make update-po
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-01-13 00:44+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2006-11-26 14:32+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_config_cat.h:36
18 msgid "VLC preferences"
19 msgstr "Nastavenia programu VLC"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:38
22 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 msgstr ""
24 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
25 "\"."
26
27 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
28 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
29 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
30 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
31 msgid "General"
32 msgstr "Všeobecné"
33
34 #: include/vlc_config_cat.h:43 modules/misc/dummy/dummy.c:65
35 msgid "Interface"
36 msgstr "Rozhranie"
37
38 #: include/vlc_config_cat.h:44
39 msgid "Settings for VLC's interfaces"
40 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
41
42 #: include/vlc_config_cat.h:46
43 msgid "General interface settings"
44 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:48
47 msgid "Main interfaces"
48 msgstr "Hlavné rozhrania"
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:49
51 msgid "Settings for the main interface"
52 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
53
54 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
55 msgid "Control interfaces"
56 msgstr "Ovládanie rozhraní"
57
58 #: include/vlc_config_cat.h:52
59 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
60 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
61
62 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
63 msgid "Hotkeys settings"
64 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
65
66 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1607
67 #: src/libvlc-module.c:1256 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
68 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:559
69 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
70 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:25
71 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
72 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
73 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
74 msgid "Audio"
75 msgstr "Zvuk"
76
77 #: include/vlc_config_cat.h:59
78 msgid "Audio settings"
79 msgstr "Nastavenia zvuku"
80
81 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
82 msgid "General audio settings"
83 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
86 #: src/video_output/video_output.c:429
87 msgid "Filters"
88 msgstr "Filtre"
89
90 #: include/vlc_config_cat.h:66
91 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
92 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
95 #: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:570
96 msgid "Visualizations"
97 msgstr "Vizualizácie"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
100 msgid "Audio visualizations"
101 msgstr "Vizualizácie zvuku"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
104 msgid "Output modules"
105 msgstr "Výstupné moduly"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:73
108 msgid "These are general settings for audio output modules."
109 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1602
112 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
113 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
114 msgid "Miscellaneous"
115 msgstr "Rôzne"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:76
118 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
119 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1635
122 #: src/libvlc-module.c:1291 modules/gui/macosx/extended.m:79
123 #: modules/gui/macosx/intf.m:572 modules/gui/macosx/output.m:160
124 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
125 #: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:91
126 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
127 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
128 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
129 #: modules/stream_out/transcode.c:202
130 msgid "Video"
131 msgstr "Video"
132
133 #: include/vlc_config_cat.h:80
134 msgid "Video settings"
135 msgstr "Nastavenia videa"
136
137 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
138 msgid "General video settings"
139 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:87
142 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
143 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:91
146 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
147 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:93
150 msgid "Subtitles/OSD"
151 msgstr "Titulky/OSD"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:94
154 msgid ""
155 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
156 "subpictures\"."
157 msgstr ""
158 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
159 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:103
162 msgid "Input / Codecs"
163 msgstr "Vstup / Kodeky"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:104
166 msgid ""
167 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
168 "VLC. Encoder settings can also be found here."
169 msgstr ""
170 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
171 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:107
174 msgid "Access modules"
175 msgstr "Prístupové moduly"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:109
178 msgid ""
179 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
180 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
181 msgstr ""
182 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
183 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
184 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:113
187 msgid "Access filters"
188 msgstr "Prístupové filtre"
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:115
191 msgid ""
192 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
193 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
194 "you are doing."
195 msgstr ""
196 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
197 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
198 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
199
200 #: include/vlc_config_cat.h:119
201 msgid "Demuxers"
202 msgstr "Demuxéry"
203
204 #: include/vlc_config_cat.h:120
205 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
206 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:122
209 msgid "Video codecs"
210 msgstr "Video kodeky"
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:123
213 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
214 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:125
217 msgid "Audio codecs"
218 msgstr "Audio kodeky"
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:126
221 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
222 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:128
225 msgid "Other codecs"
226 msgstr "Iné kodeky"
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:129
229 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
230 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:132
233 msgid "General input settings. Use with care."
234 msgstr ""
235 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1530
238 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
239 msgid "Stream output"
240 msgstr "Výstupný tok"
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:137
243 msgid ""
244 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
245 "incoming streams.\n"
246 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
247 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
248 "RTSP).\n"
249 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
250 "duplicating...)."
251 msgstr ""
252 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
253 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
254 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
255 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
256 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
257 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
258
259 #: include/vlc_config_cat.h:145
260 msgid "General stream output settings"
261 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
262
263 #: include/vlc_config_cat.h:147
264 msgid "Muxers"
265 msgstr "Muxéry"
266
267 #: include/vlc_config_cat.h:149
268 msgid ""
269 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
270 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
271 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
272 "You can also set default parameters for each muxer."
273 msgstr ""
274 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
275 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
276 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
277 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
278 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
279
280 #: include/vlc_config_cat.h:155
281 msgid "Access output"
282 msgstr "Access output"
283
284 #: include/vlc_config_cat.h:157
285 msgid ""
286 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
287 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
288 "should probably not do that.\n"
289 "You can also set default parameters for each access output."
290 msgstr ""
291 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
292 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
293 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
294 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
295 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
296
297 #: include/vlc_config_cat.h:162
298 msgid "Packetizers"
299 msgstr "Paketizéry"
300
301 #: include/vlc_config_cat.h:164
302 msgid ""
303 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
304 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
305 "not do that.\n"
306 "You can also set default parameters for each packetizer."
307 msgstr ""
308 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
309 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
310 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
311 "vynucovať. \n"
312 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
313
314 #: include/vlc_config_cat.h:170
315 msgid "Sout stream"
316 msgstr "Sout stream"
317
318 #: include/vlc_config_cat.h:171
319 msgid ""
320 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
321 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
322 "for each sout stream module here."
323 msgstr ""
324 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
325 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
326 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
327 "modul. "
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:124
330 msgid "SAP"
331 msgstr "SAP"
332
333 #: include/vlc_config_cat.h:178
334 msgid ""
335 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
336 "multicast UDP or RTP."
337 msgstr ""
338 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
339 "protokolu UDP alebo RTP."
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:181
342 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
343 msgid "VOD"
344 msgstr "VOD"
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:182
347 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
348 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
349
350 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1666
351 #: src/playlist/engine.c:107 src/playlist/engine.c:109
352 #: modules/demux/playlist/playlist.c:56 modules/demux/playlist/playlist.c:57
353 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
354 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:504
355 #: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
356 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
357 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
358 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
359 msgid "Playlist"
360 msgstr "Playlist"
361
362 #: include/vlc_config_cat.h:187
363 msgid ""
364 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
365 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
366 msgstr ""
367 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
368 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:191
371 msgid "General playlist behaviour"
372 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:434
375 msgid "Services discovery"
376 msgstr "Zisťovacie moduly"
377
378 #: include/vlc_config_cat.h:193
379 msgid ""
380 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
381 "playlist."
382 msgstr ""
383 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
384 "položiek do playlistu."
385
386 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1491
387 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
388 msgid "Advanced"
389 msgstr "Pokročilé"
390
391 #: include/vlc_config_cat.h:198
392 msgid "Advanced settings. Use with care."
393 msgstr ""
394 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:200
397 msgid "CPU features"
398 msgstr "Vlastnosti procesora"
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:201
401 msgid ""
402 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
403 "not change these settings."
404 msgstr ""
405 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
406 "prípadov to však nie je potrebné."
407
408 #: include/vlc_config_cat.h:204
409 msgid "Advanced settings"
410 msgstr "Pokročilé nastavenia"
411
412 #: include/vlc_config_cat.h:205
413 msgid "Other advanced settings"
414 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
415
416 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
417 #: modules/gui/macosx/open.m:392 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
418 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:504
419 msgid "Network"
420 msgstr "Sieť"
421
422 #: include/vlc_config_cat.h:208
423 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
424 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:213
427 msgid "Chroma modules settings"
428 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:214
431 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
432 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
433
434 #: include/vlc_config_cat.h:216
435 msgid "Packetizer modules settings"
436 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
437
438 #: include/vlc_config_cat.h:220
439 msgid "Encoders settings"
440 msgstr "Nastavenia enkodérov"
441
442 #: include/vlc_config_cat.h:222
443 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
444 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
445
446 #: include/vlc_config_cat.h:225
447 msgid "Dialog providers settings"
448 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
449
450 #: include/vlc_config_cat.h:227
451 msgid "Dialog providers can be configured here."
452 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
453
454 #: include/vlc_config_cat.h:229
455 msgid "Subtitle demuxer settings"
456 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:231
459 msgid ""
460 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
461 "example by setting the subtitles type or file name."
462 msgstr ""
463 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
464 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
465
466 #: include/vlc_config_cat.h:238
467 msgid "No help available"
468 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:239
471 msgid "There is no help available for these modules."
472 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
473
474 #: include/vlc_interface.h:146
475 msgid ""
476 "\n"
477 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
478 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
479 msgstr ""
480 "\n"
481 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
482 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
483 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
484
485 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
486 msgid "Quick &Open File..."
487 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
488
489 #: include/vlc_intf_strings.h:34
490 #, fuzzy
491 msgid "&Advanced Open..."
492 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
493
494 #: include/vlc_intf_strings.h:35
495 #, fuzzy
496 msgid "Open &Directory..."
497 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:37
500 #, fuzzy
501 msgid "Select one or more files to open"
502 msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"
503
504 #: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:51
505 #, fuzzy
506 msgid "Information..."
507 msgstr "Informácia"
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:42
510 #, fuzzy
511 msgid "Messages..."
512 msgstr "&Hlásenia programu..."
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:43
515 #, fuzzy
516 msgid "Extended settings..."
517 msgstr "Nastavenia enkodérov"
518
519 #: include/vlc_intf_strings.h:45
520 #, fuzzy
521 msgid "About VLC media player..."
522 msgstr "O programe VLC media player"
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
525 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:497
526 #: modules/gui/macosx/intf.m:540 modules/gui/macosx/intf.m:619
527 #: modules/gui/macosx/intf.m:626 modules/gui/macosx/intf.m:1448
528 #: modules/gui/macosx/intf.m:1449 modules/gui/macosx/intf.m:1450
529 #: modules/gui/macosx/intf.m:1451 modules/gui/macosx/playlist.m:426
530 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
531 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
532 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
533 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
534 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697
535 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1234
536 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
537 msgid "Play"
538 msgstr "Prehrať"
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:49
541 #, fuzzy
542 msgid "Fetch information"
543 msgstr "Meta-Informácia"
544
545 #: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/playlist.m:427
546 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
547 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
548 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
549 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
550 msgid "Delete"
551 msgstr "Vymazať"
552
553 #: include/vlc_intf_strings.h:52
554 #, fuzzy
555 msgid "Sort"
556 msgstr "Zo&radiť"
557
558 #: include/vlc_intf_strings.h:53
559 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
560 msgid "Add node"
561 msgstr "Pridať uzol"
562
563 #: include/vlc_intf_strings.h:54
564 #, fuzzy
565 msgid "Stream..."
566 msgstr "Stream"
567
568 #: include/vlc_intf_strings.h:55
569 #, fuzzy
570 msgid "Save..."
571 msgstr "Uložiť &ako..."
572
573 #: include/vlc_intf_strings.h:59 src/libvlc-module.c:982
574 msgid "Repeat all"
575 msgstr "Zopakovať všetko"
576
577 #: include/vlc_intf_strings.h:60
578 #, fuzzy
579 msgid "Repeat one"
580 msgstr "Opakovať jedenkrát"
581
582 #: include/vlc_intf_strings.h:61
583 msgid "No repeat"
584 msgstr ""
585
586 #: include/vlc_intf_strings.h:63 modules/gui/macosx/controls.m:835
587 #: modules/gui/macosx/intf.m:546
588 msgid "Random"
589 msgstr "Náhodne"
590
591 #: include/vlc_intf_strings.h:64
592 #, fuzzy
593 msgid "No random"
594 msgstr "Náhodne"
595
596 #: include/vlc_intf_strings.h:66
597 #, fuzzy
598 msgid "Add to playlist"
599 msgstr "Pridať do playlistu"
600
601 #: include/vlc_intf_strings.h:67
602 #, fuzzy
603 msgid "Add to media library"
604 msgstr "Použiť knižnicu médií"
605
606 #: include/vlc_intf_strings.h:69
607 #, fuzzy
608 msgid "Add file..."
609 msgstr "Uložiť súbor..."
610
611 #: include/vlc_intf_strings.h:70
612 #, fuzzy
613 msgid "Advanced open..."
614 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
615
616 #: include/vlc_intf_strings.h:71
617 #, fuzzy
618 msgid "Add directory..."
619 msgstr "Pridať &priečinok..."
620
621 #: include/vlc_intf_strings.h:73
622 #, fuzzy
623 msgid "Save playlist to file..."
624 msgstr "Uložiť playlist..."
625
626 #: include/vlc_intf_strings.h:74
627 #, fuzzy
628 msgid "Load playlist file..."
629 msgstr "Uložiť playlist..."
630
631 #: include/vlc_intf_strings.h:76 modules/gui/macosx/playlist.m:439
632 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:330
633 msgid "Search"
634 msgstr "Hľadať"
635
636 #: include/vlc_intf_strings.h:77
637 #, fuzzy
638 msgid "Search filter"
639 msgstr "Hľadať v playliste"
640
641 #: include/vlc_intf_strings.h:79
642 #, fuzzy
643 msgid "Additional sources"
644 msgstr "Dodatočné ladenie"
645
646 #: include/vlc_intf_strings.h:83
647 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1030
648 msgid ""
649 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
650 "them."
651 msgstr ""
652 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
653 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
654
655 #: include/vlc_intf_strings.h:88 modules/gui/macosx/extended.m:93
656 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
657 msgid "Image clone"
658 msgstr "Klonovať obrázok"
659
660 #: include/vlc_intf_strings.h:89
661 #, fuzzy
662 msgid "Clone the image"
663 msgstr "Obrazy polí"
664
665 #: include/vlc_intf_strings.h:91
666 #, fuzzy
667 msgid "Magnification"
668 msgstr "Zosilnenie"
669
670 #: include/vlc_intf_strings.h:92
671 msgid ""
672 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
673 "be magnified."
674 msgstr ""
675
676 #: include/vlc_intf_strings.h:95
677 #, fuzzy
678 msgid "Waves"
679 msgstr "Wave"
680
681 #: include/vlc_intf_strings.h:96
682 #, fuzzy
683 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
684 msgstr "Pridá do obrázka skresľujúce efekty."
685
686 #: include/vlc_intf_strings.h:98
687 #, fuzzy
688 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
689 msgstr "Pridá do obrázka skresľujúce efekty."
690
691 #: include/vlc_intf_strings.h:100
692 #, fuzzy
693 msgid "Image colors inversion"
694 msgstr "Obrátenie/inverzia obrázka"
695
696 #: include/vlc_intf_strings.h:102
697 msgid "Split the image to make an image wall"
698 msgstr ""
699
700 #: include/vlc_intf_strings.h:104
701 msgid ""
702 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
703 "The video gets split in parts that you must sort."
704 msgstr ""
705
706 #: include/vlc_intf_strings.h:107
707 msgid ""
708 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
709 "Try changing the various settings for different effects"
710 msgstr ""
711
712 #: include/vlc_intf_strings.h:110
713 msgid ""
714 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
715 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
716 "settings."
