Synchronize translation files
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY-AT-MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-07-01 20:22+0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2008-02-24 19:58+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník \n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_common.h:913
18 msgid ""
19 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
20 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
21 "see the file named COPYING for details.\n"
22 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
23 msgstr ""
24 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
25 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
26 "Licencie;\n"
27 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:32
30 msgid "VLC preferences"
31 msgstr "Nastavenia programu VLC"
32
33 #: include/vlc_config_cat.h:34
34 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
35 msgstr ""
36 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
37 "\"."
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:127
40 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:73 modules/gui/wince/playlist.cpp:675
41 #: modules/visualization/visual/visual.c:116
42 msgid "General"
43 msgstr "Všeobecné"
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:39 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:167
46 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:74
47 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:837 modules/misc/dummy/dummy.c:68
48 msgid "Interface"
49 msgstr "Rozhranie"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:40
52 msgid "Settings for VLC's interfaces"
53 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:42
56 msgid "General interface settings"
57 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:44
60 msgid "Main interfaces"
61 msgstr "Hlavné rozhrania"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:45
64 msgid "Settings for the main interface"
65 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc-module.c:156
68 msgid "Control interfaces"
69 msgstr "Ovládanie rozhraní"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:48
72 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
73 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
76 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:187
77 msgid "Hotkeys settings"
78 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:2045
81 #: src/libvlc-module.c:1424 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:284
82 #: modules/gui/macosx/intf.m:708 modules/gui/macosx/output.m:170
83 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:107 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:171
84 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
85 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:519
86 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
87 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631 modules/stream_out/transcode.c:199
88 msgid "Audio"
89 msgstr "Zvuk"
90
91 #: include/vlc_config_cat.h:55
92 msgid "Audio settings"
93 msgstr "Nastavenia zvuku"
94
95 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:58
96 msgid "General audio settings"
97 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
100 #: src/video_output/video_output.c:417
101 msgid "Filters"
102 msgstr "Filtre"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:62
105 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
106 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:92
109 #: modules/gui/macosx/intf.m:718 modules/gui/macosx/intf.m:719
110 msgid "Visualizations"
111 msgstr "Vizualizácie"
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:166
114 msgid "Audio visualizations"
115 msgstr "Vizualizácie zvuku"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:68 include/vlc_config_cat.h:81
118 msgid "Output modules"
119 msgstr "Výstupné moduly"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:69
122 msgid "These are general settings for audio output modules."
123 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
124
125 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc-module.c:1806
126 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758 modules/stream_out/transcode.c:231
127 msgid "Miscellaneous"
128 msgstr "Rôzne"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:72
131 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
132 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:2073
135 #: src/libvlc-module.c:1472 modules/gui/macosx/intf.m:721
136 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
137 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:175 modules/gui/macosx/wizard.m:379
138 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:520
139 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
140 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542 modules/misc/dummy/dummy.c:98
141 #: modules/stream_out/transcode.c:168
142 msgid "Video"
143 msgstr "Video"
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:76
146 msgid "Video settings"
147 msgstr "Nastavenia videa"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:78 include/vlc_config_cat.h:79
150 msgid "General video settings"
151 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:83
154 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
155 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:87
158 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
159 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:89
162 msgid "Subtitles/OSD"
163 msgstr "Titulky/OSD"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:90
166 msgid ""
167 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
168 "subpictures\"."
169 msgstr ""
170 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
171 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:99
174 msgid "Input / Codecs"
175 msgstr "Vstup / Kodeky"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:100
178 msgid ""
179 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
180 "VLC. Encoder settings can also be found here."
181 msgstr ""
182 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
183 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:103
186 msgid "Access modules"
187 msgstr "Prístupové moduly"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:105
190 msgid ""
191 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
192 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
193 msgstr ""
194 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
195 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
196 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
197
198 #: include/vlc_config_cat.h:109
199 msgid "Access filters"
200 msgstr "Prístupové filtre"
201
202 #: include/vlc_config_cat.h:111
203 msgid ""
204 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
205 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
206 "you are doing."
207 msgstr ""
208 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
209 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
210 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:115
213 msgid "Demuxers"
214 msgstr "Demuxéry"
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:116
217 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
218 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:118
221 msgid "Video codecs"
222 msgstr "Video kodeky"
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:119
225 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
226 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:121
229 msgid "Audio codecs"
230 msgstr "Audio kodeky"
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:122
233 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
234 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:124
237 msgid "Other codecs"
238 msgstr "Iné kodeky"
239
240 #: include/vlc_config_cat.h:125
241 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
242 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:128
245 msgid "General input settings. Use with care."
246 msgstr ""
247 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc-module.c:1732
250 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:44
251 msgid "Stream output"
252 msgstr "Výstupný tok"
253
254 #: include/vlc_config_cat.h:133
255 msgid ""
256 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
257 "incoming streams.\n"
258 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
259 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
260 "RTSP).\n"
261 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
262 "duplicating...)."
263 msgstr ""
264 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
265 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
266 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
267 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
268 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
269 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:141
272 msgid "General stream output settings"
273 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
274
275 #: include/vlc_config_cat.h:143
276 msgid "Muxers"
277 msgstr "Muxéry"
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:145
280 msgid ""
281 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
282 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
283 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
284 "You can also set default parameters for each muxer."
285 msgstr ""
286 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
287 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
288 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
289 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
290 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
291
292 #: include/vlc_config_cat.h:151
293 msgid "Access output"
294 msgstr "Access output"
295
296 #: include/vlc_config_cat.h:153
297 msgid ""
298 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
299 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
300 "should probably not do that.\n"
301 "You can also set default parameters for each access output."
302 msgstr ""
303 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
304 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
305 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
306 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
307 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
308
309 #: include/vlc_config_cat.h:158
310 msgid "Packetizers"
311 msgstr "Paketizéry"
312
313 #: include/vlc_config_cat.h:160
314 msgid ""
315 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
316 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
317 "not do that.\n"
318 "You can also set default parameters for each packetizer."
319 msgstr ""
320 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
321 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
322 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
323 "vynucovať. \n"
324 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
325
326 #: include/vlc_config_cat.h:166
327 msgid "Sout stream"
328 msgstr "Sout stream"
329
330 #: include/vlc_config_cat.h:167
331 msgid ""
332 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
333 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
334 "for each sout stream module here."
335 msgstr ""
336 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
337 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
338 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
339 "modul. "
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:172 modules/services_discovery/sap.c:127
342 #: modules/services_discovery/sap.c:323
343 msgid "SAP"
344 msgstr "SAP"
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:174
347 msgid ""
348 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
349 "multicast UDP or RTP."
350 msgstr ""
351 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
352 "protokolu UDP alebo RTP."
353
354 #: include/vlc_config_cat.h:177
355 msgid "VOD"
356 msgstr "VOD"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:178
359 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
360 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
361
362 #: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc-module.c:1873
363 #: src/playlist/engine.c:110 modules/demux/playlist/playlist.c:66
364 #: modules/demux/playlist/playlist.c:67
365 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:233
366 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:327 modules/gui/macosx/intf.m:652
367 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
368 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:48
369 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:127
370 msgid "Playlist"
371 msgstr "Playlist"
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:183
374 msgid ""
375 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
376 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
377 msgstr ""
378 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
379 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
380
381 #: include/vlc_config_cat.h:187
382 msgid "General playlist behaviour"
383 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
384
385 #: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:438
386 msgid "Services discovery"
387 msgstr "Zisťovacie moduly"
388
389 #: include/vlc_config_cat.h:189
390 msgid ""
391 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
392 "playlist."
393 msgstr ""
394 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
395 "položiek do playlistu."
396
397 #: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc-module.c:1691
398 #: modules/gui/macosx/prefs.m:129
399 msgid "Advanced"
400 msgstr "Pokročilé"
401
402 #: include/vlc_config_cat.h:194
403 msgid "Advanced settings. Use with care."
404 msgstr ""
405 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:196
408 msgid "CPU features"
409 msgstr "Vlastnosti procesora"
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:197
412 msgid ""
413 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
414 "not change these settings."
415 msgstr ""
416 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
417 "prípadov to však nie je potrebné."
418
419 #: include/vlc_config_cat.h:200
420 msgid "Advanced settings"
421 msgstr "Pokročilé nastavenia"
422
423 #: include/vlc_config_cat.h:201
424 msgid "Other advanced settings"
425 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
426
427 #: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:172
428 #: modules/gui/macosx/open.m:427 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:249
429 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:546 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:49
430 msgid "Network"
431 msgstr "Sieť"
432
433 #: include/vlc_config_cat.h:204
434 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
435 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
436
437 #: include/vlc_config_cat.h:209
438 msgid "Chroma modules settings"
439 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
440
441 #: include/vlc_config_cat.h:210
442 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
443 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
444
445 #: include/vlc_config_cat.h:212
446 msgid "Packetizer modules settings"
447 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
448
449 #: include/vlc_config_cat.h:216
450 msgid "Encoders settings"
451 msgstr "Nastavenia enkodérov"
452
453 #: include/vlc_config_cat.h:218
454 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
455 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
456
457 #: include/vlc_config_cat.h:221
458 msgid "Dialog providers settings"
459 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
460
461 #: include/vlc_config_cat.h:223
462 msgid "Dialog providers can be configured here."
463 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
464
465 #: include/vlc_config_cat.h:225
466 msgid "Subtitle demuxer settings"
467 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
468
469 #: include/vlc_config_cat.h:227
470 msgid ""
471 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
472 "example by setting the subtitles type or file name."
473 msgstr ""
474 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
475 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
476
477 #: include/vlc_config_cat.h:234
478 msgid "No help available"
479 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
480
481 #: include/vlc_config_cat.h:235
482 msgid "There is no help available for these modules."
483 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
484
485 #: include/vlc_interface.h:134
486 msgid ""
487 "\n"
488 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
489 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
490 msgstr ""
491 "\n"
492 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
493 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
494 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
495
496 #: include/vlc_intf_strings.h:29
497 msgid "Quick &Open File..."
498 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:30
501 msgid "&Advanced Open..."
502 msgstr "Pokročilé otváranie..."
503
504 #: include/vlc_intf_strings.h:31
505 msgid "Open &Directory..."
506 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:33
509 msgid "Select one or more files to open"
510 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:37 modules/gui/macosx/intf.m:752
513 msgid "Media Information..."
514 msgstr "Informácia o médiu..."
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:38
517 msgid "Codec Information..."
518 msgstr "Informácia o kodeku..."
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:39 modules/gui/macosx/intf.m:753
521 msgid "Messages..."
522 msgstr "&Hlásenia programu..."
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:40
525 msgid "Extended settings..."
526 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:41
529 msgid "Go to specific time..."
530 msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:42 modules/gui/macosx/intf.m:750
533 msgid "Bookmarks..."
534 msgstr "Záložky..."
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:43
537 msgid "VLM Configuration..."
538 msgstr "Konfigurácia VLM..."
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:45
541 msgid "About..."
542 msgstr "O programe..."
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/control/rc.c:75
545 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
546 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:137 modules/gui/macosx/intf.m:645
547 #: modules/gui/macosx/intf.m:689 modules/gui/macosx/intf.m:768
548 #: modules/gui/macosx/intf.m:775 modules/gui/macosx/intf.m:1693
549 #: modules/gui/macosx/intf.m:1694 modules/gui/macosx/intf.m:1695
550 #: modules/gui/macosx/intf.m:1696 modules/gui/macosx/playlist.m:430
551 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
552 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:590
553 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:803
554 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:652 modules/gui/qt4/menus.cpp:656
555 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:659
556 msgid "Play"
557 msgstr "Prehrať"
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:49
560 msgid "Fetch information"
561 msgstr "Získať informácie"
562
563 #: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/playlist.m:431
564 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
565 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:45
566 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
567 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:41
568 msgid "Delete"
569 msgstr "Vymazať"
570
571 #: include/vlc_intf_strings.h:51
572 msgid "Information..."
573 msgstr "Informácia"
574
575 #: include/vlc_intf_strings.h:52
576 msgid "Sort"
577 msgstr "Zoradiť"
578
579 #: include/vlc_intf_strings.h:53
580 msgid "Add node"
581 msgstr "Pridať uzol"
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:54
584 msgid "Stream..."
585 msgstr "Stream..."
586
587 #: include/vlc_intf_strings.h:55
588 msgid "Save..."
589 msgstr "Uložiť..."
590
591 #: include/vlc_intf_strings.h:56
592 msgid "Open Folder..."
593 msgstr "Otvoriť priečinok..."
594
595 #: include/vlc_intf_strings.h:60 src/libvlc-module.c:1114
596 msgid "Repeat all"
597 msgstr "Zopakovať všetko"
598
599 #: include/vlc_intf_strings.h:61
600 msgid "Repeat one"
601 msgstr "Opakovať jedenkrát"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:62
604 msgid "No repeat"
605 msgstr "Bez opakovania"
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1315
608 #: modules/gui/macosx/controls.m:919 modules/gui/macosx/intf.m:695
609 msgid "Random"
610 msgstr "Náhodne"
611
612 #: include/vlc_intf_strings.h:65
613 msgid "Random off"
614 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
615
616 #: include/vlc_intf_strings.h:67
617 msgid "Add to playlist"
618 msgstr "Pridať do playlistu"
619
620 #: include/vlc_intf_strings.h:68
621 msgid "Add to media library"
622 msgstr "Pridať do knižnice médií"
623
624 #: include/vlc_intf_strings.h:70
625 msgid "Add file..."
626 msgstr "Pridať súbor..."
627
628 #: include/vlc_intf_strings.h:71
629 msgid "Advanced open..."
630 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
631
632 #: include/vlc_intf_strings.h:72
633 msgid "Add directory..."
634 msgstr "Pridať priečinok..."
635
636 #: include/vlc_intf_strings.h:74
637 msgid "Save playlist to file..."
638 msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
639
640 #: include/vlc_intf_strings.h:75
641 msgid "Load playlist file..."
642 msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
643
644 #: include/vlc_intf_strings.h:77
645 msgid "Search"
646 msgstr "Hľadať"
647
648 #: include/vlc_intf_strings.h:78
649 msgid "Search filter"
650 msgstr "Vyhľadávací filter"
651
652 #: include/vlc_intf_strings.h:80
653 msgid "Additional sources"
654 msgstr "Dodatočné zdroje"
655
656 #: include/vlc_intf_strings.h:84
657 msgid ""
658 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
659 "them."
660 msgstr ""
661 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
662 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
663
664 #: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/extended.m:77
665 msgid "Image clone"
666 msgstr "Klonovať obrázok"
667
668 #: include/vlc_intf_strings.h:90
669 msgid "Clone the image"
670 msgstr "Konovať obrázok"
671
672 #: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:440
673 msgid "Magnification"
674 msgstr "Zväčšenie"
675
676 #: include/vlc_intf_strings.h:93
677 msgid ""
678 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
679 "be magnified."
680 msgstr ""
681 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:545
684 msgid "Waves"
685 msgstr "Vlny"
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:97
688 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
689 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
690
691 #: include/vlc_intf_strings.h:99
692 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
693 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:101
696 msgid "Image colors inversion"
697 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
698
699 #: include/vlc_intf_strings.h:103
700 msgid "Split the image to make an image wall"
701 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
702
703 #: include/vlc_intf_strings.h:105
704 msgid ""
705 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
706 "The video gets split in parts that you must sort."
707 msgstr ""
708 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
709 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
710
711 #: include/vlc_intf_strings.h:108
712 msgid ""
713 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
714 "Try changing the various settings for different effects"
715 msgstr ""
716 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
717 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
718
719 #: include/vlc_intf_strings.h:111
720 msgid ""
721 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
722 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
723 "settings."
