Warn people about depreciation, do not block them.
[vlc.git] / po / sk.po
index de905d3..5d11ebc 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,31 +1,34 @@
 # Copyright (C) 2006-2010 the VideoLAN team
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
-# FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2010.
+# FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
+"Project-Id-Version: vlc\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-29 23:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-17 14:50+0100\n"
-"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
-"Language-Team: Marián Hikaník (controlled by Pavel Kříž)\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-11-24 23:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-11-16 22:38+0100\n"
+"Last-Translator: Marián Hikaník <mhikanik@users.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Marián Hikaník\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: include/vlc_common.h:916
+#: include/vlc_common.h:1024
 msgid ""
 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
 "see the file named COPYING for details.\n"
 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
 msgstr ""
-"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
-"Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public;\n"
-"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
+"Tento program je poskytovaný BEZ ZÁRUKY, v maximálne právne možnom rozsahu.\n"
+"Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public "
+"License;\n"
+"pre podrobnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
+"Vytvorené tímom VideoLAN; pozrite si súbor AUTHORS.\n"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:32
+#: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:822
 msgid "VLC preferences"
 msgstr "Nastavenia programu VLC"
 
@@ -35,15 +38,15 @@ msgstr ""
 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
 "\"."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1023 modules/misc/dummy/dummy.c:69
+#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:175
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1040
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:38
 msgid "Settings for VLC's interfaces"
-msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
+msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:40
 msgid "Main interfaces settings"
@@ -55,29 +58,32 @@ msgstr "Hlavné rozhrania"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:43
 msgid "Settings for the main interface"
-msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
+msgstr "Nastavenia hlavného rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
+#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
 msgid "Control interfaces"
-msgstr "Ovládanie rozhraní"
+msgstr "Rozhrania s ovládaním"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:46
 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
-msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
+msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
-#: src/libvlc-module.c:1567 modules/gui/macosx/intf.m:667
-#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184 modules/gui/macosx/wizard.m:380
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
+#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2893 src/input/es_out.c:2934
+#: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:382
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -90,7 +96,6 @@ msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
-#: src/video_output/video_output.c:482
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
@@ -98,12 +103,12 @@ msgstr "Filtre"
 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
-#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
+#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
+#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
@@ -115,8 +120,9 @@ msgstr "Výstupné moduly"
 msgid "General settings for audio output modules."
 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
+#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:72
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
@@ -124,14 +130,17 @@ msgstr "Rôzne"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
-#: src/libvlc-module.c:1620 modules/gui/macosx/intf.m:680
-#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188 modules/gui/macosx/wizard.m:381
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
-#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2896 src/input/es_out.c:2981
+#: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:183
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:383
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -168,8 +177,7 @@ msgstr "Vstup / Kodeky"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:94
 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
-msgstr ""
-"Nastavenia vstupu, rozdeľovania (demultiplexovania), dekódovania a kódovania"
+msgstr "Nastavenia vstupu, demultiplexovania, dekódovania a kódovania"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid "Access modules"
@@ -182,7 +190,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
 "prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
-"nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäte."
+"nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:103
 msgid "Stream filters"
@@ -193,7 +201,7 @@ msgid ""
 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
 "input side of VLC. Use with care..."
 msgstr ""
-"Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vakonávať pokročilé "
+"Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:108
@@ -206,30 +214,27 @@ msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
 
 #: include/vlc_config_cat.h:111
 msgid "Video codecs"
-msgstr "Video kodeky"
+msgstr "Kodeky videa"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:112
-#, fuzzy
 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
+msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo dekodéry a kodéry videa a zvuku. "
 
 #: include/vlc_config_cat.h:114
 msgid "Audio codecs"
-msgstr "Zvukové kodeky"
+msgstr "Kodeky zvuku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:115
 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
+msgstr "Nastavenia dekodérov a kodérov len pre zvuk."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:117
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles codecs"
-msgstr "Enkodér titulkov"
+msgstr "Kodeky titulkov"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:118
-#, fuzzy
 msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
+msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či kodéry CC. "
 
 #: include/vlc_config_cat.h:120
 msgid "General Input"
@@ -240,9 +245,9 @@ msgid "General input settings. Use with care..."
 msgstr ""
 "Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
+#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
 msgid "Stream output"
-msgstr "Výstupný tok"
+msgstr "Výstup streamu"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:126
 msgid ""
@@ -254,17 +259,17 @@ msgid ""
 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
 "duplicating...)."
 msgstr ""
-"Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď Váš počítač vystupuje ako "
+"Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď váš počítač vystupuje ako "
 "streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
 "(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
-"Dodatočné upravovanie streamov (transkódovanie, duplikovanie...) je možné "
+"Dodatočné upravovanie streamov (prekódovanie, duplikovanie...) je možné "
 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
 
 #: include/vlc_config_cat.h:134
 msgid "General stream output settings"
-msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
+msgstr "Všeobecné nastavenie výstupu streamu"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:136
 msgid "Muxers"
@@ -279,7 +284,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
 "elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
-"Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
+"vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
 
@@ -332,7 +337,7 @@ msgstr ""
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
+#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:109
 msgid "SAP"
 msgstr "SAP"
 
@@ -352,13 +357,14 @@ msgstr "VOD"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2102
-#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:70
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:71 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
-#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
+#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
+#: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:198
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
@@ -374,8 +380,8 @@ msgstr ""
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:477
+#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:479
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
@@ -387,7 +393,8 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
@@ -411,9 +418,9 @@ msgstr ""
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
-#: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:309
+#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
+#: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
 msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
 
@@ -435,7 +442,7 @@ msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:209
 msgid "Encoders settings"
-msgstr "Nastavenia enkodérov"
+msgstr "Nastavenia kodérov"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:211
 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
@@ -472,13 +479,13 @@ msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
 #: include/vlc_interface.h:126
 msgid ""
 "\n"
-"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
-"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
+"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
+"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
-"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
-"program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
+"otvorte okno s prikazovym riadokom, prejdite do priecinka kde je "
+"nainstalovany program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:46
 msgid "Quick &Open File..."
@@ -505,9 +512,8 @@ msgid "Select Directory"
 msgstr "Vyberte si priečinok"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:51
-#, fuzzy
 msgid "Select Folder"
-msgstr "Vyberte si súbor"
+msgstr "Vyberte si priečinok"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:55
 msgid "Media &Information"
@@ -525,7 +531,7 @@ msgstr "&Hlásenia programu"
 msgid "Jump to Specific &Time"
 msgstr "Prejsť na určený &čas"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
+#: include/vlc_intf_strings.h:59
 msgid "&Bookmarks"
 msgstr "Zá&ložky"
 
@@ -538,13 +544,14 @@ msgid "&About"
 msgstr "&O programe"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
-#: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
-#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2006
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2007 modules/gui/macosx/intf.m:2008
-#: modules/gui/macosx/intf.m:2009 modules/gui/macosx/playlist.m:464
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:787
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/menus.cpp:783
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:253 share/lua/http/index.html:203
+#: share/lua/http/mobile.html:97 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:59
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
@@ -553,36 +560,32 @@ msgid "Fetch Information"
 msgstr "Získať informácie"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:67
-#, fuzzy
 msgid "Remove Selected"
-msgstr "Nebol vybraný žiaden súbor"
+msgstr "Odstrániť vybrané"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:68
 msgid "Information..."
-msgstr "Informácia"
+msgstr "Informácia..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:69
 msgid "Sort"
 msgstr "Zoradiť"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:70
-#, fuzzy
 msgid "Create Directory..."
-msgstr "Otvoriť &priečinok..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:71
-#, fuzzy
 msgid "Create Folder..."
-msgstr "Otvoriť priečinok..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:72
-#, fuzzy
 msgid "Show Containing Directory..."
-msgstr "Vyberte si priečinok ..."
+msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:73
 msgid "Show Containing Folder..."
-msgstr ""
+msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:74
 msgid "Stream..."
@@ -592,31 +595,28 @@ msgstr "Stream..."
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložiť..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
-#: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
-#: modules/gui/macosx/intf.m:655
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:270 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182
 msgid "Repeat All"
 msgstr "Opakovať všetko"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
-#: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
-#: modules/gui/macosx/intf.m:654
+#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:269 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175
 msgid "Repeat One"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:82
-#, fuzzy
 msgid "No Repeat"
-msgstr "Bez opakovania"
+msgstr "Žiadne opakovanie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
+#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:127
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
+#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
 msgid "Random Off"
 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
@@ -625,29 +625,24 @@ msgid "Add to Playlist"
 msgstr "Pridať do playlistu"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:88
-#, fuzzy
 msgid "Add to Media Library"
 msgstr "Pridať do knižnice médií"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:90
-#, fuzzy
 msgid "Add File..."
 msgstr "Pridať súbor..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:91
-#, fuzzy
 msgid "Advanced Open..."
 msgstr "Pokročilé otváranie..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:92
-#, fuzzy
 msgid "Add Directory..."
 msgstr "Pridať priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:93
-#, fuzzy
 msgid "Add Folder..."
-msgstr "Pridať súbor..."
+msgstr "Pridať priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:95
 msgid "Save Playlist to &File..."
@@ -657,8 +652,8 @@ msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
 msgid "Open Play&list..."
 msgstr "Otvoriť p&laylist..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:98
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1185
+#: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1297
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
@@ -668,23 +663,23 @@ msgstr "Vyhľadávací filter"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:101
 msgid "&Services Discovery"
-msgstr "&Zísťovanie služieb"
+msgstr "&Zisťovanie služieb"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:105
 msgid ""
 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
 "them."
 msgstr ""
-"Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
-"voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
+"Niektoré nastavenia sú dostupné, avšak sú skryté. Ak ich chcete zobraziť, "
+"aktivujte voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
+#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
 msgid "Image clone"
-msgstr "Klonovať obrázok"
+msgstr "Klon obrázka"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:111
 msgid "Clone the image"
-msgstr "Konovať obrázok"
+msgstr "Klonovať obrázok"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:113
 msgid "Magnification"
@@ -697,7 +692,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:117
+#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
 msgid "Waves"
 msgstr "Vlny"
 
@@ -730,7 +726,7 @@ msgid ""
 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
 "Try changing the various settings for different effects"
 msgstr ""
-"Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
+"Skresľujúci efekt \"Detekcia hrán\".\n"
 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:132
@@ -780,7 +776,7 @@ msgstr ""
 "programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
 "player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
-"konvertovaním, transkódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
+"konvertovaním, prekódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
 "užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
 "Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
 "nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
@@ -799,88 +795,93 @@ msgstr ""
 "materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
 "player.</p></body></html>"
 
-#: src/audio_output/filters.c:166 src/audio_output/filters.c:213
-#: src/audio_output/filters.c:236
-msgid "Audio filtering failed"
-msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
-
-#: src/audio_output/filters.c:167 src/audio_output/filters.c:214
-#: src/audio_output/filters.c:237
-#, c-format
-msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
-msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
-
-#: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
-#: src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:653
-#: src/video_output/video_output.c:1687 modules/video_filter/postproc.c:230
+#: src/audio_output/common.c:85 src/audio_output/common.c:125
+#: src/input/es_out.c:934 src/libvlc-module.c:669
+#: src/video_output/postprocessing.c:98 modules/video_filter/postproc.c:228
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:129
+#: src/audio_output/common.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:119
 msgid "Spectrometer"
-msgstr "Spectrometer"
+msgstr "Spektrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:114
+#: src/audio_output/common.c:91
 msgid "Scope"
-msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
+msgstr "Rozsah (oblasť)"
 
-#: src/audio_output/input.c:116
+#: src/audio_output/common.c:94
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:118
+#: src/audio_output/common.c:97
 msgid "Vu meter"
 msgstr "Vu meter"
 
-#: src/audio_output/input.c:153 modules/audio_filter/equalizer.c:76
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:144 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:159
+#: src/audio_output/common.c:122 modules/audio_filter/equalizer.c:76
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:102 share/lua/http/index.html:215
+#: share/lua/http/mobile.html:76
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
-#: src/audio_output/input.c:175 src/libvlc-module.c:318
+#: src/audio_output/common.c:141 src/libvlc-module.c:321
 msgid "Audio filters"
-msgstr "Filtre zvuku"
+msgstr "Zvukové filtre"
 
-#: src/audio_output/input.c:197
+#: src/audio_output/common.c:153
 msgid "Replay gain"
-msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
+msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
+
+#: src/audio_output/filters.c:142
+msgid "Audio filtering failed"
+msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
+
+#: src/audio_output/filters.c:143
+#, c-format
+msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
+msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%u) filtrov."
 
-#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
-#: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:673
-#: modules/gui/macosx/intf.m:674
+#: src/audio_output/output.c:100 src/audio_output/output.c:128
+#: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:288
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:289
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:316
 msgid "Audio Channels"
 msgstr "Zvukové kanály"
 
-#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
-#: modules/access/alsa.c:67 modules/access/oss.c:63 modules/access/v4l2.c:252
-#: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/alsa.c:229
-#: modules/audio_output/directx.c:448 modules/audio_output/oss.c:202
-#: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:179
-#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:429
-#: modules/codec/twolame.c:71
+#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
+#: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64
+#: modules/access/v4l2/video.c:284 modules/audio_output/directx.c:439
+#: modules/audio_output/kai.c:219 modules/audio_output/oss.c:194
+#: modules/audio_output/portaudio.c:400 modules/audio_output/waveout.c:419
+#: modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
+#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:142
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
-#: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/marq.c:137
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:85
-#: modules/video_filter/rss.c:174
+#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
+#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:88 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
-#: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
+#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:144
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
-#: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/marq.c:137
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:85
-#: modules/video_filter/rss.c:174
+#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
+#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
@@ -892,69 +893,198 @@ msgstr "Dolby Surround"
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Reverzné stereo"
 
-#: src/config/file.c:621
-msgid "key"
-msgstr "kľúč"
-
-#: src/config/file.c:630
+#: src/config/file.c:531
 msgid "boolean"
 msgstr "Hodnota boolean"
 
-#: src/config/file.c:630 src/libvlc.c:1582
+#: src/config/file.c:531 src/config/help.c:467
 msgid "integer"
-msgstr "hodnota"
+msgstr "hodnota (celé číslo)"
 
-#: src/config/file.c:639 src/libvlc.c:1612
+#: src/config/file.c:539 src/config/help.c:497
 msgid "float"
-msgstr "plávajúci"
+msgstr "hodnota (desatinná)"
 
-#: src/config/file.c:662 src/libvlc.c:1560
+#: src/config/file.c:552 src/config/help.c:446
 msgid "string"
-msgstr "príkaz"
+msgstr "reťazec / príkaz"
 
-#: src/control/media_list.c:254 src/playlist/engine.c:144
-#: src/playlist/loadsave.c:162
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:263
-msgid "Media Library"
-msgstr "Knižnica s médiami"
+#: src/config/help.c:125
+msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
+msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
+
+#: src/config/help.c:129
+#, c-format
+msgid ""
+"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
+"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
+"They will be enqueued in the playlist.\n"
+"The first item specified will be played first.\n"
+"\n"
+"Options-styles:\n"
+"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
+"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
+"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
+"            and that overrides previous settings.\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"  [:option=value ...]\n"
+"\n"
+"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
+"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
+"\n"
+"URL syntax:\n"
+"  file:///path/file              Plain media file\n"
+"  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
+"  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
+"  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
+"  screen://                      Screen capture\n"
+"  dvd://[device]                 DVD device\n"
+"  vcd://[device]                 VCD device\n"
+"  cdda://[device]                Audio CD device\n"
+"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
+"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
+"  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
+"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
+"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov.\n"
+"Tieto streamy sa zaradia do playlistu.\n"
+"Položka, ktorá bola zadaná do playlistu najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
+"\n"
+"Nastavenia štýlov:\n"
+"  nastavenie --: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
+"spustenia programu.\n"
+"   nastavenie -: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
+"   nastavenie:  aplikuje sa na stream až tesne pred jeho prehrávaním\n"
+"            a zároveň potlačí predchádzajúce nastavenia\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"  [:option=value ...]\n"
+"\n"
+" Viaceré globálne --nastavenia sa dajú používať aj ako špecifické :"
+"nastavenia pre MRL.\n"
+"  Viacnásobné príkazy :nastavenie=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
+"\n"
+"Syntax URL adresy:\n"
+"  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
+"  http://host[:port]/file            HTTP URL\n"
+"  ftp://host[:port]/file             FTP URL\n"
+"  mms://host[:port]/file             MMS URL\n"
+"  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
+"  [dvd://][device]]                 DVD jednotka\n"
+"  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
+"  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
+"  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
+"                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
+"serverom\n"
+"  vlc:pause:<počet sekúnd>            Pozastavenie playlistu na určitý čas\n"
+"  vlc:quit                       Špeciálna položka na ukončenie programu "
+"VLC\n"
+
+#: src/config/help.c:513
+msgid " (default enabled)"
+msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
+
+#: src/config/help.c:514
+msgid " (default disabled)"
+msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
+
+#: src/config/help.c:679 src/config/help.c:682 src/config/help.c:690
+#: src/config/help.c:695
+msgid "Note:"
+msgstr "Poznámka:"
+
+#: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683
+msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
+msgstr ""
+"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
+"nastavenia."
+
+#: src/config/help.c:691 src/config/help.c:696
+#, c-format
+msgid ""
+"%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
+msgstr ""
+"%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
+
+#: src/config/help.c:703 src/config/help.c:707
+msgid ""
+"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
+"modules."
+msgstr ""
+"Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
+"verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
+
+#: src/config/help.c:789
+#, c-format
+msgid "VLC version %s (%s)\n"
+msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
+
+#: src/config/help.c:791
+#, c-format
+msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
+msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
+
+#: src/config/help.c:793
+#, c-format
+msgid "Compiler: %s\n"
+msgstr "Kompilátor: %s\n"
+
+#: src/config/help.c:825
+msgid ""
+"\n"
+"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Vypísaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
+
+#: src/config/help.c:839
+msgid ""
+"\n"
+"Press the RETURN key to continue...\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
 
 #: src/input/control.c:217
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:270
-#, fuzzy
+#: src/input/decoder.c:267
 msgid "packetizer"
-msgstr "Paketizéry"
+msgstr "paketizér"
 
-#: src/input/decoder.c:270
-#, fuzzy
+#: src/input/decoder.c:267
 msgid "decoder"
-msgstr "Dekodéry"
+msgstr "dekodér"
 
-#: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:430
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:221 modules/codec/avcodec/encoder.c:229
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:251 modules/codec/avcodec/encoder.c:650
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:659 modules/stream_out/es.c:363
+#: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:234 modules/codec/avcodec/encoder.c:242
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:279 modules/codec/avcodec/encoder.c:755
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:764 modules/stream_out/es.c:363
 #: modules/stream_out/es.c:378
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
 
-#: src/input/decoder.c:279
-#, fuzzy, c-format
+#: src/input/decoder.c:277
+#, c-format
 msgid "VLC could not open the %s module."
-msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
+msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť dekódovací modul %s."
 
-#: src/input/decoder.c:431
+#: src/input/decoder.c:468
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
 
-#: src/input/decoder.c:682
+#: src/input/decoder.c:722
 msgid "No suitable decoder module"
 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
 
-#: src/input/decoder.c:683
+#: src/input/decoder.c:723
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
@@ -963,483 +1093,354 @@ msgstr ""
 "VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
 "nie je možné odstrániť."
 
-#: src/input/es_out.c:951 src/input/es_out.c:956 src/libvlc-module.c:356
-#: modules/access/vcdx/access.c:460 modules/access/vcdx/info.c:226
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:398
+#: src/input/es_out.c:954 src/input/es_out.c:959 src/libvlc-module.c:359
+#: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:478
 msgid "Track"
 msgstr "Stopa"
 
-#: src/input/es_out.c:1156
+#: src/input/es_out.c:1165
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:1156 src/input/es_out.c:1161 src/input/var.c:177
-#: src/libvlc-module.c:686 modules/gui/macosx/intf.m:660
-#: modules/gui/macosx/intf.m:661
+#: src/input/es_out.c:1165 src/input/es_out.c:1170 src/input/var.c:167
+#: src/libvlc-module.c:693 modules/gui/macosx/MainMenu.m:275
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:276
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1355 src/input/es_out.c:1357
+#: src/input/es_out.c:1368 src/input/es_out.c:1370
 msgid "Scrambled"
 msgstr "Kódované"
 
-#: src/input/es_out.c:1355
+#: src/input/es_out.c:1368 share/lua/http/index.html:163
 msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
-#: src/input/es_out.c:2002
+#: src/input/es_out.c:2023
 #, c-format
 msgid "Closed captions %u"
 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
 
-#: src/input/es_out.c:2830
+#: src/input/es_out.c:2883
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
-msgstr "Tok %d"
+msgstr "Stream %d"
 
-#: src/input/es_out.c:2846 src/input/es_out.c:2954
+#: src/input/es_out.c:2899 src/input/es_out.c:3017 modules/access/imem.c:64
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/es_out.c:2854 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2927
-#: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/output.m:153
+#: src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2934 src/input/es_out.c:2981
+#: src/input/es_out.c:3017 modules/gui/macosx/output.m:153
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:2857
+#: src/input/es_out.c:2910
 msgid "Original ID"
 msgstr "Originálne ID"
 
-#: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2867
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:385
+#: src/input/es_out.c:2918 src/input/es_out.c:2921 modules/access/imem.c:67
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:387 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:477
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:2871 src/input/meta.c:62 src/libvlc-module.c:212
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
+#: src/input/es_out.c:2925 src/input/meta.c:65 src/libvlc-module.c:219
+#: modules/access/imem.c:71 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
+#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: src/input/es_out.c:2874 src/input/meta.c:57
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:65
+#: src/input/es_out.c:2928 src/input/meta.c:60
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:73
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2886
-#: modules/gui/macosx/output.m:176
+#: src/input/es_out.c:2937 src/input/es_out.c:2940
+#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:499
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:2891
+#: src/input/es_out.c:2945 modules/access/imem.c:75
+#: modules/audio_output/amem.c:45
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:2891
+#: src/input/es_out.c:2945
 #, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:2901
+#: src/input/es_out.c:2955
 msgid "Bits per sample"
-msgstr "bitov na vzorok"
+msgstr "bitov na vzorku"
 
-#: src/input/es_out.c:2906 modules/access/pvr.c:96
-#: modules/access_output/shout.c:91 modules/demux/playlist/shoutcast.c:413
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:901
+#: src/input/es_out.c:2960 modules/access_output/shout.c:92
+#: modules/access/pvr.c:90 modules/demux/playlist/shoutcast.c:334
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:882
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:2906
+#: src/input/es_out.c:2960
 #, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:2918
+#: src/input/es_out.c:2972
 msgid "Track replay gain"
 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
 
-#: src/input/es_out.c:2920
+#: src/input/es_out.c:2974
 msgid "Album replay gain"
 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
 
-#: src/input/es_out.c:2921
+#: src/input/es_out.c:2975
 #, c-format
 msgid "%.2f dB"
 msgstr "%.2f dB"
 
-#: src/input/es_out.c:2930
+#: src/input/es_out.c:2984 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:483
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:2935
+#: src/input/es_out.c:2989
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:2945 src/input/es_out.c:2948
-#: modules/access/screen/screen.c:44 modules/access/screen/xcb.c:38
+#: src/input/es_out.c:2999 src/input/es_out.c:3002 modules/access/imem.c:93
+#: modules/access/screen/screen.c:41 modules/access/screen/xcb.c:34
+#: modules/access/shm.c:40 modules/access/vdr.c:93 modules/demux/image.c:65
 msgid "Frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania"
+msgstr "Frekvencia snímok"
+
+#: src/input/es_out.c:3010
+msgid "Decoded format"
+msgstr "Dekódovaný formát"
 
-#: src/input/input.c:2473
+#: src/input/input.c:2465
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2474
+#: src/input/input.c:2466
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2593
+#: src/input/input.c:2583
 msgid "VLC can't recognize the input's format"
 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
-#: src/input/input.c:2594
+#: src/input/input.c:2584
 #, c-format
 msgid ""
 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
 msgstr ""
-"Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
+"Formát '%s' nemožno detegovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
 "záznamom činnosti programu."
 
-#: src/input/meta.c:51 src/input/var.c:187 modules/gui/macosx/intf.m:662
-#: modules/gui/macosx/intf.m:663 modules/gui/macosx/open.m:190
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76 modules/gui/macosx/wizard.m:348
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:372 modules/mux/asf.c:56
+#: src/input/meta.c:54 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:277
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:278 modules/gui/macosx/open.m:157
+#: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:350
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:439
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:452 modules/mux/asf.c:56
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
-#: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/playlist.m:1283
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:77
+#: src/input/meta.c:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:79
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1185
 msgid "Artist"
 msgstr "Interpret"
 
-#: src/input/meta.c:53
+#: src/input/meta.c:56
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
 
-#: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:60
+#: src/input/meta.c:57 modules/mux/asf.c:60
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
-#: src/input/meta.c:55 src/libvlc-module.c:356 modules/access/vcdx/info.c:63
+#: src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:359 modules/access/vcdx/info.c:63
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
-#: src/input/meta.c:56
+#: src/input/meta.c:59
 msgid "Track number"
 msgstr "Číslo stopy"
 
-#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:64
+#: src/input/meta.c:61 modules/mux/asf.c:64
 msgid "Rating"
 msgstr "Hodnotenie"
 
-#: src/input/meta.c:59
+#: src/input/meta.c:62
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
-#: src/input/meta.c:60
+#: src/input/meta.c:63
 msgid "Setting"
 msgstr "Nastavenie"
 
-#: src/input/meta.c:61 modules/gui/macosx/open.m:203
+#: src/input/meta.c:64 modules/gui/macosx/open.m:169
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
 msgid "URL"
 msgstr "URL adresa"
 
-#: src/input/meta.c:63 modules/misc/notify/notify.c:305
+#: src/input/meta.c:66 modules/notify/notify.c:320
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Práve sa prehráva"
 
-#: src/input/meta.c:64 modules/access/vcdx/info.c:70
+#: src/input/meta.c:67 modules/access/vcdx/info.c:70
 msgid "Publisher"
 msgstr "Vydavateľ"
 
-#: src/input/meta.c:65
+#: src/input/meta.c:68
 msgid "Encoded by"
-msgstr "Enkódoval"
+msgstr "Kódoval"
 
-#: src/input/meta.c:66
+#: src/input/meta.c:69
 msgid "Artwork URL"
 msgstr "URL diela"
 
-#: src/input/meta.c:67
+#: src/input/meta.c:70
 msgid "Track ID"
 msgstr "ID stopy"
 
-#: src/input/var.c:168
+#: src/input/var.c:158
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
 
-#: src/input/var.c:182 src/libvlc-module.c:692
+#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:699
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:192 modules/gui/macosx/intf.m:664
-#: modules/gui/macosx/intf.m:665 modules/gui/macosx/open.m:191
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:279
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:280 modules/gui/macosx/open.m:158
+#: modules/gui/macosx/open.m:160 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
-#: src/input/var.c:197 modules/access/vcdx/info.c:238
+#: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/intf.m:688
-#: modules/gui/macosx/intf.m:689
+#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:303
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:304
 msgid "Video Track"
 msgstr "Video-stopa"
 
-#: src/input/var.c:215 modules/gui/macosx/intf.m:671
-#: modules/gui/macosx/intf.m:672
+#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:286
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:287
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/input/var.c:220 modules/gui/macosx/controls.m:822
-#: modules/gui/macosx/controls.m:880 modules/gui/macosx/intf.m:696
-#: modules/gui/macosx/intf.m:697
+#: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/MainMenu.m:311
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:312 modules/gui/macosx/MainMenu.m:993
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1051
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/input/var.c:285
+#: src/input/var.c:273
 msgid "Next title"
 msgstr "Ďalší titul"
 
-#: src/input/var.c:290
+#: src/input/var.c:278
 msgid "Previous title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
-#: src/input/var.c:316
+#: src/input/var.c:312
 #, c-format
-msgid "Title %i"
-msgstr "Titul %i"
+msgid "Title %i%s"
+msgstr "Titul %i%s"
 
-#: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
+#: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:378
+#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:390
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:383
+#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:380
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
-#: src/input/vlm.c:590 src/input/vlm.c:959
+#: src/input/vlm.c:652 src/input/vlm.c:1035
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
-#: src/interface/interface.c:88 modules/gui/macosx/intf.m:620
-#: modules/gui/macosx/intf.m:621
+#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:230
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:231
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:92
+#: src/interface/interface.c:91
 msgid "Console"
 msgstr "Konzola"
 
 #: src/interface/interface.c:95
-msgid "Telnet Interface"
-msgstr "Rozhranie Telnet"
+msgid "Telnet"
+msgstr "Telnet"
 
 #: src/interface/interface.c:98
-msgid "Web Interface"
-msgstr "Webové rozhranie"
+msgid "Web"
+msgstr "Web"
 
 #: src/interface/interface.c:101
 msgid "Debug logging"
-msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
+msgstr "Záznam informácií pre ladenie"
 
 #: src/interface/interface.c:104
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
-#: src/libvlc.c:337 src/libvlc.c:441
+#: src/libvlc.c:291
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc.c:1109
+#: src/libvlc.c:861
 msgid ""
 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
 "interface."
 msgstr ""
-"Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
-"rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
-
-#: src/libvlc.c:1234
-msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
-msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
-
-#: src/libvlc.c:1238 src/libvlc-module.c:1515
-#, c-format
-msgid ""
-"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
-"You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
-"in the playlist.\n"
-"The first item specified will be played first.\n"
-"\n"
-"Options-styles:\n"
-"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
-"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
-"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
-"            and that overrides previous settings.\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
-"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
-"\n"
-"URL syntax:\n"
-"  [file://]filename              Plain media file\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screen capture\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
-"  [vcd://][device]               VCD device\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
-"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
-"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
-"  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
-"certain time\n"
-"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
-msgstr ""
-"Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
-"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
-"zaradia do playlistu.\n"
-"Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
-"\n"
-"Nastavenia štýlov:\n"
-"  --Nastavenie A: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
-"spustenia programu.\n"
-"   -Nastavenie A: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
-"   :option  príkaz, ktorý sa na stream aplikuje až tesne pred jeho "
-"prehrávaním\n"
-"            a zároveň potlačí akékoľvek iné nastavenia\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Pre špecifické MRL sa dajú použiť aj viaceré globálne príkazy --options :"
-"options.\n"
-"  Viacnásobné príkazy :option=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
-"\n"
-"Syntax URL adresy:\n"
-"  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD jednotka\n"
-"  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
-"  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
-"                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
-"serverom\n"
-"  vlc:pause:<počet sekúnd>            Osobitná položka na pozastavenie "
-"playlistu na určitý čas\n"
-"  vlc:quit                       Osobitný príkaz na ukončenie programu VLC\n"
-
-#: src/libvlc.c:1628
-msgid " (default enabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
-
-#: src/libvlc.c:1629
-msgid " (default disabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
-
-#: src/libvlc.c:1792 src/libvlc.c:1795 src/libvlc.c:1803 src/libvlc.c:1808
-msgid "Note:"
-msgstr "Poznámka:"
-
-#: src/libvlc.c:1793 src/libvlc.c:1796
-msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
-msgstr ""
-"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
-"nastavenia."
-
-#: src/libvlc.c:1804 src/libvlc.c:1809
-#, c-format
-msgid ""
-"%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
-msgstr ""
-"%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
-
-#: src/libvlc.c:1816 src/libvlc.c:1820
-#, fuzzy
-msgid ""
-"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
-"modules."
-msgstr ""
-"Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
-"verbose a nalistujte zoznam dostupných modulov."
-
-#: src/libvlc.c:1910
-#, fuzzy, c-format
-msgid "VLC version %s (%s)\n"
-msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
-
-#: src/libvlc.c:1912
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
-msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
-
-#: src/libvlc.c:1914
-#, c-format
-msgid "Compiler: %s\n"
-msgstr "Kompilátor: %s\n"
-
-#: src/libvlc.c:1949
-msgid ""
-"\n"
-"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
-
-#: src/libvlc.c:1969
-msgid ""
-"\n"
-"Press the RETURN key to continue...\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
+"Spustenie programu VLC s predvoleným rozhraním. Pre spustenie bez rozhrania "
+"zadajte príkaz 'cvlc'."
 