717 msgstr ""
718
719 #: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
720 msgid "Meta-information"
721 msgstr "Meta-Informácia"
722
723 #: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:56
724 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:554
725 #: modules/gui/macosx/intf.m:555 modules/gui/macosx/open.m:170
726 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
727 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:758
728 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1659 modules/mux/asf.c:48
729 msgid "Title"
730 msgstr "Titul"
731
732 #: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
733 msgid "Artist"
734 msgstr "Herec"
735
736 #: include/vlc_meta.h:35
737 msgid "Genre"
738 msgstr "Žáner"
739
740 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
741 msgid "Copyright"
742 msgstr "Autorské práva (copyright)"
743
744 #: include/vlc_meta.h:37
745 msgid "Album/movie/show title"
746 msgstr "Album/film/zobrazenie titulu"
747
748 #: include/vlc_meta.h:38
749 msgid "Track number/position in set"
750 msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"
751
752 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
753 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
754 msgid "Description"
755 msgstr "Popis"
756
757 #: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
758 msgid "Rating"
759 msgstr "Hodnotenie"
760
761 #: include/vlc_meta.h:41
762 msgid "Date"
763 msgstr "Dátum"
764
765 #: include/vlc_meta.h:42
766 msgid "Setting"
767 msgstr "Nastavenie"
768
769 #: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
770 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:872
771 msgid "URL"
772 msgstr "URL adresa"
773
774 #: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1599 src/libvlc-module.c:106
775 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
776 msgid "Language"
777 msgstr "Jazyk"
778
779 #: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:184
780 msgid "Now Playing"
781 msgstr "Práve sa prehráva"
782
783 #: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
784 msgid "Publisher"
785 msgstr "Vydavateľ"
786
787 #: include/vlc_meta.h:47
788 msgid "Encoded by"
789 msgstr "Enkódoval"
790
791 #: include/vlc_meta.h:49
792 #, fuzzy
793 msgid "Art URL"
794 msgstr "URL adresa"
795
796 #: include/vlc_meta.h:51
797 msgid "Codec Name"
798 msgstr "Názov kodeku"
799
800 #: include/vlc_meta.h:52
801 msgid "Codec Description"
802 msgstr "Popis kodeku"
803
804 #: include/vlc/vlc.h:580
805 msgid ""
806 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
807 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
808 "see the file named COPYING for details.\n"
809 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
810 msgstr ""
811 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
812 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
813 "Licencie;\n"
814 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
815
816 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
817 #: src/audio_output/filters.c:224
818 #, fuzzy
819 msgid "Audio filtering failed"
820 msgstr "Filtre zvuku"
821
822 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
823 #: src/audio_output/filters.c:225
824 #, c-format
825 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
826 msgstr ""
827
828 #: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
829 #: src/input/es_out.c:372 src/libvlc-module.c:432
830 #: src/video_output/video_output.c:405 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
831 msgid "Disable"
832 msgstr "Zablokovať"
833
834 #: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
835 msgid "Spectrometer"
836 msgstr "Spectrometer"
837
838 #: src/audio_output/input.c:90
839 msgid "Scope"
840 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
841
842 #: src/audio_output/input.c:92
843 msgid "Spectrum"
844 msgstr "Spektrum"
845
846 #: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:70
847 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
848 #: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
849 msgid "Equalizer"
850 msgstr "Ekvalizér"
851
852 #: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
853 #: modules/gui/macosx/extended.m:81 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
854 msgid "Audio filters"
855 msgstr "Filtre zvuku"
856
857 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
858 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:565
859 #: modules/gui/macosx/intf.m:566
860 msgid "Audio Channels"
861 msgstr "Audio-kanály"
862
863 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
864 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
865 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
866 #: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:412
867 #: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
868 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
869 msgid "Stereo"
870 msgstr "Stereo"
871
872 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
873 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
874 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
875 #: modules/control/gestures.c:88 modules/video_filter/logo.c:97
876 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
877 #: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
878 msgid "Left"
879 msgstr "Vľavo"
880
881 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
882 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
883 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
884 #: modules/control/gestures.c:88 modules/video_filter/logo.c:97
885 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
886 #: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
887 msgid "Right"
888 msgstr "Vpravo"
889
890 #: src/audio_output/output.c:134
891 msgid "Dolby Surround"
892 msgstr "Dolby Surround"
893
894 #: src/audio_output/output.c:146
895 msgid "Reverse stereo"
896 msgstr "Obrátené stereo"
897
898 #: src/extras/getopt.c:636
899 #, c-format
900 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
901 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
902
903 #: src/extras/getopt.c:661
904 #, c-format
905 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
906 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
907
908 #: src/extras/getopt.c:666
909 #, c-format
910 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
911 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
912
913 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
914 #, c-format
915 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
916 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
917
918 #: src/extras/getopt.c:713
919 #, c-format
920 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
921 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
922
923 #: src/extras/getopt.c:717
924 #, c-format
925 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
926 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
927
928 #: src/extras/getopt.c:743
929 #, c-format
930 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
931 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
932
933 #: src/extras/getopt.c:746
934 #, c-format
935 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
936 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
937
938 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
939 #, c-format
940 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
941 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
942
943 #: src/extras/getopt.c:823
944 #, c-format
945 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
946 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
947
948 #: src/extras/getopt.c:841
949 #, c-format
950 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
951 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
952
953 #: src/input/control.c:287
954 #, c-format
955 msgid "Bookmark %i"
956 msgstr "Záložka %i"
957
958 #: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
959 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
960 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592
961 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601 modules/stream_out/es.c:365
962 #: modules/stream_out/es.c:379
963 #, fuzzy
964 msgid "Streaming / Transcoding failed"
965 msgstr "Sprievodca streamovaním a prekódovaním"
966
967 #: src/input/decoder.c:118
968 #, fuzzy
969 msgid "VLC could not open the packetizer module."
970 msgstr "Farba video-vstupu"
971
972 #: src/input/decoder.c:130
973 #, fuzzy
974 msgid "VLC could not open the decoder module."
975 msgstr "Farba video-vstupu"
976
977 #: src/input/decoder.c:140
978 msgid "No suitable decoder module for format"
979 msgstr ""
980
981 #: src/input/decoder.c:141
982 #, c-format
983 msgid ""
984 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
985 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
986 msgstr ""
987
988 #: src/input/es_out.c:394 src/input/es_out.c:396 src/input/es_out.c:402
989 #: src/input/es_out.c:403 modules/access/cdda/info.c:967
990 #: modules/access/cdda/info.c:999
991 #, c-format
992 msgid "Track %i"
993 msgstr "Stopa %i"
994
995 #: src/input/es_out.c:476 src/input/es_out.c:478 src/input/es_out.c:578
996 #: src/input/es_out.c:585 src/input/var.c:125 src/libvlc-module.c:463
997 #: modules/gui/macosx/intf.m:552 modules/gui/macosx/intf.m:553
998 msgid "Program"
999 msgstr "Program"
1000
1001 #: src/input/es_out.c:1594 modules/codec/faad.c:329
1002 #, c-format
1003 msgid "Stream %d"
1004 msgstr "Tok %d"
1005
1006 #: src/input/es_out.c:1596 modules/gui/macosx/wizard.m:425
1007 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
1008 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
1009 msgid "Codec"
1010 msgstr "Kodek"
1011
1012 #: src/input/es_out.c:1607 src/input/es_out.c:1635 src/input/es_out.c:1662
1013 #: modules/gui/macosx/output.m:153
1014 msgid "Type"
1015 msgstr "Typ"
1016
1017 #: src/input/es_out.c:1610 modules/codec/faad.c:333
1018 #: modules/gui/macosx/output.m:176
1019 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1020 msgid "Channels"
1021 msgstr "Kanály"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:1615 modules/codec/faad.c:335
1024 msgid "Sample rate"
1025 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1026
1027 #: src/input/es_out.c:1616 modules/codec/faad.c:335
1028 #, c-format
1029 msgid "%d Hz"
1030 msgstr "%d Hz"
1031
1032 #: src/input/es_out.c:1622
1033 msgid "Bits per sample"
1034 msgstr "bitov na vzorok"
1035
1036 #: src/input/es_out.c:1627 modules/access_output/shout.c:87
1037 #: modules/access/pvr.c:84
1038 msgid "Bitrate"
1039 msgstr "Dátový tok"
1040
1041 #: src/input/es_out.c:1628
1042 #, c-format
1043 msgid "%d kb/s"
1044 msgstr "%d kb/s"
1045
1046 #: src/input/es_out.c:1639
1047 msgid "Resolution"
1048 msgstr "Rozlíšenie"
1049
1050 #: src/input/es_out.c:1645
1051 msgid "Display resolution"
1052 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1053
1054 #: src/input/es_out.c:1655 modules/access/screen/screen.c:40
1055 msgid "Frame rate"
1056 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1057
1058 #: src/input/es_out.c:1662
1059 msgid "Subtitle"
1060 msgstr "Titulky"
1061
1062 #: src/input/input.c:2058
1063 msgid "Your input can't be opened"
1064 msgstr ""
1065
1066 #: src/input/input.c:2059
1067 #, c-format
1068 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1069 msgstr ""
1070
1071 #: src/input/input.c:2134
1072 msgid "Can't recognize the input's format"
1073 msgstr ""
1074
1075 #: src/input/input.c:2135
1076 #, c-format
1077 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1078 msgstr ""
1079
1080 #: src/input/var.c:115
1081 msgid "Bookmark"
1082 msgstr "Záložka"
1083
1084 #: src/input/var.c:131 src/libvlc-module.c:469
1085 msgid "Programs"
1086 msgstr "Programy"
1087
1088 #: src/input/var.c:142 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
1089 #: modules/gui/macosx/intf.m:556 modules/gui/macosx/intf.m:557
1090 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:763
1091 msgid "Chapter"
1092 msgstr "Kapitola"
1093
1094 #: src/input/var.c:148 modules/access/vcdx/info.c:302
1095 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1096 msgid "Navigation"
1097 msgstr "Navigácia"
1098
1099 #: src/input/var.c:163 modules/gui/macosx/intf.m:580
1100 #: modules/gui/macosx/intf.m:581
1101 msgid "Video Track"
1102 msgstr "Video-stopa"
1103
1104 #: src/input/var.c:169 modules/gui/macosx/intf.m:563
1105 #: modules/gui/macosx/intf.m:564
1106 msgid "Audio Track"
1107 msgstr "Zvuková stopa"
1108
1109 #: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/intf.m:588
1110 #: modules/gui/macosx/intf.m:589
1111 msgid "Subtitles Track"
1112 msgstr "Stopa s titulkami"
1113
1114 #: src/input/var.c:256
1115 msgid "Next title"
1116 msgstr "Ďalší titul"
1117
1118 #: src/input/var.c:261
1119 msgid "Previous title"
1120 msgstr "Predchádzajúci titul"
1121
1122 #: src/input/var.c:284
1123 #, c-format
1124 msgid "Title %i"
1125 msgstr "Titul %i"
1126
1127 #: src/input/var.c:307 src/input/var.c:367
1128 #, c-format
1129 msgid "Chapter %i"
1130 msgstr "Kapitola %i"
1131
1132 #: src/input/var.c:346 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
1133 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:607
1134 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
1135 msgid "Next chapter"
1136 msgstr "Ďalšia kapitola"
1137
1138 #: src/input/var.c:351 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1139 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:606
1140 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
1141 msgid "Previous chapter"
1142 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1143
1144 #: src/input/vlm.c:1141 src/input/vlm.c:1248
1145 #, c-format
1146 msgid "Media: %s"
1147 msgstr "Médium: %s"
1148
1149 #: src/interface/interaction.c:268 src/interface/interaction.c:364
1150 #: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
1151 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/controls.m:57
1152 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
1153 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
1154 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1155 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1156 #: modules/gui/qt4/dialogs/prefs_dialog.cpp:80
1157 msgid "Cancel"
1158 msgstr "Storno"
1159
1160 #: src/interface/interaction.c:363
1161 msgid "Ok"
1162 msgstr ""
1163
1164 #: src/interface/interface.c:340
1165 msgid "Switch interface"
1166 msgstr "Prepnúť rozhranie"
1167
1168 #: src/interface/interface.c:367 modules/gui/macosx/intf.m:515
1169 #: modules/gui/macosx/intf.m:516
1170 msgid "Add Interface"
1171 msgstr "Pridať rozhranie"
1172
1173 #: src/interface/interface.c:373
1174 msgid "Telnet Interface"
1175 msgstr "Rozhranie Telnet"
1176
1177 #: src/interface/interface.c:376
1178 msgid "Web Interface"
1179 msgstr "Webové rozhranie"
1180
1181 #: src/interface/interface.c:379
1182 msgid "Debug logging"
1183 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1184
1185 #: src/interface/interface.c:382
1186 msgid "Mouse Gestures"
1187 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1188
1189 #: src/libvlc-common.c:278 src/libvlc-common.c:446 src/misc/modules.c:1670
1190 #: src/misc/modules.c:1993
1191 msgid "C"
1192 msgstr "sk"
1193
1194 #: src/libvlc-common.c:294
1195 msgid "Help options"
1196 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
1197
1198 #: src/libvlc-common.c:1364 src/misc/configuration.c:1217
1199 msgid "string"
1200 msgstr "príkaz"
1201
1202 #: src/libvlc-common.c:1383 src/misc/configuration.c:1181
1203 msgid "integer"
1204 msgstr "hodnota"
1205
1206 #: src/libvlc-common.c:1403 src/misc/configuration.c:1206
1207 msgid "float"
1208 msgstr "plávajúci"
1209
1210 #: src/libvlc-common.c:1410
1211 msgid " (default enabled)"
1212 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1213
1214 #: src/libvlc-common.c:1411
1215 msgid " (default disabled)"
1216 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1217
1218 #: src/libvlc-common.c:1593
1219 #, c-format
1220 msgid "VLC version %s\n"
1221 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1222
1223 #: src/libvlc-common.c:1594
1224 #, c-format
1225 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1226 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1227
1228 #: src/libvlc-common.c:1596
1229 #, c-format
1230 msgid "Compiler: %s\n"
1231 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1232
1233 #: src/libvlc-common.c:1599
1234 #, c-format
1235 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1236 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1237
1238 #: src/libvlc-common.c:1631
1239 msgid ""
1240 "\n"
1241 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1242 msgstr ""
1243 "\n"
1244 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1245
1246 #: src/libvlc-common.c:1652
1247 msgid ""
1248 "\n"
1249 "Press the RETURN key to continue...\n"
1250 msgstr ""
1251 "\n"
1252 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1253
1254 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211
1255 msgid "Auto"
1256 msgstr "Autom."
1257
1258 #: src/libvlc-module.c:47
1259 msgid "American English"
1260 msgstr "Americká angličtina"
1261
1262 #: src/libvlc-module.c:47
1263 msgid "British English"
1264 msgstr "Britská angličtina"
1265
1266 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1267 msgid "Catalan"
1268 msgstr "Katalánsky"
1269
1270 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1271 msgid "Czech"
1272 msgstr "Česky"
1273
1274 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1275 msgid "Danish"
1276 msgstr "Dánsky"
1277
1278 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1279 msgid "German"
1280 msgstr "Nemecky"
1281
1282 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:169
1283 msgid "Spanish"
1284 msgstr "Španielsky"
1285
1286 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1287 msgid "French"
1288 msgstr "Francúzsky"
1289
1290 #: src/libvlc-module.c:49
1291 msgid "Galician"
1292 msgstr "Španielčina"
1293
1294 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1295 msgid "Hebrew"
1296 msgstr "Hebrejsky"
1297
1298 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1299 msgid "Hungarian"
1300 msgstr "Maďarsky"
1301
1302 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:99
1303 msgid "Italian"
1304 msgstr "Taliansky"
1305
1306 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1307 msgid "Japanese"
1308 msgstr "Japonsky"
1309
1310 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1311 msgid "Georgian"
1312 msgstr "Gruzínsky"
1313
1314 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1315 msgid "Korean"
1316 msgstr "Kórejsky"
1317
1318 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1319 msgid "Malay"
1320 msgstr "Malajsky"
1321
1322 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:69
1323 msgid "Dutch"
1324 msgstr "Holandská nemčina"
1325
1326 #: src/libvlc-module.c:51
1327 msgid "Occitan"
1328 msgstr "Occitan"
1329
1330 #: src/libvlc-module.c:51
1331 msgid "Brazilian Portuguese"
1332 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1333
1334 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:153
1335 msgid "Romanian"
1336 msgstr "Rumunsky"
1337
1338 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:155
1339 msgid "Russian"
1340 msgstr "Rusky"
1341
1342 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:161
1343 msgid "Slovak"
1344 msgstr "Slovensky"
1345
1346 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1347 msgid "Slovenian"
1348 msgstr "Slovinsky"
1349
1350 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:174
1351 msgid "Swedish"
1352 msgstr "Švédsky"
1353
1354 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:187
1355 msgid "Turkish"
1356 msgstr "Turecky"
1357
1358 #: src/libvlc-module.c:53
1359 msgid "Simplified Chinese"
1360 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1361
1362 #: src/libvlc-module.c:53
1363 msgid "Chinese Traditional"
1364 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1365
1366 #: src/libvlc-module.c:72
1367 msgid ""
1368 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1369 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1370 "related options."
