l10n: Slovak update
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006-2010 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2011.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: vlc\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-10-09 17:15+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2011-06-05 13:25+0100\n"
11 "Last-Translator: Marian Hikanik <mhikanik@users.sourceforge.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník\n"
13 "Language: sk\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: include/vlc_common.h:1006
19 msgid ""
20 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
21 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
22 "see the file named COPYING for details.\n"
23 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
24 msgstr ""
25 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky, v maximálne právne "
26 "možnom rozsahu.\n"
27 "Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public "
28 "License;\n"
29 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
30 "Vytvorené tímom VideoLAN; pozrite si súbor AUTHORS.\n"
31
32 #: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:825
33 msgid "VLC preferences"
34 msgstr "Nastavenia programu VLC"
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:34
37 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
38 msgstr ""
39 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
40 "\"."
41
42 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:169
43 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
44 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1038
45 msgid "Interface"
46 msgstr "Rozhranie"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:38
49 msgid "Settings for VLC's interfaces"
50 msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:40
53 msgid "Main interfaces settings"
54 msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:42
57 msgid "Main interfaces"
58 msgstr "Hlavné rozhrania"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:43
61 msgid "Settings for the main interface"
62 msgstr "Nastavenia hlavného rozhrania"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
65 msgid "Control interfaces"
66 msgstr "Rozhrania s ovládaním"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:46
69 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
70 msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
71
72 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
73 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:189
74 msgid "Hotkeys settings"
75 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
76
77 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2935
78 #: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
79 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
80 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:173
81 #: modules/gui/macosx/wizard.m:382
82 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
83 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
84 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
85 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
86 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
87 msgid "Audio"
88 msgstr "Zvuk"
89
90 #: include/vlc_config_cat.h:53
91 msgid "Audio settings"
92 msgstr "Nastavenia zvuku"
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:55
95 msgid "General audio settings"
96 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
99 msgid "Filters"
100 msgstr "Filtre"
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:58
103 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
104 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
105
106 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
107 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
108 msgid "Visualizations"
109 msgstr "Vizualizácie"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
112 msgid "Audio visualizations"
113 msgstr "Vizualizácie zvuku"
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
116 msgid "Output modules"
117 msgstr "Výstupné moduly"
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:64
120 msgid "General settings for audio output modules."
121 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
122
123 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
124 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:71
125 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
126 msgid "Miscellaneous"
127 msgstr "Rôzne"
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:67
130 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
131 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
132
133 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2897 src/input/es_out.c:2982
134 #: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
135 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
136 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:177
137 #: modules/gui/macosx/wizard.m:383
138 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
139 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
140 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
141 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
142 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
143 msgid "Video"
144 msgstr "Video"
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:71
147 msgid "Video settings"
148 msgstr "Nastavenia videa"
149
150 #: include/vlc_config_cat.h:73
151 msgid "General video settings"
152 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
153
154 #: include/vlc_config_cat.h:77
155 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
156 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
157
158 #: include/vlc_config_cat.h:81
159 msgid "Video filters are used to process the video stream."
160 msgstr "Filtre videa sa používajú na dodatočnú úpravu streamov s videom."
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:83
163 msgid "Subtitles/OSD"
164 msgstr "Titulky/OSD"
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:84
167 msgid ""
168 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
169 msgstr ""
170 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k  "
171 "\"obrázkom používaným pri prekrývaní \""
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:93
174 msgid "Input / Codecs"
175 msgstr "Vstup / Kodeky"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:94
178 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
179 msgstr "Nastavenia vstupu, demultiplexovania, dekódovania a kódovania"
180
181 #: include/vlc_config_cat.h:97
182 msgid "Access modules"
183 msgstr "Prístupové moduly"
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:99
186 msgid ""
187 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
188 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
189 msgstr ""
190 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
191 "prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
192 "nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:103
195 msgid "Stream filters"
196 msgstr "Filtre streamov"
197
198 #: include/vlc_config_cat.h:105
199 msgid ""
200 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
201 "input side of VLC. Use with care..."
