Run update-po due to the new upnp files.
[vlc.git] / po / tr.po
1 # Turkish localisation file for VLC
2 # Copyright (C) 2005 the VideoLAN team
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 # Adem Gunes <xleopar@yahoo.com>, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: 0.8.2\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2006-02-03 10:51+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2005-06-25 12:34+0200\n"
12 "Last-Translator: xLeopar <xleopar@yahoo.com>\n"
13 "Language-Team: Turkish\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: include/vlc/vlc.h:578
19 msgid ""
20 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
21 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
22 "see the file named COPYING for details.\n"
23 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
24 msgstr ""
25 "Bu program kanunlarla belirlenen GARANTİ koşullarına tabi değildir.\n"
26 "Bu programı GNU General Public License terimleri altında yeniden "
27 "dağıtabilirsiniz;\n"
28 "ayrıntılar için COPYGING adlı dosyaya bakınız.\n"
29 "VideoLAN ekibi tarafından yazılmıştır; AUTHORS dosyasına bakınız.\n"
30
31 #: include/vlc_config_cat.h:32
32 msgid "VLC preferences"
33 msgstr "VLC tercihleri"
34
35 #: include/vlc_config_cat.h:34
36 msgid "Click on \"Advanced Options\" to see all options."
37 msgstr "Tüm seçenekleri görmek için \"Gelişmiş Seçenekler\"i tıklayın."
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:122
40 #: src/input/input.c:1898 src/input/input.c:1958 src/playlist/item.c:369
41 #: src/playlist/playlist.c:163 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
42 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:75
43 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
44 msgid "General"
45 msgstr "Genel"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:39 src/libvlc.h:1436 modules/misc/dummy/dummy.c:67
48 msgid "Interface"
49 msgstr "Arayüz"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:40
52 msgid "Settings for VLC interfaces"
53 msgstr "VLC arayüzleri için ayarlar"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:42
56 msgid "General interface setttings"
57 msgstr "Genel arayüz ayarları"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:44 src/libvlc.h:70
60 msgid "Control interfaces"
61 msgstr "Kontrol arayüzleri"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:45
64 msgid "Control interface settings"
65 msgstr "Kontrol arayüzü ayarları"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:47 include/vlc_config_cat.h:48
68 msgid "Hotkeys settings"
69 msgstr "Kestirme tuş ayarları"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/input/es_out.c:1586 src/libvlc.h:1046
72 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280 modules/gui/macosx/extended.m:81
73 #: modules/gui/macosx/intf.m:535 modules/gui/macosx/output.m:170
74 #: modules/gui/macosx/wizard.m:412
75 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:237
76 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:855
77 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180 modules/stream_out/transcode.c:214
78 msgid "Audio"
79 msgstr "Ses"
80
81 #: include/vlc_config_cat.h:52
82 msgid "Audio settings"
83 msgstr "Ses ayarları"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
86 msgid "General audio settings"
87 msgstr "Genel ses ayarları"
88
89 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:82
90 #: src/video_output/video_output.c:402
91 msgid "Filters"
92 msgstr "Süzgeçler"
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:59
95 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream"
96 msgstr "Ses süzgeçleri, ses akışlarını son-işleme için kullanılırlar"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:78
99 #: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:546
100 msgid "Visualizations"
101 msgstr "Görsel Ögeler"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/input.c:152
104 msgid "Audio visualizations"
105 msgstr "Ses görsel ögeleri"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:65 include/vlc_config_cat.h:78
108 msgid "Output modules"
109 msgstr "Çıktı modülleri"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:66
112 msgid "These are general settings for audio output modules."
113 msgstr "Bunlar, ses çıktı modülleri için genel ayarlardır."
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/libvlc.h:1363 src/libvlc.h:1401
116 #: src/libvlc.h:1446 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:311
117 #: modules/stream_out/transcode.c:243
118 msgid "Miscellaneous"
119 msgstr "Çeşitli"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:69
122 msgid "Miscellaneous audio settings and modules"
123 msgstr "Çeşitli ses ayarları ve modülleri"
124
125 #: include/vlc_config_cat.h:72 src/input/es_out.c:1608 src/libvlc.h:1081
126 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:548
127 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/wizard.m:413
128 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:191
129 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:816
130 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/misc/dummy/dummy.c:97
131 #: modules/stream_out/transcode.c:174
132 msgid "Video"
133 msgstr "Video"
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:73
136 msgid "Video settings"
137 msgstr "Video ayarları"
138
139 #: include/vlc_config_cat.h:75 include/vlc_config_cat.h:76
140 msgid "General video settings"
141 msgstr "Genel video ayarları"
142
143 #: include/vlc_config_cat.h:80
144 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
145 msgstr "Tercih ettiğiniz video çıktısını şeçiniz ve buradan yapılandırınız"
146
147 #: include/vlc_config_cat.h:84
148 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream"
149 msgstr "Video süzgeçleri, video akışlarını son-işleme için kullanılırlar"
150
151 #: include/vlc_config_cat.h:86
152 msgid "Subtitles/OSD"
153 msgstr "Altyazılar/OSD"
154
155 #: include/vlc_config_cat.h:87
156 msgid ""
157 "Miscellaneous settings related to On Screen Display, subtitles and overlay "
158 "subpictures"
159 msgstr ""
160 "Ekran Üstü Kumanda (On Screen Display), altyazılar ve bindirme altresimlere "
161 "ilişkin çeşitli ayarlar"
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:89
164 msgid "Text rendering"
165 msgstr "Metin gösterimi"
166
167 #: include/vlc_config_cat.h:91
168 msgid ""
169 "Use the settings of the \"freetype\" module to choose the font you  want VLC "
170 "to use for text rendering (to display subtitles for example)."
171 msgstr ""
172 "VLC'nin metin gösteriminde (örn, altyazıların ekranda gösterilmesi) "
173 "kullanmasını isteğiniz yazıtipini seçmek için \"freetype\" modülünün "
174 "ayarlarını kullanın"
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:95
177 msgid "Input / Codecs"
178 msgstr "Girdi / Codec'ler"
179
180 #: include/vlc_config_cat.h:96
181 msgid ""
182 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
183 "VLC. Encoder settings can also be found here"
184 msgstr ""
185 "Bunlar, VLC'nin girdi, ayrıştırma ve kod çözme kısımlarına ait ayarlardır. "
186 "Kodlayıcı ayarları da bulunabilir burada."
187
188 #: include/vlc_config_cat.h:98
189 msgid "Access modules"
190 msgstr "Erişim modülleri"
191
192 #: include/vlc_config_cat.h:100
193 #, fuzzy
194 msgid ""
195 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
196 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
197 msgstr ""
198 "VLC tarafından kullanılan çeşitli erişim yöntemleri ile alakalı ayarlar.\n"
199 "Değiştirmek isteyeceğiniz ortak ayarlar HTTP proxy veya arabellek "
200 "ayarlarıdır."
201
202 #: include/vlc_config_cat.h:104
203 #, fuzzy
204 msgid "Access filters"
205 msgstr "Erişim Süzgeci modülleri"
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:106
208 msgid ""
209 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
210 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
211 "you are doing.\n"
212 msgstr ""
213
214 #: include/vlc_config_cat.h:110
215 msgid "Demuxers"
216 msgstr "Ayırıcılar"
217
218 #: include/vlc_config_cat.h:111
219 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams"
220 msgstr "Ayırıcılar ses ve video akışlarını ayrıştırmak için kullanılırlar"
221
222 #: include/vlc_config_cat.h:113
223 msgid "Video codecs"
224 msgstr "Video codec'leri"
225
226 #: include/vlc_config_cat.h:114
227 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders"
228 msgstr "Salt-video kodlayıcılar ve kod çözücülere ilişkin ayarlar"
229
230 #: include/vlc_config_cat.h:116
231 msgid "Audio codecs"
232 msgstr "Ses codec'leri"
233
234 #: include/vlc_config_cat.h:117
235 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders"
236 msgstr "Salt-ses kodlayıcılar ve kod çözücülere ilişkin ayarlar"
237
238 #: include/vlc_config_cat.h:119
239 msgid "Other codecs"
240 msgstr "Diğer codec'ler"
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:120
243 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders"
244 msgstr "Ses+video ve çeşitli kodlayıcılar ve kod çözücüler için ayarlar"
245
246 #: include/vlc_config_cat.h:123
247 #, fuzzy
248 msgid "General input settings. Use with care."
249 msgstr "Gelişmiş girdi ayarları. Dikkatli kullanın."
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:126 src/libvlc.h:1307
252 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
253 msgid "Stream output"
254 msgstr "Akış çıktısı"
255
256 #: include/vlc_config_cat.h:128
257 msgid ""
258 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
259 "incoming streams.\n"
260 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
261 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
262 "RTSP).\n"
263 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
264 "duplicating, ..."
265 msgstr ""
266
267 #: include/vlc_config_cat.h:136
268 msgid "General stream output settings"
269 msgstr "Genel akış çıktı ayarları"
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:138
272 msgid "Muxers"
273 msgstr "Çoklayıcılar"
274
275 #: include/vlc_config_cat.h:139
276 msgid ""
277 "Muxers are the encapsulation formats that are used to put all the elementary "
278 "streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to always "
279 "force a muxer. You should probably not do that.\n"
280 "You can also set default parameters for each muxer."
281 msgstr ""
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:144
284 msgid "Access output"
285 msgstr "Erişim çıktısı"
286
287 #: include/vlc_config_cat.h:145
288 msgid ""
289 "Access output are the ways the muxed streams are sent. This setting allows "
290 "you to always force an access output. You should probably not do that.\n"
291 "You can also set default parameters for each access output."
292 msgstr ""
293
294 #: include/vlc_config_cat.h:150
295 msgid "Packetizers"
296 msgstr "Paketleyiciler"
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:151
299 msgid ""
300 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
301 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
302 "not do that.\n"
303 "You can also set default parameters for each packetizer."
304 msgstr ""
305
306 #: include/vlc_config_cat.h:157
307 msgid "Sout stream"
308 msgstr "Sout akışı"
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:158
311 msgid ""
312 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
313 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
314 "for each sout stream module here."
315 msgstr ""
316
317 #: include/vlc_config_cat.h:163 modules/services_discovery/sap.c:121
318 msgid "SAP"
319 msgstr "SAP"
320
321 #: include/vlc_config_cat.h:164
322 msgid ""
323 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
324 "multicast UDP or RTP."
325 msgstr ""
326 "SAP, UDP veya RTP kullanarak akışların gönderilmekte olduğunu genel anons "
327 "etmenin bir yoludur."
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:167
330 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:66
331 msgid "VOD"
332 msgstr "VOD"
333
334 #: include/vlc_config_cat.h:168
335 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
336 msgstr "İstek Anında Video'nun VLC gerçeklemesi"
337
338 #: include/vlc_config_cat.h:172 src/libvlc.h:1415
339 #: modules/demux/playlist/playlist.c:48 modules/demux/playlist/playlist.c:49
340 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
341 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:480
342 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
343 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:197
344 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:663
345 msgid "Playlist"
346 msgstr "Oynatma Listesi"
347
348 #: include/vlc_config_cat.h:173
349 msgid ""
350 "Settings related to playlist behaviour (playback mode, for example) and to "
351 "modules that automatically add items to the playlist ('service discovery "
352 "modules'"
353 msgstr ""
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:175
356 msgid "General playlist behaviour"
357 msgstr "Genel oynatma listesi davranışı"
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/gui/macosx/playlist.m:508
360 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:235
361 msgid "Services discovery"
362 msgstr ""
363
364 #: include/vlc_config_cat.h:177
365 msgid ""
366 "Services discovery modules are modules that automatically add items to "
367 "playlist"
368 msgstr ""
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc.h:1268
371 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
372 msgid "Advanced"
373 msgstr "Gelişmiş"
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:181
376 msgid "Advanced settings. Use with care."
377 msgstr "Gelişmiş ayarlar. Dikkatli kullanın."
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:183
380 msgid "CPU features"
381 msgstr "CPU özellikleri"
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:184
384 msgid ""
385 "From here you can choose to disable some CPU accelerations. You should "
386 "probably not touch that."
387 msgstr ""
388
389 #: include/vlc_config_cat.h:186 modules/demux/util/id3genres.h:40
390 msgid "Other"
391 msgstr "Diğer"
392
393 #: include/vlc_config_cat.h:187
394 msgid "Other advanced settings"
395 msgstr "Diğer gelişmiş ayarlar"
396
397 #: include/vlc_config_cat.h:189 modules/gui/macosx/open.m:162
398 #: modules/gui/macosx/open.m:379 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
399 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:506
400 msgid "Network"
401 msgstr "Ağ"
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:190
404 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC"
405 msgstr ""
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:195
408 msgid "Chroma modules settings"
409 msgstr "Renklilik (croma) modülleri ayarları"
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:196
412 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
413 msgstr ""
414
415 #: include/vlc_config_cat.h:198
416 msgid "Packetizer modules settings"
417 msgstr "Paketleyici modülleri ayarları"
418
419 #: include/vlc_config_cat.h:201
420 msgid "Encoders settings"
421 msgstr "Kodlayıcı ayarları"
422
423 #: include/vlc_config_cat.h:203
424 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
425 msgstr ""
426
427 #: include/vlc_config_cat.h:207
428 msgid "Dialog providers settings"
429 msgstr "İletişim sağlayıcıları ayarları"
430
431 #: include/vlc_config_cat.h:209
432 msgid "Dialog providers can be configured here."
433 msgstr ""
434
435 #: include/vlc_config_cat.h:211
436 msgid "Subtitle demuxer settings"
437 msgstr "Altyazı ayırıcı ayarları"
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:213
440 msgid ""
441 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
442 "example by setting the subtitles type or file name."
443 msgstr ""
444
445 #: include/vlc_config_cat.h:216
446 msgid "Video filters settings"
447 msgstr "Video süzgeçleri ayarları"
448
449 #: include/vlc_config_cat.h:223
450 msgid "No help available"
451 msgstr "Yardım yok"
452
453 #: include/vlc_config_cat.h:224
454 msgid "No help is available for these modules"
455 msgstr "Bu modüller için yardım yok"
456
457 #: include/vlc_interface.h:137
458 msgid ""
459 "\n"
460 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
461 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wxwin\"\n"
462 msgstr ""
463 "\n"
464 "Uyari: Eger bir daha GUI'ye erisemiyorsaniz, bir DOS komut penceresi acin, "
465 "VLC'yi yuklediginiz klasore gidin ve \"vlc -I wxwin\"komutunu calistirin\n"
466
467 #: include/vlc_meta.h:28 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:53
468 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:530
469 #: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/open.m:168
470 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:55 modules/gui/macosx/wizard.m:382
471 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:757
472 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1653 modules/mux/asf.c:48
473 msgid "Title"
474 msgstr "Başlık"
475
476 #: include/vlc_meta.h:29 src/input/input.c:1899
477 #: modules/gui/macosx/playlist.m:133 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:56
478 #: modules/gui/macosx/wizard.m:384 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
479 #: modules/mux/asf.c:51
480 msgid "Author"
481 msgstr "Yazar"
482
483 #: include/vlc_meta.h:30 src/playlist/sort.c:190 src/playlist/sort.c:193
484 #: src/playlist/sort.c:328 modules/codec/vorbis.c:624
485 #: modules/demux/playlist/m3u.c:210 modules/gui/macosx/playlist.m:316
486 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1245 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:118
487 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:152
488 #: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:294
489 #: modules/misc/playlist/m3u.c:68 modules/services_discovery/daap.c:608
490 msgid "Artist"
491 msgstr "Sanatçı"
492
493 #: include/vlc_meta.h:31 src/playlist/sort.c:338
494 msgid "Genre"
495 msgstr "Tarz"
496
497 #: include/vlc_meta.h:32 modules/mux/asf.c:54
498 msgid "Copyright"
499 msgstr "Telif hakkı"
500
501 #: include/vlc_meta.h:33 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
502 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
503 msgid "Description"
504 msgstr "Açıklama"
505
506 #: include/vlc_meta.h:34 modules/mux/asf.c:60
507 msgid "Rating"
508 msgstr "Beğeni"
509
510 #: include/vlc_meta.h:35
511 msgid "Date"
512 msgstr "Tarih"
513
514 #: include/vlc_meta.h:36
515 msgid "Setting"
516 msgstr "Ayar"
517
518 #: include/vlc_meta.h:37 modules/gui/macosx/open.m:181
519 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:871
520 msgid "URL"
521 msgstr "URL"
522
523 #: include/vlc_meta.h:38 src/input/es_out.c:1578 src/libvlc.h:87
524 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
525 msgid "Language"
526 msgstr "Dil"
527
528 #: include/vlc_meta.h:39
529 msgid "Now Playing"
530 msgstr "Şimdi oynatıyor"
531
532 #: include/vlc_meta.h:41
533 msgid "CDDB Artist"
534 msgstr "CDDB Sanatçı"
535
536 #: include/vlc_meta.h:42
537 msgid "CDDB Category"
538 msgstr "CDDB Kategori"
539
540 #: include/vlc_meta.h:43
541 msgid "CDDB Disc ID"
542 msgstr "CDDB Disc ID"
543
544 #: include/vlc_meta.h:44
545 msgid "CDDB Extended Data"
546 msgstr "CDDB Diğer Veri"
547
548 #: include/vlc_meta.h:45
549 msgid "CDDB Genre"
550 msgstr "CDDB Tarz"
551
552 #: include/vlc_meta.h:46
553 msgid "CDDB Year"
554 msgstr "CDDB Yıl"
555
556 #: include/vlc_meta.h:47
557 msgid "CDDB Title"
558 msgstr "CDDB Başlık"
559
560 #: include/vlc_meta.h:49
561 msgid "CD-Text Arranger"
562 msgstr "CD-Metin Düzenleme"
563
564 #: include/vlc_meta.h:50
565 msgid "CD-Text Composer"
566 msgstr "CD-Metin Besteci"
567
568 #: include/vlc_meta.h:51
569 msgid "CD-Text Disc ID"
570 msgstr "CD-Metin Disc ID"
571
572 #: include/vlc_meta.h:52
573 msgid "CD-Text Genre"
574 msgstr "CD-Metin Tarz"
575
576 #: include/vlc_meta.h:53
577 msgid "CD-Text Message"
578 msgstr "CD-Metin Mesaj"
579
580 #: include/vlc_meta.h:54
581 msgid "CD-Text Songwriter"
582 msgstr "CD-Metin Sözyazarı"
583
584 #: include/vlc_meta.h:55
585 msgid "CD-Text Performer"
586 msgstr "CD-Metin Söyleyen"
587
588 #: include/vlc_meta.h:56
589 msgid "CD-Text Title"
590 msgstr "CD-Metin Başlık"
591
592 #: include/vlc_meta.h:58
593 msgid "ISO-9660 Application ID"
594 msgstr "ISO-9660 Uygulama ID"
595
596 #: include/vlc_meta.h:59
597 msgid "ISO-9660 Preparer"
598 msgstr "ISO-9660 Hazırlık"
599
600 #: include/vlc_meta.h:60
601 msgid "ISO-9660 Publisher"
602 msgstr "ISO-9660 Yayıncı"
603
604 #: include/vlc_meta.h:61
605 msgid "ISO-9660 Volume"
606 msgstr "ISO-9660 Birim"
607
608 #: include/vlc_meta.h:62
609 msgid "ISO-9660 Volume Set"
610 msgstr "ISO-9660 Birim Kümesi"
611
612 #: include/vlc_meta.h:64
613 msgid "Codec Name"
614 msgstr "Codec İsmi"
615
616 #: include/vlc_meta.h:65
617 msgid "Codec Description"
618 msgstr "Codec Açıklama"
619
620 #: src/audio_output/input.c:80 src/audio_output/input.c:126
621 #: src/input/es_out.c:361 src/libvlc.h:365 src/video_output/video_output.c:378
622 #: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
623 msgid "Disable"
624 msgstr "Devredışı"
625
626 #: src/audio_output/input.c:82 modules/visualization/visual/visual.c:129
627 #, fuzzy
628 msgid "Spectrometer"
629 msgstr "Spektrum"
630
631 #: src/audio_output/input.c:84
632 msgid "Scope"
633 msgstr "Osiloskop"
634
635 #: src/audio_output/input.c:86
636 msgid "Spectrum"
637 msgstr "Spektrum"
638
639 #: src/audio_output/input.c:123 modules/audio_filter/equalizer.c:66
640 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
641 #: modules/gui/macosx/intf.m:571 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:179
642 msgid "Equalizer"
643 msgstr "Ekolayzer"
644
645 #: src/audio_output/input.c:145 src/libvlc.h:184
646 #: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:392
647 msgid "Audio filters"
648 msgstr "Ses süzgeçleri"
