l10n: Refresh all .po for -pre2
[vlc.git] / po / tr.po
1 # Turkish localisation file for VLC
2 # Copyright (C) 2008i-2010 the VideoLAN team
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 # Adem GUNES <xleopar@yahoo.com>, 2008.
5 # Yaşar TAY <yasartay@yahoo.com>, 2009.
6 # Kaya Zeren <kaya.zeren@zeron.net>, 2010
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2011-11-24 23:30+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 20:07+0200\n"
13 "Last-Translator: Kaya Zeren <kaya.zeren@zeron.net>\n"
14 "Language-Team: Turkish\n"
15 "Language: tr\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: include/vlc_common.h:1024
21 msgid ""
22 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
23 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
24 "see the file named COPYING for details.\n"
25 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
26 msgstr ""
27 "Bu program kanunlarla belirlenen GARANTİ koşullarına tabi değildir.\n"
28 "Bu programı GNU General Public License terimleri altında yeniden "
29 "dağıtabilirsiniz;\n"
30 "ayrıntılar için COPYGING adlı dosyaya bakınız.\n"
31 "VideoLAN takımı tarafından yazılmıştır; ayrıntılar için AUTHORS dosyasına "
32 "bakınız.\n"
33
34 #: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:822
35 msgid "VLC preferences"
36 msgstr "VLC seçenekleri"
37
38 #: include/vlc_config_cat.h:34
39 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
40 msgstr "Tüm seçenekleri görmek için \"Gelişmiş Ayarlar\"ı seçin."
41
42 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:175
43 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
44 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1040
45 msgid "Interface"
46 msgstr "Arayüz"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:38
49 msgid "Settings for VLC's interfaces"
50 msgstr "VLC arayüzleri için ayarlar"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:40
53 msgid "Main interfaces settings"
54 msgstr "Temel arayüz ayarları"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:42
57 msgid "Main interfaces"
58 msgstr "Temel Arayüzler"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:43
61 msgid "Settings for the main interface"
62 msgstr "VLC temel arayüzünü ayarları"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
65 msgid "Control interfaces"
66 msgstr "Denetim Arayüzleri"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:46
69 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
70 msgstr "VLC denetim arayüzlerinin ayarları"
71
72 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
73 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
74 msgid "Hotkeys settings"
75 msgstr "Kısayol Tuşları Ayarları"
76
77 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2893 src/input/es_out.c:2934
78 #: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
79 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
80 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
81 #: modules/gui/macosx/wizard.m:382
82 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
83 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
84 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
85 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
86 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
87 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
88 msgid "Audio"
89 msgstr "Ses"
90
91 #: include/vlc_config_cat.h:53
92 msgid "Audio settings"
93 msgstr "Ses ayarları"
94
95 #: include/vlc_config_cat.h:55
96 msgid "General audio settings"
97 msgstr "Genel ses ayarları"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
100 msgid "Filters"
101 msgstr "Süzgeçler"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:58
104 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
105 msgstr "Ses süzgeçleri, ses akışlarını işlemede kullanılır."
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
108 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
109 msgid "Visualizations"
110 msgstr "Görselleştiriciler"
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
113 msgid "Audio visualizations"
114 msgstr "Ses görselleştiricileri"
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
117 msgid "Output modules"
118 msgstr "Çıkış Modülleri"
119
120 #: include/vlc_config_cat.h:64
121 msgid "General settings for audio output modules."
122 msgstr "Ses çıkış modülleri için genel ayarlar"
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
125 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:72
126 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
127 msgid "Miscellaneous"
128 msgstr "Çeşitli"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:67
131 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
132 msgstr "Çeşitli ses ayarları ve modüller."
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2896 src/input/es_out.c:2981
135 #: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
136 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
137 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:183
138 #: modules/gui/macosx/wizard.m:383
139 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
140 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
141 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
142 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
143 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
144 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
145 msgid "Video"
146 msgstr "Görüntü"
147
148 #: include/vlc_config_cat.h:71
149 msgid "Video settings"
150 msgstr "Görüntü ayarları"
151
152 #: include/vlc_config_cat.h:73
153 msgid "General video settings"
154 msgstr "Genel görüntü ayarları"
155
156 #: include/vlc_config_cat.h:77
157 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
158 msgstr "Yeğlediğiniz görüntü çıkışını seçin ve buradan yapılandırın."
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:81
161 msgid "Video filters are used to process the video stream."
162 msgstr "Görüntü süzgeçleri, görüntü akışlarını işlemede kullanılır."
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:83
165 msgid "Subtitles/OSD"
166 msgstr "Altyazı/EÜG"
167
168 #: include/vlc_config_cat.h:84
169 msgid ""
170 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
171 msgstr ""
172 "Ekran Üzerinde Gösterim, altyazılar ve \"bindirme altresimleri\"ne ilişkin "
173 "ayarlar"
174
175 #: include/vlc_config_cat.h:93
176 msgid "Input / Codecs"
177 msgstr "Giriş / Kodekler"
178
179 #: include/vlc_config_cat.h:94
180 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
181 msgstr "Giriş için tekleme, kodlama ve kod çözme ile ilgili ayarlar"
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:97
184 msgid "Access modules"
185 msgstr "Erişim Modülleri"
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:99
188 msgid ""
189 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
190 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
191 msgstr ""
192 "Çeşitli erişim yöntemlerine ilişkin ayarlar. Değiştirmek isteyebileceğiniz "
193 "ortak ayarlar HTTP vekil sunucu ya da önbellekleme ayarlarıdır."
194
195 #: include/vlc_config_cat.h:103
196 msgid "Stream filters"
197 msgstr "Akış Süzgeçleri"
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:105
200 msgid ""
201 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
202 "input side of VLC. Use with care..."
203 msgstr ""
204 "Akış süzgeçleri, VLC'nin giriş tarafında ileri düzey işlemler yapmanıza "
205 "olanak sağlayan özel modüllerdir. Dikkatli kullanın..."
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:108
208 msgid "Demuxers"
209 msgstr "Tekleyiciler"
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:109
212 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
213 msgstr "Tekleyiciler ses ve görüntü akışlarını ayrıştırmak için kullanılırlar."
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:111
216 msgid "Video codecs"
217 msgstr "Görüntü Kodekleri"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:112
220 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
221 msgstr ""
222 "Görüntü, resim ya da ses + görüntü kodlayıcı ve kod çözücülerinin ayarları."
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:114
225 msgid "Audio codecs"
226 msgstr "Ses Kodekleri"
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:115
229 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
230 msgstr "Salt ses kodlayıcılar ve kod çözücülere ilişkin ayarlar."
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:117
233 msgid "Subtitles codecs"
234 msgstr "Altyazı Kod Çözücüleri"
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:118
237 msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
238 msgstr "Altyazı, teletext ve CC kodlayıcı ve kod çözücü ayarları."
239
240 #: include/vlc_config_cat.h:120
241 msgid "General Input"
242 msgstr "Genel Giriş"
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:121
245 msgid "General input settings. Use with care..."
246 msgstr "Genel giriş ayarları. Dikkatli kullanın..."
247
248 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
249 msgid "Stream output"
250 msgstr "Akış çıkışı"
251
252 #: include/vlc_config_cat.h:126
253 msgid ""
254 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
255 "saving incoming streams.\n"
256 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
257 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
258 "RTSP).\n"
259 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
260 "duplicating...)."
261 msgstr ""
262 "Akış çıkışı ayarları, akış sunuculuğu yapmakta ya da gelen akışları "
263 "kaydetmekte kullanılır.\n"
264 "Akışlar önce çoklanır, ardından bir \"erişim çıkışı\" modülü üzerinden, "
265 "dosyaya kaydedilmek ya da akış oluşturmak (UDP, HTTP, RTP/RTSP) için "
266 "gönderilir.\n"
267 "Sout akış modülleri, gelişmiş akış işlemlerine (biçim dönüştürme, "
268 "çiftleştirme...) olanak tanır."
269
270 #: include/vlc_config_cat.h:134
271 msgid "General stream output settings"
272 msgstr "Genel akış çıkışı ayarları"
273
274 #: include/vlc_config_cat.h:136
275 msgid "Muxers"
276 msgstr "Çoklayıcılar"
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:138
279 msgid ""
280 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
281 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
282 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
283 "You can also set default parameters for each muxer."
284 msgstr ""
285 "Çoklayıcılar, tüm temel akışları (görüntü, ses, ...) bir araya getirmeye "
286 "yarayan paket biçimleri oluştururlar. Bu ayar belli bir çoklayıcıyıcıya "
287 "bağlı kalınmasını sağlar. Ancak bunu yapmasanız daha iyi olur.\n"
288 "Onun yerine, her bir çoklayıcının varsayılan parametrelerini "
289 "düzenleyebilirsiniz."
290
291 #: include/vlc_config_cat.h:144
292 msgid "Access output"
293 msgstr "Erişim Çıkışı"
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:146
296 msgid ""
297 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
298 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
299 "should probably not do that.\n"
300 "You can also set default parameters for each access output."
301 msgstr ""
302 "Erişim çıkış modülleri, çoklanan akışların gönderim şekillerini belirler.  "
303 "Bu ayar belli bir erişim çıkış yöntemine bağlı kalınmasını sağlar. Ancak "
304 "bunu yapmasanız daha iyi olur.\n"
305 "Onun yerine, her bir erişim çıkışının varsayılan parametrelerini "
306 "düzenleyebilirsiniz."
307
308 #: include/vlc_config_cat.h:151
309 msgid "Packetizers"
310 msgstr "Paketleyiciler"
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:153
313 msgid ""
314 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
315 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
316 "not do that.\n"
317 "You can also set default parameters for each packetizer."
318 msgstr ""
319 "Paketleyiciler, temel akışları çoklanmadan önce önişlemden geçirmekte "
320 "kullanılır. Bu ayar belli bir paketleyiciye bağlı kalınmasını sağlar. Ancak "
321 "bunu yapmasanız daha iyi olur.\n"
322 "Onun yerine, her bir paketleyicinin varsayılan parametrelerini "
323 "düzenleyebilirsiniz."
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:159
326 msgid "Sout stream"
327 msgstr "Sout Akışı"
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:160
330 msgid ""
331 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
332 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
333 "for each sout stream module here."
334 msgstr ""
335 "Sout akış modülleri, size bir sout işlem zinciri oluşturma imkanı verir. "
336 "Lütfen daha fazla bilgi için Streaming Howto kısmına göz atın. Bu bölümde "
337 "her bir sout akış modülünin varsayılan ayarlarını düzenleyebilirsiniz."
338
339 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:109
340 msgid "SAP"
341 msgstr "SAP"
342
343 #: include/vlc_config_cat.h:167
344 msgid ""
345 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
346 "multicast UDP or RTP."
347 msgstr ""
348 "SAP, akışların UDP ve RTP yayınları ile gönderilmekte olduğunu etrafınıza "
349 "duyurmanın bir yoludur."
350
351 #: include/vlc_config_cat.h:170
352 msgid "VOD"
353 msgstr "VOD"
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:171
356 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
357 msgstr "VLC'nin İsteğe Bağlı Görüntü uygulaması"
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
360 #: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
361 #: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
362 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
363 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:198
364 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
365 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
366 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
367 msgid "Playlist"
368 msgstr "Oynatma Listesi"
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:176
371 msgid ""
372 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
373 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
374 msgstr ""
375 "Oynatma listesi davranışına (örneğin: oynatım kipi) ve oynatma listesine "
376 "kendiliğinden öğe ekleyen modüllere (\"hizmet keşfi\" modülleri) ilişkin "
377 "ayarlar."
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:180
380 msgid "General playlist behaviour"
381 msgstr "Genel oynatma listesi davranışı"
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
384 #: modules/gui/macosx/playlist.m:479
385 msgid "Services discovery"
386 msgstr "Hizmet Keşfi"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:182
389 msgid ""
390 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
391 "playlist."
392 msgstr ""
393 "Hizmet Keşif modülleri, oynatma listelerine kendiliğinden öğe ekleyen "
394 "araçlardır."
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
397 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
398 msgid "Advanced"
399 msgstr "Gelişmiş"
400
401 #: include/vlc_config_cat.h:187
402 msgid "Advanced settings. Use with care..."
403 msgstr "Gelişmiş ayarlar. Dikkatli kullanın."
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:189
406 msgid "CPU features"
407 msgstr "İşlemci Özellikleri"
408
409 #: include/vlc_config_cat.h:190
410 msgid ""
411 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
412 msgstr ""
413 "Buradaki bazı işlemci hızlandırmalarını devre dışı bırakmak "
414 "isteyebilirsiniz. Çok ama çok dikkatli kullanın!"
415
416 #: include/vlc_config_cat.h:193
417 msgid "Advanced settings"
418 msgstr "Gelişmiş Ayarlar"
419
420 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
421 #: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255
422 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
423 msgid "Network"
424 msgstr "Ağ"
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:199
427 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
428 msgstr "Bu modüller, VLC'nin diğer parçalarına ağ işlevselliği sağlarlar."
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:202
431 msgid "Chroma modules settings"
432 msgstr "Renk doygunluğu modül ayarları"
433
434 #: include/vlc_config_cat.h:203
435 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
436 msgstr "Bu ayarlar renk doygunluğu dönüşüm modüllerini etkiler."
437
438 #: include/vlc_config_cat.h:205
439 msgid "Packetizer modules settings"
440 msgstr "Paketleyici modülleri ayarları"
441
442 #: include/vlc_config_cat.h:209
443 msgid "Encoders settings"
444 msgstr "Kodlayıcı ayarları"
445
446 #: include/vlc_config_cat.h:211
447 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
448 msgstr "Bunlar görüntü/ses/altyazı kodlama modüllerinin genel ayarlarıdır."
449
450 #: include/vlc_config_cat.h:214
451 msgid "Dialog providers settings"
452 msgstr "İletişim sağlayıcıları ayarları"
453
454 #: include/vlc_config_cat.h:216
455 msgid "Dialog providers can be configured here."
456 msgstr "İletişim sağlayıcılar buradan ayarlanabilir."
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:218
459 msgid "Subtitle demuxer settings"
460 msgstr "Altyazı tekleyici ayarları"
461
462 #: include/vlc_config_cat.h:220
463 msgid ""
464 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
465 "example by setting the subtitles type or file name."
466 msgstr ""
467 "Bu bölümde altyazı tekleyicinin davranışını belirleyebilirsiniz. Örneğin "
468 "altyazı türü ya da dosya adını ayarlayabilirsiniz."
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:227
471 msgid "No help available"
472 msgstr "Yardım yok"
473
474 #: include/vlc_config_cat.h:228
475 msgid "There is no help available for these modules."
476 msgstr "Bu modüller için kullanılabilecek yardım yok."
477
478 #: include/vlc_interface.h:126
479 #, fuzzy
480 msgid ""
481 "\n"
482 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
483 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
484 msgstr ""
485 "\n"
486 "Uyarı: Arayüze artık erişemiyorsanız, bir komut satırı penceresi açın, VLC "
487 "klasörüne gidin ve \"vlc -I qt\" komutunu çalıştırın\n"
488
489 #: include/vlc_intf_strings.h:46
490 msgid "Quick &Open File..."
491 msgstr "Hızlı D&osya Aç..."
492
493 #: include/vlc_intf_strings.h:47
494 msgid "&Advanced Open..."
495 msgstr "Gelişmiş &Aç..."
496
497 #: include/vlc_intf_strings.h:48
498 msgid "Open D&irectory..."
499 msgstr "&Klasör Aç..."
500
501 #: include/vlc_intf_strings.h:49
502 msgid "Open &Folder..."
503 msgstr "&Klasör Aç..."
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:50
506 msgid "Select one or more files to open"
507 msgstr "Açmak için bir ya da daha fazla dosya seçin"
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:51
510 msgid "Select Directory"
511 msgstr "Klasör Seç"
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:51
514 msgid "Select Folder"
515 msgstr "Klasör Seçin"
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:55
518 msgid "Media &Information"
519 msgstr "Medya B&ilgisi"
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:56
522 msgid "&Codec Information"
523 msgstr "&Kodek Bilgisi"
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:57
526 msgid "&Messages"
527 msgstr "İ&letiler"
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:58
530 msgid "Jump to Specific &Time"
531 msgstr "Belirli Bir Zamana A&tla"
532
533 #: include/vlc_intf_strings.h:59
534 msgid "&Bookmarks"
535 msgstr "Yer İ&mleri"
536
537 #: include/vlc_intf_strings.h:60
538 msgid "&VLM Configuration"
539 msgstr "&VLM Yapılandırması"
540
541 #: include/vlc_intf_strings.h:62
542 msgid "&About"
543 msgstr "H&akkında"
544
545 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
546 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
547 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
548 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
549 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
550 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
551 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/menus.cpp:783
552 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:253 share/lua/http/index.html:203
553 #: share/lua/http/mobile.html:97 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:59
554 msgid "Play"
555 msgstr "Oynat"
556
557 #: include/vlc_intf_strings.h:66
558 msgid "Fetch Information"
559 msgstr "Bilgi Getir"
560
561 #: include/vlc_intf_strings.h:67
562 msgid "Remove Selected"
563 msgstr "Seçilileri Kaldır"
564
565 #: include/vlc_intf_strings.h:68
566 msgid "Information..."
567 msgstr "Bilgi..."
568
569 #: include/vlc_intf_strings.h:69
570 msgid "Sort"
571 msgstr "Sırala"
572
573 #: include/vlc_intf_strings.h:70
574 msgid "Create Directory..."
575 msgstr "Klasör Oluştur..."
576
577 #: include/vlc_intf_strings.h:71
578 msgid "Create Folder..."
579 msgstr "Klasör Oluştur..."
