* updated the po-files
[vlc.git] / po / sk.po
index 8dfc2d6..1372284 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-10-09 23:27+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-10-18 17:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-09-09 11:57+0100\n"
 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
@@ -14,6 +14,18 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
+#: include/vlc/vlc.h:587
+msgid ""
+"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
+"see the file named COPYING for details.\n"
+"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
+msgstr ""
+"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
+"Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
+"Licencie;\n"
+"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
+
 #: include/vlc_config_cat.h:36
 msgid "VLC preferences"
 msgstr "Nastavenia programu VLC"
@@ -25,15 +37,10 @@ msgstr ""
 "\"."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
-#: modules/visualization/visual/visual.c:111
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:43
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:74
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:63
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
@@ -65,17 +72,8 @@ msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1884
-#: src/libvlc-module.c:1376 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
-#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:619
-#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:420
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:499
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:536
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:256
+#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1994
+#: src/libvlc-module.c:1381
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -84,7 +82,6 @@ msgid "Audio settings"
 msgstr "Nastavenia zvuku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:197
 msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
@@ -98,7 +95,6 @@ msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
-#: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/macosx/intf.m:630
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
@@ -114,10 +110,7 @@ msgstr "Výstupné moduly"
 msgid "These are general settings for audio output modules."
 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1746
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:656
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:288
+#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1754
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
@@ -125,17 +118,8 @@ msgstr "Rôzne"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1912
-#: src/libvlc-module.c:1423 modules/gui/macosx/extended.m:69
-#: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/macosx/output.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:500
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:447
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
-#: modules/stream_out/transcode.c:200
+#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2022
+#: src/libvlc-module.c:1429
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -144,7 +128,6 @@ msgid "Video settings"
 msgstr "Nastavenia videa"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:168
 msgid "General video settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
 
@@ -244,9 +227,7 @@ msgid "General input settings. Use with care."
 msgstr ""
 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1674
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:36
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
+#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1680
 msgid "Stream output"
 msgstr "Výstupný tok"
 
@@ -337,8 +318,7 @@ msgstr ""
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:119
-#: modules/services_discovery/sap.c:306
+#: include/vlc_config_cat.h:176
 msgid "SAP"
 msgstr "SAP"
 
@@ -351,7 +331,6 @@ msgstr ""
 "protokolu UDP alebo RTP."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:181
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
 msgid "VOD"
 msgstr "VOD"
 
@@ -359,16 +338,8 @@ msgstr "VOD"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1806
-#: src/playlist/engine.c:113 src/playlist/engine.c:115
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:564
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:44
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1813
+#: src/playlist/engine.c:111
 msgid "Playlist"
 msgstr "Playlist"
 
@@ -384,7 +355,7 @@ msgstr ""
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:462
+#: include/vlc_config_cat.h:192
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
@@ -396,8 +367,7 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1633
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
+#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1639
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
@@ -426,10 +396,7 @@ msgstr "Pokročilé nastavenia"
 msgid "Other advanced settings"
 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
-#: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:58
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
+#: include/vlc_config_cat.h:207
 msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
 
@@ -496,7 +463,7 @@ msgstr ""
 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
+#: include/vlc_intf_strings.h:33
 msgid "Quick &Open File..."
 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
 
@@ -512,7 +479,7 @@ msgstr "Otvoriť &priečinok..."
 msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:663
+#: include/vlc_intf_strings.h:41
 msgid "Media Information..."
 msgstr "Informácia o médiu..."
 
@@ -520,7 +487,7 @@ msgstr "Informácia o médiu..."
 msgid "Codec Information..."
 msgstr "Informácia o kodeku..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:664
+#: include/vlc_intf_strings.h:43
 msgid "Messages..."
 msgstr "&Hlásenia programu..."
 
@@ -532,7 +499,7 @@ msgstr "Pokročilé nastavenia..."
 msgid "Go to specific time..."
 msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:661
+#: include/vlc_intf_strings.h:46
 msgid "Bookmarks..."
 msgstr "Záložky..."
 
@@ -544,21 +511,7 @@ msgstr "Konfigurácia VLM..."
 msgid "About VLC media player..."
 msgstr "O programe VLC media player"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:557
-#: modules/gui/macosx/intf.m:600 modules/gui/macosx/intf.m:677
-#: modules/gui/macosx/intf.m:684 modules/gui/macosx/intf.m:1564
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1565 modules/gui/macosx/intf.m:1566
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1567 modules/gui/macosx/playlist.m:454
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:428
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:497 modules/gui/qt4/menus.cpp:501
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1236
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
+#: include/vlc_intf_strings.h:52
 msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
@@ -566,13 +519,7 @@ msgstr "Prehrať"
 msgid "Fetch information"
 msgstr "Získať informácie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:455
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
+#: include/vlc_intf_strings.h:54
 msgid "Delete"
 msgstr "Vymazať"
 
@@ -585,7 +532,6 @@ msgid "Sort"
 msgstr "Zoradiť"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:57
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1594
 msgid "Add node"
 msgstr "Pridať uzol"
 
@@ -601,7 +547,7 @@ msgstr "Uložiť..."
 msgid "Open Folder..."
 msgstr "Otvoriť priečinok..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1070
+#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1075
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Zopakovať všetko"
 
@@ -613,14 +559,14 @@ msgstr "Opakovať jedenkrát"
 msgid "No repeat"
 msgstr "Bez opakovania"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1269
-#: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:606
+#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:69
-msgid "No random"
-msgstr "Bez náhodného prehrávania"
+#, fuzzy
+msgid "Random off"
+msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:71
 msgid "Add to playlist"
@@ -650,8 +596,7 @@ msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
 msgid "Load playlist file..."
 msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/playlist.m:467
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
+#: include/vlc_intf_strings.h:81
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
@@ -664,7 +609,6 @@ msgid "Additional sources"
 msgstr "Dodatočné zdroje"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:88
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
 msgid ""
 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
 "them."
@@ -672,8 +616,7 @@ msgstr ""
 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:83
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
+#: include/vlc_intf_strings.h:93
 msgid "Image clone"
 msgstr "Klonovať obrázok"
 
@@ -681,7 +624,7 @@ msgstr "Klonovať obrázok"
 msgid "Clone the image"
 msgstr "Konovať obrázok"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
+#: include/vlc_intf_strings.h:96
 msgid "Magnification"
 msgstr "Zväčšenie"
 
@@ -692,7 +635,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
+#: include/vlc_intf_strings.h:100
 msgid "Waves"
 msgstr "Vlny"
 
@@ -739,34 +682,35 @@ msgstr ""
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:119
 msgid ""
-"<html><h2>Welcome to VLC media player help</h2><h3>Documentation</h3><p>You "
-"can find VLC documentation on VideoLAN's <a href=\"http://wiki.videolan.org"
-"\">wiki</a> website.</p><p>If you are a newcomer to VLC media player, please "
-"read the<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
-"\"><em>Introduction to VLC media player</em></a>.</p><p>You will find some "
-"information on how to use the player in the <br>\"<a href=\"http://wiki."
-"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media "
-"player<em></a>\" document.</p><p>For all the saving, converting, "
-"transcoding, encoding, muxing and streaming tasks, you should find useful "
-"information in the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
-"Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</a>.</p><p>If you are unsure about "
-"terminology, please consult the <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
-"Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To understand the main keyboard "
-"shortcuts, read the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</"
-"a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking any question, please refer "
-"yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Frequently_Asked_Questions"
-"\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the <a href=\"http://"
-"forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
-"lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel ( <a href=\"http://www."
-"videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> on irc.freenode.net ).</"
-"p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help the VideoLAN project "
-"giving some of your time to help the community, to design skins, to "
-"translate the documentation, to test and to code. You can also give funds "
-"and material to help us. And of course, you can <b>promote</b> VLC media "
-"player.</p></html>"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /><h2>Welcome to VLC media player Help</"
+"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
+"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
+"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
+"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
+"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
+"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
+"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
+"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
+"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
+"org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
+"give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
+"href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
+"channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
+"on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
+"the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
+"design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
+"also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
+"b> VLC media player.</p></body></html>"
+msgstr ""
+
+#: include/vlc_meta.h:167
 msgid "Meta-information"
 msgstr "Meta-Informácia"
 
@@ -778,18 +722,6 @@ msgstr "Názov kodeku"
 msgid "Codec Description"
 msgstr "Popis kodeku"
 
-#: include/vlc/vlc.h:587
-msgid ""
-"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
-"see the file named COPYING for details.\n"
-"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
-msgstr ""
-"Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
-"Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
-"Licencie;\n"
-"pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
-
 #: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
 #: src/audio_output/filters.c:221
 msgid "Audio filtering failed"
@@ -802,12 +734,12 @@ msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
 
 #: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
-#: src/input/es_out.c:416 src/libvlc-module.c:528
-#: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
+#: src/input/es_out.c:425 src/libvlc-module.c:528
+#: src/video_output/video_output.c:413
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/input.c:93 modules/visualization/visual/visual.c:127
+#: src/audio_output/input.c:93
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Spectrometer"
 
@@ -819,14 +751,11 @@ msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:134 modules/audio_filter/equalizer.c:68
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
+#: src/audio_output/input.c:134
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
 #: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:272
-#: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Filtre zvuku"
 
@@ -835,39 +764,20 @@ msgid "Replay gain"
 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
 
 #: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
-#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:625
-#: modules/gui/macosx/intf.m:626
 msgid "Audio Channels"
 msgstr "Audio-kanály"
 
 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
-#: modules/access/v4l2.c:87 modules/access/v4l.c:124
-#: modules/audio_output/alsa.c:188 modules/audio_output/alsa.c:219
-#: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:201
-#: modules/audio_output/portaudio.c:406 modules/audio_output/sdl.c:179
-#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:417
-#: modules/codec/twolame.c:66
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:93
-#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:93
-#: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
@@ -879,8 +789,8 @@ msgstr "Dolby Surround"
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Obrátené stereo"
 
-#: src/control/media_list.c:184 src/playlist/engine.c:131
-#: src/playlist/engine.c:133 src/playlist/loadsave.c:146
+#: src/control/media_list.c:187 src/playlist/engine.c:125
+#: src/playlist/loadsave.c:146
 msgid "Media Library"
 msgstr "Knižnica s médiami"
 
@@ -944,27 +854,11 @@ msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:141 src/input/decoder.c:153
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:215 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:223
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
-#: modules/stream_out/es.c:377
-msgid "Streaming / Transcoding failed"
-msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
-
-#: src/input/decoder.c:142
-msgid "VLC could not open the packetizer module."
-msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
-
-#: src/input/decoder.c:154
-msgid "VLC could not open the decoder module."
-msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
-
-#: src/input/decoder.c:164
+#: src/input/decoder.c:106
 msgid "No suitable decoder module for format"
 msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
 
-#: src/input/decoder.c:165
+#: src/input/decoder.c:107
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
@@ -973,108 +867,125 @@ msgstr ""
 "VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
 "chybu momentálne nie je možné odstrániť."
 
-#: src/input/es_out.c:438 src/input/es_out.c:440 src/input/es_out.c:446
-#: src/input/es_out.c:447 modules/access/cdda/info.c:969
-#: modules/access/cdda/info.c:1002
+#: src/input/decoder.c:159 src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
+msgid "Streaming / Transcoding failed"
+msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
+
+#: src/input/decoder.c:160
+msgid "VLC could not open the packetizer module."
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
+
+#: src/input/decoder.c:172 src/input/decoder.c:374
+msgid "VLC could not open the decoder module."
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
+
+#: src/input/es_out.c:447 src/input/es_out.c:449 src/input/es_out.c:455
+#: src/input/es_out.c:456
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Stopa %i"
 
-#: src/input/es_out.c:622
+#: src/input/es_out.c:637
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:622 src/input/es_out.c:624 src/input/var.c:128
-#: src/libvlc-module.c:561 modules/gui/macosx/intf.m:612
-#: modules/gui/macosx/intf.m:613
+#: src/input/es_out.c:637 src/input/es_out.c:639 src/input/var.c:128
+#: src/libvlc-module.c:561
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1871 modules/codec/faad.c:337
+#: src/input/es_out.c:1413
+msgid "Closed captions 1"
+msgstr ""
+
+#: src/input/es_out.c:1414
+msgid "Closed captions 2"
+msgstr ""
+
+#: src/input/es_out.c:1415
+msgid "Closed captions 3"
+msgstr ""
+
+#: src/input/es_out.c:1416
+msgid "Closed captions 4"
+msgstr ""
+
+#: src/input/es_out.c:1981
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Tok %d"
 
-#: src/input/es_out.c:1873 modules/gui/macosx/wizard.m:425
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:467 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:546
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
+#: src/input/es_out.c:1983
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:1876 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
+#: src/input/es_out.c:1986 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: src/input/es_out.c:1884 src/input/es_out.c:1912 src/input/es_out.c:1939
-#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
+#: src/input/es_out.c:1994 src/input/es_out.c:2022 src/input/es_out.c:2049
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:1887 modules/codec/faad.c:341
-#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:595
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
+#: src/input/es_out.c:1997
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:1892 modules/codec/faad.c:343
+#: src/input/es_out.c:2002
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:1893
+#: src/input/es_out.c:2003
 #, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:1899
+#: src/input/es_out.c:2009
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "bitov na vzorok"
 
-#: src/input/es_out.c:1904 modules/access_output/shout.c:86
-#: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open.cpp:674
+#: src/input/es_out.c:2014
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:1905
+#: src/input/es_out.c:2015
 #, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:1916
+#: src/input/es_out.c:2026
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:1922
+#: src/input/es_out.c:2032
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:1932 modules/access/screen/screen.c:38
+#: src/input/es_out.c:2042
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
 
-#: src/input/es_out.c:1939
+#: src/input/es_out.c:2049
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/input.c:2235
+#: src/input/input.c:2229
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2236
+#: src/input/input.c:2230
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2331
+#: src/input/input.c:2325
 msgid "Can't recognize the input's format"
 msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
 
-#: src/input/input.c:2332
+#: src/input/input.c:2326
 #, c-format
 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
 msgstr ""
@@ -1082,16 +993,10 @@ msgstr ""
 "záznamom činnosti programu."
 
 #: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:614
-#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/open.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:305 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:47
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
-#: src/input/meta.c:43 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
+#: src/input/meta.c:43
 msgid "Artist"
 msgstr "Herec"
 
@@ -1099,11 +1004,11 @@ msgstr "Herec"
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
 
-#: src/input/meta.c:45 modules/mux/asf.c:51
+#: src/input/meta.c:45
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
-#: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301 modules/access/vcdx/info.c:91
+#: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
@@ -1111,12 +1016,11 @@ msgstr "Album"
 msgid "Track number"
 msgstr "Číslo stopy"
 
-#: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
+#: src/input/meta.c:48
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/input/meta.c:49 modules/mux/asf.c:55
+#: src/input/meta.c:49
 msgid "Rating"
 msgstr "Hodnotenie"
 
@@ -1128,17 +1032,15 @@ msgstr "Dátum"
 msgid "Setting"
 msgstr "Nastavenie"
 
-#: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/open.m:183
-#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
+#: src/input/meta.c:52
 msgid "URL"
 msgstr "URL adresa"
 
-#: src/input/meta.c:54 modules/misc/notify/notify.c:277
+#: src/input/meta.c:54
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Práve sa prehráva"
 
-#: src/input/meta.c:55 modules/access/vcdx/info.c:98
+#: src/input/meta.c:55
 msgid "Publisher"
 msgstr "Vydavateľ"
 
@@ -1162,30 +1064,23 @@ msgstr "Záložka"
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
-#: modules/gui/macosx/intf.m:616 modules/gui/macosx/intf.m:617
-#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
+#: src/input/var.c:145
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
-#: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
-#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
+#: src/input/var.c:151
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:640
-#: modules/gui/macosx/intf.m:641
+#: src/input/var.c:166
 msgid "Video Track"
 msgstr "Video-stopa"
 
-#: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:623
-#: modules/gui/macosx/intf.m:624
+#: src/input/var.c:172
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
-#: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:648
-#: modules/gui/macosx/intf.m:649
+#: src/input/var.c:178
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
@@ -1207,15 +1102,11 @@ msgstr "Titul %i"
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:350 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:527
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
+#: src/input/var.c:350
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:355 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:526
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
+#: src/input/var.c:355
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
@@ -1225,14 +1116,6 @@ msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
-#: modules/demux/avi/avi.c:589 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
-#: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1038
-#: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:35
 msgid "Cancel"
 msgstr "Storno"
 
@@ -1244,8 +1127,7 @@ msgstr "OK"
 msgid "Switch interface"
 msgstr "Prepnúť rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:247 modules/gui/macosx/intf.m:575
-#: modules/gui/macosx/intf.m:576
+#: src/interface/interface.c:247
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
@@ -1274,47 +1156,47 @@ msgstr "sk"
 msgid "Help options"
 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
 
-#: src/libvlc-common.c:1504 src/modules/configuration.c:1320
+#: src/libvlc-common.c:1502 src/modules/configuration.c:1320
 msgid "string"
 msgstr "príkaz"
 
-#: src/libvlc-common.c:1523 src/modules/configuration.c:1284
+#: src/libvlc-common.c:1521 src/modules/configuration.c:1284
 msgid "integer"
 msgstr "hodnota"
 
-#: src/libvlc-common.c:1550 src/modules/configuration.c:1309
+#: src/libvlc-common.c:1548 src/modules/configuration.c:1309
 msgid "float"
 msgstr "plávajúci"
 
-#: src/libvlc-common.c:1563
+#: src/libvlc-common.c:1561
 msgid " (default enabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1564
+#: src/libvlc-common.c:1562
 msgid " (default disabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1829
+#: src/libvlc-common.c:1827
 #, c-format
 msgid "VLC version %s\n"
 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1830
+#: src/libvlc-common.c:1828
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1832
+#: src/libvlc-common.c:1830
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1834
+#: src/libvlc-common.c:1832
 #, c-format
 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1865
+#: src/libvlc-common.c:1863
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
@@ -1322,7 +1204,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1885
+#: src/libvlc-common.c:1883
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -1330,7 +1212,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
 
-#: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
+#: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269
 msgid "Auto"
 msgstr "Autom."
 
@@ -1480,7 +1362,7 @@ msgstr ""
 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:140 modules/control/ntservice.c:52
+#: src/libvlc-module.c:140
 msgid "Extra interface modules"
 msgstr "Extra moduly rozhrania"
 
@@ -1564,7 +1446,7 @@ msgstr ""
 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc-module.c:180 modules/control/showintf.c:67
+#: src/libvlc-module.c:180
 msgid "Show interface with mouse"
 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
 
@@ -1612,8 +1494,7 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:209 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:36
+#: src/libvlc-module.c:209
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
@@ -1724,7 +1605,7 @@ msgstr ""
 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
 "prehrávania)."
 
-#: src/libvlc-module.c:256 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:76
+#: src/libvlc-module.c:256
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
 
@@ -1736,7 +1617,7 @@ msgstr ""
 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
 "pre započatím prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:261 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
+#: src/libvlc-module.c:261
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
 
@@ -1753,11 +1634,11 @@ msgstr ""
 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
 
-#: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:61
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuté"
 
@@ -1813,19 +1694,11 @@ msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:301 modules/access/dshow/dshow.cpp:73
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:75 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:177
-#: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:176
+#: src/libvlc-module.c:301
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
 
-#: src/libvlc-module.c:301 modules/access/cdda/info.c:394
-#: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
-#: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
-#: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:319
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1722
+#: src/libvlc-module.c:301
 msgid "Track"
 msgstr "Stopa"
 
@@ -1854,8 +1727,7 @@ msgstr ""
 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
-#: src/libvlc-module.c:320 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:38
+#: src/libvlc-module.c:320
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
@@ -1867,9 +1739,7 @@ msgstr ""
 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
-#: src/libvlc-module.c:325 modules/codec/fake.c:54
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121 modules/stream_out/transcode.c:71
-#: modules/visualization/visual/visual.c:41
+#: src/libvlc-module.c:325
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
@@ -1881,9 +1751,7 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:330 modules/codec/fake.c:57
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:124 modules/stream_out/transcode.c:74
-#: modules/visualization/visual/visual.c:45
+#: src/libvlc-module.c:330
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
@@ -1945,54 +1813,30 @@ msgstr ""
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:93
-#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
-#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
-#: modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/zvbi.c:93 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/zvbi.c:93 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
-#: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
-#: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
-#: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
-#: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
@@ -2046,7 +1890,6 @@ msgstr ""
 "hardvérovú akceleráciu videa."
 
 #: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:427
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
 
@@ -2089,7 +1932,7 @@ msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:406 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
+#: src/libvlc-module.c:406
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Dekorácie okna"
 
@@ -2335,7 +2178,7 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc-module.c:521 modules/control/netsync.c:74
+#: src/libvlc-module.c:521
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
@@ -2348,32 +2191,16 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:528 src/libvlc-module.c:1097
+#: src/libvlc-module.c:528 src/libvlc-module.c:1102
 #: src/video_output/vout_intf.c:281 src/video_output/vout_intf.c:376
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
-#: modules/access/v4l2.c:107 modules/audio_output/alsa.c:98
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288 modules/gui/macosx/sfilters.m:120
-#: modules/gui/macosx/vout.m:202
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:441
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:110
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
-#: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/video_output/msw/directx.c:156
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: src/libvlc-module.c:528 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
-#: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
+#: src/libvlc-module.c:528
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:530 modules/misc/notify/growl.c:62
+#: src/libvlc-module.c:530
 msgid "UDP port"
 msgstr "UDP port"
 
@@ -2396,7 +2223,7 @@ msgstr ""
 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
 "ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
 
-#: src/libvlc-module.c:541 modules/stream_out/rtp.c:109
+#: src/libvlc-module.c:541
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
@@ -2464,8 +2291,7 @@ msgstr ""
 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
 
-#: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:256
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
+#: src/libvlc-module.c:575
 msgid "Audio track"
 msgstr "Zvuková stopa"
 
@@ -2473,8 +2299,7 @@ msgstr "Zvuková stopa"
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:580 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
+#: src/libvlc-module.c:580
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "Stopa s titulkami"
 
@@ -2627,9 +2452,7 @@ msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:654 src/libvlc-module.c:1511 src/text/iso-639_def.h:143
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
-#: modules/stream_out/transcode.c:284
+#: src/libvlc-module.c:654 src/libvlc-module.c:1517 src/text/iso-639_def.h:143
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
@@ -2777,8 +2600,7 @@ msgstr ""
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
 
-#: src/libvlc-module.c:723 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
+#: src/libvlc-module.c:723
 msgid "Force IPv6"
 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
 
@@ -3033,48 +2855,61 @@ msgid ""
 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
 
 #: src/libvlc-module.c:847
+msgid "Stream output muxer caching (ms)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:849
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
+"muxer. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+"Tu môžete nastaviť množstvo dát, ktoré sa pri RTSP streamovaní uloží do "
+"vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v milisekundách."
+
+#: src/libvlc-module.c:852
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
 
-#: src/libvlc-module.c:849
+#: src/libvlc-module.c:854
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
 "paketizéry."
 
-#: src/libvlc-module.c:852
+#: src/libvlc-module.c:857
 msgid "Mux module"
 msgstr "Muxovací modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:854
+#: src/libvlc-module.c:859
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:856
+#: src/libvlc-module.c:861
 msgid "Access output module"
 msgstr "Modul \"Access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:858
+#: src/libvlc-module.c:863
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
 
-#: src/libvlc-module.c:860
+#: src/libvlc-module.c:865
 msgid "Control SAP flow"
 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:862
+#: src/libvlc-module.c:867
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
 
-#: src/libvlc-module.c:866
+#: src/libvlc-module.c:871
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
 
-#: src/libvlc-module.c:868
+#: src/libvlc-module.c:873
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
@@ -3082,7 +2917,7 @@ msgstr ""
 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
 
-#: src/libvlc-module.c:877
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid ""
 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
 "always leave all these enabled."
@@ -3091,11 +2926,11 @@ msgstr ""
 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
 "zapnuté."
 
-#: src/libvlc-module.c:880
+#: src/libvlc-module.c:885
 msgid "Enable FPU support"
 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:882
+#: src/libvlc-module.c:887
 msgid ""
 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
 "advantage of it."
@@ -3103,11 +2938,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
 "dokáže túto jednotku využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:885
+#: src/libvlc-module.c:890
 msgid "Enable CPU MMX support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
 
-#: src/libvlc-module.c:887
+#: src/libvlc-module.c:892
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -3115,11 +2950,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:890
+#: src/libvlc-module.c:895
 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
 
-#: src/libvlc-module.c:892
+#: src/libvlc-module.c:897
 msgid ""
 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -3127,11 +2962,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:895
+#: src/libvlc-module.c:900
 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
 
-#: src/libvlc-module.c:897
+#: src/libvlc-module.c:902
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -3139,11 +2974,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:900
+#: src/libvlc-module.c:905
 msgid "Enable CPU SSE support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
 
-#: src/libvlc-module.c:902
+#: src/libvlc-module.c:907
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -3151,11 +2986,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:905
+#: src/libvlc-module.c:910
 msgid "Enable CPU SSE2 support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
 
-#: src/libvlc-module.c:907
+#: src/libvlc-module.c:912
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -3163,11 +2998,11 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:910
+#: src/libvlc-module.c:915
 msgid "Enable CPU AltiVec support"
 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
 
-#: src/libvlc-module.c:912
+#: src/libvlc-module.c:917
 msgid ""
 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -3175,7 +3010,7 @@ msgstr ""
 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
 "funkciu využiť."
 
-#: src/libvlc-module.c:917
+#: src/libvlc-module.c:922
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
@@ -3183,11 +3018,11 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
 
-#: src/libvlc-module.c:920
+#: src/libvlc-module.c:925
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:922
+#: src/libvlc-module.c:927
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
@@ -3195,11 +3030,11 @@ msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
 
-#: src/libvlc-module.c:925
+#: src/libvlc-module.c:930
 msgid "Access module"
 msgstr "Prístupový modul"
 
-#: src/libvlc-module.c:927
+#: src/libvlc-module.c:932
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
@@ -3210,11 +3045,11 @@ msgstr ""
 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
 
-#: src/libvlc-module.c:931
+#: src/libvlc-module.c:936
 msgid "Access filter module"
 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
 
-#: src/libvlc-module.c:933
+#: src/libvlc-module.c:938
 msgid ""
 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
 "used for instance for timeshifting."
@@ -3222,11 +3057,11 @@ msgstr ""
 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
 
-#: src/libvlc-module.c:936
+#: src/libvlc-module.c:941
 msgid "Demux module"
 msgstr "Modul pre demuxovanie"
 
-#: src/libvlc-module.c:938
+#: src/libvlc-module.c:943
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
@@ -3239,11 +3074,11 @@ msgstr ""
 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
 
-#: src/libvlc-module.c:943
+#: src/libvlc-module.c:948
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
 
-#: src/libvlc-module.c:945
+#: src/libvlc-module.c:950
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
@@ -3255,11 +3090,11 @@ msgstr ""
 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:951
+#: src/libvlc-module.c:956
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:953
+#: src/libvlc-module.c:958
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
@@ -3269,88 +3104,88 @@ msgstr ""
 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
 "voči iným spusteným programom"
 
-#: src/libvlc-module.c:957
+#: src/libvlc-module.c:962
 msgid "Minimize number of threads"
 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
 
-#: src/libvlc-module.c:959
+#: src/libvlc-module.c:964
 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
 msgstr ""
 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:961
+#: src/libvlc-module.c:966
 msgid "Modules search path"
 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
 
-#: src/libvlc-module.c:963
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
 msgstr ""
 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
 "prídavné moduly pre program VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:965
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:967
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
 
-#: src/libvlc-module.c:969
+#: src/libvlc-module.c:974
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:971
+#: src/libvlc-module.c:976
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:973
+#: src/libvlc-module.c:978
 msgid "Collect statistics"
 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
 
-#: src/libvlc-module.c:975
+#: src/libvlc-module.c:980
 msgid "Collect miscellaneous statistics."
 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
 
-#: src/libvlc-module.c:977
+#: src/libvlc-module.c:982
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
 
-#: src/libvlc-module.c:979
+#: src/libvlc-module.c:984
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
 
-#: src/libvlc-module.c:981
+#: src/libvlc-module.c:986
 msgid "Write process id to file"
 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:983
+#: src/libvlc-module.c:988
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:985
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:987
+#: src/libvlc-module.c:992
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
 
-#: src/libvlc-module.c:989
+#: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Log to syslog"
 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:991
+#: src/libvlc-module.c:996
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
 "systémoch UNIX)."
 
-#: src/libvlc-module.c:993
+#: src/libvlc-module.c:998
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:995
+#: src/libvlc-module.c:1000
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3364,7 +3199,7 @@ msgstr ""
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
 "sa len zaradí do playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1003
+#: src/libvlc-module.c:1008
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3380,29 +3215,29 @@ msgstr ""
 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1011
+#: src/libvlc-module.c:1016
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:1013
+#: src/libvlc-module.c:1018
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
 
-#: src/libvlc-module.c:1016
+#: src/libvlc-module.c:1021
 msgid "One instance when started from file"
 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1018
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr ""
 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
 "inštancia programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1020
+#: src/libvlc-module.c:1025
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1022
+#: src/libvlc-module.c:1027
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3418,13 +3253,13 @@ msgstr ""
 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:1030
+#: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
 "playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1032
+#: src/libvlc-module.c:1037
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3433,7 +3268,7 @@ msgstr ""
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1041
+#: src/libvlc-module.c:1046
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3441,11 +3276,11 @@ msgstr ""
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
-#: src/libvlc-module.c:1044
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
-#: src/libvlc-module.c:1046
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
@@ -3453,31 +3288,31 @@ msgstr ""
 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
 "zobrazované pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:1049
+#: src/libvlc-module.c:1054
 msgid "Album art policy"
 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1051
+#: src/libvlc-module.c:1056
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1057
+#: src/libvlc-module.c:1062
 msgid "Manual download only"
 msgstr "Stiahnuť manuálne."
 
-#: src/libvlc-module.c:1058
+#: src/libvlc-module.c:1063
 msgid "When track starts playing"
 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1059
+#: src/libvlc-module.c:1064
 msgid "As soon as track is added"
 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1061
+#: src/libvlc-module.c:1066
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc-module.c:1063
+#: src/libvlc-module.c:1068
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
 "Typical values are sap, hal, ..."
@@ -3485,60 +3320,60 @@ msgstr ""
 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
 
-#: src/libvlc-module.c:1066
+#: src/libvlc-module.c:1071
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1068
+#: src/libvlc-module.c:1073
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:1072
+#: src/libvlc-module.c:1077
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:1074
+#: src/libvlc-module.c:1079
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1076
+#: src/libvlc-module.c:1081
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1078
+#: src/libvlc-module.c:1083
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1080
+#: src/libvlc-module.c:1085
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1082
+#: src/libvlc-module.c:1087
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1084
+#: src/libvlc-module.c:1089
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1086
+#: src/libvlc-module.c:1091
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1088
+#: src/libvlc-module.c:1093
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1091
+#: src/libvlc-module.c:1096
 msgid "Use playlist tree"
 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1093
+#: src/libvlc-module.c:1098
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
@@ -3549,566 +3384,518 @@ msgstr ""
 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
 "bude potrebné."
 
-#: src/libvlc-module.c:1097
+#: src/libvlc-module.c:1102
 msgid "Always"
 msgstr "Vždy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1097
+#: src/libvlc-module.c:1102
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1106
+#: src/libvlc-module.c:1111
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
 "VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1109 src/video_output/vout_intf.c:436
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:402
-#: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
-#: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
-#: modules/gui/macosx/intf.m:561 modules/gui/macosx/intf.m:637
-#: modules/gui/macosx/intf.m:691
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:444
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
+#: src/libvlc-module.c:1114 src/video_output/vout_intf.c:436
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:1115
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1111
+#: src/libvlc-module.c:1116
 msgid "Leave fullscreen"
 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1112
+#: src/libvlc-module.c:1117
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
 "režimu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1113
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1524
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1114
+#: src/libvlc-module.c:1119
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1116
+#: src/libvlc-module.c:1121
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1122
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1118
+#: src/libvlc-module.c:1123
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1119 modules/control/hotkeys.c:672
-#: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:602
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:327
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
+#: src/libvlc-module.c:1124
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1120
+#: src/libvlc-module.c:1125
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1121 modules/control/hotkeys.c:678
-#: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:603
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:322
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
+#: src/libvlc-module.c:1126
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1122
+#: src/libvlc-module.c:1127
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1123 modules/control/hotkeys.c:655
-#: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:560
-#: modules/gui/macosx/intf.m:605 modules/gui/macosx/intf.m:679
-#: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/wizard.m:312
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1630
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:431
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:507 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261 modules/misc/notify/notify.c:291
+#: src/libvlc-module.c:1128
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc-module.c:1124
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1125 modules/control/hotkeys.c:661
-#: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:555
-#: modules/gui/macosx/intf.m:604 modules/gui/macosx/intf.m:680
-#: modules/gui/macosx/intf.m:686
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:430
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:289
+#: src/libvlc-module.c:1130
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1126
+#: src/libvlc-module.c:1131
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1127 modules/gui/macosx/controls.m:852
-#: modules/gui/macosx/intf.m:558 modules/gui/macosx/intf.m:601
-#: modules/gui/macosx/intf.m:678 modules/gui/macosx/intf.m:685
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:432
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:504 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
-#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
+#: src/libvlc-module.c:1132
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc-module.c:1128
+#: src/libvlc-module.c:1133
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1129 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
-#: modules/gui/macosx/intf.m:563 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842
-#: modules/video_filter/marq.c:141 modules/video_filter/rss.c:188
+#: src/libvlc-module.c:1134
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1135
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc-module.c:1132
+#: src/libvlc-module.c:1137
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1134
+#: src/libvlc-module.c:1139
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1140
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1138
+#: src/libvlc-module.c:1143
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1140
+#: src/libvlc-module.c:1145
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1146
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1143
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1145
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147
+#: src/libvlc-module.c:1152
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1148
+#: src/libvlc-module.c:1153
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1150
+#: src/libvlc-module.c:1155
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1153
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1154
+#: src/libvlc-module.c:1159
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1161
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1163
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:1160
+#: src/libvlc-module.c:1165
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1166
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1162
+#: src/libvlc-module.c:1167
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1163
+#: src/libvlc-module.c:1168
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1164
+#: src/libvlc-module.c:1169
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1165
+#: src/libvlc-module.c:1170
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/hotkeys.c:240
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/qt4/menus.cpp:527
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc-module.c:1168
+#: src/libvlc-module.c:1173
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1169
+#: src/libvlc-module.c:1174
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1170
+#: src/libvlc-module.c:1175
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1171
+#: src/libvlc-module.c:1176
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1172
+#: src/libvlc-module.c:1177
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1173
+#: src/libvlc-module.c:1178
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174
+#: src/libvlc-module.c:1179
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1175
+#: src/libvlc-module.c:1180
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1176
+#: src/libvlc-module.c:1181
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1182
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1178
+#: src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1179
+#: src/libvlc-module.c:1184
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1180
+#: src/libvlc-module.c:1185
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1181
+#: src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1182
+#: src/libvlc-module.c:1187
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1183
+#: src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1184
+#: src/libvlc-module.c:1189
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1191
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1193
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1189
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1190
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1191
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1192
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/controls.m:898
-#: modules/gui/macosx/intf.m:622 modules/gui/macosx/intf.m:681
-#: modules/gui/macosx/intf.m:690
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:467
+#: src/libvlc-module.c:1198
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1194
+#: src/libvlc-module.c:1199
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1200
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1201
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1202
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1198
+#: src/libvlc-module.c:1203
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1204
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1200
+#: src/libvlc-module.c:1205
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1201
+#: src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1202
+#: src/libvlc-module.c:1207
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1203
+#: src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
+#: src/libvlc-module.c:1209
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1205
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1211
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1207
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1208
+#: src/libvlc-module.c:1213
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1212
+#: src/libvlc-module.c:1217
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1213
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1214
+#: src/libvlc-module.c:1219
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc-module.c:1215
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1217
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1218
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1219
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1220
+#: src/libvlc-module.c:1225
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1221
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1222
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223
+#: src/libvlc-module.c:1228
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1229
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1226 modules/control/hotkeys.c:83
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1227 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1232
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1228 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1229 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1230 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1235
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1231 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1232 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1233 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1238
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1234 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1235 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1240
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc-module.c:1239
+#: src/libvlc-module.c:1244
 msgid "Go back in browsing history"
 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
 
-#: src/libvlc-module.c:1240
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid ""
 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
 "history."
@@ -4116,11 +3903,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
 
-#: src/libvlc-module.c:1241
+#: src/libvlc-module.c:1246
 msgid "Go forward in browsing history"
 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1242
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid ""
 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
 "history."
@@ -4128,151 +3915,147 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
 "ktoré si chcete prehliadať."
 
