dtstofloat32: move to dca codec
[vlc.git] / po / sl.po
1 # Slovenian translation
2 # Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # anthonmanix <anthon.manix@gmail.com>, 2013
7 # jierro <jierro@windowslive.com>, 2014
8 # Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2013-2014
9 # Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2005-2010
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
15 "PO-Revision-Date: 2014-04-25 09:38+0000\n"
16 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
17 "Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
18 "language/sl/)\n"
19 "Language: sl\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
24 "%100==4 ? 2 : 3);\n"
25
26 #: include/vlc_common.h:927
27 msgid ""
28 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
29 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
30 "see the file named COPYING for details.\n"
31 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
32 msgstr ""
33 "Program je na voljo brez vsakršne GARANCIJE.\n"
34 "Program si je mogoče izmenjevati pod pogoji Splošnega javnega dovoljenja "
35 "GNU;\n"
36 "Več podrobnosti je zapisanih v datoteki COPYING.\n"
37 "Program ureja ekipa VideoLAN; podrobnosti so zapisane v datoteki AUTHORS.\n"
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:33
40 msgid "VLC preferences"
41 msgstr "Možnosti VLC"
42
43 #: include/vlc_config_cat.h:35
44 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
45 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
48 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
49 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
50 msgid "Interface"
51 msgstr "Vmesnik"
52
53 #: include/vlc_config_cat.h:39
54 msgid "Settings for VLC's interfaces"
55 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
56
57 #: include/vlc_config_cat.h:41
58 msgid "Main interfaces settings"
59 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
60
61 #: include/vlc_config_cat.h:43
62 msgid "Main interfaces"
63 msgstr "Glavni vmesniki"
64
65 #: include/vlc_config_cat.h:44
66 msgid "Settings for the main interface"
67 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
68
69 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
70 msgid "Control interfaces"
71 msgstr "Vmesniki nadzora"
72
73 #: include/vlc_config_cat.h:47
74 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
75 msgstr "Nastavitve nadzornih vmesnikov predvajalnika VLC"
76
77 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
78 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
79 msgid "Hotkeys settings"
80 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
81
82 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
83 #: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
84 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
85 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
86 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
87 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
88 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
89 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
90 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
91 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
92 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
93 msgid "Audio"
94 msgstr "Zvok"
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:54
97 msgid "Audio settings"
98 msgstr "Nastavitve zvoka"
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:56
101 msgid "General audio settings"
102 msgstr "Splošne nastavitve zvoka"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
105 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
106 msgid "Filters"
107 msgstr "Filtri"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:59
110 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
111 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi zvokovnega pretoka."
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
114 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
115 msgid "Visualizations"
116 msgstr "Predočenje"
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
119 #: src/libvlc-module.c:195
120 msgid "Audio visualizations"
121 msgstr "Predočenje zvoka"
122
123 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
124 msgid "Output modules"
125 msgstr "Izhodne enote"
126
127 #: include/vlc_config_cat.h:65
128 msgid "General settings for audio output modules."
129 msgstr "Splošne nastavitve za module zvočnih izhodov."
130
131 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
132 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
133 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
134 msgid "Miscellaneous"
135 msgstr "Razno"
136
137 #: include/vlc_config_cat.h:68
138 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
139 msgstr "Različne nastavitve zvoka in modulov."
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
142 #: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
143 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
144 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
145 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
146 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
147 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
148 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
149 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
150 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
151 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
152 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
153 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
154 msgid "Video"
155 msgstr "Slika"
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:72
158 msgid "Video settings"
159 msgstr "Nastavitve slike"
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:74
162 msgid "General video settings"
163 msgstr "Splošne nastavitve slike"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:77
166 #, fuzzy
167 msgid "General settings for video output modules."
168 msgstr "Splošne nastavitve za module zvočnih izhodov."
169
170 #: include/vlc_config_cat.h:80
171 msgid "Video filters are used to process the video stream."
172 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi slikovnega pretoka."
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:82
175 msgid "Subtitles / OSD"
176 msgstr "Podnapisi / OSD"
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:83
179 msgid ""
180 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
181 msgstr ""
182 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivnih nalepk"
183 "\" na zaslonu."
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:91
186 msgid "Input / Codecs"
187 msgstr "Dovod / Kodek"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:92
190 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
191 msgstr "Nastavitve dovajanja, odvijanja, kodiranja in odkodiranja."
192
193 #: include/vlc_config_cat.h:95
194 msgid "Access modules"
195 msgstr "Enote dostopa"
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:97
198 msgid ""
199 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
200 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
201 msgstr ""
202 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa. Splošne nastavitve "
203 "vsebujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti predpomnilnika."
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:101
206 msgid "Stream filters"
207 msgstr "Filtri pretoka"
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:103
210 msgid ""
211 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
212 "input side of VLC. Use with care..."
213 msgstr ""
214 "Filtri pretoka so posebne enote, ki omogočajo naprednejšo uporabno pretoka "
215 "predstavnih vsebin v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
216 "res prepričani v svoje znanje."
217
218 #: include/vlc_config_cat.h:106
219 msgid "Demuxers"
220 msgstr "Odvijalniki"
221
222 #: include/vlc_config_cat.h:107
223 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
224 msgstr "Odvijalniki se uporabljajo za ločevanje zapisa zvoka in slike. "
225
226 #: include/vlc_config_cat.h:109
227 msgid "Video codecs"
228 msgstr "Slikovni kodeki"
229
230 #: include/vlc_config_cat.h:110
231 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
232 msgstr ""
233 "Nastavitve videa, slike in kodiranikov ter odkodirnikov zvoka in slike."
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:112
236 msgid "Audio codecs"
237 msgstr "Kodeki zvoka"
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:113
240 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
241 msgstr "Nastavitve kodiranja in odkodiranja zvoka."
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:115
244 msgid "Subtitle codecs"
245 msgstr "Kodeki podnapisov"
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:116
248 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
249 msgstr "Nastavitve podnapisov, teleteksta, kodiranja in odkodiranja slike."
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:118
252 msgid "General input settings. Use with care..."
253 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno ..."
254
255 #: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
256 #: modules/access/avio.h:50
257 msgid "Stream output"
258 msgstr "Izhod pretoka"
259
260 #: include/vlc_config_cat.h:123
261 msgid ""
262 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
263 "saving incoming streams.\n"
264 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
265 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
266 "RTSP).\n"
267 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
268 "duplicating...)."
269 msgstr ""
270 "Nastavitve izhodnega pretoka se uporabljajo med delovanjem kot pretočni "
271 "strežnik ali kadar se shranjujejo prihahajoči pretoki.\n"
272 "Pretoki so najprej multipleksirani in se nato pošljejo skozi modul "
273 "\"dostopnega izhoda\", ki lako shrani pretok v datoteko ali ga naprej "
274 "pretaka (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
275 "Enote serijskih izhodnih pretokov dovoljijo napredno obtelavo pretoka "
276 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:131
279 msgid "General stream output settings"
280 msgstr "Splošne nastavitve izhodnih pretokov"
281
282 #: include/vlc_config_cat.h:133
283 msgid "Muxers"
284 msgstr "Zvijalniki"
285
286 #: include/vlc_config_cat.h:135
287 msgid ""
288 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
289 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
290 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
291 "You can also set default parameters for each muxer."
292 msgstr ""
293 "Zvijalniki zvijajo osnovne zapise (zvok, slika, ...) v enovit paket. "
294 "Nastavitev omogoča, da je vedno uporabljen posebej določen zvijalnik. "
295 "Spreminjanje nastavitve ni priporočljivo.\n"
296 "Mogoče je določiti privzete parametre za vsak zvijalnik posebej."
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:141
299 msgid "Access output"
300 msgstr "Dostopni izhod"
301
302 #: include/vlc_config_cat.h:143
303 msgid ""
304 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
305 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
306 "should probably not do that.\n"
307 "You can also set default parameters for each access output."
308 msgstr ""
309 "Enote dostopnih izhodov nadzirajo pošiljanje multipleksiranih pretokov. "
310 "Nastavitev omogoča da vedno uporabite izbran način izhoda. Spreminjanje "
311 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
312 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni izhod."
313
314 #: include/vlc_config_cat.h:148
315 msgid "Packetizers"
316 msgstr "Paketnik"
317
318 #: include/vlc_config_cat.h:150
319 msgid ""
320 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
321 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
322 "not do that.\n"
323 "You can also set default parameters for each packetizer."
324 msgstr ""
325 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih zapisov pretoka pred "
326 "zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
327 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
328 "Mogoče je določiti tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
329
330 #: include/vlc_config_cat.h:156
331 msgid "Sout stream"
332 msgstr "Serijski odvodni zapis."
333
334 #: include/vlc_config_cat.h:157
335 msgid ""
336 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
337 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
338 "for each sout stream module here."
339 msgstr ""
340 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig obdelave. "
341 "Več podrobnosti je mogoče najti v priročniku. Nastavite lahko različne "
342 "možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
343
344 #: include/vlc_config_cat.h:162
345 msgid "VOD"
346 msgstr "VOD"
347
348 #: include/vlc_config_cat.h:163
349 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
350 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
351
352 #: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
353 #: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
354 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
355 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
356 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
357 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
358 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
359 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
360 msgid "Playlist"
361 msgstr "Seznam predvajanja"
362
363 #: include/vlc_config_cat.h:168
364 msgid ""
365 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
366 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
367 msgstr ""
368 "Nastavitve povezane z vedenjem seznama predvajanja (primer: način "
369 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na seznam "
370 "predvajanja (\"odkrivanje storitev\")."
371
372 #: include/vlc_config_cat.h:172
373 msgid "General playlist behaviour"
374 msgstr "Splošne lastnosti seznama predvajanja"
375
376 #: include/vlc_config_cat.h:173
377 msgid "Services discovery"
378 msgstr "Odkrivanje storitev"
379
380 #: include/vlc_config_cat.h:174
381 msgid ""
382 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
383 "playlist."
384 msgstr ""
385 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
386 "seznam predvajanja."
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
389 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
390 msgid "Advanced"
391 msgstr "Napredno"
392
393 #: include/vlc_config_cat.h:179
394 msgid "Advanced settings. Use with care..."
395 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno ..."
396
397 #: include/vlc_config_cat.h:181
398 msgid "Advanced settings"
399 msgstr "Napredne nastavitve"
400
401 #: include/vlc_input.h:568
402 #, fuzzy
403 msgid "Subtitle track added"
404 msgstr "Podnapisi"
405
406 #: include/vlc_interface.h:140
407 msgid ""
408 "\n"
409 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
410 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
411 msgstr ""
412 "\n"
413 "Opozorilo: v primeru, da grafičnega vmesnika ni mogoče odpreti, je treba "
414 "odpreti okno konzole v mapi predvajalnika VLC in zagnati ukaz \"vlc -I qt\"\n"
415
416 #: include/vlc_intf_strings.h:46
417 msgid "&Open File..."
418 msgstr "&Odpri datoteko ..."
419
420 #: include/vlc_intf_strings.h:47
421 msgid "&Advanced Open..."
422 msgstr "&Napredno odpiranje ..."
423
424 #: include/vlc_intf_strings.h:48
425 msgid "Open D&irectory..."
426 msgstr "Odpr&i mapo ..."
427
428 #: include/vlc_intf_strings.h:49
429 msgid "Open &Folder..."
430 msgstr "Odpri &mapo ..."
431
432 #: include/vlc_intf_strings.h:50
433 msgid "Select one or more files to open"
434 msgstr "Izbor ene ali več datotek za odpiranje"
435
436 #: include/vlc_intf_strings.h:51
437 msgid "Select Directory"
438 msgstr "Izbor mape"
439
440 #: include/vlc_intf_strings.h:51
441 msgid "Select Folder"
442 msgstr "Izbor mape"
443
444 #: include/vlc_intf_strings.h:55
445 msgid "Media &Information"
446 msgstr "Podrobnosti &predstavne datoteke"
447
448 #: include/vlc_intf_strings.h:56
449 msgid "&Codec Information"
450 msgstr "Podrobnosti &kodeka"
451
452 #: include/vlc_intf_strings.h:57
453 msgid "&Messages"
454 msgstr "&Sporočila"
455
456 #: include/vlc_intf_strings.h:58
457 msgid "Jump to Specific &Time"
458 msgstr "Skoči na določen &čas"
459
460 #: include/vlc_intf_strings.h:59
461 msgid "Custom &Bookmarks"
462 msgstr "&Zaznamki po meri"
463
464 #: include/vlc_intf_strings.h:60
465 msgid "&VLM Configuration"
466 msgstr "&VLM nastavitve"
467
468 #: include/vlc_intf_strings.h:62
469 msgid "&About"
470 msgstr "&O programu"
471
472 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
473 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
474 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
475 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
476 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
477 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
478 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
479 msgid "Play"
480 msgstr "Predvajaj"
481
482 #: include/vlc_intf_strings.h:66
483 msgid "Remove Selected"
484 msgstr "Odstrani izbrano"
485
486 #: include/vlc_intf_strings.h:67
487 msgid "Information..."
488 msgstr "Podrobnosti ..."
489
490 #: include/vlc_intf_strings.h:68
491 msgid "Create Directory..."
492 msgstr "Ustvari mapo ..."
493
494 #: include/vlc_intf_strings.h:69
495 msgid "Create Folder..."
496 msgstr "Ustvari mapo ..."
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:70
499 #, fuzzy
500 msgid "Rename Directory..."
501 msgstr "Ustvari mapo ..."
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:71
504 #, fuzzy
505 msgid "Rename Folder..."
506 msgstr "Ustvari mapo ..."
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:72
509 msgid "Show Containing Directory..."
510 msgstr "Pokaži vsebujočo mapo ..."
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:73
513 msgid "Show Containing Folder..."
514 msgstr "Pokaži vsebujočo mapo ..."
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:74
517 msgid "Stream..."
