updated russian translation, make update-po
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-11-13 14:11+0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2006-10-07 20:13+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_config_cat.h:32
18 msgid "VLC preferences"
19 msgstr "Nastavenia programu VLC"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:34
22 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 msgstr ""
24 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
25 "\"."
26
27 #: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:127
28 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
29 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
30 #: modules/visualization/visual/visual.c:114
31 msgid "General"
32 msgstr "Všeobecné"
33
34 #: include/vlc_config_cat.h:39 modules/misc/dummy/dummy.c:65
35 msgid "Interface"
36 msgstr "Rozhranie"
37
38 #: include/vlc_config_cat.h:40
39 msgid "Settings for VLC's interfaces"
40 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
41
42 #: include/vlc_config_cat.h:42
43 msgid "General interface settings"
44 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:44
47 msgid "Main interfaces"
48 msgstr "Hlavné rozhrania"
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:45
51 msgid "Settings for the main interface"
52 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
53
54 #: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc.h:80
55 msgid "Control interfaces"
56 msgstr "Ovládanie rozhraní"
57
58 #: include/vlc_config_cat.h:48
59 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
60 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
61
62 #: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
63 msgid "Hotkeys settings"
64 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
65
66 #: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:1590 src/libvlc.h:1238
67 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:282 modules/gui/macosx/extended.m:81
68 #: modules/gui/macosx/intf.m:556 modules/gui/macosx/output.m:170
69 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:421
70 #: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:25
71 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
72 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:851
73 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:179 modules/stream_out/transcode.c:253
74 msgid "Audio"
75 msgstr "Zvuk"
76
77 #: include/vlc_config_cat.h:55
78 msgid "Audio settings"
79 msgstr "Nastavenia zvuku"
80
81 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:58
82 msgid "General audio settings"
83 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
86 #: src/video_output/video_output.c:426
87 msgid "Filters"
88 msgstr "Filtre"
89
90 #: include/vlc_config_cat.h:62
91 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
92 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:81
95 #: modules/gui/macosx/intf.m:566 modules/gui/macosx/intf.m:567
96 msgid "Visualizations"
97 msgstr "Vizualizácie"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:155
100 msgid "Audio visualizations"
101 msgstr "Vizualizácie zvuku"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:68 include/vlc_config_cat.h:81
104 msgid "Output modules"
105 msgstr "Výstupné moduly"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:69
108 msgid "These are general settings for audio output modules."
109 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc.h:1584
112 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
113 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
114 msgid "Miscellaneous"
115 msgstr "Rôzne"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:72
118 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
119 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:1618 src/libvlc.h:1273
122 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:569
123 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86
124 #: modules/gui/macosx/wizard.m:422 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:91
125 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
126 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:812
127 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177 modules/misc/dummy/dummy.c:95
128 #: modules/stream_out/transcode.c:197
129 msgid "Video"
130 msgstr "Video"
131
132 #: include/vlc_config_cat.h:76
133 msgid "Video settings"
134 msgstr "Nastavenia videa"
135
136 #: include/vlc_config_cat.h:78 include/vlc_config_cat.h:79
137 msgid "General video settings"
138 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:83
141 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
142 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
143
144 #: include/vlc_config_cat.h:87
145 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
146 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
147
148 #: include/vlc_config_cat.h:89
149 msgid "Subtitles/OSD"
150 msgstr "Titulky/OSD"
151
152 #: include/vlc_config_cat.h:90
153 msgid ""
154 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
155 "subpictures\"."
156 msgstr ""
157 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
158 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:99
161 msgid "Input / Codecs"
162 msgstr "Vstup / Kodeky"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:100
165 msgid ""
166 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
167 "VLC. Encoder settings can also be found here."
168 msgstr ""
169 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
170 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:103
173 msgid "Access modules"
174 msgstr "Prístupové moduly"
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:105
177 msgid ""
178 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
179 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
180 msgstr ""
181 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
182 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
183 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:109
186 msgid "Access filters"
187 msgstr "Prístupové filtre"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:111
190 msgid ""
191 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
192 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
193 "you are doing."
194 msgstr ""
195 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
196 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
197 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:115
200 msgid "Demuxers"
201 msgstr "Demuxéry"
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:116
204 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
205 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:118
208 msgid "Video codecs"
209 msgstr "Video kodeky"
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:119
212 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
213 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:121
216 msgid "Audio codecs"
217 msgstr "Audio kodeky"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:122
220 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
221 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:124
224 msgid "Other codecs"
225 msgstr "Iné kodeky"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:125
228 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
229 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:128
232 msgid "General input settings. Use with care."
233 msgstr ""
234 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc.h:1512
237 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
238 msgid "Stream output"
239 msgstr "Výstupný tok"
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:133
242 msgid ""
243 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
244 "incoming streams.\n"
245 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
246 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
247 "RTSP).\n"
248 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
249 "duplicating...)."
250 msgstr ""
251 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
252 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
253 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
254 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
255 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
256 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
257
258 #: include/vlc_config_cat.h:141
259 msgid "General stream output settings"
260 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:143
263 msgid "Muxers"
264 msgstr "Muxéry"
265
266 #: include/vlc_config_cat.h:145
267 msgid ""
268 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
269 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
270 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
271 "You can also set default parameters for each muxer."
272 msgstr ""
273 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
274 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
275 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
276 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
277 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:151
280 msgid "Access output"
281 msgstr "Access output"
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:153
284 msgid ""
285 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
286 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
287 "should probably not do that.\n"
288 "You can also set default parameters for each access output."
289 msgstr ""
290 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
291 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
292 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
293 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
294 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
295
296 #: include/vlc_config_cat.h:158
297 msgid "Packetizers"
298 msgstr "Paketizéry"
299
300 #: include/vlc_config_cat.h:160
301 msgid ""
302 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
303 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
304 "not do that.\n"
305 "You can also set default parameters for each packetizer."
306 msgstr ""
307 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
308 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
309 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
310 "vynucovať. \n"
311 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
312
313 #: include/vlc_config_cat.h:166
314 msgid "Sout stream"
315 msgstr "Sout stream"
316
317 #: include/vlc_config_cat.h:167
318 msgid ""
319 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
320 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
321 "for each sout stream module here."
322 msgstr ""
323 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
324 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
325 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
326 "modul. "
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:172 modules/services_discovery/sap.c:124
329 msgid "SAP"
330 msgstr "SAP"
331
332 #: include/vlc_config_cat.h:174
333 msgid ""
334 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
335 "multicast UDP or RTP."
336 msgstr ""
337 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
338 "protokolu UDP alebo RTP."
339
340 #: include/vlc_config_cat.h:177
341 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
342 msgid "VOD"
343 msgstr "VOD"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:178
346 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
347 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
348
349 #: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc.h:1639 src/playlist/engine.c:102
350 #: src/playlist/engine.c:104 modules/demux/playlist/playlist.c:56
351 #: modules/demux/playlist/playlist.c:57
352 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:231
353 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:325 modules/gui/macosx/intf.m:501
354 #: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
355 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
356 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
357 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
358 msgid "Playlist"
359 msgstr "Playlist"
360
361 #: include/vlc_config_cat.h:183
362 msgid ""
363 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
364 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
365 msgstr ""
366 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
367 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
368
369 #: include/vlc_config_cat.h:187
370 msgid "General playlist behaviour"
371 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:435
374 msgid "Services discovery"
375 msgstr "Zisťovacie moduly"
376
377 #: include/vlc_config_cat.h:189
378 msgid ""
379 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
380 "playlist."
381 msgstr ""
382 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
383 "položiek do playlistu."
384
385 #: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc.h:1473
386 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
387 msgid "Advanced"
388 msgstr "Pokročilé"
389
390 #: include/vlc_config_cat.h:194
391 msgid "Advanced settings. Use with care."
392 msgstr ""
393 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:196
396 msgid "CPU features"
397 msgstr "Vlastnosti procesora"
398
399 #: include/vlc_config_cat.h:197
400 msgid ""
401 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
402 "not change these settings."
403 msgstr ""
404 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
405 "prípadov to však nie je potrebné."
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:200
408 msgid "Advanced settings"
409 msgstr "Pokročilé nastavenia"
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:201
412 msgid "Other advanced settings"
413 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
414
415 #: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:164
416 #: modules/gui/macosx/open.m:386 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
417 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:890
418 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:503
419 msgid "Network"
420 msgstr "Sieť"
421
422 #: include/vlc_config_cat.h:204
423 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
424 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:209
427 msgid "Chroma modules settings"
428 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:210
431 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
432 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
433
434 #: include/vlc_config_cat.h:212
435 msgid "Packetizer modules settings"
436 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
437
438 #: include/vlc_config_cat.h:216
439 msgid "Encoders settings"
440 msgstr "Nastavenia enkodérov"
441
442 #: include/vlc_config_cat.h:218
443 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
444 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
445
446 #: include/vlc_config_cat.h:221
447 msgid "Dialog providers settings"
448 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
449
450 #: include/vlc_config_cat.h:223
451 msgid "Dialog providers can be configured here."
452 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
453
454 #: include/vlc_config_cat.h:225
455 msgid "Subtitle demuxer settings"
456 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:227
459 msgid ""
460 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
461 "example by setting the subtitles type or file name."
462 msgstr ""
463 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
464 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
465
466 #: include/vlc_config_cat.h:234
467 msgid "No help available"
468 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:235
471 msgid "There is no help available for these modules."
472 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
473
474 #: include/vlc_interface.h:141
475 msgid ""
476 "\n"
477 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
478 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
479 msgstr ""
480 "\n"
481 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
482 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
483 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
484
485 #: include/vlc_intf_strings.h:29
486 #, fuzzy
487 msgid "Select one or more files to open"
488 msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"
489
490 #: include/vlc_intf_strings.h:34 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
491 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:494
492 #: modules/gui/macosx/intf.m:537 modules/gui/macosx/intf.m:616
493 #: modules/gui/macosx/intf.m:623 modules/gui/macosx/intf.m:1436
494 #: modules/gui/macosx/intf.m:1437 modules/gui/macosx/intf.m:1438
495 #: modules/gui/macosx/intf.m:1439 modules/gui/macosx/playlist.m:427
496 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
497 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
498 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
499 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
500 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697
501 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1234
502 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
503 msgid "Play"
504 msgstr "Prehrať"
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:35
507 #, fuzzy
508 msgid "Fetch information"
509 msgstr "Meta-Informácia"
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:428
512 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
513 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
514 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
515 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
516 msgid "Delete"
517 msgstr "Vymazať"
518
519 #: include/vlc_intf_strings.h:37
520 #, fuzzy
521 msgid "Information..."
522 msgstr "Informácia"
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:38
525 #, fuzzy
526 msgid "Sort"
527 msgstr "Zo&radiť"
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:39
530 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1613
531 msgid "Add node"
532 msgstr "Pridať uzol"
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:40
535 #, fuzzy
536 msgid "Stream..."
537 msgstr "Stream"
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:41
540 #, fuzzy
541 msgid "Save..."
542 msgstr "Uložiť &ako..."
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:45
545 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1027
546 msgid ""
547 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
548 "them."
549 msgstr ""
550 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
551 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
552
553 #: include/vlc_meta.h:28 modules/gui/macosx/playlist.m:1098
554 msgid "Meta-information"
555 msgstr "Meta-Informácia"
556
557 #: include/vlc_meta.h:29 src/input/var.c:137 modules/demux/mpc.c:55
558 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235 modules/gui/macosx/intf.m:551
559 #: modules/gui/macosx/intf.m:552 modules/gui/macosx/open.m:170
560 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:391
561 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:757
562 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1658 modules/mux/asf.c:48
563 msgid "Title"
564 msgstr "Titul"
565
566 #: include/vlc_meta.h:30 modules/gui/macosx/playlist.m:1098
567 msgid "Artist"
568 msgstr "Herec"
569
570 #: include/vlc_meta.h:31
571 msgid "Genre"
572 msgstr "Žáner"
573
574 #: include/vlc_meta.h:32 modules/mux/asf.c:52
575 msgid "Copyright"
576 msgstr "Autorské práva (copyright)"
577
578 #: include/vlc_meta.h:33
579 msgid "Album/movie/show title"
580 msgstr "Album/film/zobrazenie titulu"
581
582 #: include/vlc_meta.h:34
583 msgid "Track number/position in set"
584 msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"
585
586 #: include/vlc_meta.h:35 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
587 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
588 msgid "Description"
589 msgstr "Popis"
590
591 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:56
592 msgid "Rating"
593 msgstr "Hodnotenie"
594
595 #: include/vlc_meta.h:37
596 msgid "Date"
597 msgstr "Dátum"
598
599 #: include/vlc_meta.h:38
600 msgid "Setting"
601 msgstr "Nastavenie"
602
603 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/open.m:183
604 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:965 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:1043
605 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:871
606 msgid "URL"
607 msgstr "URL adresa"
608
609 #: include/vlc_meta.h:40 src/input/es_out.c:1582 src/libvlc.h:97
610 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
611 msgid "Language"
612 msgstr "Jazyk"
613
614 #: include/vlc_meta.h:41 modules/misc/notify/notify.c:152
615 msgid "Now Playing"
616 msgstr "Práve sa prehráva"
617
618 #: include/vlc_meta.h:42 modules/access/vcdx/info.c:98
619 msgid "Publisher"
620 msgstr "Vydavateľ"
621
622 #: include/vlc_meta.h:43
623 msgid "Encoded by"
624 msgstr "Enkódoval"
625
626 #: include/vlc_meta.h:45
627 #, fuzzy
628 msgid "Art URL"
629 msgstr "URL adresa"
630
631 #: include/vlc_meta.h:47
632 msgid "Codec Name"
633 msgstr "Názov kodeku"
634
635 #: include/vlc_meta.h:48
636 msgid "Codec Description"
637 msgstr "Popis kodeku"
638
639 #: include/vlc/vlc.h:577
640 msgid ""
641 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
642 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
643 "see the file named COPYING for details.\n"
644 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
645 msgstr ""
646 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
647 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
648 "Licencie;\n"
649 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
650
651 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
652 #: src/audio_output/filters.c:224
653 #, fuzzy
654 msgid "Audio filtering failed"
655 msgstr "Filtre zvuku"
656
657 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
658 #: src/audio_output/filters.c:225
659 #, c-format
660 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
661 msgstr ""
662
663 #: src/audio_output/input.c:83 src/audio_output/input.c:129
664 #: src/input/es_out.c:363 src/libvlc.h:423 src/video_output/video_output.c:402
665 #: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
666 msgid "Disable"
667 msgstr "Zablokovať"
668
669 #: src/audio_output/input.c:85 modules/visualization/visual/visual.c:130
670 msgid "Spectrometer"
671 msgstr "Spectrometer"
672
673 #: src/audio_output/input.c:87
674 msgid "Scope"
675 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
676
677 #: src/audio_output/input.c:89
678 msgid "Spectrum"
679 msgstr "Spektrum"
680
681 #: src/audio_output/input.c:126 modules/audio_filter/equalizer.c:71
682 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:155
683 #: modules/gui/macosx/intf.m:596 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178
684 msgid "Equalizer"
685 msgstr "Ekvalizér"
686
687 #: src/audio_output/input.c:148 src/libvlc.h:205
688 #: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:391
689 msgid "Audio filters"
690 msgstr "Filtre zvuku"
691
692 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
693 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:562
694 #: modules/gui/macosx/intf.m:563
695 msgid "Audio Channels"
696 msgstr "Audio-kanály"
697
698 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
699 #: modules/access/v4l.c:126 modules/audio_output/alsa.c:192
700 #: modules/audio_output/alsa.c:223 modules/audio_output/directx.c:465
701 #: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:408
702 #: modules/audio_output/sdl.c:182 modules/audio_output/sdl.c:199
703 #: modules/audio_output/waveout.c:420 modules/codec/twolame.c:66
704 msgid "Stereo"
705 msgstr "Stereo"
706
707 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
708 #: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
709 #: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
710 #: modules/control/gestures.c:86 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:416
711 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
712 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:78
713 #: modules/video_filter/rss.c:160
714 msgid "Left"
715 msgstr "Doľava"
716
717 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
718 #: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
719 #: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
720 #: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:97
721 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
722 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
723 msgid "Right"
724 msgstr "Doprava"
725
726 #: src/audio_output/output.c:135
727 msgid "Dolby Surround"
728 msgstr "Dolby Surround"
729
730 #: src/audio_output/output.c:147
731 msgid "Reverse stereo"
732 msgstr "Obrátené stereo"
733
734 #: src/extras/getopt.c:636
735 #, c-format
736 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
737 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
738
739 #: src/extras/getopt.c:661
740 #, c-format
741 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
742 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
743
744 #: src/extras/getopt.c:666
745 #, c-format
746 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
747 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
748
749 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
750 #, c-format
751 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
752 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
753
754 #: src/extras/getopt.c:713
755 #, c-format
756 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
757 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
758
759 #: src/extras/getopt.c:717
760 #, c-format
761 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
762 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
763
764 #: src/extras/getopt.c:743
765 #, c-format
766 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
767 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
768
769 #: src/extras/getopt.c:746
770 #, c-format
771 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
772 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
773
774 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
775 #, c-format
776 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
777 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
778
779 #: src/extras/getopt.c:823
780 #, c-format
781 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
782 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
783
784 #: src/extras/getopt.c:841
785 #, c-format
786 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
787 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
788
789 #: src/input/control.c:288
790 #, c-format
791 msgid "Bookmark %i"
792 msgstr "Záložka %i"
793
794 #: src/input/decoder.c:113 src/input/decoder.c:125
795 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235
796 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:247 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:623
797 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:632 modules/stream_out/es.c:365
798 #: modules/stream_out/es.c:379
799 #, fuzzy
800 msgid "Streaming / Transcoding failed"
801 msgstr "Sprievodca streamovaním a prekódovaním"
802
803 #: src/input/decoder.c:114
804 #, fuzzy
805 msgid "VLC could not open the packetizer module."
