Warn people about depreciation, do not block them.
[vlc.git] / po / sk.po
index 7bd033a..5d11ebc 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,20 +1,34 @@
-# Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
+# Copyright (C) 2006-2010 the VideoLAN team
+# This file is distributed under the same license as the VLC package.
+# FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-13 14:11+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-10-07 20:13+0100\n"
-"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
-"Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
+"Project-Id-Version: vlc\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-11-24 23:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-11-16 22:38+0100\n"
+"Last-Translator: Marián Hikaník <mhikanik@users.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Marián Hikaník\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:32
+#: include/vlc_common.h:1024
+msgid ""
+"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
+"see the file named COPYING for details.\n"
+"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
+msgstr ""
+"Tento program je poskytovaný BEZ ZÁRUKY, v maximálne právne možnom rozsahu.\n"
+"Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public "
+"License;\n"
+"pre podrobnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
+"Vytvorené tímom VideoLAN; pozrite si súbor AUTHORS.\n"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:822
 msgid "VLC preferences"
 msgstr "Nastavenia programu VLC"
 
@@ -24,246 +38,244 @@ msgstr ""
 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
 "\"."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:127
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
-#: modules/visualization/visual/visual.c:114
-msgid "General"
-msgstr "Všeobecné"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:39 modules/misc/dummy/dummy.c:65
+#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:175
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1040
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:40
+#: include/vlc_config_cat.h:38
 msgid "Settings for VLC's interfaces"
-msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
+msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:42
-msgid "General interface settings"
-msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
+#: include/vlc_config_cat.h:40
+msgid "Main interfaces settings"
+msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:44
+#: include/vlc_config_cat.h:42
 msgid "Main interfaces"
 msgstr "Hlavné rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:45
+#: include/vlc_config_cat.h:43
 msgid "Settings for the main interface"
-msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
+msgstr "Nastavenia hlavného rozhrania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc.h:80
+#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
 msgid "Control interfaces"
-msgstr "Ovládanie rozhraní"
+msgstr "Rozhrania s ovládaním"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:48
+#: include/vlc_config_cat.h:46
 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
-msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
+msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
+#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
 msgid "Hotkeys settings"
-msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:1590 src/libvlc.h:1238
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:282 modules/gui/macosx/extended.m:81
-#: modules/gui/macosx/intf.m:556 modules/gui/macosx/output.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:421
-#: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:25
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:851
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:179 modules/stream_out/transcode.c:253
+msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2893 src/input/es_out.c:2934
+#: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:382
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:55
+#: include/vlc_config_cat.h:53
 msgid "Audio settings"
 msgstr "Nastavenia zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:58
+#: include/vlc_config_cat.h:55
 msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
-#: src/video_output/video_output.c:426
+#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:62
-msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
-msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
+#: include/vlc_config_cat.h:58
+msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
+msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:81
-#: modules/gui/macosx/intf.m:566 modules/gui/macosx/intf.m:567
+#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:155
+#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:68 include/vlc_config_cat.h:81
+#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
 msgid "Output modules"
 msgstr "Výstupné moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:69
-msgid "These are general settings for audio output modules."
-msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
+#: include/vlc_config_cat.h:64
+msgid "General settings for audio output modules."
+msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc.h:1584
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
+#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:72
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:72
+#: include/vlc_config_cat.h:67
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
-msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:1618 src/libvlc.h:1273
-#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:569
-#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:422 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:91
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:812
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177 modules/misc/dummy/dummy.c:95
-#: modules/stream_out/transcode.c:197
+msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2896 src/input/es_out.c:2981
+#: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:183
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:383
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:76
+#: include/vlc_config_cat.h:71
 msgid "Video settings"
 msgstr "Nastavenia videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:78 include/vlc_config_cat.h:79
+#: include/vlc_config_cat.h:73
 msgid "General video settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:83
+#: include/vlc_config_cat.h:77
 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
-msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
+msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:87
-msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
-msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
+#: include/vlc_config_cat.h:81
+msgid "Video filters are used to process the video stream."
+msgstr "Filtre videa sa používajú na dodatočnú úpravu streamov s videom."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:89
+#: include/vlc_config_cat.h:83
 msgid "Subtitles/OSD"
 msgstr "Titulky/OSD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:90
+#: include/vlc_config_cat.h:84
 msgid ""
-"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
-"subpictures\"."
+"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
 msgstr ""
-"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
-"obrázkom používaným pri prekrývaní."
+"Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k  "
+"\"obrázkom používaným pri prekrývaní \""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:99
+#: include/vlc_config_cat.h:93
 msgid "Input / Codecs"
 msgstr "Vstup / Kodeky"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:100
-msgid ""
-"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
-"VLC. Encoder settings can also be found here."
-msgstr ""
-"Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
-"programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
+#: include/vlc_config_cat.h:94
+msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
+msgstr "Nastavenia vstupu, demultiplexovania, dekódovania a kódovania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:103
+#: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid "Access modules"
 msgstr "Prístupové moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:105
+#: include/vlc_config_cat.h:99
 msgid ""
-"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
-"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
+"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
+"to alter are HTTP proxy or caching settings."
 msgstr ""
-"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
-"používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
-"patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
+"Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
+"prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
+"nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:109
-msgid "Access filters"
-msgstr "Prístupové filtre"
+#: include/vlc_config_cat.h:103
+msgid "Stream filters"
+msgstr "Filtre streamov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:111
+#: include/vlc_config_cat.h:105
 msgid ""
-"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
-"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
-"you are doing."
+"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
+"input side of VLC. Use with care..."
 msgstr ""
-"Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
-"operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
-"tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
+"Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
+"operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:115
+#: include/vlc_config_cat.h:108
 msgid "Demuxers"
 msgstr "Demuxéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:116
+#: include/vlc_config_cat.h:109
 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
-msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
+msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:118
+#: include/vlc_config_cat.h:111
 msgid "Video codecs"
-msgstr "Video kodeky"
+msgstr "Kodeky videa"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:119
-msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
+#: include/vlc_config_cat.h:112
+msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
+msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo dekodéry a kodéry videa a zvuku. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:121
+#: include/vlc_config_cat.h:114
 msgid "Audio codecs"
-msgstr "Audio kodeky"
+msgstr "Kodeky zvuku"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:122
+#: include/vlc_config_cat.h:115
 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
+msgstr "Nastavenia dekodérov a kodérov len pre zvuk."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:124
-msgid "Other codecs"
-msgstr "Iné kodeky"
+#: include/vlc_config_cat.h:117
+msgid "Subtitles codecs"
+msgstr "Kodeky titulkov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:125
-msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
-msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
+#: include/vlc_config_cat.h:118
+msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
+msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či kodéry CC. "
+
+#: include/vlc_config_cat.h:120
+msgid "General Input"
+msgstr "Všeobecný vstup"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:128
-msgid "General input settings. Use with care."
+#: include/vlc_config_cat.h:121
+msgid "General input settings. Use with care..."
 msgstr ""
-"Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
+"Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc.h:1512
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
+#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
 msgid "Stream output"
-msgstr "Výstupný tok"
+msgstr "Výstup streamu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:133
+#: include/vlc_config_cat.h:126
 msgid ""
-"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
-"incoming streams.\n"
+"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
+"saving incoming streams.\n"
 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
 "RTSP).\n"
 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
 "duplicating...)."
 msgstr ""
-"Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
-"streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
+"Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď váš počítač vystupuje ako "
+"streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
-"pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
-"Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
+"(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
+"Dodatočné upravovanie streamov (prekódovanie, duplikovanie...) je možné "
+"vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:141
+#: include/vlc_config_cat.h:134
 msgid "General stream output settings"
-msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
+msgstr "Všeobecné nastavenie výstupu streamu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:143
+#: include/vlc_config_cat.h:136
 msgid "Muxers"
 msgstr "Muxéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:145
+#: include/vlc_config_cat.h:138
 msgid ""
 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
@@ -271,16 +283,16 @@ msgid ""
 "You can also set default parameters for each muxer."
 msgstr ""
 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
-"elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
-"Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
+"elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
+"vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:151
+#: include/vlc_config_cat.h:144
 msgid "Access output"
 msgstr "Access output"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:153
+#: include/vlc_config_cat.h:146
 msgid ""
 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
@@ -293,11 +305,11 @@ msgstr ""
 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:158
+#: include/vlc_config_cat.h:151
 msgid "Packetizers"
 msgstr "Paketizéry"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:160
+#: include/vlc_config_cat.h:153
 msgid ""
 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
@@ -310,11 +322,11 @@ msgstr ""
 "vynucovať. \n"
 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:166
+#: include/vlc_config_cat.h:159
 msgid "Sout stream"
 msgstr "Sout stream"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:167
+#: include/vlc_config_cat.h:160
 msgid ""
 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
@@ -325,11 +337,11 @@ msgstr ""
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:172 modules/services_discovery/sap.c:124
+#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:109
 msgid "SAP"
 msgstr "SAP"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:174
+#: include/vlc_config_cat.h:167
 msgid ""
 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
 "multicast UDP or RTP."
@@ -337,44 +349,43 @@ msgstr ""
 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
 "protokolu UDP alebo RTP."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:177
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
+#: include/vlc_config_cat.h:170
 msgid "VOD"
 msgstr "VOD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:178
+#: include/vlc_config_cat.h:171
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
-msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc.h:1639 src/playlist/engine.c:102
-#: src/playlist/engine.c:104 modules/demux/playlist/playlist.c:56
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:57
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:231
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:325 modules/gui/macosx/intf.m:501
-#: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
+msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
+#: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:198
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:183
+#: include/vlc_config_cat.h:176
 msgid ""
 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
 msgstr ""
-"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
+"Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-režime) a "
 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:187
+#: include/vlc_config_cat.h:180
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:435
+#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:479
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:189
+#: include/vlc_config_cat.h:182
 msgid ""
 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
 "playlist."
@@ -382,80 +393,74 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc.h:1473
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:194
-msgid "Advanced settings. Use with care."
+#: include/vlc_config_cat.h:187
+msgid "Advanced settings. Use with care..."
 msgstr ""
-"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
+"Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:196
+#: include/vlc_config_cat.h:189
 msgid "CPU features"
 msgstr "Vlastnosti procesora"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197
+#: include/vlc_config_cat.h:190
 msgid ""
-"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
-"not change these settings."
+"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
 msgstr ""
-"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
-"prípadov to však nie je potrebné."
+"Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
+"nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:200
+#: include/vlc_config_cat.h:193
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:201
-msgid "Other advanced settings"
-msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:164
-#: modules/gui/macosx/open.m:386 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
-#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:890
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:503
+#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
+#: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
 msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:204
+#: include/vlc_config_cat.h:199
 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:209
+#: include/vlc_config_cat.h:202
 msgid "Chroma modules settings"
 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:210
+#: include/vlc_config_cat.h:203
 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:212
+#: include/vlc_config_cat.h:205
 msgid "Packetizer modules settings"
 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:216
+#: include/vlc_config_cat.h:209
 msgid "Encoders settings"
-msgstr "Nastavenia enkodérov"
+msgstr "Nastavenia kodérov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:218
+#: include/vlc_config_cat.h:211
 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:221
+#: include/vlc_config_cat.h:214
 msgid "Dialog providers settings"
 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:223
+#: include/vlc_config_cat.h:216
 msgid "Dialog providers can be configured here."
 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:225
+#: include/vlc_config_cat.h:218
 msgid "Subtitle demuxer settings"
 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:227
+#: include/vlc_config_cat.h:220
 msgid ""
 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
 "example by setting the subtitles type or file name."
@@ -463,741 +468,979 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:234
+#: include/vlc_config_cat.h:227
 msgid "No help available"
 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:235
+#: include/vlc_config_cat.h:228
 msgid "There is no help available for these modules."
 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
 
-#: include/vlc_interface.h:141
+#: include/vlc_interface.h:126
 msgid ""
 "\n"
-"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
-"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
+"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
+"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
-"pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
-"program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
+"otvorte okno s prikazovym riadokom, prejdite do priecinka kde je "
+"nainstalovany program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:29
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:46
+msgid "Quick &Open File..."
+msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:47
+msgid "&Advanced Open..."
+msgstr "Pokročilé otváranie..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:48
+msgid "Open D&irectory..."
+msgstr "Otvoriť &priečinok..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:49
+msgid "Open &Folder..."
+msgstr "Otvoriť &priečinok..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:50
 msgid "Select one or more files to open"
-msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"
+msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:51
+msgid "Select Directory"
+msgstr "Vyberte si priečinok"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:51
+msgid "Select Folder"
+msgstr "Vyberte si priečinok"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:34 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:494
-#: modules/gui/macosx/intf.m:537 modules/gui/macosx/intf.m:616
-#: modules/gui/macosx/intf.m:623 modules/gui/macosx/intf.m:1436
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1437 modules/gui/macosx/intf.m:1438
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1439 modules/gui/macosx/playlist.m:427
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1234
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
+#: include/vlc_intf_strings.h:55
+msgid "Media &Information"
+msgstr "&Informácia o médiu"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:56
+msgid "&Codec Information"
+msgstr "Informácia o &kodeku"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:57
+msgid "&Messages"
+msgstr "&Hlásenia programu"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:58
+msgid "Jump to Specific &Time"
+msgstr "Prejsť na určený &čas"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:59
+msgid "&Bookmarks"
+msgstr "Zá&ložky"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:60
+msgid "&VLM Configuration"
+msgstr "Konfigurácia &VLM"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:62
+msgid "&About"
+msgstr "&O programe"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/menus.cpp:783
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:253 share/lua/http/index.html:203
+#: share/lua/http/mobile.html:97 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:59
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:35
-#, fuzzy
-msgid "Fetch information"
-msgstr "Meta-Informácia"
+#: include/vlc_intf_strings.h:66
+msgid "Fetch Information"
+msgstr "Získať informácie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:428
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
-msgid "Delete"
-msgstr "Vymazať"
+#: include/vlc_intf_strings.h:67
+msgid "Remove Selected"
+msgstr "Odstrániť vybrané"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:37
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:68
 msgid "Information..."
-msgstr "Informácia"
+msgstr "Informácia..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:38
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:69
 msgid "Sort"
-msgstr "Zo&radiť"
+msgstr "Zoradiť"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:39
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1613
-msgid "Add node"
-msgstr "Pridať uzol"
+#: include/vlc_intf_strings.h:70
+msgid "Create Directory..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:40
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:71
+msgid "Create Folder..."
+msgstr "Vytvoriť priečinok..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:72
+msgid "Show Containing Directory..."
+msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:73
+msgid "Show Containing Folder..."
+msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:74
 msgid "Stream..."
-msgstr "Stream"
+msgstr "Stream..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:41
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:75
 msgid "Save..."
-msgstr "Uložiť &ako..."
+msgstr "Uložiť..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:45
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1027
-msgid ""
-"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
-"them."
-msgstr ""
-"Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
-"voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:270 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182
+msgid "Repeat All"
+msgstr "Opakovať všetko"
 
-#: include/vlc_meta.h:28 modules/gui/macosx/playlist.m:1098
-msgid "Meta-information"
-msgstr "Meta-Informácia"
-
-#: include/vlc_meta.h:29 src/input/var.c:137 modules/demux/mpc.c:55
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235 modules/gui/macosx/intf.m:551
-#: modules/gui/macosx/intf.m:552 modules/gui/macosx/open.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:391
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:757
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1658 modules/mux/asf.c:48
-msgid "Title"
-msgstr "Titul"
+#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:269 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175
+msgid "Repeat One"
+msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
-#: include/vlc_meta.h:30 modules/gui/macosx/playlist.m:1098
-msgid "Artist"
-msgstr "Herec"
+#: include/vlc_intf_strings.h:82
+msgid "No Repeat"
+msgstr "Žiadne opakovanie"
 
-#: include/vlc_meta.h:31
-msgid "Genre"
-msgstr "Žáner"
+#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:127
+msgid "Random"
+msgstr "Náhodne"
 
-#: include/vlc_meta.h:32 modules/mux/asf.c:52
-msgid "Copyright"
-msgstr "Autorské práva (copyright)"
+#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
+msgid "Random Off"
+msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
-#: include/vlc_meta.h:33
-msgid "Album/movie/show title"
-msgstr "Album/film/zobrazenie titulu"
+#: include/vlc_intf_strings.h:87
+msgid "Add to Playlist"
+msgstr "Pridať do playlistu"
 
-#: include/vlc_meta.h:34
-msgid "Track number/position in set"
-msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"
+#: include/vlc_intf_strings.h:88
+msgid "Add to Media Library"
+msgstr "Pridať do knižnice médií"
 
-#: include/vlc_meta.h:35 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
-msgid "Description"
-msgstr "Popis"
+#: include/vlc_intf_strings.h:90
+msgid "Add File..."
+msgstr "Pridať súbor..."
 
-#: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:56
-msgid "Rating"
-msgstr "Hodnotenie"
+#: include/vlc_intf_strings.h:91
+msgid "Advanced Open..."
+msgstr "Pokročilé otváranie..."
 
-#: include/vlc_meta.h:37
-msgid "Date"
-msgstr "Dátum"
+#: include/vlc_intf_strings.h:92
+msgid "Add Directory..."
+msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_meta.h:38
-msgid "Setting"
-msgstr "Nastavenie"
+#: include/vlc_intf_strings.h:93
+msgid "Add Folder..."
+msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/open.m:183
-#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:965 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:1043
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:871
-msgid "URL"
-msgstr "URL adresa"
+#: include/vlc_intf_strings.h:95
+msgid "Save Playlist to &File..."
+msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
 
-#: include/vlc_meta.h:40 src/input/es_out.c:1582 src/libvlc.h:97
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
-msgid "Language"
-msgstr "Jazyk"
+#: include/vlc_intf_strings.h:96
+msgid "Open Play&list..."
+msgstr "Otvoriť p&laylist..."
 
-#: include/vlc_meta.h:41 modules/misc/notify/notify.c:152
-msgid "Now Playing"
-msgstr "Práve sa prehráva"
+#: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1297
+msgid "Search"
+msgstr "Hľadať"
 
-#: include/vlc_meta.h:42 modules/access/vcdx/info.c:98
-msgid "Publisher"
-msgstr "Vydavateľ"
+#: include/vlc_intf_strings.h:99
+msgid "Search Filter"
+msgstr "Vyhľadávací filter"
 
-#: include/vlc_meta.h:43
-msgid "Encoded by"
-msgstr "Enkódoval"
+#: include/vlc_intf_strings.h:101
+msgid "&Services Discovery"
+msgstr "&Zisťovanie služieb"
 
-#: include/vlc_meta.h:45
-#, fuzzy
-msgid "Art URL"
-msgstr "URL adresa"
+#: include/vlc_intf_strings.h:105
+msgid ""
+"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
+"them."
+msgstr ""
+"Niektoré nastavenia sú dostupné, avšak sú skryté. Ak ich chcete zobraziť, "
+"aktivujte voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
+msgid "Image clone"
+msgstr "Klon obrázka"
 
-#: include/vlc_meta.h:47
-msgid "Codec Name"
-msgstr "Názov kodeku"
+#: include/vlc_intf_strings.h:111
+msgid "Clone the image"
+msgstr "Klonovať obrázok"
 
-#: include/vlc_meta.h:48
-msgid "Codec Description"
-msgstr "Popis kodeku"
+#: include/vlc_intf_strings.h:113
+msgid "Magnification"
+msgstr "Zväčšenie"
 
-#: include/vlc/vlc.h:577
+#: include/vlc_intf_strings.h:114
 msgid ""
-"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
-"see the file named COPYING for details.\n"
-"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
+"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
+"be magnified."
 msgstr ""
-"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
-"Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
-"Licencie;\n"
-"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
+"Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
 
-#: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
-#: src/audio_output/filters.c:224
-#, fuzzy
-msgid "Audio filtering failed"
-msgstr "Filtre zvuku"
+#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
+msgid "Waves"
+msgstr "Vlny"
 
-#: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
-#: src/audio_output/filters.c:225
-#, c-format
-msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
+#: include/vlc_intf_strings.h:118
+msgid "\"Waves\" video distortion effect"
+msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:120
+msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
+msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:122
+msgid "Image colors inversion"
+msgstr "Inverzia farieb obrázka"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:124
+msgid "Split the image to make an image wall"
+msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:126
+msgid ""
+"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
+"The video gets split in parts that you must sort."
+msgstr ""
+"Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
+"Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:129
+msgid ""
+"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
+"Try changing the various settings for different effects"
 msgstr ""
+"Skresľujúci efekt \"Detekcia hrán\".\n"
+"Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
 
-#: src/audio_output/input.c:83 src/audio_output/input.c:129
-#: src/input/es_out.c:363 src/libvlc.h:423 src/video_output/video_output.c:402
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
+#: include/vlc_intf_strings.h:132
+msgid ""
+"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
+"white, except the parts that are of the color that you select in the "
+"settings."
+msgstr ""
+"Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
+"výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:136
+msgid ""
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
+"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
+"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
+"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
+"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
+"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
+"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
+"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
+"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
+"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
+"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
+"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
+"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
+"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
+"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
+"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
+"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
+"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
+msgstr ""
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
+"h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
+"nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
+"programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
+"programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
+"Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
+"player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
+"konvertovaním, prekódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
+"užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
+"nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
+"hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
+"h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
+"\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
+"(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
+"videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
+"vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
+"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
+"h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
+"vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
+"nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
+"materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
+"player.</p></body></html>"
+
+#: src/audio_output/common.c:85 src/audio_output/common.c:125
+#: src/input/es_out.c:934 src/libvlc-module.c:669
+#: src/video_output/postprocessing.c:98 modules/video_filter/postproc.c:228
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/input.c:85 modules/visualization/visual/visual.c:130
+#: src/audio_output/common.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:119
 msgid "Spectrometer"
-msgstr "Spectrometer"
+msgstr "Spektrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:87
+#: src/audio_output/common.c:91
 msgid "Scope"
-msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
+msgstr "Rozsah (oblasť)"
 
-#: src/audio_output/input.c:89
+#: src/audio_output/common.c:94
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:126 modules/audio_filter/equalizer.c:71
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:155
-#: modules/gui/macosx/intf.m:596 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178
+#: src/audio_output/common.c:97
+msgid "Vu meter"
+msgstr "Vu meter"
+
+#: src/audio_output/common.c:122 modules/audio_filter/equalizer.c:76
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:102 share/lua/http/index.html:215
+#: share/lua/http/mobile.html:76
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
-#: src/audio_output/input.c:148 src/libvlc.h:205
-#: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:391
+#: src/audio_output/common.c:141 src/libvlc-module.c:321
 msgid "Audio filters"
-msgstr "Filtre zvuku"
+msgstr "Zvukové filtre"
+
+#: src/audio_output/common.c:153
+msgid "Replay gain"
+msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
+
+#: src/audio_output/filters.c:142
+msgid "Audio filtering failed"
+msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
+
+#: src/audio_output/filters.c:143
+#, c-format
+msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
+msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%u) filtrov."
 
-#: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
-#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:562
-#: modules/gui/macosx/intf.m:563
+#: src/audio_output/output.c:100 src/audio_output/output.c:128
+#: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:288
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:289
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:316
 msgid "Audio Channels"
-msgstr "Audio-kanály"
-
-#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
-#: modules/access/v4l.c:126 modules/audio_output/alsa.c:192
-#: modules/audio_output/alsa.c:223 modules/audio_output/directx.c:465
-#: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:408
-#: modules/audio_output/sdl.c:182 modules/audio_output/sdl.c:199
-#: modules/audio_output/waveout.c:420 modules/codec/twolame.c:66
+msgstr "Zvukové kanály"
+
+#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
+#: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64
+#: modules/access/v4l2/video.c:284 modules/audio_output/directx.c:439
+#: modules/audio_output/kai.c:219 modules/audio_output/oss.c:194
+#: modules/audio_output/portaudio.c:400 modules/audio_output/waveout.c:419
+#: modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
-#: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
-#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
-#: modules/control/gestures.c:86 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:416
-#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:78
-#: modules/video_filter/rss.c:160
+#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:142
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
+#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:88 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
 msgid "Left"
-msgstr "Doľava"
-
-#: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
-#: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
-#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
-#: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
+msgstr "Vľavo"
+
+#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:144
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
+#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
 msgid "Right"
-msgstr "Doprava"
+msgstr "Vpravo"
 
-#: src/audio_output/output.c:135
+#: src/audio_output/output.c:134
 msgid "Dolby Surround"
 msgstr "Dolby Surround"
 
-#: src/audio_output/output.c:147
+#: src/audio_output/output.c:146
 msgid "Reverse stereo"
-msgstr "Obrátené stereo"
+msgstr "Reverzné stereo"
 
-#: src/extras/getopt.c:636
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
+#: src/config/file.c:531
+msgid "boolean"
+msgstr "Hodnota boolean"
 
-#: src/extras/getopt.c:661
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
+#: src/config/file.c:531 src/config/help.c:467
+msgid "integer"
+msgstr "hodnota (celé číslo)"
 
-#: src/extras/getopt.c:666
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
+#: src/config/file.c:539 src/config/help.c:497
+msgid "float"
+msgstr "hodnota (desatinná)"
 
-#: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
+#: src/config/file.c:552 src/config/help.c:446
+msgid "string"
+msgstr "reťazec / príkaz"
 
-#: src/extras/getopt.c:713
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
+#: src/config/help.c:125
+msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
+msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
 
-#: src/extras/getopt.c:717
+#: src/config/help.c:129
 #, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
+msgid ""
+"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
+"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
+"They will be enqueued in the playlist.\n"
+"The first item specified will be played first.\n"
+"\n"
+"Options-styles:\n"
+"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
+"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
+"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
+"            and that overrides previous settings.\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"  [:option=value ...]\n"
+"\n"
+"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
+"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
+"\n"
+"URL syntax:\n"
+"  file:///path/file              Plain media file\n"
+"  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
+"  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
+"  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
+"  screen://                      Screen capture\n"
+"  dvd://[device]                 DVD device\n"
+"  vcd://[device]                 VCD device\n"
+"  cdda://[device]                Audio CD device\n"
+"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
+"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
+"  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
+"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
+"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov.\n"
+"Tieto streamy sa zaradia do playlistu.\n"
+"Položka, ktorá bola zadaná do playlistu najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
+"\n"
+"Nastavenia štýlov:\n"
+"  nastavenie --: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
+"spustenia programu.\n"
+"   nastavenie -: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
+"   nastavenie:  aplikuje sa na stream až tesne pred jeho prehrávaním\n"
+"            a zároveň potlačí predchádzajúce nastavenia\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"  [:option=value ...]\n"
+"\n"
+" Viaceré globálne --nastavenia sa dajú používať aj ako špecifické :"
+"nastavenia pre MRL.\n"
+"  Viacnásobné príkazy :nastavenie=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
+"\n"
+"Syntax URL adresy:\n"
+"  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
+"  http://host[:port]/file            HTTP URL\n"
+"  ftp://host[:port]/file             FTP URL\n"
+"  mms://host[:port]/file             MMS URL\n"
+"  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
+"  [dvd://][device]]                 DVD jednotka\n"
+"  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
+"  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
+"  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
+"                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
+"serverom\n"
+"  vlc:pause:<počet sekúnd>            Pozastavenie playlistu na určitý čas\n"
+"  vlc:quit                       Špeciálna položka na ukončenie programu "
+"VLC\n"
+
+#: src/config/help.c:513
+msgid " (default enabled)"
+msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
 
-#: src/extras/getopt.c:743
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
+#: src/config/help.c:514
+msgid " (default disabled)"
+msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
+
+#: src/config/help.c:679 src/config/help.c:682 src/config/help.c:690
+#: src/config/help.c:695
+msgid "Note:"
+msgstr "Poznámka:"
+
+#: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683
+msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
+msgstr ""
+"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
+"nastavenia."
 
-#: src/extras/getopt.c:746
+#: src/config/help.c:691 src/config/help.c:696
 #, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
+msgid ""
+"%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
+msgstr ""
+"%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
+
+#: src/config/help.c:703 src/config/help.c:707
+msgid ""
+"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
+"modules."
+msgstr ""
+"Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
+"verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
 
-#: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
+#: src/config/help.c:789
 #, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
+msgid "VLC version %s (%s)\n"
+msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:823
+#: src/config/help.c:791
 #, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
+msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
+msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:841
+#: src/config/help.c:793
 #, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
+msgid "Compiler: %s\n"
+msgstr "Kompilátor: %s\n"
+
+#: src/config/help.c:825
+msgid ""
+"\n"
+"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Vypísaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
+
+#: src/config/help.c:839
+msgid ""
+"\n"
+"Press the RETURN key to continue...\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
 
-#: src/input/control.c:288
+#: src/input/control.c:217
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:113 src/input/decoder.c:125
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:247 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:623
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:632 modules/stream_out/es.c:365
-#: modules/stream_out/es.c:379
-#, fuzzy
+#: src/input/decoder.c:267
+msgid "packetizer"
+msgstr "paketizér"
+
+#: src/input/decoder.c:267
+msgid "decoder"
+msgstr "dekodér"
+
+#: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:234 modules/codec/avcodec/encoder.c:242
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:279 modules/codec/avcodec/encoder.c:755
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:764 modules/stream_out/es.c:363
+#: modules/stream_out/es.c:378
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
-msgstr "Sprievodca streamovaním a prekódovaním"
+msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
 
-#: src/input/decoder.c:114
-#, fuzzy
-msgid "VLC could not open the packetizer module."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+#: src/input/decoder.c:277
+#, c-format
+msgid "VLC could not open the %s module."
+msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť dekódovací modul %s."
 
-#: src/input/decoder.c:126
-#, fuzzy
+#: src/input/decoder.c:468
 msgid "VLC could not open the decoder module."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
 
-#: src/input/decoder.c:136
-msgid "No suitable decoder module for format"
-msgstr ""
+#: src/input/decoder.c:722
+msgid "No suitable decoder module"
+msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
 
-#: src/input/decoder.c:137
+#: src/input/decoder.c:723
 #, c-format
 msgid ""
-"VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
-"Unfortunately there is no way for you to fix this."
+"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
+"there is no way for you to fix this."
 msgstr ""
+"VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
+"nie je možné odstrániť."
 
