Fix gettext syntax
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY-AT-MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-08-18 18:59+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2008-08-16 11:18+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_common.h:893
18 msgid ""
19 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
20 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
21 "see the file named COPYING for details.\n"
22 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
23 msgstr ""
24 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
25 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
26 "Licencie;\n"
27 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:32
30 msgid "VLC preferences"
31 msgstr "Nastavenia programu VLC"
32
33 #: include/vlc_config_cat.h:34
34 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
35 msgstr ""
36 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
37 "\"."
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:127
40 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
41 #: modules/visualization/visual/visual.c:116
42 msgid "General"
43 msgstr "Všeobecné"
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:39 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:166
46 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
47 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:832 modules/misc/dummy/dummy.c:68
48 msgid "Interface"
49 msgstr "Rozhranie"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:40
52 msgid "Settings for VLC's interfaces"
53 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:42
56 msgid "General interface settings"
57 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:44
60 msgid "Main interfaces"
61 msgstr "Hlavné rozhrania"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:45
64 msgid "Settings for the main interface"
65 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc-module.c:158
68 msgid "Control interfaces"
69 msgstr "Ovládanie rozhraní"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:48
72 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
73 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
76 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:186
77 msgid "Hotkeys settings"
78 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:2060
81 #: src/libvlc-module.c:1431 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
82 #: modules/gui/macosx/intf.m:550 modules/gui/macosx/output.m:170
83 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:110 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:170
84 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
85 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:522
86 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
87 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:725 modules/stream_out/transcode.c:199
88 msgid "Audio"
89 msgstr "Zvuk"
90
91 #: include/vlc_config_cat.h:55
92 msgid "Audio settings"
93 msgstr "Nastavenia zvuku"
94
95 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:58
96 msgid "General audio settings"
97 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
100 #: src/video_output/video_output.c:415
101 msgid "Filters"
102 msgstr "Filtre"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:62
105 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
106 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:96
109 #: modules/gui/macosx/intf.m:560 modules/gui/macosx/intf.m:561
110 msgid "Visualizations"
111 msgstr "Vizualizácie"
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:170
114 msgid "Audio visualizations"
115 msgstr "Vizualizácie zvuku"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:68 include/vlc_config_cat.h:81
118 msgid "Output modules"
119 msgstr "Výstupné moduly"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:69
122 msgid "These are general settings for audio output modules."
123 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
124
125 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc-module.c:1835
126 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:860 modules/stream_out/transcode.c:231
127 msgid "Miscellaneous"
128 msgstr "Rôzne"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:72
131 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
132 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:2088
135 #: src/libvlc-module.c:1481 modules/gui/macosx/intf.m:563
136 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:99
137 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:174 modules/gui/macosx/wizard.m:379
138 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:523
139 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
140 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:628 modules/misc/dummy/dummy.c:98
141 #: modules/stream_out/transcode.c:168
142 msgid "Video"
143 msgstr "Video"
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:76
146 msgid "Video settings"
147 msgstr "Nastavenia videa"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:78 include/vlc_config_cat.h:79
150 msgid "General video settings"
151 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:83
154 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
155 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:87
158 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
159 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:89
162 msgid "Subtitles/OSD"
163 msgstr "Titulky/OSD"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:90
166 msgid ""
167 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
168 "subpictures\"."
169 msgstr ""
170 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
171 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:99
174 msgid "Input / Codecs"
175 msgstr "Vstup / Kodeky"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:100
178 msgid ""
179 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
180 "VLC. Encoder settings can also be found here."
181 msgstr ""
182 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
183 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:103
186 msgid "Access modules"
187 msgstr "Prístupové moduly"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:105
190 msgid ""
191 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
192 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
193 msgstr ""
194 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
195 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
196 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
197
198 #: include/vlc_config_cat.h:109
199 msgid "Access filters"
200 msgstr "Prístupové filtre"
201
202 #: include/vlc_config_cat.h:111
203 msgid ""
204 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
205 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
206 "you are doing."
207 msgstr ""
208 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
209 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
210 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:115
213 msgid "Demuxers"
214 msgstr "Demuxéry"
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:116
217 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
218 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:118
221 msgid "Video codecs"
222 msgstr "Video kodeky"
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:119
225 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
226 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:121
229 msgid "Audio codecs"
230 msgstr "Audio kodeky"
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:122
233 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
234 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:124
237 msgid "Other codecs"
238 msgstr "Iné kodeky"
239
240 #: include/vlc_config_cat.h:125
241 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
242 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:128
245 msgid "General input settings. Use with care."
246 msgstr ""
247 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc-module.c:1761
250 msgid "Stream output"
251 msgstr "Výstupný tok"
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:133
254 msgid ""
255 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
256 "incoming streams.\n"
257 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
258 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
259 "RTSP).\n"
260 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
261 "duplicating...)."
262 msgstr ""
263 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
264 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
265 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
266 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
267 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
268 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
269
270 #: include/vlc_config_cat.h:141
271 msgid "General stream output settings"
272 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
273
274 #: include/vlc_config_cat.h:143
275 msgid "Muxers"
276 msgstr "Muxéry"
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:145
279 msgid ""
280 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
281 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
282 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
283 "You can also set default parameters for each muxer."
284 msgstr ""
285 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
286 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
287 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
288 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
289 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
290
291 #: include/vlc_config_cat.h:151
292 msgid "Access output"
293 msgstr "Access output"
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:153
296 msgid ""
297 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
298 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
299 "should probably not do that.\n"
300 "You can also set default parameters for each access output."
301 msgstr ""
302 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
303 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
304 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
305 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
306 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
307
308 #: include/vlc_config_cat.h:158
309 msgid "Packetizers"
310 msgstr "Paketizéry"
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:160
313 msgid ""
314 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
315 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
316 "not do that.\n"
317 "You can also set default parameters for each packetizer."
318 msgstr ""
319 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
320 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
321 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
322 "vynucovať. \n"
323 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:166
326 msgid "Sout stream"
327 msgstr "Sout stream"
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:167
330 msgid ""
331 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
332 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
333 "for each sout stream module here."
334 msgstr ""
335 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
336 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
337 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
338 "modul. "
339
340 #: include/vlc_config_cat.h:172 modules/services_discovery/sap.c:127
341 #: modules/services_discovery/sap.c:323
342 msgid "SAP"
343 msgstr "SAP"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:174
346 msgid ""
347 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
348 "multicast UDP or RTP."
349 msgstr ""
350 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
351 "protokolu UDP alebo RTP."
352
353 #: include/vlc_config_cat.h:177
354 msgid "VOD"
355 msgstr "VOD"
356
357 #: include/vlc_config_cat.h:178
358 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
359 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
360
361 #: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc-module.c:1903
362 #: src/playlist/engine.c:113 modules/demux/playlist/playlist.c:66
363 #: modules/demux/playlist/playlist.c:67
364 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
365 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:494
366 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
367 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:48
368 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:127
369 msgid "Playlist"
370 msgstr "Playlist"
371
372 #: include/vlc_config_cat.h:183
373 msgid ""
374 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
375 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
376 msgstr ""
377 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
378 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
379
380 #: include/vlc_config_cat.h:187
381 msgid "General playlist behaviour"
382 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:447
385 msgid "Services discovery"
386 msgstr "Zisťovacie moduly"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:189
389 msgid ""
390 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
391 "playlist."
392 msgstr ""
393 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
394 "položiek do playlistu."
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc-module.c:1720
397 msgid "Advanced"
398 msgstr "Pokročilé"
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:194
401 msgid "Advanced settings. Use with care."
402 msgstr ""
403 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:196
406 msgid "CPU features"
407 msgstr "Vlastnosti procesora"
408
409 #: include/vlc_config_cat.h:197
410 msgid ""
411 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
412 "not change these settings."
413 msgstr ""
414 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
415 "prípadov to však nie je potrebné."
416
417 #: include/vlc_config_cat.h:200
418 msgid "Advanced settings"
419 msgstr "Pokročilé nastavenia"
420
421 #: include/vlc_config_cat.h:201
422 msgid "Other advanced settings"
423 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:172
426 #: modules/gui/macosx/open.m:428 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:248
427 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:546 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:49
428 msgid "Network"
429 msgstr "Sieť"
430
431 #: include/vlc_config_cat.h:204
432 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
433 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
434
435 #: include/vlc_config_cat.h:209
436 msgid "Chroma modules settings"
437 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:210
440 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
441 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
442
443 #: include/vlc_config_cat.h:212
444 msgid "Packetizer modules settings"
445 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
446
447 #: include/vlc_config_cat.h:216
448 msgid "Encoders settings"
449 msgstr "Nastavenia enkodérov"
450
451 #: include/vlc_config_cat.h:218
452 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
453 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
454
455 #: include/vlc_config_cat.h:221
456 msgid "Dialog providers settings"
457 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
458
459 #: include/vlc_config_cat.h:223
460 msgid "Dialog providers can be configured here."
461 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
462
463 #: include/vlc_config_cat.h:225
464 msgid "Subtitle demuxer settings"
465 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
466
467 #: include/vlc_config_cat.h:227
468 msgid ""
469 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
470 "example by setting the subtitles type or file name."
471 msgstr ""
472 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
473 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
474
475 #: include/vlc_config_cat.h:234
476 msgid "No help available"
477 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
478
479 #: include/vlc_config_cat.h:235
480 msgid "There is no help available for these modules."
481 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
482
483 #: include/vlc_interface.h:136
484 msgid ""
485 "\n"
486 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
487 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
488 msgstr ""
489 "\n"
490 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
491 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
492 "program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
493
494 #: include/vlc_intf_strings.h:34
495 msgid "Quick &Open File..."
496 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:35
499 msgid "&Advanced Open..."
500 msgstr "Pokročilé otváranie..."
501
502 #: include/vlc_intf_strings.h:36
503 msgid "Open &Directory..."
504 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:38
507 msgid "Select one or more files to open"
508 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:42
511 msgid "Media &Information..."
512 msgstr "&Informácia o médiu..."
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:43
515 msgid "&Codec Information..."
516 msgstr "Informácia o &kodeku..."
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:44
519 msgid "&Messages..."
520 msgstr "&Hlásenia programu..."
521
522 #: include/vlc_intf_strings.h:45
523 msgid "&Extended Settings..."
524 msgstr "&Rozšírené nastavenia..."
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:46
527 msgid "Go to Specific &Time..."
528 msgstr "Prejsť na určený &čas..."
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:47
531 msgid "&Bookmarks..."
532 msgstr "&Záložky..."
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:48
535 msgid "&VLM Configuration..."
536 msgstr "Konfigurácia &VLM..."
537
538 #: include/vlc_intf_strings.h:50
539 msgid "&About..."
540 msgstr "O &programe..."
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:53 modules/control/rc.c:75
543 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
544 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:141 modules/gui/macosx/intf.m:487
545 #: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/intf.m:610
546 #: modules/gui/macosx/intf.m:617 modules/gui/macosx/intf.m:1797
547 #: modules/gui/macosx/intf.m:1798 modules/gui/macosx/intf.m:1799
548 #: modules/gui/macosx/intf.m:1800 modules/gui/macosx/playlist.m:439
549 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
550 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:647 modules/gui/qt4/menus.cpp:651
551 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:654
552 msgid "Play"
553 msgstr "Prehrať"
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:54
556 msgid "Fetch Information"
557 msgstr "Získať informácie"
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:55 modules/gui/macosx/playlist.m:440
560 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
561 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:46
562 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
563 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:41
564 msgid "Delete"
565 msgstr "Vymazať"
566
567 #: include/vlc_intf_strings.h:56 modules/gui/macosx/playlist.m:443
568 msgid "Information..."
569 msgstr "Informácia"
570
571 #: include/vlc_intf_strings.h:57
572 msgid "Sort"
573 msgstr "Zoradiť"
574
575 #: include/vlc_intf_strings.h:58
576 msgid "Add Node"
577 msgstr "Pridať uzol"
578
579 #: include/vlc_intf_strings.h:59
580 msgid "Stream..."
581 msgstr "Stream..."
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:60
584 msgid "Save..."
585 msgstr "Uložiť..."
586
587 #: include/vlc_intf_strings.h:61
588 msgid "Open Folder..."
589 msgstr "Otvoriť priečinok..."
590
591 #: include/vlc_intf_strings.h:65 src/libvlc-module.c:1121
592 msgid "Repeat all"
593 msgstr "Zopakovať všetko"
594
595 #: include/vlc_intf_strings.h:66
596 msgid "Repeat one"
597 msgstr "Opakovať jedenkrát"
598
599 #: include/vlc_intf_strings.h:67
600 msgid "No repeat"
601 msgstr "Bez opakovania"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:69 src/libvlc-module.c:1322
604 #: modules/gui/macosx/controls.m:896 modules/gui/macosx/intf.m:537
605 msgid "Random"
606 msgstr "Náhodne"
607
608 #: include/vlc_intf_strings.h:70
609 msgid "Random off"
610 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
611
612 #: include/vlc_intf_strings.h:72
613 msgid "Add to playlist"
614 msgstr "Pridať do playlistu"
615
616 #: include/vlc_intf_strings.h:73
617 msgid "Add to media library"
618 msgstr "Pridať do knižnice médií"
619
620 #: include/vlc_intf_strings.h:75
621 msgid "Add file..."
622 msgstr "Pridať súbor..."
623
624 #: include/vlc_intf_strings.h:76
625 msgid "Advanced open..."
626 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
627
628 #: include/vlc_intf_strings.h:77
629 msgid "Add directory..."
630 msgstr "Pridať priečinok..."
631
632 #: include/vlc_intf_strings.h:79
633 msgid "Save Playlist to &File..."
634 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
635
636 #: include/vlc_intf_strings.h:80
637 msgid "&Load Playlist File..."
638 msgstr "&Načítať súbor s playlistom..."
639
640 #: include/vlc_intf_strings.h:82
641 msgid "Search"
642 msgstr "Hľadať"
643
644 #: include/vlc_intf_strings.h:83
645 msgid "Search Filter"
646 msgstr "Vyhľadávací filter"
647
648 #: include/vlc_intf_strings.h:85
649 msgid "Additional &Sources"
650 msgstr "Do&datočné zdroje"
651
652 #: include/vlc_intf_strings.h:89
653 msgid ""
654 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
655 "them."
656 msgstr ""
657 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
658 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
659
660 #: include/vlc_intf_strings.h:94 modules/gui/macosx/extended.m:77
661 msgid "Image clone"
662 msgstr "Klonovať obrázok"
663
664 #: include/vlc_intf_strings.h:95
665 msgid "Clone the image"
666 msgstr "Konovať obrázok"
667
668 #: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:440
669 msgid "Magnification"
670 msgstr "Zväčšenie"
671
672 #: include/vlc_intf_strings.h:98
673 msgid ""
674 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
675 "be magnified."
676 msgstr ""
677 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:101 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:545
680 msgid "Waves"
681 msgstr "Vlny"
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:102
684 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
685 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:104
688 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
689 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
690
691 #: include/vlc_intf_strings.h:106
692 msgid "Image colors inversion"
693 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:108
696 msgid "Split the image to make an image wall"
697 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
698
699 #: include/vlc_intf_strings.h:110
700 msgid ""
701 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
702 "The video gets split in parts that you must sort."
703 msgstr ""
704 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
705 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
706
707 #: include/vlc_intf_strings.h:113
708 msgid ""
709 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
710 "Try changing the various settings for different effects"
711 msgstr ""
712 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
713 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
714
715 #: include/vlc_intf_strings.h:116
716 msgid ""
717 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
718 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
719 "settings."
