libvlc-module.c:1298
 msgid "Subtitle position down"
 msgstr "Pozícia titulkov dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1423
+#: src/libvlc-module.c:1299
 msgid "Select the key to move subtitles lower."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nadol."
 
-#: src/libvlc-module.c:1424
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1425
+#: src/libvlc-module.c:1301
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1426
+#: src/libvlc-module.c:1302
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1427
+#: src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1434
+#: src/libvlc-module.c:1310
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1435
+#: src/libvlc-module.c:1311
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1436
+#: src/libvlc-module.c:1312
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1437
+#: src/libvlc-module.c:1313
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1438
+#: src/libvlc-module.c:1314
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1439
+#: src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1440
+#: src/libvlc-module.c:1316
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1441
+#: src/libvlc-module.c:1317
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1442
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1443
+#: src/libvlc-module.c:1319
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1444
+#: src/libvlc-module.c:1320
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1445
+#: src/libvlc-module.c:1321
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc-module.c:1446
+#: src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1447
+#: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1448
+#: src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1449
+#: src/libvlc-module.c:1325
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1450
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1451
+#: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1452
+#: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1453
+#: src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1454
+#: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1455
+#: src/libvlc-module.c:1331
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1457
+#: src/libvlc-module.c:1332
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
+msgid "Clear the playlist"
+msgstr "Vyčistiť playlist"
+
+#: src/libvlc-module.c:1333
+msgid "Select the key to clear the current playlist."
+msgstr "Vyberte si klávesu pre vyčistenie aktuálneho playlistu."
+
+#: src/libvlc-module.c:1335
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1458
+#: src/libvlc-module.c:1336
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1459
+#: src/libvlc-module.c:1337
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1460
+#: src/libvlc-module.c:1338
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1461
+#: src/libvlc-module.c:1339
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1462
+#: src/libvlc-module.c:1340
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1463
+#: src/libvlc-module.c:1341
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1464
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1465
+#: src/libvlc-module.c:1343
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1466
+#: src/libvlc-module.c:1344
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1468
+#: src/libvlc-module.c:1346
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc-module.c:1470
+#: src/libvlc-module.c:1348
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1471
+#: src/libvlc-module.c:1349
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1472
+#: src/libvlc-module.c:1350
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1473
+#: src/libvlc-module.c:1351
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1474
+#: src/libvlc-module.c:1352
+msgid "Cycle next program Service ID"
+msgstr "Cyklicky prechádzať k ďalšiemu programovému ID služby"
+
+#: src/libvlc-module.c:1353
+msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
+msgstr ""
+"Cyklicky prechádzať dostupnými ďalšími ID-kódmi (SID) služby v programe."
+
+#: src/libvlc-module.c:1354
+msgid "Cycle previous program Service ID"
+msgstr "Cyklicky prejsť na predchádzajúce servisné ID programu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1355
+msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
+msgstr ""
+"Cyklicky prechádzať dostupnými predchádzajúcimi kódmi Service ID (SID) pre "
+"program."
+
+#: src/libvlc-module.c:1356
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1475
+#: src/libvlc-module.c:1357
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1476
+#: src/libvlc-module.c:1358
 msgid "Cycle video crop"
 msgstr "Cyklické orezávanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1477
+#: src/libvlc-module.c:1359
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov orezania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1478
+#: src/libvlc-module.c:1360
 msgid "Toggle autoscaling"
 msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1479
+#: src/libvlc-module.c:1361
 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
 msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1480
+#: src/libvlc-module.c:1362
 msgid "Increase scale factor"
 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1481
-msgid "Increase scale factor."
-msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti."
-
-#: src/libvlc-module.c:1482
+#: src/libvlc-module.c:1364
 msgid "Decrease scale factor"
 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1483
-msgid "Decrease scale factor."
-msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti."
+#: src/libvlc-module.c:1366
+msgid "Toggle deinterlacing"
+msgstr "Prepnúť rozkladanie"
+
+#: src/libvlc-module.c:1367
+msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
+msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať rozkladanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1484
+#: src/libvlc-module.c:1368
 msgid "Cycle deinterlace modes"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania "
 
-#: src/libvlc-module.c:1485
-msgid "Cycle through deinterlace modes."
-msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania."
+#: src/libvlc-module.c:1369
+msgid "Cycle through available deinterlace modes."
+msgstr "Cyklicky prechádzať dostupnými režimami rozkladania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1486
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1370
 msgid "Show controller in fullscreen"
 msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom režime"
 
-#: src/libvlc-module.c:1487
-msgid "Show interface"
-msgstr "Zobraziť rozhranie"
-
-#: src/libvlc-module.c:1488
-msgid "Raise the interface above all other windows."
-msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
-
-#: src/libvlc-module.c:1489
-msgid "Hide interface"
-msgstr "Skryť rozhranie"
-
-#: src/libvlc-module.c:1490
-msgid "Lower the interface below all other windows."
-msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
-
-#: src/libvlc-module.c:1491
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1371
 msgid "Boss key"
-msgstr "Klávesové skratky"
+msgstr "Hlavná klávesová skratka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1492
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1372
 msgid "Hide the interface and pause playback."
-msgstr ""
-"Metóda odstránenia prekladania, ktorá sa použije pri prehrávaní na lokálnom "
-"počítači."
+msgstr "Skryť rozhranie a pozastaviť prehrávanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1373
+msgid "Context menu"
+msgstr "Kontextové menu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1374
+msgid "Show the contextual popup menu."
+msgstr "Zobraziť kontextové vyskakovacie menu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1493
+#: src/libvlc-module.c:1375
 msgid "Take video snapshot"
-msgstr "Vytvoriť screenshot z videa"
+msgstr "Vytvoriť snímku z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1494
+#: src/libvlc-module.c:1376
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
-msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí screenshot a uloží sa na disk."
+msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímka a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1496 modules/gui/macosx/MainMenu.m:258
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:122
+#: src/libvlc-module.c:1378 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129 modules/gui/qt4/menus.cpp:845
 #: modules/stream_out/record.c:60
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1497
+#: src/libvlc-module.c:1379
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1499
-msgid "Normal/Repeat/Loop"
-msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
+#: src/libvlc-module.c:1381
+msgid "Normal/Loop/Repeat"
+msgstr "Normálne/slučka/opakovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1500
-msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
-msgstr "Prepnúť playlistové režimy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
+#: src/libvlc-module.c:1382
+msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
+msgstr "Prepnúť režimy playlistu Normálne/slučka/opakovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1503
+#: src/libvlc-module.c:1385
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1508 src/libvlc-module.c:1509
+#: src/libvlc-module.c:1390 src/libvlc-module.c:1391
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1511 src/libvlc-module.c:1512
+#: src/libvlc-module.c:1393 src/libvlc-module.c:1394
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1513 src/libvlc-module.c:1514
+#: src/libvlc-module.c:1395 src/libvlc-module.c:1396
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1516 src/libvlc-module.c:1517
+#: src/libvlc-module.c:1398 src/libvlc-module.c:1399
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1518 src/libvlc-module.c:1519
+#: src/libvlc-module.c:1400 src/libvlc-module.c:1401
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1521 src/libvlc-module.c:1522
+#: src/libvlc-module.c:1403 src/libvlc-module.c:1404
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1523 src/libvlc-module.c:1524
+#: src/libvlc-module.c:1405 src/libvlc-module.c:1406
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1526 src/libvlc-module.c:1527
+#: src/libvlc-module.c:1408 src/libvlc-module.c:1409
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1528 src/libvlc-module.c:1529
+#: src/libvlc-module.c:1410 src/libvlc-module.c:1411
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1531
+#: src/libvlc-module.c:1413
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1533
+#: src/libvlc-module.c:1415
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
-msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do video-výstupu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1535 src/libvlc-module.c:1536
-msgid "Display OSD menu on top of video output"
-msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
-
-#: src/libvlc-module.c:1537
-msgid "Do not display OSD menu on video output"
-msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1538
-msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
-msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
-
-#: src/libvlc-module.c:1539
-msgid "Highlight widget on the right"
-msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
-
-#: src/libvlc-module.c:1541
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
-msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
-
-#: src/libvlc-module.c:1542
-msgid "Highlight widget on the left"
-msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
-
-#: src/libvlc-module.c:1544
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
-msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
-
-#: src/libvlc-module.c:1545
-msgid "Highlight widget on top"
-msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1547
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
-msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
-
-#: src/libvlc-module.c:1548
-msgid "Highlight widget below"
-msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
-
-#: src/libvlc-module.c:1550
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
-msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
-
-#: src/libvlc-module.c:1551
-msgid "Select current widget"
-msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
-
-#: src/libvlc-module.c:1553
-msgid "Selecting current widget performs the associated action."
-msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
+msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do výstupu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1555
+#: src/libvlc-module.c:1417
 msgid "Cycle through audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1556
+#: src/libvlc-module.c:1418
 msgid "Cycle through available audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1687 src/video_output/vout_intf.c:309
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:302 modules/gui/macosx/MainMenu.m:368
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1216
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: src/libvlc-module.c:1545 src/video_output/vout_intf.c:297
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:408 modules/gui/macosx/MainMenu.m:483
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1541
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
 msgid "Snapshot"
-msgstr "Screenshot"
+msgstr "Snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1704
+#: src/libvlc-module.c:1562
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1762
+#: src/libvlc-module.c:1620
 msgid "Subpictures"
 msgstr "Pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1770 modules/codec/subsdec.c:177
-#: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
-#: modules/demux/subtitle.c:73 share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:502 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:504
+#: src/libvlc-module.c:1628 modules/codec/subsdec.c:182
+#: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:49
+#: modules/demux/xiph_metadata.h:62 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:173
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1787 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
+#: src/libvlc-module.c:1645 modules/stream_out/transcode/transcode.c:116
 msgid "Overlays"
 msgstr "Prekrývania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1797
+#: src/libvlc-module.c:1655
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1829
+#: src/libvlc-module.c:1691
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1857
+#: src/libvlc-module.c:1719
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1866
+#: src/libvlc-module.c:1728
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1891
+#: src/libvlc-module.c:1753
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1900 modules/demux/kate_categories.c:47
+#: src/libvlc-module.c:1762 modules/demux/xiph_metadata.h:55
 msgid "Metadata"
-msgstr "Meta-dáta"
+msgstr "Metadáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:2000
+#: src/libvlc-module.c:1862
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:2007 modules/access/v4l2/video.c:69
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:100
+#: src/libvlc-module.c:1869 modules/access/avio.h:40
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:2043
+#: src/libvlc-module.c:1905
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:2073
-msgid "CPU"
-msgstr "Procesor (CPU)"
-
-#: src/libvlc-module.c:2092
+#: src/libvlc-module.c:1951
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2098 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:70
+#: src/libvlc-module.c:1956 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:84
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2105
+#: src/libvlc-module.c:1962
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2234
+#: src/libvlc-module.c:1983
+msgid "Clock source"
+msgstr "Zdroj pre informácie o čase"
+
+#: src/libvlc-module.c:2092
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/libvlc-module.c:2665
+#: src/libvlc-module.c:2547
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2742
+#: src/libvlc-module.c:2626
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2745
+#: src/libvlc-module.c:2629
 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2747
+#: src/libvlc-module.c:2631
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4802,21 +4941,21 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2750
+#: src/libvlc-module.c:2634
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
 "režimu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2752
+#: src/libvlc-module.c:2636
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2754
+#: src/libvlc-module.c:2638
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2756
+#: src/libvlc-module.c:2640
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
@@ -4825,61 +4964,63 @@ msgstr ""
 "parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
 "k modulu prefix =."
 
-#: src/libvlc-module.c:2760
+#: src/libvlc-module.c:2644
 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
 msgstr ""
 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:2762
+#: src/libvlc-module.c:2646
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2764
+#: src/libvlc-module.c:2648
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2766
+#: src/libvlc-module.c:2650
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "vymazať aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2768
+#: src/libvlc-module.c:2652
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2806
-msgid "main program"
+#: src/libvlc-module.c:2690
+#, fuzzy
+msgid "core program"
 msgstr "hlavný program"
 
-#: src/misc/update.c:467
+#: src/misc/update.c:473
 #, c-format
 msgid "%.1f GiB"
 msgstr "%.1f GiB"
 
-#: src/misc/update.c:469
+#: src/misc/update.c:475
 #, c-format
 msgid "%.1f MiB"
 msgstr "%.1f MiB"
 
-#: src/misc/update.c:471
+#: src/misc/update.c:477 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:162
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:164 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:174
 #, c-format
 msgid "%.1f KiB"
 msgstr "%.1f KiB"
 
-#: src/misc/update.c:473
+#: src/misc/update.c:479
 #, c-format
 msgid "%ld B"
 msgstr "%ld B"
 
-#: src/misc/update.c:564
+#: src/misc/update.c:571
 msgid "Saving file failed"
 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
 
-#: src/misc/update.c:565
+#: src/misc/update.c:572
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
 
-#: src/misc/update.c:581
+#: src/misc/update.c:585
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4888,25 +5029,33 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
 
-#: src/misc/update.c:584
+#: src/misc/update.c:589
 msgid "Downloading ..."
 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
 
-#: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:710 modules/demux/avi/avi.c:2407
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:99 modules/gui/macosx/controls.m:52
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:62 modules/gui/macosx/coredialogs.m:64
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:181 modules/gui/macosx/open.m:118
-#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/prefs.m:206
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:226 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:231
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:303 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:688
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:322
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1245
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1534
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:253
+#: src/misc/update.c:590 src/misc/update.c:717 modules/demux/avi/avi.c:2556
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:372 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:613 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:712
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/BWQuincyUI.m:80
+#: modules/gui/macosx/controls.m:54 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:194
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:372
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:386 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:168
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:184 modules/gui/macosx/MainWindow.m:189
+#: modules/gui/macosx/open.m:128 modules/gui/macosx/open.m:183
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:324
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:352 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:414
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:836 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:879
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:943 modules/gui/macosx/wizard.m:317
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1334
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1426
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:427
+#: modules/access/dvb/scan.c:669
 msgid "Cancel"
-msgstr "Storno"
+msgstr "Zrušiť"
 
-#: src/misc/update.c:603
+#: src/misc/update.c:610
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4915,11 +5064,11 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s - %.1f%%"
 
-#: src/misc/update.c:635
+#: src/misc/update.c:642
 msgid "File could not be verified"
 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
 
-#: src/misc/update.c:636
+#: src/misc/update.c:643
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
@@ -4928,11 +5077,11 @@ msgstr ""
 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:647 src/misc/update.c:659
+#: src/misc/update.c:654 src/misc/update.c:666
 msgid "Invalid signature"
 msgstr "Neplatný podpis"
 
-#: src/misc/update.c:648 src/misc/update.c:660
+#: src/misc/update.c:655 src/misc/update.c:667
 #, c-format
 msgid ""
 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
@@ -4941,11 +5090,11 @@ msgstr ""
 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:672
+#: src/misc/update.c:679
 msgid "File not verifiable"
 msgstr "Súbor nemožno overiť"
 
-#: src/misc/update.c:673
+#: src/misc/update.c:680
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
@@ -4953,20 +5102,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:684 src/misc/update.c:696
+#: src/misc/update.c:691 src/misc/update.c:703
 msgid "File corrupted"
 msgstr "Súbor je porušený"
 
-#: src/misc/update.c:685 src/misc/update.c:697
+#: src/misc/update.c:692 src/misc/update.c:704
 #, c-format
 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:708
+#: src/misc/update.c:715
 msgid "Update VLC media player"
 msgstr "Aktualizovať VLC media player"
 
-#: src/misc/update.c:709
+#: src/misc/update.c:716
 msgid ""
 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
 "install it now?"
@@ -4974,17 +5123,18 @@ msgstr ""
 "Nová verzia bola úspešne stiahnutá. Chcete ukončiť program VLC a "
 "nainštalovať novú verziu?"
 
