Warn people about depreciation, do not block them.
[vlc.git] / po / sk.po
index ffc4659..5d11ebc 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,31 +1,34 @@
 # Copyright (C) 2006-2010 the VideoLAN team
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
-# FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2010.
+# FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
+"Project-Id-Version: vlc\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-23 00:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-18 10:43+0100\n"
-"Last-Translator: Marian Hikanik <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
-"Language-Team: Marián Hikaník (controlled by Pavel Kříž)\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-11-24 23:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-11-16 22:38+0100\n"
+"Last-Translator: Marián Hikaník <mhikanik@users.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Marián Hikaník\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: include/vlc_common.h:914
+#: include/vlc_common.h:1024
 msgid ""
 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
 "see the file named COPYING for details.\n"
 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
 msgstr ""
-"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
-"Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public;\n"
-"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
+"Tento program je poskytovaný BEZ ZÁRUKY, v maximálne právne možnom rozsahu.\n"
+"Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public "
+"License;\n"
+"pre podrobnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
+"Vytvorené tímom VideoLAN; pozrite si súbor AUTHORS.\n"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:32
+#: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:822
 msgid "VLC preferences"
 msgstr "Nastavenia programu VLC"
 
@@ -35,15 +38,15 @@ msgstr ""
 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
 "\"."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
+#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:175
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1040
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:38
 msgid "Settings for VLC's interfaces"
-msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
+msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:40
 msgid "Main interfaces settings"
@@ -55,30 +58,32 @@ msgstr "Hlavné rozhrania"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:43
 msgid "Settings for the main interface"
-msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
+msgstr "Nastavenia hlavného rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
+#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
 msgid "Control interfaces"
-msgstr "Ovládanie rozhraní"
+msgstr "Rozhrania s ovládaním"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:46
 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
-msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
+msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
-#: src/libvlc-module.c:1567 modules/access/imem.c:69
-#: modules/gui/macosx/intf.m:667 modules/gui/macosx/output.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
-#: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
+#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2893 src/input/es_out.c:2934
+#: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:382
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -91,7 +96,6 @@ msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
-#: src/video_output/video_output.c:448
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
@@ -99,12 +103,12 @@ msgstr "Filtre"
 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
-#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
+#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
+#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
@@ -116,8 +120,9 @@ msgstr "Výstupné moduly"
 msgid "General settings for audio output modules."
 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
+#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:72
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
@@ -125,16 +130,17 @@ msgstr "Rôzne"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
-#: src/libvlc-module.c:1620 modules/access/imem.c:69
-#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/output.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:381
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:321
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
-#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2896 src/input/es_out.c:2981
+#: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:183
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:383
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -171,8 +177,7 @@ msgstr "Vstup / Kodeky"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:94
 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
-msgstr ""
-"Nastavenia vstupu, rozdeľovania (demultiplexovania), dekódovania a kódovania"
+msgstr "Nastavenia vstupu, demultiplexovania, dekódovania a kódovania"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid "Access modules"
@@ -185,7 +190,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
 "prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
-"nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäte."
+"nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:103
 msgid "Stream filters"
@@ -196,7 +201,7 @@ msgid ""
 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
 "input side of VLC. Use with care..."
 msgstr ""
-"Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vakonávať pokročilé "
+"Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:108
@@ -209,19 +214,19 @@ msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
 
 #: include/vlc_config_cat.h:111
 msgid "Video codecs"
-msgstr "Video kodeky"
+msgstr "Kodeky videa"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:112
 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo video+audio dekodéry a enkodéry. "
+msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo dekodéry a kodéry videa a zvuku. "
 
 #: include/vlc_config_cat.h:114
 msgid "Audio codecs"
-msgstr "Zvukové kodeky"
+msgstr "Kodeky zvuku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:115
 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
+msgstr "Nastavenia dekodérov a kodérov len pre zvuk."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:117
 msgid "Subtitles codecs"
@@ -229,7 +234,7 @@ msgstr "Kodeky titulkov"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:118
 msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či enkodéry CC. "
+msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či kodéry CC. "
 
 #: include/vlc_config_cat.h:120
 msgid "General Input"
@@ -240,9 +245,9 @@ msgid "General input settings. Use with care..."
 msgstr ""
 "Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
+#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
 msgid "Stream output"
-msgstr "Výstupný tok"
+msgstr "Výstup streamu"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:126
 msgid ""
@@ -254,17 +259,17 @@ msgid ""
 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
 "duplicating...)."
 msgstr ""
-"Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď Váš počítač vystupuje ako "
+"Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď váš počítač vystupuje ako "
 "streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
 "(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
-"Dodatočné upravovanie streamov (transkódovanie, duplikovanie...) je možné "
+"Dodatočné upravovanie streamov (prekódovanie, duplikovanie...) je možné "
 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
 
 #: include/vlc_config_cat.h:134
 msgid "General stream output settings"
-msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
+msgstr "Všeobecné nastavenie výstupu streamu"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:136
 msgid "Muxers"
@@ -279,7 +284,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
 "elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
-"Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
+"vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
 
@@ -332,7 +337,7 @@ msgstr ""
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
+#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:109
 msgid "SAP"
 msgstr "SAP"
 
@@ -352,13 +357,14 @@ msgstr "VOD"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
-#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
-#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
+#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
+#: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:198
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
@@ -374,8 +380,8 @@ msgstr ""
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:477
+#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:479
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
@@ -387,7 +393,8 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
@@ -411,9 +418,9 @@ msgstr ""
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
-#: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:318
+#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
+#: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
 msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
 
@@ -435,7 +442,7 @@ msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:209
 msgid "Encoders settings"
-msgstr "Nastavenia enkodérov"
+msgstr "Nastavenia kodérov"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:211
 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
@@ -472,13 +479,13 @@ msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
 #: include/vlc_interface.h:126
 msgid ""
 "\n"
-"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
-"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
+"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
+"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
-"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
-"program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
+"otvorte okno s prikazovym riadokom, prejdite do priecinka kde je "
+"nainstalovany program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:46
 msgid "Quick &Open File..."
@@ -524,7 +531,7 @@ msgstr "&Hlásenia programu"
 msgid "Jump to Specific &Time"
 msgstr "Prejsť na určený &čas"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
+#: include/vlc_intf_strings.h:59
 msgid "&Bookmarks"
 msgstr "Zá&ložky"
 
@@ -537,14 +544,14 @@ msgid "&About"
 msgstr "&O programe"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
-#: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
-#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2012
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2013 modules/gui/macosx/intf.m:2014
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2015 modules/gui/macosx/playlist.m:464
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
-#: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/menus.cpp:783
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:253 share/lua/http/index.html:203
+#: share/lua/http/mobile.html:97 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:59
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
@@ -554,11 +561,11 @@ msgstr "Získať informácie"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:67
 msgid "Remove Selected"
-msgstr "Odstraániť vybrané"
+msgstr "Odstrániť vybrané"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:68
 msgid "Information..."
-msgstr "Informácia"
+msgstr "Informácia..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:69
 msgid "Sort"
@@ -588,15 +595,13 @@ msgstr "Stream..."
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložiť..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
-#: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
-#: modules/gui/macosx/intf.m:655
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:270 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182
 msgid "Repeat All"
 msgstr "Opakovať všetko"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
-#: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
-#: modules/gui/macosx/intf.m:654
+#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:269 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175
 msgid "Repeat One"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
@@ -604,14 +609,14 @@ msgstr "Opakovať jedenkrát"
 msgid "No Repeat"
 msgstr "Žiadne opakovanie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
+#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:127
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
+#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
 msgid "Random Off"
 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
@@ -647,8 +652,8 @@ msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
 msgid "Open Play&list..."
 msgstr "Otvoriť p&laylist..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:98
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1187
+#: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1297
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
@@ -658,23 +663,23 @@ msgstr "Vyhľadávací filter"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:101
 msgid "&Services Discovery"
-msgstr "&Zísťovanie služieb"
+msgstr "&Zisťovanie služieb"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:105
 msgid ""
 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
 "them."
 msgstr ""
-"Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
-"voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
+"Niektoré nastavenia sú dostupné, avšak sú skryté. Ak ich chcete zobraziť, "
+"aktivujte voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
+#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
 msgid "Image clone"
-msgstr "Klonovať obrázok"
+msgstr "Klon obrázka"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:111
 msgid "Clone the image"
-msgstr "Konovať obrázok"
+msgstr "Klonovať obrázok"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:113
 msgid "Magnification"
@@ -687,7 +692,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1141
+#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
 msgid "Waves"
 msgstr "Vlny"
 
@@ -720,7 +726,7 @@ msgid ""
 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
 "Try changing the various settings for different effects"
 msgstr ""
-"Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
+"Skresľujúci efekt \"Detekcia hrán\".\n"
 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:132
@@ -770,7 +776,7 @@ msgstr ""
 "programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
 "player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
-"konvertovaním, transkódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
+"konvertovaním, prekódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
 "užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
 "Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
 "nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
@@ -789,92 +795,93 @@ msgstr ""
 "materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
 "player.</p></body></html>"
 
-#: src/audio_output/filters.c:166 src/audio_output/filters.c:213
-#: src/audio_output/filters.c:236
-msgid "Audio filtering failed"
-msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
-
-#: src/audio_output/filters.c:167 src/audio_output/filters.c:214
-#: src/audio_output/filters.c:237
-#, c-format
-msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
-msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
-
-#: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
-#: src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:653
-#: src/video_output/video_output.c:1425 modules/video_filter/postproc.c:230
+#: src/audio_output/common.c:85 src/audio_output/common.c:125
+#: src/input/es_out.c:934 src/libvlc-module.c:669
+#: src/video_output/postprocessing.c:98 modules/video_filter/postproc.c:228
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:129
+#: src/audio_output/common.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:119
 msgid "Spectrometer"
-msgstr "Spectrometer"
+msgstr "Spektrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:114
+#: src/audio_output/common.c:91
 msgid "Scope"
-msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
+msgstr "Rozsah (oblasť)"
 
-#: src/audio_output/input.c:116
+#: src/audio_output/common.c:94
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:118
+#: src/audio_output/common.c:97
 msgid "Vu meter"
 msgstr "Vu meter"
 
-#: src/audio_output/input.c:153 modules/audio_filter/equalizer.c:76
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:144 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:159
+#: src/audio_output/common.c:122 modules/audio_filter/equalizer.c:76
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:102 share/lua/http/index.html:215
+#: share/lua/http/mobile.html:76
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
-#: src/audio_output/input.c:175 src/libvlc-module.c:318
+#: src/audio_output/common.c:141 src/libvlc-module.c:321
 msgid "Audio filters"
-msgstr "Filtre zvuku"
+msgstr "Zvukové filtre"
 
-#: src/audio_output/input.c:197
+#: src/audio_output/common.c:153
 msgid "Replay gain"
-msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
+msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
-#: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:673
-#: modules/gui/macosx/intf.m:674
+#: src/audio_output/filters.c:142
+msgid "Audio filtering failed"
+msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
+
+#: src/audio_output/filters.c:143
+#, c-format
+msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
+msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%u) filtrov."
+
+#: src/audio_output/output.c:100 src/audio_output/output.c:128
+#: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:288
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:289
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:316
 msgid "Audio Channels"
 msgstr "Zvukové kanály"
 
-#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
-#: modules/access/alsa.c:67 modules/access/oss.c:63 modules/access/v4l2.c:252
-#: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/alsa.c:229
-#: modules/audio_output/directx.c:448 modules/audio_output/oss.c:202
-#: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:179
-#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:429
-#: modules/codec/twolame.c:71
+#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
+#: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64
+#: modules/access/v4l2/video.c:284 modules/audio_output/directx.c:439
+#: modules/audio_output/kai.c:219 modules/audio_output/oss.c:194
+#: modules/audio_output/portaudio.c:400 modules/audio_output/waveout.c:419
+#: modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
+#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:142
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1114
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1177
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1182
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
+#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:88 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
-#: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
+#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:144
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1116
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
+#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
@@ -886,67 +893,198 @@ msgstr "Dolby Surround"
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Reverzné stereo"
 
-#: src/config/file.c:621
-msgid "key"
-msgstr "kľúč"
-
-#: src/config/file.c:630
+#: src/config/file.c:531
 msgid "boolean"
 msgstr "Hodnota boolean"
 
-#: src/config/file.c:630 src/libvlc.c:1581
+#: src/config/file.c:531 src/config/help.c:467
 msgid "integer"
-msgstr "hodnota"
+msgstr "hodnota (celé číslo)"
 
-#: src/config/file.c:639 src/libvlc.c:1611
+#: src/config/file.c:539 src/config/help.c:497
 msgid "float"
-msgstr "plávajúci"
+msgstr "hodnota (desatinná)"
 
-#: src/config/file.c:662 src/libvlc.c:1559
+#: src/config/file.c:552 src/config/help.c:446
 msgid "string"
-msgstr "príkaz"
+msgstr "reťazec / príkaz"
 
-#: src/control/media_list.c:254 src/playlist/engine.c:144
-#: src/playlist/loadsave.c:162
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:263
-msgid "Media Library"
-msgstr "Knižnica s médiami"
+#: src/config/help.c:125
+msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
+msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
+
+#: src/config/help.c:129
+#, c-format
+msgid ""
+"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
+"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
+"They will be enqueued in the playlist.\n"
+"The first item specified will be played first.\n"
+"\n"
+"Options-styles:\n"
+"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
+"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
+"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
+"            and that overrides previous settings.\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"  [:option=value ...]\n"
+"\n"
+"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
+"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
+"\n"
+"URL syntax:\n"
+"  file:///path/file              Plain media file\n"
+"  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
+"  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
+"  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
+"  screen://                      Screen capture\n"
+"  dvd://[device]                 DVD device\n"
+"  vcd://[device]                 VCD device\n"
+"  cdda://[device]                Audio CD device\n"
+"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
+"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
+"  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
+"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
+"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov.\n"
+"Tieto streamy sa zaradia do playlistu.\n"
+"Položka, ktorá bola zadaná do playlistu najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
+"\n"
+"Nastavenia štýlov:\n"
+"  nastavenie --: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
+"spustenia programu.\n"
+"   nastavenie -: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
+"   nastavenie:  aplikuje sa na stream až tesne pred jeho prehrávaním\n"
+"            a zároveň potlačí predchádzajúce nastavenia\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"  [:option=value ...]\n"
+"\n"
+" Viaceré globálne --nastavenia sa dajú používať aj ako špecifické :"
+"nastavenia pre MRL.\n"
+"  Viacnásobné príkazy :nastavenie=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
+"\n"
+"Syntax URL adresy:\n"
+"  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
+"  http://host[:port]/file            HTTP URL\n"
+"  ftp://host[:port]/file             FTP URL\n"
+"  mms://host[:port]/file             MMS URL\n"
+"  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
+"  [dvd://][device]]                 DVD jednotka\n"
+"  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
+"  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
+"  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
+"                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
+"serverom\n"
+"  vlc:pause:<počet sekúnd>            Pozastavenie playlistu na určitý čas\n"
+"  vlc:quit                       Špeciálna položka na ukončenie programu "
+"VLC\n"
+
+#: src/config/help.c:513
+msgid " (default enabled)"
+msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
+
+#: src/config/help.c:514
+msgid " (default disabled)"
+msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
+
+#: src/config/help.c:679 src/config/help.c:682 src/config/help.c:690
+#: src/config/help.c:695
+msgid "Note:"
+msgstr "Poznámka:"
+
+#: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683
+msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
+msgstr ""
+"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
+"nastavenia."
+
+#: src/config/help.c:691 src/config/help.c:696
+#, c-format
+msgid ""
+"%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
+msgstr ""
+"%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
+
+#: src/config/help.c:703 src/config/help.c:707
+msgid ""
+"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
+"modules."
+msgstr ""
+"Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
+"verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
+
+#: src/config/help.c:789
+#, c-format
+msgid "VLC version %s (%s)\n"
+msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
+
+#: src/config/help.c:791
+#, c-format
+msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
+msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
+
+#: src/config/help.c:793
+#, c-format
+msgid "Compiler: %s\n"
+msgstr "Kompilátor: %s\n"
+
+#: src/config/help.c:825
+msgid ""
+"\n"
+"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Vypísaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
+
+#: src/config/help.c:839
+msgid ""
+"\n"
+"Press the RETURN key to continue...\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
 
 #: src/input/control.c:217
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:270
+#: src/input/decoder.c:267
 msgid "packetizer"
 msgstr "paketizér"
 
-#: src/input/decoder.c:270
+#: src/input/decoder.c:267
 msgid "decoder"
 msgstr "dekodér"
 
-#: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:430
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:221 modules/codec/avcodec/encoder.c:229
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:251 modules/codec/avcodec/encoder.c:645
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:654 modules/stream_out/es.c:363
+#: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:234 modules/codec/avcodec/encoder.c:242
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:279 modules/codec/avcodec/encoder.c:755
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:764 modules/stream_out/es.c:363
 #: modules/stream_out/es.c:378
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
 
-#: src/input/decoder.c:279
+#: src/input/decoder.c:277
 #, c-format
 msgid "VLC could not open the %s module."
 msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť dekódovací modul %s."
 
-#: src/input/decoder.c:431
+#: src/input/decoder.c:468
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
 
-#: src/input/decoder.c:682
+#: src/input/decoder.c:722
 msgid "No suitable decoder module"
 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
 
-#: src/input/decoder.c:683
+#: src/input/decoder.c:723
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
@@ -955,488 +1093,354 @@ msgstr ""
 "VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
 "nie je možné odstrániť."
 
-#: src/input/es_out.c:951 src/input/es_out.c:956 src/libvlc-module.c:356
-#: modules/access/vcdx/access.c:460 modules/access/vcdx/info.c:226
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:398
+#: src/input/es_out.c:954 src/input/es_out.c:959 src/libvlc-module.c:359
+#: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:478
 msgid "Track"
 msgstr "Stopa"
 
-#: src/input/es_out.c:1156
+#: src/input/es_out.c:1165
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:1156 src/input/es_out.c:1161 src/input/var.c:177
-#: src/libvlc-module.c:686 modules/gui/macosx/intf.m:660
-#: modules/gui/macosx/intf.m:661
+#: src/input/es_out.c:1165 src/input/es_out.c:1170 src/input/var.c:167
+#: src/libvlc-module.c:693 modules/gui/macosx/MainMenu.m:275
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:276
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1355 src/input/es_out.c:1357
+#: src/input/es_out.c:1368 src/input/es_out.c:1370
 msgid "Scrambled"
 msgstr "Kódované"
 
-#: src/input/es_out.c:1355
+#: src/input/es_out.c:1368 share/lua/http/index.html:163
 msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
-#: src/input/es_out.c:2002
+#: src/input/es_out.c:2023
 #, c-format
 msgid "Closed captions %u"
 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
 
-#: src/input/es_out.c:2830
+#: src/input/es_out.c:2883
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
-msgstr "Tok %d"
+msgstr "Stream %d"
 
-#: src/input/es_out.c:2846 src/input/es_out.c:2954 modules/access/imem.c:69
+#: src/input/es_out.c:2899 src/input/es_out.c:3017 modules/access/imem.c:64
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/es_out.c:2854 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2927
-#: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/output.m:153
+#: src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2934 src/input/es_out.c:2981
+#: src/input/es_out.c:3017 modules/gui/macosx/output.m:153
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:2857
+#: src/input/es_out.c:2910
 msgid "Original ID"
 msgstr "Originálne ID"
 
-#: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2867 modules/access/imem.c:72
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:470
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
+#: src/input/es_out.c:2918 src/input/es_out.c:2921 modules/access/imem.c:67
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:387 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:477
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:2871 src/input/meta.c:62 src/libvlc-module.c:212
-#: modules/access/imem.c:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:386
+#: src/input/es_out.c:2925 src/input/meta.c:65 src/libvlc-module.c:219
+#: modules/access/imem.c:71 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
+#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: src/input/es_out.c:2874 src/input/meta.c:57
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:65
+#: src/input/es_out.c:2928 src/input/meta.c:60
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:73
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2886
-#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:492
+#: src/input/es_out.c:2937 src/input/es_out.c:2940
+#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:499
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:2891 modules/access/imem.c:80
+#: src/input/es_out.c:2945 modules/access/imem.c:75
+#: modules/audio_output/amem.c:45
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:2891
+#: src/input/es_out.c:2945
 #, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:2901
+#: src/input/es_out.c:2955
 msgid "Bits per sample"
-msgstr "bitov na vzorok"
+msgstr "bitov na vzorku"
 
-#: src/input/es_out.c:2906 modules/access/pvr.c:96
-#: modules/access_output/shout.c:91 modules/demux/playlist/shoutcast.c:413
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:901
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:471 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:490
+#: src/input/es_out.c:2960 modules/access_output/shout.c:92
+#: modules/access/pvr.c:90 modules/demux/playlist/shoutcast.c:334
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:882
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:2906
+#: src/input/es_out.c:2960
 #, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:2918
+#: src/input/es_out.c:2972
 msgid "Track replay gain"
 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
 
-#: src/input/es_out.c:2920
+#: src/input/es_out.c:2974
 msgid "Album replay gain"
 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
 
-#: src/input/es_out.c:2921
+#: src/input/es_out.c:2975
 #, c-format
 msgid "%.2f dB"
 msgstr "%.2f dB"
 
-#: src/input/es_out.c:2930 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476
+#: src/input/es_out.c:2984 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:483
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:2935
+#: src/input/es_out.c:2989
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:2945 src/input/es_out.c:2948 modules/access/imem.c:98
-#: modules/access/screen/screen.c:44 modules/access/screen/xcb.c:38
+#: src/input/es_out.c:2999 src/input/es_out.c:3002 modules/access/imem.c:93
+#: modules/access/screen/screen.c:41 modules/access/screen/xcb.c:34
+#: modules/access/shm.c:40 modules/access/vdr.c:93 modules/demux/image.c:65
 msgid "Frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania"
+msgstr "Frekvencia snímok"
+
+#: src/input/es_out.c:3010
+msgid "Decoded format"
+msgstr "Dekódovaný formát"
 
-#: src/input/input.c:2473
+#: src/input/input.c:2465
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2474
+#: src/input/input.c:2466
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2593
+#: src/input/input.c:2583
 msgid "VLC can't recognize the input's format"
 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
-#: src/input/input.c:2594
+#: src/input/input.c:2584
 #, c-format
 msgid ""
 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
 msgstr ""
-"Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
+"Formát '%s' nemožno detegovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
 "záznamom činnosti programu."
 
-#: src/input/meta.c:51 src/input/var.c:187 modules/gui/macosx/intf.m:662
-#: modules/gui/macosx/intf.m:663 modules/gui/macosx/open.m:190
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76 modules/gui/macosx/wizard.m:348
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:372
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:302 modules/mux/asf.c:56
+#: src/input/meta.c:54 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:277
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:278 modules/gui/macosx/open.m:157
+#: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:350
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:439
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:452 modules/mux/asf.c:56
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
-#: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/playlist.m:1283
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:77
+#: src/input/meta.c:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:79
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1185
 msgid "Artist"
 msgstr "Interpret"
 
-#: src/input/meta.c:53
+#: src/input/meta.c:56
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
 
-#: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:60
+#: src/input/meta.c:57 modules/mux/asf.c:60
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
-#: src/input/meta.c:55 src/libvlc-module.c:356 modules/access/vcdx/info.c:63
+#: src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:359 modules/access/vcdx/info.c:63
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: src/input/meta.c:56
+#: src/input/meta.c:59
 msgid "Track number"
 msgstr "Číslo stopy"
 
-#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:64
+#: src/input/meta.c:61 modules/mux/asf.c:64
 msgid "Rating"
 msgstr "Hodnotenie"
 
-#: src/input/meta.c:59
+#: src/input/meta.c:62
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
-#: src/input/meta.c:60
+#: src/input/meta.c:63
 msgid "Setting"
 msgstr "Nastavenie"
 
-#: src/input/meta.c:61 modules/gui/macosx/open.m:203
+#: src/input/meta.c:64 modules/gui/macosx/open.m:169
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
 msgid "URL"
 msgstr "URL adresa"
 
-#: src/input/meta.c:63 modules/misc/notify/notify.c:305
+#: src/input/meta.c:66 modules/notify/notify.c:320
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Práve sa prehráva"
 
-#: src/input/meta.c:64 modules/access/vcdx/info.c:70
+#: src/input/meta.c:67 modules/access/vcdx/info.c:70
 msgid "Publisher"
 msgstr "Vydavateľ"
 
-#: src/input/meta.c:65
+#: src/input/meta.c:68
 msgid "Encoded by"
-msgstr "Enkódoval"
+msgstr "Kódoval"
 
-#: src/input/meta.c:66
+#: src/input/meta.c:69
 msgid "Artwork URL"
 msgstr "URL diela"
 
-#: src/input/meta.c:67
+#: src/input/meta.c:70
 msgid "Track ID"
 msgstr "ID stopy"
 
-#: src/input/var.c:168
+#: src/input/var.c:158
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
 
-#: src/input/var.c:182 src/libvlc-module.c:692
+#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:699
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:192 modules/gui/macosx/intf.m:664
-#: modules/gui/macosx/intf.m:665 modules/gui/macosx/open.m:191
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:303
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:279
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:280 modules/gui/macosx/open.m:158
+#: modules/gui/macosx/open.m:160 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
-#: src/input/var.c:197 modules/access/vcdx/info.c:238
+#: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/intf.m:688
-#: modules/gui/macosx/intf.m:689
+#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:303
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:304
 msgid "Video Track"
 msgstr "Video-stopa"
 
-#: src/input/var.c:215 modules/gui/macosx/intf.m:671
-#: modules/gui/macosx/intf.m:672
+#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:286
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:287
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/input/var.c:220 modules/gui/macosx/controls.m:822
-#: modules/gui/macosx/controls.m:880 modules/gui/macosx/intf.m:696
-#: modules/gui/macosx/intf.m:697
+#: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/MainMenu.m:311
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:312 modules/gui/macosx/MainMenu.m:993
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1051
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/input/var.c:285
+#: src/input/var.c:273
 msgid "Next title"
 msgstr "Ďalší titul"
 
-#: src/input/var.c:290
+#: src/input/var.c:278
 msgid "Previous title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
-#: src/input/var.c:316
+#: src/input/var.c:312
 #, c-format
-msgid "Title %i"
-msgstr "Titul %i"
+msgid "Title %i%s"
+msgstr "Titul %i%s"
 
-#: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
+#: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:378
+#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:390
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:383
+#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:380
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
-#: src/input/vlm.c:605 src/input/vlm.c:973
+#: src/input/vlm.c:652 src/input/vlm.c:1035
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
-#: src/interface/interface.c:88 modules/gui/macosx/intf.m:620
-#: modules/gui/macosx/intf.m:621
+#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:230
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:231
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:92
+#: src/interface/interface.c:91
 msgid "Console"
 msgstr "Konzola"
 
 #: src/interface/interface.c:95
-msgid "Telnet Interface"
-msgstr "Rozhranie Telnet"
+msgid "Telnet"
+msgstr "Telnet"
 
 #: src/interface/interface.c:98
-msgid "Web Interface"
-msgstr "Webové rozhranie"
+msgid "Web"
+msgstr "Web"
 
 #: src/interface/interface.c:101
 msgid "Debug logging"
-msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
+msgstr "Záznam informácií pre ladenie"
 
 #: src/interface/interface.c:104
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
-#: src/libvlc.c:337 src/libvlc.c:441
+#: src/libvlc.c:291
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc.c:1109
+#: src/libvlc.c:861
 msgid ""
 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
 "interface."
 msgstr ""
-"Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
-"rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
-
-#: src/libvlc.c:1233
-msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
-msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
-
-#: src/libvlc.c:1237 src/libvlc-module.c:1515
-#, c-format
-msgid ""
-"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
-"You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
-"in the playlist.\n"
-"The first item specified will be played first.\n"
-"\n"
-"Options-styles:\n"
-"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
-"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
-"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
-"            and that overrides previous settings.\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
-"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
-"\n"
-"URL syntax:\n"
-"  [file://]filename              Plain media file\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screen capture\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
-"  [vcd://][device]               VCD device\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
-"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
-"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
-"  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
-"certain time\n"
-"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
-msgstr ""
-"Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
-"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
-"zaradia do playlistu.\n"
-"Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
-"\n"
-"Nastavenia štýlov:\n"
-"  --Nastavenie A: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
-"spustenia programu.\n"
-"   -Nastavenie A: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
-"   :option  príkaz, ktorý sa na stream aplikuje až tesne pred jeho "
-"prehrávaním\n"
-"            a zároveň potlačí akékoľvek iné nastavenia\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Pre špecifické MRL sa dajú použiť aj viaceré globálne príkazy --options :"
-"options.\n"
-"  Viacnásobné príkazy :option=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
-"\n"
-"Syntax URL adresy:\n"
-"  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD jednotka\n"
-"  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
-"  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
-"                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
-"serverom\n"
-"  vlc:pause:<počet sekúnd>            Osobitná položka na pozastavenie "
-"playlistu na určitý čas\n"
-"  vlc:quit                       Osobitný príkaz na ukončenie programu VLC\n"
-
-#: src/libvlc.c:1627
-msgid " (default enabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
-
-#: src/libvlc.c:1628
-msgid " (default disabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
-
-#: src/libvlc.c:1791 src/libvlc.c:1794 src/libvlc.c:1802 src/libvlc.c:1807
-msgid "Note:"
-msgstr "Poznámka:"
-
-#: src/libvlc.c:1792 src/libvlc.c:1795
-msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
-msgstr ""
-"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
-"nastavenia."
-
-#: src/libvlc.c:1803 src/libvlc.c:1808
-#, c-format
-msgid ""
-"%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
-msgstr ""
-"%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
-
-#: src/libvlc.c:1815 src/libvlc.c:1819
-msgid ""
-"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
-"modules."
-msgstr ""
-"Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
-"verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
-
-#: src/libvlc.c:1909
-#, c-format
-msgid "VLC version %s (%s)\n"
-msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
-
-#: src/libvlc.c:1911
-#, c-format
-msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
-msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
-
-#: src/libvlc.c:1913
-#, c-format
-msgid "Compiler: %s\n"
-msgstr "Kompilátor: %s\n"
-
-#: src/libvlc.c:1948
-msgid ""
-"\n"
-"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
-
-#: src/libvlc.c:1968
-msgid ""
-"\n"
-"Press the RETURN key to continue...\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
+"Spustenie programu VLC s predvoleným rozhraním. Pre spustenie bez rozhrania "
+"zadajte príkaz 'cvlc'."
 