-#: src/libvlc.h:173 src/libvlc-module.c:1462 src/libvlc-module.c:1463
-#: src/libvlc-module.c:2636 src/video_output/vout_intf.c:193
+#: src/libvlc.h:154 src/libvlc-module.c:1505 src/libvlc-module.c:1506
+#: src/libvlc-module.c:2655 src/video_output/vout_intf.c:182
 msgid "Zoom"
 msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/libvlc.h:174 src/libvlc-module.c:1382 src/video_output/vout_intf.c:88
+#: src/libvlc.h:155 src/libvlc-module.c:1429 src/video_output/vout_intf.c:83
 msgid "1:4 Quarter"
 msgstr "1:4 (štvrtina)"
 
-#: src/libvlc.h:175 src/libvlc-module.c:1383 src/video_output/vout_intf.c:89
+#: src/libvlc.h:156 src/libvlc-module.c:1430 src/video_output/vout_intf.c:84
 msgid "1:2 Half"
 msgstr "1:2 (polovica)"
 
-#: src/libvlc.h:176 src/libvlc-module.c:1384 src/video_output/vout_intf.c:90
+#: src/libvlc.h:157 src/libvlc-module.c:1431 src/video_output/vout_intf.c:85
 msgid "1:1 Original"
-msgstr "1:1 (Originál)"
+msgstr "1:1 (originál)"
 
-#: src/libvlc.h:177 src/libvlc-module.c:1385 src/video_output/vout_intf.c:91
+#: src/libvlc.h:158 src/libvlc-module.c:1432 src/video_output/vout_intf.c:86
 msgid "2:1 Double"
-msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
+msgstr "2:1 (dvojitá veľkosť)"
 
-#: src/libvlc-module.c:101 src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:977
+#: src/libvlc-module.c:105 src/libvlc-module.c:318
+#: modules/audio_output/kai.c:78 modules/video_output/kva.c:62
 msgid "Auto"
 msgstr "Automaticky"
 
-#: src/libvlc-module.c:168
+#: src/libvlc-module.c:175
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
@@ -1449,11 +1450,11 @@ msgstr ""
 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:172
+#: src/libvlc-module.c:179
 msgid "Interface module"
 msgstr "Modul rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:174
+#: src/libvlc-module.c:181
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
@@ -1461,33 +1462,32 @@ msgstr ""
 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:178 modules/control/ntservice.c:57
+#: src/libvlc-module.c:185 modules/control/ntservice.c:57
 msgid "Extra interface modules"
-msgstr "Extra moduly rozhrania"
+msgstr "Extra moduly s rozhraním"
 
-#: src/libvlc-module.c:180
+#: src/libvlc-module.c:187
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
-"the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
+"the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
 "\", \"gestures\" ...)"
 msgstr ""
-"V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
-"Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
-"hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
-"rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
-"(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
+"V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné rozhrania\". Tieto "
+"prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú doplnkom k hlavnému rozhraniu "
+"programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s rozhraním, jednotlivé "
+"položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné hodnoty sú \"rc\" (diaľkové ovládanie), "
 "\"http\", \"gestures\" ...) "
 
-#: src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:194
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
-msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
+msgstr "Môžete si zvoliť ovládacie rozhrania pre program VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:189
+#: src/libvlc-module.c:196
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:191
+#: src/libvlc-module.c:198
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
@@ -1496,56 +1496,55 @@ msgstr ""
 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
 "ladenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:194
+#: src/libvlc-module.c:201
 msgid "Choose which objects should print debug message"
 msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
 
-#: src/libvlc-module.c:197
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:204
 msgid ""
 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
-"objects. Objects can be refered to by their type or module name. Rules "
+"objects. Objects can be referred to by their type or module name. Rules "
 "applying to named objects take precedence over rules applying to object "
 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
 "message."
 msgstr ""
-"Toto je príkaz, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá vybaviť prefixom "
+"Toto je reťazec, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá doplniť prefixom "
 "'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
 "'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
-"alebo podľa názvu ich modulu. Pravidlá aplikované na základe pomenovania "
-"objektov majú prednosť pred pravidlami na základe typu objektu. Ak budete "
+"alebo podľa názvu modulu. Pravidlá aplikované na pomenované objekty majú "
+"prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe typov objektu. Ak budete "
 "chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
 
-#: src/libvlc-module.c:204
+#: src/libvlc-module.c:211
 msgid "Be quiet"
 msgstr "Tichý režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:206
+#: src/libvlc-module.c:213
 msgid "Turn off all warning and information messages."
 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
 
-#: src/libvlc-module.c:208
+#: src/libvlc-module.c:215
 msgid "Default stream"
 msgstr "Predvolený stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:210
+#: src/libvlc-module.c:217
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:213
+#: src/libvlc-module.c:220
 msgid ""
 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
 msgstr ""
-"Môžete si manuálne vybraÅ¥ jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
+"Môžete si manuálne vybraÅ¥ jazykovú verziu rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
 "\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
 
-#: src/libvlc-module.c:217
+#: src/libvlc-module.c:224
 msgid "Color messages"
 msgstr "Farebné hlásenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:219
+#: src/libvlc-module.c:226
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
@@ -1553,11 +1552,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
-#: src/libvlc-module.c:222
+#: src/libvlc-module.c:229
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:224
+#: src/libvlc-module.c:231
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
@@ -1566,11 +1565,11 @@ msgstr ""
 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc-module.c:228
+#: src/libvlc-module.c:235
 msgid "Interface interaction"
-msgstr "Interakcia z rozhrania"
+msgstr "Interakcia s rozhraním"
 
-#: src/libvlc-module.c:230
+#: src/libvlc-module.c:237
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
@@ -1578,23 +1577,23 @@ msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
 "program bude vyžadovať zásah od používateľa."
 
-#: src/libvlc-module.c:240
+#: src/libvlc-module.c:247
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
 "the \"audio filters\" modules section."
 msgstr ""
-"Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
+"Tieto voľby vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:246
+#: src/libvlc-module.c:253
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:248
+#: src/libvlc-module.c:255
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1602,11 +1601,12 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/display.c:41
+#: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/display.c:40
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:254
+#: src/libvlc-module.c:261
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1614,43 +1614,30 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
 
-#: src/libvlc-module.c:258
+#: src/libvlc-module.c:265
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:259
+#: src/libvlc-module.c:266
 msgid "This will force a mono audio output."
 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
 
-#: src/libvlc-module.c:262
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid "Default audio volume"
 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:264
+#: src/libvlc-module.c:271
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
 "1024. "
 
-#: src/libvlc-module.c:267
-msgid "Audio output saved volume"
-msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
+#: src/libvlc-module.c:274
+msgid "Audio output volume step"
+msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:269
-msgid ""
-"This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
-"should not change this option manually."
-msgstr ""
-"Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
-"aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
-"manuálne. "
-
-#: src/libvlc-module.c:272
-msgid "Audio output volume step"
-msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
-
-#: src/libvlc-module.c:274
+#: src/libvlc-module.c:276
 msgid ""
 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
 "0 to 1024."
@@ -1658,39 +1645,38 @@ msgstr ""
 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
 
-#: src/libvlc-module.c:277
+#: src/libvlc-module.c:280
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
 
-#: src/libvlc-module.c:279
+#: src/libvlc-module.c:282
 msgid ""
-"You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
-"(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+"You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
+"(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 msgstr ""
-"Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
-"Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
-"32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+"Tu môžete urči frekvenciu na výstupe zvuku. Bežne používané hodnoty sú -0 "
+"(nedefinované), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 
-#: src/libvlc-module.c:283
+#: src/libvlc-module.c:286
 msgid "High quality audio resampling"
-msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
+msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:285
+#: src/libvlc-module.c:288
 msgid ""
 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
 "resampling algorithm will be used instead."
 msgstr ""
 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
-"pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
-"významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
-"sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
+"pre vysoko kvalitný zvuk (HQ). Takéto prevzorkovávanie však môže významne "
+"zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije sa "
+"všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
 
-#: src/libvlc-module.c:290
+#: src/libvlc-module.c:293
 msgid "Audio desynchronization compensation"
-msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
+msgstr "Kompenzovať nesynchrónnosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:292
+#: src/libvlc-module.c:295
 msgid ""
 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
@@ -1699,37 +1685,38 @@ msgstr ""
 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
 
-#: src/libvlc-module.c:295
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Audio output channels mode"
 msgstr "Kanálový režim zvukového výstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:297
+#: src/libvlc-module.c:300
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
 "played)."
 msgstr ""
 "Režim, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude "
-"možné. (Ak ho Váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
+"možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
 "začiatkom prehrávania)."
 
-#: src/libvlc-module.c:301 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
+#: src/libvlc-module.c:304 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
-#: src/libvlc-module.c:303
+#: src/libvlc-module.c:306
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
 msgstr ""
-"Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
+"Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:306 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:227
+#: src/libvlc-module.c:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc-module.c:308
+#: src/libvlc-module.c:311
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1737,91 +1724,97 @@ msgid ""
 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
-"norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
+"norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detegovať. \n"
 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
+#: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
+#: modules/access/v4l2/video.c:219
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:68
+#: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
+#: modules/access/v4l2/video.c:145 modules/access/v4l2/video.c:219
+#: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:320
+#: src/libvlc-module.c:323
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
-"Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
+"Ak chcete upraviť vykresľovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
 "spracovávanie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:323
+#: src/libvlc-module.c:326
 msgid "Audio visualizations "
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:325
+#: src/libvlc-module.c:328
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:329
+#: src/libvlc-module.c:332
 msgid "Replay gain mode"
-msgstr "Režim zosilnenia pri opakovaní"
+msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:331
+#: src/libvlc-module.c:334
 msgid "Select the replay gain mode"
-msgstr "Vyberte si požadovaný režim zosilnenia"
+msgstr "Vyberte si režim normalizácie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:333
+#: src/libvlc-module.c:336
 msgid "Replay preamp"
 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:335
+#: src/libvlc-module.c:338
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
 msgstr ""
-"Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
-"obsahuje aj informácie o zosilnení."
+"Tu môžete zmeniť predvolenú cieľovú úroveň (89 dB) pre stream, ktorý "
+"obsahuje aj informácie o zosilnení pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:338
+#: src/libvlc-module.c:341
 msgid "Default replay gain"
-msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
+msgstr "Predvolené zosilnenie pri prehrávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:340
+#: src/libvlc-module.c:343
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
-"zosilovaní zvuku"
+"zosilňovaní zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:342
+#: src/libvlc-module.c:345
 msgid "Peak protection"
-msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
+msgstr "Ochrana pred zvukovými špičkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:344
+#: src/libvlc-module.c:347
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:347
-msgid "Enable time streching audio"
+#: src/libvlc-module.c:350
+msgid "Enable time stretching audio"
 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:349
+#: src/libvlc-module.c:352
 msgid ""
-"This allows to play audio at lower or higher speed without affecting the "
+"This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
 "audio pitch"
 msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
-"jeho výšku"
-
-#: src/libvlc-module.c:356 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/codec/avcodec/avcodec.c:74
-#: modules/codec/kate.c:203
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:383
+"vznik zvukových špičiek"
+
+#: src/libvlc-module.c:359 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dtv/access.c:103
+#: modules/access/dtv/access.c:137 modules/access/v4l2/video.c:171
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:202
+#: modules/gui/macosx/open.m:214
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:299
+#: modules/text_renderer/freetype.c:160
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
 
-#: src/libvlc-module.c:364
+#: src/libvlc-module.c:367
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1829,44 +1822,45 @@ msgid ""
 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
 "options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
-"tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre rozkladanie, prispôsobenie "
-"obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
-"- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
+"tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre odstránenie prekladania - "
+"deinterlacing, prispôsobenie obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete "
+"konfigurovať v module \"Video - Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších "
+"funkcií. "
 
-#: src/libvlc-module.c:370
+#: src/libvlc-module.c:373
 msgid "Video output module"
 msgstr "Modul výstupu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:372
+#: src/libvlc-module.c:375
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
-"Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
-"program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
+"Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
+"program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:375 modules/stream_out/display.c:43
+#: src/libvlc-module.c:378 modules/stream_out/display.c:42
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:306
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:377
+#: src/libvlc-module.c:380
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
-"Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa programu. Video sa nebude ani "
-"dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
+"Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa. Video sa nebude ani dekódovať, "
+"takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:380 modules/codec/fake.c:58
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
+#: src/libvlc-module.c:383 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
-#: modules/visualization/projectm.cpp:60
+#: modules/visualization/projectm.cpp:62
 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:382
+#: src/libvlc-module.c:385
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
@@ -1874,15 +1868,14 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:385 modules/codec/fake.c:61
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
+#: src/libvlc-module.c:388 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
-#: modules/visualization/projectm.cpp:63
+#: modules/visualization/projectm.cpp:65
 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:387
+#: src/libvlc-module.c:390
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
@@ -1890,33 +1883,33 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "prispôsobí prehrávanému videu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:390
+#: src/libvlc-module.c:393
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Súradnica X videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:392
+#: src/libvlc-module.c:395
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
 
-#: src/libvlc-module.c:395
+#: src/libvlc-module.c:398
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:397
+#: src/libvlc-module.c:400
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
 
-#: src/libvlc-module.c:400
+#: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Video title"
 msgstr "Názov videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:402
+#: src/libvlc-module.c:405
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
@@ -1924,11 +1917,11 @@ msgstr ""
 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
 
-#: src/libvlc-module.c:405
+#: src/libvlc-module.c:408
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Zarovnanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:407
+#: src/libvlc-module.c:410
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
@@ -1939,76 +1932,88 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
+#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
-#: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/marq.c:137
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:85
-#: modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:87 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
-#: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/marq.c:137
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:85
-#: modules/video_filter/rss.c:174
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/logo.c:80 modules/video_filter/marq.c:138
-#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
-#: modules/video_filter/rss.c:175
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/logo.c:80 modules/video_filter/marq.c:138
-#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
-#: modules/video_filter/rss.c:175
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/logo.c:80 modules/video_filter/marq.c:138
-#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
-#: modules/video_filter/rss.c:175
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/logo.c:80 modules/video_filter/marq.c:138
-#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
-#: modules/video_filter/rss.c:175
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:415
+#: src/libvlc-module.c:418
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Priblížiť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:417
+#: src/libvlc-module.c:420
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
 
-#: src/libvlc-module.c:419
+#: src/libvlc-module.c:422
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:421
+#: src/libvlc-module.c:424
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
@@ -2016,145 +2021,139 @@ msgstr ""
 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:424
+#: src/libvlc-module.c:427
 msgid "Embedded video"
 msgstr "Vstavané video"
 
-#: src/libvlc-module.c:426
+#: src/libvlc-module.c:429
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:428 modules/video_output/ggi.c:57
-msgid "X11 display"
-msgstr "Displej X11"
-
-#: src/libvlc-module.c:430
-msgid ""
-"X11 hardware display to use. By default VLC will use the value of the "
-"DISPLAY environment variable."
-msgstr ""
-"Hardvérový displej X11, ktorý sa bude použíať. V predvolenom nastavení si "
-"program VLC potrebnú hodnotu načíta z premennej DISPLAY."
-
-#: src/libvlc-module.c:433
+#: src/libvlc-module.c:431
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
 
-#: src/libvlc-module.c:435
+#: src/libvlc-module.c:433
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
-#: src/libvlc-module.c:437
+#: src/libvlc-module.c:435
 msgid "Overlay video output"
 msgstr "Prekryť výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:439
+#: src/libvlc-module.c:437
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
-"Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
-"predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
-"hardvérovú akceleráciu videa."
+"Prekrývanie je schopnosť hardvérovej akcelerácie videa pomocou grafickej "
+"karty (schopnosť vykresľovať video priamo). Program VLC sa pokúsi o využitie "
+"tejto voľby v predvolenom nastavení."
 
-#: src/libvlc-module.c:442 src/video_output/vout_intf.c:342
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:295
+#: src/libvlc-module.c:440 src/video_output/vout_intf.c:292
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:444
+#: src/libvlc-module.c:442
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
-#: src/libvlc-module.c:446
+#: src/libvlc-module.c:444
 msgid "Enable wallpaper mode "
 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:448
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:446
 msgid ""
 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
 msgstr ""
-"Režim prehrávania na pozadí Vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
-"plochy. Pamätajte prosím nato, že táto funkcia len prekrýva pracovnú plochu. "
-"Na ploche teda nemusí byť pred použitím tejto funkcie nastavené žiadne "
-"pozadie."
+"Režim prehrávania na pozadí vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
+"plochy."
 
-#: src/libvlc-module.c:451
+#: src/libvlc-module.c:449
 msgid "Show media title on video"
 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
 
-#: src/libvlc-module.c:453
+#: src/libvlc-module.c:451
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:455
+#: src/libvlc-module.c:453
 msgid "Show video title for x milliseconds"
 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
 
-#: src/libvlc-module.c:457
+#: src/libvlc-module.c:455
 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:459
+#: src/libvlc-module.c:457
 msgid "Position of video title"
 msgstr "Pozícia názvu videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:461
+#: src/libvlc-module.c:459
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
 "v strede dole). "
 
-#: src/libvlc-module.c:463
+#: src/libvlc-module.c:461
 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:466
-msgid ""
-"Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default is "
-"3000 ms (3 sec.)"
+#: src/libvlc-module.c:464
+msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
 msgstr ""
-"Skryť kurzor myši a ovládače celoobrazovkového režimu po n milisekundách. "
-"Predvolená hodnota je 3000 ms (3 sek.)"
+"Skryť kurzor myši a ovládač celoobrazovkového režimu po n milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:469 src/libvlc-module.c:471
-#: src/video_output/video_output.c:1963 modules/gui/macosx/intf.m:699
-#: modules/gui/macosx/intf.m:700 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
-#: modules/video_filter/deinterlace.c:133
+#: src/libvlc-module.c:467 src/libvlc-module.c:469
+#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:314
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:315 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:98
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
 msgid "Deinterlace"
-msgstr "Rozkladať"
+msgstr "Odstrániť prekladanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:479 src/video_output/video_output.c:1979
-#: modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/libvlc-module.c:477 src/video_output/interlacing.c:195
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:316 modules/gui/macosx/MainMenu.m:317
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
 msgid "Deinterlace mode"
-msgstr "Režim rozkladania"
+msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
 
-#: src/libvlc-module.c:481
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:479
 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
-msgstr "Metóda rozkladania, ktorá sa použije pri streamovaní."
+msgstr ""
+"Metóda odstránenia prekladania (deinterlacing), ktorá sa použije na "
+"spracovanie videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Discard"
-msgstr "Vyraďovať"
+msgstr "Vyraďovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Blend"
-msgstr "Premiešavať"
+msgstr "Premiešavanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Mean"
 msgstr "Stredná úroveň"
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Bob"
 msgstr "Bob"
 
-#: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace.c:129
+#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Linear"
-msgstr "Lineárne rozkladanie"
+msgstr "Lineárne"
+
+#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Phosphor"
+msgstr "Phosphor"
+
+#: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Film NTSC (IVTC)"
+msgstr "Film NTSC (IVTC)"
 
 #: src/libvlc-module.c:496
 msgid "Disable screensaver"
@@ -2176,7 +2175,7 @@ msgstr ""
 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:503
+#: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Dekorácie okna"
 
@@ -2189,13 +2188,13 @@ msgstr ""
 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
 
 #: src/libvlc-module.c:508
-msgid "Video output filter module"
-msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
+msgid "Video splitter module"
+msgstr "Modul rozdeľovača videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:510
-msgid "This adds video output filters like clone or wall"
+msgid "This adds video splitters like clone or wall"
 msgstr ""
-"Týmto príkazom môžete pridať výstup videa ako klon alebo výstup na stenu."
+"Týmto príkazom môžete pridať rozdeľovací prvok videa - pre klon alebo stenu"
 
 #: src/libvlc-module.c:512
 msgid "Video filter module"
@@ -2206,10 +2205,8 @@ msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distort the video."
 msgstr ""
-"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
-"Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
-"dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
-"nedostatkov."
+"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné vylepšenie kvality snímok, "
+"napríklad odstránením prekladania (deinterlacing), alebo skreslením videa."
 
 #: src/libvlc-module.c:518
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
@@ -2221,11 +2218,11 @@ msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
 
 #: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
 msgid "Video snapshot file prefix"
-msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
+msgstr "Prípona súboru so screenshotom z videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:526
 msgid "Video snapshot format"
-msgstr "Formát snímky z videa"
+msgstr "Formát screenshotu z videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:528
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
@@ -2233,11 +2230,11 @@ msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa.
 
 #: src/libvlc-module.c:530
 msgid "Display video snapshot preview"
-msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
+msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:532
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
-msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
+msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
 
 #: src/libvlc-module.c:534
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
@@ -2246,25 +2243,25 @@ msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
 #: src/libvlc-module.c:536
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
-"Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
+"Pri číslovaní screenshotov sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
 "vytvorenia snímky."
 
 #: src/libvlc-module.c:538
 msgid "Video snapshot width"
-msgstr "Šírka snímky z videa"
+msgstr "Šírka screenshotu z videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:540
 msgid ""
 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
 msgstr ""
-"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky. Pri predvolenom "
-"nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
-"správať podľa nastaveného stranového pomeru."
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku screenshotu. Pri predvolenom "
+"nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
+"mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
 
 #: src/libvlc-module.c:544
 msgid "Video snapshot height"
-msgstr "Výška video snímky"
+msgstr "Výška screenshotu z videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:546
 msgid ""
@@ -2272,20 +2269,20 @@ msgid ""
 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
 "ratio."
 msgstr ""
-"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky. Pri predvolenom "
-"nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
-"správať podľa nastaveného stranového pomeru. "
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku screenshotu. Pri predvolenom "
+"nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
+"mať upravenú výšku kvôli dodražaniu stranového pomeru. "
 
 #: src/libvlc-module.c:550
 msgid "Video cropping"
-msgstr "Vystrihnutie videa"
+msgstr "Orezanie videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:552
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
-"Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
+"Týmto príkazom si vynútite orezanie nejakej časti zo zdrojového videa. "
 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
 "celkový stranový pomer obrázka."
 
@@ -2336,26 +2333,24 @@ msgid "Custom crop ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
 #: src/libvlc-module.c:576
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
 msgstr ""
-"Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
-"do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
+"Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi orezania, ktoré sa pridajú "
+"do zoznamu so stranovými pomermi orezania v rozhraní."
 
 #: src/libvlc-module.c:579
 msgid "Custom aspect ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
 #: src/libvlc-module.c:581
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
 msgstr ""
-"Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
-"pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
+"Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
+"zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
 
 #: src/libvlc-module.c:584
 msgid "Fix HDTV height"
@@ -2368,13 +2363,13 @@ msgid ""
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
-"má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
-"Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
-"neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
+"má 1080 riadkov, ale kodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. Túto "
+"funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať neštandardné "
+"video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
 
 #: src/libvlc-module.c:591
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
-msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
+msgstr "Stranový pomer pixelov monitora"
 
 #: src/libvlc-module.c:593
 msgid ""
@@ -2383,14 +2378,13 @@ msgid ""
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
-"stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
-"tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
-"stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
-"videu aspoň na hodnotu 4:3."
+"stranový pomer vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
+"tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
+"16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
 
-#: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297
+#: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
 msgid "Skip frames"
-msgstr "Preskočiť snímky"
+msgstr "Preskakovať snímky"
 
 #: src/libvlc-module.c:599
 msgid ""
@@ -2398,7 +2392,7 @@ msgid ""
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
-"potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
+"potrebné vynechávať v prípade, že váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
 "prehrávanie streamu."
 
 #: src/libvlc-module.c:602
@@ -2410,7 +2404,7 @@ msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
-"Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
+"Táto voľba vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
 "doručené neskoro."
 
 #: src/libvlc-module.c:607
@@ -2426,21 +2420,22 @@ msgstr ""
 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
 
 #: src/libvlc-module.c:612
-#, fuzzy
 msgid "Key press events"
-msgstr "Kľúčové udalosti"
+msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
 
 #: src/libvlc-module.c:614
 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
 msgstr ""
+"Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
+"okna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:94
+#: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:90
 msgid "Mouse events"
 msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
 
 #: src/libvlc-module.c:618
 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
-msgstr ""
+msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
 
 #: src/libvlc-module.c:626
 msgid ""
@@ -2453,10 +2448,47 @@ msgstr ""
 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
 
 #: src/libvlc-module.c:630
+msgid "File caching (ms)"
+msgstr "Ukladanie súboru do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:632
+msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre lokálne súbory, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:634
+msgid "Live capture caching (ms)"
+msgstr "Ukladanie priameho záznamu do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:636
+msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre kamery a mikrofóny, v "
+"milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:638
+msgid "Disc caching (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania z disku do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:640
+msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre optické médiá, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:642
+msgid "Network caching (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:644
+msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre sieťové zdroje, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:646
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
 
-#: src/libvlc-module.c:632
+#: src/libvlc-module.c:648
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
@@ -2464,11 +2496,11 @@ msgstr ""
 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
 "10000."
 
-#: src/libvlc-module.c:635
+#: src/libvlc-module.c:651
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Časová synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:637
+#: src/libvlc-module.c:653
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
@@ -2477,22 +2509,23 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc-module.c:641
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:657
 msgid "Clock jitter"
-msgstr "Oddeľovač"
+msgstr "Časová nepresnosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:643
+#: src/libvlc-module.c:659
 msgid ""
-"It tells the clock algorithms what is the maximal input jitter that is "
-"considered valid and can be compensated (in milliseconds)"
+"This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
+"algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
 msgstr ""
+"Táto hodnota maximálne oneskorenie vstupu, ktoré majú synchronizačné "
+"algoritmy kompenzovať (udáva sa v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:646 modules/control/netsync.c:72
+#: src/libvlc-module.c:662
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:647
+#: src/libvlc-module.c:663
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
@@ -2501,40 +2534,31 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:653 src/video_output/vout_intf.c:99
-#: src/video_output/vout_intf.c:117 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:232
-#: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/gui/fbosd.c:171
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1297
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:415 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:536
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:770 modules/gui/macosx/vout.m:212
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:612
-#: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:72
-#: modules/video_filter/rss.c:185 modules/video_output/msw/directx.c:91
+#: src/libvlc-module.c:669 src/video_output/vout_intf.c:94
+#: src/video_output/vout_intf.c:112 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/dshow/dshow.cpp:122
+#: modules/audio_output/alsa.c:71 modules/audio_output/alsa.c:815
+#: modules/gui/fbosd.c:172 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1325
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:539
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:767 modules/gui/macosx/VideoView.m:105
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:626
+#: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:71
+#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:88
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc-module.c:653 modules/gui/macosx/equalizer.m:149
-#: modules/gui/macosx/extended.m:97 modules/gui/macosx/wizard.m:354
+#: src/libvlc-module.c:669 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:66
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:356 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:655 modules/misc/notify/growl_udp.c:75
-msgid "UDP port"
-msgstr "UDP port"
-
-#: src/libvlc-module.c:657
-msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
-msgstr ""
-"Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
-"hodnota je 1234."
-
-#: src/libvlc-module.c:659
+#: src/libvlc-module.c:671
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:661
+#: src/libvlc-module.c:673
 msgid ""
 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
 "over the network (in bytes)."
@@ -2542,11 +2566,11 @@ msgstr ""
 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
 "cez sieť (v bytoch)."
 
-#: src/libvlc-module.c:666 modules/stream_out/rtp.c:122
+#: src/libvlc-module.c:678 modules/stream_out/rtp.c:124
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:668 modules/stream_out/rtp.c:124
+#: src/libvlc-module.c:680 modules/stream_out/rtp.c:126
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
@@ -2556,34 +2580,21 @@ msgstr ""
 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
-#: src/libvlc-module.c:672
+#: src/libvlc-module.c:684
 msgid "Multicast output interface"
 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
-#: src/libvlc-module.c:674
+#: src/libvlc-module.c:686
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:676
-msgid "IPv4 multicast output interface address"
-msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
-
-#: src/libvlc-module.c:678
-#, fuzzy
-msgid ""
-"IPv4 address for the default multicast interface. This overrides the routing "
-"table."
-msgstr ""
-"IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
-"Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
-
-#: src/libvlc-module.c:681
+#: src/libvlc-module.c:688
 msgid "DiffServ Code Point"
-msgstr "DiffServ bod kódu"
+msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
 
-#: src/libvlc-module.c:682
+#: src/libvlc-module.c:689
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
@@ -2592,7 +2603,7 @@ msgstr ""
 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
-#: src/libvlc-module.c:688
+#: src/libvlc-module.c:695
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
@@ -2601,129 +2612,164 @@ msgstr ""
 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
 "stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:694
+#: src/libvlc-module.c:701
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
-"Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
+"Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísel jeho služieb. Položky "
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:700
+#: src/libvlc-module.c:707 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/libvlc-module.c:702
+#: src/libvlc-module.c:709
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:705
+#: src/libvlc-module.c:712 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:707
+#: src/libvlc-module.c:714
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:710
+#: src/libvlc-module.c:717
 msgid "Audio language"
 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:712
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:719
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
 "language)."
 msgstr ""
 "Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
-"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
+"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
+"prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
 
-#: src/libvlc-module.c:715
+#: src/libvlc-module.c:722
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:717
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:724
 msgid ""
 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
 msgstr ""
 "Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
-"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
+"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
+"akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
 
-#: src/libvlc-module.c:721
+#: src/libvlc-module.c:728
 msgid "Audio track ID"
 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:723
+#: src/libvlc-module.c:730
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:725
+#: src/libvlc-module.c:732
 msgid "Subtitles track ID"
 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:727
+#: src/libvlc-module.c:734
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
 
-#: src/libvlc-module.c:729
+#: src/libvlc-module.c:736
+msgid "Preferred video resolution"
+msgstr "Preferované rozlíšenie videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:738
+msgid ""
+"When several video formats are available, select one whose resolution is "
+"closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
+"option if you don't have enough CPU power or network bandwith to play higher "
+"resolutions."
+msgstr ""
+"Ak je dostupných viacero formátov videa, vyberte to rozlíšenie, ktoré je "
+"najbližšie (ale nie vyššie) k tomuto nastaveniu, čo sa týka počtu riadkov. "
+"Túto voľbu použite v prípade, že nemáte dostatok výkonu CPU alebo dostatočnú "
+"šírku pásma na to, aby bolo možné prehrávať vo vyššom rozlíšení."
+
+#: src/libvlc-module.c:744
+msgid "Best available"
+msgstr "Najlepšie dostupné"
+
+#: src/libvlc-module.c:744
+msgid "Full HD (1080p)"
+msgstr "Full HD (1080p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:744
+msgid "HD (720p)"
+msgstr "HD (720p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:745
+msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
+msgstr "Štandardná definícia (576 alebo 480 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:746
+msgid "Low definition (320 lines)"
+msgstr "Nízka definícia (320 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:749
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Opakovania vstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:731
+#: src/libvlc-module.c:751
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:733
+#: src/libvlc-module.c:753
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:735
+#: src/libvlc-module.c:755
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
-msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
+msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:737
+#: src/libvlc-module.c:757
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:739
+#: src/libvlc-module.c:759
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
-msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
+msgstr "Stream sa na tejto pozícii zastaví (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:741
+#: src/libvlc-module.c:761
 msgid "Run time"
 msgstr "Čas behu"
 
-#: src/libvlc-module.c:743
+#: src/libvlc-module.c:763
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:745
+#: src/libvlc-module.c:765
 msgid "Fast seek"
 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:747
+#: src/libvlc-module.c:767
 msgid "Favor speed over precision while seeking"
 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
 
-#: src/libvlc-module.c:749
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:769
 msgid "Playback speed"
-msgstr "Prehrávanie"
+msgstr "Rýchlosť prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:751
+#: src/libvlc-module.c:771
 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
-msgstr ""
+msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
 
-#: src/libvlc-module.c:753
+#: src/libvlc-module.c:773
 msgid "Input list"
 msgstr "Zoznam vstupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:755
+#: src/libvlc-module.c:775
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
@@ -2731,11 +2777,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
 "položiek zoznamu použite čiarku."
 