-#: src/misc/update.c:710
+#: src/misc/update.c:717 modules/gui/macosx/AddonManager.m:190
 msgid "Install"
 msgstr "Nainštalovať"
 
-#: src/playlist/engine.c:230 src/playlist/loadsave.c:152 lib/media_list.c:254
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:193
+#: src/playlist/engine.c:256 src/playlist/loadsave.c:159 lib/media_list.c:252
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:227 modules/gui/macosx/MainWindow.m:925
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:238
 msgid "Media Library"
 msgstr "Knižnica s médiami"
 
-#: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:70
-#: modules/access/v4l2/video.c:258
+#: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:75
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:242
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinované"
 
@@ -5177,8 +5327,8 @@ msgid "Manx"
 msgstr "Manx"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:87
-msgid "Greek, Modern ()"
-msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
+msgid "Greek, Modern"
+msgstr "Grécky, moderná gréčtina"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:88
 msgid "Guarani"
@@ -5245,8 +5395,8 @@ msgid "Japanese"
 msgstr "Japonsky"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:104
-msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
-msgstr "Kalaallisut (Greenlandic)"
+msgid "Greenlandic, Kalaallisut"
+msgstr "Grónsky, Kalaallisut"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:105
 msgid "Kannada"
@@ -5296,7 +5446,7 @@ msgstr "Kurdsky"
 msgid "Lao"
 msgstr "Lao"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:117
+#: src/text/iso-639_def.h:117 modules/demux/mp4/id3genres.h:118
 msgid "Latin"
 msgstr "Latinsky"
 
@@ -5397,8 +5547,8 @@ msgid "Chichewa; Nyanja"
 msgstr "Chichewa; Nyanja"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:142
-msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
-msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
+msgid "Occitan; Provençal"
+msgstr "Okcitánsky; Provençal"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:143
 msgid "Oriya"
@@ -5648,186 +5798,228 @@ msgstr "Zhuang"
 msgid "Zulu"
 msgstr "Zulu"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:307
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:308 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:68
-#: modules/video_filter/crop.c:105 modules/video_filter/croppadd.c:86
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
+#: src/video_output/vout_intf.c:172
+msgid "Autoscale video"
+msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:178 modules/codec/svg.c:54
+msgid "Scale factor"
+msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:220 modules/gui/macosx/MainMenu.m:413
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:82
+#: modules/video_filter/croppadd.c:86 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1416
 msgid "Crop"
 msgstr "Orezať"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:249 modules/gui/macosx/MainMenu.m:305
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:306 modules/gui/macosx/MainMenu.m:981
-msgid "Aspect-ratio"
+#: src/video_output/vout_intf.c:250 modules/access/decklink.cpp:94
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73 modules/demux/rawvid.c:59
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:411 modules/gui/macosx/MainMenu.m:412
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1359
+msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:279
-msgid "Autoscale video"
-msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
+#: modules/access/alsa.c:36
+msgid ""
+"Pass alsa:// to open the default ALSA capture device, or alsa://SOURCE to "
+"open a specific device named SOURCE."
+msgstr ""
+"Pre otvorenie predvoleného zaznamenávacieho zariadenia ALSA zadajte alsa://, "
+"alebo zadajte adresu alsa://ZDROJ, ak chcete otvoriť špecifické zariadenia s "
+"názvom ZDROJ."
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:285
-msgid "Scale factor"
-msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti"
+#: modules/access/alsa.c:49
+msgid "192000 Hz"
+msgstr "192 000 Hz"
 
-#: modules/3dnow/memcpy.c:49
-msgid "3D Now! memcpy"
-msgstr "3D Now! memcpy"
+#: modules/access/alsa.c:49
+msgid "176400 Hz"
+msgstr "176 400 Hz"
 
-#: modules/access/alsa.c:71 modules/access/oss.c:66
-msgid "Capture the audio stream in stereo."
-msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "96000 Hz"
+msgstr "96 000 Hz"
 
-#: modules/access/alsa.c:73
-#, fuzzy
-msgid "Capture format (default s16l)"
-msgstr "Formát obrázka (predvolená hodnota RGB)"
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "88200 Hz"
+msgstr "88 200 Hz"
 
-#: modules/access/alsa.c:75
-#, fuzzy
-msgid "Capture format of audio stream."
-msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "48000 Hz"
+msgstr "48 000 Hz"
 
-#: modules/access/alsa.c:77 modules/access/oss.c:67
-#: modules/access_output/shout.c:95
-msgid "Samplerate"
-msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "44100 Hz"
+msgstr "44 100 Hz"
 
-#: modules/access/alsa.c:79 modules/access/oss.c:69
-msgid ""
-"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
-"48000)"
-msgstr ""
-"Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
-"22050, 44100,48000)"
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "32000 Hz"
+msgstr "32 000 Hz"
 
-#: modules/access/alsa.c:82
-msgid ""
-"Use alsa:// to open the default audio input. If multiple audio inputs are "
-"available, they will be listed in the vlc debug output. To select hw:0,1 , "
-"use alsa://hw:0,1 ."
-msgstr ""
-"Na otvorenie predvoleného zvukového vstupu použite voľbu alsa://Ak je "
-"dostupných viac zvukových vstupov, zobrazia sa tieto vstupy v zozname s "
-"výstupom pre ladenie programu vlc. Ak chcete použiť voľbu hw:0,1 , pre "
-"použitie voľby alsa použite voľbu alsa://hw:0,1"
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "22050 Hz"
+msgstr "22 050 Hz"
 
-#: modules/access/alsa.c:95
-msgid "PCM U8"
-msgstr ""
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "24000 Hz"
+msgstr "24 000 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "16000 Hz"
+msgstr "16 000 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:52
+msgid "11025 Hz"
+msgstr "11 025 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:52
+msgid "8000 Hz"
+msgstr "8 000 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:52
+msgid "4000 Hz"
+msgstr "4 000 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:56
+msgid "ALSA"
+msgstr "ALSA"
+
+#: modules/access/alsa.c:57
+msgid "ALSA audio capture"
+msgstr "Zaznamenávanie zvuku ALSA"
 
-#: modules/access/alsa.c:95
-msgid "PCM S8"
+#: modules/access/attachment.c:44
+msgid "Attachment"
+msgstr "Príloha"
+
+#: modules/access/attachment.c:45
+msgid "Attachment input"
+msgstr "Vstup prílohy"
+
+#: modules/access/avio.h:33
+msgid "AVIO"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/alsa.c:95
+#: modules/access/avio.h:34
 #, fuzzy
-msgid "GSM Audio"
-msgstr "Zvuk"
+msgid "libavformat AVIO access"
+msgstr "Access output libavformat"
 
-#: modules/access/alsa.c:96
-msgid "PCM U16 LE"
-msgstr ""
+#: modules/access/avio.h:44
+#, fuzzy
+msgid "libavformat AVIO access output"
+msgstr "Access output libavformat"
 
-#: modules/access/alsa.c:96
-msgid "PCM S16 LE"
-msgstr ""
+#: modules/access/bd/bd.c:54
+msgid "BD"
+msgstr "BD"
 
-#: modules/access/alsa.c:97
-msgid "PCM U16 BE"
-msgstr ""
+#: modules/access/bd/bd.c:55
+msgid "Blu-ray Disc Input"
+msgstr "Vstup diskov Blu-ray"
 
-#: modules/access/alsa.c:97
-msgid "PCM S16 BE"
-msgstr ""
+#: modules/access/bluray.c:67
+msgid "Blu-ray menus"
+msgstr "Menu Blu-ray"
 
-#: modules/access/alsa.c:98
-msgid "PCM U24 LE"
+#: modules/access/bluray.c:68
+msgid "Use Blu-ray menus. If disabled, the movie will start directly"
 msgstr ""
+"Použiť menu Blu-ray. Ak je táto voľba zablokovaná, film sa spustí priamo"
 
-#: modules/access/alsa.c:98
-msgid "PCM S24 LE"
-msgstr ""
+#: modules/access/bluray.c:70
+#, fuzzy
+msgid "Region code"
+msgstr "Oblasť horného riadka"
 
-#: modules/access/alsa.c:99
-msgid "PCM U24 BE"
+#: modules/access/bluray.c:71
+msgid ""
+"Blu-Ray player region code. Some discs can be played only with a correct "
+"region code."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/alsa.c:99
-msgid "PCM S24 BE"
-msgstr ""
+#: modules/access/bluray.c:87 modules/services_discovery/udev.c:597
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
+msgid "Blu-ray"
+msgstr "Blu-ray"
 
-#: modules/access/alsa.c:100
-msgid "PCM U32 LE"
-msgstr ""
+#: modules/access/bluray.c:88
+msgid "Blu-ray Disc support (libbluray)"
+msgstr "Podpora diskov Blu-ray (libbluray)"
 
-#: modules/access/alsa.c:100
-msgid "PCM S32 LE"
+#: modules/access/bluray.c:349
+msgid "Path doesn't appear to be a Blu-ray"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/alsa.c:101
-msgid "PCM U32 BE"
+#: modules/access/bluray.c:361
+msgid ""
+"This Blu-ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
+"not have it."
 msgstr ""
+"Tento disk Blu-Ray vyžaduje knižnicu pre dekódovanie AACS, ktorá nie je "
+"prítomná vo vašom systéme."
 
-#: modules/access/alsa.c:101
-msgid "PCM S32 BE"
-msgstr ""
+#: modules/access/bluray.c:367
+msgid "Blu-ray Disc is corrupted."
+msgstr "Disk BluRay je poškodený."
 
-#: modules/access/alsa.c:102
-msgid "PCM F32 LE"
-msgstr ""
+#: modules/access/bluray.c:369
+msgid "Missing AACS configuration file!"
+msgstr "Konfiguračný súbor AACS chýba!"
 
-#: modules/access/alsa.c:102
-msgid "PCM F32 BE"
+#: modules/access/bluray.c:371
+msgid "No valid processing key found in AACS config file."
 msgstr ""
+"V konfiguračnom súbore AACS sa nenašiel žiadny platný kľúč pre spracovanie."
 
-#: modules/access/alsa.c:103
-msgid "PCM F64 LE"
+#: modules/access/bluray.c:373
+msgid "No valid host certificate found in AACS config file."
 msgstr ""
+"V konfiguračnom súbore AACS sa nenašiel žiadny platný certifikát hostiteľa."
 
-#: modules/access/alsa.c:103
-msgid "PCM F64 BE"
-msgstr ""
+#: modules/access/bluray.c:375
+msgid "AACS Host certificate revoked."
+msgstr "Certifikát hostiteľa AACS bol odvolaný."
 
-#: modules/access/alsa.c:107
-msgid "ALSA"
+#: modules/access/bluray.c:377
+msgid "AACS MMC failed."
+msgstr "AACS MMC zlyhalo."
+
+#: modules/access/bluray.c:387
+msgid ""
+"This Blu-ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does not "
+"have it."
 msgstr ""
+"Tento Blu-Ray disk vyžaduje knižnicu pre dekódovanie BD+, ktorá nie je "
+"prítomná vo vašom systéme."
 
-#: modules/access/alsa.c:108
-#, fuzzy
-msgid "ALSA audio capture input"
-msgstr "Vstup zvukových záznamov Alsa"
+#: modules/access/bluray.c:390
+msgid "Your system BD+ decoding library does not work. Missing configuration?"
+msgstr ""
+"Vaša systémová knižnica pre dekódovanie BD+ nie je funkčná. Nesprávna "
+"konfigurácia?"
 
-#: modules/access/attachment.c:44
-msgid "Attachment"
-msgstr "Príloha"
+#: modules/access/bluray.c:438
+msgid "Failed to start bluray playback. Please try without menu support."
+msgstr ""
 
-#: modules/access/attachment.c:45
-msgid "Attachment input"
-msgstr "Vstup prílohy"
+#: modules/access/bluray.c:466
+msgid "Blu-ray error"
+msgstr "Chyba Blu-Ray"
 
-#: modules/access/avio.h:39
+#: modules/access/bluray.c:1189
 #, fuzzy
-msgid "FFmpeg"
-msgstr "Muxér formátu FFmpeg"
-
-#: modules/access/avio.h:40
-msgid "FFmpeg access"
-msgstr "Prístup FFmpeg"
+msgid "Top Menu"
+msgstr "Menu"
 
-#: modules/access/avio.h:48
+#: modules/access/bluray.c:1191
 #, fuzzy
-msgid "libavformat access output"
-msgstr "Access output"
-
-#: modules/access/bd/bd.c:56
-msgid "BD"
-msgstr "BD"
-
-#: modules/access/bd/bd.c:57
-msgid "Blu-Ray Disc Input"
-msgstr "Vstup diskov Blu-Ray"
+msgid "First Play"
+msgstr "Prvýkrát prehrávané"
 
-#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:145
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:293
+#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:160
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:301
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Audio CD"
 
@@ -5855,172 +6047,194 @@ msgstr "Port CDDB"
 msgid "CDDB Server port to use."
 msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:490
+#: modules/access/cdda.c:487
 #, c-format
 msgid "Audio CD - Track %02i"
 msgstr "Audio CD - Stopa %02i"
 