518 msgstr "Pretakanje ..."
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:75
521 msgid "Save..."
522 msgstr "Shrani ..."
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
525 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
526 msgid "Repeat All"
527 msgstr "Ponovi vse"
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
530 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
531 msgid "Repeat One"
532 msgstr "Ponovi izbrano"
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
535 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
536 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
537 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
538 msgid "Random"
539 msgstr "Naključno"
540
541 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
542 msgid "Random Off"
543 msgstr "Zvezno predvajanje"
544
545 #: include/vlc_intf_strings.h:83
546 msgid "Add to Playlist"
547 msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
548
549 #: include/vlc_intf_strings.h:85
550 msgid "Add File..."
551 msgstr "Dodaj datoteko ..."
552
553 #: include/vlc_intf_strings.h:86
554 msgid "Add Directory..."
555 msgstr "Dodaj mapo ..."
556
557 #: include/vlc_intf_strings.h:87
558 msgid "Add Folder..."
559 msgstr "Dodaj mapo ..."
560
561 #: include/vlc_intf_strings.h:89
562 msgid "Save Playlist to &File..."
563 msgstr "Shrani seznam v &datoteko"
564
565 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
566 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
567 msgid "Search"
568 msgstr "Poišči"
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
571 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
572 msgid "Waves"
573 msgstr "Valovanje"
574
575 #: include/vlc_intf_strings.h:100
576 msgid ""
577 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
578 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
579 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
580 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
581 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
582 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
583 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
584 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
585 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
586 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
587 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
588 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
589 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
590 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
591 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
592 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
593 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
594 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
595 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
596 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
597 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
598 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
599 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
600 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
601 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
602 msgstr ""
603 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
604 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Dobrodošli na straneh pomoči "
605 "predvajalnika VLC</h2><h3>Dokumentacija</h3><p>Dokumentacijo o predvajalniku "
606 "VLC lahko najdete na VideoLAN <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> "
607 "spletišču.</p><p>Začetnikom priporočamo, da pred uporabo predvajalnika "
608 "preberejo<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
609 "\"><em>Uvod v predvajalnik VLC</em></a>.</p><p>Našli boste podrobnosti o "
610 "načinu uporabe predvajalnika v <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
611 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Kako predvajati datoteke v predvajalniku VLC</"
612 "em></a>\" dokumentu.</p><p>Za shranjevanje, pretvarjanje, prekodiranje, "
613 "preoblikovanje, zvijanje in pretakanje, pa lahko poiščete podrobnosti v <a "
614 "href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo"
615 "\">Dokumentacija pretakanja</a>.</p><p>V primeru, da ne poznate najbolje "
616 "uporabljenega izrazoslovja, preglejte tudi <a href=\"http://wiki.videolan."
617 "org/Knowledge_Base\">podatkovno zbirko znanja</a>.</p><p>Tipkovne bližnjice "
618 "so zapisane na strani <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">tipkovnih "
619 "povezav</a>.</p><h3>Pomoč</h3><p>Pred zastavljanjem vprašanj najprej "
620 "preberite <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">FAQ</a> z "
621 "najpogosteje zastavljenimi vprašanji.</p><p>Pomoč lahko poiščete tudi na <a "
622 "href=\"http://forum.videolan.org\">forumih</a>, na <a href=\"http://www."
623 "videolan.org/vlc/lists.html\">poštnem seznamu</a> ali preko IRC kanala "
624 "(<em>#videolan</em> na irc.freenode.net).</p><h3>Podpora projektu</"
625 "h3><p>Projektu lahko pomagate na različne načine; s programiranjem, "
626 "oblikovanjem, prevajanjem, pisanjem dokumentacije, preverjanjem delovanja in "
627 "drugo. Pomagate lahko tudi finančno in materialno. Vsekakor pa vedno lahko "
628 "<b>širite</b> podrobnosti o predvajalniku VLC.</p></body></html>"
629
630 #: src/audio_output/filters.c:247
631 msgid "Audio filtering failed"
632 msgstr "Neuspešno filtriranje zvoka"
633
634 #: src/audio_output/filters.c:248
635 #, c-format
636 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
637 msgstr "Doseženo je največje dovoljeno število filtrov (%u)."
638
639 #: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
640 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
641 #: modules/video_filter/postproc.c:234
642 msgid "Disable"
643 msgstr "Onemogoči"
644
645 #: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
646 msgid "Spectrometer"
647 msgstr "Spektrometer"
648
649 #: src/audio_output/output.c:235
650 msgid "Scope"
651 msgstr "Obseg"
652
653 #: src/audio_output/output.c:238
654 msgid "Spectrum"
655 msgstr "Spekter"
656
657 #: src/audio_output/output.c:241
658 msgid "Vu meter"
659 msgstr "Vu meter"
660
661 #: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
662 msgid "Audio filters"
663 msgstr "Filtri zvoka"
664
665 #: src/audio_output/output.c:291
666 msgid "Replay gain"
667 msgstr "Ponovno predvajanje"
668
669 #: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
670 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
671 msgid "Stereo audio mode"
672 msgstr "Stereo način zvoka"
673
674 #: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
675 msgid "Dolby Surround"
676 msgstr "Dolby Surround"
677
678 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
679 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
680 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
681 #: modules/codec/twolame.c:70
682 msgid "Stereo"
683 msgstr "Stereo"
684
685 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
686 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
687 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
688 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
689 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
690 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
691 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
692 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
693 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
694 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
695 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
696 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
697 msgid "Left"
698 msgstr "Levo"
699
700 #: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
701 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
702 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
703 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
704 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
705 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
706 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
707 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
708 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
709 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
710 msgid "Right"
711 msgstr "Desno"
712
713 #: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
714 msgid "Reverse stereo"
715 msgstr "Obratni stereo"
716
717 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
718 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
719 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
720 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
721 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
722 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
723 msgid "Automatic"
724 msgstr "Samodejno"
725
726 #: src/config/file.c:460
727 msgid "boolean"
728 msgstr "boolova vrednost"
729
730 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
731 msgid "integer"
732 msgstr "celo število"
733
734 #: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
735 msgid "float"
736 msgstr "plavajoče"
737
738 #: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
739 msgid "string"
740 msgstr "niz"
741
742 #: src/config/help.c:161
743 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
744 msgstr "Za podrobnejšo pomoč, uporabite zastavico '-H'."
745
746 #: src/config/help.c:165
747 #, c-format
748 msgid ""
749 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
750 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
751 "They will be enqueued in the playlist.\n"
752 "The first item specified will be played first.\n"
753 "\n"
754 "Options-styles:\n"
755 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
756 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
757 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
758 "            and that overrides previous settings.\n"
759 "\n"
760 "Stream MRL syntax:\n"
761 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
762 "  [:option=value ...]\n"
763 "\n"
764 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
765 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
766 "\n"
767 "URL syntax:\n"
768 "  file:///path/file              Plain media file\n"
769 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
770 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
771 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
772 "  screen://                      Screen capture\n"
773 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
774 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
775 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
776 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
777 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
778 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
779 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
780 "\n"
781 msgstr ""
782 "Uporaba: %s [možnost] [pretok] ...\n"
783 "Določiti je mogoče več pretokov v ukazni vrstici.\n"
784 "Uvrščeni bodo na seznam predvajanja.\n"
785 "Najprej izbrani predmet bo predvajan prvi.\n"
786 "\n"
787 "Možnosti-slogi:\n"
788 "  --option  Splošna možnost določena za celotno sejo.\n"
789 "   -option  Enoznakovna različica splošne možnosti.\n"
790 "   :option  Možnost le za pretok neposredno pred možnostjo\n"
791 "            in prevzame prejšnje nastavitve.\n"
792 "\n"
793 "Skladnja pretoka MRL:\n"
794 "  [[dostop][/odvijanje]://]URL[@[naslov][:poglavje][-[naslov][:poglavje]]]\n"
795 "  [:možnost=vrednost ...]\n"
796 "\n"
797 "  Veliko splošnih možnosti je primernih tudi za MRL možnosti.\n"
798 "  Pari :možnost=določeni so lahko pari vrednosti.\n"
799 "\n"
800 "URL skladnja:\n"
801 "  [file://]filename              Predstavna datoteka\n"
802 "  http://ip:port/file            Naslov HTTP URL\n"
803 "  ftp://ip:port/file             Naslov FTP URL\n"
804 "  mms://ip:port/file             Naslov MMS URL\n"
805 "  screen://                      Zajem zaslona\n"
806 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD naprava\n"
807 "  [vcd://][device]               VCD naprava\n"
808 "  [cdda://][device]              Zvokovna naprava CD\n"
809 "  udp:[[<izvorni naslov>]@[<naslov vezave>][:<vrata vezave>]]\n"
810 "                                 UDP pretok poslan preko pretočnega "
811 "strežnika\n"
812 "  vlc:pause:<seconds>            Zaustavitev predvajanja za določen čas\n"
813 "  vlc:quit                       Končaj program\n"
814
815 #: src/config/help.c:435
816 msgid " (default enabled)"
817 msgstr " (privzeto omogočeno)"
818
819 #: src/config/help.c:436
820 msgid " (default disabled)"
821 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
822
823 #: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
824 msgid "Note:"
825 msgstr "Opomba:"
826
827 #: src/config/help.c:593
828 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
829 msgstr "dodajte --advanced v ukazno vrstico za izpis naprednih možnosti."
830
831 #: src/config/help.c:598
832 #, c-format
833 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
834 msgid_plural ""
835 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
836 msgstr[0] ""
837 msgstr[1] ""
838 msgstr[2] ""
839 msgstr[3] ""
840
841 #: src/config/help.c:605
842 msgid ""
843 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
844 "modules."
845 msgstr ""
846 "Ni mogoče najti ustreznih modulov. Uporabite možnosti --list ali --list-"
847 "verbose za podrobni izpis razpoložljivih modulov."
