Refresh pot and po file.
[vlc.git] / po / sk.po
index dfbe568..4b19420 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
-# FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
+# FIRST AUTHOR <PODNETY-AT-MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-14 01:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-11-26 14:32+0100\n"
-"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-08 00:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-02-24 19:58+0100\n"
+"Last-Translator: Marián Hikaník \n"
 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -25,13 +25,15 @@ msgstr ""
 "\"."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:675
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
-#: modules/visualization/visual/visual.c:113
+#: modules/visualization/visual/visual.c:115
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:43 modules/misc/dummy/dummy.c:65
+#: include/vlc_config_cat.h:43 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:90
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:73
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:67
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
@@ -51,7 +53,7 @@ msgstr "Hlavné rozhrania"
 msgid "Settings for the main interface"
 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
+#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:151
 msgid "Control interfaces"
 msgstr "Ovládanie rozhraní"
 
@@ -63,14 +65,17 @@ msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1607
-#: src/libvlc-module.c:1256 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
-#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:559
-#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:420 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:25
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
+#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2049
+#: src/libvlc-module.c:1414 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:284
+#: modules/gui/macosx/extended.m:69 modules/gui/macosx/intf.m:703
+#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:106 modules/gui/macosx/wizard.m:378
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:519
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:182 modules/stream_out/transcode.c:257
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -79,11 +84,12 @@ msgid "Audio settings"
 msgstr "Nastavenia zvuku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:200
 msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
-#: src/video_output/video_output.c:429
+#: src/video_output/video_output.c:439
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
@@ -91,12 +97,12 @@ msgstr "Filtre"
 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
-#: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:570
+#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:92
+#: modules/gui/macosx/intf.m:713 modules/gui/macosx/intf.m:714
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:164
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
@@ -108,9 +114,10 @@ msgstr "Výstupné moduly"
 msgid "These are general settings for audio output modules."
 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1602
+#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1793
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:276 modules/stream_out/transcode.c:289
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
@@ -118,15 +125,18 @@ msgstr "Rôzne"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1635
-#: src/libvlc-module.c:1291 modules/gui/macosx/extended.m:79
-#: modules/gui/macosx/intf.m:572 modules/gui/macosx/output.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
-#: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:91
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
-#: modules/stream_out/transcode.c:202
+#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2077
+#: src/libvlc-module.c:1462 modules/gui/macosx/extended.m:68
+#: modules/gui/macosx/intf.m:716 modules/gui/macosx/output.m:160
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:122
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:379
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:520
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180 modules/misc/dummy/dummy.c:97
+#: modules/stream_out/transcode.c:201
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -135,6 +145,7 @@ msgid "Video settings"
 msgstr "Nastavenia videa"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:170
 msgid "General video settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
 
@@ -234,7 +245,8 @@ msgid "General input settings. Use with care."
 msgstr ""
 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1530
+#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1719
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:44
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
 msgid "Stream output"
 msgstr "Výstupný tok"
@@ -326,7 +338,8 @@ msgstr ""
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:124
+#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:126
+#: modules/services_discovery/sap.c:320
 msgid "SAP"
 msgstr "SAP"
 
@@ -339,7 +352,7 @@ msgstr ""
 "protokolu UDP alebo RTP."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:181
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
 msgid "VOD"
 msgstr "VOD"
 
@@ -347,15 +360,16 @@ msgstr "VOD"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1666
-#: src/playlist/engine.c:107 src/playlist/engine.c:109
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:56 modules/demux/playlist/playlist.c:57
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:504
-#: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1863
+#: src/playlist/engine.c:115 modules/demux/playlist/playlist.c:71
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:72
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:233
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:327 modules/gui/macosx/intf.m:648
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:48
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:707
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
@@ -371,7 +385,7 @@ msgstr ""
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:434
+#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:446
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
@@ -383,8 +397,8 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1491
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
+#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1678
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:125
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
@@ -414,8 +428,9 @@ msgid "Other advanced settings"
 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
-#: modules/gui/macosx/open.m:392 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:504
+#: modules/gui/macosx/open.m:413 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:46
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:507
 msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
 
@@ -471,7 +486,7 @@ msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
 msgid "There is no help available for these modules."
 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
 
-#: include/vlc_interface.h:146
+#: include/vlc_interface.h:147
 msgid ""
 "\n"
 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
@@ -482,169 +497,176 @@ msgstr ""
 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
+#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:130
 msgid "Quick &Open File..."
 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:34
-#, fuzzy
 msgid "&Advanced Open..."
-msgstr "Pokročilé nastavenia..."
+msgstr "Pokročilé otváranie..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:35
-#, fuzzy
 msgid "Open &Directory..."
 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:37
-#, fuzzy
 msgid "Select one or more files to open"
-msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"
+msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:51
-#, fuzzy
-msgid "Information..."
-msgstr "Informácia"
+#: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:747
+msgid "Media Information..."
+msgstr "Informácia o médiu..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:42
-#, fuzzy
+msgid "Codec Information..."
+msgstr "Informácia o kodeku..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:748
 msgid "Messages..."
 msgstr "&Hlásenia programu..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:43
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:44
 msgid "Extended settings..."
-msgstr "Nastavenia enkodérov"
+msgstr "Pokročilé nastavenia..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:45
-#, fuzzy
-msgid "About VLC media player..."
-msgstr "O programe VLC media player"
+msgid "Go to specific time..."
+msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:497
-#: modules/gui/macosx/intf.m:540 modules/gui/macosx/intf.m:619
-#: modules/gui/macosx/intf.m:626 modules/gui/macosx/intf.m:1448
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1449 modules/gui/macosx/intf.m:1450
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1451 modules/gui/macosx/playlist.m:426
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1234
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
+#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:745
+msgid "Bookmarks..."
+msgstr "Záložky..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:47
+msgid "VLM Configuration..."
+msgstr "Konfigurácia VLM..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:49 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:623
+msgid "About..."
+msgstr "O programe..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:136 modules/gui/macosx/intf.m:641
+#: modules/gui/macosx/intf.m:684 modules/gui/macosx/intf.m:763
+#: modules/gui/macosx/intf.m:770 modules/gui/macosx/intf.m:1679
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1680 modules/gui/macosx/intf.m:1681
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1682 modules/gui/macosx/playlist.m:438
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:552
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/qt4/menus.cpp:509
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:694
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1244
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:271
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:49
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:53
 msgid "Fetch information"
-msgstr "Meta-Informácia"
+msgstr "Získať informácie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/playlist.m:427
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
+#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:439
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:45
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:41
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
 msgid "Delete"
 msgstr "Vymazať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:52
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:55
+msgid "Information..."
+msgstr "Informácia"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:56
 msgid "Sort"
-msgstr "Zo&radiť"
+msgstr "Zoradiť"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:53
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
+#: include/vlc_intf_strings.h:57
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1580
 msgid "Add node"
 msgstr "Pridať uzol"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:54
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:58
 msgid "Stream..."
-msgstr "Stream"
+msgstr "Stream..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:55
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:59
 msgid "Save..."
-msgstr "Uložiť &ako..."
+msgstr "Uložiť..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:60
+msgid "Open Folder..."
+msgstr "Otvoriť priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:59 src/libvlc-module.c:982
+#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1102
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Zopakovať všetko"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:60
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:65
 msgid "Repeat one"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:61
+#: include/vlc_intf_strings.h:66
 msgid "No repeat"
-msgstr ""
+msgstr "Bez opakovania"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:63 modules/gui/macosx/controls.m:835
-#: modules/gui/macosx/intf.m:546
+#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1307
+#: modules/gui/macosx/controls.m:919 modules/gui/macosx/intf.m:690
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:64
-#, fuzzy
-msgid "No random"
-msgstr "Náhodne"
+#: include/vlc_intf_strings.h:69
+msgid "Random off"
+msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:66
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:71
 msgid "Add to playlist"
 msgstr "Pridať do playlistu"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:67
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:72
 msgid "Add to media library"
-msgstr "Použiť knižnicu médií"
+msgstr "Pridať do knižnice médií"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:69
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:74
 msgid "Add file..."
-msgstr "Uložiť súbor..."
+msgstr "Pridať súbor..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:70
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:75
 msgid "Advanced open..."
-msgstr "Pokročilé nastavenia..."
+msgstr "Pokročilé otvorenie..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:71
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:76
 msgid "Add directory..."
-msgstr "Pridať &priečinok..."
+msgstr "Pridať priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:73
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:78
 msgid "Save playlist to file..."
-msgstr "Uložiť playlist..."
+msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:74
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:79
 msgid "Load playlist file..."
-msgstr "Uložiť playlist..."
+msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:76 modules/gui/macosx/playlist.m:439
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:330
+#: include/vlc_intf_strings.h:81
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:77
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:82
 msgid "Search filter"
-msgstr "Hľadať v playliste"
+msgstr "Vyhľadávací filter"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:79
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:84
 msgid "Additional sources"
-msgstr "Dodatočné ladenie"
+msgstr "Dodatočné zdroje"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:83
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1030
+#: include/vlc_intf_strings.h:88
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
 msgid ""
 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
 "them."
@@ -652,156 +674,114 @@ msgstr ""
 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:88 modules/gui/macosx/extended.m:93
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
+#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:82
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
 msgid "Image clone"
 msgstr "Klonovať obrázok"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:89
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:94
 msgid "Clone the image"
-msgstr "Obrazy polí"
+msgstr "Konovať obrázok"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:91
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:332
 msgid "Magnification"
-msgstr "Zosilnenie"
+msgstr "Zväčšenie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:92
+#: include/vlc_intf_strings.h:97
 msgid ""
 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
 "be magnified."
 msgstr ""
+"Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:95
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:446
 msgid "Waves"
-msgstr "Wave"
+msgstr "Vlny"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:96
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:101
 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
-msgstr "Pridá do obrázka skresľujúce efekty."
+msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:98
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:103
 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
-msgstr "Pridá do obrázka skresľujúce efekty."
+msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:100
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:105
 msgid "Image colors inversion"
-msgstr "Obrátenie/inverzia obrázka"
+msgstr "Inverzia farieb obrázka"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:102
+#: include/vlc_intf_strings.h:107
 msgid "Split the image to make an image wall"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:104
+#: include/vlc_intf_strings.h:109
 msgid ""
 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
 "The video gets split in parts that you must sort."
 msgstr ""
+"Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
+"Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:107
+#: include/vlc_intf_strings.h:112
 msgid ""
 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
 "Try changing the various settings for different effects"
 msgstr ""
+"Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
+"Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:110
+#: include/vlc_intf_strings.h:115
 msgid ""
 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
 "settings."
 msgstr ""
-
-#: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
+"Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
+"výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:119
+msgid ""
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
+"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
+"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
+"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
+"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
+"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
+"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
+"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
+"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
+"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
+"org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
+"give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
+"href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
+"channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
+"on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
+"the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
+"design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
+"also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
+"b> VLC media player.</p></body></html>"
+msgstr ""
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
+"h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> webovej stránke tímu VideoLAN.</"
+"p><p>Ak ste nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si "
+"prosím<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
+"\"><em>Úvod do programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie "
+"o použití programu nájdete <br>\"<a "
+
+#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1090
 msgid "Meta-information"
 msgstr "Meta-Informácia"
 
-#: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:56
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:554
-#: modules/gui/macosx/intf.m:555 modules/gui/macosx/open.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:758
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1659 modules/mux/asf.c:48
-msgid "Title"
-msgstr "Titul"
-
-#: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
-msgid "Artist"
-msgstr "Herec"
-
-#: include/vlc_meta.h:35
-msgid "Genre"
-msgstr "Žáner"
-
-#: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
-msgid "Copyright"
-msgstr "Autorské práva (copyright)"
-
-#: include/vlc_meta.h:37
-msgid "Album/movie/show title"
-msgstr "Album/film/zobrazenie titulu"
-
-#: include/vlc_meta.h:38
-msgid "Track number/position in set"
-msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"
-
-#: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
-msgid "Description"
-msgstr "Popis"
-
-#: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
-msgid "Rating"
-msgstr "Hodnotenie"
-
-#: include/vlc_meta.h:41
-msgid "Date"
-msgstr "Dátum"
-
-#: include/vlc_meta.h:42
-msgid "Setting"
-msgstr "Nastavenie"
-
-#: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:872
-msgid "URL"
-msgstr "URL adresa"
-
-#: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1599 src/libvlc-module.c:106
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
-msgid "Language"
-msgstr "Jazyk"
-
-#: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:182
-msgid "Now Playing"
-msgstr "Práve sa prehráva"
-
-#: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
-msgid "Publisher"
-msgstr "Vydavateľ"
-
-#: include/vlc_meta.h:47
-msgid "Encoded by"
-msgstr "Enkódoval"
-
-#: include/vlc_meta.h:49
-#, fuzzy
-msgid "Art URL"
-msgstr "URL adresa"
-
-#: include/vlc_meta.h:51
-msgid "Codec Name"
-msgstr "Názov kodeku"
-
-#: include/vlc_meta.h:52
-msgid "Codec Description"
-msgstr "Popis kodeku"
-
-#: include/vlc/vlc.h:580
+#: include/vlc/vlc.h:587
 msgid ""
 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
@@ -813,429 +793,571 @@ msgstr ""
 "Licencie;\n"
 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
 
-#: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
-#: src/audio_output/filters.c:224
-#, fuzzy
-msgid "Audio filtering failed"
-msgstr "Filtre zvuku"
-
 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
 #: src/audio_output/filters.c:225
+msgid "Audio filtering failed"
+msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
+
+#: src/audio_output/filters.c:156 src/audio_output/filters.c:203
+#: src/audio_output/filters.c:226
 #, c-format
 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
-msgstr ""
+msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
 
-#: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
-#: src/input/es_out.c:372 src/libvlc-module.c:432
-#: src/video_output/video_output.c:405 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
+#: src/audio_output/input.c:94 src/audio_output/input.c:138
+#: src/input/es_out.c:453 src/libvlc-module.c:542
+#: src/video_output/video_output.c:416 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:98
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
+#: src/audio_output/input.c:96 modules/visualization/visual/visual.c:131
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Spectrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:90
+#: src/audio_output/input.c:98
 msgid "Scope"
 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
 
-#: src/audio_output/input.c:92
+#: src/audio_output/input.c:100
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:70
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
-#: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
+#: src/audio_output/input.c:135 modules/audio_filter/equalizer.c:72
+#: modules/gui/macosx/equalizer.m:158 modules/gui/macosx/equalizer.m:172
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:181
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
-#: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
-#: modules/gui/macosx/extended.m:81 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
+#: src/audio_output/input.c:157 src/libvlc-module.c:276
+#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:394
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Filtre zvuku"
 
-#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
-#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:565
-#: modules/gui/macosx/intf.m:566
+#: src/audio_output/input.c:179
+msgid "Replay gain"
+msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
+
+#: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
+#: modules/access/vcdx/info.c:122 modules/gui/macosx/intf.m:709
+#: modules/gui/macosx/intf.m:710
 msgid "Audio Channels"
 msgstr "Audio-kanály"
 
-#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
-#: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
-#: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
-#: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
-#: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
-#: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
+#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:207 modules/access/v4l2/v4l2.c:258
+#: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:194
+#: modules/audio_output/alsa.c:225 modules/audio_output/directx.c:466
+#: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:410
+#: modules/audio_output/sdl.c:183 modules/audio_output/sdl.c:200
+#: modules/audio_output/waveout.c:520 modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
-#: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
-#: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
-#: modules/control/gestures.c:88 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
+#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
+#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:167
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:590
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:758 modules/video_filter/logo.c:99
+#: modules/video_filter/marq.c:133 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
-#: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
-#: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
-#: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
-#: modules/control/gestures.c:88 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
+#: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
+#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:167
+#: modules/video_filter/logo.c:99 modules/video_filter/marq.c:133
+#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:84
+#: modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: src/audio_output/output.c:134
+#: src/audio_output/output.c:135
 msgid "Dolby Surround"
 msgstr "Dolby Surround"
 
-#: src/audio_output/output.c:146
+#: src/audio_output/output.c:147
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Obrátené stereo"
 
-#: src/extras/getopt.c:636
+#: src/config/file.c:558
+msgid "key"
+msgstr "kľúč"
+
+#: src/config/file.c:567
+msgid "boolean"
+msgstr "Hodnota boolean"
+
+#: src/config/file.c:567 src/libvlc-common.c:1500
+msgid "integer"
+msgstr "hodnota"
+
+#: src/config/file.c:576 src/libvlc-common.c:1527
+msgid "float"
+msgstr "plávajúci"
+
+#: src/config/file.c:599 src/libvlc-common.c:1481
+msgid "string"
+msgstr "príkaz"
+
+#: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:129
+#: src/playlist/loadsave.c:145
+msgid "Media Library"
+msgstr "Knižnica s médiami"
+
+#: src/extras/getopt.c:633
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:661
+#: src/extras/getopt.c:658
 #, c-format
 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:666
+#: src/extras/getopt.c:663
 #, c-format
 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
+#: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:713
+#: src/extras/getopt.c:710
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:717
+#: src/extras/getopt.c:714
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:743
+#: src/extras/getopt.c:740
 #, c-format
 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:746
+#: src/extras/getopt.c:743
 #, c-format
 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
+#: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
 #, c-format
 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:823
+#: src/extras/getopt.c:820
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
 
-#: src/extras/getopt.c:841
+#: src/extras/getopt.c:838
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
 
-#: src/input/control.c:287
+#: src/input/control.c:314
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601 modules/stream_out/es.c:365
-#: modules/stream_out/es.c:379
-#, fuzzy
+#: src/input/decoder.c:111
+msgid "No suitable decoder module"
+msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
+
+#: src/input/decoder.c:112
+#, c-format
+msgid ""
+"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
+"there is no way for you to fix this."
+msgstr ""
+"VLC nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
+"nie je možné odstrániť."
+
+#: src/input/decoder.c:164 src/input/decoder.c:176 src/input/decoder.c:378
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:221 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:229
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:241 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:615
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:624 modules/stream_out/es.c:370
+#: modules/stream_out/es.c:384
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
-msgstr "Sprievodca streamovaním a prekódovaním"
+msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
 
-#: src/input/decoder.c:118
-#, fuzzy
+#: src/input/decoder.c:165
 msgid "VLC could not open the packetizer module."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
 
-#: src/input/decoder.c:130
-#, fuzzy
+#: src/input/decoder.c:177 src/input/decoder.c:379
 msgid "VLC could not open the decoder module."
-msgstr "Farba video-vstupu"
-
-#: src/input/decoder.c:140
-msgid "No suitable decoder module for format"
-msgstr ""
-
-#: src/input/decoder.c:141
-#, c-format
-msgid ""
-"VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
-"Unfortunately there is no way for you to fix this."
-msgstr ""
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
 
-#: src/input/es_out.c:394 src/input/es_out.c:396 src/input/es_out.c:402
-#: src/input/es_out.c:403 modules/access/cdda/info.c:967
-#: modules/access/cdda/info.c:999
+#: src/input/es_out.c:475 src/input/es_out.c:477 src/input/es_out.c:483
+#: src/input/es_out.c:484 modules/access/cdda/info.c:969
+#: modules/access/cdda/info.c:1002
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Stopa %i"
 
-#: src/input/es_out.c:476 src/input/es_out.c:478 src/input/es_out.c:578
-#: src/input/es_out.c:585 src/input/var.c:125 src/libvlc-module.c:463
-#: modules/gui/macosx/intf.m:552 modules/gui/macosx/intf.m:553
+#: src/input/es_out.c:665
+#, c-format
+msgid "%s [%s %d]"
+msgstr "%s [%s %d]"
+
+#: src/input/es_out.c:665 src/input/es_out.c:667 src/input/var.c:132
+#: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/macosx/intf.m:696
+#: modules/gui/macosx/intf.m:697
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1594 modules/codec/faad.c:329
+#: src/input/es_out.c:1451 modules/demux/ty.c:769
+msgid "Closed captions 1"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
+
+#: src/input/es_out.c:1452 modules/demux/ty.c:770
+msgid "Closed captions 2"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly 2"
+
+#: src/input/es_out.c:1453 modules/demux/ty.c:771
+msgid "Closed captions 3"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly 3"
+
+#: src/input/es_out.c:1454 modules/demux/ty.c:772
+msgid "Closed captions 4"
+msgstr "Uzatvorené kapitoly 4"
+
+#: src/input/es_out.c:2036 modules/codec/faad.c:359
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Tok %d"
 
-#: src/input/es_out.c:1596 modules/gui/macosx/wizard.m:425
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
+#: src/input/es_out.c:2038 modules/gui/macosx/wizard.m:383
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:562 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:641
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:1607 src/input/es_out.c:1635 src/input/es_out.c:1662
-#: modules/gui/macosx/output.m:153
+#: src/input/es_out.c:2041 src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:168
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:25
+msgid "Language"
+msgstr "Jazyk"
+
+#: src/input/es_out.c:2049 src/input/es_out.c:2077 src/input/es_out.c:2104
+#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:164
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:1610 modules/codec/faad.c:333
-#: modules/gui/macosx/output.m:176
+#: src/input/es_out.c:2052 modules/codec/faad.c:363
+#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:690
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:1615 modules/codec/faad.c:335
+#: src/input/es_out.c:2057 modules/codec/faad.c:365
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:1616 modules/codec/faad.c:335
+#: src/input/es_out.c:2058
 #, c-format
-msgid "%d Hz"
-msgstr "%d Hz"
+msgid "%u Hz"
+msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:1622
+#: src/input/es_out.c:2064
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "bitov na vzorok"
 
-#: src/input/es_out.c:1627 modules/access_output/shout.c:87
-#: modules/access/pvr.c:84
+#: src/input/es_out.c:2069 modules/access_output/shout.c:90
+#: modules/access/pvr.c:96 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:809
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:1628
+#: src/input/es_out.c:2070
 #, c-format
-msgid "%d kb/s"
-msgstr "%d kb/s"
+msgid "%u kb/s"
+msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:1639
+#: src/input/es_out.c:2081
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:1645
+#: src/input/es_out.c:2087
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:1655 modules/access/screen/screen.c:40
+#: src/input/es_out.c:2097 modules/access/screen/screen.c:42
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
 
-#: src/input/es_out.c:1662
+#: src/input/es_out.c:2104
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/input.c:2058
+#: src/input/input.c:2310
 msgid "Your input can't be opened"
-msgstr ""
+msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2059
+#: src/input/input.c:2311
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
+"Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
+"v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2134
-msgid "Can't recognize the input's format"
-msgstr ""
+#: src/input/input.c:2409
+msgid "VLC can't recognize the input's format"
+msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
 
-#: src/input/input.c:2135
+#: src/input/input.c:2410
 #, c-format
-msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
-msgstr ""
+msgid "The format of '%s' cannot be detected. Have a look the log for details."
+msgstr ""
+"Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
+"záznamom činnosti programu."
+
+#: src/input/meta.c:47 src/input/var.c:143
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237 modules/gui/macosx/intf.m:698
+#: modules/gui/macosx/intf.m:699 modules/gui/macosx/open.m:170
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:348
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:298
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:191
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1662 modules/mux/asf.c:51
+msgid "Title"
+msgstr "Titul"
+
+#: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/playlist.m:1090
+msgid "Artist"
+msgstr "Herec"
+
+#: src/input/meta.c:49
+msgid "Genre"
+msgstr "Žáner"
+
+#: src/input/meta.c:50 modules/mux/asf.c:55
+msgid "Copyright"
+msgstr "Autorské práva (copyright)"
+
+#: src/input/meta.c:51 src/libvlc-module.c:305 modules/access/vcdx/info.c:95
+msgid "Album"
+msgstr "Album"
+
+#: src/input/meta.c:52
+msgid "Track number"
+msgstr "Číslo stopy"
+
+#: src/input/meta.c:53 modules/gui/macosx/bookmarks.m:96
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:57
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:59
+msgid "Rating"
+msgstr "Hodnotenie"
 
-#: src/input/var.c:115
+#: src/input/meta.c:55
+msgid "Date"
+msgstr "Dátum"
+
+#: src/input/meta.c:56
+msgid "Setting"
+msgstr "Nastavenie"
+
+#: src/input/meta.c:57 modules/gui/macosx/open.m:183
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:875
+msgid "URL"
+msgstr "URL adresa"
+
+#: src/input/meta.c:59 modules/misc/notify/notify.c:290
+msgid "Now Playing"
+msgstr "Práve sa prehráva"
+
+#: src/input/meta.c:60 modules/access/vcdx/info.c:102
+msgid "Publisher"
+msgstr "Vydavateľ"
+
+#: src/input/meta.c:61
+msgid "Encoded by"
+msgstr "Enkódoval"
+
+#: src/input/meta.c:62
+msgid "Artwork URL"
+msgstr "URL diela"
+
+#: src/input/meta.c:63
+msgid "Track ID"
+msgstr "ID stopy"
+
+#: src/input/var.c:122
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
 
-#: src/input/var.c:131 src/libvlc-module.c:469
+#: src/input/var.c:138 src/libvlc-module.c:581
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:142 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
-#: modules/gui/macosx/intf.m:556 modules/gui/macosx/intf.m:557
-#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:763
+#: src/input/var.c:149 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1238
+#: modules/gui/macosx/intf.m:700 modules/gui/macosx/intf.m:701
+#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:165
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:766
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
-#: src/input/var.c:148 modules/access/vcdx/info.c:302
-#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
+#: src/input/var.c:155 modules/access/vcdx/info.c:306
+#: modules/access/vcdx/info.c:307 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:295
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:163 modules/gui/macosx/intf.m:580
-#: modules/gui/macosx/intf.m:581
+#: src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/intf.m:724
+#: modules/gui/macosx/intf.m:725
 msgid "Video Track"
 msgstr "Video-stopa"
 
-#: src/input/var.c:169 modules/gui/macosx/intf.m:563
-#: modules/gui/macosx/intf.m:564
+#: src/input/var.c:176 modules/gui/macosx/intf.m:707
+#: modules/gui/macosx/intf.m:708
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/intf.m:588
-#: modules/gui/macosx/intf.m:589
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/intf.m:732
+#: modules/gui/macosx/intf.m:733
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/input/var.c:256
+#: src/input/var.c:269
 msgid "Next title"
 msgstr "Ďalší titul"
 
-#: src/input/var.c:261
+#: src/input/var.c:274
 msgid "Previous title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
-#: src/input/var.c:284
+#: src/input/var.c:297
 #, c-format
 msgid "Title %i"
 msgstr "Titul %i"
 
-#: src/input/var.c:307 src/input/var.c:367
+#: src/input/var.c:320 src/input/var.c:380
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:346 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:607
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
+#: src/input/var.c:359 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:663
+#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:351 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:606
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
+#: src/input/var.c:364 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:662
+#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
-#: src/input/vlm.c:1141 src/input/vlm.c:1248
+#: src/input/vlm.c:2283 src/input/vlm.c:2624
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
-#: src/interface/interaction.c:268 src/interface/interaction.c:364
-#: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/controls.m:57
+#: src/interface/interaction.c:270 src/interface/interaction.c:368
+#: modules/demux/avi/avi.c:671 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/controls.m:58
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
-#: modules/gui/qt4/dialogs/prefs_dialog.cpp:80
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:123
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:143 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:320
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1101
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1283
+#: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:38
 msgid "Cancel"
 msgstr "Storno"
 
-#: src/interface/interaction.c:363
+#: src/interface/interaction.c:367
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1100
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:544
 msgid "Ok"
-msgstr ""
-
-#: src/interface/interface.c:340
-msgid "Switch interface"
-msgstr "Prepnúť rozhranie"
+msgstr "OK"
 
-#: src/interface/interface.c:367 modules/gui/macosx/intf.m:515
-#: modules/gui/macosx/intf.m:516
+#: src/interface/interface.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:659
+#: modules/gui/macosx/intf.m:660
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:373
+#: src/interface/interface.c:217
 msgid "Telnet Interface"
 msgstr "Rozhranie Telnet"
 
-#: src/interface/interface.c:376
+#: src/interface/interface.c:220
 msgid "Web Interface"
 msgstr "Webové rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:379
+#: src/interface/interface.c:223
 msgid "Debug logging"
 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
 
-#: src/interface/interface.c:382
+#: src/interface/interface.c:226
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
-#: src/libvlc-common.c:278 src/libvlc-common.c:446 src/misc/modules.c:1670
-#: src/misc/modules.c:1993
+#: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:415 src/modules/cache.c:192
+#: src/modules/cache.c:505
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc-common.c:294
-msgid "Help options"
-msgstr "Vlastnosti pomocníka"
-
-#: src/libvlc-common.c:1364 src/misc/configuration.c:1217
-msgid "string"
-msgstr "príkaz"
+#: src/libvlc-common.c:1064
+msgid ""
+"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
+"interface."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-common.c:1383 src/misc/configuration.c:1181
-msgid "integer"
-msgstr "hodnota"
+#: src/libvlc-common.c:1540
+msgid " (default enabled)"
+msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1403 src/misc/configuration.c:1206
-msgid "float"
-msgstr "plávajúci"
-
-#: src/libvlc-common.c:1410
-msgid " (default enabled)"
-msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
-
-#: src/libvlc-common.c:1411
+#: src/libvlc-common.c:1541
 msgid " (default disabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1593
+#: src/libvlc-common.c:1700 src/libvlc-common.c:1703
+msgid "Note:"
+msgstr "Poznámka:"
+
+#: src/libvlc-common.c:1701 src/libvlc-common.c:1704
+msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
+msgstr ""
+"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
+"nastavenia."
+
+#: src/libvlc-common.c:1808
 #, c-format
 msgid "VLC version %s\n"
 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1594
+#: src/libvlc-common.c:1809
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1596
+#: src/libvlc-common.c:1811
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1599
-#, c-format
-msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
+#: src/libvlc-common.c:1813
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Based upon Git commit [%s]\n"
 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1631
+#: src/libvlc-common.c:1849
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
@@ -1243,7 +1365,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1652
+#: src/libvlc-common.c:1869
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -1251,119 +1373,156 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
 
-#: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211
+#: src/libvlc.h:140 src/libvlc-module.c:1310 src/libvlc-module.c:1311
+#: src/libvlc-module.c:2339 src/video_output/vout_intf.c:304
+msgid "Zoom"
+msgstr "Priblížiť"
+
+#: src/libvlc.h:141 src/libvlc-module.c:1236 src/video_output/vout_intf.c:202
+msgid "1:4 Quarter"
+msgstr "1:4 (štvrtina)"
+
+#: src/libvlc.h:142 src/libvlc-module.c:1237 src/video_output/vout_intf.c:203
+msgid "1:2 Half"
+msgstr "1:2 (polovica)"
+
+#: src/libvlc.h:143 src/libvlc-module.c:1238 src/video_output/vout_intf.c:204
+msgid "1:1 Original"
+msgstr "1:1 (Originál)"
+
+#: src/libvlc.h:144 src/libvlc-module.c:1239 src/video_output/vout_intf.c:205
+msgid "2:1 Double"
+msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
+
+#: src/libvlc-module.c:83 src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:62
 msgid "Auto"
 msgstr "Autom."
 
