* updated the po files
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-03-05 01:44+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2006-11-26 14:32+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc/vlc.h:591
18 msgid ""
19 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
20 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
21 "see the file named COPYING for details.\n"
22 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
23 msgstr ""
24 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
25 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
26 "Licencie;\n"
27 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:36
30 msgid "VLC preferences"
31 msgstr "Nastavenia programu VLC"
32
33 #: include/vlc_config_cat.h:38
34 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
35 msgstr ""
36 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
37 "\"."
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
40 msgid "General"
41 msgstr "Všeobecné"
42
43 #: include/vlc_config_cat.h:43
44 msgid "Interface"
45 msgstr "Rozhranie"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:44
48 msgid "Settings for VLC's interfaces"
49 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:46
52 msgid "General interface settings"
53 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:48
56 msgid "Main interfaces"
57 msgstr "Hlavné rozhrania"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:49
60 msgid "Settings for the main interface"
61 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
64 msgid "Control interfaces"
65 msgstr "Ovládanie rozhraní"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:52
68 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
69 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
72 msgid "Hotkeys settings"
73 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1608
76 #: src/libvlc-module.c:1262
77 msgid "Audio"
78 msgstr "Zvuk"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:59
81 msgid "Audio settings"
82 msgstr "Nastavenia zvuku"
83
84 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
85 msgid "General audio settings"
86 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
87
88 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
89 #: src/video_output/video_output.c:429
90 msgid "Filters"
91 msgstr "Filtre"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:66
94 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
95 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
96
97 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
98 msgid "Visualizations"
99 msgstr "Vizualizácie"
100
101 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
102 msgid "Audio visualizations"
103 msgstr "Vizualizácie zvuku"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
106 msgid "Output modules"
107 msgstr "Výstupné moduly"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:73
110 msgid "These are general settings for audio output modules."
111 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1608
114 msgid "Miscellaneous"
115 msgstr "Rôzne"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:76
118 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
119 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1636
122 #: src/libvlc-module.c:1297
123 msgid "Video"
124 msgstr "Video"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:80
127 msgid "Video settings"
128 msgstr "Nastavenia videa"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
131 msgid "General video settings"
132 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:87
135 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
136 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
137
138 #: include/vlc_config_cat.h:91
139 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
140 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
141
142 #: include/vlc_config_cat.h:93
143 msgid "Subtitles/OSD"
144 msgstr "Titulky/OSD"
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:94
147 msgid ""
148 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
149 "subpictures\"."
150 msgstr ""
151 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
152 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
153
154 #: include/vlc_config_cat.h:103
155 msgid "Input / Codecs"
156 msgstr "Vstup / Kodeky"
157
158 #: include/vlc_config_cat.h:104
159 msgid ""
160 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
161 "VLC. Encoder settings can also be found here."
162 msgstr ""
163 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
164 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:107
167 msgid "Access modules"
168 msgstr "Prístupové moduly"
169
170 #: include/vlc_config_cat.h:109
171 msgid ""
172 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
173 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
174 msgstr ""
175 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
176 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
177 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
178
179 #: include/vlc_config_cat.h:113
180 msgid "Access filters"
181 msgstr "Prístupové filtre"
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:115
184 msgid ""
185 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
186 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
187 "you are doing."
188 msgstr ""
189 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
190 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
191 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
192
193 #: include/vlc_config_cat.h:119
194 msgid "Demuxers"
195 msgstr "Demuxéry"
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:120
198 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
199 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:122
202 msgid "Video codecs"
203 msgstr "Video kodeky"
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:123
206 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
207 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:125
210 msgid "Audio codecs"
211 msgstr "Audio kodeky"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:126
214 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
215 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:128
218 msgid "Other codecs"
219 msgstr "Iné kodeky"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:129
222 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
223 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:132
226 msgid "General input settings. Use with care."
227 msgstr ""
228 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
229
230 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1536
231 msgid "Stream output"
232 msgstr "Výstupný tok"
233
234 #: include/vlc_config_cat.h:137
235 msgid ""
236 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
237 "incoming streams.\n"
238 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
239 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
240 "RTSP).\n"
241 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
242 "duplicating...)."
243 msgstr ""
244 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
245 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
246 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
247 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
248 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
249 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:145
252 msgid "General stream output settings"
253 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
254
255 #: include/vlc_config_cat.h:147
256 msgid "Muxers"
257 msgstr "Muxéry"
258
259 #: include/vlc_config_cat.h:149
260 msgid ""
261 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
262 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
263 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
264 "You can also set default parameters for each muxer."
265 msgstr ""
266 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
267 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
268 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
269 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
270 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
271
272 #: include/vlc_config_cat.h:155
273 msgid "Access output"
274 msgstr "Access output"
275
276 #: include/vlc_config_cat.h:157
277 msgid ""
278 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
279 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
280 "should probably not do that.\n"
281 "You can also set default parameters for each access output."
282 msgstr ""
283 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
284 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
285 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
286 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
287 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
288
289 #: include/vlc_config_cat.h:162
290 msgid "Packetizers"
291 msgstr "Paketizéry"
292
293 #: include/vlc_config_cat.h:164
294 msgid ""
295 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
296 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
297 "not do that.\n"
298 "You can also set default parameters for each packetizer."
299 msgstr ""
300 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
301 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
302 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
303 "vynucovať. \n"
304 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
305
306 #: include/vlc_config_cat.h:170
307 msgid "Sout stream"
308 msgstr "Sout stream"
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:171
311 msgid ""
312 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
313 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
314 "for each sout stream module here."
315 msgstr ""
316 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
317 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
318 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
319 "modul. "
320
321 #: include/vlc_config_cat.h:176
322 msgid "SAP"
323 msgstr "SAP"
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:178
326 msgid ""
327 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
328 "multicast UDP or RTP."
329 msgstr ""
330 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
331 "protokolu UDP alebo RTP."
332
333 #: include/vlc_config_cat.h:181
334 msgid "VOD"
335 msgstr "VOD"
336
337 #: include/vlc_config_cat.h:182
338 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
339 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1672
342 #: src/playlist/engine.c:107 src/playlist/engine.c:109
343 msgid "Playlist"
344 msgstr "Playlist"
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:187
347 msgid ""
348 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
349 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
350 msgstr ""
351 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
352 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
353
354 #: include/vlc_config_cat.h:191
355 msgid "General playlist behaviour"
356 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:192
359 msgid "Services discovery"
360 msgstr "Zisťovacie moduly"
361
362 #: include/vlc_config_cat.h:193
363 msgid ""
364 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
365 "playlist."
366 msgstr ""
367 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
368 "položiek do playlistu."
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1497
371 msgid "Advanced"
372 msgstr "Pokročilé"
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:198
375 msgid "Advanced settings. Use with care."
376 msgstr ""
377 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:200
380 msgid "CPU features"
381 msgstr "Vlastnosti procesora"
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:201
384 msgid ""
385 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
386 "not change these settings."
387 msgstr ""
388 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
389 "prípadov to však nie je potrebné."
390
391 #: include/vlc_config_cat.h:204
392 msgid "Advanced settings"
393 msgstr "Pokročilé nastavenia"
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:205
396 msgid "Other advanced settings"
397 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
398
399 #: include/vlc_config_cat.h:207
400 msgid "Network"
401 msgstr "Sieť"
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:208
404 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
405 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:213
408 msgid "Chroma modules settings"
409 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:214
412 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
413 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
414
415 #: include/vlc_config_cat.h:216
416 msgid "Packetizer modules settings"
417 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
418
419 #: include/vlc_config_cat.h:220
420 msgid "Encoders settings"
421 msgstr "Nastavenia enkodérov"
422
423 #: include/vlc_config_cat.h:222
424 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
425 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
426
427 #: include/vlc_config_cat.h:225
428 msgid "Dialog providers settings"
429 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
430
431 #: include/vlc_config_cat.h:227
432 msgid "Dialog providers can be configured here."
433 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
434
435 #: include/vlc_config_cat.h:229
436 msgid "Subtitle demuxer settings"
437 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:231
440 msgid ""
441 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
442 "example by setting the subtitles type or file name."
443 msgstr ""
444 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
445 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
446
447 #: include/vlc_config_cat.h:238
448 msgid "No help available"
449 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
450
451 #: include/vlc_config_cat.h:239
452 msgid "There is no help available for these modules."
453 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
454
455 #: include/vlc_interface.h:146
456 msgid ""
457 "\n"
458 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
459 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
460 msgstr ""
461 "\n"
462 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
463 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
464 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
465
466 #: include/vlc_intf_strings.h:33
467 msgid "Quick &Open File..."
468 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
469
470 #: include/vlc_intf_strings.h:34
471 #, fuzzy
472 msgid "&Advanced Open..."
473 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
474
475 #: include/vlc_intf_strings.h:35
476 #, fuzzy
477 msgid "Open &Directory..."
478 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
479
480 #: include/vlc_intf_strings.h:37
481 #, fuzzy
482 msgid "Select one or more files to open"
483 msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"
484
485 #: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:51
486 #, fuzzy
487 msgid "Information..."
488 msgstr "Informácia"
489
490 #: include/vlc_intf_strings.h:42
491 #, fuzzy
492 msgid "Messages..."
493 msgstr "&Hlásenia programu..."
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:43
496 #, fuzzy
497 msgid "Extended settings..."
498 msgstr "Nastavenia enkodérov"
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:45
501 #, fuzzy
502 msgid "About VLC media player..."
503 msgstr "O programe VLC media player"
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:48
506 msgid "Play"
507 msgstr "Prehrať"
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:49
510 #, fuzzy
511 msgid "Fetch information"
512 msgstr "Meta-Informácia"
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:50
515 msgid "Delete"
516 msgstr "Vymazať"
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:52
519 #, fuzzy
520 msgid "Sort"
521 msgstr "Zo&radiť"
522
523 #: include/vlc_intf_strings.h:53
524 msgid "Add node"
525 msgstr "Pridať uzol"
526
527 #: include/vlc_intf_strings.h:54
528 #, fuzzy
529 msgid "Stream..."
530 msgstr "Stream"
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:55
533 #, fuzzy
534 msgid "Save..."
535 msgstr "Uložiť &ako..."
536
537 #: include/vlc_intf_strings.h:59 src/libvlc-module.c:982
538 msgid "Repeat all"
539 msgstr "Zopakovať všetko"
540
541 #: include/vlc_intf_strings.h:60
542 #, fuzzy
543 msgid "Repeat one"
544 msgstr "Opakovať jedenkrát"
545
546 #: include/vlc_intf_strings.h:61
547 msgid "No repeat"
548 msgstr ""
549
550 #: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:1179
551 msgid "Random"
552 msgstr "Náhodne"
553
554 #: include/vlc_intf_strings.h:64
555 #, fuzzy
556 msgid "No random"
557 msgstr "Náhodne"
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:66
560 #, fuzzy
561 msgid "Add to playlist"
562 msgstr "Pridať do playlistu"
563
564 #: include/vlc_intf_strings.h:67
565 #, fuzzy
566 msgid "Add to media library"
567 msgstr "Použiť knižnicu médií"
568
569 #: include/vlc_intf_strings.h:69
570 #, fuzzy
571 msgid "Add file..."
572 msgstr "Uložiť súbor..."
573
574 #: include/vlc_intf_strings.h:70
575 #, fuzzy
576 msgid "Advanced open..."
577 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
578
579 #: include/vlc_intf_strings.h:71
580 #, fuzzy
581 msgid "Add directory..."
582 msgstr "Pridať &priečinok..."
583
584 #: include/vlc_intf_strings.h:73
585 #, fuzzy
586 msgid "Save playlist to file..."
587 msgstr "Uložiť playlist..."
588
589 #: include/vlc_intf_strings.h:74
590 #, fuzzy
591 msgid "Load playlist file..."
592 msgstr "Uložiť playlist..."
593
594 #: include/vlc_intf_strings.h:76
595 msgid "Search"
596 msgstr "Hľadať"
597
598 #: include/vlc_intf_strings.h:77
599 #, fuzzy
600 msgid "Search filter"
601 msgstr "Hľadať v playliste"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:79
604 #, fuzzy
605 msgid "Additional sources"
606 msgstr "Dodatočné ladenie"
607
608 #: include/vlc_intf_strings.h:83
609 msgid ""
610 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
611 "them."
612 msgstr ""
613 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
614 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
615
616 #: include/vlc_intf_strings.h:88
617 msgid "Image clone"
618 msgstr "Klonovať obrázok"
619
620 #: include/vlc_intf_strings.h:89
621 #, fuzzy
622 msgid "Clone the image"
623 msgstr "Obrazy polí"
624
625 #: include/vlc_intf_strings.h:91
626 #, fuzzy
627 msgid "Magnification"
628 msgstr "Zosilnenie"
629
630 #: include/vlc_intf_strings.h:92
631 msgid ""
632 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
633 "be magnified."
634 msgstr ""
635
636 #: include/vlc_intf_strings.h:95
637 #, fuzzy
638 msgid "Waves"
639 msgstr "Wave"
640
641 #: include/vlc_intf_strings.h:96
642 #, fuzzy
643 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
644 msgstr "Pridá do obrázka skresľujúce efekty."
645
646 #: include/vlc_intf_strings.h:98
647 #, fuzzy
648 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
649 msgstr "Pridá do obrázka skresľujúce efekty."
650
651 #: include/vlc_intf_strings.h:100
652 #, fuzzy
653 msgid "Image colors inversion"
654 msgstr "Obrátenie/inverzia obrázka"
655
656 #: include/vlc_intf_strings.h:102
657 msgid "Split the image to make an image wall"
658 msgstr ""
659
660 #: include/vlc_intf_strings.h:104
661 msgid ""
662 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
663 "The video gets split in parts that you must sort."
664 msgstr ""
665
666 #: include/vlc_intf_strings.h:107
667 msgid ""
668 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
669 "Try changing the various settings for different effects"
670 msgstr ""
671
672 #: include/vlc_intf_strings.h:110
673 msgid ""
674 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
675 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
676 "settings."