-#: modules/access/dc1394.c:69
-msgid "dc1394 input"
-msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
+#: modules/access/dc1394.c:51
+msgid "DC1394"
+msgstr "DC1394"
+
+#: modules/access/dc1394.c:52
+msgid "IIDC Digital Camera (FireWire) input"
+msgstr "Vstup IIDC Digital Camera (FireWire)"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:43
+#: modules/access/dcp/dcp.cpp:75
 #, fuzzy
+msgid "DCP"
+msgstr "RDP"
+
+#: modules/access/dcp/dcp.cpp:78
+#, fuzzy
+msgid "Digital Cinema Package module"
+msgstr "Extra moduly s rozhraním"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:46
 msgid "Input card to use"
-msgstr "Karta adaptéra"
+msgstr "Používaná vstupná karta"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:45
+#: modules/access/decklink.cpp:48
 msgid ""
 "DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from "
 "0."
 msgstr ""
+"Záznamová karta, ktorá sa má použiť v prípade existencie viacerých. Karty sú "
+"číslované od 0."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:48
+#: modules/access/decklink.cpp:51
 #, fuzzy
-msgid "Desired input video mode"
-msgstr "Video-kodek cieľového videa"
+msgid "Desired input video mode. Leave empty for autodetection."
+msgstr "Cieľový vstup pre režim videa"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:50
+#: modules/access/decklink.cpp:53
 msgid ""
 "Desired input video mode for DeckLink captures. This value should be a "
 "FOURCC code in textual form, e.g. \"ntsc\"."
 msgstr ""
+"Cieľový režim vstupného videa pre záznamy DeckLink. Táto hodnota by mala byť "
+"kódom FOURCC v textovej forme, napríklad \"ntsc\"."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:54
-#, fuzzy
+#: modules/access/decklink.cpp:57 modules/video_output/decklink.cpp:90
 msgid "Audio connection"
-msgstr "Automatické pripojenie"
+msgstr "Pripojenie zvuku"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:56
+#: modules/access/decklink.cpp:59
 msgid ""
 "Audio connection to use for DeckLink captures. Valid choices: embedded, "
 "aesebu, analog. Leave blank for card default."
 msgstr ""
+"Zvukové pripojenie na použitie pre záznamy DeckLink. Platné sú voľby: "
+"integrované, aesebu, analógovo. Pre použitie predvolenej hodnoty ponechajte "
+"prázdne."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:60
-#, fuzzy
-msgid "Audio sampling rate in Hz"
+#: modules/access/decklink.cpp:63 modules/demux/rawaud.c:43
+#: modules/video_output/decklink.cpp:95
+msgid "Audio samplerate (Hz)"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku (Hz)"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:62
+#: modules/access/decklink.cpp:65
 msgid ""
 "Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio input."
 msgstr ""
+"Vzorkovacia frekvencia zvuku (v Hertzoch) pre záznamy DeckLink. 0 = "
+"zablokovanie zvukového vstupu."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:65 modules/access/dshow/dshow.cpp:201
+#: modules/access/decklink.cpp:68 modules/access/dshow/dshow.cpp:197
+#: modules/video_output/decklink.cpp:100
 msgid "Number of audio channels"
 msgstr "Počet zvukových kanálov"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:67
+#: modules/access/decklink.cpp:70
 msgid ""
 "Number of input audio channels for DeckLink captures. Must be 2, 8 or 16. 0 "
 "disables audio input."
 msgstr ""
+"Počet vstupných zvukový kanálov pre záznamy DeckLink. Musí obsahovať hodnotu "
+"2, 8 alebo 16. 0 = zablokovanie zvukového vstupu."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:70
-#, fuzzy
+#: modules/access/decklink.cpp:73 modules/video_output/decklink.cpp:105
 msgid "Video connection"
-msgstr "Automatické pripojenie"
+msgstr "Pripojenie videa"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:72
+#: modules/access/decklink.cpp:75
 msgid ""
 "Video connection to use for DeckLink captures. Valid choices: sdi, hdmi, "
 "opticalsdi, component, composite, svideo. Leave blank for card default."
 msgstr ""
+"Pripojenie videa, ktoré sa použije pre záznamy DeckLink. Platné nastavenia:  "
+"sdi, hdmi, opticalsdi, component, composite, svideo. Pre použitie "
+"predvoleného nastavenia ponechajte prázdne."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:81 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:93
-#, fuzzy
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:93
+#: modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "SDI"
-msgstr "SDP"
+msgstr "SDI"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:81 modules/audio_output/alsa.c:76
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "HDMI"
-msgstr ""
+msgstr "HDMI"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:81
-#, fuzzy
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "Optical SDI"
-msgstr "Optická jednotka"
+msgstr "Optické SDI"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:81
-#, fuzzy
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "Component"
-msgstr "Kompozitný vstup"
+msgstr "Komponentný"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:81
-#, fuzzy
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "Composite"
-msgstr "Kompozitný vstup"
+msgstr "Kompozitný"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:81
-#, fuzzy
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "S-video"
-msgstr "Video"
+msgstr "S-video"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:88
-#, fuzzy
+#: modules/access/decklink.cpp:91
 msgid "Embedded"
-msgstr "Vstavané video"
+msgstr "Vstavané"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:88
+#: modules/access/decklink.cpp:91
 msgid "AES/EBU"
-msgstr ""
+msgstr "AES/EBU"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:88
-#, fuzzy
+#: modules/access/decklink.cpp:91
 msgid "Analog"
-msgstr "Dialóg"
-
-#: modules/access/decklink.cpp:91 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73
-#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78 modules/demux/rawvid.c:59
-#: modules/stream_out/switcher.c:98
-msgid "Aspect ratio"
-msgstr "Stranový pomer"
+msgstr "Analógové"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:93 modules/demux/rawvid.c:61
+#: modules/access/decklink.cpp:96 modules/demux/rawvid.c:61
 msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
 msgstr ""
 "Stranový pomer (4:3, 16:9). V predvolenom nastavení sa predpokladá, že "
 "pixely majú tvar štvorca."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:96
+#: modules/access/decklink.cpp:99
 msgid "DeckLink"
-msgstr ""
+msgstr "DeckLink"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:97
+#: modules/access/decklink.cpp:100
 msgid "Blackmagic DeckLink SDI input"
-msgstr ""
+msgstr "Vstup Blackmagic DeckLink SDI"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:120 modules/video_output/decklink.cpp:109
+msgid "10 bits"
+msgstr "10 bitov"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+#: modules/access/decklink.cpp:319 modules/demux/ty.c:776
+msgid "Closed captions 1"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 msgid "Cable"
 msgstr "Káblový"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 msgid "Antenna"
 msgstr "Anténny"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:100
 msgid "TV"
 msgstr "TV"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
 msgid "FM radio"
 msgstr "FM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:105
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:102
 msgid "AM radio"
 msgstr "AM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103
 msgid "DSS"
 msgstr "DSS"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:133
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:732
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:795
 msgid "Video device name"
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
 msgid ""
 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
@@ -6028,12 +6242,13 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:138
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:741
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:803
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1024
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov zvukového zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used. "
@@ -6041,12 +6256,12 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:707
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:770
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:145
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:142
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
@@ -6056,95 +6271,89 @@ msgstr ""
 "nešpecifikujete, použije sa predvolená. Môžete špecifikovať štandardnú "
 "veľkosť (cif, d1, ...) alebo <šírka>x<výška>."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:148 modules/access/v4l2/video.c:214
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:145 modules/access/v4l2/v4l2.c:196
 msgid "Picture aspect-ratio n:m"
 msgstr "Stranový pomer obrázka n:m"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149 modules/access/v4l2/video.c:215
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146 modules/access/v4l2/v4l2.c:197
 msgid "Define input picture aspect-ratio to use. Default is 4:3"
 msgstr ""
 "Definovať použitý stranový pomer vstupného obrázka. Predvolený pomer je 4:3"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150 modules/access/v4l2/video.c:63
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147 modules/access/v4l2/v4l2.c:53
 msgid "Video input chroma format"
-msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
+msgstr "Formát farebnej sýtosti pri vstupe videa (chroma)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:152
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
 "Aktivovaním tejto voľby si vynútite to, že vstup videa DirectShow bude "
-"používať špeciálny formát \"chroma\". (napríklad I420 - čo je predvolená "
-"hodnota -,  RV 24, atď)"
+"používať špeciálny formát pre farebnú sýtosť \"chroma\". (napríklad I420-"
+"predvolená hodnota -,  RV 24, atď.)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:154
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
 msgid "Video input frame rate"
 msgstr "Frekvencia snímok na vstupe videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:156
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
 msgid ""
-"Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
+"Force the DirectShow video input to use a specific frame rate (eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
-"Aktivovaním tejto voľby si vynútite, že vstup videa DirectShow bude používať "
-"zadanú frekvenciu snímok (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
-"59.94, alebo iné)."
+"Vynútiť použitie špecifikovanej frekvencie snímok pri vstupe videa "
+"DirectShow (napríklad 0=predvolená hodnota, 25, 29.97, 50, 59.94 atď.)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:158
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
 msgid "Device properties"
 msgstr "Nastavenia zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:160
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:157
 msgid ""
 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
 msgstr ""
 "Pred spustením streamu sa zobrazí okno, kde môžete nastaviť vlastnosti "
 "jednotky."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:159
 msgid "Tuner properties"
 msgstr "Nastavenia tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:164
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:161
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
 msgstr ""
 "Zobrazí sa stránka s nastaveniami tunera (kde si môžete vybrať aj požadované "
 "kanály)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
 msgid "Tuner TV Channel"
 msgstr "Kanál TV tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:164
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
 msgstr ""
 "Tu môžete určiť TV kanál, na ktorý sa nastaví tuner (0=predvolený kanál)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
-#, fuzzy
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:166
 msgid "Tuner Frequency"
-msgstr "Frekvencia"
+msgstr "Frekvencia tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:170
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
 msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:171 modules/access/v4l2/video.c:60
-#: modules/stream_out/standard.c:96
-msgid "Standard"
-msgstr "Štandardné"
+msgstr "Týmto prekročíte nastavenia kanála. Hodnota sa udáva v Hz."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:172
-#, fuzzy
-msgid "Video standard (Default, SECAM_D, PAL_B, NTSC_M, etc...)."
-msgstr "Štandard videa (automatický, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:823
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1044
+msgid "Video standard"
+msgstr "Video - štandard"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
 msgid "Tuner country code"
 msgstr "Kód krajiny pre tuner"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:171
 msgid ""
 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
 "mapping (0 means default)."
@@ -6152,19 +6361,19 @@ msgstr ""
 "Nastavením kódu krajiny v tuneri je možné stabilizovať mapovanie kanálov a "
 "frekvencií (predvolené nastavenie je 0)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:177
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
 msgid "Tuner input type"
 msgstr "Typ vstupu do tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:179
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
 msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:180
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:176
 msgid "Video input pin"
 msgstr "Pin vstupu videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:182
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:178
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
@@ -6177,41 +6386,41 @@ msgstr ""
 "Použite hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že "
 "nastavenia nebudú zmenené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:186
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:182
 msgid "Audio input pin"
 msgstr "Pin zvuk. vstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:188
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:184
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať zdroj zvuku. Pozrite si, aké je nastavenie v sekcii "
 "\"vstup videa\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:189
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:185
 msgid "Video output pin"
 msgstr "Pin výstupu videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:191
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:187
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť typ výstupu videa. Pozrite si, aké je nastavenie v "
 "sekcii \"vstup videa\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:192
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:188
 msgid "Audio output pin"
 msgstr "Pin zvukového výstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:194
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:190
 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete zvoliť typ zvuk. výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
 "sekcii \"vstup videa\""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:196
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:192
 msgid "AM Tuner mode"
 msgstr "AM režim"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:198
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:194
 msgid ""
 "AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1),AM Radio (2), FM Radio (3) "
 "or DSS (4)."
@@ -6219,54 +6428,49 @@ msgstr ""
 "Režim AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený (0), TV "
 "(1),AM Radio (2), FM Radio (3) alebo DSS (4)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:203
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:199
 msgid ""
 "Select audio input format with the given number of audio channels (if non 0)"
 msgstr ""
 "Vyberte formát zvukového vstupu zadaním počtu zvukových kanálov (ak nie je "
 "počet rovný 0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:205
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:93
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:201
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:94
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:281
 msgid "Audio sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:207
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:203
 msgid "Select audio input format with the given sample rate (if non 0)"
 msgstr ""
 "Vyberte formát zvukového vstupu zadaním rýchlosti vzorkovania (ak sa nerovná "
 "0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:209
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:205
 msgid "Audio bits per sample"
 msgstr "Zvukové bity na vzorku"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:211
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:207
 msgid "Select audio input format with the given bits/sample (if non 0)"
 msgstr ""
 "Vyberte formát zvukového vstupu zadaním počtu bitov/vzorkov (ak sa údaj "
 "nerovná 0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:223
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:219
 msgid "DirectShow"
 msgstr "DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:224 modules/access/dshow/dshow.cpp:306
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:220 modules/access/dshow/dshow.cpp:300
 msgid "DirectShow input"
 msgstr "Vstup DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:230 modules/access/dshow/dshow.cpp:235
-#: modules/audio_output/alsa.c:86 modules/audio_output/directx.c:137
-#: modules/audio_output/waveout.c:99 modules/video_output/msw/directx.c:109
-msgid "Refresh list"
-msgstr "Obnoviť zoznam"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:231 modules/access/dshow/dshow.cpp:236
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:226 modules/access/dshow/dshow.cpp:230
 msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurovať"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:527 modules/access/dshow/dshow.cpp:601
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1048 modules/access/dshow/dshow.cpp:1101
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1040 modules/access/dshow/dshow.cpp:1093
 msgid "Capture failed"
 msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
@@ -6275,498 +6479,508 @@ msgid "No video or audio device selected."
 msgstr "Nie je vybrané žiadne zvukové alebo video-zariadenie."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:602
-msgid "VLC cannot open ANY capture device.Check the error log for details."
+msgid "VLC cannot open ANY capture device. Check the error log for details."
 msgstr ""
-"Program VLC nemôže otvoriť NIJAKÉ zaznamenávacie zariadenie. Podrobnejšie "
-"informácie nájdete v súbore so záznamom."
+"Program VLC nedokáže otvoriť žiadne zaznamenávacie zariadenie. Podrobnejšie "
+"informácie nájdete v zázname chýb."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1049
-#, c-format
-msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1041
+msgid ""
+"The device you selected cannot be used, because its type is not supported."
 msgstr ""
-"Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
-"nie je podporovaný."
+"Vybrané zariadenie nie je možné použiť, pretože jeho typ nie je podporovaný."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1102
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1094
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:35
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:36
 msgid "DVB adapter"
-msgstr "Typ DVB"
+msgstr "Adaptér DVB"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:37
+#: modules/access/dtv/access.c:38
 msgid ""
 "If there is more than one digital broadcasting adapter, the adapter number "
-"must be selected. Numbering start from zero."
+"must be selected. Numbering starts from zero."
 msgstr ""
+"Ak je dostupných viac vysielacích adaptérov, musí sa vybrať číslo adaptéra. "
+"Číslovanie začína od 0."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:40
-msgid "Do not demultiplex"
+#: modules/access/dtv/access.c:41
+msgid "DVB device"
+msgstr "Zariadenie DVB"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:43
+msgid ""
+"If the adapter provides multiple independent tuner devices, the device "
+"number must be selected. Numbering starts from zero."
 msgstr ""
+"Ak adaptér poskytuje viacero nezávislých tunerových zariadení, je potrebné "
+"vybrať číslo zariadenia. Číslovanie začína od 0."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:45
+msgid "Do not demultiplex"
+msgstr "Nevykonávať demultiplexovanie"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:42
+#: modules/access/dtv/access.c:47
 msgid ""
 "Only useful programs are normally demultiplexed from the transponder. This "
 "option will disable demultiplexing and receive all programs."
 msgstr ""
+"Za normálnych okolností sú z transpondéra demultiplexované iba užitočné "
+"programy. Táto voľba zablokuje demultiplexovanie úplne a umožní príjem "
+"všetkých programov."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:45
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:50
 msgid "Network name"
 msgstr "Názov siete"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:46
+#: modules/access/dtv/access.c:51
 msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
 msgstr "Unikátny názov siete v priestore pre systémové ladenie"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:48
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:53
 msgid "Network name to create"
 msgstr "Názov siete, ktorý sa má vytvoriť"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:49
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:54
 msgid "Create unique name in the System Tuning Spaces"
-msgstr "Vytvoriť unikátny názov v priestore pre systémové ladenie"
+msgstr "Vytvoriť unikátny názov v priestore pre ladenie systému"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:51
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:56
 msgid "Frequency (Hz)"
-msgstr "Frekvencia"
+msgstr "Frekvencia (Hz)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:53
+#: modules/access/dtv/access.c:58
 msgid ""
 "TV channels are grouped by transponder (a.k.a. multiplex) on a given "
 "frequency. This is required to tune the receiver."
 msgstr ""
+"TV kanály sú zoskupené podľa transpondérov (multiplexov) na danej "
+"frekvencii. To je potrebné pre ladenie prijímača."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:56
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:935
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:61
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:944
 msgid "Modulation / Constellation"
-msgstr "Typ modulácie"
+msgstr "Modulácia / Zostava"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:57
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:62
 msgid "Layer A modulation"
-msgstr "Modifikácia obrázka"
+msgstr "Modulácia vrstvy A"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:58
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:63
 msgid "Layer B modulation"
-msgstr "Modifikácia obrázka"
+msgstr "Modulácia vrstvy B"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:59
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:64
 msgid "Layer C modulation"
-msgstr "Modifikácia obrázka"
+msgstr "Modulácia vrstvy C"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:61
+#: modules/access/dtv/access.c:66
 msgid ""
 "The digital signal can be modulated according with different constellations "
 "(depending on the delivery system). If the demodulator cannot detect the "
 "constellation automatically, it needs to be configured manually."
 msgstr ""
+"Digitálny signál je možné modulovať podľa rôznych postupov a konštalácií (v "
+"závislosti od systému doručovania). Ak modulátor nedokáže detegovať "
+"konštaláciu automaticky, je potrebné ju nastaviť manuálne."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:76
+#: modules/access/dtv/access.c:81
 msgid "Symbol rate (bauds)"
-msgstr ""
+msgstr "Symbolová rýchlosť (v baudoch)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:78
+#: modules/access/dtv/access.c:83
 msgid ""
 "The symbol rate must be specified manually for some systems, notably DVB-C, "
 "DVB-S and DVB-S2."
 msgstr ""
+"Symbolovú rýchlosť je potrebné nastaviť v niektorých systémoch manuálne, "
+"najmä pri DVB-C, DVB-S a DVB-S2."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:81
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:86
 msgid "Spectrum inversion"
-msgstr "Spektrálny analyzátor"
+msgstr "Obrátenie spektra"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:83
+#: modules/access/dtv/access.c:88
 msgid ""
 "If the demodulator cannot detect spectral inversion correctly, it needs to "
 "be configured manually."
 msgstr ""
+"Ak demodulátor nedokáže správne detegovať spektrálnu inverziu, je potrebné "
+"ju nastaviť manuálne."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:86 modules/access/dtv/access.c:101
-#: modules/access/dtv/access.c:110 modules/access/dtv/access.c:118
-#: modules/access/dtv/access.c:127 modules/access/dtv/access.c:135
-#: modules/access/dtv/access.c:153 modules/access/pvr.c:113
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:939
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automaticky"
-
-#: modules/access/dtv/access.c:89
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:94
 msgid "FEC code rate"
-msgstr "Rýchlosť FEC"
+msgstr "Rýchlosť kódu FEC"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:90
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:95
 msgid "High-priority code rate"
-msgstr "Vysoká priorita"
+msgstr "Rýchlosť kódu pre vysokú prioritu"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:91
+#: modules/access/dtv/access.c:96
 msgid "Low-priority code rate"
-msgstr ""
+msgstr "Rýchlosť kódu pre nízku prioritu"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:92
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:97
 msgid "Layer A code rate"
-msgstr "Uložiť surové dáta kodeku."
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva A"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:93
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:98
 msgid "Layer B code rate"
-msgstr "Uložiť surové dáta kodeku."
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva B"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:94
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:99
 msgid "Layer C code rate"
-msgstr "Uložiť surové dáta kodeku."
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva C"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:96
+#: modules/access/dtv/access.c:101
 msgid "The code rate for Forward Error Correction can be specified."
-msgstr ""
+msgstr "Rýchlosť kódu pre FEC je možné špecifikovať."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:106
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:111
 msgid "Transmission mode"
-msgstr "Terestriálny prenosový režim"
+msgstr "Prenosový režim"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:114
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:119
 msgid "Bandwidth (MHz)"
-msgstr "Šírka prenosového pásma"
+msgstr "Šírka pásma (MHz)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:119
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:124
 msgid "10 MHz"
-msgstr "6 MHz"
+msgstr "10 MHz"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:119
+#: modules/access/dtv/access.c:124
 msgid "8 MHz"
 msgstr "8 MHz"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:119
+#: modules/access/dtv/access.c:124
 msgid "7 MHz"
 msgstr "7 MHz"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:119
+#: modules/access/dtv/access.c:124
 msgid "6 MHz"
 msgstr "6 MHz"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:120
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:125
 msgid "5 MHz"
-msgstr "6 MHz"
+msgstr "5 MHz"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:120
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:125
 msgid "1.712 MHz"
-msgstr "7 MHz"
+msgstr "1.712 MHz"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:123
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:128
 msgid "Guard interval"
-msgstr "Kľúčový interval"
+msgstr "Ochranný interval"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:131
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:136
 msgid "Hierarchy mode"
-msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
+msgstr "Hierarchický režim"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:139
+#: modules/access/dtv/access.c:144
+msgid "DVB-T2 Physical Layer Pipe"
+msgstr "Fyzická vrstva DVB-T2 Pipe"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:146
 msgid "Layer A segments count"
-msgstr ""
+msgstr "Počet segmentov vrstvy A"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:140
+#: modules/access/dtv/access.c:147
 msgid "Layer B segments count"
-msgstr ""
+msgstr "Počet segmentov vrstvy B"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:141
+#: modules/access/dtv/access.c:148
 msgid "Layer C segments count"
-msgstr ""
+msgstr "Počet segmentov vrstvy C"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:143
+#: modules/access/dtv/access.c:150
 msgid "Layer A time interleaving"
-msgstr ""
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy A"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:144
+#: modules/access/dtv/access.c:151
 msgid "Layer B time interleaving"
-msgstr ""
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy B"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:145
+#: modules/access/dtv/access.c:152
 msgid "Layer C time interleaving"
-msgstr ""
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy C"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:147
+#: modules/access/dtv/access.c:154
 msgid "Pilot"
-msgstr ""
+msgstr "Pilot"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:149
+#: modules/access/dtv/access.c:156
 msgid "Roll-off factor"
-msgstr ""
+msgstr "Faktor Roll-off"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:154
+#: modules/access/dtv/access.c:161
 msgid "0.35 (same as DVB-S)"
-msgstr ""
+msgstr "0,35 (rovnaké ako DVB-S)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:154
+#: modules/access/dtv/access.c:161
 msgid "0.20"
-msgstr ""
+msgstr "0,20"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:154
+#: modules/access/dtv/access.c:161
 msgid "0.25"
-msgstr ""
+msgstr "0,25"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:157
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:164
 msgid "Transport stream ID"
-msgstr "Transportný stream MPEG"
+msgstr "ID transportného streamu"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:159
+#: modules/access/dtv/access.c:166
 msgid "Polarization (Voltage)"
-msgstr ""
+msgstr "Polarizácia (napätie)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:161
+#: modules/access/dtv/access.c:168
 msgid ""
 "To select the polarization of the transponder, a different voltage is "
 "normally applied to the low noise block-downconverter (LNB)."
 msgstr ""
+"Pre výber polarizácie transpondéra je bežne používané nižšie napätie "
+"jednotky LNB."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:164
+#: modules/access/dtv/access.c:171
 msgid "Unspecified (0V)"
-msgstr ""
+msgstr "Nešpecifikované (0V)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:165
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:172
 msgid "Vertical (13V)"
-msgstr "Vertikálna"
+msgstr "Vertikálna (13 V)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:165
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:172
 msgid "Horizontal (18V)"
-msgstr "Horizontálna"
+msgstr "Horizontálna (18 V)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:166
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:173
 msgid "Circular Right Hand (13V)"
-msgstr "Kruhová doprava"
+msgstr "Kruhová, pravotočivá (13 V)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:166
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:173
 msgid "Circular Left Hand (18V)"
-msgstr "Kruhová doľava"
+msgstr "Kruhová, ľavotočivá (18 V)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:168
+#: modules/access/dtv/access.c:175
 msgid "High LNB voltage"
 msgstr "Veľké napätie LNB"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:170
+#: modules/access/dtv/access.c:177
 msgid ""
 "If the cables between the satellilte low noise block-downconverter and the "
 "receiver are long, higher voltage may be required.\n"
 "Not all receivers support this."
 msgstr ""
+"Ak sú medzi LNB a prijímačom použité príliš dlhé káble, môže byť potrebné "
+"vyššie napätie v systéme.\n"
+"Toto nastavenie však nepodporujú všetky prijímače."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:174
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:181
 msgid "Local oscillator low frequency (kHz)"
-msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
+msgstr "Nízka frekvencia lokálneho oscilátora (kHz)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:175
+#: modules/access/dtv/access.c:182
 msgid "Local oscillator high frequency (kHz)"
-msgstr ""
+msgstr "Vysoká frekvencia lokálneho oscilátora (kHz)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:177
+#: modules/access/dtv/access.c:184
 msgid ""
 "The downconverter (LNB) will substract the local oscillator frequency from "
 "the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the "
 "RF cable is the result."
 msgstr ""
+"LNB odčítava frekvenciu lokálneho osciátora z frekvencie satelitného "
+"prenosu. Výsledkom je stredná frekvencia (IF) na kábli RF."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:180
+#: modules/access/dtv/access.c:187
 msgid "Universal LNB switch frequency (kHz)"
-msgstr ""
+msgstr "Frekvencia univerzálneho prepínača LNB (kHz)"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:182
+#: modules/access/dtv/access.c:189
 msgid ""
 "If the satellite transmission frequency exceeds the switch frequency, the "
 "oscillator high frequency will be used as reference. Furthermore the "
 "automatic continuous 22kHz tone will be sent."
 msgstr ""
+"Ak frekvencia satelitného prenosu prekračuje frekvenciu prepínania, bude ako "
+"referencia použitá vysoká frekvencia oscilátora. Ďalej bude odosielaný "
+"automatický, kontinuálny 22 kHz tón."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:185
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:192
 msgid "Continuous 22kHz tone"
-msgstr "Kontinuálny stream"
+msgstr "Kontinuálny 22 kHz tón"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:187
+#: modules/access/dtv/access.c:194
 msgid ""
 "A continuous tone at 22kHz can be sent on the cable. This normally selects "
 "the higher frequency band from a universal LNB."
 msgstr ""
+"Cez kábel je možné vysielať nepretržitý 22kHz tón. Tým sa za normálnych "
+"okolností vyberie z univerzálneho LNB vyššie frekvenčné pásmo."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:190
+#: modules/access/dtv/access.c:197
 msgid "DiSEqC LNB number"
-msgstr ""
+msgstr "Číslo DiSEqC LNB"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:192
+#: modules/access/dtv/access.c:199
 msgid ""
 "If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
 "downconverters (LNB) through a DiSEqC 1.0 switch, the correct LNB can be "
 "selected (1 to 4). If there is no switch, this parameter should be 0."
 msgstr ""
+"Ak je satelitný prijímač pripojený k viacnásobným LNB konvertorom "
+"prostredníctvom prepínača DiSEqC 1.0, je možné vybrať správne LNB (1 až 4). "
+"Ak nie je k dispozícii žiadny prepínač, tento parameter by mal byť nastavený "
+"na 0."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:198 modules/access/v4l2/video.c:144
-#: modules/access/v4l2/video.c:171 modules/access/v4l2/video.c:219
-#: modules/access/v4l2/video.c:282
+#: modules/access/dtv/access.c:205 modules/access/v4l2/v4l2.c:136
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:163 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
 msgid "Unspecified"
+msgstr "Bez špecifikovania"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:209
+msgid "Uncommitted DiSEqC LNB number"
+msgstr "Neudané číslo DiSEqC LNB"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:211
+msgid ""
+"If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
+"downconverters (LNB) through a cascade formed from DiSEqC 1.1 uncommitted "
+"switch and DiSEqC 1.0 committed switch, the correct uncommitted LNB can be "
+"selected (1 to 4). If there is no uncommitted switch, this parameter should "
+"be 0."
 msgstr ""
+"Ak je satelitný prijímač pripojený k viacerým konvertorom (LNB) "
+"prostredníctvom kaskády vytvorenej od prepínača DiSEqC 1.1, neudaného "
+"prepínača a prepínača DiSEqC 1.0, je možné vybrať správny neudaný LNB "
+"konvertor (od 1 do 4). Ak nie je k dispozícii žiadny neudaný prepínač, "
+"parameter by mal mať hodnotu 0."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:203
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:218
 msgid "Network identifier"
-msgstr "Nastavenia siete"
+msgstr "Identifikátor siete"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:204
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:219
 msgid "Satellite azimuth"
 msgstr "Azimut satelitu"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:205
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:220
 msgid "Satellite azimuth in tenths of degree"
 msgstr "Azimut satelitu v desatinách stupňa"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:206
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:221
 msgid "Satellite elevation"
 msgstr "Elevácia satelitu"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:207
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:222
 msgid "Satellite elevation in tenths of degree"
 msgstr "Elevácia satelitu v desatinách stupňa"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:208
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:223
 msgid "Satellite longitude"
-msgstr "Zemepisná dĺžka satelitu"
+msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:210
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:225
 msgid "Satellite longitude in tenths of degree. West is negative."
-msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu, v desatinách stupňa. -ve=Západ"
+msgstr ""
+"Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu, v desatinách stupňa. Záporná hodnota = "
+"západ."
 