202 msgstr ""
203 "Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
204 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
205
206 #: include/vlc_config_cat.h:108
207 msgid "Demuxers"
208 msgstr "Demuxéry"
209
210 #: include/vlc_config_cat.h:109
211 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
212 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
213
214 #: include/vlc_config_cat.h:111
215 msgid "Video codecs"
216 msgstr "Kodeky videa"
217
218 #: include/vlc_config_cat.h:112
219 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
220 msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo dekodéry a kodéry videa a zvuku. "
221
222 #: include/vlc_config_cat.h:114
223 msgid "Audio codecs"
224 msgstr "Kodeky zvuku"
225
226 #: include/vlc_config_cat.h:115
227 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
228 msgstr "Nastavenia dekodérov a kodérov len pre zvuk."
229
230 #: include/vlc_config_cat.h:117
231 msgid "Subtitles codecs"
232 msgstr "Kodeky titulkov"
233
234 #: include/vlc_config_cat.h:118
235 msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
236 msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či kodéry CC. "
237
238 #: include/vlc_config_cat.h:120
239 msgid "General Input"
240 msgstr "Všeobecný vstup"
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:121
243 msgid "General input settings. Use with care..."
244 msgstr ""
245 "Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
248 msgid "Stream output"
249 msgstr "Výstup streamu"
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:126
252 msgid ""
253 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
254 "saving incoming streams.\n"
255 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
256 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
257 "RTSP).\n"
258 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
259 "duplicating...)."
260 msgstr ""
261 "Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď váš počítač vystupuje ako "
262 "streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
263 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
264 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
265 "(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
266 "Dodatočné upravovanie streamov (prekódovanie, duplikovanie...) je možné "
267 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
268
269 #: include/vlc_config_cat.h:134
270 msgid "General stream output settings"
271 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupu streamu"
272
273 #: include/vlc_config_cat.h:136
274 msgid "Muxers"
275 msgstr "Muxéry"
276
277 #: include/vlc_config_cat.h:138
278 msgid ""
279 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
280 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
281 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
282 "You can also set default parameters for each muxer."
283 msgstr ""
284 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
285 "elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
286 "vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
287 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
288 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
289
290 #: include/vlc_config_cat.h:144
291 msgid "Access output"
292 msgstr "Access output"
293
294 #: include/vlc_config_cat.h:146
295 msgid ""
296 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
297 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
298 "should probably not do that.\n"
299 "You can also set default parameters for each access output."
300 msgstr ""
301 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
302 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
303 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
304 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
305 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
306
307 #: include/vlc_config_cat.h:151
308 msgid "Packetizers"
309 msgstr "Paketizéry"
310
311 #: include/vlc_config_cat.h:153
312 msgid ""
313 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
314 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
315 "not do that.\n"
316 "You can also set default parameters for each packetizer."
317 msgstr ""
318 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
319 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
320 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
321 "vynucovať. \n"
322 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:159
325 msgid "Sout stream"
326 msgstr "Sout stream"
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:160
329 msgid ""
330 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
331 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
332 "for each sout stream module here."
333 msgstr ""
334 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
335 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
336 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
337 "modul. "
338
339 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:106
340 msgid "SAP"
341 msgstr "SAP"
342
343 #: include/vlc_config_cat.h:167
344 msgid ""
345 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
346 "multicast UDP or RTP."
347 msgstr ""
348 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
349 "protokolu UDP alebo RTP."
350
351 #: include/vlc_config_cat.h:170
352 msgid "VOD"
353 msgstr "VOD"
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:171
356 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
357 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
360 #: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
361 #: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
362 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
363 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:202
364 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
365 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
366 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
367 msgid "Playlist"
368 msgstr "Playlist"
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:176
371 msgid ""
372 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
373 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
374 msgstr ""
375 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-režime) a "
376 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
377
378 #: include/vlc_config_cat.h:180
379 msgid "General playlist behaviour"
380 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
381
382 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
383 #: modules/gui/macosx/playlist.m:479
384 msgid "Services discovery"
385 msgstr "Zisťovacie moduly"
386
387 #: include/vlc_config_cat.h:182
388 msgid ""
389 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
390 "playlist."