724 msgstr ""
725 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
726 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
727
728 #: include/vlc_intf_strings.h:115
729 msgid ""
730 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
731 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
732 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
733 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
734 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
735 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
736 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
737 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
738 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
739 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
740 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
741 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
742 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
743 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
744 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
745 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
746 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
747 "org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
748 "give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
749 "href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
750 "channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
751 "on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
752 "the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
753 "design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
754 "also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
755 "b> VLC media player.</p></body></html>"
756 msgstr ""
757 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
758 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
759 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
760 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> webovej stránke tímu VideoLAN.</"
761 "p><p>Ak ste nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si "
762 "prosím<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
763 "\"><em>Úvod do programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie "
764 "o použití programu nájdete <br>\"<a "
765
766 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
767 #: src/audio_output/filters.c:225
768 msgid "Audio filtering failed"
769 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
770
771 #: src/audio_output/filters.c:156 src/audio_output/filters.c:203
772 #: src/audio_output/filters.c:226
773 #, c-format
774 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
775 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
776
777 #: src/audio_output/input.c:94 src/audio_output/input.c:140
778 #: src/input/es_out.c:453 src/libvlc-module.c:560
779 #: src/video_output/video_output.c:394 modules/video_filter/postproc.c:222
780 msgid "Disable"
781 msgstr "Zablokovať"
782
783 #: src/audio_output/input.c:96 modules/visualization/visual/visual.c:132
784 msgid "Spectrometer"
785 msgstr "Spectrometer"
786
787 #: src/audio_output/input.c:98
788 msgid "Scope"
789 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
790
791 #: src/audio_output/input.c:100
792 msgid "Spectrum"
793 msgstr "Spektrum"
794
795 #: src/audio_output/input.c:102
796 #, fuzzy
797 msgid "Vu meter"
798 msgstr "Filtre výstupného videa"
799
800 #: src/audio_output/input.c:137 modules/audio_filter/equalizer.c:74
801 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:156 modules/gui/macosx/equalizer.m:170
802 msgid "Equalizer"
803 msgstr "Ekvalizér"
804
805 #: src/audio_output/input.c:159 src/libvlc-module.c:284
806 msgid "Audio filters"
807 msgstr "Filtre zvuku"
808
809 #: src/audio_output/input.c:181
810 msgid "Replay gain"
811 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
812
813 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
814 #: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:714
815 #: modules/gui/macosx/intf.m:715
816 msgid "Audio Channels"
817 msgstr "Audio-kanály"
818
819 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
820 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:208 modules/access/v4l2/v4l2.c:259
821 #: modules/access/v4l.c:129 modules/audio_output/alsa.c:195
822 #: modules/audio_output/alsa.c:226 modules/audio_output/directx.c:518
823 #: modules/audio_output/oss.c:207 modules/audio_output/portaudio.c:407
824 #: modules/audio_output/sdl.c:184 modules/audio_output/sdl.c:201
825 #: modules/audio_output/waveout.c:517 modules/codec/twolame.c:71
826 msgid "Stereo"
827 msgstr "Stereo"
828
829 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
830 #: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420
831 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
832 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102 modules/codec/zvbi.c:101
833 #: modules/control/gestures.c:92 modules/gui/fbosd.c:164
834 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:352
835 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:861
836 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:929 modules/video_filter/logo.c:100
837 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
838 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
839 msgid "Left"
840 msgstr "Vľavo"
841
842 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
843 #: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420
844 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
845 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102 modules/codec/zvbi.c:101
846 #: modules/control/gestures.c:92 modules/gui/fbosd.c:164
847 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:369 modules/video_filter/logo.c:100
848 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
849 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
850 msgid "Right"
851 msgstr "Vpravo"
852
853 #: src/audio_output/output.c:135
854 msgid "Dolby Surround"
855 msgstr "Dolby Surround"
856
857 #: src/audio_output/output.c:147
858 msgid "Reverse stereo"
859 msgstr "Obrátené stereo"
860
861 #: src/config/file.c:584
862 msgid "key"
863 msgstr "kľúč"
864
865 #: src/config/file.c:593
866 msgid "boolean"
867 msgstr "Hodnota boolean"
868
869 #: src/config/file.c:593 src/libvlc.c:1531
870 msgid "integer"
871 msgstr "hodnota"
872
873 #: src/config/file.c:602 src/libvlc.c:1558
874 msgid "float"
875 msgstr "plávajúci"
876
877 #: src/config/file.c:625 src/libvlc.c:1512
878 msgid "string"
879 msgstr "príkaz"
880
881 #: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:124
882 #: src/playlist/loadsave.c:144
883 msgid "Media Library"
884 msgstr "Knižnica s médiami"
885
886 #: src/extras/getopt.c:633
887 #, c-format
888 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
889 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
890
891 #: src/extras/getopt.c:658
892 #, c-format
893 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
894 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
895
896 #: src/extras/getopt.c:663
897 #, c-format
898 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
899 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
900
901 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
902 #, c-format
903 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
904 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
905
906 #: src/extras/getopt.c:710
907 #, c-format
908 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
909 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
910
911 #: src/extras/getopt.c:714
912 #, c-format
913 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
914 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
915
916 #: src/extras/getopt.c:740
917 #, c-format
918 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
919 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
920
921 #: src/extras/getopt.c:743
922 #, c-format
923 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
924 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
925
926 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
927 #, c-format
928 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
929 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
930
931 #: src/extras/getopt.c:820
932 #, c-format
933 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
934 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
935
936 #: src/extras/getopt.c:838
937 #, c-format
938 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
939 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
940
941 #: src/input/control.c:323
942 #, c-format
943 msgid "Bookmark %i"
944 msgstr "Záložka %i"
945
946 #: src/input/decoder.c:111
947 msgid "No suitable decoder module"
948 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
949
950 #: src/input/decoder.c:112
951 #, c-format
952 msgid ""
953 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
954 "there is no way for you to fix this."
955 msgstr ""
956 "VLC nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
957 "nie je možné odstrániť."
958
959 #: src/input/decoder.c:167 src/input/decoder.c:180 src/input/decoder.c:382
960 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:228 modules/codec/avcodec/encoder.c:236
961 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:660
962 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:669 modules/stream_out/es.c:373
963 #: modules/stream_out/es.c:387
964 msgid "Streaming / Transcoding failed"
965 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
966
967 #: src/input/decoder.c:168
968 msgid "VLC could not open the packetizer module."
969 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
970
971 #: src/input/decoder.c:181 src/input/decoder.c:383
972 msgid "VLC could not open the decoder module."
973 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
974
975 #: src/input/es_out.c:475 src/input/es_out.c:477 src/input/es_out.c:483
976 #: src/input/es_out.c:484 modules/access/cdda/info.c:907
977 #: modules/access/cdda/info.c:938
978 #, c-format
979 msgid "Track %i"
980 msgstr "Stopa %i"
981
982 #: src/input/es_out.c:666
983 #, c-format
984 msgid "%s [%s %d]"
985 msgstr "%s [%s %d]"
986
987 #: src/input/es_out.c:666 src/input/es_out.c:668 src/input/var.c:156
988 #: src/libvlc-module.c:593 modules/gui/macosx/intf.m:701
989 #: modules/gui/macosx/intf.m:702
990 msgid "Program"
991 msgstr "Program"
992
993 #: src/input/es_out.c:1452 modules/demux/ty.c:771
994 msgid "Closed captions 1"
995 msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
996
997 #: src/input/es_out.c:1453 modules/demux/ty.c:772
998 msgid "Closed captions 2"
999 msgstr "Uzatvorené kapitoly 2"
1000
1001 #: src/input/es_out.c:1454 modules/demux/ty.c:773
1002 msgid "Closed captions 3"
1003 msgstr "Uzatvorené kapitoly 3"
1004
1005 #: src/input/es_out.c:1455 modules/demux/ty.c:774
1006 msgid "Closed captions 4"
1007 msgstr "Uzatvorené kapitoly 4"
1008
1009 #: src/input/es_out.c:2032 modules/codec/faad.c:386
1010 #, c-format
1011 msgid "Stream %d"
1012 msgstr "Tok %d"
1013
1014 #: src/input/es_out.c:2034 modules/gui/macosx/wizard.m:383
1015 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:562 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:641
1016 msgid "Codec"
1017 msgstr "Kodek"
1018
1019 #: src/input/es_out.c:2037 src/input/meta.c:63 src/libvlc-module.c:173
1020 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
1021 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:260
1022 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:25
1023 msgid "Language"
1024 msgstr "Jazyk"
1025
1026 #: src/input/es_out.c:2045 src/input/es_out.c:2073 src/input/es_out.c:2100
1027 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:186
1028 msgid "Type"
1029 msgstr "Typ"
1030
1031 #: src/input/es_out.c:2048 modules/codec/faad.c:391
1032 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:690
1033 msgid "Channels"
1034 msgstr "Kanály"
1035
1036 #: src/input/es_out.c:2053 modules/codec/faad.c:393
1037 msgid "Sample rate"
1038 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1039
1040 #: src/input/es_out.c:2054
1041 #, c-format
1042 msgid "%u Hz"
1043 msgstr "%u Hz"
1044
1045 #: src/input/es_out.c:2060
1046 msgid "Bits per sample"
1047 msgstr "bitov na vzorok"
1048
1049 #: src/input/es_out.c:2065 modules/access_output/shout.c:91
1050 #: modules/access/pvr.c:97 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:837
1051 msgid "Bitrate"
1052 msgstr "Dátový tok"
1053
1054 #: src/input/es_out.c:2066
1055 #, c-format
1056 msgid "%u kb/s"
1057 msgstr "%u kb/s"
1058
1059 #: src/input/es_out.c:2077
1060 msgid "Resolution"
1061 msgstr "Rozlíšenie"
1062
1063 #: src/input/es_out.c:2083
1064 msgid "Display resolution"
1065 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1066
1067 #: src/input/es_out.c:2093 modules/access/screen/screen.c:43
1068 msgid "Frame rate"
1069 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1070
1071 #: src/input/es_out.c:2100
1072 msgid "Subtitle"
1073 msgstr "Titulky"
1074
1075 #: src/input/input.c:2200
1076 msgid "Your input can't be opened"
1077 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1078
1079 #: src/input/input.c:2201
1080 #, c-format
1081 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1082 msgstr ""
1083 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1084 "v súbore so záznamom."
1085
1086 #: src/input/input.c:2299
1087 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1088 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1089
1090 #: src/input/input.c:2300
1091 #, c-format
1092 msgid "The format of '%s' cannot be detected. Have a look the log for details."
1093 msgstr ""
1094 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1095 "záznamom činnosti programu."
1096
1097 #: src/input/meta.c:52 src/input/var.c:166
1098 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237 modules/gui/macosx/intf.m:703
1099 #: modules/gui/macosx/intf.m:704 modules/gui/macosx/open.m:179
1100 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:69 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1101 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:298
1102 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:206 modules/mux/asf.c:52
1103 msgid "Title"
1104 msgstr "Titul"
1105
1106 #: src/input/meta.c:53 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:70
1107 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1078
1108 msgid "Artist"
1109 msgstr "Herec"
1110
1111 #: src/input/meta.c:54
1112 msgid "Genre"
1113 msgstr "Žáner"
1114
1115 #: src/input/meta.c:55 modules/mux/asf.c:56
1116 msgid "Copyright"
1117 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1118
1119 #: src/input/meta.c:56 src/libvlc-module.c:315 modules/access/vcdx/info.c:94
1120 msgid "Album"
1121 msgstr "Album"
1122
1123 #: src/input/meta.c:57
1124 msgid "Track number"
1125 msgstr "Číslo stopy"
1126
1127 #: src/input/meta.c:58 modules/gui/macosx/bookmarks.m:96
1128 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:57
1129 msgid "Description"
1130 msgstr "Popis"
1131
1132 #: src/input/meta.c:59 modules/mux/asf.c:60
1133 msgid "Rating"
1134 msgstr "Hodnotenie"
1135
1136 #: src/input/meta.c:60
1137 msgid "Date"
1138 msgstr "Dátum"
1139
1140 #: src/input/meta.c:61
1141 msgid "Setting"
1142 msgstr "Nastavenie"
1143
1144 #: src/input/meta.c:62 modules/gui/macosx/open.m:192
1145 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
1146 msgid "URL"
1147 msgstr "URL adresa"
1148
1149 #: src/input/meta.c:64 modules/misc/notify/notify.c:291
1150 msgid "Now Playing"
1151 msgstr "Práve sa prehráva"
1152
1153 #: src/input/meta.c:65 modules/access/vcdx/info.c:101
1154 msgid "Publisher"
1155 msgstr "Vydavateľ"
1156
1157 #: src/input/meta.c:66
1158 msgid "Encoded by"
1159 msgstr "Enkódoval"
1160
1161 #: src/input/meta.c:67
1162 msgid "Artwork URL"
1163 msgstr "URL diela"
1164
1165 #: src/input/meta.c:68
1166 msgid "Track ID"
1167 msgstr "ID stopy"
1168
1169 #: src/input/var.c:147
1170 msgid "Bookmark"
1171 msgstr "Záložka"
1172
1173 #: src/input/var.c:161 src/libvlc-module.c:599
1174 msgid "Programs"
1175 msgstr "Programy"
1176
1177 #: src/input/var.c:171 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1238
1178 #: modules/gui/macosx/intf.m:705 modules/gui/macosx/intf.m:706
1179 #: modules/gui/macosx/open.m:180 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:177
1180 msgid "Chapter"
1181 msgstr "Kapitola"
1182
1183 #: src/input/var.c:176 modules/access/vcdx/info.c:305
1184 #: modules/access/vcdx/info.c:306 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:295
1185 msgid "Navigation"
1186 msgstr "Navigácia"
1187
1188 #: src/input/var.c:192 modules/gui/macosx/intf.m:729
1189 #: modules/gui/macosx/intf.m:730
1190 msgid "Video Track"
1191 msgstr "Video-stopa"
1192
1193 #: src/input/var.c:197 modules/gui/macosx/intf.m:712
1194 #: modules/gui/macosx/intf.m:713
1195 msgid "Audio Track"
1196 msgstr "Zvuková stopa"
1197
1198 #: src/input/var.c:202 modules/gui/macosx/intf.m:737
1199 #: modules/gui/macosx/intf.m:738
1200 msgid "Subtitles Track"
1201 msgstr "Stopa s titulkami"
1202
1203 #: src/input/var.c:269
1204 msgid "Next title"
1205 msgstr "Ďalší titul"
1206
1207 #: src/input/var.c:274
1208 msgid "Previous title"
1209 msgstr "Predchádzajúci titul"
1210
1211 #: src/input/var.c:297
1212 #, c-format
1213 msgid "Title %i"
1214 msgstr "Titul %i"
1215
1216 #: src/input/var.c:320 src/input/var.c:380
1217 #, c-format
1218 msgid "Chapter %i"
1219 msgstr "Kapitola %i"
1220
1221 #: src/input/var.c:359 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1222 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:734
1223 msgid "Next chapter"
1224 msgstr "Ďalšia kapitola"
1225
1226 #: src/input/var.c:364 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1227 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:733
1228 msgid "Previous chapter"
1229 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1230
1231 #: src/input/vlm.c:519 src/input/vlm.c:849
1232 #, c-format
1233 msgid "Media: %s"
1234 msgstr "Médium: %s"
1235
1236 #: src/interface/interaction.c:172 src/interface/interaction.c:280
1237 #: modules/demux/avi/avi.c:673 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161
1238 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/controls.m:58
1239 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
1240 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:168
1241 #: modules/gui/macosx/prefs.m:127 modules/gui/macosx/prefs.m:149
1242 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:231 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:295
1243 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:606 modules/gui/macosx/wizard.m:320
1244 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1128
1245 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1284
1246 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:38
1247 msgid "Cancel"
1248 msgstr "Storno"
1249
1250 #: src/interface/interaction.c:279
1251 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1127
1252 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:525
1253 msgid "Ok"
1254 msgstr "OK"
1255
1256 #: src/interface/interface.c:186 modules/gui/macosx/intf.m:663
1257 #: modules/gui/macosx/intf.m:664
1258 msgid "Add Interface"
1259 msgstr "Pridať rozhranie"
1260
1261 #: src/interface/interface.c:192
1262 msgid "Telnet Interface"
1263 msgstr "Rozhranie Telnet"
1264
1265 #: src/interface/interface.c:195
1266 msgid "Web Interface"
1267 msgstr "Webové rozhranie"
1268
1269 #: src/interface/interface.c:198
1270 msgid "Debug logging"
1271 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1272
1273 #: src/interface/interface.c:201
1274 msgid "Mouse Gestures"
1275 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1276
1277 #: src/libvlc.c:260 src/libvlc.c:399 src/modules/cache.c:192
1278 #: src/modules/cache.c:507
1279 msgid "C"
1280 msgstr "sk"
1281
1282 #: src/libvlc.c:1122
1283 msgid ""
1284 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1285 "interface."