-#: src/libvlc-module.c:47
+#: src/libvlc-module.c:84
 msgid "American English"
 msgstr "Americká angličtina"
 
-#: src/libvlc-module.c:47
+#: src/libvlc-module.c:85 src/text/iso-639_def.h:43
+msgid "Arabic"
+msgstr "Arabsky"
+
+#: src/libvlc-module.c:86
+msgid "Brazilian Portuguese"
+msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
+
+#: src/libvlc-module.c:87
 msgid "British English"
 msgstr "Britská angličtina"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
+#: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:59
 msgid "Catalan"
 msgstr "Katalánsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
+#: src/libvlc-module.c:89
+msgid "Chinese Traditional"
+msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
+
+#: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:67
 msgid "Czech"
 msgstr "Česky"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
+#: src/libvlc-module.c:91 src/text/iso-639_def.h:68
 msgid "Danish"
 msgstr "Dánsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
-msgid "German"
-msgstr "Nemecky"
+#: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:69
+msgid "Dutch"
+msgstr "Holandská nemčina"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:169
-msgid "Spanish"
-msgstr "Španielsky"
+#: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:76
+msgid "Finnish"
+msgstr "Fínsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
+#: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:77
 msgid "French"
 msgstr "Francúzsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:49
+#: src/libvlc-module.c:95
 msgid "Galician"
 msgstr "Španielčina"
 
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
+#: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:79
+msgid "Georgian"
+msgstr "Gruzínsky"
+
+#: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:80
+msgid "German"
+msgstr "Nemecky"
+
+#: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:88
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrejsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
+#: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:92
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Maďarsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:99
+#: src/libvlc-module.c:100 src/text/iso-639_def.h:99
 msgid "Italian"
 msgstr "Taliansky"
 
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
+#: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:101
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
-msgid "Georgian"
-msgstr "Gruzínsky"
-
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
+#: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:111
 msgid "Korean"
 msgstr "Kórejsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
+#: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:125
 msgid "Malay"
 msgstr "Malajsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:69
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holandská nemčina"
-
-#: src/libvlc-module.c:51
+#: src/libvlc-module.c:104
 msgid "Occitan"
 msgstr "Occitan"
 
-#: src/libvlc-module.c:51
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
+#: src/libvlc-module.c:105 src/text/iso-639_def.h:146
+msgid "Persian"
+msgstr "Perzsky"
+
+#: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:148
+msgid "Polish"
+msgstr "Poľsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:153
+#: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:154
 msgid "Romanian"
 msgstr "Rumunsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:155
+#: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:156
 msgid "Russian"
 msgstr "Rusky"
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:161
+#: src/libvlc-module.c:109
+msgid "Simplified Chinese"
+msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
+
+#: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:162
 msgid "Slovak"
 msgstr "Slovensky"
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
+#: src/libvlc-module.c:111 src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Slovinsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:174
+#: src/libvlc-module.c:112 src/text/iso-639_def.h:170
+msgid "Spanish"
+msgstr "Španielsky"
+
+#: src/libvlc-module.c:113 src/text/iso-639_def.h:175
 msgid "Swedish"
 msgstr "Švédsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:187
+#: src/libvlc-module.c:114 src/text/iso-639_def.h:188
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turecky"
 
-#: src/libvlc-module.c:53
-msgid "Simplified Chinese"
-msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
-
-#: src/libvlc-module.c:53
-msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
-
-#: src/libvlc-module.c:72
+#: src/libvlc-module.c:134
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
@@ -1373,11 +1532,11 @@ msgstr ""
 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:76
+#: src/libvlc-module.c:138
 msgid "Interface module"
 msgstr "Modul rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:78
+#: src/libvlc-module.c:140
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
@@ -1385,11 +1544,11 @@ msgstr ""
 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
+#: src/libvlc-module.c:144 modules/control/ntservice.c:56
 msgid "Extra interface modules"
 msgstr "Extra moduly rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:84
+#: src/libvlc-module.c:146
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
@@ -1403,15 +1562,15 @@ msgstr ""
 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
 "\"http\", \"gestures\" ...) "
 
-#: src/libvlc-module.c:91
+#: src/libvlc-module.c:153
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:93
+#: src/libvlc-module.c:155
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:95
+#: src/libvlc-module.c:157
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
@@ -1420,23 +1579,23 @@ msgstr ""
 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
 "ladenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:98
+#: src/libvlc-module.c:160
 msgid "Be quiet"
 msgstr "Tichý mód"
 
-#: src/libvlc-module.c:100
+#: src/libvlc-module.c:162
 msgid "Turn off all warning and information messages."
 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
 
-#: src/libvlc-module.c:102
+#: src/libvlc-module.c:164
 msgid "Default stream"
 msgstr "Predvolený stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:104
+#: src/libvlc-module.c:166
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:107
+#: src/libvlc-module.c:169
 msgid ""
 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
@@ -1444,11 +1603,11 @@ msgstr ""
 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
 
-#: src/libvlc-module.c:111
+#: src/libvlc-module.c:173
 msgid "Color messages"
 msgstr "Farebné správy"
 
-#: src/libvlc-module.c:113
+#: src/libvlc-module.c:175
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
@@ -1456,11 +1615,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
-#: src/libvlc-module.c:116
+#: src/libvlc-module.c:178
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:118
+#: src/libvlc-module.c:180
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
@@ -1469,11 +1628,11 @@ msgstr ""
 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
+#: src/libvlc-module.c:184 modules/control/showintf.c:71
 msgid "Show interface with mouse"
 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
 
-#: src/libvlc-module.c:124
+#: src/libvlc-module.c:186
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
 "edge of the screen in fullscreen mode."
@@ -1481,11 +1640,11 @@ msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
 
-#: src/libvlc-module.c:127
+#: src/libvlc-module.c:189
 msgid "Interface interaction"
 msgstr "Interakcia z rozhrania"
 
-#: src/libvlc-module.c:129
+#: src/libvlc-module.c:191
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
@@ -1493,7 +1652,7 @@ msgstr ""
 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
 
-#: src/libvlc-module.c:139
+#: src/libvlc-module.c:201
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
@@ -1505,11 +1664,11 @@ msgstr ""
 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:145
+#: src/libvlc-module.c:207
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:147
+#: src/libvlc-module.c:209
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1517,11 +1676,12 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:151 modules/stream_out/display.c:38
+#: src/libvlc-module.c:213 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
+#: modules/stream_out/display.c:40
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:153
+#: src/libvlc-module.c:215
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1529,30 +1689,30 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
 
-#: src/libvlc-module.c:156
+#: src/libvlc-module.c:218
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
 
-#: src/libvlc-module.c:157
+#: src/libvlc-module.c:219
 msgid "This will force a mono audio output."
 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
 
-#: src/libvlc-module.c:159
+#: src/libvlc-module.c:221
 msgid "Default audio volume"
 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:161
+#: src/libvlc-module.c:223
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
 "1024. "
 
-#: src/libvlc-module.c:164
+#: src/libvlc-module.c:226
 msgid "Audio output saved volume"
 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
 
-#: src/libvlc-module.c:166
+#: src/libvlc-module.c:228
 msgid ""
 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
 "should not change this option manually."
@@ -1561,11 +1721,11 @@ msgstr ""
 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
 "manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:169
+#: src/libvlc-module.c:231
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
 
-#: src/libvlc-module.c:171
+#: src/libvlc-module.c:233
 msgid ""
 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
 "0 to 1024."
@@ -1573,11 +1733,11 @@ msgstr ""
 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
 
-#: src/libvlc-module.c:174
+#: src/libvlc-module.c:236
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
 
-#: src/libvlc-module.c:176
+#: src/libvlc-module.c:238
 msgid ""
 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
@@ -1586,11 +1746,11 @@ msgstr ""
 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 
-#: src/libvlc-module.c:180
+#: src/libvlc-module.c:242
 msgid "High quality audio resampling"
 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
 
-#: src/libvlc-module.c:182
+#: src/libvlc-module.c:244
 msgid ""
 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
@@ -1601,11 +1761,11 @@ msgstr ""
 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
 
-#: src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:249
 msgid "Audio desynchronization compensation"
 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:189
+#: src/libvlc-module.c:251
 msgid ""
 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
@@ -1614,11 +1774,11 @@ msgstr ""
 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
 
-#: src/libvlc-module.c:192
+#: src/libvlc-module.c:254
 msgid "Audio output channels mode"
 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:194
+#: src/libvlc-module.c:256
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
@@ -1628,11 +1788,11 @@ msgstr ""
 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
 "prehrávania)."
 
-#: src/libvlc-module.c:198
+#: src/libvlc-module.c:260 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:99
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
-#: src/libvlc-module.c:200
+#: src/libvlc-module.c:262
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
@@ -1640,11 +1800,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:203
+#: src/libvlc-module.c:265 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:113
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc-module.c:205
+#: src/libvlc-module.c:267
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1657,29 +1817,85 @@ msgstr ""
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc-module.c:211
+#: src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:62
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:479
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:211
+#: src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:61
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:216
+#: src/libvlc-module.c:278
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
 "spracovávanie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:219
+#: src/libvlc-module.c:281
 msgid "Audio visualizations "
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:221
+#: src/libvlc-module.c:283
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:229
+#: src/libvlc-module.c:287
+msgid "Replay gain mode"
+msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
+
+#: src/libvlc-module.c:289
+msgid "Select the replay gain mode"
+msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
+
+#: src/libvlc-module.c:291
+msgid "Replay preamp"
+msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
+
+#: src/libvlc-module.c:293
+msgid ""
+"This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
+"replay gain information"
+msgstr ""
+"Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
+"obsahuje aj informácie o zosilnení."
+
+#: src/libvlc-module.c:296
+msgid "Default replay gain"
+msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
+
+#: src/libvlc-module.c:298
+msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
+msgstr ""
+"Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
+"zosilovaní zvuku"
+
+#: src/libvlc-module.c:300
+msgid "Peak protection"
+msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
+
+#: src/libvlc-module.c:302
+msgid "Protect against sound clipping"
+msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
+
+#: src/libvlc-module.c:305 modules/access/dshow/dshow.cpp:77
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:79 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:74
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:235
+#: modules/video_output/opengl.c:124 modules/video_output/opengl.c:180
+msgid "None"
+msgstr "Žiaden"
+
+#: src/libvlc-module.c:305 modules/access/cdda/info.c:394
+#: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
+#: modules/access/vcdx/access.c:476 modules/access/vcdx/info.c:290
+#: modules/access/vcdx/info.c:291
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:322
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1709
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1727
+msgid "Track"
+msgstr "Stopa"
+
+#: src/libvlc-module.c:313
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1692,11 +1908,11 @@ msgstr ""
 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
 
-#: src/libvlc-module.c:235
+#: src/libvlc-module.c:319
 msgid "Video output module"
 msgstr "Modul video-výstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:237
+#: src/libvlc-module.c:321
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1704,11 +1920,12 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:240 modules/stream_out/display.c:40
+#: src/libvlc-module.c:324 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
+#: modules/stream_out/display.c:42
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:242
+#: src/libvlc-module.c:326
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1716,13 +1933,13 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:48
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:108 modules/stream_out/transcode.c:73
-#: modules/visualization/visual/visual.c:43
+#: src/libvlc-module.c:329 modules/codec/fake.c:58
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:125 modules/stream_out/transcode.c:72
+#: modules/visualization/visual/visual.c:45
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:247
+#: src/libvlc-module.c:331
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
@@ -1730,13 +1947,13 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:250 modules/codec/fake.c:51
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:111 modules/stream_out/transcode.c:76
-#: modules/visualization/visual/visual.c:47
+#: src/libvlc-module.c:334 modules/codec/fake.c:61
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:128 modules/stream_out/transcode.c:75
+#: modules/visualization/visual/visual.c:49
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:252
+#: src/libvlc-module.c:336
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
@@ -1744,33 +1961,33 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "prispôsobí prehrávanému videu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:255
+#: src/libvlc-module.c:339
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Súradnica X videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:257
+#: src/libvlc-module.c:341
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
 
-#: src/libvlc-module.c:260
+#: src/libvlc-module.c:344
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:262
+#: src/libvlc-module.c:346
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
 
-#: src/libvlc-module.c:265
+#: src/libvlc-module.c:349
 msgid "Video title"
 msgstr "Názov videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:267
+#: src/libvlc-module.c:351
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
@@ -1778,11 +1995,11 @@ msgstr ""
 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
 
-#: src/libvlc-module.c:270
+#: src/libvlc-module.c:354
 msgid "Video alignment"
 msgstr "Zarovnanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:272
+#: src/libvlc-module.c:356
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
@@ -1793,69 +2010,77 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
-#: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
-#: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
-#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
-#: modules/video_filter/rss.c:160
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
+#: modules/gui/fbosd.c:167 modules/video_filter/logo.c:99
+#: modules/video_filter/marq.c:133 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
-#: modules/video_filter/rss.c:160
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/zvbi.c:98 modules/gui/fbosd.c:167
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:583
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:765 modules/video_filter/logo.c:99
+#: modules/video_filter/marq.c:133 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
-#: modules/video_filter/rss.c:160
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/zvbi.c:98 modules/gui/fbosd.c:167
+#: modules/video_filter/logo.c:99 modules/video_filter/marq.c:133
+#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:84
+#: modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
-#: modules/video_filter/rss.c:161
+#: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
+#: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
+#: modules/video_filter/rss.c:167
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
-#: modules/video_filter/rss.c:161
+#: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
+#: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
+#: modules/video_filter/rss.c:167
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
-#: modules/video_filter/rss.c:161
+#: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
+#: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
+#: modules/video_filter/rss.c:167
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
-#: modules/video_filter/rss.c:161
+#: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
+#: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
+#: modules/video_filter/rss.c:167
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:280
+#: src/libvlc-module.c:364
 msgid "Zoom video"
 msgstr "Priblížiť video"
 
-#: src/libvlc-module.c:282
+#: src/libvlc-module.c:366
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
 
-#: src/libvlc-module.c:284
+#: src/libvlc-module.c:368
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:286
+#: src/libvlc-module.c:370
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
@@ -1863,29 +2088,27 @@ msgstr ""
 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:289
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:373
 msgid "Embedded video"
-msgstr "Integrovaný video-výstup"
+msgstr "Vstavané video"
 
-#: src/libvlc-module.c:291
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:375
 msgid "Embed the video output in the main interface."
-msgstr "Pridať video do vzhľadu"
+msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:293
+#: src/libvlc-module.c:377
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
 
-#: src/libvlc-module.c:295
+#: src/libvlc-module.c:379
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
 
-#: src/libvlc-module.c:297
+#: src/libvlc-module.c:381
 msgid "Overlay video output"
 msgstr "Výstup prekryvového videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:299
+#: src/libvlc-module.c:383
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
@@ -1894,27 +2117,67 @@ msgstr ""
 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
 "hardvérovú akceleráciu videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:404
+#: src/libvlc-module.c:386 src/video_output/vout_intf.c:432
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:304
+#: src/libvlc-module.c:388
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
-#: src/libvlc-module.c:306
+#: src/libvlc-module.c:390
+msgid "Show media title on video."
+msgstr "Zobraziť názov média vo videu."
+
+#: src/libvlc-module.c:392
+msgid "Display the title of the video on top of the movie."
+msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
+
+#: src/libvlc-module.c:394
+msgid "Show video title for x miliseconds."
+msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
+
+#: src/libvlc-module.c:396
+msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
+msgstr ""
+"Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
+
+#: src/libvlc-module.c:398
+msgid "Position of video title."
+msgstr "Pozícia názvu videa."
+
+#: src/libvlc-module.c:400
+msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
+msgstr ""
+"Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
+"v strede dole). "
+
+#: src/libvlc-module.c:407
 msgid "Disable screensaver"
 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
 
-#: src/libvlc-module.c:307
+#: src/libvlc-module.c:408
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:309
+#: src/libvlc-module.c:410
+msgid "Inhibits the power management daemon during playback."
+msgstr "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania."
+
+#: src/libvlc-module.c:411
+msgid ""
+"Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
+"computer being suspended because of inactivity."
+msgstr ""
+"Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
+"vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
+
+#: src/libvlc-module.c:414 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Dekorácie okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:311
+#: src/libvlc-module.c:416
 msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
@@ -1922,11 +2185,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
 
-#: src/libvlc-module.c:314
+#: src/libvlc-module.c:419
 msgid "Video output filter module"
 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:316
+#: src/libvlc-module.c:421
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
@@ -1936,11 +2199,11 @@ msgstr ""
 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
 "nedostatkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:320
+#: src/libvlc-module.c:425
 msgid "Video filter module"
 msgstr "Modul video-filtra"
 
-#: src/libvlc-module.c:322
+#: src/libvlc-module.c:427
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distortthe video."
@@ -1950,49 +2213,73 @@ msgstr ""
 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
 "nedostatkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:326
+#: src/libvlc-module.c:431
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:328
+#: src/libvlc-module.c:433
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:330 src/libvlc-module.c:332
+#: src/libvlc-module.c:435 src/libvlc-module.c:437
 msgid "Video snapshot file prefix"
 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:334
+#: src/libvlc-module.c:439
 msgid "Video snapshot format"
 msgstr "Formát snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:336
+#: src/libvlc-module.c:441
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:338
+#: src/libvlc-module.c:443
 msgid "Display video snapshot preview"
 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:340
+#: src/libvlc-module.c:445
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
 
-#: src/libvlc-module.c:342
+#: src/libvlc-module.c:447
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
 
-#: src/libvlc-module.c:344
+#: src/libvlc-module.c:449
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
 "vytvorenia snímky."
 
-#: src/libvlc-module.c:346
+#: src/libvlc-module.c:451
+msgid "Video snapshot width"
+msgstr "Šírka video-snímky"
+
+#: src/libvlc-module.c:453
+msgid ""
+"You can enforce the width of the video snapshot. By default it will be 320 "
+"pixels."
+msgstr ""
+"Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení je šírka 320 "
+"pixelov. "
+
+#: src/libvlc-module.c:456
+msgid "Video snapshot height"
+msgstr "Výška video snímky"
+
+#: src/libvlc-module.c:458
+msgid ""
+"You can enforce the height of the video snapshot. By default it will be 200 "
+"pixels."
+msgstr ""
+"Môžete si stanoviť pevnú výšku video-snímky. V predvolenom nastavení je "
+"výška 200 pixelov."
+
+#: src/libvlc-module.c:461
 msgid "Video cropping"
 msgstr "Vystrihnutie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:348
+#: src/libvlc-module.c:463
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
@@ -2001,11 +2288,11 @@ msgstr ""
 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
 "celkový stranový pomer obrázka."
 
-#: src/libvlc-module.c:352
+#: src/libvlc-module.c:467
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
 
-#: src/libvlc-module.c:354
+#: src/libvlc-module.c:469
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -2021,11 +2308,11 @@ msgstr ""
 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
 
-#: src/libvlc-module.c:361
+#: src/libvlc-module.c:476
 msgid "Custom crop ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:363
+#: src/libvlc-module.c:478
 msgid ""
 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
@@ -2033,11 +2320,11 @@ msgstr ""
 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
 
-#: src/libvlc-module.c:366
+#: src/libvlc-module.c:481
 msgid "Custom aspect ratios list"
 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
 
-#: src/libvlc-module.c:368
+#: src/libvlc-module.c:483
 msgid ""
 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
@@ -2045,11 +2332,11 @@ msgstr ""
 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
 
-#: src/libvlc-module.c:371
+#: src/libvlc-module.c:486
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
 
-#: src/libvlc-module.c:373
+#: src/libvlc-module.c:488
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
@@ -2060,11 +2347,11 @@ msgstr ""
 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:378
+#: src/libvlc-module.c:493
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
 
-#: src/libvlc-module.c:380
+#: src/libvlc-module.c:495
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
@@ -2076,24 +2363,24 @@ msgstr ""
 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
 
-#: src/libvlc-module.c:385
+#: src/libvlc-module.c:499
 msgid "Skip frames"
 msgstr "Preskočiť snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:387
+#: src/libvlc-module.c:501
 msgid ""
-"This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
-"your computer is not powerful enough"
+"Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
+"computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
 "prehrávanie streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:390
+#: src/libvlc-module.c:504
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
 
-#: src/libvlc-module.c:392
+#: src/libvlc-module.c:506
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
@@ -2101,11 +2388,11 @@ msgstr ""
 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
 "doručené neskoro."
 
-#: src/libvlc-module.c:395
+#: src/libvlc-module.c:509
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Tichá synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:397
+#: src/libvlc-module.c:511
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
@@ -2113,7 +2400,7 @@ msgstr ""
 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:406
+#: src/libvlc-module.c:520
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
@@ -2123,17 +2410,11 @@ msgstr ""
 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
 
-#: src/libvlc-module.c:411
-msgid ""
-"If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
-"Restrictions Management measure."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:414
+#: src/libvlc-module.c:524
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
 
-#: src/libvlc-module.c:416
+#: src/libvlc-module.c:526
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
@@ -2141,11 +2422,11 @@ msgstr ""
 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
 "10000."
 
-#: src/libvlc-module.c:419
+#: src/libvlc-module.c:529
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Časová synchronizácia"
 
-#: src/libvlc-module.c:421
+#: src/libvlc-module.c:531
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
@@ -2154,11 +2435,11 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc-module.c:425 modules/control/netsync.c:75
+#: src/libvlc-module.c:535 modules/control/netsync.c:81
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:426
+#: src/libvlc-module.c:536
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
@@ -2167,81 +2448,81 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:432 src/libvlc-module.c:1009
-#: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:353
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
-#: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1293
-#: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:201
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
-#: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
-#: modules/video_output/directx/directx.c:158
+#: src/libvlc-module.c:542 src/libvlc-module.c:1129
+#: src/video_output/vout_intf.c:213 src/video_output/vout_intf.c:231
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:77 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:82 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:245 modules/audio_output/alsa.c:104
+#: modules/gui/fbosd.c:174 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1277
+#: modules/gui/macosx/sfilters.m:119 modules/gui/macosx/vout.m:203
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:555
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:269
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:319
+#: modules/video_filter/marq.c:58 modules/video_filter/rss.c:65
+#: modules/video_filter/rss.c:177 modules/video_output/msw/directx.c:160
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc-module.c:432 modules/gui/macosx/equalizer.m:144
-#: modules/gui/macosx/extended.m:112 modules/gui/macosx/wizard.m:394
+#: src/libvlc-module.c:542 modules/gui/macosx/equalizer.m:162
+#: modules/gui/macosx/extended.m:101 modules/gui/macosx/wizard.m:352
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:67
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:220
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:469
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:434
+#: src/libvlc-module.c:544 modules/misc/notify/growl_udp.c:65
 msgid "UDP port"
 msgstr "UDP port"
 
-#: src/libvlc-module.c:436
+#: src/libvlc-module.c:546
 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
 msgstr ""
 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
 "hodnota je 1234."
 
-#: src/libvlc-module.c:438
+#: src/libvlc-module.c:548
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:440
+#: src/libvlc-module.c:550
 msgid ""
-"This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
-"interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
+"This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
+"over the network (in bytes)."
 msgstr ""
-"Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
-"ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
+"Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
+"cez sieť (v bytoch)."
 
-#: src/libvlc-module.c:443 modules/stream_out/rtp.c:92
+#: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:113
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:445
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:557
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
 "in default)."
 msgstr ""
 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
-"názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných z na výstupe streamu "
-"(0=použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
+"názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
+"použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
-#: src/libvlc-module.c:449
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:561
 msgid "Multicast output interface"
-msgstr "Výstupné rozhranie IPv6 multicast"
+msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
-#: src/libvlc-module.c:451
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:563
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
-"Predvolené rozhranie IPv6 multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
+"Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:453
+#: src/libvlc-module.c:565
 msgid "IPv4 multicast output interface address"
 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
 
-#: src/libvlc-module.c:455
+#: src/libvlc-module.c:567
 msgid ""
 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
 "table."
@@ -2249,17 +2530,20 @@ msgstr ""
 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
 
-#: src/libvlc-module.c:458
+#: src/libvlc-module.c:570
 msgid "DiffServ Code Point"
-msgstr ""
+msgstr "DiffServ bod kódu"
 
-#: src/libvlc-module.c:459
+#: src/libvlc-module.c:571
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
 msgstr ""
+"Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
+"IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
+"nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
-#: src/libvlc-module.c:465
+#: src/libvlc-module.c:577
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
@@ -2268,7 +2552,7 @@ msgstr ""
 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
 "stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:471
+#: src/libvlc-module.c:583
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
@@ -2278,27 +2562,29 @@ msgstr ""
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:477 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:777
+#: src/libvlc-module.c:589 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:226
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:780
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/libvlc-module.c:479
+#: src/libvlc-module.c:591
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:482 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:769
+#: src/libvlc-module.c:594 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:255
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:772
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:484
+#: src/libvlc-module.c:596
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:487
+#: src/libvlc-module.c:599
 msgid "Audio language"
 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:489
+#: src/libvlc-module.c:601
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 "letter country code)."
@@ -2306,11 +2592,11 @@ msgstr ""
 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
 
-#: src/libvlc-module.c:492
+#: src/libvlc-module.c:604
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:494
+#: src/libvlc-module.c:606
 msgid ""
 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
 "letter country code)."
@@ -2318,51 +2604,59 @@ msgstr ""
 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
 
-#: src/libvlc-module.c:498
+#: src/libvlc-module.c:610
 msgid "Audio track ID"
 msgstr "ID číslo audio-stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:500
+#: src/libvlc-module.c:612
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:502
+#: src/libvlc-module.c:614
 msgid "Subtitles track ID"
 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:504
+#: src/libvlc-module.c:616
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
 
-#: src/libvlc-module.c:506
+#: src/libvlc-module.c:618
 msgid "Input repetitions"
 msgstr "Opakovania vstupu"
 
-#: src/libvlc-module.c:508
+#: src/libvlc-module.c:620
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
 
-#: src/libvlc-module.c:510
+#: src/libvlc-module.c:622
 msgid "Start time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:512
+#: src/libvlc-module.c:624
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:514
+#: src/libvlc-module.c:626
 msgid "Stop time"
 msgstr "Čas zastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:516
+#: src/libvlc-module.c:628
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:518
+#: src/libvlc-module.c:630
+msgid "Run time"
+msgstr "Run time"
+
+#: src/libvlc-module.c:632
+msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
+msgstr "Stream bude spracovávaný po čas, ktorý zadáte tu (v sekundách)."
+
+#: src/libvlc-module.c:634
 msgid "Input list"
 msgstr "Zoznam vstupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:520
+#: src/libvlc-module.c:636
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
@@ -2370,11 +2664,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
 "položiek zoznamu použite čiarku."
 
-#: src/libvlc-module.c:523
+#: src/libvlc-module.c:639
 msgid "Input slave (experimental)"
 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:525
+#: src/libvlc-module.c:641
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
@@ -2385,11 +2679,11 @@ msgstr ""
 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
 "znakom '#' ."
 
-#: src/libvlc-module.c:529
+#: src/libvlc-module.c:645
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
 
-#: src/libvlc-module.c:531
+#: src/libvlc-module.c:647
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
@@ -2399,7 +2693,7 @@ msgstr ""
 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
 "offset},{...}\""
 
-#: src/libvlc-module.c:537
+#: src/libvlc-module.c:653
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
@@ -2411,11 +2705,11 @@ msgstr ""
 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
 
-#: src/libvlc-module.c:543
+#: src/libvlc-module.c:659
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:545
+#: src/libvlc-module.c:661
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2423,20 +2717,21 @@ msgstr ""
 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:548
+#: src/libvlc-module.c:664
 msgid "Enable sub-pictures"
 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:550
+#: src/libvlc-module.c:666
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:552 src/libvlc-module.c:1371 src/text/iso-639_def.h:143
-#: modules/stream_out/transcode.c:286
+#: src/libvlc-module.c:668 src/libvlc-module.c:1558 src/text/iso-639_def.h:143
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:22
+#: modules/stream_out/transcode.c:285
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
-#: src/libvlc-module.c:554
+#: src/libvlc-module.c:670
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
@@ -2444,11 +2739,11 @@ msgstr ""
 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
 "sa nazýva aj OSD. "
 
-#: src/libvlc-module.c:557
+#: src/libvlc-module.c:673
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
 
-#: src/libvlc-module.c:559
+#: src/libvlc-module.c:675
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
@@ -2456,24 +2751,24 @@ msgstr ""
 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
 "môžete použiť aj modul svg."
 
-#: src/libvlc-module.c:562
+#: src/libvlc-module.c:677
 msgid "Subpictures filter module"
 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:564
+#: src/libvlc-module.c:679
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
-"images or text over the video (like a logo, arbitraty text...)."
+"images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
 msgstr ""
 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
-"Filtre umožňujú pridanie obrázka, alebo nejakého textu do videa (ako napr. "
+"Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
 "logo alebo iné texty...). "
 
-#: src/libvlc-module.c:567
+#: src/libvlc-module.c:682
 msgid "Autodetect subtitle files"
 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
 
-#: src/libvlc-module.c:569
+#: src/libvlc-module.c:684
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
@@ -2481,11 +2776,11 @@ msgstr ""
 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
 
-#: src/libvlc-module.c:572
+#: src/libvlc-module.c:687
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:574
+#: src/libvlc-module.c:689
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2506,11 +2801,11 @@ msgstr ""
 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
 
-#: src/libvlc-module.c:582
+#: src/libvlc-module.c:697
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:584
+#: src/libvlc-module.c:699
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
@@ -2518,11 +2813,11 @@ msgstr ""
 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
 
-#: src/libvlc-module.c:587
+#: src/libvlc-module.c:702
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:589
+#: src/libvlc-module.c:704
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
@@ -2531,11 +2826,11 @@ msgstr ""
 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
 "súbor načítať manuálne. "
 
-#: src/libvlc-module.c:592
+#: src/libvlc-module.c:707
 msgid "DVD device"
 msgstr "Jednotka DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:595
+#: src/libvlc-module.c:710
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (eg. D:)"
@@ -2543,15 +2838,15 @@ msgstr ""
 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
 
-#: src/libvlc-module.c:599
+#: src/libvlc-module.c:714
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:602
+#: src/libvlc-module.c:717
 msgid "VCD device"
 msgstr "Mechanika pre VCD"
 
-#: src/libvlc-module.c:605
+#: src/libvlc-module.c:720
 msgid ""
 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
 "scan for a suitable CD-ROM device."
@@ -2560,15 +2855,15 @@ msgstr ""
 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
 "ROM."
 
