Refresh pot and po file.
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY-AT-MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-03-08 00:49+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2008-02-24 19:58+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník \n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_config_cat.h:36
18 msgid "VLC preferences"
19 msgstr "Nastavenia programu VLC"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:38
22 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 msgstr ""
24 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
25 "\"."
26
27 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
28 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:675
29 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
30 #: modules/visualization/visual/visual.c:115
31 msgid "General"
32 msgstr "Všeobecné"
33
34 #: include/vlc_config_cat.h:43 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:90
35 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:73
36 #: modules/misc/dummy/dummy.c:67
37 msgid "Interface"
38 msgstr "Rozhranie"
39
40 #: include/vlc_config_cat.h:44
41 msgid "Settings for VLC's interfaces"
42 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:46
45 msgid "General interface settings"
46 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:48
49 msgid "Main interfaces"
50 msgstr "Hlavné rozhrania"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:49
53 msgid "Settings for the main interface"
54 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:151
57 msgid "Control interfaces"
58 msgstr "Ovládanie rozhraní"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:52
61 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
62 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
65 msgid "Hotkeys settings"
66 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2049
69 #: src/libvlc-module.c:1414 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:284
70 #: modules/gui/macosx/extended.m:69 modules/gui/macosx/intf.m:703
71 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
72 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:106 modules/gui/macosx/wizard.m:378
73 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:519
74 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
75 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631
76 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
77 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
78 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:182 modules/stream_out/transcode.c:257
79 msgid "Audio"
80 msgstr "Zvuk"
81
82 #: include/vlc_config_cat.h:59
83 msgid "Audio settings"
84 msgstr "Nastavenia zvuku"
85
86 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
87 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:200
88 msgid "General audio settings"
89 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
90
91 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
92 #: src/video_output/video_output.c:439
93 msgid "Filters"
94 msgstr "Filtre"
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:66
97 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
98 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:92
101 #: modules/gui/macosx/intf.m:713 modules/gui/macosx/intf.m:714
102 msgid "Visualizations"
103 msgstr "Vizualizácie"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:164
106 msgid "Audio visualizations"
107 msgstr "Vizualizácie zvuku"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
110 msgid "Output modules"
111 msgstr "Výstupné moduly"
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:73
114 msgid "These are general settings for audio output modules."
115 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1793
118 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
119 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
120 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:276 modules/stream_out/transcode.c:289
121 msgid "Miscellaneous"
122 msgstr "Rôzne"
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:76
125 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
126 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
127
128 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2077
129 #: src/libvlc-module.c:1462 modules/gui/macosx/extended.m:68
130 #: modules/gui/macosx/intf.m:716 modules/gui/macosx/output.m:160
131 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:122
132 #: modules/gui/macosx/wizard.m:379
133 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:520
134 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
135 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542
136 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
137 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
138 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180 modules/misc/dummy/dummy.c:97
139 #: modules/stream_out/transcode.c:201
140 msgid "Video"
141 msgstr "Video"
142
143 #: include/vlc_config_cat.h:80
144 msgid "Video settings"
145 msgstr "Nastavenia videa"
146
147 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
148 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:170
149 msgid "General video settings"
150 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
151
152 #: include/vlc_config_cat.h:87
153 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
154 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
155
156 #: include/vlc_config_cat.h:91
157 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
158 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:93
161 msgid "Subtitles/OSD"
162 msgstr "Titulky/OSD"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:94
165 msgid ""
166 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
167 "subpictures\"."
168 msgstr ""
169 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
170 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:103
173 msgid "Input / Codecs"
174 msgstr "Vstup / Kodeky"
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:104
177 msgid ""
178 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
179 "VLC. Encoder settings can also be found here."
180 msgstr ""
181 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
182 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
183
184 #: include/vlc_config_cat.h:107
185 msgid "Access modules"
186 msgstr "Prístupové moduly"
187
188 #: include/vlc_config_cat.h:109
189 msgid ""
190 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
191 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
192 msgstr ""
193 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
194 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
195 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:113
198 msgid "Access filters"
199 msgstr "Prístupové filtre"
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:115
202 msgid ""
203 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
204 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
205 "you are doing."
206 msgstr ""
207 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
208 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
209 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:119
212 msgid "Demuxers"
213 msgstr "Demuxéry"
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:120
216 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
217 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:122
220 msgid "Video codecs"
221 msgstr "Video kodeky"
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:123
224 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
225 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:125
228 msgid "Audio codecs"
229 msgstr "Audio kodeky"
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:126
232 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
233 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:128
236 msgid "Other codecs"
237 msgstr "Iné kodeky"
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:129
240 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
241 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:132
244 msgid "General input settings. Use with care."
245 msgstr ""
246 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
247
248 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1719
249 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:44
250 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
251 msgid "Stream output"
252 msgstr "Výstupný tok"
253
254 #: include/vlc_config_cat.h:137
255 msgid ""
256 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
257 "incoming streams.\n"
258 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
259 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
260 "RTSP).\n"
261 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
262 "duplicating...)."
263 msgstr ""
264 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
265 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
266 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
267 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
268 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
269 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:145
272 msgid "General stream output settings"
273 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
274
275 #: include/vlc_config_cat.h:147
276 msgid "Muxers"
277 msgstr "Muxéry"
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:149
280 msgid ""
281 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
282 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
283 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
284 "You can also set default parameters for each muxer."
285 msgstr ""
286 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
287 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
288 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
289 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
290 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
291
292 #: include/vlc_config_cat.h:155
293 msgid "Access output"
294 msgstr "Access output"
295
296 #: include/vlc_config_cat.h:157
297 msgid ""
298 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
299 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
300 "should probably not do that.\n"
301 "You can also set default parameters for each access output."
302 msgstr ""
303 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
304 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
305 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
306 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
307 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
308
309 #: include/vlc_config_cat.h:162
310 msgid "Packetizers"
311 msgstr "Paketizéry"
312
313 #: include/vlc_config_cat.h:164
314 msgid ""
315 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
316 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
317 "not do that.\n"
318 "You can also set default parameters for each packetizer."
319 msgstr ""
320 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
321 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
322 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
323 "vynucovať. \n"
324 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
325
326 #: include/vlc_config_cat.h:170
327 msgid "Sout stream"
328 msgstr "Sout stream"
329
330 #: include/vlc_config_cat.h:171
331 msgid ""
332 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
333 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
334 "for each sout stream module here."
335 msgstr ""
336 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
337 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
338 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
339 "modul. "
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:126
342 #: modules/services_discovery/sap.c:320
343 msgid "SAP"
344 msgstr "SAP"
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:178
347 msgid ""
348 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
349 "multicast UDP or RTP."
350 msgstr ""
351 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
352 "protokolu UDP alebo RTP."
353
354 #: include/vlc_config_cat.h:181
355 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
356 msgid "VOD"
357 msgstr "VOD"
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:182
360 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
361 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
362
363 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1863
364 #: src/playlist/engine.c:115 modules/demux/playlist/playlist.c:71
365 #: modules/demux/playlist/playlist.c:72
366 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:233
367 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:327 modules/gui/macosx/intf.m:648
368 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
369 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:48
370 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
371 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
372 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:707
373 msgid "Playlist"
374 msgstr "Playlist"
375
376 #: include/vlc_config_cat.h:187
377 msgid ""
378 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
379 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
380 msgstr ""
381 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
382 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:191
385 msgid "General playlist behaviour"
386 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:446
389 msgid "Services discovery"
390 msgstr "Zisťovacie moduly"
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:193
393 msgid ""
394 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
395 "playlist."
396 msgstr ""
397 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
398 "položiek do playlistu."
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1678
401 #: modules/gui/macosx/prefs.m:125
402 msgid "Advanced"
403 msgstr "Pokročilé"
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:198
406 msgid "Advanced settings. Use with care."
407 msgstr ""
408 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:200
411 msgid "CPU features"
412 msgstr "Vlastnosti procesora"
413
414 #: include/vlc_config_cat.h:201
415 msgid ""
416 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
417 "not change these settings."
418 msgstr ""
419 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
420 "prípadov to však nie je potrebné."
421
422 #: include/vlc_config_cat.h:204
423 msgid "Advanced settings"
424 msgstr "Pokročilé nastavenia"
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:205
427 msgid "Other advanced settings"
428 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
431 #: modules/gui/macosx/open.m:413 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
432 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:46
433 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:507
434 msgid "Network"
435 msgstr "Sieť"
436
437 #: include/vlc_config_cat.h:208
438 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
439 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
440
441 #: include/vlc_config_cat.h:213
442 msgid "Chroma modules settings"
443 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
444
445 #: include/vlc_config_cat.h:214
446 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
447 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
448
449 #: include/vlc_config_cat.h:216
450 msgid "Packetizer modules settings"
451 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
452
453 #: include/vlc_config_cat.h:220
454 msgid "Encoders settings"
455 msgstr "Nastavenia enkodérov"
456
457 #: include/vlc_config_cat.h:222
458 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
459 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
460
461 #: include/vlc_config_cat.h:225
462 msgid "Dialog providers settings"
463 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
464
465 #: include/vlc_config_cat.h:227
466 msgid "Dialog providers can be configured here."
467 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
468
469 #: include/vlc_config_cat.h:229
470 msgid "Subtitle demuxer settings"
471 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
472
473 #: include/vlc_config_cat.h:231
474 msgid ""
475 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
476 "example by setting the subtitles type or file name."
477 msgstr ""
478 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
479 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
480
481 #: include/vlc_config_cat.h:238
482 msgid "No help available"
483 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
484
485 #: include/vlc_config_cat.h:239
486 msgid "There is no help available for these modules."
487 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
488
489 #: include/vlc_interface.h:147
490 msgid ""
491 "\n"
492 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
493 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
494 msgstr ""
495 "\n"
496 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
497 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
498 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:130
501 msgid "Quick &Open File..."
502 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
503
504 #: include/vlc_intf_strings.h:34
505 msgid "&Advanced Open..."
506 msgstr "Pokročilé otváranie..."
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:35
509 msgid "Open &Directory..."
510 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:37
513 msgid "Select one or more files to open"
514 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:747
517 msgid "Media Information..."
518 msgstr "Informácia o médiu..."
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:42
521 msgid "Codec Information..."
522 msgstr "Informácia o kodeku..."
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:748
525 msgid "Messages..."
526 msgstr "&Hlásenia programu..."
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:44
529 msgid "Extended settings..."
530 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:45
533 msgid "Go to specific time..."
534 msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:745
537 msgid "Bookmarks..."
538 msgstr "Záložky..."
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:47
541 msgid "VLM Configuration..."
542 msgstr "Konfigurácia VLM..."
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:49 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:623
545 msgid "About..."
546 msgstr "O programe..."
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
549 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:136 modules/gui/macosx/intf.m:641
550 #: modules/gui/macosx/intf.m:684 modules/gui/macosx/intf.m:763
551 #: modules/gui/macosx/intf.m:770 modules/gui/macosx/intf.m:1679
552 #: modules/gui/macosx/intf.m:1680 modules/gui/macosx/intf.m:1681
553 #: modules/gui/macosx/intf.m:1682 modules/gui/macosx/playlist.m:438
554 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
555 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:552
556 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/qt4/menus.cpp:509
557 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
558 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
559 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:694
560 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
561 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1244
562 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:271
563 msgid "Play"
564 msgstr "Prehrať"
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:53
567 msgid "Fetch information"
568 msgstr "Získať informácie"
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:439
571 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
572 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:45
573 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
574 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:41
575 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
576 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
577 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
578 msgid "Delete"
579 msgstr "Vymazať"
580
581 #: include/vlc_intf_strings.h:55
582 msgid "Information..."
583 msgstr "Informácia"
584
585 #: include/vlc_intf_strings.h:56
586 msgid "Sort"
587 msgstr "Zoradiť"
588
589 #: include/vlc_intf_strings.h:57
590 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1580
591 msgid "Add node"
592 msgstr "Pridať uzol"
593
594 #: include/vlc_intf_strings.h:58
595 msgid "Stream..."
596 msgstr "Stream..."
597
598 #: include/vlc_intf_strings.h:59
599 msgid "Save..."
600 msgstr "Uložiť..."
601
602 #: include/vlc_intf_strings.h:60
603 msgid "Open Folder..."
604 msgstr "Otvoriť priečinok..."
605
606 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1102
607 msgid "Repeat all"
608 msgstr "Zopakovať všetko"
609
610 #: include/vlc_intf_strings.h:65
611 msgid "Repeat one"
612 msgstr "Opakovať jedenkrát"
613
614 #: include/vlc_intf_strings.h:66
615 msgid "No repeat"
616 msgstr "Bez opakovania"
617
618 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1307
619 #: modules/gui/macosx/controls.m:919 modules/gui/macosx/intf.m:690
620 msgid "Random"
621 msgstr "Náhodne"
622
623 #: include/vlc_intf_strings.h:69
624 msgid "Random off"
625 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
626
627 #: include/vlc_intf_strings.h:71
628 msgid "Add to playlist"
629 msgstr "Pridať do playlistu"
630
631 #: include/vlc_intf_strings.h:72
632 msgid "Add to media library"
633 msgstr "Pridať do knižnice médií"
634
635 #: include/vlc_intf_strings.h:74
636 msgid "Add file..."
637 msgstr "Pridať súbor..."
638
639 #: include/vlc_intf_strings.h:75
640 msgid "Advanced open..."
641 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
642
643 #: include/vlc_intf_strings.h:76
644 msgid "Add directory..."
645 msgstr "Pridať priečinok..."
646
647 #: include/vlc_intf_strings.h:78
648 msgid "Save playlist to file..."
649 msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
650
651 #: include/vlc_intf_strings.h:79
652 msgid "Load playlist file..."
653 msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
654
655 #: include/vlc_intf_strings.h:81
656 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
657 msgid "Search"
658 msgstr "Hľadať"
659
660 #: include/vlc_intf_strings.h:82
661 msgid "Search filter"
662 msgstr "Vyhľadávací filter"
663
664 #: include/vlc_intf_strings.h:84
665 msgid "Additional sources"
666 msgstr "Dodatočné zdroje"
667
668 #: include/vlc_intf_strings.h:88
669 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
670 msgid ""
671 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
672 "them."
673 msgstr ""
674 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
675 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
676
677 #: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:82
678 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
679 msgid "Image clone"
680 msgstr "Klonovať obrázok"
681
682 #: include/vlc_intf_strings.h:94
683 msgid "Clone the image"
684 msgstr "Konovať obrázok"
685
686 #: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:332
687 msgid "Magnification"
688 msgstr "Zväčšenie"
689
690 #: include/vlc_intf_strings.h:97
691 msgid ""
692 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
693 "be magnified."
694 msgstr ""
695 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
696
697 #: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:446
698 msgid "Waves"
699 msgstr "Vlny"
700
701 #: include/vlc_intf_strings.h:101
702 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
703 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
704
705 #: include/vlc_intf_strings.h:103
706 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
707 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
708
709 #: include/vlc_intf_strings.h:105
710 msgid "Image colors inversion"
711 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
712
713 #: include/vlc_intf_strings.h:107
714 msgid "Split the image to make an image wall"
715 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
716
717 #: include/vlc_intf_strings.h:109
718 msgid ""
719 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
720 "The video gets split in parts that you must sort."
721 msgstr ""
722 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
723 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
724
725 #: include/vlc_intf_strings.h:112
726 msgid ""
727 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
728 "Try changing the various settings for different effects"
729 msgstr ""
730 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
731 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
732
733 #: include/vlc_intf_strings.h:115
734 msgid ""
735 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
736 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
737 "settings."