-#: src/libvlc-module.c:1244
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Opakovať audio-stopu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1246
+#: src/libvlc-module.c:1251
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1252
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1248
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1249
+#: src/libvlc-module.c:1254
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1250
+#: src/libvlc-module.c:1255
 msgid "Cycle video crop"
 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1251
+#: src/libvlc-module.c:1256
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
 
-#: src/libvlc-module.c:1252
+#: src/libvlc-module.c:1257
 msgid "Cycle deinterlace modes"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1253
+#: src/libvlc-module.c:1258
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1254
+#: src/libvlc-module.c:1259
 msgid "Show interface"
 msgstr "Zobraziť rohranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1255
+#: src/libvlc-module.c:1260
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1256
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Skryť rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1257
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1258
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "Take video snapshot"
 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1259
+#: src/libvlc-module.c:1264
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgstr ""
 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1261 modules/access_filter/record.c:51
-#: modules/access_filter/record.c:52
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:253
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:207
+#: src/libvlc-module.c:1266
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1262
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1263 modules/access_filter/dump.c:49
-#: modules/access_filter/dump.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:214
+#: src/libvlc-module.c:1268
 msgid "Dump"
 msgstr "Analyzovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1264
+#: src/libvlc-module.c:1269
 msgid "Media dump access filter trigger."
 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1266
+#: src/libvlc-module.c:1271
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1267
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1270
+#: src/libvlc-module.c:1275
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1272 src/libvlc-module.c:1273
+#: src/libvlc-module.c:1277 src/libvlc-module.c:1278
 #: src/video_output/vout_intf.c:231
 msgid "Zoom"
 msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1275 src/libvlc-module.c:1276
+#: src/libvlc-module.c:1280 src/libvlc-module.c:1281
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1278 src/libvlc-module.c:1279
+#: src/libvlc-module.c:1283 src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1280 src/libvlc-module.c:1281
+#: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1283 src/libvlc-module.c:1284
+#: src/libvlc-module.c:1288 src/libvlc-module.c:1289
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1286
+#: src/libvlc-module.c:1290 src/libvlc-module.c:1291
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288 src/libvlc-module.c:1289
+#: src/libvlc-module.c:1293 src/libvlc-module.c:1294
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1290 src/libvlc-module.c:1291
+#: src/libvlc-module.c:1295 src/libvlc-module.c:1296
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1293 src/libvlc-module.c:1294
+#: src/libvlc-module.c:1298 src/libvlc-module.c:1299
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1295 src/libvlc-module.c:1296
+#: src/libvlc-module.c:1300 src/libvlc-module.c:1301
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1298
+#: src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1300
+#: src/libvlc-module.c:1305
 msgid ""
 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
 "output for the time being."
@@ -4280,63 +4063,63 @@ msgstr ""
 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1303
+#: src/libvlc-module.c:1308
 msgid "Display OSD menu on top of video output"
 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1304
+#: src/libvlc-module.c:1309
 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1305
+#: src/libvlc-module.c:1310
 msgid "Do not display OSD menu on video output"
 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1306
+#: src/libvlc-module.c:1311
 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1307
+#: src/libvlc-module.c:1312
 msgid "Highlight widget on the right"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1309
+#: src/libvlc-module.c:1314
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1310
+#: src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Highlight widget on the left"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1312
+#: src/libvlc-module.c:1317
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1313
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "Highlight widget on top"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1315
+#: src/libvlc-module.c:1320
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
 
-#: src/libvlc-module.c:1316
+#: src/libvlc-module.c:1321
 msgid "Highlight widget below"
 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1318
+#: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:1319
+#: src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Select current widget"
 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1321
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
 
-#: src/libvlc-module.c:1324
+#: src/libvlc-module.c:1329
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
@@ -4406,113 +4189,101 @@ msgstr ""
 "certain time\n"
 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1456 src/video_output/vout_intf.c:448
-#: modules/gui/macosx/controls.m:440 modules/gui/macosx/controls.m:907
-#: modules/gui/macosx/intf.m:639 modules/gui/macosx/intf.m:692
-#: modules/video_output/snapshot.c:75
+#: src/libvlc-module.c:1462 src/video_output/vout_intf.c:448
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1469
+#: src/libvlc-module.c:1475
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1512
+#: src/libvlc-module.c:1518
 msgid "Subpictures"
 msgstr "Sub-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1519 modules/codec/subtitles/subsdec.c:111
-#: modules/demux/subtitle.c:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:622 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:628
+#: src/libvlc-module.c:1525
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1536 modules/stream_out/transcode.c:154
+#: src/libvlc-module.c:1542
 msgid "Overlays"
 msgstr "Prekryvy/Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1544
+#: src/libvlc-module.c:1550
 msgid "France"
 msgstr "Francúzsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1546
+#: src/libvlc-module.c:1552
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1568
+#: src/libvlc-module.c:1574
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1585
+#: src/libvlc-module.c:1591
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1594
+#: src/libvlc-module.c:1600
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1606
+#: src/libvlc-module.c:1612
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1615
+#: src/libvlc-module.c:1621
 msgid "Metadata"
 msgstr "Meta-dáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1645
+#: src/libvlc-module.c:1651
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1652 modules/access/v4l2.c:77
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:501
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:267
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
+#: src/libvlc-module.c:1658
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:1690
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
+#: src/libvlc-module.c:1698
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1723
+#: src/libvlc-module.c:1731
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor (CPU)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1745
+#: src/libvlc-module.c:1753
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1752
+#: src/libvlc-module.c:1759
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1760
+#: src/libvlc-module.c:1767
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1904
+#: src/libvlc-module.c:1911
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Horúce klávesy"
 
-#: src/libvlc-module.c:2268
+#: src/libvlc-module.c:2275
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2347
+#: src/libvlc-module.c:2354
 msgid "main program"
 msgstr "hlavný program"
 
-#: src/libvlc-module.c:2357
+#: src/libvlc-module.c:2364
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2363
+#: src/libvlc-module.c:2370
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4520,25 +4291,25 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2368
+#: src/libvlc-module.c:2375
 msgid "print help for the advanced options"
 msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2373
+#: src/libvlc-module.c:2380
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
 "programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2379
+#: src/libvlc-module.c:2386
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2384
+#: src/libvlc-module.c:2391
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2390
+#: src/libvlc-module.c:2397
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose)"
@@ -4546,23 +4317,23 @@ msgstr ""
 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
 "parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2395
+#: src/libvlc-module.c:2402
 msgid "save the current command line options in the config"
 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:2400
+#: src/libvlc-module.c:2407
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2405
+#: src/libvlc-module.c:2412
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2410
+#: src/libvlc-module.c:2417
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2415
+#: src/libvlc-module.c:2422
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
@@ -4574,11 +4345,7 @@ msgstr "Hodnota boolean"
 msgid "key"
 msgstr "kľúč"
 
-#: src/playlist/tree.c:59 modules/access/bda/bda.c:61
-#: modules/access/bda/bda.c:113 modules/access/bda/bda.c:121
-#: modules/access/bda/bda.c:128 modules/access/bda/bda.c:134
-#: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/bda/bda.c:146
-#: modules/access/bda/bda.c:152
+#: src/playlist/tree.c:61
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinované"
 
@@ -5146,32 +4913,31 @@ msgstr "Zhuang"
 msgid "Zulu"
 msgstr "Zulu"
 
-#: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:969
+#: src/text/iso_lang.c:70
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
 
-#: src/video_output/video_output.c:411 modules/gui/macosx/intf.m:650
-#: modules/gui/macosx/intf.m:651 modules/video_filter/deinterlace.c:120
+#: src/video_output/video_output.c:411
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Rozkladať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:115
+#: src/video_output/video_output.c:415
 msgid "Discard"
 msgstr "Vyraďovať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:417 modules/video_filter/deinterlace.c:115
+#: src/video_output/video_output.c:417
 msgid "Blend"
 msgstr "Premiešavať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:419 modules/video_filter/deinterlace.c:115
+#: src/video_output/video_output.c:419
 msgid "Mean"
 msgstr "Stredná úroveň"
 
-#: src/video_output/video_output.c:421 modules/video_filter/deinterlace.c:116
+#: src/video_output/video_output.c:421
 msgid "Bob"
 msgstr "Bob"
 
-#: src/video_output/video_output.c:423 modules/video_filter/deinterlace.c:116
+#: src/video_output/video_output.c:423
 msgid "Linear"
 msgstr "Lineárne rozkladanie"
 
@@ -5191,17026 +4957,13101 @@ msgstr "1:1 (Originál)"
 msgid "2:1 Double"
 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:276 modules/gui/macosx/intf.m:644
-#: modules/gui/macosx/intf.m:645 modules/video_filter/crop.c:100
-#: modules/video_output/x11/xvmc.c:128
+#: src/video_output/vout_intf.c:276
 msgid "Crop"
 msgstr "Vystrihnúť"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:371 modules/gui/macosx/intf.m:642
-#: modules/gui/macosx/intf.m:643
+#: src/video_output/vout_intf.c:371
 msgid "Aspect-ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:58
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90 modules/access/dvb/access.c:73
-#: modules/access/dv.c:66 modules/access/dvdnav.c:66
-#: modules/access/dvdread.c:60 modules/access/fake.c:38
-#: modules/access/file.c:77 modules/access/ftp.c:52
-#: modules/access/gnomevfs.c:42 modules/access/http.c:54
-#: modules/access/jack.c:57 modules/access/mms/mms.c:45
-#: modules/access/pvr.c:55 modules/access/screen/screen.c:34
-#: modules/access/smb.c:59 modules/access/tcp.c:36 modules/access/udp.c:58
-#: modules/access/v4l2.c:93 modules/access/v4l.c:72
-#: modules/access/vcd/vcd.c:40
-msgid "Caching value in ms"
-msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
-
-#: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:75
-msgid ""
-"Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
-"pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
+#~ msgid "No random"
+#~ msgstr "Bez náhodného prehrávania"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:78
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:801
-msgid "Adapter card to tune"
-msgstr "Karta adaptéra"
+#~ msgid "Caching value in ms"
+#~ msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:79
-msgid ""
-"Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
-"n>=0."
-msgstr ""
-"Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
-"dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
+#~ "pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:81
-msgid "Device number to use on adapter"
-msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
+#~ msgid "Adapter card to tune"
+#~ msgstr "Karta adaptéra"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:84
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:755
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:823
-msgid "Transponder/multiplex frequency"
-msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
+#~ msgid ""
+#~ "Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] "
+#~ "with n>=0."
+#~ msgstr ""
+#~ "Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
+#~ "dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:85
-msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
+#~ msgid "Device number to use on adapter"
+#~ msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
 
-#: modules/access/bda/bda.c:55
-msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
+#~ msgid "Transponder/multiplex frequency"
+#~ msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
-msgid "Inversion mode"
-msgstr "Inverzný mód"
+#~ msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
+#~ msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:88
-msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
-msgstr "Inverzný mód [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
+#~ msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
+#~ msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:90
-msgid "Probe DVB card for capabilities"
-msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
+#~ msgid "Inversion mode"
+#~ msgstr "Inverzný mód"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:91
-msgid ""
-"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
-"disable this feature if you experience some trouble."
-msgstr ""
-"Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
-"preverovanie radšej zablokujte."
+#~ msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
+#~ msgstr "Inverzný mód [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:93
-msgid "Budget mode"
-msgstr "Mód \"budget\""
+#~ msgid "Probe DVB card for capabilities"
+#~ msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:94
-msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
-msgstr ""
-"Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
-"karty."
+#~ msgid ""
+#~ "Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
+#~ "disable this feature if you experience some trouble."
+#~ msgstr ""
+#~ "Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, "
+#~ "tak preverovanie radšej zablokujte."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:75
-msgid "Network Identifier"
-msgstr "Nastavenia siete"
+#~ msgid "Budget mode"
+#~ msgstr "Mód \"budget\""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:97
-msgid "Satellite number in the Diseqc system"
-msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
+#~ msgid ""
+#~ "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
+#~ "karty."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:98
-msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
-msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
+#~ msgid "Network Identifier"
+#~ msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:100
-msgid "LNB voltage"
-msgstr "Napätie LNB konvertora"
+#~ msgid "Satellite number in the Diseqc system"
+#~ msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:101
-msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
-msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
+#~ msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
+#~ msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:103
-msgid "High LNB voltage"
-msgstr "Veľké napätie LNB"
+#~ msgid "LNB voltage"
+#~ msgstr "Napätie LNB konvertora"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:104
-msgid ""
-"Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
-"supported by all frontends."
-msgstr ""
-"Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
-"konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
+#~ msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
+#~ msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:107
-msgid "22 kHz tone"
-msgstr "22 kHz tón"
+#~ msgid "High LNB voltage"
+#~ msgstr "Veľké napätie LNB"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:108
-msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
-msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
+#~ msgid ""
+#~ "Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
+#~ "supported by all frontends."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
+#~ "konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:110
-msgid "Transponder FEC"
-msgstr "FEC transpondéra"
+#~ msgid "22 kHz tone"
+#~ msgstr "22 kHz tón"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:111
-msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
-msgstr ""
-"FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: mód pre korekciu chýb pri "
-"prenose) [9=automaticky]."
+#~ msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
+#~ msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:113
-msgid "Transponder symbol rate in kHz"
-msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
+#~ msgid "Transponder FEC"
+#~ msgstr "FEC transpondéra"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:116
-msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
+#~ msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
+#~ msgstr ""
+#~ "FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: mód pre korekciu chýb pri "
+#~ "prenose) [9=automaticky]."
 
-#: modules/access/bda/bda.c:99
-msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz usually 9.75GHz"
-msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 9.75 GHz"
+#~ msgid "Transponder symbol rate in kHz"
+#~ msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:119
-msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
+#~ msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
+#~ msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:102
-msgid "High Band Local Osc Freq in kHz usually 10.6GHz"
-msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 10.6 GHz"
+#~ msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz usually 9.75GHz"
+#~ msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 9.75 GHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:122
-msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
-msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
+#~ msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
+#~ msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:106
-msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
-msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom, zvyčajne 11.7 GHz"
+#~ msgid "High Band Local Osc Freq in kHz usually 10.6GHz"
+#~ msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 10.6 GHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:126
-msgid "Modulation type"
-msgstr "Typ modulácie"
+#~ msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
+#~ msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:110
-msgid "QAM constellation points [16, 32, 64, 128, 256]"
-msgstr "Konštalačné body QAM [16, 32, 64, 128, 256]"
+#~ msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
+#~ msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom, zvyčajne 11.7 GHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:113
-msgid "16"
-msgstr "16"
+#~ msgid "Modulation type"
+#~ msgstr "Typ modulácie"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:113
-msgid "32"
-msgstr "32"
+#~ msgid "QAM constellation points [16, 32, 64, 128, 256]"
+#~ msgstr "Konštalačné body QAM [16, 32, 64, 128, 256]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:114
-msgid "64"
-msgstr "64"
+#~ msgid "16"
+#~ msgstr "16"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:114
-msgid "128"
-msgstr "128"
+#~ msgid "32"
+#~ msgstr "32"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:114
-msgid "256"
-msgstr "256"
+#~ msgid "64"
+#~ msgstr "64"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:130
-msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
+#~ msgid "128"
+#~ msgstr "128"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:118
-msgid "High Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-msgstr "Vysoká priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
+#~ msgid "256"
+#~ msgstr "256"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
-msgid "1/2"
-msgstr "1/2"
+#~ msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
+#~ msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
-msgid "2/3"
-msgstr "2/3"
+#~ msgid "High Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
+#~ msgstr "Vysoká priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
-msgid "3/4"
-msgstr "3/4"
+#~ msgid "1/2"
+#~ msgstr "1/2"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
-msgid "5/6"
-msgstr "5/6"
+#~ msgid "2/3"
+#~ msgstr "2/3"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
-msgid "7/8"
-msgstr "7/8"
+#~ msgid "3/4"
+#~ msgstr "3/4"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:133
-msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
+#~ msgid "5/6"
+#~ msgstr "5/6"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:125
-msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
+#~ msgid "7/8"
+#~ msgstr "7/8"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:136
-msgid "Terrestrial bandwidth"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
+#~ msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
+#~ msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:137
-msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
-msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
+#~ msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
+#~ msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
 
-#: modules/access/bda/bda.c:134
-msgid "6 MHz"
-msgstr "6 MHz"
+#~ msgid "Terrestrial bandwidth"
+#~ msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:135
-msgid "7 MHz"
-msgstr "7 MHz"
+#~ msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
+#~ msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:135
-msgid "8 MHz"
-msgstr "8 MHz"
+#~ msgid "6 MHz"
+#~ msgstr "6 MHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
-msgid "Terrestrial guard interval"
-msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
+#~ msgid "7 MHz"
+#~ msgstr "7 MHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:138
-msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
-msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
+#~ msgid "8 MHz"
+#~ msgstr "8 MHz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:140
-msgid "1/4"
-msgstr "1/4"
+#~ msgid "Terrestrial guard interval"
+#~ msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:140
-msgid "1/8"
-msgstr "1/8"
+#~ msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
+#~ msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:141
-msgid "1/16"
-msgstr "16"
+#~ msgid "1/4"
+#~ msgstr "1/4"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:141
-msgid "1/32"
-msgstr "32"
+#~ msgid "1/8"
+#~ msgstr "1/8"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:142
-msgid "Terrestrial transmission mode"
-msgstr "Mód terestriálneho prenosu"
+#~ msgid "1/16"
+#~ msgstr "16"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:144
-msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
-msgstr "Prenosový mód [Nedefinovaný,2k,8k]"
+#~ msgid "1/32"
+#~ msgstr "32"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:146
-msgid "2k"
-msgstr "2k"
+#~ msgid "Terrestrial transmission mode"
+#~ msgstr "Mód terestriálneho prenosu"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:147
-msgid "8k"
-msgstr "8k"
+#~ msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
+#~ msgstr "Prenosový mód [Nedefinovaný,2k,8k]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:145
-msgid "Terrestrial hierarchy mode"
-msgstr "Mód terestriálnej hierarchie"
+#~ msgid "2k"
+#~ msgstr "2k"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:150
-msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
-msgstr "Hierarchia hodnoty alfa [Nedefinované,1,2,4]"
+#~ msgid "8k"
+#~ msgstr "8k"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:152
-msgid "1"
-msgstr "1"
+#~ msgid "Terrestrial hierarchy mode"
+#~ msgstr "Mód terestriálnej hierarchie"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:153
-msgid "2"
-msgstr "2"
+#~ msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
+#~ msgstr "Hierarchia hodnoty alfa [Nedefinované,1,2,4]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:153
-msgid "4"
-msgstr "4"
+#~ msgid "1"
+#~ msgstr "1"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:156
-msgid "Satellite Azimuth"
-msgstr "Azimut družice"
+#~ msgid "2"
+#~ msgstr "2"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:157
-msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
-msgstr "Azimut družice v desatinách stupňa"
+#~ msgid "4"
+#~ msgstr "4"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:158
-msgid "Satellite Elevation"
-msgstr "Elevácia družice"
+#~ msgid "Satellite Azimuth"
+#~ msgstr "Azimut družice"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:159
-msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
-msgstr "Elevácia družice v desatinách stupňa"
+#~ msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
+#~ msgstr "Azimut družice v desatinách stupňa"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:160
-msgid "Satellite Longitude"
-msgstr "Zemepisná dĺžka družice"
+#~ msgid "Satellite Elevation"
+#~ msgstr "Elevácia družice"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:162
-msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
-msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia družice, v desatinách stupňa. -ve=Západne"
+#~ msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
+#~ msgstr "Elevácia družice v desatinách stupňa"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:163
-msgid "Satellite Polarisation"
-msgstr "Polarizácia družice"
+#~ msgid "Satellite Longitude"
+#~ msgstr "Zemepisná dĺžka družice"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:164
-msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
-msgstr "Polarizácia satelitu [H/V/L/R]"
+#~ msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zemepisná dĺžka umiestnenia družice, v desatinách stupňa. -ve=Západne"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:166
-msgid "Horizontal"
-msgstr "Horizontálne"
+#~ msgid "Satellite Polarisation"
+#~ msgstr "Polarizácia družice"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:166
-msgid "Vertical"
-msgstr "Vertikálne"
+#~ msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
+#~ msgstr "Polarizácia satelitu [H/V/L/R]"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:167
-msgid "Circular Left"
-msgstr "Otočiť doľava"
+#~ msgid "Horizontal"
+#~ msgstr "Horizontálne"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:167
-msgid "Circular Right"
-msgstr "Otočiť doprava"
+#~ msgid "Vertical"
+#~ msgstr "Vertikálne"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:170 modules/access/dvb/access.c:183
-msgid "DVB"
-msgstr "DVB"
+#~ msgid "Circular Left"
+#~ msgstr "Otočiť doľava"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:171
-msgid "DirectShow DVB input"
-msgstr "Vstup DirectShow DVB"
+#~ msgid "Circular Right"
+#~ msgstr "Otočiť doprava"
 
-#: modules/access/cdda/access.c:286
-msgid "CD reading failed"
-msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah CD"
+#~ msgid "DVB"
+#~ msgstr "DVB"
 
-#: modules/access/cdda/access.c:287
-#, c-format
-msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
-msgstr "Program VLC nemôže získať nový blok s veľkosťou: %i."
+#~ msgid "DirectShow DVB input"
+#~ msgstr "Vstup DirectShow DVB"
 
-#: modules/access/cdda.c:60
-msgid ""
-"Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
+#~ msgid "CD reading failed"
+#~ msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:64 modules/gui/macosx/open.m:178
-#: modules/gui/macosx/open.m:526 modules/gui/macosx/open.m:614
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:88
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:695
-msgid "Audio CD"
-msgstr "Audio CD"
+#~ msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
+#~ msgstr "Program VLC nemôže získať nový blok s veľkosťou: %i."
 
-#: modules/access/cdda.c:65
-msgid "Audio CD input"
-msgstr "Vstup Audio CD"
+#~ msgid ""
+#~ "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
+#~ "milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access/cdda.c:71
-msgid "[cdda:][device][@[track]]"
-msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
+#~ msgid "Audio CD"
+#~ msgstr "Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:83
-msgid "CDDB Server"
-msgstr "CDDB Server"
+#~ msgid "Audio CD input"
+#~ msgstr "Vstup Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:83
-msgid "Address of the CDDB server to use."
-msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
+#~ msgid "[cdda:][device][@[track]]"
+#~ msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
 
-#: modules/access/cdda.c:86
-msgid "CDDB port"
-msgstr "port CDDB"
+#~ msgid "CDDB Server"
+#~ msgstr "CDDB Server"
 
-#: modules/access/cdda.c:86
-msgid "CDDB Server port to use."
-msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
+#~ msgid "Address of the CDDB server to use."
+#~ msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:440
-msgid "Audio CD - Track "
-msgstr "Audio CD - Stopa"
+#~ msgid "CDDB port"
+#~ msgstr "port CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:457
-#, c-format
-msgid "Audio CD - Track %i"
-msgstr "Audio CD - Stopa %i"
+#~ msgid "CDDB Server port to use."
+#~ msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:78
-#: modules/codec/x264.c:354 modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
-msgid "none"
-msgstr "žiaden"
+#~ msgid "Audio CD - Track "
+#~ msgstr "Audio CD - Stopa"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42
-msgid "overlap"
-msgstr "prekrývanie"
+#~ msgid "Audio CD - Track %i"
+#~ msgstr "Audio CD - Stopa %i"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:43
-msgid "full"
-msgstr "plné"
+#~ msgid "none"
+#~ msgstr "žiaden"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:47
-msgid ""
-"This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
-"meta info          1\n"
-"events             2\n"
-"MRL                4\n"
-"external call      8\n"
-"all calls (0x10)  16\n"
-"LSN       (0x20)  32\n"
-"seek      (0x40)  64\n"
-"libcdio   (0x80) 128\n"
-"libcddb  (0x100) 256\n"
-msgstr ""
-"Táto hodnota (ak je zobrazená binárne), môže slúžiť ako maska pre ladenie\n"
-"meta info          1\n"
-"udalosti             2\n"
-"MRL                4\n"
-"externé volanie      8\n"
-"všetky volania (0x10)  16\n"
-"LSN       (0x20)  32\n"
-"vyhľadávať      (0x40)  64\n"
-"libcdio   (0x80) 128\n"
-"libcddb  (0x100) 256\n"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:59
-msgid ""
-"Caching value for CDDA streams. This value should be set in millisecond "
-"units."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "overlap"
+#~ msgstr "prekrývanie"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:63
-msgid ""
-"How many CD blocks to get on a single CD read. Generally on newer/faster "
-"CDs, this increases throughput at the expense of a little more memory usage "
-"and initial delay. SCSI-MMC limitations generally don't allow for more than "
-"25 blocks per access."
-msgstr ""
-"Určuje, koľko blokov sa načíta z CD na jeden raz. Vo všeobecnosti platí, že "
-"na novších/rýchlejších CD, zvýši táto funkcia priechodnosť dát, pri čítaní "
-"sa spotrebuje menej pamäte a skráti sa čas načítavania. Maximálne je však "
-"(kvôli obmedzeniu v štandarde SCSI-MMC) možné, načítať len 25 blokov naraz. "
+#~ msgid "full"
+#~ msgstr "plné"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:69
-msgid ""
-"Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
-"Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
-"   %a : The artist (for the album)\n"
-"   %A : The album information\n"
-"   %C : Category\n"
-"   %e : The extended data (for a track)\n"
-"   %I : CDDB disk ID\n"
-"   %G : Genre\n"
-"   %M : The current MRL\n"
-"   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
-"   %n : The number of tracks on the CD\n"
-"   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
-"   %T : The track number\n"
-"   %s : Number of seconds in this track\n"
-"   %S : Number of seconds in the CD\n"
-"   %t : The track title or MRL if no title\n"
-"   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
-"   %% : a % \n"
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
-"Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé identifikátory "
-"sú: \n"
-"  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
-"%A : Informácia o albume\n"
-"   %C : Kategória\n"
-"   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
-"   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
-"   %G : Žáner\n"
-"   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
-"   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
-"   %n : Počet stôp na disku\n"
-"   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
-"   %T : Číslo stopy\n"
-"   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
-"   %S : Počet sekúnd na CD\n"
-"   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
-"   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
-"   %% : a % \n"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:89
-msgid ""
-"Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
-"Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
-"   %M : The current MRL\n"
-"   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
-"   %n : The number of tracks on the CD\n"
-"   %T : The track number\n"
-"   %s : Number of seconds in this track\n"
-"   %S : Number of seconds in the CD\n"
-"   %t : The track title or MRL if no title\n"
-"   %% : a % \n"
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
-"Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé identifikátory "
-"sú: \n"
-"  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
-"%A : Informácia o albume\n"
-"   %C : Kategória\n"
-"   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
-"   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
-"   %G : Žáner\n"
-"   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
-"   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
-"   %n : Počet stôp na disku\n"
-"   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
-"   %T : Číslo stopy\n"
-"   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
-"   %S : Počet sekúnd na CD\n"
-"   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
-"   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
-"   %% : a % \n"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:100
-msgid "Enable CD paranoia?"
-msgstr "Zapnúť korekciu CD - Paranoia?"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:102
-msgid ""
-"Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
-"none: no paranoia - fastest.\n"
-"overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
-"full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
-msgstr ""
-"Vyberte si, či chcete aktivovať korekciu chýb CD, ktorá sa nazýva aj "
-"Paranoia. \n"
-"žiadna: bez korekcie (prehrávanie bude rýchlejšie). \n"
-"prekrývať: detekovať iba prekrývanie stôp (neodporúčame!. ) \n"
-"úplná korekcia: budú sa korigovať všetky nájdené chyby (prehrávanie sa však "
-"môže spomaliť). \n"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:112
-msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
-msgstr "cddax://[zariadenie-alebo-súbor][@[T]stopa]"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:113
-msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
-msgstr "Vstup Compact Disc Digital Audio (CD-DA)"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:115
-msgid "Audio Compact Disc"
-msgstr "Audio-kompaktný disk"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:124
-msgid "Additional debug"
-msgstr "Dodatočné ladenie"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:129
-msgid "Caching value in microseconds"
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte v mikrosekundách"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:134
-msgid "Number of blocks per CD read"
-msgstr "Počet blokov na jedno čítanie CD"
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:139
-msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
-msgstr ""
-"Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak nie sú dostupné údaje "
-"z CDDB databázy)"
+#~ msgid ""
+#~ "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
+#~ "meta info          1\n"
+#~ "events             2\n"
+#~ "MRL                4\n"
+#~ "external call      8\n"
+#~ "all calls (0x10)  16\n"
+#~ "LSN       (0x20)  32\n"
+#~ "seek      (0x40)  64\n"
+#~ "libcdio   (0x80) 128\n"
+#~ "libcddb  (0x100) 256\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto hodnota (ak je zobrazená binárne), môže slúžiť ako maska pre "
+#~ "ladenie\n"
+#~ "meta info          1\n"
+#~ "udalosti             2\n"
+#~ "MRL                4\n"
+#~ "externé volanie      8\n"
+#~ "všetky volania (0x10)  16\n"
+#~ "LSN       (0x20)  32\n"
+#~ "vyhľadávať      (0x40)  64\n"
+#~ "libcdio   (0x80) 128\n"
+#~ "libcddb  (0x100) 256\n"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:144
-msgid "Use CD audio controls and output?"
-msgstr "Používať ovládacie prvky a výstup na CD mechanike?"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for CDDA streams. This value should be set in millisecond "
+#~ "units."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:145
-msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
-msgstr ""
-"Ak aktivujete túto voľbu, budete môcť používať aj ovládacie prvky a výstup - "
-"jack -, ktoré sa nachádzajú na prednom paneli Vašej mechaniky."
+#~ msgid ""
+#~ "How many CD blocks to get on a single CD read. Generally on newer/faster "
+#~ "CDs, this increases throughput at the expense of a little more memory "
+#~ "usage and initial delay. SCSI-MMC limitations generally don't allow for "
+#~ "more than 25 blocks per access."
+#~ msgstr ""
+#~ "Určuje, koľko blokov sa načíta z CD na jeden raz. Vo všeobecnosti platí, "
+#~ "že na novších/rýchlejších CD, zvýši táto funkcia priechodnosť dát, pri "
+#~ "čítaní sa spotrebuje menej pamäte a skráti sa čas načítavania. Maximálne "
+#~ "je však (kvôli obmedzeniu v štandarde SCSI-MMC) možné, načítať len 25 "
+#~ "blokov naraz. "
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:150
-msgid "Do CD-Text lookups?"
-msgstr "Vyhľadávať CD-text?"
+#~ msgid ""
+#~ "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
+#~ "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
+#~ "   %a : The artist (for the album)\n"
+#~ "   %A : The album information\n"
+#~ "   %C : Category\n"
+#~ "   %e : The extended data (for a track)\n"
+#~ "   %I : CDDB disk ID\n"
+#~ "   %G : Genre\n"
+#~ "   %M : The current MRL\n"
+#~ "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
+#~ "   %n : The number of tracks on the CD\n"
+#~ "   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
+#~ "   %T : The track number\n"
+#~ "   %s : Number of seconds in this track\n"
+#~ "   %S : Number of seconds in the CD\n"
+#~ "   %t : The track title or MRL if no title\n"
+#~ "   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
+#~ "   %% : a % \n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
+#~ "Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé "
+#~ "identifikátory sú: \n"
+#~ "  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
+#~ "%A : Informácia o albume\n"
+#~ "   %C : Kategória\n"
+#~ "   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
+#~ "   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
+#~ "   %G : Žáner\n"
+#~ "   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
+#~ "   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
+#~ "   %n : Počet stôp na disku\n"
+#~ "   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
+#~ "   %T : Číslo stopy\n"
+#~ "   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
+#~ "   %S : Počet sekúnd na CD\n"
+#~ "   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
+#~ "   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
+#~ "   %% : a % \n"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:151
-msgid "If set, get CD-Text information"
-msgstr ""
-"Ak si zvolíte túto voľbu, na CD sa budú vyhľadávať aj textové informácie."
+#~ msgid ""
+#~ "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
+#~ "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
+#~ "   %M : The current MRL\n"
+#~ "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
+#~ "   %n : The number of tracks on the CD\n"
+#~ "   %T : The track number\n"
+#~ "   %s : Number of seconds in this track\n"
+#~ "   %S : Number of seconds in the CD\n"
+#~ "   %t : The track title or MRL if no title\n"
+#~ "   %% : a % \n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
+#~ "Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé "
+#~ "identifikátory sú: \n"
+#~ "  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
+#~ "%A : Informácia o albume\n"
+#~ "   %C : Kategória\n"
+#~ "   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
+#~ "   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
+#~ "   %G : Žáner\n"
+#~ "   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
+#~ "   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
+#~ "   %n : Počet stôp na disku\n"
+#~ "   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
+#~ "   %T : Číslo stopy\n"
+#~ "   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
+#~ "   %S : Počet sekúnd na CD\n"
+#~ "   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
+#~ "   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
+#~ "   %% : a % \n"
+
+#~ msgid "Enable CD paranoia?"
+#~ msgstr "Zapnúť korekciu CD - Paranoia?"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:160
-msgid "Use Navigation-style playback?"
-msgstr "Použiť prehrávanie v navigačnom štýle?"
+#~ msgid ""
+#~ "Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
+#~ "none: no paranoia - fastest.\n"
+#~ "overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
+#~ "full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vyberte si, či chcete aktivovať korekciu chýb CD, ktorá sa nazýva aj "
+#~ "Paranoia. \n"
+#~ "žiadna: bez korekcie (prehrávanie bude rýchlejšie). \n"
+#~ "prekrývať: detekovať iba prekrývanie stôp (neodporúčame!. ) \n"
+#~ "úplná korekcia: budú sa korigovať všetky nájdené chyby (prehrávanie sa "
+#~ "však môže spomaliť). \n"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:161
-msgid "Tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
-msgstr ""
-"Stopy sa vyhľadávajú najskôr podľa Navigácie, potom podľa záznamov v "
-"playliste."
+#~ msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
+#~ msgstr "cddax://[zariadenie-alebo-súbor][@[T]stopa]"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:174
-msgid "CDDB"
-msgstr "CDDB"
+#~ msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
+#~ msgstr "Vstup Compact Disc Digital Audio (CD-DA)"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:177
-msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
-msgstr ""
-"Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak údaje pochádzajú z "
-"CDDB databázy)"
+#~ msgid "Audio Compact Disc"
+#~ msgstr "Audio-kompaktný disk"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:181
-msgid "CDDB lookups"
-msgstr "Vyhľadávania v databáze CDDB"
+#~ msgid "Additional debug"
+#~ msgstr "Dodatočné ladenie"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:182
-msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
-msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktivovaná, budú sa informácie o skladbe vyhľadávať pomocou "
-"CDDB protokolu"
+#~ msgid "Caching value in microseconds"
+#~ msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte v mikrosekundách"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:187
-msgid "CDDB server"
-msgstr "CDDB server"
+#~ msgid "Number of blocks per CD read"
+#~ msgstr "Počet blokov na jedno čítanie CD"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:188
-msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
-msgstr "Kontaktovať tento CDDB server"
+#~ msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
+#~ msgstr ""
+#~ "Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak nie sú dostupné "
+#~ "údaje z CDDB databázy)"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:192
-msgid "CDDB server port"
-msgstr "Port servera CDDB"
+#~ msgid "Use CD audio controls and output?"
+#~ msgstr "Používať ovládacie prvky a výstup na CD mechanike?"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:193
-msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
-msgstr "CDDB server bude komunikovať prostredníctvom tohto portu"
+#~ msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak aktivujete túto voľbu, budete môcť používať aj ovládacie prvky a "
+#~ "výstup - jack -, ktoré sa nachádzajú na prednom paneli Vašej mechaniky."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:197 modules/access/cdda/cdda.c:198
-msgid "email address reported to CDDB server"
-msgstr "e-mailová adresa zasielaná na CDDB server"
+#~ msgid "Do CD-Text lookups?"
+#~ msgstr "Vyhľadávať CD-text?"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:202
-msgid "Cache CDDB lookups?"
-msgstr "Ukladať vyhľadávania v databáze CDDB do vyhľadávacej pamäte?"
+#~ msgid "If set, get CD-Text information"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak si zvolíte túto voľbu, na CD sa budú vyhľadávať aj textové informácie."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:203
-msgid "If set cache CDDB information about this CD"
-msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktívna, vyhľadávania vzťahujúce sa k aktuálne vloženému CD "
-"sa uložia aj do vyrovnávacej pamäte."
+#~ msgid "Use Navigation-style playback?"
+#~ msgstr "Použiť prehrávanie v navigačnom štýle?"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:207
-msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
-msgstr "Kontaktovať CDDB server pomocou protokolu HTTP?"
+#~ msgid "Tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
+#~ msgstr ""
+#~ "Stopy sa vyhľadávajú najskôr podľa Navigácie, potom podľa záznamov v "
+#~ "playliste."
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:208
-msgid "If set, the CDDB server gets information via the CDDB HTTP protocol"
-msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktívna, CDDB server bude získavať informácie pomocou HTTP "
-"protokolu."
+#~ msgid "CDDB"
+#~ msgstr "CDDB"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:213
-msgid "CDDB server timeout"
-msgstr "Časový limit pre server CDDB"
+#~ msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
+#~ msgstr ""
+#~ "Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak údaje pochádzajú z "
+#~ "CDDB databázy)"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:214
-msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
-msgstr "Čas (v sekundách), počas ktorého sa bude čakať na odpoveď CDDB servera"
+#~ msgid "CDDB lookups"
+#~ msgstr "Vyhľadávania v databáze CDDB"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:219 modules/access/cdda/cdda.c:220
-msgid "Directory to cache CDDB requests"
-msgstr "Priečinok pre dočasné odkladanie požiadavok na CDDB"
+#~ msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je táto voľba aktivovaná, budú sa informácie o skladbe vyhľadávať "
+#~ "pomocou CDDB protokolu"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:224
-msgid "Prefer CD-Text info to CDDB info?"
-msgstr "Preferovať informácie uložené v CD-texte pred informáciami z CDDB?"
+#~ msgid "CDDB server"
+#~ msgstr "CDDB server"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:225
-msgid ""
-"If set, CD-Text information will be preferred to CDDB information when both "
-"are available"
-msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktívna, program bude preferovať radšej informácie z CD-"
-"textu pred informáciami z CDDB databázy. Funguje to iba v prípade, že sú pri "
-"nejakej skladbe dostupné obidva zdroje informácií."
-
-#: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:334
-#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/dvdread.c:83
-#: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:163
-#: modules/gui/macosx/open.m:406 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:500
-msgid "Disc"
-msgstr "Disk"
-
-#: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:397
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:130 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:104
-#: modules/gui/qt4/qt4.hpp:37
-msgid "Duration"
-msgstr "Trvanie"
-
-#: modules/access/cdda/info.c:334
-msgid "Media Catalog Number (MCN)"
-msgstr "Katalógové číslo média (MCN)"
-
-#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/vcdx/info.c:103
-msgid "Tracks"
-msgstr "Stopy"
-
-#: modules/access/cdda/info.c:401
-msgid "MRL"
-msgstr "MRL"
-
-#: modules/access/cdda/info.c:858 modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:76
-msgid "Track Number"
-msgstr "Číslo stopy"
+#~ msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
+#~ msgstr "Kontaktovať tento CDDB server"
 
-#: modules/access/dc1394.c:62
-msgid "dc1394 input"
-msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
+#~ msgid "CDDB server port"
+#~ msgstr "Port servera CDDB"
 
-#: modules/access/directory.c:70
-msgid "Subdirectory behavior"
-msgstr "Správanie podpriečinkov"
+#~ msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
+#~ msgstr "CDDB server bude komunikovať prostredníctvom tohto portu"
 
-#: modules/access/directory.c:72
-msgid ""
-"Select whether subdirectories must be expanded.\n"
-"none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
-"collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
-"expand: all subdirectories are expanded.\n"
-msgstr ""
-"Vyberte si, či sa podpriečinky majú rozbaľovať alebo nie.\n"
-"žiadne: podpriečinky sa neobjavia v playliste.\n"
-"zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
-"prehrávaní.\n"
+#~ msgid "email address reported to CDDB server"
+#~ msgstr "e-mailová adresa zasielaná na CDDB server"
 
-#: modules/access/directory.c:78
-msgid "collapse"
-msgstr "zbaliť"
+#~ msgid "Cache CDDB lookups?"
+#~ msgstr "Ukladať vyhľadávania v databáze CDDB do vyhľadávacej pamäte?"
 
-#: modules/access/directory.c:79
-msgid "expand"
-msgstr "rozbaliť"
+#~ msgid "If set cache CDDB information about this CD"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je táto voľba aktívna, vyhľadávania vzťahujúce sa k aktuálne vloženému "
+#~ "CD sa uložia aj do vyrovnávacej pamäte."
 
-#: modules/access/directory.c:81
-msgid "Ignored extensions"
-msgstr "Ignorované prípony"
+#~ msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
+#~ msgstr "Kontaktovať CDDB server pomocou protokolu HTTP?"
 
-#: modules/access/directory.c:83
-msgid ""
-"Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
-"directory.\n"
-"This is useful if you add directories that contain playlist files for "
-"instance. Use a comma-separated list of extensions."
-msgstr ""
-"Súbory s týmito príponami sa po otvorení priečinka nepridajú do playlistu. \n"
-"Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
-"playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
+#~ msgid "If set, the CDDB server gets information via the CDDB HTTP protocol"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je táto voľba aktívna, CDDB server bude získavať informácie pomocou "
+#~ "HTTP protokolu."
 