-#: src/libvlc.h:173 src/libvlc-module.c:1462 src/libvlc-module.c:1463
-#: src/libvlc-module.c:2635 src/video_output/vout_intf.c:193
+#: src/libvlc.h:154 src/libvlc-module.c:1505 src/libvlc-module.c:1506
+#: src/libvlc-module.c:2655 src/video_output/vout_intf.c:182
 msgid "Zoom"
 msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/libvlc.h:174 src/libvlc-module.c:1382 src/video_output/vout_intf.c:86
+#: src/libvlc.h:155 src/libvlc-module.c:1429 src/video_output/vout_intf.c:83
 msgid "1:4 Quarter"
 msgstr "1:4 (štvrtina)"
 
-#: src/libvlc.h:175 src/libvlc-module.c:1383 src/video_output/vout_intf.c:87
+#: src/libvlc.h:156 src/libvlc-module.c:1430 src/video_output/vout_intf.c:84
 msgid "1:2 Half"
 msgstr "1:2 (polovica)"
 
-#: src/libvlc.h:176 src/libvlc-module.c:1384 src/video_output/vout_intf.c:88
+#: src/libvlc.h:157 src/libvlc-module.c:1431 src/video_output/vout_intf.c:85
 msgid "1:1 Original"
-msgstr "1:1 (Originál)"
+msgstr "1:1 (originál)"
 
-#: src/libvlc.h:177 src/libvlc-module.c:1385 src/video_output/vout_intf.c:89
+#: src/libvlc.h:158 src/libvlc-module.c:1432 src/video_output/vout_intf.c:86
 msgid "2:1 Double"
-msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
+msgstr "2:1 (dvojitá veľkosť)"
 
-#: src/libvlc-module.c:101 src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:977
+#: src/libvlc-module.c:105 src/libvlc-module.c:318
+#: modules/audio_output/kai.c:78 modules/video_output/kva.c:62
 msgid "Auto"
 msgstr "Automaticky"
 
-#: src/libvlc-module.c:168
+#: src/libvlc-module.c:175
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
@@ -1446,11 +1450,11 @@ msgstr ""
 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:172
+#: src/libvlc-module.c:179
 msgid "Interface module"
 msgstr "Modul rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:174
+#: src/libvlc-module.c:181
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
@@ -1458,34 +1462,32 @@ msgstr ""
 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:178 modules/control/ntservice.c:57
+#: src/libvlc-module.c:185 modules/control/ntservice.c:57
 msgid "Extra interface modules"
-msgstr "Extra moduly rozhrania"
+msgstr "Extra moduly s rozhraním"
 
-#: src/libvlc-module.c:180
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:187
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
 "\", \"gestures\" ...)"
 msgstr ""
-"V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
-"Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
-"hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
-"rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
-"(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
+"V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné rozhrania\". Tieto "
+"prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú doplnkom k hlavnému rozhraniu "
+"programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s rozhraním, jednotlivé "
+"položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné hodnoty sú \"rc\" (diaľkové ovládanie), "
 "\"http\", \"gestures\" ...) "
 
-#: src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:194
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
-msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
+msgstr "Môžete si zvoliť ovládacie rozhrania pre program VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:189
+#: src/libvlc-module.c:196
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:191
+#: src/libvlc-module.c:198
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
@@ -1494,55 +1496,55 @@ msgstr ""
 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
 "ladenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:194
+#: src/libvlc-module.c:201
 msgid "Choose which objects should print debug message"
 msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
 
-#: src/libvlc-module.c:197
+#: src/libvlc-module.c:204
 msgid ""
 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
-"objects. Objects can be refered to by their type or module name. Rules "
+"objects. Objects can be referred to by their type or module name. Rules "
 "applying to named objects take precedence over rules applying to object "
 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
 "message."
 msgstr ""
-"Toto je príkaz, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá vybaviť prefixom "
+"Toto je reťazec, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá doplniť prefixom "
 "'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
 "'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
-"alebo podľa názvu ich modulu. Pravidlá aplikované na pomenované objekty majú "
-"prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe typu objektu. Ak budete "
+"alebo podľa názvu modulu. Pravidlá aplikované na pomenované objekty majú "
+"prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe typov objektu. Ak budete "
 "chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
 
-#: src/libvlc-module.c:204
+#: src/libvlc-module.c:211
 msgid "Be quiet"
 msgstr "Tichý režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:206
+#: src/libvlc-module.c:213
 msgid "Turn off all warning and information messages."
 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
 
-#: src/libvlc-module.c:208
+#: src/libvlc-module.c:215
 msgid "Default stream"
 msgstr "Predvolený stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:210
+#: src/libvlc-module.c:217
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:213
+#: src/libvlc-module.c:220
 msgid ""
 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
 msgstr ""
-"Môžete si manuálne vybraÅ¥ jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
+"Môžete si manuálne vybraÅ¥ jazykovú verziu rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
 "\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
 
-#: src/libvlc-module.c:217
+#: src/libvlc-module.c:224
 msgid "Color messages"
 msgstr "Farebné hlásenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:219
+#: src/libvlc-module.c:226
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
@@ -1550,11 +1552,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
-#: src/libvlc-module.c:222
+#: src/libvlc-module.c:229
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:224
+#: src/libvlc-module.c:231
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
@@ -1563,11 +1565,11 @@ msgstr ""
 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc-module.c:228
+#: src/libvlc-module.c:235
 msgid "Interface interaction"
-msgstr "Interakcia z rozhrania"
+msgstr "Interakcia s rozhraním"
 
-#: src/libvlc-module.c:230
+#: src/libvlc-module.c:237
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
@@ -1575,23 +1577,23 @@ msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
 "program bude vyžadovať zásah od používateľa."
 
-#: src/libvlc-module.c:240
+#: src/libvlc-module.c:247
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
 "the \"audio filters\" modules section."
 msgstr ""
-"Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
+"Tieto voľby vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:246
+#: src/libvlc-module.c:253
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:248
+#: src/libvlc-module.c:255
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1599,12 +1601,12 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:252 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:404
-#: modules/stream_out/display.c:41
+#: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/display.c:40
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:254
+#: src/libvlc-module.c:261
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1612,43 +1614,30 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
 
-#: src/libvlc-module.c:258
+#: src/libvlc-module.c:265
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:259
+#: src/libvlc-module.c:266
 msgid "This will force a mono audio output."
 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
 
-#: src/libvlc-module.c:262
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid "Default audio volume"
 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:264
+#: src/libvlc-module.c:271
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
 "1024. "
 
-#: src/libvlc-module.c:267
-msgid "Audio output saved volume"
-msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
-
-#: src/libvlc-module.c:269
-msgid ""
-"This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
-"should not change this option manually."
-msgstr ""
-"Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
-"aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
-"manuálne. "
-
-#: src/libvlc-module.c:272
+#: src/libvlc-module.c:274
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:274
+#: src/libvlc-module.c:276
 msgid ""
 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
 "0 to 1024."
@@ -1656,39 +1645,38 @@ msgstr ""
 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
 
-#: src/libvlc-module.c:277
+#: src/libvlc-module.c:280
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
 
-#: src/libvlc-module.c:279
+#: src/libvlc-module.c:282
 msgid ""
-"You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
-"(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+"You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
+"(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 msgstr ""
-"Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
-"Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
-"32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+"Tu môžete urči frekvenciu na výstupe zvuku. Bežne používané hodnoty sú -0 "
+"(nedefinované), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 
-#: src/libvlc-module.c:283
+#: src/libvlc-module.c:286
 msgid "High quality audio resampling"
-msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
+msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:285
+#: src/libvlc-module.c:288
 msgid ""
 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
 "resampling algorithm will be used instead."
 msgstr ""
 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
-"pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
-"významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
-"sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
+"pre vysoko kvalitný zvuk (HQ). Takéto prevzorkovávanie však môže významne "
+"zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije sa "
+"všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
 
-#: src/libvlc-module.c:290
+#: src/libvlc-module.c:293
 msgid "Audio desynchronization compensation"
-msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
+msgstr "Kompenzovať nesynchrónnosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:292
+#: src/libvlc-module.c:295
 msgid ""
 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
@@ -1697,38 +1685,38 @@ msgstr ""
 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
 
-#: src/libvlc-module.c:295
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Audio output channels mode"
 msgstr "Kanálový režim zvukového výstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:297
+#: src/libvlc-module.c:300
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
 "played)."
 msgstr ""
 "Režim, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude "
-"možné. (Ak ho Váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
+"možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
 "začiatkom prehrávania)."
 
-#: src/libvlc-module.c:301 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:413
+#: src/libvlc-module.c:304 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
-#: src/libvlc-module.c:303
+#: src/libvlc-module.c:306
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
 msgstr ""
-"Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
+"Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:306 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:227
+#: src/libvlc-module.c:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc-module.c:308
+#: src/libvlc-module.c:311
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1736,91 +1724,97 @@ msgid ""
 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
-"norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
+"norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detegovať. \n"
 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
+#: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
+#: modules/access/v4l2/video.c:219
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:68
+#: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
+#: modules/access/v4l2/video.c:145 modules/access/v4l2/video.c:219
+#: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:320
+#: src/libvlc-module.c:323
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
-"Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
+"Ak chcete upraviť vykresľovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
 "spracovávanie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:323
+#: src/libvlc-module.c:326
 msgid "Audio visualizations "
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:325
+#: src/libvlc-module.c:328
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:329
+#: src/libvlc-module.c:332
 msgid "Replay gain mode"
-msgstr "Režim zosilnenia pri opakovaní"
+msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:331
+#: src/libvlc-module.c:334
 msgid "Select the replay gain mode"
-msgstr "Vyberte si požadovaný režim zosilnenia"
+msgstr "Vyberte si režim normalizácie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:333
+#: src/libvlc-module.c:336
 msgid "Replay preamp"
 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:335
+#: src/libvlc-module.c:338
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
 msgstr ""
-"Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
-"obsahuje aj informácie o zosilnení."
+"Tu môžete zmeniť predvolenú cieľovú úroveň (89 dB) pre stream, ktorý "
+"obsahuje aj informácie o zosilnení pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:338
+#: src/libvlc-module.c:341
 msgid "Default replay gain"
-msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
+msgstr "Predvolené zosilnenie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:340
+#: src/libvlc-module.c:343
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
-"zosilovaní zvuku"
+"zosilňovaní zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:342
+#: src/libvlc-module.c:345
 msgid "Peak protection"
-msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
+msgstr "Ochrana pred zvukovými špičkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:344
+#: src/libvlc-module.c:347
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:347
-msgid "Enable time streching audio"
+#: src/libvlc-module.c:350
+msgid "Enable time stretching audio"
 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:349
+#: src/libvlc-module.c:352
 msgid ""
-"This allows to play audio at lower or higher speed without affecting the "
+"This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
 "audio pitch"
 msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
-"jeho výšku"
-
-#: src/libvlc-module.c:356 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/codec/avcodec/avcodec.c:74
-#: modules/codec/kate.c:203
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:383
+"vznik zvukových špičiek"
+
+#: src/libvlc-module.c:359 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dtv/access.c:103
+#: modules/access/dtv/access.c:137 modules/access/v4l2/video.c:171
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:202
+#: modules/gui/macosx/open.m:214
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:299
+#: modules/text_renderer/freetype.c:160
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
 
-#: src/libvlc-module.c:364
+#: src/libvlc-module.c:367
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1828,45 +1822,45 @@ msgid ""
 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
 "options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
-"tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre rozkladanie, prispôsobenie "
-"obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
-"- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
+"tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre odstránenie prekladania - "
+"deinterlacing, prispôsobenie obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete "
+"konfigurovať v module \"Video - Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších "
+"funkcií. "
 
-#: src/libvlc-module.c:370
+#: src/libvlc-module.c:373
 msgid "Video output module"
 msgstr "Modul výstupu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:372
+#: src/libvlc-module.c:375
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
-"Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
-"program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
+"Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
+"program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:375 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
-#: modules/stream_out/display.c:43
+#: src/libvlc-module.c:378 modules/stream_out/display.c:42
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:306
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:377
+#: src/libvlc-module.c:380
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
-"Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa programu. Video sa nebude ani "
-"dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
+"Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa. Video sa nebude ani dekódovať, "
+"takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:380 modules/codec/fake.c:58
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
+#: src/libvlc-module.c:383 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
-#: modules/visualization/projectm.cpp:60
+#: modules/visualization/projectm.cpp:62
 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:382
+#: src/libvlc-module.c:385
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
@@ -1874,15 +1868,14 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:385 modules/codec/fake.c:61
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
+#: src/libvlc-module.c:388 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
-#: modules/visualization/projectm.cpp:63
+#: modules/visualization/projectm.cpp:65
 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:387
+#: src/libvlc-module.c:390
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
@@ -1890,33 +1883,33 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "prispôsobí prehrávanému videu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:390
+#: src/libvlc-module.c:393
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Súradnica X videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:392
+#: src/libvlc-module.c:395
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
 
-#: src/libvlc-module.c:395
+#: src/libvlc-module.c:398
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:397
+#: src/libvlc-module.c:400
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
 
-#: src/libvlc-module.c:400
+#: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Video title"
 msgstr "Názov videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:402
+#: src/libvlc-module.c:405
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
@@ -1924,11 +1917,11 @@ msgstr ""
 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
 
-#: src/libvlc-module.c:405
+#: src/libvlc-module.c:408
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Zarovnanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:407
+#: src/libvlc-module.c:410
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
@@ -1939,81 +1932,88 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74
-#: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/marq.c:137
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:85
-#: modules/video_filter/rss.c:174
+#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1112
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1178
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1181
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:87 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1118
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:415
+#: src/libvlc-module.c:418
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Priblížiť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:417
+#: src/libvlc-module.c:420
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
 
-#: src/libvlc-module.c:419
+#: src/libvlc-module.c:422
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:421
+#: src/libvlc-module.c:424
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
@@ -2021,141 +2021,139 @@ msgstr ""
 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:424
+#: src/libvlc-module.c:427
 msgid "Embedded video"
 msgstr "Vstavané video"
 
-#: src/libvlc-module.c:426
+#: src/libvlc-module.c:429
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:428
-msgid "X11 display"
-msgstr "Displej X11"
-
-#: src/libvlc-module.c:430
-msgid ""
-"X11 hardware display to use. By default VLC will use the value of the "
-"DISPLAY environment variable."
-msgstr ""
-"Hardvérový displej X11, ktorý sa bude použíať. V predvolenom nastavení si "
-"program VLC potrebnú hodnotu načíta z premennej DISPLAY."
-
-#: src/libvlc-module.c:433
+#: src/libvlc-module.c:431
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
 
-#: src/libvlc-module.c:435
+#: src/libvlc-module.c:433
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
-#: src/libvlc-module.c:437
+#: src/libvlc-module.c:435
 msgid "Overlay video output"
 msgstr "Prekryť výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:439
+#: src/libvlc-module.c:437
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
-"Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
-"predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
-"hardvérovú akceleráciu videa."
+"Prekrývanie je schopnosť hardvérovej akcelerácie videa pomocou grafickej "
+"karty (schopnosť vykresľovať video priamo). Program VLC sa pokúsi o využitie "
+"tejto voľby v predvolenom nastavení."
 
-#: src/libvlc-module.c:442 src/video_output/vout_intf.c:336
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:295 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:312
+#: src/libvlc-module.c:440 src/video_output/vout_intf.c:292
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:444
+#: src/libvlc-module.c:442
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
-#: src/libvlc-module.c:446
+#: src/libvlc-module.c:444
 msgid "Enable wallpaper mode "
 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:448
+#: src/libvlc-module.c:446
 msgid ""
 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
 msgstr ""
-"Režim prehrávania na pozadí Vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
+"Režim prehrávania na pozadí vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
 "plochy."
 
-#: src/libvlc-module.c:451
+#: src/libvlc-module.c:449
 msgid "Show media title on video"
 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
 
-#: src/libvlc-module.c:453
+#: src/libvlc-module.c:451
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:455
+#: src/libvlc-module.c:453
 msgid "Show video title for x milliseconds"
 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
 
-#: src/libvlc-module.c:457
+#: src/libvlc-module.c:455
 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:459
+#: src/libvlc-module.c:457
 msgid "Position of video title"
 msgstr "Pozícia názvu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:461
+#: src/libvlc-module.c:459
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
 "v strede dole). "
 
-#: src/libvlc-module.c:463
+#: src/libvlc-module.c:461
 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:466
-msgid ""
-"Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default is "
-"3000 ms (3 sec.)"
+#: src/libvlc-module.c:464
+msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
 msgstr ""
-"Skryť kurzor myši a ovládače celoobrazovkového režimu po n milisekundách. "
-"Predvolená hodnota je 3000 ms (3 sek.)"
+"Skryť kurzor myši a ovládač celoobrazovkového režimu po n milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:469 src/libvlc-module.c:471
-#: src/video_output/video_output.c:1705 modules/gui/macosx/intf.m:699
-#: modules/gui/macosx/intf.m:700 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
-#: modules/video_filter/deinterlace.c:77
+#: src/libvlc-module.c:467 src/libvlc-module.c:469
+#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:314
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:315 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:98
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
 msgid "Deinterlace"
-msgstr "Rozkladať"
+msgstr "Odstrániť prekladanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:479 src/video_output/video_output.c:1721
-#: modules/video_filter/deinterlace.c:62
+#: src/libvlc-module.c:477 src/video_output/interlacing.c:195
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:316 modules/gui/macosx/MainMenu.m:317
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
 msgid "Deinterlace mode"
-msgstr "Režim rozkladania"
+msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
 
-#: src/libvlc-module.c:481
+#: src/libvlc-module.c:479
 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
-msgstr "Metóda rozkladania, ktorá sa použije na spracovanie videa."
+msgstr ""
+"Metóda odstránenia prekladania (deinterlacing), ktorá sa použije na "
+"spracovanie videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:73
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Discard"
-msgstr "Vyraďovať"
+msgstr "Vyraďovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:73
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Blend"
-msgstr "Premiešavať"
+msgstr "Premiešavanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:73
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Mean"
 msgstr "Stredná úroveň"
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:73
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Bob"
 msgstr "Bob"
 
-#: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace.c:73
+#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Linear"
-msgstr "Lineárne rozkladanie"
+msgstr "Lineárne"
+
+#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Phosphor"
+msgstr "Phosphor"
+
+#: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Film NTSC (IVTC)"
+msgstr "Film NTSC (IVTC)"
 
 #: src/libvlc-module.c:496
 msgid "Disable screensaver"
@@ -2177,7 +2175,7 @@ msgstr ""
 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:316
+#: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Dekorácie okna"
 
@@ -2190,13 +2188,13 @@ msgstr ""
 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
 
 #: src/libvlc-module.c:508
-msgid "Video output filter module"
-msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
+msgid "Video splitter module"
+msgstr "Modul rozdeľovača videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:510
-msgid "This adds video output filters like clone or wall"
+msgid "This adds video splitters like clone or wall"
 msgstr ""
-"Týmto príkazom môžete pridať výstup videa ako klon alebo výstup na stenu."
+"Týmto príkazom môžete pridať rozdeľovací prvok videa - pre klon alebo stenu"
 
 #: src/libvlc-module.c:512
 msgid "Video filter module"
@@ -2207,10 +2205,8 @@ msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distort the video."
 msgstr ""
-"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
-"Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
-"dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
-"nedostatkov."
+"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné vylepšenie kvality snímok, "
+"napríklad odstránením prekladania (deinterlacing), alebo skreslením videa."
 
 #: src/libvlc-module.c:518
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
@@ -2222,11 +2218,11 @@ msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
 
 #: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
 msgid "Video snapshot file prefix"
-msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
+msgstr "Prípona súboru so screenshotom z videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:526
 msgid "Video snapshot format"
-msgstr "Formát snímky z videa"
+msgstr "Formát screenshotu z videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:528
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
@@ -2234,11 +2230,11 @@ msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa.
 
 #: src/libvlc-module.c:530
 msgid "Display video snapshot preview"
-msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
+msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:532
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
-msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
+msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
 
 #: src/libvlc-module.c:534
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
@@ -2247,25 +2243,25 @@ msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
 #: src/libvlc-module.c:536
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
-"Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
+"Pri číslovaní screenshotov sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
 "vytvorenia snímky."
 
 #: src/libvlc-module.c:538
 msgid "Video snapshot width"
-msgstr "Šírka snímky z videa"
+msgstr "Šírka screenshotu z videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:540
 msgid ""
 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
 msgstr ""
-"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky. Pri predvolenom "
-"nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
-"správať podľa nastaveného stranového pomeru."
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku screenshotu. Pri predvolenom "
+"nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
+"mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
 
 #: src/libvlc-module.c:544
 msgid "Video snapshot height"
-msgstr "Výška video snímky"
+msgstr "Výška screenshotu z videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:546
 msgid ""
@@ -2273,20 +2269,20 @@ msgid ""
 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
 "ratio."
 msgstr ""
-"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky. Pri predvolenom "
-"nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
-"správať podľa nastaveného stranového pomeru. "
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku screenshotu. Pri predvolenom "
+"nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
+"mať upravenú výšku kvôli dodražaniu stranového pomeru. "
 
 #: src/libvlc-module.c:550
 msgid "Video cropping"
-msgstr "Vystrihnutie videa"
+msgstr "Orezanie videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:552
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
-"Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
+"Týmto príkazom si vynútite orezanie nejakej časti zo zdrojového videa. "
 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
 "celkový stranový pomer obrázka."
 
@@ -2341,8 +2337,8 @@ msgid ""
 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
 msgstr ""
-"Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov, ktoré sa pridajú "
-"do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
+"Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi orezania, ktoré sa pridajú "
+"do zoznamu so stranovými pomermi orezania v rozhraní."
 
 #: src/libvlc-module.c:579
 msgid "Custom aspect ratios list"
@@ -2367,13 +2363,13 @@ msgid ""
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
-"má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
-"Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
-"neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
+"má 1080 riadkov, ale kodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. Túto "
+"funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať neštandardné "
+"video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
 
 #: src/libvlc-module.c:591
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
-msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
+msgstr "Stranový pomer pixelov monitora"
 
 #: src/libvlc-module.c:593
 msgid ""
@@ -2382,15 +2378,13 @@ msgid ""
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
-"stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
-"tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
-"stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
-"videu aspoň na hodnotu 4:3."
+"stranový pomer vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
+"tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
+"16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
 
-#: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:315
+#: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
 msgid "Skip frames"
-msgstr "Preskočiť snímky"
+msgstr "Preskakovať snímky"
 
 #: src/libvlc-module.c:599
 msgid ""
@@ -2398,7 +2392,7 @@ msgid ""
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
-"potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
+"potrebné vynechávať v prípade, že váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
 "prehrávanie streamu."
 
 #: src/libvlc-module.c:602
@@ -2410,7 +2404,7 @@ msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
-"Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
+"Táto voľba vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
 "doručené neskoro."
 
 #: src/libvlc-module.c:607
@@ -2435,7 +2429,7 @@ msgstr ""
 "Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
 "okna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:93
+#: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:90
 msgid "Mouse events"
 msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
 
@@ -2454,10 +2448,47 @@ msgstr ""
 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
 
 #: src/libvlc-module.c:630
+msgid "File caching (ms)"
+msgstr "Ukladanie súboru do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:632
+msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre lokálne súbory, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:634
+msgid "Live capture caching (ms)"
+msgstr "Ukladanie priameho záznamu do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:636
+msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre kamery a mikrofóny, v "
+"milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:638
+msgid "Disc caching (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania z disku do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:640
+msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre optické médiá, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:642
+msgid "Network caching (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:644
+msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre sieťové zdroje, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:646
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
 
-#: src/libvlc-module.c:632
+#: src/libvlc-module.c:648
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
@@ -2465,11 +2496,11 @@ msgstr ""
 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
 "10000."
 
-#: src/libvlc-module.c:635
+#: src/libvlc-module.c:651
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Časová synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:637
+#: src/libvlc-module.c:653
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
@@ -2478,23 +2509,23 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc-module.c:641
+#: src/libvlc-module.c:657
 msgid "Clock jitter"
-msgstr "Ä\8casový nepokoj"
+msgstr "Ä\8casová nepresnosÅ¥"
 
-#: src/libvlc-module.c:643
+#: src/libvlc-module.c:659
 msgid ""
-"It tells the clock algorithms what is the maximal input jitter that is "
-"considered valid and can be compensated (in milliseconds)"
+"This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
+"algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
 msgstr ""
-"Táto hodnota udáva algoritmu pre čas maximálne oneskorenie vstupu, ktoré je "
-"ešte považované za platné a dá sa kompenzovať (udáva sa v milisekundách)"
+"Táto hodnota maximálne oneskorenie vstupu, ktoré majú synchronizačné "
+"algoritmy kompenzovať (udáva sa v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:646 modules/control/netsync.c:72
+#: src/libvlc-module.c:662
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:647
+#: src/libvlc-module.c:663
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
@@ -2503,41 +2534,31 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:653 src/video_output/vout_intf.c:97
-#: src/video_output/vout_intf.c:115 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:232
-#: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/gui/fbosd.c:171
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1297
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:415 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:536
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:770 modules/gui/macosx/vout.m:212
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:614
-#: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:72
-#: modules/video_filter/rss.c:185 modules/video_output/msw/directx.c:91
+#: src/libvlc-module.c:669 src/video_output/vout_intf.c:94
+#: src/video_output/vout_intf.c:112 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/dshow/dshow.cpp:122
+#: modules/audio_output/alsa.c:71 modules/audio_output/alsa.c:815
+#: modules/gui/fbosd.c:172 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1325
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:539
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:767 modules/gui/macosx/VideoView.m:105
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:626
+#: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:71
+#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:88
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc-module.c:653 modules/gui/macosx/equalizer.m:149
-#: modules/gui/macosx/extended.m:97 modules/gui/macosx/wizard.m:354
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:127 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
+#: src/libvlc-module.c:669 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:66
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:356 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:655 modules/misc/notify/growl_udp.c:75
-msgid "UDP port"
-msgstr "UDP port"
-
-#: src/libvlc-module.c:657
-msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
-msgstr ""
-"Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
-"hodnota je 1234."
-
-#: src/libvlc-module.c:659
+#: src/libvlc-module.c:671
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:661
+#: src/libvlc-module.c:673
 msgid ""
 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
 "over the network (in bytes)."
@@ -2545,11 +2566,11 @@ msgstr ""
 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
 "cez sieť (v bytoch)."
 
-#: src/libvlc-module.c:666 modules/stream_out/rtp.c:122
+#: src/libvlc-module.c:678 modules/stream_out/rtp.c:124
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:668 modules/stream_out/rtp.c:124
+#: src/libvlc-module.c:680 modules/stream_out/rtp.c:126
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
@@ -2559,33 +2580,21 @@ msgstr ""
 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
-#: src/libvlc-module.c:672
+#: src/libvlc-module.c:684
 msgid "Multicast output interface"
 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
-#: src/libvlc-module.c:674
+#: src/libvlc-module.c:686
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:676
-msgid "IPv4 multicast output interface address"
-msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
-
-#: src/libvlc-module.c:678
-msgid ""
-"IPv4 address for the default multicast interface. This overrides the routing "
-"table."
-msgstr ""
-"IPv4 adresa pre predvolené rozhranie pri režime multicast. Po aktivovaní "
-"tejto voľba bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
-
-#: src/libvlc-module.c:681
+#: src/libvlc-module.c:688
 msgid "DiffServ Code Point"
 msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
 
-#: src/libvlc-module.c:682
+#: src/libvlc-module.c:689
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
@@ -2594,7 +2603,7 @@ msgstr ""
 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
-#: src/libvlc-module.c:688
+#: src/libvlc-module.c:695
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
@@ -2603,37 +2612,37 @@ msgstr ""
 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
 "stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:694
+#: src/libvlc-module.c:701
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
-"Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
+"Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísel jeho služieb. Položky "
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:700 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305
+#: src/libvlc-module.c:707 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/libvlc-module.c:702
+#: src/libvlc-module.c:709
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:705 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
+#: src/libvlc-module.c:712 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:707
+#: src/libvlc-module.c:714
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:710
+#: src/libvlc-module.c:717
 msgid "Audio language"
 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:712
+#: src/libvlc-module.c:719
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
@@ -2643,11 +2652,11 @@ msgstr ""
 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
 "prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
 
-#: src/libvlc-module.c:715
+#: src/libvlc-module.c:722
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:717
+#: src/libvlc-module.c:724
 msgid ""
 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
@@ -2656,75 +2665,111 @@ msgstr ""
 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
 "akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
 
-#: src/libvlc-module.c:721
+#: src/libvlc-module.c:728
 msgid "Audio track ID"
 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:723
+#: src/libvlc-module.c:730
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:725
+#: src/libvlc-module.c:732
 msgid "Subtitles track ID"
 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:727
+#: src/libvlc-module.c:734
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
 
-#: src/libvlc-module.c:729
+#: src/libvlc-module.c:736
+msgid "Preferred video resolution"
+msgstr "Preferované rozlíšenie videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:738
+msgid ""
+"When several video formats are available, select one whose resolution is "
+"closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
+"option if you don't have enough CPU power or network bandwith to play higher "
+"resolutions."
+msgstr ""
+"Ak je dostupných viacero formátov videa, vyberte to rozlíšenie, ktoré je "
+"najbližšie (ale nie vyššie) k tomuto nastaveniu, čo sa týka počtu riadkov. "
+"Túto voľbu použite v prípade, že nemáte dostatok výkonu CPU alebo dostatočnú "
+"šírku pásma na to, aby bolo možné prehrávať vo vyššom rozlíšení."
+
+#: src/libvlc-module.c:744
+msgid "Best available"
+msgstr "Najlepšie dostupné"
+
+#: src/libvlc-module.c:744
+msgid "Full HD (1080p)"
+msgstr "Full HD (1080p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:744
+msgid "HD (720p)"
+msgstr "HD (720p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:745
+msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
+msgstr "Štandardná definícia (576 alebo 480 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:746
+msgid "Low definition (320 lines)"
+msgstr "Nízka definícia (320 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:749
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Opakovania vstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:731
+#: src/libvlc-module.c:751
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:733
+#: src/libvlc-module.c:753
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:735
+#: src/libvlc-module.c:755
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
-msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
+msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:737
+#: src/libvlc-module.c:757
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:739
+#: src/libvlc-module.c:759
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
-msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
+msgstr "Stream sa na tejto pozícii zastaví (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:741
+#: src/libvlc-module.c:761
 msgid "Run time"
 msgstr "Čas behu"
 
-#: src/libvlc-module.c:743
+#: src/libvlc-module.c:763
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:745
+#: src/libvlc-module.c:765
 msgid "Fast seek"
 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:747
+#: src/libvlc-module.c:767
 msgid "Favor speed over precision while seeking"
 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:749
+#: src/libvlc-module.c:769
 msgid "Playback speed"
 msgstr "Rýchlosť prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:751
+#: src/libvlc-module.c:771
 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
 msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
 
-#: src/libvlc-module.c:753
+#: src/libvlc-module.c:773
 msgid "Input list"
 msgstr "Zoznam vstupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:755
+#: src/libvlc-module.c:775
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
@@ -2732,11 +2777,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
 "položiek zoznamu použite čiarku."
 