738 msgstr ""
739 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
740 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
741
742 #: include/vlc_intf_strings.h:119
743 msgid ""
744 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
745 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
746 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
747 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
748 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
749 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
750 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
751 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
752 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
753 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
754 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
755 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
756 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
757 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
758 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
759 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
760 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
761 "org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
762 "give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
763 "href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
764 "channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
765 "on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
766 "the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
767 "design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
768 "also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
769 "b> VLC media player.</p></body></html>"
770 msgstr ""
771 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
772 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
773 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
774 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> webovej stránke tímu VideoLAN.</"
775 "p><p>Ak ste nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si "
776 "prosím<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
777 "\"><em>Úvod do programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie "
778 "o použití programu nájdete <br>\"<a "
779
780 #: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1090
781 msgid "Meta-information"
782 msgstr "Meta-Informácia"
783
784 #: include/vlc/vlc.h:587
785 msgid ""
786 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
787 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
788 "see the file named COPYING for details.\n"
789 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
790 msgstr ""
791 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
792 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
793 "Licencie;\n"
794 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
795
796 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
797 #: src/audio_output/filters.c:225
798 msgid "Audio filtering failed"
799 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
800
801 #: src/audio_output/filters.c:156 src/audio_output/filters.c:203
802 #: src/audio_output/filters.c:226
803 #, c-format
804 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
805 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
806
807 #: src/audio_output/input.c:94 src/audio_output/input.c:138
808 #: src/input/es_out.c:453 src/libvlc-module.c:542
809 #: src/video_output/video_output.c:416 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:98
810 msgid "Disable"
811 msgstr "Zablokovať"
812
813 #: src/audio_output/input.c:96 modules/visualization/visual/visual.c:131
814 msgid "Spectrometer"
815 msgstr "Spectrometer"
816
817 #: src/audio_output/input.c:98
818 msgid "Scope"
819 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
820
821 #: src/audio_output/input.c:100
822 msgid "Spectrum"
823 msgstr "Spektrum"
824
825 #: src/audio_output/input.c:135 modules/audio_filter/equalizer.c:72
826 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:158 modules/gui/macosx/equalizer.m:172
827 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:181
828 msgid "Equalizer"
829 msgstr "Ekvalizér"
830
831 #: src/audio_output/input.c:157 src/libvlc-module.c:276
832 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:394
833 msgid "Audio filters"
834 msgstr "Filtre zvuku"
835
836 #: src/audio_output/input.c:179
837 msgid "Replay gain"
838 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
839
840 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
841 #: modules/access/vcdx/info.c:122 modules/gui/macosx/intf.m:709
842 #: modules/gui/macosx/intf.m:710
843 msgid "Audio Channels"
844 msgstr "Audio-kanály"
845
846 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
847 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:207 modules/access/v4l2/v4l2.c:258
848 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:194
849 #: modules/audio_output/alsa.c:225 modules/audio_output/directx.c:466
850 #: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:410
851 #: modules/audio_output/sdl.c:183 modules/audio_output/sdl.c:200
852 #: modules/audio_output/waveout.c:520 modules/codec/twolame.c:70
853 msgid "Stereo"
854 msgstr "Stereo"
855
856 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
857 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
858 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
859 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
860 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:167
861 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:590
862 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:758 modules/video_filter/logo.c:99
863 #: modules/video_filter/marq.c:133 modules/video_filter/mosaic.c:171
864 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
865 msgid "Left"
866 msgstr "Vľavo"
867
868 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
869 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
870 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
871 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
872 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:167
873 #: modules/video_filter/logo.c:99 modules/video_filter/marq.c:133
874 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:84
875 #: modules/video_filter/rss.c:166
876 msgid "Right"
877 msgstr "Vpravo"
878
879 #: src/audio_output/output.c:135
880 msgid "Dolby Surround"
881 msgstr "Dolby Surround"
882
883 #: src/audio_output/output.c:147
884 msgid "Reverse stereo"
885 msgstr "Obrátené stereo"
886
887 #: src/config/file.c:558
888 msgid "key"
889 msgstr "kľúč"
890
891 #: src/config/file.c:567
892 msgid "boolean"
893 msgstr "Hodnota boolean"
894
895 #: src/config/file.c:567 src/libvlc-common.c:1500
896 msgid "integer"
897 msgstr "hodnota"
898
899 #: src/config/file.c:576 src/libvlc-common.c:1527
900 msgid "float"
901 msgstr "plávajúci"
902
903 #: src/config/file.c:599 src/libvlc-common.c:1481
904 msgid "string"
905 msgstr "príkaz"
906
907 #: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:129
908 #: src/playlist/loadsave.c:145
909 msgid "Media Library"
910 msgstr "Knižnica s médiami"
911
912 #: src/extras/getopt.c:633
913 #, c-format
914 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
915 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
916
917 #: src/extras/getopt.c:658
918 #, c-format
919 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
920 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
921
922 #: src/extras/getopt.c:663
923 #, c-format
924 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
925 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
926
927 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
928 #, c-format
929 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
930 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
931
932 #: src/extras/getopt.c:710
933 #, c-format
934 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
935 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
936
937 #: src/extras/getopt.c:714
938 #, c-format
939 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
940 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
941
942 #: src/extras/getopt.c:740
943 #, c-format
944 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
945 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
946
947 #: src/extras/getopt.c:743
948 #, c-format
949 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
950 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
951
952 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
953 #, c-format
954 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
955 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
956
957 #: src/extras/getopt.c:820
958 #, c-format
959 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
960 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
961
962 #: src/extras/getopt.c:838
963 #, c-format
964 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
965 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
966
967 #: src/input/control.c:314
968 #, c-format
969 msgid "Bookmark %i"
970 msgstr "Záložka %i"
971
972 #: src/input/decoder.c:111
973 msgid "No suitable decoder module"
974 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
975
976 #: src/input/decoder.c:112
977 #, c-format
978 msgid ""
979 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
980 "there is no way for you to fix this."
981 msgstr ""
982 "VLC nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
983 "nie je možné odstrániť."
984
985 #: src/input/decoder.c:164 src/input/decoder.c:176 src/input/decoder.c:378
986 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:221 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:229
987 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:241 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:615
988 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:624 modules/stream_out/es.c:370
989 #: modules/stream_out/es.c:384
990 msgid "Streaming / Transcoding failed"
991 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
992
993 #: src/input/decoder.c:165
994 msgid "VLC could not open the packetizer module."
995 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
996
997 #: src/input/decoder.c:177 src/input/decoder.c:379
998 msgid "VLC could not open the decoder module."
999 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
1000
1001 #: src/input/es_out.c:475 src/input/es_out.c:477 src/input/es_out.c:483
1002 #: src/input/es_out.c:484 modules/access/cdda/info.c:969
1003 #: modules/access/cdda/info.c:1002
1004 #, c-format
1005 msgid "Track %i"
1006 msgstr "Stopa %i"
1007
1008 #: src/input/es_out.c:665
1009 #, c-format
1010 msgid "%s [%s %d]"
1011 msgstr "%s [%s %d]"
1012
1013 #: src/input/es_out.c:665 src/input/es_out.c:667 src/input/var.c:132
1014 #: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/macosx/intf.m:696
1015 #: modules/gui/macosx/intf.m:697
1016 msgid "Program"
1017 msgstr "Program"
1018
1019 #: src/input/es_out.c:1451 modules/demux/ty.c:769
1020 msgid "Closed captions 1"
1021 msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:1452 modules/demux/ty.c:770
1024 msgid "Closed captions 2"
1025 msgstr "Uzatvorené kapitoly 2"
1026
1027 #: src/input/es_out.c:1453 modules/demux/ty.c:771
1028 msgid "Closed captions 3"
1029 msgstr "Uzatvorené kapitoly 3"
1030
1031 #: src/input/es_out.c:1454 modules/demux/ty.c:772
1032 msgid "Closed captions 4"
1033 msgstr "Uzatvorené kapitoly 4"
1034
1035 #: src/input/es_out.c:2036 modules/codec/faad.c:359
1036 #, c-format
1037 msgid "Stream %d"
1038 msgstr "Tok %d"
1039
1040 #: src/input/es_out.c:2038 modules/gui/macosx/wizard.m:383
1041 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:562 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:641
1042 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
1043 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
1044 msgid "Codec"
1045 msgstr "Kodek"
1046
1047 #: src/input/es_out.c:2041 src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:168
1048 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
1049 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:25
1050 msgid "Language"
1051 msgstr "Jazyk"
1052
1053 #: src/input/es_out.c:2049 src/input/es_out.c:2077 src/input/es_out.c:2104
1054 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:164
1055 msgid "Type"
1056 msgstr "Typ"
1057
1058 #: src/input/es_out.c:2052 modules/codec/faad.c:363
1059 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:690
1060 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1061 msgid "Channels"
1062 msgstr "Kanály"
1063
1064 #: src/input/es_out.c:2057 modules/codec/faad.c:365
1065 msgid "Sample rate"
1066 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1067
1068 #: src/input/es_out.c:2058
1069 #, c-format
1070 msgid "%u Hz"
1071 msgstr "%u Hz"
1072
1073 #: src/input/es_out.c:2064
1074 msgid "Bits per sample"
1075 msgstr "bitov na vzorok"
1076
1077 #: src/input/es_out.c:2069 modules/access_output/shout.c:90
1078 #: modules/access/pvr.c:96 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:809
1079 msgid "Bitrate"
1080 msgstr "Dátový tok"
1081
1082 #: src/input/es_out.c:2070
1083 #, c-format
1084 msgid "%u kb/s"
1085 msgstr "%u kb/s"
1086
1087 #: src/input/es_out.c:2081
1088 msgid "Resolution"
1089 msgstr "Rozlíšenie"
1090
1091 #: src/input/es_out.c:2087
1092 msgid "Display resolution"
1093 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1094
1095 #: src/input/es_out.c:2097 modules/access/screen/screen.c:42
1096 msgid "Frame rate"
1097 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1098
1099 #: src/input/es_out.c:2104
1100 msgid "Subtitle"
1101 msgstr "Titulky"
1102
1103 #: src/input/input.c:2310
1104 msgid "Your input can't be opened"
1105 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1106
1107 #: src/input/input.c:2311
1108 #, c-format
1109 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1110 msgstr ""
1111 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1112 "v súbore so záznamom."
1113
1114 #: src/input/input.c:2409
1115 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1116 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1117
1118 #: src/input/input.c:2410
1119 #, c-format
1120 msgid "The format of '%s' cannot be detected. Have a look the log for details."
1121 msgstr ""
1122 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1123 "záznamom činnosti programu."
1124
1125 #: src/input/meta.c:47 src/input/var.c:143
1126 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237 modules/gui/macosx/intf.m:698
1127 #: modules/gui/macosx/intf.m:699 modules/gui/macosx/open.m:170
1128 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1129 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:298
1130 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:191
1131 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1132 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1662 modules/mux/asf.c:51
1133 msgid "Title"
1134 msgstr "Titul"
1135
1136 #: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/playlist.m:1090
1137 msgid "Artist"
1138 msgstr "Herec"
1139
1140 #: src/input/meta.c:49
1141 msgid "Genre"
1142 msgstr "Žáner"
1143
1144 #: src/input/meta.c:50 modules/mux/asf.c:55
1145 msgid "Copyright"
1146 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1147
1148 #: src/input/meta.c:51 src/libvlc-module.c:305 modules/access/vcdx/info.c:95
1149 msgid "Album"
1150 msgstr "Album"
1151
1152 #: src/input/meta.c:52
1153 msgid "Track number"
1154 msgstr "Číslo stopy"
1155
1156 #: src/input/meta.c:53 modules/gui/macosx/bookmarks.m:96
1157 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:57
1158 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
1159 msgid "Description"
1160 msgstr "Popis"
1161
1162 #: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:59
1163 msgid "Rating"
1164 msgstr "Hodnotenie"
1165
1166 #: src/input/meta.c:55
1167 msgid "Date"
1168 msgstr "Dátum"
1169
1170 #: src/input/meta.c:56
1171 msgid "Setting"
1172 msgstr "Nastavenie"
1173
1174 #: src/input/meta.c:57 modules/gui/macosx/open.m:183
1175 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
1176 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:875
1177 msgid "URL"
1178 msgstr "URL adresa"
1179
1180 #: src/input/meta.c:59 modules/misc/notify/notify.c:290
1181 msgid "Now Playing"
1182 msgstr "Práve sa prehráva"
1183
1184 #: src/input/meta.c:60 modules/access/vcdx/info.c:102
1185 msgid "Publisher"
1186 msgstr "Vydavateľ"
1187
1188 #: src/input/meta.c:61
1189 msgid "Encoded by"
1190 msgstr "Enkódoval"
1191
1192 #: src/input/meta.c:62
1193 msgid "Artwork URL"
1194 msgstr "URL diela"
1195
1196 #: src/input/meta.c:63
1197 msgid "Track ID"
1198 msgstr "ID stopy"
1199
1200 #: src/input/var.c:122
1201 msgid "Bookmark"
1202 msgstr "Záložka"
1203
1204 #: src/input/var.c:138 src/libvlc-module.c:581
1205 msgid "Programs"
1206 msgstr "Programy"
1207
1208 #: src/input/var.c:149 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1238
1209 #: modules/gui/macosx/intf.m:700 modules/gui/macosx/intf.m:701
1210 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:165
1211 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:766
1212 msgid "Chapter"
1213 msgstr "Kapitola"
1214
1215 #: src/input/var.c:155 modules/access/vcdx/info.c:306
1216 #: modules/access/vcdx/info.c:307 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:295
1217 msgid "Navigation"
1218 msgstr "Navigácia"
1219
1220 #: src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/intf.m:724
1221 #: modules/gui/macosx/intf.m:725
1222 msgid "Video Track"
1223 msgstr "Video-stopa"
1224
1225 #: src/input/var.c:176 modules/gui/macosx/intf.m:707
1226 #: modules/gui/macosx/intf.m:708
1227 msgid "Audio Track"
1228 msgstr "Zvuková stopa"
1229
1230 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/intf.m:732
1231 #: modules/gui/macosx/intf.m:733
1232 msgid "Subtitles Track"
1233 msgstr "Stopa s titulkami"
1234
1235 #: src/input/var.c:269
1236 msgid "Next title"
1237 msgstr "Ďalší titul"
1238
1239 #: src/input/var.c:274
1240 msgid "Previous title"
1241 msgstr "Predchádzajúci titul"
1242
1243 #: src/input/var.c:297
1244 #, c-format
1245 msgid "Title %i"
1246 msgstr "Titul %i"
1247
1248 #: src/input/var.c:320 src/input/var.c:380
1249 #, c-format
1250 msgid "Chapter %i"
1251 msgstr "Kapitola %i"
1252
1253 #: src/input/var.c:359 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1254 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:663
1255 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
1256 msgid "Next chapter"
1257 msgstr "Ďalšia kapitola"
1258
1259 #: src/input/var.c:364 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1260 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:662
1261 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
1262 msgid "Previous chapter"
1263 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1264
1265 #: src/input/vlm.c:2283 src/input/vlm.c:2624
1266 #, c-format
1267 msgid "Media: %s"
1268 msgstr "Médium: %s"
1269
1270 #: src/interface/interaction.c:270 src/interface/interaction.c:368
1271 #: modules/demux/avi/avi.c:671 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161
1272 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/controls.m:58
1273 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
1274 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
1275 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:123
1276 #: modules/gui/macosx/prefs.m:143 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416
1277 #: modules/gui/macosx/wizard.m:320
1278 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1101
1279 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1283
1280 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:38
1281 msgid "Cancel"
1282 msgstr "Storno"
1283
1284 #: src/interface/interaction.c:367
1285 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1100
1286 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:544
1287 msgid "Ok"
1288 msgstr "OK"
1289
1290 #: src/interface/interface.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:659
1291 #: modules/gui/macosx/intf.m:660
1292 msgid "Add Interface"
1293 msgstr "Pridať rozhranie"
1294
1295 #: src/interface/interface.c:217
1296 msgid "Telnet Interface"
1297 msgstr "Rozhranie Telnet"
1298
1299 #: src/interface/interface.c:220
1300 msgid "Web Interface"
1301 msgstr "Webové rozhranie"
1302
1303 #: src/interface/interface.c:223
1304 msgid "Debug logging"
1305 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1306
1307 #: src/interface/interface.c:226
1308 msgid "Mouse Gestures"
1309 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1310
1311 #: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:415 src/modules/cache.c:192
1312 #: src/modules/cache.c:505
1313 msgid "C"
1314 msgstr "sk"
1315
1316 #: src/libvlc-common.c:1064
1317 msgid ""
1318 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1319 "interface."
