Fix a bunch of errors in PO files (fuzzy file description, xgettext warnings and...
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-03-11 12:52+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2006-11-26 14:32+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_config_cat.h:36
18 msgid "VLC preferences"
19 msgstr "Nastavenia programu VLC"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:38
22 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 msgstr ""
24 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
25 "\"."
26
27 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
28 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
29 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
30 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
31 msgid "General"
32 msgstr "Všeobecné"
33
34 #: include/vlc_config_cat.h:43 modules/misc/dummy/dummy.c:65
35 msgid "Interface"
36 msgstr "Rozhranie"
37
38 #: include/vlc_config_cat.h:44
39 msgid "Settings for VLC's interfaces"
40 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
41
42 #: include/vlc_config_cat.h:46
43 msgid "General interface settings"
44 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:48
47 msgid "Main interfaces"
48 msgstr "Hlavné rozhrania"
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:49
51 msgid "Settings for the main interface"
52 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
53
54 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
55 msgid "Control interfaces"
56 msgstr "Ovládanie rozhraní"
57
58 #: include/vlc_config_cat.h:52
59 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
60 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
61
62 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
63 msgid "Hotkeys settings"
64 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
65
66 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1608
67 #: src/libvlc-module.c:1262 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
68 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:577
69 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
70 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
71 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
72 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
73 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
74 msgid "Audio"
75 msgstr "Zvuk"
76
77 #: include/vlc_config_cat.h:59
78 msgid "Audio settings"
79 msgstr "Nastavenia zvuku"
80
81 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
82 msgid "General audio settings"
83 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
86 #: src/video_output/video_output.c:429
87 msgid "Filters"
88 msgstr "Filtre"
89
90 #: include/vlc_config_cat.h:66
91 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
92 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
95 #: modules/gui/macosx/intf.m:587 modules/gui/macosx/intf.m:588
96 msgid "Visualizations"
97 msgstr "Vizualizácie"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
100 msgid "Audio visualizations"
101 msgstr "Vizualizácie zvuku"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
104 msgid "Output modules"
105 msgstr "Výstupné moduly"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:73
108 msgid "These are general settings for audio output modules."
109 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1608
112 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
113 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
114 msgid "Miscellaneous"
115 msgstr "Rôzne"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:76
118 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
119 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1636
122 #: src/libvlc-module.c:1297 modules/gui/macosx/extended.m:79
123 #: modules/gui/macosx/intf.m:590 modules/gui/macosx/output.m:160
124 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
125 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
126 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
127 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
128 #: modules/stream_out/transcode.c:202
129 msgid "Video"
130 msgstr "Video"
131
132 #: include/vlc_config_cat.h:80
133 msgid "Video settings"
134 msgstr "Nastavenia videa"
135
136 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
137 msgid "General video settings"
138 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:87
141 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
142 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
143
144 #: include/vlc_config_cat.h:91
145 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
146 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
147
148 #: include/vlc_config_cat.h:93
149 msgid "Subtitles/OSD"
150 msgstr "Titulky/OSD"
151
152 #: include/vlc_config_cat.h:94
153 msgid ""
154 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
155 "subpictures\"."
156 msgstr ""
157 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
158 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:103
161 msgid "Input / Codecs"
162 msgstr "Vstup / Kodeky"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:104
165 msgid ""
166 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
167 "VLC. Encoder settings can also be found here."
168 msgstr ""
169 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
170 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:107
173 msgid "Access modules"
174 msgstr "Prístupové moduly"
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:109
177 msgid ""
178 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
179 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
180 msgstr ""
181 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
182 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
183 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:113
186 msgid "Access filters"
187 msgstr "Prístupové filtre"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:115
190 msgid ""
191 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
192 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
193 "you are doing."
194 msgstr ""
195 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
196 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
197 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:119
200 msgid "Demuxers"
201 msgstr "Demuxéry"
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:120
204 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
205 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:122
208 msgid "Video codecs"
209 msgstr "Video kodeky"
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:123
212 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
213 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:125
216 msgid "Audio codecs"
217 msgstr "Audio kodeky"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:126
220 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
221 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:128
224 msgid "Other codecs"
225 msgstr "Iné kodeky"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:129
228 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
229 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:132
232 msgid "General input settings. Use with care."
233 msgstr ""
234 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1536
237 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
238 msgid "Stream output"
239 msgstr "Výstupný tok"
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:137
242 msgid ""
243 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
244 "incoming streams.\n"
245 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
246 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
247 "RTSP).\n"
248 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
249 "duplicating...)."
250 msgstr ""
251 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
252 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
253 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
254 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
255 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
256 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
257
258 #: include/vlc_config_cat.h:145
259 msgid "General stream output settings"
260 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:147
263 msgid "Muxers"
264 msgstr "Muxéry"
265
266 #: include/vlc_config_cat.h:149
267 msgid ""
268 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
269 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
270 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
271 "You can also set default parameters for each muxer."
272 msgstr ""
273 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
274 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
275 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
276 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
277 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:155
280 msgid "Access output"
281 msgstr "Access output"
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:157
284 msgid ""
285 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
286 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
287 "should probably not do that.\n"
288 "You can also set default parameters for each access output."
289 msgstr ""
290 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
291 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
292 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
293 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
294 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
295
296 #: include/vlc_config_cat.h:162
297 msgid "Packetizers"
298 msgstr "Paketizéry"
299
300 #: include/vlc_config_cat.h:164
301 msgid ""
302 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
303 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
304 "not do that.\n"
305 "You can also set default parameters for each packetizer."
306 msgstr ""
307 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
308 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
309 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
310 "vynucovať. \n"
311 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
312
313 #: include/vlc_config_cat.h:170
314 msgid "Sout stream"
315 msgstr "Sout stream"
316
317 #: include/vlc_config_cat.h:171
318 msgid ""
319 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
320 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
321 "for each sout stream module here."
322 msgstr ""
323 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
324 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
325 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
326 "modul. "
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:122
329 msgid "SAP"
330 msgstr "SAP"
331
332 #: include/vlc_config_cat.h:178
333 msgid ""
334 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
335 "multicast UDP or RTP."
336 msgstr ""
337 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
338 "protokolu UDP alebo RTP."
339
340 #: include/vlc_config_cat.h:181
341 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
342 msgid "VOD"
343 msgstr "VOD"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:182
346 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
347 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
348
349 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1672
350 #: src/playlist/engine.c:107 src/playlist/engine.c:109
351 #: modules/demux/playlist/playlist.c:56 modules/demux/playlist/playlist.c:57
352 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
353 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:522
354 #: modules/gui/macosx/intf.m:620 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
355 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
356 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
357 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
358 msgid "Playlist"
359 msgstr "Playlist"
360
361 #: include/vlc_config_cat.h:187
362 msgid ""
363 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
364 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
365 msgstr ""
366 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
367 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
368
369 #: include/vlc_config_cat.h:191
370 msgid "General playlist behaviour"
371 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:427
374 msgid "Services discovery"
375 msgstr "Zisťovacie moduly"
376
377 #: include/vlc_config_cat.h:193
378 msgid ""
379 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
380 "playlist."
381 msgstr ""
382 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
383 "položiek do playlistu."
384
385 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1497
386 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
387 msgid "Advanced"
388 msgstr "Pokročilé"
389
390 #: include/vlc_config_cat.h:198
391 msgid "Advanced settings. Use with care."
392 msgstr ""
393 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:200
396 msgid "CPU features"
397 msgstr "Vlastnosti procesora"
398
399 #: include/vlc_config_cat.h:201
400 msgid ""
401 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
402 "not change these settings."
403 msgstr ""
404 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
405 "prípadov to však nie je potrebné."
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:204
408 msgid "Advanced settings"
409 msgstr "Pokročilé nastavenia"
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:205
412 msgid "Other advanced settings"
413 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
414
415 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
416 #: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
417 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
418 msgid "Network"
419 msgstr "Sieť"
420
421 #: include/vlc_config_cat.h:208
422 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
423 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:213
426 msgid "Chroma modules settings"
427 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
428
429 #: include/vlc_config_cat.h:214
430 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
431 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
432
433 #: include/vlc_config_cat.h:216
434 msgid "Packetizer modules settings"
435 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
436
437 #: include/vlc_config_cat.h:220
438 msgid "Encoders settings"
439 msgstr "Nastavenia enkodérov"
440
441 #: include/vlc_config_cat.h:222
442 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
443 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
444
445 #: include/vlc_config_cat.h:225
446 msgid "Dialog providers settings"
447 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
448
449 #: include/vlc_config_cat.h:227
450 msgid "Dialog providers can be configured here."
451 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
452
453 #: include/vlc_config_cat.h:229
454 msgid "Subtitle demuxer settings"
455 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
456
457 #: include/vlc_config_cat.h:231
458 msgid ""
459 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
460 "example by setting the subtitles type or file name."
461 msgstr ""
462 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
463 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
464
465 #: include/vlc_config_cat.h:238
466 msgid "No help available"
467 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
468
469 #: include/vlc_config_cat.h:239
470 msgid "There is no help available for these modules."
471 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
472
473 #: include/vlc_interface.h:146
474 msgid ""
475 "\n"
476 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
477 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
478 msgstr ""
479 "\n"
480 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
481 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
482 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
483
484 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
485 msgid "Quick &Open File..."
486 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
487
488 #: include/vlc_intf_strings.h:34
489 #, fuzzy
490 msgid "&Advanced Open..."
491 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
492
493 #: include/vlc_intf_strings.h:35
494 #, fuzzy
495 msgid "Open &Directory..."
496 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:37
499 #, fuzzy
500 msgid "Select one or more files to open"
501 msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:51
504 #, fuzzy
505 msgid "Information..."
506 msgstr "Informácia"
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:42
509 #, fuzzy
510 msgid "Messages..."
511 msgstr "&Hlásenia programu..."
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:43
514 #, fuzzy
515 msgid "Extended settings..."
516 msgstr "Nastavenia enkodérov"
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:45
519 #, fuzzy
520 msgid "About VLC media player..."
521 msgstr "O programe VLC media player"
522
523 #: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
524 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:95 modules/gui/macosx/intf.m:515
525 #: modules/gui/macosx/intf.m:558 modules/gui/macosx/intf.m:637
526 #: modules/gui/macosx/intf.m:644 modules/gui/macosx/intf.m:1498
527 #: modules/gui/macosx/intf.m:1499 modules/gui/macosx/intf.m:1500
528 #: modules/gui/macosx/intf.m:1501 modules/gui/macosx/playlist.m:419
529 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
530 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
531 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
532 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
533 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
534 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1238
535 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
536 msgid "Play"
537 msgstr "Prehrať"
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:49
540 #, fuzzy
541 msgid "Fetch information"
542 msgstr "Meta-Informácia"
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/playlist.m:420
545 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
546 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
547 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
548 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
549 msgid "Delete"
550 msgstr "Vymazať"
551
552 #: include/vlc_intf_strings.h:52
553 #, fuzzy
554 msgid "Sort"
555 msgstr "Zo&radiť"
556
557 #: include/vlc_intf_strings.h:53
558 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
559 msgid "Add node"
560 msgstr "Pridať uzol"
561
562 #: include/vlc_intf_strings.h:54
563 #, fuzzy
564 msgid "Stream..."
565 msgstr "Stream"
566
567 #: include/vlc_intf_strings.h:55
568 #, fuzzy
569 msgid "Save..."
570 msgstr "Uložiť &ako..."
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:59 src/libvlc-module.c:982
573 msgid "Repeat all"
574 msgstr "Zopakovať všetko"
575
576 #: include/vlc_intf_strings.h:60
577 #, fuzzy
578 msgid "Repeat one"
579 msgstr "Opakovať jedenkrát"
580
581 #: include/vlc_intf_strings.h:61
582 msgid "No repeat"
583 msgstr ""
584
585 #: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:1179
586 #: modules/gui/macosx/controls.m:836 modules/gui/macosx/intf.m:564
587 msgid "Random"
588 msgstr "Náhodne"
589
590 #: include/vlc_intf_strings.h:64
591 #, fuzzy
592 msgid "No random"
593 msgstr "Náhodne"
594
595 #: include/vlc_intf_strings.h:66
596 #, fuzzy
597 msgid "Add to playlist"
598 msgstr "Pridať do playlistu"
599
600 #: include/vlc_intf_strings.h:67
601 #, fuzzy
602 msgid "Add to media library"
603 msgstr "Použiť knižnicu médií"
604
605 #: include/vlc_intf_strings.h:69
606 #, fuzzy
607 msgid "Add file..."
608 msgstr "Uložiť súbor..."
609
610 #: include/vlc_intf_strings.h:70
611 #, fuzzy
612 msgid "Advanced open..."
613 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
614
615 #: include/vlc_intf_strings.h:71
616 #, fuzzy
617 msgid "Add directory..."
618 msgstr "Pridať &priečinok..."
619
620 #: include/vlc_intf_strings.h:73
621 #, fuzzy
622 msgid "Save playlist to file..."
623 msgstr "Uložiť playlist..."
624
625 #: include/vlc_intf_strings.h:74
626 #, fuzzy
627 msgid "Load playlist file..."
628 msgstr "Uložiť playlist..."
629
630 #: include/vlc_intf_strings.h:76 modules/gui/macosx/playlist.m:432
631 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:330
632 msgid "Search"
633 msgstr "Hľadať"
634
635 #: include/vlc_intf_strings.h:77
636 #, fuzzy
637 msgid "Search filter"
638 msgstr "Hľadať v playliste"
639
640 #: include/vlc_intf_strings.h:79
641 #, fuzzy
642 msgid "Additional sources"
643 msgstr "Dodatočné ladenie"
644
645 #: include/vlc_intf_strings.h:83
646 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
647 msgid ""
648 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
649 "them."
650 msgstr ""
651 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
652 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
653
654 #: include/vlc_intf_strings.h:88 modules/gui/macosx/extended.m:93
655 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
656 msgid "Image clone"
657 msgstr "Klonovať obrázok"
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:89
660 #, fuzzy
661 msgid "Clone the image"
662 msgstr "Obrazy polí"
663
664 #: include/vlc_intf_strings.h:91
665 #, fuzzy
666 msgid "Magnification"
667 msgstr "Zosilnenie"
668
669 #: include/vlc_intf_strings.h:92
670 msgid ""
671 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
672 "be magnified."
673 msgstr ""
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:95
676 #, fuzzy
677 msgid "Waves"
678 msgstr "Wave"
679
680 #: include/vlc_intf_strings.h:96
681 #, fuzzy
682 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
683 msgstr "Pridá do obrázka skresľujúce efekty."
684
685 #: include/vlc_intf_strings.h:98
686 #, fuzzy
687 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
688 msgstr "Pridá do obrázka skresľujúce efekty."
689
690 #: include/vlc_intf_strings.h:100
691 #, fuzzy
692 msgid "Image colors inversion"
693 msgstr "Obrátenie/inverzia obrázka"
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:102
696 msgid "Split the image to make an image wall"
697 msgstr ""
698
699 #: include/vlc_intf_strings.h:104
700 msgid ""
701 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
702 "The video gets split in parts that you must sort."
703 msgstr ""
704
705 #: include/vlc_intf_strings.h:107
706 msgid ""
707 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
708 "Try changing the various settings for different effects"
709 msgstr ""
710
711 #: include/vlc_intf_strings.h:110
712 msgid ""
713 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
714 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
715 "settings."
