Refresh pot and po file.
[vlc.git] / po / no.po
index 0699288..d6ca0da 100644 (file)
--- a/po/no.po
+++ b/po/no.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vlc\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-07 21:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-08 00:49+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-04-06 12:32+0200\n"
 "Last-Translator: Haakon Meland Eriksen <haakon.eriksen@far.no>\n"
 "Language-Team: vlc <>\n"
@@ -25,15 +25,15 @@ msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
 msgstr "Velg \"Avansert innstillinger\" for å se alle innstillinger"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:675
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
-#: modules/visualization/visual/visual.c:111
+#: modules/visualization/visual/visual.c:115
 msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:43
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:68
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:63
+#: include/vlc_config_cat.h:43 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:90
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:73
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:67
 msgid "Interface"
 msgstr "Grensesnitt"
 
@@ -54,7 +54,7 @@ msgstr "Meny grensesnitt"
 msgid "Settings for the main interface"
 msgstr "Instillinger for menyen grensesnitt"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
+#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:151
 #, fuzzy
 msgid "Control interfaces"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
@@ -68,17 +68,17 @@ msgstr "Innstillinger for VLC kontroll grensesnitt"
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Lyd"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2045
-#: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
-#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:673
+#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2049
+#: src/libvlc-module.c:1414 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:284
+#: modules/gui/macosx/extended.m:69 modules/gui/macosx/intf.m:703
 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:70
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:106 modules/gui/macosx/wizard.m:378
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:519
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:253
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:182 modules/stream_out/transcode.c:257
 msgid "Audio"
 msgstr "Lyd"
 
@@ -88,13 +88,13 @@ msgid "Audio settings"
 msgstr "Lyd"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:195
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:200
 #, fuzzy
 msgid "General audio settings"
 msgstr "_Innstillinger"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
-#: src/video_output/video_output.c:435
+#: src/video_output/video_output.c:439
 #, fuzzy
 msgid "Filters"
 msgstr "Fil"
@@ -103,13 +103,13 @@ msgstr "Fil"
 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
 msgstr "Lyd filter er brukt til post prosess for lyd stream."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:88
-#: modules/gui/macosx/intf.m:683 modules/gui/macosx/intf.m:684
+#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:92
+#: modules/gui/macosx/intf.m:713 modules/gui/macosx/intf.m:714
 #, fuzzy
 msgid "Visualizations"
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:160
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:164
 #, fuzzy
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "_Navigasjon"
@@ -123,10 +123,10 @@ msgstr "Neste fil"
 msgid "These are general settings for audio output modules."
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1777
+#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1793
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:276 modules/stream_out/transcode.c:289
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Forskjellig"
 
@@ -135,17 +135,18 @@ msgstr "Forskjellig"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Forskjellig"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2073
-#: src/libvlc-module.c:1448 modules/gui/macosx/extended.m:69
-#: modules/gui/macosx/intf.m:686 modules/gui/macosx/output.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:379
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:71
+#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2077
+#: src/libvlc-module.c:1462 modules/gui/macosx/extended.m:68
+#: modules/gui/macosx/intf.m:716 modules/gui/macosx/output.m:160
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:122
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:379
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:520
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
-#: modules/stream_out/transcode.c:197
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180 modules/misc/dummy/dummy.c:97
+#: modules/stream_out/transcode.c:201
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -155,7 +156,7 @@ msgid "Video settings"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:165
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:170
 #, fuzzy
 msgid "General video settings"
 msgstr "_Innstillinger"
@@ -254,8 +255,8 @@ msgid "General input settings. Use with care."
 msgstr "vis avanserte alternativer"
 
 # , fuzzy
-#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1703
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:41
+#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1719
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:44
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
 #, fuzzy
 msgid "Stream output"
@@ -328,8 +329,8 @@ msgid ""
 "for each sout stream module here."
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:122
-#: modules/services_discovery/sap.c:316
+#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:126
+#: modules/services_discovery/sap.c:320
 msgid "SAP"
 msgstr ""
 
@@ -349,14 +350,13 @@ msgstr "DVD"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1839
-#: src/playlist/engine.c:111 modules/demux/playlist/playlist.c:67
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:68
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:618
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1863
+#: src/playlist/engine.c:115 modules/demux/playlist/playlist.c:71
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:72
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:233
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:327 modules/gui/macosx/intf.m:648
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:45
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:133
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:48
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:707
@@ -373,7 +373,7 @@ msgstr ""
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:447
+#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:446
 #, fuzzy
 msgid "Services discovery"
 msgstr "kildens bildeformat"
@@ -384,8 +384,8 @@ msgid ""
 "playlist."
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1662
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:121
+#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1678
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:125
 #, fuzzy
 msgid "Advanced"
 msgstr "vis avanserte alternativer"
@@ -415,7 +415,7 @@ msgid "Other advanced settings"
 msgstr "vis avanserte alternativer"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
-#: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
+#: modules/gui/macosx/open.m:413 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:46
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:507
 msgid "Network"
@@ -489,7 +489,7 @@ msgstr ""
 "et dos vindu, gå til katalogen du har installer VLC i og kjøre \"vlc -I win32"
 "\"\n"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
+#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:130
 #, fuzzy
 msgid "Quick &Open File..."
 msgstr "_Åpne fil..."
@@ -509,7 +509,7 @@ msgstr "_Åpne fil..."
 msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:717
+#: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:747
 #, fuzzy
 msgid "Media Information..."
 msgstr "skriv ut versjonsinformasjon"
@@ -519,7 +519,7 @@ msgstr "skriv ut versjonsinformasjon"
 msgid "Codec Information..."
 msgstr "oversettelse"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:718
+#: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:748
 msgid "Messages..."
 msgstr "Beskjeder..."
 
@@ -532,7 +532,7 @@ msgstr "_Innstillinger"
 msgid "Go to specific time..."
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:715
+#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:745
 #, fuzzy
 msgid "Bookmarks..."
 msgstr "Spilleliste"
@@ -542,26 +542,26 @@ msgstr "Spilleliste"
 msgid "VLM Configuration..."
 msgstr "vis avanserte alternativer"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:49
+#: include/vlc_intf_strings.h:49 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:623
 #, fuzzy
-msgid "About VLC media player..."
-msgstr "Velg teksting kanal"
+msgid "About..."
+msgstr "_Om..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:136 modules/gui/macosx/intf.m:611
-#: modules/gui/macosx/intf.m:654 modules/gui/macosx/intf.m:733
-#: modules/gui/macosx/intf.m:740 modules/gui/macosx/intf.m:1633
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1634 modules/gui/macosx/intf.m:1635
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1636 modules/gui/macosx/playlist.m:439
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:136 modules/gui/macosx/intf.m:641
+#: modules/gui/macosx/intf.m:684 modules/gui/macosx/intf.m:763
+#: modules/gui/macosx/intf.m:770 modules/gui/macosx/intf.m:1679
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1680 modules/gui/macosx/intf.m:1681
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1682 modules/gui/macosx/playlist.m:438
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:524
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:500 modules/gui/qt4/menus.cpp:504
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:552
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/qt4/menus.cpp:509
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:694
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1244
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:271
 msgid "Play"
 msgstr "Spill"
 
@@ -570,10 +570,11 @@ msgstr "Spill"
 msgid "Fetch information"
 msgstr "skriv ut versjonsinformasjon"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:440
+#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:439
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:45
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:41
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
@@ -591,7 +592,7 @@ msgid "Sort"
 msgstr "Port"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:57
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1577
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1580
 #, fuzzy
 msgid "Add node"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
@@ -611,7 +612,7 @@ msgstr "Spilleliste..."
 msgid "Open Folder..."
 msgstr "_Åpne fil..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1094
+#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1102
 #, fuzzy
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Velg fil"
@@ -625,8 +626,8 @@ msgstr "Valg"
 msgid "No repeat"
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1293
-#: modules/gui/macosx/controls.m:920 modules/gui/macosx/intf.m:660
+#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1307
+#: modules/gui/macosx/controls.m:919 modules/gui/macosx/intf.m:690
 msgid "Random"
 msgstr ""
 
@@ -670,7 +671,7 @@ msgstr "Spilleliste..."
 msgid "Load playlist file..."
 msgstr "Spilleliste..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/playlist.m:452
+#: include/vlc_intf_strings.h:81
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
 #, fuzzy
 msgid "Search"
@@ -693,8 +694,8 @@ msgid ""
 "them."
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:83
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
+#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:82
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
 msgid "Image clone"
 msgstr ""
 
@@ -703,7 +704,7 @@ msgstr ""
 msgid "Clone the image"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:404
+#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:332
 #, fuzzy
 msgid "Magnification"
 msgstr "Om dette programmet"
@@ -714,7 +715,7 @@ msgid ""
 "be magnified."
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:536
+#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:446
 #, fuzzy
 msgid "Waves"
 msgstr "Tjener"
@@ -785,7 +786,7 @@ msgid ""
 "b> VLC media player.</p></body></html>"
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1111
+#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1090
 #, fuzzy
 msgid "Meta-information"
 msgstr "skriv ut versjonsinformasjon"
@@ -804,126 +805,126 @@ msgstr ""
 "- se filen KOPIERING for detaljer om dette.\n"
 "Programmet er skrevet av VideoLAN-teamet ved Ecole Centrale, Paris.\n"
 
-#: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
-#: src/audio_output/filters.c:221
+#: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
+#: src/audio_output/filters.c:225
 #, fuzzy
 msgid "Audio filtering failed"
 msgstr "Lyd"
 
-#: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
-#: src/audio_output/filters.c:222
+#: src/audio_output/filters.c:156 src/audio_output/filters.c:203
+#: src/audio_output/filters.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
 msgstr "Naviger gjennom strømmen"
 
-#: src/audio_output/input.c:90 src/audio_output/input.c:134
-#: src/input/es_out.c:449 src/libvlc-module.c:542
-#: src/video_output/video_output.c:412 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
+#: src/audio_output/input.c:94 src/audio_output/input.c:138
+#: src/input/es_out.c:453 src/libvlc-module.c:542
+#: src/video_output/video_output.c:416 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:98
 msgid "Disable"
 msgstr ""
 
-#: src/audio_output/input.c:92 modules/visualization/visual/visual.c:127
+#: src/audio_output/input.c:96 modules/visualization/visual/visual.c:131
 #, fuzzy
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Fullskjerm"
 
-#: src/audio_output/input.c:94
+#: src/audio_output/input.c:98
 #, fuzzy
 msgid "Scope"
 msgstr "Stopp"
 
-#: src/audio_output/input.c:96
+#: src/audio_output/input.c:100
 msgid "Spectrum"
 msgstr ""
 
-#: src/audio_output/input.c:131 modules/audio_filter/equalizer.c:68
-#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
+#: src/audio_output/input.c:135 modules/audio_filter/equalizer.c:72
+#: modules/gui/macosx/equalizer.m:158 modules/gui/macosx/equalizer.m:172
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:181
 #, fuzzy
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/audio_output/input.c:153 src/libvlc-module.c:272
-#: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
+#: src/audio_output/input.c:157 src/libvlc-module.c:276
+#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:394
 #, fuzzy
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Lyd"
 
-#: src/audio_output/input.c:175
+#: src/audio_output/input.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Replay gain"
 msgstr "Spill fortere"
 
-#: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
-#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:679
-#: modules/gui/macosx/intf.m:680
+#: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
+#: modules/access/vcdx/info.c:122 modules/gui/macosx/intf.m:709
+#: modules/gui/macosx/intf.m:710
 #, fuzzy
 msgid "Audio Channels"
 msgstr "Velg lydkanal"
 
-#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
-#: modules/access/v4l2.c:186 modules/access/v4l.c:124
-#: modules/audio_output/alsa.c:188 modules/audio_output/alsa.c:219
-#: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:201
-#: modules/audio_output/portaudio.c:406 modules/audio_output/sdl.c:179
-#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:417
-#: modules/codec/twolame.c:66
+#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:207 modules/access/v4l2/v4l2.c:258
+#: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:194
+#: modules/audio_output/alsa.c:225 modules/audio_output/directx.c:466
+#: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:410
+#: modules/audio_output/sdl.c:183 modules/audio_output/sdl.c:200
+#: modules/audio_output/waveout.c:520 modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
-#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:704
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:902 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
+#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:167
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:590
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:758 modules/video_filter/logo.c:99
+#: modules/video_filter/marq.c:133 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Left"
 msgstr "Venstre"
 
-#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
-#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
-#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
-#: modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
+#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:167
+#: modules/video_filter/logo.c:99 modules/video_filter/marq.c:133
+#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:84
+#: modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Right"
 msgstr "Høyre"
 
-#: src/audio_output/output.c:131
+#: src/audio_output/output.c:135
 msgid "Dolby Surround"
 msgstr ""
 
-#: src/audio_output/output.c:143
+#: src/audio_output/output.c:147
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Omvendt stereo"
 
-#: src/config/file.c:556
+#: src/config/file.c:558
 msgid "key"
 msgstr ""
 
-#: src/config/file.c:565
+#: src/config/file.c:567
 msgid "boolean"
 msgstr "boolsk"
 
-#: src/config/file.c:565 src/libvlc-common.c:1491
+#: src/config/file.c:567 src/libvlc-common.c:1500
 msgid "integer"
 msgstr "heltall"
 
-#: src/config/file.c:574 src/libvlc-common.c:1518
+#: src/config/file.c:576 src/libvlc-common.c:1527
 msgid "float"
 msgstr "desimaltall"
 
-#: src/config/file.c:597 src/libvlc-common.c:1472
+#: src/config/file.c:599 src/libvlc-common.c:1481
 msgid "string"
 msgstr "tegn"
 
-#: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:125
-#: src/playlist/loadsave.c:149
+#: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:129
+#: src/playlist/loadsave.c:145
 msgid "Media Library"
 msgstr ""
 
@@ -982,431 +983,434 @@ msgstr ""
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr ""
 
-#: src/input/control.c:310
+#: src/input/control.c:314
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr ""
 
-#: src/input/decoder.c:106
+#: src/input/decoder.c:111
 #, fuzzy
 msgid "No suitable decoder module"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/input/decoder.c:107
+#: src/input/decoder.c:112
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
 "there is no way for you to fix this."
 msgstr ""
 
-#: src/input/decoder.c:158 src/input/decoder.c:170 src/input/decoder.c:372
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:215 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:223
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
-#: modules/stream_out/es.c:377
+#: src/input/decoder.c:164 src/input/decoder.c:176 src/input/decoder.c:378
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:221 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:229
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:241 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:615
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:624 modules/stream_out/es.c:370
+#: modules/stream_out/es.c:384
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr ""
 
-#: src/input/decoder.c:159
+#: src/input/decoder.c:165
 msgid "VLC could not open the packetizer module."
 msgstr ""
 
-#: src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
+#: src/input/decoder.c:177 src/input/decoder.c:379
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:471 src/input/es_out.c:473 src/input/es_out.c:479
-#: src/input/es_out.c:480 modules/access/cdda/info.c:969
+#: src/input/es_out.c:475 src/input/es_out.c:477 src/input/es_out.c:483
+#: src/input/es_out.c:484 modules/access/cdda/info.c:969
 #: modules/access/cdda/info.c:1002
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:661
+#: src/input/es_out.c:665
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:661 src/input/es_out.c:663 src/input/var.c:128
-#: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/macosx/intf.m:666
-#: modules/gui/macosx/intf.m:667
+#: src/input/es_out.c:665 src/input/es_out.c:667 src/input/var.c:132
+#: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/macosx/intf.m:696
+#: modules/gui/macosx/intf.m:697
 #, fuzzy
 msgid "Program"
 msgstr "Avslutt programmet"
 
-#: src/input/es_out.c:1447 modules/demux/ty.c:765
+#: src/input/es_out.c:1451 modules/demux/ty.c:769
 #, fuzzy
 msgid "Closed captions 1"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/input/es_out.c:1448 modules/demux/ty.c:766
+#: src/input/es_out.c:1452 modules/demux/ty.c:770
 #, fuzzy
 msgid "Closed captions 2"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/input/es_out.c:1449 modules/demux/ty.c:767
+#: src/input/es_out.c:1453 modules/demux/ty.c:771
 #, fuzzy
 msgid "Closed captions 3"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/input/es_out.c:1450 modules/demux/ty.c:768
+#: src/input/es_out.c:1454 modules/demux/ty.c:772
 #, fuzzy
 msgid "Closed captions 4"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/input/es_out.c:2032 modules/codec/faad.c:356
+#: src/input/es_out.c:2036 modules/codec/faad.c:359
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: src/input/es_out.c:2034 modules/gui/macosx/wizard.m:383
+#: src/input/es_out.c:2038 modules/gui/macosx/wizard.m:383
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:562 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:641
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
 msgid "Codec"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:2037 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:19
+#: src/input/es_out.c:2041 src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:168
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:25
 msgid "Language"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:2045 src/input/es_out.c:2073 src/input/es_out.c:2100
-#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:114
+#: src/input/es_out.c:2049 src/input/es_out.c:2077 src/input/es_out.c:2104
+#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:164
 msgid "Type"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:2048 modules/codec/faad.c:360
+#: src/input/es_out.c:2052 modules/codec/faad.c:363
 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:690
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanaler"
 
-#: src/input/es_out.c:2053 modules/codec/faad.c:362
+#: src/input/es_out.c:2057 modules/codec/faad.c:365
 #, fuzzy
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Valgte"
 
-#: src/input/es_out.c:2054
+#: src/input/es_out.c:2058
 #, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:2060
+#: src/input/es_out.c:2064
 msgid "Bits per sample"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:2065 modules/access_output/shout.c:86
-#: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:709
+#: src/input/es_out.c:2069 modules/access_output/shout.c:90
+#: modules/access/pvr.c:96 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:809
 #, fuzzy
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Lyd"
 
-#: src/input/es_out.c:2066
+#: src/input/es_out.c:2070
 #, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:2077
+#: src/input/es_out.c:2081
 msgid "Resolution"
 msgstr "Oppløsning"
 
-#: src/input/es_out.c:2083
+#: src/input/es_out.c:2087
 #, fuzzy
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Oppløsning"
 
-#: src/input/es_out.c:2093 modules/access/screen/screen.c:38
+#: src/input/es_out.c:2097 modules/access/screen/screen.c:42
 #, fuzzy
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Valgte"
 
-#: src/input/es_out.c:2100
+#: src/input/es_out.c:2104
 #, fuzzy
 msgid "Subtitle"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: src/input/input.c:2315
+#: src/input/input.c:2310
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr ""
 
-#: src/input/input.c:2316
+#: src/input/input.c:2311
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 
-#: src/input/input.c:2415
+#: src/input/input.c:2409
 msgid "VLC can't recognize the input's format"
 msgstr ""
 
-#: src/input/input.c:2416
+#: src/input/input.c:2410
 #, c-format
 msgid "The format of '%s' cannot be detected. Have a look the log for details."
 msgstr ""
 
-#: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:668
-#: modules/gui/macosx/intf.m:669 modules/gui/macosx/open.m:170
+#: src/input/meta.c:47 src/input/var.c:143
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237 modules/gui/macosx/intf.m:698
+#: modules/gui/macosx/intf.m:699 modules/gui/macosx/open.m:170
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:348
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:305
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:184
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:298
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:191
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1662 modules/mux/asf.c:47
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1662 modules/mux/asf.c:51
 msgid "Title"
 msgstr "Tittel"
 
-#: src/input/meta.c:43 modules/gui/macosx/playlist.m:1111
+#: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/playlist.m:1090
 msgid "Artist"
 msgstr ""
 
-#: src/input/meta.c:44
+#: src/input/meta.c:49
 msgid "Genre"
 msgstr ""
 
-#: src/input/meta.c:45 modules/mux/asf.c:51
+#: src/input/meta.c:50 modules/mux/asf.c:55
 #, fuzzy
 msgid "Copyright"
 msgstr "Crop?"
 
-#: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301 modules/access/vcdx/info.c:91
+#: src/input/meta.c:51 src/libvlc-module.c:305 modules/access/vcdx/info.c:95
 #, fuzzy
 msgid "Album"
 msgstr "Om"
 
-#: src/input/meta.c:47
+#: src/input/meta.c:52
 #, fuzzy
 msgid "Track number"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/bookmarks.m:97
+#: src/input/meta.c:53 modules/gui/macosx/bookmarks.m:96
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:57
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
 #, fuzzy
 msgid "Description"
 msgstr "Varighet"
 
-#: src/input/meta.c:49 modules/mux/asf.c:55
+#: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:59
 #, fuzzy
 msgid "Rating"
 msgstr "tegn"
 
-#: src/input/meta.c:50
+#: src/input/meta.c:55
 #, fuzzy
 msgid "Date"
 msgstr "Pause"
 
-#: src/input/meta.c:51
+#: src/input/meta.c:56
 #, fuzzy
 msgid "Setting"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/open.m:183
+#: src/input/meta.c:57 modules/gui/macosx/open.m:183
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:875
 msgid "URL"
 msgstr ""
 
-#: src/input/meta.c:54 modules/misc/notify/notify.c:277
+#: src/input/meta.c:59 modules/misc/notify/notify.c:290
 #, fuzzy
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Spill"
 
-#: src/input/meta.c:55 modules/access/vcdx/info.c:98
+#: src/input/meta.c:60 modules/access/vcdx/info.c:102
 msgid "Publisher"
 msgstr ""
 
-#: src/input/meta.c:56
+#: src/input/meta.c:61
 msgid "Encoded by"
 msgstr ""
 
-#: src/input/meta.c:57
+#: src/input/meta.c:62
 #, fuzzy
 msgid "Artwork URL"
 msgstr "Nettverk"
 
-#: src/input/meta.c:58
+#: src/input/meta.c:63
 #, fuzzy
 msgid "Track ID"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: src/input/var.c:118
+#: src/input/var.c:122
 msgid "Bookmark"
 msgstr ""
 
-#: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:581
+#: src/input/var.c:138 src/libvlc-module.c:581
 #, fuzzy
 msgid "Programs"
 msgstr "Avslutt programmet"
 
-#: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
-#: modules/gui/macosx/intf.m:670 modules/gui/macosx/intf.m:671
-#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:158
+#: src/input/var.c:149 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1238
+#: modules/gui/macosx/intf.m:700 modules/gui/macosx/intf.m:701
+#: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:165
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:766
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapittel"
 
-#: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
-#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
+#: src/input/var.c:155 modules/access/vcdx/info.c:306
+#: modules/access/vcdx/info.c:307 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:295
 #, fuzzy
 msgid "Navigation"
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:694
-#: modules/gui/macosx/intf.m:695
+#: src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/intf.m:724
+#: modules/gui/macosx/intf.m:725
 #, fuzzy
 msgid "Video Track"
 msgstr "Video"
 
-#: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:677
-#: modules/gui/macosx/intf.m:678
+#: src/input/var.c:176 modules/gui/macosx/intf.m:707
+#: modules/gui/macosx/intf.m:708
 #, fuzzy
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Lyd"
 
-#: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:702
-#: modules/gui/macosx/intf.m:703
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/intf.m:732
+#: modules/gui/macosx/intf.m:733
 #, fuzzy
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: src/input/var.c:260
+#: src/input/var.c:269
 #, fuzzy
 msgid "Next title"
 msgstr "Neste fil"
 
-#: src/input/var.c:265
+#: src/input/var.c:274
 #, fuzzy
 msgid "Previous title"
 msgstr "Forrige fil"
 
-#: src/input/var.c:288
+#: src/input/var.c:297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Title %i"
 msgstr "Tittel"
 
-#: src/input/var.c:311 src/input/var.c:371
+#: src/input/var.c:320 src/input/var.c:380
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapittel"
 
-#: src/input/var.c:350 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:629
+#: src/input/var.c:359 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:663
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
 #, fuzzy
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Kapittel"
 
-#: src/input/var.c:355 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:628
+#: src/input/var.c:364 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:662
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
 #, fuzzy
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Kapittel"
 
-#: src/input/vlm.c:2282 src/input/vlm.c:2623
+#: src/input/vlm.c:2283 src/input/vlm.c:2624
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
-#: modules/demux/avi/avi.c:589 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:105 modules/gui/macosx/controls.m:58
+#: src/interface/interaction.c:270 src/interface/interaction.c:368
+#: modules/demux/avi/avi.c:671 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/controls.m:58
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:119
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:139 modules/gui/macosx/wizard.m:320
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:123
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:143 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:320
 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1101
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1142
-#: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:35
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1283
+#: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:38
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: src/interface/interaction.c:361
+#: src/interface/interaction.c:367
 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1100
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:504
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:544
 msgid "Ok"
 msgstr ""
 
-#: src/interface/interface.c:223
-#, fuzzy
-msgid "Switch interface"
-msgstr "_Gjem grensesnitt"
-
-#: src/interface/interface.c:250 modules/gui/macosx/intf.m:629
-#: modules/gui/macosx/intf.m:630
+#: src/interface/interface.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:659
+#: modules/gui/macosx/intf.m:660
 #, fuzzy
 msgid "Add Interface"
 msgstr "_Gjem grensesnitt"
 
-#: src/interface/interface.c:256
+#: src/interface/interface.c:217
 #, fuzzy
 msgid "Telnet Interface"
 msgstr "Grensesnitt"
 
-#: src/interface/interface.c:259
+#: src/interface/interface.c:220
 #, fuzzy
 msgid "Web Interface"
 msgstr "Grensesnitt"
 
-#: src/interface/interface.c:262
+#: src/interface/interface.c:223
 #, fuzzy
 msgid "Debug logging"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/interface/interface.c:265
+#: src/interface/interface.c:226
 #, fuzzy
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Pause strøm"
 
-#: src/libvlc-common.c:283 src/libvlc-common.c:418 src/modules/cache.c:188
-#: src/modules/cache.c:501
+#: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:415 src/modules/cache.c:192
+#: src/modules/cache.c:505
 msgid "C"
 msgstr "no"
 
-#: src/libvlc-common.c:1531
+#: src/libvlc-common.c:1064
+msgid ""
+"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
+"interface."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-common.c:1540
 msgid " (default enabled)"
 msgstr " (grunninnstilling påskrudd)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1532
+#: src/libvlc-common.c:1541
 msgid " (default disabled)"
 msgstr " (grunninnstilling avskrudd)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1689
+#: src/libvlc-common.c:1700 src/libvlc-common.c:1703
 #, fuzzy
 msgid "Note:"
 msgstr "Port"
 
-#: src/libvlc-common.c:1690
+#: src/libvlc-common.c:1701 src/libvlc-common.c:1704
 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-common.c:1793
+#: src/libvlc-common.c:1808
 #, fuzzy, c-format
 msgid "VLC version %s\n"
 msgstr "forvrengingsmodus"
 
-#: src/libvlc-common.c:1794
+#: src/libvlc-common.c:1809
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-common.c:1796
+#: src/libvlc-common.c:1811
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Ingen tjener !"
 
-#: src/libvlc-common.c:1798
+#: src/libvlc-common.c:1813
 #, c-format
-msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
+msgid "Based upon Git commit [%s]\n"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-common.c:1829
+#: src/libvlc-common.c:1849
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-common.c:1849
+#: src/libvlc-common.c:1869
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -1414,148 +1418,169 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Trykk Retur-knappen for å fortsette...\n"
 
-#: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
+#: src/libvlc.h:140 src/libvlc-module.c:1310 src/libvlc-module.c:1311
+#: src/libvlc-module.c:2339 src/video_output/vout_intf.c:304
+msgid "Zoom"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:141 src/libvlc-module.c:1236 src/video_output/vout_intf.c:202
+msgid "1:4 Quarter"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:142 src/libvlc-module.c:1237 src/video_output/vout_intf.c:203
+msgid "1:2 Half"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:143 src/libvlc-module.c:1238 src/video_output/vout_intf.c:204
+msgid "1:1 Original"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:144 src/libvlc-module.c:1239 src/video_output/vout_intf.c:205
+msgid "2:1 Double"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:83 src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:62
 #, fuzzy
 msgid "Auto"
 msgstr "Forfattere"
 
-#: src/libvlc-module.c:80
+#: src/libvlc-module.c:84
 msgid "American English"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:81 src/text/iso-639_def.h:43
+#: src/libvlc-module.c:85 src/text/iso-639_def.h:43
 msgid "Arabic"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:82
+#: src/libvlc-module.c:86
 #, fuzzy
 msgid "Brazilian Portuguese"
 msgstr "Avslutt programmet"
 
-#: src/libvlc-module.c:83
+#: src/libvlc-module.c:87
 msgid "British English"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:84 src/text/iso-639_def.h:59
+#: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:59
 #, fuzzy
 msgid "Catalan"
 msgstr "tegn"
 
-#: src/libvlc-module.c:85
+#: src/libvlc-module.c:89
 msgid "Chinese Traditional"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:86 src/text/iso-639_def.h:67
+#: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:67
 msgid "Czech"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:87 src/text/iso-639_def.h:68
+#: src/libvlc-module.c:91 src/text/iso-639_def.h:68
 #, fuzzy
 msgid "Danish"
 msgstr "Disk"
 
-#: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:69
+#: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:69
 msgid "Dutch"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:76
+#: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:76
 msgid "Finnish"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:77
+#: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:77
 #, fuzzy
 msgid "French"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: src/libvlc-module.c:91
+#: src/libvlc-module.c:95
 #, fuzzy
 msgid "Galician"
 msgstr "tegn"
 
-#: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:79
+#: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:79
 msgid "Georgian"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:80
+#: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:80
 msgid "German"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:88
+#: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:88
 msgid "Hebrew"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:92
+#: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:92
 msgid "Hungarian"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:99
+#: src/libvlc-module.c:100 src/text/iso-639_def.h:99
 #, fuzzy
 msgid "Italian"
 msgstr "tegn"
 
-#: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:101
+#: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:101
 msgid "Japanese"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:111
+#: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:111
 #, fuzzy
 msgid "Korean"
 msgstr "boolsk"
 
-#: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:125
+#: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:125
 #, fuzzy
 msgid "Malay"
 msgstr "Spill"
 
-#: src/libvlc-module.c:100
+#: src/libvlc-module.c:104
 msgid "Occitan"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:146
+#: src/libvlc-module.c:105 src/text/iso-639_def.h:146
 #, fuzzy
 msgid "Persian"
 msgstr "Spill"
 
-#: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:148
+#: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:148
 msgid "Polish"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:154
+#: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:154
 msgid "Romanian"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:156
+#: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:156
 #, fuzzy
 msgid "Russian"
 msgstr "skrifttype"
 
-#: src/libvlc-module.c:105
+#: src/libvlc-module.c:109
 msgid "Simplified Chinese"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:162
+#: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:162
 #, fuzzy
 msgid "Slovak"
 msgstr "Sakte"
 
-#: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:163
+#: src/libvlc-module.c:111 src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Slovenian"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:170
+#: src/libvlc-module.c:112 src/text/iso-639_def.h:170
 msgid "Spanish"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:175
+#: src/libvlc-module.c:113 src/text/iso-639_def.h:175
 msgid "Swedish"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:188
+#: src/libvlc-module.c:114 src/text/iso-639_def.h:188
 #, fuzzy
 msgid "Turkish"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: src/libvlc-module.c:130
+#: src/libvlc-module.c:134
 #, fuzzy
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
@@ -1565,12 +1590,12 @@ msgstr ""
 "Du kan velge hvilket grensesnitt VLC skal bruke med dette alternativet. "
 "Standard innstillingen velger automatisk den beste tilgjengelige modulen."
 
-#: src/libvlc-module.c:134
+#: src/libvlc-module.c:138
 #, fuzzy
 msgid "Interface module"
 msgstr "grensesnittmodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:136
+#: src/libvlc-module.c:140
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
@@ -1579,12 +1604,12 @@ msgstr ""
 "Du kan velge hvilket grensesnitt VLC skal bruke med dette alternativet. "
 "Standard innstillingen velger automatisk den beste tilgjengelige modulen."
 