1320 msgstr ""
1321
1322 #: src/libvlc-common.c:1540
1323 msgid " (default enabled)"
1324 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1325
1326 #: src/libvlc-common.c:1541
1327 msgid " (default disabled)"
1328 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1329
1330 #: src/libvlc-common.c:1700 src/libvlc-common.c:1703
1331 msgid "Note:"
1332 msgstr "Poznámka:"
1333
1334 #: src/libvlc-common.c:1701 src/libvlc-common.c:1704
1335 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1336 msgstr ""
1337 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
1338 "nastavenia."
1339
1340 #: src/libvlc-common.c:1808
1341 #, c-format
1342 msgid "VLC version %s\n"
1343 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1344
1345 #: src/libvlc-common.c:1809
1346 #, c-format
1347 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1348 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1349
1350 #: src/libvlc-common.c:1811
1351 #, c-format
1352 msgid "Compiler: %s\n"
1353 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1354
1355 #: src/libvlc-common.c:1813
1356 #, fuzzy, c-format
1357 msgid "Based upon Git commit [%s]\n"
1358 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1359
1360 #: src/libvlc-common.c:1849
1361 msgid ""
1362 "\n"
1363 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1364 msgstr ""
1365 "\n"
1366 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1367
1368 #: src/libvlc-common.c:1869
1369 msgid ""
1370 "\n"
1371 "Press the RETURN key to continue...\n"
1372 msgstr ""
1373 "\n"
1374 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1375
1376 #: src/libvlc.h:140 src/libvlc-module.c:1310 src/libvlc-module.c:1311
1377 #: src/libvlc-module.c:2339 src/video_output/vout_intf.c:304
1378 msgid "Zoom"
1379 msgstr "Priblížiť"
1380
1381 #: src/libvlc.h:141 src/libvlc-module.c:1236 src/video_output/vout_intf.c:202
1382 msgid "1:4 Quarter"
1383 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1384
1385 #: src/libvlc.h:142 src/libvlc-module.c:1237 src/video_output/vout_intf.c:203
1386 msgid "1:2 Half"
1387 msgstr "1:2 (polovica)"
1388
1389 #: src/libvlc.h:143 src/libvlc-module.c:1238 src/video_output/vout_intf.c:204
1390 msgid "1:1 Original"
1391 msgstr "1:1 (Originál)"
1392
1393 #: src/libvlc.h:144 src/libvlc-module.c:1239 src/video_output/vout_intf.c:205
1394 msgid "2:1 Double"
1395 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
1396
1397 #: src/libvlc-module.c:83 src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:62
1398 msgid "Auto"
1399 msgstr "Autom."
1400
1401 #: src/libvlc-module.c:84
1402 msgid "American English"
1403 msgstr "Americká angličtina"
1404
1405 #: src/libvlc-module.c:85 src/text/iso-639_def.h:43
1406 msgid "Arabic"
1407 msgstr "Arabsky"
1408
1409 #: src/libvlc-module.c:86
1410 msgid "Brazilian Portuguese"
1411 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1412
1413 #: src/libvlc-module.c:87
1414 msgid "British English"
1415 msgstr "Britská angličtina"
1416
1417 #: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:59
1418 msgid "Catalan"
1419 msgstr "Katalánsky"
1420
1421 #: src/libvlc-module.c:89
1422 msgid "Chinese Traditional"
1423 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1424
1425 #: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:67
1426 msgid "Czech"
1427 msgstr "Česky"
1428
1429 #: src/libvlc-module.c:91 src/text/iso-639_def.h:68
1430 msgid "Danish"
1431 msgstr "Dánsky"
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:69
1434 msgid "Dutch"
1435 msgstr "Holandská nemčina"
1436
1437 #: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:76
1438 msgid "Finnish"
1439 msgstr "Fínsky"
1440
1441 #: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:77
1442 msgid "French"
1443 msgstr "Francúzsky"
1444
1445 #: src/libvlc-module.c:95
1446 msgid "Galician"
1447 msgstr "Španielčina"
1448
1449 #: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:79
1450 msgid "Georgian"
1451 msgstr "Gruzínsky"
1452
1453 #: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:80
1454 msgid "German"
1455 msgstr "Nemecky"
1456
1457 #: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:88
1458 msgid "Hebrew"
1459 msgstr "Hebrejsky"
1460
1461 #: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:92
1462 msgid "Hungarian"
1463 msgstr "Maďarsky"
1464
1465 #: src/libvlc-module.c:100 src/text/iso-639_def.h:99
1466 msgid "Italian"
1467 msgstr "Taliansky"
1468
1469 #: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:101
1470 msgid "Japanese"
1471 msgstr "Japonsky"
1472
1473 #: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:111
1474 msgid "Korean"
1475 msgstr "Kórejsky"
1476
1477 #: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:125
1478 msgid "Malay"
1479 msgstr "Malajsky"
1480
1481 #: src/libvlc-module.c:104
1482 msgid "Occitan"
1483 msgstr "Occitan"
1484
1485 #: src/libvlc-module.c:105 src/text/iso-639_def.h:146
1486 msgid "Persian"
1487 msgstr "Perzsky"
1488
1489 #: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:148
1490 msgid "Polish"
1491 msgstr "Poľsky"
1492
1493 #: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:154
1494 msgid "Romanian"
1495 msgstr "Rumunsky"
1496
1497 #: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:156
1498 msgid "Russian"
1499 msgstr "Rusky"
1500
1501 #: src/libvlc-module.c:109
1502 msgid "Simplified Chinese"
1503 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1504
1505 #: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:162
1506 msgid "Slovak"
1507 msgstr "Slovensky"
1508
1509 #: src/libvlc-module.c:111 src/text/iso-639_def.h:163
1510 msgid "Slovenian"
1511 msgstr "Slovinsky"
1512
1513 #: src/libvlc-module.c:112 src/text/iso-639_def.h:170
1514 msgid "Spanish"
1515 msgstr "Španielsky"
1516
1517 #: src/libvlc-module.c:113 src/text/iso-639_def.h:175
1518 msgid "Swedish"
1519 msgstr "Švédsky"
1520
1521 #: src/libvlc-module.c:114 src/text/iso-639_def.h:188
1522 msgid "Turkish"
1523 msgstr "Turecky"
1524
1525 #: src/libvlc-module.c:134
1526 msgid ""
1527 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1528 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1529 "related options."
1530 msgstr ""
1531 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1532 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1533 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1534
1535 #: src/libvlc-module.c:138
1536 msgid "Interface module"
1537 msgstr "Modul rozhrania"
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:140
1540 msgid ""
1541 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1542 "automatically select the best module available."
1543 msgstr ""
1544 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1545 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1546
1547 #: src/libvlc-module.c:144 modules/control/ntservice.c:56
1548 msgid "Extra interface modules"
1549 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:146
1552 msgid ""
1553 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1554 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1555 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1556 "\", \"gestures\" ...)"
1557 msgstr ""
1558 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1559 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1560 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1561 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1562 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1563 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1564
1565 #: src/libvlc-module.c:153
1566 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1567 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1568
1569 #: src/libvlc-module.c:155
1570 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1571 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1572
1573 #: src/libvlc-module.c:157
1574 msgid ""
1575 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1576 "1=warnings, 2=debug)."
1577 msgstr ""
1578 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1579 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1580 "ladenie)"
1581
1582 #: src/libvlc-module.c:160
1583 msgid "Be quiet"
1584 msgstr "Tichý mód"
1585
1586 #: src/libvlc-module.c:162
1587 msgid "Turn off all warning and information messages."
1588 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1589
1590 #: src/libvlc-module.c:164
1591 msgid "Default stream"
1592 msgstr "Predvolený stream"
1593
1594 #: src/libvlc-module.c:166
1595 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1596 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1597
1598 #: src/libvlc-module.c:169
1599 msgid ""
1600 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1601 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1602 msgstr ""
1603 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1604 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1605
1606 #: src/libvlc-module.c:173
1607 msgid "Color messages"
1608 msgstr "Farebné správy"
1609
1610 #: src/libvlc-module.c:175
1611 msgid ""
1612 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1613 "needs Linux color support for this to work."
1614 msgstr ""
1615 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1616 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1617
1618 #: src/libvlc-module.c:178
1619 msgid "Show advanced options"
1620 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1621
1622 #: src/libvlc-module.c:180
1623 msgid ""
1624 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1625 "available options, including those that most users should never touch."
1626 msgstr ""
1627 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1628 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1629 "nepoužije. "
1630
1631 #: src/libvlc-module.c:184 modules/control/showintf.c:71
1632 msgid "Show interface with mouse"
1633 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1634
1635 #: src/libvlc-module.c:186
1636 msgid ""
1637 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1638 "edge of the screen in fullscreen mode."
1639 msgstr ""
1640 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1641 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1642
1643 #: src/libvlc-module.c:189
1644 msgid "Interface interaction"
1645 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1646
1647 #: src/libvlc-module.c:191
1648 msgid ""
1649 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1650 "user input is required."
1651 msgstr ""
1652 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1653 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1654
1655 #: src/libvlc-module.c:201
1656 msgid ""
1657 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1658 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1659 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1660 "the \"audio filters\" modules section."
1661 msgstr ""
1662 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1663 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1664 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1665 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1666
1667 #: src/libvlc-module.c:207
1668 msgid "Audio output module"
1669 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1670
1671 #: src/libvlc-module.c:209
1672 msgid ""
1673 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1674 "automatically select the best method available."
1675 msgstr ""
1676 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1677 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1678
1679 #: src/libvlc-module.c:213 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
1680 #: modules/stream_out/display.c:40
1681 msgid "Enable audio"
1682 msgstr "Zapnúť zvuk"
1683
1684 #: src/libvlc-module.c:215
1685 msgid ""
1686 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1687 "not take place, thus saving some processing power."
1688 msgstr ""
1689 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1690 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1691
1692 #: src/libvlc-module.c:218
1693 msgid "Force mono audio"
1694 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1695
1696 #: src/libvlc-module.c:219
1697 msgid "This will force a mono audio output."
1698 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1699
1700 #: src/libvlc-module.c:221
1701 msgid "Default audio volume"
1702 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:223
1705 msgid ""
1706 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1707 msgstr ""
1708 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1709 "1024. "
1710
1711 #: src/libvlc-module.c:226
1712 msgid "Audio output saved volume"
1713 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1714
1715 #: src/libvlc-module.c:228
1716 msgid ""
1717 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1718 "should not change this option manually."
1719 msgstr ""
1720 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1721 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1722 "manuálne. "
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:231
1725 msgid "Audio output volume step"
1726 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1727
1728 #: src/libvlc-module.c:233
1729 msgid ""
1730 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1731 "0 to 1024."
1732 msgstr ""
1733 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1734 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1735
1736 #: src/libvlc-module.c:236
1737 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1738 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1739
1740 #: src/libvlc-module.c:238
1741 msgid ""
1742 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1743 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1744 msgstr ""
1745 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1746 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1747 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1748
1749 #: src/libvlc-module.c:242
1750 msgid "High quality audio resampling"
1751 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1752
1753 #: src/libvlc-module.c:244
1754 msgid ""
1755 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1756 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1757 "resampling algorithm will be used instead."
1758 msgstr ""
1759 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1760 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1761 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1762 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1763
1764 #: src/libvlc-module.c:249
1765 msgid "Audio desynchronization compensation"
1766 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1767
1768 #: src/libvlc-module.c:251
1769 msgid ""
1770 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1771 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1772 msgstr ""
1773 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1774 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1775 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1776
1777 #: src/libvlc-module.c:254
1778 msgid "Audio output channels mode"
1779 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:256
1782 msgid ""
1783 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1784 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1785 "played)."
1786 msgstr ""
1787 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1788 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1789 "prehrávania)."
1790
1791 #: src/libvlc-module.c:260 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:99
1792 msgid "Use S/PDIF when available"
1793 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:262
1796 msgid ""
1797 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1798 "audio stream being played."
1799 msgstr ""
1800 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1801 "pre započatím prehrávania."
1802
1803 #: src/libvlc-module.c:265 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:113
1804 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1805 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1806
1807 #: src/libvlc-module.c:267
1808 msgid ""
1809 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1810 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1811 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1812 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1813 msgstr ""
1814 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1815 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1816 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1817 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1818 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1819
1820 #: src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:62
1821 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:479
1822 msgid "On"
1823 msgstr "Zapnuté"
1824
1825 #: src/libvlc-module.c:273 modules/access/bda/bda.c:61
1826 msgid "Off"
1827 msgstr "Vypnuté"
1828
1829 #: src/libvlc-module.c:278
1830 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1831 msgstr ""
1832 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1833 "spracovávanie zvuku."
1834
1835 #: src/libvlc-module.c:281
1836 msgid "Audio visualizations "
1837 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:283
1840 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1841 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1842
1843 #: src/libvlc-module.c:287
1844 msgid "Replay gain mode"
1845 msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:289
1848 msgid "Select the replay gain mode"
1849 msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:291
1852 msgid "Replay preamp"
1853 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:293
1856 msgid ""
1857 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1858 "replay gain information"
1859 msgstr ""
1860 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
1861 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:296
1864 msgid "Default replay gain"
1865 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:298
1868 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1869 msgstr ""
1870 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1871 "zosilovaní zvuku"
1872
1873 #: src/libvlc-module.c:300
1874 msgid "Peak protection"
1875 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
1876
1877 #: src/libvlc-module.c:302
1878 msgid "Protect against sound clipping"
1879 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1880
1881 #: src/libvlc-module.c:305 modules/access/dshow/dshow.cpp:77
1882 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:79 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:74
1883 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:235
1884 #: modules/video_output/opengl.c:124 modules/video_output/opengl.c:180
1885 msgid "None"
1886 msgstr "Žiaden"
1887
1888 #: src/libvlc-module.c:305 modules/access/cdda/info.c:394
1889 #: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
1890 #: modules/access/vcdx/access.c:476 modules/access/vcdx/info.c:290
1891 #: modules/access/vcdx/info.c:291
1892 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:322
1893 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1709
1894 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1727
1895 msgid "Track"
1896 msgstr "Stopa"
1897
1898 #: src/libvlc-module.c:313
1899 msgid ""
1900 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1901 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1902 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1903 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1904 "options."
1905 msgstr ""
1906 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1907 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1908 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1909 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:319
1912 msgid "Video output module"
1913 msgstr "Modul video-výstupu"
1914
1915 #: src/libvlc-module.c:321
1916 msgid ""
1917 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1918 "automatically select the best method available."