-#: src/input/es_out.c:385 src/input/es_out.c:387 src/input/es_out.c:393
-#: src/input/es_out.c:394 modules/access/cdda/info.c:973
-#: modules/access/cdda/info.c:1005
+#: src/input/es_out.c:954 src/input/es_out.c:959 src/libvlc-module.c:359
+#: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:478
+msgid "Track"
+msgstr "Stopa"
+
+#: src/input/es_out.c:1165
 #, c-format
-msgid "Track %i"
-msgstr "Stopa %i"
+msgid "%s [%s %d]"
+msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:467 src/input/es_out.c:469 src/input/es_out.c:569
-#: src/input/es_out.c:576 src/input/var.c:126 src/libvlc.h:454
-#: modules/gui/macosx/intf.m:549 modules/gui/macosx/intf.m:550
+#: src/input/es_out.c:1165 src/input/es_out.c:1170 src/input/var.c:167
+#: src/libvlc-module.c:693 modules/gui/macosx/MainMenu.m:275
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:276
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1577 modules/codec/faad.c:329
+#: src/input/es_out.c:1368 src/input/es_out.c:1370
+msgid "Scrambled"
+msgstr "Kódované"
+
+#: src/input/es_out.c:1368 share/lua/http/index.html:163
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+#: src/input/es_out.c:2023
+#, c-format
+msgid "Closed captions %u"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
+
+#: src/input/es_out.c:2883
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
-msgstr "Tok %d"
+msgstr "Stream %d"
 
-#: src/input/es_out.c:1579 modules/gui/macosx/wizard.m:426
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:821
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:861
-msgid "Codec"
-msgstr "Kodek"
+#: src/input/es_out.c:2899 src/input/es_out.c:3017 modules/access/imem.c:64
+msgid "Subtitle"
+msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/es_out.c:1590 src/input/es_out.c:1618 src/input/es_out.c:1645
-#: modules/gui/macosx/output.m:153
+#: src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2934 src/input/es_out.c:2981
+#: src/input/es_out.c:3017 modules/gui/macosx/output.m:153
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:1593 modules/codec/faad.c:333
-#: modules/gui/macosx/output.m:176
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
-msgid "Channels"
-msgstr "Kanály"
+#: src/input/es_out.c:2910
+msgid "Original ID"
+msgstr "Originálne ID"
 
-#: src/input/es_out.c:1598 modules/codec/faad.c:335
-msgid "Sample rate"
-msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+#: src/input/es_out.c:2918 src/input/es_out.c:2921 modules/access/imem.c:67
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:387 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:477
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
+msgid "Codec"
+msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:1599 modules/codec/faad.c:335
-#, c-format
-msgid "%d Hz"
-msgstr "%d Hz"
+#: src/input/es_out.c:2925 src/input/meta.c:65 src/libvlc-module.c:219
+#: modules/access/imem.c:71 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
+#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
+msgid "Language"
+msgstr "Jazyk"
 
-#: src/input/es_out.c:1605
+#: src/input/es_out.c:2928 src/input/meta.c:60
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:73
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: src/input/es_out.c:2937 src/input/es_out.c:2940
+#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:499
+msgid "Channels"
+msgstr "Kanály"
+
+#: src/input/es_out.c:2945 modules/access/imem.c:75
+#: modules/audio_output/amem.c:45
+msgid "Sample rate"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+
+#: src/input/es_out.c:2945
+#, c-format
+msgid "%u Hz"
+msgstr "%u Hz"
+
+#: src/input/es_out.c:2955
 msgid "Bits per sample"
-msgstr "bitov na vzorok"
+msgstr "bitov na vzorku"
 
-#: src/input/es_out.c:1610 modules/access_output/shout.c:86
-#: modules/access/pvr.c:84
+#: src/input/es_out.c:2960 modules/access_output/shout.c:92
+#: modules/access/pvr.c:90 modules/demux/playlist/shoutcast.c:334
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:882
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:1611
+#: src/input/es_out.c:2960
+#, c-format
+msgid "%u kb/s"
+msgstr "%u kb/s"
+
+#: src/input/es_out.c:2972
+msgid "Track replay gain"
+msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
+
+#: src/input/es_out.c:2974
+msgid "Album replay gain"
+msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
+
+#: src/input/es_out.c:2975
 #, c-format
-msgid "%d kb/s"
-msgstr "%d kb/s"
+msgid "%.2f dB"
+msgstr "%.2f dB"
 
-#: src/input/es_out.c:1622
+#: src/input/es_out.c:2984 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:483
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:1628
+#: src/input/es_out.c:2989
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:1638 modules/access/screen/screen.c:42
+#: src/input/es_out.c:2999 src/input/es_out.c:3002 modules/access/imem.c:93
+#: modules/access/screen/screen.c:41 modules/access/screen/xcb.c:34
+#: modules/access/shm.c:40 modules/access/vdr.c:93 modules/demux/image.c:65
 msgid "Frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania"
+msgstr "Frekvencia snímok"
 
-#: src/input/es_out.c:1645
-msgid "Subtitle"
-msgstr "Titulky"
+#: src/input/es_out.c:3010
+msgid "Decoded format"
+msgstr "Dekódovaný formát"
 
-#: src/input/input.c:2072
+#: src/input/input.c:2465
 msgid "Your input can't be opened"
-msgstr ""
+msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2073
+#: src/input/input.c:2466
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
+"Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
+"v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2148
-msgid "Can't recognize the input's format"
-msgstr ""
+#: src/input/input.c:2583
+msgid "VLC can't recognize the input's format"
+msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
-#: src/input/input.c:2149
+#: src/input/input.c:2584
 #, c-format
-msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
+msgid ""
+"The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
 msgstr ""
+"Formát '%s' nemožno detegovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
+"záznamom činnosti programu."
+
+#: src/input/meta.c:54 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:277
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:278 modules/gui/macosx/open.m:157
+#: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:350
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:439
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:452 modules/mux/asf.c:56
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
+msgid "Title"
+msgstr "Titul"
+
+#: src/input/meta.c:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:79
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1185
+msgid "Artist"
+msgstr "Interpret"
+
+#: src/input/meta.c:56
+msgid "Genre"
+msgstr "Žáner"
+
+#: src/input/meta.c:57 modules/mux/asf.c:60
+msgid "Copyright"
+msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
-#: src/input/var.c:116
+#: src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:359 modules/access/vcdx/info.c:63
+msgid "Album"
+msgstr "Album"
+
+#: src/input/meta.c:59
+msgid "Track number"
+msgstr "Číslo stopy"
+
+#: src/input/meta.c:61 modules/mux/asf.c:64
+msgid "Rating"
+msgstr "Hodnotenie"
+
+#: src/input/meta.c:62
+msgid "Date"
+msgstr "Dátum"
+
+#: src/input/meta.c:63
+msgid "Setting"
+msgstr "Nastavenie"
+
+#: src/input/meta.c:64 modules/gui/macosx/open.m:169
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
+msgid "URL"
+msgstr "URL adresa"
+
+#: src/input/meta.c:66 modules/notify/notify.c:320
+msgid "Now Playing"
+msgstr "Práve sa prehráva"
+
+#: src/input/meta.c:67 modules/access/vcdx/info.c:70
+msgid "Publisher"
+msgstr "Vydavateľ"
+
+#: src/input/meta.c:68
+msgid "Encoded by"
+msgstr "Kódoval"
+
+#: src/input/meta.c:69
+msgid "Artwork URL"
+msgstr "URL diela"
+
+#: src/input/meta.c:70
+msgid "Track ID"
+msgstr "ID stopy"
+
+#: src/input/var.c:158
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
 
-#: src/input/var.c:132 src/libvlc.h:460
+#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:699
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:143 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236
-#: modules/gui/macosx/intf.m:553 modules/gui/macosx/intf.m:554
-#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:835
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:762
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:279
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:280 modules/gui/macosx/open.m:158
+#: modules/gui/macosx/open.m:160 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
-#: src/input/var.c:149 modules/access/vcdx/info.c:302
-#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:293
+#: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:164 modules/gui/macosx/intf.m:577
-#: modules/gui/macosx/intf.m:578
+#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:303
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:304
 msgid "Video Track"
 msgstr "Video-stopa"
 
-#: src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/intf.m:560
-#: modules/gui/macosx/intf.m:561
+#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:286
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:287
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/input/var.c:176 modules/gui/macosx/intf.m:585
-#: modules/gui/macosx/intf.m:586
+#: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/MainMenu.m:311
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:312 modules/gui/macosx/MainMenu.m:993
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1051
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/input/var.c:257
+#: src/input/var.c:273
 msgid "Next title"
 msgstr "Ďalší titul"
 
-#: src/input/var.c:262
+#: src/input/var.c:278
 msgid "Previous title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
-#: src/input/var.c:285
+#: src/input/var.c:312
 #, c-format
-msgid "Title %i"
-msgstr "Titul %i"
+msgid "Title %i%s"
+msgstr "Titul %i%s"
 
-#: src/input/var.c:308 src/input/var.c:368
+#: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:347 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
+#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:390
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:352 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
+#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:380
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
-#: src/interface/interaction.c:269 src/interface/interaction.c:365
-#: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/controls.m:58
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:363
-#: modules/gui/qt4/dialogs/prefs_dialog.cpp:80
-msgid "Cancel"
-msgstr "Storno"
-
-#: src/interface/interaction.c:364
-msgid "Ok"
-msgstr ""
-
-#: src/interface/interface.c:342
-msgid "Switch interface"
-msgstr "Prepnúť rozhranie"
+#: src/input/vlm.c:652 src/input/vlm.c:1035
+#, c-format
+msgid "Media: %s"
+msgstr "Médium: %s"
 
-#: src/interface/interface.c:369 modules/gui/macosx/intf.m:512
-#: modules/gui/macosx/intf.m:513
+#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:230
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:231
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:374
-#, fuzzy
-msgid "Telnet Interface"
-msgstr "Rozhranie"
+#: src/interface/interface.c:91
+msgid "Console"
+msgstr "Konzola"
 
-#: src/interface/interface.c:376
-#, fuzzy
-msgid "Web Interface"
-msgstr "Rozhranie"
+#: src/interface/interface.c:95
+msgid "Telnet"
+msgstr "Telnet"
 
-#: src/interface/interface.c:378
-#, fuzzy
+#: src/interface/interface.c:98
+msgid "Web"
+msgstr "Web"
+
+#: src/interface/interface.c:101
 msgid "Debug logging"
-msgstr "Zaznamenávanie do súboru"
+msgstr "Záznam informácií pre ladenie"
 
-#: src/interface/interface.c:380
-#, fuzzy
+#: src/interface/interface.c:104
 msgid "Mouse Gestures"
-msgstr "Gestá"
+msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
-#: src/libvlc-common.c:275 src/libvlc-common.c:443 src/misc/modules.c:1675
-#: src/misc/modules.c:1979
+#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
+#: src/libvlc.c:291
 msgid "C"
-msgstr "C"
-
-#: src/libvlc-common.c:291
-msgid "Help options"
-msgstr "Vlastnosti pomocníka"
-
-#: src/libvlc-common.c:1254 src/misc/configuration.c:1242
-msgid "string"
-msgstr "príkaz"
-
-#: src/libvlc-common.c:1273 src/misc/configuration.c:1206
-msgid "integer"
-msgstr "hodnota"
-
-#: src/libvlc-common.c:1293 src/misc/configuration.c:1231
-msgid "float"
-msgstr "plávajúci"
-
-#: src/libvlc-common.c:1300
-msgid " (default enabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
-
-#: src/libvlc-common.c:1301
-msgid " (default disabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
-
-#: src/libvlc-common.c:1483
-#, c-format
-msgid "VLC version %s\n"
-msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
-
-#: src/libvlc-common.c:1484
-#, c-format
-msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
-msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
-
-#: src/libvlc-common.c:1486
-#, c-format
-msgid "Compiler: %s\n"
-msgstr "Kompilátor: %s\n"
-
-#: src/libvlc-common.c:1489
-#, c-format
-msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
-msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
-
-#: src/libvlc-common.c:1521
-msgid ""
-"\n"
-"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
+msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc-common.c:1542
+#: src/libvlc.c:861
 msgid ""
-"\n"
-"Press the RETURN key to continue...\n"
+"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
+"interface."
 msgstr ""
-"\n"
-"Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
-
-#: src/libvlc.h:38 src/libvlc.h:202
-msgid "Auto"
-msgstr "Autom."
-
-#: src/libvlc.h:38
-msgid "American English"
-msgstr "Americká angličtina"
-
-#: src/libvlc.h:38
-msgid "British English"
-msgstr "Britská angličtina"
-
-#: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:59
-msgid "Catalan"
-msgstr "Katalánsky"
-
-#: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:67
-msgid "Czech"
-msgstr "Česky"
-
-#: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:68
-msgid "Danish"
-msgstr "Dánsky"
-
-#: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:80
-msgid "German"
-msgstr "Nemecky"
-
-#: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:169
-msgid "Spanish"
-msgstr "Španielsky"
+"Spustenie programu VLC s predvoleným rozhraním. Pre spustenie bez rozhrania "
+"zadajte príkaz 'cvlc'."
 
-#: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:77
-msgid "French"
-msgstr "Francúzsky"
-
-#: src/libvlc.h:40
-msgid "Galician"
-msgstr "Španielčina"
-
-#: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:88
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebrejsky"
-
-#: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:92
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Maďarsky"
-
-#: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:99
-msgid "Italian"
-msgstr "Taliansky"
-
-#: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:101
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japonsky"
-
-#: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:79
-msgid "Georgian"
-msgstr "Gruzínsky"
-
-#: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:111
-msgid "Korean"
-msgstr "Kórejsky"
-
-#: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:125
-msgid "Malay"
-msgstr "Malajsky"
-
-#: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:69
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holandská nemčina"
-
-#: src/libvlc.h:42
-msgid "Occitan"
-msgstr "Occitan"
-
-#: src/libvlc.h:42
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
-
-#: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:153
-msgid "Romanian"
-msgstr "Rumunsky"
-
-#: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:155
-msgid "Russian"
-msgstr "Rusky"
-
-#: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:161
-msgid "Slovak"
-msgstr "Slovensky"
+#: src/libvlc.h:154 src/libvlc-module.c:1505 src/libvlc-module.c:1506
+#: src/libvlc-module.c:2655 src/video_output/vout_intf.c:182
+msgid "Zoom"
+msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:162
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Slovinsky"
+#: src/libvlc.h:155 src/libvlc-module.c:1429 src/video_output/vout_intf.c:83
+msgid "1:4 Quarter"
+msgstr "1:4 (štvrtina)"
 
-#: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:174
-msgid "Swedish"
-msgstr "Švédsky"
+#: src/libvlc.h:156 src/libvlc-module.c:1430 src/video_output/vout_intf.c:84
+msgid "1:2 Half"
+msgstr "1:2 (polovica)"
 
-#: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:187
-msgid "Turkish"
-msgstr "Turecky"
+#: src/libvlc.h:157 src/libvlc-module.c:1431 src/video_output/vout_intf.c:85
+msgid "1:1 Original"
+msgstr "1:1 (originál)"
 
-#: src/libvlc.h:44
-msgid "Simplified Chinese"
-msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
+#: src/libvlc.h:158 src/libvlc-module.c:1432 src/video_output/vout_intf.c:86
+msgid "2:1 Double"
+msgstr "2:1 (dvojitá veľkosť)"
 
-#: src/libvlc.h:44
-msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
+#: src/libvlc-module.c:105 src/libvlc-module.c:318
+#: modules/audio_output/kai.c:78 modules/video_output/kva.c:62
+msgid "Auto"
+msgstr "Automaticky"
 
-#: src/libvlc.h:63
+#: src/libvlc-module.c:175
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
@@ -1207,11 +1450,11 @@ msgstr ""
 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
 
-#: src/libvlc.h:67
+#: src/libvlc-module.c:179
 msgid "Interface module"
 msgstr "Modul rozhrania"
 
-#: src/libvlc.h:69
+#: src/libvlc-module.c:181
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
@@ -1219,143 +1462,151 @@ msgstr ""
 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc.h:73 modules/control/ntservice.c:53
+#: src/libvlc-module.c:185 modules/control/ntservice.c:57
 msgid "Extra interface modules"
-msgstr "Extra moduly rozhrania"
+msgstr "Extra moduly s rozhraním"
 
-#: src/libvlc.h:75
+#: src/libvlc-module.c:187
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
-"the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
+"the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
 "\", \"gestures\" ...)"
 msgstr ""
-"V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
-"Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
-"hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
-"rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
-"(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
+"V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné rozhrania\". Tieto "
+"prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú doplnkom k hlavnému rozhraniu "
+"programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s rozhraním, jednotlivé "
+"položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné hodnoty sú \"rc\" (diaľkové ovládanie), "
 "\"http\", \"gestures\" ...) "
 
-#: src/libvlc.h:82
+#: src/libvlc-module.c:194
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
-msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
+msgstr "Môžete si zvoliť ovládacie rozhrania pre program VLC."
 
-#: src/libvlc.h:84
+#: src/libvlc-module.c:196
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc.h:86
+#: src/libvlc-module.c:198
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
 msgstr ""
-"Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
+"Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s používateľom "
 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
 "ladenie)"
 
-#: src/libvlc.h:89
+#: src/libvlc-module.c:201
+msgid "Choose which objects should print debug message"
+msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
+
+#: src/libvlc-module.c:204
+msgid ""
+"This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
+"a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
+"objects. Objects can be referred to by their type or module name. Rules "
+"applying to named objects take precedence over rules applying to object "
+"types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
+"message."
+msgstr ""
+"Toto je reťazec, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá doplniť prefixom "
+"'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
+"'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
+"alebo podľa názvu modulu. Pravidlá aplikované na pomenované objekty majú "
+"prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe typov objektu. Ak budete "
+"chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
+
+#: src/libvlc-module.c:211
 msgid "Be quiet"
-msgstr "Tichý mód"
+msgstr "Tichý režim"
 
-#: src/libvlc.h:91
+#: src/libvlc-module.c:213
 msgid "Turn off all warning and information messages."
-msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
+msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
 
-#: src/libvlc.h:93
+#: src/libvlc-module.c:215
 msgid "Default stream"
 msgstr "Predvolený stream"
 
-#: src/libvlc.h:95
+#: src/libvlc-module.c:217
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
 
-#: src/libvlc.h:98
+#: src/libvlc-module.c:220
 msgid ""
 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
 msgstr ""
-"Môžete si manuálne vybraÅ¥ jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
-"\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
+"Môžete si manuálne vybraÅ¥ jazykovú verziu rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
+"\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
 
-#: src/libvlc.h:102
+#: src/libvlc-module.c:224
 msgid "Color messages"
-msgstr "Farebné správy"
+msgstr "Farebné hlásenia"
 
-#: src/libvlc.h:104
+#: src/libvlc-module.c:226
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
 msgstr ""
-"Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
+"Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
-#: src/libvlc.h:107
+#: src/libvlc-module.c:229
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc.h:109
+#: src/libvlc-module.c:231
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
 msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
-"všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
+"všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc.h:113 modules/control/showintf.c:68
-msgid "Show interface with mouse"
-msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
-
-#: src/libvlc.h:115
-msgid ""
-"When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
-"edge of the screen in fullscreen mode."
-msgstr ""
-"Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
-"kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
-
-#: src/libvlc.h:118
+#: src/libvlc-module.c:235
 msgid "Interface interaction"
-msgstr "Interakcia z rozhrania"
+msgstr "Interakcia s rozhraním"
 
-#: src/libvlc.h:120
+#: src/libvlc-module.c:237
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
 msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
-"program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
+"program bude vyžadovať zásah od používateľa."
 
-#: src/libvlc.h:130
+#: src/libvlc-module.c:247
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
 "the \"audio filters\" modules section."
 msgstr ""
-"Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
-"audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
+"Tieto voľby vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
+"zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
-#: src/libvlc.h:136
+#: src/libvlc-module.c:253
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
-#: src/libvlc.h:138
+#: src/libvlc-module.c:255
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
-"Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
+"Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc.h:142 modules/stream_out/display.c:37
+#: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/display.c:40
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
-#: src/libvlc.h:144
+#: src/libvlc-module.c:261
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1363,43 +1614,30 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
 
-#: src/libvlc.h:147
+#: src/libvlc-module.c:265
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
 
-#: src/libvlc.h:148
+#: src/libvlc-module.c:266
 msgid "This will force a mono audio output."
 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
 
-#: src/libvlc.h:150
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid "Default audio volume"
 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
 
-#: src/libvlc.h:152
+#: src/libvlc-module.c:271
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
 "1024. "
 
-#: src/libvlc.h:155
-msgid "Audio output saved volume"
-msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
-
-#: src/libvlc.h:157
-msgid ""
-"This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
-"should not change this option manually."
-msgstr ""
-"Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
-"aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
-"manuálne. "
-
-#: src/libvlc.h:160
+#: src/libvlc-module.c:274
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
 
-#: src/libvlc.h:162
+#: src/libvlc-module.c:276
 msgid ""
 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
 "0 to 1024."
@@ -1407,78 +1645,78 @@ msgstr ""
 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
 
-#: src/libvlc.h:165
+#: src/libvlc-module.c:280
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
 
-#: src/libvlc.h:167
+#: src/libvlc-module.c:282
 msgid ""
-"You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
-"(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+"You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
+"(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 msgstr ""
-"Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
-"Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
-"32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+"Tu môžete urči frekvenciu na výstupe zvuku. Bežne používané hodnoty sú -0 "
+"(nedefinované), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 
-#: src/libvlc.h:171
+#: src/libvlc-module.c:286
 msgid "High quality audio resampling"
-msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
+msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku"
 
-#: src/libvlc.h:173
+#: src/libvlc-module.c:288
 msgid ""
 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
 "resampling algorithm will be used instead."
 msgstr ""
 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
-"pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
-"významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
-"sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
+"pre vysoko kvalitný zvuk (HQ). Takéto prevzorkovávanie však môže významne "
+"zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije sa "
+"všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
 
-#: src/libvlc.h:178
+#: src/libvlc-module.c:293
 msgid "Audio desynchronization compensation"
-msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
+msgstr "Kompenzovať nesynchrónnosť zvuku"
 
-#: src/libvlc.h:180
+#: src/libvlc-module.c:295
 msgid ""
-"This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
+"This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
 msgstr ""
 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
 
-#: src/libvlc.h:183
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Audio output channels mode"
-msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
+msgstr "Kanálový režim zvukového výstupu"
 
-#: src/libvlc.h:185
+#: src/libvlc-module.c:300
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
 "played)."
 msgstr ""
-"Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
-"(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
-"prehrávania)."
+"Režim, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude "
+"možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
+"začiatkom prehrávania)."
 
-#: src/libvlc.h:189
+#: src/libvlc-module.c:304 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
-#: src/libvlc.h:191
+#: src/libvlc-module.c:306
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
 msgstr ""
-"Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
+"Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc.h:194
+#: src/libvlc-module.c:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc.h:196
+#: src/libvlc-module.c:311
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1486,34 +1724,97 @@ msgid ""
 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
-"norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
+"norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detegovať. \n"
 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc.h:202
+#: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
+#: modules/access/v4l2/video.c:219
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#: src/libvlc.h:202
+#: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
+#: modules/access/v4l2/video.c:145 modules/access/v4l2/video.c:219
+#: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
-#: src/libvlc.h:207
+#: src/libvlc-module.c:323
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
-"Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
+"Ak chcete upraviť vykresľovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
 "spracovávanie zvuku."
 
-#: src/libvlc.h:210
+#: src/libvlc-module.c:326
 msgid "Audio visualizations "
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
-#: src/libvlc.h:212
+#: src/libvlc-module.c:328
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
 
-#: src/libvlc.h:220
+#: src/libvlc-module.c:332
+msgid "Replay gain mode"
+msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní"
+
+#: src/libvlc-module.c:334
+msgid "Select the replay gain mode"
+msgstr "Vyberte si režim normalizácie pri prehrávaní"
+
+#: src/libvlc-module.c:336
+msgid "Replay preamp"
+msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
+
+#: src/libvlc-module.c:338
+msgid ""
+"This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
+"replay gain information"
+msgstr ""
+"Tu môžete zmeniť predvolenú cieľovú úroveň (89 dB) pre stream, ktorý "
+"obsahuje aj informácie o zosilnení pri prehrávaní."
+
+#: src/libvlc-module.c:341
+msgid "Default replay gain"
+msgstr "Predvolené zosilnenie pri prehrávaní"
+
+#: src/libvlc-module.c:343
+msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
+msgstr ""
+"Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
+"zosilňovaní zvuku"
+
+#: src/libvlc-module.c:345
+msgid "Peak protection"
+msgstr "Ochrana pred zvukovými špičkami"
+
+#: src/libvlc-module.c:347
+msgid "Protect against sound clipping"
+msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
+
+#: src/libvlc-module.c:350
+msgid "Enable time stretching audio"
+msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
+
+#: src/libvlc-module.c:352
+msgid ""
+"This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
+"audio pitch"
+msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
+"vznik zvukových špičiek"
+
+#: src/libvlc-module.c:359 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dtv/access.c:103
+#: modules/access/dtv/access.c:137 modules/access/v4l2/video.c:171
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:202
+#: modules/gui/macosx/open.m:214
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:299
+#: modules/text_renderer/freetype.c:160
+msgid "None"
+msgstr "Žiaden"
+
+#: src/libvlc-module.c:367
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1521,42 +1822,45 @@ msgid ""
 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
 "options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
-"tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
-"obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
-"- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
+"tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre odstránenie prekladania - "
+"deinterlacing, prispôsobenie obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete "
+"konfigurovať v module \"Video - Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších "
+"funkcií. "
 
-#: src/libvlc.h:226
+#: src/libvlc-module.c:373
 msgid "Video output module"
-msgstr "Modul video-výstupu"
+msgstr "Modul výstupu videa"
 
-#: src/libvlc.h:228
+#: src/libvlc-module.c:375
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
-"Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
-"program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
+"Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
+"program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
 
-#: src/libvlc.h:231 modules/stream_out/display.c:39
+#: src/libvlc-module.c:378 modules/stream_out/display.c:42
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:306
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: src/libvlc.h:233
+#: src/libvlc-module.c:380
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
-"Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
-"dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
+"Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa. Video sa nebude ani dekódovať, "
+"takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc.h:236 modules/codec/fake.c:48
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:107 modules/stream_out/transcode.c:68
-#: modules/visualization/visual/visual.c:44
+#: src/libvlc-module.c:383 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
+#: modules/visualization/projectm.cpp:62
+#: modules/visualization/visual/visual.c:48
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
-#: src/libvlc.h:238
+#: src/libvlc-module.c:385
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
@@ -1564,13 +1868,14 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: src/libvlc.h:241 modules/codec/fake.c:51
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:110 modules/stream_out/transcode.c:71
-#: modules/visualization/visual/visual.c:48
+#: src/libvlc-module.c:388 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
+#: modules/visualization/projectm.cpp:65
+#: modules/visualization/visual/visual.c:52
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
-#: src/libvlc.h:243
+#: src/libvlc-module.c:390
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
@@ -1578,33 +1883,33 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "prispôsobí prehrávanému videu. "
 
-#: src/libvlc.h:246
+#: src/libvlc-module.c:393
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Súradnica X videa"
 
-#: src/libvlc.h:248
+#: src/libvlc-module.c:395
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
 
-#: src/libvlc.h:251
+#: src/libvlc-module.c:398
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y videa"
 
-#: src/libvlc.h:253
+#: src/libvlc-module.c:400
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
 
-#: src/libvlc.h:256
+#: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Video title"
 msgstr "Názov videa"
 
-#: src/libvlc.h:258
+#: src/libvlc-module.c:405
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
@@ -1612,11 +1917,11 @@ msgstr ""
 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
 
-#: src/libvlc.h:261
+#: src/libvlc-module.c:408
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Zarovnanie videa"
 
-#: src/libvlc.h:263
+#: src/libvlc-module.c:410
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
@@ -1627,63 +1932,88 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
-#: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
-#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
-#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:421 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
-#: src/libvlc.h:268 modules/codec/dvbsub.c:64 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:87 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
 msgid "Top"
-msgstr "Nahor"
-
-#: src/libvlc.h:268 modules/codec/dvbsub.c:64 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
+msgstr "Hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
 msgid "Bottom"
-msgstr "Nadol"
-
-#: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
-#: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
+msgstr "Dole"
+
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Left"
-msgstr "Doľava-nahor"
-
-#: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
-#: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
+msgstr "Vľavo hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Right"
-msgstr "Doprava-nahor"
-
-#: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
-#: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
+msgstr "Vpravo hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Left"
-msgstr "Doľava-nadol"
-
-#: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
-#: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
+msgstr "Vľavo dole"
+
+#: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Right"
-msgstr "Doprava-nadol"
+msgstr "Vpravo dole"
 
-#: src/libvlc.h:271
+#: src/libvlc-module.c:418
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Priblížiť video"
 
-#: src/libvlc.h:273
+#: src/libvlc-module.c:420
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
 
-#: src/libvlc.h:275
+#: src/libvlc-module.c:422
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
 
-#: src/libvlc.h:277
+#: src/libvlc-module.c:424
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
@@ -1691,149 +2021,276 @@ msgstr ""
 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc.h:280
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:427
 msgid "Embedded video"
-msgstr "Integrovaný video-výstup"
+msgstr "Vstavané video"
 
-#: src/libvlc.h:282
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:429
 msgid "Embed the video output in the main interface."
-msgstr "Pridať video do vzhľadu"
+msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
-#: src/libvlc.h:284
+#: src/libvlc-module.c:431
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
 
-#: src/libvlc.h:286
+#: src/libvlc-module.c:433
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
-#: src/libvlc.h:288
+#: src/libvlc-module.c:435
 msgid "Overlay video output"
-msgstr "Výstup prekryvového videa"
+msgstr "Prekryť výstup videa"
 
-#: src/libvlc.h:290
+#: src/libvlc-module.c:437
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
-"Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
-"predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
-"hardvérovú akceleráciu videa."
+"Prekrývanie je schopnosť hardvérovej akcelerácie videa pomocou grafickej "
+"karty (schopnosť vykresľovať video priamo). Program VLC sa pokúsi o využitie "
+"tejto voľby v predvolenom nastavení."
 
-#: src/libvlc.h:293 src/video_output/vout_intf.c:404
+#: src/libvlc-module.c:440 src/video_output/vout_intf.c:292
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
-#: src/libvlc.h:295
+#: src/libvlc-module.c:442
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
-#: src/libvlc.h:297
-msgid "Disable screensaver"
-msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
-
-#: src/libvlc.h:298
-msgid "Disable the screensaver during video playback."
-msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
-
-#: src/libvlc.h:300
-msgid "Window decorations"
-msgstr "Dekorácie okna"
+#: src/libvlc-module.c:444
+msgid "Enable wallpaper mode "
+msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc.h:302
+#: src/libvlc-module.c:446
 msgid ""
-"VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
-"giving a \"minimal\" window."
+"The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
 msgstr ""
-"Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
-"okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
+"Režim prehrávania na pozadí vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
+"plochy."
 
-#: src/libvlc.h:305
-msgid "Video output filter module"
-msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
+#: src/libvlc-module.c:449
+msgid "Show media title on video"
+msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
 
-#: src/libvlc.h:307
-msgid ""
-"This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
-"instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
-msgstr ""
-"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
-"Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
-"dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
-"nedostatkov."
+#: src/libvlc-module.c:451
+msgid "Display the title of the video on top of the movie."
+msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
 
-#: src/libvlc.h:311
-msgid "Video filter module"
-msgstr "Modul video-filtra"
+#: src/libvlc-module.c:453
+msgid "Show video title for x milliseconds"
+msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
 
-#: src/libvlc.h:313
-msgid ""
-"This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
-"instance deinterlacing, or distortthe video."
+#: src/libvlc-module.c:455
+msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
-"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
-"Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
-"dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
-"nedostatkov."
+"Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
 
-#: src/libvlc.h:317
-msgid "Video snapshot directory (or filename)"
-msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
+#: src/libvlc-module.c:457
+msgid "Position of video title"
+msgstr "Pozícia názvu videa"
 
-#: src/libvlc.h:319
-msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
-msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
+#: src/libvlc-module.c:459
+msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
+msgstr ""
+"Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
+"v strede dole). "
 
-#: src/libvlc.h:321 src/libvlc.h:323
-msgid "Video snapshot file prefix"
-msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
+#: src/libvlc-module.c:461
+msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
+msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
 
-#: src/libvlc.h:325
-msgid "Video snapshot format"
-msgstr "Formát snímky z videa"
+#: src/libvlc-module.c:464
+msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
+msgstr ""
+"Skryť kurzor myši a ovládač celoobrazovkového režimu po n milisekundách."
 