677 msgstr ""
678
679 #: include/vlc_meta.h:32
680 msgid "Meta-information"
681 msgstr "Meta-Informácia"
682
683 #: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:139
684 msgid "Title"
685 msgstr "Titul"
686
687 #: include/vlc_meta.h:34
688 msgid "Artist"
689 msgstr "Herec"
690
691 #: include/vlc_meta.h:35
692 msgid "Genre"
693 msgstr "Žáner"
694
695 #: include/vlc_meta.h:36
696 msgid "Copyright"
697 msgstr "Autorské práva (copyright)"
698
699 #: include/vlc_meta.h:37
700 msgid "Album/movie/show title"
701 msgstr "Album/film/zobrazenie titulu"
702
703 #: include/vlc_meta.h:38
704 msgid "Track number/position in set"
705 msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"
706
707 #: include/vlc_meta.h:39
708 msgid "Description"
709 msgstr "Popis"
710
711 #: include/vlc_meta.h:40
712 msgid "Rating"
713 msgstr "Hodnotenie"
714
715 #: include/vlc_meta.h:41
716 msgid "Date"
717 msgstr "Dátum"
718
719 #: include/vlc_meta.h:42
720 msgid "Setting"
721 msgstr "Nastavenie"
722
723 #: include/vlc_meta.h:43
724 msgid "URL"
725 msgstr "URL adresa"
726
727 #: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1600 src/libvlc-module.c:106
728 msgid "Language"
729 msgstr "Jazyk"
730
731 #: include/vlc_meta.h:45
732 msgid "Now Playing"
733 msgstr "Práve sa prehráva"
734
735 #: include/vlc_meta.h:46
736 msgid "Publisher"
737 msgstr "Vydavateľ"
738
739 #: include/vlc_meta.h:47
740 msgid "Encoded by"
741 msgstr "Enkódoval"
742
743 #: include/vlc_meta.h:49
744 #, fuzzy
745 msgid "Art URL"
746 msgstr "URL adresa"
747
748 #: include/vlc_meta.h:51
749 msgid "Codec Name"
750 msgstr "Názov kodeku"
751
752 #: include/vlc_meta.h:52
753 msgid "Codec Description"
754 msgstr "Popis kodeku"
755
756 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
757 #: src/audio_output/filters.c:224
758 #, fuzzy
759 msgid "Audio filtering failed"
760 msgstr "Filtre zvuku"
761
762 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
763 #: src/audio_output/filters.c:225
764 #, c-format
765 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
766 msgstr ""
767
768 #: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
769 #: src/input/es_out.c:373 src/libvlc-module.c:432
770 #: src/video_output/video_output.c:405
771 msgid "Disable"
772 msgstr "Zablokovať"
773
774 #: src/audio_output/input.c:88
775 msgid "Spectrometer"
776 msgstr "Spectrometer"
777
778 #: src/audio_output/input.c:90
779 msgid "Scope"
780 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
781
782 #: src/audio_output/input.c:92
783 msgid "Spectrum"
784 msgstr "Spektrum"
785
786 #: src/audio_output/input.c:129
787 msgid "Equalizer"
788 msgstr "Ekvalizér"
789
790 #: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
791 msgid "Audio filters"
792 msgstr "Filtre zvuku"
793
794 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
795 msgid "Audio Channels"
796 msgstr "Audio-kanály"
797
798 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
799 msgid "Stereo"
800 msgstr "Stereo"
801
802 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
803 #: src/libvlc-module.c:277
804 msgid "Left"
805 msgstr "Vľavo"
806
807 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
808 #: src/libvlc-module.c:277
809 msgid "Right"
810 msgstr "Vpravo"
811
812 #: src/audio_output/output.c:134
813 msgid "Dolby Surround"
814 msgstr "Dolby Surround"
815
816 #: src/audio_output/output.c:146
817 msgid "Reverse stereo"
818 msgstr "Obrátené stereo"
819
820 #: src/extras/getopt.c:636
821 #, c-format
822 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
823 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
824
825 #: src/extras/getopt.c:661
826 #, c-format
827 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
828 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
829
830 #: src/extras/getopt.c:666
831 #, c-format
832 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
833 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
834
835 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
836 #, c-format
837 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
838 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
839
840 #: src/extras/getopt.c:713
841 #, c-format
842 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
843 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
844
845 #: src/extras/getopt.c:717
846 #, c-format
847 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
848 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
849
850 #: src/extras/getopt.c:743
851 #, c-format
852 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
853 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
854
855 #: src/extras/getopt.c:746
856 #, c-format
857 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
858 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
859
860 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
861 #, c-format
862 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
863 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
864
865 #: src/extras/getopt.c:823
866 #, c-format
867 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
868 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
869
870 #: src/extras/getopt.c:841
871 #, c-format
872 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
873 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
874
875 #: src/input/control.c:287
876 #, c-format
877 msgid "Bookmark %i"
878 msgstr "Záložka %i"
879
880 #: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
881 #, fuzzy
882 msgid "Streaming / Transcoding failed"
883 msgstr "Sprievodca streamovaním a prekódovaním"
884
885 #: src/input/decoder.c:118
886 #, fuzzy
887 msgid "VLC could not open the packetizer module."
888 msgstr "Farba video-vstupu"
889
890 #: src/input/decoder.c:130
891 #, fuzzy
892 msgid "VLC could not open the decoder module."
893 msgstr "Farba video-vstupu"
894
895 #: src/input/decoder.c:140
896 msgid "No suitable decoder module for format"
897 msgstr ""
898
899 #: src/input/decoder.c:141
900 #, c-format
901 msgid ""
902 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
903 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
904 msgstr ""
905
906 #: src/input/es_out.c:395 src/input/es_out.c:397 src/input/es_out.c:403
907 #: src/input/es_out.c:404
908 #, c-format
909 msgid "Track %i"
910 msgstr "Stopa %i"
911
912 #: src/input/es_out.c:477 src/input/es_out.c:479 src/input/es_out.c:579
913 #: src/input/es_out.c:586 src/input/var.c:128 src/libvlc-module.c:463
914 msgid "Program"
915 msgstr "Program"
916
917 #: src/input/es_out.c:1595
918 #, c-format
919 msgid "Stream %d"
920 msgstr "Tok %d"
921
922 #: src/input/es_out.c:1597
923 msgid "Codec"
924 msgstr "Kodek"
925
926 #: src/input/es_out.c:1608 src/input/es_out.c:1636 src/input/es_out.c:1663
927 msgid "Type"
928 msgstr "Typ"
929
930 #: src/input/es_out.c:1611
931 msgid "Channels"
932 msgstr "Kanály"
933
934 #: src/input/es_out.c:1616
935 msgid "Sample rate"
936 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
937
938 #: src/input/es_out.c:1617
939 #, c-format
940 msgid "%d Hz"
941 msgstr "%d Hz"
942
943 #: src/input/es_out.c:1623
944 msgid "Bits per sample"
945 msgstr "bitov na vzorok"
946
947 #: src/input/es_out.c:1628
948 msgid "Bitrate"
949 msgstr "Dátový tok"
950
951 #: src/input/es_out.c:1629
952 #, c-format
953 msgid "%d kb/s"
954 msgstr "%d kb/s"
955
956 #: src/input/es_out.c:1640
957 msgid "Resolution"
958 msgstr "Rozlíšenie"
959
960 #: src/input/es_out.c:1646
961 msgid "Display resolution"
962 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
963
964 #: src/input/es_out.c:1656
965 msgid "Frame rate"
966 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
967
968 #: src/input/es_out.c:1663
969 msgid "Subtitle"
970 msgstr "Titulky"
971
972 #: src/input/input.c:2176
973 msgid "Your input can't be opened"
974 msgstr ""
975
976 #: src/input/input.c:2177
977 #, c-format
978 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
979 msgstr ""
980
981 #: src/input/input.c:2252
982 msgid "Can't recognize the input's format"
983 msgstr ""
984
985 #: src/input/input.c:2253
986 #, c-format
987 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
988 msgstr ""
989
990 #: src/input/var.c:118
991 msgid "Bookmark"
992 msgstr "Záložka"
993
994 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:469
995 msgid "Programs"
996 msgstr "Programy"
997
998 #: src/input/var.c:145
999 msgid "Chapter"
1000 msgstr "Kapitola"
1001
1002 #: src/input/var.c:151
1003 msgid "Navigation"
1004 msgstr "Navigácia"
1005
1006 #: src/input/var.c:166
1007 msgid "Video Track"
1008 msgstr "Video-stopa"
1009
1010 #: src/input/var.c:172
1011 msgid "Audio Track"
1012 msgstr "Zvuková stopa"
1013
1014 #: src/input/var.c:178
1015 msgid "Subtitles Track"
1016 msgstr "Stopa s titulkami"
1017
1018 #: src/input/var.c:263
1019 msgid "Next title"
1020 msgstr "Ďalší titul"
1021
1022 #: src/input/var.c:268
1023 msgid "Previous title"
1024 msgstr "Predchádzajúci titul"
1025
1026 #: src/input/var.c:291
1027 #, c-format
1028 msgid "Title %i"
1029 msgstr "Titul %i"
1030
1031 #: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
1032 #, c-format
1033 msgid "Chapter %i"
1034 msgstr "Kapitola %i"
1035
1036 #: src/input/var.c:353
1037 msgid "Next chapter"
1038 msgstr "Ďalšia kapitola"
1039
1040 #: src/input/var.c:358
1041 msgid "Previous chapter"
1042 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1043
1044 #: src/input/vlm.c:1168 src/input/vlm.c:1326
1045 #, c-format
1046 msgid "Media: %s"
1047 msgstr "Médium: %s"
1048
1049 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1050 msgid "Cancel"
1051 msgstr "Storno"
1052
1053 #: src/interface/interaction.c:361
1054 msgid "Ok"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: src/interface/interface.c:339
1058 msgid "Switch interface"
1059 msgstr "Prepnúť rozhranie"
1060
1061 #: src/interface/interface.c:366
1062 msgid "Add Interface"
1063 msgstr "Pridať rozhranie"
1064
1065 #: src/interface/interface.c:372
1066 msgid "Telnet Interface"
1067 msgstr "Rozhranie Telnet"
1068
1069 #: src/interface/interface.c:375
1070 msgid "Web Interface"
1071 msgstr "Webové rozhranie"
1072
1073 #: src/interface/interface.c:378
1074 msgid "Debug logging"
1075 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1076
1077 #: src/interface/interface.c:381
1078 msgid "Mouse Gestures"
1079 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1080
1081 #: src/libvlc-common.c:282 src/libvlc-common.c:453 src/misc/modules.c:1717
1082 #: src/misc/modules.c:2041
1083 msgid "C"
1084 msgstr "sk"
1085
1086 #: src/libvlc-common.c:298
1087 msgid "Help options"
1088 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
1089
1090 #: src/libvlc-common.c:1400 src/misc/configuration.c:1217
1091 msgid "string"
1092 msgstr "príkaz"
1093
1094 #: src/libvlc-common.c:1419 src/misc/configuration.c:1181
1095 msgid "integer"
1096 msgstr "hodnota"
1097
1098 #: src/libvlc-common.c:1439 src/misc/configuration.c:1206
1099 msgid "float"
1100 msgstr "plávajúci"
1101
1102 #: src/libvlc-common.c:1446
1103 msgid " (default enabled)"
1104 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1105
1106 #: src/libvlc-common.c:1447
1107 msgid " (default disabled)"
1108 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1109
1110 #: src/libvlc-common.c:1629
1111 #, c-format
1112 msgid "VLC version %s\n"
1113 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1114
1115 #: src/libvlc-common.c:1630
1116 #, c-format
1117 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1118 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1119
1120 #: src/libvlc-common.c:1632
1121 #, c-format
1122 msgid "Compiler: %s\n"
1123 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1124
1125 #: src/libvlc-common.c:1635
1126 #, c-format
1127 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1128 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1129
1130 #: src/libvlc-common.c:1667
1131 msgid ""
1132 "\n"
1133 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1134 msgstr ""
1135 "\n"
1136 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1137
1138 #: src/libvlc-common.c:1687
1139 msgid ""
1140 "\n"
1141 "Press the RETURN key to continue...\n"
1142 msgstr ""
1143 "\n"
1144 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1145
1146 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211
1147 msgid "Auto"
1148 msgstr "Autom."
1149
1150 #: src/libvlc-module.c:47
1151 msgid "American English"
1152 msgstr "Americká angličtina"
1153
1154 #: src/libvlc-module.c:47
1155 msgid "British English"
1156 msgstr "Britská angličtina"
1157
1158 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1159 msgid "Catalan"
1160 msgstr "Katalánsky"
1161
1162 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1163 msgid "Czech"
1164 msgstr "Česky"
1165
1166 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1167 msgid "Danish"
1168 msgstr "Dánsky"
1169
1170 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1171 msgid "German"
1172 msgstr "Nemecky"
1173
1174 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
1175 msgid "Spanish"
1176 msgstr "Španielsky"
1177
1178 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1179 msgid "French"
1180 msgstr "Francúzsky"
1181
1182 #: src/libvlc-module.c:49
1183 msgid "Galician"
1184 msgstr "Španielčina"
1185
1186 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1187 msgid "Hebrew"
1188 msgstr "Hebrejsky"
1189
1190 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1191 msgid "Hungarian"
1192 msgstr "Maďarsky"
1193
1194 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:99
1195 msgid "Italian"
1196 msgstr "Taliansky"
1197
1198 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1199 msgid "Japanese"
1200 msgstr "Japonsky"
1201
1202 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1203 msgid "Georgian"
1204 msgstr "Gruzínsky"
1205
1206 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1207 msgid "Korean"
1208 msgstr "Kórejsky"
1209
1210 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1211 msgid "Malay"
1212 msgstr "Malajsky"
1213
1214 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:69
1215 msgid "Dutch"
1216 msgstr "Holandská nemčina"
1217
1218 #: src/libvlc-module.c:51
1219 msgid "Occitan"
1220 msgstr "Occitan"
1221
1222 #: src/libvlc-module.c:51
1223 msgid "Brazilian Portuguese"
1224 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1225
1226 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:154
1227 msgid "Romanian"
1228 msgstr "Rumunsky"
1229
1230 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:156
1231 msgid "Russian"
1232 msgstr "Rusky"
1233
1234 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1235 msgid "Slovak"
1236 msgstr "Slovensky"
1237
1238 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
1239 msgid "Slovenian"
1240 msgstr "Slovinsky"
1241
1242 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
1243 msgid "Swedish"
1244 msgstr "Švédsky"
1245
1246 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:188
1247 msgid "Turkish"
1248 msgstr "Turecky"
1249
1250 #: src/libvlc-module.c:53
1251 msgid "Simplified Chinese"
1252 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1253
1254 #: src/libvlc-module.c:53
1255 msgid "Chinese Traditional"
1256 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1257
1258 #: src/libvlc-module.c:72
1259 msgid ""
1260 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1261 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1262 "related options."
1263 msgstr ""
1264 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1265 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1266 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1267
1268 #: src/libvlc-module.c:76
1269 msgid "Interface module"
1270 msgstr "Modul rozhrania"
1271
1272 #: src/libvlc-module.c:78
1273 msgid ""
1274 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1275 "automatically select the best module available."
1276 msgstr ""
1277 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1278 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1279
1280 #: src/libvlc-module.c:82
1281 msgid "Extra interface modules"
1282 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1283
1284 #: src/libvlc-module.c:84
1285 msgid ""
1286 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1287 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1288 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1289 "\", \"gestures\" ...)"
1290 msgstr ""
1291 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1292 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1293 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1294 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1295 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1296 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1297
1298 #: src/libvlc-module.c:91
1299 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1300 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1301
1302 #: src/libvlc-module.c:93
1303 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1304 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1305
1306 #: src/libvlc-module.c:95
1307 msgid ""
1308 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1309 "1=warnings, 2=debug)."
1310 msgstr ""
1311 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1312 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1313 "ladenie)"
1314
1315 #: src/libvlc-module.c:98
1316 msgid "Be quiet"
1317 msgstr "Tichý mód"
1318
1319 #: src/libvlc-module.c:100
1320 msgid "Turn off all warning and information messages."
1321 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1322
1323 #: src/libvlc-module.c:102
1324 msgid "Default stream"
1325 msgstr "Predvolený stream"
1326
1327 #: src/libvlc-module.c:104
1328 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1329 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1330
1331 #: src/libvlc-module.c:107
1332 msgid ""
1333 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1334 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1335 msgstr ""
1336 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1337 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1338
1339 #: src/libvlc-module.c:111
1340 msgid "Color messages"
1341 msgstr "Farebné správy"
1342
1343 #: src/libvlc-module.c:113
1344 msgid ""
1345 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1346 "needs Linux color support for this to work."
1347 msgstr ""
1348 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1349 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1350
1351 #: src/libvlc-module.c:116
1352 msgid "Show advanced options"
1353 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1354
1355 #: src/libvlc-module.c:118
1356 msgid ""
1357 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1358 "available options, including those that most users should never touch."
1359 msgstr ""
1360 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1361 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1362 "nepoužije. "
1363
1364 #: src/libvlc-module.c:122
1365 msgid "Show interface with mouse"
1366 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1367
1368 #: src/libvlc-module.c:124
1369 msgid ""
1370 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1371 "edge of the screen in fullscreen mode."
1372 msgstr ""
1373 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1374 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1375
1376 #: src/libvlc-module.c:127
1377 msgid "Interface interaction"
1378 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1379
1380 #: src/libvlc-module.c:129
1381 msgid ""
1382 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1383 "user input is required."
1384 msgstr ""
1385 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1386 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1387
1388 #: src/libvlc-module.c:139
1389 msgid ""
1390 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1391 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1392 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1393 "the \"audio filters\" modules section."
1394 msgstr ""
1395 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1396 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1397 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1398 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1399
1400 #: src/libvlc-module.c:145
1401 msgid "Audio output module"
1402 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1403
1404 #: src/libvlc-module.c:147
1405 msgid ""
1406 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1407 "automatically select the best method available."
1408 msgstr ""
1409 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1410 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1411
1412 #: src/libvlc-module.c:151
1413 msgid "Enable audio"
1414 msgstr "Zapnúť zvuk"
1415
1416 #: src/libvlc-module.c:153
1417 msgid ""
1418 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1419 "not take place, thus saving some processing power."
1420 msgstr ""
1421 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1422 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1423
1424 #: src/libvlc-module.c:156
1425 msgid "Force mono audio"
1426 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1427
1428 #: src/libvlc-module.c:157
1429 msgid "This will force a mono audio output."