391 msgstr ""
392 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
393 "položiek do playlistu."
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
396 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
397 msgid "Advanced"
398 msgstr "Pokročilé"
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:187
401 msgid "Advanced settings. Use with care..."
402 msgstr ""
403 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť..."
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:189
406 msgid "CPU features"
407 msgstr "Vlastnosti procesora"
408
409 #: include/vlc_config_cat.h:190
410 msgid ""
411 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
412 msgstr ""
413 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
414 "nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
415
416 #: include/vlc_config_cat.h:193
417 msgid "Advanced settings"
418 msgstr "Pokročilé nastavenia"
419
420 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
421 #: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:249
422 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:349
423 msgid "Network"
424 msgstr "Sieť"
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:199
427 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
428 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:202
431 msgid "Chroma modules settings"
432 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
433
434 #: include/vlc_config_cat.h:203
435 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
436 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
437
438 #: include/vlc_config_cat.h:205
439 msgid "Packetizer modules settings"
440 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
441
442 #: include/vlc_config_cat.h:209
443 msgid "Encoders settings"
444 msgstr "Nastavenia kodérov"
445
446 #: include/vlc_config_cat.h:211
447 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
448 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
449
450 #: include/vlc_config_cat.h:214
451 msgid "Dialog providers settings"
452 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
453
454 #: include/vlc_config_cat.h:216
455 msgid "Dialog providers can be configured here."
456 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:218
459 msgid "Subtitle demuxer settings"
460 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
461
462 #: include/vlc_config_cat.h:220
463 msgid ""
464 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
465 "example by setting the subtitles type or file name."
466 msgstr ""
467 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
468 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:227
471 msgid "No help available"
472 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
473
474 #: include/vlc_config_cat.h:228
475 msgid "There is no help available for these modules."
476 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
477
478 #: include/vlc_interface.h:126
479 #, fuzzy
480 msgid ""
481 "\n"
482 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
483 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
484 msgstr ""
485 "\n"
486 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
487 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
488 "program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
489
490 #: include/vlc_intf_strings.h:46
491 msgid "Quick &Open File..."
492 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
493
494 #: include/vlc_intf_strings.h:47
495 msgid "&Advanced Open..."
496 msgstr "Pokročilé otváranie..."
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:48
499 msgid "Open D&irectory..."
500 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
501
502 #: include/vlc_intf_strings.h:49
503 msgid "Open &Folder..."
504 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:50
507 msgid "Select one or more files to open"
508 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:51
511 msgid "Select Directory"
512 msgstr "Vyberte si priečinok"
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:51
515 msgid "Select Folder"
516 msgstr "Vyberte si priečinok"
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:55
519 msgid "Media &Information"
520 msgstr "&Informácia o médiu"
521
522 #: include/vlc_intf_strings.h:56
523 msgid "&Codec Information"
524 msgstr "Informácia o &kodeku"
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:57
527 msgid "&Messages"
528 msgstr "&Hlásenia programu"
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:58
531 msgid "Jump to Specific &Time"
532 msgstr "Prejsť na určený &čas"
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:59
535 msgid "&Bookmarks"
536 msgstr "Zá&ložky"
537
538 #: include/vlc_intf_strings.h:60
539 msgid "&VLM Configuration"
540 msgstr "Konfigurácia &VLM"
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:62
543 msgid "&About"
544 msgstr "&O programe"
545
546 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
547 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
548 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
549 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
550 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
551 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
552 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:546 modules/gui/qt4/menus.cpp:781
553 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:253
554 msgid "Play"
555 msgstr "Prehrať"
556
557 #: include/vlc_intf_strings.h:66
558 msgid "Fetch Information"
559 msgstr "Získať informácie"
560
561 #: include/vlc_intf_strings.h:67
562 msgid "Remove Selected"
563 msgstr "Odstrániť vybrané"
564
565 #: include/vlc_intf_strings.h:68
566 msgid "Information..."