720 msgstr ""
721 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
722 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
723
724 #: include/vlc_intf_strings.h:120
725 msgid ""
726 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
727 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
728 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
729 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
730 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
731 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
732 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
733 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
734 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
735 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
736 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
737 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
738 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
739 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
740 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
741 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
742 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
743 "org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
744 "give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
745 "href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
746 "channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
747 "on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
748 "the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
749 "design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
750 "also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
751 "b> VLC media player.</p></body></html>"
752 msgstr ""
753 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
754 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
755 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
756 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> webovej stránke tímu VideoLAN.</"
757 "p><p>Ak ste nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si "
758 "prosím<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
759 "\"><em>Úvod do programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie "
760 "o použití programu nájdete <br>\"<a "
761
762 #: src/audio_output/filters.c:159 src/audio_output/filters.c:206
763 #: src/audio_output/filters.c:229
764 msgid "Audio filtering failed"
765 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
766
767 #: src/audio_output/filters.c:160 src/audio_output/filters.c:207
768 #: src/audio_output/filters.c:230
769 #, c-format
770 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
771 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
772
773 #: src/audio_output/input.c:98 src/audio_output/input.c:144
774 #: src/input/es_out.c:459 src/libvlc-module.c:562
775 #: src/video_output/video_output.c:392 modules/video_filter/postproc.c:222
776 msgid "Disable"
777 msgstr "Zablokovať"
778
779 #: src/audio_output/input.c:100 modules/visualization/visual/visual.c:132
780 msgid "Spectrometer"
781 msgstr "Spectrometer"
782
783 #: src/audio_output/input.c:102
784 msgid "Scope"
785 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
786
787 #: src/audio_output/input.c:104
788 msgid "Spectrum"
789 msgstr "Spektrum"
790
791 #: src/audio_output/input.c:106
792 msgid "Vu meter"
793 msgstr "Vu meter"
794
795 #: src/audio_output/input.c:141 modules/audio_filter/equalizer.c:74
796 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:156 modules/gui/macosx/equalizer.m:170
797 msgid "Equalizer"
798 msgstr "Ekvalizér"
799
800 #: src/audio_output/input.c:163 src/libvlc-module.c:286
801 msgid "Audio filters"
802 msgstr "Filtre zvuku"
803
804 #: src/audio_output/input.c:185
805 msgid "Replay gain"
806 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
807
808 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
809 #: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:556
810 #: modules/gui/macosx/intf.m:557
811 msgid "Audio Channels"
812 msgstr "Audio-kanály"
813
814 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
815 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:208 modules/access/v4l2/v4l2.c:259
816 #: modules/access/v4l.c:129 modules/audio_output/alsa.c:195
817 #: modules/audio_output/alsa.c:226 modules/audio_output/directx.c:518
818 #: modules/audio_output/oss.c:207 modules/audio_output/portaudio.c:407
819 #: modules/audio_output/sdl.c:184 modules/audio_output/sdl.c:201
820 #: modules/audio_output/waveout.c:517 modules/codec/twolame.c:71
821 msgid "Stereo"
822 msgstr "Stereo"
823
824 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
825 #: src/libvlc-module.c:373 src/libvlc-module.c:422
826 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
827 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102 modules/codec/zvbi.c:78
828 #: modules/control/gestures.c:92 modules/gui/fbosd.c:164
829 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:352
830 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:861
831 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:929 modules/video_filter/logo.c:100
832 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
833 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
834 msgid "Left"
835 msgstr "Vľavo"
836
837 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
838 #: src/libvlc-module.c:373 src/libvlc-module.c:422
839 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
840 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102 modules/codec/zvbi.c:78
841 #: modules/control/gestures.c:92 modules/gui/fbosd.c:164
842 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:369 modules/video_filter/logo.c:100
843 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
844 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
845 msgid "Right"
846 msgstr "Vpravo"
847
848 #: src/audio_output/output.c:135
849 msgid "Dolby Surround"
850 msgstr "Dolby Surround"
851
852 #: src/audio_output/output.c:147
853 msgid "Reverse stereo"
854 msgstr "Obrátené stereo"
855
856 #: src/config/file.c:584
857 msgid "key"
858 msgstr "kľúč"
859
860 #: src/config/file.c:593
861 msgid "boolean"
862 msgstr "Hodnota boolean"
863
864 #: src/config/file.c:593 src/libvlc.c:1578
865 msgid "integer"
866 msgstr "hodnota"
867
868 #: src/config/file.c:602 src/libvlc.c:1607
869 msgid "float"
870 msgstr "plávajúci"
871
872 #: src/config/file.c:625 src/libvlc.c:1557
873 msgid "string"
874 msgstr "príkaz"
875
876 #: src/control/media_list.c:226 src/playlist/engine.c:129
877 #: src/playlist/loadsave.c:144
878 msgid "Media Library"
879 msgstr "Knižnica s médiami"
880
881 #: src/extras/getopt.c:633
882 #, c-format
883 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
884 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
885
886 #: src/extras/getopt.c:658
887 #, c-format
888 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
889 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
890
891 #: src/extras/getopt.c:663
892 #, c-format
893 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
894 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
895
896 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:857
897 #, c-format
898 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
899 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
900
901 #: src/extras/getopt.c:710 src/extras/getopt.c:716
902 #, c-format
903 msgid "%s: unrecognized option `%s%s'\n"
904 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%s%s'\n"
905
906 #: src/extras/getopt.c:743
907 #, c-format
908 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
909 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
910
911 #: src/extras/getopt.c:746
912 #, c-format
913 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
914 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
915
916 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
917 #, c-format
918 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
919 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
920
921 #: src/extras/getopt.c:823
922 #, c-format
923 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
924 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
925
926 #: src/extras/getopt.c:841
927 #, c-format
928 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
929 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
930
931 #: src/input/control.c:323
932 #, c-format
933 msgid "Bookmark %i"
934 msgstr "Záložka %i"
935
936 #: src/input/decoder.c:111
937 msgid "No suitable decoder module"
938 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
939
940 #: src/input/decoder.c:112
941 #, c-format
942 msgid ""
943 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
944 "there is no way for you to fix this."
945 msgstr ""
946 "VLC nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
947 "nie je možné odstrániť."
948
949 #: src/input/decoder.c:167 src/input/decoder.c:180 src/input/decoder.c:382
950 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:228 modules/codec/avcodec/encoder.c:236
951 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:660
952 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:669 modules/stream_out/es.c:373
953 #: modules/stream_out/es.c:388
954 msgid "Streaming / Transcoding failed"
955 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
956
957 #: src/input/decoder.c:168
958 msgid "VLC could not open the packetizer module."
959 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
960
961 #: src/input/decoder.c:181 src/input/decoder.c:383
962 msgid "VLC could not open the decoder module."
963 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
964
965 #: src/input/es_out.c:480 src/input/es_out.c:485 src/libvlc-module.c:317
966 #: modules/access/cdda/info.c:392 modules/access/vcdx/access.c:477
967 #: modules/access/vcdx/info.c:290 modules/access/vcdx/info.c:291
968 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:336
969 msgid "Track"
970 msgstr "Stopa"
971
972 #: src/input/es_out.c:673
973 #, c-format
974 msgid "%s [%s %d]"
975 msgstr "%s [%s %d]"
976
977 #: src/input/es_out.c:673 src/input/es_out.c:678 src/input/var.c:161
978 #: src/libvlc-module.c:595 modules/gui/macosx/intf.m:543
979 #: modules/gui/macosx/intf.m:544
980 msgid "Program"
981 msgstr "Program"
982
983 #: src/input/es_out.c:1466 modules/demux/ty.c:771
984 msgid "Closed captions 1"
985 msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
986
987 #: src/input/es_out.c:1467 modules/demux/ty.c:772
988 msgid "Closed captions 2"
989 msgstr "Uzatvorené kapitoly 2"
990
991 #: src/input/es_out.c:1468 modules/demux/ty.c:773
992 msgid "Closed captions 3"
993 msgstr "Uzatvorené kapitoly 3"
994
995 #: src/input/es_out.c:1469 modules/demux/ty.c:774
996 msgid "Closed captions 4"
997 msgstr "Uzatvorené kapitoly 4"
998
999 #: src/input/es_out.c:2046 modules/codec/faad.c:386
1000 #, c-format
1001 msgid "Stream %d"
1002 msgstr "Tok %d"
1003
1004 #: src/input/es_out.c:2049 modules/gui/macosx/wizard.m:383
1005 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:648 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:735
1006 msgid "Codec"
1007 msgstr "Kodek"
1008
1009 #: src/input/es_out.c:2052 src/input/meta.c:63 src/libvlc-module.c:175
1010 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
1011 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
1012 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:25
1013 msgid "Language"
1014 msgstr "Jazyk"
1015
1016 #: src/input/es_out.c:2060 src/input/es_out.c:2088 src/input/es_out.c:2115
1017 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:186
1018 msgid "Type"
1019 msgstr "Typ"
1020
1021 #: src/input/es_out.c:2063 modules/codec/faad.c:391
1022 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:784
1023 msgid "Channels"
1024 msgstr "Kanály"
1025
1026 #: src/input/es_out.c:2068 modules/codec/faad.c:393
1027 msgid "Sample rate"
1028 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1029
1030 #: src/input/es_out.c:2069
1031 #, c-format
1032 msgid "%u Hz"
1033 msgstr "%u Hz"
1034
1035 #: src/input/es_out.c:2075
1036 msgid "Bits per sample"
1037 msgstr "bitov na vzorok"
1038
1039 #: src/input/es_out.c:2080 modules/access_output/shout.c:91
1040 #: modules/access/pvr.c:97 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:850
1041 msgid "Bitrate"
1042 msgstr "Dátový tok"
1043
1044 #: src/input/es_out.c:2081
1045 #, c-format
1046 msgid "%u kb/s"
1047 msgstr "%u kb/s"
1048
1049 #: src/input/es_out.c:2092
1050 msgid "Resolution"
1051 msgstr "Rozlíšenie"
1052
1053 #: src/input/es_out.c:2098
1054 msgid "Display resolution"
1055 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1056
1057 #: src/input/es_out.c:2108 modules/access/screen/screen.c:43
1058 msgid "Frame rate"
1059 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1060
1061 #: src/input/es_out.c:2115
1062 msgid "Subtitle"
1063 msgstr "Titulky"
1064
1065 #: src/input/input.c:2214
1066 msgid "Your input can't be opened"
1067 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1068
1069 #: src/input/input.c:2215
1070 #, c-format
1071 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1072 msgstr ""
1073 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1074 "v súbore so záznamom."
1075
1076 #: src/input/input.c:2313
1077 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1078 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1079
1080 #: src/input/input.c:2314
1081 #, c-format
1082 msgid "The format of '%s' cannot be detected. Have a look the log for details."
1083 msgstr ""
1084 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1085 "záznamom činnosti programu."
1086
1087 #: src/input/meta.c:52 src/input/var.c:171
1088 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237 modules/gui/macosx/intf.m:545
1089 #: modules/gui/macosx/intf.m:546 modules/gui/macosx/open.m:179
1090 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:72 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1091 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:310
1092 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:200 modules/mux/asf.c:52
1093 msgid "Title"
1094 msgstr "Titul"
1095
1096 #: src/input/meta.c:53 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:73
1097 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1106
1098 msgid "Artist"
1099 msgstr "Interpret"
1100
1101 #: src/input/meta.c:54
1102 msgid "Genre"
1103 msgstr "Žáner"
1104
1105 #: src/input/meta.c:55 modules/mux/asf.c:56
1106 msgid "Copyright"
1107 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1108
1109 #: src/input/meta.c:56 src/libvlc-module.c:317 modules/access/vcdx/info.c:94
1110 msgid "Album"
1111 msgstr "Album"
1112
1113 #: src/input/meta.c:57
1114 msgid "Track number"
1115 msgstr "Číslo stopy"
1116
1117 #: src/input/meta.c:58 modules/gui/macosx/bookmarks.m:96
1118 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:66
1119 msgid "Description"
1120 msgstr "Popis"
1121
1122 #: src/input/meta.c:59 modules/mux/asf.c:60
1123 msgid "Rating"
1124 msgstr "Hodnotenie"
1125
1126 #: src/input/meta.c:60
1127 msgid "Date"
1128 msgstr "Dátum"
1129
1130 #: src/input/meta.c:61
1131 msgid "Setting"
1132 msgstr "Nastavenie"
1133
1134 #: src/input/meta.c:62 modules/gui/macosx/open.m:192
1135 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
1136 msgid "URL"
1137 msgstr "URL adresa"
1138
1139 #: src/input/meta.c:64 modules/misc/notify/notify.c:287
1140 msgid "Now Playing"
1141 msgstr "Práve sa prehráva"
1142
1143 #: src/input/meta.c:65 modules/access/vcdx/info.c:101
1144 msgid "Publisher"
1145 msgstr "Vydavateľ"
1146
1147 #: src/input/meta.c:66
1148 msgid "Encoded by"
1149 msgstr "Enkódoval"
1150
1151 #: src/input/meta.c:67
1152 msgid "Artwork URL"
1153 msgstr "URL diela"
1154
1155 #: src/input/meta.c:68
1156 msgid "Track ID"
1157 msgstr "ID stopy"
1158
1159 #: src/input/var.c:152
1160 msgid "Bookmark"
1161 msgstr "Záložka"
1162
1163 #: src/input/var.c:166 src/libvlc-module.c:601
1164 msgid "Programs"
1165 msgstr "Programy"
1166
1167 #: src/input/var.c:176 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1238
1168 #: modules/gui/macosx/intf.m:547 modules/gui/macosx/intf.m:548
1169 #: modules/gui/macosx/open.m:180 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:171
1170 msgid "Chapter"
1171 msgstr "Kapitola"
1172
1173 #: src/input/var.c:181 modules/access/vcdx/info.c:306
1174 #: modules/access/vcdx/info.c:307 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:294
1175 msgid "Navigation"
1176 msgstr "Navigácia"
1177
1178 #: src/input/var.c:197 modules/gui/macosx/intf.m:571
1179 #: modules/gui/macosx/intf.m:572
1180 msgid "Video Track"
1181 msgstr "Video-stopa"
1182
1183 #: src/input/var.c:202 modules/gui/macosx/intf.m:554
1184 #: modules/gui/macosx/intf.m:555
1185 msgid "Audio Track"
1186 msgstr "Zvuková stopa"
1187
1188 #: src/input/var.c:207 modules/gui/macosx/intf.m:579
1189 #: modules/gui/macosx/intf.m:580
1190 msgid "Subtitles Track"
1191 msgstr "Stopa s titulkami"
1192
1193 #: src/input/var.c:274
1194 msgid "Next title"
1195 msgstr "Ďalší titul"
1196
1197 #: src/input/var.c:279
1198 msgid "Previous title"
1199 msgstr "Predchádzajúci titul"
1200
1201 #: src/input/var.c:305
1202 #, c-format
1203 msgid "Title %i"
1204 msgstr "Titul %i"
1205
1206 #: src/input/var.c:329 src/input/var.c:387
1207 #, c-format
1208 msgid "Chapter %i"
1209 msgstr "Kapitola %i"
1210
1211 #: src/input/var.c:367 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1212 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:791
1213 msgid "Next chapter"
1214 msgstr "Ďalšia kapitola"
1215
1216 #: src/input/var.c:372 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
1217 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:790
1218 msgid "Previous chapter"
1219 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1220
1221 #: src/input/vlm.c:524 src/input/vlm.c:860
1222 #, c-format
1223 msgid "Media: %s"
1224 msgstr "Médium: %s"
1225
1226 #: src/interface/interaction.c:172 src/interface/interaction.c:280
1227 #: modules/demux/avi/avi.c:673 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161
1228 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/controls.m:58
1229 #: modules/gui/macosx/interaction.m:129 modules/gui/macosx/interaction.m:133
1230 #: modules/gui/macosx/interaction.m:136 modules/gui/macosx/open.m:168
1231 #: modules/gui/macosx/prefs.m:126 modules/gui/macosx/prefs.m:147
1232 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:293
1233 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:620 modules/gui/macosx/wizard.m:320
1234 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1141
1235 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1294
1236 msgid "Cancel"
1237 msgstr "Storno"
1238
1239 #: src/interface/interaction.c:279 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:405
1240 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:103 modules/gui/macosx/bookmarks.m:217
1241 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:225 modules/gui/macosx/bookmarks.m:270
1242 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:278 modules/gui/macosx/controls.m:59
1243 #: modules/gui/macosx/extended.m:519 modules/gui/macosx/interaction.m:134
1244 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/interaction.m:175
1245 #: modules/gui/macosx/intf.m:2107 modules/gui/macosx/open.m:167
1246 #: modules/gui/macosx/open.m:300 modules/gui/macosx/output.m:138
1247 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:425 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:231
1248 #: modules/gui/macosx/update.m:65 modules/gui/macosx/wizard.m:599
1249 #: modules/gui/macosx/wizard.m:663 modules/gui/macosx/wizard.m:1055
1250 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1140 modules/gui/macosx/wizard.m:1147
1251 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1676 modules/gui/macosx/wizard.m:1684
1252 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1865 modules/gui/macosx/wizard.m:1876
1253 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1889
1254 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1140
1255 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1293
1256 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:522
1257 msgid "OK"
1258 msgstr "OK"
1259
1260 #: src/interface/interface.c:205 modules/gui/macosx/intf.m:505
1261 #: modules/gui/macosx/intf.m:506
1262 msgid "Add Interface"
1263 msgstr "Pridať rozhranie"
1264
1265 #: src/interface/interface.c:209
1266 msgid "Console"
1267 msgstr "Konzola"
1268
1269 #: src/interface/interface.c:212
1270 msgid "Telnet Interface"
1271 msgstr "Rozhranie Telnet"
1272
1273 #: src/interface/interface.c:215
1274 msgid "Web Interface"
1275 msgstr "Webové rozhranie"
1276
1277 #: src/interface/interface.c:218
1278 msgid "Debug logging"
1279 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1280
1281 #: src/interface/interface.c:221
1282 msgid "Mouse Gestures"
1283 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1284
1285 #: src/libvlc.c:292 src/libvlc.c:425 src/modules/cache.c:206
1286 #: src/modules/cache.c:525
1287 msgid "C"
1288 msgstr "sk"
1289
1290 #: src/libvlc.c:1145
1291 msgid ""
1292 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1293 "interface."