1430 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1431
1432 #: src/libvlc-module.c:159
1433 msgid "Default audio volume"
1434 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1435
1436 #: src/libvlc-module.c:161
1437 msgid ""
1438 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1439 msgstr ""
1440 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1441 "1024. "
1442
1443 #: src/libvlc-module.c:164
1444 msgid "Audio output saved volume"
1445 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1446
1447 #: src/libvlc-module.c:166
1448 msgid ""
1449 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1450 "should not change this option manually."
1451 msgstr ""
1452 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1453 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1454 "manuálne. "
1455
1456 #: src/libvlc-module.c:169
1457 msgid "Audio output volume step"
1458 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1459
1460 #: src/libvlc-module.c:171
1461 msgid ""
1462 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1463 "0 to 1024."
1464 msgstr ""
1465 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1466 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1467
1468 #: src/libvlc-module.c:174
1469 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1470 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1471
1472 #: src/libvlc-module.c:176
1473 msgid ""
1474 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1475 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1476 msgstr ""
1477 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1478 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1479 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1480
1481 #: src/libvlc-module.c:180
1482 msgid "High quality audio resampling"
1483 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1484
1485 #: src/libvlc-module.c:182
1486 msgid ""
1487 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1488 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1489 "resampling algorithm will be used instead."
1490 msgstr ""
1491 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1492 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1493 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1494 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:187
1497 msgid "Audio desynchronization compensation"
1498 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1499
1500 #: src/libvlc-module.c:189
1501 msgid ""
1502 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1503 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1504 msgstr ""
1505 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1506 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1507 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1508
1509 #: src/libvlc-module.c:192
1510 msgid "Audio output channels mode"
1511 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1512
1513 #: src/libvlc-module.c:194
1514 msgid ""
1515 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1516 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1517 "played)."
1518 msgstr ""
1519 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1520 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1521 "prehrávania)."
1522
1523 #: src/libvlc-module.c:198
1524 msgid "Use S/PDIF when available"
1525 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1526
1527 #: src/libvlc-module.c:200
1528 msgid ""
1529 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1530 "audio stream being played."
1531 msgstr ""
1532 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1533 "pre započatím prehrávania."
1534
1535 #: src/libvlc-module.c:203
1536 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1537 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:205
1540 msgid ""
1541 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1542 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1543 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1544 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1545 msgstr ""
1546 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1547 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1548 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1549 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1550 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1551
1552 #: src/libvlc-module.c:211
1553 msgid "On"
1554 msgstr "Zapnuté"
1555
1556 #: src/libvlc-module.c:211
1557 msgid "Off"
1558 msgstr "Vypnuté"
1559
1560 #: src/libvlc-module.c:216
1561 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1562 msgstr ""
1563 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1564 "spracovávanie zvuku."
1565
1566 #: src/libvlc-module.c:219
1567 msgid "Audio visualizations "
1568 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1569
1570 #: src/libvlc-module.c:221
1571 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1572 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1573
1574 #: src/libvlc-module.c:229
1575 msgid ""
1576 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1577 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1578 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1579 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1580 "options."
1581 msgstr ""
1582 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1583 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1584 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1585 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1586
1587 #: src/libvlc-module.c:235
1588 msgid "Video output module"
1589 msgstr "Modul video-výstupu"
1590
1591 #: src/libvlc-module.c:237
1592 msgid ""
1593 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1594 "automatically select the best method available."
1595 msgstr ""
1596 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1597 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1598
1599 #: src/libvlc-module.c:240
1600 msgid "Enable video"
1601 msgstr "Zapnúť video"
1602
1603 #: src/libvlc-module.c:242
1604 msgid ""
1605 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1606 "not take place, thus saving some processing power."
1607 msgstr ""
1608 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1609 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1610
1611 #: src/libvlc-module.c:245
1612 msgid "Video width"
1613 msgstr "Šírka videa"
1614
1615 #: src/libvlc-module.c:247
1616 msgid ""
1617 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1618 "characteristics."
1619 msgstr ""
1620 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1621 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1622
1623 #: src/libvlc-module.c:250
1624 msgid "Video height"
1625 msgstr "Výška videa"
1626
1627 #: src/libvlc-module.c:252
1628 msgid ""
1629 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1630 "video characteristics."
1631 msgstr ""
1632 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1633 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1634
1635 #: src/libvlc-module.c:255
1636 msgid "Video X coordinate"
1637 msgstr "Súradnica X videa"
1638
1639 #: src/libvlc-module.c:257
1640 msgid ""
1641 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1642 "coordinate)."
1643 msgstr ""
1644 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1645
1646 #: src/libvlc-module.c:260
1647 msgid "Video Y coordinate"
1648 msgstr "Súradnica Y videa"
1649
1650 #: src/libvlc-module.c:262
1651 msgid ""
1652 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1653 "coordinate)."
1654 msgstr ""
1655 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:265
1658 msgid "Video title"
1659 msgstr "Názov videa"
1660
1661 #: src/libvlc-module.c:267
1662 msgid ""
1663 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1664 "interface)."
1665 msgstr ""
1666 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1667 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1668
1669 #: src/libvlc-module.c:270
1670 msgid "Video alignment"
1671 msgstr "Zarovnanie videa"
1672
1673 #: src/libvlc-module.c:272
1674 msgid ""
1675 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1676 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1677 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1678 msgstr ""
1679 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1680 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1681 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1682 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1683
1684 #: src/libvlc-module.c:277
1685 msgid "Center"
1686 msgstr "Vycentrovať"
1687
1688 #: src/libvlc-module.c:277
1689 msgid "Top"
1690 msgstr "Hore"
1691
1692 #: src/libvlc-module.c:277
1693 msgid "Bottom"
1694 msgstr "Dole"
1695
1696 #: src/libvlc-module.c:278
1697 msgid "Top-Left"
1698 msgstr "Vľavo hore"
1699
1700 #: src/libvlc-module.c:278
1701 msgid "Top-Right"
1702 msgstr "Vpravo hore"
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:278
1705 msgid "Bottom-Left"
1706 msgstr "Vľavo dole"
1707
1708 #: src/libvlc-module.c:278
1709 msgid "Bottom-Right"
1710 msgstr "Vpravo dole"
1711
1712 #: src/libvlc-module.c:280
1713 msgid "Zoom video"
1714 msgstr "Priblížiť video"
1715
1716 #: src/libvlc-module.c:282
1717 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1718 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1719
1720 #: src/libvlc-module.c:284
1721 msgid "Grayscale video output"
1722 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:286
1725 msgid ""
1726 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1727 "save some processing power."
1728 msgstr ""
1729 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1730 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:289
1733 #, fuzzy
1734 msgid "Embedded video"
1735 msgstr "Integrovaný video-výstup"
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:291
1738 #, fuzzy
1739 msgid "Embed the video output in the main interface."
1740 msgstr "Pridať video do vzhľadu"
1741
1742 #: src/libvlc-module.c:293
1743 msgid "Fullscreen video output"
1744 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1745
1746 #: src/libvlc-module.c:295
1747 msgid "Start video in fullscreen mode"
1748 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1749
1750 #: src/libvlc-module.c:297
1751 msgid "Overlay video output"
1752 msgstr "Výstup prekryvového videa"
1753
1754 #: src/libvlc-module.c:299
1755 msgid ""
1756 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1757 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1758 msgstr ""
1759 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
1760 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
1761 "hardvérovú akceleráciu videa."
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:404
1764 msgid "Always on top"
1765 msgstr "Zostať vždy navrchu"
1766
1767 #: src/libvlc-module.c:304
1768 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1769 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
1770
1771 #: src/libvlc-module.c:306
1772 msgid "Disable screensaver"
1773 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
1774
1775 #: src/libvlc-module.c:307
1776 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1777 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
1778
1779 #: src/libvlc-module.c:309
1780 msgid "Window decorations"
1781 msgstr "Dekorácie okna"
1782
1783 #: src/libvlc-module.c:311
1784 msgid ""
1785 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1786 "giving a \"minimal\" window."
1787 msgstr ""
1788 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
1789 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
1790
1791 #: src/libvlc-module.c:314
1792 msgid "Video output filter module"
1793 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:316
1796 msgid ""
1797 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1798 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1799 msgstr ""
1800 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1801 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1802 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1803 "nedostatkov."
1804
1805 #: src/libvlc-module.c:320
1806 msgid "Video filter module"
1807 msgstr "Modul video-filtra"
1808
1809 #: src/libvlc-module.c:322
1810 msgid ""
1811 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1812 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1813 msgstr ""
1814 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1815 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1816 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1817 "nedostatkov."
1818
1819 #: src/libvlc-module.c:326
1820 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1821 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
1822
1823 #: src/libvlc-module.c:328
1824 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1825 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
1826
1827 #: src/libvlc-module.c:330 src/libvlc-module.c:332
1828 msgid "Video snapshot file prefix"
1829 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
1830
1831 #: src/libvlc-module.c:334
1832 msgid "Video snapshot format"
1833 msgstr "Formát snímky z videa"
1834
1835 #: src/libvlc-module.c:336
1836 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1837 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:338
1840 msgid "Display video snapshot preview"
1841 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
1842
1843 #: src/libvlc-module.c:340
1844 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1845 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:342
1848 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1849 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:344
1852 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1853 msgstr ""
1854 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
1855 "vytvorenia snímky."
1856
1857 #: src/libvlc-module.c:346
1858 msgid "Video cropping"
1859 msgstr "Vystrihnutie videa"
1860
1861 #: src/libvlc-module.c:348
1862 msgid ""
1863 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1864 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1865 msgstr ""
1866 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
1867 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
1868 "celkový stranový pomer obrázka."
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:352
1871 msgid "Source aspect ratio"
1872 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
1873
1874 #: src/libvlc-module.c:354
1875 msgid ""
1876 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1877 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1878 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1879 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1880 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1881 msgstr ""
1882 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
1883 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
1884 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
1885 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
1886 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
1887 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
1888 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
1889
1890 #: src/libvlc-module.c:361
1891 msgid "Custom crop ratios list"
1892 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
1893
1894 #: src/libvlc-module.c:363
1895 msgid ""
1896 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
1897 "crop ratios list."
1898 msgstr ""
1899 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
1900 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
1901
1902 #: src/libvlc-module.c:366
1903 msgid "Custom aspect ratios list"
1904 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
1905
1906 #: src/libvlc-module.c:368
1907 msgid ""
1908 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
1909 "aspect ratio list."
1910 msgstr ""
1911 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
1912 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
1913
1914 #: src/libvlc-module.c:371
1915 msgid "Fix HDTV height"
1916 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
1917
1918 #: src/libvlc-module.c:373
1919 msgid ""
1920 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
1921 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
1922 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
1923 msgstr ""
1924 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
1925 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
1926 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
1927 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
1928
1929 #: src/libvlc-module.c:378
1930 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
1931 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
1932
1933 #: src/libvlc-module.c:380
1934 msgid ""
1935 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
1936 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
1937 "order to keep proportions."
1938 msgstr ""
1939 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
1940 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
1941 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
1942 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
1943 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
1944
1945 #: src/libvlc-module.c:385
1946 msgid "Skip frames"
1947 msgstr "Preskočiť snímky"
1948
1949 #: src/libvlc-module.c:387
1950 msgid ""
1951 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
1952 "your computer is not powerful enough"
1953 msgstr ""
1954 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
1955 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
1956 "prehrávanie streamu."
1957
1958 #: src/libvlc-module.c:390
1959 msgid "Drop late frames"
1960 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
1961
1962 #: src/libvlc-module.c:392
1963 msgid ""
1964 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
1965 "intended display date)."
1966 msgstr ""
1967 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
1968 "doručené neskoro."
1969
1970 #: src/libvlc-module.c:395
1971 msgid "Quiet synchro"
1972 msgstr "Tichá synchronizácia"
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:397
1975 msgid ""
1976 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
1977 "synchronization mechanism."
1978 msgstr ""
1979 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
1980 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
1981
1982 #: src/libvlc-module.c:406
1983 msgid ""
1984 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
1985 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
1986 "channel."
1987 msgstr ""
1988 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
1989 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
1990 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
1991
1992 #: src/libvlc-module.c:411
1993 msgid ""
1994 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
1995 "Restrictions Management measure."
1996 msgstr ""
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:414
1999 msgid "Clock reference average counter"
2000 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2001
2002 #: src/libvlc-module.c:416
2003 msgid ""
2004 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2005 "to 10000."
2006 msgstr ""
2007 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2008 "10000."
2009
2010 #: src/libvlc-module.c:419
2011 msgid "Clock synchronisation"
2012 msgstr "Časová synchronizácia"
2013
2014 #: src/libvlc-module.c:421
2015 msgid ""
2016 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2017 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2018 msgstr ""
2019 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2020 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2021 "stream zo siete prehráva trhane."
2022
2023 #: src/libvlc-module.c:425
2024 msgid "Network synchronisation"
2025 msgstr "Synchronizácia siete"
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:426
2028 msgid ""
2029 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2030 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2031 msgstr ""
2032 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2033 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2034 "Synchronizácia siete."
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:432 src/libvlc-module.c:1009
2037 #: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:353
2038 msgid "Default"
2039 msgstr "Predvolený"
2040
2041 #: src/libvlc-module.c:432
2042 msgid "Enable"
2043 msgstr "Aktivovať"
2044
2045 #: src/libvlc-module.c:434
2046 msgid "UDP port"
2047 msgstr "UDP port"
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:436
2050 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2051 msgstr ""
2052 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2053 "hodnota je 1234."
2054
2055 #: src/libvlc-module.c:438
2056 msgid "MTU of the network interface"
2057 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2058
2059 #: src/libvlc-module.c:440
2060 msgid ""
2061 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2062 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2063 msgstr ""
2064 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
2065 "ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
2066
2067 #: src/libvlc-module.c:443
2068 msgid "Hop limit (TTL)"
2069 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2070
2071 #: src/libvlc-module.c:445
2072 #, fuzzy
2073 msgid ""
2074 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2075 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2076 "in default)."
2077 msgstr ""
2078 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2079 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných z na výstupe streamu "
2080 "(0=použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2081
2082 #: src/libvlc-module.c:449
2083 #, fuzzy
2084 msgid "Multicast output interface"
2085 msgstr "Výstupné rozhranie IPv6 multicast"
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:451
2088 #, fuzzy
2089 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2090 msgstr ""
2091 "Predvolené rozhranie IPv6 multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2092 "smerovaciu tabuľku."
2093
2094 #: src/libvlc-module.c:453
2095 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2096 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2097
2098 #: src/libvlc-module.c:455
2099 msgid ""
2100 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2101 "table."
2102 msgstr ""
2103 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2104 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2105
2106 #: src/libvlc-module.c:458
2107 msgid "DiffServ Code Point"
2108 msgstr ""
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:459
2111 msgid ""
2112 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2113 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2114 msgstr ""
2115
2116 #: src/libvlc-module.c:465
2117 msgid ""
2118 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2119 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2120 msgstr ""
2121 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2122 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2123 "stream)."
2124
2125 #: src/libvlc-module.c:471
2126 msgid ""
2127 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2128 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2129 "(like DVB streams for example)."
2130 msgstr ""
2131 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2132 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2133 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:477
2136 msgid "Audio track"
2137 msgstr "Zvuková stopa"
2138
2139 #: src/libvlc-module.c:479
2140 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2141 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:482
2144 msgid "Subtitles track"
2145 msgstr "Stopa s titulkami"
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:484
2148 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2149 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2150
2151 #: src/libvlc-module.c:487
2152 msgid "Audio language"
2153 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2154
2155 #: src/libvlc-module.c:489
2156 msgid ""
2157 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2158 "letter country code)."
2159 msgstr ""
2160 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2161 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2162
2163 #: src/libvlc-module.c:492
2164 msgid "Subtitle language"
2165 msgstr "Jazyk titulkov"
2166
2167 #: src/libvlc-module.c:494
2168 msgid ""
2169 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2170 "letter country code)."