848
849 #: src/config/help.c:666
850 #, c-format
851 msgid "VLC version %s (%s)\n"
852 msgstr "VLC različica %s (%s)\n"
853
854 #: src/config/help.c:667
855 #, c-format
856 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
857 msgstr "Kodno prevedel %s na %s (%s)\n"
858
859 #: src/config/help.c:669
860 #, c-format
861 msgid "Compiler: %s\n"
862 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
863
864 #: src/config/help.c:698
865 #, c-format
866 msgid ""
867 "\n"
868 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
869 msgstr ""
870 "\n"
871 "Odlaganje vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
872
873 #: src/config/help.c:713
874 msgid ""
875 "\n"
876 "Press the RETURN key to continue...\n"
877 msgstr ""
878 "\n"
879 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje ...\n"
880
881 #: src/config/keys.c:56
882 msgid "Backspace"
883 msgstr "Vračalka"
884
885 #: src/config/keys.c:57
886 msgid "Brightness Down"
887 msgstr "Temneje"
888
889 #: src/config/keys.c:58
890 msgid "Brightness Up"
891 msgstr "Svetleje"
892
893 #: src/config/keys.c:59
894 msgid "Browser Back"
895 msgstr "Nazaj v brskalniku"
896
897 #: src/config/keys.c:60
898 msgid "Browser Favorites"
899 msgstr "Priljubljeni v brskalniku"
900
901 #: src/config/keys.c:61
902 msgid "Browser Forward"
903 msgstr "Naprej v brskalniku"
904
905 #: src/config/keys.c:62
906 msgid "Browser Home"
907 msgstr "Domov v brskalniku"
908
909 #: src/config/keys.c:63
910 msgid "Browser Refresh"
911 msgstr "Osveži brskalnik"
912
913 #: src/config/keys.c:64
914 msgid "Browser Search"
915 msgstr "Iskanje v brskalniku"
916
917 #: src/config/keys.c:65
918 msgid "Browser Stop"
919 msgstr "Ustavi brskalnik"
920
921 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
922 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
923 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
924 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
925 msgid "Delete"
926 msgstr "Izbriši"
927
928 #: src/config/keys.c:67
929 msgid "Down"
930 msgstr "Dol"
931
932 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
933 msgid "End"
934 msgstr "Konec"
935
936 #: src/config/keys.c:69
937 msgid "Enter"
938 msgstr "Vnašalka"
939
940 #: src/config/keys.c:70
941 msgid "Esc"
942 msgstr "Ubežnica"
943
944 #: src/config/keys.c:71
945 msgid "F1"
946 msgstr "F1"
947
948 #: src/config/keys.c:72
949 msgid "F10"
950 msgstr "F10"
951
952 #: src/config/keys.c:73
953 msgid "F11"
954 msgstr "F11"
955
956 #: src/config/keys.c:74
957 msgid "F12"
958 msgstr "F12"
959
960 #: src/config/keys.c:75
961 msgid "F2"
962 msgstr "F2"
963
964 #: src/config/keys.c:76
965 msgid "F3"
966 msgstr "F3"
967
968 #: src/config/keys.c:77
969 msgid "F4"
970 msgstr "F4"
971
972 #: src/config/keys.c:78
973 msgid "F5"
974 msgstr "F5"
975
976 #: src/config/keys.c:79
977 msgid "F6"
978 msgstr "F6"
979
980 #: src/config/keys.c:80
981 msgid "F7"
982 msgstr "F7"
983
984 #: src/config/keys.c:81
985 msgid "F8"
986 msgstr "F8"
987
988 #: src/config/keys.c:82
989 msgid "F9"
990 msgstr "F9"
991
992 #: src/config/keys.c:83
993 msgid "Home"
994 msgstr "Začetek"
995
996 #: src/config/keys.c:84
997 msgid "Insert"
998 msgstr "Vstavljavka"
999
1000 #: src/config/keys.c:86
1001 msgid "Media Angle"
1002 msgstr "Zorni kot predstavne vsebine"
1003
1004 #: src/config/keys.c:87
1005 msgid "Media Audio Track"
1006 msgstr "Zvokovna sled predstavne vsebine"
1007
1008 #: src/config/keys.c:88
1009 msgid "Media Forward"
1010 msgstr "Naprej na predstavni vsebini"
1011
1012 #: src/config/keys.c:89
1013 msgid "Media Menu"
1014 msgstr "Meni predstavne vsebine"
1015
1016 #: src/config/keys.c:90
1017 msgid "Media Next Frame"
1018 msgstr "Naslednja sličica na predstavni vsebini"
1019
1020 #: src/config/keys.c:91
1021 msgid "Media Next Track"
1022 msgstr "Naslednja sled predstavne vsebine"
1023
1024 #: src/config/keys.c:92
1025 msgid "Media Play Pause"
1026 msgstr "Odmor predvajanja predstavne vsebine"
1027
1028 #: src/config/keys.c:93
1029 msgid "Media Prev Frame"
1030 msgstr "Prejšnja sličica predstavne vsebine"
1031
1032 #: src/config/keys.c:94
1033 msgid "Media Prev Track"
1034 msgstr "Prejšnja sled predstavne vsebine"
1035
1036 #: src/config/keys.c:95
1037 msgid "Media Record"
1038 msgstr "Snemanje predstavne vsebine"
1039
1040 #: src/config/keys.c:96
1041 msgid "Media Repeat"
1042 msgstr "Ponovi predstavno vsebino"
1043
1044 #: src/config/keys.c:97
1045 msgid "Media Rewind"
1046 msgstr "Previj predstavno vsebino"
1047
1048 #: src/config/keys.c:98
1049 msgid "Media Select"
1050 msgstr "Izberi predstavno vsebino"
1051
1052 #: src/config/keys.c:99
1053 msgid "Media Shuffle"
1054 msgstr "Premešaj predstavne vsebine"
1055
1056 #: src/config/keys.c:100
1057 msgid "Media Stop"
1058 msgstr "Ustavi predstavno vsebino"
1059
1060 #: src/config/keys.c:101
1061 msgid "Media Subtitle"
1062 msgstr "Podnapis predstavne vsebine"
1063
1064 #: src/config/keys.c:102
1065 msgid "Media Time"
1066 msgstr "Čas predstavne vsebine"
1067
1068 #: src/config/keys.c:103
1069 msgid "Media View"
1070 msgstr "Pogled predstavne vsebine"
1071
1072 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1073 msgid "Menu"
1074 msgstr "Meni"
1075
1076 #: src/config/keys.c:105
1077 msgid "Mouse Wheel Down"
1078 msgstr "Kolo miške dol"
1079
1080 #: src/config/keys.c:106
1081 msgid "Mouse Wheel Left"
1082 msgstr "Kolo miške levo"
1083
1084 #: src/config/keys.c:107
1085 msgid "Mouse Wheel Right"
1086 msgstr "Kolo miške desno"
1087
1088 #: src/config/keys.c:108
1089 msgid "Mouse Wheel Up"
1090 msgstr "Kolo miške gor"
1091
1092 #: src/config/keys.c:109
1093 msgid "Page Down"
1094 msgstr "Naslednja stran"
1095
1096 #: src/config/keys.c:110
1097 msgid "Page Up"
1098 msgstr "Prejšnja stran"
1099
1100 #: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
1101 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
1102 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
1103 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
1104 msgid "Pause"
1105 msgstr "Premor"
1106
1107 #: src/config/keys.c:112
1108 msgid "Print"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1112 msgid "Space"
1113 msgstr "Preslednica"
1114
1115 #: src/config/keys.c:115
1116 msgid "Tab"
1117 msgstr "Tabulatorka"
1118
1119 #: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
1120 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
1121 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1122 msgid "Unset"
1123 msgstr "Počisti"
1124
1125 #: src/config/keys.c:117
1126 msgid "Up"
1127 msgstr "Gor"
1128
1129 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1130 msgid "Volume Down"
1131 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
1132
1133 #: src/config/keys.c:119
1134 msgid "Volume Mute"
1135 msgstr "Nema glasnost"
1136
1137 #: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1138 msgid "Volume Up"
1139 msgstr "Povečaj glasnost"
1140
1141 #: src/config/keys.c:121
1142 msgid "Zoom In"
1143 msgstr "Približaj"
1144
1145 #: src/config/keys.c:122
1146 msgid "Zoom Out"
1147 msgstr "Oddalji"
1148
1149 #: src/config/keys.c:250
1150 msgid "Ctrl+"
1151 msgstr "Krmilka+"
1152
1153 #: src/config/keys.c:251
1154 msgid "Alt+"
1155 msgstr "Izmenjalka+"
1156
1157 #: src/config/keys.c:252
1158 msgid "Shift+"
1159 msgstr "Dvigalka+"
1160
1161 #: src/config/keys.c:253
1162 msgid "Meta+"
1163 msgstr "Meta+"
1164
1165 #: src/config/keys.c:254
1166 msgid "Command+"
1167 msgstr "Cmd+"
1168
1169 #: src/darwin/error.c:37
1170 #, fuzzy
1171 msgid "Unknown error"
1172 msgstr "Neznan posnetek"
1173
1174 #: src/input/control.c:226
1175 #, c-format
1176 msgid "Bookmark %i"
1177 msgstr "Zaznamek %i"
1178
1179 #: src/input/decoder.c:252
1180 msgid "packetizer"
1181 msgstr "paketnik"
1182
1183 #: src/input/decoder.c:252
1184 msgid "decoder"
1185 msgstr "odkodirnik"
1186
1187 #: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
1188 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
1189 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
1190 #: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1191 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1192 msgstr "Neuspešno pretakanje oz. prekodiranje"
1193
1194 #: src/input/decoder.c:262
1195 #, c-format
1196 msgid "VLC could not open the %s module."
1197 msgstr "Ni mogoče odpreti modula %s."
1198
1199 #: src/input/decoder.c:454
1200 msgid "VLC could not open the decoder module."
1201 msgstr "Ni mogoče odpreti enote odkodiranja."
1202
1203 #: src/input/decoder.c:691
1204 #, fuzzy
1205 msgid "No description for this codec"
1206 msgstr "Ciljni kodirnik slike"
1207
1208 #: src/input/decoder.c:693
1209 #, fuzzy
1210 msgid "Codec not supported"
1211 msgstr "Vrata odjemalca"
1212
1213 #: src/input/decoder.c:694
1214 #, fuzzy, c-format
1215 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
1216 msgstr "Datoteke »%s« (%m) z VLC ni mogoče odpreti."
1217
1218 #: src/input/decoder.c:698
1219 #, fuzzy
1220 msgid "Unidentified codec"
1221 msgstr "Slikovni kodek"
1222
1223 #: src/input/decoder.c:699
1224 #, fuzzy
1225 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
1226 msgstr "Ni mogoče odpreti enote odkodiranja."
1227
1228 #: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
1229 #: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
1230 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1231 msgid "Track"
1232 msgstr "Sled"
1233
1234 #: src/input/es_out.c:1137
1235 #, c-format
1236 msgid "%s [%s %d]"
1237 msgstr "%s [%s %d]"
1238
1239 #: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
1240 #: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1241 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1242 msgid "Program"
1243 msgstr "Program"
1244
1245 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1246 msgid "Scrambled"
1247 msgstr "Kodirano"
1248
1249 #: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1250 msgid "Yes"
1251 msgstr "Da"
1252
1253 #: src/input/es_out.c:2012
1254 #, c-format
1255 msgid "Closed captions %u"
1256 msgstr "Zaprti naslovi %u"
1257
1258 #: src/input/es_out.c:2870
1259 #, c-format
1260 msgid "Stream %d"
1261 msgstr "Predvajanje %d"
1262
1263 #: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1264 msgid "Subtitle"
1265 msgstr "Podnapis"
1266
1267 #: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
1268 #: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
1269 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
1270 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1271 msgid "Type"
1272 msgstr "Vrsta"
1273
1274 #: src/input/es_out.c:2897
1275 msgid "Original ID"
1276 msgstr "Izvorni ID"
1277
1278 #: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
1279 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1280 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1281 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1282 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1283 msgid "Codec"
1284 msgstr "Kodek"
1285
1286 #: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1287 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
1288 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1289 msgid "Language"
1290 msgstr "Jezik"
1291
1292 #: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
1293 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
1294 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1295 msgid "Description"
1296 msgstr "Opis"
1297
1298 #: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
1299 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1300 msgid "Channels"
1301 msgstr "Kanali"
1302
1303 #: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1304 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1305 msgid "Sample rate"
1306 msgstr "Hitrost vzorčenja"
1307
1308 #: src/input/es_out.c:2929
1309 #, c-format
1310 msgid "%u Hz"
1311 msgstr "%u Hz"
1312
1313 #: src/input/es_out.c:2939
1314 msgid "Bits per sample"
1315 msgstr "Bitov na vzorec"
1316
1317 #: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
1318 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
1319 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
1320 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1321 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1322 msgid "Bitrate"
1323 msgstr "Bitna hitrost"
1324
1325 #: src/input/es_out.c:2944
1326 #, c-format
1327 msgid "%u kb/s"
1328 msgstr "%u kb/s"
1329
1330 #: src/input/es_out.c:2956
1331 msgid "Track replay gain"
1332 msgstr "Pridobitev zaznane glasnosti sledi"
1333
1334 #: src/input/es_out.c:2958
1335 msgid "Album replay gain"
1336 msgstr "Pridobitev zaznane glasnosti albuma"
1337
1338 #: src/input/es_out.c:2959
1339 #, c-format
1340 msgid "%.2f dB"
1341 msgstr "%.2f dB"
1342
1343 #: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
1344 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1345 msgid "Resolution"
1346 msgstr "Ločljivost"
1347
1348 #: src/input/es_out.c:2973
1349 msgid "Display resolution"
1350 msgstr "Ločljivost zaslona"
1351
1352 #: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
1353 #: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
1354 #: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
1355 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
1356 #: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1357 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1358 msgid "Frame rate"
1359 msgstr "Hitrost sličic"
1360
1361 #: src/input/es_out.c:2994
1362 msgid "Decoded format"
1363 msgstr "Odkodiran zapis"
1364
1365 #: src/input/input.c:2311
1366 msgid "Your input can't be opened"
1367 msgstr "Vnosa ni mogoče odpreti"
1368
1369 #: src/input/input.c:2312
1370 #, c-format
1371 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1372 msgstr ""
1373 "Ni mogoče odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v dnevniški datoteki."
1374
1375 #: src/input/input.c:2425
1376 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1377 msgstr "Neprepoznavna oblika vnosa"
1378
1379 #: src/input/input.c:2426
1380 #, c-format
1381 msgid ""
1382 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1383 msgstr ""
1384 "Oblike zapisa '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v dnevniški "
1385 "datoteki."
1386
1387 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1388 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
1389 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1390 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1391 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
1392 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
1393 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1394 msgid "Title"
1395 msgstr "Naslov"
1396
1397 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
1398 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1399 msgid "Artist"
1400 msgstr "Izvajalec"
1401
1402 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
1403 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1404 msgid "Genre"
1405 msgstr "Zvrst"
1406
1407 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1408 msgid "Copyright"
1409 msgstr "Avtorske pravice"
1410
1411 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
1412 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1413 msgid "Album"
1414 msgstr "Album"
1415
1416 #: src/input/meta.c:60
1417 msgid "Track number"
1418 msgstr "Številka sledi"
1419
1420 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1421 msgid "Rating"
1422 msgstr "Ocena"
1423
1424 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1425 msgid "Date"
1426 msgstr "Datum"
1427
1428 #: src/input/meta.c:64
1429 msgid "Setting"
1430 msgstr "Nastavitev"
1431
1432 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
1433 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1434 msgid "URL"
1435 msgstr "URL"
1436
1437 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1438 msgid "Now Playing"
1439 msgstr "Trenutno se predvaja"
1440
1441 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1442 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
1443 msgid "Publisher"
1444 msgstr "Založnik"
1445
1446 #: src/input/meta.c:69
1447 msgid "Encoded by"
1448 msgstr "Kodirali"
1449
1450 #: src/input/meta.c:70
1451 msgid "Artwork URL"
1452 msgstr "Povezava do grafičnih podob"
1453
1454 #: src/input/meta.c:71
1455 msgid "Track ID"
1456 msgstr "ID Sledi"
1457
1458 #: src/input/meta.c:72
1459 #, fuzzy
1460 msgid "Number of Tracks"
1461 msgstr "Število vrstic"
1462
1463 #: src/input/meta.c:73
1464 msgid "Director"
1465 msgstr "Režiser"
1466
1467 #: src/input/meta.c:74
1468 msgid "Season"
1469 msgstr ""
1470
1471 #: src/input/meta.c:75
1472 msgid "Episode"
1473 msgstr ""
1474
1475 #: src/input/meta.c:76
1476 #, fuzzy
1477 msgid "Show Name"
1478 msgstr "Ime"
1479
1480 #: src/input/meta.c:77
1481 #, fuzzy
1482 msgid "Actors"
1483 msgstr "Faktor"
1484
1485 #: src/input/var.c:158
1486 msgid "Bookmark"
1487 msgstr "Zaznamek"
1488
1489 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
1490 msgid "Programs"
1491 msgstr "Programi"
1492
1493 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
1494 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
1495 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1496 msgid "Chapter"
1497 msgstr "Poglavje"
1498
1499 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1500 msgid "Navigation"
1501 msgstr "Krmiljenje"
1502
1503 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
1504 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
1505 msgid "Video Track"
1506 msgstr "Slikovna sled"
1507
1508 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
1509 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
1510 msgid "Audio Track"
1511 msgstr "Zvokovna sled"
1512
1513 #: src/input/var.c:210
1514 msgid "Subtitle Track"
1515 msgstr "Podnapisi"
1516
1517 #: src/input/var.c:273
1518 msgid "Next title"
1519 msgstr "Naslednji naslov"
1520
1521 #: src/input/var.c:278
1522 msgid "Previous title"
1523 msgstr "Predhodni naslov"
1524
1525 #: src/input/var.c:314
1526 #, c-format
1527 msgid "Title %i%s"
1528 msgstr "Naziv %i%s"
1529
1530 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1531 #, c-format
1532 msgid "Chapter %i"
1533 msgstr "Poglavje %i"
1534
1535 #: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
1536 msgid "Next chapter"
1537 msgstr "Naslednje poglavje"
1538
1539 #: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
1540 msgid "Previous chapter"
1541 msgstr "Predhodno poglavje"
1542
1543 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1544 #, c-format
1545 msgid "Media: %s"
1546 msgstr "Predstavna datoteka: %s"
1547
1548 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
1549 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
1550 msgid "Add Interface"
1551 msgstr "Razširitve"
1552
1553 #: src/interface/interface.c:91
1554 msgid "Console"
1555 msgstr "Konzola"
1556
1557 #: src/interface/interface.c:95
1558 msgid "Telnet"
1559 msgstr "Telnet"
1560
1561 #: src/interface/interface.c:98
1562 msgid "Web"
1563 msgstr "Splet"
1564
1565 #: src/interface/interface.c:101
1566 msgid "Debug logging"
1567 msgstr "Beleženje razhroščevanja"
1568
1569 #: src/interface/interface.c:104
1570 msgid "Mouse Gestures"
1571 msgstr "Poteze miške"
1572
1573 #: src/interface/interface.c:206
1574 msgid ""
1575 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1576 "interface."
