Warn people about depreciation, do not block them.
[vlc.git] / po / sk.po
index e804416..5d11ebc 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
-# Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
+# Copyright (C) 2006-2010 the VideoLAN team
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
-# FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
+# FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2011.
 #
 #
-#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:83 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:93
 msgid ""
 msgstr ""
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-27 15:10+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-06-10 21:36+0100\n"
-"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
-"Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
+"Project-Id-Version: vlc\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-11-24 23:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-11-16 22:38+0100\n"
+"Last-Translator: Marián Hikaník <mhikanik@users.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Marián Hikaník\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:36
+#: include/vlc_common.h:1024
+msgid ""
+"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
+"see the file named COPYING for details.\n"
+"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
+msgstr ""
+"Tento program je poskytovaný BEZ ZÁRUKY, v maximálne právne možnom rozsahu.\n"
+"Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public "
+"License;\n"
+"pre podrobnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
+"Vytvorené tímom VideoLAN; pozrite si súbor AUTHORS.\n"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:822
 msgid "VLC preferences"
 msgstr "Nastavenia programu VLC"
 
 msgid "VLC preferences"
 msgstr "Nastavenia programu VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:38
+#: include/vlc_config_cat.h:34
 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
 msgstr ""
 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
 "\"."
 
 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
 msgstr ""
 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
 "\"."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
-#: modules/visualization/visual/visual.c:111
-msgid "General"
-msgstr "Všeobecné"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:43
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:63
+#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:175
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1040
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:44
+#: include/vlc_config_cat.h:38
 msgid "Settings for VLC's interfaces"
 msgid "Settings for VLC's interfaces"
-msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
+msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:46
-msgid "General interface settings"
-msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
+#: include/vlc_config_cat.h:40
+msgid "Main interfaces settings"
+msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:48
+#: include/vlc_config_cat.h:42
 msgid "Main interfaces"
 msgstr "Hlavné rozhrania"
 
 msgid "Main interfaces"
 msgstr "Hlavné rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:49
+#: include/vlc_config_cat.h:43
 msgid "Settings for the main interface"
 msgid "Settings for the main interface"
-msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
+msgstr "Nastavenia hlavného rozhrania"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
+#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
 msgid "Control interfaces"
 msgid "Control interfaces"
-msgstr "Ovládanie rozhraní"
+msgstr "Rozhrania s ovládaním"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:52
+#: include/vlc_config_cat.h:46
 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
-msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
+msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
+#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
 msgid "Hotkeys settings"
 msgid "Hotkeys settings"
-msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1792
-#: src/libvlc-module.c:1316 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
-#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:589
-#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:420
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:483
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:449
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:256
+msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2893 src/input/es_out.c:2934
+#: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:382
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:59
+#: include/vlc_config_cat.h:53
 msgid "Audio settings"
 msgstr "Nastavenia zvuku"
 
 msgid "Audio settings"
 msgstr "Nastavenia zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:198
+#: include/vlc_config_cat.h:55
 msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
 msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
-#: src/video_output/video_output.c:436
+#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:66
-msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
-msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
+#: include/vlc_config_cat.h:58
+msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
+msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
-#: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/macosx/intf.m:600
+#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
+#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
+#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
 msgid "Output modules"
 msgstr "Výstupné moduly"
 
 msgid "Output modules"
 msgstr "Výstupné moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:73
-msgid "These are general settings for audio output modules."
-msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
+#: include/vlc_config_cat.h:64
+msgid "General settings for audio output modules."
+msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1686
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:574
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:288
+#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:72
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:76
+#: include/vlc_config_cat.h:67
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
-msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1820
-#: src/libvlc-module.c:1363 modules/gui/macosx/extended.m:69
-#: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/macosx/output.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:481
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:442
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
-#: modules/stream_out/transcode.c:200
+msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2896 src/input/es_out.c:2981
+#: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:183
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:383
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:80
+#: include/vlc_config_cat.h:71
 msgid "Video settings"
 msgstr "Nastavenia videa"
 
 msgid "Video settings"
 msgstr "Nastavenia videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:169
+#: include/vlc_config_cat.h:73
 msgid "General video settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
 
 msgid "General video settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:87
+#: include/vlc_config_cat.h:77
 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
-msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
+msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:91
-msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
-msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
+#: include/vlc_config_cat.h:81
+msgid "Video filters are used to process the video stream."
+msgstr "Filtre videa sa používajú na dodatočnú úpravu streamov s videom."
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:93
+#: include/vlc_config_cat.h:83
 msgid "Subtitles/OSD"
 msgstr "Titulky/OSD"
 
 msgid "Subtitles/OSD"
 msgstr "Titulky/OSD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:94
+#: include/vlc_config_cat.h:84
 msgid ""
 msgid ""
-"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
-"subpictures\"."
+"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
-"obrázkom používaným pri prekrývaní."
+"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k  "
+"\"obrázkom používaným pri prekrývaní \""
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:103
+#: include/vlc_config_cat.h:93
 msgid "Input / Codecs"
 msgstr "Vstup / Kodeky"
 
 msgid "Input / Codecs"
 msgstr "Vstup / Kodeky"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:104
-msgid ""
-"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
-"VLC. Encoder settings can also be found here."
-msgstr ""
-"Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
-"programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
+#: include/vlc_config_cat.h:94
+msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
+msgstr "Nastavenia vstupu, demultiplexovania, dekódovania a kódovania"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:107
+#: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid "Access modules"
 msgstr "Prístupové moduly"
 
 msgid "Access modules"
 msgstr "Prístupové moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:109
+#: include/vlc_config_cat.h:99
 msgid ""
 msgid ""
-"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
-"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
+"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
+"to alter are HTTP proxy or caching settings."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
-"používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
-"patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
+"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
+"prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
+"nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:113
-msgid "Access filters"
-msgstr "Prístupové filtre"
+#: include/vlc_config_cat.h:103
+msgid "Stream filters"
+msgstr "Filtre streamov"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:115
+#: include/vlc_config_cat.h:105
 msgid ""
 msgid ""
-"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
-"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
-"you are doing."
+"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
+"input side of VLC. Use with care..."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
-"operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
-"tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
+"Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
+"operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:119
+#: include/vlc_config_cat.h:108
 msgid "Demuxers"
 msgstr "Demuxéry"
 
 msgid "Demuxers"
 msgstr "Demuxéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:120
+#: include/vlc_config_cat.h:109
 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
-msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
+msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:122
+#: include/vlc_config_cat.h:111
 msgid "Video codecs"
 msgid "Video codecs"
-msgstr "Video kodeky"
+msgstr "Kodeky videa"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:123
-msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
+#: include/vlc_config_cat.h:112
+msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
+msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo dekodéry a kodéry videa a zvuku. "
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:125
+#: include/vlc_config_cat.h:114
 msgid "Audio codecs"
 msgid "Audio codecs"
-msgstr "Audio kodeky"
+msgstr "Kodeky zvuku"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:126
+#: include/vlc_config_cat.h:115
 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
+msgstr "Nastavenia dekodérov a kodérov len pre zvuk."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:117
+msgid "Subtitles codecs"
+msgstr "Kodeky titulkov"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:128
-msgid "Other codecs"
-msgstr "Iné kodeky"
+#: include/vlc_config_cat.h:118
+msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
+msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či kodéry CC. "
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:129
-msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
+#: include/vlc_config_cat.h:120
+msgid "General Input"
+msgstr "Všeobecný vstup"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:132
-msgid "General input settings. Use with care."
+#: include/vlc_config_cat.h:121
+msgid "General input settings. Use with care..."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
+"Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1614
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:33
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
+#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
 msgid "Stream output"
 msgid "Stream output"
-msgstr "Výstupný tok"
+msgstr "Výstup streamu"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:137
+#: include/vlc_config_cat.h:126
 msgid ""
 msgid ""
-"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
-"incoming streams.\n"
+"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
+"saving incoming streams.\n"
 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
 "RTSP).\n"
 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
 "duplicating...)."
 msgstr ""
 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
 "RTSP).\n"
 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
 "duplicating...)."
 msgstr ""
-"Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
-"streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
+"Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď váš počítač vystupuje ako "
+"streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
-"pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
-"Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
+"(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
+"Dodatočné upravovanie streamov (prekódovanie, duplikovanie...) je možné "
+"vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:145
+#: include/vlc_config_cat.h:134
 msgid "General stream output settings"
 msgid "General stream output settings"
-msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
+msgstr "Všeobecné nastavenie výstupu streamu"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:147
+#: include/vlc_config_cat.h:136
 msgid "Muxers"
 msgstr "Muxéry"
 
 msgid "Muxers"
 msgstr "Muxéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:149
+#: include/vlc_config_cat.h:138
 msgid ""
 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
 msgid ""
 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
@@ -284,16 +283,16 @@ msgid ""
 "You can also set default parameters for each muxer."
 msgstr ""
 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
 "You can also set default parameters for each muxer."
 msgstr ""
 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
-"elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
-"Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
+"elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
+"vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
 
 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:155
+#: include/vlc_config_cat.h:144
 msgid "Access output"
 msgstr "Access output"
 
 msgid "Access output"
 msgstr "Access output"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:157
+#: include/vlc_config_cat.h:146
 msgid ""
 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
 msgid ""
 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
@@ -306,11 +305,11 @@ msgstr ""
 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
 
 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:162
+#: include/vlc_config_cat.h:151
 msgid "Packetizers"
 msgstr "Paketizéry"
 
 msgid "Packetizers"
 msgstr "Paketizéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:164
+#: include/vlc_config_cat.h:153
 msgid ""
 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
 msgid ""
 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
@@ -323,11 +322,11 @@ msgstr ""
 "vynucovať. \n"
 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
 
 "vynucovať. \n"
 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:170
+#: include/vlc_config_cat.h:159
 msgid "Sout stream"
 msgstr "Sout stream"
 
 msgid "Sout stream"
 msgstr "Sout stream"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:171
+#: include/vlc_config_cat.h:160
 msgid ""
 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
 msgid ""
 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
@@ -338,11 +337,11 @@ msgstr ""
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:119
+#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:109
 msgid "SAP"
 msgstr "SAP"
 
 msgid "SAP"
 msgstr "SAP"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:178
+#: include/vlc_config_cat.h:167
 msgid ""
 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
 "multicast UDP or RTP."
 msgid ""
 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
 "multicast UDP or RTP."
@@ -350,45 +349,43 @@ msgstr ""
 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
 "protokolu UDP alebo RTP."
 
 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
 "protokolu UDP alebo RTP."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:181
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
+#: include/vlc_config_cat.h:170
 msgid "VOD"
 msgstr "VOD"
 
 msgid "VOD"
 msgstr "VOD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:182
+#: include/vlc_config_cat.h:171
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
-msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1744
-#: src/playlist/engine.c:113 src/playlist/engine.c:115
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:534
-#: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:303
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
+msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
+#: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:198
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:187
+#: include/vlc_config_cat.h:176
 msgid ""
 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
 msgstr ""
-"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
+"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-režime) a "
 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
 
 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:191
+#: include/vlc_config_cat.h:180
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:462
+#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:479
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:193
+#: include/vlc_config_cat.h:182
 msgid ""
 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
 "playlist."
 msgid ""
 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
 "playlist."
@@ -396,80 +393,74 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1573
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:198
-msgid "Advanced settings. Use with care."
+#: include/vlc_config_cat.h:187
+msgid "Advanced settings. Use with care..."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
+"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť..."
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:200
+#: include/vlc_config_cat.h:189
 msgid "CPU features"
 msgstr "Vlastnosti procesora"
 
 msgid "CPU features"
 msgstr "Vlastnosti procesora"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:201
+#: include/vlc_config_cat.h:190
 msgid ""
 msgid ""
-"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
-"not change these settings."
+"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
-"prípadov to však nie je potrebné."
+"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
+"nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:204
+#: include/vlc_config_cat.h:193
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:205
-msgid "Other advanced settings"
-msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
-#: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:58
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
+#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
+#: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
 msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
 
 msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:208
+#: include/vlc_config_cat.h:199
 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
 
 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:213
+#: include/vlc_config_cat.h:202
 msgid "Chroma modules settings"
 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
 
 msgid "Chroma modules settings"
 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:214
+#: include/vlc_config_cat.h:203
 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
 
 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:216
+#: include/vlc_config_cat.h:205
 msgid "Packetizer modules settings"
 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
 
 msgid "Packetizer modules settings"
 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:220
+#: include/vlc_config_cat.h:209
 msgid "Encoders settings"
 msgid "Encoders settings"
-msgstr "Nastavenia enkodérov"
+msgstr "Nastavenia kodérov"
 
 
-#: include/vlc_config_cat.h:222
+#: include/vlc_config_cat.h:211
 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
 
 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:225
+#: include/vlc_config_cat.h:214
 msgid "Dialog providers settings"
 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
 
 msgid "Dialog providers settings"
 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:227
+#: include/vlc_config_cat.h:216
 msgid "Dialog providers can be configured here."
 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
 
 msgid "Dialog providers can be configured here."
 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:229
+#: include/vlc_config_cat.h:218
 msgid "Subtitle demuxer settings"
 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
 
 msgid "Subtitle demuxer settings"
 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:231
+#: include/vlc_config_cat.h:220
 msgid ""
 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
 "example by setting the subtitles type or file name."
 msgid ""
 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
 "example by setting the subtitles type or file name."
@@ -477,237 +468,252 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
 
 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:238
+#: include/vlc_config_cat.h:227
 msgid "No help available"
 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
 
 msgid "No help available"
 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:239
+#: include/vlc_config_cat.h:228
 msgid "There is no help available for these modules."
 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
 
 msgid "There is no help available for these modules."
 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
 
-#: include/vlc_interface.h:146
+#: include/vlc_interface.h:126
 msgid ""
 "\n"
 msgid ""
 "\n"
-"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
-"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
+"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
+"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
 msgstr ""
 "\n"
 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
-"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
-"program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
+"otvorte okno s prikazovym riadokom, prejdite do priecinka kde je "
+"nainstalovany program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
+#: include/vlc_intf_strings.h:46
 msgid "Quick &Open File..."
 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
 
 msgid "Quick &Open File..."
 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:34
+#: include/vlc_intf_strings.h:47
 msgid "&Advanced Open..."
 msgstr "Pokročilé otváranie..."
 
 msgid "&Advanced Open..."
 msgstr "Pokročilé otváranie..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:35
-msgid "Open &Directory..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:48
+msgid "Open D&irectory..."
+msgstr "Otvoriť &priečinok..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:49
+msgid "Open &Folder..."
 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
 
 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:37
+#: include/vlc_intf_strings.h:50
 msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
 msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:41
-#, fuzzy
-msgid "Media Information..."
-msgstr "Informácia o médiu"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:42
-msgid "Codec Information..."
-msgstr "Informácia o kodeku..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:43
-msgid "Messages..."
-msgstr "&Hlásenia programu..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:51
+msgid "Select Directory"
+msgstr "Vyberte si priečinok"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:44
-msgid "Extended settings..."
-msgstr "Pokročilé nastavenia..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:51
+msgid "Select Folder"
+msgstr "Vyberte si priečinok"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:45
-msgid "Go to specific time..."
-msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:55
+msgid "Media &Information"
+msgstr "&Informácia o médiu"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:46
-msgid "Bookmarks..."
-msgstr "Záložky..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:56
+msgid "&Codec Information"
+msgstr "Informácia o &kodeku"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:47
-msgid "VLM Configuration..."
-msgstr "Konfigurácia VLM..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:57
+msgid "&Messages"
+msgstr "&Hlásenia programu"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:49
-msgid "About VLC media player..."
-msgstr "O programe VLC media player"
+#: include/vlc_intf_strings.h:58
+msgid "Jump to Specific &Time"
+msgstr "Prejsť na určený &čas"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:527
-#: modules/gui/macosx/intf.m:570 modules/gui/macosx/intf.m:649
-#: modules/gui/macosx/intf.m:656 modules/gui/macosx/intf.m:1536
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1537 modules/gui/macosx/intf.m:1538
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1539 modules/gui/macosx/playlist.m:454
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:375
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:498 modules/gui/qt4/menus.cpp:502
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1236
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
+#: include/vlc_intf_strings.h:59
+msgid "&Bookmarks"
+msgstr "Zá&ložky"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:60
+msgid "&VLM Configuration"
+msgstr "Konfigurácia &VLM"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:62
+msgid "&About"
+msgstr "&O programe"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/menus.cpp:783
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:253 share/lua/http/index.html:203
+#: share/lua/http/mobile.html:97 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:59
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:53
-msgid "Fetch information"
+#: include/vlc_intf_strings.h:66
+msgid "Fetch Information"
 msgstr "Získať informácie"
 
 msgstr "Získať informácie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:455
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
-msgid "Delete"
-msgstr "Vymazať"
+#: include/vlc_intf_strings.h:67
+msgid "Remove Selected"
+msgstr "Odstrániť vybrané"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:55
+#: include/vlc_intf_strings.h:68
 msgid "Information..."
 msgid "Information..."
-msgstr "Informácia"
+msgstr "Informácia..."
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:56
+#: include/vlc_intf_strings.h:69
 msgid "Sort"
 msgstr "Zoradiť"
 
 msgid "Sort"
 msgstr "Zoradiť"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:57
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1593
-msgid "Add node"
-msgstr "Pridať uzol"
+#: include/vlc_intf_strings.h:70
+msgid "Create Directory..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:58
+#: include/vlc_intf_strings.h:71
+msgid "Create Folder..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:72
+msgid "Show Containing Directory..."
+msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:73
+msgid "Show Containing Folder..."
+msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:74
 msgid "Stream..."
 msgstr "Stream..."
 
 msgid "Stream..."
 msgstr "Stream..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:59
+#: include/vlc_intf_strings.h:75
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložiť..."
 