2171 msgstr ""
2172 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2173 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2174
2175 #: src/libvlc-module.c:498
2176 msgid "Audio track ID"
2177 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2178
2179 #: src/libvlc-module.c:500
2180 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2181 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2182
2183 #: src/libvlc-module.c:502
2184 msgid "Subtitles track ID"
2185 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2186
2187 #: src/libvlc-module.c:504
2188 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2189 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2190
2191 #: src/libvlc-module.c:506
2192 msgid "Input repetitions"
2193 msgstr "Opakovania vstupu"
2194
2195 #: src/libvlc-module.c:508
2196 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2197 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2198
2199 #: src/libvlc-module.c:510
2200 msgid "Start time"
2201 msgstr "Čas spustenia"
2202
2203 #: src/libvlc-module.c:512
2204 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2205 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2206
2207 #: src/libvlc-module.c:514
2208 msgid "Stop time"
2209 msgstr "Čas zastavenia"
2210
2211 #: src/libvlc-module.c:516
2212 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2213 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2214
2215 #: src/libvlc-module.c:518
2216 msgid "Input list"
2217 msgstr "Zoznam vstupov"
2218
2219 #: src/libvlc-module.c:520
2220 msgid ""
2221 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2222 "together after the normal one."
2223 msgstr ""
2224 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2225 "položiek zoznamu použite čiarku."
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:523
2228 msgid "Input slave (experimental)"
2229 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2230
2231 #: src/libvlc-module.c:525
2232 msgid ""
2233 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2234 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2235 "inputs."
2236 msgstr ""
2237 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2238 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2239 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2240 "znakom '#' ."
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:529
2243 msgid "Bookmarks list for a stream"
2244 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:531
2247 msgid ""
2248 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2249 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2250 "{...}\""
2251 msgstr ""
2252 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2253 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2254 "offset},{...}\""
2255
2256 #: src/libvlc-module.c:537
2257 msgid ""
2258 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2259 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2260 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2261 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2262 msgstr ""
2263 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2264 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2265 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2266 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2267
2268 #: src/libvlc-module.c:543
2269 msgid "Force subtitle position"
2270 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:545
2273 msgid ""
2274 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2275 "over the movie. Try several positions."
2276 msgstr ""
2277 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2278 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:548
2281 msgid "Enable sub-pictures"
2282 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2283
2284 #: src/libvlc-module.c:550
2285 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2286 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:552 src/libvlc-module.c:1377 src/text/iso-639_def.h:143
2289 msgid "On Screen Display"
2290 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2291
2292 #: src/libvlc-module.c:554
2293 msgid ""
2294 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2295 "Display)."
2296 msgstr ""
2297 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2298 "sa nazýva aj OSD. "
2299
2300 #: src/libvlc-module.c:557
2301 msgid "Text rendering module"
2302 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2303
2304 #: src/libvlc-module.c:559
2305 msgid ""
2306 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2307 "instance."
2308 msgstr ""
2309 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2310 "môžete použiť aj modul svg."
2311
2312 #: src/libvlc-module.c:562
2313 msgid "Subpictures filter module"
2314 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2315
2316 #: src/libvlc-module.c:564
2317 msgid ""
2318 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2319 "images or text over the video (like a logo, arbitraty text...)."
2320 msgstr ""
2321 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2322 "Filtre umožňujú pridanie obrázka, alebo nejakého textu do videa (ako napr. "
2323 "logo alebo iné texty...). "
2324
2325 #: src/libvlc-module.c:567
2326 msgid "Autodetect subtitle files"
2327 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:569
2330 msgid ""
2331 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2332 "(based on the filename of the movie)."
2333 msgstr ""
2334 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2335 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2336
2337 #: src/libvlc-module.c:572
2338 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2339 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2340
2341 #: src/libvlc-module.c:574
2342 msgid ""
2343 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2344 "Options are:\n"
2345 "0 = no subtitles autodetected\n"
2346 "1 = any subtitle file\n"
2347 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2348 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2349 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2350 msgstr ""
2351 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2352 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2353 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2354 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2355 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2356 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2357 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2358 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2359 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2360 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2361
2362 #: src/libvlc-module.c:582
2363 msgid "Subtitle autodetection paths"
2364 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:584
2367 msgid ""
2368 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2369 "found in the current directory."
2370 msgstr ""
2371 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2372 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2373
2374 #: src/libvlc-module.c:587
2375 msgid "Use subtitle file"
2376 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2377
2378 #: src/libvlc-module.c:589
2379 msgid ""
2380 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2381 "subtitle file."
2382 msgstr ""
2383 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2384 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2385 "súbor načítať manuálne. "
2386
2387 #: src/libvlc-module.c:592
2388 msgid "DVD device"
2389 msgstr "Jednotka DVD"
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:595
2392 msgid ""
2393 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2394 "the drive letter (eg. D:)"
2395 msgstr ""
2396 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2397 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2398
2399 #: src/libvlc-module.c:599
2400 msgid "This is the default DVD device to use."
2401 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:602
2404 msgid "VCD device"
2405 msgstr "Mechanika pre VCD"
2406
2407 #: src/libvlc-module.c:605
2408 msgid ""
2409 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2410 "scan for a suitable CD-ROM device."
2411 msgstr ""
2412 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2413 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2414 "ROM."
2415
2416 #: src/libvlc-module.c:609
2417 msgid "This is the default VCD device to use."
2418 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:612
2421 msgid "Audio CD device"
2422 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2423
2424 #: src/libvlc-module.c:615
2425 msgid ""
2426 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2427 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2428 msgstr ""
2429 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2430 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2431
2432 #: src/libvlc-module.c:619
2433 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2434 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2435
2436 #: src/libvlc-module.c:622
2437 msgid "Force IPv6"
2438 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2439
2440 #: src/libvlc-module.c:624
2441 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2442 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2443
2444 #: src/libvlc-module.c:626
2445 msgid "Force IPv4"
2446 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2447
2448 #: src/libvlc-module.c:628
2449 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2450 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2451
2452 #: src/libvlc-module.c:630
2453 msgid "TCP connection timeout"
2454 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2455
2456 #: src/libvlc-module.c:632
2457 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2458 msgstr ""
2459 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2460
2461 #: src/libvlc-module.c:634
2462 msgid "SOCKS server"
2463 msgstr "SOCKS server"
2464
2465 #: src/libvlc-module.c:636
2466 msgid ""
2467 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2468 "used for all TCP connections"
2469 msgstr ""
2470 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2471 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:639
2474 msgid "SOCKS user name"
2475 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2476
2477 #: src/libvlc-module.c:641
2478 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2479 msgstr ""
2480 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2481 "prístup na SOCKS proxy-server."
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:643
2484 msgid "SOCKS password"
2485 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2486
2487 #: src/libvlc-module.c:645
2488 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2489 msgstr ""
2490 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2491 "server."
2492
2493 #: src/libvlc-module.c:647
2494 msgid "Title metadata"
2495 msgstr "Metadáta názvu"
2496
2497 #: src/libvlc-module.c:649
2498 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2499 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2500
2501 #: src/libvlc-module.c:651
2502 msgid "Author metadata"
2503 msgstr "Metadáta autora"
2504
2505 #: src/libvlc-module.c:653
2506 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2507 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2508
2509 #: src/libvlc-module.c:655
2510 msgid "Artist metadata"
2511 msgstr "Metadáta hercov"
2512
2513 #: src/libvlc-module.c:657
2514 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2515 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2516
2517 #: src/libvlc-module.c:659
2518 msgid "Genre metadata"
2519 msgstr "Metadáta žánru"
2520
2521 #: src/libvlc-module.c:661
2522 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2523 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2524
2525 #: src/libvlc-module.c:663
2526 msgid "Copyright metadata"
2527 msgstr "Metadáta autorských práv"
2528
2529 #: src/libvlc-module.c:665
2530 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2531 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2532
2533 #: src/libvlc-module.c:667
2534 msgid "Description metadata"
2535 msgstr "Metadáta popisu"
2536
2537 #: src/libvlc-module.c:669
2538 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2539 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:671
2542 msgid "Date metadata"
2543 msgstr "Metadáta dátumu"
2544
2545 #: src/libvlc-module.c:673
2546 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2547 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:675
2550 msgid "URL metadata"
2551 msgstr "Metadáta URL"
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:677
2554 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2555 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:681
2558 msgid ""
2559 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2560 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2561 "can break playback of all your streams."
2562 msgstr ""
2563 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2564 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2565 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2566 "akýchkoľvek streamov."
2567
2568 #: src/libvlc-module.c:685
2569 msgid "Preferred decoders list"
2570 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2571
2572 #: src/libvlc-module.c:687
2573 msgid ""
2574 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2575 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2576 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2577 msgstr ""
2578 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
2579 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
2580 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
2581 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
2582 "môže úplne znemožniť streamovanie."
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:692
2585 msgid "Preferred encoders list"
2586 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:694
2589 msgid ""
2590 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2591 msgstr ""
2592 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:703
2595 msgid ""
2596 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2597 "subsystem."
2598 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
2599
2600 #: src/libvlc-module.c:706
2601 msgid "Default stream output chain"
2602 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
2603
2604 #: src/libvlc-module.c:708
2605 msgid ""
2606 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2607 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2608 "all streams."
2609 msgstr ""
2610 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
2611 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
2612 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
2613
2614 #: src/libvlc-module.c:712
2615 msgid "Enable streaming of all ES"
2616 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
2617
2618 #: src/libvlc-module.c:714
2619 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2620 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:716
2623 msgid "Display while streaming"
2624 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
2625
2626 #: src/libvlc-module.c:718
2627 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2628 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:720
2631 msgid "Enable video stream output"
2632 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
2633
2634 #: src/libvlc-module.c:722
2635 msgid ""
2636 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2637 "facility when this last one is enabled."
2638 msgstr ""
2639 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2640 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:725
2643 msgid "Enable audio stream output"
2644 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
2645
2646 #: src/libvlc-module.c:727
2647 msgid ""
2648 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2649 "facility when this last one is enabled."
2650 msgstr ""
2651 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2652 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2653
2654 #: src/libvlc-module.c:730
2655 msgid "Enable SPU stream output"
2656 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
2657
2658 #: src/libvlc-module.c:732
2659 msgid ""
2660 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2661 "facility when this last one is enabled."
2662 msgstr ""
2663 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
2664 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:735
2667 msgid "Keep stream output open"
2668 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
2669
2670 #: src/libvlc-module.c:737
2671 msgid ""
2672 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2673 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2674 "specified)"
2675 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
2676
2677 #: src/libvlc-module.c:741
2678 msgid "Preferred packetizer list"
2679 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
2680
2681 #: src/libvlc-module.c:743
2682 msgid ""
2683 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2684 msgstr ""
2685 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
2686 "paketizéry."
2687
2688 #: src/libvlc-module.c:746
2689 msgid "Mux module"
2690 msgstr "Muxovací modul"
2691
2692 #: src/libvlc-module.c:748
2693 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2694 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
2695
2696 #: src/libvlc-module.c:750
2697 msgid "Access output module"
2698 msgstr "Modul \"Access-output\""
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:752
2701 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2702 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:754
2705 msgid "Control SAP flow"
2706 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:756
2709 msgid ""
2710 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2711 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2712 msgstr ""
2713 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
2714
2715 #: src/libvlc-module.c:760
2716 msgid "SAP announcement interval"
2717 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
2718
2719 #: src/libvlc-module.c:762
2720 msgid ""
2721 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2722 "between SAP announcements."
2723 msgstr ""
2724 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
2725 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
2726
2727 #: src/libvlc-module.c:771
2728 msgid ""
2729 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2730 "always leave all these enabled."
2731 msgstr ""
2732 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
2733 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
2734 "zapnuté."
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:774
2737 msgid "Enable FPU support"
2738 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:776
2741 msgid ""
2742 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2743 "advantage of it."
2744 msgstr ""
2745 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
2746 "dokáže túto jednotku využiť."
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:779
2749 msgid "Enable CPU MMX support"
2750 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:781
2753 msgid ""
2754 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2755 "of them."
2756 msgstr ""
2757 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
2758 "funkciu využiť."
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:784
2761 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2762 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:786
2765 msgid ""
2766 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2767 "advantage of them."
2768 msgstr ""
2769 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
2770 "funkciu využiť."
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:789
2773 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2774 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:791
2777 msgid ""
2778 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2779 "advantage of them."
2780 msgstr ""
2781 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
2782 "funkciu využiť."
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:794
2785 msgid "Enable CPU SSE support"
2786 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
2787
2788 #: src/libvlc-module.c:796
2789 msgid ""
2790 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2791 "of them."
2792 msgstr ""
2793 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
2794 "funkciu využiť."
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:799
2797 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2798 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
2799
2800 #: src/libvlc-module.c:801
2801 msgid ""
2802 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2803 "of them."
2804 msgstr ""
2805 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
2806 "funkciu využiť."
2807
2808 #: src/libvlc-module.c:804
2809 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2810 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
2811
2812 #: src/libvlc-module.c:806
2813 msgid ""
2814 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2815 "advantage of them."
2816 msgstr ""
2817 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
2818 "funkciu využiť."
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:811
2821 msgid ""
2822 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2823 "you really know what you are doing."
2824 msgstr ""
2825 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
2826 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:814
2829 msgid "Memory copy module"
2830 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
2831
2832 #: src/libvlc-module.c:816
2833 msgid ""
2834 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2835 "select the fastest one supported by your hardware."
2836 msgstr ""
2837 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
2838 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:819
2841 msgid "Access module"
2842 msgstr "Prístupový modul"
2843
2844 #: src/libvlc-module.c:821
2845 msgid ""
2846 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2847 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2848 "option unless you really know what you are doing."
2849 msgstr ""
2850 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
2851 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
2852 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
2853 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:825
2856 msgid "Access filter module"
2857 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:827
2860 msgid ""
2861 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
2862 "used for instance for timeshifting."
2863 msgstr ""
2864 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
2865 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:830
2868 msgid "Demux module"
2869 msgstr "Modul pre demuxovanie"
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:832
2872 msgid ""
2873 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
2874 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
2875 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
2876 "you really know what you are doing."
2877 msgstr ""
2878 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
2879 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
2880 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
2881 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
2882 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
2883
2884 #: src/libvlc-module.c:837
2885 msgid "Allow real-time priority"
2886 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
2887
2888 #: src/libvlc-module.c:839
2889 msgid ""
2890 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2891 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2892 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2893 "only activate this if you know what you're doing."
2894 msgstr ""
2895 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
2896 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
2897 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
2898 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
2899
2900 #: src/libvlc-module.c:845
2901 msgid "Adjust VLC priority"
2902 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
2903
2904 #: src/libvlc-module.c:847
2905 msgid ""
2906 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2907 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2908 "VLC instances."
2909 msgstr ""
2910 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
2911 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
2912 "voči iným spusteným programom"
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:851
2915 msgid "Minimize number of threads"
2916 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:853
2919 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
2920 msgstr ""
2921 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:855
2924 msgid "Modules search path"
2925 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
2926
2927 #: src/libvlc-module.c:857
2928 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
2929 msgstr ""
2930 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
2931 "prídavné moduly pre program VLC."
2932
2933 #: src/libvlc-module.c:859
2934 msgid "VLM configuration file"
2935 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
2936
2937 #: src/libvlc-module.c:861
2938 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
2939 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
2940
2941 #: src/libvlc-module.c:863
2942 msgid "Use a plugins cache"
2943 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:865
2946 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
2947 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
2948
2949 #: src/libvlc-module.c:867
2950 msgid "Collect statistics"
2951 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
2952
2953 #: src/libvlc-module.c:869
2954 msgid "Collect miscellaneous statistics."
2955 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
2956
2957 #: src/libvlc-module.c:871
2958 msgid "Run as daemon process"
2959 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
2960
2961 #: src/libvlc-module.c:873
2962 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
2963 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
2964
2965 #: src/libvlc-module.c:875
2966 msgid "Write process id to file"
2967 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
2968
2969 #: src/libvlc-module.c:877
2970 msgid "Writes process id into specified file."
2971 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
2972
2973 #: src/libvlc-module.c:879
2974 msgid "Log to file"
2975 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
2976
2977 #: src/libvlc-module.c:881
2978 msgid "Log all VLC messages to a text file."
2979 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
2980
2981 #: src/libvlc-module.c:883
2982 msgid "Log to syslog"
2983 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
2984
2985 #: src/libvlc-module.c:885
2986 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
2987 msgstr ""
2988 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
2989 "systémoch UNIX)."
2990
2991 #: src/libvlc-module.c:887
2992 msgid "Allow only one running instance"
2993 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
2994
2995 #: src/libvlc-module.c:889
2996 msgid ""
2997 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
2998 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
2999 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3000 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3001 "running instance or enqueue it."