567 msgstr "Informácia..."
568
569 #: include/vlc_intf_strings.h:69
570 msgid "Sort"
571 msgstr "Zoradiť"
572
573 #: include/vlc_intf_strings.h:70
574 msgid "Create Directory..."
575 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
576
577 #: include/vlc_intf_strings.h:71
578 msgid "Create Folder..."
579 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
580
581 #: include/vlc_intf_strings.h:72
582 msgid "Show Containing Directory..."
583 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
584
585 #: include/vlc_intf_strings.h:73
586 msgid "Show Containing Folder..."
587 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
588
589 #: include/vlc_intf_strings.h:74
590 msgid "Stream..."
591 msgstr "Stream..."
592
593 #: include/vlc_intf_strings.h:75
594 msgid "Save..."
595 msgstr "Uložiť..."
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/MainMenu.m:270
598 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
599 msgid "Repeat All"
600 msgstr "Opakovať všetko"
601
602 #: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/MainMenu.m:269
603 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
604 msgid "Repeat One"
605 msgstr "Opakovať jedenkrát"
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:82
608 msgid "No Repeat"
609 msgstr "Žiadne opakovanie"
610
611 #: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
612 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
613 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
614 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:125
615 msgid "Random"
616 msgstr "Náhodne"
617
618 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
619 msgid "Random Off"
620 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
621
622 #: include/vlc_intf_strings.h:87
623 msgid "Add to Playlist"
624 msgstr "Pridať do playlistu"
625
626 #: include/vlc_intf_strings.h:88
627 msgid "Add to Media Library"
628 msgstr "Pridať do knižnice médií"
629
630 #: include/vlc_intf_strings.h:90
631 msgid "Add File..."
632 msgstr "Pridať súbor..."
633
634 #: include/vlc_intf_strings.h:91
635 msgid "Advanced Open..."
636 msgstr "Pokročilé otváranie..."
637
638 #: include/vlc_intf_strings.h:92
639 msgid "Add Directory..."
640 msgstr "Pridať priečinok..."
641
642 #: include/vlc_intf_strings.h:93
643 msgid "Add Folder..."
644 msgstr "Pridať priečinok..."
645
646 #: include/vlc_intf_strings.h:95
647 msgid "Save Playlist to &File..."
648 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
649
650 #: include/vlc_intf_strings.h:96
651 msgid "Open Play&list..."
652 msgstr "Otvoriť p&laylist..."
653
654 #: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
655 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1218
656 msgid "Search"
657 msgstr "Hľadať"
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:99
660 msgid "Search Filter"
661 msgstr "Vyhľadávací filter"
662
663 #: include/vlc_intf_strings.h:101
664 msgid "&Services Discovery"
665 msgstr "&Zisťovanie služieb"
666
667 #: include/vlc_intf_strings.h:105
668 msgid ""
669 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
670 "them."
671 msgstr ""
672 "Niektoré nastavenia sú dostupné, avšak sú skryté. Ak ich chcete zobraziť, "
673 "aktivujte voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
676 msgid "Image clone"
677 msgstr "Klon obrázka"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:111
680 msgid "Clone the image"
681 msgstr "Klonovať obrázok"
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:113
684 msgid "Magnification"
685 msgstr "Zväčšenie"
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:114
688 msgid ""
689 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
690 "be magnified."
691 msgstr ""
692 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
693
694 #: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
695 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
696 msgid "Waves"
697 msgstr "Vlny"
698
699 #: include/vlc_intf_strings.h:118
700 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
701 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
702
703 #: include/vlc_intf_strings.h:120
704 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
705 msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
706
707 #: include/vlc_intf_strings.h:122
708 msgid "Image colors inversion"
709 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
710
711 #: include/vlc_intf_strings.h:124
712 msgid "Split the image to make an image wall"
713 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
714
715 #: include/vlc_intf_strings.h:126
716 msgid ""
717 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
718 "The video gets split in parts that you must sort."