-#: src/libvlc-module.c:140 modules/control/ntservice.c:52
+#: src/libvlc-module.c:144 modules/control/ntservice.c:56
 #, fuzzy
 msgid "Extra interface modules"
 msgstr "ekstra grensesnittmoduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:142
+#: src/libvlc-module.c:146
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
@@ -1596,17 +1621,17 @@ msgstr ""
 "alternativet. Disse startes i bakgrunnen i tillegg til standard "
 "grensesnittet. Bruk en kommaseparert liste med grensesnittmoduler."
 
-#: src/libvlc-module.c:149
+#: src/libvlc-module.c:153
 #, fuzzy
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/libvlc-module.c:151
+#: src/libvlc-module.c:155
 #, fuzzy
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "detaljnivå (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:153
+#: src/libvlc-module.c:157
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
@@ -1615,27 +1640,27 @@ msgstr ""
 "Sett detaljnivået på beskjeder med dette alternativet (0=bare feil og "
 "standard meldinger, 1=advarsler, 2=feilretting)."
 
-#: src/libvlc-module.c:156
+#: src/libvlc-module.c:160
 #, fuzzy
 msgid "Be quiet"
 msgstr "vær stille"
 
-#: src/libvlc-module.c:158
+#: src/libvlc-module.c:162
 #, fuzzy
 msgid "Turn off all warning and information messages."
 msgstr ""
 "Skru av alle advarsler og informasjonsmeldinger med dette alternativet."
 
-#: src/libvlc-module.c:160
+#: src/libvlc-module.c:164
 #, fuzzy
 msgid "Default stream"
 msgstr "Slett"
 
-#: src/libvlc-module.c:162
+#: src/libvlc-module.c:166
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:165
+#: src/libvlc-module.c:169
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
@@ -1644,12 +1669,12 @@ msgstr ""
 "Standard sti som grensesnittet benytter for å finne filer velger du med "
 "dette alternativet."
 
-#: src/libvlc-module.c:169
+#: src/libvlc-module.c:173
 #, fuzzy
 msgid "Color messages"
 msgstr "fargede beskjeder"
 
-#: src/libvlc-module.c:171
+#: src/libvlc-module.c:175
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
@@ -1658,12 +1683,12 @@ msgstr ""
 "Når dette alternativet er påskrudd fargelegges meldinger til konsolen. "
 "Terminalklienten trenger Linux-fargestøtte for at dette skal virke."
 
-#: src/libvlc-module.c:174
+#: src/libvlc-module.c:178
 #, fuzzy
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "vis avanserte alternativer"
 
-#: src/libvlc-module.c:176
+#: src/libvlc-module.c:180
 #, fuzzy
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
@@ -1673,29 +1698,29 @@ msgstr ""
 "alternativet er påskrudd, inkludert de som de fleste brukere aldri burde "
 "røre."
 
-#: src/libvlc-module.c:180 modules/control/showintf.c:67
+#: src/libvlc-module.c:184 modules/control/showintf.c:71
 #, fuzzy
 msgid "Show interface with mouse"
 msgstr "_Gjem grensesnitt"
 
-#: src/libvlc-module.c:182
+#: src/libvlc-module.c:186
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
 "edge of the screen in fullscreen mode."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:185
+#: src/libvlc-module.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Interface interaction"
 msgstr "grensesnittmodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:191
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:197
+#: src/libvlc-module.c:201
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
@@ -1703,12 +1728,12 @@ msgid ""
 "the \"audio filters\" modules section."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:203
+#: src/libvlc-module.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Lyd-eksportmodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:205
+#: src/libvlc-module.c:209
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
@@ -1718,13 +1743,13 @@ msgstr ""
 "alternativet. Standard innstillingen velger automatisk den beste "
 "tilgjengelige metoden. "
 
-#: src/libvlc-module.c:209 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
-#: modules/stream_out/display.c:36
+#: src/libvlc-module.c:213 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
+#: modules/stream_out/display.c:40
 #, fuzzy
 msgid "Enable audio"
 msgstr "skru på lyd"
 
-#: src/libvlc-module.c:211
+#: src/libvlc-module.c:215
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
@@ -1733,46 +1758,46 @@ msgstr ""
 "Du kan skru av lydeksport fullstendig. Dekoding av lyd vil ikke bli gjort "
 "hvis du velger dette, og dette sparer litt prosessorkraft."
 
-#: src/libvlc-module.c:214
+#: src/libvlc-module.c:218
 #, fuzzy
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "framtvinger monolyd"
 
-#: src/libvlc-module.c:215
+#: src/libvlc-module.c:219
 #, fuzzy
 msgid "This will force a mono audio output."
 msgstr "Dette framtvinger eksport av monolyd"
 
-#: src/libvlc-module.c:217
+#: src/libvlc-module.c:221
 #, fuzzy
 msgid "Default audio volume"
 msgstr "Slett"
 
-#: src/libvlc-module.c:219
+#: src/libvlc-module.c:223
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr ""
 "Du velger standardvolum for lydekport i et område fra 0 til 1024 med dette "
 "alternativet."
 
-#: src/libvlc-module.c:222
+#: src/libvlc-module.c:226
 #, fuzzy
 msgid "Audio output saved volume"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/libvlc-module.c:224
+#: src/libvlc-module.c:228
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
 "should not change this option manually."
 msgstr "Dette lagrer lydeksportvolumet når du skrur av lyden."
 
-#: src/libvlc-module.c:227
+#: src/libvlc-module.c:231
 #, fuzzy
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Lydeksport volum"
 
-#: src/libvlc-module.c:229
+#: src/libvlc-module.c:233
 #, fuzzy
 msgid ""
 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
@@ -1781,12 +1806,12 @@ msgstr ""
 "Du velger standardvolum for lydekport i et område fra 0 til 1024 med dette "
 "alternativet."
 
-#: src/libvlc-module.c:232
+#: src/libvlc-module.c:236
 #, fuzzy
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "lydeksportens frekvens (Hz)"
 
-#: src/libvlc-module.c:234
+#: src/libvlc-module.c:238
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
@@ -1795,23 +1820,23 @@ msgstr ""
 "Her kan du framtvinge lydeksportens frekvens. Vanlige verdier er 48000, "
 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 
-#: src/libvlc-module.c:238
+#: src/libvlc-module.c:242
 msgid "High quality audio resampling"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:240
+#: src/libvlc-module.c:244
 msgid ""
 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
 "resampling algorithm will be used instead."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:245
+#: src/libvlc-module.c:249
 #, fuzzy
 msgid "Audio desynchronization compensation"
 msgstr "kompenserer for desynkronisering av lyd/bilde (i millisekunder)"
 
-#: src/libvlc-module.c:247
+#: src/libvlc-module.c:251
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
@@ -1820,12 +1845,12 @@ msgstr ""
 "Du kan forsinke lydeksporten med dette alternativet. Hvis du oppdager "
 "tidsforsinkelse mellom lyd og bilde kan dette være svært kjekt."
 
-#: src/libvlc-module.c:250
+#: src/libvlc-module.c:254
 #, fuzzy
 msgid "Audio output channels mode"
 msgstr "velg foretrukket rekkefølge for lydinnkoding"
 
-#: src/libvlc-module.c:252
+#: src/libvlc-module.c:256
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
@@ -1835,12 +1860,12 @@ msgstr ""
 "Du kan bruke S/PDIF lydeksport som standard når maskinvaren din støtter "
 "dette i tillegg til lydstrømmen som avspilles."
 
-#: src/libvlc-module.c:256 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:62
+#: src/libvlc-module.c:260 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:99
 #, fuzzy
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "bruk S/PDIF lydeksport når dette er tilgjengelig"
 
-#: src/libvlc-module.c:258
+#: src/libvlc-module.c:262
 #, fuzzy
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
@@ -1849,12 +1874,12 @@ msgstr ""
 "Du kan bruke S/PDIF lydeksport som standard når maskinvaren din støtter "
 "dette i tillegg til lydstrømmen som avspilles."
 
-#: src/libvlc-module.c:261 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:36
+#: src/libvlc-module.c:265 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:113
 #, fuzzy
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Velg en nettverksstrøm"
 
-#: src/libvlc-module.c:263
+#: src/libvlc-module.c:267
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1862,88 +1887,88 @@ msgid ""
 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:451
+#: src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:62
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:479
 #, fuzzy
 msgid "On"
 msgstr "Åpne fil"
 
-#: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:61
+#: src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:61
 msgid "Off"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:274
+#: src/libvlc-module.c:278
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:277
+#: src/libvlc-module.c:281
 #, fuzzy
 msgid "Audio visualizations "
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: src/libvlc-module.c:279
+#: src/libvlc-module.c:283
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:283
+#: src/libvlc-module.c:287
 #, fuzzy
 msgid "Replay gain mode"
 msgstr "Spill fortere"
 
-#: src/libvlc-module.c:285
+#: src/libvlc-module.c:289
 #, fuzzy
 msgid "Select the replay gain mode"
 msgstr "Velg fil"
 
-#: src/libvlc-module.c:287
+#: src/libvlc-module.c:291
 #, fuzzy
 msgid "Replay preamp"
 msgstr "Spill strøm"
 
-#: src/libvlc-module.c:289
+#: src/libvlc-module.c:293
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
 
-#: src/libvlc-module.c:292
+#: src/libvlc-module.c:296
 #, fuzzy
 msgid "Default replay gain"
 msgstr "Slett"
 
-#: src/libvlc-module.c:294
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:296
+#: src/libvlc-module.c:300
 #, fuzzy
 msgid "Peak protection"
 msgstr "Valg"
 
-#: src/libvlc-module.c:298
+#: src/libvlc-module.c:302
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:301 modules/access/dshow/dshow.cpp:73
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:75 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:212
-#: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:176
+#: src/libvlc-module.c:305 modules/access/dshow/dshow.cpp:77
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:79 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:74
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:235
+#: modules/video_output/opengl.c:124 modules/video_output/opengl.c:180
 msgid "None"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:301 modules/access/cdda/info.c:394
+#: src/libvlc-module.c:305 modules/access/cdda/info.c:394
 #: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
-#: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
-#: modules/access/vcdx/info.c:287
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:329
+#: modules/access/vcdx/access.c:476 modules/access/vcdx/info.c:290
+#: modules/access/vcdx/info.c:291
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:322
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1709
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1727
 #, fuzzy
 msgid "Track"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: src/libvlc-module.c:309
+#: src/libvlc-module.c:313
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1952,12 +1977,12 @@ msgid ""
 "options."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:315
+#: src/libvlc-module.c:319
 #, fuzzy
 msgid "Video output module"
 msgstr "Videofremvisningsmodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:317
+#: src/libvlc-module.c:321
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
@@ -1967,13 +1992,13 @@ msgstr ""
 "alternativet. Standard innstillingen velger automatisk den beste "
 "tilgjengelige metoden."
 
-#: src/libvlc-module.c:320 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:38
+#: src/libvlc-module.c:324 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
+#: modules/stream_out/display.c:42
 #, fuzzy
 msgid "Enable video"
 msgstr "skru på video"
 
-#: src/libvlc-module.c:322
+#: src/libvlc-module.c:326
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
@@ -1982,14 +2007,14 @@ msgstr ""
 "Du kan skru av videoeksport fullstendig. Videodekoding vil da ikke bli "
 "gjort, noe som sparer litt prosessorkraft."
 
-#: src/libvlc-module.c:325 modules/codec/fake.c:54
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121 modules/stream_out/transcode.c:68
-#: modules/visualization/visual/visual.c:41
+#: src/libvlc-module.c:329 modules/codec/fake.c:58
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:125 modules/stream_out/transcode.c:72
+#: modules/visualization/visual/visual.c:45
 #, fuzzy
 msgid "Video width"
 msgstr "videobredde"
 
-#: src/libvlc-module.c:327
+#: src/libvlc-module.c:331
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
@@ -1998,14 +2023,14 @@ msgstr ""
 "Her kan du sette videobredden. Standardinnstillingen er at VLC tilpasser seg "
 "til videoviseren."
 
-#: src/libvlc-module.c:330 modules/codec/fake.c:57
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:124 modules/stream_out/transcode.c:71
-#: modules/visualization/visual/visual.c:45
+#: src/libvlc-module.c:334 modules/codec/fake.c:61
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:128 modules/stream_out/transcode.c:75
+#: modules/visualization/visual/visual.c:49
 #, fuzzy
 msgid "Video height"
 msgstr "videohøyde"
 
-#: src/libvlc-module.c:332
+#: src/libvlc-module.c:336
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
@@ -2014,128 +2039,128 @@ msgstr ""
 "Her kan du sette videohøyden. Standardinnstillingen er at VLC tilpasser seg "
 "til videoviseren."
 
-#: src/libvlc-module.c:335
+#: src/libvlc-module.c:339
 #, fuzzy
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: src/libvlc-module.c:337
+#: src/libvlc-module.c:341
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:340
+#: src/libvlc-module.c:344
 #, fuzzy
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: src/libvlc-module.c:342
+#: src/libvlc-module.c:346
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:345
+#: src/libvlc-module.c:349
 #, fuzzy
 msgid "Video title"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: src/libvlc-module.c:347
+#: src/libvlc-module.c:351
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:350
+#: src/libvlc-module.c:354
 #, fuzzy
 msgid "Video alignment"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: src/libvlc-module.c:352
+#: src/libvlc-module.c:356
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
-#: modules/gui/fbosd.c:163 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
+#: modules/gui/fbosd.c:167 modules/video_filter/logo.c:99
+#: modules/video_filter/marq.c:133 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
 #, fuzzy
 msgid "Center"
 msgstr "Kapittel"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:697
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:909 modules/video_filter/logo.c:95
-#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/zvbi.c:98 modules/gui/fbosd.c:167
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:583
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:765 modules/video_filter/logo.c:99
+#: modules/video_filter/marq.c:133 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
 msgid "Top"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/gui/fbosd.c:163
-#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
-#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
-#: modules/video_filter/rss.c:162
+#: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404 modules/codec/dvbsub.c:74
+#: modules/codec/zvbi.c:98 modules/gui/fbosd.c:167
+#: modules/video_filter/logo.c:99 modules/video_filter/marq.c:133
+#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:84
+#: modules/video_filter/rss.c:166
 #, fuzzy
 msgid "Bottom"
 msgstr "Gå til:"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
-#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
-#: modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
+#: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
+#: modules/video_filter/rss.c:167
 #, fuzzy
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Venstre"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
-#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
-#: modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
+#: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
+#: modules/video_filter/rss.c:167
 #, fuzzy
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Høyre"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
-#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
-#: modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
+#: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
+#: modules/video_filter/rss.c:167
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
-#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
-#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
-#: modules/video_filter/rss.c:163
+#: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
+#: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
+#: modules/video_filter/rss.c:167
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:360
+#: src/libvlc-module.c:364
 #, fuzzy
 msgid "Zoom video"
 msgstr "xvideo"
 
-#: src/libvlc-module.c:362
+#: src/libvlc-module.c:366
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Zoom videoen med den spesifiserte faktoren."
 
-#: src/libvlc-module.c:364
+#: src/libvlc-module.c:368
 #, fuzzy
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "videoeksport i gråtoner"
 
-#: src/libvlc-module.c:366
+#: src/libvlc-module.c:370
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
@@ -2144,107 +2169,107 @@ msgstr ""
 "Fargeinformasjon fra videoen blir ikke dekodet når dette alternativet er "
 "valgt. (Du sparer litt prosessorkraft)."
 
-#: src/libvlc-module.c:369
+#: src/libvlc-module.c:373
 #, fuzzy
 msgid "Embedded video"
 msgstr "QT Embedded videomodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:371
+#: src/libvlc-module.c:375
 #, fuzzy
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr "_Gjem grensesnitt"
 
-#: src/libvlc-module.c:373
+#: src/libvlc-module.c:377
 #, fuzzy
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Fullskjermdybde:"
 
-#: src/libvlc-module.c:375
+#: src/libvlc-module.c:379
 #, fuzzy
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "metode for å veksle til og fra fullskjerm"
 
-#: src/libvlc-module.c:377
+#: src/libvlc-module.c:381
 #, fuzzy
 msgid "Overlay video output"
 msgstr "Fullskjermdybde:"
 
-#: src/libvlc-module.c:379
+#: src/libvlc-module.c:383
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:425
+#: src/libvlc-module.c:386 src/video_output/vout_intf.c:432
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
 msgid "Always on top"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:384
+#: src/libvlc-module.c:388
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:386
+#: src/libvlc-module.c:390
 #, fuzzy
 msgid "Show media title on video."
 msgstr "_Teksting"
 
-#: src/libvlc-module.c:388
+#: src/libvlc-module.c:392
 #, fuzzy
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
 msgstr "Vis xosd-eksporten på bunnen av skjermen i stedet for på toppen"
 
-#: src/libvlc-module.c:390
+#: src/libvlc-module.c:394
 msgid "Show video title for x miliseconds."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:392
+#: src/libvlc-module.c:396
 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:394
+#: src/libvlc-module.c:398
 #, fuzzy
 msgid "Position of video title."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/libvlc-module.c:396
+#: src/libvlc-module.c:400
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:403
+#: src/libvlc-module.c:407
 msgid "Disable screensaver"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:404
+#: src/libvlc-module.c:408
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:406
+#: src/libvlc-module.c:410
 msgid "Inhibits the power management daemon during playback."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:407
+#: src/libvlc-module.c:411
 msgid ""
 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
 "computer being suspended because of inactivity."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:410 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
+#: src/libvlc-module.c:414 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
 msgid "Window decorations"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:412
+#: src/libvlc-module.c:416
 msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:415
+#: src/libvlc-module.c:419
 #, fuzzy
 msgid "Video output filter module"
 msgstr "Videofremvisningsmodul"
 
-#: src/libvlc-module.c:417
+#: src/libvlc-module.c:421
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
@@ -2254,12 +2279,12 @@ msgstr ""
 "for eksempel for å fjerne striper, eller for å klone eller forvrenge "
 "videovinduet. "
 
-#: src/libvlc-module.c:421
+#: src/libvlc-module.c:425
 #, fuzzy
 msgid "Video filter module"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/libvlc-module.c:423
+#: src/libvlc-module.c:427
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
@@ -2269,53 +2294,53 @@ msgstr ""
 "for eksempel for å fjerne striper, eller for å klone eller forvrenge "
 "videovinduet. "
 
-#: src/libvlc-module.c:427
+#: src/libvlc-module.c:431
 #, fuzzy
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
 msgstr "XVimage chroma format"
 
-#: src/libvlc-module.c:429
+#: src/libvlc-module.c:433
 #, fuzzy
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:433
+#: src/libvlc-module.c:435 src/libvlc-module.c:437
 #, fuzzy
 msgid "Video snapshot file prefix"
 msgstr "XVimage chroma format"
 
-#: src/libvlc-module.c:435
+#: src/libvlc-module.c:439
 #, fuzzy
 msgid "Video snapshot format"
 msgstr "XVimage chroma format"
 
-#: src/libvlc-module.c:437
+#: src/libvlc-module.c:441
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:439
+#: src/libvlc-module.c:443
 #, fuzzy
 msgid "Display video snapshot preview"
 msgstr "Identifikator for visningsområde"
 
-#: src/libvlc-module.c:441
+#: src/libvlc-module.c:445
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:443
+#: src/libvlc-module.c:447
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:445
+#: src/libvlc-module.c:449
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:447
+#: src/libvlc-module.c:451
 #, fuzzy
 msgid "Video snapshot width"
 msgstr "Standard grensesnitt:"
 
-#: src/libvlc-module.c:449
+#: src/libvlc-module.c:453
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will be 320 "
@@ -2324,12 +2349,12 @@ msgstr ""
 "Her kan du sette videohøyden. Standardinnstillingen er at VLC tilpasser seg "
 "til videoviseren."
 
-#: src/libvlc-module.c:452
+#: src/libvlc-module.c:456
 #, fuzzy
 msgid "Video snapshot height"
 msgstr "Standard grensesnitt:"
 
-#: src/libvlc-module.c:454
+#: src/libvlc-module.c:458
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will be 200 "
@@ -2338,23 +2363,23 @@ msgstr ""
 "Her kan du sette videohøyden. Standardinnstillingen er at VLC tilpasser seg "
 "til videoviseren."
 
-#: src/libvlc-module.c:457
+#: src/libvlc-module.c:461
 #, fuzzy
 msgid "Video cropping"
 msgstr "videohøyde"
 
-#: src/libvlc-module.c:459
+#: src/libvlc-module.c:463
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:463
+#: src/libvlc-module.c:467
 #, fuzzy
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: src/libvlc-module.c:465
+#: src/libvlc-module.c:469
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
@@ -2370,95 +2395,89 @@ msgstr ""
 "globale bildeformatet, eller som et desimaltall (1.25, 1.3333, etc.) som "
 "uttrykk for firkantetheten til pixlene."
 
-#: src/libvlc-module.c:472
+#: src/libvlc-module.c:476
 msgid "Custom crop ratios list"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:474
+#: src/libvlc-module.c:478
 msgid ""
 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:477
+#: src/libvlc-module.c:481
 #, fuzzy
 msgid "Custom aspect ratios list"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: src/libvlc-module.c:479
+#: src/libvlc-module.c:483
 msgid ""
 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:482
+#: src/libvlc-module.c:486
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:484
+#: src/libvlc-module.c:488
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:489
+#: src/libvlc-module.c:493
 #, fuzzy
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: src/libvlc-module.c:491
+#: src/libvlc-module.c:495
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:495
+#: src/libvlc-module.c:499
 #, fuzzy
 msgid "Skip frames"
 msgstr "Fort"
 
-#: src/libvlc-module.c:497
+#: src/libvlc-module.c:501
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:500
+#: src/libvlc-module.c:504
 #, fuzzy
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Fort"
 
-#: src/libvlc-module.c:502
+#: src/libvlc-module.c:506
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:505
+#: src/libvlc-module.c:509
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:507
+#: src/libvlc-module.c:511
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:516
+#: src/libvlc-module.c:520
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
 "channel."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:521
-msgid ""
-"If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
-"Restrictions Management measure."
-msgstr ""
-
 #: src/libvlc-module.c:524
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr ""
@@ -2480,7 +2499,7 @@ msgid ""
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:535 modules/control/netsync.c:74
+#: src/libvlc-module.c:535 modules/control/netsync.c:81
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr ""
 
@@ -2490,33 +2509,33 @@ msgid ""
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:542 src/libvlc-module.c:1121
-#: src/video_output/vout_intf.c:209 src/video_output/vout_intf.c:227
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
-#: modules/access/v4l2.c:207 modules/audio_output/alsa.c:98
-#: modules/gui/fbosd.c:170 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1273
-#: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:203
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:502
+#: src/libvlc-module.c:542 src/libvlc-module.c:1129
+#: src/video_output/vout_intf.c:213 src/video_output/vout_intf.c:231
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:77 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:82 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:245 modules/audio_output/alsa.c:104
+#: modules/gui/fbosd.c:174 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1277
+#: modules/gui/macosx/sfilters.m:119 modules/gui/macosx/vout.m:203
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:555
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:269
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:319
-#: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/video_output/msw/directx.c:156
+#: modules/video_filter/marq.c:58 modules/video_filter/rss.c:65
+#: modules/video_filter/rss.c:177 modules/video_output/msw/directx.c:160
 #, fuzzy
 msgid "Default"
 msgstr "Slett"
 
-#: src/libvlc-module.c:542 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
-#: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:352
+#: src/libvlc-module.c:542 modules/gui/macosx/equalizer.m:162
+#: modules/gui/macosx/extended.m:101 modules/gui/macosx/wizard.m:352
 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:67
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:220
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:469
 #, fuzzy
 msgid "Enable"
 msgstr "skru på video"
 
-#: src/libvlc-module.c:544 modules/misc/notify/growl.c:62
+#: src/libvlc-module.c:544 modules/misc/notify/growl_udp.c:65
 #, fuzzy
 msgid "UDP port"
 msgstr "Port"
@@ -2540,7 +2559,7 @@ msgstr ""
 "Her er pakkestørrelsen for UDP slik vi antar den vil være. I Ethernet er "
 "dette vanligvis 1500."
 
-#: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:109
+#: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:113
 msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr ""
 
@@ -2594,7 +2613,7 @@ msgid ""
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:589 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:219
+#: src/libvlc-module.c:589 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:226
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:780
 #, fuzzy
 msgid "Audio track"
@@ -2607,7 +2626,7 @@ msgstr ""
 "Skriv inn nummeret på lydkanalen du ønsker å bruke for lydstrømmen fra en "
 "DVD (fra 1 til n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:594 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:248
+#: src/libvlc-module.c:594 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:255
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:772
 #, fuzzy
 msgid "Subtitles track"
@@ -2771,9 +2790,9 @@ msgstr "_Teksting"
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:668 src/libvlc-module.c:1540 src/text/iso-639_def.h:143
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
-#: modules/stream_out/transcode.c:281
+#: src/libvlc-module.c:668 src/libvlc-module.c:1558 src/text/iso-639_def.h:143
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:22
+#: modules/stream_out/transcode.c:285
 msgid "On Screen Display"
 msgstr ""
 
@@ -3421,81 +3440,106 @@ msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:980
+msgid "Policy for handling unsafe options."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:982
+msgid ""
+"This option dictates the default policy when processing options which may be "
+"harmful when used in a malicious way."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:986
+#, fuzzy
+msgid "Block"
+msgstr "Tilbake"
+
+#: src/libvlc-module.c:986
+#, fuzzy
+msgid "Allow"
+msgstr "Alle"
+
+#: src/libvlc-module.c:986
+#, fuzzy
+msgid "Prompt"
+msgstr "Stopp strøm"
+
+#: src/libvlc-module.c:988
 #, fuzzy
 msgid "Modules search path"
 msgstr "søkesti for tilleggskomponenter"
 
-#: src/libvlc-module.c:982
+#: src/libvlc-module.c:990
 #, fuzzy
 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
 msgstr ""
 "Du kan spesifisere en ekstra sti der VLC kan se etter tilleggskomponenter "
 "med dette alternativet."
 
-#: src/libvlc-module.c:984
+#: src/libvlc-module.c:992
 #, fuzzy
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "vis avanserte alternativer"
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:988
+#: src/libvlc-module.c:996
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:990
+#: src/libvlc-module.c:998
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:992
+#: src/libvlc-module.c:1000
 msgid "Collect statistics"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:994
+#: src/libvlc-module.c:1002
 #, fuzzy
 msgid "Collect miscellaneous statistics."
 msgstr "Forskjellig"
 
-#: src/libvlc-module.c:996
+#: src/libvlc-module.c:1004
 msgid "Run as daemon process"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:1006
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1000
+#: src/libvlc-module.c:1008
 msgid "Write process id to file"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1002
+#: src/libvlc-module.c:1010
 msgid "Writes process id into specified file."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1004
+#: src/libvlc-module.c:1012
 #, fuzzy
 msgid "Log to file"
 msgstr "Fil"
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:1014
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1008
+#: src/libvlc-module.c:1016
 msgid "Log to syslog"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1010
+#: src/libvlc-module.c:1018
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1012
+#: src/libvlc-module.c:1020
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1014
+#: src/libvlc-module.c:1022
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3504,7 +3548,7 @@ msgid ""
 "running instance or enqueue it."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1022
+#: src/libvlc-module.c:1030
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3514,27 +3558,27 @@ msgid ""
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1030
+#: src/libvlc-module.c:1038
 msgid "VLC is started from file association"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1032
+#: src/libvlc-module.c:1040
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1035
+#: src/libvlc-module.c:1043
 msgid "One instance when started from file"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1037
+#: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1039
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1041
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3544,984 +3588,979 @@ msgid ""
 "machine."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1049
+#: src/libvlc-module.c:1057
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1051
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1060
+#: src/libvlc-module.c:1068
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1063
+#: src/libvlc-module.c:1071
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1065
+#: src/libvlc-module.c:1073
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1068
+#: src/libvlc-module.c:1076
 #, fuzzy
 msgid "Authorise meta information fetching"
 msgstr "skriv ut versjonsinformasjon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1070
+#: src/libvlc-module.c:1078
 msgid ""
 "Specify if you want to attempt to fetch files'meta informations using the "
 "network."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1073
+#: src/libvlc-module.c:1081
 msgid "Album art policy"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1075
+#: src/libvlc-module.c:1083
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1081
+#: src/libvlc-module.c:1089
 msgid "Manual download only"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1082
+#: src/libvlc-module.c:1090
 msgid "When track starts playing"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1083
+#: src/libvlc-module.c:1091
 msgid "As soon as track is added"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1085
+#: src/libvlc-module.c:1093
 #, fuzzy
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/libvlc-module.c:1087
+#: src/libvlc-module.c:1095
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
 "Typical values are sap, hal, ..."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:1098
 #, fuzzy
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "uendelig avspilling av filer i tilfeldig rekkefølge"
 
-#: src/libvlc-module.c:1092
+#: src/libvlc-module.c:1100
 #, fuzzy
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Når dette alternativet er valgt, vil VLC spille filene i spillelisten i "
 "tilfeldig rekkefølge inntil den blir avbrutt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
+#: src/libvlc-module.c:1104
 #, fuzzy
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr ""
 "VLC kan avspille spillelisten i det uendelige ved å skru på dette "
 "alternativet."
 