-#: modules/access/directory.c:90 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:175
-msgid "Directory"
-msgstr "Priečinok"
+#~ msgid "CDDB server timeout"
+#~ msgstr "Časový limit pre server CDDB"
 
-#: modules/access/directory.c:92
-msgid "Standard filesystem directory input"
-msgstr "Štandardný vstup priečinkov pre systém súborov"
+#~ msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
+#~ msgstr ""
+#~ "Čas (v sekundách), počas ktorého sa bude čakať na odpoveď CDDB servera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78
-msgid "Cable"
-msgstr "Káblový"
+#~ msgid "Directory to cache CDDB requests"
+#~ msgstr "Priečinok pre dočasné odkladanie požiadavok na CDDB"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78
-msgid "Antenna"
-msgstr "Anténny"
+#~ msgid "Prefer CD-Text info to CDDB info?"
+#~ msgstr "Preferovať informácie uložené v CD-texte pred informáciami z CDDB?"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:85
-msgid "TV"
-msgstr "TV"
+#~ msgid ""
+#~ "If set, CD-Text information will be preferred to CDDB information when "
+#~ "both are available"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je táto voľba aktívna, program bude preferovať radšej informácie z CD-"
+#~ "textu pred informáciami z CDDB databázy. Funguje to iba v prípade, že sú "
+#~ "pri nejakej skladbe dostupné obidva zdroje informácií."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:86
-msgid "FM radio"
-msgstr "FM rádio"
+#~ msgid "Disc"
+#~ msgstr "Disk"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
-msgid "AM radio"
-msgstr "AM rádio"
+#~ msgid "Duration"
+#~ msgstr "Trvanie"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:88
-msgid "DSS"
-msgstr "DSS"
+#~ msgid "Media Catalog Number (MCN)"
+#~ msgstr "Katalógové číslo média (MCN)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
-msgid ""
-"Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
-"millisecondss."
-msgstr ""
-"Dáta, ktoré budú ukladané do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje "
-"v milisekundách."
+#~ msgid "Tracks"
+#~ msgstr "Stopy"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94 modules/access/v4l.c:76
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:521
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:562
-msgid "Video device name"
-msgstr "Názov video-zariadenia"
+#~ msgid "MRL"
+#~ msgstr "MRL"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
-msgid ""
-"Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
-"don't specify anything, the default device will be used."
-msgstr ""
-"Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
-"zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
+#~ msgid "Track Number"
+#~ msgstr "Číslo stopy"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/v4l2.c:66
-#: modules/access/v4l.c:80 modules/gui/qt4/components/open.cpp:527
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:568
-msgid "Audio device name"
-msgstr "Názov audio-zariadenia"
+#~ msgid "dc1394 input"
+#~ msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
-msgid ""
-"Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
-"don't specify anything, the default device will be used. "
-msgstr ""
-"Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
-"zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
+#~ msgid "Subdirectory behavior"
+#~ msgstr "Správanie podpriečinkov"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104 modules/gui/qt4/components/open.cpp:724
-msgid "Video size"
-msgstr "Veľkosť videa"
+#~ msgid ""
+#~ "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
+#~ "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
+#~ "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
+#~ "expand: all subdirectories are expanded.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vyberte si, či sa podpriečinky majú rozbaľovať alebo nie.\n"
+#~ "žiadne: podpriečinky sa neobjavia v playliste.\n"
+#~ "zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
+#~ "prehrávaní.\n"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
-msgid ""
-"Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
-"don't specify anything the default size for your device will be used. You "
-"can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
-msgstr ""
-"Veľkosť videa, zobrazeného pomocou prídavného modulu DirectShow. Ak veľkosť "
-"nešpecifikujete, použije sa predvolená. Môžete špecifikovať štandardnú "
-"veľkosť (cif, d1, ...) alebo <šírka>x<výška>."
+#~ msgid "collapse"
+#~ msgstr "zbaliť"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:109 modules/access/v4l2.c:73
-#: modules/access/v4l.c:84
-msgid "Video input chroma format"
-msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
+#~ msgid "expand"
+#~ msgstr "rozbaliť"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:111
-msgid ""
-"Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
-"(default), RV24, etc.)"
-msgstr ""
-"Aktivovaním tejto voľby si vynútite to, že video-vstup DirectShow bude "
-"používať špeciálny formát \"chroma\". (napríklad I420 - čo je predvolená "
-"hodnota -,  RV 24, atď)"
+#~ msgid "Ignored extensions"
+#~ msgstr "Ignorované prípony"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
-msgid "Video input frame rate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania na video-vstupe"
+#~ msgid ""
+#~ "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
+#~ "directory.\n"
+#~ "This is useful if you add directories that contain playlist files for "
+#~ "instance. Use a comma-separated list of extensions."
+#~ msgstr ""
+#~ "Súbory s týmito príponami sa po otvorení priečinka nepridajú do "
+#~ "playlistu. \n"
+#~ "Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
+#~ "playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
-msgid ""
-"Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
-"default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
-msgstr ""
-"Aktivovaním tejto voľby si vynútite, že video-vstup DirectShow bude používať "
-"zadanú rýchlosť snímkovania (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
-"59.94, alebo iné)."
+#~ msgid "Directory"
+#~ msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
-msgid "Device properties"
-msgstr "Nastavenia jednotky"
+#~ msgid "Standard filesystem directory input"
+#~ msgstr "Štandardný vstup priečinkov pre systém súborov"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:119
-msgid ""
-"Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
-msgstr ""
-"Pred spustením streamu sa zobrazí okno, kde môžete nastaviť vlastnosti "
-"jednotky."
+#~ msgid "Cable"
+#~ msgstr "Káblový"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:121
-msgid "Tuner properties"
-msgstr "Nastavenia tunera"
+#~ msgid "Antenna"
+#~ msgstr "Anténny"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:123
-msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
-msgstr ""
-"Zobrazí sa stránka s nastaveniami tunera (kde si môžete vybrať aj požadované "
-"kanály)."
+#~ msgid "TV"
+#~ msgstr "TV"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
-msgid "Tuner TV Channel"
-msgstr "Kanál TV tunera"
+#~ msgid "FM radio"
+#~ msgstr "FM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
-msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
-msgstr ""
-"Tu môžete určiť TV kanál, na ktorý sa nastaví tuner (0=predvolený kanál)."
+#~ msgid "AM radio"
+#~ msgstr "AM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
-msgid "Tuner country code"
-msgstr "Kód krajiny pre tuner"
+#~ msgid "DSS"
+#~ msgstr "DSS"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
-msgid ""
-"Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
-"mapping (0 means default)."
-msgstr ""
-"Nastavením kódu krajiny v tuneri je možné stabilizovať mapovanie kanálov a "
-"frekvencií (predvolené nastavenie je 0)."
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
+#~ "millisecondss."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dáta, ktoré budú ukladané do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
+#~ "nastavuje v milisekundách."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
-msgid "Tuner input type"
-msgstr "Typ vstupu do tunera"
+#~ msgid "Video device name"
+#~ msgstr "Názov video-zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:134
-msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
-msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
+#~ msgid ""
+#~ "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If "
+#~ "you don't specify anything, the default device will be used."
+#~ msgstr ""
+#~ "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
+#~ "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
-msgid "Video input pin"
-msgstr "Pin video-vstupu"
+#~ msgid "Audio device name"
+#~ msgstr "Názov audio-zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
-msgid ""
-"Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
-"these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
-"\"Device config\" area, and use those numbers here. -1 means that settings "
-"will not be changed."
-msgstr ""
-"Zvoľte si zdroj pre vstup videa, napríklad to môže byť kompozitný vstup, s-"
-"video, alebo vstup z tunera. Keďže Váš hardvér môže vyžadovať špecifické "
-"nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcií \"Konfigurácia zariadenia\". "
-"Použite hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že "
-"nastavenia nebudú zmenené."
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
-msgid "Audio input pin"
-msgstr "Pin audio-vstupu"
-
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
-msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
-msgstr ""
-"Tu si môžete vybrať zdroj zvuku. Pozrite si, aké je nastavenie v sekcii "
-"\"video-vstup\"."
+#~ msgid ""
+#~ "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If "
+#~ "you don't specify anything, the default device will be used. "
+#~ msgstr ""
+#~ "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
+#~ "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
-msgid "Video output pin"
-msgstr "Pin video-výstupu"
+#~ msgid "Video size"
+#~ msgstr "Veľkosť videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
-msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
-msgstr ""
-"Tu si môžete nastaviť typ video-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
-"sekcii \"video vstup\"."
+#~ msgid ""
+#~ "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
+#~ "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
+#~ "can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Veľkosť videa, zobrazeného pomocou prídavného modulu DirectShow. Ak "
+#~ "veľkosť nešpecifikujete, použije sa predvolená. Môžete špecifikovať "
+#~ "štandardnú veľkosť (cif, d1, ...) alebo <šírka>x<výška>."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147
-msgid "Audio output pin"
-msgstr "Pin audio-výstupu"
+#~ msgid "Video input chroma format"
+#~ msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
-msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
-msgstr ""
-"Tu si môžete zvoliť typ audio-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
-"sekcii \"video-vstup\""
+#~ msgid ""
+#~ "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. "
+#~ "I420 (default), RV24, etc.)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Aktivovaním tejto voľby si vynútite to, že video-vstup DirectShow bude "
+#~ "používať špeciálny formát \"chroma\". (napríklad I420 - čo je predvolená "
+#~ "hodnota -,  RV 24, atď)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
-msgid "AM Tuner mode"
-msgstr "AM mód"
+#~ msgid "Video input frame rate"
+#~ msgstr "Rýchlosť snímkovania na video-vstupe"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
-msgid "AM Tuner mode. Can be one of DEFAULT, TV, AM_RADIO, FM_RADIO or DSS."
-msgstr ""
-"Mód AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený, TV, "
-"AM_Radio, FM_RADIO alebo DSS."
+#~ msgid ""
+#~ "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
+#~ "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Aktivovaním tejto voľby si vynútite, že video-vstup DirectShow bude "
+#~ "používať zadanú rýchlosť snímkovania (napr. 0 = predvolené nastavenie, "
+#~ "25, 29.97, 50, 59.94, alebo iné)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
-msgid "DirectShow"
-msgstr "DirectShow"
+#~ msgid "Device properties"
+#~ msgstr "Nastavenia jednotky"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:166 modules/access/dshow/dshow.cpp:227
-msgid "DirectShow input"
-msgstr "Vstup DirectShow"
+#~ msgid ""
+#~ "Show the properties dialog of the selected device before starting the "
+#~ "stream."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pred spustením streamu sa zobrazí okno, kde môžete nastaviť vlastnosti "
+#~ "jednotky."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:174 modules/access/dshow/dshow.cpp:179
-#: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/video_output/msw/directx.c:172
-msgid "Refresh list"
-msgstr "Obnoviť zoznam"
+#~ msgid "Tuner properties"
+#~ msgstr "Nastavenia tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175 modules/access/dshow/dshow.cpp:180
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:716
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:719
-msgid "Configure"
-msgstr "Konfigurovať"
+#~ msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zobrazí sa stránka s nastaveniami tunera (kde si môžete vybrať aj "
+#~ "požadované kanály)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:891 modules/access/dshow/dshow.cpp:941
-msgid "Capturing failed"
-msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
+#~ msgid "Tuner TV Channel"
+#~ msgstr "Kanál TV tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:892
-#, c-format
-msgid ""
-"VLC cannot use the device \"%s\", because its device type is not supported."
-msgstr ""
-"Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
-"nie je podporovaný."
+#~ msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu môžete určiť TV kanál, na ktorý sa nastaví tuner (0=predvolený kanál)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:942
-#, c-format
-msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
-msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
+#~ msgid "Tuner country code"
+#~ msgstr "Kód krajiny pre tuner"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:127
-msgid "Modulation type for front-end device."
-msgstr "Typ modulácie pre koncové zariadenie."
+#~ msgid ""
+#~ "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-"
+#~ "frequency mapping (0 means default)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nastavením kódu krajiny v tuneri je možné stabilizovať mapovanie kanálov "
+#~ "a frekvencií (predvolené nastavenie je 0)."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:148
-msgid "HTTP Host address"
-msgstr "HTTP host-adresa"
+#~ msgid "Tuner input type"
+#~ msgstr "Typ vstupu do tunera"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:150
-msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
-msgstr "Ak chcete zapnúť interný HTTP server, nastavte jeho adresu a port."
+#~ msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
+#~ msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:152
-msgid "HTTP user name"
-msgstr "HTTP - názov užívateľa"
+#~ msgid "Video input pin"
+#~ msgstr "Pin video-vstupu"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:154
-msgid ""
-"User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
-msgstr ""
-"Užívateľské meno administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný "
-"HTTP server."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:157
-msgid "HTTP password"
-msgstr "HTTP - heslo"
+#~ msgid ""
+#~ "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. "
+#~ "Since these settings are hardware-specific, you should find good settings "
+#~ "in the \"Device config\" area, and use those numbers here. -1 means that "
+#~ "settings will not be changed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zvoľte si zdroj pre vstup videa, napríklad to môže byť kompozitný vstup, "
+#~ "s-video, alebo vstup z tunera. Keďže Váš hardvér môže vyžadovať "
+#~ "špecifické nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcií \"Konfigurácia "
+#~ "zariadenia\". Použite hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota "
+#~ "-1 znamená, že nastavenia nebudú zmenené."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:159
-msgid ""
-"Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
-msgstr ""
-"Heslo administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný HTTP server."
+#~ msgid "Audio input pin"
+#~ msgstr "Pin audio-vstupu"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:162
-msgid "HTTP ACL"
-msgstr "HTTP ACL"
+#~ msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu si môžete vybrať zdroj zvuku. Pozrite si, aké je nastavenie v sekcii "
+#~ "\"video-vstup\"."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:164
-msgid ""
-"Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit the "
-"range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
-msgstr ""
-"Cesta ku kontrolnému zoznamu prístupov (zoznam je ekvivalentom súboru ."
-"hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť na "
-"interný HTTP server."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:168 modules/access_output/http.c:69
-#: modules/control/http/http.c:53
-msgid "Certificate file"
-msgstr "Súbor s certifikátom"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:169
-msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
-msgstr "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:72
-#: modules/control/http/http.c:56
-msgid "Private key file"
-msgstr "Súbor s privátnym kľúčom"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:173
-msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
-msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:175 modules/access_output/http.c:76
-#: modules/control/http/http.c:58
-msgid "Root CA file"
-msgstr "Hlavný CA súbor"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:176
-msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
-msgstr "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:81
-#: modules/control/http/http.c:61
-msgid "CRL file"
-msgstr "CRL súbor"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:180
-msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
-msgstr "Zoznam s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP."
-
-#: modules/access/dvb/access.c:184
-msgid "DVB input with v4l2 support"
-msgstr "DVB vstup s podporou protokolu v412"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:236
-msgid "HTTP server"
-msgstr "HTTP server"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:727
-msgid "Input syntax is deprecated"
-msgstr "Vstupná syntax je chybná"
-
-#: modules/access/dvb/access.c:728
-msgid ""
-"The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation of "
-"the new syntax."
-msgstr ""
-"Zadaná syntax bola odmietnutá. Spustite prosím \"vlc -p dvb\" a pozrite si "
-"vysvetlivky k novej syntaxi."
+#~ msgid "Video output pin"
+#~ msgstr "Pin video-výstupu"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:774
-msgid "Illegal Polarization"
-msgstr "Nesprávna polarizácia"
+#~ msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu si môžete nastaviť typ video-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
+#~ "sekcii \"video vstup\"."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:775
-#, c-format
-msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
-msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
+#~ msgid "Audio output pin"
+#~ msgstr "Pin audio-výstupu"
 
-#: modules/access/dv.c:68
-msgid "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Táto hodnota určuje, aká dĺžka DV streamov sa ukladá do vyrovnávacej pamäte. "
-"Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
+#~ msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu si môžete zvoliť typ audio-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
+#~ "sekcii \"video-vstup\""
 
-#: modules/access/dv.c:72
-msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
-msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
+#~ msgid "AM Tuner mode"
+#~ msgstr "AM mód"
 
-#: modules/access/dv.c:73
-msgid "dv"
-msgstr "dv"
+#~ msgid "AM Tuner mode. Can be one of DEFAULT, TV, AM_RADIO, FM_RADIO or DSS."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mód AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený, TV, "
+#~ "AM_Radio, FM_RADIO alebo DSS."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:62 modules/access/dvdread.c:56
-msgid "DVD angle"
-msgstr "Uhol snímok na DVD"
+#~ msgid "DirectShow"
+#~ msgstr "DirectShow"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:64 modules/access/dvdread.c:58
-msgid "Default DVD angle."
-msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
+#~ msgid "DirectShow input"
+#~ msgstr "Vstup DirectShow"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:62
-msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "Refresh list"
+#~ msgstr "Obnoviť zoznam"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:70
-msgid "Start directly in menu"
-msgstr "Spustiť priamo v menu"
+#~ msgid "Configure"
+#~ msgstr "Konfigurovať"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:72
-msgid ""
-"Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
-"useless warning introductions."
-msgstr ""
-"Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
-"pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
+#~ msgid "Capturing failed"
+#~ msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:81
-msgid "DVD with menus"
-msgstr "DVD s menu"
+#~ msgid ""
+#~ "VLC cannot use the device \"%s\", because its device type is not "
+#~ "supported."
+#~ msgstr ""
+#~ "Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
+#~ "nie je podporovaný."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:82
-msgid "DVDnav Input"
-msgstr "Vstup DVDnav"
+#~ msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
+#~ msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:298 modules/access/dvdread.c:234
-#: modules/access/dvdread.c:493 modules/access/dvdread.c:555
-msgid "Playback failure"
-msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
+#~ msgid "Modulation type for front-end device."
+#~ msgstr "Typ modulácie pre koncové zariadenie."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:299
-msgid ""
-"VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disk."
-msgstr ""
-"Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že disk je kryptovaný "
-"a nie je možné ho dekryptovať."
+#~ msgid "HTTP Host address"
+#~ msgstr "HTTP host-adresa"
 
-#: modules/access/dvdread.c:65
-msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
-msgstr "Metóda dekryptovania, ktorú bude používať knižnica libdvdcss"
+#~ msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
+#~ msgstr "Ak chcete zapnúť interný HTTP server, nastavte jeho adresu a port."
 
-#: modules/access/dvdread.c:67
-msgid ""
-"Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
-"title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
-"stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
-"sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
-"this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
-"won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
-"disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
-"instantly, which allows us to check them often.\n"
-"key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
-"compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
-"with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
-"The default method is: key."
-msgstr ""
-"Vyberte si metódu, ktorá sa bude používať pri dekryptovaní kľúčov. \n"
-"titul: dekryptovaný kľúč je len odhadovaný z kryptovaných sektorov v "
-"streame. Tento spôsob dekryptovania väčšinou funguje pri dekryptovaní "
-"súborov aj DVD-diskov. Niekedy však dekryptovanie trvá dosť dlho a môže sa "
-"skončiť aj neúspešne. Pri použití tejto metódy je kľúč porovnávaný len so "
-"začiatkom názvu, takže ak sa názov odlišuje až v ďalších slovách, metóda "
-"nemusí spoľahlivo fungovať.\n"
-"disk: pri zadaní tejto voľby sa najskôr skontroluje celý disk a dekryptujú "
-"sa všetky kľúče s názvom. \n"
-"kľúč: postup je veľmi podobný ako pri voľbe disk, ale používa sa vtedy, ak "
-"pri kompilovaní nemáte súbor s kľúčmi pre prehrávanie. Ak takýto súbor "
-"náhodou máte, bude dekryptovanie podstatne rýchlejšie. Knižnica libcss "
-"používa pri dekryptovaní práve túto metódu. \n"
-"Predvolenou metódou je metóda: kľúč."
-
-#: modules/access/dvdread.c:83
-msgid "title"
-msgstr "Titul"
+#~ msgid "HTTP user name"
+#~ msgstr "HTTP - názov užívateľa"
 
-#: modules/access/dvdread.c:83
-msgid "Key"
-msgstr "Kľúč"
+#~ msgid ""
+#~ "User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+#~ msgstr ""
+#~ "Užívateľské meno administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný "
+#~ "HTTP server."
 
-#: modules/access/dvdread.c:89
-msgid "DVD without menus"
-msgstr "DVD bez menu"
+#~ msgid "HTTP password"
+#~ msgstr "HTTP - heslo"
 
-#: modules/access/dvdread.c:90
-msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
-msgstr "Vstup DVDRead (DVD bez podpory menu)"
+#~ msgid ""
+#~ "Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+#~ msgstr ""
+#~ "Heslo administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný HTTP server."
 
-#: modules/access/dvdread.c:235
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not open disk \"%s\"."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
+#~ msgid "HTTP ACL"
+#~ msgstr "HTTP ACL"
 
-#: modules/access/dvdread.c:494
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not read block %d."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
+#~ msgid ""
+#~ "Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit "
+#~ "the range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
+#~ msgstr ""
+#~ "Cesta ku kontrolnému zoznamu prístupov (zoznam je ekvivalentom súboru ."
+#~ "hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť "
+#~ "na interný HTTP server."
 
-#: modules/access/dvdread.c:556
-#, c-format
-msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
-msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
+#~ msgid "Certificate file"
+#~ msgstr "Súbor s certifikátom"
 
-#: modules/access/eyetv.c:44
-msgid "EyeTV access module"
-msgstr "Prístupový modul EyeTV"
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
 
-#: modules/access/fake.c:40
-msgid ""
-"Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania fingovaných streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota "
-"sa nastavuje v milisekundách."
+#~ msgid "Private key file"
+#~ msgstr "Súbor s privátnym kľúčom"
 
-#: modules/access/fake.c:42 modules/access/pvr.c:81 modules/access/v4l2.c:84
-#: modules/access/v4l.c:135
-msgid "Framerate"
-msgstr "Rýchlosť snímkovania"
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
+#~ msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM."
 
-#: modules/access/fake.c:44
-msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
-msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
+#~ msgid "Root CA file"
+#~ msgstr "Hlavný CA súbor"
 
-#: modules/access/fake.c:45 modules/stream_out/bridge.c:35
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:117
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
+#~ msgstr ""
+#~ "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní."
 
-#: modules/access/fake.c:47
-msgid ""
-"Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
-"(default 0)."
-msgstr ""
-"Nastavte ident. číslo pre fingovaný elementárny stream (predvolená hodnota "
-"je 0)."
+#~ msgid "CRL file"
+#~ msgstr "CRL súbor"
 
-#: modules/access/fake.c:49
-msgid "Duration in ms"
-msgstr "Trvanie v ms"
+#~ msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
+#~ msgstr "Zoznam s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP."
 
-#: modules/access/fake.c:51
-msgid ""
-"Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is 0, "
-"meaning that the stream is unlimited)."
-msgstr ""
-"Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
-"(predvolená hodnota je 0, čo znamená, že stream je nekonečný)."
+#~ msgid "DVB input with v4l2 support"
+#~ msgstr "DVB vstup s podporou protokolu v412"
 
-#: modules/access/fake.c:55 modules/codec/fake.c:84
-msgid "Fake"
-msgstr "Fingované kodeky"
+#~ msgid "HTTP server"
+#~ msgstr "HTTP server"
 
-#: modules/access/fake.c:56
-msgid "Fake input"
-msgstr "Fingovaný vstup"
+#~ msgid "Input syntax is deprecated"
+#~ msgstr "Vstupná syntax je chybná"
 
-#: modules/access/file.c:79
-msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#~ msgid ""
+#~ "The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation "
+#~ "of the new syntax."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zadaná syntax bola odmietnutá. Spustite prosím \"vlc -p dvb\" a pozrite "
+#~ "si vysvetlivky k novej syntaxi."
 
-#: modules/access/file.c:81
-msgid "Concatenate with additional files"
-msgstr "Zreťaziť s prídavnými súbormi"
+#~ msgid "Illegal Polarization"
+#~ msgstr "Nesprávna polarizácia"
 
-#: modules/access/file.c:83
-msgid ""
-"Play split files as if they were part of a unique file. You need to specify "
-"a comma-separated list of files."
-msgstr ""
-"Prehrať rozdelené súbory tak, akoby boli súčasťou jedného súboru. Zoznam "
-"súborov oddeľujte prosím čiarkou."
-
-#: modules/access/file.c:87
-msgid "File input"
-msgstr "Vstup súboru"
-
-#: modules/access/file.c:88 modules/access_output/file.c:67
-#: modules/audio_output/file.c:108 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:261
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1232
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:84 modules/gui/macosx/open.m:162
-#: modules/gui/macosx/open.m:402 modules/gui/macosx/output.m:142
-#: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:364 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:50
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:146
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:498
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:471
-msgid "File"
-msgstr "Súbor"
-
-#: modules/access/file.c:281 modules/access/file.c:433
-#: modules/access/file.c:449
-msgid "File reading failed"
-msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor"
-
-#: modules/access/file.c:282
-#, fuzzy
-msgid "VLC could not read file."
-msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor \"%s\"."
+#~ msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
+#~ msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
 
-#: modules/access/file.c:434 modules/access/file.c:450
-#, c-format
-msgid "VLC could not open file \"%s\"."
-msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\"."
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto hodnota určuje, aká dĺžka DV streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
+#~ "pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:29
-msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
-msgstr "Limit pre prenosové pásmo (v bytoch/s)"
+#~ msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
+#~ msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:31
-msgid ""
-"The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
-"seconds."
-msgstr ""
-"Modul pre prenosové pásmo automaticky vynechá dáta, ktoré prekračujú "
-"povolený dátový tok (v bytoch/sek.)"
+#~ msgid "dv"
+#~ msgstr "dv"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:40
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:774
-msgid "Bandwidth"
-msgstr "Šírka prenosového pásma"
+#~ msgid "DVD angle"
+#~ msgstr "Uhol snímok na DVD"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:41
-msgid "Bandwidth limiter"
-msgstr "Obmedzovač prenosového pásma"
+#~ msgid "Default DVD angle."
+#~ msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
 
-#: modules/access_filter/dump.c:37
-msgid "Force use of dump module"
-msgstr "Vynútiť si použitie analyzačného modulu"
+#~ msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access_filter/dump.c:38
-msgid "Activate the dump module even for media with fast seeking."
-msgstr "Aktivovať analyzačný modul aj pre médiá s rýchlym vyhľadávaním."
+#~ msgid "Start directly in menu"
+#~ msgstr "Spustiť priamo v menu"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:41
-msgid "Maximum size of temporary file (Mb)"
-msgstr "Maximálna veľkosť dočasného súboru (v MB)"
+#~ msgid ""
+#~ "Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
+#~ "useless warning introductions."
+#~ msgstr ""
+#~ "Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
+#~ "pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
 
-#: modules/access_filter/dump.c:42
-msgid ""
-"The dump module will abort dumping of the media if more than this much "
-"megabyte were performed."
-msgstr ""
-"Analyzačný modul preruší analyzovanie média, ak sa spracuje viac MB ako ste "
-"zadali."
+#~ msgid "DVD with menus"
+#~ msgstr "DVD s menu"
 
-#: modules/access_filter/record.c:43
-msgid "Record directory"
-msgstr "Priečinok pre nahrávanie"
+#~ msgid "DVDnav Input"
+#~ msgstr "Vstup DVDnav"
 
-#: modules/access_filter/record.c:45
-msgid "Directory where the record will be stored."
-msgstr "Priečiok, kam sa uloží nahrávka."
+#~ msgid "Playback failure"
+#~ msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access_filter/record.c:321
-msgid "Recording"
-msgstr "Nahrávanie"
+#~ msgid ""
+#~ "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire "
+#~ "disk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že disk je "
+#~ "kryptovaný a nie je možné ho dekryptovať."
 
-#: modules/access_filter/record.c:323
-msgid "Recording done"
-msgstr "Nahrávanie ukončené"
+#~ msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
+#~ msgstr "Metóda dekryptovania, ktorú bude používať knižnica libdvdcss"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:45
-msgid "Timeshift granularity"
-msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
+#~ msgid ""
+#~ "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
+#~ "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
+#~ "stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
+#~ "sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
+#~ "this method, the key is only checked at the beginning of each title, so "
+#~ "it won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
+#~ "disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
+#~ "instantly, which allows us to check them often.\n"
+#~ "key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
+#~ "compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be "
+#~ "faster with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
+#~ "The default method is: key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vyberte si metódu, ktorá sa bude používať pri dekryptovaní kľúčov. \n"
+#~ "titul: dekryptovaný kľúč je len odhadovaný z kryptovaných sektorov v "
+#~ "streame. Tento spôsob dekryptovania väčšinou funguje pri dekryptovaní "
+#~ "súborov aj DVD-diskov. Niekedy však dekryptovanie trvá dosť dlho a môže "
+#~ "sa skončiť aj neúspešne. Pri použití tejto metódy je kľúč porovnávaný len "
+#~ "so začiatkom názvu, takže ak sa názov odlišuje až v ďalších slovách, "
+#~ "metóda nemusí spoľahlivo fungovať.\n"
+#~ "disk: pri zadaní tejto voľby sa najskôr skontroluje celý disk a "
+#~ "dekryptujú sa všetky kľúče s názvom. \n"
+#~ "kľúč: postup je veľmi podobný ako pri voľbe disk, ale používa sa vtedy, "
+#~ "ak pri kompilovaní nemáte súbor s kľúčmi pre prehrávanie. Ak takýto súbor "
+#~ "náhodou máte, bude dekryptovanie podstatne rýchlejšie. Knižnica libcss "
+#~ "používa pri dekryptovaní práve túto metódu. \n"
+#~ "Predvolenou metódou je metóda: kľúč."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:47
-msgid ""
-"This is the size of the temporary files that will be used to store the "
-"timeshifted streams."
-msgstr ""
-"Toto je veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať časovo "
-"posunuté streamy."
+#~ msgid "title"
+#~ msgstr "Titul"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:49
-msgid "Timeshift directory"
-msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
+#~ msgid "Key"
+#~ msgstr "Kľúč"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:50
-msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
-msgstr ""
-"Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
-"posun."
+#~ msgid "DVD without menus"
+#~ msgstr "DVD bez menu"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:52
-msgid "Force use of the timeshift module"
-msgstr "Vynútiť si použitie modulu pre časový posun"
+#~ msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
+#~ msgstr "Vstup DVDRead (DVD bez podpory menu)"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:53
-msgid ""
-"Force use of the timeshift module even if the access declares that it can "
-"control pace or pause."
-msgstr ""
-"Vynútiť si použitie modulov pre časový posun aj vtedy, ak prístup deklaruje, "
-"že dokáže kontrolovať rýchlosť, alebo pozastaviť prehrávanie."
+#~ msgid "DVDRead could not open disk \"%s\"."
+#~ msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:57 modules/access_filter/timeshift.c:58
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:200
-msgid "Timeshift"
-msgstr "Časový posun"
+#~ msgid "DVDRead could not read block %d."
+#~ msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
 
-#: modules/access/ftp.c:54
-msgid ""
-"Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
+#~ msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
 
-#: modules/access/ftp.c:56
-msgid "FTP user name"
-msgstr "Meno užívateľa"
+#~ msgid "EyeTV access module"
+#~ msgstr "Prístupový modul EyeTV"
 
-#: modules/access/ftp.c:57 modules/access/smb.c:64
-msgid "User name that will be used for the connection."
-msgstr "Meno užívateľa, ktoré sa použije pri spojení."
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania fingovaných streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto "
+#~ "hodnota sa nastavuje v milisekundách."
 
-#: modules/access/ftp.c:59
-msgid "FTP password"
-msgstr "Heslo pre FTP server"
+#~ msgid "Framerate"
+#~ msgstr "Rýchlosť snímkovania"
 
-#: modules/access/ftp.c:60 modules/access/smb.c:67
-msgid "Password that will be used for the connection."
-msgstr "Heslo používané pri spojení."
+#~ msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
+#~ msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
 
-#: modules/access/ftp.c:62
-msgid "FTP account"
-msgstr "FTP účet"
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "ID"
 
-#: modules/access/ftp.c:63
-msgid "Account that will be used for the connection."
-msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie so serverom."
+#~ msgid ""
+#~ "Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} "
+#~ "constructs (default 0)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nastavte ident. číslo pre fingovaný elementárny stream (predvolená "
+#~ "hodnota je 0)."
 
-#: modules/access/ftp.c:68
-msgid "FTP input"
-msgstr "Vstup FTP"
+#~ msgid "Duration in ms"
+#~ msgstr "Trvanie v ms"
 
-#: modules/access/ftp.c:85
-msgid "FTP upload output"
-msgstr "Výstup z FTP upload-u"
+#~ msgid ""
+#~ "Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is "
+#~ "0, meaning that the stream is unlimited)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
+#~ "(predvolená hodnota je 0, čo znamená, že stream je nekonečný)."
 
-#: modules/access/ftp.c:129 modules/access/ftp.c:139 modules/access/ftp.c:200
-#: modules/access/ftp.c:210 modules/access/ftp.c:218
-msgid "Network interaction failed"
-msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
+#~ msgid "Fake"
+#~ msgstr "Fingované kodeky"
 
-#: modules/access/ftp.c:130
-msgid "VLC could not connect with the given server."
-msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
+#~ msgid "Fake input"
+#~ msgstr "Fingovaný vstup"
 
-#: modules/access/ftp.c:140
-msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
-msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
+#~ msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access/ftp.c:201
-msgid "Your account was rejected."
-msgstr "Prístup k Vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
+#~ msgid "Concatenate with additional files"
+#~ msgstr "Zreťaziť s prídavnými súbormi"
 
-#: modules/access/ftp.c:211
-msgid "Your password was rejected."
-msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
+#~ msgid ""
+#~ "Play split files as if they were part of a unique file. You need to "
+#~ "specify a comma-separated list of files."
+#~ msgstr ""
+#~ "Prehrať rozdelené súbory tak, akoby boli súčasťou jedného súboru. Zoznam "
+#~ "súborov oddeľujte prosím čiarkou."
 
-#: modules/access/ftp.c:219
-msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
-msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
+#~ msgid "File input"
+#~ msgstr "Vstup súboru"
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:44
-msgid ""
-"Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "File"
+#~ msgstr "Súbor"
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:48
-msgid "GnomeVFS input"
-msgstr "Vstup Gnome VFS"
+#~ msgid "File reading failed"
+#~ msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor"
 
-#: modules/access/http.c:48 modules/access/mms/mms.c:59
-msgid "HTTP proxy"
-msgstr "HTTP proxy"
+#, fuzzy
+#~ msgid "VLC could not read file."
+#~ msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor \"%s\"."
 
-#: modules/access/http.c:50 modules/access/mms/mms.c:61
-msgid ""
-"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
-"mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
-"tried."
-msgstr ""
-"HTTP proxy server, ktorý sa použije pri spojení. Zadaná adresa musí mať tvar "
-"http:///[používateľ[:heslo]@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak takúto adresu "
-"nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej http_proxy automaticky."
+#~ msgid "VLC could not open file \"%s\"."
+#~ msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\"."
 
-#: modules/access/http.c:56
-msgid ""
-"Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
+#~ msgstr "Limit pre prenosové pásmo (v bytoch/s)"
 
-#: modules/access/http.c:59
-msgid "HTTP user agent"
-msgstr "Používateľský agent HTTP"
+#~ msgid ""
+#~ "The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
+#~ "seconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Modul pre prenosové pásmo automaticky vynechá dáta, ktoré prekračujú "
+#~ "povolený dátový tok (v bytoch/sek.)"
 
-#: modules/access/http.c:60
-msgid "User agent that will be used for the connection."
-msgstr "Používateľský agent, ktorý sa použije pri spojení."
+#~ msgid "Bandwidth"
+#~ msgstr "Šírka prenosového pásma"
 
-#: modules/access/http.c:63
-msgid "Auto re-connect"
-msgstr "Automatické znovu-pripojenie"
+#~ msgid "Bandwidth limiter"
+#~ msgstr "Obmedzovač prenosového pásma"
 
-#: modules/access/http.c:65
-msgid ""
-"Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
-msgstr ""
-"V prípade náhodného odpojenia sa program pripojí znova a pokúsi sa "
-"pokračovať v streamovaní."
+#~ msgid "Force use of dump module"
+#~ msgstr "Vynútiť si použitie analyzačného modulu"
 
-#: modules/access/http.c:68
-msgid "Continuous stream"
-msgstr "Kontinuálny stream"
+#~ msgid "Activate the dump module even for media with fast seeking."
+#~ msgstr "Aktivovať analyzačný modul aj pre médiá s rýchlym vyhľadávaním."
 
-#: modules/access/http.c:69
-msgid ""
-"Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
-"server). You should not globally enable this option as it will break all "
-"other types of HTTP streams."
-msgstr ""
-"Načítať súbor, ktorý sa neustále aktualizuje (napríklad nejaký JPG obrázok "
-"na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať aktivovanú, pretože môže "
-"narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
+#~ msgid "Maximum size of temporary file (Mb)"
+#~ msgstr "Maximálna veľkosť dočasného súboru (v MB)"
 
-#: modules/access/http.c:75
-msgid "HTTP input"
-msgstr "Vstup HTTP"
+#~ msgid ""
+#~ "The dump module will abort dumping of the media if more than this much "
+#~ "megabyte were performed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Analyzačný modul preruší analyzovanie média, ak sa spracuje viac MB ako "
+#~ "ste zadali."
 
-#: modules/access/http.c:77
-msgid "HTTP(S)"
-msgstr "HTTP(S)"
+#~ msgid "Record directory"
+#~ msgstr "Priečinok pre nahrávanie"
 
-#: modules/access/http.c:295
-msgid "HTTP authentication"
-msgstr "Autentifikácia HTTP"
+#~ msgid "Directory where the record will be stored."
+#~ msgstr "Priečiok, kam sa uloží nahrávka."
 
-#: modules/access/http.c:296 modules/demux/live555.cpp:483
-msgid "Please enter a valid login name and a password."
-msgstr "Prosím zadajte platné meno užívateľa a heslo."
+#~ msgid "Recording"
+#~ msgstr "Nahrávanie"
 
-#: modules/access/jack.c:59
-msgid ""
-"Make VLC buffer audio data capturer from jack for the specified length in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Zachytávať audio-údaje z jack-prípojky počas zadaného času (čas sa udáva v "
-"milisekundách). "
+#~ msgid "Recording done"
+#~ msgstr "Nahrávanie ukončené"
 
-#: modules/access/jack.c:61
-msgid "Pace"
-msgstr "Krokovať"
+#~ msgid "Timeshift granularity"
+#~ msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
 
-#: modules/access/jack.c:63
-msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
-msgstr ""
-"Načítať audio stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu Jack."
+#~ msgid ""
+#~ "This is the size of the temporary files that will be used to store the "
+#~ "timeshifted streams."
+#~ msgstr ""
+#~ "Toto je veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať časovo "
+#~ "posunuté streamy."
 
-#: modules/access/jack.c:64
-msgid "Auto Connection"
-msgstr "Automatické pripojenie"
+#~ msgid "Timeshift directory"
+#~ msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
 
-#: modules/access/jack.c:66
-msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
-msgstr ""
-"Automaticky pripojiť vstupné porty programu VLC na dostupné výstupné porty."
+#~ msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
+#~ msgstr ""
+#~ "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
+#~ "posun."
 