719 msgstr ""
720 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
721 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
722
723 #: include/vlc_intf_strings.h:129
724 msgid ""
725 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
726 "Try changing the various settings for different effects"
727 msgstr ""
728 "Skresľujúci efekt \"Detekcia hrán\".\n"
729 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
730
731 #: include/vlc_intf_strings.h:132
732 msgid ""
733 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
734 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
735 "settings."
736 msgstr ""
737 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
738 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
739
740 #: include/vlc_intf_strings.h:136
741 msgid ""
742 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
743 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
744 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
745 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
746 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
747 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
748 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
749 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
750 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
751 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
752 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
753 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
754 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
755 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
756 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
757 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
758 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
759 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
760 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
761 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
762 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
763 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
764 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
765 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
766 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
767 msgstr ""
768 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
769 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
770 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
771 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
772 "nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
773 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
774 "programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
775 "programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
776 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
777 "player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
778 "konvertovaním, prekódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
779 "užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
780 "Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
781 "nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
782 "wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
783 "hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
784 "videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
785 "h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
786 "\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
787 "(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
788 "videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
789 "vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
790 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
791 "h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
792 "vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
793 "nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
794 "materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
795 "player.</p></body></html>"
796
797 #: src/audio_output/common.c:85 src/audio_output/common.c:125
798 #: src/input/es_out.c:935 src/libvlc-module.c:669
799 #: modules/video_filter/postproc.c:228
800 msgid "Disable"
801 msgstr "Zablokovať"
802
803 #: src/audio_output/common.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:119
804 msgid "Spectrometer"
805 msgstr "Spektrometer"
806
807 #: src/audio_output/common.c:91
808 msgid "Scope"
809 msgstr "Rozsah (oblasť)"
810
811 #: src/audio_output/common.c:94
812 msgid "Spectrum"
813 msgstr "Spektrum"
814
815 #: src/audio_output/common.c:97
816 msgid "Vu meter"
817 msgstr "Vu meter"
818
819 #: src/audio_output/common.c:122 modules/audio_filter/equalizer.c:76
820 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:103
821 msgid "Equalizer"
822 msgstr "Ekvalizér"
823
824 #: src/audio_output/common.c:141 src/libvlc-module.c:321
825 msgid "Audio filters"
826 msgstr "Zvukové filtre"
827
828 #: src/audio_output/common.c:153
829 msgid "Replay gain"
830 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
831
832 #: src/audio_output/filters.c:142
833 msgid "Audio filtering failed"
834 msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
835
836 #: src/audio_output/filters.c:143
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
839 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
840
841 #: src/audio_output/output.c:100 src/audio_output/output.c:128
842 #: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:288
843 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:289
844 msgid "Audio Channels"
845 msgstr "Zvukové kanály"
846
847 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
848 #: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64
849 #: modules/access/v4l2/video.c:287 modules/audio_output/directx.c:439
850 #: modules/audio_output/oss.c:194 modules/audio_output/portaudio.c:400
851 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:71
852 msgid "Stereo"
853 msgstr "Stereo"
854
855 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:142
856 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
857 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
858 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
859 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
860 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:88 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
861 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169
862 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
863 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
864 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
865 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
866 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
867 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
868 msgid "Left"
869 msgstr "Vľavo"
870
871 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:144
872 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
873 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
874 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
875 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
876 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