649
650 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
651 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:541
652 #: modules/gui/macosx/intf.m:542
653 msgid "Audio Channels"
654 msgstr "Ses Kanalları"
655
656 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
657 #: modules/access/v4l/v4l.c:125 modules/audio_output/alsa.c:191
658 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:467
659 #: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:408
660 #: modules/audio_output/sdl.c:184 modules/audio_output/sdl.c:201
661 #: modules/audio_output/waveout.c:420 modules/codec/twolame.c:66
662 msgid "Stereo"
663 msgstr "Stereo"
664
665 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
666 #: src/libvlc.h:243 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:84
667 #: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:85
668 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
669 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
670 #: modules/video_filter/time.c:96
671 msgid "Left"
672 msgstr "Sol"
673
674 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
675 #: src/libvlc.h:243 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:84
676 #: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:85
677 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
678 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
679 #: modules/video_filter/time.c:96
680 msgid "Right"
681 msgstr "Sağ"
682
683 #: src/audio_output/output.c:135
684 msgid "Dolby Surround"
685 msgstr "Dolby Surround"
686
687 #: src/audio_output/output.c:147
688 msgid "Reverse stereo"
689 msgstr "Ters stereo"
690
691 #: src/extras/getopt.c:636
692 #, c-format
693 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
694 msgstr "%s: `%s' seçeneği belirsiz\n"
695
696 #: src/extras/getopt.c:661
697 #, c-format
698 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
699 msgstr "%s: `--%s' seçeneği bir argümana izin vermez\n"
700
701 #: src/extras/getopt.c:666
702 #, c-format
703 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
704 msgstr "%s: `%c%s' seçeneği bir argümana izin vermez\n"
705
706 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
707 #, c-format
708 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
709 msgstr "%s: `%s' seçeneği bir argüman gerektirir\n"
710
711 #: src/extras/getopt.c:713
712 #, c-format
713 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
714 msgstr "%s: bilinmeyen seçenek `--%s'\n"
715
716 #: src/extras/getopt.c:717
717 #, c-format
718 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
719 msgstr "%s: bilinmeyen seçenek `%c%s'\n"
720
721 #: src/extras/getopt.c:743
722 #, c-format
723 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
724 msgstr "%s: illegal seçenek -- %c\n"
725
726 #: src/extras/getopt.c:746
727 #, c-format
728 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
729 msgstr "%s: geçersiz seçenek -- %c\n"
730
731 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
732 #, c-format
733 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
734 msgstr "%s: seçenek bir argüman gerektiriyor -- %c\n"
735
736 #: src/extras/getopt.c:823
737 #, c-format
738 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
739 msgstr "%s: `-W %s' seçeneği belirsiz\n"
740
741 #: src/extras/getopt.c:841
742 #, c-format
743 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
744 msgstr "%s: `-W %s' seçeneği bir argümana izin vermez\n"
745
746 #: src/input/control.c:283
747 #, c-format
748 msgid "Bookmark %i"
749 msgstr "Yer imi %i"
750
751 #: src/input/es_out.c:381 src/input/es_out.c:382 src/input/es_out.c:388
752 #: src/input/es_out.c:389 modules/access/cdda.c:588
753 #: modules/access/cdda/info.c:975 modules/access/cdda/info.c:1008
754 #, c-format
755 msgid "Track %i"
756 msgstr "İz %i"
757
758 #: src/input/es_out.c:462 src/input/es_out.c:464 src/input/es_out.c:564
759 #: src/input/es_out.c:571 src/input/var.c:125 modules/gui/macosx/intf.m:528
760 #: modules/gui/macosx/intf.m:529
761 msgid "Program"
762 msgstr "Program"
763
764 #: src/input/es_out.c:465 src/input/es_out.c:634 src/input/input.c:226
765 #: src/input/input.c:1901 src/playlist/sort.c:190 src/playlist/sort.c:193
766 #: src/playlist/sort.c:233 src/playlist/sort.c:236 src/playlist/sort.c:328
767 #: src/playlist/sort.c:333 src/playlist/sort.c:338 modules/access/cdda.c:627
768 #: modules/access/cdda.c:639 modules/codec/vorbis.c:623
769 #: modules/demux/playlist/b4s.c:324 modules/demux/playlist/b4s.c:332
770 #: modules/demux/playlist/b4s.c:340 modules/demux/playlist/b4s.c:348
771 #: modules/demux/playlist/m3u.c:209 modules/demux/playlist/podcast.c:289
772 #: modules/demux/playlist/podcast.c:298 modules/demux/playlist/podcast.c:307
773 #: modules/demux/playlist/podcast.c:316 modules/demux/playlist/podcast.c:325
774 #: modules/demux/playlist/podcast.c:335 modules/demux/playlist/podcast.c:372
775 #: modules/demux/playlist/podcast.c:380 modules/demux/playlist/podcast.c:388
776 #: modules/demux/playlist/podcast.c:396 modules/demux/playlist/podcast.c:404
777 #: modules/demux/playlist/podcast.c:412 modules/demux/playlist/podcast.c:420
778 #: modules/demux/playlist/podcast.c:428 modules/demux/playlist/podcast.c:436
779 #: modules/gui/macosx/playlist.m:316 modules/gui/macosx/playlist.m:1245
780 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:118 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:152
781 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:497
782 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:148
783 #: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:294
784 #: modules/misc/playlist/m3u.c:68 modules/services_discovery/daap.c:607
785 #: modules/services_discovery/daap.c:609
786 msgid "Meta-information"
787 msgstr "Üst-veri"
788
789 #: src/input/es_out.c:1573
790 #, c-format
791 msgid "Stream %d"
792 msgstr "Akış %d"
793
794 #: src/input/es_out.c:1575 modules/gui/macosx/wizard.m:417
795 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:825
796 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:865
797 msgid "Codec"
798 msgstr "Codec"
799
800 #: src/input/es_out.c:1586 src/input/es_out.c:1608 src/input/es_out.c:1631
801 #: modules/gui/macosx/output.m:153
802 msgid "Type"
803 msgstr "Tür"
804
805 #: src/input/es_out.c:1589 modules/gui/macosx/output.m:176
806 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:855
807 msgid "Channels"
808 msgstr "Kanallar"
809
810 #: src/input/es_out.c:1593
811 msgid "Sample rate"
812 msgstr "Örnekleme oranı"
813
814 #: src/input/es_out.c:1594
815 #, c-format
816 msgid "%d Hz"
817 msgstr "%d Hz"
818
819 #: src/input/es_out.c:1598
820 msgid "Bits per sample"
821 msgstr "Örnek başına bit (bps)"
822
823 #: src/input/es_out.c:1602 modules/access/pvr/pvr.c:83
824 #: modules/demux/playlist/b4s.c:349
825 msgid "Bitrate"
826 msgstr "Bit oranı"
827
828 #: src/input/es_out.c:1603
829 #, c-format
830 msgid "%d kb/s"
831 msgstr "%d kb/s"
832
833 #: src/input/es_out.c:1612
834 msgid "Resolution"
835 msgstr "Çözünürlük"
836
837 #: src/input/es_out.c:1618
838 msgid "Display resolution"
839 msgstr "Ekran çözünürlüğü"
840
841 #: src/input/es_out.c:1624 modules/access/screen/screen.c:41
842 msgid "Frame rate"
843 msgstr "Çerçeve oranı"
844
845 #: src/input/es_out.c:1631
846 msgid "Subtitle"
847 msgstr "Altyazı"
848
849 #: src/input/input.c:1912 src/input/input.c:1916
850 #: modules/gui/macosx/output.m:143 modules/gui/macosx/output.m:251
851 #: modules/gui/macosx/output.m:391
852 msgid "Stream"
853 msgstr "Akış"
854
855 #: src/input/input.c:1958 src/playlist/item.c:369
856 #: modules/access/cdda/info.c:325 modules/access/cdda/info.c:393
857 #: modules/gui/macosx/playlist.m:134
858 msgid "Duration"
859 msgstr "Süre"
860
861 #: src/input/input.c:2133 src/input/input.c:2203
862 #, fuzzy
863 msgid "Errors"
864 msgstr "Hata"
865
866 #: src/input/var.c:115
867 msgid "Bookmark"
868 msgstr "Yer imi"
869
870 #: src/input/var.c:131
871 msgid "Programs"
872 msgstr "Programlar"
873
874 #: src/input/var.c:142 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
875 #: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/gui/macosx/intf.m:533
876 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:762
877 msgid "Chapter"
878 msgstr "Bölüm"
879
880 #: src/input/var.c:148 modules/access/vcdx/info.c:302
881 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
882 msgid "Navigation"
883 msgstr "Gezinti"
884
885 #: src/input/var.c:163 modules/gui/macosx/intf.m:556
886 #: modules/gui/macosx/intf.m:557
887 msgid "Video Track"
888 msgstr "Video İzi"
889
890 #: src/input/var.c:169 modules/gui/macosx/intf.m:539
891 #: modules/gui/macosx/intf.m:540
892 msgid "Audio Track"
893 msgstr "Ses İzi"
894
895 #: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/intf.m:560
896 #: modules/gui/macosx/intf.m:561
897 msgid "Subtitles Track"
898 msgstr "Altyazı İzi"
899
900 #: src/input/var.c:256
901 msgid "Next title"
902 msgstr "Sonraki başlık"
903
904 #: src/input/var.c:261
905 msgid "Previous title"
906 msgstr "Önceki başlık"
907
908 #: src/input/var.c:284
909 #, c-format
910 msgid "Title %i"
911 msgstr "Başlık %i"
912
913 #: src/input/var.c:307 src/input/var.c:367
914 #, c-format
915 msgid "Chapter %i"
916 msgstr "Bölüm %i"
917
918 #: src/input/var.c:346 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
919 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:216
920 msgid "Next chapter"
921 msgstr "Sonraki bölüm"
922
923 #: src/input/var.c:351 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
924 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:215
925 msgid "Previous chapter"
926 msgstr "Önceki bölüm"
927
928 #: src/interface/interaction.c:428
929 #, fuzzy
930 msgid "Login"
931 msgstr "Georgian"
932
933 #: src/interface/interaction.c:436 modules/access_output/http.c:63
934 msgid "Password"
935 msgstr "Parola"
936
937 #: src/interface/interface.c:344
938 msgid "Switch interface"
939 msgstr "Arayüze geç"
940
941 #: src/interface/interface.c:371 modules/gui/macosx/intf.m:491
942 #: modules/gui/macosx/intf.m:492
943 msgid "Add Interface"
944 msgstr "Arayüz ekle"
945
946 #: src/libvlc.c:335 src/libvlc.c:485 src/misc/modules.c:1680
947 #: src/misc/modules.c:1984
948 msgid "C"
949 msgstr "C"
950
951 #: src/libvlc.c:352
952 msgid "Help options"
953 msgstr "Yardım seçenekleri"
954
955 #: src/libvlc.c:2264 src/misc/configuration.c:1265
956 msgid "string"
957 msgstr "dizge"
958
959 #: src/libvlc.c:2281 src/misc/configuration.c:1229
960 msgid "integer"
961 msgstr "tamsayı"
962
963 #: src/libvlc.c:2299 src/misc/configuration.c:1254
964 msgid "float"
965 msgstr "ondalık sayı"
966
967 #: src/libvlc.c:2305
968 msgid " (default enabled)"
969 msgstr "(varsayılan etkin)"
970
971 #: src/libvlc.c:2306
972 msgid " (default disabled)"
973 msgstr " (varsayılan devredışı)"
974
975 #: src/libvlc.c:2488
976 #, c-format
977 msgid "VLC version %s\n"
978 msgstr ""
979
980 #: src/libvlc.c:2489
981 #, c-format
982 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
983 msgstr ""
984
985 #: src/libvlc.c:2491
986 #, c-format
987 msgid "Compiler: %s\n"
988 msgstr ""
989
990 #: src/libvlc.c:2493
991 #, c-format
992 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
993 msgstr ""
994
995 #: src/libvlc.c:2524
996 #, c-format
997 msgid ""
998 "\n"
999 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: src/libvlc.c:2545
1003 #, c-format
1004 msgid ""
1005 "\n"
1006 "Press the RETURN key to continue...\n"
1007 msgstr ""
1008 "\n"
1009 "Devam etmek için ENTER tuşuna basınız...\n"
1010
1011 #: src/libvlc.h:35 src/libvlc.h:181
1012 msgid "Auto"
1013 msgstr "Otomatik"
1014
1015 #: src/libvlc.h:35
1016 #, fuzzy
1017 msgid "American English"
1018 msgstr "English"
1019
1020 #: src/libvlc.h:35
1021 #, fuzzy
1022 msgid "British English"
1023 msgstr "English"
1024
1025 #: src/libvlc.h:36 src/misc/iso-639_def.h:59
1026 msgid "Catalan"
1027 msgstr ""
1028
1029 #: src/libvlc.h:36 src/misc/iso-639_def.h:68
1030 msgid "Danish"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: src/libvlc.h:36 src/misc/iso-639_def.h:80
1034 msgid "German"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: src/libvlc.h:36 src/misc/iso-639_def.h:169
1038 msgid "Spanish"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: src/libvlc.h:36 src/misc/iso-639_def.h:77
1042 msgid "French"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: src/libvlc.h:37 src/misc/iso-639_def.h:99
1046 msgid "Italian"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: src/libvlc.h:37 src/misc/iso-639_def.h:101
1050 msgid "Japanese"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: src/libvlc.h:37 src/misc/iso-639_def.h:79
1054 msgid "Georgian"
1055 msgstr "Georgian"
1056
1057 #: src/libvlc.h:37 src/misc/iso-639_def.h:111
1058 msgid "Korean"
1059 msgstr "Korean"
1060
1061 #: src/libvlc.h:38 src/misc/iso-639_def.h:69
1062 msgid "Dutch"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: src/libvlc.h:38
1066 msgid "Occitan"
1067 msgstr ""
1068
1069 #: src/libvlc.h:38
1070 #, fuzzy
1071 msgid "Brazilian Portuguese"
1072 msgstr "Portuguese"
1073
1074 #: src/libvlc.h:38 src/misc/iso-639_def.h:153
1075 msgid "Romanian"
1076 msgstr "Romanian"
1077
1078 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:155
1079 msgid "Russian"
1080 msgstr ""
1081
1082 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:187
1083 msgid "Turkish"
1084 msgstr "Türkçe"
1085
1086 #: src/libvlc.h:39
1087 msgid "Simplified Chinese"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: src/libvlc.h:40
1091 msgid "Chinese Traditional"
1092 msgstr ""
1093
1094 #: src/libvlc.h:53
1095 msgid ""
1096 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC.\n"
1097 "You can select the main interface, additional interface modules, and define "
1098 "various related options."
1099 msgstr ""
1100
1101 #: src/libvlc.h:57
1102 msgid "Interface module"
1103 msgstr "Arayüz modülü"
1104
1105 #: src/libvlc.h:59
1106 msgid ""
1107 "This option allows you to select the interface used by VLC.\n"
1108 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1109 msgstr ""
1110
1111 #: src/libvlc.h:63 modules/control/ntservice.c:53
1112 msgid "Extra interface modules"
1113 msgstr "Ekstra arayüz modülleri"
1114
1115 #: src/libvlc.h:65
1116 msgid ""
1117 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
1118 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
1119 "a comma separated list of interface modules. (common values are logger, "
1120 "gestures, sap, rc, http or screensaver)"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: src/libvlc.h:72
1124 msgid "This option allows you to select control interfaces. "
1125 msgstr ""
1126
1127 #: src/libvlc.h:74
1128 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1129 msgstr "Seslilik (0,1,2)"
1130
1131 #: src/libvlc.h:76
1132 msgid ""
1133 "This option sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1134 "1=warnings, 2=debug)."
1135 msgstr ""
1136
1137 #: src/libvlc.h:79
1138 msgid "Be quiet"
1139 msgstr "Sessiz ol"
1140
1141 #: src/libvlc.h:81
1142 msgid "This option turns off all warning and information messages."
1143 msgstr ""
1144
1145 #: src/libvlc.h:83
1146 #, fuzzy
1147 msgid "Default stream"
1148 msgstr "Varsayılan admin"
1149
1150 #: src/libvlc.h:85
1151 msgid "This option allows you to always open a default stream on start-up."
1152 msgstr ""
1153
1154 #: src/libvlc.h:88
1155 msgid ""
1156 "This option allows you to set the language of the interface. The system "
1157 "language is auto-detected if \"auto\" is specified here."
1158 msgstr ""
1159
1160 #: src/libvlc.h:92
1161 msgid "Color messages"
1162 msgstr "Renkli mesajlar"
1163
1164 #: src/libvlc.h:94
1165 msgid ""
1166 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
1167 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
1168 msgstr ""
1169
1170 #: src/libvlc.h:97
1171 msgid "Show advanced options"
1172 msgstr "Gelişmiş seçenekleri göster"
1173
1174 #: src/libvlc.h:99
1175 msgid ""
1176 "When this option is turned on, the preferences and/or interfaces  will show "
1177 "all the available options, including those that most users should never "
1178 "touch."
1179 msgstr ""
1180
1181 #: src/libvlc.h:103 modules/control/showintf.c:68
1182 #, fuzzy
1183 msgid "Show interface with mouse"
1184 msgstr "Arayüzü Göster"
1185
1186 #: src/libvlc.h:105
1187 msgid ""
1188 "If this enabled, the interface will be shown when you move the mouse to the "
1189 "edge of the screen in fullscreen mode."
1190 msgstr ""
1191
1192 #: src/libvlc.h:109
1193 msgid ""
1194 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1195 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1196 "(spectrum analyzer, etc.).\n"
1197 "Enable these filters here, and configure them in the \"audio filters\" "
1198 "modules section."
1199 msgstr ""
1200
1201 #: src/libvlc.h:115
1202 msgid "Audio output module"
1203 msgstr "Ses çıktı modülü"
1204
1205 #: src/libvlc.h:117
1206 msgid ""
1207 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
1208 "default behavior is to automatically select the best method available."
1209 msgstr ""
1210
1211 #: src/libvlc.h:121 modules/stream_out/display.c:37
1212 msgid "Enable audio"
1213 msgstr "Ses etkin"
1214
1215 #: src/libvlc.h:123
1216 msgid ""
1217 "You can completely disable the audio output. In this case, the audio "
1218 "decoding stage will not take place, thus saving some processing power."
1219 msgstr ""
1220
1221 #: src/libvlc.h:126
1222 msgid "Force mono audio"
1223 msgstr "Mono ses kullan"
1224
1225 #: src/libvlc.h:127
1226 msgid "This will force a mono audio output."
1227 msgstr ""
1228
1229 #: src/libvlc.h:129
1230 #, fuzzy
1231 msgid "Default audio volume"
1232 msgstr "Varsayılan aygıtlar"
1233
1234 #: src/libvlc.h:131
1235 msgid ""
1236 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1237 msgstr ""
1238
1239 #: src/libvlc.h:134
1240 msgid "Audio output saved volume"
1241 msgstr ""
1242
1243 #: src/libvlc.h:136
1244 msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
1245 msgstr ""
1246
1247 #: src/libvlc.h:138
1248 #, fuzzy
1249 msgid "Audio output volume step"
1250 msgstr "Ses çıktı seviyesi"
1251
1252 #: src/libvlc.h:140
1253 msgid ""
1254 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1255 "0 to 1024."
1256 msgstr ""
1257
1258 #: src/libvlc.h:143
1259 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1260 msgstr "Ses çıktı frekansı (Hz)"
1261
1262 #: src/libvlc.h:145
1263 msgid ""
1264 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1265 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1266 msgstr ""
1267
1268 #: src/libvlc.h:149
1269 msgid "High quality audio resampling"
1270 msgstr "Yüksek kalite ses yeniden-örneklemesi"
1271
1272 #: src/libvlc.h:151
1273 msgid ""
1274 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1275 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1276 "resampling algorithm will be used instead."
1277 msgstr ""
1278
1279 #: src/libvlc.h:156
1280 msgid "Audio desynchronization compensation"
1281 msgstr ""
1282
1283 #: src/libvlc.h:158
1284 msgid ""
1285 "This option allows you to delay the audio output. You must give a number of "
1286 "milliseconds. This can be handy if you notice a lag between the video and "
1287 "the audio."
1288 msgstr ""
1289
1290 #: src/libvlc.h:162
1291 msgid "Preferred audio output channels mode"
1292 msgstr "Tercih edilen ses çıktı kanalları modu"
1293
1294 #: src/libvlc.h:164
1295 msgid ""
1296 "This option allows you to set the audio output channels mode that will be "
1297 "used by default when possible (ie. if your hardware supports it as well as "
1298 "the audio stream being played)."
1299 msgstr ""
1300
1301 #: src/libvlc.h:168
1302 msgid "Use the S/PDIF audio output when available"
1303 msgstr "Eğer varsa S/PDIF ses çıktısı kullan"
1304
1305 #: src/libvlc.h:170
1306 msgid ""
1307 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
1308 "hardware supports it as well as the audio stream being played."
1309 msgstr ""
1310
1311 #: src/libvlc.h:173
1312 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: src/libvlc.h:175
1316 msgid ""
1317 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1318 "Surround but fails to be detected as such. And even if the stream is not "
1319 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1320 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1321 msgstr ""
1322
1323 #: src/libvlc.h:181
1324 #, fuzzy
1325 msgid "On"
1326 msgstr "Aç"
1327
1328 #: src/libvlc.h:181
1329 msgid "Off"
1330 msgstr "Kapalı"
1331
1332 #: src/libvlc.h:186
1333 msgid ""
1334 "This allows you to add audio post processing filters, to modify the sound"
1335 msgstr ""
1336
1337 #: src/libvlc.h:189
1338 msgid "Audio visualizations "
1339 msgstr "Ses görsel ögeleri"
1340
1341 #: src/libvlc.h:191
1342 msgid "This allows you to add visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1343 msgstr ""
1344
1345 #: src/libvlc.h:195
1346 msgid ""
1347 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1348 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1349 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1350 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1351 "options."
1352 msgstr ""
1353
1354 #: src/libvlc.h:201
1355 msgid "Video output module"
1356 msgstr "Video çıktı modülü"
1357
1358 #: src/libvlc.h:203
1359 msgid ""
1360 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
1361 "default behavior is to automatically select the best method available."
1362 msgstr ""
1363
1364 #: src/libvlc.h:207 modules/stream_out/display.c:39
1365 msgid "Enable video"
1366 msgstr "Video etkin"
1367
1368 #: src/libvlc.h:209
1369 msgid ""
1370 "You can completely disable the video output. In this case, the video "
1371 "decoding stage will not take place, thus saving some processing power."