-#: src/libvlc-module.c:609
+#: src/libvlc-module.c:724
 msgid "This is the default VCD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
 
-#: src/libvlc-module.c:612
+#: src/libvlc-module.c:727
 msgid "Audio CD device"
 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
 
-#: src/libvlc-module.c:615
+#: src/libvlc-module.c:730
 msgid ""
 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
@@ -2576,40 +2871,41 @@ msgstr ""
 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
 
-#: src/libvlc-module.c:619
+#: src/libvlc-module.c:734
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
 
-#: src/libvlc-module.c:622 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:839
+#: src/libvlc-module.c:737 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:842
 msgid "Force IPv6"
 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
 
-#: src/libvlc-module.c:624
+#: src/libvlc-module.c:739
 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
 
-#: src/libvlc-module.c:626
+#: src/libvlc-module.c:741
 msgid "Force IPv4"
 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
 
-#: src/libvlc-module.c:628
+#: src/libvlc-module.c:743
 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
 
-#: src/libvlc-module.c:630
+#: src/libvlc-module.c:745
 msgid "TCP connection timeout"
 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
 
-#: src/libvlc-module.c:632
+#: src/libvlc-module.c:747
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
 msgstr ""
 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
 
-#: src/libvlc-module.c:634
+#: src/libvlc-module.c:749
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "SOCKS server"
 
-#: src/libvlc-module.c:636
+#: src/libvlc-module.c:751
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
@@ -2617,91 +2913,91 @@ msgstr ""
 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
 
-#: src/libvlc-module.c:639
+#: src/libvlc-module.c:754
 msgid "SOCKS user name"
 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:641
+#: src/libvlc-module.c:756
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
 "prístup na SOCKS proxy-server."
 
-#: src/libvlc-module.c:643
+#: src/libvlc-module.c:758
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:645
+#: src/libvlc-module.c:760
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
 msgstr ""
 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
 "server."
 
-#: src/libvlc-module.c:647
+#: src/libvlc-module.c:762
 msgid "Title metadata"
 msgstr "Metadáta názvu"
 
-#: src/libvlc-module.c:649
+#: src/libvlc-module.c:764
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
 
-#: src/libvlc-module.c:651
+#: src/libvlc-module.c:766
 msgid "Author metadata"
 msgstr "Metadáta autora"
 
-#: src/libvlc-module.c:653
+#: src/libvlc-module.c:768
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
 
-#: src/libvlc-module.c:655
+#: src/libvlc-module.c:770
 msgid "Artist metadata"
 msgstr "Metadáta hercov"
 
-#: src/libvlc-module.c:657
+#: src/libvlc-module.c:772
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
 
-#: src/libvlc-module.c:659
+#: src/libvlc-module.c:774
 msgid "Genre metadata"
 msgstr "Metadáta žánru"
 
-#: src/libvlc-module.c:661
+#: src/libvlc-module.c:776
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
 
-#: src/libvlc-module.c:663
+#: src/libvlc-module.c:778
 msgid "Copyright metadata"
 msgstr "Metadáta autorských práv"
 
-#: src/libvlc-module.c:665
+#: src/libvlc-module.c:780
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
 
-#: src/libvlc-module.c:667
+#: src/libvlc-module.c:782
 msgid "Description metadata"
 msgstr "Metadáta popisu"
 
-#: src/libvlc-module.c:669
+#: src/libvlc-module.c:784
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
 
-#: src/libvlc-module.c:671
+#: src/libvlc-module.c:786
 msgid "Date metadata"
 msgstr "Metadáta dátumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:673
+#: src/libvlc-module.c:788
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:675
+#: src/libvlc-module.c:790
 msgid "URL metadata"
 msgstr "Metadáta URL"
 
-#: src/libvlc-module.c:677
+#: src/libvlc-module.c:792
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:681
+#: src/libvlc-module.c:796
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
@@ -2712,11 +3008,11 @@ msgstr ""
 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
 "akýchkoľvek streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:685
+#: src/libvlc-module.c:800
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:687
+#: src/libvlc-module.c:802
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
@@ -2728,27 +3024,40 @@ msgstr ""
 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
 "môže úplne znemožniť streamovanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:692
+#: src/libvlc-module.c:807
 msgid "Preferred encoders list"
 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:694
+#: src/libvlc-module.c:809
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
 
-#: src/libvlc-module.c:703
+#: src/libvlc-module.c:812
+msgid "Prefer system plugins over vlc"
+msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
+
+#: src/libvlc-module.c:814
+msgid ""
+"Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
+"VLC owns plugins whenever a choice is available."
+msgstr ""
+"Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
+"moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
+"obidva."
+
+#: src/libvlc-module.c:823
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
 
-#: src/libvlc-module.c:706
+#: src/libvlc-module.c:826
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
 
-#: src/libvlc-module.c:708
+#: src/libvlc-module.c:828
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
@@ -2758,27 +3067,27 @@ msgstr ""
 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
 
-#: src/libvlc-module.c:712
+#: src/libvlc-module.c:832
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
 
-#: src/libvlc-module.c:714
+#: src/libvlc-module.c:834
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
 
-#: src/libvlc-module.c:716
+#: src/libvlc-module.c:836
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
 
-#: src/libvlc-module.c:718
+#: src/libvlc-module.c:838
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
 
-#: src/libvlc-module.c:720
+#: src/libvlc-module.c:840
 msgid "Enable video stream output"
 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
 
-#: src/libvlc-module.c:722
+#: src/libvlc-module.c:842
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -2786,11 +3095,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:725
+#: src/libvlc-module.c:845
 msgid "Enable audio stream output"
 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
 
-#: src/libvlc-module.c:727
+#: src/libvlc-module.c:847
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -2798,11 +3107,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:730
+#: src/libvlc-module.c:850
 msgid "Enable SPU stream output"
 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:732
+#: src/libvlc-module.c:852
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
@@ -2810,60 +3119,74 @@ msgstr ""
 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:735
+#: src/libvlc-module.c:855
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
 
-#: src/libvlc-module.c:737
+#: src/libvlc-module.c:857
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:741
+#: src/libvlc-module.c:861
+msgid "Stream output muxer caching (ms)"
+msgstr ""
+"Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:863
+msgid ""
+"This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
+"muxer. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+"Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
+"pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
+"milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:866
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:743
+#: src/libvlc-module.c:868
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
-#: src/libvlc-module.c:746
+#: src/libvlc-module.c:871
 msgid "Mux module"
 msgstr "Muxovací modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:748
+#: src/libvlc-module.c:873
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:750
+#: src/libvlc-module.c:875
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:752
+#: src/libvlc-module.c:877
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:754
+#: src/libvlc-module.c:879
 msgid "Control SAP flow"
 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:756
+#: src/libvlc-module.c:881
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:760
+#: src/libvlc-module.c:885
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:762
+#: src/libvlc-module.c:887
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
@@ -2871,7 +3194,7 @@ msgstr ""
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
-#: src/libvlc-module.c:771
+#: src/libvlc-module.c:896
 msgid ""
 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
 "always leave all these enabled."
@@ -2880,11 +3203,11 @@ msgstr ""
 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
 "zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:774
+#: src/libvlc-module.c:899
 msgid "Enable FPU support"
 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:776
+#: src/libvlc-module.c:901
 msgid ""
 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
 "advantage of it."
@@ -2892,11 +3215,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
 "dokáže túto jednotku využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:779
+#: src/libvlc-module.c:904
 msgid "Enable CPU MMX support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
 
-#: src/libvlc-module.c:781
+#: src/libvlc-module.c:906
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -2904,11 +3227,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:784
+#: src/libvlc-module.c:909
 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
 
-#: src/libvlc-module.c:786
+#: src/libvlc-module.c:911
 msgid ""
 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -2916,11 +3239,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:789
+#: src/libvlc-module.c:914
 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
 
-#: src/libvlc-module.c:791
+#: src/libvlc-module.c:916
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -2928,11 +3251,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:794
+#: src/libvlc-module.c:919
 msgid "Enable CPU SSE support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
 
-#: src/libvlc-module.c:796
+#: src/libvlc-module.c:921
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -2940,11 +3263,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:799
+#: src/libvlc-module.c:924
 msgid "Enable CPU SSE2 support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
 
-#: src/libvlc-module.c:801
+#: src/libvlc-module.c:926
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -2952,11 +3275,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:804
+#: src/libvlc-module.c:929
 msgid "Enable CPU AltiVec support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
 
-#: src/libvlc-module.c:806
+#: src/libvlc-module.c:931
 msgid ""
 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -2964,7 +3287,7 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:811
+#: src/libvlc-module.c:936
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
@@ -2972,11 +3295,11 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
-#: src/libvlc-module.c:814
+#: src/libvlc-module.c:939
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:816
+#: src/libvlc-module.c:941
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
@@ -2984,11 +3307,11 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
 
-#: src/libvlc-module.c:819
+#: src/libvlc-module.c:944
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:821
+#: src/libvlc-module.c:946
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
@@ -2999,11 +3322,11 @@ msgstr ""
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
-#: src/libvlc-module.c:825
+#: src/libvlc-module.c:950
 msgid "Access filter module"
 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:827
+#: src/libvlc-module.c:952
 msgid ""
 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
 "used for instance for timeshifting."
@@ -3011,11 +3334,11 @@ msgstr ""
 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
 
-#: src/libvlc-module.c:830
+#: src/libvlc-module.c:955
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:832
+#: src/libvlc-module.c:957
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
@@ -3028,11 +3351,11 @@ msgstr ""
 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
 
-#: src/libvlc-module.c:837
+#: src/libvlc-module.c:962
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
-#: src/libvlc-module.c:839
+#: src/libvlc-module.c:964
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
@@ -3044,11 +3367,11 @@ msgstr ""
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:845
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:847
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
@@ -3058,88 +3381,113 @@ msgstr ""
 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
 "voči iným spusteným programom"
 
-#: src/libvlc-module.c:851
+#: src/libvlc-module.c:976
 msgid "Minimize number of threads"
 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
 
-#: src/libvlc-module.c:853
+#: src/libvlc-module.c:978
 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
 msgstr ""
 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:855
+#: src/libvlc-module.c:980
+msgid "Policy for handling unsafe options."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:982
+msgid ""
+"This option dictates the default policy when processing options which may be "
+"harmful when used in a malicious way."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:986
+#, fuzzy
+msgid "Block"
+msgstr "Čierna"
+
+#: src/libvlc-module.c:986
+#, fuzzy
+msgid "Allow"
+msgstr "Všetky"
+
+#: src/libvlc-module.c:986
+#, fuzzy
+msgid "Prompt"
+msgstr "Pop"
+
+#: src/libvlc-module.c:988
 msgid "Modules search path"
 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
 
-#: src/libvlc-module.c:857
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
 "prídavné moduly pre program VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:859
+#: src/libvlc-module.c:992
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:861
+#: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
 
-#: src/libvlc-module.c:863
+#: src/libvlc-module.c:996
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:865
+#: src/libvlc-module.c:998
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:867
+#: src/libvlc-module.c:1000
 msgid "Collect statistics"
 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
 
-#: src/libvlc-module.c:869
+#: src/libvlc-module.c:1002
 msgid "Collect miscellaneous statistics."
 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
 
-#: src/libvlc-module.c:871
+#: src/libvlc-module.c:1004
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
 
-#: src/libvlc-module.c:873
+#: src/libvlc-module.c:1006
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
 
-#: src/libvlc-module.c:875
+#: src/libvlc-module.c:1008
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:877
+#: src/libvlc-module.c:1010
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:879
+#: src/libvlc-module.c:1012
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:881
+#: src/libvlc-module.c:1014
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:883
+#: src/libvlc-module.c:1016
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:885
+#: src/libvlc-module.c:1018
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
 "systémoch UNIX)."
 
-#: src/libvlc-module.c:887
+#: src/libvlc-module.c:1020
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:889
+#: src/libvlc-module.c:1022
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3153,45 +3501,45 @@ msgstr ""
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "sa len zaradí do playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:897
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1030
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
 "This option will allow you to play the file with the already running "
-"instance or enqueue it.This option require the D-Bus session daemon to be "
+"instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
-"sa len zaradí do playlistu."
+"sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
+"sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:905
+#: src/libvlc-module.c:1038
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:907
+#: src/libvlc-module.c:1040
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc-module.c:910
+#: src/libvlc-module.c:1043
 msgid "One instance when started from file"
 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:912
+#: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr ""
 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
 "inštancia programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:914
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
 
-#: src/libvlc-module.c:916
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3207,48 +3555,13 @@ msgstr ""
 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:923
-msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
-msgstr "Rýchly mutex na systémoch NT/2K/XP (určené len pre vývojárov)"
-
-#: src/libvlc-module.c:925
-msgid ""
-"On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
-"to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
-"Win9x implementation but you might experience problems with it."
-msgstr ""
-"Pri systémoch Windows NT/2K/XP používame implementáciu pomalého mutexu, "
-"ktorá nám umožňuje správne implementovať premenné pre podmienky. Môžete "
-"použiť aj rýchlejšiu implementáciu pre systémy Win9x, pri jej použití však "
-"občas nastávajú problémy."
-
-#: src/libvlc-module.c:930
-msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
-msgstr ""
-"Implementácia podmienky pre premennú v systémoch Win9x (určené len pre "
-"vývojárov!)"
-
-#: src/libvlc-module.c:933
-msgid ""
-"On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
-"implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
-"to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
-"robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
-"fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
-msgstr ""
-"V systémoch Windows 9x/Me môžete použiť rýchlu, ale častokrát nesprávu "
-"implementáciu podmienok premenných. Môžete však použiť aj pomalšie "
-"alternatívny, ktoré sú značne stabilnejšie. V súčasnosti si môžete vybrať "
-"medzi implementáciou 0 (ktorá je najrýchlejšia ale aj najmenej presná), 1 "
-"(toto je predvolená implementácia) a 2."
-
-#: src/libvlc-module.c:942
+#: src/libvlc-module.c:1057
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
 "playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:944
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3257,7 +3570,7 @@ msgstr ""
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
-#: src/libvlc-module.c:953
+#: src/libvlc-module.c:1068
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3265,11 +3578,11 @@ msgstr ""
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
-#: src/libvlc-module.c:956
+#: src/libvlc-module.c:1071
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
-#: src/libvlc-module.c:958
+#: src/libvlc-module.c:1073
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
@@ -3277,31 +3590,43 @@ msgstr ""
 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
 "zobrazované pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:961
-msgid "Album art policy"
+#: src/libvlc-module.c:1076
+msgid "Authorise meta information fetching"
+msgstr "Povoliť získavanie meta-údajov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1078
+msgid ""
+"Specify if you want to attempt to fetch files'meta informations using the "
+"network."
 msgstr ""
+"Zadajte, či sa má program pokúsiť o zistenie meta-informácií o súboroch zo "
+"siete."
+
+#: src/libvlc-module.c:1081
+msgid "Album art policy"
+msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:963
+#: src/libvlc-module.c:1083
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
 
-#: src/libvlc-module.c:969
+#: src/libvlc-module.c:1089
 msgid "Manual download only"
-msgstr ""
+msgstr "Stiahnuť manuálne."
 
-#: src/libvlc-module.c:970
+#: src/libvlc-module.c:1090
 msgid "When track starts playing"
-msgstr ""
+msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
 
-#: src/libvlc-module.c:971
+#: src/libvlc-module.c:1091
 msgid "As soon as track is added"
-msgstr ""
+msgstr "Hneď po pridaní stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:973
+#: src/libvlc-module.c:1093
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc-module.c:975
+#: src/libvlc-module.c:1095
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
 "Typical values are sap, hal, ..."
@@ -3309,62 +3634,60 @@ msgstr ""
 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
 
-#: src/libvlc-module.c:978
+#: src/libvlc-module.c:1098
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:980
+#: src/libvlc-module.c:1100
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:984
+#: src/libvlc-module.c:1104
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:1106
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc-module.c:988
+#: src/libvlc-module.c:1108
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:990
+#: src/libvlc-module.c:1110
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:992
+#: src/libvlc-module.c:1112
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:994
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1114
 msgid "Play and exit"
-msgstr "Prehrať a zastaviť"
+msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:996
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1116
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
-msgstr "Žiadne položky v playliste"
+msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1000
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1003
+#: src/libvlc-module.c:1123
 msgid "Use playlist tree"
 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1005
+#: src/libvlc-module.c:1125
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
@@ -3375,545 +3698,569 @@ msgstr ""
 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
 "bude potrebné."
 
-#: src/libvlc-module.c:1009
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "Always"
 msgstr "Vždy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1009
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1018
+#: src/libvlc-module.c:1138
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
 "VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1021 src/video_output/vout_intf.c:413
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:400
-#: modules/gui/macosx/controls.m:453 modules/gui/macosx/controls.m:877
-#: modules/gui/macosx/controls.m:907 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:44
-#: modules/gui/macosx/intf.m:501 modules/gui/macosx/intf.m:577
-#: modules/gui/macosx/intf.m:633
+#: src/libvlc-module.c:1141 src/video_output/vout_intf.c:445
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:456
+#: modules/gui/macosx/controls.m:509 modules/gui/macosx/controls.m:961
+#: modules/gui/macosx/controls.m:991 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
+#: modules/gui/macosx/intf.m:645 modules/gui/macosx/intf.m:721
+#: modules/gui/macosx/intf.m:777
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:568
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1022
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1023
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:82
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1522
+#: src/libvlc-module.c:1143
+msgid "Leave fullscreen"
+msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
+
+#: src/libvlc-module.c:1144
+msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
+msgstr ""
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
+"režimu."
+
+#: src/libvlc-module.c:1145
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1024
+#: src/libvlc-module.c:1146
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1025
+#: src/libvlc-module.c:1147
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1026
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1027
+#: src/libvlc-module.c:1149
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1028
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1029 modules/control/hotkeys.c:621
-#: modules/gui/macosx/controls.m:809 modules/gui/macosx/intf.m:542
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
+#: src/libvlc-module.c:1151 modules/control/hotkeys.c:694
+#: modules/gui/macosx/controls.m:893 modules/gui/macosx/intf.m:686
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:421
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:712
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1030
+#: src/libvlc-module.c:1152
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1031 modules/control/hotkeys.c:627
-#: modules/gui/macosx/controls.m:810 modules/gui/macosx/intf.m:543
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
+#: src/libvlc-module.c:1153 modules/control/hotkeys.c:700
+#: modules/gui/macosx/controls.m:894 modules/gui/macosx/intf.m:687
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:414
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:711
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1032
+#: src/libvlc-module.c:1154
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1033 modules/control/hotkeys.c:604
-#: modules/gui/macosx/controls.m:830 modules/gui/macosx/intf.m:500
-#: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:621
-#: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/macosx/wizard.m:312
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:702
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1527
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
+#: src/libvlc-module.c:1155 modules/control/hotkeys.c:677
+#: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:914
+#: modules/gui/macosx/intf.m:644 modules/gui/macosx/intf.m:689
+#: modules/gui/macosx/intf.m:765 modules/gui/macosx/intf.m:773
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1617
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:555
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:516 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:108
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:710
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1537
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:255 modules/misc/notify/notify.c:304
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc-module.c:1034
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1035 modules/control/hotkeys.c:610
-#: modules/gui/macosx/controls.m:829 modules/gui/macosx/intf.m:495
-#: modules/gui/macosx/intf.m:544 modules/gui/macosx/intf.m:622
-#: modules/gui/macosx/intf.m:628 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
+#: src/libvlc-module.c:1157 modules/control/hotkeys.c:683
+#: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:913
+#: modules/gui/macosx/intf.m:639 modules/gui/macosx/intf.m:688
+#: modules/gui/macosx/intf.m:766 modules/gui/macosx/intf.m:772
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:554
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:514 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:709
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1536
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:254 modules/misc/notify/notify.c:302
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1036
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1037 modules/gui/macosx/controls.m:821
-#: modules/gui/macosx/intf.m:498 modules/gui/macosx/intf.m:541
-#: modules/gui/macosx/intf.m:620 modules/gui/macosx/intf.m:627
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:87
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:685
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
+#: src/libvlc-module.c:1159 modules/gui/macosx/controls.m:905
+#: modules/gui/macosx/intf.m:642 modules/gui/macosx/intf.m:685
+#: modules/gui/macosx/intf.m:764 modules/gui/macosx/intf.m:771
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:556
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:512 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:101
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:693
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1538
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:253 modules/misc/notify/xosd.c:232
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc-module.c:1038
+#: src/libvlc-module.c:1160
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1039 modules/gui/macosx/bookmarks.m:101
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:110 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:46
-#: modules/gui/macosx/intf.m:503 modules/video_filter/marq.c:143
-#: modules/video_filter/rss.c:176
+#: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/fbosd.c:132 modules/gui/fbosd.c:201
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:98 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 modules/gui/macosx/intf.m:647
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:716 modules/video_filter/marq.c:150
+#: modules/video_filter/rss.c:192
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1040
+#: src/libvlc-module.c:1162
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc-module.c:1042
+#: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1044
+#: src/libvlc-module.c:1166
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1045
+#: src/libvlc-module.c:1167
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1047
+#: src/libvlc-module.c:1169
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1048
+#: src/libvlc-module.c:1170
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1050
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1051
+#: src/libvlc-module.c:1173
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1053
+#: src/libvlc-module.c:1175
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1055
+#: src/libvlc-module.c:1177
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1057
+#: src/libvlc-module.c:1179
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1058
+#: src/libvlc-module.c:1180
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1060
+#: src/libvlc-module.c:1182
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1061
+#: src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1063
+#: src/libvlc-module.c:1185
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1064
+#: src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1066
+#: src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1068
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1069
+#: src/libvlc-module.c:1191
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:1070
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1071
+#: src/libvlc-module.c:1193
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1072
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1073
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1074
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1075
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1077 modules/control/hotkeys.c:244
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275
+#: src/libvlc-module.c:1199 modules/control/hotkeys.c:244
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278 modules/gui/macosx/intf.m:809
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:542
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc-module.c:1078
+#: src/libvlc-module.c:1200
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1079
+#: src/libvlc-module.c:1201
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1080
+#: src/libvlc-module.c:1202
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1081
+#: src/libvlc-module.c:1203
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1082
+#: src/libvlc-module.c:1204
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1083
+#: src/libvlc-module.c:1205
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1084
+#: src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1085
+#: src/libvlc-module.c:1207
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1086
+#: src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1087
+#: src/libvlc-module.c:1209
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1088
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1089
+#: src/libvlc-module.c:1211
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1091
+#: src/libvlc-module.c:1213
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1092
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1093
+#: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1094
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1095
+#: src/libvlc-module.c:1217
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1097
+#: src/libvlc-module.c:1219
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1098
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1099
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1100
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1101
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1102
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1103 modules/gui/macosx/controls.m:867
-#: modules/gui/macosx/intf.m:562 modules/gui/macosx/intf.m:623
-#: modules/gui/macosx/intf.m:632
+#: src/libvlc-module.c:1225 modules/access/v4l2/v4l2.c:194
+#: modules/gui/macosx/controls.m:951 modules/gui/macosx/intf.m:706
+#: modules/gui/macosx/intf.m:767 modules/gui/macosx/intf.m:776
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:595
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1104
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1105
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1106
+#: src/libvlc-module.c:1228
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1107
+#: src/libvlc-module.c:1229
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1108
+#: src/libvlc-module.c:1230
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1109
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:1232
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1111
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1112
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1113
+#: src/libvlc-module.c:1241
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1114
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1243
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1116
+#: src/libvlc-module.c:1244
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1118
+#: src/libvlc-module.c:1246
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1119
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1120
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1122
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1123
+#: src/libvlc-module.c:1251
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1124
+#: src/libvlc-module.c:1252
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc-module.c:1125
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1126
+#: src/libvlc-module.c:1254
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1127
+#: src/libvlc-module.c:1255
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1128
+#: src/libvlc-module.c:1256
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1129
+#: src/libvlc-module.c:1257
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1258
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1131
+#: src/libvlc-module.c:1259
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1132
+#: src/libvlc-module.c:1260
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1133
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1134
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1136 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1264 modules/control/hotkeys.c:87
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1137 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1265 modules/control/hotkeys.c:88
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1138 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1266 modules/control/hotkeys.c:89
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1139 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1267 modules/control/hotkeys.c:90
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1140 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1268 modules/control/hotkeys.c:91
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1141 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1269 modules/control/hotkeys.c:92
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1142 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1270 modules/control/hotkeys.c:93
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1271 modules/control/hotkeys.c:94
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1144 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1272 modules/control/hotkeys.c:95
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1145 modules/control/hotkeys.c:93
+#: src/libvlc-module.c:1273 modules/control/hotkeys.c:96
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147
+#: src/libvlc-module.c:1275
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc-module.c:1149
+#: src/libvlc-module.c:1277
 msgid "Go back in browsing history"
 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
 
-#: src/libvlc-module.c:1150
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid ""
 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
 "history."
@@ -3921,11 +4268,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1279
 msgid "Go forward in browsing history"
 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1152
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid ""
 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
 "history."
@@ -3933,134 +4280,211 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
 "ktoré si chcete prehliadať."
 
-#: src/libvlc-module.c:1154
+#: src/libvlc-module.c:1282
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Opakovať audio-stopu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1155
+#: src/libvlc-module.c:1283
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1157
+#: src/libvlc-module.c:1285
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1287
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1160
+#: src/libvlc-module.c:1288
 msgid "Cycle video crop"
 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1289
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
 
-#: src/libvlc-module.c:1162
+#: src/libvlc-module.c:1290
 msgid "Cycle deinterlace modes"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1163
+#: src/libvlc-module.c:1291
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1164
+#: src/libvlc-module.c:1292
 msgid "Show interface"
 msgstr "Zobraziť rohranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1165
+#: src/libvlc-module.c:1293
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1166
+#: src/libvlc-module.c:1294
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Skryť rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1167
+#: src/libvlc-module.c:1295
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1168
+#: src/libvlc-module.c:1296
 msgid "Take video snapshot"
 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1169
+#: src/libvlc-module.c:1297
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgstr ""
 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1171 modules/access_filter/record.c:53
-#: modules/access_filter/record.c:54
+#: src/libvlc-module.c:1299 modules/access_filter/record.c:55
+#: modules/access_filter/record.c:56
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:307
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:176
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1172
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1173 modules/access_filter/dump.c:51
-#: modules/access_filter/dump.c:52
+#: src/libvlc-module.c:1301 modules/access_filter/dump.c:53
+#: modules/access_filter/dump.c:54 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:183
 msgid "Dump"
 msgstr "Analyzovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174
+#: src/libvlc-module.c:1302
 msgid "Media dump access filter trigger."
 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1176 src/libvlc-module.c:1177
-#: src/video_output/vout_intf.c:216
-msgid "Zoom"
-msgstr "Priblížiť"
+#: src/libvlc-module.c:1304
+msgid "Normal/Repeat/Loop"
+msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1179 src/libvlc-module.c:1180
-msgid "Un-Zoom"
+#: src/libvlc-module.c:1305
+msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
+msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
+
+#: src/libvlc-module.c:1308
+msgid "Toggle random playlist playback"
+msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1313 src/libvlc-module.c:1314
+msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1182 src/libvlc-module.c:1183
+#: src/libvlc-module.c:1316 src/libvlc-module.c:1317
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1184 src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1318 src/libvlc-module.c:1319
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187 src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1321 src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1189 src/libvlc-module.c:1190
+#: src/libvlc-module.c:1323 src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1192 src/libvlc-module.c:1193
+#: src/libvlc-module.c:1326 src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1194 src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1328 src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1197 src/libvlc-module.c:1198
+#: src/libvlc-module.c:1331 src/libvlc-module.c:1332
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1199 src/libvlc-module.c:1200
+#: src/libvlc-module.c:1333 src/libvlc-module.c:1334
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
-#, c-format
+#: src/libvlc-module.c:1336
+msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
+msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
+
+#: src/libvlc-module.c:1338
+msgid ""
+"Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
+"output for the time being."
+msgstr ""
+"Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
+"prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
+
+#: src/libvlc-module.c:1341
+msgid "Display OSD menu on top of video output"
+msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:1342
+msgid "Display OSDmenu on top of video output"
+msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:1343
+msgid "Do not display OSD menu on video output"
+msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1344
+msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
+msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:1345
+msgid "Highlight widget on the right"
+msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1347
+msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
+msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1348
+msgid "Highlight widget on the left"
+msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1350
+msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
+msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1351
+msgid "Highlight widget on top"
+msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1353
+msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
+msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
+
+#: src/libvlc-module.c:1354
+msgid "Highlight widget below"
+msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
+
+#: src/libvlc-module.c:1356
+msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
+msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
+
+#: src/libvlc-module.c:1357
+msgid "Select current widget"
+msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
+
+#: src/libvlc-module.c:1359
+msgid "Selecting current widget performs the associated action."
+msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
+
+#: src/libvlc-module.c:1362
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
@@ -4089,11 +4513,11 @@ msgid ""
 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
-"  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
+"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
-"  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
+"  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
 "certain time\n"
-"  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
+"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
 msgstr ""
 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
@@ -4129,171 +4553,231 @@ msgstr ""
 "certain time\n"
 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1316 src/video_output/vout_intf.c:425
-#: modules/gui/macosx/controls.m:438 modules/gui/macosx/controls.m:876
-#: modules/gui/macosx/intf.m:579 modules/gui/macosx/intf.m:634
-#: modules/video_output/snapshot.c:76
+#: src/libvlc-module.c:1498 src/video_output/vout_intf.c:451
+#: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:960
+#: modules/gui/macosx/intf.m:723 modules/gui/macosx/intf.m:778
+#: modules/video_output/snapshot.c:79
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1329
+#: src/libvlc-module.c:1516
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1372
+#: src/libvlc-module.c:1559
 msgid "Subpictures"
 msgstr "Sub-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1379 modules/codec/subsdec.c:144
-#: modules/demux/subtitle.c:66 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
+#: src/libvlc-module.c:1566 modules/codec/subtitles/subsdec.c:114
+#: modules/demux/subtitle.c:68 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:717 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:723
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1396 modules/stream_out/transcode.c:156
+#: src/libvlc-module.c:1583 modules/stream_out/transcode.c:155
 msgid "Overlays"
 msgstr "Prekryvy/Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1404
-#, fuzzy
-msgid "France"
-msgstr "Trance"
-
-#: src/libvlc-module.c:1406
+#: src/libvlc-module.c:1591
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1428
+#: src/libvlc-module.c:1613
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1443
+#: src/libvlc-module.c:1630
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1452
+#: src/libvlc-module.c:1639
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1464
+#: src/libvlc-module.c:1651
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1473
+#: src/libvlc-module.c:1660
 msgid "Metadata"
 msgstr "Meta-dáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1503
+#: src/libvlc-module.c:1690
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/v4l2.c:57
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:283
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:378
+#: src/libvlc-module.c:1697 modules/access/v4l2/v4l2.c:91
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:521
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:267
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:1546
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:522
+#: src/libvlc-module.c:1737
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1579
+#: src/libvlc-module.c:1770
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor (CPU)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1601
+#: src/libvlc-module.c:1792
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1608
+#: src/libvlc-module.c:1798
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1616
+#: src/libvlc-module.c:1807
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1767
+#: src/libvlc-module.c:1812
+#, fuzzy
+msgid "Security options"
+msgstr "Vlastnosti titulkov"
+
+#: src/libvlc-module.c:1964
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Horúce klávesy"
 