580
581 #: include/vlc_intf_strings.h:72
582 msgid "Show Containing Directory..."
583 msgstr "BUlunduğu Klasörü Aç..."
584
585 #: include/vlc_intf_strings.h:73
586 msgid "Show Containing Folder..."
587 msgstr "Bulunduğu Klasörü Aç..."
588
589 #: include/vlc_intf_strings.h:74
590 msgid "Stream..."
591 msgstr "Akış..."
592
593 #: include/vlc_intf_strings.h:75
594 msgid "Save..."
595 msgstr "Kaydet..."
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
598 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:270 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182
599 msgid "Repeat All"
600 msgstr "Tümünü Yinele"
601
602 #: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
603 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:269 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175
604 msgid "Repeat One"
605 msgstr "Bir Kez Yinele"
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:82
608 msgid "No Repeat"
609 msgstr "Yineleme Yok"
610
611 #: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
612 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
613 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
614 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:127
615 msgid "Random"
616 msgstr "Rastgele"
617
618 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
619 msgid "Random Off"
620 msgstr "Rastgele Kapalı"
621
622 #: include/vlc_intf_strings.h:87
623 msgid "Add to Playlist"
624 msgstr "Oynatma Listesine Ekle"
625
626 #: include/vlc_intf_strings.h:88
627 msgid "Add to Media Library"
628 msgstr "Medya Kitaplığına Ekle"
629
630 #: include/vlc_intf_strings.h:90
631 msgid "Add File..."
632 msgstr "Dosya Ekle..."
633
634 #: include/vlc_intf_strings.h:91
635 msgid "Advanced Open..."
636 msgstr "Gelişmiş Aç..."
637
638 #: include/vlc_intf_strings.h:92
639 msgid "Add Directory..."
640 msgstr "Klasör Ekle..."
641
642 #: include/vlc_intf_strings.h:93
643 msgid "Add Folder..."
644 msgstr "Klasör Ekle..."
645
646 #: include/vlc_intf_strings.h:95
647 msgid "Save Playlist to &File..."
648 msgstr "Oynatma Listesini &Dosyaya Kaydet..."
649
650 #: include/vlc_intf_strings.h:96
651 msgid "Open Play&list..."
652 msgstr "Oynatma &Listesi Aç..."
653
654 #: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
655 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1297
656 msgid "Search"
657 msgstr "Ara"
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:99
660 msgid "Search Filter"
661 msgstr "Arama Süzgeci"
662
663 #: include/vlc_intf_strings.h:101
664 msgid "&Services Discovery"
665 msgstr "&Hizmet Keşfi"
666
667 #: include/vlc_intf_strings.h:105
668 msgid ""
669 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
670 "them."
671 msgstr ""
672 "Kullanılabilir bazı ayarlar daha var fakat gizli. Onları görmek için "
673 "\"Gelişmiş Ayarlar\" bölümüne bakın."
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
676 msgid "Image clone"
677 msgstr "Resim klonu"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:111
680 msgid "Clone the image"
681 msgstr "Resmi klonla"
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:113
684 msgid "Magnification"
685 msgstr "Büyütme"
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:114
688 msgid ""
689 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
690 "be magnified."
691 msgstr ""
692 "Görüntünün bir parçasını büyütün. Resmin hangi parçasının büyütüleceğini "
693 "seçebilirsiniz."
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
696 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
697 msgid "Waves"
698 msgstr "Dalgalar"
699
700 #: include/vlc_intf_strings.h:118
701 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
702 msgstr "\"Dalgalar\" görüntü bozma etkisi."
703
704 #: include/vlc_intf_strings.h:120
705 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
706 msgstr "\"Su yüzeyi\" görüntü bozma etkisi"
707
708 #: include/vlc_intf_strings.h:122
709 msgid "Image colors inversion"
710 msgstr "Resim renklerini evirme"
711
712 #: include/vlc_intf_strings.h:124
713 msgid "Split the image to make an image wall"
714 msgstr "Bir resim duvarı oluşturmak için resmi bölün"
715
716 #: include/vlc_intf_strings.h:126
717 msgid ""
718 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
719 "The video gets split in parts that you must sort."
720 msgstr ""
721 "Bu görüntüden \"yapboz oyunu\" oluştur.\n"
722 "Görüntü, birleştirmeniz gereken parçalara bölünür."
723
724 #: include/vlc_intf_strings.h:129
725 msgid ""
726 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
727 "Try changing the various settings for different effects"
728 msgstr ""
729 "\"Kenar tespiti\" görüntü bozma etkisi.\n"
730 "Farklı etkiler için ayarları değiştirmeyi deneyin."
731
732 #: include/vlc_intf_strings.h:132
733 msgid ""
734 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
735 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
736 "settings."
737 msgstr ""
738 "\"Renk algılama\" etkisi. Görüntü, ayarlardan seçtiğiniz renk dışında "
739 "tamamen siyah beyaz olacak.  "
740
741 #: include/vlc_intf_strings.h:136
742 msgid ""
743 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
744 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
745 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
746 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
747 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
748 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
749 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
750 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
751 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
752 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
753 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
754 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
755 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
756 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
757 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
758 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
759 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
760 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
761 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
762 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
763 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
764 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
765 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
766 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
767 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
768 msgstr ""
769 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
770 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>VLC medya oynatıcısı Yardımına "
771 "hoşgeldiniz</h2><h3>Belgeler</h3><p>VLC belgelerini VideoLAN <a href="
772 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> websitesinde bulabilirsiniz.</p><p>VLC "
773 "medya oynatıcıyı kullanmaya yeni başladıysanız <br><a href=\"http://wiki."
774 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
775 "player</em></a> belgesini okuyun.</p><p>Oynatıcıyı nasıl kullanacağınız ile "
776 "ilgili bilgileri <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
777 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" "
778 "belgesinde bulabilirsiniz.</p><p>Tüm kaydetme, dönüştürme, çoklama ve akış "
779 "işlemleri için  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
780 "Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</a> belgesi içinde yararlı "
781 "bilgiler bulabilirsiniz.</p><p>Kullanılan deyimler hakkında yeterli bilginiz "
782 "yoksa <a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a> "
783 "bölümünden yararlanabilirsiniz.</p><p>Temel kısayol tuşları hakkında <a href="
784 "\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a>  sayfasından bilgi "
785 "edinebilirsiniz.</p><h3>Yardım</h3><p>Bir soru sormadan önce <a href="
786 "\"http://wiki.videolan.org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a> bölümünden "
787 "sık sorulan sorulara bakın.</p><p>Ayrıca <a href=\"http://forum.videolan.org"
788 "\">Forums</a>, forum ve <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html"
789 "\">mailing-lists</a> posta listesinden ya da IRC sohbet kanalımızdan ( <a "
790 "href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> on irc."
791 "freenode.net ) sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.</p><h3>Projemize katkı "
792 "sağlayın</h3><p>VideoLAN projesine zaman ayırarak, kullanıcılara yardım "
793 "etmek, görsel tasarlamak, belgeleri çevirmek, programı denemek ve kod yazmak "
794 "gibi çeşitli şekillerde katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca bize para ya da "
795 "malzeme bağışında bulunabilirsiniz. Ve tabi ki VLC Medya Oynatıcısının "
796 "<b>tanıtımını</b> yapabilirsiniz.</p></body></html>"
797
798 #: src/audio_output/common.c:85 src/audio_output/common.c:125
799 #: src/input/es_out.c:934 src/libvlc-module.c:669
800 #: src/video_output/postprocessing.c:98 modules/video_filter/postproc.c:228
801 msgid "Disable"
802 msgstr "Kapalı"
803
804 #: src/audio_output/common.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:119
805 msgid "Spectrometer"
806 msgstr "Spektrometre"
807
808 #: src/audio_output/common.c:91
809 msgid "Scope"
810 msgstr "Osiloskop"
811
812 #: src/audio_output/common.c:94
813 msgid "Spectrum"
814 msgstr "Spektrum"
815
816 #: src/audio_output/common.c:97
817 msgid "Vu meter"
818 msgstr "VU Metre"
819
820 #: src/audio_output/common.c:122 modules/audio_filter/equalizer.c:76
821 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:102 share/lua/http/index.html:215
822 #: share/lua/http/mobile.html:76
823 msgid "Equalizer"
824 msgstr "Dengeleyici"
825
826 #: src/audio_output/common.c:141 src/libvlc-module.c:321
827 msgid "Audio filters"
828 msgstr "Ses süzgeçleri"
829
830 #: src/audio_output/common.c:153
831 msgid "Replay gain"
832 msgstr "Yeniden oynatma kazancı"
833
834 #: src/audio_output/filters.c:142
835 msgid "Audio filtering failed"
836 msgstr "Ses süzme başarısız oldu."
837
838 #: src/audio_output/filters.c:143
839 #, fuzzy, c-format
840 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
841 msgstr "En büyük süzgeç sayısına (%d) ulaşıldı."
842
843 #: src/audio_output/output.c:100 src/audio_output/output.c:128
844 #: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:288
845 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:289
846 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:316
847 msgid "Audio Channels"
848 msgstr "Ses Kanalları"
849
850 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
851 #: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64
852 #: modules/access/v4l2/video.c:284 modules/audio_output/directx.c:439
853 #: modules/audio_output/kai.c:219 modules/audio_output/oss.c:194
854 #: modules/audio_output/portaudio.c:400 modules/audio_output/waveout.c:419
855 #: modules/codec/twolame.c:70
856 msgid "Stereo"
857 msgstr "Çift Kanal"
858
859 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:142
860 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
861 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
862 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
863 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
864 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:88 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
865 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169
866 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
867 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
868 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
869 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
870 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
871 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
872 msgid "Left"
873 msgstr "Sol"
874
875 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:144
876 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
877 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
878 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
879 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
880 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
881 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
882 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
883 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
884 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
885 msgid "Right"
886 msgstr "Sağ"
887
888 #: src/audio_output/output.c:134
889 msgid "Dolby Surround"
890 msgstr "Dolby Çevresel Ses"
891
892 #: src/audio_output/output.c:146
893 msgid "Reverse stereo"
894 msgstr "Ters Çift Kanal"
895
896 #: src/config/file.c:531
897 msgid "boolean"
898 msgstr "boolean"
899
900 #: src/config/file.c:531 src/config/help.c:467
901 msgid "integer"
902 msgstr "tamsayı"
903
904 #: src/config/file.c:539 src/config/help.c:497
905 msgid "float"
906 msgstr "ondalık sayı"
907
908 #: src/config/file.c:552 src/config/help.c:446
909 msgid "string"
910 msgstr "dizge"
911
912 #: src/config/help.c:125
913 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
914 msgstr "Ayrıntılı bilgi edinmek için, '-H' kullanın."
915
916 #: src/config/help.c:129
917 #, fuzzy, c-format
918 msgid ""
919 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
920 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
921 "They will be enqueued in the playlist.\n"
922 "The first item specified will be played first.\n"
923 "\n"
924 "Options-styles:\n"
925 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
926 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
927 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
928 "            and that overrides previous settings.\n"
929 "\n"
930 "Stream MRL syntax:\n"
931 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
932 "  [:option=value ...]\n"
933 "\n"
934 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
935 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
936 "\n"
937 "URL syntax:\n"
938 "  file:///path/file              Plain media file\n"
939 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
940 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
941 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
942 "  screen://                      Screen capture\n"
943 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
944 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
945 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
946 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
947 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
948 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
949 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
950 "\n"
951 msgstr ""
952 "Kullanım: %s [seçenekler] [akış] ...\n"
953 "Komut satırında birden çok akış belirtebilirsiniz. Bunlar çalma listesine "
954 "eklenecektir.\n"
955 "İlk olarak belirtilen ilk öge oynatılır.\n"
956 "\n"
957 "Seçenek stilleri:\n"
958 " --seçenek Program süresince geçerli olacak genel bir seçenek.\n"
959 "  -seçenek Genel bir --seçenek için tek harfli sürüm.\n"
960 "  :seçenek Yalnızca akıştan önce doğrudan uygulanacak bir seçenek\n"
961 "           ve bu ayar öncekilerin yerini alır.\n"
962 "\n"
963 "Stream MRL yazımı:\n"
964 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
965 "option=value ...]\n"
966 "\n"
967 "  Genel --seçeneklerin çoğu MRl'ye özel :seçenekler olarak kullanılabilir.\n"
968 "  Birden çok :seçenek=değer ikilisi belirtilebilir.\n"
969 "\n"
970 "İnternet adresi yazımı:\n"
971 "  [file://]dosyaadi            Normal medya dosyası\n"
972 "  http://ip:port/file            HTTP Web adresi\n"
973 "  ftp://ip:port/file             FTP adresi\n"
974 "  mms://ip:port/file             MMS adresi\n"
975 "  screen://                      Ekran yakalama\n"
976 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD aygıtı\n"
977 "  [vcd://][device]               VCD aygıtı\n"
978 "  [cdda://][device]              Ses CD aygıtı\n"
979 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
980 "                                 akış sunucusundan gönderilen UDP akışı\n"
981 "  vlc://pause:<seconds>          Oynatma listesini belirtilen süre kadar "
982 "bekletmek için kullanılan özel öge\n"
983 "  vlc://quit                     VLC'den çıkmak için kullanılan özel öge\n"
984
985 #: src/config/help.c:513
986 msgid " (default enabled)"
987 msgstr "(varsayılan etkin)"
988
989 #: src/config/help.c:514
990 msgid " (default disabled)"
991 msgstr " (varsayılan devredışı)"
992
993 #: src/config/help.c:679 src/config/help.c:682 src/config/help.c:690
994 #: src/config/help.c:695
995 msgid "Note:"
996 msgstr "Not:"
997
998 #: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683
999 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1000 msgstr "Gelişmiş ayarları görmek için komut satırına --advanced ekleyin."
1001
1002 #: src/config/help.c:691 src/config/help.c:696
1003 #, c-format
1004 msgid ""
1005 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
1006 msgstr ""
1007 "%d modül yalnızca gelişmiş seçeneklere sahip olduğundan gösterilmiyor.\n"
1008
1009 #: src/config/help.c:703 src/config/help.c:707
1010 msgid ""
1011 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
1012 "modules."
1013 msgstr ""
1014 "Uygun modül bulunamadı. Geçerli modüllerin listesini görmek için --list ya "
1015 "da --list-verbose kullanın."
1016
1017 #: src/config/help.c:789
1018 #, c-format
1019 msgid "VLC version %s (%s)\n"
1020 msgstr "VLC sürüm %s (%s)\n"
1021
1022 #: src/config/help.c:791
1023 #, c-format
1024 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
1025 msgstr "%s tarafından %s (%s) zamanında derlendi\n"
1026
1027 #: src/config/help.c:793
1028 #, c-format
1029 msgid "Compiler: %s\n"
1030 msgstr "Derleyici: %s\n"
1031
1032 #: src/config/help.c:825
1033 msgid ""
1034 "\n"
1035 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1036 msgstr ""
1037 "\n"
1038 "İçerik vlc-help.txt dosyasına kaydedildi.\n"
1039
1040 #: src/config/help.c:839
1041 msgid ""
1042 "\n"
1043 "Press the RETURN key to continue...\n"
1044 msgstr ""
1045 "\n"
1046 "Devam etmek için ENTER tuşuna basınız...\n"
1047
1048 #: src/input/control.c:217
1049 #, c-format
1050 msgid "Bookmark %i"
1051 msgstr "Yer imi %i"
1052
1053 #: src/input/decoder.c:267
1054 msgid "packetizer"
1055 msgstr "paketleyici"
1056
1057 #: src/input/decoder.c:267
1058 msgid "decoder"
1059 msgstr "Kod çözücü"
1060
1061 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
1062 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:234 modules/codec/avcodec/encoder.c:242
1063 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:279 modules/codec/avcodec/encoder.c:755
1064 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:764 modules/stream_out/es.c:363
1065 #: modules/stream_out/es.c:378
1066 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1067 msgstr "Akış gönderme / Biçim dönüştürme yapılamadı"
1068
1069 #: src/input/decoder.c:277
1070 #, c-format
1071 msgid "VLC could not open the %s module."
1072 msgstr "VLC %s modülünü açamadı."
1073
1074 #: src/input/decoder.c:468
1075 msgid "VLC could not open the decoder module."
1076 msgstr "VLC, kod çözücü modülünü açamadı."
1077
1078 #: src/input/decoder.c:722
1079 msgid "No suitable decoder module"
1080 msgstr "Uygun kod çözücü modülü yok"
1081
1082 #: src/input/decoder.c:723
1083 #, c-format
1084 msgid ""
1085 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
1086 "there is no way for you to fix this."
1087 msgstr ""
1088 "VLC, \"%4.4s\" ses ya da görüntü biçimini desteklemiyor. Malesef bu sorunu "
1089 "gidermek için yapabileceğiniz bir şey yok."