1286 msgstr ""
1287
1288 #: src/libvlc.c:1571
1289 msgid " (default enabled)"
1290 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1291
1292 #: src/libvlc.c:1572
1293 msgid " (default disabled)"
1294 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1295
1296 #: src/libvlc.c:1731 src/libvlc.c:1734
1297 msgid "Note:"
1298 msgstr "Poznámka:"
1299
1300 #: src/libvlc.c:1732 src/libvlc.c:1735
1301 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1302 msgstr ""
1303 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
1304 "nastavenia."
1305
1306 #: src/libvlc.c:1839
1307 #, c-format
1308 msgid "VLC version %s\n"
1309 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1310
1311 #: src/libvlc.c:1840
1312 #, c-format
1313 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1314 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1315
1316 #: src/libvlc.c:1842
1317 #, c-format
1318 msgid "Compiler: %s\n"
1319 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1320
1321 #: src/libvlc.c:1844
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "Based upon Git commit [%s]\n"
1324 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1325
1326 #: src/libvlc.c:1880
1327 msgid ""
1328 "\n"
1329 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1330 msgstr ""
1331 "\n"
1332 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1333
1334 #: src/libvlc.c:1900
1335 msgid ""
1336 "\n"
1337 "Press the RETURN key to continue...\n"
1338 msgstr ""
1339 "\n"
1340 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1341
1342 #: src/libvlc.h:201 src/libvlc-module.c:1318 src/libvlc-module.c:1319
1343 #: src/libvlc-module.c:2356 src/video_output/vout_intf.c:272
1344 msgid "Zoom"
1345 msgstr "Priblížiť"
1346
1347 #: src/libvlc.h:202 src/libvlc-module.c:1244 src/video_output/vout_intf.c:167
1348 msgid "1:4 Quarter"
1349 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1350
1351 #: src/libvlc.h:203 src/libvlc-module.c:1245 src/video_output/vout_intf.c:168
1352 msgid "1:2 Half"
1353 msgstr "1:2 (polovica)"
1354
1355 #: src/libvlc.h:204 src/libvlc-module.c:1246 src/video_output/vout_intf.c:169
1356 msgid "1:1 Original"
1357 msgstr "1:1 (Originál)"
1358
1359 #: src/libvlc.h:205 src/libvlc-module.c:1247 src/video_output/vout_intf.c:170
1360 msgid "2:1 Double"
1361 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
1362
1363 #: src/libvlc-module.c:86 src/libvlc-module.c:281 modules/access/bda/bda.c:63
1364 msgid "Auto"
1365 msgstr "Autom."
1366
1367 #: src/libvlc-module.c:87
1368 msgid "American English"
1369 msgstr "Americká angličtina"
1370
1371 #: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:43
1372 msgid "Arabic"
1373 msgstr "Arabsky"
1374
1375 #: src/libvlc-module.c:89
1376 msgid "Brazilian Portuguese"
1377 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1378
1379 #: src/libvlc-module.c:90
1380 msgid "British English"
1381 msgstr "Britská angličtina"
1382
1383 #: src/libvlc-module.c:91 src/text/iso-639_def.h:59
1384 msgid "Catalan"
1385 msgstr "Katalánsky"
1386
1387 #: src/libvlc-module.c:92
1388 msgid "Chinese Traditional"
1389 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1390
1391 #: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:67
1392 msgid "Czech"
1393 msgstr "Česky"
1394
1395 #: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:68
1396 msgid "Danish"
1397 msgstr "Dánsky"
1398
1399 #: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:69
1400 msgid "Dutch"
1401 msgstr "Holandská nemčina"
1402
1403 #: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:76
1404 msgid "Finnish"
1405 msgstr "Fínsky"
1406
1407 #: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:77
1408 msgid "French"
1409 msgstr "Francúzsky"
1410
1411 #: src/libvlc-module.c:98
1412 msgid "Galician"
1413 msgstr "Španielčina"
1414
1415 #: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:79
1416 msgid "Georgian"
1417 msgstr "Gruzínsky"
1418
1419 #: src/libvlc-module.c:100 src/text/iso-639_def.h:80
1420 msgid "German"
1421 msgstr "Nemecky"
1422
1423 #: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:88
1424 msgid "Hebrew"
1425 msgstr "Hebrejsky"
1426
1427 #: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:92
1428 msgid "Hungarian"
1429 msgstr "Maďarsky"
1430
1431 #: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:99
1432 msgid "Italian"
1433 msgstr "Taliansky"
1434
1435 #: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:101
1436 msgid "Japanese"
1437 msgstr "Japonsky"
1438
1439 #: src/libvlc-module.c:105 src/text/iso-639_def.h:111
1440 msgid "Korean"
1441 msgstr "Kórejsky"
1442
1443 #: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:125
1444 msgid "Malay"
1445 msgstr "Malajsky"
1446
1447 #: src/libvlc-module.c:107
1448 msgid "Occitan"
1449 msgstr "Occitan"
1450
1451 #: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:146
1452 msgid "Persian"
1453 msgstr "Perzsky"
1454
1455 #: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:148
1456 msgid "Polish"
1457 msgstr "Poľsky"
1458
1459 #: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:149
1460 msgid "Portuguese"
1461 msgstr "Portugalsky"
1462
1463 #: src/libvlc-module.c:111 src/text/iso-639_def.h:154
1464 msgid "Romanian"
1465 msgstr "Rumunsky"
1466
1467 #: src/libvlc-module.c:112 src/text/iso-639_def.h:156
1468 msgid "Russian"
1469 msgstr "Rusky"
1470
1471 #: src/libvlc-module.c:113
1472 msgid "Simplified Chinese"
1473 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1474
1475 #: src/libvlc-module.c:114 src/text/iso-639_def.h:159
1476 msgid "Serbian"
1477 msgstr "Srbsky"
1478
1479 #: src/libvlc-module.c:115 src/text/iso-639_def.h:162
1480 msgid "Slovak"
1481 msgstr "Slovensky"
1482
1483 #: src/libvlc-module.c:116 src/text/iso-639_def.h:163
1484 msgid "Slovenian"
1485 msgstr "Slovinsky"
1486
1487 #: src/libvlc-module.c:117 src/text/iso-639_def.h:170
1488 msgid "Spanish"
1489 msgstr "Španielsky"
1490
1491 #: src/libvlc-module.c:118 src/text/iso-639_def.h:175
1492 msgid "Swedish"
1493 msgstr "Švédsky"
1494
1495 #: src/libvlc-module.c:119 src/text/iso-639_def.h:188
1496 msgid "Turkish"
1497 msgstr "Turecky"
1498
1499 #: src/libvlc-module.c:139
1500 msgid ""
1501 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1502 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1503 "related options."
1504 msgstr ""
1505 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1506 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1507 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1508
1509 #: src/libvlc-module.c:143
1510 msgid "Interface module"
1511 msgstr "Modul rozhrania"
1512
1513 #: src/libvlc-module.c:145
1514 msgid ""
1515 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1516 "automatically select the best module available."
1517 msgstr ""
1518 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1519 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1520
1521 #: src/libvlc-module.c:149 modules/control/ntservice.c:57
1522 msgid "Extra interface modules"
1523 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1524
1525 #: src/libvlc-module.c:151
1526 msgid ""
1527 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1528 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1529 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1530 "\", \"gestures\" ...)"
1531 msgstr ""
1532 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1533 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1534 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1535 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1536 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1537 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:158
1540 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1541 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1542
1543 #: src/libvlc-module.c:160
1544 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1545 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1546
1547 #: src/libvlc-module.c:162
1548 msgid ""
1549 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1550 "1=warnings, 2=debug)."
1551 msgstr ""
1552 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1553 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1554 "ladenie)"
1555
1556 #: src/libvlc-module.c:165
1557 msgid "Be quiet"
1558 msgstr "Tichý mód"
1559
1560 #: src/libvlc-module.c:167
1561 msgid "Turn off all warning and information messages."
1562 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1563
1564 #: src/libvlc-module.c:169
1565 msgid "Default stream"
1566 msgstr "Predvolený stream"
1567
1568 #: src/libvlc-module.c:171
1569 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1570 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1571
1572 #: src/libvlc-module.c:174
1573 msgid ""
1574 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1575 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1576 msgstr ""
1577 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1578 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1579
1580 #: src/libvlc-module.c:178
1581 msgid "Color messages"
1582 msgstr "Farebné správy"
1583
1584 #: src/libvlc-module.c:180
1585 msgid ""
1586 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1587 "needs Linux color support for this to work."
1588 msgstr ""
1589 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1590 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1591
1592 #: src/libvlc-module.c:183
1593 msgid "Show advanced options"
1594 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1595
1596 #: src/libvlc-module.c:185
1597 msgid ""
1598 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1599 "available options, including those that most users should never touch."
1600 msgstr ""
1601 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1602 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1603 "nepoužije. "
1604
1605 #: src/libvlc-module.c:189 modules/control/showintf.c:72
1606 msgid "Show interface with mouse"
1607 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:191
1610 msgid ""
1611 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1612 "edge of the screen in fullscreen mode."
1613 msgstr ""
1614 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1615 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:194
1618 msgid "Interface interaction"
1619 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:196
1622 msgid ""
1623 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1624 "user input is required."
1625 msgstr ""
1626 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1627 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:206
1630 msgid ""
1631 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1632 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1633 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1634 "the \"audio filters\" modules section."
1635 msgstr ""
1636 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1637 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1638 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1639 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:212
1642 msgid "Audio output module"
1643 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:214
1646 msgid ""
1647 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1648 "automatically select the best method available."
1649 msgstr ""
1650 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1651 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1652
1653 #: src/libvlc-module.c:218 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
1654 #: modules/stream_out/display.c:41
1655 msgid "Enable audio"
1656 msgstr "Zapnúť zvuk"
1657
1658 #: src/libvlc-module.c:220
1659 msgid ""
1660 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1661 "not take place, thus saving some processing power."
1662 msgstr ""
1663 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1664 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1665
1666 #: src/libvlc-module.c:224
1667 msgid "Force mono audio"
1668 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1669
1670 #: src/libvlc-module.c:225
1671 msgid "This will force a mono audio output."
1672 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1673
1674 #: src/libvlc-module.c:228
1675 msgid "Default audio volume"
1676 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1677
1678 #: src/libvlc-module.c:230
1679 msgid ""
1680 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1681 msgstr ""
1682 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1683 "1024. "
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:233
1686 msgid "Audio output saved volume"
1687 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:235
1690 msgid ""
1691 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1692 "should not change this option manually."
1693 msgstr ""
1694 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1695 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1696 "manuálne. "
1697
1698 #: src/libvlc-module.c:238
1699 msgid "Audio output volume step"
1700 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1701
1702 #: src/libvlc-module.c:240
1703 msgid ""
1704 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1705 "0 to 1024."
1706 msgstr ""
1707 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1708 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:243
1711 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1712 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:245
1715 msgid ""
1716 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1717 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1718 msgstr ""
1719 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1720 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1721 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1722
1723 #: src/libvlc-module.c:249
1724 msgid "High quality audio resampling"
1725 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1726
1727 #: src/libvlc-module.c:251
1728 msgid ""
1729 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1730 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1731 "resampling algorithm will be used instead."
1732 msgstr ""
1733 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1734 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1735 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1736 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1737
1738 #: src/libvlc-module.c:256
1739 msgid "Audio desynchronization compensation"
1740 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1741
1742 #: src/libvlc-module.c:258
1743 msgid ""
1744 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1745 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1746 msgstr ""
1747 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1748 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1749 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1750
1751 #: src/libvlc-module.c:261
1752 msgid "Audio output channels mode"
1753 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1754
1755 #: src/libvlc-module.c:263
1756 msgid ""
1757 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1758 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1759 "played)."
1760 msgstr ""
1761 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1762 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1763 "prehrávania)."
1764
1765 #: src/libvlc-module.c:267 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:224
1766 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:99
1767 msgid "Use S/PDIF when available"
1768 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:269
1771 msgid ""
1772 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1773 "audio stream being played."
1774 msgstr ""
1775 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1776 "pre započatím prehrávania."
1777
1778 #: src/libvlc-module.c:272 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:214
1779 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:113
1780 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1781 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1782
1783 #: src/libvlc-module.c:274
1784 msgid ""
1785 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1786 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1787 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1788 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1789 msgstr ""
1790 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1791 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1792 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1793 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1794 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1795
1796 #: src/libvlc-module.c:281 modules/access/bda/bda.c:63
1797 msgid "On"
1798 msgstr "Zapnuté"
1799
1800 #: src/libvlc-module.c:281 modules/access/bda/bda.c:62
1801 msgid "Off"
1802 msgstr "Vypnuté"
1803
1804 #: src/libvlc-module.c:286
1805 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1806 msgstr ""
1807 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1808 "spracovávanie zvuku."
1809
1810 #: src/libvlc-module.c:289
1811 msgid "Audio visualizations "
1812 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1813
1814 #: src/libvlc-module.c:291
1815 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1816 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:295
1819 msgid "Replay gain mode"
1820 msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
1821
1822 #: src/libvlc-module.c:297
1823 msgid "Select the replay gain mode"
1824 msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
1825
1826 #: src/libvlc-module.c:299
1827 msgid "Replay preamp"
1828 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1829
1830 #: src/libvlc-module.c:301
1831 msgid ""
1832 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1833 "replay gain information"
1834 msgstr ""
1835 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
1836 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
1837
1838 #: src/libvlc-module.c:304
1839 msgid "Default replay gain"
1840 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1841
1842 #: src/libvlc-module.c:306
1843 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1844 msgstr ""
1845 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1846 "zosilovaní zvuku"
1847
1848 #: src/libvlc-module.c:308
1849 msgid "Peak protection"
1850 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
1851
1852 #: src/libvlc-module.c:310
1853 msgid "Protect against sound clipping"
1854 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1855
1856 #: src/libvlc-module.c:315 modules/access/dshow/dshow.cpp:81
1857 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:83 modules/codec/avcodec/avcodec.c:71
1858 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:255
1859 #: modules/video_output/opengl.c:126 modules/video_output/opengl.c:182
1860 msgid "None"
1861 msgstr "Žiaden"
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:315 modules/access/cdda/info.c:392
1864 #: modules/access/vcdx/access.c:477 modules/access/vcdx/info.c:289
1865 #: modules/access/vcdx/info.c:290
1866 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:322
1867 msgid "Track"
1868 msgstr "Stopa"
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:323
1871 msgid ""
1872 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1873 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1874 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1875 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1876 "options."
1877 msgstr ""
1878 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1879 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1880 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1881 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:329
1884 msgid "Video output module"
1885 msgstr "Modul video-výstupu"
1886
1887 #: src/libvlc-module.c:331
1888 msgid ""
1889 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1890 "automatically select the best method available."
1891 msgstr ""
1892 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1893 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:334 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1896 #: modules/stream_out/display.c:43
1897 msgid "Enable video"
1898 msgstr "Zapnúť video"
1899
1900 #: src/libvlc-module.c:336
1901 msgid ""
1902 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1903 "not take place, thus saving some processing power."