806 msgstr "Farba video-vstupu"
807
808 #: src/input/decoder.c:126
809 #, fuzzy
810 msgid "VLC could not open the decoder module."
811 msgstr "Farba video-vstupu"
812
813 #: src/input/decoder.c:136
814 msgid "No suitable decoder module for format"
815 msgstr ""
816
817 #: src/input/decoder.c:137
818 #, c-format
819 msgid ""
820 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
821 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
822 msgstr ""
823
824 #: src/input/es_out.c:385 src/input/es_out.c:387 src/input/es_out.c:393
825 #: src/input/es_out.c:394 modules/access/cdda/info.c:973
826 #: modules/access/cdda/info.c:1005
827 #, c-format
828 msgid "Track %i"
829 msgstr "Stopa %i"
830
831 #: src/input/es_out.c:467 src/input/es_out.c:469 src/input/es_out.c:569
832 #: src/input/es_out.c:576 src/input/var.c:126 src/libvlc.h:454
833 #: modules/gui/macosx/intf.m:549 modules/gui/macosx/intf.m:550
834 msgid "Program"
835 msgstr "Program"
836
837 #: src/input/es_out.c:1577 modules/codec/faad.c:329
838 #, c-format
839 msgid "Stream %d"
840 msgstr "Tok %d"
841
842 #: src/input/es_out.c:1579 modules/gui/macosx/wizard.m:426
843 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:821
844 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:861
845 msgid "Codec"
846 msgstr "Kodek"
847
848 #: src/input/es_out.c:1590 src/input/es_out.c:1618 src/input/es_out.c:1645
849 #: modules/gui/macosx/output.m:153
850 msgid "Type"
851 msgstr "Typ"
852
853 #: src/input/es_out.c:1593 modules/codec/faad.c:333
854 #: modules/gui/macosx/output.m:176
855 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
856 msgid "Channels"
857 msgstr "Kanály"
858
859 #: src/input/es_out.c:1598 modules/codec/faad.c:335
860 msgid "Sample rate"
861 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
862
863 #: src/input/es_out.c:1599 modules/codec/faad.c:335
864 #, c-format
865 msgid "%d Hz"
866 msgstr "%d Hz"
867
868 #: src/input/es_out.c:1605
869 msgid "Bits per sample"
870 msgstr "bitov na vzorok"
871
872 #: src/input/es_out.c:1610 modules/access_output/shout.c:86
873 #: modules/access/pvr.c:84
874 msgid "Bitrate"
875 msgstr "Dátový tok"
876
877 #: src/input/es_out.c:1611
878 #, c-format
879 msgid "%d kb/s"
880 msgstr "%d kb/s"
881
882 #: src/input/es_out.c:1622
883 msgid "Resolution"
884 msgstr "Rozlíšenie"
885
886 #: src/input/es_out.c:1628
887 msgid "Display resolution"
888 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
889
890 #: src/input/es_out.c:1638 modules/access/screen/screen.c:42
891 msgid "Frame rate"
892 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
893
894 #: src/input/es_out.c:1645
895 msgid "Subtitle"
896 msgstr "Titulky"
897
898 #: src/input/input.c:2072
899 msgid "Your input can't be opened"
900 msgstr ""
901
902 #: src/input/input.c:2073
903 #, c-format
904 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
905 msgstr ""
906
907 #: src/input/input.c:2148
908 msgid "Can't recognize the input's format"
909 msgstr ""
910
911 #: src/input/input.c:2149
912 #, c-format
913 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
914 msgstr ""
915
916 #: src/input/var.c:116
917 msgid "Bookmark"
918 msgstr "Záložka"
919
920 #: src/input/var.c:132 src/libvlc.h:460
921 msgid "Programs"
922 msgstr "Programy"
923
924 #: src/input/var.c:143 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236
925 #: modules/gui/macosx/intf.m:553 modules/gui/macosx/intf.m:554
926 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:835
927 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:762
928 msgid "Chapter"
929 msgstr "Kapitola"
930
931 #: src/input/var.c:149 modules/access/vcdx/info.c:302
932 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:293
933 msgid "Navigation"
934 msgstr "Navigácia"
935
936 #: src/input/var.c:164 modules/gui/macosx/intf.m:577
937 #: modules/gui/macosx/intf.m:578
938 msgid "Video Track"
939 msgstr "Video-stopa"
940
941 #: src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/intf.m:560
942 #: modules/gui/macosx/intf.m:561
943 msgid "Audio Track"
944 msgstr "Zvuková stopa"
945
946 #: src/input/var.c:176 modules/gui/macosx/intf.m:585
947 #: modules/gui/macosx/intf.m:586
948 msgid "Subtitles Track"
949 msgstr "Stopa s titulkami"
950
951 #: src/input/var.c:257
952 msgid "Next title"
953 msgstr "Ďalší titul"
954
955 #: src/input/var.c:262
956 msgid "Previous title"
957 msgstr "Predchádzajúci titul"
958
959 #: src/input/var.c:285
960 #, c-format
961 msgid "Title %i"
962 msgstr "Titul %i"
963
964 #: src/input/var.c:308 src/input/var.c:368
965 #, c-format
966 msgid "Chapter %i"
967 msgstr "Kapitola %i"
968
969 #: src/input/var.c:347 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
970 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
971 msgid "Next chapter"
972 msgstr "Ďalšia kapitola"
973
974 #: src/input/var.c:352 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
975 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
976 msgid "Previous chapter"
977 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
978
979 #: src/interface/interaction.c:269 src/interface/interaction.c:365
980 #: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
981 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/controls.m:58
982 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
983 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
984 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
985 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:363
986 #: modules/gui/qt4/dialogs/prefs_dialog.cpp:80
987 msgid "Cancel"
988 msgstr "Storno"
989
990 #: src/interface/interaction.c:364
991 msgid "Ok"
992 msgstr ""
993
994 #: src/interface/interface.c:342
995 msgid "Switch interface"
996 msgstr "Prepnúť rozhranie"
997
998 #: src/interface/interface.c:369 modules/gui/macosx/intf.m:512
999 #: modules/gui/macosx/intf.m:513
1000 msgid "Add Interface"
1001 msgstr "Pridať rozhranie"
1002
1003 #: src/interface/interface.c:374
1004 #, fuzzy
1005 msgid "Telnet Interface"
1006 msgstr "Rozhranie"
1007
1008 #: src/interface/interface.c:376
1009 #, fuzzy
1010 msgid "Web Interface"
1011 msgstr "Rozhranie"
1012
1013 #: src/interface/interface.c:378
1014 #, fuzzy
1015 msgid "Debug logging"
1016 msgstr "Zaznamenávanie do súboru"
1017
1018 #: src/interface/interface.c:380
1019 #, fuzzy
1020 msgid "Mouse Gestures"
1021 msgstr "Gestá"
1022
1023 #: src/libvlc-common.c:275 src/libvlc-common.c:443 src/misc/modules.c:1675
1024 #: src/misc/modules.c:1979
1025 msgid "C"
1026 msgstr "C"
1027
1028 #: src/libvlc-common.c:291
1029 msgid "Help options"
1030 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
1031
1032 #: src/libvlc-common.c:1254 src/misc/configuration.c:1242
1033 msgid "string"
1034 msgstr "príkaz"
1035
1036 #: src/libvlc-common.c:1273 src/misc/configuration.c:1206
1037 msgid "integer"
1038 msgstr "hodnota"
1039
1040 #: src/libvlc-common.c:1293 src/misc/configuration.c:1231
1041 msgid "float"
1042 msgstr "plávajúci"
1043
1044 #: src/libvlc-common.c:1300
1045 msgid " (default enabled)"
1046 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1047
1048 #: src/libvlc-common.c:1301
1049 msgid " (default disabled)"
1050 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1051
1052 #: src/libvlc-common.c:1483
1053 #, c-format
1054 msgid "VLC version %s\n"
1055 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1056
1057 #: src/libvlc-common.c:1484
1058 #, c-format
1059 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1060 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1061
1062 #: src/libvlc-common.c:1486
1063 #, c-format
1064 msgid "Compiler: %s\n"
1065 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1066
1067 #: src/libvlc-common.c:1489
1068 #, c-format
1069 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1070 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1071
1072 #: src/libvlc-common.c:1521
1073 msgid ""
1074 "\n"
1075 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1076 msgstr ""
1077 "\n"
1078 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1079
1080 #: src/libvlc-common.c:1542
1081 msgid ""
1082 "\n"
1083 "Press the RETURN key to continue...\n"
1084 msgstr ""
1085 "\n"
1086 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1087
1088 #: src/libvlc.h:38 src/libvlc.h:202
1089 msgid "Auto"
1090 msgstr "Autom."
1091
1092 #: src/libvlc.h:38
1093 msgid "American English"
1094 msgstr "Americká angličtina"
1095
1096 #: src/libvlc.h:38
1097 msgid "British English"
1098 msgstr "Britská angličtina"
1099
1100 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:59
1101 msgid "Catalan"
1102 msgstr "Katalánsky"
1103
1104 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:67
1105 msgid "Czech"
1106 msgstr "Česky"
1107
1108 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:68
1109 msgid "Danish"
1110 msgstr "Dánsky"
1111
1112 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:80
1113 msgid "German"
1114 msgstr "Nemecky"
1115
1116 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:169
1117 msgid "Spanish"
1118 msgstr "Španielsky"
1119
1120 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:77
1121 msgid "French"
1122 msgstr "Francúzsky"
1123
1124 #: src/libvlc.h:40
1125 msgid "Galician"
1126 msgstr "Španielčina"
1127
1128 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:88
1129 msgid "Hebrew"
1130 msgstr "Hebrejsky"
1131
1132 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:92
1133 msgid "Hungarian"
1134 msgstr "Maďarsky"
1135
1136 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:99
1137 msgid "Italian"
1138 msgstr "Taliansky"
1139
1140 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:101
1141 msgid "Japanese"
1142 msgstr "Japonsky"
1143
1144 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:79
1145 msgid "Georgian"
1146 msgstr "Gruzínsky"
1147
1148 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:111
1149 msgid "Korean"
1150 msgstr "Kórejsky"
1151
1152 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:125
1153 msgid "Malay"
1154 msgstr "Malajsky"
1155
1156 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:69
1157 msgid "Dutch"
1158 msgstr "Holandská nemčina"
1159
1160 #: src/libvlc.h:42
1161 msgid "Occitan"
1162 msgstr "Occitan"
1163
1164 #: src/libvlc.h:42
1165 msgid "Brazilian Portuguese"
1166 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1167
1168 #: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:153
1169 msgid "Romanian"
1170 msgstr "Rumunsky"
1171
1172 #: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:155
1173 msgid "Russian"
1174 msgstr "Rusky"
1175
1176 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:161
1177 msgid "Slovak"
1178 msgstr "Slovensky"
1179
1180 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:162
1181 msgid "Slovenian"
1182 msgstr "Slovinsky"
1183
1184 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:174
1185 msgid "Swedish"
1186 msgstr "Švédsky"
1187
1188 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:187
1189 msgid "Turkish"
1190 msgstr "Turecky"
1191
1192 #: src/libvlc.h:44
1193 msgid "Simplified Chinese"
1194 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1195
1196 #: src/libvlc.h:44
1197 msgid "Chinese Traditional"
1198 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1199
1200 #: src/libvlc.h:63
1201 msgid ""
1202 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1203 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1204 "related options."
1205 msgstr ""
1206 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1207 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1208 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1209
1210 #: src/libvlc.h:67
1211 msgid "Interface module"
1212 msgstr "Modul rozhrania"
1213
1214 #: src/libvlc.h:69
1215 msgid ""
1216 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1217 "automatically select the best module available."
1218 msgstr ""
1219 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1220 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1221
1222 #: src/libvlc.h:73 modules/control/ntservice.c:53
1223 msgid "Extra interface modules"
1224 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1225
1226 #: src/libvlc.h:75
1227 msgid ""
1228 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1229 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1230 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1231 "\", \"gestures\" ...)"
1232 msgstr ""
1233 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1234 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1235 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1236 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1237 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1238 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1239
1240 #: src/libvlc.h:82
1241 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1242 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1243
1244 #: src/libvlc.h:84
1245 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1246 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1247
1248 #: src/libvlc.h:86
1249 msgid ""
1250 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1251 "1=warnings, 2=debug)."
1252 msgstr ""
1253 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1254 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1255 "ladenie)"
1256
1257 #: src/libvlc.h:89
1258 msgid "Be quiet"
1259 msgstr "Tichý mód"
1260
1261 #: src/libvlc.h:91
1262 msgid "Turn off all warning and information messages."
1263 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1264
1265 #: src/libvlc.h:93
1266 msgid "Default stream"
1267 msgstr "Predvolený stream"
1268
1269 #: src/libvlc.h:95
1270 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1271 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1272
1273 #: src/libvlc.h:98
1274 msgid ""
1275 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1276 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1277 msgstr ""
1278 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1279 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1280
1281 #: src/libvlc.h:102
1282 msgid "Color messages"
1283 msgstr "Farebné správy"
1284
1285 #: src/libvlc.h:104
1286 msgid ""
1287 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1288 "needs Linux color support for this to work."
1289 msgstr ""
1290 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1291 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1292
1293 #: src/libvlc.h:107
1294 msgid "Show advanced options"
1295 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1296
1297 #: src/libvlc.h:109
1298 msgid ""
1299 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1300 "available options, including those that most users should never touch."
1301 msgstr ""
1302 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1303 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1304 "nepoužije. "
1305
1306 #: src/libvlc.h:113 modules/control/showintf.c:68
1307 msgid "Show interface with mouse"
1308 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1309
1310 #: src/libvlc.h:115
1311 msgid ""
1312 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1313 "edge of the screen in fullscreen mode."
1314 msgstr ""
1315 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1316 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1317
1318 #: src/libvlc.h:118
1319 msgid "Interface interaction"
1320 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1321
1322 #: src/libvlc.h:120
1323 msgid ""
1324 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1325 "user input is required."
1326 msgstr ""
1327 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1328 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1329
1330 #: src/libvlc.h:130
1331 msgid ""
1332 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1333 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1334 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1335 "the \"audio filters\" modules section."
1336 msgstr ""
1337 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1338 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1339 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1340 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1341
1342 #: src/libvlc.h:136
1343 msgid "Audio output module"
1344 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1345
1346 #: src/libvlc.h:138
1347 msgid ""
1348 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1349 "automatically select the best method available."
1350 msgstr ""
1351 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1352 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1353
1354 #: src/libvlc.h:142 modules/stream_out/display.c:37
1355 msgid "Enable audio"
1356 msgstr "Zapnúť zvuk"
1357
1358 #: src/libvlc.h:144
1359 msgid ""
1360 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1361 "not take place, thus saving some processing power."
1362 msgstr ""
1363 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1364 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1365
1366 #: src/libvlc.h:147
1367 msgid "Force mono audio"
1368 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1369
1370 #: src/libvlc.h:148
1371 msgid "This will force a mono audio output."
1372 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1373
1374 #: src/libvlc.h:150
1375 msgid "Default audio volume"
1376 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1377
1378 #: src/libvlc.h:152
1379 msgid ""
1380 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1381 msgstr ""
1382 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1383 "1024. "
1384
1385 #: src/libvlc.h:155
1386 msgid "Audio output saved volume"
1387 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1388
1389 #: src/libvlc.h:157
1390 msgid ""
1391 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1392 "should not change this option manually."
1393 msgstr ""
1394 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1395 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1396 "manuálne. "
1397
1398 #: src/libvlc.h:160
1399 msgid "Audio output volume step"
1400 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1401
1402 #: src/libvlc.h:162
1403 msgid ""
1404 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1405 "0 to 1024."
1406 msgstr ""
1407 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1408 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1409
1410 #: src/libvlc.h:165
1411 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1412 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1413
1414 #: src/libvlc.h:167
1415 msgid ""
1416 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1417 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1418 msgstr ""
1419 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1420 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1421 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1422
1423 #: src/libvlc.h:171
1424 msgid "High quality audio resampling"
1425 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1426
1427 #: src/libvlc.h:173
1428 msgid ""
1429 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1430 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1431 "resampling algorithm will be used instead."
1432 msgstr ""
1433 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1434 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1435 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1436 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1437
1438 #: src/libvlc.h:178
1439 msgid "Audio desynchronization compensation"
1440 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1441
1442 #: src/libvlc.h:180
1443 msgid ""
1444 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1445 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1446 msgstr ""
1447 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1448 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1449 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1450
1451 #: src/libvlc.h:183
1452 msgid "Audio output channels mode"
1453 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1454
1455 #: src/libvlc.h:185
1456 msgid ""
1457 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1458 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1459 "played)."