3002 msgstr ""
3003 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3004 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3005 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3006 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3007 "sa len zaradí do playlistu."
3008
3009 #: src/libvlc-module.c:897
3010 #, fuzzy
3011 msgid ""
3012 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3013 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3014 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3015 "This option will allow you to play the file with the already running "
3016 "instance or enqueue it.This option require the D-Bus session daemon to be "
3017 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3018 msgstr ""
3019 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3020 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3021 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3022 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3023 "sa len zaradí do playlistu."
3024
3025 #: src/libvlc-module.c:905
3026 msgid "VLC is started from file association"
3027 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3028
3029 #: src/libvlc-module.c:907
3030 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3031 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3032
3033 #: src/libvlc-module.c:910
3034 msgid "One instance when started from file"
3035 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3036
3037 #: src/libvlc-module.c:912
3038 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3039 msgstr ""
3040 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3041 "inštancia programu."
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:914
3044 msgid "Increase the priority of the process"
3045 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:916
3048 msgid ""
3049 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3050 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3051 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3052 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3053 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3054 "machine."
3055 msgstr ""
3056 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3057 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3058 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3059 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3060 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3061 "reštartovaním počítača."
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:923
3064 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
3065 msgstr "Rýchly mutex na systémoch NT/2K/XP (určené len pre vývojárov)"
3066
3067 #: src/libvlc-module.c:925
3068 msgid ""
3069 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
3070 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
3071 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
3072 msgstr ""
3073 "Pri systémoch Windows NT/2K/XP používame implementáciu pomalého mutexu, "
3074 "ktorá nám umožňuje správne implementovať premenné pre podmienky. Môžete "
3075 "použiť aj rýchlejšiu implementáciu pre systémy Win9x, pri jej použití však "
3076 "občas nastávajú problémy."
3077
3078 #: src/libvlc-module.c:930
3079 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
3080 msgstr ""
3081 "Implementácia podmienky pre premennú v systémoch Win9x (určené len pre "
3082 "vývojárov!)"
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:933
3085 msgid ""
3086 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
3087 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
3088 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
3089 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
3090 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
3091 msgstr ""
3092 "V systémoch Windows 9x/Me môžete použiť rýchlu, ale častokrát nesprávu "
3093 "implementáciu podmienok premenných. Môžete však použiť aj pomalšie "
3094 "alternatívny, ktoré sú značne stabilnejšie. V súčasnosti si môžete vybrať "
3095 "medzi implementáciou 0 (ktorá je najrýchlejšia ale aj najmenej presná), 1 "
3096 "(toto je predvolená implementácia) a 2."
3097
3098 #: src/libvlc-module.c:942
3099 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3100 msgstr ""
3101 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3102 "playlistu."
3103
3104 #: src/libvlc-module.c:944
3105 msgid ""
3106 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3107 "playing current item."
3108 msgstr ""
3109 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3110 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3111 "aktuálnej položky."
3112
3113 #: src/libvlc-module.c:953
3114 msgid ""
3115 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3116 "overridden in the playlist dialog box."
3117 msgstr ""
3118 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3119 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:956
3122 msgid "Automatically preparse files"
3123 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:958
3126 msgid ""
3127 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3128 "metadata)."
3129 msgstr ""
3130 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3131 "zobrazované pri prehrávaní."
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:961
3134 msgid "Album art policy"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:963
3138 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3139 msgstr ""
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:969
3142 msgid "Manual download only"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:970
3146 msgid "When track starts playing"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: src/libvlc-module.c:971
3150 msgid "As soon as track is added"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: src/libvlc-module.c:973
3154 msgid "Services discovery modules"
3155 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3156
3157 #: src/libvlc-module.c:975
3158 msgid ""
3159 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3160 "Typical values are sap, hal, ..."
3161 msgstr ""
3162 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3163 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:978
3166 msgid "Play files randomly forever"
3167 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3168
3169 #: src/libvlc-module.c:980
3170 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3171 msgstr ""
3172 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3173 "ho neukončíte."
3174
3175 #: src/libvlc-module.c:984
3176 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3177 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:986
3180 msgid "Repeat current item"
3181 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3182
3183 #: src/libvlc-module.c:988
3184 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3185 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3186
3187 #: src/libvlc-module.c:990
3188 msgid "Play and stop"
3189 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3190
3191 #: src/libvlc-module.c:992
3192 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3193 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3194
3195 #: src/libvlc-module.c:994
3196 #, fuzzy
3197 msgid "Play and exit"
3198 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:996
3201 #, fuzzy
3202 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3203 msgstr "Žiadne položky v playliste"
3204
3205 #: src/libvlc-module.c:998
3206 msgid "Use media library"
3207 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:1000
3210 msgid ""
3211 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3212 "VLC."
3213 msgstr ""
3214 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3215
3216 #: src/libvlc-module.c:1003
3217 msgid "Use playlist tree"
3218 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3219
3220 #: src/libvlc-module.c:1005
3221 msgid ""
3222 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3223 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3224 "needed."
3225 msgstr ""
3226 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3227 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3228 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3229 "bude potrebné."
3230
3231 #: src/libvlc-module.c:1009
3232 msgid "Always"
3233 msgstr "Vždy"
3234
3235 #: src/libvlc-module.c:1009
3236 msgid "Never"
3237 msgstr "Nikdy"
3238
3239 #: src/libvlc-module.c:1018
3240 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3241 msgstr ""
3242 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3243 "VLC."
3244
3245 #: src/libvlc-module.c:1021 src/video_output/vout_intf.c:413
3246 msgid "Fullscreen"
3247 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3248
3249 #: src/libvlc-module.c:1022
3250 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3251 msgstr ""
3252 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3253 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3254
3255 #: src/libvlc-module.c:1023
3256 msgid "Play/Pause"
3257 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3258
3259 #: src/libvlc-module.c:1024
3260 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3261 msgstr ""
3262 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3263 "spustenie prehrávania"
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:1025
3266 msgid "Pause only"
3267 msgstr "Len pozastaviť"
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:1026
3270 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3271 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:1027
3274 msgid "Play only"
3275 msgstr "Len prehrať"
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:1028
3278 msgid "Select the hotkey to use to play."
3279 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:1029
3282 msgid "Faster"
3283 msgstr "Rýchlejšie"
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:1030
3286 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3287 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:1031
3290 msgid "Slower"
3291 msgstr "Pomalšie"
3292
3293 #: src/libvlc-module.c:1032
3294 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3295 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:1033
3298 msgid "Next"
3299 msgstr "Ďalej"
3300
3301 #: src/libvlc-module.c:1034
3302 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3303 msgstr ""
3304 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3305 "zaradený v playliste"
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:1035
3308 msgid "Previous"
3309 msgstr "Dozadu"
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:1036
3312 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3313 msgstr ""
3314 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3315 "súboru v playliste"
3316
3317 #: src/libvlc-module.c:1037
3318 msgid "Stop"
3319 msgstr "Stop"
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:1038
3322 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3323 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:1039
3326 msgid "Position"
3327 msgstr "Pozícia"
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:1040
3330 msgid "Select the hotkey to display the position."
3331 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:1042
3334 msgid "Very short backwards jump"
3335 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:1044
3338 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3339 msgstr ""
3340 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3341 "späť."
3342
3343 #: src/libvlc-module.c:1045
3344 msgid "Short backwards jump"
3345 msgstr "Krátky skok späť"
3346
3347 #: src/libvlc-module.c:1047
3348 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3349 msgstr ""
3350 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3351
3352 #: src/libvlc-module.c:1048
3353 msgid "Medium backwards jump"
3354 msgstr "Väčší skok späť"
3355
3356 #: src/libvlc-module.c:1050
3357 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3358 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3359
3360 #: src/libvlc-module.c:1051
3361 msgid "Long backwards jump"
3362 msgstr "Dlhý skok späť"
3363
3364 #: src/libvlc-module.c:1053
3365 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3366 msgstr ""
3367 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3368
3369 #: src/libvlc-module.c:1055
3370 msgid "Very short forward jump"
3371 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3372
3373 #: src/libvlc-module.c:1057
3374 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3375 msgstr ""
3376 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:1058
3379 msgid "Short forward jump"
3380 msgstr "Krátky skok dopredu"
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:1060
3383 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3384 msgstr ""
3385 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:1061
3388 msgid "Medium forward jump"
3389 msgstr "Väčší skok dopredu"
3390
3391 #: src/libvlc-module.c:1063
3392 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3393 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3394
3395 #: src/libvlc-module.c:1064
3396 msgid "Long forward jump"
3397 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3398
3399 #: src/libvlc-module.c:1066
3400 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3401 msgstr ""
3402 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3403 "kus."
3404
3405 #: src/libvlc-module.c:1068
3406 msgid "Very short jump length"
3407 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3408
3409 #: src/libvlc-module.c:1069
3410 msgid "Very short jump length, in seconds."
3411 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3412
3413 #: src/libvlc-module.c:1070
3414 msgid "Short jump length"
3415 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3416
3417 #: src/libvlc-module.c:1071
3418 msgid "Short jump length, in seconds."
3419 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3420
3421 #: src/libvlc-module.c:1072
3422 msgid "Medium jump length"
3423 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3424
3425 #: src/libvlc-module.c:1073
3426 msgid "Medium jump length, in seconds."
3427 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3428
3429 #: src/libvlc-module.c:1074
3430 msgid "Long jump length"
3431 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3432
3433 #: src/libvlc-module.c:1075
3434 msgid "Long jump length, in seconds."
3435 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3436
3437 #: src/libvlc-module.c:1077
3438 msgid "Quit"
3439 msgstr "Koniec"
3440
3441 #: src/libvlc-module.c:1078
3442 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3443 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:1079
3446 msgid "Navigate up"
3447 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3448
3449 #: src/libvlc-module.c:1080
3450 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3451 msgstr ""
3452 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3453
3454 #: src/libvlc-module.c:1081
3455 msgid "Navigate down"
3456 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3457
3458 #: src/libvlc-module.c:1082
3459 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3460 msgstr ""
3461 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:1083
3464 msgid "Navigate left"
3465 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3466
3467 #: src/libvlc-module.c:1084
3468 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3469 msgstr ""
3470 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1085
3473 msgid "Navigate right"
3474 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3475
3476 #: src/libvlc-module.c:1086
3477 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3478 msgstr ""
3479 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3480 "doprava."
3481
3482 #: src/libvlc-module.c:1087
3483 msgid "Activate"
3484 msgstr "Aktivovať"
3485
3486 #: src/libvlc-module.c:1088
3487 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3488 msgstr ""
3489 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3490 "menu DVD."
3491
3492 #: src/libvlc-module.c:1089
3493 msgid "Go to the DVD menu"
3494 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1090
3497 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3498 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3499
3500 #: src/libvlc-module.c:1091
3501 msgid "Select previous DVD title"
3502 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3503
3504 #: src/libvlc-module.c:1092
3505 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3506 msgstr ""
3507 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3508
3509 #: src/libvlc-module.c:1093
3510 msgid "Select next DVD title"
3511 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:1094
3514 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3515 msgstr ""
3516 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3517
3518 #: src/libvlc-module.c:1095
3519 msgid "Select prev DVD chapter"
3520 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3521
3522 #: src/libvlc-module.c:1096
3523 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3524 msgstr ""
3525 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
3526 "kapitoly v DVD"
3527
3528 #: src/libvlc-module.c:1097
3529 msgid "Select next DVD chapter"
3530 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
3531
3532 #: src/libvlc-module.c:1098
3533 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3534 msgstr ""
3535 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1099
3538 msgid "Volume up"
3539 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1100
3542 msgid "Select the key to increase audio volume."
3543 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
3544
3545 #: src/libvlc-module.c:1101
3546 msgid "Volume down"
3547 msgstr "Znížiť hlasitosť"
3548
3549 #: src/libvlc-module.c:1102
3550 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3551 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1103
3554 msgid "Mute"
3555 msgstr "Stlmiť"
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:1104
3558 msgid "Select the key to mute audio."
3559 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1105
3562 msgid "Subtitle delay up"
3563 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1106
3566 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3567 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1107
3570 msgid "Subtitle delay down"
3571 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
3572
3573 #: src/libvlc-module.c:1108
3574 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3575 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
3576
3577 #: src/libvlc-module.c:1109
3578 msgid "Audio delay up"
3579 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
3580
3581 #: src/libvlc-module.c:1110
3582 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3583 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:1111
3586 msgid "Audio delay down"
3587 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1112
3590 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3591 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1113
3594 msgid "Play playlist bookmark 1"
3595 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1114
3598 msgid "Play playlist bookmark 2"
3599 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
3600
3601 #: src/libvlc-module.c:1115
3602 msgid "Play playlist bookmark 3"
3603 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
3604
3605 #: src/libvlc-module.c:1116
3606 msgid "Play playlist bookmark 4"
3607 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1117
3610 msgid "Play playlist bookmark 5"
3611 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1118
3614 msgid "Play playlist bookmark 6"
3615 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1119
3618 msgid "Play playlist bookmark 7"
3619 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
3620
3621 #: src/libvlc-module.c:1120
3622 msgid "Play playlist bookmark 8"
3623 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
3624
3625 #: src/libvlc-module.c:1121
3626 msgid "Play playlist bookmark 9"
3627 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
3628
3629 #: src/libvlc-module.c:1122
3630 msgid "Play playlist bookmark 10"
3631 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
3632
3633 #: src/libvlc-module.c:1123
3634 msgid "Select the key to play this bookmark."
3635 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
3636
3637 #: src/libvlc-module.c:1124
3638 msgid "Set playlist bookmark 1"
3639 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
3640
3641 #: src/libvlc-module.c:1125
3642 msgid "Set playlist bookmark 2"
3643 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1126
3646 msgid "Set playlist bookmark 3"
3647 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1127
3650 msgid "Set playlist bookmark 4"
3651 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
3652
3653 #: src/libvlc-module.c:1128
3654 msgid "Set playlist bookmark 5"
3655 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:1129
3658 msgid "Set playlist bookmark 6"
3659 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1130
3662 msgid "Set playlist bookmark 7"
3663 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
3664
3665 #: src/libvlc-module.c:1131
3666 msgid "Set playlist bookmark 8"
3667 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:1132
3670 msgid "Set playlist bookmark 9"
3671 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1133
3674 msgid "Set playlist bookmark 10"
3675 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1134
3678 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3679 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
3680
3681 #: src/libvlc-module.c:1136
3682 msgid "Playlist bookmark 1"
3683 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
3684
3685 #: src/libvlc-module.c:1137
3686 msgid "Playlist bookmark 2"
3687 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
3688
3689 #: src/libvlc-module.c:1138
3690 msgid "Playlist bookmark 3"
3691 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
3692
3693 #: src/libvlc-module.c:1139
3694 msgid "Playlist bookmark 4"
3695 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
3696
3697 #: src/libvlc-module.c:1140
3698 msgid "Playlist bookmark 5"
3699 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
3700
3701 #: src/libvlc-module.c:1141
3702 msgid "Playlist bookmark 6"
3703 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
3704
3705 #: src/libvlc-module.c:1142
3706 msgid "Playlist bookmark 7"
3707 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
3708
3709 #: src/libvlc-module.c:1143
3710 msgid "Playlist bookmark 8"
3711 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
3712
3713 #: src/libvlc-module.c:1144
3714 msgid "Playlist bookmark 9"
3715 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
3716
3717 #: src/libvlc-module.c:1145
3718 msgid "Playlist bookmark 10"
3719 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
3720
3721 #: src/libvlc-module.c:1147
3722 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3723 msgstr ""
3724 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
3725 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
3726 "kliknutím."
3727
3728 #: src/libvlc-module.c:1149
3729 msgid "Go back in browsing history"
3730 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
3731
3732 #: src/libvlc-module.c:1150
3733 msgid ""
3734 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3735 "history."
3736 msgstr ""
3737 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3738 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
3739
3740 #: src/libvlc-module.c:1151
3741 msgid "Go forward in browsing history"
3742 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
3743
3744 #: src/libvlc-module.c:1152
3745 msgid ""
3746 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3747 "history."
3748 msgstr ""
3749 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
3750 "ktoré si chcete prehliadať."