-#: src/libvlc-module.c:1098
+#: src/libvlc-module.c:1106
 #, fuzzy
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1100
+#: src/libvlc-module.c:1108
 #, fuzzy
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1102
+#: src/libvlc-module.c:1110
 #, fuzzy
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Spill fortere"
 
-#: src/libvlc-module.c:1104
+#: src/libvlc-module.c:1112
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1106
+#: src/libvlc-module.c:1114
 #, fuzzy
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Spill fortere"
 
-#: src/libvlc-module.c:1108
+#: src/libvlc-module.c:1116
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:1118
 #, fuzzy
 msgid "Use media library"
 msgstr "Velg teksting kanal"
 
-#: src/libvlc-module.c:1112
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1123
 #, fuzzy
 msgid "Use playlist tree"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1125
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
 "needed."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1129
 #, fuzzy
 msgid "Always"
 msgstr "Spill"
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1129
 #, fuzzy
 msgid "Never"
 msgstr "Ingen tjener !"
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1138
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1133 src/video_output/vout_intf.c:438
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:456
-#: modules/gui/macosx/controls.m:509 modules/gui/macosx/controls.m:962
-#: modules/gui/macosx/controls.m:992 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
-#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/intf.m:691
-#: modules/gui/macosx/intf.m:747
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:540
+#: src/libvlc-module.c:1141 src/video_output/vout_intf.c:445
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:456
+#: modules/gui/macosx/controls.m:509 modules/gui/macosx/controls.m:961
+#: modules/gui/macosx/controls.m:991 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
+#: modules/gui/macosx/intf.m:645 modules/gui/macosx/intf.m:721
+#: modules/gui/macosx/intf.m:777
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:568
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
 #, fuzzy
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "_Fullskjerm"
 
-#: src/libvlc-module.c:1134
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1143
 #, fuzzy
 msgid "Leave fullscreen"
 msgstr "_Fullskjerm"
 
-#: src/libvlc-module.c:1136
+#: src/libvlc-module.c:1144
 #, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1145
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
 #, fuzzy
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Spill fortere"
 
-#: src/libvlc-module.c:1138
+#: src/libvlc-module.c:1146
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1147
 #, fuzzy
 msgid "Pause only"
 msgstr "Pause"
 
-#: src/libvlc-module.c:1140
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1149
 #, fuzzy
 msgid "Play only"
 msgstr "Spill saktere"
 
-#: src/libvlc-module.c:1142
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:672
-#: modules/gui/macosx/controls.m:894 modules/gui/macosx/intf.m:656
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:393
+#: src/libvlc-module.c:1151 modules/control/hotkeys.c:694
+#: modules/gui/macosx/controls.m:893 modules/gui/macosx/intf.m:686
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:421
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:712
 #, fuzzy
 msgid "Faster"
 msgstr "Fort"
 
-#: src/libvlc-module.c:1144
+#: src/libvlc-module.c:1152
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1145 modules/control/hotkeys.c:678
-#: modules/gui/macosx/controls.m:895 modules/gui/macosx/intf.m:657
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:386
+#: src/libvlc-module.c:1153 modules/control/hotkeys.c:700
+#: modules/gui/macosx/controls.m:894 modules/gui/macosx/intf.m:687
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:414
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:711
 #, fuzzy
 msgid "Slower"
 msgstr "Sakte"
 
-#: src/libvlc-module.c:1146
+#: src/libvlc-module.c:1154
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1147 modules/control/hotkeys.c:655
-#: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:915
-#: modules/gui/macosx/intf.m:614 modules/gui/macosx/intf.m:659
-#: modules/gui/macosx/intf.m:735 modules/gui/macosx/intf.m:743
+#: src/libvlc-module.c:1155 modules/control/hotkeys.c:677
+#: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:914
+#: modules/gui/macosx/intf.m:644 modules/gui/macosx/intf.m:689
+#: modules/gui/macosx/intf.m:765 modules/gui/macosx/intf.m:773
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1617
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:527
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:511 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:555
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:516 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:108
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:710
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1537
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261 modules/misc/notify/notify.c:291
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:255 modules/misc/notify/notify.c:304
 msgid "Next"
 msgstr "Neste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1148
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1149 modules/control/hotkeys.c:661
-#: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:914
-#: modules/gui/macosx/intf.m:609 modules/gui/macosx/intf.m:658
-#: modules/gui/macosx/intf.m:736 modules/gui/macosx/intf.m:742
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:526
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:509 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:709
+#: src/libvlc-module.c:1157 modules/control/hotkeys.c:683
+#: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:913
+#: modules/gui/macosx/intf.m:639 modules/gui/macosx/intf.m:688
+#: modules/gui/macosx/intf.m:766 modules/gui/macosx/intf.m:772
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:554
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:514 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:709
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1536
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:289
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:254 modules/misc/notify/notify.c:302
 #, fuzzy
 msgid "Previous"
 msgstr "Forrige fil"
 
-#: src/libvlc-module.c:1150
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1151 modules/gui/macosx/controls.m:906
-#: modules/gui/macosx/intf.m:612 modules/gui/macosx/intf.m:655
-#: modules/gui/macosx/intf.m:734 modules/gui/macosx/intf.m:741
+#: src/libvlc-module.c:1159 modules/gui/macosx/controls.m:905
+#: modules/gui/macosx/intf.m:642 modules/gui/macosx/intf.m:685
+#: modules/gui/macosx/intf.m:764 modules/gui/macosx/intf.m:771
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:528
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:507 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:556
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:512 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:101
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:693
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1538
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:253 modules/misc/notify/xosd.c:232
 msgid "Stop"
 msgstr "Stopp"
 
-#: src/libvlc-module.c:1152
+#: src/libvlc-module.c:1160
 #, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1153 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:197
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:99 modules/gui/macosx/bookmarks.m:108
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 modules/gui/macosx/intf.m:617
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:854 modules/video_filter/marq.c:141
-#: modules/video_filter/rss.c:188
+#: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/fbosd.c:132 modules/gui/fbosd.c:201
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:98 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 modules/gui/macosx/intf.m:647
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:716 modules/video_filter/marq.c:150
+#: modules/video_filter/rss.c:192
 #, fuzzy
 msgid "Position"
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1154
+#: src/libvlc-module.c:1162
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1166
 #, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1167
 #, fuzzy
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Gå tilbake"
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1169
 #, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1162
+#: src/libvlc-module.c:1170
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1164
+#: src/libvlc-module.c:1172
 #, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1165
+#: src/libvlc-module.c:1173
 #, fuzzy
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Gå tilbake"
 
-#: src/libvlc-module.c:1167
+#: src/libvlc-module.c:1175
 #, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1169
+#: src/libvlc-module.c:1177
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1171
+#: src/libvlc-module.c:1179
 #, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1172
+#: src/libvlc-module.c:1180
 #, fuzzy
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Gå tilbake"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174
+#: src/libvlc-module.c:1182
 #, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1175
+#: src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1185
 #, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1178
+#: src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Long forward jump"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1180
+#: src/libvlc-module.c:1188
 #, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1182
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Very short jump length"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1183
+#: src/libvlc-module.c:1191
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1184
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Short jump length"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1193
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Medium jump length"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Long jump length"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1189
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1191 modules/control/hotkeys.c:240
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/macosx/intf.m:779
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:537
+#: src/libvlc-module.c:1199 modules/control/hotkeys.c:244
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278 modules/gui/macosx/intf.m:809
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:542
 #, fuzzy
 msgid "Quit"
 msgstr "Om"
 
-#: src/libvlc-module.c:1192
+#: src/libvlc-module.c:1200
 #, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1193
+#: src/libvlc-module.c:1201
 #, fuzzy
 msgid "Navigate up"
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1194
+#: src/libvlc-module.c:1202
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1203
 #, fuzzy
 msgid "Navigate down"
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1204
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1205
 #, fuzzy
 msgid "Navigate left"
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1198
+#: src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1207
 #, fuzzy
 msgid "Navigate right"
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1200
+#: src/libvlc-module.c:1208
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1201
+#: src/libvlc-module.c:1209
 msgid "Activate"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1202
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1203
+#: src/libvlc-module.c:1211
 #, fuzzy
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
+#: src/libvlc-module.c:1212
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1205
+#: src/libvlc-module.c:1213
 #, fuzzy
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Velg forrige tittel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1214
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1207
+#: src/libvlc-module.c:1215
 #, fuzzy
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Velg fil"
 
-#: src/libvlc-module.c:1208
+#: src/libvlc-module.c:1216
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1217
 #, fuzzy
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Velg forrige kapittel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1218
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1219
 #, fuzzy
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Velg neste Kapittel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1212
+#: src/libvlc-module.c:1220
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1213
+#: src/libvlc-module.c:1221
 #, fuzzy
 msgid "Volume up"
 msgstr "Øk volum"
 
-#: src/libvlc-module.c:1214
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1215
+#: src/libvlc-module.c:1223
 #, fuzzy
 msgid "Volume down"
 msgstr "Senk volum"
 
-#: src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1217 modules/gui/macosx/controls.m:952
-#: modules/gui/macosx/intf.m:676 modules/gui/macosx/intf.m:737
-#: modules/gui/macosx/intf.m:746
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:567
+#: src/libvlc-module.c:1225 modules/access/v4l2/v4l2.c:194
+#: modules/gui/macosx/controls.m:951 modules/gui/macosx/intf.m:706
+#: modules/gui/macosx/intf.m:767 modules/gui/macosx/intf.m:776
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:595
 msgid "Mute"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1218
+#: src/libvlc-module.c:1226
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1219
+#: src/libvlc-module.c:1227
 #, fuzzy
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: src/libvlc-module.c:1220
+#: src/libvlc-module.c:1228
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1221
+#: src/libvlc-module.c:1229
 #, fuzzy
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/libvlc-module.c:1222
+#: src/libvlc-module.c:1230
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223
+#: src/libvlc-module.c:1231
 #, fuzzy
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1232
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1225
+#: src/libvlc-module.c:1233
 #, fuzzy
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1234
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1227
+#: src/libvlc-module.c:1241
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1228
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1229
+#: src/libvlc-module.c:1243
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1230
+#: src/libvlc-module.c:1244
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1231
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1232
+#: src/libvlc-module.c:1246
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1233
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1234
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1235
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1236
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1251
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1238
+#: src/libvlc-module.c:1252
 #, fuzzy
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1239
+#: src/libvlc-module.c:1253
 #, fuzzy
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1240
+#: src/libvlc-module.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1241
+#: src/libvlc-module.c:1255
 #, fuzzy
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1242
+#: src/libvlc-module.c:1256
 #, fuzzy
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1257
 #, fuzzy
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1244
+#: src/libvlc-module.c:1258
 #, fuzzy
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1259
 #, fuzzy
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1246
+#: src/libvlc-module.c:1260
 #, fuzzy
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1261
 #, fuzzy
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1248
+#: src/libvlc-module.c:1262
 #, fuzzy
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1250 modules/control/hotkeys.c:83
+#: src/libvlc-module.c:1264 modules/control/hotkeys.c:87
 #, fuzzy
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1251 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1265 modules/control/hotkeys.c:88
 #, fuzzy
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1252 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1266 modules/control/hotkeys.c:89
 #, fuzzy
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1253 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1267 modules/control/hotkeys.c:90
 #, fuzzy
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1254 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1268 modules/control/hotkeys.c:91
 #, fuzzy
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1255 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1269 modules/control/hotkeys.c:92
 #, fuzzy
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1270 modules/control/hotkeys.c:93
 #, fuzzy
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1271 modules/control/hotkeys.c:94
 #, fuzzy
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1258 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1272 modules/control/hotkeys.c:95
 #, fuzzy
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1259 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1273 modules/control/hotkeys.c:96
 #, fuzzy
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1261
+#: src/libvlc-module.c:1275
 #, fuzzy
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1263
+#: src/libvlc-module.c:1277
 msgid "Go back in browsing history"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1264
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid ""
 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
 "history."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1265
+#: src/libvlc-module.c:1279
 msgid "Go forward in browsing history"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1266
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid ""
 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
 "history."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1268
+#: src/libvlc-module.c:1282
 #, fuzzy
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Lyd"
 
-#: src/libvlc-module.c:1269
+#: src/libvlc-module.c:1283
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1270
+#: src/libvlc-module.c:1284
 #, fuzzy
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Velg tittel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1271
+#: src/libvlc-module.c:1285
 #, fuzzy
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Velg tittel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1272
+#: src/libvlc-module.c:1286
 #, fuzzy
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: src/libvlc-module.c:1273
+#: src/libvlc-module.c:1287
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1274
+#: src/libvlc-module.c:1288
 #, fuzzy
 msgid "Cycle video crop"
 msgstr "videoeksport i gråtoner"
 
-#: src/libvlc-module.c:1275
+#: src/libvlc-module.c:1289
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1276
+#: src/libvlc-module.c:1290
 #, fuzzy
 msgid "Cycle deinterlace modes"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/libvlc-module.c:1277
+#: src/libvlc-module.c:1291
 #, fuzzy
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/libvlc-module.c:1278
+#: src/libvlc-module.c:1292
 #, fuzzy
 msgid "Show interface"
 msgstr "_Gjem grensesnitt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1279
+#: src/libvlc-module.c:1293
 #, fuzzy
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Skjul grensesnittvinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1280
+#: src/libvlc-module.c:1294
 #, fuzzy
 msgid "Hide interface"
 msgstr "_Gjem grensesnitt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1281
+#: src/libvlc-module.c:1295
 #, fuzzy
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Skjul grensesnittvinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1282
+#: src/libvlc-module.c:1296
 msgid "Take video snapshot"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1283
+#: src/libvlc-module.c:1297
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1285 modules/access_filter/record.c:51
-#: modules/access_filter/record.c:52
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:283
+#: src/libvlc-module.c:1299 modules/access_filter/record.c:55
+#: modules/access_filter/record.c:56
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:307
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:176
 #, fuzzy
 msgid "Record"
 msgstr "Åpne fil"
 
-#: src/libvlc-module.c:1286
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1287 modules/access_filter/dump.c:49
-#: modules/access_filter/dump.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:183
+#: src/libvlc-module.c:1301 modules/access_filter/dump.c:53
+#: modules/access_filter/dump.c:54 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:183
 #, fuzzy
 msgid "Dump"
 msgstr "Hopp"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288
+#: src/libvlc-module.c:1302
 msgid "Media dump access filter trigger."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1290
+#: src/libvlc-module.c:1304
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1291
+#: src/libvlc-module.c:1305
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1294
+#: src/libvlc-module.c:1308
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1296 src/libvlc-module.c:1297
-#: src/video_output/vout_intf.c:300
-msgid "Zoom"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1299 src/libvlc-module.c:1300
+#: src/libvlc-module.c:1313 src/libvlc-module.c:1314
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1302 src/libvlc-module.c:1303
+#: src/libvlc-module.c:1316 src/libvlc-module.c:1317
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1304 src/libvlc-module.c:1305
+#: src/libvlc-module.c:1318 src/libvlc-module.c:1319
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1307 src/libvlc-module.c:1308
+#: src/libvlc-module.c:1321 src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1309 src/libvlc-module.c:1310
+#: src/libvlc-module.c:1323 src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1312 src/libvlc-module.c:1313
+#: src/libvlc-module.c:1326 src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1314 src/libvlc-module.c:1315
+#: src/libvlc-module.c:1328 src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1317 src/libvlc-module.c:1318
+#: src/libvlc-module.c:1331 src/libvlc-module.c:1332
 #, fuzzy
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1319 src/libvlc-module.c:1320
+#: src/libvlc-module.c:1333 src/libvlc-module.c:1334
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1322
+#: src/libvlc-module.c:1336
 #, fuzzy
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgstr "Fullskjermdybde:"
 
-#: src/libvlc-module.c:1324
+#: src/libvlc-module.c:1338
 msgid ""
 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
 "output for the time being."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1327
+#: src/libvlc-module.c:1341
 msgid "Display OSD menu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1328
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1329
+#: src/libvlc-module.c:1343
 #, fuzzy
 msgid "Do not display OSD menu on video output"
 msgstr "Valgt skrifttype for visning av tekst i xosd-eksport"
 
-#: src/libvlc-module.c:1330
+#: src/libvlc-module.c:1344
 #, fuzzy
 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
 msgstr "Valgt skrifttype for visning av tekst i xosd-eksport"
 
-#: src/libvlc-module.c:1331
+#: src/libvlc-module.c:1345
 msgid "Highlight widget on the right"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1333
+#: src/libvlc-module.c:1347
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1334
+#: src/libvlc-module.c:1348
 msgid "Highlight widget on the left"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1336
+#: src/libvlc-module.c:1350
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1337
+#: src/libvlc-module.c:1351
 msgid "Highlight widget on top"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1339
+#: src/libvlc-module.c:1353
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1340
+#: src/libvlc-module.c:1354
 msgid "Highlight widget below"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1342
+#: src/libvlc-module.c:1356
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1343
+#: src/libvlc-module.c:1357
 #, fuzzy
 msgid "Select current widget"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1345
+#: src/libvlc-module.c:1359
 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1348
+#: src/libvlc-module.c:1362
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
@@ -4551,85 +4590,79 @@ msgid ""
 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
-"  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
+"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
-"  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
+"  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
 "certain time\n"
-"  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
+"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1481 src/video_output/vout_intf.c:444
-#: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:961
-#: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/gui/macosx/intf.m:748
-#: modules/video_output/snapshot.c:75
+#: src/libvlc-module.c:1498 src/video_output/vout_intf.c:451
+#: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:960
+#: modules/gui/macosx/intf.m:723 modules/gui/macosx/intf.m:778
+#: modules/video_output/snapshot.c:79
 #, fuzzy
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/libvlc-module.c:1498
+#: src/libvlc-module.c:1516
 #, fuzzy
 msgid "Window properties"
 msgstr "Avslutt programmet"
 
-#: src/libvlc-module.c:1541
+#: src/libvlc-module.c:1559
 #, fuzzy
 msgid "Subpictures"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: src/libvlc-module.c:1548 modules/codec/subtitles/subsdec.c:111
-#: modules/demux/subtitle.c:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:72
+#: src/libvlc-module.c:1566 modules/codec/subtitles/subsdec.c:114
+#: modules/demux/subtitle.c:68 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:717 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:723
 #, fuzzy
 msgid "Subtitles"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: src/libvlc-module.c:1565 modules/stream_out/transcode.c:151
+#: src/libvlc-module.c:1583 modules/stream_out/transcode.c:155
 #, fuzzy
 msgid "Overlays"
 msgstr "Spill"
 
-#: src/libvlc-module.c:1573
-#, fuzzy
-msgid "France"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: src/libvlc-module.c:1575
+#: src/libvlc-module.c:1591
 #, fuzzy
 msgid "Track settings"
 msgstr "Lyd"
 
-#: src/libvlc-module.c:1597
+#: src/libvlc-module.c:1613
 #, fuzzy
 msgid "Playback control"
 msgstr "Pause"
 
-#: src/libvlc-module.c:1614
+#: src/libvlc-module.c:1630
 #, fuzzy
 msgid "Default devices"
 msgstr "Slett"
 
-#: src/libvlc-module.c:1623
+#: src/libvlc-module.c:1639
 #, fuzzy
 msgid "Network settings"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: src/libvlc-module.c:1635
+#: src/libvlc-module.c:1651
 msgid "Socks proxy"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1644
+#: src/libvlc-module.c:1660
 #, fuzzy
 msgid "Metadata"
 msgstr "Fil"
 
-#: src/libvlc-module.c:1674
+#: src/libvlc-module.c:1690
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodere"
 
-#: src/libvlc-module.c:1681 modules/access/v4l2.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1697 modules/access/v4l2/v4l2.c:91
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:509
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:521
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:267
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
@@ -4637,95 +4670,166 @@ msgstr "Dekodere"
 msgid "Input"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1721
+#: src/libvlc-module.c:1737
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
 msgid "VLM"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1754
+#: src/libvlc-module.c:1770
 #, fuzzy
 msgid "CPU"
 msgstr "RTP"
 
-#: src/libvlc-module.c:1776
+#: src/libvlc-module.c:1792
 #, fuzzy
 msgid "Special modules"
 msgstr "Valg"
 
-#: src/libvlc-module.c:1782
+#: src/libvlc-module.c:1798
 #, fuzzy
 msgid "Plugins"
 msgstr "Spill"
 
-#: src/libvlc-module.c:1790
+#: src/libvlc-module.c:1807
 #, fuzzy
 msgid "Performance options"
 msgstr "Pause strøm"
 
-#: src/libvlc-module.c:1940
+#: src/libvlc-module.c:1812
+#, fuzzy
+msgid "Security options"
+msgstr "_Teksting"
+
+#: src/libvlc-module.c:1964
 #, fuzzy
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Adresse"
 
-#: src/libvlc-module.c:2304
+#: src/libvlc-module.c:2349
 msgid "Jump sizes"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2381
+#: src/libvlc-module.c:2426
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2384
+#: src/libvlc-module.c:2429
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2387
+#: src/libvlc-module.c:2432
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2389
+#: src/libvlc-module.c:2434
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "skriv ut liste av tilgjengelige moduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:2391
+#: src/libvlc-module.c:2436
 #, fuzzy
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "skriv ut liste av tilgjengelige moduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:2393
+#: src/libvlc-module.c:2438
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2396
+#: src/libvlc-module.c:2441
 msgid "save the current command line options in the config"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2398
+#: src/libvlc-module.c:2443
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2400
+#: src/libvlc-module.c:2445
 msgid "use alternate config file"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2402
+#: src/libvlc-module.c:2447
 #, fuzzy
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: src/libvlc-module.c:2404
+#: src/libvlc-module.c:2449
 msgid "print version information"
 msgstr "skriv ut versjonsinformasjon"
 
-#: src/libvlc-module.c:2455
+#: src/libvlc-module.c:2500
 msgid "main program"
 msgstr "hovedprogrammet"
 
-#: src/playlist/tree.c:61 modules/access/bda/bda.c:61
+#: src/misc/update.c:1363
+msgid "File can not be verified"
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:1364
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to downlaod a cryptographic signature for downloaded "
+"file \"%s\", and so VLC deleted it."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:1375
+#, fuzzy
+msgid "Invalid signature"
+msgstr "Valg"
+
+#: src/misc/update.c:1376
+#, c-format
+msgid ""
+"The cryptographic signature for downloaded file \"%s\" was invalid and "
+"couldn't be used to securely verify it, and so VLC deleted it."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:1388
+#, fuzzy
+msgid "File not verifiable"
+msgstr "_Gjem grensesnitt"
+
+#: src/misc/update.c:1389
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to securely verify downloaded file \"%s\", and so VLC "
+"deleted it."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:1400 src/misc/update.c:1412
+#, fuzzy
+msgid "File corrupted"
+msgstr "Standard grensesnitt: "
+
+#: src/misc/update.c:1401 src/misc/update.c:1413
+#, c-format
+msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted, and so VLC deleted it."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/variables.c:1114
+#, c-format
+msgid ""
+"playlist item is making use of the following unsafe option '%s', which may "
+"be harmful if used in a malicious way, authorize it ?"
+msgstr ""
+
+#: src/misc/variables.c:1115
+msgid "WARNING: Unsafe Playlist"
+msgstr ""
+
+#: src/misc/variables.c:1115 modules/gui/macosx/update.m:92
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "Spill"
+
+#: src/misc/variables.c:1115 modules/gui/macosx/update.m:92
+#, fuzzy
+msgid "No"
+msgstr "Port"
+
+#: src/playlist/tree.c:65 modules/access/bda/bda.c:61
 #: modules/access/bda/bda.c:113 modules/access/bda/bda.c:121
 #: modules/access/bda/bda.c:128 modules/access/bda/bda.c:134
 #: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/bda/bda.c:146
@@ -5328,108 +5432,92 @@ msgstr ""
 msgid "Zulu"
 msgstr ""
 
-#: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:974
+#: src/text/iso_lang.c:74 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:974
 #, fuzzy
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: src/video_output/video_output.c:410 modules/gui/macosx/intf.m:704
-#: modules/gui/macosx/intf.m:705 modules/video_filter/deinterlace.c:120
+#: src/video_output/video_output.c:414 modules/gui/macosx/intf.m:734
+#: modules/gui/macosx/intf.m:735 modules/video_filter/deinterlace.c:124
 #, fuzzy
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: src/video_output/video_output.c:414 modules/video_filter/deinterlace.c:115
+#: src/video_output/video_output.c:418 modules/video_filter/deinterlace.c:119
 #, fuzzy
 msgid "Discard"
 msgstr "Disk"
 
-#: src/video_output/video_output.c:416 modules/video_filter/deinterlace.c:115
+#: src/video_output/video_output.c:420 modules/video_filter/deinterlace.c:119
 msgid "Blend"
 msgstr ""
 
-#: src/video_output/video_output.c:418 modules/video_filter/deinterlace.c:115
+#: src/video_output/video_output.c:422 modules/video_filter/deinterlace.c:119
 msgid "Mean"
 msgstr ""
 
-#: src/video_output/video_output.c:420 modules/video_filter/deinterlace.c:116
+#: src/video_output/video_output.c:424 modules/video_filter/deinterlace.c:120
 msgid "Bob"
 msgstr ""
 
-#: src/video_output/video_output.c:422 modules/video_filter/deinterlace.c:116
+#: src/video_output/video_output.c:426 modules/video_filter/deinterlace.c:120
 #, fuzzy
 msgid "Linear"
 msgstr "heltall"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:198
-msgid "1:4 Quarter"
-msgstr ""
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:199
-msgid "1:2 Half"
-msgstr ""
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:200
-msgid "1:1 Original"
-msgstr ""
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:201
-msgid "2:1 Double"
-msgstr ""
-
-#: src/video_output/vout_intf.c:333 modules/gui/macosx/intf.m:698
-#: modules/gui/macosx/intf.m:699 modules/video_filter/crop.c:100
-#: modules/video_output/x11/xvmc.c:128
+#: src/video_output/vout_intf.c:337 modules/gui/macosx/intf.m:728
+#: modules/gui/macosx/intf.m:729 modules/video_filter/crop.c:104
+#: modules/video_output/x11/xvmc.c:132
 msgid "Crop"
 msgstr "Crop?"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:394 modules/gui/macosx/intf.m:696
-#: modules/gui/macosx/intf.m:697
+#: src/video_output/vout_intf.c:401 modules/gui/macosx/intf.m:726
+#: modules/gui/macosx/intf.m:727
 #, fuzzy
 msgid "Aspect-ratio"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:58
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90 modules/access/dvb/access.c:73
-#: modules/access/dv.c:66 modules/access/dvdnav.c:66
-#: modules/access/dvdread.c:60 modules/access/fake.c:38
-#: modules/access/file.c:81 modules/access/ftp.c:52
-#: modules/access/gnomevfs.c:42 modules/access/http.c:54
-#: modules/access/jack.c:57 modules/access/mms/mms.c:44
-#: modules/access/pvr.c:55 modules/access/screen/screen.c:34
-#: modules/access/smb.c:59 modules/access/tcp.c:36 modules/access/udp.c:58
-#: modules/access/v4l2.c:193 modules/access/v4l.c:72
-#: modules/access/vcd/vcd.c:40
+#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:63
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94 modules/access/dvb/access.c:77
+#: modules/access/dv.c:70 modules/access/dvdnav.c:70
+#: modules/access/dvdread.c:64 modules/access/fake.c:42
+#: modules/access/file.c:82 modules/access/ftp.c:56
+#: modules/access/gnomevfs.c:46 modules/access/http.c:62
+#: modules/access/jack.c:61 modules/access/mms/mms.c:48
+#: modules/access/pvr.c:59 modules/access/screen/screen.c:38
+#: modules/access/smb.c:63 modules/access/tcp.c:40 modules/access/udp.c:62
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:214 modules/access/v4l.c:76
+#: modules/access/vcd/vcd.c:44
 msgid "Caching value in ms"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:75
+#: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:79
 msgid ""
 "Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:78
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:736
+#: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:82
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:836
 msgid "Adapter card to tune"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:79
+#: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:83
 msgid ""
 "Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
 "n>=0."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:81
+#: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:85
 msgid "Device number to use on adapter"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:84
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:758
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:845
+#: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:88
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:595
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:858
 msgid "Transponder/multiplex frequency"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:85
+#: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:89
 msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
 msgstr ""
 
@@ -5437,31 +5525,31 @@ msgstr ""
 msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
+#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:91
 #, fuzzy
 msgid "Inversion mode"
 msgstr "forvrengingsmodus"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:88
+#: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:92
 msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:90
+#: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:94
 msgid "Probe DVB card for capabilities"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:91
+#: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:95
 msgid ""
 "Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
 "disable this feature if you experience some trouble."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:93
+#: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:97
 #, fuzzy
 msgid "Budget mode"
 msgstr "Nettverk"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:94
+#: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:98
 #, fuzzy
 msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
@@ -5471,55 +5559,55 @@ msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 msgid "Network Identifier"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:97
+#: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:101
 msgid "Satellite number in the Diseqc system"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:98
+#: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:102
 msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:100
+#: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:104
 msgid "LNB voltage"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:101
+#: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:105
 msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:103
+#: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:107
 msgid "High LNB voltage"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:104
+#: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:108
 msgid ""
 "Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
 "supported by all frontends."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:107
+#: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:111
 msgid "22 kHz tone"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:108
+#: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:112
 msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:110
+#: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:114
 #, fuzzy
 msgid "Transponder FEC"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:111
+#: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:115
 msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:113
+#: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:117
 #, fuzzy
 msgid "Transponder symbol rate in kHz"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:116
+#: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:120
 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
 msgstr ""
 
@@ -5527,7 +5615,7 @@ msgstr ""
 msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz usually 9.75GHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:119
+#: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:123
 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
 msgstr ""
 
@@ -5535,7 +5623,7 @@ msgstr ""
 msgid "High Band Local Osc Freq in kHz usually 10.6GHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:122
+#: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:126
 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
 msgstr ""
 
@@ -5543,7 +5631,7 @@ msgstr ""
 msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:126
+#: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:130
 #, fuzzy
 msgid "Modulation type"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
@@ -5572,7 +5660,7 @@ msgstr ""
 msgid "256"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:130
+#: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:134
 msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
 msgstr ""
 
@@ -5600,7 +5688,7 @@ msgstr ""
 msgid "7/8"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:133
+#: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:137
 msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
 msgstr ""
 
@@ -5608,11 +5696,11 @@ msgstr ""
 msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:136
+#: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:140
 msgid "Terrestrial bandwidth"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:137
+#: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:141
 msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
 msgstr ""
 
@@ -5628,7 +5716,7 @@ msgstr ""
 msgid "8 MHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
+#: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:143
 msgid "Terrestrial guard interval"
 msgstr ""
 
@@ -5652,7 +5740,7 @@ msgstr ""
 msgid "1/32"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:142
+#: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:146
 msgid "Terrestrial transmission mode"
 msgstr ""
 
@@ -5668,7 +5756,7 @@ msgstr ""
 msgid "8k"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:145
+#: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:149
 msgid "Terrestrial hierarchy mode"
 msgstr ""
 
@@ -5745,7 +5833,7 @@ msgstr ""
 msgid "Circular Right"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bda/bda.c:170 modules/access/dvb/access.c:183
+#: modules/access/bda/bda.c:170 modules/access/dvb/access.c:187
 #, fuzzy
 msgid "DVB"
 msgstr "DVD"
@@ -5765,61 +5853,61 @@ msgstr "_Innstillinger"
 msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda.c:60
+#: modules/access/cdda.c:65
 msgid ""
 "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda.c:64 modules/gui/macosx/open.m:178
-#: modules/gui/macosx/open.m:526 modules/gui/macosx/open.m:614
+#: modules/access/cdda.c:69 modules/gui/macosx/open.m:178
+#: modules/gui/macosx/open.m:533 modules/gui/macosx/open.m:621
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:79
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:700
 #, fuzzy
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/access/cdda.c:65
+#: modules/access/cdda.c:70
 #, fuzzy
 msgid "Audio CD input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/cdda.c:71
+#: modules/access/cdda.c:76
 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda.c:83
+#: modules/access/cdda.c:88
 #, fuzzy
 msgid "CDDB Server"
 msgstr "Ingen tjener"
 
-#: modules/access/cdda.c:83
+#: modules/access/cdda.c:88
 #, fuzzy
 msgid "Address of the CDDB server to use."
 msgstr "Ingen tjener !"
 
-#: modules/access/cdda.c:86
+#: modules/access/cdda.c:91
 #, fuzzy
 msgid "CDDB port"
 msgstr "Ingen tjener !"
 
-#: modules/access/cdda.c:86
+#: modules/access/cdda.c:91
 #, fuzzy
 msgid "CDDB Server port to use."
 msgstr "Ingen tjener !"
 