1372 msgstr ""
1373
1374 #: src/libvlc.h:212 modules/codec/fake.c:47
1375 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:107 modules/stream_out/transcode.c:70
1376 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1377 msgid "Video width"
1378 msgstr "Video genişliği"
1379
1380 #: src/libvlc.h:214
1381 msgid ""
1382 "You can enforce the video width here. By default (-1) VLC will adapt to the "
1383 "video characteristics."
1384 msgstr ""
1385
1386 #: src/libvlc.h:217 modules/codec/fake.c:50
1387 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:110 modules/stream_out/transcode.c:73
1388 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1389 msgid "Video height"
1390 msgstr "Video yüksekliği"
1391
1392 #: src/libvlc.h:219
1393 msgid ""
1394 "You can enforce the video height here. By default (-1) VLC will adapt to the "
1395 "video characteristics."
1396 msgstr ""
1397
1398 #: src/libvlc.h:222
1399 msgid "Video x coordinate"
1400 msgstr "Video x koordinatı"
1401
1402 #: src/libvlc.h:224
1403 msgid ""
1404 "You can enforce the position of the top left corner of the video window here "
1405 "(x coordinate)."
1406 msgstr ""
1407
1408 #: src/libvlc.h:227
1409 msgid "Video y coordinate"
1410 msgstr "Video y koordinatı"
1411
1412 #: src/libvlc.h:229
1413 msgid ""
1414 "You can enforce the position of the top left corner of the video window here "
1415 "(y coordinate)."
1416 msgstr ""
1417
1418 #: src/libvlc.h:232
1419 msgid "Video title"
1420 msgstr "Video başlığı"
1421
1422 #: src/libvlc.h:234
1423 msgid "You can specify a custom video window title here."
1424 msgstr ""
1425
1426 #: src/libvlc.h:236
1427 msgid "Video alignment"
1428 msgstr "Video hizalama"
1429
1430 #: src/libvlc.h:238
1431 msgid ""
1432 "You can enforce the video alignment in its window. By default (0) it will be "
1433 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1434 "combinations of these values)."
1435 msgstr ""
1436
1437 #: src/libvlc.h:243 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:84
1438 #: modules/video_filter/logo.c:85 modules/video_filter/marq.c:106
1439 #: modules/video_filter/mosaic.c:120 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1440 #: modules/video_filter/rss.c:144 modules/video_filter/time.c:96
1441 msgid "Center"
1442 msgstr "Merkez"
1443
1444 #: src/libvlc.h:243 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/video_filter/logo.c:85
1445 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
1446 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
1447 #: modules/video_filter/time.c:96
1448 msgid "Top"
1449 msgstr "Üst"
1450
1451 #: src/libvlc.h:243 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/video_filter/logo.c:85
1452 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
1453 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
1454 #: modules/video_filter/time.c:96
1455 msgid "Bottom"
1456 msgstr "Alt"
1457
1458 #: src/libvlc.h:244 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1459 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1460 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1461 #: modules/video_filter/time.c:97
1462 msgid "Top-Left"
1463 msgstr "Üst-Sol"
1464
1465 #: src/libvlc.h:244 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1466 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1467 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1468 #: modules/video_filter/time.c:97
1469 msgid "Top-Right"
1470 msgstr "Üst-Sağ"
1471
1472 #: src/libvlc.h:244 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1473 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1474 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1475 #: modules/video_filter/time.c:97
1476 msgid "Bottom-Left"
1477 msgstr "Alt-Sol"
1478
1479 #: src/libvlc.h:244 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1480 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1481 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1482 #: modules/video_filter/time.c:97
1483 msgid "Bottom-Right"
1484 msgstr "Alt-Sağ"
1485
1486 #: src/libvlc.h:246
1487 msgid "Zoom video"
1488 msgstr "Video büyütme"
1489
1490 #: src/libvlc.h:248
1491 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1492 msgstr ""
1493
1494 #: src/libvlc.h:250
1495 msgid "Grayscale video output"
1496 msgstr "Gri video çıktısı"
1497
1498 #: src/libvlc.h:252
1499 msgid ""
1500 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
1501 "can also allow you to save some processing power)."
1502 msgstr ""
1503
1504 #: src/libvlc.h:255
1505 msgid "Fullscreen video output"
1506 msgstr "Tam ekran video çıktısı"
1507
1508 #: src/libvlc.h:257
1509 msgid ""
1510 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
1511 msgstr ""
1512
1513 #: src/libvlc.h:260
1514 msgid "Overlay video output"
1515 msgstr "Bindirmeli video çıktısı"
1516
1517 #: src/libvlc.h:262
1518 msgid ""
1519 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
1520 "your graphics card (hardware acceleration)."
1521 msgstr ""
1522
1523 #: src/libvlc.h:265 src/video_output/vout_intf.c:322
1524 msgid "Always on top"
1525 msgstr "Her zaman üstte"
1526
1527 #: src/libvlc.h:266
1528 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1529 msgstr ""
1530
1531 #: src/libvlc.h:269
1532 msgid "Disable screensaver"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: src/libvlc.h:270
1536 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1537 msgstr ""
1538
1539 #: src/libvlc.h:272
1540 #, fuzzy
1541 msgid "Log to file"
1542 msgstr "Başlığa Git"
1543
1544 #: src/libvlc.h:273
1545 msgid ""
1546 "Log all VLC messages to a text file. Use the logfile option to set the file "
1547 "name."
1548 msgstr ""
1549
1550 #: src/libvlc.h:276
1551 msgid "Log to syslog"
1552 msgstr ""
1553
1554 #: src/libvlc.h:277
1555 msgid "Log all VLC messages to syslog."
1556 msgstr ""
1557
1558 #: src/libvlc.h:279
1559 msgid "Window decorations"
1560 msgstr "Pencere süslemeleri"
1561
1562 #: src/libvlc.h:281
1563 msgid ""
1564 "If this option is disabled, VLC will avoid creating window caption, frames, "
1565 "etc... around the video."
1566 msgstr ""
1567
1568 #: src/libvlc.h:284
1569 msgid "Video filter module"
1570 msgstr "Video süzgeç modülü"
1571
1572 #: src/libvlc.h:286
1573 msgid ""
1574 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
1575 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1576 msgstr ""
1577
1578 #: src/libvlc.h:290
1579 msgid "Video snapshot directory"
1580 msgstr "Video enstantane klasörü"
1581
1582 #: src/libvlc.h:292
1583 msgid ""
1584 "Allows you to specify the directory where the video snapshots will be stored."
1585 msgstr ""
1586
1587 #: src/libvlc.h:295
1588 msgid "Video snapshot format"
1589 msgstr "Video enstantane formatı"
1590
1591 #: src/libvlc.h:297
1592 msgid ""
1593 "Allows you to specify the image format in which the video snapshots will be "
1594 "stored."
1595 msgstr ""
1596
1597 #: src/libvlc.h:300
1598 #, fuzzy
1599 msgid "Display video snapshot preview"
1600 msgstr "Videodan enstantane çek"
1601
1602 #: src/libvlc.h:302
1603 msgid ""
1604 "Enable / disable displaying the snapshot preview in the screen's to  left "
1605 "corner."
1606 msgstr ""
1607
1608 #: src/libvlc.h:305
1609 #, fuzzy
1610 msgid "Video cropping"
1611 msgstr "Resim kırpma"
1612
1613 #: src/libvlc.h:307
1614 msgid ""
1615 "This will force the cropping of the source video. Accepted formats are x:y "
1616 "(4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1617 msgstr ""
1618
1619 #: src/libvlc.h:311
1620 msgid "Source aspect ratio"
1621 msgstr "Kaynak en-boy oranı"
1622
1623 #: src/libvlc.h:313
1624 msgid ""
1625 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1626 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1627 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1628 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1629 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1630 msgstr ""
1631
1632 #: src/libvlc.h:320
1633 msgid "Fix HDTV height"
1634 msgstr ""
1635
1636 #: src/libvlc.h:322
1637 msgid ""
1638 "This option allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken "
1639 "encoder incorrectly set height to 1088 lines. Disable this option only if "
1640 "your video has non-standard format requiring all 1088 lines."
1641 msgstr ""
1642
1643 #: src/libvlc.h:327
1644 #, fuzzy
1645 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
1646 msgstr "Kaynak en-boy oranı"
1647
1648 #: src/libvlc.h:329
1649 msgid ""
1650 "This will force the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
1651 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
1652 "order to keep proportions."
1653 msgstr ""
1654
1655 #: src/libvlc.h:333
1656 msgid "Skip frames"
1657 msgstr "Kareleri atla"
1658
1659 #: src/libvlc.h:335
1660 msgid ""
1661 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
1662 "your computer is not powerful enough"
1663 msgstr ""
1664
1665 #: src/libvlc.h:338
1666 msgid "Quiet synchro"
1667 msgstr "Ses senkron"
1668
1669 #: src/libvlc.h:340
1670 msgid ""
1671 "Enable this option to avoid flooding the message log with debug output from "
1672 "the video output synchro."
1673 msgstr ""
1674
1675 #: src/libvlc.h:344
1676 msgid ""
1677 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
1678 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
1679 "channel."
1680 msgstr ""
1681
1682 #: src/libvlc.h:348
1683 msgid "Clock reference average counter"
1684 msgstr ""
1685
1686 #: src/libvlc.h:350
1687 msgid ""
1688 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
1689 "to 10000."
1690 msgstr ""
1691
1692 #: src/libvlc.h:353
1693 msgid "Clock synchronisation"
1694 msgstr "Saat senkronizasyonu"
1695
1696 #: src/libvlc.h:355
1697 msgid ""
1698 "Allows you to enable/disable the input clock synchronisation for real-time "
1699 "sources."
1700 msgstr ""
1701
1702 #: src/libvlc.h:358 modules/control/netsync.c:69
1703 msgid "Network synchronisation"
1704 msgstr "Ağ senkronizasyonu"
1705
1706 #: src/libvlc.h:359
1707 msgid ""
1708 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
1709 "detailed settings are available in Advanced / Others / Network Sync"
1710 msgstr ""
1711
1712 #: src/libvlc.h:365 src/video_output/vout_intf.c:236
1713 #: src/video_output/vout_intf.c:297 modules/access/dshow/dshow.cpp:72
1714 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:74 modules/access/dshow/dshow.cpp:77
1715 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1292
1716 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:135 modules/gui/macosx/vout.m:199
1717 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
1718 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
1719 #: modules/video_filter/marq.c:52 modules/video_filter/rss.c:55
1720 #: modules/video_filter/time.c:52 modules/video_output/directx/directx.c:142
1721 msgid "Default"
1722 msgstr "Varsayılan"
1723
1724 #: src/libvlc.h:365 modules/gui/macosx/equalizer.m:144
1725 #: modules/gui/macosx/extended.m:106 modules/gui/macosx/wizard.m:386
1726 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:624
1727 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:218
1728 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:467
1729 msgid "Enable"
1730 msgstr "Etkin"
1731
1732 #: src/libvlc.h:367
1733 msgid "UDP port"
1734 msgstr "UDP port"
1735
1736 #: src/libvlc.h:369
1737 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
1738 msgstr ""
1739
1740 #: src/libvlc.h:371
1741 msgid "MTU of the network interface"
1742 msgstr ""
1743
1744 #: src/libvlc.h:373
1745 msgid ""
1746 "This is the maximum packet size that can be transmitted over network "
1747 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
1748 msgstr ""
1749
1750 #: src/libvlc.h:376
1751 msgid "Hop limit (TTL)"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: src/libvlc.h:378
1755 msgid ""
1756 "Specify the hop limit (TTL) of the multicast packets sent by the stream "
1757 "output."
1758 msgstr ""
1759
1760 #: src/libvlc.h:381
1761 msgid "Multicast output interface"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: src/libvlc.h:383
1765 msgid ""
1766 "Indicate here the multicast output interface. This overrides the routing "
1767 "table."
1768 msgstr ""
1769
1770 #: src/libvlc.h:386
1771 #, fuzzy
1772 msgid "Program to select"
1773 msgstr "Programlar"
1774
1775 #: src/libvlc.h:388
1776 msgid ""
1777 "Choose the program to select by giving its Service ID.\n"
1778 "Only use this option if you want to read a multi-program stream (like DVB "
1779 "streams for example)."
1780 msgstr ""
1781
1782 #: src/libvlc.h:392
1783 #, fuzzy
1784 msgid "Programs to select"
1785 msgstr "Programlar"
1786
1787 #: src/libvlc.h:394
1788 msgid ""
1789 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of SIDs.\n"
1790 "Only use this option if you want to read a multi-program stream (like DVB "
1791 "streams for example)."
1792 msgstr ""
1793
1794 #: src/libvlc.h:399 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:776
1795 #, fuzzy
1796 msgid "Audio track"
1797 msgstr "Ses İzi"
1798
1799 #: src/libvlc.h:401
1800 msgid ""
1801 "Give the stream number of the audio track you want to use (from 0 to n)."
1802 msgstr ""
1803
1804 #: src/libvlc.h:404 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:768
1805 msgid "Subtitles track"
1806 msgstr "Altyazı izi"
1807
1808 #: src/libvlc.h:406
1809 msgid ""
1810 "Give the stream number of the subtitle track you want to use (from 0 to n)."
1811 msgstr ""
1812
1813 #: src/libvlc.h:409
1814 #, fuzzy
1815 msgid "Audio language"
1816 msgstr "Ses dilini seçiniz"
1817
1818 #: src/libvlc.h:411
1819 msgid ""
1820 "Give the language of the audio track you want to use (comma separted, two or "
1821 "three letter country code)."
1822 msgstr ""
1823
1824 #: src/libvlc.h:414
1825 #, fuzzy
1826 msgid "Subtitle language"
1827 msgstr "Altyazı dilini seçiniz"
1828
1829 #: src/libvlc.h:416
1830 msgid ""
1831 "Give the language of the subtitle track you want to use (comma separted, two "
1832 "or tree letter country code)."
1833 msgstr ""
1834
1835 #: src/libvlc.h:419
1836 #, fuzzy
1837 msgid "Audio track ID"
1838 msgstr "Ses İzi"
1839
1840 #: src/libvlc.h:421
1841 msgid "Give the stream ID of the audio track you want to use."
1842 msgstr ""
1843
1844 #: src/libvlc.h:423
1845 #, fuzzy
1846 msgid "Subtitles track ID"
1847 msgstr "Altyazı izi"
1848
1849 #: src/libvlc.h:425
1850 msgid "Give the stream ID of the subtitle track you want to use."
1851 msgstr ""
1852
1853 #: src/libvlc.h:427
1854 msgid "Input repetitions"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: src/libvlc.h:428
1858 msgid "Number of time the same input will be repeated"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: src/libvlc.h:431 src/libvlc.h:432
1862 msgid "Input start time (seconds)"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: src/libvlc.h:434 src/libvlc.h:435
1866 msgid "Input stop time (seconds)"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: src/libvlc.h:437
1870 msgid "Input list"
1871 msgstr "Girdi listesi"
1872
1873 #: src/libvlc.h:438
1874 msgid ""
1875 "Allows you to specify a comma-separated list of inputs that will be "
1876 "concatenated after the normal one."
1877 msgstr ""
1878
1879 #: src/libvlc.h:441
1880 msgid "Input slave (experimental)"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: src/libvlc.h:442
1884 msgid ""
1885 "Allows you to play from several streams at the same time. This feature is "
1886 "experimental, not all formats are supported."
1887 msgstr ""
1888
1889 #: src/libvlc.h:446
1890 msgid "Bookmarks list for a stream"
1891 msgstr ""
1892
1893 #: src/libvlc.h:447
1894 msgid ""
1895 "You can specify a list of bookmarks for a stream in the form "
1896 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
1897 "{...}\""
1898 msgstr ""
1899
1900 #: src/libvlc.h:452
1901 msgid ""
1902 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
1903 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
1904 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
1905 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
1906 msgstr ""
1907
1908 #: src/libvlc.h:458
1909 msgid "Force subtitle position"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: src/libvlc.h:460
1913 msgid ""
1914 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
1915 "over the movie. Try several positions."
1916 msgstr ""
1917
1918 #: src/libvlc.h:463
1919 #, fuzzy
1920 msgid "Enable sub-pictures"
1921 msgstr "Altresimler"
1922
1923 #: src/libvlc.h:465
1924 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
1925 msgstr ""
1926
1927 #: src/libvlc.h:467 src/libvlc.h:1152 src/misc/iso-639_def.h:143
1928 #: modules/stream_out/transcode.c:239
1929 msgid "On Screen Display"
1930 msgstr "On Screen Display"
1931
1932 #: src/libvlc.h:469
1933 msgid ""
1934 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
1935 "Display). You can disable this feature here."
1936 msgstr ""
1937
1938 #: src/libvlc.h:472
1939 msgid "Subpictures filter module"
1940 msgstr "Altresim süzgeç modülü"
1941
1942 #: src/libvlc.h:474
1943 msgid ""
1944 "This will allow you to add a subpictures filter for instance to overlay a "
1945 "logo."
1946 msgstr ""
1947
1948 #: src/libvlc.h:477
1949 msgid "Autodetect subtitle files"
1950 msgstr "Altyazı dosyalarını otomatik bul"
1951
1952 #: src/libvlc.h:479
1953 msgid ""
1954 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified."
1955 msgstr ""
1956
1957 #: src/libvlc.h:482
1958 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: src/libvlc.h:484
1962 msgid ""
1963 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
1964 "Options are:\n"
1965 "0 = no subtitles autodetected\n"
1966 "1 = any subtitle file\n"
1967 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
1968 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
1969 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: src/libvlc.h:492
1973 msgid "Subtitle autodetection paths"
1974 msgstr "Altyazı otomatik bulma yolu"
1975
1976 #: src/libvlc.h:494
1977 msgid ""
1978 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
1979 "found in the current directory."
1980 msgstr ""
1981
1982 #: src/libvlc.h:497
1983 msgid "Use subtitle file"
1984 msgstr "Altyazı dosyasını kullan"
1985
1986 #: src/libvlc.h:499
1987 msgid ""
1988 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
1989 "subtitle file."
1990 msgstr ""
1991
1992 #: src/libvlc.h:502
1993 msgid "DVD device"
1994 msgstr "DVD aygıtı"
1995
1996 #: src/libvlc.h:505
1997 msgid ""
1998 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
1999 "the drive letter (eg. D:)"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: src/libvlc.h:509
2003 msgid "This is the default DVD device to use."
2004 msgstr ""
2005
2006 #: src/libvlc.h:512
2007 msgid "VCD device"
2008 msgstr "VCD aygıtı"
2009
2010 #: src/libvlc.h:515
2011 msgid ""
2012 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2013 "scan for a suitable CD-ROM device."
2014 msgstr ""
2015
2016 #: src/libvlc.h:519
2017 msgid "This is the default VCD device to use."
2018 msgstr ""
2019
2020 #: src/libvlc.h:522
2021 msgid "Audio CD device"
2022 msgstr "Ses CDsi aygıtı"
2023
2024 #: src/libvlc.h:525
2025 msgid ""
2026 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2027 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2028 msgstr ""
2029
2030 #: src/libvlc.h:529
2031 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2032 msgstr ""
2033
2034 #: src/libvlc.h:532 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:838
2035 msgid "Force IPv6"
2036 msgstr "IPv6 kullan"
2037
2038 #: src/libvlc.h:534
2039 msgid ""
2040 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
2041 "connections."
2042 msgstr ""
2043
2044 #: src/libvlc.h:537
2045 msgid "Force IPv4"
2046 msgstr "IPv4 kullan"
2047
2048 #: src/libvlc.h:539
2049 msgid ""
2050 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
2051 "connections."
2052 msgstr ""
2053
2054 #: src/libvlc.h:542
2055 msgid "TCP connection timeout in ms"
2056 msgstr ""
2057
2058 #: src/libvlc.h:544
2059 msgid ""
2060 "Allows you to modify the default TCP connection timeout. This value should "
2061 "be set in millisecond units."
2062 msgstr ""
2063
2064 #: src/libvlc.h:547
2065 msgid "SOCKS server"
2066 msgstr "SOCKS sunucusu"
2067
2068 #: src/libvlc.h:549
2069 msgid ""
2070 "Allow you to specify a SOCKS server to use. It must be of the form address:"
2071 "port . It will be used for all TCP connections"
2072 msgstr ""
2073
2074 #: src/libvlc.h:552
2075 msgid "SOCKS user name"
2076 msgstr "SOCKS kullanıcı adı"
2077
2078 #: src/libvlc.h:553
2079 msgid ""
2080 "Allows you to modify the user name that will be used for the connection to "
2081 "the SOCKS server."
2082 msgstr ""
2083
2084 #: src/libvlc.h:556
2085 msgid "SOCKS password"
2086 msgstr "SOCKS parola"
2087
2088 #: src/libvlc.h:557
2089 msgid ""
2090 "Allows you to modify the password that will be used for the connection to "
2091 "the SOCKS server."