-#: modules/access/jack.c:69
-msgid "JACK audio input"
-msgstr "Zvukový vstup JACK"
+#~ msgid "Force use of the timeshift module"
+#~ msgstr "Vynútiť si použitie modulu pre časový posun"
 
-#: modules/access/jack.c:71
-msgid "JACK Input"
-msgstr "Vstup JACK"
+#~ msgid ""
+#~ "Force use of the timeshift module even if the access declares that it can "
+#~ "control pace or pause."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vynútiť si použitie modulov pre časový posun aj vtedy, ak prístup "
+#~ "deklaruje, že dokáže kontrolovať rýchlosť, alebo pozastaviť prehrávanie."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:47
-msgid ""
-"Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "Timeshift"
+#~ msgstr "Časový posun"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:50
-msgid "Force selection of all streams"
-msgstr "Vynútiť si výber všetkých streamov"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:52
-msgid ""
-"MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
-"You can choose to select all of them."
-msgstr ""
-"MMS streamy môžu obsahovať viacero elementárnych streamov, s rôznymi "
-"dátovými tokmi. Tu si môžete nastaviť, že vždy sa vyberú všetky streamy."
+#~ msgid "FTP user name"
+#~ msgstr "Meno užívateľa"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:55
-msgid "Maximum bitrate"
-msgstr "Maximálny dátový tok"
+#~ msgid "User name that will be used for the connection."
+#~ msgstr "Meno užívateľa, ktoré sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:57
-msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
-msgstr "Vybrať stream s najväčším dátovým tokom pod touto hranicou."
+#~ msgid "FTP password"
+#~ msgstr "Heslo pre FTP server"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:67
-msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
-msgstr "Vstup Microsoft Media Server (MMS)"
+#~ msgid "Password that will be used for the connection."
+#~ msgstr "Heslo používané pri spojení."
 
-#: modules/access_output/dummy.c:40 modules/stream_out/dummy.c:46
-msgid "Dummy stream output"
-msgstr "Fingovaný výstup streamu"
+#~ msgid "FTP account"
+#~ msgstr "FTP účet"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:41 modules/misc/dummy/dummy.c:56
-msgid "Dummy"
-msgstr "Fingovaný"
+#~ msgid "Account that will be used for the connection."
+#~ msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie so serverom."
 
-#: modules/access_output/file.c:61
-msgid "Append to file"
-msgstr "Pripojiť k súboru"
+#~ msgid "FTP input"
+#~ msgstr "Vstup FTP"
 
-#: modules/access_output/file.c:62
-msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
-msgstr "Pripojenie k súboru (ak už nejaký existuje), nie jeho nahradenie."
+#~ msgid "FTP upload output"
+#~ msgstr "Výstup z FTP upload-u"
 
-#: modules/access_output/file.c:66
-msgid "File stream output"
-msgstr "Výstup streamovania súboru"
+#~ msgid "Network interaction failed"
+#~ msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
 
-#: modules/access_output/http.c:60 modules/misc/audioscrobbler.c:126
-msgid "Username"
-msgstr "Meno užívateľa"
+#~ msgid "VLC could not connect with the given server."
+#~ msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
 
-#: modules/access_output/http.c:61
-msgid "User name that will be requested to access the stream."
-msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
+#~ msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
+#~ msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
 
-#: modules/access_output/http.c:63 modules/control/telnet.c:78
-#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:93
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:128 modules/misc/notify/growl.c:60
-msgid "Password"
-msgstr "Heslo"
+#~ msgid "Your account was rejected."
+#~ msgstr "Prístup k Vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
 
-#: modules/access_output/http.c:64
-msgid "Password that will be requested to access the stream."
-msgstr "Používateľské heslo, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
+#~ msgid "Your password was rejected."
+#~ msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
 
-#: modules/access_output/http.c:66
-msgid "Mime"
-msgstr "MIME typ"
+#~ msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
+#~ msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
 
-#: modules/access_output/http.c:67
-msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
-msgstr ""
-"Hodnota MIME vrátená serverom (ak nie je špecifikovaná tak je súbor "
-"detekovaný automaticky)."
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in "
+#~ "milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access_output/http.c:70
-msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
-msgstr ""
-"Cesta k certifikačnému súboru x509 PEM, ktorý sa používa pri prenose pomocou "
-"protokolu HTTPS."
+#~ msgid "GnomeVFS input"
+#~ msgstr "Vstup Gnome VFS"
 
-#: modules/access_output/http.c:73
-msgid ""
-"Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
-"empty if you don't have one."
-msgstr ""
-"Cesta k súboru s privátnym kľúčom x509 PEM, ktorý sa používa pri prenose "
-"pomocou protokolu HTTPS. Ak súbor s privátnym kľúčom nemáte, ponechajte "
-"políčko prázdne. "
+#~ msgid "HTTP proxy"
+#~ msgstr "HTTP proxy"
 
-#: modules/access_output/http.c:77
-msgid ""
-"Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
-"file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
-msgstr ""
-"Cesta k certifikátom dôveryhodných serverov, ktoré sa používajú pri prenose "
-"pomocou protokolu HTTPS. Ak certifikáty nemáte, ponechajte políčko prázdne."
+#~ msgid ""
+#~ "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
+#~ "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
+#~ "tried."
+#~ msgstr ""
+#~ "HTTP proxy server, ktorý sa použije pri spojení. Zadaná adresa musí mať "
+#~ "tvar http:///[používateľ[:heslo]@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak "
+#~ "takúto adresu nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej http_proxy "
+#~ "automaticky."
 
-#: modules/access_output/http.c:82
-msgid ""
-"Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used for "
-"SSL. Leave empty if you don't have one."
-msgstr ""
-"Cesta k zoznamu s odvolanými certifikátmi X509. Tento zoznam sa používa pri "
-"SSL-spojení. Ak takýto súbor nemáte, ponechajte políčko prázdne."
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access_output/http.c:85
-msgid "Advertise with Bonjour"
-msgstr "Oznamovať stream pomocou Bonjour"
+#~ msgid "HTTP user agent"
+#~ msgstr "Používateľský agent HTTP"
 
-#: modules/access_output/http.c:86
-msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
-msgstr "Oznamovať tento stream pomocou protokolu Bonjour."
+#~ msgid "User agent that will be used for the connection."
+#~ msgstr "Používateľský agent, ktorý sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access_output/http.c:90
-msgid "HTTP stream output"
-msgstr "Výstup HTTP streamu"
+#~ msgid "Auto re-connect"
+#~ msgstr "Automatické znovu-pripojenie"
 
-#: modules/access_output/shout.c:58
-msgid "Stream name"
-msgstr "Názov streamu"
+#~ msgid ""
+#~ "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden "
+#~ "disconnect."
+#~ msgstr ""
+#~ "V prípade náhodného odpojenia sa program pripojí znova a pokúsi sa "
+#~ "pokračovať v streamovaní."
 
-#: modules/access_output/shout.c:59
-msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
-msgstr "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server shoutcast/icecast."
+#~ msgid "Continuous stream"
+#~ msgstr "Kontinuálny stream"
 
-#: modules/access_output/shout.c:62
-msgid "Stream description"
-msgstr "Popis streamu"
+#~ msgid ""
+#~ "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on "
+#~ "a server). You should not globally enable this option as it will break "
+#~ "all other types of HTTP streams."
+#~ msgstr ""
+#~ "Načítať súbor, ktorý sa neustále aktualizuje (napríklad nejaký JPG "
+#~ "obrázok na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať aktivovanú, "
+#~ "pretože môže narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
 
-#: modules/access_output/shout.c:63
-msgid "Description of the stream content or information about your channel."
-msgstr "Popis obsahu streamu alebo informácia o Vašom kanáli."
+#~ msgid "HTTP input"
+#~ msgstr "Vstup HTTP"
 
-#: modules/access_output/shout.c:66
-msgid "Stream MP3"
-msgstr "Streamovať MP 3 súbory"
+#~ msgid "HTTP(S)"
+#~ msgstr "HTTP(S)"
 
-#: modules/access_output/shout.c:67
-msgid ""
-"You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
-"possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
-"shoutcast/icecast server."
-msgstr ""
-"Za normálnych okolností sa pri streamovaní vysielajú väčšinou Ogg-streamy. V "
-"prípade potreby sa však dajú tieto streamy previesť do formátu MP3 a vo "
-"formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server shoutcast alebo server "
-"icecast."
-
-#: modules/access_output/shout.c:76
-msgid "Genre description"
-msgstr "Popis žánru"
-
-#: modules/access_output/shout.c:77
-msgid "Genre of the content. "
-msgstr "Žáner obsahu."
-
-#: modules/access_output/shout.c:79
-msgid "URL description"
-msgstr "Popis URL adresy"
-
-#: modules/access_output/shout.c:80
-msgid "URL with information about the stream or your channel. "
-msgstr "URL adresa s informáciou o dátovom toku alebo kanáli."
-
-#: modules/access_output/shout.c:87
-msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
-msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
-
-#: modules/access_output/shout.c:89 modules/access/v4l2.c:90
-#: modules/access/v4l.c:121
-msgid "Samplerate"
-msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
+#~ msgid "HTTP authentication"
+#~ msgstr "Autentifikácia HTTP"
 
-#: modules/access_output/shout.c:90
-msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
-msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
+#~ msgid "Please enter a valid login name and a password."
+#~ msgstr "Prosím zadajte platné meno užívateľa a heslo."
 
-#: modules/access_output/shout.c:92
-msgid "Number of channels"
-msgstr "Počet kanálov"
+#~ msgid ""
+#~ "Make VLC buffer audio data capturer from jack for the specified length in "
+#~ "milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zachytávať audio-údaje z jack-prípojky počas zadaného času (čas sa udáva "
+#~ "v milisekundách). "
 
-#: modules/access_output/shout.c:93
-msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
-msgstr "Počet kanálov s informáciami o prekódovanom streame."
+#~ msgid "Pace"
+#~ msgstr "Krokovať"
 
-#: modules/access_output/shout.c:95
-msgid "Ogg Vorbis Quality"
-msgstr "Kvalita formátu Ogg Vorbis"
+#~ msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
+#~ msgstr ""
+#~ "Načítať audio stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu "
+#~ "Jack."
 
-#: modules/access_output/shout.c:96
-msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
-msgstr "Informácia o kvalite prekódovaného streamu Ogg Vorbis"
+#~ msgid "Auto Connection"
+#~ msgstr "Automatické pripojenie"
 
-#: modules/access_output/shout.c:98
-msgid "Stream public"
-msgstr "Verejný stream"
+#~ msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
+#~ msgstr ""
+#~ "Automaticky pripojiť vstupné porty programu VLC na dostupné výstupné "
+#~ "porty."
 
-#: modules/access_output/shout.c:99
-msgid ""
-"Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
-"of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
-"information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for icecast."
-msgstr ""
-"Vytvorí verejne dostupný server aj prostredníctvom 'Zlatých stránok', na "
-"webstránke icecast/shoutcast. Pri vytváraní takéhoto servera musíte zadať "
-"informáciu o dátovom toku. Pre vytvorenie server icecast sa vyžaduje "
-"streamovanie vo formáte Ogg."
+#~ msgid "JACK audio input"
+#~ msgstr "Zvukový vstup JACK"
 
-#: modules/access_output/shout.c:105
-msgid "IceCAST output"
-msgstr "Výstup IceCAST"
+#~ msgid "JACK Input"
+#~ msgstr "Vstup JACK"
 
-#: modules/access_output/udp.c:62 modules/access/rtsp/access.c:41
-#: modules/demux/live555.cpp:59
-msgid "Caching value (ms)"
-msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte (ms)"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access_output/udp.c:64
-msgid ""
-"Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "Force selection of all streams"
+#~ msgstr "Vynútiť si výber všetkých streamov"
 
-#: modules/access_output/udp.c:67
-msgid "Group packets"
-msgstr "Skupinové pakety"
+#~ msgid ""
+#~ "MMS streams can contain several elementary streams, with different "
+#~ "bitrates. You can choose to select all of them."
+#~ msgstr ""
+#~ "MMS streamy môžu obsahovať viacero elementárnych streamov, s rôznymi "
+#~ "dátovými tokmi. Tu si môžete nastaviť, že vždy sa vyberú všetky streamy."
 
-#: modules/access_output/udp.c:68
-msgid ""
-"Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
-"choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
-"the scheduling load on heavily-loaded systems."
-msgstr ""
-"Pakety je možné odosielať jednotlivo, alebo v skupinách. Tu môžete určiť, "
-"koľko paketov sa odošle naraz. Odosielaním paketov v skupinách sa šetrí čas "
-"pri načítavaní jednotlivých paketov a zmenšuje sa zaťaženie systémov."
+#~ msgid "Maximum bitrate"
+#~ msgstr "Maximálny dátový tok"
 
-#: modules/access_output/udp.c:73
-msgid "Automatic multicast streaming"
-msgstr "Automatické streamovanie cez multicast"
+#~ msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
+#~ msgstr "Vybrať stream s najväčším dátovým tokom pod touto hranicou."
 
-#: modules/access_output/udp.c:74
-msgid "Allocates an outbound multicast address automatically."
-msgstr "Automaticky alokuje výstupnú adresu pre multicast."
+#~ msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
+#~ msgstr "Vstup Microsoft Media Server (MMS)"
 
-#: modules/access_output/udp.c:78
-msgid "UDP stream output"
-msgstr "Výstup streamu UDP"
+#~ msgid "Dummy stream output"
+#~ msgstr "Fingovaný výstup streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:57
-msgid ""
-"Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
-"milliseconds."
-msgstr ""
-"Predvolená hodnota pre načítavanie PVR streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto "
-"hodnota sa nastavuje v milisekundách."
-
-#: modules/access/pvr.c:60
-msgid "Device"
-msgstr "Jednotka"
-
-#: modules/access/pvr.c:61
-msgid "PVR video device"
-msgstr "Jednotka pre video-PVR"
-
-#: modules/access/pvr.c:63
-msgid "Radio device"
-msgstr "Rádio"
-
-#: modules/access/pvr.c:64
-msgid "PVR radio device"
-msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
-
-#: modules/access/pvr.c:66 modules/access/v4l.c:95
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:534
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:658
-msgid "Norm"
-msgstr "Norma"
-
-#: modules/access/pvr.c:67 modules/access/v4l.c:97
-msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
-msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
-
-#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l.c:101 modules/demux/rawvid.c:43
-#: modules/video_filter/mosaic.c:94
-msgid "Width"
-msgstr "Šírka"
-
-#: modules/access/pvr.c:71
-msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
-
-#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l.c:104 modules/demux/rawvid.c:47
-#: modules/video_filter/mosaic.c:92
-msgid "Height"
-msgstr "Výška"
-
-#: modules/access/pvr.c:75
-msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
-
-#: modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l.c:88
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:541
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:665
-msgid "Frequency"
-msgstr "Frekvencia"
-
-#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l.c:90
-msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
-msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
-
-#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l2.c:85 modules/access/v4l.c:136
-msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
-msgstr "Zachytávaný stranový pomer (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
-
-#: modules/access/pvr.c:85
-msgid "Key interval"
-msgstr "Kľúčový interval"
-
-#: modules/access/pvr.c:86
-msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
-msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detekovať automaticky)."
-
-#: modules/access/pvr.c:88
-msgid "B Frames"
-msgstr "B Snímky"
-
-#: modules/access/pvr.c:89
-msgid ""
-"If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
-"number of B-Frames."
-msgstr ""
-"Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
-"potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
+#~ msgid "Dummy"
+#~ msgstr "Fingovaný"
 
-#: modules/access/pvr.c:93
-msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
-msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
+#~ msgid "Append to file"
+#~ msgstr "Pripojiť k súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:95
-msgid "Bitrate peak"
-msgstr "Špička dátového toku"
+#~ msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
+#~ msgstr "Pripojenie k súboru (ak už nejaký existuje), nie jeho nahradenie."
 
-#: modules/access/pvr.c:96
-msgid "Peak bitrate in VBR mode."
-msgstr "Špičkový dátový tok v móde VBR."
+#~ msgid "File stream output"
+#~ msgstr "Výstup streamovania súboru"
 
-#: modules/access/pvr.c:98
-msgid "Bitrate mode"
-msgstr "Mód dátového toku"
+#~ msgid "Username"
+#~ msgstr "Meno užívateľa"
 
-#: modules/access/pvr.c:99
-msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
-msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
+#~ msgid "User name that will be requested to access the stream."
+#~ msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access/pvr.c:101
-msgid "Audio bitmask"
-msgstr "Bitová maska zvuku"
+#~ msgid "Password"
+#~ msgstr "Heslo"
 
-#: modules/access/pvr.c:102
-msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
-msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
+#~ msgid "Password that will be requested to access the stream."
+#~ msgstr "Používateľské heslo, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access/pvr.c:105 modules/access/vcdx/info.c:97
-#: modules/gui/macosx/intf.m:562 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1394
-msgid "Volume"
-msgstr "Hlasitosť"
+#~ msgid "Mime"
+#~ msgstr "MIME typ"
 
-#: modules/access/pvr.c:106
-msgid "Audio volume (0-65535)."
-msgstr "Hlasitosť zvuku (0-65535)."
+#~ msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota MIME vrátená serverom (ak nie je špecifikovaná tak je súbor "
+#~ "detekovaný automaticky)."
 
-#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:91
-msgid "Channel"
-msgstr "Kanál"
+#~ msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
+#~ msgstr ""
+#~ "Cesta k certifikačnému súboru x509 PEM, ktorý sa používa pri prenose "
+#~ "pomocou protokolu HTTPS."
 
-#: modules/access/pvr.c:109
-msgid ""
-"Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
-msgstr ""
-"Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 = S-"
-"Video)"
+#~ msgid ""
+#~ "Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
+#~ "empty if you don't have one."
+#~ msgstr ""
+#~ "Cesta k súboru s privátnym kľúčom x509 PEM, ktorý sa používa pri prenose "
+#~ "pomocou protokolu HTTPS. Ak súbor s privátnym kľúčom nemáte, ponechajte "
+#~ "políčko prázdne. "
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l.c:142
-msgid "Automatic"
-msgstr "Autom."
+#~ msgid ""
+#~ "Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
+#~ "file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
+#~ msgstr ""
+#~ "Cesta k certifikátom dôveryhodných serverov, ktoré sa používajú pri "
+#~ "prenose pomocou protokolu HTTPS. Ak certifikáty nemáte, ponechajte "
+#~ "políčko prázdne."
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2.c:107 modules/access/v4l.c:142
-msgid "SECAM"
-msgstr "SECAM"
+#~ msgid ""
+#~ "Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used "
+#~ "for SSL. Leave empty if you don't have one."
+#~ msgstr ""
+#~ "Cesta k zoznamu s odvolanými certifikátmi X509. Tento zoznam sa používa "
+#~ "pri SSL-spojení. Ak takýto súbor nemáte, ponechajte políčko prázdne."
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2.c:107 modules/access/v4l.c:142
-msgid "PAL"
-msgstr "PAL"
+#~ msgid "Advertise with Bonjour"
+#~ msgstr "Oznamovať stream pomocou Bonjour"
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2.c:107 modules/access/v4l.c:142
-msgid "NTSC"
-msgstr "NTSC"
+#~ msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
+#~ msgstr "Oznamovať tento stream pomocou protokolu Bonjour."
 
-#: modules/access/pvr.c:118
-msgid "vbr"
-msgstr "vbr"
+#~ msgid "HTTP stream output"
+#~ msgstr "Výstup HTTP streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:118
-msgid "cbr"
-msgstr "cbr"
+#~ msgid "Stream name"
+#~ msgstr "Názov streamu"
 
-#: modules/access/pvr.c:123
-msgid "PVR"
-msgstr "PVR"
+#~ msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
+#~ msgstr ""
+#~ "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server shoutcast/icecast."
 
-#: modules/access/pvr.c:124
-msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
-msgstr "Vstupy kódovacích kariet pre IVTV MPEG"
+#~ msgid "Stream description"
+#~ msgstr "Popis streamu"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:43
-msgid ""
-"Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "Description of the stream content or information about your channel."
+#~ msgstr "Popis obsahu streamu alebo informácia o Vašom kanáli."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:47 modules/access/rtsp/access.c:48
-msgid "Real RTSP"
-msgstr "Reálne RTSP"
+#~ msgid "Stream MP3"
+#~ msgstr "Streamovať MP 3 súbory"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:93
-msgid "Connection failed"
-msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
+#~ msgid ""
+#~ "You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is "
+#~ "also possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to "
+#~ "the shoutcast/icecast server."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za normálnych okolností sa pri streamovaní vysielajú väčšinou Ogg-"
+#~ "streamy. V prípade potreby sa však dajú tieto streamy previesť do formátu "
+#~ "MP3 a vo formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server shoutcast alebo "
+#~ "server icecast."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:94
-#, c-format
-msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
-msgstr "Program VLC sa nemôže pripojiť na \"%s:%d\"."
+#~ msgid "Genre description"
+#~ msgstr "Popis žánru"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:227
-msgid "Session failed"
-msgstr "Predčasné ukončenie sedenia"
+#~ msgid "Genre of the content. "
+#~ msgstr "Žáner obsahu."
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:228
-msgid "The requested RTSP session could not be established."
-msgstr "Požadovanú reláciu RTSP nemožno vytvoriť."
+#~ msgid "URL description"
+#~ msgstr "Popis URL adresy"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:36
-msgid ""
-"Caching value for screen capture. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "URL with information about the stream or your channel. "
+#~ msgstr "URL adresa s informáciou o dátovom toku alebo kanáli."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:40
-msgid "Desired frame rate for the capture."
-msgstr "Rýchlosť snímkovania cieľového video-streamu."
+#~ msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
+#~ msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:43
-msgid "Capture fragment size"
-msgstr "Zachytávať veľkosť fragmentu"
+#~ msgid "Samplerate"
+#~ msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:45
-msgid ""
-"Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
-"height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
-msgstr ""
-"Optimalizovať zaznamenávanie rozdelením obrazovky na viac častí s "
-"preddefinovanou výškou (16 častí by mohlo postačovať, 0 znamená, že funkcia "
-"je zablokovaná)."
+#~ msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
+#~ msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:59
-msgid "Screen Input"
-msgstr "Obrazový vstup"
+#~ msgid "Number of channels"
+#~ msgstr "Počet kanálov"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:60 modules/gui/macosx/vout.m:213
-msgid "Screen"
-msgstr "Obrazovka"
+#~ msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
+#~ msgstr "Počet kanálov s informáciami o prekódovanom streame."
 
-#: modules/access/smb.c:61
-msgid ""
-"Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "Ogg Vorbis Quality"
+#~ msgstr "Kvalita formátu Ogg Vorbis"
 
-#: modules/access/smb.c:63
-msgid "SMB user name"
-msgstr "Meno užívateľa pre SMB"
+#~ msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
+#~ msgstr "Informácia o kvalite prekódovaného streamu Ogg Vorbis"
 
-#: modules/access/smb.c:66
-msgid "SMB password"
-msgstr "Heslo pre SMB"
+#~ msgid "Stream public"
+#~ msgstr "Verejný stream"
 
-#: modules/access/smb.c:69
-msgid "SMB domain"
-msgstr "Doména SMB"
+#~ msgid ""
+#~ "Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory "
+#~ "listing of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the "
+#~ "bitrate information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for "
+#~ "icecast."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vytvorí verejne dostupný server aj prostredníctvom 'Zlatých stránok', na "
+#~ "webstránke icecast/shoutcast. Pri vytváraní takéhoto servera musíte zadať "
+#~ "informáciu o dátovom toku. Pre vytvorenie server icecast sa vyžaduje "
+#~ "streamovanie vo formáte Ogg."
 
-#: modules/access/smb.c:70
-msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
-msgstr "Doména/Pracovná skupina, ktorá sa použije pri spojení."
+#~ msgid "IceCAST output"
+#~ msgstr "Výstup IceCAST"
 
-#: modules/access/smb.c:75
-msgid "SMB input"
-msgstr "Vstup SMB"
+#~ msgid "Caching value (ms)"
+#~ msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte (ms)"
 
-#: modules/access/tcp.c:38
-msgid ""
-"Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#~ msgid ""
+#~ "Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set "
+#~ "in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access/tcp.c:45
-msgid "TCP"
-msgstr "TCP"
+#~ msgid "Group packets"
+#~ msgstr "Skupinové pakety"
 
-#: modules/access/tcp.c:46
-msgid "TCP input"
-msgstr "TCP vstup"
+#~ msgid ""
+#~ "Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
+#~ "choose the number of packets that will be sent at a time. It helps "
+#~ "reducing the scheduling load on heavily-loaded systems."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pakety je možné odosielať jednotlivo, alebo v skupinách. Tu môžete určiť, "
+#~ "koľko paketov sa odošle naraz. Odosielaním paketov v skupinách sa šetrí "
+#~ "čas pri načítavaní jednotlivých paketov a zmenšuje sa zaťaženie systémov."
 
-#: modules/access/udp.c:60
-msgid ""
-"Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "Automatic multicast streaming"
+#~ msgstr "Automatické streamovanie cez multicast"
 
-#: modules/access/udp.c:63
-msgid "RTP reordering timeout in ms"
-msgstr "Časový limit pre reorganizáciu RTP (v ms) "
+#~ msgid "Allocates an outbound multicast address automatically."
+#~ msgstr "Automaticky alokuje výstupnú adresu pre multicast."
 
-#: modules/access/udp.c:65
-msgid ""
-"VLC reorders RTP packets. The input will wait for late packets at most the "
-"time specified here (in milliseconds)."
-msgstr ""
-"Program VLC pri prenose reorganizuje pakety RTP. Tu môžete zadať časový "
-"limit, počas ktorého bude program čakať na usporiadanie paketov (čas "
-"udávajte v milisekundách)."
-
-#: modules/access/udp.c:72 modules/gui/macosx/open.m:185
-#: modules/gui/macosx/open.m:728 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:800
-msgid "UDP/RTP"
-msgstr "UDP/RTP"
-
-#: modules/access/udp.c:73
-msgid "UDP/RTP input"
-msgstr "vstup UDP/RTP"
-
-#: modules/access/v4l2.c:62 modules/gui/macosx/open.m:169
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:645
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:719
-msgid "Device name"
-msgstr "Označenie jednotky"
-
-#: modules/access/v4l2.c:64
-msgid ""
-"Name of the device to use. If you don't specify anything, /dev/video0 will "
-"be used."
-msgstr ""
-"Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
-"zariadenie, použije sa zariadenie s označením /dev/video0."
+#~ msgid "UDP stream output"
+#~ msgstr "Výstup streamu UDP"
 
-#: modules/access/v4l2.c:68 modules/access/v4l.c:82
-msgid ""
-"Name of the audio device to use. If you don't specify anything, no audio "
-"device will be used."
-msgstr ""
-"Názov audio-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
-"zariadenie, nepoužije sa žiadne zariadenie."
+#~ msgid ""
+#~ "Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
+#~ "milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Predvolená hodnota pre načítavanie PVR streamov do vyrovnávacej pamäte. "
+#~ "Táto hodnota sa nastavuje v milisekundách."
 
-#: modules/access/v4l2.c:70 modules/gui/qt4/components/open.cpp:575
-#: modules/stream_out/standard.c:84
-msgid "Standard"
-msgstr "Štandardné"
+#~ msgid "Device"
+#~ msgstr "Jednotka"
 
-#: modules/access/v4l2.c:72
-#, fuzzy
-msgid "Video standard (Default, SECAM, PAL, or NTSC)."
-msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
+#~ msgid "PVR video device"
+#~ msgstr "Jednotka pre video-PVR"
 
-#: modules/access/v4l2.c:75
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Force the Video4Linux2 video device to use a specific chroma format (eg. "
-"I420, RV24, etc.)"
-msgstr ""
-"Vynútiť si použitie špeciálneho formátu chroma na video zariadení "
-"Video4Linux (napríklad I420 (predvolene), RV 24, atď)."
+#~ msgid "Radio device"
+#~ msgstr "Rádio"
 
-#: modules/access/v4l2.c:79
-msgid ""
-"Input of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
-msgstr ""
-"Kanál karty, ktorý chcete použiť (Zvyčajné označenie: 0 = tuner, 1 = "
-"kompozitný, 2 = svideo)."
+#~ msgid "PVR radio device"
+#~ msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
 
-#: modules/access/v4l2.c:81
-msgid "IO Method"
-msgstr ""
+#~ msgid "Norm"
+#~ msgstr "Norma"
 
-#: modules/access/v4l2.c:83
-msgid "IO Method (READ, MMAP, USERPTR)."
-msgstr ""
+#~ msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
+#~ msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:89 modules/access/v4l.c:126
-msgid "Capture the audio stream in stereo."
-msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
+#~ msgid "Width"
+#~ msgstr "Šírka"
 
-#: modules/access/v4l2.c:92
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
-"48000)"
-msgstr ""
-"Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
-"22050, 44100)."
+#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+#~ msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:95
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Caching value for V4L2 captures. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "Height"
+#~ msgstr "Výška"
 
-#: modules/access/v4l2.c:112
-#, fuzzy
-msgid "READ"
-msgstr "RA"
+#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+#~ msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:112
-msgid "MMAP"
-msgstr ""
+#~ msgid "Frequency"
+#~ msgstr "Frekvencia"
 
-#: modules/access/v4l2.c:112
-msgid "USERPTR"
-msgstr ""
+#~ msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
+#~ msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:115
-msgid "Video4Linux2"
-msgstr "Video4Linux2"
+#~ msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr "Zachytávaný stranový pomer (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:116
-msgid "Video4Linux2 input"
-msgstr "Vstup Video4Linux2"
+#~ msgid "Key interval"
+#~ msgstr "Kľúčový interval"
 
-#: modules/access/v4l.c:74
-msgid ""
-"Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
+#~ msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detekovať automaticky)."
 
-#: modules/access/v4l.c:78
-msgid ""
-"Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
-"device will be used."
-msgstr ""
-"Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
-"zariadenie, nepoužije sa žiadne video-zariadenie."
+#~ msgid "B Frames"
+#~ msgstr "B Snímky"
 
-#: modules/access/v4l.c:86
-msgid ""
-"Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. I420 "
-"(default), RV24, etc.)"
-msgstr ""
-"Vynútiť si použitie špeciálneho formátu chroma na video zariadení "
-"Video4Linux (napríklad I420 (predvolene), RV 24, atď)."
+#~ msgid ""
+#~ "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
+#~ "number of B-Frames."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
+#~ "potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
 
-#: modules/access/v4l.c:93
-msgid ""
-"Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
-msgstr ""
-"Kanál karty, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný, 2 = svideo)."
-
-#: modules/access/v4l.c:98
-msgid "Audio Channel"
-msgstr "Audio-kanál"
-
-#: modules/access/v4l.c:100
-msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
-msgstr "Audio kanál, ktorý sa práve používa."
-
-#: modules/access/v4l.c:102
-msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-msgstr "Šírka zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
-
-#: modules/access/v4l.c:105
-msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-msgstr "Výška zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
-
-#: modules/access/v4l.c:107 modules/gui/macosx/extended.m:103
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:230
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:234
-msgid "Brightness"
-msgstr "Jas"
-
-#: modules/access/v4l.c:109
-msgid "Brightness of the video input."
-msgstr "Jas vo video-vstupe."
-
-#: modules/access/v4l.c:110 modules/gui/macosx/extended.m:106
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:244
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:224
-msgid "Hue"
-msgstr "Farebný odtieň"
-
-#: modules/access/v4l.c:112
-msgid "Hue of the video input."
-msgstr "Farebný odtieň vo video-vstupe."
-
-#: modules/access/v4l.c:113 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:292
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:362
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:634 modules/misc/notify/xosd.c:78
-#: modules/video_filter/colorthres.c:47 modules/video_filter/marq.c:110
-#: modules/video_filter/rss.c:145
-msgid "Color"
-msgstr "Farba"
-
-#: modules/access/v4l.c:115
-msgid "Color of the video input."
-msgstr "Farba video-vstupu"
-
-#: modules/access/v4l.c:116 modules/gui/macosx/extended.m:104
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:223
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:229
-msgid "Contrast"
-msgstr "Kontrast"
-
-#: modules/access/v4l.c:118
-msgid "Contrast of the video input."
-msgstr "Kontrast video-vstupu"
-
-#: modules/access/v4l.c:119
-msgid "Tuner"
-msgstr "Tuner"
-
-#: modules/access/v4l.c:120
-msgid "Tuner to use, if there are several ones."
-msgstr "Používaný tuner."
-
-#: modules/access/v4l.c:123
-msgid ""
-"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100)"
-msgstr ""
-"Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
-"22050, 44100)."
+#~ msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
+#~ msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
 
-#: modules/access/v4l.c:127
-msgid "MJPEG"
-msgstr "MJPEG"
+#~ msgid "Bitrate peak"
+#~ msgstr "Špička dátového toku"
 
-#: modules/access/v4l.c:129
-msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
-msgstr ""
-"Zapnite túto funkciu, ak snímacie zariadenie vytvára výstup vo formát MJPEG"
+#~ msgid "Peak bitrate in VBR mode."
+#~ msgstr "Špičkový dátový tok v móde VBR."
 
-#: modules/access/v4l.c:130
-msgid "Decimation"
-msgstr "Oslabenie"
+#~ msgid "Bitrate mode"
+#~ msgstr "Mód dátového toku"
 
-#: modules/access/v4l.c:132
-msgid "Decimation level for MJPEG streams"
-msgstr "Úroveň zoslabovania MJPEG streamov"
+#~ msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
+#~ msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
 
-#: modules/access/v4l.c:133
-msgid "Quality"
-msgstr "Kvalita"
+#~ msgid "Audio bitmask"
+#~ msgstr "Bitová maska zvuku"
 
-#: modules/access/v4l.c:134
-msgid "Quality of the stream."
-msgstr "Kvalita streamu."
+#~ msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
+#~ msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
 
-#: modules/access/v4l.c:145
-msgid "Video4Linux"
-msgstr "Video4Linux"
+#~ msgid "Volume"
+#~ msgstr "Hlasitosť"
 