1294 msgstr ""
1295 "Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
1296 "rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
1297
1298 #: src/libvlc.c:1290
1299 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
1300 msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
1301
1302 #: src/libvlc.c:1622
1303 msgid " (default enabled)"
1304 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1305
1306 #: src/libvlc.c:1623
1307 msgid " (default disabled)"
1308 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1309
1310 #: src/libvlc.c:1782 src/libvlc.c:1785
1311 msgid "Note:"
1312 msgstr "Poznámka:"
1313
1314 #: src/libvlc.c:1783 src/libvlc.c:1786
1315 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1316 msgstr ""
1317 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
1318 "nastavenia."
1319
1320 #: src/libvlc.c:1890
1321 #, c-format
1322 msgid "VLC version %s\n"
1323 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1324
1325 #: src/libvlc.c:1891
1326 #, c-format
1327 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1328 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1329
1330 #: src/libvlc.c:1893
1331 #, c-format
1332 msgid "Compiler: %s\n"
1333 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1334
1335 #: src/libvlc.c:1895
1336 #, c-format
1337 msgid "Based upon Git commit [%s]\n"
1338 msgstr "Založené na Git [%s]\n"
1339
1340 #: src/libvlc.c:1931
1341 msgid ""
1342 "\n"
1343 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1344 msgstr ""
1345 "\n"
1346 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1347
1348 #: src/libvlc.c:1951
1349 msgid ""
1350 "\n"
1351 "Press the RETURN key to continue...\n"
1352 msgstr ""
1353 "\n"
1354 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1355
1356 #: src/libvlc.h:202 src/libvlc-module.c:1325 src/libvlc-module.c:1326
1357 #: src/libvlc-module.c:2386 src/video_output/vout_intf.c:273
1358 msgid "Zoom"
1359 msgstr "Priblížiť"
1360
1361 #: src/libvlc.h:203 src/libvlc-module.c:1251 src/video_output/vout_intf.c:168
1362 msgid "1:4 Quarter"
1363 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1364
1365 #: src/libvlc.h:204 src/libvlc-module.c:1252 src/video_output/vout_intf.c:169
1366 msgid "1:2 Half"
1367 msgstr "1:2 (polovica)"
1368
1369 #: src/libvlc.h:205 src/libvlc-module.c:1253 src/video_output/vout_intf.c:170
1370 msgid "1:1 Original"
1371 msgstr "1:1 (Originál)"
1372
1373 #: src/libvlc.h:206 src/libvlc-module.c:1254 src/video_output/vout_intf.c:171
1374 msgid "2:1 Double"
1375 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
1376
1377 #: src/libvlc-module.c:87 src/libvlc-module.c:283 modules/access/bda/bda.c:63
1378 msgid "Auto"
1379 msgstr "Autom."
1380
1381 #: src/libvlc-module.c:88
1382 msgid "American English"
1383 msgstr "Americká angličtina"
1384
1385 #: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:43
1386 msgid "Arabic"
1387 msgstr "Arabsky"
1388
1389 #: src/libvlc-module.c:90
1390 msgid "Brazilian Portuguese"
1391 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1392
1393 #: src/libvlc-module.c:91
1394 msgid "British English"
1395 msgstr "Britská angličtina"
1396
1397 #: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:59
1398 msgid "Catalan"
1399 msgstr "Katalánsky"
1400
1401 #: src/libvlc-module.c:93
1402 msgid "Chinese Traditional"
1403 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1404
1405 #: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:67
1406 msgid "Czech"
1407 msgstr "Česky"
1408
1409 #: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:68
1410 msgid "Danish"
1411 msgstr "Dánsky"
1412
1413 #: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:69
1414 msgid "Dutch"
1415 msgstr "Holandská nemčina"
1416
1417 #: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:76
1418 msgid "Finnish"
1419 msgstr "Fínsky"
1420
1421 #: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:77
1422 msgid "French"
1423 msgstr "Francúzsky"
1424
1425 #: src/libvlc-module.c:99
1426 msgid "Galician"
1427 msgstr "Španielčina"
1428
1429 #: src/libvlc-module.c:100 src/text/iso-639_def.h:79
1430 msgid "Georgian"
1431 msgstr "Gruzínsky"
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:80
1434 msgid "German"
1435 msgstr "Nemecky"
1436
1437 #: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:88
1438 msgid "Hebrew"
1439 msgstr "Hebrejsky"
1440
1441 #: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:92
1442 msgid "Hungarian"
1443 msgstr "Maďarsky"
1444
1445 #: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:99
1446 msgid "Italian"
1447 msgstr "Taliansky"
1448
1449 #: src/libvlc-module.c:105 src/text/iso-639_def.h:101
1450 msgid "Japanese"
1451 msgstr "Japonsky"
1452
1453 #: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:111
1454 msgid "Korean"
1455 msgstr "Kórejsky"
1456
1457 #: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:125
1458 msgid "Malay"
1459 msgstr "Malajsky"
1460
1461 #: src/libvlc-module.c:108
1462 msgid "Occitan"
1463 msgstr "Occitan"
1464
1465 #: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:146
1466 msgid "Persian"
1467 msgstr "Perzsky"
1468
1469 #: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:148
1470 msgid "Polish"
1471 msgstr "Poľsky"
1472
1473 #: src/libvlc-module.c:111 src/text/iso-639_def.h:149
1474 msgid "Portuguese"
1475 msgstr "Portugalsky"
1476
1477 #: src/libvlc-module.c:112
1478 #, fuzzy
1479 msgid "Punjabi"
1480 msgstr "Panjabi"
1481
1482 #: src/libvlc-module.c:113 src/text/iso-639_def.h:154
1483 msgid "Romanian"
1484 msgstr "Rumunsky"
1485
1486 #: src/libvlc-module.c:114 src/text/iso-639_def.h:156
1487 msgid "Russian"
1488 msgstr "Rusky"
1489
1490 #: src/libvlc-module.c:115
1491 msgid "Simplified Chinese"
1492 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1493
1494 #: src/libvlc-module.c:116 src/text/iso-639_def.h:159
1495 msgid "Serbian"
1496 msgstr "Srbsky"
1497
1498 #: src/libvlc-module.c:117 src/text/iso-639_def.h:162
1499 msgid "Slovak"
1500 msgstr "Slovensky"
1501
1502 #: src/libvlc-module.c:118 src/text/iso-639_def.h:163
1503 msgid "Slovenian"
1504 msgstr "Slovinsky"
1505
1506 #: src/libvlc-module.c:119 src/text/iso-639_def.h:170
1507 msgid "Spanish"
1508 msgstr "Španielsky"
1509
1510 #: src/libvlc-module.c:120 src/text/iso-639_def.h:175
1511 msgid "Swedish"
1512 msgstr "Švédsky"
1513
1514 #: src/libvlc-module.c:121 src/text/iso-639_def.h:188
1515 msgid "Turkish"
1516 msgstr "Turecky"
1517
1518 #: src/libvlc-module.c:141
1519 msgid ""
1520 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1521 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1522 "related options."
1523 msgstr ""
1524 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1525 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1526 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:145
1529 msgid "Interface module"
1530 msgstr "Modul rozhrania"
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:147
1533 msgid ""
1534 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1535 "automatically select the best module available."
1536 msgstr ""
1537 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1538 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:151 modules/control/ntservice.c:57
1541 msgid "Extra interface modules"
1542 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:153
1545 msgid ""
1546 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1547 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1548 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1549 "\", \"gestures\" ...)"
1550 msgstr ""
1551 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1552 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1553 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1554 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1555 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1556 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1557
1558 #: src/libvlc-module.c:160
1559 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1560 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1561
1562 #: src/libvlc-module.c:162
1563 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1564 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1565
1566 #: src/libvlc-module.c:164
1567 msgid ""
1568 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1569 "1=warnings, 2=debug)."
1570 msgstr ""
1571 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1572 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1573 "ladenie)"
1574
1575 #: src/libvlc-module.c:167
1576 msgid "Be quiet"
1577 msgstr "Tichý mód"
1578
1579 #: src/libvlc-module.c:169
1580 msgid "Turn off all warning and information messages."
1581 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
1582
1583 #: src/libvlc-module.c:171
1584 msgid "Default stream"
1585 msgstr "Predvolený stream"
1586
1587 #: src/libvlc-module.c:173
1588 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1589 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1590
1591 #: src/libvlc-module.c:176
1592 msgid ""
1593 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1594 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1595 msgstr ""
1596 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1597 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1598
1599 #: src/libvlc-module.c:180
1600 msgid "Color messages"
1601 msgstr "Farebné hlásenia"
1602
1603 #: src/libvlc-module.c:182
1604 msgid ""
1605 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1606 "needs Linux color support for this to work."
1607 msgstr ""
1608 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
1609 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1610
1611 #: src/libvlc-module.c:185
1612 msgid "Show advanced options"
1613 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1614
1615 #: src/libvlc-module.c:187
1616 msgid ""
1617 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1618 "available options, including those that most users should never touch."
1619 msgstr ""
1620 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1621 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1622 "nepoužije. "
1623
1624 #: src/libvlc-module.c:191 modules/control/showintf.c:72
1625 msgid "Show interface with mouse"
1626 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1627
1628 #: src/libvlc-module.c:193
1629 msgid ""
1630 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1631 "edge of the screen in fullscreen mode."
1632 msgstr ""
1633 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1634 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1635
1636 #: src/libvlc-module.c:196
1637 msgid "Interface interaction"
1638 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1639
1640 #: src/libvlc-module.c:198
1641 msgid ""
1642 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1643 "user input is required."
1644 msgstr ""
1645 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1646 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1647
1648 #: src/libvlc-module.c:208
1649 msgid ""
1650 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1651 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1652 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1653 "the \"audio filters\" modules section."
1654 msgstr ""
1655 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1656 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1657 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1658 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1659
1660 #: src/libvlc-module.c:214
1661 msgid "Audio output module"
1662 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1663
1664 #: src/libvlc-module.c:216
1665 msgid ""
1666 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1667 "automatically select the best method available."
1668 msgstr ""
1669 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1670 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1671
1672 #: src/libvlc-module.c:220 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
1673 #: modules/stream_out/display.c:41
1674 msgid "Enable audio"
1675 msgstr "Zapnúť zvuk"
1676
1677 #: src/libvlc-module.c:222
1678 msgid ""
1679 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1680 "not take place, thus saving some processing power."
1681 msgstr ""
1682 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1683 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:226
1686 msgid "Force mono audio"
1687 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:227
1690 msgid "This will force a mono audio output."
1691 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1692
1693 #: src/libvlc-module.c:230
1694 msgid "Default audio volume"
1695 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1696
1697 #: src/libvlc-module.c:232
1698 msgid ""
1699 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1700 msgstr ""
1701 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1702 "1024. "
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:235
1705 msgid "Audio output saved volume"
1706 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1707
1708 #: src/libvlc-module.c:237
1709 msgid ""
1710 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1711 "should not change this option manually."
1712 msgstr ""
1713 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1714 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1715 "manuálne. "
1716
1717 #: src/libvlc-module.c:240
1718 msgid "Audio output volume step"
1719 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1720
1721 #: src/libvlc-module.c:242
1722 msgid ""
1723 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1724 "0 to 1024."
1725 msgstr ""
1726 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1727 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1728
1729 #: src/libvlc-module.c:245
1730 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1731 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:247
1734 msgid ""
1735 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1736 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1737 msgstr ""
1738 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1739 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1740 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1741
1742 #: src/libvlc-module.c:251
1743 msgid "High quality audio resampling"
1744 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1745
1746 #: src/libvlc-module.c:253
1747 msgid ""
1748 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1749 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1750 "resampling algorithm will be used instead."
1751 msgstr ""
1752 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1753 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1754 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1755 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1756
1757 #: src/libvlc-module.c:258
1758 msgid "Audio desynchronization compensation"
1759 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1760
1761 #: src/libvlc-module.c:260
1762 msgid ""
1763 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1764 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1765 msgstr ""
1766 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1767 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1768 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:263
1771 msgid "Audio output channels mode"
1772 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1773
1774 #: src/libvlc-module.c:265
1775 msgid ""
1776 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1777 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1778 "played)."
1779 msgstr ""
1780 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1781 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1782 "prehrávania)."
1783
1784 #: src/libvlc-module.c:269 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:223
1785 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:99
1786 msgid "Use S/PDIF when available"
1787 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1788
1789 #: src/libvlc-module.c:271
1790 msgid ""
1791 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1792 "audio stream being played."
1793 msgstr ""
1794 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1795 "pre započatím prehrávania."
1796
1797 #: src/libvlc-module.c:274 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:213
1798 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:113
1799 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1800 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1801
1802 #: src/libvlc-module.c:276
1803 msgid ""
1804 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1805 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1806 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1807 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1808 msgstr ""
1809 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1810 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1811 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1812 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1813 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1814
1815 #: src/libvlc-module.c:283 modules/access/bda/bda.c:63
1816 msgid "On"
1817 msgstr "Zapnuté"
1818
1819 #: src/libvlc-module.c:283 modules/access/bda/bda.c:62
1820 msgid "Off"
1821 msgstr "Vypnuté"
1822
1823 #: src/libvlc-module.c:288
1824 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1825 msgstr ""
1826 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1827 "spracovávanie zvuku."
1828
1829 #: src/libvlc-module.c:291
1830 msgid "Audio visualizations "
1831 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1832
1833 #: src/libvlc-module.c:293
1834 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1835 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1836
1837 #: src/libvlc-module.c:297
1838 msgid "Replay gain mode"
1839 msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
1840
1841 #: src/libvlc-module.c:299
1842 msgid "Select the replay gain mode"
1843 msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
1844
1845 #: src/libvlc-module.c:301
1846 msgid "Replay preamp"
1847 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1848
1849 #: src/libvlc-module.c:303
1850 msgid ""
1851 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1852 "replay gain information"
1853 msgstr ""
1854 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
1855 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
1856
1857 #: src/libvlc-module.c:306
1858 msgid "Default replay gain"
1859 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1860
1861 #: src/libvlc-module.c:308
1862 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1863 msgstr ""
1864 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1865 "zosilovaní zvuku"
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:310
1868 msgid "Peak protection"
1869 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:312
1872 msgid "Protect against sound clipping"
1873 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:317 modules/access/dshow/dshow.cpp:81
1876 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:83 modules/codec/avcodec/avcodec.c:71
1877 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:262
1878 #: modules/video_output/opengl.c:126 modules/video_output/opengl.c:182
1879 msgid "None"
1880 msgstr "Žiaden"
1881
1882 #: src/libvlc-module.c:325
1883 msgid ""
1884 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1885 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1886 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1887 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1888 "options."