3751
3752 #: src/libvlc-module.c:1154
3753 msgid "Cycle audio track"
3754 msgstr "Opakovať audio-stopu"
3755
3756 #: src/libvlc-module.c:1155
3757 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3758 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
3759
3760 #: src/libvlc-module.c:1156
3761 msgid "Cycle subtitle track"
3762 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
3763
3764 #: src/libvlc-module.c:1157
3765 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3766 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
3767
3768 #: src/libvlc-module.c:1158
3769 msgid "Cycle source aspect ratio"
3770 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
3771
3772 #: src/libvlc-module.c:1159
3773 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3774 msgstr ""
3775 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
3776 "videa"
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1160
3779 msgid "Cycle video crop"
3780 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
3781
3782 #: src/libvlc-module.c:1161
3783 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3784 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
3785
3786 #: src/libvlc-module.c:1162
3787 msgid "Cycle deinterlace modes"
3788 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
3789
3790 #: src/libvlc-module.c:1163
3791 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3792 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
3793
3794 #: src/libvlc-module.c:1164
3795 msgid "Show interface"
3796 msgstr "Zobraziť rohranie"
3797
3798 #: src/libvlc-module.c:1165
3799 msgid "Raise the interface above all other windows."
3800 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
3801
3802 #: src/libvlc-module.c:1166
3803 msgid "Hide interface"
3804 msgstr "Skryť rozhranie"
3805
3806 #: src/libvlc-module.c:1167
3807 msgid "Lower the interface below all other windows."
3808 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1168
3811 msgid "Take video snapshot"
3812 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1169
3815 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3816 msgstr ""
3817 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1171
3820 msgid "Record"
3821 msgstr "Nahrať"
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1172
3824 msgid "Record access filter start/stop."
3825 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1173
3828 msgid "Dump"
3829 msgstr "Analyzovať"
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1174
3832 msgid "Media dump access filter trigger."
3833 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1176
3836 msgid "Normal/Repeat/Loop"
3837 msgstr ""
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1177
3840 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
3841 msgstr ""
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1180
3844 msgid "Toggle random playlist playback"
3845 msgstr ""
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1182 src/libvlc-module.c:1183
3848 #: src/video_output/vout_intf.c:216
3849 msgid "Zoom"
3850 msgstr "Priblížiť"
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1185 src/libvlc-module.c:1186
3853 msgid "Un-Zoom"
3854 msgstr "Oddialiť"
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1188 src/libvlc-module.c:1189
3857 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
3858 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1190 src/libvlc-module.c:1191
3861 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
3862 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1193 src/libvlc-module.c:1194
3865 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
3866 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1195 src/libvlc-module.c:1196
3869 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
3870 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1198 src/libvlc-module.c:1199
3873 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
3874 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1201
3877 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
3878 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1203 src/libvlc-module.c:1204
3881 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
3882 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1205 src/libvlc-module.c:1206
3885 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
3886 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1210
3889 #, c-format
3890 msgid ""
3891 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
3892 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
3893 "in the playlist.\n"
3894 "The first item specified will be played first.\n"
3895 "\n"
3896 "Options-styles:\n"
3897 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3898 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3899 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
3900 "            and that overrides previous settings.\n"
3901 "\n"
3902 "Stream MRL syntax:\n"
3903 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3904 "option=value ...]\n"
3905 "\n"
3906 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3907 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3908 "\n"
3909 "URL syntax:\n"
3910 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3911 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3912 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3913 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3914 "  screen://                      Screen capture\n"
3915 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3916 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3917 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3918 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3919 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3920 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3921 "certain time\n"
3922 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3923 msgstr ""
3924 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
3925 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
3926 "zaradia do playlistu.\n"
3927 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
3928 "\n"
3929 "Nastavenia štýlov:\n"
3930 "  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
3931 "programu.\n"
3932 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3933 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
3934 "            and that overrides previous settings.\n"
3935 "\n"
3936 "Stream MRL syntax:\n"
3937 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3938 "option=value ...]\n"
3939 "\n"
3940 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3941 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3942 "\n"
3943 "URL syntax:\n"
3944 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3945 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3946 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3947 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3948 "  screen://                      Screen capture\n"
3949 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3950 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3951 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3952 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3953 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3954 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3955 "certain time\n"
3956 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1322 src/video_output/vout_intf.c:425
3959 msgid "Snapshot"
3960 msgstr "Snímka"
3961
3962 #: src/libvlc-module.c:1335
3963 msgid "Window properties"
3964 msgstr "Vlastnosti okna"
3965
3966 #: src/libvlc-module.c:1378
3967 msgid "Subpictures"
3968 msgstr "Sub-obrázky"
3969
3970 #: src/libvlc-module.c:1385
3971 msgid "Subtitles"
3972 msgstr "Titulky"
3973
3974 #: src/libvlc-module.c:1402
3975 msgid "Overlays"
3976 msgstr "Prekryvy/Titulky"
3977
3978 #: src/libvlc-module.c:1410
3979 #, fuzzy
3980 msgid "France"
3981 msgstr "Trance"
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1412
3984 msgid "Track settings"
3985 msgstr "Nastavenia stopy"
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1434
3988 msgid "Playback control"
3989 msgstr "Kontrola prehrávania"
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1449
3992 msgid "Default devices"
3993 msgstr "Predvolené zariadenia"
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1458
3996 msgid "Network settings"
3997 msgstr "Nastavenia siete"
3998
3999 #: src/libvlc-module.c:1470
4000 msgid "Socks proxy"
4001 msgstr "Socks proxy"
4002
4003 #: src/libvlc-module.c:1479
4004 msgid "Metadata"
4005 msgstr "Meta-dáta"
4006
4007 #: src/libvlc-module.c:1509
4008 msgid "Decoders"
4009 msgstr "Dekodéry"
4010
4011 #: src/libvlc-module.c:1516
4012 msgid "Input"
4013 msgstr "Vstup"
4014
4015 #: src/libvlc-module.c:1552
4016 msgid "VLM"
4017 msgstr "VLM"
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1585
4020 msgid "CPU"
4021 msgstr "Procesor (CPU)"
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1607
4024 msgid "Special modules"
4025 msgstr "Špeciálne moduly"
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1614
4028 msgid "Plugins"
4029 msgstr "Prídavné moduly"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1622
4032 msgid "Performance options"
4033 msgstr "Nastavenia výkonu"
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1773
4036 msgid "Hot keys"
4037 msgstr "Horúce klávesy"
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:2096
4040 msgid "Jump sizes"
4041 msgstr "Veľkosti skoku"
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:2175
4044 msgid "main program"
4045 msgstr "hlavný program"
4046
4047 #: src/libvlc-module.c:2185
4048 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
4049 msgstr ""
4050 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4051 "advanced)"
4052
4053 #: src/libvlc-module.c:2191
4054 msgid ""
4055 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced)"
4056 msgstr ""
4057 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4058 "kombinovať s parametrom --advanced)"
4059
4060 #: src/libvlc-module.c:2196
4061 msgid "print help for the advanced options"
4062 msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
4063
4064 #: src/libvlc-module.c:2201
4065 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4066 msgstr ""
4067 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
4068 "programu"
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:2207
4071 msgid "print a list of available modules"
4072 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:2213
4075 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
4076 msgstr ""
4077 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4078 "parametrom --advanced)"
4079
4080 #: src/libvlc-module.c:2218
4081 msgid "save the current command line options in the config"
4082 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
4083
4084 #: src/libvlc-module.c:2223
4085 msgid "reset the current config to the default values"
4086 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:2228
4089 msgid "use alternate config file"
4090 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4091
4092 #: src/libvlc-module.c:2233
4093 msgid "resets the current plugins cache"
4094 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4095
4096 #: src/libvlc-module.c:2238
4097 msgid "print version information"
4098 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4099
4100 #: src/misc/configuration.c:1181
4101 msgid "boolean"
4102 msgstr "Hodnota boolean"
4103
4104 #: src/misc/configuration.c:1192
4105 msgid "key"
4106 msgstr "kľúč"
4107
4108 #: src/playlist/engine.c:125 src/playlist/engine.c:127
4109 #: src/playlist/loadsave.c:105
4110 msgid "Media Library"
4111 msgstr "Knižnica s médiami"
4112
4113 #: src/playlist/tree.c:59
4114 msgid "Undefined"
4115 msgstr "Nedefinované"
4116
4117 #: src/text/iso-639_def.h:38
4118 msgid "Afar"
4119 msgstr " Afar"
4120
4121 #: src/text/iso-639_def.h:39
4122 msgid "Abkhazian"
4123 msgstr "Abcházsky"
4124
4125 #: src/text/iso-639_def.h:40
4126 msgid "Afrikaans"
4127 msgstr "Africky"
4128
4129 #: src/text/iso-639_def.h:41
4130 msgid "Albanian"
4131 msgstr "Albánsky"
4132
4133 #: src/text/iso-639_def.h:42
4134 msgid "Amharic"
4135 msgstr " Amharic"
4136
4137 #: src/text/iso-639_def.h:43
4138 msgid "Arabic"
4139 msgstr "Arabsky"
4140
4141 #: src/text/iso-639_def.h:44
4142 msgid "Armenian"
4143 msgstr "Arménsky"
4144
4145 #: src/text/iso-639_def.h:45
4146 msgid "Assamese"
4147 msgstr " Assamese"
4148
4149 #: src/text/iso-639_def.h:46
4150 msgid "Avestan"
4151 msgstr " Avestan"
4152
4153 #: src/text/iso-639_def.h:47
4154 msgid "Aymara"
4155 msgstr " Aymara"
4156
4157 #: src/text/iso-639_def.h:48
4158 msgid "Azerbaijani"
4159 msgstr "Azerbajdžansky"
4160
4161 #: src/text/iso-639_def.h:49
4162 msgid "Bashkir"
4163 msgstr " Bashkir"
4164
4165 #: src/text/iso-639_def.h:50
4166 msgid "Basque"
4167 msgstr "Baskicky"
4168
4169 #: src/text/iso-639_def.h:51
4170 msgid "Belarusian"
4171 msgstr "Bielorusky"
4172
4173 #: src/text/iso-639_def.h:52
4174 msgid "Bengali"
4175 msgstr "Bengálsky"
4176
4177 #: src/text/iso-639_def.h:53
4178 msgid "Bihari"
4179 msgstr " Bihari"
4180
4181 #: src/text/iso-639_def.h:54
4182 msgid "Bislama"
4183 msgstr " Bislama"
4184
4185 #: src/text/iso-639_def.h:55
4186 msgid "Bosnian"
4187 msgstr "Bosniansky"
4188
4189 #: src/text/iso-639_def.h:56
4190 msgid "Breton"
4191 msgstr "Bretónsky"
4192
4193 #: src/text/iso-639_def.h:57
4194 msgid "Bulgarian"
4195 msgstr "Bulharsky"
4196
4197 #: src/text/iso-639_def.h:58
4198 msgid "Burmese"
4199 msgstr " Burmese"
4200
4201 #: src/text/iso-639_def.h:60
4202 msgid "Chamorro"
4203 msgstr " Chamorro"
4204
4205 #: src/text/iso-639_def.h:61
4206 msgid "Chechen"
4207 msgstr "Čečensky"
4208
4209 #: src/text/iso-639_def.h:62
4210 msgid "Chinese"
4211 msgstr "Čínsky"
4212
4213 #: src/text/iso-639_def.h:63
4214 msgid "Church Slavic"
4215 msgstr "Church Slavic"
4216
4217 #: src/text/iso-639_def.h:64
4218 msgid "Chuvash"
4219 msgstr " Chuvash"
4220
4221 #: src/text/iso-639_def.h:65
4222 msgid "Cornish"
4223 msgstr " Cornish"
4224
4225 #: src/text/iso-639_def.h:66