-#: src/libvlc-module.c:2082
+#: src/libvlc-module.c:2349
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2161
-msgid "main program"
-msgstr "hlavný program"
-
-#: src/libvlc-module.c:2171
-msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
+#: src/libvlc-module.c:2426
+msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2177
+#: src/libvlc-module.c:2429
 msgid ""
-"print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced)"
+"print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
+"--help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
-"kombinovať s parametrom --advanced)"
-
-#: src/libvlc-module.c:2182
-msgid "print help for the advanced options"
-msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
+"kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2187
+#: src/libvlc-module.c:2432
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
 "programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2193
+#: src/libvlc-module.c:2434
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2199
-msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
+#: src/libvlc-module.c:2436
+msgid "print a list of available modules with extra detail"
+msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
+
+#: src/libvlc-module.c:2438
+msgid ""
+"print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
+"verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
-"parametrom --advanced)"
+"parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2204
+#: src/libvlc-module.c:2441
 msgid "save the current command line options in the config"
 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:2209
+#: src/libvlc-module.c:2443
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2214
+#: src/libvlc-module.c:2445
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2219
+#: src/libvlc-module.c:2447
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2224
+#: src/libvlc-module.c:2449
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/misc/configuration.c:1181
-msgid "boolean"
-msgstr "Hodnota boolean"
+#: src/libvlc-module.c:2500
+msgid "main program"
+msgstr "hlavný program"
 
-#: src/misc/configuration.c:1192
-msgid "key"
-msgstr "kľúč"
+#: src/misc/update.c:1363
+msgid "File can not be verified"
+msgstr ""
 
-#: src/playlist/engine.c:125 src/playlist/engine.c:127
-#: src/playlist/loadsave.c:101
-msgid "Media Library"
-msgstr "Knižnica s médiami"
+#: src/misc/update.c:1364
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to downlaod a cryptographic signature for downloaded "
+"file \"%s\", and so VLC deleted it."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:1375
+#, fuzzy
+msgid "Invalid signature"
+msgstr "Nesprávny výber"
+
+#: src/misc/update.c:1376
+#, c-format
+msgid ""
+"The cryptographic signature for downloaded file \"%s\" was invalid and "
+"couldn't be used to securely verify it, and so VLC deleted it."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:1388
+#, fuzzy
+msgid "File not verifiable"
+msgstr "Skryť rozhranie"
+
+#: src/misc/update.c:1389
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to securely verify downloaded file \"%s\", and so VLC "
+"deleted it."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:1400 src/misc/update.c:1412
+#, fuzzy
+msgid "File corrupted"
+msgstr "Analyzátor súboru"
+
+#: src/misc/update.c:1401 src/misc/update.c:1413
+#, c-format
+msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted, and so VLC deleted it."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/variables.c:1114
+#, c-format
+msgid ""
+"playlist item is making use of the following unsafe option '%s', which may "
+"be harmful if used in a malicious way, authorize it ?"
+msgstr ""
+
+#: src/misc/variables.c:1115
+msgid "WARNING: Unsafe Playlist"
+msgstr ""
+
+#: src/misc/variables.c:1115 modules/gui/macosx/update.m:92
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+#: src/misc/variables.c:1115 modules/gui/macosx/update.m:92
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
 
-#: src/playlist/tree.c:59
+#: src/playlist/tree.c:65 modules/access/bda/bda.c:61
+#: modules/access/bda/bda.c:113 modules/access/bda/bda.c:121
+#: modules/access/bda/bda.c:128 modules/access/bda/bda.c:134
+#: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/bda/bda.c:146
+#: modules/access/bda/bda.c:152
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinované"
 
@@ -4317,10 +4801,6 @@ msgstr "Albánsky"
 msgid "Amharic"
 msgstr " Amharic"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:43
-msgid "Arabic"
-msgstr "Arabsky"
-
 #: src/text/iso-639_def.h:44
 msgid "Armenian"
 msgstr "Arménsky"
@@ -4433,10 +4913,6 @@ msgstr " Faroese"
 msgid "Fijian"
 msgstr " Fijian"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:76
-msgid "Finnish"
-msgstr "Fínsky"
-
 #: src/text/iso-639_def.h:78
 msgid "Frisian"
 msgstr "Frízsky"
@@ -4673,18 +5149,10 @@ msgstr "Osetsky"
 msgid "Panjabi"
 msgstr "Panjabi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:146
-msgid "Persian"
-msgstr "Perzsky"
-
 #: src/text/iso-639_def.h:147
 msgid "Pali"
 msgstr " Pali"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:148
-msgid "Polish"
-msgstr "Poľsky"
-
 #: src/text/iso-639_def.h:149
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugalsky"
@@ -4698,317 +5166,653 @@ msgid "Quechua"
 msgstr " Quechua"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:152
+msgid "Original audio"
+msgstr "Originálny zvuk"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:153
 msgid "Raeto-Romance"
 msgstr "Rétorománsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:154
+#: src/text/iso-639_def.h:155
 msgid "Rundi"
 msgstr " Rundi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:156
+#: src/text/iso-639_def.h:157
 msgid "Sango"
 msgstr " Sango"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:157
+#: src/text/iso-639_def.h:158
 msgid "Sanskrit"
 msgstr "Sanskrit"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:158
+#: src/text/iso-639_def.h:159
 msgid "Serbian"
 msgstr "Srbsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:159
+#: src/text/iso-639_def.h:160
 msgid "Croatian"
 msgstr "Chorvátsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:160
+#: src/text/iso-639_def.h:161
 msgid "Sinhalese"
 msgstr "Sinhalese"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:163
+#: src/text/iso-639_def.h:164
 msgid "Northern Sami"
 msgstr "Severná Samoa"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:164
+#: src/text/iso-639_def.h:165
 msgid "Samoan"
 msgstr "Samoa"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:165
+#: src/text/iso-639_def.h:166
 msgid "Shona"
 msgstr "Shona"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:166
+#: src/text/iso-639_def.h:167
 msgid "Sindhi"
 msgstr "Sindhi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:167
+#: src/text/iso-639_def.h:168
 msgid "Somali"
 msgstr "Somali"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:168
+#: src/text/iso-639_def.h:169
 msgid "Sotho, Southern"
 msgstr "Sotho, južné"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:170
+#: src/text/iso-639_def.h:171
 msgid "Sardinian"
 msgstr "Sardínia"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:171
+#: src/text/iso-639_def.h:172
 msgid "Swati"
 msgstr "Swati"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:172
+#: src/text/iso-639_def.h:173
 msgid "Sundanese"
 msgstr "Sudánsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:173
+#: src/text/iso-639_def.h:174
 msgid "Swahili"
 msgstr "Swahilsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:175
+#: src/text/iso-639_def.h:176
 msgid "Tahitian"
 msgstr "Tahitsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:176
+#: src/text/iso-639_def.h:177
 msgid "Tamil"
 msgstr "Tamilsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:177
+#: src/text/iso-639_def.h:178
 msgid "Tatar"
 msgstr "Tatársky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:178
+#: src/text/iso-639_def.h:179
 msgid "Telugu"
 msgstr "Telugu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:179
+#: src/text/iso-639_def.h:180
 msgid "Tajik"
 msgstr "Tajik"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:180
+#: src/text/iso-639_def.h:181
 msgid "Tagalog"
 msgstr "Tagalog"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:181
+#: src/text/iso-639_def.h:182
 msgid "Thai"
 msgstr "Thajsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:182
+#: src/text/iso-639_def.h:183
 msgid "Tibetan"
 msgstr "Tibetsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:183
+#: src/text/iso-639_def.h:184
 msgid "Tigrinya"
 msgstr "Tigrinya"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:184
+#: src/text/iso-639_def.h:185
 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
 msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:185
+#: src/text/iso-639_def.h:186
 msgid "Tswana"
 msgstr "Tswana"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:186
+#: src/text/iso-639_def.h:187
 msgid "Tsonga"
 msgstr "Tsonga"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:188
+#: src/text/iso-639_def.h:189
 msgid "Turkmen"
 msgstr "Turkménsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:189
+#: src/text/iso-639_def.h:190
 msgid "Twi"
 msgstr "Twi"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:190
+#: src/text/iso-639_def.h:191
 msgid "Uighur"
 msgstr "Uighur"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:191
+#: src/text/iso-639_def.h:192
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ukrajinsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:192
+#: src/text/iso-639_def.h:193
 msgid "Urdu"
 msgstr "Urdu"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:193
+#: src/text/iso-639_def.h:194
 msgid "Uzbek"
 msgstr "Uzbecky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:194
+#: src/text/iso-639_def.h:195
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "Vietnamsky"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:195
+#: src/text/iso-639_def.h:196
 msgid "Volapuk"
 msgstr "Volapuk"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:196
+#: src/text/iso-639_def.h:197
 msgid "Welsh"
 msgstr "Welsh"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:197
+#: src/text/iso-639_def.h:198
 msgid "Wolof"
 msgstr "Wolof"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:198
+#: src/text/iso-639_def.h:199
 msgid "Xhosa"
 msgstr "Xhosa"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:199
+#: src/text/iso-639_def.h:200
 msgid "Yiddish"
 msgstr "Jidiš"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:200
+#: src/text/iso-639_def.h:201
 msgid "Yoruba"
 msgstr "Yoruba"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:201
+#: src/text/iso-639_def.h:202
 msgid "Zhuang"
 msgstr "Zhuang"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:202
+#: src/text/iso-639_def.h:203
 msgid "Zulu"
 msgstr "Zulu"
 
-#: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:980
+#: src/text/iso_lang.c:74 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:974
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
 
-#: src/video_output/video_output.c:403 modules/gui/macosx/intf.m:590
-#: modules/gui/macosx/intf.m:591 modules/video_filter/deinterlace.c:122
+#: src/video_output/video_output.c:414 modules/gui/macosx/intf.m:734
+#: modules/gui/macosx/intf.m:735 modules/video_filter/deinterlace.c:124
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Rozkladať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:407 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:418 modules/video_filter/deinterlace.c:119
 msgid "Discard"
 msgstr "Vyraďovať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:409 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:420 modules/video_filter/deinterlace.c:119
 msgid "Blend"
 msgstr "Premiešavať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:411 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:422 modules/video_filter/deinterlace.c:119
 msgid "Mean"
 msgstr "Stredná úroveň"
 
-#: src/video_output/video_output.c:413 modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/video_output/video_output.c:424 modules/video_filter/deinterlace.c:120
 msgid "Bob"
 msgstr "Bob"
 
-#: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/video_output/video_output.c:426 modules/video_filter/deinterlace.c:120
 msgid "Linear"
 msgstr "Lineárne rozkladanie"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:228
-msgid "1:4 Quarter"
-msgstr "1:4 (štvrtina)"
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:230
-msgid "1:2 Half"
-msgstr "1:2 (polovica)"
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:232
-msgid "1:1 Original"
-msgstr "1:1 (Originál)"
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:234
-msgid "2:1 Double"
-msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:261 modules/gui/macosx/intf.m:584
-#: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/video_filter/crop.c:102
-#: modules/video_output/x11/xvmc.c:130
+#: src/video_output/vout_intf.c:337 modules/gui/macosx/intf.m:728
+#: modules/gui/macosx/intf.m:729 modules/video_filter/crop.c:104
+#: modules/video_output/x11/xvmc.c:132
 msgid "Crop"
 msgstr "Vystrihnúť"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:348 modules/gui/macosx/intf.m:582
-#: modules/gui/macosx/intf.m:583
+#: src/video_output/vout_intf.c:401 modules/gui/macosx/intf.m:726
+#: modules/gui/macosx/intf.m:727
 msgid "Aspect-ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
-#: modules/access/cdda/access.c:294
-#, fuzzy
-msgid "CD reading failed"
-msgstr "poškodený zvuk"
-
-#: modules/access/cdda/access.c:295
-#, c-format
-msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda.c:60 modules/access/dshow/dshow.cpp:93
-#: modules/access/dvb/access.c:73 modules/access/dv.c:68
-#: modules/access/dvdnav.c:67 modules/access/dvdread.c:64
-#: modules/access/fake.c:41 modules/access/file.c:79 modules/access/ftp.c:54
-#: modules/access/gnomevfs.c:45 modules/access/http.c:56
-#: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr.c:47
-#: modules/access/screen/screen.c:36 modules/access/smb.c:61
-#: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:41 modules/access/v4l.c:76
-#: modules/access/vcd/vcd.c:41
+#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:63
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94 modules/access/dvb/access.c:77
+#: modules/access/dv.c:70 modules/access/dvdnav.c:70
+#: modules/access/dvdread.c:64 modules/access/fake.c:42
+#: modules/access/file.c:82 modules/access/ftp.c:56
+#: modules/access/gnomevfs.c:46 modules/access/http.c:62
+#: modules/access/jack.c:61 modules/access/mms/mms.c:48
+#: modules/access/pvr.c:59 modules/access/screen/screen.c:38
+#: modules/access/smb.c:63 modules/access/tcp.c:40 modules/access/udp.c:62
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:214 modules/access/v4l.c:76
+#: modules/access/vcd/vcd.c:44
 msgid "Caching value in ms"
 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
 
-#: modules/access/cdda.c:62
+#: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:79
 msgid ""
-"Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
-"milliseconds."
+"Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
+"Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
+"pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
 
-#: modules/access/cdda.c:66 modules/gui/macosx/open.m:178
-#: modules/gui/macosx/open.m:509 modules/gui/macosx/open.m:600
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:697
-msgid "Audio CD"
-msgstr "Audio CD"
+#: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:82
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:836
+msgid "Adapter card to tune"
+msgstr "Karta adaptéra"
 
-#: modules/access/cdda.c:67
-msgid "Audio CD input"
-msgstr "Vstup Audio CD"
+#: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:83
+msgid ""
+"Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
+"n>=0."
+msgstr ""
+"Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
+"dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
 
-#: modules/access/cdda.c:73
-msgid "[cdda:][device][@[track]]"
-msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
+#: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:85
+msgid "Device number to use on adapter"
+msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
 
-#: modules/access/cdda.c:85
-msgid "CDDB Server"
-msgstr "CDDB Server"
+#: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:88
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:595
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:858
+msgid "Transponder/multiplex frequency"
+msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
 
-#: modules/access/cdda.c:85
-msgid "Address of the CDDB server to use."
-msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
+#: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:89
+msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
+msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
 
-#: modules/access/cdda.c:88
-msgid "CDDB port"
-msgstr "port CDDB"
+#: modules/access/bda/bda.c:55
+msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
+msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
 
-#: modules/access/cdda.c:88
-msgid "CDDB Server port to use."
-msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
+#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:91
+msgid "Inversion mode"
+msgstr "Inverzný mód"
 
-#: modules/access/cdda.c:451
-msgid "Audio CD - Track "
-msgstr "Audio CD - Stopa"
+#: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:92
+msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
+msgstr "Inverzný mód [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
 
-#: modules/access/cdda.c:468
-#, c-format
-msgid "Audio CD - Track %i"
-msgstr "Audio CD - Stopa %i"
+#: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:94
+msgid "Probe DVB card for capabilities"
+msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:80
-#: modules/codec/x264.c:321 modules/codec/x264.c:327 modules/codec/x264.c:332
-msgid "none"
-msgstr "žiaden"
+#: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:95
+msgid ""
+"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
+"disable this feature if you experience some trouble."
+msgstr ""
+"Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
+"preverovanie radšej zablokujte."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42
-msgid "overlap"
-msgstr "prekrývanie"
+#: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:97
+msgid "Budget mode"
+msgstr "Mód \"budget\""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:43
-msgid "full"
-msgstr "plné"
+#: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:98
+msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
+msgstr ""
+"Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
+"karty."
+
+#: modules/access/bda/bda.c:75
+msgid "Network Identifier"
+msgstr "Nastavenia siete"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:101
+msgid "Satellite number in the Diseqc system"
+msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:102
+msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
+msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
+
+#: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:104
+msgid "LNB voltage"
+msgstr "Napätie LNB konvertora"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:105
+msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
+msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
+
+#: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:107
+msgid "High LNB voltage"
+msgstr "Veľké napätie LNB"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:108
+msgid ""
+"Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
+"supported by all frontends."
+msgstr ""
+"Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
+"konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
+
+#: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:111
+msgid "22 kHz tone"
+msgstr "22 kHz tón"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:112
+msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
+msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
+
+#: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:114
+msgid "Transponder FEC"
+msgstr "FEC transpondéra"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:115
+msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
+msgstr ""
+"FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: mód pre korekciu chýb pri "
+"prenose) [9=automaticky]."
+
+#: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:117
+msgid "Transponder symbol rate in kHz"
+msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:120
+msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
+msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:99
+msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz usually 9.75GHz"
+msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 9.75 GHz"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:123
+msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
+msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:102
+msgid "High Band Local Osc Freq in kHz usually 10.6GHz"
+msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 10.6 GHz"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:126
+msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
+msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:106
+msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
+msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom, zvyčajne 11.7 GHz"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:130
+msgid "Modulation type"
+msgstr "Typ modulácie"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:110
+msgid "QAM constellation points [16, 32, 64, 128, 256]"
+msgstr "Konštalačné body QAM [16, 32, 64, 128, 256]"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:113
+msgid "16"
+msgstr "16"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:113
+msgid "32"
+msgstr "32"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:114
+msgid "64"
+msgstr "64"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:114
+msgid "128"
+msgstr "128"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:114
+msgid "256"
+msgstr "256"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:134
+msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
+msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:118
+msgid "High Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
+msgstr "Vysoká priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
+msgid "1/2"
+msgstr "1/2"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
+msgid "2/3"
+msgstr "2/3"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
+msgid "3/4"
+msgstr "3/4"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
+msgid "5/6"
+msgstr "5/6"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
+msgid "7/8"
+msgstr "7/8"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:137
+msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
+msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:125
+msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
+msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
+
+#: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:140
+msgid "Terrestrial bandwidth"
+msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:141
+msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
+msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:134
+msgid "6 MHz"
+msgstr "6 MHz"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:135
+msgid "7 MHz"
+msgstr "7 MHz"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:135
+msgid "8 MHz"
+msgstr "8 MHz"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:143
+msgid "Terrestrial guard interval"
+msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:138
+msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
+msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:140
+msgid "1/4"
+msgstr "1/4"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:140
+msgid "1/8"
+msgstr "1/8"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:141
+msgid "1/16"
+msgstr "16"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:141
+msgid "1/32"
+msgstr "32"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:146
+msgid "Terrestrial transmission mode"
+msgstr "Mód terestriálneho prenosu"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:144
+msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
+msgstr "Prenosový mód [Nedefinovaný,2k,8k]"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:146
+msgid "2k"
+msgstr "2k"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:147
+msgid "8k"
+msgstr "8k"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:149
+msgid "Terrestrial hierarchy mode"
+msgstr "Mód terestriálnej hierarchie"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:150
+msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
+msgstr "Hierarchia hodnoty alfa [Nedefinované,1,2,4]"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:152
+msgid "1"
+msgstr "1"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:153
+msgid "2"
+msgstr "2"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:153
+msgid "4"
+msgstr "4"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:156
+msgid "Satellite Azimuth"
+msgstr "Azimut družice"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:157
+msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
+msgstr "Azimut družice v desatinách stupňa"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:158
+msgid "Satellite Elevation"
+msgstr "Elevácia družice"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:159
+msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
+msgstr "Elevácia družice v desatinách stupňa"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:160
+msgid "Satellite Longitude"
+msgstr "Zemepisná dĺžka družice"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:162
+msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
+msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia družice, v desatinách stupňa. -ve=Západne"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:163
+msgid "Satellite Polarisation"
+msgstr "Polarizácia družice"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:164
+msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
+msgstr "Polarizácia satelitu [H/V/L/R]"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:166
+msgid "Horizontal"
+msgstr "Horizontálne"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:166
+msgid "Vertical"
+msgstr "Vertikálne"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:167
+msgid "Circular Left"
+msgstr "Otočiť doľava"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:167
+msgid "Circular Right"
+msgstr "Otočiť doprava"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:170 modules/access/dvb/access.c:187
+msgid "DVB"
+msgstr "DVB"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:171
+msgid "DirectShow DVB input"
+msgstr "Vstup DirectShow DVB"
+
+#: modules/access/cdda/access.c:286
+msgid "CD reading failed"
+msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah CD"
+
+#: modules/access/cdda/access.c:287
+#, c-format
+msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
+msgstr "Program VLC nemôže získať nový blok s veľkosťou: %i."
+
+#: modules/access/cdda.c:65
+msgid ""
+"Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
+"milliseconds."
+msgstr ""
+"Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
+
+#: modules/access/cdda.c:69 modules/gui/macosx/open.m:178
+#: modules/gui/macosx/open.m:533 modules/gui/macosx/open.m:621
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:79
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:700
+msgid "Audio CD"
+msgstr "Audio CD"
+
+#: modules/access/cdda.c:70
+msgid "Audio CD input"
+msgstr "Vstup Audio CD"
+
+#: modules/access/cdda.c:76
+msgid "[cdda:][device][@[track]]"
+msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
+
+#: modules/access/cdda.c:88
+msgid "CDDB Server"
+msgstr "CDDB Server"
+
+#: modules/access/cdda.c:88
+msgid "Address of the CDDB server to use."
+msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
+
+#: modules/access/cdda.c:91
+msgid "CDDB port"
+msgstr "port CDDB"
+
+#: modules/access/cdda.c:91
+msgid "CDDB Server port to use."
+msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
+
+#: modules/access/cdda.c:445
+msgid "Audio CD - Track "
+msgstr "Audio CD - Stopa"
+
+#: modules/access/cdda.c:462
+#, c-format
+msgid "Audio CD - Track %i"
+msgstr "Audio CD - Stopa %i"
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:82
+#: modules/codec/x264.c:377 modules/codec/x264.c:383 modules/codec/x264.c:388
+msgid "none"
+msgstr "žiaden"
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:42
+msgid "overlap"
+msgstr "prekrývanie"
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:43
+msgid "full"
+msgstr "plné"
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:47
 msgid ""
@@ -5290,52 +6094,46 @@ msgstr ""
 "textu pred informáciami z CDDB databázy. Funguje to iba v prípade, že sú pri "
 "nejakej skladbe dostupné obidva zdroje informácií."
 
-#: modules/access/cdda/info.c:328 modules/access/cdda/info.c:333
-#: modules/access/cdda/info.c:337 modules/access/dvdread.c:87
-#: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:163
-#: modules/gui/macosx/open.m:388 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
+#: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:334
+#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/dvdread.c:87
+#: modules/access/vcdx/info.c:92 modules/gui/macosx/open.m:163
+#: modules/gui/macosx/open.m:409 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:505
 msgid "Disc"
 msgstr "Disk"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:328 modules/access/cdda/info.c:396
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:130
+#: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:397
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:128
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist_item.cpp:128
+#: modules/gui/qt4/qt4.hpp:42
 msgid "Duration"
 msgstr "Trvanie"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:333
+#: modules/access/cdda/info.c:334
 msgid "Media Catalog Number (MCN)"
 msgstr "Katalógové číslo média (MCN)"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:337 modules/access/vcdx/info.c:103
+#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/vcdx/info.c:107
 msgid "Tracks"
 msgstr "Stopy"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:393 modules/access/cdda/info.c:815
-#: modules/access/cdda/info.c:856 modules/access/vcdx/access.c:472
-#: modules/access/vcdx/info.c:286 modules/access/vcdx/info.c:287
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1708
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1728
-msgid "Track"
-msgstr "Stopa"
-
-#: modules/access/cdda/info.c:400
+#: modules/access/cdda/info.c:401
 msgid "MRL"
 msgstr "MRL"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:856
+#: modules/access/cdda/info.c:858
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:79
 msgid "Track Number"
 msgstr "Číslo stopy"
 
-#: modules/access/dc1394.c:65
-#, fuzzy
+#: modules/access/dc1394.c:66
 msgid "dc1394 input"
-msgstr "Žiaden vstup"
+msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
 
-#: modules/access/directory.c:72
+#: modules/access/directory.c:74
 msgid "Subdirectory behavior"
 msgstr "Správanie podpriečinkov"
 
-#: modules/access/directory.c:74
+#: modules/access/directory.c:76
 msgid ""
 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
@@ -5347,19 +6145,19 @@ msgstr ""
 "zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
 "prehrávaní.\n"
 
-#: modules/access/directory.c:80
+#: modules/access/directory.c:82
 msgid "collapse"
 msgstr "zbaliť"
 
-#: modules/access/directory.c:81
+#: modules/access/directory.c:83
 msgid "expand"
 msgstr "rozbaliť"
 
-#: modules/access/directory.c:83
+#: modules/access/directory.c:85
 msgid "Ignored extensions"
 msgstr "Ignorované prípony"
 
-#: modules/access/directory.c:85
+#: modules/access/directory.c:87
 msgid ""
 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
 "directory.\n"
@@ -5370,45 +6168,39 @@ msgstr ""
 "Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
 "playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
 
-#: modules/access/directory.c:92
+#: modules/access/directory.c:94 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:165
 msgid "Directory"
 msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/access/directory.c:94
+#: modules/access/directory.c:96
 msgid "Standard filesystem directory input"
 msgstr "Štandardný vstup priečinkov pre systém súborov"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73 modules/demux/mpc.c:56
-#: modules/video_output/opengl.c:122 modules/video_output/opengl.c:176
-msgid "None"
-msgstr "Žiaden"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:82
 msgid "Cable"
 msgstr "Káblový"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:82
 msgid "Antenna"
 msgstr "Anténny"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:89
 msgid "TV"
 msgstr "TV"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:89
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90
 msgid "FM radio"
 msgstr "FM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91
 msgid "AM radio"
 msgstr "AM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 msgid "DSS"
 msgstr "DSS"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
 msgid ""
 "Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
 "millisecondss."
@@ -5416,11 +6208,13 @@ msgstr ""
 "Dáta, ktoré budú ukladané do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje "
 "v milisekundách."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:97 modules/access/v4l.c:80
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:98 modules/access/v4l.c:80
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:646
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:681
 msgid "Video device name"
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:100
 msgid ""
 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
@@ -5428,33 +6222,37 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103 modules/access/v4l.c:84
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103 modules/access/v4l2/v4l2.c:168
+#: modules/access/v4l.c:84 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:652
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:687
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov audio-zariadenia"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:105
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
-"don't specify anything, the default device will be used. You can specify a "
-"standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>"
+"don't specify anything, the default device will be used. "
 msgstr ""
-"Názov audio-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
+"Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:108
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:560
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:110
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
-"don't specify anything the default size for your device will be used."
+"don't specify anything the default size for your device will be used. You "
+"can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
 msgstr ""
-"Veľkosť videa, ktorá sa bude zobrazovať pri použití prídavného modulu "
-"DirectShow. Ak nezadáte nič, použije sa predvolená veľkosť nastavená vo "
-"Vašich jednotkách."
+"Veľkosť videa, zobrazeného pomocou prídavného modulu DirectShow. Ak veľkosť "
+"nešpecifikujete, použije sa predvolená. Môžete špecifikovať štandardnú "
+"veľkosť (cif, d1, ...) alebo <šírka>x<výška>."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113 modules/access/v4l.c:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113 modules/access/v4l2/v4l2.c:85
+#: modules/access/v4l.c:88
 msgid "Video input chroma format"
 msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
 
@@ -5535,7 +6333,6 @@ msgid "Video input pin"
 msgstr "Pin video-vstupu"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
@@ -5543,10 +6340,10 @@ msgid ""
 "will not be changed."
 msgstr ""
 "Zvoľte si zdroj pre vstup videa, napríklad to môže byť kompozitný vstup, s-"
-"video, alebo vstup z tunera. Ak máte nejaký špecifický hardvér, vhodné "
-"nastavenia nájdete aj v sekcií \"Konfigurácia zariadenia\". Použite hodnoty, "
-"ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že nastavenia nebudú "
-"zmenené."
+"video, alebo vstup z tunera. Keďže Váš hardvér môže vyžadovať špecifické "
+"nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcií \"Konfigurácia zariadenia\". "
+"Použite hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že "
+"nastavenia nebudú zmenené."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:145
 msgid "Audio input pin"
@@ -5597,7 +6394,8 @@ msgid "DirectShow input"
 msgstr "Vstup DirectShow"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:178 modules/access/dshow/dshow.cpp:183
-#: modules/audio_output/alsa.c:110 modules/video_output/directx/directx.c:174
+#: modules/audio_output/alsa.c:113 modules/audio_output/waveout.c:176
+#: modules/video_output/msw/directx.c:176
 msgid "Refresh list"
 msgstr "Obnoviť zoznam"
 