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložiť..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:1010
-msgid "Repeat all"
-msgstr "Zopakovať všetko"
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:270 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182
+msgid "Repeat All"
+msgstr "Opakovať všetko"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:64
-msgid "Repeat one"
+#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:269 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175
+msgid "Repeat One"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:65
-msgid "No repeat"
-msgstr "Bez opakovania"
+#: include/vlc_intf_strings.h:82
+msgid "No Repeat"
+msgstr "Žiadne opakovanie"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1209
-#: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:576
+#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:127
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:68
-msgid "No random"
-msgstr "Bez náhodného prehrávania"
+#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
+msgid "Random Off"
+msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:70
-msgid "Add to playlist"
+#: include/vlc_intf_strings.h:87
+msgid "Add to Playlist"
 msgstr "Pridať do playlistu"
 
 msgstr "Pridať do playlistu"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:71
-msgid "Add to media library"
+#: include/vlc_intf_strings.h:88
+msgid "Add to Media Library"
 msgstr "Pridať do knižnice médií"
 
 msgstr "Pridať do knižnice médií"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:73
-msgid "Add file..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:90
+msgid "Add File..."
 msgstr "Pridať súbor..."
 
 msgstr "Pridať súbor..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:74
-msgid "Advanced open..."
-msgstr "Pokročilé otvorenie..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:91
+msgid "Advanced Open..."
+msgstr "Pokročilé otváranie..."
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:75
-msgid "Add directory..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:92
+msgid "Add Directory..."
 msgstr "Pridať priečinok..."
 
 msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:77
-msgid "Save playlist to file..."
-msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:93
+msgid "Add Folder..."
+msgstr "Pridať priečinok..."
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:78
-msgid "Load playlist file..."
-msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:95
+msgid "Save Playlist to &File..."
+msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:96
+msgid "Open Play&list..."
+msgstr "Otvoriť p&laylist..."
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:467
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
+#: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1297
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81
-msgid "Search filter"
+#: include/vlc_intf_strings.h:99
+msgid "Search Filter"
 msgstr "Vyhľadávací filter"
 
 msgstr "Vyhľadávací filter"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:83
-msgid "Additional sources"
-msgstr "Dodatočné zdroje"
+#: include/vlc_intf_strings.h:101
+msgid "&Services Discovery"
+msgstr "&Zisťovanie služieb"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:87
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
+#: include/vlc_intf_strings.h:105
 msgid ""
 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
 "them."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
 "them."
 msgstr ""
-"Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
-"voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
+"Niektoré nastavenia sú dostupné, avšak sú skryté. Ak ich chcete zobraziť, "
+"aktivujte voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:83
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
+#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
 msgid "Image clone"
 msgid "Image clone"
-msgstr "Klonovať obrázok"
+msgstr "Klon obrázka"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:93
+#: include/vlc_intf_strings.h:111
 msgid "Clone the image"
 msgid "Clone the image"
-msgstr "Konovať obrázok"
+msgstr "Klonovať obrázok"
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:95 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
+#: include/vlc_intf_strings.h:113
 msgid "Magnification"
 msgstr "Zväčšenie"
 
 msgid "Magnification"
 msgstr "Zväčšenie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:96
+#: include/vlc_intf_strings.h:114
 msgid ""
 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
 "be magnified."
 msgstr ""
 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
 
 msgid ""
 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
 "be magnified."
 msgstr ""
 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
+#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
 msgid "Waves"
 msgstr "Vlny"
 
 msgid "Waves"
 msgstr "Vlny"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:100
+#: include/vlc_intf_strings.h:118
 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
 
 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:102
+#: include/vlc_intf_strings.h:120
 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
-msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
+msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
 
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:104
+#: include/vlc_intf_strings.h:122
 msgid "Image colors inversion"
 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
 
 msgid "Image colors inversion"
 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:106
+#: include/vlc_intf_strings.h:124
 msgid "Split the image to make an image wall"
 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
 
 msgid "Split the image to make an image wall"
 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:108
+#: include/vlc_intf_strings.h:126
 msgid ""
 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
 "The video gets split in parts that you must sort."
 msgid ""
 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
 "The video gets split in parts that you must sort."
@@ -715,15 +721,15 @@ msgstr ""
 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
 
 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:111
+#: include/vlc_intf_strings.h:129
 msgid ""
 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
 "Try changing the various settings for different effects"
 msgstr ""
 msgid ""
 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
 "Try changing the various settings for different effects"
 msgstr ""
-"Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
+"Skresľujúci efekt \"Detekcia hrán\".\n"
 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
 
 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:114
+#: include/vlc_intf_strings.h:132
 msgid ""
 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
 msgid ""
 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
@@ -732,695 +738,709 @@ msgstr ""
 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
 
 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
 
-#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
-msgid "Meta-information"
-msgstr "Meta-Informácia"
-
-#: include/vlc_meta.h:184
-msgid "Codec Name"
-msgstr "Názov kodeku"
-
-#: include/vlc_meta.h:185
-msgid "Codec Description"
-msgstr "Popis kodeku"
-
-#: include/vlc/vlc.h:587
-msgid ""
-"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
-"see the file named COPYING for details.\n"
-"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
-msgstr ""
-"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
-"Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
-"Licencie;\n"
-"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
-
-#: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
-#: src/audio_output/filters.c:221
-msgid "Audio filtering failed"
-msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
-
-#: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
-#: src/audio_output/filters.c:222
-#, c-format
-msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
-msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
-
-#: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
-#: src/input/es_out.c:387 src/libvlc-module.c:470
-#: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
+#: include/vlc_intf_strings.h:136
+msgid ""
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
+"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
+"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
+"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
+"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
+"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
+"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
+"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
+"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
+"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
+"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
+"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
+"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
+"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
+"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
+"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
+"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
+"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
+msgstr ""
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
+"h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
+"nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
+"programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
+"programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
+"Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
+"player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
+"konvertovaním, prekódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
+"užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
+"nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
+"hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
+"h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
+"\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
+"(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
+"videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
+"vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
+"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
+"h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
+"vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
+"nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
+"materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
+"player.</p></body></html>"
+
+#: src/audio_output/common.c:85 src/audio_output/common.c:125
+#: src/input/es_out.c:934 src/libvlc-module.c:669
+#: src/video_output/postprocessing.c:98 modules/video_filter/postproc.c:228
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/input.c:93 modules/visualization/visual/visual.c:127
+#: src/audio_output/common.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:119
 msgid "Spectrometer"
 msgid "Spectrometer"
-msgstr "Spectrometer"
+msgstr "Spektrometer"
 
 
-#: src/audio_output/input.c:95
+#: src/audio_output/common.c:91
 msgid "Scope"
 msgid "Scope"
-msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
+msgstr "Rozsah (oblasť)"
 
 
-#: src/audio_output/input.c:97
+#: src/audio_output/common.c:94
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:134 modules/audio_filter/equalizer.c:68
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
-#: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
+#: src/audio_output/common.c:97
+msgid "Vu meter"
+msgstr "Vu meter"
+
+#: src/audio_output/common.c:122 modules/audio_filter/equalizer.c:76
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:102 share/lua/http/index.html:215
+#: share/lua/http/mobile.html:76
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
-#: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:214
-#: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
+#: src/audio_output/common.c:141 src/libvlc-module.c:321
 msgid "Audio filters"
 msgid "Audio filters"
-msgstr "Filtre zvuku"
+msgstr "Zvukové filtre"
 
 
-#: src/audio_output/input.c:178
-#, fuzzy
+#: src/audio_output/common.c:153
 msgid "Replay gain"
 msgid "Replay gain"
-msgstr "Typ zosilnenia"
+msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
+
+#: src/audio_output/filters.c:142
+msgid "Audio filtering failed"
+msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
 
 
-#: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
-#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:595
-#: modules/gui/macosx/intf.m:596
+#: src/audio_output/filters.c:143
+#, c-format
+msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
+msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%u) filtrov."
+
+#: src/audio_output/output.c:100 src/audio_output/output.c:128
+#: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:288
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:289
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:316
 msgid "Audio Channels"
 msgid "Audio Channels"
-msgstr "Audio-kanály"
-
-#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
-#: modules/access/v4l.c:124 modules/audio_output/alsa.c:188
-#: modules/audio_output/alsa.c:219 modules/audio_output/directx.c:462
-#: modules/audio_output/oss.c:201 modules/audio_output/portaudio.c:406
-#: modules/audio_output/sdl.c:179 modules/audio_output/sdl.c:196
-#: modules/audio_output/waveout.c:417 modules/codec/twolame.c:66
+msgstr "Zvukové kanály"
+
+#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
+#: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64
+#: modules/access/v4l2/video.c:284 modules/audio_output/directx.c:439
+#: modules/audio_output/kai.c:219 modules/audio_output/oss.c:194
+#: modules/audio_output/portaudio.c:400 modules/audio_output/waveout.c:419
+#: modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:87
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:142
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
+#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:88 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
-#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:87
-#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
-#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
-#: modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:144
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
+#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: src/audio_output/output.c:131
+#: src/audio_output/output.c:134
 msgid "Dolby Surround"
 msgstr "Dolby Surround"
 
 msgid "Dolby Surround"
 msgstr "Dolby Surround"
 
-#: src/audio_output/output.c:143
+#: src/audio_output/output.c:146
 msgid "Reverse stereo"
 msgid "Reverse stereo"
-msgstr "Obrátené stereo"
+msgstr "Reverzné stereo"
 
 
-#: src/control/media_list.c:257 src/playlist/engine.c:131
-#: src/playlist/engine.c:133 src/playlist/loadsave.c:112
-msgid "Media Library"
-msgstr "Knižnica s médiami"
+#: src/config/file.c:531
+msgid "boolean"
+msgstr "Hodnota boolean"
 
 
-#: src/extras/getopt.c:633
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
+#: src/config/file.c:531 src/config/help.c:467
+msgid "integer"
+msgstr "hodnota (celé číslo)"
 
 
-#: src/extras/getopt.c:658
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
+#: src/config/file.c:539 src/config/help.c:497
+msgid "float"
+msgstr "hodnota (desatinná)"
 
 
-#: src/extras/getopt.c:663
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
+#: src/config/file.c:552 src/config/help.c:446
+msgid "string"
+msgstr "reťazec / príkaz"
 
 
-#: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
+#: src/config/help.c:125
+msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
+msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
 
 
-#: src/extras/getopt.c:710
+#: src/config/help.c:129
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
+msgid ""
+"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
+"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
+"They will be enqueued in the playlist.\n"
+"The first item specified will be played first.\n"
+"\n"
+"Options-styles:\n"
+"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
+"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
+"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
+"            and that overrides previous settings.\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"  [:option=value ...]\n"
+"\n"
+"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
+"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
+"\n"
+"URL syntax:\n"
+"  file:///path/file              Plain media file\n"
+"  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
+"  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
+"  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
+"  screen://                      Screen capture\n"
+"  dvd://[device]                 DVD device\n"
+"  vcd://[device]                 VCD device\n"
+"  cdda://[device]                Audio CD device\n"
+"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
+"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
+"  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
+"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
+"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov.\n"
+"Tieto streamy sa zaradia do playlistu.\n"
+"Položka, ktorá bola zadaná do playlistu najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
+"\n"
+"Nastavenia štýlov:\n"
+"  nastavenie --: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
+"spustenia programu.\n"
+"   nastavenie -: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
+"   nastavenie:  aplikuje sa na stream až tesne pred jeho prehrávaním\n"
+"            a zároveň potlačí predchádzajúce nastavenia\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"  [:option=value ...]\n"
+"\n"
+" Viaceré globálne --nastavenia sa dajú používať aj ako špecifické :"
+"nastavenia pre MRL.\n"
+"  Viacnásobné príkazy :nastavenie=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
+"\n"
+"Syntax URL adresy:\n"
+"  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
+"  http://host[:port]/file            HTTP URL\n"
+"  ftp://host[:port]/file             FTP URL\n"
+"  mms://host[:port]/file             MMS URL\n"
+"  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
+"  [dvd://][device]]                 DVD jednotka\n"
+"  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
+"  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
+"  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
+"                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
+"serverom\n"
+"  vlc:pause:<počet sekúnd>            Pozastavenie playlistu na určitý čas\n"
+"  vlc:quit                       Špeciálna položka na ukončenie programu "
+"VLC\n"
+
+#: src/config/help.c:513
+msgid " (default enabled)"
+msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
 
 
-#: src/extras/getopt.c:714
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
+#: src/config/help.c:514
+msgid " (default disabled)"
+msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
 
 
-#: src/extras/getopt.c:740
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
+#: src/config/help.c:679 src/config/help.c:682 src/config/help.c:690
+#: src/config/help.c:695
+msgid "Note:"
+msgstr "Poznámka:"
+
+#: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683
+msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
+msgstr ""
+"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
+"nastavenia."
 
 
-#: src/extras/getopt.c:743
+#: src/config/help.c:691 src/config/help.c:696
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
+msgid ""
+"%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
+msgstr ""
+"%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
+
+#: src/config/help.c:703 src/config/help.c:707
+msgid ""
+"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
+"modules."
+msgstr ""
+"Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
+"verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
 
 
-#: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
+#: src/config/help.c:789
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
+msgid "VLC version %s (%s)\n"
+msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
 
 
-#: src/extras/getopt.c:820
+#: src/config/help.c:791
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
+msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
+msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
 
 
-#: src/extras/getopt.c:838
+#: src/config/help.c:793
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
+msgid "Compiler: %s\n"
+msgstr "Kompilátor: %s\n"
+
+#: src/config/help.c:825
+msgid ""
+"\n"
+"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Vypísaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
+
+#: src/config/help.c:839
+msgid ""
+"\n"
+"Press the RETURN key to continue...\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
 
 
-#: src/input/control.c:310
+#: src/input/control.c:217
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:135 src/input/decoder.c:147
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:216 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:224
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:236 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
-#: modules/stream_out/es.c:377
+#: src/input/decoder.c:267
+msgid "packetizer"
+msgstr "paketizér"
+
+#: src/input/decoder.c:267
+msgid "decoder"
+msgstr "dekodér"
+
+#: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:234 modules/codec/avcodec/encoder.c:242
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:279 modules/codec/avcodec/encoder.c:755
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:764 modules/stream_out/es.c:363
+#: modules/stream_out/es.c:378
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
 
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
 
-#: src/input/decoder.c:136
-msgid "VLC could not open the packetizer module."
-msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
+#: src/input/decoder.c:277
+#, c-format
+msgid "VLC could not open the %s module."
+msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť dekódovací modul %s."
 