1090
1091 #: src/input/es_out.c:954 src/input/es_out.c:959 src/libvlc-module.c:359
1092 #: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
1093 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:478
1094 msgid "Track"
1095 msgstr "İz"
1096
1097 #: src/input/es_out.c:1165
1098 #, c-format
1099 msgid "%s [%s %d]"
1100 msgstr "%s [%s %d]"
1101
1102 #: src/input/es_out.c:1165 src/input/es_out.c:1170 src/input/var.c:167
1103 #: src/libvlc-module.c:693 modules/gui/macosx/MainMenu.m:275
1104 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:276
1105 msgid "Program"
1106 msgstr "Program"
1107
1108 #: src/input/es_out.c:1368 src/input/es_out.c:1370
1109 msgid "Scrambled"
1110 msgstr "Karıştırılmış"
1111
1112 #: src/input/es_out.c:1368 share/lua/http/index.html:163
1113 msgid "Yes"
1114 msgstr "Evet"
1115
1116 #: src/input/es_out.c:2023
1117 #, c-format
1118 msgid "Closed captions %u"
1119 msgstr "Kapalı başlıklar %u"
1120
1121 #: src/input/es_out.c:2883
1122 #, c-format
1123 msgid "Stream %d"
1124 msgstr "Akış %d"
1125
1126 #: src/input/es_out.c:2899 src/input/es_out.c:3017 modules/access/imem.c:64
1127 msgid "Subtitle"
1128 msgstr "Altyazı"
1129
1130 #: src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2934 src/input/es_out.c:2981
1131 #: src/input/es_out.c:3017 modules/gui/macosx/output.m:153
1132 msgid "Type"
1133 msgstr "Tür"
1134
1135 #: src/input/es_out.c:2910
1136 msgid "Original ID"
1137 msgstr "Özgün Kimlik"
1138
1139 #: src/input/es_out.c:2918 src/input/es_out.c:2921 modules/access/imem.c:67
1140 #: modules/gui/macosx/wizard.m:387 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:477
1141 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
1142 msgid "Codec"
1143 msgstr "Kodek"
1144
1145 #: src/input/es_out.c:2925 src/input/meta.c:65 src/libvlc-module.c:219
1146 #: modules/access/imem.c:71 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
1147 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
1148 msgid "Language"
1149 msgstr "Dil"
1150
1151 #: src/input/es_out.c:2928 src/input/meta.c:60
1152 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:73
1153 msgid "Description"
1154 msgstr "Açıklama"
1155
1156 #: src/input/es_out.c:2937 src/input/es_out.c:2940
1157 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:499
1158 msgid "Channels"
1159 msgstr "Kanallar"
1160
1161 #: src/input/es_out.c:2945 modules/access/imem.c:75
1162 #: modules/audio_output/amem.c:45
1163 msgid "Sample rate"
1164 msgstr "Örnekleme oranı"
1165
1166 #: src/input/es_out.c:2945
1167 #, c-format
1168 msgid "%u Hz"
1169 msgstr "%u Hz"
1170
1171 #: src/input/es_out.c:2955
1172 msgid "Bits per sample"
1173 msgstr "Her örnekteki bit"
1174
1175 #: src/input/es_out.c:2960 modules/access_output/shout.c:92
1176 #: modules/access/pvr.c:90 modules/demux/playlist/shoutcast.c:334
1177 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:882
1178 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
1179 msgid "Bitrate"
1180 msgstr "Bit hızı"
1181
1182 #: src/input/es_out.c:2960
1183 #, c-format
1184 msgid "%u kb/s"
1185 msgstr "%u kb/s"
1186
1187 #: src/input/es_out.c:2972
1188 msgid "Track replay gain"
1189 msgstr "İz yeniden oynatma kazancı"
1190
1191 #: src/input/es_out.c:2974
1192 msgid "Album replay gain"
1193 msgstr "Albüm yeniden oynatma kazancı"
1194
1195 #: src/input/es_out.c:2975
1196 #, c-format
1197 msgid "%.2f dB"
1198 msgstr "%.2f dB"
1199
1200 #: src/input/es_out.c:2984 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:483
1201 msgid "Resolution"
1202 msgstr "Çözünürlük"
1203
1204 #: src/input/es_out.c:2989
1205 msgid "Display resolution"
1206 msgstr "Ekran çözünürlüğü"
1207
1208 #: src/input/es_out.c:2999 src/input/es_out.c:3002 modules/access/imem.c:93
1209 #: modules/access/screen/screen.c:41 modules/access/screen/xcb.c:34
1210 #: modules/access/shm.c:40 modules/access/vdr.c:93 modules/demux/image.c:65
1211 msgid "Frame rate"
1212 msgstr "Kare hızı"
1213
1214 #: src/input/es_out.c:3010
1215 #, fuzzy
1216 msgid "Decoded format"
1217 msgstr "Çözülen"
1218
1219 #: src/input/input.c:2465
1220 msgid "Your input can't be opened"
1221 msgstr "Seçtiğiniz giriş açılamıyor"
1222
1223 #: src/input/input.c:2466
1224 #, c-format
1225 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1226 msgstr ""
1227 "VLC, '%s' MRL kaynağını açamıyor. Ayrıntılar için hata günlüğüne bakın."
1228
1229 #: src/input/input.c:2583
1230 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1231 msgstr "VLC, girişin biçimini tanıyamıyor"
1232
1233 #: src/input/input.c:2584
1234 #, c-format
1235 msgid ""
1236 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1237 msgstr "'%s' biçimi algılanamadı. Ayrıntılar için günlük dosyasına bakın."
1238
1239 #: src/input/meta.c:54 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:277
1240 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:278 modules/gui/macosx/open.m:157
1241 #: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
1242 #: modules/gui/macosx/wizard.m:350
1243 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:439
1244 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:452 modules/mux/asf.c:56
1245 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
1246 msgid "Title"
1247 msgstr "Başlık"
1248
1249 #: src/input/meta.c:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:79
1250 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1185
1251 msgid "Artist"
1252 msgstr "Sanatçı"
1253
1254 #: src/input/meta.c:56
1255 msgid "Genre"
1256 msgstr "Tarz"
1257
1258 #: src/input/meta.c:57 modules/mux/asf.c:60
1259 msgid "Copyright"
1260 msgstr "Telif hakkı"
1261
1262 #: src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:359 modules/access/vcdx/info.c:63
1263 msgid "Album"
1264 msgstr "Albüm"
1265
1266 #: src/input/meta.c:59
1267 msgid "Track number"
1268 msgstr "İz numarası"
1269
1270 #: src/input/meta.c:61 modules/mux/asf.c:64
1271 msgid "Rating"
1272 msgstr "Beğeni"
1273
1274 #: src/input/meta.c:62
1275 msgid "Date"
1276 msgstr "Tarih"
1277
1278 #: src/input/meta.c:63
1279 msgid "Setting"
1280 msgstr "Ayar"
1281
1282 #: src/input/meta.c:64 modules/gui/macosx/open.m:169
1283 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1284 msgid "URL"
1285 msgstr "İnternet Adresi"
1286
1287 #: src/input/meta.c:66 modules/notify/notify.c:320
1288 msgid "Now Playing"
1289 msgstr "Şu An Oynayan"
1290
1291 #: src/input/meta.c:67 modules/access/vcdx/info.c:70
1292 msgid "Publisher"
1293 msgstr "Yayıncı"
1294
1295 #: src/input/meta.c:68
1296 msgid "Encoded by"
1297 msgstr "Kodlayan"
1298
1299 #: src/input/meta.c:69
1300 msgid "Artwork URL"
1301 msgstr "Albüm kapağı İnternet Adresi"
1302
1303 #: src/input/meta.c:70
1304 msgid "Track ID"
1305 msgstr "İz Kimliği"
1306
1307 #: src/input/var.c:158
1308 msgid "Bookmark"
1309 msgstr "Yer imi"
1310
1311 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:699
1312 msgid "Programs"
1313 msgstr "Programlar"
1314
1315 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:279
1316 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:280 modules/gui/macosx/open.m:158
1317 #: modules/gui/macosx/open.m:160 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
1318 msgid "Chapter"
1319 msgstr "Bölüm"
1320
1321 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1322 msgid "Navigation"
1323 msgstr "Gezinti"
1324
1325 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:303
1326 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:304
1327 msgid "Video Track"
1328 msgstr "Görüntü İzi"
1329
1330 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:286
1331 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:287
1332 msgid "Audio Track"
1333 msgstr "Ses İzi"
1334
1335 #: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/MainMenu.m:311
1336 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:312 modules/gui/macosx/MainMenu.m:993
1337 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1051
1338 msgid "Subtitles Track"
1339 msgstr "Altyazı İzi"
1340
1341 #: src/input/var.c:273
1342 msgid "Next title"
1343 msgstr "Sonraki başlık"
1344
1345 #: src/input/var.c:278
1346 msgid "Previous title"
1347 msgstr "Önceki başlık"
1348
1349 #: src/input/var.c:312
1350 #, fuzzy, c-format
1351 msgid "Title %i%s"
1352 msgstr "Başlık %i"
1353
1354 #: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
1355 #, c-format
1356 msgid "Chapter %i"
1357 msgstr "Bölüm %i"
1358
1359 #: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:390
1360 msgid "Next chapter"
1361 msgstr "Sonraki bölüm"
1362
1363 #: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:380
1364 msgid "Previous chapter"
1365 msgstr "Önceki bölüm"
1366
1367 #: src/input/vlm.c:652 src/input/vlm.c:1035
1368 #, c-format
1369 msgid "Media: %s"
1370 msgstr "Medya: %s"
1371
1372 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:230
1373 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:231
1374 msgid "Add Interface"
1375 msgstr "Arayüz Ekle"
1376
1377 #: src/interface/interface.c:91
1378 msgid "Console"
1379 msgstr "Konsol"
1380
1381 #: src/interface/interface.c:95
1382 #, fuzzy
1383 msgid "Telnet"
1384 msgstr "Lua Telnet"
1385
1386 #: src/interface/interface.c:98
1387 #, fuzzy
1388 msgid "Web"
1389 msgstr "Islak"
1390
1391 #: src/interface/interface.c:101
1392 msgid "Debug logging"
1393 msgstr "Hata Ayıklama"
1394
1395 #: src/interface/interface.c:104
1396 msgid "Mouse Gestures"
1397 msgstr "Fare Hareketleri"
1398
1399 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1400 #: src/libvlc.c:291
1401 msgid "C"
1402 msgstr "tr"
1403
1404 #: src/libvlc.c:861
1405 msgid ""
1406 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1407 "interface."
1408 msgstr ""
1409 "vlc varsayılan arayüz içe çalışır. Arayüz olmadan çalıştırmak için 'cvlc' "
1410 "kullanın."
1411
1412 #: src/libvlc.h:154 src/libvlc-module.c:1505 src/libvlc-module.c:1506
1413 #: src/libvlc-module.c:2655 src/video_output/vout_intf.c:182
1414 msgid "Zoom"
1415 msgstr "Yakınlaş"
1416
1417 #: src/libvlc.h:155 src/libvlc-module.c:1429 src/video_output/vout_intf.c:83
1418 msgid "1:4 Quarter"
1419 msgstr "1:4 Çeyrek"
1420
1421 #: src/libvlc.h:156 src/libvlc-module.c:1430 src/video_output/vout_intf.c:84
1422 msgid "1:2 Half"
1423 msgstr "1:2 Yarı"
1424
1425 #: src/libvlc.h:157 src/libvlc-module.c:1431 src/video_output/vout_intf.c:85
1426 msgid "1:1 Original"
1427 msgstr "1:1 Özgün"
1428
1429 #: src/libvlc.h:158 src/libvlc-module.c:1432 src/video_output/vout_intf.c:86
1430 msgid "2:1 Double"
1431 msgstr "2:1 İki Kat"
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:105 src/libvlc-module.c:318
1434 #: modules/audio_output/kai.c:78 modules/video_output/kva.c:62
1435 msgid "Auto"
1436 msgstr "Kendiliğinden"
1437
1438 #: src/libvlc-module.c:175
1439 msgid ""
1440 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1441 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1442 "related options."
1443 msgstr ""
1444 "Bu seçenekler VLC tarafından kullanılan arayüzleri yapılandırmanızı sağlar. "
1445 "Asıl arayüzü, ek arayüz modüllerini seçebilir ve değişik seçenekleri "
1446 "tanımlayabilirsiniz."
1447
1448 #: src/libvlc-module.c:179
1449 msgid "Interface module"
1450 msgstr "Arayüz modülü"
1451
1452 #: src/libvlc-module.c:181
1453 msgid ""
1454 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1455 "automatically select the best module available."
1456 msgstr ""
1457 "VLC tarafından kullanılan temel arayüz. Varsayılan davranış olarak varolan "
1458 "en iyi modül kendiliğinden seçilir."
1459
1460 #: src/libvlc-module.c:185 modules/control/ntservice.c:57
1461 msgid "Extra interface modules"
1462 msgstr "Ek arayüz modülleri"
1463
1464 #: src/libvlc-module.c:187
1465 msgid ""
1466 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1467 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1468 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1469 "\", \"gestures\" ...)"
1470 msgstr ""
1471 "VLC için \"ek arayüzler\" seçebilirsiniz. Bunlar varsayılan arayüze ek "
1472 "olarak arkaplanda açılırlar. Birden çok arayüz modülünü, virgülle ayrılmış "
1473 "liste olarak yazın. (sık kullanılan değerler \"rc\" (uzaktan kumanda), \"http"
1474 "\", \"gestures\" (fare hareketleri) ...)"
1475
1476 #: src/libvlc-module.c:194
1477 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1478 msgstr "VLC denetim arayüzlerini seçebilirsiniz."
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:196
1481 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1482 msgstr "Ayrıntı düzeyi (0,1,2)"
1483
1484 #: src/libvlc-module.c:198
1485 msgid ""
1486 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1487 "1=warnings, 2=debug)."
1488 msgstr ""
1489 "Ayrıntı düzeyi (0=yalnız hatalar ve standart iletiler, 1=uyarılar, 2=hata "
1490 "ayıklama)."
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:201
1493 msgid "Choose which objects should print debug message"
1494 msgstr "Hangi nesnelerin hata ayıklama iletisi yazacağını seçin"
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:204
1497 #, fuzzy
1498 msgid ""
1499 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1500 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1501 "objects. Objects can be referred to by their type or module name. Rules "
1502 "applying to named objects take precedence over rules applying to object "
1503 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1504 "message."
1505 msgstr ""
1506 "Bu virgül ',' ile ayrılmış bir dizidir. Her nesnenin önünde, etkinleştirmek "
1507 "ya da devre dışı bırakmak istediğinize uygun olarak '+' ya da '-' olmalıdır. "
1508 "'all' anahtar kelimesi tüm nesneleri kapsar. Nesneleri türleri ya da modül "
1509 "adlarını kullanarak belirtebilirsiniz. Adlarını kullandığınız nesnelere "
1510 "uygulanacak kurallar tür kurallarına göre önceliklidir. Hata ayıklama "
1511 "iletisini görmek için -vvv kullanmanız gerektiğini unutmayın."
1512
1513 #: src/libvlc-module.c:211
1514 msgid "Be quiet"
1515 msgstr "Sessiz ol"
1516
1517 #: src/libvlc-module.c:213
1518 msgid "Turn off all warning and information messages."
1519 msgstr "Tüm uyarı ve bilgi iletilerini kapatır."
1520
1521 #: src/libvlc-module.c:215
1522 msgid "Default stream"
1523 msgstr "Varsayılan akış"
1524
1525 #: src/libvlc-module.c:217
1526 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1527 msgstr "VLC başlatıldığında her zaman bu akış açılır."
1528
1529 #: src/libvlc-module.c:220
1530 msgid ""
1531 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1532 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1533 msgstr ""
1534 "Arayüz için bir dil seçebilirsiniz. Burayı \"Kendiliğinden\" olarak "
1535 "belirtirseniz, bilgisayarınızın kullandığı dil kendiliğinden algılanacaktır."
1536
1537 #: src/libvlc-module.c:224
1538 msgid "Color messages"
1539 msgstr "Renkli iletiler"
1540
1541 #: src/libvlc-module.c:226
1542 msgid ""
1543 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1544 "needs Linux color support for this to work."
1545 msgstr ""
1546 "Konsola aktarılan iletilerin renklendirilmesini sağlar. Bunun çalışması için "
1547 "terminalinizin Linux renk desteği olması gerekir."
1548
1549 #: src/libvlc-module.c:229
1550 msgid "Show advanced options"
1551 msgstr "Gelişmiş ayarları göster"
1552
1553 #: src/libvlc-module.c:231
1554 msgid ""
1555 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1556 "available options, including those that most users should never touch."
1557 msgstr ""
1558 "Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, seçenekler ve/veya arayüzler, çoğu "
1559 "kullanıcının asla dokunmaması gereken tüm kullanılabilir seçenekleri "
1560 "gösterecektir."
1561
1562 #: src/libvlc-module.c:235
1563 msgid "Interface interaction"
1564 msgstr "Arayüz etkileşimi"
1565
1566 #: src/libvlc-module.c:237
1567 msgid ""
1568 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1569 "user input is required."
1570 msgstr ""
1571 "Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, kullanıcının müdahale etmesi beklenen "
1572 "durumlarda arayüz tarafından bir ileti penceresi görüntülenecektir."
1573
1574 #: src/libvlc-module.c:247
1575 msgid ""
1576 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1577 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1578 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1579 "the \"audio filters\" modules section."
1580 msgstr ""
1581 "Bu seçenek ses alt sisteminin davranışını değiştirmenizi sağlar. Böylece art "
1582 "işleme ya da görsel etkiler (spektrum inceleyici, vb) için "
1583 "kullanabileceğiniz ses süzgeçleri ekleyebilirsiniz. Bu süzgeçleri buradan "
1584 "etkinleştirdikten sonra modüller bölümündeki \"ses süzgeçleri\" başlığından "
1585 "yapılandırabilirsiniz."
1586
1587 #: src/libvlc-module.c:253
1588 msgid "Audio output module"
1589 msgstr "Ses çıkış modülü"
1590
1591 #: src/libvlc-module.c:255
1592 msgid ""
1593 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1594 "automatically select the best method available."
1595 msgstr ""
1596 "Bu seçenek, VLC tarafından kullanılan ses çıkış yöntemini belirler. "
1597 "Varsayılan ayarda eldeki en iyi yöntem kendiliğinden seçilir."