-#: src/libvlc-module.c:758
+#: src/libvlc-module.c:778
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:760
+#: src/libvlc-module.c:780
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
@@ -2746,11 +2792,11 @@ msgstr ""
 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
 "znakom '#' ."
 
-#: src/libvlc-module.c:764
+#: src/libvlc-module.c:784
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:766
+#: src/libvlc-module.c:786
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
@@ -2760,41 +2806,42 @@ msgstr ""
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
-#: src/libvlc-module.c:770 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:307
+#: src/libvlc-module.c:790 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352
 msgid "Record directory or filename"
 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
 
-#: src/libvlc-module.c:772
+#: src/libvlc-module.c:792 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
 
-#: src/libvlc-module.c:774
+#: src/libvlc-module.c:794
 msgid "Prefer native stream recording"
-msgstr "Uprednostiť nahrávanie natívneho streamu"
+msgstr "Uprednostniť nahrávanie natívneho streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:776
+#: src/libvlc-module.c:796
 msgid ""
 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
 "output module"
 msgstr ""
-"Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia výstupného modulu "
+"Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia modulu pre výstup "
 "streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:779
+#: src/libvlc-module.c:799
 msgid "Timeshift directory"
 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
 
-#: src/libvlc-module.c:781
+#: src/libvlc-module.c:801
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
 msgstr ""
-"Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
+"Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatnil časový "
 "posun."
 
-#: src/libvlc-module.c:783
+#: src/libvlc-module.c:803
 msgid "Timeshift granularity"
 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
 
-#: src/libvlc-module.c:785
+#: src/libvlc-module.c:805
 msgid ""
 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
 "to store the timeshifted streams."
@@ -2802,23 +2849,40 @@ msgstr ""
 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
 "časovo posunuté streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:790
+#: src/libvlc-module.c:808
+msgid "Change title according to current media"
+msgstr "Meniť názov podľa aktuálneho média"
+
+#: src/libvlc-module.c:809
+msgid ""
+"This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
+"$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
+"Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
+"\" (Fall back on Title - Artist)"
+msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje nastavenie názvu podľa toho, čo sa prehráva<br>$a: "
+"Umelec<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Titul<br>$g: Žáner<br>$n: Číslo "
+"stopy<br>$p: Práve sa prehráva<br>$A: Dátum<br>$D: Trvanie<br>$Z: \"Práve sa "
+"prehráva\" (Späť na Titul - Umelec)"
+
+#: src/libvlc-module.c:816
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
-"You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
-"filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
+"You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
+"filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
-"nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
-"zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
-"nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť správanie systému pre podsnímky. "
+"Pomocou týchto nastavení môžete napríklad zapínať zdroje podsnímok (logo, "
+"atď.). Filtre pre podsnímky môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcii "
+"modulu \"filtre podzdrojov.\". Tam môžete nastaviť aj rôzne iné vlastnosti "
+"podsnímok. "
 
-#: src/libvlc-module.c:796
+#: src/libvlc-module.c:822 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:798
+#: src/libvlc-module.c:824
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2826,21 +2890,22 @@ msgstr ""
 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:801
+#: src/libvlc-module.c:827
 msgid "Enable sub-pictures"
 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:803
+#: src/libvlc-module.c:829
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:805 src/libvlc-module.c:1758
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:222
+#: src/libvlc-module.c:831 src/libvlc-module.c:1761 src/text/iso-639_def.h:145
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:271
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
-#: src/libvlc-module.c:807
+#: src/libvlc-module.c:833
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
@@ -2848,11 +2913,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
 
-#: src/libvlc-module.c:810
+#: src/libvlc-module.c:836
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
 
-#: src/libvlc-module.c:812
+#: src/libvlc-module.c:838
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
@@ -2860,36 +2925,49 @@ msgstr ""
 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
 "môžete použiť aj modul svg."
 
-#: src/libvlc-module.c:814
+#: src/libvlc-module.c:840
+msgid "Subpictures source module"
+msgstr "Modul pre zdroje podsnímkok"
+
+#: src/libvlc-module.c:842
+msgid ""
+"This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
+"images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
+msgstr ""
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"zdroje pod-obrázka\". Filtre "
+"umožňujú prekrytie pôvodného obrazu nejakými obrázkami, alebo textom (ako "
+"napr. logo alebo iné texty...). "
+
+#: src/libvlc-module.c:845
 msgid "Subpictures filter module"
 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:816
+#: src/libvlc-module.c:847
 msgid ""
-"This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
-"images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
+"This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
+"by subtitles decoders or other subpictures sources."
 msgstr ""
-"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". "
-"Filtre umožňujú prekrytie nejakými obrázkami, alebo textom (ako napr. logo "
-"alebo iné texty...). "
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". Budú "
+"sa filtrovať pod-obrázky, vytvárané dekodérmi titulkov alebo inými zdrojmi "
+"pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:819
+#: src/libvlc-module.c:850
 msgid "Autodetect subtitle files"
-msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
+msgstr "Súbory s titulkami detegovať automaticky"
 
-#: src/libvlc-module.c:821
+#: src/libvlc-module.c:852
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
 msgstr ""
 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
-"súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
+"súbor s titulkami automaticky detegovať (podľa názvu súboru s filmom)."
 
-#: src/libvlc-module.c:824
+#: src/libvlc-module.c:855
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:826
+#: src/libvlc-module.c:857
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2901,7 +2979,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
-"0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
+"0 = nebudú sa automaticky detegovať žiadne titulky\n"
 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
@@ -2910,11 +2988,11 @@ msgstr ""
 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
 
-#: src/libvlc-module.c:834
+#: src/libvlc-module.c:865
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:836
+#: src/libvlc-module.c:867
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
@@ -2922,11 +3000,11 @@ msgstr ""
 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
 
-#: src/libvlc-module.c:839
+#: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:841
+#: src/libvlc-module.c:872
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
@@ -2935,68 +3013,172 @@ msgstr ""
 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
 "súbor načítať manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:844
+#: src/libvlc-module.c:876
 msgid "DVD device"
 msgstr "Jednotka DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:847
+#: src/libvlc-module.c:877
+msgid "VCD device"
+msgstr "Mechanika pre VCD"
+
+#: src/libvlc-module.c:878
+msgid "Audio CD device"
+msgstr "Mechanika pre Audio CD"
+
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
-"the drive letter (eg. D:)"
+"the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
+
+#: src/libvlc-module.c:885
+msgid ""
+"This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
+"the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+"Toto je predvolená jednotka VCD (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
+
+#: src/libvlc-module.c:888
+msgid ""
+"This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
+"after the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
-"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
-"používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
+"Toto je predvolená CD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:851
+#: src/libvlc-module.c:895
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:854
-msgid "VCD device"
-msgstr "Mechanika pre VCD"
-
-#: src/libvlc-module.c:856
+#: src/libvlc-module.c:897
 msgid "This is the default VCD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
 
-#: src/libvlc-module.c:858
-msgid "Audio CD device"
-msgstr "Mechanika pre Audio CD"
-
-#: src/libvlc-module.c:860
+#: src/libvlc-module.c:899
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
 
-#: src/libvlc-module.c:862
-msgid "Force IPv6"
-msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
-
-#: src/libvlc-module.c:864
-msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
-msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
-
-#: src/libvlc-module.c:866
-msgid "Force IPv4"
-msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
-
-#: src/libvlc-module.c:868
-msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
-msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
-
-#: src/libvlc-module.c:870
+#: src/libvlc-module.c:913
 msgid "TCP connection timeout"
 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
 
-#: src/libvlc-module.c:872
+#: src/libvlc-module.c:915
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
 msgstr ""
 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:874
+#: src/libvlc-module.c:917
+msgid "HTTP server address"
+msgstr "Adresa HTTP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:918
+msgid "RTSP server address"
+msgstr "Adresa RTSP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:920
+msgid ""
+"By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
+"address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
+"them to a specific network interface."
+msgstr ""
+"V predvolenom nastavení bude server počúvať na ľubovoľnej lokálnej IP-"
+"adrese. Špecifikujte IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov "
+"hostiteľa (napr. localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
+
+#: src/libvlc-module.c:924
+msgid "HTTP server port"
+msgstr "Port HTTP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:926
+msgid ""
+"The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
+"is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
+"HTTP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTP je "
+"80. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
+
+#: src/libvlc-module.c:931
+msgid "HTTPS server port"
+msgstr "Port HTTPS servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:933
+msgid ""
+"The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
+"number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
+"restricted by the operating system."
+msgstr ""
+"HTTPS server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTPS "
+"je 443. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
+
+#: src/libvlc-module.c:938
+msgid "RTSP server port"
+msgstr "Port RTSP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:940
+msgid ""
+"The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
+"is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
+"RTSP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu RTSP je "
+"554. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
+
+#: src/libvlc-module.c:945
+msgid "HTTP/TLS server certificate"
+msgstr "Certifikát servera HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:947
+msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
+msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo "
+"strany servera."
+
+#: src/libvlc-module.c:949
+msgid "HTTP/TLS server private key"
+msgstr "Privátny kľúč servera HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:951
+msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
+msgstr ""
+"Tento súbor s privátnym kľúčom (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo strany "
+"servera."
+
+#: src/libvlc-module.c:953
+msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
+msgstr "Certifikačná autorita HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:955
+msgid ""
+"This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
+"authenticate remote clients in TLS sessions."
+msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) sa dá voliteľne použiť na "
+"autentifikáciu vzdialených klientov v sedeniach TLS."
+
+#: src/libvlc-module.c:958
+msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
+msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:960
+msgid ""
+"This file countains an optional CRL to prevent remove clients from using "
+"revoked certificates in TLS sessions."
+msgstr ""
+"Súbor obsahuje doplnkové CRL na zabránenie tomu, aby vzdialení klienti "
+"používali zamietnuté certifikáty v sedeniach TLS."
+
+#: src/libvlc-module.c:963
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "SOCKS server"
 
-#: src/libvlc-module.c:876
+#: src/libvlc-module.c:965
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
@@ -3004,91 +3186,91 @@ msgstr ""
 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:879
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid "SOCKS user name"
 msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:881
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
-"Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup "
+"Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré vám bolo pridelené pre prístup "
 "na SOCKS proxy-server."
 
-#: src/libvlc-module.c:883
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:885
+#: src/libvlc-module.c:974
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
-"Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
+"Prihláste sa tým heslom, ktoré vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
 "server."
 
-#: src/libvlc-module.c:887
+#: src/libvlc-module.c:976
 msgid "Title metadata"
 msgstr "Meta-údaje o titule"
 
-#: src/libvlc-module.c:889
+#: src/libvlc-module.c:978
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre názov vstupu."
 
-#: src/libvlc-module.c:891
+#: src/libvlc-module.c:980
 msgid "Author metadata"
 msgstr "Meta-údaje o autorovi"
 
-#: src/libvlc-module.c:893
+#: src/libvlc-module.c:982
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:895
+#: src/libvlc-module.c:984
 msgid "Artist metadata"
-msgstr "Meta-údaje hercov"
+msgstr "Meta-údaje o hercoch"
 
-#: src/libvlc-module.c:897
+#: src/libvlc-module.c:986
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre hercov."
 
-#: src/libvlc-module.c:899
+#: src/libvlc-module.c:988
 msgid "Genre metadata"
 msgstr "Meta-údaje žánru"
 
-#: src/libvlc-module.c:901
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
 
-#: src/libvlc-module.c:903
+#: src/libvlc-module.c:992
 msgid "Copyright metadata"
 msgstr "Meta-údaje autorských práv"
 
-#: src/libvlc-module.c:905
+#: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
 
-#: src/libvlc-module.c:907
+#: src/libvlc-module.c:996
 msgid "Description metadata"
 msgstr "Meta-údaje popisu"
 
-#: src/libvlc-module.c:909
+#: src/libvlc-module.c:998
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje s popisom."
 
-#: src/libvlc-module.c:911
+#: src/libvlc-module.c:1000
 msgid "Date metadata"
 msgstr "Meta-údaje dátumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:913
+#: src/libvlc-module.c:1002
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"dátum\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:915
+#: src/libvlc-module.c:1004
 msgid "URL metadata"
 msgstr "Meta-údaje URL"
 
-#: src/libvlc-module.c:917
+#: src/libvlc-module.c:1006
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"url\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:921
+#: src/libvlc-module.c:1010
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
@@ -3099,11 +3281,11 @@ msgstr ""
 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
 "akýchkoľvek streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:925
+#: src/libvlc-module.c:1014
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:927
+#: src/libvlc-module.c:1016
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
@@ -3115,40 +3297,26 @@ msgstr ""
 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
 "môže úplne znemožniť streamovanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:932
+#: src/libvlc-module.c:1021
 msgid "Preferred encoders list"
-msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
+msgstr "Zoznam preferovaných kodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:934
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
-
-#: src/libvlc-module.c:937
-msgid "Prefer system plugins over VLC"
-msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
+msgstr "Tu si môžete vybrať, ktoré kodéry bude program VLC používať prioritne."
 
-#: src/libvlc-module.c:939
-msgid ""
-"Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
-"VLC owns plugins whenever a choice is available."
-msgstr ""
-"Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
-"moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
-"obidva."
-
-#: src/libvlc-module.c:948
+#: src/libvlc-module.c:1032
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:951
+#: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:953
+#: src/libvlc-module.c:1037
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
@@ -3158,39 +3326,39 @@ msgstr ""
 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:957
+#: src/libvlc-module.c:1041
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:959
+#: src/libvlc-module.c:1043
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
 
-#: src/libvlc-module.c:961
+#: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
 
-#: src/libvlc-module.c:963
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
-#: src/libvlc-module.c:965
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Enable video stream output"
-msgstr "Zapnúť výstup videa pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup streamu s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:967
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
-"Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
+"Vyberte si, či sa má stream s videom presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:970
+#: src/libvlc-module.c:1054
 msgid "Enable audio stream output"
-msgstr "Zapnúť výstup zvuku pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup zvukového streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:972
+#: src/libvlc-module.c:1056
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3198,11 +3366,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:975
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:977
+#: src/libvlc-module.c:1061
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -3210,74 +3378,74 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:980 modules/gui/qt4/ui/sout.h:348
+#: src/libvlc-module.c:1064
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
 
-#: src/libvlc-module.c:982
+#: src/libvlc-module.c:1066
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:1070
 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
 msgstr ""
-"Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+"Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:988
+#: src/libvlc-module.c:1072
 msgid ""
 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
 "muxer. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
+"Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäti, "
 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:991
+#: src/libvlc-module.c:1075
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:993
+#: src/libvlc-module.c:1077
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
-#: src/libvlc-module.c:996
+#: src/libvlc-module.c:1080
 msgid "Mux module"
 msgstr "Zmiešavací modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:1082
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
-msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií zmiešavacích modulov"
+msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii zmiešavacích modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1000
+#: src/libvlc-module.c:1084
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:1002
+#: src/libvlc-module.c:1086
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
-msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
+msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii modulov typu \"access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:1004
+#: src/libvlc-module.c:1088
 msgid "Control SAP flow"
 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:1090
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:1010
+#: src/libvlc-module.c:1094
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:1012
+#: src/libvlc-module.c:1096
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
@@ -3285,7 +3453,7 @@ msgstr ""
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
-#: src/libvlc-module.c:1021
+#: src/libvlc-module.c:1105
 msgid ""
 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
 "always leave all these enabled."
@@ -3294,135 +3462,7 @@ msgstr ""
 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
 "zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:1024
-msgid "Enable CPU MMX support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
-
-#: src/libvlc-module.c:1026
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1029
-msgid "Enable CPU 3D Now! support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
-
-#: src/libvlc-module.c:1031
-msgid ""
-"If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1034
-msgid "Enable CPU MMX EXT support"
-msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
-
-#: src/libvlc-module.c:1036
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1039
-msgid "Enable CPU SSE support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
-
-#: src/libvlc-module.c:1041
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1044
-msgid "Enable CPU SSE2 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
-
-#: src/libvlc-module.c:1046
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1049
-#, fuzzy
-msgid "Enable CPU SSE3 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
-
-#: src/libvlc-module.c:1051
-#, fuzzy
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE3 instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1054
-#, fuzzy
-msgid "Enable CPU SSSE3 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
-
-#: src/libvlc-module.c:1056
-#, fuzzy
-msgid ""
-"If your processor supports the SSSE3 instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1059
-#, fuzzy
-msgid "Enable CPU SSE4.1 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
-
-#: src/libvlc-module.c:1061
-#, fuzzy
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE4.1 instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1064
-#, fuzzy
-msgid "Enable CPU SSE4.2 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
-
-#: src/libvlc-module.c:1066
-#, fuzzy
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE4.2 instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1069
-msgid "Enable CPU AltiVec support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
-
-#: src/libvlc-module.c:1071
-msgid ""
-"If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc-module.c:1076
+#: src/libvlc-module.c:1110
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
@@ -3430,23 +3470,23 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1079
+#: src/libvlc-module.c:1113
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1081
+#: src/libvlc-module.c:1115
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
-"VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
+"VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný vaším hardvérom."
 
-#: src/libvlc-module.c:1084
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1086
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
@@ -3457,53 +3497,65 @@ msgstr ""
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:1124
 msgid "Stream filter module"
 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1092
+#: src/libvlc-module.c:1126
 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
 msgstr ""
-"Filtre streamu sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve číta."
+"Filtre streamu sa používajú ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve "
+"číta."
 
-#: src/libvlc-module.c:1094
+#: src/libvlc-module.c:1128
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
+#: src/libvlc-module.c:1130
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
-"Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
-"\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
-"môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
-"vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
-"demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
+"Demultiplexory sa používajú na oddeľovanie \"elementárnych\" streamov "
+"(napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si môžete vybrať demuxér v "
+"prípade, že nebol vybraný automaticky. Neodporúčame vám ale použiť toto "
+"nastavenie ako predvolené pokiaľ naozaj neviete, či je vhodné."
 
-#: src/libvlc-module.c:1101
+#: src/libvlc-module.c:1135
+msgid "VoD server module"
+msgstr "Serverový modul VoD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1137
+msgid ""
+"You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
+"`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
+msgstr ""
+"Môžete si vybrať, ktorý modul VoD chcete použiť. Nastavením `vod_rtsp' "
+"prepnete späť na starší modul."
+
+#: src/libvlc-module.c:1140
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1103
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
-"Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
+"Spustenie programu VLC v real-time režime vám umožní využívať lepšie "
 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1109
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:1111
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
@@ -3511,22 +3563,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
-"voči iným spusteným programom"
+"voči iným spusteným programom alebo inštanciám programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1154
 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
 msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid ""
 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
 
-#: src/libvlc-module.c:1120
+#: src/libvlc-module.c:1159
 msgid "Modules search path"
 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1122
+#: src/libvlc-module.c:1161
 msgid ""
 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
@@ -3535,80 +3587,77 @@ msgstr ""
 "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
 "znakmi \" PATH_SEP \""
 
-#: src/libvlc-module.c:1125
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Data search path"
-msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
+msgstr "Cesta pre vyhľadávanie údajov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1127
+#: src/libvlc-module.c:1166
 msgid "Override the default data/share search path."
-msgstr ""
+msgstr "Ignorovať predvolenú cestu pre vyhľadávanie/zdieľanie údajov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1129
+#: src/libvlc-module.c:1168
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1131
+#: src/libvlc-module.c:1170
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
 
-#: src/libvlc-module.c:1133
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1174
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1176
 msgid "Locally collect statistics"
-msgstr "Zbierať štatistické údaje"
+msgstr "Zbierať lokálnu štatistiku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1178
 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
-msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
+msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1180
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1143
+#: src/libvlc-module.c:1182
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
 
-#: src/libvlc-module.c:1145
+#: src/libvlc-module.c:1184
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147
+#: src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:1149
+#: src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:1153
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1155
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
 "systémoch UNIX)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1157
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1160
+#: src/libvlc-module.c:1199
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3617,12 +3666,12 @@ msgid ""
 "running instance or enqueue it."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
-"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
+"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "sa len zaradí do playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1167
+#: src/libvlc-module.c:1206
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3632,36 +3681,36 @@ msgid ""
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
-"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
+"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
 "súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
 "programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1176
+#: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1178
+#: src/libvlc-module.c:1217
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1181
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "One instance when started from file"
 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1183
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr ""
 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
 "inštancia programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3673,17 +3722,17 @@ msgstr ""
 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
-"procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
-"systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
+"procesu až príliš, môže to viesť k príliš veľkému zaťaženiu systému a systém "
+"môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
 "playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3692,7 +3741,7 @@ msgstr ""
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3700,11 +3749,11 @@ msgstr ""
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
-#: src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
@@ -3712,106 +3761,122 @@ msgstr ""
 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-údaje, "
 "zobrazované pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:1214
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Album art policy"
 msgstr "Metóda zisťovania albumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1255
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
+msgstr "Vyberte si, kedy sa má stiahnuť druh albumu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1222
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Manual download only"
 msgstr "Stiahnuť manuálne"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "When track starts playing"
 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "As soon as track is added"
 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1265
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc-module.c:1228
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid ""
-"Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
-"Typical values are sap, hal, ..."
+"Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
+"Typical value is \"sap\"."
 msgstr ""
-"Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
-"bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
+"Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú vopred. Položky "
+"oddeľujte dvojbodkami. Typickou hodnotu je \"sap\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:1231
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1233
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1235
+#: src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Zopakovať všetko"
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1239
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1241
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
-msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
+msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1282
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1249
+#: src/libvlc-module.c:1288
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1251
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1290
 msgid "Play and pause"
-msgstr "Prehrať a zastaviť"
+msgstr "Prehrať a pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1253
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1292
 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
-msgstr "Zavedie oneskorenie zobrazovania streamu."
+msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
 
-#: src/libvlc-module.c:1255
+#: src/libvlc-module.c:1294
+msgid "Auto start"
+msgstr "Automatické spustenie"
+
+#: src/libvlc-module.c:1295
+msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
+msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1298
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1257
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1260
+#: src/libvlc-module.c:1303
+msgid "Load Media Library"
+msgstr "Načítať knižnicu s médiami"
+
+#: src/libvlc-module.c:1305
+msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
+msgstr ""
+"Zapnúť túto voľbu pre našítanie knižnice médií na základe SQL, pri štarte "
+"programu VLC"
+
+#: src/libvlc-module.c:1307 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
 msgid "Display playlist tree"
 msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1262
+#: src/libvlc-module.c:1309
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory."
@@ -3819,937 +3884,914 @@ msgstr ""
 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1271
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
 "programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1274 src/video_output/vout_intf.c:355
-#: modules/gui/macosx/controls.m:454 modules/gui/macosx/controls.m:510
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/controls.m:1120
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:68 modules/gui/macosx/intf.m:605
-#: modules/gui/macosx/intf.m:685 modules/gui/macosx/intf.m:750
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:294
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
+#: src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:303
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:300 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1217 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1237
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:308
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1275
+#: src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1276
+#: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Leave fullscreen"
 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1277
+#: src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
 "režimu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1278
+#: src/libvlc-module.c:1325 modules/gui/macosx/MainWindow.m:113
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1279
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1280
+#: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1281
+#: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1282
+#: src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1283
+#: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1284 modules/gui/macosx/controls.m:1010
-#: modules/gui/macosx/intf.m:648 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
+#: src/libvlc-module.c:1331 modules/gui/macosx/MainMenu.m:264
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1291
+#: src/libvlc-module.c:1332 src/libvlc-module.c:1338
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1286 modules/gui/macosx/controls.m:1011
-#: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
+#: src/libvlc-module.c:1333 modules/gui/macosx/MainMenu.m:262
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1287 src/libvlc-module.c:1293
+#: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1340
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288 modules/gui/macosx/controls.m:1012
-#: modules/gui/macosx/intf.m:650
+#: src/libvlc-module.c:1335
 msgid "Normal rate"
 msgstr "Normálna rýchlosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1289
+#: src/libvlc-module.c:1336
 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1290 modules/gui/qt4/menus.cpp:808
+#: src/libvlc-module.c:1337 modules/gui/qt4/menus.cpp:812
 msgid "Faster (fine)"
 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1292 modules/gui/qt4/menus.cpp:816
+#: src/libvlc-module.c:1339 modules/gui/qt4/menus.cpp:820
 msgid "Slower (fine)"
-msgstr "Pomalšie (presne)"
-
-#: src/libvlc-module.c:1294 modules/control/hotkeys.c:696
-#: modules/gui/macosx/about.m:187 modules/gui/macosx/controls.m:1032
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:604
-#: modules/gui/macosx/intf.m:652 modules/gui/macosx/intf.m:738
-#: modules/gui/macosx/intf.m:746 modules/gui/macosx/wizard.m:309
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:321 modules/gui/macosx/wizard.m:1623
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
-#: modules/misc/notify/notify.c:321 modules/gui/qt4/ui/sout.h:333
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:344 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
+msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:696
+#: modules/gui/macosx/about.m:223 modules/gui/macosx/MainMenu.m:267
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:355 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1162 modules/gui/macosx/wizard.m:311
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:323 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:341
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:327 modules/gui/qt4/ui/sout.h:338
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182 share/lua/http/index.html:204
+#: share/lua/http/mobile.html:98
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc-module.c:1295
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1296 modules/control/hotkeys.c:702
-#: modules/gui/macosx/about.m:188 modules/gui/macosx/controls.m:1031
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:71 modules/gui/macosx/intf.m:599
-#: modules/gui/macosx/intf.m:651 modules/gui/macosx/intf.m:739
-#: modules/gui/macosx/intf.m:745 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
-#: modules/misc/notify/notify.c:319 modules/gui/qt4/ui/sout.h:343
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:353
+#: src/libvlc-module.c:1343 modules/control/hotkeys.c:702
+#: modules/gui/macosx/about.m:224 modules/gui/macosx/MainMenu.m:266
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:356 modules/gui/macosx/MainMenu.m:362
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1161
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:339
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
+#: share/lua/http/index.html:202 share/lua/http/mobile.html:96
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1297
+#: src/libvlc-module.c:1344
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1298 modules/gui/macosx/controls.m:1023
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:602
-#: modules/gui/macosx/intf.m:647 modules/gui/macosx/intf.m:737
-#: modules/gui/macosx/intf.m:744 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
-#: modules/misc/notify/xosd.c:231 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
+#: src/libvlc-module.c:1345 modules/gui/macosx/MainMenu.m:257
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:116
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/notify/xosd.c:230
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 share/lua/http/index.html:206
+#: share/lua/http/mobile.html:99 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:58
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc-module.c:1299
+#: src/libvlc-module.c:1346
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1300 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:607
-#: modules/video_filter/marq.c:158 modules/video_filter/rss.c:201
+#: src/libvlc-module.c:1347 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:196
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:93 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146
+#: modules/video_filter/marq.c:157 modules/video_filter/rss.c:200
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:274
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1301
+#: src/libvlc-module.c:1348
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc-module.c:1303
+#: src/libvlc-module.c:1350
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1305
+#: src/libvlc-module.c:1352
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1306
+#: src/libvlc-module.c:1353
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1308
+#: src/libvlc-module.c:1355
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1309
+#: src/libvlc-module.c:1356
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1311
+#: src/libvlc-module.c:1358
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1312
+#: src/libvlc-module.c:1359
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1314
+#: src/libvlc-module.c:1361
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1316
+#: src/libvlc-module.c:1363
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1318
+#: src/libvlc-module.c:1365
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1319
+#: src/libvlc-module.c:1366
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1321
+#: src/libvlc-module.c:1368
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1322
+#: src/libvlc-module.c:1369
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1324
+#: src/libvlc-module.c:1371
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1325
+#: src/libvlc-module.c:1372
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1327
+#: src/libvlc-module.c:1374
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1328 modules/control/hotkeys.c:713
+#: src/libvlc-module.c:1375 modules/control/hotkeys.c:713
 msgid "Next frame"
 msgstr "Ďalšia snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1330
+#: src/libvlc-module.c:1377
 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1332
+#: src/libvlc-module.c:1379
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1333
+#: src/libvlc-module.c:1380
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:1334
+#: src/libvlc-module.c:1381
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1335
+#: src/libvlc-module.c:1382
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1336
+#: src/libvlc-module.c:1383
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1337
+#: src/libvlc-module.c:1384
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1338
+#: src/libvlc-module.c:1385
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1339
+#: src/libvlc-module.c:1386
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:179
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118 modules/gui/qt4/menus.cpp:883
-#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
+#: src/libvlc-module.c:1388 modules/control/hotkeys.c:183
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126 modules/gui/qt4/menus.cpp:899
+#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:44
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc-module.c:1342
+#: src/libvlc-module.c:1389
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1343
+#: src/libvlc-module.c:1390
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1344
+#: src/libvlc-module.c:1391
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1345
+#: src/libvlc-module.c:1392
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1346
+#: src/libvlc-module.c:1393
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1347
+#: src/libvlc-module.c:1394
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1348
+#: src/libvlc-module.c:1395
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1349
+#: src/libvlc-module.c:1396
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1350
+#: src/libvlc-module.c:1397
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1351
+#: src/libvlc-module.c:1398
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1352
+#: src/libvlc-module.c:1399
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1353
+#: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:385
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1354
+#: src/libvlc-module.c:1401
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1355
+#: src/libvlc-module.c:1402
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1356
+#: src/libvlc-module.c:1403
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1357
+#: src/libvlc-module.c:1404
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1358
+#: src/libvlc-module.c:1405
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1359
+#: src/libvlc-module.c:1406
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1360
+#: src/libvlc-module.c:1407
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúcej "
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1361
+#: src/libvlc-module.c:1408
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1362
+#: src/libvlc-module.c:1409
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1363
+#: src/libvlc-module.c:1410
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1364
+#: src/libvlc-module.c:1411
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1365
+#: src/libvlc-module.c:1412
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1366
+#: src/libvlc-module.c:1413
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1367 modules/access/v4l2.c:169
-#: modules/gui/macosx/controls.m:1077 modules/gui/macosx/intf.m:670
-#: modules/gui/macosx/intf.m:740 modules/gui/macosx/intf.m:749
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:575
+#: src/libvlc-module.c:1414 modules/access/v4l2/video.c:189
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:285 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1207
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:575
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1368
+#: src/libvlc-module.c:1415
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1369
+#: src/libvlc-module.c:1416
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1370
+#: src/libvlc-module.c:1417
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1371
+#: src/libvlc-module.c:1418
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1372
+#: src/libvlc-module.c:1419
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1373
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1420
 msgid "Subtitle position up"
-msgstr "Pozícia pod-obrázka"
+msgstr "Pozícia titulkov hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1374
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1421
 msgid "Select the key to move subtitles higher."
-msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
+msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nahor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1375
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1422
 msgid "Subtitle position down"
-msgstr "Pozícia pod-obrázka"
+msgstr "Pozícia titulkov dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1376
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1423
 msgid "Select the key to move subtitles lower."
-msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
+msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nadol."
 