 
-#: src/input/decoder.c:148
+#: src/input/decoder.c:468
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
 
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
 
-#: src/input/decoder.c:158
-msgid "No suitable decoder module for format"
-msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
+#: src/input/decoder.c:722
+msgid "No suitable decoder module"
+msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
 
 
-#: src/input/decoder.c:159
+#: src/input/decoder.c:723
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
-"Unfortunately there is no way for you to fix this."
+"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
+"there is no way for you to fix this."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
-"chybu momentálne nie je možné odstrániť."
+"VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
+"nie je možné odstrániť."
 
 
-#: src/input/es_out.c:409 src/input/es_out.c:411 src/input/es_out.c:417
-#: src/input/es_out.c:418 modules/access/cdda/info.c:969
-#: modules/access/cdda/info.c:1002
-#, c-format
-msgid "Track %i"
-msgstr "Stopa %i"
+#: src/input/es_out.c:954 src/input/es_out.c:959 src/libvlc-module.c:359
+#: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:478
+msgid "Track"
+msgstr "Stopa"
 
 
-#: src/input/es_out.c:593
+#: src/input/es_out.c:1165
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:593 src/input/es_out.c:595 src/input/var.c:128
-#: src/libvlc-module.c:501 modules/gui/macosx/intf.m:582
-#: modules/gui/macosx/intf.m:583
+#: src/input/es_out.c:1165 src/input/es_out.c:1170 src/input/var.c:167
+#: src/libvlc-module.c:693 modules/gui/macosx/MainMenu.m:275
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:276
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1779 modules/codec/faad.c:337
+#: src/input/es_out.c:1368 src/input/es_out.c:1370
+msgid "Scrambled"
+msgstr "Kódované"
+
+#: src/input/es_out.c:1368 share/lua/http/index.html:163
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+#: src/input/es_out.c:2023
+#, c-format
+msgid "Closed captions %u"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
+
+#: src/input/es_out.c:2883
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
-msgstr "Tok %d"
+msgstr "Stream %d"
 
 
-#: src/input/es_out.c:1781 modules/gui/macosx/wizard.m:425
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
+#: src/input/es_out.c:2899 src/input/es_out.c:3017 modules/access/imem.c:64
+msgid "Subtitle"
+msgstr "Titulky"
+
+#: src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2934 src/input/es_out.c:2981
+#: src/input/es_out.c:3017 modules/gui/macosx/output.m:153
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: src/input/es_out.c:2910
+msgid "Original ID"
+msgstr "Originálne ID"
+
+#: src/input/es_out.c:2918 src/input/es_out.c:2921 modules/access/imem.c:67
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:387 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:477
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:1784 src/input/meta.c:52 src/libvlc-module.c:106
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
+#: src/input/es_out.c:2925 src/input/meta.c:65 src/libvlc-module.c:219
+#: modules/access/imem.c:71 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
+#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: src/input/es_out.c:1792 src/input/es_out.c:1820 src/input/es_out.c:1847
-#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
+#: src/input/es_out.c:2928 src/input/meta.c:60
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:73
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
 
 
-#: src/input/es_out.c:1795 modules/codec/faad.c:341
-#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:496
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
+#: src/input/es_out.c:2937 src/input/es_out.c:2940
+#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:499
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:1800 modules/codec/faad.c:343
+#: src/input/es_out.c:2945 modules/access/imem.c:75
+#: modules/audio_output/amem.c:45
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:1801
-#, fuzzy, c-format
+#: src/input/es_out.c:2945
+#, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgid "%u Hz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "%u Hz"
 
 
-#: src/input/es_out.c:1807
+#: src/input/es_out.c:2955
 msgid "Bits per sample"
 msgid "Bits per sample"
-msgstr "bitov na vzorok"
+msgstr "bitov na vzorku"
 
 
-#: src/input/es_out.c:1812 modules/access_output/shout.c:86
-#: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open.cpp:557
+#: src/input/es_out.c:2960 modules/access_output/shout.c:92
+#: modules/access/pvr.c:90 modules/demux/playlist/shoutcast.c:334
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:882
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:1813
-#, fuzzy, c-format
+#: src/input/es_out.c:2960
+#, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgid "%u kb/s"
-msgstr "%d kb/s"
+msgstr "%u kb/s"
 
 
-#: src/input/es_out.c:1824
-msgid "Resolution"
-msgstr "Rozlíšenie"
+#: src/input/es_out.c:2972
+msgid "Track replay gain"
+msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
 
 
-#: src/input/es_out.c:1830
-msgid "Display resolution"
+#: src/input/es_out.c:2974
+msgid "Album replay gain"
+msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
+
+#: src/input/es_out.c:2975
+#, c-format
+msgid "%.2f dB"
+msgstr "%.2f dB"
+
+#: src/input/es_out.c:2984 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:483
+msgid "Resolution"
+msgstr "Rozlíšenie"
+
+#: src/input/es_out.c:2989
+msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:1840 modules/access/screen/screen.c:38
+#: src/input/es_out.c:2999 src/input/es_out.c:3002 modules/access/imem.c:93
+#: modules/access/screen/screen.c:41 modules/access/screen/xcb.c:34
+#: modules/access/shm.c:40 modules/access/vdr.c:93 modules/demux/image.c:65
 msgid "Frame rate"
 msgid "Frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania"
+msgstr "Frekvencia snímok"
 
 
-#: src/input/es_out.c:1847
-msgid "Subtitle"
-msgstr "Titulky"
+#: src/input/es_out.c:3010
+msgid "Decoded format"
+msgstr "Dekódovaný formát"
 
 
-#: src/input/input.c:2220
+#: src/input/input.c:2465
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2221
+#: src/input/input.c:2466
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2316
-msgid "Can't recognize the input's format"
-msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
+#: src/input/input.c:2583
+msgid "VLC can't recognize the input's format"
+msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
 
-#: src/input/input.c:2317
+#: src/input/input.c:2584
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
+msgid ""
+"The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
+"Formát '%s' nemožno detegovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
 "záznamom činnosti programu."
 
 "záznamom činnosti programu."
 
-#: src/input/meta.c:41 src/input/var.c:139
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:584
-#: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/open.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:271 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:47
+#: src/input/meta.c:54 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:277
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:278 modules/gui/macosx/open.m:157
+#: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:350
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:439
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:452 modules/mux/asf.c:56
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
-#: src/input/meta.c:42 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
+#: src/input/meta.c:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:79
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1185
 msgid "Artist"
 msgid "Artist"
-msgstr "Herec"
+msgstr "Interpret"
 
 
-#: src/input/meta.c:43
+#: src/input/meta.c:56
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
 
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
 
-#: src/input/meta.c:44 modules/mux/asf.c:51
+#: src/input/meta.c:57 modules/mux/asf.c:60
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
-#: src/input/meta.c:45 src/libvlc-module.c:243 modules/access/vcdx/info.c:91
+#: src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:359 modules/access/vcdx/info.c:63
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: src/input/meta.c:46
-#, fuzzy
+#: src/input/meta.c:59
 msgid "Track number"
 msgid "Track number"
-msgstr "Číslo stopy."
-
-#: src/input/meta.c:47 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
-msgid "Description"
-msgstr "Popis"
+msgstr "Číslo stopy"
 
 
-#: src/input/meta.c:48 modules/mux/asf.c:55
+#: src/input/meta.c:61 modules/mux/asf.c:64
 msgid "Rating"
 msgstr "Hodnotenie"
 
 msgid "Rating"
 msgstr "Hodnotenie"
 
-#: src/input/meta.c:49
+#: src/input/meta.c:62
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
-#: src/input/meta.c:50
+#: src/input/meta.c:63
 msgid "Setting"
 msgstr "Nastavenie"
 
 msgid "Setting"
 msgstr "Nastavenie"
 
-#: src/input/meta.c:51 modules/gui/macosx/open.m:183
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
+#: src/input/meta.c:64 modules/gui/macosx/open.m:169
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
 msgid "URL"
 msgstr "URL adresa"
 
 msgid "URL"
 msgstr "URL adresa"
 
-#: src/input/meta.c:53 modules/misc/notify/notify.c:272
+#: src/input/meta.c:66 modules/notify/notify.c:320
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Práve sa prehráva"
 
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Práve sa prehráva"
 
-#: src/input/meta.c:54 modules/access/vcdx/info.c:98
+#: src/input/meta.c:67 modules/access/vcdx/info.c:70
 msgid "Publisher"
 msgstr "Vydavateľ"
 
 msgid "Publisher"
 msgstr "Vydavateľ"
 
-#: src/input/meta.c:55
+#: src/input/meta.c:68
 msgid "Encoded by"
 msgid "Encoded by"
-msgstr "Enkódoval"
+msgstr "Kódoval"
 
 
-#: src/input/meta.c:56
-#, fuzzy
+#: src/input/meta.c:69
 msgid "Artwork URL"
 msgstr "URL diela"
 
 msgid "Artwork URL"
 msgstr "URL diela"
 
-#: src/input/meta.c:57
-#, fuzzy
+#: src/input/meta.c:70
 msgid "Track ID"
 msgid "Track ID"
-msgstr "Stopa"
+msgstr "ID stopy"
 
 
-#: src/input/var.c:118
+#: src/input/var.c:158
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
 
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
 
-#: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:507
+#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:699
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
-#: modules/gui/macosx/intf.m:586 modules/gui/macosx/intf.m:587
-#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:279
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:280 modules/gui/macosx/open.m:158
+#: modules/gui/macosx/open.m:160 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
-#: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
-#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
+#: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:610
-#: modules/gui/macosx/intf.m:611
+#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:303
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:304
 msgid "Video Track"
 msgstr "Video-stopa"
 
 msgid "Video Track"
 msgstr "Video-stopa"
 
-#: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:593
-#: modules/gui/macosx/intf.m:594
+#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:286
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:287
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:618
-#: modules/gui/macosx/intf.m:619
+#: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/MainMenu.m:311
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:312 modules/gui/macosx/MainMenu.m:993
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1051
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/input/var.c:263
+#: src/input/var.c:273
 msgid "Next title"
 msgstr "Ďalší titul"
 
 msgid "Next title"
 msgstr "Ďalší titul"
 
-#: src/input/var.c:268
+#: src/input/var.c:278
 msgid "Previous title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
 msgid "Previous title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
-#: src/input/var.c:291
+#: src/input/var.c:312
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Title %i"
-msgstr "Titul %i"
+msgid "Title %i%s"
+msgstr "Titul %i%s"
 
 
-#: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
+#: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:476
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
+#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:390
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:475
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
+#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:380
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
-#: src/input/vlm.c:2275 src/input/vlm.c:2609
+#: src/input/vlm.c:652 src/input/vlm.c:1035
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
-#: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
-#: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1037
-msgid "Cancel"
-msgstr "Storno"
-
-#: src/interface/interaction.c:361
-msgid "Ok"
-msgstr "OK"
-
-#: src/interface/interface.c:317
-msgid "Switch interface"
-msgstr "Prepnúť rozhranie"
-
-#: src/interface/interface.c:344 modules/gui/macosx/intf.m:545
-#: modules/gui/macosx/intf.m:546
+#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:230
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:231
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:350
-msgid "Telnet Interface"
-msgstr "Rozhranie Telnet"
+#: src/interface/interface.c:91
+msgid "Console"
+msgstr "Konzola"
 
 
-#: src/interface/interface.c:353
-msgid "Web Interface"
-msgstr "Webové rozhranie"
+#: src/interface/interface.c:95
+msgid "Telnet"
+msgstr "Telnet"
 
 
-#: src/interface/interface.c:356
+#: src/interface/interface.c:98
+msgid "Web"
+msgstr "Web"
+
+#: src/interface/interface.c:101
 msgid "Debug logging"
 msgid "Debug logging"
-msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
+msgstr "Záznam informácií pre ladenie"
 
 
-#: src/interface/interface.c:359
+#: src/interface/interface.c:104
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
-#: src/libvlc-common.c:282 src/libvlc-common.c:453 src/modules/modules.c:1796
-#: src/modules/modules.c:2127
+#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
+#: src/libvlc.c:291
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc-common.c:298
-msgid "Help options"
-msgstr "Vlastnosti pomocníka"
-
-#: src/libvlc-common.c:1505 src/modules/configuration.c:1270
-msgid "string"
-msgstr "príkaz"
-
-#: src/libvlc-common.c:1524 src/modules/configuration.c:1234
-msgid "integer"
-msgstr "hodnota"
-
-#: src/libvlc-common.c:1551 src/modules/configuration.c:1259
-msgid "float"
-msgstr "plávajúci"
-
-#: src/libvlc-common.c:1564
-msgid " (default enabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
-
-#: src/libvlc-common.c:1565
-msgid " (default disabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
-
-#: src/libvlc-common.c:1830
-#, c-format
-msgid "VLC version %s\n"
-msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
-
-#: src/libvlc-common.c:1831
-#, c-format
-msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
-msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
-
-#: src/libvlc-common.c:1833
-#, c-format
-msgid "Compiler: %s\n"
-msgstr "Kompilátor: %s\n"
-
-#: src/libvlc-common.c:1835
-#, c-format
-msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
-msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
-
-#: src/libvlc-common.c:1866
-msgid ""
-"\n"
-"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
-
-#: src/libvlc-common.c:1886
+#: src/libvlc.c:861
 msgid ""
 msgid ""
-"\n"
-"Press the RETURN key to continue...\n"
+"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
+"interface."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"\n"
-"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
-
-#: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
-msgid "Auto"
-msgstr "Autom."
-
-#: src/libvlc-module.c:47 src/text/iso-639_def.h:43
-msgid "Arabic"
-msgstr "Arabsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:47
-msgid "American English"
-msgstr "Americká angličtina"
-
-#: src/libvlc-module.c:47
-msgid "British English"
-msgstr "Britská angličtina"
-
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
-msgid "Catalan"
-msgstr "Katalánsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
-msgid "Czech"
-msgstr "Česky"
-
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
-msgid "Danish"
-msgstr "Dánsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
-msgid "German"
-msgstr "Nemecky"
-
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
-msgid "Spanish"
-msgstr "Španielsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:146
-msgid "Persian"
-msgstr "Perzsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
-msgid "French"
-msgstr "Francúzsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:49
-msgid "Galician"
-msgstr "Španielčina"
-
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebrejsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Maďarsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:99
-msgid "Italian"
-msgstr "Taliansky"
-
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japonsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
-msgid "Georgian"
-msgstr "Gruzínsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
-msgid "Korean"
-msgstr "Kórejsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
-msgid "Malay"
-msgstr "Malajsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:69
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holandská nemčina"
-
-#: src/libvlc-module.c:51
-msgid "Occitan"
-msgstr "Occitan"
-
-#: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:148
-msgid "Polish"
-msgstr "Poľsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:51
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
-
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:154
-msgid "Romanian"
-msgstr "Rumunsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:156
-msgid "Russian"
-msgstr "Rusky"
+"Spustenie programu VLC s predvoleným rozhraním. Pre spustenie bez rozhrania "
+"zadajte príkaz 'cvlc'."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
-msgid "Slovak"
-msgstr "Slovensky"
+#: src/libvlc.h:154 src/libvlc-module.c:1505 src/libvlc-module.c:1506
+#: src/libvlc-module.c:2655 src/video_output/vout_intf.c:182
+msgid "Zoom"
+msgstr "Priblížiť"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Slovinsky"
+#: src/libvlc.h:155 src/libvlc-module.c:1429 src/video_output/vout_intf.c:83
+msgid "1:4 Quarter"
+msgstr "1:4 (štvrtina)"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
-msgid "Swedish"
-msgstr "Švédsky"
+#: src/libvlc.h:156 src/libvlc-module.c:1430 src/video_output/vout_intf.c:84
+msgid "1:2 Half"
+msgstr "1:2 (polovica)"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:53 src/text/iso-639_def.h:188
-msgid "Turkish"
-msgstr "Turecky"
+#: src/libvlc.h:157 src/libvlc-module.c:1431 src/video_output/vout_intf.c:85
+msgid "1:1 Original"
+msgstr "1:1 (originál)"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:53
-msgid "Simplified Chinese"
-msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
+#: src/libvlc.h:158 src/libvlc-module.c:1432 src/video_output/vout_intf.c:86
+msgid "2:1 Double"
+msgstr "2:1 (dvojitá veľkosť)"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:53
-msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
+#: src/libvlc-module.c:105 src/libvlc-module.c:318
+#: modules/audio_output/kai.c:78 modules/video_output/kva.c:62
+msgid "Auto"
+msgstr "Automaticky"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:72
+#: src/libvlc-module.c:175
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
@@ -1430,11 +1450,11 @@ msgstr ""
 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
 