877 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
878 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
879 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
880 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
881 msgid "Right"
882 msgstr "Vpravo"
883
884 #: src/audio_output/output.c:134
885 msgid "Dolby Surround"
886 msgstr "Dolby Surround"
887
888 #: src/audio_output/output.c:146
889 msgid "Reverse stereo"
890 msgstr "Reverzné stereo"
891
892 #: src/config/file.c:528
893 msgid "boolean"
894 msgstr "Hodnota boolean"
895
896 #: src/config/file.c:528 src/config/help.c:471
897 msgid "integer"
898 msgstr "hodnota (celé číslo)"
899
900 #: src/config/file.c:536 src/config/help.c:501
901 msgid "float"
902 msgstr "hodnota (desatinná)"
903
904 #: src/config/file.c:549 src/config/help.c:450
905 msgid "string"
906 msgstr "reťazec / príkaz"
907
908 #: src/config/help.c:129
909 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
910 msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
911
912 #: src/config/help.c:133
913 #, fuzzy, c-format
914 msgid ""
915 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
916 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
917 "They will be enqueued in the playlist.\n"
918 "The first item specified will be played first.\n"
919 "\n"
920 "Options-styles:\n"
921 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
922 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
923 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
924 "            and that overrides previous settings.\n"
925 "\n"
926 "Stream MRL syntax:\n"
927 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
928 "  [:option=value ...]\n"
929 "\n"
930 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
931 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
932 "\n"
933 "URL syntax:\n"
934 "  file:///path/file              Plain media file\n"
935 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
936 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
937 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
938 "  screen://                      Screen capture\n"
939 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
940 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
941 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
942 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
943 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
944 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
945 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
946 "\n"
947 msgstr ""
948 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
949 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
950 "zaradia do playlistu.\n"
951 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
952 "\n"
953 "Nastavenia štýlov:\n"
954 "  --Nastavenie A: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
955 "spustenia programu.\n"
956 "   -Nastavenie A: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
957 "   :option  príkaz, ktorý sa na stream aplikuje až tesne pred jeho "
958 "prehrávaním\n"
959 "            a zároveň potlačí akékoľvek iné nastavenia\n"
960 "\n"
961 "Stream MRL syntax:\n"
962 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
963 "option=value ...]\n"
964 "\n"
965 "  Pre špecifické MRL sa dajú použiť aj viaceré globálne príkazy --options :"
966 "options.\n"
967 "  Viacnásobné príkazy :option=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
968 "\n"
969 "Syntax URL adresy:\n"
970 "  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
971 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
972 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
973 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
974 "  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
975 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD jednotka\n"
976 "  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
977 "  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
978 "  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
979 "                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
980 "serverom\n"
981 "  vlc:pause:<počet sekúnd>            Osobitná položka na pozastavenie "
982 "playlistu na určitý čas\n"
983 "  vlc:quit                       Osobitný príkaz na ukončenie programu VLC\n"
984
985 #: src/config/help.c:517
986 msgid " (default enabled)"
987 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
988
989 #: src/config/help.c:518
990 msgid " (default disabled)"
991 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
992
993 #: src/config/help.c:683 src/config/help.c:686 src/config/help.c:694
994 #: src/config/help.c:699
995 msgid "Note:"
996 msgstr "Poznámka:"
997
998 #: src/config/help.c:684 src/config/help.c:687
999 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1000 msgstr ""
1001 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
1002 "nastavenia."
1003
1004 #: src/config/help.c:695 src/config/help.c:700
1005 #, c-format
1006 msgid ""
1007 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
1008 msgstr ""
1009 "%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
1010
1011 #: src/config/help.c:707 src/config/help.c:711
1012 msgid ""
1013 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
1014 "modules."
1015 msgstr ""
1016 "Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
1017 "verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
1018
1019 #: src/config/help.c:793
1020 #, c-format
1021 msgid "VLC version %s (%s)\n"
1022 msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
1023
1024 #: src/config/help.c:795
1025 #, c-format
1026 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
1027 msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
1028
1029 #: src/config/help.c:797
1030 #, c-format
1031 msgid "Compiler: %s\n"
1032 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1033
1034 #: src/config/help.c:829
1035 msgid ""
1036 "\n"
1037 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1038 msgstr ""
1039 "\n"
1040 "Vypísaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1041
1042 #: src/config/help.c:843
1043 msgid ""
1044 "\n"
1045 "Press the RETURN key to continue...\n"
1046 msgstr ""
1047 "\n"
1048 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1049
1050 #: src/input/control.c:217
1051 #, c-format
1052 msgid "Bookmark %i"
1053 msgstr "Záložka %i"
1054
1055 #: src/input/decoder.c:267
1056 msgid "packetizer"
1057 msgstr "paketizér"
1058
1059 #: src/input/decoder.c:267
1060 msgid "decoder"
1061 msgstr "dekodér"
1062
1063 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
1064 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:222 modules/codec/avcodec/encoder.c:230
1065 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:252 modules/codec/avcodec/encoder.c:728
1066 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:737 modules/stream_out/es.c:363
1067 #: modules/stream_out/es.c:378
1068 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1069 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
1070
1071 #: src/input/decoder.c:277
1072 #, c-format
1073 msgid "VLC could not open the %s module."