-#: src/libvlc-module.c:1377
+#: src/libvlc-module.c:1424
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1378
+#: src/libvlc-module.c:1425
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1379
+#: src/libvlc-module.c:1426
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1380
+#: src/libvlc-module.c:1427
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1387
+#: src/libvlc-module.c:1434
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1388
+#: src/libvlc-module.c:1435
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1389
+#: src/libvlc-module.c:1436
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1390
+#: src/libvlc-module.c:1437
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1391
+#: src/libvlc-module.c:1438
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1392
+#: src/libvlc-module.c:1439
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1393
+#: src/libvlc-module.c:1440
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1394
+#: src/libvlc-module.c:1441
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1395
+#: src/libvlc-module.c:1442
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1396
+#: src/libvlc-module.c:1443
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1397
+#: src/libvlc-module.c:1444
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1398
+#: src/libvlc-module.c:1445
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc-module.c:1399
+#: src/libvlc-module.c:1446
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1400
+#: src/libvlc-module.c:1447
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1401
+#: src/libvlc-module.c:1448
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1402
+#: src/libvlc-module.c:1449
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1403
+#: src/libvlc-module.c:1450
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1404
+#: src/libvlc-module.c:1451
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1405
+#: src/libvlc-module.c:1452
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1406
+#: src/libvlc-module.c:1453
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1407
+#: src/libvlc-module.c:1454
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1408
+#: src/libvlc-module.c:1455
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1410
+#: src/libvlc-module.c:1457
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1411
+#: src/libvlc-module.c:1458
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1412
+#: src/libvlc-module.c:1459
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1413
+#: src/libvlc-module.c:1460
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1414
+#: src/libvlc-module.c:1461
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1415
+#: src/libvlc-module.c:1462
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1416
+#: src/libvlc-module.c:1463
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1417
+#: src/libvlc-module.c:1464
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1418
+#: src/libvlc-module.c:1465
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1419
+#: src/libvlc-module.c:1466
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1421
+#: src/libvlc-module.c:1468
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc-module.c:1423
-msgid "Go back in browsing history"
-msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
-
-#: src/libvlc-module.c:1424
-msgid ""
-"Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
-"médiu, ktoré ste si prehliadali."
-
-#: src/libvlc-module.c:1425
-msgid "Go forward in browsing history"
-msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
-
-#: src/libvlc-module.c:1426
-msgid ""
-"Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
-"ktoré si chcete prehliadať."
-
-#: src/libvlc-module.c:1428
+#: src/libvlc-module.c:1470
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1429
+#: src/libvlc-module.c:1471
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1430
+#: src/libvlc-module.c:1472
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1431
+#: src/libvlc-module.c:1473
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1432
+#: src/libvlc-module.c:1474
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1433
+#: src/libvlc-module.c:1475
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1434
+#: src/libvlc-module.c:1476
 msgid "Cycle video crop"
-msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
+msgstr "Cyklické orezávanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1435
+#: src/libvlc-module.c:1477
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
-msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
+msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov orezania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1436
+#: src/libvlc-module.c:1478
 msgid "Toggle autoscaling"
 msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1437
+#: src/libvlc-module.c:1479
 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
 msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1438
+#: src/libvlc-module.c:1480
 msgid "Increase scale factor"
 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1439
+#: src/libvlc-module.c:1481
 msgid "Increase scale factor."
 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1440
+#: src/libvlc-module.c:1482
 msgid "Decrease scale factor"
 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:1441
+#: src/libvlc-module.c:1483
 msgid "Decrease scale factor."
 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1442
+#: src/libvlc-module.c:1484
 msgid "Cycle deinterlace modes"
-msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch rozkladania"
+msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania "
 
-#: src/libvlc-module.c:1443
+#: src/libvlc-module.c:1485
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
-msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch rozkladania obrazu."
+msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1444
+#: src/libvlc-module.c:1486
+msgid "Show controller in fullscreen"
+msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom režime"
+
+#: src/libvlc-module.c:1487
 msgid "Show interface"
-msgstr "Zobraziť rohranie"
+msgstr "Zobraziť rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1445
+#: src/libvlc-module.c:1488
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1446
+#: src/libvlc-module.c:1489
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Skryť rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1447
+#: src/libvlc-module.c:1490
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1448
+#: src/libvlc-module.c:1491
+msgid "Boss key"
+msgstr "Hlavná klávesová skratka"
+
+#: src/libvlc-module.c:1492
+msgid "Hide the interface and pause playback."
+msgstr "Skryť rozhranie a pozastaviť prehrávanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1493
 msgid "Take video snapshot"
-msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
+msgstr "Vytvoriť screenshot z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1449
+#: src/libvlc-module.c:1494
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
-msgstr ""
-"Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
+msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí screenshot a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1451 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:107
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: src/libvlc-module.c:1496 modules/gui/macosx/MainMenu.m:258
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:124
 #: modules/stream_out/record.c:60
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1452
+#: src/libvlc-module.c:1497
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1453
-msgid "Dump"
-msgstr "Analyzovať"
-
-#: src/libvlc-module.c:1454
-msgid "Media dump access filter trigger."
-msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
-
-#: src/libvlc-module.c:1456
+#: src/libvlc-module.c:1499
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1457
+#: src/libvlc-module.c:1500
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
 msgstr "Prepnúť playlistové režimy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1460
+#: src/libvlc-module.c:1503
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1465 src/libvlc-module.c:1466
+#: src/libvlc-module.c:1508 src/libvlc-module.c:1509
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1468 src/libvlc-module.c:1469
+#: src/libvlc-module.c:1511 src/libvlc-module.c:1512
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1470 src/libvlc-module.c:1471
+#: src/libvlc-module.c:1513 src/libvlc-module.c:1514
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1473 src/libvlc-module.c:1474
+#: src/libvlc-module.c:1516 src/libvlc-module.c:1517
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1475 src/libvlc-module.c:1476
+#: src/libvlc-module.c:1518 src/libvlc-module.c:1519
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1478 src/libvlc-module.c:1479
+#: src/libvlc-module.c:1521 src/libvlc-module.c:1522
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1480 src/libvlc-module.c:1481
+#: src/libvlc-module.c:1523 src/libvlc-module.c:1524
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1483 src/libvlc-module.c:1484
+#: src/libvlc-module.c:1526 src/libvlc-module.c:1527
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1485 src/libvlc-module.c:1486
+#: src/libvlc-module.c:1528 src/libvlc-module.c:1529
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1488
+#: src/libvlc-module.c:1531
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1490
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1533
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
-msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
+msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do video-výstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1492 src/libvlc-module.c:1493
+#: src/libvlc-module.c:1535 src/libvlc-module.c:1536
 msgid "Display OSD menu on top of video output"
 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1494
+#: src/libvlc-module.c:1537
 msgid "Do not display OSD menu on video output"
 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1495
+#: src/libvlc-module.c:1538
 msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1496
+#: src/libvlc-module.c:1539
 msgid "Highlight widget on the right"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1498
+#: src/libvlc-module.c:1541
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1499
+#: src/libvlc-module.c:1542
 msgid "Highlight widget on the left"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1501
+#: src/libvlc-module.c:1544
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1502
+#: src/libvlc-module.c:1545
 msgid "Highlight widget on top"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1504
+#: src/libvlc-module.c:1547
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1505
+#: src/libvlc-module.c:1548
 msgid "Highlight widget below"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1507
+#: src/libvlc-module.c:1550
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1508
+#: src/libvlc-module.c:1551
 msgid "Select current widget"
 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1510
+#: src/libvlc-module.c:1553
 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
 
-#: src/libvlc-module.c:1512
+#: src/libvlc-module.c:1555
 msgid "Cycle through audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1513
+#: src/libvlc-module.c:1556
 msgid "Cycle through available audio devices"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1683 src/video_output/vout_intf.c:361
-#: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:1086
-#: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/intf.m:751
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
-#: modules/video_output/snapshot.c:73
+#: src/libvlc-module.c:1687 src/video_output/vout_intf.c:309
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:302 modules/gui/macosx/MainMenu.m:368
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1216
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
 msgid "Snapshot"
-msgstr "Snímka"
+msgstr "Screenshot"
 
-#: src/libvlc-module.c:1700
+#: src/libvlc-module.c:1704
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1759
+#: src/libvlc-module.c:1762
 msgid "Subpictures"
 msgstr "Pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1767 modules/codec/subtitles/subsdec.c:202
+#: src/libvlc-module.c:1770 modules/codec/subsdec.c:177
 #: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
-#: modules/demux/subtitle.c:73
+#: modules/demux/subtitle.c:73 share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:502 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:504
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1785 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
+#: src/libvlc-module.c:1787 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
 msgid "Overlays"
-msgstr "Prekryvy/Titulky"
+msgstr "Prekrývania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1793
+#: src/libvlc-module.c:1797
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1823
+#: src/libvlc-module.c:1829
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1850
+#: src/libvlc-module.c:1857
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1859
+#: src/libvlc-module.c:1866
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1871
+#: src/libvlc-module.c:1891
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1880 modules/demux/kate_categories.c:47
+#: src/libvlc-module.c:1900 modules/demux/kate_categories.c:47
 msgid "Metadata"
 msgstr "Meta-dáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1931
+#: src/libvlc-module.c:2000
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1938 modules/access/v4l2.c:80
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
+#: src/libvlc-module.c:2007 modules/access/v4l2/video.c:69
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:100
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:1977
+#: src/libvlc-module.c:2043
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:2009
+#: src/libvlc-module.c:2073
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor (CPU)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2038
+#: src/libvlc-module.c:2092
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2044 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:66
+#: src/libvlc-module.c:2098 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:70
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2055
+#: src/libvlc-module.c:2105
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2204
+#: src/libvlc-module.c:2234
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/libvlc-module.c:2646
+#: src/libvlc-module.c:2665
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2723
+#: src/libvlc-module.c:2742
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2726
+#: src/libvlc-module.c:2745
 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:2728
+#: src/libvlc-module.c:2747
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4757,21 +4799,21 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2731
+#: src/libvlc-module.c:2750
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
 "režimu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2733
+#: src/libvlc-module.c:2752
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2735
+#: src/libvlc-module.c:2754
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2737
+#: src/libvlc-module.c:2756
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
@@ -4780,61 +4822,61 @@ msgstr ""
 "parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
 "k modulu prefix =."
 
-#: src/libvlc-module.c:2741
+#: src/libvlc-module.c:2760
 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
 msgstr ""
 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:2743
+#: src/libvlc-module.c:2762
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2745
+#: src/libvlc-module.c:2764
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2747
+#: src/libvlc-module.c:2766
 msgid "resets the current plugins cache"
-msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
+msgstr "vymazať aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2749
+#: src/libvlc-module.c:2768
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2802
+#: src/libvlc-module.c:2806
 msgid "main program"
 msgstr "hlavný program"
 
-#: src/misc/update.c:487
-#, fuzzy, c-format
+#: src/misc/update.c:467
+#, c-format
 msgid "%.1f GiB"
-msgstr "%.1f GB"
+msgstr "%.1f GiB"
 
-#: src/misc/update.c:489
-#, fuzzy, c-format
+#: src/misc/update.c:469
+#, c-format
 msgid "%.1f MiB"
-msgstr "%.1f MB"
+msgstr "%.1f MiB"
 
-#: src/misc/update.c:491
-#, fuzzy, c-format
+#: src/misc/update.c:471
+#, c-format
 msgid "%.1f KiB"
-msgstr "%.1f GB"
+msgstr "%.1f KiB"
 
-#: src/misc/update.c:493
+#: src/misc/update.c:473
 #, c-format
 msgid "%ld B"
 msgstr "%ld B"
 
-#: src/misc/update.c:585
+#: src/misc/update.c:564
 msgid "Saving file failed"
 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
 
-#: src/misc/update.c:586
+#: src/misc/update.c:565
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
 
-#: src/misc/update.c:602
+#: src/misc/update.c:581
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4843,26 +4885,30 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
 
-#: src/misc/update.c:605
+#: src/misc/update.c:584
 msgid "Downloading ..."
 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
 
-#: src/misc/update.c:606 src/misc/update.c:736 modules/access/dvb/scan.c:327
-#: modules/demux/avi/avi.c:643 modules/demux/avi/avi.c:2337
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:102 modules/gui/macosx/controls.m:60
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:66 modules/gui/macosx/coredialogs.m:68
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:186 modules/gui/macosx/open.m:176
-#: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/macosx/prefs.m:204
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:225 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:244
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:320
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1265
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1412
+#: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:710 modules/demux/avi/avi.c:2407
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:99 modules/gui/macosx/controls.m:52
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:62 modules/gui/macosx/coredialogs.m:64
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:181 modules/gui/macosx/open.m:118
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/prefs.m:206
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:226 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:322
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1279
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1515
 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:253
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:83
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:15
+#: share/lua/http/dialogs/batch_window.html:18
+#: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:14
+#: share/lua/http/dialogs/browse_window.html:28
 msgid "Cancel"
 msgstr "Storno"
 
-#: src/misc/update.c:624
+#: src/misc/update.c:603
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4871,20 +4917,11 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s - %.1f%%"
 
-#: src/misc/update.c:641
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"Done %s (100.0%%)"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"Hotovo: %s (100.0%%)"
-
-#: src/misc/update.c:661
+#: src/misc/update.c:635
 msgid "File could not be verified"
 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
 
-#: src/misc/update.c:662
+#: src/misc/update.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
@@ -4893,11 +4930,11 @@ msgstr ""
 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:673 src/misc/update.c:685
+#: src/misc/update.c:647 src/misc/update.c:659
 msgid "Invalid signature"
 msgstr "Neplatný podpis"
 
-#: src/misc/update.c:674 src/misc/update.c:686
+#: src/misc/update.c:648 src/misc/update.c:660
 #, c-format
 msgid ""
 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
@@ -4906,11 +4943,11 @@ msgstr ""
 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:698
+#: src/misc/update.c:672
 msgid "File not verifiable"
 msgstr "Súbor nemožno overiť"
 
-#: src/misc/update.c:699
+#: src/misc/update.c:673
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
@@ -4918,634 +4955,1122 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:710 src/misc/update.c:722
+#: src/misc/update.c:684 src/misc/update.c:696
 msgid "File corrupted"
 msgstr "Súbor je porušený"
 
-#: src/misc/update.c:711 src/misc/update.c:723
+#: src/misc/update.c:685 src/misc/update.c:697
 #, c-format
 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
 
-#: src/misc/update.c:734
-#, fuzzy
+#: src/misc/update.c:708
 msgid "Update VLC media player"
-msgstr "VLC media player"
+msgstr "Aktualizovať VLC media player"
 
-#: src/misc/update.c:735
+#: src/misc/update.c:709
 msgid ""
 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
 "install it now?"
 msgstr ""
+"Nová verzia bola úspešne stiahnutá. Chcete ukončiť program VLC a "
+"nainštalovať novú verziu?"
 
-#: src/misc/update.c:736
-#, fuzzy
+#: src/misc/update.c:710
 msgid "Install"
-msgstr "Industrial"
+msgstr "Nainštalovať"
+
+#: src/playlist/engine.c:230 src/playlist/loadsave.c:152 lib/media_list.c:254
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:193
+msgid "Media Library"
+msgstr "Knižnica s médiami"
 
-#: src/playlist/tree.c:67 modules/access/bda/bda.c:68
-#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:138
-#: modules/access/bda/bda.c:145 modules/access/bda/bda.c:151
-#: modules/access/bda/bda.c:157 modules/access/bda/bda.c:163
-#: modules/access/bda/bda.c:169
+#: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:71
+#: modules/access/v4l2/video.c:258
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinované"
 
-#: src/video_output/video_output.c:1675 modules/gui/macosx/intf.m:701
-#: modules/gui/macosx/intf.m:702 modules/video_filter/postproc.c:196
-msgid "Post processing"
-msgstr "Dodatočné spracovávanie"
+#: src/text/iso-639_def.h:40
+msgid "Afar"
+msgstr "Afar"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:226 modules/gui/macosx/intf.m:692
-#: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/video_filter/crop.c:107
-#: modules/video_filter/croppadd.c:86
-msgid "Crop"
-msgstr "Vystrihnúť"
+#: src/text/iso-639_def.h:41
+msgid "Abkhazian"
+msgstr "Abcházsky"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:293 modules/gui/macosx/controls.m:810
-#: modules/gui/macosx/intf.m:690 modules/gui/macosx/intf.m:691
-msgid "Aspect-ratio"
-msgstr "Stranový pomer"
+#: src/text/iso-639_def.h:42
+msgid "Afrikaans"
+msgstr "Africky"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:323
-msgid "Autoscale video"
-msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
+#: src/text/iso-639_def.h:43
+msgid "Albanian"
+msgstr "Albánsky"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:330
-msgid "Scale factor"
-msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti"
+#: src/text/iso-639_def.h:44
+msgid "Amharic"
+msgstr "Amharic"
 
-#: modules/3dnow/memcpy.c:46
-msgid "3D Now! memcpy"
-msgstr "3D Now! memcpy"
+#: src/text/iso-639_def.h:45
+msgid "Arabic"
+msgstr "Arabsky"
 
-#: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:65
-msgid "Capture the audio stream in stereo."
-msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
+#: src/text/iso-639_def.h:46
+msgid "Armenian"
+msgstr "Arménsky"
 
-#: modules/access/alsa.c:71 modules/access/oss.c:66
-#: modules/access_output/shout.c:94
-msgid "Samplerate"
-msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+#: src/text/iso-639_def.h:47
+msgid "Assamese"
+msgstr "Assamese"
 
-#: modules/access/alsa.c:73 modules/access/oss.c:68
-msgid ""
-"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
-"48000)"
-msgstr ""
-"Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
-"22050, 44100,48000)"
+#: src/text/iso-639_def.h:48
+msgid "Avestan"
+msgstr "Avestan"
 
-#: modules/access/alsa.c:75 modules/access/bd/bd.c:52
-#: modules/access/bda/bda.c:46 modules/access/cdda.c:61
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dv.c:59
-#: modules/access/dvb/access.c:83 modules/access/dvdnav.c:72
-#: modules/access/dvdread.c:74 modules/access/eyetv.m:61
-#: modules/access/fake.c:44 modules/access/ftp.c:58
-#: modules/access/gnomevfs.c:48 modules/access/http.c:81
-#: modules/access/jack.c:60 modules/access/mms/mms.c:49
-#: modules/access/mtp.c:63 modules/access/oss.c:70 modules/access/pvr.c:59
-#: modules/access/rtmp/access.c:43 modules/access/screen/screen.c:40
-#: modules/access/screen/xcb.c:33 modules/access/sftp.c:51
-#: modules/access/smb.c:61 modules/access/tcp.c:41 modules/access/udp.c:49
-#: modules/access/v4l.c:77 modules/access/v4l2.c:182
-#: modules/access/vcd/vcd.c:46
-msgid "Caching value in ms"
-msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
+#: src/text/iso-639_def.h:49
+msgid "Aymara"
+msgstr "Aymara"
 
-#: modules/access/alsa.c:77
-msgid ""
-"Caching value for Alsa captures. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania záznamov Alsa do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
+#: src/text/iso-639_def.h:50
+msgid "Azerbaijani"
+msgstr "Azerbajdžansky"
 
-#: modules/access/alsa.c:81
-msgid ""
-"Use alsa:// to open the default audio input. If multiple audio inputs are "
-"available, they will be listed in the vlc debug output. To select hw:0,1 , "
-"use alsa://hw:0,1 ."
-msgstr ""
+#: src/text/iso-639_def.h:51
+msgid "Bashkir"
+msgstr "Bashkir"
 
-#: modules/access/alsa.c:89
-msgid "Alsa"
-msgstr "Alsa"
+#: src/text/iso-639_def.h:52
+msgid "Basque"
+msgstr "Baskicky"
 
-#: modules/access/alsa.c:90
-msgid "Alsa audio capture input"
-msgstr "Vstup zvukových záznamov Alsa"
+#: src/text/iso-639_def.h:53
+msgid "Belarusian"
+msgstr "Bielorusky"
 
-#: modules/access/bd/bd.c:54
-msgid "Caching value for BDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre BD. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#: src/text/iso-639_def.h:54
+msgid "Bengali"
+msgstr "Bengálsky"
 
-#: modules/access/bd/bd.c:61
-msgid "BD"
-msgstr "BD"
+#: src/text/iso-639_def.h:55
+msgid "Bihari"
+msgstr "Bihari"
 