1919 msgstr ""
1920 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1921 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1922
1923 #: src/libvlc-module.c:324 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1924 #: modules/stream_out/display.c:42
1925 msgid "Enable video"
1926 msgstr "Zapnúť video"
1927
1928 #: src/libvlc-module.c:326
1929 msgid ""
1930 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1931 "not take place, thus saving some processing power."
1932 msgstr ""
1933 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1934 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1935
1936 #: src/libvlc-module.c:329 modules/codec/fake.c:58
1937 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:125 modules/stream_out/transcode.c:72
1938 #: modules/visualization/visual/visual.c:45
1939 msgid "Video width"
1940 msgstr "Šírka videa"
1941
1942 #: src/libvlc-module.c:331
1943 msgid ""
1944 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1945 "characteristics."
1946 msgstr ""
1947 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1948 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1949
1950 #: src/libvlc-module.c:334 modules/codec/fake.c:61
1951 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:128 modules/stream_out/transcode.c:75
1952 #: modules/visualization/visual/visual.c:49
1953 msgid "Video height"
1954 msgstr "Výška videa"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:336
1957 msgid ""
1958 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1959 "video characteristics."
1960 msgstr ""
1961 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1962 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:339
1965 msgid "Video X coordinate"
1966 msgstr "Súradnica X videa"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:341
1969 msgid ""
1970 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1971 "coordinate)."
1972 msgstr ""
1973 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1974
1975 #: src/libvlc-module.c:344
1976 msgid "Video Y coordinate"
1977 msgstr "Súradnica Y videa"
1978
1979 #: src/libvlc-module.c:346
1980 msgid ""
1981 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1982 "coordinate)."
1983 msgstr ""
1984 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:349
1987 msgid "Video title"
1988 msgstr "Názov videa"
1989
1990 #: src/libvlc-module.c:351
1991 msgid ""
1992 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1993 "interface)."
1994 msgstr ""
1995 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1996 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:354
1999 msgid "Video alignment"
2000 msgstr "Zarovnanie videa"
2001
2002 #: src/libvlc-module.c:356
2003 msgid ""
2004 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
2005 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
2006 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
2007 msgstr ""
2008 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
2009 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
2010 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
2011 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
2012
2013 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404
2014 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100 modules/codec/dvbsub.c:74
2015 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99 modules/codec/zvbi.c:98
2016 #: modules/gui/fbosd.c:167 modules/video_filter/logo.c:99
2017 #: modules/video_filter/marq.c:133 modules/video_filter/mosaic.c:171
2018 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
2019 msgid "Center"
2020 msgstr "Vycentrovať"
2021
2022 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404 modules/codec/dvbsub.c:74
2023 #: modules/codec/zvbi.c:98 modules/gui/fbosd.c:167
2024 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:583
2025 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:765 modules/video_filter/logo.c:99
2026 #: modules/video_filter/marq.c:133 modules/video_filter/mosaic.c:171
2027 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:166
2028 msgid "Top"
2029 msgstr "Hore"
2030
2031 #: src/libvlc-module.c:361 src/libvlc-module.c:404 modules/codec/dvbsub.c:74
2032 #: modules/codec/zvbi.c:98 modules/gui/fbosd.c:167
2033 #: modules/video_filter/logo.c:99 modules/video_filter/marq.c:133
2034 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:84
2035 #: modules/video_filter/rss.c:166
2036 msgid "Bottom"
2037 msgstr "Dole"
2038
2039 #: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
2040 #: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
2041 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
2042 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
2043 #: modules/video_filter/rss.c:167
2044 msgid "Top-Left"
2045 msgstr "Vľavo hore"
2046
2047 #: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
2048 #: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
2049 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
2050 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
2051 #: modules/video_filter/rss.c:167
2052 msgid "Top-Right"
2053 msgstr "Vpravo hore"
2054
2055 #: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
2056 #: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
2057 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
2058 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
2059 #: modules/video_filter/rss.c:167
2060 msgid "Bottom-Left"
2061 msgstr "Vľavo dole"
2062
2063 #: src/libvlc-module.c:362 src/libvlc-module.c:405 modules/codec/dvbsub.c:75
2064 #: modules/codec/zvbi.c:99 modules/gui/fbosd.c:168
2065 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:134
2066 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:85
2067 #: modules/video_filter/rss.c:167
2068 msgid "Bottom-Right"
2069 msgstr "Vpravo dole"
2070
2071 #: src/libvlc-module.c:364
2072 msgid "Zoom video"
2073 msgstr "Priblížiť video"
2074
2075 #: src/libvlc-module.c:366
2076 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2077 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:368
2080 msgid "Grayscale video output"
2081 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
2082
2083 #: src/libvlc-module.c:370
2084 msgid ""
2085 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2086 "save some processing power."
2087 msgstr ""
2088 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
2089 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
2090
2091 #: src/libvlc-module.c:373
2092 msgid "Embedded video"
2093 msgstr "Vstavané video"
2094
2095 #: src/libvlc-module.c:375
2096 msgid "Embed the video output in the main interface."
2097 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
2098
2099 #: src/libvlc-module.c:377
2100 msgid "Fullscreen video output"
2101 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
2102
2103 #: src/libvlc-module.c:379
2104 msgid "Start video in fullscreen mode"
2105 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:381
2108 msgid "Overlay video output"
2109 msgstr "Výstup prekryvového videa"
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:383
2112 msgid ""
2113 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2114 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2115 msgstr ""
2116 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
2117 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
2118 "hardvérovú akceleráciu videa."
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:386 src/video_output/vout_intf.c:432
2121 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2122 msgid "Always on top"
2123 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2124
2125 #: src/libvlc-module.c:388
2126 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2127 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:390
2130 msgid "Show media title on video."
2131 msgstr "Zobraziť názov média vo videu."
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:392
2134 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2135 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2136
2137 #: src/libvlc-module.c:394
2138 msgid "Show video title for x miliseconds."
2139 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2140
2141 #: src/libvlc-module.c:396
2142 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2143 msgstr ""
2144 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:398
2147 msgid "Position of video title."
2148 msgstr "Pozícia názvu videa."
2149
2150 #: src/libvlc-module.c:400
2151 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2152 msgstr ""
2153 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2154 "v strede dole). "
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:407
2157 msgid "Disable screensaver"
2158 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:408
2161 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2162 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:410
2165 msgid "Inhibits the power management daemon during playback."
2166 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania."
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:411
2169 msgid ""
2170 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2171 "computer being suspended because of inactivity."
2172 msgstr ""
2173 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2174 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2175
2176 #: src/libvlc-module.c:414 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2177 msgid "Window decorations"
2178 msgstr "Dekorácie okna"
2179
2180 #: src/libvlc-module.c:416
2181 msgid ""
2182 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2183 "giving a \"minimal\" window."
2184 msgstr ""
2185 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2186 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2187
2188 #: src/libvlc-module.c:419
2189 msgid "Video output filter module"
2190 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2191
2192 #: src/libvlc-module.c:421
2193 msgid ""
2194 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2195 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2196 msgstr ""
2197 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2198 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2199 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2200 "nedostatkov."
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:425
2203 msgid "Video filter module"
2204 msgstr "Modul video-filtra"
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:427
2207 msgid ""
2208 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2209 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2210 msgstr ""
2211 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2212 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2213 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2214 "nedostatkov."
2215
2216 #: src/libvlc-module.c:431
2217 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2218 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2219
2220 #: src/libvlc-module.c:433
2221 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2222 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2223
2224 #: src/libvlc-module.c:435 src/libvlc-module.c:437
2225 msgid "Video snapshot file prefix"
2226 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2227
2228 #: src/libvlc-module.c:439
2229 msgid "Video snapshot format"
2230 msgstr "Formát snímky z videa"
2231
2232 #: src/libvlc-module.c:441
2233 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2234 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2235
2236 #: src/libvlc-module.c:443
2237 msgid "Display video snapshot preview"
2238 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:445
2241 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2242 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2243
2244 #: src/libvlc-module.c:447
2245 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2246 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2247
2248 #: src/libvlc-module.c:449
2249 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2250 msgstr ""
2251 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2252 "vytvorenia snímky."
2253
2254 #: src/libvlc-module.c:451
2255 msgid "Video snapshot width"
2256 msgstr "Šírka video-snímky"
2257
2258 #: src/libvlc-module.c:453
2259 msgid ""
2260 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will be 320 "
2261 "pixels."
2262 msgstr ""
2263 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení je šírka 320 "
2264 "pixelov. "
2265
2266 #: src/libvlc-module.c:456
2267 msgid "Video snapshot height"
2268 msgstr "Výška video snímky"
2269
2270 #: src/libvlc-module.c:458
2271 msgid ""
2272 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will be 200 "
2273 "pixels."
2274 msgstr ""
2275 "Môžete si stanoviť pevnú výšku video-snímky. V predvolenom nastavení je "
2276 "výška 200 pixelov."
2277
2278 #: src/libvlc-module.c:461
2279 msgid "Video cropping"
2280 msgstr "Vystrihnutie videa"
2281
2282 #: src/libvlc-module.c:463
2283 msgid ""
2284 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2285 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2286 msgstr ""
2287 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2288 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2289 "celkový stranový pomer obrázka."
2290
2291 #: src/libvlc-module.c:467
2292 msgid "Source aspect ratio"
2293 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2294
2295 #: src/libvlc-module.c:469
2296 msgid ""
2297 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2298 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2299 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2300 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2301 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2302 msgstr ""
2303 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2304 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2305 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2306 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2307 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2308 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2309 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:476
2312 msgid "Custom crop ratios list"
2313 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2314
2315 #: src/libvlc-module.c:478
2316 msgid ""
2317 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2318 "crop ratios list."
2319 msgstr ""
2320 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2321 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2322
2323 #: src/libvlc-module.c:481
2324 msgid "Custom aspect ratios list"
2325 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2326
2327 #: src/libvlc-module.c:483
2328 msgid ""
2329 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2330 "aspect ratio list."
2331 msgstr ""
2332 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2333 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2334
2335 #: src/libvlc-module.c:486
2336 msgid "Fix HDTV height"
2337 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:488
2340 msgid ""
2341 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2342 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2343 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2344 msgstr ""
2345 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2346 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2347 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2348 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2349
2350 #: src/libvlc-module.c:493
2351 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2352 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2353
2354 #: src/libvlc-module.c:495
2355 msgid ""
2356 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2357 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2358 "order to keep proportions."
2359 msgstr ""
2360 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2361 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2362 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2363 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2364 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:499
2367 msgid "Skip frames"
2368 msgstr "Preskočiť snímky"
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:501
2371 msgid ""
2372 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2373 "computer is not powerful enough"
2374 msgstr ""
2375 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2376 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2377 "prehrávanie streamu."
2378
2379 #: src/libvlc-module.c:504
2380 msgid "Drop late frames"
2381 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2382
2383 #: src/libvlc-module.c:506
2384 msgid ""
2385 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2386 "intended display date)."
2387 msgstr ""
2388 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2389 "doručené neskoro."
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:509
2392 msgid "Quiet synchro"
2393 msgstr "Tichá synchronizácia"
2394
2395 #: src/libvlc-module.c:511
2396 msgid ""
2397 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2398 "synchronization mechanism."
2399 msgstr ""
2400 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
2401 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:520
2404 msgid ""
2405 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2406 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2407 "channel."
2408 msgstr ""
2409 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2410 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2411 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:524
2414 msgid "Clock reference average counter"
2415 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2416
2417 #: src/libvlc-module.c:526
2418 msgid ""
2419 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2420 "to 10000."
2421 msgstr ""
2422 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2423 "10000."
2424
2425 #: src/libvlc-module.c:529
2426 msgid "Clock synchronisation"
2427 msgstr "Časová synchronizácia"
2428
2429 #: src/libvlc-module.c:531
2430 msgid ""
2431 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2432 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2433 msgstr ""
2434 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2435 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2436 "stream zo siete prehráva trhane."
2437
2438 #: src/libvlc-module.c:535 modules/control/netsync.c:81
2439 msgid "Network synchronisation"
2440 msgstr "Synchronizácia siete"
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:536
2443 msgid ""
2444 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2445 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2446 msgstr ""
2447 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2448 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2449 "Synchronizácia siete."
2450
2451 #: src/libvlc-module.c:542 src/libvlc-module.c:1129
2452 #: src/video_output/vout_intf.c:213 src/video_output/vout_intf.c:231
2453 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:77 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
2454 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:82 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
2455 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:245 modules/audio_output/alsa.c:104
2456 #: modules/gui/fbosd.c:174 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1277
2457 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:119 modules/gui/macosx/vout.m:203
2458 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:555
2459 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:269
2460 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:319
2461 #: modules/video_filter/marq.c:58 modules/video_filter/rss.c:65
2462 #: modules/video_filter/rss.c:177 modules/video_output/msw/directx.c:160
2463 msgid "Default"
2464 msgstr "Predvolený"
2465
2466 #: src/libvlc-module.c:542 modules/gui/macosx/equalizer.m:162
2467 #: modules/gui/macosx/extended.m:101 modules/gui/macosx/wizard.m:352
2468 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:67
2469 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2470 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:220
2471 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:469
2472 msgid "Enable"
2473 msgstr "Aktivovať"
2474
2475 #: src/libvlc-module.c:544 modules/misc/notify/growl_udp.c:65
2476 msgid "UDP port"
2477 msgstr "UDP port"
2478
2479 #: src/libvlc-module.c:546
2480 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2481 msgstr ""
2482 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2483 "hodnota je 1234."
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:548
2486 msgid "MTU of the network interface"
2487 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:550
2490 msgid ""
2491 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2492 "over the network (in bytes)."
2493 msgstr ""
2494 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2495 "cez sieť (v bytoch)."
2496
2497 #: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:113
2498 msgid "Hop limit (TTL)"
2499 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2500
2501 #: src/libvlc-module.c:557
2502 msgid ""
2503 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2504 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2505 "in default)."
2506 msgstr ""
2507 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2508 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2509 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2510
2511 #: src/libvlc-module.c:561
2512 msgid "Multicast output interface"
2513 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2514
2515 #: src/libvlc-module.c:563
2516 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2517 msgstr ""
2518 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2519 "smerovaciu tabuľku."
2520
2521 #: src/libvlc-module.c:565
2522 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2523 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2524
2525 #: src/libvlc-module.c:567
2526 msgid ""
2527 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2528 "table."
2529 msgstr ""
2530 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2531 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2532
2533 #: src/libvlc-module.c:570
2534 msgid "DiffServ Code Point"
2535 msgstr "DiffServ bod kódu"
2536
2537 #: src/libvlc-module.c:571
2538 msgid ""
2539 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2540 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2541 msgstr ""
2542 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2543 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2544 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2545
2546 #: src/libvlc-module.c:577
2547 msgid ""
2548 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2549 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2550 msgstr ""
2551 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2552 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2553 "stream)."
2554
2555 #: src/libvlc-module.c:583
2556 msgid ""
2557 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2558 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2559 "(like DVB streams for example)."
2560 msgstr ""
2561 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2562 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2563 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:589 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:226
2566 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:780
2567 msgid "Audio track"
2568 msgstr "Zvuková stopa"
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:591
2571 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2572 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2573
2574 #: src/libvlc-module.c:594 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:255
2575 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:772
2576 msgid "Subtitles track"
2577 msgstr "Stopa s titulkami"
2578
2579 #: src/libvlc-module.c:596
2580 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2581 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:599
2584 msgid "Audio language"
2585 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2586
2587 #: src/libvlc-module.c:601
2588 msgid ""
2589 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2590 "letter country code)."
2591 msgstr ""
2592 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2593 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2594
2595 #: src/libvlc-module.c:604
2596 msgid "Subtitle language"
2597 msgstr "Jazyk titulkov"
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:606
2600 msgid ""
2601 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2602 "letter country code)."