-#: src/libvlc.h:327
-msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
-msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
+#: src/libvlc-module.c:467 src/libvlc-module.c:469
+#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:314
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:315 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:98
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
+msgid "Deinterlace"
+msgstr "Odstrániť prekladanie"
 
-#: src/libvlc.h:329
-msgid "Display video snapshot preview"
-msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
+#: src/libvlc-module.c:477 src/video_output/interlacing.c:195
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:316 modules/gui/macosx/MainMenu.m:317
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
+msgid "Deinterlace mode"
+msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
 
-#: src/libvlc.h:331
-msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
-msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
+#: src/libvlc-module.c:479
+msgid "Deinterlace method to use for video processing."
+msgstr ""
+"Metóda odstránenia prekladania (deinterlacing), ktorá sa použije na "
+"spracovanie videa."
+
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Discard"
+msgstr "Vyraďovanie"
+
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Blend"
+msgstr "Premiešavanie"
+
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Mean"
+msgstr "Stredná úroveň"
+
+#: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Bob"
+msgstr "Bob"
+
+#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Linear"
+msgstr "Lineárne"
+
+#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Phosphor"
+msgstr "Phosphor"
+
+#: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Film NTSC (IVTC)"
+msgstr "Film NTSC (IVTC)"
+
+#: src/libvlc-module.c:496
+msgid "Disable screensaver"
+msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
+
+#: src/libvlc-module.c:497
+msgid "Disable the screensaver during video playback."
+msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
+
+#: src/libvlc-module.c:499
+msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
+msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
+
+#: src/libvlc-module.c:500
+msgid ""
+"Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
+"computer being suspended because of inactivity."
+msgstr ""
+"Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
+"vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
+
+#: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
+msgid "Window decorations"
+msgstr "Dekorácie okna"
+
+#: src/libvlc-module.c:505
+msgid ""
+"VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
+"giving a \"minimal\" window."
+msgstr ""
+"Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
+"okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
+
+#: src/libvlc-module.c:508
+msgid "Video splitter module"
+msgstr "Modul rozdeľovača videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:510
+msgid "This adds video splitters like clone or wall"
+msgstr ""
+"Týmto príkazom môžete pridať rozdeľovací prvok videa - pre klon alebo stenu"
+
+#: src/libvlc-module.c:512
+msgid "Video filter module"
+msgstr "Modul filtra videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:514
+msgid ""
+"This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
+"instance deinterlacing, or distort the video."
+msgstr ""
+"Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné vylepšenie kvality snímok, "
+"napríklad odstránením prekladania (deinterlacing), alebo skreslením videa."
+
+#: src/libvlc-module.c:518
+msgid "Video snapshot directory (or filename)"
+msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:520
+msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
+msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
+
+#: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
+msgid "Video snapshot file prefix"
+msgstr "Prípona súboru so screenshotom z videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:526
+msgid "Video snapshot format"
+msgstr "Formát screenshotu z videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:528
+msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
+msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
+
+#: src/libvlc-module.c:530
+msgid "Display video snapshot preview"
+msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:532
+msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
+msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
 
-#: src/libvlc.h:333
+#: src/libvlc-module.c:534
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
 
-#: src/libvlc.h:335
+#: src/libvlc-module.c:536
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
-"Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
+"Pri číslovaní screenshotov sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
 "vytvorenia snímky."
 
-#: src/libvlc.h:337
+#: src/libvlc-module.c:538
+msgid "Video snapshot width"
+msgstr "Šírka screenshotu z videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:540
+msgid ""
+"You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
+"original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
+msgstr ""
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku screenshotu. Pri predvolenom "
+"nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
+"mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
+
+#: src/libvlc-module.c:544
+msgid "Video snapshot height"
+msgstr "Výška screenshotu z videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:546
+msgid ""
+"You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
+"the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
+"ratio."
+msgstr ""
+"Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku screenshotu. Pri predvolenom "
+"nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
+"mať upravenú výšku kvôli dodražaniu stranového pomeru. "
+
+#: src/libvlc-module.c:550
 msgid "Video cropping"
-msgstr "Vystrihnutie videa"
+msgstr "Orezanie videa"
 
-#: src/libvlc.h:339
+#: src/libvlc-module.c:552
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
-"Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
+"Týmto príkazom si vynútite orezanie nejakej časti zo zdrojového videa. "
 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
 "celkový stranový pomer obrázka."
 
-#: src/libvlc.h:343
+#: src/libvlc-module.c:556
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
 
-#: src/libvlc.h:345
+#: src/libvlc-module.c:558
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -1849,99 +2306,138 @@ msgstr ""
 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
 
-#: src/libvlc.h:352
+#: src/libvlc-module.c:565
+msgid "Video Auto Scaling"
+msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:567
+msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
+msgstr ""
+"Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
+
+#: src/libvlc-module.c:569
+msgid "Video scaling factor"
+msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:571
+msgid ""
+"Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
+"Default value is 1.0 (original video size)."
+msgstr ""
+"Faktor pre zmenu veľkosti používaný pri deaktivovaní funkcie automatickej "
+"zmeny veľkosti.\n"
+"Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
+
+#: src/libvlc-module.c:574
 msgid "Custom crop ratios list"
-msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
+msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
-#: src/libvlc.h:354
+#: src/libvlc-module.c:576
 msgid ""
-"Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
+"Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
 msgstr ""
-"Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
-"do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
+"Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi orezania, ktoré sa pridajú "
+"do zoznamu so stranovými pomermi orezania v rozhraní."
 
-#: src/libvlc.h:357
+#: src/libvlc-module.c:579
 msgid "Custom aspect ratios list"
-msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
+msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
 
-#: src/libvlc.h:359
+#: src/libvlc-module.c:581
 msgid ""
-"Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
+"Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
 msgstr ""
-"Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
-"pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
+"Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
+"zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
 
-#: src/libvlc.h:362
+#: src/libvlc-module.c:584
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
 
-#: src/libvlc.h:364
+#: src/libvlc-module.c:586
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
-"má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
-"Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
-"neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
+"má 1080 riadkov, ale kodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. Túto "
+"funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať neštandardné "
+"video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
 
-#: src/libvlc.h:369
+#: src/libvlc-module.c:591
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
-msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
+msgstr "Stranový pomer pixelov monitora"
 
-#: src/libvlc.h:371
+#: src/libvlc-module.c:593
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
-"stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
-"tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
-"stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
-"videu aspoň na hodnotu 4:3."
+"stranový pomer vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
+"tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
+"16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
 
-#: src/libvlc.h:376
+#: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
 msgid "Skip frames"
-msgstr "Preskočiť snímky"
+msgstr "Preskakovať snímky"
 
-#: src/libvlc.h:378
+#: src/libvlc-module.c:599
 msgid ""
-"This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
-"your computer is not powerful enough"
+"Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
+"computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
-"potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
+"potrebné vynechávať v prípade, že váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
 "prehrávanie streamu."
 
-#: src/libvlc.h:381
+#: src/libvlc-module.c:602
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
 
-#: src/libvlc.h:383
+#: src/libvlc-module.c:604
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
-"Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
+"Táto voľba vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
 "doručené neskoro."
 
-#: src/libvlc.h:386
+#: src/libvlc-module.c:607
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Tichá synchronizácia"
 
-#: src/libvlc.h:388
+#: src/libvlc-module.c:609
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
 msgstr ""
-"Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
-"zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
+"Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
+"vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
+
+#: src/libvlc-module.c:612
+msgid "Key press events"
+msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
+
+#: src/libvlc-module.c:614
+msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
+msgstr ""
+"Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
+"okna s videom"
+
+#: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:90
+msgid "Mouse events"
+msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
 
-#: src/libvlc.h:397
+#: src/libvlc-module.c:618
+msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
+msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
+
+#: src/libvlc-module.c:626
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
@@ -1951,17 +2447,48 @@ msgstr ""
 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
 
-#: src/libvlc.h:402
-msgid ""
-"If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
-"Restrictions Management measure."
+#: src/libvlc-module.c:630
+msgid "File caching (ms)"
+msgstr "Ukladanie súboru do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:632
+msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre lokálne súbory, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:634
+msgid "Live capture caching (ms)"
+msgstr "Ukladanie priameho záznamu do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:636
+msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre kamery a mikrofóny, v "
+"milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:638
+msgid "Disc caching (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania z disku do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:640
+msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre optické médiá, v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:642
+msgid "Network caching (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:644
+msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
 msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre sieťové zdroje, v milisekundách."
 
-#: src/libvlc.h:405
+#: src/libvlc-module.c:646
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
 
-#: src/libvlc.h:407
+#: src/libvlc-module.c:648
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
@@ -1969,11 +2496,11 @@ msgstr ""
 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
 "10000."
 
-#: src/libvlc.h:410
+#: src/libvlc-module.c:651
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Časová synchronizácia"
 
-#: src/libvlc.h:412
+#: src/libvlc-module.c:653
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
@@ -1982,11 +2509,23 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc.h:416 modules/control/netsync.c:71
+#: src/libvlc-module.c:657
+msgid "Clock jitter"
+msgstr "Časová nepresnosť"
+
+#: src/libvlc-module.c:659
+msgid ""
+"This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
+"algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
+msgstr ""
+"Táto hodnota maximálne oneskorenie vstupu, ktoré majú synchronizačné "
+"algoritmy kompenzovať (udáva sa v milisekundách)."
+
+#: src/libvlc-module.c:662
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
-#: src/libvlc.h:417
+#: src/libvlc-module.c:663
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
@@ -1995,99 +2534,76 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc.h:423 src/libvlc.h:991 src/video_output/vout_intf.c:266
-#: src/video_output/vout_intf.c:353 modules/access/dshow/dshow.cpp:74
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:85 modules/audio_output/alsa.c:102
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1292 modules/gui/macosx/sfilters.m:120
-#: modules/gui/macosx/vout.m:201
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
-#: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
-#: modules/video_output/directx/directx.c:155
+#: src/libvlc-module.c:669 src/video_output/vout_intf.c:94
+#: src/video_output/vout_intf.c:112 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/dshow/dshow.cpp:122
+#: modules/audio_output/alsa.c:71 modules/audio_output/alsa.c:815
+#: modules/gui/fbosd.c:172 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1325
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:539
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:767 modules/gui/macosx/VideoView.m:105
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:626
+#: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:71
+#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:88
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc.h:423 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
-#: modules/gui/macosx/extended.m:113 modules/gui/macosx/wizard.m:395
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:217
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:466
+#: src/libvlc-module.c:669 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:66
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:356 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc.h:425
-msgid "UDP port"
-msgstr "UDP port"
-
-#: src/libvlc.h:427
-msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
-msgstr ""
-"Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
-"hodnota je 1234."
-
-#: src/libvlc.h:429
+#: src/libvlc-module.c:671
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
 
-#: src/libvlc.h:431
+#: src/libvlc-module.c:673
 msgid ""
-"This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
-"interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
+"This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
+"over the network (in bytes)."
 msgstr ""
-"Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
-"ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
+"Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
+"cez sieť (v bytoch)."
 
-#: src/libvlc.h:434 modules/stream_out/rtp.c:92
+#: src/libvlc-module.c:678 modules/stream_out/rtp.c:124
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
-#: src/libvlc.h:436
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:680 modules/stream_out/rtp.c:126
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
 "in default)."
 msgstr ""
 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
-"názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných z na výstupe streamu "
-"(0=použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
+"názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
+"použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
-#: src/libvlc.h:440
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:684
 msgid "Multicast output interface"
-msgstr "Výstupné rozhranie IPv6 multicast"
+msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
-#: src/libvlc.h:442
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:686
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
-"Predvolené rozhranie IPv6 multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
+"Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc.h:444
-msgid "IPv4 multicast output interface address"
-msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
-
-#: src/libvlc.h:446
-msgid ""
-"IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
-"table."
-msgstr ""
-"IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
-"Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
-
-#: src/libvlc.h:449
+#: src/libvlc-module.c:688
 msgid "DiffServ Code Point"
-msgstr ""
+msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
 
-#: src/libvlc.h:450
+#: src/libvlc-module.c:689
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
 msgstr ""
+"Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
+"IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
+"nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
-#: src/libvlc.h:456
+#: src/libvlc-module.c:695
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
@@ -2096,101 +2612,164 @@ msgstr ""
 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
 "stream)."
 
-#: src/libvlc.h:462
+#: src/libvlc-module.c:701
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
-"Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
+"Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísel jeho služieb. Položky "
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc.h:468 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:776
+#: src/libvlc-module.c:707 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/libvlc.h:470
+#: src/libvlc-module.c:709
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc.h:473 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:768
+#: src/libvlc-module.c:712 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/libvlc.h:475
+#: src/libvlc-module.c:714
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
 
-#: src/libvlc.h:478
+#: src/libvlc-module.c:717
 msgid "Audio language"
 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc.h:480
+#: src/libvlc-module.c:719
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
-"letter country code)."
+"letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
+"language)."
 msgstr ""
-"Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
-"kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
+"Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
+"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
+"prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
 
-#: src/libvlc.h:483
+#: src/libvlc-module.c:722
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: src/libvlc.h:485
+#: src/libvlc-module.c:724
 msgid ""
-"Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
-"letter country code)."
+"Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
+"three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
 msgstr ""
-"Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
-"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
+"Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
+"trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
+"akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
 
-#: src/libvlc.h:489
+#: src/libvlc-module.c:728
 msgid "Audio track ID"
-msgstr "ID číslo audio-stopy"
+msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc.h:491
+#: src/libvlc-module.c:730
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
-msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
+msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
 
-#: src/libvlc.h:493
+#: src/libvlc-module.c:732
 msgid "Subtitles track ID"
 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
 
-#: src/libvlc.h:495
+#: src/libvlc-module.c:734
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
 
-#: src/libvlc.h:497
+#: src/libvlc-module.c:736
+msgid "Preferred video resolution"
+msgstr "Preferované rozlíšenie videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:738
+msgid ""
+"When several video formats are available, select one whose resolution is "
+"closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
+"option if you don't have enough CPU power or network bandwith to play higher "
+"resolutions."
+msgstr ""
+"Ak je dostupných viacero formátov videa, vyberte to rozlíšenie, ktoré je "
+"najbližšie (ale nie vyššie) k tomuto nastaveniu, čo sa týka počtu riadkov. "
+"Túto voľbu použite v prípade, že nemáte dostatok výkonu CPU alebo dostatočnú "
+"šírku pásma na to, aby bolo možné prehrávať vo vyššom rozlíšení."
+
+#: src/libvlc-module.c:744
+msgid "Best available"
+msgstr "Najlepšie dostupné"
+
+#: src/libvlc-module.c:744
+msgid "Full HD (1080p)"
+msgstr "Full HD (1080p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:744
+msgid "HD (720p)"
+msgstr "HD (720p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:745
+msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
+msgstr "Štandardná definícia (576 alebo 480 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:746
+msgid "Low definition (320 lines)"
+msgstr "Nízka definícia (320 riadkov)"
+
+#: src/libvlc-module.c:749
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Opakovania vstupu"
 
-#: src/libvlc.h:499
+#: src/libvlc-module.c:751
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
-#: src/libvlc.h:501
+#: src/libvlc-module.c:753
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: src/libvlc.h:503
+#: src/libvlc-module.c:755
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
-msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
+msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc.h:505
+#: src/libvlc-module.c:757
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
-#: src/libvlc.h:507
+#: src/libvlc-module.c:759
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
-msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
+msgstr "Stream sa na tejto pozícii zastaví (v sekundách)."
+
+#: src/libvlc-module.c:761
+msgid "Run time"
+msgstr "Čas behu"
+
+#: src/libvlc-module.c:763
+msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
+msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
+
+#: src/libvlc-module.c:765
+msgid "Fast seek"
+msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
 
-#: src/libvlc.h:509
+#: src/libvlc-module.c:767
+msgid "Favor speed over precision while seeking"
+msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
+
+#: src/libvlc-module.c:769
+msgid "Playback speed"
+msgstr "Rýchlosť prehrávania"
+
+#: src/libvlc-module.c:771
+msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
+msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
+
+#: src/libvlc-module.c:773
 msgid "Input list"
 msgstr "Zoznam vstupov"
 
-#: src/libvlc.h:511
+#: src/libvlc-module.c:775
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
@@ -2198,11 +2777,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
 "položiek zoznamu použite čiarku."
 
-#: src/libvlc.h:514
+#: src/libvlc-module.c:778
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
 
-#: src/libvlc.h:516
+#: src/libvlc-module.c:780
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
@@ -2213,11 +2792,11 @@ msgstr ""
 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
 "znakom '#' ."
 
-#: src/libvlc.h:520
+#: src/libvlc-module.c:784
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
 
-#: src/libvlc.h:522
+#: src/libvlc-module.c:786
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
@@ -2227,23 +2806,83 @@ msgstr ""
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
-#: src/libvlc.h:528
+#: src/libvlc-module.c:790 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352
+msgid "Record directory or filename"
+msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
+
+#: src/libvlc-module.c:792 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
+msgid "Directory or filename where the records will be stored"
+msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
+
+#: src/libvlc-module.c:794
+msgid "Prefer native stream recording"
+msgstr "Uprednostniť nahrávanie natívneho streamu"
+
+#: src/libvlc-module.c:796
+msgid ""
+"When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
+"output module"
+msgstr ""
+"Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia modulu pre výstup "
+"streamu"
+
+#: src/libvlc-module.c:799
+msgid "Timeshift directory"
+msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
+
+#: src/libvlc-module.c:801
+msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
+msgstr ""
+"Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatnil časový "
+"posun."
+
+#: src/libvlc-module.c:803
+msgid "Timeshift granularity"
+msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
+
+#: src/libvlc-module.c:805
+msgid ""
+"This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
+"to store the timeshifted streams."
+msgstr ""
+"Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
+"časovo posunuté streamy."
+
+#: src/libvlc-module.c:808
+msgid "Change title according to current media"
+msgstr "Meniť názov podľa aktuálneho média"
+
+#: src/libvlc-module.c:809
+msgid ""
+"This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
+"$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
+"Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
+"\" (Fall back on Title - Artist)"
+msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje nastavenie názvu podľa toho, čo sa prehráva<br>$a: "
+"Umelec<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Titul<br>$g: Žáner<br>$n: Číslo "
+"stopy<br>$p: Práve sa prehráva<br>$A: Dátum<br>$D: Trvanie<br>$Z: \"Práve sa "
+"prehráva\" (Späť na Titul - Umelec)"
+
+#: src/libvlc-module.c:816
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
-"You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
-"filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
+"You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
+"filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
-"Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
-"nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
-"môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
-"môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
+"Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť správanie systému pre podsnímky. "
+"Pomocou týchto nastavení môžete napríklad zapínať zdroje podsnímok (logo, "
+"atď.). Filtre pre podsnímky môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcii "
+"modulu \"filtre podzdrojov.\". Tam môžete nastaviť aj rôzne iné vlastnosti "
+"podsnímok. "
 
-#: src/libvlc.h:534
+#: src/libvlc-module.c:822 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
-#: src/libvlc.h:536
+#: src/libvlc-module.c:824
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2251,32 +2890,34 @@ msgstr ""
 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
 
-#: src/libvlc.h:539
+#: src/libvlc-module.c:827
 msgid "Enable sub-pictures"
-msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
+msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc.h:541
+#: src/libvlc-module.c:829
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
-msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
+msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc.h:543 src/libvlc.h:1353 src/misc/iso-639_def.h:143
-#: modules/stream_out/transcode.c:281
+#: src/libvlc-module.c:831 src/libvlc-module.c:1761 src/text/iso-639_def.h:145
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:271
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
-#: src/libvlc.h:545
+#: src/libvlc-module.c:833
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
 msgstr ""
-"Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
-"sa nazýva aj OSD. "
+"Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
+"zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
 
-#: src/libvlc.h:548
+#: src/libvlc-module.c:836
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
 
-#: src/libvlc.h:550
+#: src/libvlc-module.c:838
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
@@ -2284,36 +2925,49 @@ msgstr ""
 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
 "môžete použiť aj modul svg."
 
-#: src/libvlc.h:553
+#: src/libvlc-module.c:840
+msgid "Subpictures source module"
+msgstr "Modul pre zdroje podsnímkok"
+
+#: src/libvlc-module.c:842
+msgid ""
+"This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
+"images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
+msgstr ""
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"zdroje pod-obrázka\". Filtre "
+"umožňujú prekrytie pôvodného obrazu nejakými obrázkami, alebo textom (ako "
+"napr. logo alebo iné texty...). "
+
+#: src/libvlc-module.c:845
 msgid "Subpictures filter module"
-msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
+msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
 
-#: src/libvlc.h:555
+#: src/libvlc-module.c:847
 msgid ""
-"This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
-"images or text over the video (like a logo, arbitraty text...)."
+"This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
+"by subtitles decoders or other subpictures sources."
 msgstr ""
-"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
-"Filtre umožňujú pridanie obrázka, alebo nejakého textu do videa (ako napr. "
-"logo alebo iné texty...). "
+"Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". Budú "
+"sa filtrovať pod-obrázky, vytvárané dekodérmi titulkov alebo inými zdrojmi "
+"pod-obrázkov."
 
-#: src/libvlc.h:558
+#: src/libvlc-module.c:850
 msgid "Autodetect subtitle files"
-msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
+msgstr "Súbory s titulkami detegovať automaticky"
 
-#: src/libvlc.h:560
+#: src/libvlc-module.c:852
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
 msgstr ""
 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
-"súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
+"súbor s titulkami automaticky detegovať (podľa názvu súboru s filmom)."
 
-#: src/libvlc.h:563
+#: src/libvlc-module.c:855
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
 
-#: src/libvlc.h:565
+#: src/libvlc-module.c:857
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2325,7 +2979,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
-"0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
+"0 = nebudú sa automaticky detegovať žiadne titulky\n"
 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
@@ -2334,11 +2988,11 @@ msgstr ""
 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
 
-#: src/libvlc.h:573
+#: src/libvlc-module.c:865
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
 
-#: src/libvlc.h:575
+#: src/libvlc-module.c:867
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
@@ -2346,11 +3000,11 @@ msgstr ""
 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
 
-#: src/libvlc.h:578
+#: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
-#: src/libvlc.h:580
+#: src/libvlc-module.c:872
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
@@ -2359,85 +3013,172 @@ msgstr ""
 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
 "súbor načítať manuálne. "
 
-#: src/libvlc.h:583
+#: src/libvlc-module.c:876
 msgid "DVD device"
 msgstr "Jednotka DVD"
 
-#: src/libvlc.h:586
+#: src/libvlc-module.c:877
+msgid "VCD device"
+msgstr "Mechanika pre VCD"
+
+#: src/libvlc-module.c:878
+msgid "Audio CD device"
+msgstr "Mechanika pre Audio CD"
+
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
-"the drive letter (eg. D:)"
+"the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
+
+#: src/libvlc-module.c:885
+msgid ""
+"This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
+"the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+"Toto je predvolená jednotka VCD (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
+
+#: src/libvlc-module.c:888
+msgid ""
+"This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
+"after the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
-"Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
-"používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
+"Toto je predvolená CD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
+"Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
 
-#: src/libvlc.h:590
+#: src/libvlc-module.c:895
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
 
-#: src/libvlc.h:593
-msgid "VCD device"
-msgstr "Mechanika pre VCD"
+#: src/libvlc-module.c:897
+msgid "This is the default VCD device to use."
+msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
+
+#: src/libvlc-module.c:899
+msgid "This is the default Audio CD device to use."
+msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
+
+#: src/libvlc-module.c:913
+msgid "TCP connection timeout"
+msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
+
+#: src/libvlc-module.c:915
+msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
+msgstr ""
+"Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc.h:596
+#: src/libvlc-module.c:917
+msgid "HTTP server address"
+msgstr "Adresa HTTP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:918
+msgid "RTSP server address"
+msgstr "Adresa RTSP servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:920
 msgid ""
-"This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
-"scan for a suitable CD-ROM device."
+"By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
+"address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
+"them to a specific network interface."
 msgstr ""
-"Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
-"žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
-"ROM."
+"V predvolenom nastavení bude server počúvať na ľubovoľnej lokálnej IP-"
+"adrese. Špecifikujte IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov "
+"hostiteľa (napr. localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
 
-#: src/libvlc.h:600
-msgid "This is the default VCD device to use."
-msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
+#: src/libvlc-module.c:924
+msgid "HTTP server port"
+msgstr "Port HTTP servera"
 
-#: src/libvlc.h:603
-msgid "Audio CD device"
-msgstr "Mechanika pre Audio CD"
+#: src/libvlc-module.c:926
+msgid ""
+"The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
+"is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
+"HTTP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTP je "
+"80. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
 
-#: src/libvlc.h:606
+#: src/libvlc-module.c:931
+msgid "HTTPS server port"
+msgstr "Port HTTPS servera"
+
+#: src/libvlc-module.c:933
 msgid ""
-"This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
-"we'll scan for a suitable CD-ROM device."
+"The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
+"number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
+"restricted by the operating system."
 msgstr ""
-"Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
-"nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
+"HTTPS server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTPS "
+"je 443. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
 
-#: src/libvlc.h:610
-msgid "This is the default Audio CD device to use."
-msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
+#: src/libvlc-module.c:938
+msgid "RTSP server port"
+msgstr "Port RTSP servera"
 
-#: src/libvlc.h:613 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:838
-msgid "Force IPv6"
-msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
+#: src/libvlc-module.c:940
+msgid ""
+"The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
+"is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
+"RTSP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu RTSP je "
+"554. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
+"operačným systémom."
 
-#: src/libvlc.h:615
-msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
-msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
+#: src/libvlc-module.c:945
+msgid "HTTP/TLS server certificate"
+msgstr "Certifikát servera HTTP/TLS"
 
-#: src/libvlc.h:617
-msgid "Force IPv4"
-msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
+#: src/libvlc-module.c:947
+msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
+msgstr ""
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo "
+"strany servera."
 
-#: src/libvlc.h:619
-msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
-msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
+#: src/libvlc-module.c:949
+msgid "HTTP/TLS server private key"
+msgstr "Privátny kľúč servera HTTP/TLS"
 
-#: src/libvlc.h:621
-msgid "TCP connection timeout"
-msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
+#: src/libvlc-module.c:951
+msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
+msgstr ""
+"Tento súbor s privátnym kľúčom (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo strany "
+"servera."
 
-#: src/libvlc.h:623
-msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
+#: src/libvlc-module.c:953
+msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
+msgstr "Certifikačná autorita HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:955
+msgid ""
+"This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
+"authenticate remote clients in TLS sessions."
 msgstr ""
-"Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
+"Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) sa dá voliteľne použiť na "
+"autentifikáciu vzdialených klientov v sedeniach TLS."
+
+#: src/libvlc-module.c:958
+msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
+msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
+
+#: src/libvlc-module.c:960
+msgid ""
+"This file countains an optional CRL to prevent remove clients from using "
+"revoked certificates in TLS sessions."
+msgstr ""
+"Súbor obsahuje doplnkové CRL na zabránenie tomu, aby vzdialení klienti "
+"používali zamietnuté certifikáty v sedeniach TLS."
 
-#: src/libvlc.h:625
+#: src/libvlc-module.c:963
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "SOCKS server"
 
-#: src/libvlc.h:627
+#: src/libvlc-module.c:965
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
@@ -2445,91 +3186,91 @@ msgstr ""
 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
 
-#: src/libvlc.h:630
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid "SOCKS user name"
-msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
+msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc.h:632
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
-"Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
-"prístup na SOCKS proxy-server."
+"Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré vám bolo pridelené pre prístup "
+"na SOCKS proxy-server."
 
-#: src/libvlc.h:634
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc.h:636
+#: src/libvlc-module.c:974
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
-"Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
+"Prihláste sa tým heslom, ktoré vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
 "server."
 
-#: src/libvlc.h:638
+#: src/libvlc-module.c:976
 msgid "Title metadata"
-msgstr "Metadáta názvu"
+msgstr "Meta-údaje o titule"
 
-#: src/libvlc.h:640
+#: src/libvlc-module.c:978
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
+msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre názov vstupu."
 
-#: src/libvlc.h:642
+#: src/libvlc-module.c:980
 msgid "Author metadata"
-msgstr "Metadáta autora"
+msgstr "Meta-údaje o autorovi"
 
-#: src/libvlc.h:644
+#: src/libvlc-module.c:982
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
+msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre vstup."
 
-#: src/libvlc.h:646
+#: src/libvlc-module.c:984
 msgid "Artist metadata"
-msgstr "Metadáta hercov"
+msgstr "Meta-údaje o hercoch"
 
-#: src/libvlc.h:648
+#: src/libvlc-module.c:986
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
+msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre hercov."
 
-#: src/libvlc.h:650
+#: src/libvlc-module.c:988
 msgid "Genre metadata"
-msgstr "Metadáta žánru"
+msgstr "Meta-údaje žánru"
 
-#: src/libvlc.h:652
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
 
-#: src/libvlc.h:654
+#: src/libvlc-module.c:992
 msgid "Copyright metadata"
-msgstr "Metadáta autorských práv"
+msgstr "Meta-údaje autorských práv"
 
-#: src/libvlc.h:656
+#: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
 
-#: src/libvlc.h:658
+#: src/libvlc-module.c:996
 msgid "Description metadata"
-msgstr "Metadáta popisu"
+msgstr "Meta-údaje popisu"
 
-#: src/libvlc.h:660
+#: src/libvlc-module.c:998
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
+msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje s popisom."
 
-#: src/libvlc.h:662
+#: src/libvlc-module.c:1000
 msgid "Date metadata"
-msgstr "Metadáta dátumu"
+msgstr "Meta-údaje dátumu"
 
-#: src/libvlc.h:664
+#: src/libvlc-module.c:1002
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
+msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"dátum\"."
 
-#: src/libvlc.h:666
+#: src/libvlc-module.c:1004
 msgid "URL metadata"
-msgstr "Metadáta URL"
+msgstr "Meta-údaje URL"
 
-#: src/libvlc.h:668
+#: src/libvlc-module.c:1006
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
-msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
+msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"url\"."
 
-#: src/libvlc.h:672
+#: src/libvlc-module.c:1010
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
@@ -2540,11 +3281,11 @@ msgstr ""
 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
 "akýchkoľvek streamov."
 
-#: src/libvlc.h:676
+#: src/libvlc-module.c:1014
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
 
-#: src/libvlc.h:678
+#: src/libvlc-module.c:1016
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
@@ -2556,81 +3297,80 @@ msgstr ""
 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
 "môže úplne znemožniť streamovanie."
 
-#: src/libvlc.h:683
+#: src/libvlc-module.c:1021
 msgid "Preferred encoders list"
-msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
+msgstr "Zoznam preferovaných kodérov"
 
-#: src/libvlc.h:685
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
+msgstr "Tu si môžete vybrať, ktoré kodéry bude program VLC používať prioritne."
 
-#: src/libvlc.h:694
+#: src/libvlc-module.c:1032
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
 
-#: src/libvlc.h:697
+#: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
 
-#: src/libvlc.h:699
+#: src/libvlc-module.c:1037
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
-"to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
+"to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
 "all streams."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
 
-#: src/libvlc.h:703
+#: src/libvlc-module.c:1041
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
 
-#: src/libvlc.h:705
+#: src/libvlc-module.c:1043
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
-msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
+msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
 
-#: src/libvlc.h:707
+#: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
 
-#: src/libvlc.h:709
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
-#: src/libvlc.h:711
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Enable video stream output"
-msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup streamu s videom"
 
-#: src/libvlc.h:713
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
-"Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
+"Vyberte si, či sa má stream s videom presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc.h:716
+#: src/libvlc-module.c:1054
 msgid "Enable audio stream output"
-msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
+msgstr "Zapnúť výstup zvukového streamu"
 
-#: src/libvlc.h:718
+#: src/libvlc-module.c:1056
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
-"Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
+"Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc.h:721
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
 
-#: src/libvlc.h:723
+#: src/libvlc-module.c:1061
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -2638,60 +3378,74 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc.h:726
+#: src/libvlc-module.c:1064
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
 
-#: src/libvlc.h:728
+#: src/libvlc-module.c:1066
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
-#: src/libvlc.h:732
+#: src/libvlc-module.c:1070
+msgid "Stream output muxer caching (ms)"
+msgstr ""
+"Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1072
+msgid ""
+"This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
+"muxer. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+"Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäti, "
+"pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
+"milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:1075
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
-#: src/libvlc.h:734
+#: src/libvlc-module.c:1077
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
-#: src/libvlc.h:737
+#: src/libvlc-module.c:1080
 msgid "Mux module"
-msgstr "Muxovací modul"
+msgstr "Zmiešavací modul"
 
-#: src/libvlc.h:739
+#: src/libvlc-module.c:1082
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
-msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
+msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii zmiešavacích modulov"
 
-#: src/libvlc.h:741
+#: src/libvlc-module.c:1084
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
-#: src/libvlc.h:743
+#: src/libvlc-module.c:1086
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
-msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
+msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii modulov typu \"access-output\""
 
-#: src/libvlc.h:745
+#: src/libvlc-module.c:1088
 msgid "Control SAP flow"
 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
 
-#: src/libvlc.h:747
+#: src/libvlc-module.c:1090
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
-#: src/libvlc.h:751
+#: src/libvlc-module.c:1094
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
-#: src/libvlc.h:753
+#: src/libvlc-module.c:1096
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
@@ -2699,7 +3453,7 @@ msgstr ""
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
-#: src/libvlc.h:762
+#: src/libvlc-module.c:1105
 msgid ""
 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
 "always leave all these enabled."
@@ -2708,91 +3462,7 @@ msgstr ""
 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
 "zapnuté."
 