716 msgstr ""
717
718 #: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1091
719 msgid "Meta-information"
720 msgstr "Meta-Informácia"
721
722 #: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:139 modules/demux/mpc.c:56
723 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:572
724 #: modules/gui/macosx/intf.m:573 modules/gui/macosx/open.m:170
725 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
726 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
727 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
728 msgid "Title"
729 msgstr "Titul"
730
731 #: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1091
732 msgid "Artist"
733 msgstr "Herec"
734
735 #: include/vlc_meta.h:35
736 msgid "Genre"
737 msgstr "Žáner"
738
739 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
740 msgid "Copyright"
741 msgstr "Autorské práva (copyright)"
742
743 #: include/vlc_meta.h:37
744 msgid "Album/movie/show title"
745 msgstr "Album/film/zobrazenie titulu"
746
747 #: include/vlc_meta.h:38
748 msgid "Track number/position in set"
749 msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"
750
751 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
752 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
753 msgid "Description"
754 msgstr "Popis"
755
756 #: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
757 msgid "Rating"
758 msgstr "Hodnotenie"
759
760 #: include/vlc_meta.h:41
761 msgid "Date"
762 msgstr "Dátum"
763
764 #: include/vlc_meta.h:42
765 msgid "Setting"
766 msgstr "Nastavenie"
767
768 #: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
769 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
770 msgid "URL"
771 msgstr "URL adresa"
772
773 #: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1600 src/libvlc-module.c:106
774 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
775 msgid "Language"
776 msgstr "Jazyk"
777
778 #: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:182
779 msgid "Now Playing"
780 msgstr "Práve sa prehráva"
781
782 #: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
783 msgid "Publisher"
784 msgstr "Vydavateľ"
785
786 #: include/vlc_meta.h:47
787 msgid "Encoded by"
788 msgstr "Enkódoval"
789
790 #: include/vlc_meta.h:49
791 #, fuzzy
792 msgid "Art URL"
793 msgstr "URL adresa"
794
795 #: include/vlc_meta.h:51
796 msgid "Codec Name"
797 msgstr "Názov kodeku"
798
799 #: include/vlc_meta.h:52
800 msgid "Codec Description"
801 msgstr "Popis kodeku"
802
803 #: include/vlc/vlc.h:591
804 msgid ""
805 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
806 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
807 "see the file named COPYING for details.\n"
808 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
809 msgstr ""
810 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
811 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
812 "Licencie;\n"
813 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
814
815 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
816 #: src/audio_output/filters.c:224
817 #, fuzzy
818 msgid "Audio filtering failed"
819 msgstr "Filtre zvuku"
820
821 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
822 #: src/audio_output/filters.c:225
823 #, c-format
824 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
825 msgstr ""
826
827 #: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
828 #: src/input/es_out.c:373 src/libvlc-module.c:432
829 #: src/video_output/video_output.c:405 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
830 msgid "Disable"
831 msgstr "Zablokovať"
832
833 #: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
834 msgid "Spectrometer"
835 msgstr "Spectrometer"
836
837 #: src/audio_output/input.c:90
838 msgid "Scope"
839 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
840
841 #: src/audio_output/input.c:92
842 msgid "Spectrum"
843 msgstr "Spektrum"
844
845 #: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:70
846 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
847 #: modules/gui/macosx/intf.m:617 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
848 msgid "Equalizer"
849 msgstr "Ekvalizér"
850
851 #: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
852 #: modules/gui/macosx/extended.m:81 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
853 msgid "Audio filters"
854 msgstr "Filtre zvuku"
855
856 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
857 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:583
858 #: modules/gui/macosx/intf.m:584
859 msgid "Audio Channels"
860 msgstr "Audio-kanály"
861
862 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
863 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
864 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
865 #: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
866 #: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
867 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
868 msgid "Stereo"
869 msgstr "Stereo"
870
871 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
872 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
873 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:131
874 #: modules/control/gestures.c:88 modules/video_filter/logo.c:97
875 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
876 #: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
877 msgid "Left"
878 msgstr "Vľavo"
879
880 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
881 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
882 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:131
883 #: modules/control/gestures.c:88 modules/video_filter/logo.c:97
884 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
885 #: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
886 msgid "Right"
887 msgstr "Vpravo"
888
889 #: src/audio_output/output.c:134
890 msgid "Dolby Surround"
891 msgstr "Dolby Surround"
892
893 #: src/audio_output/output.c:146
894 msgid "Reverse stereo"
895 msgstr "Obrátené stereo"
896
897 #: src/extras/getopt.c:636
898 #, c-format
899 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
900 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
901
902 #: src/extras/getopt.c:661
903 #, c-format
904 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
905 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
906
907 #: src/extras/getopt.c:666
908 #, c-format
909 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
910 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
911
912 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
913 #, c-format
914 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
915 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
916
917 #: src/extras/getopt.c:713
918 #, c-format
919 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
920 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
921
922 #: src/extras/getopt.c:717
923 #, c-format
924 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
925 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
926
927 #: src/extras/getopt.c:743
928 #, c-format
929 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
930 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
931
932 #: src/extras/getopt.c:746
933 #, c-format
934 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
935 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
936
937 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
938 #, c-format
939 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
940 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
941
942 #: src/extras/getopt.c:823
943 #, c-format
944 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
945 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
946
947 #: src/extras/getopt.c:841
948 #, c-format
949 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
950 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
951
952 #: src/input/control.c:287
953 #, c-format
954 msgid "Bookmark %i"
955 msgstr "Záložka %i"
956
957 #: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
958 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
959 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592
960 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601 modules/stream_out/es.c:365
961 #: modules/stream_out/es.c:379
962 #, fuzzy
963 msgid "Streaming / Transcoding failed"
964 msgstr "Sprievodca streamovaním a prekódovaním"
965
966 #: src/input/decoder.c:118
967 #, fuzzy
968 msgid "VLC could not open the packetizer module."
969 msgstr "Farba video-vstupu"
970
971 #: src/input/decoder.c:130
972 #, fuzzy
973 msgid "VLC could not open the decoder module."
974 msgstr "Farba video-vstupu"
975
976 #: src/input/decoder.c:140
977 msgid "No suitable decoder module for format"
978 msgstr ""
979
980 #: src/input/decoder.c:141
981 #, c-format
982 msgid ""
983 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
984 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
985 msgstr ""
986
987 #: src/input/es_out.c:395 src/input/es_out.c:397 src/input/es_out.c:403
988 #: src/input/es_out.c:404 modules/access/cdda/info.c:967
989 #: modules/access/cdda/info.c:999
990 #, c-format
991 msgid "Track %i"
992 msgstr "Stopa %i"
993
994 #: src/input/es_out.c:477 src/input/es_out.c:479 src/input/es_out.c:579
995 #: src/input/es_out.c:586 src/input/var.c:128 src/libvlc-module.c:463
996 #: modules/gui/macosx/intf.m:570 modules/gui/macosx/intf.m:571
997 msgid "Program"
998 msgstr "Program"
999
1000 #: src/input/es_out.c:1595 modules/codec/faad.c:330
1001 #, c-format
1002 msgid "Stream %d"
1003 msgstr "Tok %d"
1004
1005 #: src/input/es_out.c:1597 modules/gui/macosx/wizard.m:425
1006 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
1007 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
1008 msgid "Codec"
1009 msgstr "Kodek"
1010
1011 #: src/input/es_out.c:1608 src/input/es_out.c:1636 src/input/es_out.c:1663
1012 #: modules/gui/macosx/output.m:153
1013 msgid "Type"
1014 msgstr "Typ"
1015
1016 #: src/input/es_out.c:1611 modules/codec/faad.c:334
1017 #: modules/gui/macosx/output.m:176
1018 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1019 msgid "Channels"
1020 msgstr "Kanály"
1021
1022 #: src/input/es_out.c:1616 modules/codec/faad.c:336
1023 msgid "Sample rate"
1024 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1025
1026 #: src/input/es_out.c:1617 modules/codec/faad.c:336
1027 #, c-format
1028 msgid "%d Hz"
1029 msgstr "%d Hz"
1030
1031 #: src/input/es_out.c:1623
1032 msgid "Bits per sample"
1033 msgstr "bitov na vzorok"
1034
1035 #: src/input/es_out.c:1628 modules/access_output/shout.c:87
1036 #: modules/access/pvr.c:84
1037 msgid "Bitrate"
1038 msgstr "Dátový tok"
1039
1040 #: src/input/es_out.c:1629
1041 #, c-format
1042 msgid "%d kb/s"
1043 msgstr "%d kb/s"
1044
1045 #: src/input/es_out.c:1640
1046 msgid "Resolution"
1047 msgstr "Rozlíšenie"
1048
1049 #: src/input/es_out.c:1646
1050 msgid "Display resolution"
1051 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1052
1053 #: src/input/es_out.c:1656 modules/access/screen/screen.c:40
1054 msgid "Frame rate"
1055 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1056
1057 #: src/input/es_out.c:1663
1058 msgid "Subtitle"
1059 msgstr "Titulky"
1060
1061 #: src/input/input.c:2179
1062 msgid "Your input can't be opened"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: src/input/input.c:2180
1066 #, c-format
1067 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1068 msgstr ""
1069
1070 #: src/input/input.c:2255
1071 msgid "Can't recognize the input's format"
1072 msgstr ""
1073
1074 #: src/input/input.c:2256
1075 #, c-format
1076 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1077 msgstr ""
1078
1079 #: src/input/var.c:118
1080 msgid "Bookmark"
1081 msgstr "Záložka"
1082
1083 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:469
1084 msgid "Programs"
1085 msgstr "Programy"
1086
1087 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
1088 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:575
1089 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1090 msgid "Chapter"
1091 msgstr "Kapitola"
1092
1093 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1094 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1095 msgid "Navigation"
1096 msgstr "Navigácia"
1097
1098 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:598
1099 #: modules/gui/macosx/intf.m:599
1100 msgid "Video Track"
1101 msgstr "Video-stopa"
1102
1103 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:581
1104 #: modules/gui/macosx/intf.m:582
1105 msgid "Audio Track"
1106 msgstr "Zvuková stopa"
1107
1108 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:606
1109 #: modules/gui/macosx/intf.m:607
1110 msgid "Subtitles Track"
1111 msgstr "Stopa s titulkami"
1112
1113 #: src/input/var.c:263
1114 msgid "Next title"
1115 msgstr "Ďalší titul"
1116
1117 #: src/input/var.c:268
1118 msgid "Previous title"
1119 msgstr "Predchádzajúci titul"
1120
1121 #: src/input/var.c:291
1122 #, c-format
1123 msgid "Title %i"
1124 msgstr "Titul %i"
1125
1126 #: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
1127 #, c-format
1128 msgid "Chapter %i"
1129 msgstr "Kapitola %i"
1130
1131 #: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
1132 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:603
1133 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
1134 msgid "Next chapter"
1135 msgstr "Ďalšia kapitola"
1136
1137 #: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1138 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:602
1139 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
1140 msgid "Previous chapter"
1141 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1142
1143 #: src/input/vlm.c:2255 src/input/vlm.c:2591
1144 #, c-format
1145 msgid "Media: %s"
1146 msgstr "Médium: %s"
1147
1148 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1149 #: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
1150 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:57
1151 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1152 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1153 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1154 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1155 #: modules/gui/qt4/dialogs/prefs_dialog.cpp:85
1156 msgid "Cancel"
1157 msgstr "Storno"
1158
1159 #: src/interface/interaction.c:361
1160 msgid "Ok"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: src/interface/interface.c:319
1164 msgid "Switch interface"
1165 msgstr "Prepnúť rozhranie"
1166
1167 #: src/interface/interface.c:346 modules/gui/macosx/intf.m:533
1168 #: modules/gui/macosx/intf.m:534
1169 msgid "Add Interface"
1170 msgstr "Pridať rozhranie"
1171
1172 #: src/interface/interface.c:352
1173 msgid "Telnet Interface"
1174 msgstr "Rozhranie Telnet"
1175
1176 #: src/interface/interface.c:355
1177 msgid "Web Interface"
1178 msgstr "Webové rozhranie"
1179
1180 #: src/interface/interface.c:358
1181 msgid "Debug logging"
1182 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1183
1184 #: src/interface/interface.c:361
1185 msgid "Mouse Gestures"
1186 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1187
1188 #: src/libvlc-common.c:284 src/libvlc-common.c:455 src/misc/modules.c:1717
1189 #: src/misc/modules.c:2041
1190 msgid "C"
1191 msgstr "sk"
1192
1193 #: src/libvlc-common.c:300
1194 msgid "Help options"
1195 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
1196
1197 #: src/libvlc-common.c:1427 src/misc/configuration.c:1217
1198 msgid "string"
1199 msgstr "príkaz"
1200
1201 #: src/libvlc-common.c:1446 src/misc/configuration.c:1181
1202 msgid "integer"
1203 msgstr "hodnota"
1204
1205 #: src/libvlc-common.c:1466 src/misc/configuration.c:1206
1206 msgid "float"
1207 msgstr "plávajúci"
1208
1209 #: src/libvlc-common.c:1473
1210 msgid " (default enabled)"
1211 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1212
1213 #: src/libvlc-common.c:1474
1214 msgid " (default disabled)"
1215 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1216
1217 #: src/libvlc-common.c:1656
1218 #, c-format
1219 msgid "VLC version %s\n"
1220 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1221
1222 #: src/libvlc-common.c:1657
1223 #, c-format
1224 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1225 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1226
1227 #: src/libvlc-common.c:1659
1228 #, c-format
1229 msgid "Compiler: %s\n"
1230 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1231
1232 #: src/libvlc-common.c:1662
1233 #, c-format
1234 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1235 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1236
1237 #: src/libvlc-common.c:1694
1238 msgid ""
1239 "\n"
1240 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1241 msgstr ""
1242 "\n"
1243 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1244
1245 #: src/libvlc-common.c:1714
1246 msgid ""
1247 "\n"
1248 "Press the RETURN key to continue...\n"
1249 msgstr ""
1250 "\n"
1251 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1252
1253 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211
1254 msgid "Auto"
1255 msgstr "Autom."
1256
1257 #: src/libvlc-module.c:47
1258 msgid "American English"
1259 msgstr "Americká angličtina"
1260
1261 #: src/libvlc-module.c:47
1262 msgid "British English"
1263 msgstr "Britská angličtina"
1264
1265 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1266 msgid "Catalan"
1267 msgstr "Katalánsky"
1268
1269 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1270 msgid "Czech"
1271 msgstr "Česky"
1272
1273 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1274 msgid "Danish"
1275 msgstr "Dánsky"
1276
1277 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1278 msgid "German"
1279 msgstr "Nemecky"
1280
1281 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
1282 msgid "Spanish"
1283 msgstr "Španielsky"
1284
1285 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1286 msgid "French"
1287 msgstr "Francúzsky"
1288
1289 #: src/libvlc-module.c:49
1290 msgid "Galician"
1291 msgstr "Španielčina"
1292
1293 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1294 msgid "Hebrew"
1295 msgstr "Hebrejsky"
1296
1297 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1298 msgid "Hungarian"
1299 msgstr "Maďarsky"
1300
1301 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:99
1302 msgid "Italian"
1303 msgstr "Taliansky"
1304
1305 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1306 msgid "Japanese"
1307 msgstr "Japonsky"
1308
1309 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1310 msgid "Georgian"
1311 msgstr "Gruzínsky"
1312
1313 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1314 msgid "Korean"
1315 msgstr "Kórejsky"
1316
1317 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1318 msgid "Malay"
1319 msgstr "Malajsky"
1320
1321 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:69
1322 msgid "Dutch"
1323 msgstr "Holandská nemčina"
1324
1325 #: src/libvlc-module.c:51
1326 msgid "Occitan"
1327 msgstr "Occitan"
1328
1329 #: src/libvlc-module.c:51
1330 msgid "Brazilian Portuguese"
1331 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1332
1333 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:154
1334 msgid "Romanian"
1335 msgstr "Rumunsky"
1336
1337 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:156
1338 msgid "Russian"
1339 msgstr "Rusky"
1340
1341 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1342 msgid "Slovak"
1343 msgstr "Slovensky"
1344
1345 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
1346 msgid "Slovenian"
1347 msgstr "Slovinsky"
1348
1349 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
1350 msgid "Swedish"
1351 msgstr "Švédsky"
1352
1353 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:188
1354 msgid "Turkish"
1355 msgstr "Turecky"
1356
1357 #: src/libvlc-module.c:53
1358 msgid "Simplified Chinese"
1359 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1360
1361 #: src/libvlc-module.c:53
1362 msgid "Chinese Traditional"
1363 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1364
1365 #: src/libvlc-module.c:72
1366 msgid ""
1367 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1368 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1369 "related options."