 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:76
+#: src/libvlc-module.c:179
 msgid "Interface module"
 msgstr "Modul rozhrania"
 
 msgid "Interface module"
 msgstr "Modul rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:78
+#: src/libvlc-module.c:181
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
@@ -1442,144 +1462,151 @@ msgstr ""
 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:52
+#: src/libvlc-module.c:185 modules/control/ntservice.c:57
 msgid "Extra interface modules"
 msgid "Extra interface modules"
-msgstr "Extra moduly rozhrania"
+msgstr "Extra moduly s rozhraním"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:84
+#: src/libvlc-module.c:187
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
-"the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
+"the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
 "\", \"gestures\" ...)"
 msgstr ""
 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
 "\", \"gestures\" ...)"
 msgstr ""
-"V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
-"Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
-"hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
-"rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
-"(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
+"V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné rozhrania\". Tieto "
+"prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú doplnkom k hlavnému rozhraniu "
+"programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s rozhraním, jednotlivé "
+"položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné hodnoty sú \"rc\" (diaľkové ovládanie), "
 "\"http\", \"gestures\" ...) "
 
 "\"http\", \"gestures\" ...) "
 
-#: src/libvlc-module.c:91
+#: src/libvlc-module.c:194
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
-msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
+msgstr "Môžete si zvoliť ovládacie rozhrania pre program VLC."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:93
+#: src/libvlc-module.c:196
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
 
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:95
+#: src/libvlc-module.c:198
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
 msgstr ""
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
 msgstr ""
-"Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
+"Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s používateľom "
 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
 "ladenie)"
 
 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
 "ladenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:98
+#: src/libvlc-module.c:201
+msgid "Choose which objects should print debug message"
+msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
+
+#: src/libvlc-module.c:204
+msgid ""
+"This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
+"a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
+"objects. Objects can be referred to by their type or module name. Rules "
+"applying to named objects take precedence over rules applying to object "
+"types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
+"message."
+msgstr ""
+"Toto je reťazec, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá doplniť prefixom "
+"'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
+"'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
+"alebo podľa názvu modulu. Pravidlá aplikované na pomenované objekty majú "
+"prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe typov objektu. Ak budete "
+"chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
+
+#: src/libvlc-module.c:211
 msgid "Be quiet"
 msgid "Be quiet"
-msgstr "Tichý mód"
+msgstr "Tichý režim"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:100
+#: src/libvlc-module.c:213
 msgid "Turn off all warning and information messages."
 msgid "Turn off all warning and information messages."
-msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
+msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:102
+#: src/libvlc-module.c:215
 msgid "Default stream"
 msgstr "Predvolený stream"
 
 msgid "Default stream"
 msgstr "Predvolený stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:104
+#: src/libvlc-module.c:217
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
 
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:107
+#: src/libvlc-module.c:220
 msgid ""
 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
 msgstr ""
 msgid ""
 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
 msgstr ""
-"Môžete si manuálne vybraÅ¥ jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
-"\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
+"Môžete si manuálne vybraÅ¥ jazykovú verziu rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
+"\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:111
+#: src/libvlc-module.c:224
 msgid "Color messages"
 msgid "Color messages"
-msgstr "Farebné správy"
+msgstr "Farebné hlásenia"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:113
+#: src/libvlc-module.c:226
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
 msgstr ""
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
 msgstr ""
-"Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
+"Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
-#: src/libvlc-module.c:116
+#: src/libvlc-module.c:229
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:118
+#: src/libvlc-module.c:231
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
 msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
 msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
-"všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
+"všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:67
-msgid "Show interface with mouse"
-msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
-
-#: src/libvlc-module.c:124
-msgid ""
-"When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
-"edge of the screen in fullscreen mode."
-msgstr ""
-"Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
-"kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
-
-#: src/libvlc-module.c:127
+#: src/libvlc-module.c:235
 msgid "Interface interaction"
 msgid "Interface interaction"
-msgstr "Interakcia z rozhrania"
+msgstr "Interakcia s rozhraním"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:129
+#: src/libvlc-module.c:237
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
 msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
 msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
-"program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
+"program bude vyžadovať zásah od používateľa."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:139
+#: src/libvlc-module.c:247
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
 "the \"audio filters\" modules section."
 msgstr ""
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
 "the \"audio filters\" modules section."
 msgstr ""
-"Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
-"audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
+"Tieto voľby vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
+"zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:145
+#: src/libvlc-module.c:253
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:147
+#: src/libvlc-module.c:255
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
-"Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
+"Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:151 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:36
+#: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/display.c:40
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:153
+#: src/libvlc-module.c:261
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1587,43 +1614,30 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
 
 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
 
-#: src/libvlc-module.c:156
+#: src/libvlc-module.c:265
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
 
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:157
+#: src/libvlc-module.c:266
 msgid "This will force a mono audio output."
 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
 
 msgid "This will force a mono audio output."
 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
 
-#: src/libvlc-module.c:159
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid "Default audio volume"
 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
 
 msgid "Default audio volume"
 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:161
+#: src/libvlc-module.c:271
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
 "1024. "
 
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
 "1024. "
 
-#: src/libvlc-module.c:164
-msgid "Audio output saved volume"
-msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
-
-#: src/libvlc-module.c:166
-msgid ""
-"This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
-"should not change this option manually."
-msgstr ""
-"Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
-"aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
-"manuálne. "
-
-#: src/libvlc-module.c:169
+#: src/libvlc-module.c:274
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
 
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:171
+#: src/libvlc-module.c:276
 msgid ""
 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
 "0 to 1024."
 msgid ""
 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
 "0 to 1024."
@@ -1631,78 +1645,78 @@ msgstr ""
 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
 
 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
 
-#: src/libvlc-module.c:174
+#: src/libvlc-module.c:280
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
 
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
 
-#: src/libvlc-module.c:176
+#: src/libvlc-module.c:282
 msgid ""
 msgid ""
-"You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
-"(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+"You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
+"(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
-"Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
-"32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+"Tu môžete urči frekvenciu na výstupe zvuku. Bežne používané hodnoty sú -0 "
+"(nedefinované), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:180
+#: src/libvlc-module.c:286
 msgid "High quality audio resampling"
 msgid "High quality audio resampling"
-msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
+msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:182
+#: src/libvlc-module.c:288
 msgid ""
 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
 "resampling algorithm will be used instead."
 msgstr ""
 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
 msgid ""
 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
 "resampling algorithm will be used instead."
 msgstr ""
 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
-"pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
-"významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
-"sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
+"pre vysoko kvalitný zvuk (HQ). Takéto prevzorkovávanie však môže významne "
+"zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije sa "
+"všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:293
 msgid "Audio desynchronization compensation"
 msgid "Audio desynchronization compensation"
-msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
+msgstr "Kompenzovať nesynchrónnosť zvuku"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:189
+#: src/libvlc-module.c:295
 msgid ""
 msgid ""
-"This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
+"This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
 msgstr ""
 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
 
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
 msgstr ""
 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
 
-#: src/libvlc-module.c:192
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Audio output channels mode"
 msgid "Audio output channels mode"
-msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
+msgstr "Kanálový režim zvukového výstupu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:194
+#: src/libvlc-module.c:300
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
 "played)."
 msgstr ""
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
 "played)."
 msgstr ""
-"Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
-"(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
-"prehrávania)."
+"Režim, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude "
+"možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
+"začiatkom prehrávania)."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:198 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:76
+#: src/libvlc-module.c:304 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
-#: src/libvlc-module.c:200
+#: src/libvlc-module.c:306
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
 msgstr ""
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
 msgstr ""
-"Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
+"Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:203 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
+#: src/libvlc-module.c:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc-module.c:205
+#: src/libvlc-module.c:311
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1710,90 +1724,97 @@ msgid ""
 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
-"norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
+"norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detegovať. \n"
 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
+#: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
+#: modules/access/v4l2/video.c:219
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:61
+#: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
+#: modules/access/v4l2/video.c:145 modules/access/v4l2/video.c:219
+#: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:216
+#: src/libvlc-module.c:323
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
-"Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
+"Ak chcete upraviť vykresľovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
 "spracovávanie zvuku."
 
 "spracovávanie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:219
+#: src/libvlc-module.c:326
 msgid "Audio visualizations "
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
 msgid "Audio visualizations "
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:221
+#: src/libvlc-module.c:328
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
 
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:225
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:332
 msgid "Replay gain mode"
 msgid "Replay gain mode"
-msgstr "Typ zosilnenia"
+msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:227
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:334
 msgid "Select the replay gain mode"
 msgid "Select the replay gain mode"
-msgstr "Vyberte si zariadenie"
+msgstr "Vyberte si režim normalizácie pri prehrávaní"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:229
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:336
 msgid "Replay preamp"
 msgid "Replay preamp"
-msgstr "Typ zosilnenia"
+msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:231
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:338
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
-msgstr "Tu môžete zadať port, ktorý sa použije pri RTP streamovaní zvuku."
+msgstr ""
+"Tu môžete zmeniť predvolenú cieľovú úroveň (89 dB) pre stream, ktorý "
+"obsahuje aj informácie o zosilnení pri prehrávaní."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:234
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:341
 msgid "Default replay gain"
 msgid "Default replay gain"
-msgstr "Predvolený stream"
+msgstr "Predvolené zosilnenie pri prehrávaní"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:236
+#: src/libvlc-module.c:343
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
+"Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
+"zosilňovaní zvuku"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:238
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:345
 msgid "Peak protection"
 msgid "Peak protection"
-msgstr "Redukcia šumu"
+msgstr "Ochrana pred zvukovými špičkami"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:240
+#: src/libvlc-module.c:347
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgid "Protect against sound clipping"
+msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
+
+#: src/libvlc-module.c:350
+msgid "Enable time stretching audio"
+msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
+
+#: src/libvlc-module.c:352
+msgid ""
+"This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
+"audio pitch"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
+"vznik zvukových špičiek"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/dshow/dshow.cpp:73
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:75 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:171
-#: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:174
+#: src/libvlc-module.c:359 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dtv/access.c:103
+#: modules/access/dtv/access.c:137 modules/access/v4l2/video.c:171
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:202
+#: modules/gui/macosx/open.m:214
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:299
+#: modules/text_renderer/freetype.c:160
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
 
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
 
-#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/cdda/info.c:394
-#: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
-#: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
-#: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:285
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1722
-msgid "Track"
-msgstr "Stopa"
-
-#: src/libvlc-module.c:251
+#: src/libvlc-module.c:367
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1801,43 +1822,45 @@ msgid ""
 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
 "options."
 msgstr ""
 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
 "options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
-"tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
-"obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
-"- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
+"tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre odstránenie prekladania - "
+"deinterlacing, prispôsobenie obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete "
+"konfigurovať v module \"Video - Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších "
+"funkcií. "
 
 
-#: src/libvlc-module.c:257
+#: src/libvlc-module.c:373
 msgid "Video output module"
 msgid "Video output module"
-msgstr "Modul video-výstupu"
+msgstr "Modul výstupu videa"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:259
+#: src/libvlc-module.c:375
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
-"Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
-"program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
+"Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
+"program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:262 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:38
+#: src/libvlc-module.c:378 modules/stream_out/display.c:42
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:306
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:264
+#: src/libvlc-module.c:380
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
-"Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
-"dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
+"Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa. Video sa nebude ani dekódovať, "
+"takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:267 modules/codec/fake.c:54
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121 modules/stream_out/transcode.c:71
-#: modules/visualization/visual/visual.c:41
+#: src/libvlc-module.c:383 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
+#: modules/visualization/projectm.cpp:62
+#: modules/visualization/visual/visual.c:48
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:269
+#: src/libvlc-module.c:385
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
@@ -1845,13 +1868,14 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:272 modules/codec/fake.c:57
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:124 modules/stream_out/transcode.c:74
-#: modules/visualization/visual/visual.c:45
+#: src/libvlc-module.c:388 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
+#: modules/visualization/projectm.cpp:65
+#: modules/visualization/visual/visual.c:52
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:274
+#: src/libvlc-module.c:390
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
@@ -1859,33 +1883,33 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "prispôsobí prehrávanému videu. "
 
 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "prispôsobí prehrávanému videu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:277
+#: src/libvlc-module.c:393
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Súradnica X videa"
 
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Súradnica X videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:279
+#: src/libvlc-module.c:395
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
 
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
 
-#: src/libvlc-module.c:282
+#: src/libvlc-module.c:398
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y videa"
 
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:284
+#: src/libvlc-module.c:400
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
 
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
 
-#: src/libvlc-module.c:287
+#: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Video title"
 msgstr "Názov videa"
 
 msgid "Video title"
 msgstr "Názov videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:289
+#: src/libvlc-module.c:405
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
@@ -1893,11 +1917,11 @@ msgstr ""
 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
 
 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
 
-#: src/libvlc-module.c:292
+#: src/libvlc-module.c:408
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Zarovnanie videa"
 
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Zarovnanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:294
+#: src/libvlc-module.c:410
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
@@ -1908,70 +1932,88 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:87 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
-#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
-#: modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
-#: modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
-#: modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
-#: modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
-#: modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:302
+#: src/libvlc-module.c:418
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Priblížiť video"
 
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Priblížiť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:304
+#: src/libvlc-module.c:420
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
 
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
 
-#: src/libvlc-module.c:306
+#: src/libvlc-module.c:422
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
 
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:308
+#: src/libvlc-module.c:424
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
@@ -1979,175 +2021,276 @@ msgstr ""
 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:311
+#: src/libvlc-module.c:427
 msgid "Embedded video"
 msgstr "Vstavané video"
 
 msgid "Embedded video"
 msgstr "Vstavané video"
 
-#: src/libvlc-module.c:313
+#: src/libvlc-module.c:429
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:315
+#: src/libvlc-module.c:431
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
 
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
 
-#: src/libvlc-module.c:317
+#: src/libvlc-module.c:433
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
-#: src/libvlc-module.c:319
+#: src/libvlc-module.c:435
 msgid "Overlay video output"
 msgid "Overlay video output"
-msgstr "Výstup prekryvového videa"
+msgstr "Prekryť výstup videa"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:321
+#: src/libvlc-module.c:437
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
-"Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
-"predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
-"hardvérovú akceleráciu videa."
+"Prekrývanie je schopnosť hardvérovej akcelerácie videa pomocou grafickej "
+"karty (schopnosť vykresľovať video priamo). Program VLC sa pokúsi o využitie "
+"tejto voľby v predvolenom nastavení."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:324 src/video_output/vout_intf.c:427
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
+#: src/libvlc-module.c:440 src/video_output/vout_intf.c:292
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:326
+#: src/libvlc-module.c:442
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
-#: src/libvlc-module.c:328
-#, fuzzy
-msgid "Show media title on video."
-msgstr "Prekryť titulky vo videu"
+#: src/libvlc-module.c:444
+msgid "Enable wallpaper mode "
+msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:330
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:446
+msgid ""
+"The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
+msgstr ""
+"Režim prehrávania na pozadí vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
+"plochy."
+
+#: src/libvlc-module.c:449
+msgid "Show media title on video"
+msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
+
+#: src/libvlc-module.c:451
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
-msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
+msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:332
-msgid "Show video title for x miliseconds."
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:453
+msgid "Show video title for x milliseconds"
+msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:334
-msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
+#: src/libvlc-module.c:455
+msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:336
-#, fuzzy
-msgid "Position of video title."
-msgstr "Detekovací video-filter Motion"
+#: src/libvlc-module.c:457
+msgid "Position of video title"
+msgstr "Pozícia názvu videa"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:338
+#: src/libvlc-module.c:459
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
+"Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
+"v strede dole). "
 