4226 msgid "Corsican"
4227 msgstr "Korzicky"
4228
4229 #: src/text/iso-639_def.h:70
4230 msgid "Dzongkha"
4231 msgstr " Dzongkha"
4232
4233 #: src/text/iso-639_def.h:71
4234 msgid "English"
4235 msgstr "Anglicky"
4236
4237 #: src/text/iso-639_def.h:72
4238 msgid "Esperanto"
4239 msgstr "Esperanto"
4240
4241 #: src/text/iso-639_def.h:73
4242 msgid "Estonian"
4243 msgstr "Estónsky"
4244
4245 #: src/text/iso-639_def.h:74
4246 msgid "Faroese"
4247 msgstr " Faroese"
4248
4249 #: src/text/iso-639_def.h:75
4250 msgid "Fijian"
4251 msgstr " Fijian"
4252
4253 #: src/text/iso-639_def.h:76
4254 msgid "Finnish"
4255 msgstr "Fínsky"
4256
4257 #: src/text/iso-639_def.h:78
4258 msgid "Frisian"
4259 msgstr "Frízsky"
4260
4261 #: src/text/iso-639_def.h:81
4262 msgid "Gaelic (Scots)"
4263 msgstr "Škótsky"
4264
4265 #: src/text/iso-639_def.h:82
4266 msgid "Irish"
4267 msgstr "Írsky"
4268
4269 #: src/text/iso-639_def.h:83
4270 msgid "Gallegan"
4271 msgstr " Gallegan"
4272
4273 #: src/text/iso-639_def.h:84
4274 msgid "Manx"
4275 msgstr " Manx"
4276
4277 #: src/text/iso-639_def.h:85
4278 msgid "Greek, Modern ()"
4279 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
4280
4281 #: src/text/iso-639_def.h:86
4282 msgid "Guarani"
4283 msgstr " Guarani"
4284
4285 #: src/text/iso-639_def.h:87
4286 msgid "Gujarati"
4287 msgstr " Gujarati"
4288
4289 #: src/text/iso-639_def.h:89
4290 msgid "Herero"
4291 msgstr " Herero"
4292
4293 #: src/text/iso-639_def.h:90
4294 msgid "Hindi"
4295 msgstr " Hindi"
4296
4297 #: src/text/iso-639_def.h:91
4298 msgid "Hiri Motu"
4299 msgstr " Hiri Motu"
4300
4301 #: src/text/iso-639_def.h:93
4302 msgid "Icelandic"
4303 msgstr "Islandsky"
4304
4305 #: src/text/iso-639_def.h:94
4306 msgid "Inuktitut"
4307 msgstr " Inuktitut"
4308
4309 #: src/text/iso-639_def.h:95
4310 msgid "Interlingue"
4311 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4312
4313 #: src/text/iso-639_def.h:96
4314 msgid "Interlingua"
4315 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4316
4317 #: src/text/iso-639_def.h:97
4318 msgid "Indonesian"
4319 msgstr "Indonézsky"
4320
4321 #: src/text/iso-639_def.h:98
4322 msgid "Inupiaq"
4323 msgstr " Inupiaq"
4324
4325 #: src/text/iso-639_def.h:100
4326 msgid "Javanese"
4327 msgstr " Javanese"
4328
4329 #: src/text/iso-639_def.h:102
4330 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4331 msgstr " Kalaallisut (Greenlandic)"
4332
4333 #: src/text/iso-639_def.h:103
4334 msgid "Kannada"
4335 msgstr "Kannada"
4336
4337 #: src/text/iso-639_def.h:104
4338 msgid "Kashmiri"
4339 msgstr " Kashmiri"
4340
4341 #: src/text/iso-639_def.h:105
4342 msgid "Kazakh"
4343 msgstr "Kazašsky"
4344
4345 #: src/text/iso-639_def.h:106
4346 msgid "Khmer"
4347 msgstr " kmérov"
4348
4349 #: src/text/iso-639_def.h:107
4350 msgid "Kikuyu"
4351 msgstr " Kikuyu"
4352
4353 #: src/text/iso-639_def.h:108
4354 msgid "Kinyarwanda"
4355 msgstr " Kinyarwanda"
4356
4357 #: src/text/iso-639_def.h:109
4358 msgid "Kirghiz"
4359 msgstr "Kirgizsky"
4360
4361 #: src/text/iso-639_def.h:110
4362 msgid "Komi"
4363 msgstr " Komi"
4364
4365 #: src/text/iso-639_def.h:112
4366 msgid "Kuanyama"
4367 msgstr " Kuanyama"
4368
4369 #: src/text/iso-639_def.h:113
4370 msgid "Kurdish"
4371 msgstr "Kurdsky"
4372
4373 #: src/text/iso-639_def.h:114
4374 msgid "Lao"
4375 msgstr " Lao"
4376
4377 #: src/text/iso-639_def.h:115
4378 msgid "Latin"
4379 msgstr "Latinsky"
4380
4381 #: src/text/iso-639_def.h:116
4382 msgid "Latvian"
4383 msgstr "Lotyšsky"
4384
4385 #: src/text/iso-639_def.h:117
4386 msgid "Lingala"
4387 msgstr " Lingala"
4388
4389 #: src/text/iso-639_def.h:118
4390 msgid "Lithuanian"
4391 msgstr "Litovsky"
4392
4393 #: src/text/iso-639_def.h:119
4394 msgid "Letzeburgesch"
4395 msgstr "Luxembursky"
4396
4397 #: src/text/iso-639_def.h:120
4398 msgid "Macedonian"
4399 msgstr "Macedónsky"
4400
4401 #: src/text/iso-639_def.h:121
4402 msgid "Marshall"
4403 msgstr " Marshall"
4404
4405 #: src/text/iso-639_def.h:122
4406 msgid "Malayalam"
4407 msgstr " Malayalam"
4408
4409 #: src/text/iso-639_def.h:123
4410 msgid "Maori"
4411 msgstr "Maori"
4412
4413 #: src/text/iso-639_def.h:124
4414 msgid "Marathi"
4415 msgstr " Marathi"
4416
4417 #: src/text/iso-639_def.h:126
4418 msgid "Malagasy"
4419 msgstr " Malagasy"
4420
4421 #: src/text/iso-639_def.h:127
4422 msgid "Maltese"
4423 msgstr " Maltese"
4424
4425 #: src/text/iso-639_def.h:128
4426 msgid "Moldavian"
4427 msgstr "Moldavsky"
4428
4429 #: src/text/iso-639_def.h:129
4430 msgid "Mongolian"
4431 msgstr "Mongolsky"
4432
4433 #: src/text/iso-639_def.h:130
4434 msgid "Nauru"
4435 msgstr "Nauru"
4436
4437 #: src/text/iso-639_def.h:131
4438 msgid "Navajo"
4439 msgstr "Navajo"
4440
4441 #: src/text/iso-639_def.h:132
4442 msgid "Ndebele, South"
4443 msgstr " Ndebele, juh"
4444
4445 #: src/text/iso-639_def.h:133
4446 msgid "Ndebele, North"
4447 msgstr " Ndebele, sever"
4448
4449 #: src/text/iso-639_def.h:134
4450 msgid "Ndonga"
4451 msgstr " Ndonga"
4452
4453 #: src/text/iso-639_def.h:135
4454 msgid "Nepali"
4455 msgstr "Nepálsky"
4456
4457 #: src/text/iso-639_def.h:136
4458 msgid "Norwegian"
4459 msgstr "Nórsky"
4460
4461 #: src/text/iso-639_def.h:137
4462 msgid "Norwegian Nynorsk"
4463 msgstr "Nórsky (sever)"
4464
4465 #: src/text/iso-639_def.h:138
4466 msgid "Norwegian Bokmaal"
4467 msgstr "Nórsky (juh)"
4468
4469 #: src/text/iso-639_def.h:139
4470 msgid "Chichewa; Nyanja"
4471 msgstr " Chichewa; Nyanja"
4472
4473 #: src/text/iso-639_def.h:140
4474 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
4475 msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
4476
4477 #: src/text/iso-639_def.h:141
4478 msgid "Oriya"
4479 msgstr " Oriya"
4480
4481 #: src/text/iso-639_def.h:142
4482 msgid "Oromo"
4483 msgstr " Oromo"
4484
4485 #: src/text/iso-639_def.h:144
4486 msgid "Ossetian; Ossetic"
4487 msgstr "Osetsky"
4488
4489 #: src/text/iso-639_def.h:145
4490 msgid "Panjabi"
4491 msgstr "Panjabi"
4492
4493 #: src/text/iso-639_def.h:146
4494 msgid "Persian"
4495 msgstr "Perzsky"
4496
4497 #: src/text/iso-639_def.h:147
4498 msgid "Pali"
4499 msgstr " Pali"
4500
4501 #: src/text/iso-639_def.h:148
4502 msgid "Polish"
4503 msgstr "Poľsky"
4504
4505 #: src/text/iso-639_def.h:149
4506 msgid "Portuguese"
4507 msgstr "Portugalsky"
4508
4509 #: src/text/iso-639_def.h:150
4510 msgid "Pushto"
4511 msgstr " Pushto"
4512
4513 #: src/text/iso-639_def.h:151
4514 msgid "Quechua"
4515 msgstr " Quechua"
4516
4517 #: src/text/iso-639_def.h:152
4518 #, fuzzy
4519 msgid "Original audio"
4520 msgstr "Zapnúť zvuk"
4521
4522 #: src/text/iso-639_def.h:153
4523 msgid "Raeto-Romance"
4524 msgstr "Rétorománsky"
4525
4526 #: src/text/iso-639_def.h:155
4527 msgid "Rundi"
4528 msgstr " Rundi"
4529
4530 #: src/text/iso-639_def.h:157
4531 msgid "Sango"
4532 msgstr " Sango"
4533
4534 #: src/text/iso-639_def.h:158
4535 msgid "Sanskrit"
4536 msgstr "Sanskrit"
4537
4538 #: src/text/iso-639_def.h:159
4539 msgid "Serbian"
4540 msgstr "Srbsky"
4541
4542 #: src/text/iso-639_def.h:160
4543 msgid "Croatian"
4544 msgstr "Chorvátsky"
4545
4546 #: src/text/iso-639_def.h:161
4547 msgid "Sinhalese"
4548 msgstr "Sinhalese"
4549
4550 #: src/text/iso-639_def.h:164
4551 msgid "Northern Sami"
4552 msgstr "Severná Samoa"
4553
4554 #: src/text/iso-639_def.h:165
4555 msgid "Samoan"
4556 msgstr "Samoa"
4557
4558 #: src/text/iso-639_def.h:166
4559 msgid "Shona"
4560 msgstr "Shona"
4561
4562 #: src/text/iso-639_def.h:167
4563 msgid "Sindhi"
4564 msgstr "Sindhi"
4565
4566 #: src/text/iso-639_def.h:168
4567 msgid "Somali"
4568 msgstr "Somali"
4569
4570 #: src/text/iso-639_def.h:169
4571 msgid "Sotho, Southern"
4572 msgstr "Sotho, južné"
4573
4574 #: src/text/iso-639_def.h:171
4575 msgid "Sardinian"
4576 msgstr "Sardínia"
4577
4578 #: src/text/iso-639_def.h:172
4579 msgid "Swati"
4580 msgstr "Swati"
4581
4582 #: src/text/iso-639_def.h:173
4583 msgid "Sundanese"
4584 msgstr "Sudánsky"
4585
4586 #: src/text/iso-639_def.h:174
4587 msgid "Swahili"
4588 msgstr "Swahilsky"
4589
4590 #: src/text/iso-639_def.h:176
4591 msgid "Tahitian"
4592 msgstr "Tahitsky"
4593
4594 #: src/text/iso-639_def.h:177
4595 msgid "Tamil"
4596 msgstr "Tamilsky"
4597
4598 #: src/text/iso-639_def.h:178
4599 msgid "Tatar"
4600 msgstr "Tatársky"
4601
4602 #: src/text/iso-639_def.h:179
4603 msgid "Telugu"
4604 msgstr "Telugu"
4605
4606 #: src/text/iso-639_def.h:180
4607 msgid "Tajik"
4608 msgstr "Tajik"
4609
4610 #: src/text/iso-639_def.h:181
4611 msgid "Tagalog"
4612 msgstr "Tagalog"
4613
4614 #: src/text/iso-639_def.h:182
4615 msgid "Thai"
4616 msgstr "Thajsky"
4617
4618 #: src/text/iso-639_def.h:183
4619 msgid "Tibetan"
4620 msgstr "Tibetsky"
4621
4622 #: src/text/iso-639_def.h:184
4623 msgid "Tigrinya"
4624 msgstr "Tigrinya"
4625
4626 #: src/text/iso-639_def.h:185
4627 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
4628 msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
4629
4630 #: src/text/iso-639_def.h:186
4631 msgid "Tswana"
4632 msgstr "Tswana"
4633
4634 #: src/text/iso-639_def.h:187
4635 msgid "Tsonga"
4636 msgstr "Tsonga"
4637
4638 #: src/text/iso-639_def.h:189
4639 msgid "Turkmen"
4640 msgstr "Turkménsky"
4641
4642 #: src/text/iso-639_def.h:190
4643 msgid "Twi"
4644 msgstr "Twi"
4645
4646 #: src/text/iso-639_def.h:191
4647 msgid "Uighur"
4648 msgstr "Uighur"
4649
4650 #: src/text/iso-639_def.h:192
4651 msgid "Ukrainian"
4652 msgstr "Ukrajinsky"
4653
4654 #: src/text/iso-639_def.h:193
4655 msgid "Urdu"
4656 msgstr "Urdu"
4657
4658 #: src/text/iso-639_def.h:194
4659 msgid "Uzbek"
4660 msgstr "Uzbecky"
4661
4662 #: src/text/iso-639_def.h:195
4663 msgid "Vietnamese"
4664 msgstr "Vietnamsky"
4665
4666 #: src/text/iso-639_def.h:196
4667 msgid "Volapuk"
4668 msgstr "Volapuk"
4669
4670 #: src/text/iso-639_def.h:197
4671 msgid "Welsh"
4672 msgstr "Welsh"
4673
4674 #: src/text/iso-639_def.h:198
4675 msgid "Wolof"
4676 msgstr "Wolof"
4677
4678 #: src/text/iso-639_def.h:199
4679 msgid "Xhosa"
4680 msgstr "Xhosa"
4681
4682 #: src/text/iso-639_def.h:200
4683 msgid "Yiddish"
4684 msgstr "Jidiš"
4685
4686 #: src/text/iso-639_def.h:201
4687 msgid "Yoruba"
4688 msgstr "Yoruba"
4689
4690 #: src/text/iso-639_def.h:202
4691 msgid "Zhuang"
4692 msgstr "Zhuang"
4693
4694 #: src/text/iso-639_def.h:203
4695 msgid "Zulu"
4696 msgstr "Zulu"
4697
4698 #: src/text/iso_lang.c:70
4699 msgid "Unknown"
4700 msgstr "Neznámy"
4701
4702 #: src/video_output/video_output.c:403
4703 msgid "Deinterlace"
4704 msgstr "Rozkladať"
4705
4706 #: src/video_output/video_output.c:407
4707 msgid "Discard"
4708 msgstr "Vyraďovať"
4709
4710 #: src/video_output/video_output.c:409
4711 msgid "Blend"
4712 msgstr "Premiešavať"
4713
4714 #: src/video_output/video_output.c:411
4715 msgid "Mean"
4716 msgstr "Stredná úroveň"
4717
4718 #: src/video_output/video_output.c:413
4719 msgid "Bob"
4720 msgstr "Bob"
4721
4722 #: src/video_output/video_output.c:415
4723 msgid "Linear"
4724 msgstr "Lineárne rozkladanie"
4725
4726 #: src/video_output/vout_intf.c:228
4727 msgid "1:4 Quarter"
4728 msgstr "1:4 (štvrtina)"
4729
4730 #: src/video_output/vout_intf.c:230
4731 msgid "1:2 Half"
4732 msgstr "1:2 (polovica)"
4733
4734 #: src/video_output/vout_intf.c:232
4735 msgid "1:1 Original"
4736 msgstr "1:1 (Originál)"
4737
4738 #: src/video_output/vout_intf.c:234
4739 msgid "2:1 Double"
4740 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
4741
4742 #: src/video_output/vout_intf.c:261
4743 msgid "Crop"
4744 msgstr "Vystrihnúť"
4745
4746 #: src/video_output/vout_intf.c:348
4747 msgid "Aspect-ratio"
4748 msgstr "Stranový pomer"
4749
4750 #, fuzzy
4751 #~ msgid "CD reading failed"
4752 #~ msgstr "poškodený zvuk"
4753
4754 #~ msgid "Caching value in ms"
4755 #~ msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
4756
4757 #~ msgid ""
4758 #~ "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
4759 #~ "milliseconds."
4760 #~ msgstr ""
4761 #~ "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v "
4762 #~ "milisekundách."
4763
4764 #~ msgid "Audio CD"
4765 #~ msgstr "Audio CD"
4766
4767 #~ msgid "Audio CD input"
4768 #~ msgstr "Vstup Audio CD"
4769
4770 #~ msgid "[cdda:][device][@[track]]"
4771 #~ msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
4772
4773 #~ msgid "CDDB Server"
4774 #~ msgstr "CDDB Server"
4775
4776 #~ msgid "Address of the CDDB server to use."
4777 #~ msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
4778
4779 #~ msgid "CDDB port"
4780 #~ msgstr "port CDDB"
4781
4782 #~ msgid "CDDB Server port to use."
4783 #~ msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
4784
4785 #~ msgid "Audio CD - Track "
4786 #~ msgstr "Audio CD - Stopa"
4787
4788 #~ msgid "Audio CD - Track %i"
4789 #~ msgstr "Audio CD - Stopa %i"
4790
4791 #~ msgid "none"
4792 #~ msgstr "žiaden"
4793
4794 #~ msgid "overlap"
4795 #~ msgstr "prekrývanie"
4796
4797 #~ msgid "full"
4798 #~ msgstr "plné"
4799
4800 #~ msgid ""
4801 #~ "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
4802 #~ "meta info          1\n"
4803 #~ "events             2\n"
4804 #~ "MRL                4\n"
4805 #~ "external call      8\n"
4806 #~ "all calls (0x10)  16\n"
4807 #~ "LSN       (0x20)  32\n"
4808 #~ "seek      (0x40)  64\n"
4809 #~ "libcdio   (0x80) 128\n"
4810 #~ "libcddb  (0x100) 256\n"
4811 #~ msgstr ""
4812 #~ "Táto hodnota (ak je zobrazená binárne), môže slúžiť ako maska pre "
4813 #~ "ladenie\n"
4814 #~ "meta info          1\n"
4815 #~ "udalosti             2\n"
4816 #~ "MRL                4\n"
4817 #~ "externé volanie      8\n"
4818 #~ "všetky volania (0x10)  16\n"
4819 #~ "LSN       (0x20)  32\n"
4820 #~ "vyhľadávať      (0x40)  64\n"
4821 #~ "libcdio   (0x80) 128\n"
4822 #~ "libcddb  (0x100) 256\n"
4823
4824 #~ msgid ""
4825 #~ "Caching value for CDDA streams. This value should be set in millisecond "
4826 #~ "units."
4827 #~ msgstr ""
4828 #~ "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
4829 #~ "milisekundách."
4830
4831 #~ msgid ""
4832 #~ "How many CD blocks to get on a single CD read. Generally on newer/faster "
4833 #~ "CDs, this increases throughput at the expense of a little more memory "
4834 #~ "usage and initial delay. SCSI-MMC limitations generally don't allow for "
4835 #~ "more than 25 blocks per access."