-#: src/libvlc.h:765
-msgid "Enable FPU support"
-msgstr "Zapnúť podporu FPU"
-
-#: src/libvlc.h:767
-msgid ""
-"If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
-"advantage of it."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
-"dokáže túto jednotku využiť."
-
-#: src/libvlc.h:770
-msgid "Enable CPU MMX support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
-
-#: src/libvlc.h:772
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc.h:775
-msgid "Enable CPU 3D Now! support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
-
-#: src/libvlc.h:777
-msgid ""
-"If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc.h:780
-msgid "Enable CPU MMX EXT support"
-msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
-
-#: src/libvlc.h:782
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc.h:785
-msgid "Enable CPU SSE support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
-
-#: src/libvlc.h:787
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc.h:790
-msgid "Enable CPU SSE2 support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
-
-#: src/libvlc.h:792
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc.h:795
-msgid "Enable CPU AltiVec support"
-msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
-
-#: src/libvlc.h:797
-msgid ""
-"If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
-"funkciu využiť."
-
-#: src/libvlc.h:802
+#: src/libvlc-module.c:1110
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
@@ -2800,23 +3470,23 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
-#: src/libvlc.h:805
+#: src/libvlc-module.c:1113
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
 
-#: src/libvlc.h:807
+#: src/libvlc-module.c:1115
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
-"VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
+"VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný vaším hardvérom."
 
-#: src/libvlc.h:810
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
-#: src/libvlc.h:812
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
@@ -2827,147 +3497,167 @@ msgstr ""
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
-#: src/libvlc.h:816
-msgid "Access filter module"
-msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
+#: src/libvlc-module.c:1124
+msgid "Stream filter module"
+msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
 
-#: src/libvlc.h:818
-msgid ""
-"Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
-"used for instance for timeshifting."
+#: src/libvlc-module.c:1126
+msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
 msgstr ""
-"Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
-"práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
+"Filtre streamu sa používajú ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve "
+"číta."
 
-#: src/libvlc.h:821
+#: src/libvlc-module.c:1128
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
-#: src/libvlc.h:823
+#: src/libvlc-module.c:1130
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
-"Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
-"\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
-"môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
-"vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
-"demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
+"Demultiplexory sa používajú na oddeľovanie \"elementárnych\" streamov "
+"(napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si môžete vybrať demuxér v "
+"prípade, že nebol vybraný automaticky. Neodporúčame vám ale použiť toto "
+"nastavenie ako predvolené pokiaľ naozaj neviete, či je vhodné."
+
+#: src/libvlc-module.c:1135
+msgid "VoD server module"
+msgstr "Serverový modul VoD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1137
+msgid ""
+"You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
+"`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
+msgstr ""
+"Môžete si vybrať, ktorý modul VoD chcete použiť. Nastavením `vod_rtsp' "
+"prepnete späť na starší modul."
 
-#: src/libvlc.h:828
+#: src/libvlc-module.c:1140
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
-#: src/libvlc.h:830
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
-"Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
+"Spustenie programu VLC v real-time režime vám umožní využívať lepšie "
 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
-#: src/libvlc.h:836
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
-#: src/libvlc.h:838
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
 "VLC instances."
 msgstr ""
-"Táto voľba pridá offset (či už pozitívny alebo negatívny) k predvoleným "
-"prioritám programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu "
-"programu voči iným spusteným programom"
+"Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
+"programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
+"voči iným spusteným programom alebo inštanciám programu VLC."
 
-#: src/libvlc.h:842
-msgid "Minimize number of threads"
-msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
+#: src/libvlc-module.c:1154
+msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
+msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
 
-#: src/libvlc.h:844
-msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
-msgstr ""
-"Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
+#: src/libvlc-module.c:1156
+msgid ""
+"This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
+msgstr "Túto voľbu možno použiť "
 
-#: src/libvlc.h:846
+#: src/libvlc-module.c:1159
 msgid "Modules search path"
 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
 
-#: src/libvlc.h:848
-msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
+#: src/libvlc-module.c:1161
+msgid ""
+"Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
+"by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
-"prídavné moduly pre program VLC."
+"prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
+"znakmi \" PATH_SEP \""
 
-#: src/libvlc.h:850
+#: src/libvlc-module.c:1164
+msgid "Data search path"
+msgstr "Cesta pre vyhľadávanie údajov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1166
+msgid "Override the default data/share search path."
+msgstr "Ignorovať predvolenú cestu pre vyhľadávanie/zdieľanie údajov."
+
+#: src/libvlc-module.c:1168
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
 
-#: src/libvlc.h:852
+#: src/libvlc-module.c:1170
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
 
-#: src/libvlc.h:854
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc.h:856
+#: src/libvlc-module.c:1174
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
 
-#: src/libvlc.h:858
-msgid "Collect statistics"
-msgstr "Zbierať štatistické údaje"
+#: src/libvlc-module.c:1176
+msgid "Locally collect statistics"
+msgstr "Zbierať lokálnu štatistiku"
 
-#: src/libvlc.h:860
-msgid "Collect miscellaneous statistics."
-msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
+#: src/libvlc-module.c:1178
+msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
+msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
 
-#: src/libvlc.h:862
+#: src/libvlc-module.c:1180
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
 
-#: src/libvlc.h:864
+#: src/libvlc-module.c:1182
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
 
-#: src/libvlc.h:866
+#: src/libvlc-module.c:1184
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
 
-#: src/libvlc.h:868
+#: src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
 
-#: src/libvlc.h:870
+#: src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc.h:872
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
-msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
+msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
 
-#: src/libvlc.h:874
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc.h:876
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
-"Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
+"Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
 "systémoch UNIX)."
 
-#: src/libvlc.h:878
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc.h:880
+#: src/libvlc-module.c:1199
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -2976,34 +3666,51 @@ msgid ""
 "running instance or enqueue it."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
-"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
+"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "sa len zaradí do playlistu."
 
-#: src/libvlc.h:886
+#: src/libvlc-module.c:1206
+msgid ""
+"Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
+"example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
+"instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
+"This option will allow you to play the file with the already running "
+"instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
+"active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
+msgstr ""
+"Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
+"napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
+"nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
+"okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
+"sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
+"súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
+"programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
+
+#: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
 
-#: src/libvlc.h:888
+#: src/libvlc-module.c:1217
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc.h:891
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "One instance when started from file"
 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc.h:893
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr ""
 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
 "inštancia programu."
 
-#: src/libvlc.h:895
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
 
-#: src/libvlc.h:897
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3015,52 +3722,17 @@ msgstr ""
 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
-"procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
-"systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
+"procesu až príliš, môže to viesť k príliš veľkému zaťaženiu systému a systém "
+"môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc.h:904
-msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
-msgstr "Rýchly mutex na systémoch NT/2K/XP (určené len pre vývojárov)"
-
-#: src/libvlc.h:906
-msgid ""
-"On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
-"to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
-"Win9x implementation but you might experience problems with it."
-msgstr ""
-"Pri systémoch Windows NT/2K/XP používame implementáciu pomalého mutexu, "
-"ktorá nám umožňuje správne implementovať premenné pre podmienky. Môžete "
-"použiť aj rýchlejšiu implementáciu pre systémy Win9x, pri jej použití však "
-"občas nastávajú problémy."
-
-#: src/libvlc.h:911
-msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
-msgstr ""
-"Implementácia podmienky pre premennú v systémoch Win9x (určené len pre "
-"vývojárov!)"
-
-#: src/libvlc.h:914
-msgid ""
-"On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
-"implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
-"to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
-"robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
-"fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
-msgstr ""
-"V systémoch Windows 9x/Me môžete použiť rýchlu, ale častokrát nesprávu "
-"implementáciu podmienok premenných. Môžete však použiť aj pomalšie "
-"alternatívny, ktoré sú značne stabilnejšie. V súčasnosti si môžete vybrať "
-"medzi implementáciou 0 (ktorá je najrýchlejšia ale aj najmenej presná), 1 "
-"(toto je predvolená implementácia) a 2."
-
-#: src/libvlc.h:923
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
 "playlistu."
 
-#: src/libvlc.h:925
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3069,7 +3741,7 @@ msgstr ""
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
-#: src/libvlc.h:934
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3077,2169 +3749,2315 @@ msgstr ""
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
-#: src/libvlc.h:937
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
-#: src/libvlc.h:939
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
 msgstr ""
-"K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
+"K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-údaje, "
 "zobrazované pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc.h:942
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Album art policy"
-msgstr ""
+msgstr "Metóda zisťovania albumu"
 
-#: src/libvlc.h:944
-msgid "Choose when to download and cache album art."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc.h:951
-msgid "Never download"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1255
+msgid "Choose how album art will be downloaded."
+msgstr "Vyberte si, kedy sa má stiahnuť druh albumu."
 
-#: src/libvlc.h:951
-#, fuzzy
-msgid "Download when asked"
-msgstr "Stiahnuť teraz"
+#: src/libvlc-module.c:1261
+msgid "Manual download only"
+msgstr "Stiahnuť manuálne"
 
-#: src/libvlc.h:952
-msgid "Download when track starts playing"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1262
+msgid "When track starts playing"
+msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
 
-#: src/libvlc.h:953
-msgid "Download everything ASAP"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1263
+msgid "As soon as track is added"
+msgstr "Hneď po pridaní stopy"
 
-#: src/libvlc.h:955
+#: src/libvlc-module.c:1265
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc.h:957
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid ""
-"Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
-"Typical values are sap, hal, ..."
+"Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
+"Typical value is \"sap\"."
 msgstr ""
-"Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
-"bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
+"Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú vopred. Položky "
+"oddeľujte dvojbodkami. Typickou hodnotu je \"sap\"."
 
-#: src/libvlc.h:960
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc.h:962
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc.h:964
+#: src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Zopakovať všetko"
 
-#: src/libvlc.h:966
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc.h:968
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc.h:970
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
-msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
+msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste dookola."
 
-#: src/libvlc.h:972
+#: src/libvlc-module.c:1282
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc.h:974
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
-msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
+msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
 
-#: src/libvlc.h:976
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Play and exit"
-msgstr "Prehrať a zastaviť"
+msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc.h:978
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1288
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
-msgstr "Žiadne položky v playliste"
+msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1290
+msgid "Play and pause"
+msgstr "Prehrať a pozastaviť"
+
+#: src/libvlc-module.c:1292
+msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
+msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
+
+#: src/libvlc-module.c:1294
+msgid "Auto start"
+msgstr "Automatické spustenie"
 
-#: src/libvlc.h:980
+#: src/libvlc-module.c:1295
+msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
+msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1298
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc.h:982
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc.h:985
-msgid "Use playlist tree"
-msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
+#: src/libvlc-module.c:1303
+msgid "Load Media Library"
+msgstr "Načítať knižnicu s médiami"
+
+#: src/libvlc-module.c:1305
+msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
+msgstr ""
+"Zapnúť túto voľbu pre našítanie knižnice médií na základe SQL, pri štarte "
+"programu VLC"
+
+#: src/libvlc-module.c:1307 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
+msgid "Display playlist tree"
+msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
 
-#: src/libvlc.h:987
+#: src/libvlc-module.c:1309
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
-"directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
-"needed."
+"directory."
 msgstr ""
 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
-"jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
-"\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
-"bude potrebné."
-
-#: src/libvlc.h:991
-msgid "Always"
-msgstr "Vždy"
-
-#: src/libvlc.h:991
-msgid "Never"
-msgstr "Nikdy"
+"jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
 
-#: src/libvlc.h:1000
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
-"V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
-"VLC."
+"V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
+"programu VLC."
 
-#: src/libvlc.h:1003 src/video_output/vout_intf.c:413
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/applescript.m:126
-#: modules/gui/macosx/controls.m:427 modules/gui/macosx/controls.m:851
-#: modules/gui/macosx/controls.m:881 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:44
-#: modules/gui/macosx/intf.m:498 modules/gui/macosx/intf.m:574
-#: modules/gui/macosx/intf.m:630
+#: src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:303
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:300 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1217 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1237
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:308
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc.h:1004
+#: src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc.h:1005 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:82
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1522
+#: src/libvlc-module.c:1323
+msgid "Leave fullscreen"
+msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
+
+#: src/libvlc-module.c:1324
+msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
+"režimu."
+
+#: src/libvlc-module.c:1325 modules/gui/macosx/MainWindow.m:113
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc.h:1006
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc.h:1007
+#: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc.h:1008
+#: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc.h:1009
+#: src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc.h:1010
+#: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc.h:1011 modules/control/hotkeys.c:620
-#: modules/gui/macosx/controls.m:783 modules/gui/macosx/intf.m:539
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
+#: src/libvlc-module.c:1331 modules/gui/macosx/MainMenu.m:264
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc.h:1012
+#: src/libvlc-module.c:1332 src/libvlc-module.c:1338
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc.h:1013 modules/control/hotkeys.c:626
-#: modules/gui/macosx/controls.m:784 modules/gui/macosx/intf.m:540
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
+#: src/libvlc-module.c:1333 modules/gui/macosx/MainMenu.m:262
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc.h:1014
+#: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1340
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc.h:1015 modules/control/hotkeys.c:603
-#: modules/gui/macosx/controls.m:804 modules/gui/macosx/intf.m:497
-#: modules/gui/macosx/intf.m:542 modules/gui/macosx/intf.m:618
-#: modules/gui/macosx/intf.m:626 modules/gui/macosx/wizard.m:313
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:364 modules/gui/macosx/wizard.m:1602
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:702
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1527
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
+#: src/libvlc-module.c:1335
+msgid "Normal rate"
+msgstr "Normálna rýchlosť"
+
+#: src/libvlc-module.c:1336
+msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
+
+#: src/libvlc-module.c:1337 modules/gui/qt4/menus.cpp:812
+msgid "Faster (fine)"
+msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1339 modules/gui/qt4/menus.cpp:820
+msgid "Slower (fine)"
+msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:696
+#: modules/gui/macosx/about.m:223 modules/gui/macosx/MainMenu.m:267
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:355 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1162 modules/gui/macosx/wizard.m:311
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:323 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:341
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:327 modules/gui/qt4/ui/sout.h:338
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182 share/lua/http/index.html:204
+#: share/lua/http/mobile.html:98
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc.h:1016
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1017 modules/control/hotkeys.c:609
-#: modules/gui/macosx/controls.m:803 modules/gui/macosx/intf.m:492
-#: modules/gui/macosx/intf.m:541 modules/gui/macosx/intf.m:619
-#: modules/gui/macosx/intf.m:625 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
+#: src/libvlc-module.c:1343 modules/control/hotkeys.c:702
+#: modules/gui/macosx/about.m:224 modules/gui/macosx/MainMenu.m:266
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:356 modules/gui/macosx/MainMenu.m:362
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1161
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:339
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
+#: share/lua/http/index.html:202 share/lua/http/mobile.html:96
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc.h:1018
+#: src/libvlc-module.c:1344
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1019 modules/gui/macosx/controls.m:795
-#: modules/gui/macosx/intf.m:495 modules/gui/macosx/intf.m:538
-#: modules/gui/macosx/intf.m:617 modules/gui/macosx/intf.m:624
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:87
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:685
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
+#: src/libvlc-module.c:1345 modules/gui/macosx/MainMenu.m:257
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:116
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/notify/xosd.c:230
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 share/lua/http/index.html:206
+#: share/lua/http/mobile.html:99 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:58
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc.h:1020
+#: src/libvlc-module.c:1346
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc.h:1021 modules/gui/macosx/bookmarks.m:101
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:110 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:46
-#: modules/gui/macosx/intf.m:500 modules/video_filter/marq.c:143
-#: modules/video_filter/rss.c:176
+#: src/libvlc-module.c:1347 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:196
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:93 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146
+#: modules/video_filter/marq.c:157 modules/video_filter/rss.c:200
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:274
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc.h:1022
+#: src/libvlc-module.c:1348
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc.h:1024
+#: src/libvlc-module.c:1350
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc.h:1026
+#: src/libvlc-module.c:1352
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc.h:1027
+#: src/libvlc-module.c:1353
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc.h:1029
+#: src/libvlc-module.c:1355
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc.h:1030
+#: src/libvlc-module.c:1356
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc.h:1032
+#: src/libvlc-module.c:1358
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc.h:1033
+#: src/libvlc-module.c:1359
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc.h:1035
+#: src/libvlc-module.c:1361
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc.h:1037
+#: src/libvlc-module.c:1363
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc.h:1039
+#: src/libvlc-module.c:1365
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc.h:1040
+#: src/libvlc-module.c:1366
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc.h:1042
+#: src/libvlc-module.c:1368
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc.h:1043
+#: src/libvlc-module.c:1369
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc.h:1045
+#: src/libvlc-module.c:1371
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc.h:1046
+#: src/libvlc-module.c:1372
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc.h:1048
+#: src/libvlc-module.c:1374
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc.h:1050
+#: src/libvlc-module.c:1375 modules/control/hotkeys.c:713
+msgid "Next frame"
+msgstr "Ďalšia snímka"
+
+#: src/libvlc-module.c:1377
+msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
+
+#: src/libvlc-module.c:1379
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc.h:1051
+#: src/libvlc-module.c:1380
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc.h:1052
+#: src/libvlc-module.c:1381
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc.h:1053
+#: src/libvlc-module.c:1382
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc.h:1054
+#: src/libvlc-module.c:1383
 msgid "Medium jump length"
-msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
+msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc.h:1055
+#: src/libvlc-module.c:1384
 msgid "Medium jump length, in seconds."
-msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
+msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc.h:1056
+#: src/libvlc-module.c:1385
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc.h:1057
+#: src/libvlc-module.c:1386
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc.h:1059 modules/control/hotkeys.c:243
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
+#: src/libvlc-module.c:1388 modules/control/hotkeys.c:183
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126 modules/gui/qt4/menus.cpp:899
+#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:44
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc.h:1060
+#: src/libvlc-module.c:1389
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc.h:1061
+#: src/libvlc-module.c:1390
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc.h:1062
+#: src/libvlc-module.c:1391
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc.h:1063
+#: src/libvlc-module.c:1392
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc.h:1064
+#: src/libvlc-module.c:1393
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc.h:1065
+#: src/libvlc-module.c:1394
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc.h:1066
+#: src/libvlc-module.c:1395
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc.h:1067
+#: src/libvlc-module.c:1396
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc.h:1068
+#: src/libvlc-module.c:1397
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc.h:1069
+#: src/libvlc-module.c:1398
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc.h:1070
+#: src/libvlc-module.c:1399
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc.h:1071
+#: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:385
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc.h:1072
+#: src/libvlc-module.c:1401
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc.h:1073
+#: src/libvlc-module.c:1402
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc.h:1074
+#: src/libvlc-module.c:1403
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc.h:1075
+#: src/libvlc-module.c:1404
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc.h:1076
+#: src/libvlc-module.c:1405
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc.h:1077
+#: src/libvlc-module.c:1406
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc.h:1078
+#: src/libvlc-module.c:1407
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúcej "
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc.h:1079
+#: src/libvlc-module.c:1408
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc.h:1080
+#: src/libvlc-module.c:1409
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc.h:1081
+#: src/libvlc-module.c:1410
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc.h:1082
+#: src/libvlc-module.c:1411
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc.h:1083
+#: src/libvlc-module.c:1412
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc.h:1084
+#: src/libvlc-module.c:1413
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc.h:1085 modules/gui/macosx/controls.m:841
-#: modules/gui/macosx/intf.m:559 modules/gui/macosx/intf.m:620
-#: modules/gui/macosx/intf.m:629
+#: src/libvlc-module.c:1414 modules/access/v4l2/video.c:189
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:285 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1207
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:575
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc.h:1086
+#: src/libvlc-module.c:1415
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc.h:1087
+#: src/libvlc-module.c:1416
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc.h:1088
+#: src/libvlc-module.c:1417
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc.h:1089
+#: src/libvlc-module.c:1418
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc.h:1090
+#: src/libvlc-module.c:1419
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc.h:1091
+#: src/libvlc-module.c:1420
+msgid "Subtitle position up"
+msgstr "Pozícia titulkov hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:1421
+msgid "Select the key to move subtitles higher."
+msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nahor."
+
+#: src/libvlc-module.c:1422
+msgid "Subtitle position down"
+msgstr "Pozícia titulkov dole"
+
+#: src/libvlc-module.c:1423
+msgid "Select the key to move subtitles lower."
+msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nadol."
+
+#: src/libvlc-module.c:1424
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc.h:1092
+#: src/libvlc-module.c:1425
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc.h:1093
+#: src/libvlc-module.c:1426
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc.h:1094
+#: src/libvlc-module.c:1427
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc.h:1095
+#: src/libvlc-module.c:1434
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1096
+#: src/libvlc-module.c:1435
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1097
+#: src/libvlc-module.c:1436
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1098
+#: src/libvlc-module.c:1437
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1099
+#: src/libvlc-module.c:1438
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1100
+#: src/libvlc-module.c:1439
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1101
+#: src/libvlc-module.c:1440
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1102
+#: src/libvlc-module.c:1441
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1103
+#: src/libvlc-module.c:1442
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1104
+#: src/libvlc-module.c:1443
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1105
+#: src/libvlc-module.c:1444
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc.h:1106
+#: src/libvlc-module.c:1445
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc.h:1107
+#: src/libvlc-module.c:1446
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1108
+#: src/libvlc-module.c:1447
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1109
+#: src/libvlc-module.c:1448
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1110
+#: src/libvlc-module.c:1449
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1111
+#: src/libvlc-module.c:1450
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1112
+#: src/libvlc-module.c:1451
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1113
+#: src/libvlc-module.c:1452
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1114
+#: src/libvlc-module.c:1453
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1115
+#: src/libvlc-module.c:1454
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1116
+#: src/libvlc-module.c:1455
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc.h:1118 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1457
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1119 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1458
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1120 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1459
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1121 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1460
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1122 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1461
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1123 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1462
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1124 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1463
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1125 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1464
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1126 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1465
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1127 modules/control/hotkeys.c:93
+#: src/libvlc-module.c:1466
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc.h:1129
+#: src/libvlc-module.c:1468
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc.h:1131
-msgid "Go back in browsing history"
-msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
-
-#: src/libvlc.h:1132
-msgid ""
-"Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
-"médiu, ktoré ste si prehliadali."
-
-#: src/libvlc.h:1133
-msgid "Go forward in browsing history"
-msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
-
-#: src/libvlc.h:1134
-msgid ""
-"Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
-"ktoré si chcete prehliadať."
-
-#: src/libvlc.h:1136
+#: src/libvlc-module.c:1470
 msgid "Cycle audio track"
-msgstr "Opakovať audio-stopu"
+msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
 
-#: src/libvlc.h:1137
+#: src/libvlc-module.c:1471
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
-msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
+msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
 
-#: src/libvlc.h:1138
+#: src/libvlc-module.c:1472
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc.h:1139
+#: src/libvlc-module.c:1473
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc.h:1140
+#: src/libvlc-module.c:1474
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc.h:1141
+#: src/libvlc-module.c:1475
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc.h:1142
+#: src/libvlc-module.c:1476
 msgid "Cycle video crop"
-msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
+msgstr "Cyklické orezávanie videa"
 
-#: src/libvlc.h:1143
+#: src/libvlc-module.c:1477
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
-msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
+msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov orezania."
+
+#: src/libvlc-module.c:1478
+msgid "Toggle autoscaling"
+msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
+
+#: src/libvlc-module.c:1479
+msgid "Activate or deactivate autoscaling."
+msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
+
+#: src/libvlc-module.c:1480
+msgid "Increase scale factor"
+msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/libvlc.h:1144
+#: src/libvlc-module.c:1481
+msgid "Increase scale factor."
+msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti."
+
+#: src/libvlc-module.c:1482
+msgid "Decrease scale factor"
+msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
+
+#: src/libvlc-module.c:1483
+msgid "Decrease scale factor."
+msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti."
+
+#: src/libvlc-module.c:1484
 msgid "Cycle deinterlace modes"
-msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
+msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania "
 
-#: src/libvlc.h:1145
+#: src/libvlc-module.c:1485
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
-msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
+msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania."
+
+#: src/libvlc-module.c:1486
+msgid "Show controller in fullscreen"
+msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom režime"
 
-#: src/libvlc.h:1146
+#: src/libvlc-module.c:1487
 msgid "Show interface"
-msgstr "Zobraziť rohranie"
+msgstr "Zobraziť rozhranie"
 
-#: src/libvlc.h:1147
+#: src/libvlc-module.c:1488
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc.h:1148
+#: src/libvlc-module.c:1489
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Skryť rozhranie"
 
-#: src/libvlc.h:1149
+#: src/libvlc-module.c:1490
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc.h:1150
+#: src/libvlc-module.c:1491
+msgid "Boss key"
+msgstr "Hlavná klávesová skratka"
+
+#: src/libvlc-module.c:1492
+msgid "Hide the interface and pause playback."
+msgstr "Skryť rozhranie a pozastaviť prehrávanie."
+
+#: src/libvlc-module.c:1493
 msgid "Take video snapshot"
-msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
+msgstr "Vytvoriť screenshot z videa"
 
-#: src/libvlc.h:1151
+#: src/libvlc-module.c:1494
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
-msgstr ""
-"Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
+msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí screenshot a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc.h:1153 modules/access_filter/record.c:54
-#: modules/access_filter/record.c:55
+#: src/libvlc-module.c:1496 modules/gui/macosx/MainMenu.m:258
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:124
+#: modules/stream_out/record.c:60
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc.h:1154
+#: src/libvlc-module.c:1497
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc.h:1155
-#, fuzzy
-msgid "Dump"
-msgstr "Fingovaný"
+#: src/libvlc-module.c:1499
+msgid "Normal/Repeat/Loop"
+msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc.h:1156
-#, fuzzy
-msgid "Media dump access filter trigger."
-msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
+#: src/libvlc-module.c:1500
+msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
+msgstr "Prepnúť playlistové režimy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc.h:1158 src/libvlc.h:1159 src/video_output/vout_intf.c:216
-msgid "Zoom"
-msgstr "Priblížiť"
+#: src/libvlc-module.c:1503
+msgid "Toggle random playlist playback"
+msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
-#: src/libvlc.h:1161 src/libvlc.h:1162
+#: src/libvlc-module.c:1508 src/libvlc-module.c:1509
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc.h:1164 src/libvlc.h:1165
+#: src/libvlc-module.c:1511 src/libvlc-module.c:1512
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc.h:1166 src/libvlc.h:1167
+#: src/libvlc-module.c:1513 src/libvlc-module.c:1514
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc.h:1169 src/libvlc.h:1170
+#: src/libvlc-module.c:1516 src/libvlc-module.c:1517
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc.h:1171 src/libvlc.h:1172
+#: src/libvlc-module.c:1518 src/libvlc-module.c:1519
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc.h:1174 src/libvlc.h:1175
+#: src/libvlc-module.c:1521 src/libvlc-module.c:1522
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc.h:1176 src/libvlc.h:1177
+#: src/libvlc-module.c:1523 src/libvlc-module.c:1524
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc.h:1179 src/libvlc.h:1180
+#: src/libvlc-module.c:1526 src/libvlc-module.c:1527
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc.h:1181 src/libvlc.h:1182
+#: src/libvlc-module.c:1528 src/libvlc-module.c:1529
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc.h:1186
-#, c-format
-msgid ""
-"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
-"You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
-"in the playlist.\n"
-"The first item specified will be played first.\n"
-"\n"
-"Options-styles:\n"
-"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
-"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
-"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
-"            and that overrides previous settings.\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
-"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
-"\n"
-"URL syntax:\n"
-"  [file://]filename              Plain media file\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screen capture\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
-"  [vcd://][device]               VCD device\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
-"  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
-"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
-"  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
-"certain time\n"
-"  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
-msgstr ""
-"Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
-"Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
-"zaradia do playlistu.\n"
-"Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
-"\n"
-"Nastavenia štýlov:\n"
-"  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
-"programu.\n"
-"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
-"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
-"            and that overrides previous settings.\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
-"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
-"\n"
-"URL syntax:\n"
-"  [file://]filename              Plain media file\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screen capture\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
-"  [vcd://][device]               VCD device\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
-"  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
-"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
-"  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
-"certain time\n"
-"  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
-
-#: src/libvlc.h:1298 src/video_output/vout_intf.c:425
-#: modules/gui/macosx/controls.m:412 modules/gui/macosx/controls.m:850
-#: modules/gui/macosx/intf.m:576 modules/gui/macosx/intf.m:631
-#: modules/video_output/snapshot.c:76
+#: src/libvlc-module.c:1531
+msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
+msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
+
+#: src/libvlc-module.c:1533
+msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
+msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do video-výstupu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1535 src/libvlc-module.c:1536
+msgid "Display OSD menu on top of video output"
+msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:1537
+msgid "Do not display OSD menu on video output"
+msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1538
+msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
+msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:1539
+msgid "Highlight widget on the right"
+msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1541
+msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
+msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1542
+msgid "Highlight widget on the left"
+msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1544
+msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
+msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1545
+msgid "Highlight widget on top"
+msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1547
+msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
+msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:1548
+msgid "Highlight widget below"
+msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
+
+#: src/libvlc-module.c:1550
+msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
+msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
+
+#: src/libvlc-module.c:1551
+msgid "Select current widget"
+msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
+
+#: src/libvlc-module.c:1553
+msgid "Selecting current widget performs the associated action."
+msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
+
+#: src/libvlc-module.c:1555
+msgid "Cycle through audio devices"
+msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
+
+#: src/libvlc-module.c:1556
+msgid "Cycle through available audio devices"
+msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
+
+#: src/libvlc-module.c:1687 src/video_output/vout_intf.c:309
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:302 modules/gui/macosx/MainMenu.m:368
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1216
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
 msgid "Snapshot"
-msgstr "Snímka"
+msgstr "Screenshot"
 
-#: src/libvlc.h:1311
+#: src/libvlc-module.c:1704
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc.h:1354
+#: src/libvlc-module.c:1762
 msgid "Subpictures"
-msgstr "Sub-obrázky"
+msgstr "Pod-obrázky"
 
-#: src/libvlc.h:1361 modules/codec/subsdec.c:144 modules/demux/subtitle.c:66
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
-#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:201 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:845
+#: src/libvlc-module.c:1770 modules/codec/subsdec.c:177
+#: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
+#: modules/demux/subtitle.c:73 share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:502 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:504
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc.h:1378 modules/stream_out/transcode.c:151
+#: src/libvlc-module.c:1787 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
 msgid "Overlays"
-msgstr "Prekryvy/Titulky"
-
-#: src/libvlc.h:1386
-#, fuzzy
-msgid "France"
-msgstr "Trance"
+msgstr "Prekrývania"
 
-#: src/libvlc.h:1388
+#: src/libvlc-module.c:1797
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc.h:1410
+#: src/libvlc-module.c:1829
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc.h:1425
+#: src/libvlc-module.c:1857
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc.h:1434
+#: src/libvlc-module.c:1866
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc.h:1446
+#: src/libvlc-module.c:1891
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc.h:1455
+#: src/libvlc-module.c:1900 modules/demux/kate_categories.c:47
 msgid "Metadata"
 msgstr "Meta-dáta"
 
-#: src/libvlc.h:1485
+#: src/libvlc-module.c:2000
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc.h:1492 modules/access/v4l2.c:56
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:283
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:378
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
+#: src/libvlc-module.c:2007 modules/access/v4l2/video.c:69
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:100
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc.h:1528 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:522
+#: src/libvlc-module.c:2043
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc.h:1561
+#: src/libvlc-module.c:2073
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor (CPU)"
 
-#: src/libvlc.h:1583
+#: src/libvlc-module.c:2092
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc.h:1590
+#: src/libvlc-module.c:2098 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:70
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc.h:1598
+#: src/libvlc-module.c:2105
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc.h:1740
+#: src/libvlc-module.c:2234
 msgid "Hot keys"
-msgstr "Horúce klávesy"
+msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/libvlc.h:2055
+#: src/libvlc-module.c:2665
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc.h:2134
-msgid "main program"
-msgstr "hlavný program"
-
-#: src/libvlc.h:2144
-msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
+#: src/libvlc-module.c:2742
+msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc.h:2150
+#: src/libvlc-module.c:2745
+msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
+msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
+
+#: src/libvlc-module.c:2747
 msgid ""
-"print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced)"
+"print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
+"--help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
-"kombinovať s parametrom --advanced)"
+"kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc.h:2155
-msgid "print help for the advanced options"
-msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
-
-#: src/libvlc.h:2160
+#: src/libvlc-module.c:2750
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
-"pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
-"programu"
+"pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
+"režimu programu"
 
-#: src/libvlc.h:2166
+#: src/libvlc-module.c:2752
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc.h:2172
-msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
+#: src/libvlc-module.c:2754
+msgid "print a list of available modules with extra detail"
+msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
+
+#: src/libvlc-module.c:2756
+msgid ""
+"print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
+"verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
-"parametrom --advanced)"
+"parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
+"k modulu prefix =."
 