 
-#: src/libvlc-module.c:345
-msgid "Disable screensaver"
-msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
-
-#: src/libvlc-module.c:346
-msgid "Disable the screensaver during video playback."
-msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
-
-#: src/libvlc-module.c:348 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
-msgid "Window decorations"
-msgstr "Dekorácie okna"
+#: src/libvlc-module.c:461
+msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
+msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:350
-msgid ""
-"VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
-"giving a \"minimal\" window."
+#: src/libvlc-module.c:464
+msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
-"okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
-
-#: src/libvlc-module.c:353
-msgid "Video output filter module"
-msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
+"Skryť kurzor myši a ovládač celoobrazovkového režimu po n milisekundách."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:355
-msgid ""
-"This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
-"instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
-msgstr ""
-"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
-"Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
-"dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
-"nedostatkov."
+#: src/libvlc-module.c:467 src/libvlc-module.c:469
+#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:314
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:315 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:98
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
+msgid "Deinterlace"
+msgstr "Odstrániť prekladanie"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:359
-msgid "Video filter module"
-msgstr "Modul video-filtra"
+#: src/libvlc-module.c:477 src/video_output/interlacing.c:195
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:316 modules/gui/macosx/MainMenu.m:317
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
+msgid "Deinterlace mode"
+msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:361
-msgid ""
-"This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
-"instance deinterlacing, or distortthe video."
+#: src/libvlc-module.c:479
+msgid "Deinterlace method to use for video processing."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
-"Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
-"dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
-"nedostatkov."
+"Metóda odstránenia prekladania (deinterlacing), ktorá sa použije na "
+"spracovanie videa."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:365
-msgid "Video snapshot directory (or filename)"
-msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Discard"
+msgstr "Vyraďovanie"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:367
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Blend"
+msgstr "Premiešavanie"
+
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Mean"
+msgstr "Stredná úroveň"
+
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Bob"
+msgstr "Bob"
+
+#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Linear"
+msgstr "Lineárne"
+
+#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Phosphor"
+msgstr "Phosphor"
+
+#: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Film NTSC (IVTC)"
+msgstr "Film NTSC (IVTC)"
+
+#: src/libvlc-module.c:496
+msgid "Disable screensaver"
+msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
+
+#: src/libvlc-module.c:497
+msgid "Disable the screensaver during video playback."
+msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
+
+#: src/libvlc-module.c:499
+msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
+msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
+
+#: src/libvlc-module.c:500
+msgid ""
+"Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
+"computer being suspended because of inactivity."
+msgstr ""
+"Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
+"vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
+
+#: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
+msgid "Window decorations"
+msgstr "Dekorácie okna"
+
+#: src/libvlc-module.c:505
+msgid ""
+"VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
+"giving a \"minimal\" window."
+msgstr ""
+"Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
+"okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
+
+#: src/libvlc-module.c:508
+msgid "Video splitter module"
+msgstr "Modul rozdeľovača videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:510
+msgid "This adds video splitters like clone or wall"
+msgstr ""
+"Týmto príkazom môžete pridať rozdeľovací prvok videa - pre klon alebo stenu"
+
+#: src/libvlc-module.c:512
+msgid "Video filter module"
+msgstr "Modul filtra videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:514
+msgid ""
+"This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
+"instance deinterlacing, or distort the video."
+msgstr ""
+"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné vylepšenie kvality snímok, "
+"napríklad odstránením prekladania (deinterlacing), alebo skreslením videa."
+
+#: src/libvlc-module.c:518
+msgid "Video snapshot directory (or filename)"
+msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:520
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
 
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:369 src/libvlc-module.c:371
+#: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
 msgid "Video snapshot file prefix"
 msgid "Video snapshot file prefix"
-msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
+msgstr "Prípona súboru so screenshotom z videa"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:373
+#: src/libvlc-module.c:526
 msgid "Video snapshot format"
 msgid "Video snapshot format"
-msgstr "Formát snímky z videa"
+msgstr "Formát screenshotu z videa"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:375
+#: src/libvlc-module.c:528
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
 
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:377
+#: src/libvlc-module.c:530
 msgid "Display video snapshot preview"
 msgid "Display video snapshot preview"
-msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
+msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:379
+#: src/libvlc-module.c:532
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
-msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
+msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:381
+#: src/libvlc-module.c:534
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
 
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
 
-#: src/libvlc-module.c:383
+#: src/libvlc-module.c:536
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
-"Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
+"Pri číslovaní screenshotov sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
 "vytvorenia snímky."
 
 "vytvorenia snímky."
 
-#: src/libvlc-module.c:385
+#: src/libvlc-module.c:538
+msgid "Video snapshot width"
+msgstr "Šírka screenshotu z videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:540
+msgid ""
+"You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
+"original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
+msgstr ""
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku screenshotu. Pri predvolenom "
+"nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
+"mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
+
+#: src/libvlc-module.c:544
+msgid "Video snapshot height"
+msgstr "Výška screenshotu z videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:546
+msgid ""
+"You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
+"the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
+"ratio."
+msgstr ""
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku screenshotu. Pri predvolenom "
+"nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
+"mať upravenú výšku kvôli dodražaniu stranového pomeru. "
+
+#: src/libvlc-module.c:550
 msgid "Video cropping"
 msgid "Video cropping"
-msgstr "Vystrihnutie videa"
+msgstr "Orezanie videa"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:387
+#: src/libvlc-module.c:552
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
-"Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
+"Týmto príkazom si vynútite orezanie nejakej časti zo zdrojového videa. "
 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
 "celkový stranový pomer obrázka."
 
 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
 "celkový stranový pomer obrázka."
 
-#: src/libvlc-module.c:391
+#: src/libvlc-module.c:556
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
 
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
 
-#: src/libvlc-module.c:393
+#: src/libvlc-module.c:558
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -2163,99 +2306,138 @@ msgstr ""
 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
 
 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:400
+#: src/libvlc-module.c:565
+msgid "Video Auto Scaling"
+msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:567
+msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
+msgstr ""
+"Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
+
+#: src/libvlc-module.c:569
+msgid "Video scaling factor"
+msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:571
+msgid ""
+"Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
+"Default value is 1.0 (original video size)."
+msgstr ""
+"Faktor pre zmenu veľkosti používaný pri deaktivovaní funkcie automatickej "
+"zmeny veľkosti.\n"
+"Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
+
+#: src/libvlc-module.c:574
 msgid "Custom crop ratios list"
 msgid "Custom crop ratios list"
-msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
+msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:402
+#: src/libvlc-module.c:576
 msgid ""
 msgid ""
-"Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
+"Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
 msgstr ""
 "crop ratios list."
 msgstr ""
-"Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
-"do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
+"Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi orezania, ktoré sa pridajú "
+"do zoznamu so stranovými pomermi orezania v rozhraní."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:405
+#: src/libvlc-module.c:579
 msgid "Custom aspect ratios list"
 msgid "Custom aspect ratios list"
-msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
+msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:407
+#: src/libvlc-module.c:581
 msgid ""
 msgid ""
-"Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
+"Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
 msgstr ""
 "aspect ratio list."
 msgstr ""
-"Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
-"pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
+"Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
+"zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:410
+#: src/libvlc-module.c:584
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
 
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
 
-#: src/libvlc-module.c:412
+#: src/libvlc-module.c:586
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
-"má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
-"Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
-"neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
+"má 1080 riadkov, ale kodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. Túto "
+"funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať neštandardné "
+"video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:417
+#: src/libvlc-module.c:591
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
-msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
+msgstr "Stranový pomer pixelov monitora"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:419
+#: src/libvlc-module.c:593
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
-"stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
-"tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
-"stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
-"videu aspoň na hodnotu 4:3."
+"stranový pomer vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
+"tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
+"16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:423
+#: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
 msgid "Skip frames"
 msgid "Skip frames"
-msgstr "Preskočiť snímky"
+msgstr "Preskakovať snímky"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:425
+#: src/libvlc-module.c:599
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
-"potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
+"potrebné vynechávať v prípade, že váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
 "prehrávanie streamu."
 
 "prehrávanie streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:428
+#: src/libvlc-module.c:602
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
 
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:430
+#: src/libvlc-module.c:604
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
-"Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
+"Táto voľba vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
 "doručené neskoro."
 
 "doručené neskoro."
 
-#: src/libvlc-module.c:433
+#: src/libvlc-module.c:607
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Tichá synchronizácia"
 
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Tichá synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:435
+#: src/libvlc-module.c:609
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
 msgstr ""
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
 msgstr ""
-"Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
-"zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
+"Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
+"vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:444
+#: src/libvlc-module.c:612
+msgid "Key press events"
+msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
+
+#: src/libvlc-module.c:614
+msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
+msgstr ""
+"Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
+"okna s videom"
+
+#: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:90
+msgid "Mouse events"
+msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
+
+#: src/libvlc-module.c:618
+msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
+msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
+
+#: src/libvlc-module.c:626
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
@@ -2265,19 +2447,48 @@ msgstr ""
 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
 
 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
 
-#: src/libvlc-module.c:449
-msgid ""
-"If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
-"Restrictions Management measure."
+#: src/libvlc-module.c:630
+msgid "File caching (ms)"
+msgstr "Ukladanie súboru do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:632
+msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Ak žijete vo Francúzsku, zákony tejto krajiny nepovoľujú obchádzanie "
-"obmedzení pre digitálny obsah."
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre lokálne súbory, v milisekundách."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:452
+#: src/libvlc-module.c:634
+msgid "Live capture caching (ms)"
+msgstr "Ukladanie priameho záznamu do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:636
+msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre kamery a mikrofóny, v "
+"milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:638
+msgid "Disc caching (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania z disku do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:640
+msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre optické médiá, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:642
+msgid "Network caching (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:644
+msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre sieťové zdroje, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:646
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
 
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
 
-#: src/libvlc-module.c:454
+#: src/libvlc-module.c:648
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
@@ -2285,11 +2496,11 @@ msgstr ""
 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
 "10000."
 
 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
 "10000."
 
-#: src/libvlc-module.c:457
+#: src/libvlc-module.c:651
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Časová synchronizácia"
 
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Časová synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:459
+#: src/libvlc-module.c:653
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
@@ -2298,11 +2509,23 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc-module.c:463 modules/control/netsync.c:74
+#: src/libvlc-module.c:657
+msgid "Clock jitter"
+msgstr "Časová nepresnosť"
+
+#: src/libvlc-module.c:659
+msgid ""
+"This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
+"algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
+msgstr ""
+"Táto hodnota maximálne oneskorenie vstupu, ktoré majú synchronizačné "
+"algoritmy kompenzovať (udáva sa v milisekundách)."
+
+#: src/libvlc-module.c:662
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:464
+#: src/libvlc-module.c:663
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
@@ -2311,57 +2534,43 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:470 src/libvlc-module.c:1037
-#: src/video_output/vout_intf.c:281 src/video_output/vout_intf.c:376
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
-#: modules/audio_output/alsa.c:98 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
-#: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:442
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:110
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
-#: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/video_output/msw/directx.c:156
+#: src/libvlc-module.c:669 src/video_output/vout_intf.c:94
+#: src/video_output/vout_intf.c:112 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/dshow/dshow.cpp:122
+#: modules/audio_output/alsa.c:71 modules/audio_output/alsa.c:815
+#: modules/gui/fbosd.c:172 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1325
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:539
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:767 modules/gui/macosx/VideoView.m:105
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:626
+#: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:71
+#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:88
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc-module.c:470 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
-#: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
+#: src/libvlc-module.c:669 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:66
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:356 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:472 modules/misc/notify/growl.c:62
-msgid "UDP port"
-msgstr "UDP port"
-
-#: src/libvlc-module.c:474
-msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
-msgstr ""
-"Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
-"hodnota je 1234."
-
-#: src/libvlc-module.c:476
+#: src/libvlc-module.c:671
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
 
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:478
+#: src/libvlc-module.c:673
 msgid ""
 msgid ""
-"This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
-"interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
+"This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
+"over the network (in bytes)."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
-"ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
+"Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
+"cez sieť (v bytoch)."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:481 modules/stream_out/rtp.c:93
+#: src/libvlc-module.c:678 modules/stream_out/rtp.c:124
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:483
+#: src/libvlc-module.c:680 modules/stream_out/rtp.c:126
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
@@ -2371,33 +2580,21 @@ msgstr ""
 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
-#: src/libvlc-module.c:487
+#: src/libvlc-module.c:684
 msgid "Multicast output interface"
 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
 msgid "Multicast output interface"
 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
-#: src/libvlc-module.c:489
+#: src/libvlc-module.c:686
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:491
-msgid "IPv4 multicast output interface address"
-msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
-
-#: src/libvlc-module.c:493
-msgid ""
-"IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
-"table."
-msgstr ""
-"IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
-"Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
-
-#: src/libvlc-module.c:496
+#: src/libvlc-module.c:688
 msgid "DiffServ Code Point"
 msgid "DiffServ Code Point"
-msgstr "DiffServ bod kódu"
+msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:497
+#: src/libvlc-module.c:689
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
@@ -2406,7 +2603,7 @@ msgstr ""
 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
-#: src/libvlc-module.c:503
+#: src/libvlc-module.c:695
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
@@ -2415,113 +2612,164 @@ msgstr ""
 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
 "stream)."
 
 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
 "stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:509
+#: src/libvlc-module.c:701
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
-"Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
+"Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísel jeho služieb. Položky "
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:515 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:256
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
+#: src/libvlc-module.c:707 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/libvlc-module.c:517
+#: src/libvlc-module.c:709
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:520 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
+#: src/libvlc-module.c:712 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:522
+#: src/libvlc-module.c:714
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
 
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:525
+#: src/libvlc-module.c:717
 msgid "Audio language"
 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
 
 msgid "Audio language"
 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:527
+#: src/libvlc-module.c:719
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
-"letter country code)."
+"letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
+"language)."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
-"kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
+"Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
+"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
+"prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:530
+#: src/libvlc-module.c:722
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:532
+#: src/libvlc-module.c:724
 msgid ""
 msgid ""
-"Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
-"letter country code)."
+"Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
+"three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
-"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
+"Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
+"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
+"akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:536
+#: src/libvlc-module.c:728
 msgid "Audio track ID"
 msgid "Audio track ID"
-msgstr "ID číslo audio-stopy"
+msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:538
+#: src/libvlc-module.c:730
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
-msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
+msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:540
+#: src/libvlc-module.c:732
 msgid "Subtitles track ID"
 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
 
 msgid "Subtitles track ID"
 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:542
+#: src/libvlc-module.c:734
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
 
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
 
-#: src/libvlc-module.c:544
+#: src/libvlc-module.c:736
+msgid "Preferred video resolution"
+msgstr "Preferované rozlíšenie videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:738
+msgid ""
+"When several video formats are available, select one whose resolution is "
+"closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
+"option if you don't have enough CPU power or network bandwith to play higher "
+"resolutions."
+msgstr ""
+"Ak je dostupných viacero formátov videa, vyberte to rozlíšenie, ktoré je "
+"najbližšie (ale nie vyššie) k tomuto nastaveniu, čo sa týka počtu riadkov. "
+"Túto voľbu použite v prípade, že nemáte dostatok výkonu CPU alebo dostatočnú "
+"šírku pásma na to, aby bolo možné prehrávať vo vyššom rozlíšení."
+
+#: src/libvlc-module.c:744
+msgid "Best available"
+msgstr "Najlepšie dostupné"
+
+#: src/libvlc-module.c:744
+msgid "Full HD (1080p)"
+msgstr "Full HD (1080p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:744
+msgid "HD (720p)"
+msgstr "HD (720p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:745
+msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
+msgstr "Štandardná definícia (576 alebo 480 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:746
+msgid "Low definition (320 lines)"
+msgstr "Nízka definícia (320 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:749
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Opakovania vstupu"
 
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Opakovania vstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:546
+#: src/libvlc-module.c:751
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:548
+#: src/libvlc-module.c:753
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:550
+#: src/libvlc-module.c:755
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
-msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
+msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:552
+#: src/libvlc-module.c:757
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:554
+#: src/libvlc-module.c:759
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
-msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
+msgstr "Stream sa na tejto pozícii zastaví (v sekundách)."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:556
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:761
 msgid "Run time"
 msgid "Run time"
-msgstr " Rundi"
+msgstr "Čas behu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:558
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:763
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
-msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
+msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
+
+#: src/libvlc-module.c:765
+msgid "Fast seek"
+msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
+
+#: src/libvlc-module.c:767
+msgid "Favor speed over precision while seeking"
+msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:560
+#: src/libvlc-module.c:769
+msgid "Playback speed"
+msgstr "Rýchlosť prehrávania"
+
+#: src/libvlc-module.c:771
+msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
+msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
+
+#: src/libvlc-module.c:773
 msgid "Input list"
 msgstr "Zoznam vstupov"
 
 msgid "Input list"
 msgstr "Zoznam vstupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:562
+#: src/libvlc-module.c:775
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
@@ -2529,11 +2777,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
 "položiek zoznamu použite čiarku."
 