1577 msgstr ""
1578 "Zagon predvajalnika s privzetim vmesnikom. Uporabite 'cvlc' za zagon brez "
1579 "vmesnika.'"
1580
1581 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1582 #: src/libvlc.c:183
1583 msgid "C"
1584 msgstr "sl"
1585
1586 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
1587 #: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
1588 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
1589 msgid "Zoom"
1590 msgstr "Približaj"
1591
1592 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
1593 msgid "1:4 Quarter"
1594 msgstr "1:4 Četrtina"
1595
1596 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
1597 msgid "1:2 Half"
1598 msgstr "1:2 Polovica"
1599
1600 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
1601 msgid "1:1 Original"
1602 msgstr "1:1 Izvorno"
1603
1604 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
1605 msgid "2:1 Double"
1606 msgstr "2:1 Dvojno"
1607
1608 #: src/libvlc-module.c:62
1609 msgid ""
1610 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1611 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1612 "related options."
1613 msgstr ""
1614 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1615 "VLC. Izbrati je mogoče glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa različne "
1616 "nastavitve posamezne enote."
1617
1618 #: src/libvlc-module.c:66
1619 msgid "Interface module"
1620 msgstr "Enote vmesnika"
1621
1622 #: src/libvlc-module.c:68
1623 msgid ""
1624 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1625 "automatically select the best module available."
1626 msgstr ""
1627 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto vedenje omogoča "
1628 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1629
1630 #: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
1631 msgid "Extra interface modules"
1632 msgstr "Dodatne enote vmesnika"
1633
1634 #: src/libvlc-module.c:74
1635 msgid ""
1636 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1637 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1638 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1639 "\", \"gestures\" ...)"
1640 msgstr ""
1641 "Izbrati je mogoče \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1642 "ozadju ob glavnem vmesniku. Privzete vrednosti vmesnikom morajo biti ločene "
1643 "z vejico (splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi"
1644 "\" ...)."
1645
1646 #: src/libvlc-module.c:81
1647 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1648 msgstr "Izbrati je mogoče nadzorne vmesnike predvajalnika VLC."
1649
1650 #: src/libvlc-module.c:83
1651 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1652 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1653
1654 #: src/libvlc-module.c:85
1655 msgid ""
1656 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1657 "1=warnings, 2=debug)."
1658 msgstr ""
1659 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1660 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1661
1662 #: src/libvlc-module.c:88
1663 msgid "Be quiet"
1664 msgstr "Brez sporočanja"
1665
1666 #: src/libvlc-module.c:90
1667 msgid "Turn off all warning and information messages."
1668 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1669
1670 #: src/libvlc-module.c:92
1671 msgid "Default stream"
1672 msgstr "Privzeti zapis"
1673
1674 #: src/libvlc-module.c:94
1675 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1676 msgstr "Izbrani zapis bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1677
1678 #: src/libvlc-module.c:96
1679 msgid "Color messages"
1680 msgstr "Barvna sporočila"
1681
1682 #: src/libvlc-module.c:98
1683 msgid ""
1684 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1685 "needs Linux color support for this to work."
1686 msgstr ""
1687 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1688 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1689
1690 #: src/libvlc-module.c:101
1691 msgid "Show advanced options"
1692 msgstr "Prikaz podrobnega pogleda možnosti"
1693
1694 #: src/libvlc-module.c:103
1695 msgid ""
1696 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1697 "available options, including those that most users should never touch."
1698 msgstr ""
1699 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1700 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1701
1702 #: src/libvlc-module.c:107
1703 msgid "Interface interaction"
1704 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1705
1706 #: src/libvlc-module.c:109
1707 msgid ""
1708 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1709 "user input is required."
1710 msgstr ""
1711 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1712 "potrebuje podatke uporabnika."
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:119
1715 msgid ""
1716 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1717 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1718 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1719 "the \"audio filters\" modules section."
1720 msgstr ""
1721 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vedenja zvokovnega podsistema in omogočajo "
1722 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejšo obdelavo ali učinkov predočenja "
1723 "(spektralna analiza, ...). Filtre se omogoči na tem mestu, podrobnejše "
1724 "nastavite pa so med nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:125
1727 msgid "Audio output module"
1728 msgstr "Enota zvočnega izhoda"
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:127
1731 msgid ""
1732 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1733 "automatically select the best method available."
1734 msgstr ""
1735 "To je način zvočnega izhoda, ki jo uporablja VLC. Privzeto vedenje je "
1736 "samodejni izbor najboljšega načina"
1737
1738 #: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
1739 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
1740 msgid "Enable audio"
1741 msgstr "Omogoči zvok"
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:133
1744 msgid ""
1745 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1746 "not take place, thus saving some processing power."
1747 msgstr ""
1748 "Mogoče je popolnoma onemogočiti zvočni izhod. Faza zvočnega odkodiranje se "
1749 "ne bo izvedla, kar prihrani nekaj procesorski moči."
1750
1751 #: src/libvlc-module.c:136
1752 msgid "Audio gain"
1753 msgstr "Ojačanje zvoka"
1754
1755 #: src/libvlc-module.c:138
1756 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1757 msgstr "To linearno ojačanje bo dodano izhodnemu zvoku."
1758
1759 #: src/libvlc-module.c:140
1760 msgid "Audio output volume step"
1761 msgstr "Koraki glasnosti izhodnega zvoka"
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:142
1764 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1765 msgstr ""
1766 "Korak glasnosti predvajanja zvoka je s to nastavitvijo mogoče določiti."
1767
1768 #: src/libvlc-module.c:145
1769 msgid "Remember the audio volume"
1770 msgstr "Zapomni si glasnost"
1771
1772 #: src/libvlc-module.c:147
1773 msgid ""
1774 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1775 msgstr ""
1776
1777 #: src/libvlc-module.c:150
1778 msgid "Audio desynchronization compensation"
1779 msgstr "Nadomeščanje zvokovnega razslojevanja"
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:152
1782 msgid ""
1783 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1784 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1785 msgstr ""
1786 "Nastavitev zamakne zvočni izhod. Zamik mora biti podan v milisekundah. To je "
1787 "lahko uporabno, če zaznate zamik med sliko in zvokom."
1788
1789 #: src/libvlc-module.c:155
1790 msgid "Audio resampler"
1791 msgstr "Zvokovni prevzorčevalnik"
1792
1793 #: src/libvlc-module.c:157
1794 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1795 msgstr "S tem izberete, kateri vtičnik naj se uporablja za prevzorčenje zvoka."
1796
1797 #: src/libvlc-module.c:160
1798 msgid ""
1799 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1800 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1801 "played)."
1802 msgstr ""
1803 "Nastavitev določa način kanalov zvočnega izhoda, ki bo privzeto uporabljen, "
1804 "kadar je možno (v primeru, da tako strojna oprema, kot zvočni zapis to "
1805 "omogoča)."
1806
1807 #: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
1808 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
1809 msgid "Use S/PDIF when available"
1810 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1811
1812 #: src/libvlc-module.c:166
1813 msgid ""
1814 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1815 "audio stream being played."
1816 msgstr ""
1817 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1818 "če jo podpira zvokovni zapis."
1819
1820 #: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
1821 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1822 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1823
1824 #: src/libvlc-module.c:171
1825 msgid ""
1826 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1827 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1828 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1829 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1830 msgstr ""
1831 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je zapis (ali pa ni) kodiran v "
1832 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če zapis ni kodiran v "
1833 "Dolby Surround sistemu, lahko izbor te možnosti izboljša predvajanje, še "
1834 "posebej v povezavi z mešalcem kanalov slušalk."
1835
1836 #: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
1837 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
1838 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
1839 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
1840 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
1841 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
1842 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1843 msgid "Auto"
1844 msgstr "Samodejno"
1845
1846 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1847 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1848 msgid "On"
1849 msgstr "Vklopljeno"
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1852 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1853 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1854 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1855 msgid "Off"
1856 msgstr "Izključeno"
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:180
1859 msgid "Stereo audio output mode"
1860 msgstr "Stereo način zvočnega izhoda"
1861
1862 #: src/libvlc-module.c:192
1863 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1864 msgstr ""
1865 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po obdelovanju, z namenom spreminjanja "
1866 "predvajanja zvoka."
1867
1868 #: src/libvlc-module.c:197
1869 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1870 msgstr "Možnost doda module predočenja (spektralna analiza, ...)."
1871
1872 #: src/libvlc-module.c:201
1873 msgid "Replay gain mode"
1874 msgstr "Način ponovnega predvajanja"
1875
1876 #: src/libvlc-module.c:203
1877 msgid "Select the replay gain mode"
1878 msgstr "Izbor načina ponovnega predvajanja"
1879
1880 #: src/libvlc-module.c:205
1881 msgid "Replay preamp"
1882 msgstr "Predokrepitev ponovnega predvajanja"
1883
1884 #: src/libvlc-module.c:207
1885 msgid ""
1886 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1887 "replay gain information"
1888 msgstr ""
1889 "Možnost dovoljuje določitev privzete ciljne ravni (89 dB) za pretok "
1890 "podrobnosti ponovnega predvajanja."
1891
1892 #: src/libvlc-module.c:210
1893 msgid "Default replay gain"
1894 msgstr "Privzeto ponovno predvajanje"
1895
1896 #: src/libvlc-module.c:212
1897 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1898 msgstr "Uporabljen pritok za pretoke brez podrobnosti ponovnega predvajanja"
1899
1900 #: src/libvlc-module.c:214
1901 msgid "Peak protection"
1902 msgstr "Zaščita izločanja vrhov"
1903
1904 #: src/libvlc-module.c:216
1905 msgid "Protect against sound clipping"
1906 msgstr "Zaščita pred rezanjem zvoka"
1907
1908 #: src/libvlc-module.c:219
1909 msgid "Enable time stretching audio"
1910 msgstr "Omogoči časovno iskanje zvoka"
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:221
1913 msgid ""
1914 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1915 "audio pitch"
1916 msgstr ""
1917 "Možnost omogoča predvajanje zvoka hitreje ali počasneje brez značilnega "
1918 "učinka na višino predvajanih tonov."
1919
1920 #: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
1921 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1922 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1923 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
1924 #: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
1925 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
1926 #: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
1927 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1928 #: modules/text_renderer/freetype.c:155
1929 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1930 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1931 msgid "None"
1932 msgstr "Noben"
1933
1934 #: src/libvlc-module.c:236
1935 msgid ""
1936 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1937 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1938 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1939 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1940 "options."
1941 msgstr ""
1942 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vedenja podsistema slikovnega izhoda. "
1943 "Lahko naprimer omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje "
1944 "slike, ...). Filtre omogočite tukaj in jih nastavite v rubriki enot "
1945 "\"slikovni filtri\". Nastavite lahko tudi druge možnosti slike."
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:242
1948 msgid "Video output module"
1949 msgstr "Enota slikovnega izhoda"
1950
1951 #: src/libvlc-module.c:244
1952 msgid ""
1953 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1954 "automatically select the best method available."
1955 msgstr ""
1956 "Nastavitev predstavlja način slikovnega izhoda, ki ga uporablja VLC. "
1957 "Privzeto delovanje je samodeja izbira najboljšega razpoložljivega načina."
1958
1959 #: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
1960 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
1961 msgid "Enable video"
1962 msgstr "Omogoči sliko"
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:249
1965 msgid ""
1966 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1967 "not take place, thus saving some processing power."
1968 msgstr ""
1969 "Mogoče je popolnoma onemogočiti slikovni izhod. Faza slikovnega odkodiranje "
1970 "se ne bo izvedla, kar prihrani nekaj procesorski moči."
1971
1972 #: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1973 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1974 #: modules/visualization/projectm.cpp:64
1975 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1976 #: modules/visualization/glspectrum.c:52
1977 msgid "Video width"
1978 msgstr "Širina slike"
1979
1980 #: src/libvlc-module.c:254
1981 msgid ""
1982 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1983 "characteristics."
1984 msgstr ""
1985 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1986 "značilnostim slike."
1987
1988 #: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1989 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1990 #: modules/visualization/projectm.cpp:67
1991 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
1992 #: modules/visualization/glspectrum.c:55
1993 msgid "Video height"
1994 msgstr "Višina slike"
1995
1996 #: src/libvlc-module.c:259
1997 msgid ""
1998 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1999 "video characteristics."
2000 msgstr ""
2001 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
2002 "značilnostim slike."