2092 msgstr ""
2093
2094 #: src/libvlc.h:560
2095 msgid "Title metadata"
2096 msgstr "Başlık üstverisi"
2097
2098 #: src/libvlc.h:562
2099 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2100 msgstr ""
2101
2102 #: src/libvlc.h:564
2103 msgid "Author metadata"
2104 msgstr "Yazar üstverisi"
2105
2106 #: src/libvlc.h:566
2107 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2108 msgstr ""
2109
2110 #: src/libvlc.h:568
2111 msgid "Artist metadata"
2112 msgstr "Sanatçı üstverisi"
2113
2114 #: src/libvlc.h:570
2115 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2116 msgstr ""
2117
2118 #: src/libvlc.h:572
2119 msgid "Genre metadata"
2120 msgstr "Tarz üstverisi"
2121
2122 #: src/libvlc.h:574
2123 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2124 msgstr ""
2125
2126 #: src/libvlc.h:576
2127 msgid "Copyright metadata"
2128 msgstr "Telif hakkı üstverisi"
2129
2130 #: src/libvlc.h:578
2131 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2132 msgstr ""
2133
2134 #: src/libvlc.h:580
2135 msgid "Description metadata"
2136 msgstr "Açıklama üstverisi"
2137
2138 #: src/libvlc.h:582
2139 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2140 msgstr ""
2141
2142 #: src/libvlc.h:584
2143 msgid "Date metadata"
2144 msgstr "Tarih üstverisi"
2145
2146 #: src/libvlc.h:586
2147 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2148 msgstr ""
2149
2150 #: src/libvlc.h:588
2151 msgid "URL metadata"
2152 msgstr "URL üstverisi"
2153
2154 #: src/libvlc.h:590
2155 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2156 msgstr ""
2157
2158 #: src/libvlc.h:593
2159 msgid ""
2160 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2161 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2162 "can break playback of all your streams."
2163 msgstr ""
2164
2165 #: src/libvlc.h:597
2166 msgid "Preferred codecs list"
2167 msgstr "Tercih edilen codec'ler listesi"
2168
2169 #: src/libvlc.h:599
2170 msgid ""
2171 "This allows you to select a list of codecs that VLC will use in priority. "
2172 "For instance, 'dummy,a52' will try the dummy and a52 codecs before trying "
2173 "the other ones."
2174 msgstr ""
2175
2176 #: src/libvlc.h:603
2177 msgid "Preferred encoders list"
2178 msgstr "Tercih edilen kodlayıcılar listesi"
2179
2180 #: src/libvlc.h:605
2181 msgid ""
2182 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: src/libvlc.h:609
2186 msgid ""
2187 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2188 "subsystem."
2189 msgstr ""
2190
2191 #: src/libvlc.h:612
2192 msgid "Default stream output chain"
2193 msgstr "Varsayılan akış çıktı zinciri"
2194
2195 #: src/libvlc.h:614
2196 msgid ""
2197 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2198 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2199 "all streams."
2200 msgstr ""
2201
2202 #: src/libvlc.h:618
2203 msgid "Enable streaming of all ES"
2204 msgstr "Tüm ES akışları etkin"
2205
2206 #: src/libvlc.h:620
2207 msgid "This allows you to stream all ES (video, audio and subtitles)"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: src/libvlc.h:622
2211 msgid "Display while streaming"
2212 msgstr "Akarken ekranda göster"
2213
2214 #: src/libvlc.h:624
2215 msgid "This allows you to play the stream while streaming it."
2216 msgstr ""
2217
2218 #: src/libvlc.h:626
2219 msgid "Enable video stream output"
2220 msgstr "Video akış çıktısı etkin"
2221
2222 #: src/libvlc.h:628
2223 msgid ""
2224 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
2225 "stream output facility when this last one is enabled."
2226 msgstr ""
2227
2228 #: src/libvlc.h:631
2229 msgid "Enable audio stream output"
2230 msgstr "Ses akış çıktısı etkin"
2231
2232 #: src/libvlc.h:633
2233 msgid ""
2234 "This allows you to choose if the audio stream should be redirected to the "
2235 "stream output facility when this last one is enabled."
2236 msgstr ""
2237
2238 #: src/libvlc.h:636
2239 #, fuzzy
2240 msgid "Enable SPU stream output"
2241 msgstr "Ses akış çıktısı etkin"
2242
2243 #: src/libvlc.h:638
2244 msgid ""
2245 "This allows you to choose if the SPU streams should be redirected to the "
2246 "stream output facility when this last one is enabled."
2247 msgstr ""
2248
2249 #: src/libvlc.h:641
2250 msgid "Keep stream output open"
2251 msgstr "Akış çıktısını açık tut"
2252
2253 #: src/libvlc.h:643
2254 msgid ""
2255 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2256 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2257 "specified)"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: src/libvlc.h:647
2261 msgid "Preferred packetizer list"
2262 msgstr "Tercih edilen paketleyici listesi"
2263
2264 #: src/libvlc.h:649
2265 msgid ""
2266 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2267 msgstr ""
2268
2269 #: src/libvlc.h:652
2270 msgid "Mux module"
2271 msgstr "Çoklayıcı modülü"
2272
2273 #: src/libvlc.h:654
2274 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: src/libvlc.h:656
2278 msgid "Access output module"
2279 msgstr "Erişim çıktı modülü"
2280
2281 #: src/libvlc.h:658
2282 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: src/libvlc.h:660
2286 msgid "Control SAP flow"
2287 msgstr "SAP akışını denetle"
2288
2289 #: src/libvlc.h:661
2290 msgid ""
2291 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2292 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone"
2293 msgstr ""
2294
2295 #: src/libvlc.h:665
2296 msgid "SAP announcement interval"
2297 msgstr "SAP anons aralığı"
2298
2299 #: src/libvlc.h:666
2300 msgid ""
2301 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2302 "between SAP announcements"
2303 msgstr ""
2304
2305 #: src/libvlc.h:670
2306 msgid ""
2307 "These options allow you to enable special CPU optimizations.\n"
2308 "You should always leave all these enabled."
2309 msgstr ""
2310
2311 #: src/libvlc.h:673
2312 msgid "Enable FPU support"
2313 msgstr "FPU desteği etkin"
2314
2315 #: src/libvlc.h:675
2316 msgid ""
2317 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2318 "advantage of it."
2319 msgstr ""
2320
2321 #: src/libvlc.h:678
2322 msgid "Enable CPU MMX support"
2323 msgstr "CPU MMX desteği etkin"
2324
2325 #: src/libvlc.h:680
2326 msgid ""
2327 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2328 "of them."
2329 msgstr ""
2330
2331 #: src/libvlc.h:683
2332 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2333 msgstr "CPU 3D Now! desteği etkin"
2334
2335 #: src/libvlc.h:685
2336 msgid ""
2337 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2338 "advantage of them."
2339 msgstr ""
2340
2341 #: src/libvlc.h:688
2342 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2343 msgstr "CPU MMX EXT desteği etkin"
2344
2345 #: src/libvlc.h:690
2346 msgid ""
2347 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2348 "advantage of them."
2349 msgstr ""
2350
2351 #: src/libvlc.h:693
2352 msgid "Enable CPU SSE support"
2353 msgstr "CPU SSE desteği etkin"
2354
2355 #: src/libvlc.h:695
2356 msgid ""
2357 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2358 "of them."
2359 msgstr ""
2360
2361 #: src/libvlc.h:698
2362 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2363 msgstr "CPU SSE2 desteği etkin"
2364
2365 #: src/libvlc.h:700
2366 msgid ""
2367 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2368 "of them."
2369 msgstr ""
2370
2371 #: src/libvlc.h:703
2372 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2373 msgstr "CPU AltiVec desteği etkin"
2374
2375 #: src/libvlc.h:705
2376 msgid ""
2377 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2378 "advantage of them."
2379 msgstr ""
2380
2381 #: src/libvlc.h:709
2382 msgid ""
2383 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
2384 "overridden in the playlist dialog box."
2385 msgstr ""
2386
2387 #: src/libvlc.h:712
2388 msgid "Automatically preparse files"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: src/libvlc.h:714
2392 msgid ""
2393 "This option enables automatic preparsing of files added to the playlist (to "
2394 "retrieve some metadata)."
2395 msgstr ""
2396
2397 #: src/libvlc.h:717
2398 msgid "Services discovery modules"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: src/libvlc.h:719
2402 msgid ""
2403 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
2404 "Typical values are sap, hal, ..."
2405 msgstr ""
2406
2407 #: src/libvlc.h:722
2408 msgid "Play files randomly forever"
2409 msgstr "Dosyaları rastgele sürekli oynat"
2410
2411 #: src/libvlc.h:724
2412 msgid ""
2413 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
2414 "interrupted."
2415 msgstr ""
2416
2417 #: src/libvlc.h:727
2418 msgid "Repeat all"
2419 msgstr "Tümünü tekrarla"
2420
2421 #: src/libvlc.h:729
2422 msgid ""
2423 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
2424 "option."
2425 msgstr ""
2426
2427 #: src/libvlc.h:732
2428 msgid "Repeat current item"
2429 msgstr "Şuanki ögeyi tekrarla"
2430
2431 #: src/libvlc.h:734
2432 msgid ""
2433 "When this is active, VLC will keep playing the current playlist item over "
2434 "and over again."
2435 msgstr ""
2436
2437 #: src/libvlc.h:737
2438 msgid "Play and stop"
2439 msgstr "Oynat ve durdur"
2440
2441 #: src/libvlc.h:739
2442 msgid "Stop the playlist after each played playlist item. "
2443 msgstr ""
2444
2445 #: src/libvlc.h:742
2446 msgid ""
2447 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2448 "you really know what you are doing."
2449 msgstr ""
2450
2451 #: src/libvlc.h:745
2452 msgid "Memory copy module"
2453 msgstr "Bellek kopyalama modülü"
2454
2455 #: src/libvlc.h:747
2456 msgid ""
2457 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2458 "select the fastest one supported by your hardware."
2459 msgstr ""
2460
2461 #: src/libvlc.h:750
2462 msgid "Access module"
2463 msgstr "Erişim modülü"
2464
2465 #: src/libvlc.h:752
2466 msgid ""
2467 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2468 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2469 "option unless you really know what you are doing."
2470 msgstr ""
2471
2472 #: src/libvlc.h:756
2473 msgid "Access filter module"
2474 msgstr "Erişim süzgeci modülü"
2475
2476 #: src/libvlc.h:758
2477 msgid "This is a legacy entry to let you configure access filter modules."
2478 msgstr ""
2479
2480 #: src/libvlc.h:760
2481 msgid "Demux module"
2482 msgstr "Ayırıcı modülü"
2483
2484 #: src/libvlc.h:762
2485 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules."
2486 msgstr ""
2487
2488 #: src/libvlc.h:764
2489 msgid "Allow real-time priority"
2490 msgstr "Gerçek-zamanlı öncelik mümkün"
2491
2492 #: src/libvlc.h:766
2493 msgid ""
2494 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2495 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2496 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2497 "only activate this if you know what you're doing."
2498 msgstr ""
2499
2500 #: src/libvlc.h:772
2501 msgid "Adjust VLC priority"
2502 msgstr "VLC önceliğini ayarla"
2503
2504 #: src/libvlc.h:774
2505 msgid ""
2506 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2507 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2508 "VLC instances."
2509 msgstr ""
2510
2511 #: src/libvlc.h:778
2512 msgid "Minimize number of threads"
2513 msgstr "İş parçacık sayısını minimumda tut"
2514
2515 #: src/libvlc.h:780
2516 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: src/libvlc.h:782
2520 msgid "Modules search path"
2521 msgstr "Modül arama yolu"
2522
2523 #: src/libvlc.h:784
2524 msgid ""
2525 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
2526 "modules."
2527 msgstr ""
2528
2529 #: src/libvlc.h:787
2530 msgid "VLM configuration file"
2531 msgstr "VLM yapılandırma dosyası"
2532
2533 #: src/libvlc.h:789
2534 msgid ""
2535 "This option allows you to specify a VLM configuration file that will be read "
2536 "when VLM is launched."
2537 msgstr ""
2538
2539 #: src/libvlc.h:792
2540 msgid "Use a plugins cache"
2541 msgstr "Eklenti arabelleği kullan"
2542
2543 #: src/libvlc.h:794
2544 msgid ""
2545 "This option allows you to use a plugins cache which will greatly improve the "
2546 "start time of VLC."
2547 msgstr ""
2548
2549 #: src/libvlc.h:797
2550 msgid "Collect statistics"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: src/libvlc.h:799
2554 msgid "This option allows you to collect miscellaneous statistics."
2555 msgstr ""
2556
2557 #: src/libvlc.h:801
2558 msgid "Run as daemon process"
2559 msgstr "Arkaplan işlemi olarak çalışsın"
2560
2561 #: src/libvlc.h:803
2562 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
2563 msgstr ""
2564
2565 #: src/libvlc.h:805
2566 msgid "Allow only one running instance"
2567 msgstr "Yalnızca bir kopya çalışsın"
2568
2569 #: src/libvlc.h:807
2570 msgid ""
2571 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
2572 "instance if you associated VLC with some media types and you don't want a "
2573 "new instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
2574 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
2575 "running instance or enqueue it."
2576 msgstr ""
2577
2578 #: src/libvlc.h:814
2579 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
2580 msgstr ""
2581
2582 #: src/libvlc.h:816
2583 msgid ""
2584 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
2585 "playing current item."
2586 msgstr ""
2587
2588 #: src/libvlc.h:819
2589 msgid "Increase the priority of the process"
2590 msgstr "İşlemin önceliğini artır"
2591
2592 #: src/libvlc.h:821
2593 msgid ""
2594 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
2595 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
2596 "could otherwise take too much processor time.\n"
2597 "However be advised that in certain circumstances (bugs) VLC could take all "
2598 "the processor time and render the whole system unresponsive which might "
2599 "require a reboot of your machine."
2600 msgstr ""
2601
2602 #: src/libvlc.h:828
2603 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: src/libvlc.h:830
2607 msgid ""
2608 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
2609 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
2610 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
2611 msgstr ""
2612
2613 #: src/libvlc.h:835
2614 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
2615 msgstr ""
2616
2617 #: src/libvlc.h:838
2618 msgid ""
2619 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
2620 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
2621 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
2622 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
2623 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
2624 msgstr ""
2625
2626 #: src/libvlc.h:846
2627 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
2628 msgstr ""
2629
2630 #: src/libvlc.h:849 src/video_output/vout_intf.c:331
2631 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/applescript.m:121
2632 #: modules/gui/macosx/controls.m:321 modules/gui/macosx/controls.m:638
2633 #: modules/gui/macosx/controls.m:668 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:44
2634 #: modules/gui/macosx/intf.m:477 modules/gui/macosx/intf.m:553
2635 msgid "Fullscreen"
2636 msgstr "Tam ekran"
2637
2638 #: src/libvlc.h:850
2639 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
2640 msgstr "Tam ekran durumuna geçmek için kestirme tuş seçin"
2641
2642 #: src/libvlc.h:851 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:81
2643 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1489
2644 msgid "Play/Pause"
2645 msgstr "Oynat/Duraklat"
2646
2647 #: src/libvlc.h:852
2648 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
2649 msgstr "Duraklatma durumuna geçmek için kestirme tuş seçin"
2650
2651 #: src/libvlc.h:853
2652 msgid "Pause only"
2653 msgstr "Sadece duraklat"
2654
2655 #: src/libvlc.h:854
2656 msgid "Select the hotkey to use to pause."
2657 msgstr "Duraklatma için kestirme tuş seçin"
2658
2659 #: src/libvlc.h:855
2660 msgid "Play only"
2661 msgstr "Sadece oynat"
2662
2663 #: src/libvlc.h:856
2664 msgid "Select the hotkey to use to play."
2665 msgstr "Oynatma  için kestirme tuş seçin"
2666
2667 #: src/libvlc.h:857 modules/control/hotkeys.c:641
2668 #: modules/gui/macosx/controls.m:573 modules/gui/macosx/intf.m:518
2669 msgid "Faster"
2670 msgstr "Hızlı"
2671
2672 #: src/libvlc.h:858
2673 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
2674 msgstr "Hızlı ileriye sarma  için kestirme tuş seçin"
2675
2676 #: src/libvlc.h:859 modules/control/hotkeys.c:648
2677 #: modules/gui/macosx/controls.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:519
2678 msgid "Slower"
2679 msgstr "Yavaş"
2680
2681 #: src/libvlc.h:860
2682 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
2683 msgstr "Ağır çekim oynatma  için kestirme tuş seçin"
2684
2685 #: src/libvlc.h:861 modules/control/hotkeys.c:610
2686 #: modules/gui/macosx/controls.m:594 modules/gui/macosx/intf.m:476
2687 #: modules/gui/macosx/intf.m:521 modules/gui/macosx/intf.m:592
2688 #: modules/gui/macosx/wizard.m:314 modules/gui/macosx/wizard.m:356
2689 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1411 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1494
2690 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:287
2691 msgid "Next"
2692 msgstr "Sonraki"
2693
2694 #: src/libvlc.h:862
2695 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
2696 msgstr ""
2697
2698 #: src/libvlc.h:863 modules/control/hotkeys.c:621
2699 #: modules/gui/macosx/controls.m:593 modules/gui/macosx/intf.m:471
2700 #: modules/gui/macosx/intf.m:520 modules/gui/macosx/intf.m:593
2701 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1493
2702 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:286
2703 msgid "Previous"
2704 msgstr "Önceki"
2705
2706 #: src/libvlc.h:864
2707 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
2708 msgstr ""
2709
2710 #: src/libvlc.h:865 modules/gui/macosx/controls.m:585
2711 #: modules/gui/macosx/intf.m:474 modules/gui/macosx/intf.m:517
2712 #: modules/gui/macosx/intf.m:591 modules/gui/pda/pda_interface.c:274
2713 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:275
2714 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:86
2715 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:660
2716 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1495
2717 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:285 modules/visualization/xosd.c:235
2718 msgid "Stop"
2719 msgstr "Durdur"
2720
2721 #: src/libvlc.h:866
2722 msgid "Select the hotkey to stop the playback."
2723 msgstr ""
2724
2725 #: src/libvlc.h:867 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:46
2726 #: modules/gui/macosx/intf.m:479 modules/gui/macosx/sfilters.m:80
2727 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:93 modules/gui/macosx/sfilters.m:106
2728 #: modules/video_filter/marq.c:121 modules/video_filter/rss.c:158
2729 msgid "Position"
2730 msgstr "Konum"
2731
2732 #: src/libvlc.h:868
2733 msgid "Select the hotkey to display the position."
2734 msgstr ""
2735
2736 #: src/libvlc.h:870
2737 msgid "Very short backwards jump"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: src/libvlc.h:872
2741 #, fuzzy
2742 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
2743 msgstr "Duraklatma için kestirme tuş seçin"
2744
2745 #: src/libvlc.h:873
2746 #, fuzzy
2747 msgid "Short backwards jump"
2748 msgstr "Geriye doğru git"
2749
2750 #: src/libvlc.h:875
2751 #, fuzzy
2752 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
2753 msgstr "Duraklatma için kestirme tuş seçin"
2754
2755 #: src/libvlc.h:877
2756 msgid "Medium backwards jump"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: src/libvlc.h:879
2760 #, fuzzy
2761 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
2762 msgstr "Duraklatma için kestirme tuş seçin"
2763
2764 #: src/libvlc.h:880
2765 #, fuzzy
2766 msgid "Long backwards jump"
2767 msgstr "Geriye doğru git"
2768
2769 #: src/libvlc.h:882
2770 #, fuzzy
2771 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
2772 msgstr "Duraklatma için kestirme tuş seçin"
2773
2774 #: src/libvlc.h:884
2775 msgid "Very short forward jump"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: src/libvlc.h:886
2779 #, fuzzy
2780 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
2781 msgstr "Hızlı ileriye sarma  için kestirme tuş seçin"
2782
2783 #: src/libvlc.h:887
2784 #, fuzzy
2785 msgid "Short forward jump"
2786 msgstr "İleriye Sar"
2787
2788 #: src/libvlc.h:889
2789 #, fuzzy
2790 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
2791 msgstr "Hızlı ileriye sarma  için kestirme tuş seçin"
2792
2793 #: src/libvlc.h:891
2794 msgid "Medium forward jump"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: src/libvlc.h:893
2798 #, fuzzy
2799 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
2800 msgstr "Hızlı ileriye sarma  için kestirme tuş seçin"
2801
2802 #: src/libvlc.h:894
2803 msgid "Long forward jump"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: src/libvlc.h:896
2807 #, fuzzy
2808 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
2809 msgstr "Hızlı ileriye sarma  için kestirme tuş seçin"
2810
2811 #: src/libvlc.h:898
2812 msgid "Very short jump size"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: src/libvlc.h:899
2816 msgid "Very short jump \"size\", in seconds"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: src/libvlc.h:900
2820 msgid "Short jump size"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: src/libvlc.h:901
2824 msgid "Short jump \"size\", in seconds"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: src/libvlc.h:902
2828 msgid "Medium jump size"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: src/libvlc.h:903
2832 msgid "Medium jump \"size\", in seconds"
2833 msgstr ""
2834
2835 #: src/libvlc.h:904
2836 #, fuzzy
2837 msgid "Long jump size"
2838 msgstr "Yazıtipi boyutu"
2839
2840 #: src/libvlc.h:905
2841 msgid "Long jump \"size\", in seconds"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: src/libvlc.h:907 modules/control/hotkeys.c:275
2845 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274
2846 msgid "Quit"
2847 msgstr "Çıkış"
2848
2849 #: src/libvlc.h:908
2850 msgid "Select the hotkey to quit the application."