-#: modules/access/v4l.c:146
-msgid "Video4Linux input"
-msgstr "Vstup Video4Linux"
+#~ msgid "Audio volume (0-65535)."
+#~ msgstr "Hlasitosť zvuku (0-65535)."
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:42
-msgid "Caching value for VCDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
-"milisekundách."
-
-#: modules/access/vcd/vcd.c:46 modules/gui/macosx/open.m:177
-#: modules/gui/macosx/open.m:520 modules/gui/macosx/open.m:606
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:694
-msgid "VCD"
-msgstr "VCD"
-
-#: modules/access/vcd/vcd.c:47
-msgid "VCD input"
-msgstr "Vstup VCD"
-
-#: modules/access/vcd/vcd.c:53
-msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
-msgstr "[vcd:][jednotka][@[titul][,[kapitola]]]"
-
-#: modules/access/vcdx/access.c:105
-msgid "The above message had unknown log level"
-msgstr "Horeuvedená správa mala neznámu úroveň zaznamenávania"
-
-#: modules/access/vcdx/access.c:131
-msgid "The above message had unknown vcdimager log level"
-msgstr "Horeuvedenená správa má neznámu úroveň zaznamenávania"
-
-#: modules/access/vcdx/access.c:281 modules/access/vcdx/access.c:364
-#: modules/access/vcdx/access.c:690 modules/access/vcdx/info.c:290
-#: modules/access/vcdx/info.c:291 modules/gui/qt4/components/open.cpp:312
-msgid "Entry"
-msgstr "Záznam"
-
-#: modules/access/vcdx/access.c:409 modules/access/vcdx/info.c:102
-msgid "Segments"
-msgstr "Segmenty"
-
-#: modules/access/vcdx/access.c:428 modules/access/vcdx/access.c:709
-#: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
-#: modules/demux/mkv.cpp:5393
-msgid "Segment"
-msgstr "Segment"
-
-#: modules/access/vcdx/access.c:533
-msgid "LID"
-msgstr "LID"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:90
-msgid "VCD Format"
-msgstr "Formát VCD"
-
-#: modules/access/vcdx/info.c:92 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:167
-msgid "Application"
-msgstr "Program"
+#~ msgid "Channel"
+#~ msgstr "Kanál"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:93
-msgid "Preparer"
-msgstr "Zostavovateľ"
+#~ msgid ""
+#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 "
+#~ "= S-Video)"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:94
-msgid "Vol #"
-msgstr "Hlasitosť #"
+#~ msgid "Automatic"
+#~ msgstr "Autom."
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:95
-msgid "Vol max #"
-msgstr "Max. hlasitosť #"
+#~ msgid "SECAM"
+#~ msgstr "SECAM"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:96
-msgid "Volume Set"
-msgstr "Nastavenie hlasitosti"
+#~ msgid "PAL"
+#~ msgstr "PAL"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:99
-msgid "System Id"
-msgstr "Systémové ID"
+#~ msgid "NTSC"
+#~ msgstr "NTSC"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:101
-msgid "Entries"
-msgstr "Záznamy"
+#~ msgid "vbr"
+#~ msgstr "vbr"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:122
-msgid "First Entry Point"
-msgstr "Prvý vstupný bod"
+#~ msgid "cbr"
+#~ msgstr "cbr"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:126
-msgid "Last Entry Point"
-msgstr "Posledný vstupný bod"
+#~ msgid "PVR"
+#~ msgstr "PVR"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:127
-msgid "Track size (in sectors)"
-msgstr "Veľkosť stopy (v sektoroch)"
+#~ msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
+#~ msgstr "Vstupy kódovacích kariet pre IVTV MPEG"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:139 modules/access/vcdx/info.c:142
-#: modules/access/vcdx/info.c:151 modules/access/vcdx/info.c:166
-msgid "type"
-msgstr "typ"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:139
-msgid "end"
-msgstr "koniec"
+#~ msgid "Real RTSP"
+#~ msgstr "Reálne RTSP"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:142
-msgid "play list"
-msgstr "playlist"
+#~ msgid "Connection failed"
+#~ msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:153
-msgid "extended selection list"
-msgstr "Rozšírený zoznam s výberom"
+#~ msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
+#~ msgstr "Program VLC sa nemôže pripojiť na \"%s:%d\"."
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:154
-msgid "selection list"
-msgstr "Zoznam výberu"
+#~ msgid "Session failed"
+#~ msgstr "Predčasné ukončenie sedenia"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:166
-msgid "unknown type"
-msgstr "neznámy typ"
+#~ msgid "The requested RTSP session could not be established."
+#~ msgstr "Požadovanú reláciu RTSP nemožno vytvoriť."
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:298 modules/access/vcdx/info.c:299
-#: modules/access/vcdx/info.c:316
-msgid "List ID"
-msgstr "ID zoznamu"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for screen capture. This value should be set in "
+#~ "milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:95
-msgid "(Super) Video CD"
-msgstr "(Super) Video CD"
+#~ msgid "Desired frame rate for the capture."
+#~ msgstr "Rýchlosť snímkovania cieľového video-streamu."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:96
-msgid "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) input"
-msgstr "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) vstup"
+#~ msgid "Capture fragment size"
+#~ msgstr "Zachytávať veľkosť fragmentu"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:97
-msgid "vcdx://[device-or-file][@{P,S,T}num]"
-msgstr "vcdx://[jednotka-alebo-súbor][@{P,S,T}číslo]"
+#~ msgid ""
+#~ "Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
+#~ "height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Optimalizovať zaznamenávanie rozdelením obrazovky na viac častí s "
+#~ "preddefinovanou výškou (16 častí by mohlo postačovať, 0 znamená, že "
+#~ "funkcia je zablokovaná)."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:106
-msgid "If nonzero, this gives additional debug information."
-msgstr "Ak hodnota nie je nulová, doplnia sa ďalšie informácie pre ladenie."
+#~ msgid "Screen Input"
+#~ msgstr "Obrazový vstup"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:111 modules/access/vcdx/vcd.c:112
-msgid "Number of CD blocks to get in a single read."
-msgstr "Počet blokov CD, ktoré sa načítajú pri jednom čítaní."
+#~ msgid "Screen"
+#~ msgstr "Obrazovka"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:116
-msgid "Use playback control?"
-msgstr "Chcete aktivovať aj kontrolu prehrávania?"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:117
-msgid ""
-"If VCD is authored with playback control, use it. Otherwise we play by "
-"tracks."
-msgstr ""
-"Ak je VCD vybavené kontrolným mechanizmom pre prehrávanie, použite ho. V "
-"opačnom prípade sa bude disk prehrávať postupne - po stopách."
+#~ msgid "SMB user name"
+#~ msgstr "Meno užívateľa pre SMB"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:123
-msgid "Use track length as maximum unit in seek?"
-msgstr "Nastaviť dĺžku tejto stopy ako maximálnu jednotku pre vyhľadávanie?"
+#~ msgid "SMB password"
+#~ msgstr "Heslo pre SMB"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:124
-msgid ""
-"If set, the length of the seek bar is the track rather than the length of an "
-"entry."
-msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktívna, tak bude dĺžka vyhľadávacej lišty menšia, ako "
-"dĺžka záznamu."
+#~ msgid "SMB domain"
+#~ msgstr "Doména SMB"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:129
-msgid "Show extended VCD info?"
-msgstr "Zobraziť rozšírené informácie o VCD?"
+#~ msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
+#~ msgstr "Doména/Pracovná skupina, ktorá sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:130
-msgid ""
-"Show the maximum amount of information under Stream and Media Info. Shows "
-"for example playback control navigation."
-msgstr ""
-"Zobraziť maximálne množstvo informácií o streame alebo médiu. V tomto "
-"nastavení sa budú zobrazovať napríklad aj navigačné tlačidlá."
+#~ msgid "SMB input"
+#~ msgstr "Vstup SMB"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:137
-msgid "Format to use in the playlist's \"author\" field."
-msgstr "Formát, ktorý sa bude používať v playliste, v políčku \"author\""
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:143
-msgid "Format to use in the playlist's \"title\" field."
-msgstr "Formát, ktorý sa bude používať v playliste, v políčku \"title\""
+#~ msgid "TCP"
+#~ msgstr "TCP"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:44
-msgid "Simple decoder for Dolby Surround encoded streams"
-msgstr "Jednoduchý dekodér pre streamy zakódované v režime Dolby Surround"
+#~ msgid "TCP input"
+#~ msgstr "TCP vstup"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:45
-msgid "Dolby Surround decoder"
-msgstr "Dolby Surround dekodér"
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+#~ "milisekundách."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:53
-msgid ""
-"This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
-"complete 7.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
-"realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
-"tiring when listening to music for long periods of time.\n"
-"It works with any source format from mono to 7.1."
-msgstr ""
-"Tento efekt vyvoláva dojem, že sa nachádzate v i v izbe ozvučenej 8 "
-"reproduktormi. Zvuk bude znieť realistickejšie, obzvlášť v slúchadlách. Ak "
-"používate tento efekt a počúvate hudbu dlhší čas, počúvanie je aj menej "
-"unavujúce. \n"
-"Efekt funguje s akýmkoľvek vstupným zvukom (či už v režime mono, alebo 7.1)."
+#~ msgid "RTP reordering timeout in ms"
+#~ msgstr "Časový limit pre reorganizáciu RTP (v ms) "
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:60
-msgid "Characteristic dimension"
-msgstr "Vzdialenosť poslucháča"
+#~ msgid ""
+#~ "VLC reorders RTP packets. The input will wait for late packets at most "
+#~ "the time specified here (in milliseconds)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Program VLC pri prenose reorganizuje pakety RTP. Tu môžete zadať časový "
+#~ "limit, počas ktorého bude program čakať na usporiadanie paketov (čas "
+#~ "udávajte v milisekundách)."
+
+#~ msgid "UDP/RTP"
+#~ msgstr "UDP/RTP"
+
+#~ msgid "UDP/RTP input"
+#~ msgstr "vstup UDP/RTP"
+
+#~ msgid "Device name"
+#~ msgstr "Označenie jednotky"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Name of the device to use. If you don't specify anything, /dev/video0 "
+#~ "will be used."
+#~ msgstr ""
+#~ "Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
+#~ "zariadenie, použije sa zariadenie s označením /dev/video0."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, no audio "
+#~ "device will be used."
+#~ msgstr ""
+#~ "Názov audio-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
+#~ "zariadenie, nepoužije sa žiadne zariadenie."
+
+#~ msgid "Standard"
+#~ msgstr "Štandardné"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video standard (Default, SECAM, PAL, or NTSC)."
+#~ msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Force the Video4Linux2 video device to use a specific chroma format (eg. "
+#~ "I420, RV24, etc.)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vynútiť si použitie špeciálneho formátu chroma na video zariadení "
+#~ "Video4Linux (napríklad I420 (predvolene), RV 24, atď)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Input of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kanál karty, ktorý chcete použiť (Zvyčajné označenie: 0 = tuner, 1 = "
+#~ "kompozitný, 2 = svideo)."
+
+#~ msgid "Capture the audio stream in stereo."
+#~ msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
+#~ "48000)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
+#~ "22050, 44100)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for V4L2 captures. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+#~ "milisekundách."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "READ"
+#~ msgstr "RA"
+
+#~ msgid "Video4Linux2"
+#~ msgstr "Video4Linux2"
+
+#~ msgid "Video4Linux2 input"
+#~ msgstr "Vstup Video4Linux2"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+#~ "milisekundách."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
+#~ "device will be used."
+#~ msgstr ""
+#~ "Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
+#~ "zariadenie, nepoužije sa žiadne video-zariadenie."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. "
+#~ "I420 (default), RV24, etc.)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vynútiť si použitie špeciálneho formátu chroma na video zariadení "
+#~ "Video4Linux (napríklad I420 (predvolene), RV 24, atď)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = "
+#~ "svideo)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kanál karty, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný, 2 = svideo)."
+
+#~ msgid "Audio Channel"
+#~ msgstr "Audio-kanál"
+
+#~ msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
+#~ msgstr "Audio kanál, ktorý sa práve používa."
+
+#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr "Šírka zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
+
+#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr "Výška zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
+
+#~ msgid "Brightness"
+#~ msgstr "Jas"
+
+#~ msgid "Brightness of the video input."
+#~ msgstr "Jas vo video-vstupe."
+
+#~ msgid "Hue"
+#~ msgstr "Farebný odtieň"
+
+#~ msgid "Hue of the video input."
+#~ msgstr "Farebný odtieň vo video-vstupe."
+
+#~ msgid "Color"
+#~ msgstr "Farba"
+
+#~ msgid "Color of the video input."
+#~ msgstr "Farba video-vstupu"
+
+#~ msgid "Contrast"
+#~ msgstr "Kontrast"
+
+#~ msgid "Contrast of the video input."
+#~ msgstr "Kontrast video-vstupu"
+
+#~ msgid "Tuner"
+#~ msgstr "Tuner"
+
+#~ msgid "Tuner to use, if there are several ones."
+#~ msgstr "Používaný tuner."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
+#~ "22050, 44100)."
+
+#~ msgid "MJPEG"
+#~ msgstr "MJPEG"
+
+#~ msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zapnite túto funkciu, ak snímacie zariadenie vytvára výstup vo formát "
+#~ "MJPEG"
+
+#~ msgid "Decimation"
+#~ msgstr "Oslabenie"
+
+#~ msgid "Decimation level for MJPEG streams"
+#~ msgstr "Úroveň zoslabovania MJPEG streamov"
+
+#~ msgid "Quality"
+#~ msgstr "Kvalita"
+
+#~ msgid "Quality of the stream."
+#~ msgstr "Kvalita streamu."
+
+#~ msgid "Video4Linux"
+#~ msgstr "Video4Linux"
+
+#~ msgid "Video4Linux input"
+#~ msgstr "Vstup Video4Linux"
+
+#~ msgid "Caching value for VCDs. This value should be set in milliseconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
+#~ "milisekundách."
+
+#~ msgid "VCD"
+#~ msgstr "VCD"
+
+#~ msgid "VCD input"
+#~ msgstr "Vstup VCD"
+
+#~ msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
+#~ msgstr "[vcd:][jednotka][@[titul][,[kapitola]]]"
+
+#~ msgid "The above message had unknown log level"
+#~ msgstr "Horeuvedená správa mala neznámu úroveň zaznamenávania"
+
+#~ msgid "The above message had unknown vcdimager log level"
+#~ msgstr "Horeuvedenená správa má neznámu úroveň zaznamenávania"
+
+#~ msgid "Entry"
+#~ msgstr "Záznam"
+
+#~ msgid "Segments"
+#~ msgstr "Segmenty"
+
+#~ msgid "Segment"
+#~ msgstr "Segment"
+
+#~ msgid "LID"
+#~ msgstr "LID"
+
+#~ msgid "VCD Format"
+#~ msgstr "Formát VCD"
+
+#~ msgid "Application"
+#~ msgstr "Program"
+
+#~ msgid "Preparer"
+#~ msgstr "Zostavovateľ"
+
+#~ msgid "Vol #"
+#~ msgstr "Hlasitosť #"
+
+#~ msgid "Vol max #"
+#~ msgstr "Max. hlasitosť #"
+
+#~ msgid "Volume Set"
+#~ msgstr "Nastavenie hlasitosti"
+
+#~ msgid "System Id"
+#~ msgstr "Systémové ID"
+
+#~ msgid "Entries"
+#~ msgstr "Záznamy"
+
+#~ msgid "First Entry Point"
+#~ msgstr "Prvý vstupný bod"
+
+#~ msgid "Last Entry Point"
+#~ msgstr "Posledný vstupný bod"
+
+#~ msgid "Track size (in sectors)"
+#~ msgstr "Veľkosť stopy (v sektoroch)"
+
+#~ msgid "type"
+#~ msgstr "typ"
+
+#~ msgid "end"
+#~ msgstr "koniec"
+
+#~ msgid "play list"
+#~ msgstr "playlist"
+
+#~ msgid "extended selection list"
+#~ msgstr "Rozšírený zoznam s výberom"
+
+#~ msgid "selection list"
+#~ msgstr "Zoznam výberu"
+
+#~ msgid "unknown type"
+#~ msgstr "neznámy typ"
+
+#~ msgid "List ID"
+#~ msgstr "ID zoznamu"
+
+#~ msgid "(Super) Video CD"
+#~ msgstr "(Super) Video CD"
+
+#~ msgid "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) input"
+#~ msgstr "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) vstup"
+
+#~ msgid "vcdx://[device-or-file][@{P,S,T}num]"
+#~ msgstr "vcdx://[jednotka-alebo-súbor][@{P,S,T}číslo]"
+
+#~ msgid "If nonzero, this gives additional debug information."
+#~ msgstr "Ak hodnota nie je nulová, doplnia sa ďalšie informácie pre ladenie."
+
+#~ msgid "Number of CD blocks to get in a single read."
+#~ msgstr "Počet blokov CD, ktoré sa načítajú pri jednom čítaní."
+
+#~ msgid "Use playback control?"
+#~ msgstr "Chcete aktivovať aj kontrolu prehrávania?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If VCD is authored with playback control, use it. Otherwise we play by "
+#~ "tracks."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je VCD vybavené kontrolným mechanizmom pre prehrávanie, použite ho. V "
+#~ "opačnom prípade sa bude disk prehrávať postupne - po stopách."
+
+#~ msgid "Use track length as maximum unit in seek?"
+#~ msgstr "Nastaviť dĺžku tejto stopy ako maximálnu jednotku pre vyhľadávanie?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If set, the length of the seek bar is the track rather than the length of "
+#~ "an entry."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je táto voľba aktívna, tak bude dĺžka vyhľadávacej lišty menšia, ako "
+#~ "dĺžka záznamu."
+
+#~ msgid "Show extended VCD info?"
+#~ msgstr "Zobraziť rozšírené informácie o VCD?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Show the maximum amount of information under Stream and Media Info. Shows "
+#~ "for example playback control navigation."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zobraziť maximálne množstvo informácií o streame alebo médiu. V tomto "
+#~ "nastavení sa budú zobrazovať napríklad aj navigačné tlačidlá."
+
+#~ msgid "Format to use in the playlist's \"author\" field."
+#~ msgstr "Formát, ktorý sa bude používať v playliste, v políčku \"author\""
+
+#~ msgid "Format to use in the playlist's \"title\" field."
+#~ msgstr "Formát, ktorý sa bude používať v playliste, v políčku \"title\""
+
+#~ msgid "Simple decoder for Dolby Surround encoded streams"
+#~ msgstr "Jednoduchý dekodér pre streamy zakódované v režime Dolby Surround"
+
+#~ msgid "Dolby Surround decoder"
+#~ msgstr "Dolby Surround dekodér"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
+#~ "complete 7.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
+#~ "realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
+#~ "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
+#~ "It works with any source format from mono to 7.1."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tento efekt vyvoláva dojem, že sa nachádzate v i v izbe ozvučenej 8 "
+#~ "reproduktormi. Zvuk bude znieť realistickejšie, obzvlášť v slúchadlách. "
+#~ "Ak používate tento efekt a počúvate hudbu dlhší čas, počúvanie je aj "
+#~ "menej unavujúce. \n"
+#~ "Efekt funguje s akýmkoľvek vstupným zvukom (či už v režime mono, alebo "
+#~ "7.1)."
+
+#~ msgid "Characteristic dimension"
+#~ msgstr "Vzdialenosť poslucháča"
+
+#~ msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
+#~ msgstr "Vzdialenosť poslucháča od ľavého predného reproduktora."
+
+#~ msgid "Compensate delay"
+#~ msgstr "Kompenzovať oneskorenie"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The delay which is introduced by the physical algorithm may sometimes be "
+#~ "disturbing for the synchronization between lips-movement and speech. In "
+#~ "case, turn this on to compensate."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak ste si všimli, že pohyb pier a reč postáv vo filme nie sú "
+#~ "synchronizované, zapnite túto kompenzáciu."
+
+#~ msgid "No decoding of Dolby Surround"
+#~ msgstr "Nedekódovať zvuk nahraný v režime Dolby Surround"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
+#~ "this filter. Enabling this setting is not recommended."
+#~ msgstr ""
+#~ "Streamy zakódované v norme Dolby Surround sa pred aplikovaním filtra "
+#~ "nebudú dekódovať. Aktivovanie tejto funkcie však NEODPORÚČAME. "
+
+#~ msgid "Headphone virtual spatialization effect"
+#~ msgstr "Priestorový efekt zvuku v slúchadlách"
+
+#~ msgid "Headphone effect"
+#~ msgstr "Efekt zvuku v slúchadlách"
+
+#~ msgid "Use downmix algorithme."
+#~ msgstr "Používať downmixovací algoritmus."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in "
+#~ "the headphone channel mixer. Itgives the effect of standing in a room "
+#~ "full of speakers."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pomocou tejto voľby aktivujete downmixovací algoritmus, ktorý zmení "
+#~ "stereo-zvuk na mono-zvuk. Tento istý algoritmus sa používa aj v kanálovom "
+#~ "zmiešavači, pri efekte slúchadiel. Algortimus vytvára pocit, akoby ste "
+#~ "stáli v izbe plnej reproduktorov."
+
+#~ msgid "Select channel to keep"
+#~ msgstr "Zvoľte si kanál, ktorý chcete zachovať"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This option silences all other channels except the selected channel. "
+#~ "Choose one from (0=left, 1=right 2=rear left, 3=rear right, 4=center, "
+#~ "5=left front)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pomocou tejto voľby môžete umlčať zvuk vo všetkých kanáloch, okrem "
+#~ "vybraného. Môžete zadať hodnoty (0=vľavo, 1=vpravo, 2=vzadu-vľavo, "
+#~ "3=vzadu-vpravo, 4=centrálny, 5=vpredu-vľavo)"
+
+#~ msgid "Left rear"
+#~ msgstr "Ľavý zadný"
+
+#~ msgid "Right rear"
+#~ msgstr "Pravý zadný"
+
+#~ msgid "Left front"
+#~ msgstr "Ľavý predný"
+
+#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
+#~ msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu stereo na mono"
+
+#~ msgid "Audio filter for simple channel mixing"
+#~ msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
+
+#~ msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
+#~ msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
+
+#~ msgid "A/52 dynamic range compression"
+#~ msgstr "Kompresia dynamického rozsahu A/52"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft "
+#~ "sounds louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy "
+#~ "environment without disturbing anyone. If you disable the dynamic range "
+#~ "compression the playback will be more adapted to a movie theater or a "
+#~ "listening room."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kompresia dynamického rozsahu dokáže zjemniť hlboké tóny a z jemných "
+#~ "tónov urobí hlbšie. Je to výhodné najmä vtedy, keď prehrávate video v "
+#~ "rušnom prostredí alebo vtedy, keď nechcete prehrávaním videa niekoho "
+#~ "rušiť. Ak vypnete kompresiu dynamického rozsahu, prehrávané tóny sa "
+#~ "nebudú upravovať. "
+
+#~ msgid "Enable internal upmixing"
+#~ msgstr "Zapnúť interný upmixing"
+
+#~ msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
+#~ msgstr "Aktivovať algoritmus pre interný upmixing (neodporúča sa)."
+
+#~ msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
+#~ msgstr "ATSC A/52 (AC-3) audio dekodér"
+
+#~ msgid "Audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
+#~ msgstr "Zvukový filter pre prekódovávanie z formátu A/52->S/PDIF"
+
+#~ msgid "DTS dynamic range compression"
+#~ msgstr "Kompresia dynamického rozsahu DTS"
+
+#~ msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
+#~ msgstr "Koherentný akustický dekodér zvuku DTS"
+
+#~ msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
+#~ msgstr "Zvukový filter pre konvertovanie DTS->S/PDIF"
+
+#~ msgid "Fixed point audio format conversions"
+#~ msgstr "Konverzie audio-formátov s fixným bodom"
+
+#~ msgid "Floating-point audio format conversions"
+#~ msgstr "Konverzie audio-formátov s plávajúcim bodom"
+
+#~ msgid "MPEG audio decoder"
+#~ msgstr "MPEG audio-dekodér"
+
+#~ msgid "Equalizer preset"
+#~ msgstr "Nastavenie ekvalizéra"
+
+#~ msgid "Preset to use for the equalizer."
+#~ msgstr "Predvolené nastavenia ekvalizéra."
+
+#~ msgid "Bands gain"
+#~ msgstr "Zosilnenie pásiem"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
+#~ "values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -"
+#~ "4 -2 0\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nepoužívajte prednastavené hodnoty, pásma špecifikujte radšej manuálne. "
+#~ "Musíte zadať 10 hodnôt v rozsahu od -20 dB do 20dB, hodnoty oddeľujte "
+#~ "medzerou, napr. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -2 0\"."
+
+#~ msgid "Two pass"
+#~ msgstr "Aplikovať dvakrát"
+
+#~ msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
+#~ msgstr "Filtrovať zvuk dvakrát. Výsledný efekt bude silnejší."
+
+#~ msgid "Global gain"
+#~ msgstr "Celkové zosilnenie"
+
+#~ msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
+#~ msgstr "Tu môžete nastaviť celkové zosilnenie v dB (-20 ... 20)."
+
+#~ msgid "Equalizer with 10 bands"
+#~ msgstr "10-pásmový ekvalizér"
+
+#~ msgid "Flat"
+#~ msgstr "Flat (všetky pásma budú mať rovnaké zosilnenie)"
+
+#~ msgid "Classical"
+#~ msgstr "Klasická hudba"
+
+#~ msgid "Club"
+#~ msgstr "Klub"
+
+#~ msgid "Dance"
+#~ msgstr "Dance"
+
+#~ msgid "Full bass"
+#~ msgstr "Maximum basov"
+
+#~ msgid "Full bass and treble"
+#~ msgstr "Maximálne basy a výšky"
+
+#~ msgid "Full treble"
+#~ msgstr "Maximálne výšky"
+
+#~ msgid "Headphones"
+#~ msgstr "Slúchadlá"
+
+#~ msgid "Large Hall"
+#~ msgstr "Veľká hala"
+
+#~ msgid "Live"
+#~ msgstr "Živá hudba"
+
+#~ msgid "Party"
+#~ msgstr "Párty"
+
+#~ msgid "Pop"
+#~ msgstr "Pop"
+
+#~ msgid "Reggae"
+#~ msgstr "Reggae"
+
+#~ msgid "Rock"
+#~ msgstr "Rock"
+
+#~ msgid "Ska"
+#~ msgstr "Ska"
+
+#~ msgid "Soft"
+#~ msgstr "Soft"
+
+#~ msgid "Soft rock"
+#~ msgstr "Soft rock"
+
+#~ msgid "Techno"
+#~ msgstr "Techno"
+
+#~ msgid "Audio filter for PCM format conversion"
+#~ msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu PCM"
+
+#~ msgid "Number of audio buffers"
+#~ msgstr "Počet audio-bufferov"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This is the number of audio buffers on which the power measurement is "
+#~ "made. A higher number of buffers will increase the response time of the "
+#~ "filter to a spike but will make it less sensitive to short variations."
+#~ msgstr ""
+#~ "Toto číslo udáva počet audio-bufferov, na ktorých sa vykonáva meranie "
+#~ "napätia. Čím je počet meraných bufferov väčší, tým je program pomalší a "
+#~ "zaznamenáva aj menej krátkodobých odchýlok. "
+
+#~ msgid "Max level"
+#~ msgstr "Max. úroveň"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the average power over the last N buffers is higher than this value, "
+#~ "the volume will be normalized. This value is a positive floating point "
+#~ "number. A value between 0.5 and 10 seems sensible."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak bude priemerné napätie na posledných N bufferoch väčšie ako táto "
+#~ "hodnota, spustí sa normalizácia hlasitosti. Odporúčame nastaviť hodnoty v "
+#~ "rozsahu 0.5 - 10."
+
+#~ msgid "Volume normalizer"
+#~ msgstr "Vyrovnávač hlasitosti"
+
+#~ msgid "Parametric Equalizer"
+#~ msgstr "Parametrický ekvalizér"
+
+#~ msgid "Low freq (Hz)"
+#~ msgstr "Nízka frekvencia [Hz]"
+
+#~ msgid "Low freq gain (dB)"
+#~ msgstr "Zosilnenie hlasitosti nízkych frekvencií [dB]"
+
+#~ msgid "High freq (Hz)"
+#~ msgstr "Vysoká frekvencia [Hz]"
+
+#~ msgid "High freq gain (dB)"
+#~ msgstr "Zosilnenie hlasitosti vysokých frekvencií [dB]"
+
+#~ msgid "Freq 1 (Hz)"
+#~ msgstr "Frekv. 1 [Hz]"
+
+#~ msgid "Freq 1 gain (dB)"
+#~ msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 1 [dB]"
+
+#~ msgid "Freq 1 Q"
+#~ msgstr "Frekv. 1 Q"
+
+#~ msgid "Freq 2 (Hz)"
+#~ msgstr "Frekv. 2 [Hz]"
+
+#~ msgid "Freq 2 gain (dB)"
+#~ msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 2 [dB]"
+
+#~ msgid "Freq 2 Q"
+#~ msgstr "Frekv. 2 Q"
+
+#~ msgid "Freq 3 (Hz)"
+#~ msgstr "Frekv. 3 [Hz]"
+
+#~ msgid "Freq 3 gain (dB)"
+#~ msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 3 [dB]"
+
+#~ msgid "Freq 3 Q"
+#~ msgstr "Frekv. 3 Q"
+
+#~ msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
+#~ msgstr "Zvukový filter pre obmedzenú interpoláciu prevzorkovania"
+
+#~ msgid "Audio filter for linear interpolation resampling"
+#~ msgstr "Zvukový filter pre lineárnu interpoláciu prevzorkovania"
+
+#~ msgid "Audio filter for trivial resampling"
+#~ msgstr "Zvukový filter pre triviálne prevzorkovanie"
+
+#~ msgid "Audio filter for ugly resampling"
+#~ msgstr "Zvukový filter pre zlé prevzorkovanie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "spatializer"
+#~ msgstr "priestorový"
+
+#~ msgid "Float32 audio mixer"
+#~ msgstr "Mixér pre zvuk vo formáte Float32"
+
+#~ msgid "Dummy S/PDIF audio mixer"
+#~ msgstr "Fingovaná funkcia zvukového mixéra S/PDIF"
+
+#~ msgid "Trivial audio mixer"
+#~ msgstr "Triválny mixér zvuku"
+
+#~ msgid "default"
+#~ msgstr "predvolené"
+
+#~ msgid "ALSA audio output"
+#~ msgstr "Zvukový výstup ALSA"
+
+#~ msgid "ALSA Device Name"
+#~ msgstr "Názov jednotky ALSA"
+
+#~ msgid "Audio Device"
+#~ msgstr "Zvukové zariadenie"
+
+#~ msgid "Mono"
+#~ msgstr "Mono"
+
+#~ msgid "2 Front 2 Rear"
+#~ msgstr "2 reproduktory vpredu, 2 vzadu"
+
+#~ msgid "A/52 over S/PDIF"
+#~ msgstr "A/52 cez výstup S/PDIF"
+
+#~ msgid "No Audio Device"
+#~ msgstr "Žiadne zvukové zariadenie"
+
+#~ msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie je zadaný žiaden názov audio-zariadenia. Zadajte aspoň hodnotu "
+#~ "\"default\"."
+
+#~ msgid "Audio output failed"
+#~ msgstr "Nesprávny výstup zvuku"
+
+#~ msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
+#~ msgstr "Program VLC nemôže otvoriť zariadenie ALSA \"%s\" (%s)."
+
+#~ msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
+#~ msgstr "Audo-zariadenie \"%s\" sa už používa."
+
+#~ msgid "Unknown soundcard"
+#~ msgstr "Neznáma zvuková karta"
+
+#~ msgid "aRts audio output"
+#~ msgstr "aRts audio-výstup"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed "
+#~ "in your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for "
+#~ "audio playback."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vyberte také číslo, aké je uvedené aj v menu  'Audio-zariadenia'. Toto "
+#~ "zariadenie bude používané pri prehrávaní zvuku a bude predvolené."
+
+#~ msgid "HAL AudioUnit output"
+#~ msgstr "Výstup HAL AudioUnit"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The selected audio output device is exclusively in use by another program."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vybrané zariadenie pre výstup zvuku momentálne používa iný program. "
+
+#~ msgid "Audio device is not configured"
+#~ msgstr "Audio-zariadenie nie je nakonfigurované"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup "
+#~ "Utility\" in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mali by ste si nakonfigurovať reproduktor pomocou programu \"Audio Midi "
+#~ "Setup Utility\" v menu /Aplikácie/Pomocné programy. Teraz sa automaticky "
+#~ "nastaví stereo-mód."
+
+#~ msgid "%s (Encoded Output)"
+#~ msgstr "%s (kódovaný výstup)"
+
+#~ msgid "Output device"
+#~ msgstr "Výstupné zariadenie"
+
+#~ msgid ""
+#~ "DirectX device number: 0 default device, 1..N device by number(Note that "
+#~ "the default device appears as 0 AND another number)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Číslo zariadenia v DirectX: 0 = predvolené zariadenie, 1..N zariadenie "
+#~ "podľa čísla (pamätajte na to, že predvolené zariadenie môže mať číslo, "
+#~ "ktoré sa len začína číslicou 0)."
+
+#~ msgid "Use float32 output"
+#~ msgstr "Použiť výstup float32"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The option allows you to enable or disable the high-quality float32 audio "
+#~ "output mode (which is not well supported by some soundcards)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto voľba Vám umožňuje vypnúť vysoko-kvalitný audio-výstup float 32 "
+#~ "(tento výstup niektoré zvukové karty nepodporujú)."
+
+#~ msgid "DirectX audio output"
+#~ msgstr "DirectX audio-výstup"
+
+#~ msgid "3 Front 2 Rear"
+#~ msgstr "3 vpredu, 2 vzadu"
+
+#~ msgid "EsounD audio output"
+#~ msgstr "Audio-výstup EsounD"
+
+#~ msgid "Esound server"
+#~ msgstr "Server Esound"
+
+#~ msgid "Output format"
+#~ msgstr "Výstupný formát"
+
+#~ msgid ""
+#~ "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be"
+#~ "\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
+#~ msgstr ""
+#~ "Niektorý z formátov \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le"
+#~ "\", \"u16_be\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
+
+#~ msgid "Number of output channels"
+#~ msgstr "Počet výstupných zvukových kanálov"
+
+#~ msgid ""
+#~ "By default, all the channels of the incoming will be saved but you can "
+#~ "restrict the number of channels here."
+#~ msgstr ""
+#~ "V predvolenom nastavení: počet vstupných kanálov = počtu výstupných "
+#~ "kanálov. Môžete však počet výstupných kanálov obmedziť na určitú hodnotu."
+
+#~ msgid "Add WAVE header"
+#~ msgstr "Pridať hlavičku WAVE"
+
+#~ msgid "Instead of writing a raw file, you can add a WAV header to the file."
+#~ msgstr ""
+#~ "Namiesto zapísania .raw súboru, môžete do súboru pridať WAV hlavičku."
+
+#~ msgid "Output file"
+#~ msgstr "Výstupný súbor"
+
+#~ msgid "File to which the audio samples will be written to."
+#~ msgstr "Súbor, do ktorého sa uloží výstupný zvuk."
+
+#~ msgid "File audio output"
+#~ msgstr "Súbor so zvukovým výstupom"
+
+#~ msgid "Roku HD1000 audio output"
+#~ msgstr "Zvukový výstup Roku HD1000"
+
+#~ msgid "Automatically connect to writable clients"
+#~ msgstr "Automaticky sa pripojiť k zapisujúcim klientom"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If enabled, this option will automatically connect sound output to the "
+#~ "first writable JACK clients found."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je táto voľba aktívna, zvukový výstup sa automaticky prepojí s prvým "
+#~ "Jack klientom, ktorý sa nájde a do ktorého bude možné zapisovať."
+
+#~ msgid "Connect to clients matching"
+#~ msgstr "Pripojiť ku klientom zodpovedajúcim"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match "
+#~ "this regular expression will be considered for connection."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je zapnutá automatická detekcia, spojenie sa vytvorí len s tými JACK "
+#~ "klientami, ktorých názov zodpovedá zadanému regulárnemu výrazu."
+
+#~ msgid "JACK audio output"
+#~ msgstr "Zvukový výstup JACK"
+
+#~ msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
+#~ msgstr "Pokúsiť sa obísť chybné ovládače operačného systému"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
+#~ "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of "
+#~ "these drivers, then you need to enable this option."
+#~ msgstr ""
+#~ "Niektoré chybné ovládače (prítomné v operačných systémoch) nepracujú "
+#~ "správne v prípade, že sa úplne zaplní ich interná vyrovnávacia pamäť "
+#~ "(spoznáte to podľa toho, že zvuk bude trhaný). Ak používate nejaké takéto "
+#~ "ovládače, skúste aktivovať túto voľbu."
+
+#~ msgid "UNIX OSS audio output"
+#~ msgstr "Zvukový výstup UNIX OSS"
+
+#~ msgid "OSS DSP device"
+#~ msgstr "Zariadenie OSS DSP"
+
+#~ msgid "Portaudio identifier for the output device"
+#~ msgstr "Identifikátor Portaudio pre výstupné zariadenie"
+
+#~ msgid "PORTAUDIO audio output"
+#~ msgstr "Zvukový výstup PORTAUDIO"
+
+#~ msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
+#~ msgstr "Zvukový výstup Simple Direct Media Layer"
+
+#~ msgid "Win32 waveOut extension output"
+#~ msgstr "Rozšírený výstup Win32 waveOut"
+
+#~ msgid "5.1"
+#~ msgstr "5.1"
+
+#~ msgid "A/52 parser"
+#~ msgstr "Analyzátor A/52"
+
+#~ msgid "A/52 audio packetizer"
+#~ msgstr "Audio-paketizér A/52"
+
+#~ msgid "ADPCM audio decoder"
+#~ msgstr "Audio-dekodér ADPCM"
+
+#~ msgid "Raw/Log Audio decoder"
+#~ msgstr "Audio-dekodér Raw/Log"
+
+#~ msgid "Raw audio encoder"
+#~ msgstr "Audio-enkodér Raw"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "CDG video decoder"
+#~ msgstr "Video-dekodér PNG"
+
+#~ msgid "Cinepak video decoder"
+#~ msgstr "Video-dekodér Cinepak"
+
+#~ msgid "CMML annotations decoder"
+#~ msgstr "Dekodér anotácií CMML"
+
+#~ msgid "CVD subtitle decoder"
+#~ msgstr "Dekodér titulkov CVD"
+
+#~ msgid "Chaoji VCD subtitle packetizer"
+#~ msgstr "Paketizér titulkov na VCD - Chaoji"
+
+#~ msgid "Encoding quality"
+#~ msgstr "Kvalita kódovania"
+
+#~ msgid "Quality of the encoding between 1.0 (low) and 10.0 (high)."
+#~ msgstr "Kvalita kódovania medzi 1.0 (nízka) a 10.0 (vysoká)."
+
+#~ msgid "Dirac video decoder"
+#~ msgstr "Dekodér videa Dirac"
+
+#~ msgid "Dirac video encoder"
+#~ msgstr "Enkodér videa Dirac"
+
+#~ msgid "DirectMedia Object decoder"
+#~ msgstr "Dekodér objektov DirectMedia"
+
+#~ msgid "DirectMedia Object encoder"
+#~ msgstr "Enkodér objektov DirectMedia"
+
+#~ msgid "DTS parser"
+#~ msgstr "Analyzátor DTS"
+
+#~ msgid "DTS audio packetizer"
+#~ msgstr "Audio-paketizér DTS"
+
+#~ msgid "Decoding X coordinate"
+#~ msgstr "Dekódovanie súradnice X"
+
+#~ msgid "X coordinate of the rendered subtitle"
+#~ msgstr "Súradnica X renderovaných titulkov"
+
+#~ msgid "Decoding Y coordinate"
+#~ msgstr "Dekódovanie súradnice Y"
+
+#~ msgid "Y coordinate of the rendered subtitle"
+#~ msgstr "Súradnica Y renderovaných titulkov"
+
+#~ msgid "Subpicture position"
+#~ msgstr "Pozícia sub-obrázka"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can enforce the subpicture position on the video (0=center, 1=left, "
+#~ "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, "
+#~ "e.g. 6=top-right)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu si môžete určiť pozíciu sub-obrázka vo videu (0=vycentrovať, 1=vľavo, "
+#~ "2=vpravo, 4=nahor, 8=nadol; môžete však používať aj kombinácie týchto "
+#~ "hodnôt, napr. 6=vpravo-hore)."
+
+#~ msgid "Encoding X coordinate"
+#~ msgstr "Kódovanie súradnice X"
+
+#~ msgid "X coordinate of the encoded subtitle"
+#~ msgstr "Súradnica X v kódovaných titulkoch"
+
+#~ msgid "Encoding Y coordinate"
+#~ msgstr "Kódovanie súradnice Y"
+
+#~ msgid "Y coordinate of the encoded subtitle"
+#~ msgstr "Súradnica Y kódovaných titulkov"
+
+#~ msgid "DVB subtitles decoder"
+#~ msgstr "Dekodér DVB titulkov"
+
+#~ msgid "DVB subtitles encoder"
+#~ msgstr "Kodér DVB titulkov"
+
+#~ msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
+#~ msgstr "AAC audio-dekodér (s použitím libfaad2)"
+
+#~ msgid "AAC extension"
+#~ msgstr "Prípona AAC"
+
+#~ msgid "%d Hz"
+#~ msgstr "%d Hz"
+
+#~ msgid "Image file"
+#~ msgstr "Súbor s obrázkom"
+
+#~ msgid "Path of the image file for fake input."
+#~ msgstr "Cesta k obrázkovému súboru, ktorý bude fingovaným vstupom."
+
+#~ msgid "Reload image file"
+#~ msgstr "Znova načítať súbor s obrázkom"
+
+#~ msgid "Reload image file every n seconds."
+#~ msgstr "Obnoviť súbor s obrázkom každých n sekúnd."
+
+#~ msgid "Output video width."
+#~ msgstr "Šírka výstupného videa."
+
+#~ msgid "Output video height."
+#~ msgstr "Výška výstupného videa."
+
+#~ msgid "Keep aspect ratio"
+#~ msgstr "Dodržiavať stranový pomer"
+
+#~ msgid "Consider width and height as maximum values."
+#~ msgstr "Považovať šírku a výšku za maximálne hodnoty."
+
+#~ msgid "Background aspect ratio"
+#~ msgstr "Stranový pomer pozadia"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Aspect ratio of the image file (4:3, 16:9). Default is square pixels."
+#~ msgstr ""
+#~ "Stranový pomer obrázkového súboru (4:3, 16:). V predvolenom nastavení by "
+#~ "obrázok mal mať tvar štvorca."
+
+#~ msgid "Deinterlace video"
+#~ msgstr "Rozkladať video"
+
+#~ msgid "Deinterlace the image after loading it."
+#~ msgstr "Rozložiť obrázok po jeho načítaní."
+
+#~ msgid "Deinterlace module"
+#~ msgstr "Rozkladový modul"
+
+#~ msgid "Deinterlace module to use."
+#~ msgstr "Rozkladový modul, ktorý chcete použiť."
+
+#~ msgid "Chroma used."
+#~ msgstr "Efekt Chroma bol aplikovaný."
+
+#~ msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vynútiť si použitie špecifického filtra chroma na výstupe. Predvolene je "
+#~ "zadaná hodnota I420."
+
+#~ msgid "Fake video decoder"
+#~ msgstr "Fingovaný video-dekodér"
+
+#~ msgid "\"%s\" is no video encoder."
+#~ msgstr "\"%s\" nie je video-enkodérom."
+
+#~ msgid "\"%s\" is no audio encoder."
+#~ msgstr "\"%s\" nie je audio-enkodérom."
+
+#~ msgid "VLC could not find encoder \"%s\"."
+#~ msgstr "Program VLC nemôže nájsť enkodér \"%s\"."
+
+#~ msgid "VLC could not open the encoder."
+#~ msgstr "Program VLC nemôže otvoriť enkodér."
+
+#~ msgid "Non-ref"
+#~ msgstr "Nereferenčný"
+
+#~ msgid "Bidir"
+#~ msgstr "Obojsmerný"
+
+#~ msgid "Non-key"
+#~ msgstr "Bez kľúča"
+
+#~ msgid "All"
+#~ msgstr "Všetky"
+
+#~ msgid "rd"
+#~ msgstr "rd"
+
+#~ msgid "bits"
+#~ msgstr "bitov"
+
+#~ msgid "simple"
+#~ msgstr "jednoduchá"
+
+#~ msgid "Fast bilinear"
+#~ msgstr "Rýchle bilineárne"
+
+#~ msgid "Bilinear"
+#~ msgstr "Bilineárne"
+
+#~ msgid "Bicubic (good quality)"
+#~ msgstr "Bikubické (dobrá kvalita)"
+
+#~ msgid "Experimental"
+#~ msgstr "Experimentálne"
+
+#~ msgid "Nearest neighbour (bad quality)"
+#~ msgstr "Blízko susedov (zlá kvalita)"
+
+#~ msgid "Area"
+#~ msgstr "Oblasť"
+
+#~ msgid "Luma bicubic / chroma bilinear"
+#~ msgstr "Luma-bikubicky / chroma-bilineárne"
+
+#~ msgid "Gauss"
+#~ msgstr "Gauss"
+
+#~ msgid "SincR"
+#~ msgstr "SincR"
+
+#~ msgid "Lanczos"
+#~ msgstr "Lanczos"
+
+#~ msgid "Bicubic spline"
+#~ msgstr "Bikubická splajna"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Various audio and video decoders/encodersdelivered by the FFmpeg library. "
+#~ "This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, "
+#~ "DV, MJPEG and other codecs"
+#~ msgstr ""
+#~ "Rôzne audio- a video-dekodéry alebo enkodéry, dodávané spolu s knižnicou "
+#~ "FFmpeg. Balík zahŕňa tieto kodeky (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, "
+#~ "WMV, WMA, AAC, AMR, DV, MJPEG a iné kodeky"
+
+#~ msgid ""
+#~ "AltiVec FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
+#~ msgstr "AV dekodér/enkodér AltiVec FF mpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
+
+#~ msgid "FFmpeg audio/video decoders/encoders"
+#~ msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
+
+#~ msgid "Decoding"
+#~ msgstr "Dekódovanie"
+
+#~ msgid "Encoding"
+#~ msgstr "Kódovanie"
+
+#~ msgid "FFmpeg audio/video encoder"
+#~ msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
+
+#~ msgid "FFmpeg demuxer"
+#~ msgstr "Demuxér formátu FFmpeg"
+
+#~ msgid "FFmpeg muxer"
+#~ msgstr "Muxér formátu FFmpeg"
+
+#~ msgid "Video scaling filter"
+#~ msgstr "Filter pre škálovanie videa"
+
+#~ msgid "FFmpeg chroma conversion"
+#~ msgstr "Konverzia formátu FFmpeg chroma"
+
+#~ msgid "FFmpeg video filter"
+#~ msgstr "Video-filter FFmpeg"
+
+#~ msgid "FFmpeg crop padd filter"
+#~ msgstr "Filter pre vystrihovanie a vypĺňanie vo formáte FFmpeg"
+
+#~ msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
+#~ msgstr "Video-filter pre rozkladanie formátu FFmpeg"
+
+#~ msgid "Direct rendering"
+#~ msgstr "Priame renderovanie"
+
+#~ msgid "Error resilience"
+#~ msgstr "Zvýraznenie chýb"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Ffmpeg can do error resilience.\n"
+#~ "However, with a buggy encoder (such as the ISO MPEG-4 encoder from M$) "
+#~ "this can produce a lot of errors.\n"
+#~ "Valid values range from 0 to 4 (0 disables all errors resilience)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Formát ffmpeg môže zvýrazniť niektoré chyby filmu. \n"
+#~ "Filmy, vyprodukované pomocou nekvalitných enkodérov (ako napríklad ISO "
+#~ "MPEG-4 enkodér od firmy M$) obsahujú zvyčajne veľa chýb. \n"
+#~ "Platné sú hodnoty v rozsahu od 0 do 4 (0 = zablokovať akékoľvek "
+#~ "zvýraznenie chýb)."
+
+#~ msgid "Workaround bugs"
+#~ msgstr "Chyby prostredia"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Try to fix some bugs:\n"
+#~ "1  autodetect\n"
+#~ "2  old msmpeg4\n"
+#~ "4  xvid interlaced\n"
+#~ "8  ump4 \n"
+#~ "16 no padding\n"
+#~ "32 ac vlc\n"
+#~ "64 Qpel chroma.\n"
+#~ "This must be the sum of the values. For example, to fix \"ac vlc\" and "
+#~ "\"ump4\", enter 40."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pokúsiť sa o opravu niektorých chýb: \n"
+#~ "1 detekovať automaticky \n"
+#~ "2 starý formát msmpeg4 \n"
+#~ "4  prekladaný formát xvid \n"
+#~ "8  ump4 \n"
+#~ "16 bez vypĺňania\n"
+#~ "32 ac vlc\n"
+#~ "64 Qpel chroma.\n"
+#~ "Musíte uviesť všetky chyby, ktoré sa majú opraviť. Napríklad: ak chcete "
+#~ "opraviť chyby \"ac vlc\" a \"ump4\", zadajte voľbu 40 - teda súčet hodnôt "
+#~ "32+8."
+
+#~ msgid "Hurry up"
+#~ msgstr "Zrýchliť"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The decoder can partially decode or skip frame(s) when there is not "
+#~ "enough time. It's useful with low CPU power but it can produce distorted "
+#~ "pictures."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dekodér dokáže čiastočne dekódovať alebo prípadne preskočiť tie snímky, "
+#~ "na dekódovanie ktorých nebol dostatok času. Preskakovanie je výhodné v "
+#~ "prípade, že procesor počítača má menší výkon ako by bolo žiadúce. "
+#~ "Preskočením snímok sa však môže narušiť plynulosť prehrávania."
+
+#~ msgid "Skip frame (default=0)"
+#~ msgstr "Preskočiť snímok (predvolené=0)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Force skipping of frames to speed up decoding (-1=None, 0=Default, 1=B-"
+#~ "frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vynútiť si preskočenie snímkov, aby sa zvýšila rýchlosť dekódovania (-"
+#~ "1=Žiadne, 0=Predvolené, 1=B-snímky, 2=P-snímky, 3=B+P snímky, 4=všetky "
+#~ "snímky)."
+
+#~ msgid "Skip idct (default=0)"
+#~ msgstr "Preskočiť idct (predvolená hodnota = 0)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Force skipping of idct to speed up decoding for frame types(-1=None, "
+#~ "0=Default, 1=B-frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vynútiť si preskočenie idct, aby sa zrýchlilo dekódovanie typu snímok (-"
+#~ "1=Žiadne, 0=Predvolené, 1=B-snímky, 2=P-snímky, 3=B+P snímky, 4=všetky "
+#~ "snímky)."
+
+#~ msgid "Post processing quality"
+#~ msgstr "Kvalita dodatočného spracovávania"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Quality of post processing. Valid range is 0 to 6\n"
+#~ "Higher levels require considerable more CPU power, but produce better "
+#~ "looking pictures."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kvalita dodatočného spracovávania. Zadávajte hodnoty v rozsahu od 0 do "
+#~ "6 \n"
+#~ "Vyššia kvalita spracovávania si vyžaduje aj výkonnejší procesor, ale "
+#~ "výsledné obrázky budú oveľa kvalitnejšie."
+
+#~ msgid "Debug mask"
+#~ msgstr "Maska pre dolaďovanie"
+
+#~ msgid "Set ffmpeg debug mask"
+#~ msgstr "Nastaviť masku pre doladenie formátu ffmpeg"
+
+#~ msgid "Visualize motion vectors"
+#~ msgstr "Vizualizovať pohybové vektory"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can overlay the motion vectors (arrows showing how the images move) "
+#~ "on the image. This value is a mask, based on these values:\n"
+#~ "1 - visualize forward predicted MVs of P frames\n"
+#~ "2 - visualize forward predicted MVs of B frames\n"
+#~ "4 - visualize backward predicted MVs of B frames\n"
+#~ "To visualize all vectors, the value should be 7."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pomocou tejto voľby môžete nechať prekryť pohybové vektory (šípky "
+#~ "zobrazujúce smer, ktorým sa pohybuje obrázok) na obrázku. Táto hodnota je "
+#~ "maskou, skladajúcou sa z týchto hodnôt: \n"
+#~ "1 - vizualizovať dopredu predpovedané MV pri P snímkach \n"
+#~ "2 - vizualizovať dopredu predpovedané MV pri B snímkach \n"
+#~ "4 - vizualizovať oneskorene predpovedané MV pri B snímkach \n"
+#~ "Ak chcete nechať vizualizovať všetky vektory, mali by ste nastaviť "
+#~ "hodnotu 7."
+
+#~ msgid "Low resolution decoding"
+#~ msgstr "Dekódovanie nízkeho rozlíšenia"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Only decode a low resolution version of the video. This requires less "
+#~ "processing power"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dekódovať len video v nízkom rozlíšení. Takéto dekódovanie spotrebováva "
+#~ "menej systémových prostriedkov"
+
+#~ msgid "Skip the loop filter for H.264 decoding"
+#~ msgstr "Preskočiť filtrovanie slučiek pri dekódovaní formátu H.264"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Skipping the loop filter (aka deblocking) usually has a detrimental "
+#~ "effect on quality. However it provides a big speedup for high definition "
+#~ "streams."
+#~ msgstr ""
+#~ "Preskočením filtrovania slučiek sa zvyčajne zníži kvalita videa. Môže sa "
+#~ "však zvýšiť rýchlosť filtrovania streamov vo vysokom rozlíšení."
+
+#~ msgid "FFmpeg post processing filter chains"
+#~ msgstr "Filtračné reťazce pre dodatočnú úpravu formátu FFmpeg"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<filterName>[:<option>[:<option>...]][[,|/][-]<filterName>[:"
+#~ "<option>...]]...\n"
+#~ "long form example:\n"
+#~ "vdeblock:autoq/hdeblock:autoq/linblenddeint    default,-vdeblock\n"
+#~ "short form example:\n"
+#~ "vb:a/hb:a/lb de,-vb\n"
+#~ "more examples:\n"
+#~ "tn:64:128:256\n"
+#~ "Filters                        Options\n"
+#~ "short  long name       short   long option     Description\n"
+#~ "*      *               a       autoq           cpu power dependant "
+#~ "enabler\n"
+#~ "                       c       chrom           chrominance filtring "
+#~ "enabled\n"
+#~ "                       y       nochrom         chrominance filtring "
+#~ "disabled\n"
+#~ "hb     hdeblock        (2 Threshold)           horizontal deblocking "
+#~ "filter\n"
+#~ "       1. difference factor: default=64, higher -> more deblocking\n"
+#~ "       2. flatness threshold: default=40, lower -> more deblocking\n"
+#~ "                       the h & v deblocking filters share these\n"
+#~ "                       so u cant set different thresholds for h / v\n"
+#~ "vb     vdeblock        (2 Threshold)           vertical deblocking "
+#~ "filter\n"
+#~ "h1     x1hdeblock                              Experimental h deblock "
+#~ "filter 1\n"
+#~ "v1     x1vdeblock                              Experimental v deblock "
+#~ "filter 1\n"
+#~ "dr     dering                                  Deringing filter\n"
+#~ "al     autolevels                              automatic brightness / "
+#~ "contrast\n"
+#~ "                       f       fullyrange      stretch luminance to "
+#~ "(0..255)\n"
+#~ "lb     linblenddeint                           linear blend deinterlacer\n"
+#~ "li     linipoldeint                            linear interpolating "
+#~ "deinterlace\n"
+#~ "ci     cubicipoldeint                          cubic interpolating "
+#~ "deinterlacer\n"
+#~ "md     mediandeint                             median deinterlacer\n"
+#~ "fd     ffmpegdeint                             ffmpeg deinterlacer\n"
+#~ "de     default                                 hb:a,vb:a,dr:a,al\n"
+#~ "fa     fast                                    h1:a,v1:a,dr:a,al\n"
+#~ "tn     tmpnoise        (3 Thresholds)          Temporal Noise Reducer\n"
+#~ "                       1. <= 2. <= 3.          larger -> stronger "
+#~ "filtering\n"
+#~ "fq     forceQuant      <quantizer>             Force quantizer\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "<NázovFiltra>[:<nastavenie>[:<nastavenie>...]][[,|/][-]<NázovFiltra>[:"
+#~ "<nastavenie>...]]...\n"
+#~ "Príklad použitia príkazu v dlhom formáte:\n"
+#~ "vdeblock:autoq/hdeblock:autoq/linblenddeint    default,-vdeblock\n"
+#~ "Príklad zadávania skráteného príkazu:\n"
+#~ "vb:a/hb:a/lb de,-vb\n"
+#~ "Ďalšie príklady:\n"
+#~ "tn:64:128:256\n"
+#~ "Filtre                        Nastavenia\n"
+#~ "krátky  dlhý názov       krátky   dlhý nastavenie      Popis\n"
+#~ "*      *               a       autoq           spúšťa sa podľa výkonnosti "
+#~ "procesora\n"
+#~ "                       c       chrom           filtrovanie odleskov "
+#~ "zapnuté\n"
+#~ "                       y       nochrom         filtrovanie odleskov "
+#~ "vypnuté\n"
+#~ "hb     hdeblock        (hraničná hodnota = 1)           horizontálny "
+#~ "deblokovací filter\n"
+#~ "       1. faktor pre rozdielnosť: predvolená hodnota=64, čím vyššia "
+#~ "hodnota -> tým intenzívnejší efekt\n"
+#~ "       2. hraničná hodnota pre vyvážené nastavenie: predvolená "
+#~ "hodnota=40, čím nižšia hodnota -> tým intenzívnejší efekt\n"
+#~ "                       horizontálne a vertikálne deblokačné filtre "
+#~ "zdieľajú tieto\n"
+#~ "                       takže nie je možné nastaviť rozdielnu hraničnú "
+#~ "hodnotu pre horizontálny a vertikálny\n"
+#~ "vb     vdeblock        (2 hraničná hodnota)           vertikálny "
+#~ "deblokačný filter\n"
+#~ "h1     x1hdeblock                              Experimentálne "
+#~ "implementovaný horiz. deblokačný filter 1\n"
+#~ "v1     x1vdeblock                              Experimentálne "
+#~ "implementovaný vertik. deblokačný filter 1\n"
+#~ "dr     dering                                  Filter eliminujúci "
+#~ "hlučnosť\n"
+#~ "al     autolevels                              automaticky nastavený "
+#~ "jas / kontrast\n"
+#~ "                       f       fullyrange      roztiahnuť na (0..255)\n"
+#~ "lb     linblenddeint                           lineárne rozkladanie "
+#~ "premiešavania\n"
+#~ "li     linipoldeint                            lineárne interpolované "
+#~ "rozkladanie\n"
+#~ "ci     cubicipoldeint                          kubické interpolované "
+#~ "rozkladanie\n"
+#~ "md     mediandeint                             rozkladanie median\n"
+#~ "fd     ffmpegdeint                             rozkladanie ffmpeg\n"
+#~ "de     default                                 hb:a,vb:a,dr:a,al\n"
+#~ "fa     fast                                    h1:a,v1:a,dr:a,al\n"
+#~ "tn     tmpnoise        (3 Hraničné hodnoty)          Dočasné potláčanie "
+#~ "šumu\n"
+#~ "                       1. <= 2. <= 3.          čím väčšia hodnota -> tým "
+#~ "lepšie filtrovanie\n"
+#~ "fq     forceQuant      <quantizer>             Vynútiť si kvantizáciu\n"
+
+#~ msgid "Ratio of key frames"
+#~ msgstr "Pomer kľúčových snímok"
+
+#~ msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
+#~ msgstr "Počet snímok, ktoré sa zakódujú k jednej kľúčovej snímke."
+
+#~ msgid "Ratio of B frames"
+#~ msgstr "Pomer B snímok"
+
+#~ msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
+#~ msgstr "Počet B snímok, ktoré sa vložia medzi dve referenčné snímky."
+
+#~ msgid "Video bitrate tolerance"
+#~ msgstr "Tolerancia dátového toku videa"
+
+#~ msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
+#~ msgstr "Tolerancia dátového toku videa v kbit/s."
+
+#~ msgid "Interlaced encoding"
+#~ msgstr "Prekladané kódovanie"
+
+#~ msgid "Enable dedicated algorithms for interlaced frames."
+#~ msgstr "Aktivovať algoritmy vyhradené pre prekladanie snímok."
+
+#~ msgid "Interlaced motion estimation"
+#~ msgstr "Odhadovanie pohybu v prekladaných snímkach"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enable interlaced motion estimation algorithms. This requires more CPU."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aktivovať algoritmy pre odhad pohybu v prekladaných snímkach. Tieto "
+#~ "algoritmy sú náročné na výpočtový výkon procesora."
+
+#~ msgid "Pre-motion estimation"
+#~ msgstr "Odhadovanie pohybu"
+
+#~ msgid "Enable the pre-motion estimation algorithm."
+#~ msgstr "Tu môžete zapnúť algoritmus pre odhadovanie pohybu."
+
+#~ msgid "Strict rate control"
+#~ msgstr "Striktná kontrola rýchlosti"
+
+#~ msgid "Enable the strict rate control algorithm."
+#~ msgstr "Zapnúť algoritmus pre prísnu kontrolu rýchlosti."
+
+#~ msgid "Rate control buffer size"
+#~ msgstr "Rýchlosť kontroly vyrovnávacej pamäte"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Rate control buffer size (in kbytes). A bigger buffer will allow for "
+#~ "better rate control, but will cause a delay in the stream."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rýchlosť kontroly vyrovnávacej pamäte (v kilobytoch). Väčšiu vyrovnávaciu "
+#~ "pamäť je možné kontrolovať vyššou rýchlosťou. Takáto kontrola pamäte však "
+#~ "môže spôsobovať časový posun v streamoch."
+
+#~ msgid "Rate control buffer aggressiveness"
+#~ msgstr "Agresivita pri kontrole vyrovnávacej pamäte"
+
+#~ msgid "Rate control buffer aggressiveness."
+#~ msgstr "Agresivita pri kontrole vyrovnávacej pamäte."
+
+#~ msgid "I quantization factor"
+#~ msgstr "Kvantizačný faktor pre I-snímky"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Quantization factor of I frames, compared with P frames (for instance 1.0 "
+#~ "=> same qscale for I and P frames)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kvantizačný faktor I snímok, v porovnaní s P snímkami (hodnota 1.0 "
+#~ "napríklad znamená, že I aj P snímky budú mať rovnakú škálu q)."
+
+#~ msgid "Noise reduction"
+#~ msgstr "Redukcia šumu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enable a simple noise reduction algorithm to lower the encoding length "
+#~ "and bitrate, at the expense of lower quality frames."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zapnúť jednoduchý algoritmus pre odstránenie šumu. Zníži sa dĺžka "
+#~ "kódovania a dátový tok, ale bude to na úkor kvality snímok."
+
+#~ msgid "MPEG4 quantization matrix"
+#~ msgstr "Šablóna pre kvantizáciu formátu MPEG4"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use the MPEG4 quantization matrix for MPEG2 encoding. This generally "
+#~ "yields a better looking picture, while still retaining the compatibility "
+#~ "with standard MPEG2 decoders."
+#~ msgstr ""
+#~ "Použiť šablónu pre kvantizáciu formátu MPEG 4 aj pri kódovaní formátu "
+#~ "MPEG2. Väčšinou sa použitím tejto šablóny zlepší výsledný obraz, môže sa "
+#~ "ale zhoršiť kompatibilita so štandardnými dekodérmi formátu MPEG2."
+
+#~ msgid "Quality level"
+#~ msgstr "Úroveň kvality"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Quality level for the encoding of motions vectors (this can slow down the "
+#~ "encoding very much)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Úroveň kvality kódovania pohybových vektorov (vysoká úroveň kvality môže "
+#~ "kódovanie značne spomaliť)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The encoder can make on-the-fly quality tradeoffs if your CPU can't keep "
+#~ "up with the encoding rate. It will disable trellis quantization, then the "
+#~ "rate distortion of motion vectors (hq), and raise the noise reduction "
+#~ "threshold to ease the encoder's task."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je Váš procesor slabší a nezvláda kódovanie touto rýchlosťou, môže "
+#~ "enkodér v priebehu kódovania pristúpiť k vytvoreniu snímok nižšej, (ale "
+#~ "stále dobrej) kvality. Ak povolíte túto voľbu, zablokuje sa aj "
+#~ "kvantizácia trellis, zníži sa rýchlosť skresľovania pohybových vektorov a "
+#~ "zvýši sa hranica redukcie šumu. "
+
+#~ msgid "Minimum video quantizer scale"
+#~ msgstr "Minimálna mierka video-kvantizéra"
+
+#~ msgid "Minimum video quantizer scale."
+#~ msgstr "Minimálna mierka video-kvantizéra"
+
+#~ msgid "Maximum video quantizer scale"
+#~ msgstr "Maximálna mierka video-kvantizéra"
+
+#~ msgid "Maximum video quantizer scale."
+#~ msgstr "Maximálna mierka video-kvantizéra"
+
+#~ msgid "Trellis quantization"
+#~ msgstr "Kvantizácia Trellis"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enable trellis quantization (rate distortion for block coefficients)."
+#~ msgstr "Zapnúť kvantizáciu Trellis."
+
+#~ msgid "Fixed quantizer scale"
+#~ msgstr "Fixná mierka kvantizéra"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A fixed video quantizer scale for VBR encoding (accepted values: 0.01 to "
+#~ "255.0)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Fixná mierka video-kvantizéra pri VBR kódovaní (akceptované sú hodnoty od "
+#~ "0.01 do 255.0)."
+
+#~ msgid "Strict standard compliance"
+#~ msgstr "Presná zhoda so štandardom"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Force a strict standard compliance when encoding (accepted values: -1, 0, "
+#~ "1)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vynútiť si striktnú zhodu so štandardom pri kódovaní (akceptované sú "
+#~ "hodnota: -1,0,1)."
+
+#~ msgid "Luminance masking"
+#~ msgstr "Maskovanie presvietenosti"
+
+#~ msgid "Raise the quantizer for very bright macroblocks (default: 0.0)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zvýšiť hodnotu kvantizéra pri veľmi jasných makroblokoch (predvolená "
+#~ "hodnota je 0.0)."
+
+#~ msgid "Darkness masking"
+#~ msgstr "Maskovanie tmavosti"
+
+#~ msgid "Raise the quantizer for very dark macroblocks (default: 0.0)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zvýšiť hodnotu kvantizéra vo veľmi tmavých makro-blokoch (predvolená "
+#~ "hodnota je: 0.0)."
+
+#~ msgid "Motion masking"
+#~ msgstr "Maskovanie pohybu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Raise the quantizer for macroblocks with a high temporal complexity "
+#~ "(default: 0.0)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zvýšiť hodnotu kvantizéra pre makro-bloky s veľkou časovou komplexnosťou "
+#~ "(predvolená hodnota je 0.0)."
+
+#~ msgid "Border masking"
+#~ msgstr "Maskovanie okraja"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Raise the quantizer for macroblocks at the border of the frame (default: "
+#~ "0.0)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zvýšiť hodnotu kvantizéra pre makrobloky v dolnej časti snímok "
+#~ "(predvolená hodnota je 0.0)."
+
+#~ msgid "Luminance elimination"
+#~ msgstr "Eliminovanie presvietenosti"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Eliminates luminance blocks when the PSNR isn't much changed (default: "
+#~ "0.0). The H264 specification recommends -4."
+#~ msgstr ""
+#~ "Touto voľbou môžete eliminovať tie bloky, ktoré sa Vám zdajú príliš "
+#~ "presvietené. Predvolená hodnota je 0.0. Špecifikácia kodeku udáva ako "
+#~ "najlepšiu, hodnotu číslo -4."
+
+#~ msgid "Chrominance elimination"
+#~ msgstr "Eliminovanie odleskov"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Eliminates chrominance blocks when the PSNR isn't much changed (default: "
+#~ "0.0). The H264 specification recommends 7."
+#~ msgstr ""
+#~ "Touto voľbou môžete eliminovať bloky, ktoré obsahujú veľmi veľa odleskov. "
+#~ "Predvolená hodnota je 0.0. Špecifikácia kodeku H264 udáva ako najlepšiu, "
+#~ "hodnotu číslo 7."
+
+#~ msgid "Scaling mode"
+#~ msgstr "Škálovací mód"
+
+#~ msgid "Scaling mode to use."
+#~ msgstr "Škálovací mód, ktorý sa bude používať"
+
+#~ msgid "Ffmpeg mux"
+#~ msgstr "FFmpeg mux"
+
+#~ msgid "Force use of ffmpeg muxer."
+#~ msgstr "Vynútiť si použitie muxovacieho modulu FFmpeg"
+
+#~ msgid "Post processing"
+#~ msgstr "Dodatočné spracovávanie"
+
+#~ msgid "1 (Lowest)"
+#~ msgstr "1 (Najmenej)"
+
+#~ msgid "6 (Highest)"
+#~ msgstr "6 (Najviac)"
+
+#~ msgid "Flac audio decoder"
+#~ msgstr "Audio-dekodér Flac"
+
+#~ msgid "Flac audio encoder"
+#~ msgstr "Audio-enkodér Flac"
+
+#~ msgid "Flac audio packetizer"
+#~ msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Flac"
+
+#~ msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
+#~ msgstr "MPEG I/II video dekodér (s použitím technológie libmpeg2)"
+
+#~ msgid "Linear PCM audio decoder"
+#~ msgstr "Audio-dekodér Linear PCM"
+
+#~ msgid "Linear PCM audio packetizer"
+#~ msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Linear PCM"
+
+#~ msgid "Video decoder using openmash"
+#~ msgstr "Video-dekodér"
+
+#~ msgid "MPEG audio layer I/II/III decoder"
+#~ msgstr "Audio-dekodér MPEGI/II/III"
+
+#~ msgid "MPEG audio layer I/II/III packetizer"
+#~ msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte MPEG I/II/III"
+
+#~ msgid "PNG video decoder"
+#~ msgstr "Video-dekodér PNG"
+
+#~ msgid "QuickTime library decoder"
+#~ msgstr "Dekodér knižnice QuickTime"
+
+#~ msgid "Pseudo raw video decoder"
+#~ msgstr "Video-dekodér pre Pseudo-raw"
+
+#~ msgid "Pseudo raw video packetizer"
+#~ msgstr "Paketizér pre video vo formáte Pseudo raw"
+
+#~ msgid "RealAudio library decoder"
+#~ msgstr "Dekodér knižnice RealAudio"
+
+#~ msgid "SDL Image decoder"
+#~ msgstr "Obrazový SDL dekodér"
+
+#~ msgid "SDL_image video decoder"
+#~ msgstr "Video-dekodér SDL_image"
+
+#~ msgid "Speex audio decoder"
+#~ msgstr "Audio-dekodér Speex"
+
+#~ msgid "Speex audio packetizer"
+#~ msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Speex"
+
+#~ msgid "Speex audio encoder"
+#~ msgstr "Audio-enkodér Speex"
+
+#~ msgid "Speex comment"
+#~ msgstr "Komentár v súbore Speex"
+
+#~ msgid "Mode"
+#~ msgstr "Mód"
+
+#~ msgid "DVD subtitles decoder"
+#~ msgstr "Dekodér DVD titulkov"
+
+#~ msgid "DVD subtitles packetizer"
+#~ msgstr "Paketizér DVD titulkov"
+
+#~ msgid "Subtitles text encoding"
+#~ msgstr "Používaná znaková sada"
+
+#~ msgid "Set the encoding used in text subtitles"
+#~ msgstr "Nastavte znakovú sadu, ktorá sa bude používať v titulkách."
+
+#~ msgid "Subtitles justification"
+#~ msgstr "Zarovnávanie titulkov"
+
+#~ msgid "Set the justification of subtitles"
+#~ msgstr "Tu môžete nastaviť zarovnávanie titulkov."
+
+#~ msgid "UTF-8 subtitles autodetection"
+#~ msgstr "Automaticky detekovať titulky vo formáte UTF-8"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This enables automatic detection of UTF-8 encoding within subtitles files."
+#~ msgstr ""
+#~ "Touto voľbou aktivujete automatické rozpoznávanie titulkov vo formáte UTF-"
+#~ "8."
+
+#~ msgid "Formatted Subtitles"
+#~ msgstr "Formátované titulky"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Some subtitle formats allow for text formatting. VLC partly implements "
+#~ "this, but you can choose to disable all formatting."
+#~ msgstr ""
+#~ "Niektoré formáty titulkov povoľujú aj rôzne špeciálne efekty titulkov. "
+#~ "Program VLC podporuje načítavanie formátu titulkov čiastočne, akékoľvek "
+#~ "dodatočné formátovanie titulkov však môžete vypnúť. "
+
+#~ msgid "Text subtitles decoder"
+#~ msgstr "Dekodér textu titulkov"
+
+#~ msgid ""
+#~ "failed to convert subtitle encoding.\n"
+#~ "Try manually setting a character-encoding before you open the file."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kódovanie titulkov sa nepodarilo dokončiť. \n"
+#~ "Pred otvorením súboru skúste manuálne nastaviť vhodnú znakovú sadu."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "T.140 text encoder"
+#~ msgstr "Zobrazovač textov"
+
+#~ msgid "Enable debug"
+#~ msgstr "Zapnúť analyzovanie"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
+#~ "calls                 1\n"
+#~ "packet assembly info  2\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto hodnota (ak sa zobrazí binárne) môže byť aj maskou pre ladenie "
+#~ "chýb:\n"
+#~ "pre zobrazenie volaní zadajte hodnotu 1\n"
+#~ "pre zobrazenie kompletných informácií o pakete zadajte hodnotu 2\n"
+
+#~ msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) decoder"
+#~ msgstr "Dekodér titulkov na SVCD - Philips OGT"
+
+#~ msgid "SVCD subtitles"
+#~ msgstr "Titulky na SVCD"
+
+#~ msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) packetizer"
+#~ msgstr "Paketizér titulkov vo formáte Philips OGT (SVCD)"
+
+#~ msgid "Tarkin decoder module"
+#~ msgstr "Dekódovací modul Tarkin"
+
+#~ msgid "Override page"
+#~ msgstr "Nedodržiavať stránku"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Override the indicated page, try this if your subtitles don't appear (-1 "
+#~ "= autodetect from TS, 0 = autodetect from teletext, >0 = actual page "
+#~ "number, usually 888 or 889)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Indikovanú kódovú stránku ignorovať, ak sa titulky neobjavia, skúsiť ju "
+#~ "použiť (-1 = automaticky detekovať zo súboru TS, 0 = automaticky "
+#~ "detekovať podľa teletextu, >0 = číslo aktuálnej stránky - zvyčajne 888 "
+#~ "alebo 889)."
+
+#~ msgid "Ignore subtitle flag"
+#~ msgstr "Ingorovať označenie titulkov"
+
+#~ msgid "Ignore the subtitle flag, try this if your subtitles don't appear."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ignorovať označenie titulkov. Túto voľbu použite v prípade, že sa titulky "
+#~ "nezobrazujú."
+
+#~ msgid "Workaround for France"
+#~ msgstr "Opraviť problém s francúzskymi titulkami"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Some French channels do not flag their subtitling pages correctly due to "
+#~ "a historical interpretation mistake. Try using this wrong interpretation "
+#~ "if your subtitles don't appear."
+#~ msgstr ""
+#~ "Niektoré francúzske TV stanice nesprávne označujú dostupnosť titulkov. Po "
+#~ "aktivovaní tejto voľby program VLC preskúša použitie iného postupu na "
+#~ "zistenie dostupnosti titulkov."
+
+#~ msgid "Teletext subtitles decoder"
+#~ msgstr "Dekodér teletextových titulkov"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enforce a quality between 1 (low) and 10 (high), instead of specifying a "
+#~ "particular bitrate. This will produce a VBR stream."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uprednostniť kvalitu, namiesto dátového toku. Nastavenie kvality sa "
+#~ "určuje ako hodnota z rozsahu od 1 (nízka kvalita) do 10 (vysoká kvalita). "
+#~ "Výsledný stream bude mať po použití tejto funkcie variabilný dátový tok."
+
+#~ msgid "Theora video decoder"
+#~ msgstr "Video-dekodér Theora"
+
+#~ msgid "Theora video packetizer"
+#~ msgstr "Paketizér pre video vo formáte Theora"
+
+#~ msgid "Theora video encoder"
+#~ msgstr "Video-enkodér Theora"
+
+#~ msgid "Theora comment"
+#~ msgstr "Komentár v súbore Theora"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Force a specific encoding quality between 0.0 (high) and 50.0 (low), "
+#~ "instead of specifying a particular bitrate. This will produce a VBR "
+#~ "stream."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vynútiť si špecifickú kvalitu kódovania, namiesto špecifikovania dátového "
+#~ "toku. Kvalita kódovania sa zadáva ako hodnota z rozsahu 0.0 (=vysoká "
+#~ "kvalita) do 50.0 (nízka kvalita). Pri použití tejto funkcie bude mať "
+#~ "výsledný stream premenlivý dátový tok (VBR)."
+
+#~ msgid "Stereo mode"
+#~ msgstr "Stereo-prehrávanie"
+
+#~ msgid "Handling mode for stereo streams"
+#~ msgstr "Toto nastavenie určuje, ako sa budú prehrávať stereo-streamy."
+
+#~ msgid "VBR mode"
+#~ msgstr "VBR-mód"
+
+#~ msgid "Use Variable BitRate. Default is to use Constant BitRate (CBR)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Použiť variabilný dátový tok. V predvolenom nastavení sa používa "
+#~ "konštantný dátový tok (CBR)."
+
+#~ msgid "Psycho-acoustic model"
+#~ msgstr "Psycho-akustický model"
+
+#~ msgid "Integer from -1 (no model) to 4."
+#~ msgstr "Hodnota od -4 (bez udania modelu) do 4."
+
+#~ msgid "Dual mono"
+#~ msgstr "Duálne mono"
+
+#~ msgid "Joint stereo"
+#~ msgstr "Joint stereo"
+
+#~ msgid "Libtwolame audio encoder"
+#~ msgstr "Audio-enkodér Libtwolame"
+
+#~ msgid "Maximum encoding bitrate"
+#~ msgstr "Maximálny dátový tok pri kódovaní"
+
+#~ msgid "Maximum bitrate in kbps. This is useful for streaming applications."
+#~ msgstr ""
+#~ "Maximálny dátový tok v kb/s. Toto nastavenie je užitočné najmä v "
+#~ "streamovacích programoch. "
+
+#~ msgid "Minimum encoding bitrate"
+#~ msgstr "Minimálny dátový tok kódovania"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Minimum bitrate in kbps. This is useful for encoding for a fixed-size "
+#~ "channel."
+#~ msgstr ""
+#~ "Minimálny dátový tok v kbps. Táto voľba sa najčastejšie používa pri "
+#~ "kódovaní kanálov s fixnou veľkosťou."
+
+#~ msgid "CBR encoding"
+#~ msgstr "Kódovanie CBR"
+
+#~ msgid "Force a constant bitrate encoding (CBR)."
+#~ msgstr "Vynútiť si kódovanie konštantnou bitovou rýchlosťou (CBR)."
+
+#~ msgid "Vorbis audio decoder"
+#~ msgstr "Dekodér Vorbis audio"
+
+#~ msgid "Vorbis audio packetizer"
+#~ msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Vorbis"
+
+#~ msgid "Vorbis audio encoder"
+#~ msgstr "Audio-enkodér Vorbis"
+
+#~ msgid "Vorbis comment"
+#~ msgstr "Komentár v súbore Vorbis"
+
+#~ msgid "Maximum GOP size"
+#~ msgstr "Maximálna veľkosť GOP"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sets maximum interval between IDR-frames.Larger values save bits, thus "
+#~ "improving quality for a given bitrate at the cost of seeking precision."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nastaví maximálny interval medzi IDR-snímkami. Nastavením väčšieho "
+#~ "intervalu môžete ušetriť zopár bitov a zlepšiť kvalitu pri danom dátovom "
+#~ "toku, avšak bude to na úkor presnosti pri vyhľadávaní."
+
+#~ msgid "Minimum GOP size"
+#~ msgstr "Minimálna veľkosť GOP"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sets minimum interval between IDR-frames. In H.264, I-frames do not "
+#~ "necessarily bound a closed GOP because it is allowable for a P-frame to "
+#~ "be predicted from more frames than just the one frame before it (also see "
+#~ "reference frame option). Therefore, I-frames are not necessarily "
+#~ "seekable. IDR-frames restrict subsequent P-frames from referring to any "
+#~ "frame prior to the IDR-frame. \n"
+#~ "If scenecuts appear within this interval, they are still encoded as I-"
+#~ "frames, but do not start a new GOP."
+#~ msgstr "Nastaví minimálny interval medzi jednotlivými ID-R snímkami."
+
+#~ msgid "Extra I-frames aggressivity"
+#~ msgstr "Agresivita Extra I-snímok"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Scene-cut detection. Controls how aggressively to insert extra I-frames. "
+#~ "With small values of scenecut, the codec often has to force an I-frame "
+#~ "when it would exceed keyint. Good values of scenecut may find a better "
+#~ "location for the I-frame. Large values use more I-frames than necessary, "
+#~ "thus wasting bits. -1 disables scene-cut detection, so I-frames are "
+#~ "inserted only every other keyint frames, which probably leads to ugly "
+#~ "encoding artifacts. Range 1 to 100."
+#~ msgstr ""
+#~ "Detekcia zlomov scény. Pomocou tejto voľby môžete ovládať, ako často sa "
+#~ "budú vkladať extra I-snímky. Ak zadáte pre detekciu zlomov príliš nízku "
+#~ "hodnotu, kodek bude vkladať I-snímky až tesne pred uplynutím zadaného "
+#~ "časového intervalu. Ak zadáte pre detekciu zlomov príliš vysoké hodnoty,  "
+#~ "môže sa zvýšiť počet odpadových bitov. Zadaním hodnoty -1 zablokujete "
+#~ "detekciu zlomu scén, čo však môže spôsobiť vznik škaredých artefaktov pri "
+#~ "kódovaní. Povolený rozsah hodnôt je 1-100."
+
+#~ msgid "Faster, less precise scenecut detection"
+#~ msgstr "Rýchlejšia, menej precízna detekcia zlomu scén."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:62
-msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
-msgstr "Vzdialenosť poslucháča od ľavého predného reproduktora."
+#~ msgid ""
+#~ "Faster, less precise scenecut detection. Required and implied by multi-"
+#~ "threading."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rýchla, menej precízna detekcia zlomu scén. Pri multi-vláknach je toto "
+#~ "nastavenia predvolené a nutné."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
-msgid "Compensate delay"
-msgstr "Kompenzovať oneskorenie"
+#~ msgid "B-frames between I and P"
+#~ msgstr "Počet B snímok medzi snímkami I a P."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
-msgid ""
-"The delay which is introduced by the physical algorithm may sometimes be "
-"disturbing for the synchronization between lips-movement and speech. In "
-"case, turn this on to compensate."
-msgstr ""
-"Ak ste si všimli, že pohyb pier a reč postáv vo filme nie sú "
-"synchronizované, zapnite túto kompenzáciu."
+#~ msgid ""
+#~ "Number of consecutive B-frames between I and P-frames. Range 1 to 16."
+#~ msgstr "Počet nepretržitých B-snímok medzi snímkami I a P. (1-16)"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:70
-msgid "No decoding of Dolby Surround"
-msgstr "Nedekódovať zvuk nahraný v režime Dolby Surround"
+#~ msgid "Adaptive B-frame decision"
+#~ msgstr "Adaptívne rozhodovanie o B-snímkach"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:72
-msgid ""
-"Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
-"this filter. Enabling this setting is not recommended."
-msgstr ""
-"Streamy zakódované v norme Dolby Surround sa pred aplikovaním filtra nebudú "
-"dekódovať. Aktivovanie tejto funkcie však NEODPORÚČAME. "
+#~ msgid ""
+#~ "Force the specified number of consecutive B-frames to be used, except "
+#~ "possibly before an I-frame."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu môžete zadať počet B-snímkov, ktoré sa majú použiť. Tento počet "
+#~ "nezahŕňa tie snímky, ktoré sa vyskytujú priamo pred I-snímkami."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:76
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:95
-msgid "Headphone virtual spatialization effect"
-msgstr "Priestorový efekt zvuku v slúchadlách"
+#~ msgid "Influence (bias) B-frames usage"
+#~ msgstr "Vplyv použitia B-snímok"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:77
-msgid "Headphone effect"
-msgstr "Efekt zvuku v slúchadlách"
+#~ msgid ""
+#~ "Bias the choice to use B-frames. Positive values cause more B-frames, "
+#~ "negative values cause less B-frames."
+#~ msgstr ""
+#~ "Touto voľbou môžete ovplyvniť frekvenciu použitia B-snímok. Ak zadáte "
+#~ "kladnú hodnotu, použije sa viac B-snímok, ak zadáte nejakú zápornú "
+#~ "hodnotu, počet B-snímok sa zníži."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:85
-msgid "Use downmix algorithme."
-msgstr "Používať downmixovací algoritmus."
+#~ msgid "Keep some B-frames as references"
+#~ msgstr "Ponechať niektoré B-snímky ako referenčné"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:86
-msgid ""
-"This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in the "
-"headphone channel mixer. Itgives the effect of standing in a room full of "
-"speakers."
-msgstr ""
-"Pomocou tejto voľby aktivujete downmixovací algoritmus, ktorý zmení stereo-"
-"zvuk na mono-zvuk. Tento istý algoritmus sa používa aj v kanálovom "
-"zmiešavači, pri efekte slúchadiel. Algortimus vytvára pocit, akoby ste stáli "
-"v izbe plnej reproduktorov."
+#~ msgid ""
+#~ "Allows B-frames to be used as references for predicting other frames. "
+#~ "Keeps the middle of 2+ consecutive B-frames as a reference, and reorders "
+#~ "frame appropriately."
+#~ msgstr ""
+#~ "Povoľuje použitie B-snímok ako referenčných. Podľa výskytu referenčných "
+#~ "snímok možno v predstihu predpovedať výskyt iných snímok. "
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
-msgid "Select channel to keep"
-msgstr "Zvoľte si kanál, ktorý chcete zachovať"
+#~ msgid "CABAC"
+#~ msgstr "CABAC"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
-msgid ""
-"This option silences all other channels except the selected channel. Choose "
-"one from (0=left, 1=right 2=rear left, 3=rear right, 4=center, 5=left front)"
-msgstr ""
-"Pomocou tejto voľby môžete umlčať zvuk vo všetkých kanáloch, okrem "
-"vybraného. Môžete zadať hodnoty (0=vľavo, 1=vpravo, 2=vzadu-vľavo, 3=vzadu-"
-"vpravo, 4=centrálny, 5=vpredu-vľavo)"
+#~ msgid ""
+#~ "CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Slightly slows down "
+#~ "encoding and decoding, but should save 10 to 15% bitrate."
+#~ msgstr ""
+#~ "CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Kódovanie a "
+#~ "dekódovanie sa síce trochu spomalí, ale dátový tok sa zmenší o 10-15 %."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97
-msgid "Left rear"
-msgstr "Ľavý zadný"
+#~ msgid "Number of reference frames"
+#~ msgstr "Počet referenčných snímok"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97
-msgid "Right rear"
-msgstr "Pravý zadný"
+#~ msgid ""
+#~ "Number of previous frames used as predictors. This is effective in Anime, "
+#~ "but seems to make little difference in live-action source material. Some "
+#~ "decoders are unable to deal with large frameref values. Range 1 to 16."
+#~ msgstr ""
+#~ "Počet predchádzajúcich snímok, ktoré budú použité ako prediktívne. Táto "
+#~ "voľba je najefektívnejšia pri animáciach. Niektoré dekodéry nie sú "
+#~ "schopné rozoznávať vysoké hodnoty ref. snímok. Zadávajte hodnoty z "
+#~ "rozsahu 1 - 16."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:98
-msgid "Left front"
-msgstr "Ľavý predný"
+#~ msgid "Skip loop filter"
+#~ msgstr "Filter pre preskakovanie slučiek"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:110
-msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
-msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu stereo na mono"
+#~ msgid "Deactivate the deblocking loop filter (decreases quality)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Touto voľbou deaktivujete filtrovanie slučiek (pozor, pravdepodobne sa "
+#~ "zníži kvalita videa)."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:43
-msgid "Audio filter for simple channel mixing"
-msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
+#~ msgid "Loop filter AlphaC0 and Beta parameters alpha:beta"
+#~ msgstr "Parametre AlphaC0 a Beta. Parametre zadajte v poradí alpha:beta."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:43
-msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
-msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
+#~ msgid ""
+#~ "Loop filter AlphaC0 and Beta parameters. Range -6 to 6 for both alpha and "
+#~ "beta parameters. -6 means light filter, 6 means strong."
+#~ msgstr ""
+#~ "Parametre AlphaC0 a Beta pre filter slučiek. Parametre by mali byť z "
+#~ "rozsahu -6 až 6. Hodnota -6 = jemné filtrovanie, 6 = dôkladné filtrovanie."
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:92
-msgid "A/52 dynamic range compression"
-msgstr "Kompresia dynamického rozsahu A/52"
+#~ msgid "H.264 level"
+#~ msgstr "Úroveň H.264"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:94
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:81
-msgid ""
-"Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
-"louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
-"without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
-"playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
-msgstr ""
-"Kompresia dynamického rozsahu dokáže zjemniť hlboké tóny a z jemných tónov "
-"urobí hlbšie. Je to výhodné najmä vtedy, keď prehrávate video v rušnom "
-"prostredí alebo vtedy, keď nechcete prehrávaním videa niekoho rušiť. Ak "
-"vypnete kompresiu dynamického rozsahu, prehrávané tóny sa nebudú upravovať. "
-
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:99
-msgid "Enable internal upmixing"
-msgstr "Zapnúť interný upmixing"
-
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:101
-msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
-msgstr "Aktivovať algoritmus pre interný upmixing (neodporúča sa)."
-
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:105
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:114
-msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
-msgstr "ATSC A/52 (AC-3) audio dekodér"
-
-#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:50
-msgid "Audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
-msgstr "Zvukový filter pre prekódovávanie z formátu A/52->S/PDIF"
-
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:79
-msgid "DTS dynamic range compression"
-msgstr "Kompresia dynamického rozsahu DTS"
-
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:91
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:97
-msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
-msgstr "Koherentný akustický dekodér zvuku DTS"
-
-#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:67
-msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
-msgstr "Zvukový filter pre konvertovanie DTS->S/PDIF"
-
-#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:52
-msgid "Fixed point audio format conversions"
-msgstr "Konverzie audio-formátov s fixným bodom"
-
-#: modules/audio_filter/converter/float.c:93
-msgid "Floating-point audio format conversions"
-msgstr "Konverzie audio-formátov s plávajúcim bodom"
-
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:67
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:72
-msgid "MPEG audio decoder"
-msgstr "MPEG audio-dekodér"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:50
-msgid "Equalizer preset"
-msgstr "Nastavenie ekvalizéra"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:51
-msgid "Preset to use for the equalizer."
-msgstr "Predvolené nastavenia ekvalizéra."
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:53
-msgid "Bands gain"
-msgstr "Zosilnenie pásiem"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:55
-msgid ""
-"Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
-"values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -"
-"2 0\"."
-msgstr ""
-"Nepoužívajte prednastavené hodnoty, pásma špecifikujte radšej manuálne. "
-"Musíte zadať 10 hodnôt v rozsahu od -20 dB do 20dB, hodnoty oddeľujte "
-"medzerou, napr. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -2 0\"."
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:59
-msgid "Two pass"
-msgstr "Aplikovať dvakrát"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:60
-msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
-msgstr "Filtrovať zvuk dvakrát. Výsledný efekt bude silnejší."
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:63
-msgid "Global gain"
-msgstr "Celkové zosilnenie"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:64
-msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
-msgstr "Tu môžete nastaviť celkové zosilnenie v dB (-20 ... 20)."
-
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:67
-msgid "Equalizer with 10 bands"
-msgstr "10-pásmový ekvalizér"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
-msgid "Flat"
-msgstr "Flat (všetky pásma budú mať rovnaké zosilnenie)"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:60
-msgid "Classical"
-msgstr "Klasická hudba"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
-msgid "Club"
-msgstr "Klub"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:31
-msgid "Dance"
-msgstr "Dance"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
-msgid "Full bass"
-msgstr "Maximum basov"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:41
-msgid "Full bass and treble"
-msgstr "Maximálne basy a výšky"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:41
-msgid "Full treble"
-msgstr "Maximálne výšky"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:41
-msgid "Headphones"
-msgstr "Slúchadlá"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
-msgid "Large Hall"
-msgstr "Veľká hala"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
-msgid "Live"
-msgstr "Živá hudba"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
-msgid "Party"
-msgstr "Párty"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:41
-msgid "Pop"
-msgstr "Pop"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:44
-msgid "Reggae"
-msgstr "Reggae"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:45
-msgid "Rock"
-msgstr "Rock"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:49
-msgid "Ska"
-msgstr "Ska"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
-msgid "Soft"
-msgstr "Soft"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
-msgid "Soft rock"
-msgstr "Soft rock"
-
-#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:46
-msgid "Techno"
-msgstr "Techno"
-
-#: modules/audio_filter/format.c:200
-msgid "Audio filter for PCM format conversion"
-msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu PCM"
-
-#: modules/audio_filter/normvol.c:65
-msgid "Number of audio buffers"
-msgstr "Počet audio-bufferov"
-
-#: modules/audio_filter/normvol.c:66
-msgid ""
-"This is the number of audio buffers on which the power measurement is made. "
-"A higher number of buffers will increase the response time of the filter to "
-"a spike but will make it less sensitive to short variations."
-msgstr ""
-"Toto číslo udáva počet audio-bufferov, na ktorých sa vykonáva meranie "
-"napätia. Čím je počet meraných bufferov väčší, tým je program pomalší a "
-"zaznamenáva aj menej krátkodobých odchýlok. "
+#~ msgid ""
+#~ "Specify H.264 level (as defined by Annex A of the standard). Levels are "
+#~ "not enforced; it's up to the user to select a level compatible with the "
+#~ "rest of the encoding options. Range 1 to 5.1 (10 to 51 is also allowed)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu môžete špecifikovať úroveň kodeku H.264. Úroveň, ktorú zadáte, si "
+#~ "nebude program vynucovať; je len na užívateľovi, aby vybral úroveň "
+#~ "kompatibilnú s ostatnými nastaveniami kódovania. Hodnoty, ktoré zadáte, "
+#~ "musia byť v rozsahu od 1 do 5.1 (hodnoty od 10 do 51 sú tiež povolené)."
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:71
-msgid "Max level"
-msgstr "Max. úroveň"
+#~ msgid "Interlaced mode"
+#~ msgstr "Rozkladový mód"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:72
-msgid ""
-"If the average power over the last N buffers is higher than this value, the "
-"volume will be normalized. This value is a positive floating point number. A "
-"value between 0.5 and 10 seems sensible."
-msgstr ""
-"Ak bude priemerné napätie na posledných N bufferoch väčšie ako táto hodnota, "
-"spustí sa normalizácia hlasitosti. Odporúčame nastaviť hodnoty v rozsahu 0.5 "
-"- 10."
-
-#: modules/audio_filter/normvol.c:78 modules/audio_filter/normvol.c:79
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:225
-msgid "Volume normalizer"
-msgstr "Vyrovnávač hlasitosti"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:45 modules/audio_filter/param_eq.c:46
-msgid "Parametric Equalizer"
-msgstr "Parametrický ekvalizér"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:51
-msgid "Low freq (Hz)"
-msgstr "Nízka frekvencia [Hz]"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:53
-msgid "Low freq gain (dB)"
-msgstr "Zosilnenie hlasitosti nízkych frekvencií [dB]"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:54
-msgid "High freq (Hz)"
-msgstr "Vysoká frekvencia [Hz]"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:56
-msgid "High freq gain (dB)"
-msgstr "Zosilnenie hlasitosti vysokých frekvencií [dB]"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:57
-msgid "Freq 1 (Hz)"
-msgstr "Frekv. 1 [Hz]"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:59
-msgid "Freq 1 gain (dB)"
-msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 1 [dB]"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:61
-msgid "Freq 1 Q"
-msgstr "Frekv. 1 Q"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:62
-msgid "Freq 2 (Hz)"
-msgstr "Frekv. 2 [Hz]"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:64
-msgid "Freq 2 gain (dB)"
-msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 2 [dB]"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
-msgid "Freq 2 Q"
-msgstr "Frekv. 2 Q"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:67
-msgid "Freq 3 (Hz)"
-msgstr "Frekv. 3 [Hz]"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:69
-msgid "Freq 3 gain (dB)"
-msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 3 [dB]"
-
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
-msgid "Freq 3 Q"
-msgstr "Frekv. 3 Q"
-
-#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:82
-msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
-msgstr "Zvukový filter pre obmedzenú interpoláciu prevzorkovania"
-
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:62
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:69
-msgid "Audio filter for linear interpolation resampling"
-msgstr "Zvukový filter pre lineárnu interpoláciu prevzorkovania"
-
-#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:43
-msgid "Audio filter for trivial resampling"
-msgstr "Zvukový filter pre triviálne prevzorkovanie"
-
-#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:43
-msgid "Audio filter for ugly resampling"
-msgstr "Zvukový filter pre zlé prevzorkovanie"
-
-#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:44
-#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:45
-#, fuzzy
-msgid "spatializer"
-msgstr "priestorový"
-
-#: modules/audio_mixer/float32.c:44
-msgid "Float32 audio mixer"
-msgstr "Mixér pre zvuk vo formáte Float32"
-
-#: modules/audio_mixer/spdif.c:44
-msgid "Dummy S/PDIF audio mixer"
-msgstr "Fingovaná funkcia zvukového mixéra S/PDIF"
-
-#: modules/audio_mixer/trivial.c:44
-msgid "Trivial audio mixer"
-msgstr "Triválny mixér zvuku"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:81
-msgid "default"
-msgstr "predvolené"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:101
-msgid "ALSA audio output"
-msgstr "Zvukový výstup ALSA"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:105
-msgid "ALSA Device Name"
-msgstr "Názov jednotky ALSA"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:125 modules/audio_output/auhal.c:126
-#: modules/audio_output/auhal.c:970 modules/audio_output/directx.c:398
-#: modules/audio_output/oss.c:128 modules/audio_output/portaudio.c:392
-#: modules/audio_output/sdl.c:174 modules/audio_output/sdl.c:192
-#: modules/audio_output/waveout.c:368 modules/gui/macosx/intf.m:627
-#: modules/gui/macosx/intf.m:628
-msgid "Audio Device"
-msgstr "Zvukové zariadenie"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:182 modules/audio_output/directx.c:475
-#: modules/audio_output/oss.c:221 modules/audio_output/portaudio.c:398
-#: modules/audio_output/sdl.c:180 modules/audio_output/sdl.c:199
-#: modules/audio_output/waveout.c:430
-msgid "Mono"
-msgstr "Mono"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:195 modules/audio_output/directx.c:448
-#: modules/audio_output/oss.c:177 modules/audio_output/portaudio.c:417
-#: modules/audio_output/waveout.c:402
-msgid "2 Front 2 Rear"
-msgstr "2 reproduktory vpredu, 2 vzadu"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:243 modules/audio_output/directx.c:521
-#: modules/audio_output/oss.c:245 modules/audio_output/waveout.c:446
-msgid "A/52 over S/PDIF"
-msgstr "A/52 cez výstup S/PDIF"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:322
-msgid "No Audio Device"
-msgstr "Žiadne zvukové zariadenie"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:323
-msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
-msgstr ""
-"Nie je zadaný žiaden názov audio-zariadenia. Zadajte aspoň hodnotu \"default"
-"\"."
+#~ msgid "Pure-interlaced mode."
+#~ msgstr "Čistý rozkladový mód"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:430 modules/audio_output/alsa.c:469
-#: modules/audio_output/alsa.c:481 modules/audio_output/auhal.c:240
-msgid "Audio output failed"
-msgstr "Nesprávny výstup zvuku"
+#~ msgid "Set QP"
+#~ msgstr "Nastaviť kvantizačný parameter"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:431 modules/audio_output/alsa.c:482
-#, c-format
-msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
-msgstr "Program VLC nemôže otvoriť zariadenie ALSA \"%s\" (%s)."
+#~ msgid ""
+#~ "This selects the quantizer to use. Lower values result in better "
+#~ "fidelity, but higher bitrates. 26 is a good default value. Range 0 "
+#~ "(lossless) to 51."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu si môžete vybrať kvantizačný parameter, ktorý chcete použiť. Čím sú "
+#~ "hodnoty nižšie, tým je výstup vernejší ale má aj väčší dátový tok. Za "
+#~ "dobrú považujeme hodnotu 26, preto je táto hodnota nastavená ako "
+#~ "predvolená. Môžete však zadať aj inú hodnotu, tá však musí byť v rozsahu "
+#~ "0 (bezstratové) - 51."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:470
-#, c-format
-msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
-msgstr "Audo-zariadenie \"%s\" sa už používa."
+#~ msgid "Quality-based VBR"
+#~ msgstr "Variabilný tok dát s dôrazom na kvalitu"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:954
-msgid "Unknown soundcard"
-msgstr "Neznáma zvuková karta"
+#~ msgid "1-pass Quality-based VBR. Range 0 to 51."
+#~ msgstr "Jednoprechodový VBR mód s dôrazom na kvalitu. Od 0 do 51."
 