2603 msgstr ""
2604 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2605 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:610
2608 msgid "Audio track ID"
2609 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:612
2612 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2613 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:614
2616 msgid "Subtitles track ID"
2617 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:616
2620 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2621 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2622
2623 #: src/libvlc-module.c:618
2624 msgid "Input repetitions"
2625 msgstr "Opakovania vstupu"
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:620
2628 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2629 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2630
2631 #: src/libvlc-module.c:622
2632 msgid "Start time"
2633 msgstr "Čas spustenia"
2634
2635 #: src/libvlc-module.c:624
2636 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2637 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2638
2639 #: src/libvlc-module.c:626
2640 msgid "Stop time"
2641 msgstr "Čas zastavenia"
2642
2643 #: src/libvlc-module.c:628
2644 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2645 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2646
2647 #: src/libvlc-module.c:630
2648 msgid "Run time"
2649 msgstr "Run time"
2650
2651 #: src/libvlc-module.c:632
2652 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2653 msgstr "Stream bude spracovávaný po čas, ktorý zadáte tu (v sekundách)."
2654
2655 #: src/libvlc-module.c:634
2656 msgid "Input list"
2657 msgstr "Zoznam vstupov"
2658
2659 #: src/libvlc-module.c:636
2660 msgid ""
2661 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2662 "together after the normal one."
2663 msgstr ""
2664 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2665 "položiek zoznamu použite čiarku."
2666
2667 #: src/libvlc-module.c:639
2668 msgid "Input slave (experimental)"
2669 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:641
2672 msgid ""
2673 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2674 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2675 "inputs."
2676 msgstr ""
2677 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2678 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2679 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2680 "znakom '#' ."
2681
2682 #: src/libvlc-module.c:645
2683 msgid "Bookmarks list for a stream"
2684 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2685
2686 #: src/libvlc-module.c:647
2687 msgid ""
2688 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2689 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2690 "{...}\""
2691 msgstr ""
2692 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2693 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2694 "offset},{...}\""
2695
2696 #: src/libvlc-module.c:653
2697 msgid ""
2698 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2699 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2700 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2701 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2702 msgstr ""
2703 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2704 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2705 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2706 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:659
2709 msgid "Force subtitle position"
2710 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2711
2712 #: src/libvlc-module.c:661
2713 msgid ""
2714 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2715 "over the movie. Try several positions."
2716 msgstr ""
2717 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2718 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:664
2721 msgid "Enable sub-pictures"
2722 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:666
2725 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2726 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2727
2728 #: src/libvlc-module.c:668 src/libvlc-module.c:1558 src/text/iso-639_def.h:143
2729 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:22
2730 #: modules/stream_out/transcode.c:285
2731 msgid "On Screen Display"
2732 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2733
2734 #: src/libvlc-module.c:670
2735 msgid ""
2736 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2737 "Display)."
2738 msgstr ""
2739 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2740 "sa nazýva aj OSD. "
2741
2742 #: src/libvlc-module.c:673
2743 msgid "Text rendering module"
2744 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2745
2746 #: src/libvlc-module.c:675
2747 msgid ""
2748 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2749 "instance."
2750 msgstr ""
2751 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2752 "môžete použiť aj modul svg."
2753
2754 #: src/libvlc-module.c:677
2755 msgid "Subpictures filter module"
2756 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2757
2758 #: src/libvlc-module.c:679
2759 msgid ""
2760 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2761 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2762 msgstr ""
2763 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2764 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
2765 "logo alebo iné texty...). "
2766
2767 #: src/libvlc-module.c:682
2768 msgid "Autodetect subtitle files"
2769 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2770
2771 #: src/libvlc-module.c:684
2772 msgid ""
2773 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2774 "(based on the filename of the movie)."
2775 msgstr ""
2776 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2777 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2778
2779 #: src/libvlc-module.c:687
2780 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2781 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2782
2783 #: src/libvlc-module.c:689
2784 msgid ""
2785 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2786 "Options are:\n"
2787 "0 = no subtitles autodetected\n"
2788 "1 = any subtitle file\n"
2789 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2790 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2791 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2792 msgstr ""
2793 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2794 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2795 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2796 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2797 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2798 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2799 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2800 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2801 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2802 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:697
2805 msgid "Subtitle autodetection paths"
2806 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2807
2808 #: src/libvlc-module.c:699
2809 msgid ""
2810 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2811 "found in the current directory."
2812 msgstr ""
2813 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2814 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:702
2817 msgid "Use subtitle file"
2818 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:704
2821 msgid ""
2822 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2823 "subtitle file."
2824 msgstr ""
2825 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2826 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2827 "súbor načítať manuálne. "
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:707
2830 msgid "DVD device"
2831 msgstr "Jednotka DVD"
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:710
2834 msgid ""
2835 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2836 "the drive letter (eg. D:)"
2837 msgstr ""
2838 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2839 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:714
2842 msgid "This is the default DVD device to use."
2843 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2844
2845 #: src/libvlc-module.c:717
2846 msgid "VCD device"
2847 msgstr "Mechanika pre VCD"
2848
2849 #: src/libvlc-module.c:720
2850 msgid ""
2851 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2852 "scan for a suitable CD-ROM device."
2853 msgstr ""
2854 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2855 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2856 "ROM."
2857
2858 #: src/libvlc-module.c:724
2859 msgid "This is the default VCD device to use."
2860 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2861
2862 #: src/libvlc-module.c:727
2863 msgid "Audio CD device"
2864 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2865
2866 #: src/libvlc-module.c:730
2867 msgid ""
2868 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2869 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2870 msgstr ""
2871 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2872 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:734
2875 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2876 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2877
2878 #: src/libvlc-module.c:737 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
2879 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:842
2880 msgid "Force IPv6"
2881 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2882
2883 #: src/libvlc-module.c:739
2884 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2885 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:741
2888 msgid "Force IPv4"
2889 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2890
2891 #: src/libvlc-module.c:743
2892 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2893 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2894
2895 #: src/libvlc-module.c:745
2896 msgid "TCP connection timeout"
2897 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2898
2899 #: src/libvlc-module.c:747
2900 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2901 msgstr ""
2902 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2903
2904 #: src/libvlc-module.c:749
2905 msgid "SOCKS server"
2906 msgstr "SOCKS server"
2907
2908 #: src/libvlc-module.c:751
2909 msgid ""
2910 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2911 "used for all TCP connections"
2912 msgstr ""
2913 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2914 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2915
2916 #: src/libvlc-module.c:754
2917 msgid "SOCKS user name"
2918 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:756
2921 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2922 msgstr ""
2923 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2924 "prístup na SOCKS proxy-server."
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:758
2927 msgid "SOCKS password"
2928 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:760
2931 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2932 msgstr ""
2933 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2934 "server."
2935
2936 #: src/libvlc-module.c:762
2937 msgid "Title metadata"
2938 msgstr "Metadáta názvu"
2939
2940 #: src/libvlc-module.c:764
2941 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2942 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2943
2944 #: src/libvlc-module.c:766
2945 msgid "Author metadata"
2946 msgstr "Metadáta autora"
2947
2948 #: src/libvlc-module.c:768
2949 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2950 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2951
2952 #: src/libvlc-module.c:770
2953 msgid "Artist metadata"
2954 msgstr "Metadáta hercov"
2955
2956 #: src/libvlc-module.c:772
2957 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2958 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2959
2960 #: src/libvlc-module.c:774
2961 msgid "Genre metadata"
2962 msgstr "Metadáta žánru"
2963
2964 #: src/libvlc-module.c:776
2965 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2966 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2967
2968 #: src/libvlc-module.c:778
2969 msgid "Copyright metadata"
2970 msgstr "Metadáta autorských práv"
2971
2972 #: src/libvlc-module.c:780
2973 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2974 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2975
2976 #: src/libvlc-module.c:782
2977 msgid "Description metadata"
2978 msgstr "Metadáta popisu"
2979
2980 #: src/libvlc-module.c:784
2981 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2982 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2983
2984 #: src/libvlc-module.c:786
2985 msgid "Date metadata"
2986 msgstr "Metadáta dátumu"
2987
2988 #: src/libvlc-module.c:788
2989 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2990 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2991
2992 #: src/libvlc-module.c:790
2993 msgid "URL metadata"
2994 msgstr "Metadáta URL"
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:792
2997 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2998 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:796
3001 msgid ""
3002 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3003 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3004 "can break playback of all your streams."
3005 msgstr ""
3006 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
3007 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
3008 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
3009 "akýchkoľvek streamov."
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:800
3012 msgid "Preferred decoders list"
3013 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
3014
3015 #: src/libvlc-module.c:802
3016 msgid ""
3017 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3018 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3019 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3020 msgstr ""
3021 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
3022 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
3023 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
3024 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
3025 "môže úplne znemožniť streamovanie."
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:807
3028 msgid "Preferred encoders list"
3029 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:809
3032 msgid ""
3033 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3034 msgstr ""
3035 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
3036
3037 #: src/libvlc-module.c:812
3038 msgid "Prefer system plugins over vlc"
3039 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
3040
3041 #: src/libvlc-module.c:814
3042 msgid ""
3043 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
3044 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
3045 msgstr ""
3046 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
3047 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
3048 "obidva."
3049
3050 #: src/libvlc-module.c:823
3051 msgid ""
3052 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3053 "subsystem."
3054 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:826
3057 msgid "Default stream output chain"
3058 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:828
3061 msgid ""
3062 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3063 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
3064 "all streams."
3065 msgstr ""
3066 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3067 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3068 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3069
3070 #: src/libvlc-module.c:832
3071 msgid "Enable streaming of all ES"
3072 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3073
3074 #: src/libvlc-module.c:834
3075 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3076 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
3077
3078 #: src/libvlc-module.c:836
3079 msgid "Display while streaming"
3080 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3081
3082 #: src/libvlc-module.c:838
3083 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3084 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3085
3086 #: src/libvlc-module.c:840
3087 msgid "Enable video stream output"
3088 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
3089
3090 #: src/libvlc-module.c:842
3091 msgid ""
3092 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3093 "facility when this last one is enabled."
3094 msgstr ""
3095 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3096 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3097
3098 #: src/libvlc-module.c:845
3099 msgid "Enable audio stream output"
3100 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
3101
3102 #: src/libvlc-module.c:847
3103 msgid ""
3104 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3105 "facility when this last one is enabled."
3106 msgstr ""
3107 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3108 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3109
3110 #: src/libvlc-module.c:850
3111 msgid "Enable SPU stream output"
3112 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3113
3114 #: src/libvlc-module.c:852
3115 msgid ""
3116 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3117 "facility when this last one is enabled."
3118 msgstr ""
3119 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3120 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3121
3122 #: src/libvlc-module.c:855
3123 msgid "Keep stream output open"
3124 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3125
3126 #: src/libvlc-module.c:857
3127 msgid ""
3128 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3129 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3130 "specified)"
3131 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:861
3134 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3135 msgstr ""
3136 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
3137
3138 #: src/libvlc-module.c:863
3139 msgid ""
3140 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3141 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3142 msgstr ""
3143 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
3144 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3145 "milisekundách."
3146
3147 #: src/libvlc-module.c:866
3148 msgid "Preferred packetizer list"
3149 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3150
3151 #: src/libvlc-module.c:868
3152 msgid ""
3153 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3154 msgstr ""
3155 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3156 "paketizéry."
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:871
3159 msgid "Mux module"
3160 msgstr "Muxovací modul"
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:873
3163 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3164 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
3165
3166 #: src/libvlc-module.c:875
3167 msgid "Access output module"
3168 msgstr "Modul \"Access-output\""
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:877
3171 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3172 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3173
3174 #: src/libvlc-module.c:879
3175 msgid "Control SAP flow"
3176 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:881
3179 msgid ""
3180 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3181 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3182 msgstr ""
3183 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3184
3185 #: src/libvlc-module.c:885
3186 msgid "SAP announcement interval"
3187 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:887
3190 msgid ""
3191 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3192 "between SAP announcements."
3193 msgstr ""
3194 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3195 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3196
3197 #: src/libvlc-module.c:896
3198 msgid ""
3199 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3200 "always leave all these enabled."
3201 msgstr ""
3202 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3203 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3204 "zapnuté."
3205
3206 #: src/libvlc-module.c:899
3207 msgid "Enable FPU support"
3208 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
3209
3210 #: src/libvlc-module.c:901
3211 msgid ""
3212 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3213 "advantage of it."
3214 msgstr ""
3215 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
3216 "dokáže túto jednotku využiť."
3217
3218 #: src/libvlc-module.c:904
3219 msgid "Enable CPU MMX support"
3220 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3221
3222 #: src/libvlc-module.c:906
3223 msgid ""
3224 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3225 "of them."
3226 msgstr ""
3227 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3228 "funkciu využiť."
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:909
3231 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3232 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3233
3234 #: src/libvlc-module.c:911
3235 msgid ""
3236 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3237 "advantage of them."
3238 msgstr ""
3239 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3240 "funkciu využiť."
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:914
3243 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3244 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3245
3246 #: src/libvlc-module.c:916
3247 msgid ""
3248 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3249 "advantage of them."
3250 msgstr ""
3251 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3252 "funkciu využiť."
3253
3254 #: src/libvlc-module.c:919
3255 msgid "Enable CPU SSE support"
3256 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3257
3258 #: src/libvlc-module.c:921
3259 msgid ""
3260 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3261 "of them."
3262 msgstr ""
3263 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3264 "funkciu využiť."
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:924
3267 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3268 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3269
3270 #: src/libvlc-module.c:926
3271 msgid ""
3272 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3273 "of them."
3274 msgstr ""
3275 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3276 "funkciu využiť."
3277
3278 #: src/libvlc-module.c:929
3279 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3280 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:931
3283 msgid ""
3284 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3285 "advantage of them."
3286 msgstr ""
3287 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3288 "funkciu využiť."
3289
3290 #: src/libvlc-module.c:936
3291 msgid ""
3292 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3293 "you really know what you are doing."
3294 msgstr ""
3295 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3296 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3297
3298 #: src/libvlc-module.c:939
3299 msgid "Memory copy module"
3300 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3301
3302 #: src/libvlc-module.c:941
3303 msgid ""
3304 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3305 "select the fastest one supported by your hardware."
3306 msgstr ""
3307 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3308 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3309
3310 #: src/libvlc-module.c:944
3311 msgid "Access module"
3312 msgstr "Prístupový modul"
3313
3314 #: src/libvlc-module.c:946
3315 msgid ""
3316 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3317 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3318 "option unless you really know what you are doing."
3319 msgstr ""
3320 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3321 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3322 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3323 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:950
3326 msgid "Access filter module"
3327 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:952
3330 msgid ""
3331 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3332 "used for instance for timeshifting."
3333 msgstr ""
3334 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3335 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:955
3338 msgid "Demux module"
3339 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:957
3342 msgid ""
3343 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3344 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3345 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3346 "you really know what you are doing."
3347 msgstr ""
3348 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3349 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3350 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3351 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3352 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3353
3354 #: src/libvlc-module.c:962
3355 msgid "Allow real-time priority"
3356 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3357
3358 #: src/libvlc-module.c:964
3359 msgid ""
3360 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3361 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3362 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3363 "only activate this if you know what you're doing."
3364 msgstr ""
3365 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3366 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3367 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3368 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3369
3370 #: src/libvlc-module.c:970
3371 msgid "Adjust VLC priority"
3372 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3373
3374 #: src/libvlc-module.c:972
3375 msgid ""
3376 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3377 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3378 "VLC instances."