-#: src/libvlc-module.c:758
+#: src/libvlc-module.c:778
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:760
+#: src/libvlc-module.c:780
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
@@ -2747,11 +2792,11 @@ msgstr ""
 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
 "znakom '#' ."
 
-#: src/libvlc-module.c:764
+#: src/libvlc-module.c:784
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:766
+#: src/libvlc-module.c:786
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
@@ -2761,41 +2806,42 @@ msgstr ""
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
-#: src/libvlc-module.c:770 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:316
+#: src/libvlc-module.c:790 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352
 msgid "Record directory or filename"
 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
 
-#: src/libvlc-module.c:772
+#: src/libvlc-module.c:792 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
 
-#: src/libvlc-module.c:774
+#: src/libvlc-module.c:794
 msgid "Prefer native stream recording"
-msgstr "Uprednostiť nahrávanie natívneho streamu"
+msgstr "Uprednostniť nahrávanie natívneho streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:776
+#: src/libvlc-module.c:796
 msgid ""
 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
 "output module"
 msgstr ""
-"Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia výstupného modulu "
+"Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia modulu pre výstup "
 "streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:779
+#: src/libvlc-module.c:799
 msgid "Timeshift directory"
 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
 
-#: src/libvlc-module.c:781
+#: src/libvlc-module.c:801
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
 msgstr ""
-"Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
+"Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatnil časový "
 "posun."
 
-#: src/libvlc-module.c:783
+#: src/libvlc-module.c:803
 msgid "Timeshift granularity"
 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
 
-#: src/libvlc-module.c:785
+#: src/libvlc-module.c:805
 msgid ""
 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
 "to store the timeshifted streams."
@@ -2803,23 +2849,40 @@ msgstr ""
 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
 "časovo posunuté streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:790
+#: src/libvlc-module.c:808
+msgid "Change title according to current media"
+msgstr "Meniť názov podľa aktuálneho média"
+
+#: src/libvlc-module.c:809
+msgid ""
+"This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
+"$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
+"Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
+"\" (Fall back on Title - Artist)"
+msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje nastavenie názvu podľa toho, čo sa prehráva<br>$a: "
+"Umelec<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Titul<br>$g: Žáner<br>$n: Číslo "
+"stopy<br>$p: Práve sa prehráva<br>$A: Dátum<br>$D: Trvanie<br>$Z: \"Práve sa "
+"prehráva\" (Späť na Titul - Umelec)"
+
+#: src/libvlc-module.c:816
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
-"You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
-"filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
+"You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
+"filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
-"nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
-"zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
-"nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť správanie systému pre podsnímky. "
+"Pomocou týchto nastavení môžete napríklad zapínať zdroje podsnímok (logo, "
+"atď.). Filtre pre podsnímky môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcii "
+"modulu \"filtre podzdrojov.\". Tam môžete nastaviť aj rôzne iné vlastnosti "
+"podsnímok. "
 
-#: src/libvlc-module.c:796 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:213
+#: src/libvlc-module.c:822 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:798
+#: src/libvlc-module.c:824
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2827,22 +2890,22 @@ msgstr ""
 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:801
+#: src/libvlc-module.c:827
 msgid "Enable sub-pictures"
 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:803
+#: src/libvlc-module.c:829
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:805 src/libvlc-module.c:1758 src/text/iso-639_def.h:143
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:201
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:222
+#: src/libvlc-module.c:831 src/libvlc-module.c:1761 src/text/iso-639_def.h:145
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:271
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
-#: src/libvlc-module.c:807
+#: src/libvlc-module.c:833
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
@@ -2850,11 +2913,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
 
-#: src/libvlc-module.c:810
+#: src/libvlc-module.c:836
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
 
-#: src/libvlc-module.c:812
+#: src/libvlc-module.c:838
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
@@ -2862,36 +2925,49 @@ msgstr ""
 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
 "môžete použiť aj modul svg."
 
-#: src/libvlc-module.c:814
+#: src/libvlc-module.c:840
+msgid "Subpictures source module"
+msgstr "Modul pre zdroje podsnímkok"
+
+#: src/libvlc-module.c:842
+msgid ""
+"This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
+"images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
+msgstr ""
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"zdroje pod-obrázka\". Filtre "
+"umožňujú prekrytie pôvodného obrazu nejakými obrázkami, alebo textom (ako "
+"napr. logo alebo iné texty...). "
+
+#: src/libvlc-module.c:845
 msgid "Subpictures filter module"
 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:816
+#: src/libvlc-module.c:847
 msgid ""
-"This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
-"images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
+"This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
+"by subtitles decoders or other subpictures sources."
 msgstr ""
-"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". "
-"Filtre umožňujú prekrytie nejakými obrázkami, alebo textom (ako napr. logo "
-"alebo iné texty...). "
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". Budú "
+"sa filtrovať pod-obrázky, vytvárané dekodérmi titulkov alebo inými zdrojmi "
+"pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:819
+#: src/libvlc-module.c:850
 msgid "Autodetect subtitle files"
-msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
+msgstr "Súbory s titulkami detegovať automaticky"
 
-#: src/libvlc-module.c:821
+#: src/libvlc-module.c:852
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
 msgstr ""
 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
-"súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
+"súbor s titulkami automaticky detegovať (podľa názvu súboru s filmom)."
 
-#: src/libvlc-module.c:824
+#: src/libvlc-module.c:855
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:826
+#: src/libvlc-module.c:857
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2903,7 +2979,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
-"0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
+"0 = nebudú sa automaticky detegovať žiadne titulky\n"
 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
@@ -2912,11 +2988,11 @@ msgstr ""
 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
 
-#: src/libvlc-module.c:834
+#: src/libvlc-module.c:865
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:836
+#: src/libvlc-module.c:867
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
@@ -2924,11 +3000,11 @@ msgstr ""
 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
 
-#: src/libvlc-module.c:839
+#: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:841
+#: src/libvlc-module.c:872
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
@@ -2937,68 +3013,172 @@ msgstr ""
 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
 "súbor načítať manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:844
+#: src/libvlc-module.c:876
 msgid "DVD device"
 msgstr "Jednotka DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:847
+#: src/libvlc-module.c:877
+msgid "VCD device"
+msgstr "Mechanika pre VCD"
+
+#: src/libvlc-module.c:878
+msgid "Audio CD device"
+msgstr "Mechanika pre Audio CD"
+
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
-"the drive letter (eg. D:)"
+"the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
+
+#: src/libvlc-module.c:885
+msgid ""
+"This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
+"the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+"Toto je predvolená jednotka VCD (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
+
+#: src/libvlc-module.c:888
+msgid ""
+"This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
+"after the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
-"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
-"používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
+"Toto je predvolená CD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:851
+#: src/libvlc-module.c:895
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:854
-msgid "VCD device"
-msgstr "Mechanika pre VCD"
-
-#: src/libvlc-module.c:856
+#: src/libvlc-module.c:897
 msgid "This is the default VCD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
 
-#: src/libvlc-module.c:858
-msgid "Audio CD device"
-msgstr "Mechanika pre Audio CD"
-
-#: src/libvlc-module.c:860
+#: src/libvlc-module.c:899
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
 
-#: src/libvlc-module.c:862
-msgid "Force IPv6"
-msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
-
-#: src/libvlc-module.c:864
-msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
-msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
-
-#: src/libvlc-module.c:866
-msgid "Force IPv4"
-msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
-
-#: src/libvlc-module.c:868
-msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
-msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
-
-#: src/libvlc-module.c:870
+#: src/libvlc-module.c:913
 msgid "TCP connection timeout"
 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
 
-#: src/libvlc-module.c:872
+#: src/libvlc-module.c:915
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
 msgstr ""
 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:874
+#: src/libvlc-module.c:917
+msgid "HTTP server address"
+msgstr "Adresa HTTP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:918
+msgid "RTSP server address"
+msgstr "Adresa RTSP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:920
+msgid ""
+"By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
+"address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
+"them to a specific network interface."
+msgstr ""
+"V predvolenom nastavení bude server počúvať na ľubovoľnej lokálnej IP-"
+"adrese. Špecifikujte IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov "
+"hostiteľa (napr. localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
+
+#: src/libvlc-module.c:924
+msgid "HTTP server port"
+msgstr "Port HTTP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:926
+msgid ""
+"The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
+"is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
+"HTTP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTP je "
+"80. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
+
+#: src/libvlc-module.c:931
+msgid "HTTPS server port"
+msgstr "Port HTTPS servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:933
+msgid ""
+"The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
+"number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
+"restricted by the operating system."
+msgstr ""
+"HTTPS server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTPS "
+"je 443. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
+
+#: src/libvlc-module.c:938
+msgid "RTSP server port"
+msgstr "Port RTSP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:940
+msgid ""
+"The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
+"is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
+"RTSP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu RTSP je "
+"554. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
+
+#: src/libvlc-module.c:945
+msgid "HTTP/TLS server certificate"
+msgstr "Certifikát servera HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:947
+msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
+msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo "
+"strany servera."
+
+#: src/libvlc-module.c:949
+msgid "HTTP/TLS server private key"
+msgstr "Privátny kľúč servera HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:951
+msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
+msgstr ""
+"Tento súbor s privátnym kľúčom (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo strany "
+"servera."
+
+#: src/libvlc-module.c:953
+msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
+msgstr "Certifikačná autorita HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:955
+msgid ""
+"This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
+"authenticate remote clients in TLS sessions."
+msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) sa dá voliteľne použiť na "
+"autentifikáciu vzdialených klientov v sedeniach TLS."
+
+#: src/libvlc-module.c:958
+msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
+msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:960
+msgid ""
+"This file countains an optional CRL to prevent remove clients from using "
+"revoked certificates in TLS sessions."
+msgstr ""
+"Súbor obsahuje doplnkové CRL na zabránenie tomu, aby vzdialení klienti "
+"používali zamietnuté certifikáty v sedeniach TLS."
+
+#: src/libvlc-module.c:963
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "SOCKS server"
 
-#: src/libvlc-module.c:876
+#: src/libvlc-module.c:965
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
@@ -3006,91 +3186,91 @@ msgstr ""
 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:879
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid "SOCKS user name"
 msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:881
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
-"Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup "
+"Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré vám bolo pridelené pre prístup "
 "na SOCKS proxy-server."
 
-#: src/libvlc-module.c:883
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:885
+#: src/libvlc-module.c:974
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
-"Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
+"Prihláste sa tým heslom, ktoré vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
 "server."
 
-#: src/libvlc-module.c:887
+#: src/libvlc-module.c:976
 msgid "Title metadata"
 msgstr "Meta-údaje o titule"
 
-#: src/libvlc-module.c:889
+#: src/libvlc-module.c:978
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre názov vstupu."
 
-#: src/libvlc-module.c:891
+#: src/libvlc-module.c:980
 msgid "Author metadata"
 msgstr "Meta-údaje o autorovi"
 
-#: src/libvlc-module.c:893
+#: src/libvlc-module.c:982
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:895
+#: src/libvlc-module.c:984
 msgid "Artist metadata"
-msgstr "Meta-údaje hercov"
+msgstr "Meta-údaje o hercoch"
 
-#: src/libvlc-module.c:897
+#: src/libvlc-module.c:986
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre hercov."
 
-#: src/libvlc-module.c:899
+#: src/libvlc-module.c:988
 msgid "Genre metadata"
 msgstr "Meta-údaje žánru"
 
-#: src/libvlc-module.c:901
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
 
-#: src/libvlc-module.c:903
+#: src/libvlc-module.c:992
 msgid "Copyright metadata"
 msgstr "Meta-údaje autorských práv"
 
-#: src/libvlc-module.c:905
+#: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
 
-#: src/libvlc-module.c:907
+#: src/libvlc-module.c:996
 msgid "Description metadata"
 msgstr "Meta-údaje popisu"
 
-#: src/libvlc-module.c:909
+#: src/libvlc-module.c:998
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje s popisom."
 
-#: src/libvlc-module.c:911
+#: src/libvlc-module.c:1000
 msgid "Date metadata"
 msgstr "Meta-údaje dátumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:913
+#: src/libvlc-module.c:1002
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"dátum\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:915
+#: src/libvlc-module.c:1004
 msgid "URL metadata"
 msgstr "Meta-údaje URL"
 
-#: src/libvlc-module.c:917
+#: src/libvlc-module.c:1006
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"url\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:921
+#: src/libvlc-module.c:1010
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
@@ -3101,11 +3281,11 @@ msgstr ""
 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
 "akýchkoľvek streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:925
+#: src/libvlc-module.c:1014
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:927
+#: src/libvlc-module.c:1016
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
@@ -3117,40 +3297,26 @@ msgstr ""
 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
 "môže úplne znemožniť streamovanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:932
+#: src/libvlc-module.c:1021
 msgid "Preferred encoders list"
-msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
+msgstr "Zoznam preferovaných kodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:934
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
-
-#: src/libvlc-module.c:937
-msgid "Prefer system plugins over VLC"
-msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
-
-#: src/libvlc-module.c:939
-msgid ""
-"Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
-"VLC owns plugins whenever a choice is available."
-msgstr ""
-"Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
-"moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
-"obidva."
+msgstr "Tu si môžete vybrať, ktoré kodéry bude program VLC používať prioritne."
 
-#: src/libvlc-module.c:948
+#: src/libvlc-module.c:1032
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:951
+#: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:953
+#: src/libvlc-module.c:1037
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
@@ -3160,39 +3326,39 @@ msgstr ""
 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:957
+#: src/libvlc-module.c:1041
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:959
+#: src/libvlc-module.c:1043
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
 
-#: src/libvlc-module.c:961
+#: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
 
-#: src/libvlc-module.c:963
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
-#: src/libvlc-module.c:965
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Enable video stream output"
-msgstr "Zapnúť výstup videa pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup streamu s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:967
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
-"Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
+"Vyberte si, či sa má stream s videom presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:970
+#: src/libvlc-module.c:1054
 msgid "Enable audio stream output"
-msgstr "Zapnúť výstup zvuku pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup zvukového streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:972
+#: src/libvlc-module.c:1056
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3200,11 +3366,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:975
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:977
+#: src/libvlc-module.c:1061
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3212,74 +3378,74 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:980
+#: src/libvlc-module.c:1064
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
 
-#: src/libvlc-module.c:982
+#: src/libvlc-module.c:1066
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:1070
 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
 msgstr ""
-"Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+"Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:988
+#: src/libvlc-module.c:1072
 msgid ""
 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
 "muxer. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
+"Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäti, "
 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:991
+#: src/libvlc-module.c:1075
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:993
+#: src/libvlc-module.c:1077
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
-#: src/libvlc-module.c:996
+#: src/libvlc-module.c:1080
 msgid "Mux module"
 msgstr "Zmiešavací modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:1082
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
-msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií zmiešavacích modulov"
+msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii zmiešavacích modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1000
+#: src/libvlc-module.c:1084
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:1002
+#: src/libvlc-module.c:1086
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
-msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
+msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii modulov typu \"access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:1004
+#: src/libvlc-module.c:1088
 msgid "Control SAP flow"
 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:1090
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:1010
+#: src/libvlc-module.c:1094
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:1012
+#: src/libvlc-module.c:1096
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
@@ -3287,7 +3453,7 @@ msgstr ""
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
-#: src/libvlc-module.c:1021
+#: src/libvlc-module.c:1105
 msgid ""
 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
 "always leave all these enabled."
@@ -3296,127 +3462,7 @@ msgstr ""
 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
 "zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:1024
-msgid "Enable CPU MMX support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
-
-#: src/libvlc-module.c:1026
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1029
-msgid "Enable CPU 3D Now! support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
-
-#: src/libvlc-module.c:1031
-msgid ""
-"If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1034
-msgid "Enable CPU MMX EXT support"
-msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
-
-#: src/libvlc-module.c:1036
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1039
-msgid "Enable CPU SSE support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
-
-#: src/libvlc-module.c:1041
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1044
-msgid "Enable CPU SSE2 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
-
-#: src/libvlc-module.c:1046
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1049
-msgid "Enable CPU SSE3 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológieSSE3"
-
-#: src/libvlc-module.c:1051
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE3 instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE3, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1054
-msgid "Enable CPU SSSE3 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSSE3"
-
-#: src/libvlc-module.c:1056
-msgid ""
-"If your processor supports the SSSE3 instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSSE3, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1059
-msgid "Enable CPU SSE4.1 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE4.1"
-
-#: src/libvlc-module.c:1061
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE4.1 instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE4.1, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1064
-msgid "Enable CPU SSE4.2 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE4.2"
-
-#: src/libvlc-module.c:1066
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE4.2 instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE4.2, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1069
-msgid "Enable CPU AltiVec support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
-
-#: src/libvlc-module.c:1071
-msgid ""
-"If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1076
+#: src/libvlc-module.c:1110
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
@@ -3424,23 +3470,23 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1079
+#: src/libvlc-module.c:1113
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1081
+#: src/libvlc-module.c:1115
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
-"VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
+"VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný vaším hardvérom."
 
-#: src/libvlc-module.c:1084
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1086
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
@@ -3451,53 +3497,65 @@ msgstr ""
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:1124
 msgid "Stream filter module"
 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1092
+#: src/libvlc-module.c:1126
 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
 msgstr ""
-"Filtre streamu sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve číta."
+"Filtre streamu sa používajú ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve "
+"číta."
 
-#: src/libvlc-module.c:1094
+#: src/libvlc-module.c:1128
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
+#: src/libvlc-module.c:1130
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
-"Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
-"\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
-"môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
-"vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
-"demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
+"Demultiplexory sa používajú na oddeľovanie \"elementárnych\" streamov "
+"(napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si môžete vybrať demuxér v "
+"prípade, že nebol vybraný automaticky. Neodporúčame vám ale použiť toto "
+"nastavenie ako predvolené pokiaľ naozaj neviete, či je vhodné."
+
+#: src/libvlc-module.c:1135
+msgid "VoD server module"
+msgstr "Serverový modul VoD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1137
+msgid ""
+"You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
+"`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
+msgstr ""
+"Môžete si vybrať, ktorý modul VoD chcete použiť. Nastavením `vod_rtsp' "
+"prepnete späť na starší modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:1101
+#: src/libvlc-module.c:1140
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1103
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
-"Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
+"Spustenie programu VLC v real-time režime vám umožní využívať lepšie "
 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1109
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:1111
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
@@ -3505,22 +3563,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
-"voči iným spusteným programom"
+"voči iným spusteným programom alebo inštanciám programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1154
 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
 msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid ""
 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
 
-#: src/libvlc-module.c:1120
+#: src/libvlc-module.c:1159
 msgid "Modules search path"
 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1122
+#: src/libvlc-module.c:1161
 msgid ""
 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
@@ -3529,77 +3587,77 @@ msgstr ""
 "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
 "znakmi \" PATH_SEP \""
 
-#: src/libvlc-module.c:1125
+#: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Data search path"
 msgstr "Cesta pre vyhľadávanie údajov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1127
+#: src/libvlc-module.c:1166
 msgid "Override the default data/share search path."
 msgstr "Ignorovať predvolenú cestu pre vyhľadávanie/zdieľanie údajov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1129
+#: src/libvlc-module.c:1168
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1131
+#: src/libvlc-module.c:1170
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
 
-#: src/libvlc-module.c:1133
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1174
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1176
 msgid "Locally collect statistics"
 msgstr "Zbierať lokálnu štatistiku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1178
 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
 msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1180
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1143
+#: src/libvlc-module.c:1182
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
 
-#: src/libvlc-module.c:1145
+#: src/libvlc-module.c:1184
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147
+#: src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:1149
+#: src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:1153
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1155
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
 "systémoch UNIX)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1157
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1160
+#: src/libvlc-module.c:1199
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3608,12 +3666,12 @@ msgid ""
 "running instance or enqueue it."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
-"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
+"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "sa len zaradí do playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1167
+#: src/libvlc-module.c:1206
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3623,36 +3681,36 @@ msgid ""
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
-"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
+"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
 "súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
 "programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1176
+#: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1178
+#: src/libvlc-module.c:1217
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1181
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "One instance when started from file"
 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1183
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr ""
 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
 "inštancia programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3664,17 +3722,17 @@ msgstr ""
 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
-"procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
-"systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
+"procesu až príliš, môže to viesť k príliš veľkému zaťaženiu systému a systém "
+"môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
 "playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3683,7 +3741,7 @@ msgstr ""
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3691,11 +3749,11 @@ msgstr ""
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
-#: src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
@@ -3703,105 +3761,122 @@ msgstr ""
 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-údaje, "
 "zobrazované pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:1214
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Album art policy"
 msgstr "Metóda zisťovania albumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1255
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
+msgstr "Vyberte si, kedy sa má stiahnuť druh albumu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1222
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Manual download only"
 msgstr "Stiahnuť manuálne"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "When track starts playing"
 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "As soon as track is added"
 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1265
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc-module.c:1228
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid ""
-"Specifies the services discovery modules to load, separated by colons. "
-"Typical values are sap, hal, ..."
+"Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
+"Typical value is \"sap\"."
 msgstr ""
-"Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
-"bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
+"Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú vopred. Položky "
+"oddeľujte dvojbodkami. Typickou hodnotu je \"sap\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:1231
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1233
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1235
+#: src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Zopakovať všetko"
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1239
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1241
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
-msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
+msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1282
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1249
+#: src/libvlc-module.c:1288
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1251
+#: src/libvlc-module.c:1290
 msgid "Play and pause"
-msgstr "Prehrať a zastaviť"
+msgstr "Prehrať a pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1253
+#: src/libvlc-module.c:1292
 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
 msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
 
-#: src/libvlc-module.c:1255
+#: src/libvlc-module.c:1294
+msgid "Auto start"
+msgstr "Automatické spustenie"
+
+#: src/libvlc-module.c:1295
+msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
+msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1298
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1257
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1260
+#: src/libvlc-module.c:1303
+msgid "Load Media Library"
+msgstr "Načítať knižnicu s médiami"
+
+#: src/libvlc-module.c:1305
+msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
+msgstr ""
+"Zapnúť túto voľbu pre našítanie knižnice médií na základe SQL, pri štarte "
+"programu VLC"
+
+#: src/libvlc-module.c:1307 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
 msgid "Display playlist tree"
 msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1262
+#: src/libvlc-module.c:1309
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory."
@@ -3809,935 +3884,914 @@ msgstr ""
 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1271
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
 "programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1274 src/video_output/vout_intf.c:349
-#: modules/gui/macosx/controls.m:454 modules/gui/macosx/controls.m:510
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/controls.m:1120
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:68 modules/gui/macosx/intf.m:605
-#: modules/gui/macosx/intf.m:685 modules/gui/macosx/intf.m:750
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:294
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
+#: src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:303
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:300 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1217 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1237
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:308
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1275
+#: src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1276
+#: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Leave fullscreen"
 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1277
+#: src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
 "režimu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1278
+#: src/libvlc-module.c:1325 modules/gui/macosx/MainWindow.m:113
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1279
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1280
+#: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1281
+#: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1282
+#: src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1283
+#: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1284 modules/gui/macosx/controls.m:1010
-#: modules/gui/macosx/intf.m:648 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
+#: src/libvlc-module.c:1331 modules/gui/macosx/MainMenu.m:264
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1291
+#: src/libvlc-module.c:1332 src/libvlc-module.c:1338
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1286 modules/gui/macosx/controls.m:1011
-#: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
+#: src/libvlc-module.c:1333 modules/gui/macosx/MainMenu.m:262
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1287 src/libvlc-module.c:1293
+#: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1340
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288 modules/gui/macosx/controls.m:1012
-#: modules/gui/macosx/intf.m:650
+#: src/libvlc-module.c:1335
 msgid "Normal rate"
 msgstr "Normálna rýchlosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1289
+#: src/libvlc-module.c:1336
 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1290 modules/gui/qt4/menus.cpp:811
+#: src/libvlc-module.c:1337 modules/gui/qt4/menus.cpp:812
 msgid "Faster (fine)"
 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1292 modules/gui/qt4/menus.cpp:819
+#: src/libvlc-module.c:1339 modules/gui/qt4/menus.cpp:820
 msgid "Slower (fine)"
-msgstr "Pomalšie (presne)"
-
-#: src/libvlc-module.c:1294 modules/control/hotkeys.c:696
-#: modules/gui/macosx/about.m:187 modules/gui/macosx/controls.m:1032
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:604
-#: modules/gui/macosx/intf.m:652 modules/gui/macosx/intf.m:738
-#: modules/gui/macosx/intf.m:746 modules/gui/macosx/wizard.m:309
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:321 modules/gui/macosx/wizard.m:1623
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105 modules/gui/qt4/ui/sout.h:327
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:338 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
-#: modules/misc/notify/notify.c:321
+msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:696
+#: modules/gui/macosx/about.m:223 modules/gui/macosx/MainMenu.m:267
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:355 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1162 modules/gui/macosx/wizard.m:311
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:323 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:341
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:327 modules/gui/qt4/ui/sout.h:338
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182 share/lua/http/index.html:204
+#: share/lua/http/mobile.html:98
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc-module.c:1295
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1296 modules/control/hotkeys.c:702
-#: modules/gui/macosx/about.m:188 modules/gui/macosx/controls.m:1031
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:71 modules/gui/macosx/intf.m:599
-#: modules/gui/macosx/intf.m:651 modules/gui/macosx/intf.m:739
-#: modules/gui/macosx/intf.m:745 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
+#: src/libvlc-module.c:1343 modules/control/hotkeys.c:702
+#: modules/gui/macosx/about.m:224 modules/gui/macosx/MainMenu.m:266
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:356 modules/gui/macosx/MainMenu.m:362
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1161
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:339
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
-#: modules/misc/notify/notify.c:319
+#: share/lua/http/index.html:202 share/lua/http/mobile.html:96
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1297
+#: src/libvlc-module.c:1344
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1298 modules/gui/macosx/controls.m:1023
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:602
-#: modules/gui/macosx/intf.m:647 modules/gui/macosx/intf.m:737
-#: modules/gui/macosx/intf.m:744 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 modules/misc/notify/xosd.c:231
+#: src/libvlc-module.c:1345 modules/gui/macosx/MainMenu.m:257
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:116
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/notify/xosd.c:230
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 share/lua/http/index.html:206
+#: share/lua/http/mobile.html:99 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:58
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc-module.c:1299
+#: src/libvlc-module.c:1346
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1300 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:607
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1167 modules/video_filter/marq.c:158
-#: modules/video_filter/rss.c:201
+#: src/libvlc-module.c:1347 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:196
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:93 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146
+#: modules/video_filter/marq.c:157 modules/video_filter/rss.c:200
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:274
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1301
+#: src/libvlc-module.c:1348
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc-module.c:1303
+#: src/libvlc-module.c:1350
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1305
+#: src/libvlc-module.c:1352
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1306
+#: src/libvlc-module.c:1353
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1308
+#: src/libvlc-module.c:1355
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1309
+#: src/libvlc-module.c:1356
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1311
+#: src/libvlc-module.c:1358
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1312
+#: src/libvlc-module.c:1359
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1314
+#: src/libvlc-module.c:1361
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1316
+#: src/libvlc-module.c:1363
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1318
+#: src/libvlc-module.c:1365
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1319
+#: src/libvlc-module.c:1366
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1321
+#: src/libvlc-module.c:1368
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1322
+#: src/libvlc-module.c:1369
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1324
+#: src/libvlc-module.c:1371
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1325
+#: src/libvlc-module.c:1372
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1327
+#: src/libvlc-module.c:1374
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1328 modules/control/hotkeys.c:713
+#: src/libvlc-module.c:1375 modules/control/hotkeys.c:713
 msgid "Next frame"
 msgstr "Ďalšia snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1330
+#: src/libvlc-module.c:1377
 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1332
+#: src/libvlc-module.c:1379
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1333
+#: src/libvlc-module.c:1380
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:1334
+#: src/libvlc-module.c:1381
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1335
+#: src/libvlc-module.c:1382
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1336
+#: src/libvlc-module.c:1383
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1337
+#: src/libvlc-module.c:1384
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1338
+#: src/libvlc-module.c:1385
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1339
+#: src/libvlc-module.c:1386
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:179
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118 modules/gui/qt4/menus.cpp:886
-#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
+#: src/libvlc-module.c:1388 modules/control/hotkeys.c:183
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126 modules/gui/qt4/menus.cpp:899
+#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:44
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc-module.c:1342
+#: src/libvlc-module.c:1389
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1343
+#: src/libvlc-module.c:1390
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1344
+#: src/libvlc-module.c:1391
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1345
+#: src/libvlc-module.c:1392
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1346
+#: src/libvlc-module.c:1393
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1347
+#: src/libvlc-module.c:1394
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1348
+#: src/libvlc-module.c:1395
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1349
+#: src/libvlc-module.c:1396
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1350
+#: src/libvlc-module.c:1397
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1351
+#: src/libvlc-module.c:1398
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1352
+#: src/libvlc-module.c:1399
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1353
+#: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:385
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1354
+#: src/libvlc-module.c:1401
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1355
+#: src/libvlc-module.c:1402
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1356
+#: src/libvlc-module.c:1403
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1357
+#: src/libvlc-module.c:1404
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1358
+#: src/libvlc-module.c:1405
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1359
+#: src/libvlc-module.c:1406
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1360
+#: src/libvlc-module.c:1407
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúcej "
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1361
+#: src/libvlc-module.c:1408
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1362
+#: src/libvlc-module.c:1409
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1363
+#: src/libvlc-module.c:1410
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1364
+#: src/libvlc-module.c:1411
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1365
+#: src/libvlc-module.c:1412
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1366
+#: src/libvlc-module.c:1413
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1367 modules/access/v4l2.c:169
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1077 modules/gui/macosx/intf.m:670
-#: modules/gui/macosx/intf.m:740 modules/gui/macosx/intf.m:749
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:575
+#: src/libvlc-module.c:1414 modules/access/v4l2/video.c:189
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:285 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1207
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:575
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1368
+#: src/libvlc-module.c:1415
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1369
+#: src/libvlc-module.c:1416
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1370
+#: src/libvlc-module.c:1417
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1371
+#: src/libvlc-module.c:1418
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1372
+#: src/libvlc-module.c:1419
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1373
+#: src/libvlc-module.c:1420
 msgid "Subtitle position up"
 msgstr "Pozícia titulkov hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1374
+#: src/libvlc-module.c:1421
 msgid "Select the key to move subtitles higher."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nahor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1375
+#: src/libvlc-module.c:1422
 msgid "Subtitle position down"
 msgstr "Pozícia titulkov dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1376
+#: src/libvlc-module.c:1423
 msgid "Select the key to move subtitles lower."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nadol."
 