-#: modules/access/dtv/access.c:212
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:227
 msgid "Satellite range code"
 msgstr "Kód dosahu satelitu"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:213
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:228
 msgid "Satellite range code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
-msgstr ""
-"Kód dosahu satelitu je definovaný jeho výrobcom, napr. prepínací kód DISEqC"
+msgstr "Kód dosahu satelitu definovaný výrobcom, napr. prepínací kód DISEqC"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:217
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:232
 msgid "Major channel"
-msgstr "Kanál ATSC Major"
+msgstr "Hlavný kanál"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:218
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:233
 msgid "ATSC minor channel"
-msgstr "Kanál ATSC Minor"
+msgstr "Minoritný kanál ATSC"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:219
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:234
 msgid "Physical channel"
-msgstr "Kanál ATSC Physical"
+msgstr "Fyzický kanál"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:225
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:240
 msgid "DTV"
-msgstr "TV"
+msgstr "DTV"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:226
+#: modules/access/dtv/access.c:241
 msgid "Digital Television and Radio"
-msgstr ""
+msgstr "Digitálna televízia a rádio"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:258
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:279
 msgid "Terrestrial reception parameters"
-msgstr "Terestriálny prenosový režim"
+msgstr "Parametre terestriálneho príjmu"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:270
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:291
 msgid "DVB-T reception parameters"
-msgstr "Analyzátor SDP poznámok"
+msgstr "Parametre príjmu DVB-T"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:283
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:307
 msgid "ISDB-T reception parameters"
-msgstr "Analyzátor SDP poznámok"
+msgstr "Parametre príjmu ISDB-T"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:324
+#: modules/access/dtv/access.c:348
 msgid "Cable and satellite reception parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Parametre káblového a satelitného príjmu"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:336
+#: modules/access/dtv/access.c:360
 msgid "DVB-S2 parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Parametre DVB-S2"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:344
+#: modules/access/dtv/access.c:368
 msgid "ISDB-S parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Parametre ISDB-S"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:349
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:373
 msgid "Satellite equipment control"
-msgstr "Elevácia satelitu"
+msgstr "Kontrola výbavy satelitu"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:387
-#, fuzzy
+#: modules/access/dtv/access.c:415
 msgid "ATSC reception parameters"
-msgstr "Analyzátor SDP poznámok"
+msgstr "Parametre príjmu ATSC"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:441
+#: modules/access/dtv/access.c:471
 msgid "Digital broadcasting"
-msgstr ""
+msgstr "Digitálne vysielanie"
 
-#: modules/access/dtv/access.c:442
+#: modules/access/dtv/access.c:472
 msgid ""
 "The selected digital tuner does not support the specified parameters.\n"
 "Please check the preferences."
 msgstr ""
+"Vybraný digitálny tuner nepodporuje špecifikované parametre.\n"
+"Skontrolujte nastavenia, prosím."
 
-#: modules/access/dv.c:60
-msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
-msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
+#: modules/access/dv.c:55
+msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394) input"
+msgstr "Vstup digitálneho videa (Firewire/ieee1394)"
 
-#: modules/access/dv.c:61
+#: modules/access/dv.c:56
 msgid "DV"
 msgstr "DV"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:71 modules/access/dvdread.c:62
+#: modules/access/dvdnav.c:70 modules/access/dvdread.c:67
 msgid "DVD angle"
 msgstr "Uhol snímok na DVD"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:73 modules/access/dvdread.c:64
+#: modules/access/dvdnav.c:72 modules/access/dvdread.c:69
 msgid "Default DVD angle."
 msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
 
-#: modules/access/dvdnav.c:75
+#: modules/access/dvdnav.c:74
 msgid "Start directly in menu"
 msgstr "Spustiť priamo v menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:77
+#: modules/access/dvdnav.c:76
 msgid ""
 "Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
 "useless warning introductions."
@@ -6774,16 +6988,16 @@ msgstr ""
 "Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
 "pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:86
+#: modules/access/dvdnav.c:85
 msgid "DVD with menus"
 msgstr "DVD s menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:87
+#: modules/access/dvdnav.c:86
 msgid "DVDnav Input"
 msgstr "Vstup DVDnav"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:331 modules/access/dvdread.c:195
-#: modules/access/dvdread.c:457 modules/access/dvdread.c:519
+#: modules/access/dvdnav.c:331 modules/access/dvdread.c:200
+#: modules/access/dvdread.c:462 modules/access/dvdread.c:530
 msgid "Playback failure"
 msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
@@ -6794,25 +7008,25 @@ msgstr ""
 "Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že nie je možné "
 "dekryptovať celý disk."
 
-#: modules/access/dvdread.c:70
+#: modules/access/dvdread.c:75
 msgid "DVD without menus"
 msgstr "DVD bez menu"
 
-#: modules/access/dvdread.c:71
+#: modules/access/dvdread.c:76
 msgid "DVDRead Input (no menu support)"
 msgstr "Vstup DVDRead (bez podpory menu)"
 
-#: modules/access/dvdread.c:196
+#: modules/access/dvdread.c:201
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not open the disc \"%s\"."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
 
-#: modules/access/dvdread.c:458
+#: modules/access/dvdread.c:463
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read block %d."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať blok %d."
 
-#: modules/access/dvdread.c:520
+#: modules/access/dvdread.c:531
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícii 0x%02x."
@@ -6833,20 +7047,21 @@ msgstr ""
 msgid "EyeTV input"
 msgstr "Vstup EyeTV"
 
-#: modules/access/file.c:180 modules/access/file.c:301
-#: modules/access/mtp.c:213 modules/access/mtp.c:302
+#: modules/access/file.c:177 modules/access/file.c:304
+#: modules/access/mtp.c:195 modules/access/mtp.c:286 modules/access/vdr.c:368
+#: modules/access/vdr.c:535
 msgid "File reading failed"
 msgstr "Nepodarilo sa prečítať súbor"
 
-#: modules/access/file.c:181 modules/access/mtp.c:303
+#: modules/access/file.c:178 modules/access/vdr.c:535
 #, fuzzy, c-format
-msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
-msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\"."
+msgid "VLC could not open the file \"%s\" (%s)."
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
 
-#: modules/access/file.c:302
+#: modules/access/file.c:305 modules/access/vdr.c:369
 #, fuzzy, c-format
-msgid "VLC could not read the file (%m)."
-msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
+msgid "VLC could not read the file (%s)."
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor (%m)."
 
 #: modules/access/fs.c:33
 msgid "Subdirectory behavior"
@@ -6865,19 +7080,13 @@ msgstr ""
 "prehrávaní.\n"
 "rozbaliť: všetky podpriečinky budú rozbalené.\n"
 
-#: modules/access/fs.c:42 modules/codec/dirac.c:79 modules/codec/x264.c:414
-#: modules/codec/x264.c:419 share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
-msgid "none"
-msgstr "žiadne"
-
 #: modules/access/fs.c:42
-msgid "collapse"
-msgstr "zbaliť"
+msgid "Collapse"
+msgstr "Zbaliť"
 
 #: modules/access/fs.c:42
-msgid "expand"
-msgstr "rozbaliť"
+msgid "Expand"
+msgstr "Rozbaliť"
 
 #: modules/access/fs.c:44
 msgid "Ignored extensions"
@@ -6894,92 +7103,120 @@ msgstr ""
 "Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
 "playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
 
-#: modules/access/fs.c:52
+#: modules/access/fs.c:53
+msgid ""
+"Sort alphabetically according to the current language's collation rules."
+msgstr "Zoradiť abecedne podľa pravidiel porovnávania pre aktuálny jazyk."
+
+#: modules/access/fs.c:54
+msgid ""
+"Sort items in a natural order (for example: 1.ogg 2.ogg 10.ogg). This method "
+"does not take the current language's collation rules into account."
+msgstr ""
+"Zoraďovať položky v prirodzenom poradí (napríklad: 1.ogg 2.ogg 10.ogg). "
+"Tento spôsob neberie do úvahy pravidlá porovnávania platné pre aktuálny "
+"jazyk."
+
+#: modules/access/fs.c:55
+msgid "Do not sort the items."
+msgstr "Nezoraďovať položky."
+
+#: modules/access/fs.c:57
+msgid "Directory sort order"
+msgstr "Poradie pri zoraďovaní v priečinku"
+
+#: modules/access/fs.c:59
+msgid "Define the sort algorithm used when adding items from a directory."
+msgstr ""
+"Definujte algoritmus použitý pre zoraďovanie pri pridávaní položiek z "
+"priečinka."
+
+#: modules/access/fs.c:62
 msgid "File input"
 msgstr "Vstup súboru"
 
-#: modules/access/fs.c:53 modules/access_output/file.c:73
-#: modules/audio_output/file.c:112 modules/gui/macosx/open.m:120
-#: modules/gui/macosx/open.m:468 modules/gui/macosx/output.m:142
-#: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:555 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:76
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:154
+#: modules/access/fs.c:63 modules/access_output/file.c:82
+#: modules/audio_output/file.c:113 modules/gui/macosx/open.m:130
+#: modules/gui/macosx/open.m:587 modules/gui/macosx/output.m:133
+#: modules/gui/macosx/output.m:217 modules/gui/macosx/output.m:341
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1391
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:69 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:118
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:204
 #: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:36
 #: share/lua/http/dialogs/stream_window.html:95
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
-#: modules/access/fs.c:62 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:323
+#: modules/access/fs.c:72 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:340
 msgid "Directory"
 msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/access/ftp.c:58
+#: modules/access/ftp.c:65
 msgid "FTP user name"
 msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access/ftp.c:59 modules/access/sftp.c:52 modules/access/smb.c:62
+#: modules/access/ftp.c:66 modules/access/smb.c:57
 msgid "User name that will be used for the connection."
 msgstr "Meno používateľa, ktoré sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:61
+#: modules/access/ftp.c:68
 msgid "FTP password"
 msgstr "Heslo pre FTP server"
 
-#: modules/access/ftp.c:62 modules/access/sftp.c:54 modules/access/smb.c:65
+#: modules/access/ftp.c:69 modules/access/smb.c:60
 msgid "Password that will be used for the connection."
 msgstr "Heslo používané pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:64
+#: modules/access/ftp.c:71
 msgid "FTP account"
 msgstr "FTP účet"
 
-#: modules/access/ftp.c:65
+#: modules/access/ftp.c:72
 msgid "Account that will be used for the connection."
 msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie."
 
-#: modules/access/ftp.c:70
+#: modules/access/ftp.c:77
 msgid "FTP input"
 msgstr "Vstup FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:85
+#: modules/access/ftp.c:93
 msgid "FTP upload output"
 msgstr "Výstup z FTP upload-u"
 
-#: modules/access/ftp.c:132 modules/access/ftp.c:142 modules/access/ftp.c:207
-#: modules/access/ftp.c:216 modules/access/ftp.c:223
+#: modules/access/ftp.c:320 modules/access/ftp.c:336 modules/access/ftp.c:460
+#: modules/access/ftp.c:469 modules/access/ftp.c:476
 msgid "Network interaction failed"
 msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
 
-#: modules/access/ftp.c:133
+#: modules/access/ftp.c:321
 msgid "VLC could not connect with the given server."
 msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:143
+#: modules/access/ftp.c:337
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
 msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
 
-#: modules/access/ftp.c:208
+#: modules/access/ftp.c:461
 msgid "Your account was rejected."
 msgstr "Prístup k vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:217
+#: modules/access/ftp.c:470
 msgid "Your password was rejected."
 msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
 
-#: modules/access/ftp.c:224
+#: modules/access/ftp.c:477
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
 msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:49
+#: modules/access/gnomevfs.c:47
 msgid "GnomeVFS input"
 msgstr "Vstup Gnome VFS"
 
-#: modules/access/http.c:72 modules/access/mms/mms.c:58
+#: modules/access/http.c:64 modules/access/mms/mms.c:58
 msgid "HTTP proxy"
 msgstr "HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:74
+#: modules/access/http.c:66
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user@]myproxy.mydomain:"
 "myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be tried."
@@ -6989,30 +7226,30 @@ msgstr ""
 "nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej prostredia  http_proxy "
 "automaticky."
 
-#: modules/access/http.c:78
+#: modules/access/http.c:70
 msgid "HTTP proxy password"
 msgstr "Heslo pre HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:80
+#: modules/access/http.c:72
 msgid "If your HTTP proxy requires a password, set it here."
 msgstr "Ak váš HTTP proxy server vyžaduje heslo, nastavte ho tu."
 
-#: modules/access/http.c:82
+#: modules/access/http.c:74
 msgid "Auto re-connect"
 msgstr "Automatické opätovné pripojenie"
 
-#: modules/access/http.c:84
+#: modules/access/http.c:76
 msgid ""
 "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 msgstr ""
 "V prípade náhodného odpojenia sa program pripojí znova a pokúsi sa "
 "pokračovať v streamovaní."
 
-#: modules/access/http.c:87
+#: modules/access/http.c:79
 msgid "Continuous stream"
 msgstr "Kontinuálny stream"
 
-#: modules/access/http.c:88
+#: modules/access/http.c:80
 msgid ""
 "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
 "server). You should not globally enable this option as it will break all "
@@ -7022,76 +7259,78 @@ msgstr ""
 "na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať aktivovanú, pretože môže "
 "narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
 
-#: modules/access/http.c:93
+#: modules/access/http.c:85
 msgid "Forward Cookies"
 msgstr "Odovzdať cookies"
 
-#: modules/access/http.c:94
+#: modules/access/http.c:86
 msgid "Forward Cookies across http redirections."
 msgstr "Preposielať cookies cez presmerovanie http."
 
-#: modules/access/http.c:96
-#, fuzzy
+#: modules/access/http.c:88
 msgid "HTTP referer value"
-msgstr "HTTP - názov používateľa"
+msgstr "Hodnota odkazu HTTP referer"
 
-#: modules/access/http.c:97
+#: modules/access/http.c:89
 msgid "Customize the HTTP referer, simulating a previous document"
-msgstr ""
+msgstr "Prispôsobiť hlavičku HTTP, simuláciou predchádzajúceho dokumentu"
 
-#: modules/access/http.c:99
-#, fuzzy
+#: modules/access/http.c:91
 msgid "User Agent"
-msgstr "Používateľský agent HTTP"
+msgstr "Používateľský agent"
 
-#: modules/access/http.c:100
-msgid "You can use a custom User agent or use a known one"
+#: modules/access/http.c:92
+msgid ""
+"The name and version of the program will be provided to the HTTP server. "
+"They must be separated by a forward slash, e.g. FooBar/1.2.3. This option "
+"can only be specified per input item, not globally."
 msgstr ""
+"Názov a verzia programu je poskytovaná z HTTP servera. Musí byť oddelená "
+"nasledujúcim lomítkom, napríklad: FooBar/1.2.3. Túto voľbu je možné stanoviť "
+"len pri položke vstupu, nie globálne."
 