-#: modules/access/bd/bd.c:62
-msgid "Blu-Ray Disc Input"
-msgstr "Vstup diskov Blu-Ray"
+#: src/text/iso-639_def.h:56
+msgid "Bislama"
+msgstr "Bislama"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:85
-msgid ""
-"Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
-"pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
+#: src/text/iso-639_def.h:57
+msgid "Bosnian"
+msgstr "Bosniansky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:88
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:928
-msgid "Adapter card to tune"
-msgstr "Karta adaptéra"
+#: src/text/iso-639_def.h:58
+msgid "Breton"
+msgstr "Bretónsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:52 modules/access/dvb/access.c:89
-msgid ""
-"Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
-"n>=0."
-msgstr ""
-"Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
-"dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
+#: src/text/iso-639_def.h:59
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Bulharsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:55 modules/access/dvb/access.c:91
-msgid "Device number to use on adapter"
-msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
+#: src/text/iso-639_def.h:60
+msgid "Burmese"
+msgstr "Burmese"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:94
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:684
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:950
-msgid "Transponder/multiplex frequency"
-msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
+#: src/text/iso-639_def.h:61
+msgid "Catalan"
+msgstr "Katalánsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:60 modules/access/dvb/access.c:95
-msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
+#: src/text/iso-639_def.h:62
+msgid "Chamorro"
+msgstr "Chamorro"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:62
-msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
+#: src/text/iso-639_def.h:63
+msgid "Chechen"
+msgstr "Čečensky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:97
-msgid "Inversion mode"
-msgstr "Inverzný režim"
+#: src/text/iso-639_def.h:64
+msgid "Chinese"
+msgstr "Čínsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:66 modules/access/dvb/access.c:98
-msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
-msgstr "Inverzný režim [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
+#: src/text/iso-639_def.h:65
+msgid "Church Slavic"
+msgstr "Church Slavic"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:71 modules/access/dvb/access.c:100
-msgid "Probe DVB card for capabilities"
-msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
+#: src/text/iso-639_def.h:66
+msgid "Chuvash"
+msgstr "Chuvash"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:72 modules/access/dvb/access.c:101
-msgid ""
-"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
-"disable this feature if you experience some trouble."
-msgstr ""
-"Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
-"preverovanie radšej zablokujte."
+#: src/text/iso-639_def.h:67
+msgid "Cornish"
+msgstr "Cornish"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:76 modules/access/dvb/access.c:103
-msgid "Budget mode"
-msgstr "Režim \"budget\""
+#: src/text/iso-639_def.h:68
+msgid "Corsican"
+msgstr "Korzicky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:77 modules/access/dvb/access.c:104
-msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
-msgstr ""
-"Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
-"karty."
+#: src/text/iso-639_def.h:69
+msgid "Czech"
+msgstr "Česky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:82
-msgid "Network Identifier"
-msgstr "Nastavenia siete"
+#: src/text/iso-639_def.h:70
+msgid "Danish"
+msgstr "Dánsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:107
-msgid "Satellite number in the Diseqc system"
-msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
+#: src/text/iso-639_def.h:71
+msgid "Dutch"
+msgstr "Holandská nemčina"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:108
-msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
-msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
+#: src/text/iso-639_def.h:72
+msgid "Dzongkha"
+msgstr "Dzongkha"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:110
-msgid "LNB voltage"
-msgstr "Napätie LNB konvertora"
+#: src/text/iso-639_def.h:73
+msgid "English"
+msgstr "Anglicky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:111
-msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
-msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
+#: src/text/iso-639_def.h:74
+msgid "Esperanto"
+msgstr "Esperanto"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:113
-msgid "High LNB voltage"
-msgstr "Veľké napätie LNB"
+#: src/text/iso-639_def.h:75
+msgid "Estonian"
+msgstr "Estónsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:114
-msgid ""
-"Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
-"supported by all frontends."
-msgstr ""
-"Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
-"konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
+#: src/text/iso-639_def.h:76
+msgid "Faroese"
+msgstr "Faroese"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:96 modules/access/dvb/access.c:117
-msgid "22 kHz tone"
-msgstr "22 kHz tón"
+#: src/text/iso-639_def.h:77
+msgid "Fijian"
+msgstr "Fijian"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:97 modules/access/dvb/access.c:118
-msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
-msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
+#: src/text/iso-639_def.h:78
+msgid "Finnish"
+msgstr "Fínsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:99 modules/access/dvb/access.c:120
-msgid "Transponder FEC"
-msgstr "FEC transpondéra"
+#: src/text/iso-639_def.h:79
+msgid "French"
+msgstr "Francúzsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:100 modules/access/dvb/access.c:121
-msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
-msgstr ""
-"FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: režim pre korekciu chýb pri "
-"prenose) [9=automaticky]."
+#: src/text/iso-639_def.h:80
+msgid "Frisian"
+msgstr "Frízsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:102 modules/access/dvb/access.c:123
-msgid "Transponder symbol rate in kHz"
-msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
+#: src/text/iso-639_def.h:81
+msgid "Georgian"
+msgstr "Gruzínsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:105 modules/access/dvb/access.c:126
-msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
+#: src/text/iso-639_def.h:82
+msgid "German"
+msgstr "Nemecky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:106
-msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz (usually 9.75GHz)"
-msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 9,75 GHz)"
+#: src/text/iso-639_def.h:83
+msgid "Gaelic (Scots)"
+msgstr "Škótsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:108 modules/access/dvb/access.c:129
-msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
+#: src/text/iso-639_def.h:84
+msgid "Irish"
+msgstr "Írsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:109
-msgid "High Band Local Osc Freq in kHz (usually 10.6GHz)"
-msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 10,6 GHz)"
+#: src/text/iso-639_def.h:85
+msgid "Gallegan"
+msgstr "Gallegan"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:111 modules/access/dvb/access.c:132
-msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
+#: src/text/iso-639_def.h:86
+msgid "Manx"
+msgstr "Manx"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:113
-msgid "Low Noise Block switch freq in kHz (usually 11.7GHz)"
-msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom (zvyčajne 11,7 GHz)"
+#: src/text/iso-639_def.h:87
+msgid "Greek, Modern ()"
+msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:116 modules/access/dvb/access.c:136
-msgid "Modulation type"
-msgstr "Typ modulácie"
+#: src/text/iso-639_def.h:88
+msgid "Guarani"
+msgstr "Guarani"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:117
-msgid "QAM, PSK or VSB modulation method"
-msgstr "Metóda modulácie QAM, PSK alebo VSB"
+#: src/text/iso-639_def.h:89
+msgid "Gujarati"
+msgstr "Gujarati"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM16"
-msgstr "QAM16"
+#: src/text/iso-639_def.h:90
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebrejsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM32"
-msgstr "QAM32"
+#: src/text/iso-639_def.h:91
+msgid "Herero"
+msgstr "Herero"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM64"
-msgstr "QAM64"
+#: src/text/iso-639_def.h:92
+msgid "Hindi"
+msgstr "Hindi"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM128"
-msgstr "QAM128"
+#: src/text/iso-639_def.h:93
+msgid "Hiri Motu"
+msgstr "Hiri Motu"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121
-msgid "QAM256"
-msgstr "QAM256"
+#: src/text/iso-639_def.h:94
+msgid "Hungarian"
+msgstr "Maďarsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122
-msgid "BPSK"
-msgstr "BPSK"
+#: src/text/iso-639_def.h:95
+msgid "Icelandic"
+msgstr "Islandsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122
-msgid "QPSK"
-msgstr "QPSK"
+#: src/text/iso-639_def.h:96
+msgid "Inuktitut"
+msgstr "Inuktitut"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122
-msgid "8VSB"
-msgstr "8VSB"
+#: src/text/iso-639_def.h:97
+msgid "Interlingue"
+msgstr "Viacjazyčne"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122
-msgid "16VSB"
-msgstr "16VSB"
+#: src/text/iso-639_def.h:98
+msgid "Interlingua"
+msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:125 modules/access/bda/bda.c:126
-msgid "ATSC Major Channel"
-msgstr "Kanál ATSC Major"
+#: src/text/iso-639_def.h:99
+msgid "Indonesian"
+msgstr "Indonézsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:127 modules/access/bda/bda.c:128
-msgid "ATSC Minor Channel"
-msgstr "Kanál ATSC Minor"
+#: src/text/iso-639_def.h:100
+msgid "Inupiaq"
+msgstr "Inupiaq"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:129 modules/access/bda/bda.c:130
-msgid "ATSC Physical Channel"
-msgstr "Kanál ATSC Physical"
+#: src/text/iso-639_def.h:101
+msgid "Italian"
+msgstr "Taliansky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:133
-msgid "FEC rate"
-msgstr "Rýchlosť FEC"
+#: src/text/iso-639_def.h:102
+msgid "Javanese"
+msgstr "Javanese"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:134
-msgid "FEC rate includes DVB-T high priority stream FEC Rate"
-msgstr "Rýchlosť FEC zahŕňa aj rýchlosť FEC prioritného streamu v DVB-T"
+#: src/text/iso-639_def.h:103
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japonsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "1/2"
-msgstr "1/2"
+#: src/text/iso-639_def.h:104
+msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
+msgstr "Kalaallisut (Greenlandic)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "2/3"
-msgstr "2/3"
+#: src/text/iso-639_def.h:105
+msgid "Kannada"
+msgstr "Kannada"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "3/4"
-msgstr "3/4"
+#: src/text/iso-639_def.h:106
+msgid "Kashmiri"
+msgstr "Kashmiri"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "5/6"
-msgstr "5/6"
+#: src/text/iso-639_def.h:107
+msgid "Kazakh"
+msgstr "Kazašsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
-msgid "7/8"
-msgstr "7/8"
+#: src/text/iso-639_def.h:108
+msgid "Khmer"
+msgstr "Jazyk Kmérov"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/dvb/access.c:143
-msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
+#: src/text/iso-639_def.h:109
+msgid "Kikuyu"
+msgstr "Kikuyu"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:141
-msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
+#: src/text/iso-639_def.h:110
+msgid "Kinyarwanda"
+msgstr "Kinyarwanda"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:147 modules/access/dvb/access.c:146
-msgid "Terrestrial bandwidth"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
+#: src/text/iso-639_def.h:111
+msgid "Kirghiz"
+msgstr "Kirgizsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:148 modules/access/dvb/access.c:147
-msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
+#: src/text/iso-639_def.h:112
+msgid "Komi"
+msgstr "Komi"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:151 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:978
-msgid "6 MHz"
-msgstr "6 MHz"
+#: src/text/iso-639_def.h:113
+msgid "Korean"
+msgstr "Kórejsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:151 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:979
-msgid "7 MHz"
-msgstr "7 MHz"
+#: src/text/iso-639_def.h:114
+msgid "Kuanyama"
+msgstr "Kuanyama"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:151 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:980
-msgid "8 MHz"
-msgstr "8 MHz"
+#: src/text/iso-639_def.h:115
+msgid "Kurdish"
+msgstr "Kurdsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:153 modules/access/dvb/access.c:149
-msgid "Terrestrial guard interval"
-msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
+#: src/text/iso-639_def.h:116
+msgid "Lao"
+msgstr "Lao"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:154
-msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
-msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
+#: src/text/iso-639_def.h:117
+msgid "Latin"
+msgstr "Latinsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "1/4"
-msgstr "1/4"
+#: src/text/iso-639_def.h:118
+msgid "Latvian"
+msgstr "Lotyšsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "1/8"
-msgstr "1/8"
+#: src/text/iso-639_def.h:119
+msgid "Lingala"
+msgstr "Lingala"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "1/16"
-msgstr "16"
+#: src/text/iso-639_def.h:120
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "Litovsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "1/32"
-msgstr "32"
+#: src/text/iso-639_def.h:121
+msgid "Letzeburgesch"
+msgstr "Luxembursky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:159 modules/access/dvb/access.c:152
-msgid "Terrestrial transmission mode"
-msgstr "Režim terestriálneho prenosu"
+#: src/text/iso-639_def.h:122
+msgid "Macedonian"
+msgstr "Macedónsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:160
-msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
-msgstr "Prenosový režim [Nedefinovaný,2k,8k]"
+#: src/text/iso-639_def.h:123
+msgid "Marshall"
+msgstr "Marshall"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:163
-msgid "2k"
-msgstr "2k"
+#: src/text/iso-639_def.h:124
+msgid "Malayalam"
+msgstr "Malayalam"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:163
-msgid "8k"
-msgstr "8k"
+#: src/text/iso-639_def.h:125
+msgid "Maori"
+msgstr "Maori"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:165 modules/access/dvb/access.c:155
-msgid "Terrestrial hierarchy mode"
-msgstr "Režim terestriálnej hierarchie"
+#: src/text/iso-639_def.h:126
+msgid "Marathi"
+msgstr "Marathi"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:166
-msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
-msgstr "Hierarchia hodnoty alfa [Nedefinované,1,2,4]"
+#: src/text/iso-639_def.h:127
+msgid "Malay"
+msgstr "Malajsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:169 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:170
-msgid "1"
-msgstr "1"
+#: src/text/iso-639_def.h:128
+msgid "Malagasy"
+msgstr "Malagasy"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:169
-msgid "2"
-msgstr "2"
+#: src/text/iso-639_def.h:129
+msgid "Maltese"
+msgstr "Maltézsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:169
-msgid "4"
-msgstr "4"
+#: src/text/iso-639_def.h:130
+msgid "Moldavian"
+msgstr "Moldavsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:172
-msgid "Satellite Azimuth"
-msgstr "Azimut družice"
+#: src/text/iso-639_def.h:131
+msgid "Mongolian"
+msgstr "Mongolsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:173
-msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
-msgstr "Azimut družice v desatinách stupňa"
+#: src/text/iso-639_def.h:132
+msgid "Nauru"
+msgstr "Nauru"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:174
-msgid "Satellite Elevation"
-msgstr "Elevácia družice"
+#: src/text/iso-639_def.h:133
+msgid "Navajo"
+msgstr "Navajo"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:175
-msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
-msgstr "Elevácia družice v desatinách stupňa"
+#: src/text/iso-639_def.h:134
+msgid "Ndebele, South"
+msgstr "Ndebele, juh"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:176
-msgid "Satellite Longitude"
-msgstr "Zemepisná dĺžka družice"
+#: src/text/iso-639_def.h:135
+msgid "Ndebele, North"
+msgstr "Ndebele, sever"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:178
-msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
-msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia družice, v desatinách stupňa. -ve=Západne"
+#: src/text/iso-639_def.h:136
+msgid "Ndonga"
+msgstr "Ndonga"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:179
-msgid "Satellite Polarisation"
-msgstr "Polarizácia družice"
+#: src/text/iso-639_def.h:137
+msgid "Nepali"
+msgstr "Nepálsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:180
-msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
-msgstr "Polarizácia satelitu [H/V/L/R]"
+#: src/text/iso-639_def.h:138
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Nórsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:183 modules/video_filter/mirror.c:67
-msgid "Horizontal"
-msgstr "Horizontálne"
+#: src/text/iso-639_def.h:139
+msgid "Norwegian Nynorsk"
+msgstr "Nórsky (sever)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:183 modules/video_filter/mirror.c:67
-msgid "Vertical"
-msgstr "Vertikálne"
+#: src/text/iso-639_def.h:140
+msgid "Norwegian Bokmaal"
+msgstr "Nórsky (juh)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:184
-msgid "Circular Left"
-msgstr "Otočiť doľava"
+#: src/text/iso-639_def.h:141
+msgid "Chichewa; Nyanja"
+msgstr "Chichewa; Nyanja"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:184
-msgid "Circular Right"
-msgstr "Otočiť doprava"
+#: src/text/iso-639_def.h:142
+msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
+msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:185
-msgid "Satellite Range Code"
-msgstr "Kód dosahu satelitu"
+#: src/text/iso-639_def.h:143
+msgid "Oriya"
+msgstr "Oriya"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:186
-msgid "Satellite Range Code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
-msgstr ""
-"Kód dosahu satelitu je definovaný jeho výrobcom, napr. prepínací kód DISEqC"
+#: src/text/iso-639_def.h:144
+msgid "Oromo"
+msgstr "Oromo"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:188
-msgid "Network Name"
-msgstr "Názov siete"
+#: src/text/iso-639_def.h:146
+msgid "Ossetian; Ossetic"
+msgstr "Osetsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:189
-msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
-msgstr "Unikátny názov siete v priestore pre systémové ladenie"
+#: src/text/iso-639_def.h:147
+msgid "Panjabi"
+msgstr "Panjabi"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:190
-msgid "Network Name to Create"
-msgstr "Názov siete, ktorý sa má vytvoriť"
+#: src/text/iso-639_def.h:148
+msgid "Persian"
+msgstr "Perzsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:191
-msgid "Create Unique name in the System Tuning Spaces"
-msgstr "Vytvoriť unikátny názov v priestore pre systémové ladenie"
+#: src/text/iso-639_def.h:149
+msgid "Pali"
+msgstr "Pali"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:194 modules/access/dvb/access.c:193
-msgid "DVB"
-msgstr "DVB"
+#: src/text/iso-639_def.h:150
+msgid "Polish"
+msgstr "Poľsky"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:195
-msgid "DirectShow DVB input"
-msgstr "Vstup DirectShow DVB"
+#: src/text/iso-639_def.h:151
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Portugalsky"
 
-#: modules/access/cdda.c:63
-msgid ""
-"Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
+#: src/text/iso-639_def.h:152
+msgid "Pushto"
+msgstr "Pushto"
 
-#: modules/access/cdda.c:67 modules/gui/macosx/open.m:198
-#: modules/gui/macosx/open.m:643 modules/gui/macosx/open.m:731
-msgid "Audio CD"
-msgstr "Audio CD"
+#: src/text/iso-639_def.h:153
+msgid "Quechua"
+msgstr "Quechua"
 
-#: modules/access/cdda.c:68
-msgid "Audio CD input"
-msgstr "Vstup Audio CD"
+#: src/text/iso-639_def.h:154
+msgid "Original audio"
+msgstr "Pôvodný zvuk"
 
-#: modules/access/cdda.c:74
-msgid "[cdda:][device][@[track]]"
-msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
+#: src/text/iso-639_def.h:155
+msgid "Raeto-Romance"
+msgstr "Rétorománsky"
 
-#: modules/access/cdda.c:87
-msgid "CDDB Server"
-msgstr "CDDB Server"
+#: src/text/iso-639_def.h:156
+msgid "Romanian"
+msgstr "Rumunsky"
 
-#: modules/access/cdda.c:88
-msgid "Address of the CDDB server to use."
-msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
+#: src/text/iso-639_def.h:157
+msgid "Rundi"
+msgstr "Rundi"
 
-#: modules/access/cdda.c:89
-msgid "CDDB port"
-msgstr "Port CDDB"
+#: src/text/iso-639_def.h:158
+msgid "Russian"
+msgstr "Rusky"
 
-#: modules/access/cdda.c:90
-msgid "CDDB Server port to use."
-msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
+#: src/text/iso-639_def.h:159
+msgid "Sango"
+msgstr "Sango"
 
-#: modules/access/cdda.c:506
-#, c-format
-msgid "Audio CD - Track %02i"
-msgstr "Audio CD - Stopa %02i"
+#: src/text/iso-639_def.h:160
+msgid "Sanskrit"
+msgstr "Sanskrit"
 
-#: modules/access/dc1394.c:69
-msgid "dc1394 input"
-msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
+#: src/text/iso-639_def.h:161
+msgid "Serbian"
+msgstr "Srbsky"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
-msgid "Cable"
-msgstr "Káblový"
+#: src/text/iso-639_def.h:162
+msgid "Croatian"
+msgstr "Chorvátsky"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
-msgid "Antenna"
-msgstr "Anténny"
+#: src/text/iso-639_def.h:163
+msgid "Sinhalese"
+msgstr "Sinhalese"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94
-msgid "TV"
-msgstr "TV"
+#: src/text/iso-639_def.h:164
+msgid "Slovak"
+msgstr "Slovensky"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
-msgid "FM radio"
-msgstr "FM rádio"
+#: src/text/iso-639_def.h:165
+msgid "Slovenian"
+msgstr "Slovinsky"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
-msgid "AM radio"
-msgstr "AM rádio"
+#: src/text/iso-639_def.h:166
+msgid "Northern Sami"
+msgstr "Severná Samoa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:97
-msgid "DSS"
-msgstr "DSS"
+#: src/text/iso-639_def.h:167
+msgid "Samoan"
+msgstr "Samoa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
-msgid ""
-"Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota pre ukladanea streamov DirectShow do vyrovnávacej pamäte. Táto "
-"hodnota sa nastavuje v milisekundách."
+#: src/text/iso-639_def.h:168
+msgid "Shona"
+msgstr "Shona"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103 modules/access/v4l.c:81
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:737
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:772
-msgid "Video device name"
-msgstr "Názov video-zariadenia"
+#: src/text/iso-639_def.h:169
+msgid "Sindhi"
+msgstr "Sindhi"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:105
-msgid ""
-"Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
+#: src/text/iso-639_def.h:170
+msgid "Somali"
+msgstr "Somali"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:171
+msgid "Sotho, Southern"
+msgstr "Sotho, južné"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:172
+msgid "Spanish"
+msgstr "Španielsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:173
+msgid "Sardinian"
+msgstr "Sardínia"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:174
+msgid "Swati"
+msgstr "Swati"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:175
+msgid "Sundanese"
+msgstr "Sudánsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:176
+msgid "Swahili"
+msgstr "Swahilsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:177
+msgid "Swedish"
+msgstr "Švédsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:178
+msgid "Tahitian"
+msgstr "Tahitsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:179
+msgid "Tamil"
+msgstr "Tamilsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:180
+msgid "Tatar"
+msgstr "Tatársky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:181
+msgid "Telugu"
+msgstr "Telugu"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:182
+msgid "Tajik"
+msgstr "Tajik"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:183
+msgid "Tagalog"
+msgstr "Tagalog"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:184
+msgid "Thai"
+msgstr "Thajsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:185
+msgid "Tibetan"
+msgstr "Tibetsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:186
+msgid "Tigrinya"
+msgstr "Tigrinya"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:187
+msgid "Tonga (Tonga Islands)"
+msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:188
+msgid "Tswana"
+msgstr "Tswana"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:189
+msgid "Tsonga"
+msgstr "Tsonga"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:190
+msgid "Turkish"
+msgstr "Turecky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:191
+msgid "Turkmen"
+msgstr "Turkménsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:192
+msgid "Twi"
+msgstr "Twi"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:193
+msgid "Uighur"
+msgstr "Uighur"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:194
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "Ukrajinsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:195
+msgid "Urdu"
+msgstr "Urdu"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:196
+msgid "Uzbek"
+msgstr "Uzbecky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:197
+msgid "Vietnamese"
+msgstr "Vietnamsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:198
+msgid "Volapuk"
+msgstr "Volapuk"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:199
+msgid "Welsh"
+msgstr "Welsh"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:200
+msgid "Wolof"
+msgstr "Wolof"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:201
+msgid "Xhosa"
+msgstr "Xhosa"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:202
+msgid "Yiddish"
+msgstr "Jidiš"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:203
+msgid "Yoruba"
+msgstr "Yoruba"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:204
+msgid "Zhuang"
+msgstr "Zhuang"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:205
+msgid "Zulu"
+msgstr "Zulu"
+
+#: src/video_output/postprocessing.c:87 modules/gui/macosx/MainMenu.m:318
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:319 modules/video_filter/postproc.c:194
+msgid "Post processing"
+msgstr "Dodatočné spracovávanie"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:307
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:308 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:69
+#: modules/video_filter/crop.c:105 modules/video_filter/croppadd.c:86
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
+msgid "Crop"
+msgstr "Orezať"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:249 modules/gui/macosx/MainMenu.m:305
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:306 modules/gui/macosx/MainMenu.m:981
+msgid "Aspect-ratio"
+msgstr "Stranový pomer"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:279
+msgid "Autoscale video"
+msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:285
+msgid "Scale factor"
+msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti"
+
+#: modules/3dnow/memcpy.c:49
+msgid "3D Now! memcpy"
+msgstr "3D Now! memcpy"
+
+#: modules/access/alsa.c:71 modules/access/oss.c:66
+msgid "Capture the audio stream in stereo."
+msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
+
+#: modules/access/alsa.c:73
+msgid "Capture format (default s16l)"
+msgstr "Formát zaznamenávania (predvolený: s16l)"
+
+#: modules/access/alsa.c:75
+msgid "Capture format of audio stream."
+msgstr "Formát zaznamenávania zvukového streamu."
+
+#: modules/access/alsa.c:77 modules/access/oss.c:67
+#: modules/access_output/shout.c:95
+msgid "Samplerate"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+
+#: modules/access/alsa.c:79 modules/access/oss.c:69
+msgid ""
+"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
+"48000)"
+msgstr ""
+"Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
+"22050, 44100,48000)"
+
+#: modules/access/alsa.c:82
+msgid ""
+"Use alsa:// to open the default audio input. If multiple audio inputs are "
+"available, they will be listed in the vlc debug output. To select hw:0,1 , "
+"use alsa://hw:0,1 ."
+msgstr ""
+"Na otvorenie predvoleného zvukového vstupu použite voľbu alsa://Ak je "
+"dostupných viac zvukových vstupov, zobrazia sa tieto vstupy v zozname s "
+"výstupom pre ladenie programu vlc. Ak chcete použiť voľbu hw:0,1 , pre "
+"použitie voľby alsa použite voľbu alsa://hw:0,1"
+
+#: modules/access/alsa.c:95
+msgid "PCM U8"
+msgstr "PCM U8"
+
+#: modules/access/alsa.c:95
+msgid "PCM S8"
+msgstr "PCM S8"
+
+#: modules/access/alsa.c:95
+msgid "GSM Audio"
+msgstr "GSM Audio"
+
+#: modules/access/alsa.c:96
+msgid "PCM U16 LE"
+msgstr "PCM U16 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:96
+msgid "PCM S16 LE"
+msgstr "PCM S16 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:97
+msgid "PCM U16 BE"
+msgstr "PCM U16 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:97
+msgid "PCM S16 BE"
+msgstr "PCM S16 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:98
+msgid "PCM U24 LE"
+msgstr "PCM U24 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:98
+msgid "PCM S24 LE"
+msgstr "PCM S24 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:99
+msgid "PCM U24 BE"
+msgstr "PCM U24 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:99
+msgid "PCM S24 BE"
+msgstr "PCM S24 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:100
+msgid "PCM U32 LE"
+msgstr "PCM U32 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:100
+msgid "PCM S32 LE"
+msgstr "PCM S32 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:101
+msgid "PCM U32 BE"
+msgstr "PCM U32 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:101
+msgid "PCM S32 BE"
+msgstr "PCM S32 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:102
+msgid "PCM F32 LE"
+msgstr "PCM F32 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:102
+msgid "PCM F32 BE"
+msgstr "PCM F32 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:103
+msgid "PCM F64 LE"
+msgstr "PCM F64 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:103
+msgid "PCM F64 BE"
+msgstr "PCM F64 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:107
+msgid "ALSA"
+msgstr "ALSA"
+
+#: modules/access/alsa.c:108
+msgid "ALSA audio capture input"
+msgstr "Vstup pre zvukové záznamy ALSA"
+
+#: modules/access/attachment.c:44
+msgid "Attachment"
+msgstr "Príloha"
+
+#: modules/access/attachment.c:45
+msgid "Attachment input"
+msgstr "Vstup prílohy"
+
+#: modules/access/avio.h:39
+msgid "FFmpeg"
+msgstr "FFmpeg"
+
+#: modules/access/avio.h:40
+msgid "FFmpeg access"
+msgstr "Prístup FFmpeg"
+
+#: modules/access/avio.h:48
+msgid "libavformat access output"
+msgstr "Access output libavformat"
+
+#: modules/access/bd/bd.c:56
+msgid "BD"
+msgstr "BD"
+
+#: modules/access/bd/bd.c:57
+msgid "Blu-Ray Disc Input"
+msgstr "Vstup diskov Blu-Ray"
+
+#: modules/access/bluray.c:48 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:299
+msgid "BluRay"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:49
+#, fuzzy
+msgid "Blu-Ray Disc support (libbluray)"
+msgstr "Vstup diskov Blu-Ray"
+
+#: modules/access/bluray.c:140
+msgid ""
+"This Blu-Ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
+"not have it."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:145
+msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:154
+msgid ""
+"This Blu-Ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does not "
+"have it."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:159
+msgid "Your system BD+ decoding library does not work. Missing configuration?"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:196
+#, fuzzy
+msgid "Blu-Ray error"
+msgstr "Blu-Ray"
+
+#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:145
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
+msgid "Audio CD"
+msgstr "Audio CD"
+
+#: modules/access/cdda.c:63
+msgid "Audio CD input"
+msgstr "Vstup Audio CD"
+
+#: modules/access/cdda.c:69
+msgid "[cdda:][device][@[track]]"
+msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
+
+#: modules/access/cdda.c:78
+msgid "CDDB Server"
+msgstr "CDDB server"
+
+#: modules/access/cdda.c:79
+msgid "Address of the CDDB server to use."
+msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
+
+#: modules/access/cdda.c:80
+msgid "CDDB port"
+msgstr "Port CDDB"
+
+#: modules/access/cdda.c:81
+msgid "CDDB Server port to use."
+msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
+
+#: modules/access/cdda.c:490
+#, c-format
+msgid "Audio CD - Track %02i"
+msgstr "Audio CD - Stopa %02i"
+
+#: modules/access/dc1394.c:69
+msgid "dc1394 input"
+msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:43
+msgid "Input card to use"
+msgstr "Používaná vstupná karta"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:45
+msgid ""
+"DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from "
+"0."
+msgstr ""
+"Záznamová karta, ktorá sa má použiť v prípade existencie viacerých. Karty sú "
+"číslované od 0."
+
+#: modules/access/decklink.cpp:48
+msgid "Desired input video mode"
+msgstr "Cieľový vstup pre režim videa"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:50
+msgid ""
+"Desired input video mode for DeckLink captures. This value should be a "
+"FOURCC code in textual form, e.g. \"ntsc\"."
+msgstr ""
+"Cieľový režim vstupného videa pre záznamy DeckLink. Táto hodnota by mala byť "
+"kódom FOURCC v textovej forme, napríklad \"ntsc\"."
+
+#: modules/access/decklink.cpp:54
+msgid "Audio connection"
+msgstr "Pripojenie zvuku"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:56
+msgid ""
+"Audio connection to use for DeckLink captures. Valid choices: embedded, "
+"aesebu, analog. Leave blank for card default."
+msgstr ""
+"Zvukové pripojenie na použitie pre záznamy DeckLink. Platné sú voľby: "
+"integrované, aesebu, analógovo. Pre použitie predvolenej hodnoty ponechajte "
+"prázdne."
+
+#: modules/access/decklink.cpp:60
+msgid "Audio sampling rate in Hz"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku v Hz"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:62
+msgid ""
+"Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio input."
+msgstr ""
+"Vzorkovacia frekvencia zvuku (v Hertzoch) pre záznamy DeckLink. 0 = "
+"zablokovanie zvukového vstupu."
+
+#: modules/access/decklink.cpp:65 modules/access/dshow/dshow.cpp:201
+msgid "Number of audio channels"
+msgstr "Počet zvukových kanálov"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:67
+msgid ""
+"Number of input audio channels for DeckLink captures. Must be 2, 8 or 16. 0 "
+"disables audio input."
+msgstr ""
+"Počet vstupných zvukový kanálov pre záznamy DeckLink. Musí obsahovať hodnotu "
+"2, 8 alebo 16. 0 = zablokovanie zvukového vstupu."
+
+#: modules/access/decklink.cpp:70
+msgid "Video connection"
+msgstr "Pripojenie videa"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:72
+msgid ""
+"Video connection to use for DeckLink captures. Valid choices: sdi, hdmi, "
+"opticalsdi, component, composite, svideo. Leave blank for card default."
+msgstr ""
+"Pripojenie videa, ktoré sa použije pre záznamy DeckLink. Platné nastavenia:  "
+"sdi, hdmi, opticalsdi, component, composite, svideo. Pre použitie "
+"predvoleného nastavenia ponechajte prázdne."
+
+#: modules/access/decklink.cpp:81 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:93
+msgid "SDI"
+msgstr "SDI"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:81 modules/audio_output/alsa.c:76
+msgid "HDMI"
+msgstr "HDMI"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:81
+msgid "Optical SDI"
+msgstr "Optické SDI"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:81
+msgid "Component"
+msgstr "Komponentný"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:81
+msgid "Composite"
+msgstr "Kompozitný"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:81
+msgid "S-video"
+msgstr "S-video"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:88
+msgid "Embedded"
+msgstr "Vstavané"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:88
+msgid "AES/EBU"
+msgstr "AES/EBU"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:88
+msgid "Analog"
+msgstr "Analógové"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:91 modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73 modules/demux/rawvid.c:59
+#: modules/stream_out/switcher.c:98
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "Stranový pomer"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:93 modules/demux/rawvid.c:61
+msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
+msgstr ""
+"Stranový pomer (4:3, 16:9). V predvolenom nastavení sa predpokladá, že "
+"pixely majú tvar štvorca."
+
+#: modules/access/decklink.cpp:96
+msgid "DeckLink"
+msgstr "DeckLink"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:97
+msgid "Blackmagic DeckLink SDI input"
+msgstr "Vstup Blackmagic DeckLink SDI"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+msgid "Cable"
+msgstr "Káblový"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+msgid "Antenna"
+msgstr "Anténny"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103
+msgid "TV"
+msgstr "TV"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
+msgid "FM radio"
+msgstr "FM rádio"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:105
+msgid "AM radio"
+msgstr "AM rádio"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
+msgid "DSS"
+msgstr "DSS"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:133
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:754
+msgid "Video device name"
+msgstr "Názov video-zariadenia"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+msgid ""
+"Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
 msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:108
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:743
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:778
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:138
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:763
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov zvukového zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:110
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used. "
@@ -5553,12 +6078,12 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:647
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:728
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:145
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
@@ -5568,12 +6093,20 @@ msgstr ""
 "nešpecifikujete, použije sa predvolená. Môžete špecifikovať štandardnú "
 "veľkosť (cif, d1, ...) alebo <šírka>x<výška>."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:118 modules/access/v4l.c:85
-#: modules/access/v4l2.c:74
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:148 modules/access/v4l2/video.c:214
+msgid "Picture aspect-ratio n:m"
+msgstr "Stranový pomer obrázka n:m"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149 modules/access/v4l2/video.c:215
+msgid "Define input picture aspect-ratio to use. Default is 4:3"
+msgstr ""
+"Definovať použitý stranový pomer vstupného obrázka. Predvolený pomer je 4:3"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150 modules/access/v4l2/video.c:63
 msgid "Video input chroma format"
 msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:120
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:152
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
@@ -5582,54 +6115,71 @@ msgstr ""
 "používať špeciálny formát \"chroma\". (napríklad I420 - čo je predvolená "
 "hodnota -,  RV 24, atď)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:122
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:154
 msgid "Video input frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania na vstupe videa"
+msgstr "Frekvencia snímok na vstupe videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:156
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
 "Aktivovaním tejto voľby si vynútite, že vstup videa DirectShow bude používať "
-"zadanú rýchlosť snímkovania (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
+"zadanú frekvenciu snímok (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
 "59.94, alebo iné)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:158
 msgid "Device properties"
-msgstr "Nastavenia jednotky"
+msgstr "Nastavenia zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:160
 msgid ""
 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
 msgstr ""
 "Pred spustením streamu sa zobrazí okno, kde môžete nastaviť vlastnosti "
 "jednotky."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
 msgid "Tuner properties"
 msgstr "Nastavenia tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:164
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
 msgstr ""
 "Zobrazí sa stránka s nastaveniami tunera (kde si môžete vybrať aj požadované "
 "kanály)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:133
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
 msgid "Tuner TV Channel"
 msgstr "Kanál TV tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
 msgstr ""
 "Tu môžete určiť TV kanál, na ktorý sa nastaví tuner (0=predvolený kanál)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
+msgid "Tuner Frequency"
+msgstr "Frekvencia tunera"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:170
+msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
+msgstr "Týmto prekročíte nastavenia kanála. Hodnota sa udáva v Hz."
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:171 modules/access/v4l2/video.c:60
+#: modules/stream_out/standard.c:96
+msgid "Standard"
+msgstr "Štandardné"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:172
+msgid "Video standard (Default, SECAM_D, PAL_B, NTSC_M, etc...)."
+msgstr "Štandard videa (predvolené, SECAM_D, PAL_B, alebo NTSC_M, atď...)."
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
 msgid "Tuner country code"
 msgstr "Kód krajiny pre tuner"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:139
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
 msgid ""
 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
 "mapping (0 means default)."
@@ -5637,19 +6187,19 @@ msgstr ""
 "Nastavením kódu krajiny v tuneri je možné stabilizovať mapovanie kanálov a "
 "frekvencií (predvolené nastavenie je 0)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:177
 msgid "Tuner input type"
 msgstr "Typ vstupu do tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:179
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
 msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:180
 msgid "Video input pin"
 msgstr "Pin vstupu videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:182
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
@@ -5657,46 +6207,46 @@ msgid ""
 "will not be changed."
 msgstr ""
 "Zvoľte si zdroj pre vstup videa, napríklad to môže byť kompozitný vstup, s-"
-"video, alebo vstup z tunera. Keďže Váš hardvér môže vyžadovať špecifické "
-"nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcií \"Konfigurácia zariadenia\". "
+"video, alebo vstup z tunera. Keďže váš hardvér môže vyžadovať špecifické "
+"nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcii \"Konfigurácia zariadenia\". "
 "Použite hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že "
 "nastavenia nebudú zmenené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:186
 msgid "Audio input pin"
 msgstr "Pin zvuk. vstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:152
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:188
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať zdroj zvuku. Pozrite si, aké je nastavenie v sekcii "
 "\"vstup videa\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:189
 msgid "Video output pin"
 msgstr "Pin výstupu videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:191
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť typ výstupu videa. Pozrite si, aké je nastavenie v "
-"sekcií \"vstup videa\"."
+"sekcii \"vstup videa\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:156
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:192
 msgid "Audio output pin"
 msgstr "Pin zvukového výstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:158
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:194
 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete zvoliť typ zvuk. výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
 "sekcii \"vstup videa\""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:160
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:196
 msgid "AM Tuner mode"
 msgstr "AM režim"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:198
 msgid ""
 "AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1),AM Radio (2), FM Radio (3) "
 "or DSS (4)."
@@ -5704,241 +6254,571 @@ msgstr ""
 "Režim AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený (0), TV "
 "(1),AM Radio (2), FM Radio (3) alebo DSS (4)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
-msgid "Number of audio channels"
-msgstr "Počet zvukových kanálov"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:203
 msgid ""
 "Select audio input format with the given number of audio channels (if non 0)"
 msgstr ""
 "Vyberte formát zvukového vstupu zadaním počtu zvukových kanálov (ak nie je "
 "počet rovný 0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:205
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:93
 msgid "Audio sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:171
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:207
 msgid "Select audio input format with the given sample rate (if non 0)"
 msgstr ""
 "Vyberte formát zvukového vstupu zadaním rýchlosti vzorkovania (ak sa nerovná "
 "0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:209
 msgid "Audio bits per sample"
 msgstr "Zvukové bity na vzorku"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:211
 msgid "Select audio input format with the given bits/sample (if non 0)"
 msgstr ""
 "Vyberte formát zvukového vstupu zadaním počtu bitov/vzorkov (ak sa údaj "
 "nerovná 0)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:187
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:223
 msgid "DirectShow"
 msgstr "DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:188 modules/access/dshow/dshow.cpp:252
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:224 modules/access/dshow/dshow.cpp:306
 msgid "DirectShow input"
 msgstr "Vstup DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:196 modules/access/dshow/dshow.cpp:201
-#: modules/audio_output/alsa.c:117 modules/audio_output/directx.c:140
-#: modules/audio_output/waveout.c:109 modules/video_output/msw/directx.c:112
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:230 modules/access/dshow/dshow.cpp:235
+#: modules/audio_output/alsa.c:86 modules/audio_output/directx.c:137
+#: modules/audio_output/waveout.c:99 modules/video_output/msw/directx.c:109
 msgid "Refresh list"
 msgstr "Obnoviť zoznam"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:197 modules/access/dshow/dshow.cpp:202
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:231 modules/access/dshow/dshow.cpp:236
+#: share/lua/http/view.html:67
 msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurovať"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:459 modules/access/dshow/dshow.cpp:533
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:966 modules/access/dshow/dshow.cpp:1019
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:527 modules/access/dshow/dshow.cpp:601
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1048 modules/access/dshow/dshow.cpp:1101
 msgid "Capture failed"
 msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:460
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:528
 msgid "No video or audio device selected."
 msgstr "Nie je vybrané žiadne zvukové alebo video-zariadenie."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:534
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:602
 msgid "VLC cannot open ANY capture device.Check the error log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť NIJAKÉ zaznamenávacie zariadenie. Podrobnejšie "
 "informácie nájdete v súbore so záznamom."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:967
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1049
 #, c-format
 msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
 "nie je podporovaný."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1020
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1102
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
 
-#: modules/access/dv.c:61
-msgid "Caching value for DV streams. This value should be set in milliseconds."
+#: modules/access/dtv/access.c:36
+msgid "DVB adapter"
+msgstr "Adaptér DVB"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:38
+msgid ""
+"If there is more than one digital broadcasting adapter, the adapter number "
+"must be selected. Numbering start from zero."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania DVB streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
+"Ak je dostupných viac vysielacích adaptérov, musí sa vybrať číslo adaptéra. "
+"Číslovanie začína od 0."
 