-#: modules/access/cdda.c:440
+#: modules/access/cdda.c:445
 #, fuzzy
 msgid "Audio CD - Track "
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/access/cdda.c:457
+#: modules/access/cdda.c:462
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Audio CD - Track %i"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:78
-#: modules/codec/x264.c:354 modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
+#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:82
+#: modules/codec/x264.c:377 modules/codec/x264.c:383 modules/codec/x264.c:388
 #, fuzzy
 msgid "none"
 msgstr "Mono"
@@ -6046,15 +6134,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:334
-#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/dvdread.c:83
-#: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:163
-#: modules/gui/macosx/open.m:406 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:505
+#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/dvdread.c:87
+#: modules/access/vcdx/info.c:92 modules/gui/macosx/open.m:163
+#: modules/gui/macosx/open.m:409 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:505
 msgid "Disc"
 msgstr "Disk"
 
 #: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:397
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:129 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:104
-#: modules/gui/qt4/qt4.hpp:38
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:128
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist_item.cpp:128
+#: modules/gui/qt4/qt4.hpp:42
 msgid "Duration"
 msgstr "Varighet"
 
@@ -6062,7 +6151,7 @@ msgstr "Varighet"
 msgid "Media Catalog Number (MCN)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/vcdx/info.c:103
+#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/vcdx/info.c:107
 #, fuzzy
 msgid "Tracks"
 msgstr "Avbryt"
@@ -6072,21 +6161,21 @@ msgid "MRL"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/cdda/info.c:858
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:76
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:79
 #, fuzzy
 msgid "Track Number"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: modules/access/dc1394.c:62
+#: modules/access/dc1394.c:66
 #, fuzzy
 msgid "dc1394 input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/directory.c:70
+#: modules/access/directory.c:74
 msgid "Subdirectory behavior"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/directory.c:72
+#: modules/access/directory.c:76
 msgid ""
 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
@@ -6094,21 +6183,21 @@ msgid ""
 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/directory.c:78
+#: modules/access/directory.c:82
 #, fuzzy
 msgid "collapse"
 msgstr "Stopp"
 
-#: modules/access/directory.c:79
+#: modules/access/directory.c:83
 #, fuzzy
 msgid "expand"
 msgstr "Åpne fil"
 
-#: modules/access/directory.c:81
+#: modules/access/directory.c:85
 msgid "Ignored extensions"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/directory.c:83
+#: modules/access/directory.c:87
 msgid ""
 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
 "directory.\n"
@@ -6116,167 +6205,167 @@ msgid ""
 "instance. Use a comma-separated list of extensions."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/directory.c:90 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:165
+#: modules/access/directory.c:94 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:165
 #, fuzzy
 msgid "Directory"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/directory.c:92
+#: modules/access/directory.c:96
 #, fuzzy
 msgid "Standard filesystem directory input"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:82
 #, fuzzy
 msgid "Cable"
 msgstr "skru på video"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:82
 msgid "Antenna"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:85
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:89
 msgid "TV"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:86
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90
 #, fuzzy
 msgid "FM radio"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91
 #, fuzzy
 msgid "AM radio"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 #, fuzzy
 msgid "DSS"
 msgstr "TS"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
 msgid ""
 "Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
 "millisecondss."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94 modules/access/v4l.c:76
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:546
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:591
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:98 modules/access/v4l.c:80
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:646
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:681
 #, fuzzy
 msgid "Video device name"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:100
 msgid ""
 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/v4l2.c:166
-#: modules/access/v4l.c:80 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:552
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:597
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103 modules/access/v4l2/v4l2.c:168
+#: modules/access/v4l.c:84 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:652
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:687
 #, fuzzy
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Navn på ALSA-enhet"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:105
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used. "
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:810
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:108
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:560
 #, fuzzy
 msgid "Video size"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:110
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
 "can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:109 modules/access/v4l2.c:85
-#: modules/access/v4l.c:84
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113 modules/access/v4l2/v4l2.c:85
+#: modules/access/v4l.c:88
 #, fuzzy
 msgid "Video input chroma format"
 msgstr "XVimage chroma format"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:111
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
 #, fuzzy
 msgid "Video input frame rate"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:119
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:121
 #, fuzzy
 msgid "Device properties"
 msgstr "Avslutt programmet"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:119
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:123
 msgid ""
 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:121
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:125
 #, fuzzy
 msgid "Tuner properties"
 msgstr "Avslutt programmet"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:123
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:127
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
 #, fuzzy
 msgid "Tuner TV Channel"
 msgstr "Kanaler: "
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
 #, fuzzy
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
 msgid "Tuner country code"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:134
 msgid ""
 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
 "mapping (0 means default)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:136
 #, fuzzy
 msgid "Tuner input type"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:134
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:138
 #, fuzzy
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:139
 #, fuzzy
 msgid "Video input pin"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
@@ -6284,256 +6373,257 @@ msgid ""
 "will not be changed."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:145
 #, fuzzy
 msgid "Audio input pin"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147
 #, fuzzy
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:148
 #, fuzzy
 msgid "Video output pin"
 msgstr "Videofremvisningsmodul"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150
 #, fuzzy
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
 #, fuzzy
 msgid "Audio output pin"
 msgstr "Lydeksport volum"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
 #, fuzzy
 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
 #, fuzzy
 msgid "AM Tuner mode"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:157
 msgid "AM Tuner mode. Can be one of DEFAULT, TV, AM_RADIO, FM_RADIO or DSS."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
 #, fuzzy
 msgid "DirectShow"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:166 modules/access/dshow/dshow.cpp:227
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:170 modules/access/dshow/dshow.cpp:231
 #, fuzzy
 msgid "DirectShow input"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:174 modules/access/dshow/dshow.cpp:179
-#: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/video_output/msw/directx.c:172
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:178 modules/access/dshow/dshow.cpp:183
+#: modules/audio_output/alsa.c:113 modules/audio_output/waveout.c:176
+#: modules/video_output/msw/directx.c:176
 #, fuzzy
 msgid "Refresh list"
 msgstr "Åpne Disk"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175 modules/access/dshow/dshow.cpp:180
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:179 modules/access/dshow/dshow.cpp:184
 #, fuzzy
 msgid "Configure"
 msgstr "tegn"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:891 modules/access/dshow/dshow.cpp:941
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:895 modules/access/dshow/dshow.cpp:945
 #, fuzzy
 msgid "Capturing failed"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:892
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:896
 #, c-format
 msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:942
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:946
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:127
+#: modules/access/dvb/access.c:131
 msgid "Modulation type for front-end device."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:148
+#: modules/access/dvb/access.c:152
 #, fuzzy
 msgid "HTTP Host address"
 msgstr "Adresse"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:150
+#: modules/access/dvb/access.c:154
 msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:152
+#: modules/access/dvb/access.c:156
 #, fuzzy
 msgid "HTTP user name"
 msgstr "Spill strøm"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:154
+#: modules/access/dvb/access.c:158
 msgid ""
 "User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:157
+#: modules/access/dvb/access.c:161
 #, fuzzy
 msgid "HTTP password"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/dvb/access.c:159
+#: modules/access/dvb/access.c:163
 msgid ""
 "Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:162
+#: modules/access/dvb/access.c:166
 msgid "HTTP ACL"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:164
+#: modules/access/dvb/access.c:168
 msgid ""
 "Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit the "
 "range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:168 modules/access_output/http.c:69
-#: modules/control/http/http.c:50
+#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:73
+#: modules/control/http/http.c:53
 #, fuzzy
 msgid "Certificate file"
 msgstr "Velg teksting kanal"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:169
+#: modules/access/dvb/access.c:173
 msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:72
-#: modules/control/http/http.c:53
+#: modules/access/dvb/access.c:176 modules/access_output/http.c:76
+#: modules/control/http/http.c:56
 #, fuzzy
 msgid "Private key file"
 msgstr "Velg teksting kanal"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:173
+#: modules/access/dvb/access.c:177
 msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:175 modules/access_output/http.c:76
-#: modules/control/http/http.c:55
+#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:80
+#: modules/control/http/http.c:58
 #, fuzzy
 msgid "Root CA file"
 msgstr "Velg tittel"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:176
+#: modules/access/dvb/access.c:180
 msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:81
-#: modules/control/http/http.c:58
+#: modules/access/dvb/access.c:183 modules/access_output/http.c:85
+#: modules/control/http/http.c:61
 #, fuzzy
 msgid "CRL file"
 msgstr "Velg fil"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:180
+#: modules/access/dvb/access.c:184
 msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:184
+#: modules/access/dvb/access.c:188
 msgid "DVB input with v4l2 support"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:236
+#: modules/access/dvb/access.c:240
 #, fuzzy
 msgid "HTTP server"
 msgstr "Spill strøm"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:727
+#: modules/access/dvb/access.c:731
 msgid "Input syntax is deprecated"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:728
+#: modules/access/dvb/access.c:732
 msgid ""
 "The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation of "
 "the new syntax."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:774
+#: modules/access/dvb/access.c:778
 #, fuzzy
 msgid "Illegal Polarization"
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: modules/access/dvb/access.c:775
+#: modules/access/dvb/access.c:779
 #, c-format
 msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dv.c:68
+#: modules/access/dv.c:72
 msgid "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dv.c:72
+#: modules/access/dv.c:76
 msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dv.c:73
+#: modules/access/dv.c:77
 #, fuzzy
 msgid "dv"
 msgstr "Legg til"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:62 modules/access/dvdread.c:56
+#: modules/access/dvdnav.c:66 modules/access/dvdread.c:60
 #, fuzzy
 msgid "DVD angle"
 msgstr "Slett"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:64 modules/access/dvdread.c:58
+#: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:62
 #, fuzzy
 msgid "Default DVD angle."
 msgstr "Slett"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:62
+#: modules/access/dvdnav.c:72 modules/access/dvdread.c:66
 msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdnav.c:70
+#: modules/access/dvdnav.c:74
 msgid "Start directly in menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdnav.c:72
+#: modules/access/dvdnav.c:76
 msgid ""
 "Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
 "useless warning introductions."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdnav.c:81
+#: modules/access/dvdnav.c:85
 #, fuzzy
 msgid "DVD with menus"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:82
+#: modules/access/dvdnav.c:86
 #, fuzzy
 msgid "DVDnav Input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:298 modules/access/dvdread.c:234
-#: modules/access/dvdread.c:494 modules/access/dvdread.c:556
+#: modules/access/dvdnav.c:302 modules/access/dvdread.c:238
+#: modules/access/dvdread.c:498 modules/access/dvdread.c:560
 #, fuzzy
 msgid "Playback failure"
 msgstr "Pause"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:299
+#: modules/access/dvdnav.c:303
 msgid ""
 "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disk."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdread.c:65
+#: modules/access/dvdread.c:69
 msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdread.c:67
+#: modules/access/dvdread.c:71
 msgid ""
 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
@@ -6549,1008 +6639,1044 @@ msgid ""
 "The default method is: key."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdread.c:83
+#: modules/access/dvdread.c:87
 #, fuzzy
 msgid "title"
 msgstr "Tittel"
 
-#: modules/access/dvdread.c:83
+#: modules/access/dvdread.c:87
 msgid "Key"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdread.c:89
+#: modules/access/dvdread.c:93
 #, fuzzy
 msgid "DVD without menus"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/dvdread.c:90
+#: modules/access/dvdread.c:94
 msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdread.c:235
+#: modules/access/dvdread.c:239
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DVDRead could not open the disk \"%s\"."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/dvdread.c:495
+#: modules/access/dvdread.c:499
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read block %d."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdread.c:557
+#: modules/access/dvdread.c:561
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/eyetv.c:44
+#: modules/access/eyetv.m:53
+#, fuzzy
+msgid "Channel number"
+msgstr "Kanaltjener:"
+
+#: modules/access/eyetv.m:55
+msgid ""
+"EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
+"for Composite input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/eyetv.m:59
 #, fuzzy
 msgid "EyeTV access module"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/fake.c:40
+#: modules/access/fake.c:44
 msgid ""
 "Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/fake.c:42 modules/access/pvr.c:81 modules/access/v4l2.c:104
-#: modules/access/v4l.c:135
+#: modules/access/fake.c:46 modules/access/pvr.c:85
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:106 modules/access/v4l.c:139
 #, fuzzy
 msgid "Framerate"
 msgstr "Valgte"
 
-#: modules/access/fake.c:44
+#: modules/access/fake.c:48
 msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/fake.c:45 modules/stream_out/bridge.c:35
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:117
+#: modules/access/fake.c:49 modules/stream_out/bridge.c:39
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121
 msgid "ID"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/fake.c:47
+#: modules/access/fake.c:51
 msgid ""
 "Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
 "(default 0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/fake.c:49
+#: modules/access/fake.c:53
 #, fuzzy
 msgid "Duration in ms"
 msgstr "Varighet"
 
-#: modules/access/fake.c:51
+#: modules/access/fake.c:55
 msgid ""
 "Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is 0, "
 "meaning that the stream is unlimited)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/fake.c:55 modules/codec/fake.c:84
+#: modules/access/fake.c:59 modules/codec/fake.c:88
 #, fuzzy
 msgid "Fake"
 msgstr "Fort"
 
-#: modules/access/fake.c:56
+#: modules/access/fake.c:60
 #, fuzzy
 msgid "Fake input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/file.c:83
+#: modules/access/file.c:84
 msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/file.c:85
-msgid "Concatenate with additional files"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/file.c:87
-msgid ""
-"Play split files as if they were part of a unique file. You need to specify "
-"a comma-separated list of files."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/file.c:91
+#: modules/access/file.c:88
 #, fuzzy
 msgid "File input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/file.c:92 modules/access_output/file.c:67
-#: modules/audio_output/file.c:108 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:261
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1232
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:84 modules/gui/macosx/open.m:162
-#: modules/gui/macosx/open.m:402 modules/gui/macosx/output.m:142
+#: modules/access/file.c:89 modules/access_output/file.c:71
+#: modules/audio_output/file.c:112 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:265
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:88 modules/gui/macosx/open.m:162
+#: modules/gui/macosx/open.m:405 modules/gui/macosx/output.m:142
 #: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:364 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:50
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:221
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:283
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:503
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:471
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
-#: modules/access/file.c:318 modules/access/file.c:406
-#: modules/access/file.c:560 modules/access/file.c:576
+#: modules/access/file.c:275 modules/access/file.c:407
+#: modules/access/file.c:423 modules/access/mmap.c:216
 #, fuzzy
 msgid "File reading failed"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/file.c:319 modules/access/file.c:407
+#: modules/access/file.c:276 modules/access/mmap.c:217
 #, fuzzy
 msgid "VLC could not read the file."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/file.c:561 modules/access/file.c:577
+#: modules/access/file.c:408 modules/access/file.c:424
 #, fuzzy, c-format
 msgid "VLC could not open the file \"%s\"."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:29
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:33
 msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:31
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:35
 msgid ""
 "The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
 "seconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:40
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:864
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:44
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:614
 #, fuzzy
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "videobredde"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:41 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:190
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:45 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:190
 #, fuzzy
 msgid "Bandwidth limiter"
 msgstr "videobredde"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:37
+#: modules/access_filter/dump.c:41
 #, fuzzy
 msgid "Force use of dump module"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access_filter/dump.c:38
+#: modules/access_filter/dump.c:42
 msgid "Activate the dump module even for media with fast seeking."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/dump.c:41
+#: modules/access_filter/dump.c:45
 msgid "Maximum size of temporary file (Mb)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/dump.c:42
+#: modules/access_filter/dump.c:46
 msgid ""
 "The dump module will abort dumping of the media if more than this much "
 "megabyte were performed."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/record.c:43
+#: modules/access_filter/record.c:47
 #, fuzzy
 msgid "Record directory"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: modules/access_filter/record.c:45
+#: modules/access_filter/record.c:49
 #, fuzzy
 msgid "Directory where the record will be stored."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/access_filter/record.c:321
+#: modules/access_filter/record.c:326
 #, fuzzy
 msgid "Recording"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access_filter/record.c:323
+#: modules/access_filter/record.c:328
 #, fuzzy
 msgid "Recording done"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:45
+#: modules/access_filter/timeshift.c:49
 #, fuzzy
 msgid "Timeshift granularity"
 msgstr "Startposisjon"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:47
+#: modules/access_filter/timeshift.c:51
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the size of the temporary files that will be used to store the "
 "timeshifted streams."
 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:49
+#: modules/access_filter/timeshift.c:53
 #, fuzzy
 msgid "Timeshift directory"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:50
+#: modules/access_filter/timeshift.c:54
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:52
+#: modules/access_filter/timeshift.c:56
 #, fuzzy
 msgid "Force use of the timeshift module"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:53
+#: modules/access_filter/timeshift.c:57
 msgid ""
 "Force use of the timeshift module even if the access declares that it can "
 "control pace or pause."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:57 modules/access_filter/timeshift.c:58
+#: modules/access_filter/timeshift.c:61 modules/access_filter/timeshift.c:62
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:169
 #, fuzzy
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Startposisjon"
 
-#: modules/access/ftp.c:54
+#: modules/access/ftp.c:58
 msgid ""
 "Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/ftp.c:56
+#: modules/access/ftp.c:60
 #, fuzzy
 msgid "FTP user name"
 msgstr "Spill strøm"
 
-#: modules/access/ftp.c:57 modules/access/smb.c:64
+#: modules/access/ftp.c:61 modules/access/smb.c:68
 #, fuzzy
 msgid "User name that will be used for the connection."
 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
 
-#: modules/access/ftp.c:59
+#: modules/access/ftp.c:63
 #, fuzzy
 msgid "FTP password"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/ftp.c:60 modules/access/smb.c:67
+#: modules/access/ftp.c:64 modules/access/smb.c:71
 #, fuzzy
 msgid "Password that will be used for the connection."
 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
 
-#: modules/access/ftp.c:62
+#: modules/access/ftp.c:66
 #, fuzzy
 msgid "FTP account"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/ftp.c:63
+#: modules/access/ftp.c:67
 #, fuzzy
 msgid "Account that will be used for the connection."
 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
 
-#: modules/access/ftp.c:68
+#: modules/access/ftp.c:72
 #, fuzzy
 msgid "FTP input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/ftp.c:85
+#: modules/access/ftp.c:89
 #, fuzzy
 msgid "FTP upload output"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/ftp.c:129 modules/access/ftp.c:139 modules/access/ftp.c:200
-#: modules/access/ftp.c:210 modules/access/ftp.c:218
+#: modules/access/ftp.c:133 modules/access/ftp.c:143 modules/access/ftp.c:204
+#: modules/access/ftp.c:214 modules/access/ftp.c:222
 #, fuzzy
 msgid "Network interaction failed"
 msgstr "_Gjem grensesnitt"
 
-#: modules/access/ftp.c:130
+#: modules/access/ftp.c:134
 msgid "VLC could not connect with the given server."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/ftp.c:140
+#: modules/access/ftp.c:144
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/ftp.c:201
+#: modules/access/ftp.c:205
 msgid "Your account was rejected."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/ftp.c:211
+#: modules/access/ftp.c:215
 msgid "Your password was rejected."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/ftp.c:219
+#: modules/access/ftp.c:223
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:44
+#: modules/access/gnomevfs.c:48
 msgid ""
 "Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:48
+#: modules/access/gnomevfs.c:52
 #, fuzzy
 msgid "GnomeVFS input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/http.c:48 modules/access/mms/mms.c:58
+#: modules/access/http.c:56 modules/access/mms/mms.c:62
 #, fuzzy
 msgid "HTTP proxy"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/http.c:50 modules/access/mms/mms.c:60
+#: modules/access/http.c:58 modules/access/mms/mms.c:64
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
 "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
 "tried."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:56
+#: modules/access/http.c:64
 msgid ""
 "Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:59
+#: modules/access/http.c:67
 #, fuzzy
 msgid "HTTP user agent"
 msgstr "Spill strøm"
 
-#: modules/access/http.c:60
+#: modules/access/http.c:68
 #, fuzzy
 msgid "User agent that will be used for the connection."
 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
 
-#: modules/access/http.c:63
+#: modules/access/http.c:71
 #, fuzzy
 msgid "Auto re-connect"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/http.c:65
+#: modules/access/http.c:73
 msgid ""
 "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:68
+#: modules/access/http.c:76
 #, fuzzy
 msgid "Continuous stream"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/access/http.c:69
+#: modules/access/http.c:77
 msgid ""
 "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
 "server). You should not globally enable this option as it will break all "
 "other types of HTTP streams."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:75
+#: modules/access/http.c:82
+#, fuzzy
+msgid "Forward Cookies"
+msgstr "Gå tilbake"
+
+#: modules/access/http.c:83
+msgid "Forward Cookies Across http redirections "
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:86
 #, fuzzy
 msgid "HTTP input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/http.c:77
+#: modules/access/http.c:88
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:295
+#: modules/access/http.c:350
 msgid "HTTP authentication"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:296 modules/demux/live555.cpp:547
+#: modules/access/http.c:351 modules/demux/live555.cpp:571
 msgid "Please enter a valid login name and a password."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/jack.c:59
+#: modules/access/jack.c:63
 msgid ""
 "Make VLC buffer audio data capturer from jack for the specified length in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/jack.c:61
+#: modules/access/jack.c:65
 #, fuzzy
 msgid "Pace"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: modules/access/jack.c:63
+#: modules/access/jack.c:67
 msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/jack.c:64
+#: modules/access/jack.c:68
 #, fuzzy
 msgid "Auto Connection"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/jack.c:66
+#: modules/access/jack.c:70
 msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/jack.c:69
+#: modules/access/jack.c:73
 #, fuzzy
 msgid "JACK audio input"
 msgstr "Lydeksport volum"
 
-#: modules/access/jack.c:71
+#: modules/access/jack.c:75
 #, fuzzy
 msgid "JACK Input"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:46
+#: modules/access/mmap.c:41
+#, fuzzy
+msgid "Use file memory mapping"
+msgstr "bruk delt minne"
+
+#: modules/access/mmap.c:43
+msgid "Try to use memory mapping to read files and block devices."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mmap.c:53
+msgid "MMap"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mmap.c:54
+#, fuzzy
+msgid "Memory-mapped file input"
+msgstr "Standard output:"
+
+#: modules/access/mms/mms.c:50
 msgid ""
 "Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/mms/mms.c:49
+#: modules/access/mms/mms.c:53
 #, fuzzy
 msgid "Force selection of all streams"
 msgstr "Velg en nettverksstrøm"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:51
+#: modules/access/mms/mms.c:55
 msgid ""
 "MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
 "You can choose to select all of them."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/mms/mms.c:54
+#: modules/access/mms/mms.c:58
 #, fuzzy
 msgid "Maximum bitrate"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:56
+#: modules/access/mms/mms.c:60
 msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/mms/mms.c:66
+#: modules/access/mms/mms.c:70
 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/dummy.c:40 modules/stream_out/dummy.c:46
+#: modules/access_output/dummy.c:44 modules/stream_out/dummy.c:50
 #, fuzzy
 msgid "Dummy stream output"
 msgstr "Standard output:"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:41 modules/misc/dummy/dummy.c:56
+#: modules/access_output/dummy.c:45 modules/misc/dummy/dummy.c:60
 #, fuzzy
 msgid "Dummy"
 msgstr "Hopp"
 
-#: modules/access_output/file.c:61
+#: modules/access_output/file.c:65
 #, fuzzy
 msgid "Append to file"
 msgstr "Åpne en fil"
 
-#: modules/access_output/file.c:62
+#: modules/access_output/file.c:66
 msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/file.c:66
+#: modules/access_output/file.c:70
 #, fuzzy
 msgid "File stream output"
 msgstr "Standard output:"
 
-#: modules/access_output/http.c:60 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:300
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:125
+#: modules/access_output/http.c:64 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:362
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:131
 #, fuzzy
 msgid "Username"
 msgstr "Fort"
 
-#: modules/access_output/http.c:61
+#: modules/access_output/http.c:65
 #, fuzzy
 msgid "User name that will be requested to access the stream."
 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
 
-#: modules/access_output/http.c:63 modules/control/telnet.c:78
-#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:93
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:307 modules/misc/audioscrobbler.c:127
-#: modules/misc/notify/growl.c:60
+#: modules/access_output/http.c:67 modules/control/telnet.c:86
+#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:97
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:369 modules/misc/audioscrobbler.c:133
+#: modules/misc/notify/growl_udp.c:63
 #, fuzzy
 msgid "Password"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access_output/http.c:64
+#: modules/access_output/http.c:68
 #, fuzzy
 msgid "Password that will be requested to access the stream."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/access_output/http.c:66
+#: modules/access_output/http.c:70
 #, fuzzy
 msgid "Mime"
 msgstr "Tid"
 
-#: modules/access_output/http.c:67
+#: modules/access_output/http.c:71
 msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:70
+#: modules/access_output/http.c:74
 #, fuzzy
 msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
 
-#: modules/access_output/http.c:73
+#: modules/access_output/http.c:77
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
 "empty if you don't have one."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:77
+#: modules/access_output/http.c:81
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
 "file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:82
+#: modules/access_output/http.c:86
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used for "
 "SSL. Leave empty if you don't have one."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:85
+#: modules/access_output/http.c:89
 msgid "Advertise with Bonjour"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:86
+#: modules/access_output/http.c:90
 msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:90
+#: modules/access_output/http.c:94
 #, fuzzy
 msgid "HTTP stream output"
 msgstr "Standard output:"
 
-#: modules/access_output/shout.c:58
+#: modules/access_output/shout.c:62
 #, fuzzy
 msgid "Stream name"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/access_output/shout.c:59
+#: modules/access_output/shout.c:63
 msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:62
+#: modules/access_output/shout.c:66
 #, fuzzy
 msgid "Stream description"
 msgstr "Varighet"
 
-#: modules/access_output/shout.c:63
+#: modules/access_output/shout.c:67
 msgid "Description of the stream content or information about your channel."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:66
+#: modules/access_output/shout.c:70
 #, fuzzy
 msgid "Stream MP3"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/access_output/shout.c:67
+#: modules/access_output/shout.c:71
 msgid ""
 "You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
 "possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
 "shoutcast/icecast server."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:76
+#: modules/access_output/shout.c:80
 #, fuzzy
 msgid "Genre description"
 msgstr "Varighet"
 
-#: modules/access_output/shout.c:77
+#: modules/access_output/shout.c:81
 msgid "Genre of the content. "
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:79
+#: modules/access_output/shout.c:83
 #, fuzzy
 msgid "URL description"
 msgstr "Varighet"
 
-#: modules/access_output/shout.c:80
+#: modules/access_output/shout.c:84
 msgid "URL with information about the stream or your channel. "
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:87
+#: modules/access_output/shout.c:91
 #, fuzzy
 msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
 msgstr "Naviger gjennom strømmen"
 
-#: modules/access_output/shout.c:89 modules/access/v4l2.c:189
-#: modules/access/v4l.c:121
+#: modules/access_output/shout.c:93 modules/access/v4l2/v4l2.c:210
+#: modules/access/v4l.c:125
 #, fuzzy
 msgid "Samplerate"
 msgstr "Valgte"
 
-#: modules/access_output/shout.c:90
+#: modules/access_output/shout.c:94
 #, fuzzy
 msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
 msgstr "Naviger gjennom strømmen"
 
-#: modules/access_output/shout.c:92
+#: modules/access_output/shout.c:96
 #, fuzzy
 msgid "Number of channels"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/access_output/shout.c:93
+#: modules/access_output/shout.c:97
 #, fuzzy
 msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
 msgstr "Naviger gjennom strømmen"
 
-#: modules/access_output/shout.c:95
+#: modules/access_output/shout.c:99
 msgid "Ogg Vorbis Quality"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:96
+#: modules/access_output/shout.c:100
 #, fuzzy
 msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
 msgstr "Naviger gjennom strømmen"
 
-#: modules/access_output/shout.c:98
+#: modules/access_output/shout.c:102
 #, fuzzy
 msgid "Stream public"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/access_output/shout.c:99
+#: modules/access_output/shout.c:103
 msgid ""
 "Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
 "of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
 "information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for icecast."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:105
+#: modules/access_output/shout.c:109
 #, fuzzy
 msgid "IceCAST output"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access_output/udp.c:62 modules/access/rtsp/access.c:41
-#: modules/demux/live555.cpp:60
+#: modules/access_output/udp.c:66 modules/access/rtsp/access.c:45
+#: modules/demux/live555.cpp:65
 msgid "Caching value (ms)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/udp.c:64
+#: modules/access_output/udp.c:68
 msgid ""
 "Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/udp.c:67
+#: modules/access_output/udp.c:71
 #, fuzzy
 msgid "Group packets"
 msgstr "Crop?"
 
-#: modules/access_output/udp.c:68
+#: modules/access_output/udp.c:72
 msgid ""
 "Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
 "choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
 "the scheduling load on heavily-loaded systems."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/udp.c:73
+#: modules/access_output/udp.c:77
 #, fuzzy
 msgid "Automatic multicast streaming"
 msgstr "Forfattere"
 
-#: modules/access_output/udp.c:74
+#: modules/access_output/udp.c:78
 msgid "Allocates an outbound multicast address automatically."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/udp.c:78
+#: modules/access_output/udp.c:82
 #, fuzzy
 msgid "UDP stream output"
 msgstr "Standard output:"
 
-#: modules/access/pvr.c:57
+#: modules/access/pvr.c:61
 msgid ""
 "Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:60 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:137
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:169
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:195
+#: modules/access/pvr.c:64 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:190
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:225
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:254
 #, fuzzy
 msgid "Device"
 msgstr "Navn på enhet"
 
-#: modules/access/pvr.c:61
+#: modules/access/pvr.c:65
 #, fuzzy
 msgid "PVR video device"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/access/pvr.c:63
+#: modules/access/pvr.c:67
 #, fuzzy
 msgid "Radio device"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/access/pvr.c:64
+#: modules/access/pvr.c:68
 #, fuzzy
 msgid "PVR radio device"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/access/pvr.c:66 modules/access/v4l.c:95
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:559
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:693
+#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l.c:99
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:694
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:793
 #, fuzzy
 msgid "Norm"
 msgstr "Port"
 
-#: modules/access/pvr.c:67 modules/access/v4l.c:97
+#: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:101
 msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l2.c:98 modules/access/v4l.c:101
-#: modules/demux/rawvid.c:43 modules/video_filter/mosaic.c:94
+#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l2/v4l2.c:100
+#: modules/access/v4l.c:105 modules/demux/rawvid.c:47
+#: modules/video_filter/mosaic.c:95
 msgid "Width"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:71
+#: modules/access/pvr.c:75
 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l2.c:101 modules/access/v4l.c:104
-#: modules/demux/rawvid.c:47 modules/video_filter/mosaic.c:92
+#: modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l2/v4l2.c:103
+#: modules/access/v4l.c:108 modules/demux/rawvid.c:51
+#: modules/video_filter/mosaic.c:93
 #, fuzzy
 msgid "Height"
 msgstr "Høyre"
 
-#: modules/access/pvr.c:75
+#: modules/access/pvr.c:79
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l.c:88
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:566
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:700
+#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l2/v4l2.c:229
+#: modules/access/v4l.c:92 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:701
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:800
 #, fuzzy
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l.c:90
+#: modules/access/pvr.c:83 modules/access/v4l.c:94
 msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l2.c:105 modules/access/v4l.c:136
+#: modules/access/pvr.c:86 modules/access/v4l2/v4l2.c:107
+#: modules/access/v4l.c:140
 msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:85
+#: modules/access/pvr.c:89
 #, fuzzy
 msgid "Key interval"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/pvr.c:86
+#: modules/access/pvr.c:90
 msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:88
+#: modules/access/pvr.c:92
 #, fuzzy
 msgid "B Frames"
 msgstr "Fort"
 
-#: modules/access/pvr.c:89
+#: modules/access/pvr.c:93
 msgid ""
 "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
 "number of B-Frames."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:93
+#: modules/access/pvr.c:97
 msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:95
+#: modules/access/pvr.c:99
 #, fuzzy
 msgid "Bitrate peak"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/access/pvr.c:96
+#: modules/access/pvr.c:100
 msgid "Peak bitrate in VBR mode."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:98
+#: modules/access/pvr.c:102
 #, fuzzy
 msgid "Bitrate mode"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/access/pvr.c:99
+#: modules/access/pvr.c:103
 #, fuzzy
 msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/pvr.c:101
+#: modules/access/pvr.c:105
 #, fuzzy
 msgid "Audio bitmask"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/access/pvr.c:102
+#: modules/access/pvr.c:106
 msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:105 modules/access/vcdx/info.c:97
-#: modules/gui/macosx/intf.m:616 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1402
+#: modules/access/pvr.c:109 modules/access/v4l2/v4l2.c:188
+#: modules/access/vcdx/info.c:101 modules/gui/macosx/intf.m:646
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1402
 #, fuzzy
 msgid "Volume"
 msgstr "Øk volum"
 
-#: modules/access/pvr.c:106
+#: modules/access/pvr.c:110
 msgid "Audio volume (0-65535)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:91
+#: modules/access/pvr.c:112 modules/access/v4l.c:95
 #, fuzzy
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanaler"
 
-#: modules/access/pvr.c:109
+#: modules/access/pvr.c:113
 msgid ""
 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l.c:146
 #, fuzzy
 msgid "Automatic"
 msgstr "Forfattere"
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2.c:207 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l2/v4l2.c:245
+#: modules/access/v4l.c:146
 msgid "SECAM"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2.c:207 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l2/v4l2.c:245
+#: modules/access/v4l.c:146
 msgid "PAL"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2.c:207 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:119 modules/access/v4l2/v4l2.c:245
+#: modules/access/v4l.c:146
 #, fuzzy
 msgid "NTSC"
 msgstr "TS"
 
-#: modules/access/pvr.c:118
+#: modules/access/pvr.c:122
 msgid "vbr"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:118
+#: modules/access/pvr.c:122
 msgid "cbr"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:123
+#: modules/access/pvr.c:127
 msgid "PVR"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:124
+#: modules/access/pvr.c:128
 msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:43
+#: modules/access/rtsp/access.c:47
 msgid ""
 "Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:47 modules/access/rtsp/access.c:48
+#: modules/access/rtsp/access.c:51 modules/access/rtsp/access.c:52
 #, fuzzy
 msgid "Real RTSP"
 msgstr "RTP"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:93
+#: modules/access/rtsp/access.c:97
 #, fuzzy
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Varighet"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:94
+#: modules/access/rtsp/access.c:98
 #, c-format
 msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:227
+#: modules/access/rtsp/access.c:231
 #, fuzzy
 msgid "Session failed"
 msgstr "Navn på enhet"
 