1371 msgstr ""
1372 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1373 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1374 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1375
1376 #: src/libvlc-module.c:76
1377 msgid "Interface module"
1378 msgstr "Modul rozhrania"
1379
1380 #: src/libvlc-module.c:78
1381 msgid ""
1382 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1383 "automatically select the best module available."
1384 msgstr ""
1385 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1386 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1387
1388 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
1389 msgid "Extra interface modules"
1390 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1391
1392 #: src/libvlc-module.c:84
1393 msgid ""
1394 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1395 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1396 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1397 "\", \"gestures\" ...)"
1398 msgstr ""
1399 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1400 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1401 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1402 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1403 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1404 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1405
1406 #: src/libvlc-module.c:91
1407 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1408 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1409
1410 #: src/libvlc-module.c:93
1411 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1412 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1413
1414 #: src/libvlc-module.c:95
1415 msgid ""
1416 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1417 "1=warnings, 2=debug)."
1418 msgstr ""
1419 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1420 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1421 "ladenie)"
1422
1423 #: src/libvlc-module.c:98
1424 msgid "Be quiet"
1425 msgstr "Tichý mód"
1426
1427 #: src/libvlc-module.c:100
1428 msgid "Turn off all warning and information messages."
1429 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1430
1431 #: src/libvlc-module.c:102
1432 msgid "Default stream"
1433 msgstr "Predvolený stream"
1434
1435 #: src/libvlc-module.c:104
1436 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1437 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1438
1439 #: src/libvlc-module.c:107
1440 msgid ""
1441 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1442 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1443 msgstr ""
1444 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1445 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1446
1447 #: src/libvlc-module.c:111
1448 msgid "Color messages"
1449 msgstr "Farebné správy"
1450
1451 #: src/libvlc-module.c:113
1452 msgid ""
1453 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1454 "needs Linux color support for this to work."
1455 msgstr ""
1456 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1457 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1458
1459 #: src/libvlc-module.c:116
1460 msgid "Show advanced options"
1461 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1462
1463 #: src/libvlc-module.c:118
1464 msgid ""
1465 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1466 "available options, including those that most users should never touch."
1467 msgstr ""
1468 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1469 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1470 "nepoužije. "
1471
1472 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
1473 msgid "Show interface with mouse"
1474 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1475
1476 #: src/libvlc-module.c:124
1477 msgid ""
1478 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1479 "edge of the screen in fullscreen mode."
1480 msgstr ""
1481 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1482 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1483
1484 #: src/libvlc-module.c:127
1485 msgid "Interface interaction"
1486 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1487
1488 #: src/libvlc-module.c:129
1489 msgid ""
1490 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1491 "user input is required."
1492 msgstr ""
1493 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1494 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:139
1497 msgid ""
1498 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1499 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1500 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1501 "the \"audio filters\" modules section."
1502 msgstr ""
1503 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1504 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1505 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1506 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1507
1508 #: src/libvlc-module.c:145
1509 msgid "Audio output module"
1510 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1511
1512 #: src/libvlc-module.c:147
1513 msgid ""
1514 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1515 "automatically select the best method available."
1516 msgstr ""
1517 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1518 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1519
1520 #: src/libvlc-module.c:151 modules/stream_out/display.c:38
1521 msgid "Enable audio"
1522 msgstr "Zapnúť zvuk"
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:153
1525 msgid ""
1526 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1527 "not take place, thus saving some processing power."
1528 msgstr ""
1529 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1530 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:156
1533 msgid "Force mono audio"
1534 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1535
1536 #: src/libvlc-module.c:157
1537 msgid "This will force a mono audio output."
1538 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:159
1541 msgid "Default audio volume"
1542 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:161
1545 msgid ""
1546 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1547 msgstr ""
1548 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1549 "1024. "
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:164
1552 msgid "Audio output saved volume"
1553 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1554
1555 #: src/libvlc-module.c:166
1556 msgid ""
1557 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1558 "should not change this option manually."
1559 msgstr ""
1560 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1561 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1562 "manuálne. "
1563
1564 #: src/libvlc-module.c:169
1565 msgid "Audio output volume step"
1566 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1567
1568 #: src/libvlc-module.c:171
1569 msgid ""
1570 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1571 "0 to 1024."
1572 msgstr ""
1573 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1574 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1575
1576 #: src/libvlc-module.c:174
1577 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1578 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1579
1580 #: src/libvlc-module.c:176
1581 msgid ""
1582 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1583 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1584 msgstr ""
1585 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1586 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1587 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1588
1589 #: src/libvlc-module.c:180
1590 msgid "High quality audio resampling"
1591 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1592
1593 #: src/libvlc-module.c:182
1594 msgid ""
1595 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1596 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1597 "resampling algorithm will be used instead."
1598 msgstr ""
1599 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1600 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1601 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1602 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:187
1605 msgid "Audio desynchronization compensation"
1606 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1607
1608 #: src/libvlc-module.c:189
1609 msgid ""
1610 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1611 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1612 msgstr ""
1613 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1614 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1615 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:192
1618 msgid "Audio output channels mode"
1619 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:194
1622 msgid ""
1623 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1624 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1625 "played)."
1626 msgstr ""
1627 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1628 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1629 "prehrávania)."
1630
1631 #: src/libvlc-module.c:198
1632 msgid "Use S/PDIF when available"
1633 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1634
1635 #: src/libvlc-module.c:200
1636 msgid ""
1637 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1638 "audio stream being played."
1639 msgstr ""
1640 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1641 "pre započatím prehrávania."
1642
1643 #: src/libvlc-module.c:203
1644 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1645 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1646
1647 #: src/libvlc-module.c:205
1648 msgid ""
1649 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1650 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1651 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1652 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1653 msgstr ""
1654 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1655 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1656 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1657 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1658 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1659
1660 #: src/libvlc-module.c:211
1661 msgid "On"
1662 msgstr "Zapnuté"
1663
1664 #: src/libvlc-module.c:211
1665 msgid "Off"
1666 msgstr "Vypnuté"
1667
1668 #: src/libvlc-module.c:216
1669 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1670 msgstr ""
1671 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1672 "spracovávanie zvuku."
1673
1674 #: src/libvlc-module.c:219
1675 msgid "Audio visualizations "
1676 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1677
1678 #: src/libvlc-module.c:221
1679 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1680 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1681
1682 #: src/libvlc-module.c:229
1683 msgid ""
1684 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1685 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1686 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1687 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1688 "options."
1689 msgstr ""
1690 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1691 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1692 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1693 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1694
1695 #: src/libvlc-module.c:235
1696 msgid "Video output module"
1697 msgstr "Modul video-výstupu"
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:237
1700 msgid ""
1701 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1702 "automatically select the best method available."
1703 msgstr ""
1704 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1705 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:240 modules/stream_out/display.c:40
1708 msgid "Enable video"
1709 msgstr "Zapnúť video"
1710
1711 #: src/libvlc-module.c:242
1712 msgid ""
1713 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1714 "not take place, thus saving some processing power."
1715 msgstr ""
1716 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1717 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1718
1719 #: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:48
1720 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:108 modules/stream_out/transcode.c:73
1721 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1722 msgid "Video width"
1723 msgstr "Šírka videa"
1724
1725 #: src/libvlc-module.c:247
1726 msgid ""
1727 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1728 "characteristics."
1729 msgstr ""
1730 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1731 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:250 modules/codec/fake.c:51
1734 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:111 modules/stream_out/transcode.c:76
1735 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1736 msgid "Video height"
1737 msgstr "Výška videa"
1738
1739 #: src/libvlc-module.c:252
1740 msgid ""
1741 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1742 "video characteristics."
1743 msgstr ""
1744 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1745 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1746
1747 #: src/libvlc-module.c:255
1748 msgid "Video X coordinate"
1749 msgstr "Súradnica X videa"
1750
1751 #: src/libvlc-module.c:257
1752 msgid ""
1753 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1754 "coordinate)."
1755 msgstr ""
1756 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:260
1759 msgid "Video Y coordinate"
1760 msgstr "Súradnica Y videa"
1761
1762 #: src/libvlc-module.c:262
1763 msgid ""
1764 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1765 "coordinate)."
1766 msgstr ""
1767 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:265
1770 msgid "Video title"
1771 msgstr "Názov videa"
1772
1773 #: src/libvlc-module.c:267
1774 msgid ""
1775 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1776 "interface)."
1777 msgstr ""
1778 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1779 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:270
1782 msgid "Video alignment"
1783 msgstr "Zarovnanie videa"
1784
1785 #: src/libvlc-module.c:272
1786 msgid ""
1787 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1788 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1789 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1790 msgstr ""
1791 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1792 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1793 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1794 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1795
1796 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
1797 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
1798 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1799 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1800 #: modules/video_filter/rss.c:160
1801 msgid "Center"
1802 msgstr "Vycentrovať"
1803
1804 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1805 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1806 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1807 #: modules/video_filter/rss.c:160
1808 msgid "Top"
1809 msgstr "Hore"
1810
1811 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1812 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1813 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1814 #: modules/video_filter/rss.c:160
1815 msgid "Bottom"
1816 msgstr "Dole"
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1819 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1820 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1821 #: modules/video_filter/rss.c:161
1822 msgid "Top-Left"
1823 msgstr "Vľavo hore"
1824
1825 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1826 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1827 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1828 #: modules/video_filter/rss.c:161
1829 msgid "Top-Right"
1830 msgstr "Vpravo hore"
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1833 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1834 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1835 #: modules/video_filter/rss.c:161
1836 msgid "Bottom-Left"
1837 msgstr "Vľavo dole"
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1840 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1841 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1842 #: modules/video_filter/rss.c:161
1843 msgid "Bottom-Right"
1844 msgstr "Vpravo dole"
1845
1846 #: src/libvlc-module.c:280
1847 msgid "Zoom video"
1848 msgstr "Priblížiť video"
1849
1850 #: src/libvlc-module.c:282
1851 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1852 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1853
1854 #: src/libvlc-module.c:284
1855 msgid "Grayscale video output"
1856 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:286
1859 msgid ""
1860 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1861 "save some processing power."
1862 msgstr ""
1863 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1864 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:289
1867 #, fuzzy
1868 msgid "Embedded video"
1869 msgstr "Integrovaný video-výstup"
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:291
1872 #, fuzzy
1873 msgid "Embed the video output in the main interface."
1874 msgstr "Pridať video do vzhľadu"
1875
1876 #: src/libvlc-module.c:293
1877 msgid "Fullscreen video output"
1878 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1879
1880 #: src/libvlc-module.c:295
1881 msgid "Start video in fullscreen mode"
1882 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1883
1884 #: src/libvlc-module.c:297
1885 msgid "Overlay video output"
1886 msgstr "Výstup prekryvového videa"
1887
1888 #: src/libvlc-module.c:299
1889 msgid ""
1890 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1891 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1892 msgstr ""
1893 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
1894 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
1895 "hardvérovú akceleráciu videa."
1896
1897 #: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:404
1898 msgid "Always on top"
1899 msgstr "Zostať vždy navrchu"
1900
1901 #: src/libvlc-module.c:304
1902 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1903 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
1904
1905 #: src/libvlc-module.c:306
1906 msgid "Disable screensaver"
1907 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:307
1910 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1911 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
1912
1913 #: src/libvlc-module.c:309
1914 msgid "Window decorations"
1915 msgstr "Dekorácie okna"
1916
1917 #: src/libvlc-module.c:311
1918 msgid ""
1919 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1920 "giving a \"minimal\" window."
1921 msgstr ""
1922 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
1923 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:314
1926 msgid "Video output filter module"
1927 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
1928
1929 #: src/libvlc-module.c:316
1930 msgid ""
1931 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1932 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1933 msgstr ""
1934 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1935 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1936 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1937 "nedostatkov."
1938
1939 #: src/libvlc-module.c:320
1940 msgid "Video filter module"
1941 msgstr "Modul video-filtra"
1942
1943 #: src/libvlc-module.c:322
1944 msgid ""
1945 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1946 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1947 msgstr ""
1948 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1949 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1950 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1951 "nedostatkov."
1952
1953 #: src/libvlc-module.c:326
1954 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1955 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
1956
1957 #: src/libvlc-module.c:328
1958 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1959 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
1960
1961 #: src/libvlc-module.c:330 src/libvlc-module.c:332
1962 msgid "Video snapshot file prefix"
1963 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
1964
1965 #: src/libvlc-module.c:334
1966 msgid "Video snapshot format"
1967 msgstr "Formát snímky z videa"
1968
1969 #: src/libvlc-module.c:336
1970 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1971 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
1972
1973 #: src/libvlc-module.c:338
1974 msgid "Display video snapshot preview"
1975 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
1976
1977 #: src/libvlc-module.c:340
1978 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1979 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
1980
1981 #: src/libvlc-module.c:342
1982 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1983 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
1984
1985 #: src/libvlc-module.c:344
1986 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1987 msgstr ""
1988 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
1989 "vytvorenia snímky."
1990
1991 #: src/libvlc-module.c:346
1992 msgid "Video cropping"
1993 msgstr "Vystrihnutie videa"
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:348
1996 msgid ""
1997 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1998 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1999 msgstr ""
2000 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2001 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2002 "celkový stranový pomer obrázka."
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:352
2005 msgid "Source aspect ratio"
2006 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2007
2008 #: src/libvlc-module.c:354
2009 msgid ""
2010 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2011 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2012 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2013 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2014 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2015 msgstr ""
2016 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2017 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2018 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2019 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2020 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2021 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2022 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2023
2024 #: src/libvlc-module.c:361
2025 msgid "Custom crop ratios list"
2026 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2027
2028 #: src/libvlc-module.c:363
2029 msgid ""
2030 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2031 "crop ratios list."
2032 msgstr ""
2033 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2034 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:366
2037 msgid "Custom aspect ratios list"
2038 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:368
2041 msgid ""
2042 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2043 "aspect ratio list."
2044 msgstr ""
2045 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2046 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:371
2049 msgid "Fix HDTV height"
2050 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2051
2052 #: src/libvlc-module.c:373
2053 msgid ""
2054 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2055 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2056 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2057 msgstr ""
2058 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2059 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2060 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2061 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2062
2063 #: src/libvlc-module.c:378
2064 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2065 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2066
2067 #: src/libvlc-module.c:380
2068 msgid ""
2069 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2070 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2071 "order to keep proportions."
2072 msgstr ""
2073 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2074 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2075 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2076 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2077 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:385
2080 msgid "Skip frames"
2081 msgstr "Preskočiť snímky"
2082
2083 #: src/libvlc-module.c:387
2084 msgid ""
2085 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
2086 "your computer is not powerful enough"
2087 msgstr ""
2088 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2089 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2090 "prehrávanie streamu."
2091
2092 #: src/libvlc-module.c:390
2093 msgid "Drop late frames"
2094 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2095
2096 #: src/libvlc-module.c:392
2097 msgid ""
2098 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2099 "intended display date)."
2100 msgstr ""
2101 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2102 "doručené neskoro."
2103
2104 #: src/libvlc-module.c:395
2105 msgid "Quiet synchro"
2106 msgstr "Tichá synchronizácia"
2107
2108 #: src/libvlc-module.c:397
2109 msgid ""
2110 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2111 "synchronization mechanism."
2112 msgstr ""
2113 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
2114 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2115
2116 #: src/libvlc-module.c:406
2117 msgid ""
2118 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2119 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2120 "channel."