1460 msgstr ""
1461 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1462 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1463 "prehrávania)."
1464
1465 #: src/libvlc.h:189
1466 msgid "Use S/PDIF when available"
1467 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1468
1469 #: src/libvlc.h:191
1470 msgid ""
1471 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1472 "audio stream being played."
1473 msgstr ""
1474 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1475 "pre započatím prehrávania."
1476
1477 #: src/libvlc.h:194
1478 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1479 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1480
1481 #: src/libvlc.h:196
1482 msgid ""
1483 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1484 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1485 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1486 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1487 msgstr ""
1488 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1489 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1490 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1491 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1492 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1493
1494 #: src/libvlc.h:202
1495 msgid "On"
1496 msgstr "Zapnuté"
1497
1498 #: src/libvlc.h:202
1499 msgid "Off"
1500 msgstr "Vypnuté"
1501
1502 #: src/libvlc.h:207
1503 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1504 msgstr ""
1505 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1506 "spracovávanie zvuku."
1507
1508 #: src/libvlc.h:210
1509 msgid "Audio visualizations "
1510 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1511
1512 #: src/libvlc.h:212
1513 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1514 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1515
1516 #: src/libvlc.h:220
1517 msgid ""
1518 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1519 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1520 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1521 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1522 "options."
1523 msgstr ""
1524 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1525 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1526 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1527 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1528
1529 #: src/libvlc.h:226
1530 msgid "Video output module"
1531 msgstr "Modul video-výstupu"
1532
1533 #: src/libvlc.h:228
1534 msgid ""
1535 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1536 "automatically select the best method available."
1537 msgstr ""
1538 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1539 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1540
1541 #: src/libvlc.h:231 modules/stream_out/display.c:39
1542 msgid "Enable video"
1543 msgstr "Zapnúť video"
1544
1545 #: src/libvlc.h:233
1546 msgid ""
1547 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1548 "not take place, thus saving some processing power."
1549 msgstr ""
1550 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1551 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1552
1553 #: src/libvlc.h:236 modules/codec/fake.c:48
1554 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:107 modules/stream_out/transcode.c:68
1555 #: modules/visualization/visual/visual.c:44
1556 msgid "Video width"
1557 msgstr "Šírka videa"
1558
1559 #: src/libvlc.h:238
1560 msgid ""
1561 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1562 "characteristics."
1563 msgstr ""
1564 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1565 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1566
1567 #: src/libvlc.h:241 modules/codec/fake.c:51
1568 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:110 modules/stream_out/transcode.c:71
1569 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1570 msgid "Video height"
1571 msgstr "Výška videa"
1572
1573 #: src/libvlc.h:243
1574 msgid ""
1575 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1576 "video characteristics."
1577 msgstr ""
1578 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1579 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1580
1581 #: src/libvlc.h:246
1582 msgid "Video X coordinate"
1583 msgstr "Súradnica X videa"
1584
1585 #: src/libvlc.h:248
1586 msgid ""
1587 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1588 "coordinate)."
1589 msgstr ""
1590 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1591
1592 #: src/libvlc.h:251
1593 msgid "Video Y coordinate"
1594 msgstr "Súradnica Y videa"
1595
1596 #: src/libvlc.h:253
1597 msgid ""
1598 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1599 "coordinate)."
1600 msgstr ""
1601 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1602
1603 #: src/libvlc.h:256
1604 msgid "Video title"
1605 msgstr "Názov videa"
1606
1607 #: src/libvlc.h:258
1608 msgid ""
1609 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1610 "interface)."
1611 msgstr ""
1612 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1613 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1614
1615 #: src/libvlc.h:261
1616 msgid "Video alignment"
1617 msgstr "Zarovnanie videa"
1618
1619 #: src/libvlc.h:263
1620 msgid ""
1621 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1622 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1623 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1624 msgstr ""
1625 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1626 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1627 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1628 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1629
1630 #: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
1631 #: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
1632 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:421 modules/video_filter/logo.c:97
1633 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
1634 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
1635 msgid "Center"
1636 msgstr "Vycentrovať"
1637
1638 #: src/libvlc.h:268 modules/codec/dvbsub.c:64 modules/video_filter/logo.c:97
1639 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
1640 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
1641 msgid "Top"
1642 msgstr "Nahor"
1643
1644 #: src/libvlc.h:268 modules/codec/dvbsub.c:64 modules/video_filter/logo.c:97
1645 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
1646 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
1647 msgid "Bottom"
1648 msgstr "Nadol"
1649
1650 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1651 #: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
1652 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1653 msgid "Top-Left"
1654 msgstr "Doľava-nahor"
1655
1656 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1657 #: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
1658 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1659 msgid "Top-Right"
1660 msgstr "Doprava-nahor"
1661
1662 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1663 #: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
1664 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1665 msgid "Bottom-Left"
1666 msgstr "Doľava-nadol"
1667
1668 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1669 #: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
1670 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1671 msgid "Bottom-Right"
1672 msgstr "Doprava-nadol"
1673
1674 #: src/libvlc.h:271
1675 msgid "Zoom video"
1676 msgstr "Priblížiť video"
1677
1678 #: src/libvlc.h:273
1679 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1680 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1681
1682 #: src/libvlc.h:275
1683 msgid "Grayscale video output"
1684 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1685
1686 #: src/libvlc.h:277
1687 msgid ""
1688 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1689 "save some processing power."
1690 msgstr ""
1691 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1692 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1693
1694 #: src/libvlc.h:280
1695 #, fuzzy
1696 msgid "Embedded video"
1697 msgstr "Integrovaný video-výstup"
1698
1699 #: src/libvlc.h:282
1700 #, fuzzy
1701 msgid "Embed the video output in the main interface."
1702 msgstr "Pridať video do vzhľadu"
1703
1704 #: src/libvlc.h:284
1705 msgid "Fullscreen video output"
1706 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1707
1708 #: src/libvlc.h:286
1709 msgid "Start video in fullscreen mode"
1710 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1711
1712 #: src/libvlc.h:288
1713 msgid "Overlay video output"
1714 msgstr "Výstup prekryvového videa"
1715
1716 #: src/libvlc.h:290
1717 msgid ""
1718 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1719 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1720 msgstr ""
1721 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
1722 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
1723 "hardvérovú akceleráciu videa."
1724
1725 #: src/libvlc.h:293 src/video_output/vout_intf.c:404
1726 msgid "Always on top"
1727 msgstr "Zostať vždy navrchu"
1728
1729 #: src/libvlc.h:295
1730 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1731 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
1732
1733 #: src/libvlc.h:297
1734 msgid "Disable screensaver"
1735 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
1736
1737 #: src/libvlc.h:298
1738 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1739 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
1740
1741 #: src/libvlc.h:300
1742 msgid "Window decorations"
1743 msgstr "Dekorácie okna"
1744
1745 #: src/libvlc.h:302
1746 msgid ""
1747 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1748 "giving a \"minimal\" window."
1749 msgstr ""
1750 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
1751 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
1752
1753 #: src/libvlc.h:305
1754 msgid "Video output filter module"
1755 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
1756
1757 #: src/libvlc.h:307
1758 msgid ""
1759 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1760 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1761 msgstr ""
1762 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1763 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1764 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1765 "nedostatkov."
1766
1767 #: src/libvlc.h:311
1768 msgid "Video filter module"
1769 msgstr "Modul video-filtra"
1770
1771 #: src/libvlc.h:313
1772 msgid ""
1773 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1774 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1775 msgstr ""
1776 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1777 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1778 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1779 "nedostatkov."
1780
1781 #: src/libvlc.h:317
1782 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1783 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
1784
1785 #: src/libvlc.h:319
1786 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1787 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
1788
1789 #: src/libvlc.h:321 src/libvlc.h:323
1790 msgid "Video snapshot file prefix"
1791 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
1792
1793 #: src/libvlc.h:325
1794 msgid "Video snapshot format"
1795 msgstr "Formát snímky z videa"
1796
1797 #: src/libvlc.h:327
1798 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1799 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
1800
1801 #: src/libvlc.h:329
1802 msgid "Display video snapshot preview"
1803 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
1804
1805 #: src/libvlc.h:331
1806 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1807 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
1808
1809 #: src/libvlc.h:333
1810 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1811 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
1812
1813 #: src/libvlc.h:335
1814 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1815 msgstr ""
1816 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
1817 "vytvorenia snímky."
1818
1819 #: src/libvlc.h:337
1820 msgid "Video cropping"
1821 msgstr "Vystrihnutie videa"
1822
1823 #: src/libvlc.h:339
1824 msgid ""
1825 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1826 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1827 msgstr ""
1828 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
1829 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
1830 "celkový stranový pomer obrázka."
1831
1832 #: src/libvlc.h:343
1833 msgid "Source aspect ratio"
1834 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
1835
1836 #: src/libvlc.h:345
1837 msgid ""
1838 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1839 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1840 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1841 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1842 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1843 msgstr ""
1844 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
1845 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
1846 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
1847 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
1848 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
1849 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
1850 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
1851
1852 #: src/libvlc.h:352
1853 msgid "Custom crop ratios list"
1854 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
1855
1856 #: src/libvlc.h:354
1857 msgid ""
1858 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
1859 "crop ratios list."
1860 msgstr ""
1861 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
1862 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
1863
1864 #: src/libvlc.h:357
1865 msgid "Custom aspect ratios list"
1866 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
1867
1868 #: src/libvlc.h:359
1869 msgid ""
1870 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
1871 "aspect ratio list."
1872 msgstr ""
1873 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
1874 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
1875
1876 #: src/libvlc.h:362
1877 msgid "Fix HDTV height"
1878 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
1879
1880 #: src/libvlc.h:364
1881 msgid ""
1882 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
1883 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
1884 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
1885 msgstr ""
1886 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
1887 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
1888 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
1889 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
1890
1891 #: src/libvlc.h:369
1892 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
1893 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
1894
1895 #: src/libvlc.h:371
1896 msgid ""
1897 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
1898 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
1899 "order to keep proportions."
1900 msgstr ""
1901 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
1902 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
1903 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
1904 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
1905 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
1906
1907 #: src/libvlc.h:376
1908 msgid "Skip frames"
1909 msgstr "Preskočiť snímky"
1910
1911 #: src/libvlc.h:378
1912 msgid ""
1913 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
1914 "your computer is not powerful enough"
1915 msgstr ""
1916 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
1917 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
1918 "prehrávanie streamu."
1919
1920 #: src/libvlc.h:381
1921 msgid "Drop late frames"
1922 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
1923
1924 #: src/libvlc.h:383
1925 msgid ""
1926 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
1927 "intended display date)."
1928 msgstr ""
1929 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
1930 "doručené neskoro."
1931
1932 #: src/libvlc.h:386
1933 msgid "Quiet synchro"
1934 msgstr "Tichá synchronizácia"
1935
1936 #: src/libvlc.h:388
1937 msgid ""
1938 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
1939 "synchronization mechanism."
1940 msgstr ""
1941 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
1942 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
1943
1944 #: src/libvlc.h:397
1945 msgid ""
1946 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
1947 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
1948 "channel."
1949 msgstr ""
1950 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
1951 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
1952 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
1953
1954 #: src/libvlc.h:402
1955 msgid ""
1956 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
1957 "Restrictions Management measure."
1958 msgstr ""
1959
1960 #: src/libvlc.h:405
1961 msgid "Clock reference average counter"
1962 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
1963
1964 #: src/libvlc.h:407
1965 msgid ""
1966 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
1967 "to 10000."
1968 msgstr ""
1969 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
1970 "10000."
1971
1972 #: src/libvlc.h:410
1973 msgid "Clock synchronisation"
1974 msgstr "Časová synchronizácia"
1975
1976 #: src/libvlc.h:412
1977 msgid ""
1978 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
1979 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
1980 msgstr ""
1981 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
1982 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
1983 "stream zo siete prehráva trhane."
1984
1985 #: src/libvlc.h:416 modules/control/netsync.c:71
1986 msgid "Network synchronisation"
1987 msgstr "Synchronizácia siete"
1988
1989 #: src/libvlc.h:417
1990 msgid ""
1991 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
1992 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
1993 msgstr ""
1994 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
1995 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
1996 "Synchronizácia siete."
1997
1998 #: src/libvlc.h:423 src/libvlc.h:991 src/video_output/vout_intf.c:266
1999 #: src/video_output/vout_intf.c:353 modules/access/dshow/dshow.cpp:74
2000 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
2001 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:85 modules/audio_output/alsa.c:102
2002 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1292 modules/gui/macosx/sfilters.m:120
2003 #: modules/gui/macosx/vout.m:201
2004 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2005 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2006 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2007 #: modules/video_output/directx/directx.c:155
2008 msgid "Default"
2009 msgstr "Predvolený"
2010
2011 #: src/libvlc.h:423 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
2012 #: modules/gui/macosx/extended.m:113 modules/gui/macosx/wizard.m:395
2013 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2014 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:217
2015 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:466
2016 msgid "Enable"
2017 msgstr "Aktivovať"
2018
2019 #: src/libvlc.h:425
2020 msgid "UDP port"
2021 msgstr "UDP port"
2022
2023 #: src/libvlc.h:427
2024 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2025 msgstr ""
2026 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2027 "hodnota je 1234."
2028
2029 #: src/libvlc.h:429
2030 msgid "MTU of the network interface"
2031 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2032
2033 #: src/libvlc.h:431
2034 msgid ""
2035 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2036 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2037 msgstr ""
2038 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
2039 "ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
2040
2041 #: src/libvlc.h:434 modules/stream_out/rtp.c:92
2042 msgid "Hop limit (TTL)"
2043 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2044
2045 #: src/libvlc.h:436
2046 #, fuzzy
2047 msgid ""
2048 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2049 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2050 "in default)."
2051 msgstr ""
2052 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2053 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných z na výstupe streamu "
2054 "(0=použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2055
2056 #: src/libvlc.h:440
2057 #, fuzzy
2058 msgid "Multicast output interface"
2059 msgstr "Výstupné rozhranie IPv6 multicast"
2060
2061 #: src/libvlc.h:442
2062 #, fuzzy
2063 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2064 msgstr ""
2065 "Predvolené rozhranie IPv6 multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2066 "smerovaciu tabuľku."
2067
2068 #: src/libvlc.h:444
2069 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2070 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2071
2072 #: src/libvlc.h:446
2073 msgid ""
2074 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2075 "table."
2076 msgstr ""
2077 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2078 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2079
2080 #: src/libvlc.h:449
2081 msgid "DiffServ Code Point"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: src/libvlc.h:450
2085 msgid ""
2086 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2087 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2088 msgstr ""
2089
2090 #: src/libvlc.h:456
2091 msgid ""
2092 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2093 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2094 msgstr ""
2095 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2096 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2097 "stream)."
2098
2099 #: src/libvlc.h:462
2100 msgid ""
2101 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2102 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2103 "(like DVB streams for example)."
2104 msgstr ""
2105 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2106 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2107 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2108
2109 #: src/libvlc.h:468 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:776
2110 msgid "Audio track"
2111 msgstr "Zvuková stopa"
2112
2113 #: src/libvlc.h:470
2114 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2115 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2116
2117 #: src/libvlc.h:473 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:768
2118 msgid "Subtitles track"
2119 msgstr "Stopa s titulkami"
2120
2121 #: src/libvlc.h:475
2122 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2123 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2124
2125 #: src/libvlc.h:478
2126 msgid "Audio language"
2127 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2128
2129 #: src/libvlc.h:480
2130 msgid ""
2131 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2132 "letter country code)."
2133 msgstr ""
2134 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2135 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2136
2137 #: src/libvlc.h:483
2138 msgid "Subtitle language"
2139 msgstr "Jazyk titulkov"
2140
2141 #: src/libvlc.h:485
2142 msgid ""
2143 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2144 "letter country code)."
2145 msgstr ""
2146 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2147 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2148
2149 #: src/libvlc.h:489
2150 msgid "Audio track ID"
2151 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2152
2153 #: src/libvlc.h:491
2154 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2155 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2156
2157 #: src/libvlc.h:493
2158 msgid "Subtitles track ID"
2159 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2160
2161 #: src/libvlc.h:495
2162 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2163 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2164
2165 #: src/libvlc.h:497
2166 msgid "Input repetitions"
2167 msgstr "Opakovania vstupu"
2168
2169 #: src/libvlc.h:499
2170 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2171 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2172
2173 #: src/libvlc.h:501
2174 msgid "Start time"
2175 msgstr "Čas spustenia"
2176
2177 #: src/libvlc.h:503
2178 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2179 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2180
2181 #: src/libvlc.h:505
2182 msgid "Stop time"
2183 msgstr "Čas zastavenia"
2184
2185 #: src/libvlc.h:507
2186 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2187 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2188
2189 #: src/libvlc.h:509
2190 msgid "Input list"
2191 msgstr "Zoznam vstupov"
2192
2193 #: src/libvlc.h:511
2194 msgid ""
2195 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2196 "together after the normal one."
2197 msgstr ""
2198 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2199 "položiek zoznamu použite čiarku."
2200
2201 #: src/libvlc.h:514
2202 msgid "Input slave (experimental)"
2203 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2204
2205 #: src/libvlc.h:516
2206 msgid ""
2207 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2208 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2209 "inputs."