1598
1599 #: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/display.c:40
1600 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
1601 msgid "Enable audio"
1602 msgstr "Sesi etkinleştir"
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:261
1605 msgid ""
1606 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1607 "not take place, thus saving some processing power."
1608 msgstr ""
1609 "Ses çıkışını tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Ses çözme aşaması "
1610 "gerçekleşmeyeceğinden işlemci gücünden kazanılır."
1611
1612 #: src/libvlc-module.c:265
1613 msgid "Force mono audio"
1614 msgstr "Tek kanal ses kullan"
1615
1616 #: src/libvlc-module.c:266
1617 msgid "This will force a mono audio output."
1618 msgstr "Ses çıkışı mono olacak."
1619
1620 #: src/libvlc-module.c:269
1621 msgid "Default audio volume"
1622 msgstr "Varsayılan ses düzeyi"
1623
1624 #: src/libvlc-module.c:271
1625 msgid ""
1626 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1627 msgstr ""
1628 "Buradan, varsayılan ses çıkışı düzeyini 0 ile 1024' arasında "
1629 "belirleyebilirsiniz."
1630
1631 #: src/libvlc-module.c:274
1632 msgid "Audio output volume step"
1633 msgstr "Ses çıkış düzeyi adımı"
1634
1635 #: src/libvlc-module.c:276
1636 msgid ""
1637 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1638 "0 to 1024."
1639 msgstr "Bu seçenekle ses adım düzeyini 0 ile 1024 arasında ayarlayabilirsiniz."
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:280
1642 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1643 msgstr "Ses çıkış frekansı (Hz)"
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:282
1646 #, fuzzy
1647 msgid ""
1648 "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
1649 "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1650 msgstr ""
1651 "Ses çıkış frekansını buradan belirleyebilirsiniz. Genellikle -1 "
1652 "(varsayılan), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000 değerleri "
1653 "kullanılır."
1654
1655 #: src/libvlc-module.c:286
1656 msgid "High quality audio resampling"
1657 msgstr "Yüksek kalite ses yeniden örneklemesi"
1658
1659 #: src/libvlc-module.c:288
1660 msgid ""
1661 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1662 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1663 "resampling algorithm will be used instead."
1664 msgstr ""
1665 "Bu seçenek yüksek kaliteli yeniden örnekleme algoritmasını kullanır. Sesi "
1666 "yüksek kalitede yeniden örnekleme işlemi, işlemcinizi fazla yükleyerek sorun "
1667 "oluşturabilir. İsterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Bu durumda daha az "
1668 "yük yaratan bir yeniden örnekleme algortiması kullanılır. "
1669
1670 #: src/libvlc-module.c:293
1671 msgid "Audio desynchronization compensation"
1672 msgstr "Ses uyumsuzluğu dengeleme"
1673
1674 #: src/libvlc-module.c:295
1675 msgid ""
1676 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1677 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1678 msgstr ""
1679 "Bu seçenek ses çıkışını geciktirir. gecikme süresi milisaniye cinsinden "
1680 "olmalıdır. Bu ayar, görüntü ile ses arasında bir gecikme varsa işe "
1681 "yarayabilir."
1682
1683 #: src/libvlc-module.c:298
1684 msgid "Audio output channels mode"
1685 msgstr "Ses çıkış kanalları kipi"
1686
1687 #: src/libvlc-module.c:300
1688 msgid ""
1689 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1690 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1691 "played)."
1692 msgstr ""
1693 "Bu seçenek, kullanılabildiğinde (örn. donanımınız ya da çalan ses akışı "
1694 "desteklediğinde), varsayılan ses çıkış kanalları kipini belirler."
1695
1696 #: src/libvlc-module.c:304 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230
1697 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
1698 msgid "Use S/PDIF when available"
1699 msgstr "Varsa S/PDIF kullan"
1700
1701 #: src/libvlc-module.c:306
1702 msgid ""
1703 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1704 "audio stream being played."
1705 msgstr ""
1706 "S/PDIF, donanımınız ve oynatılan ses akışınız desteklediği takdirde "
1707 "varsayılan olarak kullanılabilir."
1708
1709 #: src/libvlc-module.c:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222
1710 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1711 msgstr "Dolby Çevresel Sesin algılanmasını sağla"
1712
1713 #: src/libvlc-module.c:311
1714 msgid ""
1715 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1716 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1717 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1718 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1719 msgstr ""
1720 "Bu seçeneği, akışınızın Dolby Çevresel Ses ile kodlandığını (ya da "
1721 "kodlanmadığını) bildiğiniz halde programın algılayamadığı durumlarda "
1722 "kullanın. Akışın Dolby Çevresel Ses ile kodlanmadığı durumlarda bile, "
1723 "özellikle Kulaklık Kanal Karıştırıcısı ile birlikte kullanıldığında, bu "
1724 "seçeneği etkinleştirmek ses kalitesini artırabilir."
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
1727 #: modules/access/v4l2/video.c:219
1728 msgid "On"
1729 msgstr "Açık"
1730
1731 #: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
1732 #: modules/access/v4l2/video.c:145 modules/access/v4l2/video.c:219
1733 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1734 msgid "Off"
1735 msgstr "Kapalı"
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:323
1738 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1739 msgstr ""
1740 "Bu seçenek, duyulan ses üzerinde oynayabileceğiniz art işleme süzgeçlerini "
1741 "ekler."
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:326
1744 msgid "Audio visualizations "
1745 msgstr "Ses görselleştiricisi"
1746
1747 #: src/libvlc-module.c:328
1748 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1749 msgstr "Bu ayar, görsel efekt modülü ekler (Spektrum vs.)."
1750
1751 #: src/libvlc-module.c:332
1752 msgid "Replay gain mode"
1753 msgstr "Yeniden oynatma kazancı kipi"
1754
1755 #: src/libvlc-module.c:334
1756 msgid "Select the replay gain mode"
1757 msgstr "Yeniden oynatma kazanç kipini seçin."
1758
1759 #: src/libvlc-module.c:336
1760 msgid "Replay preamp"
1761 msgstr "Yeniden oynatma önkuvetlendirme"
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:338
1764 msgid ""
1765 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1766 "replay gain information"
1767 msgstr ""
1768 "Bu seçenek, akışın varsayılan hedef düzeyini (89 dB) yeniden oynatma kazancı "
1769 "bilgisi ile değiştirmenize izin verir."
1770
1771 #: src/libvlc-module.c:341
1772 msgid "Default replay gain"
1773 msgstr "Varsayılan yeniden oynatma kazancı"
1774
1775 #: src/libvlc-module.c:343
1776 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1777 msgstr ""
1778 "Bu değer, yeniden oynatma kazancı bilgisi olmadığında kullanılacak kazanç "
1779 "bilgisidir."
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:345
1782 msgid "Peak protection"
1783 msgstr "Tepe koruması"
1784
1785 #: src/libvlc-module.c:347
1786 msgid "Protect against sound clipping"
1787 msgstr "Sesin çok yükselerek kırpılmasına karşı koruma sağlar."
1788
1789 #: src/libvlc-module.c:350
1790 #, fuzzy
1791 msgid "Enable time stretching audio"
1792 msgstr "Zamana yayılmalı sesi etkinleştir"
1793
1794 #: src/libvlc-module.c:352
1795 #, fuzzy
1796 msgid ""
1797 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1798 "audio pitch"
1799 msgstr ""
1800 "Bu seçenek, ses perdesini etkilemeden sesin daha yavaş ya da hızlı "
1801 "çalınmasına izin verir."
1802
1803 #: src/libvlc-module.c:359 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
1804 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dtv/access.c:103
1805 #: modules/access/dtv/access.c:137 modules/access/v4l2/video.c:171
1806 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:202
1807 #: modules/gui/macosx/open.m:214
1808 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:299
1809 #: modules/text_renderer/freetype.c:160
1810 msgid "None"
1811 msgstr "Hiçbiri"
1812
1813 #: src/libvlc-module.c:367
1814 msgid ""
1815 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1816 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1817 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1818 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1819 "options."
1820 msgstr ""
1821 "Bu seçenekler görüntü çıkışı alt sisteminin davranışını değiştirmenizi "
1822 "sağlar. Örneğin görüntü süzgeçlerini etkinleştirebilirsiniz (taramasızlık, "
1823 "görüntü ayarlama vb). Buradan etkinleştirdiğiniz süzgeçleri, modüller "
1824 "bölümündeki \"görüntü süzgeçleri\" başlığından yapılandırabilirsiniz. Ayrıca "
1825 "pek çok görüntü seçeneğini de ayarlayabilirsiniz."
1826
1827 #: src/libvlc-module.c:373
1828 msgid "Video output module"
1829 msgstr "Görüntü çıkış modülü"
1830
1831 #: src/libvlc-module.c:375
1832 msgid ""
1833 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1834 "automatically select the best method available."
1835 msgstr ""
1836 "Buradan VLC tarafından kullanılan görüntü çıkışı yöntemi belirlenebilir. "
1837 "Varsayılan olarak eldeki en iyi yöntem kendiliğinden seçilir."
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:378 modules/stream_out/display.c:42
1840 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:306
1841 msgid "Enable video"
1842 msgstr "Görüntüyü etkinleştir"
1843
1844 #: src/libvlc-module.c:380
1845 msgid ""
1846 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1847 "not take place, thus saving some processing power."
1848 msgstr ""
1849 "Görüntü çıkışını tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Görüntü çözme aşaması "
1850 "gerçekleşmeyeceğinden işlem gücünden kazanılır."
1851
1852 #: src/libvlc-module.c:383 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1853 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1854 #: modules/visualization/projectm.cpp:62
1855 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1856 msgid "Video width"
1857 msgstr "Görüntünün eni"
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:385
1860 msgid ""
1861 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1862 "characteristics."
1863 msgstr ""
1864 "Görüntünün enini belirtebilirsiniz. VLC varsayılan olarak (-1) görüntünün "
1865 "özelliklerine uygun davranır."
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:388 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1868 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1869 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
1870 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
1871 msgid "Video height"
1872 msgstr "Görüntünün boyu"
1873
1874 #: src/libvlc-module.c:390
1875 msgid ""
1876 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1877 "video characteristics."
1878 msgstr ""
1879 "Görüntünün boyunu belirtebilirsiniz. VLC varsayılan olarak (-1) görüntünün "
1880 "özelliklerine uygun davranır."
1881
1882 #: src/libvlc-module.c:393
1883 msgid "Video X coordinate"
1884 msgstr "Görüntü X koordinatı"
1885
1886 #: src/libvlc-module.c:395
1887 msgid ""
1888 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1889 "coordinate)."
1890 msgstr ""
1891 "Görüntü penceresinin üst sol köşesinin konumunu belirtebilirsiniz (X "
1892 "koordinatı)."
1893
1894 #: src/libvlc-module.c:398
1895 msgid "Video Y coordinate"
1896 msgstr "Görüntü Y koordinatı"
1897
1898 #: src/libvlc-module.c:400
1899 msgid ""
1900 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1901 "coordinate)."
1902 msgstr ""
1903 "Görüntü penceresinin üst sol köşesinin konumunu belirtebilirsiniz (Y "
1904 "koordinatı)."
1905
1906 #: src/libvlc-module.c:403
1907 msgid "Video title"
1908 msgstr "Görüntü başlığı"
1909
1910 #: src/libvlc-module.c:405
1911 msgid ""
1912 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1913 "interface)."
1914 msgstr ""
1915 "Görüntü penceresi için özel başlık (görüntünün arayüze gömülü olmadığı "
1916 "durumlar için)."
1917
1918 #: src/libvlc-module.c:408
1919 msgid "Video alignment"
1920 msgstr "Görüntü hizası"
1921
1922 #: src/libvlc-module.c:410
1923 msgid ""
1924 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1925 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1926 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1927 msgstr ""
1928 "Görüntü penceresinin hizalaması. Varsayılan olarak (0) ortalanmıştır "
1929 "(0=ortada, 1=solda, 2=sağda, 4=üstte, 8=altta, bu değerleri toplayarak da "
1930 "kullanabilirsiniz. Örneğin 6=sağ üstte)."
1931
1932 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
1933 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
1934 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1935 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148
1936 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1937 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1938 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1939 msgid "Center"
1940 msgstr "Ortala"
1941
1942 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1943 #: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1944 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:87 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154
1945 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168
1946 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1947 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1948 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1949 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
1950 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
1951 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
1952 msgid "Top"
1953 msgstr "Üst"
1954
1955 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1956 #: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1957 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
1958 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1959 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1960 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1961 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
1962 msgid "Bottom"
1963 msgstr "Alt"
1964
1965 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1966 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1967 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
1968 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1969 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1970 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1971 msgid "Top-Left"
1972 msgstr "Üst-Sol"
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1975 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1976 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
1977 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1978 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1979 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1980 msgid "Top-Right"
1981 msgstr "Üst-Sağ"
1982
1983 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1984 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1985 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162
1986 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1987 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1988 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1989 msgid "Bottom-Left"
1990 msgstr "Alt-Sol"
1991
1992 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1993 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1994 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
1995 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1996 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1997 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1998 msgid "Bottom-Right"
1999 msgstr "Alt-Sağ"
2000
2001 #: src/libvlc-module.c:418
2002 msgid "Zoom video"
2003 msgstr "Görüntüyü yaklaştır"
2004
2005 #: src/libvlc-module.c:420
2006 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2007 msgstr "Belirtilen çarpana göre görüntüyü yakınlaştırabilirsiniz."
2008
2009 #: src/libvlc-module.c:422
2010 msgid "Grayscale video output"
2011 msgstr "Gri tonlamalı görüntü çıkışı"
2012
2013 #: src/libvlc-module.c:424
2014 msgid ""
2015 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2016 "save some processing power."
2017 msgstr ""
2018 "Çıkış görüntüsü gri tonlamalı. Renk bilgisinin kodu çözülmeyerek işlemci "
2019 "gücünden kazanıldı."
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:427
2022 msgid "Embedded video"
2023 msgstr "Gömülü görüntü"
2024
2025 #: src/libvlc-module.c:429
2026 msgid "Embed the video output in the main interface."
2027 msgstr "Görüntü çıkışını temel arayüze gömerek göster."
2028
2029 #: src/libvlc-module.c:431
2030 msgid "Fullscreen video output"
2031 msgstr "Tam ekran görüntü çıkışı"
2032
2033 #: src/libvlc-module.c:433
2034 msgid "Start video in fullscreen mode"
2035 msgstr "Görüntüyü tam ekran kipinde başlatır."
2036
2037 #: src/libvlc-module.c:435
2038 msgid "Overlay video output"
2039 msgstr "Bindirmeli görüntü çıkışı"
2040
2041 #: src/libvlc-module.c:437
2042 msgid ""
2043 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2044 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2045 msgstr ""
2046 "Görüntü bindirme, grafik kartınızın donanım hızlandırma yeteneğidir "
2047 "(görüntüyü doğrudan işleme yeteneği). VLC varsayılan olarak bu özelliği "
2048 "kullanmayı dener."
2049
2050 #: src/libvlc-module.c:440 src/video_output/vout_intf.c:292
2051 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
2052 msgid "Always on top"
2053 msgstr "Her zaman üstte"
2054
2055 #: src/libvlc-module.c:442
2056 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2057 msgstr "Görüntü penceresini her zaman diğer pencerelerin üzerinde tutar."
2058
2059 #: src/libvlc-module.c:444
2060 msgid "Enable wallpaper mode "
2061 msgstr "Duvar kağıdı kipini etkinleştir"
2062
2063 #: src/libvlc-module.c:446
2064 msgid ""
2065 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2066 msgstr ""
2067 "Duvar kağıdı kipi görüntünüzü masaüstü arkaplanı olarak oynatmanızı sağlar."
2068
2069 #: src/libvlc-module.c:449
2070 msgid "Show media title on video"
2071 msgstr "Medya başlığını görüntü üstünde göster"
2072
2073 #: src/libvlc-module.c:451
2074 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2075 msgstr "Görüntünün başlığını filmin üstünde görüntüle."
2076
2077 #: src/libvlc-module.c:453
2078 msgid "Show video title for x milliseconds"
2079 msgstr "Görüntü başlığını x milisaniye süreyle göster"
2080
2081 #: src/libvlc-module.c:455
2082 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2083 msgstr ""
2084 "Görüntü başlığını n milisaniye süreyle göster, varsayılan değer 5000 ms (5 "
2085 "sn.)"
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:457
2088 msgid "Position of video title"
2089 msgstr "Görüntü başlığının konumu"
2090
2091 #: src/libvlc-module.c:459
2092 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2093 msgstr ""
2094 "Görüntü üzerinde başlığın nerede gösterileceği (varsayılan alt ortada)."
2095
2096 #: src/libvlc-module.c:461
2097 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2098 msgstr "İmleci ve tam ekran denetimlerini x milisaniye sonra gizle"
2099
2100 #: src/libvlc-module.c:464
2101 #, fuzzy
2102 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2103 msgstr "İmleci ve tam ekran denetimlerini x milisaniye sonra gizle"
2104
2105 #: src/libvlc-module.c:467 src/libvlc-module.c:469
2106 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:314
2107 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:315 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2108 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:98
2109 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2110 msgid "Deinterlace"
2111 msgstr "Taramasızlık"
2112
2113 #: src/libvlc-module.c:477 src/video_output/interlacing.c:195
2114 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:316 modules/gui/macosx/MainMenu.m:317
2115 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2116 msgid "Deinterlace mode"
2117 msgstr "Taramasızlık kipi"
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:479
2120 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2121 msgstr "Görüntü işleme için kullanılacak taramasızlık yöntemi."