-#: modules/access/dv.c:65
-msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
-msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
+#: modules/access/dtv/access.c:41
+msgid "Do not demultiplex"
+msgstr "Nevykonávať demultiplexovanie"
 
-#: modules/access/dv.c:66
-msgid "DV"
-msgstr "DV"
+#: modules/access/dtv/access.c:43
+msgid ""
+"Only useful programs are normally demultiplexed from the transponder. This "
+"option will disable demultiplexing and receive all programs."
+msgstr ""
+"Za normálnych okolností sú z transpondéra demultiplexované iba užitočné "
+"programy. Táto voľba zablokuje demultiplexovanie úplne a umožní príjem "
+"všetkých programov."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:46
+msgid "Network name"
+msgstr "Názov siete"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:47
+msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
+msgstr "Unikátny názov siete v priestore pre systémové ladenie"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:49
+msgid "Network name to create"
+msgstr "Názov siete, ktorý sa má vytvoriť"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:137
-msgid "Modulation type for front-end device."
-msgstr "Typ modulácie pre koncové zariadenie."
+#: modules/access/dtv/access.c:50
+msgid "Create unique name in the System Tuning Spaces"
+msgstr "Vytvoriť unikátny názov v priestore pre ladenie systému"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:52
+msgid "Frequency (Hz)"
+msgstr "Frekvencia (Hz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:54
+msgid ""
+"TV channels are grouped by transponder (a.k.a. multiplex) on a given "
+"frequency. This is required to tune the receiver."
+msgstr ""
+"TV kanály sú zoskupené podľa transpondérov (multiplexov) na danej "
+"frekvencii. To je potrebné pre ladenie prijímača."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:140
-msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
+#: modules/access/dtv/access.c:57
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:961
+msgid "Modulation / Constellation"
+msgstr "Modulácia / Zostava"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:158
-msgid "HTTP Host address"
-msgstr "HTTP adresa hostiteľa"
+#: modules/access/dtv/access.c:58
+msgid "Layer A modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy A"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:160
-msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
-msgstr "Ak chcete zapnúť interný HTTP server, nastavte jeho adresu a port."
+#: modules/access/dtv/access.c:59
+msgid "Layer B modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy B"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:162
-msgid "HTTP user name"
-msgstr "HTTP - názov používateľa"
+#: modules/access/dtv/access.c:60
+msgid "Layer C modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy C"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:164
+#: modules/access/dtv/access.c:62
 msgid ""
-"User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+"The digital signal can be modulated according with different constellations "
+"(depending on the delivery system). If the demodulator cannot detect the "
+"constellation automatically, it needs to be configured manually."
 msgstr ""
-"Užívateľské meno administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný "
-"HTTP server."
+"Digitálny signál je možné modulovať podľa rôznych postupov a konštalácií (v "
+"závislosti od systému doručovania). Ak modulátor nedokáže detegovať "
+"konštaláciu automaticky, je potrebné ju nastaviť manuálne."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:167
-msgid "HTTP password"
-msgstr "HTTP - heslo"
+#: modules/access/dtv/access.c:77
+msgid "Symbol rate (bauds)"
+msgstr "Symbolová rýchlosť (v baudoch)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:169
+#: modules/access/dtv/access.c:79
 msgid ""
-"Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+"The symbol rate must be specified manually for some systems, notably DVB-C, "
+"DVB-S and DVB-S2."
 msgstr ""
-"Heslo administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný HTTP server."
+"Symbolovú rýchlosť je potrebné nastaviť v niektorých systémoch manuálne, "
+"najmä pri DVB-C, DVB-S a DVB-S2."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:172
-msgid "HTTP ACL"
-msgstr "HTTP ACL"
+#: modules/access/dtv/access.c:82
+msgid "Spectrum inversion"
+msgstr "Obrátenie spektra"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:174
+#: modules/access/dtv/access.c:84
 msgid ""
-"Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit the "
-"range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
+"If the demodulator cannot detect spectral inversion correctly, it needs to "
+"be configured manually."
 msgstr ""
-"Cesta ku kontrolnému zoznamu prístupov (zoznam je ekvivalentom súboru ."
-"hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť na "
-"interný HTTP server."
+"Ak demodulátor nedokáže správne detegovať spektrálnu inverziu, je potrebné "
+"ju nastaviť manuálne."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:178 modules/access_output/http.c:74
-#: modules/control/http/http.c:57
-msgid "Certificate file"
-msgstr "Súbor s certifikátom"
+#: modules/access/dtv/access.c:87 modules/access/dtv/access.c:102
+#: modules/access/dtv/access.c:111 modules/access/dtv/access.c:119
+#: modules/access/dtv/access.c:128 modules/access/dtv/access.c:136
+#: modules/access/dtv/access.c:154 modules/access/pvr.c:113
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:965
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automaticky"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:179
-msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
-msgstr "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
+#: modules/access/dtv/access.c:90
+msgid "FEC code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu FEC"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:182 modules/access_output/http.c:77
-#: modules/control/http/http.c:60
-msgid "Private key file"
-msgstr "Súbor s privátnym kľúčom"
+#: modules/access/dtv/access.c:91
+msgid "High-priority code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu pre vysokú prioritu"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:183
-msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
-msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM."
+#: modules/access/dtv/access.c:92
+msgid "Low-priority code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu pre nízku prioritu"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:185 modules/access_output/http.c:81
-#: modules/control/http/http.c:62
-msgid "Root CA file"
-msgstr "Hlavný CA súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:93
+msgid "Layer A code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva A"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:186
-msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
-msgstr "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní."
+#: modules/access/dtv/access.c:94
+msgid "Layer B code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva B"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:189 modules/access_output/http.c:86
-#: modules/control/http/http.c:65
-msgid "CRL file"
-msgstr "CRL súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:95
+msgid "Layer C code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva C"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:190
-msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
-msgstr "Zoznam s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP."
+#: modules/access/dtv/access.c:97
+msgid "The code rate for Forward Error Correction can be specified."
+msgstr "Rýchlosť kódu pre FEC je možné špecifikovať."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:194
-msgid "DVB input with v4l2 support"
-msgstr "DVB vstup s podporou protokolu v412"
+#: modules/access/dtv/access.c:107
+msgid "Transmission mode"
+msgstr "Prenosový režim"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:115
+msgid "Bandwidth (MHz)"
+msgstr "Šírka pásma (MHz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:120
+msgid "10 MHz"
+msgstr "10 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:120
+msgid "8 MHz"
+msgstr "8 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:120
+msgid "7 MHz"
+msgstr "7 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:120
+msgid "6 MHz"
+msgstr "6 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:121
+msgid "5 MHz"
+msgstr "5 MHz"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:247
-msgid "HTTP server"
-msgstr "HTTP server"
+#: modules/access/dtv/access.c:121
+msgid "1.712 MHz"
+msgstr "1.712 MHz"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:941
-msgid "Input syntax is deprecated"
-msgstr "Vstupná syntax je chybná"
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "Guard interval"
+msgstr "Ochranný interval"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:942
+#: modules/access/dtv/access.c:132
+msgid "Hierarchy mode"
+msgstr "Hierarchický režim"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:140
+msgid "Layer A segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy A"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:141
+msgid "Layer B segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy B"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:142
+msgid "Layer C segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy C"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:144
+msgid "Layer A time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy A"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:145
+msgid "Layer B time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy B"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:146
+msgid "Layer C time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy C"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:148
+msgid "Pilot"
+msgstr "Pilot"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:150
+msgid "Roll-off factor"
+msgstr "Faktor Roll-off"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:155
+msgid "0.35 (same as DVB-S)"
+msgstr "0,35 (rovnaké ako DVB-S)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:155
+msgid "0.20"
+msgstr "0,20"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:155
+msgid "0.25"
+msgstr "0,25"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:158
+msgid "Transport stream ID"
+msgstr "ID transportného streamu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:160
+msgid "Polarization (Voltage)"
+msgstr "Polarizácia (napätie)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:162
 msgid ""
-"The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation of "
-"the new syntax."
+"To select the polarization of the transponder, a different voltage is "
+"normally applied to the low noise block-downconverter (LNB)."
 msgstr ""
-"Zadaná syntax bola odmietnutá. Spustite prosím \"vlc -p dvb\" a pozrite si "
-"vysvetlivky k novej syntaxi."
+"Pre výber polarizácie transpondéra je bežne používané nižšie napätie "
+"jednotky LNB."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:988
-msgid "Invalid polarization"
-msgstr "Nesprávna polarizácia"
+#: modules/access/dtv/access.c:165
+msgid "Unspecified (0V)"
+msgstr "Nešpecifikované (0V)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:989
-#, c-format
-msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
-msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
+#: modules/access/dtv/access.c:166
+msgid "Vertical (13V)"
+msgstr "Vertikálna (13 V)"
 
-#: modules/access/dvb/scan.c:317
-#, c-format
-msgid "%.1f MHz (%d services)"
-msgstr "%.1f MHz (%d služieb)"
+#: modules/access/dtv/access.c:166
+msgid "Horizontal (18V)"
+msgstr "Horizontálna (18 V)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:167
+msgid "Circular Right Hand (13V)"
+msgstr "Kruhová, pravotočivá (13 V)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:167
+msgid "Circular Left Hand (18V)"
+msgstr "Kruhová, ľavotočivá (18 V)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:169
+msgid "High LNB voltage"
+msgstr "Veľké napätie LNB"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:171
+msgid ""
+"If the cables between the satellilte low noise block-downconverter and the "
+"receiver are long, higher voltage may be required.\n"
+"Not all receivers support this."
+msgstr ""
+"Ak sú medzi LNB a prijímačom použité príliš dlhé káble, môže byť potrebné "
+"vyššie napätie v systéme.\n"
+"Toto nastavenie však nepodporujú všetky prijímače."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:175
+msgid "Local oscillator low frequency (kHz)"
+msgstr "Nízka frekvencia lokálneho oscilátora (kHz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:176
+msgid "Local oscillator high frequency (kHz)"
+msgstr "Vysoká frekvencia lokálneho oscilátora (kHz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:178
+msgid ""
+"The downconverter (LNB) will substract the local oscillator frequency from "
+"the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the "
+"RF cable is the result."
+msgstr ""
+"LNB odčítava frekvenciu lokálneho osciátora z frekvencie satelitného "
+"prenosu. Výsledkom je stredná frekvencia (IF) na kábli RF."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:181
+msgid "Universal LNB switch frequency (kHz)"
+msgstr "Frekvencia univerzálneho prepínača LNB (kHz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:183
+msgid ""
+"If the satellite transmission frequency exceeds the switch frequency, the "
+"oscillator high frequency will be used as reference. Furthermore the "
+"automatic continuous 22kHz tone will be sent."
+msgstr ""
+"Ak frekvencia satelitného prenosu prekračuje frekvenciu prepínania, bude ako "
+"referencia použitá vysoká frekvencia oscilátora. Ďalej bude odosielaný "
+"automatický, kontinuálny 22 kHz tón."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:186
+msgid "Continuous 22kHz tone"
+msgstr "Kontinuálny 22 kHz tón"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:188
+msgid ""
+"A continuous tone at 22kHz can be sent on the cable. This normally selects "
+"the higher frequency band from a universal LNB."
+msgstr ""
+"Cez kábel je možné vysielať nepretržitý 22kHz tón. Tým sa za normálnych "
+"okolností vyberie z univerzálneho LNB vyššie frekvenčné pásmo."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:191
+msgid "DiSEqC LNB number"
+msgstr "Číslo DiSEqC LNB"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:193
+msgid ""
+"If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
+"downconverters (LNB) through a DiSEqC 1.0 switch, the correct LNB can be "
+"selected (1 to 4). If there is no switch, this parameter should be 0."
+msgstr ""
+"Ak je satelitný prijímač pripojený k viacnásobným LNB konvertorom "
+"prostredníctvom prepínača DiSEqC 1.0, je možné vybrať správne LNB (1 až 4). "
+"Ak nie je k dispozícii žiadny prepínač, tento parameter by mal byť nastavený "
+"na 0."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:199 modules/access/v4l2/video.c:144
+#: modules/access/v4l2/video.c:171 modules/access/v4l2/video.c:219
+#: modules/access/v4l2/video.c:282
+msgid "Unspecified"
+msgstr "Bez špecifikovania"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:204
+msgid "Network identifier"
+msgstr "Identifikátor siete"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:205
+msgid "Satellite azimuth"
+msgstr "Azimut satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:206
+msgid "Satellite azimuth in tenths of degree"
+msgstr "Azimut satelitu v desatinách stupňa"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:207
+msgid "Satellite elevation"
+msgstr "Elevácia satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:208
+msgid "Satellite elevation in tenths of degree"
+msgstr "Elevácia satelitu v desatinách stupňa"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:209
+msgid "Satellite longitude"
+msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:211
+msgid "Satellite longitude in tenths of degree. West is negative."
+msgstr ""
+"Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu, v desatinách stupňa. Záporná hodnota = "
+"západ."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:213
+msgid "Satellite range code"
+msgstr "Kód dosahu satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:214
+msgid "Satellite range code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
+msgstr "Kód dosahu satelitu definovaný výrobcom, napr. prepínací kód DISEqC"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:218
+msgid "Major channel"
+msgstr "Hlavný kanál"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:219
+msgid "ATSC minor channel"
+msgstr "Minoritný kanál ATSC"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:220
+msgid "Physical channel"
+msgstr "Fyzický kanál"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:226
+msgid "DTV"
+msgstr "DTV"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:227
+msgid "Digital Television and Radio"
+msgstr "Digitálna televízia a rádio"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:259
+msgid "Terrestrial reception parameters"
+msgstr "Parametre terestriálneho príjmu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:271
+msgid "DVB-T reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu DVB-T"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:284
+msgid "ISDB-T reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu ISDB-T"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:325
+msgid "Cable and satellite reception parameters"
+msgstr "Parametre káblového a satelitného príjmu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:337
+msgid "DVB-S2 parameters"
+msgstr "Parametre DVB-S2"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:345
+msgid "ISDB-S parameters"
+msgstr "Parametre ISDB-S"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:350
+msgid "Satellite equipment control"
+msgstr "Kontrola výbavy satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:388
+msgid "ATSC reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu ATSC"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:444
+msgid "Digital broadcasting"
+msgstr "Digitálne vysielanie"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:445
+msgid ""
+"The selected digital tuner does not support the specified parameters.\n"
+"Please check the preferences."
+msgstr ""
+"Vybraný digitálny tuner nepodporuje špecifikované parametre.\n"
+"Skontrolujte nastavenia, prosím."
+
+#: modules/access/dvb/access.c:64
+msgid "Probe DVB card for capabilities"
+msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:65
+msgid ""
+"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
+"disable this feature if you experience some trouble."
+msgstr ""
+"Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
+"preverovanie radšej zablokujte."
 
-#: modules/access/dvb/scan.c:327
+#: modules/access/dvb/access.c:68
 #, fuzzy
-msgid "Scanning DVB"
-msgstr "Skenovanie pásma DVB-T"
+msgid "Satellite scanning config"
+msgstr "Kód dosahu satelitu"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:69
+msgid "filename of config file in share/dvb/dvb-s"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:72
+#, fuzzy
+msgid "DVB"
+msgstr "DV"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:73
+msgid "DVB input with v4l2 support"
+msgstr "DVB vstup s podporou protokolu v412"
+
+#: modules/access/dv.c:60
+msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
+msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
+
+#: modules/access/dv.c:61
+msgid "DV"
+msgstr "DV"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:70
+#: modules/access/dvdnav.c:71 modules/access/dvdread.c:62
 msgid "DVD angle"
 msgstr "Uhol snímok na DVD"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:70 modules/access/dvdread.c:72
+#: modules/access/dvdnav.c:73 modules/access/dvdread.c:64
 msgid "Default DVD angle."
 msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
 
-#: modules/access/dvdnav.c:74 modules/access/dvdread.c:76
-msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/dvdnav.c:76
+#: modules/access/dvdnav.c:75
 msgid "Start directly in menu"
 msgstr "Spustiť priamo v menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:78
+#: modules/access/dvdnav.c:77
 msgid ""
 "Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
 "useless warning introductions."
@@ -5946,95 +6826,48 @@ msgstr ""
 "Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
 "pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:87
+#: modules/access/dvdnav.c:86
 msgid "DVD with menus"
 msgstr "DVD s menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:88
+#: modules/access/dvdnav.c:87
 msgid "DVDnav Input"
 msgstr "Vstup DVDnav"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:312 modules/access/dvdread.c:250
-#: modules/access/dvdread.c:510 modules/access/dvdread.c:572
+#: modules/access/dvdnav.c:331 modules/access/dvdread.c:195
+#: modules/access/dvdread.c:457 modules/access/dvdread.c:519
 msgid "Playback failure"
 msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:313
+#: modules/access/dvdnav.c:332
 msgid ""
 "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disc."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že nie je možné "
 "dekryptovať celý disk."
 
-#: modules/access/dvdread.c:79
-msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
-msgstr "Metóda dekryptovania, ktorú bude používať knižnica libdvdcss"
-
-#: modules/access/dvdread.c:81
-msgid ""
-"Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
-"title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
-"stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
-"sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
-"this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
-"won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
-"disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
-"instantly, which allows us to check them often.\n"
-"key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
-"compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
-"with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
-"The default method is: key."
-msgstr ""
-"Vyberte si metódu, ktorá sa bude používať pri dekryptovaní kľúčov. \n"
-"titul: dekryptovaný kľúč je len odhadovaný z kryptovaných sektorov v "
-"streame. Tento spôsob dekryptovania väčšinou funguje pri dekryptovaní "
-"súborov aj DVD-diskov. Niekedy však dekryptovanie trvá dosť dlho a môže sa "
-"skončiť aj neúspešne. Pri použití tejto metódy je kľúč porovnávaný len so "
-"začiatkom názvu, takže ak sa názov odlišuje až v ďalších slovách, metóda "
-"nemusí spoľahlivo fungovať.\n"
-"disk: pri zadaní tejto voľby sa najskôr skontroluje celý disk a dekryptujú "
-"sa všetky kľúče s názvom. \n"
-"kľúč: postup je veľmi podobný ako pri voľbe disk, ale používa sa vtedy, ak "
-"pri kompilovaní nemáte súbor s kľúčmi pre prehrávanie. Ak takýto súbor "
-"náhodou máte, bude dekryptovanie podstatne rýchlejšie. Knižnica libcss "
-"používa pri dekryptovaní práve túto metódu. \n"
-"Predvolenou metódou je metóda: kľúč."
-
-#: modules/access/dvdread.c:97
-msgid "title"
-msgstr "Titul"
-
-#: modules/access/dvdread.c:97 modules/access/vcdx/info.c:54
-#: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/macosx/open.m:455
-msgid "Disc"
-msgstr "Disk"
-
-#: modules/access/dvdread.c:97
-msgid "Key"
-msgstr "Kľúč"
-
-#: modules/access/dvdread.c:103
+#: modules/access/dvdread.c:70
 msgid "DVD without menus"
 msgstr "DVD bez menu"
 
-#: modules/access/dvdread.c:104
+#: modules/access/dvdread.c:71
 msgid "DVDRead Input (no menu support)"
 msgstr "Vstup DVDRead (bez podpory menu)"
 
-#: modules/access/dvdread.c:251
+#: modules/access/dvdread.c:196
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not open the disc \"%s\"."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
 
-#: modules/access/dvdread.c:511
+#: modules/access/dvdread.c:458
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read block %d."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať blok %d."
 
-#: modules/access/dvdread.c:573
+#: modules/access/dvdread.c:520
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícii 0x%02x."
 
 #: modules/access/eyetv.m:56
 msgid "Channel number"
@@ -6049,163 +6882,184 @@ msgstr ""
 "hodnotu 0; pre vstup S-Video zadajte -1; pre kompozitný vstup zadajte -2"
 
 #: modules/access/eyetv.m:63
-msgid ""
-"Caching value for EyeTV captures. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania snímok EyeTV do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota by sa "
-"mala nastavovať v milisekundách."
-
-#: modules/access/eyetv.m:68
 msgid "EyeTV input"
 msgstr "Vstup EyeTV"
 
-#: modules/access/fake.c:46
-msgid ""
-"Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania fingovaných streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota "
-"sa nastavuje v milisekundách."
-
-#: modules/access/fake.c:48 modules/access/pvr.c:85 modules/access/v4l.c:130
-#: modules/access/v4l2.c:95
-msgid "Framerate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania"
-
-#: modules/access/fake.c:50
-msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
-msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
+#: modules/access/file.c:180 modules/access/file.c:301
+#: modules/access/mtp.c:213 modules/access/mtp.c:302 modules/access/vdr.c:385
+#: modules/access/vdr.c:555
+msgid "File reading failed"
+msgstr "Nepodarilo sa prečítať súbor"
 
-#: modules/access/fake.c:51 modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:49
-#: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
+#: modules/access/file.c:181 modules/access/mtp.c:303 modules/access/vdr.c:555
+#, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\". (%m)"
 
-#: modules/access/fake.c:53
-msgid ""
-"Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
-"(default 0)."
-msgstr ""
-"Nastavte ident. číslo pre fingovaný elementárny stream (predvolená hodnota "
-"je 0)."
+#: modules/access/file.c:302
+#, c-format
+msgid "VLC could not read the file (%m)."
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor (%m)."
 
-#: modules/access/fake.c:55
-msgid "Duration in ms"
-msgstr "Trvanie v ms"
+#: modules/access/fs.c:33
+msgid "Subdirectory behavior"
+msgstr "Správanie podpriečinkov"
 
-#: modules/access/fake.c:57
+#: modules/access/fs.c:35
 msgid ""
-"Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is -1 "
-"meaning that the stream is unlimited when fake is forced, or lasts for 10 "
-"seconds otherwise. 0, means that the stream is unlimited)."
+"Select whether subdirectories must be expanded.\n"
+"none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
+"collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
+"expand: all subdirectories are expanded.\n"
 msgstr ""
-"Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
-"(predvolená hodnota je -1, čo znamená, že stream nie je pri limitovaný, "
-"alebo trvá 10 sekúnd. Hodnota 0 znamená, že stream nie je limitovaný)."
-
-#: modules/access/fake.c:63 modules/codec/fake.c:88
-msgid "Fake"
-msgstr "Fingované kodeky"
-
-#: modules/access/fake.c:64
-#, fuzzy
-msgid "Fake video input"
-msgstr "Fingovaný vstup"
+"Vyberte si, či sa podpriečinky majú rozbaľovať alebo nie.\n"
+"žiadne: podpriečinky sa neobjavia v playliste.\n"
+"zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
+"prehrávaní.\n"
+"rozbaliť: všetky podpriečinky budú rozbalené.\n"
 
-#: modules/access/file.c:168 modules/access/file.c:301
-#: modules/access/mmap.c:228 modules/access/mtp.c:216 modules/access/mtp.c:304
-msgid "File reading failed"
-msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor"
-
-#: modules/access/file.c:169 modules/access/mtp.c:305
-#, c-format
-msgid "VLC could not open the file \"%s\"."
-msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\"."
-
-#: modules/access/file.c:302 modules/access/mmap.c:229
-#: modules/access/mtp.c:217
-msgid "VLC could not read the file."
-msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
+#: modules/access/fs.c:42 modules/codec/dirac.c:79 modules/codec/x264.c:413
+#: modules/codec/x264.c:418 share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
+msgid "none"
+msgstr "žiadne"
+
+#: modules/access/fs.c:42
+msgid "collapse"
+msgstr "zbaliť"
+
+#: modules/access/fs.c:42
+msgid "expand"
+msgstr "rozbaliť"
+
+#: modules/access/fs.c:44
+msgid "Ignored extensions"
+msgstr "Ignorované koncovky"
+
+#: modules/access/fs.c:46
+msgid ""
+"Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
+"directory.\n"
+"This is useful if you add directories that contain playlist files for "
+"instance. Use a comma-separated list of extensions."
+msgstr ""
+"Súbory s týmito príponami sa po otvorení priečinka nepridajú do playlistu. \n"
+"Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
+"playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
+
+#: modules/access/fs.c:52
+msgid "File input"
+msgstr "Vstup súboru"
+
+#: modules/access/fs.c:53 modules/access_output/file.c:73
+#: modules/audio_output/file.c:112 modules/gui/macosx/open.m:120
+#: modules/gui/macosx/open.m:468 modules/gui/macosx/output.m:142
+#: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:555 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:76
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:154
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:204
+#: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:36
+#: share/lua/http/dialogs/stream_window.html:95
+msgid "File"
+msgstr "Súbor"
 
-#: modules/access/ftp.c:60
-msgid ""
-"Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+#: modules/access/fs.c:62 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:323
+msgid "Directory"
+msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/access/ftp.c:62
+#: modules/access/ftp.c:58
 msgid "FTP user name"
 msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access/ftp.c:63 modules/access/sftp.c:55 modules/access/smb.c:66
+#: modules/access/ftp.c:59 modules/access/sftp.c:52 modules/access/smb.c:62
 msgid "User name that will be used for the connection."
 msgstr "Meno používateľa, ktoré sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:65
+#: modules/access/ftp.c:61
 msgid "FTP password"
 msgstr "Heslo pre FTP server"
 
-#: modules/access/ftp.c:66 modules/access/sftp.c:57 modules/access/smb.c:69
+#: modules/access/ftp.c:62 modules/access/sftp.c:54 modules/access/smb.c:65
 msgid "Password that will be used for the connection."
 msgstr "Heslo používané pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:68
+#: modules/access/ftp.c:64
 msgid "FTP account"
 msgstr "FTP účet"
 
-#: modules/access/ftp.c:69
+#: modules/access/ftp.c:65
 msgid "Account that will be used for the connection."
-msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie so serverom."
+msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie."
 
-#: modules/access/ftp.c:74
+#: modules/access/ftp.c:70
 msgid "FTP input"
 msgstr "Vstup FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:92
+#: modules/access/ftp.c:85
 msgid "FTP upload output"
 msgstr "Výstup z FTP upload-u"
 
-#: modules/access/ftp.c:139 modules/access/ftp.c:149 modules/access/ftp.c:214
-#: modules/access/ftp.c:223 modules/access/ftp.c:230
+#: modules/access/ftp.c:132 modules/access/ftp.c:142 modules/access/ftp.c:207
+#: modules/access/ftp.c:216 modules/access/ftp.c:223
 msgid "Network interaction failed"
 msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
 
-#: modules/access/ftp.c:140
+#: modules/access/ftp.c:133
 msgid "VLC could not connect with the given server."
 msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:150
+#: modules/access/ftp.c:143
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
 msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
 
-#: modules/access/ftp.c:215
+#: modules/access/ftp.c:208
 msgid "Your account was rejected."
-msgstr "Prístup k Vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
+msgstr "Prístup k vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:224
+#: modules/access/ftp.c:217
 msgid "Your password was rejected."
 msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
 
-#: modules/access/ftp.c:231
+#: modules/access/ftp.c:224
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
 msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:50
-msgid ""
-"Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/gnomevfs.c:54
+#: modules/access/gnomevfs.c:49
 msgid "GnomeVFS input"
 msgstr "Vstup Gnome VFS"
 
-#: modules/access/http.c:71 modules/access/mms/mms.c:63
+#: modules/access/htcpcp.c:39
+#, fuzzy
+msgid "Coffee pot control"
+msgstr "Obnoviť ovládacie prvky"
+
+#: modules/access/htcpcp.c:139
+msgid "Teapot"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/htcpcp.c:140
+msgid "The server is a teapot. You can't brew coffee with a teapot."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/htcpcp.c:143 modules/access/htcpcp.c:149
+#, fuzzy
+msgid "Coffee pot"
+msgstr "Kontrolné body"
+
+#: modules/access/htcpcp.c:144
+#, c-format
+msgid "The pot failed to brew coffee (server error %u)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/htcpcp.c:149
+msgid "Coffee is ready."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:72 modules/access/mms/mms.c:58
 msgid "HTTP proxy"
 msgstr "HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:73
+#: modules/access/http.c:74
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user@]myproxy.mydomain:"
 "myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be tried."
@@ -6215,45 +7069,30 @@ msgstr ""
 "nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej prostredia  http_proxy "
 "automaticky."
 
-#: modules/access/http.c:77
+#: modules/access/http.c:78
 msgid "HTTP proxy password"
 msgstr "Heslo pre HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:79
+#: modules/access/http.c:80
 msgid "If your HTTP proxy requires a password, set it here."
-msgstr "Ak Váš HTTP proxy server vyžaduje heslo, nastavte ho tu."
-
-#: modules/access/http.c:83
-msgid ""
-"Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/http.c:86
-msgid "HTTP user agent"
-msgstr "Používateľský agent HTTP"
+msgstr "Ak váš HTTP proxy server vyžaduje heslo, nastavte ho tu."
 