2210 msgstr ""
2211 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2212 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2213 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2214 "znakom '#' ."
2215
2216 #: src/libvlc.h:520
2217 msgid "Bookmarks list for a stream"
2218 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2219
2220 #: src/libvlc.h:522
2221 msgid ""
2222 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2223 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2224 "{...}\""
2225 msgstr ""
2226 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2227 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2228 "offset},{...}\""
2229
2230 #: src/libvlc.h:528
2231 msgid ""
2232 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2233 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2234 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2235 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2236 msgstr ""
2237 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2238 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2239 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2240 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2241
2242 #: src/libvlc.h:534
2243 msgid "Force subtitle position"
2244 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2245
2246 #: src/libvlc.h:536
2247 msgid ""
2248 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2249 "over the movie. Try several positions."
2250 msgstr ""
2251 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2252 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2253
2254 #: src/libvlc.h:539
2255 msgid "Enable sub-pictures"
2256 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2257
2258 #: src/libvlc.h:541
2259 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2260 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2261
2262 #: src/libvlc.h:543 src/libvlc.h:1353 src/misc/iso-639_def.h:143
2263 #: modules/stream_out/transcode.c:281
2264 msgid "On Screen Display"
2265 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2266
2267 #: src/libvlc.h:545
2268 msgid ""
2269 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2270 "Display)."
2271 msgstr ""
2272 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2273 "sa nazýva aj OSD. "
2274
2275 #: src/libvlc.h:548
2276 msgid "Text rendering module"
2277 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2278
2279 #: src/libvlc.h:550
2280 msgid ""
2281 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2282 "instance."
2283 msgstr ""
2284 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2285 "môžete použiť aj modul svg."
2286
2287 #: src/libvlc.h:553
2288 msgid "Subpictures filter module"
2289 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2290
2291 #: src/libvlc.h:555
2292 msgid ""
2293 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2294 "images or text over the video (like a logo, arbitraty text...)."
2295 msgstr ""
2296 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2297 "Filtre umožňujú pridanie obrázka, alebo nejakého textu do videa (ako napr. "
2298 "logo alebo iné texty...). "
2299
2300 #: src/libvlc.h:558
2301 msgid "Autodetect subtitle files"
2302 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2303
2304 #: src/libvlc.h:560
2305 msgid ""
2306 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2307 "(based on the filename of the movie)."
2308 msgstr ""
2309 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2310 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2311
2312 #: src/libvlc.h:563
2313 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2314 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2315
2316 #: src/libvlc.h:565
2317 msgid ""
2318 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2319 "Options are:\n"
2320 "0 = no subtitles autodetected\n"
2321 "1 = any subtitle file\n"
2322 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2323 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2324 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2325 msgstr ""
2326 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2327 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2328 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2329 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2330 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2331 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2332 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2333 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2334 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2335 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2336
2337 #: src/libvlc.h:573
2338 msgid "Subtitle autodetection paths"
2339 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2340
2341 #: src/libvlc.h:575
2342 msgid ""
2343 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2344 "found in the current directory."
2345 msgstr ""
2346 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2347 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2348
2349 #: src/libvlc.h:578
2350 msgid "Use subtitle file"
2351 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2352
2353 #: src/libvlc.h:580
2354 msgid ""
2355 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2356 "subtitle file."
2357 msgstr ""
2358 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2359 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2360 "súbor načítať manuálne. "
2361
2362 #: src/libvlc.h:583
2363 msgid "DVD device"
2364 msgstr "Jednotka DVD"
2365
2366 #: src/libvlc.h:586
2367 msgid ""
2368 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2369 "the drive letter (eg. D:)"
2370 msgstr ""
2371 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2372 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2373
2374 #: src/libvlc.h:590
2375 msgid "This is the default DVD device to use."
2376 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2377
2378 #: src/libvlc.h:593
2379 msgid "VCD device"
2380 msgstr "Mechanika pre VCD"
2381
2382 #: src/libvlc.h:596
2383 msgid ""
2384 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2385 "scan for a suitable CD-ROM device."
2386 msgstr ""
2387 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2388 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2389 "ROM."
2390
2391 #: src/libvlc.h:600
2392 msgid "This is the default VCD device to use."
2393 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2394
2395 #: src/libvlc.h:603
2396 msgid "Audio CD device"
2397 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2398
2399 #: src/libvlc.h:606
2400 msgid ""
2401 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2402 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2403 msgstr ""
2404 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2405 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2406
2407 #: src/libvlc.h:610
2408 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2409 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2410
2411 #: src/libvlc.h:613 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:838
2412 msgid "Force IPv6"
2413 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2414
2415 #: src/libvlc.h:615
2416 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2417 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2418
2419 #: src/libvlc.h:617
2420 msgid "Force IPv4"
2421 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2422
2423 #: src/libvlc.h:619
2424 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2425 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2426
2427 #: src/libvlc.h:621
2428 msgid "TCP connection timeout"
2429 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2430
2431 #: src/libvlc.h:623
2432 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2433 msgstr ""
2434 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2435
2436 #: src/libvlc.h:625
2437 msgid "SOCKS server"
2438 msgstr "SOCKS server"
2439
2440 #: src/libvlc.h:627
2441 msgid ""
2442 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2443 "used for all TCP connections"
2444 msgstr ""
2445 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2446 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2447
2448 #: src/libvlc.h:630
2449 msgid "SOCKS user name"
2450 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2451
2452 #: src/libvlc.h:632
2453 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2454 msgstr ""
2455 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2456 "prístup na SOCKS proxy-server."
2457
2458 #: src/libvlc.h:634
2459 msgid "SOCKS password"
2460 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2461
2462 #: src/libvlc.h:636
2463 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2464 msgstr ""
2465 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2466 "server."
2467
2468 #: src/libvlc.h:638
2469 msgid "Title metadata"
2470 msgstr "Metadáta názvu"
2471
2472 #: src/libvlc.h:640
2473 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2474 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2475
2476 #: src/libvlc.h:642
2477 msgid "Author metadata"
2478 msgstr "Metadáta autora"
2479
2480 #: src/libvlc.h:644
2481 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2482 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2483
2484 #: src/libvlc.h:646
2485 msgid "Artist metadata"
2486 msgstr "Metadáta hercov"
2487
2488 #: src/libvlc.h:648
2489 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2490 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2491
2492 #: src/libvlc.h:650
2493 msgid "Genre metadata"
2494 msgstr "Metadáta žánru"
2495
2496 #: src/libvlc.h:652
2497 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2498 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2499
2500 #: src/libvlc.h:654
2501 msgid "Copyright metadata"
2502 msgstr "Metadáta autorských práv"
2503
2504 #: src/libvlc.h:656
2505 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2506 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2507
2508 #: src/libvlc.h:658
2509 msgid "Description metadata"
2510 msgstr "Metadáta popisu"
2511
2512 #: src/libvlc.h:660
2513 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2514 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2515
2516 #: src/libvlc.h:662
2517 msgid "Date metadata"
2518 msgstr "Metadáta dátumu"
2519
2520 #: src/libvlc.h:664
2521 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2522 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2523
2524 #: src/libvlc.h:666
2525 msgid "URL metadata"
2526 msgstr "Metadáta URL"
2527
2528 #: src/libvlc.h:668
2529 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2530 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2531
2532 #: src/libvlc.h:672
2533 msgid ""
2534 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2535 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2536 "can break playback of all your streams."
2537 msgstr ""
2538 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2539 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2540 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2541 "akýchkoľvek streamov."
2542
2543 #: src/libvlc.h:676
2544 msgid "Preferred decoders list"
2545 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2546
2547 #: src/libvlc.h:678
2548 msgid ""
2549 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2550 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2551 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2552 msgstr ""
2553 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
2554 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
2555 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
2556 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
2557 "môže úplne znemožniť streamovanie."
2558
2559 #: src/libvlc.h:683
2560 msgid "Preferred encoders list"
2561 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
2562
2563 #: src/libvlc.h:685
2564 msgid ""
2565 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2566 msgstr ""
2567 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
2568
2569 #: src/libvlc.h:694
2570 msgid ""
2571 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2572 "subsystem."
2573 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
2574
2575 #: src/libvlc.h:697
2576 msgid "Default stream output chain"
2577 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
2578
2579 #: src/libvlc.h:699
2580 msgid ""
2581 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2582 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2583 "all streams."
2584 msgstr ""
2585 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
2586 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
2587 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
2588
2589 #: src/libvlc.h:703
2590 msgid "Enable streaming of all ES"
2591 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
2592
2593 #: src/libvlc.h:705
2594 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2595 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
2596
2597 #: src/libvlc.h:707
2598 msgid "Display while streaming"
2599 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
2600
2601 #: src/libvlc.h:709
2602 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2603 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
2604
2605 #: src/libvlc.h:711
2606 msgid "Enable video stream output"
2607 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
2608
2609 #: src/libvlc.h:713
2610 msgid ""
2611 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2612 "facility when this last one is enabled."
2613 msgstr ""
2614 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2615 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2616
2617 #: src/libvlc.h:716
2618 msgid "Enable audio stream output"
2619 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
2620
2621 #: src/libvlc.h:718
2622 msgid ""
2623 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2624 "facility when this last one is enabled."
2625 msgstr ""
2626 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2627 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2628
2629 #: src/libvlc.h:721
2630 msgid "Enable SPU stream output"
2631 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
2632
2633 #: src/libvlc.h:723
2634 msgid ""
2635 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2636 "facility when this last one is enabled."
2637 msgstr ""
2638 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
2639 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2640
2641 #: src/libvlc.h:726
2642 msgid "Keep stream output open"
2643 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
2644
2645 #: src/libvlc.h:728
2646 msgid ""
2647 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2648 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2649 "specified)"
2650 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
2651
2652 #: src/libvlc.h:732
2653 msgid "Preferred packetizer list"
2654 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
2655
2656 #: src/libvlc.h:734
2657 msgid ""
2658 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2659 msgstr ""
2660 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
2661 "paketizéry."
2662
2663 #: src/libvlc.h:737
2664 msgid "Mux module"
2665 msgstr "Muxovací modul"
2666
2667 #: src/libvlc.h:739
2668 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2669 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
2670
2671 #: src/libvlc.h:741
2672 msgid "Access output module"
2673 msgstr "Modul \"Access-output\""
2674
2675 #: src/libvlc.h:743
2676 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2677 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
2678
2679 #: src/libvlc.h:745
2680 msgid "Control SAP flow"
2681 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
2682
2683 #: src/libvlc.h:747
2684 msgid ""
2685 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2686 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2687 msgstr ""
2688 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
2689
2690 #: src/libvlc.h:751
2691 msgid "SAP announcement interval"
2692 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
2693
2694 #: src/libvlc.h:753
2695 msgid ""
2696 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2697 "between SAP announcements."
2698 msgstr ""
2699 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
2700 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
2701
2702 #: src/libvlc.h:762
2703 msgid ""
2704 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2705 "always leave all these enabled."
2706 msgstr ""
2707 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
2708 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
2709 "zapnuté."
2710
2711 #: src/libvlc.h:765
2712 msgid "Enable FPU support"
2713 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
2714
2715 #: src/libvlc.h:767
2716 msgid ""
2717 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2718 "advantage of it."
2719 msgstr ""
2720 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
2721 "dokáže túto jednotku využiť."
2722
2723 #: src/libvlc.h:770
2724 msgid "Enable CPU MMX support"
2725 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
2726
2727 #: src/libvlc.h:772
2728 msgid ""
2729 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2730 "of them."
2731 msgstr ""
2732 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
2733 "funkciu využiť."
2734
2735 #: src/libvlc.h:775
2736 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2737 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
2738
2739 #: src/libvlc.h:777
2740 msgid ""
2741 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2742 "advantage of them."
2743 msgstr ""
2744 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
2745 "funkciu využiť."
2746
2747 #: src/libvlc.h:780
2748 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2749 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
2750
2751 #: src/libvlc.h:782
2752 msgid ""
2753 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2754 "advantage of them."
2755 msgstr ""
2756 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
2757 "funkciu využiť."
2758
2759 #: src/libvlc.h:785
2760 msgid "Enable CPU SSE support"
2761 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
2762
2763 #: src/libvlc.h:787
2764 msgid ""
2765 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2766 "of them."
2767 msgstr ""
2768 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
2769 "funkciu využiť."
2770
2771 #: src/libvlc.h:790
2772 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2773 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
2774
2775 #: src/libvlc.h:792
2776 msgid ""
2777 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2778 "of them."
2779 msgstr ""
2780 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
2781 "funkciu využiť."
2782
2783 #: src/libvlc.h:795
2784 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2785 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
2786
2787 #: src/libvlc.h:797
2788 msgid ""
2789 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2790 "advantage of them."
2791 msgstr ""
2792 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
2793 "funkciu využiť."
2794
2795 #: src/libvlc.h:802
2796 msgid ""
2797 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2798 "you really know what you are doing."
2799 msgstr ""
2800 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
2801 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
2802
2803 #: src/libvlc.h:805
2804 msgid "Memory copy module"
2805 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
2806
2807 #: src/libvlc.h:807
2808 msgid ""
2809 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2810 "select the fastest one supported by your hardware."
2811 msgstr ""
2812 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
2813 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
2814
2815 #: src/libvlc.h:810
2816 msgid "Access module"
2817 msgstr "Prístupový modul"
2818
2819 #: src/libvlc.h:812
2820 msgid ""
2821 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2822 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2823 "option unless you really know what you are doing."
2824 msgstr ""
2825 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
2826 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
2827 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
2828 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
2829
2830 #: src/libvlc.h:816
2831 msgid "Access filter module"
2832 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
2833
2834 #: src/libvlc.h:818
2835 msgid ""
2836 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
2837 "used for instance for timeshifting."
2838 msgstr ""
2839 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
2840 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
2841
2842 #: src/libvlc.h:821
2843 msgid "Demux module"
2844 msgstr "Modul pre demuxovanie"
2845
2846 #: src/libvlc.h:823
2847 msgid ""
2848 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
2849 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
2850 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
2851 "you really know what you are doing."
2852 msgstr ""
2853 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
2854 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
2855 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
2856 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
2857 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
2858
2859 #: src/libvlc.h:828
2860 msgid "Allow real-time priority"
2861 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
2862
2863 #: src/libvlc.h:830
2864 msgid ""
2865 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2866 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2867 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2868 "only activate this if you know what you're doing."
2869 msgstr ""
2870 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
2871 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
2872 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
2873 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
2874
2875 #: src/libvlc.h:836
2876 msgid "Adjust VLC priority"
2877 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
2878
2879 #: src/libvlc.h:838
2880 msgid ""
2881 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2882 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2883 "VLC instances."
2884 msgstr ""
2885 "Táto voľba pridá offset (či už pozitívny alebo negatívny) k predvoleným "
2886 "prioritám programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu "
2887 "programu voči iným spusteným programom"
2888
2889 #: src/libvlc.h:842
2890 msgid "Minimize number of threads"
2891 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
2892
2893 #: src/libvlc.h:844
2894 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
2895 msgstr ""
2896 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
2897
2898 #: src/libvlc.h:846
2899 msgid "Modules search path"
2900 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
2901
2902 #: src/libvlc.h:848
2903 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
2904 msgstr ""
2905 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
2906 "prídavné moduly pre program VLC."
2907
2908 #: src/libvlc.h:850
2909 msgid "VLM configuration file"
2910 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
2911
2912 #: src/libvlc.h:852
2913 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
2914 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
2915
2916 #: src/libvlc.h:854
2917 msgid "Use a plugins cache"
2918 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
2919
2920 #: src/libvlc.h:856
2921 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
2922 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
2923
2924 #: src/libvlc.h:858
2925 msgid "Collect statistics"
2926 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
2927
2928 #: src/libvlc.h:860
2929 msgid "Collect miscellaneous statistics."
2930 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
2931
2932 #: src/libvlc.h:862
2933 msgid "Run as daemon process"
2934 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
2935
2936 #: src/libvlc.h:864
2937 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
2938 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
2939
2940 #: src/libvlc.h:866
2941 msgid "Write process id to file"
2942 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
2943
2944 #: src/libvlc.h:868
2945 msgid "Writes process id into specified file."
2946 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
2947
2948 #: src/libvlc.h:870
2949 msgid "Log to file"
2950 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
2951
2952 #: src/libvlc.h:872
2953 msgid "Log all VLC messages to a text file."
2954 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
2955
2956 #: src/libvlc.h:874
2957 msgid "Log to syslog"
2958 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
2959
2960 #: src/libvlc.h:876
2961 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
2962 msgstr ""
2963 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
2964 "systémoch UNIX)."
2965
2966 #: src/libvlc.h:878
2967 msgid "Allow only one running instance"
2968 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
2969
2970 #: src/libvlc.h:880
2971 msgid ""
2972 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
2973 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
2974 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
2975 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
2976 "running instance or enqueue it."
2977 msgstr ""
2978 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
2979 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
2980 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
2981 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
2982 "sa len zaradí do playlistu."
2983
2984 #: src/libvlc.h:886
2985 msgid "VLC is started from file association"
2986 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
2987
2988 #: src/libvlc.h:888
2989 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
2990 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
2991
2992 #: src/libvlc.h:891
2993 msgid "One instance when started from file"
2994 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
2995
2996 #: src/libvlc.h:893
2997 msgid "Allow only one running instance when started from file."