2122
2123 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2124 msgid "Discard"
2125 msgstr "Bozuk"
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2128 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2129 msgid "Blend"
2130 msgstr "Harmanla"
2131
2132 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2133 msgid "Mean"
2134 msgstr "Ortalama"
2135
2136 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2137 msgid "Bob"
2138 msgstr "Titrek"
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2141 msgid "Linear"
2142 msgstr "Lineer"
2143
2144 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2145 msgid "Phosphor"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2149 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2150 msgstr ""
2151
2152 #: src/libvlc-module.c:496
2153 msgid "Disable screensaver"
2154 msgstr "Ekran koruyucuyu devredışı bırak"
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:497
2157 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2158 msgstr "Görüntü oynatılırken ekran koruyucuyu devredışı bırak."
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:499
2161 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2162 msgstr "Oynatma süresince güç koruması uygulamasını engelle"
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:500
2165 msgid ""
2166 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2167 "computer being suspended because of inactivity."
2168 msgstr ""
2169 "Oynatma sırasında güç koruması uygulamasını engelleyerek bilgisayara "
2170 "dokunulmadığından uyku ya da hazırda bekleme durumuna geçmesini önler."
2171
2172 #: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
2173 msgid "Window decorations"
2174 msgstr "Pencere dekorları"
2175
2176 #: src/libvlc-module.c:505
2177 msgid ""
2178 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2179 "giving a \"minimal\" window."
2180 msgstr ""
2181 "VLC, görüntünün etrafında pencere başlığı, çerçeveler vs. gibi dekorları "
2182 "oluşturmaktan kaçınarak sade bir pencere oluşturabilir."
2183
2184 #: src/libvlc-module.c:508
2185 #, fuzzy
2186 msgid "Video splitter module"
2187 msgstr "Görüntü süzgeç modülü"
2188
2189 #: src/libvlc-module.c:510
2190 #, fuzzy
2191 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2192 msgstr "Buradan klon ya da duvar gibi görüntü süzgeçlerini ekleyebilirsiniz."
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:512
2195 msgid "Video filter module"
2196 msgstr "Görüntü süzgeç modülü"
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:514
2199 msgid ""
2200 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2201 "instance deinterlacing, or distort the video."
2202 msgstr ""
2203 "Buradan, görüntü kalitesini iyileştirmek ve değiştirmek için, çeşitli "
2204 "süzgeçleri etkinleştirebilirsiniz."
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:518
2207 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2208 msgstr "Görüntü fotoğrafı  klasörü (ya da dosya adı)"
2209
2210 #: src/libvlc-module.c:520
2211 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2212 msgstr "Görüntü fotoğraflarının saklanacağı klasör."
2213
2214 #: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
2215 msgid "Video snapshot file prefix"
2216 msgstr "Görüntü fotoğrafının dosya adında bulunacak önek."
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:526
2219 msgid "Video snapshot format"
2220 msgstr "Görüntü fotoğrafı biçimi"
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:528
2223 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2224 msgstr "Görüntü fotoğraflarını kaydederken kullanılacak resim dosyası biçimi."
2225
2226 #: src/libvlc-module.c:530
2227 msgid "Display video snapshot preview"
2228 msgstr "Görüntü fotoğrafının önizlemesini göster"
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:532
2231 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2232 msgstr "Ekranın sol üst köşesinde fotoğrafın önizlemesini gösterir."
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:534
2235 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2236 msgstr "Zaman damgası yerine ardışık sayılar kullanılır."
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:536
2239 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2240 msgstr ""
2241 "Fotoğrafları numaralandırırken zaman damgası yerine ardışık sayılar "
2242 "kullanılır."
2243
2244 #: src/libvlc-module.c:538
2245 msgid "Video snapshot width"
2246 msgstr "Görüntü fotoğrafının eni"
2247
2248 #: src/libvlc-module.c:540
2249 msgid ""
2250 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2251 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2252 msgstr ""
2253 "Görüntü fotoğrafının enini belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak (-1) "
2254 "orijinal en alınır. 0 değeri en boy oranının korunmasını sağlar."
2255
2256 #: src/libvlc-module.c:544
2257 msgid "Video snapshot height"
2258 msgstr "Görüntü fotoğrafının boyu"
2259
2260 #: src/libvlc-module.c:546
2261 msgid ""
2262 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2263 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2264 "ratio."
2265 msgstr ""
2266 "Görüntü fotoğrafının boyunu belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak (-1) "
2267 "orijinal yükseklik alınır. 0 değeri en boy oranının korunmasını sağlar."
2268
2269 #: src/libvlc-module.c:550
2270 msgid "Video cropping"
2271 msgstr "Görüntü kırpma"
2272
2273 #: src/libvlc-module.c:552
2274 msgid ""
2275 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2276 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2277 msgstr ""
2278 "Bu seçenek kaynak görüntünün kırpılmasını sağlar. 4:3, 16:9 vb gibi küresel "
2279 "görüntü en boy oranlarına izin verilir."
2280
2281 #: src/libvlc-module.c:556
2282 msgid "Source aspect ratio"
2283 msgstr "Kaynak en boy oranı"
2284
2285 #: src/libvlc-module.c:558
2286 msgid ""
2287 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2288 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2289 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2290 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2291 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2292 msgstr ""
2293 "Bu ayar kaynak en boy oranını belirler. Örneğin; bazı DVD'ler aslında 4:3 "
2294 "oranında olmalarına rağmen 16:9 olduklarını iddia ederler. Bu ayar, bir "
2295 "filmin en boy oranı bilgisi içermediği zamanlarda, VLC'ye ne yapması "
2296 "gerektiğine dair bir ipucu vermek için de kullanılabilir. Kabul gören "
2297 "biçimler, küresel resim en-boy oranını ifade eden x:y (4:3, 16:9 vs.) ya da "
2298 "pixel boyutlarını ifade eden ondalık bir değerdir (1.25, 1.3333 vs.)."
2299
2300 #: src/libvlc-module.c:565
2301 msgid "Video Auto Scaling"
2302 msgstr "Görüntü Kendiliğinden Ölçekleme"
2303
2304 #: src/libvlc-module.c:567
2305 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2306 msgstr "Görüntüyü verilen pencereye göre ya da tam ekrana göre boyutlandır."
2307
2308 #: src/libvlc-module.c:569
2309 msgid "Video scaling factor"
2310 msgstr "Görüntü ölçekleme çarpanı"
2311
2312 #: src/libvlc-module.c:571
2313 msgid ""
2314 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2315 "Default value is 1.0 (original video size)."
2316 msgstr ""
2317 "Ölçekleme çarpanı, kendiliğinden ölçeklendirme devre dışı iken kullanılır.\n"
2318 "Orijinal görüntü boyutuna karşı gelen 1.0 varsayılan değerdir."
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:574
2321 msgid "Custom crop ratios list"
2322 msgstr "Özel kırpma oranları listesi"
2323
2324 #: src/libvlc-module.c:576
2325 msgid ""
2326 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2327 "crop ratios list."
2328 msgstr ""
2329 "Virgülle ayırılmış kırpma oranları, arayüzdeki kırpma oranları listesine "
2330 "eklenir."
2331
2332 #: src/libvlc-module.c:579
2333 msgid "Custom aspect ratios list"
2334 msgstr "Özel en boy oranları listesi"
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:581
2337 msgid ""
2338 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2339 "aspect ratio list."
2340 msgstr ""
2341 "Virgülle ayırılmış en boy oranları, arayüzdeki en boy oranları listesine "
2342 "eklenir."
2343
2344 #: src/libvlc-module.c:584
2345 msgid "Fix HDTV height"
2346 msgstr "HDTV boyunu sabitle"
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:586
2349 msgid ""
2350 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2351 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2352 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2353 msgstr ""
2354 "Bu seçenek, HDTV-1080 görüntü biçiminin sorunlu bir kod çözücü tarafından "
2355 "hatalı olarak 1088 satıra ayarlanması sorununu çözer. Bu seçeneği yalnızca "
2356 "görüntü biçiminiz standart olmayan 1088 satırdan oluşuyorsa devre dışı "
2357 "bırakmalısınız."
2358
2359 #: src/libvlc-module.c:591
2360 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2361 msgstr "Ekran piksel en boy oranı"
2362
2363 #: src/libvlc-module.c:593
2364 msgid ""
2365 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2366 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2367 "order to keep proportions."
2368 msgstr ""
2369 "Bu seçenek ekranın en boy oranını belirtir. Çoğu ekran kare piksellere "
2370 "sahiptir (1:1). 16:9 bir ekranınız varsa doğru oranı korumak için bu değeri "
2371 "4:3 yapmanız gerekebilir."
2372
2373 #: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
2374 msgid "Skip frames"
2375 msgstr "Kareleri atla"
2376
2377 #: src/libvlc-module.c:599
2378 msgid ""
2379 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2380 "computer is not powerful enough"
2381 msgstr ""
2382 "MPEG2 akışlarında kare düşürmeyi etkinleştirir. Kare düşürme "
2383 "bilgisayarınızın yeterince güçlü olmadığı durumlarda gerçekleşir."
2384
2385 #: src/libvlc-module.c:602
2386 msgid "Drop late frames"
2387 msgstr "Geciken kareleri düşür"
2388
2389 #: src/libvlc-module.c:604
2390 msgid ""
2391 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2392 "intended display date)."
2393 msgstr ""
2394 "Bu seçenek geç kalan (beklenen görüntü zamanında görüntü çıkışına ulaşmayan) "
2395 "kareleri atlar."
2396
2397 #: src/libvlc-module.c:607
2398 msgid "Quiet synchro"
2399 msgstr "Sessizce eşleştir"
2400
2401 #: src/libvlc-module.c:609
2402 msgid ""
2403 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2404 "synchronization mechanism."
2405 msgstr ""
2406 "Bu seçenek ileti günlüğünün görüntü eşleştirme mekanizmasından gelen hata "
2407 "ayıklama iletileri ile akıp gitmesini engeller."
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:612
2410 msgid "Key press events"
2411 msgstr "Tuşa basma etkinlikleri"
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:614
2414 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2415 msgstr ""
2416 "Bu seçenek gömülü olmayan bir görüntü penceresinde VLC kısayol tuşlarının "
2417 "etkin olmasını sağlar."
2418
2419 #: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2420 msgid "Mouse events"
2421 msgstr "Fare hareketleri"
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:618
2424 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2425 msgstr ""
2426 "Bu seçenek görüntü üzerinde fare tıklamalarının ayarlanabilmesini sağlar."
2427
2428 #: src/libvlc-module.c:626
2429 msgid ""
2430 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2431 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2432 "channel."
2433 msgstr ""
2434 "Bu seçenekler giriş alt sisteminizdeki, DVD ya da VCD aygıtı, ağ arayüzü "
2435 "bilgileri ya da altyazı kanalı gibi ayarlarını değiştirmenizi sağlar."
2436
2437 #: src/libvlc-module.c:630
2438 #, fuzzy
2439 msgid "File caching (ms)"
2440 msgstr "Süzgeç uzunluğu (ms)"
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:632
2443 #, fuzzy
2444 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2445 msgstr "Milisaniye olarak, dosyalar için önbellekleme değeri."
2446
2447 #: src/libvlc-module.c:634
2448 #, fuzzy
2449 msgid "Live capture caching (ms)"
2450 msgstr "Akış çıkış çoklayıcısı önbelleklemesi (ms)"
2451
2452 #: src/libvlc-module.c:636
2453 #, fuzzy
2454 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2455 msgstr "Milisaniye olarak, dosyalar için önbellekleme değeri."
2456
2457 #: src/libvlc-module.c:638
2458 #, fuzzy
2459 msgid "Disc caching (ms)"
2460 msgstr "Önbellekleme değeri (ms)"
2461
2462 #: src/libvlc-module.c:640
2463 #, fuzzy
2464 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2465 msgstr "Milisaniye olarak, dosyalar için önbellekleme değeri."
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:642
2468 #, fuzzy
2469 msgid "Network caching (ms)"
2470 msgstr "Varsayılan admin"
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:644
2473 #, fuzzy
2474 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2475 msgstr "Milisaniye olarak, dosyalar için önbellekleme değeri."
2476
2477 #: src/libvlc-module.c:646
2478 msgid "Clock reference average counter"
2479 msgstr "Saat referansı ortalama sayacı"
2480
2481 #: src/libvlc-module.c:648
2482 msgid ""
2483 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2484 "to 10000."
2485 msgstr ""
2486 "PVR girişini ya da çok düzensiz bir kaynağı kullanırken, bu değeri 10000 "
2487 "yapmalısınız."
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:651
2490 msgid "Clock synchronisation"
2491 msgstr "Saat eşleştirme"
2492
2493 #: src/libvlc-module.c:653
2494 msgid ""
2495 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2496 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2497 msgstr ""
2498 "Gerçek zamanlı kaynaklar için giriş saat eşleştirmesini devre dışı bırakmak "
2499 "mümkündür. Ağ akışlarında sarsak oynatım sorunları yaşıyorsanız bunu "
2500 "kullanın."
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:657
2503 msgid "Clock jitter"
2504 msgstr "Saat kararsızlığı"
2505
2506 #: src/libvlc-module.c:659
2507 #, fuzzy
2508 msgid ""
2509 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2510 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2511 msgstr ""
2512 "Saat algortimalarında, girişin saat kararsızlığı milisaniye olarak hangi "
2513 "değeri aşarsa dengelensin."
2514
2515 #: src/libvlc-module.c:662
2516 msgid "Network synchronisation"
2517 msgstr "Ağ Eşleştirme"
2518
2519 #: src/libvlc-module.c:663
2520 msgid ""
2521 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2522 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2523 msgstr ""
2524 "Bu seçenek sunucu ve istemci için saatlerin uzaktan eşleştirilmesine izin "
2525 "verir. Ayrıntılı ayarları Gelişmiş / Ağ Eşleştirme bölümünde bulabilirsiniz."
2526
2527 #: src/libvlc-module.c:669 src/video_output/vout_intf.c:94
2528 #: src/video_output/vout_intf.c:112 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
2529 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dshow/dshow.cpp:95
2530 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/dshow/dshow.cpp:122
2531 #: modules/audio_output/alsa.c:71 modules/audio_output/alsa.c:815
2532 #: modules/gui/fbosd.c:172 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1325
2533 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:539
2534 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:767 modules/gui/macosx/VideoView.m:105
2535 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:626
2536 #: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:71
2537 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:88
2538 msgid "Default"
2539 msgstr "Varsayılan"
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:669 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:66
2542 #: modules/gui/macosx/wizard.m:356 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133
2543 #: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2544 msgid "Enable"
2545 msgstr "Etkin"
2546
2547 #: src/libvlc-module.c:671
2548 msgid "MTU of the network interface"
2549 msgstr "Ağ arayüzü için MTU"
2550
2551 #: src/libvlc-module.c:673
2552 msgid ""
2553 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2554 "over the network (in bytes)."
2555 msgstr ""
2556 "Bayt olarak, ağ üzerinden aktarılabilecek en büyük uygulama katmanı "
2557 "paketinin boyutu."
2558
2559 #: src/libvlc-module.c:678 modules/stream_out/rtp.c:124
2560 msgid "Hop limit (TTL)"
2561 msgstr "Sıçrama (Hop) sınırı (TTL)"
2562
2563 #: src/libvlc-module.c:680 modules/stream_out/rtp.c:126
2564 msgid ""
2565 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2566 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2567 "in default)."
2568 msgstr ""
2569 "Bu değer akış çıkışı tarafından gönderilen multicast yayın paketlerinin "
2570 "sıçrama (hop, \"Time to Live\", TTL) sınırıdır (-1 = işletim sisteminin "
2571 "varsayılanını kullan)."
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:684
2574 msgid "Multicast output interface"
2575 msgstr "Multicast çıkış arayüzü"
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:686
2578 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2579 msgstr ""
2580 "Varsayılan multicast arayüzü. Bu değer yönlendirme (routing) tablosunun "
2581 "yerine geçer."
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:688
2584 msgid "DiffServ Code Point"
2585 msgstr "DiffServ Kod Noktası"
2586
2587 #: src/libvlc-module.c:689
2588 msgid ""
2589 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2590 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2591 msgstr ""
2592 "UDP akışlarından çıkan Farklı Hizmetlerin Kod Noktası (IPv4 için Hizmet "
2593 "Türü, ya da IPv6 için Trafik Sınıfı). Bu bilgi ağın hizmet kalitesi için "
2594 "kullanılır."
2595
2596 #: src/libvlc-module.c:695
2597 msgid ""
2598 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2599 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2600 msgstr ""
2601 "Programı seçmek için hizmet kimliğini (Service ID) yazın. Bu seçeneği "
2602 "yalnızca bir çoklu program akışını okumak istiyorsanız kullanın (örneğin DVB "
2603 "akışları gibi)."
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:701
2606 msgid ""
2607 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2608 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2609 "(like DVB streams for example)."
2610 msgstr ""
2611 "Programları seçmek için hizmet kimliklerini (Service ID) virgülle ayırarak "
2612 "yazın. Bu seçeneği yalnızca bir çoklu program akışını okumak istiyorsanız "
2613 "kullanın (örneğin DVB akışları gibi)."
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:707 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
2616 msgid "Audio track"
2617 msgstr "Ses izi"
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:709
2620 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2621 msgstr "Kullanılacak ses izinin akış numarası (0 ile n arasında)."
2622
2623 #: src/libvlc-module.c:712 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2624 msgid "Subtitles track"
2625 msgstr "Altyazı izi"
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:714
2628 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2629 msgstr "Kullanılacak altyazı izinin akış numarası (0 ile n arasında)."
2630
2631 #: src/libvlc-module.c:717
2632 msgid "Audio language"
2633 msgstr "Ses dili"
2634
2635 #: src/libvlc-module.c:719
2636 msgid ""
2637 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2638 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2639 "language)."