-#: modules/access/http.c:87
-msgid "User agent that will be used for the connection."
-msgstr "Používateľský agent, ktorý sa použije pri spojení."
-
-#: modules/access/http.c:90
+#: modules/access/http.c:82
 msgid "Auto re-connect"
-msgstr "Automatické znovu-pripojenie"
+msgstr "Automatické opätovné pripojenie"
 
-#: modules/access/http.c:92
+#: modules/access/http.c:84
 msgid ""
 "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 msgstr ""
 "V prípade náhodného odpojenia sa program pripojí znova a pokúsi sa "
 "pokračovať v streamovaní."
 
-#: modules/access/http.c:95
+#: modules/access/http.c:87
 msgid "Continuous stream"
 msgstr "Kontinuálny stream"
 
-#: modules/access/http.c:96
+#: modules/access/http.c:88
 msgid ""
 "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
 "server). You should not globally enable this option as it will break all "
@@ -6263,39 +7102,35 @@ msgstr ""
 "na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať aktivovanú, pretože môže "
 "narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
 
-#: modules/access/http.c:101
+#: modules/access/http.c:93
 msgid "Forward Cookies"
 msgstr "Odovzdať cookies"
 
-#: modules/access/http.c:102
-#, fuzzy
+#: modules/access/http.c:94
 msgid "Forward Cookies across http redirections."
-msgstr "Preposielať cookies cez presmerovanie http"
+msgstr "Preposielať cookies cez presmerovanie http."
 
-#: modules/access/http.c:104
-#, fuzzy
-msgid "Max number of redirection"
-msgstr "Maximálny počet spojení"
+#: modules/access/http.c:96
+msgid "HTTP referer value"
+msgstr "Hodnota odkazu HTTP referer"
 
-#: modules/access/http.c:105
-msgid "Limit the number of redirection to follow."
-msgstr ""
+#: modules/access/http.c:97
+msgid "Customize the HTTP referer, simulating a previous document"
+msgstr "Prispôsobiť hlavičku HTTP, simuláciou predchádzajúceho dokumentu"
 
-#: modules/access/http.c:107
-msgid "Use Internet Explorer entered HTTP proxy server"
-msgstr ""
+#: modules/access/http.c:99
+msgid "User Agent"
+msgstr "Používateľský agent"
 
-#: modules/access/http.c:108
-msgid ""
-"Use Internet Explorer entered HTTP proxy server for all URL. Don't take into "
-"account bypasses settings and auto configuration scripts."
-msgstr ""
+#: modules/access/http.c:100
+msgid "You can use a custom User agent or use a known one"
+msgstr "Môžete použiť nejaký známy program User agent, alebo si ho zmeniť"
 
-#: modules/access/http.c:113
+#: modules/access/http.c:103
 msgid "HTTP input"
 msgstr "Vstup HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:115
+#: modules/access/http.c:105
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr "HTTP(S)"
 
@@ -6308,69 +7143,256 @@ msgstr "Autentifikácia HTTP"
 msgid "Please enter a valid login name and a password for realm %s."
 msgstr "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo pre realm %s."
 
-#: modules/access/jack.c:62
-msgid ""
-"Make VLC buffer audio data captured from jack for the specified length in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Zachytávať údaje o zvuku vo vyrovávacej pamäti programu VLC z jack konektora "
-"počas zadaného času (čas sa udáva v milisekundách). "
+#: modules/access/idummy.c:42 modules/access_output/dummy.c:46
+#: modules/audio_output/adummy.c:40 modules/codec/ddummy.c:46
+#: modules/codec/edummy.c:39 modules/control/dummy.c:48
+#: modules/misc/memcpy.c:41 modules/text_renderer/tdummy.c:35
+#: modules/video_output/vdummy.c:47
+msgid "Dummy"
+msgstr "Fingovaný"
 
-#: modules/access/jack.c:64
-msgid "Pace"
-msgstr "Krokovať"
+#: modules/access/idummy.c:43
+msgid "Dummy input"
+msgstr "Fingovaný vstup"
 
-#: modules/access/jack.c:66
-msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
-msgstr ""
-"Načítať zvukový stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu "
-"Jack."
+#: modules/access/imem.c:49 modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:54
+#: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
 
-#: modules/access/jack.c:67
-msgid "Auto Connection"
-msgstr "Automatické pripojenie"
+#: modules/access/imem.c:51 modules/demux/image.c:45
+msgid "Set the ID of the elementary stream"
+msgstr "Nastavenie ID pre elementárny stream"
 
-#: modules/access/jack.c:69
-msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
-msgstr ""
-"Automaticky pripojiť vstupné porty programu VLC na dostupné výstupné porty."
+#: modules/access/imem.c:53 modules/demux/image.c:47
+msgid "Group"
+msgstr "Skupina"
 
-#: modules/access/jack.c:72
-msgid "JACK audio input"
-msgstr "Zvukový vstup JACK"
+#: modules/access/imem.c:55 modules/demux/image.c:49
+msgid "Set the group of the elementary stream"
+msgstr "Nastavenie skupiny elementárneho streamu"
 
-#: modules/access/jack.c:74
+#: modules/access/imem.c:57
+msgid "Category"
+msgstr "Kategória"
+
+#: modules/access/imem.c:59
+msgid "Set the category of the elementary stream"
+msgstr "Nastavenie kategórie elementárneho streamu"
+
+#: modules/access/imem.c:64
+msgid "Unknown"
+msgstr "Neznáme"
+
+#: modules/access/imem.c:64
+msgid "Data"
+msgstr "Údaje"
+
+#: modules/access/imem.c:69
+msgid "Set the codec of the elementary stream"
+msgstr "Nastavenie kodeku elementárneho streamu"
+
+#: modules/access/imem.c:73
+msgid "Language of the elementary stream as described by ISO639"
+msgstr "Jazyk elementárneho streamu tak, ako je opísaný v norme ISO639"
+
+#: modules/access/imem.c:77
+msgid "Sample rate of an audio elementary stream"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku v elementárnom streame"
+
+#: modules/access/imem.c:79 modules/audio_output/amem.c:49
+msgid "Channels count"
+msgstr "Počet kanálov"
+
+#: modules/access/imem.c:81
+msgid "Channels count of an audio elementary stream"
+msgstr "Počet kanálov zvuku pre elementárny stream"
+
+#: modules/access/imem.c:83 modules/access/pvr.c:68
+#: modules/access/v4l2/video.c:75 modules/demux/rawvid.c:48
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:91
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1338
+#: modules/video_filter/mosaic.c:94 modules/video_output/vmem.c:42
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:486
+msgid "Width"
+msgstr "Šírka"
+
+#: modules/access/imem.c:84
+msgid "Width of video or subtitle elementary streams"
+msgstr "Šírka elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
+
+#: modules/access/imem.c:86 modules/access/pvr.c:72
+#: modules/access/v4l2/video.c:78 modules/demux/rawvid.c:52
+#: modules/video_filter/mosaic.c:92 modules/video_output/vmem.c:45
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
+msgid "Height"
+msgstr "Výška"
+
+#: modules/access/imem.c:87
+msgid "Height of video or subtitle elementary streams"
+msgstr "Výška elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
+
+#: modules/access/imem.c:89
+msgid "Display aspect ratio"
+msgstr "Zobraziť stranový pomer"
+
+#: modules/access/imem.c:91
+msgid "Display aspect ratio of a video elementary stream"
+msgstr "Zobraziť stranový pomer elementárneho streamu s videom"
+
+#: modules/access/imem.c:95
+msgid "Frame rate of a video elementary stream"
+msgstr "Frekvencia snímok v elementárnom streame"
+
+#: modules/access/imem.c:97
+msgid "Callback cookie string"
+msgstr "Príkaz pre callback cookie"
+
+#: modules/access/imem.c:99
+msgid "Text identifier for the callback functions"
+msgstr "Identifikátor textu pre funkcie spätného volania"
+
+#: modules/access/imem.c:101
+msgid "Callback data"
+msgstr "Údaje spätného volania"
+
+#: modules/access/imem.c:103
+msgid "Data for the get and release functions"
+msgstr "Údaje funkcie získania a uvoľnenia"
+
+#: modules/access/imem.c:105
+msgid "Get function"
+msgstr "Prebrať funkciu"
+
+#: modules/access/imem.c:107
+msgid "Address of the get callback function"
+msgstr "Adresa pre získanie spätného volania funkcie"
+
+#: modules/access/imem.c:109
+msgid "Release function"
+msgstr "Funkcia uvoľnenia"
+
+#: modules/access/imem.c:111
+msgid "Address of the release callback function"
+msgstr "Adresa pre uvoľnenie funkcie spätného volania"
+
+#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:90
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1337
+msgid "Size"
+msgstr "Veľkosť"
+
+#: modules/access/imem.c:115
+msgid "Size of stream in bytes"
+msgstr "Veľkosť streamu v bytoch"
+
+#: modules/access/imem.c:118 modules/access/imem.c:119
+msgid "Memory input"
+msgstr "Vstup do pamäti"
+
+#: modules/access/jack.c:59
+msgid "Pace"
+msgstr "Krokovať"
+
+#: modules/access/jack.c:61
+msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
+msgstr ""
+"Načítať zvukový stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu "
+"Jack."
+
+#: modules/access/jack.c:62
+msgid "Auto Connection"
+msgstr "Automatické pripojenie"
+
+#: modules/access/jack.c:64
+msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
+msgstr ""
+"Automaticky pripojiť vstupné porty programu VLC na dostupné výstupné porty."
+
+#: modules/access/jack.c:67
+msgid "JACK audio input"
+msgstr "Zvukový vstup JACK"
+
+#: modules/access/jack.c:69
 msgid "JACK Input"
 msgstr "Vstup JACK"
 
-#: modules/access/mmap.c:41
-msgid "Use file memory mapping"
-msgstr "Použiť mapovanie pamäte súboru"
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:72
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:67
+msgid "Link #"
+msgstr "Odkaz #"
 
-#: modules/access/mmap.c:43
-msgid "Try to use memory mapping to read files and block devices."
-msgstr "Pokúsiť sa použiť mapovanie pamäte pri čítaní súborov a blokov."
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:74
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:69
+msgid ""
+"Allows you to set the desired link of the board for the capture (starting at "
+"0)."
+msgstr ""
+"Umožňuje nastaviť cieľovú linku dosky pre zaznamenávanie (počínajúc od 0)."
 
-#: modules/access/mmap.c:53
-msgid "MMap"
-msgstr "MMap"
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:75
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:70
+msgid "Video ID"
+msgstr "Video ID"
 
-#: modules/access/mmap.c:54
-msgid "Memory-mapped file input"
-msgstr "Vstup do súboru, mapovaného v pamäti"
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:77
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:72
+msgid "Allows you to set the ES ID of the video."
+msgstr "Umožňuje nastaviť ID ES videa."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:51
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:80
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:75
+msgid "Allows you to force the aspect ratio of the video."
+msgstr "Umožňuje vynútenie stranového pomeru videa."
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:81
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:76
+msgid "Audio configuration"
+msgstr "Konfigurácia zvuku"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:83
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:78
+msgid "Allows you to set audio configuration (id=group,pair:id=group,pair...)."
+msgstr "Umožňuje nastaviť konfiguráciu zvuku (id=skupina,pár=skupina,pár...)"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:89
+msgid "HD-SDI Input"
+msgstr "Vstup HD-SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:90
+msgid "HD-SDI"
+msgstr "HD-SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:79
+msgid "Teletext configuration"
+msgstr "Konfigurácia teletextu"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:81
 msgid ""
-"Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
+"Allows you to set Teletext configuration (id=line1-lineN with both fields)."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+"Umožňuje nastaviť konfiguráciu teletextu (id=line1-lineN s obidvomi poliami)."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:54
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:82
+msgid "Teletext language"
+msgstr "Jazyk teletextu"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:84
+msgid "Allows you to set Teletext language (page=lang/type,...)."
+msgstr "Umožňuje nastaviť jazyk teletextu (strana=jazyk/typ,...)."
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:92
+msgid "SDI Input"
+msgstr "Vstup SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:113
+msgid "SDI Demux"
+msgstr "Demux SDI"
+
+#: modules/access/mms/mms.c:49
 msgid "Force selection of all streams"
 msgstr "Vynútiť si výber všetkých streamov"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:56
+#: modules/access/mms/mms.c:51
 msgid ""
 "MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
 "You can choose to select all of them."
@@ -6378,15 +7400,15 @@ msgstr ""
 "MMS streamy môžu obsahovať viacero elementárnych streamov, s rôznymi "
 "dátovými tokmi. Tu si môžete nastaviť, že vždy sa vyberú všetky streamy."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:59
+#: modules/access/mms/mms.c:54
 msgid "Maximum bitrate"
 msgstr "Maximálny dátový tok"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:61
+#: modules/access/mms/mms.c:56
 msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
 msgstr "Vybrať stream s najväčším dátovým tokom pod touto hranicou."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:65
+#: modules/access/mms/mms.c:60
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
 "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
@@ -6396,11 +7418,11 @@ msgstr ""
 "http:///[používateľ[:heslo]@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak takúto adresu "
 "nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej http_proxy automaticky."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:69
+#: modules/access/mms/mms.c:64
 msgid "TCP/UDP timeout (ms)"
 msgstr "Časový limit pre TCP/UDP (v ms)"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:70
+#: modules/access/mms/mms.c:65
 msgid ""
 "Amount of time (in ms) to wait before aborting network reception of data. "
 "Note that there will be 10 retries before completely giving up."
@@ -6409,218 +7431,497 @@ msgstr ""
 "dát zo siete. Pamätajte prosím nato, že pokus o pripojenie sa pred "
 "definitívnym zrušením zopakuje 10x."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:74
+#: modules/access/mms/mms.c:69
 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
 msgstr "Vstup Microsoft Media Server (MMS)"
 
-#: modules/access/mtp.c:65
-msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/mtp.c:69
+#: modules/access/mtp.c:64
 msgid "MTP input"
 msgstr "Vstup MTP"
 
-#: modules/access/mtp.c:70
+#: modules/access/mtp.c:65
 msgid "MTP"
 msgstr "MTP"
 
-#: modules/access/oss.c:72
-msgid ""
-"Caching value for OSS captures. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania snímok OSS do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
+#: modules/access/mtp.c:214 modules/access/vdr.c:386
+msgid "VLC could not read the file."
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
 
-#: modules/access/oss.c:80
+#: modules/access/oss.c:76
 msgid "OSS"
 msgstr "OSS"
 
-#: modules/access/oss.c:81
+#: modules/access/oss.c:77
 msgid "OSS input"
 msgstr "Vstup OSS"
 
-#: modules/access/pvr.c:61
-msgid ""
-"Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Predvolená hodnota pre načítavanie PVR streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto "
-"hodnota sa nastavuje v milisekundách."
+#: modules/access_output/dummy.c:45 modules/stream_out/dummy.c:51
+msgid "Dummy stream output"
+msgstr "Fingovaný výstup streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:64 modules/services_discovery/udev.c:484
-msgid "Device"
-msgstr "Jednotka"
+#: modules/access_output/file.c:65
+msgid "Append to file"
+msgstr "Pripojiť k súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:65
-msgid "PVR video device"
-msgstr "Jednotka pre video-PVR"
+#: modules/access_output/file.c:66
+msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
+msgstr "Pripojenie k súboru (ak už nejaký existuje), nie jeho nahradenie."
 
-#: modules/access/pvr.c:67
-msgid "Radio device"
-msgstr "Rádio"
+#: modules/access_output/file.c:68
+msgid "Synchronous writing"
+msgstr "Synchronizované zapisovanie"
 
-#: modules/access/pvr.c:68
-msgid "PVR radio device"
-msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
+#: modules/access_output/file.c:69
+msgid "Open the file with synchronous writing."
+msgstr "Otvoriť súbor so synchrónnym zápisom."
 
-#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l.c:96
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:785
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:885
-msgid "Norm"
-msgstr "Norma"
+#: modules/access_output/file.c:72
+msgid "File stream output"
+msgstr "Výstup streamovania súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:98
-msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
-msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
+#: modules/access_output/http.c:62 modules/misc/audioscrobbler.c:115
+#: modules/stream_out/rtp.c:178
+msgid "Username"
+msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l.c:102 modules/access/v4l2.c:89
-#: modules/codec/invmem.c:53 modules/demux/rawvid.c:48
-#: modules/video_filter/mosaic.c:95 modules/video_output/vmem.c:42
-msgid "Width"
-msgstr "Šírka"
+#: modules/access_output/http.c:63 modules/stream_out/rtp.c:179
+msgid "User name that will be requested to access the stream."
+msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access/pvr.c:75
-msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#: modules/access_output/http.c:65 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:228
+#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:125 modules/lua/vlc.c:75
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:117 modules/stream_out/raop.c:154
+#: modules/stream_out/rtp.c:181
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
 
-#: modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l.c:105 modules/access/v4l2.c:92
-#: modules/codec/invmem.c:56 modules/demux/rawvid.c:52
-#: modules/video_filter/mosaic.c:93 modules/video_output/vmem.c:45
-msgid "Height"
-msgstr "Výška"
+#: modules/access_output/http.c:66 modules/stream_out/rtp.c:182
+msgid "Password that will be requested to access the stream."
+msgstr "Heslo, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access/pvr.c:79
-msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#: modules/access_output/http.c:68 modules/demux/playlist/qtl.c:250
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:333
+msgid "Mime"
+msgstr "Mime"
 
-#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l.c:89 modules/access/v4l2.c:197
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:792
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:892
-msgid "Frequency"
-msgstr "Frekvencia"
+#: modules/access_output/http.c:69
+msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
+msgstr ""
+"Hodnota MIME vrátená serverom (ak nie je špecifikovaná tak je súbor "
+"detegovaný automaticky)."
 
-#: modules/access/pvr.c:83 modules/access/v4l.c:91
-msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
-msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
+#: modules/access_output/http.c:71
+msgid "Advertise with Bonjour"
+msgstr "Oznamovať stream pomocou Bonjour"
 
-#: modules/access/pvr.c:86 modules/access/v4l.c:131
-msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
-msgstr "Zachytávaný stranový pomer (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#: modules/access_output/http.c:72
+msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
+msgstr "Oznamovať tento stream pomocou protokolu Bonjour."
 
-#: modules/access/pvr.c:89
-msgid "Key interval"
-msgstr "Kľúčový interval"
+#: modules/access_output/http.c:76
+msgid "HTTP stream output"
+msgstr "Výstup HTTP streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:90
-msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
-msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detekovať automaticky)."
+#: modules/access_output/livehttp.c:63
+#, fuzzy
+msgid "Segment length"
+msgstr "Segment"
 
-#: modules/access/pvr.c:92
-msgid "B Frames"
-msgstr "B Snímky"
+#: modules/access_output/livehttp.c:64
+msgid "Length of TS stream segments"
+msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:93
+#: modules/access_output/livehttp.c:66
+msgid "Split segments anywhere"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:67
 msgid ""
-"If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
-"number of B-Frames."
+"Don't require a keyframe before splitting a segment. Needed for audio only."
 msgstr ""
-"Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
-"potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
 
-#: modules/access/pvr.c:97
-msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
-msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
+#: modules/access_output/livehttp.c:70
+#, fuzzy
+msgid "Number of segments"
+msgstr "Počet stĺpcov"
 
-#: modules/access/pvr.c:99
-msgid "Bitrate peak"
-msgstr "Špička dátového toku"
+#: modules/access_output/livehttp.c:71
+#, fuzzy
+msgid "Number of segments to include in index"
+msgstr "Množstvo času na zmiešavanie"
 
-#: modules/access/pvr.c:100
-msgid "Peak bitrate in VBR mode."
-msgstr "Špičkový dátový tok v režime VBR."
+#: modules/access_output/livehttp.c:73
+#, fuzzy
+msgid "Index file"
+msgstr "Súbor s obrázkom"
 
-#: modules/access/pvr.c:102
-msgid "Bitrate mode"
-msgstr "Režim dátového toku"
+#: modules/access_output/livehttp.c:74
+#, fuzzy
+msgid "Path to the index file to create"
+msgstr "Cesta k súboru s týmto vzhľadom."
 
-#: modules/access/pvr.c:103
-msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
-msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
+#: modules/access_output/livehttp.c:76
+msgid "Full URL to put in index file"
+msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:105
-msgid "Audio bitmask"
-msgstr "Bitová maska zvuku"
+#: modules/access_output/livehttp.c:77
+msgid "Full URL to put in index file. Use #'s to represent segment number"
+msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:106
-msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
-msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
+#: modules/access_output/livehttp.c:80
+#, fuzzy
+msgid "Delete segments"
+msgstr "Zarovnanie teletextu"
 
-#: modules/access/pvr.c:109 modules/access/v4l2.c:163
-#: modules/access/vcdx/info.c:69 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:74
-#: modules/gui/macosx/intf.m:606 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:347
-#: modules/stream_out/raop.c:150
-msgid "Volume"
-msgstr "Hlasitosť"
+#: modules/access_output/livehttp.c:81
+msgid "Delete segments when they are no longer needed"
+msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:110
-msgid "Audio volume (0-65535)."
-msgstr "Hlasitosť zvuku (0-65535)."
+#: modules/access_output/livehttp.c:83
+#, fuzzy
+msgid "Use muxers rate control mechanism"
+msgstr "Použiť kontrolu rýchlosti mb-tree"
 
-#: modules/access/pvr.c:112 modules/access/v4l.c:92
-msgid "Channel"
-msgstr "Kanál"
+#: modules/access_output/livehttp.c:86
+#, fuzzy
+msgid "HTTP Live streaming output"
+msgstr "Výstup HTTP streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:113
+#: modules/access_output/livehttp.c:87
+#, fuzzy
+msgid "LiveHTTP"
+msgstr "Živá hudba"
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:44
+msgid "Active TCP connection"
+msgstr "Aktívne TCP spojenie"
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:46
 msgid ""
-"Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
+"If enabled, VLC will connect to a remote destination instead of waiting for "
+"an incoming connection."
 msgstr ""
-"Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 = S-"
-"Video)"
-
-#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l.c:142
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automaticky"
+"Ak je táto voľba zapnutá, program VLC sa bude pripájať ku vzdialenému cieľu, "
+"namiesto čakania na prichádzajúce spojenie."
 
-#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l.c:142
-msgid "SECAM"
-msgstr "SECAM"
+#: modules/access_output/rtmp.c:55
+msgid "RTMP stream output"
+msgstr "Výstup RTMP streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l.c:142
-msgid "PAL"
-msgstr "PAL"
+#: modules/access_output/rtmp.c:56 modules/access/rtmp/access.c:58
+msgid "RTMP"
+msgstr "RTMP"
 
-#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l.c:142
-msgid "NTSC"
-msgstr "NTSC"
+#: modules/access_output/shout.c:64
+msgid "Stream name"
+msgstr "Názov streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:122
-msgid "vbr"
-msgstr "vbr"
+#: modules/access_output/shout.c:65
+msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
+msgstr "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server shoutcast/icecast."
 
-#: modules/access/pvr.c:122
-msgid "cbr"
-msgstr "cbr"
+#: modules/access_output/shout.c:68
+msgid "Stream description"
+msgstr "Popis streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:127
-msgid "PVR"
-msgstr "PVR"
+#: modules/access_output/shout.c:69
+msgid "Description of the stream content or information about your channel."
+msgstr "Popis obsahu streamu alebo informácia o vašom kanáli."
 
-#: modules/access/pvr.c:128
-msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
-msgstr "Vstupy kódovacích kariet pre IVTV MPEG"
+#: modules/access_output/shout.c:72
+msgid "Stream MP3"
+msgstr "Streamovať MP 3 súbory"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:55 modules/access/qtcapture.m:56
-msgid "Quicktime Capture"
+#: modules/access_output/shout.c:73
+msgid ""
+"You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
+"possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
+"shoutcast/icecast server."
+msgstr ""
+"Za normálnych okolností sa pri streamovaní vysielajú väčšinou Ogg-streamy. V "
+"prípade potreby sa však dajú tieto streamy previesť do formátu MP3 a vo "
+"formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server shoutcast alebo server "
+"icecast."
+
+#: modules/access_output/shout.c:82
+msgid "Genre description"
+msgstr "Popis žánru"
+
+#: modules/access_output/shout.c:83
+msgid "Genre of the content. "
+msgstr "Žáner obsahu."
+
+#: modules/access_output/shout.c:85
+msgid "URL description"
+msgstr "Popis URL adresy"
+
+#: modules/access_output/shout.c:86
+msgid "URL with information about the stream or your channel. "
+msgstr "URL adresa s informáciou o dátovom toku alebo kanáli."
+
+#: modules/access_output/shout.c:93
+msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
+msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
+
+#: modules/access_output/shout.c:96
+msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
+msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
+
+#: modules/access_output/shout.c:98
+msgid "Number of channels"
+msgstr "Počet kanálov"
+
+#: modules/access_output/shout.c:99
+msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
+msgstr "Počet kanálov s informáciami o prekódovanom streame."
+
+#: modules/access_output/shout.c:101
+msgid "Ogg Vorbis Quality"
+msgstr "Kvalita formátu Ogg Vorbis"
+
+#: modules/access_output/shout.c:102
+msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
+msgstr "Informácia o kvalite prekódovaného streamu Ogg Vorbis"
+
+#: modules/access_output/shout.c:104
+msgid "Stream public"
+msgstr "Verejný stream"
+
+#: modules/access_output/shout.c:105
+msgid ""
+"Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
+"of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
+"information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for icecast."
+msgstr ""
+"Vytvorí verejne dostupný server aj prostredníctvom 'Zlatých stránok', na "
+"webstránke icecast/shoutcast. Pri vytváraní takéhoto servera musíte zadať "
+"informáciu o dátovom toku. Pre vytvorenie server icecast sa vyžaduje "
+"streamovanie vo formáte Ogg."
+
+#: modules/access_output/shout.c:111
+msgid "IceCAST output"
+msgstr "Výstup IceCAST"
+
+#: modules/access_output/udp.c:64 modules/stream_out/rtp.c:135
+msgid "Caching value (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti (ms)"
+
+#: modules/access_output/udp.c:66
+msgid ""
+"Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
+"milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti. Táto hodnota sa udáva v "
+"milisekundách."
+
+#: modules/access_output/udp.c:69
+msgid "Group packets"
+msgstr "Skupinové pakety"
+
+#: modules/access_output/udp.c:70
+msgid ""
+"Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
+"choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
+"the scheduling load on heavily-loaded systems."
+msgstr ""
+"Pakety je možné odosielať jednotlivo, alebo v skupinách. Tu môžete určiť, "
+"koľko paketov sa odošle naraz. Odosielaním paketov v skupinách sa šetrí čas "
+"pri načítavaní jednotlivých paketov a zmenšuje sa zaťaženie systémov."
+
+#: modules/access_output/udp.c:77
+msgid "UDP stream output"
+msgstr "Výstup streamu UDP"
+
+#: modules/access/pulse.c:36
+msgid ""
+"Pass pulse:// to open the default PulseAudio source, or pulse://SOURCE to "
+"open a specific source named SOURCE."
+msgstr ""
+"Pre otvorenie predvoleného zdroja PulseAudio, zadajte pulse://, alebo "
+"pulse://ZDROJ, ak chcete otvoriť nejaký špecifický zdroj (názov zdroja "
+"doplňte namiesto slova ZDROJ)."
+
+#: modules/access/pulse.c:43
+msgid "PulseAudio"
+msgstr "PulseAudio"
+
+#: modules/access/pulse.c:44
+msgid "PulseAudio input"
+msgstr "Vstup PulseAudio"
+
+#: modules/access/pvr.c:58 modules/access/v4l2/video.c:57
+#: modules/audio_output/kai.c:65
+msgid "Device"
+msgstr "Jednotka"
+
+#: modules/access/pvr.c:59
+msgid "PVR video device"
+msgstr "Jednotka pre video-PVR"
+
+#: modules/access/pvr.c:61
+msgid "Radio device"
+msgstr "Rádio"
+
+#: modules/access/pvr.c:62
+msgid "PVR radio device"
+msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
+
+#: modules/access/pvr.c:64 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:866
+msgid "Norm"
+msgstr "Norma"
+
+#: modules/access/pvr.c:65
+msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
+msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
+
+#: modules/access/pvr.c:69
+msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+
+#: modules/access/pvr.c:73
+msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+
+#: modules/access/pvr.c:76 modules/access/v4l2/video.c:207
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:873
+msgid "Frequency"
+msgstr "Frekvencia"
+
+#: modules/access/pvr.c:77
+msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
+msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
+
+#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l2/video.c:81
+msgid "Framerate"
+msgstr "Frekvencia snímok"
+
+#: modules/access/pvr.c:80
+msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
+msgstr "Zachytávaná frekvencia snímok (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+
+#: modules/access/pvr.c:83
+msgid "Key interval"
+msgstr "Kľúčový interval"
+
+#: modules/access/pvr.c:84
+msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
+msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detegovať automaticky)."
+
+#: modules/access/pvr.c:86
+msgid "B Frames"
+msgstr "B Snímky"
+
+#: modules/access/pvr.c:87
+msgid ""
+"If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
+"number of B-Frames."
+msgstr ""
+"Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
+"potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
+
+#: modules/access/pvr.c:91
+msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
+msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
+
+#: modules/access/pvr.c:93
+msgid "Bitrate peak"
+msgstr "Špička dátového toku"
+
+#: modules/access/pvr.c:94
+msgid "Peak bitrate in VBR mode."
+msgstr "Špičkový dátový tok v režime VBR."
+
+#: modules/access/pvr.c:96
+msgid "Bitrate mode"
+msgstr "Režim dátového toku"
+
+#: modules/access/pvr.c:97
+msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
+msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
+
+#: modules/access/pvr.c:99
+msgid "Audio bitmask"
+msgstr "Bitová maska zvuku"
+
+#: modules/access/pvr.c:100
+msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
+msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
+
+#: modules/access/pvr.c:103 modules/access/vcdx/info.c:69
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:123 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:353
+#: modules/stream_out/raop.c:150 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:431
+msgid "Volume"
+msgstr "Hlasitosť"
+
+#: modules/access/pvr.c:104
+msgid "Audio volume (0-65535)."
+msgstr "Hlasitosť zvuku (0-65535)."
+
+#: modules/access/pvr.c:106
+msgid "Channel"
+msgstr "Kanál"
+
+#: modules/access/pvr.c:107
+msgid ""
+"Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
+msgstr ""
+"Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 = S-"
+"Video)"
+
+#: modules/access/pvr.c:113
+msgid "SECAM"
+msgstr "SECAM"
+
+#: modules/access/pvr.c:113
+msgid "PAL"
+msgstr "PAL"
+
+#: modules/access/pvr.c:113
+msgid "NTSC"
+msgstr "NTSC"
+
+#: modules/access/pvr.c:116
+msgid "vbr"
+msgstr "vbr"
+
+#: modules/access/pvr.c:116
+msgid "cbr"
+msgstr "cbr"
+
+#: modules/access/pvr.c:121
+msgid "PVR"
+msgstr "PVR"
+
+#: modules/access/pvr.c:122
+msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
+msgstr "Vstupy kódovacích kariet pre IVTV MPEG"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:43
+msgid "Video Capture width"
+msgstr "Šírka pri zaznamenávaní videa"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:44
+msgid "Video Capture width in pixel"
+msgstr "Šírka pri zaznamenávaní videa v pixeloch"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:45
+msgid "Video Capture height"
+msgstr "Výška pri zaznamenávaní videa"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:46
+msgid "Video Capture height in pixel"
+msgstr "Výška pri zaznamenávaní videa v pixeloch"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:60 modules/access/qtcapture.m:61
+msgid "Quicktime Capture"
 msgstr "Záznam Quicktime"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:225
+#: modules/access/qtcapture.m:241 modules/access/qtcapture.m:273
 msgid "No Input device found"
 msgstr "Nenašlo sa žiadne vstupné zariadenie"
 