2998 msgstr ""
2999 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3000 "inštancia programu."
3001
3002 #: src/libvlc.h:895
3003 msgid "Increase the priority of the process"
3004 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3005
3006 #: src/libvlc.h:897
3007 msgid ""
3008 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3009 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3010 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3011 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3012 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3013 "machine."
3014 msgstr ""
3015 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3016 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3017 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3018 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3019 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3020 "reštartovaním počítača."
3021
3022 #: src/libvlc.h:904
3023 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
3024 msgstr "Rýchly mutex na systémoch NT/2K/XP (určené len pre vývojárov)"
3025
3026 #: src/libvlc.h:906
3027 msgid ""
3028 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
3029 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
3030 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
3031 msgstr ""
3032 "Pri systémoch Windows NT/2K/XP používame implementáciu pomalého mutexu, "
3033 "ktorá nám umožňuje správne implementovať premenné pre podmienky. Môžete "
3034 "použiť aj rýchlejšiu implementáciu pre systémy Win9x, pri jej použití však "
3035 "občas nastávajú problémy."
3036
3037 #: src/libvlc.h:911
3038 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
3039 msgstr ""
3040 "Implementácia podmienky pre premennú v systémoch Win9x (určené len pre "
3041 "vývojárov!)"
3042
3043 #: src/libvlc.h:914
3044 msgid ""
3045 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
3046 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
3047 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
3048 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
3049 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
3050 msgstr ""
3051 "V systémoch Windows 9x/Me môžete použiť rýchlu, ale častokrát nesprávu "
3052 "implementáciu podmienok premenných. Môžete však použiť aj pomalšie "
3053 "alternatívny, ktoré sú značne stabilnejšie. V súčasnosti si môžete vybrať "
3054 "medzi implementáciou 0 (ktorá je najrýchlejšia ale aj najmenej presná), 1 "
3055 "(toto je predvolená implementácia) a 2."
3056
3057 #: src/libvlc.h:923
3058 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3059 msgstr ""
3060 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3061 "playlistu."
3062
3063 #: src/libvlc.h:925
3064 msgid ""
3065 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3066 "playing current item."
3067 msgstr ""
3068 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3069 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3070 "aktuálnej položky."
3071
3072 #: src/libvlc.h:934
3073 msgid ""
3074 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3075 "overridden in the playlist dialog box."
3076 msgstr ""
3077 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3078 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3079
3080 #: src/libvlc.h:937
3081 msgid "Automatically preparse files"
3082 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3083
3084 #: src/libvlc.h:939
3085 msgid ""
3086 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3087 "metadata)."
3088 msgstr ""
3089 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3090 "zobrazované pri prehrávaní."
3091
3092 #: src/libvlc.h:942
3093 msgid "Album art policy"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: src/libvlc.h:944
3097 msgid "Choose when to download and cache album art."
3098 msgstr ""
3099
3100 #: src/libvlc.h:951
3101 msgid "Never download"
3102 msgstr ""
3103
3104 #: src/libvlc.h:951
3105 #, fuzzy
3106 msgid "Download when asked"
3107 msgstr "Stiahnuť teraz"
3108
3109 #: src/libvlc.h:952
3110 msgid "Download when track starts playing"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: src/libvlc.h:953
3114 msgid "Download everything ASAP"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: src/libvlc.h:955
3118 msgid "Services discovery modules"
3119 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3120
3121 #: src/libvlc.h:957
3122 msgid ""
3123 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3124 "Typical values are sap, hal, ..."
3125 msgstr ""
3126 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3127 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3128
3129 #: src/libvlc.h:960
3130 msgid "Play files randomly forever"
3131 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3132
3133 #: src/libvlc.h:962
3134 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3135 msgstr ""
3136 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3137 "ho neukončíte."
3138
3139 #: src/libvlc.h:964
3140 msgid "Repeat all"
3141 msgstr "Zopakovať všetko"
3142
3143 #: src/libvlc.h:966
3144 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3145 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3146
3147 #: src/libvlc.h:968
3148 msgid "Repeat current item"
3149 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3150
3151 #: src/libvlc.h:970
3152 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3153 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3154
3155 #: src/libvlc.h:972
3156 msgid "Play and stop"
3157 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3158
3159 #: src/libvlc.h:974
3160 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3161 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3162
3163 #: src/libvlc.h:976
3164 #, fuzzy
3165 msgid "Play and exit"
3166 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3167
3168 #: src/libvlc.h:978
3169 #, fuzzy
3170 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3171 msgstr "Žiadne položky v playliste"
3172
3173 #: src/libvlc.h:980
3174 msgid "Use media library"
3175 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3176
3177 #: src/libvlc.h:982
3178 msgid ""
3179 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3180 "VLC."
3181 msgstr ""
3182 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3183
3184 #: src/libvlc.h:985
3185 msgid "Use playlist tree"
3186 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3187
3188 #: src/libvlc.h:987
3189 msgid ""
3190 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3191 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3192 "needed."
3193 msgstr ""
3194 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3195 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3196 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3197 "bude potrebné."
3198
3199 #: src/libvlc.h:991
3200 msgid "Always"
3201 msgstr "Vždy"
3202
3203 #: src/libvlc.h:991
3204 msgid "Never"
3205 msgstr "Nikdy"
3206
3207 #: src/libvlc.h:1000
3208 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3209 msgstr ""
3210 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3211 "VLC."
3212
3213 #: src/libvlc.h:1003 src/video_output/vout_intf.c:413
3214 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/applescript.m:126
3215 #: modules/gui/macosx/controls.m:427 modules/gui/macosx/controls.m:851
3216 #: modules/gui/macosx/controls.m:881 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:44
3217 #: modules/gui/macosx/intf.m:498 modules/gui/macosx/intf.m:574
3218 #: modules/gui/macosx/intf.m:630
3219 msgid "Fullscreen"
3220 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3221
3222 #: src/libvlc.h:1004
3223 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3224 msgstr ""
3225 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3226 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3227
3228 #: src/libvlc.h:1005 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:82
3229 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1522
3230 msgid "Play/Pause"
3231 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3232
3233 #: src/libvlc.h:1006
3234 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3235 msgstr ""
3236 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3237 "spustenie prehrávania"
3238
3239 #: src/libvlc.h:1007
3240 msgid "Pause only"
3241 msgstr "Len pozastaviť"
3242
3243 #: src/libvlc.h:1008
3244 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3245 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3246
3247 #: src/libvlc.h:1009
3248 msgid "Play only"
3249 msgstr "Len prehrať"
3250
3251 #: src/libvlc.h:1010
3252 msgid "Select the hotkey to use to play."
3253 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3254
3255 #: src/libvlc.h:1011 modules/control/hotkeys.c:620
3256 #: modules/gui/macosx/controls.m:783 modules/gui/macosx/intf.m:539
3257 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3258 msgid "Faster"
3259 msgstr "Rýchlejšie"
3260
3261 #: src/libvlc.h:1012
3262 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3263 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3264
3265 #: src/libvlc.h:1013 modules/control/hotkeys.c:626
3266 #: modules/gui/macosx/controls.m:784 modules/gui/macosx/intf.m:540
3267 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3268 msgid "Slower"
3269 msgstr "Pomalšie"
3270
3271 #: src/libvlc.h:1014
3272 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3273 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3274
3275 #: src/libvlc.h:1015 modules/control/hotkeys.c:603
3276 #: modules/gui/macosx/controls.m:804 modules/gui/macosx/intf.m:497
3277 #: modules/gui/macosx/intf.m:542 modules/gui/macosx/intf.m:618
3278 #: modules/gui/macosx/intf.m:626 modules/gui/macosx/wizard.m:313
3279 #: modules/gui/macosx/wizard.m:364 modules/gui/macosx/wizard.m:1602
3280 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:702
3281 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1527
3282 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3283 msgid "Next"
3284 msgstr "Ďalej"
3285
3286 #: src/libvlc.h:1016
3287 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3288 msgstr ""
3289 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3290 "zaradený v playliste"
3291
3292 #: src/libvlc.h:1017 modules/control/hotkeys.c:609
3293 #: modules/gui/macosx/controls.m:803 modules/gui/macosx/intf.m:492
3294 #: modules/gui/macosx/intf.m:541 modules/gui/macosx/intf.m:619
3295 #: modules/gui/macosx/intf.m:625 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
3296 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3297 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3298 msgid "Previous"
3299 msgstr "Dozadu"
3300
3301 #: src/libvlc.h:1018
3302 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3303 msgstr ""
3304 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3305 "súboru v playliste"
3306
3307 #: src/libvlc.h:1019 modules/gui/macosx/controls.m:795
3308 #: modules/gui/macosx/intf.m:495 modules/gui/macosx/intf.m:538
3309 #: modules/gui/macosx/intf.m:617 modules/gui/macosx/intf.m:624
3310 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3311 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:87
3312 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:685
3313 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
3314 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
3315 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
3316 msgid "Stop"
3317 msgstr "Stop"
3318
3319 #: src/libvlc.h:1020
3320 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3321 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3322
3323 #: src/libvlc.h:1021 modules/gui/macosx/bookmarks.m:101
3324 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:110 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:46
3325 #: modules/gui/macosx/intf.m:500 modules/video_filter/marq.c:143
3326 #: modules/video_filter/rss.c:176
3327 msgid "Position"
3328 msgstr "Pozícia"
3329
3330 #: src/libvlc.h:1022
3331 msgid "Select the hotkey to display the position."
3332 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3333
3334 #: src/libvlc.h:1024
3335 msgid "Very short backwards jump"
3336 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3337
3338 #: src/libvlc.h:1026
3339 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3340 msgstr ""
3341 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3342 "späť."
3343
3344 #: src/libvlc.h:1027
3345 msgid "Short backwards jump"
3346 msgstr "Krátky skok späť"
3347
3348 #: src/libvlc.h:1029
3349 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3350 msgstr ""
3351 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3352
3353 #: src/libvlc.h:1030
3354 msgid "Medium backwards jump"
3355 msgstr "Väčší skok späť"
3356
3357 #: src/libvlc.h:1032
3358 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3359 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3360
3361 #: src/libvlc.h:1033
3362 msgid "Long backwards jump"
3363 msgstr "Dlhý skok späť"
3364
3365 #: src/libvlc.h:1035
3366 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3367 msgstr ""
3368 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3369
3370 #: src/libvlc.h:1037
3371 msgid "Very short forward jump"
3372 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3373
3374 #: src/libvlc.h:1039
3375 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3376 msgstr ""
3377 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3378
3379 #: src/libvlc.h:1040
3380 msgid "Short forward jump"
3381 msgstr "Krátky skok dopredu"
3382
3383 #: src/libvlc.h:1042
3384 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3385 msgstr ""
3386 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3387
3388 #: src/libvlc.h:1043
3389 msgid "Medium forward jump"
3390 msgstr "Väčší skok dopredu"
3391
3392 #: src/libvlc.h:1045
3393 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3394 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3395
3396 #: src/libvlc.h:1046
3397 msgid "Long forward jump"
3398 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3399
3400 #: src/libvlc.h:1048
3401 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3402 msgstr ""
3403 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3404 "kus."
3405
3406 #: src/libvlc.h:1050
3407 msgid "Very short jump length"
3408 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3409
3410 #: src/libvlc.h:1051
3411 msgid "Very short jump length, in seconds."
3412 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3413
3414 #: src/libvlc.h:1052
3415 msgid "Short jump length"
3416 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3417
3418 #: src/libvlc.h:1053
3419 msgid "Short jump length, in seconds."
3420 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3421
3422 #: src/libvlc.h:1054
3423 msgid "Medium jump length"
3424 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3425
3426 #: src/libvlc.h:1055
3427 msgid "Medium jump length, in seconds."
3428 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3429
3430 #: src/libvlc.h:1056
3431 msgid "Long jump length"
3432 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3433
3434 #: src/libvlc.h:1057
3435 msgid "Long jump length, in seconds."
3436 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3437
3438 #: src/libvlc.h:1059 modules/control/hotkeys.c:243
3439 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
3440 msgid "Quit"
3441 msgstr "Koniec"
3442
3443 #: src/libvlc.h:1060
3444 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3445 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3446
3447 #: src/libvlc.h:1061
3448 msgid "Navigate up"
3449 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3450
3451 #: src/libvlc.h:1062
3452 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3453 msgstr ""
3454 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3455
3456 #: src/libvlc.h:1063
3457 msgid "Navigate down"
3458 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3459
3460 #: src/libvlc.h:1064
3461 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3462 msgstr ""
3463 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3464
3465 #: src/libvlc.h:1065
3466 msgid "Navigate left"
3467 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3468
3469 #: src/libvlc.h:1066
3470 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3471 msgstr ""
3472 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3473
3474 #: src/libvlc.h:1067
3475 msgid "Navigate right"
3476 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3477
3478 #: src/libvlc.h:1068
3479 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3480 msgstr ""
3481 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3482 "doprava."
3483
3484 #: src/libvlc.h:1069
3485 msgid "Activate"
3486 msgstr "Aktivovať"
3487
3488 #: src/libvlc.h:1070
3489 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3490 msgstr ""
3491 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3492 "menu DVD."
3493
3494 #: src/libvlc.h:1071
3495 msgid "Go to the DVD menu"
3496 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3497
3498 #: src/libvlc.h:1072
3499 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3500 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3501
3502 #: src/libvlc.h:1073
3503 msgid "Select previous DVD title"
3504 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3505
3506 #: src/libvlc.h:1074
3507 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3508 msgstr ""
3509 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3510
3511 #: src/libvlc.h:1075
3512 msgid "Select next DVD title"
3513 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3514
3515 #: src/libvlc.h:1076
3516 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3517 msgstr ""
3518 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3519
3520 #: src/libvlc.h:1077
3521 msgid "Select prev DVD chapter"
3522 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3523
3524 #: src/libvlc.h:1078
3525 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3526 msgstr ""
3527 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
3528 "kapitoly v DVD"
3529
3530 #: src/libvlc.h:1079
3531 msgid "Select next DVD chapter"
3532 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
3533
3534 #: src/libvlc.h:1080
3535 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3536 msgstr ""
3537 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
3538
3539 #: src/libvlc.h:1081
3540 msgid "Volume up"
3541 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
3542
3543 #: src/libvlc.h:1082
3544 msgid "Select the key to increase audio volume."
3545 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
3546
3547 #: src/libvlc.h:1083
3548 msgid "Volume down"
3549 msgstr "Znížiť hlasitosť"
3550
3551 #: src/libvlc.h:1084
3552 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3553 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
3554
3555 #: src/libvlc.h:1085 modules/gui/macosx/controls.m:841
3556 #: modules/gui/macosx/intf.m:559 modules/gui/macosx/intf.m:620
3557 #: modules/gui/macosx/intf.m:629
3558 msgid "Mute"
3559 msgstr "Stlmiť"
3560
3561 #: src/libvlc.h:1086
3562 msgid "Select the key to mute audio."
3563 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
3564
3565 #: src/libvlc.h:1087
3566 msgid "Subtitle delay up"
3567 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
3568
3569 #: src/libvlc.h:1088
3570 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3571 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
3572
3573 #: src/libvlc.h:1089
3574 msgid "Subtitle delay down"
3575 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
3576
3577 #: src/libvlc.h:1090
3578 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3579 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
3580
3581 #: src/libvlc.h:1091
3582 msgid "Audio delay up"
3583 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
3584
3585 #: src/libvlc.h:1092
3586 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3587 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
3588
3589 #: src/libvlc.h:1093
3590 msgid "Audio delay down"
3591 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
3592
3593 #: src/libvlc.h:1094
3594 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3595 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
3596
3597 #: src/libvlc.h:1095
3598 msgid "Play playlist bookmark 1"
3599 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
3600
3601 #: src/libvlc.h:1096
3602 msgid "Play playlist bookmark 2"
3603 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
3604
3605 #: src/libvlc.h:1097
3606 msgid "Play playlist bookmark 3"
3607 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
3608
3609 #: src/libvlc.h:1098
3610 msgid "Play playlist bookmark 4"
3611 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
3612
3613 #: src/libvlc.h:1099
3614 msgid "Play playlist bookmark 5"
3615 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
3616
3617 #: src/libvlc.h:1100
3618 msgid "Play playlist bookmark 6"
3619 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
3620
3621 #: src/libvlc.h:1101
3622 msgid "Play playlist bookmark 7"
3623 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
3624
3625 #: src/libvlc.h:1102
3626 msgid "Play playlist bookmark 8"
3627 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
3628
3629 #: src/libvlc.h:1103
3630 msgid "Play playlist bookmark 9"
3631 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
3632
3633 #: src/libvlc.h:1104
3634 msgid "Play playlist bookmark 10"
3635 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
3636
3637 #: src/libvlc.h:1105
3638 msgid "Select the key to play this bookmark."