-#: src/libvlc.h:2177
-msgid "save the current command line options in the config"
-msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
+#: src/libvlc-module.c:2760
+msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
+msgstr ""
+"do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
 
-#: src/libvlc.h:2182
+#: src/libvlc-module.c:2762
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc.h:2187
+#: src/libvlc-module.c:2764
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc.h:2192
+#: src/libvlc-module.c:2766
 msgid "resets the current plugins cache"
-msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
+msgstr "vymazať aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc.h:2197
+#: src/libvlc-module.c:2768
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/misc/configuration.c:1206
-msgid "boolean"
-msgstr "Hodnota boolean"
+#: src/libvlc-module.c:2806
+msgid "main program"
+msgstr "hlavný program"
+
+#: src/misc/update.c:467
+#, c-format
+msgid "%.1f GiB"
+msgstr "%.1f GiB"
+
+#: src/misc/update.c:469
+#, c-format
+msgid "%.1f MiB"
+msgstr "%.1f MiB"
+
+#: src/misc/update.c:471
+#, c-format
+msgid "%.1f KiB"
+msgstr "%.1f KiB"
+
+#: src/misc/update.c:473
+#, c-format
+msgid "%ld B"
+msgstr "%ld B"
+
+#: src/misc/update.c:564
+msgid "Saving file failed"
+msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
+
+#: src/misc/update.c:565
+#, c-format
+msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
+
+#: src/misc/update.c:581
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Downloading... %s/%s %.1f%% done"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
+
+#: src/misc/update.c:584
+msgid "Downloading ..."
+msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
+
+#: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:710 modules/demux/avi/avi.c:2407
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:99 modules/gui/macosx/controls.m:52
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:62 modules/gui/macosx/coredialogs.m:64
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:181 modules/gui/macosx/open.m:118
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/prefs.m:206
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:226 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:322
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1279
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1515
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:253
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:83
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:15
+#: share/lua/http/dialogs/batch_window.html:18
+#: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:14
+#: share/lua/http/dialogs/browse_window.html:28
+msgid "Cancel"
+msgstr "Storno"
+
+#: src/misc/update.c:603
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s - %.1f%%"
+
+#: src/misc/update.c:635
+msgid "File could not be verified"
+msgstr "Súbor sa nedal overiť"
+
+#: src/misc/update.c:636
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
+"file \"%s\". Thus, it was deleted."
+msgstr ""
+"Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
+"toho dôvodu bol súbor vymazaný."
+
+#: src/misc/update.c:647 src/misc/update.c:659
+msgid "Invalid signature"
+msgstr "Neplatný podpis"
+
+#: src/misc/update.c:648 src/misc/update.c:660
+#, c-format
+msgid ""
+"The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
+"could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
+msgstr ""
+"Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
+"ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
+
+#: src/misc/update.c:672
+msgid "File not verifiable"
+msgstr "Súbor nemožno overiť"
+
+#: src/misc/update.c:673
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
+"was deleted."
+msgstr ""
+"Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
+
+#: src/misc/update.c:684 src/misc/update.c:696
+msgid "File corrupted"
+msgstr "Súbor je porušený"
+
+#: src/misc/update.c:685 src/misc/update.c:697
+#, c-format
+msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
+msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
 
-#: src/misc/configuration.c:1217
-msgid "key"
-msgstr "kľúč"
+#: src/misc/update.c:708
+msgid "Update VLC media player"
+msgstr "Aktualizovať VLC media player"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:38
+#: src/misc/update.c:709
+msgid ""
+"The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
+"install it now?"
+msgstr ""
+"Nová verzia bola úspešne stiahnutá. Chcete ukončiť program VLC a "
+"nainštalovať novú verziu?"
+
+#: src/misc/update.c:710
+msgid "Install"
+msgstr "Nainštalovať"
+
+#: src/playlist/engine.c:230 src/playlist/loadsave.c:152 lib/media_list.c:254
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:193
+msgid "Media Library"
+msgstr "Knižnica s médiami"
+
+#: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:71
+#: modules/access/v4l2/video.c:258
+msgid "Undefined"
+msgstr "Nedefinované"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:40
 msgid "Afar"
-msgstr " Afar"
+msgstr "Afar"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:39
+#: src/text/iso-639_def.h:41
 msgid "Abkhazian"
 msgstr "Abcházsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:40
+#: src/text/iso-639_def.h:42
 msgid "Afrikaans"
 msgstr "Africky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:41
+#: src/text/iso-639_def.h:43
 msgid "Albanian"
 msgstr "Albánsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:42
+#: src/text/iso-639_def.h:44
 msgid "Amharic"
-msgstr " Amharic"
+msgstr "Amharic"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:43
+#: src/text/iso-639_def.h:45
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:44
+#: src/text/iso-639_def.h:46
 msgid "Armenian"
 msgstr "Arménsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:45
+#: src/text/iso-639_def.h:47
 msgid "Assamese"
-msgstr " Assamese"
+msgstr "Assamese"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:46
+#: src/text/iso-639_def.h:48
 msgid "Avestan"
-msgstr " Avestan"
+msgstr "Avestan"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:47
+#: src/text/iso-639_def.h:49
 msgid "Aymara"
-msgstr " Aymara"
+msgstr "Aymara"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:48
+#: src/text/iso-639_def.h:50
 msgid "Azerbaijani"
 msgstr "Azerbajdžansky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:49
+#: src/text/iso-639_def.h:51
 msgid "Bashkir"
-msgstr " Bashkir"
+msgstr "Bashkir"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:50
+#: src/text/iso-639_def.h:52
 msgid "Basque"
 msgstr "Baskicky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:51
+#: src/text/iso-639_def.h:53
 msgid "Belarusian"
 msgstr "Bielorusky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:52
+#: src/text/iso-639_def.h:54
 msgid "Bengali"
 msgstr "Bengálsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:53
+#: src/text/iso-639_def.h:55
 msgid "Bihari"
-msgstr " Bihari"
+msgstr "Bihari"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:54
+#: src/text/iso-639_def.h:56
 msgid "Bislama"
-msgstr " Bislama"
+msgstr "Bislama"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:55
+#: src/text/iso-639_def.h:57
 msgid "Bosnian"
 msgstr "Bosniansky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:56
+#: src/text/iso-639_def.h:58
 msgid "Breton"
 msgstr "Bretónsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:57
+#: src/text/iso-639_def.h:59
 msgid "Bulgarian"
 msgstr "Bulharsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:58
+#: src/text/iso-639_def.h:60
 msgid "Burmese"
-msgstr " Burmese"
+msgstr "Burmese"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:61
+msgid "Catalan"
+msgstr "Katalánsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:60
+#: src/text/iso-639_def.h:62
 msgid "Chamorro"
-msgstr " Chamorro"
+msgstr "Chamorro"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:61
+#: src/text/iso-639_def.h:63
 msgid "Chechen"
 msgstr "Čečensky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:62
+#: src/text/iso-639_def.h:64
 msgid "Chinese"
 msgstr "Čínsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:63
+#: src/text/iso-639_def.h:65
 msgid "Church Slavic"
 msgstr "Church Slavic"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:64
+#: src/text/iso-639_def.h:66
 msgid "Chuvash"
-msgstr " Chuvash"
+msgstr "Chuvash"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:65
+#: src/text/iso-639_def.h:67
 msgid "Cornish"
-msgstr " Cornish"
+msgstr "Cornish"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:66
+#: src/text/iso-639_def.h:68
 msgid "Corsican"
 msgstr "Korzicky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:70
+#: src/text/iso-639_def.h:69
+msgid "Czech"
+msgstr "Česky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:70
+msgid "Danish"
+msgstr "Dánsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:71
+msgid "Dutch"
+msgstr "Holandská nemčina"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:72
 msgid "Dzongkha"
-msgstr " Dzongkha"
+msgstr "Dzongkha"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:71
+#: src/text/iso-639_def.h:73
 msgid "English"
 msgstr "Anglicky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:72
+#: src/text/iso-639_def.h:74
 msgid "Esperanto"
 msgstr "Esperanto"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:73
+#: src/text/iso-639_def.h:75
 msgid "Estonian"
 msgstr "Estónsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:74
+#: src/text/iso-639_def.h:76
 msgid "Faroese"
-msgstr " Faroese"
+msgstr "Faroese"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:75
+#: src/text/iso-639_def.h:77
 msgid "Fijian"
-msgstr " Fijian"
+msgstr "Fijian"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:76
+#: src/text/iso-639_def.h:78
 msgid "Finnish"
 msgstr "Fínsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:78
+#: src/text/iso-639_def.h:79
+msgid "French"
+msgstr "Francúzsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:80
 msgid "Frisian"
 msgstr "Frízsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:81
+#: src/text/iso-639_def.h:81
+msgid "Georgian"
+msgstr "Gruzínsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:82
+msgid "German"
+msgstr "Nemecky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:83
 msgid "Gaelic (Scots)"
 msgstr "Škótsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:82
+#: src/text/iso-639_def.h:84
 msgid "Irish"
 msgstr "Írsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:83
+#: src/text/iso-639_def.h:85
 msgid "Gallegan"
-msgstr " Gallegan"
+msgstr "Gallegan"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:84
+#: src/text/iso-639_def.h:86
 msgid "Manx"
-msgstr " Manx"
+msgstr "Manx"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:85
+#: src/text/iso-639_def.h:87
 msgid "Greek, Modern ()"
 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:86
+#: src/text/iso-639_def.h:88
 msgid "Guarani"
-msgstr " Guarani"
+msgstr "Guarani"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:87
+#: src/text/iso-639_def.h:89
 msgid "Gujarati"
-msgstr " Gujarati"
+msgstr "Gujarati"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:90
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebrejsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:89
+#: src/text/iso-639_def.h:91
 msgid "Herero"
-msgstr " Herero"
+msgstr "Herero"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:90
+#: src/text/iso-639_def.h:92
 msgid "Hindi"
-msgstr " Hindi"
+msgstr "Hindi"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:91
+#: src/text/iso-639_def.h:93
 msgid "Hiri Motu"
-msgstr " Hiri Motu"
+msgstr "Hiri Motu"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:94
+msgid "Hungarian"
+msgstr "Maďarsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:93
+#: src/text/iso-639_def.h:95
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:94
+#: src/text/iso-639_def.h:96
 msgid "Inuktitut"
-msgstr " Inuktitut"
+msgstr "Inuktitut"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:95
+#: src/text/iso-639_def.h:97
 msgid "Interlingue"
-msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
+msgstr "Viacjazyčne"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:96
+#: src/text/iso-639_def.h:98
 msgid "Interlingua"
 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:97
+#: src/text/iso-639_def.h:99
 msgid "Indonesian"
 msgstr "Indonézsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:98
+#: src/text/iso-639_def.h:100
 msgid "Inupiaq"
-msgstr " Inupiaq"
+msgstr "Inupiaq"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:101
+msgid "Italian"
+msgstr "Taliansky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:100
+#: src/text/iso-639_def.h:102
 msgid "Javanese"
-msgstr " Javanese"
+msgstr "Javanese"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:103
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japonsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:102
+#: src/text/iso-639_def.h:104
 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
-msgstr " Kalaallisut (Greenlandic)"
+msgstr "Kalaallisut (Greenlandic)"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:103
+#: src/text/iso-639_def.h:105
 msgid "Kannada"
 msgstr "Kannada"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:104
+#: src/text/iso-639_def.h:106
 msgid "Kashmiri"
-msgstr " Kashmiri"
+msgstr "Kashmiri"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:105
+#: src/text/iso-639_def.h:107
 msgid "Kazakh"
 msgstr "Kazašsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:106
+#: src/text/iso-639_def.h:108
 msgid "Khmer"
-msgstr " kmérov"
+msgstr "Jazyk Kmérov"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:107
+#: src/text/iso-639_def.h:109
 msgid "Kikuyu"
-msgstr " Kikuyu"
+msgstr "Kikuyu"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:108
+#: src/text/iso-639_def.h:110
 msgid "Kinyarwanda"
-msgstr " Kinyarwanda"
+msgstr "Kinyarwanda"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:109
+#: src/text/iso-639_def.h:111
 msgid "Kirghiz"
 msgstr "Kirgizsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:110
+#: src/text/iso-639_def.h:112
 msgid "Komi"
-msgstr " Komi"
+msgstr "Komi"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:112
+#: src/text/iso-639_def.h:113
+msgid "Korean"
+msgstr "Kórejsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:114
 msgid "Kuanyama"
-msgstr " Kuanyama"
+msgstr "Kuanyama"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:113
+#: src/text/iso-639_def.h:115
 msgid "Kurdish"
 msgstr "Kurdsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:114
+#: src/text/iso-639_def.h:116
 msgid "Lao"
-msgstr " Lao"
+msgstr "Lao"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:115
+#: src/text/iso-639_def.h:117
 msgid "Latin"
 msgstr "Latinsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:116
+#: src/text/iso-639_def.h:118
 msgid "Latvian"
 msgstr "Lotyšsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:117
+#: src/text/iso-639_def.h:119
 msgid "Lingala"
-msgstr " Lingala"
+msgstr "Lingala"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:118
+#: src/text/iso-639_def.h:120
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litovsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:119
+#: src/text/iso-639_def.h:121
 msgid "Letzeburgesch"
 msgstr "Luxembursky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:120
+#: src/text/iso-639_def.h:122
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Macedónsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:121
+#: src/text/iso-639_def.h:123
 msgid "Marshall"
-msgstr " Marshall"
+msgstr "Marshall"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:122
+#: src/text/iso-639_def.h:124
 msgid "Malayalam"
-msgstr " Malayalam"
+msgstr "Malayalam"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:123
+#: src/text/iso-639_def.h:125
 msgid "Maori"
 msgstr "Maori"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:124
+#: src/text/iso-639_def.h:126
 msgid "Marathi"
-msgstr " Marathi"
+msgstr "Marathi"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:127
+msgid "Malay"
+msgstr "Malajsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:126
+#: src/text/iso-639_def.h:128
 msgid "Malagasy"
-msgstr " Malagasy"
+msgstr "Malagasy"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:127
+#: src/text/iso-639_def.h:129
 msgid "Maltese"
-msgstr " Maltese"
+msgstr "Maltézsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:128
+#: src/text/iso-639_def.h:130
 msgid "Moldavian"
 msgstr "Moldavsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:129
+#: src/text/iso-639_def.h:131
 msgid "Mongolian"
 msgstr "Mongolsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:130
+#: src/text/iso-639_def.h:132
 msgid "Nauru"
 msgstr "Nauru"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:131
+#: src/text/iso-639_def.h:133
 msgid "Navajo"
 msgstr "Navajo"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:132
+#: src/text/iso-639_def.h:134
 msgid "Ndebele, South"
-msgstr " Ndebele, juh"
+msgstr "Ndebele, juh"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:133
+#: src/text/iso-639_def.h:135
 msgid "Ndebele, North"
-msgstr " Ndebele, sever"
+msgstr "Ndebele, sever"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:134
+#: src/text/iso-639_def.h:136
 msgid "Ndonga"
-msgstr " Ndonga"
+msgstr "Ndonga"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:135
+#: src/text/iso-639_def.h:137
 msgid "Nepali"
 msgstr "Nepálsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:136
+#: src/text/iso-639_def.h:138
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Nórsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:137
+#: src/text/iso-639_def.h:139
 msgid "Norwegian Nynorsk"
 msgstr "Nórsky (sever)"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:138
+#: src/text/iso-639_def.h:140
 msgid "Norwegian Bokmaal"
 msgstr "Nórsky (juh)"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:139
+#: src/text/iso-639_def.h:141
 msgid "Chichewa; Nyanja"
-msgstr " Chichewa; Nyanja"
+msgstr "Chichewa; Nyanja"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:140
+#: src/text/iso-639_def.h:142
 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
 msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:141
+#: src/text/iso-639_def.h:143
 msgid "Oriya"
-msgstr " Oriya"
+msgstr "Oriya"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:142
+#: src/text/iso-639_def.h:144
 msgid "Oromo"
-msgstr " Oromo"
+msgstr "Oromo"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:144
+#: src/text/iso-639_def.h:146
 msgid "Ossetian; Ossetic"
 msgstr "Osetsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:145
+#: src/text/iso-639_def.h:147
 msgid "Panjabi"
 msgstr "Panjabi"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:146
+#: src/text/iso-639_def.h:148
 msgid "Persian"
 msgstr "Perzsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:147
+#: src/text/iso-639_def.h:149
 msgid "Pali"
-msgstr " Pali"
+msgstr "Pali"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:148
+#: src/text/iso-639_def.h:150
 msgid "Polish"
 msgstr "Poľsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:149
+#: src/text/iso-639_def.h:151
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugalsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:150
+#: src/text/iso-639_def.h:152
 msgid "Pushto"
-msgstr " Pushto"
+msgstr "Pushto"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:151
+#: src/text/iso-639_def.h:153
 msgid "Quechua"
-msgstr " Quechua"
+msgstr "Quechua"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:152
+#: src/text/iso-639_def.h:154
+msgid "Original audio"
+msgstr "Pôvodný zvuk"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:155
 msgid "Raeto-Romance"
 msgstr "Rétorománsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:154
+#: src/text/iso-639_def.h:156
+msgid "Romanian"
+msgstr "Rumunsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:157
 msgid "Rundi"
-msgstr " Rundi"
+msgstr "Rundi"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:158
+msgid "Russian"
+msgstr "Rusky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:156
+#: src/text/iso-639_def.h:159
 msgid "Sango"
-msgstr " Sango"
+msgstr "Sango"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:157
+#: src/text/iso-639_def.h:160
 msgid "Sanskrit"
 msgstr "Sanskrit"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:158
+#: src/text/iso-639_def.h:161
 msgid "Serbian"
 msgstr "Srbsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:159
+#: src/text/iso-639_def.h:162
 msgid "Croatian"
 msgstr "Chorvátsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:160
+#: src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Sinhalese"
 msgstr "Sinhalese"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:163
+#: src/text/iso-639_def.h:164
+msgid "Slovak"
+msgstr "Slovensky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:165
+msgid "Slovenian"
+msgstr "Slovinsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:166
 msgid "Northern Sami"
 msgstr "Severná Samoa"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:164
+#: src/text/iso-639_def.h:167
 msgid "Samoan"
 msgstr "Samoa"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:165
+#: src/text/iso-639_def.h:168
 msgid "Shona"
 msgstr "Shona"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:166
+#: src/text/iso-639_def.h:169
 msgid "Sindhi"
 msgstr "Sindhi"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:167
+#: src/text/iso-639_def.h:170
 msgid "Somali"
 msgstr "Somali"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:168
+#: src/text/iso-639_def.h:171
 msgid "Sotho, Southern"
 msgstr "Sotho, južné"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:170
+#: src/text/iso-639_def.h:172
+msgid "Spanish"
+msgstr "Španielsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:173
 msgid "Sardinian"
 msgstr "Sardínia"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:171
+#: src/text/iso-639_def.h:174
 msgid "Swati"
 msgstr "Swati"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:172
+#: src/text/iso-639_def.h:175
 msgid "Sundanese"
 msgstr "Sudánsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:173
+#: src/text/iso-639_def.h:176
 msgid "Swahili"
 msgstr "Swahilsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:175
+#: src/text/iso-639_def.h:177
+msgid "Swedish"
+msgstr "Švédsky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:178
 msgid "Tahitian"
 msgstr "Tahitsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:176
+#: src/text/iso-639_def.h:179
 msgid "Tamil"
 msgstr "Tamilsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:177
+#: src/text/iso-639_def.h:180
 msgid "Tatar"
 msgstr "Tatársky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:178
+#: src/text/iso-639_def.h:181
 msgid "Telugu"
 msgstr "Telugu"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:179
+#: src/text/iso-639_def.h:182
 msgid "Tajik"
 msgstr "Tajik"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:180
+#: src/text/iso-639_def.h:183
 msgid "Tagalog"
 msgstr "Tagalog"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:181
+#: src/text/iso-639_def.h:184
 msgid "Thai"
 msgstr "Thajsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:182
+#: src/text/iso-639_def.h:185
 msgid "Tibetan"
 msgstr "Tibetsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:183
+#: src/text/iso-639_def.h:186
 msgid "Tigrinya"
 msgstr "Tigrinya"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:184
+#: src/text/iso-639_def.h:187
 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
 msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:185
+#: src/text/iso-639_def.h:188
 msgid "Tswana"
 msgstr "Tswana"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:186
+#: src/text/iso-639_def.h:189
 msgid "Tsonga"
 msgstr "Tsonga"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:188
+#: src/text/iso-639_def.h:190
+msgid "Turkish"
+msgstr "Turecky"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:191
 msgid "Turkmen"
 msgstr "Turkménsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:189
+#: src/text/iso-639_def.h:192
 msgid "Twi"
 msgstr "Twi"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:190
+#: src/text/iso-639_def.h:193
 msgid "Uighur"
 msgstr "Uighur"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:191
+#: src/text/iso-639_def.h:194
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ukrajinsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:192
+#: src/text/iso-639_def.h:195
 msgid "Urdu"
 msgstr "Urdu"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:193
+#: src/text/iso-639_def.h:196
 msgid "Uzbek"
 msgstr "Uzbecky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:194
+#: src/text/iso-639_def.h:197
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "Vietnamsky"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:195
+#: src/text/iso-639_def.h:198
 msgid "Volapuk"
 msgstr "Volapuk"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:196
+#: src/text/iso-639_def.h:199
 msgid "Welsh"
 msgstr "Welsh"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:197
+#: src/text/iso-639_def.h:200
 msgid "Wolof"
 msgstr "Wolof"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:198
+#: src/text/iso-639_def.h:201
 msgid "Xhosa"
 msgstr "Xhosa"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:199
+#: src/text/iso-639_def.h:202
 msgid "Yiddish"
 msgstr "Jidiš"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:200
+#: src/text/iso-639_def.h:203
 msgid "Yoruba"
 msgstr "Yoruba"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:201
+#: src/text/iso-639_def.h:204
 msgid "Zhuang"
 msgstr "Zhuang"
 
-#: src/misc/iso-639_def.h:202
+#: src/text/iso-639_def.h:205
 msgid "Zulu"
 msgstr "Zulu"
 
-#: src/misc/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:976
-msgid "Unknown"
-msgstr "Neznámy"
+#: src/video_output/postprocessing.c:87 modules/gui/macosx/MainMenu.m:318
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:319 modules/video_filter/postproc.c:194
+msgid "Post processing"
+msgstr "Dodatočné spracovávanie"
 
-#: src/misc/vlm.c:1144 src/misc/vlm.c:1251
-#, c-format
-msgid "Media: %s"
-msgstr "Médium: %s"
+#: src/video_output/vout_intf.c:215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:307
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:308 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:69
+#: modules/video_filter/crop.c:105 modules/video_filter/croppadd.c:86
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
+msgid "Crop"
+msgstr "Orezať"
 
-#: src/playlist/engine.c:115 src/playlist/engine.c:117
-#: src/playlist/loadsave.c:110
-msgid "Media Library"
-msgstr "Knižnica s médiami"
+#: src/video_output/vout_intf.c:249 modules/gui/macosx/MainMenu.m:305
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:306 modules/gui/macosx/MainMenu.m:981
+msgid "Aspect-ratio"
+msgstr "Stranový pomer"
 
-#: src/playlist/tree.c:58
-msgid "Undefined"
-msgstr "Nedefinované"
+#: src/video_output/vout_intf.c:279
+msgid "Autoscale video"
+msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
 
-#: src/video_output/video_output.c:400 modules/gui/macosx/intf.m:587
-#: modules/gui/macosx/intf.m:588 modules/video_filter/deinterlace.c:122
-msgid "Deinterlace"
-msgstr "Rozkladať"
+#: src/video_output/vout_intf.c:285
+msgid "Scale factor"
+msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti"
 
-#: src/video_output/video_output.c:404 modules/video_filter/deinterlace.c:117
-msgid "Discard"
-msgstr "Vyraďovať"
+#: modules/3dnow/memcpy.c:49
+msgid "3D Now! memcpy"
+msgstr "3D Now! memcpy"
 
-#: src/video_output/video_output.c:406 modules/video_filter/deinterlace.c:117
-msgid "Blend"
-msgstr "Premiešavať"
+#: modules/access/alsa.c:71 modules/access/oss.c:66
+msgid "Capture the audio stream in stereo."
+msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
 
-#: src/video_output/video_output.c:408 modules/video_filter/deinterlace.c:117
-msgid "Mean"
-msgstr "Stredná úroveň"
+#: modules/access/alsa.c:73
+msgid "Capture format (default s16l)"
+msgstr "Formát zaznamenávania (predvolený: s16l)"
 
-#: src/video_output/video_output.c:410 modules/video_filter/deinterlace.c:118
-msgid "Bob"
-msgstr "Bob"
+#: modules/access/alsa.c:75
+msgid "Capture format of audio stream."
+msgstr "Formát zaznamenávania zvukového streamu."
 
-#: src/video_output/video_output.c:412 modules/video_filter/deinterlace.c:118
-msgid "Linear"
-msgstr "Lineárne rozkladanie"
+#: modules/access/alsa.c:77 modules/access/oss.c:67
+#: modules/access_output/shout.c:95
+msgid "Samplerate"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:228
-msgid "1:4 Quarter"
-msgstr "1:4 (štvrtina)"
+#: modules/access/alsa.c:79 modules/access/oss.c:69
+msgid ""
+"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
+"48000)"
+msgstr ""
+"Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
+"22050, 44100,48000)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:230
-msgid "1:2 Half"
-msgstr "1:2 (polovica)"
+#: modules/access/alsa.c:82
+msgid ""
+"Use alsa:// to open the default audio input. If multiple audio inputs are "
+"available, they will be listed in the vlc debug output. To select hw:0,1 , "
+"use alsa://hw:0,1 ."
+msgstr ""
+"Na otvorenie predvoleného zvukového vstupu použite voľbu alsa://Ak je "
+"dostupných viac zvukových vstupov, zobrazia sa tieto vstupy v zozname s "
+"výstupom pre ladenie programu vlc. Ak chcete použiť voľbu hw:0,1 , pre "
+"použitie voľby alsa použite voľbu alsa://hw:0,1"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:232
-msgid "1:1 Original"
-msgstr "1:1 (Originál)"
+#: modules/access/alsa.c:95
+msgid "PCM U8"
+msgstr "PCM U8"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:234
-msgid "2:1 Double"
-msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
+#: modules/access/alsa.c:95
+msgid "PCM S8"
+msgstr "PCM S8"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:261 modules/gui/macosx/intf.m:581
-#: modules/gui/macosx/intf.m:582 modules/video_filter/crop.c:63
-msgid "Crop"
-msgstr "Vystrihnúť"
+#: modules/access/alsa.c:95
+msgid "GSM Audio"
+msgstr "GSM Audio"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:348 modules/gui/macosx/intf.m:579
-#: modules/gui/macosx/intf.m:580
-msgid "Aspect-ratio"
-msgstr "Stranový pomer"
+#: modules/access/alsa.c:96
+msgid "PCM U16 LE"
+msgstr "PCM U16 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:96
+msgid "PCM S16 LE"
+msgstr "PCM S16 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:97
+msgid "PCM U16 BE"
+msgstr "PCM U16 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:97
+msgid "PCM S16 BE"
+msgstr "PCM S16 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:98
+msgid "PCM U24 LE"
+msgstr "PCM U24 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:98
+msgid "PCM S24 LE"
+msgstr "PCM S24 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:99
+msgid "PCM U24 BE"
+msgstr "PCM U24 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:99
+msgid "PCM S24 BE"
+msgstr "PCM S24 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:100
+msgid "PCM U32 LE"
+msgstr "PCM U32 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:100
+msgid "PCM S32 LE"
+msgstr "PCM S32 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:101
+msgid "PCM U32 BE"
+msgstr "PCM U32 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:101
+msgid "PCM S32 BE"
+msgstr "PCM S32 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:102
+msgid "PCM F32 LE"
+msgstr "PCM F32 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:102
+msgid "PCM F32 BE"
+msgstr "PCM F32 BE"
 
-#: modules/access/cdda/access.c:293
+#: modules/access/alsa.c:103
+msgid "PCM F64 LE"
+msgstr "PCM F64 LE"
+
+#: modules/access/alsa.c:103
+msgid "PCM F64 BE"
+msgstr "PCM F64 BE"
+
+#: modules/access/alsa.c:107
+msgid "ALSA"
+msgstr "ALSA"
+
+#: modules/access/alsa.c:108
+msgid "ALSA audio capture input"
+msgstr "Vstup pre zvukové záznamy ALSA"
+
+#: modules/access/attachment.c:44
+msgid "Attachment"
+msgstr "Príloha"
+
+#: modules/access/attachment.c:45
+msgid "Attachment input"
+msgstr "Vstup prílohy"
+
+#: modules/access/avio.h:39
+msgid "FFmpeg"
+msgstr "FFmpeg"
+
+#: modules/access/avio.h:40
+msgid "FFmpeg access"
+msgstr "Prístup FFmpeg"
+
+#: modules/access/avio.h:48
+msgid "libavformat access output"
+msgstr "Access output libavformat"
+
+#: modules/access/bd/bd.c:56
+msgid "BD"
+msgstr "BD"
+
+#: modules/access/bd/bd.c:57
+msgid "Blu-Ray Disc Input"
+msgstr "Vstup diskov Blu-Ray"
+
+#: modules/access/bluray.c:48 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:299
+msgid "BluRay"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:49
 #, fuzzy
-msgid "CD reading failed"
-msgstr "poškodený zvuk"
+msgid "Blu-Ray Disc support (libbluray)"
+msgstr "Vstup diskov Blu-Ray"
 
-#: modules/access/cdda/access.c:294
-#, c-format
-msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
+#: modules/access/bluray.c:140
+msgid ""
+"This Blu-Ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
+"not have it."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda.c:59 modules/access/dshow/dshow.cpp:91
-#: modules/access/dvb/access.c:73 modules/access/dv.c:68
-#: modules/access/dvdnav.c:64 modules/access/dvdread.c:62
-#: modules/access/fake.c:40 modules/access/file.c:80 modules/access/ftp.c:54
-#: modules/access/gnomevfs.c:44 modules/access/http.c:56
-#: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr.c:47
-#: modules/access/screen/screen.c:38 modules/access/smb.c:61
-#: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:42 modules/access/v4l.c:74
-#: modules/access/vcd/vcd.c:40
-msgid "Caching value in ms"
-msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
+#: modules/access/bluray.c:145
+msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
+msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda.c:61
+#: modules/access/bluray.c:154
 msgid ""
-"Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
-"milliseconds."
+"This Blu-Ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does not "
+"have it."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:159
+msgid "Your system BD+ decoding library does not work. Missing configuration?"
 msgstr ""
-"Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
 