-#: modules/access/rtsp/access.c:228
+#: modules/access/rtsp/access.c:232
 msgid "The requested RTSP session could not be established."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:36
+#: modules/access/screen/screen.c:40
 msgid ""
 "Caching value for screen capture. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:40
+#: modules/access/screen/screen.c:44
 #, fuzzy
 msgid "Desired frame rate for the capture."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:43
+#: modules/access/screen/screen.c:47
 #, fuzzy
 msgid "Capture fragment size"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/screen/screen.c:45
+#: modules/access/screen/screen.c:49
 msgid ""
 "Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
 "height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:59
+#: modules/access/screen/screen.c:63
 #, fuzzy
 msgid "Screen Input"
 msgstr "Fullskjerm %d"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:60 modules/gui/macosx/vout.m:214
+#: modules/access/screen/screen.c:64 modules/gui/macosx/vout.m:214
 msgid "Screen"
 msgstr "Fullskjerm"
 
-#: modules/access/smb.c:61
+#: modules/access/smb.c:65
 msgid ""
 "Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/smb.c:63
+#: modules/access/smb.c:67
 #, fuzzy
 msgid "SMB user name"
 msgstr "Spill strøm"
 
-#: modules/access/smb.c:66
+#: modules/access/smb.c:70
 #, fuzzy
 msgid "SMB password"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/smb.c:69
+#: modules/access/smb.c:73
 #, fuzzy
 msgid "SMB domain"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/access/smb.c:70
+#: modules/access/smb.c:74
 #, fuzzy
 msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
 
-#: modules/access/smb.c:75
+#: modules/access/smb.c:79
 #, fuzzy
 msgid "SMB input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/tcp.c:38
+#: modules/access/tcp.c:42
 msgid ""
 "Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/tcp.c:45
+#: modules/access/tcp.c:49
 #, fuzzy
 msgid "TCP"
 msgstr "RTP"
 
-#: modules/access/tcp.c:46
+#: modules/access/tcp.c:50
 #, fuzzy
 msgid "TCP input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/udp.c:60
+#: modules/access/udp.c:64
 msgid ""
 "Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/udp.c:63
+#: modules/access/udp.c:67
 msgid "RTP reordering timeout in ms"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/udp.c:65
+#: modules/access/udp.c:69
 msgid ""
 "VLC reorders RTP packets. The input will wait for late packets at most the "
 "time specified here (in milliseconds)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/udp.c:72 modules/gui/macosx/open.m:185
-#: modules/gui/macosx/open.m:728 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:805
+#: modules/access/udp.c:76 modules/gui/macosx/open.m:185
+#: modules/gui/macosx/open.m:735 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:805
 #, fuzzy
 msgid "UDP/RTP"
 msgstr "RTP"
 
-#: modules/access/udp.c:73
+#: modules/access/udp.c:77
 #, fuzzy
 msgid "UDP/RTP input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/v4l2.c:78 modules/gui/macosx/open.m:169
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:680
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:78 modules/gui/macosx/open.m:169
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:780
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:724
 msgid "Device name"
 msgstr "Navn på enhet"
 
-#: modules/access/v4l2.c:80
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:80
 msgid ""
 "Name of the device to use. If you don't specify anything, /dev/video0 will "
 "be used."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:82 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:604
-#: modules/stream_out/standard.c:84
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:82
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:659
+#: modules/stream_out/standard.c:87
 msgid "Standard"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:84
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:84
 msgid "Video standard (Default, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:87
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:87
 msgid ""
 "Force the Video4Linux2 video device to use a specific chroma format (eg. "
 "I420 or I422 for raw images, MJPEG for M-JPEG compressed input) (Complete "
@@ -7558,636 +7684,747 @@ msgid ""
 "I420, I411, I410, MJPG)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:93
-msgid ""
-"Input of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:93
+msgid "Input of the card to use (see debug)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:94 modules/access/v4l2/v4l2.c:300
+#, fuzzy
+msgid "Audio input"
+msgstr "_Innstillinger"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:96
+msgid "Audio input of the card to use (see debug)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:95
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:97
 #, fuzzy
 msgid "IO Method"
 msgstr "Neste fil"
 
-#: modules/access/v4l2.c:97
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:99
 msgid "IO Method (READ, MMAP, USERPTR)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:100
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:102
 msgid "Force width (-1 for autodetect)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:103
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:105
 msgid "Force height (-1 for autodetect)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:108
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:110
 #, fuzzy
 msgid "Reset v4l2 controls"
 msgstr "skrifttype"
 
-#: modules/access/v4l2.c:110
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:112
 msgid "Reset controls to defaults provided by the v4l2 driver."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:111 modules/access/v4l.c:107
-#: modules/gui/macosx/extended.m:103 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:242
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:234
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:113 modules/access/v4l.c:111
+#: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:194
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:238
+#: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:192
 msgid "Brightness"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:113
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:115
 #, fuzzy
 msgid "Brightness of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/access/v4l2.c:114 modules/access/v4l.c:116
-#: modules/gui/macosx/extended.m:104 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:235
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:229
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:116 modules/access/v4l.c:120
+#: modules/gui/macosx/extended.m:103 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:187
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:233
 #, fuzzy
 msgid "Contrast"
 msgstr "skrifttype"
 
-#: modules/access/v4l2.c:116
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:118
 #, fuzzy
 msgid "Contrast of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/access/v4l2.c:117 modules/gui/macosx/extended.m:107
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:249
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:367
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:239
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:119 modules/gui/macosx/extended.m:106
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:201
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:301
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:243
 #, fuzzy
 msgid "Saturation"
 msgstr "Varighet"
 
-#: modules/access/v4l2.c:119
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:121
 msgid "Saturation of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:120 modules/access/v4l.c:110
-#: modules/gui/macosx/extended.m:106 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:256
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:224
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:122 modules/access/v4l.c:114
+#: modules/gui/macosx/extended.m:105 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:208
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:228
 #, fuzzy
 msgid "Hue"
 msgstr "Pause"
 
-#: modules/access/v4l2.c:122
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:124
 msgid "Hue of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:123
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:125
 #, fuzzy
 msgid "Black level"
 msgstr "Om"
 
-#: modules/access/v4l2.c:125
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:127
 msgid "Black level of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:126
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:128
 msgid "Auto white balance"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:128
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:130
 msgid ""
 "Automatically set the white balance of the video input (if supported by the "
 "v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:130
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:132
 msgid "Do white balance"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:132
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:134
 msgid ""
 "Trigger a white balancing action, useless if auto white balance is activated "
 "(if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:134
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:136
 msgid "Red balance"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:136
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:138
 msgid "Red balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:137
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:139
 msgid "Blue balance"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:139
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:141
 msgid "Blue balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:140 modules/gui/macosx/extended.m:105
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:228
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:244
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:142 modules/gui/macosx/extended.m:104
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:180
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:248
 #, fuzzy
 msgid "Gamma"
 msgstr "Navn"
 
-#: modules/access/v4l2.c:142
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:144
 msgid "Gamma of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:143
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:145
 msgid "Exposure"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:145
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:147
 msgid "Exposure of the video input (if supported by the v4L2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:146
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:148
 #, fuzzy
 msgid "Auto gain"
 msgstr "Forfattere"
 
-#: modules/access/v4l2.c:148
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:150
 msgid ""
 "Automatically set the video input's gain (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:150
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:152
 #, fuzzy
 msgid "Gain"
 msgstr "Fullskjerm"
 
-#: modules/access/v4l2.c:152
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:154
 msgid "Video input's gain (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:153
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:155
 #, fuzzy
 msgid "Horizontal flip"
 msgstr "rotér vertikal posisjon"
 
-#: modules/access/v4l2.c:155
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:157
 msgid "Flip the video horizontally (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:156
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:158
 #, fuzzy
 msgid "Vertical flip"
 msgstr "Loddrett forskyvning"
 
-#: modules/access/v4l2.c:158
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:160
 msgid "Flip the video vertically (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:159
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:161
 #, fuzzy
 msgid "Horizontal centering"
 msgstr "rotér vertikal posisjon"
 
-#: modules/access/v4l2.c:161
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:163
 msgid ""
 "Set the camera's horizontal centering (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:162
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164
 #, fuzzy
 msgid "Vertical centering"
 msgstr "Loddrett forskyvning"
 
-#: modules/access/v4l2.c:164
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:166
 msgid "Set the camera's vertical centering (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:169
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:171
 msgid ""
 "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, \"/dev/dsp\" "
 "will be used for OSS."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:173
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:175
 msgid ""
 "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, \"/dev/dsp\" "
 "will be used for OSS, \"hw\" for Alsa."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:177
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Audio method"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/v4l2.c:180
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:182
 msgid "Audio method to use: 0 to disable audio, 1 for OSS."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:183
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:185
 msgid ""
 "Audio method to use: 0 to disable audio, 1 for OSS, 2 for ALSA, 3 for ALSA "
 "or OSS (ALSA is prefered)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:188 modules/access/v4l.c:126
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:190
+#, fuzzy
+msgid "Volume of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:191
+#, fuzzy
+msgid "Balance"
+msgstr "Avbryt"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:193
+#, fuzzy
+msgid "Balance of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:196
+#, fuzzy
+msgid "Mute audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:197 modules/meta_engine/id3genres.h:69
+#, fuzzy
+msgid "Bass"
+msgstr "Pause"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:199
+#, fuzzy
+msgid "Bass level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:200
+#, fuzzy
+msgid "Treble"
+msgstr "skru på video"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:202
+#, fuzzy
+msgid "Treble level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:203
+msgid "Loudness"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:205
+#, fuzzy
+msgid "Loudness of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:209 modules/access/v4l.c:130
 #, fuzzy
 msgid "Capture the audio stream in stereo."
 msgstr ""
 "Skriv inn nummeret på lydkanalen du ønsker å bruke for lydstrømmen fra en "
 "DVD (fra 1 til n)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:191
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:212
 msgid ""
 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
 "48000)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:195
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:216
 msgid ""
 "Caching value for V4L2 captures. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:212
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:218
+#, fuzzy
+msgid "v4l2 driver controls"
+msgstr "skrifttype"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:220
+msgid ""
+"Set the v4l2 driver controls to the values specified using a comma separated "
+"list optionally encapsulated by curly braces (e.g.: {video_bitrate=6000000,"
+"audio_crc=0,stream_type=3} ). To list available controls, increase verbosity "
+"(-vvv) or use the v4l2-ctl application."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:226
+#, fuzzy
+msgid "Tuner id"
+msgstr "_Gjem grensesnitt"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:228
+msgid "Tuner id (see debug output)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:231
+msgid "Tuner frequency in Hz or kHz (see debug output)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:232
+#, fuzzy
+msgid "Audio mode"
+msgstr "Standard grensesnitt: "
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:234
+msgid "Tuner audio mono/stereo and track selection."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:250
 msgid "READ"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:212
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:250
 msgid "MMAP"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:212
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:250
 msgid "USERPTR"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:224
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:257 modules/audio_output/alsa.c:188
+#: modules/audio_output/directx.c:479 modules/audio_output/oss.c:225
+#: modules/audio_output/portaudio.c:402 modules/audio_output/sdl.c:184
+#: modules/audio_output/sdl.c:203 modules/audio_output/waveout.c:535
+msgid "Mono"
+msgstr "Mono"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:259
+msgid "Primary language (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:260
+msgid "Secondary language (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:261
+msgid "Second audio program (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:262
+msgid "Primary language left, Secondary language right"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:274
 #, fuzzy
 msgid "Video4Linux2"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/v4l2.c:225
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:275
 #, fuzzy
 msgid "Video4Linux2 input"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/v4l2.c:229
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:279
 #, fuzzy
 msgid "Video input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/v4l2.c:248
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:312 modules/access/v4l.c:123
 #, fuzzy
-msgid "Audio input"
-msgstr "_Innstillinger"
+msgid "Tuner"
+msgstr "_Gjem grensesnitt"
 
-#: modules/access/v4l2.c:260
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:322
 #, fuzzy
 msgid "Controls"
 msgstr "skrifttype"
 
-#: modules/access/v4l2.c:261
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:323
 msgid "v4l2 driver controls, if supported by your v4l2 driver."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:304
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:381
 #, fuzzy
 msgid "Video4Linux2 Compressed A/V"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/v4l2.c:2916
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:3148
 #, fuzzy
 msgid "Reset controls to default"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/v4l.c:74
+#: modules/access/v4l.c:78
 msgid ""
 "Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:78
+#: modules/access/v4l.c:82
 msgid ""
 "Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
 "device will be used."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:82
+#: modules/access/v4l.c:86
 msgid ""
 "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, no audio "
 "device will be used."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:86
+#: modules/access/v4l.c:90
 msgid ""
 "Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:93
+#: modules/access/v4l.c:97
 msgid ""
 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:98
+#: modules/access/v4l.c:102
 #, fuzzy
 msgid "Audio Channel"
 msgstr "Velg lydkanal"
 
-#: modules/access/v4l.c:100
+#: modules/access/v4l.c:104
 msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:102
+#: modules/access/v4l.c:106
 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:105
+#: modules/access/v4l.c:109
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:109
+#: modules/access/v4l.c:113
 #, fuzzy
 msgid "Brightness of the video input."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/access/v4l.c:112
+#: modules/access/v4l.c:116
 #, fuzzy
 msgid "Hue of the video input."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/access/v4l.c:113 modules/gui/fbosd.c:142
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:304
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:374
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:646 modules/misc/notify/xosd.c:78
-#: modules/video_filter/colorthres.c:47 modules/video_filter/marq.c:110
-#: modules/video_filter/rss.c:145
+#: modules/access/v4l.c:117 modules/gui/fbosd.c:146
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:244
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:308
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:544 modules/misc/notify/xosd.c:82
+#: modules/video_filter/colorthres.c:51 modules/video_filter/marq.c:119
+#: modules/video_filter/rss.c:149
 #, fuzzy
 msgid "Color"
 msgstr "skrifttype"
 
-#: modules/access/v4l.c:115
+#: modules/access/v4l.c:119
 #, fuzzy
 msgid "Color of the video input."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/access/v4l.c:118
+#: modules/access/v4l.c:122
 #, fuzzy
 msgid "Contrast of the video input."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/access/v4l.c:119 modules/gui/macosx/open.m:868
-#, fuzzy
-msgid "Tuner"
-msgstr "_Gjem grensesnitt"
-
-#: modules/access/v4l.c:120
+#: modules/access/v4l.c:124
 #, fuzzy
 msgid "Tuner to use, if there are several ones."
 msgstr "Naviger gjennom strømmen"
 
-#: modules/access/v4l.c:123
+#: modules/access/v4l.c:127
 msgid ""
 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:127
+#: modules/access/v4l.c:131
 msgid "MJPEG"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:129
+#: modules/access/v4l.c:133
 #, fuzzy
 msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: modules/access/v4l.c:130
+#: modules/access/v4l.c:134
 #, fuzzy
 msgid "Decimation"
 msgstr "Varighet"
 
-#: modules/access/v4l.c:132
+#: modules/access/v4l.c:136
 msgid "Decimation level for MJPEG streams"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:133
+#: modules/access/v4l.c:137
 #, fuzzy
 msgid "Quality"
 msgstr "Om"
 
-#: modules/access/v4l.c:134
+#: modules/access/v4l.c:138
 #, fuzzy
 msgid "Quality of the stream."
 msgstr "Naviger gjennom strømmen"
 
-#: modules/access/v4l.c:145
+#: modules/access/v4l.c:149
 #, fuzzy
 msgid "Video4Linux"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/v4l.c:150
 #, fuzzy
 msgid "Video4Linux input"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:42
+#: modules/access/vcd/vcd.c:46
 msgid "Caching value for VCDs. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:46 modules/gui/macosx/open.m:177
-#: modules/gui/macosx/open.m:520 modules/gui/macosx/open.m:606
+#: modules/access/vcd/vcd.c:50 modules/gui/macosx/open.m:177
+#: modules/gui/macosx/open.m:527 modules/gui/macosx/open.m:613
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:699
 msgid "VCD"
 msgstr "VCD"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:47
+#: modules/access/vcd/vcd.c:51
 #, fuzzy
 msgid "VCD input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:53
+#: modules/access/vcd/vcd.c:57
 msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:105
+#: modules/access/vcdx/access.c:109
 msgid "The above message had unknown log level"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:131
+#: modules/access/vcdx/access.c:135
 msgid "The above message had unknown vcdimager log level"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:281 modules/access/vcdx/access.c:364
-#: modules/access/vcdx/access.c:690 modules/access/vcdx/info.c:290
-#: modules/access/vcdx/info.c:291
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:317
+#: modules/access/vcdx/access.c:285 modules/access/vcdx/access.c:368
+#: modules/access/vcdx/access.c:694 modules/access/vcdx/info.c:294
+#: modules/access/vcdx/info.c:295
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:310
 #, fuzzy
 msgid "Entry"
 msgstr "skrifttype"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:409 modules/access/vcdx/info.c:102
+#: modules/access/vcdx/access.c:413 modules/access/vcdx/info.c:106
 #, fuzzy
 msgid "Segments"
 msgstr "Fullskjerm"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:428 modules/access/vcdx/access.c:709
-#: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
-#: modules/demux/mkv.cpp:5404
+#: modules/access/vcdx/access.c:432 modules/access/vcdx/access.c:713
+#: modules/access/vcdx/info.c:298 modules/access/vcdx/info.c:299
+#: modules/demux/mkv.cpp:5408
 #, fuzzy
 msgid "Segment"
 msgstr "Fullskjerm"
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:533
+#: modules/access/vcdx/access.c:537
 msgid "LID"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:90
+#: modules/access/vcdx/info.c:94
 #, fuzzy
 msgid "VCD Format"
 msgstr "Port"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:92 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:167
+#: modules/access/vcdx/info.c:96 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:259
 #, fuzzy
 msgid "Application"
 msgstr "Om dette programmet"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:93
+#: modules/access/vcdx/info.c:97
 #, fuzzy
 msgid "Preparer"
 msgstr "Kapittel"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:94
+#: modules/access/vcdx/info.c:98
 #, fuzzy
 msgid "Vol #"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:95
+#: modules/access/vcdx/info.c:99
 msgid "Vol max #"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:96
+#: modules/access/vcdx/info.c:100
 #, fuzzy
 msgid "Volume Set"
 msgstr "Øk volum"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:99
+#: modules/access/vcdx/info.c:103
 #, fuzzy
 msgid "System Id"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:101
+#: modules/access/vcdx/info.c:105
 #, fuzzy
 msgid "Entries"
 msgstr "skrifttype"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:122
+#: modules/access/vcdx/info.c:126
 msgid "First Entry Point"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:126
+#: modules/access/vcdx/info.c:130
 msgid "Last Entry Point"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:127
+#: modules/access/vcdx/info.c:131
 msgid "Track size (in sectors)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:139 modules/access/vcdx/info.c:142
-#: modules/access/vcdx/info.c:151 modules/access/vcdx/info.c:166
+#: modules/access/vcdx/info.c:143 modules/access/vcdx/info.c:146
+#: modules/access/vcdx/info.c:155 modules/access/vcdx/info.c:170
 #, fuzzy
 msgid "type"
 msgstr "Disktype"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:139
+#: modules/access/vcdx/info.c:143
 #, fuzzy
 msgid "end"
 msgstr "Åpne fil"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:142
+#: modules/access/vcdx/info.c:146
 #, fuzzy
 msgid "play list"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:153
+#: modules/access/vcdx/info.c:157
 #, fuzzy
 msgid "extended selection list"
 msgstr "Valg"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:154
+#: modules/access/vcdx/info.c:158
 #, fuzzy
 msgid "selection list"
 msgstr "Valg"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:166
+#: modules/access/vcdx/info.c:170
 #, fuzzy
 msgid "unknown type"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: modules/access/vcdx/info.c:298 modules/access/vcdx/info.c:299
-#: modules/access/vcdx/info.c:316
+#: modules/access/vcdx/info.c:302 modules/access/vcdx/info.c:303
+#: modules/access/vcdx/info.c:320
 msgid "List ID"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:95
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:99
 msgid "(Super) Video CD"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:96
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:100
 msgid "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) input"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:97
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:101
 msgid "vcdx://[device-or-file][@{P,S,T}num]"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:106
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:110
 msgid "If nonzero, this gives additional debug information."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:111 modules/access/vcdx/vcd.c:112
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:115 modules/access/vcdx/vcd.c:116
 #, fuzzy
 msgid "Number of CD blocks to get in a single read."
 msgstr "Pause strøm"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:116
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:120
 #, fuzzy
 msgid "Use playback control?"
 msgstr "Pause"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:117
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:121
 msgid ""
 "If VCD is authored with playback control, use it. Otherwise we play by "
 "tracks."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:123
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:127
 msgid "Use track length as maximum unit in seek?"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:124
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:128
 msgid ""
 "If set, the length of the seek bar is the track rather than the length of an "
 "entry."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:129
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:133
 #, fuzzy
 msgid "Show extended VCD info?"
 msgstr "vis avanserte alternativer"
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:130
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:134
 msgid ""
 "Show the maximum amount of information under Stream and Media Info. Shows "
 "for example playback control navigation."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:137
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:141
 msgid "Format to use in the playlist's \"author\" field."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:143
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:147
 msgid "Format to use in the playlist's \"title\" field."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:44
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:48
 msgid "Simple decoder for Dolby Surround encoded streams"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:45
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:49
 #, fuzzy
 msgid "Dolby Surround decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:53
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:57
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
@@ -8202,115 +8439,115 @@ msgstr ""
 "denne effekten gi en mer komfortabel og mindre trøttende opplevelse. "
 "Effekten virker uansett kildeformat, fra mono to 5.1."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:60
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
 #, fuzzy
 msgid "Characteristic dimension"
 msgstr "karakteristiske forhold"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:62
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
 #, fuzzy
 msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
 msgstr ""
 "Parametre for romklangeffekt i høretelefoner: avstanden mellom fremre "
 "venstre høytaler og lytter i meter."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:68
 msgid "Compensate delay"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:70
 msgid ""
 "The delay which is introduced by the physical algorithm may sometimes be "
 "disturbing for the synchronization between lips-movement and speech. In "
 "case, turn this on to compensate."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:70
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:74
 #, fuzzy
 msgid "No decoding of Dolby Surround"
 msgstr "Velg en nettverksstrøm"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:72
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:76
 msgid ""
 "Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
 "this filter. Enabling this setting is not recommended."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:76
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:95
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:80
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:99
 #, fuzzy
 msgid "Headphone virtual spatialization effect"
 msgstr "romklangeffekt i høretelefoner"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:77
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:81
 #, fuzzy
 msgid "Headphone effect"
 msgstr "høretelefoner"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:85
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
 #, fuzzy
 msgid "Use downmix algorithm"
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:86
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
 msgid ""
 "This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in the "
 "headphone channel mixer. Itgives the effect of standing in a room full of "
 "speakers."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:93
 #, fuzzy
 msgid "Select channel to keep"
 msgstr "Velg lydkanal"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
 msgid ""
 "This option silences all other channels except the selected channel. Choose "
 "one from (0=left, 1=right, 2=rear left, 3=rear right, 4=center, 5=left front)"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
 #, fuzzy
 msgid "Left rear"
 msgstr "Venstre"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
 #, fuzzy
 msgid "Right rear"
 msgstr "Høyre"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:98
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101
 #, fuzzy
 msgid "Left front"
 msgstr "Venstre"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:110
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:113
 #, fuzzy
 msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:47
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:51
 #, fuzzy
 msgid "Audio filter for simple channel mixing"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:54
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:58
 #, fuzzy
 msgid "audio filter for simple channel mixing"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:43
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:47
 #, fuzzy
 msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:92
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:96
 msgid "A/52 dynamic range compression"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:94
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:81
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:98
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:85
 msgid ""
 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
@@ -8318,96 +8555,96 @@ msgid ""
 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:99
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:103
 #, fuzzy
 msgid "Enable internal upmixing"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:101
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:105
 msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:105
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:114
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:109
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:118
 #, fuzzy
 msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:50
+#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:54
 #, fuzzy
 msgid "Audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:79
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:83
 msgid "DTS dynamic range compression"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:91
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:97
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:95
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:101
 #, fuzzy
 msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:67
+#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:71
 #, fuzzy
 msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:52
+#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:56
 #, fuzzy
 msgid "Fixed point audio format conversions"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/converter/float.c:93
+#: modules/audio_filter/converter/float.c:97
 #, fuzzy
 msgid "Floating-point audio format conversions"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:67
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:72
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:71
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:76
 msgid "MPEG audio decoder"
 msgstr "MPEG-lyd dekoder"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:50
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:54
 #, fuzzy
 msgid "Equalizer preset"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:51
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:55
 #, fuzzy
 msgid "Preset to use for the equalizer."
 msgstr "Naviger gjennom strømmen"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:53
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:57
 msgid "Bands gain"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:55
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:59
 msgid ""
 "Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
 "values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -"
 "2 0\"."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:59
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:63
 #, fuzzy
 msgid "Two pass"
 msgstr "Pause"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:60
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:64
 msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:63
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:67
 #, fuzzy
 msgid "Global gain"
 msgstr "Spill fortere"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:64
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:68
 msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:67
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:71
 #, fuzzy
 msgid "Equalizer with 10 bands"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
@@ -8503,851 +8740,892 @@ msgstr "Lyd"
 msgid "Techno"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/format.c:200
+#: modules/audio_filter/format.c:204
 #, fuzzy
 msgid "Audio filter for PCM format conversion"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:65
+#: modules/audio_filter/normvol.c:69
 #, fuzzy
 msgid "Number of audio buffers"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:66
+#: modules/audio_filter/normvol.c:70
 msgid ""
 "This is the number of audio buffers on which the power measurement is made. "
 "A higher number of buffers will increase the response time of the filter to "
 "a spike but will make it less sensitive to short variations."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:71
+#: modules/audio_filter/normvol.c:75
 #, fuzzy
 msgid "Max level"
 msgstr "Om"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:72
+#: modules/audio_filter/normvol.c:76
 msgid ""
 "If the average power over the last N buffers is higher than this value, the "
 "volume will be normalized. This value is a positive floating point number. A "
 "value between 0.5 and 10 seems sensible."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:78 modules/audio_filter/normvol.c:79
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:260
+#: modules/audio_filter/normvol.c:82 modules/audio_filter/normvol.c:83
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:322
 #, fuzzy
 msgid "Volume normalizer"
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:45 modules/audio_filter/param_eq.c:46
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:49 modules/audio_filter/param_eq.c:50
 #, fuzzy
 msgid "Parametric Equalizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:51
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:55
 #, fuzzy
 msgid "Low freq (Hz)"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:53
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:57
 #, fuzzy
 msgid "Low freq gain (dB)"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:54
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:58
 #, fuzzy
 msgid "High freq (Hz)"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:56
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:60
 #, fuzzy
 msgid "High freq gain (dB)"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:57
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:61
 #, fuzzy
 msgid "Freq 1 (Hz)"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:59
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:63
 #, fuzzy
 msgid "Freq 1 gain (dB)"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:61
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:65
 #, fuzzy
 msgid "Freq 1 Q"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:62
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
 #, fuzzy
 msgid "Freq 2 (Hz)"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:64
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:68
 #, fuzzy
 msgid "Freq 2 gain (dB)"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:70
 #, fuzzy
 msgid "Freq 2 Q"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:67
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
 #, fuzzy
 msgid "Freq 3 (Hz)"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:69
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:73
 #, fuzzy
 msgid "Freq 3 gain (dB)"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:75
 #, fuzzy
 msgid "Freq 3 Q"
 msgstr "Frekvens:"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:82
+#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:86
 #, fuzzy
 msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:62
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:69
+#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:66
+#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:73
 #, fuzzy
 msgid "Audio filter for linear interpolation resampling"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:43
+#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:47
 #, fuzzy
 msgid "Audio filter for trivial resampling"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:43
+#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:47
 #, fuzzy
 msgid "Audio filter for ugly resampling"
 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
 
-#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:44
-#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:45
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:48
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:49
 #, fuzzy
 msgid "spatializer"
 msgstr "Alle"
 
-#: modules/audio_mixer/float32.c:44
+#: modules/audio_mixer/float32.c:49
 #, fuzzy
 msgid "Float32 audio mixer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_mixer/spdif.c:44
+#: modules/audio_mixer/spdif.c:48
 #, fuzzy
 msgid "Dummy S/PDIF audio mixer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_mixer/trivial.c:44
+#: modules/audio_mixer/trivial.c:49
 #, fuzzy
 msgid "Trivial audio mixer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:81
+#: modules/audio_output/alsa.c:87
 #, fuzzy
 msgid "default"
 msgstr "Slett"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:101
+#: modules/audio_output/alsa.c:107
 #, fuzzy
 msgid "ALSA audio output"
 msgstr "Lydeksport volum"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:105
+#: modules/audio_output/alsa.c:111
 #, fuzzy
 msgid "ALSA Device Name"
 msgstr "Navn på ALSA-enhet"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:125 modules/audio_output/auhal.c:126
-#: modules/audio_output/auhal.c:970 modules/audio_output/directx.c:398
-#: modules/audio_output/oss.c:128 modules/audio_output/portaudio.c:392
-#: modules/audio_output/sdl.c:174 modules/audio_output/sdl.c:192
-#: modules/audio_output/waveout.c:368 modules/gui/macosx/intf.m:681
-#: modules/gui/macosx/intf.m:682
+#: modules/audio_output/alsa.c:131 modules/audio_output/auhal.c:130
+#: modules/audio_output/auhal.c:974 modules/audio_output/directx.c:402
+#: modules/audio_output/oss.c:132 modules/audio_output/portaudio.c:396
+#: modules/audio_output/sdl.c:178 modules/audio_output/sdl.c:196
+#: modules/audio_output/waveout.c:465 modules/gui/macosx/intf.m:711
+#: modules/gui/macosx/intf.m:712
 #, fuzzy
 msgid "Audio Device"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:182 modules/audio_output/directx.c:475
-#: modules/audio_output/oss.c:221 modules/audio_output/portaudio.c:398
-#: modules/audio_output/sdl.c:180 modules/audio_output/sdl.c:199
-#: modules/audio_output/waveout.c:430
-msgid "Mono"
-msgstr "Mono"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:195 modules/audio_output/directx.c:448
-#: modules/audio_output/oss.c:177 modules/audio_output/portaudio.c:417
-#: modules/audio_output/waveout.c:402
+#: modules/audio_output/alsa.c:201 modules/audio_output/directx.c:452
+#: modules/audio_output/oss.c:181 modules/audio_output/portaudio.c:421
+#: modules/audio_output/waveout.c:503
 msgid "2 Front 2 Rear"
 msgstr "2 Front 2 Bak"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:243 modules/audio_output/directx.c:521
-#: modules/audio_output/oss.c:245 modules/audio_output/waveout.c:446
+#: modules/audio_output/alsa.c:249 modules/audio_output/directx.c:525
+#: modules/audio_output/oss.c:249 modules/audio_output/waveout.c:553
 msgid "A/52 over S/PDIF"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:322
+#: modules/audio_output/alsa.c:328
 #, fuzzy
 msgid "No Audio Device"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:323
+#: modules/audio_output/alsa.c:329
 msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:430 modules/audio_output/alsa.c:469
-#: modules/audio_output/alsa.c:481 modules/audio_output/auhal.c:240
+#: modules/audio_output/alsa.c:436 modules/audio_output/alsa.c:475
+#: modules/audio_output/alsa.c:487 modules/audio_output/auhal.c:244
 #, fuzzy
 msgid "Audio output failed"
 msgstr "Lyd-eksportmodul"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:431 modules/audio_output/alsa.c:482
+#: modules/audio_output/alsa.c:437 modules/audio_output/alsa.c:488
 #, fuzzy, c-format
 msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:470
+#: modules/audio_output/alsa.c:476
 #, c-format
 msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:934
+#: modules/audio_output/alsa.c:960
 #, fuzzy
 msgid "Unknown soundcard"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: modules/audio_output/arts.c:61
+#: modules/audio_output/arts.c:65
 #, fuzzy
 msgid "aRts audio output"
 msgstr "Lydeksport volum"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:127
+#: modules/audio_output/auhal.c:131
 msgid ""
 "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed in "
 "your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for audio "
 "playback."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:133
+#: modules/audio_output/auhal.c:137
 #, fuzzy
 msgid "HAL AudioUnit output"
 msgstr "Lydeksport volum"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:241
+#: modules/audio_output/auhal.c:245
 msgid ""
 "The selected audio output device is exclusively in use by another program."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:425
+#: modules/audio_output/auhal.c:429
 #, fuzzy
 msgid "Audio device is not configured"
 msgstr "Navn på ALSA-enhet"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:426
+#: modules/audio_output/auhal.c:430
 msgid ""
 "You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup\" "
 "utility in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1015
+#: modules/audio_output/auhal.c:1019
 #, c-format
 msgid "%s (Encoded Output)"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/directx.c:202 modules/audio_output/portaudio.c:105
+#: modules/audio_output/directx.c:206 modules/audio_output/portaudio.c:109
 #, fuzzy
 msgid "Output device"
 msgstr "Neste fil"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:204
+#: modules/audio_output/directx.c:208
 msgid ""
 "DirectX device number: 0 default device, 1..N device by number(Note that the "
 "default device appears as 0 AND another number)."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/directx.c:206 modules/audio_output/waveout.c:134
+#: modules/audio_output/directx.c:210 modules/audio_output/waveout.c:154
 #, fuzzy
 msgid "Use float32 output"
 msgstr "Standard output:"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:208 modules/audio_output/waveout.c:136
+#: modules/audio_output/directx.c:212 modules/audio_output/waveout.c:156
 msgid ""
 "The option allows you to enable or disable the high-quality float32 audio "
 "output mode (which is not well supported by some soundcards)."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/directx.c:212
+#: modules/audio_output/directx.c:216
 #, fuzzy
 msgid "DirectX audio output"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_output/directx.c:430 modules/audio_output/portaudio.c:425
+#: modules/audio_output/directx.c:434 modules/audio_output/portaudio.c:429
 #, fuzzy
 msgid "3 Front 2 Rear"
 msgstr "2 Front 2 Bak"
 