-#: modules/audio_output/arts.c:61
-msgid "aRts audio output"
-msgstr "aRts audio-výstup"
+#~ msgid "Min QP"
+#~ msgstr "Minimálna hodnota kvantizácie"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:127
-msgid ""
-"Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed in "
-"your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for audio "
-"playback."
-msgstr ""
-"Vyberte také číslo, aké je uvedené aj v menu  'Audio-zariadenia'. Toto "
-"zariadenie bude používané pri prehrávaní zvuku a bude predvolené."
+#~ msgid "Minimum quantizer parameter. 15 to 35 seems to be a useful range."
+#~ msgstr "Minimálna hodnota kvantizácie. Zadávajte hodnotu v rozsahu 15-35."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:133
-msgid "HAL AudioUnit output"
-msgstr "Výstup HAL AudioUnit"
+#~ msgid "Max QP"
+#~ msgstr "Maximálna hodnota kvantizácie"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:241
-msgid ""
-"The selected audio output device is exclusively in use by another program."
-msgstr "Vybrané zariadenie pre výstup zvuku momentálne používa iný program. "
+#~ msgid "Maximum quantizer parameter."
+#~ msgstr "Maximálna hodnota kvantizácie."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:425
-msgid "Audio device is not configured"
-msgstr "Audio-zariadenie nie je nakonfigurované"
+#~ msgid "Max QP step"
+#~ msgstr "Max. krok pre nastavenie parametrov kvantizéra"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:426
-msgid ""
-"You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup Utility"
-"\" in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
-msgstr ""
-"Mali by ste si nakonfigurovať reproduktor pomocou programu \"Audio Midi "
-"Setup Utility\" v menu /Aplikácie/Pomocné programy. Teraz sa automaticky "
-"nastaví stereo-mód."
+#~ msgid "Max QP step between frames."
+#~ msgstr "Maximálny krok medzi jednotlivými snímkami."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1015
-#, c-format
-msgid "%s (Encoded Output)"
-msgstr "%s (kódovaný výstup)"
+#~ msgid "Average bitrate tolerance"
+#~ msgstr "Tolerovať odchýlku v dátovom toku"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:202 modules/audio_output/portaudio.c:105
-msgid "Output device"
-msgstr "Výstupné zariadenie"
+#~ msgid "Allowed variance in average bitrate (in kbits/s)."
+#~ msgstr "Povolená odchýlka v priemernom dátovom toku (v kb/s)."
 