1904 msgstr ""
1905 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1906 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1907
1908 #: src/libvlc-module.c:339 modules/codec/fake.c:59
1909 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:137 modules/stream_out/transcode.c:76
1910 #: modules/visualization/visual/visual.c:46
1911 msgid "Video width"
1912 msgstr "Šírka videa"
1913
1914 #: src/libvlc-module.c:341
1915 msgid ""
1916 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1917 "characteristics."
1918 msgstr ""
1919 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1920 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1921
1922 #: src/libvlc-module.c:344 modules/codec/fake.c:62
1923 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:140 modules/stream_out/transcode.c:79
1924 #: modules/visualization/visual/visual.c:50
1925 msgid "Video height"
1926 msgstr "Výška videa"
1927
1928 #: src/libvlc-module.c:346
1929 msgid ""
1930 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1931 "video characteristics."
1932 msgstr ""
1933 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1934 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1935
1936 #: src/libvlc-module.c:349
1937 msgid "Video X coordinate"
1938 msgstr "Súradnica X videa"
1939
1940 #: src/libvlc-module.c:351
1941 msgid ""
1942 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1943 "coordinate)."
1944 msgstr ""
1945 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:354
1948 msgid "Video Y coordinate"
1949 msgstr "Súradnica Y videa"
1950
1951 #: src/libvlc-module.c:356
1952 msgid ""
1953 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1954 "coordinate)."
1955 msgstr ""
1956 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1957
1958 #: src/libvlc-module.c:359
1959 msgid "Video title"
1960 msgstr "Názov videa"
1961
1962 #: src/libvlc-module.c:361
1963 msgid ""
1964 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1965 "interface)."
1966 msgstr ""
1967 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1968 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1969
1970 #: src/libvlc-module.c:364
1971 msgid "Video alignment"
1972 msgstr "Zarovnanie videa"
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:366
1975 msgid ""
1976 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1977 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1978 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1979 msgstr ""
1980 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1981 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1982 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1983 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1984
1985 #: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420
1986 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
1987 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102 modules/codec/zvbi.c:101
1988 #: modules/gui/fbosd.c:164 modules/video_filter/logo.c:100
1989 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
1990 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
1991 msgid "Center"
1992 msgstr "Vycentrovať"
1993
1994 #: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420 modules/codec/dvbsub.c:75
1995 #: modules/codec/zvbi.c:101 modules/gui/fbosd.c:164
1996 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:335
1997 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:868
1998 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:922 modules/video_filter/logo.c:100
1999 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
2000 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
2001 msgid "Top"
2002 msgstr "Hore"
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:371 src/libvlc-module.c:420 modules/codec/dvbsub.c:75
2005 #: modules/codec/zvbi.c:101 modules/gui/fbosd.c:164
2006 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:386 modules/video_filter/logo.c:100
2007 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:172
2008 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
2009 msgid "Bottom"
2010 msgstr "Dole"
2011
2012 #: src/libvlc-module.c:372 src/libvlc-module.c:421 modules/codec/dvbsub.c:76
2013 #: modules/codec/zvbi.c:102 modules/gui/fbosd.c:165
2014 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
2015 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
2016 #: modules/video_filter/rss.c:172
2017 msgid "Top-Left"
2018 msgstr "Vľavo hore"
2019
2020 #: src/libvlc-module.c:372 src/libvlc-module.c:421 modules/codec/dvbsub.c:76
2021 #: modules/codec/zvbi.c:102 modules/gui/fbosd.c:165
2022 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
2023 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
2024 #: modules/video_filter/rss.c:172
2025 msgid "Top-Right"
2026 msgstr "Vpravo hore"
2027
2028 #: src/libvlc-module.c:372 src/libvlc-module.c:421 modules/codec/dvbsub.c:76
2029 #: modules/codec/zvbi.c:102 modules/gui/fbosd.c:165
2030 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
2031 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
2032 #: modules/video_filter/rss.c:172
2033 msgid "Bottom-Left"
2034 msgstr "Vľavo dole"
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:372 src/libvlc-module.c:421 modules/codec/dvbsub.c:76
2037 #: modules/codec/zvbi.c:102 modules/gui/fbosd.c:165
2038 #: modules/video_filter/logo.c:101 modules/video_filter/marq.c:137
2039 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
2040 #: modules/video_filter/rss.c:172
2041 msgid "Bottom-Right"
2042 msgstr "Vpravo dole"
2043
2044 #: src/libvlc-module.c:374
2045 msgid "Zoom video"
2046 msgstr "Priblížiť video"
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:376
2049 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2050 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
2051
2052 #: src/libvlc-module.c:378
2053 msgid "Grayscale video output"
2054 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
2055
2056 #: src/libvlc-module.c:380
2057 msgid ""
2058 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2059 "save some processing power."
2060 msgstr ""
2061 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
2062 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
2063
2064 #: src/libvlc-module.c:383
2065 msgid "Embedded video"
2066 msgstr "Vstavané video"
2067
2068 #: src/libvlc-module.c:385
2069 msgid "Embed the video output in the main interface."
2070 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
2071
2072 #: src/libvlc-module.c:387
2073 msgid "Fullscreen video output"
2074 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
2075
2076 #: src/libvlc-module.c:389
2077 msgid "Start video in fullscreen mode"
2078 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
2079
2080 #: src/libvlc-module.c:391
2081 msgid "Overlay video output"
2082 msgstr "Výstup prekryvového videa"
2083
2084 #: src/libvlc-module.c:393
2085 msgid ""
2086 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2087 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2088 msgstr ""
2089 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
2090 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
2091 "hardvérovú akceleráciu videa."
2092
2093 #: src/libvlc-module.c:396 src/video_output/vout_intf.c:400
2094 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:282 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2095 msgid "Always on top"
2096 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2097
2098 #: src/libvlc-module.c:398
2099 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2100 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:400
2103 msgid "Show media title on video."
2104 msgstr "Zobraziť názov média vo videu."
2105
2106 #: src/libvlc-module.c:402
2107 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2108 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:404
2111 msgid "Show video title for x miliseconds."
2112 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2113
2114 #: src/libvlc-module.c:406
2115 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2116 msgstr ""
2117 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:408
2120 msgid "Position of video title."
2121 msgstr "Pozícia názvu videa."
2122
2123 #: src/libvlc-module.c:410
2124 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2125 msgstr ""
2126 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2127 "v strede dole). "
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:412
2130 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x miliseconds."
2131 msgstr ""
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:415
2134 #, fuzzy
2135 msgid ""
2136 "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n miliseconds, default is "
2137 "3000 ms (3 sec.)"
2138 msgstr ""
2139 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2140
2141 #: src/libvlc-module.c:423
2142 msgid "Disable screensaver"
2143 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2144
2145 #: src/libvlc-module.c:424
2146 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2147 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2148
2149 #: src/libvlc-module.c:426
2150 msgid "Inhibits the power management daemon during playback."
2151 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania."
2152
2153 #: src/libvlc-module.c:427
2154 msgid ""
2155 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2156 "computer being suspended because of inactivity."
2157 msgstr ""
2158 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2159 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2160
2161 #: src/libvlc-module.c:430 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2162 msgid "Window decorations"
2163 msgstr "Dekorácie okna"
2164
2165 #: src/libvlc-module.c:432
2166 msgid ""
2167 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2168 "giving a \"minimal\" window."
2169 msgstr ""
2170 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2171 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2172
2173 #: src/libvlc-module.c:435
2174 msgid "Video output filter module"
2175 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2176
2177 #: src/libvlc-module.c:437
2178 msgid ""
2179 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2180 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2181 msgstr ""
2182 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2183 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2184 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2185 "nedostatkov."
2186
2187 #: src/libvlc-module.c:441
2188 msgid "Video filter module"
2189 msgstr "Modul video-filtra"
2190
2191 #: src/libvlc-module.c:443
2192 msgid ""
2193 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2194 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2195 msgstr ""
2196 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2197 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2198 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2199 "nedostatkov."
2200
2201 #: src/libvlc-module.c:447
2202 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2203 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2204
2205 #: src/libvlc-module.c:449
2206 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2207 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2208
2209 #: src/libvlc-module.c:451 src/libvlc-module.c:453
2210 msgid "Video snapshot file prefix"
2211 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:455
2214 msgid "Video snapshot format"
2215 msgstr "Formát snímky z videa"
2216
2217 #: src/libvlc-module.c:457
2218 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2219 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2220
2221 #: src/libvlc-module.c:459
2222 msgid "Display video snapshot preview"
2223 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2224
2225 #: src/libvlc-module.c:461
2226 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2227 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:463
2230 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2231 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2232
2233 #: src/libvlc-module.c:465
2234 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2235 msgstr ""
2236 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2237 "vytvorenia snímky."
2238
2239 #: src/libvlc-module.c:467
2240 msgid "Video snapshot width"
2241 msgstr "Šírka video-snímky"
2242
2243 #: src/libvlc-module.c:469
2244 #, fuzzy
2245 msgid ""
2246 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2247 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2248 msgstr ""
2249 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení je šírka 320 "
2250 "pixelov. "
2251
2252 #: src/libvlc-module.c:473
2253 msgid "Video snapshot height"
2254 msgstr "Výška video snímky"
2255
2256 #: src/libvlc-module.c:475
2257 #, fuzzy
2258 msgid ""
2259 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2260 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2261 "ratio."
2262 msgstr ""
2263 "Môžete si stanoviť pevnú výšku video-snímky. V predvolenom nastavení je "
2264 "výška 200 pixelov."
2265
2266 #: src/libvlc-module.c:479
2267 msgid "Video cropping"
2268 msgstr "Vystrihnutie videa"
2269
2270 #: src/libvlc-module.c:481
2271 msgid ""
2272 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2273 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2274 msgstr ""
2275 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2276 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2277 "celkový stranový pomer obrázka."
2278
2279 #: src/libvlc-module.c:485
2280 msgid "Source aspect ratio"
2281 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2282
2283 #: src/libvlc-module.c:487
2284 msgid ""
2285 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2286 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2287 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2288 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2289 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2290 msgstr ""
2291 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2292 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2293 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2294 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2295 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2296 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2297 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2298
2299 #: src/libvlc-module.c:494
2300 msgid "Custom crop ratios list"
2301 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2302
2303 #: src/libvlc-module.c:496
2304 msgid ""
2305 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2306 "crop ratios list."
2307 msgstr ""
2308 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2309 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:499
2312 msgid "Custom aspect ratios list"
2313 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2314
2315 #: src/libvlc-module.c:501
2316 msgid ""
2317 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2318 "aspect ratio list."
2319 msgstr ""
2320 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2321 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2322
2323 #: src/libvlc-module.c:504
2324 msgid "Fix HDTV height"
2325 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2326
2327 #: src/libvlc-module.c:506
2328 msgid ""
2329 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2330 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2331 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2332 msgstr ""
2333 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2334 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2335 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2336 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2337
2338 #: src/libvlc-module.c:511
2339 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2340 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2341
2342 #: src/libvlc-module.c:513
2343 msgid ""
2344 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2345 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2346 "order to keep proportions."
2347 msgstr ""
2348 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2349 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2350 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2351 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2352 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2353
2354 #: src/libvlc-module.c:517 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:284
2355 msgid "Skip frames"
2356 msgstr "Preskočiť snímky"
2357
2358 #: src/libvlc-module.c:519
2359 msgid ""
2360 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2361 "computer is not powerful enough"
2362 msgstr ""
2363 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2364 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2365 "prehrávanie streamu."
2366
2367 #: src/libvlc-module.c:522
2368 msgid "Drop late frames"
2369 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2370
2371 #: src/libvlc-module.c:524
2372 msgid ""
2373 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2374 "intended display date)."
2375 msgstr ""
2376 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2377 "doručené neskoro."
2378
2379 #: src/libvlc-module.c:527
2380 msgid "Quiet synchro"
2381 msgstr "Tichá synchronizácia"
2382
2383 #: src/libvlc-module.c:529
2384 msgid ""
2385 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2386 "synchronization mechanism."
2387 msgstr ""
2388 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
2389 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:538
2392 msgid ""
2393 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2394 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2395 "channel."
2396 msgstr ""
2397 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2398 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2399 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2400
2401 #: src/libvlc-module.c:542
2402 msgid "Clock reference average counter"
2403 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2404
2405 #: src/libvlc-module.c:544
2406 msgid ""
2407 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2408 "to 10000."
2409 msgstr ""
2410 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2411 "10000."
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:547
2414 msgid "Clock synchronisation"
2415 msgstr "Časová synchronizácia"
2416
2417 #: src/libvlc-module.c:549
2418 msgid ""
2419 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2420 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2421 msgstr ""
2422 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2423 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2424 "stream zo siete prehráva trhane."
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:553 modules/control/netsync.c:82
2427 msgid "Network synchronisation"
2428 msgstr "Synchronizácia siete"
2429
2430 #: src/libvlc-module.c:554
2431 msgid ""
2432 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2433 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2434 msgstr ""
2435 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2436 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2437 "Synchronizácia siete."
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:560 src/video_output/vout_intf.c:178
2440 #: src/video_output/vout_intf.c:196 modules/access/dshow/dshow.cpp:81
2441 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:83 modules/access/dshow/dshow.cpp:86
2442 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:92 modules/access/v4l2/v4l2.c:246
2443 #: modules/audio_output/alsa.c:105 modules/gui/fbosd.c:173
2444 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1277 modules/gui/macosx/sfilters.m:119
2445 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:342 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:428
2446 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:674 modules/gui/macosx/vout.m:203
2447 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:556
2448 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:70
2449 #: modules/video_filter/rss.c:182 modules/video_output/msw/directx.c:161
2450 msgid "Default"
2451 msgstr "Predvolený"
2452
2453 #: src/libvlc-module.c:560 modules/gui/macosx/equalizer.m:160
2454 #: modules/gui/macosx/extended.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:352
2455 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:27 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:70
2456 msgid "Enable"
2457 msgstr "Aktivovať"
2458
2459 #: src/libvlc-module.c:562 modules/misc/notify/growl_udp.c:66
2460 msgid "UDP port"
2461 msgstr "UDP port"
2462
2463 #: src/libvlc-module.c:564
2464 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2465 msgstr ""
2466 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2467 "hodnota je 1234."
2468
2469 #: src/libvlc-module.c:566
2470 msgid "MTU of the network interface"
2471 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:568
2474 msgid ""
2475 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2476 "over the network (in bytes)."
2477 msgstr ""
2478 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2479 "cez sieť (v bytoch)."
2480
2481 #: src/libvlc-module.c:573 modules/stream_out/rtp.c:118
2482 msgid "Hop limit (TTL)"
2483 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:575
2486 msgid ""
2487 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2488 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2489 "in default)."
2490 msgstr ""
2491 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2492 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2493 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:579
2496 msgid "Multicast output interface"
2497 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2498
2499 #: src/libvlc-module.c:581
2500 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2501 msgstr ""
2502 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2503 "smerovaciu tabuľku."
2504
2505 #: src/libvlc-module.c:583
2506 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2507 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2508
2509 #: src/libvlc-module.c:585
2510 msgid ""
2511 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2512 "table."
2513 msgstr ""
2514 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2515 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2516
2517 #: src/libvlc-module.c:588
2518 msgid "DiffServ Code Point"
2519 msgstr "DiffServ bod kódu"
2520
2521 #: src/libvlc-module.c:589
2522 msgid ""
2523 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2524 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2525 msgstr ""
2526 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2527 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2528 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2529
2530 #: src/libvlc-module.c:595
2531 msgid ""
2532 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2533 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2534 msgstr ""
2535 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2536 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2537 "stream)."
2538
2539 #: src/libvlc-module.c:601
2540 msgid ""
2541 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2542 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2543 "(like DVB streams for example)."
2544 msgstr ""
2545 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2546 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2547 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:607 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:244
2550 msgid "Audio track"
2551 msgstr "Zvuková stopa"
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:609
2554 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2555 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:612 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:276
2558 msgid "Subtitles track"
2559 msgstr "Stopa s titulkami"
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:614
2562 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2563 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:617
2566 msgid "Audio language"
2567 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:619
2570 msgid ""
2571 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2572 "letter country code)."