 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
 "položiek zoznamu použite čiarku."
 
-#: src/libvlc-module.c:565
+#: src/libvlc-module.c:778
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
 
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:567
+#: src/libvlc-module.c:780
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
@@ -2544,11 +2792,11 @@ msgstr ""
 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
 "znakom '#' ."
 
 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
 "znakom '#' ."
 
-#: src/libvlc-module.c:571
+#: src/libvlc-module.c:784
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
 
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:573
+#: src/libvlc-module.c:786
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
@@ -2558,23 +2806,83 @@ msgstr ""
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
-#: src/libvlc-module.c:579
+#: src/libvlc-module.c:790 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352
+msgid "Record directory or filename"
+msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
+
+#: src/libvlc-module.c:792 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
+msgid "Directory or filename where the records will be stored"
+msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
+
+#: src/libvlc-module.c:794
+msgid "Prefer native stream recording"
+msgstr "Uprednostniť nahrávanie natívneho streamu"
+
+#: src/libvlc-module.c:796
+msgid ""
+"When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
+"output module"
+msgstr ""
+"Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia modulu pre výstup "
+"streamu"
+
+#: src/libvlc-module.c:799
+msgid "Timeshift directory"
+msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
+
+#: src/libvlc-module.c:801
+msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
+msgstr ""
+"Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatnil časový "
+"posun."
+
+#: src/libvlc-module.c:803
+msgid "Timeshift granularity"
+msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
+
+#: src/libvlc-module.c:805
+msgid ""
+"This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
+"to store the timeshifted streams."
+msgstr ""
+"Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
+"časovo posunuté streamy."
+
+#: src/libvlc-module.c:808
+msgid "Change title according to current media"
+msgstr "Meniť názov podľa aktuálneho média"
+
+#: src/libvlc-module.c:809
+msgid ""
+"This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
+"$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
+"Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
+"\" (Fall back on Title - Artist)"
+msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje nastavenie názvu podľa toho, čo sa prehráva<br>$a: "
+"Umelec<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Titul<br>$g: Žáner<br>$n: Číslo "
+"stopy<br>$p: Práve sa prehráva<br>$A: Dátum<br>$D: Trvanie<br>$Z: \"Práve sa "
+"prehráva\" (Späť na Titul - Umelec)"
+
+#: src/libvlc-module.c:816
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
-"You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
-"filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
+"You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
+"filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
-"nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
-"môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
-"môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť správanie systému pre podsnímky. "
+"Pomocou týchto nastavení môžete napríklad zapínať zdroje podsnímok (logo, "
+"atď.). Filtre pre podsnímky môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcii "
+"modulu \"filtre podzdrojov.\". Tam môžete nastaviť aj rôzne iné vlastnosti "
+"podsnímok. "
 
 
-#: src/libvlc-module.c:585
+#: src/libvlc-module.c:822 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:587
+#: src/libvlc-module.c:824
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2582,33 +2890,34 @@ msgstr ""
 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
 
 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:590
+#: src/libvlc-module.c:827
 msgid "Enable sub-pictures"
 msgid "Enable sub-pictures"
-msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
+msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:592
+#: src/libvlc-module.c:829
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
-msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
+msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:594 src/libvlc-module.c:1451 src/text/iso-639_def.h:143
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
-#: modules/stream_out/transcode.c:284
+#: src/libvlc-module.c:831 src/libvlc-module.c:1761 src/text/iso-639_def.h:145
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:271
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
-#: src/libvlc-module.c:596
+#: src/libvlc-module.c:833
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
 msgstr ""
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
 msgstr ""
-"Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
-"sa nazýva aj OSD. "
+"Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
+"zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
 
 
-#: src/libvlc-module.c:599
+#: src/libvlc-module.c:836
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
 
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
 
-#: src/libvlc-module.c:601
+#: src/libvlc-module.c:838
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
@@ -2616,36 +2925,49 @@ msgstr ""
 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
 "môžete použiť aj modul svg."
 
 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
 "môžete použiť aj modul svg."
 
-#: src/libvlc-module.c:603
+#: src/libvlc-module.c:840
+msgid "Subpictures source module"
+msgstr "Modul pre zdroje podsnímkok"
+
+#: src/libvlc-module.c:842
+msgid ""
+"This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
+"images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
+msgstr ""
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"zdroje pod-obrázka\". Filtre "
+"umožňujú prekrytie pôvodného obrazu nejakými obrázkami, alebo textom (ako "
+"napr. logo alebo iné texty...). "
+
+#: src/libvlc-module.c:845
 msgid "Subpictures filter module"
 msgid "Subpictures filter module"
-msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
+msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:605
+#: src/libvlc-module.c:847
 msgid ""
 msgid ""
-"This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
-"images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
+"This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
+"by subtitles decoders or other subpictures sources."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
-"Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
-"logo alebo iné texty...). "
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". Budú "
+"sa filtrovať pod-obrázky, vytvárané dekodérmi titulkov alebo inými zdrojmi "
+"pod-obrázkov."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:608
+#: src/libvlc-module.c:850
 msgid "Autodetect subtitle files"
 msgid "Autodetect subtitle files"
-msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
+msgstr "Súbory s titulkami detegovať automaticky"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:610
+#: src/libvlc-module.c:852
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
 msgstr ""
 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
 msgstr ""
 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
-"súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
+"súbor s titulkami automaticky detegovať (podľa názvu súboru s filmom)."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:613
+#: src/libvlc-module.c:855
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
 
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:615
+#: src/libvlc-module.c:857
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2657,7 +2979,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
 msgstr ""
 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
-"0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
+"0 = nebudú sa automaticky detegovať žiadne titulky\n"
 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
@@ -2666,11 +2988,11 @@ msgstr ""
 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
 
 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
 
-#: src/libvlc-module.c:623
+#: src/libvlc-module.c:865
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
 
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:625
+#: src/libvlc-module.c:867
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
@@ -2678,11 +3000,11 @@ msgstr ""
 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
 
 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
 
-#: src/libvlc-module.c:628
+#: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:630
+#: src/libvlc-module.c:872
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
@@ -2691,178 +3013,264 @@ msgstr ""
 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
 "súbor načítať manuálne. "
 
 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
 "súbor načítať manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:633
+#: src/libvlc-module.c:876
 msgid "DVD device"
 msgstr "Jednotka DVD"
 
 msgid "DVD device"
 msgstr "Jednotka DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:636
-msgid ""
-"This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
-"the drive letter (eg. D:)"
-msgstr ""
-"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
-"používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
-
-#: src/libvlc-module.c:640
-msgid "This is the default DVD device to use."
-msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
-
-#: src/libvlc-module.c:643
+#: src/libvlc-module.c:877
 msgid "VCD device"
 msgstr "Mechanika pre VCD"
 
 msgid "VCD device"
 msgstr "Mechanika pre VCD"
 
-#: src/libvlc-module.c:646
-msgid ""
-"This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
-"scan for a suitable CD-ROM device."
-msgstr ""
-"Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
-"žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
-"ROM."
-
-#: src/libvlc-module.c:650
-msgid "This is the default VCD device to use."
-msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
-
-#: src/libvlc-module.c:653
+#: src/libvlc-module.c:878
 msgid "Audio CD device"
 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
 
 msgid "Audio CD device"
 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
 
-#: src/libvlc-module.c:656
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid ""
 msgid ""
-"This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
-"we'll scan for a suitable CD-ROM device."
+"This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
+"the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
-"nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
+"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:660
-msgid "This is the default Audio CD device to use."
-msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
+#: src/libvlc-module.c:885
+msgid ""
+"This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
+"the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+"Toto je predvolená jednotka VCD (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:663 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
-msgid "Force IPv6"
-msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
+#: src/libvlc-module.c:888
+msgid ""
+"This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
+"after the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+"Toto je predvolená CD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:665
-msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
-msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
+#: src/libvlc-module.c:895
+msgid "This is the default DVD device to use."
+msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:667
-msgid "Force IPv4"
-msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
+#: src/libvlc-module.c:897
+msgid "This is the default VCD device to use."
+msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:669
-msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
-msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
+#: src/libvlc-module.c:899
+msgid "This is the default Audio CD device to use."
+msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:671
+#: src/libvlc-module.c:913
 msgid "TCP connection timeout"
 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
 
 msgid "TCP connection timeout"
 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
 
-#: src/libvlc-module.c:673
+#: src/libvlc-module.c:915
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
 msgstr ""
 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
 
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
 msgstr ""
 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:675
-msgid "SOCKS server"
-msgstr "SOCKS server"
+#: src/libvlc-module.c:917
+msgid "HTTP server address"
+msgstr "Adresa HTTP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:918
+msgid "RTSP server address"
+msgstr "Adresa RTSP servera"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:677
+#: src/libvlc-module.c:920
 msgid ""
 msgid ""
-"SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
-"used for all TCP connections"
+"By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
+"address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
+"them to a specific network interface."
+msgstr ""
+"V predvolenom nastavení bude server počúvať na ľubovoľnej lokálnej IP-"
+"adrese. Špecifikujte IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov "
+"hostiteľa (napr. localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
+
+#: src/libvlc-module.c:924
+msgid "HTTP server port"
+msgstr "Port HTTP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:926
+msgid ""
+"The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
+"is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
+"HTTP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTP je "
+"80. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
+
+#: src/libvlc-module.c:931
+msgid "HTTPS server port"
+msgstr "Port HTTPS servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:933
+msgid ""
+"The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
+"number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
+"restricted by the operating system."
+msgstr ""
+"HTTPS server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTPS "
+"je 443. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
+
+#: src/libvlc-module.c:938
+msgid "RTSP server port"
+msgstr "Port RTSP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:940
+msgid ""
+"The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
+"is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
+"RTSP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu RTSP je "
+"554. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
+
+#: src/libvlc-module.c:945
+msgid "HTTP/TLS server certificate"
+msgstr "Certifikát servera HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:947
+msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
+msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo "
+"strany servera."
+
+#: src/libvlc-module.c:949
+msgid "HTTP/TLS server private key"
+msgstr "Privátny kľúč servera HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:951
+msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
+msgstr ""
+"Tento súbor s privátnym kľúčom (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo strany "
+"servera."
+
+#: src/libvlc-module.c:953
+msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
+msgstr "Certifikačná autorita HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:955
+msgid ""
+"This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
+"authenticate remote clients in TLS sessions."
+msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) sa dá voliteľne použiť na "
+"autentifikáciu vzdialených klientov v sedeniach TLS."
+
+#: src/libvlc-module.c:958
+msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
+msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:960
+msgid ""
+"This file countains an optional CRL to prevent remove clients from using "
+"revoked certificates in TLS sessions."
+msgstr ""
+"Súbor obsahuje doplnkové CRL na zabránenie tomu, aby vzdialení klienti "
+"používali zamietnuté certifikáty v sedeniach TLS."
+
+#: src/libvlc-module.c:963
+msgid "SOCKS server"
+msgstr "SOCKS server"
+
+#: src/libvlc-module.c:965
+msgid ""
+"SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
+"used for all TCP connections"
 msgstr ""
 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
 
 msgstr ""
 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:680
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid "SOCKS user name"
 msgid "SOCKS user name"
-msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
+msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:682
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
-"Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
-"prístup na SOCKS proxy-server."
+"Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré vám bolo pridelené pre prístup "
+"na SOCKS proxy-server."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:684
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
 
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:686
+#: src/libvlc-module.c:974
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
-"Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
+"Prihláste sa tým heslom, ktoré vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
 "server."
 
 "server."
 
-#: src/libvlc-module.c:688
+#: src/libvlc-module.c:976
 msgid "Title metadata"
 msgid "Title metadata"
-msgstr "Metadáta názvu"
+msgstr "Meta-údaje o titule"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:690
+#: src/libvlc-module.c:978
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
+msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre názov vstupu."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:692
+#: src/libvlc-module.c:980
 msgid "Author metadata"
 msgid "Author metadata"
-msgstr "Metadáta autora"
+msgstr "Meta-údaje o autorovi"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:694
+#: src/libvlc-module.c:982
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
+msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre vstup."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:696
+#: src/libvlc-module.c:984
 msgid "Artist metadata"
 msgid "Artist metadata"
-msgstr "Metadáta hercov"
+msgstr "Meta-údaje o hercoch"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:698
+#: src/libvlc-module.c:986
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
+msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre hercov."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:700
+#: src/libvlc-module.c:988
 msgid "Genre metadata"
 msgid "Genre metadata"
-msgstr "Metadáta žánru"
+msgstr "Meta-údaje žánru"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:702
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
 
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
 
-#: src/libvlc-module.c:704
+#: src/libvlc-module.c:992
 msgid "Copyright metadata"
 msgid "Copyright metadata"
-msgstr "Metadáta autorských práv"
+msgstr "Meta-údaje autorských práv"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:706
+#: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
 
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
 
-#: src/libvlc-module.c:708
+#: src/libvlc-module.c:996
 msgid "Description metadata"
 msgid "Description metadata"
-msgstr "Metadáta popisu"
+msgstr "Meta-údaje popisu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:710
+#: src/libvlc-module.c:998
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
+msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje s popisom."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:712
+#: src/libvlc-module.c:1000
 msgid "Date metadata"
 msgid "Date metadata"
-msgstr "Metadáta dátumu"
+msgstr "Meta-údaje dátumu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:714
+#: src/libvlc-module.c:1002
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
+msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"dátum\"."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:716
+#: src/libvlc-module.c:1004
 msgid "URL metadata"
 msgid "URL metadata"
-msgstr "Metadáta URL"
+msgstr "Meta-údaje URL"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:718
+#: src/libvlc-module.c:1006
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
+msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"url\"."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:722
+#: src/libvlc-module.c:1010
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
@@ -2873,11 +3281,11 @@ msgstr ""
 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
 "akýchkoľvek streamov."
 
 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
 "akýchkoľvek streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:726
+#: src/libvlc-module.c:1014
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
 
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:728
+#: src/libvlc-module.c:1016
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
@@ -2889,94 +3297,80 @@ msgstr ""
 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
 "môže úplne znemožniť streamovanie."
 