2851 msgstr ""
2852
2853 #: src/libvlc.h:909
2854 msgid "Navigate up"
2855 msgstr "Yukarıya git"
2856
2857 #: src/libvlc.h:910
2858 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
2859 msgstr ""
2860
2861 #: src/libvlc.h:911
2862 msgid "Navigate down"
2863 msgstr "Aşağıya git"
2864
2865 #: src/libvlc.h:912
2866 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
2867 msgstr ""
2868
2869 #: src/libvlc.h:913
2870 msgid "Navigate left"
2871 msgstr "Sola git"
2872
2873 #: src/libvlc.h:914
2874 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
2875 msgstr ""
2876
2877 #: src/libvlc.h:915
2878 msgid "Navigate right"
2879 msgstr "Sağa git"
2880
2881 #: src/libvlc.h:916
2882 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
2883 msgstr ""
2884
2885 #: src/libvlc.h:917
2886 msgid "Activate"
2887 msgstr "Etkinleştir"
2888
2889 #: src/libvlc.h:918
2890 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
2891 msgstr ""
2892
2893 #: src/libvlc.h:919
2894 #, fuzzy
2895 msgid "Go to the DVD menu"
2896 msgstr "DVD menülerini kullan"
2897
2898 #: src/libvlc.h:920
2899 #, fuzzy
2900 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
2901 msgstr "Duraklatma için kestirme tuş seçin"
2902
2903 #: src/libvlc.h:921
2904 #, fuzzy
2905 msgid "Select previous DVD title"
2906 msgstr "Önceki başlığı seç"
2907
2908 #: src/libvlc.h:922
2909 #, fuzzy
2910 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
2911 msgstr "Duraklatma için kestirme tuş seçin"
2912
2913 #: src/libvlc.h:923
2914 #, fuzzy
2915 msgid "Select next DVD title"
2916 msgstr "Sonraki bölümü seç"
2917
2918 #: src/libvlc.h:924
2919 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: src/libvlc.h:925
2923 #, fuzzy
2924 msgid "Select prev DVD chapter"
2925 msgstr "Önceki bölümü seç"
2926
2927 #: src/libvlc.h:926
2928 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: src/libvlc.h:927
2932 #, fuzzy
2933 msgid "Select next DVD chapter"
2934 msgstr "Sonraki bölümü seç"
2935
2936 #: src/libvlc.h:928
2937 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: src/libvlc.h:929
2941 msgid "Volume up"
2942 msgstr "Ses seviyesi artır"
2943
2944 #: src/libvlc.h:930
2945 msgid "Select the key to increase audio volume."
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/libvlc.h:931
2949 msgid "Volume down"
2950 msgstr "Ses seviyesi azalt"
2951
2952 #: src/libvlc.h:932
2953 msgid "Select the key to decrease audio volume."
2954 msgstr ""
2955
2956 #: src/libvlc.h:933 modules/gui/macosx/controls.m:628
2957 #: modules/gui/macosx/intf.m:538 modules/gui/macosx/intf.m:594
2958 msgid "Mute"
2959 msgstr "Sessiz"
2960
2961 #: src/libvlc.h:934
2962 msgid "Select the key to turn off audio volume."
2963 msgstr ""
2964
2965 #: src/libvlc.h:935
2966 msgid "Subtitle delay up"
2967 msgstr "Altyazı gecikmesini artır"
2968
2969 #: src/libvlc.h:936
2970 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
2971 msgstr ""
2972
2973 #: src/libvlc.h:937
2974 msgid "Subtitle delay down"
2975 msgstr "Altyazı gecikmesini azalt"
2976
2977 #: src/libvlc.h:938
2978 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
2979 msgstr ""
2980
2981 #: src/libvlc.h:939
2982 msgid "Audio delay up"
2983 msgstr "Ses gecikmesini artır"
2984
2985 #: src/libvlc.h:940
2986 msgid "Select the key to increase the audio delay."
2987 msgstr ""
2988
2989 #: src/libvlc.h:941
2990 msgid "Audio delay down"
2991 msgstr "Ses gecikmesini azalt"
2992
2993 #: src/libvlc.h:942
2994 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
2995 msgstr ""
2996
2997 #: src/libvlc.h:943
2998 msgid "Play playlist bookmark 1"
2999 msgstr "Yer imi 1 oynat"
3000
3001 #: src/libvlc.h:944
3002 msgid "Play playlist bookmark 2"
3003 msgstr "Yer imi 2 oynat"
3004
3005 #: src/libvlc.h:945
3006 msgid "Play playlist bookmark 3"
3007 msgstr "Yer imi 3 oynat"
3008
3009 #: src/libvlc.h:946
3010 msgid "Play playlist bookmark 4"
3011 msgstr "Yer imi 4 oynat"
3012
3013 #: src/libvlc.h:947
3014 msgid "Play playlist bookmark 5"
3015 msgstr "Yer imi 5 oynat"
3016
3017 #: src/libvlc.h:948
3018 msgid "Play playlist bookmark 6"
3019 msgstr "Yer imi 6 oynat"
3020
3021 #: src/libvlc.h:949
3022 msgid "Play playlist bookmark 7"
3023 msgstr "Yer imi 7 oynat"
3024
3025 #: src/libvlc.h:950
3026 msgid "Play playlist bookmark 8"
3027 msgstr "Yer imi 8 oynat"
3028
3029 #: src/libvlc.h:951
3030 msgid "Play playlist bookmark 9"
3031 msgstr "Yer imi 9 oynat"
3032
3033 #: src/libvlc.h:952
3034 msgid "Play playlist bookmark 10"
3035 msgstr "Yer imi 10 oynat"
3036
3037 #: src/libvlc.h:953
3038 msgid "Select the key to play this bookmark."
3039 msgstr ""
3040
3041 #: src/libvlc.h:954
3042 msgid "Set playlist bookmark 1"
3043 msgstr "Yer imi 1 ayarla"
3044
3045 #: src/libvlc.h:955
3046 msgid "Set playlist bookmark 2"
3047 msgstr "Yer imi 2 ayarla"
3048
3049 #: src/libvlc.h:956
3050 msgid "Set playlist bookmark 3"
3051 msgstr "Yer imi 3 ayarla"
3052
3053 #: src/libvlc.h:957
3054 msgid "Set playlist bookmark 4"
3055 msgstr "Yer imi 4 ayarla"
3056
3057 #: src/libvlc.h:958
3058 msgid "Set playlist bookmark 5"
3059 msgstr "Yer imi 5 ayarla"
3060
3061 #: src/libvlc.h:959
3062 msgid "Set playlist bookmark 6"
3063 msgstr "Yer imi 6 ayarla"
3064
3065 #: src/libvlc.h:960
3066 msgid "Set playlist bookmark 7"
3067 msgstr "Yer imi 7 ayarla"
3068
3069 #: src/libvlc.h:961
3070 msgid "Set playlist bookmark 8"
3071 msgstr "Yer imi 8 ayarla"
3072
3073 #: src/libvlc.h:962
3074 msgid "Set playlist bookmark 9"
3075 msgstr "Yer imi 9 ayarla"
3076
3077 #: src/libvlc.h:963
3078 msgid "Set playlist bookmark 10"
3079 msgstr "Yer imi 10 ayarla"
3080
3081 #: src/libvlc.h:964
3082 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3083 msgstr ""
3084
3085 #: src/libvlc.h:966
3086 msgid "Go back in browsing history"
3087 msgstr "Gezintide geriye git"
3088
3089 #: src/libvlc.h:967
3090 msgid ""
3091 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3092 "history."
3093 msgstr ""
3094
3095 #: src/libvlc.h:968
3096 msgid "Go forward in browsing history"
3097 msgstr "Gezintide ileriye git"
3098
3099 #: src/libvlc.h:969
3100 msgid ""
3101 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3102 "history."
3103 msgstr ""
3104
3105 #: src/libvlc.h:971
3106 msgid "Cycle audio track"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: src/libvlc.h:972
3110 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: src/libvlc.h:973
3114 msgid "Cycle subtitle track"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: src/libvlc.h:974
3118 msgid "Cycle through the available subtitle tracks"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: src/libvlc.h:975
3122 #, fuzzy
3123 msgid "Cycle source aspect ratio"
3124 msgstr "Kaynak en-boy oranı"
3125
3126 #: src/libvlc.h:976
3127 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios"
3128 msgstr ""
3129
3130 #: src/libvlc.h:977
3131 #, fuzzy
3132 msgid "Cycle video crop"
3133 msgstr "Gri video çıktısı"
3134
3135 #: src/libvlc.h:978
3136 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: src/libvlc.h:979
3140 #, fuzzy
3141 msgid "Cycle deinterlace modes"
3142 msgstr "WinCE arayüz modülü"
3143
3144 #: src/libvlc.h:980
3145 msgid "Cycle through all the deinterlace modes"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: src/libvlc.h:981
3149 msgid "Show interface"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: src/libvlc.h:982
3153 msgid "Raise the interface above all other windows"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: src/libvlc.h:983
3157 #, fuzzy
3158 msgid "Hide interface"
3159 msgstr "Arayüzü Göster/Gizle"
3160
3161 #: src/libvlc.h:984
3162 msgid "Lower the interface below all other windows"
3163 msgstr ""
3164
3165 #: src/libvlc.h:985
3166 msgid "Take video snapshot"
3167 msgstr "Videodan enstantane çek"
3168
3169 #: src/libvlc.h:986
3170 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3171 msgstr ""
3172
3173 #: src/libvlc.h:988 modules/access_filter/record.c:50
3174 #: modules/access_filter/record.c:51
3175 msgid "Record"
3176 msgstr "Kayıt"
3177
3178 #: src/libvlc.h:989
3179 msgid "Record access filter start/stop."
3180 msgstr ""
3181
3182 #: src/libvlc.h:993
3183 #, c-format
3184 msgid ""
3185 "Usage: %s [options] [playlistitems] ...\n"
3186 "You can specify multiple playlistitems on the commandline. They will be "
3187 "enqueued in the playlist.\n"
3188 "The first item specified will be played first.\n"
3189 "\n"
3190 "Options-styles:\n"
3191 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3192 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3193 "   :option  An option that only applies to the playlistitem directly before "
3194 "it\n"
3195 "            and that overrides previous settings.\n"
3196 "\n"
3197 "Playlistitem MRL syntax:\n"
3198 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3199 "option=value ...]\n"
3200 "\n"
3201 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3202 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3203 "\n"
3204 "URL syntax:\n"
3205 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3206 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3207 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3208 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3209 "  screen://                      Screen capture\n"
3210 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3211 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3212 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3213 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3214 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3215 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3216 "certain time\n"
3217 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: src/libvlc.h:1108 src/video_output/vout_intf.c:343
3221 #: modules/gui/macosx/controls.m:303 modules/gui/macosx/controls.m:637
3222 #: modules/gui/macosx/intf.m:555 modules/video_output/snapshot.c:75
3223 msgid "Snapshot"
3224 msgstr "Enstantane"
3225
3226 #: src/libvlc.h:1117
3227 msgid "Window properties"
3228 msgstr "Pencere özellikleri"
3229
3230 #: src/libvlc.h:1153
3231 msgid "Subpictures"
3232 msgstr "Altresimler"
3233
3234 #: src/libvlc.h:1158 modules/codec/subsdec.c:92 modules/demux/subtitle.c:61
3235 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
3236 msgid "Subtitles"
3237 msgstr "Altyazılar"
3238
3239 #: src/libvlc.h:1175
3240 msgid "Overlays"
3241 msgstr "Bindirmeler"
3242
3243 #: src/libvlc.h:1183
3244 msgid "Track settings"
3245 msgstr "İz ayarları"
3246
3247 #: src/libvlc.h:1205
3248 msgid "Playback control"
3249 msgstr "Oynatma kontrolü"
3250
3251 #: src/libvlc.h:1220
3252 msgid "Default devices"
3253 msgstr "Varsayılan aygıtlar"
3254
3255 #: src/libvlc.h:1229
3256 msgid "Network settings"
3257 msgstr "Ağ ayarları"
3258
3259 #: src/libvlc.h:1241
3260 msgid "Socks proxy"
3261 msgstr "Socks proxy"
3262
3263 #: src/libvlc.h:1250
3264 msgid "Metadata"
3265 msgstr "Üstveri"
3266
3267 #: src/libvlc.h:1280
3268 msgid "Decoders"
3269 msgstr "Kod çözücüler"
3270
3271 #: src/libvlc.h:1287 modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:165
3272 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:375
3273 msgid "Input"
3274 msgstr "Girdi"
3275
3276 #: src/libvlc.h:1347
3277 msgid "CPU"
3278 msgstr "CPU"
3279
3280 #: src/libvlc.h:1362
3281 msgid "Special modules"
3282 msgstr "Özel modüller"
3283
3284 #: src/libvlc.h:1368
3285 msgid "Plugins"
3286 msgstr "Eklentiler"
3287
3288 #: src/libvlc.h:1374
3289 msgid "Performance options"
3290 msgstr "Performans seçenekleri"
3291
3292 #: src/libvlc.h:1437
3293 #, fuzzy
3294 msgid "Interfaces"
3295 msgstr "Arayüz"
3296
3297 #: src/libvlc.h:1468
3298 msgid "Hot keys"
3299 msgstr "Kestirme tuşlar"
3300
3301 #: src/libvlc.h:1791
3302 msgid "main program"
3303 msgstr "ana program"
3304
3305 #: src/libvlc.h:1798
3306 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
3307 msgstr ""
3308
3309 #: src/libvlc.h:1800
3310 msgid ""
3311 "print help for VLC and all it's modules (can be combined with --advanced)"
3312 msgstr ""
3313
3314 #: src/libvlc.h:1802
3315 msgid "print help for the advanced options"
3316 msgstr "gelismis secenekler icin help goster"
3317
3318 #: src/libvlc.h:1804
3319 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
3320 msgstr ""
3321
3322 #: src/libvlc.h:1806
3323 msgid "print a list of available modules"
3324 msgstr ""
3325
3326 #: src/libvlc.h:1808
3327 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
3328 msgstr ""
3329
3330 #: src/libvlc.h:1810
3331 msgid "save the current command line options in the config"
3332 msgstr ""
3333
3334 #: src/libvlc.h:1812
3335 msgid "reset the current config to the default values"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: src/libvlc.h:1814
3339 msgid "use alternate config file"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: src/libvlc.h:1816
3343 msgid "resets the current plugins cache"
3344 msgstr ""
3345
3346 #: src/libvlc.h:1818
3347 msgid "print version information"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: src/misc/configuration.c:1229
3351 msgid "boolean"
3352 msgstr "boolean"
3353
3354 #: src/misc/configuration.c:1240
3355 #, fuzzy
3356 msgid "key"
3357 msgstr "anahtar/kare"
3358
3359 #: src/misc/iso-639_def.h:38
3360 msgid "Afar"
3361 msgstr "Afar"
3362
3363 #: src/misc/iso-639_def.h:39
3364 msgid "Abkhazian"
3365 msgstr "Abkhazian"
3366
3367 #: src/misc/iso-639_def.h:40
3368 msgid "Afrikaans"
3369 msgstr "Afrikaans"
3370
3371 #: src/misc/iso-639_def.h:41
3372 msgid "Albanian"
3373 msgstr "Albanian"
3374
3375 #: src/misc/iso-639_def.h:42
3376 msgid "Amharic"
3377 msgstr "Amharic"
3378
3379 #: src/misc/iso-639_def.h:43
3380 msgid "Arabic"
3381 msgstr "Arabic"
3382
3383 #: src/misc/iso-639_def.h:44
3384 msgid "Armenian"
3385 msgstr "Armenian"
3386
3387 #: src/misc/iso-639_def.h:45
3388 msgid "Assamese"
3389 msgstr "Assamese"
3390
3391 #: src/misc/iso-639_def.h:46
3392 msgid "Avestan"
3393 msgstr "Avestan"
3394
3395 #: src/misc/iso-639_def.h:47
3396 msgid "Aymara"
3397 msgstr "Aymara"
3398
3399 #: src/misc/iso-639_def.h:48
3400 msgid "Azerbaijani"
3401 msgstr "Azerbaijani"
3402
3403 #: src/misc/iso-639_def.h:49
3404 msgid "Bashkir"
3405 msgstr "Bashkir"
3406
3407 #: src/misc/iso-639_def.h:50
3408 msgid "Basque"
3409 msgstr "Basque"
3410
3411 #: src/misc/iso-639_def.h:51
3412 msgid "Belarusian"
3413 msgstr "Belarusian"
3414
3415 #: src/misc/iso-639_def.h:52
3416 msgid "Bengali"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: src/misc/iso-639_def.h:53
3420 msgid "Bihari"
3421 msgstr "Bihari"
3422
3423 #: src/misc/iso-639_def.h:54
3424 msgid "Bislama"
3425 msgstr "Bislama"
3426
3427 #: src/misc/iso-639_def.h:55
3428 msgid "Bosnian"
3429 msgstr "Bosnian"
3430
3431 #: src/misc/iso-639_def.h:56
3432 msgid "Breton"
3433 msgstr "Breton"
3434
3435 #: src/misc/iso-639_def.h:57
3436 msgid "Bulgarian"
3437 msgstr "Bulgarian"
3438
3439 #: src/misc/iso-639_def.h:58
3440 msgid "Burmese"
3441 msgstr ""
3442
3443 #: src/misc/iso-639_def.h:60
3444 msgid "Chamorro"
3445 msgstr "Chamorro"
3446
3447 #: src/misc/iso-639_def.h:61
3448 msgid "Chechen"
3449 msgstr "Chechen"
3450
3451 #: src/misc/iso-639_def.h:62
3452 msgid "Chinese"
3453 msgstr "Chinese"
3454
3455 #: src/misc/iso-639_def.h:63
3456 msgid "Church Slavic"
3457 msgstr "Church Slavic"
3458
3459 #: src/misc/iso-639_def.h:64
3460 msgid "Chuvash"
3461 msgstr "Chuvash"
3462
3463 #: src/misc/iso-639_def.h:65
3464 msgid "Cornish"
3465 msgstr "Cornish"
3466
3467 #: src/misc/iso-639_def.h:66
3468 msgid "Corsican"
3469 msgstr "Corsican"
3470
3471 #: src/misc/iso-639_def.h:67
3472 msgid "Czech"
3473 msgstr "Czech"
3474
3475 #: src/misc/iso-639_def.h:70
3476 msgid "Dzongkha"
3477 msgstr "Dzongkha"
3478
3479 #: src/misc/iso-639_def.h:71
3480 msgid "English"
3481 msgstr "English"
3482
3483 #: src/misc/iso-639_def.h:72
3484 msgid "Esperanto"
3485 msgstr "Esperanto"
3486
3487 #: src/misc/iso-639_def.h:73
3488 msgid "Estonian"
3489 msgstr "Estonian"
3490
3491 #: src/misc/iso-639_def.h:74
3492 msgid "Faroese"
3493 msgstr "Faroese"
3494
3495 #: src/misc/iso-639_def.h:75
3496 msgid "Fijian"
3497 msgstr "Fijian"
3498
3499 #: src/misc/iso-639_def.h:76
3500 msgid "Finnish"
3501 msgstr "Finnish"
3502
3503 #: src/misc/iso-639_def.h:78
3504 msgid "Frisian"
3505 msgstr "Frisian"
3506
3507 #: src/misc/iso-639_def.h:81
3508 msgid "Gaelic (Scots)"
3509 msgstr "Gaelic (Scots)"
3510
3511 #: src/misc/iso-639_def.h:82
3512 msgid "Irish"
3513 msgstr "Irish"
3514
3515 #: src/misc/iso-639_def.h:83
3516 msgid "Gallegan"
3517 msgstr "Gallegan"
3518
3519 #: src/misc/iso-639_def.h:84
3520 msgid "Manx"
3521 msgstr "Manx"
3522
3523 #: src/misc/iso-639_def.h:85
3524 msgid "Greek, Modern ()"
3525 msgstr "Greek, Modern ()"
3526
3527 #: src/misc/iso-639_def.h:86
3528 msgid "Guarani"
3529 msgstr "Guarani"
3530
3531 #: src/misc/iso-639_def.h:87
3532 msgid "Gujarati"
3533 msgstr "Gujarati"
3534
3535 #: src/misc/iso-639_def.h:88
3536 msgid "Hebrew"
3537 msgstr "Hebrew"
3538
3539 #: src/misc/iso-639_def.h:89
3540 msgid "Herero"
3541 msgstr "Herero"
3542
3543 #: src/misc/iso-639_def.h:90
3544 msgid "Hindi"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: src/misc/iso-639_def.h:91
3548 msgid "Hiri Motu"
3549 msgstr "Hiri Motu"
3550
3551 #: src/misc/iso-639_def.h:92
3552 msgid "Hungarian"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: src/misc/iso-639_def.h:93
3556 msgid "Icelandic"
3557 msgstr "Icelandic"
3558
3559 #: src/misc/iso-639_def.h:94
3560 msgid "Inuktitut"
3561 msgstr "Inuktitut"
3562
3563 #: src/misc/iso-639_def.h:95
3564 msgid "Interlingue"
3565 msgstr "Interlingue"