2573 msgstr ""
2574 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2575 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:622
2578 msgid "Subtitle language"
2579 msgstr "Jazyk titulkov"
2580
2581 #: src/libvlc-module.c:624
2582 msgid ""
2583 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2584 "letter country code)."
2585 msgstr ""
2586 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2587 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2588
2589 #: src/libvlc-module.c:628
2590 msgid "Audio track ID"
2591 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:630
2594 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2595 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2596
2597 #: src/libvlc-module.c:632
2598 msgid "Subtitles track ID"
2599 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:634
2602 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2603 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:636
2606 msgid "Input repetitions"
2607 msgstr "Opakovania vstupu"
2608
2609 #: src/libvlc-module.c:638
2610 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2611 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:640
2614 msgid "Start time"
2615 msgstr "Čas spustenia"
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:642
2618 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2619 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:644
2622 msgid "Stop time"
2623 msgstr "Čas zastavenia"
2624
2625 #: src/libvlc-module.c:646
2626 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2627 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2628
2629 #: src/libvlc-module.c:648
2630 msgid "Run time"
2631 msgstr "Run time"
2632
2633 #: src/libvlc-module.c:650
2634 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2635 msgstr "Stream bude spracovávaný po čas, ktorý zadáte tu (v sekundách)."
2636
2637 #: src/libvlc-module.c:652
2638 msgid "Input list"
2639 msgstr "Zoznam vstupov"
2640
2641 #: src/libvlc-module.c:654
2642 msgid ""
2643 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2644 "together after the normal one."
2645 msgstr ""
2646 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2647 "položiek zoznamu použite čiarku."
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:657
2650 msgid "Input slave (experimental)"
2651 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2652
2653 #: src/libvlc-module.c:659
2654 msgid ""
2655 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2656 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2657 "inputs."
2658 msgstr ""
2659 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2660 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2661 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2662 "znakom '#' ."
2663
2664 #: src/libvlc-module.c:663
2665 msgid "Bookmarks list for a stream"
2666 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2667
2668 #: src/libvlc-module.c:665
2669 msgid ""
2670 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2671 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2672 "{...}\""
2673 msgstr ""
2674 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2675 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2676 "offset},{...}\""
2677
2678 #: src/libvlc-module.c:671
2679 msgid ""
2680 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2681 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2682 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2683 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2684 msgstr ""
2685 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2686 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2687 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2688 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2689
2690 #: src/libvlc-module.c:677
2691 msgid "Force subtitle position"
2692 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2693
2694 #: src/libvlc-module.c:679
2695 msgid ""
2696 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2697 "over the movie. Try several positions."
2698 msgstr ""
2699 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2700 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2701
2702 #: src/libvlc-module.c:682
2703 msgid "Enable sub-pictures"
2704 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2705
2706 #: src/libvlc-module.c:684
2707 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2708 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:686 src/libvlc-module.c:1571 src/text/iso-639_def.h:143
2711 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273
2712 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:22
2713 #: modules/stream_out/transcode.c:227
2714 msgid "On Screen Display"
2715 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2716
2717 #: src/libvlc-module.c:688
2718 msgid ""
2719 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2720 "Display)."
2721 msgstr ""
2722 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2723 "sa nazýva aj OSD. "
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:691
2726 msgid "Text rendering module"
2727 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2728
2729 #: src/libvlc-module.c:693
2730 msgid ""
2731 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2732 "instance."
2733 msgstr ""
2734 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2735 "môžete použiť aj modul svg."
2736
2737 #: src/libvlc-module.c:695
2738 msgid "Subpictures filter module"
2739 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2740
2741 #: src/libvlc-module.c:697
2742 msgid ""
2743 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2744 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2745 msgstr ""
2746 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2747 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
2748 "logo alebo iné texty...). "
2749
2750 #: src/libvlc-module.c:700
2751 msgid "Autodetect subtitle files"
2752 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2753
2754 #: src/libvlc-module.c:702
2755 msgid ""
2756 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2757 "(based on the filename of the movie)."
2758 msgstr ""
2759 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2760 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2761
2762 #: src/libvlc-module.c:705
2763 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2764 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2765
2766 #: src/libvlc-module.c:707
2767 msgid ""
2768 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2769 "Options are:\n"
2770 "0 = no subtitles autodetected\n"
2771 "1 = any subtitle file\n"
2772 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2773 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2774 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2775 msgstr ""
2776 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2777 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2778 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2779 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2780 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2781 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2782 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2783 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2784 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2785 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2786
2787 #: src/libvlc-module.c:715
2788 msgid "Subtitle autodetection paths"
2789 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2790
2791 #: src/libvlc-module.c:717
2792 msgid ""
2793 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2794 "found in the current directory."
2795 msgstr ""
2796 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2797 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2798
2799 #: src/libvlc-module.c:720
2800 msgid "Use subtitle file"
2801 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2802
2803 #: src/libvlc-module.c:722
2804 msgid ""
2805 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2806 "subtitle file."
2807 msgstr ""
2808 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2809 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2810 "súbor načítať manuálne. "
2811
2812 #: src/libvlc-module.c:725
2813 msgid "DVD device"
2814 msgstr "Jednotka DVD"
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:728
2817 msgid ""
2818 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2819 "the drive letter (eg. D:)"
2820 msgstr ""
2821 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2822 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2823
2824 #: src/libvlc-module.c:732
2825 msgid "This is the default DVD device to use."
2826 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:735
2829 msgid "VCD device"
2830 msgstr "Mechanika pre VCD"
2831
2832 #: src/libvlc-module.c:738
2833 msgid ""
2834 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2835 "scan for a suitable CD-ROM device."
2836 msgstr ""
2837 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2838 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2839 "ROM."
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:742
2842 msgid "This is the default VCD device to use."
2843 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2844
2845 #: src/libvlc-module.c:745
2846 msgid "Audio CD device"
2847 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2848
2849 #: src/libvlc-module.c:748
2850 msgid ""
2851 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2852 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2853 msgstr ""
2854 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2855 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:752
2858 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2859 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2860
2861 #: src/libvlc-module.c:755 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:114
2862 msgid "Force IPv6"
2863 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:757
2866 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2867 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2868
2869 #: src/libvlc-module.c:759
2870 msgid "Force IPv4"
2871 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2872
2873 #: src/libvlc-module.c:761
2874 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2875 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2876
2877 #: src/libvlc-module.c:763
2878 msgid "TCP connection timeout"
2879 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:765
2882 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2883 msgstr ""
2884 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:767
2887 msgid "SOCKS server"
2888 msgstr "SOCKS server"
2889
2890 #: src/libvlc-module.c:769
2891 msgid ""
2892 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2893 "used for all TCP connections"
2894 msgstr ""
2895 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2896 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2897
2898 #: src/libvlc-module.c:772
2899 msgid "SOCKS user name"
2900 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2901
2902 #: src/libvlc-module.c:774
2903 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2904 msgstr ""
2905 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2906 "prístup na SOCKS proxy-server."
2907
2908 #: src/libvlc-module.c:776
2909 msgid "SOCKS password"
2910 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2911
2912 #: src/libvlc-module.c:778
2913 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2914 msgstr ""
2915 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2916 "server."
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:780
2919 msgid "Title metadata"
2920 msgstr "Metadáta názvu"
2921
2922 #: src/libvlc-module.c:782
2923 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2924 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:784
2927 msgid "Author metadata"
2928 msgstr "Metadáta autora"
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:786
2931 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2932 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2933
2934 #: src/libvlc-module.c:788
2935 msgid "Artist metadata"
2936 msgstr "Metadáta hercov"
2937
2938 #: src/libvlc-module.c:790
2939 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2940 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2941
2942 #: src/libvlc-module.c:792
2943 msgid "Genre metadata"
2944 msgstr "Metadáta žánru"
2945
2946 #: src/libvlc-module.c:794
2947 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2948 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2949
2950 #: src/libvlc-module.c:796
2951 msgid "Copyright metadata"
2952 msgstr "Metadáta autorských práv"
2953
2954 #: src/libvlc-module.c:798
2955 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2956 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2957
2958 #: src/libvlc-module.c:800
2959 msgid "Description metadata"
2960 msgstr "Metadáta popisu"
2961
2962 #: src/libvlc-module.c:802
2963 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2964 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2965
2966 #: src/libvlc-module.c:804
2967 msgid "Date metadata"
2968 msgstr "Metadáta dátumu"
2969
2970 #: src/libvlc-module.c:806
2971 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2972 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:808
2975 msgid "URL metadata"
2976 msgstr "Metadáta URL"
2977
2978 #: src/libvlc-module.c:810
2979 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2980 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2981
2982 #: src/libvlc-module.c:814
2983 msgid ""
2984 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2985 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2986 "can break playback of all your streams."
2987 msgstr ""
2988 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2989 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2990 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2991 "akýchkoľvek streamov."
2992
2993 #: src/libvlc-module.c:818
2994 msgid "Preferred decoders list"
2995 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2996
2997 #: src/libvlc-module.c:820
2998 msgid ""
2999 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3000 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3001 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3002 msgstr ""
3003 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
3004 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
3005 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
3006 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
3007 "môže úplne znemožniť streamovanie."
3008
3009 #: src/libvlc-module.c:825
3010 msgid "Preferred encoders list"
3011 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
3012
3013 #: src/libvlc-module.c:827
3014 msgid ""
3015 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3016 msgstr ""
3017 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
3018
3019 #: src/libvlc-module.c:830
3020 msgid "Prefer system plugins over vlc"
3021 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:832
3024 msgid ""
3025 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
3026 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
3027 msgstr ""
3028 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
3029 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
3030 "obidva."
3031
3032 #: src/libvlc-module.c:841
3033 msgid ""
3034 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3035 "subsystem."
3036 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3037
3038 #: src/libvlc-module.c:844
3039 msgid "Default stream output chain"
3040 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3041
3042 #: src/libvlc-module.c:846
3043 msgid ""
3044 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3045 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
3046 "all streams."
3047 msgstr ""
3048 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3049 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3050 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:850
3053 msgid "Enable streaming of all ES"
3054 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:852
3057 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3058 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:854
3061 msgid "Display while streaming"
3062 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3063
3064 #: src/libvlc-module.c:856
3065 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3066 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:858
3069 msgid "Enable video stream output"
3070 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:860
3073 msgid ""
3074 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3075 "facility when this last one is enabled."
3076 msgstr ""
3077 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3078 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:863
3081 msgid "Enable audio stream output"
3082 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:865
3085 msgid ""
3086 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3087 "facility when this last one is enabled."
3088 msgstr ""
3089 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3090 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3091
3092 #: src/libvlc-module.c:868
3093 msgid "Enable SPU stream output"
3094 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3095
3096 #: src/libvlc-module.c:870
3097 msgid ""
3098 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3099 "facility when this last one is enabled."
3100 msgstr ""
3101 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3102 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3103
3104 #: src/libvlc-module.c:873
3105 msgid "Keep stream output open"
3106 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3107
3108 #: src/libvlc-module.c:875
3109 msgid ""
3110 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3111 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3112 "specified)"
3113 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3114
3115 #: src/libvlc-module.c:879
3116 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3117 msgstr ""
3118 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:881
3121 msgid ""
3122 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3123 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3124 msgstr ""
3125 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
3126 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3127 "milisekundách."
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:884
3130 msgid "Preferred packetizer list"
3131 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:886
3134 msgid ""
3135 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3136 msgstr ""
3137 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3138 "paketizéry."
3139
3140 #: src/libvlc-module.c:889
3141 msgid "Mux module"
3142 msgstr "Muxovací modul"
3143
3144 #: src/libvlc-module.c:891
3145 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3146 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:893
3149 msgid "Access output module"
3150 msgstr "Modul \"Access-output\""
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:895
3153 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3154 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:897
3157 msgid "Control SAP flow"
3158 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3159
3160 #: src/libvlc-module.c:899
3161 msgid ""
3162 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3163 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3164 msgstr ""
3165 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3166
3167 #: src/libvlc-module.c:903
3168 msgid "SAP announcement interval"
3169 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3170
3171 #: src/libvlc-module.c:905
3172 msgid ""
3173 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3174 "between SAP announcements."
3175 msgstr ""
3176 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3177 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:914
3180 msgid ""
3181 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3182 "always leave all these enabled."
3183 msgstr ""
3184 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3185 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3186 "zapnuté."
3187
3188 #: src/libvlc-module.c:917
3189 msgid "Enable FPU support"
3190 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
3191
3192 #: src/libvlc-module.c:919
3193 msgid ""
3194 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3195 "advantage of it."
3196 msgstr ""
3197 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
3198 "dokáže túto jednotku využiť."
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:922
3201 msgid "Enable CPU MMX support"
3202 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3203
3204 #: src/libvlc-module.c:924
3205 msgid ""
3206 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3207 "of them."
3208 msgstr ""
3209 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3210 "funkciu využiť."
3211
3212 #: src/libvlc-module.c:927
3213 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3214 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3215
3216 #: src/libvlc-module.c:929
3217 msgid ""
3218 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3219 "advantage of them."
3220 msgstr ""
3221 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3222 "funkciu využiť."
3223
3224 #: src/libvlc-module.c:932
3225 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3226 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3227
3228 #: src/libvlc-module.c:934
3229 msgid ""
3230 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3231 "advantage of them."
3232 msgstr ""
3233 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3234 "funkciu využiť."
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:937
3237 msgid "Enable CPU SSE support"
3238 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:939
3241 msgid ""
3242 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3243 "of them."
3244 msgstr ""
3245 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3246 "funkciu využiť."
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:942
3249 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3250 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3251
3252 #: src/libvlc-module.c:944
3253 msgid ""
3254 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3255 "of them."
3256 msgstr ""
3257 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3258 "funkciu využiť."
3259
3260 #: src/libvlc-module.c:947
3261 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3262 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3263
3264 #: src/libvlc-module.c:949
3265 msgid ""
3266 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3267 "advantage of them."
3268 msgstr ""
3269 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3270 "funkciu využiť."
3271
3272 #: src/libvlc-module.c:954
3273 msgid ""
3274 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3275 "you really know what you are doing."
3276 msgstr ""
3277 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3278 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3279
3280 #: src/libvlc-module.c:957
3281 msgid "Memory copy module"
3282 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3283
3284 #: src/libvlc-module.c:959
3285 msgid ""
3286 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3287 "select the fastest one supported by your hardware."
3288 msgstr ""
3289 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3290 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3291
3292 #: src/libvlc-module.c:962
3293 msgid "Access module"
3294 msgstr "Prístupový modul"
3295
3296 #: src/libvlc-module.c:964
3297 msgid ""
3298 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3299 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3300 "option unless you really know what you are doing."
3301 msgstr ""
3302 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3303 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3304 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3305 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:968
3308 msgid "Access filter module"
3309 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:970
3312 msgid ""
3313 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3314 "used for instance for timeshifting."
3315 msgstr ""
3316 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3317 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3318
3319 #: src/libvlc-module.c:973
3320 msgid "Demux module"
3321 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3322
3323 #: src/libvlc-module.c:975
3324 msgid ""
3325 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3326 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3327 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3328 "you really know what you are doing."
3329 msgstr ""
3330 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3331 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3332 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3333 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3334 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3335
3336 #: src/libvlc-module.c:980
3337 msgid "Allow real-time priority"
3338 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3339
3340 #: src/libvlc-module.c:982
3341 msgid ""
3342 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3343 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3344 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3345 "only activate this if you know what you're doing."
3346 msgstr ""
3347 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3348 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3349 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3350 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3351
3352 #: src/libvlc-module.c:988
3353 msgid "Adjust VLC priority"
3354 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3355
3356 #: src/libvlc-module.c:990
3357 msgid ""
3358 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3359 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3360 "VLC instances."