3379 msgstr ""
3380 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3381 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3382 "voči iným spusteným programom"
3383
3384 #: src/libvlc-module.c:976
3385 msgid "Minimize number of threads"
3386 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3387
3388 #: src/libvlc-module.c:978
3389 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3390 msgstr ""
3391 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:980
3394 msgid "Policy for handling unsafe options."
3395 msgstr ""
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:982
3398 msgid ""
3399 "This option dictates the default policy when processing options which may be "
3400 "harmful when used in a malicious way."
3401 msgstr ""
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:986
3404 #, fuzzy
3405 msgid "Block"
3406 msgstr "Čierna"
3407
3408 #: src/libvlc-module.c:986
3409 #, fuzzy
3410 msgid "Allow"
3411 msgstr "Všetky"
3412
3413 #: src/libvlc-module.c:986
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Prompt"
3416 msgstr "Pop"
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:988
3419 msgid "Modules search path"
3420 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:990
3423 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3424 msgstr ""
3425 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3426 "prídavné moduly pre program VLC."
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:992
3429 msgid "VLM configuration file"
3430 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3431
3432 #: src/libvlc-module.c:994
3433 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3434 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3435
3436 #: src/libvlc-module.c:996
3437 msgid "Use a plugins cache"
3438 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:998
3441 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3442 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1000
3445 msgid "Collect statistics"
3446 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1002
3449 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3450 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1004
3453 msgid "Run as daemon process"
3454 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:1006
3457 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3458 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3459
3460 #: src/libvlc-module.c:1008
3461 msgid "Write process id to file"
3462 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1010
3465 msgid "Writes process id into specified file."
3466 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1012
3469 msgid "Log to file"
3470 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1014
3473 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3474 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
3475
3476 #: src/libvlc-module.c:1016
3477 msgid "Log to syslog"
3478 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1018
3481 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3482 msgstr ""
3483 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3484 "systémoch UNIX)."
3485
3486 #: src/libvlc-module.c:1020
3487 msgid "Allow only one running instance"
3488 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3489
3490 #: src/libvlc-module.c:1022
3491 msgid ""
3492 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3493 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3494 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3495 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3496 "running instance or enqueue it."
3497 msgstr ""
3498 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3499 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3500 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3501 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3502 "sa len zaradí do playlistu."
3503
3504 #: src/libvlc-module.c:1030
3505 msgid ""
3506 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3507 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3508 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3509 "This option will allow you to play the file with the already running "
3510 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3511 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3512 msgstr ""
3513 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3514 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3515 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3516 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3517 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
3518 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
3519
3520 #: src/libvlc-module.c:1038
3521 msgid "VLC is started from file association"
3522 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:1040
3525 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3526 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3527
3528 #: src/libvlc-module.c:1043
3529 msgid "One instance when started from file"
3530 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3531
3532 #: src/libvlc-module.c:1045
3533 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3534 msgstr ""
3535 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3536 "inštancia programu."
3537
3538 #: src/libvlc-module.c:1047
3539 msgid "Increase the priority of the process"
3540 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3541
3542 #: src/libvlc-module.c:1049
3543 msgid ""
3544 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3545 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3546 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3547 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3548 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3549 "machine."
3550 msgstr ""
3551 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3552 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3553 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3554 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3555 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3556 "reštartovaním počítača."
3557
3558 #: src/libvlc-module.c:1057
3559 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3560 msgstr ""
3561 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3562 "playlistu."
3563
3564 #: src/libvlc-module.c:1059
3565 msgid ""
3566 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3567 "playing current item."
3568 msgstr ""
3569 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3570 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3571 "aktuálnej položky."
3572
3573 #: src/libvlc-module.c:1068
3574 msgid ""
3575 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3576 "overridden in the playlist dialog box."
3577 msgstr ""
3578 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3579 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3580
3581 #: src/libvlc-module.c:1071
3582 msgid "Automatically preparse files"
3583 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:1073
3586 msgid ""
3587 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3588 "metadata)."
3589 msgstr ""
3590 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3591 "zobrazované pri prehrávaní."
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1076
3594 msgid "Authorise meta information fetching"
3595 msgstr "Povoliť získavanie meta-údajov"
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1078
3598 msgid ""
3599 "Specify if you want to attempt to fetch files'meta informations using the "
3600 "network."
3601 msgstr ""
3602 "Zadajte, či sa má program pokúsiť o zistenie meta-informácií o súboroch zo "
3603 "siete."
3604
3605 #: src/libvlc-module.c:1081
3606 msgid "Album art policy"
3607 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1083
3610 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3611 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1089
3614 msgid "Manual download only"
3615 msgstr "Stiahnuť manuálne."
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1090
3618 msgid "When track starts playing"
3619 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
3620
3621 #: src/libvlc-module.c:1091
3622 msgid "As soon as track is added"
3623 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3624
3625 #: src/libvlc-module.c:1093
3626 msgid "Services discovery modules"
3627 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3628
3629 #: src/libvlc-module.c:1095
3630 msgid ""
3631 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3632 "Typical values are sap, hal, ..."
3633 msgstr ""
3634 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3635 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3636
3637 #: src/libvlc-module.c:1098
3638 msgid "Play files randomly forever"
3639 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3640
3641 #: src/libvlc-module.c:1100
3642 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3643 msgstr ""
3644 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3645 "ho neukončíte."
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1104
3648 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3649 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1106
3652 msgid "Repeat current item"
3653 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1108
3656 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3657 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1110
3660 msgid "Play and stop"
3661 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:1112
3664 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3665 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1114
3668 msgid "Play and exit"
3669 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1116
3672 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3673 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1118
3676 msgid "Use media library"
3677 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1120
3680 msgid ""
3681 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3682 "VLC."
3683 msgstr ""
3684 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3685
3686 #: src/libvlc-module.c:1123
3687 msgid "Use playlist tree"
3688 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1125
3691 msgid ""
3692 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3693 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3694 "needed."
3695 msgstr ""
3696 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3697 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3698 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3699 "bude potrebné."
3700
3701 #: src/libvlc-module.c:1129
3702 msgid "Always"
3703 msgstr "Vždy"
3704
3705 #: src/libvlc-module.c:1129
3706 msgid "Never"
3707 msgstr "Nikdy"
3708
3709 #: src/libvlc-module.c:1138
3710 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3711 msgstr ""
3712 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3713 "VLC."
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1141 src/video_output/vout_intf.c:445
3716 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:456
3717 #: modules/gui/macosx/controls.m:509 modules/gui/macosx/controls.m:961
3718 #: modules/gui/macosx/controls.m:991 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3719 #: modules/gui/macosx/intf.m:645 modules/gui/macosx/intf.m:721
3720 #: modules/gui/macosx/intf.m:777
3721 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:568
3722 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3723 msgid "Fullscreen"
3724 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1142
3727 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3728 msgstr ""
3729 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3730 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3731
3732 #: src/libvlc-module.c:1143
3733 msgid "Leave fullscreen"
3734 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3735
3736 #: src/libvlc-module.c:1144
3737 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3738 msgstr ""
3739 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3740 "režimu."
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1145
3743 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3744 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
3745 msgid "Play/Pause"
3746 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3747
3748 #: src/libvlc-module.c:1146
3749 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3750 msgstr ""
3751 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3752 "spustenie prehrávania"
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1147
3755 msgid "Pause only"
3756 msgstr "Len pozastaviť"
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1148
3759 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3760 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1149
3763 msgid "Play only"
3764 msgstr "Len prehrať"
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1150
3767 msgid "Select the hotkey to use to play."
3768 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1151 modules/control/hotkeys.c:694
3771 #: modules/gui/macosx/controls.m:893 modules/gui/macosx/intf.m:686
3772 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:421
3773 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:712
3774 msgid "Faster"
3775 msgstr "Rýchlejšie"
3776
3777 #: src/libvlc-module.c:1152
3778 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3779 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3780
3781 #: src/libvlc-module.c:1153 modules/control/hotkeys.c:700
3782 #: modules/gui/macosx/controls.m:894 modules/gui/macosx/intf.m:687
3783 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:414
3784 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:711
3785 msgid "Slower"
3786 msgstr "Pomalšie"
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1154
3789 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3790 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3791
3792 #: src/libvlc-module.c:1155 modules/control/hotkeys.c:677
3793 #: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:914
3794 #: modules/gui/macosx/intf.m:644 modules/gui/macosx/intf.m:689
3795 #: modules/gui/macosx/intf.m:765 modules/gui/macosx/intf.m:773
3796 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
3797 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1617
3798 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:555
3799 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:516 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:108
3800 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:710
3801 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1537
3802 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:255 modules/misc/notify/notify.c:304
3803 msgid "Next"
3804 msgstr "Ďalej"
3805
3806 #: src/libvlc-module.c:1156
3807 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3808 msgstr ""
3809 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3810 "zaradený v playliste"
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1157 modules/control/hotkeys.c:683
3813 #: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:913
3814 #: modules/gui/macosx/intf.m:639 modules/gui/macosx/intf.m:688
3815 #: modules/gui/macosx/intf.m:766 modules/gui/macosx/intf.m:772
3816 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:554
3817 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:514 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:709
3818 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1536
3819 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:254 modules/misc/notify/notify.c:302
3820 msgid "Previous"
3821 msgstr "Dozadu"
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1158
3824 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3825 msgstr ""
3826 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3827 "súboru v playliste"
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1159 modules/gui/macosx/controls.m:905
3830 #: modules/gui/macosx/intf.m:642 modules/gui/macosx/intf.m:685
3831 #: modules/gui/macosx/intf.m:764 modules/gui/macosx/intf.m:771
3832 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
3833 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:556
3834 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:512 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:101
3835 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3836 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:693
3837 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3838 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1538
3839 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:253 modules/misc/notify/xosd.c:232
3840 msgid "Stop"
3841 msgstr "Stop"
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1160
3844 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3845 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/fbosd.c:132 modules/gui/fbosd.c:201
3848 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:98 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
3849 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 modules/gui/macosx/intf.m:647
3850 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:716 modules/video_filter/marq.c:150
3851 #: modules/video_filter/rss.c:192
3852 msgid "Position"
3853 msgstr "Pozícia"
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1162
3856 msgid "Select the hotkey to display the position."
3857 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1164
3860 msgid "Very short backwards jump"
3861 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3862
3863 #: src/libvlc-module.c:1166
3864 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3865 msgstr ""
3866 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3867 "späť."
3868
3869 #: src/libvlc-module.c:1167
3870 msgid "Short backwards jump"
3871 msgstr "Krátky skok späť"
3872
3873 #: src/libvlc-module.c:1169
3874 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3875 msgstr ""
3876 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1170
3879 msgid "Medium backwards jump"
3880 msgstr "Väčší skok späť"
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1172
3883 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3884 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3885
3886 #: src/libvlc-module.c:1173
3887 msgid "Long backwards jump"
3888 msgstr "Dlhý skok späť"
3889
3890 #: src/libvlc-module.c:1175
3891 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3892 msgstr ""
3893 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3894
3895 #: src/libvlc-module.c:1177
3896 msgid "Very short forward jump"
3897 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1179
3900 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3901 msgstr ""
3902 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1180
3905 msgid "Short forward jump"
3906 msgstr "Krátky skok dopredu"
3907
3908 #: src/libvlc-module.c:1182
3909 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3910 msgstr ""
3911 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1183
3914 msgid "Medium forward jump"
3915 msgstr "Väčší skok dopredu"
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1185
3918 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3919 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1186
3922 msgid "Long forward jump"
3923 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1188
3926 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3927 msgstr ""
3928 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3929 "kus."
3930
3931 #: src/libvlc-module.c:1190
3932 msgid "Very short jump length"
3933 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1191
3936 msgid "Very short jump length, in seconds."
3937 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3938
3939 #: src/libvlc-module.c:1192
3940 msgid "Short jump length"
3941 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3942
3943 #: src/libvlc-module.c:1193
3944 msgid "Short jump length, in seconds."
3945 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3946
3947 #: src/libvlc-module.c:1194
3948 msgid "Medium jump length"
3949 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3950
3951 #: src/libvlc-module.c:1195
3952 msgid "Medium jump length, in seconds."
3953 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1196
3956 msgid "Long jump length"
3957 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1197
3960 msgid "Long jump length, in seconds."
3961 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1199 modules/control/hotkeys.c:244
3964 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278 modules/gui/macosx/intf.m:809
3965 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:542
3966 msgid "Quit"
3967 msgstr "Koniec"
3968
3969 #: src/libvlc-module.c:1200
3970 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3971 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3972
3973 #: src/libvlc-module.c:1201
3974 msgid "Navigate up"
3975 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3976
3977 #: src/libvlc-module.c:1202
3978 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3979 msgstr ""
3980 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3981
3982 #: src/libvlc-module.c:1203
3983 msgid "Navigate down"
3984 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3985
3986 #: src/libvlc-module.c:1204
3987 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3988 msgstr ""
3989 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1205
3992 msgid "Navigate left"
3993 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1206
3996 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3997 msgstr ""
3998 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3999
4000 #: src/libvlc-module.c:1207
4001 msgid "Navigate right"
4002 msgstr "Navigovať smerom doprava"
4003
4004 #: src/libvlc-module.c:1208
4005 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4006 msgstr ""
4007 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
4008 "doprava."
4009
4010 #: src/libvlc-module.c:1209
4011 msgid "Activate"
4012 msgstr "Aktivovať"
4013
4014 #: src/libvlc-module.c:1210
4015 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4016 msgstr ""
4017 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
4018 "menu DVD."
4019
4020 #: src/libvlc-module.c:1211
4021 msgid "Go to the DVD menu"
4022 msgstr "Prejsť na menu DVD"
4023
4024 #: src/libvlc-module.c:1212
4025 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4026 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
4027
4028 #: src/libvlc-module.c:1213
4029 msgid "Select previous DVD title"
4030 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
4031
4032 #: src/libvlc-module.c:1214
4033 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4034 msgstr ""
4035 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
4036
4037 #: src/libvlc-module.c:1215
4038 msgid "Select next DVD title"
4039 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
4040
4041 #: src/libvlc-module.c:1216
4042 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4043 msgstr ""
4044 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1217
4047 msgid "Select prev DVD chapter"
4048 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1218
4051 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4052 msgstr ""
4053 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
4054 "kapitoly v DVD"
4055
4056 #: src/libvlc-module.c:1219
4057 msgid "Select next DVD chapter"
4058 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
4059
4060 #: src/libvlc-module.c:1220
4061 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4062 msgstr ""
4063 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1221
4066 msgid "Volume up"
4067 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
4068
4069 #: src/libvlc-module.c:1222
4070 msgid "Select the key to increase audio volume."
4071 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
4072
4073 #: src/libvlc-module.c:1223
4074 msgid "Volume down"
4075 msgstr "Znížiť hlasitosť"
4076
4077 #: src/libvlc-module.c:1224
4078 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4079 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
4080
4081 #: src/libvlc-module.c:1225 modules/access/v4l2/v4l2.c:194
4082 #: modules/gui/macosx/controls.m:951 modules/gui/macosx/intf.m:706
4083 #: modules/gui/macosx/intf.m:767 modules/gui/macosx/intf.m:776
4084 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:595
4085 msgid "Mute"
4086 msgstr "Stlmiť"
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:1226
4089 msgid "Select the key to mute audio."