@@ -5605,325 +6403,166 @@ msgstr "Obnoviť zoznam"
 msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurovať"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:896 modules/access/dshow/dshow.cpp:946
-#, fuzzy
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:895 modules/access/dshow/dshow.cpp:945
 msgid "Capturing failed"
-msgstr "poškodený zvuk"
+msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:897
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:896
 #, c-format
-msgid ""
-"VLC cannot use the device \"%s\", because its device type is not supported."
+msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
 msgstr ""
+"Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
+"nie je podporovaný."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:947
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:946
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
-msgstr ""
+msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
+
+#: modules/access/dvb/access.c:131
+msgid "Modulation type for front-end device."
+msgstr "Typ modulácie pre koncové zariadenie."
+
+#: modules/access/dvb/access.c:152
+msgid "HTTP Host address"
+msgstr "HTTP host-adresa"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:75
+#: modules/access/dvb/access.c:154
+msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
+msgstr "Ak chcete zapnúť interný HTTP server, nastavte jeho adresu a port."
+
+#: modules/access/dvb/access.c:156
+msgid "HTTP user name"
+msgstr "HTTP - názov užívateľa"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:158
 msgid ""
-"Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
+"User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
 msgstr ""
-"Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
-"pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
+"Užívateľské meno administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný "
+"HTTP server."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:78
-msgid "Adapter card to tune"
-msgstr "Karta adaptéra"
+#: modules/access/dvb/access.c:161
+msgid "HTTP password"
+msgstr "HTTP - heslo"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:79
+#: modules/access/dvb/access.c:163
 msgid ""
-"Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
-"n>=0."
+"Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
 msgstr ""
-"Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
-"dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
+"Heslo administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný HTTP server."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:81
-msgid "Device number to use on adapter"
-msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
+#: modules/access/dvb/access.c:166
+msgid "HTTP ACL"
+msgstr "HTTP ACL"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:84
-msgid "Transponder/multiplex frequency"
-msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
+#: modules/access/dvb/access.c:168
+msgid ""
+"Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit the "
+"range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
+msgstr ""
+"Cesta ku kontrolnému zoznamu prístupov (zoznam je ekvivalentom súboru ."
+"hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť na "
+"interný HTTP server."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:85
-msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
+#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:73
+#: modules/control/http/http.c:53
+msgid "Certificate file"
+msgstr "Súbor s certifikátom"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:87
-msgid "Inversion mode"
-msgstr "Inverzný mód"
+#: modules/access/dvb/access.c:173
+msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
+msgstr "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:88
-msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
-msgstr "Inverzný mód [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:90
-msgid "Probe DVB card for capabilities"
-msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:91
-msgid ""
-"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
-"disable this feature if you experience some trouble."
-msgstr ""
-"Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
-"preverovanie radšej zablokujte."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:93
-msgid "Budget mode"
-msgstr "Mód \"budget\""
-
-#: modules/access/dvb/access.c:94
-msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
-msgstr ""
-"Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
-"karty."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:97
-msgid "Satellite number in the Diseqc system"
-msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:98
-msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
-msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:100
-msgid "LNB voltage"
-msgstr "Napätie LNB konvertora"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:101
-msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
-msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:103
-msgid "High LNB voltage"
-msgstr "Veľké napätie LNB"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:104
-msgid ""
-"Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
-"supported by all frontends."
-msgstr ""
-"Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
-"konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:107
-msgid "22 kHz tone"
-msgstr "22 kHz tón"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:108
-msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
-msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:110
-msgid "Transponder FEC"
-msgstr "FEC transpondéra"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:111
-msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
-msgstr ""
-"FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: mód pre korekciu chýb pri "
-"prenose) [9=automaticky]."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:113
-msgid "Transponder symbol rate in kHz"
-msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:116
-msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:119
-msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:122
-msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:126
-msgid "Modulation type"
-msgstr "Typ modulácie"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:127
-msgid "Modulation type for front-end device."
-msgstr "Typ modulácie pre koncové zariadenie."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:130
-msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:133
-msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:136
-msgid "Terrestrial bandwidth"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:137
-msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:139
-msgid "Terrestrial guard interval"
-msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:142
-msgid "Terrestrial transmission mode"
-msgstr "Mód terestriálneho prenosu"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:145
-msgid "Terrestrial hierarchy mode"
-msgstr "Mód terestriálnej hierarchie"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:148
-msgid "HTTP Host address"
-msgstr "HTTP host-adresa"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:150
-msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
-msgstr "Ak chcete zapnúť interný HTTP server, nastavte jeho adresu a port."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:152
-msgid "HTTP user name"
-msgstr "HTTP - názov užívateľa"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:154
-msgid ""
-"User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
-msgstr ""
-"Užívateľské meno administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný "
-"HTTP server."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:157
-msgid "HTTP password"
-msgstr "HTTP - heslo"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:159
-msgid ""
-"Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
-msgstr ""
-"Heslo administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný HTTP server."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:162
-msgid "HTTP ACL"
-msgstr "HTTP ACL"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:164
-msgid ""
-"Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit the "
-"range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
-msgstr ""
-"Cesta ku kontrolnému zoznamu prístupov (zoznam je ekvivalentom súboru ."
-"hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť na "
-"interný HTTP server."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:168 modules/access_output/http.c:72
-#: modules/control/http/http.c:49
-msgid "Certificate file"
-msgstr "Súbor s certifikátom"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:169
-msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
-msgstr "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:75
-#: modules/control/http/http.c:52
+#: modules/access/dvb/access.c:176 modules/access_output/http.c:76
+#: modules/control/http/http.c:56
 msgid "Private key file"
 msgstr "Súbor s privátnym kľúčom"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:173
+#: modules/access/dvb/access.c:177
 msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
 msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:175 modules/access_output/http.c:79
-#: modules/control/http/http.c:54
+#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:80
+#: modules/control/http/http.c:58
 msgid "Root CA file"
 msgstr "Hlavný CA súbor"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:176
+#: modules/access/dvb/access.c:180
 msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
 msgstr "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:84
-#: modules/control/http/http.c:57
+#: modules/access/dvb/access.c:183 modules/access_output/http.c:85
+#: modules/control/http/http.c:61
 msgid "CRL file"
 msgstr "CRL súbor"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:180
+#: modules/access/dvb/access.c:184
 msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
 msgstr "Zoznam s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:183
-msgid "DVB"
-msgstr "DVB"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:184
+#: modules/access/dvb/access.c:188
 msgid "DVB input with v4l2 support"
 msgstr "DVB vstup s podporou protokolu v412"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:236
+#: modules/access/dvb/access.c:240
 msgid "HTTP server"
 msgstr "HTTP server"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:716
-#, fuzzy
+#: modules/access/dvb/access.c:731
 msgid "Input syntax is deprecated"
-msgstr "Vstup sa zmenil"
+msgstr "Vstupná syntax je chybná"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:717
+#: modules/access/dvb/access.c:732
 msgid ""
 "The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation of "
 "the new syntax."
 msgstr ""
+"Zadaná syntax bola odmietnutá. Spustite prosím \"vlc -p dvb\" a pozrite si "
+"vysvetlivky k novej syntaxi."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:763
-#, fuzzy
+#: modules/access/dvb/access.c:778
 msgid "Illegal Polarization"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti zvuku"
+msgstr "Nesprávna polarizácia"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:764
+#: modules/access/dvb/access.c:779
 #, c-format
 msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
-msgstr ""
+msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
 
-#: modules/access/dv.c:70
+#: modules/access/dv.c:72
 msgid "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Táto hodnota určuje, aká dĺžka DV streamov sa ukladá do vyrovnávacej pamäte. "
 "Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
 
-#: modules/access/dv.c:74
+#: modules/access/dv.c:76
 msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
 msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
 
-#: modules/access/dv.c:75
+#: modules/access/dv.c:77
 msgid "dv"
 msgstr "dv"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:63 modules/access/dvdread.c:60
+#: modules/access/dvdnav.c:66 modules/access/dvdread.c:60
 msgid "DVD angle"
 msgstr "Uhol snímok na DVD"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:65 modules/access/dvdread.c:62
+#: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:62
 msgid "Default DVD angle."
 msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
 
-#: modules/access/dvdnav.c:69 modules/access/dvdread.c:66
+#: modules/access/dvdnav.c:72 modules/access/dvdread.c:66
 msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:71
+#: modules/access/dvdnav.c:74
 msgid "Start directly in menu"
 msgstr "Spustiť priamo v menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:73
+#: modules/access/dvdnav.c:76
 msgid ""
 "Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
 "useless warning introductions."
@@ -5931,24 +6570,25 @@ msgstr ""
 "Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
 "pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:82
+#: modules/access/dvdnav.c:85
 msgid "DVD with menus"
 msgstr "DVD s menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:83
+#: modules/access/dvdnav.c:86
 msgid "DVDnav Input"
 msgstr "Vstup DVDnav"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:299 modules/access/dvdread.c:238
-#: modules/access/dvdread.c:497 modules/access/dvdread.c:559
-#, fuzzy
+#: modules/access/dvdnav.c:302 modules/access/dvdread.c:238
+#: modules/access/dvdread.c:498 modules/access/dvdread.c:560
 msgid "Playback failure"
-msgstr "Prehrávanie"
+msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:300
+#: modules/access/dvdnav.c:303
 msgid ""
 "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disk."
 msgstr ""
+"Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že disk je kryptovaný "
+"a nie je možné ho dekryptovať."
 
 #: modules/access/dvdread.c:69
 msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
@@ -6002,40 +6642,56 @@ msgstr "Vstup DVDRead (DVD bez podpory menu)"
 
 #: modules/access/dvdread.c:239
 #, c-format
-msgid "DVDRead could not open disk \"%s\"."
-msgstr ""
+msgid "DVDRead could not open the disk \"%s\"."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
 
-#: modules/access/dvdread.c:498
+#: modules/access/dvdread.c:499
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read block %d."
-msgstr ""
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
 
-#: modules/access/dvdread.c:560
+#: modules/access/dvdread.c:561
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
+
+#: modules/access/eyetv.m:53
+#, fuzzy
+msgid "Channel number"
+msgstr "Názov kanála"
+
+#: modules/access/eyetv.m:55
+msgid ""
+"EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
+"for Composite input"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/fake.c:43
+#: modules/access/eyetv.m:59
+msgid "EyeTV access module"
+msgstr "Prístupový modul EyeTV"
+
+#: modules/access/fake.c:44
 msgid ""
 "Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania fingovaných streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota "
 "sa nastavuje v milisekundách."
 
-#: modules/access/fake.c:45 modules/access/pvr.c:73 modules/access/v4l.c:139
+#: modules/access/fake.c:46 modules/access/pvr.c:85
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:106 modules/access/v4l.c:139
 msgid "Framerate"
 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
 
-#: modules/access/fake.c:47
+#: modules/access/fake.c:48
 msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
 msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
 
-#: modules/access/fake.c:48 modules/stream_out/bridge.c:37
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:104
+#: modules/access/fake.c:49 modules/stream_out/bridge.c:39
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: modules/access/fake.c:50
+#: modules/access/fake.c:51
 msgid ""
 "Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
 "(default 0)."
@@ -6043,11 +6699,11 @@ msgstr ""
 "Nastavte ident. číslo pre fingovaný elementárny stream (predvolená hodnota "
 "je 0)."
 
-#: modules/access/fake.c:52
+#: modules/access/fake.c:53
 msgid "Duration in ms"
 msgstr "Trvanie v ms"
 
-#: modules/access/fake.c:54
+#: modules/access/fake.c:55
 msgid ""
 "Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is 0, "
 "meaning that the stream is unlimited)."
@@ -6055,112 +6711,113 @@ msgstr ""
 "Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
 "(predvolená hodnota je 0, čo znamená, že stream je nekonečný)."
 
-#: modules/access/fake.c:58 modules/codec/fake.c:75
+#: modules/access/fake.c:59 modules/codec/fake.c:88
 msgid "Fake"
 msgstr "Fingované kodeky"
 
-#: modules/access/fake.c:59
+#: modules/access/fake.c:60
 msgid "Fake input"
 msgstr "Fingovaný vstup"
 
-#: modules/access/file.c:81
+#: modules/access/file.c:84
 msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/file.c:83
-msgid "Concatenate with additional files"
-msgstr "Zreťaziť s prídavnými súbormi"
-
-#: modules/access/file.c:85
-msgid ""
-"Play split files as if they were part of a unique file. You need to specify "
-"a comma-separated list of files."
-msgstr ""
-"Prehrať rozdelené súbory tak, akoby boli súčasťou jedného súboru. Zoznam "
-"súborov oddeľujte prosím čiarkou."
-
-#: modules/access/file.c:89
+#: modules/access/file.c:88
 msgid "File input"
 msgstr "Vstup súboru"
 
-#: modules/access/file.c:90 modules/access_output/file.c:69
-#: modules/audio_output/file.c:109 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:262
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:85 modules/gui/macosx/open.m:162
-#: modules/gui/macosx/open.m:384 modules/gui/macosx/output.m:142
+#: modules/access/file.c:89 modules/access_output/file.c:71
+#: modules/audio_output/file.c:112 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:265
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:88 modules/gui/macosx/open.m:162
+#: modules/gui/macosx/open.m:405 modules/gui/macosx/output.m:142
 #: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:366
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:500
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:364 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:50
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:283
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:503
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:471
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
-#: modules/access/file.c:283 modules/access/file.c:435
-#: modules/access/file.c:452
-#, fuzzy
+#: modules/access/file.c:275 modules/access/file.c:407
+#: modules/access/file.c:423 modules/access/mmap.c:216
 msgid "File reading failed"
-msgstr "Filter pre škálovanie videa"
+msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor"
+
+#: modules/access/file.c:276 modules/access/mmap.c:217
+msgid "VLC could not read the file."
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor."
 
-#: modules/access/file.c:284
+#: modules/access/file.c:408 modules/access/file.c:424
 #, c-format
-msgid "VLC could not read file \"%s\"."
+msgid "VLC could not open the file \"%s\"."
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\"."
+
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:33
+msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
+msgstr "Limit pre prenosové pásmo (v bytoch/s)"
+
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:35
+msgid ""
+"The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
+"seconds."
 msgstr ""
+"Modul pre prenosové pásmo automaticky vynechá dáta, ktoré prekračujú "
+"povolený dátový tok."
 
-#: modules/access/file.c:436
-#, fuzzy, c-format
-msgid "VLC could not open file \"%s\"."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:44
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:614
+msgid "Bandwidth"
+msgstr "Šírka prenosového pásma"
 
-#: modules/access/file.c:453
-#, fuzzy, c-format
-msgid "VLC could not open file \"%s\" (%s)."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:45 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:190
+msgid "Bandwidth limiter"
+msgstr "Obmedzovač prenosového pásma"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:39
-#, fuzzy
+#: modules/access_filter/dump.c:41
 msgid "Force use of dump module"
-msgstr "Vynútiť si použitie modulu pre časový posun"
+msgstr "Vynútiť si použitie analyzačného modulu"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:40
+#: modules/access_filter/dump.c:42
 msgid "Activate the dump module even for media with fast seeking."
-msgstr ""
+msgstr "Aktivovať analyzačný modul aj pre médiá s rýchlym vyhľadávaním."
 
-#: modules/access_filter/dump.c:43
+#: modules/access_filter/dump.c:45
 msgid "Maximum size of temporary file (Mb)"
-msgstr ""
+msgstr "Maximálna veľkosť dočasného súboru (v MB)"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:44
+#: modules/access_filter/dump.c:46
 msgid ""
 "The dump module will abort dumping of the media if more than this much "
 "megabyte were performed."
 msgstr ""
+"Analyzačný modul preruší analyzovanie média, ak sa spracuje viac MB ako ste "
+"zadali."
 
-#: modules/access_filter/record.c:45
+#: modules/access_filter/record.c:47
 msgid "Record directory"
 msgstr "Priečinok pre nahrávanie"
 
-#: modules/access_filter/record.c:47
+#: modules/access_filter/record.c:49
 msgid "Directory where the record will be stored."
 msgstr "Priečiok, kam sa uloží nahrávka."
 
-#: modules/access_filter/record.c:323
-#, fuzzy
+#: modules/access_filter/record.c:326
 msgid "Recording"
-msgstr "Dekódovanie"
+msgstr "Nahrávanie"
 
-#: modules/access_filter/record.c:325
-#, fuzzy
+#: modules/access_filter/record.c:328
 msgid "Recording done"
-msgstr "Rýchlosť nahrávania"
+msgstr "Nahrávanie ukončené"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:46
+#: modules/access_filter/timeshift.c:49
 msgid "Timeshift granularity"
 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:48
-#, fuzzy
+#: modules/access_filter/timeshift.c:51
 msgid ""
 "This is the size of the temporary files that will be used to store the "
 "timeshifted streams."
@@ -6168,21 +6825,21 @@ msgstr ""
 "Toto je veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať časovo "
 "posunuté streamy."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:50
+#: modules/access_filter/timeshift.c:53
 msgid "Timeshift directory"
 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:51
+#: modules/access_filter/timeshift.c:54
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
 msgstr ""
 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
 "posun."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:53
+#: modules/access_filter/timeshift.c:56
 msgid "Force use of the timeshift module"
 msgstr "Vynútiť si použitie modulu pre časový posun"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:54
+#: modules/access_filter/timeshift.c:57
 msgid ""
 "Force use of the timeshift module even if the access declares that it can "
 "control pace or pause."
@@ -6190,94 +6847,93 @@ msgstr ""
 "Vynútiť si použitie modulov pre časový posun aj vtedy, ak prístup deklaruje, "
 "že dokáže kontrolovať rýchlosť, alebo pozastaviť prehrávanie."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:58 modules/access_filter/timeshift.c:59
+#: modules/access_filter/timeshift.c:61 modules/access_filter/timeshift.c:62
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:169
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Časový posun"
 
-#: modules/access/ftp.c:56
+#: modules/access/ftp.c:58
 msgid ""
 "Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/ftp.c:58
+#: modules/access/ftp.c:60
 msgid "FTP user name"
 msgstr "Meno užívateľa"
 
-#: modules/access/ftp.c:59 modules/access/smb.c:66
+#: modules/access/ftp.c:61 modules/access/smb.c:68
 msgid "User name that will be used for the connection."
 msgstr "Meno užívateľa, ktoré sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:61
+#: modules/access/ftp.c:63
 msgid "FTP password"
 msgstr "Heslo pre FTP server"
 
-#: modules/access/ftp.c:62 modules/access/smb.c:69
+#: modules/access/ftp.c:64 modules/access/smb.c:71
 msgid "Password that will be used for the connection."
 msgstr "Heslo používané pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:64
+#: modules/access/ftp.c:66
 msgid "FTP account"
 msgstr "FTP účet"
 
-#: modules/access/ftp.c:65
+#: modules/access/ftp.c:67
 msgid "Account that will be used for the connection."
 msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie so serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:70
+#: modules/access/ftp.c:72
 msgid "FTP input"
 msgstr "Vstup FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:87
-#, fuzzy
+#: modules/access/ftp.c:89
 msgid "FTP upload output"
-msgstr "Súbor so zvukovým výstupom"
+msgstr "Výstup z FTP upload-u"
 
-#: modules/access/ftp.c:132 modules/access/ftp.c:142 modules/access/ftp.c:203
-#: modules/access/ftp.c:213 modules/access/ftp.c:221
-#, fuzzy
+#: modules/access/ftp.c:133 modules/access/ftp.c:143 modules/access/ftp.c:204
+#: modules/access/ftp.c:214 modules/access/ftp.c:222
 msgid "Network interaction failed"
-msgstr "Synchronizácia siete"
+msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
 
-#: modules/access/ftp.c:133
+#: modules/access/ftp.c:134
 msgid "VLC could not connect with the given server."
-msgstr ""
+msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:143
+#: modules/access/ftp.c:144
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
 
-#: modules/access/ftp.c:204
+#: modules/access/ftp.c:205
 msgid "Your account was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "Prístup k Vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:214
+#: modules/access/ftp.c:215
 msgid "Your password was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
 
-#: modules/access/ftp.c:222
-msgid "Your connection attemp to the server was rejected."
-msgstr ""
+#: modules/access/ftp.c:223
+msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
+msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:47
+#: modules/access/gnomevfs.c:48
 msgid ""
 "Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:51
+#: modules/access/gnomevfs.c:52
 msgid "GnomeVFS input"
 msgstr "Vstup Gnome VFS"
 
-#: modules/access/http.c:50
+#: modules/access/http.c:56 modules/access/mms/mms.c:62
 msgid "HTTP proxy"
 msgstr "HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:52
+#: modules/access/http.c:58 modules/access/mms/mms.c:64
 msgid ""
-"HTTP proxy to be usesd It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
+"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
 "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
 "tried."
 msgstr ""
@@ -6285,74 +6941,135 @@ msgstr ""
 "http:///[používateľ[:heslo]@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak takúto adresu "
 "nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej http_proxy automaticky."
 
-#: modules/access/http.c:58
+#: modules/access/http.c:64
 msgid ""
 "Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/http.c:61
+#: modules/access/http.c:67
 msgid "HTTP user agent"
 msgstr "Používateľský agent HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:62
+#: modules/access/http.c:68
 msgid "User agent that will be used for the connection."
 msgstr "Používateľský agent, ktorý sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/http.c:65
+#: modules/access/http.c:71
 msgid "Auto re-connect"
 msgstr "Automatické znovu-pripojenie"
 
-#: modules/access/http.c:67
+#: modules/access/http.c:73
 msgid ""
 "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 msgstr ""
 "V prípade náhodného odpojenia sa program pripojí znova a pokúsi sa "
 "pokračovať v streamovaní."
 
-#: modules/access/http.c:71
+#: modules/access/http.c:76
 msgid "Continuous stream"
 msgstr "Kontinuálny stream"
 
-#: modules/access/http.c:72
+#: modules/access/http.c:77
 msgid ""
 "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
-"server).You should not globally enable this option as it will break all "
+"server). You should not globally enable this option as it will break all "
 "other types of HTTP streams."
 msgstr ""
-"Voľba umožňuje načítať taký súbor, ktorý sa neustále aktualizuje (napríklad "
-"nejaký JPG obrázok na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať "
-"aktivovanú, pretože môže narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
+"Načítať súbor, ktorý sa neustále aktualizuje (napríklad nejaký JPG obrázok "
+"na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať aktivovanú, pretože môže "
+"narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
+
+#: modules/access/http.c:82
+#, fuzzy
+msgid "Forward Cookies"
+msgstr "Dopredu"
+
+#: modules/access/http.c:83
+msgid "Forward Cookies Across http redirections "
+msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:78
+#: modules/access/http.c:86
 msgid "HTTP input"
 msgstr "Vstup HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:80
+#: modules/access/http.c:88
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr "HTTP(S)"
 
-#: modules/access/http.c:297
+#: modules/access/http.c:350
 msgid "HTTP authentication"
 msgstr "Autentifikácia HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:298 modules/demux/live555.cpp:759
+#: modules/access/http.c:351 modules/demux/live555.cpp:571
 msgid "Please enter a valid login name and a password."
 msgstr "Prosím zadajte platné meno užívateľa a heslo."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:48
+#: modules/access/jack.c:63
+msgid ""
+"Make VLC buffer audio data capturer from jack for the specified length in "
+"milliseconds."
+msgstr ""
+"Zachytávať audio-údaje z jack-prípojky počas zadaného času (čas sa udáva v "
+"milisekundách). "
+
+#: modules/access/jack.c:65
+msgid "Pace"
+msgstr "Krokovať"
+
+#: modules/access/jack.c:67
+msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
+msgstr ""
+"Načítať audio stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu Jack."
+
+#: modules/access/jack.c:68
+msgid "Auto Connection"
+msgstr "Automatické pripojenie"
+
+#: modules/access/jack.c:70
+msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
+msgstr ""
+"Automaticky pripojiť vstupné porty programu VLC na dostupné výstupné porty."
+
+#: modules/access/jack.c:73
+msgid "JACK audio input"
+msgstr "Zvukový vstup JACK"
+
+#: modules/access/jack.c:75
+msgid "JACK Input"
+msgstr "Vstup JACK"
+
+#: modules/access/mmap.c:41
+#, fuzzy
+msgid "Use file memory mapping"
+msgstr "Použiť zdieľanú pamäť"
+
+#: modules/access/mmap.c:43
+msgid "Try to use memory mapping to read files and block devices."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mmap.c:53
+msgid "MMap"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mmap.c:54
+#, fuzzy
+msgid "Memory-mapped file input"
+msgstr "Výstup filtra Wrapper"
+
+#: modules/access/mms/mms.c:50
 msgid ""
 "Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:51
+#: modules/access/mms/mms.c:53
 msgid "Force selection of all streams"
 msgstr "Vynútiť si výber všetkých streamov"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:53
+#: modules/access/mms/mms.c:55
 msgid ""
 "MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
 "You can choose to select all of them."
@@ -6360,72 +7077,75 @@ msgstr ""
 "MMS streamy môžu obsahovať viacero elementárnych streamov, s rôznymi "
 "dátovými tokmi. Tu si môžete nastaviť, že vždy sa vyberú všetky streamy."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:56
+#: modules/access/mms/mms.c:58
 msgid "Maximum bitrate"
 msgstr "Maximálny dátový tok"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:58
+#: modules/access/mms/mms.c:60
 msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
 msgstr "Vybrať stream s najväčším dátovým tokom pod touto hranicou."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:62
+#: modules/access/mms/mms.c:70
 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
 msgstr "Vstup Microsoft Media Server (MMS)"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:41 modules/stream_out/dummy.c:48
+#: modules/access_output/dummy.c:44 modules/stream_out/dummy.c:50
 msgid "Dummy stream output"
 msgstr "Fingovaný výstup streamu"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:42 modules/misc/dummy/dummy.c:58
+#: modules/access_output/dummy.c:45 modules/misc/dummy/dummy.c:60
 msgid "Dummy"
 msgstr "Fingovaný"
 
-#: modules/access_output/file.c:63
+#: modules/access_output/file.c:65
 msgid "Append to file"
 msgstr "Pripojiť k súboru"
 
-#: modules/access_output/file.c:64
+#: modules/access_output/file.c:66
 msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
 msgstr "Pripojenie k súboru (ak už nejaký existuje), nie jeho nahradenie."
 
-#: modules/access_output/file.c:68
+#: modules/access_output/file.c:70
 msgid "File stream output"
 msgstr "Výstup streamovania súboru"
 
-#: modules/access_output/http.c:60 modules/misc/audioscrobbler.c:118
+#: modules/access_output/http.c:64 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:362
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:131
 msgid "Username"
 msgstr "Meno užívateľa"
 
-#: modules/access_output/http.c:61
+#: modules/access_output/http.c:65
 msgid "User name that will be requested to access the stream."
 msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access_output/http.c:63 modules/control/telnet.c:79
-#: modules/control/telnet.c:270 modules/misc/audioscrobbler.c:120
+#: modules/access_output/http.c:67 modules/control/telnet.c:86
+#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:97
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:369 modules/misc/audioscrobbler.c:133
+#: modules/misc/notify/growl_udp.c:63
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: modules/access_output/http.c:64
+#: modules/access_output/http.c:68
 msgid "Password that will be requested to access the stream."
 msgstr "Používateľské heslo, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access_output/http.c:68
+#: modules/access_output/http.c:70
 msgid "Mime"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: modules/access_output/http.c:69
-msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified."
+#: modules/access_output/http.c:71
+msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
 msgstr ""
 "Hodnota MIME vrátená serverom (ak nie je špecifikovaná tak je súbor "
 "detekovaný automaticky)."
 
-#: modules/access_output/http.c:73
+#: modules/access_output/http.c:74
 msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
 msgstr ""
 "Cesta k certifikačnému súboru x509 PEM, ktorý sa používa pri prenose pomocou "
 "protokolu HTTPS."
 
-#: modules/access_output/http.c:76
+#: modules/access_output/http.c:77
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
 "empty if you don't have one."
@@ -6434,7 +7154,7 @@ msgstr ""
 "pomocou protokolu HTTPS. Ak súbor s privátnym kľúčom nemáte, ponechajte "
 "políčko prázdne. "
 
-#: modules/access_output/http.c:80
+#: modules/access_output/http.c:81
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
 "file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
@@ -6442,7 +7162,7 @@ msgstr ""
 "Cesta k certifikátom dôveryhodných serverov, ktoré sa používajú pri prenose "
 "pomocou protokolu HTTPS. Ak certifikáty nemáte, ponechajte políčko prázdne."
 
-#: modules/access_output/http.c:85
+#: modules/access_output/http.c:86
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used for "
 "SSL. Leave empty if you don't have one."
@@ -6450,123 +7170,119 @@ msgstr ""
 "Cesta k zoznamu s odvolanými certifikátmi X509. Tento zoznam sa používa pri "
 "SSL-spojení. Ak takýto súbor nemáte, ponechajte políčko prázdne."
 
-#: modules/access_output/http.c:88
+#: modules/access_output/http.c:89
 msgid "Advertise with Bonjour"
 msgstr "Oznamovať stream pomocou Bonjour"
 
-#: modules/access_output/http.c:89
+#: modules/access_output/http.c:90
 msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
 msgstr "Oznamovať tento stream pomocou protokolu Bonjour."
 
-#: modules/access_output/http.c:93
+#: modules/access_output/http.c:94
 msgid "HTTP stream output"
 msgstr "Výstup HTTP streamu"
 
-#: modules/access_output/shout.c:59
+#: modules/access_output/shout.c:62
 msgid "Stream name"
 msgstr "Názov streamu"
 
-#: modules/access_output/shout.c:60
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:63
 msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
-msgstr "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server icecast."
+msgstr "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server shoutcast/icecast."
 
-#: modules/access_output/shout.c:63
+#: modules/access_output/shout.c:66
 msgid "Stream description"
 msgstr "Popis streamu"
 
-#: modules/access_output/shout.c:64
+#: modules/access_output/shout.c:67
 msgid "Description of the stream content or information about your channel."
 msgstr "Popis obsahu streamu alebo informácia o Vašom kanáli."
 
-#: modules/access_output/shout.c:67
+#: modules/access_output/shout.c:70
 msgid "Stream MP3"
 msgstr "Streamovať MP 3 súbory"
 
-#: modules/access_output/shout.c:68
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:71
 msgid ""
 "You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
 "possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
 "shoutcast/icecast server."
 msgstr ""
 "Za normálnych okolností sa pri streamovaní vysielajú väčšinou Ogg-streamy. V "
-"prípade potreba sa však dajú tieto streamy previesť do formátu MP3 a vo "
-"formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server icecast."
+"prípade potreby sa však dajú tieto streamy previesť do formátu MP3 a vo "
+"formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server shoutcast alebo server "
+"icecast."
 
-#: modules/access_output/shout.c:77
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:80
 msgid "Genre description"
-msgstr "Popis streamu"
+msgstr "Popis žánru"
 
-#: modules/access_output/shout.c:78
+#: modules/access_output/shout.c:81
 msgid "Genre of the content. "
-msgstr ""
+msgstr "Žáner obsahu."
 
-#: modules/access_output/shout.c:80
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:83
 msgid "URL description"
-msgstr "Popis"
+msgstr "Popis URL adresy"
 
-#: modules/access_output/shout.c:81
+#: modules/access_output/shout.c:84
 msgid "URL with information about the stream or your channel. "
-msgstr ""
+msgstr "URL adresa s informáciou o dátovom toku alebo kanáli."
 
-#: modules/access_output/shout.c:88
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:91
 msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
-msgstr "Dátový tok v prekódovanom video-streame."
+msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
 
-#: modules/access_output/shout.c:90 modules/access/v4l.c:125
+#: modules/access_output/shout.c:93 modules/access/v4l2/v4l2.c:210
+#: modules/access/v4l.c:125
 msgid "Samplerate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: modules/access_output/shout.c:91
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:94
 msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
-msgstr "Dátový tok v prekódovanom video-streame."
+msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
 
-#: modules/access_output/shout.c:93
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:96
 msgid "Number of channels"
-msgstr "Počet výstupných zvukových kanálov"
+msgstr "Počet kanálov"
 
-#: modules/access_output/shout.c:94
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:97
 msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
-msgstr "Počet audio-kanálov v streamoch."
+msgstr "Počet kanálov s informáciami o prekódovanom streame."
 
-#: modules/access_output/shout.c:96
+#: modules/access_output/shout.c:99
 msgid "Ogg Vorbis Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Kvalita formátu Ogg Vorbis"
 
-#: modules/access_output/shout.c:97
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:100
 msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
-msgstr "Dátový tok v prekódovanom video-streame."
+msgstr "Informácia o kvalite prekódovaného streamu Ogg Vorbis"
 
-#: modules/access_output/shout.c:99
-#, fuzzy
+#: modules/access_output/shout.c:102
 msgid "Stream public"
-msgstr "Výstupný tok"
+msgstr "Verejný stream"
 
-#: modules/access_output/shout.c:100
+#: modules/access_output/shout.c:103
 msgid ""
 "Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
 "of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
 "information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for icecast."
 msgstr ""
+"Vytvorí verejne dostupný server aj prostredníctvom 'Zlatých stránok', na "
+"webstránke icecast/shoutcast. Pri vytváraní takéhoto servera musíte zadať "
+"informáciu o dátovom toku. Pre vytvorenie server icecast sa vyžaduje "
+"streamovanie vo formáte Ogg."
 
-#: modules/access_output/shout.c:106
+#: modules/access_output/shout.c:109
 msgid "IceCAST output"
 msgstr "Výstup IceCAST"
 
-#: modules/access_output/udp.c:76 modules/access/rtsp/access.c:41
-#: modules/demux/live555.cpp:64
+#: modules/access_output/udp.c:66 modules/access/rtsp/access.c:45
+#: modules/demux/live555.cpp:65
 msgid "Caching value (ms)"
 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte (ms)"
 
-#: modules/access_output/udp.c:78
+#: modules/access_output/udp.c:68
 msgid ""
 "Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
@@ -6574,11 +7290,11 @@ msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access_output/udp.c:81
+#: modules/access_output/udp.c:71
 msgid "Group packets"
 msgstr "Skupinové pakety"
 
-#: modules/access_output/udp.c:82
+#: modules/access_output/udp.c:72
 msgid ""
 "Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
 "choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
@@ -6588,23 +7304,19 @@ msgstr ""
 "koľko paketov sa odošle naraz. Odosielaním paketov v skupinách sa šetrí čas "
 "pri načítavaní jednotlivých paketov a zmenšuje sa zaťaženie systémov."
 