1370 msgstr ""
1371 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1372 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1373 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1374
1375 #: src/libvlc-module.c:76
1376 msgid "Interface module"
1377 msgstr "Modul rozhrania"
1378
1379 #: src/libvlc-module.c:78
1380 msgid ""
1381 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1382 "automatically select the best module available."
1383 msgstr ""
1384 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1385 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1386
1387 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
1388 msgid "Extra interface modules"
1389 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1390
1391 #: src/libvlc-module.c:84
1392 msgid ""
1393 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1394 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1395 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1396 "\", \"gestures\" ...)"
1397 msgstr ""
1398 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1399 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1400 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1401 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1402 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1403 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1404
1405 #: src/libvlc-module.c:91
1406 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1407 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1408
1409 #: src/libvlc-module.c:93
1410 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1411 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1412
1413 #: src/libvlc-module.c:95
1414 msgid ""
1415 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1416 "1=warnings, 2=debug)."
1417 msgstr ""
1418 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1419 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1420 "ladenie)"
1421
1422 #: src/libvlc-module.c:98
1423 msgid "Be quiet"
1424 msgstr "Tichý mód"
1425
1426 #: src/libvlc-module.c:100
1427 msgid "Turn off all warning and information messages."
1428 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1429
1430 #: src/libvlc-module.c:102
1431 msgid "Default stream"
1432 msgstr "Predvolený stream"
1433
1434 #: src/libvlc-module.c:104
1435 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1436 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1437
1438 #: src/libvlc-module.c:107
1439 msgid ""
1440 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1441 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1442 msgstr ""
1443 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1444 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1445
1446 #: src/libvlc-module.c:111
1447 msgid "Color messages"
1448 msgstr "Farebné správy"
1449
1450 #: src/libvlc-module.c:113
1451 msgid ""
1452 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1453 "needs Linux color support for this to work."
1454 msgstr ""
1455 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1456 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1457
1458 #: src/libvlc-module.c:116
1459 msgid "Show advanced options"
1460 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1461
1462 #: src/libvlc-module.c:118
1463 msgid ""
1464 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1465 "available options, including those that most users should never touch."
1466 msgstr ""
1467 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1468 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1469 "nepoužije. "
1470
1471 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
1472 msgid "Show interface with mouse"
1473 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1474
1475 #: src/libvlc-module.c:124
1476 msgid ""
1477 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1478 "edge of the screen in fullscreen mode."
1479 msgstr ""
1480 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1481 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1482
1483 #: src/libvlc-module.c:127
1484 msgid "Interface interaction"
1485 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1486
1487 #: src/libvlc-module.c:129
1488 msgid ""
1489 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1490 "user input is required."
1491 msgstr ""
1492 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1493 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1494
1495 #: src/libvlc-module.c:139
1496 msgid ""
1497 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1498 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1499 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1500 "the \"audio filters\" modules section."
1501 msgstr ""
1502 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1503 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1504 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1505 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1506
1507 #: src/libvlc-module.c:145
1508 msgid "Audio output module"
1509 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1510
1511 #: src/libvlc-module.c:147
1512 msgid ""
1513 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1514 "automatically select the best method available."
1515 msgstr ""
1516 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1517 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1518
1519 #: src/libvlc-module.c:151 modules/stream_out/display.c:38
1520 msgid "Enable audio"
1521 msgstr "Zapnúť zvuk"
1522
1523 #: src/libvlc-module.c:153
1524 msgid ""
1525 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1526 "not take place, thus saving some processing power."
1527 msgstr ""
1528 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1529 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1530
1531 #: src/libvlc-module.c:156
1532 msgid "Force mono audio"
1533 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1534
1535 #: src/libvlc-module.c:157
1536 msgid "This will force a mono audio output."
1537 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:159
1540 msgid "Default audio volume"
1541 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1542
1543 #: src/libvlc-module.c:161
1544 msgid ""
1545 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1546 msgstr ""
1547 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1548 "1024. "
1549
1550 #: src/libvlc-module.c:164
1551 msgid "Audio output saved volume"
1552 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1553
1554 #: src/libvlc-module.c:166
1555 msgid ""
1556 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1557 "should not change this option manually."
1558 msgstr ""
1559 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1560 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1561 "manuálne. "
1562
1563 #: src/libvlc-module.c:169
1564 msgid "Audio output volume step"
1565 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1566
1567 #: src/libvlc-module.c:171
1568 msgid ""
1569 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1570 "0 to 1024."
1571 msgstr ""
1572 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1573 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1574
1575 #: src/libvlc-module.c:174
1576 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1577 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1578
1579 #: src/libvlc-module.c:176
1580 msgid ""
1581 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1582 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1583 msgstr ""
1584 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1585 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1586 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1587
1588 #: src/libvlc-module.c:180
1589 msgid "High quality audio resampling"
1590 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1591
1592 #: src/libvlc-module.c:182
1593 msgid ""
1594 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1595 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1596 "resampling algorithm will be used instead."
1597 msgstr ""
1598 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1599 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1600 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1601 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1602
1603 #: src/libvlc-module.c:187
1604 msgid "Audio desynchronization compensation"
1605 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1606
1607 #: src/libvlc-module.c:189
1608 msgid ""
1609 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1610 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1611 msgstr ""
1612 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1613 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1614 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1615
1616 #: src/libvlc-module.c:192
1617 msgid "Audio output channels mode"
1618 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1619
1620 #: src/libvlc-module.c:194
1621 msgid ""
1622 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1623 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1624 "played)."
1625 msgstr ""
1626 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1627 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1628 "prehrávania)."
1629
1630 #: src/libvlc-module.c:198
1631 msgid "Use S/PDIF when available"
1632 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1633
1634 #: src/libvlc-module.c:200
1635 msgid ""
1636 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1637 "audio stream being played."
1638 msgstr ""
1639 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1640 "pre započatím prehrávania."
1641
1642 #: src/libvlc-module.c:203
1643 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1644 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1645
1646 #: src/libvlc-module.c:205
1647 msgid ""
1648 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1649 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1650 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1651 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1652 msgstr ""
1653 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1654 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1655 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1656 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1657 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1658
1659 #: src/libvlc-module.c:211
1660 msgid "On"
1661 msgstr "Zapnuté"
1662
1663 #: src/libvlc-module.c:211
1664 msgid "Off"
1665 msgstr "Vypnuté"
1666
1667 #: src/libvlc-module.c:216
1668 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1669 msgstr ""
1670 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1671 "spracovávanie zvuku."
1672
1673 #: src/libvlc-module.c:219
1674 msgid "Audio visualizations "
1675 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1676
1677 #: src/libvlc-module.c:221
1678 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1679 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:229
1682 msgid ""
1683 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1684 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1685 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1686 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1687 "options."
1688 msgstr ""
1689 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1690 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1691 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1692 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1693
1694 #: src/libvlc-module.c:235
1695 msgid "Video output module"
1696 msgstr "Modul video-výstupu"
1697
1698 #: src/libvlc-module.c:237
1699 msgid ""
1700 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1701 "automatically select the best method available."
1702 msgstr ""
1703 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1704 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1705
1706 #: src/libvlc-module.c:240 modules/stream_out/display.c:40
1707 msgid "Enable video"
1708 msgstr "Zapnúť video"
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:242
1711 msgid ""
1712 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1713 "not take place, thus saving some processing power."
1714 msgstr ""
1715 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1716 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:48
1719 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:108 modules/stream_out/transcode.c:73
1720 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1721 msgid "Video width"
1722 msgstr "Šírka videa"
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:247
1725 msgid ""
1726 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1727 "characteristics."
1728 msgstr ""
1729 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1730 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:250 modules/codec/fake.c:51
1733 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:111 modules/stream_out/transcode.c:76
1734 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1735 msgid "Video height"
1736 msgstr "Výška videa"
1737
1738 #: src/libvlc-module.c:252
1739 msgid ""
1740 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1741 "video characteristics."
1742 msgstr ""
1743 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1744 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1745
1746 #: src/libvlc-module.c:255
1747 msgid "Video X coordinate"
1748 msgstr "Súradnica X videa"
1749
1750 #: src/libvlc-module.c:257
1751 msgid ""
1752 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1753 "coordinate)."
1754 msgstr ""
1755 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1756
1757 #: src/libvlc-module.c:260
1758 msgid "Video Y coordinate"
1759 msgstr "Súradnica Y videa"
1760
1761 #: src/libvlc-module.c:262
1762 msgid ""
1763 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1764 "coordinate)."
1765 msgstr ""
1766 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1767
1768 #: src/libvlc-module.c:265
1769 msgid "Video title"
1770 msgstr "Názov videa"
1771
1772 #: src/libvlc-module.c:267
1773 msgid ""
1774 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1775 "interface)."
1776 msgstr ""
1777 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1778 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1779
1780 #: src/libvlc-module.c:270
1781 msgid "Video alignment"
1782 msgstr "Zarovnanie videa"
1783
1784 #: src/libvlc-module.c:272
1785 msgid ""
1786 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1787 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1788 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1789 msgstr ""
1790 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1791 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1792 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1793 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
1796 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:131
1797 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1798 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1799 #: modules/video_filter/rss.c:160
1800 msgid "Center"
1801 msgstr "Vycentrovať"
1802
1803 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1804 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1805 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1806 #: modules/video_filter/rss.c:160
1807 msgid "Top"
1808 msgstr "Hore"
1809
1810 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1811 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1812 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1813 #: modules/video_filter/rss.c:160
1814 msgid "Bottom"
1815 msgstr "Dole"
1816
1817 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1818 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1819 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1820 #: modules/video_filter/rss.c:161
1821 msgid "Top-Left"
1822 msgstr "Vľavo hore"
1823
1824 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1825 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1826 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1827 #: modules/video_filter/rss.c:161
1828 msgid "Top-Right"
1829 msgstr "Vpravo hore"
1830
1831 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1832 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1833 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1834 #: modules/video_filter/rss.c:161
1835 msgid "Bottom-Left"
1836 msgstr "Vľavo dole"
1837
1838 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1839 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1840 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1841 #: modules/video_filter/rss.c:161
1842 msgid "Bottom-Right"
1843 msgstr "Vpravo dole"
1844
1845 #: src/libvlc-module.c:280
1846 msgid "Zoom video"
1847 msgstr "Priblížiť video"
1848
1849 #: src/libvlc-module.c:282
1850 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1851 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1852
1853 #: src/libvlc-module.c:284
1854 msgid "Grayscale video output"
1855 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1856
1857 #: src/libvlc-module.c:286
1858 msgid ""
1859 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1860 "save some processing power."
1861 msgstr ""
1862 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1863 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1864
1865 #: src/libvlc-module.c:289
1866 #, fuzzy
1867 msgid "Embedded video"
1868 msgstr "Integrovaný video-výstup"
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:291
1871 #, fuzzy
1872 msgid "Embed the video output in the main interface."
1873 msgstr "Pridať video do vzhľadu"
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:293
1876 msgid "Fullscreen video output"
1877 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:295
1880 msgid "Start video in fullscreen mode"
1881 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:297
1884 msgid "Overlay video output"
1885 msgstr "Výstup prekryvového videa"
1886
1887 #: src/libvlc-module.c:299
1888 msgid ""
1889 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1890 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1891 msgstr ""
1892 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
1893 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
1894 "hardvérovú akceleráciu videa."
1895
1896 #: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:404
1897 msgid "Always on top"
1898 msgstr "Zostať vždy navrchu"
1899
1900 #: src/libvlc-module.c:304
1901 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1902 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
1903
1904 #: src/libvlc-module.c:306
1905 msgid "Disable screensaver"
1906 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
1907
1908 #: src/libvlc-module.c:307
1909 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1910 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:309
1913 msgid "Window decorations"
1914 msgstr "Dekorácie okna"
1915
1916 #: src/libvlc-module.c:311
1917 msgid ""
1918 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1919 "giving a \"minimal\" window."
1920 msgstr ""
1921 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
1922 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
1923
1924 #: src/libvlc-module.c:314
1925 msgid "Video output filter module"
1926 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
1927
1928 #: src/libvlc-module.c:316
1929 msgid ""
1930 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1931 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1932 msgstr ""
1933 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1934 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1935 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1936 "nedostatkov."
1937
1938 #: src/libvlc-module.c:320
1939 msgid "Video filter module"
1940 msgstr "Modul video-filtra"
1941
1942 #: src/libvlc-module.c:322
1943 msgid ""
1944 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1945 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1946 msgstr ""
1947 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1948 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1949 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1950 "nedostatkov."
1951
1952 #: src/libvlc-module.c:326
1953 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1954 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:328
1957 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1958 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
1959
1960 #: src/libvlc-module.c:330 src/libvlc-module.c:332
1961 msgid "Video snapshot file prefix"
1962 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:334
1965 msgid "Video snapshot format"
1966 msgstr "Formát snímky z videa"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:336
1969 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1970 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
1971
1972 #: src/libvlc-module.c:338
1973 msgid "Display video snapshot preview"
1974 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
1975
1976 #: src/libvlc-module.c:340
1977 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1978 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
1979
1980 #: src/libvlc-module.c:342
1981 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1982 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
1983
1984 #: src/libvlc-module.c:344
1985 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1986 msgstr ""
1987 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
1988 "vytvorenia snímky."
1989
1990 #: src/libvlc-module.c:346
1991 msgid "Video cropping"
1992 msgstr "Vystrihnutie videa"
1993
1994 #: src/libvlc-module.c:348
1995 msgid ""
1996 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1997 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1998 msgstr ""
1999 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2000 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2001 "celkový stranový pomer obrázka."
2002
2003 #: src/libvlc-module.c:352
2004 msgid "Source aspect ratio"
2005 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:354
2008 msgid ""
2009 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2010 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2011 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2012 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2013 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2014 msgstr ""
2015 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2016 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2017 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2018 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2019 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2020 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2021 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2022
2023 #: src/libvlc-module.c:361
2024 msgid "Custom crop ratios list"
2025 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:363
2028 msgid ""
2029 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2030 "crop ratios list."
2031 msgstr ""
2032 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2033 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:366
2036 msgid "Custom aspect ratios list"
2037 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2038
2039 #: src/libvlc-module.c:368
2040 msgid ""
2041 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2042 "aspect ratio list."
2043 msgstr ""
2044 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2045 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2046
2047 #: src/libvlc-module.c:371
2048 msgid "Fix HDTV height"
2049 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2050
2051 #: src/libvlc-module.c:373
2052 msgid ""
2053 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2054 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2055 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2056 msgstr ""
2057 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2058 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2059 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2060 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:378
2063 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2064 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2065
2066 #: src/libvlc-module.c:380
2067 msgid ""
2068 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2069 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2070 "order to keep proportions."
2071 msgstr ""
2072 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2073 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2074 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2075 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2076 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2077
2078 #: src/libvlc-module.c:385
2079 msgid "Skip frames"
2080 msgstr "Preskočiť snímky"
2081
2082 #: src/libvlc-module.c:387
2083 msgid ""
2084 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
2085 "your computer is not powerful enough"
2086 msgstr ""
2087 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2088 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2089 "prehrávanie streamu."
2090
2091 #: src/libvlc-module.c:390
2092 msgid "Drop late frames"
2093 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2094
2095 #: src/libvlc-module.c:392
2096 msgid ""
2097 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2098 "intended display date)."
2099 msgstr ""
2100 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2101 "doručené neskoro."
2102
2103 #: src/libvlc-module.c:395
2104 msgid "Quiet synchro"
2105 msgstr "Tichá synchronizácia"
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:397
2108 msgid ""
2109 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2110 "synchronization mechanism."