4090 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
4091
4092 #: src/libvlc-module.c:1227
4093 msgid "Subtitle delay up"
4094 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
4095
4096 #: src/libvlc-module.c:1228
4097 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4098 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
4099
4100 #: src/libvlc-module.c:1229
4101 msgid "Subtitle delay down"
4102 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
4103
4104 #: src/libvlc-module.c:1230
4105 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4106 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
4107
4108 #: src/libvlc-module.c:1231
4109 msgid "Audio delay up"
4110 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
4111
4112 #: src/libvlc-module.c:1232
4113 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4114 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
4115
4116 #: src/libvlc-module.c:1233
4117 msgid "Audio delay down"
4118 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
4119
4120 #: src/libvlc-module.c:1234
4121 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4122 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
4123
4124 #: src/libvlc-module.c:1241
4125 msgid "Play playlist bookmark 1"
4126 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
4127
4128 #: src/libvlc-module.c:1242
4129 msgid "Play playlist bookmark 2"
4130 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
4131
4132 #: src/libvlc-module.c:1243
4133 msgid "Play playlist bookmark 3"
4134 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
4135
4136 #: src/libvlc-module.c:1244
4137 msgid "Play playlist bookmark 4"
4138 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
4139
4140 #: src/libvlc-module.c:1245
4141 msgid "Play playlist bookmark 5"
4142 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:1246
4145 msgid "Play playlist bookmark 6"
4146 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:1247
4149 msgid "Play playlist bookmark 7"
4150 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:1248
4153 msgid "Play playlist bookmark 8"
4154 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1249
4157 msgid "Play playlist bookmark 9"
4158 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
4159
4160 #: src/libvlc-module.c:1250
4161 msgid "Play playlist bookmark 10"
4162 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
4163
4164 #: src/libvlc-module.c:1251
4165 msgid "Select the key to play this bookmark."
4166 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
4167
4168 #: src/libvlc-module.c:1252
4169 msgid "Set playlist bookmark 1"
4170 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
4171
4172 #: src/libvlc-module.c:1253
4173 msgid "Set playlist bookmark 2"
4174 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1254
4177 msgid "Set playlist bookmark 3"
4178 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1255
4181 msgid "Set playlist bookmark 4"
4182 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1256
4185 msgid "Set playlist bookmark 5"
4186 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1257
4189 msgid "Set playlist bookmark 6"
4190 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1258
4193 msgid "Set playlist bookmark 7"
4194 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1259
4197 msgid "Set playlist bookmark 8"
4198 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1260
4201 msgid "Set playlist bookmark 9"
4202 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1261
4205 msgid "Set playlist bookmark 10"
4206 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1262
4209 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4210 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1264 modules/control/hotkeys.c:87
4213 msgid "Playlist bookmark 1"
4214 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1265 modules/control/hotkeys.c:88
4217 msgid "Playlist bookmark 2"
4218 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1266 modules/control/hotkeys.c:89
4221 msgid "Playlist bookmark 3"
4222 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1267 modules/control/hotkeys.c:90
4225 msgid "Playlist bookmark 4"
4226 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1268 modules/control/hotkeys.c:91
4229 msgid "Playlist bookmark 5"
4230 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
4231
4232 #: src/libvlc-module.c:1269 modules/control/hotkeys.c:92
4233 msgid "Playlist bookmark 6"
4234 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
4235
4236 #: src/libvlc-module.c:1270 modules/control/hotkeys.c:93
4237 msgid "Playlist bookmark 7"
4238 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
4239
4240 #: src/libvlc-module.c:1271 modules/control/hotkeys.c:94
4241 msgid "Playlist bookmark 8"
4242 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1272 modules/control/hotkeys.c:95
4245 msgid "Playlist bookmark 9"
4246 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1273 modules/control/hotkeys.c:96
4249 msgid "Playlist bookmark 10"
4250 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1275
4253 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4254 msgstr ""
4255 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
4256 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
4257 "kliknutím."
4258
4259 #: src/libvlc-module.c:1277
4260 msgid "Go back in browsing history"
4261 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
4262
4263 #: src/libvlc-module.c:1278
4264 msgid ""
4265 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
4266 "history."
4267 msgstr ""
4268 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
4269 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
4270
4271 #: src/libvlc-module.c:1279
4272 msgid "Go forward in browsing history"
4273 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
4274
4275 #: src/libvlc-module.c:1280
4276 msgid ""
4277 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
4278 "history."
4279 msgstr ""
4280 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
4281 "ktoré si chcete prehliadať."
4282
4283 #: src/libvlc-module.c:1282
4284 msgid "Cycle audio track"
4285 msgstr "Opakovať audio-stopu"
4286
4287 #: src/libvlc-module.c:1283
4288 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4289 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
4290
4291 #: src/libvlc-module.c:1284
4292 msgid "Cycle subtitle track"
4293 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
4294
4295 #: src/libvlc-module.c:1285
4296 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4297 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
4298
4299 #: src/libvlc-module.c:1286
4300 msgid "Cycle source aspect ratio"
4301 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
4302
4303 #: src/libvlc-module.c:1287
4304 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4305 msgstr ""
4306 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
4307 "videa"
4308
4309 #: src/libvlc-module.c:1288
4310 msgid "Cycle video crop"
4311 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
4312
4313 #: src/libvlc-module.c:1289
4314 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4315 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
4316
4317 #: src/libvlc-module.c:1290
4318 msgid "Cycle deinterlace modes"
4319 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
4320
4321 #: src/libvlc-module.c:1291
4322 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4323 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
4324
4325 #: src/libvlc-module.c:1292
4326 msgid "Show interface"
4327 msgstr "Zobraziť rohranie"
4328
4329 #: src/libvlc-module.c:1293
4330 msgid "Raise the interface above all other windows."
4331 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
4332
4333 #: src/libvlc-module.c:1294
4334 msgid "Hide interface"
4335 msgstr "Skryť rozhranie"
4336
4337 #: src/libvlc-module.c:1295
4338 msgid "Lower the interface below all other windows."
4339 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
4340
4341 #: src/libvlc-module.c:1296
4342 msgid "Take video snapshot"
4343 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
4344
4345 #: src/libvlc-module.c:1297
4346 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4347 msgstr ""
4348 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
4349
4350 #: src/libvlc-module.c:1299 modules/access_filter/record.c:55
4351 #: modules/access_filter/record.c:56
4352 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:307
4353 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:176
4354 msgid "Record"
4355 msgstr "Nahrať"
4356
4357 #: src/libvlc-module.c:1300
4358 msgid "Record access filter start/stop."
4359 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4360
4361 #: src/libvlc-module.c:1301 modules/access_filter/dump.c:53
4362 #: modules/access_filter/dump.c:54 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:183
4363 msgid "Dump"
4364 msgstr "Analyzovať"
4365
4366 #: src/libvlc-module.c:1302
4367 msgid "Media dump access filter trigger."
4368 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4369
4370 #: src/libvlc-module.c:1304
4371 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4372 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4373
4374 #: src/libvlc-module.c:1305
4375 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4376 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4377
4378 #: src/libvlc-module.c:1308
4379 msgid "Toggle random playlist playback"
4380 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4381
4382 #: src/libvlc-module.c:1313 src/libvlc-module.c:1314
4383 msgid "Un-Zoom"
4384 msgstr "Oddialiť"
4385
4386 #: src/libvlc-module.c:1316 src/libvlc-module.c:1317
4387 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4388 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4389
4390 #: src/libvlc-module.c:1318 src/libvlc-module.c:1319
4391 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4392 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4393
4394 #: src/libvlc-module.c:1321 src/libvlc-module.c:1322
4395 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4396 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4397
4398 #: src/libvlc-module.c:1323 src/libvlc-module.c:1324
4399 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4400 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4401
4402 #: src/libvlc-module.c:1326 src/libvlc-module.c:1327
4403 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4404 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4405
4406 #: src/libvlc-module.c:1328 src/libvlc-module.c:1329
4407 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4408 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4409
4410 #: src/libvlc-module.c:1331 src/libvlc-module.c:1332
4411 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4412 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4413
4414 #: src/libvlc-module.c:1333 src/libvlc-module.c:1334
4415 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4416 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4417
4418 #: src/libvlc-module.c:1336
4419 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4420 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
4421
4422 #: src/libvlc-module.c:1338
4423 msgid ""
4424 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
4425 "output for the time being."
4426 msgstr ""
4427 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
4428 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
4429
4430 #: src/libvlc-module.c:1341
4431 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4432 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4433
4434 #: src/libvlc-module.c:1342
4435 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
4436 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4437
4438 #: src/libvlc-module.c:1343
4439 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4440 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
4441
4442 #: src/libvlc-module.c:1344
4443 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
4444 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4445
4446 #: src/libvlc-module.c:1345
4447 msgid "Highlight widget on the right"
4448 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
4449
4450 #: src/libvlc-module.c:1347
4451 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4452 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
4453
4454 #: src/libvlc-module.c:1348
4455 msgid "Highlight widget on the left"
4456 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
4457
4458 #: src/libvlc-module.c:1350
4459 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
4460 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
4461
4462 #: src/libvlc-module.c:1351
4463 msgid "Highlight widget on top"
4464 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
4465
4466 #: src/libvlc-module.c:1353
4467 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
4468 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
4469
4470 #: src/libvlc-module.c:1354
4471 msgid "Highlight widget below"
4472 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
4473
4474 #: src/libvlc-module.c:1356
4475 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
4476 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
4477
4478 #: src/libvlc-module.c:1357
4479 msgid "Select current widget"
4480 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
4481
4482 #: src/libvlc-module.c:1359
4483 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
4484 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
4485
4486 #: src/libvlc-module.c:1362
4487 #, fuzzy, c-format
4488 msgid ""
4489 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
4490 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
4491 "in the playlist.\n"
4492 "The first item specified will be played first.\n"
4493 "\n"
4494 "Options-styles:\n"
4495 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
4496 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4497 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4498 "            and that overrides previous settings.\n"
4499 "\n"
4500 "Stream MRL syntax:\n"
4501 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4502 "option=value ...]\n"
4503 "\n"
4504 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4505 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4506 "\n"
4507 "URL syntax:\n"
4508 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4509 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4510 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4511 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4512 "  screen://                      Screen capture\n"
4513 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4514 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4515 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4516 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4517 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4518 "  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
4519 "certain time\n"
4520 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
4521 msgstr ""
4522 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
4523 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
4524 "zaradia do playlistu.\n"
4525 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
4526 "\n"
4527 "Nastavenia štýlov:\n"
4528 "  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
4529 "programu.\n"
4530 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4531 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4532 "            and that overrides previous settings.\n"
4533 "\n"
4534 "Stream MRL syntax:\n"
4535 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4536 "option=value ...]\n"
4537 "\n"
4538 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4539 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4540 "\n"
4541 "URL syntax:\n"
4542 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4543 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4544 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4545 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4546 "  screen://                      Screen capture\n"
4547 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4548 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4549 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4550 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4551 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4552 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4553 "certain time\n"
4554 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4555
4556 #: src/libvlc-module.c:1498 src/video_output/vout_intf.c:451
4557 #: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:960
4558 #: modules/gui/macosx/intf.m:723 modules/gui/macosx/intf.m:778
4559 #: modules/video_output/snapshot.c:79
4560 msgid "Snapshot"
4561 msgstr "Snímka"
4562
4563 #: src/libvlc-module.c:1516
4564 msgid "Window properties"
4565 msgstr "Vlastnosti okna"
4566
4567 #: src/libvlc-module.c:1559
4568 msgid "Subpictures"
4569 msgstr "Sub-obrázky"
4570
4571 #: src/libvlc-module.c:1566 modules/codec/subtitles/subsdec.c:114
4572 #: modules/demux/subtitle.c:68 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
4573 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:717 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:723
4574 msgid "Subtitles"
4575 msgstr "Titulky"
4576
4577 #: src/libvlc-module.c:1583 modules/stream_out/transcode.c:155
4578 msgid "Overlays"
4579 msgstr "Prekryvy/Titulky"
4580
4581 #: src/libvlc-module.c:1591
4582 msgid "Track settings"
4583 msgstr "Nastavenia stopy"
4584
4585 #: src/libvlc-module.c:1613
4586 msgid "Playback control"
4587 msgstr "Kontrola prehrávania"
4588
4589 #: src/libvlc-module.c:1630
4590 msgid "Default devices"
4591 msgstr "Predvolené zariadenia"
4592
4593 #: src/libvlc-module.c:1639
4594 msgid "Network settings"
4595 msgstr "Nastavenia siete"
4596
4597 #: src/libvlc-module.c:1651
4598 msgid "Socks proxy"
4599 msgstr "Socks proxy"
4600
4601 #: src/libvlc-module.c:1660
4602 msgid "Metadata"
4603 msgstr "Meta-dáta"
4604
4605 #: src/libvlc-module.c:1690
4606 msgid "Decoders"
4607 msgstr "Dekodéry"
4608
4609 #: src/libvlc-module.c:1697 modules/access/v4l2/v4l2.c:91
4610 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
4611 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:521
4612 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:267
4613 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
4614 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
4615 msgid "Input"
4616 msgstr "Vstup"
4617
4618 #: src/libvlc-module.c:1737
4619 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
4620 msgid "VLM"
4621 msgstr "VLM"
4622
4623 #: src/libvlc-module.c:1770
4624 msgid "CPU"
4625 msgstr "Procesor (CPU)"
4626
4627 #: src/libvlc-module.c:1792
4628 msgid "Special modules"
4629 msgstr "Špeciálne moduly"
4630
4631 #: src/libvlc-module.c:1798
4632 msgid "Plugins"
4633 msgstr "Prídavné moduly"
4634
4635 #: src/libvlc-module.c:1807
4636 msgid "Performance options"
4637 msgstr "Nastavenia výkonu"
4638
4639 #: src/libvlc-module.c:1812
4640 #, fuzzy
4641 msgid "Security options"
4642 msgstr "Vlastnosti titulkov"
4643
4644 #: src/libvlc-module.c:1964
4645 msgid "Hot keys"
4646 msgstr "Horúce klávesy"
4647
4648 #: src/libvlc-module.c:2349
4649 msgid "Jump sizes"
4650 msgstr "Veľkosti skoku"
4651
4652 #: src/libvlc-module.c:2426
4653 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4654 msgstr ""
4655 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4656 "advanced)"
4657
4658 #: src/libvlc-module.c:2429
4659 msgid ""
4660 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4661 "--help-verbose)"
4662 msgstr ""
4663 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4664 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
4665
4666 #: src/libvlc-module.c:2432
4667 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4668 msgstr ""
4669 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
4670 "programu"
4671
4672 #: src/libvlc-module.c:2434
4673 msgid "print a list of available modules"
4674 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4675
4676 #: src/libvlc-module.c:2436
4677 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4678 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
4679
4680 #: src/libvlc-module.c:2438
4681 msgid ""
4682 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4683 "verbose)"
4684 msgstr ""
4685 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4686 "parametrami --advanced a --help-verbose)"
4687
4688 #: src/libvlc-module.c:2441
4689 msgid "save the current command line options in the config"
4690 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
4691
4692 #: src/libvlc-module.c:2443
4693 msgid "reset the current config to the default values"
4694 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4695
4696 #: src/libvlc-module.c:2445
4697 msgid "use alternate config file"
4698 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4699
4700 #: src/libvlc-module.c:2447
4701 msgid "resets the current plugins cache"
4702 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4703
4704 #: src/libvlc-module.c:2449
4705 msgid "print version information"
4706 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4707
4708 #: src/libvlc-module.c:2500
4709 msgid "main program"
4710 msgstr "hlavný program"
4711
4712 #: src/misc/update.c:1363
4713 msgid "File can not be verified"
4714 msgstr ""
4715
4716 #: src/misc/update.c:1364
4717 #, c-format
4718 msgid ""
4719 "It was not possible to downlaod a cryptographic signature for downloaded "
4720 "file \"%s\", and so VLC deleted it."