-#: modules/access/http.c:103
+#: modules/access/http.c:98
 msgid "HTTP input"
 msgstr "Vstup HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:105
+#: modules/access/http.c:100
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr "HTTP(S)"
 
-#: modules/access/http.c:538
+#: modules/access/http.c:458
 msgid "HTTP authentication"
 msgstr "Autentifikácia HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:539
+#: modules/access/http.c:459
 #, c-format
 msgid "Please enter a valid login name and a password for realm %s."
 msgstr "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo pre realm %s."
 
-#: modules/access/idummy.c:42 modules/access_output/dummy.c:46
-#: modules/audio_output/adummy.c:40 modules/codec/ddummy.c:46
+#: modules/access/idummy.c:42 modules/access_output/dummy.c:45
+#: modules/audio_output/adummy.c:36 modules/codec/ddummy.c:46
 #: modules/codec/edummy.c:39 modules/control/dummy.c:48
-#: modules/misc/memcpy.c:41 modules/text_renderer/tdummy.c:35
-#: modules/video_output/vdummy.c:47
+#: modules/text_renderer/tdummy.c:35 modules/video_output/vdummy.c:47
 msgid "Dummy"
-msgstr "Fingovaný"
+msgstr "Fiktívny"
 
 #: modules/access/idummy.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Dummy input"
-msgstr "Vypisovať vstup raw"
+msgstr "Fiktívny vstup"
 
 #: modules/access/imem.c:49 modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:54
 #: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: modules/access/imem.c:51 modules/demux/image.c:45
+#: modules/access/imem.c:51 modules/demux/image.c:46
 msgid "Set the ID of the elementary stream"
 msgstr "Nastavenie ID pre elementárny stream"
 
-#: modules/access/imem.c:53 modules/demux/image.c:47
+#: modules/access/imem.c:53 modules/demux/image.c:48
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: modules/access/imem.c:55 modules/demux/image.c:49
+#: modules/access/imem.c:55 modules/demux/image.c:50
 msgid "Set the group of the elementary stream"
 msgstr "Nastavenie skupiny elementárneho streamu"
 
@@ -7103,7 +7342,8 @@ msgstr "Kategória"
 msgid "Set the category of the elementary stream"
 msgstr "Nastavenie kategórie elementárneho streamu"
 
-#: modules/access/imem.c:64
+#: modules/access/imem.c:64 modules/gui/macosx/AddonManager.m:341
+#: modules/gui/qt4/managers/addons_manager.cpp:92
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznáme"
 
@@ -7131,12 +7371,13 @@ msgstr "Počet kanálov"
 msgid "Channels count of an audio elementary stream"
 msgstr "Počet kanálov zvuku pre elementárny stream"
 
-#: modules/access/imem.c:83 modules/access/pvr.c:68
-#: modules/access/v4l2/video.c:75 modules/demux/rawvid.c:48
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:91
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1338
+#: modules/access/imem.c:83 modules/access/v4l2/v4l2.c:65
+#: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:131
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:182
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1395
 #: modules/video_filter/mosaic.c:94 modules/video_output/vmem.c:42
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:486
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:727
 msgid "Width"
 msgstr "Šírka"
 
@@ -7144,10 +7385,11 @@ msgstr "Šírka"
 msgid "Width of video or subtitle elementary streams"
 msgstr "Šírka elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
 
-#: modules/access/imem.c:86 modules/access/pvr.c:72
-#: modules/access/v4l2/video.c:78 modules/demux/rawvid.c:52
+#: modules/access/imem.c:86 modules/access/v4l2/v4l2.c:66
+#: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:183
 #: modules/video_filter/mosaic.c:92 modules/video_output/vmem.c:45
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:126
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:730
 msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
@@ -7199,8 +7441,8 @@ msgstr "Funkcia uvoľnenia"
 msgid "Address of the release callback function"
 msgstr "Adresa pre uvoľnenie funkcie spätného volania"
 
-#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:90
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1337
+#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:130
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1394
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
@@ -7222,8 +7464,8 @@ msgstr ""
 "Načítať zvukový stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu "
 "Jack."
 
-#: modules/access/jack.c:62
-msgid "Auto Connection"
+#: modules/access/jack.c:62 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:875
+msgid "Auto connection"
 msgstr "Automatické pripojenie"
 
 #: modules/access/jack.c:64
@@ -7239,83 +7481,193 @@ msgstr "Zvukový vstup JACK"
 msgid "JACK Input"
 msgstr "Vstup JACK"
 
-#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:67
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:72
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:67
 msgid "Link #"
-msgstr ""
+msgstr "Odkaz #"
 
-#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:69
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:74
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:69
 msgid ""
 "Allows you to set the desired link of the board for the capture (starting at "
 "0)."
 msgstr ""
+"Umožňuje nastaviť cieľovú linku dosky pre zaznamenávanie (počínajúc od 0)."
 
-#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:70
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:75
-#, fuzzy
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:70
 msgid "Video ID"
-msgstr "Video PID"
+msgstr "Video ID"
 
-#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:72
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:77
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:72
 msgid "Allows you to set the ES ID of the video."
-msgstr ""
+msgstr "Umožňuje nastaviť ID ES videa."
 
-#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:75
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:80
-#, fuzzy
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:75
 msgid "Allows you to force the aspect ratio of the video."
-msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
+msgstr "Umožňuje vynútenie stranového pomeru videa."
 
-#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:76
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:81
-#, fuzzy
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:76
 msgid "Audio configuration"
-msgstr "Konfigurácia &VLM"
+msgstr "Konfigurácia zvuku"
 
-#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:78
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:83
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:78
 msgid "Allows you to set audio configuration (id=group,pair:id=group,pair...)."
-msgstr ""
+msgstr "Umožňuje nastaviť konfiguráciu zvuku (id=skupina,pár=skupina,pár...)"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:89
+msgid "HD-SDI Input"
+msgstr "Vstup HD-SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:90
+msgid "HD-SDI"
+msgstr "HD-SDI"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:79
-#, fuzzy
 msgid "Teletext configuration"
-msgstr "Aktivácia teletextu"
+msgstr "Konfigurácia teletextu"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:81
 msgid ""
 "Allows you to set Teletext configuration (id=line1-lineN with both fields)."
 msgstr ""
+"Umožňuje nastaviť konfiguráciu teletextu (id=line1-lineN s obidvomi poliami)."
 
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Teletext language"
-msgstr "Teletextová stránka"
+msgstr "Jazyk teletextu"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:84
 msgid "Allows you to set Teletext language (page=lang/type,...)."
-msgstr ""
+msgstr "Umožňuje nastaviť jazyk teletextu (strana=jazyk/typ,...)."
 
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:92
-#, fuzzy
 msgid "SDI Input"
-msgstr "Vstup"
+msgstr "Vstup SDI"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:113
-#, fuzzy
 msgid "SDI Demux"
-msgstr "Demuxované"
+msgstr "Demux SDI"
 
-#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:89
-#, fuzzy
-msgid "HD-SDI Input"
-msgstr "Vstup DVDnav"
+#: modules/access/live555.cpp:78
+msgid "Kasenna RTSP dialect"
+msgstr "Dialekt pre Kasenna RTSP server"
 
-#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:90
-msgid "HD-SDI"
+#: modules/access/live555.cpp:79
+msgid ""
+"Kasenna servers use an old and nonstandard dialect of RTSP. With this "
+"parameter VLC will try this dialect, but then it cannot connect to normal "
+"RTSP servers."
+msgstr ""
+"Servery Kasenna používajú zastaralý a neštandardný druh RTSP. Ak aktivujete "
+"túto voľbu, program VLC sa pokúsi tento dialekt použiť pri komunikácii so "
+"serverom. Pri pripájaní na normálne servery RTSP sa však v tom prípade "
+"nevytvorí spojenie."
+
+#: modules/access/live555.cpp:83
+msgid "WMServer RTSP dialect"
+msgstr "Dialekt pre Kasenna WMServer"
+
+#: modules/access/live555.cpp:84
+msgid ""
+"WMServer uses a nonstandard dialect of RTSP. Selecting this parameter will "
+"tell VLC to assume some options contrary to RFC 2326 guidelines."
+msgstr ""
+"WMServer používa neštandardný druh RTSP. Výberom tohto parametra určíte, aby "
+"program VLC prevzal niektoré voľby striktne uvedené v RFC 2326."
+
+#: modules/access/live555.cpp:88
+msgid "RTSP user name"
+msgstr "Meno používateľa pre protokol RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:89
+msgid ""
+"Sets the username for the connection, if no username or password are set in "
+"the url."
+msgstr ""
+"Nastaví meno používateľa pre spojenie, ak nie je žiadne meno používateľa a "
+"heslo nastavené v adrese URL."
+
+#: modules/access/live555.cpp:91
+msgid "RTSP password"
+msgstr "Heslo RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:92
+msgid ""
+"Sets the password for the connection, if no username or password are set in "
+"the url."
+msgstr ""
+"Nastaví heslo pre spojenie, ak nie je žiadne meno používateľa alebo heslo "
+"nastavené v adrese URL."
+
+#: modules/access/live555.cpp:94
+msgid "RTSP frame buffer size"
+msgstr "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre snímky pri RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:95
+msgid ""
+"RTSP start frame buffer size of the video track, can be increased in case of "
+"broken pictures due to too small buffer."
 msgstr ""
+"Počiatočná veľkosť vyrovnávacej pamäte pri RTSP a stope s videom. V prípade "
+"zdeformovaných obrázkov je možné tento parameter zvýšiť."
+
+#: modules/access/live555.cpp:101
+msgid "RTP/RTSP/SDP demuxer (using Live555)"
+msgstr "Demuxér RTP/RTSP/SDP (s použitím Live555)"
+
+#: modules/access/live555.cpp:110
+msgid "RTSP/RTP access and demux"
+msgstr "Prístup a demuxovanie RTSP/RTP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:115 modules/access/live555.cpp:116
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:343
+msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
+msgstr "Používať RTP protokol v priebehu RTSP (alebo TCP) spojenia"
+
+#: modules/access/live555.cpp:119
+msgid "Client port"
+msgstr "Port klienta"
+
+#: modules/access/live555.cpp:120
+msgid "Port to use for the RTP source of the session"
+msgstr "Port používaný v relácii pre zdroj RTP. "
+
+#: modules/access/live555.cpp:122 modules/access/live555.cpp:123
+msgid "Force multicast RTP via RTSP"
+msgstr "Vynútiť si multicast RTP cez RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:126 modules/access/live555.cpp:127
+msgid "Tunnel RTSP and RTP over HTTP"
+msgstr "Tunelovať RTSP a RTP protokol cez HTTP protokol"
+
+#: modules/access/live555.cpp:130
+msgid "HTTP tunnel port"
+msgstr "Port HTTP tunelu"
+
+#: modules/access/live555.cpp:131
+msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
+msgstr "Port použitý pre tunelovanie RTSP/RTP protokolu cez HTTP protokol."
+
+#: modules/access/live555.cpp:630
+msgid "RTSP authentication"
+msgstr "Autentifikácia RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:631
+msgid "Please enter a valid login name and a password."
+msgstr "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo."
+
+#: modules/access/live555.cpp:655
+msgid "RTSP connection failed"
+msgstr "Spojenie RTSP zlyhalo"
+
+#: modules/access/live555.cpp:656
+msgid "Access to the stream is denied by the server configuration."
+msgstr "Prístup k streamu je odmietnutý z dôvodu konfigurácie servera."
 
 #: modules/access/mms/mms.c:49
 msgid "Force selection of all streams"
@@ -7364,18 +7716,41 @@ msgstr ""
 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
 msgstr "Vstup Microsoft Media Server (MMS)"
 
-#: modules/access/mtp.c:64
+#: modules/access/mtp.c:57
 msgid "MTP input"
 msgstr "Vstup MTP"
 
-#: modules/access/mtp.c:65
+#: modules/access/mtp.c:58
 msgid "MTP"
 msgstr "MTP"
 
-#: modules/access/mtp.c:214
-msgid "VLC could not read the file."
+#: modules/access/mtp.c:196
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not read the file: %s"
 msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
 
+#: modules/access/mtp.c:287
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\": %s"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
+
+#: modules/access/oss.c:66
+msgid "Capture the audio stream in stereo."
+msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
+
+#: modules/access/oss.c:67 modules/access_output/shout.c:95
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:190
+msgid "Samplerate"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+
+#: modules/access/oss.c:69
+msgid ""
+"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
+"48000)"
+msgstr ""
+"Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
+"22050, 44100,48000)"
+
 #: modules/access/oss.c:76
 msgid "OSS"
 msgstr "OSS"
@@ -7384,295 +7759,486 @@ msgstr "OSS"
 msgid "OSS input"
 msgstr "Vstup OSS"
 
-#: modules/access/pulse.c:36
-msgid ""
-"Pass pulse:// to open the default PulseAudio source, or pulse://SOURCE to "
-"open a specific source named SOURCE."
-msgstr ""
+#: modules/access_output/dummy.c:44 modules/stream_out/dummy.c:51
+msgid "Dummy stream output"
+msgstr "Fiktívny výstup streamu"
 
-#: modules/access/pulse.c:43
-#, fuzzy
-msgid "PulseAudio"
-msgstr "Zvuk"
+#: modules/access_output/file.c:68
+msgid "Overwrite existing file"
+msgstr "Prepísať existujúci súbor"
 
-#: modules/access/pulse.c:44
-#, fuzzy
-msgid "PulseAudio input"
-msgstr "Zvukový vstup"
+#: modules/access_output/file.c:70
+msgid "If the file already exists, it will be overwritten."
+msgstr "Ak súbor už existuje, bude prepísaný."
 
-#: modules/access/pvr.c:58 modules/access/v4l2/video.c:57
-#: modules/audio_output/kai.c:65
-msgid "Device"
-msgstr "Jednotka"
+#: modules/access_output/file.c:71
+msgid "Append to file"
+msgstr "Pripojiť k súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:59
-msgid "PVR video device"
-msgstr "Jednotka pre video-PVR"
+#: modules/access_output/file.c:72
+msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
+msgstr "Pripojenie k súboru (ak už nejaký existuje), nie jeho nahradenie."
 
-#: modules/access/pvr.c:61
-msgid "Radio device"
-msgstr "Rádio"
+#: modules/access_output/file.c:74
+msgid "Format time and date"
+msgstr "Formát času a dátumu"
 
-#: modules/access/pvr.c:62
-msgid "PVR radio device"
-msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
+#: modules/access_output/file.c:75
+msgid "Perform ISO C time and date formatting on the file path"
+msgstr "Vykonať naformátovanie času a dátumu podľa ISO C, na ceste k súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:64 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:842
-msgid "Norm"
-msgstr "Norma"
+#: modules/access_output/file.c:77
+msgid "Synchronous writing"
+msgstr "Synchronizované zapisovanie"
 
-#: modules/access/pvr.c:65
-msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
-msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
+#: modules/access_output/file.c:78
+msgid "Open the file with synchronous writing."
+msgstr "Otvoriť súbor so synchrónnym zápisom."
 
-#: modules/access/pvr.c:69
-msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#: modules/access_output/file.c:81
+msgid "File stream output"
+msgstr "Výstup streamovania súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:73
-msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#: modules/access_output/file.c:206
+msgid ""
+"The output file already exists. If recording continues, the file will be "
+"overridden and its content will be lost."
+msgstr ""
+"Výstupný súbor už existuje. Ak bude nahrávanie pokračovať, súbor bude "
+"vymazaný a jeho obsah sa stratí."
 
-#: modules/access/pvr.c:76 modules/access/v4l2/video.c:207
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:849
-msgid "Frequency"
-msgstr "Frekvencia"
+#: modules/access_output/file.c:209
+msgid "Keep existing file"
+msgstr "Zachovať existujúci súbor"
 
-#: modules/access/pvr.c:77
-msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
-msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
+#: modules/access_output/file.c:210
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Prepísať"
 
-#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l2/video.c:81
-msgid "Framerate"
-msgstr "Frekvencia snímok"
+#: modules/access_output/http.c:52 modules/access/vnc.c:46
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:114 modules/stream_out/rtp.c:175
+msgid "Username"
+msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access/pvr.c:80
-msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
-msgstr "Zachytávaná frekvencia snímok (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#: modules/access_output/http.c:53 modules/stream_out/rtp.c:176
+msgid "User name that will be requested to access the stream."
+msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access/pvr.c:83
-msgid "Key interval"
-msgstr "Kľúčový interval"
+#: modules/access_output/http.c:55 modules/access/vnc.c:47
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:60 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:314
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:373
+#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:118 modules/lua/vlc.c:51
+#: modules/lua/vlc.c:67 modules/misc/audioscrobbler.c:116
+#: modules/stream_out/raop.c:154 modules/stream_out/rtp.c:178
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
 
-#: modules/access/pvr.c:84
-msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
-msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detegovať automaticky)."
+#: modules/access_output/http.c:56 modules/stream_out/rtp.c:179
+msgid "Password that will be requested to access the stream."
+msgstr "Heslo, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access/pvr.c:86
-msgid "B Frames"
-msgstr "B Snímky"
+#: modules/access_output/http.c:58 modules/demux/playlist/qtl.c:242
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
+msgid "Mime"
+msgstr "Mime"
 
-#: modules/access/pvr.c:87
-msgid ""
-"If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
-"number of B-Frames."
+#: modules/access_output/http.c:59
+msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
 msgstr ""
-"Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
-"potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
+"Hodnota MIME vrátená serverom (ak nie je špecifikovaná tak je súbor "
+"detegovaný automaticky)."
 