3361 msgstr ""
3362 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3363 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3364 "voči iným spusteným programom"
3365
3366 #: src/libvlc-module.c:994
3367 msgid "Minimize number of threads"
3368 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3369
3370 #: src/libvlc-module.c:996
3371 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3372 msgstr ""
3373 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3374
3375 #: src/libvlc-module.c:998
3376 msgid ""
3377 "(Experimental) Use the StreamImmediate method and minimize the caching done "
3378 "at the access level."
3379 msgstr ""
3380
3381 #: src/libvlc-module.c:1001
3382 msgid ""
3383 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3384 msgstr ""
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:1004
3387 msgid "Modules search path"
3388 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:1006
3391 #, fuzzy
3392 msgid ""
3393 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3394 "by concatenating them using "
3395 msgstr ""
3396 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3397 "prídavné moduly pre program VLC."
3398
3399 #: src/libvlc-module.c:1009
3400 msgid "VLM configuration file"
3401 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:1011
3404 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3405 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:1013
3408 msgid "Use a plugins cache"
3409 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3410
3411 #: src/libvlc-module.c:1015
3412 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3413 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:1017
3416 msgid "Collect statistics"
3417 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3418
3419 #: src/libvlc-module.c:1019
3420 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3421 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3422
3423 #: src/libvlc-module.c:1021
3424 msgid "Run as daemon process"
3425 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3426
3427 #: src/libvlc-module.c:1023
3428 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3429 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1025
3432 msgid "Write process id to file"
3433 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1027
3436 msgid "Writes process id into specified file."
3437 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3438
3439 #: src/libvlc-module.c:1029
3440 msgid "Log to file"
3441 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3442
3443 #: src/libvlc-module.c:1031
3444 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3445 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
3446
3447 #: src/libvlc-module.c:1033
3448 msgid "Log to syslog"
3449 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3450
3451 #: src/libvlc-module.c:1035
3452 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3453 msgstr ""
3454 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3455 "systémoch UNIX)."
3456
3457 #: src/libvlc-module.c:1037
3458 msgid "Allow only one running instance"
3459 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3460
3461 #: src/libvlc-module.c:1039
3462 msgid ""
3463 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3464 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3465 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3466 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3467 "running instance or enqueue it."
3468 msgstr ""
3469 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3470 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3471 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3472 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3473 "sa len zaradí do playlistu."
3474
3475 #: src/libvlc-module.c:1047
3476 msgid ""
3477 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3478 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3479 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3480 "This option will allow you to play the file with the already running "
3481 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3482 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3483 msgstr ""
3484 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3485 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3486 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3487 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3488 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
3489 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:1055
3492 msgid "VLC is started from file association"
3493 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3494
3495 #: src/libvlc-module.c:1057
3496 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3497 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:1060
3500 msgid "One instance when started from file"
3501 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3502
3503 #: src/libvlc-module.c:1062
3504 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3505 msgstr ""
3506 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3507 "inštancia programu."
3508
3509 #: src/libvlc-module.c:1064
3510 msgid "Increase the priority of the process"
3511 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:1066
3514 msgid ""
3515 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3516 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3517 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3518 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3519 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3520 "machine."
3521 msgstr ""
3522 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3523 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3524 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3525 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3526 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3527 "reštartovaním počítača."
3528
3529 #: src/libvlc-module.c:1074
3530 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3531 msgstr ""
3532 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3533 "playlistu."
3534
3535 #: src/libvlc-module.c:1076
3536 msgid ""
3537 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3538 "playing current item."
3539 msgstr ""
3540 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3541 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3542 "aktuálnej položky."
3543
3544 #: src/libvlc-module.c:1085
3545 msgid ""
3546 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3547 "overridden in the playlist dialog box."
3548 msgstr ""
3549 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3550 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3551
3552 #: src/libvlc-module.c:1088
3553 msgid "Automatically preparse files"
3554 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3555
3556 #: src/libvlc-module.c:1090
3557 msgid ""
3558 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3559 "metadata)."
3560 msgstr ""
3561 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3562 "zobrazované pri prehrávaní."
3563
3564 #: src/libvlc-module.c:1093
3565 msgid "Album art policy"
3566 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1095
3569 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3570 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:1101
3573 msgid "Manual download only"
3574 msgstr "Stiahnuť manuálne."
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1102
3577 msgid "When track starts playing"
3578 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
3579
3580 #: src/libvlc-module.c:1103
3581 msgid "As soon as track is added"
3582 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3583
3584 #: src/libvlc-module.c:1105
3585 msgid "Services discovery modules"
3586 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3587
3588 #: src/libvlc-module.c:1107
3589 msgid ""
3590 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3591 "Typical values are sap, hal, ..."
3592 msgstr ""
3593 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3594 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3595
3596 #: src/libvlc-module.c:1110
3597 msgid "Play files randomly forever"
3598 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3599
3600 #: src/libvlc-module.c:1112
3601 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3602 msgstr ""
3603 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3604 "ho neukončíte."
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1116
3607 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3608 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1118
3611 msgid "Repeat current item"
3612 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1120
3615 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3616 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1122
3619 msgid "Play and stop"
3620 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:1124
3623 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3624 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:1126
3627 msgid "Play and exit"
3628 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:1128
3631 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3632 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3633
3634 #: src/libvlc-module.c:1130
3635 msgid "Use media library"
3636 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1132
3639 msgid ""
3640 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3641 "VLC."
3642 msgstr ""
3643 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1135
3646 #, fuzzy
3647 msgid "Display playlist tree"
3648 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1137
3651 #, fuzzy
3652 msgid ""
3653 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3654 "directory."
3655 msgstr ""
3656 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3657 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3658 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3659 "bude potrebné."
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1146
3662 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3663 msgstr ""
3664 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3665 "VLC."
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1149 src/video_output/vout_intf.c:413
3668 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:456
3669 #: modules/gui/macosx/controls.m:509 modules/gui/macosx/controls.m:961
3670 #: modules/gui/macosx/controls.m:991 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
3671 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/macosx/intf.m:726
3672 #: modules/gui/macosx/intf.m:782 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:281
3673 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:606
3674 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3675 msgid "Fullscreen"
3676 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3677
3678 #: src/libvlc-module.c:1150
3679 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3680 msgstr ""
3681 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3682 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3683
3684 #: src/libvlc-module.c:1151
3685 msgid "Leave fullscreen"
3686 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3687
3688 #: src/libvlc-module.c:1152
3689 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3690 msgstr ""
3691 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3692 "režimu."
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1153
3695 msgid "Play/Pause"
3696 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1154
3699 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3700 msgstr ""
3701 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3702 "spustenie prehrávania"
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:1155
3705 msgid "Pause only"
3706 msgstr "Len pozastaviť"
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1156
3709 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3710 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3711
3712 #: src/libvlc-module.c:1157
3713 msgid "Play only"
3714 msgstr "Len prehrať"
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:1158
3717 msgid "Select the hotkey to use to play."
3718 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3719
3720 #: src/libvlc-module.c:1159 modules/control/hotkeys.c:691
3721 #: modules/gui/macosx/controls.m:893 modules/gui/macosx/intf.m:691
3722 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:440
3723 msgid "Faster"
3724 msgstr "Rýchlejšie"
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1160
3727 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3728 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3729
3730 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/control/hotkeys.c:697
3731 #: modules/gui/macosx/controls.m:894 modules/gui/macosx/intf.m:692
3732 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:433
3733 msgid "Slower"
3734 msgstr "Pomalšie"
3735
3736 #: src/libvlc-module.c:1162
3737 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3738 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3739
3740 #: src/libvlc-module.c:1163 modules/control/hotkeys.c:674
3741 #: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:914
3742 #: modules/gui/macosx/intf.m:648 modules/gui/macosx/intf.m:694
3743 #: modules/gui/macosx/intf.m:770 modules/gui/macosx/intf.m:778
3744 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
3745 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1619
3746 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:593
3747 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:666 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:108
3748 #: modules/misc/notify/notify.c:305
3749 msgid "Next"
3750 msgstr "Ďalej"
3751
3752 #: src/libvlc-module.c:1164
3753 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3754 msgstr ""
3755 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3756 "zaradený v playliste"
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1165 modules/control/hotkeys.c:680
3759 #: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:913
3760 #: modules/gui/macosx/intf.m:643 modules/gui/macosx/intf.m:693
3761 #: modules/gui/macosx/intf.m:771 modules/gui/macosx/intf.m:777
3762 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:592
3763 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:664 modules/misc/notify/notify.c:303
3764 msgid "Previous"
3765 msgstr "Dozadu"
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1166
3768 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3769 msgstr ""
3770 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3771 "súboru v playliste"
3772
3773 #: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/rc.c:77
3774 #: modules/gui/macosx/controls.m:905 modules/gui/macosx/intf.m:646
3775 #: modules/gui/macosx/intf.m:690 modules/gui/macosx/intf.m:769
3776 #: modules/gui/macosx/intf.m:776 modules/gui/pda/pda_interface.c:272
3777 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:273
3778 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:594
3779 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:662 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:101
3780 #: modules/misc/notify/xosd.c:230
3781 msgid "Stop"
3782 msgstr "Stop"
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1168
3785 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3786 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1169 modules/gui/fbosd.c:129 modules/gui/fbosd.c:197
3789 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:98 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
3790 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:52 modules/gui/macosx/intf.m:651
3791 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:731 modules/video_filter/marq.c:153
3792 #: modules/video_filter/rss.c:197
3793 msgid "Position"
3794 msgstr "Pozícia"
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1170
3797 msgid "Select the hotkey to display the position."
3798 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1172
3801 msgid "Very short backwards jump"
3802 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3803
3804 #: src/libvlc-module.c:1174
3805 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3806 msgstr ""
3807 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3808 "späť."
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1175
3811 msgid "Short backwards jump"
3812 msgstr "Krátky skok späť"
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1177
3815 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3816 msgstr ""
3817 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1178
3820 msgid "Medium backwards jump"
3821 msgstr "Väčší skok späť"
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1180
3824 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3825 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1181
3828 msgid "Long backwards jump"
3829 msgstr "Dlhý skok späť"
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1183
3832 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3833 msgstr ""
3834 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3835
3836 #: src/libvlc-module.c:1185
3837 msgid "Very short forward jump"
3838 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3839
3840 #: src/libvlc-module.c:1187
3841 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3842 msgstr ""
3843 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1188
3846 msgid "Short forward jump"
3847 msgstr "Krátky skok dopredu"
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1190
3850 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3851 msgstr ""
3852 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3853
3854 #: src/libvlc-module.c:1191
3855 msgid "Medium forward jump"
3856 msgstr "Väčší skok dopredu"
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1193
3859 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3860 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1194
3863 msgid "Long forward jump"
3864 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1196
3867 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3868 msgstr ""
3869 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3870 "kus."
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1198
3873 msgid "Very short jump length"
3874 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1199
3877 msgid "Very short jump length, in seconds."
3878 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1200
3881 msgid "Short jump length"
3882 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1201
3885 msgid "Short jump length, in seconds."
3886 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1202
3889 msgid "Medium jump length"
3890 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1203
3893 msgid "Medium jump length, in seconds."
3894 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1204
3897 msgid "Long jump length"
3898 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3899
3900 #: src/libvlc-module.c:1205
3901 msgid "Long jump length, in seconds."
3902 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/control/hotkeys.c:189
3905 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278 modules/gui/macosx/intf.m:814
3906 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:698
3907 msgid "Quit"
3908 msgstr "Koniec"
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1208
3911 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3912 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1209
3915 msgid "Navigate up"
3916 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1210
3919 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3920 msgstr ""
3921 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3922
3923 #: src/libvlc-module.c:1211
3924 msgid "Navigate down"
3925 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3926
3927 #: src/libvlc-module.c:1212
3928 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3929 msgstr ""
3930 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1213
3933 msgid "Navigate left"
3934 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1214
3937 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3938 msgstr ""
3939 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3940
3941 #: src/libvlc-module.c:1215
3942 msgid "Navigate right"
3943 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3944
3945 #: src/libvlc-module.c:1216
3946 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3947 msgstr ""
3948 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3949 "doprava."
3950
3951 #: src/libvlc-module.c:1217
3952 msgid "Activate"
3953 msgstr "Aktivovať"
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1218
3956 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3957 msgstr ""
3958 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3959 "menu DVD."
3960
3961 #: src/libvlc-module.c:1219
3962 msgid "Go to the DVD menu"
3963 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3964
3965 #: src/libvlc-module.c:1220
3966 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3967 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3968
3969 #: src/libvlc-module.c:1221
3970 msgid "Select previous DVD title"
3971 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3972
3973 #: src/libvlc-module.c:1222
3974 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3975 msgstr ""
3976 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3977
3978 #: src/libvlc-module.c:1223
3979 msgid "Select next DVD title"
3980 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3981
3982 #: src/libvlc-module.c:1224
3983 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3984 msgstr ""
3985 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1225
3988 msgid "Select prev DVD chapter"
3989 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1226
3992 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3993 msgstr ""
3994 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
3995 "kapitoly v DVD"
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1227
3998 msgid "Select next DVD chapter"
3999 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1228
4002 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4003 msgstr ""
4004 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
4005
4006 #: src/libvlc-module.c:1229
4007 msgid "Volume up"
4008 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
4009
4010 #: src/libvlc-module.c:1230
4011 msgid "Select the key to increase audio volume."
4012 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
4013
4014 #: src/libvlc-module.c:1231
4015 msgid "Volume down"
4016 msgstr "Znížiť hlasitosť"
4017
4018 #: src/libvlc-module.c:1232
4019 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4020 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
4021
4022 #: src/libvlc-module.c:1233 modules/access/v4l2/v4l2.c:195
4023 #: modules/gui/macosx/controls.m:951 modules/gui/macosx/intf.m:711
4024 #: modules/gui/macosx/intf.m:772 modules/gui/macosx/intf.m:781
4025 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:633
4026 msgid "Mute"
4027 msgstr "Stlmiť"
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1234
4030 msgid "Select the key to mute audio."
4031 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
4032
4033 #: src/libvlc-module.c:1235
4034 msgid "Subtitle delay up"
4035 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
4036
4037 #: src/libvlc-module.c:1236
4038 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4039 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
4040
4041 #: src/libvlc-module.c:1237
4042 msgid "Subtitle delay down"
4043 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
4044
4045 #: src/libvlc-module.c:1238
4046 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4047 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
4048
4049 #: src/libvlc-module.c:1239
4050 msgid "Audio delay up"
4051 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
4052
4053 #: src/libvlc-module.c:1240
4054 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4055 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
4056
4057 #: src/libvlc-module.c:1241
4058 msgid "Audio delay down"
4059 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1242
4062 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4063 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1249
4066 msgid "Play playlist bookmark 1"
4067 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
4068
4069 #: src/libvlc-module.c:1250
4070 msgid "Play playlist bookmark 2"
4071 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
4072
4073 #: src/libvlc-module.c:1251
4074 msgid "Play playlist bookmark 3"
4075 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
4076
4077 #: src/libvlc-module.c:1252
4078 msgid "Play playlist bookmark 4"
4079 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
4080
4081 #: src/libvlc-module.c:1253
4082 msgid "Play playlist bookmark 5"
4083 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
4084
4085 #: src/libvlc-module.c:1254
4086 msgid "Play playlist bookmark 6"
4087 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
4088
4089 #: src/libvlc-module.c:1255
4090 msgid "Play playlist bookmark 7"
4091 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
4092
4093 #: src/libvlc-module.c:1256
4094 msgid "Play playlist bookmark 8"
4095 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
4096
4097 #: src/libvlc-module.c:1257
4098 msgid "Play playlist bookmark 9"
4099 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
4100
4101 #: src/libvlc-module.c:1258
4102 msgid "Play playlist bookmark 10"
4103 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
4104
4105 #: src/libvlc-module.c:1259
4106 msgid "Select the key to play this bookmark."