1889 msgstr ""
1890 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1891 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1892 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1893 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:331
1896 msgid "Video output module"
1897 msgstr "Modul video-výstupu"
1898
1899 #: src/libvlc-module.c:333
1900 msgid ""
1901 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1902 "automatically select the best method available."
1903 msgstr ""
1904 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1905 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1906
1907 #: src/libvlc-module.c:336 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1908 #: modules/stream_out/display.c:43
1909 msgid "Enable video"
1910 msgstr "Zapnúť video"
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:338
1913 msgid ""
1914 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1915 "not take place, thus saving some processing power."
1916 msgstr ""
1917 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1918 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1919
1920 #: src/libvlc-module.c:341 modules/codec/fake.c:59
1921 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:137 modules/stream_out/transcode.c:76
1922 #: modules/visualization/visual/visual.c:46
1923 msgid "Video width"
1924 msgstr "Šírka videa"
1925
1926 #: src/libvlc-module.c:343
1927 msgid ""
1928 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1929 "characteristics."
1930 msgstr ""
1931 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1932 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1933
1934 #: src/libvlc-module.c:346 modules/codec/fake.c:62
1935 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:140 modules/stream_out/transcode.c:79
1936 #: modules/visualization/visual/visual.c:50
1937 msgid "Video height"
1938 msgstr "Výška videa"
1939
1940 #: src/libvlc-module.c:348
1941 msgid ""
1942 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1943 "video characteristics."
1944 msgstr ""
1945 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1946 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:351
1949 msgid "Video X coordinate"
1950 msgstr "Súradnica X videa"
1951
1952 #: src/libvlc-module.c:353
1953 msgid ""
1954 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1955 "coordinate)."
1956 msgstr ""
1957 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1958
1959 #: src/libvlc-module.c:356
1960 msgid "Video Y coordinate"
1961 msgstr "Súradnica Y videa"
1962
1963 #: src/libvlc-module.c:358
1964 msgid ""
1965 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1966 "coordinate)."
1967 msgstr ""
1968 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1969
1970 #: src/libvlc-module.c:361
1971 msgid "Video title"
1972 msgstr "Názov videa"
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:363
1975 msgid ""
1976 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1977 "interface)."
1978 msgstr ""
1979 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1980 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1981
1982 #: src/libvlc-module.c:366
1983 msgid "Video alignment"
1984 msgstr "Zarovnanie videa"
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:368
1987 msgid ""
1988 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1989 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1990 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1991 msgstr ""
1992 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1993 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1994 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1995 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1996
1997 #: src/libvlc-module.c:373 src/libvlc-module.c:422
1998 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
1999 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102 modules/codec/zvbi.c:78
2000 #: modules/gui/fbosd.c:164 modules/video_filter/logo.c:100
2001 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
2002 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
2003 msgid "Center"
2004 msgstr "Vycentrovať"
2005
2006 #: src/libvlc-module.c:373 src/libvlc-module.c:422 modules/codec/dvbsub.c:75
2007 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
2008 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:335
2009 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:868
2010 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:922 modules/video_filter/logo.c:100
2011 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
2012 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
2013 msgid "Top"
2014 msgstr "Hore"
2015
2016 #: src/libvlc-module.c:373 src/libvlc-module.c:422 modules/codec/dvbsub.c:75
2017 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
2018 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:386 modules/video_filter/logo.c:100
2019 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
2020 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
2021 msgid "Bottom"
2022 msgstr "Dole"
2023
2024 #: src/libvlc-module.c:374 src/libvlc-module.c:423 modules/codec/dvbsub.c:76
2025 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:165
2026 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
2027 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
2028 #: modules/video_filter/rss.c:172
2029 msgid "Top-Left"
2030 msgstr "Vľavo hore"
2031
2032 #: src/libvlc-module.c:374 src/libvlc-module.c:423 modules/codec/dvbsub.c:76
2033 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:165
2034 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
2035 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
2036 #: modules/video_filter/rss.c:172
2037 msgid "Top-Right"
2038 msgstr "Vpravo hore"
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:374 src/libvlc-module.c:423 modules/codec/dvbsub.c:76
2041 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:165
2042 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
2043 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
2044 #: modules/video_filter/rss.c:172
2045 msgid "Bottom-Left"
2046 msgstr "Vľavo dole"
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:374 src/libvlc-module.c:423 modules/codec/dvbsub.c:76
2049 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:165
2050 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
2051 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
2052 #: modules/video_filter/rss.c:172
2053 msgid "Bottom-Right"
2054 msgstr "Vpravo dole"
2055
2056 #: src/libvlc-module.c:376
2057 msgid "Zoom video"
2058 msgstr "Priblížiť video"
2059
2060 #: src/libvlc-module.c:378
2061 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2062 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
2063
2064 #: src/libvlc-module.c:380
2065 msgid "Grayscale video output"
2066 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
2067
2068 #: src/libvlc-module.c:382
2069 msgid ""
2070 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2071 "save some processing power."
2072 msgstr ""
2073 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
2074 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
2075
2076 #: src/libvlc-module.c:385
2077 msgid "Embedded video"
2078 msgstr "Vstavané video"
2079
2080 #: src/libvlc-module.c:387
2081 msgid "Embed the video output in the main interface."
2082 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
2083
2084 #: src/libvlc-module.c:389
2085 msgid "Fullscreen video output"
2086 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
2087
2088 #: src/libvlc-module.c:391
2089 msgid "Start video in fullscreen mode"
2090 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
2091
2092 #: src/libvlc-module.c:393
2093 msgid "Overlay video output"
2094 msgstr "Výstup prekryvového videa"
2095
2096 #: src/libvlc-module.c:395
2097 msgid ""
2098 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2099 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2100 msgstr ""
2101 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
2102 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
2103 "hardvérovú akceleráciu videa."
2104
2105 #: src/libvlc-module.c:398 src/video_output/vout_intf.c:401
2106 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:280 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2107 msgid "Always on top"
2108 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:400
2111 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2112 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2113
2114 #: src/libvlc-module.c:402
2115 msgid "Show media title on video"
2116 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
2117
2118 #: src/libvlc-module.c:404
2119 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2120 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2121
2122 #: src/libvlc-module.c:406
2123 msgid "Show video title for x miliseconds"
2124 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2125
2126 #: src/libvlc-module.c:408
2127 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2128 msgstr ""
2129 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:410
2132 msgid "Position of video title"
2133 msgstr "Pozícia názvu videa"
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:412
2136 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2137 msgstr ""
2138 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2139 "v strede dole). "
2140
2141 #: src/libvlc-module.c:414
2142 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x miliseconds"
2143 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
2144
2145 #: src/libvlc-module.c:417
2146 msgid ""
2147 "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n miliseconds, default is "
2148 "3000 ms (3 sec.)"
2149 msgstr ""
2150 "Skryť kurzor myši a ovládače celoobrazovkového režimu po n milisekundách. "
2151 "Predvolená hodnota je 3000 ms (3 sek.)"
2152
2153 #: src/libvlc-module.c:425
2154 msgid "Disable screensaver"
2155 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2156
2157 #: src/libvlc-module.c:426
2158 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2159 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2160
2161 #: src/libvlc-module.c:428
2162 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2163 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
2164
2165 #: src/libvlc-module.c:429
2166 msgid ""
2167 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2168 "computer being suspended because of inactivity."
2169 msgstr ""
2170 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2171 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2172
2173 #: src/libvlc-module.c:432 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2174 msgid "Window decorations"
2175 msgstr "Dekorácie okna"
2176
2177 #: src/libvlc-module.c:434
2178 msgid ""
2179 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2180 "giving a \"minimal\" window."
2181 msgstr ""
2182 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2183 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2184
2185 #: src/libvlc-module.c:437
2186 msgid "Video output filter module"
2187 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2188
2189 #: src/libvlc-module.c:439
2190 msgid ""
2191 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2192 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2193 msgstr ""
2194 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2195 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2196 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2197 "nedostatkov."
2198
2199 #: src/libvlc-module.c:443
2200 msgid "Video filter module"
2201 msgstr "Modul video-filtra"
2202
2203 #: src/libvlc-module.c:445
2204 msgid ""
2205 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2206 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2207 msgstr ""
2208 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2209 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2210 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2211 "nedostatkov."
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:449
2214 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2215 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2216
2217 #: src/libvlc-module.c:451
2218 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2219 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2220
2221 #: src/libvlc-module.c:453 src/libvlc-module.c:455
2222 msgid "Video snapshot file prefix"
2223 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2224
2225 #: src/libvlc-module.c:457
2226 msgid "Video snapshot format"
2227 msgstr "Formát snímky z videa"
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:459
2230 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2231 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2232
2233 #: src/libvlc-module.c:461
2234 msgid "Display video snapshot preview"
2235 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2236
2237 #: src/libvlc-module.c:463
2238 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2239 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2240
2241 #: src/libvlc-module.c:465
2242 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2243 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2244
2245 #: src/libvlc-module.c:467
2246 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2247 msgstr ""
2248 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2249 "vytvorenia snímky."
2250
2251 #: src/libvlc-module.c:469
2252 msgid "Video snapshot width"
2253 msgstr "Šírka video-snímky"
2254
2255 #: src/libvlc-module.c:471
2256 msgid ""
2257 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2258 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2259 msgstr ""
2260 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky. Pri predvolenom "
2261 "nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2262 "správať podľa nastaveného stranového pomeru."
2263
2264 #: src/libvlc-module.c:475
2265 msgid "Video snapshot height"
2266 msgstr "Výška video snímky"
2267
2268 #: src/libvlc-module.c:477
2269 msgid ""
2270 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2271 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2272 "ratio."
2273 msgstr ""
2274 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky. Pri predvolenom "
2275 "nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2276 "správať podľa nastaveného stranového pomeru. "
2277
2278 #: src/libvlc-module.c:481
2279 msgid "Video cropping"
2280 msgstr "Vystrihnutie videa"
2281
2282 #: src/libvlc-module.c:483
2283 msgid ""
2284 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2285 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2286 msgstr ""
2287 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2288 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2289 "celkový stranový pomer obrázka."
2290
2291 #: src/libvlc-module.c:487
2292 msgid "Source aspect ratio"
2293 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2294
2295 #: src/libvlc-module.c:489
2296 msgid ""
2297 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2298 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2299 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2300 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2301 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2302 msgstr ""
2303 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2304 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2305 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2306 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2307 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2308 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2309 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:496
2312 msgid "Custom crop ratios list"
2313 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2314
2315 #: src/libvlc-module.c:498
2316 msgid ""
2317 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2318 "crop ratios list."
2319 msgstr ""
2320 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2321 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2322
2323 #: src/libvlc-module.c:501
2324 msgid "Custom aspect ratios list"
2325 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2326
2327 #: src/libvlc-module.c:503
2328 msgid ""
2329 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2330 "aspect ratio list."
2331 msgstr ""
2332 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2333 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2334
2335 #: src/libvlc-module.c:506
2336 msgid "Fix HDTV height"
2337 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:508
2340 msgid ""
2341 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2342 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2343 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2344 msgstr ""
2345 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2346 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2347 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2348 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2349
2350 #: src/libvlc-module.c:513
2351 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2352 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2353
2354 #: src/libvlc-module.c:515
2355 msgid ""
2356 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2357 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2358 "order to keep proportions."
2359 msgstr ""
2360 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2361 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2362 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2363 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2364 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:519 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:282
2367 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:101
2368 msgid "Skip frames"
2369 msgstr "Preskočiť snímky"
2370
2371 #: src/libvlc-module.c:521
2372 msgid ""
2373 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2374 "computer is not powerful enough"
2375 msgstr ""
2376 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2377 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2378 "prehrávanie streamu."
2379
2380 #: src/libvlc-module.c:524
2381 msgid "Drop late frames"
2382 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2383
2384 #: src/libvlc-module.c:526
2385 msgid ""
2386 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2387 "intended display date)."
2388 msgstr ""
2389 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2390 "doručené neskoro."
2391
2392 #: src/libvlc-module.c:529
2393 msgid "Quiet synchro"
2394 msgstr "Tichá synchronizácia"
2395
2396 #: src/libvlc-module.c:531
2397 msgid ""
2398 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2399 "synchronization mechanism."
2400 msgstr ""
2401 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
2402 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2403
2404 #: src/libvlc-module.c:540
2405 msgid ""
2406 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2407 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2408 "channel."
2409 msgstr ""
2410 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2411 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2412 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2413
2414 #: src/libvlc-module.c:544
2415 msgid "Clock reference average counter"
2416 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2417
2418 #: src/libvlc-module.c:546
2419 msgid ""
2420 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2421 "to 10000."
2422 msgstr ""
2423 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2424 "10000."
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:549
2427 msgid "Clock synchronisation"
2428 msgstr "Časová synchronizácia"
2429
2430 #: src/libvlc-module.c:551
2431 msgid ""
2432 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2433 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2434 msgstr ""
2435 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2436 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2437 "stream zo siete prehráva trhane."
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:555 modules/control/netsync.c:82
2440 msgid "Network synchronisation"
2441 msgstr "Synchronizácia siete"
2442
2443 #: src/libvlc-module.c:556
2444 msgid ""
2445 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2446 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2447 msgstr ""
2448 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2449 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2450 "Synchronizácia siete."
2451
2452 #: src/libvlc-module.c:562 src/video_output/vout_intf.c:179
2453 #: src/video_output/vout_intf.c:197 modules/access/dshow/dshow.cpp:81
2454 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:83 modules/access/dshow/dshow.cpp:86
2455 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:92 modules/access/v4l2/v4l2.c:246
2456 #: modules/audio_output/alsa.c:105 modules/gui/fbosd.c:173
2457 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1280
2458 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:465
2459 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:686 modules/gui/macosx/vout.m:203
2460 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:559
2461 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:70
2462 #: modules/video_filter/rss.c:182 modules/video_output/msw/directx.c:161
2463 msgid "Default"
2464 msgstr "Predvolený"
2465
2466 #: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/equalizer.m:160
2467 #: modules/gui/macosx/extended.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:352
2468 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:27 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:70
2469 msgid "Enable"
2470 msgstr "Aktivovať"
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:564 modules/misc/notify/growl_udp.c:66
2473 msgid "UDP port"
2474 msgstr "UDP port"
2475
2476 #: src/libvlc-module.c:566
2477 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2478 msgstr ""
2479 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2480 "hodnota je 1234."
2481
2482 #: src/libvlc-module.c:568
2483 msgid "MTU of the network interface"
2484 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2485
2486 #: src/libvlc-module.c:570
2487 msgid ""
2488 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2489 "over the network (in bytes)."
2490 msgstr ""
2491 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2492 "cez sieť (v bytoch)."
2493
2494 #: src/libvlc-module.c:575 modules/stream_out/rtp.c:118
2495 msgid "Hop limit (TTL)"
2496 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2497
2498 #: src/libvlc-module.c:577
2499 msgid ""
2500 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2501 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2502 "in default)."
2503 msgstr ""
2504 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2505 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2506 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2507
2508 #: src/libvlc-module.c:581
2509 msgid "Multicast output interface"
2510 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:583
2513 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2514 msgstr ""
2515 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2516 "smerovaciu tabuľku."
2517
2518 #: src/libvlc-module.c:585
2519 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2520 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2521
2522 #: src/libvlc-module.c:587
2523 msgid ""
2524 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2525 "table."
2526 msgstr ""
2527 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2528 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2529
2530 #: src/libvlc-module.c:590
2531 msgid "DiffServ Code Point"
2532 msgstr "DiffServ bod kódu"
2533
2534 #: src/libvlc-module.c:591
2535 msgid ""
2536 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2537 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2538 msgstr ""
2539 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2540 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2541 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2542
2543 #: src/libvlc-module.c:597
2544 msgid ""
2545 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2546 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2547 msgstr ""
2548 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2549 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2550 "stream)."