-#: modules/access/pvr.c:91
-msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
-msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
+#: modules/access_output/http.c:61
+#, fuzzy
+msgid "Metacube"
+msgstr "Meta+"
 
-#: modules/access/pvr.c:93
-msgid "Bitrate peak"
-msgstr "Špička dátového toku"
+#: modules/access_output/http.c:62
+msgid ""
+"Use the Metacube protocol. Needed for streaming to the Cubemap reflector."
+msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:94
-msgid "Peak bitrate in VBR mode."
-msgstr "Špičkový dátový tok v režime VBR."
+#: modules/access_output/http.c:67
+msgid "HTTP stream output"
+msgstr "Výstup HTTP streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:96
-msgid "Bitrate mode"
-msgstr "Režim dátového toku"
+#: modules/access_output/livehttp.c:67
+msgid "Segment length"
+msgstr "Dĺžka segmentu"
 
-#: modules/access/pvr.c:97
-msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
-msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
+#: modules/access_output/livehttp.c:68
+msgid "Length of TS stream segments"
+msgstr "Dĺžka segmentov TS streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:99
-msgid "Audio bitmask"
-msgstr "Bitová maska zvuku"
+#: modules/access_output/livehttp.c:70
+msgid "Split segments anywhere"
+msgstr "Rozdeliť segmenty kdekoľvek"
 
-#: modules/access/pvr.c:100
-msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
-msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
+#: modules/access_output/livehttp.c:71
+msgid ""
+"Don't require a keyframe before splitting a segment. Needed for audio only."
+msgstr ""
+"Nevyžadovať kľúčovú snímku pred rozdelením segmentu. Vyžaduje sa len pre "
+"zvuk."
 
-#: modules/access/pvr.c:103 modules/access/vcdx/info.c:69
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:123 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:353
-#: modules/stream_out/raop.c:150 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:431
-msgid "Volume"
-msgstr "Hlasitosť"
+#: modules/access_output/livehttp.c:74
+msgid "Number of segments"
+msgstr "Počet segmentov"
 
-#: modules/access/pvr.c:104
-msgid "Audio volume (0-65535)."
-msgstr "Hlasitosť zvuku (0-65535)."
+#: modules/access_output/livehttp.c:75
+msgid "Number of segments to include in index"
+msgstr "Počet segmentov na zahrnutie do indexu"
 
-#: modules/access/pvr.c:106
-msgid "Channel"
-msgstr "Kanál"
+#: modules/access_output/livehttp.c:77
+msgid "Allow cache"
+msgstr "Umožniť vyrovnávaciu pamäť"
 
-#: modules/access/pvr.c:107
-msgid ""
-"Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
+#: modules/access_output/livehttp.c:78
+msgid "Add EXT-X-ALLOW-CACHE:NO directive in playlist-file if this is disabled"
 msgstr ""
-"Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 = S-"
-"Video)"
-
-#: modules/access/pvr.c:113
-msgid "SECAM"
-msgstr "SECAM"
+"Pridať direktívu EXT-X-ALLOW-CACHE:NO v súbore s playlistom, ak je táto "
+"voľba zablokovaná"
 
-#: modules/access/pvr.c:113
-msgid "PAL"
-msgstr "PAL"
+#: modules/access_output/livehttp.c:80
+msgid "Index file"
+msgstr "Súbor s indexom"
 
-#: modules/access/pvr.c:113
-msgid "NTSC"
-msgstr "NTSC"
+#: modules/access_output/livehttp.c:81
+msgid "Path to the index file to create"
+msgstr "Cesta k súboru s indexom na vytvorenie"
 
-#: modules/access/pvr.c:116
-msgid "vbr"
-msgstr "vbr"
+#: modules/access_output/livehttp.c:83
+msgid "Full URL to put in index file"
+msgstr "Plná adresa URL na zaznamenanie do indexového súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:116
-msgid "cbr"
-msgstr "cbr"
-
-#: modules/access/pvr.c:121
-msgid "PVR"
-msgstr "PVR"
+#: modules/access_output/livehttp.c:84
+msgid "Full URL to put in index file. Use #'s to represent segment number"
+msgstr ""
+"Plná URL adresa na zaznamenanie do indexového súboru. Použite #, ktoré "
+"reprezentujú číslo segmentu"
 
-#: modules/access/pvr.c:122
-msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
-msgstr "Vstupy kódovacích kariet pre IVTV MPEG"
+#: modules/access_output/livehttp.c:87
+msgid "Delete segments"
+msgstr "Vymazať segmenty"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:43
-#, fuzzy
-msgid "Video Capture width"
-msgstr "Šírka screenshotu z videa"
+#: modules/access_output/livehttp.c:88
+msgid "Delete segments when they are no longer needed"
+msgstr "Vymazať segmenty, ak už nie sú potrebné"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:44
-#, fuzzy
-msgid "Video Capture width in pixel"
-msgstr "Zaznamenávanie videa (Video4Linux)"
+#: modules/access_output/livehttp.c:90
+msgid "Use muxers rate control mechanism"
+msgstr "Použiť kontrolný mechanizmus rýclosti muxérov"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:45
-#, fuzzy
-msgid "Video Capture height"
-msgstr "Výška screenshotu z videa"
+#: modules/access_output/livehttp.c:92
+msgid "AES key URI to place in playlist"
+msgstr "Kľúč AES URI pre umiestnenie v playliste"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:46
-#, fuzzy
-msgid "Video Capture height in pixel"
-msgstr "Výška screenshotu z videa"
+#: modules/access_output/livehttp.c:94
+msgid "AES key file"
+msgstr "Súbor s kľúčom AES"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:60 modules/access/qtcapture.m:61
-msgid "Quicktime Capture"
-msgstr "Záznam Quicktime"
+#: modules/access_output/livehttp.c:95
+msgid "File containing the 16 bytes encryption key"
+msgstr "Súbor obsahujúci 16 bytový kryptovací kľúč"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:241 modules/access/qtcapture.m:273
-msgid "No Input device found"
-msgstr "Nenašlo sa žiadne vstupné zariadenie"
+#: modules/access_output/livehttp.c:97
+msgid "File where vlc reads key-uri and keyfile-location"
+msgstr "Súbor, kde VLC číta kľúč uri a umiestnenie súboru s kľúčom"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:242 modules/access/qtcapture.m:274
+#: modules/access_output/livehttp.c:98
 msgid ""
-"Your Mac does not seem to be equipped with a suitable input device. Please "
-"check your connectors and drivers."
+"File is read when segment starts and is assumet to be in format: key-uri"
+"\\nkey-file. File is read on the segment opening and values are used on that "
+"segment."
 msgstr ""
-"Váš počítač MAC pravdepodobne nie je vybavený vhodným vstupným zariadením. "
-"Skontrolujte prosím všetky jeho konektory a ovládače."
+"Súbor je čítaný vtedy, keď sa spustí segment a je vo formáte:\n"
+"key-uri\\nkey-file. Súbor je čítaný pri otvorení segmentu a hodnoty sú "
+"použité pri danom segmente."
 
-#: modules/access/rar/access.c:51 modules/access/rar/stream.c:50
-msgid "Uncompressed RAR"
-msgstr "Nekomprimovaný archív vo formáte RAR"
+#: modules/access_output/livehttp.c:102
+msgid "Use randomized IV for encryption"
+msgstr "Použiť náhodné IV pre kryptovanie"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:43
-msgid "Default SWF Referrer URL"
-msgstr "Predvolená URL adresa odkazujúca na súbor SWF"
+#: modules/access_output/livehttp.c:103
+msgid "Generate IV instead using segment-number as IV"
+msgstr "Vygenerovať IV namiesto použitia čísla segmentu ako IV"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:44
-msgid ""
-"The SFW URL to use as referrer when connecting to the server. This is the "
-"SWF file that contained the stream."
-msgstr ""
-"URL adresa SFW, ktorá sa použije aj odkazujúca adresa pri pripájaní na "
-"server. Toto je SWF súbor, ktorý je obsiahnutý v streame."
+#: modules/access_output/livehttp.c:105
+#, fuzzy
+msgid "Number of first segment"
+msgstr "Počet segmentov"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:106
+#, fuzzy
+msgid "The number of the first segment generated"
+msgstr "Udáva, koľkokrát sa zmiešavanie zopakuje"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:48
-msgid "Default Page Referrer URL"
-msgstr "Predvolená URL adresa odkazujúcej stránky"
+#: modules/access_output/livehttp.c:109
+msgid "HTTP Live streaming output"
+msgstr "Výstup HTTP Live streaming"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:49
-msgid ""
-"The Page URL to use as referrer when connecting to the server. This is the "
-"page housing the SWF file."
-msgstr ""
-"URL stránky, ktorá sa použije ako odkazujúca stránka pri pripájaní na "
-"server. Toto je domovská stránka SWF súboru."
+#: modules/access_output/livehttp.c:110
+msgid "LiveHTTP"
+msgstr "LiveHTTP"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:57
-msgid "RTMP input"
-msgstr "Vstup RTMP"
+#: modules/access_output/shout.c:64
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:359
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:139
+msgid "Stream name"
+msgstr "Názov streamu"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:58 modules/access_output/rtmp.c:56
-msgid "RTMP"
-msgstr "RTMP"
+#: modules/access_output/shout.c:65
+msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
+msgstr "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server shoutcast/icecast."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:44
-msgid "RTCP (local) port"
-msgstr "(Lokálny) port RTCP"
+#: modules/access_output/shout.c:68
+msgid "Stream description"
+msgstr "Popis streamu"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:46
-msgid ""
-"RTCP packets will be received on this transport protocol port. If zero, "
-"multiplexed RTP/RTCP is used."
-msgstr ""
-"Na tomto porte protokolu sa prijímajú RTCP pakety. Ak je hodnota nulová, "
-"používa sa multiplexovaný protokol RTP/RTCP."
+#: modules/access_output/shout.c:69
+msgid "Description of the stream content or information about your channel."
+msgstr "Popis obsahu streamu alebo informácia o vašom kanáli."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:49 modules/stream_out/rtp.c:144
-msgid "SRTP key (hexadecimal)"
-msgstr "Kľúč SRTP (hexadecimálny)"
+#: modules/access_output/shout.c:72
+msgid "Stream MP3"
+msgstr "Streamovať MP 3 súbory"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:51
+#: modules/access_output/shout.c:73
 msgid ""
-"RTP packets will be authenticated and deciphered with this Secure RTP master "
-"shared secret key."
+"You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
+"possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
+"shoutcast/icecast server."
 msgstr ""
-"RTP pakety sa autentifikujú a dekódujú pomocou tohto primárneho zdieľaného "
-"bezpečnostného RTP kľúča."
-
-#: modules/access/rtp/rtp.c:54 modules/stream_out/rtp.c:149
-msgid "SRTP salt (hexadecimal)"
-msgstr "SRTP salt (hexadecimálne)"
+"Za normálnych okolností sa pri streamovaní vysielajú väčšinou Ogg-streamy. V "
+"prípade potreby sa však dajú tieto streamy previesť do formátu MP3 a vo "
+"formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server shoutcast alebo server "
+"icecast."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:56 modules/stream_out/rtp.c:151
-msgid "Secure RTP requires a (non-secret) master salt value."
-msgstr "Zabezpečené RTP si vyžaduje (neutajenú) hodnotu prim. salt."
+#: modules/access_output/shout.c:82
+msgid "Genre description"
+msgstr "Popis žánru"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:58
-msgid "Maximum RTP sources"
-msgstr "Maxim. počet RTP zdrojov"
+#: modules/access_output/shout.c:83
+msgid "Genre of the content. "
+msgstr "Žáner obsahu."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:60
-msgid "How many distinct active RTP sources are allowed at a time."
-msgstr "Udáva, nakoľko sa budú rozlišovať aktívne RTP zdroje."
+#: modules/access_output/shout.c:85
+msgid "URL description"
+msgstr "Popis URL adresy"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:62
-msgid "RTP source timeout (sec)"
-msgstr "Časový limit pre RTP zdroj (v sek.)"
+#: modules/access_output/shout.c:86
+msgid "URL with information about the stream or your channel. "
+msgstr "URL adresa s informáciou o dátovom toku alebo kanáli."
+
+#: modules/access_output/shout.c:93
+msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
+msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom streame s videom."
+
+#: modules/access_output/shout.c:96
+msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
+msgstr "Informácia o dát. toku v prekódovanom streame s videom."
+
+#: modules/access_output/shout.c:98
+msgid "Number of channels"
+msgstr "Počet kanálov"
+
+#: modules/access_output/shout.c:99
+msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
+msgstr "Počet kanálov s informáciami o prekódovanom streame."
+
+#: modules/access_output/shout.c:101
+msgid "Ogg Vorbis Quality"
+msgstr "Kvalita formátu Ogg Vorbis"
+
+#: modules/access_output/shout.c:102
+msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
+msgstr "Informácia o kvalite prekódovaného streamu Ogg Vorbis"
+
+#: modules/access_output/shout.c:104
+msgid "Stream public"
+msgstr "Verejný stream"
+
+#: modules/access_output/shout.c:105
+msgid ""
+"Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
+"of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
+"information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for icecast."
+msgstr ""
+"Vytvorí verejne dostupný server aj prostredníctvom 'Zlatých stránok', na "
+"webstránke icecast/shoutcast. Pri vytváraní takéhoto servera musíte zadať "
+"informáciu o dátovom toku. Pre vytvorenie server icecast sa vyžaduje "
+"streamovanie vo formáte Ogg."
+
+#: modules/access_output/shout.c:111
+msgid "IceCAST output"
+msgstr "Výstup IceCAST"
+
+#: modules/access_output/udp.c:62 modules/stream_out/rtp.c:137
+msgid "Caching value (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti (ms)"
+
+#: modules/access_output/udp.c:64
+msgid ""
+"Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
+"milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti. Táto hodnota sa udáva v "
+"milisekundách."
+
+#: modules/access_output/udp.c:67
+msgid "Group packets"
+msgstr "Skupinové pakety"
+
+#: modules/access_output/udp.c:68
+msgid ""
+"Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
+"choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
+"the scheduling load on heavily-loaded systems."
+msgstr ""
+"Pakety je možné odosielať jednotlivo, alebo v skupinách. Tu môžete určiť, "
+"koľko paketov sa odošle naraz. Odosielaním paketov v skupinách sa šetrí čas "
+"pri načítavaní jednotlivých paketov a zmenšuje sa zaťaženie systémov."
+
+#: modules/access_output/udp.c:75
+msgid "UDP stream output"
+msgstr "Výstup streamu UDP"
+
+#: modules/access/pulse.c:35
+msgid ""
+"Pass pulse:// to open the default PulseAudio source, or pulse://SOURCE to "
+"open a specific source named SOURCE."
+msgstr ""
+"Pre otvorenie predvoleného zdroja PulseAudio, zadajte pulse://, alebo "
+"pulse://ZDROJ, ak chcete otvoriť nejaký špecifický zdroj (názov zdroja "
+"doplňte namiesto slova ZDROJ)."
+
+#: modules/access/pulse.c:42
+msgid "PulseAudio"
+msgstr "PulseAudio"
+
+#: modules/access/pulse.c:43
+msgid "PulseAudio input"
+msgstr "Vstup PulseAudio"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:45
+msgid "Video Capture width"
+msgstr "Šírka pri zaznamenávaní videa"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:46
+msgid "Video Capture width in pixel"
+msgstr "Šírka pri zaznamenávaní videa v pixeloch"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:47
+msgid "Video Capture height"
+msgstr "Výška pri zaznamenávaní videa"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:48
+msgid "Video Capture height in pixel"
+msgstr "Výška pri zaznamenávaní videa v pixeloch"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:62 modules/access/qtcapture.m:63
+msgid "Quicktime Capture"
+msgstr "Záznam Quicktime"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:250 modules/access/qtcapture.m:280
+msgid "No Input device found"
+msgstr "Nenašlo sa žiadne vstupné zariadenie"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:251 modules/access/qtcapture.m:281
+#: modules/access/avcapture.m:318
+msgid ""
+"Your Mac does not seem to be equipped with a suitable input device. Please "
+"check your connectors and drivers."
+msgstr ""
+"Váš počítač MAC pravdepodobne nie je vybavený vhodným vstupným zariadením. "
+"Skontrolujte prosím všetky jeho konektory a ovládače."
+
+#: modules/access/rdp.c:65
+msgid "RDP auth username"
+msgstr "Meno používateľa pre RDP autentif."
+
+#: modules/access/rdp.c:66
+msgid "RDP auth password"
+msgstr "Heslo pre RDP autentif."
+
+#: modules/access/rdp.c:67
+msgid "RDP Password"
+msgstr "Heslo pre RDP"
+
+#: modules/access/rdp.c:68
+msgid "Encrypted connexion"
+msgstr "Kryptovanie prípojenie"
+
+#: modules/access/rdp.c:70
+msgid "Acquisition rate (in fps)"
+msgstr "Rýchlosť akvizície (v snímkach/sek.)"
+
+#: modules/access/rdp.c:81
+msgid "RDP"
+msgstr "RDP"
+
+#: modules/access/rdp.c:85
+msgid "RDP Remote Desktop"
+msgstr "Vzdialená plocha RDP"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:44
+msgid "RTCP (local) port"
+msgstr "(Lokálny) port RTCP"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:46
+msgid ""
+"RTCP packets will be received on this transport protocol port. If zero, "
+"multiplexed RTP/RTCP is used."
+msgstr ""
+"Na tomto porte protokolu sa prijímajú RTCP pakety. Ak je hodnota nulová, "
+"používa sa multiplexovaný protokol RTP/RTCP."
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:49 modules/stream_out/rtp.c:146
+msgid "SRTP key (hexadecimal)"
+msgstr "Kľúč SRTP (hexadecimálny)"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:51
+msgid ""
+"RTP packets will be authenticated and deciphered with this Secure RTP master "
+"shared secret key. This must be a 32-character-long hexadecimal string."
+msgstr ""
+"RTP pakety sa autentifikujú a dekódujú pomocou tohto zdieľaného kľúča Secure "
+"RTP master. Ten musí byť 32-znakový hexadecimálny reťazec."
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:55 modules/stream_out/rtp.c:152
+msgid "SRTP salt (hexadecimal)"
+msgstr "SRTP salt (hexadecimálne)"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:57 modules/stream_out/rtp.c:154
+msgid ""
+"Secure RTP requires a (non-secret) master salt value. This must be a 28-"
+"character-long hexadecimal string."
+msgstr ""
+"Zabezpečené RTP si vyžaduje (neutajenú) hodnotu prim. salt. Táto hodnota "
+"musí byť 28-znakový hexadecimálny reťazec."
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:60
+msgid "Maximum RTP sources"
+msgstr "Maxim. počet RTP zdrojov"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:62
+msgid "How many distinct active RTP sources are allowed at a time."
+msgstr "Udáva, nakoľko sa budú rozlišovať aktívne RTP zdroje."
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:64
+msgid "RTP source timeout (sec)"
+msgstr "Časový limit pre RTP zdroj (v sek.)"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:66
 msgid "How long to wait for any packet before a source is expired."
 msgstr ""
 "Udáva, ako dlho sa bude čakať na nejaký balík predtým, než expiruje zdroj."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:66
+#: modules/access/rtp/rtp.c:68
 msgid "Maximum RTP sequence number dropout"
 msgstr "Maximálny počet výpadkov v RTP sekvencii"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:68
+#: modules/access/rtp/rtp.c:70
 msgid ""
 "RTP packets will be discarded if they are too much ahead (i.e. in the "
 "future) by this many packets from the last received packet."
@@ -7680,11 +8246,11 @@ msgstr ""
 "RTP pakety sa zahodia v prípade, že ich je načítaných priveľa dopredu. Max. "
 "počet paketov, načítavaných dopredu sa udáva v tomto políčku."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:71
+#: modules/access/rtp/rtp.c:73
 msgid "Maximum RTP sequence number misordering"
 msgstr "Maximálny počet nesprávnych usporiadaní v RTP sekvencii"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:73
+#: modules/access/rtp/rtp.c:75
 msgid ""
 "RTP packets will be discarded if they are too far behind (i.e. in the past) "
 "by this many packets from the last received packet."
@@ -7693,34 +8259,39 @@ msgstr ""
 "prijatého paketu. Max. vzdialenosť od posledného paketu sa zadáva v tomto "
 "políčku."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:76
+#: modules/access/rtp/rtp.c:78
 msgid "RTP payload format assumed for dynamic payloads"
-msgstr ""
+msgstr "Formát vyťaženia RTP, predpokladaný pre dynamické vyťažovanie"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:79
+#: modules/access/rtp/rtp.c:81
 msgid ""
 "This payload format will be assumed for dynamic payload types (between 96 "
 "and 127) if it can't be determined otherwise with out-of-band mappings (SDP)"
 msgstr ""
+"Tento formát vyťaženia sa bude predpokladať pre dynamické typy vyťaženia "
+"(medzi 86 a 127), ak ho nie je možné zistiť mapovaním mimo pásma (SDP)"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:93 modules/stream_out/rtp.c:192
+#: modules/access/rtp/rtp.c:95 modules/stream_out/rtp.c:189
 msgid "RTP"
 msgstr "RTP"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:94
+#: modules/access/rtp/rtp.c:96
 msgid "Real-Time Protocol (RTP) input"
 msgstr "Vstup protokolu Real-time (RTP)"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:726
+#: modules/access/rtp/rtp.c:756
 msgid "SDP required"
-msgstr ""
+msgstr "Vyžaduje sa SDP"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:727
+#: modules/access/rtp/rtp.c:757
 #, c-format
 msgid ""
 "A description in SDP format is required to receive the RTP stream. Note that "
 "rtp:// URIs cannot work with dynamic RTP payload format (%<PRIu8>)."
 msgstr ""
+"Popis vo formáte SDP je požadovaný pri príjme streamu RTP. Pamätejte na to, "
+"že adresy rtp:// URI nedokážu spolupracovať s formátom dynamického vyťaženia "
+"RTP (%<PRIu8>)."
 