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:262
2005 msgid "Video X coordinate"
2006 msgstr "X točka osi slike"
2007
2008 #: src/libvlc-module.c:264
2009 msgid ""
2010 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
2011 "coordinate)."
2012 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
2013
2014 #: src/libvlc-module.c:267
2015 msgid "Video Y coordinate"
2016 msgstr "Y točka osi slike"
2017
2018 #: src/libvlc-module.c:269
2019 msgid ""
2020 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
2021 "coordinate)."
2022 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
2023
2024 #: src/libvlc-module.c:272
2025 msgid "Video title"
2026 msgstr "Naslov posnetka"
2027
2028 #: src/libvlc-module.c:274
2029 msgid ""
2030 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
2031 "interface)."
2032 msgstr ""
2033 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vstavljena v "
2034 "vmesnik)."
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:277
2037 msgid "Video alignment"
2038 msgstr "Postavitev slike"
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:279
2041 msgid ""
2042 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
2043 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
2044 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
2045 msgstr ""
2046 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
2047 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
2048 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
2049
2050 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
2051 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
2052 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
2053 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
2054 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
2055 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2056 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2057 #: modules/video_filter/rss.c:173
2058 msgid "Center"
2059 msgstr "Sredinsko"
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2062 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
2063 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
2064 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2065 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2066 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
2067 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
2068 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
2069 msgid "Top"
2070 msgstr "Na vrhu"
2071
2072 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2073 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
2074 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
2075 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2076 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2077 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
2078 msgid "Bottom"
2079 msgstr "Na dnu"
2080
2081 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2082 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
2083 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
2084 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2085 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2086 #: modules/video_filter/rss.c:174
2087 msgid "Top-Left"
2088 msgstr "Zgoraj levo"
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2091 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
2092 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
2093 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2094 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2095 #: modules/video_filter/rss.c:174
2096 msgid "Top-Right"
2097 msgstr "Zgoraj desno"
2098
2099 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2100 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
2101 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
2102 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2103 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2104 #: modules/video_filter/rss.c:174
2105 msgid "Bottom-Left"
2106 msgstr "Spodaj levo"
2107
2108 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2109 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
2110 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
2111 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2112 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2113 #: modules/video_filter/rss.c:174
2114 msgid "Bottom-Right"
2115 msgstr "Spodaj desno"
2116
2117 #: src/libvlc-module.c:287
2118 msgid "Zoom video"
2119 msgstr "Približaj sliko"
2120
2121 #: src/libvlc-module.c:289
2122 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2123 msgstr "Približaj slike za določeno vrednost."
2124
2125 #: src/libvlc-module.c:291
2126 msgid "Grayscale video output"
2127 msgstr "Prikaz slike v sivinah"
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:293
2130 msgid ""
2131 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2132 "save some processing power."
2133 msgstr ""
2134 "Prikaz barvne slike v sivinah. Ker barvne vrednosti niso odkodirane, se "
2135 "lahko prihrani nekaj procesorske moči."
2136
2137 #: src/libvlc-module.c:296
2138 msgid "Embedded video"
2139 msgstr "Vstavljena slika"
2140
2141 #: src/libvlc-module.c:298
2142 msgid "Embed the video output in the main interface."
2143 msgstr "Vstavi prikaz slike v glavni vmesnik"
2144
2145 #: src/libvlc-module.c:300
2146 msgid "Fullscreen video output"
2147 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
2148
2149 #: src/libvlc-module.c:302
2150 msgid "Start video in fullscreen mode"
2151 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
2152
2153 #: src/libvlc-module.c:304
2154 msgid "Overlay video output"
2155 msgstr "Prekrivni prikaz slike"
2156
2157 #: src/libvlc-module.c:306
2158 msgid ""
2159 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2160 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2161 msgstr ""
2162 "Prekrivanje je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice (možnost "
2163 "neposrednega izrisovanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost uporabiti "
2164 "privzeto."
2165
2166 #: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
2167 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
2168 msgid "Always on top"
2169 msgstr "Vedno na vrhu"
2170
2171 #: src/libvlc-module.c:311
2172 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2173 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
2174
2175 #: src/libvlc-module.c:313
2176 msgid "Enable wallpaper mode "
2177 msgstr "Omogoči način ozadja"
2178
2179 #: src/libvlc-module.c:315
2180 msgid ""
2181 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2182 msgstr "Način ozadja omogoča prikazovanje posnetka kot ozadja namizja."
2183
2184 #: src/libvlc-module.c:318
2185 msgid "Show media title on video"
2186 msgstr "Prikaz naslovne vrstice predstavne datoteke na posnetku"
2187
2188 #: src/libvlc-module.c:320
2189 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2190 msgstr "Prikaz naslova slike na vrhu posnetka."
2191
2192 #: src/libvlc-module.c:322
2193 msgid "Show video title for x milliseconds"
2194 msgstr "Pokaži naslov posnetka za x milisekund"
2195
2196 #: src/libvlc-module.c:324
2197 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2198 msgstr ""
2199 "Pokaži naslov posnetka za n milisekund, privzeta vrednost je 5000ms (5 "
2200 "sekund)."
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:326
2203 msgid "Position of video title"
2204 msgstr "Lega okna posnetka."
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:328
2207 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2208 msgstr "Lega na sliki, kjer bo prikazan naslov (privzeto spodaj na sredini)."
2209
2210 #: src/libvlc-module.c:330
2211 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2212 msgstr "Skrij kazalnik in nadzornik zaslona po x milisekundah"
2213
2214 #: src/libvlc-module.c:333
2215 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2216 msgstr "Skrij kazalnik in nadzornik zaslona po n milisekundah."
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
2219 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
2220 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
2221 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
2222 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2223 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2224 msgid "Deinterlace"
2225 msgstr "Razpletanje"
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
2228 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
2229 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
2230 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2231 msgid "Deinterlace mode"
2232 msgstr "Razpleteni način"
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:348
2235 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2236 msgstr "Metoda razpletanja za uporabo pri obdelavi videa."
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2239 msgid "Discard"
2240 msgstr "Zavrzi"
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2243 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2244 msgid "Blend"
2245 msgstr "Prelivanje"
2246
2247 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2248 msgid "Mean"
2249 msgstr "Sredina"
2250
2251 #: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
2252 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2253 msgid "Bob"
2254 msgstr "Bob"
2255
2256 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2257 msgid "Linear"
2258 msgstr "Linearno"
2259
2260 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2261 msgid "Phosphor"
2262 msgstr "Phosphor"
2263
2264 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2265 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2266 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2267
2268 #: src/libvlc-module.c:365
2269 msgid "Disable screensaver"
2270 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:366
2273 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2274 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:368
2277 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2278 msgstr "Onemogoči upravljalnik napajanja med predvajanjem. "
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:369
2281 msgid ""
2282 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2283 "computer being suspended because of inactivity."
2284 msgstr ""
2285 "Onemogoči delovanje upravljalnika napajanja med predvajanjem in s tem "
2286 "prepreči zaustavitev zaradi nedejavnosti."
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
2289 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
2290 msgid "Window decorations"
2291 msgstr "Prikazovanje oken"
2292
2293 #: src/libvlc-module.c:374
2294 msgid ""
2295 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2296 "giving a \"minimal\" window."
2297 msgstr ""
2298 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
2299 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"najmanjšo\" obliko okna."
2300
2301 #: src/libvlc-module.c:377
2302 msgid "Video splitter module"
2303 msgstr ""
2304
2305 #: src/libvlc-module.c:379
2306 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: src/libvlc-module.c:381
2310 msgid "Video filter module"
2311 msgstr "Enota filtriranja slike"
2312
2313 #: src/libvlc-module.c:383
2314 msgid ""
2315 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2316 "instance deinterlacing, or distort the video."
2317 msgstr ""
2318 "Doda filtriranje po obdelavi z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot na "
2319 "primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
2320
2321 #: src/libvlc-module.c:387
2322 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2323 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
2324
2325 #: src/libvlc-module.c:389
2326 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2327 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
2330 msgid "Video snapshot file prefix"
2331 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
2332
2333 #: src/libvlc-module.c:395
2334 msgid "Video snapshot format"
2335 msgstr "Zapis zajetega posnetka"
2336
2337 #: src/libvlc-module.c:397
2338 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2339 msgstr "Zapis zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
2340
2341 #: src/libvlc-module.c:399
2342 msgid "Display video snapshot preview"
2343 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
2344
2345 #: src/libvlc-module.c:401
2346 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2347 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
2348
2349 #: src/libvlc-module.c:403
2350 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2351 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
2352
2353 #: src/libvlc-module.c:405
2354 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2355 msgstr ""
2356 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
2357 "slik."
2358
2359 #: src/libvlc-module.c:407
2360 msgid "Video snapshot width"
2361 msgstr "Zajem slike z"
2362
2363 #: src/libvlc-module.c:409
2364 msgid ""
2365 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2366 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2367 msgstr ""
2368 "Mogoče je vsiliti širino zajete slike. Privzeta ohranja izvorno velikost "
2369 "(-1). Vrednost 0 prilagodi velikost slike tako, da ohrani razmerje višine in "
2370 "širine."
2371
2372 #: src/libvlc-module.c:413
2373 msgid "Video snapshot height"
2374 msgstr "Višina zajete slike"
2375
2376 #: src/libvlc-module.c:415
2377 msgid ""
2378 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2379 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2380 "ratio."
2381 msgstr ""
2382 "Mogoče je vsiliti višino zajete slike. Privzeta ohranja izvorno velikost "
2383 "(-1). Vrednost 0 prilagodi velikost slike tako, da ohrani razmerje višine in "
2384 "širine."
2385
2386 #: src/libvlc-module.c:419
2387 msgid "Video cropping"
2388 msgstr "Obrezovanje slike"
2389
2390 #: src/libvlc-module.c:421
2391 msgid ""
2392 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2393 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2394 msgstr ""
2395 "Neposredno obrezovanje izvorne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
2396 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
2397
2398 #: src/libvlc-module.c:425
2399 msgid "Source aspect ratio"
2400 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
2401
2402 #: src/libvlc-module.c:427
2403 msgid ""
2404 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2405 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2406 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2407 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2408 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2409 msgstr ""
2410 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
2411 "16:9, čeprav so dejansko v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
2412 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
2413 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
2414 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
2415
2416 #: src/libvlc-module.c:434
2417 msgid "Video Auto Scaling"
2418 msgstr "Samodejno prilagajanje velikosti slike"
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:436
2421 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2422 msgstr ""
2423 "Prilagodi velikost slike dani velikosti okna ali celozaslonskega načina."
2424
2425 #: src/libvlc-module.c:438
2426 msgid "Video scaling factor"
2427 msgstr "Vrednost prilagajanja velikosti slike"
2428
2429 #: src/libvlc-module.c:440
2430 msgid ""
2431 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2432 "Default value is 1.0 (original video size)."
2433 msgstr ""
2434 "Faktor prilagajanja velikosti, ko je onemogočena možnost samodejnega "
2435 "prilagajanja.\n"
2436 "Privzeta vrednost je 1.0 (izvorna velikost posnetka)"
2437
2438 #: src/libvlc-module.c:443
2439 msgid "Custom crop ratios list"
2440 msgstr "Seznam razmerij obrezovanja"
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:445
2443 msgid ""
2444 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2445 "crop ratios list."
2446 msgstr ""
2447 "Seznam razmerij obrezovanja je seznam vrednosti, ki bodo dodana na seznam za "
2448 "uporabo."
2449
2450 #: src/libvlc-module.c:448
2451 msgid "Custom aspect ratios list"
2452 msgstr "Seznam razmerij velikosti po meri"
2453
2454 #: src/libvlc-module.c:450
2455 msgid ""
2456 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2457 "aspect ratio list."
2458 msgstr ""
2459
2460 #: src/libvlc-module.c:453
2461 msgid "Fix HDTV height"
2462 msgstr "Popravi HDTV višino"
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:455
2465 msgid ""
2466 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2467 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2468 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2469 msgstr ""
2470 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega zapisa, tudi če je "
2471 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost naj "
2472 "se onemogoči le, če ima slika neobičajni zapis, ki zahteva vseh 1088 vrstic."
2473
2474 #: src/libvlc-module.c:460
2475 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2476 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
2477
2478 #: src/libvlc-module.c:462
2479 msgid ""
2480 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2481 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2482 "order to keep proportions."
2483 msgstr ""
2484 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
2485 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
2486 "sorazmerje."
2487
2488 #: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
2489 msgid "Skip frames"
2490 msgstr "Preskoči sličice"
2491
2492 #: src/libvlc-module.c:468
2493 msgid ""
2494 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2495 "computer is not powerful enough"
2496 msgstr ""
2497 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje je v "
2498 "uporabi, kadar računalnik ni dovolj zmogljiv."
2499
2500 #: src/libvlc-module.c:471
2501 msgid "Drop late frames"
2502 msgstr "Izpusti zakasnjene sličice"
2503
2504 #: src/libvlc-module.c:473
2505 msgid ""
2506 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2507 "intended display date)."
2508 msgstr ""
2509 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih sličic, ki so preko odvoda prišle "
2510 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:476
2513 msgid "Quiet synchro"
2514 msgstr "Tiho usklajevanje"
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:478
2517 msgid ""
2518 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2519 "synchronization mechanism."
2520 msgstr ""
2521 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
2522 "slike preko mehanizma usklajevanja."
2523
2524 #: src/libvlc-module.c:481
2525 msgid "Key press events"
2526 msgstr "Dogodki pritiska tipk"
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:483
2529 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2530 msgstr "Omogoči vroče tipke predvajalnika VLC iz (nevključenega) okna videa."
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2533 msgid "Mouse events"
2534 msgstr "Dogodki miške"
2535
2536 #: src/libvlc-module.c:487
2537 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2538 msgstr "Omogoči upravljanje klikov miške na videu."
2539
2540 #: src/libvlc-module.c:495
2541 msgid ""
2542 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2543 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2544 "channel."