-#: modules/audio_output/directx.c:204
-msgid ""
-"DirectX device number: 0 default device, 1..N device by number(Note that the "
-"default device appears as 0 AND another number)."
-msgstr ""
-"Číslo zariadenia v DirectX: 0 = predvolené zariadenie, 1..N zariadenie podľa "
-"čísla (pamätajte na to, že predvolené zariadenie môže mať číslo, ktoré sa "
-"len začína číslicou 0)."
+#~ msgid "Max local bitrate"
+#~ msgstr "Max. lokálny dátový tok"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:206 modules/audio_output/waveout.c:134
-msgid "Use float32 output"
-msgstr "Použiť výstup float32"
+#~ msgid "Sets a maximum local bitrate (in kbits/s)."
+#~ msgstr "Tu môžete nastaviť maximálny lokálny dátový tok v kb/s."
 
-#: modules/audio_output/directx.c:208 modules/audio_output/waveout.c:136
-msgid ""
-"The option allows you to enable or disable the high-quality float32 audio "
-"output mode (which is not well supported by some soundcards)."
-msgstr ""
-"Táto voľba Vám umožňuje vypnúť vysoko-kvalitný audio-výstup float 32 (tento "
-"výstup niektoré zvukové karty nepodporujú)."
+#~ msgid "VBV buffer"
+#~ msgstr "Vyrovnávacia pamäť VBV"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:212
-msgid "DirectX audio output"
-msgstr "DirectX audio-výstup"
+#~ msgid "Averaging period for the maximum local bitrate (in kbits)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Priemerná perióda, počas ktorej sa používa maximálny dátový tok (v "
+#~ "kilobitoch)."
 
-#: modules/audio_output/directx.c:430 modules/audio_output/portaudio.c:425
-msgid "3 Front 2 Rear"
-msgstr "3 vpredu, 2 vzadu"
+#~ msgid "Initial VBV buffer occupancy"
+#~ msgstr "Počiatočné obsadenie vyrovnávacej pamäte pre VBV"
 
-#: modules/audio_output/esd.c:65
-msgid "EsounD audio output"
-msgstr "Audio-výstup EsounD"
+#~ msgid ""
+#~ "Sets the initial buffer occupancy as a fraction of the buffer size. Range "
+#~ "0.0 to 1.0."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nastaví počiatočné obsadenie vyrovnávacej pamäte. Môžete zadávať hodnoty "
+#~ "v rozsahu od 0.0 do 1.0."
 
-#: modules/audio_output/esd.c:68
-msgid "Esound server"
-msgstr "Server Esound"
+#~ msgid "QP factor between I and P"
+#~ msgstr "Kvantizačný faktor medzi snímkami I a P"
 
-#: modules/audio_output/file.c:77
-msgid "Output format"
-msgstr "Výstupný formát"
+#~ msgid "QP factor between I and P. Range 1.0 to 2.0."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kvantizačný faktor medzi snímkami I a P. Môžete zadávať hodnoty v rozsahu "
+#~ "1.0 - 2.0."
 
-#: modules/audio_output/file.c:78
-msgid ""
-"One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
-"\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
-msgstr ""
-"Niektorý z formátov \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le"
-"\", \"u16_be\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
+#~ msgid "QP factor between P and B"
+#~ msgstr "Kvantizačný faktor medzi snímkami P a B"
 
-#: modules/audio_output/file.c:81
-msgid "Number of output channels"
-msgstr "Počet výstupných zvukových kanálov"
+#~ msgid "QP factor between P and B. Range 1.0 to 2.0."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kvantizačný faktor medzi snímkami P a B. Môžete zadávať hodnoty v rozsahu "
+#~ "1.0 - 2.0."
 
-#: modules/audio_output/file.c:82
-msgid ""
-"By default, all the channels of the incoming will be saved but you can "
-"restrict the number of channels here."
-msgstr ""
-"V predvolenom nastavení: počet vstupných kanálov = počtu výstupných kanálov. "
-"Môžete však počet výstupných kanálov obmedziť na určitú hodnotu."
+#~ msgid "QP difference between chroma and luma"
+#~ msgstr "Rozdiel kvantizačných parametrov medzi režimami chroma a luma"
+
+#~ msgid "QP difference between chroma and luma."
+#~ msgstr "Rozdiel kvantizačných parametrov medzi režimami chroma a luma."
+
+#~ msgid "Multipass ratecontrol"
+#~ msgstr "Kontrola rýchlosti "
+
+#~ msgid ""
+#~ "Multipass ratecontrol:\n"
+#~ " - 1: First pass, creates stats file\n"
+#~ " - 2: Last pass, does not overwrite stats file\n"
+#~ " - 3: Nth pass, overwrites stats file\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Rýchlosť prehrávania v móde Multipass:\n"
+#~ "- 1: Prvý prechod, vytvoriť štatistický súbor\n"
+#~ "- 2: posledný prechod, neprepisovať hodnoty v štatistickom súbore\n"
+#~ "- 3: N-tý prechod, prepísať hodnoty v štatistickom súbore\n"
 
-#: modules/audio_output/file.c:85
-msgid "Add WAVE header"
-msgstr "Pridať hlavičku WAVE"
+#~ msgid "QP curve compression"
+#~ msgstr "Kompresia krivky kvantizačného parametra"
 
-#: modules/audio_output/file.c:86
-msgid "Instead of writing a raw file, you can add a WAV header to the file."
-msgstr "Namiesto zapísania .raw súboru, môžete do súboru pridať WAV hlavičku."
+#~ msgid "QP curve compression. Range 0.0 (CBR) to 1.0 (QCP)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kompresia krivky kvantizačného parametra. Môžete zadávať hodnoty v "
+#~ "rozsahu 0.0 (CBR) -  1.0 (QCP)."
 
-#: modules/audio_output/file.c:103
-msgid "Output file"
-msgstr "Výstupný súbor"
+#~ msgid "Reduce fluctuations in QP"
+#~ msgstr "Redukovať výkyvy v kvantizačných parametroch"
 
-#: modules/audio_output/file.c:104
-msgid "File to which the audio samples will be written to."
-msgstr "Súbor, do ktorého sa uloží výstupný zvuk."
+#~ msgid ""
+#~ "This reduces the fluctuations in QP before curve compression. Temporally "
+#~ "blurs complexity."
+#~ msgstr ""
+#~ "Týmto môžete zredukovať výkyvy v kvantizačných parametroch ešte predtým, "
+#~ "že sa skomprimuje krivka. "
 
-#: modules/audio_output/file.c:107
-msgid "File audio output"
-msgstr "Súbor so zvukovým výstupom"
+#~ msgid ""
+#~ "This reduces the fluctations in QP after curve compression. Temporally "
+#~ "blurs quants."
+#~ msgstr ""
+#~ "Týmto môžete zredukovať výkyvy v kvantizačných parametroch po kompresií "
+#~ "krivky."
 
-#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:74
-msgid "Roku HD1000 audio output"
-msgstr "Zvukový výstup Roku HD1000"
+#~ msgid "Partitions to consider"
+#~ msgstr "Partície, brané do úvahy"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:63
-msgid "Automatically connect to writable clients"
-msgstr "Automaticky sa pripojiť k zapisujúcim klientom"
+#~ msgid ""
+#~ "Partitions to consider in analyse mode: \n"
+#~ " - none  : \n"
+#~ " - fast  : i4x4\n"
+#~ " - normal: i4x4,p8x8,(i8x8)\n"
+#~ " - slow  : i4x4,p8x8,(i8x8),b8x8\n"
+#~ " - all   : i4x4,p8x8,(i8x8),b8x8,p4x4\n"
+#~ "(p4x4 requires p8x8. i8x8 requires 8x8dct)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Partície, zahrnuté do analyzačného módu. Príkaz zadávajte v angličtine, v "
+#~ "zátvorke je len preklad príkazu!\n"
+#~ " - none  : (žiadne)\n"
+#~ " - fast  : i4x4 (rýchle)\n"
+#~ " - normal: i4x4,p8x8,(i8x8)   (normálne)\n"
+#~ " - slow  : i4x4,p8x8,(i8x8),b8x8   (pomalé)\n"
+#~ " - all   : i4x4,p8x8,(i8x8),b8x8,p4x4   (všetky)\n"
+#~ "(p4x4 vyžaduje p8x8. i8x8 vyžaduje 8x8dct)."
 
-#: modules/audio_output/jack.c:65
-msgid ""
-"If enabled, this option will automatically connect sound output to the first "
-"writable JACK clients found."
-msgstr ""
-"Ak je táto voľba aktívna, zvukový výstup sa automaticky prepojí s prvým Jack "
-"klientom, ktorý sa nájde a do ktorého bude možné zapisovať."
+#~ msgid "Direct MV prediction mode"
+#~ msgstr "Mód predpovedania Direct MV"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:69
-msgid "Connect to clients matching"
-msgstr "Pripojiť ku klientom zodpovedajúcim"
+#~ msgid "Direct MV prediction mode."
+#~ msgstr "Mód predpovedania Direct MV."
 
-#: modules/audio_output/jack.c:71
-msgid ""
-"If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match this "
-"regular expression will be considered for connection."
-msgstr ""
-"Ak je zapnutá automatická detekcia, spojenie sa vytvorí len s tými JACK "
-"klientami, ktorých názov zodpovedá zadanému regulárnemu výrazu."
+#~ msgid "Direct prediction size"
+#~ msgstr "Veľkosť priamej predpovede"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:79
-msgid "JACK audio output"
-msgstr "Zvukový výstup JACK"
+#~ msgid ""
+#~ "Direct prediction size:  -  0: 4x4\n"
+#~ " -  1: 8x8\n"
+#~ " - -1: smallest possible according to level\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Veľkosť priamej predpovede: - 0: 4x4\n"
+#~ " -  1: 8x8\n"
+#~ " - -1: najmenšia možná hodnota zodpovedajúca nastavenej úrovni\n"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:97
-msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
-msgstr "Pokúsiť sa obísť chybné ovládače operačného systému"
+#~ msgid "Weighted prediction for B-frames"
+#~ msgstr "Vážená predpoveď výskytu B-snímok"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:99
-msgid ""
-"Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
-"completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
-"drivers, then you need to enable this option."
-msgstr ""
-"Niektoré chybné ovládače (prítomné v operačných systémoch) nepracujú správne "
-"v prípade, že sa úplne zaplní ich interná vyrovnávacia pamäť (spoznáte to "
-"podľa toho, že zvuk bude trhaný). Ak používate nejaké takéto ovládače, "
-"skúste aktivovať túto voľbu."
+#~ msgid "Weighted prediction for B-frames."
+#~ msgstr "Vážená predpoveď výskytu B-snímok."
+
+#~ msgid "Integer pixel motion estimation method"
+#~ msgstr "Metóda odhadovania pohybu podľa celých pixelov"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Selects the motion estimation algorithm:  - dia: diamond search, radius 1 "
+#~ "(fast)\n"
+#~ " - hex: hexagonal search, radius 2\n"
+#~ " - umh: uneven multi-hexagon search (better but slower)\n"
+#~ " - esa: exhaustive search (extremely slow, primarily for testing)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu si môžete vybrať algoritmus pre odhadovanie pohybu: -dia: vyhľadávanie "
+#~ "typu diamond, polomer 1 (rýchle)\n"
+#~ "- hex: hexagonálne vyhľadávanie, polomer 2\n"
+#~ "- umh: nerovnomerné multi-hexagonálne vyhľadávanie (lepšie ale pomalšie)\n"
+#~ "- esa: kompletné vyhľadávanie (extrémne pomalé, určené hlavne na "
+#~ "testovanie).\n"
+
+#~ msgid "Maximum motion vector search range"
+#~ msgstr "Maximálny rozsah pre hľadanie pohybových vektorov"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Maximum distance to search for motion estimation, measured from predicted "
+#~ "position(s). Default of 16 is good for most footage, high motion "
+#~ "sequences may benefit from settings between 24 and 32. Range 0 to 64."
+#~ msgstr ""
+#~ "Maximálna vzdialenosť snímkov používaných pre odhadovanie pohybu. "
+#~ "Vzdialenosť sa meria od predpovedaných pozícií. Predvolená hodnota je 16. "
+#~ "Táto hodnota je vhodná pri väčšine metráží, v sekvenciách s veľkým "
+#~ "výskytom pohybu odporúčame nastaviť hodnotu z rozsahu od 24-32. Celkový "
+#~ "možný rozsah je 0-64."
+
+#~ msgid "Maximum motion vector length"
+#~ msgstr "Maximálna dĺžka vektora pohybu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Maximum motion vector length in pixels. -1 is automatic, based on level."
+#~ msgstr ""
+#~ "Minimálna dĺžka vektora pohybu v pixeloch: Hodnota -1 = automaticky."
+
+#~ msgid "Minimum buffer space between threads"
+#~ msgstr "Minimálna veľkosť miesta medzi jednotlivými vláknami"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Minimum buffer space between threads. -1 is automatic, based on number of "
+#~ "threads."
+#~ msgstr ""
+#~ "Minimálny odstup medzi vláknami vo vyrovnávacej pamäti. -1 = automaticky, "
+#~ "podľa počtu vlákien."
+
+#~ msgid "Subpixel motion estimation and partition decision quality"
+#~ msgstr "Odhadovanie pohybu subpixelov a rozhodovanie o kvalite partícií"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This parameter controls quality versus speed tradeoffs involved in the "
+#~ "motion estimation decision process (lower = quicker and higher = better "
+#~ "quality). Range 1 to 7."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pomocou tohto parametra môžete nastaviť vhodný pomer kvality a výskytu "
+#~ "výpadkov v kódovaní. Menšia hodnota = rýchlejšie kódovanie a vyššia "
+#~ "hodnota = lepšia kvalita. Povolený rozsah je od 1 do 7. "
+
+#~ msgid ""
+#~ "This parameter controls quality versus speed tradeoffs involved in the "
+#~ "motion estimation decision process (lower = quicker and higher = better "
+#~ "quality). Range 1 to 6."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pomocou tohto parametra môžete nastaviť vhodný pomer kvality a výskytu "
+#~ "výpadkov v kódovaní. Menšia hodnota = rýchlejšie kódovanie a vyššia "
+#~ "hodnota = lepšia kvalita. Povolený rozsah je od 1 do . "
+
+#~ msgid ""
+#~ "This parameter controls quality versus speed tradeoffs involved in the "
+#~ "motion estimation decision process (lower = quicker and higher = better "
+#~ "quality). Range 1 to 5."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pomocou tohto parametra môžete nastaviť vhodný pomer kvality a výskytu "
+#~ "výpadkov v kódovaní. Menšia hodnota = rýchlejšie kódovanie a vyššia "
+#~ "hodnota = lepšia kvalita. Povolený rozsah je od 1 do 6. "
+
+#~ msgid "RD based mode decision for B-frames"
+#~ msgstr "RD-mód pri rozhodovaní o B-snímkach."
+
+#~ msgid ""
+#~ "RD based mode decision for B-frames. This requires subme 6 (or higher)."
+#~ msgstr ""
+#~ "RD-mód pri rozhodovaní o B-snímkach. Táto funkcia vyžaduje komponent "
+#~ "subme6 (alebo novší)."
+
+#~ msgid "Decide references on a per partition basis"
+#~ msgstr "O referenčných snímkach rozhodovať na základe partície"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Allows each 8x8 or 16x8 partition to independently select a reference "
+#~ "frame, as opposed to only one ref per macroblock."
+#~ msgstr ""
+#~ "Umožňuje nastaviť referenčnú snímku v každej partícií s veľkosťou 8x8 "
+#~ "alebo 16x8. "
+
+#~ msgid "Chroma in motion estimation"
+#~ msgstr "Aplikovať efekt chroma aj pri odhadovaní pohybu"
+
+#~ msgid "Chroma ME for subpel and mode decision in P-frames."
+#~ msgstr ""
+#~ "Používať formát Chroma ME pri subpixeloch a pri rozhodovaní o P-snímkach."
+
+#~ msgid "Jointly optimize both MVs in B-frames"
+#~ msgstr "Spoločne optimalizovať MV v B-snímkach"
+
+#~ msgid "Joint bidirectional motion refinement."
+#~ msgstr "Spojiť obojsmerné čistenie pohybu. "
+
+#~ msgid "Adaptive spatial transform size"
+#~ msgstr "Adaptívna veľkosť transformácie"
+
+#~ msgid "SATD-based decision for 8x8 transform in inter-MBs."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rozhodovanie založené na SATD (používa sa pri transformácií blokov 8x8)."
+
+#~ msgid "Trellis RD quantization"
+#~ msgstr "Kvantizácia Trellis RD"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Trellis RD quantization: \n"
+#~ " - 0: disabled\n"
+#~ " - 1: enabled only on the final encode of a MB\n"
+#~ " - 2: enabled on all mode decisions\n"
+#~ "This requires CABAC."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kvantizácia Trellis RD: \n"
+#~ " - 0: zablokovaná\n"
+#~ " - 1: aktívna len pri finálnom kódovaní MB\n"
+#~ " - 2: aktívna pri všetkých módoch\n"
+#~ "Toto nastavenie vyžaduje CABAC."
+
+#~ msgid "Early SKIP detection on P-frames"
+#~ msgstr "Včasná detekcia preskočenia pri P-snímkach"
+
+#~ msgid "Early SKIP detection on P-frames."
+#~ msgstr "Včasná detekcia preskočenia pri P-snímkach."
 