3566
3567 #: src/misc/iso-639_def.h:96
3568 msgid "Interlingua"
3569 msgstr "Interlingua"
3570
3571 #: src/misc/iso-639_def.h:97
3572 msgid "Indonesian"
3573 msgstr "Indonesian"
3574
3575 #: src/misc/iso-639_def.h:98
3576 msgid "Inupiaq"
3577 msgstr "Inupiaq"
3578
3579 #: src/misc/iso-639_def.h:100
3580 msgid "Javanese"
3581 msgstr "Javanese"
3582
3583 #: src/misc/iso-639_def.h:102
3584 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
3585 msgstr "Kalaallisut (Greenlandic)"
3586
3587 #: src/misc/iso-639_def.h:103
3588 msgid "Kannada"
3589 msgstr "Kannada"
3590
3591 #: src/misc/iso-639_def.h:104
3592 msgid "Kashmiri"
3593 msgstr "Kashmiri"
3594
3595 #: src/misc/iso-639_def.h:105
3596 msgid "Kazakh"
3597 msgstr "Kazakh"
3598
3599 #: src/misc/iso-639_def.h:106
3600 msgid "Khmer"
3601 msgstr "Khmer"
3602
3603 #: src/misc/iso-639_def.h:107
3604 msgid "Kikuyu"
3605 msgstr "Kikuyu"
3606
3607 #: src/misc/iso-639_def.h:108
3608 msgid "Kinyarwanda"
3609 msgstr "Kinyarwanda"
3610
3611 #: src/misc/iso-639_def.h:109
3612 msgid "Kirghiz"
3613 msgstr "Kirghiz"
3614
3615 #: src/misc/iso-639_def.h:110
3616 msgid "Komi"
3617 msgstr "Komi"
3618
3619 #: src/misc/iso-639_def.h:112
3620 msgid "Kuanyama"
3621 msgstr "Kuanyama"
3622
3623 #: src/misc/iso-639_def.h:113
3624 msgid "Kurdish"
3625 msgstr "Kurdish"
3626
3627 #: src/misc/iso-639_def.h:114
3628 msgid "Lao"
3629 msgstr "Lao"
3630
3631 #: src/misc/iso-639_def.h:115
3632 msgid "Latin"
3633 msgstr "Latin"
3634
3635 #: src/misc/iso-639_def.h:116
3636 msgid "Latvian"
3637 msgstr "Latvian"
3638
3639 #: src/misc/iso-639_def.h:117
3640 msgid "Lingala"
3641 msgstr "Lingala"
3642
3643 #: src/misc/iso-639_def.h:118
3644 msgid "Lithuanian"
3645 msgstr "Lithuanian"
3646
3647 #: src/misc/iso-639_def.h:119
3648 msgid "Letzeburgesch"
3649 msgstr "Letzeburgesch"
3650
3651 #: src/misc/iso-639_def.h:120
3652 msgid "Macedonian"
3653 msgstr "Macedonian"
3654
3655 #: src/misc/iso-639_def.h:121
3656 msgid "Marshall"
3657 msgstr "Marshall"
3658
3659 #: src/misc/iso-639_def.h:122
3660 msgid "Malayalam"
3661 msgstr "Malayalam"
3662
3663 #: src/misc/iso-639_def.h:123
3664 msgid "Maori"
3665 msgstr "Maori"
3666
3667 #: src/misc/iso-639_def.h:124
3668 msgid "Marathi"
3669 msgstr "Marathi"
3670
3671 #: src/misc/iso-639_def.h:125
3672 msgid "Malay"
3673 msgstr "Malay"
3674
3675 #: src/misc/iso-639_def.h:126
3676 msgid "Malagasy"
3677 msgstr "Malagasy"
3678
3679 #: src/misc/iso-639_def.h:127
3680 msgid "Maltese"
3681 msgstr "Maltese"
3682
3683 #: src/misc/iso-639_def.h:128
3684 msgid "Moldavian"
3685 msgstr "Moldavian"
3686
3687 #: src/misc/iso-639_def.h:129
3688 msgid "Mongolian"
3689 msgstr "Mongolian"
3690
3691 #: src/misc/iso-639_def.h:130
3692 msgid "Nauru"
3693 msgstr "Nauru"
3694
3695 #: src/misc/iso-639_def.h:131
3696 msgid "Navajo"
3697 msgstr "Navajo"
3698
3699 #: src/misc/iso-639_def.h:132
3700 msgid "Ndebele, South"
3701 msgstr "Ndebele, South"
3702
3703 #: src/misc/iso-639_def.h:133
3704 msgid "Ndebele, North"
3705 msgstr "Ndebele, North"
3706
3707 #: src/misc/iso-639_def.h:134
3708 msgid "Ndonga"
3709 msgstr "Ndonga"
3710
3711 #: src/misc/iso-639_def.h:135
3712 msgid "Nepali"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: src/misc/iso-639_def.h:136
3716 msgid "Norwegian"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: src/misc/iso-639_def.h:137
3720 msgid "Norwegian Nynorsk"
3721 msgstr "Norwegian Nynorsk"
3722
3723 #: src/misc/iso-639_def.h:138
3724 msgid "Norwegian Bokmaal"
3725 msgstr "Norwegian Bokmaal"
3726
3727 #: src/misc/iso-639_def.h:139
3728 msgid "Chichewa; Nyanja"
3729 msgstr "Chichewa; Nyanja"
3730
3731 #: src/misc/iso-639_def.h:140
3732 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
3733 msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
3734
3735 #: src/misc/iso-639_def.h:141
3736 msgid "Oriya"
3737 msgstr "Oriya"
3738
3739 #: src/misc/iso-639_def.h:142
3740 msgid "Oromo"
3741 msgstr "Oromo"
3742
3743 #: src/misc/iso-639_def.h:144
3744 msgid "Ossetian; Ossetic"
3745 msgstr "Ossetian; Ossetic"
3746
3747 #: src/misc/iso-639_def.h:145
3748 msgid "Panjabi"
3749 msgstr "Macedonian"
3750
3751 #: src/misc/iso-639_def.h:146
3752 msgid "Persian"
3753 msgstr "Persian"
3754
3755 #: src/misc/iso-639_def.h:147
3756 msgid "Pali"
3757 msgstr "Pali"
3758
3759 #: src/misc/iso-639_def.h:148
3760 msgid "Polish"
3761 msgstr ""
3762
3763 #: src/misc/iso-639_def.h:149
3764 msgid "Portuguese"
3765 msgstr "Portuguese"
3766
3767 #: src/misc/iso-639_def.h:150
3768 msgid "Pushto"
3769 msgstr "Pushto"
3770
3771 #: src/misc/iso-639_def.h:151
3772 msgid "Quechua"
3773 msgstr "Quechua"
3774
3775 #: src/misc/iso-639_def.h:152
3776 msgid "Raeto-Romance"
3777 msgstr "Raeto-Romance"
3778
3779 #: src/misc/iso-639_def.h:154
3780 msgid "Rundi"
3781 msgstr "Rundi"
3782
3783 #: src/misc/iso-639_def.h:156
3784 msgid "Sango"
3785 msgstr "Sango"
3786
3787 #: src/misc/iso-639_def.h:157
3788 msgid "Sanskrit"
3789 msgstr "Sanskrit"
3790
3791 #: src/misc/iso-639_def.h:158
3792 msgid "Serbian"
3793 msgstr "Serbian"
3794
3795 #: src/misc/iso-639_def.h:159
3796 msgid "Croatian"
3797 msgstr "Croatian"
3798
3799 #: src/misc/iso-639_def.h:160
3800 msgid "Sinhalese"
3801 msgstr "Sinhalese"
3802
3803 #: src/misc/iso-639_def.h:161
3804 msgid "Slovak"
3805 msgstr "Slovak"
3806
3807 #: src/misc/iso-639_def.h:162
3808 msgid "Slovenian"
3809 msgstr "Slovenian"
3810
3811 #: src/misc/iso-639_def.h:163
3812 msgid "Northern Sami"
3813 msgstr "Northern Sami"
3814
3815 #: src/misc/iso-639_def.h:164
3816 msgid "Samoan"
3817 msgstr "Samoan"
3818
3819 #: src/misc/iso-639_def.h:165
3820 msgid "Shona"
3821 msgstr "Shona"
3822
3823 #: src/misc/iso-639_def.h:166
3824 msgid "Sindhi"
3825 msgstr "Sindhi"
3826
3827 #: src/misc/iso-639_def.h:167
3828 msgid "Somali"
3829 msgstr "Somali"
3830
3831 #: src/misc/iso-639_def.h:168
3832 msgid "Sotho, Southern"
3833 msgstr "Sotho, Southern"
3834
3835 #: src/misc/iso-639_def.h:170
3836 msgid "Sardinian"
3837 msgstr "Sardinian"
3838
3839 #: src/misc/iso-639_def.h:171
3840 msgid "Swati"
3841 msgstr "Swati"
3842
3843 #: src/misc/iso-639_def.h:172
3844 msgid "Sundanese"
3845 msgstr "Sundanese"
3846
3847 #: src/misc/iso-639_def.h:173
3848 msgid "Swahili"
3849 msgstr "Swahili"
3850
3851 #: src/misc/iso-639_def.h:174
3852 msgid "Swedish"
3853 msgstr ""
3854
3855 #: src/misc/iso-639_def.h:175
3856 msgid "Tahitian"
3857 msgstr "Tahitian"
3858
3859 #: src/misc/iso-639_def.h:176
3860 msgid "Tamil"
3861 msgstr "Tamil"
3862
3863 #: src/misc/iso-639_def.h:177
3864 msgid "Tatar"
3865 msgstr "Tatar"
3866
3867 #: src/misc/iso-639_def.h:178
3868 msgid "Telugu"
3869 msgstr "Telugu"
3870
3871 #: src/misc/iso-639_def.h:179
3872 msgid "Tajik"
3873 msgstr "Tajik"
3874
3875 #: src/misc/iso-639_def.h:180
3876 msgid "Tagalog"
3877 msgstr ""
3878
3879 #: src/misc/iso-639_def.h:181
3880 msgid "Thai"
3881 msgstr "Thai"
3882
3883 #: src/misc/iso-639_def.h:182
3884 msgid "Tibetan"
3885 msgstr "Tibetan"
3886
3887 #: src/misc/iso-639_def.h:183
3888 msgid "Tigrinya"
3889 msgstr "Tigrinya"
3890
3891 #: src/misc/iso-639_def.h:184
3892 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
3893 msgstr "Tonga (Tonga Islands)"
3894
3895 #: src/misc/iso-639_def.h:185
3896 msgid "Tswana"
3897 msgstr "Tswana"
3898
3899 #: src/misc/iso-639_def.h:186
3900 msgid "Tsonga"
3901 msgstr "Tsonga"
3902
3903 #: src/misc/iso-639_def.h:188
3904 msgid "Turkmen"
3905 msgstr "Turkmen"
3906
3907 #: src/misc/iso-639_def.h:189
3908 msgid "Twi"
3909 msgstr "Twi"
3910
3911 #: src/misc/iso-639_def.h:190
3912 msgid "Uighur"
3913 msgstr "Uighur"
3914
3915 #: src/misc/iso-639_def.h:191
3916 msgid "Ukrainian"
3917 msgstr "Ukrainian"
3918
3919 #: src/misc/iso-639_def.h:192
3920 msgid "Urdu"
3921 msgstr "Urdu"
3922
3923 #: src/misc/iso-639_def.h:193
3924 msgid "Uzbek"
3925 msgstr "Uzbek"
3926
3927 #: src/misc/iso-639_def.h:194
3928 msgid "Vietnamese"
3929 msgstr "Vietnamese"
3930
3931 #: src/misc/iso-639_def.h:195
3932 msgid "Volapuk"
3933 msgstr "Volapuk"
3934
3935 #: src/misc/iso-639_def.h:196
3936 msgid "Welsh"
3937 msgstr "Welsh"
3938
3939 #: src/misc/iso-639_def.h:197
3940 msgid "Wolof"
3941 msgstr "Wolof"
3942
3943 #: src/misc/iso-639_def.h:198
3944 msgid "Xhosa"
3945 msgstr "Xhosa"
3946
3947 #: src/misc/iso-639_def.h:199
3948 msgid "Yiddish"
3949 msgstr "Yiddish"
3950
3951 #: src/misc/iso-639_def.h:200
3952 msgid "Yoruba"
3953 msgstr "Yoruba"
3954
3955 #: src/misc/iso-639_def.h:201
3956 msgid "Zhuang"
3957 msgstr "Zhuang"
3958
3959 #: src/misc/iso-639_def.h:202
3960 msgid "Zulu"
3961 msgstr "Zulu"
3962
3963 #: src/misc/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:966
3964 msgid "Unknown"
3965 msgstr "Bilinmeyen"
3966
3967 #: src/misc/vlm.c:1107 src/misc/vlm.c:1214
3968 #, c-format
3969 msgid "Media: %s"
3970 msgstr ""
3971
3972 #: src/playlist/playlist.c:37
3973 msgid "By category"
3974 msgstr "Kategoriye göre"
3975
3976 #: src/playlist/playlist.c:38
3977 msgid "Manually added"
3978 msgstr "Elle eklendi"
3979
3980 #: src/playlist/playlist.c:39
3981 msgid "All items, unsorted"
3982 msgstr "Tüm ögeler, sırasız"
3983
3984 #: src/playlist/sort.c:233 src/playlist/sort.c:236 src/playlist/sort.c:333
3985 msgid "Album/movie/show title"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: src/playlist/sort.c:344 src/playlist/view.c:79 src/playlist/view.c:280
3989 msgid "Undefined"
3990 msgstr "Tanımsız"
3991
3992 #: src/video_output/video_output.c:376 modules/gui/macosx/intf.m:562
3993 #: modules/gui/macosx/intf.m:563 modules/video_filter/deinterlace.c:116
3994 msgid "Deinterlace"
3995 msgstr "Taramasız"
3996
3997 #: src/video_output/video_output.c:380 modules/video_filter/deinterlace.c:111
3998 msgid "Discard"
3999 msgstr ""
4000
4001 #: src/video_output/video_output.c:382 modules/video_filter/deinterlace.c:111
4002 msgid "Blend"
4003 msgstr "Harmanla"
4004
4005 #: src/video_output/video_output.c:384 modules/video_filter/deinterlace.c:111
4006 msgid "Mean"
4007 msgstr "Ortalama/Ortalı"
4008
4009 #: src/video_output/video_output.c:386 modules/video_filter/deinterlace.c:112
4010 msgid "Bob"
4011 msgstr "Titrek"
4012
4013 #: src/video_output/video_output.c:388 modules/video_filter/deinterlace.c:112
4014 msgid "Linear"
4015 msgstr "Lineer"
4016
4017 #: src/video_output/vout_intf.c:202
4018 msgid "Zoom"
4019 msgstr "Büyütme"
4020
4021 #: src/video_output/vout_intf.c:214
4022 msgid "1:4 Quarter"
4023 msgstr "1:4 Çeyrek"
4024
4025 #: src/video_output/vout_intf.c:216
4026 msgid "1:2 Half"
4027 msgstr "1:2 Yarı"
4028
4029 #: src/video_output/vout_intf.c:218
4030 msgid "1:1 Original"
4031 msgstr "1:1 Orijinal"
4032
4033 #: src/video_output/vout_intf.c:220
4034 msgid "2:1 Double"
4035 msgstr "2:1 İki kat"
4036
4037 #: src/video_output/vout_intf.c:231 modules/video_filter/crop.c:62
4038 msgid "Crop"
4039 msgstr "Kırp"
4040
4041 #: src/video_output/vout_intf.c:292
4042 #, fuzzy
4043 msgid "Aspect-ratio"
4044 msgstr "En-boy Oranı"
4045
4046 #: modules/access/cdda.c:52 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
4047 #: modules/access/dv.c:68 modules/access/dvb/access.c:71
4048 #: modules/access/dvdnav.c:63 modules/access/dvdread.c:61
4049 #: modules/access/fake.c:40 modules/access/file.c:80 modules/access/ftp.c:48
4050 #: modules/access/gnomevfs.c:44 modules/access/http.c:52
4051 #: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr/pvr.c:46
4052 #: modules/access/screen/screen.c:37 modules/access/smb.c:59
4053 #: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:42 modules/access/v4l/v4l.c:73
4054 #: modules/access/vcd/vcd.c:40
4055 msgid "Caching value in ms"
4056 msgstr "Arabellek değeri ms"
4057
4058 #: modules/access/cdda.c:54 modules/access/vcd/vcd.c:42
4059 msgid ""
4060 "Allows you to modify the default caching value for cdda streams. This value "
4061 "should be set in milliseconds units."
4062 msgstr ""
4063
4064 #: modules/access/cdda.c:58 modules/gui/macosx/open.m:176
4065 #: modules/gui/macosx/open.m:496 modules/gui/macosx/open.m:587
4066 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:699
4067 msgid "Audio CD"
4068 msgstr "Ses CDsi"
4069
4070 #: modules/access/cdda.c:59
4071 msgid "Audio CD input"
4072 msgstr "Ses CD girdisi"
4073
4074 #: modules/access/cdda.c:65
4075 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
4076 msgstr "[cdda:][aygıt][@[iz]]"
4077
4078 #: modules/access/cdda.c:71
4079 #, fuzzy
4080 msgid "CDDB Server"
4081 msgstr "CDDB sunucusu"
4082
4083 #: modules/access/cdda.c:71
4084 msgid "Adress of the CDDB server to use"
4085 msgstr ""
4086
4087 #: modules/access/cdda.c:74
4088 #, fuzzy
4089 msgid "CDDB port"
4090 msgstr "CDDB sunucu portu"
4091
4092 #: modules/access/cdda.c:74
4093 #, fuzzy
4094 msgid "CDDB Server port to use"
4095 msgstr "CDDB sunucu portu"
4096
4097 #: modules/access/cdda.c:506 modules/access/cdda.c:601
4098 msgid "Audio CD - Track "
4099 msgstr "Ses CDsi - İz"
4100
4101 #: modules/access/cdda.c:507 modules/access/cdda.c:610
4102 #, c-format
4103 msgid "Audio CD - Track %i"
4104 msgstr "Ses CDsi - İz %i"
4105
4106 #: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:77
4107 #: modules/codec/x264.c:176
4108 msgid "none"
4109 msgstr "hiçbiri"
4110
4111 #: modules/access/cdda/cdda.c:42
4112 msgid "overlap"
4113 msgstr "bindirmeli"
4114
4115 #: modules/access/cdda/cdda.c:43
4116 msgid "full"
4117 msgstr "tam"
4118
4119 #: modules/access/cdda/cdda.c:47
4120 msgid ""
4121 "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
4122 "meta info          1\n"
4123 "events             2\n"
4124 "MRL                4\n"
4125 "external call      8\n"
4126 "all calls (0x10)  16\n"
4127 "LSN       (0x20)  32\n"
4128 "seek      (0x40)  64\n"
4129 "libcdio   (0x80) 128\n"
4130 "libcddb  (0x100) 256\n"
4131 msgstr ""
4132
4133 #: modules/access/cdda/cdda.c:59
4134 msgid ""
4135 "Allows you to modify the default caching value for CDDA streams. This value "
4136 "should be set in millisecond units."
4137 msgstr ""
4138
4139 #: modules/access/cdda/cdda.c:63
4140 msgid ""
4141 "Allows you to specify how many CD blocks to get on a single CD read. "
4142 "Generally on newer/faster CDs, this increases throughput at the expense of a "
4143 "little more memory usage and initial delay. SCSI-MMC limitations generally "
4144 "don't allow for more than 25 blocks per access."
4145 msgstr ""
4146
4147 #: modules/access/cdda/cdda.c:69
4148 msgid ""
4149 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
4150 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
4151 "   %a : The artist (for the album)\n"
4152 "   %A : The album information\n"
4153 "   %C : Category\n"
4154 "   %e : The extended data (for a track)\n"
4155 "   %I : CDDB disk ID\n"
4156 "   %G : Genre\n"
4157 "   %M : The current MRL\n"
4158 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
4159 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
4160 "   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
4161 "   %T : The track number\n"
4162 "   %s : Number of seconds in this track\n"
4163 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
4164 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
4165 "   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
4166 "   %% : a % \n"
4167 msgstr ""
4168
4169 #: modules/access/cdda/cdda.c:89
4170 msgid ""
4171 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
4172 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
4173 "   %M : The current MRL\n"
4174 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
4175 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
4176 "   %T : The track number\n"
4177 "   %s : Number of seconds in this track\n"
4178 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
4179 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
4180 "   %% : a % \n"
4181 msgstr ""
4182
4183 #: modules/access/cdda/cdda.c:100
4184 msgid "Enable CD paranoia?"
4185 msgstr ""
4186
4187 #: modules/access/cdda/cdda.c:102
4188 msgid ""
4189 "Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
4190 "none: no paranoia - fastest.\n"
4191 "overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
4192 "full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
4193 msgstr ""
4194
4195 #: modules/access/cdda/cdda.c:112
4196 msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
4197 msgstr "cddax://[aygıt-veya-dosya][@[İ]iz]"
4198
4199 #: modules/access/cdda/cdda.c:113
4200 msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
4201 msgstr "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) girdisi"
4202
4203 #: modules/access/cdda/cdda.c:115
4204 msgid "Audio Compact Disc"
4205 msgstr "Ses Optik Disc"
4206
4207 #: modules/access/cdda/cdda.c:124 modules/access/vcdx/vcd.c:106
4208 msgid "If nonzero, this gives additional debug information."
4209 msgstr ""
4210
4211 #: modules/access/cdda/cdda.c:129
4212 msgid "Caching value in microseconds"
4213 msgstr "Arabellek değeri mikrosaniye"
4214
4215 #: modules/access/cdda/cdda.c:134
4216 msgid "Number of blocks per CD read"
4217 msgstr ""
4218
4219 #: modules/access/cdda/cdda.c:139
4220 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
4221 msgstr ""
4222
4223 #: modules/access/cdda/cdda.c:144
4224 msgid "Use CD audio controls and output?"
4225 msgstr ""
4226
4227 #: modules/access/cdda/cdda.c:145
4228 msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
4229 msgstr ""
4230
4231 #: modules/access/cdda/cdda.c:150
4232 msgid "Do CD-Text lookups?"
4233 msgstr ""
4234
4235 #: modules/access/cdda/cdda.c:151
4236 msgid "If set, get CD-Text information"
4237 msgstr ""
4238
4239 #: modules/access/cdda/cdda.c:160
4240 msgid "Use Navigation-style playback?"