2640 msgstr ""
2641 "Kullanmak istediğiniz ses izi dillerini virgül ile ayrılmış olarak, iki ya "
2642 "da üç harften oluşan ülke kodları listesi şeklinde yazın. Başka bir dile "
2643 "kendiliğinden geçmeyi önlemek için 'none' yazabilirsiniz."
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:722
2646 msgid "Subtitle language"
2647 msgstr "Altyazı dili"
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:724
2650 msgid ""
2651 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2652 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2653 msgstr ""
2654 "Kullanmak istediğiniz altyazı izinin dillerini virgül ile ayrılmış olarak, "
2655 "iki ya da üç harften oluşan ülke kodları listesi şeklinde yazın. Başka dile "
2656 "kendiliğinden geçmek için 'any' yazabilirsiniz."
2657
2658 #: src/libvlc-module.c:728
2659 msgid "Audio track ID"
2660 msgstr "Ses izi Kimliği"
2661
2662 #: src/libvlc-module.c:730
2663 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2664 msgstr "Kullanılacak ses izinin akış kimliği."
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:732
2667 msgid "Subtitles track ID"
2668 msgstr "Altyazı izi Kimliği"
2669
2670 #: src/libvlc-module.c:734
2671 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2672 msgstr "Kullanılacak altyazı izinin akış kimliği."
2673
2674 #: src/libvlc-module.c:736
2675 #, fuzzy
2676 msgid "Preferred video resolution"
2677 msgstr "Yeğlenen kod çözücüler listesi"
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:738
2680 msgid ""
2681 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2682 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2683 "option if you don't have enough CPU power or network bandwith to play higher "
2684 "resolutions."
2685 msgstr ""
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:744
2688 #, fuzzy
2689 msgid "Best available"
2690 msgstr ") var."
2691
2692 #: src/libvlc-module.c:744
2693 msgid "Full HD (1080p)"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: src/libvlc-module.c:744
2697 msgid "HD (720p)"
2698 msgstr ""
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:745
2701 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2702 msgstr ""
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:746
2705 msgid "Low definition (320 lines)"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:749
2709 msgid "Input repetitions"
2710 msgstr "Giriş yineleme sayısı"
2711
2712 #: src/libvlc-module.c:751
2713 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2714 msgstr "Yinelenecek eş giriş sayısı."
2715
2716 #: src/libvlc-module.c:753
2717 msgid "Start time"
2718 msgstr "Başlama zamanı"
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:755
2721 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2722 msgstr "Saniye olarak, akışın başlayacağı konum."
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:757
2725 msgid "Stop time"
2726 msgstr "Durma zamanı"
2727
2728 #: src/libvlc-module.c:759
2729 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2730 msgstr "Saniye olarak, akışın duracağı konum."
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:761
2733 msgid "Run time"
2734 msgstr "Oynatma süresi"
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:763
2737 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2738 msgstr "Saniye olarak akışın ne kadar süreyle oynatılacağı."
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:765
2741 msgid "Fast seek"
2742 msgstr "Hızlı arama"
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:767
2745 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2746 msgstr "Arama yaparken hızı hassasiyete yeğle."
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:769
2749 msgid "Playback speed"
2750 msgstr "Oynatma hızı"
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:771
2753 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2754 msgstr "Bu değer oynatma hızını belirler. Normal hız 1.0'dır."
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:773
2757 msgid "Input list"
2758 msgstr "Giriş listesi"
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:775
2761 msgid ""
2762 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2763 "together after the normal one."
2764 msgstr ""
2765 "Normalde kullanılan girişin ardına virgülle ayrılmış olarak diğer girişlerin "
2766 "listesini ekleyebilirsiniz."
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:778
2769 msgid "Input slave (experimental)"
2770 msgstr "Bağımlı giriş (deneysel)"
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:780
2773 msgid ""
2774 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2775 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2776 "inputs."
2777 msgstr ""
2778 "Bu seçenek birden fazla girişin aynı anda oynatılmasına izin verir. Bu "
2779 "özellik henüz deneysel olduğundan tüm medya biçimleri desteklenmeyebilir. "
2780 "Girişlerin listesini ayırmak için '#' simgesini kullanın."
2781
2782 #: src/libvlc-module.c:784
2783 msgid "Bookmarks list for a stream"
2784 msgstr "Akış için yer imi listesi"
2785
2786 #: src/libvlc-module.c:786
2787 msgid ""
2788 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2789 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2790 "{...}\""
2791 msgstr ""
2792 "Akış için yer imi listesini, şu şekilde yazabilirsiniz: \"{name=yer-imi-adı,"
2793 "time=isteğe-bağlı-zaman-kayması,bytes=isteğe-bağlı-bayt},{...}\""
2794
2795 #: src/libvlc-module.c:790 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
2796 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352
2797 msgid "Record directory or filename"
2798 msgstr "Kayıt klasörü ya da dosya adı"
2799
2800 #: src/libvlc-module.c:792 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
2801 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2802 msgstr "Kaydedilen görüntünün ya da sesin saklanacağı klasör ya da dosya adı."
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:794
2805 msgid "Prefer native stream recording"
2806 msgstr "Doğal akış kaydını yeğle"
2807
2808 #: src/libvlc-module.c:796
2809 msgid ""
2810 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2811 "output module"
2812 msgstr ""
2813 "Olabiliyorsa, çıkış akış modülünü kullanmak yerine giriş akışı kaydedilir."
2814
2815 #: src/libvlc-module.c:799
2816 msgid "Timeshift directory"
2817 msgstr "Zaman kaydırma klasörü"
2818
2819 #: src/libvlc-module.c:801
2820 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2821 msgstr "Zaman kayması geçici dosyalarının saklanacağı klasör."
2822
2823 #: src/libvlc-module.c:803
2824 msgid "Timeshift granularity"
2825 msgstr "Zaman kaydırma parçaları"
2826
2827 #: src/libvlc-module.c:805
2828 msgid ""
2829 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2830 "to store the timeshifted streams."
2831 msgstr ""
2832 "Zaman kaydırma akışlarının saklandığı geçici dosyaların, bayt olarak en "
2833 "fazla büyüklüğü."
2834
2835 #: src/libvlc-module.c:808
2836 #, fuzzy
2837 msgid "Change title according to current media"
2838 msgstr "Medyanın önbellekleme değeri ayarlanabilir."
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:809
2841 msgid ""
2842 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2843 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2844 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2845 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: src/libvlc-module.c:816
2849 #, fuzzy
2850 msgid ""
2851 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2852 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2853 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2854 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2855 msgstr ""
2856 "Bu seçenekler altresim alt sisteminin davranışını ayarlamanızı sağlar. "
2857 "Örneğin bazı altresim süzgeçlerini (logo, vb) etkinleştirebilirsiniz. Bu "
2858 "süzgeçleri buradan etkinleştirdikten sonra modüller bölümünden \"altresim "
2859 "süzgeçleri\" başlığından yapılandırabilirsiniz. Bunun yanında çeşitli "
2860 "altresim seçeneklerini de ayarlayabilirsiniz."
2861
2862 #: src/libvlc-module.c:822 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
2863 msgid "Force subtitle position"
2864 msgstr "Altyazı konumunu belirle"
2865
2866 #: src/libvlc-module.c:824
2867 msgid ""
2868 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2869 "over the movie. Try several positions."
2870 msgstr ""
2871 "Bu seçeneği, altyazıları filmin üzerine değil de altına yerleştirmek için "
2872 "kullanabilirsiniz. Bir kaç farklı konum deneyin."
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:827
2875 msgid "Enable sub-pictures"
2876 msgstr "Altresimleri etkinleştir"
2877
2878 #: src/libvlc-module.c:829
2879 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2880 msgstr "Buradan, altresim işlemesini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz."
2881
2882 #: src/libvlc-module.c:831 src/libvlc-module.c:1761 src/text/iso-639_def.h:145
2883 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
2884 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
2885 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:271
2886 msgid "On Screen Display"
2887 msgstr "Ekran üzerinde gösterim"
2888
2889 #: src/libvlc-module.c:833
2890 msgid ""
2891 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2892 "Display)."
2893 msgstr ""
2894 "VLC, iletileri görüntü üzerinde gösterebilir. Buna EÜG (Ekran Üzerinde "
2895 "Gösterim) denir."
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:836
2898 msgid "Text rendering module"
2899 msgstr "Metin gösterim modülü"
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:838
2902 msgid ""
2903 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2904 "instance."
2905 msgstr ""
2906 "VLC normal olarak gösterim için Freetype kullanır. Ancak örneğin svg "
2907 "kullanımına da izin verir."
2908
2909 #: src/libvlc-module.c:840
2910 #, fuzzy
2911 msgid "Subpictures source module"
2912 msgstr "Altresim süzgeç modülü"
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:842
2915 #, fuzzy
2916 msgid ""
2917 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2918 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2919 msgstr ""
2920 "Bu seçenek \"altresim süzgeçleri\" ekler. Bu süzgeçler görüntünün üzerine "
2921 "bazı resim ya da yazılar ekleyebilmenizi sağlar (logo, özel yazılar, vb)."
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:845
2924 msgid "Subpictures filter module"
2925 msgstr "Altresim süzgeç modülü"
2926
2927 #: src/libvlc-module.c:847
2928 #, fuzzy
2929 msgid ""
2930 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2931 "by subtitles decoders or other subpictures sources."
2932 msgstr ""
2933 "Bu seçenek \"altresim süzgeçleri\" ekler. Bu süzgeçler görüntünün üzerine "
2934 "bazı resim ya da yazılar ekleyebilmenizi sağlar (logo, özel yazılar, vb)."
2935
2936 #: src/libvlc-module.c:850
2937 msgid "Autodetect subtitle files"
2938 msgstr "Altyazı dosyalarını kendiliğinden bul"
2939
2940 #: src/libvlc-module.c:852
2941 msgid ""
2942 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2943 "(based on the filename of the movie)."
2944 msgstr ""
2945 "Görüntü dosyası ile aynı adlı altyazı dosyası bulunamaz ise altyazı "
2946 "dosyasını kendiliğinden bulmayı dene."
2947
2948 #: src/libvlc-module.c:855
2949 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2950 msgstr "Altyazıyı kendiliğinden algılama bulanıklığı"
2951
2952 #: src/libvlc-module.c:857
2953 msgid ""
2954 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2955 "Options are:\n"
2956 "0 = no subtitles autodetected\n"
2957 "1 = any subtitle file\n"
2958 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2959 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2960 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2961 msgstr ""
2962 "Bu seçenek altyazı ve görüntü dosyasının uygunluğunun neye göre aranacağını "
2963 "belirler. Seçenekler:\n"
2964 "0 = altyazıları kendiliğinden algılama\n"
2965 "1 = herhangi bir altyazı dosyası\n"
2966 "2 = görüntü dosyası adını içeren herhangi bir altyazı dosyası\n"
2967 "3 = görüntü dosyası adını ek karakterler ile içeren bir altyazı dosyası\n"
2968 "4 = görüntü dosyası adıyla tamamen aynı adlı bir altyazı dosyası"
2969
2970 #: src/libvlc-module.c:865
2971 msgid "Subtitle autodetection paths"
2972 msgstr "Altyazıları kendiliğinden bulma yolları"
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:867
2975 msgid ""
2976 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2977 "found in the current directory."
2978 msgstr ""
2979 "Altyazı dosyası geçerli klasör içinde bulunamazsa, bu yollara da bakılır."
2980
2981 #: src/libvlc-module.c:870
2982 msgid "Use subtitle file"
2983 msgstr "Şu altyazı dosyasını kullan"
2984
2985 #: src/libvlc-module.c:872
2986 msgid ""
2987 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2988 "subtitle file."
2989 msgstr ""
2990 "Buradaki altyazı dosyası yüklenir. Kendiliğinden algılama işlevi altyazı "
2991 "dosyasını bulamadığında bu dosya kullanılır."
2992
2993 #: src/libvlc-module.c:876
2994 msgid "DVD device"
2995 msgstr "DVD aygıtı"
2996
2997 #: src/libvlc-module.c:877
2998 msgid "VCD device"
2999 msgstr "VCD aygıtı"
3000
3001 #: src/libvlc-module.c:878
3002 msgid "Audio CD device"
3003 msgstr "Ses CD'si aygıtı"
3004
3005 #: src/libvlc-module.c:882
3006 #, fuzzy
3007 msgid ""
3008 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3009 "the drive letter (e.g. D:)"
3010 msgstr ""
3011 "Varsayılan olarak kullanılacak DVD sürücüsü ya da dosya. Sürücü adından "
3012 "sonra iki nokta üstüste eklemeyi unutmayın (örneğin D:)."
3013
3014 #: src/libvlc-module.c:885
3015 #, fuzzy
3016 msgid ""
3017 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3018 "the drive letter (e.g. D:)"
3019 msgstr ""
3020 "Varsayılan olarak kullanılacak DVD sürücüsü ya da dosya. Sürücü adından "
3021 "sonra iki nokta üstüste eklemeyi unutmayın (örneğin D:)."
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:888
3024 #, fuzzy
3025 msgid ""
3026 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3027 "after the drive letter (e.g. D:)"
3028 msgstr ""
3029 "Varsayılan olarak kullanılacak DVD sürücüsü ya da dosya. Sürücü adından "
3030 "sonra iki nokta üstüste eklemeyi unutmayın (örneğin D:)."
3031
3032 #: src/libvlc-module.c:895
3033 msgid "This is the default DVD device to use."
3034 msgstr "Varsayılan olarak kullanılacak DVD aygıtı."
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:897
3037 msgid "This is the default VCD device to use."
3038 msgstr "Varsayılan olarak kullanılacak VCD aygıtı."
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:899
3041 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3042 msgstr "Varsayılan olarak kullanılacak ses CD aygıtı."
3043
3044 #: src/libvlc-module.c:913
3045 msgid "TCP connection timeout"
3046 msgstr "TCP bağlantısı zaman aşımı"
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:915
3049 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3050 msgstr "Milisaniye olarak, varsayılan TCP bağlantısının zaman aşımı."
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:917
3053 #, fuzzy
3054 msgid "HTTP server address"
3055 msgstr "HTTP sunucu adresi"
3056
3057 #: src/libvlc-module.c:918
3058 #, fuzzy
3059 msgid "RTSP server address"
3060 msgstr "RTSP sunucu adresi"
3061
3062 #: src/libvlc-module.c:920
3063 msgid ""
3064 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3065 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3066 "them to a specific network interface."
3067 msgstr ""
3068
3069 #: src/libvlc-module.c:924
3070 #, fuzzy
3071 msgid "HTTP server port"
3072 msgstr "HTTP sunucusu"
3073
3074 #: src/libvlc-module.c:926
3075 msgid ""
3076 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3077 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3078 "by the operating system."
3079 msgstr ""
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:931
3082 #, fuzzy
3083 msgid "HTTPS server port"
3084 msgstr "HTTP sunucusu"
3085
3086 #: src/libvlc-module.c:933
3087 msgid ""
3088 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3089 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3090 "restricted by the operating system."
3091 msgstr ""
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:938
3094 #, fuzzy
3095 msgid "RTSP server port"
3096 msgstr "CDDB sunucu portu"
3097
3098 #: src/libvlc-module.c:940
3099 msgid ""
3100 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3101 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3102 "by the operating system."
3103 msgstr ""
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:945
3106 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:947
3110 msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
3111 msgstr ""
3112
3113 #: src/libvlc-module.c:949
3114 msgid "HTTP/TLS server private key"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:951
3118 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3119 msgstr ""
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:953
3122 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:955
3126 msgid ""
3127 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3128 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3129 msgstr ""
3130
3131 #: src/libvlc-module.c:958
3132 #, fuzzy
3133 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3134 msgstr "HTTP arayüzü Geçersiz Sertifika Listesi dosyası"
3135
3136 #: src/libvlc-module.c:960
3137 msgid ""
3138 "This file countains an optional CRL to prevent remove clients from using "
3139 "revoked certificates in TLS sessions."
3140 msgstr ""
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:963
3143 msgid "SOCKS server"
3144 msgstr "SOCKS sunucusu"
3145
3146 #: src/libvlc-module.c:965
3147 msgid ""
3148 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3149 "used for all TCP connections"
3150 msgstr ""
3151 "Kullanılacak SOCKS vekil sunucusu. Yazım biçimi adres:port şeklinde "
3152 "olmalıdır. TCP bağlantıları bu değeri kullanır."
3153
3154 #: src/libvlc-module.c:968
3155 msgid "SOCKS user name"
3156 msgstr "SOCKS kullanıcı adı"
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:970
3159 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3160 msgstr "SOCKS vekil sunucuya bağlanmak için kullanıcı adı."
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:972
3163 msgid "SOCKS password"
3164 msgstr "SOCKS parola"
3165
3166 #: src/libvlc-module.c:974
3167 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3168 msgstr "SOCKS vekil sunucuya bağlanmak için parola."
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:976
3171 msgid "Title metadata"
3172 msgstr "Başlık üstverisi"
3173
3174 #: src/libvlc-module.c:978
3175 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3176 msgstr "Bir girişin, \"title\" başlık üstverisini belirtebilmenizi sağlar."
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:980
3179 msgid "Author metadata"
3180 msgstr "Yazar üstverisi"
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:982
3183 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3184 msgstr "Bir girişin, \"author\" yazar üstverisini belirtebilmenizi sağlar."
3185
3186 #: src/libvlc-module.c:984
3187 msgid "Artist metadata"
3188 msgstr "Sanatçı üstverisi"
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:986
3191 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3192 msgstr "Bir girişin, \"artist\" sanatçı üstverisini belirtebilmenizi sağlar."