-#: modules/access_output/udp.c:87
-msgid "Raw write"
-msgstr "Zápis vo formáte raw"
+#: modules/access_output/udp.c:77
+msgid "Automatic multicast streaming"
+msgstr "Automatické streamovanie cez multicast"
 
-#: modules/access_output/udp.c:88
-msgid ""
-"Packets will be sent directly, without trying to fill the MTU (ie, without "
-"trying to make the biggest possible packets in order to improve streaming)."
-msgstr ""
-"Pakety sa budú odosielať priamo a ihneď, bez toho, aby si program zoraďoval "
-"pakety podľa veľkosti."
+#: modules/access_output/udp.c:78
+msgid "Allocates an outbound multicast address automatically."
+msgstr "Automaticky alokuje výstupnú adresu pre multicast."
 
-#: modules/access_output/udp.c:94
+#: modules/access_output/udp.c:82
 msgid "UDP stream output"
 msgstr "Výstup streamu UDP"
 
-#: modules/access/pvr.c:49
+#: modules/access/pvr.c:61
 msgid ""
 "Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
@@ -6612,73 +7324,82 @@ msgstr ""
 "Predvolená hodnota pre načítavanie PVR streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto "
 "hodnota sa nastavuje v milisekundách."
 
-#: modules/access/pvr.c:52
+#: modules/access/pvr.c:64 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:190
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:225
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:254
 msgid "Device"
 msgstr "Jednotka"
 
-#: modules/access/pvr.c:53
+#: modules/access/pvr.c:65
 msgid "PVR video device"
 msgstr "Jednotka pre video-PVR"
 
-#: modules/access/pvr.c:55
+#: modules/access/pvr.c:67
 msgid "Radio device"
 msgstr "Rádio"
 
-#: modules/access/pvr.c:56
+#: modules/access/pvr.c:68
 msgid "PVR radio device"
 msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
 
-#: modules/access/pvr.c:58 modules/access/v4l.c:99
+#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l.c:99
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:694
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:793
 msgid "Norm"
 msgstr "Norma"
 
-#: modules/access/pvr.c:59 modules/access/v4l.c:101
+#: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:101
 msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
 
-#: modules/access/pvr.c:62 modules/access/v4l.c:105
-#: modules/video_filter/mosaic.c:101
+#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l2/v4l2.c:100
+#: modules/access/v4l.c:105 modules/demux/rawvid.c:47
+#: modules/video_filter/mosaic.c:95
 msgid "Width"
 msgstr "Šírka"
 
-#: modules/access/pvr.c:63
+#: modules/access/pvr.c:75
 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:66 modules/access/v4l.c:108
-#: modules/video_filter/mosaic.c:99
+#: modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l2/v4l2.c:103
+#: modules/access/v4l.c:108 modules/demux/rawvid.c:51
+#: modules/video_filter/mosaic.c:93
 msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
-#: modules/access/pvr.c:67
+#: modules/access/pvr.c:79
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l.c:92
+#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l2/v4l2.c:229
+#: modules/access/v4l.c:92 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:701
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:800
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvencia"
 
-#: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:94
+#: modules/access/pvr.c:83 modules/access/v4l.c:94
 msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
 msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
 
-#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l.c:140
+#: modules/access/pvr.c:86 modules/access/v4l2/v4l2.c:107
+#: modules/access/v4l.c:140
 msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
 msgstr "Zachytávaný stranový pomer (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:77
+#: modules/access/pvr.c:89
 msgid "Key interval"
 msgstr "Kľúčový interval"
 
-#: modules/access/pvr.c:78
+#: modules/access/pvr.c:90
 msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
 msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detekovať automaticky)."
 
-#: modules/access/pvr.c:80
+#: modules/access/pvr.c:92
 msgid "B Frames"
 msgstr "B Snímky"
 
-#: modules/access/pvr.c:81
+#: modules/access/pvr.c:93
 msgid ""
 "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
 "number of B-Frames."
@@ -6686,132 +7407,134 @@ msgstr ""
 "Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
 "potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
 
-#: modules/access/pvr.c:85
+#: modules/access/pvr.c:97
 msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
 msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:87
+#: modules/access/pvr.c:99
 msgid "Bitrate peak"
 msgstr "Špička dátového toku"
 
-#: modules/access/pvr.c:88
+#: modules/access/pvr.c:100
 msgid "Peak bitrate in VBR mode."
 msgstr "Špičkový dátový tok v móde VBR."
 
-#: modules/access/pvr.c:91
-msgid "Bitrate mode)"
-msgstr "Mód dátového toku)"
+#: modules/access/pvr.c:102
+msgid "Bitrate mode"
+msgstr "Mód dátového toku"
 
-#: modules/access/pvr.c:92
+#: modules/access/pvr.c:103
 msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
 msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
 
-#: modules/access/pvr.c:94
+#: modules/access/pvr.c:105
 msgid "Audio bitmask"
 msgstr "Bitová maska zvuku"
 
-#: modules/access/pvr.c:95
+#: modules/access/pvr.c:106
 msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
 msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
 
-#: modules/access/pvr.c:98 modules/access/vcdx/info.c:97
-#: modules/gui/macosx/intf.m:502 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1392
+#: modules/access/pvr.c:109 modules/access/v4l2/v4l2.c:188
+#: modules/access/vcdx/info.c:101 modules/gui/macosx/intf.m:646
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1402
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitosť"
 
-#: modules/access/pvr.c:99
+#: modules/access/pvr.c:110
 msgid "Audio volume (0-65535)."
 msgstr "Hlasitosť zvuku (0-65535)."
 
-#: modules/access/pvr.c:101 modules/access/v4l.c:95
+#: modules/access/pvr.c:112 modules/access/v4l.c:95
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanál"
 
-#: modules/access/pvr.c:102
+#: modules/access/pvr.c:113
 msgid ""
 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
 msgstr ""
 "Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 = S-"
 "Video)"
 
-#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l.c:146
 msgid "Automatic"
 msgstr "Autom."
 
-#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l2/v4l2.c:245
+#: modules/access/v4l.c:146
 msgid "SECAM"
 msgstr "SECAM"
 
-#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l2/v4l2.c:245
+#: modules/access/v4l.c:146
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
-#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l2/v4l2.c:245
+#: modules/access/v4l.c:146
 msgid "NTSC"
 msgstr "NTSC"
 
-#: modules/access/pvr.c:111
+#: modules/access/pvr.c:122
 msgid "vbr"
 msgstr "vbr"
 
-#: modules/access/pvr.c:111
+#: modules/access/pvr.c:122
 msgid "cbr"
 msgstr "cbr"
 
-#: modules/access/pvr.c:116
+#: modules/access/pvr.c:127
 msgid "PVR"
 msgstr "PVR"
 
-#: modules/access/pvr.c:117
+#: modules/access/pvr.c:128
 msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
 msgstr "Vstupy kódovacích kariet pre IVTV MPEG"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:43
+#: modules/access/rtsp/access.c:47
 msgid ""
 "Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:47 modules/access/rtsp/access.c:48
+#: modules/access/rtsp/access.c:51 modules/access/rtsp/access.c:52
 msgid "Real RTSP"
 msgstr "Reálne RTSP"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:93
-#, fuzzy
+#: modules/access/rtsp/access.c:97
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Konfiguračný súbor"
+msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:94
+#: modules/access/rtsp/access.c:98
 #, c-format
 msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
-msgstr ""
+msgstr "Program VLC sa nemôže pripojiť na \"%s:%d\"."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:227
-#, fuzzy
+#: modules/access/rtsp/access.c:231
 msgid "Session failed"
-msgstr "E-mail sesie"
+msgstr "Predčasné ukončenie sedenia"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:228
+#: modules/access/rtsp/access.c:232
 msgid "The requested RTSP session could not be established."
-msgstr ""
+msgstr "Požadovanú reláciu RTSP nemožno vytvoriť."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:38
+#: modules/access/screen/screen.c:40
 msgid ""
 "Caching value for screen capture. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:42
+#: modules/access/screen/screen.c:44
 msgid "Desired frame rate for the capture."
 msgstr "Rýchlosť snímkovania cieľového video-streamu."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:45
+#: modules/access/screen/screen.c:47
 msgid "Capture fragment size"
 msgstr "Zachytávať veľkosť fragmentu"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:47
+#: modules/access/screen/screen.c:49
 msgid ""
 "Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
 "height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
@@ -6820,81 +7543,68 @@ msgstr ""
 "preddefinovanou výškou (16 častí by mohlo postačovať, 0 znamená, že funkcia "
 "je zablokovaná)."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:61
+#: modules/access/screen/screen.c:63
 msgid "Screen Input"
 msgstr "Obrazový vstup"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:62 modules/gui/macosx/vout.m:212
+#: modules/access/screen/screen.c:64 modules/gui/macosx/vout.m:214
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
-#: modules/access/smb.c:63
+#: modules/access/smb.c:65
 msgid ""
 "Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/smb.c:65
+#: modules/access/smb.c:67
 msgid "SMB user name"
 msgstr "Meno užívateľa pre SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:68
+#: modules/access/smb.c:70
 msgid "SMB password"
 msgstr "Heslo pre SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:71
+#: modules/access/smb.c:73
 msgid "SMB domain"
 msgstr "Doména SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:72
+#: modules/access/smb.c:74
 msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
 msgstr "Doména/Pracovná skupina, ktorá sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/smb.c:77
+#: modules/access/smb.c:79
 msgid "SMB input"
 msgstr "Vstup SMB"
 
-#: modules/access/tcp.c:39
+#: modules/access/tcp.c:42
 msgid ""
 "Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/tcp.c:46
+#: modules/access/tcp.c:49
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: modules/access/tcp.c:47
+#: modules/access/tcp.c:50
 msgid "TCP input"
 msgstr "TCP vstup"
 
-#: modules/access/udp.c:43
+#: modules/access/udp.c:64
 msgid ""
 "Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/udp.c:46
-msgid "Autodetection of MTU"
-msgstr "Autodetekcia max. veľkosti paketu"
-
-#: modules/access/udp.c:48
-msgid ""
-"Automatically detect the line's MTU. This will increase the size if "
-"truncated packets are found"
-msgstr ""
-"Automaticky detekovať maximálnu veľkosť paketu, ktorý možno preniesť linkou. "
-"Touto voľbou sa zvýši veľkosť v prípade, že sa nájdu skrátené alebo "
-"poškodené pakety."
-
-#: modules/access/udp.c:51
+#: modules/access/udp.c:67
 msgid "RTP reordering timeout in ms"
 msgstr "Časový limit pre reorganizáciu RTP (v ms) "
 
-#: modules/access/udp.c:53
+#: modules/access/udp.c:69
 msgid ""
 "VLC reorders RTP packets. The input will wait for late packets at most the "
 "time specified here (in milliseconds)."
@@ -6903,45 +7613,478 @@ msgstr ""
 "limit, počas ktorého bude program čakať na usporiadanie paketov (čas "
 "udávajte v milisekundách)."
 
-#: modules/access/udp.c:60 modules/gui/macosx/open.m:185
-#: modules/gui/macosx/open.m:713 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:802
+#: modules/access/udp.c:76 modules/gui/macosx/open.m:185
+#: modules/gui/macosx/open.m:735 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:805
 msgid "UDP/RTP"
 msgstr "UDP/RTP"
 
-#: modules/access/udp.c:61
+#: modules/access/udp.c:77
 msgid "UDP/RTP input"
 msgstr "vstup UDP/RTP"
 
-#: modules/access/v4l2.c:53 modules/gui/macosx/open.m:169
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:721
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:78 modules/gui/macosx/open.m:169
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:780
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:724
 msgid "Device name"
 msgstr "Označenie jednotky"
 
-#: modules/access/v4l2.c:55
-#, fuzzy
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:80
 msgid ""
 "Name of the device to use. If you don't specify anything, /dev/video0 will "
 "be used."
 msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
-"zariadenie, nepoužije sa žiadne video-zariadenie."
+"zariadenie, použije sa zariadenie s označením /dev/video0."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:82
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:659
+#: modules/stream_out/standard.c:87
+msgid "Standard"
+msgstr "Štandardné"
 
-#: modules/access/v4l2.c:59
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:84
+msgid "Video standard (Default, SECAM, PAL, or NTSC)."
+msgstr "Štandard videa (automatický, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:87
+msgid ""
+"Force the Video4Linux2 video device to use a specific chroma format (eg. "
+"I420 or I422 for raw images, MJPEG for M-JPEG compressed input) (Complete "
+"list: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, RV32, YUY2, YUYV, UYVY, I41N, I422, "
+"I420, I411, I410, MJPG)"
+msgstr ""
+"Prinútiť video zariadenie Video4Linux 2, aby použilo špecifikovaný formát "
+"chroma (napr. I420 alebo I422 pre raw-obrázky, MJPEG pre M-JPEG "
+"skomprimovaný vstup) (Kompletný zoznam: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, RV32, "
+"YUY2, YUYV, UYVY, I41N, I422, I420, I411, I410, MJPG)"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:93
 #, fuzzy
+msgid "Input of the card to use (see debug)."
+msgstr ""
+"Kanál karty, ktorý chcete použiť (Zvyčajné označenie: 0 = tuner, 1 = "
+"kompozitný, 2 = svideo)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:94 modules/access/v4l2/v4l2.c:300
+msgid "Audio input"
+msgstr "Audio vstup"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:96
+msgid "Audio input of the card to use (see debug)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:97
+msgid "IO Method"
+msgstr "Metóda IO"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:99
+msgid "IO Method (READ, MMAP, USERPTR)."
+msgstr "Metóda IO (READ, MMAP, USERPTR)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:102
+msgid "Force width (-1 for autodetect)."
+msgstr "Vynútenie šírky (autodetekcia: -1)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:105
+msgid "Force height (-1 for autodetect)."
+msgstr "Vynútiť výšku (autodetekcia: -1)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:110
+msgid "Reset v4l2 controls"
+msgstr "Obnoviť  pôvodné ovládacie prvky v4l2"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:112
+msgid "Reset controls to defaults provided by the v4l2 driver."
+msgstr "Obnoviť ovládacie prvky na predvolený stav, podľa ovládača v4l2."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:113 modules/access/v4l.c:111
+#: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:194
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:238
+#: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:192
+msgid "Brightness"
+msgstr "Jas"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:115
+msgid "Brightness of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr "Jas vo video-vstupe (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:116 modules/access/v4l.c:120
+#: modules/gui/macosx/extended.m:103 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:187
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:233
+msgid "Contrast"
+msgstr "Kontrast"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:118
+msgid "Contrast of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Kontrast video-vstupu (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:119 modules/gui/macosx/extended.m:106
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:201
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:301
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:243
+msgid "Saturation"
+msgstr "Sýtosť"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:121
+msgid "Saturation of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Sýtosť na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:122 modules/access/v4l.c:114
+#: modules/gui/macosx/extended.m:105 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:208
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:228
+msgid "Hue"
+msgstr "Farebný odtieň"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:124
+msgid "Hue of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Farebný odtieň video vstupu (ak je táto funkcia podporovaná v4l2 ovládačom)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:125
+msgid "Black level"
+msgstr "Úroveň čiernej farby"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:127
+msgid "Black level of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Úroveň čiernej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:128
+msgid "Auto white balance"
+msgstr "Automatické vyváženie bielej"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:130
 msgid ""
-"Input of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
+"Automatically set the white balance of the video input (if supported by the "
+"v4l2 driver)."
 msgstr ""
-"Kanál karty, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný, 2 = svideo)."
+"Automaticky nastaviť vyváženie bielej na video-vstupe (ak je táto funkcia "
+"podporovaná ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:132
+msgid "Do white balance"
+msgstr "Vyvažovať bielu farbu"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:134
+msgid ""
+"Trigger a white balancing action, useless if auto white balance is activated "
+"(if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Spúšťač vyvažovania bielej farby, nie je účinný v prípade, že je aktivované "
+"automatické vyvažovanie bielej farby (ak je takáto funkcia podporovaná "
+"ovládačom I4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:136
+msgid "Red balance"
+msgstr "Vyváženie červenej farby"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:138
+msgid "Red balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Vyvažovanie červenej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:139
+msgid "Blue balance"
+msgstr "Vyváženie modrej farby"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:141
+msgid "Blue balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Vyváženie modrej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:142 modules/gui/macosx/extended.m:104
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:180
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:248
+msgid "Gamma"
+msgstr "Gamma"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:144
+msgid "Gamma of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Gamma-hodnota video vstupu (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:145
+msgid "Exposure"
+msgstr "Expozícia"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:147
+msgid "Exposure of the video input (if supported by the v4L2 driver)."
+msgstr ""
+"Expozícia video-vstupu (ak je takáto funkcia podporovaná ovládačom v4L2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:148
+msgid "Auto gain"
+msgstr "Automatické zosilnenie"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:150
+msgid ""
+"Automatically set the video input's gain (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Automatické nastavenie zosilnenia video-vstupu (ak je táto funkcia "
+"podporovaná ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:152
+msgid "Gain"
+msgstr "Zosilnenie"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:154
+msgid "Video input's gain (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Zosilnenie video-vstupu (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:155
+msgid "Horizontal flip"
+msgstr "Horizontálne rozdelenie"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:157
+msgid "Flip the video horizontally (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Rozdeliť video horizontálne (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:158
+msgid "Vertical flip"
+msgstr "Vertikálne rozdelenie"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:160
+msgid "Flip the video vertically (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Rozdeliť video vertikálne (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:161
+msgid "Horizontal centering"
+msgstr "Horizontálne centrovanie"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:163
+msgid ""
+"Set the camera's horizontal centering (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Nastaviť horizontálne vycentrovanie kamery (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164
+msgid "Vertical centering"
+msgstr "Vertikálne centrovanie"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:166
+msgid "Set the camera's vertical centering (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Nastaviť vertikálne vycentrovanie kamery (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:171
+msgid ""
+"Name of the audio device to use. If you don't specify anything, \"/dev/dsp\" "
+"will be used for OSS."
+msgstr ""
+"Názov audio-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
+"zariadenie, pre OSS sa použije \"/dev/dsp\"."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:175
+msgid ""
+"Name of the audio device to use. If you don't specify anything, \"/dev/dsp\" "
+"will be used for OSS, \"hw\" for Alsa."
+msgstr ""
+"Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
+"zariadenie, pre OSS sa použije \"/dev/dsp\", pre Alsa sa použije \"hw\"."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:179
+msgid "Audio method"
+msgstr "Zvuková metóda"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:182
+msgid "Audio method to use: 0 to disable audio, 1 for OSS."
+msgstr "Používaná audio-metóda: 0=zablokovať audio, 1=OSS."
 
-#: modules/access/v4l2.c:64
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:185
+msgid ""
+"Audio method to use: 0 to disable audio, 1 for OSS, 2 for ALSA, 3 for ALSA "
+"or OSS (ALSA is prefered)."
+msgstr ""
+"Používaná audio-metóda: 0=zablokovať audio, 1=OSS, 2=ALSA, 3=ALSA alebo OSS "
+"(preferuje sa ALSA)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:190
 #, fuzzy
-msgid "Video4Linux2"
-msgstr "Video4Linux"
+msgid "Volume of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Farebný odtieň video vstupu (ak je táto funkcia podporovaná v4l2 ovládačom)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:191
+#, fuzzy
+msgid "Balance"
+msgstr "Vyváženie modrej farby"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:193
+#, fuzzy
+msgid "Balance of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Vyváženie modrej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:196
+#, fuzzy
+msgid "Mute audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Farebný odtieň video vstupu (ak je táto funkcia podporovaná v4l2 ovládačom)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:197 modules/meta_engine/id3genres.h:69
+msgid "Bass"
+msgstr "Bass"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:199
+#, fuzzy
+msgid "Bass level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Úroveň čiernej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:200
+#, fuzzy
+msgid "Treble"
+msgstr "zapnúť"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:202
+#, fuzzy
+msgid "Treble level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Úroveň čiernej farby na video-vstupe (ak je táto funkcia podporovaná "
+"ovládačom v4l2)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:203
+msgid "Loudness"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:205
+#, fuzzy
+msgid "Loudness of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+"Farebný odtieň video vstupu (ak je táto funkcia podporovaná v4l2 ovládačom)."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:209 modules/access/v4l.c:130
+msgid "Capture the audio stream in stereo."
+msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:212
+msgid ""
+"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
+"48000)"
+msgstr ""
+"Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
+"22050, 44100,48000)"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:216
+msgid ""
+"Caching value for V4L2 captures. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre V4L2. Táto hodnota sa nastavuje "
+"v milisekundách."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:218
+#, fuzzy
+msgid "v4l2 driver controls"
+msgstr "Ovládanie v4l2"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:220
+msgid ""
+"Set the v4l2 driver controls to the values specified using a comma separated "
+"list optionally encapsulated by curly braces (e.g.: {video_bitrate=6000000,"
+"audio_crc=0,stream_type=3} ). To list available controls, increase verbosity "
+"(-vvv) or use the v4l2-ctl application."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:226
+#, fuzzy
+msgid "Tuner id"
+msgstr "Tuner"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:228
+msgid "Tuner id (see debug output)."
+msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:65
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:231
+msgid "Tuner frequency in Hz or kHz (see debug output)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:232
 #, fuzzy
+msgid "Audio mode"
+msgstr "Kodek zvuku"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:234
+msgid "Tuner audio mono/stereo and track selection."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:250
+msgid "READ"
+msgstr "READ"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:250
+msgid "MMAP"
+msgstr "MMAP"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:250
+msgid "USERPTR"
+msgstr "USERPTR"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:257 modules/audio_output/alsa.c:188
+#: modules/audio_output/directx.c:479 modules/audio_output/oss.c:225
+#: modules/audio_output/portaudio.c:402 modules/audio_output/sdl.c:184
+#: modules/audio_output/sdl.c:203 modules/audio_output/waveout.c:535
+msgid "Mono"
+msgstr "Mono"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:259
+msgid "Primary language (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:260
+msgid "Secondary language (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:261
+msgid "Second audio program (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:262
+msgid "Primary language left, Secondary language right"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:274
+msgid "Video4Linux2"
+msgstr "Video4Linux2"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:275
 msgid "Video4Linux2 input"
-msgstr "Vstup Video4Linux"
+msgstr "Vstup Video4Linux2"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:279
+msgid "Video input"
+msgstr "Video vstup"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:312 modules/access/v4l.c:123
+msgid "Tuner"
+msgstr "Tuner"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:322
+msgid "Controls"
+msgstr "Ovládacie prvky"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:323
+msgid "v4l2 driver controls, if supported by your v4l2 driver."
+msgstr "Ovládacie prvky v4l2, ak sú podporované ovládačom v4l2."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:381
+msgid "Video4Linux2 Compressed A/V"
+msgstr "Video4Linux2 komprimované A/V"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:3148
+msgid "Reset controls to default"
+msgstr "Obnoviť predvolené ovládacie prvky"
 
 #: modules/access/v4l.c:78
 msgid ""
@@ -6996,27 +8139,20 @@ msgstr "Šírka zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
 msgstr "Výška zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
 
-#: modules/access/v4l.c:111 modules/gui/macosx/extended.m:113
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:234
-msgid "Brightness"
-msgstr "Jas"
-
 #: modules/access/v4l.c:113
 msgid "Brightness of the video input."
 msgstr "Jas vo video-vstupe."
 
-#: modules/access/v4l.c:114 modules/gui/macosx/extended.m:116
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:224
-msgid "Hue"
-msgstr "Farebný odtieň"
-
 #: modules/access/v4l.c:116
 msgid "Hue of the video input."
 msgstr "Farebný odtieň vo video-vstupe."
 
-#: modules/access/v4l.c:117 modules/misc/notify/xosd.c:80
-#: modules/video_filter/colorthres.c:49 modules/video_filter/marq.c:112
-#: modules/video_filter/rss.c:146
+#: modules/access/v4l.c:117 modules/gui/fbosd.c:146
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:244
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:308
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:544 modules/misc/notify/xosd.c:82
+#: modules/video_filter/colorthres.c:51 modules/video_filter/marq.c:119
+#: modules/video_filter/rss.c:149
 msgid "Color"
 msgstr "Farba"
 
@@ -7024,19 +8160,10 @@ msgstr "Farba"
 msgid "Color of the video input."
 msgstr "Farba video-vstupu"
 
-#: modules/access/v4l.c:120 modules/gui/macosx/extended.m:114
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:229
-msgid "Contrast"
-msgstr "Kontrast"
-
 #: modules/access/v4l.c:122
 msgid "Contrast of the video input."
 msgstr "Kontrast video-vstupu"
 
-#: modules/access/v4l.c:123
-msgid "Tuner"
-msgstr "Tuner"
-
 #: modules/access/v4l.c:124
 msgid "Tuner to use, if there are several ones."
 msgstr "Používaný tuner."
@@ -7048,10 +8175,6 @@ msgstr ""
 "Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
 "22050, 44100)."
 