2121 msgstr ""
2122 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2123 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2124 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2125
2126 #: src/libvlc-module.c:411
2127 msgid ""
2128 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2129 "Restrictions Management measure."
2130 msgstr ""
2131
2132 #: src/libvlc-module.c:414
2133 msgid "Clock reference average counter"
2134 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2135
2136 #: src/libvlc-module.c:416
2137 msgid ""
2138 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2139 "to 10000."
2140 msgstr ""
2141 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2142 "10000."
2143
2144 #: src/libvlc-module.c:419
2145 msgid "Clock synchronisation"
2146 msgstr "Časová synchronizácia"
2147
2148 #: src/libvlc-module.c:421
2149 msgid ""
2150 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2151 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2152 msgstr ""
2153 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2154 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2155 "stream zo siete prehráva trhane."
2156
2157 #: src/libvlc-module.c:425 modules/control/netsync.c:75
2158 msgid "Network synchronisation"
2159 msgstr "Synchronizácia siete"
2160
2161 #: src/libvlc-module.c:426
2162 msgid ""
2163 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2164 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2165 msgstr ""
2166 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2167 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2168 "Synchronizácia siete."
2169
2170 #: src/libvlc-module.c:432 src/libvlc-module.c:1009
2171 #: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:353
2172 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
2173 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2174 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1293
2175 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:201
2176 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2177 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2178 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2179 #: modules/video_output/directx/directx.c:158
2180 msgid "Default"
2181 msgstr "Predvolený"
2182
2183 #: src/libvlc-module.c:432 modules/gui/macosx/equalizer.m:144
2184 #: modules/gui/macosx/extended.m:112 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2185 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2186 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2187 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2188 msgid "Enable"
2189 msgstr "Aktivovať"
2190
2191 #: src/libvlc-module.c:434
2192 msgid "UDP port"
2193 msgstr "UDP port"
2194
2195 #: src/libvlc-module.c:436
2196 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2197 msgstr ""
2198 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2199 "hodnota je 1234."
2200
2201 #: src/libvlc-module.c:438
2202 msgid "MTU of the network interface"
2203 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2204
2205 #: src/libvlc-module.c:440
2206 msgid ""
2207 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2208 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2209 msgstr ""
2210 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
2211 "ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:443 modules/stream_out/rtp.c:92
2214 msgid "Hop limit (TTL)"
2215 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2216
2217 #: src/libvlc-module.c:445
2218 #, fuzzy
2219 msgid ""
2220 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2221 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2222 "in default)."
2223 msgstr ""
2224 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2225 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných z na výstupe streamu "
2226 "(0=použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2227
2228 #: src/libvlc-module.c:449
2229 #, fuzzy
2230 msgid "Multicast output interface"
2231 msgstr "Výstupné rozhranie IPv6 multicast"
2232
2233 #: src/libvlc-module.c:451
2234 #, fuzzy
2235 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2236 msgstr ""
2237 "Predvolené rozhranie IPv6 multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2238 "smerovaciu tabuľku."
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:453
2241 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2242 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2243
2244 #: src/libvlc-module.c:455
2245 msgid ""
2246 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2247 "table."
2248 msgstr ""
2249 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2250 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2251
2252 #: src/libvlc-module.c:458
2253 msgid "DiffServ Code Point"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: src/libvlc-module.c:459
2257 msgid ""
2258 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2259 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2260 msgstr ""
2261
2262 #: src/libvlc-module.c:465
2263 msgid ""
2264 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2265 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2266 msgstr ""
2267 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2268 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2269 "stream)."
2270
2271 #: src/libvlc-module.c:471
2272 msgid ""
2273 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2274 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2275 "(like DVB streams for example)."
2276 msgstr ""
2277 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2278 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2279 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2280
2281 #: src/libvlc-module.c:477 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:777
2282 msgid "Audio track"
2283 msgstr "Zvuková stopa"
2284
2285 #: src/libvlc-module.c:479
2286 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2287 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2288
2289 #: src/libvlc-module.c:482 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:769
2290 msgid "Subtitles track"
2291 msgstr "Stopa s titulkami"
2292
2293 #: src/libvlc-module.c:484
2294 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2295 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2296
2297 #: src/libvlc-module.c:487
2298 msgid "Audio language"
2299 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2300
2301 #: src/libvlc-module.c:489
2302 msgid ""
2303 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2304 "letter country code)."
2305 msgstr ""
2306 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2307 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2308
2309 #: src/libvlc-module.c:492
2310 msgid "Subtitle language"
2311 msgstr "Jazyk titulkov"
2312
2313 #: src/libvlc-module.c:494
2314 msgid ""
2315 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2316 "letter country code)."
2317 msgstr ""
2318 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2319 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2320
2321 #: src/libvlc-module.c:498
2322 msgid "Audio track ID"
2323 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2324
2325 #: src/libvlc-module.c:500
2326 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2327 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:502
2330 msgid "Subtitles track ID"
2331 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2332
2333 #: src/libvlc-module.c:504
2334 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2335 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2336
2337 #: src/libvlc-module.c:506
2338 msgid "Input repetitions"
2339 msgstr "Opakovania vstupu"
2340
2341 #: src/libvlc-module.c:508
2342 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2343 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2344
2345 #: src/libvlc-module.c:510
2346 msgid "Start time"
2347 msgstr "Čas spustenia"
2348
2349 #: src/libvlc-module.c:512
2350 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2351 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2352
2353 #: src/libvlc-module.c:514
2354 msgid "Stop time"
2355 msgstr "Čas zastavenia"
2356
2357 #: src/libvlc-module.c:516
2358 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2359 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:518
2362 msgid "Input list"
2363 msgstr "Zoznam vstupov"
2364
2365 #: src/libvlc-module.c:520
2366 msgid ""
2367 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2368 "together after the normal one."
2369 msgstr ""
2370 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2371 "položiek zoznamu použite čiarku."
2372
2373 #: src/libvlc-module.c:523
2374 msgid "Input slave (experimental)"
2375 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2376
2377 #: src/libvlc-module.c:525
2378 msgid ""
2379 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2380 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2381 "inputs."
2382 msgstr ""
2383 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2384 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2385 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2386 "znakom '#' ."
2387
2388 #: src/libvlc-module.c:529
2389 msgid "Bookmarks list for a stream"
2390 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2391
2392 #: src/libvlc-module.c:531
2393 msgid ""
2394 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2395 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2396 "{...}\""
2397 msgstr ""
2398 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2399 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2400 "offset},{...}\""
2401
2402 #: src/libvlc-module.c:537
2403 msgid ""
2404 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2405 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2406 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2407 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2408 msgstr ""
2409 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2410 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2411 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2412 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2413
2414 #: src/libvlc-module.c:543
2415 msgid "Force subtitle position"
2416 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2417
2418 #: src/libvlc-module.c:545
2419 msgid ""
2420 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2421 "over the movie. Try several positions."
2422 msgstr ""
2423 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2424 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:548
2427 msgid "Enable sub-pictures"
2428 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2429
2430 #: src/libvlc-module.c:550
2431 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2432 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2433
2434 #: src/libvlc-module.c:552 src/libvlc-module.c:1371 src/text/iso-639_def.h:143
2435 #: modules/stream_out/transcode.c:286
2436 msgid "On Screen Display"
2437 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:554
2440 msgid ""
2441 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2442 "Display)."
2443 msgstr ""
2444 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2445 "sa nazýva aj OSD. "
2446
2447 #: src/libvlc-module.c:557
2448 msgid "Text rendering module"
2449 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2450
2451 #: src/libvlc-module.c:559
2452 msgid ""
2453 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2454 "instance."
2455 msgstr ""
2456 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2457 "môžete použiť aj modul svg."
2458
2459 #: src/libvlc-module.c:562
2460 msgid "Subpictures filter module"
2461 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2462
2463 #: src/libvlc-module.c:564
2464 msgid ""
2465 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2466 "images or text over the video (like a logo, arbitraty text...)."
2467 msgstr ""
2468 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2469 "Filtre umožňujú pridanie obrázka, alebo nejakého textu do videa (ako napr. "
2470 "logo alebo iné texty...). "
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:567
2473 msgid "Autodetect subtitle files"
2474 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2475
2476 #: src/libvlc-module.c:569
2477 msgid ""
2478 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2479 "(based on the filename of the movie)."
2480 msgstr ""
2481 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2482 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2483
2484 #: src/libvlc-module.c:572
2485 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2486 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2487
2488 #: src/libvlc-module.c:574
2489 msgid ""
2490 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2491 "Options are:\n"
2492 "0 = no subtitles autodetected\n"
2493 "1 = any subtitle file\n"
2494 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2495 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2496 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2497 msgstr ""
2498 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2499 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2500 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2501 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2502 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2503 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2504 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2505 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2506 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2507 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2508
2509 #: src/libvlc-module.c:582
2510 msgid "Subtitle autodetection paths"
2511 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2512
2513 #: src/libvlc-module.c:584
2514 msgid ""
2515 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2516 "found in the current directory."
2517 msgstr ""
2518 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2519 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2520
2521 #: src/libvlc-module.c:587
2522 msgid "Use subtitle file"
2523 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2524
2525 #: src/libvlc-module.c:589
2526 msgid ""
2527 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2528 "subtitle file."
2529 msgstr ""
2530 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2531 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2532 "súbor načítať manuálne. "
2533
2534 #: src/libvlc-module.c:592
2535 msgid "DVD device"
2536 msgstr "Jednotka DVD"
2537
2538 #: src/libvlc-module.c:595
2539 msgid ""
2540 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2541 "the drive letter (eg. D:)"
2542 msgstr ""
2543 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2544 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2545
2546 #: src/libvlc-module.c:599
2547 msgid "This is the default DVD device to use."
2548 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2549
2550 #: src/libvlc-module.c:602
2551 msgid "VCD device"
2552 msgstr "Mechanika pre VCD"
2553
2554 #: src/libvlc-module.c:605
2555 msgid ""
2556 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2557 "scan for a suitable CD-ROM device."
2558 msgstr ""
2559 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2560 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2561 "ROM."
2562
2563 #: src/libvlc-module.c:609
2564 msgid "This is the default VCD device to use."
2565 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2566
2567 #: src/libvlc-module.c:612
2568 msgid "Audio CD device"
2569 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2570
2571 #: src/libvlc-module.c:615
2572 msgid ""
2573 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2574 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2575 msgstr ""
2576 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2577 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2578
2579 #: src/libvlc-module.c:619
2580 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2581 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:622 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:839
2584 msgid "Force IPv6"
2585 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2586
2587 #: src/libvlc-module.c:624
2588 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2589 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2590
2591 #: src/libvlc-module.c:626
2592 msgid "Force IPv4"
2593 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2594
2595 #: src/libvlc-module.c:628
2596 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2597 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:630
2600 msgid "TCP connection timeout"
2601 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2602
2603 #: src/libvlc-module.c:632
2604 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2605 msgstr ""
2606 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2607
2608 #: src/libvlc-module.c:634
2609 msgid "SOCKS server"
2610 msgstr "SOCKS server"
2611
2612 #: src/libvlc-module.c:636
2613 msgid ""
2614 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2615 "used for all TCP connections"
2616 msgstr ""
2617 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2618 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2619
2620 #: src/libvlc-module.c:639
2621 msgid "SOCKS user name"
2622 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2623
2624 #: src/libvlc-module.c:641
2625 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2626 msgstr ""
2627 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2628 "prístup na SOCKS proxy-server."
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:643
2631 msgid "SOCKS password"
2632 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2633
2634 #: src/libvlc-module.c:645
2635 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2636 msgstr ""
2637 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2638 "server."
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:647
2641 msgid "Title metadata"
2642 msgstr "Metadáta názvu"
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:649
2645 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2646 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:651
2649 msgid "Author metadata"
2650 msgstr "Metadáta autora"
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:653
2653 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2654 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2655
2656 #: src/libvlc-module.c:655
2657 msgid "Artist metadata"
2658 msgstr "Metadáta hercov"
2659
2660 #: src/libvlc-module.c:657
2661 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2662 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2663
2664 #: src/libvlc-module.c:659
2665 msgid "Genre metadata"
2666 msgstr "Metadáta žánru"
2667
2668 #: src/libvlc-module.c:661
2669 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2670 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2671
2672 #: src/libvlc-module.c:663
2673 msgid "Copyright metadata"
2674 msgstr "Metadáta autorských práv"
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:665
2677 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2678 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2679
2680 #: src/libvlc-module.c:667
2681 msgid "Description metadata"
2682 msgstr "Metadáta popisu"
2683
2684 #: src/libvlc-module.c:669
2685 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2686 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2687
2688 #: src/libvlc-module.c:671
2689 msgid "Date metadata"
2690 msgstr "Metadáta dátumu"
2691
2692 #: src/libvlc-module.c:673
2693 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2694 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2695
2696 #: src/libvlc-module.c:675
2697 msgid "URL metadata"
2698 msgstr "Metadáta URL"
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:677
2701 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2702 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:681
2705 msgid ""
2706 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2707 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2708 "can break playback of all your streams."
2709 msgstr ""
2710 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2711 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2712 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2713 "akýchkoľvek streamov."
2714
2715 #: src/libvlc-module.c:685
2716 msgid "Preferred decoders list"
2717 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2718
2719 #: src/libvlc-module.c:687
2720 msgid ""
2721 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2722 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2723 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2724 msgstr ""
2725 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
2726 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
2727 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
2728 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
2729 "môže úplne znemožniť streamovanie."
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:692
2732 msgid "Preferred encoders list"
2733 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
2734
2735 #: src/libvlc-module.c:694
2736 msgid ""
2737 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2738 msgstr ""
2739 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
2740
2741 #: src/libvlc-module.c:703
2742 msgid ""
2743 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2744 "subsystem."
2745 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
2746
2747 #: src/libvlc-module.c:706
2748 msgid "Default stream output chain"
2749 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:708
2752 msgid ""
2753 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2754 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2755 "all streams."
2756 msgstr ""
2757 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
2758 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
2759 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
2760
2761 #: src/libvlc-module.c:712
2762 msgid "Enable streaming of all ES"
2763 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:714
2766 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2767 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
2768
2769 #: src/libvlc-module.c:716
2770 msgid "Display while streaming"
2771 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
2772
2773 #: src/libvlc-module.c:718
2774 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2775 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
2776
2777 #: src/libvlc-module.c:720
2778 msgid "Enable video stream output"
2779 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
2780
2781 #: src/libvlc-module.c:722
2782 msgid ""
2783 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2784 "facility when this last one is enabled."
2785 msgstr ""
2786 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2787 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2788
2789 #: src/libvlc-module.c:725
2790 msgid "Enable audio stream output"
2791 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:727
2794 msgid ""
2795 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2796 "facility when this last one is enabled."
2797 msgstr ""
2798 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2799 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:730
2802 msgid "Enable SPU stream output"
2803 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:732
2806 msgid ""
2807 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2808 "facility when this last one is enabled."
2809 msgstr ""
2810 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
2811 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:735
2814 msgid "Keep stream output open"
2815 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:737
2818 msgid ""
2819 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2820 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2821 "specified)"
2822 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
2823
2824 #: src/libvlc-module.c:741
2825 msgid "Preferred packetizer list"
2826 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:743
2829 msgid ""
2830 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2831 msgstr ""
2832 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
2833 "paketizéry."
2834
2835 #: src/libvlc-module.c:746
2836 msgid "Mux module"
2837 msgstr "Muxovací modul"
2838
2839 #: src/libvlc-module.c:748
2840 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2841 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
2842
2843 #: src/libvlc-module.c:750
2844 msgid "Access output module"
2845 msgstr "Modul \"Access-output\""
2846
2847 #: src/libvlc-module.c:752
2848 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2849 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:754
2852 msgid "Control SAP flow"
2853 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:756
2856 msgid ""
2857 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2858 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2859 msgstr ""
2860 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
2861
2862 #: src/libvlc-module.c:760
2863 msgid "SAP announcement interval"
2864 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
2865
2866 #: src/libvlc-module.c:762
2867 msgid ""
2868 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2869 "between SAP announcements."