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:988
3195 msgid "Genre metadata"
3196 msgstr "Tarz üstverisi"
3197
3198 #: src/libvlc-module.c:990
3199 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3200 msgstr "Bir girişin, \"genre\" tarz üstverisini belirtebilmenizi sağlar."
3201
3202 #: src/libvlc-module.c:992
3203 msgid "Copyright metadata"
3204 msgstr "Telif hakkı üstverisi"
3205
3206 #: src/libvlc-module.c:994
3207 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3208 msgstr ""
3209 "Bir girişin, \"copyright\" telif hakkı üstverisini belirtebilmenizi sağlar."
3210
3211 #: src/libvlc-module.c:996
3212 msgid "Description metadata"
3213 msgstr "Açıklama üstverisi"
3214
3215 #: src/libvlc-module.c:998
3216 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3217 msgstr ""
3218 "Bir girişin, \"description\" açıklama üstverisini belirtebilmenizi sağlar."
3219
3220 #: src/libvlc-module.c:1000
3221 msgid "Date metadata"
3222 msgstr "Tarih üstverisi"
3223
3224 #: src/libvlc-module.c:1002
3225 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3226 msgstr "Bir girişin, \"date\" tarih üstverisini belirtebilmenizi sağlar."
3227
3228 #: src/libvlc-module.c:1004
3229 msgid "URL metadata"
3230 msgstr "İnternet adresi üstverisi"
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:1006
3233 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3234 msgstr ""
3235 "Bir girişin, \"url\" İnternet adresi üstverisini belirtebilmenizi sağlar."
3236
3237 #: src/libvlc-module.c:1010
3238 msgid ""
3239 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3240 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3241 "can break playback of all your streams."
3242 msgstr ""
3243 "Bu seçenekle VLC'nin kodlayıcı/çözücüleri seçme yöntemini "
3244 "değiştirebilirsiniz. Bütün akışlarınızın oynatılması kesilebileceğinden "
3245 "yalnız bilgili kullanıcılar bu seçeneği değiştirmelidir."
3246
3247 #: src/libvlc-module.c:1014
3248 msgid "Preferred decoders list"
3249 msgstr "Yeğlenen kod çözücüler listesi"
3250
3251 #: src/libvlc-module.c:1016
3252 msgid ""
3253 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3254 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3255 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3256 msgstr ""
3257 "VLC'nin öncelik sırasına göre kullanacağı kod çözücü listesi. Örneğin "
3258 "'dummy, a52' yazdığınızda, diğerleri denenmeden önce dummy ve a52 kodlayıcı/"
3259 "çözücüleri denenir. Bütün akışlarınızın oynatılması kesilebileceğinden "
3260 "yalnız bilgili kullanıcılar bu seçeneği değiştirmelidir."
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:1021
3263 msgid "Preferred encoders list"
3264 msgstr "Yeğlenen kodlayıcılar listesi"
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:1023
3267 msgid ""
3268 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3269 msgstr "VLC'nin öncelik sırasına göre kullanacağı kodlayıcı listesi."
3270
3271 #: src/libvlc-module.c:1032
3272 msgid ""
3273 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3274 "subsystem."
3275 msgstr ""
3276 "Bu seçenekler akış çıkış alt sistemi için varsayılan genel ayarları "
3277 "yapmanızı sağlar."
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:1035
3280 msgid "Default stream output chain"
3281 msgstr "Varsayılan akış çıkış zinciri"
3282
3283 #: src/libvlc-module.c:1037
3284 msgid ""
3285 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3286 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3287 "all streams."
3288 msgstr ""
3289 "Buraya varsayılan akış çıkış zincirini yazabilirsiniz. Bu zincirleri nasıl "
3290 "oluşturacağınızı öğrenmek için belgelere bakın. Dikkat: bu zincir tüm "
3291 "akışlar için etkin olacaktır."
3292
3293 #: src/libvlc-module.c:1041
3294 msgid "Enable streaming of all ES"
3295 msgstr "Tüm temel akışları etkinleştir"
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:1043
3298 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3299 msgstr "Tüm temel akışları (görüntü, ses ve altyazı) yayınla"
3300
3301 #: src/libvlc-module.c:1045
3302 msgid "Display while streaming"
3303 msgstr "Akış alınırken göster"
3304
3305 #: src/libvlc-module.c:1047
3306 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3307 msgstr "Akışı alınmaktayken yerel olarak oynat."
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:1049
3310 msgid "Enable video stream output"
3311 msgstr "Görüntü akış çıkışını etkinleştir"
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:1051
3314 msgid ""
3315 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3316 "facility when this last one is enabled."
3317 msgstr ""
3318 "Akış çıkış birimi etkinleştirildiğinde, görüntü akışının akış çıkış birimine "
3319 "yeniden yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini seçin."
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:1054
3322 msgid "Enable audio stream output"
3323 msgstr "Ses akış çıkışını etkinleştir"
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:1056
3326 msgid ""
3327 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3328 "facility when this last one is enabled."
3329 msgstr ""
3330 "Akış çıkış birimi etkinleştirildiğinde, ses akışının akış çıkış birimine "
3331 "yeniden yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini seçin."
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:1059
3334 msgid "Enable SPU stream output"
3335 msgstr "SPU akış çıkışını etkinleştir"
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:1061
3338 msgid ""
3339 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3340 "facility when this last one is enabled."
3341 msgstr ""
3342 "Akış çıkış birimi etkinleştirildiğinde, SPU akışlarının akış çıkış birimine "
3343 "yeniden yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini seçin."
3344
3345 #: src/libvlc-module.c:1064
3346 msgid "Keep stream output open"
3347 msgstr "Akış çıkışını açık tut"
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:1066
3350 msgid ""
3351 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3352 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3353 "specified)"
3354 msgstr ""
3355 "Bu seçenek çoklu oynatma listesi ögesine tek bir akış çıkışı atanmasını "
3356 "sağlar. Belirtilmezse kendiliğinden toplu akış çıkışı ekler."
3357
3358 #: src/libvlc-module.c:1070
3359 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3360 msgstr "Akış çıkış çoklayıcısı önbelleklemesi (ms)"
3361
3362 #: src/libvlc-module.c:1072
3363 msgid ""
3364 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3365 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3366 msgstr ""
3367 "Milisaniye olarak, akış çıkış çoklayıcısının başlangıç önbellekleme miktarı."
3368
3369 #: src/libvlc-module.c:1075
3370 msgid "Preferred packetizer list"
3371 msgstr "Yeğlenen paketleyici listesi"
3372
3373 #: src/libvlc-module.c:1077
3374 msgid ""
3375 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3376 msgstr ""
3377 "Bu seçenek VLC'nin paketleyicileri hangi sırayla seçeceğini ayarlamanızı "
3378 "sağlar."
3379
3380 #: src/libvlc-module.c:1080
3381 msgid "Mux module"
3382 msgstr "Çoklayıcı modülü"
3383
3384 #: src/libvlc-module.c:1082
3385 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3386 msgstr ""
3387 "Bu seçenek, çoklayıcı modüllerini yapılandırabilmeniz için bırakılmış bir "
3388 "miras kayıdıdır"
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:1084
3391 msgid "Access output module"
3392 msgstr "Erişim çıkış modülü"
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:1086
3395 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3396 msgstr ""
3397 "Bu seçenek, erişim çıkış modüllerini yapılandırabilmeniz için bırakılmış bir "
3398 "devralma kaydıdır"
3399
3400 #: src/libvlc-module.c:1088
3401 msgid "Control SAP flow"
3402 msgstr "SAP akışını denetle"
3403
3404 #: src/libvlc-module.c:1090
3405 msgid ""
3406 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3407 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3408 msgstr ""
3409 "Bu seçenek etkinleştirildiğinde SAP multicast adreslerine yapılan akış "
3410 "denetlenecektir. MBone üzerinden duyurular yapmak istiyorsanız buna gerek "
3411 "duyulur."
3412
3413 #: src/libvlc-module.c:1094
3414 msgid "SAP announcement interval"
3415 msgstr "SAP anons aralığı"
3416
3417 #: src/libvlc-module.c:1096
3418 msgid ""
3419 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3420 "between SAP announcements."
3421 msgstr ""
3422 "Bu seçenek, SAP akış denetimi devre dışı bırakıldığında, SAP duyuruları "
3423 "arasındaki sabit aralığı ayarlamanızı sağlar."
3424
3425 #: src/libvlc-module.c:1105
3426 msgid ""
3427 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3428 "always leave all these enabled."
3429 msgstr ""
3430 "Bu seçenekler özel işlemci iyileştirmeleri yapabilmenizi sağlar. Bunları her "
3431 "zaman etkinleştirilmiş bırakmalısınız."
3432
3433 #: src/libvlc-module.c:1110
3434 msgid ""
3435 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3436 "you really know what you are doing."
3437 msgstr ""
3438 "Bu seçenekler varsayılan modülleri seçmenizi sağlar. Ne yaptığınızı "
3439 "gerçekten bilmeden bunları değiştirmeyin."
3440
3441 #: src/libvlc-module.c:1113
3442 msgid "Memory copy module"
3443 msgstr "Bellek kopyalama modülü"
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:1115
3446 msgid ""
3447 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3448 "select the fastest one supported by your hardware."
3449 msgstr ""
3450 "Kullanılmasını istediğiniz bellek kopyalama modülünü seçebilirsiniz. VLC, "
3451 "donanımınızın desteklediği en hızlı modülü varsayılan olarak seçer."
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:1118
3454 msgid "Access module"
3455 msgstr "Erişim modülü"
3456
3457 #: src/libvlc-module.c:1120
3458 msgid ""
3459 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3460 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3461 "option unless you really know what you are doing."
3462 msgstr ""
3463 "Bu seçenek bir erişim modülünün kullanılmasını sağlar. Doğru modül "
3464 "kendiliğinden algılanamıyorsa bu seçeneği kullanabilirsiniz. Ne yaptığınızı "
3465 "gerçekten bilmeden bu değeri genel bir ayar olarak kullanmamalısınız."
3466
3467 #: src/libvlc-module.c:1124
3468 msgid "Stream filter module"
3469 msgstr "Akış süzgeç modülü"
3470
3471 #: src/libvlc-module.c:1126
3472 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3473 msgstr "Akış süzgeçleri, okunmakta olan akışı değiştirmekte kullanılırlar."
3474
3475 #: src/libvlc-module.c:1128
3476 msgid "Demux module"
3477 msgstr "Tekleyici modülü"
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1130
3480 msgid ""
3481 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3482 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3483 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3484 "you really know what you are doing."
3485 msgstr ""
3486 "Tekleyiciler (demux) görüntü ve ses gibi \"temel\" akışları ayırmak için "
3487 "kullanılır. Doğru tekleyici kendiliğinden algılanamıyorsa bu seçeneği "
3488 "kullanabilirsiniz. Ne yaptığınızı gerçekten bilmeden bu değeri genel bir "
3489 "ayar olarak kullanmamalısınız."
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:1135
3492 #, fuzzy
3493 msgid "VoD server module"
3494 msgstr "Görüntü süzgeç modülü"
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1137
3497 msgid ""
3498 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3499 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3500 msgstr ""
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1140
3503 msgid "Allow real-time priority"
3504 msgstr "Eşzamanlı önceliğe izin ver"
3505
3506 #: src/libvlc-module.c:1142
3507 msgid ""
3508 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3509 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3510 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3511 "only activate this if you know what you're doing."
3512 msgstr ""
3513 "VLC'yi özellikle içerik akışı yaparken, gerçek zaman önceliği ile "
3514 "çalıştırmak çok daha hassas çalışmasını ve daha iyi sonuç vermesini sağlar."
3515 "Buna rağmen bilgisayarınızın kilitlenmesine ya da çok çok yavaşlamasına "
3516 "neden olabilir. Ne yaptığınızı gerçekten bilmeden bu seçeneği "
3517 "etkinleştirmemelisiniz."
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1148
3520 msgid "Adjust VLC priority"
3521 msgstr "VLC önceliğini ayarla"
3522
3523 #: src/libvlc-module.c:1150
3524 msgid ""
3525 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3526 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3527 "VLC instances."
3528 msgstr ""
3529 "Bu seçenek, VLC varsayılan önceliklerine artı ya da eksi bir kayıklık ekler. "
3530 "Böylece diğer programlara ya da diğer VLC kopyalarına göre VLC'nin "
3531 "önceliğini ayarlayabilirsiniz."
3532
3533 #: src/libvlc-module.c:1154
3534 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3535 msgstr "Erişim düzeyinde önbellekleme yapma (Deneysel) ."
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1156
3538 msgid ""
3539 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3540 msgstr ""
3541 "Bu seçenek, bir akışı okurken daha az gecikme olmasını istiyorsanız "
3542 "kullanışlıdır."
3543
3544 #: src/libvlc-module.c:1159
3545 msgid "Modules search path"
3546 msgstr "Modül arama yolu"
3547
3548 #: src/libvlc-module.c:1161
3549 msgid ""
3550 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3551 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3552 msgstr ""
3553 "VLC'nin modüllere bakacağı diğer yol. \"PATH_SEP\" ayıracını kullanarak arka "
3554 "arkaya bir kaç yol ekleyebilirsiniz."
3555
3556 #: src/libvlc-module.c:1164
3557 msgid "Data search path"
3558 msgstr "Veri arama yolu"
3559
3560 #: src/libvlc-module.c:1166
3561 msgid "Override the default data/share search path."
3562 msgstr "Varsayılan veri/paylaşım arama yolu yerine verileni kullanır."
3563
3564 #: src/libvlc-module.c:1168
3565 msgid "VLM configuration file"
3566 msgstr "VLM yapılandırma dosyası"
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1170
3569 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3570 msgstr ""
3571 "VLM başlatılır başlatılmaz, burada belirtilen yapılandırma dosyası okunur."
3572
3573 #: src/libvlc-module.c:1172
3574 msgid "Use a plugins cache"
3575 msgstr "Eklenti önbelleği kullan"
3576
3577 #: src/libvlc-module.c:1174
3578 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3579 msgstr ""
3580 "Eklenti önbelleğini kullanmak VLC'nin açılış süresini önemli ölçüde kısaltır."
3581
3582 #: src/libvlc-module.c:1176
3583 msgid "Locally collect statistics"
3584 msgstr "İstatistikleri yerel olarak tut"
3585
3586 #: src/libvlc-module.c:1178
3587 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3588 msgstr "Medya oynatılırken, onun hakkında çeşitli yerel istatistikleri derler."
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1180
3591 msgid "Run as daemon process"
3592 msgstr "Arkaplan işlemi olarak çalışsın"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1182
3595 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3596 msgstr "Runs VLC as a background daemon process."
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1184
3599 msgid "Write process id to file"
3600 msgstr "İşlem kimliğini dosyaya yaz"
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1186
3603 msgid "Writes process id into specified file."
3604 msgstr "İşlem kimliğini (process id) belirtilen dosyaya yazar."
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1188
3607 msgid "Log to file"
3608 msgstr "Dosyaya günlükle"
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1190
3611 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3612 msgstr "Tüm VLC iletileri bir metin dosyasına kaydedilir."
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1192
3615 msgid "Log to syslog"
3616 msgstr "Sistem günlüğüne yaz"
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1194
3619 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3620 msgstr "Tüm VLC iletilerini sistem günlüğüne yaz (UNIX sistemler)."
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:1196
3623 msgid "Allow only one running instance"
3624 msgstr "Yalnızca tek kopya çalışsın"
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:1199
3627 msgid ""
3628 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3629 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3630 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3631 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3632 "running instance or enqueue it."
3633 msgstr ""
3634 "VLC'nin yalnız tek kopyasının çalışmasına izin vermek bazen faydalıdır; "
3635 "Örneğin VLC'yi bazı medya türleri ile ilişkilendirdiyseniz ve her bir "
3636 "dosyaya çift tıklamanızda yeni bir VLC kopyasının açılmasını istemiyorsanız. "
3637 "Bu seçenek, açtığınız dosyanın zaten çalışmakta olan VLC kopyasında "
3638 "oynatılmasını ya da sıraya konmasını sağlar."
3639
3640 #: src/libvlc-module.c:1206
3641 msgid ""
3642 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3643 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3644 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3645 "This option will allow you to play the file with the already running "
3646 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3647 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3648 msgstr ""
3649 "Yalnız bir VLC' kopyasının çalışmasına izin vermek kullanışlı olabilir. "
3650 "Örneğin VLC'yi bazı dosya türleriyle ilişkilendirdiyseniz, dosya "
3651 "yöneticisinden açmak istediğiniz her dosyanın ayrı bir VLC çalıştırmasını "
3652 "istemeyebilirsiniz. Bu seçenek dosyaları çalışan VLC kopyasında çalar ya da "
3653 "oynatma listesinde kuyruğa ekler. Bu seçenek D-Bus oturum hizmetinin etkin "
3654 "olmasını ve çalışmakta olan VLC'nin D-Bus denetim arayüzünü kullanıyor "
3655 "olmasını gerektirir."
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:1215
3658 msgid "VLC is started from file association"
3659 msgstr "VLC dosya ilişkilendirmesi üzerinden başlatılır"
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1217
3662 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3663 msgstr ""
3664 "VLC'ye işletim sistemindeki bir dosya ilişkilendirmesi ile başlatılacağını "
3665 "söyler."
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1220
3668 msgid "One instance when started from file"
3669 msgstr "Dosyadan başlatıldığında tek kopya çalışsın"
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1222
3672 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3673 msgstr "Dosyadan başlatıldığında yalnızca tek kopya çalışsın."