4241 msgstr ""
4242
4243 #: modules/access/cdda/cdda.c:161
4244 msgid ""
4245 "If set, tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
4246 msgstr ""
4247
4248 #: modules/access/cdda/cdda.c:174
4249 msgid "CDDB"
4250 msgstr "CDDB"
4251
4252 #: modules/access/cdda/cdda.c:177
4253 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
4254 msgstr ""
4255
4256 #: modules/access/cdda/cdda.c:181
4257 msgid "Do CDDB lookups?"
4258 msgstr "CDDB araştır?"
4259
4260 #: modules/access/cdda/cdda.c:182
4261 msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
4262 msgstr ""
4263
4264 #: modules/access/cdda/cdda.c:187
4265 msgid "CDDB server"
4266 msgstr "CDDB sunucusu"
4267
4268 #: modules/access/cdda/cdda.c:188
4269 msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
4270 msgstr ""
4271
4272 #: modules/access/cdda/cdda.c:192
4273 msgid "CDDB server port"
4274 msgstr "CDDB sunucu portu"
4275
4276 #: modules/access/cdda/cdda.c:193
4277 msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
4278 msgstr ""
4279
4280 #: modules/access/cdda/cdda.c:197 modules/access/cdda/cdda.c:198
4281 msgid "email address reported to CDDB server"
4282 msgstr ""
4283
4284 #: modules/access/cdda/cdda.c:202
4285 msgid "Cache CDDB lookups?"
4286 msgstr ""
4287
4288 #: modules/access/cdda/cdda.c:203
4289 msgid "If set cache CDDB information about this CD"
4290 msgstr ""
4291
4292 #: modules/access/cdda/cdda.c:207
4293 msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
4294 msgstr ""
4295
4296 #: modules/access/cdda/cdda.c:208
4297 msgid "If set, the CDDB server gets information via the CDDB HTTP protocol"
4298 msgstr ""
4299
4300 #: modules/access/cdda/cdda.c:213
4301 msgid "CDDB server timeout"
4302 msgstr "CDDB sunucusu zaman-aşımı"
4303
4304 #: modules/access/cdda/cdda.c:214
4305 msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
4306 msgstr ""
4307
4308 #: modules/access/cdda/cdda.c:219 modules/access/cdda/cdda.c:220
4309 msgid "Directory to cache CDDB requests"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: modules/access/cdda/cdda.c:224
4313 msgid "Prefer CD-Text info to CDDB info?"
4314 msgstr ""
4315
4316 #: modules/access/cdda/cdda.c:225
4317 msgid ""
4318 "If set, CD-Text information will be preferred to CDDB information when both "
4319 "are available"
4320 msgstr ""
4321
4322 #: modules/access/cdda/info.c:325 modules/access/cdda/info.c:330
4323 #: modules/access/cdda/info.c:334 modules/access/dvdread.c:84
4324 #: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:161
4325 #: modules/gui/macosx/open.m:375 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:504
4326 msgid "Disc"
4327 msgstr "Disc"
4328
4329 #: modules/access/cdda/info.c:330
4330 msgid "Media Catalog Number (MCN)"
4331 msgstr "Medya Katalog Numarası (MCN)"
4332
4333 #: modules/access/cdda/info.c:334 modules/access/vcdx/info.c:103
4334 msgid "Tracks"
4335 msgstr "İzler"
4336
4337 #: modules/access/cdda/info.c:390 modules/access/cdda/info.c:810
4338 #: modules/access/cdda/info.c:857 modules/access/vcdx/access.c:472
4339 #: modules/access/vcdx/info.c:286 modules/access/vcdx/info.c:287
4340 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1700
4341 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1718
4342 msgid "Track"
4343 msgstr "İz"
4344
4345 #: modules/access/cdda/info.c:397
4346 msgid "MRL"
4347 msgstr "MRL"
4348
4349 #: modules/access/cdda/info.c:857
4350 msgid "Track Number"
4351 msgstr "İz Numarası"
4352
4353 #: modules/access/directory.c:69
4354 msgid "Subdirectory behavior"
4355 msgstr "Altklasör davranışı"
4356
4357 #: modules/access/directory.c:71
4358 msgid ""
4359 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
4360 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
4361 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
4362 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
4363 msgstr ""
4364
4365 #: modules/access/directory.c:77
4366 msgid "collapse"
4367 msgstr "daralt"
4368
4369 #: modules/access/directory.c:78
4370 msgid "expand"
4371 msgstr "genişlet"
4372
4373 #: modules/access/directory.c:80
4374 msgid "Ignore files with these extensions"
4375 msgstr ""
4376
4377 #: modules/access/directory.c:82
4378 msgid ""
4379 "Specify a comma seperated list of file extensions. Files with these "
4380 "extensions will not be added to playlist when opening a directory. This is "
4381 "useful if you add directories that contain mp3 albums for instance."
4382 msgstr ""
4383
4384 #: modules/access/directory.c:88
4385 msgid "Directory"
4386 msgstr "Klasör"
4387
4388 #: modules/access/directory.c:90
4389 msgid "Standard filesystem directory input"
4390 msgstr ""
4391
4392 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:72 modules/access/dshow/dshow.cpp:74
4393 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/demux/mpc.c:53
4394 #: modules/video_output/opengl.c:129
4395 msgid "None"
4396 msgstr "Hiçbiri"
4397
4398 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:77
4399 msgid "Cable"
4400 msgstr "Kablo"
4401
4402 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:77
4403 msgid "Antenna"
4404 msgstr "Anten"
4405
4406 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81
4407 msgid ""
4408 "Allows you to modify the default caching value for DirectShow streams. This "
4409 "value should be set in milliseconds units."
4410 msgstr ""
4411
4412 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:83 modules/access/v4l/v4l.c:77
4413 msgid "Video device name"
4414 msgstr "Video aygıtı ismi"
4415
4416 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:85
4417 msgid ""
4418 "You can specify the name of the video device that will be used by the "
4419 "DirectShow plugin. If you don't specify anything, the default device will be "
4420 "used."
4421 msgstr ""
4422
4423 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:88 modules/access/v4l/v4l.c:81
4424 msgid "Audio device name"
4425 msgstr "Ses aygıtı ismi"
4426
4427 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:90
4428 msgid ""
4429 "You can specify the name of the audio device that will be used by the "
4430 "DirectShow plugin. If you don't specify anything, the default device will be "
4431 "used."
4432 msgstr ""
4433
4434 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93
4435 msgid "Video size"
4436 msgstr "Video boyutu"
4437
4438 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
4439 msgid ""
4440 "You can specify the size of the video that will be displayed by the "
4441 "DirectShow plugin. If you don't specify anything the default size for your "
4442 "device will be used."
4443 msgstr ""
4444
4445 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:98 modules/access/v4l/v4l.c:85
4446 msgid "Video input chroma format"
4447 msgstr "Video girdisi renk formatı"
4448
4449 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:100
4450 msgid ""
4451 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
4452 "(default), RV24, etc.)"
4453 msgstr ""
4454
4455 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102
4456 msgid "Video input frame rate"
4457 msgstr "Video girdisi çerçeve oranı"
4458
4459 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
4460 msgid ""
4461 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
4462 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
4463 msgstr ""
4464
4465 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
4466 msgid "Device properties"
4467 msgstr "Aygıt özellikleri"
4468
4469 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:108
4470 msgid ""
4471 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
4472 msgstr ""
4473
4474 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:110
4475 msgid "Tuner properties"
4476 msgstr "Tuner özellikleri"
4477
4478 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:112
4479 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
4480 msgstr ""
4481
4482 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
4483 msgid "Tuner TV Channel"
4484 msgstr "Tuner TV Kanalı"
4485
4486 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
4487 msgid ""
4488 "Allows you to set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
4489 msgstr ""
4490
4491 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
4492 msgid "Tuner country code"
4493 msgstr "Tuner ülke kodu"
4494
4495 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:119
4496 msgid ""
4497 "Allows you to set the tuner country code that establishes the current "
4498 "channel-to-frequency mapping (0 means default)."
4499 msgstr ""
4500
4501 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:121
4502 msgid "Tuner input type"
4503 msgstr "Tuner girdi türü"
4504
4505 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:123
4506 msgid "Allows you to select the tuner input type (Cable/Antenna)."
4507 msgstr ""
4508
4509 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
4510 msgid "DirectShow"
4511 msgstr "DirectShow"
4512
4513 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:136 modules/access/dshow/dshow.cpp:181
4514 msgid "DirectShow input"
4515 msgstr "DirectShow girdisi"
4516
4517 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:144 modules/access/dshow/dshow.cpp:149
4518 #: modules/audio_output/alsa.c:110 modules/video_output/directx/directx.c:158
4519 msgid "Refresh list"
4520 msgstr "Listeyi yenile"
4521
4522 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:145 modules/access/dshow/dshow.cpp:150
4523 msgid "Configure"
4524 msgstr "Yapılandır"
4525
4526 #: modules/access/dv.c:70 modules/access/file.c:82
4527 msgid ""
4528 "Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
4529 "should be set in millisecond units."
4530 msgstr ""
4531
4532 #: modules/access/dv.c:74
4533 msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
4534 msgstr ""
4535
4536 #: modules/access/dv.c:75
4537 msgid "dv"
4538 msgstr ""
4539
4540 #: modules/access/dvb/access.c:73
4541 msgid ""
4542 "Allows you to modify the default caching value for dvb streams. This value "
4543 "should be set in millisecond units."
4544 msgstr ""
4545
4546 #: modules/access/dvb/access.c:76
4547 msgid "Adapter card to tune"
4548 msgstr "Ayarlanacak adapter kartı"
4549
4550 #: modules/access/dvb/access.c:77
4551 msgid ""
4552 "Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
4553 "n>=0."
4554 msgstr ""
4555
4556 #: modules/access/dvb/access.c:79
4557 msgid "Device number to use on adapter"
4558 msgstr "Adapter üstündeki aygıt numarası"
4559
4560 #: modules/access/dvb/access.c:82
4561 msgid "Transponder/multiplex frequency"
4562 msgstr "Transponder/çoğullayıcı frekansı"
4563
4564 #: modules/access/dvb/access.c:83
4565 msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
4566 msgstr ""
4567
4568 #: modules/access/dvb/access.c:85
4569 msgid "Inversion mode"
4570 msgstr ""
4571
4572 #: modules/access/dvb/access.c:86
4573 #, fuzzy
4574 msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
4575 msgstr "[0=kapalı, 1=açık, -1=otomatik]"
4576
4577 #: modules/access/dvb/access.c:88
4578 msgid "Probe DVB card for capabilities"
4579 msgstr "DVB kartı özelliklerini sına"
4580
4581 #: modules/access/dvb/access.c:89
4582 msgid "Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities."
4583 msgstr ""
4584
4585 #: modules/access/dvb/access.c:91
4586 msgid "Budget mode"
4587 msgstr ""
4588
4589 #: modules/access/dvb/access.c:92
4590 msgid "This allows you to stream an entire transponder with a budget card."
4591 msgstr ""
4592
4593 #: modules/access/dvb/access.c:95
4594 msgid "Satellite number in the Diseqc system"
4595 msgstr "Diseqc sistemindeki uydu numarası"
4596
4597 #: modules/access/dvb/access.c:96
4598 msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]"
4599 msgstr "[0=diseqc yok, 1-4=uydu numarası]"
4600
4601 #: modules/access/dvb/access.c:98
4602 msgid "LNB voltage"
4603 msgstr "LNB gerilimi"
4604
4605 #: modules/access/dvb/access.c:99
4606 msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]"
4607 msgstr ""
4608
4609 #: modules/access/dvb/access.c:101
4610 msgid "High LNB voltage"
4611 msgstr "Yüksek LNB gerilimi"
4612
4613 #: modules/access/dvb/access.c:102
4614 msgid ""
4615 "Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
4616 "supported by all frontends."
4617 msgstr ""
4618
4619 #: modules/access/dvb/access.c:105
4620 msgid "22 kHz tone"
4621 msgstr "22 kHz tone"
4622
4623 #: modules/access/dvb/access.c:106
4624 msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]"
4625 msgstr "[0=kapalı, 1=açık, -1=otomatik]"
4626
4627 #: modules/access/dvb/access.c:108
4628 msgid "Transponder FEC"
4629 msgstr "Transponder FEC"
4630
4631 #: modules/access/dvb/access.c:109
4632 msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]"
4633 msgstr "FEC=İleri Hata Düzeltme modu [9=otomatik]"
4634
4635 #: modules/access/dvb/access.c:111
4636 msgid "Transponder symbol rate in kHz"
4637 msgstr "Transponder sembol oranı kHz"
4638
4639 #: modules/access/dvb/access.c:114
4640 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
4641 msgstr ""
4642
4643 #: modules/access/dvb/access.c:117
4644 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
4645 msgstr ""
4646
4647 #: modules/access/dvb/access.c:120
4648 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
4649 msgstr ""
4650
4651 #: modules/access/dvb/access.c:124
4652 msgid "Modulation type"
4653 msgstr "Modülasyon türü"
4654
4655 #: modules/access/dvb/access.c:125
4656 msgid "Modulation type for front-end device."
4657 msgstr ""
4658
4659 #: modules/access/dvb/access.c:128
4660 msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
4661 msgstr ""
4662
4663 #: modules/access/dvb/access.c:131
4664 msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
4665 msgstr ""
4666
4667 #: modules/access/dvb/access.c:134
4668 msgid "Terrestrial bandwidth"
4669 msgstr "Karasal band genişliği"
4670
4671 #: modules/access/dvb/access.c:135
4672 msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
4673 msgstr "Karasal band genişliği [0=otomatik,6,7,8 MHz]"
4674
4675 #: modules/access/dvb/access.c:137
4676 msgid "Terrestrial guard interval"
4677 msgstr ""
4678
4679 #: modules/access/dvb/access.c:140
4680 msgid "Terrestrial transmission mode"
4681 msgstr "Karasal aktarım modu"
4682
4683 #: modules/access/dvb/access.c:143
4684 msgid "Terrestrial hierarchy mode"
4685 msgstr ""
4686
4687 #: modules/access/dvb/access.c:146
4688 #, fuzzy
4689 msgid "HTTP Host address"
4690 msgstr "Host adresi"
4691
4692 #: modules/access/dvb/access.c:148
4693 msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
4694 msgstr ""
4695
4696 #: modules/access/dvb/access.c:150
4697 msgid "HTTP user name"
4698 msgstr "HTTP kullanıcı adı"
4699
4700 #: modules/access/dvb/access.c:152
4701 msgid ""
4702 "You can set the user name the administrator will use to log into the "
4703 "internal HTTP server."
4704 msgstr ""
4705
4706 #: modules/access/dvb/access.c:155
4707 msgid "HTTP password"
4708 msgstr "HTTP parolası"
4709
4710 #: modules/access/dvb/access.c:157
4711 msgid ""
4712 "You can set the password the administrator will use to log into the internal "
4713 "HTTP server."
4714 msgstr ""
4715
4716 #: modules/access/dvb/access.c:160
4717 #, fuzzy
4718 msgid "HTTP ACL"
4719 msgstr "HTTP SSL"
4720
4721 #: modules/access/dvb/access.c:162
4722 msgid ""
4723 "You can set the access control list (equivalent to .hosts) file path, which "
4724 "will limit the range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
4725 msgstr ""
4726
4727 #: modules/access/dvb/access.c:166 modules/access_output/http.c:69
4728 #: modules/control/http/http.c:46
4729 msgid "Certificate file"
4730 msgstr "Sertifika dosyası"
4731
4732 #: modules/access/dvb/access.c:167 modules/control/http/http.c:47
4733 msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
4734 msgstr ""
4735
4736 #: modules/access/dvb/access.c:170 modules/access_output/http.c:72
4737 #: modules/control/http/http.c:49
4738 msgid "Private key file"
4739 msgstr "Kişisel anahtar dosyası"
4740
4741 #: modules/access/dvb/access.c:171 modules/control/http/http.c:50
4742 msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
4743 msgstr ""
4744
4745 #: modules/access/dvb/access.c:173 modules/access_output/http.c:76
4746 #: modules/control/http/http.c:51
4747 msgid "Root CA file"
4748 msgstr "Kök CA dosyası"
4749
4750 #: modules/access/dvb/access.c:174 modules/control/http/http.c:52
4751 msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
4752 msgstr ""
4753
4754 #: modules/access/dvb/access.c:177 modules/access_output/http.c:81
4755 #: modules/control/http/http.c:54
4756 msgid "CRL file"
4757 msgstr "CRL dosyası"
4758
4759 #: modules/access/dvb/access.c:178
4760 msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
4761 msgstr ""
4762
4763 #: modules/access/dvb/access.c:181
4764 msgid "DVB"
4765 msgstr "DVD"
4766
4767 #: modules/access/dvb/access.c:182
4768 msgid "DVB input with v4l2 support"
4769 msgstr "DVB girdisi v4l2 destekli"
4770
4771 #: modules/access/dvb/access.c:234
4772 #, fuzzy
4773 msgid "HTTP server"
4774 msgstr "HTTP kullanıcı adı"
4775
4776 #: modules/access/dvdnav.c:59 modules/access/dvdread.c:57
4777 msgid "DVD angle"
4778 msgstr "DVD açısı"
4779
4780 #: modules/access/dvdnav.c:61 modules/access/dvdread.c:59
4781 msgid "Allows you to select the default DVD angle."
4782 msgstr ""
4783
4784 #: modules/access/dvdnav.c:65
4785 msgid ""
4786 "Allows you to modify the default caching value for DVDnav streams. This "
4787 "value should be set in millisecond units."
4788 msgstr ""
4789
4790 #: modules/access/dvdnav.c:67
4791 msgid "Start directly in menu"
4792 msgstr "Doğrudan menüden başla"
4793
4794 #: modules/access/dvdnav.c:69
4795 msgid ""
4796 "Allows you to start the DVD directly in the main menu. This will try to skip "
4797 "all the useless warnings introductions."
4798 msgstr ""
4799
4800 #: modules/access/dvdnav.c:78
4801 msgid "DVD with menus"
4802 msgstr "DVD menülü"
4803
4804 #: modules/access/dvdnav.c:79
4805 msgid "DVDnav Input"
4806 msgstr "DVDnav Girdisi"
4807
4808 #: modules/access/dvdread.c:63
4809 msgid ""
4810 "Allows you to modify the default caching value for DVDread streams. This "
4811 "value should be set in millisecond units."
4812 msgstr ""
4813
4814 #: modules/access/dvdread.c:66
4815 msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
4816 msgstr ""
4817
4818 #: modules/access/dvdread.c:68
4819 msgid ""
4820 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
4821 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
4822 "stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
4823 "sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
4824 "this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
4825 "won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
4826 "disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
4827 "instantly, which allows us to check them often.\n"
4828 "key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
4829 "compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
4830 "with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
4831 "The default method is: key."
4832 msgstr ""
4833
4834 #: modules/access/dvdread.c:84
4835 msgid "title"
4836 msgstr "başlık"
4837
4838 #: modules/access/dvdread.c:84
4839 #, fuzzy
4840 msgid "Key"
4841 msgstr "Anahtar/Kare"
4842
4843 #: modules/access/dvdread.c:90
4844 msgid "DVD without menus"
4845 msgstr "DVD menüsüz"
4846
4847 #: modules/access/dvdread.c:91
4848 msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
4849 msgstr ""
4850
4851 #: modules/access/fake.c:42
4852 msgid ""
4853 "Allows you to modify the default caching value for fake streams. This value "
4854 "should be set in millisecond units."
4855 msgstr ""
4856
4857 #: modules/access/fake.c:44 modules/access/pvr/pvr.c:72
4858 #: modules/access/v4l/v4l.c:136
4859 msgid "Framerate"
4860 msgstr "Çerçeve oranı"
4861
4862 #: modules/access/fake.c:46
4863 msgid "Specifies the number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
4864 msgstr ""
4865
4866 #: modules/access/fake.c:47 modules/stream_out/bridge.c:36
4867 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:103
4868 msgid "ID"
4869 msgstr ""
4870
4871 #: modules/access/fake.c:49
4872 msgid ""
4873 "Allows you to set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate"
4874 "{} constructs (default 0)."
4875 msgstr ""
4876
4877 #: modules/access/fake.c:51
4878 #, fuzzy
4879 msgid "Duration in ms"
4880 msgstr "Süre"
4881
4882 #: modules/access/fake.c:53
4883 msgid ""
4884 "Specifies the duration of the fake streaming before faking an end-of-file "
4885 "(default 0 means the stream is unlimited)."
4886 msgstr ""
4887
4888 #: modules/access/fake.c:57 modules/codec/fake.c:74
4889 msgid "Fake"
4890 msgstr "Sahte"
4891
4892 #: modules/access/fake.c:58
4893 msgid "Fake input"
4894 msgstr "Sahte girdi"
4895
4896 #: modules/access/file.c:84
4897 msgid "Concatenate with additional files"
4898 msgstr ""
4899
4900 #: modules/access/file.c:86
4901 msgid ""
4902 "Allows you to play split files as if they were part of a unique file. "
4903 "Specify a comma-separated list of files."
4904 msgstr ""
4905
4906 #: modules/access/file.c:90
4907 msgid "Standard filesystem file input"
4908 msgstr ""
4909
4910 #: modules/access/file.c:91 modules/access_output/file.c:71
4911 #: modules/audio_output/file.c:111 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:261
4912 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1232
4913 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:85 modules/gui/macosx/open.m:160
4914 #: modules/gui/macosx/open.m:371 modules/gui/macosx/output.m:142
4915 #: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
4916 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:366
4917 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
4918 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:472
4919 msgid "File"
4920 msgstr "Dosya"
4921
4922 #: modules/access/ftp.c:50
4923 msgid ""
4924 "Allows you to modify the default caching value for FTP streams. This value "
4925 "should be set in millisecond units."