-#: modules/access/cdda.c:65 modules/gui/macosx/open.m:178
-#: modules/gui/macosx/open.m:503 modules/gui/macosx/open.m:594
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:696
+#: modules/access/bluray.c:196
+#, fuzzy
+msgid "Blu-Ray error"
+msgstr "Blu-Ray"
+
+#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:145
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:66
+#: modules/access/cdda.c:63
 msgid "Audio CD input"
 msgstr "Vstup Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:72
+#: modules/access/cdda.c:69
 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
 msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
 
-#: modules/access/cdda.c:84
+#: modules/access/cdda.c:78
 msgid "CDDB Server"
-msgstr "CDDB Server"
+msgstr "CDDB server"
 
-#: modules/access/cdda.c:84
+#: modules/access/cdda.c:79
 msgid "Address of the CDDB server to use."
 msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:87
+#: modules/access/cdda.c:80
 msgid "CDDB port"
-msgstr "port CDDB"
+msgstr "Port CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:87
+#: modules/access/cdda.c:81
 msgid "CDDB Server port to use."
 msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:450
-msgid "Audio CD - Track "
-msgstr "Audio CD - Stopa"
-
-#: modules/access/cdda.c:467
+#: modules/access/cdda.c:490
 #, c-format
-msgid "Audio CD - Track %i"
-msgstr "Audio CD - Stopa %i"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:78
-#: modules/codec/x264.c:321 modules/codec/x264.c:327 modules/codec/x264.c:332
-msgid "none"
-msgstr "žiaden"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42
-msgid "overlap"
-msgstr "prekrývanie"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:43
-msgid "full"
-msgstr "plné"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:47
-msgid ""
-"This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
-"meta info          1\n"
-"events             2\n"
-"MRL                4\n"
-"external call      8\n"
-"all calls (0x10)  16\n"
-"LSN       (0x20)  32\n"
-"seek      (0x40)  64\n"
-"libcdio   (0x80) 128\n"
-"libcddb  (0x100) 256\n"
-msgstr ""
-"Táto hodnota (ak je zobrazená binárne), môže slúžiť ako maska pre ladenie\n"
-"meta info          1\n"
-"udalosti             2\n"
-"MRL                4\n"
-"externé volanie      8\n"
-"všetky volania (0x10)  16\n"
-"LSN       (0x20)  32\n"
-"vyhľadávať      (0x40)  64\n"
-"libcdio   (0x80) 128\n"
-"libcddb  (0x100) 256\n"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:59
-msgid ""
-"Caching value for CDDA streams. This value should be set in millisecond "
-"units."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+msgid "Audio CD - Track %02i"
+msgstr "Audio CD - Stopa %02i"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:63
-msgid ""
-"How many CD blocks to get on a single CD read. Generally on newer/faster "
-"CDs, this increases throughput at the expense of a little more memory usage "
-"and initial delay. SCSI-MMC limitations generally don't allow for more than "
-"25 blocks per access."
-msgstr ""
-"Určuje, koľko blokov sa načíta z CD na jeden raz. Vo všeobecnosti platí, že "
-"na novších/rýchlejších CD, zvýši táto funkcia priechodnosť dát, pri čítaní "
-"sa spotrebuje menej pamäte a skráti sa čas načítavania. Maximálne je však "
-"(kvôli obmedzeniu v štandarde SCSI-MMC) možné, načítať len 25 blokov naraz. "
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:69
-msgid ""
-"Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
-"Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
-"   %a : The artist (for the album)\n"
-"   %A : The album information\n"
-"   %C : Category\n"
-"   %e : The extended data (for a track)\n"
-"   %I : CDDB disk ID\n"
-"   %G : Genre\n"
-"   %M : The current MRL\n"
-"   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
-"   %n : The number of tracks on the CD\n"
-"   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
-"   %T : The track number\n"
-"   %s : Number of seconds in this track\n"
-"   %S : Number of seconds in the CD\n"
-"   %t : The track title or MRL if no title\n"
-"   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
-"   %% : a % \n"
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
-"Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé identifikátory "
-"sú: \n"
-"  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
-"%A : Informácia o albume\n"
-"   %C : Kategória\n"
-"   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
-"   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
-"   %G : Žáner\n"
-"   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
-"   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
-"   %n : Počet stôp na disku\n"
-"   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
-"   %T : Číslo stopy\n"
-"   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
-"   %S : Počet sekúnd na CD\n"
-"   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
-"   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
-"   %% : a % \n"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:89
-msgid ""
-"Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
-"Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
-"   %M : The current MRL\n"
-"   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
-"   %n : The number of tracks on the CD\n"
-"   %T : The track number\n"
-"   %s : Number of seconds in this track\n"
-"   %S : Number of seconds in the CD\n"
-"   %t : The track title or MRL if no title\n"
-"   %% : a % \n"
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
-"Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé identifikátory "
-"sú: \n"
-"  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
-"%A : Informácia o albume\n"
-"   %C : Kategória\n"
-"   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
-"   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
-"   %G : Žáner\n"
-"   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
-"   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
-"   %n : Počet stôp na disku\n"
-"   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
-"   %T : Číslo stopy\n"
-"   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
-"   %S : Počet sekúnd na CD\n"
-"   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
-"   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
-"   %% : a % \n"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:100
-msgid "Enable CD paranoia?"
-msgstr "Zapnúť korekciu CD - Paranoia?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:102
-msgid ""
-"Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
-"none: no paranoia - fastest.\n"
-"overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
-"full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
-msgstr ""
-"Vyberte si, či chcete aktivovať korekciu chýb CD, ktorá sa nazýva aj "
-"Paranoia. \n"
-"žiadna: bez korekcie (prehrávanie bude rýchlejšie). \n"
-"prekrývať: detekovať iba prekrývanie stôp (neodporúčame!. ) \n"
-"úplná korekcia: budú sa korigovať všetky nájdené chyby (prehrávanie sa však "
-"môže spomaliť). \n"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:112
-msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
-msgstr "cddax://[zariadenie-alebo-súbor][@[T]stopa]"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:113
-msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
-msgstr "Vstup Compact Disc Digital Audio (CD-DA)"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:115
-msgid "Audio Compact Disc"
-msgstr "Audio-kompaktný disk"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:124
-msgid "Additional debug"
-msgstr "Dodatočné ladenie"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:129
-msgid "Caching value in microseconds"
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte v mikrosekundách"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:134
-msgid "Number of blocks per CD read"
-msgstr "Počet blokov na jedno čítanie CD"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:139
-msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
-msgstr ""
-"Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak nie sú dostupné údaje "
-"z CDDB databázy)"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:144
-msgid "Use CD audio controls and output?"
-msgstr "Používať ovládacie prvky a výstup na CD mechanike?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:145
-msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
-msgstr ""
-"Ak aktivujete túto voľbu, budete môcť používať aj ovládacie prvky a výstup - "
-"jack -, ktoré sa nachádzajú na prednom paneli Vašej mechaniky."
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:150
-msgid "Do CD-Text lookups?"
-msgstr "Vyhľadávať CD-text?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:151
-msgid "If set, get CD-Text information"
-msgstr ""
-"Ak si zvolíte túto voľbu, na CD sa budú vyhľadávať aj textové informácie."
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:160
-msgid "Use Navigation-style playback?"
-msgstr "Použiť prehrávanie v navigačnom štýle?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:161
-msgid "Tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
-msgstr ""
-"Stopy sa vyhľadávajú najskôr podľa Navigácie, potom podľa záznamov v "
-"playliste."
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:174
-msgid "CDDB"
-msgstr "CDDB"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:177
-msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
-msgstr ""
-"Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak údaje pochádzajú z "
-"CDDB databázy)"
+#: modules/access/dc1394.c:69
+msgid "dc1394 input"
+msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:181
-msgid "CDDB lookups"
-msgstr "Vyhľadávania v databáze CDDB"
+#: modules/access/decklink.cpp:43
+msgid "Input card to use"
+msgstr "Používaná vstupná karta"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:182
-msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
+#: modules/access/decklink.cpp:45
+msgid ""
+"DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from "
+"0."
 msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktivovaná, budú sa informácie o skladbe vyhľadávať pomocou "
-"CDDB protokolu"
+"Záznamová karta, ktorá sa má použiť v prípade existencie viacerých. Karty sú "
+"číslované od 0."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:187
-msgid "CDDB server"
-msgstr "CDDB server"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:188
-msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
-msgstr "Kontaktovať tento CDDB server"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:192
-msgid "CDDB server port"
-msgstr "Port servera CDDB"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:193
-msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
-msgstr "CDDB server bude komunikovať prostredníctvom tohto portu"
+#: modules/access/decklink.cpp:48
+msgid "Desired input video mode"
+msgstr "Cieľový vstup pre režim videa"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:197 modules/access/cdda/cdda.c:198
-msgid "email address reported to CDDB server"
-msgstr "e-mailová adresa zasielaná na CDDB server"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:202
-msgid "Cache CDDB lookups?"
-msgstr "Ukladať vyhľadávania v databáze CDDB do vyhľadávacej pamäte?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:203
-msgid "If set cache CDDB information about this CD"
+#: modules/access/decklink.cpp:50
+msgid ""
+"Desired input video mode for DeckLink captures. This value should be a "
+"FOURCC code in textual form, e.g. \"ntsc\"."
 msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktívna, vyhľadávania vzťahujúce sa k aktuálne vloženému CD "
-"sa uložia aj do vyrovnávacej pamäte."
+"Cieľový režim vstupného videa pre záznamy DeckLink. Táto hodnota by mala byť "
+"kódom FOURCC v textovej forme, napríklad \"ntsc\"."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:207
-msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
-msgstr "Kontaktovať CDDB server pomocou protokolu HTTP?"
+#: modules/access/decklink.cpp:54
+msgid "Audio connection"
+msgstr "Pripojenie zvuku"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:208
-msgid "If set, the CDDB server gets information via the CDDB HTTP protocol"
+#: modules/access/decklink.cpp:56
+msgid ""
+"Audio connection to use for DeckLink captures. Valid choices: embedded, "
+"aesebu, analog. Leave blank for card default."
 msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktívna, CDDB server bude získavať informácie pomocou HTTP "
-"protokolu."
+"Zvukové pripojenie na použitie pre záznamy DeckLink. Platné sú voľby: "
+"integrované, aesebu, analógovo. Pre použitie predvolenej hodnoty ponechajte "
+"prázdne."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:213
-msgid "CDDB server timeout"
-msgstr "Časový limit pre server CDDB"
+#: modules/access/decklink.cpp:60
+msgid "Audio sampling rate in Hz"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku v Hz"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:214
-msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
-msgstr "Čas (v sekundách), počas ktorého sa bude čakať na odpoveď CDDB servera"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:219 modules/access/cdda/cdda.c:220
-msgid "Directory to cache CDDB requests"
-msgstr "Priečinok pre dočasné odkladanie požiadavok na CDDB"
+#: modules/access/decklink.cpp:62
+msgid ""
+"Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio input."
+msgstr ""
+"Vzorkovacia frekvencia zvuku (v Hertzoch) pre záznamy DeckLink. 0 = "
+"zablokovanie zvukového vstupu."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:224
-msgid "Prefer CD-Text info to CDDB info?"
-msgstr "Preferovať informácie uložené v CD-texte pred informáciami z CDDB?"
+#: modules/access/decklink.cpp:65 modules/access/dshow/dshow.cpp:201
+msgid "Number of audio channels"
+msgstr "Počet zvukových kanálov"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:225
+#: modules/access/decklink.cpp:67
 msgid ""
-"If set, CD-Text information will be preferred to CDDB information when both "
-"are available"
+"Number of input audio channels for DeckLink captures. Must be 2, 8 or 16. 0 "
+"disables audio input."
 msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktívna, program bude preferovať radšej informácie z CD-"
-"textu pred informáciami z CDDB databázy. Funguje to iba v prípade, že sú pri "
-"nejakej skladbe dostupné obidva zdroje informácií."
+"Počet vstupných zvukový kanálov pre záznamy DeckLink. Musí obsahovať hodnotu "
+"2, 8 alebo 16. 0 = zablokovanie zvukového vstupu."
 
-#: modules/access/cdda/info.c:328 modules/access/cdda/info.c:333
-#: modules/access/cdda/info.c:337 modules/access/dvdread.c:85
-#: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:163
-#: modules/gui/macosx/open.m:382 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:501
-msgid "Disc"
-msgstr "Disk"
+#: modules/access/decklink.cpp:70
+msgid "Video connection"
+msgstr "Pripojenie videa"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:328 modules/access/cdda/info.c:396
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:130
-msgid "Duration"
-msgstr "Trvanie"
+#: modules/access/decklink.cpp:72
+msgid ""
+"Video connection to use for DeckLink captures. Valid choices: sdi, hdmi, "
+"opticalsdi, component, composite, svideo. Leave blank for card default."
+msgstr ""
+"Pripojenie videa, ktoré sa použije pre záznamy DeckLink. Platné nastavenia:  "
+"sdi, hdmi, opticalsdi, component, composite, svideo. Pre použitie "
+"predvoleného nastavenia ponechajte prázdne."
 
-#: modules/access/cdda/info.c:333
-msgid "Media Catalog Number (MCN)"
-msgstr "Katalógové číslo média (MCN)"
+#: modules/access/decklink.cpp:81 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:93
+msgid "SDI"
+msgstr "SDI"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:337 modules/access/vcdx/info.c:103
-msgid "Tracks"
-msgstr "Stopy"
+#: modules/access/decklink.cpp:81 modules/audio_output/alsa.c:76
+msgid "HDMI"
+msgstr "HDMI"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:393 modules/access/cdda/info.c:815
-#: modules/access/cdda/info.c:862 modules/access/vcdx/access.c:471
-#: modules/access/vcdx/info.c:286 modules/access/vcdx/info.c:287
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1707
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1727
-msgid "Track"
-msgstr "Stopa"
+#: modules/access/decklink.cpp:81
+msgid "Optical SDI"
+msgstr "Optické SDI"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:400
-msgid "MRL"
-msgstr "MRL"
+#: modules/access/decklink.cpp:81
+msgid "Component"
+msgstr "Komponentný"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:862
-msgid "Track Number"
-msgstr "Číslo stopy"
+#: modules/access/decklink.cpp:81
+msgid "Composite"
+msgstr "Kompozitný"
 
-#: modules/access/directory.c:70
-msgid "Subdirectory behavior"
-msgstr "Správanie podpriečinkov"
+#: modules/access/decklink.cpp:81
+msgid "S-video"
+msgstr "S-video"
 
-#: modules/access/directory.c:72
-msgid ""
-"Select whether subdirectories must be expanded.\n"
-"none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
-"collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
-"expand: all subdirectories are expanded.\n"
-msgstr ""
-"Vyberte si, či sa podpriečinky majú rozbaľovať alebo nie.\n"
-"žiadne: podpriečinky sa neobjavia v playliste.\n"
-"zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
-"prehrávaní.\n"
+#: modules/access/decklink.cpp:88
+msgid "Embedded"
+msgstr "Vstavané"
 
-#: modules/access/directory.c:78
-msgid "collapse"
-msgstr "zbaliť"
+#: modules/access/decklink.cpp:88
+msgid "AES/EBU"
+msgstr "AES/EBU"
 
-#: modules/access/directory.c:79
-msgid "expand"
-msgstr "rozbaliť"
+#: modules/access/decklink.cpp:88
+msgid "Analog"
+msgstr "Analógové"
 
-#: modules/access/directory.c:81
-msgid "Ignored extensions"
-msgstr "Ignorované prípony"
+#: modules/access/decklink.cpp:91 modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73 modules/demux/rawvid.c:59
+#: modules/stream_out/switcher.c:98
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "Stranový pomer"
 
-#: modules/access/directory.c:83
-msgid ""
-"Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
-"directory.\n"
-"This is useful if you add directories that contain playlist files for "
-"instance. Use a comma-separated list of extensions."
+#: modules/access/decklink.cpp:93 modules/demux/rawvid.c:61
+msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
 msgstr ""
-"Súbory s týmito príponami sa po otvorení priečinka nepridajú do playlistu. \n"
-"Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
-"playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
-
-#: modules/access/directory.c:90
-msgid "Directory"
-msgstr "Priečinok"
+"Stranový pomer (4:3, 16:9). V predvolenom nastavení sa predpokladá, že "
+"pixely majú tvar štvorca."
 
-#: modules/access/directory.c:92
-msgid "Standard filesystem directory input"
-msgstr "Štandardný vstup priečinkov pre systém súborov"
+#: modules/access/decklink.cpp:96
+msgid "DeckLink"
+msgstr "DeckLink"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:74 modules/access/dshow/dshow.cpp:76
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/demux/mpc.c:55
-#: modules/video_output/opengl.c:122 modules/video_output/opengl.c:173
-msgid "None"
-msgstr "Žiaden"
+#: modules/access/decklink.cpp:97
+msgid "Blackmagic DeckLink SDI input"
+msgstr "Vstup Blackmagic DeckLink SDI"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:79
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
 msgid "Cable"
 msgstr "Káblový"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:79
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
 msgid "Antenna"
 msgstr "Anténny"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:86
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103
 msgid "TV"
 msgstr "TV"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
 msgid "FM radio"
 msgstr "FM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:105
 msgid "AM radio"
 msgstr "AM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:89
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
 msgid "DSS"
 msgstr "DSS"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:93
-msgid ""
-"Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
-"millisecondss."
-msgstr ""
-"Dáta, ktoré budú ukladané do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje "
-"v milisekundách."
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95 modules/access/v4l.c:78
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:133
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:754
 msgid "Video device name"
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:97
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
 msgid ""
 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
@@ -5247,93 +6065,121 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101 modules/access/v4l.c:82
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:138
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:763
 msgid "Audio device name"
-msgstr "Názov audio-zariadenia"
+msgstr "Názov zvukového zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
-"don't specify anything, the default device will be used. You can specify a "
-"standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>"
+"don't specify anything, the default device will be used. "
 msgstr ""
-"Názov audio-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
+"Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:728
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:108
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:145
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
-"don't specify anything the default size for your device will be used."
+"don't specify anything the default size for your device will be used. You "
+"can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
 msgstr ""
-"Veľkosť videa, ktorá sa bude zobrazovať pri použití prídavného modulu "
-"DirectShow. Ak nezadáte nič, použije sa predvolená veľkosť nastavená vo "
-"Vašich jednotkách."
+"Veľkosť videa, zobrazeného pomocou prídavného modulu DirectShow. Ak veľkosť "
+"nešpecifikujete, použije sa predvolená. Môžete špecifikovať štandardnú "
+"veľkosť (cif, d1, ...) alebo <šírka>x<výška>."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:111 modules/access/v4l.c:86
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:148 modules/access/v4l2/video.c:214
+msgid "Picture aspect-ratio n:m"
+msgstr "Stranový pomer obrázka n:m"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149 modules/access/v4l2/video.c:215
+msgid "Define input picture aspect-ratio to use. Default is 4:3"
+msgstr ""
+"Definovať použitý stranový pomer vstupného obrázka. Predvolený pomer je 4:3"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150 modules/access/v4l2/video.c:63
 msgid "Video input chroma format"
 msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:152
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
-"Aktivovaním tejto voľby si vynútite to, že video-vstup DirectShow bude "
+"Aktivovaním tejto voľby si vynútite to, že vstup videa DirectShow bude "
 "používať špeciálny formát \"chroma\". (napríklad I420 - čo je predvolená "
 "hodnota -,  RV 24, atď)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:154
 msgid "Video input frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania na video-vstupe"
+msgstr "Frekvencia snímok na vstupe videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:156
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
-"Aktivovaním tejto voľby si vynútite, že video-vstup DirectShow bude používať "
-"zadanú rýchlosť snímkovania (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
+"Aktivovaním tejto voľby si vynútite, že vstup videa DirectShow bude používať "
+"zadanú frekvenciu snímok (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
 "59.94, alebo iné)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:119
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:158
 msgid "Device properties"
-msgstr "Nastavenia jednotky"
+msgstr "Nastavenia zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:121
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:160
 msgid ""
 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
 msgstr ""
 "Pred spustením streamu sa zobrazí okno, kde môžete nastaviť vlastnosti "
 "jednotky."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:123
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
 msgid "Tuner properties"
 msgstr "Nastavenia tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:125
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:164
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
 msgstr ""
 "Zobrazí sa stránka s nastaveniami tunera (kde si môžete vybrať aj požadované "
 "kanály)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
 msgid "Tuner TV Channel"
 msgstr "Kanál TV tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
 msgstr ""
 "Tu môžete určiť TV kanál, na ktorý sa nastaví tuner (0=predvolený kanál)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
+msgid "Tuner Frequency"
+msgstr "Frekvencia tunera"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:170
+msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
+msgstr "Týmto prekročíte nastavenia kanála. Hodnota sa udáva v Hz."
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:171 modules/access/v4l2/video.c:60
+#: modules/stream_out/standard.c:96
+msgid "Standard"
+msgstr "Štandardné"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:172
+msgid "Video standard (Default, SECAM_D, PAL_B, NTSC_M, etc...)."
+msgstr "Štandard videa (predvolené, SECAM_D, PAL_B, alebo NTSC_M, atď...)."
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
 msgid "Tuner country code"
 msgstr "Kód krajiny pre tuner"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
 msgid ""
 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
 "mapping (0 means default)."
@@ -5341,668 +6187,799 @@ msgstr ""
 "Nastavením kódu krajiny v tuneri je možné stabilizovať mapovanie kanálov a "
 "frekvencií (predvolené nastavenie je 0)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:134
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:177
 msgid "Tuner input type"
 msgstr "Typ vstupu do tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:136
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:179
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
 msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:180
 msgid "Video input pin"
-msgstr "Pin video-vstupu"
+msgstr "Pin vstupu videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:139
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:182
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
-"these settings are hardware-specfic, you should find good settings in the "
+"these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
 "\"Device config\" area, and use those numbers here. -1 means that settings "
 "will not be changed."
 msgstr ""
 "Zvoľte si zdroj pre vstup videa, napríklad to môže byť kompozitný vstup, s-"
-"video, alebo vstup z tunera. Ak máte nejaký špecifický hardvér, vhodné "
-"nastavenia nájdete aj v sekcií \"Konfigurácia zariadenia\". Použite hodnoty, "
-"ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že nastavenia nebudú "
-"zmenené."
+"video, alebo vstup z tunera. Keďže váš hardvér môže vyžadovať špecifické "
+"nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcii \"Konfigurácia zariadenia\". "
+"Použite hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že "
+"nastavenia nebudú zmenené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:186
 msgid "Audio input pin"
-msgstr "Pin audio-vstupu"
+msgstr "Pin zvuk. vstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:145
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:188
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať zdroj zvuku. Pozrite si, aké je nastavenie v sekcii "
-"\"video-vstup\"."
+"\"vstup videa\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:189
 msgid "Video output pin"
-msgstr "Pin video-výstupu"
+msgstr "Pin výstupu videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:148
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:191
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
-"Tu si môžete nastaviť typ video-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
-"sekcii \"video vstup\"."
+"Tu si môžete nastaviť typ výstupu videa. Pozrite si, aké je nastavenie v "
+"sekcii \"vstup videa\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:192
 msgid "Audio output pin"
-msgstr "Pin audio-výstupu"
+msgstr "Pin zvukového výstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:194
 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
-"Tu si môžete zvoliť typ audio-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
-"sekcii \"video-vstup\""
+"Tu si môžete zvoliť typ zvuk. výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
+"sekcii \"vstup videa\""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:196
 msgid "AM Tuner mode"
-msgstr "AM mód"
+msgstr "AM režim"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
-msgid "AM Tuner mode. Can be one of DEFAULT, TV, AM_RADIO, FM_RADIO or DSS."
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:198
+msgid ""
+"AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1),AM Radio (2), FM Radio (3) "
+"or DSS (4)."
 msgstr ""
-"Mód AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený, TV, "
-"AM_Radio, FM_RADIO alebo DSS."
+"Režim AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený (0), TV "
+"(1),AM Radio (2), FM Radio (3) alebo DSS (4)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:203
+msgid ""
+"Select audio input format with the given number of audio channels (if non 0)"
+msgstr ""
+"Vyberte formát zvukového vstupu zadaním počtu zvukových kanálov (ak nie je "
+"počet rovný 0)"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:205
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:93
+msgid "Audio sample rate"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:207
+msgid "Select audio input format with the given sample rate (if non 0)"
+msgstr ""
+"Vyberte formát zvukového vstupu zadaním rýchlosti vzorkovania (ak sa nerovná "
+"0)"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:209
+msgid "Audio bits per sample"
+msgstr "Zvukové bity na vzorku"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:211
+msgid "Select audio input format with the given bits/sample (if non 0)"
+msgstr ""
+"Vyberte formát zvukového vstupu zadaním počtu bitov/vzorkov (ak sa údaj "
+"nerovná 0)"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:223
 msgid "DirectShow"
 msgstr "DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:168 modules/access/dshow/dshow.cpp:229
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:224 modules/access/dshow/dshow.cpp:306
 msgid "DirectShow input"
 msgstr "Vstup DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:176 modules/access/dshow/dshow.cpp:181
-#: modules/audio_output/alsa.c:111 modules/video_output/directx/directx.c:171
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:230 modules/access/dshow/dshow.cpp:235
+#: modules/audio_output/alsa.c:86 modules/audio_output/directx.c:137
+#: modules/audio_output/waveout.c:99 modules/video_output/msw/directx.c:109
 msgid "Refresh list"
 msgstr "Obnoviť zoznam"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:177 modules/access/dshow/dshow.cpp:182
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:231 modules/access/dshow/dshow.cpp:236
+#: share/lua/http/view.html:67
 msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurovať"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:894 modules/access/dshow/dshow.cpp:944
-#, fuzzy
-msgid "Capturing failed"
-msgstr "poškodený zvuk"
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:527 modules/access/dshow/dshow.cpp:601
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1048 modules/access/dshow/dshow.cpp:1101
+msgid "Capture failed"
+msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:528
+msgid "No video or audio device selected."
+msgstr "Nie je vybrané žiadne zvukové alebo video-zariadenie."
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:602
+msgid "VLC cannot open ANY capture device.Check the error log for details."
+msgstr ""
+"Program VLC nemôže otvoriť NIJAKÉ zaznamenávacie zariadenie. Podrobnejšie "
+"informácie nájdete v súbore so záznamom."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:895
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1049
 #, c-format
-msgid ""
-"VLC cannot use the device \"%s\", because its device type is not supported."
+msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
 msgstr ""
+"Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
+"nie je podporovaný."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:945
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1102
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
-msgstr ""
+msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:36
+msgid "DVB adapter"
+msgstr "Adaptér DVB"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:75
+#: modules/access/dtv/access.c:38
 msgid ""
-"Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
+"If there is more than one digital broadcasting adapter, the adapter number "
+"must be selected. Numbering start from zero."
 msgstr ""
-"Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
-"pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
+"Ak je dostupných viac vysielacích adaptérov, musí sa vybrať číslo adaptéra. "
+"Číslovanie začína od 0."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:78
-msgid "Adapter card to tune"
-msgstr "Karta adaptéra"
+#: modules/access/dtv/access.c:41
+msgid "Do not demultiplex"
+msgstr "Nevykonávať demultiplexovanie"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:79
+#: modules/access/dtv/access.c:43
 msgid ""
-"Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
-"n>=0."
+"Only useful programs are normally demultiplexed from the transponder. This "
+"option will disable demultiplexing and receive all programs."
 msgstr ""
-"Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
-"dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
+"Za normálnych okolností sú z transpondéra demultiplexované iba užitočné "
+"programy. Táto voľba zablokuje demultiplexovanie úplne a umožní príjem "
+"všetkých programov."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:81
-msgid "Device number to use on adapter"
-msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
+#: modules/access/dtv/access.c:46
+msgid "Network name"
+msgstr "Názov siete"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:84
-msgid "Transponder/multiplex frequency"
-msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:85
-msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
+#: modules/access/dtv/access.c:47
+msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
+msgstr "Unikátny názov siete v priestore pre systémové ladenie"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:87
-msgid "Inversion mode"
-msgstr "Inverzný mód"
+#: modules/access/dtv/access.c:49
+msgid "Network name to create"
+msgstr "Názov siete, ktorý sa má vytvoriť"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:88
-msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
-msgstr "Inverzný mód [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
+#: modules/access/dtv/access.c:50
+msgid "Create unique name in the System Tuning Spaces"
+msgstr "Vytvoriť unikátny názov v priestore pre ladenie systému"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:90
-msgid "Probe DVB card for capabilities"
-msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
+#: modules/access/dtv/access.c:52
+msgid "Frequency (Hz)"
+msgstr "Frekvencia (Hz)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:91
+#: modules/access/dtv/access.c:54
 msgid ""
-"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
-"disable this feature if you experience some trouble."
+"TV channels are grouped by transponder (a.k.a. multiplex) on a given "
+"frequency. This is required to tune the receiver."
 msgstr ""
-"Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
-"preverovanie radšej zablokujte."
+"TV kanály sú zoskupené podľa transpondérov (multiplexov) na danej "
+"frekvencii. To je potrebné pre ladenie prijímača."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:93
-msgid "Budget mode"
-msgstr "Mód \"budget\""
+#: modules/access/dtv/access.c:57
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:961
+msgid "Modulation / Constellation"
+msgstr "Modulácia / Zostava"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:94
-msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
-msgstr ""
-"Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
-"karty."
+#: modules/access/dtv/access.c:58
+msgid "Layer A modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy A"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:97
-msgid "Satellite number in the Diseqc system"
-msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
+#: modules/access/dtv/access.c:59
+msgid "Layer B modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy B"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:98
-msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
-msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
+#: modules/access/dtv/access.c:60
+msgid "Layer C modulation"
+msgstr "Modulácia vrstvy C"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:100
-msgid "LNB voltage"
-msgstr "Napätie LNB konvertora"
+#: modules/access/dtv/access.c:62
+msgid ""
+"The digital signal can be modulated according with different constellations "
+"(depending on the delivery system). If the demodulator cannot detect the "
+"constellation automatically, it needs to be configured manually."
+msgstr ""
+"Digitálny signál je možné modulovať podľa rôznych postupov a konštalácií (v "
+"závislosti od systému doručovania). Ak modulátor nedokáže detegovať "
+"konštaláciu automaticky, je potrebné ju nastaviť manuálne."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:101
-msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
-msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
+#: modules/access/dtv/access.c:77
+msgid "Symbol rate (bauds)"
+msgstr "Symbolová rýchlosť (v baudoch)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:103
-msgid "High LNB voltage"
-msgstr "Veľké napätie LNB"
+#: modules/access/dtv/access.c:79
+msgid ""
+"The symbol rate must be specified manually for some systems, notably DVB-C, "
+"DVB-S and DVB-S2."
+msgstr ""
+"Symbolovú rýchlosť je potrebné nastaviť v niektorých systémoch manuálne, "
+"najmä pri DVB-C, DVB-S a DVB-S2."
+
+#: modules/access/dtv/access.c:82
+msgid "Spectrum inversion"
+msgstr "Obrátenie spektra"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:104
+#: modules/access/dtv/access.c:84
 msgid ""
-"Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
-"supported by all frontends."
+"If the demodulator cannot detect spectral inversion correctly, it needs to "
+"be configured manually."
 msgstr ""
-"Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
-"konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
+"Ak demodulátor nedokáže správne detegovať spektrálnu inverziu, je potrebné "
+"ju nastaviť manuálne."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:107
-msgid "22 kHz tone"
-msgstr "22 kHz tón"
+#: modules/access/dtv/access.c:87 modules/access/dtv/access.c:102
+#: modules/access/dtv/access.c:111 modules/access/dtv/access.c:119
+#: modules/access/dtv/access.c:128 modules/access/dtv/access.c:136
+#: modules/access/dtv/access.c:154 modules/access/pvr.c:113
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:965
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automaticky"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:108
-msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
-msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
+#: modules/access/dtv/access.c:90
+msgid "FEC code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu FEC"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:110
-msgid "Transponder FEC"
-msgstr "FEC transpondéra"
+#: modules/access/dtv/access.c:91
+msgid "High-priority code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu pre vysokú prioritu"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:111
-msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
-msgstr ""
-"FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: mód pre korekciu chýb pri "
-"prenose) [9=automaticky]."
+#: modules/access/dtv/access.c:92
+msgid "Low-priority code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu pre nízku prioritu"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:113
-msgid "Transponder symbol rate in kHz"
-msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
+#: modules/access/dtv/access.c:93
+msgid "Layer A code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva A"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:116
-msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
+#: modules/access/dtv/access.c:94
+msgid "Layer B code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva B"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:119
-msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
+#: modules/access/dtv/access.c:95
+msgid "Layer C code rate"
+msgstr "Rýchlosť kódu - vrstva C"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:122
-msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
+#: modules/access/dtv/access.c:97
+msgid "The code rate for Forward Error Correction can be specified."
+msgstr "Rýchlosť kódu pre FEC je možné špecifikovať."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:126
-msgid "Modulation type"
-msgstr "Typ modulácie"
+#: modules/access/dtv/access.c:107
+msgid "Transmission mode"
+msgstr "Prenosový režim"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:127
-msgid "Modulation type for front-end device."
-msgstr "Typ modulácie pre koncové zariadenie."
+#: modules/access/dtv/access.c:115
+msgid "Bandwidth (MHz)"
+msgstr "Šírka pásma (MHz)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:130
-msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
+#: modules/access/dtv/access.c:120
+msgid "10 MHz"
+msgstr "10 MHz"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:133
-msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
+#: modules/access/dtv/access.c:120
+msgid "8 MHz"
+msgstr "8 MHz"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:136
-msgid "Terrestrial bandwidth"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
+#: modules/access/dtv/access.c:120
+msgid "7 MHz"
+msgstr "7 MHz"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:137
-msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
+#: modules/access/dtv/access.c:120
+msgid "6 MHz"
+msgstr "6 MHz"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:139
-msgid "Terrestrial guard interval"
-msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
+#: modules/access/dtv/access.c:121
+msgid "5 MHz"
+msgstr "5 MHz"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:142
-msgid "Terrestrial transmission mode"
-msgstr "Mód terestriálneho prenosu"
+#: modules/access/dtv/access.c:121
+msgid "1.712 MHz"
+msgstr "1.712 MHz"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:145
-msgid "Terrestrial hierarchy mode"
-msgstr "Mód terestriálnej hierarchie"
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "Guard interval"
+msgstr "Ochranný interval"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:148
-msgid "HTTP Host address"
-msgstr "HTTP host-adresa"
+#: modules/access/dtv/access.c:132
+msgid "Hierarchy mode"
+msgstr "Hierarchický režim"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:150
-msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
-msgstr "Ak chcete zapnúť interný HTTP server, nastavte jeho adresu a port."
+#: modules/access/dtv/access.c:140
+msgid "Layer A segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy A"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:152
-msgid "HTTP user name"
-msgstr "HTTP - názov užívateľa"
+#: modules/access/dtv/access.c:141
+msgid "Layer B segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy B"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:154
-msgid ""
-"User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
-msgstr ""
-"Užívateľské meno administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný "
-"HTTP server."
+#: modules/access/dtv/access.c:142
+msgid "Layer C segments count"
+msgstr "Počet segmentov vrstvy C"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:157
-msgid "HTTP password"
-msgstr "HTTP - heslo"
+#: modules/access/dtv/access.c:144
+msgid "Layer A time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy A"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:159
-msgid ""
-"Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
-msgstr ""
-"Heslo administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný HTTP server."
+#: modules/access/dtv/access.c:145
+msgid "Layer B time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy B"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:162
-msgid "HTTP ACL"
-msgstr "HTTP ACL"
+#: modules/access/dtv/access.c:146
+msgid "Layer C time interleaving"
+msgstr "Časové prekladanie vrstvy C"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:164
-msgid ""
-"Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit the "
-"range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
-msgstr ""
-"Cesta ku kontrolnému zoznamu prístupov (zoznam je ekvivalentom súboru ."
-"hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť na "
-"interný HTTP server."
+#: modules/access/dtv/access.c:148
+msgid "Pilot"
+msgstr "Pilot"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:168 modules/access_output/http.c:70
-#: modules/control/http/http.c:49
-msgid "Certificate file"
-msgstr "Súbor s certifikátom"
+#: modules/access/dtv/access.c:150
+msgid "Roll-off factor"
+msgstr "Faktor Roll-off"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:169
-msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
-msgstr "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
+#: modules/access/dtv/access.c:155
+msgid "0.35 (same as DVB-S)"
+msgstr "0,35 (rovnaké ako DVB-S)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:73
-#: modules/control/http/http.c:52
-msgid "Private key file"
-msgstr "Súbor s privátnym kľúčom"
+#: modules/access/dtv/access.c:155
+msgid "0.20"
+msgstr "0,20"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:173
-msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
-msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM."
+#: modules/access/dtv/access.c:155
+msgid "0.25"
+msgstr "0,25"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:175 modules/access_output/http.c:77
-#: modules/control/http/http.c:54
-msgid "Root CA file"
-msgstr "Hlavný CA súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:158
+msgid "Transport stream ID"
+msgstr "ID transportného streamu"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:176
-msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
-msgstr "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní."
+#: modules/access/dtv/access.c:160
+msgid "Polarization (Voltage)"
+msgstr "Polarizácia (napätie)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:82
-#: modules/control/http/http.c:57
-msgid "CRL file"
-msgstr "CRL súbor"
+#: modules/access/dtv/access.c:162
+msgid ""
+"To select the polarization of the transponder, a different voltage is "
+"normally applied to the low noise block-downconverter (LNB)."
+msgstr ""
+"Pre výber polarizácie transpondéra je bežne používané nižšie napätie "
+"jednotky LNB."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:180
-msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
-msgstr "Zoznam s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP."
+#: modules/access/dtv/access.c:165
+msgid "Unspecified (0V)"
+msgstr "Nešpecifikované (0V)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:183
-msgid "DVB"
-msgstr "DVB"
+#: modules/access/dtv/access.c:166
+msgid "Vertical (13V)"
+msgstr "Vertikálna (13 V)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:184
-msgid "DVB input with v4l2 support"
-msgstr "DVB vstup s podporou protokolu v412"
+#: modules/access/dtv/access.c:166
+msgid "Horizontal (18V)"
+msgstr "Horizontálna (18 V)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:236
-msgid "HTTP server"
-msgstr "HTTP server"
+#: modules/access/dtv/access.c:167
+msgid "Circular Right Hand (13V)"
+msgstr "Kruhová, pravotočivá (13 V)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:716
-#, fuzzy
-msgid "Input syntax is deprecated"
-msgstr "Vstup sa zmenil"
+#: modules/access/dtv/access.c:167
+msgid "Circular Left Hand (18V)"
+msgstr "Kruhová, ľavotočivá (18 V)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:169
+msgid "High LNB voltage"
+msgstr "Veľké napätie LNB"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:717
+#: modules/access/dtv/access.c:171
 msgid ""
-"The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation of "
-"the new syntax."
+"If the cables between the satellilte low noise block-downconverter and the "
+"receiver are long, higher voltage may be required.\n"
+"Not all receivers support this."
 msgstr ""
+"Ak sú medzi LNB a prijímačom použité príliš dlhé káble, môže byť potrebné "
+"vyššie napätie v systéme.\n"
+"Toto nastavenie však nepodporujú všetky prijímače."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:763
-#, fuzzy
-msgid "Illegal Polarization"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti zvuku"
+#: modules/access/dtv/access.c:175
+msgid "Local oscillator low frequency (kHz)"
+msgstr "Nízka frekvencia lokálneho oscilátora (kHz)"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:764
-#, c-format
-msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
-msgstr ""
+#: modules/access/dtv/access.c:176
+msgid "Local oscillator high frequency (kHz)"
+msgstr "Vysoká frekvencia lokálneho oscilátora (kHz)"
 