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1224
3676 msgid "Increase the priority of the process"
3677 msgstr "İşlemin önceliğini artır"
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1226
3680 msgid ""
3681 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3682 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3683 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3684 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3685 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3686 "machine."
3687 msgstr ""
3688 "İşlem önceliğini yükseltmek, VLC'nin çok fazla işlemci zamanı alan başka "
3689 "programlar tarafından rahatsız edilmesini engelleyeceğinden, daha iyi "
3690 "oynatma deneyimi sağlar. Bununla birlikte bazı durumlarda (hatalar) VLC tüm "
3691 "işlemci zamanını alarak sistemi kilitleyebilir ve bilgisayarınızı yeniden "
3692 "başlatmanız gerekebilir."
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1234
3695 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3696 msgstr "Ögeleri, tek kopya çalışma kipinde oynatma listesine ekle"
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1236
3699 msgid ""
3700 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3701 "playing current item."
3702 msgstr ""
3703 "Yalnız tek kopya seçeneğini kullandığınızda, öğeler oynatma listesinde "
3704 "sıraya eklenir ve varolan öğe oynatılmaya devam eder."
3705
3706 #: src/libvlc-module.c:1245
3707 msgid ""
3708 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3709 "overridden in the playlist dialog box."
3710 msgstr ""
3711 "Bu seçenekler oynatma listesinin davranışını ayarlar. Bunların bazıları "
3712 "oynatma listesi penceresinden değiştirilebilir."
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1248
3715 msgid "Automatically preparse files"
3716 msgstr "Dosyaları önceden işle"
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1250
3719 msgid ""
3720 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3721 "metadata)."
3722 msgstr ""
3723 "Oynatma listesine eklenen dosyaları üstverilerini almak için önceden işler."
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1253
3726 msgid "Album art policy"
3727 msgstr "Albüm kapağı politikası"
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1255
3730 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3731 msgstr "Albüm kapağının nasıl indirileceğini seçin."
3732
3733 #: src/libvlc-module.c:1261
3734 msgid "Manual download only"
3735 msgstr "Yalnızca elle indirme"
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1262
3738 msgid "When track starts playing"
3739 msgstr "İz oynatılmaya başlayınca"
3740
3741 #: src/libvlc-module.c:1263
3742 msgid "As soon as track is added"
3743 msgstr "İz eklenir eklenmez"
3744
3745 #: src/libvlc-module.c:1265
3746 msgid "Services discovery modules"
3747 msgstr "Hizmet algılama modülleri"
3748
3749 #: src/libvlc-module.c:1267
3750 #, fuzzy
3751 msgid ""
3752 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3753 "Typical value is \"sap\"."
3754 msgstr ""
3755 "Yüklenecek hizmet algılama modüllerini noktalı virgülle ayrılmış olarak "
3756 "belirtir. Tipik değerler sap, hal, ..."
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1270
3759 msgid "Play files randomly forever"
3760 msgstr "Dosyaları sürekli rastgele oynat"
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1272
3763 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3764 msgstr "VLC, kesilene kadar oynatma listesindeki dosyaları rastgele oynatır."
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1274
3767 msgid "Repeat all"
3768 msgstr "Tümünü yinele"
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1276
3771 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3772 msgstr "VLC oynatma listesini durmadan sürekli oynatır."
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1278
3775 msgid "Repeat current item"
3776 msgstr "Şu anki ögeyi yinele"
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1280
3779 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3780 msgstr "VLC, geçerli oynatma listesi ögesini oynatmayı sürdürür."
3781
3782 #: src/libvlc-module.c:1282
3783 msgid "Play and stop"
3784 msgstr "Oynat ve durdur"
3785
3786 #: src/libvlc-module.c:1284
3787 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3788 msgstr "Oynatılan her ögenin ardından oynatma listesini durdurur."
3789
3790 #: src/libvlc-module.c:1286
3791 msgid "Play and exit"
3792 msgstr "Oynat ve çık"
3793
3794 #: src/libvlc-module.c:1288
3795 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3796 msgstr "Listede çalınacak öğe yoksa programdan çıkar."
3797
3798 #: src/libvlc-module.c:1290
3799 msgid "Play and pause"
3800 msgstr "Oynat ve duraklat"
3801
3802 #: src/libvlc-module.c:1292
3803 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3804 msgstr "Oynatma listesindeki her ögeyi son karede duraklatır."
3805
3806 #: src/libvlc-module.c:1294
3807 msgid "Auto start"
3808 msgstr "Kendiliğinden başlat"
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1295
3811 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3812 msgstr "Oynatma listesi yüklendiğinde kendiliğinden oynatılmaya başlar."
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1298
3815 msgid "Use media library"
3816 msgstr "Medya kitaplığını kullan"
3817
3818 #: src/libvlc-module.c:1300
3819 msgid ""
3820 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3821 "VLC."
3822 msgstr ""
3823 "Medya kitaplığı kendiliğinden kaydedilir ve VLC'yi her başlattığınızda "
3824 "yeniden yüklenir."
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1303
3827 #, fuzzy
3828 msgid "Load Media Library"
3829 msgstr "Medya Kitaplığı"
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1305
3832 msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
3833 msgstr ""
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1307 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
3836 msgid "Display playlist tree"
3837 msgstr "Oynatma listesi ağacını göster"
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1309
3840 msgid ""
3841 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3842 "directory."
3843 msgstr ""
3844 "Oynatma listesi bazı ögeleri bir klasörün içeriği gibi ağaç şeklinde "
3845 "kategorize edecek şekilde kullanılabilir."
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1318
3848 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3849 msgstr "Bu ayarlar \"kısayol\" olarak bilinen genel VLC tuş tanımlarıdır."
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:303
3852 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:300 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
3853 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1217 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1237
3854 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
3855 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
3856 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:308
3857 msgid "Fullscreen"
3858 msgstr "Tam Ekran"
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1322
3861 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3862 msgstr "Tam ekran durumunu değiştirmek için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1323
3865 msgid "Leave fullscreen"
3866 msgstr "Tam Ekrandan Çık"
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1324
3869 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3870 msgstr "Tam ekran durumundan çıkmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1325 modules/gui/macosx/MainWindow.m:113
3873 msgid "Play/Pause"
3874 msgstr "Oynat/Duraklat"
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1326
3877 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3878 msgstr "Duraklatma durumuna geçmek için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1327
3881 msgid "Pause only"
3882 msgstr "Yalnızca duraklat"
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1328
3885 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3886 msgstr "Duraklatma için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1329
3889 msgid "Play only"
3890 msgstr "Yalnızca oynat"
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1330
3893 msgid "Select the hotkey to use to play."
3894 msgstr "Oynatma için kullanılacak kısayol tuşunu seçin"
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1331 modules/gui/macosx/MainMenu.m:264
3897 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
3898 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
3899 msgid "Faster"
3900 msgstr "Daha Hızlı"
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1332 src/libvlc-module.c:1338
3903 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3904 msgstr "Hızlı ileriye sarma için kullanılacak kısayol tuşunu seçin"
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1333 modules/gui/macosx/MainMenu.m:262
3907 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
3908 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
3909 msgid "Slower"
3910 msgstr "Daha Yavaş"
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1340
3913 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3914 msgstr "Ağır çekim oynatma için kullanılacak kısayol tuşunu seçin"
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1335
3917 msgid "Normal rate"
3918 msgstr "Normal oran"
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1336
3921 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3922 msgstr ""
3923 "Oynatım hızını normale çevirmek için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1337 modules/gui/qt4/menus.cpp:812
3926 msgid "Faster (fine)"
3927 msgstr "Daha Hızlı (Hassas)"
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1339 modules/gui/qt4/menus.cpp:820
3930 msgid "Slower (fine)"
3931 msgstr "Daha Yavaş (Hassas)"
3932
3933 #: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:696
3934 #: modules/gui/macosx/about.m:223 modules/gui/macosx/MainMenu.m:267
3935 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:355 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
3936 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1162 modules/gui/macosx/wizard.m:311
3937 #: modules/gui/macosx/wizard.m:323 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
3938 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:341
3939 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:327 modules/gui/qt4/ui/sout.h:338
3940 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182 share/lua/http/index.html:204
3941 #: share/lua/http/mobile.html:98
3942 msgid "Next"
3943 msgstr "Sonraki"
3944
3945 #: src/libvlc-module.c:1342
3946 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3947 msgstr ""
3948 "Oynatma listesinde sonraki ögeye geçmek için kullanılacak kısayol tuşunu "
3949 "seçin."
3950
3951 #: src/libvlc-module.c:1343 modules/control/hotkeys.c:702
3952 #: modules/gui/macosx/about.m:224 modules/gui/macosx/MainMenu.m:266
3953 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:356 modules/gui/macosx/MainMenu.m:362
3954 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1161
3955 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:339
3956 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
3957 #: share/lua/http/index.html:202 share/lua/http/mobile.html:96
3958 msgid "Previous"
3959 msgstr "Önceki"
3960
3961 #: src/libvlc-module.c:1344
3962 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3963 msgstr ""
3964 "Oynatma listesinde önceki ögeye geçmek için kullanılacak kestirme tuşu seçin."
3965
3966 #: src/libvlc-module.c:1345 modules/gui/macosx/MainMenu.m:257
3967 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
3968 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:116
3969 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
3970 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/notify/xosd.c:230
3971 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 share/lua/http/index.html:206
3972 #: share/lua/http/mobile.html:99 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:58
3973 msgid "Stop"
3974 msgstr "Durdur"
3975
3976 #: src/libvlc-module.c:1346
3977 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3978 msgstr "Oynatmayı durdurmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
3979
3980 #: src/libvlc-module.c:1347 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:196
3981 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:93 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
3982 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146
3983 #: modules/video_filter/marq.c:157 modules/video_filter/rss.c:200
3984 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:274
3985 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
3986 msgid "Position"
3987 msgstr "Konum"
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1348
3990 msgid "Select the hotkey to display the position."
3991 msgstr "Konumu göstermek için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1350
3994 msgid "Very short backwards jump"
3995 msgstr "Çok kısa geri atlama"
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1352
3998 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3999 msgstr ""
4000 "Çok kısa bir geri atlama yapmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4001
4002 #: src/libvlc-module.c:1353
4003 msgid "Short backwards jump"
4004 msgstr "Kısa geri atlama"
4005
4006 #: src/libvlc-module.c:1355
4007 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
4008 msgstr "Kısa bir geri atlama yapmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4009
4010 #: src/libvlc-module.c:1356
4011 msgid "Medium backwards jump"
4012 msgstr "Orta uzunlukta geri atlama"
4013
4014 #: src/libvlc-module.c:1358
4015 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
4016 msgstr ""
4017 "Orta uzunlukta bir geri atlama yapmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1359
4020 msgid "Long backwards jump"
4021 msgstr "Uzun geri atlama"
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1361
4024 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
4025 msgstr "Uzun bir geri atlama yapmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1363
4028 msgid "Very short forward jump"
4029 msgstr "Çok kısa ileri atlama"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1365
4032 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4033 msgstr ""
4034 "Çok kısa bir ileri atlama yapmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4035
4036 #: src/libvlc-module.c:1366
4037 msgid "Short forward jump"
4038 msgstr "Kısa ileri atlama"
4039
4040 #: src/libvlc-module.c:1368
4041 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4042 msgstr "Kısa bir ileri atlama yapmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4043
4044 #: src/libvlc-module.c:1369
4045 msgid "Medium forward jump"
4046 msgstr "Orta uzunlukta ileri atlama"
4047
4048 #: src/libvlc-module.c:1371
4049 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4050 msgstr ""
4051 "Orta uzunlukta bir atlama yapmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4052
4053 #: src/libvlc-module.c:1372
4054 msgid "Long forward jump"
4055 msgstr "Uzun ileri atlama"
4056
4057 #: src/libvlc-module.c:1374
4058 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4059 msgstr "Uzun bir ileri atlama yapmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1375 modules/control/hotkeys.c:713
4062 msgid "Next frame"
4063 msgstr "Sonraki kare"
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1377
4066 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4067 msgstr ""
4068 "Sonraki görüntü karesine gitmek için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1379
4071 msgid "Very short jump length"
4072 msgstr "Çok kısa atlama uzunluğu"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1380
4075 msgid "Very short jump length, in seconds."
4076 msgstr "Saniye olarak çok kısa atlama uzunluğu."
4077
4078 #: src/libvlc-module.c:1381
4079 msgid "Short jump length"
4080 msgstr "Kısa atlama uzunluğu"
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1382
4083 msgid "Short jump length, in seconds."
4084 msgstr "Saniye olarak kısa atlama uzunluğu."
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1383
4087 msgid "Medium jump length"
4088 msgstr "Orta atlama uzunluğu"
4089
4090 #: src/libvlc-module.c:1384
4091 msgid "Medium jump length, in seconds."
4092 msgstr "Saniye olarak orta atlama uzunluğu."
4093
4094 #: src/libvlc-module.c:1385
4095 msgid "Long jump length"
4096 msgstr "Uzun atlama boyu"
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1386
4099 msgid "Long jump length, in seconds."
4100 msgstr "Saniye olarak uzun atlama uzunluğu."
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1388 modules/control/hotkeys.c:183
4103 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
4104 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126 modules/gui/qt4/menus.cpp:899
4105 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:44
4106 msgid "Quit"
4107 msgstr "Çıkış"
4108
4109 #: src/libvlc-module.c:1389
4110 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4111 msgstr "Uygulamadan çıkmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4112
4113 #: src/libvlc-module.c:1390
4114 msgid "Navigate up"
4115 msgstr "Yukarıya git"
4116
4117 #: src/libvlc-module.c:1391
4118 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
4119 msgstr ""
4120 "DVD menülerinde seçimi yukarı kaydırmak için kullanılacak kısayol tuşunu "
4121 "seçin."
4122
4123 #: src/libvlc-module.c:1392
4124 msgid "Navigate down"
4125 msgstr "Aşağıya git"
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:1393
4128 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
4129 msgstr ""
4130 "DVD menülerinde seçimi aşağı kaydırmak için kullanılacak kısayol tuşunu "
4131 "seçin."
4132
4133 #: src/libvlc-module.c:1394
4134 msgid "Navigate left"
4135 msgstr "Sola git"
4136
4137 #: src/libvlc-module.c:1395
4138 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4139 msgstr ""
4140 "DVD menülerinde seçimi sola kaydırmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4141
4142 #: src/libvlc-module.c:1396
4143 msgid "Navigate right"
4144 msgstr "Sağa git"
4145
4146 #: src/libvlc-module.c:1397
4147 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4148 msgstr ""
4149 "DVD menülerinde seçimi sağa kaydırmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4150
4151 #: src/libvlc-module.c:1398
4152 msgid "Activate"
4153 msgstr "Etkinleştir"
4154
4155 #: src/libvlc-module.c:1399
4156 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4157 msgstr ""
4158 "DVD menülerinde seçili öğeyi etkinleştirmek için kullanılacak kısayol tuşunu "
4159 "seçin."
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:385
4162 msgid "Go to the DVD menu"
4163 msgstr "DVD menüsüne git"
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1401
4166 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4167 msgstr "Sizi DVD menüsüne götürecek tuşu seçin"
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:1402
4170 msgid "Select previous DVD title"
4171 msgstr "Önceki DVD başlığını seç"
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1403
4174 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4175 msgstr ""
4176 "DVD'den önceki başlığı seçmek için kullanacağıınz kısayol tuşunu seçin."
4177
4178 #: src/libvlc-module.c:1404
4179 msgid "Select next DVD title"
4180 msgstr "Sonraki DVD başlığını seç"
4181
4182 #: src/libvlc-module.c:1405
4183 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4184 msgstr "Sonraki DVD başlığına geçmek için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4185
4186 #: src/libvlc-module.c:1406
4187 msgid "Select prev DVD chapter"
4188 msgstr "Önceki DVD bölümünü seç"
4189
4190 #: src/libvlc-module.c:1407
4191 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4192 msgstr "Önceki DVD bölümüne geçmek için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4193
4194 #: src/libvlc-module.c:1408
4195 msgid "Select next DVD chapter"
4196 msgstr "Sonraki DVD bölümünü seç"
4197
4198 #: src/libvlc-module.c:1409
4199 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4200 msgstr "Sonraki DVD bölümüne geçmek için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4201
4202 #: src/libvlc-module.c:1410
4203 msgid "Volume up"
4204 msgstr "Sesi aç"
4205
4206 #: src/libvlc-module.c:1411
4207 msgid "Select the key to increase audio volume."
4208 msgstr "Sesi açmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4209
4210 #: src/libvlc-module.c:1412
4211 msgid "Volume down"
4212 msgstr "Sesi kıs"
4213
4214 #: src/libvlc-module.c:1413
4215 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4216 msgstr "Sesi kısmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4217
4218 #: src/libvlc-module.c:1414 modules/access/v4l2/video.c:189
4219 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:285 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
4220 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1207
4221 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:575
4222 msgid "Mute"
4223 msgstr "Sesi Kapat"
4224
4225 #: src/libvlc-module.c:1415
4226 msgid "Select the key to mute audio."
4227 msgstr "Sesi kapatmak için bir tuş seçin."
4228
4229 #: src/libvlc-module.c:1416
4230 msgid "Subtitle delay up"
4231 msgstr "Altyazı gecikmesini artır"
4232
4233 #: src/libvlc-module.c:1417
4234 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4235 msgstr "Altyazı gecikmesini arttırmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4236
4237 #: src/libvlc-module.c:1418
4238 msgid "Subtitle delay down"
4239 msgstr "Altyazı gecikmesini azalt"
4240
4241 #: src/libvlc-module.c:1419
4242 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4243 msgstr "Altyazı gecikmesini azaltmak için kullanılacak kısayol tuşunu seçin."
4244