2870 msgstr ""
2871 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
2872 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:771
2875 msgid ""
2876 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2877 "always leave all these enabled."
2878 msgstr ""
2879 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
2880 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
2881 "zapnuté."
2882
2883 #: src/libvlc-module.c:774
2884 msgid "Enable FPU support"
2885 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:776
2888 msgid ""
2889 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2890 "advantage of it."
2891 msgstr ""
2892 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
2893 "dokáže túto jednotku využiť."
2894
2895 #: src/libvlc-module.c:779
2896 msgid "Enable CPU MMX support"
2897 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
2898
2899 #: src/libvlc-module.c:781
2900 msgid ""
2901 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2902 "of them."
2903 msgstr ""
2904 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
2905 "funkciu využiť."
2906
2907 #: src/libvlc-module.c:784
2908 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2909 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
2910
2911 #: src/libvlc-module.c:786
2912 msgid ""
2913 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2914 "advantage of them."
2915 msgstr ""
2916 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
2917 "funkciu využiť."
2918
2919 #: src/libvlc-module.c:789
2920 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2921 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:791
2924 msgid ""
2925 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2926 "advantage of them."
2927 msgstr ""
2928 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
2929 "funkciu využiť."
2930
2931 #: src/libvlc-module.c:794
2932 msgid "Enable CPU SSE support"
2933 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:796
2936 msgid ""
2937 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2938 "of them."
2939 msgstr ""
2940 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
2941 "funkciu využiť."
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:799
2944 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2945 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
2946
2947 #: src/libvlc-module.c:801
2948 msgid ""
2949 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2950 "of them."
2951 msgstr ""
2952 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
2953 "funkciu využiť."
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:804
2956 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2957 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:806
2960 msgid ""
2961 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2962 "advantage of them."
2963 msgstr ""
2964 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
2965 "funkciu využiť."
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:811
2968 msgid ""
2969 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2970 "you really know what you are doing."
2971 msgstr ""
2972 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
2973 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:814
2976 msgid "Memory copy module"
2977 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
2978
2979 #: src/libvlc-module.c:816
2980 msgid ""
2981 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2982 "select the fastest one supported by your hardware."
2983 msgstr ""
2984 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
2985 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:819
2988 msgid "Access module"
2989 msgstr "Prístupový modul"
2990
2991 #: src/libvlc-module.c:821
2992 msgid ""
2993 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2994 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2995 "option unless you really know what you are doing."
2996 msgstr ""
2997 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
2998 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
2999 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3000 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3001
3002 #: src/libvlc-module.c:825
3003 msgid "Access filter module"
3004 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3005
3006 #: src/libvlc-module.c:827
3007 msgid ""
3008 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3009 "used for instance for timeshifting."
3010 msgstr ""
3011 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3012 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3013
3014 #: src/libvlc-module.c:830
3015 msgid "Demux module"
3016 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3017
3018 #: src/libvlc-module.c:832
3019 msgid ""
3020 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3021 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3022 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3023 "you really know what you are doing."
3024 msgstr ""
3025 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3026 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3027 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3028 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3029 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:837
3032 msgid "Allow real-time priority"
3033 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:839
3036 msgid ""
3037 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3038 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3039 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3040 "only activate this if you know what you're doing."
3041 msgstr ""
3042 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3043 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3044 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3045 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:845
3048 msgid "Adjust VLC priority"
3049 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3050
3051 #: src/libvlc-module.c:847
3052 msgid ""
3053 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3054 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3055 "VLC instances."
3056 msgstr ""
3057 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3058 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3059 "voči iným spusteným programom"
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:851
3062 msgid "Minimize number of threads"
3063 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3064
3065 #: src/libvlc-module.c:853
3066 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3067 msgstr ""
3068 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3069
3070 #: src/libvlc-module.c:855
3071 msgid "Modules search path"
3072 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3073
3074 #: src/libvlc-module.c:857
3075 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3076 msgstr ""
3077 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3078 "prídavné moduly pre program VLC."
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:859
3081 msgid "VLM configuration file"
3082 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:861
3085 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3086 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3087
3088 #: src/libvlc-module.c:863
3089 msgid "Use a plugins cache"
3090 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3091
3092 #: src/libvlc-module.c:865
3093 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3094 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3095
3096 #: src/libvlc-module.c:867
3097 msgid "Collect statistics"
3098 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3099
3100 #: src/libvlc-module.c:869
3101 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3102 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3103
3104 #: src/libvlc-module.c:871
3105 msgid "Run as daemon process"
3106 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3107
3108 #: src/libvlc-module.c:873
3109 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3110 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3111
3112 #: src/libvlc-module.c:875
3113 msgid "Write process id to file"
3114 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:877
3117 msgid "Writes process id into specified file."
3118 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:879
3121 msgid "Log to file"
3122 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3123
3124 #: src/libvlc-module.c:881
3125 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3126 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
3127
3128 #: src/libvlc-module.c:883
3129 msgid "Log to syslog"
3130 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3131
3132 #: src/libvlc-module.c:885
3133 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3134 msgstr ""
3135 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3136 "systémoch UNIX)."
3137
3138 #: src/libvlc-module.c:887
3139 msgid "Allow only one running instance"
3140 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:889
3143 msgid ""
3144 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3145 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3146 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3147 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3148 "running instance or enqueue it."
3149 msgstr ""
3150 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3151 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3152 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3153 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3154 "sa len zaradí do playlistu."
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:897
3157 #, fuzzy
3158 msgid ""
3159 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3160 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3161 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3162 "This option will allow you to play the file with the already running "
3163 "instance or enqueue it.This option require the D-Bus session daemon to be "
3164 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3165 msgstr ""
3166 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3167 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3168 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3169 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3170 "sa len zaradí do playlistu."
3171
3172 #: src/libvlc-module.c:905
3173 msgid "VLC is started from file association"
3174 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3175
3176 #: src/libvlc-module.c:907
3177 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3178 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3179
3180 #: src/libvlc-module.c:910
3181 msgid "One instance when started from file"
3182 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3183
3184 #: src/libvlc-module.c:912
3185 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3186 msgstr ""
3187 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3188 "inštancia programu."
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:914
3191 msgid "Increase the priority of the process"
3192 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:916
3195 msgid ""
3196 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3197 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3198 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3199 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3200 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3201 "machine."
3202 msgstr ""
3203 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3204 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3205 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3206 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3207 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3208 "reštartovaním počítača."
3209
3210 #: src/libvlc-module.c:923
3211 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
3212 msgstr "Rýchly mutex na systémoch NT/2K/XP (určené len pre vývojárov)"
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:925
3215 msgid ""
3216 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
3217 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
3218 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
3219 msgstr ""
3220 "Pri systémoch Windows NT/2K/XP používame implementáciu pomalého mutexu, "
3221 "ktorá nám umožňuje správne implementovať premenné pre podmienky. Môžete "
3222 "použiť aj rýchlejšiu implementáciu pre systémy Win9x, pri jej použití však "
3223 "občas nastávajú problémy."
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:930
3226 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
3227 msgstr ""
3228 "Implementácia podmienky pre premennú v systémoch Win9x (určené len pre "
3229 "vývojárov!)"
3230
3231 #: src/libvlc-module.c:933
3232 msgid ""
3233 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
3234 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
3235 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
3236 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
3237 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
3238 msgstr ""
3239 "V systémoch Windows 9x/Me môžete použiť rýchlu, ale častokrát nesprávu "
3240 "implementáciu podmienok premenných. Môžete však použiť aj pomalšie "
3241 "alternatívny, ktoré sú značne stabilnejšie. V súčasnosti si môžete vybrať "
3242 "medzi implementáciou 0 (ktorá je najrýchlejšia ale aj najmenej presná), 1 "
3243 "(toto je predvolená implementácia) a 2."
3244
3245 #: src/libvlc-module.c:942
3246 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3247 msgstr ""
3248 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3249 "playlistu."
3250
3251 #: src/libvlc-module.c:944
3252 msgid ""
3253 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3254 "playing current item."
3255 msgstr ""
3256 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3257 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3258 "aktuálnej položky."
3259
3260 #: src/libvlc-module.c:953
3261 msgid ""
3262 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3263 "overridden in the playlist dialog box."
3264 msgstr ""
3265 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3266 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3267
3268 #: src/libvlc-module.c:956
3269 msgid "Automatically preparse files"
3270 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3271
3272 #: src/libvlc-module.c:958
3273 msgid ""
3274 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3275 "metadata)."
3276 msgstr ""
3277 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3278 "zobrazované pri prehrávaní."
3279
3280 #: src/libvlc-module.c:961
3281 msgid "Album art policy"
3282 msgstr ""
3283
3284 #: src/libvlc-module.c:963
3285 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3286 msgstr ""
3287
3288 #: src/libvlc-module.c:969
3289 msgid "Manual download only"
3290 msgstr ""
3291
3292 #: src/libvlc-module.c:970
3293 msgid "When track starts playing"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: src/libvlc-module.c:971
3297 msgid "As soon as track is added"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: src/libvlc-module.c:973
3301 msgid "Services discovery modules"
3302 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3303
3304 #: src/libvlc-module.c:975
3305 msgid ""
3306 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3307 "Typical values are sap, hal, ..."
3308 msgstr ""
3309 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3310 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3311
3312 #: src/libvlc-module.c:978
3313 msgid "Play files randomly forever"
3314 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3315
3316 #: src/libvlc-module.c:980
3317 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3318 msgstr ""
3319 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3320 "ho neukončíte."
3321
3322 #: src/libvlc-module.c:984
3323 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3324 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3325
3326 #: src/libvlc-module.c:986
3327 msgid "Repeat current item"
3328 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3329
3330 #: src/libvlc-module.c:988
3331 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3332 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:990
3335 msgid "Play and stop"
3336 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3337
3338 #: src/libvlc-module.c:992
3339 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3340 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3341
3342 #: src/libvlc-module.c:994
3343 #, fuzzy
3344 msgid "Play and exit"
3345 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3346
3347 #: src/libvlc-module.c:996
3348 #, fuzzy
3349 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3350 msgstr "Žiadne položky v playliste"
3351
3352 #: src/libvlc-module.c:998
3353 msgid "Use media library"
3354 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3355
3356 #: src/libvlc-module.c:1000
3357 msgid ""
3358 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3359 "VLC."
3360 msgstr ""
3361 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3362
3363 #: src/libvlc-module.c:1003
3364 msgid "Use playlist tree"
3365 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:1005
3368 msgid ""
3369 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3370 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3371 "needed."
3372 msgstr ""
3373 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3374 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3375 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3376 "bude potrebné."
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:1009
3379 msgid "Always"
3380 msgstr "Vždy"
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:1009
3383 msgid "Never"
3384 msgstr "Nikdy"
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:1018
3387 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3388 msgstr ""
3389 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3390 "VLC."
3391
3392 #: src/libvlc-module.c:1021 src/video_output/vout_intf.c:413
3393 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:400
3394 #: modules/gui/macosx/controls.m:453 modules/gui/macosx/controls.m:877
3395 #: modules/gui/macosx/controls.m:907 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:44
3396 #: modules/gui/macosx/intf.m:501 modules/gui/macosx/intf.m:577
3397 #: modules/gui/macosx/intf.m:633
3398 msgid "Fullscreen"
3399 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3400
3401 #: src/libvlc-module.c:1022
3402 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3403 msgstr ""
3404 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3405 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:1023
3408 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:82
3409 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1522
3410 msgid "Play/Pause"
3411 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3412
3413 #: src/libvlc-module.c:1024
3414 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3415 msgstr ""
3416 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3417 "spustenie prehrávania"
3418
3419 #: src/libvlc-module.c:1025
3420 msgid "Pause only"
3421 msgstr "Len pozastaviť"
3422
3423 #: src/libvlc-module.c:1026
3424 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3425 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3426
3427 #: src/libvlc-module.c:1027
3428 msgid "Play only"
3429 msgstr "Len prehrať"
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1028
3432 msgid "Select the hotkey to use to play."
3433 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1029 modules/control/hotkeys.c:621
3436 #: modules/gui/macosx/controls.m:809 modules/gui/macosx/intf.m:542
3437 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3438 msgid "Faster"
3439 msgstr "Rýchlejšie"
3440
3441 #: src/libvlc-module.c:1030
3442 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3443 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:1031 modules/control/hotkeys.c:627
3446 #: modules/gui/macosx/controls.m:810 modules/gui/macosx/intf.m:543
3447 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3448 msgid "Slower"
3449 msgstr "Pomalšie"
3450
3451 #: src/libvlc-module.c:1032
3452 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3453 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3454
3455 #: src/libvlc-module.c:1033 modules/control/hotkeys.c:604
3456 #: modules/gui/macosx/controls.m:830 modules/gui/macosx/intf.m:500
3457 #: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:621
3458 #: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3459 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
3460 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:702
3461 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1527
3462 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3463 msgid "Next"
3464 msgstr "Ďalej"
3465
3466 #: src/libvlc-module.c:1034
3467 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3468 msgstr ""
3469 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3470 "zaradený v playliste"
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1035 modules/control/hotkeys.c:610
3473 #: modules/gui/macosx/controls.m:829 modules/gui/macosx/intf.m:495
3474 #: modules/gui/macosx/intf.m:544 modules/gui/macosx/intf.m:622
3475 #: modules/gui/macosx/intf.m:628 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
3476 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3477 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3478 msgid "Previous"
3479 msgstr "Dozadu"
3480
3481 #: src/libvlc-module.c:1036
3482 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3483 msgstr ""
3484 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3485 "súboru v playliste"
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1037 modules/gui/macosx/controls.m:821
3488 #: modules/gui/macosx/intf.m:498 modules/gui/macosx/intf.m:541
3489 #: modules/gui/macosx/intf.m:620 modules/gui/macosx/intf.m:627
3490 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3491 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:87
3492 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:685
3493 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
3494 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
3495 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
3496 msgid "Stop"
3497 msgstr "Stop"
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:1038
3500 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3501 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3502
3503 #: src/libvlc-module.c:1039 modules/gui/macosx/bookmarks.m:101
3504 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:110 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:46
3505 #: modules/gui/macosx/intf.m:503 modules/video_filter/marq.c:143
3506 #: modules/video_filter/rss.c:176
3507 msgid "Position"
3508 msgstr "Pozícia"
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1040
3511 msgid "Select the hotkey to display the position."
3512 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:1042
3515 msgid "Very short backwards jump"
3516 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3517
3518 #: src/libvlc-module.c:1044
3519 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3520 msgstr ""
3521 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3522 "späť."
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:1045
3525 msgid "Short backwards jump"
3526 msgstr "Krátky skok späť"
3527
3528 #: src/libvlc-module.c:1047
3529 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3530 msgstr ""
3531 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3532
3533 #: src/libvlc-module.c:1048
3534 msgid "Medium backwards jump"
3535 msgstr "Väčší skok späť"
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1050
3538 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3539 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1051
3542 msgid "Long backwards jump"
3543 msgstr "Dlhý skok späť"
3544
3545 #: src/libvlc-module.c:1053
3546 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3547 msgstr ""
3548 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3549
3550 #: src/libvlc-module.c:1055
3551 msgid "Very short forward jump"
3552 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3553
3554 #: src/libvlc-module.c:1057
3555 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3556 msgstr ""
3557 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3558
3559 #: src/libvlc-module.c:1058
3560 msgid "Short forward jump"
3561 msgstr "Krátky skok dopredu"
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1060
3564 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3565 msgstr ""
3566 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1061
3569 msgid "Medium forward jump"
3570 msgstr "Väčší skok dopredu"
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:1063
3573 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3574 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1064
3577 msgid "Long forward jump"
3578 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3579
3580 #: src/libvlc-module.c:1066
3581 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3582 msgstr ""
3583 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3584 "kus."
3585
3586 #: src/libvlc-module.c:1068
3587 msgid "Very short jump length"
3588 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1069
3591 msgid "Very short jump length, in seconds."