2545 msgstr ""
2546 "Možnosti dovolijo spreminjanje vedenja dovodnega podsistema, kot na primer "
2547 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:499
2550 msgid "File caching (ms)"
2551 msgstr "Predpomnjenje datotek (ms)"
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:501
2554 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2555 msgstr "Vrednost predpomnjenja za krajevne datoteke (v milisekundah)."
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:503
2558 msgid "Live capture caching (ms)"
2559 msgstr "Predpomnjenje živega zajema (ms)"
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:505
2562 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2563 msgstr "Vrednost predpomnjenja za kamere in mikrofone (v milisekundah)."
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:507
2566 msgid "Disc caching (ms)"
2567 msgstr "Predpomnjenje vsebine nosilcev (ms)"
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:509
2570 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2571 msgstr "Vrednost predpomnjenja za optčne nosilce (v milisekundah)."
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:511
2574 msgid "Network caching (ms)"
2575 msgstr "Omrežno predpomnjenja (ms)"
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:513
2578 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2579 msgstr "Vrednost predpomnjenja omrežnih virov (v milisekundah)."
2580
2581 #: src/libvlc-module.c:515
2582 msgid "Clock reference average counter"
2583 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
2584
2585 #: src/libvlc-module.c:517
2586 msgid ""
2587 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2588 "to 10000."
2589 msgstr ""
2590 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
2591 "na 10000."
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:520
2594 msgid "Clock synchronisation"
2595 msgstr "Usklajevanje časa"
2596
2597 #: src/libvlc-module.c:522
2598 msgid ""
2599 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2600 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2601 msgstr ""
2602 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
2603 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:526
2606 msgid "Clock jitter"
2607 msgstr "Vrtenje ure"
2608
2609 #: src/libvlc-module.c:528
2610 msgid ""
2611 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2612 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2613 msgstr ""
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:531
2616 msgid "Network synchronisation"
2617 msgstr "Usklajevanje omrežja"
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:532
2620 msgid ""
2621 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2622 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2623 msgstr ""
2624 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
2625 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
2626 "usklajevanja."
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
2629 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2630 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2631 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
2632 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
2633 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
2634 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
2635 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
2636 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
2637 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2638 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
2639 msgid "Default"
2640 msgstr "Privzeto"
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
2643 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2644 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
2645 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2646 msgid "Enable"
2647 msgstr "Omogoči"
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:540
2650 msgid "MTU of the network interface"
2651 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
2652
2653 #: src/libvlc-module.c:542
2654 msgid ""
2655 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2656 "over the network (in bytes)."
2657 msgstr ""
2658 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se lahko prenašajo preko "
2659 "omrežja (v bajtih)."
2660
2661 #: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
2662 msgid "Hop limit (TTL)"
2663 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2664
2665 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2666 msgid ""
2667 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2668 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2669 "in default)."
2670 msgstr ""
2671 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2672 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (-1 = uporabi sistemsko privzeto "
2673 "vrednost)."
2674
2675 #: src/libvlc-module.c:553
2676 msgid "Multicast output interface"
2677 msgstr "Vmesnik skupinskega pošiljanja izhoda"
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:555
2680 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2681 msgstr ""
2682 "Privzeti vmesnik skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše usmerjevalno "
2683 "razpredelnico."
2684
2685 #: src/libvlc-module.c:557
2686 msgid "DiffServ Code Point"
2687 msgstr "Kodna točka DiffServ"
2688
2689 #: src/libvlc-module.c:558
2690 msgid ""
2691 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2692 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2693 msgstr ""
2694 "Diferencialna kodna točka storitve za odhodni UDP pretok (IPv4 vrsta "
2695 "storitve ali IPv6 razred prometa). Uporablja se za kakovostne storitve "
2696 "omrežja."
2697
2698 #: src/libvlc-module.c:564
2699 msgid ""
2700 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2701 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2702 msgstr ""
2703 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2704 "želite povečati dostop do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2705
2706 #: src/libvlc-module.c:570
2707 msgid ""
2708 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2709 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2710 "(like DVB streams for example)."
2711 msgstr ""
2712 "Izberite program z določitvijo seznama ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2713 "Nastavitev uporabite le, če želite omogočiti dostop do večje širine pretoka "
2714 "(primer: DVB pretok)"
2715
2716 #: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2717 msgid "Audio track"
2718 msgstr "Zvokovna sled"
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:578
2721 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2722 msgstr "Uporabi številko pretoka zvokovne sledi (od 0 do n)"
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2725 msgid "Subtitle track"
2726 msgstr "Podnapisi"
2727
2728 #: src/libvlc-module.c:583
2729 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2730 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2733 msgid "Audio language"
2734 msgstr "Jezik zvoka"
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:588
2737 msgid ""
2738 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2739 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2740 "language)."
2741 msgstr ""
2742 "Jezik zvokovne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2743 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2744
2745 #: src/libvlc-module.c:591
2746 msgid "Subtitle language"
2747 msgstr "Jezik podnapisov"
2748
2749 #: src/libvlc-module.c:593
2750 msgid ""
2751 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2752 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2753 msgstr ""
2754 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite uporabiti (z vejico ločene vrednosti, "
2755 "kode držav z dvema ali tremi črkami oziroma 'prazno' za privzeto)."
2756
2757 #: src/libvlc-module.c:596
2758 #, fuzzy
2759 msgid "Menu language"
2760 msgstr "Jezik menijev:"
2761
2762 #: src/libvlc-module.c:598
2763 #, fuzzy
2764 msgid ""
2765 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2766 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2767 msgstr ""
2768 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite uporabiti (z vejico ločene vrednosti, "
2769 "kode držav z dvema ali tremi črkami oziroma 'prazno' za privzeto)."
2770
2771 #: src/libvlc-module.c:602
2772 msgid "Audio track ID"
2773 msgstr "ID zvokovne sledi"
2774
2775 #: src/libvlc-module.c:604
2776 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2777 msgstr "Uporabi ID pretoka zvokovne sledi."
2778
2779 #: src/libvlc-module.c:606
2780 msgid "Subtitle track ID"
2781 msgstr "ID podnapisov"
2782
2783 #: src/libvlc-module.c:608
2784 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2785 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2786
2787 #: src/libvlc-module.c:610
2788 msgid "Preferred video resolution"
2789 msgstr "Prednostna ločljivost videa"
2790
2791 #: src/libvlc-module.c:612
2792 msgid ""
2793 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2794 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2795 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2796 "higher resolutions."
2797 msgstr ""
2798
2799 #: src/libvlc-module.c:618
2800 msgid "Best available"
2801 msgstr "Razpoložljivi vstavki"
2802
2803 #: src/libvlc-module.c:618
2804 msgid "Full HD (1080p)"
2805 msgstr "Polni HD 1080p (16:9 - 1920x1080)"
2806
2807 #: src/libvlc-module.c:618
2808 msgid "HD (720p)"
2809 msgstr "HD (720p)"
2810
2811 #: src/libvlc-module.c:619
2812 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2813 msgstr "Standardna ločljivost (576 ali 480 vrstic)"
2814
2815 #: src/libvlc-module.c:620
2816 msgid "Low Definition (360 lines)"
2817 msgstr "Nizka ločljivost (360 vrstic)"
2818
2819 #: src/libvlc-module.c:621
2820 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2821 msgstr "Zelo nizka ločljivost (240 vrstic)"
2822
2823 #: src/libvlc-module.c:624
2824 msgid "Input repetitions"
2825 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2826
2827 #: src/libvlc-module.c:626
2828 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2829 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2830
2831 #: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
2832 msgid "Start time"
2833 msgstr "Začetni čas"
2834
2835 #: src/libvlc-module.c:630
2836 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2837 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2838
2839 #: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
2840 msgid "Stop time"
2841 msgstr "Končni čas"
2842
2843 #: src/libvlc-module.c:634
2844 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2845 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2846
2847 #: src/libvlc-module.c:636
2848 msgid "Run time"
2849 msgstr "Čas predvajanja"
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:638
2852 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2853 msgstr "Pretok bo tekel določen čas (v sekundah)."
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:640
2856 msgid "Fast seek"
2857 msgstr "Hitro iskanje"
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:642
2860 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2861 msgstr "Prednostno upoštevaj hitrost pred natančnostjo med iskanjem"
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:644
2864 msgid "Playback speed"
2865 msgstr "Hitrost predvajanja"
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:646
2868 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2869 msgstr "Določi hitrost predvajanja (nazivna hitrost je 1.0)."
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:648
2872 msgid "Input list"
2873 msgstr "Seznam dovodov"
2874
2875 #: src/libvlc-module.c:650
2876 msgid ""
2877 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2878 "together after the normal one."
2879 msgstr ""
2880 "Določiti je mogoče seznam dovodov ločeno z vejicami, ki bo združen po "
2881 "predvajanju."
2882
2883 #: src/libvlc-module.c:653
2884 msgid "Input slave (experimental)"
2885 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:655
2888 msgid ""
2889 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2890 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2891 "inputs."
2892 msgstr ""
2893 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2894 "v preizkušnji zato niso podprti vsi zapisi. Uporabite seznam dovodov ločenih "
2895 "z '#'."
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:659
2898 msgid "Bookmarks list for a stream"
2899 msgstr "Seznam zaznamkov za pretok"
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:661
2902 msgid ""
2903 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2904 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2905 "{...}\""
2906 msgstr ""
2907 "Ročno lahko nastavite seznam zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2908 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2909
2910 #: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
2911 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
2912 msgid "Record directory or filename"
2913 msgstr "Mapa snemanja ali ime datoteke"
2914
2915 #: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
2916 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2917 msgstr "Mapa ali ime datoteke v kateri bodo shranjeni posnetki"
2918
2919 #: src/libvlc-module.c:669
2920 msgid "Prefer native stream recording"
2921 msgstr "Prednostno uporabi osnovno snemanje pretoka"
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:671
2924 msgid ""
2925 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2926 "output module"
2927 msgstr ""
2928 "Kadar je mogoče, bo vhodni pretok posnet namesto uporabe enote odvoda pretoka"
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:674
2931 msgid "Timeshift directory"
2932 msgstr "Mapa časovnih zamikov"
2933
2934 #: src/libvlc-module.c:676
2935 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2936 msgstr ""
2937 "Mapa v kateri se shranjujejo datoteke s podatki, ki so časovno zamaknjene."
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:678
2940 msgid "Timeshift granularity"
2941 msgstr "Deljenost časovnega zamika"
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:680
2944 msgid ""
2945 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2946 "to store the timeshifted streams."
2947 msgstr ""
2948 "Največja velikost začasnih datotek, ki bodo shranjevale pretoke s časovnim "
2949 "zamikom."
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:683
2952 msgid "Change title according to current media"
2953 msgstr "Spremeni naslov glede na trenutno predstavno vsebino"
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:684
2956 msgid ""
2957 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2958 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2959 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2960 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2961 msgstr ""
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:691
2964 msgid ""
2965 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2966 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2967 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2968 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2969 msgstr ""
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
2972 msgid "Force subtitle position"
2973 msgstr "Določena lega podnapisov"
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:699
2976 msgid ""
2977 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2978 "over the movie. Try several positions."
2979 msgstr ""
2980 "Določena lega podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2981 "namesto na njo. Lega podpira več možnosti."
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:702
2984 msgid "Enable sub-pictures"
2985 msgstr "Omogoči pod-slike"
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:704
2988 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2989 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje obdelave pod-slik."
2990
2991 #: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
2992 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
2993 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
2994 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
2995 msgid "On Screen Display"
2996 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2997
2998 #: src/libvlc-module.c:708
2999 msgid ""
3000 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
3001 "Display)."
3002 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
3003
3004 #: src/libvlc-module.c:711
3005 msgid "Text rendering module"
3006 msgstr "Enota izrisovanja besedila"
3007
3008 #: src/libvlc-module.c:713
3009 msgid ""
3010 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
3011 "instance."
3012 msgstr ""
3013 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za izrisovanje, nastavitev pa "
3014 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
3015
3016 #: src/libvlc-module.c:715
3017 msgid "Subpictures source module"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: src/libvlc-module.c:717
3021 msgid ""
3022 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
3023 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
3024 msgstr ""
3025
3026 #: src/libvlc-module.c:720
3027 msgid "Subpictures filter module"
3028 msgstr "Enota filtra nalepk"
3029
3030 #: src/libvlc-module.c:722
3031 msgid ""
3032 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
3033 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
3034 msgstr ""
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:725
3037 msgid "Autodetect subtitle files"
3038 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:727
3041 msgid ""
3042 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
3043 "(based on the filename of the movie)."
3044 msgstr ""
3045 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
3046 "povezavi z imenom datoteke filma)."
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:730
3049 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
3050 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:732
3053 msgid ""
3054 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
3055 "Options are:\n"
3056 "0 = no subtitles autodetected\n"
3057 "1 = any subtitle file\n"
3058 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
3059 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
3060 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
3061 msgstr ""
3062 "Nastavitev določa odstopanje med imeni datotek filmov in imeni datotek "
3063 "podnapisov. Možnosti so:\n"
3064 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
3065 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
3066 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
3067 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
3068 "4 = popolno skladanje imen datotek"
3069
3070 #: src/libvlc-module.c:740
3071 msgid "Subtitle autodetection paths"
3072 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
3073
3074 #: src/libvlc-module.c:742
3075 msgid ""
3076 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
3077 "found in the current directory."
3078 msgstr ""
3079 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:745
3082 msgid "Use subtitle file"
3083 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:747
3086 msgid ""
3087 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
3088 "subtitle file."
3089 msgstr ""
3090 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
3091 "samodejno zaznati poti."