3639 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
3640
3641 #: src/libvlc.h:1106
3642 msgid "Set playlist bookmark 1"
3643 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
3644
3645 #: src/libvlc.h:1107
3646 msgid "Set playlist bookmark 2"
3647 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
3648
3649 #: src/libvlc.h:1108
3650 msgid "Set playlist bookmark 3"
3651 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
3652
3653 #: src/libvlc.h:1109
3654 msgid "Set playlist bookmark 4"
3655 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
3656
3657 #: src/libvlc.h:1110
3658 msgid "Set playlist bookmark 5"
3659 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
3660
3661 #: src/libvlc.h:1111
3662 msgid "Set playlist bookmark 6"
3663 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
3664
3665 #: src/libvlc.h:1112
3666 msgid "Set playlist bookmark 7"
3667 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
3668
3669 #: src/libvlc.h:1113
3670 msgid "Set playlist bookmark 8"
3671 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
3672
3673 #: src/libvlc.h:1114
3674 msgid "Set playlist bookmark 9"
3675 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
3676
3677 #: src/libvlc.h:1115
3678 msgid "Set playlist bookmark 10"
3679 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
3680
3681 #: src/libvlc.h:1116
3682 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3683 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
3684
3685 #: src/libvlc.h:1118 modules/control/hotkeys.c:84
3686 msgid "Playlist bookmark 1"
3687 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
3688
3689 #: src/libvlc.h:1119 modules/control/hotkeys.c:85
3690 msgid "Playlist bookmark 2"
3691 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
3692
3693 #: src/libvlc.h:1120 modules/control/hotkeys.c:86
3694 msgid "Playlist bookmark 3"
3695 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
3696
3697 #: src/libvlc.h:1121 modules/control/hotkeys.c:87
3698 msgid "Playlist bookmark 4"
3699 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
3700
3701 #: src/libvlc.h:1122 modules/control/hotkeys.c:88
3702 msgid "Playlist bookmark 5"
3703 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
3704
3705 #: src/libvlc.h:1123 modules/control/hotkeys.c:89
3706 msgid "Playlist bookmark 6"
3707 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
3708
3709 #: src/libvlc.h:1124 modules/control/hotkeys.c:90
3710 msgid "Playlist bookmark 7"
3711 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
3712
3713 #: src/libvlc.h:1125 modules/control/hotkeys.c:91
3714 msgid "Playlist bookmark 8"
3715 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
3716
3717 #: src/libvlc.h:1126 modules/control/hotkeys.c:92
3718 msgid "Playlist bookmark 9"
3719 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
3720
3721 #: src/libvlc.h:1127 modules/control/hotkeys.c:93
3722 msgid "Playlist bookmark 10"
3723 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
3724
3725 #: src/libvlc.h:1129
3726 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3727 msgstr ""
3728 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
3729 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
3730 "kliknutím."
3731
3732 #: src/libvlc.h:1131
3733 msgid "Go back in browsing history"
3734 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
3735
3736 #: src/libvlc.h:1132
3737 msgid ""
3738 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3739 "history."
3740 msgstr ""
3741 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3742 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
3743
3744 #: src/libvlc.h:1133
3745 msgid "Go forward in browsing history"
3746 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
3747
3748 #: src/libvlc.h:1134
3749 msgid ""
3750 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3751 "history."
3752 msgstr ""
3753 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
3754 "ktoré si chcete prehliadať."
3755
3756 #: src/libvlc.h:1136
3757 msgid "Cycle audio track"
3758 msgstr "Opakovať audio-stopu"
3759
3760 #: src/libvlc.h:1137
3761 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3762 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
3763
3764 #: src/libvlc.h:1138
3765 msgid "Cycle subtitle track"
3766 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
3767
3768 #: src/libvlc.h:1139
3769 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3770 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
3771
3772 #: src/libvlc.h:1140
3773 msgid "Cycle source aspect ratio"
3774 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
3775
3776 #: src/libvlc.h:1141
3777 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3778 msgstr ""
3779 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
3780 "videa"
3781
3782 #: src/libvlc.h:1142
3783 msgid "Cycle video crop"
3784 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
3785
3786 #: src/libvlc.h:1143
3787 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3788 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
3789
3790 #: src/libvlc.h:1144
3791 msgid "Cycle deinterlace modes"
3792 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
3793
3794 #: src/libvlc.h:1145
3795 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3796 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
3797
3798 #: src/libvlc.h:1146
3799 msgid "Show interface"
3800 msgstr "Zobraziť rohranie"
3801
3802 #: src/libvlc.h:1147
3803 msgid "Raise the interface above all other windows."
3804 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
3805
3806 #: src/libvlc.h:1148
3807 msgid "Hide interface"
3808 msgstr "Skryť rozhranie"
3809
3810 #: src/libvlc.h:1149
3811 msgid "Lower the interface below all other windows."
3812 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
3813
3814 #: src/libvlc.h:1150
3815 msgid "Take video snapshot"
3816 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
3817
3818 #: src/libvlc.h:1151
3819 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3820 msgstr ""
3821 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
3822
3823 #: src/libvlc.h:1153 modules/access_filter/record.c:54
3824 #: modules/access_filter/record.c:55
3825 msgid "Record"
3826 msgstr "Nahrať"
3827
3828 #: src/libvlc.h:1154
3829 msgid "Record access filter start/stop."
3830 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
3831
3832 #: src/libvlc.h:1155
3833 #, fuzzy
3834 msgid "Dump"
3835 msgstr "Fingovaný"
3836
3837 #: src/libvlc.h:1156
3838 #, fuzzy
3839 msgid "Media dump access filter trigger."
3840 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
3841
3842 #: src/libvlc.h:1158 src/libvlc.h:1159 src/video_output/vout_intf.c:216
3843 msgid "Zoom"
3844 msgstr "Priblížiť"
3845
3846 #: src/libvlc.h:1161 src/libvlc.h:1162
3847 msgid "Un-Zoom"
3848 msgstr "Oddialiť"
3849
3850 #: src/libvlc.h:1164 src/libvlc.h:1165
3851 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
3852 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
3853
3854 #: src/libvlc.h:1166 src/libvlc.h:1167
3855 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
3856 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
3857
3858 #: src/libvlc.h:1169 src/libvlc.h:1170
3859 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
3860 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
3861
3862 #: src/libvlc.h:1171 src/libvlc.h:1172
3863 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
3864 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
3865
3866 #: src/libvlc.h:1174 src/libvlc.h:1175
3867 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
3868 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
3869
3870 #: src/libvlc.h:1176 src/libvlc.h:1177
3871 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
3872 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
3873
3874 #: src/libvlc.h:1179 src/libvlc.h:1180
3875 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
3876 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
3877
3878 #: src/libvlc.h:1181 src/libvlc.h:1182
3879 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
3880 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
3881
3882 #: src/libvlc.h:1186
3883 #, c-format
3884 msgid ""
3885 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
3886 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
3887 "in the playlist.\n"
3888 "The first item specified will be played first.\n"
3889 "\n"
3890 "Options-styles:\n"
3891 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3892 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3893 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
3894 "            and that overrides previous settings.\n"
3895 "\n"
3896 "Stream MRL syntax:\n"
3897 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3898 "option=value ...]\n"
3899 "\n"
3900 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3901 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3902 "\n"
3903 "URL syntax:\n"
3904 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3905 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3906 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3907 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3908 "  screen://                      Screen capture\n"
3909 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3910 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3911 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3912 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3913 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3914 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3915 "certain time\n"
3916 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3917 msgstr ""
3918 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
3919 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
3920 "zaradia do playlistu.\n"
3921 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
3922 "\n"
3923 "Nastavenia štýlov:\n"
3924 "  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
3925 "programu.\n"
3926 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3927 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
3928 "            and that overrides previous settings.\n"
3929 "\n"
3930 "Stream MRL syntax:\n"
3931 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3932 "option=value ...]\n"
3933 "\n"
3934 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3935 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3936 "\n"
3937 "URL syntax:\n"
3938 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3939 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3940 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3941 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3942 "  screen://                      Screen capture\n"
3943 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3944 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3945 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3946 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3947 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3948 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3949 "certain time\n"
3950 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3951
3952 #: src/libvlc.h:1298 src/video_output/vout_intf.c:425
3953 #: modules/gui/macosx/controls.m:412 modules/gui/macosx/controls.m:850
3954 #: modules/gui/macosx/intf.m:576 modules/gui/macosx/intf.m:631
3955 #: modules/video_output/snapshot.c:76
3956 msgid "Snapshot"
3957 msgstr "Snímka"
3958
3959 #: src/libvlc.h:1311
3960 msgid "Window properties"
3961 msgstr "Vlastnosti okna"
3962
3963 #: src/libvlc.h:1354
3964 msgid "Subpictures"
3965 msgstr "Sub-obrázky"
3966
3967 #: src/libvlc.h:1361 modules/codec/subsdec.c:144 modules/demux/subtitle.c:66
3968 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
3969 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:201 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:845
3970 msgid "Subtitles"
3971 msgstr "Titulky"
3972
3973 #: src/libvlc.h:1378 modules/stream_out/transcode.c:151
3974 msgid "Overlays"
3975 msgstr "Prekryvy/Titulky"
3976
3977 #: src/libvlc.h:1386
3978 #, fuzzy
3979 msgid "France"
3980 msgstr "Trance"
3981
3982 #: src/libvlc.h:1388
3983 msgid "Track settings"
3984 msgstr "Nastavenia stopy"
3985
3986 #: src/libvlc.h:1410
3987 msgid "Playback control"
3988 msgstr "Kontrola prehrávania"
3989
3990 #: src/libvlc.h:1425
3991 msgid "Default devices"
3992 msgstr "Predvolené zariadenia"
3993
3994 #: src/libvlc.h:1434
3995 msgid "Network settings"
3996 msgstr "Nastavenia siete"
3997
3998 #: src/libvlc.h:1446
3999 msgid "Socks proxy"
4000 msgstr "Socks proxy"
4001
4002 #: src/libvlc.h:1455
4003 msgid "Metadata"
4004 msgstr "Meta-dáta"
4005
4006 #: src/libvlc.h:1485
4007 msgid "Decoders"
4008 msgstr "Dekodéry"
4009
4010 #: src/libvlc.h:1492 modules/access/v4l2.c:56
4011 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:283
4012 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
4013 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:378
4014 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
4015 msgid "Input"
4016 msgstr "Vstup"
4017
4018 #: src/libvlc.h:1528 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:522
4019 msgid "VLM"
4020 msgstr "VLM"
4021
4022 #: src/libvlc.h:1561
4023 msgid "CPU"
4024 msgstr "Procesor (CPU)"
4025
4026 #: src/libvlc.h:1583
4027 msgid "Special modules"
4028 msgstr "Špeciálne moduly"
4029
4030 #: src/libvlc.h:1590
4031 msgid "Plugins"
4032 msgstr "Prídavné moduly"
4033
4034 #: src/libvlc.h:1598
4035 msgid "Performance options"
4036 msgstr "Nastavenia výkonu"
4037
4038 #: src/libvlc.h:1740
4039 msgid "Hot keys"
4040 msgstr "Horúce klávesy"
4041
4042 #: src/libvlc.h:2055
4043 msgid "Jump sizes"
4044 msgstr "Veľkosti skoku"
4045
4046 #: src/libvlc.h:2134
4047 msgid "main program"
4048 msgstr "hlavný program"
4049
4050 #: src/libvlc.h:2144
4051 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
4052 msgstr ""
4053 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4054 "advanced)"
4055
4056 #: src/libvlc.h:2150
4057 msgid ""
4058 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced)"
4059 msgstr ""
4060 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4061 "kombinovať s parametrom --advanced)"
4062
4063 #: src/libvlc.h:2155
4064 msgid "print help for the advanced options"
4065 msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
4066
4067 #: src/libvlc.h:2160
4068 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4069 msgstr ""
4070 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
4071 "programu"
4072
4073 #: src/libvlc.h:2166
4074 msgid "print a list of available modules"
4075 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4076
4077 #: src/libvlc.h:2172
4078 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
4079 msgstr ""
4080 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4081 "parametrom --advanced)"
4082
4083 #: src/libvlc.h:2177
4084 msgid "save the current command line options in the config"
4085 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
4086
4087 #: src/libvlc.h:2182
4088 msgid "reset the current config to the default values"
4089 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4090
4091 #: src/libvlc.h:2187
4092 msgid "use alternate config file"
4093 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4094
4095 #: src/libvlc.h:2192
4096 msgid "resets the current plugins cache"
4097 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4098
4099 #: src/libvlc.h:2197
4100 msgid "print version information"
4101 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4102
4103 #: src/misc/configuration.c:1206
4104 msgid "boolean"
4105 msgstr "Hodnota boolean"
4106
4107 #: src/misc/configuration.c:1217