3592 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1070
3595 msgid "Short jump length"
3596 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1071
3599 msgid "Short jump length, in seconds."
3600 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1072
3603 msgid "Medium jump length"
3604 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1073
3607 msgid "Medium jump length, in seconds."
3608 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1074
3611 msgid "Long jump length"
3612 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1075
3615 msgid "Long jump length, in seconds."
3616 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1077 modules/control/hotkeys.c:244
3619 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275
3620 msgid "Quit"
3621 msgstr "Koniec"
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1078
3624 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3625 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1079
3628 msgid "Navigate up"
3629 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1080
3632 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3633 msgstr ""
3634 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3635
3636 #: src/libvlc-module.c:1081
3637 msgid "Navigate down"
3638 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3639
3640 #: src/libvlc-module.c:1082
3641 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3642 msgstr ""
3643 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1083
3646 msgid "Navigate left"
3647 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1084
3650 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3651 msgstr ""
3652 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3653
3654 #: src/libvlc-module.c:1085
3655 msgid "Navigate right"
3656 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3657
3658 #: src/libvlc-module.c:1086
3659 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3660 msgstr ""
3661 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3662 "doprava."
3663
3664 #: src/libvlc-module.c:1087
3665 msgid "Activate"
3666 msgstr "Aktivovať"
3667
3668 #: src/libvlc-module.c:1088
3669 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3670 msgstr ""
3671 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3672 "menu DVD."
3673
3674 #: src/libvlc-module.c:1089
3675 msgid "Go to the DVD menu"
3676 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3677
3678 #: src/libvlc-module.c:1090
3679 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3680 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3681
3682 #: src/libvlc-module.c:1091
3683 msgid "Select previous DVD title"
3684 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3685
3686 #: src/libvlc-module.c:1092
3687 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3688 msgstr ""
3689 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1093
3692 msgid "Select next DVD title"
3693 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1094
3696 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3697 msgstr ""
3698 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3699
3700 #: src/libvlc-module.c:1095
3701 msgid "Select prev DVD chapter"
3702 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:1096
3705 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3706 msgstr ""
3707 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
3708 "kapitoly v DVD"
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1097
3711 msgid "Select next DVD chapter"
3712 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1098
3715 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3716 msgstr ""
3717 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
3718
3719 #: src/libvlc-module.c:1099
3720 msgid "Volume up"
3721 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
3722
3723 #: src/libvlc-module.c:1100
3724 msgid "Select the key to increase audio volume."
3725 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1101
3728 msgid "Volume down"
3729 msgstr "Znížiť hlasitosť"
3730
3731 #: src/libvlc-module.c:1102
3732 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3733 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1103 modules/gui/macosx/controls.m:867
3736 #: modules/gui/macosx/intf.m:562 modules/gui/macosx/intf.m:623
3737 #: modules/gui/macosx/intf.m:632
3738 msgid "Mute"
3739 msgstr "Stlmiť"
3740
3741 #: src/libvlc-module.c:1104
3742 msgid "Select the key to mute audio."
3743 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
3744
3745 #: src/libvlc-module.c:1105
3746 msgid "Subtitle delay up"
3747 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
3748
3749 #: src/libvlc-module.c:1106
3750 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3751 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1107
3754 msgid "Subtitle delay down"
3755 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1108
3758 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3759 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1109
3762 msgid "Audio delay up"
3763 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1110
3766 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3767 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1111
3770 msgid "Audio delay down"
3771 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
3772
3773 #: src/libvlc-module.c:1112
3774 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3775 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
3776
3777 #: src/libvlc-module.c:1113
3778 msgid "Play playlist bookmark 1"
3779 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
3780
3781 #: src/libvlc-module.c:1114
3782 msgid "Play playlist bookmark 2"
3783 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
3784
3785 #: src/libvlc-module.c:1115
3786 msgid "Play playlist bookmark 3"
3787 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
3788
3789 #: src/libvlc-module.c:1116
3790 msgid "Play playlist bookmark 4"
3791 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
3792
3793 #: src/libvlc-module.c:1117
3794 msgid "Play playlist bookmark 5"
3795 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1118
3798 msgid "Play playlist bookmark 6"
3799 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1119
3802 msgid "Play playlist bookmark 7"
3803 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1120
3806 msgid "Play playlist bookmark 8"
3807 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
3808
3809 #: src/libvlc-module.c:1121
3810 msgid "Play playlist bookmark 9"
3811 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
3812
3813 #: src/libvlc-module.c:1122
3814 msgid "Play playlist bookmark 10"
3815 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:1123
3818 msgid "Select the key to play this bookmark."
3819 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1124
3822 msgid "Set playlist bookmark 1"
3823 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
3824
3825 #: src/libvlc-module.c:1125
3826 msgid "Set playlist bookmark 2"
3827 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1126
3830 msgid "Set playlist bookmark 3"
3831 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1127
3834 msgid "Set playlist bookmark 4"
3835 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1128
3838 msgid "Set playlist bookmark 5"
3839 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1129
3842 msgid "Set playlist bookmark 6"
3843 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1130
3846 msgid "Set playlist bookmark 7"
3847 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1131
3850 msgid "Set playlist bookmark 8"
3851 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
3852
3853 #: src/libvlc-module.c:1132
3854 msgid "Set playlist bookmark 9"
3855 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
3856
3857 #: src/libvlc-module.c:1133
3858 msgid "Set playlist bookmark 10"
3859 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1134
3862 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3863 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
3864
3865 #: src/libvlc-module.c:1136 modules/control/hotkeys.c:84
3866 msgid "Playlist bookmark 1"
3867 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
3868
3869 #: src/libvlc-module.c:1137 modules/control/hotkeys.c:85
3870 msgid "Playlist bookmark 2"
3871 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
3872
3873 #: src/libvlc-module.c:1138 modules/control/hotkeys.c:86
3874 msgid "Playlist bookmark 3"
3875 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
3876
3877 #: src/libvlc-module.c:1139 modules/control/hotkeys.c:87
3878 msgid "Playlist bookmark 4"
3879 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
3880
3881 #: src/libvlc-module.c:1140 modules/control/hotkeys.c:88
3882 msgid "Playlist bookmark 5"
3883 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1141 modules/control/hotkeys.c:89
3886 msgid "Playlist bookmark 6"
3887 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1142 modules/control/hotkeys.c:90
3890 msgid "Playlist bookmark 7"
3891 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
3892
3893 #: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:91
3894 msgid "Playlist bookmark 8"
3895 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1144 modules/control/hotkeys.c:92
3898 msgid "Playlist bookmark 9"
3899 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1145 modules/control/hotkeys.c:93
3902 msgid "Playlist bookmark 10"
3903 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
3904
3905 #: src/libvlc-module.c:1147
3906 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3907 msgstr ""
3908 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
3909 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
3910 "kliknutím."
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1149
3913 msgid "Go back in browsing history"
3914 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1150
3917 msgid ""
3918 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3919 "history."
3920 msgstr ""
3921 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3922 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1151
3925 msgid "Go forward in browsing history"
3926 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1152
3929 msgid ""
3930 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3931 "history."
3932 msgstr ""
3933 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
3934 "ktoré si chcete prehliadať."
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1154
3937 msgid "Cycle audio track"
3938 msgstr "Opakovať audio-stopu"
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1155
3941 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3942 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1156
3945 msgid "Cycle subtitle track"
3946 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1157
3949 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3950 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1158
3953 msgid "Cycle source aspect ratio"
3954 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
3955
3956 #: src/libvlc-module.c:1159
3957 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3958 msgstr ""
3959 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
3960 "videa"
3961
3962 #: src/libvlc-module.c:1160
3963 msgid "Cycle video crop"
3964 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
3965
3966 #: src/libvlc-module.c:1161
3967 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3968 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
3969
3970 #: src/libvlc-module.c:1162
3971 msgid "Cycle deinterlace modes"
3972 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
3973
3974 #: src/libvlc-module.c:1163
3975 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3976 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
3977
3978 #: src/libvlc-module.c:1164
3979 msgid "Show interface"
3980 msgstr "Zobraziť rohranie"
3981
3982 #: src/libvlc-module.c:1165
3983 msgid "Raise the interface above all other windows."
3984 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
3985
3986 #: src/libvlc-module.c:1166
3987 msgid "Hide interface"
3988 msgstr "Skryť rozhranie"
3989
3990 #: src/libvlc-module.c:1167
3991 msgid "Lower the interface below all other windows."
3992 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
3993
3994 #: src/libvlc-module.c:1168
3995 msgid "Take video snapshot"
3996 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
3997
3998 #: src/libvlc-module.c:1169
3999 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4000 msgstr ""
4001 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
4002
4003 #: src/libvlc-module.c:1171 modules/access_filter/record.c:53
4004 #: modules/access_filter/record.c:54
4005 msgid "Record"
4006 msgstr "Nahrať"
4007
4008 #: src/libvlc-module.c:1172
4009 msgid "Record access filter start/stop."
4010 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4011
4012 #: src/libvlc-module.c:1173 modules/access_filter/dump.c:51
4013 #: modules/access_filter/dump.c:52
4014 msgid "Dump"
4015 msgstr "Analyzovať"
4016
4017 #: src/libvlc-module.c:1174
4018 msgid "Media dump access filter trigger."
4019 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4020
4021 #: src/libvlc-module.c:1176 src/libvlc-module.c:1177
4022 #: src/video_output/vout_intf.c:216
4023 msgid "Zoom"
4024 msgstr "Priblížiť"
4025
4026 #: src/libvlc-module.c:1179 src/libvlc-module.c:1180
4027 msgid "Un-Zoom"
4028 msgstr "Oddialiť"
4029
4030 #: src/libvlc-module.c:1182 src/libvlc-module.c:1183
4031 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4032 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4033
4034 #: src/libvlc-module.c:1184 src/libvlc-module.c:1185
4035 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4036 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4037
4038 #: src/libvlc-module.c:1187 src/libvlc-module.c:1188
4039 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4040 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1189 src/libvlc-module.c:1190
4043 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4044 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1192 src/libvlc-module.c:1193
4047 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4048 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1194 src/libvlc-module.c:1195
4051 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4052 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4053
4054 #: src/libvlc-module.c:1197 src/libvlc-module.c:1198
4055 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4056 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4057
4058 #: src/libvlc-module.c:1199 src/libvlc-module.c:1200
4059 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4060 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4061
4062 #: src/libvlc-module.c:1204
4063 #, c-format
4064 msgid ""
4065 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
4066 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
4067 "in the playlist.\n"
4068 "The first item specified will be played first.\n"
4069 "\n"
4070 "Options-styles:\n"
4071 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
4072 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4073 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4074 "            and that overrides previous settings.\n"
4075 "\n"
4076 "Stream MRL syntax:\n"
4077 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4078 "option=value ...]\n"
4079 "\n"
4080 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4081 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4082 "\n"
4083 "URL syntax:\n"
4084 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4085 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4086 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4087 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4088 "  screen://                      Screen capture\n"
4089 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4090 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4091 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4092 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4093 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4094 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4095 "certain time\n"