4107 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
4108
4109 #: src/libvlc-module.c:1260
4110 msgid "Set playlist bookmark 1"
4111 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
4112
4113 #: src/libvlc-module.c:1261
4114 msgid "Set playlist bookmark 2"
4115 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
4116
4117 #: src/libvlc-module.c:1262
4118 msgid "Set playlist bookmark 3"
4119 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
4120
4121 #: src/libvlc-module.c:1263
4122 msgid "Set playlist bookmark 4"
4123 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
4124
4125 #: src/libvlc-module.c:1264
4126 msgid "Set playlist bookmark 5"
4127 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
4128
4129 #: src/libvlc-module.c:1265
4130 msgid "Set playlist bookmark 6"
4131 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
4132
4133 #: src/libvlc-module.c:1266
4134 msgid "Set playlist bookmark 7"
4135 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
4136
4137 #: src/libvlc-module.c:1267
4138 msgid "Set playlist bookmark 8"
4139 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
4140
4141 #: src/libvlc-module.c:1268
4142 msgid "Set playlist bookmark 9"
4143 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
4144
4145 #: src/libvlc-module.c:1269
4146 msgid "Set playlist bookmark 10"
4147 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
4148
4149 #: src/libvlc-module.c:1270
4150 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4151 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
4152
4153 #: src/libvlc-module.c:1272 modules/control/hotkeys.c:84
4154 msgid "Playlist bookmark 1"
4155 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
4156
4157 #: src/libvlc-module.c:1273 modules/control/hotkeys.c:85
4158 msgid "Playlist bookmark 2"
4159 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:1274 modules/control/hotkeys.c:86
4162 msgid "Playlist bookmark 3"
4163 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1275 modules/control/hotkeys.c:87
4166 msgid "Playlist bookmark 4"
4167 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:1276 modules/control/hotkeys.c:88
4170 msgid "Playlist bookmark 5"
4171 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1277 modules/control/hotkeys.c:89
4174 msgid "Playlist bookmark 6"
4175 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
4176
4177 #: src/libvlc-module.c:1278 modules/control/hotkeys.c:90
4178 msgid "Playlist bookmark 7"
4179 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
4180
4181 #: src/libvlc-module.c:1279 modules/control/hotkeys.c:91
4182 msgid "Playlist bookmark 8"
4183 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
4184
4185 #: src/libvlc-module.c:1280 modules/control/hotkeys.c:92
4186 msgid "Playlist bookmark 9"
4187 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
4188
4189 #: src/libvlc-module.c:1281 modules/control/hotkeys.c:93
4190 msgid "Playlist bookmark 10"
4191 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
4192
4193 #: src/libvlc-module.c:1283
4194 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4195 msgstr ""
4196 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
4197 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
4198 "kliknutím."
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1285
4201 msgid "Go back in browsing history"
4202 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1286
4205 msgid ""
4206 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
4207 "history."
4208 msgstr ""
4209 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
4210 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1287
4213 msgid "Go forward in browsing history"
4214 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1288
4217 msgid ""
4218 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
4219 "history."
4220 msgstr ""
4221 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
4222 "ktoré si chcete prehliadať."
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1290
4225 msgid "Cycle audio track"
4226 msgstr "Opakovať audio-stopu"
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1291
4229 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4230 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
4231
4232 #: src/libvlc-module.c:1292
4233 msgid "Cycle subtitle track"
4234 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
4235
4236 #: src/libvlc-module.c:1293
4237 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4238 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
4239
4240 #: src/libvlc-module.c:1294
4241 msgid "Cycle source aspect ratio"
4242 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1295
4245 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4246 msgstr ""
4247 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
4248 "videa"
4249
4250 #: src/libvlc-module.c:1296
4251 msgid "Cycle video crop"
4252 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
4253
4254 #: src/libvlc-module.c:1297
4255 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4256 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
4257
4258 #: src/libvlc-module.c:1298
4259 msgid "Cycle deinterlace modes"
4260 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
4261
4262 #: src/libvlc-module.c:1299
4263 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4264 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
4265
4266 #: src/libvlc-module.c:1300
4267 msgid "Show interface"
4268 msgstr "Zobraziť rohranie"
4269
4270 #: src/libvlc-module.c:1301
4271 msgid "Raise the interface above all other windows."
4272 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
4273
4274 #: src/libvlc-module.c:1302
4275 msgid "Hide interface"
4276 msgstr "Skryť rozhranie"
4277
4278 #: src/libvlc-module.c:1303
4279 msgid "Lower the interface below all other windows."
4280 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
4281
4282 #: src/libvlc-module.c:1304
4283 msgid "Take video snapshot"
4284 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
4285
4286 #: src/libvlc-module.c:1305
4287 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4288 msgstr ""
4289 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
4290
4291 #: src/libvlc-module.c:1307 modules/access_filter/record.c:56
4292 #: modules/access_filter/record.c:57 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:251
4293 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:326
4294 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:194
4295 msgid "Record"
4296 msgstr "Nahrať"
4297
4298 #: src/libvlc-module.c:1308
4299 msgid "Record access filter start/stop."
4300 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4301
4302 #: src/libvlc-module.c:1309 modules/access_filter/dump.c:54
4303 #: modules/access_filter/dump.c:55 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
4304 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:201
4305 msgid "Dump"
4306 msgstr "Analyzovať"
4307
4308 #: src/libvlc-module.c:1310
4309 msgid "Media dump access filter trigger."
4310 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4311
4312 #: src/libvlc-module.c:1312
4313 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4314 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4315
4316 #: src/libvlc-module.c:1313
4317 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4318 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4319
4320 #: src/libvlc-module.c:1316
4321 msgid "Toggle random playlist playback"
4322 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4323
4324 #: src/libvlc-module.c:1321 src/libvlc-module.c:1322
4325 msgid "Un-Zoom"
4326 msgstr "Oddialiť"
4327
4328 #: src/libvlc-module.c:1324 src/libvlc-module.c:1325
4329 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4330 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4331
4332 #: src/libvlc-module.c:1326 src/libvlc-module.c:1327
4333 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4334 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4335
4336 #: src/libvlc-module.c:1329 src/libvlc-module.c:1330
4337 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4338 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4339
4340 #: src/libvlc-module.c:1331 src/libvlc-module.c:1332
4341 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4342 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4343
4344 #: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1335
4345 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4346 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4347
4348 #: src/libvlc-module.c:1336 src/libvlc-module.c:1337
4349 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4350 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4351
4352 #: src/libvlc-module.c:1339 src/libvlc-module.c:1340
4353 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4354 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4355
4356 #: src/libvlc-module.c:1341 src/libvlc-module.c:1342
4357 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4358 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4359
4360 #: src/libvlc-module.c:1344
4361 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4362 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
4363
4364 #: src/libvlc-module.c:1346
4365 msgid ""
4366 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
4367 "output for the time being."
4368 msgstr ""
4369 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
4370 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
4371
4372 #: src/libvlc-module.c:1349
4373 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4374 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4375
4376 #: src/libvlc-module.c:1350
4377 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
4378 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4379
4380 #: src/libvlc-module.c:1351
4381 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4382 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
4383
4384 #: src/libvlc-module.c:1352
4385 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
4386 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4387
4388 #: src/libvlc-module.c:1353
4389 msgid "Highlight widget on the right"
4390 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
4391
4392 #: src/libvlc-module.c:1355
4393 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4394 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
4395
4396 #: src/libvlc-module.c:1356
4397 msgid "Highlight widget on the left"
4398 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
4399
4400 #: src/libvlc-module.c:1358
4401 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
4402 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
4403
4404 #: src/libvlc-module.c:1359
4405 msgid "Highlight widget on top"
4406 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
4407
4408 #: src/libvlc-module.c:1361
4409 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
4410 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
4411
4412 #: src/libvlc-module.c:1362
4413 msgid "Highlight widget below"
4414 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
4415
4416 #: src/libvlc-module.c:1364
4417 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
4418 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
4419
4420 #: src/libvlc-module.c:1365
4421 msgid "Select current widget"
4422 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
4423
4424 #: src/libvlc-module.c:1367
4425 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
4426 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
4427
4428 #: src/libvlc-module.c:1369
4429 #, fuzzy
4430 msgid "Cycle through audio devices"
4431 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
4432
4433 #: src/libvlc-module.c:1370
4434 #, fuzzy
4435 msgid "Cycle through available audio devices"
4436 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
4437
4438 #: src/libvlc-module.c:1372
4439 #, fuzzy, c-format
4440 msgid ""
4441 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
4442 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
4443 "in the playlist.\n"
4444 "The first item specified will be played first.\n"
4445 "\n"
4446 "Options-styles:\n"
4447 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
4448 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4449 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4450 "            and that overrides previous settings.\n"
4451 "\n"
4452 "Stream MRL syntax:\n"
4453 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4454 "option=value ...]\n"
4455 "\n"
4456 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4457 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4458 "\n"
4459 "URL syntax:\n"
4460 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4461 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4462 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4463 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4464 "  screen://                      Screen capture\n"
4465 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4466 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4467 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4468 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4469 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4470 "  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
4471 "certain time\n"
4472 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
4473 msgstr ""
4474 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
4475 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
4476 "zaradia do playlistu.\n"
4477 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
4478 "\n"
4479 "Nastavenia štýlov:\n"
4480 "  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
4481 "programu.\n"
4482 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4483 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4484 "            and that overrides previous settings.\n"
4485 "\n"
4486 "Stream MRL syntax:\n"
4487 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4488 "option=value ...]\n"
4489 "\n"
4490 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4491 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4492 "\n"
4493 "URL syntax:\n"
4494 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4495 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4496 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4497 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4498 "  screen://                      Screen capture\n"
4499 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4500 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4501 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4502 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4503 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4504 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4505 "certain time\n"
4506 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4507
4508 #: src/libvlc-module.c:1511 src/video_output/vout_intf.c:419
4509 #: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:960
4510 #: modules/gui/macosx/intf.m:728 modules/gui/macosx/intf.m:783
4511 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:508 modules/video_output/snapshot.c:81
4512 msgid "Snapshot"
4513 msgstr "Snímka"
4514
4515 #: src/libvlc-module.c:1529
4516 msgid "Window properties"
4517 msgstr "Vlastnosti okna"
4518
4519 #: src/libvlc-module.c:1572
4520 msgid "Subpictures"
4521 msgstr "Sub-obrázky"
4522
4523 #: src/libvlc-module.c:1579 modules/codec/subtitles/subsdec.c:117
4524 #: modules/demux/subtitle.c:74 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
4525 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:717 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:723
4526 msgid "Subtitles"
4527 msgstr "Titulky"
4528
4529 #: src/libvlc-module.c:1596 modules/stream_out/transcode.c:122
4530 msgid "Overlays"
4531 msgstr "Prekryvy/Titulky"
4532
4533 #: src/libvlc-module.c:1604
4534 msgid "Track settings"
4535 msgstr "Nastavenia stopy"
4536
4537 #: src/libvlc-module.c:1626
4538 msgid "Playback control"
4539 msgstr "Kontrola prehrávania"
4540
4541 #: src/libvlc-module.c:1643
4542 msgid "Default devices"
4543 msgstr "Predvolené zariadenia"
4544
4545 #: src/libvlc-module.c:1652
4546 msgid "Network settings"
4547 msgstr "Nastavenia siete"
4548
4549 #: src/libvlc-module.c:1664
4550 msgid "Socks proxy"
4551 msgstr "Socks proxy"
4552
4553 #: src/libvlc-module.c:1673
4554 msgid "Metadata"
4555 msgstr "Meta-dáta"
4556
4557 #: src/libvlc-module.c:1703
4558 msgid "Decoders"
4559 msgstr "Dekodéry"
4560
4561 #: src/libvlc-module.c:1710 modules/access/v4l2/v4l2.c:92
4562 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:90
4563 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:521
4564 msgid "Input"
4565 msgstr "Vstup"
4566
4567 #: src/libvlc-module.c:1750
4568 msgid "VLM"
4569 msgstr "VLM"
4570
4571 #: src/libvlc-module.c:1783
4572 msgid "CPU"
4573 msgstr "Procesor (CPU)"
4574
4575 #: src/libvlc-module.c:1805
4576 msgid "Special modules"
4577 msgstr "Špeciálne moduly"
4578
4579 #: src/libvlc-module.c:1811
4580 msgid "Plugins"
4581 msgstr "Prídavné moduly"
4582
4583 #: src/libvlc-module.c:1820
4584 msgid "Performance options"
4585 msgstr "Nastavenia výkonu"
4586
4587 #: src/libvlc-module.c:1969
4588 msgid "Hot keys"
4589 msgstr "Horúce klávesy"
4590
4591 #: src/libvlc-module.c:2366
4592 msgid "Jump sizes"
4593 msgstr "Veľkosti skoku"
4594
4595 #: src/libvlc-module.c:2443
4596 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4597 msgstr ""
4598 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4599 "advanced)"
4600
4601 #: src/libvlc-module.c:2446
4602 msgid ""
4603 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4604 "--help-verbose)"
4605 msgstr ""
4606 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4607 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
4608
4609 #: src/libvlc-module.c:2449
4610 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4611 msgstr ""
4612 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
4613 "programu"
4614
4615 #: src/libvlc-module.c:2451
4616 msgid "print a list of available modules"
4617 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4618
4619 #: src/libvlc-module.c:2453
4620 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4621 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
4622
4623 #: src/libvlc-module.c:2455
4624 msgid ""
4625 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4626 "verbose)"
4627 msgstr ""
4628 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4629 "parametrami --advanced a --help-verbose)"
4630
4631 #: src/libvlc-module.c:2458
4632 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4633 msgstr ""
4634
4635 #: src/libvlc-module.c:2460
4636 msgid "save the current command line options in the config"
4637 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
4638
4639 #: src/libvlc-module.c:2462
4640 msgid "reset the current config to the default values"
4641 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4642
4643 #: src/libvlc-module.c:2464
4644 msgid "use alternate config file"
4645 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4646
4647 #: src/libvlc-module.c:2466
4648 msgid "resets the current plugins cache"
4649 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4650
4651 #: src/libvlc-module.c:2468
4652 msgid "print version information"
4653 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4654
4655 #: src/libvlc-module.c:2522
4656 msgid "main program"
4657 msgstr "hlavný program"
4658
4659 #: src/misc/update.c:1579
4660 msgid "File can not be verified"
4661 msgstr ""
4662
4663 #: src/misc/update.c:1580
4664 #, c-format
4665 msgid ""
4666 "It was not possible to download a cryptographic signature for downloaded "
4667 "file \"%s\", and so VLC deleted it."
4668 msgstr ""
4669
4670 #: src/misc/update.c:1591 src/misc/update.c:1603
4671 #, fuzzy
4672 msgid "Invalid signature"
4673 msgstr "Nesprávny výber"
4674
4675 #: src/misc/update.c:1592 src/misc/update.c:1604
4676 #, c-format
4677 msgid ""
4678 "The cryptographic signature for downloaded file \"%s\" was invalid and "
4679 "couldn't be used to securely verify it, and so VLC deleted it."
4680 msgstr ""
4681
4682 #: src/misc/update.c:1616
4683 #, fuzzy
4684 msgid "File not verifiable"
4685 msgstr "Skryť rozhranie"
4686
4687 #: src/misc/update.c:1617
4688 #, c-format
4689 msgid ""
4690 "It was not possible to securely verify downloaded file \"%s\", and so VLC "
4691 "deleted it."
4692 msgstr ""
4693
4694 #: src/misc/update.c:1628 src/misc/update.c:1640
4695 #, fuzzy
4696 msgid "File corrupted"
4697 msgstr "Analyzátor súboru"
4698
4699 #: src/misc/update.c:1629 src/misc/update.c:1641
4700 #, c-format
4701 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted, and so VLC deleted it."