-#: modules/audio_output/oss.c:105
-msgid "UNIX OSS audio output"
-msgstr "Zvukový výstup UNIX OSS"
+#~ msgid "Coefficient thresholding on P-frames"
+#~ msgstr "Hraničný koeficient pri P-snímkach"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:110
-msgid "OSS DSP device"
-msgstr "Zariadenie OSS DSP"
+#~ msgid ""
+#~ "Coefficient thresholding on P-frames.Eliminate dct blocks containing only "
+#~ "a small single coefficient."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hraničný koeficient pri P-snímkach. Eliminujú sa bloky dct, obsahujúce "
+#~ "len malý koeficient."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Dct-domain noise reduction. Adaptive pseudo-deadzone. 10 to 1000 seems to "
+#~ "be a useful range."
+#~ msgstr ""
+#~ "Redukcia šumu na Dct-doméne. Sem môžete zadávať hodnoty v rozsahu 10 - "
+#~ "1000."
+
+#~ msgid "Inter luma quantization deadzone"
+#~ msgstr "Neaktívna zóna pri kvantizácií typu Inter luma"
+
+#~ msgid "Set the size of the inter luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu môžete nastaviť veľkosť neaktívnej zóny, ktorá sa bude používať pri "
+#~ "kvantizácií typu Inter luma. Zadajte hodnotu v rozsahu od 0 do 32."
+
+#~ msgid "Intra luma quantization deadzone"
+#~ msgstr "Neaktívna zóna pri kvantizácií typu Inter luma"
+
+#~ msgid "Set the size of the intra luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu môžete nastaviť veľkosť neaktívnej zóny, ktorá sa bude používať pri "
+#~ "kvantizácií typu Inter luma. Zadajte hodnotu v rozsahu od 0 do 32."
+
+#~ msgid "Non-deterministic optimizations when threaded"
+#~ msgstr "Nedeterministické optimalizácie pri použití viacerých vlákien"
+
+#~ msgid "Slightly improve quality of SMP, at the cost of repeatability."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mierne vylepšiť kvalitu SMP, aj na úkor počtu možných opakovaných "
+#~ "prehratí."
+
+#~ msgid "CPU optimizations"
+#~ msgstr "Optimalizácie procesora"
+
+#~ msgid "Use assembler CPU optimizations."
+#~ msgstr "Použiť assemblovacie optimalizácie pre procesor."
+
+#~ msgid "Filename for 2 pass stats file"
+#~ msgstr "Názov dvojsmerného štatistického súboru "
+
+#~ msgid "Filename for 2 pass stats file for multi-pass encoding."
+#~ msgstr "Názov súboru so štatistikou obojsmerného filtra pre enkódovanie."
+
+#~ msgid "PSNR computation"
+#~ msgstr "Vykalkulovanie PSNR"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Compute and print PSNR stats. This has no effect on the actual encoding "
+#~ "quality."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vykalkukovať a zobraziť štatistiku pre PSNR. Táto voľba nemá žiaden vplyv "
+#~ "na kvalitu kódovania."
+
+#~ msgid "SSIM computation"
+#~ msgstr "Vykalkulovať SMB"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Compute and print SSIM stats. This has no effect on the actual encoding "
+#~ "quality."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vykalkulovať a zobraziť štatistiku pre SSIM. Táto voľba nemá žiaden vplyv "
+#~ "na kvalitu kódovania"
+
+#~ msgid "Quiet mode"
+#~ msgstr "Tichý mód"
+
+#~ msgid "Quiet mode."
+#~ msgstr "Tichý mód. "
+
+#~ msgid "Statistics"
+#~ msgstr "Štatistiky"
+
+#~ msgid "Print stats for each frame."
+#~ msgstr "Zobrazovať štatistiky pre každú snímku."
+
+#~ msgid "SPS and PPS id numbers"
+#~ msgstr "Identifikačné čísla SPS a PPS"
 
-#: modules/audio_output/portaudio.c:106
-msgid "Portaudio identifier for the output device"
-msgstr "Identifikátor Portaudio pre výstupné zariadenie"
+#~ msgid ""
+#~ "Set SPS and PPS id numbers to allow concatenating streams with different "
+#~ "settings."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nastaviť identifikačné čísla SPS a PPS - tieto čísla umožňujú zreťazenie "
+#~ "streamov s rozdielnymi nastaveniami."
+
+#~ msgid "Access unit delimiters"
+#~ msgstr "Oddeľovače prístupových bodov"
+
+#~ msgid "Generate access unit delimiter NAL units."
+#~ msgstr "Generovať oddeľovače prístupových bodov pre NAL jednotky."
+
+#~ msgid "dia"
+#~ msgstr "dia"
+
+#~ msgid "hex"
+#~ msgstr "hex"
+
+#~ msgid "umh"
+#~ msgstr "umh"
+
+#~ msgid "esa"
+#~ msgstr "esa"
 
-#: modules/audio_output/portaudio.c:110
-msgid "PORTAUDIO audio output"
-msgstr "Zvukový výstup PORTAUDIO"
+#~ msgid "fast"
+#~ msgstr "rýchlo"
 
-#: modules/audio_output/sdl.c:64
-msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
-msgstr "Zvukový výstup Simple Direct Media Layer"
+#~ msgid "normal"
+#~ msgstr "normálne"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:141
-msgid "Win32 waveOut extension output"
-msgstr "Rozšírený výstup Win32 waveOut"
+#~ msgid "slow"
+#~ msgstr "pomaly"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:383
-msgid "5.1"
-msgstr "5.1"
+#~ msgid "all"
+#~ msgstr "všetky"
 
-#: modules/codec/a52.c:93
-msgid "A/52 parser"
-msgstr "Analyzátor A/52"
+#~ msgid "spatial"
+#~ msgstr "priestorový"
+
+#~ msgid "temporal"
+#~ msgstr "dočasný"
+
+#~ msgid "auto"
+#~ msgstr "autom."
+
+#~ msgid "H.264/MPEG4 AVC encoder (using x264 library)"
+#~ msgstr "Enkodér H.264/MPEG4 AVC (s použitím knižnice x264)"
+
+#~ msgid "MPEG I/II hw video decoder (using libmpeg2)"
+#~ msgstr ""
+#~ "MPEG I/II hardvérový video dekodér (s použitím technológie libmpeg2)"
+
+#~ msgid "Teletext page"
+#~ msgstr "Teletextová stránka"
+
+#~ msgid "Open the indicated Teletext page.Default page is index 100"
+#~ msgstr ""
+#~ "Otvoriť zadanú teletextovú stránku. Predvolená stránka má zvyčajne číslo "
+#~ "100."
 
-#: modules/codec/a52.c:100
-msgid "A/52 audio packetizer"
-msgstr "Audio-paketizér A/52"
+#~ msgid "Text is always opaque"
+#~ msgstr "Text je vždy nepriehľadný"
 
-#: modules/codec/adpcm.c:43
-msgid "ADPCM audio decoder"
-msgstr "Audio-dekodér ADPCM"
+#~ msgid "Setting vbi-opaque to false makes the boxed text transparent."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vypnutie nastavenia nepriehľadnosti vbi spôsobí, že text v boxe bude "
+#~ "priehľadný."
 
-#: modules/codec/araw.c:44
-msgid "Raw/Log Audio decoder"
-msgstr "Audio-dekodér Raw/Log"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Teletext alignment"
+#~ msgstr "Teletextová stránka"
 
-#: modules/codec/araw.c:53
-msgid "Raw audio encoder"
-msgstr "Audio-enkodér Raw"
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "You can enforce the teletext position on the video (0=center, 1=left, "
+#~ "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, "
+#~ "eg. 6 = top-right)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu môžete určiť pozíciu textu vo videu (0=centrovať, 1=vľavo, 2=vpravo, "
+#~ "4=hore, 8=dole; môžete však použiť aj kombinácie týchto hodnôt, napr. "
+#~ "6=vpravo-hore)."
 
-#: modules/codec/cdg.c:81
 #, fuzzy
-msgid "CDG video decoder"
-msgstr "Video-dekodér PNG"
+#~ msgid "Teletext text subtitles"
+#~ msgstr "Titulky v teletexte"
+
+#~ msgid "VBI and Teletext decoder"
+#~ msgstr "Dekodér teletextu a VBI"
+
+#~ msgid "dbus"
+#~ msgstr "dbus"
+
+#~ msgid "D-Bus control interface"
+#~ msgstr "Kontrola rozhrania D-Bus"
+
+#~ msgid "Motion threshold (10-100)"
+#~ msgstr "Veľkosť pohybu, ktorý sa už považuje za gesto (10-100)"
+
+#~ msgid "Amount of movement required for a mouse gesture to be recorded."
+#~ msgstr ""
+#~ "Veľkosť pohybu potrebná nato, aby bol pohyb vyhodnotený ako gesto pomocou "
+#~ "myši."
+
+#~ msgid "Trigger button"
+#~ msgstr "Spúšťacie tlačidlo"
+
+#~ msgid "Trigger button for mouse gestures."
+#~ msgstr "Tlačidlo pre spúšťanie gest pomocou myši"
+
+#~ msgid "Middle"
+#~ msgstr "Stredný"
+
+#~ msgid "Gestures"
+#~ msgstr "Gestá"
+
+#~ msgid "Mouse gestures control interface"
+#~ msgstr "Rozhranie pre ovládanie gest myšou"
 
-#: modules/codec/cinepak.c:38
-msgid "Cinepak video decoder"
-msgstr "Video-dekodér Cinepak"
+#~ msgid "Define playlist bookmarks."
+#~ msgstr "Definujte záložky v playliste."
+
+#~ msgid "Hotkeys"
+#~ msgstr "Horúce klávesy"
+
+#~ msgid "Hotkeys management interface"
+#~ msgstr "Rozhranie pre manažovanie horúcich klávesov"
+
+#~ msgid "Audio track: %s"
+#~ msgstr "Zvuková stopa: %s"
+
+#~ msgid "Subtitle track: %s"
+#~ msgstr "Stopa s titulkami: %s"
+
+#~ msgid "N/A"
+#~ msgstr "N/A"
+
+#~ msgid "Aspect ratio: %s"
+#~ msgstr "Stranový pomer: %s"
+
+#~ msgid "Crop: %s"
+#~ msgstr "Vystrihnúť: %s"
+
+#~ msgid "Deinterlace mode: %s"
+#~ msgstr "Rozkladací mód: %s"
+
+#~ msgid "Zoom mode: %s"
+#~ msgstr "Mód priblíženie: %s"
+
+#~ msgid "Subtitle delay %i ms"
+#~ msgstr "Oneskorenie titulkov %i ms"
+
+#~ msgid "Audio delay %i ms"
+#~ msgstr "Oneskorenie zvuku %i ms"
+
+#~ msgid "Volume %d%%"
+#~ msgstr "Hlasitosť %d%%"
+
+#~ msgid "Host address"
+#~ msgstr "Host-adresa"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Address and port the HTTP interface will listen on. It defaults to all "
+#~ "network interfaces (0.0.0.0). If you want the HTTP interface to be "
+#~ "available only on the local machine, enter 127.0.0.1"
+#~ msgstr ""
+#~ "Adresa a port HTTP rozhrania, na ktorej sa budú prijímať pokyny a dáta. "
+#~ "Predvolená adresa je 0.0.0.0. Ak chcete, aby bolo HTTP rozhranie dostupné "
+#~ "len na lokálnom počítači, zadajte adresu 127.0.0.1"
+
+#~ msgid "Source directory"
+#~ msgstr "Zdrojový priečinok"
+
+#~ msgid "Charset"
+#~ msgstr "Znaková sada"
+
+#~ msgid "Charset declared in Content-Type header (default UTF-8)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Znaková sada deklarovaná v hlavičke obsahu (predvolená sada je UTF-8)."
+
+#~ msgid "Handlers"
+#~ msgstr "Obslužné súbory"
+
+#~ msgid ""
+#~ "List of handler extensions and executable paths (for instance: php=/usr/"
+#~ "bin/php,pl=/usr/bin/perl)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zoznam prípon a cesty k obslužným súborom. (napr.: php=/usr/bin/php,pl=/"
+#~ "usr/bin/perl)."
+
+#~ msgid "Export album art as /art."
+#~ msgstr "Exportovať druh albumu do parametra /art."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Allow exporting album art for current playlist items at the /art and /art?"
+#~ "id=<id> URLs."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto voľba umožňuje exportovať informácie o druhu albumu v aktuálnom "
+#~ "playliste do parametra /art alebo /art?id=<id> v URL adrese."
+
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)"
+
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM private key file."
+#~ msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM"
+
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file."
+#~ msgstr ""
+#~ "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní"
+
+#~ msgid "HTTP interace Certificates Revocation List file."
+#~ msgstr "Súbor s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP"
+
+#~ msgid "HTTP"
+#~ msgstr "HTTP"
+
+#~ msgid "HTTP remote control interface"
+#~ msgstr "Rozhranie pre diaľkové ovládanie pomocou HTTP"
+
+#~ msgid "HTTP SSL"
+#~ msgstr "HTTP SSL"
+
+#~ msgid "Change the lirc configuration file."
+#~ msgstr "Zmeniť konfiguračný súbor lirc"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Tell lirc to read this configuration file. By default it searches in the "
+#~ "users home directory."
+#~ msgstr ""
+#~ "Príkázať lirc načítanie tohto konfiguračného súboru. Pri použití "
+#~ "štandardných nastavení vyhľadávania sa prehľadávajú domovské priečinky "
+#~ "užívateľa."
+
+#~ msgid "Infrared"
+#~ msgstr "Infračervené"
+
+#~ msgid "Infrared remote control interface"
+#~ msgstr "Rozhranie infračerveného diaľkového ovládača"
+
+#~ msgid "Please provide one of the following parameters:"
+#~ msgstr "Prosím zadajte jeden z týchto parametrov:"
+
+#~ msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
+#~ msgstr "Použiť video filter pre otočenie, namiesto transformácie"
+
+#~ msgid "motion"
+#~ msgstr "pohyb"
+
+#~ msgid "motion control interface"
+#~ msgstr "Rozhranie pre kontrolu pohybu"
+
+#~ msgid "Act as master"
+#~ msgstr "Vystupovať ako hlavný klient"
+
+#~ msgid "Should act as the master client for the network synchronisation?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Má tento počítač vystupovať ako hlavný klient pri synchronizácií v sieti?"
+
+#~ msgid "Master client ip address"
+#~ msgstr "IP adresa hlavného klienta"
+
+#~ msgid ""
+#~ "IP address of the master client used for the network synchronisation."
+#~ msgstr ""
+#~ "IP adresa hlavného klienta, ktorá sa použije pri synchronizácií v sieti."
+
+#~ msgid "Network Sync"
+#~ msgstr "Sieťová synchronizácia"
+
+#~ msgid "Install Windows Service"
+#~ msgstr "Nainštalovať službu systému Windows"
+
+#~ msgid "Install the Service and exit."
+#~ msgstr "Inštalovať službu a ukončiť."
+
+#~ msgid "Uninstall Windows Service"
+#~ msgstr "Odinštalovať službu systému Windows"
+
+#~ msgid "Uninstall the Service and exit."
+#~ msgstr "Odinštalovať službu a ukončiť."
+
+#~ msgid "Display name of the Service"
+#~ msgstr "Zobraziť názov služby"
+
+#~ msgid "Change the display name of the Service."
+#~ msgstr "Zmeniť názov zobrazovanej služby."
+
+#~ msgid "Configuration options"
+#~ msgstr "Vlastnosti konfigurácie"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Configuration options that will be used by the Service (eg. --foo=bar --"
+#~ "no-foobar). It should be specified at install time so the Service is "
+#~ "properly configured."
+#~ msgstr ""
+#~ "Konfiguračné nastavenia, ktoré sa použijú pri službe (napr. --foo=bar --"
+#~ "no-foobar). Tento údaj by ste mali zadať už pri inštalovaní služby, aby "
+#~ "sa služba mohla korektne nakonfigurovať."
 
-#: modules/codec/cmml/cmml.c:68
-msgid "CMML annotations decoder"
-msgstr "Dekodér anotácií CMML"
+#~ msgid ""
+#~ "Additional interfaces spawned by the Service. It should be specified at "
+#~ "install time so the Service is properly configured. Use a comma separated "
+#~ "list of interface modules. (common values are: logger, sap, rc, http)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Prídavné rozhrania spojené so službou. Tieto prídavné rozhrania by ste "
+#~ "mali nastaviť už pri inštalácií služby, aby bolo možné ju správne "
+#~ "nakonfigurovať. Jednotlivé rozhrania zapíšte do zoznamu a oddeľujte ich "
+#~ "čiarkou. (Zvyčajne sa používajú hodnoty: logger, sap, rc, http)."
 
-#: modules/codec/cvdsub.c:46
-msgid "CVD subtitle decoder"
-msgstr "Dekodér titulkov CVD"
+#~ msgid "NT Service"
+#~ msgstr "Služba systému NT"
 
-#: modules/codec/cvdsub.c:51
-msgid "Chaoji VCD subtitle packetizer"
-msgstr "Paketizér titulkov na VCD - Chaoji"
+#~ msgid "Windows Service interface"
+#~ msgstr "Rozhranie Windows Service"
 
-#: modules/codec/dirac.c:67 modules/codec/theora.c:90
-#: modules/codec/twolame.c:50 modules/codec/vorbis.c:168
-msgid "Encoding quality"
-msgstr "Kvalita kódovania"
+#~ msgid "Show stream position"
+#~ msgstr "Zobraziť pozíciu streamu"
 
-#: modules/codec/dirac.c:69
-msgid "Quality of the encoding between 1.0 (low) and 10.0 (high)."
-msgstr "Kvalita kódovania medzi 1.0 (nízka) a 10.0 (vysoká)."
+#~ msgid ""
+#~ "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
+#~ msgstr "Zobraziť aktuálnu pozíciu (v sekundách) vo vnútri streamu."
 
-#: modules/codec/dirac.c:74
-msgid "Dirac video decoder"
-msgstr "Dekodér videa Dirac"
+#~ msgid "Fake TTY"
+#~ msgstr "Fingované TTY"
 
-#: modules/codec/dirac.c:80
-msgid "Dirac video encoder"
-msgstr "Enkodér videa Dirac"
+#~ msgid "Force the rc module to use stdin as if it was a TTY."
+#~ msgstr "Prinútiť rc-modul, aby používal stdin, akoby to bolo TTY."
 
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:97
-msgid "DirectMedia Object decoder"
-msgstr "Dekodér objektov DirectMedia"
+#~ msgid "UNIX socket command input"
+#~ msgstr "Vstup pre príkazy UNIX-socketu"
 
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:106
-msgid "DirectMedia Object encoder"
-msgstr "Enkodér objektov DirectMedia"
+#~ msgid "Accept commands over a Unix socket rather than stdin."
+#~ msgstr "Akceptovať príkazy radšej cez Unixový socket, ako cez stdin."
 
-#: modules/codec/dts.c:95
-msgid "DTS parser"
-msgstr "Analyzátor DTS"
+#~ msgid "TCP command input"
+#~ msgstr "Vstup TCP príkazu"
 
-#: modules/codec/dts.c:100
-msgid "DTS audio packetizer"
-msgstr "Audio-paketizér DTS"
+#~ msgid ""
+#~ "Accept commands over a socket rather than stdin. You can set the address "
+#~ "and port the interface will bind to."
+#~ msgstr ""
+#~ "Akceptovať radšej príkazy cez socket, ako cez stdin. Tu môžete nastaviť "
+#~ "aj adresu a port, s ktorým bude spojené rozhranie."
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:51
-msgid "Decoding X coordinate"
-msgstr "Dekódovanie súradnice X"
+#~ msgid "Do not open a DOS command box interface"
+#~ msgstr "Neotvárať rozhranie s príkazovým oknom systému DOS"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:52
-msgid "X coordinate of the rendered subtitle"
-msgstr "Súradnica X renderovaných titulkov"
+#~ msgid ""
+#~ "By default the rc interface plugin will start a DOS command box. Enabling "
+#~ "the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
+#~ "annoying when you want to stop VLC and no video window is open."
+#~ msgstr ""
+#~ "V predvolenom nastavení sa po spustení prídavného modulu pre rc "
+#~ "rozhranie, otvorí príkazové okno systému DOS. Ak však aktivujete tichý "
+#~ "mód, takéto okno sa nebude otvárať. Neskôr sa však môže vyskytnúť problém "
+#~ "v prípade, že budete chcieť zastaviť program VLC a nebude otvorené žiadne "
+#~ "okno s videom."
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:54
-msgid "Decoding Y coordinate"
-msgstr "Dekódovanie súradnice Y"
+#~ msgid "RC"
+#~ msgstr "Diaľkové ovládanie"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:55
-msgid "Y coordinate of the rendered subtitle"
-msgstr "Súradnica Y renderovaných titulkov"
+#~ msgid "Remote control interface"
+#~ msgstr "Rozhranie pre diaľkové ovládanie"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:57
-msgid "Subpicture position"
-msgstr "Pozícia sub-obrázka"
+#~ msgid "Remote control interface initialized. Type `help' for help."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rozhranie pre dialkove ovladanie je inicializovane. Ak potrebujete "
+#~ "pomocnika, napiste prikaz `help' "
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:59
-msgid ""
-"You can enforce the subpicture position on the video (0=center, 1=left, "
-"2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
-"g. 6=top-right)."
-msgstr ""
-"Tu si môžete určiť pozíciu sub-obrázka vo videu (0=vycentrovať, 1=vľavo, "
-"2=vpravo, 4=nahor, 8=nadol; môžete však používať aj kombinácie týchto "
-"hodnôt, napr. 6=vpravo-hore)."
+#~ msgid "Unknown command `%s'. Type `help' for help."
+#~ msgstr ""
+#~ "Prikaz `%s' nie je znamy a vykonatelny. Ak potrebujte pomocnika, napiste "
+#~ "prosim prikaz `help'"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:63
-msgid "Encoding X coordinate"
-msgstr "Kódovanie súradnice X"
+#~ msgid "+----[ Remote control commands ]"
+#~ msgstr "+----[ Prikazy z dialkoveho ovladania ]"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:64
-msgid "X coordinate of the encoded subtitle"
-msgstr "Súradnica X v kódovaných titulkoch"
+#~ msgid "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . add XYZ to playlist"
+#~ msgstr "| add XYZ  . . . . . . . . . . pridat XYZ do playlistu"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:65
-msgid "Encoding Y coordinate"
-msgstr "Kódovanie súradnice Y"
+#~ msgid "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . queue XYZ to playlist"
+#~ msgstr "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . . zaradit XYZ do playlistu"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:66
-msgid "Y coordinate of the encoded subtitle"
-msgstr "Súradnica Y kódovaných titulkov"
+#~ msgid "| playlist . . . . .  show items currently in playlist"
+#~ msgstr "| playlist . . .  zobrazit aktualne polozky v playliste"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:86
-msgid "DVB subtitles decoder"
-msgstr "Dekodér DVB titulkov"
+#~ msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
+#~ msgstr "| play . . . . . . . . . . . . . . . . prehrat stream"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:99
-msgid "DVB subtitles encoder"
-msgstr "Kodér DVB titulkov"
+#~ msgid "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream"
+#~ msgstr "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . zastavit prehravanie streamu"
 
-#: modules/codec/faad.c:39
-msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
-msgstr "AAC audio-dekodér (s použitím libfaad2)"
+#~ msgid "| next . . . . . . . . . . . . . .  next playlist item"
+#~ msgstr "| next . . . . . . . . . . . .  dalsia polozka v playliste"
 
-#: modules/codec/faad.c:339
-msgid "AAC extension"
-msgstr "Prípona AAC"
+#~ msgid "| prev . . . . . . . . . . . .  previous playlist item"
+#~ msgstr "| prev . . . . . . . . . .  predchadzajuca polozka v playliste"
 
-#: modules/codec/faad.c:343
-#, c-format
-msgid "%d Hz"
-msgstr "%d Hz"
+#~ msgid "| goto . . . . . . . . . . . . . .  goto item at index"
+#~ msgstr "| goto . . . . . . . . . . . .  prejst na index"
 
-#: modules/codec/fake.c:48 modules/video_output/image.c:81
-msgid "Image file"
-msgstr "Súbor s obrázkom"
+#~ msgid "| repeat [on|off] . . . .  toggle playlist item repeat"
+#~ msgstr "| repeat [on|off] . . . .  prepnut opakovanie polozky playlistu"
 
-#: modules/codec/fake.c:50
-msgid "Path of the image file for fake input."
-msgstr "Cesta k obrázkovému súboru, ktorý bude fingovaným vstupom."
+#, fuzzy
+#~ msgid "| loop [on|off] . . . . . . . . . toggle playlist loop"
+#~ msgstr ""
+#~ "| loop [on|off] . . . . . .  prepnut opakovanie poloziek v playliste"
 
-#: modules/codec/fake.c:51
-msgid "Reload image file"
-msgstr "Znova načítať súbor s obrázkom"
+#, fuzzy
+#~ msgid "| random [on|off] . . . . . . .  toggle random jumping"
+#~ msgstr ""
+#~ "| loop [on|off] . . . . . .  prepnut opakovanie poloziek v playliste"
 
-#: modules/codec/fake.c:53
-msgid "Reload image file every n seconds."
-msgstr "Obnoviť súbor s obrázkom každých n sekúnd."
+#, fuzzy
+#~ msgid "| clear . . . . . . . . . . . . . . clear the playlist"
+#~ msgstr "| clear . . . . . . . . . . .   vycistit playlist"
 
-#: modules/codec/fake.c:56 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123
-#: modules/stream_out/transcode.c:73
-msgid "Output video width."
-msgstr "Šírka výstupného videa."
+#~ msgid "| status . . . . . . . . . . . current playlist status"
+#~ msgstr "| status . . . . . . . . . stav aktualneho playlistu"
 
-#: modules/codec/fake.c:59 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126
-#: modules/stream_out/transcode.c:76
-msgid "Output video height."
-msgstr "Výška výstupného videa."
+#~ msgid "| title [X]  . . . . . . set/get title in current item"
+#~ msgstr "| title [X]  . . . . nastavit/nacitat titulok aktualnej polozky"
 
-#: modules/codec/fake.c:60 modules/video_filter/mosaic.c:134
-msgid "Keep aspect ratio"
-msgstr "Dodržiavať stranový pomer"
+#~ msgid "| title_n  . . . . . . . .  next title in current item"
+#~ msgstr "| title_n  . . . . . .  dalsi titul v aktualnej polozke"
 
-#: modules/codec/fake.c:62
-msgid "Consider width and height as maximum values."
-msgstr "Považovať šírku a výšku za maximálne hodnoty."
+#~ msgid "| title_p  . . . . . .  previous title in current item"
+#~ msgstr "| title_p  . . . .  predchadzajuci titul v aktualnej polozke"
 
-#: modules/codec/fake.c:63
-msgid "Background aspect ratio"
-msgstr "Stranový pomer pozadia"
+#~ msgid "| chapter [X]  . . . . set/get chapter in current item"
+#~ msgstr "| chapter [X]  . . nastavit/nacitat kapitolu v aktualnej polozke"
 
-#: modules/codec/fake.c:65
-msgid "Aspect ratio of the image file (4:3, 16:9). Default is square pixels."
-msgstr ""
-"Stranový pomer obrázkového súboru (4:3, 16:). V predvolenom nastavení by "
-"obrázok mal mať tvar štvorca."
+#~ msgid "| chapter_n  . . . . . .  next chapter in current item"
+#~ msgstr "| chapter_n  . . . .  dalsia kapitola v aktualnej polozke"
 
-#: modules/codec/fake.c:66 modules/stream_out/transcode.c:65
-msgid "Deinterlace video"
-msgstr "Rozkladať video"
+#~ msgid "| chapter_p  . . . .  previous chapter in current item"
+#~ msgstr "| chapter_p  . .  predchadzajuca kapitola v aktualnej polozke"
 
-#: modules/codec/fake.c:68
-msgid "Deinterlace the image after loading it."
-msgstr "Rozložiť obrázok po jeho načítaní."
+#~ msgid "| seek X . . . seek in seconds, for instance `seek 12'"
+#~ msgstr ""
+#~ "| seek X . vyhladavanie pozicie v sekundach, prikaz zadavajte napr. "
+#~ "takto: `seek 12'"
 
-#: modules/codec/fake.c:69 modules/stream_out/transcode.c:68
-msgid "Deinterlace module"
-msgstr "Rozkladový modul"
+#~ msgid "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  toggle pause"
+#~ msgstr "| pause  . . . . . . . . . . . . . .  pozastavit prehravanie"
 
-#: modules/codec/fake.c:71
-msgid "Deinterlace module to use."
-msgstr "Rozkladový modul, ktorý chcete použiť."
+#~ msgid "| fastforward  . . . . . . . .  .  set to maximum rate"
+#~ msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  nastavit na max. rychlost"
 
-#: modules/codec/fake.c:72 modules/video_output/fb.c:75
-msgid "Chroma used."
-msgstr "Efekt Chroma bol aplikovaný."
+#~ msgid "| rewind  . . . . . . . . . . . .  set to minimum rate"
+#~ msgstr "| rewind  . . . . . . . . . .  nastavit na minimalnu rychlost"
 
-#: modules/codec/fake.c:74 modules/video_output/fb.c:77
-msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
-msgstr ""
-"Vynútiť si použitie špecifického filtra chroma na výstupe. Predvolene je "
-"zadaná hodnota I420."
+#~ msgid "| faster . . . . . . . . . .  faster playing of stream"
+#~ msgstr "| faster . . . . . . . .  rychlejsie prehravanie streamu"
 
-#: modules/codec/fake.c:85
-msgid "Fake video decoder"
-msgstr "Fingovaný video-dekodér"
+#~ msgid "| slower . . . . . . . . . .  slower playing of stream"
+#~ msgstr "| slower . . . . . . . .  pomalsie prehravanie streamu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:216
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is no video encoder."
-msgstr "\"%s\" nie je video-enkodérom."
+#~ msgid "| normal . . . . . . . . . .  normal playing of stream"
+#~ msgstr "| normal . . . . . . . .  normalne prehravanie streamu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:224
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is no audio encoder."
-msgstr "\"%s\" nie je audio-enkodérom."
+#~ msgid "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . toggle fullscreen"
+#~ msgstr ""
+#~ "| f [on|off] . . . . . . . . . . prepnut do celoobrazovkoveho rezimu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:236
-#, c-format
-msgid "VLC could not find encoder \"%s\"."
-msgstr "Program VLC nemôže nájsť enkodér \"%s\"."
+#~ msgid "| info . . . . .  information about the current stream"
+#~ msgstr "| info . . .  informacia o aktualnom streame"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601
-msgid "VLC could not open the encoder."
-msgstr "Program VLC nemôže otvoriť enkodér."
+#~ msgid "| get_time . . seconds elapsed since stream's beginning"
+#~ msgstr ""
+#~ "| get_time . . zobrazit pocet sekund, ktore uplynuli od zaciatku "
+#~ "prehravania"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-msgid "Non-ref"
-msgstr "Nereferenčný"
+#~ msgid "| is_playing . . . .  1 if a stream plays, 0 otherwise"
+#~ msgstr "| is_playing . .  hodnota 1=stream sa prehrava, hodnota 0=ine"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-msgid "Bidir"
-msgstr "Obojsmerný"
+#~ msgid "| get_title . . . . .  the title of the current stream"
+#~ msgstr "| get_title . . .  titulok (nazov) aktualneho streamu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-msgid "Non-key"
-msgstr "Bez kľúča"
+#~ msgid "| get_length . . . .  the length of the current stream"
+#~ msgstr "| get_length . .  dlzka aktualneho streamu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68 modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:65
-msgid "All"
-msgstr "Všetky"
+#~ msgid "| volume [X] . . . . . . . . . .  set/get audio volume"
+#~ msgstr "| volume [X] . . . . . . . .  nastavit/nacitat uroven hlasitosti"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
-msgid "rd"
-msgstr "rd"
+#~ msgid "| volup [X]  . . . . . . .  raise audio volume X steps"
+#~ msgstr "| volup [X]  . . . . .  zvysit hlasitost o zadany pocet stupnov"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
-msgid "bits"
-msgstr "bitov"
+#~ msgid "| voldown [X]  . . . . . .  lower audio volume X steps"
+#~ msgstr "| voldown [X]  . . . .  znizit hlasitost o zadany pocet stupnov"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
-msgid "simple"
-msgstr "jednoduchá"
+#~ msgid "| adev [X] . . . . . . . . . . .  set/get audio device"
+#~ msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  nastavit/detekovat audio-zariadenie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
-msgid "Fast bilinear"
-msgstr "Rýchle bilineárne"
+#~ msgid "| achan [X]. . . . . . . . . .  set/get audio channels"
+#~ msgstr "| achan [X]. . . . . . . .  nastavit/nacitat audio-kanaly"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
-msgid "Bilinear"
-msgstr "Bilineárne"
+#~ msgid "| atrack [X] . . . . . . . . . . . set/get audio track"
+#~ msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  nastavit/detekovat audio-stopu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
-msgid "Bicubic (good quality)"
-msgstr "Bikubické (dobrá kvalita)"
+#~ msgid "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . set/get video track"
+#~ msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  nastavit/detekovat video-stopu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
-msgid "Experimental"
-msgstr "Experimentálne"
+#~ msgid "| vratio [X]  . . . . . . . set/get video aspect ratio"
+#~ msgstr "| titul [X]  . . . . nastavit/detekovat stranovy pomer videa"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
-msgid "Nearest neighbour (bad quality)"
-msgstr "Blízko susedov (zlá kvalita)"
+#~ msgid "| vcrop [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video crop"
+#~ msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  nastavit/detekovat vystrihnutie videa"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
-msgid "Area"
-msgstr "Oblasť"
+#~ msgid "| vzoom [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video zoom"
+#~ msgstr ""
+#~ "| hlasitost [X] . . . . . . . .  nastavit/nacitat uroven priblizenia"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
-msgid "Luma bicubic / chroma bilinear"
-msgstr "Luma-bikubicky / chroma-bilineárne"
+#~ msgid "| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitles track"
+#~ msgstr "| achan [X]. . . . . . . .  nastavit/detekovat stopu s titulkami"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
-msgid "Gauss"
-msgstr "Gauss"
+#~ msgid "| key [hotkey name] . . . . . .  simulate hotkey press"
+#~ msgstr "| klávesa [názov klávesy] . . . . . .  simulovať stlačenie klávesy"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
-msgid "SincR"
-msgstr "SincR"
+#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
+#~ msgstr "| menu . .  [on|off|up|down|left|right|select] pouzitie menu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
-msgid "Lanczos"
-msgstr "Lanczos"
+#~ msgid "| @name marq-marquee  STRING  . . overlay STRING in video"
+#~ msgstr "| @name marq-marquee STRING  . . prekryvaci prikaz vo videu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
-msgid "Bicubic spline"
-msgstr "Bikubická splajna"
+#~ msgid "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
+#~ msgstr "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset zlava"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83
-msgid ""
-"Various audio and video decoders/encodersdelivered by the FFmpeg library. "
-"This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
-"MJPEG and other codecs"
-msgstr ""
-"Rôzne audio- a video-dekodéry alebo enkodéry, dodávané spolu s knižnicou "
-"FFmpeg. Balík zahŕňa tieto kodeky (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, "
-"WMV, WMA, AAC, AMR, DV, MJPEG a iné kodeky"
+#~ msgid "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
+#~ msgstr "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset zhora"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:94
-msgid ""
-"AltiVec FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
-msgstr "AV dekodér/enkodér AltiVec FF mpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
+#~ msgid "| @name marq-position #. . .  .relative position control"
+#~ msgstr "| @name marq-position #. . .  .ovladanie relativnej pozicie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:98
-msgid "FFmpeg audio/video decoders/encoders"
-msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
+#~ msgid "| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
+#~ msgstr "| @name marq-color # . . . . . . . . . . farba pisma, RGB"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:102
-msgid "Decoding"
-msgstr "Dekódovanie"
+#~ msgid "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity"
+#~ msgstr "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . priehladnost"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:136
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:97
-msgid "Encoding"
-msgstr "Kódovanie"
+#~ msgid "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms"
+#~ msgstr "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . casovy limit v ms"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:137
-msgid "FFmpeg audio/video encoder"
-msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
+#~ msgid "| @name marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels"
+#~ msgstr "| @name marq-size # . . . . . . . . velkost pisma v pixeloch"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:195
-msgid "FFmpeg demuxer"
-msgstr "Demuxér formátu FFmpeg"
+#~ msgid "| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
+#~ msgstr "| @name logo-file STRING. . .cesta a nazov prekryvacieho suboru"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:201
-msgid "FFmpeg muxer"
-msgstr "Muxér formátu FFmpeg"
+#~ msgid "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
+#~ msgstr "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset zlava"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:210 modules/video_filter/scale.c:54
-msgid "Video scaling filter"
-msgstr "Filter pre škálovanie videa"
+#~ msgid "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
+#~ msgstr "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset zhora"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:222
-msgid "FFmpeg chroma conversion"
-msgstr "Konverzia formátu FFmpeg chroma"
+#~ msgid "| @name logo-position #. . . . . . . . relative position"
+#~ msgstr "| @name logo-position #. . . . . . . . relativna pozicia"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:228
-msgid "FFmpeg video filter"
-msgstr "Video-filter FFmpeg"
+#~ msgid "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
+#~ msgstr "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .priehladnost"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:234
-msgid "FFmpeg crop padd filter"
-msgstr "Filter pre vystrihovanie a vypĺňanie vo formáte FFmpeg"
+#~ msgid "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha"
+#~ msgstr "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alfa-kanal"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:240
-msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
-msgstr "Video-filter pre rozkladanie formátu FFmpeg"
+#~ msgid "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height"
+#~ msgstr "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .vyska"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:89 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:91
-msgid "Direct rendering"
-msgstr "Priame renderovanie"
+#~ msgid "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . width"
+#~ msgstr "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . sirka"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:93
-msgid "Error resilience"
-msgstr "Zvýraznenie chýb"
+#~ msgid "| @name mosaic-xoffset # . . . .top left corner position"
+#~ msgstr "| @name mosaic-xoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:95
-msgid ""
-"Ffmpeg can do error resilience.\n"
-"However, with a buggy encoder (such as the ISO MPEG-4 encoder from M$) this "
-"can produce a lot of errors.\n"
-"Valid values range from 0 to 4 (0 disables all errors resilience)."
-msgstr ""
-"Formát ffmpeg môže zvýrazniť niektoré chyby filmu. \n"
-"Filmy, vyprodukované pomocou nekvalitných enkodérov (ako napríklad ISO MPEG-"
-"4 enkodér od firmy M$) obsahujú zvyčajne veľa chýb. \n"
-"Platné sú hodnoty v rozsahu od 0 do 4 (0 = zablokovať akékoľvek zvýraznenie "
-"chýb)."
+#~ msgid "| @name mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
+#~ msgstr "| @name mosaic-yoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:100
-msgid "Workaround bugs"
-msgstr "Chyby prostredia"
+#~ msgid "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
+#~ msgstr "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . zoznam suradnic"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:102
-msgid ""
-"Try to fix some bugs:\n"
-"1  autodetect\n"
-"2  old msmpeg4\n"
-"4  xvid interlaced\n"
-"8  ump4 \n"
-"16 no padding\n"
-"32 ac vlc\n"
-"64 Qpel chroma.\n"
-"This must be the sum of the values. For example, to fix \"ac vlc\" and \"ump4"
-"\", enter 40."
-msgstr ""
-"Pokúsiť sa o opravu niektorých chýb: \n"
-"1 detekovať automaticky \n"
-"2 starý formát msmpeg4 \n"
-"4  prekladaný formát xvid \n"
-"8  ump4 \n"
-"16 bez vypĺňania\n"
-"32 ac vlc\n"
-"64 Qpel chroma.\n"
-"Musíte uviesť všetky chyby, ktoré sa majú opraviť. Napríklad: ak chcete "
-"opraviť chyby \"ac vlc\" a \"ump4\", zadajte voľbu 40 - teda súčet hodnôt 32"
-"+8."
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:113 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:256
-#: modules/demux/rawdv.c:35 modules/stream_out/transcode.c:178
-msgid "Hurry up"
-msgstr "Zrýchliť"
-
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:115
-msgid ""
-"The decoder can partially decode or skip frame(s) when there is not enough "
-"time. It's useful with low CPU power but it can produce distorted pictures."
-msgstr ""
-"Dekodér dokáže čiastočne dekódovať alebo prípadne preskočiť tie snímky, na "
-"dekódovanie ktorých nebol dostatok času. Preskakovanie je výhodné v prípade, "
-"že procesor počítača má menší výkon ako by bolo žiadúce. Preskočením snímok "
-"sa však môže narušiť plynulosť prehrávania."
+#~ msgid "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
+#~ msgstr "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. .&nbs