-#: modules/access/v4l.c:130
-msgid "Capture the audio stream in stereo."
-msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
-
 #: modules/access/v4l.c:131
 msgid "MJPEG"
 msgstr "MJPEG"
@@ -7085,157 +8208,154 @@ msgstr "Video4Linux"
 msgid "Video4Linux input"
 msgstr "Vstup Video4Linux"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:43
+#: modules/access/vcd/vcd.c:46
 msgid "Caching value for VCDs. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:47 modules/gui/macosx/open.m:177
-#: modules/gui/macosx/open.m:502 modules/gui/macosx/open.m:592
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:696
+#: modules/access/vcd/vcd.c:50 modules/gui/macosx/open.m:177
+#: modules/gui/macosx/open.m:527 modules/gui/macosx/open.m:613
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:699
 msgid "VCD"
 msgstr "VCD"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:48
+#: modules/access/vcd/vcd.c:51
 msgid "VCD input"
 msgstr "Vstup VCD"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:54
+#: modules/access/vcd/vcd.c:57
 msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
 msgstr "[vcd:][jednotka][@[titul][,[kapitola]]]"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:105
+#: modules/access/vcdx/access.c:109
 msgid "The above message had unknown log level"
 msgstr "Horeuvedená správa mala neznámu úroveň zaznamenávania"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:131
+#: modules/access/vcdx/access.c:135
 msgid "The above message had unknown vcdimager log level"
 msgstr "Horeuvedenená správa má neznámu úroveň zaznamenávania"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:281 modules/access/vcdx/access.c:364
-#: modules/access/vcdx/access.c:690 modules/access/vcdx/info.c:290
-#: modules/access/vcdx/info.c:291
+#: modules/access/vcdx/access.c:285 modules/access/vcdx/access.c:368
+#: modules/access/vcdx/access.c:694 modules/access/vcdx/info.c:294
+#: modules/access/vcdx/info.c:295
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:310
 msgid "Entry"
 msgstr "Záznam"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:409 modules/access/vcdx/info.c:102
+#: modules/access/vcdx/access.c:413 modules/access/vcdx/info.c:106
 msgid "Segments"
 msgstr "Segmenty"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:428 modules/access/vcdx/access.c:709
-#: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
-#: modules/demux/mkv.cpp:5260
+#: modules/access/vcdx/access.c:432 modules/access/vcdx/access.c:713
+#: modules/access/vcdx/info.c:298 modules/access/vcdx/info.c:299
+#: modules/demux/mkv.cpp:5408
 msgid "Segment"
 msgstr "Segment"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:533
+#: modules/access/vcdx/access.c:537
 msgid "LID"
 msgstr "LID"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:90
+#: modules/access/vcdx/info.c:94
 msgid "VCD Format"
 msgstr "Formát VCD"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:91 modules/demux/mpc.c:56
-msgid "Album"
-msgstr "Album"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:92
+#: modules/access/vcdx/info.c:96 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:259
 msgid "Application"
 msgstr "Program"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:93
+#: modules/access/vcdx/info.c:97
 msgid "Preparer"
 msgstr "Zostavovateľ"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:94
+#: modules/access/vcdx/info.c:98
 msgid "Vol #"
 msgstr "Hlasitosť #"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:95
+#: modules/access/vcdx/info.c:99
 msgid "Vol max #"
 msgstr "Max. hlasitosť #"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:96
+#: modules/access/vcdx/info.c:100
 msgid "Volume Set"
 msgstr "Nastavenie hlasitosti"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:99
+#: modules/access/vcdx/info.c:103
 msgid "System Id"
 msgstr "Systémové ID"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:101
+#: modules/access/vcdx/info.c:105
 msgid "Entries"
 msgstr "Záznamy"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:122
+#: modules/access/vcdx/info.c:126
 msgid "First Entry Point"
 msgstr "Prvý vstupný bod"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:126
+#: modules/access/vcdx/info.c:130
 msgid "Last Entry Point"
 msgstr "Posledný vstupný bod"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:127
+#: modules/access/vcdx/info.c:131
 msgid "Track size (in sectors)"
 msgstr "Veľkosť stopy (v sektoroch)"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:139 modules/access/vcdx/info.c:142
-#: modules/access/vcdx/info.c:151 modules/access/vcdx/info.c:166
+#: modules/access/vcdx/info.c:143 modules/access/vcdx/info.c:146
+#: modules/access/vcdx/info.c:155 modules/access/vcdx/info.c:170
 msgid "type"
 msgstr "typ"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:139
+#: modules/access/vcdx/info.c:143
 msgid "end"
 msgstr "koniec"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:142
+#: modules/access/vcdx/info.c:146
 msgid "play list"
 msgstr "playlist"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:153
+#: modules/access/vcdx/info.c:157
 msgid "extended selection list"
 msgstr "Rozšírený zoznam s výberom"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:154
+#: modules/access/vcdx/info.c:158
 msgid "selection list"
 msgstr "Zoznam výberu"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:166
+#: modules/access/vcdx/info.c:170
 msgid "unknown type"
 msgstr "neznámy typ"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:298 modules/access/vcdx/info.c:299
-#: modules/access/vcdx/info.c:316
+#: modules/access/vcdx/info.c:302 modules/access/vcdx/info.c:303
+#: modules/access/vcdx/info.c:320
 msgid "List ID"
 msgstr "ID zoznamu"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:95
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:99
 msgid "(Super) Video CD"
 msgstr "(Super) Video CD"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:96
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:100
 msgid "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) input"
 msgstr "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) vstup"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:97
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:101
 msgid "vcdx://[device-or-file][@{P,S,T}num]"
 msgstr "vcdx://[jednotka-alebo-súbor][@{P,S,T}číslo]"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:106
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:110
 msgid "If nonzero, this gives additional debug information."
 msgstr "Ak hodnota nie je nulová, doplnia sa ďalšie informácie pre ladenie."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:111 modules/access/vcdx/vcd.c:112
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:115 modules/access/vcdx/vcd.c:116
 msgid "Number of CD blocks to get in a single read."
 msgstr "Počet blokov CD, ktoré sa načítajú pri jednom čítaní."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:116
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:120
 msgid "Use playback control?"
 msgstr "Chcete aktivovať aj kontrolu prehrávania?"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:117
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:121
 msgid ""
 "If VCD is authored with playback control, use it. Otherwise we play by "
 "tracks."
@@ -7243,11 +8363,11 @@ msgstr ""
 "Ak je VCD vybavené kontrolným mechanizmom pre prehrávanie, použite ho. V "
 "opačnom prípade sa bude disk prehrávať postupne - po stopách."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:123
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:127
 msgid "Use track length as maximum unit in seek?"
 msgstr "Nastaviť dĺžku tejto stopy ako maximálnu jednotku pre vyhľadávanie?"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:124
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:128
 msgid ""
 "If set, the length of the seek bar is the track rather than the length of an "
 "entry."
@@ -7255,11 +8375,11 @@ msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, tak bude dĺžka vyhľadávacej lišty menšia, ako "
 "dĺžka záznamu."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:129
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:133
 msgid "Show extended VCD info?"
 msgstr "Zobraziť rozšírené informácie o VCD?"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:130
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:134
 msgid ""
 "Show the maximum amount of information under Stream and Media Info. Shows "
 "for example playback control navigation."
@@ -7267,23 +8387,23 @@ msgstr ""
 "Zobraziť maximálne množstvo informácií o streame alebo médiu. V tomto "
 "nastavení sa budú zobrazovať napríklad aj navigačné tlačidlá."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:137
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:141
 msgid "Format to use in the playlist's \"author\" field."
 msgstr "Formát, ktorý sa bude používať v playliste, v políčku \"author\""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:143
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:147
 msgid "Format to use in the playlist's \"title\" field."
 msgstr "Formát, ktorý sa bude používať v playliste, v políčku \"title\""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:46
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:48
 msgid "Simple decoder for Dolby Surround encoded streams"
 msgstr "Jednoduchý dekodér pre streamy zakódované v režime Dolby Surround"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:47
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:49
 msgid "Dolby Surround decoder"
 msgstr "Dolby Surround dekodér"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:55
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:57
 msgid ""
 "This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
 "complete 7.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
@@ -7291,25 +8411,25 @@ msgid ""
 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
 "It works with any source format from mono to 7.1."
 msgstr ""
-"Tento efekt spôsobí, že budete mať pocit, akoby ste sa nachádzali v izbe "
-"ozvučenej 8 reproduktormi. Zvuk bude znieť realistickejšie, obzvlášť v "
-"slúchadlách. Ak používate tento efekt a počúvate hudbu dlhší čas, počúvanie "
-"je aj menej unavujúce. \n"
+"Tento efekt vyvoláva dojem, že sa nachádzate v i v izbe ozvučenej 8 "
+"reproduktormi. Zvuk bude znieť realistickejšie, obzvlášť v slúchadlách. Ak "
+"používate tento efekt a počúvate hudbu dlhší čas, počúvanie je aj menej "
+"unavujúce. \n"
 "Efekt funguje s akýmkoľvek vstupným zvukom (či už v režime mono, alebo 7.1)."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:62
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
 msgid "Characteristic dimension"
 msgstr "Vzdialenosť poslucháča"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
 msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
 msgstr "Vzdialenosť poslucháča od ľavého predného reproduktora."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:68
 msgid "Compensate delay"
 msgstr "Kompenzovať oneskorenie"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:68
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:70
 msgid ""
 "The delay which is introduced by the physical algorithm may sometimes be "
 "disturbing for the synchronization between lips-movement and speech. In "
@@ -7318,11 +8438,11 @@ msgstr ""
 "Ak ste si všimli, že pohyb pier a reč postáv vo filme nie sú "
 "synchronizované, zapnite túto kompenzáciu."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:72
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:74
 msgid "No decoding of Dolby Surround"
 msgstr "Nedekódovať zvuk nahraný v režime Dolby Surround"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:74
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:76
 msgid ""
 "Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
 "this filter. Enabling this setting is not recommended."
@@ -7330,71 +8450,77 @@ msgstr ""
 "Streamy zakódované v norme Dolby Surround sa pred aplikovaním filtra nebudú "
 "dekódovať. Aktivovanie tejto funkcie však NEODPORÚČAME. "
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:78
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:97
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:80
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:99
 msgid "Headphone virtual spatialization effect"
 msgstr "Priestorový efekt zvuku v slúchadlách"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:79
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:81
 msgid "Headphone effect"
 msgstr "Efekt zvuku v slúchadlách"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:87
-msgid "Use downmix algorithme."
-msgstr ""
-
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
+msgid "Use downmix algorithm"
+msgstr "Používať downmixovací algoritmus"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
 msgid ""
 "This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in the "
 "headphone channel mixer. Itgives the effect of standing in a room full of "
 "speakers."
 msgstr ""
+"Pomocou tejto voľby aktivujete downmixovací algoritmus, ktorý zmení stereo-"
+"zvuk na mono-zvuk. Tento istý algoritmus sa používa aj v kanálovom "
+"zmiešavači, pri efekte slúchadiel. Algortimus vytvára pocit, akoby ste stáli "
+"v izbe plnej reproduktorov."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
-#, fuzzy
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:93
 msgid "Select channel to keep"
-msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"
+msgstr "Zvoľte si kanál, ktorý chcete zachovať"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:93
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
 msgid ""
 "This option silences all other channels except the selected channel. Choose "
-"one from (0=left, 1=right 2=rear left, 3=rear right, 4=center, 5=left front)"
+"one from (0=left, 1=right, 2=rear left, 3=rear right, 4=center, 5=left front)"
 msgstr ""
+"Pomocou tejto voľby môžete umlčať zvuk vo všetkých kanáloch, okrem "
+"vybraného. Môžete zadať hodnoty (0=vľavo, 1=vpravo, 2=vzadu-vľavo, 3=vzadu-"
+"vpravo, 4=centrálny, 5=vpredu-vľavo)"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
-#, fuzzy
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
 msgid "Left rear"
-msgstr "Ľavý kanál"
+msgstr "Ľavý zadný"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
-#, fuzzy
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
 msgid "Right rear"
-msgstr "Pravý kanál"
+msgstr "Pravý zadný"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
-#, fuzzy
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101
 msgid "Left front"
-msgstr "Ľavý kanál"
+msgstr "Ľavý predný"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:112
-#, fuzzy
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:113
 msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
-msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu PCM"
+msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu stereo na mono"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:45
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:51
 msgid "Audio filter for simple channel mixing"
 msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:45
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:58
+msgid "audio filter for simple channel mixing"
+msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:47
 msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
 msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:94
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:96
 msgid "A/52 dynamic range compression"
 msgstr "Kompresia dynamického rozsahu A/52"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:96
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:83
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:98
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:85
 msgid ""
 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
@@ -7406,91 +8532,88 @@ msgstr ""
 "prostredí alebo vtedy, keď nechcete prehrávaním videa niekoho rušiť. Ak "
 "vypnete kompresiu dynamického rozsahu, prehrávané tóny sa nebudú upravovať. "
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:101
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:103
 msgid "Enable internal upmixing"
 msgstr "Zapnúť interný upmixing"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:103
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:105
 msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
 msgstr "Aktivovať algoritmus pre interný upmixing (neodporúča sa)."
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:107
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:116
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:109
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:118
 msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
 msgstr "ATSC A/52 (AC-3) audio dekodér"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:52
+#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:54
 msgid "Audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
 msgstr "Zvukový filter pre prekódovávanie z formátu A/52->S/PDIF"
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:81
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:83
 msgid "DTS dynamic range compression"
 msgstr "Kompresia dynamického rozsahu DTS"
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:93
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:99
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:95
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:101
 msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
 msgstr "Koherentný akustický dekodér zvuku DTS"
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:69
+#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:71
 msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
 msgstr "Zvukový filter pre konvertovanie DTS->S/PDIF"
 
-#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:54
-#, fuzzy
+#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:56
 msgid "Fixed point audio format conversions"
-msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu PCM"
+msgstr "Konverzie audio-formátov s fixným bodom"
 
-#: modules/audio_filter/converter/float.c:95
-#, fuzzy
+#: modules/audio_filter/converter/float.c:97
 msgid "Floating-point audio format conversions"
-msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu PCM"
+msgstr "Konverzie audio-formátov s plávajúcim bodom"
 
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:67
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:72
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:71
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:76
 msgid "MPEG audio decoder"
 msgstr "MPEG audio-dekodér"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:51
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:54
 msgid "Equalizer preset"
 msgstr "Nastavenie ekvalizéra"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:52
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:55
 msgid "Preset to use for the equalizer."
 msgstr "Predvolené nastavenia ekvalizéra."
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:54
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:57
 msgid "Bands gain"
 msgstr "Zosilnenie pásiem"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:57
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:59
 msgid ""
 "Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
 "values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -"
-"2 0\""
+"2 0\"."
 msgstr ""
-"Ak nechcete použiť žiadne z predvolených nastavení, tak špecifikujte "
-"nastavenia jednotlivých pásiem ekvalizéra manuálne. Musíte zadať 10 hodnôt v "
-"rozsahu od -20 dB do 20dB, hodnoty oddeľujte medzerou, napr. \"0 2 4 2 0 -2 -"
-"4 -2 0\"."
+"Nepoužívajte prednastavené hodnoty, pásma špecifikujte radšej manuálne. "
+"Musíte zadať 10 hodnôt v rozsahu od -20 dB do 20dB, hodnoty oddeľujte "
+"medzerou, napr. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -2 0\"."
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:61
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:63
 msgid "Two pass"
 msgstr "Aplikovať dvakrát"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:62
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:64
 msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
 msgstr "Filtrovať zvuk dvakrát. Výsledný efekt bude silnejší."
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:65
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:67
 msgid "Global gain"
 msgstr "Celkové zosilnenie"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:66
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:68
 msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
 msgstr "Tu môžete nastaviť celkové zosilnenie v dB (-20 ... 20)."
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:69
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:71
 msgid "Equalizer with 10 bands"
 msgstr "10-pásmový ekvalizér"
 
@@ -7573,15 +8696,15 @@ msgstr "Soft rock"
 msgid "Techno"
 msgstr "Techno"
 
-#: modules/audio_filter/format.c:202
+#: modules/audio_filter/format.c:204
 msgid "Audio filter for PCM format conversion"
 msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu PCM"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:68
+#: modules/audio_filter/normvol.c:69
 msgid "Number of audio buffers"
 msgstr "Počet audio-bufferov"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:69
+#: modules/audio_filter/normvol.c:70
 msgid ""
 "This is the number of audio buffers on which the power measurement is made. "
 "A higher number of buffers will increase the response time of the filter to "
@@ -7591,11 +8714,11 @@ msgstr ""
 "napätia. Čím je počet meraných bufferov väčší, tým je program pomalší a "
 "zaznamenáva aj menej krátkodobých odchýlok. "
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:74
+#: modules/audio_filter/normvol.c:75
 msgid "Max level"
 msgstr "Max. úroveň"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:75
+#: modules/audio_filter/normvol.c:76
 msgid ""
 "If the average power over the last N buffers is higher than this value, the "
 "volume will be normalized. This value is a positive floating point number. A "
@@ -7605,168 +8728,167 @@ msgstr ""
 "spustí sa normalizácia hlasitosti. Odporúčame nastaviť hodnoty v rozsahu 0.5 "
 "- 10."
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:81 modules/audio_filter/normvol.c:82
+#: modules/audio_filter/normvol.c:82 modules/audio_filter/normvol.c:83
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:322
 msgid "Volume normalizer"
 msgstr "Vyrovnávač hlasitosti"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:47 modules/audio_filter/param_eq.c:48
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:49 modules/audio_filter/param_eq.c:50
 msgid "Parametric Equalizer"
 msgstr "Parametrický ekvalizér"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:53
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:55
 msgid "Low freq (Hz)"
 msgstr "Nízka frekvencia [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:56
-msgid "Low freq gain (Db)"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti nízkych frekvencií [dB]"
-
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:57
+msgid "Low freq gain (dB)"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti nízkych frekvencií [dB]"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:58
 msgid "High freq (Hz)"
 msgstr "Vysoká frekvencia [Hz]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:60
-msgid "High freq gain (Db)"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti vysokých frekvencií [dB]"
+msgid "High freq gain (dB)"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti vysokých frekvencií [dB]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:61
 msgid "Freq 1 (Hz)"
 msgstr "Frekv. 1 [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:64
-msgid "Freq 1 gain (Db)"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti frekv. 1 [dB]"
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:63
+msgid "Freq 1 gain (dB)"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 1 [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:65
 msgid "Freq 1 Q"
 msgstr "Frekv. 1 Q"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:67
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
 msgid "Freq 2 (Hz)"
 msgstr "Frekv. 2 [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:70
-msgid "Freq 2 gain (Db)"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti frekv. 2 [dB]"
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:68
+msgid "Freq 2 gain (dB)"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 2 [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:72
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:70
 msgid "Freq 2 Q"
 msgstr "Frekv. 2 Q"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:73
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
 msgid "Freq 3 (Hz)"
 msgstr "Frekv. 3 [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:76
-msgid "Freq 3 gain (Db)"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti frekv. 3 [dB]"
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:73
+msgid "Freq 3 gain (dB)"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 3 [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:78
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:75
 msgid "Freq 3 Q"
 msgstr "Frekv. 3 Q"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:84
+#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:86
 msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre obmedzenú interpoláciu prevzorkovania"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:64
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:71
+#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:66
+#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:73
 msgid "Audio filter for linear interpolation resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre lineárnu interpoláciu prevzorkovania"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:45
+#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:47
 msgid "Audio filter for trivial resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre triviálne prevzorkovanie"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:45
+#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:47
 msgid "Audio filter for ugly resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre zlé prevzorkovanie"
 
-#: modules/audio_mixer/float32.c:46
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:48
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:49
+msgid "spatializer"
+msgstr "priestorový"
+
+#: modules/audio_mixer/float32.c:49
 msgid "Float32 audio mixer"
 msgstr "Mixér pre zvuk vo formáte Float32"
 
-#: modules/audio_mixer/spdif.c:46
+#: modules/audio_mixer/spdif.c:48
 msgid "Dummy S/PDIF audio mixer"
 msgstr "Fingovaná funkcia zvukového mixéra S/PDIF"
 
-#: modules/audio_mixer/trivial.c:46
+#: modules/audio_mixer/trivial.c:49
 msgid "Trivial audio mixer"
 msgstr "Triválny mixér zvuku"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:84
+#: modules/audio_output/alsa.c:87
 msgid "default"
 msgstr "predvolené"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:104
+#: modules/audio_output/alsa.c:107
 msgid "ALSA audio output"
 msgstr "Zvukový výstup ALSA"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:108
+#: modules/audio_output/alsa.c:111
 msgid "ALSA Device Name"
 msgstr "Názov jednotky ALSA"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:128 modules/audio_output/auhal.c:128
-#: modules/audio_output/auhal.c:972 modules/audio_output/directx.c:400
-#: modules/audio_output/oss.c:130 modules/audio_output/portaudio.c:394
-#: modules/audio_output/sdl.c:176 modules/audio_output/sdl.c:194
-#: modules/audio_output/waveout.c:370 modules/gui/macosx/intf.m:567
-#: modules/gui/macosx/intf.m:568
+#: modules/audio_output/alsa.c:131 modules/audio_output/auhal.c:130
+#: modules/audio_output/auhal.c:974 modules/audio_output/directx.c:402
+#: modules/audio_output/oss.c:132 modules/audio_output/portaudio.c:396
+#: modules/audio_output/sdl.c:178 modules/audio_output/sdl.c:196
+#: modules/audio_output/waveout.c:465 modules/gui/macosx/intf.m:711
+#: modules/gui/macosx/intf.m:712
 msgid "Audio Device"
 msgstr "Zvukové zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:185 modules/audio_output/directx.c:477
-#: modules/audio_output/oss.c:223 modules/audio_output/portaudio.c:400
-#: modules/audio_output/sdl.c:182 modules/audio_output/sdl.c:201
-#: modules/audio_output/waveout.c:432
-msgid "Mono"
-msgstr "Mono"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/directx.c:450
-#: modules/audio_output/oss.c:179 modules/audio_output/portaudio.c:419
-#: modules/audio_output/waveout.c:404
+#: modules/audio_output/alsa.c:201 modules/audio_output/directx.c:452
+#: modules/audio_output/oss.c:181 modules/audio_output/portaudio.c:421
+#: modules/audio_output/waveout.c:503
 msgid "2 Front 2 Rear"
 msgstr "2 reproduktory vpredu, 2 vzadu"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:246 modules/audio_output/directx.c:523
-#: modules/audio_output/oss.c:247 modules/audio_output/waveout.c:448
+#: modules/audio_output/alsa.c:249 modules/audio_output/directx.c:525
+#: modules/audio_output/oss.c:249 modules/audio_output/waveout.c:553
 msgid "A/52 over S/PDIF"
 msgstr "A/52 cez výstup S/PDIF"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:325
-#, fuzzy
+#: modules/audio_output/alsa.c:328
 msgid "No Audio Device"
-msgstr "Zvukové zariadenie"
+msgstr "Žiadne zvukové zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:326
+#: modules/audio_output/alsa.c:329
 msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
 msgstr ""
+"Nie je zadaný žiaden názov audio-zariadenia. Zadajte aspoň hodnotu \"default"
+"\"."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:433 modules/audio_output/alsa.c:472
-#: modules/audio_output/alsa.c:484 modules/audio_output/auhal.c:242
-#, fuzzy
+#: modules/audio_output/alsa.c:436 modules/audio_output/alsa.c:475
+#: modules/audio_output/alsa.c:487 modules/audio_output/auhal.c:244
 msgid "Audio output failed"
-msgstr "Pin audio-výstupu"
+msgstr "Nesprávny výstup zvuku"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:434 modules/audio_output/alsa.c:485
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/audio_output/alsa.c:437 modules/audio_output/alsa.c:488
+#, c-format
 msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť zariadenie ALSA \"%s\" (%s)."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:473
+#: modules/audio_output/alsa.c:476
 #, c-format
 msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
-msgstr ""
+msgstr "Audo-zariadenie \"%s\" sa už používa."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:939
+#: modules/audio_output/alsa.c:960
 msgid "Unknown soundcard"
 msgstr "Neznáma zvuková karta"
 
-#: modules/audio_output/arts.c:63
+#: modules/audio_output/arts.c:65
 msgid "aRts audio output"
 msgstr "aRts audio-výstup"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:129
+#: modules/audio_output/auhal.c:131
 msgid ""
 "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed in "
 "your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for audio "
@@ -7775,36 +8897,38 @@ msgstr ""
 "Vyberte také číslo, aké je uvedené aj v menu  'Audio-zariadenia'. Toto "
 "zariadenie bude používané pri prehrávaní zvuku a bude predvolené."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:135
+#: modules/audio_output/auhal.c:137
 msgid "HAL AudioUnit output"
 msgstr "Výstup HAL AudioUnit"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:243
+#: modules/audio_output/auhal.c:245
 msgid ""
 "The selected audio output device is exclusively in use by another program."
-msgstr ""
+msgstr "Vybrané zariadenie pre výstup zvuku momentálne používa iný program. "
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:427
-#, fuzzy
+#: modules/audio_output/auhal.c:429
 msgid "Audio device is not configured"
-msgstr "Názov audio-zariadenia"
+msgstr "Audio-zariadenie nie je nakonfigurované"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:428
+#: modules/audio_output/auhal.c:430
 msgid ""
-"You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup Utility"
-"\" in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
+"You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup\" "
+"utility in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
 msgstr ""
+"Mali by ste si nakonfigurovať reproduktor pomocou programu \"Audio Midi Setup"
+"\" v menu /Aplikácie/Pomocné programy. Teraz sa automaticky nastaví stereo-"
+"mód."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1017
+#: modules/audio_output/auhal.c:1019
 #, c-format
 msgid "%s (Encoded Output)"
 msgstr "%s (kódovaný výstup)"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:204 modules/audio_output/portaudio.c:107
+#: modules/audio_output/directx.c:206 modules/audio_output/portaudio.c:109
 msgid "Output device"
 msgstr "Výstupné zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:206
+#: modules/audio_output/directx.c:208
 msgid ""
 "DirectX device number: 0 default device, 1..N device by number(Note that the "
 "default device appears as 0 AND another number)."
@@ -7813,11 +8937,11 @@ msgstr ""
 "čísla (pamätajte na to, že predvolené zariadenie môže mať číslo, ktoré sa "
 "len začína číslicou 0)."
 
-#: modules/audio_output/directx.c:208 modules/audio_output/waveout.c:136
+#: modules/audio_output/directx.c:210 modules/audio_output/waveout.c:154
 msgid "Use float32 output"
 msgstr "Použiť výstup float32"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:210 modules/audio_output/waveout.c:138
+#: modules/audio_output/directx.c:212 modules/audio_output/waveout.c:156
 msgid ""
 "The option allows you to enable or disable the high-quality float32 audio "
 "output mode (which is not well supported by some soundcards)."
@@ -7825,27 +8949,27 @@ msgstr ""
 "Táto voľba Vám umožňuje vypnúť vysoko-kvalitný audio-výstup float 32 (tento "
 "výstup niektoré zvukové karty nepodporujú)."
 
-#: modules/audio_output/directx.c:214
+#: modules/audio_output/directx.c:216
 msgid "DirectX audio output"
 msgstr "DirectX audio-výstup"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:432 modules/audio_output/portaudio.c:427
+#: modules/audio_output/directx.c:434 modules/audio_output/portaudio.c:429
 msgid "3 Front 2 Rear"
 msgstr "3 vpredu, 2 vzadu"
 
-#: modules/audio_output/esd.c:67
+#: modules/audio_output/esd.c:69
 msgid "EsounD audio output"
 msgstr "Audio-výstup EsounD"
 
-#: modules/audio_output/esd.c:70
+#: modules/audio_output/esd.c:72
 msgid "Esound server"
 msgstr "Server Esound"
 
-#: modules/audio_output/file.c:78
+#: modules/audio_output/file.c:81
 msgid "Output format"
 msgstr "Výstupný formát"
 
-#: modules/audio_output/file.c:79
+#: modules/audio_output/file.c:82
 msgid ""
 "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
@@ -7853,11 +8977,11 @@ msgstr ""
 "Niektorý z formátov \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le"
 "\", \"u16_be\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
 
-#: modules/audio_output/file.c:82
+#: modules/audio_output/file.c:85
 msgid "Number of output channels"
 msgstr "Počet výstupných zvukových kanálov"
 
-#: modules/audio_output/file.c:83
+#: modules/audio_output/file.c:86
 msgid ""
 "By default, all the channels of the incoming will be saved but you can "
 "restrict the number of channels here."
@@ -7865,39 +8989,64 @@ msgstr ""
 "V predvolenom nastavení: počet vstupných kanálov = počtu výstupných kanálov. "
 "Môžete však počet výstupných kanálov obmedziť na určitú hodnotu."
 
-#: modules/audio_output/file.c:86
+#: modules/audio_output/file.c:89
 msgid "Add WAVE header"
 msgstr "Pridať hlavičku WAVE"
 
-#: modules/audio_output/file.c:87
+#: modules/audio_output/file.c:90
 msgid "Instead of writing a raw file, you can add a WAV header to the file."
 msgstr "Namiesto zapísania .raw súboru, môžete do súboru pridať WAV hlavičku."
 
-#: modules/audio_output/file.c:104
+#: modules/audio_output/file.c:107
 msgid "Output file"
 msgstr "Výstupný súbor"
 
-#: modules/audio_output/file.c:105
-msgid "File to which the audio samples will be written to."
+#: modules/audio_output/file.c:108
+#, fuzzy
+msgid "File to which the audio samples will be written to. (\"-\" for stdout"
 msgstr "Súbor, do ktorého sa uloží výstupný zvuk."
 
-#: modules/audio_output/file.c:108
+#: modules/audio_output/file.c:111
 msgid "File audio output"
 msgstr "Súbor so zvukovým výstupom"
 
-#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:76
+#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:78
 msgid "Roku HD1000 audio output"
 msgstr "Zvukový výstup Roku HD1000"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:62
+#: modules/audio_output/jack.c:67
+msgid "Automatically connect to writable clients"
+msgstr "Automaticky sa pripojiť k zapisujúcim klientom"
+
+#: modules/audio_output/jack.c:69
+msgid ""
+"If enabled, this option will automatically connect sound output to the first "
+"writable JACK clients found."
+msgstr ""
+"Ak je táto voľba aktívna, zvukový výstup sa automaticky prepojí s prvým Jack "
+"klientom, ktorý sa nájde a do ktorého bude možné zapisovať."
+
+#: modules/audio_output/jack.c:73
+msgid "Connect to clients matching"
+msgstr "Pripojiť ku klientom zodpovedajúcim"
+
+#: modules/audio_output/jack.c:75
+msgid ""
+"If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match this "
+"regular expression will be considered for connection."
+msgstr ""
+"Ak je zapnutá automatická detekcia, spojenie sa vytvorí len s tými JACK "
+"klientami, ktorých názov zodpovedá zadanému regulárnemu výrazu."
+
+#: modules/audio_output/jack.c:83
 msgid "JACK audio output"
 msgstr "Zvukový výstup JACK"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:99
+#: modules/audio_output/oss.c:101
 msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
 msgstr "Pokúsiť sa obísť chybné ovládače operačného systému"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:101
+#: modules/audio_output/oss.c:103
 msgid ""
 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
@@ -7908,125 +9057,183 @@ msgstr ""
 "podľa toho, že zvuk bude trhaný). Ak používate nejaké takéto ovládače, "
 "skúste aktivovať túto voľbu."
 
-#: modules/audio_output/oss.c:107
-#, fuzzy
+#: modules/audio_output/oss.c:109
 msgid "UNIX OSS audio output"
-msgstr "Zvukový výstup Linux OSS"
+msgstr "Zvukový výstup UNIX OSS"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:112
+#: modules/audio_output/oss.c:114
 msgid "OSS DSP device"
 msgstr "Zariadenie OSS DSP"
 
-#: modules/audio_output/portaudio.c:108
+#: modules/audio_output/portaudio.c:110
 msgid "Portaudio identifier for the output device"
 msgstr "Identifikátor Portaudio pre výstupné zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/portaudio.c:112
+#: modules/audio_output/portaudio.c:114
 msgid "PORTAUDIO audio output"
 msgstr "Zvukový výstup PORTAUDIO"
 
-#: modules/audio_output/sdl.c:66
+#: modules/audio_output/pulse.c:58 modules/gui/macosx/intf.m:636
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1595 modules/gui/pda/pda_interface.c:210
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1353 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:389
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:393
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:955
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:957
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1021
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1036
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1043
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1060
+msgid "VLC media player"
+msgstr "VLC media player"
+
+#: modules/audio_output/pulse.c:94
+#, fuzzy
+msgid "Pulseaudio audio output"
+msgstr "Súbor so zvukovým výstupom"
+
+#: modules/audio_output/sdl.c:68
 msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
 msgstr "Zvukový výstup Simple Direct Media Layer"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:143
+#: modules/audio_output/waveout.c:147
+msgid "Microsoft Soundmapper"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:158
+#, fuzzy
+msgid "Select Audio Device"
+msgstr "Zvukové zariadenie"
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:159
+msgid ""
+"Select special Audio device, or let windows decide (default), change needs "
+"VLC restart to apply."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:162
+#, fuzzy
+msgid "Default Audio Device"
+msgstr "Predvolené zariadenia"
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:166
 msgid "Win32 waveOut extension output"
 msgstr "Rozšírený výstup Win32 waveOut"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:385
+#: modules/audio_output/waveout.c:482
 msgid "5.1"
 msgstr "5.1"
 
-#: modules/codec/a52.c:91
+#: modules/codec/a52.c:97
 msgid "A/52 parser"
 msgstr "Analyzátor A/52"
 
-#: modules/codec/a52.c:98
+#: modules/codec/a52.c:104
 msgid "A/52 audio packetizer"
 msgstr "Audio-paketizér A/52"
 
-#: modules/codec/adpcm.c:43
+#: modules/codec/adpcm.c:47
 msgid "ADPCM audio decoder"
 msgstr "Audio-dekodér ADPCM"
 
-#: modules/codec/araw.c:44
+#: modules/codec/araw.c:48
 msgid "Raw/Log Audio decoder"
 msgstr "Audio-dekodér Raw/Log"
 
-#: modules/codec/araw.c:53
+#: modules/codec/araw.c:57
 msgid "Raw audio encoder"
 msgstr "Audio-enkodér Raw"
 
-#: modules/codec/cinepak.c:38
+#: modules/codec/cc.c:61
+msgid "CC 608/708"
+msgstr "CC 608/708"
+
+#: modules/codec/cc.c:62
+msgid "Closed Captions decoder"
+msgstr "Dekodér pre uzatvorené kapitoly"
+
+#: modules/codec/cdg.c:85
+msgid "CDG video decoder"
+msgstr "Video dekodér CDG"
+
+#: modules/codec/cinepak.c:42
 msgid "Cinepak video decoder"
 msgstr "Video-dekodér Cinepak"
 
-#: modules/codec/cmml/cmml.c:68
+#: modules/codec/cmml/cmml.c:72
 msgid "CMML annotations decoder"
 msgstr "Dekodér anotácií CMML"
 
-#: modules/codec/cvdsub.c:46
+#: modules/codec/csri.c:66
+#, fuzzy
+msgid "Subtitles (advanced)"
+msgstr "Enkodér titulkov"
+
+#: modules/codec/csri.c:67
+msgid "Wrapper for subtitle renderers using CSRI/asa"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/cvdsub.c:50
 msgid "CVD subtitle decoder"
 msgstr "Dekodér titulkov CVD"
 
-#: modules/codec/cvdsub.c:51
+#: modules/codec/cvdsub.c:55
 msgid "Chaoji VCD subtitle packetizer"
 msgstr "Paketizér titulkov na VCD - Chaoji"
 
-#: modules/codec/dirac.c:67 modules/codec/theora.c:90
-#: modules/codec/twolame.c:50 modules/codec/vorbis.c:156
+#: modules/codec/dirac.c:71 modules/codec/theora.c:94
+#: modules/codec/twolame.c:54 modules/codec/vorbis.c:172
 msgid "Encoding quality"
 msgstr "Kvalita kódovania"
 
-#: modules/codec/dirac.c:69
+#: modules/codec/dirac.c:73
 msgid "Quality of the encoding between 1.0 (low) and 10.0 (high)."
 msgstr "Kvalita kódovania medzi 1.0 (nízka) a 10.0 (vysoká)."
 