4836 #~ msgstr ""
4837 #~ "Určuje, koľko blokov sa načíta z CD na jeden raz. Vo všeobecnosti platí, "
4838 #~ "že na novších/rýchlejších CD, zvýši táto funkcia priechodnosť dát, pri "
4839 #~ "čítaní sa spotrebuje menej pamäte a skráti sa čas načítavania. Maximálne "
4840 #~ "je však (kvôli obmedzeniu v štandarde SCSI-MMC) možné, načítať len 25 "
4841 #~ "blokov naraz. "
4842
4843 #~ msgid ""
4844 #~ "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
4845 #~ "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
4846 #~ "   %a : The artist (for the album)\n"
4847 #~ "   %A : The album information\n"
4848 #~ "   %C : Category\n"
4849 #~ "   %e : The extended data (for a track)\n"
4850 #~ "   %I : CDDB disk ID\n"
4851 #~ "   %G : Genre\n"
4852 #~ "   %M : The current MRL\n"
4853 #~ "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
4854 #~ "   %n : The number of tracks on the CD\n"
4855 #~ "   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
4856 #~ "   %T : The track number\n"
4857 #~ "   %s : Number of seconds in this track\n"
4858 #~ "   %S : Number of seconds in the CD\n"
4859 #~ "   %t : The track title or MRL if no title\n"
4860 #~ "   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
4861 #~ "   %% : a % \n"
4862 #~ msgstr ""
4863 #~ "Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
4864 #~ "Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé "
4865 #~ "identifikátory sú: \n"
4866 #~ "  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
4867 #~ "%A : Informácia o albume\n"
4868 #~ "   %C : Kategória\n"
4869 #~ "   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
4870 #~ "   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
4871 #~ "   %G : Žáner\n"
4872 #~ "   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
4873 #~ "   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
4874 #~ "   %n : Počet stôp na disku\n"
4875 #~ "   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
4876 #~ "   %T : Číslo stopy\n"
4877 #~ "   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
4878 #~ "   %S : Počet sekúnd na CD\n"
4879 #~ "   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
4880 #~ "   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
4881 #~ "   %% : a % \n"
4882
4883 #~ msgid ""
4884 #~ "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
4885 #~ "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
4886 #~ "   %M : The current MRL\n"
4887 #~ "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
4888 #~ "   %n : The number of tracks on the CD\n"
4889 #~ "   %T : The track number\n"
4890 #~ "   %s : Number of seconds in this track\n"
4891 #~ "   %S : Number of seconds in the CD\n"
4892 #~ "   %t : The track title or MRL if no title\n"
4893 #~ "   %% : a % \n"
4894 #~ msgstr ""
4895 #~ "Tu si môžete vybrať, čo má obsahovať názov používaný v GUI playliste. \n"
4896 #~ "Všetky identifikátory začínajú značkou percenta. Jednotlivé "
4897 #~ "identifikátory sú: \n"
4898 #~ "  %a: Umelec (alebo autor albumu)\n"
4899 #~ "%A : Informácia o albume\n"
4900 #~ "   %C : Kategória\n"
4901 #~ "   %e : Rozšírené informácie (o jednotlivých stopách)\n"
4902 #~ "   %I : Identifikácia disku v databáze CDDB\n"
4903 #~ "   %G : Žáner\n"
4904 #~ "   %M : Aktuálna adresa MRL\n"
4905 #~ "   %m : Katalógové číslo v databáze CD-DA (MCN)\n"
4906 #~ "   %n : Počet stôp na disku\n"
4907 #~ "   %p : Umelec/skladateľ piesne\n"
4908 #~ "   %T : Číslo stopy\n"
4909 #~ "   %s : Počet sekúnd v tejto stope\n"
4910 #~ "   %S : Počet sekúnd na CD\n"
4911 #~ "   %t : Titulok stopy alebo MRL - ak nie je zadaný názov\n"
4912 #~ "   %Y : Rok, vo formáte 19xx alebo 20xx\n"
4913 #~ "   %% : a % \n"
4914
4915 #~ msgid "Enable CD paranoia?"
4916 #~ msgstr "Zapnúť korekciu CD - Paranoia?"
4917
4918 #~ msgid ""
4919 #~ "Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
4920 #~ "none: no paranoia - fastest.\n"
4921 #~ "overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
4922 #~ "full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
4923 #~ msgstr ""
4924 #~ "Vyberte si, či chcete aktivovať korekciu chýb CD, ktorá sa nazýva aj "
4925 #~ "Paranoia. \n"
4926 #~ "žiadna: bez korekcie (prehrávanie bude rýchlejšie). \n"
4927 #~ "prekrývať: detekovať iba prekrývanie stôp (neodporúčame!. ) \n"
4928 #~ "úplná korekcia: budú sa korigovať všetky nájdené chyby (prehrávanie sa "
4929 #~ "však môže spomaliť). \n"
4930
4931 #~ msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
4932 #~ msgstr "cddax://[zariadenie-alebo-súbor][@[T]stopa]"
4933
4934 #~ msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
4935 #~ msgstr "Vstup Compact Disc Digital Audio (CD-DA)"
4936
4937 #~ msgid "Audio Compact Disc"
4938 #~ msgstr "Audio-kompaktný disk"
4939
4940 #~ msgid "Additional debug"
4941 #~ msgstr "Dodatočné ladenie"
4942
4943 #~ msgid "Caching value in microseconds"
4944 #~ msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte v mikrosekundách"
4945
4946 #~ msgid "Number of blocks per CD read"
4947 #~ msgstr "Počet blokov na jedno čítanie CD"
4948
4949 #~ msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
4950 #~ msgstr ""
4951 #~ "Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak nie sú dostupné "
4952 #~ "údaje z CDDB databázy)"
4953
4954 #~ msgid "Use CD audio controls and output?"
4955 #~ msgstr "Používať ovládacie prvky a výstup na CD mechanike?"
4956
4957 #~ msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
4958 #~ msgstr ""
4959 #~ "Ak aktivujete túto voľbu, budete môcť používať aj ovládacie prvky a "
4960 #~ "výstup - jack -, ktoré sa nachádzajú na prednom paneli Vašej mechaniky."
4961
4962 #~ msgid "Do CD-Text lookups?"
4963 #~ msgstr "Vyhľadávať CD-text?"
4964
4965 #~ msgid "If set, get CD-Text information"
4966 #~ msgstr ""
4967 #~ "Ak si zvolíte túto voľbu, na CD sa budú vyhľadávať aj textové informácie."
4968
4969 #~ msgid "Use Navigation-style playback?"
4970 #~ msgstr "Použiť prehrávanie v navigačnom štýle?"
4971
4972 #~ msgid "Tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
4973 #~ msgstr ""
4974 #~ "Stopy sa vyhľadávajú najskôr podľa Navigácie, potom podľa záznamov v "
4975 #~ "playliste."
4976
4977 #~ msgid "CDDB"
4978 #~ msgstr "CDDB"
4979
4980 #~ msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
4981 #~ msgstr ""
4982 #~ "Formát, používaný v políčku \"titul\" v playliste (ak údaje pochádzajú z "
4983 #~ "CDDB databázy)"
4984
4985 #~ msgid "CDDB lookups"
4986 #~ msgstr "Vyhľadávania v databáze CDDB"
4987
4988 #~ msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
4989 #~ msgstr ""
4990 #~ "Ak je táto voľba aktivovaná, budú sa informácie o skladbe vyhľadávať "
4991 #~ "pomocou CDDB protokolu"
4992
4993 #~ msgid "CDDB server"
4994 #~ msgstr "CDDB server"
4995
4996 #~ msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
4997 #~ msgstr "Kontaktovať tento CDDB server"
4998
4999 #~ msgid "CDDB server port"
5000 #~ msgstr "Port servera CDDB"
5001
5002 #~ msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
5003 #~ msgstr "CDDB server bude komunikovať prostredníctvom tohto portu"
5004
5005 #~ msgid "email address reported to CDDB server"
5006 #~ msgstr "e-mailová adresa zasielaná na CDDB server"
5007
5008 #~ msgid "Cache CDDB lookups?"
5009 #~ msgstr "Ukladať vyhľadávania v databáze CDDB do vyhľadávacej pamäte?"
5010
5011 #~ msgid "If set cache CDDB information about this CD"
5012 #~ msgstr ""
5013 #~ "Ak je táto voľba aktívna, vyhľadávania vzťahujúce sa k aktuálne vloženému "
5014 #~ "CD sa uložia aj do vyrovnávacej pamäte."
5015
5016 #~ msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
5017 #~ msgstr "Kontaktovať CDDB server pomocou protokolu HTTP?"
5018
5019 #~ msgid "If set, the CDDB server gets information via the CDDB HTTP protocol"
5020 #~ msgstr ""
5021 #~ "Ak je táto voľba aktívna, CDDB server bude získavať informácie pomocou "
5022 #~ "HTTP protokolu."
5023
5024 #~ msgid "CDDB server timeout"
5025 #~ msgstr "Časový limit pre server CDDB"
5026
5027 #~ msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
5028 #~ msgstr ""
5029 #~ "Čas (v sekundách), počas ktorého sa bude čakať na odpoveď CDDB servera"
5030
5031 #~ msgid "Directory to cache CDDB requests"
5032 #~ msgstr "Priečinok pre dočasné odkladanie požiadavok na CDDB"
5033
5034 #~ msgid "Prefer CD-Text info to CDDB info?"
5035 #~ msgstr "Preferovať informácie uložené v CD-texte pred informáciami z CDDB?"
5036
5037 #~ msgid ""
5038 #~ "If set, CD-Text information will be preferred to CDDB information when "
5039 #~ "both are available"
5040 #~ msgstr ""
5041 #~ "Ak je táto voľba aktívna, program bude preferovať radšej informácie z CD-"
5042 #~ "textu pred informáciami z CDDB databázy. Funguje to iba v prípade, že sú "
5043 #~ "pri nejakej skladbe dostupné obidva zdroje informácií."
5044
5045 #~ msgid "Disc"
5046 #~ msgstr "Disk"
5047
5048 #~ msgid "Duration"
5049 #~ msgstr "Trvanie"
5050
5051 #~ msgid "Media Catalog Number (MCN)"
5052 #~ msgstr "Katalógové číslo média (MCN)"
5053
5054 #~ msgid "Tracks"
5055 #~ msgstr "Stopy"
5056
5057 #~ msgid "Track"
5058 #~ msgstr "Stopa"
5059
5060 #~ msgid "MRL"
5061 #~ msgstr "MRL"
5062
5063 #~ msgid "Track Number"
5064 #~ msgstr "Číslo stopy"
5065
5066 #, fuzzy
5067 #~ msgid "dc1394 input"
5068 #~ msgstr "Žiaden vstup"
5069
5070 #~ msgid "Subdirectory behavior"
5071 #~ msgstr "Správanie podpriečinkov"
5072
5073 #~ msgid ""
5074 #~ "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
5075 #~ "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
5076 #~ "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
5077 #~ "expand: all subdirectories are expanded.\n"
5078 #~ msgstr ""
5079 #~ "Vyberte si, či sa podpriečinky majú rozbaľovať alebo nie.\n"
5080 #~ "žiadne: podpriečinky sa neobjavia v playliste.\n"
5081 #~ "zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
5082 #~ "prehrávaní.\n"
5083
5084 #~ msgid "collapse"
5085 #~ msgstr "zbaliť"
5086
5087 #~ msgid "expand"
5088 #~ msgstr "rozbaliť"
5089
5090 #~ msgid "Ignored extensions"
5091 #~ msgstr "Ignorované prípony"
5092
5093 #~ msgid ""
5094 #~ "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
5095 #~ "directory.\n"
5096 #~ "This is useful if you add directories that contain playlist files for "
5097 #~ "instance. Use a comma-separated list of extensions."
5098 #~ msgstr ""
5099 #~ "Súbory s týmito príponami sa po otvorení priečinka nepridajú do "
5100 #~ "playlistu. \n"
5101 #~ "Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
5102 #~ "playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
5103
5104 #~ msgid "Directory"
5105 #~ msgstr "Priečinok"
5106
5107 #~ msgid "Standard filesystem directory input"
5108 #~ msgstr "Štandardný vstup priečinkov pre systém súborov"
5109
5110 #~ msgid "None"
5111 #~ msgstr "Žiaden"
5112
5113 #~ msgid "Cable"
5114 #~ msgstr "Káblový"
5115
5116 #~ msgid "Antenna"
5117 #~ msgstr "Anténny"
5118
5119 #~ msgid "TV"
5120 #~ msgstr "TV"
5121
5122 #~ msgid "FM radio"
5123 #~ msgstr "FM rádio"
5124
5125 #~ msgid "AM radio"
5126 #~ msgstr "AM rádio"
5127
5128 #~ msgid "DSS"
5129 #~ msgstr "DSS"
5130
5131 #~ msgid ""
5132 #~ "Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
5133 #~ "millisecondss."
5134 #~ msgstr ""
5135 #~ "Dáta, ktoré budú ukladané do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
5136 #~ "nastavuje v milisekundách."
5137
5138 #~ msgid "Video device name"
5139 #~ msgstr "Názov video-zariadenia"
5140
5141 #~ msgid ""
5142 #~ "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If "
5143 #~ "you don't specify anything, the default device will be used."
5144 #~ msgstr ""
5145 #~ "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
5146 #~ "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
5147
5148 #~ msgid "Audio device name"
5149 #~ msgstr "Názov audio-zariadenia"
5150
5151 #~ msgid ""
5152 #~ "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If "
5153 #~ "you don't specify anything, the default device will be used. You can "
5154 #~ "specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>"
5155 #~ msgstr ""
5156 #~ "Názov audio-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
5157 #~ "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
5158
5159 #~ msgid "Video size"
5160 #~ msgstr "Veľkosť videa"
5161
5162 #~ msgid ""
5163 #~ "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
5164 #~ "don't specify anything the default size for your device will be used."
5165 #~ msgstr ""
5166 #~ "Veľkosť videa, ktorá sa bude zobrazovať pri použití prídavného modulu "
5167 #~ "DirectShow. Ak nezadáte nič, použije sa predvolená veľkosť nastavená vo "
5168 #~ "Vašich jednotkách."
5169
5170 #~ msgid "Video input chroma format"
5171 #~ msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
5172
5173 #~ msgid ""
5174 #~ "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. "
5175 #~ "I420 (default), RV24, etc.)"
5176 #~ msgstr ""
5177 #~ "Aktivovaním tejto voľby si vynútite to, že video-vstup DirectShow bude "
5178 #~ "používať špeciálny formát \"chroma\". (napríklad I420 - čo je predvolená "
5179 #~ "hodnota -,  RV 24, atď)"
5180
5181 #~ msgid "Video input frame rate"
5182 #~ msgstr "Rýchlosť snímkovania na video-vstupe"
5183
5184 #~ msgid ""
5185 #~ "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
5186 #~ "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
5187 #~ msgstr ""
5188 #~ "Aktivovaním tejto voľby si vynútite, že video-vstup DirectShow bude "
5189 #~ "používať zadanú rýchlosť snímkovania (napr. 0 = predvolené nastavenie, "
5190 #~ "25, 29.97, 50, 59.94, alebo iné)."
5191
5192 #~ msgid "Device properties"
5193 #~ msgstr "Nastavenia jednotky"
5194
5195 #~ msgid ""
5196 #~ "Show the properties dialog of the selected device before starting the "
5197 #~ "stream."
5198 #~ msgstr ""
5199 #~ "Pred spustením streamu sa zobrazí okno, kde môžete nastaviť vlastnosti "
5200 #~ "jednotky."
5201
5202 #~ msgid "Tuner properties"
5203 #~ msgstr "Nastavenia tunera"
5204
5205 #~ msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
5206 #~ msgstr ""
5207 #~ "Zobrazí sa stránka s nastaveniami tunera (kde si môžete vybrať aj "
5208 #~ "požadované kanály)."
5209
5210 #~ msgid "Tuner TV Channel"
5211 #~ msgstr "Kanál TV tunera"
5212
5213 #~ msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
5214 #~ msgstr ""
5215 #~ "Tu môžete určiť TV kanál, na ktorý sa nastaví tuner (0=predvolený kanál)."
5216
5217 #~ msgid "Tuner country code"
5218 #~ msgstr "Kód krajiny pre tuner"
5219
5220 #~ msgid ""
5221 #~ "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-"
5222 #~ "frequency mapping (0 means default)."
5223 #~ msgstr ""
5224 #~ "Nastavením kódu krajiny v tuneri je možné stabilizovať mapovanie kanálov "
5225 #~ "a frekvencií (predvolené nastavenie je 0)."
5226
5227 #~ msgid "Tuner input type"
5228 #~ msgstr "Typ vstupu do tunera"
5229
5230 #~ msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
5231 #~ msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
5232
5233 #~ msgid "Video input pin"
5234 #~ msgstr "Pin video-vstupu"
5235
5236 #, fuzzy
5237 #~ msgid ""
5238 #~ "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. "
5239 #~ "Since these settings are hardware-specific, you should find good settings "
5240 #~ "in the \"Device config\" area, and use those numbers here. -1 means that "
5241 #~ "settings will not be changed."
5242 #~ msgstr ""
5243 #~ "Zvoľte si zdroj pre vstup videa, napríklad to môže byť kompozitný vstup, "
5244 #~ "s-video, alebo vstup z tunera. Ak máte nejaký špecifický hardvér, vhodné "
5245 #~ "nastavenia nájdete aj v sekcií \"Konfigurácia zariadenia\". Použite "
5246 #~ "hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že "
5247 #~ "nastavenia nebudú zmenené."
5248
5249 #~ msgid "Audio input pin"