-#: src/libvlc-module.c:1377
+#: src/libvlc-module.c:1424
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1378
+#: src/libvlc-module.c:1425
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1379
+#: src/libvlc-module.c:1426
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1380
+#: src/libvlc-module.c:1427
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1387
+#: src/libvlc-module.c:1434
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1388
+#: src/libvlc-module.c:1435
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1389
+#: src/libvlc-module.c:1436
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1390
+#: src/libvlc-module.c:1437
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1391
+#: src/libvlc-module.c:1438
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1392
+#: src/libvlc-module.c:1439
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1393
+#: src/libvlc-module.c:1440
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1394
+#: src/libvlc-module.c:1441
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1395
+#: src/libvlc-module.c:1442
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1396
+#: src/libvlc-module.c:1443
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1397
+#: src/libvlc-module.c:1444
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1398
+#: src/libvlc-module.c:1445
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc-module.c:1399
+#: src/libvlc-module.c:1446
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1400
+#: src/libvlc-module.c:1447
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1401
+#: src/libvlc-module.c:1448
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1402
+#: src/libvlc-module.c:1449
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1403
+#: src/libvlc-module.c:1450
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1404
+#: src/libvlc-module.c:1451
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1405
+#: src/libvlc-module.c:1452
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1406
+#: src/libvlc-module.c:1453
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1407
+#: src/libvlc-module.c:1454
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1408
+#: src/libvlc-module.c:1455
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1410
+#: src/libvlc-module.c:1457
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1411
+#: src/libvlc-module.c:1458
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1412
+#: src/libvlc-module.c:1459
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1413
+#: src/libvlc-module.c:1460
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1414
+#: src/libvlc-module.c:1461
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1415
+#: src/libvlc-module.c:1462
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1416
+#: src/libvlc-module.c:1463
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1417
+#: src/libvlc-module.c:1464
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1418
+#: src/libvlc-module.c:1465
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1419
+#: src/libvlc-module.c:1466
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1421
+#: src/libvlc-module.c:1468
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc-module.c:1423
-msgid "Go back in browsing history"
-msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
-
-#: src/libvlc-module.c:1424
-msgid ""
-"Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
-"médiu, ktoré ste si prehliadali."
-
-#: src/libvlc-module.c:1425
-msgid "Go forward in browsing history"
-msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1426
-msgid ""
-"Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
-"ktoré si chcete prehliadať."
-
-#: src/libvlc-module.c:1428
+#: src/libvlc-module.c:1470
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1429
+#: src/libvlc-module.c:1471
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1430
+#: src/libvlc-module.c:1472
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1431
+#: src/libvlc-module.c:1473
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1432
+#: src/libvlc-module.c:1474
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1433
+#: src/libvlc-module.c:1475
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1434
+#: src/libvlc-module.c:1476
 msgid "Cycle video crop"
-msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
+msgstr "Cyklické orezávanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1435
+#: src/libvlc-module.c:1477
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
-msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
+msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov orezania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1436
+#: src/libvlc-module.c:1478
 msgid "Toggle autoscaling"
 msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1437
+#: src/libvlc-module.c:1479
 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
 msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1438
+#: src/libvlc-module.c:1480
 msgid "Increase scale factor"
 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1439
+#: src/libvlc-module.c:1481
 msgid "Increase scale factor."
 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1440
+#: src/libvlc-module.c:1482
 msgid "Decrease scale factor"
 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1441
+#: src/libvlc-module.c:1483
 msgid "Decrease scale factor."
 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1442
+#: src/libvlc-module.c:1484
 msgid "Cycle deinterlace modes"
-msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch rozkladania"
+msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania "
 
-#: src/libvlc-module.c:1443
+#: src/libvlc-module.c:1485
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
-msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch rozkladania obrazu."
+msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1444
+#: src/libvlc-module.c:1486
+msgid "Show controller in fullscreen"
+msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom režime"
+
+#: src/libvlc-module.c:1487
 msgid "Show interface"
-msgstr "Zobraziť rohranie"
+msgstr "Zobraziť rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1445
+#: src/libvlc-module.c:1488
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1446
+#: src/libvlc-module.c:1489
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Skryť rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1447
+#: src/libvlc-module.c:1490
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1448
+#: src/libvlc-module.c:1491
+msgid "Boss key"
+msgstr "Hlavná klávesová skratka"
+
+#: src/libvlc-module.c:1492
+msgid "Hide the interface and pause playback."
+msgstr "Skryť rozhranie a pozastaviť prehrávanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1493
 msgid "Take video snapshot"
-msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
+msgstr "Vytvoriť screenshot z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1449
+#: src/libvlc-module.c:1494
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
-msgstr ""
-"Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
+msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí screenshot a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1451 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:107
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: src/libvlc-module.c:1496 modules/gui/macosx/MainMenu.m:258
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:124
 #: modules/stream_out/record.c:60
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1452
+#: src/libvlc-module.c:1497
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1453
-msgid "Dump"
-msgstr "Analyzovať"
-
-#: src/libvlc-module.c:1454
-msgid "Media dump access filter trigger."
-msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
-
-#: src/libvlc-module.c:1456
+#: src/libvlc-module.c:1499
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1457
+#: src/libvlc-module.c:1500
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
 msgstr "Prepnúť playlistové režimy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1460
+#: src/libvlc-module.c:1503
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1465 src/libvlc-module.c:1466
+#: src/libvlc-module.c:1508 src/libvlc-module.c:1509
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1468 src/libvlc-module.c:1469
+#: src/libvlc-module.c:1511 src/libvlc-module.c:1512
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1470 src/libvlc-module.c:1471
+#: src/libvlc-module.c:1513 src/libvlc-module.c:1514
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1473 src/libvlc-module.c:1474
+#: src/libvlc-module.c:1516 src/libvlc-module.c:1517
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1475 src/libvlc-module.c:1476
+#: src/libvlc-module.c:1518 src/libvlc-module.c:1519
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1478 src/libvlc-module.c:1479
+#: src/libvlc-module.c:1521 src/libvlc-module.c:1522
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1480 src/libvlc-module.c:1481
+#: src/libvlc-module.c:1523 src/libvlc-module.c:1524
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1483 src/libvlc-module.c:1484
+#: src/libvlc-module.c:1526 src/libvlc-module.c:1527
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1485 src/libvlc-module.c:1486
+#: src/libvlc-module.c:1528 src/libvlc-module.c:1529
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1488
+#: src/libvlc-module.c:1531
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1490
+#: src/libvlc-module.c:1533
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
 msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do video-výstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1492 src/libvlc-module.c:1493
+#: src/libvlc-module.c:1535 src/libvlc-module.c:1536
 msgid "Display OSD menu on top of video output"
 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1494
+#: src/libvlc-module.c:1537
 msgid "Do not display OSD menu on video output"
 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1495
+#: src/libvlc-module.c:1538
 msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1496
+#: src/libvlc-module.c:1539
 msgid "Highlight widget on the right"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1498
+#: src/libvlc-module.c:1541
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1499
+#: src/libvlc-module.c:1542
 msgid "Highlight widget on the left"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1501
+#: src/libvlc-module.c:1544
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1502
+#: src/libvlc-module.c:1545
 msgid "Highlight widget on top"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1504
+#: src/libvlc-module.c:1547
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1505
+#: src/libvlc-module.c:1548
 msgid "Highlight widget below"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1507
+#: src/libvlc-module.c:1550
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1508
+#: src/libvlc-module.c:1551
 msgid "Select current widget"
 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1510
+#: src/libvlc-module.c:1553
 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
 
-#: src/libvlc-module.c:1512
+#: src/libvlc-module.c:1555
 msgid "Cycle through audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1513
+#: src/libvlc-module.c:1556
 msgid "Cycle through available audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1683 src/video_output/vout_intf.c:355
-#: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:1086
-#: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/intf.m:751
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
-#: modules/video_output/snapshot.c:73
+#: src/libvlc-module.c:1687 src/video_output/vout_intf.c:309
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:302 modules/gui/macosx/MainMenu.m:368
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1216
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
 msgid "Snapshot"
-msgstr "Snímka"
+msgstr "Screenshot"
 
-#: src/libvlc-module.c:1700
+#: src/libvlc-module.c:1704
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1759
+#: src/libvlc-module.c:1762
 msgid "Subpictures"
 msgstr "Pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1767 modules/codec/subtitles/subsdec.c:202
+#: src/libvlc-module.c:1770 modules/codec/subsdec.c:177
 #: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
-#: modules/demux/subtitle.c:73 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:495
-#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
+#: modules/demux/subtitle.c:73 share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:502 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:504
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1785 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
+#: src/libvlc-module.c:1787 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
 msgid "Overlays"
-msgstr "Prekryvy/Titulky"
+msgstr "Prekrývania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1793
+#: src/libvlc-module.c:1797
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1823
+#: src/libvlc-module.c:1829
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1850
+#: src/libvlc-module.c:1857
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1859
+#: src/libvlc-module.c:1866
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1871
+#: src/libvlc-module.c:1891
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1880 modules/demux/kate_categories.c:47
+#: src/libvlc-module.c:1900 modules/demux/kate_categories.c:47
 msgid "Metadata"
 msgstr "Meta-dáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1931
+#: src/libvlc-module.c:2000
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1938 modules/access/v4l2.c:80
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
+#: src/libvlc-module.c:2007 modules/access/v4l2/video.c:69
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:100
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:1977
+#: src/libvlc-module.c:2043
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:2009
+#: src/libvlc-module.c:2073
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor (CPU)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2038
+#: src/libvlc-module.c:2092
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2044 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:66
+#: src/libvlc-module.c:2098 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:70
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2055
+#: src/libvlc-module.c:2105
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2203
+#: src/libvlc-module.c:2234
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/libvlc-module.c:2645
+#: src/libvlc-module.c:2665
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2722
+#: src/libvlc-module.c:2742
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2725
+#: src/libvlc-module.c:2745
 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2727
+#: src/libvlc-module.c:2747
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4745,21 +4799,21 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2730
+#: src/libvlc-module.c:2750
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
 "režimu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2732
+#: src/libvlc-module.c:2752
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2734
+#: src/libvlc-module.c:2754
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2736
+#: src/libvlc-module.c:2756
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
@@ -4768,61 +4822,61 @@ msgstr ""
 "parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
 "k modulu prefix =."
 
-#: src/libvlc-module.c:2740
+#: src/libvlc-module.c:2760
 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
 msgstr ""
 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:2742
+#: src/libvlc-module.c:2762
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2744
+#: src/libvlc-module.c:2764
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2746
+#: src/libvlc-module.c:2766
 msgid "resets the current plugins cache"
-msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
+msgstr "vymazať aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2748
+#: src/libvlc-module.c:2768
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2788
+#: src/libvlc-module.c:2806
 msgid "main program"
 msgstr "hlavný program"
 
-#: src/misc/update.c:487
+#: src/misc/update.c:467
 #, c-format
 msgid "%.1f GiB"
 msgstr "%.1f GiB"
 
-#: src/misc/update.c:489
+#: src/misc/update.c:469
 #, c-format
 msgid "%.1f MiB"
 msgstr "%.1f MiB"
 
-#: src/misc/update.c:491
+#: src/misc/update.c:471
 #, c-format
 msgid "%.1f KiB"
 msgstr "%.1f KiB"
 
-#: src/misc/update.c:493
+#: src/misc/update.c:473
 #, c-format
 msgid "%ld B"
 msgstr "%ld B"
 
-#: src/misc/update.c:585
+#: src/misc/update.c:564
 msgid "Saving file failed"
 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
 
-#: src/misc/update.c:586
+#: src/misc/update.c:565
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
 
-#: src/misc/update.c:602
+#: src/misc/update.c:581
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4831,26 +4885,30 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
 
-#: src/misc/update.c:605
+#: src/misc/update.c:584
 msgid "Downloading ..."
 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
 
-#: src/misc/update.c:606 src/misc/update.c:736 modules/access/dvb/scan.c:327
-#: modules/demux/avi/avi.c:643 modules/demux/avi/avi.c:2337
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:102 modules/gui/macosx/controls.m:60
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:66 modules/gui/macosx/coredialogs.m:68
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:186 modules/gui/macosx/open.m:176
-#: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/macosx/prefs.m:204
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:225 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:244
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:320
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1265
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1422
+#: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:710 modules/demux/avi/avi.c:2407
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:99 modules/gui/macosx/controls.m:52
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:62 modules/gui/macosx/coredialogs.m:64
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:181 modules/gui/macosx/open.m:118
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/prefs.m:206
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:226 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:322
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1279
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1515
 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:253
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:83
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:15
+#: share/lua/http/dialogs/batch_window.html:18
+#: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:14
+#: share/lua/http/dialogs/browse_window.html:28
 msgid "Cancel"
 msgstr "Storno"
 
-#: src/misc/update.c:624
+#: src/misc/update.c:603
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4859,20 +4917,11 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s - %.1f%%"
 
-#: src/misc/update.c:641
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"Done %s (100.0%%)"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"Hotovo: %s (100.0%%)"
-
-#: src/misc/update.c:661
+#: src/misc/update.c:635
 msgid "File could not be verified"
 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
 
-#: src/misc/update.c:662
+#: src/misc/update.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
@@ -4881,11 +4930,11 @@ msgstr ""
 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:673 src/misc/update.c:685
+#: src/misc/update.c:647 src/misc/update.c:659
 msgid "Invalid signature"
 msgstr "Neplatný podpis"
 
-#: src/misc/update.c:674 src/misc/update.c:686
+#: src/misc/update.c:648 src/misc/update.c:660
 #, c-format
 msgid ""
 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
@@ -4894,11 +4943,11 @@ msgstr ""
 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:698
+#: src/misc/update.c:672
 msgid "File not verifiable"
 msgstr "Súbor nemožno overiť"
 
-#: src/misc/update.c:699
+#: src/misc/update.c:673
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
@@ -4906,745 +4955,748 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:710 src/misc/update.c:722
+#: src/misc/update.c:684 src/misc/update.c:696
 msgid "File corrupted"
 msgstr "Súbor je porušený"
 
-#: src/misc/update.c:711 src/misc/update.c:723
+#: src/misc/update.c:685 src/misc/update.c:697
 #, c-format
 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:734
+#: src/misc/update.c:708
 msgid "Update VLC media player"
 msgstr "Aktualizovať VLC media player"
 
-#: src/misc/update.c:735
+#: src/misc/update.c:709
 msgid ""
 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
 "install it now?"
 msgstr ""
-"Nová verzia bola úspešne stiahnuťá. Chcete ukončiť program VLC a "
+"Nová verzia bola úspešne stiahnutá. Chcete ukončiť program VLC a "
 "nainštalovať novú verziu?"
 
-#: src/misc/update.c:736
+#: src/misc/update.c:710
 msgid "Install"
 msgstr "Nainštalovať"
 
-#: src/playlist/tree.c:67 modules/access/bda/bda.c:68
-#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:138
-#: modules/access/bda/bda.c:145 modules/access/bda/bda.c:151
-#: modules/access/bda/bda.c:157 modules/access/bda/bda.c:163
-#: modules/access/bda/bda.c:169
+#: src/playlist/engine.c:230 src/playlist/loadsave.c:152 lib/media_list.c:254
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:193
+msgid "Media Library"
+msgstr "Knižnica s médiami"
+
+#: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:71
+#: modules/access/v4l2/video.c:258
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinované"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:38
+#: src/text/iso-639_def.h:40
 msgid "Afar"
 msgstr "Afar"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:39
+#: src/text/iso-639_def.h:41
 msgid "Abkhazian"
 msgstr "Abcházsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:40
+#: src/text/iso-639_def.h:42
 msgid "Afrikaans"
 msgstr "Africky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:41
+#: src/text/iso-639_def.h:43
 msgid "Albanian"
 msgstr "Albánsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:42
+#: src/text/iso-639_def.h:44
 msgid "Amharic"
 msgstr "Amharic"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:43
+#: src/text/iso-639_def.h:45
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:44
+#: src/text/iso-639_def.h:46
 msgid "Armenian"
 msgstr "Arménsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:45
+#: src/text/iso-639_def.h:47
 msgid "Assamese"
 msgstr "Assamese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:46
+#: src/text/iso-639_def.h:48
 msgid "Avestan"
 msgstr "Avestan"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:47
+#: src/text/iso-639_def.h:49
 msgid "Aymara"
 msgstr "Aymara"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:48
+#: src/text/iso-639_def.h:50
 msgid "Azerbaijani"
 msgstr "Azerbajdžansky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:49
+#: src/text/iso-639_def.h:51
 msgid "Bashkir"
 msgstr "Bashkir"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:50
+#: src/text/iso-639_def.h:52
 msgid "Basque"
 msgstr "Baskicky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:51
+#: src/text/iso-639_def.h:53
 msgid "Belarusian"
 msgstr "Bielorusky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:52
+#: src/text/iso-639_def.h:54
 msgid "Bengali"
 msgstr "Bengálsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:53
+#: src/text/iso-639_def.h:55
 msgid "Bihari"
 msgstr "Bihari"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:54
+#: src/text/iso-639_def.h:56
 msgid "Bislama"
 msgstr "Bislama"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:55
+#: src/text/iso-639_def.h:57
 msgid "Bosnian"
 msgstr "Bosniansky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:56
+#: src/text/iso-639_def.h:58
 msgid "Breton"
 msgstr "Bretónsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:57
+#: src/text/iso-639_def.h:59
 msgid "Bulgarian"
 msgstr "Bulharsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:58
+#: src/text/iso-639_def.h:60
 msgid "Burmese"
 msgstr "Burmese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:59
+#: src/text/iso-639_def.h:61
 msgid "Catalan"
 msgstr "Katalánsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:60
+#: src/text/iso-639_def.h:62
 msgid "Chamorro"
 msgstr "Chamorro"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:61
+#: src/text/iso-639_def.h:63
 msgid "Chechen"
 msgstr "Čečensky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:62
+#: src/text/iso-639_def.h:64
 msgid "Chinese"
 msgstr "Čínsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:63
+#: src/text/iso-639_def.h:65
 msgid "Church Slavic"
 msgstr "Church Slavic"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:64
+#: src/text/iso-639_def.h:66
 msgid "Chuvash"
 msgstr "Chuvash"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:65
+#: src/text/iso-639_def.h:67
 msgid "Cornish"
 msgstr "Cornish"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:66
+#: src/text/iso-639_def.h:68
 msgid "Corsican"
 msgstr "Korzicky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:67
+#: src/text/iso-639_def.h:69
 msgid "Czech"
 msgstr "Česky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:68
+#: src/text/iso-639_def.h:70
 msgid "Danish"
 msgstr "Dánsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:69
+#: src/text/iso-639_def.h:71
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holandská nemčina"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:70
+#: src/text/iso-639_def.h:72
 msgid "Dzongkha"
 msgstr "Dzongkha"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:71
+#: src/text/iso-639_def.h:73
 msgid "English"
 msgstr "Anglicky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:72
-#, fuzzy
+#: src/text/iso-639_def.h:74
 msgid "Esperanto"
-msgstr "Stranový pomer"
+msgstr "Esperanto"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:73
+#: src/text/iso-639_def.h:75
 msgid "Estonian"
 msgstr "Estónsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:74
+#: src/text/iso-639_def.h:76
 msgid "Faroese"
 msgstr "Faroese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:75
+#: src/text/iso-639_def.h:77
 msgid "Fijian"
 msgstr "Fijian"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:76
+#: src/text/iso-639_def.h:78
 msgid "Finnish"
 msgstr "Fínsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:77
+#: src/text/iso-639_def.h:79
 msgid "French"
 msgstr "Francúzsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:78
+#: src/text/iso-639_def.h:80
 msgid "Frisian"
 msgstr "Frízsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:79
+#: src/text/iso-639_def.h:81
 msgid "Georgian"
 msgstr "Gruzínsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:80
+#: src/text/iso-639_def.h:82
 msgid "German"
 msgstr "Nemecky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:81
+#: src/text/iso-639_def.h:83
 msgid "Gaelic (Scots)"
 msgstr "Škótsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:82
+#: src/text/iso-639_def.h:84
 msgid "Irish"
 msgstr "Írsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:83
+#: src/text/iso-639_def.h:85
 msgid "Gallegan"
 msgstr "Gallegan"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:84
+#: src/text/iso-639_def.h:86
 msgid "Manx"
 msgstr "Manx"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:85
+#: src/text/iso-639_def.h:87
 msgid "Greek, Modern ()"
 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:86
+#: src/text/iso-639_def.h:88
 msgid "Guarani"
 msgstr "Guarani"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:87
+#: src/text/iso-639_def.h:89
 msgid "Gujarati"
 msgstr "Gujarati"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:88
+#: src/text/iso-639_def.h:90
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrejsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:89
+#: src/text/iso-639_def.h:91
 msgid "Herero"
 msgstr "Herero"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:90
+#: src/text/iso-639_def.h:92
 msgid "Hindi"
 msgstr "Hindi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:91
+#: src/text/iso-639_def.h:93
 msgid "Hiri Motu"
 msgstr "Hiri Motu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:92
+#: src/text/iso-639_def.h:94
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Maďarsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:93
+#: src/text/iso-639_def.h:95
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:94
+#: src/text/iso-639_def.h:96
 msgid "Inuktitut"
 msgstr "Inuktitut"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:95
-#, fuzzy
+#: src/text/iso-639_def.h:97
 msgid "Interlingue"
-msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
+msgstr "Viacjazyčne"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:96
+#: src/text/iso-639_def.h:98
 msgid "Interlingua"
 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:97
+#: src/text/iso-639_def.h:99
 msgid "Indonesian"
 msgstr "Indonézsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:98
+#: src/text/iso-639_def.h:100
 msgid "Inupiaq"
 msgstr "Inupiaq"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:99
+#: src/text/iso-639_def.h:101
 msgid "Italian"
 msgstr "Taliansky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:100
+#: src/text/iso-639_def.h:102
 msgid "Javanese"
 msgstr "Javanese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:101
+#: src/text/iso-639_def.h:103
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:102
+#: src/text/iso-639_def.h:104
 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
 msgstr "Kalaallisut (Greenlandic)"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:103
+#: src/text/iso-639_def.h:105
 msgid "Kannada"
 msgstr "Kannada"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:104
+#: src/text/iso-639_def.h:106
 msgid "Kashmiri"
 msgstr "Kashmiri"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:105
-#, fuzzy
+#: src/text/iso-639_def.h:107
 msgid "Kazakh"
-msgstr "Karaoke"
+msgstr "Kazašsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:106
+#: src/text/iso-639_def.h:108
 msgid "Khmer"
 msgstr "Jazyk Kmérov"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:107
+#: src/text/iso-639_def.h:109
 msgid "Kikuyu"
 msgstr "Kikuyu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:108
+#: src/text/iso-639_def.h:110
 msgid "Kinyarwanda"
 msgstr "Kinyarwanda"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:109
+#: src/text/iso-639_def.h:111
 msgid "Kirghiz"
 msgstr "Kirgizsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:110
+#: src/text/iso-639_def.h:112
 msgid "Komi"
 msgstr "Komi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:111
+#: src/text/iso-639_def.h:113
 msgid "Korean"
 msgstr "Kórejsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:112
+#: src/text/iso-639_def.h:114
 msgid "Kuanyama"
 msgstr "Kuanyama"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:113
+#: src/text/iso-639_def.h:115
 msgid "Kurdish"
 msgstr "Kurdsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:114
+#: src/text/iso-639_def.h:116
 msgid "Lao"
 msgstr "Lao"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:115
+#: src/text/iso-639_def.h:117
 msgid "Latin"
 msgstr "Latinsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:116
+#: src/text/iso-639_def.h:118
 msgid "Latvian"
 msgstr "Lotyšsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:117
+#: src/text/iso-639_def.h:119
 msgid "Lingala"
 msgstr "Lingala"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:118
+#: src/text/iso-639_def.h:120
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litovsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:119
+#: src/text/iso-639_def.h:121
 msgid "Letzeburgesch"
 msgstr "Luxembursky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:120
+#: src/text/iso-639_def.h:122
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Macedónsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:121
+#: src/text/iso-639_def.h:123
 msgid "Marshall"
 msgstr "Marshall"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:122
+#: src/text/iso-639_def.h:124
 msgid "Malayalam"
 msgstr "Malayalam"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:123
+#: src/text/iso-639_def.h:125
 msgid "Maori"
 msgstr "Maori"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:124
+#: src/text/iso-639_def.h:126
 msgid "Marathi"
 msgstr "Marathi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:125
+#: src/text/iso-639_def.h:127
 msgid "Malay"
 msgstr "Malajsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:126
+#: src/text/iso-639_def.h:128
 msgid "Malagasy"
 msgstr "Malagasy"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:127
+#: src/text/iso-639_def.h:129
 msgid "Maltese"
 msgstr "Maltézsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:128
+#: src/text/iso-639_def.h:130
 msgid "Moldavian"
 msgstr "Moldavsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:129
+#: src/text/iso-639_def.h:131
 msgid "Mongolian"
 msgstr "Mongolsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:130
+#: src/text/iso-639_def.h:132
 msgid "Nauru"
 msgstr "Nauru"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:131
+#: src/text/iso-639_def.h:133
 msgid "Navajo"
 msgstr "Navajo"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:132
+#: src/text/iso-639_def.h:134
 msgid "Ndebele, South"
 msgstr "Ndebele, juh"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:133
+#: src/text/iso-639_def.h:135
 msgid "Ndebele, North"
 msgstr "Ndebele, sever"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:134
+#: src/text/iso-639_def.h:136
 msgid "Ndonga"
 msgstr "Ndonga"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:135
+#: src/text/iso-639_def.h:137
 msgid "Nepali"
 msgstr "Nepálsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:136
+#: src/text/iso-639_def.h:138
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Nórsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:137
+#: src/text/iso-639_def.h:139
 msgid "Norwegian Nynorsk"
 msgstr "Nórsky (sever)"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:138
+#: src/text/iso-639_def.h:140
 msgid "Norwegian Bokmaal"
 msgstr "Nórsky (juh)"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:139
+#: src/text/iso-639_def.h:141
 msgid "Chichewa; Nyanja"
 msgstr "Chichewa; Nyanja"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:140
+#: src/text/iso-639_def.h:142
 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
 msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:141
+#: src/text/iso-639_def.h:143
 msgid "Oriya"
 msgstr "Oriya"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:142
+#: src/text/iso-639_def.h:144
 msgid "Oromo"
 msgstr "Oromo"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:144
+#: src/text/iso-639_def.h:146
 msgid "Ossetian; Ossetic"
 msgstr "Osetsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:145
+#: src/text/iso-639_def.h:147
 msgid "Panjabi"
 msgstr "Panjabi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:146
+#: src/text/iso-639_def.h:148
 msgid "Persian"
 msgstr "Perzsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:147
+#: src/text/iso-639_def.h:149
 msgid "Pali"
 msgstr "Pali"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:148
+#: src/text/iso-639_def.h:150
 msgid "Polish"
 msgstr "Poľsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:149
+#: src/text/iso-639_def.h:151
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugalsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:150
+#: src/text/iso-639_def.h:152
 msgid "Pushto"
 msgstr "Pushto"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:151
+#: src/text/iso-639_def.h:153
 msgid "Quechua"
 msgstr "Quechua"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:152
-#, fuzzy
+#: src/text/iso-639_def.h:154
 msgid "Original audio"
-msgstr "Pôvodná veľkosÅ¥"
+msgstr "Pôvodný zvuk"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:153
+#: src/text/iso-639_def.h:155
 msgid "Raeto-Romance"
 msgstr "Rétorománsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:154
+#: src/text/iso-639_def.h:156
 msgid "Romanian"
 msgstr "Rumunsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:155
+#: src/text/iso-639_def.h:157
 msgid "Rundi"
 msgstr "Rundi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:156
-#, fuzzy
+#: src/text/iso-639_def.h:158
 msgid "Russian"
-msgstr "Fusion"
+msgstr "Rusky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:157
+#: src/text/iso-639_def.h:159
 msgid "Sango"
 msgstr "Sango"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:158
-#, fuzzy
+#: src/text/iso-639_def.h:160
 msgid "Sanskrit"
-msgstr "Prepis (opis)"
+msgstr "Sanskrit"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:159
+#: src/text/iso-639_def.h:161
 msgid "Serbian"
 msgstr "Srbsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:160
+#: src/text/iso-639_def.h:162
 msgid "Croatian"
 msgstr "Chorvátsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:161
+#: src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Sinhalese"
 msgstr "Sinhalese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:162
+#: src/text/iso-639_def.h:164
 msgid "Slovak"
 msgstr "Slovensky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:163
+#: src/text/iso-639_def.h:165
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Slovinsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:164
+#: src/text/iso-639_def.h:166
 msgid "Northern Sami"
 msgstr "Severná Samoa"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:165
+#: src/text/iso-639_def.h:167
 msgid "Samoan"
 msgstr "Samoa"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:166
+#: src/text/iso-639_def.h:168
 msgid "Shona"
 msgstr "Shona"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:167
+#: src/text/iso-639_def.h:169
 msgid "Sindhi"
 msgstr "Sindhi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:168
+#: src/text/iso-639_def.h:170
 msgid "Somali"
 msgstr "Somali"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:169
+#: src/text/iso-639_def.h:171
 msgid "Sotho, Southern"
 msgstr "Sotho, južné"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:170
+#: src/text/iso-639_def.h:172
 msgid "Spanish"
 msgstr "Španielsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:171
+#: src/text/iso-639_def.h:173
 msgid "Sardinian"
 msgstr "Sardínia"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:172
+#: src/text/iso-639_def.h:174
 msgid "Swati"
 msgstr "Swati"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:173
+#: src/text/iso-639_def.h:175
 msgid "Sundanese"
 msgstr "Sudánsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:174
+#: src/text/iso-639_def.h:176
 msgid "Swahili"
 msgstr "Swahilsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:175
+#: src/text/iso-639_def.h:177
 msgid "Swedish"
 msgstr "Švédsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:176
+#: src/text/iso-639_def.h:178
 msgid "Tahitian"
 msgstr "Tahitsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:177
+#: src/text/iso-639_def.h:179
 msgid "Tamil"
 msgstr "Tamilsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:178
+#: src/text/iso-639_def.h:180
 msgid "Tatar"
 msgstr "Tatársky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:179
+#: src/text/iso-639_def.h:181
 msgid "Telugu"
 msgstr "Telugu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:180
+#: src/text/iso-639_def.h:182
 msgid "Tajik"
 msgstr "Tajik"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:181
+#: src/text/iso-639_def.h:183
 msgid "Tagalog"
 msgstr "Tagalog"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:182
+#: src/text/iso-639_def.h:184
 msgid "Thai"
 msgstr "Thajsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:183
+#: src/text/iso-639_def.h:185
 msgid "Tibetan"
 msgstr "Tibetsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:184
+#: src/text/iso-639_def.h:186
 msgid "Tigrinya"
 msgstr "Tigrinya"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:185
+#: src/text/iso-639_def.h:187
 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
 msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:186
+#: src/text/iso-639_def.h:188
 msgid "Tswana"
 msgstr "Tswana"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:187
+#: src/text/iso-639_def.h:189
 msgid "Tsonga"
 msgstr "Tsonga"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:188
+#: src/text/iso-639_def.h:190
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turecky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:189
+#: src/text/iso-639_def.h:191
 msgid "Turkmen"
 msgstr "Turkménsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:190
+#: src/text/iso-639_def.h:192
 msgid "Twi"
 msgstr "Twi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:191
+#: src/text/iso-639_def.h:193
 msgid "Uighur"
 msgstr "Uighur"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:192
-#, fuzzy
+#: src/text/iso-639_def.h:194
 msgid "Ukrainian"
-msgstr "Ukrajinsky (KOI8-U)"
+msgstr "Ukrajinsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:193
+#: src/text/iso-639_def.h:195
 msgid "Urdu"
 msgstr "Urdu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:194
+#: src/text/iso-639_def.h:196
 msgid "Uzbek"
 msgstr "Uzbecky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:195
-#, fuzzy
+#: src/text/iso-639_def.h:197
 msgid "Vietnamese"
-msgstr "Vietnamsky (VISCII)"
+msgstr "Vietnamsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:196
+#: src/text/iso-639_def.h:198
 msgid "Volapuk"
 msgstr "Volapuk"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:197
+#: src/text/iso-639_def.h:199
 msgid "Welsh"
 msgstr "Welsh"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:198
+#: src/text/iso-639_def.h:200
 msgid "Wolof"
 msgstr "Wolof"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:199
+#: src/text/iso-639_def.h:201
 msgid "Xhosa"
 msgstr "Xhosa"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:200
+#: src/text/iso-639_def.h:202
 msgid "Yiddish"
 msgstr "Jidiš"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:201
+#: src/text/iso-639_def.h:203
 msgid "Yoruba"
 msgstr "Yoruba"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:202
+#: src/text/iso-639_def.h:204
 msgid "Zhuang"
 msgstr "Zhuang"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:203
+#: src/text/iso-639_def.h:205
 msgid "Zulu"
 msgstr "Zulu"
 