4721 msgstr ""
4722
4723 #: src/misc/update.c:1375
4724 #, fuzzy
4725 msgid "Invalid signature"
4726 msgstr "Nesprávny výber"
4727
4728 #: src/misc/update.c:1376
4729 #, c-format
4730 msgid ""
4731 "The cryptographic signature for downloaded file \"%s\" was invalid and "
4732 "couldn't be used to securely verify it, and so VLC deleted it."
4733 msgstr ""
4734
4735 #: src/misc/update.c:1388
4736 #, fuzzy
4737 msgid "File not verifiable"
4738 msgstr "Skryť rozhranie"
4739
4740 #: src/misc/update.c:1389
4741 #, c-format
4742 msgid ""
4743 "It was not possible to securely verify downloaded file \"%s\", and so VLC "
4744 "deleted it."
4745 msgstr ""
4746
4747 #: src/misc/update.c:1400 src/misc/update.c:1412
4748 #, fuzzy
4749 msgid "File corrupted"
4750 msgstr "Analyzátor súboru"
4751
4752 #: src/misc/update.c:1401 src/misc/update.c:1413
4753 #, c-format
4754 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted, and so VLC deleted it."
4755 msgstr ""
4756
4757 #: src/misc/variables.c:1114
4758 #, c-format
4759 msgid ""
4760 "playlist item is making use of the following unsafe option '%s', which may "
4761 "be harmful if used in a malicious way, authorize it ?"
4762 msgstr ""
4763
4764 #: src/misc/variables.c:1115
4765 msgid "WARNING: Unsafe Playlist"
4766 msgstr ""
4767
4768 #: src/misc/variables.c:1115 modules/gui/macosx/update.m:92
4769 msgid "Yes"
4770 msgstr "Áno"
4771
4772 #: src/misc/variables.c:1115 modules/gui/macosx/update.m:92
4773 msgid "No"
4774 msgstr "Nie"
4775
4776 #: src/playlist/tree.c:65 modules/access/bda/bda.c:61
4777 #: modules/access/bda/bda.c:113 modules/access/bda/bda.c:121
4778 #: modules/access/bda/bda.c:128 modules/access/bda/bda.c:134
4779 #: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/bda/bda.c:146
4780 #: modules/access/bda/bda.c:152
4781 msgid "Undefined"
4782 msgstr "Nedefinované"
4783
4784 #: src/text/iso-639_def.h:38
4785 msgid "Afar"
4786 msgstr " Afar"
4787
4788 #: src/text/iso-639_def.h:39
4789 msgid "Abkhazian"
4790 msgstr "Abcházsky"
4791
4792 #: src/text/iso-639_def.h:40
4793 msgid "Afrikaans"
4794 msgstr "Africky"
4795
4796 #: src/text/iso-639_def.h:41
4797 msgid "Albanian"
4798 msgstr "Albánsky"
4799
4800 #: src/text/iso-639_def.h:42
4801 msgid "Amharic"
4802 msgstr " Amharic"
4803
4804 #: src/text/iso-639_def.h:44
4805 msgid "Armenian"
4806 msgstr "Arménsky"
4807
4808 #: src/text/iso-639_def.h:45
4809 msgid "Assamese"
4810 msgstr " Assamese"
4811
4812 #: src/text/iso-639_def.h:46
4813 msgid "Avestan"
4814 msgstr " Avestan"
4815
4816 #: src/text/iso-639_def.h:47
4817 msgid "Aymara"
4818 msgstr " Aymara"
4819
4820 #: src/text/iso-639_def.h:48
4821 msgid "Azerbaijani"
4822 msgstr "Azerbajdžansky"
4823
4824 #: src/text/iso-639_def.h:49
4825 msgid "Bashkir"
4826 msgstr " Bashkir"
4827
4828 #: src/text/iso-639_def.h:50
4829 msgid "Basque"
4830 msgstr "Baskicky"
4831
4832 #: src/text/iso-639_def.h:51
4833 msgid "Belarusian"
4834 msgstr "Bielorusky"
4835
4836 #: src/text/iso-639_def.h:52
4837 msgid "Bengali"
4838 msgstr "Bengálsky"
4839
4840 #: src/text/iso-639_def.h:53
4841 msgid "Bihari"
4842 msgstr " Bihari"
4843
4844 #: src/text/iso-639_def.h:54
4845 msgid "Bislama"
4846 msgstr " Bislama"
4847
4848 #: src/text/iso-639_def.h:55
4849 msgid "Bosnian"
4850 msgstr "Bosniansky"
4851
4852 #: src/text/iso-639_def.h:56
4853 msgid "Breton"
4854 msgstr "Bretónsky"
4855
4856 #: src/text/iso-639_def.h:57
4857 msgid "Bulgarian"
4858 msgstr "Bulharsky"
4859
4860 #: src/text/iso-639_def.h:58
4861 msgid "Burmese"
4862 msgstr " Burmese"
4863
4864 #: src/text/iso-639_def.h:60
4865 msgid "Chamorro"
4866 msgstr " Chamorro"
4867
4868 #: src/text/iso-639_def.h:61
4869 msgid "Chechen"
4870 msgstr "Čečensky"
4871
4872 #: src/text/iso-639_def.h:62
4873 msgid "Chinese"
4874 msgstr "Čínsky"
4875
4876 #: src/text/iso-639_def.h:63
4877 msgid "Church Slavic"
4878 msgstr "Church Slavic"
4879
4880 #: src/text/iso-639_def.h:64
4881 msgid "Chuvash"
4882 msgstr " Chuvash"
4883
4884 #: src/text/iso-639_def.h:65
4885 msgid "Cornish"
4886 msgstr " Cornish"
4887
4888 #: src/text/iso-639_def.h:66
4889 msgid "Corsican"
4890 msgstr "Korzicky"
4891
4892 #: src/text/iso-639_def.h:70
4893 msgid "Dzongkha"
4894 msgstr " Dzongkha"
4895
4896 #: src/text/iso-639_def.h:71
4897 msgid "English"
4898 msgstr "Anglicky"
4899
4900 #: src/text/iso-639_def.h:72
4901 msgid "Esperanto"
4902 msgstr "Esperanto"
4903
4904 #: src/text/iso-639_def.h:73
4905 msgid "Estonian"
4906 msgstr "Estónsky"
4907
4908 #: src/text/iso-639_def.h:74
4909 msgid "Faroese"
4910 msgstr " Faroese"
4911
4912 #: src/text/iso-639_def.h:75
4913 msgid "Fijian"
4914 msgstr " Fijian"
4915
4916 #: src/text/iso-639_def.h:78
4917 msgid "Frisian"
4918 msgstr "Frízsky"
4919
4920 #: src/text/iso-639_def.h:81
4921 msgid "Gaelic (Scots)"
4922 msgstr "Škótsky"
4923
4924 #: src/text/iso-639_def.h:82
4925 msgid "Irish"
4926 msgstr "Írsky"
4927
4928 #: src/text/iso-639_def.h:83
4929 msgid "Gallegan"
4930 msgstr " Gallegan"
4931
4932 #: src/text/iso-639_def.h:84
4933 msgid "Manx"
4934 msgstr " Manx"
4935
4936 #: src/text/iso-639_def.h:85
4937 msgid "Greek, Modern ()"
4938 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
4939
4940 #: src/text/iso-639_def.h:86
4941 msgid "Guarani"
4942 msgstr " Guarani"
4943
4944 #: src/text/iso-639_def.h:87
4945 msgid "Gujarati"
4946 msgstr " Gujarati"
4947
4948 #: src/text/iso-639_def.h:89
4949 msgid "Herero"
4950 msgstr " Herero"
4951
4952 #: src/text/iso-639_def.h:90
4953 msgid "Hindi"
4954 msgstr " Hindi"
4955
4956 #: src/text/iso-639_def.h:91
4957 msgid "Hiri Motu"
4958 msgstr " Hiri Motu"
4959
4960 #: src/text/iso-639_def.h:93
4961 msgid "Icelandic"
4962 msgstr "Islandsky"
4963
4964 #: src/text/iso-639_def.h:94
4965 msgid "Inuktitut"
4966 msgstr " Inuktitut"
4967
4968 #: src/text/iso-639_def.h:95
4969 msgid "Interlingue"
4970 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4971
4972 #: src/text/iso-639_def.h:96
4973 msgid "Interlingua"
4974 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4975
4976 #: src/text/iso-639_def.h:97
4977 msgid "Indonesian"
4978 msgstr "Indonézsky"
4979
4980 #: src/text/iso-639_def.h:98
4981 msgid "Inupiaq"
4982 msgstr " Inupiaq"
4983
4984 #: src/text/iso-639_def.h:100
4985 msgid "Javanese"
4986 msgstr " Javanese"
4987
4988 #: src/text/iso-639_def.h:102
4989 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4990 msgstr " Kalaallisut (Greenlandic)"
4991
4992 #: src/text/iso-639_def.h:103
4993 msgid "Kannada"
4994 msgstr "Kannada"
4995
4996 #: src/text/iso-639_def.h:104
4997 msgid "Kashmiri"
4998 msgstr " Kashmiri"
4999
5000 #: src/text/iso-639_def.h:105
5001 msgid "Kazakh"
5002 msgstr "Kazašsky"
5003
5004 #: src/text/iso-639_def.h:106
5005 msgid "Khmer"
5006 msgstr " kmérov"
5007
5008 #: src/text/iso-639_def.h:107
5009 msgid "Kikuyu"
5010 msgstr " Kikuyu"
5011
5012 #: src/text/iso-639_def.h:108
5013 msgid "Kinyarwanda"
5014 msgstr " Kinyarwanda"
5015
5016 #: src/text/iso-639_def.h:109
5017 msgid "Kirghiz"
5018 msgstr "Kirgizsky"
5019
5020 #: src/text/iso-639_def.h:110
5021 msgid "Komi"
5022 msgstr " Komi"
5023
5024 #: src/text/iso-639_def.h:112
5025 msgid "Kuanyama"
5026 msgstr " Kuanyama"
5027
5028 #: src/text/iso-639_def.h:113
5029 msgid "Kurdish"
5030 msgstr "Kurdsky"
5031
5032 #: src/text/iso-639_def.h:114
5033 msgid "Lao"
5034 msgstr " Lao"
5035
5036 #: src/text/iso-639_def.h:115
5037 msgid "Latin"
5038 msgstr "Latinsky"
5039
5040 #: src/text/iso-639_def.h:116
5041 msgid "Latvian"
5042 msgstr "Lotyšsky"
5043
5044 #: src/text/iso-639_def.h:117
5045 msgid "Lingala"
5046 msgstr " Lingala"
5047
5048 #: src/text/iso-639_def.h:118
5049 msgid "Lithuanian"
5050 msgstr "Litovsky"
5051
5052 #: src/text/iso-639_def.h:119
5053 msgid "Letzeburgesch"
5054 msgstr "Luxembursky"
5055
5056 #: src/text/iso-639_def.h:120
5057 msgid "Macedonian"
5058 msgstr "Macedónsky"
5059
5060 #: src/text/iso-639_def.h:121
5061 msgid "Marshall"
5062 msgstr " Marshall"
5063
5064 #: src/text/iso-639_def.h:122
5065 msgid "Malayalam"
5066 msgstr " Malayalam"
5067
5068 #: src/text/iso-639_def.h:123
5069 msgid "Maori"
5070 msgstr "Maori"
5071
5072 #: src/text/iso-639_def.h:124
5073 msgid "Marathi"
5074 msgstr " Marathi"
5075
5076 #: src/text/iso-639_def.h:126
5077 msgid "Malagasy"
5078 msgstr " Malagasy"
5079
5080 #: src/text/iso-639_def.h:127
5081 msgid "Maltese"
5082 msgstr " Maltese"
5083
5084 #: src/text/iso-639_def.h:128
5085 msgid "Moldavian"
5086 msgstr "Moldavsky"
5087
5088 #: src/text/iso-639_def.h:129
5089 msgid "Mongolian"
5090 msgstr "Mongolsky"
5091
5092 #: src/text/iso-639_def.h:130
5093 msgid "Nauru"
5094 msgstr "Nauru"
5095
5096 #: src/text/iso-639_def.h:131
5097 msgid "Navajo"
5098 msgstr "Navajo"
5099
5100 #: src/text/iso-639_def.h:132
5101 msgid "Ndebele, South"
5102 msgstr " Ndebele, juh"
5103
5104 #: src/text/iso-639_def.h:133
5105 msgid "Ndebele, North"
5106 msgstr " Ndebele, sever"
5107
5108 #: src/text/iso-639_def.h:134
5109 msgid "Ndonga"
5110 msgstr " Ndonga"
5111
5112 #: src/text/iso-639_def.h:135
5113 msgid "Nepali"
5114 msgstr "Nepálsky"
5115
5116 #: src/text/iso-639_def.h:136
5117 msgid "Norwegian"
5118 msgstr "Nórsky"
5119
5120 #: src/text/iso-639_def.h:137
5121 msgid "Norwegian Nynorsk"
5122 msgstr "Nórsky (sever)"
5123
5124 #: src/text/iso-639_def.h:138
5125 msgid "Norwegian Bokmaal"
5126 msgstr "Nórsky (juh)"
5127
5128 #: src/text/iso-639_def.h:139
5129 msgid "Chichewa; Nyanja"
5130 msgstr " Chichewa; Nyanja"
5131
5132 #: src/text/iso-639_def.h:140
5133 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
5134 msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
5135
5136 #: src/text/iso-639_def.h:141
5137 msgid "Oriya"
5138 msgstr " Oriya"
5139
5140 #: src/text/iso-639_def.h:142
5141 msgid "Oromo"
5142 msgstr " Oromo"
5143
5144 #: src/text/iso-639_def.h:144
5145 msgid "Ossetian; Ossetic"
5146 msgstr "Osetsky"
5147
5148 #: src/text/iso-639_def.h:145
5149 msgid "Panjabi"
5150 msgstr "Panjabi"
5151
5152 #: src/text/iso-639_def.h:147
5153 msgid "Pali"
5154 msgstr " Pali"
5155
5156 #: src/text/iso-639_def.h:149
5157 msgid "Portuguese"
5158 msgstr "Portugalsky"
5159
5160 #: src/text/iso-639_def.h:150
5161 msgid "Pushto"
5162 msgstr " Pushto"
5163
5164 #: src/text/iso-639_def.h:151
5165 msgid "Quechua"
5166 msgstr " Quechua"
5167
5168 #: src/text/iso-639_def.h:152
5169 msgid "Original audio"
5170 msgstr "Originálny zvuk"
5171
5172 #: src/text/iso-639_def.h:153
5173 msgid "Raeto-Romance"
5174 msgstr "Rétorománsky"
5175
5176 #: src/text/iso-639_def.h:155
5177 msgid "Rundi"
5178 msgstr " Rundi"
5179
5180 #: src/text/iso-639_def.h:157
5181 msgid "Sango"
5182 msgstr " Sango"
5183
5184 #: src/text/iso-639_def.h:158
5185 msgid "Sanskrit"
5186 msgstr "Sanskrit"
5187
5188 #: src/text/iso-639_def.h:159
5189 msgid "Serbian"
5190 msgstr "Srbsky"
5191
5192 #: src/text/iso-639_def.h:160
5193 msgid "Croatian"
5194 msgstr "Chorvátsky"
5195
5196 #: src/text/iso-639_def.h:161
5197 msgid "Sinhalese"
5198 msgstr "Sinhalese"
5199
5200 #: src/text/iso-639_def.h:164
5201 msgid "Northern Sami"
5202 msgstr "Severná Samoa"
5203
5204 #: src/text/iso-639_def.h:165
5205 msgid "Samoan"
5206 msgstr "Samoa"