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:751
3094 msgid "DVD device"
3095 msgstr "DVD naprava"
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:752
3098 msgid "VCD device"
3099 msgstr "VCD naprava"
3100
3101 #: src/libvlc-module.c:753
3102 msgid "Audio CD device"
3103 msgstr "Zvokovna CD naprava"
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:757
3106 msgid ""
3107 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3108 "the drive letter (e.g. D:)"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: src/libvlc-module.c:760
3112 msgid ""
3113 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3114 "the drive letter (e.g. D:)"
3115 msgstr ""
3116 "Privzeti pogon VCD ali datoteka. Pogon mora biti določen s črko in dvopičjem "
3117 "(primer: D:)"
3118
3119 #: src/libvlc-module.c:763
3120 msgid ""
3121 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3122 "after the drive letter (e.g. D:)"
3123 msgstr ""
3124 "Privzeti pogon CD ali zvočna datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
3125 "dvopičjem (primer: D:)"
3126
3127 #: src/libvlc-module.c:770
3128 msgid "This is the default DVD device to use."
3129 msgstr "Privzeta DVD naprava."
3130
3131 #: src/libvlc-module.c:772
3132 msgid "This is the default VCD device to use."
3133 msgstr "Privzeta VCD naprava."
3134
3135 #: src/libvlc-module.c:774
3136 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3137 msgstr "Privzeta zvokovna CD naprava."
3138
3139 #: src/libvlc-module.c:791
3140 msgid "TCP connection timeout"
3141 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
3142
3143 #: src/libvlc-module.c:793
3144 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3145 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
3146
3147 #: src/libvlc-module.c:795
3148 msgid "HTTP server address"
3149 msgstr "Naslova strežnika HTTP"
3150
3151 #: src/libvlc-module.c:797
3152 msgid ""
3153 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3154 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3155 "them to a specific network interface."
3156 msgstr ""
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:801
3159 msgid "RTSP server address"
3160 msgstr "Naslova strežnika RTSP"
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:803
3163 msgid ""
3164 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3165 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3166 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3167 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3168 "network interface."
3169 msgstr ""
3170
3171 #: src/libvlc-module.c:809
3172 msgid "HTTP server port"
3173 msgstr "Vrata strežnika HTTP"
3174
3175 #: src/libvlc-module.c:811
3176 msgid ""
3177 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3178 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3179 "by the operating system."
3180 msgstr ""
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:816
3183 msgid "HTTPS server port"
3184 msgstr "Vrata strežnika HTTPS"
3185
3186 #: src/libvlc-module.c:818
3187 msgid ""
3188 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3189 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3190 "restricted by the operating system."
3191 msgstr ""
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:823
3194 msgid "RTSP server port"
3195 msgstr "Vrata strežnika RTSP"
3196
3197 #: src/libvlc-module.c:825
3198 msgid ""
3199 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3200 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3201 "by the operating system."
3202 msgstr ""
3203
3204 #: src/libvlc-module.c:830
3205 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3206 msgstr "Potrdilo strežnika HTTP/TLS"
3207
3208 #: src/libvlc-module.c:832
3209 #, fuzzy
3210 msgid ""
3211 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3212 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3213 msgstr ""
3214 "Ta datoteka potrdila X.509 (zapis PEM) se uporablja za strežniško stran TLS."
3215
3216 #: src/libvlc-module.c:835
3217 msgid "HTTP/TLS server private key"
3218 msgstr "Zasebni ključ strežnika HTTP/TLS"
3219
3220 #: src/libvlc-module.c:837
3221 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3222 msgstr ""
3223 "Ta datoteka zasebnega ključa (zapis PEM) se uporablja za strežniško stran "
3224 "TLS."
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:839
3227 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3228 msgstr "Pooblastitelj potrdil HTTP/TLS"
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:841
3231 msgid ""
3232 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3233 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3234 msgstr ""
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:844
3237 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3238 msgstr "Seznam preklicanih HTTP/TLS certifikatov"
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:846
3241 msgid ""
3242 "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
3243 "revoked certificates in TLS sessions."
3244 msgstr ""
3245
3246 #: src/libvlc-module.c:849
3247 msgid "SOCKS server"
3248 msgstr "Strežnik SOCKS"
3249
3250 #: src/libvlc-module.c:851
3251 msgid ""
3252 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3253 "used for all TCP connections"
3254 msgstr ""
3255 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
3256 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
3257
3258 #: src/libvlc-module.c:854
3259 msgid "SOCKS user name"
3260 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:856
3263 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3264 msgstr "Uporabniško ime za povezavo z posredovalnim strežnikom SOCKS."
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:858
3267 msgid "SOCKS password"
3268 msgstr "Geslo SOCKS"
3269
3270 #: src/libvlc-module.c:860
3271 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3272 msgstr "Geslo za povezavo s posredovalnim strežnikom SOCKS."
3273
3274 #: src/libvlc-module.c:862
3275 msgid "Title metadata"
3276 msgstr "Metapodatek naslova"
3277
3278 #: src/libvlc-module.c:864
3279 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3280 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:866
3283 msgid "Author metadata"
3284 msgstr "Metapodatek avtorja"
3285
3286 #: src/libvlc-module.c:868
3287 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3288 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
3289
3290 #: src/libvlc-module.c:870
3291 msgid "Artist metadata"
3292 msgstr "Metapodatek izvajalca"
3293
3294 #: src/libvlc-module.c:872
3295 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3296 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
3297
3298 #: src/libvlc-module.c:874
3299 msgid "Genre metadata"
3300 msgstr "Metapodatek zvrsti"
3301
3302 #: src/libvlc-module.c:876
3303 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3304 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"zvrsti\" dovoda."
3305
3306 #: src/libvlc-module.c:878
3307 msgid "Copyright metadata"
3308 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
3309
3310 #: src/libvlc-module.c:880
3311 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3312 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
3313
3314 #: src/libvlc-module.c:882
3315 msgid "Description metadata"
3316 msgstr "Metapodatek opisa"
3317
3318 #: src/libvlc-module.c:884
3319 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3320 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
3321
3322 #: src/libvlc-module.c:886
3323 msgid "Date metadata"
3324 msgstr "Metapodatek datuma"
3325
3326 #: src/libvlc-module.c:888
3327 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3328 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
3329
3330 #: src/libvlc-module.c:890
3331 msgid "URL metadata"
3332 msgstr "Metapodatek URL"
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:892
3335 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3336 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
3337
3338 #: src/libvlc-module.c:896
3339 msgid ""
3340 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3341 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3342 "can break playback of all your streams."
3343 msgstr ""
3344 "Možnost določuje način izbora kodekov (način odkodiranja). Le uporabniki z "
3345 "naprednejšim razumevanjem možnosti naj spreminjajo nastavitve."
3346
3347 #: src/libvlc-module.c:900
3348 msgid "Preferred decoders list"
3349 msgstr "Prednostni seznam odkodirnikov"
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:902
3352 msgid ""
3353 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3354 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3355 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3356 msgstr ""
3357 "Prednostni seznam odkodirnikov, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
3358 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
3359 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:907
3362 msgid "Preferred encoders list"
3363 msgstr "Prednostni seznam kodirnikov"
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:909
3366 msgid ""
3367 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3368 msgstr ""
3369 "Nastavitev omogoča izbor prednostnega seznama kodirnikov, ki jih uporablja "
3370 "predvajalnik."
3371
3372 #: src/libvlc-module.c:918
3373 msgid ""
3374 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3375 "subsystem."
3376 msgstr ""
3377 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
3378
3379 #: src/libvlc-module.c:921
3380 msgid "Default stream output chain"
3381 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:923
3384 msgid ""
3385 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3386 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3387 "all streams."
3388 msgstr ""
3389 "Določiti je mogoče privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je "
3390 "zabeleženo kako sestaviti te verige. Opozorilo: veriga bo omogočena za vse "
3391 "pretoke."
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:927
3394 msgid "Enable streaming of all ES"
3395 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov"
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:929
3398 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3399 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov (slika, zvok, podnapisi)"
3400
3401 #: src/libvlc-module.c:931
3402 msgid "Display while streaming"
3403 msgstr "Prikazovanje med pretakanjem"
3404
3405 #: src/libvlc-module.c:933
3406 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3407 msgstr "Krajevno predvajaj zapise med pretakanjem."
3408
3409 #: src/libvlc-module.c:935
3410 msgid "Enable video stream output"
3411 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
3412
3413 #: src/libvlc-module.c:937
3414 msgid ""
3415 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3416 "facility when this last one is enabled."
3417 msgstr ""
3418 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:940
3421 msgid "Enable audio stream output"
3422 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:942
3425 msgid ""
3426 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3427 "facility when this last one is enabled."
3428 msgstr ""
3429 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:945
3432 msgid "Enable SPU stream output"
3433 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:947
3436 msgid ""
3437 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3438 "facility when this last one is enabled."
3439 msgstr ""
3440 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3441
3442 #: src/libvlc-module.c:950
3443 msgid "Keep stream output open"
3444 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
3445
3446 #: src/libvlc-module.c:952
3447 msgid ""
3448 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3449 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3450 "specified)"
3451 msgstr ""
3452 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov seznama "
3453 "predvajanja (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
3454 "določeno)"
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:956
3457 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3458 msgstr "Predpomnjenje odvoda pretoka zvijalnika (ms)"
3459
3460 #: src/libvlc-module.c:958
3461 msgid ""
3462 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3463 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3464 msgstr ""
3465
3466 #: src/libvlc-module.c:961
3467 msgid "Preferred packetizer list"
3468 msgstr "Prednostni seznam paketnikov"
3469
3470 #: src/libvlc-module.c:963
3471 msgid ""
3472 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3473 msgstr ""
3474 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
3475 "paketnike."
3476
3477 #: src/libvlc-module.c:966
3478 msgid "Mux module"
3479 msgstr "Enota zvijanja"
3480
3481 #: src/libvlc-module.c:968
3482 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3483 msgstr "Zastarel vnos nastavitev elementov zvijalnika"
3484
3485 #: src/libvlc-module.c:970
3486 msgid "Access output module"
3487 msgstr "Enota odvoda dostopa"
3488
3489 #: src/libvlc-module.c:972
3490 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3491 msgstr "Vrednost je zastarela in določa enoto za dostop odvoda."
3492
3493 #: src/libvlc-module.c:975
3494 msgid ""
3495 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3496 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3497 msgstr ""
3498 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
3499 "Nastavitev je obvezna v primeru, da želite objavljati preko MBone sistema."
3500
3501 #: src/libvlc-module.c:979
3502 msgid "SAP announcement interval"
3503 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
3504
3505 #: src/libvlc-module.c:981
3506 msgid ""
3507 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3508 "between SAP announcements."
3509 msgstr ""
3510 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
3511 "privzeto določen zamik objavljanja."
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:990
3514 msgid ""
3515 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3516 "you really know what you are doing."
3517 msgstr ""
3518 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
3519 "spreminjati."
3520
3521 #: src/libvlc-module.c:993
3522 msgid "Access module"
3523 msgstr "Enota dostopa"
3524
3525 #: src/libvlc-module.c:995
3526 msgid ""
3527 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3528 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3529 "option unless you really know what you are doing."
3530 msgstr ""
3531 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
3532 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je treba ravnati previdno."
3533
3534 #: src/libvlc-module.c:999
3535 msgid "Stream filter module"
3536 msgstr "Enota filtra pretoka"
3537
3538 #: src/libvlc-module.c:1001
3539 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3540 msgstr "Filtri pretoka spreminjajo pretok, ki se predvaja."
3541
3542 #: src/libvlc-module.c:1003
3543 msgid "Demux module"
3544 msgstr "Enota odvijanja"
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:1005
3547 msgid ""
3548 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3549 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3550 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3551 "you really know what you are doing."
3552 msgstr ""
3553 "Odvijalniki se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
3554 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, kadar primerni odvijalnik ni samodejno "
3555 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti kot splošno."
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:1010
3558 msgid "VoD server module"
3559 msgstr "Modul strežnika VoD"
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1012
3562 msgid ""
3563 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3564 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3565 msgstr ""
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1015
3568 msgid "Allow real-time priority"
3569 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1017
3572 msgid ""
3573 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3574 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3575 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3576 "only activate this if you know what you're doing."
3577 msgstr ""
3578 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
3579 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
3580 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
3581 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1023
3584 msgid "Adjust VLC priority"
3585 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1025
3588 msgid ""
3589 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3590 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3591 "VLC instances."
3592 msgstr ""
3593 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
3594 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
3595 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1030
3598 msgid ""
3599 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3600 msgstr "Možnost je uporabna, če želite zmanjšati prikritost ob branju pretoka"
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1033
3603 msgid "VLM configuration file"
3604 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1035
3607 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3608 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1037
3611 msgid "Use a plugins cache"
3612 msgstr "Uporabi predpomnilnik vstavkov."
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1039
3615 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3616 msgstr ""
3617 "Uporaba predpomnilnika vstavkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1041
3620 msgid "Locally collect statistics"
3621 msgstr "Zbiranje krajevne statistike predvajanja"
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1043
3624 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3625 msgstr ""
3626 "Zbiraj različne krajevne statistične podatke o predvajanih predstavnih "
3627 "datotekah."
3628
3629 #: src/libvlc-module.c:1045
3630 msgid "Run as daemon process"
3631 msgstr "Zagon kot demonski proces"
3632
3633 #: src/libvlc-module.c:1047
3634 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3635 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
3636
3637 #: src/libvlc-module.c:1049
3638 msgid "Write process id to file"
3639 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
3640
3641 #: src/libvlc-module.c:1051
3642 msgid "Writes process id into specified file."
3643 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1053
3646 msgid "Log to file"
3647 msgstr "Zabeleži v datoteko"
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1055
3650 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3651 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
3652
3653 #: src/libvlc-module.c:1057
3654 msgid "Log to syslog"
3655 msgstr "Zabeleži v syslog"
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:1059
3658 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3659 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1061
3662 msgid "Allow only one running instance"
3663 msgstr "Dovoli le en sočasen zagon."