2111 msgstr ""
2112 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
2113 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:406
2116 msgid ""
2117 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2118 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2119 "channel."
2120 msgstr ""
2121 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2122 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2123 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2124
2125 #: src/libvlc-module.c:411
2126 msgid ""
2127 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2128 "Restrictions Management measure."
2129 msgstr ""
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:414
2132 msgid "Clock reference average counter"
2133 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:416
2136 msgid ""
2137 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2138 "to 10000."
2139 msgstr ""
2140 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2141 "10000."
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:419
2144 msgid "Clock synchronisation"
2145 msgstr "Časová synchronizácia"
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:421
2148 msgid ""
2149 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2150 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2151 msgstr ""
2152 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2153 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2154 "stream zo siete prehráva trhane."
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:425 modules/control/netsync.c:75
2157 msgid "Network synchronisation"
2158 msgstr "Synchronizácia siete"
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:426
2161 msgid ""
2162 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2163 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2164 msgstr ""
2165 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2166 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2167 "Synchronizácia siete."
2168
2169 #: src/libvlc-module.c:432 src/libvlc-module.c:1009
2170 #: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:353
2171 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
2172 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2173 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1290
2174 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
2175 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2176 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2177 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2178 #: modules/video_output/directx/directx.c:158
2179 msgid "Default"
2180 msgstr "Predvolený"
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:432 modules/gui/macosx/equalizer.m:144
2183 #: modules/gui/macosx/extended.m:112 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2184 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2185 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2186 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2187 msgid "Enable"
2188 msgstr "Aktivovať"
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:434
2191 msgid "UDP port"
2192 msgstr "UDP port"
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:436
2195 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2196 msgstr ""
2197 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2198 "hodnota je 1234."
2199
2200 #: src/libvlc-module.c:438
2201 msgid "MTU of the network interface"
2202 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2203
2204 #: src/libvlc-module.c:440
2205 msgid ""
2206 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2207 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2208 msgstr ""
2209 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
2210 "ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:443 modules/stream_out/rtp.c:92
2213 msgid "Hop limit (TTL)"
2214 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2215
2216 #: src/libvlc-module.c:445
2217 #, fuzzy
2218 msgid ""
2219 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2220 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2221 "in default)."
2222 msgstr ""
2223 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2224 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných z na výstupe streamu "
2225 "(0=použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:449
2228 #, fuzzy
2229 msgid "Multicast output interface"
2230 msgstr "Výstupné rozhranie IPv6 multicast"
2231
2232 #: src/libvlc-module.c:451
2233 #, fuzzy
2234 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2235 msgstr ""
2236 "Predvolené rozhranie IPv6 multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2237 "smerovaciu tabuľku."
2238
2239 #: src/libvlc-module.c:453
2240 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2241 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2242
2243 #: src/libvlc-module.c:455
2244 msgid ""
2245 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2246 "table."
2247 msgstr ""
2248 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2249 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2250
2251 #: src/libvlc-module.c:458
2252 msgid "DiffServ Code Point"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: src/libvlc-module.c:459
2256 msgid ""
2257 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2258 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2259 msgstr ""
2260
2261 #: src/libvlc-module.c:465
2262 msgid ""
2263 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2264 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2265 msgstr ""
2266 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2267 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2268 "stream)."
2269
2270 #: src/libvlc-module.c:471
2271 msgid ""
2272 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2273 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2274 "(like DVB streams for example)."
2275 msgstr ""
2276 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2277 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2278 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:477 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2281 msgid "Audio track"
2282 msgstr "Zvuková stopa"
2283
2284 #: src/libvlc-module.c:479
2285 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2286 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:482 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2289 msgid "Subtitles track"
2290 msgstr "Stopa s titulkami"
2291
2292 #: src/libvlc-module.c:484
2293 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2294 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2295
2296 #: src/libvlc-module.c:487
2297 msgid "Audio language"
2298 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2299
2300 #: src/libvlc-module.c:489
2301 msgid ""
2302 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2303 "letter country code)."
2304 msgstr ""
2305 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2306 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2307
2308 #: src/libvlc-module.c:492
2309 msgid "Subtitle language"
2310 msgstr "Jazyk titulkov"
2311
2312 #: src/libvlc-module.c:494
2313 msgid ""
2314 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2315 "letter country code)."
2316 msgstr ""
2317 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2318 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:498
2321 msgid "Audio track ID"
2322 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2323
2324 #: src/libvlc-module.c:500
2325 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2326 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2327
2328 #: src/libvlc-module.c:502
2329 msgid "Subtitles track ID"
2330 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2331
2332 #: src/libvlc-module.c:504
2333 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2334 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:506
2337 msgid "Input repetitions"
2338 msgstr "Opakovania vstupu"
2339
2340 #: src/libvlc-module.c:508
2341 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2342 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2343
2344 #: src/libvlc-module.c:510
2345 msgid "Start time"
2346 msgstr "Čas spustenia"
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:512
2349 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2350 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:514
2353 msgid "Stop time"
2354 msgstr "Čas zastavenia"
2355
2356 #: src/libvlc-module.c:516
2357 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2358 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2359
2360 #: src/libvlc-module.c:518
2361 msgid "Input list"
2362 msgstr "Zoznam vstupov"
2363
2364 #: src/libvlc-module.c:520
2365 msgid ""
2366 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2367 "together after the normal one."
2368 msgstr ""
2369 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2370 "položiek zoznamu použite čiarku."
2371
2372 #: src/libvlc-module.c:523
2373 msgid "Input slave (experimental)"
2374 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2375
2376 #: src/libvlc-module.c:525
2377 msgid ""
2378 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2379 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2380 "inputs."
2381 msgstr ""
2382 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2383 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2384 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2385 "znakom '#' ."
2386
2387 #: src/libvlc-module.c:529
2388 msgid "Bookmarks list for a stream"
2389 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:531
2392 msgid ""
2393 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2394 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2395 "{...}\""
2396 msgstr ""
2397 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2398 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2399 "offset},{...}\""
2400
2401 #: src/libvlc-module.c:537
2402 msgid ""
2403 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2404 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2405 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2406 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2407 msgstr ""
2408 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2409 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2410 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2411 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:543
2414 msgid "Force subtitle position"
2415 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2416
2417 #: src/libvlc-module.c:545
2418 msgid ""
2419 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2420 "over the movie. Try several positions."
2421 msgstr ""
2422 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2423 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2424
2425 #: src/libvlc-module.c:548
2426 msgid "Enable sub-pictures"
2427 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2428
2429 #: src/libvlc-module.c:550
2430 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2431 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2432
2433 #: src/libvlc-module.c:552 src/libvlc-module.c:1377 src/text/iso-639_def.h:143
2434 #: modules/stream_out/transcode.c:286
2435 msgid "On Screen Display"
2436 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2437
2438 #: src/libvlc-module.c:554
2439 msgid ""
2440 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2441 "Display)."
2442 msgstr ""
2443 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2444 "sa nazýva aj OSD. "
2445
2446 #: src/libvlc-module.c:557
2447 msgid "Text rendering module"
2448 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2449
2450 #: src/libvlc-module.c:559
2451 msgid ""
2452 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2453 "instance."
2454 msgstr ""
2455 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2456 "môžete použiť aj modul svg."
2457
2458 #: src/libvlc-module.c:562
2459 msgid "Subpictures filter module"
2460 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2461
2462 #: src/libvlc-module.c:564
2463 msgid ""
2464 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2465 "images or text over the video (like a logo, arbitraty text...)."
2466 msgstr ""
2467 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2468 "Filtre umožňujú pridanie obrázka, alebo nejakého textu do videa (ako napr. "
2469 "logo alebo iné texty...). "
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:567
2472 msgid "Autodetect subtitle files"
2473 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2474
2475 #: src/libvlc-module.c:569
2476 msgid ""
2477 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2478 "(based on the filename of the movie)."
2479 msgstr ""
2480 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2481 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:572
2484 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2485 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2486
2487 #: src/libvlc-module.c:574
2488 msgid ""
2489 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2490 "Options are:\n"
2491 "0 = no subtitles autodetected\n"
2492 "1 = any subtitle file\n"
2493 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2494 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2495 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2496 msgstr ""
2497 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2498 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2499 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2500 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2501 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2502 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2503 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2504 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2505 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2506 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2507
2508 #: src/libvlc-module.c:582
2509 msgid "Subtitle autodetection paths"
2510 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:584
2513 msgid ""
2514 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2515 "found in the current directory."
2516 msgstr ""
2517 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2518 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:587
2521 msgid "Use subtitle file"
2522 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2523
2524 #: src/libvlc-module.c:589
2525 msgid ""
2526 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2527 "subtitle file."
2528 msgstr ""
2529 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2530 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2531 "súbor načítať manuálne. "
2532
2533 #: src/libvlc-module.c:592
2534 msgid "DVD device"
2535 msgstr "Jednotka DVD"
2536
2537 #: src/libvlc-module.c:595
2538 msgid ""
2539 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2540 "the drive letter (eg. D:)"
2541 msgstr ""
2542 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2543 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2544
2545 #: src/libvlc-module.c:599
2546 msgid "This is the default DVD device to use."
2547 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:602
2550 msgid "VCD device"
2551 msgstr "Mechanika pre VCD"
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:605
2554 msgid ""
2555 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2556 "scan for a suitable CD-ROM device."
2557 msgstr ""
2558 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2559 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2560 "ROM."
2561
2562 #: src/libvlc-module.c:609
2563 msgid "This is the default VCD device to use."
2564 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2565
2566 #: src/libvlc-module.c:612
2567 msgid "Audio CD device"
2568 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:615
2571 msgid ""
2572 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2573 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2574 msgstr ""
2575 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2576 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2577
2578 #: src/libvlc-module.c:619
2579 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2580 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2581
2582 #: src/libvlc-module.c:622 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2583 msgid "Force IPv6"
2584 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2585
2586 #: src/libvlc-module.c:624
2587 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2588 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:626
2591 msgid "Force IPv4"
2592 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:628
2595 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2596 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2597
2598 #: src/libvlc-module.c:630
2599 msgid "TCP connection timeout"
2600 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2601
2602 #: src/libvlc-module.c:632
2603 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2604 msgstr ""
2605 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:634
2608 msgid "SOCKS server"
2609 msgstr "SOCKS server"
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:636
2612 msgid ""
2613 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2614 "used for all TCP connections"
2615 msgstr ""
2616 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2617 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:639
2620 msgid "SOCKS user name"
2621 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2622
2623 #: src/libvlc-module.c:641
2624 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2625 msgstr ""
2626 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2627 "prístup na SOCKS proxy-server."
2628
2629 #: src/libvlc-module.c:643
2630 msgid "SOCKS password"
2631 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2632
2633 #: src/libvlc-module.c:645
2634 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2635 msgstr ""
2636 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2637 "server."
2638
2639 #: src/libvlc-module.c:647
2640 msgid "Title metadata"
2641 msgstr "Metadáta názvu"
2642
2643 #: src/libvlc-module.c:649
2644 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2645 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2646
2647 #: src/libvlc-module.c:651
2648 msgid "Author metadata"
2649 msgstr "Metadáta autora"
2650
2651 #: src/libvlc-module.c:653
2652 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2653 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2654
2655 #: src/libvlc-module.c:655
2656 msgid "Artist metadata"
2657 msgstr "Metadáta hercov"
2658
2659 #: src/libvlc-module.c:657
2660 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2661 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2662
2663 #: src/libvlc-module.c:659
2664 msgid "Genre metadata"
2665 msgstr "Metadáta žánru"
2666
2667 #: src/libvlc-module.c:661
2668 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2669 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:663
2672 msgid "Copyright metadata"
2673 msgstr "Metadáta autorských práv"
2674
2675 #: src/libvlc-module.c:665
2676 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2677 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:667
2680 msgid "Description metadata"
2681 msgstr "Metadáta popisu"
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:669
2684 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2685 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:671
2688 msgid "Date metadata"
2689 msgstr "Metadáta dátumu"
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:673
2692 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2693 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:675
2696 msgid "URL metadata"
2697 msgstr "Metadáta URL"
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:677
2700 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2701 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:681
2704 msgid ""
2705 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2706 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2707 "can break playback of all your streams."
2708 msgstr ""
2709 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2710 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2711 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2712 "akýchkoľvek streamov."
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:685
2715 msgid "Preferred decoders list"
2716 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2717
2718 #: src/libvlc-module.c:687
2719 msgid ""
2720 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2721 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2722 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2723 msgstr ""
2724 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
2725 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
2726 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
2727 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
2728 "môže úplne znemožniť streamovanie."
2729
2730 #: src/libvlc-module.c:692
2731 msgid "Preferred encoders list"
2732 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
2733
2734 #: src/libvlc-module.c:694
2735 msgid ""
2736 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2737 msgstr ""
2738 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:703
2741 msgid ""
2742 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2743 "subsystem."
2744 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
2745
2746 #: src/libvlc-module.c:706
2747 msgid "Default stream output chain"
2748 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
2749
2750 #: src/libvlc-module.c:708
2751 msgid ""
2752 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2753 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2754 "all streams."
2755 msgstr ""
2756 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
2757 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
2758 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:712
2761 msgid "Enable streaming of all ES"
2762 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:714
2765 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2766 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:716
2769 msgid "Display while streaming"
2770 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:718
2773 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2774 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:720
2777 msgid "Enable video stream output"
2778 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:722
2781 msgid ""
2782 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2783 "facility when this last one is enabled."
2784 msgstr ""
2785 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2786 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2787
2788 #: src/libvlc-module.c:725
2789 msgid "Enable audio stream output"
2790 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
2791
2792 #: src/libvlc-module.c:727
2793 msgid ""
2794 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2795 "facility when this last one is enabled."
2796 msgstr ""
2797 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2798 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2799
2800 #: src/libvlc-module.c:730
2801 msgid "Enable SPU stream output"
2802 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:732
2805 msgid ""
2806 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2807 "facility when this last one is enabled."
2808 msgstr ""
2809 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
2810 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2811
2812 #: src/libvlc-module.c:735
2813 msgid "Keep stream output open"
2814 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:737
2817 msgid ""
2818 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2819 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2820 "specified)"
2821 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
2822
2823 #: src/libvlc-module.c:741
2824 msgid "Preferred packetizer list"
2825 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
2826
2827 #: src/libvlc-module.c:743
2828 msgid ""
2829 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2830 msgstr ""
2831 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
2832 "paketizéry."
2833
2834 #: src/libvlc-module.c:746
2835 msgid "Mux module"
2836 msgstr "Muxovací modul"
2837
2838 #: src/libvlc-module.c:748
2839 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2840 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
2841
2842 #: src/libvlc-module.c:750
2843 msgid "Access output module"
2844 msgstr "Modul \"Access-output\""
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:752
2847 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2848 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
2849
2850 #: src/libvlc-module.c:754
2851 msgid "Control SAP flow"
2852 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
2853
2854 #: src/libvlc-module.c:756
2855 msgid ""
2856 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2857 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2858 msgstr ""
2859 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
2860
2861 #: src/libvlc-module.c:760
2862 msgid "SAP announcement interval"
2863 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:762
2866 msgid ""
2867 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2868 "between SAP announcements."
2869 msgstr ""
2870 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
2871 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
2872
2873 #: src/libvlc-module.c:771
2874 msgid ""
2875 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2876 "always leave all these enabled."
2877 msgstr ""
2878 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
2879 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
2880 "zapnuté."
2881
2882 #: src/libvlc-module.c:774
2883 msgid "Enable FPU support"
2884 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:776
2887 msgid ""
2888 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2889 "advantage of it."
2890 msgstr ""
2891 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
2892 "dokáže túto jednotku využiť."
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:779
2895 msgid "Enable CPU MMX support"
2896 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
2897
2898 #: src/libvlc-module.c:781
2899 msgid ""
2900 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2901 "of them."