4108 msgid "key"
4109 msgstr "kľúč"
4110
4111 #: src/misc/iso-639_def.h:38
4112 msgid "Afar"
4113 msgstr " Afar"
4114
4115 #: src/misc/iso-639_def.h:39
4116 msgid "Abkhazian"
4117 msgstr "Abcházsky"
4118
4119 #: src/misc/iso-639_def.h:40
4120 msgid "Afrikaans"
4121 msgstr "Africky"
4122
4123 #: src/misc/iso-639_def.h:41
4124 msgid "Albanian"
4125 msgstr "Albánsky"
4126
4127 #: src/misc/iso-639_def.h:42
4128 msgid "Amharic"
4129 msgstr " Amharic"
4130
4131 #: src/misc/iso-639_def.h:43
4132 msgid "Arabic"
4133 msgstr "Arabsky"
4134
4135 #: src/misc/iso-639_def.h:44
4136 msgid "Armenian"
4137 msgstr "Arménsky"
4138
4139 #: src/misc/iso-639_def.h:45
4140 msgid "Assamese"
4141 msgstr " Assamese"
4142
4143 #: src/misc/iso-639_def.h:46
4144 msgid "Avestan"
4145 msgstr " Avestan"
4146
4147 #: src/misc/iso-639_def.h:47
4148 msgid "Aymara"
4149 msgstr " Aymara"
4150
4151 #: src/misc/iso-639_def.h:48
4152 msgid "Azerbaijani"
4153 msgstr "Azerbajdžansky"
4154
4155 #: src/misc/iso-639_def.h:49
4156 msgid "Bashkir"
4157 msgstr " Bashkir"
4158
4159 #: src/misc/iso-639_def.h:50
4160 msgid "Basque"
4161 msgstr "Baskicky"
4162
4163 #: src/misc/iso-639_def.h:51
4164 msgid "Belarusian"
4165 msgstr "Bielorusky"
4166
4167 #: src/misc/iso-639_def.h:52
4168 msgid "Bengali"
4169 msgstr "Bengálsky"
4170
4171 #: src/misc/iso-639_def.h:53
4172 msgid "Bihari"
4173 msgstr " Bihari"
4174
4175 #: src/misc/iso-639_def.h:54
4176 msgid "Bislama"
4177 msgstr " Bislama"
4178
4179 #: src/misc/iso-639_def.h:55
4180 msgid "Bosnian"
4181 msgstr "Bosniansky"
4182
4183 #: src/misc/iso-639_def.h:56
4184 msgid "Breton"
4185 msgstr "Bretónsky"
4186
4187 #: src/misc/iso-639_def.h:57
4188 msgid "Bulgarian"
4189 msgstr "Bulharsky"
4190
4191 #: src/misc/iso-639_def.h:58
4192 msgid "Burmese"
4193 msgstr " Burmese"
4194
4195 #: src/misc/iso-639_def.h:60
4196 msgid "Chamorro"
4197 msgstr " Chamorro"
4198
4199 #: src/misc/iso-639_def.h:61
4200 msgid "Chechen"
4201 msgstr "Čečensky"
4202
4203 #: src/misc/iso-639_def.h:62
4204 msgid "Chinese"
4205 msgstr "Čínsky"
4206
4207 #: src/misc/iso-639_def.h:63
4208 msgid "Church Slavic"
4209 msgstr "Church Slavic"
4210
4211 #: src/misc/iso-639_def.h:64
4212 msgid "Chuvash"
4213 msgstr " Chuvash"
4214
4215 #: src/misc/iso-639_def.h:65
4216 msgid "Cornish"
4217 msgstr " Cornish"
4218
4219 #: src/misc/iso-639_def.h:66
4220 msgid "Corsican"
4221 msgstr "Korzicky"
4222
4223 #: src/misc/iso-639_def.h:70
4224 msgid "Dzongkha"
4225 msgstr " Dzongkha"
4226
4227 #: src/misc/iso-639_def.h:71
4228 msgid "English"
4229 msgstr "Anglicky"
4230
4231 #: src/misc/iso-639_def.h:72
4232 msgid "Esperanto"
4233 msgstr "Esperanto"
4234
4235 #: src/misc/iso-639_def.h:73
4236 msgid "Estonian"
4237 msgstr "Estónsky"
4238
4239 #: src/misc/iso-639_def.h:74
4240 msgid "Faroese"
4241 msgstr " Faroese"
4242
4243 #: src/misc/iso-639_def.h:75
4244 msgid "Fijian"
4245 msgstr " Fijian"
4246
4247 #: src/misc/iso-639_def.h:76
4248 msgid "Finnish"
4249 msgstr "Fínsky"
4250
4251 #: src/misc/iso-639_def.h:78
4252 msgid "Frisian"
4253 msgstr "Frízsky"
4254
4255 #: src/misc/iso-639_def.h:81
4256 msgid "Gaelic (Scots)"
4257 msgstr "Škótsky"
4258
4259 #: src/misc/iso-639_def.h:82
4260 msgid "Irish"
4261 msgstr "Írsky"
4262
4263 #: src/misc/iso-639_def.h:83
4264 msgid "Gallegan"
4265 msgstr " Gallegan"
4266
4267 #: src/misc/iso-639_def.h:84
4268 msgid "Manx"
4269 msgstr " Manx"
4270
4271 #: src/misc/iso-639_def.h:85
4272 msgid "Greek, Modern ()"
4273 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
4274
4275 #: src/misc/iso-639_def.h:86
4276 msgid "Guarani"
4277 msgstr " Guarani"
4278
4279 #: src/misc/iso-639_def.h:87
4280 msgid "Gujarati"
4281 msgstr " Gujarati"
4282
4283 #: src/misc/iso-639_def.h:89
4284 msgid "Herero"
4285 msgstr " Herero"
4286
4287 #: src/misc/iso-639_def.h:90
4288 msgid "Hindi"
4289 msgstr " Hindi"
4290
4291 #: src/misc/iso-639_def.h:91
4292 msgid "Hiri Motu"
4293 msgstr " Hiri Motu"
4294
4295 #: src/misc/iso-639_def.h:93
4296 msgid "Icelandic"
4297 msgstr "Islandsky"
4298
4299 #: src/misc/iso-639_def.h:94
4300 msgid "Inuktitut"
4301 msgstr " Inuktitut"
4302
4303 #: src/misc/iso-639_def.h:95
4304 msgid "Interlingue"
4305 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4306
4307 #: src/misc/iso-639_def.h:96
4308 msgid "Interlingua"
4309 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4310
4311 #: src/misc/iso-639_def.h:97
4312 msgid "Indonesian"
4313 msgstr "Indonézsky"
4314
4315 #: src/misc/iso-639_def.h:98
4316 msgid "Inupiaq"
4317 msgstr " Inupiaq"
4318
4319 #: src/misc/iso-639_def.h:100
4320 msgid "Javanese"
4321 msgstr " Javanese"
4322
4323 #: src/misc/iso-639_def.h:102
4324 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4325 msgstr " Kalaallisut (Greenlandic)"
4326
4327 #: src/misc/iso-639_def.h:103
4328 msgid "Kannada"
4329 msgstr "Kannada"
4330
4331 #: src/misc/iso-639_def.h:104
4332 msgid "Kashmiri"
4333 msgstr " Kashmiri"
4334
4335 #: src/misc/iso-639_def.h:105
4336 msgid "Kazakh"
4337 msgstr "Kazašsky"
4338
4339 #: src/misc/iso-639_def.h:106
4340 msgid "Khmer"
4341 msgstr " kmérov"
4342
4343 #: src/misc/iso-639_def.h:107
4344 msgid "Kikuyu"
4345 msgstr " Kikuyu"
4346
4347 #: src/misc/iso-639_def.h:108
4348 msgid "Kinyarwanda"
4349 msgstr " Kinyarwanda"
4350
4351 #: src/misc/iso-639_def.h:109
4352 msgid "Kirghiz"
4353 msgstr "Kirgizsky"
4354
4355 #: src/misc/iso-639_def.h:110
4356 msgid "Komi"
4357 msgstr " Komi"
4358
4359 #: src/misc/iso-639_def.h:112
4360 msgid "Kuanyama"
4361 msgstr " Kuanyama"
4362
4363 #: src/misc/iso-639_def.h:113
4364 msgid "Kurdish"
4365 msgstr "Kurdsky"
4366
4367 #: src/misc/iso-639_def.h:114
4368 msgid "Lao"
4369 msgstr " Lao"
4370
4371 #: src/misc/iso-639_def.h:115
4372 msgid "Latin"
4373 msgstr "Latinsky"
4374
4375 #: src/misc/iso-639_def.h:116
4376 msgid "Latvian"
4377 msgstr "Lotyšsky"
4378
4379 #: src/misc/iso-639_def.h:117
4380 msgid "Lingala"
4381 msgstr " Lingala"
4382
4383 #: src/misc/iso-639_def.h:118
4384 msgid "Lithuanian"
4385 msgstr "Litovsky"
4386
4387 #: src/misc/iso-639_def.h:119
4388 msgid "Letzeburgesch"
4389 msgstr "Luxembursky"
4390
4391 #: src/misc/iso-639_def.h:120
4392 msgid "Macedonian"
4393 msgstr "Macedónsky"
4394
4395 #: src/misc/iso-639_def.h:121
4396 msgid "Marshall"
4397 msgstr " Marshall"
4398
4399 #: src/misc/iso-639_def.h:122
4400 msgid "Malayalam"
4401 msgstr " Malayalam"
4402
4403 #: src/misc/iso-639_def.h:123
4404 msgid "Maori"
4405 msgstr "Maori"
4406
4407 #: src/misc/iso-639_def.h:124
4408 msgid "Marathi"
4409 msgstr " Marathi"
4410
4411 #: src/misc/iso-639_def.h:126
4412 msgid "Malagasy"
4413 msgstr " Malagasy"
4414
4415 #: src/misc/iso-639_def.h:127
4416 msgid "Maltese"
4417 msgstr " Maltese"
4418
4419 #: src/misc/iso-639_def.h:128
4420 msgid "Moldavian"
4421 msgstr "Moldavsky"
4422
4423 #: src/misc/iso-639_def.h:129
4424 msgid "Mongolian"
4425 msgstr "Mongolsky"
4426
4427 #: src/misc/iso-639_def.h:130
4428 msgid "Nauru"
4429 msgstr "Nauru"
4430
4431 #: src/misc/iso-639_def.h:131
4432 msgid "Navajo"
4433 msgstr "Navajo"
4434
4435 #: src/misc/iso-639_def.h:132
4436 msgid "Ndebele, South"
4437 msgstr " Ndebele, juh"
4438
4439 #: src/misc/iso-639_def.h:133
4440 msgid "Ndebele, North"
4441 msgstr " Ndebele, sever"
4442
4443 #: src/misc/iso-639_def.h:134
4444 msgid "Ndonga"
4445 msgstr " Ndonga"
4446
4447 #: src/misc/iso-639_def.h:135
4448 msgid "Nepali"
4449 msgstr "Nepálsky"
4450
4451 #: src/misc/iso-639_def.h:136
4452 msgid "Norwegian"
4453 msgstr "Nórsky"
4454
4455 #: src/misc/iso-639_def.h:137
4456 msgid "Norwegian Nynorsk"
4457 msgstr "Nórsky (sever)"
4458
4459 #: src/misc/iso-639_def.h:138
4460 msgid "Norwegian Bokmaal"
4461 msgstr "Nórsky (juh)"
4462
4463 #: src/misc/iso-639_def.h:139
4464 msgid "Chichewa; Nyanja"
4465 msgstr " Chichewa; Nyanja"
4466
4467 #: src/misc/iso-639_def.h:140
4468 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
4469 msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
4470
4471 #: src/misc/iso-639_def.h:141
4472 msgid "Oriya"
4473 msgstr " Oriya"
4474
4475 #: src/misc/iso-639_def.h:142
4476 msgid "Oromo"
4477 msgstr " Oromo"
4478
4479 #: src/misc/iso-639_def.h:144
4480 msgid "Ossetian; Ossetic"
4481 msgstr "Osetsky"
4482
4483 #: src/misc/iso-639_def.h:145
4484 msgid "Panjabi"
4485 msgstr "Panjabi"
4486
4487 #: src/misc/iso-639_def.h:146
4488 msgid "Persian"
4489 msgstr "Perzsky"
4490
4491 #: src/misc/iso-639_def.h:147
4492 msgid "Pali"
4493 msgstr " Pali"
4494
4495 #: src/misc/iso-639_def.h:148
4496 msgid "Polish"
4497 msgstr "Poľsky"
4498
4499 #: src/misc/iso-639_def.h:149
4500 msgid "Portuguese"
4501 msgstr "Portugalsky"
4502
4503 #: src/misc/iso-639_def.h:150
4504 msgid "Pushto"
4505 msgstr " Pushto"
4506
4507 #: src/misc/iso-639_def.h:151
4508 msgid "Quechua"
4509 msgstr " Quechua"
4510
4511 #: src/misc/iso-639_def.h:152
4512 msgid "Raeto-Romance"
4513 msgstr "Rétorománsky"
4514
4515 #: src/misc/iso-639_def.h:154
4516 msgid "Rundi"
4517 msgstr " Rundi"
4518
4519 #: src/misc/iso-639_def.h:156
4520 msgid "Sango"
4521 msgstr " Sango"
4522
4523 #: src/misc/iso-639_def.h:157
4524 msgid "Sanskrit"
4525 msgstr "Sanskrit"
4526
4527 #: src/misc/iso-639_def.h:158
4528 msgid "Serbian"
4529 msgstr "Srbsky"
4530
4531 #: src/misc/iso-639_def.h:159
4532 msgid "Croatian"
4533 msgstr "Chorvátsky"
4534
4535 #: src/misc/iso-639_def.h:160
4536 msgid "Sinhalese"
4537 msgstr "Sinhalese"
4538
4539 #: src/misc/iso-639_def.h:163
4540 msgid "Northern Sami"
4541 msgstr "Severná Samoa"
4542
4543 #: src/misc/iso-639_def.h:164
4544 msgid "Samoan"
4545 msgstr "Samoa"
4546
4547 #: src/misc/iso-639_def.h:165
4548 msgid "Shona"
4549 msgstr "Shona"
4550
4551 #: src/misc/iso-639_def.h:166
4552 msgid "Sindhi"
4553 msgstr "Sindhi"
4554
4555 #: src/misc/iso-639_def.h:167
4556 msgid "Somali"
4557 msgstr "Somali"
4558
4559 #: src/misc/iso-639_def.h:168
4560 msgid "Sotho, Southern"
4561 msgstr "Sotho, južné"
4562
4563 #: src/misc/iso-639_def.h:170
4564 msgid "Sardinian"
4565 msgstr "Sardínia"
4566
4567 #: src/misc/iso-639_def.h:171
4568 msgid "Swati"
4569 msgstr "Swati"
4570
4571 #: src/misc/iso-639_def.h:172
4572 msgid "Sundanese"
4573 msgstr "Sudánsky"
4574
4575 #: src/misc/iso-639_def.h:173
4576 msgid "Swahili"
4577 msgstr "Swahilsky"
4578
4579 #: src/misc/iso-639_def.h:175
4580 msgid "Tahitian"
4581 msgstr "Tahitsky"
4582
4583 #: src/misc/iso-639_def.h:176
4584 msgid "Tamil"
4585 msgstr "Tamilsky"
4586
4587 #: src/misc/iso-639_def.h:177
4588 msgid "Tatar"
4589 msgstr "Tatársky"
4590
4591 #: src/misc/iso-639_def.h:178
4592 msgid "Telugu"
4593 msgstr "Telugu"
4594
4595 #: src/misc/iso-639_def.h:179
4596 msgid "Tajik"
4597 msgstr "Tajik"
4598
4599 #: src/misc/iso-639_def.h:180
4600 msgid "Tagalog"
4601 msgstr "Tagalog"
4602
4603 #: src/misc/iso-639_def.h:181
4604 msgid "Thai"
4605 msgstr "Thajsky"
4606
4607 #: src/misc/iso-639_def.h:182
4608 msgid "Tibetan"
4609 msgstr "Tibetsky"
4610
4611 #: src/misc/iso-639_def.h:183
4612 msgid "Tigrinya"
4613 msgstr "Tigrinya"
4614
4615 #: src/misc/iso-639_def.h:184
4616 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
4617 msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
4618
4619 #: src/misc/iso-639_def.h:185
4620 msgid "Tswana"
4621 msgstr "Tswana"
4622
4623 #: src/misc/iso-639_def.h:186
4624 msgid "Tsonga"
4625 msgstr "Tsonga"
4626
4627 #: src/misc/iso-639_def.h:188
4628 msgid "Turkmen"
4629 msgstr "Turkménsky"
4630
4631 #: src/misc/iso-639_def.h:189
4632 msgid "Twi"
4633 msgstr "Twi"
4634
4635 #: src/misc/iso-639_def.h:190
4636 msgid "Uighur"
4637 msgstr "Uighur"
4638
4639 #: src/misc/iso-639_def.h:191
4640 msgid "Ukrainian"
4641 msgstr "Ukrajinsky"
4642
4643 #: src/misc/iso-639_def.h:192
4644 msgid "Urdu"
4645 msgstr "Urdu"
4646
4647 #: src/misc/iso-639_def.h:193
4648 msgid "Uzbek"
4649 msgstr "Uzbecky"
4650
4651 #: src/misc/iso-639_def.h:194
4652 msgid "Vietnamese"
4653 msgstr "Vietnamsky"
4654
4655 #: src/misc/iso-639_def.h:195
4656 msgid "Volapuk"
4657 msgstr "Volapuk"
4658
4659 #: src/misc/iso-639_def.h:196
4660 msgid "Welsh"
4661 msgstr "Welsh"
4662
4663 #: src/misc/iso-639_def.h:197
4664 msgid "Wolof"
4665 msgstr "Wolof"
4666
4667 #: src/misc/iso-639_def.h:198
4668 msgid "Xhosa"
4669 msgstr "Xhosa"
4670
4671 #: src/misc/iso-639_def.h:199
4672 msgid "Yiddish"
4673 msgstr "Jidiš"
4674
4675 #: src/misc/iso-639_def.h:200
4676 msgid "Yoruba"
4677 msgstr "Yoruba"
4678
4679 #: src/misc/iso-639_def.h:201
4680 msgid "Zhuang"
4681 msgstr "Zhuang"
4682
4683 #: src/misc/iso-639_def.h:202
4684 msgid "Zulu"
4685 msgstr "Zulu"
4686
4687 #: src/misc/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:976
4688 msgid "Unknown"
4689 msgstr "Neznámy"
4690
4691 #: src/misc/vlm.c:1144 src/misc/vlm.c:1251
4692 #, c-format
4693 msgid "Media: %s"
4694 msgstr "Médium: %s"
4695
4696 #: src/playlist/engine.c:115 src/playlist/engine.c:117
4697 #: src/playlist/loadsave.c:110
4698 msgid "Media Library"
4699 msgstr "Knižnica s médiami"
4700
4701 #: src/playlist/tree.c:58
4702 msgid "Undefined"
4703 msgstr "Nedefinované"
4704
4705 #: src/video_output/video_output.c:400 modules/gui/macosx/intf.m:587
4706 #: modules/gui/macosx/intf.m:588 modules/video_filter/deinterlace.c:122
4707 msgid "Deinterlace"
4708 msgstr "Rozkladať"
4709
4710 #: src/video_output/video_output.c:404 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4711 msgid "Discard"
4712 msgstr "Vyraďovať"
4713
4714 #: src/video_output/video_output.c:406 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4715 msgid "Blend"
4716 msgstr "Premiešavať"
4717
4718 #: src/video_output/video_output.c:408 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4719 msgid "Mean"
4720 msgstr "Stredná úroveň"
4721
4722 #: src/video_output/video_output.c:410 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4723 msgid "Bob"
4724 msgstr "Bob"
4725
4726 #: src/video_output/video_output.c:412 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4727 msgid "Linear"
4728 msgstr "Lineárne rozkladanie"
4729
4730 #: src/video_output/vout_intf.c:228
4731 msgid "1:4 Quarter"
4732 msgstr "1:4 (štvrtina)"
4733
4734 #: src/video_output/vout_intf.c:230
4735 msgid "1:2 Half"
4736 msgstr "1:2 (polovica)"
4737
4738 #: src/video_output/vout_intf.c:232
4739 msgid "1:1 Original"
4740 msgstr "1:1 (Originál)"
4741
4742 #: src/video_output/vout_intf.c:234
4743 msgid "2:1 Double"
4744 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
4745
4746 #: src/video_output/vout_intf.c:261 modules/gui/macosx/intf.m:581
4747 #: modules/gui/macosx/intf.m:582 modules/video_filter/crop.c:63
4748 msgid "Crop"
4749 msgstr "Vystrihnúť"
4750
4751 #: src/video_output/vout_intf.c:348 modules/gui/macosx/intf.m:579
4752 #: modules/gui/macosx/intf.m:580
4753 msgid "Aspect-ratio"
4754 msgstr "Stranový pomer"
4755
4756 #: modules/access/cdda/access.c:293
4757 #, fuzzy
4758 msgid "CD reading failed"
4759 msgstr "poškodený zvuk"
4760
4761 #: modules/access/cdda/access.c:294
4762 #, c-format
4763 msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
4764 msgstr ""
4765
4766 #: modules/access/cdda.c:59 modules/access/dshow/dshow.cpp:91
4767 #: modules/access/dvb/access.c:73 modules/access/dv.c:68
4768 #: modules/access/dvdnav.c:64 modules/access/dvdread.c:62
4769 #: modules/access/fake.c:40 modules/access/file.c:80 modules/access/ftp.c:54
4770 #: modules/access/gnomevfs.c:44 modules/access/http.c:56
4771 #: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr.c:47
4772 #: modules/access/screen/screen.c:38 modules/access/smb.c:61
4773 #: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:42 modules/access/v4l.c:74
4774 #: modules/access/vcd/vcd.c:40
4775 msgid "Caching value in ms"
4776 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
4777
4778 #: modules/access/cdda.c:61
4779 msgid ""
4780 "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
4781 "milliseconds."