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:603
2553 msgid ""
2554 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2555 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2556 "(like DVB streams for example)."
2557 msgstr ""
2558 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2559 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2560 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2561
2562 #: src/libvlc-module.c:609 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:238
2563 msgid "Audio track"
2564 msgstr "Zvuková stopa"
2565
2566 #: src/libvlc-module.c:611
2567 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2568 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:614 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:270
2571 msgid "Subtitles track"
2572 msgstr "Stopa s titulkami"
2573
2574 #: src/libvlc-module.c:616
2575 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2576 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2577
2578 #: src/libvlc-module.c:619
2579 msgid "Audio language"
2580 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2581
2582 #: src/libvlc-module.c:621
2583 msgid ""
2584 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2585 "letter country code)."
2586 msgstr ""
2587 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2588 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:624
2591 msgid "Subtitle language"
2592 msgstr "Jazyk titulkov"
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:626
2595 #, fuzzy
2596 msgid ""
2597 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2598 "three letters country code)."
2599 msgstr ""
2600 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2601 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2602
2603 #: src/libvlc-module.c:630
2604 msgid "Audio track ID"
2605 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:632
2608 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2609 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:634
2612 msgid "Subtitles track ID"
2613 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:636
2616 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2617 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:638
2620 msgid "Input repetitions"
2621 msgstr "Opakovania vstupu"
2622
2623 #: src/libvlc-module.c:640
2624 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2625 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:642
2628 msgid "Start time"
2629 msgstr "Čas spustenia"
2630
2631 #: src/libvlc-module.c:644
2632 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2633 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2634
2635 #: src/libvlc-module.c:646
2636 msgid "Stop time"
2637 msgstr "Čas zastavenia"
2638
2639 #: src/libvlc-module.c:648
2640 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2641 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2642
2643 #: src/libvlc-module.c:650
2644 msgid "Run time"
2645 msgstr "Run time"
2646
2647 #: src/libvlc-module.c:652
2648 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2649 msgstr "Stream bude spracovávaný po čas, ktorý zadáte tu (v sekundách)."
2650
2651 #: src/libvlc-module.c:654
2652 msgid "Input list"
2653 msgstr "Zoznam vstupov"
2654
2655 #: src/libvlc-module.c:656
2656 msgid ""
2657 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2658 "together after the normal one."
2659 msgstr ""
2660 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2661 "položiek zoznamu použite čiarku."
2662
2663 #: src/libvlc-module.c:659
2664 msgid "Input slave (experimental)"
2665 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2666
2667 #: src/libvlc-module.c:661
2668 msgid ""
2669 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2670 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2671 "inputs."
2672 msgstr ""
2673 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2674 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2675 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2676 "znakom '#' ."
2677
2678 #: src/libvlc-module.c:665
2679 msgid "Bookmarks list for a stream"
2680 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2681
2682 #: src/libvlc-module.c:667
2683 msgid ""
2684 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2685 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2686 "{...}\""
2687 msgstr ""
2688 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2689 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2690 "offset},{...}\""
2691
2692 #: src/libvlc-module.c:673
2693 msgid ""
2694 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2695 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2696 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2697 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2698 msgstr ""
2699 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
2700 "nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
2701 "zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
2702 "nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:679
2705 msgid "Force subtitle position"
2706 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:681
2709 msgid ""
2710 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2711 "over the movie. Try several positions."
2712 msgstr ""
2713 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2714 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2715
2716 #: src/libvlc-module.c:684
2717 msgid "Enable sub-pictures"
2718 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:686
2721 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2722 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:688 src/libvlc-module.c:1587 src/text/iso-639_def.h:143
2725 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271
2726 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:22
2727 #: modules/stream_out/transcode.c:227
2728 msgid "On Screen Display"
2729 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:690
2732 msgid ""
2733 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2734 "Display)."
2735 msgstr ""
2736 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
2737 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
2738
2739 #: src/libvlc-module.c:693
2740 msgid "Text rendering module"
2741 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2742
2743 #: src/libvlc-module.c:695
2744 msgid ""
2745 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2746 "instance."
2747 msgstr ""
2748 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2749 "môžete použiť aj modul svg."
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:697
2752 msgid "Subpictures filter module"
2753 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2754
2755 #: src/libvlc-module.c:699
2756 msgid ""
2757 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2758 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2759 msgstr ""
2760 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2761 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
2762 "logo alebo iné texty...). "
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:702
2765 msgid "Autodetect subtitle files"
2766 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:704
2769 msgid ""
2770 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2771 "(based on the filename of the movie)."
2772 msgstr ""
2773 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2774 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:707
2777 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2778 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:709
2781 msgid ""
2782 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2783 "Options are:\n"
2784 "0 = no subtitles autodetected\n"
2785 "1 = any subtitle file\n"
2786 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2787 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2788 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2789 msgstr ""
2790 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2791 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2792 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2793 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2794 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2795 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2796 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2797 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2798 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2799 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:717
2802 msgid "Subtitle autodetection paths"
2803 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:719
2806 msgid ""
2807 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2808 "found in the current directory."
2809 msgstr ""
2810 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2811 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:722
2814 msgid "Use subtitle file"
2815 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:724
2818 msgid ""
2819 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2820 "subtitle file."
2821 msgstr ""
2822 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2823 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2824 "súbor načítať manuálne. "
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:727
2827 msgid "DVD device"
2828 msgstr "Jednotka DVD"
2829
2830 #: src/libvlc-module.c:730
2831 msgid ""
2832 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2833 "the drive letter (eg. D:)"
2834 msgstr ""
2835 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2836 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2837
2838 #: src/libvlc-module.c:734
2839 msgid "This is the default DVD device to use."
2840 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2841
2842 #: src/libvlc-module.c:737
2843 msgid "VCD device"
2844 msgstr "Mechanika pre VCD"
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:740
2847 msgid ""
2848 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2849 "scan for a suitable CD-ROM device."
2850 msgstr ""
2851 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2852 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2853 "ROM."
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:744
2856 msgid "This is the default VCD device to use."
2857 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:747
2860 msgid "Audio CD device"
2861 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:750
2864 msgid ""
2865 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2866 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2867 msgstr ""
2868 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2869 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:754
2872 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2873 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2874
2875 #: src/libvlc-module.c:757
2876 msgid "Force IPv6"
2877 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2878
2879 #: src/libvlc-module.c:759
2880 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2881 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2882
2883 #: src/libvlc-module.c:761
2884 msgid "Force IPv4"
2885 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:763
2888 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2889 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2890
2891 #: src/libvlc-module.c:765
2892 msgid "TCP connection timeout"
2893 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2894
2895 #: src/libvlc-module.c:767
2896 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2897 msgstr ""
2898 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2899
2900 #: src/libvlc-module.c:769
2901 msgid "SOCKS server"
2902 msgstr "SOCKS server"
2903
2904 #: src/libvlc-module.c:771
2905 msgid ""
2906 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2907 "used for all TCP connections"
2908 msgstr ""
2909 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2910 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2911
2912 #: src/libvlc-module.c:774
2913 msgid "SOCKS user name"
2914 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2915
2916 #: src/libvlc-module.c:776
2917 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2918 msgstr ""
2919 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2920 "prístup na SOCKS proxy-server."
2921
2922 #: src/libvlc-module.c:778
2923 msgid "SOCKS password"
2924 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:780
2927 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2928 msgstr ""
2929 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2930 "server."
2931
2932 #: src/libvlc-module.c:782
2933 msgid "Title metadata"
2934 msgstr "Metadáta názvu"
2935
2936 #: src/libvlc-module.c:784
2937 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2938 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2939
2940 #: src/libvlc-module.c:786
2941 msgid "Author metadata"
2942 msgstr "Metadáta autora"
2943
2944 #: src/libvlc-module.c:788
2945 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2946 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2947
2948 #: src/libvlc-module.c:790
2949 msgid "Artist metadata"
2950 msgstr "Metadáta hercov"
2951
2952 #: src/libvlc-module.c:792
2953 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2954 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2955
2956 #: src/libvlc-module.c:794
2957 msgid "Genre metadata"
2958 msgstr "Metadáta žánru"
2959
2960 #: src/libvlc-module.c:796
2961 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2962 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2963
2964 #: src/libvlc-module.c:798
2965 msgid "Copyright metadata"
2966 msgstr "Metadáta autorských práv"
2967
2968 #: src/libvlc-module.c:800
2969 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2970 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2971
2972 #: src/libvlc-module.c:802
2973 msgid "Description metadata"
2974 msgstr "Metadáta popisu"
2975
2976 #: src/libvlc-module.c:804
2977 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2978 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2979
2980 #: src/libvlc-module.c:806
2981 msgid "Date metadata"
2982 msgstr "Metadáta dátumu"
2983
2984 #: src/libvlc-module.c:808
2985 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2986 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2987
2988 #: src/libvlc-module.c:810
2989 msgid "URL metadata"
2990 msgstr "Metadáta URL"
2991
2992 #: src/libvlc-module.c:812
2993 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2994 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:816
2997 msgid ""
2998 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2999 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3000 "can break playback of all your streams."
3001 msgstr ""
3002 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
3003 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
3004 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
3005 "akýchkoľvek streamov."
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:820
3008 msgid "Preferred decoders list"
3009 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:822
3012 msgid ""
3013 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3014 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3015 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3016 msgstr ""
3017 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
3018 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
3019 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
3020 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
3021 "môže úplne znemožniť streamovanie."
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:827
3024 msgid "Preferred encoders list"
3025 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:829
3028 msgid ""
3029 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3030 msgstr ""
3031 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
3032
3033 #: src/libvlc-module.c:832
3034 msgid "Prefer system plugins over VLC"
3035 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
3036
3037 #: src/libvlc-module.c:834
3038 msgid ""
3039 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
3040 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
3041 msgstr ""
3042 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
3043 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
3044 "obidva."
3045
3046 #: src/libvlc-module.c:843
3047 msgid ""
3048 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3049 "subsystem."
3050 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:846
3053 msgid "Default stream output chain"
3054 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:848
3057 msgid ""
3058 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3059 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
3060 "all streams."
3061 msgstr ""
3062 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3063 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3064 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3065
3066 #: src/libvlc-module.c:852
3067 msgid "Enable streaming of all ES"
3068 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3069
3070 #: src/libvlc-module.c:854
3071 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3072 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
3073
3074 #: src/libvlc-module.c:856
3075 msgid "Display while streaming"
3076 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3077
3078 #: src/libvlc-module.c:858
3079 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3080 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3081
3082 #: src/libvlc-module.c:860
3083 msgid "Enable video stream output"
3084 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
3085
3086 #: src/libvlc-module.c:862
3087 msgid ""
3088 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3089 "facility when this last one is enabled."
3090 msgstr ""
3091 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3092 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3093
3094 #: src/libvlc-module.c:865
3095 msgid "Enable audio stream output"
3096 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
3097
3098 #: src/libvlc-module.c:867
3099 msgid ""
3100 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3101 "facility when this last one is enabled."
3102 msgstr ""
3103 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3104 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3105
3106 #: src/libvlc-module.c:870
3107 msgid "Enable SPU stream output"
3108 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3109
3110 #: src/libvlc-module.c:872
3111 msgid ""
3112 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3113 "facility when this last one is enabled."
3114 msgstr ""
3115 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3116 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3117
3118 #: src/libvlc-module.c:875
3119 msgid "Keep stream output open"
3120 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3121
3122 #: src/libvlc-module.c:877
3123 msgid ""
3124 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3125 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3126 "specified)"
3127 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:881
3130 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3131 msgstr ""
3132 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
3133
3134 #: src/libvlc-module.c:883
3135 msgid ""
3136 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3137 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3138 msgstr ""
3139 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
3140 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3141 "milisekundách."
3142
3143 #: src/libvlc-module.c:886
3144 msgid "Preferred packetizer list"
3145 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3146
3147 #: src/libvlc-module.c:888
3148 msgid ""
3149 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3150 msgstr ""
3151 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3152 "paketizéry."
3153
3154 #: src/libvlc-module.c:891
3155 msgid "Mux module"
3156 msgstr "Zmiešavací modul"
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:893
3159 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3160 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií zmiešavacích modulov"
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:895
3163 msgid "Access output module"
3164 msgstr "Modul \"Access-output\""
3165
3166 #: src/libvlc-module.c:897
3167 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3168 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:899
3171 msgid "Control SAP flow"
3172 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3173
3174 #: src/libvlc-module.c:901
3175 msgid ""
3176 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3177 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3178 msgstr ""
3179 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3180
3181 #: src/libvlc-module.c:905
3182 msgid "SAP announcement interval"
3183 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3184
3185 #: src/libvlc-module.c:907
3186 msgid ""
3187 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3188 "between SAP announcements."
3189 msgstr ""
3190 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3191 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:916
3194 msgid ""
3195 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3196 "always leave all these enabled."
3197 msgstr ""
3198 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3199 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3200 "zapnuté."
3201
3202 #: src/libvlc-module.c:919
3203 msgid "Enable FPU support"
3204 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
3205
3206 #: src/libvlc-module.c:921
3207 msgid ""
3208 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3209 "advantage of it."
3210 msgstr ""
3211 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
3212 "dokáže túto jednotku využiť."
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:924
3215 msgid "Enable CPU MMX support"
3216 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3217
3218 #: src/libvlc-module.c:926
3219 msgid ""
3220 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3221 "of them."
3222 msgstr ""
3223 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3224 "funkciu využiť."
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:929
3227 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3228 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:931
3231 msgid ""
3232 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3233 "advantage of them."
3234 msgstr ""
3235 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3236 "funkciu využiť."
3237
3238 #: src/libvlc-module.c:934
3239 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3240 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:936
3243 msgid ""
3244 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3245 "advantage of them."
3246 msgstr ""
3247 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3248 "funkciu využiť."
3249
3250 #: src/libvlc-module.c:939
3251 msgid "Enable CPU SSE support"
3252 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3253
3254 #: src/libvlc-module.c:941
3255 msgid ""
3256 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3257 "of them."
3258 msgstr ""
3259 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3260 "funkciu využiť."
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:944
3263 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3264 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:946
3267 msgid ""
3268 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3269 "of them."
3270 msgstr ""
3271 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3272 "funkciu využiť."
3273
3274 #: src/libvlc-module.c:949
3275 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3276 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3277
3278 #: src/libvlc-module.c:951
3279 msgid ""
3280 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3281 "advantage of them."
3282 msgstr ""
3283 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3284 "funkciu využiť."
3285
3286 #: src/libvlc-module.c:956
3287 msgid ""
3288 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3289 "you really know what you are doing."
3290 msgstr ""
3291 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3292 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3293
3294 #: src/libvlc-module.c:959
3295 msgid "Memory copy module"
3296 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3297
3298 #: src/libvlc-module.c:961
3299 msgid ""
3300 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3301 "select the fastest one supported by your hardware."
3302 msgstr ""
3303 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3304 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3305
3306 #: src/libvlc-module.c:964
3307 msgid "Access module"
3308 msgstr "Prístupový modul"
3309
3310 #: src/libvlc-module.c:966
3311 msgid ""
3312 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3313 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3314 "option unless you really know what you are doing."
3315 msgstr ""
3316 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3317 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3318 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3319 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:970
3322 msgid "Access filter module"
3323 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:972
3326 msgid ""
3327 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3328 "used for instance for timeshifting."
3329 msgstr ""
3330 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3331 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:975
3334 msgid "Demux module"
3335 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:977
3338 msgid ""
3339 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3340 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3341 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3342 "you really know what you are doing."
3343 msgstr ""
3344 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3345 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3346 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3347 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3348 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:982
3351 msgid "Allow real-time priority"
3352 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3353
3354 #: src/libvlc-module.c:984
3355 msgid ""
3356 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3357 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3358 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3359 "only activate this if you know what you're doing."