-#: src/video_output/video_output.c:1413 modules/gui/macosx/intf.m:701
-#: modules/gui/macosx/intf.m:702 modules/video_filter/postproc.c:196
+#: src/video_output/postprocessing.c:87 modules/gui/macosx/MainMenu.m:318
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:319 modules/video_filter/postproc.c:194
 msgid "Post processing"
 msgstr "Dodatočné spracovávanie"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:226 modules/gui/macosx/intf.m:692
-#: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1122
+#: src/video_output/vout_intf.c:215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:307
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:308 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:69
 #: modules/video_filter/crop.c:105 modules/video_filter/croppadd.c:86
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
 msgid "Crop"
-msgstr "Vystrihnúť"
+msgstr "Orezať"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:293 modules/gui/macosx/controls.m:810
-#: modules/gui/macosx/intf.m:690 modules/gui/macosx/intf.m:691
+#: src/video_output/vout_intf.c:249 modules/gui/macosx/MainMenu.m:305
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:306 modules/gui/macosx/MainMenu.m:981
 msgid "Aspect-ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:323
+#: src/video_output/vout_intf.c:279
 msgid "Autoscale video"
 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:329
+#: src/video_output/vout_intf.c:285
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: modules/3dnow/memcpy.c:46
+#: modules/3dnow/memcpy.c:49
 msgid "3D Now! memcpy"
 msgstr "3D Now! memcpy"
 
-#: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:65
+#: modules/access/alsa.c:71 modules/access/oss.c:66
 msgid "Capture the audio stream in stereo."
 msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
 
-#: modules/access/alsa.c:71 modules/access/oss.c:66
-#: modules/access_output/shout.c:94
+#: modules/access/alsa.c:73
+msgid "Capture format (default s16l)"
+msgstr "Formát zaznamenávania (predvolený: s16l)"
+
+#: modules/access/alsa.c:75
+msgid "Capture format of audio stream."
+msgstr "Formát zaznamenávania zvukového streamu."
+
+#: modules/access/alsa.c:77 modules/access/oss.c:67
+#: modules/access_output/shout.c:95
 msgid "Samplerate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: modules/access/alsa.c:73 modules/access/oss.c:68
+#: modules/access/alsa.c:79 modules/access/oss.c:69
 msgid ""
 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
 "48000)"
@@ -5652,31 +5704,7 @@ msgstr ""
 "Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
 "22050, 44100,48000)"
 
-#: modules/access/alsa.c:75 modules/access/bd/bd.c:52
-#: modules/access/bda/bda.c:46 modules/access/cdda.c:61
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dv.c:59
-#: modules/access/dvb/access.c:83 modules/access/dvdnav.c:72
-#: modules/access/dvdread.c:74 modules/access/eyetv.m:61
-#: modules/access/fake.c:44 modules/access/ftp.c:58
-#: modules/access/gnomevfs.c:48 modules/access/http.c:81
-#: modules/access/imem.c:49 modules/access/jack.c:59
-#: modules/access/mms/mms.c:49 modules/access/mtp.c:63 modules/access/oss.c:70
-#: modules/access/pvr.c:59 modules/access/rtmp/access.c:43
-#: modules/access/screen/screen.c:40 modules/access/screen/xcb.c:33
-#: modules/access/sftp.c:51 modules/access/smb.c:61 modules/access/tcp.c:41
-#: modules/access/udp.c:49 modules/access/v4l.c:77 modules/access/v4l2.c:182
-#: modules/access/vcd/vcd.c:46
-msgid "Caching value in ms"
-msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
-
-#: modules/access/alsa.c:77
-msgid ""
-"Caching value for Alsa captures. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania záznamov Alsa do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
-
-#: modules/access/alsa.c:81
+#: modules/access/alsa.c:82
 msgid ""
 "Use alsa:// to open the default audio input. If multiple audio inputs are "
 "available, they will be listed in the vlc debug output. To select hw:0,1 , "
@@ -5687,520 +5715,349 @@ msgstr ""
 "výstupom pre ladenie programu vlc. Ak chcete použiť voľbu hw:0,1 , pre "
 "použitie voľby alsa použite voľbu alsa://hw:0,1"
 
-#: modules/access/alsa.c:89
-msgid "Alsa"
-msgstr "Alsa"
+#: modules/access/alsa.c:95
+msgid "PCM U8"
+msgstr "PCM U8"
 
-#: modules/access/alsa.c:90
-msgid "Alsa audio capture input"
-msgstr "Vstup zvukových záznamov Alsa"
+#: modules/access/alsa.c:95
+msgid "PCM S8"
+msgstr "PCM S8"
 
-#: modules/access/attachment.c:44
-msgid "Attachment"
-msgstr "Príloha"
+#: modules/access/alsa.c:95
+msgid "GSM Audio"
+msgstr "GSM Audio"
 
-#: modules/access/attachment.c:45
-msgid "Attachment input"
-msgstr "Vstup prílohy"
+#: modules/access/alsa.c:96
+msgid "PCM U16 LE"
+msgstr "PCM U16 LE"
 
-#: modules/access/bd/bd.c:54
-msgid "Caching value for BDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre BD. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#: modules/access/alsa.c:96
+msgid "PCM S16 LE"
+msgstr "PCM S16 LE"
 
-#: modules/access/bd/bd.c:61
-msgid "BD"
-msgstr "BD"
+#: modules/access/alsa.c:97
+msgid "PCM U16 BE"
+msgstr "PCM U16 BE"
 
-#: modules/access/bd/bd.c:62
-msgid "Blu-Ray Disc Input"
-msgstr "Vstup diskov Blu-Ray"
+#: modules/access/alsa.c:97
+msgid "PCM S16 BE"
+msgstr "PCM S16 BE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:85
-msgid ""
-"Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
-"pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
+#: modules/access/alsa.c:98
+msgid "PCM U24 LE"
+msgstr "PCM U24 LE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:88
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:928
-msgid "Adapter card to tune"
-msgstr "Karta adaptéra"
+#: modules/access/alsa.c:98
+msgid "PCM S24 LE"
+msgstr "PCM S24 LE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:52 modules/access/dvb/access.c:89
-msgid ""
-"Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
-"n>=0."
-msgstr ""
-"Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
-"dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
+#: modules/access/alsa.c:99
+msgid "PCM U24 BE"
+msgstr "PCM U24 BE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:55 modules/access/dvb/access.c:91
-msgid "Device number to use on adapter"
-msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
+#: modules/access/alsa.c:99
+msgid "PCM S24 BE"
+msgstr "PCM S24 BE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:94
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:684
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:950
-msgid "Transponder/multiplex frequency"
-msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
+#: modules/access/alsa.c:100
+msgid "PCM U32 LE"
+msgstr "PCM U32 LE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:60 modules/access/dvb/access.c:95
-msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
+#: modules/access/alsa.c:100
+msgid "PCM S32 LE"
+msgstr "PCM S32 LE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:62
-msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
+#: modules/access/alsa.c:101
+msgid "PCM U32 BE"
+msgstr "PCM U32 BE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:97
-msgid "Inversion mode"
-msgstr "Inverzný režim"
+#: modules/access/alsa.c:101
+msgid "PCM S32 BE"
+msgstr "PCM S32 BE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:66 modules/access/dvb/access.c:98
-msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
-msgstr "Inverzný režim [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
+#: modules/access/alsa.c:102
+msgid "PCM F32 LE"
+msgstr "PCM F32 LE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:71 modules/access/dvb/access.c:100
-msgid "Probe DVB card for capabilities"
-msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
+#: modules/access/alsa.c:102
+msgid "PCM F32 BE"
+msgstr "PCM F32 BE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:72 modules/access/dvb/access.c:101
-msgid ""
-"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
-"disable this feature if you experience some trouble."
-msgstr ""
-"Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
-"preverovanie radšej zablokujte."
+#: modules/access/alsa.c:103
+msgid "PCM F64 LE"
+msgstr "PCM F64 LE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:76 modules/access/dvb/access.c:103
-msgid "Budget mode"
-msgstr "Režim \"budget\""
+#: modules/access/alsa.c:103
+msgid "PCM F64 BE"
+msgstr "PCM F64 BE"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:77 modules/access/dvb/access.c:104
-msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
-msgstr ""
-"Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
-"karty."
+#: modules/access/alsa.c:107
+msgid "ALSA"
+msgstr "ALSA"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:82
-msgid "Network Identifier"
-msgstr "Nastavenia siete"
+#: modules/access/alsa.c:108
+msgid "ALSA audio capture input"
+msgstr "Vstup pre zvukové záznamy ALSA"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:107
-msgid "Satellite number in the Diseqc system"
-msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
+#: modules/access/attachment.c:44
+msgid "Attachment"
+msgstr "Príloha"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:108
-msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
-msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
+#: modules/access/attachment.c:45
+msgid "Attachment input"
+msgstr "Vstup prílohy"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:110
-msgid "LNB voltage"
-msgstr "Napätie LNB konvertora"
+#: modules/access/avio.h:39
+msgid "FFmpeg"
+msgstr "FFmpeg"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:111
-msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
-msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
+#: modules/access/avio.h:40
+msgid "FFmpeg access"
+msgstr "Prístup FFmpeg"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:113
-msgid "High LNB voltage"
-msgstr "Veľké napätie LNB"
+#: modules/access/avio.h:48
+msgid "libavformat access output"
+msgstr "Access output libavformat"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:114
-msgid ""
-"Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
-"supported by all frontends."
+#: modules/access/bd/bd.c:56
+msgid "BD"
+msgstr "BD"
+
+#: modules/access/bd/bd.c:57
+msgid "Blu-Ray Disc Input"
+msgstr "Vstup diskov Blu-Ray"
+
+#: modules/access/bluray.c:48 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:299
+msgid "BluRay"
 msgstr ""
-"Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
-"konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:96 modules/access/dvb/access.c:117
-msgid "22 kHz tone"
-msgstr "22 kHz tón"
+#: modules/access/bluray.c:49
+#, fuzzy
+msgid "Blu-Ray Disc support (libbluray)"
+msgstr "Vstup diskov Blu-Ray"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:97 modules/access/dvb/access.c:118
-msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
-msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
+#: modules/access/bluray.c:140
+msgid ""
+"This Blu-Ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
+"not have it."
+msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:99 modules/access/dvb/access.c:120
-msgid "Transponder FEC"
-msgstr "FEC transpondéra"
+#: modules/access/bluray.c:145
+msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
+msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:100 modules/access/dvb/access.c:121
-msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
+#: modules/access/bluray.c:154
+msgid ""
+"This Blu-Ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does not "
+"have it."
 msgstr ""
-"FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: režim pre korekciu chýb pri "
-"prenose) [9=automaticky]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:102 modules/access/dvb/access.c:123
-msgid "Transponder symbol rate in kHz"
-msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
+#: modules/access/bluray.c:159
+msgid "Your system BD+ decoding library does not work. Missing configuration?"
+msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:105 modules/access/dvb/access.c:126
-msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
+#: modules/access/bluray.c:196
+#, fuzzy
+msgid "Blu-Ray error"
+msgstr "Blu-Ray"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:106
-msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz (usually 9.75GHz)"
-msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 9,75 GHz)"
+#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:145
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
+msgid "Audio CD"
+msgstr "Audio CD"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:108 modules/access/dvb/access.c:129
-msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
+#: modules/access/cdda.c:63
+msgid "Audio CD input"
+msgstr "Vstup Audio CD"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:109
-msgid "High Band Local Osc Freq in kHz (usually 10.6GHz)"
-msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 10,6 GHz)"
+#: modules/access/cdda.c:69
+msgid "[cdda:][device][@[track]]"
+msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:111 modules/access/dvb/access.c:132
-msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
+#: modules/access/cdda.c:78
+msgid "CDDB Server"
+msgstr "CDDB server"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:113
-msgid "Low Noise Block switch freq in kHz (usually 11.7GHz)"
-msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom (zvyčajne 11,7 GHz)"
+#: modules/access/cdda.c:79
+msgid "Address of the CDDB server to use."
+msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:116 modules/access/dvb/access.c:136
-msgid "Modulation type"
-msgstr "Typ modulácie"
+#: modules/access/cdda.c:80
+msgid "CDDB port"
+msgstr "Port CDDB"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:117
-msgid "QAM, PSK or VSB modulation method"
-msgstr "Metóda modulácie QAM, PSK alebo VSB"
+#: modules/access/cdda.c:81
+msgid "CDDB Server port to use."
+msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM16"
-msgstr "QAM16"
+#: modules/access/cdda.c:490
+#, c-format
+msgid "Audio CD - Track %02i"
+msgstr "Audio CD - Stopa %02i"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM32"
-msgstr "QAM32"
+#: modules/access/dc1394.c:69
+msgid "dc1394 input"
+msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM64"
-msgstr "QAM64"
+#: modules/access/decklink.cpp:43
+msgid "Input card to use"
+msgstr "Používaná vstupná karta"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM128"
-msgstr "QAM128"
+#: modules/access/decklink.cpp:45
+msgid ""
+"DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from "
+"0."
+msgstr ""
+"Záznamová karta, ktorá sa má použiť v prípade existencie viacerých. Karty sú "
+"číslované od 0."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM256"
-msgstr "QAM256"
+#: modules/access/decklink.cpp:48
+msgid "Desired input video mode"
+msgstr "Cieľový vstup pre režim videa"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122
-msgid "BPSK"
-msgstr "BPSK"
+#: modules/access/decklink.cpp:50
+msgid ""
+"Desired input video mode for DeckLink captures. This value should be a "
+"FOURCC code in textual form, e.g. \"ntsc\"."
+msgstr ""
+"Cieľový režim vstupného videa pre záznamy DeckLink. Táto hodnota by mala byť "
+"kódom FOURCC v textovej forme, napríklad \"ntsc\"."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122
-msgid "QPSK"
-msgstr "QPSK"
+#: modules/access/decklink.cpp:54
+msgid "Audio connection"
+msgstr "Pripojenie zvuku"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122
-msgid "8VSB"
-msgstr "8VSB"
+#: modules/access/decklink.cpp:56
+msgid ""
+"Audio connection to use for DeckLink captures. Valid choices: embedded, "
+"aesebu, analog. Leave blank for card default."
+msgstr ""
+"Zvukové pripojenie na použitie pre záznamy DeckLink. Platné sú voľby: "
+"integrované, aesebu, analógovo. Pre použitie predvolenej hodnoty ponechajte "
+"prázdne."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122
-msgid "16VSB"
-msgstr "16VSB"
+#: modules/access/decklink.cpp:60
+msgid "Audio sampling rate in Hz"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku v Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:125 modules/access/bda/bda.c:126
-msgid "ATSC Major Channel"
-msgstr "Kanál ATSC Major"
+#: modules/access/decklink.cpp:62
+msgid ""
+"Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio input."
+msgstr ""
+"Vzorkovacia frekvencia zvuku (v Hertzoch) pre záznamy DeckLink. 0 = "
+"zablokovanie zvukového vstupu."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:127 modules/access/bda/bda.c:128
-msgid "ATSC Minor Channel"
-msgstr "Kanál ATSC Minor"
+#: modules/access/decklink.cpp:65 modules/access/dshow/dshow.cpp:201
+msgid "Number of audio channels"
+msgstr "Počet zvukových kanálov"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:129 modules/access/bda/bda.c:130
-msgid "ATSC Physical Channel"
-msgstr "Kanál ATSC Physical"
+#: modules/access/decklink.cpp:67
+msgid ""
+"Number of input audio channels for DeckLink captures. Must be 2, 8 or 16. 0 "
+"disables audio input."
+msgstr ""
+"Počet vstupných zvukový kanálov pre záznamy DeckLink. Musí obsahovať hodnotu "
+"2, 8 alebo 16. 0 = zablokovanie zvukového vstupu."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:133
-msgid "FEC rate"
-msgstr "Rýchlosť FEC"
+#: modules/access/decklink.cpp:70
+msgid "Video connection"
+msgstr "Pripojenie videa"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:134
-msgid "FEC rate includes DVB-T high priority stream FEC Rate"
-msgstr "Rýchlosť FEC zahŕňa aj rýchlosť FEC prioritného streamu v DVB-T"
+#: modules/access/decklink.cpp:72
+msgid ""
+"Video connection to use for DeckLink captures. Valid choices: sdi, hdmi, "
+"opticalsdi, component, composite, svideo. Leave blank for card default."
+msgstr ""
+"Pripojenie videa, ktoré sa použije pre záznamy DeckLink. Platné nastavenia:  "
+"sdi, hdmi, opticalsdi, component, composite, svideo. Pre použitie "
+"predvoleného nastavenia ponechajte prázdne."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "1/2"
-msgstr "1/2"
+#: modules/access/decklink.cpp:81 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:93
+msgid "SDI"
+msgstr "SDI"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "2/3"
-msgstr "2/3"
+#: modules/access/decklink.cpp:81 modules/audio_output/alsa.c:76
+msgid "HDMI"
+msgstr "HDMI"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "3/4"
-msgstr "3/4"
+#: modules/access/decklink.cpp:81
+msgid "Optical SDI"
+msgstr "Optické SDI"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "5/6"
-msgstr "5/6"
+#: modules/access/decklink.cpp:81
+msgid "Component"
+msgstr "Komponentný"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "7/8"
-msgstr "7/8"
+#: modules/access/decklink.cpp:81
+msgid "Composite"
+msgstr "Kompozitný"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/dvb/access.c:143
-msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
+#: modules/access/decklink.cpp:81
+msgid "S-video"
+msgstr "S-video"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:141
-msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
+#: modules/access/decklink.cpp:88
+msgid "Embedded"
+msgstr "Vstavané"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:147 modules/access/dvb/access.c:146
-msgid "Terrestrial bandwidth"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
+#: modules/access/decklink.cpp:88
+msgid "AES/EBU"
+msgstr "AES/EBU"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:148 modules/access/dvb/access.c:147
-msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
+#: modules/access/decklink.cpp:88
+msgid "Analog"
+msgstr "Analógové"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:151 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:978
-msgid "6 MHz"
-msgstr "6 MHz"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:151 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:979
-msgid "7 MHz"
-msgstr "7 MHz"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:151 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:980
-msgid "8 MHz"
-msgstr "8 MHz"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:153 modules/access/dvb/access.c:149
-msgid "Terrestrial guard interval"
-msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:154
-msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
-msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "1/4"
-msgstr "1/4"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "1/8"
-msgstr "1/8"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "1/16"
-msgstr "16"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "1/32"
-msgstr "32"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:159 modules/access/dvb/access.c:152
-msgid "Terrestrial transmission mode"
-msgstr "Režim terestriálneho prenosu"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:160
-msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
-msgstr "Prenosový režim [Nedefinovaný,2k,8k]"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:163
-msgid "2k"
-msgstr "2k"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:163
-msgid "8k"
-msgstr "8k"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:165 modules/access/dvb/access.c:155
-msgid "Terrestrial hierarchy mode"
-msgstr "Režim terestriálnej hierarchie"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:166
-msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
-msgstr "Hierarchia hodnoty alfa [Nedefinované,1,2,4]"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:169 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:170
-msgid "1"
-msgstr "1"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:169
-msgid "2"
-msgstr "2"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:169
-msgid "4"
-msgstr "4"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:172
-msgid "Satellite Azimuth"
-msgstr "Azimut družice"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:173
-msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
-msgstr "Azimut družice v desatinách stupňa"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:174
-msgid "Satellite Elevation"
-msgstr "Elevácia družice"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:175
-msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
-msgstr "Elevácia družice v desatinách stupňa"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:176
-msgid "Satellite Longitude"
-msgstr "Zemepisná dĺžka družice"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:178
-msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
-msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia družice, v desatinách stupňa. -ve=Západne"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:179
-msgid "Satellite Polarisation"
-msgstr "Polarizácia družice"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:180
-msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
-msgstr "Polarizácia satelitu [H/V/L/R]"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:183 modules/video_filter/mirror.c:67
-msgid "Horizontal"
-msgstr "Horizontálne"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:183 modules/video_filter/mirror.c:67
-msgid "Vertical"
-msgstr "Vertikálne"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:184
-msgid "Circular Left"
-msgstr "Otočiť doľava"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:184
-msgid "Circular Right"
-msgstr "Otočiť doprava"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:185
-msgid "Satellite Range Code"
-msgstr "Kód dosahu satelitu"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:186
-msgid "Satellite Range Code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
-msgstr ""
-"Kód dosahu satelitu je definovaný jeho výrobcom, napr. prepínací kód DISEqC"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:188
-msgid "Network Name"
-msgstr "Názov siete"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:189
-msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
-msgstr "Unikátny názov siete v priestore pre systémové ladenie"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:190
-msgid "Network Name to Create"
-msgstr "Názov siete, ktorý sa má vytvoriť"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:191
-msgid "Create Unique name in the System Tuning Spaces"
-msgstr "Vytvoriť unikátny názov v priestore pre systémové ladenie"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:194 modules/access/dvb/access.c:193
-msgid "DVB"
-msgstr "DVB"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:195
-msgid "DirectShow DVB input"
-msgstr "Vstup DirectShow DVB"
+#: modules/access/decklink.cpp:91 modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73 modules/demux/rawvid.c:59
+#: modules/stream_out/switcher.c:98
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "Stranový pomer"
 
-#: modules/access/cdda.c:63
-msgid ""
-"Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
-"milliseconds."
+#: modules/access/decklink.cpp:93 modules/demux/rawvid.c:61
+msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
 msgstr ""
-"Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
-
-#: modules/access/cdda.c:67 modules/gui/macosx/open.m:198
-#: modules/gui/macosx/open.m:643 modules/gui/macosx/open.m:731
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:293
-msgid "Audio CD"
-msgstr "Audio CD"
-
-#: modules/access/cdda.c:68
-msgid "Audio CD input"
-msgstr "Vstup Audio CD"
-
-#: modules/access/cdda.c:74
-msgid "[cdda:][device][@[track]]"
-msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
-
-#: modules/access/cdda.c:87
-msgid "CDDB Server"
-msgstr "CDDB Server"
-
-#: modules/access/cdda.c:88
-msgid "Address of the CDDB server to use."
-msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
-
-#: modules/access/cdda.c:89
-msgid "CDDB port"
-msgstr "Port CDDB"
-
-#: modules/access/cdda.c:90
-msgid "CDDB Server port to use."
-msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
+"Stranový pomer (4:3, 16:9). V predvolenom nastavení sa predpokladá, že "
+"pixely majú tvar štvorca."
 
-#: modules/access/cdda.c:506
-#, c-format
-msgid "Audio CD - Track %02i"
-msgstr "Audio CD - Stopa %02i"
+#: modules/access/decklink.cpp:96
+msgid "DeckLink"
+msgstr "DeckLink"
 
-#: modules/access/dc1394.c:69
-msgid "dc1394 input"
-msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
+#: modules/access/decklink.cpp:97
+msgid "Blackmagic DeckLink SDI input"
+msgstr "Vstup Blackmagic DeckLink SDI"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
 msgid "Cable"
 msgstr "Káblový"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
 msgid "Antenna"
 msgstr "Anténny"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103
 msgid "TV"
 msgstr "TV"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
 msgid "FM radio"
 msgstr "FM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:105
 msgid "AM radio"
 msgstr "AM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:97
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
 msgid "DSS"
 msgstr "DSS"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
-msgid ""
-"Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota pre ukladanea streamov DirectShow do vyrovnávacej pamäte. Táto "
-"hodnota sa nastavuje v milisekundách."
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103 modules/access/v4l.c:81
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:737
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:772
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:133
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:754
 msgid "Video device name"
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:105
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
 msgid ""
 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
@@ -6208,13 +6065,12 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:108
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:743
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:778
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:138
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:763
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov zvukového zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:110
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used. "
@@ -6222,12 +6078,12 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:647
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:728
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:145
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
@@ -6237,12 +6093,20 @@ msgstr ""
 "nešpecifikujete, použije sa predvolená. Môžete špecifikovať štandardnú "
 "veľkosť (cif, d1, ...) alebo <šírka>x<výška>."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:118 modules/access/v4l.c:85
-#: modules/access/v4l2.c:74
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:148 modules/access/v4l2/video.c:214
+msgid "Picture aspect-ratio n:m"
+msgstr "Stranový pomer obrázka n:m"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149 modules/access/v4l2/video.c:215
+msgid "Define input picture aspect-ratio to use. Default is 4:3"
+msgstr ""
+"Definovať použitý stranový pomer vstupného obrázka. Predvolený pomer je 4:3"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150 modules/access/v4l2/video.c:63
 msgid "Video input chroma format"
 msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:120
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:152
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
@@ -6251,54 +6115,71 @@ msgstr ""
 "používať špeciálny formát \"chroma\". (napríklad I420 - čo je predvolená "
 "hodnota -,  RV 24, atď)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:122
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:154
 msgid "Video input frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania na vstupe videa"
+msgstr "Frekvencia snímok na vstupe videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:156
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
 "Aktivovaním tejto voľby si vynútite, že vstup videa DirectShow bude používať "
-"zadanú rýchlosť snímkovania (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
+"zadanú frekvenciu snímok (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
 "59.94, alebo iné)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:158
 msgid "Device properties"
-msgstr "Nastavenia jednotky"
+msgstr "Nastavenia zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:160
 msgid ""
 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
 msgstr ""
 "Pred spustením streamu sa zobrazí okno, kde môžete nastaviť vlastnosti "
 "jednotky."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
 msgid "Tuner properties"
 msgstr "Nastavenia tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:164
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
 msgstr ""
 "Zobrazí sa stránka s nastaveniami tunera (kde si môžete vybrať aj požadované "
 "kanály)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:133
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
 msgid "Tuner TV Channel"
 msgstr "Kanál TV tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
 msgstr ""
 "Tu môžete určiť TV kanál, na ktorý sa nastaví tuner (0=predvolený kanál)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
+msgid "Tuner Frequency"
+msgstr "Frekvencia tunera"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:170
+msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
+msgstr "Týmto prekročíte nastavenia kanála. Hodnota sa udáva v Hz."
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:171 modules/access/v4l2/video.c:60
+#: modules/stream_out/standard.c:96
+msgid "Standard"
+msgstr "Štandardné"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:172
+msgid "Video standard (Default, SECAM_D, PAL_B, NTSC_M, etc...)."
+msgstr "Štandard videa (predvolené, SECAM_D, PAL_B, alebo NTSC_M, atď...)."
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
 msgid "Tuner country code"
 msgstr "Kód krajiny pre tuner"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:139
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
 msgid ""
 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
 "mapping (0 means default)."
@@ -6306,19 +6187,19 @@ msgstr ""
 "Nastavením kódu krajiny v tuneri je možné stabilizovať mapovanie kanálov a "
 "frekvencií (predvolené nastavenie je 0)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:177
 msgid "Tuner input type"
 msgstr "Typ vstupu do tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:179
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
 msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:180
 msgid "Video input pin"
 msgstr "Pin vstupu videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:182
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
@@ -6326,46 +6207,46 @@ msgid ""
 "will not be changed."
 msgstr ""
 "Zvoľte si zdroj pre vstup videa, napríklad to môže byť kompozitný vstup, s-"
-"video, alebo vstup z tunera. Keďže Váš hardvér môže vyžadovať špecifické "
-"nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcií \"Konfigurácia zariadenia\". "
+"video, alebo vstup z tunera. Keďže váš hardvér môže vyžadovať špecifické "
+"nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcii \"Konfigurácia zariadenia\". "
 "Použite hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že "
 "nastavenia nebudú zmenené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:186
 msgid "Audio input pin"
 msgstr "Pin zvuk. vstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:152
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:188
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať zdroj zvuku. Pozrite si, aké je nastavenie v sekcii "
 "\"vstup videa\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:189
 msgid "Video output pin"
 msgstr "Pin výstupu videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:191
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť typ výstupu videa. Pozrite si, aké je nastavenie v "
-"sekcií \"vstup videa\"."
+"sekcii \"vstup videa\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:156
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:192
 msgid "Audio output pin"
 msgstr "Pin zvukového výstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:158
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:194
 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete zvoliť typ zvuk. výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
 "sekcii \"vstup videa\""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:160
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:196
 msgid "AM Tuner mode"
 msgstr "AM režim"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:198
 msgid ""
 "AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1),AM Radio (2), FM Radio (3) "
 "or DSS (4)."
@@ -6373,406 +6254,659 @@ msgstr ""
 "Režim AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený (0), TV "
 "(1),AM Radio (2), FM Radio (3) alebo DSS (4)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
-msgid "Number of audio channels"
-msgstr "Počet zvukových kanálov"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:203
 msgid ""
 "Select audio input format with the given number of audio channels (if non 0)"
 msgstr ""
 "Vyberte formát zvukového vstupu zadaním počtu zvukových kanálov (ak nie je "
 "počet rovný 0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:205
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:93
 msgid "Audio sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:171
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:207
 msgid "Select audio input format with the given sample rate (if non 0)"
 msgstr ""
 "Vyberte formát zvukového vstupu zadaním rýchlosti vzorkovania (ak sa nerovná "
 "0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:209
 msgid "Audio bits per sample"
 msgstr "Zvukové bity na vzorku"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:211
 msgid "Select audio input format with the given bits/sample (if non 0)"
 msgstr ""
 "Vyberte formát zvukového vstupu zadaním počtu bitov/vzorkov (ak sa údaj "
 "nerovná 0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:187
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:223
 msgid "DirectShow"
 msgstr "DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:188 modules/access/dshow/dshow.cpp:252
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:224 modules/access/dshow/dshow.cpp:306
 msgid "DirectShow input"
 msgstr "Vstup DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:196 modules/access/dshow/dshow.cpp:201
-#: modules/audio_output/alsa.c:117 modules/audio_output/directx.c:140
-#: modules/audio_output/waveout.c:109 modules/video_output/msw/directx.c:112
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:230 modules/access/dshow/dshow.cpp:235
+#: modules/audio_output/alsa.c:86 modules/audio_output/directx.c:137
+#: modules/audio_output/waveout.c:99 modules/video_output/msw/directx.c:109
 msgid "Refresh list"
 msgstr "Obnoviť zoznam"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:197 modules/access/dshow/dshow.cpp:202
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:231 modules/access/dshow/dshow.cpp:236
+#: share/lua/http/view.html:67
 msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurovať"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:459 modules/access/dshow/dshow.cpp:533
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:968 modules/access/dshow/dshow.cpp:1021
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:527 modules/access/dshow/dshow.cpp:601
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1048 modules/access/dshow/dshow.cpp:1101
 msgid "Capture failed"
 msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:460
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:528
 msgid "No video or audio device selected."
 msgstr "Nie je vybrané žiadne zvukové alebo video-zariadenie."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:534
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:602
 msgid "VLC cannot open ANY capture device.Check the error log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť NIJAKÉ zaznamenávacie zariadenie. Podrobnejšie "
 "informácie nájdete v súbore so záznamom."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:969
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1049
 #, c-format
 msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
 "nie je podporovaný."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1022
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1102
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
 
-#: modules/access/dv.c:61
-msgid "Caching value for DV streams. This value should be set in milliseconds."
+#: modules/access/dtv/access.c:36
+msgid "DVB adapter"
+msgstr "Adaptér DVB"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:38
+msgid ""
+"If there is more than one digital broadcasting adapter, the adapter number "
+"must be selected. Numbering start from zero."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania DVB streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
+"Ak je dostupných viac vysielacích adaptérov, musí sa vybrať číslo adaptéra. "
+"Číslovanie začína od 0."
 