-#: modules/audio_output/esd.c:65
+#: modules/audio_output/esd.c:69
 #, fuzzy
 msgid "EsounD audio output"
 msgstr "Lydeksport volum"
 
-#: modules/audio_output/esd.c:68
+#: modules/audio_output/esd.c:72
 #, fuzzy
 msgid "Esound server"
 msgstr "Ingen tjener"
 
-#: modules/audio_output/file.c:77
+#: modules/audio_output/file.c:81
 #, fuzzy
 msgid "Output format"
 msgstr "Neste fil"
 
-#: modules/audio_output/file.c:78
+#: modules/audio_output/file.c:82
 msgid ""
 "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/file.c:81
+#: modules/audio_output/file.c:85
 #, fuzzy
 msgid "Number of output channels"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/audio_output/file.c:82
+#: modules/audio_output/file.c:86
 msgid ""
 "By default, all the channels of the incoming will be saved but you can "
 "restrict the number of channels here."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/file.c:85
+#: modules/audio_output/file.c:89
 #, fuzzy
 msgid "Add WAVE header"
 msgstr "lag wavfil"
 
-#: modules/audio_output/file.c:86
+#: modules/audio_output/file.c:90
 #, fuzzy
 msgid "Instead of writing a raw file, you can add a WAV header to the file."
 msgstr "Du kan lage en wavfil i stede for en rå lydfil"
 
-#: modules/audio_output/file.c:103
+#: modules/audio_output/file.c:107
 #, fuzzy
 msgid "Output file"
 msgstr "Neste fil"
 
-#: modules/audio_output/file.c:104
+#: modules/audio_output/file.c:108
 #, fuzzy
-msgid "File to which the audio samples will be written to."
+msgid "File to which the audio samples will be written to. (\"-\" for stdout"
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/audio_output/file.c:107
+#: modules/audio_output/file.c:111
 #, fuzzy
 msgid "File audio output"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:74
+#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:78
 #, fuzzy
 msgid "Roku HD1000 audio output"
 msgstr "Lydeksport volum"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:63
+#: modules/audio_output/jack.c:67
 #, fuzzy
 msgid "Automatically connect to writable clients"
 msgstr "Forfattere"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:65
+#: modules/audio_output/jack.c:69
 msgid ""
 "If enabled, this option will automatically connect sound output to the first "
 "writable JACK clients found."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/jack.c:69
+#: modules/audio_output/jack.c:73
 msgid "Connect to clients matching"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/jack.c:71
+#: modules/audio_output/jack.c:75
 msgid ""
 "If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match this "
 "regular expression will be considered for connection."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/jack.c:79
+#: modules/audio_output/jack.c:83
 #, fuzzy
 msgid "JACK audio output"
 msgstr "Lydeksport volum"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:97
+#: modules/audio_output/oss.c:101
 msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/oss.c:99
+#: modules/audio_output/oss.c:103
 msgid ""
 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
 "drivers, then you need to enable this option."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/oss.c:105
+#: modules/audio_output/oss.c:109
 #, fuzzy
 msgid "UNIX OSS audio output"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/audio_output/oss.c:110
+#: modules/audio_output/oss.c:114
 #, fuzzy
 msgid "OSS DSP device"
 msgstr "VCD-enhet"
 
-#: modules/audio_output/portaudio.c:106
+#: modules/audio_output/portaudio.c:110
 msgid "Portaudio identifier for the output device"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/portaudio.c:110
+#: modules/audio_output/portaudio.c:114
 #, fuzzy
 msgid "PORTAUDIO audio output"
 msgstr "Lydeksport volum"
 
-#: modules/audio_output/sdl.c:64
+#: modules/audio_output/pulse.c:58 modules/gui/macosx/intf.m:636
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1595 modules/gui/pda/pda_interface.c:210
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1353 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:389
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:393
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:955
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:957
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1021
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1036
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1043
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1060
+#, fuzzy
+msgid "VLC media player"
+msgstr "Velg teksting kanal"
+
+#: modules/audio_output/pulse.c:94
+#, fuzzy
+msgid "Pulseaudio audio output"
+msgstr "Standard grensesnitt: "
+
+#: modules/audio_output/sdl.c:68
 msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
 msgstr "Simple DirectMedia Layer lydmodul"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:141
+#: modules/audio_output/waveout.c:147
+msgid "Microsoft Soundmapper"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:158
+#, fuzzy
+msgid "Select Audio Device"
+msgstr "lydenhet"
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:159
+msgid ""
+"Select special Audio device, or let windows decide (default), change needs "
+"VLC restart to apply."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:162
+#, fuzzy
+msgid "Default Audio Device"
+msgstr "Slett"
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:166
 #, fuzzy
 msgid "Win32 waveOut extension output"
 msgstr "XVideo utvidelsesmodul"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:383
+#: modules/audio_output/waveout.c:482
 msgid "5.1"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/a52.c:93
+#: modules/codec/a52.c:97
 msgid "A/52 parser"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/a52.c:100
+#: modules/codec/a52.c:104
 #, fuzzy
 msgid "A/52 audio packetizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/adpcm.c:43
+#: modules/codec/adpcm.c:47
 #, fuzzy
 msgid "ADPCM audio decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/araw.c:44
+#: modules/codec/araw.c:48
 #, fuzzy
 msgid "Raw/Log Audio decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/araw.c:53
+#: modules/codec/araw.c:57
 #, fuzzy
 msgid "Raw audio encoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/cc.c:57
+#: modules/codec/cc.c:61
 msgid "CC 608/708"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/cc.c:58
+#: modules/codec/cc.c:62
 #, fuzzy
 msgid "Closed Captions decoder"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/codec/cdg.c:81
+#: modules/codec/cdg.c:85
 #, fuzzy
 msgid "CDG video decoder"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/cinepak.c:38
+#: modules/codec/cinepak.c:42
 #, fuzzy
 msgid "Cinepak video decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/cmml/cmml.c:68
+#: modules/codec/cmml/cmml.c:72
 #, fuzzy
 msgid "CMML annotations decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/cvdsub.c:46
+#: modules/codec/csri.c:66
+#, fuzzy
+msgid "Subtitles (advanced)"
+msgstr "Standard grensesnitt: "
+
+#: modules/codec/csri.c:67
+msgid "Wrapper for subtitle renderers using CSRI/asa"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/cvdsub.c:50
 #, fuzzy
 msgid "CVD subtitle decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/cvdsub.c:51
+#: modules/codec/cvdsub.c:55
 #, fuzzy
 msgid "Chaoji VCD subtitle packetizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/dirac.c:67 modules/codec/theora.c:90
-#: modules/codec/twolame.c:50 modules/codec/vorbis.c:168
+#: modules/codec/dirac.c:71 modules/codec/theora.c:94
+#: modules/codec/twolame.c:54 modules/codec/vorbis.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Encoding quality"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/dirac.c:69
+#: modules/codec/dirac.c:73
 #, fuzzy
 msgid "Quality of the encoding between 1.0 (low) and 10.0 (high)."
 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
 
-#: modules/codec/dirac.c:74
+#: modules/codec/dirac.c:78
 #, fuzzy
 msgid "Dirac video decoder"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/dirac.c:80
+#: modules/codec/dirac.c:84
 #, fuzzy
 msgid "Dirac video encoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:97
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:101
 #, fuzzy
 msgid "DirectMedia Object decoder"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:106
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:110
 #, fuzzy
 msgid "DirectMedia Object encoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/dts.c:95
+#: modules/codec/dts.c:99
 #, fuzzy
 msgid "DTS parser"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/dts.c:100
+#: modules/codec/dts.c:104
 #, fuzzy
 msgid "DTS audio packetizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:51
+#: modules/codec/dvbsub.c:55
 #, fuzzy
 msgid "Decoding X coordinate"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:52
+#: modules/codec/dvbsub.c:56
 #, fuzzy
 msgid "X coordinate of the rendered subtitle"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:54
+#: modules/codec/dvbsub.c:58
 #, fuzzy
 msgid "Decoding Y coordinate"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:55
+#: modules/codec/dvbsub.c:59
 #, fuzzy
 msgid "Y coordinate of the rendered subtitle"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:57
+#: modules/codec/dvbsub.c:61
 #, fuzzy
 msgid "Subpicture position"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:59
+#: modules/codec/dvbsub.c:63
 msgid ""
 "You can enforce the subpicture position on the video (0=center, 1=left, "
 "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
 "g. 6=top-right)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:63
+#: modules/codec/dvbsub.c:67
 #, fuzzy
 msgid "Encoding X coordinate"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:64
+#: modules/codec/dvbsub.c:68
 #, fuzzy
 msgid "X coordinate of the encoded subtitle"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:65
+#: modules/codec/dvbsub.c:69
 #, fuzzy
 msgid "Encoding Y coordinate"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:66
+#: modules/codec/dvbsub.c:70
 #, fuzzy
 msgid "Y coordinate of the encoded subtitle"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:86
+#: modules/codec/dvbsub.c:90
 #, fuzzy
 msgid "DVB subtitles decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/dvbsub.c:99
+#: modules/codec/dvbsub.c:103
 #, fuzzy
 msgid "DVB subtitles encoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/faad.c:39
+#: modules/codec/faad.c:43
 #, fuzzy
 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/faad.c:358
+#: modules/codec/faad.c:361
 msgid "AAC extension"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/faad.c:362
+#: modules/codec/faad.c:365
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fake.c:48 modules/gui/fbosd.c:110
-#: modules/video_output/image.c:81
+#: modules/codec/fake.c:52 modules/gui/fbosd.c:114
+#: modules/video_output/image.c:85
 #, fuzzy
 msgid "Image file"
 msgstr "Velg fil"
 
-#: modules/codec/fake.c:50
+#: modules/codec/fake.c:54
 #, fuzzy
 msgid "Path of the image file for fake input."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/codec/fake.c:51
+#: modules/codec/fake.c:55
 #, fuzzy
 msgid "Reload image file"
 msgstr "Velg fil"
 
-#: modules/codec/fake.c:53
+#: modules/codec/fake.c:57
 #, fuzzy
 msgid "Reload image file every n seconds."
 msgstr "Velg fil"
 
-#: modules/codec/fake.c:56 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123
-#: modules/stream_out/transcode.c:70
+#: modules/codec/fake.c:60 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:127
+#: modules/stream_out/transcode.c:74
 #, fuzzy
 msgid "Output video width."
 msgstr "videobredde"
 
-#: modules/codec/fake.c:59 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126
-#: modules/stream_out/transcode.c:73
+#: modules/codec/fake.c:63 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:130
+#: modules/stream_out/transcode.c:77
 #, fuzzy
 msgid "Output video height."
 msgstr "videohøyde"
 
-#: modules/codec/fake.c:60 modules/video_filter/mosaic.c:134
+#: modules/codec/fake.c:64 modules/video_filter/mosaic.c:135
 #, fuzzy
 msgid "Keep aspect ratio"
 msgstr "målets bildeformat"
 
-#: modules/codec/fake.c:62
+#: modules/codec/fake.c:66
 msgid "Consider width and height as maximum values."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fake.c:63
+#: modules/codec/fake.c:67
 #, fuzzy
 msgid "Background aspect ratio"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: modules/codec/fake.c:65
+#: modules/codec/fake.c:69
 msgid "Aspect ratio of the image file (4:3, 16:9). Default is square pixels."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fake.c:66 modules/stream_out/transcode.c:62
+#: modules/codec/fake.c:70 modules/stream_out/transcode.c:66
 #, fuzzy
 msgid "Deinterlace video"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/fake.c:68
+#: modules/codec/fake.c:72
 #, fuzzy
 msgid "Deinterlace the image after loading it."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/codec/fake.c:69 modules/stream_out/transcode.c:65
+#: modules/codec/fake.c:73 modules/stream_out/transcode.c:69
 #, fuzzy
 msgid "Deinterlace module"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/fake.c:71
+#: modules/codec/fake.c:75
 #, fuzzy
 msgid "Deinterlace module to use."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/fake.c:72 modules/video_output/fb.c:76
+#: modules/codec/fake.c:76 modules/video_output/fb.c:85
 #, fuzzy
 msgid "Chroma used."
 msgstr "Crop?"
 
-#: modules/codec/fake.c:74 modules/video_output/fb.c:78
+#: modules/codec/fake.c:78 modules/video_output/fb.c:87
 msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fake.c:85
+#: modules/codec/fake.c:89
 #, fuzzy
 msgid "Fake video decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:216
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:222
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is no video encoder."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:224
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:230
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is no audio encoder."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:236
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:242
 #, c-format
 msgid "VLC could not find encoder \"%s\"."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:616 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:625
 #, fuzzy
 msgid "VLC could not open the encoder."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:74
 msgid "Non-ref"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:74
 #, fuzzy
 msgid "Bidir"
 msgstr "heltall"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:74
 msgid "Non-key"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68 modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:64
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:74 modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:67
 msgid "All"
 msgstr "Alle"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77
 msgid "rd"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77
 #, fuzzy
 msgid "bits"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77
 #, fuzzy
 msgid "simple"
 msgstr "Fil"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:80
 #, fuzzy
 msgid "Fast bilinear"
 msgstr "Fort"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:80
 #, fuzzy
 msgid "Bilinear"
 msgstr "heltall"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:80
 msgid "Bicubic (good quality)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:81
 msgid "Experimental"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:81
 msgid "Nearest neighbour (bad quality)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:84 modules/codec/ffmpeg/scale.c:82
 #, fuzzy
 msgid "Area"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:84 modules/codec/ffmpeg/scale.c:82
 msgid "Luma bicubic / chroma bilinear"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:84 modules/codec/ffmpeg/scale.c:82
 #, fuzzy
 msgid "Gauss"
 msgstr "Pause"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:79 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:85 modules/codec/ffmpeg/scale.c:83
 msgid "SincR"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:79 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:85 modules/codec/ffmpeg/scale.c:83
 msgid "Lanczos"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:79 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:85 modules/codec/ffmpeg/scale.c:83
 msgid "Bicubic spline"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:85
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:91
 msgid ""
 "Various audio and video decoders/encodersdelivered by the FFmpeg library. "
 "This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
 "MJPEG and other codecs"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:96
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:102
 #, fuzzy
 msgid ""
 "AltiVec FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 msgstr "mpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:100
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:106
 #, fuzzy
 msgid "FFmpeg audio/video decoders/encoders"
 msgstr "mpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:104
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:110
 #, fuzzy
 msgid "Decoding"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:138
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:144
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:97
 #, fuzzy
 msgid "Encoding"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:139
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:145
 #, fuzzy
 msgid "FFmpeg audio/video encoder"
 msgstr "mpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:198
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:204
 #, fuzzy
 msgid "FFmpeg demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:204
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:210
 #, fuzzy
 msgid "FFmpeg muxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:214 modules/video_filter/scale.c:54
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:220 modules/video_filter/scale.c:58
 #, fuzzy
 msgid "Video scaling filter"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:227
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:233
 #, fuzzy
 msgid "FFmpeg video filter"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:233
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:239
 #, fuzzy
 msgid "FFmpeg crop padd filter"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:240
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:246
 #, fuzzy
 msgid "FFmpeg chroma conversion"
 msgstr "forvrengingsmodus"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:246
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:252
 #, fuzzy
 msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
 msgstr "modul for å snu om videosignalet"
@@ -9388,7 +9666,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:113 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:256
-#: modules/demux/rawdv.c:35 modules/stream_out/transcode.c:175
+#: modules/demux/rawdv.c:39 modules/stream_out/transcode.c:179
 msgid "Hurry up"
 msgstr ""
 
@@ -9625,8 +9903,8 @@ msgid ""
 "same qscale for I and P frames)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:240 modules/codec/x264.c:293
-#: modules/demux/mod.c:70
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:240 modules/codec/x264.c:309
+#: modules/demux/mod.c:74
 #, fuzzy
 msgid "Noise reduction"
 msgstr "Valg"
@@ -9796,421 +10074,421 @@ msgstr "Standard grensesnitt: "
 msgid "Force use of ffmpeg muxer."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:706
-#: modules/gui/macosx/intf.m:707
+#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92 modules/gui/macosx/intf.m:736
+#: modules/gui/macosx/intf.m:737
 msgid "Post processing"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
+#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:100
 #, fuzzy
 msgid "1 (Lowest)"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:104
+#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:110
 msgid "6 (Highest)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/flac.c:179
+#: modules/codec/flac.c:183
 #, fuzzy
 msgid "Flac audio decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/flac.c:184
+#: modules/codec/flac.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Flac audio encoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/flac.c:190
+#: modules/codec/flac.c:194
 #, fuzzy
 msgid "Flac audio packetizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:28
+#: modules/codec/fluidsynth.c:32
 msgid "Sound fonts (required)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:30
+#: modules/codec/fluidsynth.c:34
 msgid "A sound fonts file is required for software synthesis."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fluidsynth.c:36
+#: modules/codec/fluidsynth.c:40
 msgid "FluidSynth MIDI synthetizer"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/libmpeg2.c:97
+#: modules/codec/libmpeg2.c:101
 #, fuzzy
 msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/lpcm.c:83
+#: modules/codec/lpcm.c:87
 #, fuzzy
 msgid "Linear PCM audio decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/lpcm.c:88
+#: modules/codec/lpcm.c:92
 #, fuzzy
 msgid "Linear PCM audio packetizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/mash.cpp:66
+#: modules/codec/mash.cpp:70
 #, fuzzy
 msgid "Video decoder using openmash"
 msgstr "video innkoding kodek"
 
-#: modules/codec/mpeg_audio.c:111
+#: modules/codec/mpeg_audio.c:115
 #, fuzzy
 msgid "MPEG audio layer I/II/III decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/mpeg_audio.c:122
+#: modules/codec/mpeg_audio.c:126
 #, fuzzy
 msgid "MPEG audio layer I/II/III packetizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/png.c:54
+#: modules/codec/png.c:58
 #, fuzzy
 msgid "PNG video decoder"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/quicktime.c:63
+#: modules/codec/quicktime.c:67
 #, fuzzy
 msgid "QuickTime library decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/rawvideo.c:68
+#: modules/codec/rawvideo.c:72
 #, fuzzy
 msgid "Pseudo raw video decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/rawvideo.c:75
+#: modules/codec/rawvideo.c:79
 #, fuzzy
 msgid "Pseudo raw video packetizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/realaudio.c:60
+#: modules/codec/realaudio.c:64
 #, fuzzy
 msgid "RealAudio library decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/sdl_image.c:55
+#: modules/codec/sdl_image.c:59
 #, fuzzy
 msgid "SDL Image decoder"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/sdl_image.c:56
+#: modules/codec/sdl_image.c:60
 #, fuzzy
 msgid "SDL_image video decoder"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/codec/speex.c:110
+#: modules/codec/speex.c:114
 #, fuzzy
 msgid "Speex audio decoder"
 msgstr "mpeg"
 
-#: modules/codec/speex.c:115
+#: modules/codec/speex.c:119
 #, fuzzy
 msgid "Speex audio packetizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/speex.c:120
+#: modules/codec/speex.c:124
 #, fuzzy
 msgid "Speex audio encoder"
 msgstr "mpeg"
 
-#: modules/codec/speex.c:768 modules/codec/speex.c:785
+#: modules/codec/speex.c:771 modules/codec/speex.c:788
 #, fuzzy
 msgid "Speex comment"
 msgstr "Fullskjerm"
 
-#: modules/codec/speex.c:768 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:639
+#: modules/codec/speex.c:771 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:537
 msgid "Mode"
 msgstr "Modus"
 
-#: modules/codec/spudec/spudec.c:41
+#: modules/codec/spudec/spudec.c:45
 #, fuzzy
 msgid "DVD subtitles decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/spudec/spudec.c:48
+#: modules/codec/spudec/spudec.c:52
 #, fuzzy
 msgid "DVD subtitles packetizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:101
 #, fuzzy
 msgid "Subtitles text encoding"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102
 #, fuzzy
 msgid "Set the encoding used in text subtitles"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:100
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:103
 #, fuzzy
 msgid "Subtitles justification"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:101
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:104
 #, fuzzy
 msgid "Set the justification of subtitles"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:105
 #, fuzzy
 msgid "UTF-8 subtitles autodetection"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:103
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:106
 msgid ""
 "This enables automatic detection of UTF-8 encoding within subtitles files."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:105
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:108
 #, fuzzy
 msgid "Formatted Subtitles"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:106
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:109
 msgid ""
 "Some subtitle formats allow for text formatting. VLC partly implements this, "
 "but you can choose to disable all formatting."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:112
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:115
 #, fuzzy
 msgid "Text subtitles decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:349 modules/codec/subtitles/subsdec.c:385
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:352 modules/codec/subtitles/subsdec.c:388
 msgid ""
 "failed to convert subtitle encoding.\n"
 "Try manually setting a character-encoding before you open the file."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/subtitles/subsusf.c:208
+#: modules/codec/subtitles/subsusf.c:211
 msgid ""
 "USF subtitles must be in UTF-8 format.\n"
 "This stream contains USF subtitles which aren't."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/subtitles/t140.c:32
+#: modules/codec/subtitles/t140.c:36
 #, fuzzy
 msgid "T.140 text encoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:42
+#: modules/codec/svcdsub.c:46
 #, fuzzy
 msgid "Enable debug"
 msgstr "skru på video"
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:45
+#: modules/codec/svcdsub.c:49
 msgid ""
 "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
 "calls                 1\n"
 "packet assembly info  2\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:50
+#: modules/codec/svcdsub.c:54
 #, fuzzy
 msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:51
+#: modules/codec/svcdsub.c:55
 #, fuzzy
 msgid "SVCD subtitles"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/codec/svcdsub.c:61
+#: modules/codec/svcdsub.c:65
 #, fuzzy
 msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) packetizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/tarkin.c:75
+#: modules/codec/tarkin.c:79
 #, fuzzy
 msgid "Tarkin decoder module"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/telx.c:50
+#: modules/codec/telx.c:54
 #, fuzzy
 msgid "Override page"
 msgstr "Video"
 
-#: modules/codec/telx.c:51
+#: modules/codec/telx.c:55
 msgid ""
 "Override the indicated page, try this if your subtitles don't appear (-1 = "
 "autodetect from TS, 0 = autodetect from teletext, >0 = actual page number, "
 "usually 888 or 889)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/telx.c:56
+#: modules/codec/telx.c:60
 #, fuzzy
 msgid "Ignore subtitle flag"
 msgstr "Velg teksting kanal"
 
-#: modules/codec/telx.c:57
+#: modules/codec/telx.c:61
 msgid "Ignore the subtitle flag, try this if your subtitles don't appear."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/telx.c:60
+#: modules/codec/telx.c:64
 msgid "Workaround for France"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/telx.c:61
+#: modules/codec/telx.c:65
 msgid ""
 "Some French channels do not flag their subtitling pages correctly due to a "
 "historical interpretation mistake. Try using this wrong interpretation if "
 "your subtitles don't appear."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/telx.c:67
+#: modules/codec/telx.c:71
 #, fuzzy
 msgid "Teletext subtitles decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/theora.c:92 modules/codec/vorbis.c:170
+#: modules/codec/theora.c:96 modules/codec/vorbis.c:174
 msgid ""
 "Enforce a quality between 1 (low) and 10 (high), instead of specifying a "
 "particular bitrate. This will produce a VBR stream."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/theora.c:99
+#: modules/codec/theora.c:103
 #, fuzzy
 msgid "Theora video decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/theora.c:105
+#: modules/codec/theora.c:109
 #, fuzzy
 msgid "Theora video packetizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/theora.c:110
+#: modules/codec/theora.c:114
 #, fuzzy
 msgid "Theora video encoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/theora.c:510
+#: modules/codec/theora.c:514
 #, fuzzy
 msgid "Theora comment"
 msgstr "Fullskjerm"
 
-#: modules/codec/twolame.c:52
+#: modules/codec/twolame.c:56
 msgid ""
 "Force a specific encoding quality between 0.0 (high) and 50.0 (low), instead "
 "of specifying a particular bitrate. This will produce a VBR stream."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/twolame.c:55
+#: modules/codec/twolame.c:59
 #, fuzzy
 msgid "Stereo mode"
 msgstr "Stereo"
 
-#: modules/codec/twolame.c:56
+#: modules/codec/twolame.c:60
 #, fuzzy
 msgid "Handling mode for stereo streams"
 msgstr "Valg"
 
-#: modules/codec/twolame.c:57
+#: modules/codec/twolame.c:61
 #, fuzzy
 msgid "VBR mode"
 msgstr "Nettverk"
 
-#: modules/codec/twolame.c:59
+#: modules/codec/twolame.c:63
 msgid "Use Variable BitRate. Default is to use Constant BitRate (CBR)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/twolame.c:60
+#: modules/codec/twolame.c:64
 msgid "Psycho-acoustic model"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/twolame.c:62
+#: modules/codec/twolame.c:66
 msgid "Integer from -1 (no model) to 4."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/twolame.c:66
+#: modules/codec/twolame.c:70
 #, fuzzy
 msgid "Dual mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: modules/codec/twolame.c:66
+#: modules/codec/twolame.c:70
 #, fuzzy
 msgid "Joint stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: modules/codec/twolame.c:71
+#: modules/codec/twolame.c:75
 #, fuzzy
 msgid "Libtwolame audio encoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/vorbis.c:172
+#: modules/codec/vorbis.c:176
 #, fuzzy
 msgid "Maximum encoding bitrate"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:174
+#: modules/codec/vorbis.c:178
 #, fuzzy
 msgid "Maximum bitrate in kbps. This is useful for streaming applications."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:175
+#: modules/codec/vorbis.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Minimum encoding bitrate"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:177
+#: modules/codec/vorbis.c:181
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Minimum bitrate in kbps. This is useful for encoding for a fixed-size "
 "channel."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:178
+#: modules/codec/vorbis.c:182
 #, fuzzy
 msgid "CBR encoding"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/vorbis.c:180
+#: modules/codec/vorbis.c:184
 #, fuzzy
 msgid "Force a constant bitrate encoding (CBR)."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:184
+#: modules/codec/vorbis.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Vorbis audio decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/vorbis.c:195
+#: modules/codec/vorbis.c:199
 #, fuzzy
 msgid "Vorbis audio packetizer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/vorbis.c:202
+#: modules/codec/vorbis.c:206
 #, fuzzy
 msgid "Vorbis audio encoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/vorbis.c:644
+#: modules/codec/vorbis.c:648
 #, fuzzy
 msgid "Vorbis comment"
 msgstr "Fullskjerm"
 
-#: modules/codec/x264.c:44
+#: modules/codec/x264.c:51
 #, fuzzy
 msgid "Maximum GOP size"
 msgstr "Om"
 
-#: modules/codec/x264.c:45
+#: modules/codec/x264.c:52
 msgid ""
 "Sets maximum interval between IDR-frames.Larger values save bits, thus "
 "improving quality for a given bitrate at the cost of seeking precision."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:49
+#: modules/codec/x264.c:56
 #, fuzzy
 msgid "Minimum GOP size"
 msgstr "Om"
 
-#: modules/codec/x264.c:50
+#: modules/codec/x264.c:57
 msgid ""
 "Sets minimum interval between IDR-frames. In H.264, I-frames do not "
 "necessarily bound a closed GOP because it is allowable for a P-frame to be "
@@ -10222,11 +10500,11 @@ msgid ""
 "frames, but do not start a new GOP."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:59
+#: modules/codec/x264.c:66
 msgid "Extra I-frames aggressivity"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:60
+#: modules/codec/x264.c:67
 msgid ""
 "Scene-cut detection. Controls how aggressively to insert extra I-frames. "
 "With small values of scenecut, the codec often has to force an I-frame when "
@@ -10237,234 +10515,234 @@ msgid ""
 "1 to 100."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:71
+#: modules/codec/x264.c:78
 msgid "Faster, less precise scenecut detection"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:72
+#: modules/codec/x264.c:79
 msgid ""
 "Faster, less precise scenecut detection. Required and implied by multi-"
 "threading."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:76
+#: modules/codec/x264.c:83
 msgid "B-frames between I and P"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:77
+#: modules/codec/x264.c:84
 #, fuzzy
 msgid "Number of consecutive B-frames between I and P-frames. Range 1 to 16."
 msgstr "Pause strøm"
 
-#: modules/codec/x264.c:80
+#: modules/codec/x264.c:87
 msgid "Adaptive B-frame decision"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:81
+#: modules/codec/x264.c:88
 msgid ""
 "Force the specified number of consecutive B-frames to be used, except "
 "possibly before an I-frame."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:84
+#: modules/codec/x264.c:91
 #, fuzzy
 msgid "Influence (bias) B-frames usage"
 msgstr "Fort"
 
-#: modules/codec/x264.c:85
+#: modules/codec/x264.c:92
 msgid ""
 "Bias the choice to use B-frames. Positive values cause more B-frames, "
 "negative values cause less B-frames."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:88
+#: modules/codec/x264.c:95
 msgid "Keep some B-frames as references"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:89
+#: modules/codec/x264.c:96
 msgid ""
 "Allows B-frames to be used as references for predicting other frames. Keeps "
 "the middle of 2+ consecutive B-frames as a reference, and reorders frame "
 "appropriately."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:93
+#: modules/codec/x264.c:100
 msgid "CABAC"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:94
+#: modules/codec/x264.c:101
 msgid ""
 "CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Slightly slows down "
 "encoding and decoding, but should save 10 to 15% bitrate."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:98
+#: modules/codec/x264.c:105
 #, fuzzy
 msgid "Number of reference frames"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/codec/x264.c:99
+#: modules/codec/x264.c:106
 msgid ""
 "Number of previous frames used as predictors. This is effective in Anime, "
 "but seems to make little difference in live-action source material. Some "
 "decoders are unable to deal with large frameref values. Range 1 to 16."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:104
+#: modules/codec/x264.c:111
 #, fuzzy
 msgid "Skip loop filter"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/x264.c:105
+#: modules/codec/x264.c:112
 msgid "Deactivate the deblocking loop filter (decreases quality)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:107
+#: modules/codec/x264.c:114
 msgid "Loop filter AlphaC0 and Beta parameters alpha:beta"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:108
+#: modules/codec/x264.c:115
 msgid ""
 "Loop filter AlphaC0 and Beta parameters. Range -6 to 6 for both alpha and "
 "beta parameters. -6 means light filter, 6 means strong."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:112
+#: modules/codec/x264.c:119
 #, fuzzy
 msgid "H.264 level"
 msgstr "Om"
 