 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
 "môže úplne znemožniť streamovanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:733
+#: src/libvlc-module.c:1021
 msgid "Preferred encoders list"
 msgid "Preferred encoders list"
-msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
+msgstr "Zoznam preferovaných kodérov"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:735
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
-
-#: src/libvlc-module.c:738
-msgid "Prefer system plugins over vlc"
-msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
-
-#: src/libvlc-module.c:740
-msgid ""
-"Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
-"VLC owns plugins whenever a choice is available."
-msgstr ""
-"Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
-"moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
-"obidva."
+msgstr "Tu si môžete vybrať, ktoré kodéry bude program VLC používať prioritne."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:749
+#: src/libvlc-module.c:1032
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
 
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:752
+#: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
 
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:754
+#: src/libvlc-module.c:1037
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
-"to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
+"to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
 "all streams."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
 
 "all streams."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:758
+#: src/libvlc-module.c:1041
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
 
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:760
+#: src/libvlc-module.c:1043
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
-msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
+msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:762
+#: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
 
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
 
-#: src/libvlc-module.c:764
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
-#: src/libvlc-module.c:766
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Enable video stream output"
 msgid "Enable video stream output"
-msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup streamu s videom"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:768
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
-"Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
+"Vyberte si, či sa má stream s videom presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:771
+#: src/libvlc-module.c:1054
 msgid "Enable audio stream output"
 msgid "Enable audio stream output"
-msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup zvukového streamu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:773
+#: src/libvlc-module.c:1056
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
-"Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
+"Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:776
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
 
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:778
+#: src/libvlc-module.c:1061
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -2984,60 +3378,74 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:781
+#: src/libvlc-module.c:1064
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
 
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
 
-#: src/libvlc-module.c:783
+#: src/libvlc-module.c:1066
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:787
+#: src/libvlc-module.c:1070
+msgid "Stream output muxer caching (ms)"
+msgstr ""
+"Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1072
+msgid ""
+"This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
+"muxer. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+"Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäti, "
+"pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
+"milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:1075
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:789
+#: src/libvlc-module.c:1077
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
-#: src/libvlc-module.c:792
+#: src/libvlc-module.c:1080
 msgid "Mux module"
 msgid "Mux module"
-msgstr "Muxovací modul"
+msgstr "Zmiešavací modul"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:794
+#: src/libvlc-module.c:1082
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
-msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
+msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii zmiešavacích modulov"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:796
+#: src/libvlc-module.c:1084
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:798
+#: src/libvlc-module.c:1086
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
-msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
+msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii modulov typu \"access-output\""
 
 
-#: src/libvlc-module.c:800
+#: src/libvlc-module.c:1088
 msgid "Control SAP flow"
 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
 
 msgid "Control SAP flow"
 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:802
+#: src/libvlc-module.c:1090
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:806
+#: src/libvlc-module.c:1094
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:808
+#: src/libvlc-module.c:1096
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
@@ -3045,7 +3453,7 @@ msgstr ""
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
-#: src/libvlc-module.c:817
+#: src/libvlc-module.c:1105
 msgid ""
 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
 "always leave all these enabled."
 msgid ""
 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
 "always leave all these enabled."
@@ -3054,91 +3462,7 @@ msgstr ""
 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
 "zapnuté."
 
 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
 "zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:820
-msgid "Enable FPU support"
-msgstr "Zapnúť podporu FPU"
-
-#: src/libvlc-module.c:822
-msgid ""
-"If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
-"advantage of it."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
-"dokáže túto jednotku využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:825
-msgid "Enable CPU MMX support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
-
-#: src/libvlc-module.c:827
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:830
-msgid "Enable CPU 3D Now! support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
-
-#: src/libvlc-module.c:832
-msgid ""
-"If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:835
-msgid "Enable CPU MMX EXT support"
-msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
-
-#: src/libvlc-module.c:837
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:840
-msgid "Enable CPU SSE support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
-
-#: src/libvlc-module.c:842
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:845
-msgid "Enable CPU SSE2 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
-
-#: src/libvlc-module.c:847
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:850
-msgid "Enable CPU AltiVec support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
-
-#: src/libvlc-module.c:852
-msgid ""
-"If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:857
+#: src/libvlc-module.c:1110
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
@@ -3146,23 +3470,23 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
-#: src/libvlc-module.c:860
+#: src/libvlc-module.c:1113
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
 
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:862
+#: src/libvlc-module.c:1115
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
-"VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
+"VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný vaším hardvérom."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:865
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:867
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
@@ -3173,56 +3497,65 @@ msgstr ""
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
-#: src/libvlc-module.c:871
-msgid "Access filter module"
-msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
+#: src/libvlc-module.c:1124
+msgid "Stream filter module"
+msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:873
-msgid ""
-"Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
-"used for instance for timeshifting."
+#: src/libvlc-module.c:1126
+msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
-"práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
+"Filtre streamu sa používajú ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve "
+"číta."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:876
+#: src/libvlc-module.c:1128
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:878
+#: src/libvlc-module.c:1130
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
-"Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
-"\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
-"môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
-"vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
-"demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
+"Demultiplexory sa používajú na oddeľovanie \"elementárnych\" streamov "
+"(napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si môžete vybrať demuxér v "
+"prípade, že nebol vybraný automaticky. Neodporúčame vám ale použiť toto "
+"nastavenie ako predvolené pokiaľ naozaj neviete, či je vhodné."
+
+#: src/libvlc-module.c:1135
+msgid "VoD server module"
+msgstr "Serverový modul VoD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1137
+msgid ""
+"You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
+"`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
+msgstr ""
+"Môžete si vybrať, ktorý modul VoD chcete použiť. Nastavením `vod_rtsp' "
+"prepnete späť na starší modul."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:883
+#: src/libvlc-module.c:1140
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
-#: src/libvlc-module.c:885
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
-"Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
+"Spustenie programu VLC v real-time režime vám umožní využívať lepšie "
 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:891
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:893
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
@@ -3230,90 +3563,101 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
 msgstr ""
 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
-"voči iným spusteným programom"
+"voči iným spusteným programom alebo inštanciám programu VLC."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:897
-msgid "Minimize number of threads"
-msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
+#: src/libvlc-module.c:1154
+msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
+msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:899
-msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
-msgstr ""
-"Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
+#: src/libvlc-module.c:1156
+msgid ""
+"This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
+msgstr "Túto voľbu možno použiť "
 
 
-#: src/libvlc-module.c:901
+#: src/libvlc-module.c:1159
 msgid "Modules search path"
 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
 
 msgid "Modules search path"
 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
 
-#: src/libvlc-module.c:903
-msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
+#: src/libvlc-module.c:1161
+msgid ""
+"Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
+"by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
-"prídavné moduly pre program VLC."
+"prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
+"znakmi \" PATH_SEP \""
+
+#: src/libvlc-module.c:1164
+msgid "Data search path"
+msgstr "Cesta pre vyhľadávanie údajov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1166
+msgid "Override the default data/share search path."
+msgstr "Ignorovať predvolenú cestu pre vyhľadávanie/zdieľanie údajov."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:905
+#: src/libvlc-module.c:1168
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
 
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:907
+#: src/libvlc-module.c:1170
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
 
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
 
-#: src/libvlc-module.c:909
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:911
+#: src/libvlc-module.c:1174
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
 
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:913
-msgid "Collect statistics"
-msgstr "Zbierať štatistické údaje"
+#: src/libvlc-module.c:1176
+msgid "Locally collect statistics"
+msgstr "Zbierať lokálnu štatistiku"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:915
-msgid "Collect miscellaneous statistics."
-msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
+#: src/libvlc-module.c:1178
+msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
+msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:917
+#: src/libvlc-module.c:1180
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
 
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
 
-#: src/libvlc-module.c:919
+#: src/libvlc-module.c:1182
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
 
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
 
-#: src/libvlc-module.c:921
+#: src/libvlc-module.c:1184
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
 
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:923
+#: src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
 
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:925
+#: src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:927
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
-msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
+msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:929
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:931
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
-"Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
+"Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
 "systémoch UNIX)."
 
 "systémoch UNIX)."
 
-#: src/libvlc-module.c:933
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:935
+#: src/libvlc-module.c:1199
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3322,50 +3666,51 @@ msgid ""
 "running instance or enqueue it."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
 "running instance or enqueue it."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
-"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
+"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "sa len zaradí do playlistu."
 
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "sa len zaradí do playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:943
+#: src/libvlc-module.c:1206
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
 "This option will allow you to play the file with the already running "
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
 "This option will allow you to play the file with the already running "
-"instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
+"instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
-"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
+"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
-"sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
-"sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
+"sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
+"súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
+"programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:951
+#: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
 
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:953
+#: src/libvlc-module.c:1217
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc-module.c:956
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "One instance when started from file"
 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
 
 msgid "One instance when started from file"
 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:958
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr ""
 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
 "inštancia programu."
 
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr ""
 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
 "inštancia programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:960
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
 
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
 
-#: src/libvlc-module.c:962
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3377,17 +3722,17 @@ msgstr ""
 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
-"procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
-"systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
+"procesu až príliš, môže to viesť k príliš veľkému zaťaženiu systému a systém "
+"môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:970
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
 "playlistu."
 
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
 "playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:972
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3396,7 +3741,7 @@ msgstr ""
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
-#: src/libvlc-module.c:981
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3404,1078 +3749,1049 @@ msgstr ""
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
-#: src/libvlc-module.c:984
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
 msgstr ""
-"K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
+"K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-údaje, "
 "zobrazované pri prehrávaní."
 
 "zobrazované pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:989
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Album art policy"
 msgid "Album art policy"
-msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
+msgstr "Metóda zisťovania albumu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:991
+#: src/libvlc-module.c:1255
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
+msgstr "Vyberte si, kedy sa má stiahnuť druh albumu."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:997
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Manual download only"
 msgid "Manual download only"
-msgstr "Stiahnuť manuálne."
+msgstr "Stiahnuť manuálne"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "When track starts playing"
 msgid "When track starts playing"
-msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
+msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:999
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "As soon as track is added"
 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
 
 msgid "As soon as track is added"
 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1001
+#: src/libvlc-module.c:1265
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc-module.c:1003
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid ""
 msgid ""
-"Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
-"Typical values are sap, hal, ..."
+"Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
+"Typical value is \"sap\"."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
-"bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
+"Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú vopred. Položky "
+"oddeľujte dvojbodkami. Typickou hodnotu je \"sap\"."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1008
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1012
+#: src/libvlc-module.c:1274
+msgid "Repeat all"
+msgstr "Zopakovať všetko"
+
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1014
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1016
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
-msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
+msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste dookola."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1018
+#: src/libvlc-module.c:1282
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1020
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
-msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
+msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1022
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1024
+#: src/libvlc-module.c:1288
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1026
+#: src/libvlc-module.c:1290
+msgid "Play and pause"
+msgstr "Prehrať a pozastaviť"
+
+#: src/libvlc-module.c:1292
+msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
+msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
+
+#: src/libvlc-module.c:1294
+msgid "Auto start"
+msgstr "Automatické spustenie"
+
+#: src/libvlc-module.c:1295
+msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
+msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1298
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1028
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1031
-msgid "Use playlist tree"
-msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
+#: src/libvlc-module.c:1303
+msgid "Load Media Library"
+msgstr "Načítať knižnicu s médiami"
+
+#: src/libvlc-module.c:1305
+msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
+msgstr ""
+"Zapnúť túto voľbu pre našítanie knižnice médií na základe SQL, pri štarte "
+"programu VLC"
+
+#: src/libvlc-module.c:1307 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
+msgid "Display playlist tree"
+msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1033
+#: src/libvlc-module.c:1309
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
-"directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
-"needed."
+"directory."
 msgstr ""
 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
 msgstr ""
 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
-"jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
-"\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
-"bude potrebné."
-
-#: src/libvlc-module.c:1037
-msgid "Always"
-msgstr "Vždy"
-
-#: src/libvlc-module.c:1037
-msgid "Never"
-msgstr "Nikdy"
+"jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1046
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
-"V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
-"VLC."
+"V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
+"programu VLC."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1049 src/video_output/vout_intf.c:436
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:402
-#: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
-#: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
-#: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/intf.m:607
-#: modules/gui/macosx/intf.m:663
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:388
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
+#: src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:303
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:300 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1217 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1237
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:308
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1050
+#: src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1051
+#: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Leave fullscreen"
 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
 
 msgid "Leave fullscreen"
 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1052
+#: src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
 "režimu."
 
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
 "režimu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1053
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1524
+#: src/libvlc-module.c:1325 modules/gui/macosx/MainWindow.m:113
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1054
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1055
+#: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1056
+#: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1057
+#: src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1058
+#: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1059 modules/control/hotkeys.c:672
-#: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:572
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:282
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
+#: src/libvlc-module.c:1331 modules/gui/macosx/MainMenu.m:264
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1060
+#: src/libvlc-module.c:1332 src/libvlc-module.c:1338
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1061 modules/control/hotkeys.c:678
-#: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:573
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:277
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
+#: src/libvlc-module.c:1333 modules/gui/macosx/MainMenu.m:262
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1062
+#: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1340
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1063 modules/control/hotkeys.c:655
-#: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:530
-#: modules/gui/macosx/intf.m:575 modules/gui/macosx/intf.m:651
-#: modules/gui/macosx/intf.m:659 modules/gui/macosx/wizard.m:312
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1630
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:378
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:508 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261 modules/misc/notify/notify.c:286
+#: src/libvlc-module.c:1335
+msgid "Normal rate"
+msgstr "Normálna rýchlosť"
+
+#: src/libvlc-module.c:1336
+msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
+
+#: src/libvlc-module.c:1337 modules/gui/qt4/menus.cpp:812
+msgid "Faster (fine)"
+msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1339 modules/gui/qt4/menus.cpp:820
+msgid "Slower (fine)"
+msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:696
+#: modules/gui/macosx/about.m:223 modules/gui/macosx/MainMenu.m:267
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:355 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1162 modules/gui/macosx/wizard.m:311
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:323 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:341
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:327 modules/gui/qt4/ui/sout.h:338
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182 share/lua/http/index.html:204
+#: share/lua/http/mobile.html:98
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc-module.c:1064
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1065 modules/control/hotkeys.c:661
-#: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:525
-#: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:652
-#: modules/gui/macosx/intf.m:658
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:377
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:506 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:284
+#: src/libvlc-module.c:1343 modules/control/hotkeys.c:702
+#: modules/gui/macosx/about.m:224 modules/gui/macosx/MainMenu.m:266
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:356 modules/gui/macosx/MainMenu.m:362
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1161
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:339
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
+#: share/lua/http/index.html:202 share/lua/http/mobile.html:96
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1066
+#: src/libvlc-module.c:1344
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1067 modules/gui/macosx/controls.m:852
-#: modules/gui/macosx/intf.m:528 modules/gui/macosx/intf.m:571
-#: modules/gui/macosx/intf.m:650 modules/gui/macosx/intf.m:657
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:379
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
+#: src/libvlc-module.c:1345 modules/gui/macosx/MainMenu.m:257
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:116
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/notify/xosd.c:230
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 share/lua/http/index.html:206
+#: share/lua/http/mobile.html:99 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:58
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc-module.c:1068
+#: src/libvlc-module.c:1346
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1069 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
-#: modules/gui/macosx/intf.m:533 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842
-#: modules/video_filter/marq.c:141 modules/video_filter/rss.c:188
+#: src/libvlc-module.c:1347 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:196
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:93 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146
+#: modules/video_filter/marq.c:157 modules/video_filter/rss.c:200
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:274
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1070
+#: src/libvlc-module.c:1348
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc-module.c:1072
+#: src/libvlc-module.c:1350
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1074
+#: src/libvlc-module.c:1352
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1075
+#: src/libvlc-module.c:1353
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1077
+#: src/libvlc-module.c:1355
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1078
+#: src/libvlc-module.c:1356
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1080
+#: src/libvlc-module.c:1358
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1081
+#: src/libvlc-module.c:1359
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1083
+#: src/libvlc-module.c:1361
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1085
+#: src/libvlc-module.c:1363
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1087
+#: src/libvlc-module.c:1365
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1088
+#: src/libvlc-module.c:1366
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:1368
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1091
+#: src/libvlc-module.c:1369
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1093
+#: src/libvlc-module.c:1371
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1094
+#: src/libvlc-module.c:1372
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
+#: src/libvlc-module.c:1374
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1098
+#: src/libvlc-module.c:1375 modules/control/hotkeys.c:713
+msgid "Next frame"
+msgstr "Ďalšia snímka"
+
+#: src/libvlc-module.c:1377
+msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:1379
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1099
+#: src/libvlc-module.c:1380
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:1100
+#: src/libvlc-module.c:1381
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1101
+#: src/libvlc-module.c:1382
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1102
+#: src/libvlc-module.c:1383
 msgid "Medium jump length"
 msgid "Medium jump length"
-msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
+msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1103
+#: src/libvlc-module.c:1384
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgid "Medium jump length, in seconds."
-msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
+msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1104
+#: src/libvlc-module.c:1385
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1105
+#: src/libvlc-module.c:1386
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1107 modules/control/hotkeys.c:240
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/qt4/menus.cpp:535
+#: src/libvlc-module.c:1388 modules/control/hotkeys.c:183
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126 modules/gui/qt4/menus.cpp:899
+#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:44
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc-module.c:1108
+#: src/libvlc-module.c:1389
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1109
+#: src/libvlc-module.c:1390
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:1391
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1111
+#: src/libvlc-module.c:1392
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1112
+#: src/libvlc-module.c:1393
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1113
+#: src/libvlc-module.c:1394
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1114
+#: src/libvlc-module.c:1395
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1396
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1116
+#: src/libvlc-module.c:1397
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1398
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1118
+#: src/libvlc-module.c:1399
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1119
+#: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:385
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1120
+#: src/libvlc-module.c:1401
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1402
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1122
+#: src/libvlc-module.c:1403
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1123
+#: src/libvlc-module.c:1404
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1124
+#: src/libvlc-module.c:1405
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1125
+#: src/libvlc-module.c:1406
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1126
+#: src/libvlc-module.c:1407
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúcej "
 "kapitoly v DVD"
 