2902 msgstr ""
2903 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
2904 "funkciu využiť."
2905
2906 #: src/libvlc-module.c:784
2907 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2908 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
2909
2910 #: src/libvlc-module.c:786
2911 msgid ""
2912 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2913 "advantage of them."
2914 msgstr ""
2915 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
2916 "funkciu využiť."
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:789
2919 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2920 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
2921
2922 #: src/libvlc-module.c:791
2923 msgid ""
2924 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2925 "advantage of them."
2926 msgstr ""
2927 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
2928 "funkciu využiť."
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:794
2931 msgid "Enable CPU SSE support"
2932 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
2933
2934 #: src/libvlc-module.c:796
2935 msgid ""
2936 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2937 "of them."
2938 msgstr ""
2939 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
2940 "funkciu využiť."
2941
2942 #: src/libvlc-module.c:799
2943 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2944 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
2945
2946 #: src/libvlc-module.c:801
2947 msgid ""
2948 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2949 "of them."
2950 msgstr ""
2951 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
2952 "funkciu využiť."
2953
2954 #: src/libvlc-module.c:804
2955 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2956 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
2957
2958 #: src/libvlc-module.c:806
2959 msgid ""
2960 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2961 "advantage of them."
2962 msgstr ""
2963 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
2964 "funkciu využiť."
2965
2966 #: src/libvlc-module.c:811
2967 msgid ""
2968 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2969 "you really know what you are doing."
2970 msgstr ""
2971 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
2972 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:814
2975 msgid "Memory copy module"
2976 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
2977
2978 #: src/libvlc-module.c:816
2979 msgid ""
2980 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2981 "select the fastest one supported by your hardware."
2982 msgstr ""
2983 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
2984 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:819
2987 msgid "Access module"
2988 msgstr "Prístupový modul"
2989
2990 #: src/libvlc-module.c:821
2991 msgid ""
2992 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2993 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2994 "option unless you really know what you are doing."
2995 msgstr ""
2996 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
2997 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
2998 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
2999 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3000
3001 #: src/libvlc-module.c:825
3002 msgid "Access filter module"
3003 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3004
3005 #: src/libvlc-module.c:827
3006 msgid ""
3007 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3008 "used for instance for timeshifting."
3009 msgstr ""
3010 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3011 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3012
3013 #: src/libvlc-module.c:830
3014 msgid "Demux module"
3015 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3016
3017 #: src/libvlc-module.c:832
3018 msgid ""
3019 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3020 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3021 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3022 "you really know what you are doing."
3023 msgstr ""
3024 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3025 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3026 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3027 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3028 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3029
3030 #: src/libvlc-module.c:837
3031 msgid "Allow real-time priority"
3032 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3033
3034 #: src/libvlc-module.c:839
3035 msgid ""
3036 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3037 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3038 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3039 "only activate this if you know what you're doing."
3040 msgstr ""
3041 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3042 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3043 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3044 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3045
3046 #: src/libvlc-module.c:845
3047 msgid "Adjust VLC priority"
3048 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3049
3050 #: src/libvlc-module.c:847
3051 msgid ""
3052 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3053 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3054 "VLC instances."
3055 msgstr ""
3056 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3057 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3058 "voči iným spusteným programom"
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:851
3061 msgid "Minimize number of threads"
3062 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3063
3064 #: src/libvlc-module.c:853
3065 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3066 msgstr ""
3067 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3068
3069 #: src/libvlc-module.c:855
3070 msgid "Modules search path"
3071 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:857
3074 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3075 msgstr ""
3076 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3077 "prídavné moduly pre program VLC."
3078
3079 #: src/libvlc-module.c:859
3080 msgid "VLM configuration file"
3081 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3082
3083 #: src/libvlc-module.c:861
3084 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3085 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3086
3087 #: src/libvlc-module.c:863
3088 msgid "Use a plugins cache"
3089 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3090
3091 #: src/libvlc-module.c:865
3092 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3093 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3094
3095 #: src/libvlc-module.c:867
3096 msgid "Collect statistics"
3097 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3098
3099 #: src/libvlc-module.c:869
3100 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3101 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3102
3103 #: src/libvlc-module.c:871
3104 msgid "Run as daemon process"
3105 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:873
3108 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3109 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3110
3111 #: src/libvlc-module.c:875
3112 msgid "Write process id to file"
3113 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3114
3115 #: src/libvlc-module.c:877
3116 msgid "Writes process id into specified file."
3117 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3118
3119 #: src/libvlc-module.c:879
3120 msgid "Log to file"
3121 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3122
3123 #: src/libvlc-module.c:881
3124 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3125 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
3126
3127 #: src/libvlc-module.c:883
3128 msgid "Log to syslog"
3129 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3130
3131 #: src/libvlc-module.c:885
3132 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3133 msgstr ""
3134 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3135 "systémoch UNIX)."
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:887
3138 msgid "Allow only one running instance"
3139 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:889
3142 msgid ""
3143 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3144 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3145 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3146 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3147 "running instance or enqueue it."
3148 msgstr ""
3149 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3150 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3151 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3152 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3153 "sa len zaradí do playlistu."
3154
3155 #: src/libvlc-module.c:897
3156 #, fuzzy
3157 msgid ""
3158 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3159 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3160 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3161 "This option will allow you to play the file with the already running "
3162 "instance or enqueue it.This option require the D-Bus session daemon to be "
3163 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3164 msgstr ""
3165 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3166 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3167 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3168 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3169 "sa len zaradí do playlistu."
3170
3171 #: src/libvlc-module.c:905
3172 msgid "VLC is started from file association"
3173 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3174
3175 #: src/libvlc-module.c:907
3176 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3177 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:910
3180 msgid "One instance when started from file"
3181 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3182
3183 #: src/libvlc-module.c:912
3184 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3185 msgstr ""
3186 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3187 "inštancia programu."
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:914
3190 msgid "Increase the priority of the process"
3191 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:916
3194 msgid ""
3195 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3196 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3197 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3198 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3199 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3200 "machine."
3201 msgstr ""
3202 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3203 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3204 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3205 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3206 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3207 "reštartovaním počítača."
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:923
3210 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
3211 msgstr "Rýchly mutex na systémoch NT/2K/XP (určené len pre vývojárov)"
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:925
3214 msgid ""
3215 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
3216 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
3217 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
3218 msgstr ""
3219 "Pri systémoch Windows NT/2K/XP používame implementáciu pomalého mutexu, "
3220 "ktorá nám umožňuje správne implementovať premenné pre podmienky. Môžete "
3221 "použiť aj rýchlejšiu implementáciu pre systémy Win9x, pri jej použití však "
3222 "občas nastávajú problémy."
3223
3224 #: src/libvlc-module.c:930
3225 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
3226 msgstr ""
3227 "Implementácia podmienky pre premennú v systémoch Win9x (určené len pre "
3228 "vývojárov!)"
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:933
3231 msgid ""
3232 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
3233 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
3234 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
3235 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
3236 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
3237 msgstr ""
3238 "V systémoch Windows 9x/Me môžete použiť rýchlu, ale častokrát nesprávu "
3239 "implementáciu podmienok premenných. Môžete však použiť aj pomalšie "
3240 "alternatívny, ktoré sú značne stabilnejšie. V súčasnosti si môžete vybrať "
3241 "medzi implementáciou 0 (ktorá je najrýchlejšia ale aj najmenej presná), 1 "
3242 "(toto je predvolená implementácia) a 2."
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:942
3245 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3246 msgstr ""
3247 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3248 "playlistu."
3249
3250 #: src/libvlc-module.c:944
3251 msgid ""
3252 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3253 "playing current item."
3254 msgstr ""
3255 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3256 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3257 "aktuálnej položky."
3258
3259 #: src/libvlc-module.c:953
3260 msgid ""
3261 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3262 "overridden in the playlist dialog box."
3263 msgstr ""
3264 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3265 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3266
3267 #: src/libvlc-module.c:956
3268 msgid "Automatically preparse files"
3269 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3270
3271 #: src/libvlc-module.c:958
3272 msgid ""
3273 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3274 "metadata)."
3275 msgstr ""
3276 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3277 "zobrazované pri prehrávaní."
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:961
3280 msgid "Album art policy"
3281 msgstr ""
3282
3283 #: src/libvlc-module.c:963
3284 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3285 msgstr ""
3286
3287 #: src/libvlc-module.c:969
3288 msgid "Manual download only"
3289 msgstr ""
3290
3291 #: src/libvlc-module.c:970
3292 msgid "When track starts playing"
3293 msgstr ""
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:971
3296 msgid "As soon as track is added"
3297 msgstr ""
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:973
3300 msgid "Services discovery modules"
3301 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3302
3303 #: src/libvlc-module.c:975
3304 msgid ""
3305 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3306 "Typical values are sap, hal, ..."
3307 msgstr ""
3308 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3309 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:978
3312 msgid "Play files randomly forever"
3313 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3314
3315 #: src/libvlc-module.c:980
3316 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3317 msgstr ""
3318 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3319 "ho neukončíte."
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:984
3322 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3323 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:986
3326 msgid "Repeat current item"
3327 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:988
3330 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3331 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:990
3334 msgid "Play and stop"
3335 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:992
3338 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3339 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:994
3342 #, fuzzy
3343 msgid "Play and exit"
3344 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:996
3347 #, fuzzy
3348 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3349 msgstr "Žiadne položky v playliste"
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:998
3352 msgid "Use media library"
3353 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3354
3355 #: src/libvlc-module.c:1000
3356 msgid ""
3357 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3358 "VLC."
3359 msgstr ""
3360 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3361
3362 #: src/libvlc-module.c:1003
3363 msgid "Use playlist tree"
3364 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3365
3366 #: src/libvlc-module.c:1005
3367 msgid ""
3368 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3369 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3370 "needed."
3371 msgstr ""
3372 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3373 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3374 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3375 "bude potrebné."
3376
3377 #: src/libvlc-module.c:1009
3378 msgid "Always"
3379 msgstr "Vždy"
3380
3381 #: src/libvlc-module.c:1009
3382 msgid "Never"
3383 msgstr "Nikdy"
3384
3385 #: src/libvlc-module.c:1018
3386 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3387 msgstr ""
3388 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3389 "VLC."
3390
3391 #: src/libvlc-module.c:1021 src/video_output/vout_intf.c:413
3392 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:401
3393 #: modules/gui/macosx/controls.m:454 modules/gui/macosx/controls.m:878
3394 #: modules/gui/macosx/controls.m:908 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3395 #: modules/gui/macosx/intf.m:519 modules/gui/macosx/intf.m:595
3396 #: modules/gui/macosx/intf.m:651
3397 msgid "Fullscreen"
3398 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3399
3400 #: src/libvlc-module.c:1022
3401 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3402 msgstr ""
3403 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3404 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:1023
3407 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3408 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3409 msgid "Play/Pause"
3410 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3411
3412 #: src/libvlc-module.c:1024
3413 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3414 msgstr ""
3415 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3416 "spustenie prehrávania"
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:1025
3419 msgid "Pause only"
3420 msgstr "Len pozastaviť"
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:1026
3423 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3424 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:1027
3427 msgid "Play only"
3428 msgstr "Len prehrať"
3429
3430 #: src/libvlc-module.c:1028
3431 msgid "Select the hotkey to use to play."
3432 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:1029 modules/control/hotkeys.c:625
3435 #: modules/gui/macosx/controls.m:810 modules/gui/macosx/intf.m:560
3436 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3437 msgid "Faster"
3438 msgstr "Rýchlejšie"
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1030
3441 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3442 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1031 modules/control/hotkeys.c:631
3445 #: modules/gui/macosx/controls.m:811 modules/gui/macosx/intf.m:561
3446 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3447 msgid "Slower"
3448 msgstr "Pomalšie"
3449
3450 #: src/libvlc-module.c:1032
3451 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3452 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3453
3454 #: src/libvlc-module.c:1033 modules/control/hotkeys.c:608
3455 #: modules/gui/macosx/controls.m:831 modules/gui/macosx/intf.m:518
3456 #: modules/gui/macosx/intf.m:563 modules/gui/macosx/intf.m:639
3457 #: modules/gui/macosx/intf.m:647 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3458 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
3459 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3460 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1531
3461 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3462 msgid "Next"
3463 msgstr "Ďalej"
3464
3465 #: src/libvlc-module.c:1034
3466 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3467 msgstr ""
3468 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3469 "zaradený v playliste"
3470
3471 #: src/libvlc-module.c:1035 modules/control/hotkeys.c:614
3472 #: modules/gui/macosx/controls.m:830 modules/gui/macosx/intf.m:513
3473 #: modules/gui/macosx/intf.m:562 modules/gui/macosx/intf.m:640
3474 #: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3475 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3476 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3477 msgid "Previous"
3478 msgstr "Dozadu"
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1036
3481 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3482 msgstr ""
3483 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3484 "súboru v playliste"
3485
3486 #: src/libvlc-module.c:1037 modules/gui/macosx/controls.m:822
3487 #: modules/gui/macosx/intf.m:516 modules/gui/macosx/intf.m:559
3488 #: modules/gui/macosx/intf.m:638 modules/gui/macosx/intf.m:645
3489 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3490 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3491 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3492 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3493 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
3494 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
3495 msgid "Stop"
3496 msgstr "Stop"
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:1038
3499 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3500 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1039 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3503 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
3504 #: modules/gui/macosx/intf.m:521 modules/video_filter/marq.c:143
3505 #: modules/video_filter/rss.c:176
3506 msgid "Position"
3507 msgstr "Pozícia"
3508
3509 #: src/libvlc-module.c:1040
3510 msgid "Select the hotkey to display the position."
3511 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:1042
3514 msgid "Very short backwards jump"
3515 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3516
3517 #: src/libvlc-module.c:1044
3518 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3519 msgstr ""
3520 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3521 "späť."
3522
3523 #: src/libvlc-module.c:1045
3524 msgid "Short backwards jump"
3525 msgstr "Krátky skok späť"
3526
3527 #: src/libvlc-module.c:1047
3528 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3529 msgstr ""
3530 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3531
3532 #: src/libvlc-module.c:1048
3533 msgid "Medium backwards jump"
3534 msgstr "Väčší skok späť"
3535
3536 #: src/libvlc-module.c:1050
3537 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3538 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:1051
3541 msgid "Long backwards jump"
3542 msgstr "Dlhý skok späť"
3543
3544 #: src/libvlc-module.c:1053
3545 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3546 msgstr ""
3547 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3548
3549 #: src/libvlc-module.c:1055
3550 msgid "Very short forward jump"
3551 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1057
3554 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3555 msgstr ""
3556 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3557
3558 #: src/libvlc-module.c:1058
3559 msgid "Short forward jump"
3560 msgstr "Krátky skok dopredu"
3561
3562 #: src/libvlc-module.c:1060
3563 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3564 msgstr ""
3565 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1061
3568 msgid "Medium forward jump"
3569 msgstr "Väčší skok dopredu"
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1063
3572 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3573 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1064
3576 msgid "Long forward jump"
3577 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1066
3580 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3581 msgstr ""
3582 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3583 "kus."
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:1068
3586 msgid "Very short jump length"
3587 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1069
3590 msgid "Very short jump length, in seconds."
3591 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1070
3594 msgid "Short jump length"
3595 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1071
3598 msgid "Short jump length, in seconds."
3599 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3600
3601 #: src/libvlc-module.c:1072
3602 msgid "Medium jump length"
3603 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3604
3605 #: src/libvlc-module.c:1073
3606 msgid "Medium jump length, in seconds."
3607 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1074
3610 msgid "Long jump length"
3611 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1075
3614 msgid "Long jump length, in seconds."