4782 msgstr ""
4783 "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
4784
4785 #: modules/access/cdda.c:65 modules/gui/macosx/open.m:178
4786 #: modules/gui/macosx/open.m:503 modules/gui/macosx/open.m:594
4787 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:696
4788 msgid "Audio CD"
4789 msgstr "Audio CD"
4790
4791 #: modules/access/cdda.c:66
4792 msgid "Audio CD input"
4793 msgstr "Vstup Audio CD"
4794
4795 #: modules/access/cdda.c:72
4796 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
4797 msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
4798
4799 #: modules/access/cdda.c:84
4800 msgid "CDDB Server"
4801 msgstr "CDDB Server"
4802
4803 #: modules/access/cdda.c:84
4804 msgid "Address of the CDDB server to use."
4805 msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
4806
4807 #: modules/access/cdda.c:87
4808 msgid "CDDB port"
4809 msgstr "port CDDB"
4810
4811 #: modules/access/cdda.c:87
4812 msgid "CDDB Server port to use."
4813 msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
4814
4815 #: modules/access/cdda.c:450
4816 msgid "Audio CD - Track "
4817 msgstr "Audio CD - Stopa"
4818
4819 #: modules/access/cdda.c:467
4820 #, c-format
4821 msgid "Audio CD - Track %i"
4822 msgstr "Audio CD - Stopa %i"
4823
4824 #: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:78
4825 #: modules/codec/x264.c:321 modules/codec/x264.c:327 modules/codec/x264.c:332
4826 msgid "none"
4827 msgstr "žiaden"
4828
4829 #: modules/access/cdda/cdda.c:42
4830 msgid "overlap"
4831 msgstr "prekrývanie"
4832
4833 #: modules/access/cdda/cdda.c:43
4834 msgid "full"
4835 msgstr "plné"
4836
4837 #: modules/access/cdda/cdda.c:47
4838 msgid ""
4839 "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
4840 "meta info          1\n"
4841 "events             2\n"
4842 "MRL                4\n"
4843 "external call      8\n"
4844 "all calls (0x10)  16\n"
4845 "LSN       (0x20)  32\n"
4846 "seek      (0x40)  64\n"
4847 "libcdio   (0x80) 128\n"
4848 "libcddb  (0x100) 256\n"
4849 msgstr ""
4850 "Táto hodnota (ak je zobrazená binárne), môže slúžiť ako maska pre ladenie\n"
4851 "meta info          1\n"
4852 "udalosti             2\n"
4853 "MRL                4\n"
4854 "externé volanie      8\n"
4855 "všetky volania (0x10)  16\n"
4856 "LSN       (0x20)  32\n"
4857 "vyhľadávať      (0x40)  64\n"
4858 "libcdio   (0x80) 128\n"
4859 "libcddb  (0x100) 256\n"
4860
4861 #: modules/access/cdda/cdda.c:59
4862 msgid ""
4863 "Caching value for CDDA streams. This value should be set in millisecond "
4864 "units."
4865 msgstr ""
4866 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
4867 "milisekundách."
4868
4869 #: modules/access/cdda/cdda.c:63
4870 msgid ""
4871 "How many CD blocks to get on a single CD read. Generally on newer/faster "
4872 "CDs, this increases throughput at the expense of a little more memory usage "
4873 "and initial delay. SCSI-MMC limitations generally don't allow for more than "
4874 "25 blocks per access."
4875 msgstr ""
4876 "Určuje, koľko blokov sa načíta z CD na jeden raz. Vo všeobecnosti platí, že "
4877 "na novších/rýchlejších CD, zvýši táto funkcia priechodnosť dát, pri čítaní "
4878 "sa spotrebuje menej pamäte a skráti sa čas načítavania. Maximálne je však "
4879 "(kvôli obmedzeniu v štandarde SCSI-MMC) možné, načítať len 25 blokov naraz. "
4880
4881 #: modules/access/cdda/cdda.c:69
4882 msgid ""
4883 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
4884 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
4885 "   %a : The artist (for the album)\n"
4886 "   %A : The album information\n"
4887 "   %C : Category\n"
4888 "   %e : The extended data (for a track)\n"
4889 "   %I : CDDB disk ID\n"
4890 "   %G : Genre\n"
4891 "   %M : The current MRL\n"
4892 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
4893 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
4894 "   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
4895 "   %T : The track number\n"
4896 "   %s : Number of seconds in this track\n"
4897 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
4898 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
4899 "   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
4900 "   %% : a % \n"
4901 msgstr ""
4902 "Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
4903 "Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé identifikátory "
4904 "sú: \n"
4905 "  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
4906 "%A : Informácia o albume\n"
4907 "   %C : Kategória\n"
4908 "   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
4909 "   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
4910 "   %G : Žáner\n"
4911 "   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
4912 "   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
4913 "   %n : Počet stôp na disku\n"
4914 "   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
4915 "   %T : Číslo stopy\n"
4916 "   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
4917 "   %S : Počet sekúnd na CD\n"
4918 "   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
4919 "   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
4920 "   %% : a % \n"
4921
4922 #: modules/access/cdda/cdda.c:89
4923 msgid ""
4924 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
4925 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
4926 "   %M : The current MRL\n"
4927 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
4928 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
4929 "   %T : The track number\n"
4930 "   %s : Number of seconds in this track\n"
4931 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
4932 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
4933 "   %% : a % \n"
4934 msgstr ""
4935 "Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
4936 "Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé identifikátory "
4937 "sú: \n"
4938 "  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
4939 "%A : Informácia o albume\n"
4940 "   %C : Kategória\n"
4941 "   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
4942 "   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
4943 "   %G : Žáner\n"
4944 "   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
4945 "   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
4946 "   %n : Počet stôp na disku\n"
4947 "   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
4948 "   %T : Číslo stopy\n"
4949 "   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
4950 "   %S : Počet sekúnd na CD\n"
4951 "   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
4952 "   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
4953 "   %% : a % \n"
4954
4955 #: modules/access/cdda/cdda.c:100
4956 msgid "Enable CD paranoia?"
4957 msgstr "Zapnúť korekciu CD - Paranoia?"
4958
4959 #: modules/access/cdda/cdda.c:102
4960 msgid ""
4961 "Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
4962 "none: no paranoia - fastest.\n"
4963 "overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
4964 "full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
4965 msgstr ""
4966 "Vyberte si, či chcete aktivovať korekciu chýb CD, ktorá sa nazýva aj "
4967 "Paranoia. \n"
4968 "žiadna: bez korekcie (prehrávanie bude rýchlejšie). \n"
4969 "prekrývať: detekovať iba prekrývanie stôp (neodporúčame!. ) \n"
4970 "úplná korekcia: budú sa korigovať všetky nájdené chyby (prehrávanie sa však "
4971 "môže spomaliť). \n"
4972
4973 #: modules/access/cdda/cdda.c:112
4974 msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
4975 msgstr "cddax://[zariadenie-alebo-súbor][@[T]stopa]"
4976
4977 #: modules/access/cdda/cdda.c:113
4978 msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
4979 msgstr "Vstup Compact Disc Digital Audio (CD-DA)"
4980
4981 #: modules/access/cdda/cdda.c:115
4982 msgid "Audio Compact Disc"
4983 msgstr "Audio-kompaktný disk"
4984
4985 #: modules/access/cdda/cdda.c:124
4986 msgid "Additional debug"
4987 msgstr "Dodatočné ladenie"
4988
4989 #: modules/access/cdda/cdda.c:129
4990 msgid "Caching value in microseconds"
4991 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte v mikrosekundách"
4992
4993 #: modules/access/cdda/cdda.c:134
4994 msgid "Number of blocks per CD read"
4995 msgstr "Počet blokov na jedno čítanie CD"
4996
4997 #: modules/access/cdda/cdda.c:139
4998 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
4999 msgstr ""
5000 "Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak nie sú dostupné údaje "
5001 "z CDDB databázy)"
5002
5003 #: modules/access/cdda/cdda.c:144
5004 msgid "Use CD audio controls and output?"
5005 msgstr "Používať ovládacie prvky a výstup na CD mechanike?"
5006
5007 #: modules/access/cdda/cdda.c:145
5008 msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
5009 msgstr ""
5010 "Ak aktivujete túto voľbu, budete môcť používať aj ovládacie prvky a výstup - "
5011 "jack -, ktoré sa nachádzajú na prednom paneli Vašej mechaniky."
5012
5013 #: modules/access/cdda/cdda.c:150
5014 msgid "Do CD-Text lookups?"
5015 msgstr "Vyhľadávať CD-text?"
5016
5017 #: modules/access/cdda/cdda.c:151
5018 msgid "If set, get CD-Text information"
5019 msgstr ""
5020 "Ak si zvolíte túto voľbu, na CD sa budú vyhľadávať aj textové informácie."
5021
5022 #: modules/access/cdda/cdda.c:160
5023 msgid "Use Navigation-style playback?"
5024 msgstr "Použiť prehrávanie v navigačnom štýle?"
5025
5026 #: modules/access/cdda/cdda.c:161
5027 msgid "Tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
5028 msgstr ""
5029 "Stopy sa vyhľadávajú najskôr podľa Navigácie, potom podľa záznamov v "
5030 "playliste."
5031
5032 #: modules/access/cdda/cdda.c:174
5033 msgid "CDDB"
5034 msgstr "CDDB"
5035
5036 #: modules/access/cdda/cdda.c:177
5037 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
5038 msgstr ""
5039 "Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak údaje pochádzajú z "
5040 "CDDB databázy)"
5041
5042 #: modules/access/cdda/cdda.c:181
5043 msgid "CDDB lookups"
5044 msgstr "Vyhľadávania v databáze CDDB"
5045
5046 #: modules/access/cdda/cdda.c:182
5047 msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
5048 msgstr ""
5049 "Ak je táto voľba aktivovaná, budú sa informácie o skladbe vyhľadávať pomocou "
5050 "CDDB protokolu"
5051
5052 #: modules/access/cdda/cdda.c:187
5053 msgid "CDDB server"
5054 msgstr "CDDB server"
5055
5056 #: modules/access/cdda/cdda.c:188
5057 msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
5058 msgstr "Kontaktovať tento CDDB server"
5059
5060 #: modules/access/cdda/cdda.c:192
5061 msgid "CDDB server port"
5062 msgstr "Port servera CDDB"
5063
5064 #: modules/access/cdda/cdda.c:193
5065 msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
5066 msgstr "CDDB server bude komunikovať prostredníctvom tohto portu"
5067
5068 #: modules/access/cdda/cdda.c:197 modules/access/cdda/cdda.c:198
5069 msgid "email address reported to CDDB server"
5070 msgstr "e-mailová adresa zasielaná na CDDB server"
5071
5072 #: modules/access/cdda/cdda.c:202
5073 msgid "Cache CDDB lookups?"
5074 msgstr "Ukladať vyhľadávania v databáze CDDB do vyhľadávacej pamäte?"
5075
5076 #: modules/access/cdda/cdda.c:203
5077 msgid "If set cache CDDB information about this CD"
5078 msgstr ""
5079 "Ak je táto voľba aktívna, vyhľadávania vzťahujúce sa k aktuálne vloženému CD "
5080 "sa uložia aj do vyrovnávacej pamäte."
5081
5082 #: modules/access/cdda/cdda.c:207
5083 msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
5084 msgstr "Kontaktovať CDDB server pomocou protokolu HTTP?"
5085
5086 #: modules/access/cdda/cdda.c:208
5087 msgid "If set, the CDDB server gets information via the CDDB HTTP protocol"
5088 msgstr ""
5089 "Ak je táto voľba aktívna, CDDB server bude získavať informácie pomocou HTTP "
5090 "protokolu."
5091
5092 #: modules/access/cdda/cdda.c:213
5093 msgid "CDDB server timeout"
5094 msgstr "Časový limit pre server CDDB"
5095
5096 #: modules/access/cdda/cdda.c:214
5097 msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
5098 msgstr "Čas (v sekundách), počas ktorého sa bude čakať na odpoveď CDDB servera"
5099
5100 #: modules/access/cdda/cdda.c:219 modules/access/cdda/cdda.c:220
5101 msgid "Directory to cache CDDB requests"
5102 msgstr "Priečinok pre dočasné odkladanie požiadavok na CDDB"
5103
5104 #: modules/access/cdda/cdda.c:224
5105 msgid "Prefer CD-Text info to CDDB info?"
5106 msgstr "Preferovať informácie uložené v CD-texte pred informáciami z CDDB?"
5107
5108 #: modules/access/cdda/cdda.c:225
5109 msgid ""
5110 "If set, CD-Text information will be preferred to CDDB information when both "
5111 "are available"
5112 msgstr ""
5113 "Ak je táto voľba aktívna, program bude preferovať radšej informácie z CD-"
5114 "textu pred informáciami z CDDB databázy. Funguje to iba v prípade, že sú pri "
5115 "nejakej skladbe dostupné obidva zdroje informácií."
5116
5117 #: modules/access/cdda/info.c:328 modules/access/cdda/info.c:333
5118 #: modules/access/cdda/info.c:337 modules/access/dvdread.c:85
5119 #: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:163
5120 #: modules/gui/macosx/open.m:382 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:501
5121 msgid "Disc"
5122 msgstr "Disk"
5123
5124 #: modules/access/cdda/info.c:328 modules/access/cdda/info.c:396
5125 #: modules/gui/macosx/playlist.m:130
5126 msgid "Duration"
5127 msgstr "Trvanie"
5128
5129 #: modules/access/cdda/info.c:333
5130 msgid "Media Catalog Number (MCN)"
5131 msgstr "Katalógové číslo média (MCN)"
5132
5133 #: modules/access/cdda/info.c:337 modules/access/vcdx/info.c:103
5134 msgid "Tracks"
5135 msgstr "Stopy"
5136
5137 #: modules/access/cdda/info.c:393 modules/access/cdda/info.c:815
5138 #: modules/access/cdda/info.c:862 modules/access/vcdx/access.c:471
5139 #: modules/access/vcdx/info.c:286 modules/access/vcdx/info.c:287
5140 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1707
5141 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1727
5142 msgid "Track"
5143 msgstr "Stopa"
5144
5145 #: modules/access/cdda/info.c:400
5146 msgid "MRL"
5147 msgstr "MRL"
5148
5149 #: modules/access/cdda/info.c:862
5150 msgid "Track Number"
5151 msgstr "Číslo stopy"
5152
5153 #: modules/access/directory.c:70
5154 msgid "Subdirectory behavior"
5155 msgstr "Správanie podpriečinkov"
5156
5157 #: modules/access/directory.c:72
5158 msgid ""
5159 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
5160 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
5161 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
5162 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
5163 msgstr ""
5164 "Vyberte si, či sa podpriečinky majú rozbaľovať alebo nie.\n"
5165 "žiadne: podpriečinky sa neobjavia v playliste.\n"
5166 "zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
5167 "prehrávaní.\n"
5168
5169 #: modules/access/directory.c:78
5170 msgid "collapse"
5171 msgstr "zbaliť"
5172
5173 #: modules/access/directory.c:79
5174 msgid "expand"
5175 msgstr "rozbaliť"
5176
5177 #: modules/access/directory.c:81
5178 msgid "Ignored extensions"
5179 msgstr "Ignorované prípony"
5180
5181 #: modules/access/directory.c:83
5182 msgid ""
5183 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
5184 "directory.\n"
5185 "This is useful if you add directories that contain playlist files for "
5186 "instance. Use a comma-separated list of extensions."
5187 msgstr ""
5188 "Súbory s týmito príponami sa po otvorení priečinka nepridajú do playlistu. \n"
5189 "Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
5190 "playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
5191
5192 #: modules/access/directory.c:90
5193 msgid "Directory"
5194 msgstr "Priečinok"
5195
5196 #: modules/access/directory.c:92
5197 msgid "Standard filesystem directory input"
5198 msgstr "Štandardný vstup priečinkov pre systém súborov"
5199
5200 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:74 modules/access/dshow/dshow.cpp:76
5201 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/demux/mpc.c:55
5202 #: modules/video_output/opengl.c:122 modules/video_output/opengl.c:173
5203 msgid "None"
5204 msgstr "Žiaden"
5205
5206 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:79
5207 msgid "Cable"
5208 msgstr "Káblový"
5209
5210 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:79
5211 msgid "Antenna"
5212 msgstr "Anténny"
5213
5214 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:86
5215 msgid "TV"
5216 msgstr "TV"
5217
5218 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
5219 msgid "FM radio"
5220 msgstr "FM rádio"
5221
5222 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:88
5223 msgid "AM radio"
5224 msgstr "AM rádio"
5225
5226 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:89
5227 msgid "DSS"
5228 msgstr "DSS"
5229
5230 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93
5231 msgid ""
5232 "Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
5233 "millisecondss."
5234 msgstr ""
5235 "Dáta, ktoré budú ukladané do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje "
5236 "v milisekundách."
5237
5238 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:95 modules/access/v4l.c:78
5239 msgid "Video device name"
5240 msgstr "Názov video-zariadenia"
5241
5242 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:97
5243 msgid ""
5244 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
5245 "don't specify anything, the default device will be used."
5246 msgstr ""
5247 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
5248 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
5249
5250 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:101 modules/access/v4l.c:82
5251 msgid "Audio device name"
5252 msgstr &q