3664
3665 #: src/libvlc-module.c:1064
3666 msgid ""
3667 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3668 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3669 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3670 "This option will allow you to play the file with the already running "
3671 "instance or enqueue it."
3672 msgstr ""
3673
3674 #: src/libvlc-module.c:1071
3675 msgid ""
3676 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3677 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3678 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3679 "This option will allow you to play the file with the already running "
3680 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3681 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3682 msgstr ""
3683 "Nastavitev le enega sočasnega zagona predvajalnika ima lahko nekaj "
3684 "prednosti. V primeru, da ste ustvarili zveze z določenimi vrstami datotek in "
3685 "ne želite zagnati novega okna, kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje "
3686 "predvajanje v istem oknu ali pa postavitev v seznam predvajanja. Možnost "
3687 "zahteva zagon D-Bus seje in VLC D-Bus nadzornega vmesnika."
3688
3689 #: src/libvlc-module.c:1080
3690 msgid "VLC is started from file association"
3691 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
3692
3693 #: src/libvlc-module.c:1082
3694 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3695 msgstr ""
3696 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
3699 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3700 msgstr ""
3701
3702 #: src/libvlc-module.c:1087
3703 msgid "Increase the priority of the process"
3704 msgstr "Povečaj prednost procesa"
3705
3706 #: src/libvlc-module.c:1089
3707 msgid ""
3708 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3709 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3710 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3711 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3712 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3713 "machine."
3714 msgstr ""
3715 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
3716 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju drugih programov, ki "
3717 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
3718 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
3719 "sistema."
3720
3721 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
3722 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3723 msgstr ""
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1099
3726 msgid ""
3727 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3728 "playing current item."
3729 msgstr ""
3730 "Ob uporabi le enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
3731 "seznam predvajanja in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
3732
3733 #: src/libvlc-module.c:1108
3734 msgid ""
3735 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3736 "overridden in the playlist dialog box."
3737 msgstr ""
3738 "Možnosti določajo vedenje seznama predvajanja. Nekatere lahko spreminjate "
3739 "tudi v oknu seznama predvajanja."
3740
3741 #: src/libvlc-module.c:1111
3742 msgid "Automatically preparse files"
3743 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
3744
3745 #: src/libvlc-module.c:1113
3746 msgid ""
3747 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3748 "metadata)."
3749 msgstr ""
3750 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na seznam predvajanja "
3751 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
3754 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
3755 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
3756 msgid "Allow metadata network access"
3757 msgstr ""
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1118
3760 msgid "Services discovery modules"
3761 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1120
3764 msgid ""
3765 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3766 "Typical value is \"sap\"."
3767 msgstr ""
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1123
3770 msgid "Play files randomly forever"
3771 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3772
3773 #: src/libvlc-module.c:1125
3774 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3775 msgstr ""
3776 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1127
3779 msgid "Repeat all"
3780 msgstr "Ponovi vse"
3781
3782 #: src/libvlc-module.c:1129
3783 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3784 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s seznama predvajanja."
3785
3786 #: src/libvlc-module.c:1131
3787 msgid "Repeat current item"
3788 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3789
3790 #: src/libvlc-module.c:1133
3791 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3792 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3793
3794 #: src/libvlc-module.c:1135
3795 msgid "Play and stop"
3796 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3797
3798 #: src/libvlc-module.c:1137
3799 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3800 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3801
3802 #: src/libvlc-module.c:1139
3803 msgid "Play and exit"
3804 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3805
3806 #: src/libvlc-module.c:1141
3807 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3808 msgstr "Izhod iz programa, ko ni več predmetov v seznamu predvajanja."
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1143
3811 msgid "Play and pause"
3812 msgstr "Predvajanje in premor"
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1145
3815 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3816 msgstr ""
3817 "Vsili premor vsakega predmeta na seznamu predvajanja pri zadnji sličici."
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1147
3820 msgid "Auto start"
3821 msgstr "Samodejni zagon"
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1148
3824 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3825 msgstr "Ob zagonu samodejno začni s predvajanjem vsebine seznama predvajanja."
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1151
3828 msgid "Pause on audio communication"
3829 msgstr ""
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1153
3832 msgid ""
3833 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3834 "automatically."
3835 msgstr ""
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1156
3838 msgid "Use media library"
3839 msgstr "Uporabi zbirko predstavnih datotek"
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1158
3842 msgid ""
3843 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3844 "VLC."
3845 msgstr ""
3846 "Zbirka predstavnih datotek se samodejno shrani in se ponovno naloži ob "
3847 "ponovnem zagonu predvajalnika."
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
3850 msgid "Display playlist tree"
3851 msgstr "Prikaz zgradbe seznama predvajanja"
3852
3853 #: src/libvlc-module.c:1163
3854 msgid ""
3855 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3856 "directory."
3857 msgstr ""
3858 "Seznam prikaže drevesno zgradbo za urejanje predmetov kot je vsebina mape."
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1172
3861 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3862 msgstr ""
3863 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3864 "\"hitre tipke\"."
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
3867 msgid "Ignore"
3868 msgstr "Prezri"
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1183
3871 msgid "Volume Control"
3872 msgstr "Nadzor glasnosti"
3873
3874 #: src/libvlc-module.c:1183
3875 msgid "Position Control"
3876 msgstr "Nadzor lege"
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1185
3879 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
3880 msgstr ""
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1187
3883 msgid ""
3884 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
3885 "mousewheel event can be ignored"
3886 msgstr ""
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
3889 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
3890 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
3891 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
3892 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3893 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
3894 msgid "Fullscreen"
3895 msgstr "Celozaslonski način"
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1190
3898 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3899 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1191
3902 msgid "Exit fullscreen"
3903 msgstr "Zapusti celozaslonski način"
3904
3905 #: src/libvlc-module.c:1192
3906 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3907 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz celozaslonskega predvajanja."
3908
3909 #: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
3910 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
3911 msgid "Play/Pause"
3912 msgstr "Predvajanje/Premor"
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1194
3915 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3916 msgstr "Izbor hitre tipke za premor predvajanja."
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1195
3919 msgid "Pause only"
3920 msgstr "Samo premor"
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1196
3923 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3924 msgstr "Izbor hitre tipke za premor predvajanja."
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1197
3927 msgid "Play only"
3928 msgstr "Samo predvajaj"
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1198
3931 msgid "Select the hotkey to use to play."
3932 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
3935 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3936 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3937 msgid "Faster"
3938 msgstr "Hitreje"
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
3941 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3942 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
3945 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3946 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3947 msgid "Slower"
3948 msgstr "Počasneje"
3949
3950 #: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
3951 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3952 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1203
3955 msgid "Normal rate"
3956 msgstr "Običajna velikost"
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1204
3959 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3960 msgstr ""
3961 "Izbor tipkovne bližnjice za povrnitev hitrosti predvajanja na običajno "
3962 "vrednost."
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
3965 msgid "Faster (fine)"
3966 msgstr "Hitreje (postopno)"
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
3969 msgid "Slower (fine)"
3970 msgstr "Počasneje (postopno)"
3971
3972 #: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
3973 #: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
3974 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
3975 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
3976 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
3977 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
3978 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
3979 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
3980 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3981 msgid "Next"
3982 msgstr "Naslednji"
3983
3984 #: src/libvlc-module.c:1210
3985 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3986 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na seznamu predvajanja."
3987
3988 #: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
3989 #: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
3990 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
3991 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
3992 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
3993 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
3994 msgid "Previous"
3995 msgstr "Predhodni"
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1212
3998 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3999 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na seznamu predvajanja."
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
4002 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
4003 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
4004 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
4005 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
4006 msgid "Stop"
4007 msgstr "Zaustavi"
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1214
4010 msgid "Select the hotkey to stop playback."
4011 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
4014 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
4015 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
4016 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
4017 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
4018 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
4019 msgid "Position"
4020 msgstr "Položaj"
4021
4022 #: src/libvlc-module.c:1216
4023 msgid "Select the hotkey to display the position."
4024 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz lege."
4025
4026 #: src/libvlc-module.c:1218
4027 msgid "Very short backwards jump"
4028 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
4029
4030 #: src/libvlc-module.c:1220
4031 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
4032 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
4033
4034 #: src/libvlc-module.c:1221
4035 msgid "Short backwards jump"
4036 msgstr "Kratek skok nazaj"
4037
4038 #: src/libvlc-module.c:1223
4039 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
4040 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1224
4043 msgid "Medium backwards jump"
4044 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1226
4047 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
4048 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1227
4051 msgid "Long backwards jump"
4052 msgstr "Dolg skok nazaj"
4053
4054 #: src/libvlc-module.c:1229
4055 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
4056 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
4057
4058 #: src/libvlc-module.c:1231
4059 msgid "Very short forward jump"
4060 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
4061
4062 #: src/libvlc-module.c:1233
4063 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4064 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1234
4067 msgid "Short forward jump"
4068 msgstr "Kratek skok naprej"
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1236
4071 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4072 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1237
4075 msgid "Medium forward jump"
4076 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
4077
4078 #: src/libvlc-module.c:1239
4079 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4080 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1240
4083 msgid "Long forward jump"
4084 msgstr "Dolg skok naprej"
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1242
4087 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4088 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
4089
4090 #: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
4091 msgid "Next frame"
4092 msgstr "Naslednja sličica"
4093
4094 #: src/libvlc-module.c:1245
4095 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4096 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednjo sličico posnetka."
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1247
4099 msgid "Very short jump length"
4100 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1248
4103 msgid "Very short jump length, in seconds."
4104 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1249
4107 msgid "Short jump length"
4108 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1250
4111 msgid "Short jump length, in seconds."
4112 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1251
4115 msgid "Medium jump length"
4116 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1252
4119 msgid "Medium jump length, in seconds."
4120 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
4121
4122 #: src/libvlc-module.c:1253
4123 msgid "Long jump length"
4124 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
4125
4126 #: src/libvlc-module.c:1254
4127 msgid "Long jump length, in seconds."
4128 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
4129
4130 #: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
4131 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
4132 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
4133 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
4134 msgid "Quit"
4135 msgstr "Končaj"
4136
4137 #: src/libvlc-module.c:1257
4138 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4139 msgstr "Izbor hitre tipke za konec programa."
4140
4141 #: src/libvlc-module.c:1258
4142 msgid "Navigate up"
4143 msgstr "Skok navzgor"
4144
4145 #: src/libvlc-module.c:1259
4146 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
4147 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menijih."
4148
4149 #: src/libvlc-module.c:1260
4150 msgid "Navigate down"
4151 msgstr "Skok navzdol"
4152
4153 #: src/libvlc-module.c:1261
4154 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
4155 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menijih."
4156
4157 #: src/libvlc-module.c:1262
4158 msgid "Navigate left"
4159 msgstr "Skok levo"
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:1263
4162 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4163 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menijih."
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1264
4166 msgid "Navigate right"
4167 msgstr "Skok desno"
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:1265
4170 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4171 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menijih."
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1266
4174 msgid "Activate"
4175 msgstr "Pokaži"
4176
4177 #: src/libvlc-module.c:1267
4178 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4179 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zagon predmeta v DVD menijih."
4180
4181 #: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
4182 msgid "Go to the DVD menu"
4183 msgstr "Pojdi na DVD meni"
4184
4185 #: src/libvlc-module.c:1269
4186 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4187 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD meni."
4188
4189 #: src/libvlc-module.c:1270
4190 msgid "Select previous DVD title"
4191 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
4192
4193 #: src/libvlc-module.c:1271
4194 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4195 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
4196
4197 #: src/libvlc-module.c:1272
4198 msgid "Select next DVD title"
4199 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
4200
4201 #: src/libvlc-module.c:1273
4202 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4203 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
4204
4205 #: src/libvlc-module.c:1274
4206 msgid "Select prev DVD chapter"
4207 msgstr "Skok na predhodno DVD poglavje"
4208
4209 #: src/libvlc-module.c:1275
4210 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4211 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodno DVD poglavje."
4212
4213 #: src/libvlc-module.c:1276
4214 msgid "Select next DVD chapter"
4215 msgstr "Skok na naslednje DVD poglavje"
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1277
4218 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4219 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednje DVD poglavje."
4220
4221 #: src/libvlc-module.c:1278
4222 msgid "Volume up"
4223 msgstr "Povečaj glasnost"
4224
4225 #: src/libvlc-module.c:1279
4226 msgid "Select the key to increase audio volume."
4227 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje glasnosti."
4228
4229 #: src/libvlc-module.c:1280
4230 msgid "Volume down"
4231 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
4232
4233 #: src/libvlc-module.c:1281
4234 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4235 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje glasnosti."
4236
4237 #: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4238 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
4239 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
4240 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
4241 msgid "Mute"
4242 msgstr "Utišaj"
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1283
4245 msgid "Select the key to mute audio."
4246 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za utišanje zvoka."
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1284
4249 msgid "Subtitle delay up"
4250 msgstr "Zamik podnapisov naprej"
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1285
4253 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4254 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje zamika podnapisov."
4255
4256 #: src/libvlc-module.c:1286
4257 msgid "Subtitle delay down"
4258 msgstr "Zamik podnapisov nazaj"
4259
4260 #: src/libvlc-module.c:1287
4261 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4262 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje zamika podnapisov."
4263
4264 #: src/libvlc-module.c:1288
4265 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4266 msgstr ""
4267
4268 #: src/libvlc-module.c:1289
4269 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4270 msgstr ""
4271
4272 #: src/libvlc-module.c:1290
4273 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4274 msgstr ""
4275
4276 #: src/libvlc-module.c:1291
4277 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4278 msgstr ""
4279
4280 #: src/libvlc-module.c:1292
4281 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4282 msgstr ""
4283
4284 #: src/libvlc-module.c:1293
4285 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4286 msgstr ""
4287
4288 #: src/libvlc-module.c:1294
4289 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4290 msgstr ""
4291
4292 #: src/libvlc-module.c:1295
4293 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."