4926 msgstr ""
4927
4928 #: modules/access/ftp.c:52
4929 msgid "FTP user name"
4930 msgstr "FTP kullanıcı adı"
4931
4932 #: modules/access/ftp.c:53 modules/access/smb.c:64
4933 msgid ""
4934 "Allows you to modify the user name that will be used for the connection."
4935 msgstr ""
4936
4937 #: modules/access/ftp.c:55
4938 msgid "FTP password"
4939 msgstr "FTP parolası"
4940
4941 #: modules/access/ftp.c:56 modules/access/smb.c:67
4942 msgid "Allows you to modify the password that will be used for the connection."
4943 msgstr ""
4944
4945 #: modules/access/ftp.c:58
4946 msgid "FTP account"
4947 msgstr "FTP hesabı"
4948
4949 #: modules/access/ftp.c:59
4950 msgid "Allows you to modify the account that will be used for the connection."
4951 msgstr ""
4952
4953 #: modules/access/ftp.c:64
4954 msgid "FTP input"
4955 msgstr "FTP girdisi"
4956
4957 #: modules/access/gnomevfs.c:46
4958 msgid ""
4959 "Allows you to modify the default caching value for GnomeVFS streams.This "
4960 "value should be set in millisecond units."
4961 msgstr ""
4962
4963 #: modules/access/gnomevfs.c:50
4964 msgid "GnomeVFS filesystem file input"
4965 msgstr ""
4966
4967 #: modules/access/http.c:46
4968 msgid "HTTP proxy"
4969 msgstr "HTTP proxy"
4970
4971 #: modules/access/http.c:48
4972 msgid ""
4973 "You can specify an HTTP proxy to use. It must be of the form http://[user[:"
4974 "pass]@]myproxy.mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment "
4975 "variable will be tried."
4976 msgstr ""
4977
4978 #: modules/access/http.c:54
4979 msgid ""
4980 "Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
4981 "should be set in millisecond units."
4982 msgstr ""
4983
4984 #: modules/access/http.c:57
4985 msgid "HTTP user agent"
4986 msgstr "HTTP kullanıcı ajanı"
4987
4988 #: modules/access/http.c:58
4989 msgid ""
4990 "Allows you to modify the user agent that will be used for the connection."
4991 msgstr ""
4992
4993 #: modules/access/http.c:61
4994 msgid "Auto re-connect"
4995 msgstr "Otomatik yeniden bağlan"
4996
4997 #: modules/access/http.c:62
4998 msgid ""
4999 "Will automatically attempt a re-connection in case it was untimely closed."
5000 msgstr ""
5001
5002 #: modules/access/http.c:65
5003 msgid "Continuous stream"
5004 msgstr "Kesintisiz akış"
5005
5006 #: modules/access/http.c:66
5007 msgid ""
5008 "This allows you to read a file that is being constantly updated (for "
5009 "example, a JPG file on a server).You should not globally enable this option "
5010 "as it will break all other types of HTTP streams."
5011 msgstr ""
5012
5013 #: modules/access/http.c:72
5014 msgid "HTTP input"
5015 msgstr "HTTP girdisi"
5016
5017 #: modules/access/http.c:74
5018 #, fuzzy
5019 msgid "HTTP(S)"
5020 msgstr "HTTP"
5021
5022 #: modules/access/mms/mms.c:48
5023 msgid ""
5024 "Allows you to modify the default caching value for MMS streams. This value "
5025 "should be set in millisecond units."
5026 msgstr ""
5027
5028 #: modules/access/mms/mms.c:51
5029 msgid "Force selection of all streams"
5030 msgstr ""
5031
5032 #: modules/access/mms/mms.c:53
5033 #, fuzzy
5034 msgid "Maximum bitrate"
5035 msgstr "Maksimum yerel bit oranı"
5036
5037 #: modules/access/mms/mms.c:55
5038 msgid ""
5039 "If this is set, the stream with the maximum bitrate under that limit      "
5040 "will be selected"
5041 msgstr ""
5042
5043 #: modules/access/mms/mms.c:60
5044 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
5045 msgstr "Microsoft Media Server (MMS) girdisi"
5046
5047 #: modules/access/pvr/pvr.c:48
5048 msgid ""
5049 "Allows you to modify the default caching value for pvr streams. This value "
5050 "should be set in millisecond units."
5051 msgstr ""
5052
5053 #: modules/access/pvr/pvr.c:51
5054 msgid "Device"
5055 msgstr "Aygıt"
5056
5057 #: modules/access/pvr/pvr.c:52
5058 msgid "PVR video device"
5059 msgstr "PVR video aygıtı"
5060
5061 #: modules/access/pvr/pvr.c:54
5062 #, fuzzy
5063 msgid "Radio device"
5064 msgstr "Ses Aygıtı"
5065
5066 #: modules/access/pvr/pvr.c:55
5067 #, fuzzy
5068 msgid "PVR radio device"
5069 msgstr "PVR video aygıtı"
5070
5071 #: modules/access/pvr/pvr.c:57 modules/access/v4l/v4l.c:96
5072 msgid "Norm"
5073 msgstr "Norm"
5074
5075 #: modules/access/pvr/pvr.c:58 modules/access/v4l/v4l.c:98
5076 msgid "Defines the norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)"
5077 msgstr ""
5078
5079 #: modules/access/pvr/pvr.c:61 modules/access/v4l/v4l.c:102
5080 msgid "Width"
5081 msgstr "Genişlik"
5082
5083 #: modules/access/pvr/pvr.c:62 modules/access/v4l/v4l.c:103
5084 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)"
5085 msgstr ""
5086
5087 #: modules/access/pvr/pvr.c:65 modules/access/v4l/v4l.c:105
5088 msgid "Height"
5089 msgstr "Yükseklik"
5090
5091 #: modules/access/pvr/pvr.c:66 modules/access/v4l/v4l.c:106
5092 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)"
5093 msgstr ""
5094
5095 #: modules/access/pvr/pvr.c:69 modules/access/v4l/v4l.c:89
5096 msgid "Frequency"
5097 msgstr "Frekans"
5098
5099 #: modules/access/pvr/pvr.c:70 modules/access/v4l/v4l.c:91
5100 msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable"
5101 msgstr ""
5102
5103 #: modules/access/pvr/pvr.c:73 modules/access/v4l/v4l.c:137
5104 msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)"
5105 msgstr ""
5106
5107 #: modules/access/pvr/pvr.c:76
5108 msgid "Key interval"
5109 msgstr "Anahtar aralığı"
5110
5111 #: modules/access/pvr/pvr.c:77
5112 #, fuzzy
5113 msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)"
5114 msgstr "Anahtar kare aralığı (-1 otomatik)"
5115
5116 #: modules/access/pvr/pvr.c:79
5117 msgid "B Frames"
5118 msgstr "B Kareleri"
5119
5120 #: modules/access/pvr/pvr.c:80
5121 msgid ""
5122 "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
5123 "number of B-Frames."
5124 msgstr ""
5125
5126 #: modules/access/pvr/pvr.c:84
5127 msgid "Bitrate to use (-1 for default)"
5128 msgstr ""
5129
5130 #: modules/access/pvr/pvr.c:86
5131 msgid "Bitrate peak"
5132 msgstr ""
5133
5134 #: modules/access/pvr/pvr.c:87
5135 msgid "Peak bitrate in VBR mode"
5136 msgstr ""
5137
5138 #: modules/access/pvr/pvr.c:89
5139 msgid "Bitrate mode (vbr or cbr)"
5140 msgstr ""
5141
5142 #: modules/access/pvr/pvr.c:90
5143 msgid "Bitrate mode to use"
5144 msgstr ""
5145
5146 #: modules/access/pvr/pvr.c:92
5147 msgid "Audio bitmask"
5148 msgstr ""
5149
5150 #: modules/access/pvr/pvr.c:93
5151 msgid ""
5152 "This option allows setting of bitmask that will get used by the audio part "
5153 "of the card."
5154 msgstr ""
5155
5156 #: modules/access/pvr/pvr.c:96 modules/access/vcdx/info.c:97
5157 #: modules/gui/macosx/intf.m:478 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1361
5158 msgid "Volume"
5159 msgstr "Seviye"
5160
5161 #: modules/access/pvr/pvr.c:97
5162 msgid "This option allows setting of the audio volume (0-65535)."
5163 msgstr ""
5164
5165 #: modules/access/pvr/pvr.c:100 modules/access/v4l/v4l.c:92
5166 msgid "Channel"
5167 msgstr "Kanal"
5168
5169 #: modules/access/pvr/pvr.c:101 modules/access/v4l/v4l.c:94
5170 msgid ""
5171 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
5172 msgstr ""
5173
5174 #: modules/access/pvr/pvr.c:107 modules/access/v4l/v4l.c:143
5175 msgid "Automatic"
5176 msgstr "Otomatik"
5177
5178 #: modules/access/pvr/pvr.c:107 modules/access/v4l/v4l.c:143
5179 msgid "SECAM"
5180 msgstr "SECAM"
5181
5182 #: modules/access/pvr/pvr.c:107 modules/access/v4l/v4l.c:143
5183 msgid "PAL"
5184 msgstr "PAL"
5185
5186 #: modules/access/pvr/pvr.c:107 modules/access/v4l/v4l.c:143
5187 msgid "NTSC"
5188 msgstr "NTSC"
5189
5190 #: modules/access/pvr/pvr.c:110
5191 msgid "vbr"
5192 msgstr "vbr"
5193
5194 #: modules/access/pvr/pvr.c:110
5195 msgid "cbr"
5196 msgstr "cbr"
5197
5198 #: modules/access/pvr/pvr.c:115
5199 msgid "PVR"
5200 msgstr "PVR"
5201
5202 #: modules/access/pvr/pvr.c:116
5203 msgid "MPEG Encoding cards input (with ivtv drivers)"
5204 msgstr ""
5205
5206 #: modules/access/rtsp/access.c:40 modules/access_output/udp.c:75
5207 #: modules/demux/livedotcom.cpp:61
5208 msgid "Caching value (ms)"
5209 msgstr "Arabellek değeri (ms)"
5210
5211 #: modules/access/rtsp/access.c:42 modules/demux/livedotcom.cpp:63
5212 msgid ""
5213 "Allows you to modify the default caching value for RTSP streams. This value "
5214 "should be set in millisecond units."
5215 msgstr ""
5216
5217 #: modules/access/rtsp/access.c:46 modules/access/rtsp/access.c:47
5218 #, fuzzy
5219 msgid "Real RTSP"
5220 msgstr "RTSP"
5221
5222 #: modules/access/screen/screen.c:39
5223 msgid ""
5224 "Allows you to modify the default caching value for screen capture streams. "
5225 "This value should be set in millisecond units."
5226 msgstr ""
5227
5228 #: modules/access/screen/screen.c:43
5229 msgid "Allows you to set the desired frame rate for the capture."
5230 msgstr ""
5231
5232 #: modules/access/screen/screen.c:46
5233 msgid "Capture fragment size"
5234 msgstr ""
5235
5236 #: modules/access/screen/screen.c:48
5237 msgid ""
5238 "Allows you optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of "
5239 "predefined height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
5240 msgstr ""
5241
5242 #: modules/access/screen/screen.c:62
5243 msgid "Screen Input"
5244 msgstr "Ekran Girdisi"
5245
5246 #: modules/access/screen/screen.c:63 modules/gui/macosx/vout.m:210
5247 msgid "Screen"
5248 msgstr ""
5249
5250 #: modules/access/smb.c:61
5251 msgid ""
5252 "Allows you to modify the default caching value for SMB streams. This value "
5253 "should be set in millisecond units."
5254 msgstr ""
5255
5256 #: modules/access/smb.c:63
5257 msgid "SMB user name"
5258 msgstr "SMB kullanıcı adı"
5259
5260 #: modules/access/smb.c:66
5261 msgid "SMB password"
5262 msgstr "SMB parolası"
5263
5264 #: modules/access/smb.c:69
5265 msgid "SMB domain"
5266 msgstr "SMB etki alanı"
5267
5268 #: modules/access/smb.c:70
5269 msgid ""
5270 "Allows you to modify the domain/workgroup that will be used for the "
5271 "connection."
5272 msgstr ""
5273
5274 #: modules/access/smb.c:75
5275 msgid "SMB input"
5276 msgstr "SMB girdisi"
5277
5278 #: modules/access/tcp.c:39
5279 msgid ""
5280 "Allows you to modify the default caching value for TCP streams. This value "
5281 "should be set in millisecond units."
5282 msgstr ""
5283
5284 #: modules/access/tcp.c:46
5285 msgid "TCP"
5286 msgstr "TCP"
5287
5288 #: modules/access/tcp.c:47
5289 msgid "TCP input"
5290 msgstr "TCP girdisi"
5291
5292 #: modules/access/udp.c:44 modules/access_output/udp.c:77
5293 msgid ""
5294 "Allows you to modify the default caching value for UDP streams. This value "
5295 "should be set in millisecond units."
5296 msgstr ""
5297
5298 #: modules/access/udp.c:47
5299 msgid "Autodetection of MTU"
5300 msgstr ""
5301
5302 #: modules/access/udp.c:49
5303 msgid "Allows growing the MTU if truncated packets are found"
5304 msgstr ""
5305
5306 #: modules/access/udp.c:51
5307 msgid "RTP reordering timeout in ms"
5308 msgstr ""
5309
5310 #: modules/access/udp.c:53
5311 msgid ""
5312 "Allows you to modify the RTP reordering behaviour. RTP input will wait for "
5313 "late packets upto the specified timeout in milisecond units."
5314 msgstr ""
5315
5316 #: modules/access/udp.c:61 modules/gui/macosx/open.m:183
5317 #: modules/gui/macosx/open.m:654 modules/gui/macosx/open.m:692
5318 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:801
5319 msgid "UDP/RTP"
5320 msgstr "UDP/RTP"
5321
5322 #: modules/access/udp.c:62
5323 msgid "UDP/RTP input"
5324 msgstr "UDP/RTP girdisi"
5325
5326 #: modules/access/v4l/v4l.c:75
5327 msgid ""
5328 "Allows you to modify the default caching value for v4l streams. This value "
5329 "should be set in millisecond units."
5330 msgstr ""
5331
5332 #: modules/access/v4l/v4l.c:79
5333 msgid ""
5334 "Specify the name of the video device that will be used. If you don't specify "
5335 "anything, no video device will be used."
5336 msgstr ""
5337
5338 #: modules/access/v4l/v4l.c:83
5339 msgid ""
5340 "Specify the name of the audio device that will be used. If you don't specify "
5341 "anything, no audio device will be used."
5342 msgstr ""
5343
5344 #: modules/access/v4l/v4l.c:87
5345 msgid ""
5346 "Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. I420 "
5347 "(default), RV24, etc.)"
5348 msgstr ""
5349
5350 #: modules/access/v4l/v4l.c:99
5351 msgid "Audio Channel"
5352 msgstr "Ses Kanalları"
5353
5354 #: modules/access/v4l/v4l.c:101
5355 msgid "Audio Channel to use, if there are several audio input"
5356 msgstr ""
5357
5358 #: modules/access/v4l/v4l.c:108 modules/gui/macosx/extended.m:107
5359 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:236
5360 msgid "Brightness"
5361 msgstr "Parlaklık"
5362
5363 #: modules/access/v4l/v4l.c:110
5364 msgid "Set the Brightness of the video input"
5365 msgstr ""
5366
5367 #: modules/access/v4l/v4l.c:111 modules/gui/macosx/extended.m:110
5368 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:226
5369 msgid "Hue"
5370 msgstr "Renk tonu"
5371
5372 #: modules/access/v4l/v4l.c:113
5373 msgid "Set the Hue of the video input"
5374 msgstr ""
5375
5376 #: modules/access/v4l/v4l.c:114 modules/gui/macosx/sfilters.m:89
5377 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:97
5378 msgid "Color"
5379 msgstr "Renk"
5380
5381 #: modules/access/v4l/v4l.c:116
5382 msgid "Set the Color of the video input"
5383 msgstr ""
5384
5385 #: modules/access/v4l/v4l.c:117 modules/gui/macosx/extended.m:108
5386 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:231
5387 msgid "Contrast"
5388 msgstr "Karşıtlık"
5389
5390 #: modules/access/v4l/v4l.c:119
5391 msgid "Set the Contrast of the video input"
5392 msgstr ""
5393
5394 #: modules/access/v4l/v4l.c:120
5395 msgid "Tuner"
5396 msgstr "Tuner"
5397
5398 #: modules/access/v4l/v4l.c:121
5399 msgid "Tuner to use, if there are several ones"
5400 msgstr ""
5401
5402 #: modules/access/v4l/v4l.c:122
5403 msgid "Samplerate"
5404 msgstr "Örnekleme oranı"
5405
5406 #: modules/access/v4l/v4l.c:124
5407 msgid "Samplerate of the captures audio stream, in Hz"
5408 msgstr ""
5409
5410 #: modules/access/v4l/v4l.c:127
5411 msgid "If this option is set, the audio stream will be captured in stereo"
5412 msgstr ""
5413
5414 #: modules/access/v4l/v4l.c:128
5415 msgid "MJPEG"
5416 msgstr "MJPEG"
5417
5418 #: modules/access/v4l/v4l.c:130
5419 msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
5420 msgstr ""
5421
5422 #: modules/access/v4l/v4l.c:131
5423 msgid "Decimation"
5424 msgstr "Örnek seyreltme"
5425
5426 #: modules/access/v4l/v4l.c:133
5427 msgid "Set the Decimation level for MJPEG streams"
5428 msgstr ""
5429
5430 #: modules/access/v4l/v4l.c:134
5431 msgid "Quality"
5432 msgstr "Kalite"
5433
5434 #: modules/access/v4l/v4l.c:135
5435 msgid "Set the quality of the stream"
5436 msgstr ""
5437
5438 #: modules/access/v4l/v4l.c:146
5439 msgid "Video4Linux"
5440 msgstr "Video4Linux"
5441
5442 #: modules/access/v4l/v4l.c:147
5443 msgid "Video4Linux input"
5444 msgstr "Video4Linux girdisi"
5445
5446 #: modules/access/vcd/vcd.c:46 modules/gui/macosx/open.m:175
5447 #: modules/gui/macosx/open.m:489 modules/gui/macosx/open.m:579
5448 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:698
5449 msgid "VCD"
5450 msgstr "VCD"
5451
5452 #: modules/access/vcd/vcd.c:47
5453 msgid "VCD input"
5454 msgstr "VCD girdisi"
5455
5456 #: modules/access/vcd/vcd.c:53
5457 msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
5458 msgstr "[vcd:][aygıt][@[başlık][,[bölüm]]]"
5459
5460 #: modules/access/vcdx/access.c:106
5461 msgid "The above message had unknown log level"
5462 msgstr ""
5463
5464 #: modules/access/vcdx/access.c:132
5465 msgid "The above message had unknown vcdimager log level"
5466 msgstr ""
5467
5468 #: modules/access/vcdx/access.c:282 modules/access/vcdx/access.c:364
5469 #: modules/access/vcdx/access.c:690 modules/access/vcdx/info.c:290
5470 #: modules/access/vcdx/info.c:291
5471 msgid "Entry"
5472 msgstr "Giriş/Öge"
5473
5474 #: modules/access/vcdx/access.c:409 modules/access/vcdx/info.c:102
5475 msgid "Segments"
5476 msgstr "Parçalar"
5477
5478 #: modules/access/vcdx/access.c:428 modules/access/vcdx/access.c:709
5479 #: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
5480 #: modules/demux/mkv.cpp:5200
5481 msgid "Segment"
5482 msgstr "Parça"
5483
5484 #: modules/access/vcdx/access.c:533
5485 #, fuzzy
5486 msgid "LID"
5487 msgstr "PBC LID"
5488
5489 #: modules/access/vcdx/info.c:90
5490 msgid "VCD Format"
5491 msgstr "VCD Formatı"
5492
5493 #: modules/access/vcdx/info.c:91 modules/demux/mpc.c:53
5494 #: modules/services_discovery/daap.c:610
5495 msgid "Album"
5496 msgstr "Albüm"
5497
5498 #: modules/access/vcdx/info.c:92
5499 msgid "Application"
5500 msgstr "Uygulama"
5501
5502 #: modules/access/vcdx/info.c:93
5503 msgid "Preparer"
5504 msgstr "Hazırlayan"
5505
5506 #: modules/access/vcdx/info.c:94
5507 msgid "Vol #"
5508 msgstr "Seviye #"
5509
5510 #: modules/access/vcdx/info.c:95
5511 msgid "Vol max #"
5512 msgstr ""
5513
5514 #: modules/access/vcdx/info.c:96
5515 msgid "Volume Set"
5516 msgstr ""
5517
5518 #: modules/access/vcdx/info.c:98
5519 msgid "Publisher"
5520 msgstr "Yayıncı"
5521
5522 #: modules/access/vcdx/info.c:99
5523 msgid "System Id"
5524 msgstr "Sistem Id"
5525
5526 #: modules/access/vcdx/info.c:101
5527 msgid "Entries"
5528 msgstr "Girişler/Ögeler"
5529
5530 #: modules/access/vcdx/info.c:122
5531 msgid "First Entry Point"
5532 msgstr "Birinci Giriş Noktası"
5533
5534 #: modules/access/vcdx/info.c:126