-#: modules/codec/dirac.c:74
+#: modules/codec/dirac.c:78
 msgid "Dirac video decoder"
 msgstr "Dekodér videa Dirac"
 
-#: modules/codec/dirac.c:80
+#: modules/codec/dirac.c:84
 msgid "Dirac video encoder"
 msgstr "Enkodér videa Dirac"
 
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:100
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:101
 msgid "DirectMedia Object decoder"
 msgstr "Dekodér objektov DirectMedia"
 
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:109
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:110
 msgid "DirectMedia Object encoder"
 msgstr "Enkodér objektov DirectMedia"
 
-#: modules/codec/dts.c:95
+#: modules/codec/dts.c:99
 msgid "DTS parser"
 msgstr "Analyzátor DTS"
 
-#: modules/codec/dts.c:100
+#: modules/codec/dts.c:104
 msgid "DTS audio packetizer"
 msgstr "Audio-paketizér DTS"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:51
+#: modules/codec/dvbsub.c:55
 msgid "Decoding X coordinate"
 msgstr "Dekódovanie súradnice X"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:52
+#: modules/codec/dvbsub.c:56
 msgid "X coordinate of the rendered subtitle"
 msgstr "Súradnica X renderovaných titulkov"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:54
+#: modules/codec/dvbsub.c:58
 msgid "Decoding Y coordinate"
 msgstr "Dekódovanie súradnice Y"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:55
+#: modules/codec/dvbsub.c:59
 msgid "Y coordinate of the rendered subtitle"
 msgstr "Súradnica Y renderovaných titulkov"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:57
+#: modules/codec/dvbsub.c:61
 msgid "Subpicture position"
 msgstr "Pozícia sub-obrázka"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:59
+#: modules/codec/dvbsub.c:63
 msgid ""
 "You can enforce the subpicture position on the video (0=center, 1=left, "
 "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
@@ -8036,245 +9243,278 @@ msgstr ""
 "2=vpravo, 4=nahor, 8=nadol; môžete však používať aj kombinácie týchto "
 "hodnôt, napr. 6=vpravo-hore)."
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:63
+#: modules/codec/dvbsub.c:67
 msgid "Encoding X coordinate"
 msgstr "Kódovanie súradnice X"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:64
+#: modules/codec/dvbsub.c:68
 msgid "X coordinate of the encoded subtitle"
 msgstr "Súradnica X v kódovaných titulkoch"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:65
+#: modules/codec/dvbsub.c:69
 msgid "Encoding Y coordinate"
 msgstr "Kódovanie súradnice Y"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:66
+#: modules/codec/dvbsub.c:70
 msgid "Y coordinate of the encoded subtitle"
 msgstr "Súradnica Y kódovaných titulkov"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:86
+#: modules/codec/dvbsub.c:90
 msgid "DVB subtitles decoder"
 msgstr "Dekodér DVB titulkov"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:99
+#: modules/codec/dvbsub.c:103
 msgid "DVB subtitles encoder"
 msgstr "Kodér DVB titulkov"
 
-#: modules/codec/faad.c:39
+#: modules/codec/faad.c:43
 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
 msgstr "AAC audio-dekodér (s použitím libfaad2)"
 
-#: modules/codec/faad.c:331
+#: modules/codec/faad.c:361
 msgid "AAC extension"
 msgstr "Prípona AAC"
 
-#: modules/codec/fake.c:45 modules/video_output/image.c:80
+#: modules/codec/faad.c:365
+#, c-format
+msgid "%d Hz"
+msgstr "%d Hz"
+
+#: modules/codec/fake.c:52 modules/gui/fbosd.c:114
+#: modules/video_output/image.c:85
 msgid "Image file"
 msgstr "Súbor s obrázkom"
 
-#: modules/codec/fake.c:47
+#: modules/codec/fake.c:54
 msgid "Path of the image file for fake input."
 msgstr "Cesta k obrázkovému súboru, ktorý bude fingovaným vstupom."
 
-#: modules/codec/fake.c:50 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:110
-#: modules/stream_out/transcode.c:75
+#: modules/codec/fake.c:55
+msgid "Reload image file"
+msgstr "Znova načítať súbor s obrázkom"
+
+#: modules/codec/fake.c:57
+msgid "Reload image file every n seconds."
+msgstr "Obnoviť súbor s obrázkom každých n sekúnd."
+
+#: modules/codec/fake.c:60 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:127
+#: modules/stream_out/transcode.c:74
 msgid "Output video width."
 msgstr "Šírka výstupného videa."
 
-#: modules/codec/fake.c:53 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:113
-#: modules/stream_out/transcode.c:78
+#: modules/codec/fake.c:63 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:130
+#: modules/stream_out/transcode.c:77
 msgid "Output video height."
 msgstr "Výška výstupného videa."
 
-#: modules/codec/fake.c:54 modules/video_filter/mosaic.c:133
+#: modules/codec/fake.c:64 modules/video_filter/mosaic.c:135
 msgid "Keep aspect ratio"
 msgstr "Dodržiavať stranový pomer"
 
-#: modules/codec/fake.c:56
+#: modules/codec/fake.c:66
 msgid "Consider width and height as maximum values."
 msgstr "Považovať šírku a výšku za maximálne hodnoty."
 
-#: modules/codec/fake.c:57
+#: modules/codec/fake.c:67
 msgid "Background aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer pozadia"
 
-#: modules/codec/fake.c:59
+#: modules/codec/fake.c:69
 msgid "Aspect ratio of the image file (4:3, 16:9). Default is square pixels."
 msgstr ""
 "Stranový pomer obrázkového súboru (4:3, 16:). V predvolenom nastavení by "
 "obrázok mal mať tvar štvorca."
 
-#: modules/codec/fake.c:60 modules/stream_out/transcode.c:67
+#: modules/codec/fake.c:70 modules/stream_out/transcode.c:66
 msgid "Deinterlace video"
 msgstr "Rozkladať video"
 
-#: modules/codec/fake.c:62
+#: modules/codec/fake.c:72
 msgid "Deinterlace the image after loading it."
 msgstr "Rozložiť obrázok po jeho načítaní."
 
-#: modules/codec/fake.c:63 modules/stream_out/transcode.c:70
+#: modules/codec/fake.c:73 modules/stream_out/transcode.c:69
 msgid "Deinterlace module"
 msgstr "Rozkladový modul"
 
-#: modules/codec/fake.c:65
+#: modules/codec/fake.c:75
 msgid "Deinterlace module to use."
 msgstr "Rozkladový modul, ktorý chcete použiť."
 
-#: modules/codec/fake.c:76
+#: modules/codec/fake.c:76 modules/video_output/fb.c:85
+msgid "Chroma used."
+msgstr "Efekt Chroma bol aplikovaný."
+
+#: modules/codec/fake.c:78 modules/video_output/fb.c:87
+msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
+msgstr ""
+"Vynútiť si použitie špecifického filtra chroma na výstupe. Predvolene je "
+"zadaná hodnota I420."
+
+#: modules/codec/fake.c:89
 msgid "Fake video decoder"
 msgstr "Fingovaný video-dekodér"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:219
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:222
+#, c-format
 msgid "\"%s\" is no video encoder."
-msgstr "Enkodér Dirac videa"
+msgstr "\"%s\" nie je video-enkodérom."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:230
+#, c-format
 msgid "\"%s\" is no audio encoder."
-msgstr "Audio-enkodér Vorbis"
+msgstr "\"%s\" nie je audio-enkodérom."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:239
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:242
 #, c-format
 msgid "VLC could not find encoder \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "Program VLC nemôže nájsť enkodér \"%s\"."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:593 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:602
-#, fuzzy
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:616 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:625
 msgid "VLC could not open the encoder."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť enkodér."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:74
 msgid "Non-ref"
 msgstr "Nereferenčný"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:74
 msgid "Bidir"
 msgstr "Obojsmerný"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:74
 msgid "Non-key"
 msgstr "Bez kľúča"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:74 modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:67
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77
 msgid "rd"
 msgstr "rd"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77
 msgid "bits"
 msgstr "bitov"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77
 msgid "simple"
 msgstr "jednoduchá"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:80 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:80
 msgid "Fast bilinear"
 msgstr "Rýchle bilineárne"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:80 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:80
 msgid "Bilinear"
 msgstr "Bilineárne"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:80 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:80
 msgid "Bicubic (good quality)"
 msgstr "Bikubické (dobrá kvalita)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:81 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:81
 msgid "Experimental"
 msgstr "Experimentálne"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:81 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:81
 msgid "Nearest neighbour (bad quality)"
 msgstr "Blízko susedov (zlá kvalita)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:84 modules/codec/ffmpeg/scale.c:82
 msgid "Area"
 msgstr "Oblasť"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:84 modules/codec/ffmpeg/scale.c:82
 msgid "Luma bicubic / chroma bilinear"
 msgstr "Luma-bikubicky / chroma-bilineárne"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:84 modules/codec/ffmpeg/scale.c:82
 msgid "Gauss"
 msgstr "Gauss"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:85 modules/codec/ffmpeg/scale.c:83
 msgid "SincR"
 msgstr "SincR"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:85 modules/codec/ffmpeg/scale.c:83
 msgid "Lanczos"
 msgstr "Lanczos"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:85 modules/codec/ffmpeg/scale.c:83
 msgid "Bicubic spline"
 msgstr "Bikubická splajna"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:95
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:91
+msgid ""
+"Various audio and video decoders/encodersdelivered by the FFmpeg library. "
+"This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
+"MJPEG and other codecs"
+msgstr ""
+"Rôzne audio- a video-dekodéry alebo enkodéry, dodávané spolu s knižnicou "
+"FFmpeg. Balík zahŕňa tieto kodeky (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, "
+"WMV, WMA, AAC, AMR, DV, MJPEG a iné kodeky"
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:102
 msgid ""
 "AltiVec FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 msgstr "AV dekodér/enkodér AltiVec FF mpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:99
-msgid "FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
-msgstr "AV dekodér/enkodér FF mpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:106
+msgid "FFmpeg audio/video decoders/encoders"
+msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:102
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:110
 msgid "Decoding"
 msgstr "Dekódovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:129
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:144
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:97
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:130
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:145
 msgid "FFmpeg audio/video encoder"
 msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:188
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:204
 msgid "FFmpeg demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:194
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:210
 msgid "FFmpeg muxer"
 msgstr "Muxér formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:201 modules/video_filter/scale.c:53
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:220 modules/video_filter/scale.c:58
 msgid "Video scaling filter"
 msgstr "Filter pre škálovanie videa"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:213
-msgid "FFmpeg chroma conversion"
-msgstr "Konverzia formátu FFmpeg chroma"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:219
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:233
 msgid "FFmpeg video filter"
 msgstr "Video-filter FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:225
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:239
 msgid "FFmpeg crop padd filter"
 msgstr "Filter pre vystrihovanie a vypĺňanie vo formáte FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:231
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:246
+msgid "FFmpeg chroma conversion"
+msgstr "Konverzia formátu FFmpeg chroma"
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:252
 msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
 msgstr "Video-filter pre rozkladanie formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:87 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:89
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:89 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:91
 msgid "Direct rendering"
 msgstr "Priame renderovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:91
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:93
 msgid "Error resilience"
 msgstr "Zvýraznenie chýb"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:93
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:95
 msgid ""
 "Ffmpeg can do error resilience.\n"
 "However, with a buggy encoder (such as the ISO MPEG-4 encoder from M$) this "
@@ -8287,11 +9527,11 @@ msgstr ""
 "Platné sú hodnoty v rozsahu od 0 do 4 (0 = zablokovať akékoľvek zvýraznenie "
 "chýb)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:98
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:100
 msgid "Workaround bugs"
 msgstr "Chyby prostredia"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:100
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:102
 msgid ""
 "Try to fix some bugs:\n"
 "1  autodetect\n"
@@ -8316,12 +9556,12 @@ msgstr ""
 "opraviť chyby \"ac vlc\" a \"ump4\", zadajte voľbu 40 - teda súčet hodnôt 32"
 "+8."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:111 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:244
-#: modules/stream_out/transcode.c:180
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:113 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:256
+#: modules/demux/rawdv.c:39 modules/stream_out/transcode.c:179
 msgid "Hurry up"
 msgstr "Zrýchliť"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:113
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:115
 msgid ""
 "The decoder can partially decode or skip frame(s) when there is not enough "
 "time. It's useful with low CPU power but it can produce distorted pictures."
@@ -8331,11 +9571,37 @@ msgstr ""
 "že procesor počítača má menší výkon ako by bolo žiadúce. Preskočením snímok "
 "sa však môže narušiť plynulosť prehrávania."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:117
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:119
+msgid "Skip frame (default=0)"
+msgstr "Preskočiť snímok (predvolené=0)"
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:121
+msgid ""
+"Force skipping of frames to speed up decoding (-1=None, 0=Default, 1=B-"
+"frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
+msgstr ""
+"Vynútiť si preskočenie snímkov, aby sa zvýšila rýchlosť dekódovania (-"
+"1=Žiadne, 0=Predvolené, 1=B-snímky, 2=P-snímky, 3=B+P snímky, 4=všetky "
+"snímky)."
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:124
+msgid "Skip idct (default=0)"
+msgstr "Preskočiť idct (predvolená hodnota = 0)"
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:126
+msgid ""
+"Force skipping of idct to speed up decoding for frame types(-1=None, "
+"0=Default, 1=B-frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
+msgstr ""
+"Vynútiť si preskočenie idct, aby sa zrýchlilo dekódovanie typu snímok (-"
+"1=Žiadne, 0=Predvolené, 1=B-snímky, 2=P-snímky, 3=B+P snímky, 4=všetky "
+"snímky)."
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:129
 msgid "Post processing quality"
 msgstr "Kvalita dodatočného spracovávania"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:119
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:131
 msgid ""
 "Quality of post processing. Valid range is 0 to 6\n"
 "Higher levels require considerable more CPU power, but produce better "
@@ -8345,19 +9611,19 @@ msgstr ""
 "Vyššia kvalita spracovávania si vyžaduje aj výkonnejší procesor, ale "
 "výsledné obrázky budú oveľa kvalitnejšie."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:123
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:135
 msgid "Debug mask"
 msgstr "Maska pre dolaďovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:124
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:136
 msgid "Set ffmpeg debug mask"
 msgstr "Nastaviť masku pre doladenie formátu ffmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:127
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:139
 msgid "Visualize motion vectors"
 msgstr "Vizualizovať pohybové vektory"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:129
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:141
 msgid ""
 "You can overlay the motion vectors (arrows showing how the images move) on "
 "the image. This value is a mask, based on these values:\n"
@@ -8374,11 +9640,11 @@ msgstr ""
 "4 - vizualizovať oneskorene predpovedané MV pri B snímkach \n"
 "Ak chcete nechať vizualizovať všetky vektory, mali by ste nastaviť hodnotu 7."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:136
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:148
 msgid "Low resolution decoding"
 msgstr "Dekódovanie nízkeho rozlíšenia"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:137
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:149
 msgid ""
 "Only decode a low resolution version of the video. This requires less "
 "processing power"
@@ -8386,11 +9652,11 @@ msgstr ""
 "Dekódovať len video v nízkom rozlíšení. Takéto dekódovanie spotrebováva "
 "menej systémových prostriedkov"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:140
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:152
 msgid "Skip the loop filter for H.264 decoding"
 msgstr "Preskočiť filtrovanie slučiek pri dekódovaní formátu H.264"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:141
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:153
 msgid ""
 "Skipping the loop filter (aka deblocking) usually has a detrimental effect "
 "on quality. However it provides a big speedup for high definition streams."
@@ -8398,11 +9664,11 @@ msgstr ""
 "Preskočením filtrovania slučiek sa zvyčajne zníži kvalita videa. Môže sa "
 "však zvýšiť rýchlosť filtrovania streamov vo vysokom rozlíšení."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:145
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:157
 msgid "FFmpeg post processing filter chains"
 msgstr "Filtračné reťazce pre dodatočnú úpravu formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:148
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:160
 msgid ""
 "<filterName>[:<option>[:<option>...]][[,|/][-]<filterName>[:"
 "<option>...]]...\n"
@@ -8496,69 +9762,69 @@ msgstr ""
 "lepšie filtrovanie\n"
 "fq     forceQuant      <quantizer>             Vynútiť si kvantizáciu\n"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:187
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:199
 msgid "Ratio of key frames"
 msgstr "Pomer kľúčových snímok"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:188
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:200
 msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
 msgstr "Počet snímok, ktoré sa zakódujú k jednej kľúčovej snímke."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:191
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:203
 msgid "Ratio of B frames"
 msgstr "Pomer B snímok"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:192
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:204
 msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
 msgstr "Počet B snímok, ktoré sa vložia medzi dve referenčné snímky."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:195
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:207
 msgid "Video bitrate tolerance"
 msgstr "Tolerancia dátového toku videa"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:196
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:208
 msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
 msgstr "Tolerancia dátového toku videa v kbit/s."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:198
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:210
 msgid "Interlaced encoding"
 msgstr "Prekladané kódovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:199
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:211
 msgid "Enable dedicated algorithms for interlaced frames."
 msgstr "Aktivovať algoritmy vyhradené pre prekladanie snímok."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:202
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:214
 msgid "Interlaced motion estimation"
 msgstr "Odhadovanie pohybu v prekladaných snímkach"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:203
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:215
 msgid "Enable interlaced motion estimation algorithms. This requires more CPU."
 msgstr ""
 "Aktivovať algoritmy pre odhad pohybu v prekladaných snímkach. Tieto "
 "algoritmy sú náročné na výpočtový výkon procesora."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:206
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:218
 msgid "Pre-motion estimation"
 msgstr "Odhadovanie pohybu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:207
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:219
 msgid "Enable the pre-motion estimation algorithm."
 msgstr "Tu môžete zapnúť algoritmus pre odhadovanie pohybu."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:210
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:222
 msgid "Strict rate control"
 msgstr "Striktná kontrola rýchlosti"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:211
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:223
 msgid "Enable the strict rate control algorithm."
 msgstr "Zapnúť algoritmus pre prísnu kontrolu rýchlosti."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:214
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:226
 msgid "Rate control buffer size"
 msgstr "Rýchlosť kontroly vyrovnávacej pamäte"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:215
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:227
 msgid ""
 "Rate control buffer size (in kbytes). A bigger buffer will allow for better "
 "rate control, but will cause a delay in the stream."
@@ -8567,19 +9833,19 @@ msgstr ""
 "pamäť je možné kontrolovať vyššou rýchlosťou. Takáto kontrola pamäte však "
 "môže spôsobovať časový posun v streamoch."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:219
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:231
 msgid "Rate control buffer aggressiveness"
 msgstr "Agresivita pri kontrole vyrovnávacej pamäte"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:220
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:232
 msgid "Rate control buffer aggressiveness."
 msgstr "Agresivita pri kontrole vyrovnávacej pamäte."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:223
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:235
 msgid "I quantization factor"
 msgstr "Kvantizačný faktor pre I-snímky"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:225
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:237
 msgid ""
 "Quantization factor of I frames, compared with P frames (for instance 1.0 => "
 "same qscale for I and P frames)."
@@ -8587,12 +9853,12 @@ msgstr ""
 "Kvantizačný faktor I snímok, v porovnaní s P snímkami (hodnota 1.0 napríklad "
 "znamená, že I aj P snímky budú mať rovnakú škálu q)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:228 modules/codec/x264.c:269
-#: modules/demux/mod.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:240 modules/codec/x264.c:309
+#: modules/demux/mod.c:74
 msgid "Noise reduction"
 msgstr "Redukcia šumu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:229
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:241
 msgid ""
 "Enable a simple noise reduction algorithm to lower the encoding length and "
 "bitrate, at the expense of lower quality frames."
@@ -8600,11 +9866,11 @@ msgstr ""
 "Zapnúť jednoduchý algoritmus pre odstránenie šumu. Zníži sa dĺžka kódovania "
 "a dátový tok, ale bude to na úkor kvality snímok."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:233
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:245
 msgid "MPEG4 quantization matrix"
 msgstr "Šablóna pre kvantizáciu formátu MPEG4"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:234
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:246
 msgid ""
 "Use the MPEG4 quantization matrix for MPEG2 encoding. This generally yields "
 "a better looking picture, while still retaining the compatibility with "
@@ -8614,11 +9880,11 @@ msgstr ""
 "Väčšinou sa použitím tejto šablóny zlepší výsledný obraz, môže sa ale "
 "zhoršiť kompatibilita so štandardnými dekodérmi formátu MPEG2."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:239
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:251
 msgid "Quality level"
 msgstr "Úroveň kvality"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:240
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:252
 msgid ""
 "Quality level for the encoding of motions vectors (this can slow down the "
 "encoding very much)."
@@ -8626,7 +9892,7 @@ msgstr ""
 "Úroveň kvality kódovania pohybových vektorov (vysoká úroveň kvality môže "
 "kódovanie značne spomaliť)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:245
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:257
 msgid ""
 "The encoder can make on-the-fly quality tradeoffs if your CPU can't keep up "
 "with the encoding rate. It will disable trellis quantization, then the rate "
@@ -8639,35 +9905,35 @@ msgstr ""
 "trellis, zníži sa rýchlosť skresľovania pohybových vektorov a zvýši sa "
 "hranica redukcie šumu. "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:251
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:263
 msgid "Minimum video quantizer scale"
 msgstr "Minimálna mierka video-kvantizéra"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:252
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:264
 msgid "Minimum video quantizer scale."
 msgstr "Minimálna mierka video-kvantizéra"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:255
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:267
 msgid "Maximum video quantizer scale"
 msgstr "Maximálna mierka video-kvantizéra"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:256
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:268
 msgid "Maximum video quantizer scale."
 msgstr "Maximálna mierka video-kvantizéra"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:259
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:271
 msgid "Trellis quantization"
 msgstr "Kvantizácia Trellis"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:260
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:272
 msgid "Enable trellis quantization (rate distortion for block coefficients)."
 msgstr "Zapnúť kvantizáciu Trellis."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:263
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:275
 msgid "Fixed quantizer scale"
 msgstr "Fixná mierka kvantizéra"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:264
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:276
 msgid ""
 "A fixed video quantizer scale for VBR encoding (accepted values: 0.01 to "
 "255.0)."
@@ -8675,42 +9941,42 @@ msgstr ""
 "Fixná mierka video-kvantizéra pri VBR kódovaní (akceptované sú hodnoty od "
 "0.01 do 255.0)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:267
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:279
 msgid "Strict standard compliance"
 msgstr "Presná zhoda so štandardom"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:268
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:280
 msgid ""
 "Force a strict standard compliance when encoding (accepted values: -1, 0, 1)."
 msgstr ""
 "Vynútiť si striktnú zhodu so štandardom pri kódovaní (akceptované sú "
 "hodnota: -1,0,1)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:271
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:283
 msgid "Luminance masking"
 msgstr "Maskovanie presvietenosti"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:272
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:284
 msgid "Raise the quantizer for very bright macroblocks (default: 0.0)."
 msgstr ""
 "Zvýšiť hodnotu kvantizéra pri veľmi jasných makroblokoch (predvolená hodnota "
 "je 0.0)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:275
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:287
 msgid "Darkness masking"
 msgstr "Maskovanie tmavosti"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:276
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:288
 msgid "Raise the quantizer for very dark macroblocks (default: 0.0)."
 msgstr ""
 "Zvýšiť hodnotu kvantizéra vo veľmi tmavých makro-blokoch (predvolená hodnota "
 "je: 0.0)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:279
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:291
 msgid "Motion masking"
 msgstr "Maskovanie pohybu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:280
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:292
 msgid ""
 "Raise the quantizer for macroblocks with a high temporal complexity "
 "(default: 0.0)."
@@ -8718,11 +9984,11 @@ msgstr ""
 "Zvýšiť hodnotu kvantizéra pre makro-bloky s veľkou časovou komplexnosťou "
 "(predvolená hodnota je 0.0)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:283
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:295
 msgid "Border masking"
 msgstr "Maskovanie okraja"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:284
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:296
 msgid ""
 "Raise the quantizer for macroblocks at the border of the frame (default: "
 "0.0)."
@@ -8730,11 +9996,11 @@ msgstr ""
 "Zvýšiť hodnotu kvantizéra pre makrobloky v dolnej časti snímok (predvolená "
 "hodnota je 0.0)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:287
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:299
 msgid "Luminance elimination"
 msgstr "Eliminovanie presvietenosti"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:288
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:300
 msgid ""
 "Eliminates luminance blocks when the PSNR isn't much changed (default: 0.0). "
 "The H264 specification recommends -4."
@@ -8743,11 +10009,11 @@ msgstr ""
 "presvietené. Predvolená hodnota je 0.0. Špecifikácia kodeku udáva ako "
 "najlepšiu, hodnotu číslo -4."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:292
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:304
 msgid "Chrominance elimination"
 msgstr "Eliminovanie odleskov"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:293
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:305
 msgid ""
 "Eliminates chrominance blocks when the PSNR isn't much changed (default: "
 "0.0). The H264 specification recommends 7."
@@ -8756,146 +10022,170 @@ msgstr ""
 "Predvolená hodnota je 0.0. Špecifikácia kodeku H264 udáva ako najlepšiu, "
 "hodnotu číslo 7."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:297
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:309
 msgid "Scaling mode"
 msgstr "Škálovací mód"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:298
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:310
 msgid "Scaling mode to use."
 msgstr "Škálovací mód, ktorý sa bude používať"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:592
-#: modules/gui/macosx/intf.m:593
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:312
+msgid "Ffmpeg mux"
+msgstr "FFmpeg mux"
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:313
+msgid "Force use of ffmpeg muxer."
+msgstr "Vynútiť si použitie muxovacieho modulu FFmpeg"
+
+#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92 modules/gui/macosx/intf.m:736
+#: modules/gui/macosx/intf.m:737
 msgid "Post processing"
 msgstr "Dodatočné spracovávanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
+#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:100
 msgid "1 (Lowest)"
 msgstr "1 (Najmenej)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:104
+#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:110
 msgid "6 (Highest)"
 msgstr "6 (Najviac)"
 
-#: modules/codec/flac.c:174
+#: modules/codec/flac.c:183
 msgid "Flac audio decoder"
 msgstr "Audio-dekodér Flac"
 
-#: modules/codec/flac.c:179
+#: modules/codec/flac.c:188
 msgid "Flac audio encoder"
 msgstr "Audio-enkodér Flac"
 
-#: modules/codec/flac.c:185
+#: modules/codec/flac.c:194
 msgid "Flac audio packetizer"
 msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Flac"
 
-#: modules/codec/libmpeg2.c:97
+#: modules/codec/fluidsynth.c:32
+msgid "Sound fonts (required)"
+msgstr "Zvukové fonty (vyžaduje sa)"
+
+#: modules/codec/fluidsynth.c:34
+msgid "A sound fonts file is required for software synthesis."
+msgstr "Súbor so zvukovými fontami je potrebný pre softvérovú syntetizáciu."
+
+#: modules/codec/fluidsynth.c:40
+msgid "FluidSynth MIDI synthetizer"
+msgstr "FluidSynth MIDI syntetizátor"
+
+#: modules/codec/libmpeg2.c:101
 msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
 msgstr "MPEG I/II video dekodér (s použitím technológie libmpeg2)"
 
-#: modules/codec/lpcm.c:83
+#: modules/codec/lpcm.c:87
 msgid "Linear PCM audio decoder"
 msgstr "Audio-dekodér Linear PCM"
 
-#: modules/codec/lpcm.c:88
+#: modules/codec/lpcm.c:92
 msgid "Linear PCM audio packetizer"
 msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Linear PCM"
 
-#: modules/codec/mash.cpp:66
+#: modules/codec/mash.cpp:70
 msgid "Video decoder using openmash"
 msgstr "Video-dekodér"
 
-#: modules/codec/mpeg_audio.c:106
+#: modules/codec/mpeg_audio.c:115
 msgid "MPEG audio layer I/II/III decoder"
 msgstr "Audio-dekodér MPEGI/II/III"
 
-#: modules/codec/mpeg_audio.c:117
+#: modules/codec/mpeg_audio.c:126
 msgid "MPEG audio layer I/II/III packetizer"
 msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte MPEG I/II/III"
 
-#: modules/codec/png.c:54
+#: modules/codec/png.c:58
 msgid "PNG video decoder"
 msgstr "Video-dekodér PNG"
 
-#: modules/codec/quicktime.c:63
+#: modules/codec/quicktime.c:67
 msgid "QuickTime library decoder"
 msgstr "Dekodér knižnice QuickTime"
 
-#: modules/codec/rawvideo.c:68
+#: modules/codec/rawvideo.c:72
 msgid "Pseudo raw video decoder"
 msgstr "Video-dekodér pre Pseudo-raw"
 
-#: modules/codec/rawvideo.c:75
+#: modules/codec/rawvideo.c:79
 msgid "Pseudo raw video packetizer"
 msgstr "Paketizér pre video vo formáte Pseudo raw"
 
-#: modules/codec/realaudio.c:60
+#: modules/codec/realaudio.c:64
 msgid "RealAudio library decoder"
 msgstr "Dekodér knižnice RealAudio"
 
-#: modules/codec/sdl_image.c:55
+#: modules/codec/sdl_image.c:59
+msgid "SDL Image decoder"
+msgstr "Obrazový SDL dekodér"
+
+#: modules/codec/sdl_image.c:60
 msgid "SDL_image video decoder"
 msgstr "Video-dekodér SDL_image"
 
-#: modules/codec/speex.c:106
+#: modules/codec/speex.c:114
 msgid "Speex audio decoder"
 msgstr "Audio-dekodér Speex"
 
-#: modules/codec/speex.c:111
+#: modules/codec/speex.c:119
 msgid "Speex audio packetizer"
 msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Speex"
 
-#: modules/codec/speex.c:116
+#: modules/codec/speex.c:124
 msgid "Speex audio encoder"
 msgstr "Audio-enkodér Speex"
 
-#: modules/codec/speex.c:560 modules/codec/speex.c:577
+#: modules/codec/speex.c:771 modules/codec/speex.c:788
 msgid "Speex comment"
 msgstr "Komentár v súbore Speex"
 
-#: modules/codec/speex.c:560
+#: modules/codec/speex.c:771 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:537
 msgid "Mode"
 msgstr "Mód"
 
-#: modules/codec/spudec/spudec.c:41
+#: modules/codec/spudec/spudec.c:45
 msgid "DVD subtitles decoder"
 msgstr "Dekodér DVD titulkov"
 
-#: modules/codec/spudec/spudec.c:48
+#: modules/codec/spudec/spudec.c:52
 msgid "DVD subtitles packetizer"
 msgstr "Paketizér DVD titulkov"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:131
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:101
 msgid "Subtitles text encoding"
 msgstr "Používaná znaková sada"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:132
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102
 msgid "Set the encoding used in text subtitles"
 msgstr "Nastavte znakovú sadu, ktorá sa bude používať v titulkách."
 
-#: modules/codec/subsdec.c:133
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:103
 msgid "Subtitles justification"
 msgstr "Zarovnávanie titulkov"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:134
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:104
 msgid "Set the justification of subtitles"
 msgstr "Tu môžete nastaviť zarovnávanie titulkov."
 
-#: modules/codec/subsdec.c:135
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:105
 msgid "UTF-8 subtitles autodetection"
 msgstr "Automaticky detekovať titulky vo formáte UTF-8"
 
-#: modules/codec/subsdec.c:136
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:106
 msgid ""
 "This enables automatic detection of UTF-8 encoding within subtitles files."
 msgstr ""
 "Touto voľbou aktivujete automatické rozpoznávanie titulkov vo formáte UTF-8."
 
-#: modules/codec/subsdec.c:138
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:108
 msgid "Formatted Su