3360 msgstr ""
3361 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3362 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3363 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3364 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3365
3366 #: src/libvlc-module.c:990
3367 msgid "Adjust VLC priority"
3368 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3369
3370 #: src/libvlc-module.c:992
3371 msgid ""
3372 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3373 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3374 "VLC instances."
3375 msgstr ""
3376 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3377 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3378 "voči iným spusteným programom"
3379
3380 #: src/libvlc-module.c:996
3381 msgid "Minimize number of threads"
3382 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3383
3384 #: src/libvlc-module.c:998
3385 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3386 msgstr ""
3387 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3388
3389 #: src/libvlc-module.c:1000
3390 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3391 msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:1002 src/libvlc-module.c:1008
3394 msgid ""
3395 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3396 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:1005
3399 msgid "(Experimental) Minimize latency whenreading live stream."
3400 msgstr ""
3401 "(Experimentálne) Minimalizovať oneskorenie počas čítania živého streamu."
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:1011
3404 msgid "Modules search path"
3405 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:1013
3408 msgid ""
3409 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3410 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3411 msgstr ""
3412 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3413 "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
3414 "znakmi \" PATH_SEP \""
3415
3416 #: src/libvlc-module.c:1016
3417 msgid "VLM configuration file"
3418 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:1018
3421 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3422 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:1020
3425 msgid "Use a plugins cache"
3426 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:1022
3429 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3430 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3431
3432 #: src/libvlc-module.c:1024
3433 msgid "Collect statistics"
3434 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3435
3436 #: src/libvlc-module.c:1026
3437 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3438 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1028
3441 msgid "Run as daemon process"
3442 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1030
3445 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3446 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1032
3449 msgid "Write process id to file"
3450 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1034
3453 msgid "Writes process id into specified file."
3454 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:1036
3457 msgid "Log to file"
3458 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3459
3460 #: src/libvlc-module.c:1038
3461 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3462 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1040
3465 msgid "Log to syslog"
3466 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1042
3469 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3470 msgstr ""
3471 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3472 "systémoch UNIX)."
3473
3474 #: src/libvlc-module.c:1044
3475 msgid "Allow only one running instance"
3476 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3477
3478 #: src/libvlc-module.c:1046
3479 msgid ""
3480 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3481 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3482 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3483 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3484 "running instance or enqueue it."
3485 msgstr ""
3486 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3487 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3488 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3489 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3490 "sa len zaradí do playlistu."
3491
3492 #: src/libvlc-module.c:1054
3493 msgid ""
3494 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3495 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3496 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3497 "This option will allow you to play the file with the already running "
3498 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3499 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3500 msgstr ""
3501 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3502 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3503 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3504 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3505 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
3506 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
3507
3508 #: src/libvlc-module.c:1062
3509 msgid "VLC is started from file association"
3510 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3511
3512 #: src/libvlc-module.c:1064
3513 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3514 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3515
3516 #: src/libvlc-module.c:1067
3517 msgid "One instance when started from file"
3518 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3519
3520 #: src/libvlc-module.c:1069
3521 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3522 msgstr ""
3523 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3524 "inštancia programu."
3525
3526 #: src/libvlc-module.c:1071
3527 msgid "Increase the priority of the process"
3528 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3529
3530 #: src/libvlc-module.c:1073
3531 msgid ""
3532 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3533 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3534 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3535 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3536 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3537 "machine."
3538 msgstr ""
3539 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3540 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3541 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3542 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3543 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3544 "reštartovaním počítača."
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:1081
3547 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3548 msgstr ""
3549 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3550 "playlistu."
3551
3552 #: src/libvlc-module.c:1083
3553 msgid ""
3554 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3555 "playing current item."
3556 msgstr ""
3557 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3558 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3559 "aktuálnej položky."
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1092
3562 msgid ""
3563 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3564 "overridden in the playlist dialog box."
3565 msgstr ""
3566 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3567 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1095
3570 msgid "Automatically preparse files"
3571 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3572
3573 #: src/libvlc-module.c:1097
3574 msgid ""
3575 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3576 "metadata)."
3577 msgstr ""
3578 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3579 "zobrazované pri prehrávaní."
3580
3581 #: src/libvlc-module.c:1100
3582 msgid "Album art policy"
3583 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:1102
3586 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3587 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1108
3590 msgid "Manual download only"
3591 msgstr "Stiahnuť manuálne"
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1109
3594 msgid "When track starts playing"
3595 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1110
3598 msgid "As soon as track is added"
3599 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3600
3601 #: src/libvlc-module.c:1112
3602 msgid "Services discovery modules"
3603 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3604
3605 #: src/libvlc-module.c:1114
3606 msgid ""
3607 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3608 "Typical values are sap, hal, ..."
3609 msgstr ""
3610 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3611 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1117
3614 msgid "Play files randomly forever"
3615 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1119
3618 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3619 msgstr ""
3620 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3621 "ho neukončíte."
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1123
3624 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3625 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1125
3628 msgid "Repeat current item"
3629 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1127
3632 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3633 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1129
3636 msgid "Play and stop"
3637 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1131
3640 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3641 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1133
3644 msgid "Play and exit"
3645 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1135
3648 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3649 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1137
3652 msgid "Use media library"
3653 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1139
3656 msgid ""
3657 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3658 "VLC."
3659 msgstr ""
3660 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3661
3662 #: src/libvlc-module.c:1142
3663 msgid "Display playlist tree"
3664 msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
3665
3666 #: src/libvlc-module.c:1144
3667 msgid ""
3668 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3669 "directory."
3670 msgstr ""
3671 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3672 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
3673
3674 #: src/libvlc-module.c:1153
3675 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3676 msgstr ""
3677 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
3678 "programu VLC."
3679
3680 #: src/libvlc-module.c:1156 src/video_output/vout_intf.c:414
3681 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:435
3682 #: modules/gui/macosx/controls.m:489 modules/gui/macosx/controls.m:938
3683 #: modules/gui/macosx/controls.m:969 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
3684 #: modules/gui/macosx/intf.m:491 modules/gui/macosx/intf.m:568
3685 #: modules/gui/macosx/intf.m:624 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
3686 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3687 msgid "Fullscreen"
3688 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1157
3691 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3692 msgstr ""
3693 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3694 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3695
3696 #: src/libvlc-module.c:1158
3697 msgid "Leave fullscreen"
3698 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3699
3700 #: src/libvlc-module.c:1159
3701 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3702 msgstr ""
3703 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3704 "režimu."
3705
3706 #: src/libvlc-module.c:1160
3707 msgid "Play/Pause"
3708 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1161
3711 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3712 msgstr ""
3713 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3714 "spustenie prehrávania"
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:1162
3717 msgid "Pause only"
3718 msgstr "Len pozastaviť"
3719
3720 #: src/libvlc-module.c:1163
3721 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3722 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3723
3724 #: src/libvlc-module.c:1164
3725 msgid "Play only"
3726 msgstr "Len prehrať"
3727
3728 #: src/libvlc-module.c:1165
3729 msgid "Select the hotkey to use to play."
3730 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3731
3732 #: src/libvlc-module.c:1166 modules/control/hotkeys.c:695
3733 #: modules/gui/macosx/controls.m:868 modules/gui/macosx/intf.m:533
3734 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:467
3735 msgid "Faster"
3736 msgstr "Rýchlejšie"
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1167
3739 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3740 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1168 modules/control/hotkeys.c:701
3743 #: modules/gui/macosx/controls.m:869 modules/gui/macosx/intf.m:534
3744 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:461
3745 msgid "Slower"
3746 msgstr "Pomalšie"
3747
3748 #: src/libvlc-module.c:1169
3749 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3750 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3751
3752 #: src/libvlc-module.c:1170 modules/control/hotkeys.c:678
3753 #: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:889
3754 #: modules/gui/macosx/intf.m:490 modules/gui/macosx/intf.m:536
3755 #: modules/gui/macosx/intf.m:612 modules/gui/macosx/intf.m:620
3756 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
3757 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1621 modules/gui/qt4/menus.cpp:661
3758 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:108 modules/misc/notify/notify.c:301
3759 msgid "Next"
3760 msgstr "Ďalej"
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1171
3763 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3764 msgstr ""
3765 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3766 "zaradený v playliste"
3767
3768 #: src/libvlc-module.c:1172 modules/control/hotkeys.c:684
3769 #: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:888
3770 #: modules/gui/macosx/intf.m:485 modules/gui/macosx/intf.m:535
3771 #: modules/gui/macosx/intf.m:613 modules/gui/macosx/intf.m:619
3772 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:659 modules/misc/notify/notify.c:299
3773 msgid "Previous"
3774 msgstr "Dozadu"
3775
3776 #: src/libvlc-module.c:1173
3777 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3778 msgstr ""
3779 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3780 "súboru v playliste"
3781
3782 #: src/libvlc-module.c:1174 modules/control/rc.c:77
3783 #: modules/gui/macosx/controls.m:880 modules/gui/macosx/intf.m:488
3784 #: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/gui/macosx/intf.m:611
3785 #: modules/gui/macosx/intf.m:618 modules/gui/pda/pda_interface.c:272
3786 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:273 modules/gui/qt4/menus.cpp:657
3787 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:101 modules/misc/notify/xosd.c:238
3788 msgid "Stop"
3789 msgstr "Stop"
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1175
3792 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3793 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3794
3795 #: src/libvlc-module.c:1176 modules/gui/fbosd.c:129 modules/gui/fbosd.c:197
3796 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:98 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
3797 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:52 modules/gui/macosx/intf.m:493
3798 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:731 modules/video_filter/marq.c:153
3799 #: modules/video_filter/rss.c:197
3800 msgid "Position"
3801 msgstr "Pozícia"
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:1177
3804 msgid "Select the hotkey to display the position."
3805 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3806
3807 #: src/libvlc-module.c:1179
3808 msgid "Very short backwards jump"
3809 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1181
3812 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3813 msgstr ""
3814 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3815 "späť."
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:1182
3818 msgid "Short backwards jump"
3819 msgstr "Krátky skok späť"
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1184
3822 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3823 msgstr ""
3824 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1185
3827 msgid "Medium backwards jump"
3828 msgstr "Väčší skok späť"
3829
3830 #: src/libvlc-module.c:1187
3831 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3832 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3833
3834 #: src/libvlc-module.c:1188
3835 msgid "Long backwards jump"
3836 msgstr "Dlhý skok späť"
3837
3838 #: src/libvlc-module.c:1190
3839 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3840 msgstr ""
3841 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1192
3844 msgid "Very short forward jump"
3845 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1194
3848 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3849 msgstr ""
3850 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1195
3853 msgid "Short forward jump"
3854 msgstr "Krátky skok dopredu"
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1197
3857 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3858 msgstr ""
3859 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1198
3862 msgid "Medium forward jump"
3863 msgstr "Väčší skok dopredu"
3864
3865 #: src/libvlc-module.c:1200
3866 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3867 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3868
3869 #: src/libvlc-module.c:1201
3870 msgid "Long forward jump"
3871 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3872
3873 #: src/libvlc-module.c:1203
3874 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3875 msgstr ""
3876 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3877 "kus."
3878
3879 #: src/libvlc-module.c:1205
3880 msgid "Very short jump length"
3881 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3882
3883 #: src/libvlc-module.c:1206
3884 msgid "Very short jump length, in seconds."
3885 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3886
3887 #: src/libvlc-module.c:1207
3888 msgid "Short jump length"
3889 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3890
3891 #: src/libvlc-module.c:1208
3892 msgid "Short jump length, in seconds."
3893 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3894
3895 #: src/libvlc-module.c:1209
3896 msgid "Medium jump length"
3897 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1210
3900 msgid "Medium jump length, in seconds."
3901 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1211
3904 msgid "Long jump length"
3905 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3906
3907 #: src/libvlc-module.c:1212
3908 msgid "Long jump length, in seconds."
3909 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3910
3911 #: src/libvlc-module.c:1214 modules/control/hotkeys.c:189
3912 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277 modules/gui/macosx/intf.m:449
3913 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:693 modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
3914 msgid "Quit"
3915 msgstr "Koniec"
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1215
3918 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3919 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1216
3922 msgid "Navigate up"
3923 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1217
3926 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3927 msgstr ""
3928 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1218
3931 msgid "Navigate down"
3932 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1219
3935 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3936 msgstr ""
3937 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3938
3939 #: src/libvlc-module.c:1220
3940 msgid "Navigate left"
3941 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3942
3943 #: src/libvlc-module.c:1221
3944 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3945 msgstr ""
3946 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1222
3949 msgid "Navigate right"
3950 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1223
3953 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3954 msgstr ""
3955 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3956 "doprava."
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1224
3959 msgid "Activate"
3960 msgstr "Aktivovať"
3961
3962 #: src/libvlc-module.c:1225
3963 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3964 msgstr ""
3965 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3966 "menu DVD."
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1226
3969 msgid "Go to the DVD menu"
3970 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3971
3972 #: src/libvlc-module.c:1227
3973 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3974 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3975
3976 #: src/libvlc-module.c:1228
3977 msgid "Select previous DVD title"
3978 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3979
3980 #: src/libvlc-module.c:1229
3981 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3982 msgstr ""
3983 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3984
3985 #: src/libvlc-module.c:1230
3986 msgid "Select next DVD title"
3987 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1231
3990 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3991 msgstr ""
3992 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3993
3994 #: src/libvlc-module.c:1232
3995 msgid "Select prev DVD chapter"
3996 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3997
3998 #: src/libvlc-module.c:1233
3999 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4000 msgstr ""
4001 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
4002 "kapitoly v DVD"
4003
4004 #: src/libvlc-module.c:1234
4005 msgid "Select next DVD chapter"
4006 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
4007
4008 #: src/libvlc-module.c:1235
4009 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4010 msgstr ""
4011 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1236
4014 msgid "Volume up"
4015 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
4016
4017 #: src/libvlc-module.c:1237
4018 msgid "Select the key to increase audio volume."
4019 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
4020
4021 #: src/libvlc-module.c:1238
4022 msgid "Volume down"
4023 msgstr "Znížiť hlasitosť"
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1239
4026 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4027 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1240 modules/access/v4l2/v4l2.c:195
4030 #: modules/gui/macosx/controls.m:928 modules/gui/macosx/intf.m:553
4031 #: modules/gui/macosx/intf.m:614 modules/gui/macosx/intf.m:623
4032 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:830
4033 msgid "Mute"
4034 msgstr "Stlmiť"
4035
4036 #: src/libvlc-module.c:1241
4037 msgid "Select the key to mute audio."
4038 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
4039
4040 #: src/libvlc-module.c:1242
4041 msgid "Subtitle delay up"
4042 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
4043
4044 #: src/libvlc-module.c:1243
4045 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4046 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
4047
4048 #: src/libvlc-module.c:1244
4049 msgid "Subtitle delay down"
4050 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
4051
4052 #: src/libvlc-module.c:1245
4053 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4054 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
4055
4056 #: src/libvlc-module.c:1246
4057 msgid "Audio delay up"
4058 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
4059
4060 #: src/libvlc-module.c:1247
4061 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4062 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
4063
4064 #: src/libvlc-module.c:1248
4065 msgid "Audio delay down"
4066 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
4067
4068 #: src/libvlc-module.c:1249
4069 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4070 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
4071
4072 #: src/libvlc-module.c:1256
4073 msgid "Play playlist bookmark 1"
4074 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
4075
4076 #: src/libvlc-module.c:1257
4077 msgid "Play playlist bookmark 2"
4078 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
4079
4080 #: src/libvlc-module.c:1258
4081 msgid "Play playlist bookmark 3"
4082 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
4083
4084 #: src/libvlc-module.c:1259
4085 msgid "Play playlist bookmark 4"
4086 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:1260
4089 msgid "Play playlist bookmark 5"
4090 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
4091
4092 #: src/libvlc-module.c:1261
4093 msgid "Play playlist bookmark 6"
4094 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
4095
4096 #: src/libvlc-module.c:1262
4097 msgid "Play playlist bookmark 7"
4098 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
4099
4100 #: src/libvlc-module.c:1263
4101 msgid "Play playlist bookmark 8"
4102 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
4103
4104 #: src/libvlc-module.c:1264
4105 msgid "Play playlist bookmark 9"
4106 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
4107
4108 #: src/libvlc-module.c:1265
4109 msgid "Play playlist bookmark 10"
4110 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
4111
4112 #: src/libvlc-module.c:1266
4113 msgid "Select the key to play this bookmark."