3615 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1077 modules/control/hotkeys.c:215
3618 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275
3619 msgid "Quit"
3620 msgstr "Koniec"
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:1078
3623 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3624 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:1079
3627 msgid "Navigate up"
3628 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:1080
3631 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3632 msgstr ""
3633 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1081
3636 msgid "Navigate down"
3637 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1082
3640 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3641 msgstr ""
3642 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3643
3644 #: src/libvlc-module.c:1083
3645 msgid "Navigate left"
3646 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3647
3648 #: src/libvlc-module.c:1084
3649 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3650 msgstr ""
3651 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3652
3653 #: src/libvlc-module.c:1085
3654 msgid "Navigate right"
3655 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:1086
3658 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3659 msgstr ""
3660 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3661 "doprava."
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:1087
3664 msgid "Activate"
3665 msgstr "Aktivovať"
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1088
3668 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3669 msgstr ""
3670 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3671 "menu DVD."
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1089
3674 msgid "Go to the DVD menu"
3675 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1090
3678 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3679 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3680
3681 #: src/libvlc-module.c:1091
3682 msgid "Select previous DVD title"
3683 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3684
3685 #: src/libvlc-module.c:1092
3686 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3687 msgstr ""
3688 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1093
3691 msgid "Select next DVD title"
3692 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1094
3695 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3696 msgstr ""
3697 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1095
3700 msgid "Select prev DVD chapter"
3701 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1096
3704 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3705 msgstr ""
3706 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
3707 "kapitoly v DVD"
3708
3709 #: src/libvlc-module.c:1097
3710 msgid "Select next DVD chapter"
3711 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
3712
3713 #: src/libvlc-module.c:1098
3714 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3715 msgstr ""
3716 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1099
3719 msgid "Volume up"
3720 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1100
3723 msgid "Select the key to increase audio volume."
3724 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1101
3727 msgid "Volume down"
3728 msgstr "Znížiť hlasitosť"
3729
3730 #: src/libvlc-module.c:1102
3731 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3732 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
3733
3734 #: src/libvlc-module.c:1103 modules/gui/macosx/controls.m:868
3735 #: modules/gui/macosx/intf.m:580 modules/gui/macosx/intf.m:641
3736 #: modules/gui/macosx/intf.m:650
3737 msgid "Mute"
3738 msgstr "Stlmiť"
3739
3740 #: src/libvlc-module.c:1104
3741 msgid "Select the key to mute audio."
3742 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
3743
3744 #: src/libvlc-module.c:1105
3745 msgid "Subtitle delay up"
3746 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
3747
3748 #: src/libvlc-module.c:1106
3749 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3750 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
3751
3752 #: src/libvlc-module.c:1107
3753 msgid "Subtitle delay down"
3754 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
3755
3756 #: src/libvlc-module.c:1108
3757 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3758 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
3759
3760 #: src/libvlc-module.c:1109
3761 msgid "Audio delay up"
3762 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
3763
3764 #: src/libvlc-module.c:1110
3765 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3766 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
3767
3768 #: src/libvlc-module.c:1111
3769 msgid "Audio delay down"
3770 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
3771
3772 #: src/libvlc-module.c:1112
3773 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3774 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
3775
3776 #: src/libvlc-module.c:1113
3777 msgid "Play playlist bookmark 1"
3778 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
3779
3780 #: src/libvlc-module.c:1114
3781 msgid "Play playlist bookmark 2"
3782 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1115
3785 msgid "Play playlist bookmark 3"
3786 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1116
3789 msgid "Play playlist bookmark 4"
3790 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
3791
3792 #: src/libvlc-module.c:1117
3793 msgid "Play playlist bookmark 5"
3794 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1118
3797 msgid "Play playlist bookmark 6"
3798 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1119
3801 msgid "Play playlist bookmark 7"
3802 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
3803
3804 #: src/libvlc-module.c:1120
3805 msgid "Play playlist bookmark 8"
3806 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
3807
3808 #: src/libvlc-module.c:1121
3809 msgid "Play playlist bookmark 9"
3810 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1122
3813 msgid "Play playlist bookmark 10"
3814 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
3815
3816 #: src/libvlc-module.c:1123
3817 msgid "Select the key to play this bookmark."
3818 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
3819
3820 #: src/libvlc-module.c:1124
3821 msgid "Set playlist bookmark 1"
3822 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
3823
3824 #: src/libvlc-module.c:1125
3825 msgid "Set playlist bookmark 2"
3826 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
3827
3828 #: src/libvlc-module.c:1126
3829 msgid "Set playlist bookmark 3"
3830 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1127
3833 msgid "Set playlist bookmark 4"
3834 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
3835
3836 #: src/libvlc-module.c:1128
3837 msgid "Set playlist bookmark 5"
3838 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
3839
3840 #: src/libvlc-module.c:1129
3841 msgid "Set playlist bookmark 6"
3842 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
3843
3844 #: src/libvlc-module.c:1130
3845 msgid "Set playlist bookmark 7"
3846 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
3847
3848 #: src/libvlc-module.c:1131
3849 msgid "Set playlist bookmark 8"
3850 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1132
3853 msgid "Set playlist bookmark 9"
3854 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1133
3857 msgid "Set playlist bookmark 10"
3858 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1134
3861 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3862 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1136 modules/control/hotkeys.c:84
3865 msgid "Playlist bookmark 1"
3866 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1137 modules/control/hotkeys.c:85
3869 msgid "Playlist bookmark 2"
3870 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1138 modules/control/hotkeys.c:86
3873 msgid "Playlist bookmark 3"
3874 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1139 modules/control/hotkeys.c:87
3877 msgid "Playlist bookmark 4"
3878 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1140 modules/control/hotkeys.c:88
3881 msgid "Playlist bookmark 5"
3882 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1141 modules/control/hotkeys.c:89
3885 msgid "Playlist bookmark 6"
3886 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1142 modules/control/hotkeys.c:90
3889 msgid "Playlist bookmark 7"
3890 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:91
3893 msgid "Playlist bookmark 8"
3894 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1144 modules/control/hotkeys.c:92
3897 msgid "Playlist bookmark 9"
3898 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
3899
3900 #: src/libvlc-module.c:1145 modules/control/hotkeys.c:93
3901 msgid "Playlist bookmark 10"
3902 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1147
3905 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3906 msgstr ""
3907 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
3908 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
3909 "kliknutím."
3910
3911 #: src/libvlc-module.c:1149
3912 msgid "Go back in browsing history"
3913 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
3914
3915 #: src/libvlc-module.c:1150
3916 msgid ""
3917 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3918 "history."
3919 msgstr ""
3920 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3921 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
3922
3923 #: src/libvlc-module.c:1151
3924 msgid "Go forward in browsing history"
3925 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
3926
3927 #: src/libvlc-module.c:1152
3928 msgid ""
3929 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3930 "history."
3931 msgstr ""
3932 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
3933 "ktoré si chcete prehliadať."
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1154
3936 msgid "Cycle audio track"
3937 msgstr "Opakovať audio-stopu"
3938
3939 #: src/libvlc-module.c:1155
3940 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3941 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
3942
3943 #: src/libvlc-module.c:1156
3944 msgid "Cycle subtitle track"
3945 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
3946
3947 #: src/libvlc-module.c:1157
3948 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3949 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
3950
3951 #: src/libvlc-module.c:1158
3952 msgid "Cycle source aspect ratio"
3953 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1159
3956 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3957 msgstr ""
3958 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
3959 "videa"
3960
3961 #: src/libvlc-module.c:1160
3962 msgid "Cycle video crop"
3963 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
3964
3965 #: src/libvlc-module.c:1161
3966 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3967 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
3968
3969 #: src/libvlc-module.c:1162
3970 msgid "Cycle deinterlace modes"
3971 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
3972
3973 #: src/libvlc-module.c:1163
3974 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3975 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
3976
3977 #: src/libvlc-module.c:1164
3978 msgid "Show interface"
3979 msgstr "Zobraziť rohranie"
3980
3981 #: src/libvlc-module.c:1165
3982 msgid "Raise the interface above all other windows."
3983 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
3984
3985 #: src/libvlc-module.c:1166
3986 msgid "Hide interface"
3987 msgstr "Skryť rozhranie"
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1167
3990 msgid "Lower the interface below all other windows."
3991 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1168
3994 msgid "Take video snapshot"
3995 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1169
3998 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3999 msgstr ""
4000 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
4001
4002 #: src/libvlc-module.c:1171 modules/access_filter/record.c:53
4003 #: modules/access_filter/record.c:54
4004 msgid "Record"
4005 msgstr "Nahrať"
4006
4007 #: src/libvlc-module.c:1172
4008 msgid "Record access filter start/stop."
4009 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4010
4011 #: src/libvlc-module.c:1173 modules/access_filter/dump.c:50
4012 #: modules/access_filter/dump.c:51
4013 msgid "Dump"
4014 msgstr "Analyzovať"
4015
4016 #: src/libvlc-module.c:1174
4017 msgid "Media dump access filter trigger."
4018 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4019
4020 #: src/libvlc-module.c:1176
4021 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4022 msgstr ""
4023
4024 #: src/libvlc-module.c:1177
4025 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4026 msgstr ""
4027
4028 #: src/libvlc-module.c:1180
4029 msgid "Toggle random playlist playback"
4030 msgstr ""
4031
4032 #: src/libvlc-module.c:1182 src/libvlc-module.c:1183
4033 #: src/video_output/vout_intf.c:216
4034 msgid "Zoom"
4035 msgstr "Priblížiť"
4036
4037 #: src/libvlc-module.c:1185 src/libvlc-module.c:1186
4038 msgid "Un-Zoom"
4039 msgstr "Oddialiť"
4040
4041 #: src/libvlc-module.c:1188 src/libvlc-module.c:1189
4042 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4043 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4044
4045 #: src/libvlc-module.c:1190 src/libvlc-module.c:1191
4046 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4047 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4048
4049 #: src/libvlc-module.c:1193 src/libvlc-module.c:1194
4050 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4051 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4052
4053 #: src/libvlc-module.c:1195 src/libvlc-module.c:1196
4054 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4055 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4056
4057 #: src/libvlc-module.c:1198 src/libvlc-module.c:1199
4058 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4059 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1201
4062 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4063 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1203 src/libvlc-module.c:1204
4066 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4067 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4068
4069 #: src/libvlc-module.c:1205 src/libvlc-module.c:1206
4070 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4071 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4072
4073 #: src/libvlc-module.c:1210
4074 #, c-format
4075 msgid ""
4076 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
4077 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
4078 "in the playlist.\n"
4079 "The first item specified will be played first.\n"
4080 "\n"
4081 "Options-styles:\n"
4082 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
4083 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4084 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4085 "            and that overrides previous settings.\n"
4086 "\n"
4087 "Stream MRL syntax:\n"
4088 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4089 "option=value ...]\n"
4090 "\n"
4091 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4092 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4093 "\n"
4094 "URL syntax:\n"
4095 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4096 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4097 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4098 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4099 "  screen://                      Screen capture\n"
4100 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4101 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4102 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4103 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4104 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4105 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4106 "certain time\n"
4107 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4108 msgstr ""