-#: modules/codec/x264.c:113
+#: modules/codec/x264.c:120
 msgid ""
 "Specify H.264 level (as defined by Annex A of the standard). Levels are not "
 "enforced; it's up to the user to select a level compatible with the rest of "
 "the encoding options. Range 1 to 5.1 (10 to 51 is also allowed)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:122
+#: modules/codec/x264.c:129
 #, fuzzy
 msgid "Interlaced mode"
 msgstr "grensesnittmodul"
 
-#: modules/codec/x264.c:123
+#: modules/codec/x264.c:130
 #, fuzzy
 msgid "Pure-interlaced mode."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/x264.c:128
+#: modules/codec/x264.c:135
 msgid "Set QP"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:129
+#: modules/codec/x264.c:136
 msgid ""
 "This selects the quantizer to use. Lower values result in better fidelity, "
 "but higher bitrates. 26 is a good default value. Range 0 (lossless) to 51."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:133
+#: modules/codec/x264.c:140
 msgid "Quality-based VBR"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:134
+#: modules/codec/x264.c:141
 msgid "1-pass Quality-based VBR. Range 0 to 51."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:136
+#: modules/codec/x264.c:143
 msgid "Min QP"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:137
+#: modules/codec/x264.c:144
 msgid "Minimum quantizer parameter. 15 to 35 seems to be a useful range."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:140
+#: modules/codec/x264.c:147
 msgid "Max QP"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:141
+#: modules/codec/x264.c:148
 #, fuzzy
 msgid "Maximum quantizer parameter."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/codec/x264.c:143
+#: modules/codec/x264.c:150
 msgid "Max QP step"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:144
+#: modules/codec/x264.c:151
 msgid "Max QP step between frames."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:146
+#: modules/codec/x264.c:153
 #, fuzzy
 msgid "Average bitrate tolerance"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/codec/x264.c:147
+#: modules/codec/x264.c:154
 #, fuzzy
 msgid "Allowed variance in average bitrate (in kbits/s)."
 msgstr "Velg en nettverksstrøm"
 
-#: modules/codec/x264.c:150
+#: modules/codec/x264.c:157
 #, fuzzy
 msgid "Max local bitrate"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/codec/x264.c:151
+#: modules/codec/x264.c:158
 #, fuzzy
 msgid "Sets a maximum local bitrate (in kbits/s)."
 msgstr "Velg en nettverksstrøm"
 
-#: modules/codec/x264.c:153
+#: modules/codec/x264.c:160
 #, fuzzy
 msgid "VBV buffer"
 msgstr "Fort"
 
-#: modules/codec/x264.c:154
+#: modules/codec/x264.c:161
 #, fuzzy
 msgid "Averaging period for the maximum local bitrate (in kbits)."
 msgstr "Velg en nettverksstrøm"
 
-#: modules/codec/x264.c:157
+#: modules/codec/x264.c:164
 msgid "Initial VBV buffer occupancy"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:158
+#: modules/codec/x264.c:165
 msgid ""
 "Sets the initial buffer occupancy as a fraction of the buffer size. Range "
 "0.0 to 1.0."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:162
+#: modules/codec/x264.c:169
 msgid "QP factor between I and P"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:163
+#: modules/codec/x264.c:170
 #, fuzzy
 msgid "QP factor between I and P. Range 1.0 to 2.0."
 msgstr "Pause strøm"
 
-#: modules/codec/x264.c:166
+#: modules/codec/x264.c:173
 msgid "QP factor between P and B"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:167
+#: modules/codec/x264.c:174
 msgid "QP factor between P and B. Range 1.0 to 2.0."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:169
+#: modules/codec/x264.c:176
 msgid "QP difference between chroma and luma"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:170
+#: modules/codec/x264.c:177
 msgid "QP difference between chroma and luma."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:172
+#: modules/codec/x264.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Multipass ratecontrol"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/x264.c:173
+#: modules/codec/x264.c:180
 msgid ""
 "Multipass ratecontrol:\n"
 " - 1: First pass, creates stats file\n"
@@ -10472,35 +10750,35 @@ msgid ""
 " - 3: Nth pass, overwrites stats file\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:178
+#: modules/codec/x264.c:185
 msgid "QP curve compression"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:179
+#: modules/codec/x264.c:186
 msgid "QP curve compression. Range 0.0 (CBR) to 1.0 (QCP)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:181 modules/codec/x264.c:185
+#: modules/codec/x264.c:188 modules/codec/x264.c:192
 msgid "Reduce fluctuations in QP"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:182
+#: modules/codec/x264.c:189
 msgid ""
 "This reduces the fluctuations in QP before curve compression. Temporally "
 "blurs complexity."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:186
+#: modules/codec/x264.c:193
 msgid ""
 "This reduces the fluctations in QP after curve compression. Temporally blurs "
 "quants."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:191
+#: modules/codec/x264.c:198
 msgid "Partitions to consider"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:192
+#: modules/codec/x264.c:199
 msgid ""
 "Partitions to consider in analyse mode: \n"
 " - none  : \n"
@@ -10511,42 +10789,52 @@ msgid ""
 "(p4x4 requires p8x8. i8x8 requires 8x8dct)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:200
+#: modules/codec/x264.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Direct MV prediction mode"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/x264.c:201
+#: modules/codec/x264.c:208
 #, fuzzy
 msgid "Direct MV prediction mode."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/x264.c:204
+#: modules/codec/x264.c:211
 #, fuzzy
 msgid "Direct prediction size"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/x264.c:205
+#: modules/codec/x264.c:212
 msgid ""
 "Direct prediction size:  -  0: 4x4\n"
 " -  1: 8x8\n"
 " - -1: smallest possible according to level\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:211
+#: modules/codec/x264.c:218
 msgid "Weighted prediction for B-frames"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:212
+#: modules/codec/x264.c:219
 msgid "Weighted prediction for B-frames."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:214
+#: modules/codec/x264.c:221
 #, fuzzy
 msgid "Integer pixel motion estimation method"
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/codec/x264.c:215
+#: modules/codec/x264.c:223
+msgid ""
+"Selects the motion estimation algorithm:  - dia: diamond search, radius 1 "
+"(fast)\n"
+" - hex: hexagonal search, radius 2\n"
+" - umh: uneven multi-hexagon search (better but slower)\n"
+" - esa: exhaustive search (extremely slow, primarily for testing)\n"
+" - tesa: hadamard exhaustive search (extremely slow, primarily for testing)\n"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:230
 msgid ""
 "Selects the motion estimation algorithm:  - dia: diamond search, radius 1 "
 "(fast)\n"
@@ -10555,114 +10843,114 @@ msgid ""
 " - esa: exhaustive search (extremely slow, primarily for testing)\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:222
+#: modules/codec/x264.c:238
 #, fuzzy
 msgid "Maximum motion vector search range"
 msgstr "videohøyde"
 
-#: modules/codec/x264.c:223
+#: modules/codec/x264.c:239
 msgid ""
 "Maximum distance to search for motion estimation, measured from predicted "
 "position(s). Default of 16 is good for most footage, high motion sequences "
 "may benefit from settings between 24 and 32. Range 0 to 64."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:228
+#: modules/codec/x264.c:244
 #, fuzzy
 msgid "Maximum motion vector length"
 msgstr "videohøyde"
 
-#: modules/codec/x264.c:229
+#: modules/codec/x264.c:245
 msgid ""
 "Maximum motion vector length in pixels. -1 is automatic, based on level."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:234
+#: modules/codec/x264.c:250
 #, fuzzy
 msgid "Minimum buffer space between threads"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/codec/x264.c:235
+#: modules/codec/x264.c:251
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Minimum buffer space between threads. -1 is automatic, based on number of "
 "threads."
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/codec/x264.c:239
+#: modules/codec/x264.c:255
 msgid "Subpixel motion estimation and partition decision quality"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:243
+#: modules/codec/x264.c:259
 msgid ""
 "This parameter controls quality versus speed tradeoffs involved in the "
 "motion estimation decision process (lower = quicker and higher = better "
 "quality). Range 1 to 7."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:248
+#: modules/codec/x264.c:264
 msgid ""
 "This parameter controls quality versus speed tradeoffs involved in the "
 "motion estimation decision process (lower = quicker and higher = better "
 "quality). Range 1 to 6."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:253
+#: modules/codec/x264.c:269
 msgid ""
 "This parameter controls quality versus speed tradeoffs involved in the "
 "motion estimation decision process (lower = quicker and higher = better "
 "quality). Range 1 to 5."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:258
+#: modules/codec/x264.c:274
 msgid "RD based mode decision for B-frames"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:259
+#: modules/codec/x264.c:275
 msgid "RD based mode decision for B-frames. This requires subme 6 (or higher)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:262
+#: modules/codec/x264.c:278
 msgid "Decide references on a per partition basis"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:263
+#: modules/codec/x264.c:279
 msgid ""
 "Allows each 8x8 or 16x8 partition to independently select a reference frame, "
 "as opposed to only one ref per macroblock."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:267
+#: modules/codec/x264.c:283
 #, fuzzy
 msgid "Chroma in motion estimation"
 msgstr "Varighet"
 
-#: modules/codec/x264.c:268
+#: modules/codec/x264.c:284
 msgid "Chroma ME for subpel and mode decision in P-frames."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:271
+#: modules/codec/x264.c:287
 msgid "Jointly optimize both MVs in B-frames"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:272
+#: modules/codec/x264.c:288
 msgid "Joint bidirectional motion refinement."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:274
+#: modules/codec/x264.c:290
 msgid "Adaptive spatial transform size"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:276
+#: modules/codec/x264.c:292
 msgid "SATD-based decision for 8x8 transform in inter-MBs."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:278
+#: modules/codec/x264.c:294
 #, fuzzy
 msgid "Trellis RD quantization"
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: modules/codec/x264.c:279
+#: modules/codec/x264.c:295
 msgid ""
 "Trellis RD quantization: \n"
 " - 0: disabled\n"
@@ -10671,513 +10959,518 @@ msgid ""
 "This requires CABAC."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:285
+#: modules/codec/x264.c:301
 msgid "Early SKIP detection on P-frames"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:286
+#: modules/codec/x264.c:302
 msgid "Early SKIP detection on P-frames."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:288
+#: modules/codec/x264.c:304
 msgid "Coefficient thresholding on P-frames"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:289
+#: modules/codec/x264.c:305
 msgid ""
 "Coefficient thresholding on P-frames.Eliminate dct blocks containing only a "
 "small single coefficient."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:294
+#: modules/codec/x264.c:310
 msgid ""
 "Dct-domain noise reduction. Adaptive pseudo-deadzone. 10 to 1000 seems to be "
 "a useful range."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:298
+#: modules/codec/x264.c:314
 msgid "Inter luma quantization deadzone"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:299
+#: modules/codec/x264.c:315
 msgid "Set the size of the inter luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:302
+#: modules/codec/x264.c:318
 msgid "Intra luma quantization deadzone"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:303
+#: modules/codec/x264.c:319
 msgid "Set the size of the intra luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:310
+#: modules/codec/x264.c:326
 msgid "Non-deterministic optimizations when threaded"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:311
+#: modules/codec/x264.c:327
 msgid "Slightly improve quality of SMP, at the cost of repeatability."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:315
+#: modules/codec/x264.c:331
 #, fuzzy
 msgid "CPU optimizations"
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: modules/codec/x264.c:316
+#: modules/codec/x264.c:332
 #, fuzzy
 msgid "Use assembler CPU optimizations."
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: modules/codec/x264.c:318
+#: modules/codec/x264.c:334
 msgid "Filename for 2 pass stats file"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:319
+#: modules/codec/x264.c:335
 msgid "Filename for 2 pass stats file for multi-pass encoding."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:321
+#: modules/codec/x264.c:337
 #, fuzzy
 msgid "PSNR computation"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/codec/x264.c:322
+#: modules/codec/x264.c:338
 msgid ""
 "Compute and print PSNR stats. This has no effect on the actual encoding "
 "quality."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:325
+#: modules/codec/x264.c:341
 #, fuzzy
 msgid "SSIM computation"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/codec/x264.c:326
+#: modules/codec/x264.c:342
 msgid ""
 "Compute and print SSIM stats. This has no effect on the actual encoding "
 "quality."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:329
+#: modules/codec/x264.c:345
 #, fuzzy
 msgid "Quiet mode"
 msgstr "Nettverk"
 
-#: modules/codec/x264.c:330
+#: modules/codec/x264.c:346
 #, fuzzy
 msgid "Quiet mode."
 msgstr "Nettverk"
 
-#: modules/codec/x264.c:332 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:64
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:31
+#: modules/codec/x264.c:348 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:64
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:28
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:85
 #, fuzzy
 msgid "Statistics"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/codec/x264.c:333
+#: modules/codec/x264.c:349
 msgid "Print stats for each frame."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:336
+#: modules/codec/x264.c:352
 msgid "SPS and PPS id numbers"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:337
+#: modules/codec/x264.c:353
 msgid ""
 "Set SPS and PPS id numbers to allow concatenating streams with different "
 "settings."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:341
+#: modules/codec/x264.c:357
 #, fuzzy
 msgid "Access unit delimiters"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/x264.c:342
+#: modules/codec/x264.c:358
 #, fuzzy
 msgid "Generate access unit delimiter NAL units."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/x264.c:348
+#: modules/codec/x264.c:364 modules/codec/x264.c:371
 #, fuzzy
 msgid "dia"
 msgstr "Disk"
 
-#: modules/codec/x264.c:348
+#: modules/codec/x264.c:364 modules/codec/x264.c:371
 msgid "hex"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:348
+#: modules/codec/x264.c:364 modules/codec/x264.c:371
 msgid "umh"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:348
+#: modules/codec/x264.c:364 modules/codec/x264.c:371
 #, fuzzy
 msgid "esa"
 msgstr "Spill"
 
-#: modules/codec/x264.c:354
+#: modules/codec/x264.c:371
+#, fuzzy
+msgid "tesa"
+msgstr "Spill"
+
+#: modules/codec/x264.c:377
 #, fuzzy
 msgid "fast"
 msgstr "Fort"
 
-#: modules/codec/x264.c:354
+#: modules/codec/x264.c:377
 #, fuzzy
 msgid "normal"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/codec/x264.c:354
+#: modules/codec/x264.c:377
 #, fuzzy
 msgid "slow"
 msgstr "Sakte"
 
-#: modules/codec/x264.c:354
+#: modules/codec/x264.c:377
 #, fuzzy
 msgid "all"
 msgstr "Alle"
 
-#: modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
+#: modules/codec/x264.c:383 modules/codec/x264.c:388
 #, fuzzy
 msgid "spatial"
 msgstr "Alle"
 
-#: modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
+#: modules/codec/x264.c:383 modules/codec/x264.c:388
 #, fuzzy
 msgid "temporal"
 msgstr "Gå tilbake"
 
-#: modules/codec/x264.c:360 modules/gui/pda/pda_interface.c:741
-#: modules/video_filter/mosaic.c:166
+#: modules/codec/x264.c:383 modules/gui/pda/pda_interface.c:741
+#: modules/video_filter/mosaic.c:167
 #, fuzzy
 msgid "auto"
 msgstr "Forfattere"
 
-#: modules/codec/x264.c:369
+#: modules/codec/x264.c:392
 msgid "H.264/MPEG4 AVC encoder (using x264 library)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/xvmc/xxmc.c:98
+#: modules/codec/xvmc/xxmc.c:102
 #, fuzzy
 msgid "MPEG I/II hw video decoder (using libmpeg2)"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/zvbi.c:74
+#: modules/codec/zvbi.c:78
 #, fuzzy
 msgid "Teletext page"
 msgstr "Velg neste Kapittel"
 
-#: modules/codec/zvbi.c:75
+#: modules/codec/zvbi.c:79
 msgid "Open the indicated Teletext page.Default page is index 100"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/zvbi.c:78
+#: modules/codec/zvbi.c:82
 msgid "Text is always opaque"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/zvbi.c:79
+#: modules/codec/zvbi.c:83
 msgid "Setting vbi-opaque to false makes the boxed text transparent."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/zvbi.c:82
+#: modules/codec/zvbi.c:86
 #, fuzzy
 msgid "Teletext alignment"
 msgstr "Velg neste Kapittel"
 
-#: modules/codec/zvbi.c:84
+#: modules/codec/zvbi.c:88
 msgid ""
 "You can enforce the teletext position on the video (0=center, 1=left, "
 "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, eg. "
 "6 = top-right)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/zvbi.c:88
+#: modules/codec/zvbi.c:92
 #, fuzzy
 msgid "Teletext text subtitles"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/codec/zvbi.c:89
+#: modules/codec/zvbi.c:93
 msgid "Output teletext subtitles as text instead of as RGBA"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/zvbi.c:98
+#: modules/codec/zvbi.c:102
 #, fuzzy
 msgid "VBI and Teletext decoder"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/dbus.c:84
+#: modules/control/dbus.c:103
 msgid "dbus"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/dbus.c:87
+#: modules/control/dbus.c:106
 #, fuzzy
 msgid "D-Bus control interface"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/gestures.c:77
+#: modules/control/gestures.c:81
 #, fuzzy
 msgid "Motion threshold (10-100)"
 msgstr "forvrengingsmodus"
 
-#: modules/control/gestures.c:79
+#: modules/control/gestures.c:83
 msgid "Amount of movement required for a mouse gesture to be recorded."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/gestures.c:81
+#: modules/control/gestures.c:85
 msgid "Trigger button"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/gestures.c:83
+#: modules/control/gestures.c:87
 msgid "Trigger button for mouse gestures."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/gestures.c:87
+#: modules/control/gestures.c:91
 #, fuzzy
 msgid "Middle"
 msgstr "Moduler"
 
-#: modules/control/gestures.c:90
+#: modules/control/gestures.c:94
 #, fuzzy
 msgid "Gestures"
 msgstr "Pause strøm"
 
-#: modules/control/gestures.c:98
+#: modules/control/gestures.c:102
 #, fuzzy
 msgid "Mouse gestures control interface"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/hotkeys.c:93
+#: modules/control/hotkeys.c:97
 #, fuzzy
 msgid "Define playlist bookmarks."
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:96
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
+#: modules/control/hotkeys.c:100
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
 #, fuzzy
 msgid "Hotkeys"
 msgstr "Adresse"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:97
+#: modules/control/hotkeys.c:101
 #, fuzzy
 msgid "Hotkeys management interface"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/hotkeys.c:482
+#: modules/control/hotkeys.c:504
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Audio track: %s"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:497 modules/control/hotkeys.c:526
+#: modules/control/hotkeys.c:519 modules/control/hotkeys.c:548
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subtitle track: %s"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:497
+#: modules/control/hotkeys.c:519
 msgid "N/A"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:550
+#: modules/control/hotkeys.c:572
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Aspect ratio: %s"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:576
+#: modules/control/hotkeys.c:598
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Crop: %s"
 msgstr "Crop?"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:602
+#: modules/control/hotkeys.c:624
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Deinterlace mode: %s"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/hotkeys.c:632
+#: modules/control/hotkeys.c:654
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Zoom mode: %s"
 msgstr "xvideo"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:713 modules/control/hotkeys.c:723
+#: modules/control/hotkeys.c:735 modules/control/hotkeys.c:745
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subtitle delay %i ms"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:733 modules/control/hotkeys.c:743
+#: modules/control/hotkeys.c:755 modules/control/hotkeys.c:765
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Audio delay %i ms"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:978
+#: modules/control/hotkeys.c:1002
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Volume %d%%"
 msgstr "Senk volum"
 
-#: modules/control/http/http.c:34
+#: modules/control/http/http.c:37
 #, fuzzy
 msgid "Host address"
 msgstr "Adresse"
 
-#: modules/control/http/http.c:36
+#: modules/control/http/http.c:39
 msgid ""
 "Address and port the HTTP interface will listen on. It defaults to all "
 "network interfaces (0.0.0.0). If you want the HTTP interface to be available "
 "only on the local machine, enter 127.0.0.1"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:40 modules/control/http/http.c:41
+#: modules/control/http/http.c:43 modules/control/http/http.c:44
 #, fuzzy
 msgid "Source directory"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: modules/control/http/http.c:42
+#: modules/control/http/http.c:45
 msgid "Handlers"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:44
+#: modules/control/http/http.c:47
 msgid ""
 "List of handler extensions and executable paths (for instance: php=/usr/bin/"
 "php,pl=/usr/bin/perl)."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:46
+#: modules/control/http/http.c:49
 msgid "Export album art as /art."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:48
+#: modules/control/http/http.c:51
 msgid ""
 "Allow exporting album art for current playlist items at the /art and /art?"
 "id=<id> URLs."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:51
+#: modules/control/http/http.c:54
 msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:54
+#: modules/control/http/http.c:57
 msgid "HTTP interface x509 PEM private key file."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:56
+#: modules/control/http/http.c:59
 msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:59
+#: modules/control/http/http.c:62
 msgid "HTTP interace Certificates Revocation List file."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:62
+#: modules/control/http/http.c:65
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:472
 msgid "HTTP"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:63
+#: modules/control/http/http.c:66
 #, fuzzy
 msgid "HTTP remote control interface"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/http/http.c:73
+#: modules/control/http/http.c:76
 msgid "HTTP SSL"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/lirc.c:36
+#: modules/control/lirc.c:40
 #, fuzzy
 msgid "Change the lirc configuration file."
 msgstr "vis avanserte alternativer"
 
-#: modules/control/lirc.c:38
+#: modules/control/lirc.c:42
 msgid ""
 "Tell lirc to read this configuration file. By default it searches in the "
 "users home directory."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/lirc.c:61
+#: modules/control/lirc.c:65
 msgid "Infrared"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/lirc.c:64
+#: modules/control/lirc.c:68
 #, fuzzy
 msgid "Infrared remote control interface"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/lirc.c:183 modules/control/rc.c:1867
-#: modules/control/rc.c:1906
+#: modules/control/lirc.c:187 modules/control/rc.c:1889
+#: modules/control/rc.c:1928
 msgid "Please provide one of the following parameters:"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/motion.c:65
+#: modules/control/motion.c:69
 msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/motion.c:71
+#: modules/control/motion.c:75
 #, fuzzy
 msgid "motion"
 msgstr "_Navigasjon"
 
-#: modules/control/motion.c:73
+#: modules/control/motion.c:77
 #, fuzzy
 msgid "motion control interface"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/netsync.c:63
+#: modules/control/netsync.c:70
 msgid "Act as master"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/netsync.c:64
+#: modules/control/netsync.c:71
 #, fuzzy
 msgid "Should act as the master client for the network synchronisation?"
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/control/netsync.c:68
+#: modules/control/netsync.c:75
 #, fuzzy
 msgid "Master client ip address"
 msgstr "_Gjem grensesnitt"
 
-#: modules/control/netsync.c:69
+#: modules/control/netsync.c:76
 #, fuzzy
 msgid "IP address of the master client used for the network synchronisation."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/control/netsync.c:73
+#: modules/control/netsync.c:80
 #, fuzzy
 msgid "Network Sync"
 msgstr "Nettverk"
 
-#: modules/control/ntservice.c:38
+#: modules/control/ntservice.c:42
 #, fuzzy
 msgid "Install Windows Service"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/ntservice.c:40
+#: modules/control/ntservice.c:44
 #, fuzzy
 msgid "Install the Service and exit."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/ntservice.c:41
+#: modules/control/ntservice.c:45
 #, fuzzy
 msgid "Uninstall Windows Service"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/ntservice.c:43
+#: modules/control/ntservice.c:47
 #, fuzzy
 msgid "Uninstall the Service and exit."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/ntservice.c:44
+#: modules/control/ntservice.c:48
 #, fuzzy
 msgid "Display name of the Service"
 msgstr "Dette valget lar deg skru på oversettelse av grensesnittet"
 
-#: modules/control/ntservice.c:46
+#: modules/control/ntservice.c:50
 #, fuzzy
 msgid "Change the display name of the Service."
 msgstr "Dette valget lar deg skru på oversettelse av grensesnittet"
 
-#: modules/control/ntservice.c:47
+#: modules/control/ntservice.c:51
 #, fuzzy
 msgid "Configuration options"
 msgstr "vis avanserte alternativer"
 
-#: modules/control/ntservice.c:49
+#: modules/control/ntservice.c:53
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Configuration options that will be used by the Service (eg. --foo=bar --no-"
@@ -11188,7 +11481,7 @@ msgstr ""
 "alternativet. Disse startes i bakgrunnen i tillegg til standard "
 "grensesnittet. Bruk en kommaseparert liste med grensesnittmoduler."
 
-#: modules/control/ntservice.c:54
+#: modules/control/ntservice.c:58
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Additional interfaces spawned by the Service. It should be specified at "
@@ -11199,555 +11492,650 @@ msgstr ""
 "alternativet. Disse startes i bakgrunnen i tillegg til standard "
 "grensesnittet. Bruk en kommaseparert liste med grensesnittmoduler."
 
-#: modules/control/ntservice.c:60
+#: modules/control/ntservice.c:64
 #, fuzzy
 msgid "NT Service"
 msgstr "Ingen tjener"
 
-#: modules/control/ntservice.c:61
+#: modules/control/ntservice.c:65
 #, fuzzy
 msgid "Windows Service interface"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/rc.c:155
+#: modules/control/rc.c:159
 #, fuzzy
 msgid "Show stream position"
 msgstr "Startposisjon"
 
-#: modules/control/rc.c:156
+#: modules/control/rc.c:160
 msgid ""
 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:159
+#: modules/control/rc.c:163
 msgid "Fake TTY"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:160
+#: modules/control/rc.c:164
 msgid "Force the rc module to use stdin as if it was a TTY."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:162
+#: modules/control/rc.c:166
 #, fuzzy
 msgid "UNIX socket command input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/control/rc.c:163
+#: modules/control/rc.c:167
 msgid "Accept commands over a Unix socket rather than stdin."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:166
+#: modules/control/rc.c:170
 #, fuzzy
 msgid "TCP command input"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/control/rc.c:167
+#: modules/control/rc.c:171
 msgid ""
 "Accept commands over a socket rather than stdin. You can set the address and "
 "port the interface will bind to."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:171 modules/misc/dummy/dummy.c:47
+#: modules/control/rc.c:175 modules/misc/dummy/dummy.c:51
 #, fuzzy
 msgid "Do not open a DOS command box interface"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/rc.c:173
+#: modules/control/rc.c:177
 msgid ""
 "By default the rc interface plugin will start a DOS command box. Enabling "
 "the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
 "annoying when you want to stop VLC and no video window is open."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:180
+#: modules/control/rc.c:184
 #, fuzzy
 msgid "RC"
 msgstr "no"
 
-#: modules/control/rc.c:183
+#: modules/control/rc.c:187
 #, fuzzy
 msgid "Remote control interface"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/rc.c:335
+#: modules/control/rc.c:339
 #, fuzzy
 msgid "Remote control interface initialized. Type `help' for help."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/control/rc.c:813
+#: modules/control/rc.c:819
 #, c-format
 msgid "Unknown command `%s'. Type `help' for help."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:846
+#: modules/control/rc.c:852
 msgid "+----[ Remote control commands ]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:848
+#: modules/control/rc.c:854
 msgid "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . add XYZ to playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:849
+#: modules/control/rc.c:855
 msgid "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . queue XYZ to playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:850
+#: modules/control/rc.c:856
 msgid "| playlist . . . . .  show items currently in playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:851
+#: modules/control/rc.c:857
 msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:852
+#: modules/control/rc.c:858
 msgid "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:853
+#: modules/control/rc.c:859
 msgid "| next . . . . . . . . . . . . . .  next playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:854
+#: modules/control/rc.c:860
 msgid "| prev . . . . . . . . . . . .  previous playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:855
+#: modules/control/rc.c:861
 msgid "| goto . . . . . . . . . . . . . .  goto item at index"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:856
+#: modules/control/rc.c:862
 msgid "| repeat [on|off] . . . .  toggle playlist item repeat"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:857
+#: modules/control/rc.c:863
 msgid "| loop [on|off] . . . . . . . . . toggle playlist loop"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:858
+#: modules/control/rc.c:864
 msgid "| random [on|off] . . . . . . .  toggle random jumping"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:859
+#: modules/control/rc.c:865
 msgid "| clear . . . . . . . . . . . . . . clear the playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:860
+#: modules/control/rc.c:866
 msgid "| status . . . . . . . . . . . current playlist status"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:861
+#: modules/control/rc.c:867
 msgid "| title [X]  . . . . . . set/get title in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:862
+#: modules/control/rc.c:868
 msgid "| title_n  . . . . . . . .  next title in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:863
+#: modules/control/rc.c:869
 msgid "| title_p  . . . . . .  previous title in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:864
+#: modules/control/rc.c:870
 msgid "| chapter [X]  . . . . set/get chapter in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:865
+#: modules/control/rc.c:871
 msgid "| chapter_n  . . . . . .  next chapter in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:866
+#: modules/control/rc.c:872
 msgid "| chapter_p  . . . .  previous chapter in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:868
+#: modules/control/rc.c:874
 msgid "| seek X . . . seek in seconds, for instance `seek 12'"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:869
+#: modules/control/rc.c:875
 msgid "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  toggle pause"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:870
+#: modules/control/rc.c:876
 msgid "| fastforward  . . . . . . . .  .  set to maximum rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:871
+#: modules/control/rc.c:877
 msgid "| rewind  . . . . . . . . . . . .  set to minimum rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:872
+#: modules/control/rc.c:878
 msgid "| faster . . . . . . . . . .  faster playing of stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:873
+#: modules/control/rc.c:879
 msgid "| slower . . . . . . . . . .  slower playing of stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:874
+#: modules/control/rc.c:880
 msgid "| normal . . . . . . . . . .  normal playing of stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:875
+#: modules/control/rc.c:881
 msgid "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . toggle fullscreen"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:876
+#: modules/control/rc.c:882
 msgid "| info . . . . .  information about the current stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:877
+#: modules/control/rc.c:883
+msgid "| stats  . . . . . . . .  show statistical information"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:884
 msgid "| get_time . . seconds elapsed since stream's beginning"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:878
+#: modules/control/rc.c:885
 msgid "| is_playing . . . .  1 if a stream plays, 0 otherwise"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:879
+#: modules/control/rc.c:886
 msgid "| get_title . . . . .  the title of the current stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:880
+#: modules/control/rc.c:887
 msgid "| get_length . . . .  the length of the current stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:882
+#: modules/control/rc.c:889
 msgid "| volume [X] . . . . . . . . . .  set/get audio volume"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:883
+#: modules/control/rc.c:890
 msgid "| volup [X]  . . . . . . .  raise audio volume X steps"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:884
+#: modules/control/rc.c:891
 msgid "| voldown [X]  . . . . . .  lower audio volume X steps"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:885
+#: modules/control/rc.c:892
 msgid "| adev [X] . . . . . . . . . . .  set/get audio device"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:886
+#: modules/control/rc.c:893
 msgid "| achan [X]. . . . . . . . . .  set/get audio channels"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:887
+#: modules/control/rc.c:894
 msgid "| atrack [X] . . . . . . . . . . . set/get audio track"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:888
+#: modules/control/rc.c:895
 msgid "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . set/get video track"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:889
+#: modules/control/rc.c:896
 msgid "| vratio [X]  . . . . . . . set/get video aspect ratio"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:890
+#: modules/control/rc.c:897
 msgid "| vcrop [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video crop"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:891
+#: modules/control/rc.c:898
 msgid "| vzoom [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video zoom"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:892
+#: modules/control/rc.c:899
 msgid "| snapshot . . . . . . . . . . . . take video snapshot"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:893
+#: modules/control/rc.c:900
 msgid "| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitles track"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:894
+#: modules/control/rc.c:901
 msgid "| key [hotkey name] . . . . . .  simulate hotkey press"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:895
+#: modules/control/rc.c:902
 msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:900
+#: modules/control/rc.c:907
 msgid "| @name marq-marquee  STRING  . . overlay STRING in video"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:901
+#: modules/control/rc.c:908
 msgid "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:902
+#: modules/control/rc.c:909
 msgid "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:903
+#: modules/control/rc.c:910
 msgid "| @name marq-position #. . .  .relative position control"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:904
+#: modules/control/rc.c:911
 msgid "| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:905
+#: modules/control/rc.c:912
 msgid "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:906
+#: modules/control/rc.c:913
 msgid "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:907
+#: modules/control/rc.c:914
 msgid "| @name marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:909
+#: modules/control/rc.c:916
 msgid "| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:910
+#: modules/control/rc.c:917
 msgid "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:911
+#: modules/control/rc.c:918
 msgid "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:912
+#: modules/control/rc.c:919
 msgid "| @name logo-position #. . . . . . . . relative position"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:913
+#: modules/control/rc.c:920
 msgid "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:915
+#: modules/control/rc.c:922
 msgid "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:916
+#: modules/control/rc.c:923
 msgid "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:917
+#: modules/control/rc.c:924
 msgid "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . width"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:918
+#: modules/control/rc.c:925
 msgid "| @name mosaic-xoffset # . . . .top left corner position"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:919
+#: modules/control/rc.c:926
 msgid "| @name mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:920
+#: modules/control/rc.c:927
 msgid "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:921
+#: modules/control/rc.c:928
 msgid "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:922
+#: modules/control/rc.c:929
 msgid "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertical border"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:923
+#: modules/control/rc.c:930
 msgid "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontal border"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:924
+#: modules/control/rc.c:931
 msgid "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:925
+#: modules/control/rc.c:932
 msgid "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .number of rows"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:926
+#: modules/control/rc.c:933
 msgid "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .number of cols"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:927
+#: modules/control/rc.c:934
 msgid "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures "
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:928
+#: modules/control/rc.c:935
 msgid "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:931
+#: modules/control/rc.c:938
 msgid ""
 "| check-updates [newer] [equal] [older]\n"
 "|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:936
+#: modules/control/rc.c:943
 msgid "| help . . . . . . . . . . . . . . . this help message"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:937
+#: modules/control/rc.c:944
 msgid "| longhelp . . . . . . . . . . . a longer help message"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:938
+#: modules/control/rc.c:945
 msgid "| logout . . . . . . .  exit (if in socket connection)"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:939
+#: modules/control/rc.c:946
 msgid "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quit vlc"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:941
+#: modules/control/rc.c:948
 msgid "+----[ end of help ]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1051
+#: modules/control/rc.c:1064
 #, fuzzy
 msgid "Press menu select or pause to continue."
 msgstr ""
 "\n"
 "Trykk Retur-knappen for å fortsette...\n"
 