-#: modules/access/dv.c:70
-msgid "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
+#: modules/access/dtv/access.c:178
+msgid ""
+"The downconverter (LNB) will substract the local oscillator frequency from "
+"the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the "
+"RF cable is the result."
 msgstr ""
-"Táto hodnota určuje, aká dĺžka DV streamov sa ukladá do vyrovnávacej pamäte. "
-"Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
-
-#: modules/access/dv.c:74
-msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
-msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
+"LNB odčítava frekvenciu lokálneho osciátora z frekvencie satelitného "
+"prenosu. Výsledkom je stredná frekvencia (IF) na kábli RF."
 
-#: modules/access/dv.c:75
-msgid "dv"
-msgstr "dv"
+#: modules/access/dtv/access.c:181
+msgid "Universal LNB switch frequency (kHz)"
+msgstr "Frekvencia univerzálneho prepínača LNB (kHz)"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:60 modules/access/dvdread.c:58
-msgid "DVD angle"
-msgstr "Uhol snímok na DVD"
+#: modules/access/dtv/access.c:183
+msgid ""
+"If the satellite transmission frequency exceeds the switch frequency, the "
+"oscillator high frequency will be used as reference. Furthermore the "
+"automatic continuous 22kHz tone will be sent."
+msgstr ""
+"Ak frekvencia satelitného prenosu prekračuje frekvenciu prepínania, bude ako "
+"referencia použitá vysoká frekvencia oscilátora. Ďalej bude odosielaný "
+"automatický, kontinuálny 22 kHz tón."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:62 modules/access/dvdread.c:60
-msgid "Default DVD angle."
-msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
+#: modules/access/dtv/access.c:186
+msgid "Continuous 22kHz tone"
+msgstr "Kontinuálny 22 kHz tón"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:66 modules/access/dvdread.c:64
-msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
+#: modules/access/dtv/access.c:188
+msgid ""
+"A continuous tone at 22kHz can be sent on the cable. This normally selects "
+"the higher frequency band from a universal LNB."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+"Cez kábel je možné vysielať nepretržitý 22kHz tón. Tým sa za normálnych "
+"okolností vyberie z univerzálneho LNB vyššie frekvenčné pásmo."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:68
-msgid "Start directly in menu"
-msgstr "Spustiť priamo v menu"
+#: modules/access/dtv/access.c:191
+msgid "DiSEqC LNB number"
+msgstr "Číslo DiSEqC LNB"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:70
+#: modules/access/dtv/access.c:193
 msgid ""
-"Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
-"useless warning introductions."
+"If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
+"downconverters (LNB) through a DiSEqC 1.0 switch, the correct LNB can be "
+"selected (1 to 4). If there is no switch, this parameter should be 0."
 msgstr ""
-"Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
-"pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
+"Ak je satelitný prijímač pripojený k viacnásobným LNB konvertorom "
+"prostredníctvom prepínača DiSEqC 1.0, je možné vybrať správne LNB (1 až 4). "
+"Ak nie je k dispozícii žiadny prepínač, tento parameter by mal byť nastavený "
+"na 0."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:79
-msgid "DVD with menus"
-msgstr "DVD s menu"
+#: modules/access/dtv/access.c:199 modules/access/v4l2/video.c:144
+#: modules/access/v4l2/video.c:171 modules/access/v4l2/video.c:219
+#: modules/access/v4l2/video.c:282
+msgid "Unspecified"
+msgstr "Bez špecifikovania"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:80
-msgid "DVDnav Input"
-msgstr "Vstup DVDnav"
+#: modules/access/dtv/access.c:204
+msgid "Network identifier"
+msgstr "Identifikátor siete"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:296 modules/access/dvdread.c:236
-#: modules/access/dvdread.c:495 modules/access/dvdread.c:557
-#, fuzzy
-msgid "Playback failure"
-msgstr "Prehrávanie"
+#: modules/access/dtv/access.c:205
+msgid "Satellite azimuth"
+msgstr "Azimut satelitu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:297
-msgid ""
-"VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disk."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/dvdread.c:67
-msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
-msgstr "Metóda dekryptovania, ktorú bude používať knižnica libdvdcss"
-
-#: modules/access/dvdread.c:69
-msgid ""
-"Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
-"title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
-"stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
-"sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
-"this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
-"won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
-"disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
-"instantly, which allows us to check them often.\n"
-"key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
-"compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
-"with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
-"The default method is: key."
-msgstr ""
-"Vyberte si metódu, ktorá sa bude používať pri dekryptovaní kľúčov. \n"
-"titul: dekryptovaný kľúč je len odhadovaný z kryptovaných sektorov v "
-"streame. Tento spôsob dekryptovania väčšinou funguje pri dekryptovaní "
-"súborov aj DVD-diskov. Niekedy však dekryptovanie trvá dosť dlho a môže sa "
-"skončiť aj neúspešne. Pri použití tejto metódy je kľúč porovnávaný len so "
-"začiatkom názvu, takže ak sa názov odlišuje až v ďalších slovách, metóda "
-"nemusí spoľahlivo fungovať.\n"
-"disk: pri zadaní tejto voľby sa najskôr skontroluje celý disk a dekryptujú "
-"sa všetky kľúče s názvom. \n"
-"kľúč: postup je veľmi podobný ako pri voľbe disk, ale používa sa vtedy, ak "
-"pri kompilovaní nemáte súbor s kľúčmi pre prehrávanie. Ak takýto súbor "
-"náhodou máte, bude dekryptovanie podstatne rýchlejšie. Knižnica libcss "
-"používa pri dekryptovaní práve túto metódu. \n"
-"Predvolenou metódou je metóda: kľúč."
-
-#: modules/access/dvdread.c:85 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:486
-msgid "title"
-msgstr "Titul"
+#: modules/access/dtv/access.c:206
+msgid "Satellite azimuth in tenths of degree"
+msgstr "Azimut satelitu v desatinách stupňa"
 
-#: modules/access/dvdread.c:85
-msgid "Key"
-msgstr "Kľúč"
+#: modules/access/dtv/access.c:207
+msgid "Satellite elevation"
+msgstr "Elevácia satelitu"
 
-#: modules/access/dvdread.c:91
-msgid "DVD without menus"
-msgstr "DVD bez menu"
+#: modules/access/dtv/access.c:208
+msgid "Satellite elevation in tenths of degree"
+msgstr "Elevácia satelitu v desatinách stupňa"
 
-#: modules/access/dvdread.c:92
-msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
-msgstr "Vstup DVDRead (DVD bez podpory menu)"
+#: modules/access/dtv/access.c:209
+msgid "Satellite longitude"
+msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu"
 
-#: modules/access/dvdread.c:237
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not open disk \"%s\"."
+#: modules/access/dtv/access.c:211
+msgid "Satellite longitude in tenths of degree. West is negative."
 msgstr ""
+"Zemepisná dĺžka umiestnenia satelitu, v desatinách stupňa. Záporná hodnota = "
+"západ."
 
-#: modules/access/dvdread.c:496
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not read block %d."
-msgstr ""
+#: modules/access/dtv/access.c:213
+msgid "Satellite range code"
+msgstr "Kód dosahu satelitu"
 
-#: modules/access/dvdread.c:558
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
-msgstr ""
+#: modules/access/dtv/access.c:214
+msgid "Satellite range code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
+msgstr "Kód dosahu satelitu definovaný výrobcom, napr. prepínací kód DISEqC"
 
-#: modules/access/fake.c:42
-msgid ""
-"Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania fingovaných streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota "
-"sa nastavuje v milisekundách."
+#: modules/access/dtv/access.c:218
+msgid "Major channel"
+msgstr "Hlavný kanál"
 
-#: modules/access/fake.c:44 modules/access/pvr.c:73 modules/access/v4l.c:137
-msgid "Framerate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania"
+#: modules/access/dtv/access.c:219
+msgid "ATSC minor channel"
+msgstr "Minoritný kanál ATSC"
 
-#: modules/access/fake.c:46
-msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
-msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
+#: modules/access/dtv/access.c:220
+msgid "Physical channel"
+msgstr "Fyzický kanál"
 
-#: modules/access/fake.c:47 modules/stream_out/bridge.c:36
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:103
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
+#: modules/access/dtv/access.c:226
+msgid "DTV"
+msgstr "DTV"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:227
+msgid "Digital Television and Radio"
+msgstr "Digitálna televízia a rádio"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:259
+msgid "Terrestrial reception parameters"
+msgstr "Parametre terestriálneho príjmu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:271
+msgid "DVB-T reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu DVB-T"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:284
+msgid "ISDB-T reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu ISDB-T"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:325
+msgid "Cable and satellite reception parameters"
+msgstr "Parametre káblového a satelitného príjmu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:337
+msgid "DVB-S2 parameters"
+msgstr "Parametre DVB-S2"
 
-#: modules/access/fake.c:49
+#: modules/access/dtv/access.c:345
+msgid "ISDB-S parameters"
+msgstr "Parametre ISDB-S"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:350
+msgid "Satellite equipment control"
+msgstr "Kontrola výbavy satelitu"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:388
+msgid "ATSC reception parameters"
+msgstr "Parametre príjmu ATSC"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:444
+msgid "Digital broadcasting"
+msgstr "Digitálne vysielanie"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:445
 msgid ""
-"Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
-"(default 0)."
+"The selected digital tuner does not support the specified parameters.\n"
+"Please check the preferences."
 msgstr ""
-"Nastavte ident. číslo pre fingovaný elementárny stream (predvolená hodnota "
-"je 0)."
+"Vybraný digitálny tuner nepodporuje špecifikované parametre.\n"
+"Skontrolujte nastavenia, prosím."
 
-#: modules/access/fake.c:51
-msgid "Duration in ms"
-msgstr "Trvanie v ms"
+#: modules/access/dvb/access.c:64
+msgid "Probe DVB card for capabilities"
+msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
 
-#: modules/access/fake.c:53
+#: modules/access/dvb/access.c:65
 msgid ""
-"Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is 0, "
-"meaning that the stream is unlimited)."
+"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
+"disable this feature if you experience some trouble."
 msgstr ""
-"Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
-"(predvolená hodnota je 0, čo znamená, že stream je nekonečný)."
-
-#: modules/access/fake.c:57 modules/codec/fake.c:75
-msgid "Fake"
-msgstr "Fingované kodeky"
+"Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
+"preverovanie radšej zablokujte."
 
-#: modules/access/fake.c:58
-msgid "Fake input"
-msgstr "Fingovaný vstup"
+#: modules/access/dvb/access.c:68
+#, fuzzy
+msgid "Satellite scanning config"
+msgstr "Kód dosahu satelitu"
 
-#: modules/access/file.c:82
-msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
+#: modules/access/dvb/access.c:69
+msgid "filename of config file in share/dvb/dvb-s"
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
 
-#: modules/access/file.c:84
-msgid "Concatenate with additional files"
-msgstr "Zreťaziť s prídavnými súbormi"
+#: modules/access/dvb/access.c:72
+#, fuzzy
+msgid "DVB"
+msgstr "DV"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:73
+msgid "DVB input with v4l2 support"
+msgstr "DVB vstup s podporou protokolu v412"
+
+#: modules/access/dv.c:60
+msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
+msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
+
+#: modules/access/dv.c:61
+msgid "DV"
+msgstr "DV"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:71 modules/access/dvdread.c:62
+msgid "DVD angle"
+msgstr "Uhol snímok na DVD"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:73 modules/access/dvdread.c:64
+msgid "Default DVD angle."
+msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
+
+#: modules/access/dvdnav.c:75
+msgid "Start directly in menu"
+msgstr "Spustiť priamo v menu"
 
-#: modules/access/file.c:86
+#: modules/access/dvdnav.c:77
 msgid ""
-"Play split files as if they were part of a unique file. You need to specify "
-"a comma-separated list of files."
+"Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
+"useless warning introductions."
 msgstr ""
-"Prehrať rozdelené súbory tak, akoby boli súčasťou jedného súboru. Zoznam "
-"súborov oddeľujte prosím čiarkou."
+"Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
+"pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
 
-#: modules/access/file.c:90
-msgid "File input"
-msgstr "Vstup súboru"
+#: modules/access/dvdnav.c:86
+msgid "DVD with menus"
+msgstr "DVD s menu"
 
-#: modules/access/file.c:91 modules/access_output/file.c:68
-#: modules/audio_output/file.c:112 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:263
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:85 modules/gui/macosx/open.m:162
-#: modules/gui/macosx/open.m:378 modules/gui/macosx/output.m:142
-#: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:366 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:176
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:499
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:471
-msgid "File"
-msgstr "Súbor"
+#: modules/access/dvdnav.c:87
+msgid "DVDnav Input"
+msgstr "Vstup DVDnav"
 
-#: modules/access/file.c:284 modules/access/file.c:436
-#: modules/access/file.c:452
-#, fuzzy
-msgid "File reading failed"
-msgstr "Filter pre škálovanie videa"
+#: modules/access/dvdnav.c:331 modules/access/dvdread.c:195
+#: modules/access/dvdread.c:457 modules/access/dvdread.c:519
+msgid "Playback failure"
+msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/file.c:285
-#, c-format
-msgid "VLC could not read file \"%s\"."
+#: modules/access/dvdnav.c:332
+msgid ""
+"VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disc."
 msgstr ""
+"Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že nie je možné "
+"dekryptovať celý disk."
 
-#: modules/access/file.c:437
-#, fuzzy, c-format
-msgid "VLC could not open file \"%s\"."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+#: modules/access/dvdread.c:70
+msgid "DVD without menus"
+msgstr "DVD bez menu"
 
-#: modules/access/file.c:453
-#, fuzzy, c-format
-msgid "VLC could not open file \"%s\" (%s)."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+#: modules/access/dvdread.c:71
+msgid "DVDRead Input (no menu support)"
+msgstr "Vstup DVDRead (bez podpory menu)"
 
-#: modules/access_filter/record.c:46
-msgid "Record directory"
-msgstr "Priečinok pre nahrávanie"
+#: modules/access/dvdread.c:196
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not open the disc \"%s\"."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
 
-#: modules/access_filter/record.c:48
-msgid "Directory where the record will be stored."
-msgstr "Priečiok, kam sa uloží nahrávka."
+#: modules/access/dvdread.c:458
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not read block %d."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať blok %d."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:46
-msgid "Timeshift granularity"
-msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
+#: modules/access/dvdread.c:520
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícii 0x%02x."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:48
-#, fuzzy
+#: modules/access/eyetv.m:56
+msgid "Channel number"
+msgstr "Číslo kanála"
+
+#: modules/access/eyetv.m:58
 msgid ""
-"This is the size of the temporary files that will be used to store the "
-"timeshifted streams."
+"EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
+"for Composite input"
 msgstr ""
-"Toto je veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať časovo "
-"posunuté streamy."
+"Zadajte číslo programu EyeTV alebo pre použitie posledného kanála zadajte "
+"hodnotu 0; pre vstup S-Video zadajte -1; pre kompozitný vstup zadajte -2"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:50
-msgid "Timeshift directory"
-msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
+#: modules/access/eyetv.m:63
+msgid "EyeTV input"
+msgstr "Vstup EyeTV"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:51
-msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
-msgstr ""
-"Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
-"posun."
+#: modules/access/file.c:180 modules/access/file.c:301
+#: modules/access/mtp.c:213 modules/access/mtp.c:302 modules/access/vdr.c:385
+#: modules/access/vdr.c:555
+msgid "File reading failed"
+msgstr "Nepodarilo sa prečítať súbor"
+
+#: modules/access/file.c:181 modules/access/mtp.c:303 modules/access/vdr.c:555
+#, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\". (%m)"
+
+#: modules/access/file.c:302
+#, c-format
+msgid "VLC could not read the file (%m)."
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor (%m)."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:53
-msgid "Force use of the timeshift module"
-msgstr "Vynútiť si použitie modulu pre časový posun"
+#: modules/access/fs.c:33
+msgid "Subdirectory behavior"
+msgstr "Správanie podpriečinkov"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:54
+#: modules/access/fs.c:35
 msgid ""
-"Force use of the timeshift module even if the access declares that it can "
-"control pace or pause."
+"Select whether subdirectories must be expanded.\n"
+"none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
+"collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
+"expand: all subdirectories are expanded.\n"
 msgstr ""
-"Vynútiť si použitie modulov pre časový posun aj vtedy, ak prístup deklaruje, "
-"že dokáže kontrolovať rýchlosť, alebo pozastaviť prehrávanie."
+"Vyberte si, či sa podpriečinky majú rozbaľovať alebo nie.\n"
+"žiadne: podpriečinky sa neobjavia v playliste.\n"
+"zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
+"prehrávaní.\n"
+"rozbaliť: všetky podpriečinky budú rozbalené.\n"
+
+#: modules/access/fs.c:42 modules/codec/dirac.c:79 modules/codec/x264.c:413
+#: modules/codec/x264.c:418 share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
+msgid "none"
+msgstr "žiadne"
+
+#: modules/access/fs.c:42
+msgid "collapse"
+msgstr "zbaliť"
+
+#: modules/access/fs.c:42
+msgid "expand"
+msgstr "rozbaliť"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:58 modules/access_filter/timeshift.c:59
-msgid "Timeshift"
-msgstr "Časový posun"
+#: modules/access/fs.c:44
+msgid "Ignored extensions"
+msgstr "Ignorované koncovky"
 
-#: modules/access/ftp.c:56
+#: modules/access/fs.c:46
 msgid ""
-"Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
+"Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
+"directory.\n"
+"This is useful if you add directories that contain playlist files for "
+"instance. Use a comma-separated list of extensions."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+"Súbory s týmito príponami sa po otvorení priečinka nepridajú do playlistu. \n"
+"Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
+"playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
+
+#: modules/access/fs.c:52
+msgid "File input"
+msgstr "Vstup súboru"
+
+#: modules/access/fs.c:53 modules/access_output/file.c:73
+#: modules/audio_output/file.c:112 modules/gui/macosx/open.m:120
+#: modules/gui/macosx/open.m:468 modules/gui/macosx/output.m:142
+#: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:555 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:76
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:154
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:204
+#: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:36
+#: share/lua/http/dialogs/stream_window.html:95
+msgid "File"
+msgstr "Súbor"
+
+#: modules/access/fs.c:62 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:323
+msgid "Directory"
+msgstr "Priečinok"
 
 #: modules/access/ftp.c:58
 msgid "FTP user name"
-msgstr "Meno užívateľa"
+msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access/ftp.c:59 modules/access/smb.c:66
+#: modules/access/ftp.c:59 modules/access/sftp.c:52 modules/access/smb.c:62
 msgid "User name that will be used for the connection."
-msgstr "Meno užívateľa, ktoré sa použije pri spojení."
+msgstr "Meno používateľa, ktoré sa použije pri spojení."
 
 #: modules/access/ftp.c:61
 msgid "FTP password"
 msgstr "Heslo pre FTP server"
 
-#: modules/access/ftp.c:62 modules/access/smb.c:69
+#: modules/access/ftp.c:62 modules/access/sftp.c:54 modules/access/smb.c:65
 msgid "Password that will be used for the connection."
 msgstr "Heslo používané pri spojení."
 
@@ -6012,136 +6989,410 @@ msgstr "FTP účet"
 
 #: modules/access/ftp.c:65
 msgid "Account that will be used for the connection."
-msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie so serverom."
+msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie."
 
 #: modules/access/ftp.c:70
 msgid "FTP input"
 msgstr "Vstup FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:87
-#, fuzzy
+#: modules/access/ftp.c:85
 msgid "FTP upload output"
-msgstr "Súbor so zvukovým výstupom"
+msgstr "Výstup z FTP upload-u"
 
-#: modules/access/ftp.c:132 modules/access/ftp.c:142 modules/access/ftp.c:203
-#: modules/access/ftp.c:213 modules/access/ftp.c:221
-#, fuzzy
+#: modules/access/ftp.c:132 modules/access/ftp.c:142 modules/access/ftp.c:207
+#: modules/access/ftp.c:216 modules/access/ftp.c:223
 msgid "Network interaction failed"
-msgstr "Synchronizácia siete"
+msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
 
 #: modules/access/ftp.c:133
 msgid "VLC could not connect with the given server."
-msgstr ""
+msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
 
 #: modules/access/ftp.c:143
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
 
-#: modules/access/ftp.c:204
+#: modules/access/ftp.c:208
 msgid "Your account was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "Prístup k vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:214
+#: modules/access/ftp.c:217
 msgid "Your password was rejected."
+msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
+
+#: modules/access/ftp.c:224
+msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
+msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
+
+#: modules/access/gnomevfs.c:49
+msgid "GnomeVFS input"
+msgstr "Vstup Gnome VFS"
+
+#: modules/access/htcpcp.c:39
+#, fuzzy
+msgid "Coffee pot control"
+msgstr "Obnoviť ovládacie prvky"
+
+#: modules/access/htcpcp.c:139
+msgid "Teapot"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/ftp.c:222
-msgid "Your connection attemp to the server was rejected."
+#: modules/access/htcpcp.c:140
+msgid "The server is a teapot. You can't brew coffee with a teapot."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:46
-msgid ""
-"Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
+#: modules/access/htcpcp.c:143 modules/access/htcpcp.c:149
+#, fuzzy
+msgid "Coffee pot"
+msgstr "Kontrolné body"
+
+#: modules/access/htcpcp.c:144
+#, c-format
+msgid "The pot failed to brew coffee (server error %u)."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:50
-msgid "GnomeVFS input"
-msgstr "Vstup Gnome VFS"
+#: modules/access/htcpcp.c:149
+msgid "Coffee is ready."
+msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:50
+#: modules/access/http.c:72 modules/access/mms/mms.c:58
 msgid "HTTP proxy"
 msgstr "HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:52
+#: modules/access/http.c:74
 msgid ""
-"HTTP proxy to be usesd It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
-"mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
-"tried."
+"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user@]myproxy.mydomain:"
+"myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be tried."
 msgstr ""
 "HTTP proxy server, ktorý sa použije pri spojení. Zadaná adresa musí mať tvar "
-"http:///[používateľ[:heslo]@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak takúto adresu "
-"nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej http_proxy automaticky."
-
-#: modules/access/http.c:58
-msgid ""
-"Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+"http://[používateľ@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak takúto adresu "
+"nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej prostredia  http_proxy "
+"automaticky."
 
-#: modules/access/http.c:61
-msgid "HTTP user agent"
-msgstr "Používateľský agent HTTP"
+#: modules/access/http.c:78
+msgid "HTTP proxy password"
+msgstr "Heslo pre HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:62
-msgid "User agent that will be used for the connection."
-msgstr "Používateľský agent, ktorý sa použije pri spojení."
+#: modules/access/http.c:80
+msgid "If your HTTP proxy requires a password, set it here."
+msgstr "Ak váš HTTP proxy server vyžaduje heslo, nastavte ho tu."
 
-#: modules/access/http.c:65
+#: modules/access/http.c:82
 msgid "Auto re-connect"
-msgstr "Automatické znovu-pripojenie"
+msgstr "Automatické opätovné pripojenie"
 
-#: modules/access/http.c:67
+#: modules/access/http.c:84
 msgid ""
 "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 msgstr ""
 "V prípade náhodného odpojenia sa program pripojí znova a pokúsi sa "
 "pokračovať v streamovaní."
 