4109 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
4110 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
4111 "zaradia do playlistu.\n"
4112 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
4113 "\n"
4114 "Nastavenia štýlov:\n"
4115 "  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
4116 "programu.\n"
4117 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4118 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4119 "            and that overrides previous settings.\n"
4120 "\n"
4121 "Stream MRL syntax:\n"
4122 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4123 "option=value ...]\n"
4124 "\n"
4125 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4126 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4127 "\n"
4128 "URL syntax:\n"
4129 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4130 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4131 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4132 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4133 "  screen://                      Screen capture\n"
4134 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4135 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4136 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4137 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4138 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4139 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4140 "certain time\n"
4141 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4142
4143 #: src/libvlc-module.c:1322 src/video_output/vout_intf.c:425
4144 #: modules/gui/macosx/controls.m:439 modules/gui/macosx/controls.m:877
4145 #: modules/gui/macosx/intf.m:597 modules/gui/macosx/intf.m:652
4146 #: modules/video_output/snapshot.c:76
4147 msgid "Snapshot"
4148 msgstr "Snímka"
4149
4150 #: src/libvlc-module.c:1335
4151 msgid "Window properties"
4152 msgstr "Vlastnosti okna"
4153
4154 #: src/libvlc-module.c:1378
4155 msgid "Subpictures"
4156 msgstr "Sub-obrázky"
4157
4158 #: src/libvlc-module.c:1385 modules/codec/subsdec.c:146
4159 #: modules/demux/subtitle.c:66 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
4160 msgid "Subtitles"
4161 msgstr "Titulky"
4162
4163 #: src/libvlc-module.c:1402 modules/stream_out/transcode.c:156
4164 msgid "Overlays"
4165 msgstr "Prekryvy/Titulky"
4166
4167 #: src/libvlc-module.c:1410
4168 #, fuzzy
4169 msgid "France"
4170 msgstr "Trance"
4171
4172 #: src/libvlc-module.c:1412
4173 msgid "Track settings"
4174 msgstr "Nastavenia stopy"
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1434
4177 msgid "Playback control"
4178 msgstr "Kontrola prehrávania"
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1449
4181 msgid "Default devices"
4182 msgstr "Predvolené zariadenia"
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1458
4185 msgid "Network settings"
4186 msgstr "Nastavenia siete"
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1470
4189 msgid "Socks proxy"
4190 msgstr "Socks proxy"
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1479
4193 msgid "Metadata"
4194 msgstr "Meta-dáta"
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1509
4197 msgid "Decoders"
4198 msgstr "Dekodéry"
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1516 modules/access/v4l2.c:58
4201 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
4202 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
4203 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
4204 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
4205 msgid "Input"
4206 msgstr "Vstup"
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1552
4209 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
4210 msgid "VLM"
4211 msgstr "VLM"
4212
4213 #: src/libvlc-module.c:1585
4214 msgid "CPU"
4215 msgstr "Procesor (CPU)"
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1607
4218 msgid "Special modules"
4219 msgstr "Špeciálne moduly"
4220
4221 #: src/libvlc-module.c:1614
4222 msgid "Plugins"
4223 msgstr "Prídavné moduly"
4224
4225 #: src/libvlc-module.c:1622
4226 msgid "Performance options"
4227 msgstr "Nastavenia výkonu"
4228
4229 #: src/libvlc-module.c:1773
4230 msgid "Hot keys"
4231 msgstr "Horúce klávesy"
4232
4233 #: src/libvlc-module.c:2096
4234 msgid "Jump sizes"
4235 msgstr "Veľkosti skoku"
4236
4237 #: src/libvlc-module.c:2175
4238 msgid "main program"
4239 msgstr "hlavný program"
4240
4241 #: src/libvlc-module.c:2185
4242 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
4243 msgstr ""
4244 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4245 "advanced)"
4246
4247 #: src/libvlc-module.c:2191
4248 msgid ""
4249 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced)"
4250 msgstr ""
4251 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4252 "kombinovať s parametrom --advanced)"
4253
4254 #: src/libvlc-module.c:2196
4255 msgid "print help for the advanced options"
4256 msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
4257
4258 #: src/libvlc-module.c:2201
4259 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4260 msgstr ""
4261 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
4262 "programu"
4263
4264 #: src/libvlc-module.c:2207
4265 msgid "print a list of available modules"
4266 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4267
4268 #: src/libvlc-module.c:2213
4269 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
4270 msgstr ""
4271 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4272 "parametrom --advanced)"
4273
4274 #: src/libvlc-module.c:2218
4275 msgid "save the current command line options in the config"
4276 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
4277
4278 #: src/libvlc-module.c:2223
4279 msgid "reset the current config to the default values"
4280 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4281
4282 #: src/libvlc-module.c:2228
4283 msgid "use alternate config file"
4284 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4285
4286 #: src/libvlc-module.c:2233
4287 msgid "resets the current plugins cache"
4288 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4289
4290 #: src/libvlc-module.c:2238
4291 msgid "print version information"
4292 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4293
4294 #: src/misc/configuration.c:1181
4295 msgid "boolean"
4296 msgstr "Hodnota boolean"
4297
4298 #: src/misc/configuration.c:1192
4299 msgid "key"
4300 msgstr "kľúč"
4301
4302 #: src/playlist/engine.c:125 src/playlist/engine.c:127
4303 #: src/playlist/loadsave.c:105
4304 msgid "Media Library"
4305 msgstr "Knižnica s médiami"
4306
4307 #: src/playlist/tree.c:59
4308 msgid "Undefined"
4309 msgstr "Nedefinované"
4310
4311 #: src/text/iso-639_def.h:38
4312 msgid "Afar"
4313 msgstr " Afar"
4314
4315 #: src/text/iso-639_def.h:39
4316 msgid "Abkhazian"
4317 msgstr "Abcházsky"
4318
4319 #: src/text/iso-639_def.h:40
4320 msgid "Afrikaans"
4321 msgstr "Africky"
4322
4323 #: src/text/iso-639_def.h:41
4324 msgid "Albanian"
4325 msgstr "Albánsky"
4326
4327 #: src/text/iso-639_def.h:42
4328 msgid "Amharic"
4329 msgstr " Amharic"
4330
4331 #: src/text/iso-639_def.h:43
4332 msgid "Arabic"
4333 msgstr "Arabsky"
4334
4335 #: src/text/iso-639_def.h:44
4336 msgid "Armenian"
4337 msgstr "Arménsky"
4338
4339 #: src/text/iso-639_def.h:45
4340 msgid "Assamese"
4341 msgstr " Assamese"
4342
4343 #: src/text/iso-639_def.h:46
4344 msgid "Avestan"
4345 msgstr " Avestan"
4346
4347 #: src/text/iso-639_def.h:47
4348 msgid "Aymara"
4349 msgstr " Aymara"
4350
4351 #: src/text/iso-639_def.h:48
4352 msgid "Azerbaijani"
4353 msgstr "Azerbajdžansky"
4354
4355 #: src/text/iso-639_def.h:49
4356 msgid "Bashkir"
4357 msgstr " Bashkir"
4358
4359 #: src/text/iso-639_def.h:50
4360 msgid "Basque"
4361 msgstr "Baskicky"
4362
4363 #: src/text/iso-639_def.h:51
4364 msgid "Belarusian"
4365 msgstr "Bielorusky"
4366
4367 #: src/text/iso-639_def.h:52
4368 msgid "Bengali"
4369 msgstr "Bengálsky"
4370
4371 #: src/text/iso-639_def.h:53
4372 msgid "Bihari"
4373 msgstr " Bihari"
4374
4375 #: src/text/iso-639_def.h:54
4376 msgid "Bislama"
4377 msgstr " Bislama"
4378
4379 #: src/text/iso-639_def.h:55
4380 msgid "Bosnian"
4381 msgstr "Bosniansky"
4382
4383 #: src/text/iso-639_def.h:56
4384 msgid "Breton"
4385 msgstr "Bretónsky"
4386
4387 #: src/text/iso-639_def.h:57
4388 msgid "Bulgarian"
4389 msgstr "Bulharsky"
4390
4391 #: src/text/iso-639_def.h:58
4392 msgid "Burmese"
4393 msgstr " Burmese"
4394
4395 #: src/text/iso-639_def.h:60
4396 msgid "Chamorro"
4397 msgstr " Chamorro"
4398
4399 #: src/text/iso-639_def.h:61
4400 msgid "Chechen"
4401 msgstr "Čečensky"
4402
4403 #: src/text/iso-639_def.h:62
4404 msgid "Chinese"
4405 msgstr "Čínsky"
4406
4407 #: src/text/iso-639_def.h:63
4408 msgid "Church Slavic"
4409 msgstr "Church Slavic"
4410
4411 #: src/text/iso-639_def.h:64
4412 msgid "Chuvash"
4413 msgstr " Chuvash"
4414
4415 #: src/text/iso-639_def.h:65
4416 msgid "Cornish"
4417 msgstr " Cornish"
4418
4419 #: src/text/iso-639_def.h:66
4420 msgid "Corsican"
4421 msgstr "Korzicky"
4422
4423 #: src/text/iso-639_def.h:70
4424 msgid "Dzongkha"
4425 msgstr " Dzongkha"
4426
4427 #: src/text/iso-639_def.h:71
4428 msgid "English"
4429 msgstr "Anglicky"
4430
4431 #: src/text/iso-639_def.h:72
4432 msgid "Esperanto"
4433 msgstr "Esperanto"
4434
4435 #: src/text/iso-639_def.h:73
4436 msgid "Estonian"
4437 msgstr "Estónsky"
4438
4439 #: src/text/iso-639_def.h:74
4440 msgid "Faroese"
4441 msgstr " Faroese"
4442
4443 #: src/text/iso-639_def.h:75
4444 msgid "Fijian"
4445 msgstr " Fijian"
4446
4447 #: src/text/iso-639_def.h:76
4448 msgid "Finnish"
4449 msgstr "Fínsky"
4450
4451 #: src/text/iso-639_def.h:78
4452 msgid "Frisian"
4453 msgstr "Frízsky"
4454
4455 #: src/text/iso-639_def.h:81
4456 msgid "Gaelic (Scots)"
4457 msgstr "Škótsky"
4458
4459 #: src/text/iso-639_def.h:82
4460 msgid "Irish"
4461 msgstr "Írsky"
4462
4463 #: src/text/iso-639_def.h:83
4464 msgid "Gallegan"
4465 msgstr " Gallegan"
4466
4467 #: src/text/iso-639_def.h:84
4468 msgid "Manx"
4469 msgstr " Manx"
4470
4471 #: src/text/iso-639_def.h:85
4472 msgid "Greek, Modern ()"
4473 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
4474
4475 #: src/text/iso-639_def.h:86
4476 msgid "Guarani"
4477 msgstr " Guarani"
4478
4479 #: src/text/iso-639_def.h:87
4480 msgid "Gujarati"
4481 msgstr " Gujarati"
4482
4483 #: src/text/iso-639_def.h:89
4484 msgid "Herero"
4485 msgstr " Herero"
4486
4487 #: src/text/iso-639_def.h:90
4488 msgid "Hindi"
4489 msgstr " Hindi"
4490
4491 #: src/text/iso-639_def.h:91
4492 msgid "Hiri Motu"
4493 msgstr " Hiri Motu"
4494
4495 #: src/text/iso-639_def.h:93
4496 msgid "Icelandic"
4497 msgstr "Islandsky"
4498
4499 #: src/text/iso-639_def.h:94
4500 msgid "Inuktitut"
4501 msgstr " Inuktitut"
4502
4503 #: src/text/iso-639_def.h:95
4504 msgid "Interlingue"
4505 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4506
4507 #: src/text/iso-639_def.h:96
4508 msgid "Interlingua"
4509 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4510
4511 #: src/text/iso-639_def.h:97
4512 msgid "Indonesian"
4513 msgstr "Indonézsky"
4514
4515 #: src/text/iso-639_def.h:98
4516 msgid "Inupiaq"
4517 msgstr " Inupiaq"
4518
4519 #: src/text/iso-639_def.h:100
4520 msgid "Javanese"
4521 msgstr " Javanese"
4522
4523 #: src/text/iso-639_def.h:102
4524 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4525 msgstr " Kalaallisut (Greenlandic)"
4526
4527 #: src/text/iso-639_def.h:103
4528 msgid "Kannada"
4529 msgstr "Kannada"
4530
4531 #: src/text/iso-639_def.h:104
4532 msgid "Kashmiri"
4533 msgstr " Kashmiri"
4534
4535 #: src/text/iso-639_def.h:105
4536 msgid "Kazakh"
4537 msgstr "Kazašsky"
4538
4539 #: src/text/iso-639_def.h:106
4540 msgid "Khmer"
4541 msgstr " kmérov"
4542
4543 #: src/text/iso-639_def.h:107
4544 msgid "Kikuyu"
4545 msgstr " Kikuyu"
4546
4547 #: src/text/iso-639_def.h:108
4548 msgid "Kinyarwanda"
4549 msgstr " Kinyarwanda"
4550
4551 #: src/text/iso-639_def.h:109
4552 msgid "Kirghiz"
4553 msgstr "Kirgizsky"
4554
4555 #: src/text/iso-639_def.h:110
4556 msgid "Komi"
4557 msgstr " Komi"
4558
4559 #: src/text/iso-639_def.h:112
4560 msgid "Kuanyama"
4561 msgstr " Kuanyama"
4562
4563 #: src/text/iso-639_def.h:113
4564 msgid "Kurdish"
4565 msgstr "Kurdsky"
4566
4567 #: src/text/iso-639_def.h:114
4568 msgid "Lao"
4569 msgstr " Lao"
4570
4571 #: src/text/iso-639_def.h:115
4572 msgid "Latin"
4573 msgstr "Latinsky"
4574
4575 #: src/text/iso-639_def.h:116
4576 msgid "Latvian"
4577 msgstr "Lotyšsky"
4578
4579 #: src/text/iso-639_def.h:117
4580 msgid "Lingala"
4581 msgstr " Lingala"
4582
4583 #: src/text/iso-639_def.h:118
4584 msgid "Lithuanian"
4585 msgstr "Litovsky"
4586
4587 #: src/text/iso-639_def.h:119
4588 msgid "Letzeburgesch"
4589 msgstr "Luxembursky"
4590
4591 #: src/text/iso-639_def.h:120
4592 msgid "Macedonian"
4593 msgstr "Macedónsky"
4594
4595 #: src/text/iso-639_def.h:121
4596 msgid "Marshall"
4597 msgstr " Marshall"
4598
4599 #: src/text/iso-639_def.h:122
4600 msgid "Malayalam"
4601 msgstr " Malayalam"
4602
4603 #: src/text/iso-639_def.h:123
4604 msgid "Maori"
4605 msgstr "Maori"
4606
4607 #: src/text/iso-639_def.h:124
4608 msgid "Marathi"
4609 msgstr " Marathi"
4610
4611 #: src/text/iso-639_def.h:126
4612 msgid "Malagasy"
4613 msgstr " Malagasy"
4614
4615 #: src/text/iso-639_def.h:127
4616 msgid "Maltese"
4617 msgstr " Maltese"
4618
4619 #: src/text/iso-639_def.h:128
4620 msgid "Moldavian"
4621 msgstr "Moldavsky"
4622
4623 #: src/text/iso-639_def.h:129
4624 msgid "Mongolian"
4625 msgstr "Mongolsky"
4626
4627 #: src/text/iso-639_def.h:130
4628 msgid "Nauru"
4629 msgstr "Nauru"
4630
4631 #: src/text/iso-639_def.h:131
4632 msgid "Navajo"
4633 msgstr "Navajo"
4634
4635 #: src/text/iso-639_def.h:132
4636 msgid "Ndebele, South"
4637 msgstr " Ndebele, juh"
4638
4639 #: src/text/iso-639_def.h:133
4640 msgid "Ndebele, North"
4641 msgstr " Ndebele, sever"
4642
4643 #: src/text/iso-639_def.h:134
4644 msgid "Ndonga"
4645 msgstr " Ndonga"
4646
4647 #: src/text/iso-639_def.h:135
4648 msgid "Nepali"
4649 msgstr "Nepálsky"
4650
4651 #: src/text/iso-639_def.h:136
4652 msgid "Norwegian"
4653 msgstr "Nórsky"
4654
4655 #: src/text/iso-639_def.h:137
4656 msgid "Norwegian Nynorsk"
4657 msgstr "Nórsky (sever)"
4658
4659 #: src/text/iso-639_def.h:138
4660 msgid "Norwegian Bokmaal"
4661 msgstr "Nórsky (juh)"
4662
4663 #: src/text/iso-639_def.h:139
4664 msgid "Chichewa; Nyanja"
4665 msgstr " Chichewa; Nyanja"
4666
4667 #: src/text/iso-639_def.h:140
4668 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
4669 msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
4670
4671 #: src/text/iso-639_def.h:141
4672 msgid "Oriya"
4673 msgstr " Oriya"
4674
4675 #: src/text/iso-639_def.h:142
4676 msgid "Oromo"
4677 msgstr " Oromo"
4678
4679 #: src/text/iso-639_def.h:144
4680 msgid "Ossetian; Ossetic"
4681 msgstr "Osetsky"
4682
4683 #: src/text/iso-639_def.h:145
4684 msgid "Panjabi"
4685 msgstr "Panjabi"
4686
4687 #: src/text/iso-639_def.h:146
4688 msgid "Persian"
4689 msgstr "Perzsky"
4690
4691 #: src/text/iso-639_def.h:147
4692 msgid "Pali"
4693 msgstr " Pali"
4694
4695 #: src/text/iso-639_def.h:148
4696 msgid "Polish"
4697 msgstr "Poľsky"
4698
4699 #: src/text/iso-639_def.h:149
4700 msgid "Portuguese"
4701 msgstr "Portugalsky"
4702
4703 #: src/text/iso-639_def.h:150
4704 msgid "Pushto"
4705 msgstr " Pushto"
4706
4707 #: src/text/iso-639_def.h:151
4708 msgid "Quechua"
4709 msgstr " Quechua"
4710
4711 #: src/text/iso-639_def.h:152
4712 #, fuzzy
4713 msgid "Original audio"
4714 msgstr "Zapnúť zvuk"
4715
4716 #: src/text/iso-639_def.h:153
4717 msgid "Raeto-Romance"
4718 msgstr "Rétorománsky"
4719
4720 #: src/text/iso-639_def.h:155
4721 msgid "Rundi"
4722 msgstr " Rundi"
4723
4724 #: src/text/iso-639_def.h:157
4725 msgid "Sango"
4726 msgstr " Sango"
4727
4728 #: src/text/iso-639_def.h:158
4729 msgid "Sanskrit"
4730 msgstr "Sanskrit"
4731
4732 #: src/text/iso-639_def.h:159
4733 msgid "Serbian"
4734 msgstr "Srbsky"
4735
4736 #: src/text/iso-639_def.h:160
4737 msgid "Croatian"
4738 msgstr "Chorvátsky"
4739
4740 #: src/text/iso-639_def.h:161
4741 msgid "Sinhalese"
4742 msgstr "Sinhalese"
4743
4744 #: src/text/iso-639_def.h:164
4745 msgid "Northern Sami"
4746 msgstr "Severná Samoa"