-#: modules/access/dv.c:65
-msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
-msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
+#: modules/access/dtv/access.c:41
+msgid "Do not demultiplex"
+msgstr "Nevykonávať demultiplexovanie"
 
-#: modules/access/dv.c:66
-msgid "DV"
-msgstr "DV"
+#: modules/access/dtv/access.c:43
+msgid ""
+"Only useful programs are normally demultiplexed from the transponder. This "
+"option will disable demultiplexing and receive all programs."
+msgstr ""
+"Za normálnych okolností sú z transpondéra demultiplexované iba užitočné "
+"programy. Táto voľba zablokuje demultiplexovanie úplne a umožní príjem "
+"všetkých programov."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:137
-msgid "Modulation type for front-end device."
-msgstr "Typ modulácie pre koncové zariadenie."
+#: modules/access/dtv/access.c:46
+msgid "Network name"
+msgstr "Názov siete"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:140
-msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
+#: modules/access/dtv/access.c:47
+msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
+msgstr "Unikátny názov siete v priestore pre systémové ladenie"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:158
-msgid "HTTP Host address"
-msgstr "HTTP adresa hostiteľa"
+#: modules/access/dtv/access.c:49
+msgid "Network name to create"
+msgstr "Názov siete, ktorý sa má vytvoriť"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:160
-msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
-msgstr "Ak chcete zapnúť interný HTTP server, nastavte jeho adresu a port."
+#: modules/access/dtv/access.c:50
+msgid "Create unique name in the System Tuning Spaces"
+msgstr "Vytvoriť unikátny názov v priestore pre ladenie systému"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:162
-msgid "HTTP user name"
-msgstr "HTTP - názov používateľa"
+#: modules/access/dtv/access.c:52
+msgid "Frequency (Hz)"
+msgstr "Frekvencia (Hz)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:164
+#: modules/access/dtv/access.c:54
 msgid ""
-"User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+"TV channels are grouped by transponder (a.k.a. multiplex) on a given "
+"frequency. This is required to tune the receiver."
 msgstr ""
-"Užívateľské meno administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný "
-"HTTP server."
+"TV kanály sú zoskupené podľa transpondérov (multiplexov) na danej "
+"frekvencii. To je potrebné pre ladenie prijímača."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:57
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:961
+msgid "Modulation / Constellation"
+msgstr "Modulácia / Zostava"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:58
+msgid "Layer A modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy A"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:59
+msgid "Layer B modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy B"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:167
-msgid "HTTP password"
-msgstr "HTTP - heslo"
+#: modules/access/dtv/access.c:60
+msgid "Layer C modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy C"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:169
+#: modules/access/dtv/access.c:62
 msgid ""
-"Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+"The digital signal can be modulated according with different constellations "
+"(depending on the delivery system). If the demodulator cannot detect the "
+"constellation automatically, it needs to be configured manually."
 msgstr ""
-"Heslo administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný HTTP server."
+"Digitálny signál je možné modulovať podľa rôznych postupov a konštalácií (v "
+"závislosti od systému doručovania). Ak modulátor nedokáže detegovať "
+"konštaláciu automaticky, je potrebné ju nastaviť manuálne."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:172
-msgid "HTTP ACL"
-msgstr "HTTP ACL"
+#: modules/access/dtv/access.c:77
+msgid "Symbol rate (bauds)"
+msgstr "Symbolová rýchlosť (v baudoch)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:174
+#: modules/access/dtv/access.c:79
 msgid ""
-"Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit the "
-"range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
+"The symbol rate must be specified manually for some systems, notably DVB-C, "
+"DVB-S and DVB-S2."
 msgstr ""
-"Cesta ku kontrolnému zoznamu prístupov (zoznam je ekvivalentom súboru ."
-"hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť na "
-"interný HTTP server."
+"Symbolovú rýchlosť je potrebné nastaviť v niektorých systémoch manuálne, "
+"najmä pri DVB-C, DVB-S a DVB-S2."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:178 modules/access_output/http.c:74
-#: modules/control/http/http.c:57
-msgid "Certificate file"
-msgstr "Súbor s certifikátom"
+#: modules/access/dtv/access.c:82
+msgid "Spectrum inversion"
+msgstr "Obrátenie spektra"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:179
-msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
-msgstr "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
+#: modules/access/dtv/access.c:84
+msgid ""
+"If the demodulator cannot detect spectral inversion correctly, it needs to "
+"be configured manually."
+msgstr ""
+"Ak demodulátor nedokáže správne detegovať spektrálnu inverziu, je potrebné "
+"ju nastaviť manuálne."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:182 modules/access_output/http.c:77
-#: modules/control/http/http.c:60
-msgid "Private key file"
-msgstr "Súbor s privátnym kľúčom"
+#: modules/access/dtv/access.c:87 modules/access/dtv/access.c:102
+#: modules/access/dtv/access.c:111 modules/access/dtv/access.c:119
+#: modules/access/dtv/access.c:128 modules/access/dtv/access.c:136
+#: modules/access/dtv/access.c:154 modules/access/pvr.c:113
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:965
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automaticky"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:183
-msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
-msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM."
+#: modules/access/dtv/access.c:90
+msgid "FEC code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu FEC"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:185 modules/access_output/http.c:81
-#: modules/control/http/http.c:62
-msgid "Root CA file"
-msgstr "Hlavný CA súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:91
+msgid "High-priority code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu pre vysokú prioritu"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:186
-msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
-msgstr "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní."
+#: modules/access/dtv/access.c:92
+msgid "Low-priority code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu pre nízku prioritu"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:189 modules/access_output/http.c:86
-#: modules/control/http/http.c:65
-msgid "CRL file"
-msgstr "CRL súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:93
+msgid "Layer A code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva A"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:190
-msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
-msgstr "Zoznam s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP."
+#: modules/access/dtv/access.c:94
+msgid "Layer B code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva B"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:194
-msgid "DVB input with v4l2 support"
-msgstr "DVB vstup s podporou protokolu v412"
+#: modules/access/dtv/access.c:95
+msgid "Layer C code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva C"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:249
-msgid "HTTP server"
-msgstr "HTTP server"
+#: modules/access/dtv/access.c:97
+msgid "The code rate for Forward Error Correction can be specified."
+msgstr "Rýchlosť kódu pre FEC je možné špecifikovať."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:943
-msgid "Input syntax is deprecated"
-msgstr "Vstupná syntax je chybná"
+#: modules/access/dtv/access.c:107
+msgid "Transmission mode"
+msgstr "Prenosový režim"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:944
-msgid ""
-"The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation of "
-"the new syntax."
-msgstr ""
-"Zadaná syntax bola odmietnutá. Spustite prosím \"vlc -p dvb\" a pozrite si "
-"vysvetlivky k novej syntaxi."
+#: modules/access/dtv/access.c:115
+msgid "Bandwidth (MHz)"
+msgstr "Šírka pásma (MHz)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:990
-msgid "Invalid polarization"
-msgstr "Nesprávna polarizácia"
+#: modules/access/dtv/access.c:120
+msgid "10 MHz"
+msgstr "10 MHz"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:991
-#, c-format
-msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
-msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
+#: modules/access/dtv/access.c:120
+msgid "8 MHz"
+msgstr "8 MHz"
 
-#: modules/access/dvb/scan.c:317
-#, c-format
-msgid "%.1f MHz (%d services)"
-msgstr "%.1f MHz (%d služieb)"
+#: modules/access/dtv/access.c:120
+msgid "7 MHz"
+msgstr "7 MHz"
 
-#: modules/access/dvb/scan.c:327
-msgid "Scanning DVB"
-msgstr "Skenovanie pásma DVB"
+#: modules/access/dtv/access.c:120
+msgid "6 MHz"
+msgstr "6 MHz"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:70
-msgid "DVD angle"
-msgstr "Uhol snímok na DVD"
+#: modules/access/dtv/access.c:121
+msgid "5 MHz"
+msgstr "5 MHz"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:70 modules/access/dvdread.c:72
-msgid "Default DVD angle."
-msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
+#: modules/access/dtv/access.c:121
+msgid "1.712 MHz"
+msgstr "1.712 MHz"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:74 modules/access/dvdread.c:76
-msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "Guard interval"
+msgstr "Ochranný interval"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:76
-msgid "Start directly in menu"
-msgstr "Spustiť priamo v menu"
+#: modules/access/dtv/access.c:132
+msgid "Hierarchy mode"
+msgstr "Hierarchický režim"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:78
-msgid ""
-"Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
-"useless warning introductions."
-msgstr ""
-"Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
-"pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
+#: modules/access/dtv/access.c:140
+msgid "Layer A segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy A"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:87
-msgid "DVD with menus"
-msgstr "DVD s menu"
+#: modules/access/dtv/access.c:141
+msgid "Layer B segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy B"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:88
-msgid "DVDnav Input"
-msgstr "Vstup DVDnav"
+#: modules/access/dtv/access.c:142
+msgid "Layer C segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy C"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:312 modules/access/dvdread.c:205
-#: modules/access/dvdread.c:465 modules/access/dvdread.c:527
-msgid "Playback failure"
-msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
+#: modules/access/dtv/access.c:144
+msgid "Layer A time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy A"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:145
+msgid "Layer B time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy B"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:146
+msgid "Layer C time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy C"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:148
+msgid "Pilot"
+msgstr "Pilot"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:150
+msgid "Roll-off factor"
+msgstr "Faktor Roll-off"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:155
+msgid "0.35 (same as DVB-S)"
+msgstr "0,35 (rovnaké ako DVB-S)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:155
+msgid "0.20"
+msgstr "0,20"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:155
+msgid "0.25"
+msgstr "0,25"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:313
+#: modules/access/dtv/access.c:158
+msgid "Transport stream ID"
+msgstr "ID transportného streamu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:160
+msgid "Polarization (Voltage)"
+msgstr "Polarizácia (napätie)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:162
 msgid ""
-"VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disc."
+"To select the polarization of the transponder, a different voltage is "
+"normally applied to the low noise block-downconverter (LNB)."
 msgstr ""
-"Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že nie je možné "
-"dekryptovať celý disk."
+"Pre výber polarizácie transpondéra je bežne používané nižšie napätie "
+"jednotky LNB."
 
-#: modules/access/dvdread.c:83
-msgid "DVD without menus"
-msgstr "DVD bez menu"
+#: modules/access/dtv/access.c:165
+msgid "Unspecified (0V)"
+msgstr "Nešpecifikované (0V)"
 
-#: modules/access/dvdread.c:84
-msgid "DVDRead Input (no menu support)"
-msgstr "Vstup DVDRead (bez podpory menu)"
+#: modules/access/dtv/access.c:166
+msgid "Vertical (13V)"
+msgstr "Vertikálna (13 V)"
 
-#: modules/access/dvdread.c:206
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not open the disc \"%s\"."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
+#: modules/access/dtv/access.c:166
+msgid "Horizontal (18V)"
+msgstr "Horizontálna (18 V)"
 
-#: modules/access/dvdread.c:466
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not read block %d."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
+#: modules/access/dtv/access.c:167
+msgid "Circular Right Hand (13V)"
+msgstr "Kruhová, pravotočivá (13 V)"
 
-#: modules/access/dvdread.c:528
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
+#: modules/access/dtv/access.c:167
+msgid "Circular Left Hand (18V)"
+msgstr "Kruhová, ľavotočivá (18 V)"
 
-#: modules/access/eyetv.m:56
-msgid "Channel number"
-msgstr "Číslo kanála"
+#: modules/access/dtv/access.c:169
+msgid "High LNB voltage"
+msgstr "Veľké napätie LNB"
 
-#: modules/access/eyetv.m:58
+#: modules/access/dtv/access.c:171
 msgid ""
-"EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
-"for Composite input"
+"If the cables between the satellilte low noise block-downconverter and the "
+"receiver are long, higher voltage may be required.\n"
+"Not all receivers support this."
 msgstr ""
-"Zadajte číslo programu EyeTV alebo pre použitie posledného kanála zadajte "
-"hodnotu 0; pre vstup S-Video zadajte -1; pre kompozitný vstup zadajte -2"
+"Ak sú medzi LNB a prijímačom použité príliš dlhé káble, môže byť potrebné "
+"vyššie napätie v systéme.\n"
+"Toto nastavenie však nepodporujú všetky prijímače."
 
-#: modules/access/eyetv.m:63
+#: modules/access/dtv/access.c:175
+msgid "Local oscillator low frequency (kHz)"
+msgstr "Nízka frekvencia lokálneho oscilátora (kHz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:176
+msgid "Local oscillator high frequency (kHz)"
+msgstr "Vysoká frekvencia lokálneho oscilátora (kHz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:178
 msgid ""
-"Caching value for EyeTV captures. This value should be set in milliseconds."
+"The downconverter (LNB) will substract the local oscillator frequency from "
+"the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the "
+"RF cable is the result."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania snímok EyeTV do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota by sa "
-"mala nastavovať v milisekundách."
+"LNB odčítava frekvenciu lokálneho osciátora z frekvencie satelitného "
+"prenosu. Výsledkom je stredná frekvencia (IF) na kábli RF."
 
-#: modules/access/eyetv.m:68
-msgid "EyeTV input"
-msgstr "Vstup EyeTV"
+#: modules/access/dtv/access.c:181
+msgid "Universal LNB switch frequency (kHz)"
+msgstr "Frekvencia univerzálneho prepínača LNB (kHz)"
 
-#: modules/access/fake.c:46
+#: modules/access/dtv/access.c:183
 msgid ""
-"Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
+"If the satellite transmission frequency exceeds the switch frequency, the "
+"oscillator high frequency will be used as reference. Furthermore the "
+"automatic continuous 22kHz tone will be sent."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania fingovaných streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota "
-"sa nastavuje v milisekundách."
+"Ak frekvencia satelitného prenosu prekračuje frekvenciu prepínania, bude ako "
+"referencia použitá vysoká frekvencia oscilátora. Ďalej bude odosielaný "
+"automatický, kontinuálny 22 kHz tón."
 
-#: modules/access/fake.c:48 modules/access/pvr.c:85 modules/access/v4l.c:130
-#: modules/access/v4l2.c:95
-msgid "Framerate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania"
+#: modules/access/dtv/access.c:186
+msgid "Continuous 22kHz tone"
+msgstr "Kontinuálny 22 kHz tón"
 
-#: modules/access/fake.c:50
-msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
-msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
+#: modules/access/dtv/access.c:188
+msgid ""
+"A continuous tone at 22kHz can be sent on the cable. This normally selects "
+"the higher frequency band from a universal LNB."
+msgstr ""
+"Cez kábel je možné vysielať nepretržitý 22kHz tón. Tým sa za normálnych "
+"okolností vyberie z univerzálneho LNB vyššie frekvenčné pásmo."
 
-#: modules/access/fake.c:51 modules/access/imem.c:54
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:49
-#: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
+#: modules/access/dtv/access.c:191
+msgid "DiSEqC LNB number"
+msgstr "Číslo DiSEqC LNB"
 
-#: modules/access/fake.c:53
+#: modules/access/dtv/access.c:193
 msgid ""
-"Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
-"(default 0)."
+"If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
+"downconverters (LNB) through a DiSEqC 1.0 switch, the correct LNB can be "
+"selected (1 to 4). If there is no switch, this parameter should be 0."
 msgstr ""
-"Nastavte ident. číslo pre fingovaný elementárny stream (predvolená hodnota "
-"je 0)."
+"Ak je satelitný prijímač pripojený k viacnásobným LNB konvertorom "
+"prostredníctvom prepínača DiSEqC 1.0, je možné vybrať správne LNB (1 až 4). "
+"Ak nie je k dispozícii žiadny prepínač, tento parameter by mal byť nastavený "
+"na 0."
 
-#: modules/access/fake.c:55
-msgid "Duration in ms"
-msgstr "Trvanie v ms"
+#: modules/access/dtv/access.c:199 modules/access/v4l2/video.c:144
+#: modules/access/v4l2/video.c:171 modules/access/v4l2/video.c:219
+#: modules/access/v4l2/video.c:282
+msgid "Unspecified"
+msgstr "Bez špecifikovania"
 
-#: modules/access/fake.c:57
-msgid ""
-"Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is -1 "
-"meaning that the stream is unlimited when fake is forced, or lasts for 10 "
-"seconds otherwise. 0, means that the stream is unlimited)."
+#: modules/access/dtv/access.c:204
+msgid "Network identifier"
+msgstr "Identifikátor siete"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:205
+msgid "Satellite azimuth"
+msgstr "Azimut satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:206
+msgid "Satellite azimuth in tenths of degree"
+msgstr "Azimut satelitu v desatinách stupňa"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:207
+msgid "Satellite elevation"
+msgstr "Elevácia satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:208
+msgid "Satellite elevation in tenths of degree"
+msgstr "Elevácia satelitu v desatinách stupňa"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:209
+msgid "Satellite longitude"
+msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:211
+msgid "Satellite longitude in tenths of degree. West is negative."
 msgstr ""
-"Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
-"(predvolená hodnota je -1, čo znamená, že stream nie je pri limitovaný, "
-"alebo trvá 10 sekúnd. Hodnota 0 znamená, že stream nie je limitovaný)."
+"Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu, v desatinách stupňa. Záporná hodnota = "
+"západ."
 
-#: modules/access/fake.c:63 modules/codec/fake.c:88
-msgid "Fake"
-msgstr "Fingované kodeky"
+#: modules/access/dtv/access.c:213
+msgid "Satellite range code"
+msgstr "Kód dosahu satelitu"
 
-#: modules/access/fake.c:64
-msgid "Fake video input"
-msgstr "Fingovaný vstup videa"
+#: modules/access/dtv/access.c:214
+msgid "Satellite range code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
+msgstr "Kód dosahu satelitu definovaný výrobcom, napr. prepínací kód DISEqC"
 
-#: modules/access/file.c:169 modules/access/file.c:302
-#: modules/access/mmap.c:228 modules/access/mtp.c:216 modules/access/mtp.c:304
-msgid "File reading failed"
-msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:218
+msgid "Major channel"
+msgstr "Hlavný kanál"
 
-#: modules/access/file.c:170 modules/access/mtp.c:305
-#, c-format
-msgid "VLC could not open the file \"%s\"."
-msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\"."
+#: modules/access/dtv/access.c:219
+msgid "ATSC minor channel"
+msgstr "Minoritný kanál ATSC"
 
-#: modules/access/file.c:303 modules/access/mmap.c:229
-#: modules/access/mtp.c:217
-msgid "VLC could not read the file."
-msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
+#: modules/access/dtv/access.c:220
+msgid "Physical channel"
+msgstr "Fyzický kanál"
 
-#: modules/access/fs.c:33 modules/access/rtsp/access.c:46
-#: modules/access_output/udp.c:64 modules/demux/live555.cpp:75
-#: modules/stream_out/rtp.c:133
-msgid "Caching value (ms)"
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+#: modules/access/dtv/access.c:226
+msgid "DTV"
+msgstr "DTV"
 
-#: modules/access/fs.c:35
-msgid "Caching value for files, in milliseconds."
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre súbory, v milisekundách."
+#: modules/access/dtv/access.c:227
+msgid "Digital Television and Radio"
+msgstr "Digitálna televízia a rádio"
 
-#: modules/access/fs.c:37
-msgid "Extra network caching value (ms)"
-msgstr "Hodnota ukladania do zvláštnej vyrovnávacej pamäte siete (ms)"
+#: modules/access/dtv/access.c:259
+msgid "Terrestrial reception parameters"
+msgstr "Parametre terestriálneho príjmu"
 
-#: modules/access/fs.c:39
-msgid "Supplementary caching value for remote files, in milliseconds."
-msgstr ""
-"Doplnková hodnota ukladania vzdialených súborov do vyrovnávacej pamäte, v "
-"milisekundách."
+#: modules/access/dtv/access.c:271
+msgid "DVB-T reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu DVB-T"
 
-#: modules/access/fs.c:41
-msgid "Subdirectory behavior"
-msgstr "Správanie podpriečinkov"
+#: modules/access/dtv/access.c:284
+msgid "ISDB-T reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu ISDB-T"
 
-#: modules/access/fs.c:43
-msgid ""
+#: modules/access/dtv/access.c:325
+msgid "Cable and satellite reception parameters"
+msgstr "Parametre káblového a satelitného príjmu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:337
+msgid "DVB-S2 parameters"
+msgstr "Parametre DVB-S2"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:345
+msgid "ISDB-S parameters"
+msgstr "Parametre ISDB-S"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:350
+msgid "Satellite equipment control"
+msgstr "Kontrola výbavy satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:388
+msgid "ATSC reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu ATSC"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:444
+msgid "Digital broadcasting"
+msgstr "Digitálne vysielanie"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:445
+msgid ""
+"The selected digital tuner does not support the specified parameters.\n"
+"Please check the preferences."
+msgstr ""
+"Vybraný digitálny tuner nepodporuje špecifikované parametre.\n"
+"Skontrolujte nastavenia, prosím."
+
+#: modules/access/dvb/access.c:64
+msgid "Probe DVB card for capabilities"
+msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:65
+msgid ""
+"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
+"disable this feature if you experience some trouble."
+msgstr ""
+"Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
+"preverovanie radšej zablokujte."
+
+#: modules/access/dvb/access.c:68
+#, fuzzy
+msgid "Satellite scanning config"
+msgstr "Kód dosahu satelitu"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:69
+msgid "filename of config file in share/dvb/dvb-s"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:72
+#, fuzzy
+msgid "DVB"
+msgstr "DV"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:73
+msgid "DVB input with v4l2 support"
+msgstr "DVB vstup s podporou protokolu v412"
+
+#: modules/access/dv.c:60
+msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
+msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
+
+#: modules/access/dv.c:61
+msgid "DV"
+msgstr "DV"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:71 modules/access/dvdread.c:62
+msgid "DVD angle"
+msgstr "Uhol snímok na DVD"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:73 modules/access/dvdread.c:64
+msgid "Default DVD angle."
+msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
+
+#: modules/access/dvdnav.c:75
+msgid "Start directly in menu"
+msgstr "Spustiť priamo v menu"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:77
+msgid ""
+"Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
+"useless warning introductions."
+msgstr ""
+"Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
+"pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
+
+#: modules/access/dvdnav.c:86
+msgid "DVD with menus"
+msgstr "DVD s menu"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:87
+msgid "DVDnav Input"
+msgstr "Vstup DVDnav"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:331 modules/access/dvdread.c:195
+#: modules/access/dvdread.c:457 modules/access/dvdread.c:519
+msgid "Playback failure"
+msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:332
+msgid ""
+"VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disc."
+msgstr ""
+"Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že nie je možné "
+"dekryptovať celý disk."
+
+#: modules/access/dvdread.c:70
+msgid "DVD without menus"
+msgstr "DVD bez menu"
+
+#: modules/access/dvdread.c:71
+msgid "DVDRead Input (no menu support)"
+msgstr "Vstup DVDRead (bez podpory menu)"
+
+#: modules/access/dvdread.c:196
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not open the disc \"%s\"."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
+
+#: modules/access/dvdread.c:458
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not read block %d."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať blok %d."
+
+#: modules/access/dvdread.c:520
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícii 0x%02x."
+
+#: modules/access/eyetv.m:56
+msgid "Channel number"
+msgstr "Číslo kanála"
+
+#: modules/access/eyetv.m:58
+msgid ""
+"EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
+"for Composite input"
+msgstr ""
+"Zadajte číslo programu EyeTV alebo pre použitie posledného kanála zadajte "
+"hodnotu 0; pre vstup S-Video zadajte -1; pre kompozitný vstup zadajte -2"
+
+#: modules/access/eyetv.m:63
+msgid "EyeTV input"
+msgstr "Vstup EyeTV"
+
+#: modules/access/file.c:180 modules/access/file.c:301
+#: modules/access/mtp.c:213 modules/access/mtp.c:302 modules/access/vdr.c:385
+#: modules/access/vdr.c:555
+msgid "File reading failed"
+msgstr "Nepodarilo sa prečítať súbor"
+
+#: modules/access/file.c:181 modules/access/mtp.c:303 modules/access/vdr.c:555
+#, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\". (%m)"
+
+#: modules/access/file.c:302
+#, c-format
+msgid "VLC could not read the file (%m)."
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor (%m)."
+
+#: modules/access/fs.c:33
+msgid "Subdirectory behavior"
+msgstr "Správanie podpriečinkov"
+
+#: modules/access/fs.c:35
+msgid ""
 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
@@ -6782,25 +6916,27 @@ msgstr ""
 "žiadne: podpriečinky sa neobjavia v playliste.\n"
 "zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
 "prehrávaní.\n"
+"rozbaliť: všetky podpriečinky budú rozbalené.\n"
 
-#: modules/access/fs.c:50 modules/codec/dirac.c:79 modules/codec/x264.c:408
-#: modules/codec/x264.c:413
+#: modules/access/fs.c:42 modules/codec/dirac.c:79 modules/codec/x264.c:413
+#: modules/codec/x264.c:418 share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
 msgid "none"
-msgstr "žiaden"
+msgstr "žiadne"
 
-#: modules/access/fs.c:50
+#: modules/access/fs.c:42
 msgid "collapse"
 msgstr "zbaliť"
 
-#: modules/access/fs.c:50
+#: modules/access/fs.c:42
 msgid "expand"
 msgstr "rozbaliť"
 
-#: modules/access/fs.c:52
+#: modules/access/fs.c:44
 msgid "Ignored extensions"
 msgstr "Ignorované koncovky"
 
-#: modules/access/fs.c:54
+#: modules/access/fs.c:46
 msgid ""
 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
 "directory.\n"
@@ -6811,107 +6947,119 @@ msgstr ""
 "Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
 "playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
 
-#: modules/access/fs.c:60
+#: modules/access/fs.c:52
 msgid "File input"
 msgstr "Vstup súboru"
 
-#: modules/access/fs.c:61 modules/access_output/file.c:69
-#: modules/audio_output/file.c:112 modules/gui/macosx/open.m:178
-#: modules/gui/macosx/open.m:451 modules/gui/macosx/output.m:142
+#: modules/access/fs.c:53 modules/access_output/file.c:73
+#: modules/audio_output/file.c:112 modules/gui/macosx/open.m:120
+#: modules/gui/macosx/open.m:468 modules/gui/macosx/output.m:142
 #: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:521 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:74
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:152
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:555 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:76
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:154
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:204
+#: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:36
+#: share/lua/http/dialogs/stream_window.html:95
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
-#: modules/access/fs.c:78 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
+#: modules/access/fs.c:62 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:323
 msgid "Directory"
 msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/access/fs.c:79
-msgid "Directory input"
-msgstr "Vstup priečinkov"
-
-#: modules/access/ftp.c:60
-msgid ""
-"Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/ftp.c:62
+#: modules/access/ftp.c:58
 msgid "FTP user name"
 msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access/ftp.c:63 modules/access/sftp.c:55 modules/access/smb.c:66
+#: modules/access/ftp.c:59 modules/access/sftp.c:52 modules/access/smb.c:62
 msgid "User name that will be used for the connection."
 msgstr "Meno používateľa, ktoré sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:65
+#: modules/access/ftp.c:61
 msgid "FTP password"
 msgstr "Heslo pre FTP server"
 
-#: modules/access/ftp.c:66 modules/access/sftp.c:57 modules/access/smb.c:69
+#: modules/access/ftp.c:62 modules/access/sftp.c:54 modules/access/smb.c:65
 msgid "Password that will be used for the connection."
 msgstr "Heslo používané pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:68
+#: modules/access/ftp.c:64
 msgid "FTP account"
 msgstr "FTP účet"
 
-#: modules/access/ftp.c:69
+#: modules/access/ftp.c:65
 msgid "Account that will be used for the connection."
-msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie so serverom."
+msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie."
 