-#: modules/access/http.c:71
+#: modules/access/http.c:87
 msgid "Continuous stream"
 msgstr "Kontinuálny stream"
 
-#: modules/access/http.c:72
+#: modules/access/http.c:88
 msgid ""
 "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
-"server).You should not globally enable this option as it will break all "
+"server). You should not globally enable this option as it will break all "
 "other types of HTTP streams."
 msgstr ""
-"Voľba umožňuje načítať taký súbor, ktorý sa neustále aktualizuje (napríklad "
-"nejaký JPG obrázok na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať "
-"aktivovanú, pretože môže narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
+"Načítať súbor, ktorý sa neustále aktualizuje (napríklad nejaký JPG obrázok "
+"na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať aktivovanú, pretože môže "
+"narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
 
-#: modules/access/http.c:78
+#: modules/access/http.c:93
+msgid "Forward Cookies"
+msgstr "Odovzdať cookies"
+
+#: modules/access/http.c:94
+msgid "Forward Cookies across http redirections."
+msgstr "Preposielať cookies cez presmerovanie http."
+
+#: modules/access/http.c:96
+msgid "HTTP referer value"
+msgstr "Hodnota odkazu HTTP referer"
+
+#: modules/access/http.c:97
+msgid "Customize the HTTP referer, simulating a previous document"
+msgstr "Prispôsobiť hlavičku HTTP, simuláciou predchádzajúceho dokumentu"
+
+#: modules/access/http.c:99
+msgid "User Agent"
+msgstr "Používateľský agent"
+
+#: modules/access/http.c:100
+msgid "You can use a custom User agent or use a known one"
+msgstr "Môžete použiť nejaký známy program User agent, alebo si ho zmeniť"
+
+#: modules/access/http.c:103
 msgid "HTTP input"
 msgstr "Vstup HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:80
+#: modules/access/http.c:105
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr "HTTP(S)"
 
-#: modules/access/http.c:287
+#: modules/access/http.c:538
 msgid "HTTP authentication"
 msgstr "Autentifikácia HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:288 modules/demux/live555.cpp:753
-msgid "Please enter a valid login name and a password."
-msgstr "Prosím zadajte platné meno užívateľa a heslo."
+#: modules/access/http.c:539
+#, c-format
+msgid "Please enter a valid login name and a password for realm %s."
+msgstr "Prosím zadajte platné meno používateľa a heslo pre realm %s."
+
+#: modules/access/idummy.c:42 modules/access_output/dummy.c:46
+#: modules/audio_output/adummy.c:40 modules/codec/ddummy.c:46
+#: modules/codec/edummy.c:39 modules/control/dummy.c:48
+#: modules/misc/memcpy.c:41 modules/text_renderer/tdummy.c:35
+#: modules/video_output/vdummy.c:47
+msgid "Dummy"
+msgstr "Fingovaný"
+
+#: modules/access/idummy.c:43
+msgid "Dummy input"
+msgstr "Fingovaný vstup"
+
+#: modules/access/imem.c:49 modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:54
+#: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
+
+#: modules/access/imem.c:51 modules/demux/image.c:45
+msgid "Set the ID of the elementary stream"
+msgstr "Nastavenie ID pre elementárny stream"
+
+#: modules/access/imem.c:53 modules/demux/image.c:47
+msgid "Group"
+msgstr "Skupina"
+
+#: modules/access/imem.c:55 modules/demux/image.c:49
+msgid "Set the group of the elementary stream"
+msgstr "Nastavenie skupiny elementárneho streamu"
+
+#: modules/access/imem.c:57
+msgid "Category"
+msgstr "Kategória"
+
+#: modules/access/imem.c:59
+msgid "Set the category of the elementary stream"
+msgstr "Nastavenie kategórie elementárneho streamu"
+
+#: modules/access/imem.c:64
+msgid "Unknown"
+msgstr "Neznáme"
+
+#: modules/access/imem.c:64
+msgid "Data"
+msgstr "Údaje"
+
+#: modules/access/imem.c:69
+msgid "Set the codec of the elementary stream"
+msgstr "Nastavenie kodeku elementárneho streamu"
+
+#: modules/access/imem.c:73
+msgid "Language of the elementary stream as described by ISO639"
+msgstr "Jazyk elementárneho streamu tak, ako je opísaný v norme ISO639"
+
+#: modules/access/imem.c:77
+msgid "Sample rate of an audio elementary stream"
+msgstr "Vzorkovacia frekvencia zvuku v elementárnom streame"
+
+#: modules/access/imem.c:79 modules/audio_output/amem.c:49
+msgid "Channels count"
+msgstr "Počet kanálov"
+
+#: modules/access/imem.c:81
+msgid "Channels count of an audio elementary stream"
+msgstr "Počet kanálov zvuku pre elementárny stream"
+
+#: modules/access/imem.c:83 modules/access/pvr.c:68
+#: modules/access/v4l2/video.c:75 modules/demux/rawvid.c:48
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:91
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1338
+#: modules/video_filter/mosaic.c:94 modules/video_output/vmem.c:42
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:486
+msgid "Width"
+msgstr "Šírka"
+
+#: modules/access/imem.c:84
+msgid "Width of video or subtitle elementary streams"
+msgstr "Šírka elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
+
+#: modules/access/imem.c:86 modules/access/pvr.c:72
+#: modules/access/v4l2/video.c:78 modules/demux/rawvid.c:52
+#: modules/video_filter/mosaic.c:92 modules/video_output/vmem.c:45
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
+msgid "Height"
+msgstr "Výška"
+
+#: modules/access/imem.c:87
+msgid "Height of video or subtitle elementary streams"
+msgstr "Výška elementárnych streamov s videom alebo titulkami"
+
+#: modules/access/imem.c:89
+msgid "Display aspect ratio"
+msgstr "Zobraziť stranový pomer"
+
+#: modules/access/imem.c:91
+msgid "Display aspect ratio of a video elementary stream"
+msgstr "Zobraziť stranový pomer elementárneho streamu s videom"
+
+#: modules/access/imem.c:95
+msgid "Frame rate of a video elementary stream"
+msgstr "Frekvencia snímok v elementárnom streame"
+
+#: modules/access/imem.c:97
+msgid "Callback cookie string"
+msgstr "Príkaz pre callback cookie"
+
+#: modules/access/imem.c:99
+msgid "Text identifier for the callback functions"
+msgstr "Identifikátor textu pre funkcie spätného volania"
+
+#: modules/access/imem.c:101
+msgid "Callback data"
+msgstr "Údaje spätného volania"
+
+#: modules/access/imem.c:103
+msgid "Data for the get and release functions"
+msgstr "Údaje funkcie získania a uvoľnenia"
+
+#: modules/access/imem.c:105
+msgid "Get function"
+msgstr "Prebrať funkciu"
+
+#: modules/access/imem.c:107
+msgid "Address of the get callback function"
+msgstr "Adresa pre získanie spätného volania funkcie"
+
+#: modules/access/imem.c:109
+msgid "Release function"
+msgstr "Funkcia uvoľnenia"
+
+#: modules/access/imem.c:111
+msgid "Address of the release callback function"
+msgstr "Adresa pre uvoľnenie funkcie spätného volania"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:48
+#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:90
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1337
+msgid "Size"
+msgstr "Veľkosť"
+
+#: modules/access/imem.c:115
+msgid "Size of stream in bytes"
+msgstr "Veľkosť streamu v bytoch"
+
+#: modules/access/imem.c:118 modules/access/imem.c:119
+msgid "Memory input"
+msgstr "Vstup do pamäti"
+
+#: modules/access/jack.c:59
+msgid "Pace"
+msgstr "Krokovať"
+
+#: modules/access/jack.c:61
+msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
+msgstr ""
+"Načítať zvukový stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu "
+"Jack."
+
+#: modules/access/jack.c:62
+msgid "Auto Connection"
+msgstr "Automatické pripojenie"
+
+#: modules/access/jack.c:64
+msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
+msgstr ""
+"Automaticky pripojiť vstupné porty programu VLC na dostupné výstupné porty."
+
+#: modules/access/jack.c:67
+msgid "JACK audio input"
+msgstr "Zvukový vstup JACK"
+
+#: modules/access/jack.c:69
+msgid "JACK Input"
+msgstr "Vstup JACK"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:72
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:67
+msgid "Link #"
+msgstr "Odkaz #"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:74
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:69
 msgid ""
-"Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
+"Allows you to set the desired link of the board for the capture (starting at "
+"0)."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+"Umožňuje nastaviť cieľovú linku dosky pre zaznamenávanie (počínajúc od 0)."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:51
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:75
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:70
+msgid "Video ID"
+msgstr "Video ID"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:77
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:72
+msgid "Allows you to set the ES ID of the video."
+msgstr "Umožňuje nastaviť ID ES videa."
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:80
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:75
+msgid "Allows you to force the aspect ratio of the video."
+msgstr "Umožňuje vynútenie stranového pomeru videa."
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:81
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:76
+msgid "Audio configuration"
+msgstr "Konfigurácia zvuku"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:83
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:78
+msgid "Allows you to set audio configuration (id=group,pair:id=group,pair...)."
+msgstr "Umožňuje nastaviť konfiguráciu zvuku (id=skupina,pár=skupina,pár...)"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:89
+msgid "HD-SDI Input"
+msgstr "Vstup HD-SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:90
+msgid "HD-SDI"
+msgstr "HD-SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:79
+msgid "Teletext configuration"
+msgstr "Konfigurácia teletextu"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:81
+msgid ""
+"Allows you to set Teletext configuration (id=line1-lineN with both fields)."
+msgstr ""
+"Umožňuje nastaviť konfiguráciu teletextu (id=line1-lineN s obidvomi poliami)."
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:82
+msgid "Teletext language"
+msgstr "Jazyk teletextu"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:84
+msgid "Allows you to set Teletext language (page=lang/type,...)."
+msgstr "Umožňuje nastaviť jazyk teletextu (strana=jazyk/typ,...)."
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:92
+msgid "SDI Input"
+msgstr "Vstup SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:113
+msgid "SDI Demux"
+msgstr "Demux SDI"
+
+#: modules/access/mms/mms.c:49
 msgid "Force selection of all streams"
 msgstr "Vynútiť si výber všetkých streamov"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:53
+#: modules/access/mms/mms.c:51
 msgid ""
 "MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
 "You can choose to select all of them."
@@ -6149,225 +7400,326 @@ msgstr ""
 "MMS streamy môžu obsahovať viacero elementárnych streamov, s rôznymi "
 "dátovými tokmi. Tu si môžete nastaviť, že vždy sa vyberú všetky streamy."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:56
+#: modules/access/mms/mms.c:54
 msgid "Maximum bitrate"
 msgstr "Maximálny dátový tok"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:58
+#: modules/access/mms/mms.c:56
 msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
 msgstr "Vybrať stream s najväčším dátovým tokom pod touto hranicou."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:62
+#: modules/access/mms/mms.c:60
+msgid ""
+"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
+"mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
+"tried."
+msgstr ""
+"HTTP proxy server, ktorý sa použije pri spojení. Zadaná adresa musí mať tvar "
+"http:///[používateľ[:heslo]@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak takúto adresu "
+"nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej http_proxy automaticky."
+
+#: modules/access/mms/mms.c:64
+msgid "TCP/UDP timeout (ms)"
+msgstr "Časový limit pre TCP/UDP (v ms)"
+
+#: modules/access/mms/mms.c:65
+msgid ""
+"Amount of time (in ms) to wait before aborting network reception of data. "
+"Note that there will be 10 retries before completely giving up."
+msgstr ""
+"Množstvo času (v ms), počas ktorého sa bude čakať na prerušenie prijímania "
+"dát zo siete. Pamätajte prosím nato, že pokus o pripojenie sa pred "
+"definitívnym zrušením zopakuje 10x."
+
+#: modules/access/mms/mms.c:69
 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
 msgstr "Vstup Microsoft Media Server (MMS)"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:40 modules/stream_out/dummy.c:47
+#: modules/access/mtp.c:64
+msgid "MTP input"
+msgstr "Vstup MTP"
+
+#: modules/access/mtp.c:65
+msgid "MTP"
+msgstr "MTP"
+
+#: modules/access/mtp.c:214 modules/access/vdr.c:386
+msgid "VLC could not read the file."
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
+
+#: modules/access/oss.c:76
+msgid "OSS"
+msgstr "OSS"
+
+#: modules/access/oss.c:77
+msgid "OSS input"
+msgstr "Vstup OSS"
+
+#: modules/access_output/dummy.c:45 modules/stream_out/dummy.c:51
 msgid "Dummy stream output"
 msgstr "Fingovaný výstup streamu"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:41 modules/misc/dummy/dummy.c:58
-msgid "Dummy"
-msgstr "Fingovaný"
-
-#: modules/access_output/file.c:62
+#: modules/access_output/file.c:65
 msgid "Append to file"
 msgstr "Pripojiť k súboru"
 
-#: modules/access_output/file.c:63
+#: modules/access_output/file.c:66
 msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
 msgstr "Pripojenie k súboru (ak už nejaký existuje), nie jeho nahradenie."
 
-#: modules/access_output/file.c:67
+#: modules/access_output/file.c:68
+msgid "Synchronous writing"
+msgstr "Synchronizované zapisovanie"
+
+#: modules/access_output/file.c:69
+msgid "Open the file with synchronous writing."
+msgstr "Otvoriť súbor so synchrónnym zápisom."
+
+#: modules/access_output/file.c:72
 msgid "File stream output"
 msgstr "Výstup streamovania súboru"
 
-#: modules/access_output/http.c:58 modules/misc/audioscrobbler.c:122
+#: modules/access_output/http.c:62 modules/misc/audioscrobbler.c:115
+#: modules/stream_out/rtp.c:178
 msgid "Username"
-msgstr "Meno užívateľa"
+msgstr "Meno používateľa"
 
-#: modules/access_output/http.c:59
+#: modules/access_output/http.c:63 modules/stream_out/rtp.c:179
 msgid "User name that will be requested to access the stream."
 msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access_output/http.c:61 modules/control/telnet.c:81
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:124
+#: modules/access_output/http.c:65 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:228
+#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:125 modules/lua/vlc.c:75
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:117 modules/stream_out/raop.c:154
+#: modules/stream_out/rtp.c:181
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: modules/access_output/http.c:62
+#: modules/access_output/http.c:66 modules/stream_out/rtp.c:182
 msgid "Password that will be requested to access the stream."
-msgstr "Používateľské heslo, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
+msgstr "Heslo, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access_output/http.c:66
+#: modules/access_output/http.c:68 modules/demux/playlist/qtl.c:250
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:333
 msgid "Mime"
-msgstr "MIME typ"
+msgstr "Mime"
 
-#: modules/access_output/http.c:67
-msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified."
+#: modules/access_output/http.c:69
+msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
 msgstr ""
 "Hodnota MIME vrátená serverom (ak nie je špecifikovaná tak je súbor "
-"detekovaný automaticky)."
+"detegovaný automaticky)."
 
 #: modules/access_output/http.c:71
-msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
-msgstr ""
-"Cesta k certifikačnému súboru x509 PEM, ktorý sa používa pri prenose pomocou "
-"protokolu HTTPS."
+msgid "Advertise with Bonjour"
+msgstr "Oznamovať stream pomocou Bonjour"
 
-#: modules/access_output/http.c:74
-msgid ""
-"Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
-"empty if you don't have one."
-msgstr ""
-"Cesta k súboru s privátnym kľúčom x509 PEM, ktorý sa používa pri prenose "
-"pomocou protokolu HTTPS. Ak súbor s privátnym kľúčom nemáte, ponechajte "
-"políčko prázdne. "
+#: modules/access_output/http.c:72
+msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
+msgstr "Oznamovať tento stream pomocou protokolu Bonjour."
 
-#: modules/access_output/http.c:78
-msgid ""
-"Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
-"file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
+#: modules/access_output/http.c:76
+msgid "HTTP stream output"
+msgstr "Výstup HTTP streamu"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:63
+#, fuzzy
+msgid "Segment length"
+msgstr "Segment"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:64
+msgid "Length of TS stream segments"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:66
+msgid "Split segments anywhere"
 msgstr ""
-"Cesta k certifikátom dôveryhodných serverov, ktoré sa používajú pri prenose "
-"pomocou protokolu HTTPS. Ak certifikáty nemáte, ponechajte políčko prázdne."
 
-#: modules/access_output/http.c:83
+#: modules/access_output/livehttp.c:67
 msgid ""
-"Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used for "
-"SSL. Leave empty if you don't have one."
+"Don't require a keyframe before splitting a segment. Needed for audio only."
 msgstr ""
-"Cesta k zoznamu s odvolanými certifikátmi X509. Tento zoznam sa používa pri "
-"SSL-spojení. Ak takýto súbor nemáte, ponechajte políčko prázdne."
 
-#: modules/access_output/http.c:86
-msgid "Advertise with Bonjour"
-msgstr "Oznamovať stream pomocou Bonjour"
+#: modules/access_output/livehttp.c:70
+#, fuzzy
+msgid "Number of segments"
+msgstr "Počet stĺpcov"
 
-#: modules/access_output/http.c:87
-msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
-msgstr "Oznamovať tento stream pomocou protokolu Bonjour."
+#: modules/access_output/livehttp.c:71
+#, fuzzy
+msgid "Number of segments to include in index"
+msgstr "Množstvo času na zmiešavanie"
 
-#: modules/access_output/http.c:91
-msgid "HTTP stream output"
+#: modules/access_output/livehttp.c:73
+#, fuzzy
+msgid "Index file"
+msgstr "Súbor s obrázkom"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:74
+#, fuzzy
+msgid "Path to the index file to create"
+msgstr "Cesta k súboru s týmto vzhľadom."
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:76
+msgid "Full URL to put in index file"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:77
+msgid "Full URL to put in index file. Use #'s to represent segment number"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:80
+#, fuzzy
+msgid "Delete segments"
+msgstr "Zarovnanie teletextu"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:81
+msgid "Delete segments when they are no longer needed"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:83
+#, fuzzy
+msgid "Use muxers rate control mechanism"
+msgstr "Použiť kontrolu rýchlosti mb-tree"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:86
+#, fuzzy
+msgid "HTTP Live streaming output"
 msgstr "Výstup HTTP streamu"
 
-#: modules/access_output/shout.c:58
+#: modules/access_output/livehttp.c:87
+#, fuzzy
+msgid "LiveHTTP"
+msgstr "Živá hudba"
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:44
+msgid "Active TCP connection"
+msgstr "Aktívne TCP spojenie"
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:46
+msgid ""
+"If enabled, VLC will connect to a remote destination instead of waiting for "
+"an incoming connection."
+msgstr ""
+"Ak je táto voľba zapnutá, program VLC sa bude pripájať ku vzdialenému cieľu, "
+"namiesto čakania na prichádzajúce spojenie."
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:55
+msgid "RTMP stream output"
+msgstr "Výstup RTMP streamu"
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:56 modules/access/rtmp/access.c:58
+msgid "RTMP"
+msgstr "RTMP"
+
+#: modules/access_output/shout.c:64
 msgid "Stream name"
 msgstr "Názov streamu"
 
-#: modules/access_output/shout.c:59
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:65
 msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
-msgstr "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server icecast."
+msgstr "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server shoutcast/icecast."
 
-#: modules/access_output/shout.c:62
+#: modules/access_output/shout.c:68
 msgid "Stream description"
 msgstr "Popis streamu"
 
-#: modules/access_output/shout.c:63
+#: modules/access_output/shout.c:69
 msgid "Description of the stream content or information about your channel."
-msgstr "Popis obsahu streamu alebo informácia o Vašom kanáli."
+msgstr "Popis obsahu streamu alebo informácia o vašom kanáli."
 
-#: modules/access_output/shout.c:66
+#: modules/access_output/shout.c:72
 msgid "Stream MP3"
 msgstr "Streamovať MP 3 súbory"
 
-#: modules/access_output/shout.c:67
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:73
 msgid ""
 "You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
 "possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
 "shoutcast/icecast server."
 msgstr ""
 "Za normálnych okolností sa pri streamovaní vysielajú väčšinou Ogg-streamy. V "
-"prípade potreba sa však dajú tieto streamy previesť do formátu MP3 a vo "
-"formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server icecast."
+"prípade potreby sa však dajú tieto streamy previesť do formátu MP3 a vo "
+"formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server shoutcast alebo server "
+"icecast."
 
-#: modules/access_output/shout.c:76
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:82
 msgid "Genre description"
-msgstr "Popis streamu"
+msgstr "Popis žánru"
 
-#: modules/access_output/shout.c:77
+#: modules/access_output/shout.c:83
 msgid "Genre of the content. "
-msgstr ""
+msgstr "Žáner obsahu."
 
-#: modules/access_output/shout.c:79
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:85
 msgid "URL description"
-msgstr "Popis"
+msgstr "Popis URL adresy"
 
-#: modules/access_output/shout.c:80
+#: modules/access_output/shout.c:86
 msgid "URL with information about the stream or your channel. "
-msgstr ""
+msgstr "URL adresa s informáciou o dátovom toku alebo kanáli."
 
-#: modules/access_output/shout.c:87
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:93
 msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
-msgstr "Dátový tok v prekódovanom video-streame."
-
-#: modules/access_output/shout.c:89 modules/access/v4l.c:123
-msgid "Samplerate"
-msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
 
-#: modules/access_output/shout.c:90
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:96
 msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
-msgstr "Dátový tok v prekódovanom video-streame."
+msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
 
-#: modules/access_output/shout.c:92
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:98
 msgid "Number of channels"
-msgstr "Počet výstupných zvukových kanálov"
+msgstr "Počet kanálov"
 
-#: modules/access_output/shout.c:93
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:99
 msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
-msgstr "Počet audio-kanálov v streamoch."
+msgstr "Počet kanálov s informáciami o prekódovanom streame."
 
-#: modules/access_output/shout.c:95
+#: modules/access_output/shout.c:101
 msgid "Ogg Vorbis Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Kvalita formátu Ogg Vorbis"
 
-#: modules/access_output/shout.c:96
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:102
 msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
-msgstr "Dátový tok v prekódovanom video-streame."
+msgstr "Informácia o kvalite prekódovaného streamu Ogg Vorbis"
 
-#: modules/access_output/shout.c:98
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:104
 msgid "Stream public"
-msgstr "Výstupný tok"
+msgstr "Verejný stream"
 
-#: modules/access_output/shout.c:99
+#: modules/access_output/shout.c:105
 msgid ""
 "Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
 "of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
 "information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for icecast."
 msgstr ""
+"Vytvorí verejne dostupný server aj prostredníctvom 'Zlatých stránok', na "
+"webstránke icecast/shoutcast. Pri vytváraní takéhoto servera musíte zadať "
+"informáciu o dátovom toku. Pre vytvorenie server icecast sa vyžaduje "
+"streamovanie vo formáte Ogg."
 
-#: modules/access_output/shout.c:105
+#: modules/access_output/shout.c:111
 msgid "IceCAST output"
 msgstr "Výstup IceCAST"
 
-#: modules/access_output/udp.c:75 modules/access/rtsp/access.c:41
-#: modules/demux/live555.cpp:63
+#: modules/access_output/udp.c:64 modules/stream_out/rtp.c:135
 msgid "Caching value (ms)"
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti (ms)"
 
-#: modules/access_output/udp.c:77
+#: modules/access_output/udp.c:66
 msgid ""
 "Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access_output/udp.c:80
+#: modules/access_output/udp.c:69
 msgid "Group packets"
 msgstr "Skupinové pakety"
 
-#: modules/access_output/udp.c:81
+#: modules/access_output/udp.c:70
 msgid ""
 "Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
 "choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
@@ -6377,97 +7729,90 @@ msgstr ""
 "koľko paketov sa odošle naraz. Odosielaním paketov v skupinách sa šetrí čas "
 "pri načítavaní jednotlivých paketov a zmenšuje sa zaťaženie systémov."
 
-#: modules/access_output/udp.c:86
-msgid "Raw write"
-msgstr "Zápis vo formáte raw"
-
-#: modules/access_output/udp.c:87
-msgid ""
-"Packets will be sent directly, without trying to fill the MTU (ie, without "
-"trying to make the biggest possible packets in order to improve streaming)."
-msgstr ""
-"Pakety sa budú odosielať priamo a ihneď, bez toho, aby si program zoraďoval "
-"pakety podľa veľkosti."
-
-#: modules/access_output/udp.c:93
+#: modules/access_output/udp.c:77
 msgid "UDP stream output"
 msgstr "Výstup streamu UDP"
 
-#: modules/access/pvr.c:49
+#: modules/access/pulse.c:36
 msgid ""
-"Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
-"milliseconds."
+"Pass pulse:// to open the default PulseAudio source, or pulse://SOURCE to "
+"open a specific source named SOURCE."
 msgstr ""
-"Predvolená hodnota pre načítavanie PVR streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto "
-"hodnota sa nastavuje v milisekundách."
+"Pre otvorenie predvoleného zdroja PulseAudio, zadajte pulse://, alebo "
+"pulse://ZDROJ, ak chcete otvoriť nejaký špecifický zdroj (názov zdroja "
+"doplňte namiesto slova ZDROJ)."
+
+#: modules/access/pulse.c:43
+msgid "PulseAudio"
+msgstr "PulseAudio"
+
+#: modules/access/pulse.c:44
+msgid "PulseAudio input"
+msgstr "Vstup PulseAudio"
 
-#: modules/access/pvr.c:52
+#: modules/access/pvr.c:58 modules/access/v4l2/video.c:57
+#: modules/audio_output/kai.c:65
 msgid "Device"
 msgstr "Jednotka"
 
-#: modules/access/pvr.c:53
+#: modules/access/pvr.c:59
 msgid "PVR video device"
 msgstr "Jednotka pre video-PVR"
 
-#: modules/access/pvr.c:55
+#: modules/access/pvr.c:61
 msgid "Radio device"
 msgstr "Rádio"
 
-#: modules/access/pvr.c:56
+#: modules/access/pvr.c:62
 msgid "PVR radio device"
 msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
 
-#: modules/access/pvr.c:58 modules/access/v4l.c:97
+#: modules/access/pvr.c:64 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:866
 msgid "Norm"
 msgstr "Norma"
 
-#: modules/access/pvr.c:59 modules/access/v4l.c:99
+#: modules/access/pvr.c:65
 msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
 
-#: modules/access/pvr.c:62 modules/access/v4l.c:103
-#: modules/video_filter/mosaic.c:101
-msgid "Width"
-msgstr "Šírka"
-
-#: modules/access/pvr.c:63
+#: modules/access/pvr.c:69
 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:66 modules/access/v4l.c:106
-#: modules/video_filter/mosaic.c:99
-msgid "Height"
-msgstr "Výška"
-
-#: modules/access/pvr.c:67
+#: modules/access/pvr.c:73
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l.c:90
+#: modules/access/pvr.c:76 modules/access/v4l2/video.c:207
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:873
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvencia"
 
-#: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:92
+#: modules/access/pvr.c:77
 msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
 msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
 
-#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l.c:138
+#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l2/video.c:81
+msgid "Framerate"
+msgstr "Frekvencia snímok"
+
+#: modules/access/pvr.c:80
 msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
-msgstr "Zachytávaný stranový pomer (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+msgstr "Zachytávaná frekvencia snímok (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:77
+#: modules/access/pvr.c:83
 msgid "Key interval"
 msgstr "Kľúčový interval"
 
-#: modules/access/pvr.c:78
+#: modules/access/pvr.c:84
 msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
-msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detekovať automaticky)."
+msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detegovať automaticky)."
 
-#: modules/access/pvr.c:80
+#: modules/access/pvr.c:86
 msgid "B Frames"
 msgstr "B Snímky"
 
-#: modules/access/pvr.c:81
+#: modules/access/pvr.c:87
 msgid ""
 "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
 "number of B-Frames."
@@ -6475,556 +7820,1163 @@ msgstr ""
 "Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
 "potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
 
-#: modules/access/pvr.c:85
+#: modules/access/pvr.c:91
 msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
 msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:87
+#: modules/access/pvr.c:93
 msgid "Bitrate peak"
 msgstr "Špička dátového toku"
 
-#: modules/access/pvr.c:88
+#: modules/access/pvr.c:94
 msgid "Peak bitrate in VBR mode."
-msgstr "Špičkový dátový tok v móde VBR."
+msgstr "Špičkový dátový tok v režime VBR."
 
-#: modules/access/pvr.c:91
-msgid "Bitrate mode)"
-msgstr "Mód dátového toku)"
+#: modules/access/pvr.c:96
+msgid "Bitrate mode"
+msgstr "Režim dátového toku"
 
-#: modules/access/pvr.c:92
+#: modules/access/pvr.c:97
 msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
 msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
 
-#: modules/access/pvr.c:94
+#: modules/access/pvr.c:99
 msgid "Audio bitmask"
 msgstr "Bitová maska zvuku"
 
-#: modules/access/pvr.c:95
+#: modules/access/pvr.c:100
 msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
 msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
 
-#: modules/access/pvr.c:98 modules/access/vcdx/info.c:97
-#: modules/gui/macosx/intf.m:499 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1392
+#: modules/access/pvr.c:103 modules/access/vcdx/info.c:69
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:123 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:353
+#: modules/stream_out/raop.c:150 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:431
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitosť"
 
-#: modules/access/pvr.c:99
+#: modules/access/pvr.c:104
 msgid "Audio volume (0-65535)."
 msgstr "Hlasitosť zvuku (0-65535)."
 
-#: modules/access/pvr.c:101 modules/access/v4l.c:93
+#: modules/access/pvr.c:106
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanál"
 
-#: modules/access/pvr.c:102
+#: modules/access/pvr.c:107
 msgid ""
 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
 msgstr ""
 "Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 = S-"
 "Video)"
 
-#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:144
-msgid "Automatic"
-msgstr "Autom."
-
-#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:144
+#: modules/access/pvr.c:113
 msgid "SECAM"
 msgstr "SECAM"
 
-#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:144
+#: modules/access/pvr.c:113
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
-#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:144
+#: modules/access/pvr.c:113
 msgid "NTSC"
 msgstr "NTSC"
 
-#: modules/access/pvr.c:111
+#: modules/access/pvr.c:116
 msgid "vbr"
 msgstr "vbr"
 
-#: modules/access/pvr.c:111
+#: modules/access/pvr.c:116
 msgid "cbr"
 msgstr "cbr"
 
-#: modules/access/pvr.c:116
+#: modules/access/pvr.c:121
 msgid "PVR"
 msgstr "PVR"
 
-#: modules/access/pvr.c:117
+#: modules/access/pvr.c:122
 msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
 msgstr "Vstupy kódovacích kariet pre IVTV MPEG"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:43
-msgid ""
-"Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#: modules/access/qtcapture.m:43
+msgid "Video Capture width"
+msgstr "Šírka pri zaznamenávaní videa"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:47 modules/access/rtsp/access.c:48
-msgid "Real RTSP"
-msgstr "Reálne RTSP"
+#: modules/access/qtcapture.m:44
+msgid "Video Capture width in pixel"
+msgstr "Šírka pri zaznamenávaní videa v pixeloch"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:93
-#, fuzzy
-msgid "Connection failed"
-msgstr "Konfiguračný súbor"
+#: modules/access/qtcapture.m:45
+msgid "Video Capture height"
+msgstr "Výška pri zaznamenávaní videa"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:94
-#, c-format
-msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
+#: modules/access/qtcapture.m:46
+msgid "Video Capture height in pixel"
+msgstr "Výška pri zaznamenávaní videa v pixeloch"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:60 modules/access/qtcapture.m:61
+msgid "Quicktime Capture"
+msgstr "Záznam Quicktime"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:241 modules/access/qtcapture.m:273
+msgid "No Input device found"
+msgstr "Nenašlo sa žiadne vstupné zariadenie"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:242 modules/access/qtcapture.m:274
+msgid ""
+"Your Mac does not seem to be equipped with a suitable input device. Please "
+"check your connectors and drivers."
 msgstr ""
+"Váš počítač MAC pravdepodobne nie je vybavený vhodným vstupným zariadením. "
+"Skontrolujte prosím všetky jeho konektory a ovládače."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:219
-#, fuzzy
-msgid "Session failed"
-msgstr "E-mail sesie"
+#: modules/access/rar/access.c:51 modules/access/rar/stream.c:50
+msgid "Uncompressed RAR"
+msgstr "Nekomprimovaný archív vo formáte RAR"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:220
-msgid "The requested RTSP session could not be established."
+#: modules/access/rtmp/access.c:43
+msgid "Default SWF Referrer URL"
+msgstr "Predvolená URL adresa odkazujúca na súbor SWF"
+
+#: modules/access/rtmp/access.c:44
+msgid ""
+"The SFW URL to use as referrer when connecting to the server. This is the "
+"SWF file that contained the stream."
 msgstr ""
+"URL adresa SFW, ktorá sa použije aj odkazujúca adresa pri pripájaní na "
+"server. Toto je SWF súbor, ktorý je obsiahnutý v streame."
+
+#: modules/access/rtmp/access.c:48
+msgid "Default Page Referrer URL"
+msgstr "Predvolená URL adresa odkazujúcej stránky"