 #: modules/access/rtsp/access.c:47 modules/access/rtsp/access.c:48
 msgid "Real RTSP"
@@ -7735,24 +8306,24 @@ msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
 msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
 msgstr "Program VLC sa nemôže pripojiť na \"%s:%d\"."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:228
+#: modules/access/rtsp/access.c:224
 msgid "Session failed"
 msgstr "Predčasné ukončenie sedenia"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:229
+#: modules/access/rtsp/access.c:225
 msgid "The requested RTSP session could not be established."
 msgstr "Požadovanú reláciu RTSP nemožno vytvoriť."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:43
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1006
+#: modules/access/screen/screen.c:44
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1081
 msgid "Desired frame rate for the capture."
-msgstr "Frekvencia snímok cieľového video-streamu."
+msgstr "Cieľová frekvencia snímok pre záznam."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:46
+#: modules/access/screen/screen.c:47
 msgid "Capture fragment size"
 msgstr "Zachytávať veľkosť fragmentu"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:48
+#: modules/access/screen/screen.c:49
 msgid ""
 "Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
 "height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
@@ -7761,246 +8332,253 @@ msgstr ""
 "preddefinovanou výškou (16 častí by mohlo postačovať, 0 znamená, že funkcia "
 "je zablokovaná)."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:53 modules/access/screen/screen.c:57
+#: modules/access/screen/screen.c:54 modules/access/screen/screen.c:58
 msgid "Subscreen top left corner"
 msgstr "Ľavý horný roh pod-obrazovky"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:55
+#: modules/access/screen/screen.c:56
 msgid "Top coordinate of the subscreen top left corner."
 msgstr "Horná súradnica, v ktorej sa začína ľavý horný roh pod-obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:59
+#: modules/access/screen/screen.c:60
 msgid "Left coordinate of the subscreen top left corner."
 msgstr "Ľavá súradnica, v ktorej sa začína ľavý horný roh pod-obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:61
+#: modules/access/screen/screen.c:62 modules/gui/macosx/open.m:207
 msgid "Subscreen width"
 msgstr "Šírka pod-obrázka"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:63
+#: modules/access/screen/screen.c:64 modules/gui/macosx/open.m:208
 msgid "Subscreen height"
 msgstr "Výška pod-obrazovky"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:65 modules/access/screen/xcb.c:54
-#: modules/gui/macosx/open.m:197
+#: modules/access/screen/screen.c:66 modules/access/screen/xcb.c:59
+#: modules/gui/macosx/open.m:209
 msgid "Follow the mouse"
 msgstr "Sledovať myš"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:67 modules/access/screen/xcb.c:56
+#: modules/access/screen/screen.c:68 modules/access/screen/xcb.c:61
 msgid "Follow the mouse when capturing a subscreen."
 msgstr "Pri zaznamenávaní do pod-obrázka sledovať myš."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:71
+#: modules/access/screen/screen.c:72
 msgid "Mouse pointer image"
 msgstr "Obrázok kurzora myši"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:73
+#: modules/access/screen/screen.c:74
 msgid ""
 "If specified, will use the image to draw the mouse pointer on the capture."
 msgstr ""
 "Ak je špecifikované, použije sa obrázok na vykreslenie ukazovateľa myši na "
 "snímke."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:87
+#: modules/access/screen/screen.c:79
+msgid "Display ID"
+msgstr "ID displeja"
+
+#: modules/access/screen/screen.c:81
+msgid "Display ID. If not specified, main display ID is used. "
+msgstr "ID displeja. Ak nie je zadané, používa sa ID hlavného displeja."
+
+#: modules/access/screen/screen.c:82
+msgid "Screen index"
+msgstr "Index obrazovky"
+
+#: modules/access/screen/screen.c:84
+msgid "Index of screen (1, 2, 3, ...). Alternative to Display ID."
+msgstr "Index obrazovky (1, 2, 3, ...). Alternatíva k údaju ID displeja.;"
+
+#: modules/access/screen/screen.c:97
 msgid "Screen Input"
 msgstr "Obrazový vstup"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:88 modules/access/screen/xcb.c:65
-#: modules/gui/macosx/open.m:189 modules/gui/macosx/open.m:423
-#: modules/gui/macosx/open.m:1183 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:537
-#: modules/gui/macosx/VideoView.m:114
+#: modules/access/screen/screen.c:98 modules/access/screen/xcb.c:70
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:618 modules/gui/macosx/open.m:200
+#: modules/gui/macosx/open.m:204 modules/gui/macosx/open.m:489
+#: modules/gui/macosx/open.m:1353 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:670
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:36 modules/access/shm.c:42
+#: modules/access/screen/xcb.c:41 modules/access/shm.c:44
+#: modules/access/vnc.c:60
 msgid "How many times the screen content should be refreshed per second."
 msgstr "Udáva, koľkokrát za sekundu sa má obnoviť obsah obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:38
+#: modules/access/screen/xcb.c:43
 msgid "Region left column"
 msgstr "Oblasť ľavého stĺpca"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:40
-msgid "Abscissa of the capture reion in pixels."
+#: modules/access/screen/xcb.c:45
+msgid "Abscissa of the capture region in pixels."
 msgstr "Úsečka v oblasti zaznamenávania, v pixeloch."
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:42
+#: modules/access/screen/xcb.c:47
 msgid "Region top row"
 msgstr "Oblasť horného riadka"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:44
+#: modules/access/screen/xcb.c:49
 msgid "Ordinate of the capture region in pixels."
 msgstr "Súradnica zaznamenávanej oblasti v pixeloch."
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:46
+#: modules/access/screen/xcb.c:51
 msgid "Capture region width"
 msgstr "Šírka zaznamenávanej oblasti"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:48
+#: modules/access/screen/xcb.c:53
 msgid "Pixel width of the capture region, or 0 for full width"
 msgstr ""
 "Šírka zaznamenávanej oblasti v pixeloch. Pre zadanie plnej šírky zadajte "
 "hodnotu 0"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:50
+#: modules/access/screen/xcb.c:55
 msgid "Capture region height"
 msgstr "Výška zaznamenávanej oblasti"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:52
+#: modules/access/screen/xcb.c:57
 msgid "Pixel height of the capture region, or 0 for full height"
 msgstr ""
 "Výška zaznamenávanej oblasti v pixeloch. Pre zadanie celej plnej výšky "
 "zadajte hodnotu 0"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:66
+#: modules/access/screen/xcb.c:71
 msgid "Screen capture (with X11/XCB)"
 msgstr "Zaznamenávanie obrazu (s X11/XCB)"
 
-#: modules/access/sftp.c:51
-msgid "SFTP user name"
-msgstr "SFTP - meno používateľa"
+#: modules/access/sdp.c:33 modules/stream_out/rtp.c:77
+msgid "SDP"
+msgstr "SDP"
 
-#: modules/access/sftp.c:53
-msgid "SFTP password"
-msgstr "SFTP - heslo"
+#: modules/access/sdp.c:34
+msgid "Session Description Protocol"
+msgstr "Protokol pre popis sekcie"
 
-#: modules/access/sftp.c:55
+#: modules/access/sftp.c:51
 msgid "SFTP port"
 msgstr "SFTP - port"
 
-#: modules/access/sftp.c:56
+#: modules/access/sftp.c:52
 msgid "SFTP port number to use on the server"
 msgstr "SFTP - číslo portu, ktorý sa použije na serveri"
 
-#: modules/access/sftp.c:57
+#: modules/access/sftp.c:53
 msgid "Read size"
 msgstr "Veľkosť na čítanie"
 
-#: modules/access/sftp.c:58
+#: modules/access/sftp.c:54
 msgid "Size of the request for reading access"
 msgstr "Veľkosť požiadavky na prístup na čítanie"
 
-#: modules/access/sftp.c:62
+#: modules/access/sftp.c:58
 msgid "SFTP input"
 msgstr "Vstup SFTP"
 
-#: modules/access/sftp.c:134
+#: modules/access/sftp.c:131
 msgid "SFTP authentication"
 msgstr "Autentifikácia SFTP"
 
-#: modules/access/sftp.c:135
+#: modules/access/sftp.c:132
 #, c-format
 msgid "Please enter a valid login and password for the sftp connexion to %s"
 msgstr ""
 "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo pre pripojenie cez sftp na %s"
 
-#: modules/access/shm.c:44
-#, fuzzy
-msgid "Frame buffer width"
-msgstr "Zariadenie vyrov. pamäti snímok"
-
-#: modules/access/shm.c:46
-#, fuzzy
-msgid "Pixel width of the frame buffer"
-msgstr "Vždy zapísať do toho istého súboru"
+#: modules/access/shm.c:46 modules/access/vnc.c:57
+msgid "Frame buffer depth"
+msgstr "Hĺbka vo vyrovnávacej pamäti snímok"
 
 #: modules/access/shm.c:48
-#, fuzzy
-msgid "Frame buffer height"
-msgstr "Zariadenie vyrov. pamäti snímok"
+msgid "Pixel depth of the frame buffer, or zero for XWD file"
+msgstr "Hĺbka pixelu vo vyrovnávacej pamäti snímok, alebo nula pre súbor XWD"
 
 #: modules/access/shm.c:50
-#, fuzzy
-msgid "Pixel height of the frame buffer"
-msgstr "Celková pixelová výška položiek s vrcholmi."
+msgid "Frame buffer width"
+msgstr "Šírka vo vyrovnávacej pamäti snímok"
 
 #: modules/access/shm.c:52
-#, fuzzy
-msgid "Frame buffer depth"
-msgstr "Zariadenie vyrov. pamäti snímok"
+msgid "Pixel width of the frame buffer (ignored for XWD file)"
+msgstr "Šírka pixelu vo vyrovnávacej pamäti snímok (ignorované pre súbor XWD)"
 
 #: modules/access/shm.c:54
-#, fuzzy
-msgid "Pixel depth of the frame buffer"
-msgstr "Vyčistiť vyrovnávaciu pamäť prekrývacích snímok?"
+msgid "Frame buffer height"
+msgstr "Výška vo vyrovnávacej pamäti snímok"
 
 #: modules/access/shm.c:56
-#, fuzzy
-msgid "Frame buffer segment ID"
-msgstr "Zariadenie vyrov. pamäti snímok"
+msgid "Pixel height of the frame buffer (ignored for XWD file)"
+msgstr "Výška pixelu vo vyrovnávacej pamäti snímok (ignorované pre súbor XWD)"
 
 #: modules/access/shm.c:58
+msgid "Frame buffer segment ID"
+msgstr "ID segmentu vo vyrov. pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:60
 msgid ""
 "System V shared memory segment ID of the frame buffer (this is ignored if --"
 "shm-file is specified)."
 msgstr ""
+"Zdieľaná pamäť systému V - ID segmentu vo vyrovnávacej pamäti snímok "
+"(parameter sa ignoruje, ak je špecifikovaný súbor --shm)."
 
-#: modules/access/shm.c:61
-#, fuzzy
+#: modules/access/shm.c:63
 msgid "Frame buffer file"
-msgstr "Zariadenie vyrov. pamäti snímok"
+msgstr "Súbor vyrov. pamäte snímok"
 
-#: modules/access/shm.c:63
-#, fuzzy
+#: modules/access/shm.c:65
 msgid "Path of the memory mapped file of the frame buffer"
-msgstr "Cesta k obrázkovému súboru, ktorý bude fingovaným vstupom."
+msgstr "Cesta namapovanému súboru vyrovnávacej pamäte"
 
-#: modules/access/shm.c:73
-#, fuzzy
+#: modules/access/shm.c:75
+msgid "XWD file (autodetect)"
+msgstr "Súbor XWD (autodetekcia)"
+
+#: modules/access/shm.c:76 modules/access/vnc.c:68
 msgid "8 bits"
-msgstr "bitov"
+msgstr "bitov"
 
-#: modules/access/shm.c:73
-#, fuzzy
+#: modules/access/shm.c:76
 msgid "15 bits"
-msgstr "bitov"
+msgstr "15 bitov"
 
-#: modules/access/shm.c:73
-#, fuzzy
+#: modules/access/shm.c:76 modules/access/vnc.c:68
 msgid "16 bits"
-msgstr "bitov"
+msgstr "16 bitov"
 
-#: modules/access/shm.c:73
-#, fuzzy
+#: modules/access/shm.c:76 modules/access/vnc.c:68
 msgid "24 bits"
-msgstr "bitov"
+msgstr "24 bitov"
 
-#: modules/access/shm.c:73
-#, fuzzy
+#: modules/access/shm.c:76 modules/access/vnc.c:68
 msgid "32 bits"
-msgstr "bitov"
+msgstr "32 bitov"
 
-#: modules/access/shm.c:80
-#, fuzzy
+#: modules/access/shm.c:83
 msgid "Framebuffer input"
-msgstr "Zariadenie vyrov. pamäti snímok"
+msgstr "Vstup vyrov. pamäti snímok"
 
-#: modules/access/shm.c:81
-#, fuzzy
+#: modules/access/shm.c:84
 msgid "Shared memory framebuffer"
-msgstr "Vyčistiť vyrovnávaciu pamäť prekrývacích snímok?"
+msgstr "Zdieľaná pamäť z vyrovnávacej pamäte snímok"
 
-#: modules/access/smb.c:61
+#: modules/access/smb.c:56
 msgid "SMB user name"
 msgstr "Meno používateľa pre SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:64
+#: modules/access/smb.c:59
 msgid "SMB password"
 msgstr "Heslo pre SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:67
+#: modules/access/smb.c:62
 msgid "SMB domain"
 msgstr "Doména SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:68
+#: modules/access/smb.c:63
 msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
 msgstr "Doména/Pracovná skupina, ktorá sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/smb.c:71
+#: modules/access/smb.c:66
 msgid "Samba (Windows network shares) input"
 msgstr "Vstup Samba (zdieľanie siete v systéme Windows)"
 
-#: modules/access/smb.c:74
+#: modules/access/smb.c:69
 msgid "SMB input"
 msgstr "Vstup SMB"
 
@@ -8012,423 +8590,429 @@ msgstr "TCP"
 msgid "TCP input"
 msgstr "Vstup TCP"
 
-#: modules/access/udp.c:53
+#: modules/access/timecode.c:43
+msgid "Time code"
+msgstr "Časový kód"
+
+#: modules/access/timecode.c:44
+msgid "Time code subpicture elementary stream generator"
+msgstr "Generátor časového kódu pre elementárny stream podobrázkov"
+
+#: modules/access/udp.c:54
+msgid "Receive buffer"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/udp.c:55
+#, fuzzy
+msgid "UDP receive buffer size (bytes)"
+msgstr "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre snímky pri RTSP"
+
+#: modules/access/udp.c:58
 msgid "UDP"
 msgstr "UDP"
 
-#: modules/access/udp.c:54
+#: modules/access/udp.c:59
 msgid "UDP input"
 msgstr "Vstup UDP"
 