-#: modules/access/ftp.c:74
+#: modules/access/ftp.c:70
 msgid "FTP input"
 msgstr "Vstup FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:92
+#: modules/access/ftp.c:85
 msgid "FTP upload output"
 msgstr "Výstup z FTP upload-u"
 
-#: modules/access/ftp.c:139 modules/access/ftp.c:149 modules/access/ftp.c:214
-#: modules/access/ftp.c:223 modules/access/ftp.c:230
+#: modules/access/ftp.c:132 modules/access/ftp.c:142 modules/access/ftp.c:207
+#: modules/access/ftp.c:216 modules/access/ftp.c:223
 msgid "Network interaction failed"
 msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
 
-#: modules/access/ftp.c:140
+#: modules/access/ftp.c:133
 msgid "VLC could not connect with the given server."
 msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:150
+#: modules/access/ftp.c:143
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
 msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
 
-#: modules/access/ftp.c:215
+#: modules/access/ftp.c:208
 msgid "Your account was rejected."
-msgstr "Prístup k Vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
+msgstr "Prístup k vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:224
+#: modules/access/ftp.c:217
 msgid "Your password was rejected."
 msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
 
-#: modules/access/ftp.c:231
+#: modules/access/ftp.c:224
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
 msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:50
-msgid ""
-"Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/gnomevfs.c:54
+#: modules/access/gnomevfs.c:49
 msgid "GnomeVFS input"
 msgstr "Vstup Gnome VFS"
 
-#: modules/access/http.c:71 modules/access/mms/mms.c:63
+#: modules/access/htcpcp.c:39
+#, fuzzy
+msgid "Coffee pot control"
+msgstr "Obnoviť ovládacie prvky"
+
+#: modules/access/htcpcp.c:139
+msgid "Teapot"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/htcpcp.c:140
+msgid "The server is a teapot. You can't brew coffee with a teapot."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/htcpcp.c:143 modules/access/htcpcp.c:149
+#, fuzzy
+msgid "Coffee pot"
+msgstr "Kontrolné body"
+
+#: modules/access/htcpcp.c:144
+#, c-format
+msgid "The pot failed to brew coffee (server error %u)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/htcpcp.c:149
+msgid "Coffee is ready."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:72 modules/access/mms/mms.c:58
 msgid "HTTP proxy"
 msgstr "HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:73
+#: modules/access/http.c:74
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user@]myproxy.mydomain:"
 "myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be tried."
@@ -6921,45 +7069,30 @@ msgstr ""
 "nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej prostredia  http_proxy "
 "automaticky."
 
-#: modules/access/http.c:77
+#: modules/access/http.c:78
 msgid "HTTP proxy password"
 msgstr "Heslo pre HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:79
+#: modules/access/http.c:80
 msgid "If your HTTP proxy requires a password, set it here."
-msgstr "Ak Váš HTTP proxy server vyžaduje heslo, nastavte ho tu."
-
-#: modules/access/http.c:83
-msgid ""
-"Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/http.c:86
-msgid "HTTP user agent"
-msgstr "Používateľský agent HTTP"
+msgstr "Ak váš HTTP proxy server vyžaduje heslo, nastavte ho tu."
 
-#: modules/access/http.c:87
-msgid "User agent that will be used for the connection."
-msgstr "Používateľský agent, ktorý sa použije pri spojení."
-
-#: modules/access/http.c:90
+#: modules/access/http.c:82
 msgid "Auto re-connect"
-msgstr "Automatické znovu-pripojenie"
+msgstr "Automatické opätovné pripojenie"
 
-#: modules/access/http.c:92
+#: modules/access/http.c:84
 msgid ""
 "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 msgstr ""
 "V prípade náhodného odpojenia sa program pripojí znova a pokúsi sa "
 "pokračovať v streamovaní."
 
-#: modules/access/http.c:95
+#: modules/access/http.c:87
 msgid "Continuous stream"
 msgstr "Kontinuálny stream"
 
-#: modules/access/http.c:96
+#: modules/access/http.c:88
 msgid ""
 "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
 "server). You should not globally enable this option as it will break all "
@@ -6969,40 +7102,35 @@ msgstr ""
 "na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať aktivovanú, pretože môže "
 "narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
 
-#: modules/access/http.c:101
+#: modules/access/http.c:93
 msgid "Forward Cookies"
 msgstr "Odovzdať cookies"
 
-#: modules/access/http.c:102
+#: modules/access/http.c:94
 msgid "Forward Cookies across http redirections."
 msgstr "Preposielať cookies cez presmerovanie http."
 
-#: modules/access/http.c:104
-msgid "Max number of redirection"
-msgstr "Maximálny počet presmerovaní"
+#: modules/access/http.c:96
+msgid "HTTP referer value"
+msgstr "Hodnota odkazu HTTP referer"
 
-#: modules/access/http.c:105
-msgid "Limit the number of redirection to follow."
-msgstr "Limitovať počet sledovaných presmerovaní."
+#: modules/access/http.c:97
+msgid "Customize the HTTP referer, simulating a previous document"
+msgstr "Prispôsobiť hlavičku HTTP, simuláciou predchádzajúceho dokumentu"
 
-#: modules/access/http.c:107
-msgid "Use Internet Explorer entered HTTP proxy server"
-msgstr "Použiť HTTP proxy server zadaný v programe Internet Explorer"
+#: modules/access/http.c:99
+msgid "User Agent"
+msgstr "Používateľský agent"
 
-#: modules/access/http.c:108
-msgid ""
-"Use Internet Explorer entered HTTP proxy server for all URL. Don't take into "
-"account bypasses settings and auto configuration scripts."
-msgstr ""
-"Pre všetky URL adresy použiť HTTP proxy server nastavený v programe Internet "
-"Explorer. Nezadávajte nastavenia na vyhnutie sa nastaveniam účtu a "
-"konfiguračné skripty:"
+#: modules/access/http.c:100
+msgid "You can use a custom User agent or use a known one"
+msgstr "Môžete použiť nejaký známy program User agent, alebo si ho zmeniť"
 
-#: modules/access/http.c:113
+#: modules/access/http.c:103
 msgid "HTTP input"
 msgstr "Vstup HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:115
+#: modules/access/http.c:105
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr "HTTP(S)"
 
@@ -7015,195 +7143,256 @@ msgstr "Autentifikácia HTTP"
 msgid "Please enter a valid login name and a password for realm %s."
 msgstr "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo pre realm %s."
 
-#: modules/access/imem.c:51
-msgid ""
-"Caching value for imem streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania streamov imem do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
+#: modules/access/idummy.c:42 modules/access_output/dummy.c:46
+#: modules/audio_output/adummy.c:40 modules/codec/ddummy.c:46
+#: modules/codec/edummy.c:39 modules/control/dummy.c:48
+#: modules/misc/memcpy.c:41 modules/text_renderer/tdummy.c:35
+#: modules/video_output/vdummy.c:47
+msgid "Dummy"
+msgstr "Fingovaný"
+
+#: modules/access/idummy.c:43
+msgid "Dummy input"
+msgstr "Fingovaný vstup"
+
+#: modules/access/imem.c:49 modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:54
+#: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
 
-#: modules/access/imem.c:56
+#: modules/access/imem.c:51 modules/demux/image.c:45
 msgid "Set the ID of the elementary stream"
 msgstr "Nastavenie ID pre elementárny stream"
 
-#: modules/access/imem.c:58
+#: modules/access/imem.c:53 modules/demux/image.c:47
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: modules/access/imem.c:60
+#: modules/access/imem.c:55 modules/demux/image.c:49
 msgid "Set the group of the elementary stream"
 msgstr "Nastavenie skupiny elementárneho streamu"
 
-#: modules/access/imem.c:62
+#: modules/access/imem.c:57
 msgid "Category"
 msgstr "Kategória"
 
-#: modules/access/imem.c:64
+#: modules/access/imem.c:59
 msgid "Set the category of the elementary stream"
 msgstr "Nastavenie kategórie elementárneho streamu"
 
-#: modules/access/imem.c:69
+#: modules/access/imem.c:64
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznáme"
 
-#: modules/access/imem.c:69
+#: modules/access/imem.c:64
 msgid "Data"
 msgstr "Údaje"
 
-#: modules/access/imem.c:74
+#: modules/access/imem.c:69
 msgid "Set the codec of the elementary stream"
 msgstr "Nastavenie kodeku elementárneho streamu"
 
-#: modules/access/imem.c:78
+#: modules/access/imem.c:73
 msgid "Language of the elementary stream as described by ISO639"
 msgstr "Jazyk elementárneho streamu tak, ako je opísaný v norme ISO639"
 
-#: modules/access/imem.c:82
+#: modules/access/imem.c:77
 msgid "Sample rate of an audio elementary stream"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku v elementárnom streame"
 
-#: modules/access/imem.c:84
+#: modules/access/imem.c:79 modules/audio_output/amem.c:49
 msgid "Channels count"
 msgstr "Počet kanálov"
 
-#: modules/access/imem.c:86
+#: modules/access/imem.c:81
 msgid "Channels count of an audio elementary stream"
 msgstr "Počet kanálov zvuku pre elementárny stream"
 
-#: modules/access/imem.c:88 modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l.c:102
-#: modules/access/v4l2.c:89 modules/codec/invmem.c:53
-#: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:479
-#: modules/video_filter/mosaic.c:95 modules/video_output/vmem.c:42
+#: modules/access/imem.c:83 modules/access/pvr.c:68
+#: modules/access/v4l2/video.c:75 modules/demux/rawvid.c:48
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:91
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1338
+#: modules/video_filter/mosaic.c:94 modules/video_output/vmem.c:42
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:486
 msgid "Width"
 msgstr "Šírka"
 
-#: modules/access/imem.c:89
+#: modules/access/imem.c:84
 msgid "Width of video or subtitle elementary streams"
 msgstr "Šírka elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
 
-#: modules/access/imem.c:91 modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l.c:105
-#: modules/access/v4l2.c:92 modules/codec/invmem.c:56
-#: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:482
-#: modules/video_filter/mosaic.c:93 modules/video_output/vmem.c:45
+#: modules/access/imem.c:86 modules/access/pvr.c:72
+#: modules/access/v4l2/video.c:78 modules/demux/rawvid.c:52
+#: modules/video_filter/mosaic.c:92 modules/video_output/vmem.c:45
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
 msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
-#: modules/access/imem.c:92
+#: modules/access/imem.c:87
 msgid "Height of video or subtitle elementary streams"
 msgstr "Výška elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
 
-#: modules/access/imem.c:94
+#: modules/access/imem.c:89
 msgid "Display aspect ratio"
 msgstr "Zobraziť stranový pomer"
 
-#: modules/access/imem.c:96
+#: modules/access/imem.c:91
 msgid "Display aspect ratio of a video elementary stream"
 msgstr "Zobraziť stranový pomer elementárneho streamu s videom"
 
-#: modules/access/imem.c:100
+#: modules/access/imem.c:95
 msgid "Frame rate of a video elementary stream"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania v elementárnom streame"
+msgstr "Frekvencia snímok v elementárnom streame"
 
-#: modules/access/imem.c:102
+#: modules/access/imem.c:97
 msgid "Callback cookie string"
 msgstr "Príkaz pre callback cookie"
 
-#: modules/access/imem.c:104
+#: modules/access/imem.c:99
 msgid "Text identifier for the callback functions"
 msgstr "Identifikátor textu pre funkcie spätného volania"
 
-#: modules/access/imem.c:106 modules/codec/invmem.c:67
-#: modules/video_output/vmem.c:63
+#: modules/access/imem.c:101
 msgid "Callback data"
 msgstr "Údaje spätného volania"
 
-#: modules/access/imem.c:108
+#: modules/access/imem.c:103
 msgid "Data for the get and release functions"
 msgstr "Údaje funkcie získania a uvoľnenia"
 
-#: modules/access/imem.c:110
+#: modules/access/imem.c:105
 msgid "Get function"
 msgstr "Prebrať funkciu"
 
-#: modules/access/imem.c:112
+#: modules/access/imem.c:107
 msgid "Address of the get callback function"
 msgstr "Adresa pre získanie spätného volania funkcie"
 
-#: modules/access/imem.c:114
+#: modules/access/imem.c:109
 msgid "Release function"
 msgstr "Funkcia uvoľnenia"
 
-#: modules/access/imem.c:116
+#: modules/access/imem.c:111
 msgid "Address of the release callback function"
 msgstr "Adresa pre uvoľnenie funkcie spätného volania"
 
-#: modules/access/imem.c:119 modules/access/imem.c:120
-msgid "Memory input"
-msgstr "Vstup do pamäte"
+#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:90
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1337
+msgid "Size"
+msgstr "Veľkosť"
 
-#: modules/access/jack.c:61
-msgid ""
-"Make VLC buffer audio data captured from jack for the specified length in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Zachytávať údaje o zvuku vo vyrovávacej pamäti programu VLC z jack konektora "
-"počas zadaného času (čas sa udáva v milisekundách). "
+#: modules/access/imem.c:115
+msgid "Size of stream in bytes"
+msgstr "Veľkosť streamu v bytoch"
+
+#: modules/access/imem.c:118 modules/access/imem.c:119
+msgid "Memory input"
+msgstr "Vstup do pamäti"
 
-#: modules/access/jack.c:63
+#: modules/access/jack.c:59
 msgid "Pace"
 msgstr "Krokovať"
 
-#: modules/access/jack.c:65
+#: modules/access/jack.c:61
 msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
 msgstr ""
 "Načítať zvukový stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu "
 "Jack."
 
-#: modules/access/jack.c:66
+#: modules/access/jack.c:62
 msgid "Auto Connection"
 msgstr "Automatické pripojenie"
 
-#: modules/access/jack.c:68
+#: modules/access/jack.c:64
 msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
 msgstr ""
 "Automaticky pripojiť vstupné porty programu VLC na dostupné výstupné porty."
 
-#: modules/access/jack.c:71
+#: modules/access/jack.c:67
 msgid "JACK audio input"
 msgstr "Zvukový vstup JACK"
 
-#: modules/access/jack.c:73
+#: modules/access/jack.c:69
 msgid "JACK Input"
 msgstr "Vstup JACK"
 
-#: modules/access/mmap.c:41
-msgid "Use file memory mapping"
-msgstr "Použiť mapovanie pamäte súboru"
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:72
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:67
+msgid "Link #"
+msgstr "Odkaz #"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:74
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:69
+msgid ""
+"Allows you to set the desired link of the board for the capture (starting at "
+"0)."
+msgstr ""
+"Umožňuje nastaviť cieľovú linku dosky pre zaznamenávanie (počínajúc od 0)."
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:75
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:70
+msgid "Video ID"
+msgstr "Video ID"
 
-#: modules/access/mmap.c:43
-msgid "Try to use memory mapping to read files and block devices."
-msgstr "Pokúsiť sa použiť mapovanie pamäte pri čítaní súborov a blokov."
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:77
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:72
+msgid "Allows you to set the ES ID of the video."
+msgstr "Umožňuje nastaviť ID ES videa."
 
-#: modules/access/mmap.c:53
-msgid "MMap"
-msgstr "MMap"
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:80
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:75
+msgid "Allows you to force the aspect ratio of the video."
+msgstr "Umožňuje vynútenie stranového pomeru videa."
 
-#: modules/access/mmap.c:54
-msgid "Memory-mapped file input"
-msgstr "Vstup do súboru, mapovaného v pamäti"
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:81
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:76
+msgid "Audio configuration"
+msgstr "Konfigurácia zvuku"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:51
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:83
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:78
+msgid "Allows you to set audio configuration (id=group,pair:id=group,pair...)."
+msgstr "Umožňuje nastaviť konfiguráciu zvuku (id=skupina,pár=skupina,pár...)"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:89
+msgid "HD-SDI Input"
+msgstr "Vstup HD-SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:90
+msgid "HD-SDI"
+msgstr "HD-SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:79
+msgid "Teletext configuration"
+msgstr "Konfigurácia teletextu"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:81
 msgid ""
-"Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
+"Allows you to set Teletext configuration (id=line1-lineN with both fields)."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+"Umožňuje nastaviť konfiguráciu teletextu (id=line1-lineN s obidvomi poliami)."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:54
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:82
+msgid "Teletext language"
+msgstr "Jazyk teletextu"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:84
+msgid "Allows you to set Teletext language (page=lang/type,...)."
+msgstr "Umožňuje nastaviť jazyk teletextu (strana=jazyk/typ,...)."
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:92
+msgid "SDI Input"
+msgstr "Vstup SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:113
+msgid "SDI Demux"
+msgstr "Demux SDI"
+
+#: modules/access/mms/mms.c:49
 msgid "Force selection of all streams"
 msgstr "Vynútiť si výber všetkých streamov"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:56
+#: modules/access/mms/mms.c:51
 msgid ""
 "MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
 "You can choose to select all of them."
@@ -7211,15 +7400,15 @@ msgstr ""
 "MMS streamy môžu obsahovať viacero elementárnych streamov, s rôznymi "
 "dátovými tokmi. Tu si môžete nastaviť, že vždy sa vyberú všetky streamy."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:59
+#: modules/access/mms/mms.c:54
 msgid "Maximum bitrate"
 msgstr "Maximálny dátový tok"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:61
+#: modules/access/mms/mms.c:56
 msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
 msgstr "Vybrať stream s najväčším dátovým tokom pod touto hranicou."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:65
+#: modules/access/mms/mms.c:60
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
 "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
@@ -7229,11 +7418,11 @@ msgstr ""
 "http:///[používateľ[:heslo]@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak takúto adresu "
 "nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej http_proxy automaticky."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:69
+#: modules/access/mms/mms.c:64
 msgid "TCP/UDP timeout (ms)"
 msgstr "Časový limit pre TCP/UDP (v ms)"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:70
+#: modules/access/mms/mms.c:65
 msgid ""
 "Amount of time (in ms) to wait before aborting network reception of data. "
 "Note that there will be 10 retries before completely giving up."
@@ -7242,108 +7431,388 @@ msgstr ""
 "dát zo siete. Pamätajte prosím nato, že pokus o pripojenie sa pred "
 "definitívnym zrušením zopakuje 10x."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:74
+#: modules/access/mms/mms.c:69
 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
 msgstr "Vstup Microsoft Media Server (MMS)"
 
-#: modules/access/mtp.c:65
-msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/mtp.c:69
+#: modules/access/mtp.c:64
 msgid "MTP input"
 msgstr "Vstup MTP"
 
-#: modules/access/mtp.c:70
+#: modules/access/mtp.c:65
 msgid "MTP"
 msgstr "MTP"
 
-#: modules/access/oss.c:72
-msgid ""
-"Caching value for OSS captures. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania snímok OSS do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
+#: modules/access/mtp.c:214 modules/access/vdr.c:386
+msgid "VLC could not read the file."
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
 
-#: modules/access/oss.c:80
+#: modules/access/oss.c:76
 msgid "OSS"
 msgstr "OSS"
 
-#: modules/access/oss.c:81
+#: modules/access/oss.c:77
 msgid "OSS input"
 msgstr "Vstup OSS"
 
-#: modules/access/pvr.c:61
-msgid ""
-"Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Predvolená hodnota pre načítavanie PVR streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto "
-"hodnota sa nastavuje v milisekundách."
+#: modules/access_output/dummy.c:45 modules/stream_out/dummy.c:51
+msgid "Dummy stream output"
+msgstr "Fingovaný výstup streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:64 modules/services_discovery/udev.c:484
-msgid "Device"
-msgstr "Jednotka"
+#: modules/access_output/file.c:65
+msgid "Append to file"
+msgstr "Pripojiť k súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:65
-msgid "PVR video device"
-msgstr "Jednotka pre video-PVR"
+#: modules/access_output/file.c:66
+msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
+msgstr "Pripojenie k súboru (ak už nejaký existuje), nie jeho nahradenie."
 
-#: modules/access/pvr.c:67
-msgid "Radio device"
-msgstr "Rádio"
+#: modules/access_output/file.c:68
+msgid "Synchronous writing"
+msgstr "Synchronizované zapisovanie"
 
-#: modules/access/pvr.c:68
-msgid "PVR radio device"
-msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
+#: modules/access_output/file.c:69
+msgid "Open the file with synchronous writing."
+msgstr "Otvoriť súbor so synchrónnym zápisom."
 
-#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l.c:96
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:785
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:885
-msgid "Norm"
-msgstr "Norma"
+#: modules/access_output/file.c:72
+msgid "File stream output"
+msgstr "Výstup streamovania súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:98
-msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
-msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
+#: modules/access_output/http.c:62 modules/misc/audioscrobbler.c:115
+#: modules/stream_out/rtp.c:178
+msgid "Username"
+msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access/pvr.c:75
-msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#: modules/access_output/http.c:63 modules/stream_out/rtp.c:179
+msgid "User name that will be requested to access the stream."
+msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access/pvr.c:79
-msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#: modules/access_output/http.c:65 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:228
+#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:125 modules/lua/vlc.c:75
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:117 modules/stream_out/raop.c:154
+#: modules/stream_out/rtp.c:181
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
 
-#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l.c:89 modules/access/v4l2.c:197
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:792
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:892
-msgid "Frequency"
+#: modules/access_output/http.c:66 modules/stream_out/rtp.c:182
+msgid "Password that will be requested to access the stream."
+msgstr "Heslo, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
+
+#: modules/access_output/http.c:68 modules/demux/playlist/qtl.c:250
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:333
+msgid "Mime"
+msgstr "Mime"
+
+#: modules/access_output/http.c:69
+msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
+msgstr ""
+"Hodnota MIME vrátená serverom (ak nie je špecifikovaná tak je súbor "
+"detegovaný automaticky)."
+
+#: modules/access_output/http.c:71
+msgid "Advertise with Bonjour"
+msgstr "Oznamovať stream pomocou Bonjour"
+
+#: modules/access_output/http.c:72
+msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
+msgstr "Oznamovať tento stream pomocou protokolu Bonjour."
+
+#: modules/access_output/http.c:76
+msgid "HTTP stream output"
+msgstr "Výstup HTTP streamu"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:63
+#, fuzzy
+msgid "Segment length"
+msgstr "Segment"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:64
+msgid "Length of TS stream segments"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:66
+msgid "Split segments anywhere"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:67
+msgid ""
+"Don't require a keyframe before splitting a segment. Needed for audio only."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:70
+#, fuzzy
+msgid "Number of segments"
+msgstr "Počet stĺpcov"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:71
+#, fuzzy
+msgid "Number of segments to include in index"
+msgstr "Množstvo času na zmiešavanie"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:73
+#, fuzzy
+msgid "Index file"
+msgstr "Súbor s obrázkom"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:74
+#, fuzzy
+msgid "Path to the index file to create"
+msgstr "Cesta k súboru s týmto vzhľadom."
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:76
+msgid "Full URL to put in index file"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:77
+msgid "Full URL to put in index file. Use #'s to represent segment number"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:80
+#, fuzzy
+msgid "Delete segments"
+msgstr "Zarovnanie teletextu"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:81
+msgid "Delete segments when they are no longer needed"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:83
+#, fuzzy
+msgid "Use muxers rate control mechanism"
+msgstr "Použiť kontrolu rýchlosti mb-tree"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:86
+#, fuzzy
+msgid "HTTP Live streaming output"
+msgstr "Výstup HTTP streamu"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:87
+#, fuzzy
+msgid "LiveHTTP"
+msgstr "Živá hudba"
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:44
+msgid "Active TCP connection"
+msgstr "Aktívne TCP spojenie"
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:46
+msgid ""
+"If enabled, VLC will connect to a remote destination instead of waiting for "
+"an incoming connection."
+msgstr ""
+"Ak je táto voľba zapnutá, program VLC sa bude pripájať ku vzdialenému cieľu, "
+"namiesto čakania na prichádzajúce spojenie."
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:55
+msgid "RTMP stream output"
+msgstr "Výstup RTMP streamu"
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:56 modules/access/rtmp/access.c:58
+msgid "RTMP"
+msgstr "RTMP"
+
+#: modules/access_output/shout.c:64
+msgid "Stream name"
+msgstr "Názov streamu"
+
+#: modules/access_output/shout.c:65
+msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
+msgstr "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server shoutcast/icecast."
+
+#: modules/access_output/shout.c:68
+msgid "Stream description"
+msgstr "Popis streamu"
+
+#: modules/access_output/shout.c:69
+msgid "Description of the stream content or information about your channel."
+msgstr "Popis obsahu streamu alebo informácia o vašom kanáli."
+
+#: modules/access_output/shout.c:72
+msgid "Stream MP3"
+msgstr "Streamovať MP 3 súbory"
+
+#: modules/access_output/shout.c:73
+msgid ""
+"You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
+"possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
+"shoutcast/icecast server."
+msgstr ""
+"Za normálnych okolností sa pri streamovaní vysielajú väčšinou Ogg-streamy. V "
+"prípade potreby sa však dajú tieto streamy previesť do formátu MP3 a vo "
+"formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server shoutcast alebo server "
+"icecast."
+
+#: modules/access_output/shout.c:82
+msgid "Genre description"
+msgstr "Popis žánru"
+
+#: modules/access_output/shout.c:83
+msgid "Genre of the content. "
+msgstr "Žáner obsahu."
+
+#: modules/access_output/shout.c:85
+msgid "URL description"
+msgstr "Popis URL adresy"
+
+#: modules/access_output/shout.c:86
+msgid "URL with information about the stream or your channel. "
+msgstr "URL adresa s informáciou o dátovom toku alebo kanáli."
+
+#: modules/access_output/shout.c:93
+msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
+msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
+
+#: modules/access_output/shout.c:96
+msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
+msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
+
+#: modules/access_output/shout.c:98
+msgid "Number of channels"
+msgstr "Počet kanálov"
+
+#: modules/access_output/shout.c:99
+msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
+msgstr "Počet kanálov s informáciami o prekódovanom streame."
+
+#: modules/access_output/shout.c:101
+msgid "Ogg Vorbis Quality"
+msgstr "Kvalita formátu Ogg Vorbis"
+
+#: modules/access_output/shout.c:102
+msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
+msgstr "Informácia o kvalite prekódovaného streamu Ogg Vorbis"
+
+#: modules/access_output/shout.c:104
+msgid "Stream public"
+msgstr "Verejný stream"
+
+#: modules/access_output/shout.c:105
+msgid ""
+"Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
+"of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
+"information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for icecast."
+msgstr ""
+"Vytvorí verejne dostupný server aj prostredníctvom 'Zlatých stránok', na "
+"webstránke icecast/shoutcast. Pri vytváraní takéhoto servera musíte zadať "
+"informáciu o dátovom toku. Pre vytvorenie server icecast sa vyžaduje "
+"streamovanie vo formáte Ogg."
+
+#: modules/access_output/shout.c:111
+msgid "IceCAST output"
+msgstr "Výstup IceCAST"
+
+#: modules/access_output/udp.c:64 modules/stream_out/rtp.c:135
+msgid "Caching value (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti (ms)"
+
+#: modules/access_output/udp.c:66
+msgid ""
+"Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
+"milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti. Táto hodnota sa udáva v "
+"milisekundách."
+
+#: modules/access_output/udp.c:69
+msgid "Group packets"
+msgstr "Skupinové pakety"
+
+#: modules/access_output/udp.c:70
+msgid ""
+"Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
+"choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
+"the scheduling load on heavily-loaded systems."
+msgstr ""
+"Pakety je možné odosielať jednotlivo, alebo v skupinách. Tu môžete určiť, "
+"koľko paketov sa odošle naraz. Odosielaním paketov v skupinách sa šetrí čas "
+"pri načítavaní jednotlivých paketov a zmenšuje sa zaťaženie systémov."
+
+#: modules/access_output/udp.c:77
+msgid "UDP stream output"
+msgstr "Výstup streamu UDP"
+
+#: modules/access/pulse.c:36
+msgid ""
+"Pass pulse:// to open the default PulseAudio source, or pulse://SOURCE to "
+"open a specific source named SOURCE."
+msgstr ""
+"Pre otvorenie predvoleného zdroja PulseAudio, zadajte pulse://, alebo "
+"pulse://ZDROJ, ak chcete otvoriť nejaký špecifický zdroj (názov zdroja "
+"doplňte namiesto slova ZDROJ)."
+
+#: modules/access/pulse.c:43
+msgid "PulseAudio"
+msgstr "PulseAudio"
+
+#: modules/access/pulse.c:44
+msgid "PulseAudio input"
+msgstr "Vstup PulseAudio"
+
+#: modules/access/pvr.c:58 modules/access/v4l2/video.c:57
+#: modules/audio_output/kai.c:65
+msgid "Device"
+msgstr "Jednotka"
+
+#: modules/access/pvr.c:59
+msgid "PVR video device"
+msgstr "Jednotka pre video-PVR"
+
+#: modules/access/pvr.c:61
+msgid "Radio device"
+msgstr "Rádio"
+
+#: modules/access/pvr.c:62
+msgid "PVR radio device"
+msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
+
+#: modules/access/pvr.c:64 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:866
+msgid "Norm"
+msgstr "Norma"
+
+#: modules/access/pvr.c:65
+msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
+msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
+
+#: modules/access/pvr.c:69
+msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+
+#: modules/access/pvr.c:73
+msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+
+#: modules/access/pvr.c:76 modules/access/v4l2/video.c:207
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:873
+msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvencia"
 
-#: modules/access/pvr.c:83 modules/access/v4l.c:91
+#: modules/access/pvr.c:77
 msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
 msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
 
-#: modules/access/pvr.c:86 modules/access/v4l.c:131
+#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l2/video.c:81
+msgid "Framerate"
+msgstr "Frekvencia snímok"
+
+#: modules/access/pvr.c:80
 msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
-msgstr "Zachytávaný stranový pomer (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+msgstr "Zachytávaná frekvencia snímok (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:89
+#: modules/access/pvr.c:83
 msgid "Key interval"
 msgstr "Kľúčový interval"
 
-#: modules/access/pvr.c:90
+#: modules/access/pvr.c:84
 msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
-msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detekovať automaticky)."
+msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detegovať automaticky)."
 