4096 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4097 msgstr ""
4098 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
4099 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
4100 "zaradia do playlistu.\n"
4101 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
4102 "\n"
4103 "Nastavenia štýlov:\n"
4104 "  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
4105 "programu.\n"
4106 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4107 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4108 "            and that overrides previous settings.\n"
4109 "\n"
4110 "Stream MRL syntax:\n"
4111 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4112 "option=value ...]\n"
4113 "\n"
4114 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4115 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4116 "\n"
4117 "URL syntax:\n"
4118 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4119 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4120 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4121 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4122 "  screen://                      Screen capture\n"
4123 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4124 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4125 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4126 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4127 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4128 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4129 "certain time\n"
4130 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4131
4132 #: src/libvlc-module.c:1316 src/video_output/vout_intf.c:425
4133 #: modules/gui/macosx/controls.m:438 modules/gui/macosx/controls.m:876
4134 #: modules/gui/macosx/intf.m:579 modules/gui/macosx/intf.m:634
4135 #: modules/video_output/snapshot.c:76
4136 msgid "Snapshot"
4137 msgstr "Snímka"
4138
4139 #: src/libvlc-module.c:1329
4140 msgid "Window properties"
4141 msgstr "Vlastnosti okna"
4142
4143 #: src/libvlc-module.c:1372
4144 msgid "Subpictures"
4145 msgstr "Sub-obrázky"
4146
4147 #: src/libvlc-module.c:1379 modules/codec/subsdec.c:144
4148 #: modules/demux/subtitle.c:66 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
4149 msgid "Subtitles"
4150 msgstr "Titulky"
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:1396 modules/stream_out/transcode.c:156
4153 msgid "Overlays"
4154 msgstr "Prekryvy/Titulky"
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1404
4157 #, fuzzy
4158 msgid "France"
4159 msgstr "Trance"
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:1406
4162 msgid "Track settings"
4163 msgstr "Nastavenia stopy"
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1428
4166 msgid "Playback control"
4167 msgstr "Kontrola prehrávania"
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:1443
4170 msgid "Default devices"
4171 msgstr "Predvolené zariadenia"
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1452
4174 msgid "Network settings"
4175 msgstr "Nastavenia siete"
4176
4177 #: src/libvlc-module.c:1464
4178 msgid "Socks proxy"
4179 msgstr "Socks proxy"
4180
4181 #: src/libvlc-module.c:1473
4182 msgid "Metadata"
4183 msgstr "Meta-dáta"
4184
4185 #: src/libvlc-module.c:1503
4186 msgid "Decoders"
4187 msgstr "Dekodéry"
4188
4189 #: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/v4l2.c:57
4190 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:283
4191 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
4192 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:378
4193 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
4194 msgid "Input"
4195 msgstr "Vstup"
4196
4197 #: src/libvlc-module.c:1546
4198 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:522
4199 msgid "VLM"
4200 msgstr "VLM"
4201
4202 #: src/libvlc-module.c:1579
4203 msgid "CPU"
4204 msgstr "Procesor (CPU)"
4205
4206 #: src/libvlc-module.c:1601
4207 msgid "Special modules"
4208 msgstr "Špeciálne moduly"
4209
4210 #: src/libvlc-module.c:1608
4211 msgid "Plugins"
4212 msgstr "Prídavné moduly"
4213
4214 #: src/libvlc-module.c:1616
4215 msgid "Performance options"
4216 msgstr "Nastavenia výkonu"
4217
4218 #: src/libvlc-module.c:1767
4219 msgid "Hot keys"
4220 msgstr "Horúce klávesy"
4221
4222 #: src/libvlc-module.c:2082
4223 msgid "Jump sizes"
4224 msgstr "Veľkosti skoku"
4225
4226 #: src/libvlc-module.c:2161
4227 msgid "main program"
4228 msgstr "hlavný program"
4229
4230 #: src/libvlc-module.c:2171
4231 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
4232 msgstr ""
4233 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4234 "advanced)"
4235
4236 #: src/libvlc-module.c:2177
4237 msgid ""
4238 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced)"
4239 msgstr ""
4240 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4241 "kombinovať s parametrom --advanced)"
4242
4243 #: src/libvlc-module.c:2182
4244 msgid "print help for the advanced options"
4245 msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
4246
4247 #: src/libvlc-module.c:2187
4248 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4249 msgstr ""
4250 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
4251 "programu"
4252
4253 #: src/libvlc-module.c:2193
4254 msgid "print a list of available modules"
4255 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4256
4257 #: src/libvlc-module.c:2199
4258 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
4259 msgstr ""
4260 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4261 "parametrom --advanced)"
4262
4263 #: src/libvlc-module.c:2204
4264 msgid "save the current command line options in the config"
4265 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
4266
4267 #: src/libvlc-module.c:2209
4268 msgid "reset the current config to the default values"
4269 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4270
4271 #: src/libvlc-module.c:2214
4272 msgid "use alternate config file"
4273 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4274
4275 #: src/libvlc-module.c:2219
4276 msgid "resets the current plugins cache"
4277 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4278
4279 #: src/libvlc-module.c:2224
4280 msgid "print version information"
4281 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4282
4283 #: src/misc/configuration.c:1181
4284 msgid "boolean"
4285 msgstr "Hodnota boolean"
4286
4287 #: src/misc/configuration.c:1192
4288 msgid "key"
4289 msgstr "kľúč"
4290
4291 #: src/playlist/engine.c:125 src/playlist/engine.c:127
4292 #: src/playlist/loadsave.c:101
4293 msgid "Media Library"
4294 msgstr "Knižnica s médiami"
4295
4296 #: src/playlist/tree.c:59
4297 msgid "Undefined"
4298 msgstr "Nedefinované"
4299
4300 #: src/text/iso-639_def.h:38
4301 msgid "Afar"
4302 msgstr " Afar"
4303
4304 #: src/text/iso-639_def.h:39
4305 msgid "Abkhazian"
4306 msgstr "Abcházsky"
4307
4308 #: src/text/iso-639_def.h:40
4309 msgid "Afrikaans"
4310 msgstr "Africky"
4311
4312 #: src/text/iso-639_def.h:41
4313 msgid "Albanian"
4314 msgstr "Albánsky"
4315
4316 #: src/text/iso-639_def.h:42
4317 msgid "Amharic"
4318 msgstr " Amharic"
4319
4320 #: src/text/iso-639_def.h:43
4321 msgid "Arabic"
4322 msgstr "Arabsky"
4323
4324 #: src/text/iso-639_def.h:44
4325 msgid "Armenian"
4326 msgstr "Arménsky"
4327
4328 #: src/text/iso-639_def.h:45
4329 msgid "Assamese"
4330 msgstr " Assamese"
4331
4332 #: src/text/iso-639_def.h:46
4333 msgid "Avestan"
4334 msgstr " Avestan"
4335
4336 #: src/text/iso-639_def.h:47
4337 msgid "Aymara"
4338 msgstr " Aymara"
4339
4340 #: src/text/iso-639_def.h:48
4341 msgid "Azerbaijani"
4342 msgstr "Azerbajdžansky"
4343
4344 #: src/text/iso-639_def.h:49
4345 msgid "Bashkir"
4346 msgstr " Bashkir"
4347
4348 #: src/text/iso-639_def.h:50
4349 msgid "Basque"
4350 msgstr "Baskicky"
4351
4352 #: src/text/iso-639_def.h:51
4353 msgid "Belarusian"
4354 msgstr "Bielorusky"
4355
4356 #: src/text/iso-639_def.h:52
4357 msgid "Bengali"
4358 msgstr "Bengálsky"
4359
4360 #: src/text/iso-639_def.h:53
4361 msgid "Bihari"
4362 msgstr " Bihari"
4363
4364 #: src/text/iso-639_def.h:54
4365 msgid "Bislama"
4366 msgstr " Bislama"
4367
4368 #: src/text/iso-639_def.h:55
4369 msgid "Bosnian"
4370 msgstr "Bosniansky"
4371
4372 #: src/text/iso-639_def.h:56
4373 msgid "Breton"
4374 msgstr "Bretónsky"
4375
4376 #: src/text/iso-639_def.h:57
4377 msgid "Bulgarian"
4378 msgstr "Bulharsky"
4379
4380 #: src/text/iso-639_def.h:58
4381 msgid "Burmese"
4382 msgstr " Burmese"
4383
4384 #: src/text/iso-639_def.h:60
4385 msgid "Chamorro"
4386 msgstr " Chamorro"
4387
4388 #: src/text/iso-639_def.h:61
4389 msgid "Chechen"
4390 msgstr "Čečensky"
4391
4392 #: src/text/iso-639_def.h:62
4393 msgid "Chinese"
4394 msgstr "Čínsky"
4395
4396 #: src/text/iso-639_def.h:63
4397 msgid "Church Slavic"
4398 msgstr "Church Slavic"
4399
4400 #: src/text/iso-639_def.h:64
4401 msgid "Chuvash"
4402 msgstr " Chuvash"
4403
4404 #: src/text/iso-639_def.h:65
4405 msgid "Cornish"
4406 msgstr " Cornish"
4407
4408 #: src/text/iso-639_def.h:66
4409 msgid "Corsican"
4410 msgstr "Korzicky"
4411
4412 #: src/text/iso-639_def.h:70
4413 msgid "Dzongkha"
4414 msgstr " Dzongkha"
4415
4416 #: src/text/iso-639_def.h:71
4417 msgid "English"
4418 msgstr "Anglicky"
4419
4420 #: src/text/iso-639_def.h:72
4421 msgid "Esperanto"
4422 msgstr "Esperanto"
4423
4424 #: src/text/iso-639_def.h:73
4425 msgid "Estonian"
4426 msgstr "Estónsky"
4427
4428 #: src/text/iso-639_def.h:74
4429 msgid "Faroese"
4430 msgstr " Faroese"
4431
4432 #: src/text/iso-639_def.h:75
4433 msgid "Fijian"
4434 msgstr " Fijian"
4435
4436 #: src/text/iso-639_def.h:76
4437 msgid "Finnish"
4438 msgstr "Fínsky"
4439
4440 #: src/text/iso-639_def.h:78
4441 msgid "Frisian"
4442 msgstr "Frízsky"
4443
4444 #: src/text/iso-639_def.h:81
4445 msgid "Gaelic (Scots)"
4446 msgstr "Škótsky"
4447
4448 #: src/text/iso-639_def.h:82
4449 msgid "Irish"
4450 msgstr "Írsky"
4451
4452 #: src/text/iso-639_def.h:83
4453 msgid "Gallegan"
4454 msgstr " Gallegan"
4455
4456 #: src/text/iso-639_def.h:84
4457 msgid "Manx"
4458 msgstr " Manx"
4459
4460 #: src/text/iso-639_def.h:85
4461 msgid "Greek, Modern ()"
4462 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
4463
4464 #: src/text/iso-639_def.h:86
4465 msgid "Guarani"
4466 msgstr " Guarani"
4467
4468 #: src/text/iso-639_def.h:87
4469 msgid "Gujarati"
4470 msgstr " Gujarati"
4471
4472 #: src/text/iso-639_def.h:89
4473 msgid "Herero"
4474 msgstr " Herero"
4475
4476 #: src/text/iso-639_def.h:90
4477 msgid "Hindi"
4478 msgstr " Hindi"
4479
4480 #: src/text/iso-639_def.h:91
4481 msgid "Hiri Motu"
4482 msgstr " Hiri Motu"
4483
4484 #: src/text/iso-639_def.h:93
4485 msgid "Icelandic"
4486 msgstr "Islandsky"
4487
4488 #: src/text/iso-639_def.h:94
4489 msgid "Inuktitut"
4490 msgstr " Inuktitut"
4491
4492 #: src/text/iso-639_def.h:95
4493 msgid "Interlingue"
4494 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4495
4496 #: src/text/iso-639_def.h:96
4497 msgid "Interlingua"
4498 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4499
4500 #: src/text/iso-639_def.h:97
4501 msgid "Indonesian"
4502 msgstr "Indonézsky"
4503
4504 #: src/text/iso-639_def.h:98
4505 msgid "Inupiaq"
4506 msgstr " Inupiaq"
4507
4508 #: src/text/iso-639_def.h:100
4509 msgid "Javanese"
4510 msgstr " Javanese"
4511
4512 #: src/text/iso-639_def.h:102
4513 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4514 msgstr " Kalaallisut (Greenlandic)"
4515
4516 #: src/text/iso-639_def.h:103
4517 msgid "Kannada"
4518 msgstr "Kannada"
4519
4520 #: src/text/iso-639_def.h:104
4521 msgid "Kashmiri"
4522 msgstr " Kashmiri"
4523
4524 #: src/text/iso-639_def.h:105
4525 msgid "Kazakh"
4526 msgstr "Kazašsky"
4527
4528 #: src/text/iso-639_def.h:106
4529 msgid "Khmer"
4530 msgstr " kmérov"
4531
4532 #: src/text/iso-639_def.h:107
4533 msgid "Kikuyu"
4534 msgstr " Kikuyu"
4535
4536 #: src/text/iso-639_def.h:108
4537 msgid "Kinyarwanda"
4538 msgstr " Kinyarwanda"
4539
4540 #: src/text/iso-639_def.h:109
4541 msgid "Kirghiz"
4542 msgstr "Kirgizsky"
4543
4544 #: src/text/iso-639_def.h:110
4545 msgid "Komi"
4546 msgstr " Komi"
4547
4548 #: src/text/iso-639_def.h:112
4549 msgid "Kuanyama"
4550 msgstr " Kuanyama"
4551
4552 #: src/text/iso-639_def.h:113
4553 msgid "Kurdish"
4554 msgstr "Kurdsky"
4555
4556 #: src/text/iso-639_def.h:114
4557 msgid "Lao"
4558 msgstr " Lao"
4559
4560 #: src/text/iso-639_def.h:115
4561 msgid "Latin"
4562 msgstr "Latinsky"
4563
4564 #: src/text/iso-639_def.h:116
4565 msgid "Latvian"
4566 msgstr "Lotyšsky"
4567
4568 #: src/text/iso-639_def.h:117
4569 msgid "Lingala"
4570 msgstr " Lingala"
4571
4572 #: src/text/iso-639_def.h:118
4573 msgid "Lithuanian"
4574 msgstr "Litovsky"
4575
4576 #: src/text/iso-639_def.h:119
4577 msgid "Letzeburgesch"
4578 msgstr "Luxembursky"
4579
4580 #: src/text/iso-639_def.h:120
4581 msgid "Macedonian"
4582 msgstr "Macedónsky"
4583
4584 #: src/text/iso-639_def.h:121
4585 msgid "Marshall"
4586 msgstr " Marshall"
4587
4588 #: src/text/iso-639_def.h:122
4589 msgid "Malayalam"
4590 msgstr " Malayalam"
4591
4592 #: src/text/iso-639_def.h:123
4593 msgid "Maori"
4594 msgstr "Maori"
4595
4596 #: src/text/iso-639_def.h:124
4597 msgid "Marathi"
4598 msgstr " Marathi"
4599
4600 #: src/text/iso-639_def.h:126
4601 msgid "Malagasy"
4602 msgstr " Malagasy"
4603
4604 #: src/text/iso-639_def.h:127
4605 msgid "Maltese"
4606 msgstr " Maltese"
4607
4608 #: src/text/iso-639_def.h:128
4609 msgid "Moldavian"
4610 msgstr "Moldavsky"
4611
4612 #: src/text/iso-639_def.h:129
4613 msgid "Mongolian"
4614 msgstr "Mongolsky"
4615
4616 #: src/text/iso-639_def.h:130
4617 msgid "Nauru"
4618 msgstr "Nauru"
4619
4620 #: src/text/iso-639_def.h:131
4621 msgid "Navajo"
4622 msgstr "Navajo"
4623
4624 #: src/text/iso-639_def.h:132
4625 msgid "Ndebele, South"
4626 msgstr " Ndebele, juh"
4627
4628 #: src/text/iso-639_def.h:133
4629 msgid "Ndebele, North"
4630 msgstr " Ndebele, sever"
4631
4632 #: src/text/iso-639_def.h:134
4633 msgid "Ndonga"
4634 msgstr " Ndonga"
4635
4636 #: src/text/iso-639_def.h:135
4637 msgid "Nepali"
4638 msgstr "Nepálsky"
4639
4640 #: src/text/iso-639_def.h:136
4641 msgid "Norwegian"
4642 msgstr "Nórsky"
4643
4644 #: src/text/iso-639_def.h:137
4645 msgid "Norwegian Nynorsk"
4646 msgstr "Nórsky (sever)"
4647
4648 #: src/text/iso-639_def.h:138
4649 msgid "Norwegian Bokmaal"
4650 msgstr "Nórsky (juh)"
4651
4652 #: src/text/iso-639_def.h:139
4653 msgid "Chichewa; Nyanja"
4654 msgstr " Chichewa; Nyanja"
4655
4656 #: src/text/iso-639_def.h:140
4657 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
4658 msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
4659
4660 #: src/text/iso-639_def.h:141
4661 msgid "Oriya"
4662 msgstr " Oriya"
4663
4664 #: src/text/iso-639_def.h:142
4665 msgid "Oromo"
4666 msgstr " Oromo"
4667
4668 #: src/text/iso-639_def.h:144
4669 msgid "Ossetian; Ossetic"
4670 msgstr "Osetsky"
4671
4672 #: src/text/iso-639_def.h:145
4673 msgid "Panjabi"
4674 msgstr "Panjabi"
4675
4676 #: src/text/iso-639_def.h:146
4677 msgid "Persian"
4678 msgstr "Perzsky"
4679
4680 #: src/text/iso-639_def.h:147
4681 msgid "Pali"
4682 msgstr " Pali"
4683
4684 #: src/text/iso-639_def.h:148
4685 msgid "Polish"
4686 msgstr "Poľsky"
4687
4688 #: src/text/iso-639_def.h:149
4689 msgid "Portuguese"
4690 msgstr "Portugalsky"
4691
4692 #: src/text/iso-639_def.h:150
4693 msgid "Pushto"
4694 msgstr " Pushto"
4695
4696 #: src/text/iso-639_def.h:151
4697 msgid "Quechua"
4698 msgstr " Quechua"
4699
4700 #: src/text/iso-639_def.h:152
4701 msgid "Raeto-Romance"
4702 msgstr "Rétorománsky"
4703
4704 #: src/text/iso-639_def.h:154
4705 msgid "Rundi"
4706 msgstr " Rundi"
4707
4708 #: src/text/iso-639_def.h:156
4709 msgid "Sango"
4710 msgstr " Sango"
4711
4712 #: src/text/iso-639_def.h:157
4713 msgid "Sanskrit"
4714 msgstr "Sanskrit"
4715
4716 #: src/text/iso-639_def.h:158
4717 msgid "Serbian"
4718 msgstr "Srbsky"
4719
4720 #: src/text/iso-639_def.h:159
4721 msgid "Croatian"
4722 msgstr "Chorvátsky"
4723
4724 #: src/text/iso-639_def.h:160
4725 msgid "Sinhalese"
4726 msgstr "Sinhalese"
4727
4728 #: src/text/iso-639_def.h:163
4729 msgid "Northern Sami"
4730 msgstr "Severná Samoa"
4731
4732 #: src/text/iso-639_def.h:164
4733 msgid "Samoan"
4734 msgstr "Samoa"
4735
4736 #: src/text/iso-639_def.h:165
4737 msgid "Shona"
4738 msgstr "Shona"
4739
4740 #: src/text/iso-639_def.h:166
4741 msgid "Sindhi"
4742 msgstr "Sindhi"
4743