4114 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
4115
4116 #: src/libvlc-module.c:1267
4117 msgid "Set playlist bookmark 1"
4118 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
4119
4120 #: src/libvlc-module.c:1268
4121 msgid "Set playlist bookmark 2"
4122 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
4123
4124 #: src/libvlc-module.c:1269
4125 msgid "Set playlist bookmark 3"
4126 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
4127
4128 #: src/libvlc-module.c:1270
4129 msgid "Set playlist bookmark 4"
4130 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
4131
4132 #: src/libvlc-module.c:1271
4133 msgid "Set playlist bookmark 5"
4134 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
4135
4136 #: src/libvlc-module.c:1272
4137 msgid "Set playlist bookmark 6"
4138 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
4139
4140 #: src/libvlc-module.c:1273
4141 msgid "Set playlist bookmark 7"
4142 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:1274
4145 msgid "Set playlist bookmark 8"
4146 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:1275
4149 msgid "Set playlist bookmark 9"
4150 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:1276
4153 msgid "Set playlist bookmark 10"
4154 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1277
4157 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4158 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
4159
4160 #: src/libvlc-module.c:1279 modules/control/hotkeys.c:84
4161 msgid "Playlist bookmark 1"
4162 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
4163
4164 #: src/libvlc-module.c:1280 modules/control/hotkeys.c:85
4165 msgid "Playlist bookmark 2"
4166 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
4167
4168 #: src/libvlc-module.c:1281 modules/control/hotkeys.c:86
4169 msgid "Playlist bookmark 3"
4170 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
4171
4172 #: src/libvlc-module.c:1282 modules/control/hotkeys.c:87
4173 msgid "Playlist bookmark 4"
4174 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1283 modules/control/hotkeys.c:88
4177 msgid "Playlist bookmark 5"
4178 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1284 modules/control/hotkeys.c:89
4181 msgid "Playlist bookmark 6"
4182 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1285 modules/control/hotkeys.c:90
4185 msgid "Playlist bookmark 7"
4186 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1286 modules/control/hotkeys.c:91
4189 msgid "Playlist bookmark 8"
4190 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1287 modules/control/hotkeys.c:92
4193 msgid "Playlist bookmark 9"
4194 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1288 modules/control/hotkeys.c:93
4197 msgid "Playlist bookmark 10"
4198 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1290
4201 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4202 msgstr ""
4203 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
4204 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
4205 "kliknutím."
4206
4207 #: src/libvlc-module.c:1292
4208 msgid "Go back in browsing history"
4209 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
4210
4211 #: src/libvlc-module.c:1293
4212 msgid ""
4213 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
4214 "history."
4215 msgstr ""
4216 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
4217 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
4218
4219 #: src/libvlc-module.c:1294
4220 msgid "Go forward in browsing history"
4221 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
4222
4223 #: src/libvlc-module.c:1295
4224 msgid ""
4225 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
4226 "history."
4227 msgstr ""
4228 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
4229 "ktoré si chcete prehliadať."
4230
4231 #: src/libvlc-module.c:1297
4232 msgid "Cycle audio track"
4233 msgstr "Opakovať audio-stopu"
4234
4235 #: src/libvlc-module.c:1298
4236 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4237 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
4238
4239 #: src/libvlc-module.c:1299
4240 msgid "Cycle subtitle track"
4241 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
4242
4243 #: src/libvlc-module.c:1300
4244 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4245 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
4246
4247 #: src/libvlc-module.c:1301
4248 msgid "Cycle source aspect ratio"
4249 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
4250
4251 #: src/libvlc-module.c:1302
4252 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4253 msgstr ""
4254 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
4255 "videa"
4256
4257 #: src/libvlc-module.c:1303
4258 msgid "Cycle video crop"
4259 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
4260
4261 #: src/libvlc-module.c:1304
4262 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4263 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
4264
4265 #: src/libvlc-module.c:1305
4266 msgid "Cycle deinterlace modes"
4267 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
4268
4269 #: src/libvlc-module.c:1306
4270 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4271 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
4272
4273 #: src/libvlc-module.c:1307
4274 msgid "Show interface"
4275 msgstr "Zobraziť rohranie"
4276
4277 #: src/libvlc-module.c:1308
4278 msgid "Raise the interface above all other windows."
4279 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
4280
4281 #: src/libvlc-module.c:1309
4282 msgid "Hide interface"
4283 msgstr "Skryť rozhranie"
4284
4285 #: src/libvlc-module.c:1310
4286 msgid "Lower the interface below all other windows."
4287 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
4288
4289 #: src/libvlc-module.c:1311
4290 msgid "Take video snapshot"
4291 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
4292
4293 #: src/libvlc-module.c:1312
4294 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4295 msgstr ""
4296 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
4297
4298 #: src/libvlc-module.c:1314 modules/access_filter/record.c:56
4299 #: modules/access_filter/record.c:57 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:250
4300 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:342
4301 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:194
4302 msgid "Record"
4303 msgstr "Nahrať"
4304
4305 #: src/libvlc-module.c:1315
4306 msgid "Record access filter start/stop."
4307 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4308
4309 #: src/libvlc-module.c:1316 modules/access_filter/dump.c:54
4310 #: modules/access_filter/dump.c:55 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:244
4311 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:201
4312 msgid "Dump"
4313 msgstr "Analyzovať"
4314
4315 #: src/libvlc-module.c:1317
4316 msgid "Media dump access filter trigger."
4317 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4318
4319 #: src/libvlc-module.c:1319
4320 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4321 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4322
4323 #: src/libvlc-module.c:1320
4324 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4325 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4326
4327 #: src/libvlc-module.c:1323
4328 msgid "Toggle random playlist playback"
4329 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4330
4331 #: src/libvlc-module.c:1328 src/libvlc-module.c:1329
4332 msgid "Un-Zoom"
4333 msgstr "Oddialiť"
4334
4335 #: src/libvlc-module.c:1331 src/libvlc-module.c:1332
4336 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4337 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4338
4339 #: src/libvlc-module.c:1333 src/libvlc-module.c:1334
4340 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4341 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4342
4343 #: src/libvlc-module.c:1336 src/libvlc-module.c:1337
4344 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4345 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4346
4347 #: src/libvlc-module.c:1338 src/libvlc-module.c:1339
4348 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4349 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4350
4351 #: src/libvlc-module.c:1341 src/libvlc-module.c:1342
4352 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4353 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4354
4355 #: src/libvlc-module.c:1343 src/libvlc-module.c:1344
4356 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4357 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4358
4359 #: src/libvlc-module.c:1346 src/libvlc-module.c:1347
4360 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4361 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4362
4363 #: src/libvlc-module.c:1348 src/libvlc-module.c:1349
4364 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4365 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4366
4367 #: src/libvlc-module.c:1351
4368 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4369 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
4370
4371 #: src/libvlc-module.c:1353
4372 msgid ""
4373 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
4374 "output for the time being."
4375 msgstr ""
4376 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
4377 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
4378
4379 #: src/libvlc-module.c:1356 src/libvlc-module.c:1357
4380 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4381 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4382
4383 #: src/libvlc-module.c:1358
4384 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4385 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
4386
4387 #: src/libvlc-module.c:1359
4388 msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
4389 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4390
4391 #: src/libvlc-module.c:1360
4392 msgid "Highlight widget on the right"
4393 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
4394
4395 #: src/libvlc-module.c:1362
4396 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4397 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
4398
4399 #: src/libvlc-module.c:1363
4400 msgid "Highlight widget on the left"
4401 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
4402
4403 #: src/libvlc-module.c:1365
4404 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
4405 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
4406
4407 #: src/libvlc-module.c:1366
4408 msgid "Highlight widget on top"
4409 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
4410
4411 #: src/libvlc-module.c:1368
4412 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
4413 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
4414
4415 #: src/libvlc-module.c:1369
4416 msgid "Highlight widget below"
4417 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
4418
4419 #: src/libvlc-module.c:1371
4420 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
4421 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
4422
4423 #: src/libvlc-module.c:1372
4424 msgid "Select current widget"
4425 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
4426
4427 #: src/libvlc-module.c:1374
4428 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
4429 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
4430
4431 #: src/libvlc-module.c:1376
4432 msgid "Cycle through audio devices"
4433 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
4434
4435 #: src/libvlc-module.c:1377
4436 msgid "Cycle through available audio devices"
4437 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
4438
4439 #: src/libvlc-module.c:1379
4440 #, c-format
4441 msgid ""
4442 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
4443 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
4444 "in the playlist.\n"
4445 "The first item specified will be played first.\n"
4446 "\n"
4447 "Options-styles:\n"
4448 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
4449 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4450 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4451 "            and that overrides previous settings.\n"
4452 "\n"
4453 "Stream MRL syntax:\n"
4454 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4455 "option=value ...]\n"
4456 "\n"
4457 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4458 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4459 "\n"
4460 "URL syntax:\n"
4461 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4462 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4463 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4464 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4465 "  screen://                      Screen capture\n"
4466 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4467 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4468 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4469 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4470 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4471 "  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
4472 "certain time\n"
4473 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
4474 msgstr ""
4475 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
4476 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
4477 "zaradia do playlistu.\n"
4478 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
4479 "\n"
4480 "Nastavenia štýlov:\n"
4481 "  --Nastavenie A: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
4482 "spustenia programu.\n"
4483 "   -Nastavenie A: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
4484 "   :option  príkaz, ktorý sa na stream aplikuje až tesne pred jeho "
4485 "prehrávaním\n"
4486 "            a zároveň potlačí akékoľvek iné nastavenia\n"
4487 "\n"
4488 "Stream MRL syntax:\n"
4489 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4490 "option=value ...]\n"
4491 "\n"
4492 "  Pre špecifické MRL sa dajú použiť aj viaceré globálne príkazy --options :"
4493 "options.\n"
4494 "  Viacnásobné príkazy :option=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
4495 "\n"
4496 "Syntax URL adresy:\n"
4497 "  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
4498 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4499 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4500 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4501 "  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
4502 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD jednotka\n"
4503 "  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
4504 "  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
4505 "  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
4506 "                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
4507 "serverom\n"
4508 "  vlc:pause:<počet sekúnd>            Osobitná položka na pozastavenie "
4509 "playlistu na určitý čas\n"
4510 "  vlc:quit                       Osobitný príkaz na ukončenie programu VLC\n"
4511
4512 #: src/libvlc-module.c:1521 src/video_output/vout_intf.c:420
4513 #: modules/gui/macosx/controls.m:473 modules/gui/macosx/controls.m:937
4514 #: modules/gui/macosx/intf.m:570 modules/gui/macosx/intf.m:625
4515 #: modules/video_output/snapshot.c:81
4516 msgid "Snapshot"
4517 msgstr "Snímka"
4518
4519 #: src/libvlc-module.c:1539
4520 msgid "Window properties"
4521 msgstr "Vlastnosti okna"
4522
4523 #: src/libvlc-module.c:1588
4524 msgid "Subpictures"
4525 msgstr "Sub-obrázky"
4526
4527 #: src/libvlc-module.c:1596 modules/codec/subtitles/subsdec.c:117
4528 #: modules/demux/subtitle.c:74 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
4529 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:819 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:825
4530 msgid "Subtitles"
4531 msgstr "Titulky"
4532
4533 #: src/libvlc-module.c:1613 modules/stream_out/transcode.c:122
4534 msgid "Overlays"
4535 msgstr "Prekryvy/Titulky"
4536
4537 #: src/libvlc-module.c:1621
4538 msgid "Track settings"
4539 msgstr "Nastavenia stopy"
4540
4541 #: src/libvlc-module.c:1651
4542 msgid "Playback control"
4543 msgstr "Kontrola prehrávania"
4544
4545 #: src/libvlc-module.c:1672
4546 msgid "Default devices"
4547 msgstr "Predvolené zariadenia"
4548
4549 #: src/libvlc-module.c:1681
4550 msgid "Network settings"
4551 msgstr "Nastavenia siete"
4552
4553 #: src/libvlc-module.c:1693
4554 msgid "Socks proxy"
4555 msgstr "Socks proxy"
4556
4557 #: src/libvlc-module.c:1702
4558 msgid "Metadata"
4559 msgstr "Meta-dáta"
4560
4561 #: src/libvlc-module.c:1732
4562 msgid "Decoders"
4563 msgstr "Dekodéry"
4564
4565 #: src/libvlc-module.c:1739 modules/access/v4l2/v4l2.c:92
4566 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:93
4567 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:524
4568 msgid "Input"
4569 msgstr "Vstup"
4570
4571 #: src/libvlc-module.c:1779
4572 msgid "VLM"
4573 msgstr "VLM"
4574
4575 #: src/libvlc-module.c:1812
4576 msgid "CPU"
4577 msgstr "Procesor (CPU)"
4578
4579 #: src/libvlc-module.c:1834
4580 msgid "Special modules"
4581 msgstr "Špeciálne moduly"
4582
4583 #: src/libvlc-module.c:1840
4584 msgid "Plugins"
4585 msgstr "Prídavné moduly"
4586
4587 #: src/libvlc-module.c:1849
4588 msgid "Performance options"
4589 msgstr "Nastavenia výkonu"
4590
4591 #: src/libvlc-module.c:1999
4592 msgid "Hot keys"
4593 msgstr "Klávesové skratky"
4594
4595 #: src/libvlc-module.c:2396
4596 msgid "Jump sizes"
4597 msgstr "Veľkosti skoku"
4598
4599 #: src/libvlc-module.c:2473
4600 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4601 msgstr ""
4602 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4603 "advanced)"
4604
4605 #: src/libvlc-module.c:2476
4606 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4607 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
4608
4609 #: src/libvlc-module.c:2478
4610 msgid ""
4611 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4612 "--help-verbose)"
4613 msgstr ""
4614 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4615 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
4616
4617 #: src/libvlc-module.c:2481
4618 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4619 msgstr ""
4620 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
4621 "programu"
4622
4623 #: src/libvlc-module.c:2483
4624 msgid "print a list of available modules"
4625 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4626
4627 #: src/libvlc-module.c:2485
4628 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4629 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
4630
4631 #: src/libvlc-module.c:2487
4632 msgid ""
4633 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4634 "verbose)"
4635 msgstr ""
4636 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4637 "parametrami --advanced a --help-verbose)"
4638
4639 #: src/libvlc-module.c:2490
4640 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4641 msgstr ""
4642 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
4643
4644 #: src/libvlc-module.c:2492
4645 msgid "save the current command line options in the config"
4646 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
4647
4648 #: src/libvlc-module.c:2494
4649 msgid "reset the current config to the default values"
4650 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4651
4652 #: src/libvlc-module.c:2496
4653 msgid "use alternate config file"
4654 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4655
4656 #: src/libvlc-module.c:2498
4657 msgid "resets the current plugins cache"
4658 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4659
4660 #: src/libvlc-module.c:2500
4661 msgid "print version information"
4662 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4663
4664 #: src/libvlc-module.c:2557
4665 msgid "main program"
4666 msgstr "hlavný program"
4667
4668 #: src/misc/update.c:1620
4669 msgid "File could not be verified"
4670 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
4671
4672 #: src/misc/update.c:1621
4673 #, c-format
4674 msgid ""
4675 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
4676 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
4677 msgstr ""
4678 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
4679 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4680
4681 #: src/misc/update.c:1632 src/misc/update.c:1644
4682 msgid "Invalid signature"
4683 msgstr "Neplatný podpis"
4684
4685 #: src/misc/update.c:1633 src/misc/update.c:1645
4686 #, c-format
4687 msgid ""
4688 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
4689 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
4690 msgstr ""
4691 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
4692 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4693
4694 #: src/misc/update.c:1657
4695 msgid "File not verifiable"
4696 msgstr "Súbor nemožno overiť"
4697
4698 #: src/misc/update.c:1658
4699 #, c-format
4700 msgid ""
4701 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
4702 "was VLC deleted."