-#: modules/access/pvr.c:92
+#: modules/access/pvr.c:86
 msgid "B Frames"
 msgstr "B Snímky"
 
-#: modules/access/pvr.c:93
+#: modules/access/pvr.c:87
 msgid ""
 "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
 "number of B-Frames."
@@ -7351,97 +7820,108 @@ msgstr ""
 "Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
 "potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
 
-#: modules/access/pvr.c:97
+#: modules/access/pvr.c:91
 msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
 msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:99
+#: modules/access/pvr.c:93
 msgid "Bitrate peak"
 msgstr "Špička dátového toku"
 
-#: modules/access/pvr.c:100
+#: modules/access/pvr.c:94
 msgid "Peak bitrate in VBR mode."
 msgstr "Špičkový dátový tok v režime VBR."
 
-#: modules/access/pvr.c:102
+#: modules/access/pvr.c:96
 msgid "Bitrate mode"
 msgstr "Režim dátového toku"
 
-#: modules/access/pvr.c:103
+#: modules/access/pvr.c:97
 msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
 msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
 
-#: modules/access/pvr.c:105
+#: modules/access/pvr.c:99
 msgid "Audio bitmask"
 msgstr "Bitová maska zvuku"
 
-#: modules/access/pvr.c:106
+#: modules/access/pvr.c:100
 msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
 msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
 
-#: modules/access/pvr.c:109 modules/access/v4l2.c:163
-#: modules/access/vcdx/info.c:69 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:74
-#: modules/gui/macosx/intf.m:606 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:347
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:405 modules/stream_out/raop.c:150
+#: modules/access/pvr.c:103 modules/access/vcdx/info.c:69
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:123 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:353
+#: modules/stream_out/raop.c:150 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:431
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitosť"
 
-#: modules/access/pvr.c:110
+#: modules/access/pvr.c:104
 msgid "Audio volume (0-65535)."
 msgstr "Hlasitosť zvuku (0-65535)."
 
-#: modules/access/pvr.c:112 modules/access/v4l.c:92
+#: modules/access/pvr.c:106
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanál"
 
-#: modules/access/pvr.c:113
+#: modules/access/pvr.c:107
 msgid ""
 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
 msgstr ""
 "Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 = S-"
 "Video)"
 
-#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l.c:142
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automaticky"
-
-#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:113
 msgid "SECAM"
 msgstr "SECAM"
 
-#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:113
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
-#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:113
 msgid "NTSC"
 msgstr "NTSC"
 
-#: modules/access/pvr.c:122
+#: modules/access/pvr.c:116
 msgid "vbr"
 msgstr "vbr"
 
-#: modules/access/pvr.c:122
+#: modules/access/pvr.c:116
 msgid "cbr"
 msgstr "cbr"
 
-#: modules/access/pvr.c:127
+#: modules/access/pvr.c:121
 msgid "PVR"
 msgstr "PVR"
 
-#: modules/access/pvr.c:128
+#: modules/access/pvr.c:122
 msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
 msgstr "Vstupy kódovacích kariet pre IVTV MPEG"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:55 modules/access/qtcapture.m:56
+#: modules/access/qtcapture.m:43
+msgid "Video Capture width"
+msgstr "Šírka pri zaznamenávaní videa"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:44
+msgid "Video Capture width in pixel"
+msgstr "Šírka pri zaznamenávaní videa v pixeloch"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:45
+msgid "Video Capture height"
+msgstr "Výška pri zaznamenávaní videa"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:46
+msgid "Video Capture height in pixel"
+msgstr "Výška pri zaznamenávaní videa v pixeloch"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:60 modules/access/qtcapture.m:61
 msgid "Quicktime Capture"
 msgstr "Záznam Quicktime"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:225
+#: modules/access/qtcapture.m:241 modules/access/qtcapture.m:273
 msgid "No Input device found"
 msgstr "Nenašlo sa žiadne vstupné zariadenie"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:226
+#: modules/access/qtcapture.m:242 modules/access/qtcapture.m:274
 msgid ""
 "Your Mac does not seem to be equipped with a suitable input device. Please "
 "check your connectors and drivers."
@@ -7449,18 +7929,15 @@ msgstr ""
 "Váš počítač MAC pravdepodobne nie je vybavený vhodným vstupným zariadením. "
 "Skontrolujte prosím všetky jeho konektory a ovládače."
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:45
-msgid ""
-"Caching value for RTMP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania RTMP streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
+#: modules/access/rar/access.c:51 modules/access/rar/stream.c:50
+msgid "Uncompressed RAR"
+msgstr "Nekomprimovaný archív vo formáte RAR"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:48
+#: modules/access/rtmp/access.c:43
 msgid "Default SWF Referrer URL"
 msgstr "Predvolená URL adresa odkazujúca na súbor SWF"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:49
+#: modules/access/rtmp/access.c:44
 msgid ""
 "The SFW URL to use as referrer when connecting to the server. This is the "
 "SWF file that contained the stream."
@@ -7468,11 +7945,11 @@ msgstr ""
 "URL adresa SFW, ktorá sa použije aj odkazujúca adresa pri pripájaní na "
 "server. Toto je SWF súbor, ktorý je obsiahnutý v streame."
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:53
+#: modules/access/rtmp/access.c:48
 msgid "Default Page Referrer URL"
 msgstr "Predvolená URL adresa odkazujúcej stránky"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:54
+#: modules/access/rtmp/access.c:49
 msgid ""
 "The Page URL to use as referrer when connecting to the server. This is the "
 "page housing the SWF file."
@@ -7480,78 +7957,64 @@ msgstr ""
 "URL stránky, ktorá sa použije ako odkazujúca stránka pri pripájaní na "
 "server. Toto je domovská stránka SWF súboru."
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:62
+#: modules/access/rtmp/access.c:57
 msgid "RTMP input"
 msgstr "Vstup RTMP"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:63 modules/access_output/rtmp.c:56
-msgid "RTMP"
-msgstr "RTMP"
-
-#: modules/access/rtp/rtp.c:42
-msgid "RTP de-jitter buffer length (msec)"
-msgstr "Veľkosť vyrovnávacej pamäte RTP pre zabránenie trhaniu (v milisek.)"
-
 #: modules/access/rtp/rtp.c:44
-msgid "How long to wait for late RTP packets (and delay the performance)."
-msgstr ""
-"Udáva, ako dlho sa bude čakať na oneskorené RTP pakety (a o koľko sa "
-"oneskorí výkon)."
-
-#: modules/access/rtp/rtp.c:46
 msgid "RTCP (local) port"
 msgstr "(Lokálny) port RTCP"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:48
+#: modules/access/rtp/rtp.c:46
 msgid ""
 "RTCP packets will be received on this transport protocol port. If zero, "
 "multiplexed RTP/RTCP is used."
 msgstr ""
-"Na tomto porte protokolu sa prijmajú RTCP pakety. Ak je hodnota nulová, "
+"Na tomto porte protokolu sa prijímajú RTCP pakety. Ak je hodnota nulová, "
 "používa sa multiplexovaný protokol RTP/RTCP."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:51 modules/stream_out/rtp.c:142
+#: modules/access/rtp/rtp.c:49 modules/stream_out/rtp.c:144
 msgid "SRTP key (hexadecimal)"
 msgstr "Kľúč SRTP (hexadecimálny)"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:53
+#: modules/access/rtp/rtp.c:51
 msgid ""
 "RTP packets will be authenticated and deciphered with this Secure RTP master "
 "shared secret key."
 msgstr ""
-"RTP pakety sa autentifikujú a dekódouj pomocou tohto primárneho zdieľaného "
+"RTP pakety sa autentifikujú a dekódujú pomocou tohto primárneho zdieľaného "
 "bezpečnostného RTP kľúča."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:56 modules/stream_out/rtp.c:147
+#: modules/access/rtp/rtp.c:54 modules/stream_out/rtp.c:149
 msgid "SRTP salt (hexadecimal)"
 msgstr "SRTP salt (hexadecimálne)"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:58 modules/stream_out/rtp.c:149
+#: modules/access/rtp/rtp.c:56 modules/stream_out/rtp.c:151
 msgid "Secure RTP requires a (non-secret) master salt value."
-msgstr "Bezpetné RTP si vyžaduje (neutajenú) hodnotu prim. salt."
+msgstr "Zabezpečené RTP si vyžaduje (neutajenú) hodnotu prim. salt."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:60
+#: modules/access/rtp/rtp.c:58
 msgid "Maximum RTP sources"
 msgstr "Maxim. počet RTP zdrojov"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:62
+#: modules/access/rtp/rtp.c:60
 msgid "How many distinct active RTP sources are allowed at a time."
 msgstr "Udáva, nakoľko sa budú rozlišovať aktívne RTP zdroje."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:64
+#: modules/access/rtp/rtp.c:62
 msgid "RTP source timeout (sec)"
 msgstr "Časový limit pre RTP zdroj (v sek.)"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:66
+#: modules/access/rtp/rtp.c:64
 msgid "How long to wait for any packet before a source is expired."
 msgstr ""
 "Udáva, ako dlho sa bude čakať na nejaký balík predtým, než expiruje zdroj."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:68
+#: modules/access/rtp/rtp.c:66
 msgid "Maximum RTP sequence number dropout"
 msgstr "Maximálny počet výpadkov v RTP sekvencii"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:70
+#: modules/access/rtp/rtp.c:68
 msgid ""
 "RTP packets will be discarded if they are too much ahead (i.e. in the "
 "future) by this many packets from the last received packet."
@@ -7559,11 +8022,11 @@ msgstr ""
 "RTP pakety sa zahodia v prípade, že ich je načítaných priveľa dopredu. Max. "
 "počet paketov, načítavaných dopredu sa udáva v tomto políčku."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:73
+#: modules/access/rtp/rtp.c:71
 msgid "Maximum RTP sequence number misordering"
 msgstr "Maximálny počet nesprávnych usporiadaní v RTP sekvencii"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:75
+#: modules/access/rtp/rtp.c:73
 msgid ""
 "RTP packets will be discarded if they are too far behind (i.e. in the past) "
 "by this many packets from the last received packet."
@@ -7572,59 +8035,71 @@ msgstr ""
 "prijatého paketu. Max. vzdialenosť od posledného paketu sa zadáva v tomto "
 "políčku."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:85 modules/stream_out/rtp.c:170
+#: modules/access/rtp/rtp.c:76
+msgid "RTP payload format assumed for dynamic payloads"
+msgstr "Formát vyťaženia RTP, predpokladaný pre dynamické vyťažovanie"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:79
+msgid ""
+"This payload format will be assumed for dynamic payload types (between 96 "
+"and 127) if it can't be determined otherwise with out-of-band mappings (SDP)"
+msgstr ""
+"Tento formát vyťaženia sa bude predpokladať pre dynamické typy vyžaženia "
+"(medzi 86 a 127), ak ho nie je možné zistiť mapovaním mimo pásma (SDP)"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:93 modules/stream_out/rtp.c:192
 msgid "RTP"
 msgstr "RTP"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:86
+#: modules/access/rtp/rtp.c:94
 msgid "Real-Time Protocol (RTP) input"
 msgstr "Vstup protokolu Real-time (RTP)"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:48
+#: modules/access/rtp/rtp.c:726
+msgid "SDP required"
+msgstr "Vyžaduje sa SDP"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:727
+#, c-format
 msgid ""
-"Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
+"A description in SDP format is required to receive the RTP stream. Note that "
+"rtp:// URIs cannot work with dynamic RTP payload format (%<PRIu8>)."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+"Popis vo formáte SDP je požadovaný pri príjme streamu RTP. Pamätejte na to, "
+"že adresy rtp:// URI nedokážu spolupracovať s formátom dynamického vyťaženia "
+"RTP (%<PRIu8>)."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:52 modules/access/rtsp/access.c:53
+#: modules/access/rtsp/access.c:47 modules/access/rtsp/access.c:48
 msgid "Real RTSP"
 msgstr "Reálne RTSP"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:96
+#: modules/access/rtsp/access.c:86
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:97
+#: modules/access/rtsp/access.c:87
 #, c-format
 msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
 msgstr "Program VLC sa nemôže pripojiť na \"%s:%d\"."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:238
+#: modules/access/rtsp/access.c:228
 msgid "Session failed"
 msgstr "Predčasné ukončenie sedenia"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:239
+#: modules/access/rtsp/access.c:229
 msgid "The requested RTSP session could not be established."
 msgstr "Požadovanú reláciu RTSP nemožno vytvoriť."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:42 modules/access/screen/xcb.c:35
-msgid ""
-"Caching value for screen capture. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/screen/screen.c:46
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1016
+#: modules/access/screen/screen.c:43
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1034
 msgid "Desired frame rate for the capture."
-msgstr "Rýchlosť snímkovania cieľového video-streamu."
+msgstr "Frekvencia snímok cieľového video-streamu."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:49
+#: modules/access/screen/screen.c:46
 msgid "Capture fragment size"
 msgstr "Zachytávať veľkosť fragmentu"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:51
+#: modules/access/screen/screen.c:48
 msgid ""
 "Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
 "height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
@@ -7633,353 +8108,273 @@ msgstr ""
 "preddefinovanou výškou (16 častí by mohlo postačovať, 0 znamená, že funkcia "
 "je zablokovaná)."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:56 modules/access/screen/screen.c:60
+#: modules/access/screen/screen.c:53 modules/access/screen/screen.c:57
 msgid "Subscreen top left corner"
 msgstr "Ľavý horný roh pod-obrazovky"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:58
+#: modules/access/screen/screen.c:55
 msgid "Top coordinate of the subscreen top left corner."
 msgstr "Horná súradnica, v ktorej sa začína ľavý horný roh pod-obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:62
+#: modules/access/screen/screen.c:59
 msgid "Left coordinate of the subscreen top left corner."
 msgstr "Ľavá súradnica, v ktorej sa začína ľavý horný roh pod-obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:64 modules/access/screen/screen.c:66
+#: modules/access/screen/screen.c:61
 msgid "Subscreen width"
 msgstr "Šírka pod-obrázka"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:68 modules/access/screen/screen.c:70
+#: modules/access/screen/screen.c:63
 msgid "Subscreen height"
 msgstr "Výška pod-obrazovky"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:72 modules/access/screen/xcb.c:58
-#: modules/gui/macosx/open.m:232
+#: modules/access/screen/screen.c:65 modules/access/screen/xcb.c:54
+#: modules/gui/macosx/open.m:197
 msgid "Follow the mouse"
 msgstr "Sledovať myš"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:74 modules/access/screen/xcb.c:60
+#: modules/access/screen/screen.c:67 modules/access/screen/xcb.c:56
 msgid "Follow the mouse when capturing a subscreen."
 msgstr "Pri zaznamenávaní do pod-obrázka sledovať myš."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:78
+#: modules/access/screen/screen.c:71
 msgid "Mouse pointer image"
 msgstr "Obrázok kurzora myši"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:80
+#: modules/access/screen/screen.c:73
 msgid ""
 "If specified, will use the image to draw the mouse pointer on the capture."
 msgstr ""
 "Ak je špecifikované, použije sa obrázok na vykreslenie ukazovateľa myši na "
 "snímke."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:94
+#: modules/access/screen/screen.c:87
 msgid "Screen Input"
 msgstr "Obrazový vstup"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:95 modules/access/screen/xcb.c:69
-#: modules/gui/macosx/open.m:223 modules/gui/macosx/open.m:426
-#: modules/gui/macosx/open.m:1014 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:542
-#: modules/gui/macosx/vout.m:223
+#: modules/access/screen/screen.c:88 modules/access/screen/xcb.c:65
+#: modules/gui/macosx/open.m:189 modules/gui/macosx/open.m:423
+#: modules/gui/macosx/open.m:1183 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:545
+#: modules/gui/macosx/VideoView.m:114
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:40
+#: modules/access/screen/xcb.c:36 modules/access/shm.c:42
 msgid "How many times the screen content should be refreshed per second."
 msgstr "Udáva, koľkokrát za sekundu sa má obnoviť obsah obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:42
+#: modules/access/screen/xcb.c:38
 msgid "Region left column"
 msgstr "Oblasť ľavého stĺpca"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:44
+#: modules/access/screen/xcb.c:40
 msgid "Abscissa of the capture reion in pixels."
 msgstr "Úsečka v oblasti zaznamenávania, v pixeloch."
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:46
+#: modules/access/screen/xcb.c:42
 msgid "Region top row"
 msgstr "Oblasť horného riadka"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:48
+#: modules/access/screen/xcb.c:44
 msgid "Ordinate of the capture region in pixels."
 msgstr "Súradnica zaznamenávanej oblasti v pixeloch."
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:50
+#: modules/access/screen/xcb.c:46
 msgid "Capture region width"
 msgstr "Šírka zaznamenávanej oblasti"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:52
+#: modules/access/screen/xcb.c:48
 msgid "Pixel width of the capture region, or 0 for full width"
 msgstr ""
 "Šírka zaznamenávanej oblasti v pixeloch. Pre zadanie plnej šírky zadajte "
 "hodnotu 0"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:54
+#: modules/access/screen/xcb.c:50
 msgid "Capture region height"
 msgstr "Výška zaznamenávanej oblasti"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:56
+#: modules/access/screen/xcb.c:52
 msgid "Pixel height of the capture region, or 0 for full height"
 msgstr ""
 "Výška zaznamenávanej oblasti v pixeloch. Pre zadanie celej plnej výšky "
 "zadajte hodnotu 0"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:70
+#: modules/access/screen/xcb.c:66
 msgid "Screen capture (with X11/XCB)"
 msgstr "Zaznamenávanie obrazu (s X11/XCB)"
 
-#: modules/access/sftp.c:53
-msgid ""
-"Caching value for SFTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre SFTP streamy. Táto hodnota sa "
-"udáva v milisekundách."
+#: modules/access/sdp.c:33 modules/stream_out/rtp.c:79
+msgid "SDP"
+msgstr "SDP"
+
+#: modules/access/sdp.c:34
+#, fuzzy
+msgid "Session Description Protocol"
+msgstr "Popis relácie (SDP)"
 
-#: modules/access/sftp.c:54
+#: modules/access/sftp.c:51
 msgid "SFTP user name"
 msgstr "SFTP - meno používateľa"
 
-#: modules/access/sftp.c:56
+#: modules/access/sftp.c:53
 msgid "SFTP password"
 msgstr "SFTP - heslo"
 
-#: modules/access/sftp.c:58
+#: modules/access/sftp.c:55
 msgid "SFTP port"
 msgstr "SFTP - port"
 
-#: modules/access/sftp.c:59
+#: modules/access/sftp.c:56
 msgid "SFTP port number to use on the server"
 msgstr "SFTP - číslo portu, ktorý sa použije na serveri"
 
-#: modules/access/sftp.c:60
+#: modules/access/sftp.c:57
 msgid "Read size"
 msgstr "Veľkosť na čítanie"
 
-#: modules/access/sftp.c:61
+#: modules/access/sftp.c:58
 msgid "Size of the request for reading access"
 msgstr "Veľkosť požiadavky na prístup na čítanie"
 
-#: modules/access/sftp.c:65
+#: modules/access/sftp.c:62
 msgid "SFTP input"
 msgstr "Vstup SFTP"
 
-#: modules/access/sftp.c:137
-msgid "SFTP authentification"
+#: modules/access/sftp.c:134
+msgid "SFTP authentication"
 msgstr "Autentifikácia SFTP"
 
-#: modules/access/sftp.c:138
+#: modules/access/sftp.c:135
 #, c-format
 msgid "Please enter a valid login and password for the sftp connexion to %s"
 msgstr ""
 "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo pre pripojenie cez sftp na %s"
 
-#: modules/access/smb.c:63
+#: modules/access/shm.c:44
+msgid "Frame buffer width"
+msgstr "Šírka vo vyrovnávacej pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:46
+msgid "Pixel width of the frame buffer"
+msgstr "Šírka pixelu vo vyrovnávacej pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:48
+msgid "Frame buffer height"
+msgstr "Výška vo vyrovnávacej pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:50
+msgid "Pixel height of the frame buffer"
+msgstr "Výška pixelu vo vyrovnávacej pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:52
+msgid "Frame buffer depth"
+msgstr "Hĺbka vo vyrovnávacej pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:54
+msgid "Pixel depth of the frame buffer"
+msgstr "Hĺbka pixelu vo vyrovnávacej pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:56
+msgid "Frame buffer segment ID"
+msgstr "ID segmentu vo vyrov. pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:58
 msgid ""
-"Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
+"System V shared memory segment ID of the frame buffer (this is ignored if --"
+"shm-file is specified)."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+"Zdieľaná pamäť systému V - ID segmentu vo vyrovnávacej pamäti snímok "
+"(parameter sa ignoruje, ak je špecifikovaný súbor --shm)."
+
+#: modules/access/shm.c:61
+msgid "Frame buffer file"
+msgstr "Súbor vyrov. pamäte snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:63
+msgid "Path of the memory mapped file of the frame buffer"
+msgstr "Cesta namapovanému súboru vyrovnávacej pamäte"
+
+#: modules/access/shm.c:73
+msgid "8 bits"
+msgstr "8 bitov"
 
-#: modules/access/smb.c:65
+#: modules/access/shm.c:73
+msgid "15 bits"
+msgstr "15 bitov"
+
+#: modules/access/shm.c:73
+msgid "16 bits"
+msgstr "16 bitov"
+
+#: modules/access/shm.c:73
+msgid "24 bits"
+msgstr "24 bitov"
+
+#: modules/access/shm.c:73
+msgid "32 bits"
+msgstr "32 bitov"
+
+#: modules/access/shm.c:80
+msgid "Framebuffer input"
+msgstr "Vstup vyrov. pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:81
+msgid "Shared memory framebuffer"
+msgstr "Zdieľaná pamäť z vyrovnávacej pamäte snímok"
+
+#: modules/access/smb.c:61
 msgid "SMB user name"
 msgstr "Meno používateľa pre SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:68
+#: modules/access/smb.c:64
 msgid "SMB password"
 msgstr "Heslo pre SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:71
+#: modules/access/smb.c:67
 msgid "SMB domain"
 msgstr "Doména SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:72
+#: modules/access/smb.c:68
 msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
 msgstr "Doména/Pracovná skupina, ktorá sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/smb.c:75
+#: modules/access/smb.c:71
 msgid "Samba (Windows network shares) input"
 msgstr "Vstup Samba (zdieľanie siete v systéme Windows)"
 
-#: modules/access/smb.c:78
+#: modules/access/smb.c:74
 msgid "SMB input"
 msgstr "Vstup SMB"
 
-#: modules/access/tcp.c:43
-msgid ""
-"Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/tcp.c:50
+#: modules/access/tcp.c:45
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: modules/access/tcp.c:51
+#: modules/access/tcp.c:46
 msgid "TCP input"
 msgstr "Vstup TCP"
 
-#: modules/access/udp.c:51
-msgid ""
-"Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/udp.c:58
+#: modules/access/udp.c:53
 msgid "UDP"
 msgstr "UDP"
 
-#: modules/access/udp.c:59
+#: modules/access/udp.c:54
 msgid "UDP input"
 msgstr "Vstup UDP"
 
-#: modules/access/v4l.c:79
-msgid ""
-"Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/v4l.c:83
-msgid ""
-"Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
-"device will be used."
-msgstr ""
-"Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
-"zariadenie, nepoužije sa žiadne video-zariadenie."
-
-#: modules/access/v4l.c:87
-msgid ""
-"Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. I420 "
-"(default), RV24, etc.)"
-msgstr ""
-"Vynútiť si použitie špeciálneho formátu chroma na video zariadení "
-"Video4Linux (napríklad I420 (predvolene), RV 24, atď)."
-
-#: modules/access/v4l.c:94
-msgid ""
-"Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
-msgstr ""
-"Kanál karty, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný, 2 = svideo)."
-
-#: modules/access/v4l.c:99
-msgid "Audio Channel"
-msgstr "Zvukový kanál"
-
-#: modules/access/v4l.c:101
-msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
-msgstr "Zvukový kanál, ktorý sa práve používa."
-
-#: modules/access/v4l.c:103
-msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-msgstr "Šírka zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
-
-#: modules/access/v4l.c:106
-msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-msgstr "Výška zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
-
-#: modules/access/v4l.c:108 modules/access/v4l2.c:108
-#: modules/gui/macosx/extended.m:98 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1107
-#: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:251
-msgid "Brightness"
-msgstr "Jas"
-
-#: modules/access/v4l.c:110
-msgid "Brightness of the video input."
-msgstr "Jas na vstupe videa."
-
-#: modules/access/v4l.c:111 modules/access/v4l2.c:117
-#: modules/gui/macosx/extended.m:101 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1109
-msgid "Hue"
-msgstr "Farebný odtieň"
-
-#: modules/access/v4l.c:113
-msgid "Hue of the video input."
-msgstr "Farebný odtieň na vstupe videa."
-
-#: modules/access/v4l.c:114 modules/gui/fbosd.c:141
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1132
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1138
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1150 modules/misc/notify/xosd.c:82
-#: modules/video_filter/colorthres.c:54 modules/video_filter/marq.c:123
-#: modules/video_filter/rss.c:155
-msgid "Color"
-msgstr "Farba"
-
-#: modules/access/v4l.c:116
-msgid "Color of the video input."
-msgstr "Farba vstupu videa"
-
-#: modules/access/v4l.c:117 modules/access/v4l2.c:111
-#: modules/gui/macosx/extended.m:99 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1106
-msgid "Contrast"
-msgstr "Kontrast"
-
-#: modules/access/v4l.c:119
-msgid "Contrast of the video input."
-msgstr "Kontrast vstupu videa"
-
-#: modules/access/v4l.c:120 modules/access/v4l2.c:303
-msgid "Tuner"
-msgstr "Tuner"
-
-#: modules/access/v4l.c:121
-msgid "Tuner to use, if there are several ones."
-msgstr "Používaný tuner."
-
-#: modules/access/v4l.c:122 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:466
-msgid "MJPEG"
-msgstr "MJPEG"
-
-#: modules/access/v4l.c:124
-msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
-msgstr ""
-"Zapnite túto funkciu, ak snímacie zariadenie vytvára výstup vo formát MJPEG"
-
-#: modules/access/v4l.c:125
-msgid "Decimation"
-msgstr "Oslabenie"
-
-#: modules/access/v4l.c:127
-msgid "Decimation level for MJPEG streams"
-msgstr "Úroveň zoslabovania MJPEG streamov"
-
-#: modules/access/v4l.c:128
-msgid "Quality"
-msgstr "Kvalita"
+#: modules/access/v4l2/controls.c:721
+msgid "Reset defaults"
+msgstr "Obnoviť predvolené"
 
-#: modules/access/v4l.c:129
-msgid "Quality of the stream."
-msgstr "Kvalita streamu."
+#: modules/access/v4l2/video.c:59
+msgid "Video device (Default: /dev/video0)."
+msgstr "Zariadenie pre video (predvolene: /dev/video0)."
 
-#: modules/access/v4l.c:135
-msgid ""
-"Alsa or OSS audio capture in the v4l access is deprecated. please use "
-"'v4l:// :input-slave=alsa://' or 'v4l:// :input-slave=oss://' instead."
-msgstr ""
-"Neodporúča sa používanie zvukových záznamov Alsa alebo OSS pri prístupe cez "
-"v4l. Namiesto toho prosím použite príkaz 'v4l:// :input-slave=alsa://' alebo "
-"'v4l:// :input-slave=oss://'."
-
-#: modules/access/v4l.c:147
-msgid "Video4Linux"
-msgstr "Video4Linux"
-
-#: modules/access/v4l.c:148
-msgid "Video4Linux input"
-msgstr "Vstup Video4Linux"
-
-#: modules/access/v4l2.c:71 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:750
-#: modules/stream_out/standard.c:100
-msgid "Standard"
-msgstr "Štandardné"
-
-#: modules/access/v4l2.c:73
+#: modules/access/v4l2/video.c:62
 msgid "Video standard (Default, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr "Štandard videa (automatický, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:76
+#: modules/access/v4l2/video.c:65
 msgid ""
 "Force the Video4Linux2 video device to use a specific chroma format (eg. "
 "I420 or I422 for raw images, MJPG for M-JPEG compressed input) (Complete "
@@ -7991,270 +8386,351 @@ msgstr ""
 "skomprimovaný vstup) (Kompletný zoznam: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, RV32, "
 "YUY2, YUYV, UYVY, I41N, I422, I420, I411, I410, MJPG)"
 
-#: modules/access/v4l2.c:82
+#: modules/access/v4l2/video.c:71
 msgid "Input of the card to use (see debug)."
 msgstr "Vstup karty, ktorý chcete použiť (pozrite si súbor pre ladenie)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:83
+#: modules/access/v4l2/video.c:72
 msgid "Audio input"
 msgstr "Zvukový vstup"
 
-#: modules/access/v4l2.c:85
+#: modules/access/v4l2/video.c:74
 msgid "Audio input of the card to use (see debug)."
 msgstr "Zvukový vstup karty, ktorá sa použije (viď debug)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:86
-msgid "IO Method"
-msgstr "Metóda IO"
-
-#: modules/access/v4l2.c:88
-msgid "IO Method (READ, MMAP, USERPTR)."
-msgstr "Metóda IO (READ, MMAP, USERPTR)."
-
-#: modules/access/v4l2.c:91
+#: modules/access/v4l2/video.c:77
 msgid "Force width (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
 msgstr "Vynútenie šírky (autodetekcia: -1, predvolená hodnota: 0)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:94
+#: modules/access/v4l2/video.c:80
 msgid "Force height (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
 msgstr "Vynútenie výšky (autodetekcia: -1, predvolená hodnota: 0)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:96
+#: modules/access/v4l2/video.c:82
 msgid "Framerate to capture, if applicable (0 for autodetect)."
 msgstr ""
-"Zachytávaná rýchlosť snímkovania, ak je možné ju použiť (pre autodetekciu "
+"Zachytávaná