4702 msgstr ""
4703
4704 #: src/playlist/tree.c:65 modules/access/bda/bda.c:62
4705 #: modules/access/bda/bda.c:115 modules/access/bda/bda.c:123
4706 #: modules/access/bda/bda.c:130 modules/access/bda/bda.c:136
4707 #: modules/access/bda/bda.c:142 modules/access/bda/bda.c:148
4708 #: modules/access/bda/bda.c:154
4709 msgid "Undefined"
4710 msgstr "Nedefinované"
4711
4712 #: src/text/iso-639_def.h:38
4713 msgid "Afar"
4714 msgstr " Afar"
4715
4716 #: src/text/iso-639_def.h:39
4717 msgid "Abkhazian"
4718 msgstr "Abcházsky"
4719
4720 #: src/text/iso-639_def.h:40
4721 msgid "Afrikaans"
4722 msgstr "Africky"
4723
4724 #: src/text/iso-639_def.h:41
4725 msgid "Albanian"
4726 msgstr "Albánsky"
4727
4728 #: src/text/iso-639_def.h:42
4729 msgid "Amharic"
4730 msgstr " Amharic"
4731
4732 #: src/text/iso-639_def.h:44
4733 msgid "Armenian"
4734 msgstr "Arménsky"
4735
4736 #: src/text/iso-639_def.h:45
4737 msgid "Assamese"
4738 msgstr " Assamese"
4739
4740 #: src/text/iso-639_def.h:46
4741 msgid "Avestan"
4742 msgstr " Avestan"
4743
4744 #: src/text/iso-639_def.h:47
4745 msgid "Aymara"
4746 msgstr " Aymara"
4747
4748 #: src/text/iso-639_def.h:48
4749 msgid "Azerbaijani"
4750 msgstr "Azerbajdžansky"
4751
4752 #: src/text/iso-639_def.h:49
4753 msgid "Bashkir"
4754 msgstr " Bashkir"
4755
4756 #: src/text/iso-639_def.h:50
4757 msgid "Basque"
4758 msgstr "Baskicky"
4759
4760 #: src/text/iso-639_def.h:51
4761 msgid "Belarusian"
4762 msgstr "Bielorusky"
4763
4764 #: src/text/iso-639_def.h:52
4765 msgid "Bengali"
4766 msgstr "Bengálsky"
4767
4768 #: src/text/iso-639_def.h:53
4769 msgid "Bihari"
4770 msgstr " Bihari"
4771
4772 #: src/text/iso-639_def.h:54
4773 msgid "Bislama"
4774 msgstr " Bislama"
4775
4776 #: src/text/iso-639_def.h:55
4777 msgid "Bosnian"
4778 msgstr "Bosniansky"
4779
4780 #: src/text/iso-639_def.h:56
4781 msgid "Breton"
4782 msgstr "Bretónsky"
4783
4784 #: src/text/iso-639_def.h:57
4785 msgid "Bulgarian"
4786 msgstr "Bulharsky"
4787
4788 #: src/text/iso-639_def.h:58
4789 msgid "Burmese"
4790 msgstr " Burmese"
4791
4792 #: src/text/iso-639_def.h:60
4793 msgid "Chamorro"
4794 msgstr " Chamorro"
4795
4796 #: src/text/iso-639_def.h:61
4797 msgid "Chechen"
4798 msgstr "Čečensky"
4799
4800 #: src/text/iso-639_def.h:62
4801 msgid "Chinese"
4802 msgstr "Čínsky"
4803
4804 #: src/text/iso-639_def.h:63
4805 msgid "Church Slavic"
4806 msgstr "Church Slavic"
4807
4808 #: src/text/iso-639_def.h:64
4809 msgid "Chuvash"
4810 msgstr " Chuvash"
4811
4812 #: src/text/iso-639_def.h:65
4813 msgid "Cornish"
4814 msgstr " Cornish"
4815
4816 #: src/text/iso-639_def.h:66
4817 msgid "Corsican"
4818 msgstr "Korzicky"
4819
4820 #: src/text/iso-639_def.h:70
4821 msgid "Dzongkha"
4822 msgstr " Dzongkha"
4823
4824 #: src/text/iso-639_def.h:71
4825 msgid "English"
4826 msgstr "Anglicky"
4827
4828 #: src/text/iso-639_def.h:72
4829 msgid "Esperanto"
4830 msgstr "Esperanto"
4831
4832 #: src/text/iso-639_def.h:73
4833 msgid "Estonian"
4834 msgstr "Estónsky"
4835
4836 #: src/text/iso-639_def.h:74
4837 msgid "Faroese"
4838 msgstr " Faroese"
4839
4840 #: src/text/iso-639_def.h:75
4841 msgid "Fijian"
4842 msgstr " Fijian"
4843
4844 #: src/text/iso-639_def.h:78
4845 msgid "Frisian"
4846 msgstr "Frízsky"
4847
4848 #: src/text/iso-639_def.h:81
4849 msgid "Gaelic (Scots)"
4850 msgstr "Škótsky"
4851
4852 #: src/text/iso-639_def.h:82
4853 msgid "Irish"
4854 msgstr "Írsky"
4855
4856 #: src/text/iso-639_def.h:83
4857 msgid "Gallegan"
4858 msgstr " Gallegan"
4859
4860 #: src/text/iso-639_def.h:84
4861 msgid "Manx"
4862 msgstr " Manx"
4863
4864 #: src/text/iso-639_def.h:85
4865 msgid "Greek, Modern ()"
4866 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
4867
4868 #: src/text/iso-639_def.h:86
4869 msgid "Guarani"
4870 msgstr " Guarani"
4871
4872 #: src/text/iso-639_def.h:87
4873 msgid "Gujarati"
4874 msgstr " Gujarati"
4875
4876 #: src/text/iso-639_def.h:89
4877 msgid "Herero"
4878 msgstr " Herero"
4879
4880 #: src/text/iso-639_def.h:90
4881 msgid "Hindi"
4882 msgstr " Hindi"
4883
4884 #: src/text/iso-639_def.h:91
4885 msgid "Hiri Motu"
4886 msgstr " Hiri Motu"
4887
4888 #: src/text/iso-639_def.h:93
4889 msgid "Icelandic"
4890 msgstr "Islandsky"
4891
4892 #: src/text/iso-639_def.h:94
4893 msgid "Inuktitut"
4894 msgstr " Inuktitut"
4895
4896 #: src/text/iso-639_def.h:95
4897 msgid "Interlingue"
4898 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4899
4900 #: src/text/iso-639_def.h:96
4901 msgid "Interlingua"
4902 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4903
4904 #: src/text/iso-639_def.h:97
4905 msgid "Indonesian"
4906 msgstr "Indonézsky"
4907
4908 #: src/text/iso-639_def.h:98
4909 msgid "Inupiaq"
4910 msgstr " Inupiaq"
4911
4912 #: src/text/iso-639_def.h:100
4913 msgid "Javanese"
4914 msgstr " Javanese"
4915
4916 #: src/text/iso-639_def.h:102
4917 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4918 msgstr " Kalaallisut (Greenlandic)"
4919
4920 #: src/text/iso-639_def.h:103
4921 msgid "Kannada"
4922 msgstr "Kannada"
4923
4924 #: src/text/iso-639_def.h:104
4925 msgid "Kashmiri"
4926 msgstr " Kashmiri"
4927
4928 #: src/text/iso-639_def.h:105
4929 msgid "Kazakh"
4930 msgstr "Kazašsky"
4931
4932 #: src/text/iso-639_def.h:106
4933 msgid "Khmer"
4934 msgstr " kmérov"
4935
4936 #: src/text/iso-639_def.h:107
4937 msgid "Kikuyu"
4938 msgstr " Kikuyu"
4939
4940 #: src/text/iso-639_def.h:108
4941 msgid "Kinyarwanda"
4942 msgstr " Kinyarwanda"
4943
4944 #: src/text/iso-639_def.h:109
4945 msgid "Kirghiz"
4946 msgstr "Kirgizsky"
4947
4948 #: src/text/iso-639_def.h:110
4949 msgid "Komi"
4950 msgstr " Komi"
4951
4952 #: src/text/iso-639_def.h:112
4953 msgid "Kuanyama"
4954 msgstr " Kuanyama"
4955
4956 #: src/text/iso-639_def.h:113
4957 msgid "Kurdish"
4958 msgstr "Kurdsky"
4959
4960 #: src/text/iso-639_def.h:114
4961 msgid "Lao"
4962 msgstr " Lao"
4963
4964 #: src/text/iso-639_def.h:115
4965 msgid "Latin"
4966 msgstr "Latinsky"
4967
4968 #: src/text/iso-639_def.h:116
4969 msgid "Latvian"
4970 msgstr "Lotyšsky"
4971
4972 #: src/text/iso-639_def.h:117
4973 msgid "Lingala"
4974 msgstr " Lingala"
4975
4976 #: src/text/iso-639_def.h:118
4977 msgid "Lithuanian"
4978 msgstr "Litovsky"
4979
4980 #: src/text/iso-639_def.h:119
4981 msgid "Letzeburgesch"
4982 msgstr "Luxembursky"
4983
4984 #: src/text/iso-639_def.h:120
4985 msgid "Macedonian"
4986 msgstr "Macedónsky"
4987
4988 #: src/text/iso-639_def.h:121
4989 msgid "Marshall"
4990 msgstr " Marshall"
4991
4992 #: src/text/iso-639_def.h:122
4993 msgid "Malayalam"
4994 msgstr " Malayalam"
4995
4996 #: src/text/iso-639_def.h:123
4997 msgid "Maori"
4998 msgstr "Maori"
4999
5000 #: src/text/iso-639_def.h:124
5001 msgid "Marathi"
5002 msgstr " Marathi"
5003
5004 #: src/text/iso-639_def.h:126
5005 msgid "Malagasy"
5006 msgstr " Malagasy"
5007
5008 #: src/text/iso-639_def.h:127
5009 msgid "Maltese"
5010 msgstr " Maltese"
5011
5012 #: src/text/iso-639_def.h:128
5013 msgid "Moldavian"
5014 msgstr "Moldavsky"
5015
5016 #: src/text/iso-639_def.h:129
5017 msgid "Mongolian"
5018 msgstr "Mongolsky"
5019
5020 #: src/text/iso-639_def.h:130
5021 msgid "Nauru"
5022 msgstr "Nauru"
5023
5024 #: src/text/iso-639_def.h:131
5025 msgid "Navajo"
5026 msgstr "Navajo"
5027
5028 #: src/text/iso-639_def.h:132
5029 msgid "Ndebele, South"
5030 msgstr " Ndebele, juh"
5031
5032 #: src/text/iso-639_def.h:133
5033 msgid "Ndebele, North"
5034 msgstr " Ndebele, sever"
5035
5036 #: src/text/iso-639_def.h:134
5037 msgid "Ndonga"
5038 msgstr " Ndonga"
5039
5040 #: src/text/iso-639_def.h:135
5041 msgid "Nepali"
5042 msgstr "Nepálsky"
5043
5044 #: src/text/iso-639_def.h:136
5045 msgid "Norwegian"
5046 msgstr "Nórsky"
5047
5048 #: src/text/iso-639_def.h:137
5049 msgid "Norwegian Nynorsk"
5050 msgstr "Nórsky (sever)"
5051
5052 #: src/text/iso-639_def.h:138
5053 msgid "Norwegian Bokmaal"
5054 msgstr "Nórsky (juh)"
5055
5056 #: src/text/iso-639_def.h:139
5057 msgid "Chichewa; Nyanja"
5058 msgstr " Chichewa; Nyanja"
5059
5060 #: src/text/iso-639_def.h:140
5061 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
5062 msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
5063
5064 #: src/text/iso-639_def.h:141
5065 msgid "Oriya"
5066 msgstr " Oriya"
5067
5068 #: src/text/iso-639_def.h:142
5069 msgid "Oromo"
5070 msgstr " Oromo"
5071
5072 #: src/text/iso-639_def.h:144
5073 msgid "Ossetian; Ossetic"
5074 msgstr "Osetsky"
5075
5076 #: src/text/iso-639_def.h:145
5077 msgid "Panjabi"
5078 msgstr "Panjabi"
5079
5080 #: src/text/iso-639_def.h:147
5081 msgid "Pali"
5082 msgstr " Pali"
5083
5084 #: src/text/iso-639_def.h:150
5085 msgid "Pushto"
5086 msgstr " Pushto"
5087
5088 #: src/text/iso-639_def.h:151
5089 msgid "Quechua"
5090 msgstr " Quechua"
5091
5092 #: src/text/iso-639_def.h:152
5093 msgid "Original audio"
5094 msgstr "Originálny zvuk"
5095
5096 #: src/text/iso-639_def.h:153
5097 msgid "Raeto-Romance"
5098 msgstr "Rétorománsky"
5099
5100 #: src/text/iso-639_def.h:155
5101 msgid "Rundi"
5102 msgstr " Rundi"
5103
5104 #: src/text/iso-639_def.h:157
5105 msgid "Sango"
5106 msgstr " Sango"
5107
5108 #: src/text/iso-639_def.h:158
5109 msgid "Sanskrit"
5110 msgstr "Sanskrit"
5111
5112 #: src/text/iso-639_def.h:160
5113 msgid "Croatian"
5114 msgstr "Chorvátsky"
5115
5116 #: src/text/iso-639_def.h:161
5117 msgid "Sinhalese"
5118 msgstr "Sinhalese"
5119
5120 #: src/text/iso-639_def.h:164
5121 msgid "Northern Sami"
5122 msgstr "Severná Samoa"
5123
5124 #: src/text/iso-639_def.h:165
5125 msgid "Samoan"
5126 msgstr "Samoa"
5127
5128 #: src/text/iso-639_def.h:166
5129 msgid "Shona"
5130 msgstr "Shona"
5131
5132 #: src/text/iso-639_def.h:167
5133 msgid "Sindhi"
5134 msgstr "Sindhi"
5135
5136 #: src/text/iso-639_def.h:168
5137 msgid "Somali"
5138 msgstr "Somali"
5139
5140 #: src/text/iso-639_def.h:169
5141 msgid "Sotho, Southern"
5142 msgstr "Sotho, južné"
5143
5144 #: src/text/iso-639_def.h:171
5145 msgid "Sardinian"
5146 msgstr "Sardínia"
5147
5148 #: src/text/iso-639_def.h:172
5149 msgid "Swati"
5150 msgstr "Swati"
5151
5152 #: src/text/iso-639_def.h:173
5153 msgid "Sundanese"
5154 msgstr "Sudánsky"
5155
5156 #: src/text/iso-639_def.h:174
5157 msgid "Swahili"
5158 msgstr "Swahilsky"
5159
5160 #: src/text/iso-639_def.h:176
5161 msgid "Tahitian"
5162 msgstr "Tahitsky"
5163
5164 #: src/text/iso-639_def.h:177
5165 msgid "Tamil"
5166 msgstr "Tamilsky"
5167
5168 #: src/text/iso-639_def.h:178
5169 msgid "Tatar"
5170 msgstr "Tatársky"
5171
5172 #: src/text/iso-639_def.h:179
5173 msgid "Telugu"
5174 msgstr "Telugu"
5175
5176 #: src/text/iso-639_def.h:180
5177 msgid "Tajik"
5178 msgstr "Tajik"
5179
5180 #: src/text/iso-639_def.h:181
5181 msgid "Tagalog"
5182 msgstr "Tagalog"
5183
5184 #: src/text/iso-639_def.h:182
5185 msgid "Thai"
5186 msgstr "Thajsky"
5187
5188 #: src/text/iso-639_def.h:183
5189 msgid "Tibetan"
5190 msgstr "Tibetsky"
5191
5192 #: src/text/iso-639_def.h:184
5193 msgid "Tigrinya"
5194 msgstr "Tigrinya"
5195
5196 #: src/text/iso-639_def.h:185
5197 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
5198 msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
5199
5200 #: src/text/iso-639_def.h:186
5201 msgid "Tswana"
5202 msgstr "Tswana"
5203
5204 #: src/text/iso-639_def.h:187
5205 msgid "Tsonga"
5206 msgstr "Tsonga"
5207
5208 #: src/text/iso-639_def.h:189
5209 msgid "Turkmen"
5210 msgstr "Turkménsky"
5211
5212 #: src/text/iso-639_def.h:190
5213 msgid "Twi"
5214 msgstr "Twi"