-#: modules/access/v4l2/controls.c:721
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/controls.c:786
 msgid "Reset defaults"
-msgstr "Obnoviť predvolené nastavenia"
+msgstr "Obnoviť predvolené"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:59
-msgid "Video device (Default: /dev/video0)."
-msgstr ""
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:44
+msgid "Video capture device"
+msgstr "Zariadenie pre zaznamenávanie videa"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:45
+msgid "Video capture device node."
+msgstr "Uzol zariadenia pre zaznamenávanie videa."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:62
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:46
+msgid "VBI capture device"
+msgstr "Zaznamenávacie zariadenie VBI"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:48
+msgid "The device node where VBI data can be read  (for closed captions) "
+msgstr "Uzol zariadenia, kde je možné čítať dáta VBI (pre uzatvorené kapitoly)"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:50 modules/stream_out/standard.c:90
+msgid "Standard"
+msgstr "Štandardné"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:52
 msgid "Video standard (Default, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr "Štandard videa (automatický, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:65
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:55
 msgid ""
 "Force the Video4Linux2 video device to use a specific chroma format (eg. "
 "I420 or I422 for raw images, MJPG for M-JPEG compressed input) (Complete "
 "list: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, RV32, YUY2, YUYV, UYVY, I41N, I422, "
 "I420, I411, I410, MJPG)"
 msgstr ""
-"Prinútiť video zariadenie Video4Linux2, aby použilo špecifikovaný formát "
-"chroma (napr. I420 alebo I422 pre raw-obrázky, MJPEG pre M-JPEG "
-"skomprimovaný vstup) (Kompletný zoznam: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, RV32, "
-"YUY2, YUYV, UYVY, I41N, I422, I420, I411, I410, MJPG)"
+"Prinútiť video zariadenie Video4Linux2, aby použilo špecifikovaný formát pre "
+"farebnú sýtosť chroma (napr. I420 alebo I422 pre raw-obrázky, MJPEG pre M-"
+"JPEG skomprimovaný vstup) (Kompletný zoznam: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, "
+"RV32, YUY2, YUYV, UYVY, I41N, I422, I420, I411, I410, MJPG)"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:71
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:61
 msgid "Input of the card to use (see debug)."
 msgstr "Vstup karty, ktorý chcete použiť (pozrite si súbor pre ladenie)."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:72
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:62
 msgid "Audio input"
 msgstr "Zvukový vstup"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:74
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:64
 msgid "Audio input of the card to use (see debug)."
 msgstr "Zvukový vstup karty, ktorá sa použije (viď debug)."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:77
-msgid "Force width (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
-msgstr "Vynútenie šírky (autodetekcia: -1, predvolená hodnota: 0)."
-
-#: modules/access/v4l2/video.c:80
-msgid "Force height (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
-msgstr "Vynútenie výšky (autodetekcia: -1, predvolená hodnota: 0)."
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:68
+msgid ""
+"The specified pixel resolution is forced (if both width and height are "
+"strictly positive)."
+msgstr ""
+"Je vynútené špecifikované rozlíšenie pixela (ak sú šírka aj výška kladnými "
+"hodnotami)."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:82
-msgid "Framerate to capture, if applicable (0 for autodetect)."
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:71
+msgid "Maximum frame rate to use (0 = no limits)."
 msgstr ""
-"Zachytávaná frekvencia snímok, ak je možné ju použiť (pre autodetekciu "
-"zadajte hodnotu 0)."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:86
-msgid "Use libv4l2"
-msgstr "Použiť knižnicu libv4l2"
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:73
+msgid "Radio device"
+msgstr "Rádio"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:88
-msgid "Force usage of the libv4l2 wrapper."
-msgstr "Vynútiť si použitie obal libv4l2."
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:74
+msgid "Radio tuner device node."
+msgstr "Uzol zariadenia s tunerom rádia."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:91
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1051
+msgid "Frequency"
+msgstr "Frekvencia"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:77
+msgid "Tuner frequency in Hz or kHz (see debug output)"
+msgstr "Frekvencia tunera v Hz alebo kHz (viď výstup pre ladenie)"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:78
+msgid "Audio mode"
+msgstr "Zvukový režim"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:80
+msgid "Tuner audio mono/stereo and track selection."
+msgstr "Zvukový tuner mono/stereo a výber stopy."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:82
 msgid "Reset controls"
-msgstr "Obnoviť pôvodné ovládacie prvky v4l2"
+msgstr "Obnoviť ovládacie prvky"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:92
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:83
 msgid "Reset controls to defaults."
-msgstr "Obnoviť predvolené ovládacie prvky"
+msgstr "Obnoviť predvolené ovládacie prvky."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:93 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:76
-#: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:262
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1299
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:84 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:92
+#: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:256
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jas"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:94
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:85
 msgid "Picture brightness or black level."
-msgstr ""
+msgstr "Jas obrazu alebo úroveň čiernej farby."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:95
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:86
 msgid "Automatic brightness"
-msgstr "Automatické orezanie"
+msgstr "Automatický jas"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:97
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:88
 msgid "Automatically adjust the picture brightness."
-msgstr "Automaticky uložiť úroveň hlasitosti pri ukončení"
+msgstr "Automaticky prispôsobiť jas obrázka."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:98 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:75
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1301
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:91
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1396
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:99
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:90
 msgid "Picture contrast or luma gain."
-msgstr ""
+msgstr "Kontrast obrazu alebo zisk jasu (luma)."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:100 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:78
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:114
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1302
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1334
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:91 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:94
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:134
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1397
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1429
 msgid "Saturation"
 msgstr "Sýtosť"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:101
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:92
 msgid "Picture saturation or chroma gain."
-msgstr ""
+msgstr "Sýtosť obrazu alebo zosilnenie farebnej sýtosti (chroma)."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:102 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:74
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1298
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:93 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1393
 msgid "Hue"
 msgstr "Farebný odtieň"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:103
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:94
 msgid "Hue or color balance."
-msgstr "Vyváženie modrej farby"
+msgstr "Sýtosť alebo vyváženie farieb."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:104
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:95
 msgid "Automatic hue"
-msgstr "Automaticky"
+msgstr "Automatická sýtosť"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:106
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:97
 msgid "Automatically adjust the picture hue."
-msgstr "Automaticky uložiť úroveň hlasitosti pri ukončení"
+msgstr "Automaticky prispôsobiť sýtosť obrázka."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:107
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:98
 msgid "White balance temperature (K)"
-msgstr ""
+msgstr "Teplota vyváženia bielej farby (K)"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:109
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:100
 msgid ""
 "White balance temperature as a color temperation in Kelvin (2800 is minimum "
 "incandescence, 6500 is maximum daylight)."
 msgstr ""
+"Teplota vyváženia bielej farby - vyjadrená ako teplota farby v stupňoch "
+"Kelvina (2800 = minimálne vyžarovanie, 6500 = maximum denného svetla)."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:111
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:102
 msgid "Automatic white balance"
 msgstr "Automatické vyváženie bielej"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:113
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:104
 msgid "Automatically adjust the picture white balance."
-msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
+msgstr "Automaticky prispôsobiť vyváženie bielej farby v obrázku."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:114
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:105
 msgid "Red balance"
 msgstr "Vyváženie červenej farby"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:116
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:107
 msgid "Red chroma balance."
-msgstr "Vyváženie červenej farby"
+msgstr "Vyváženie sýtosti červenej farby."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:117
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:108
 msgid "Blue balance"
 msgstr "Vyváženie modrej farby"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:119
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:110
 msgid "Blue chroma balance."
-msgstr "Vyváženie modrej farby"
+msgstr "Vyváženie sýtosti modrej farby."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:120 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:79
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1303
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:111 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:95
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1398
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:122
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:113
 msgid "Gamma adjust."
-msgstr "Prispôsobiť obrázok"
+msgstr "Prispôsobenie parametra Gamma."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:123
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:114
 msgid "Automatic gain"
-msgstr "Automatické orezanie"
+msgstr "Automatické zosilnenie"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:125
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:116
 msgid "Automatically set the video gain."
-msgstr "Automaticky uložiť úroveň hlasitosti pri ukončení"
+msgstr "Automaticky nastaviť zosilnenie videa."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:126
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:117 modules/audio_filter/gain.c:62
 msgid "Gain"
 msgstr "Zosilnenie"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:128
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:119
 msgid "Picture gain."
-msgstr "Obrázok"
+msgstr "Zosilnenie obrazu."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:129
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:120
 msgid "Sharpness"
-msgstr "Zaostrenie"
+msgstr "Ostrosť"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:130
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:121
 msgid "Sharpness filter adjust."
-msgstr "Filter videa pre zaostrenie"
+msgstr "Prispôsobenie filtra pre ostrosť."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:131
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:122
 msgid "Chroma gain"
-msgstr "Chroma"
+msgstr "Zosilnenie farebnej sýtosti (chroma)"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:132
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:123
 msgid "Chroma gain control."
-msgstr ""
+msgstr "Ovládanie zosilnenia farebnej sýtosti (chroma)."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:133
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:124
 msgid "Automatic chroma gain"
-msgstr "Automatické orezanie"
+msgstr "Autom. zosilnenie farebnej sýtosti (chroma)"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:135
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:126
 msgid "Automatically control the chroma gain."
-msgstr "Automaticky sa pripojiť k zapisujúcim klientom"
+msgstr "Autom. ovládať zosilnenie farebnej sýtosti (chroma)."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:136
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:127
 msgid "Power line frequency"
-msgstr "Frekvencia transpondera/multiplexu"
+msgstr "Frekvencia napájacej linky"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:138
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:129
 msgid "Power line frequency anti-flicker filter."
-msgstr ""
+msgstr "Frekvencia napájacej linky filtra proti blikaniu."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:145
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
 msgid "50 Hz"
-msgstr ""
+msgstr "50 Hz"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:145
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1184
 msgid "60 Hz"
-msgstr ""
+msgstr "60 Hz"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:147
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:139
 msgid "Backlight compensation"
-msgstr "Neplatná kombinácia"
-
-#: modules/access/v4l2/video.c:148
-#, fuzzy
-msgid "Backlight compensation."
-msgstr "Neplatná kombinácia"
+msgstr "Kompenzácia podsvietenia"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:149
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:141
 msgid "Band-stop filter"
-msgstr "Filter pre video s guľôčkou"
+msgstr "Fiter pre zastavenie pásma"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:151
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:143
 msgid "Cut a light band induced by fluorescent lighting (unit undocumented)."
 msgstr ""
+"Vystrihnúť svetlý pás vyvolaný fluorescentným osvetlením (nezdokumentované)."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:152
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:144
 msgid "Horizontal flip"
 msgstr "Horizontálne rozdelenie"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:154
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:146
 msgid "Flip the picture horizontally."
-msgstr "Preklopiť horizontálne"
+msgstr "Preklopiť obrázok horizontálne."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:155
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:147
 msgid "Vertical flip"
 msgstr "Vertikálne rozdelenie"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:157
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:149
 msgid "Flip the picture vertically."
-msgstr "Preklopiť vertikálne"
+msgstr "Preklopiť obrázok vertikálne."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:158
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:150
 msgid "Rotate (degrees)"
-msgstr "Otočiť o 90 stupňov"
+msgstr "Otočiť (stupne)"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:159
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:151
 msgid "Picture rotation angle (in degrees)."
-msgstr ""
+msgstr "Uhol rotácie obrázka (v stupňoch)."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:160
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:152
 msgid "Color killer"
-msgstr "Inverzia farieb"
+msgstr "Likvidátor farby"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:162
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:154
 msgid ""
 "Enable the color killer, i.e. switch to black & white picture whenever the "
 "signal is weak."
 msgstr ""
+"Zapnúť redukovanie farby, napríklad prepnutie na čierno-biele farby obrazu v "
+"prípade, že signál je slabý."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:164
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:156
 msgid "Color effect"
-msgstr "Efekt Goom"
+msgstr "Farebný efekt"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:165
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:157
 msgid "Select a color effect."
-msgstr "Vyberte si priečinok"
+msgstr "Vyberte farebný efekt."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:172
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164
 msgid "Black & white"
-msgstr "Čierna dlaždica"
+msgstr "Čierna & biela farba"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:116
-#: modules/video_filter/sepia.c:64 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1336
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:136
+#: modules/video_filter/sepia.c:65 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1431
 msgid "Sepia"
-msgstr ""
+msgstr "Sépia"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:172
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164
 msgid "Negative"
-msgstr "Meditačná hudba"
+msgstr "Negatívne"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:173
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:165
 msgid "Emboss"
-msgstr ""
+msgstr "Vtlačenie"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:173
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:165
 msgid "Sketch"
-msgstr ""
+msgstr "Náčrt"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:173
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:165
 msgid "Sky blue"
-msgstr ""
+msgstr "Nebeská modrá"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:174
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:166
 msgid "Grass green"
-msgstr "Zelená"
+msgstr "Zelená ako tráva"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:174
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:166
 msgid "Skin whiten"
-msgstr "Vzhľad, ktorý chcete aplikovať"
+msgstr "Vybielenie pokožky"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:174
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:166
 msgid "Vivid"
-msgstr ""
+msgstr "Vivid"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:177
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:169 modules/audio_output/auhal.c:66
+#: modules/audio_output/directsound.c:67 modules/audio_output/waveout.c:143
 msgid "Audio volume"
-msgstr "Zvukový režim"
+msgstr "Hlasitosť zvuku"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:179
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:171
 msgid "Volume of the audio input."
-msgstr "Farebný odtieň na vstupe videa."
+msgstr "Hlasitosť na vstupe zvuku."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:180
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:172
 msgid "Audio balance"
-msgstr "Vyváženie červenej farby"
+msgstr "Vyváženie zvuku"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:182
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:174
 msgid "Balance of the audio input."
-msgstr "Farebný odtieň na vstupe videa."
+msgstr "Vyváženie na vstupe zvuku."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:183
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:175
 msgid "Bass level"
-msgstr "Úroveň čiernej farby"
+msgstr "Úroveň basov"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:185
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:177
 msgid "Bass adjustment of the audio input."
-msgstr "Farebný odtieň na vstupe videa."
+msgstr "Prispôsobenie basov na vstupe zvuku."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:186
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:178
 msgid "Treble level"
-msgstr "Výšky"
+msgstr "Úroveň výšok"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:188
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:180
 msgid "Treble adjustment of the audio input."
-msgstr "Kontrast vstupu videa"
+msgstr "Prispôsobenie výšok na vstupe zvuku."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:191
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:183
 msgid "Mute the audio."
-msgstr "Stlmiť zvuk"
+msgstr "Stlmiť zvuk."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:192
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:184
 msgid "Loudness mode"
-msgstr "Hlasitosť"
+msgstr "Režim hlasitosti"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:194
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:186
 msgid "Loudness mode a.k.a. bass boost."
-msgstr ""
+msgstr "Režim hlasitosti, a.k.a. zosilnenie basov."
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:196
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:188
 msgid "v4l2 driver controls"
 msgstr "Ovládanie v4l2"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:198
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:190
 msgid ""
 "Set the v4l2 driver controls to the values specified using a comma separated "
 "list optionally encapsulated by curly braces (e.g.: {video_bitrate=6000000,"
@@ -8441,102 +9025,87 @@ msgstr ""
 "dostupných volieb zvýšte komunikatívnosť programu (-vvv) alebo použite "
 "aplikáciu v4l2-ctl. "
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:204
-msgid "Tuner id"
-msgstr "ID tunera"
-
-#: modules/access/v4l2/video.c:206
-msgid "Tuner id (see debug output)."
-msgstr "ID tunera (viď výstup pre ladenie)"
-
-#: modules/access/v4l2/video.c:209
-msgid "Tuner frequency in Hz or kHz (see debug output)"
-msgstr "Frekvencia tunera v Hz alebo kHz (viď výstup pre ladenie)"
-
-#: modules/access/v4l2/video.c:210
-msgid "Audio mode"
-msgstr "Zvukový režim"
-
-#: modules/access/v4l2/video.c:212
-msgid "Tuner audio mono/stereo and track selection."
-msgstr "Zvukový tuner mono/stereo a výber stopy."
-
-#: modules/access/v4l2/video.c:258 modules/codec/avcodec/avcodec.c:71
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:73
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:242 modules/codec/avcodec/avcodec.c:68
+#: modules/codec/x264.c:437 modules/control/hotkeys.c:193
+#: modules/gui/macosx/AddonManager.m:91
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:136
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:372
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:77
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:262
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:246
+msgid "Multichannel television sound (MTS)"
+msgstr "Zvuk multikanálovej televízie (MTS)"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:247
 msgid "525 lines / 60 Hz"
-msgstr ""
+msgstr "525 riadkov / 60 Hz"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:262
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:247
 msgid "625 lines / 50 Hz"
-msgstr ""
+msgstr "625 riadkov / 50 Hz"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:270
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:255
 msgid "PAL N Argentina"
-msgstr ""
+msgstr "PAL N - Argentína"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:271
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:256
 msgid "NTSC M Japan"
-msgstr ""
+msgstr "NTSC M - Japonsko"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:271
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:256
 msgid "NTSC M South Korea"
-msgstr ""
+msgstr "NTSC M - Južná Kórea"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:283 modules/audio_output/directx.c:457
-#: modules/audio_output/kai.c:222 modules/audio_output/oss.c:214
-#: modules/audio_output/portaudio.c:392 modules/audio_output/waveout.c:434
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:267 modules/audio_output/alsa.c:76
 msgid "Mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:285
-msgid "Primary language (Analog TV tuners only)"
-msgstr "Primárny jazyk (len analógové TV tunery)"
-
-#: modules/access/v4l2/video.c:286
-msgid "Secondary language (Analog TV tuners only)"
-msgstr "Sekundárny jazyk (len analógové TV tunery)"
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:269
+msgid "Primary language"
+msgstr "Primárny jazyk"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:287
-msgid "Second audio program (Analog TV tuners only)"
-msgstr "Druhý zvukový program (len analógové TV tunery)"
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:270
+msgid "Secondary language or program"
+msgstr "Sekundárny jazyk alebo program"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:288
-msgid "Primary language left, Secondary language right"
-msgstr "Primárny jazyk vľavo, sekundárny jazyk vpravo"
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:271 modules/codec/twolame.c:70
+msgid "Dual mono"
+msgstr "Duálne mono"
 
-#: modules/access/v4l2/video.c:303
-msgid "Video4Linux2"
-msgstr "Video4Linux2"
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:275
+msgi