-#: modules/control/rc.c:1287 modules/control/rc.c:1537
-#: modules/control/rc.c:1607 modules/control/rc.c:1783
-#: modules/control/rc.c:1882
+#: modules/control/rc.c:1301 modules/control/rc.c:1555
+#: modules/control/rc.c:1626 modules/control/rc.c:1804
+#: modules/control/rc.c:1904
 #, fuzzy
 msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
 msgstr ""
 "\n"
 "Trykk Retur-knappen for å fortsette...\n"
 
-#: modules/control/rc.c:1382
+#: modules/control/rc.c:1396
 msgid "Error: `goto' needs an argument greater than zero."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1393
+#: modules/control/rc.c:1407
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Playlist has only %d elements"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: modules/control/showintf.c:61
+#: modules/control/rc.c:1962
+#, fuzzy
+msgid "Unknown command!"
+msgstr "Ukjent"
+
+#: modules/control/rc.c:1978
+#, fuzzy
+msgid "+-[Incoming]"
+msgstr "Standard grensesnitt: "
+
+#: modules/control/rc.c:1979
+#, c-format
+msgid "| input bytes read : %8.0f kB"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1981
+#, c-format
+msgid "| input bitrate    :   %6.0f kb/s"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1983
+#, c-format
+msgid "| demux bytes read : %8.0f kB"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1985
+#, c-format
+msgid "| demux bitrate    :   %6.0f kb/s"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1989
+#, fuzzy
+msgid "+-[Video Decoding]"
+msgstr "videohøyde"
+
+#: modules/control/rc.c:1990
+#, c-format
+msgid "| video decoded    :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1992
+#, c-format
+msgid "| frames displayed :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1994
+#, c-format
+msgid "| frames lost      :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1998
+#, fuzzy
+msgid "+-[Audio Decoding]"
+msgstr "Standard grensesnitt: "
+
+#: modules/control/rc.c:1999
+#, c-format
+msgid "| audio decoded    :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:2001
+#, c-format
+msgid "| buffers played   :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:2003
+#, c-format
+msgid "| buffers lost     :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:2007
+#, fuzzy
+msgid "+-[Streaming]"
+msgstr "Stopp strøm"
+
+#: modules/control/rc.c:2008
+#, c-format
+msgid "| packets sent     :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:2009
+#, c-format
+msgid "| bytes sent       : %8.0f kB"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:2011
+#, c-format
+msgid "| sending bitrate  :   %6.0f kb/s"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/showintf.c:65
 #, fuzzy
 msgid "Threshold"
 msgstr "forvrengingsmodus"
 
-#: modules/control/showintf.c:62
+#: modules/control/showintf.c:66
 #, fuzzy
 msgid "Height of the zone triggering the interface."
 msgstr "Grensesnitt"
 
-#: modules/control/telnet.c:69
+#: modules/control/telnet.c:77
 #, fuzzy
 msgid "Host"
 msgstr "Pause"
 
-#: modules/control/telnet.c:70
+#: modules/control/telnet.c:78
 msgid ""
 "This is the host on which the interface will listen. It defaults to all "
 "network interfaces (0.0.0.0). If you want this interface to be available "
 "only on the local machine, enter \"127.0.0.1\"."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/telnet.c:74 modules/gui/macosx/open.m:180
+#: modules/control/telnet.c:82 modules/gui/macosx/open.m:180
 #: modules/gui/macosx/open.m:182 modules/gui/macosx/output.m:147
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:80 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:303
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:831
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:858
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:531 modules/stream_out/rtp.c:99
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:531
+#: modules/stream_out/rtp.c:103
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: modules/control/telnet.c:75
+#: modules/control/telnet.c:83
 msgid ""
 "This is the TCP port on which this interface will listen. It defaults to "
 "4212."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/telnet.c:79
+#: modules/control/telnet.c:87
 msgid ""
 "A single administration password is used to protect this interface. The "
 "default value is \"admin\"."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/telnet.c:93
+#: modules/control/telnet.c:101
 #, fuzzy
 msgid "VLM remote control interface"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/a52.c:44
+#: modules/demux/a52.c:48
 #, fuzzy
 msgid "Raw A/52 demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/aiff.c:44
+#: modules/demux/aiff.c:48
 #, fuzzy
 msgid "AIFF demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:51
+#: modules/demux/asf/asf.c:55
 #, fuzzy
 msgid "ASF v1.0 demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:166
+#: modules/demux/asf/asf.c:177
 msgid "Could not demux ASF stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:167
+#: modules/demux/asf/asf.c:178
 msgid "VLC failed to load the ASF header."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/au.c:45
+#: modules/demux/au.c:49
 #, fuzzy
 msgid "AU demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:42
+#: modules/demux/avi/avi.c:46
 #, fuzzy
 msgid "Force interleaved method"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:43
+#: modules/demux/avi/avi.c:47
 #, fuzzy
 msgid "Force interleaved method."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:45
+#: modules/demux/avi/avi.c:49
 #, fuzzy
 msgid "Force index creation"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:47
+#: modules/demux/avi/avi.c:51
 msgid ""
 "Recreate a index for the AVI file. Use this if your AVI file is damaged or "
 "incomplete (not seekable)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:55
+#: modules/demux/avi/avi.c:59
 msgid "Ask"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:55
+#: modules/demux/avi/avi.c:59
 #, fuzzy
 msgid "Always fix"
 msgstr "Spill"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:56
+#: modules/demux/avi/avi.c:60
 #, fuzzy
 msgid "Never fix"
 msgstr "Ingen tjener !"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:60
+#: modules/demux/avi/avi.c:64
 #, fuzzy
 msgid "AVI demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:585
+#: modules/demux/avi/avi.c:667
 #, fuzzy
 msgid "AVI Index"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:586
+#: modules/demux/avi/avi.c:668
 msgid ""
 "This AVI file is broken. Seeking will not work correctly.\n"
 "Do you want to try to repair it?\n"
@@ -11755,1028 +12143,1047 @@ msgid ""
 "This might take a long time."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:589
+#: modules/demux/avi/avi.c:671
 #, fuzzy
 msgid "Repair"
 msgstr "Valg"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:589
+#: modules/demux/avi/avi.c:671
 msgid "Don't repair"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:2303 modules/demux/avi/avi.c:2326
+#: modules/demux/avi/avi.c:2386 modules/demux/avi/avi.c:2409
 #, fuzzy
 msgid "Fixing AVI Index..."
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/cdg.c:40
+#: modules/demux/cdg.c:44
 #, fuzzy
 msgid "CDG demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:36
+#: modules/demux/demuxdump.c:40
 #, fuzzy
 msgid "Dump filename"
 msgstr "Fil"
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:38
+#: modules/demux/demuxdump.c:42
 msgid "Name of the file to which the raw stream will be dumped."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:39
+#: modules/demux/demuxdump.c:43
 #, fuzzy
 msgid "Append to existing file"
 msgstr "Åpne en fil"
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:41
+#: modules/demux/demuxdump.c:45
 msgid "If the file already exists, it will not be overwritten."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:50
+#: modules/demux/demuxdump.c:54
 #, fuzzy
 msgid "File dumper"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/dts.c:40
+#: modules/demux/dts.c:44
 #, fuzzy
 msgid "Raw DTS demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/flac.c:43
+#: modules/demux/flac.c:47
 #, fuzzy
 msgid "FLAC demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/gme.cpp:50
+#: modules/demux/gme.cpp:54
 msgid "GME demuxer (Game_Music_Emu)"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:62
+#: modules/demux/live555.cpp:67
 msgid ""
 "Allows you to modify the default caching value for RTSP streams. This value "
 "should be set in millisecond units."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:65
+#: modules/demux/live555.cpp:70
 msgid "Kasenna RTSP dialect"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:66
+#: modules/demux/live555.cpp:71
 msgid ""
 "Kasenna servers use an old and unstandard dialect of RTSP. When you set this "
 "parameter, VLC will try this dialect for communication. In this mode you "
 "cannot connect to normal RTSP servers."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:70
+#: modules/demux/live555.cpp:75
 #, fuzzy
 msgid "RTSP user name"
 msgstr "Spill strøm"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:71
+#: modules/demux/live555.cpp:76
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Allows you to modify the user name that will be used for authenticating the "
 "connection."
 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:73
+#: modules/demux/live555.cpp:78
 #, fuzzy
 msgid "RTSP password"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/live555.cpp:74
+#: modules/demux/live555.cpp:79
 #, fuzzy
 msgid "Allows you to modify the password that will be used for the connection."
 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:78
+#: modules/demux/live555.cpp:83
 msgid "RTP/RTSP/SDP demuxer (using Live555)"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:88
+#: modules/demux/live555.cpp:93
 msgid "RTSP/RTP access and demux"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:94 modules/demux/live555.cpp:95
+#: modules/demux/live555.cpp:99 modules/demux/live555.cpp:100
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:153
 msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:97
+#: modules/demux/live555.cpp:102
 #, fuzzy
 msgid "Client port"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:98
+#: modules/demux/live555.cpp:103
 msgid "Port to use for the RTP source of the session"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:100 modules/demux/live555.cpp:101
+#: modules/demux/live555.cpp:105 modules/demux/live555.cpp:106
 msgid "Tunnel RTSP and RTP over HTTP"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:103
+#: modules/demux/live555.cpp:108
 #, fuzzy
 msgid "HTTP tunnel port"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:104
+#: modules/demux/live555.cpp:109
 msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:546
+#: modules/demux/live555.cpp:570
 msgid "RTSP authentication"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mjpeg.c:42 modules/demux/mpeg/h264.c:38
-#: modules/demux/mpeg/m4v.c:38 modules/demux/rawvid.c:39
-#: modules/demux/vc1.c:38 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:90
+#: modules/demux/mjpeg.c:46 modules/demux/mpeg/h264.c:42
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:42 modules/demux/rawvid.c:43
+#: modules/demux/vc1.c:42 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:90
 msgid "Frames per Second"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mjpeg.c:43
+#: modules/demux/mjpeg.c:47
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the desired frame rate when playing MJPEG from a file. Use 0 (this "
 "is the default value) for a live stream (from a camera)."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/demux/mjpeg.c:49
+#: modules/demux/mjpeg.c:53
 #, fuzzy
 msgid "M-JPEG camera demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:396
+#: modules/demux/mkv.cpp:400
 #, fuzzy
 msgid "Matroska stream demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:403
+#: modules/demux/mkv.cpp:407
 #, fuzzy
 msgid "Ordered chapters"
 msgstr "Kapittel"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:404
+#: modules/demux/mkv.cpp:408
 msgid "Play ordered chapters as specified in the segment."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:407
+#: modules/demux/mkv.cpp:411
 #, fuzzy
 msgid "Chapter codecs"
 msgstr "Stereo"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:408
+#: modules/demux/mkv.cpp:412
 msgid "Use chapter codecs found in the segment."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:411
+#: modules/demux/mkv.cpp:415
 #, fuzzy
 msgid "Preload Directory"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:412
+#: modules/demux/mkv.cpp:416
 msgid ""
 "Preload matroska files from the same family in the same directory (not good "
 "for broken files)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:415
+#: modules/demux/mkv.cpp:419
 msgid "Seek based on percent not time"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:416
+#: modules/demux/mkv.cpp:420
 msgid "Seek based on percent not time."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:419
+#: modules/demux/mkv.cpp:423
 #, fuzzy
 msgid "Dummy Elements"
 msgstr "Standard output:"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:420
+#: modules/demux/mkv.cpp:424
 msgid "Read and discard unknown EBML elements (not good for broken files)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3336
+#: modules/demux/mkv.cpp:3340
 #, fuzzy
 msgid "---  DVD Menu"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3342
+#: modules/demux/mkv.cpp:3346
 msgid "First Played"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3344
+#: modules/demux/mkv.cpp:3348
 #, fuzzy
 msgid "Video Manager"
 msgstr "lydenhet"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3350
+#: modules/demux/mkv.cpp:3354
 #, fuzzy
 msgid "----- Title"
 msgstr "Tittel"
 
-#: modules/demux/mod.c:46
+#: modules/demux/mod.c:50
 #, fuzzy
 msgid "Enable noise reduction algorithm."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/demux/mod.c:47
+#: modules/demux/mod.c:51
 #, fuzzy
 msgid "Enable reverberation"
 msgstr "skru på lyd"
 
-#: modules/demux/mod.c:48
+#: modules/demux/mod.c:52
 msgid "Reverberation level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:50
+#: modules/demux/mod.c:54
 msgid "Reverberation delay, in ms. Usual values are from to 40 to 200ms."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:52
+#: modules/demux/mod.c:56
 #, fuzzy
 msgid "Enable megabass mode"
 msgstr "skru på video"
 
-#: modules/demux/mod.c:53
+#: modules/demux/mod.c:57
 msgid "Megabass mode level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:55
+#: modules/demux/mod.c:59
 msgid ""
 "Megabass mode cutoff frequency, in Hz. This is the maximum frequency for "
 "which the megabass effect applies. Valid values are from 10 to 100 Hz."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:58
+#: modules/demux/mod.c:62
 msgid "Surround effect level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:60
+#: modules/demux/mod.c:64
 msgid "Surround delay, in ms. Usual values are from 5 to 40 ms."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:65
+#: modules/demux/mod.c:69
 msgid "MOD demuxer (libmodplug)"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:73
+#: modules/demux/mod.c:77
 #, fuzzy
 msgid "Reverb"
 msgstr "Ingen tjener !"
 
-#: modules/demux/mod.c:76
+#: modules/demux/mod.c:80
 #, fuzzy
 msgid "Reverberation level"
 msgstr "Valg"
 
-#: modules/demux/mod.c:78
+#: modules/demux/mod.c:82
 #, fuzzy
 msgid "Reverberation delay"
 msgstr "Valg"
 
-#: modules/demux/mod.c:80
+#: modules/demux/mod.c:84
 #, fuzzy
 msgid "Mega bass"
 msgstr "Om"
 
-#: modules/demux/mod.c:83
+#: modules/demux/mod.c:87
 #, fuzzy
 msgid "Mega bass level"
 msgstr "Om"
 
-#: modules/demux/mod.c:85
+#: modules/demux/mod.c:89
 #, fuzzy
 msgid "Mega bass cutoff"
 msgstr "Om"
 
-#: modules/demux/mod.c:87
+#: modules/demux/mod.c:91
 #, fuzzy
 msgid "Surround"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/demux/mod.c:90
+#: modules/demux/mod.c:94
 #, fuzzy
 msgid "Surround level"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/demux/mod.c:92
+#: modules/demux/mod.c:96
 #, fuzzy
 msgid "Surround delay (ms)"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:53
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:57
 #, fuzzy
 msgid "MP4 stream demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/mpc.c:53
+#: modules/demux/mpc.c:57
 #, fuzzy
 msgid "MusePack demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/mpeg/h264.c:39
+#: modules/demux/mpeg/h264.c:43
 #, fuzzy
 msgid "Desired frame rate for the H264 stream."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/demux/mpeg/h264.c:46
+#: modules/demux/mpeg/h264.c:50
 #, fuzzy
 msgid "H264 video demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/mpeg/m4a.c:42
+#: modules/demux/mpeg/m4a.c:46
 #, fuzzy
 msgid "MPEG-4 audio demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/mpeg/m4v.c:39
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:43
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the desired frame rate when playing MPEG4 video elementary streams."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/demux/mpeg/m4v.c:45
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:49
 #, fuzzy
 msgid "MPEG-4 video demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/mpeg/mpga.c:45
+#: modules/demux/mpeg/mpga.c:49
 #, fuzzy
 msgid "MPEG audio / MP3 demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/mpeg/mpgv.c:41
+#: modules/demux/mpeg/mpgv.c:45
 #, fuzzy
 msgid "MPEG-I/II video demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/nsc.c:42
+#: modules/demux/nsc.c:46
 msgid "Windows Media NSC metademux"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/nsv.c:44
+#: modules/demux/nsv.c:48
 #, fuzzy
 msgid "NullSoft demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/nuv.c:46
+#: modules/demux/nuv.c:50
 #, fuzzy
 msgid "Nuv demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/ogg.c:46
+#: modules/demux/ogg.c:50
 #, fuzzy
 msgid "OGG demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/playlist/gvp.c:208
+#: modules/demux/playlist/gvp.c:212
 #, fuzzy
 msgid "Google Video"
 msgstr "xvideo"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:36
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:40
 #, fuzzy
 msgid "Auto start"
 msgstr "Forfattere"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:37
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:41
 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:40
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:44
 msgid "Show shoutcast adult content"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:41
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:45
 msgid "Show NC17 rated video streams when using shoutcast video playlists."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:44
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:48
 #, fuzzy
 msgid "Skip ads"
 msgstr "Fort"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:45
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:49
 msgid ""
 "Use playlist options usually used to prevent ads skipping to detect ads and "
 "prevent adding them to the playlist."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:48
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:52
 msgid "Enable parsing of EXTVLCOPT: options"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:49
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:53
 msgid ""
 "Enable parsing of EXTVLCOPT: options in m3u playlists. This option is "
 "default disabled to prevent untrusted sources using VLC options without the "
 "user's knowledge."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:70
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:74
 #, fuzzy
 msgid "M3U playlist import"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:77
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:81
 #, fuzzy
 msgid "PLS playlist import"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:82
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:86
 #, fuzzy
 msgid "B4S playlist import"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:88
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:92
 #, fuzzy
 msgid "DVB playlist import"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:93
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:97
 #, fuzzy
 msgid "Podcast parser"
 msgstr "Pause"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:98
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:102
 #, fuzzy
 msgid "XSPF playlist import"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:103
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:107
 msgid "New winamp 5.2 shoutcast import"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:110
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:114
 #, fuzzy
 msgid "ASX playlist import"
 msgstr "Spilleliste"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:115
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:119
 msgid "Kasenna MediaBase parser"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:120
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:124
 msgid "QuickTime Media Link importer"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:125
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:129
 #, fuzzy
 msgid "Google Video Playlist importer"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:130
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:134
 #, fuzzy
 msgid "Dummy ifo demux"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:134
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:138
 msgid "iTunes Music Library importer"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:235 modules/demux/playlist/podcast.c:249
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:274 modules/demux/playlist/podcast.c:286
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:239 modules/demux/playlist/podcast.c:253
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:278 modules/demux/playlist/podcast.c:290
 #, fuzzy
 msgid "Podcast Info"
 msgstr "Navn på enhet"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:249
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:253
 #, fuzzy
 msgid "Podcast Summary"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:287
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:291
 #, fuzzy
 msgid "Podcast Size"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:415
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:419
 #, fuzzy
 msgid "Shoutcast"
 msgstr "Pause"
 
-#: modules/demux/ps.c:38
+#: modules/demux/ps.c:42
 msgid "Trust MPEG timestamps"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ps.c:39
+#: modules/demux/ps.c:43
 msgid ""
 "Normally we use the timestamps of the MPEG files to calculate position and "
 "duration. However sometimes this might not be usable. Disable this option to "
 "calculate from the bitrate instead."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ps.c:51 modules/demux/ps.c:62
+#: modules/demux/ps.c:55 modules/demux/ps.c:66
 #, fuzzy
 msgid "MPEG-PS demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/pva.c:38
+#: modules/demux/pva.c:42
 #, fuzzy
 msgid "PVA demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/rawdv.c:36
+#: modules/demux/rawdv.c:40
 msgid ""
 "The demuxer will advance timestamps if the input can't keep up with the rate."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawdv.c:44
+#: modules/demux/rawdv.c:48
 #, fuzzy
 msgid "DV (Digital Video) demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/rawvid.c:40
+#: modules/demux/rawvid.c:44
 #, fuzzy
 msgid "This is the desired frame rate when playing raw video streams."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/demux/rawvid.c:44
+#: modules/demux/rawvid.c:48
 #, fuzzy
 msgid "This specifies the width in pixels of the raw video stream."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/demux/rawvid.c:48
+#: modules/demux/rawvid.c:52
 #, fuzzy
 msgid "This specifies the height in pixels of the raw video stream."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/demux/rawvid.c:51
+#: modules/demux/rawvid.c:55
 msgid "Force chroma (Use carefully)"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawvid.c:52
+#: modules/demux/rawvid.c:56
 msgid "Force chroma. This is a four character string."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawvid.c:54 modules/stream_out/switcher.c:85
+#: modules/demux/rawvid.c:58 modules/stream_out/switcher.c:91
 #, fuzzy
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "kildens bildeformat"
 
-#: modules/demux/rawvid.c:56
+#: modules/demux/rawvid.c:60
 msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default is square pixels."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawvid.c:60
+#: modules/demux/rawvid.c:64
 #, fuzzy
 msgid "Raw video demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/real.c:62
+#: modules/demux/real.c:66
 #, fuzzy
 msgid "Real demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/smf.c:36
+#: modules/demux/smf.c:40
 #, fuzzy
 msgid "SMF demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt:"
 
-#: modules/demux/subtitle.c:48
+#: modules/demux/subtitle_asa.c:55 modules/demux/subtitle.c:52
 msgid "Apply a delay to all subtitles (in 1/10s, eg 100 means 10s)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/subtitle.c:50
+#: modules/demux/subtitle_asa.c:57
 msgid ""
-"Override the normal frames per second settings. This will only work with "
-"MicroDVD and SubRIP (SRT) subtitles."
+"Override the normal frames per second settings. This will only affect frame-"
+"based subtitle formats without a fixed value."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/subtitle.c:53
+#: modules/demux/subtitle_asa.c:60
 msgid ""
-"Force the subtiles format. Valid values are : \"microdvd\", \"subrip\",  "
-"\"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\", \"mpl2"
-"\" and \"auto\" (meaning autodetection, this should always work)."
+"Force the subtiles format. Use \"auto\", the set of supported values varies."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/subtitle.c:65
+#: modules/demux/subtitle_asa.c:63
+#, fuzzy
+msgid "Subtitles (asa demuxer)"
+msgstr "_Innstillinger"
+
+#: modules/demux/subtitle_asa.c:64 modules/demux/subtitle.c:69
 #, fuzzy
 msgid "Text subtitles parser"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/subtitle.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:202
+#: modules/demux/subtitle_asa.c:69 modules/demux/subtitle.c:74
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:202
 msgid "Frames per second"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/subtitle.c:73
+#: modules/demux/subtitle_asa.c:72 modules/demux/subtitle.c:77
 #, fuzzy
 msgid "Subtitles delay"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/demux/subtitle.c:75
+#: modules/demux/subtitle_asa.c:74 modules/demux/subtitle.c:79
 #, fuzzy
 msgid "Subtitles format"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/demux/ts.c:91
+#: modules/demux/subtitle.c:54
+msgid ""
+"Override the normal frames per second settings. This will only work with "
+"MicroDVD and SubRIP (SRT) subtitles."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/subtitle.c:57
+msgid ""
+"Force the subtiles format. Valid values are : \"microdvd\", \"subrip\",  "
+"\"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\", \"mpl2"
+"\" and \"auto\" (meaning autodetection, this should always work)."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:95
 #, fuzzy
 msgid "Extra PMT"
 msgstr "Fil"
 
-#: modules/demux/ts.c:93
+#: modules/demux/ts.c:97
 msgid "Allows a user to specify an extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type[,...])."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:95
+#: modules/demux/ts.c:99
 msgid "Set id of ES to PID"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:96
+#: modules/demux/ts.c:100
 msgid ""
 "Set the internal ID of each elementary stream handled by VLC to the same "
 "value as the PID in the TS stream, instead of 1, 2, 3, etc. Useful to do "
 "'#duplicate{..., select=\"es=<pid>\"}'."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:101
+#: modules/demux/ts.c:105
 #, fuzzy
 msgid "Fast udp streaming"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/demux/ts.c:103
+#: modules/demux/ts.c:107
 msgid "Sends TS to specific ip:port by udp (you must know what you are doing)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:105
+#: modules/demux/ts.c:109
 msgid "MTU for out mode"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:106
+#: modules/demux/ts.c:110
 msgid "MTU for out mode."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:108
+#: modules/demux/ts.c:112
 msgid "CSA ck"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:109
+#: modules/demux/ts.c:113
 msgid "Control word for the CSA encryption algorithm"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:111
+#: modules/demux/ts.c:115
 #, fuzzy
 msgid "Silent mode"
 msgstr "Valg"
 
-#: modules/demux/ts.c:112
+#: modules/demux/ts.c:116
 msgid "Do not complain on encrypted PES."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:114
+#: modules/demux/ts.c:118
 #, fuzzy
 msgid "CAPMT System ID"
 msgstr "Stopp strøm"
 
-#: modules/demux/ts.c:115
+#: modules/demux/ts.c:119
 msgid "Only forward descriptors from this SysID to the CAM."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:117
+#: modules/demux/ts.c:121
 msgid "Packet size in bytes to decrypt"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:118
+#: modules/demux/ts.c:122
 msgid ""
 "Specify the size of the TS packet to decrypt. The decryption routines "
 "subtract the TS-header from the value before decrypting. "
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:122
+#: modules/demux/ts.c:126
 #, fuzzy
 msgid "Filename of dump"
 msgstr "Fil"
 
-#: modules/demux/ts.c:123
+#: modules/demux/ts.c:127
 msgid "Specify a filename where to dump the TS in."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:125
+#: modules/demux/ts.c:129
 #, fuzzy
 msgid "Append"
 msgstr "Åpne fil"
 
-#: modules/demux/ts.c:127
+#: modules/demux/ts.c:131
 msgid ""
 "If the file exists and this option is selected, the existing file will not "
 "be overwritten."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:130
+#: modules/demux/ts.c:134
 #, fuzzy
 msgid "Dump buffer size"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/ts.c:132
+#: modules/demux/ts.c:136
 msgid ""
 "Tweak the buffer size for reading and writing an integer number of packets."
 "Specify the size of the buffer here and not the number of packets."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:136
+#: modules/demux/ts.c:140
 #, fuzzy
 msgid "MPEG Transport Stream demuxer"
 msgstr "Spill strøm"
 
-#: modules/demux/ts.c:3315
+#: modules/demux/ts.c:3320
 #, fuzzy
 msgid "Teletext subtitles"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/ts.c:3325
+#: modules/demux/ts.c:3330
 #, fuzzy
 msgid "Teletext hearing impaired subtitles"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/ts.c:3420
+#: modules/demux/ts.c:3425
 msgid "subtitles"
 msgstr "teksting"
 
-#: modules/demux/ts.c:3424
+#: modules/demux/ts.c:3429
 #, fuzzy
 msgid "4:3 subtitles"
 msgstr "teksting"
 
-#: modules/demux/ts.c:3428
+#: modules/demux/ts.c:3433
 #, fuzzy
 msgid "16:9 subtitles"
 msgstr "teksting"
 
-#: modules/demux/ts.c:3432
+#: modules/demux/ts.c:3437
 #, fuzzy
 msgid "2.21:1 subtitles"
 msgstr "teksting"
 
-#: modules/demux/ts.c:3436 modules/demux/ts.c:3588 modules/demux/ts.c:3629
+#: modules/demux/ts.c:3441 modules/demux/ts.c:3593 modules/demux/ts.c:3634
 msgid "hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3440
+#: modules/demux/ts.c:3445
 msgid "4:3 hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3444
+#: modules/demux/ts.c:3449
 msgid "16:9 hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3448
+#: modules/demux/ts.c:3453
 msgid "2.21:1 hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3584 modules/demux/ts.c:3625
+#: modules/demux/ts.c:3589 modules/demux/ts.c:3630
 #, fuzzy
 msgid "clean effects"
 msgstr "kikkerteffekt ?"
 
-#: modules/demux/ts.c:3592 modules/demux/ts.c:3633
+#: modules/demux/ts.c:3597 modules/demux/ts.c:3638
 msgid "visual impaired commentary"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/tta.c:40
+#: modules/demux/tta.c:44
 #, fuzzy
 msgid "TTA demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/ty.c:52
+#: modules/demux/ty.c:56
 msgid "TY"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ty.c:53
+#: modules/demux/ty.c:57
 #, fuzzy
 msgid "TY Stream audio/video demux"
 msgstr "mpeg"
 
-#: modules/demux/vc1.c:39
+#: modules/demux/vc1.c:43
 #, fuzzy
 msgid "Desired frame rate for the VC-1 stream."
 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
 
-#: modules/demux/vc1.c:45
+#: modules/demux/vc1.c:49
 #, fuzzy
 msgid "VC1 video demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/vobsub.c:47
+#: modules/demux/vobsub.c:51
 #, fuzzy
 msgid "Vobsub subtitles parser"
 msgstr "Velg teksting kanal"
 
-#: modules/demux/voc.c:41
+#: modules/demux/voc.c:45
 #, fuzzy
 msgid "VOC demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/wav.c:40
+#: modules/demux/wav.c:44
 #, fuzzy
 msgid "WAV demuxer"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/demux/