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1127
+#: src/libvlc-module.c:1408
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1128
+#: src/libvlc-module.c:1409
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1129
+#: src/libvlc-module.c:1410
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1411
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1131
+#: src/libvlc-module.c:1412
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1132
+#: src/libvlc-module.c:1413
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1133 modules/gui/macosx/controls.m:898
-#: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:653
-#: modules/gui/macosx/intf.m:662
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:417
+#: src/libvlc-module.c:1414 modules/access/v4l2/video.c:189
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:285 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1207
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:575
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1134
+#: src/libvlc-module.c:1415
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1416
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1136
+#: src/libvlc-module.c:1417
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1418
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1138
+#: src/libvlc-module.c:1419
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1420
+msgid "Subtitle position up"
+msgstr "Pozícia titulkov hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:1421
+msgid "Select the key to move subtitles higher."
+msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nahor."
+
+#: src/libvlc-module.c:1422
+msgid "Subtitle position down"
+msgstr "Pozícia titulkov dole"
+
+#: src/libvlc-module.c:1423
+msgid "Select the key to move subtitles lower."
+msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nadol."
+
+#: src/libvlc-module.c:1424
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1140
+#: src/libvlc-module.c:1425
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1426
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1142
+#: src/libvlc-module.c:1427
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1143
+#: src/libvlc-module.c:1434
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1144
+#: src/libvlc-module.c:1435
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1145
+#: src/libvlc-module.c:1436
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1146
+#: src/libvlc-module.c:1437
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147
+#: src/libvlc-module.c:1438
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1148
+#: src/libvlc-module.c:1439
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1149
+#: src/libvlc-module.c:1440
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1150
+#: src/libvlc-module.c:1441
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1442
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1152
+#: src/libvlc-module.c:1443
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1153
+#: src/libvlc-module.c:1444
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1154
+#: src/libvlc-module.c:1445
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc-module.c:1155
+#: src/libvlc-module.c:1446
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1447
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1157
+#: src/libvlc-module.c:1448
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1449
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1450
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1160
+#: src/libvlc-module.c:1451
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1452
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1162
+#: src/libvlc-module.c:1453
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1163
+#: src/libvlc-module.c:1454
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1164
+#: src/libvlc-module.c:1455
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1166 modules/control/hotkeys.c:83
+#: src/libvlc-module.c:1457
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1458
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1168 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1459
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1169 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1460
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1170 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1461
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1171 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1462
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1172 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1463
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1173 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1464
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1465
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1175 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1466
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1468
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc-module.c:1179
-msgid "Go back in browsing history"
-msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
-
-#: src/libvlc-module.c:1180
-msgid ""
-"Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
-"médiu, ktoré ste si prehliadali."
-
-#: src/libvlc-module.c:1181
-msgid "Go forward in browsing history"
-msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1182
-msgid ""
-"Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
-"ktoré si chcete prehliadať."
-
-#: src/libvlc-module.c:1184
+#: src/libvlc-module.c:1470
 msgid "Cycle audio track"
 msgid "Cycle audio track"
-msgstr "Opakovať audio-stopu"
+msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1471
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
-msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
+msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1472
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1473
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1474
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1189
+#: src/libvlc-module.c:1475
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1190
+#: src/libvlc-module.c:1476
 msgid "Cycle video crop"
 msgid "Cycle video crop"
-msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
+msgstr "Cyklické orezávanie videa"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1191
+#: src/libvlc-module.c:1477
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
-msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
+msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov orezania."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1192
+#: src/libvlc-module.c:1478
+msgid "Toggle autoscaling"
+msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
+
+#: src/libvlc-module.c:1479
+msgid "Activate or deactivate autoscaling."
+msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
+
+#: src/libvlc-module.c:1480
+msgid "Increase scale factor"
+msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
+
+#: src/libvlc-module.c:1481
+msgid "Increase scale factor."
+msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti."
+
+#: src/libvlc-module.c:1482
+msgid "Decrease scale factor"
+msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
+
+#: src/libvlc-module.c:1483
+msgid "Decrease scale factor."
+msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti."
+
+#: src/libvlc-module.c:1484
 msgid "Cycle deinterlace modes"
 msgid "Cycle deinterlace modes"
-msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
+msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania "
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1193
+#: src/libvlc-module.c:1485
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
-msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
+msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1194
+#: src/libvlc-module.c:1486
+msgid "Show controller in fullscreen"
+msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom režime"
+
+#: src/libvlc-module.c:1487
 msgid "Show interface"
 msgid "Show interface"
-msgstr "Zobraziť rohranie"
+msgstr "Zobraziť rozhranie"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1488
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
 
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1489
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Skryť rozhranie"
 
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Skryť rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1490
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
 
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1198
+#: src/libvlc-module.c:1491
+msgid "Boss key"
+msgstr "Hlavná klávesová skratka"
+
+#: src/libvlc-module.c:1492
+msgid "Hide the interface and pause playback."
+msgstr "Skryť rozhranie a pozastaviť prehrávanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1493
 msgid "Take video snapshot"
 msgid "Take video snapshot"
-msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
+msgstr "Vytvoriť screenshot z videa"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1494
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
-msgstr ""
-"Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
+msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí screenshot a uloží sa na disk."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1201 modules/access_filter/record.c:51
-#: modules/access_filter/record.c:52 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:207
+#: src/libvlc-module.c:1496 modules/gui/macosx/MainMenu.m:258
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:124
+#: modules/stream_out/record.c:60
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1202
+#: src/libvlc-module.c:1497
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1203 modules/access_filter/dump.c:49
-#: modules/access_filter/dump.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:214
-msgid "Dump"
-msgstr "Analyzovať"
-
-#: src/libvlc-module.c:1204
-msgid "Media dump access filter trigger."
-msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
-
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1499
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1207
+#: src/libvlc-module.c:1500
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
-msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
+msgstr "Prepnúť playlistové režimy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1503
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1212 src/libvlc-module.c:1213
-#: src/video_output/vout_intf.c:231
-msgid "Zoom"
-msgstr "Priblížiť"
-
-#: src/libvlc-module.c:1215 src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1508 src/libvlc-module.c:1509
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1218 src/libvlc-module.c:1219
+#: src/libvlc-module.c:1511 src/libvlc-module.c:1512
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1220 src/libvlc-module.c:1221
+#: src/libvlc-module.c:1513 src/libvlc-module.c:1514
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223 src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1516 src/libvlc-module.c:1517
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1225 src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1518 src/libvlc-module.c:1519
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1228 src/libvlc-module.c:1229
+#: src/libvlc-module.c:1521 src/libvlc-module.c:1522
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1230 src/libvlc-module.c:1231
+#: src/libvlc-module.c:1523 src/libvlc-module.c:1524
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1234
+#: src/libvlc-module.c:1526 src/libvlc-module.c:1527
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1235 src/libvlc-module.c:1236
+#: src/libvlc-module.c:1528 src/libvlc-module.c:1529
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1238
+#: src/libvlc-module.c:1531
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
-msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
+msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1240
-msgid ""
-"Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
-"output for the time being."
-msgstr ""
-"Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
-"prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
+#: src/libvlc-module.c:1533
+msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
+msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do video-výstupu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1535 src/libvlc-module.c:1536
 msgid "Display OSD menu on top of video output"
 msgid "Display OSD menu on top of video output"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1244
-msgid "Display OSDmenu on top of video output"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1245
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1537
 msgid "Do not display OSD menu on video output"
 msgid "Do not display OSD menu on video output"
-msgstr "Nezobrazovať žiadne video"
+msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1246
-msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1538
+msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
+msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1539
 msgid "Highlight widget on the right"
 msgid "Highlight widget on the right"
-msgstr ""
+msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1249
+#: src/libvlc-module.c:1541
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
-msgstr ""
+msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1250
+#: src/libvlc-module.c:1542
 msgid "Highlight widget on the left"
 msgid "Highlight widget on the left"
-msgstr ""
+msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1252
+#: src/libvlc-module.c:1544
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
-msgstr ""
+msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1253
+#: src/libvlc-module.c:1545
 msgid "Highlight widget on top"
 msgid "Highlight widget on top"
-msgstr ""
+msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1255
+#: src/libvlc-module.c:1547
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
-msgstr ""
+msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1256
+#: src/libvlc-module.c:1548
 msgid "Highlight widget below"
 msgid "Highlight widget below"
-msgstr ""
+msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1258
+#: src/libvlc-module.c:1550
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
-msgstr ""
+msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1259
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1551
 msgid "Select current widget"
 msgid "Select current widget"
-msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
+msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1261
+#: src/libvlc-module.c:1553
 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
-msgstr ""
+msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1264
-#, c-format
-msgid ""
-"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
-"You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
-"in the playlist.\n"
-"The first item specified will be played first.\n"
-"\n"
-"Options-styles:\n"
-"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
-"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
-"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
-"            and that overrides previous settings.\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
-"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
-"\n"
-"URL syntax:\n"
-"  [file://]filename              Plain media file\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screen capture\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
-"  [vcd://][device]               VCD device\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
-"  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
-"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
-"  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
-"certain time\n"
-"  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
-msgstr ""
-"Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
-"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
-"zaradia do playlistu.\n"
-"Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
-"\n"
-"Nastavenia štýlov:\n"
-"  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
-"programu.\n"
-"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
-"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
-"            and that overrides previous settings.\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
-"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
-"\n"
-"URL syntax:\n"
-"  [file://]filename              Plain media file\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screen capture\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
-"  [vcd://][device]               VCD device\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
-"  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
-"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
-"  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
-"certain time\n"
-"  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
-
-#: src/libvlc-module.c:1396 src/video_output/vout_intf.c:448
-#: modules/gui/macosx/controls.m:440 modules/gui/macosx/controls.m:907
-#: modules/gui/macosx/intf.m:609 modules/gui/macosx/intf.m:664
-#: modules/video_output/snapshot.c:75
+#: src/libvlc-module.c:1555
+msgid "Cycle through audio devices"
+msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
+
+#: src/libvlc-module.c:1556
+msgid "Cycle through available audio devices"
+msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
+
+#: src/libvlc-module.c:1687 src/video_output/vout_intf.c:309
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:302 modules/gui/macosx/MainMenu.m:368
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1216
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
 msgid "Snapshot"
 msgid "Snapshot"
-msgstr "Snímka"
+msgstr "Screenshot"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1409
+#: src/libvlc-module.c:1704
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1452
+#: src/libvlc-module.c:1762
 msgid "Subpictures"
 msgid "Subpictures"
-msgstr "Sub-obrázky"
+msgstr "Pod-obrázky"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1459 modules/codec/subtitles/subsdec.c:113
-#: modules/demux/subtitle.c:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:513
+#: src/libvlc-module.c:1770 modules/codec/subsdec.c:177
+#: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
+#: modules/demux/subtitle.c:73 share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:502 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:504
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1476 modules/stream_out/transcode.c:154
+#: src/libvlc-module.c:1787 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
 msgid "Overlays"
 msgid "Overlays"
-msgstr "Prekryvy/Titulky"
-
-#: src/libvlc-module.c:1484
-msgid "France"
-msgstr "Francúzsky"
+msgstr "Prekrývania"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:1486
+#: src/libvlc-module.c:1797
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1508
+#: src/libvlc-module.c:1829
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1525
+#: src/libvlc-module.c:1857
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1534
+#: src/libvlc-module.c:1866
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1546
+#: src/libvlc-module.c:1891
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1555
+#: src/libvlc-module.c:1900 modules/demux/kate_categories.c:47
 msgid "Metadata"
 msgstr "Meta-dáta"
 
 msgid "Metadata"
 msgstr "Meta-dáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1585
+#: src/libvlc-module.c:2000
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1592 modules/access/v4l2.c:55
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:480
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:267
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
+#: src/libvlc-module.c:2007 modules/access/v4l2/video.c:69
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:100
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:1630
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
+#: src/libvlc-module.c:2043
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1663
+#: src/libvlc-module.c:2073
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor (CPU)"
 
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor (CPU)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1685
+#: src/libvlc-module.c:2092
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1692
+#: src/libvlc-module.c:2098 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:70
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1700
+#: src/libvlc-module.c:2105
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1842
+#: src/libvlc-module.c:2234
 msgid "Hot keys"
 msgid "Hot keys"
-msgstr "Horúce klávesy"
+msgstr "Klávesové skratky"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:2206
+#: src/libvlc-module.c:2665
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2285
-msgid "main program"
-msgstr "hlavný program"
-
-#: src/libvlc-module.c:2295
+#: src/libvlc-module.c:2742
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2301
+#: src/libvlc-module.c:2745
+msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
+msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
+
+#: src/libvlc-module.c:2747
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4483,1518 +4799,1265 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2306
-msgid "print help for the advanced options"
-msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
-
-#: src/libvlc-module.c:2311
+#: src/libvlc-module.c:2750
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
-"pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
-"programu"
+"pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
+"režimu programu"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:2317
+#: src/libvlc-module.c:2752
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2322
+#: src/libvlc-module.c:2754
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2328
+#: src/libvlc-module.c:2756
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
-"verbose)"
+"verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
-"parametrami --advanced a --help-verbose)"
+"parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
+"k modulu prefix =."
 
 
-#: src/libvlc-module.c:2333
-msgid "save the current command line options in the config"
-msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
+#: src/libvlc-module.c:2760
+msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
+msgstr ""
+"do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:2338
+#: src/libvlc-module.c:2762
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2343
+#: src/libvlc-module.c:2764
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2348
+#: src/libvlc-module.c:2766
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgid "resets the current plugins cache"
-msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
+msgstr "vymazať aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
 
-#: src/libvlc-module.c:2353
+#: src/libvlc-module.c:2768
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/modules/configuration.c:1234
-msgid "boolean"
-msgstr "Hodnota boolean"
+#: src/libvlc-module.c:2806
+msgid "main program"
+msgstr "hlavný program"
+
+#: src/misc/update.c:467
+#, c-format
+msgid "%.1f GiB"
+msgstr "%.1f GiB"
+
+#: src/misc/update.c:469
+#, c-format
+msgid "%.1f MiB"
+msgstr "%.1f MiB"
+
+#: src/misc/update.c:471
+#, c-format
+msgid "%.1f KiB"
+msgstr "%.1f KiB"
+
+#: src/misc/update.c:473
+#, c-format
+msgid "%ld B"
+msgstr "%ld B"
+
+#: src/misc/update.c:564
+msgid "Saving file failed"
+msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
+
+#: src/misc/update.c:565
+#, c-format
+msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
+
+#: src/misc/update.c:581
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Downloading... %s/%s %.1f%% done"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
+
+#: src/misc/update.c:584
+msgid "Downloading ..."
+msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
+
+#: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:710 modules/demux/avi/avi.c:2407
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:99 modules/gui/macosx/controls.m:52
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:62 modules/gui/macosx/coredialogs.m:64
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:181 modules/gui/macosx/open.m:118
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/prefs.m:206
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:226 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:322
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1279
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1515
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:253
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:83
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:15
+#: share/lua/http/dialogs/batch_window.html:18
+#: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:14
+#: sh