4703 msgstr ""
4704 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu program VLC tento "
4705 "súbor vymazal."
4706
4707 #: src/misc/update.c:1669 src/misc/update.c:1681
4708 msgid "File corrupted"
4709 msgstr "Súbor je porušený"
4710
4711 #: src/misc/update.c:1670 src/misc/update.c:1682
4712 #, c-format
4713 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
4714 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
4715
4716 #: src/playlist/tree.c:66 modules/access/bda/bda.c:62
4717 #: modules/access/bda/bda.c:115 modules/access/bda/bda.c:123
4718 #: modules/access/bda/bda.c:130 modules/access/bda/bda.c:136
4719 #: modules/access/bda/bda.c:142 modules/access/bda/bda.c:148
4720 #: modules/access/bda/bda.c:154
4721 msgid "Undefined"
4722 msgstr "Nedefinované"
4723
4724 #: src/text/iso-639_def.h:38
4725 msgid "Afar"
4726 msgstr " Afar"
4727
4728 #: src/text/iso-639_def.h:39
4729 msgid "Abkhazian"
4730 msgstr "Abcházsky"
4731
4732 #: src/text/iso-639_def.h:40
4733 msgid "Afrikaans"
4734 msgstr "Africky"
4735
4736 #: src/text/iso-639_def.h:41
4737 msgid "Albanian"
4738 msgstr "Albánsky"
4739
4740 #: src/text/iso-639_def.h:42
4741 msgid "Amharic"
4742 msgstr " Amharic"
4743
4744 #: src/text/iso-639_def.h:44
4745 msgid "Armenian"
4746 msgstr "Arménsky"
4747
4748 #: src/text/iso-639_def.h:45
4749 msgid "Assamese"
4750 msgstr " Assamese"
4751
4752 #: src/text/iso-639_def.h:46
4753 msgid "Avestan"
4754 msgstr " Avestan"
4755
4756 #: src/text/iso-639_def.h:47
4757 msgid "Aymara"
4758 msgstr " Aymara"
4759
4760 #: src/text/iso-639_def.h:48
4761 msgid "Azerbaijani"
4762 msgstr "Azerbajdžansky"
4763
4764 #: src/text/iso-639_def.h:49
4765 msgid "Bashkir"
4766 msgstr " Bashkir"
4767
4768 #: src/text/iso-639_def.h:50
4769 msgid "Basque"
4770 msgstr "Baskicky"
4771
4772 #: src/text/iso-639_def.h:51
4773 msgid "Belarusian"
4774 msgstr "Bielorusky"
4775
4776 #: src/text/iso-639_def.h:52
4777 msgid "Bengali"
4778 msgstr "Bengálsky"
4779
4780 #: src/text/iso-639_def.h:53
4781 msgid "Bihari"
4782 msgstr " Bihari"
4783
4784 #: src/text/iso-639_def.h:54
4785 msgid "Bislama"
4786 msgstr " Bislama"
4787
4788 #: src/text/iso-639_def.h:55
4789 msgid "Bosnian"
4790 msgstr "Bosniansky"
4791
4792 #: src/text/iso-639_def.h:56
4793 msgid "Breton"
4794 msgstr "Bretónsky"
4795
4796 #: src/text/iso-639_def.h:57
4797 msgid "Bulgarian"
4798 msgstr "Bulharsky"
4799
4800 #: src/text/iso-639_def.h:58
4801 msgid "Burmese"
4802 msgstr " Burmese"
4803
4804 #: src/text/iso-639_def.h:60
4805 msgid "Chamorro"
4806 msgstr " Chamorro"
4807
4808 #: src/text/iso-639_def.h:61
4809 msgid "Chechen"
4810 msgstr "Čečensky"
4811
4812 #: src/text/iso-639_def.h:62
4813 msgid "Chinese"
4814 msgstr "Čínsky"
4815
4816 #: src/text/iso-639_def.h:63
4817 msgid "Church Slavic"
4818 msgstr "Church Slavic"
4819
4820 #: src/text/iso-639_def.h:64
4821 msgid "Chuvash"
4822 msgstr " Chuvash"
4823
4824 #: src/text/iso-639_def.h:65
4825 msgid "Cornish"
4826 msgstr " Cornish"
4827
4828 #: src/text/iso-639_def.h:66
4829 msgid "Corsican"
4830 msgstr "Korzicky"
4831
4832 #: src/text/iso-639_def.h:70
4833 msgid "Dzongkha"
4834 msgstr " Dzongkha"
4835
4836 #: src/text/iso-639_def.h:71
4837 msgid "English"
4838 msgstr "Anglicky"
4839
4840 #: src/text/iso-639_def.h:72
4841 msgid "Esperanto"
4842 msgstr "Esperanto"
4843
4844 #: src/text/iso-639_def.h:73
4845 msgid "Estonian"
4846 msgstr "Estónsky"
4847
4848 #: src/text/iso-639_def.h:74
4849 msgid "Faroese"
4850 msgstr " Faroese"
4851
4852 #: src/text/iso-639_def.h:75
4853 msgid "Fijian"
4854 msgstr " Fijian"
4855
4856 #: src/text/iso-639_def.h:78
4857 msgid "Frisian"
4858 msgstr "Frízsky"
4859
4860 #: src/text/iso-639_def.h:81
4861 msgid "Gaelic (Scots)"
4862 msgstr "Škótsky"
4863
4864 #: src/text/iso-639_def.h:82
4865 msgid "Irish"
4866 msgstr "Írsky"
4867
4868 #: src/text/iso-639_def.h:83
4869 msgid "Gallegan"
4870 msgstr " Gallegan"
4871
4872 #: src/text/iso-639_def.h:84
4873 msgid "Manx"
4874 msgstr " Manx"
4875
4876 #: src/text/iso-639_def.h:85
4877 msgid "Greek, Modern ()"
4878 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
4879
4880 #: src/text/iso-639_def.h:86
4881 msgid "Guarani"
4882 msgstr " Guarani"
4883
4884 #: src/text/iso-639_def.h:87
4885 msgid "Gujarati"
4886 msgstr " Gujarati"
4887
4888 #: src/text/iso-639_def.h:89
4889 msgid "Herero"
4890 msgstr " Herero"
4891
4892 #: src/text/iso-639_def.h:90
4893 msgid "Hindi"
4894 msgstr " Hindi"
4895
4896 #: src/text/iso-639_def.h:91
4897 msgid "Hiri Motu"
4898 msgstr " Hiri Motu"
4899
4900 #: src/text/iso-639_def.h:93
4901 msgid "Icelandic"
4902 msgstr "Islandsky"
4903
4904 #: src/text/iso-639_def.h:94
4905 msgid "Inuktitut"
4906 msgstr " Inuktitut"
4907
4908 #: src/text/iso-639_def.h:95
4909 msgid "Interlingue"
4910 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4911
4912 #: src/text/iso-639_def.h:96
4913 msgid "Interlingua"
4914 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4915
4916 #: src/text/iso-639_def.h:97
4917 msgid "Indonesian"
4918 msgstr "Indonézsky"
4919
4920 #: src/text/iso-639_def.h:98
4921 msgid "Inupiaq"
4922 msgstr " Inupiaq"
4923
4924 #: src/text/iso-639_def.h:100
4925 msgid "Javanese"
4926 msgstr " Javanese"
4927
4928 #: src/text/iso-639_def.h:102
4929 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4930 msgstr " Kalaallisut (Greenlandic)"
4931
4932 #: src/text/iso-639_def.h:103
4933 msgid "Kannada"
4934 msgstr "Kannada"
4935
4936 #: src/text/iso-639_def.h:104
4937 msgid "Kashmiri"
4938 msgstr " Kashmiri"
4939
4940 #: src/text/iso-639_def.h:105
4941 msgid "Kazakh"
4942 msgstr "Kazašsky"
4943
4944 #: src/text/iso-639_def.h:106
4945 msgid "Khmer"
4946 msgstr " kmérov"
4947
4948 #: src/text/iso-639_def.h:107
4949 msgid "Kikuyu"
4950 msgstr " Kikuyu"
4951
4952 #: src/text/iso-639_def.h:108
4953 msgid "Kinyarwanda"
4954 msgstr " Kinyarwanda"
4955
4956 #: src/text/iso-639_def.h:109
4957 msgid "Kirghiz"
4958 msgstr "Kirgizsky"
4959
4960 #: src/text/iso-639_def.h:110
4961 msgid "Komi"
4962 msgstr " Komi"
4963
4964 #: src/text/iso-639_def.h:112
4965 msgid "Kuanyama"
4966 msgstr " Kuanyama"
4967
4968 #: src/text/iso-639_def.h:113
4969 msgid "Kurdish"
4970 msgstr "Kurdsky"
4971
4972 #: src/text/iso-639_def.h:114
4973 msgid "Lao"
4974 msgstr " Lao"
4975
4976 #: src/text/iso-639_def.h:115
4977 msgid "Latin"
4978 msgstr "Latinsky"
4979
4980 #: src/text/iso-639_def.h:116
4981 msgid "Latvian"
4982 msgstr "Lotyšsky"
4983
4984 #: src/text/iso-639_def.h:117
4985 msgid "Lingala"
4986 msgstr " Lingala"
4987
4988 #: src/text/iso-639_def.h:118
4989 msgid "Lithuanian"
4990 msgstr "Litovsky"
4991
4992 #: src/text/iso-639_def.h:119
4993 msgid "Letzeburgesch"
4994 msgstr "Luxembursky"
4995
4996 #: src/text/iso-639_def.h:120
4997 msgid "Macedonian"
4998 msgstr "Macedónsky"
4999
5000 #: src/text/iso-639_def.h:121
5001 msgid "Marshall"
5002 msgstr " Marshall"
5003
5004 #: src/text/iso-639_def.h:122
5005 msgid "Malayalam"
5006 msgstr " Malayalam"
5007
5008 #: src/text/iso-639_def.h:123
5009 msgid "Maori"
5010 msgstr "Maori"
5011
5012 #: src/text/iso-639_def.h:124
5013 msgid "Marathi"
5014 msgstr " Marathi"
5015
5016 #: src/text/iso-639_def.h:126
5017 msgid "Malagasy"
5018 msgstr " Malagasy"
5019
5020 #: src/text/iso-639_def.h:127
5021 msgid "Maltese"
5022 msgstr " Maltese"
5023
5024 #: src/text/iso-639_def.h:128
5025 msgid "Moldavian"
5026 msgstr "Moldavsky"
5027
5028 #: src/text/iso-639_def.h:129
5029 msgid "Mongolian"
5030 msgstr "Mongolsky"
5031
5032 #: src/text/iso-639_def.h:130
5033 msgid "Nauru"
5034 msgstr "Nauru"
5035
5036 #: src/text/iso-639_def.h:131
5037 msgid "Navajo"
5038 msgstr "Navajo"
5039
5040 #: src/text/iso-639_def.h:132
5041 msgid "Ndebele, South"
5042 msgstr " Ndebele, juh"
5043
5044 #: src/text/iso-639_def.h:133
5045 msgid "Ndebele, North"
5046 msgstr " Ndebele, sever"
5047
5048 #: src/text/iso-639_def.h:134
5049 msgid "Ndonga"
5050 msgstr " Ndonga"
5051
5052 #: src/text/iso-639_def.h:135
5053 msgid "Nepali"
5054 msgstr "Nepálsky"
5055
5056 #: src/text/iso-639_def.h:136
5057 msgid "Norwegian"
5058 msgstr "Nórsky"
5059
5060 #: src/text/iso-639_def.h:137
5061 msgid "Norwegian Nynorsk"
5062 msgstr "Nórsky (sever)"
5063
5064 #: src/text/iso-639_def.h:138
5065 msgid "Norwegian Bokmaal"
5066 msgstr "Nórsky (juh)"
5067
5068 #: src/text/iso-639_def.h:139
5069 msgid "Chichewa; Nyanja"
5070 msgstr " Chichewa; Nyanja"
5071
5072 #: src/text/iso-639_def.h:140
5073 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
5074 msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
5075
5076 #: src/text/iso-639_def.h:141
5077 msgid "Oriya"
5078 msgstr " Oriya"
5079
5080 #: src/text/iso-639_def.h:142
5081 msgid "Oromo"
5082 msgstr " Oromo"
5083
5084 #: src/text/iso-639_def.h:144
5085 msgid "Ossetian; Ossetic"
5086 msgstr "Osetsky"
5087
5088 #: src/text/iso-639_def.h:145
5089 msgid "Panjabi"
5090 msgstr "Panjabi"
5091
5092 #: src/text/iso-639_def.h:147
5093 msgid "Pali"
5094 msgstr " Pali"
5095
5096 #: src/text/iso-639_def.h:150
5097 msgid "Pushto"
5098 msgstr " Pushto"
5099
5100 #: src/text/iso-639_def.h:151
5101 msgid "Quechua"
5102 msgstr " Quechua"
5103
5104 #: src/text/iso-639_def.h:152
5105 msgid "Original audio"
5106 msgstr "Originálny zvuk"
5107
5108 #: src/text/iso-639_def.h:153
5109 msgid "Raeto-Romance"
5110 msgstr "Rétorománsky"
5111
5112 #: src/text/iso-639_def.h:155
5113 msgid "Rundi"
5114 msgstr " Rundi"
5115
5116 #: src/text/iso-639_def.h:157
5117 msgid "Sango"
5118 msgstr " Sango"
5119
5120 #: src/text/iso-639_def.h:158
5121 msgid "Sanskrit"
5122 msgstr "Sanskrit"
5123
5124 #: src/text/iso-639_def.h:160
5125 msgid "Croatian"
5126 msgstr "Chorvátsky"
5127
5128 #: src/text/iso-639_def.h:161
5129 msgid "Sinhalese"
5130 msgstr "Sinhalese"
5131
5132 #: src/text/iso-639_def.h:164
5133 msgid "Northern Sami"
5134 msgstr "Severná Samoa"
5135
5136 #: src/text/iso-639_def.h:165
5137 msgid "Samoan"
5138 msgstr "Samoa"
5139
5140 #: src/text/iso-639_def.h:166
5141 msgid "Shona"
5142 msgstr "Shona"
5143
5144 #: src/text/iso-639_def.h:167
5145 msgid "Sindhi"
5146 msgstr "Sindhi"
5147
5148 #: src/text/iso-639_def.h:168
5149 msgid "Somali"
5150 msgstr "Somali"
5151
5152 #: src/text/iso-639_def.h:169
5153 msgid "Sotho, Southern"
5154 msgstr "Sotho, južné"
5155
5156 #: src/text/iso-639_def.h:171
5157 msgid "Sardinian"
5158 msgstr "Sardínia"
5159
5160 #: src/text/iso-639_def.h:172
5161 msgid "Swati"
5162 msgstr "Swati"
5163
5164 #: src/text/iso-639_def.h:173
5165 msgid "Sundanese"
5166 msgstr "Sudánsky"
5167
5168 #: src/text/iso-639_def.h:174
5169 msgid "Swahili"
5170 msgstr "Swahilsky"
5171
5172 #: src/text/iso-639_def.h:176
5173 msgid "Tahitian"
5174 msgstr "Tahitsky"
5175
5176 #: src/text/iso-639_def.h:177
5177 msgid "Tamil"
5178 msgstr "Tamilsky"
5179
5180 #: src/text/iso-639_def.h:178
5181 msgid "Tatar"
5182 msgstr "Tatársky"
5183
5184 #: src/text/iso-639_def.h:179
5185 msgid "Telugu"
5186 msgstr "Telugu"
5187
5188 #: src/text/iso-639_def.h:180
5189 msgid "Tajik"
5190 msgstr "Tajik"
5191
5192 #: src/text/iso-639_def.h:181
5193 msgid "Tagalog"
5194 msgstr "Tagalog"
5195
5196 #: src/text/iso-639_def.h:182
5197 msgid "Thai"
5198 msgstr "Thajsky"