-#: modules/access/qtcapture.m:226
+#: modules/access/qtcapture.m:242 modules/access/qtcapture.m:274
 msgid ""
 "Your Mac does not seem to be equipped with a suitable input device. Please "
 "check your connectors and drivers."
@@ -6628,106 +7929,92 @@ msgstr ""
 "Váš počítač MAC pravdepodobne nie je vybavený vhodným vstupným zariadením. "
 "Skontrolujte prosím všetky jeho konektory a ovládače."
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:45
-msgid ""
-"Caching value for RTMP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania RTMP streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
-"nastavuje v milisekundách."
+#: modules/access/rar/access.c:51 modules/access/rar/stream.c:50
+msgid "Uncompressed RAR"
+msgstr "Nekomprimovaný archív vo formáte RAR"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:48
-#, fuzzy
+#: modules/access/rtmp/access.c:43
 msgid "Default SWF Referrer URL"
-msgstr "Predvolený port servera"
+msgstr "Predvolená URL adresa odkazujúca na súbor SWF"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:49
+#: modules/access/rtmp/access.c:44
 msgid ""
 "The SFW URL to use as referrer when connecting to the server. This is the "
 "SWF file that contained the stream."
 msgstr ""
+"URL adresa SFW, ktorá sa použije aj odkazujúca adresa pri pripájaní na "
+"server. Toto je SWF súbor, ktorý je obsiahnutý v streame."
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:53
+#: modules/access/rtmp/access.c:48
 msgid "Default Page Referrer URL"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolená URL adresa odkazujúcej stránky"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:54
+#: modules/access/rtmp/access.c:49
 msgid ""
 "The Page URL to use as referrer when connecting to the server. This is the "
 "page housing the SWF file."
 msgstr ""
+"URL stránky, ktorá sa použije ako odkazujúca stránka pri pripájaní na "
+"server. Toto je domovská stránka SWF súboru."
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:62
+#: modules/access/rtmp/access.c:57
 msgid "RTMP input"
 msgstr "Vstup RTMP"
 
-#: modules/access/rtmp/access.c:63 modules/access_output/rtmp.c:56
-msgid "RTMP"
-msgstr "RTMP"
-
 #: modules/access/rtp/rtp.c:44
-msgid "RTP de-jitter buffer length (msec)"
-msgstr "Veľkosť vyrovnávacej pamäte RTP pre zabránenie trhaniu (v milisek.)"
-
-#: modules/access/rtp/rtp.c:46
-msgid "How long to wait for late RTP packets (and delay the performance)."
-msgstr ""
-"Udáva, ako dlho sa bude čakať na oneskorené RTP pakety (a o koľko sa "
-"oneskorí výkon)."
-
-#: modules/access/rtp/rtp.c:48
 msgid "RTCP (local) port"
 msgstr "(Lokálny) port RTCP"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:50
+#: modules/access/rtp/rtp.c:46
 msgid ""
 "RTCP packets will be received on this transport protocol port. If zero, "
 "multiplexed RTP/RTCP is used."
 msgstr ""
-"Na tomto porte protokolu sa prijmajú RTCP pakety. Ak je hodnota nulová, "
+"Na tomto porte protokolu sa prijímajú RTCP pakety. Ak je hodnota nulová, "
 "používa sa multiplexovaný protokol RTP/RTCP."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:53 modules/stream_out/rtp.c:142
+#: modules/access/rtp/rtp.c:49 modules/stream_out/rtp.c:144
 msgid "SRTP key (hexadecimal)"
 msgstr "Kľúč SRTP (hexadecimálny)"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:55
+#: modules/access/rtp/rtp.c:51
 msgid ""
 "RTP packets will be authenticated and deciphered with this Secure RTP master "
 "shared secret key."
 msgstr ""
-"RTP pakety sa autentifikujú a dekódouj pomocou tohto primárneho zdieľaného "
+"RTP pakety sa autentifikujú a dekódujú pomocou tohto primárneho zdieľaného "
 "bezpečnostného RTP kľúča."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:58 modules/stream_out/rtp.c:147
+#: modules/access/rtp/rtp.c:54 modules/stream_out/rtp.c:149
 msgid "SRTP salt (hexadecimal)"
 msgstr "SRTP salt (hexadecimálne)"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:60 modules/stream_out/rtp.c:149
+#: modules/access/rtp/rtp.c:56 modules/stream_out/rtp.c:151
 msgid "Secure RTP requires a (non-secret) master salt value."
-msgstr "Bezpetné RTP si vyžaduje (neutajenú) hodnotu prim. salt."
+msgstr "Zabezpečené RTP si vyžaduje (neutajenú) hodnotu prim. salt."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:62
+#: modules/access/rtp/rtp.c:58
 msgid "Maximum RTP sources"
 msgstr "Maxim. počet RTP zdrojov"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:64
+#: modules/access/rtp/rtp.c:60
 msgid "How many distinct active RTP sources are allowed at a time."
 msgstr "Udáva, nakoľko sa budú rozlišovať aktívne RTP zdroje."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:66
+#: modules/access/rtp/rtp.c:62
 msgid "RTP source timeout (sec)"
 msgstr "Časový limit pre RTP zdroj (v sek.)"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:68
+#: modules/access/rtp/rtp.c:64
 msgid "How long to wait for any packet before a source is expired."
 msgstr ""
 "Udáva, ako dlho sa bude čakať na nejaký balík predtým, než expiruje zdroj."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:70
+#: modules/access/rtp/rtp.c:66
 msgid "Maximum RTP sequence number dropout"
 msgstr "Maximálny počet výpadkov v RTP sekvencii"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:72
+#: modules/access/rtp/rtp.c:68
 msgid ""
 "RTP packets will be discarded if they are too much ahead (i.e. in the "
 "future) by this many packets from the last received packet."
@@ -6735,11 +8022,11 @@ msgstr ""
 "RTP pakety sa zahodia v prípade, že ich je načítaných priveľa dopredu. Max. "
 "počet paketov, načítavaných dopredu sa udáva v tomto políčku."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:75
+#: modules/access/rtp/rtp.c:71
 msgid "Maximum RTP sequence number misordering"
 msgstr "Maximálny počet nesprávnych usporiadaní v RTP sekvencii"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:77
+#: modules/access/rtp/rtp.c:73
 msgid ""
 "RTP packets will be discarded if they are too far behind (i.e. in the past) "
 "by this many packets from the last received packet."
@@ -6748,64 +8035,71 @@ msgstr ""
 "prijatého paketu. Max. vzdialenosť od posledného paketu sa zadáva v tomto "
 "políčku."
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:87 modules/stream_out/rtp.c:170
+#: modules/access/rtp/rtp.c:76
+msgid "RTP payload format assumed for dynamic payloads"
+msgstr "Formát vyťaženia RTP, predpokladaný pre dynamické vyťažovanie"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:79
+msgid ""
+"This payload format will be assumed for dynamic payload types (between 96 "
+"and 127) if it can't be determined otherwise with out-of-band mappings (SDP)"
+msgstr ""
+"Tento formát vyťaženia sa bude predpokladať pre dynamické typy vyžaženia "
+"(medzi 86 a 127), ak ho nie je možné zistiť mapovaním mimo pásma (SDP)"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:93 modules/stream_out/rtp.c:192
 msgid "RTP"
 msgstr "RTP"
 
-#: modules/access/rtp/rtp.c:88
+#: modules/access/rtp/rtp.c:94
 msgid "Real-Time Protocol (RTP) input"
 msgstr "Vstup protokolu Real-time (RTP)"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:46 modules/access_output/udp.c:64
-#: modules/demux/live555.cpp:75 modules/stream_out/rtp.c:133
-msgid "Caching value (ms)"
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+#: modules/access/rtp/rtp.c:726
+msgid "SDP required"
+msgstr "Vyžaduje sa SDP"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:48
+#: modules/access/rtp/rtp.c:727
+#, c-format
 msgid ""
-"Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
+"A description in SDP format is required to receive the RTP stream. Note that "
+"rtp:// URIs cannot work with dynamic RTP payload format (%<PRIu8>)."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+"Popis vo formáte SDP je požadovaný pri príjme streamu RTP. Pamätejte na to, "
+"že adresy rtp:// URI nedokážu spolupracovať s formátom dynamického vyťaženia "
+"RTP (%<PRIu8>)."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:52 modules/access/rtsp/access.c:53
+#: modules/access/rtsp/access.c:47 modules/access/rtsp/access.c:48
 msgid "Real RTSP"
 msgstr "Reálne RTSP"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:96
+#: modules/access/rtsp/access.c:86
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:97
+#: modules/access/rtsp/access.c:87
 #, c-format
 msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
 msgstr "Program VLC sa nemôže pripojiť na \"%s:%d\"."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:238
+#: modules/access/rtsp/access.c:228
 msgid "Session failed"
 msgstr "Predčasné ukončenie sedenia"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:239
+#: modules/access/rtsp/access.c:229
 msgid "The requested RTSP session could not be established."
 msgstr "Požadovanú reláciu RTSP nemožno vytvoriť."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:42 modules/access/screen/xcb.c:35
-msgid ""
-"Caching value for screen capture. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/screen/screen.c:46
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1016
+#: modules/access/screen/screen.c:43
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1034
 msgid "Desired frame rate for the capture."
-msgstr "Rýchlosť snímkovania cieľového video-streamu."
+msgstr "Frekvencia snímok cieľového video-streamu."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:49
+#: modules/access/screen/screen.c:46
 msgid "Capture fragment size"
 msgstr "Zachytávať veľkosť fragmentu"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:51
+#: modules/access/screen/screen.c:48
 msgid ""
 "Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
 "height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
@@ -6814,358 +8108,273 @@ msgstr ""
 "preddefinovanou výškou (16 častí by mohlo postačovať, 0 znamená, že funkcia "
 "je zablokovaná)."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:56 modules/access/screen/screen.c:60
+#: modules/access/screen/screen.c:53 modules/access/screen/screen.c:57
 msgid "Subscreen top left corner"
 msgstr "Ľavý horný roh pod-obrazovky"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:58
+#: modules/access/screen/screen.c:55
 msgid "Top coordinate of the subscreen top left corner."
 msgstr "Horná súradnica, v ktorej sa začína ľavý horný roh pod-obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:62
+#: modules/access/screen/screen.c:59
 msgid "Left coordinate of the subscreen top left corner."
 msgstr "Ľavá súradnica, v ktorej sa začína ľavý horný roh pod-obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:64 modules/access/screen/screen.c:66
+#: modules/access/screen/screen.c:61
 msgid "Subscreen width"
 msgstr "Šírka pod-obrázka"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:68 modules/access/screen/screen.c:70
+#: modules/access/screen/screen.c:63
 msgid "Subscreen height"
 msgstr "Výška pod-obrazovky"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:72 modules/access/screen/xcb.c:58
-#: modules/gui/macosx/open.m:232
+#: modules/access/screen/screen.c:65 modules/access/screen/xcb.c:54
+#: modules/gui/macosx/open.m:197
 msgid "Follow the mouse"
 msgstr "Sledovať myš"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:74 modules/access/screen/xcb.c:60
+#: modules/access/screen/screen.c:67 modules/access/screen/xcb.c:56
 msgid "Follow the mouse when capturing a subscreen."
 msgstr "Pri zaznamenávaní do pod-obrázka sledovať myš."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:78
+#: modules/access/screen/screen.c:71
 msgid "Mouse pointer image"
 msgstr "Obrázok kurzora myši"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:80
-#, fuzzy
+#: modules/access/screen/screen.c:73
 msgid ""
 "If specified, will use the image to draw the mouse pointer on the capture."
 msgstr ""
 "Ak je špecifikované, použije sa obrázok na vykreslenie ukazovateľa myši na "
 "snímke."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:94
+#: modules/access/screen/screen.c:87
 msgid "Screen Input"
 msgstr "Obrazový vstup"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:95 modules/access/screen/xcb.c:69
-#: modules/gui/macosx/open.m:223 modules/gui/macosx/open.m:426
-#: modules/gui/macosx/open.m:1020 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:542
-#: modules/gui/macosx/vout.m:223
+#: modules/access/screen/screen.c:88 modules/access/screen/xcb.c:65
+#: modules/gui/macosx/open.m:189 modules/gui/macosx/open.m:423
+#: modules/gui/macosx/open.m:1183 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:545
+#: modules/gui/macosx/VideoView.m:114
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:40
+#: modules/access/screen/xcb.c:36 modules/access/shm.c:42
 msgid "How many times the screen content should be refreshed per second."
-msgstr ""
+msgstr "Udáva, koľkokrát za sekundu sa má obnoviť obsah obrazovky."
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:42
+#: modules/access/screen/xcb.c:38
 msgid "Region left column"
-msgstr ""
+msgstr "Oblasť ľavého stĺpca"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:44
-#, fuzzy
+#: modules/access/screen/xcb.c:40
 msgid "Abscissa of the capture reion in pixels."
-msgstr "Presnosť vektorov pohybu (v jednotkách pels)."
+msgstr "Úsečka v oblasti zaznamenávania, v pixeloch."
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:46
+#: modules/access/screen/xcb.c:42
 msgid "Region top row"
-msgstr ""
+msgstr "Oblasť horného riadka"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:48
-#, fuzzy
+#: modules/access/screen/xcb.c:44
 msgid "Ordinate of the capture region in pixels."
-msgstr "Presnosť vektorov pohybu (v jednotkách pels)."
+msgstr "Súradnica zaznamenávanej oblasti v pixeloch."
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:50
-#, fuzzy
+#: modules/access/screen/xcb.c:46
 msgid "Capture region width"
-msgstr "Zachytávať veľkosť fragmentu"
+msgstr "Šírka zaznamenávanej oblasti"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:52
+#: modules/access/screen/xcb.c:48
 msgid "Pixel width of the capture region, or 0 for full width"
 msgstr ""
+"Šírka zaznamenávanej oblasti v pixeloch. Pre zadanie plnej šírky zadajte "
+"hodnotu 0"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:54
-#, fuzzy
+#: modules/access/screen/xcb.c:50
 msgid "Capture region height"
-msgstr "Výška pod-obrazovky"
+msgstr "Výška zaznamenávanej oblasti"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:56
+#: modules/access/screen/xcb.c:52
 msgid "Pixel height of the capture region, or 0 for full height"
 msgstr ""
+"Výška zaznamenávanej oblasti v pixeloch. Pre zadanie celej plnej výšky "
+"zadajte hodnotu 0"
 
-#: modules/access/screen/xcb.c:70
-#, fuzzy
+#: modules/access/screen/xcb.c:66
 msgid "Screen capture (with X11/XCB)"
-msgstr "Obrazový vstup pre snímanie"
+msgstr "Zaznamenávanie obrazu (s X11/XCB)"
 
-#: modules/access/sftp.c:53
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Caching value for SFTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+#: modules/access/sdp.c:33 modules/stream_out/rtp.c:79
+msgid "SDP"
+msgstr "SDP"
 
-#: modules/access/sftp.c:54
+#: modules/access/sdp.c:34
 #, fuzzy
+msgid "Session Description Protocol"
+msgstr "Popis relácie (SDP)"
+
+#: modules/access/sftp.c:51
 msgid "SFTP user name"
-msgstr "Meno používateľa"
+msgstr "SFTP - meno používateľa"
 
-#: modules/access/sftp.c:56
-#, fuzzy
+#: modules/access/sftp.c:53
 msgid "SFTP password"
-msgstr "Heslo pre FTP server"
+msgstr "SFTP - heslo"
 
-#: modules/access/sftp.c:58
-#, fuzzy
+#: modules/access/sftp.c:55
 msgid "SFTP port"
-msgstr "UDP port"
+msgstr "SFTP - port"
 
-#: modules/access/sftp.c:59
-#, fuzzy
+#: modules/access/sftp.c:56
 msgid "SFTP port number to use on the server"
-msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
+msgstr "SFTP - číslo portu, ktorý sa použije na serveri"
 
-#: modules/access/sftp.c:60
-#, fuzzy
+#: modules/access/sftp.c:57
 msgid "Read size"
-msgstr "Veľkosť miestnosti"
+msgstr "Veľkosť na čítanie"
 
-#: modules/access/sftp.c:61
+#: modules/access/sftp.c:58
 msgid "Size of the request for reading access"
-msgstr ""
+msgstr "Veľkosť požiadavky na prístup na čítanie"
 
-#: modules/access/sftp.c:65
-#, fuzzy
+#: modules/access/sftp.c:62
 msgid "SFTP input"
-msgstr "Vstup FTP"
+msgstr "Vstup SFTP"
 
-#: modules/access/sftp.c:137
-#, fuzzy
-msgid "SFTP authentification"
-msgstr "Autentifikácia HTTP"
+#: modules/access/sftp.c:134
+msgid "SFTP authentication"
+msgstr "Autentifikácia SFTP"
 
-#: modules/access/sftp.c:138
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/access/sftp.c:135
+#, c-format
 msgid "Please enter a valid login and password for the sftp connexion to %s"
-msgstr "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo pre realm %s."
+msgstr ""
+"Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo pre pripojenie cez sftp na %s"
+
+#: modules/access/shm.c:44
+msgid "Frame buffer width"
+msgstr "Šírka vo vyrovnávacej pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:46
+msgid "Pixel width of the frame buffer"
+msgstr "Šírka pixelu vo vyrovnávacej pamäti snímok"
 
-#: modules/access/smb.c:63
+#: modules/access/shm.c:48
+msgid "Frame buffer height"
+msgstr "Výška vo vyrovnávacej pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:50
+msgid "Pixel height of the frame buffer"
+msgstr "Výška pixelu vo vyrovnávacej pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:52
+msgid "Frame buffer depth"
+msgstr "Hĺbka vo vyrovnávacej pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:54
+msgid "Pixel depth of the frame buffer"
+msgstr "Hĺbka pixelu vo vyrovnávacej pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:56
+msgid "Frame buffer segment ID"
+msgstr "ID segmentu vo vyrov. pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:58
 msgid ""
-"Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
+"System V shared memory segment ID of the frame buffer (this is ignored if --"
+"shm-file is specified)."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+"Zdieľaná pamäť systému V - ID segmentu vo vyrovnávacej pamäti snímok "
+"(parameter sa ignoruje, ak je špecifikovaný súbor --shm)."
+
+#: modules/access/shm.c:61
+msgid "Frame buffer file"
+msgstr "Súbor vyrov. pamäte snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:63
+msgid "Path of the memory mapped file of the frame buffer"
+msgstr "Cesta namapovanému súboru vyrovnávacej pamäte"
 
-#: modules/access/smb.c:65
+#: modules/access/shm.c:73
+msgid "8 bits"
+msgstr "8 bitov"
+
+#: modules/access/shm.c:73
+msgid "15 bits"
+msgstr "15 bitov"
+
+#: modules/access/shm.c:73
+msgid "16 bits"
+msgstr "16 bitov"
+
+#: modules/access/shm.c:73
+msgid "24 bits"
+msgstr "24 bitov"
+
+#: modules/access/shm.c:73
+msgid "32 bits"
+msgstr "32 bitov"
+
+#: modules/access/shm.c:80
+msgid "Framebuffer input"
+msgstr "Vstup vyrov. pamäti snímok"
+
+#: modules/access/shm.c:81
+msgid "Shared memory framebuffer"
+msgstr "Zdieľaná pamäť z vyrovnávacej pamäte snímok"
+
+#: modules/access/smb.c:61
 msgid "SMB user name"
 msgstr "Meno používateľa pre SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:68
+#: modules/access/smb.c:64
 msgid "SMB password"
 msgstr "Heslo pre SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:71
+#: modules/access/smb.c:67
 msgid "SMB domain"
 msgstr "Doména SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:72
+#: modules/access/smb.c:68
 msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
 msgstr "Doména/Pracovná skupina, ktorá sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/smb.c:75
+#: modules/access/smb.c:71
 msgid "Samba (Windows network shares) input"
-msgstr ""
+msgstr "Vstup Samba (zdieľanie siete v systéme Windows)"
 
-#: modules/access/smb.c:78
+#: modules/access/smb.c:74
 msgid "SMB input"
 msgstr "Vstup SMB"
 
-#: modules/access/tcp.c:43
-msgid ""
-"Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/tcp.c:50
+#: modules/access/tcp.c:45
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: modules/access/tcp.c:51
+#: modules/access/tcp.c:46
 msgid "TCP input"
 msgstr "Vstup TCP"
 
-#: modules/access/udp.c:51
-msgid ""
-"Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/udp.c:58
+#: modules/access/udp.c:53
 msgid "UDP"
 msgstr "UDP"
 
-#: modules/access/udp.c:59
+#: modules/access/udp.c:54
 msgid "UDP input"
 msgstr "Vstup UDP"
 
-#: modules/access/v4l.c:79
-msgid ""
-"Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/v4l.c:83
-msgid ""
-"Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
-"device will be used."
-msgstr ""
-"Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
-"zariadenie, nepoužije sa žiadne video-zariadenie."
-
-#: modules/access/v4l.c:87
-msgid ""
-"Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. I420 "
-"(default), RV24, etc.)"
-msgstr ""
-"Vynútiť si použitie špeciálneho formátu chroma na video zariadení "
-"Video4Linux (napríklad I420 (predvolene), RV 24, atď)."
-
-#: modules/access/v4l.c:94
-msgid ""
-"Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
-msgstr ""
-"Kanál karty, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný, 2 = svideo)."
-
-#: modules/access/v4l.c:99
-msgid "Audio Channel"
-msgstr "Zvukový kanál"
-
-#: modules/access/v4l.c:101
-msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
-msgstr "Zvukový kanál, ktorý sa práve používa."
-
-#: modules/access/v4l.c:103
-msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-msgstr "Šírka zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
-
-#: modules/access/v4l.c:106
-msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-msgstr "Výška zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
-
-#: modules/access/v4l.c:108 modules/access/v4l2.c:108
-#: modules/gui/macosx/extended.m:98 modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:257
-msgid "Brightness"
-msgstr "Jas"
-
-#: modules/access/v4l.c:110
-msgid "Brightness of the video input."
-msgstr "Jas na vstupe videa."
-
-#: modules/access/v4l.c:111 modules/access/v4l2.c:117
-#: modules/gui/macosx/extended.m:101
-msgid "Hue"
-msgstr "Farebný odtieň"
-
-#: modules/access/v4l.c:113
-msgid "Hue of the video input."
-msgstr "Farebný odtieň na vstupe videa."
-
-#: modules/access/v4l.c:114 modules/gui/fbosd.c:141
-#: modules/misc/notify/xosd.c:82 modules/video_filter/colorthres.c:54
-#: modules/video_filter/marq.c:123 modules/video_filter/rss.c:155
-msgid "Color"
-msgstr "Farba"
-
-#: modules/access/v4l.c:116
-msgid "Color of the video input."
-msgstr "Farba vstupu videa"
-
-#: modules/access/v4l.c:117 modules/access/v4l2.c:111
-#: modules/gui/macosx/extended.m:99
-msgid "Contrast"
-msgstr "Kontrast"
-
-#: modules/access/v4l.c:119
-msgid "Contrast of the video input."
-msgstr "Kontrast vstupu videa"
-
-#: modules/access/v4l.c:120 modules/access/v4l2.c:303
-msgid "Tuner"
-msgstr "Tuner"
-
-#: modules/access/v4l.c:121
-msgid "Tuner to use, if there are several ones."
-msgstr "Používaný tuner."
-
-#: modules/access/v4l.c:122
-msgid "MJPEG"
-msgstr "MJPEG"
-
-#: modules/access/v4l.c:124
-msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
-msgstr ""
-"Zapnite túto funkciu, ak snímacie zariadenie vytvára výstup vo formát MJPEG"
-
-#: modules/access/v4l.c:125
-msgid "Decimation"
-msgstr "Oslabenie"
-
-#: modules/access/v4l.c:127
-msgid "Decimation level for MJPEG streams"
-msgstr "Úroveň zoslabovania MJPEG streamov"
+#: modules/access/v4l2/controls.c:721
+msgid "Reset defaults"
+msgstr "Obnoviť predvolené"
 
-#: modules/access/v4l.c:128
-msgid "Quality"
-msgstr "Kvalita"
+#: modules/access/v4l2/video.c:59
+msgid "Video device (Default: /dev/video0)."
+msgstr "Zariadenie pre video (predvolene: /dev/video0)."
 
-#: modules/access/v4l.c:129
-msgid "Quality of the stream."
-msgstr "Kvalita streamu."
-
-#: modules/access/v4l.c:135
-msgid ""
-"Alsa or OSS audio capture in the v4l access is deprecated. please use "
-"'v4l:// :input-slave=alsa://' or 'v4l:// :input-slave=oss://' instead."
-msgstr ""
-"Neodporúča sa používanie zvukových záznamov Alsa alebo OSS pri prístupe cez "
-"v4l. Namiesto toho prosím použite príkaz 'v4l:// :input-slave=alsa://' alebo "
-"'v4l:// :input-slave=oss://'."
-
-#: modules/access/v4l.c:147
-msgid "Video4Linux"
-msgstr "Video4Linux"
-
-#: modules/access/v4l.c:148
-msgid "Video4Linux input"
-msgstr "Vstup Video4Linux"
-
-#: modules/access/v4l2.c:71 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:750
-#: modules/stream_out/standard.c:100
-msgid "Standard"
-msgstr "Štandardné"
-
-#: modules/access/v4l2.c:73
+#: modules/access/v4l2/video.c:62
 msgid "Video standard (Default, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr "Štandard videa (automatický, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:76
+#: modules/access/v4l2/video.c:65
 msgid ""
 "Force the Video4Linux2 video device to use a specific chroma format (eg. "
 "I420 or I422 for raw images, MJPG for M-JPEG compressed input) (Complete "
@@ -7177,267 +8386,351 @@ msgstr ""
 "skomprimovaný vstup) (Kompletný zoznam: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, RV32, "
 "YUY2, YUYV, UYVY, I41N, I422, I420, I411, I410, MJPG)"
 
-#: modules/access/v4l2.c:82
+#: modules/access/v4l2/video.c:71
 msgid "Input of the card to use (see debug)."
 msgstr "Vstup karty, ktorý chcete použiť (pozrite si súbor pre ladenie)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:83
+#: modules/access/v4l2/video.c:72
 msgid "Audio input"
 msgstr "Zvukový vstup"
 
-#: modules/access/v4l2.c:85
+#: modules/access/v4l2/video.c:74
 msgid "Audio input of the card to use (see debug)."
 msgstr "Zvukový vstup karty, ktorá sa použije (viď debug)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:86
-msgid "IO Method"
-msgstr "Metóda IO"
-
-#: modules/access/v4l2.c:88
-msgid "IO Method (READ, MMAP, USERPTR)."
-msgstr "Metóda IO (READ, MMAP, USERPTR)."
-
-#: modules/access/v4l2.c:91
+#: modules/access/v4l2/video.c:77
 msgid "Force width (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
 msgstr "Vynútenie šírky (autodetekcia: -1, predvolená hodnota: 0)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:94
+#: modules/access/v4l2/video.c:80
 msgid "Force height (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
 msgstr "Vynútenie výšky (autodetekcia: -1, predvolená hodnota: 0)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:96
+#: modules/access/v4l2/video.c:82
 msgid "Framerate to capture, if applicable (0 for autodetect)."
 msgstr ""
-"Zachytávaná rýchlosť snímkovania, ak je možné ju použiť (pre autodetekciu "
+"Zachytávaná frekvencia snímok, ak je možné ju použiť (pre autodetekciu "
 "zadajte hodnotu 0)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:100
+#: modules/access/v4l2/video.c:86
 msgid "Use libv4l2"
 msgstr "Použiť knižnicu libv4l2"
 
-#: modules/access/v4l2.c:102
+#: modules/access/v4l2/video.c:88
 msgid "Force usage of the libv4l2 wrapper."
 msgstr "Vynútiť si použitie obal libv4l2."
 
-#: modules/access/v4l2.c:105
-msgid "Reset v4l2 controls"
-msgstr "Obnoviť pôvodné ovládacie prvky v4l2"
+#: modules/access/v4l2/video.c:91
+msgid "Reset controls"
+msgstr "Obnoviť ovládacie prvky"
+
+#: modules/access/v4l2/video.c:92
+msgid "Reset controls to defaults."
+msgstr "Obnoviť predvolené ovládacie prvky."
 
-#: modules/access/v4l2.c:107
-msgid "Reset controls to defaults provided by the v4l2 driver."
-msgstr "Obnoviť ovládacie prvky na predvolený stav, podľa ovládača v4l2."
+#: modules/access/v4l2/video.c:93 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:77
+#: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:262
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1299
+msgid "Brightness"
+msgstr "Jas"
 
-#: modules/access/v4l2.c:110
-msgid "Brightness of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-msgstr "Jas vstupu videa (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+#: modules/access/v4l2/video.c:94
+msgid "Picture brightness or black level."
+msgstr "Jas obrazu alebo úroveň čiernej farby."
 
-#: modules/access/v4l2.c:113
-msgid "Contrast of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-msgstr ""
-"Kontrast vstupu videa (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+#: modules/access/v4l2/video.c:95
+msgid "Automatic brightness"
+msgstr "Automatický jas"
+
+#: modules/access/v4l2/video.c:97
+msgid "Automatically adjust the picture brightness."
+msgstr "Automaticky prispôsobiť jas obrázka."
 
-#: modules/access/v4l2.c:114 modules/gui/macosx/extended.m:102
+#: modules/access/v4l2/video.c:98 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:76
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1301
+msgid "Contrast"
+msgstr "Kontrast"
+
+#: modules/access/v4l2/video.c:99
+msgid "Picture contrast or luma gain."
+msgstr "Kontrast obrazu alebo zisk parametra luma."
+
+#: modules/access/v4l2/video.c:100 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:79
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:114
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1302
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1334
 msgid "Saturation"
 msgstr "Sýtosť"
 
-#: modules/access/v4l2.c:116
-msgid "Saturation of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-msgstr ""
-"Sýtosť na vstupe videa (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+#: modules/access/v4l2/video.c:101
+msgid "Picture saturation or chroma gain."
+msgstr "Sýtosť obrazu alebo zisk chroma."
 
-#: modules/access/v4l2.c:119
-msgid "Hue of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-msgstr ""
-"Farebný odtieň video vstupu (ak je táto funkcia podporovaná v4l2 ovládačom)."
+#: modules/access/v4l2/video.c:102 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:75
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h