4744 #: src/text/iso-639_def.h:167
4745 msgid "Somali"
4746 msgstr "Somali"
4747
4748 #: src/text/iso-639_def.h:168
4749 msgid "Sotho, Southern"
4750 msgstr "Sotho, južné"
4751
4752 #: src/text/iso-639_def.h:170
4753 msgid "Sardinian"
4754 msgstr "Sardínia"
4755
4756 #: src/text/iso-639_def.h:171
4757 msgid "Swati"
4758 msgstr "Swati"
4759
4760 #: src/text/iso-639_def.h:172
4761 msgid "Sundanese"
4762 msgstr "Sudánsky"
4763
4764 #: src/text/iso-639_def.h:173
4765 msgid "Swahili"
4766 msgstr "Swahilsky"
4767
4768 #: src/text/iso-639_def.h:175
4769 msgid "Tahitian"
4770 msgstr "Tahitsky"
4771
4772 #: src/text/iso-639_def.h:176
4773 msgid "Tamil"
4774 msgstr "Tamilsky"
4775
4776 #: src/text/iso-639_def.h:177
4777 msgid "Tatar"
4778 msgstr "Tatársky"
4779
4780 #: src/text/iso-639_def.h:178
4781 msgid "Telugu"
4782 msgstr "Telugu"
4783
4784 #: src/text/iso-639_def.h:179
4785 msgid "Tajik"
4786 msgstr "Tajik"
4787
4788 #: src/text/iso-639_def.h:180
4789 msgid "Tagalog"
4790 msgstr "Tagalog"
4791
4792 #: src/text/iso-639_def.h:181
4793 msgid "Thai"
4794 msgstr "Thajsky"
4795
4796 #: src/text/iso-639_def.h:182
4797 msgid "Tibetan"
4798 msgstr "Tibetsky"
4799
4800 #: src/text/iso-639_def.h:183
4801 msgid "Tigrinya"
4802 msgstr "Tigrinya"
4803
4804 #: src/text/iso-639_def.h:184
4805 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
4806 msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
4807
4808 #: src/text/iso-639_def.h:185
4809 msgid "Tswana"
4810 msgstr "Tswana"
4811
4812 #: src/text/iso-639_def.h:186
4813 msgid "Tsonga"
4814 msgstr "Tsonga"
4815
4816 #: src/text/iso-639_def.h:188
4817 msgid "Turkmen"
4818 msgstr "Turkménsky"
4819
4820 #: src/text/iso-639_def.h:189
4821 msgid "Twi"
4822 msgstr "Twi"
4823
4824 #: src/text/iso-639_def.h:190
4825 msgid "Uighur"
4826 msgstr "Uighur"
4827
4828 #: src/text/iso-639_def.h:191
4829 msgid "Ukrainian"
4830 msgstr "Ukrajinsky"
4831
4832 #: src/text/iso-639_def.h:192
4833 msgid "Urdu"
4834 msgstr "Urdu"
4835
4836 #: src/text/iso-639_def.h:193
4837 msgid "Uzbek"
4838 msgstr "Uzbecky"
4839
4840 #: src/text/iso-639_def.h:194
4841 msgid "Vietnamese"
4842 msgstr "Vietnamsky"
4843
4844 #: src/text/iso-639_def.h:195
4845 msgid "Volapuk"
4846 msgstr "Volapuk"
4847
4848 #: src/text/iso-639_def.h:196
4849 msgid "Welsh"
4850 msgstr "Welsh"
4851
4852 #: src/text/iso-639_def.h:197
4853 msgid "Wolof"
4854 msgstr "Wolof"
4855
4856 #: src/text/iso-639_def.h:198
4857 msgid "Xhosa"
4858 msgstr "Xhosa"
4859
4860 #: src/text/iso-639_def.h:199
4861 msgid "Yiddish"
4862 msgstr "Jidiš"
4863
4864 #: src/text/iso-639_def.h:200
4865 msgid "Yoruba"
4866 msgstr "Yoruba"
4867
4868 #: src/text/iso-639_def.h:201
4869 msgid "Zhuang"
4870 msgstr "Zhuang"
4871
4872 #: src/text/iso-639_def.h:202
4873 msgid "Zulu"
4874 msgstr "Zulu"
4875
4876 #: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:980
4877 msgid "Unknown"
4878 msgstr "Neznámy"
4879
4880 #: src/video_output/video_output.c:403 modules/gui/macosx/intf.m:590
4881 #: modules/gui/macosx/intf.m:591 modules/video_filter/deinterlace.c:122
4882 msgid "Deinterlace"
4883 msgstr "Rozkladať"
4884
4885 #: src/video_output/video_output.c:407 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4886 msgid "Discard"
4887 msgstr "Vyraďovať"
4888
4889 #: src/video_output/video_output.c:409 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4890 msgid "Blend"
4891 msgstr "Premiešavať"
4892
4893 #: src/video_output/video_output.c:411 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4894 msgid "Mean"
4895 msgstr "Stredná úroveň"
4896
4897 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4898 msgid "Bob"
4899 msgstr "Bob"
4900
4901 #: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4902 msgid "Linear"
4903 msgstr "Lineárne rozkladanie"
4904
4905 #: src/video_output/vout_intf.c:228
4906 msgid "1:4 Quarter"
4907 msgstr "1:4 (štvrtina)"
4908
4909 #: src/video_output/vout_intf.c:230
4910 msgid "1:2 Half"
4911 msgstr "1:2 (polovica)"
4912
4913 #: src/video_output/vout_intf.c:232
4914 msgid "1:1 Original"
4915 msgstr "1:1 (Originál)"
4916
4917 #: src/video_output/vout_intf.c:234
4918 msgid "2:1 Double"
4919 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
4920
4921 #: src/video_output/vout_intf.c:261 modules/gui/macosx/intf.m:584
4922 #: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/video_filter/crop.c:102
4923 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:130
4924 msgid "Crop"
4925 msgstr "Vystrihnúť"
4926
4927 #: src/video_output/vout_intf.c:348 modules/gui/macosx/intf.m:582
4928 #: modules/gui/macosx/intf.m:583
4929 msgid "Aspect-ratio"
4930 msgstr "Stranový pomer"
4931
4932 #: modules/access/cdda/access.c:294
4933 #, fuzzy
4934 msgid "CD reading failed"
4935 msgstr "poškodený zvuk"
4936
4937 #: modules/access/cdda/access.c:295
4938 #, c-format
4939 msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
4940 msgstr ""
4941
4942 #: modules/access/cdda.c:60 modules/access/dshow/dshow.cpp:93
4943 #: modules/access/dvb/access.c:73 modules/access/dv.c:68
4944 #: modules/access/dvdnav.c:67 modules/access/dvdread.c:64
4945 #: modules/access/fake.c:41 modules/access/file.c:79 modules/access/ftp.c:54
4946 #: modules/access/gnomevfs.c:45 modules/access/http.c:56
4947 #: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr.c:47
4948 #: modules/access/screen/screen.c:36 modules/access/smb.c:61
4949 #: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:41 modules/access/v4l.c:76
4950 #: modules/access/vcd/vcd.c:41
4951 msgid "Caching value in ms"
4952 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
4953
4954 #: modules/access/cdda.c:62
4955 msgid ""
4956 "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
4957 "milliseconds."
4958 msgstr ""
4959 "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
4960
4961 #: modules/access/cdda.c:66 modules/gui/macosx/open.m:178
4962 #: modules/gui/macosx/open.m:509 modules/gui/macosx/open.m:600
4963 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:697
4964 msgid "Audio CD"
4965 msgstr "Audio CD"
4966
4967 #: modules/access/cdda.c:67
4968 msgid "Audio CD input"
4969 msgstr "Vstup Audio CD"
4970
4971 #: modules/access/cdda.c:73
4972 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
4973 msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
4974
4975 #: modules/access/cdda.c:85
4976 msgid "CDDB Server"
4977 msgstr "CDDB Server"
4978
4979 #: modules/access/cdda.c:85
4980 msgid "Address of the CDDB server to use."
4981 msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
4982
4983 #: modules/access/cdda.c:88
4984 msgid "CDDB port"
4985 msgstr "port CDDB"
4986
4987 #: modules/access/cdda.c:88
4988 msgid "CDDB Server port to use."
4989 msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
4990
4991 #: modules/access/cdda.c:451
4992 msgid "Audio CD - Track "
4993 msgstr "Audio CD - Stopa"
4994
4995 #: modules/access/cdda.c:468
4996 #, c-format
4997 msgid "Audio CD - Track %i"
4998 msgstr "Audio CD - Stopa %i"
4999
5000 #: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:80
5001 #: modules/codec/x264.c:321 modules/codec/x264.c:327 modules/codec/x264.c:332
5002 msgid "none"
5003 msgstr "žiaden"
5004
5005 #: modules/access/cdda/cdda.c:42
5006 msgid "overlap"
5007 msgstr "prekrývanie"
5008
5009 #: modules/access/cdda/cdda.c:43
5010 msgid "full"
5011 msgstr "plné"
5012
5013 #: modules/access/cdda/cdda.c:47
5014 msgid ""
5015 "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
5016 "meta info          1\n"
5017 "events             2\n"
5018 "MRL                4\n"
5019 "external call      8\n"
5020 "all calls (0x10)  16\n"
5021 "LSN       (0x20)  32\n"
5022 "seek      (0x40)  64\n"
5023 "libcdio   (0x80) 128\n"
5024 "libcddb  (0x100) 256\n"
5025 msgstr ""
5026 "Táto hodnota (ak je zobrazená binárne), môže slúžiť ako maska pre ladenie\n"
5027 "meta info          1\n"
5028 "udalosti             2\n"
5029 "MRL                4\n"
5030 "externé volanie      8\n"
5031 "všetky volania (0x10)  16\n"
5032 "LSN       (0x20)  32\n"
5033 "vyhľadávať      (0x40)  64\n"
5034 "libcdio   (0x80) 128\n"
5035 "libcddb  (0x100) 256\n"
5036
5037 #: modules/access/cdda/cdda.c:59
5038 msgid ""
5039 "Caching value for CDDA streams. This value should be set in millisecond "
5040 "units."
5041 msgstr ""
5042 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
5043 "milisekundách."
5044
5045 #: modules/access/cdda/cdda.c:63
5046 msgid ""
5047 "How many CD blocks to get on a single CD read. Generally on newer/faster "
5048 "CDs, this increases throughput at the expense of a little more memory usage "
5049 "and initial delay. SCSI-MMC limitations generally don't allow for more than "
5050 "25 blocks per access."
5051 msgstr ""
5052 "Určuje, koľko blokov sa načíta z CD na jeden raz. Vo všeobecnosti platí, že "
5053 "na novších/rýchlejších CD, zvýši táto funkcia priechodnosť dát, pri čítaní "
5054 "sa spotrebuje menej pamäte a skráti sa čas načítavania. Maximálne je však "
5055 "(kvôli obmedzeniu v štandarde SCSI-MMC) možné, načítať len 25 blokov naraz. "
5056
5057 #: modules/access/cdda/cdda.c:69
5058 msgid ""
5059 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
5060 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
5061 "   %a : The artist (for the album)\n"
5062 "   %A : The album information\n"
5063 "   %C : Category\n"
5064 "   %e : The extended data (for a track)\n"
5065 "   %I : CDDB disk ID\n"
5066 "   %G : Genre\n"
5067 "   %M : The current MRL\n"
5068 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
5069 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
5070 "   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
5071 "   %T : The track number\n"
5072 "   %s : Number of seconds in this track\n"
5073 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
5074 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
5075 "   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
5076 "   %% : a % \n"
5077 msgstr ""
5078 "Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
5079 "Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé identifikátory "
5080 "sú: \n"
5081 "  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
5082 "%A : Informácia o albume\n"
5083 "   %C : Kategória\n"
5084 "   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
5085 "   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
5086 "   %G : Žáner\n"
5087 "   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
5088 "   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
5089 "   %n : Počet stôp na disku\n"
5090 "   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
5091 "   %T : Číslo stopy\n"
5092 "   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
5093 "   %S : Počet sekúnd na CD\n"
5094 "   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
5095 "   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
5096 "   %% : a % \n"
5097
5098 #: modules/access/cdda/cdda.c:89
5099 msgid ""
5100 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
5101 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
5102 "   %M : The current MRL\n"
5103 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
5104 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
5105 "   %T : The track number\n"
5106 "   %s : Number of seconds in this track\n"
5107 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
5108 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
5109 "   %% : a % \n"
5110 msgstr ""
5111 "Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
5112 "Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé identifikátory "
5113 "sú: \n"
5114 "  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
5115 "%A : Informácia o albume\n"
5116 "   %C : Kategória\n"
5117 "   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
5118 "   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
5119 "   %G : Žáner\n"
5120 "   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
5121 "   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
5122 "   %n : Počet stôp na disku\n"
5123 "   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
5124 "   %T : Číslo stopy\n"
5125 "   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
5126 "   %S : Počet sekúnd na CD\n"
5127 "   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
5128 "   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
5129 "   %% : a % \n"
5130
5131 #: modules/access/cdda/cdda.c:100
5132 msgid "Enable CD paranoia?"
5133 msgstr "Zapnúť korekciu CD - Paranoia?"
5134
5135 #: modules/access/cdda/cdda.c:102
5136 msgid ""
5137 "Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
5138 "none: no paranoia - fastest.\n"
5139 "overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
5140 "full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
5141 msgstr ""
5142 "Vyberte si, či chcete aktivovať korekciu chýb CD, ktorá sa nazýva aj "
5143 "Paranoia. \n"
5144 "žiadna: bez korekcie (prehrávanie bude rýchlejšie). \n"
5145 "prekrývať: detekovať iba prekrývanie stôp (neodporúčame!. ) \n"
5146 "úplná korekcia: budú sa korigovať všetky nájdené chyby (prehrávanie sa však "
5147 "môže spomaliť). \n"
5148
5149 #: modules/access/cdda/cdda.c:112
5150 msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
5151 msgstr "cddax://[zariadenie-alebo-súbor][@[T]stopa]"
5152
5153 #: modules/access/cdda/cdda.c:113
5154 msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
5155 msgstr "Vstup Compact Disc Digital Audio (CD-DA)"
5156
5157 #: modules/access/cdda/cdda.c:115
5158 msgid "Audio Compact Disc"
5159 msgstr "Audio-kompaktný disk"
5160
5161 #: modules/access/cdda/cdda.c:124
5162 msgid "Additional debug"
5163 msgstr "Dodatočné ladenie"
5164
5165 #: modules/access/cdda/cdda.c:129
5166 msgid "Caching value in microseconds"
5167 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte v mikrosekundách"
5168
5169 #: modules/access/cdda/cdda.c:134
5170 msgid "Number of blocks per CD read"
5171 msgstr "Počet blokov na jedno čítanie CD"
5172
5173 #: modules/access/cdda/cdda.c:139
5174 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
5175 msgstr ""
5176 "Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak nie sú dostupné údaje "
5177 "z CDDB databázy)"
5178
5179 #: modules/access/cdda/cdda.c:144
5180 msgid "Use CD audio controls and output?"
5181 msgstr "Používať ovládacie prvky a výstup na CD mechanike?"
5182
5183 #: modules/access/cdda/cdda.c:145
5184 msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
5185 msgstr ""
5186 "Ak aktivujete túto voľbu, budete môcť používať aj ovládacie prvky a výstup - "
5187 "jack -, ktoré sa nachádzajú na prednom paneli Vašej mechaniky."
5188
5189 #: modules/access/cdda/cdda.c:150
5190 msgid "Do CD-Text lookups?"
5191 msgstr "Vyhľadávať CD-text?"
5192
5193 #: modules/access/cdda/cdda.c:151
5194 msgid "If set, get CD-Text information"
5195 msgstr ""
5196 "Ak si zvolíte túto voľbu, na CD sa budú vyhľadávať aj textové informácie."
5197
5198 #: modules/access/cdda/cdda.c:160
5199 msgid "Use Navigation-style playback?"
5200 msgstr "Použiť prehrávanie v navigačnom štýle?"
5201
5202 #: modules/access/cdda/cdda.c:161
5203 msgid "Tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
5204 msgstr ""
5205 "Stopy sa vyhľadávajú najskôr podľa Navigácie, potom podľa záznamov v "
5206 "playliste."
5207
5208 #: modules/access/cdda/cdda.c:174
5209 msgid "CDDB"
5210 msgstr "CDDB"
5211
5212 #: modules/access/cdda/cdda.c:177
5213 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
5214 msgstr ""
5215 "Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak údaje pochádzajú z "
5216 "CDDB databázy)"
5217
5218 #: modules/access/cdda/cdda.c:181
5219 msgid "CDDB lookups"
5220 msgstr "Vyhľadávania v databáze CDDB"
5221
5222 #: modules/access/cdda/cdda.c:182
5223 msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
5224 msgstr ""
5225 "Ak je táto voľba aktivovaná, budú sa informácie o skladbe vyhľadávať pomocou "
5226 "CDDB protokolu"
5227
5228 #: modules/access/cdda/cdda.c:187
5229 msgid "CDDB server"
5230 msgstr "CDDB server"
5231
5232 #: modules/access/cdda/cdda.c:188
5233 msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
5234 msgstr "Kontaktovať tento CDDB server"
5235
5236 #: modules/access/cdda/cdda.c:192
5237 msgid "CDDB server port"
5238 msgstr "Port servera CDDB"
5239
5240 #: modules/access/cdda/cdda.c:193
5