4747
4748 #: src/text/iso-639_def.h:165
4749 msgid "Samoan"
4750 msgstr "Samoa"
4751
4752 #: src/text/iso-639_def.h:166
4753 msgid "Shona"
4754 msgstr "Shona"
4755
4756 #: src/text/iso-639_def.h:167
4757 msgid "Sindhi"
4758 msgstr "Sindhi"
4759
4760 #: src/text/iso-639_def.h:168
4761 msgid "Somali"
4762 msgstr "Somali"
4763
4764 #: src/text/iso-639_def.h:169
4765 msgid "Sotho, Southern"
4766 msgstr "Sotho, južné"
4767
4768 #: src/text/iso-639_def.h:171
4769 msgid "Sardinian"
4770 msgstr "Sardínia"
4771
4772 #: src/text/iso-639_def.h:172
4773 msgid "Swati"
4774 msgstr "Swati"
4775
4776 #: src/text/iso-639_def.h:173
4777 msgid "Sundanese"
4778 msgstr "Sudánsky"
4779
4780 #: src/text/iso-639_def.h:174
4781 msgid "Swahili"
4782 msgstr "Swahilsky"
4783
4784 #: src/text/iso-639_def.h:176
4785 msgid "Tahitian"
4786 msgstr "Tahitsky"
4787
4788 #: src/text/iso-639_def.h:177
4789 msgid "Tamil"
4790 msgstr "Tamilsky"
4791
4792 #: src/text/iso-639_def.h:178
4793 msgid "Tatar"
4794 msgstr "Tatársky"
4795
4796 #: src/text/iso-639_def.h:179
4797 msgid "Telugu"
4798 msgstr "Telugu"
4799
4800 #: src/text/iso-639_def.h:180
4801 msgid "Tajik"
4802 msgstr "Tajik"
4803
4804 #: src/text/iso-639_def.h:181
4805 msgid "Tagalog"
4806 msgstr "Tagalog"
4807
4808 #: src/text/iso-639_def.h:182
4809 msgid "Thai"
4810 msgstr "Thajsky"
4811
4812 #: src/text/iso-639_def.h:183
4813 msgid "Tibetan"
4814 msgstr "Tibetsky"
4815
4816 #: src/text/iso-639_def.h:184
4817 msgid "Tigrinya"
4818 msgstr "Tigrinya"
4819
4820 #: src/text/iso-639_def.h:185
4821 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
4822 msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
4823
4824 #: src/text/iso-639_def.h:186
4825 msgid "Tswana"
4826 msgstr "Tswana"
4827
4828 #: src/text/iso-639_def.h:187
4829 msgid "Tsonga"
4830 msgstr "Tsonga"
4831
4832 #: src/text/iso-639_def.h:189
4833 msgid "Turkmen"
4834 msgstr "Turkménsky"
4835
4836 #: src/text/iso-639_def.h:190
4837 msgid "Twi"
4838 msgstr "Twi"
4839
4840 #: src/text/iso-639_def.h:191
4841 msgid "Uighur"
4842 msgstr "Uighur"
4843
4844 #: src/text/iso-639_def.h:192
4845 msgid "Ukrainian"
4846 msgstr "Ukrajinsky"
4847
4848 #: src/text/iso-639_def.h:193
4849 msgid "Urdu"
4850 msgstr "Urdu"
4851
4852 #: src/text/iso-639_def.h:194
4853 msgid "Uzbek"
4854 msgstr "Uzbecky"
4855
4856 #: src/text/iso-639_def.h:195
4857 msgid "Vietnamese"
4858 msgstr "Vietnamsky"
4859
4860 #: src/text/iso-639_def.h:196
4861 msgid "Volapuk"
4862 msgstr "Volapuk"
4863
4864 #: src/text/iso-639_def.h:197
4865 msgid "Welsh"
4866 msgstr "Welsh"
4867
4868 #: src/text/iso-639_def.h:198
4869 msgid "Wolof"
4870 msgstr "Wolof"
4871
4872 #: src/text/iso-639_def.h:199
4873 msgid "Xhosa"
4874 msgstr "Xhosa"
4875
4876 #: src/text/iso-639_def.h:200
4877 msgid "Yiddish"
4878 msgstr "Jidiš"
4879
4880 #: src/text/iso-639_def.h:201
4881 msgid "Yoruba"
4882 msgstr "Yoruba"
4883
4884 #: src/text/iso-639_def.h:202
4885 msgid "Zhuang"
4886 msgstr "Zhuang"
4887
4888 #: src/text/iso-639_def.h:203
4889 msgid "Zulu"
4890 msgstr "Zulu"
4891
4892 #: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:969
4893 msgid "Unknown"
4894 msgstr "Neznámy"
4895
4896 #: src/video_output/video_output.c:403 modules/gui/macosx/intf.m:608
4897 #: modules/gui/macosx/intf.m:609 modules/video_filter/deinterlace.c:122
4898 msgid "Deinterlace"
4899 msgstr "Rozkladať"
4900
4901 #: src/video_output/video_output.c:407 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4902 msgid "Discard"
4903 msgstr "Vyraďovať"
4904
4905 #: src/video_output/video_output.c:409 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4906 msgid "Blend"
4907 msgstr "Premiešavať"
4908
4909 #: src/video_output/video_output.c:411 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4910 msgid "Mean"
4911 msgstr "Stredná úroveň"
4912
4913 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4914 msgid "Bob"
4915 msgstr "Bob"
4916
4917 #: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4918 msgid "Linear"
4919 msgstr "Lineárne rozkladanie"
4920
4921 #: src/video_output/vout_intf.c:228
4922 msgid "1:4 Quarter"
4923 msgstr "1:4 (štvrtina)"
4924
4925 #: src/video_output/vout_intf.c:230
4926 msgid "1:2 Half"
4927 msgstr "1:2 (polovica)"
4928
4929 #: src/video_output/vout_intf.c:232
4930 msgid "1:1 Original"
4931 msgstr "1:1 (Originál)"
4932
4933 #: src/video_output/vout_intf.c:234
4934 msgid "2:1 Double"
4935 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
4936
4937 #: src/video_output/vout_intf.c:261 modules/gui/macosx/intf.m:602
4938 #: modules/gui/macosx/intf.m:603 modules/video_filter/crop.c:102
4939 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:130
4940 msgid "Crop"
4941 msgstr "Vystrihnúť"
4942
4943 #: src/video_output/vout_intf.c:348 modules/gui/macosx/intf.m:600
4944 #: modules/gui/macosx/intf.m:601
4945 msgid "Aspect-ratio"
4946 msgstr "Stranový pomer"
4947
4948 #: modules/access/cdda/access.c:294
4949 #, fuzzy
4950 msgid "CD reading failed"
4951 msgstr "poškodený zvuk"
4952
4953 #: modules/access/cdda/access.c:295
4954 #, c-format
4955 msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
4956 msgstr ""
4957
4958 #: modules/access/cdda.c:60 modules/access/dshow/dshow.cpp:93
4959 #: modules/access/dvb/access.c:73 modules/access/dv.c:68
4960 #: modules/access/dvdnav.c:67 modules/access/dvdread.c:64
4961 #: modules/access/fake.c:41 modules/access/file.c:79 modules/access/ftp.c:54
4962 #: modules/access/gnomevfs.c:45 modules/access/http.c:57
4963 #: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr.c:47
4964 #: modules/access/screen/screen.c:36 modules/access/smb.c:61
4965 #: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:69 modules/access/v4l.c:76
4966 #: modules/access/vcd/vcd.c:41
4967 msgid "Caching value in ms"
4968 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
4969
4970 #: modules/access/cdda.c:62
4971 msgid ""
4972 "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
4973 "milliseconds."
4974 msgstr ""
4975 "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
4976
4977 #: modules/access/cdda.c:66 modules/gui/macosx/open.m:178
4978 #: modules/gui/macosx/open.m:527 modules/gui/macosx/open.m:618
4979 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:695
4980 msgid "Audio CD"
4981 msgstr "Audio CD"
4982
4983 #: modules/access/cdda.c:67
4984 msgid "Audio CD input"
4985 msgstr "Vstup Audio CD"
4986
4987 #: modules/access/cdda.c:73
4988 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
4989 msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
4990
4991 #: modules/access/cdda.c:85
4992 msgid "CDDB Server"
4993 msgstr "CDDB Server"
4994
4995 #: modules/access/cdda.c:85
4996 msgid "Address of the CDDB server to use."
4997 msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
4998
4999 #: modules/access/cdda.c:88
5000 msgid "CDDB port"
5001 msgstr "port CDDB"
5002
5003 #: modules/access/cdda.c:88
5004 msgid "CDDB Server port to use."
5005 msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
5006
5007 #: modules/access/cdda.c:448
5008 msgid "Audio CD - Track "
5009 msgstr "Audio CD - Stopa"
5010
5011 #: modules/access/cdda.c:465
5012 #, c-format
5013 msgid "Audio CD - Track %i"
5014 msgstr "Audio CD - Stopa %i"
5015
5016 #: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:80
5017 #: modules/codec/x264.c:334 modules/codec/x264.c:340 modules/codec/x264.c:345
5018 msgid "none"
5019 msgstr "žiaden"
5020
5021 #: modules/access/cdda/cdda.c:42
5022 msgid "overlap"
5023 msgstr "prekrývanie"
5024
5025 #: modules/access/cdda/cdda.c:43
5026 msgid "full"
5027 msgstr "plné"
5028
5029 #: modules/access/cdda/cdda.c:47
5030 msgid ""
5031 "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
5032 "meta info          1\n"
5033 "events             2\n"
5034 "MRL                4\n"
5035 "external call      8\n"
5036 "all calls (0x10)  16\n"
5037 "LSN       (0x20)  32\n"
5038 "seek      (0x40)  64\n"
5039 "libcdio   (0x80) 128\n"
5040 "libcddb  (0x100) 256\n"
5041 msgstr ""
5042 "Táto hodnota (ak je zobrazená binárne), môže slúžiť ako maska pre ladenie\n"
5043 "meta info          1\n"
5044 "udalosti             2\n"
5045 "MRL                4\n"
5046 "externé volanie      8\n"
5047 "všetky volania (0x10)  16\n"
5048 "LSN       (0x20)  32\n"
5049 "vyhľadávať      (0x40)  64\n"
5050 "libcdio   (0x80) 128\n"
5051 "libcddb  (0x100) 256\n"
5052
5053 #: modules/access/cdda/cdda.c:59
5054 msgid ""
5055 "Caching value for CDDA streams. This value should be set in millisecond "
5056 "units."
5057 msgstr ""
5058 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
5059 "milisekundách."
5060
5061 #: modules/access/cdda/cdda.c:63
5062 msgid ""
5063 "How many CD blocks to get on a single CD read. Generally on newer/faster "
5064 "CDs, this increases throughput at the expense of a little more memory usage "
5065 "and initial delay. SCSI-MMC limitations generally don't allow for more than "
5066 "25 blocks per access."
5067 msgstr ""
5068 "Určuje, koľko blokov sa načíta z CD na jeden raz. Vo všeobecnosti platí, že "
5069 "na novších/rýchlejších CD, zvýši táto funkcia priechodnosť dát, pri čítaní "
5070 "sa spotrebuje menej pamäte a skráti sa čas načítavania. Maximálne je však "
5071 "(kvôli obmedzeniu v štandarde SCSI-MMC) možné, načítať len 25 blokov naraz. "
5072
5073 #: modules/access/cdda/cdda.c:69
5074 msgid ""
5075 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
5076 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
5077 "   %a : The artist (for the album)\n"
5078 "   %A : The album information\n"
5079 "   %C : Category\n"
5080 "   %e : The extended data (for a track)\n"
5081 "   %I : CDDB disk ID\n"
5082 "   %G : Genre\n"
5083 "   %M : The current MRL\n"
5084 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
5085 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
5086 "   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
5087 "   %T : The track number\n"
5088 "   %s : Number of seconds in this track\n"
5089 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
5090 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
5091 "   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
5092 "   %% : a % \n"
5093 msgstr ""
5094 "Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
5095 "Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé identifikátory "
5096 "sú: \n"
5097 "  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
5098 "%A : Informácia o albume\n"
5099 "   %C : Kategória\n"
5100 "   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
5101 "   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
5102 "   %G : Žáner\n"
5103 "   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
5104 "   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
5105 "   %n : Počet stôp na disku\n"
5106 "   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
5107 "   %T : Číslo stopy\n"
5108 "   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
5109 "   %S : Počet sekúnd na CD\n"
5110 "   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
5111 "   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
5112 "   %% : a % \n"
5113
5114 #: modules/access/cdda/cdda.c:89
5115 msgid ""
5116 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
5117 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
5118 "   %M : The current MRL\n"
5119 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
5120 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
5121 "   %T : The track number\n"
5122 "   %s : Number of seconds in this track\n"
5123 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
5124 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
5125 "   %% : a % \n"
5126 msgstr ""
5127 "Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
5128 "Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé identifikátory "
5129 "sú: \n"
5130 "  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
5131 "%A : Informácia o albume\n"
5132 "   %C : Kategória\n"
5133 "   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
5134 "   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
5135 "   %G : Žáner\n"
5136 "   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
5137 "   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
5138 "   %n : Počet stôp na disku\n"
5139 "   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
5140 "   %T : Číslo stopy\n"
5141 "   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
5142 "   %S : Počet sekúnd na CD\n"
5143 "   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
5144 "   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
5145 "   %% : a % \n"
5146
5147 #: modules/access/cdda/cdda.c:100
5148 msgid "Enable CD paranoia?"
5149 msgstr "Zapnúť korekciu CD - Paranoia?"
5150
5151 #: modules/access/cdda/cdda.c:102
5152 msgid ""
5153 "Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
5154 "none: no paranoia - fastest.\n"
5155 "overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
5156 "full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
5157 msgstr ""
5158 "Vyberte si, či chcete aktivovať korekciu chýb CD, ktorá sa nazýva aj "
5159 "Paranoia. \n"
5160 "žiadna: bez korekcie (prehrávanie bude rýchlejšie). \n"
5161 "prekrývať: detekovať iba prekrývanie stôp (neodporúčame!. ) \n"
5162 "úplná korekcia: budú sa korigovať všetky nájdené chyby (prehrávanie sa však "
5163 "môže spomaliť). \n"
5164
5165 #: modules/access/cdda/cdda.c:112
5166 msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
5167 msgstr "cddax://[zariadenie-alebo-súbor][@[T]stopa]"
5168
5169 #: modules/access/cdda/cdda.c:113
5170 msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
5171 msgstr "Vstup Compact Disc Digital Audio (CD-DA)"
5172
5173 #: modules/access/cdda/cdda.c:115
5174 msgid "Audio Compact Disc"
5175 msgstr "Audio-kompaktný disk"
5176
5177 #: modules/access/cdda/cdda.c:124
5178 msgid "Additional debug"
5179 msgstr "Dodatočné ladenie"
5180
5181 #: modules/access/cdda/cdda.c:129
5182 msgid "Caching value in microseconds"
5183 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte v mikrosekundách"
5184
5185 #: modules/access/cdda/cdda.c:134
5186 msgid "Number of blocks per CD read"
5187 msgstr "Počet blokov na jedno čítanie CD"
5188
5189 #: modules/access/cdda/cdda.c:139
5190 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
5191 msgstr ""
5192 "Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak nie sú dostupné údaje "
5193 "z CDDB databázy)"
5194
5195 #: modules/access/cdda/cdda.c:144
5196 msgid "Use CD audio controls and output?"
5197 msgstr "Používať ovládacie prvky a výstup na CD mechanike?"
5198
5199 #: modules/access/cdda/cdda.c:145
5200 msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
5201 msgstr ""
5202 "Ak aktivujete túto voľbu, budete môcť používať aj ovládacie prvky a výstup - "
5203 "jack -, ktoré sa nachádzajú na prednom paneli Vašej mechaniky."
5204
5205 #: modules/access/cdda/cdda.c:150
5206 msgid "Do CD-Text lookups?"
5207 msgstr "Vyhľadávať CD-text?"
5208
5209 #: modules/access/cdda/cdda.c:151
5210 msgid "If set, get CD-Text information"
5211 msgstr ""
5212 "Ak si zvolíte túto voľbu, na CD sa budú vyhľadávať aj textové informácie."
5213
5214 #: modules/access/cdda/cdda.c:160
5215 msgid "Use Navigation-style playback?"
5216 msgstr "Použiť prehrávanie v navigačnom štýle?"
5217
5218 #: modules/access/cdda/cdda.c:161
5219 msgid "Tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
5220 msgstr ""
5221 "Stopy sa vyhľadávajú najskôr podľa Navigácie, potom podľa záznamov v "
5222 "playliste."
5223
5224 #: modules/access/cdda/cdda.c:174
5225 msgid "CDDB"
5226 msgstr "CDDB"
5227
5228 #: modules/access/cdda/cdda.c:177
5229 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
5230 msgstr ""
5231 "Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak údaje pochádzajú z "
5232 "CDDB databázy)"
5233
5234 #: modules/access/cdda/cdda.c:181
5235 msgid "CDDB lookups"
5236 msgstr "Vyhľadávania v databáze CDDB"
5237
5238 #: modules/access/cdda/cdda.c:182
5239 msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
5240 msgstr ""
5241 "Ak je táto voľba aktivovaná, budú sa informácie o skladbe vyhľadávať pomocou "