1074 msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť dekódovací modul %s."
1075
1076 #: src/input/decoder.c:468
1077 msgid "VLC could not open the decoder module."
1078 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
1079
1080 #: src/input/decoder.c:722
1081 msgid "No suitable decoder module"
1082 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
1083
1084 #: src/input/decoder.c:723
1085 #, c-format
1086 msgid ""
1087 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
1088 "there is no way for you to fix this."
1089 msgstr ""
1090 "VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
1091 "nie je možné odstrániť."
1092
1093 #: src/input/es_out.c:955 src/input/es_out.c:960 src/libvlc-module.c:359
1094 #: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
1095 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:459
1096 msgid "Track"
1097 msgstr "Stopa"
1098
1099 #: src/input/es_out.c:1166
1100 #, c-format
1101 msgid "%s [%s %d]"
1102 msgstr "%s [%s %d]"
1103
1104 #: src/input/es_out.c:1166 src/input/es_out.c:1171 src/input/var.c:167
1105 #: src/libvlc-module.c:693 modules/gui/macosx/MainMenu.m:275
1106 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:276
1107 msgid "Program"
1108 msgstr "Program"
1109
1110 #: src/input/es_out.c:1369 src/input/es_out.c:1371
1111 msgid "Scrambled"
1112 msgstr "Kódované"
1113
1114 #: src/input/es_out.c:1369
1115 msgid "Yes"
1116 msgstr "Áno"
1117
1118 #: src/input/es_out.c:2024
1119 #, c-format
1120 msgid "Closed captions %u"
1121 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
1122
1123 #: src/input/es_out.c:2884
1124 #, c-format
1125 msgid "Stream %d"
1126 msgstr "Stream %d"
1127
1128 #: src/input/es_out.c:2900 src/input/es_out.c:3018 modules/access/imem.c:64
1129 msgid "Subtitle"
1130 msgstr "Titulky"
1131
1132 #: src/input/es_out.c:2908 src/input/es_out.c:2935 src/input/es_out.c:2982
1133 #: src/input/es_out.c:3018 modules/gui/macosx/output.m:153
1134 msgid "Type"
1135 msgstr "Typ"
1136
1137 #: src/input/es_out.c:2911
1138 msgid "Original ID"
1139 msgstr "Originálne ID"
1140
1141 #: src/input/es_out.c:2919 src/input/es_out.c:2922 modules/access/imem.c:67
1142 #: modules/gui/macosx/wizard.m:387 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:477
1143 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
1144 msgid "Codec"
1145 msgstr "Kodek"
1146
1147 #: src/input/es_out.c:2926 src/input/meta.c:65 src/libvlc-module.c:219
1148 #: modules/access/imem.c:71 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:262
1149 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
1150 msgid "Language"
1151 msgstr "Jazyk"
1152
1153 #: src/input/es_out.c:2929 src/input/meta.c:60
1154 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:73
1155 msgid "Description"
1156 msgstr "Popis"
1157
1158 #: src/input/es_out.c:2938 src/input/es_out.c:2941
1159 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:499
1160 msgid "Channels"
1161 msgstr "Kanály"
1162
1163 #: src/input/es_out.c:2946 modules/access/imem.c:75
1164 #: modules/audio_output/amem.c:45
1165 msgid "Sample rate"
1166 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1167
1168 #: src/input/es_out.c:2946
1169 #, c-format
1170 msgid "%u Hz"
1171 msgstr "%u Hz"
1172
1173 #: src/input/es_out.c:2956
1174 msgid "Bits per sample"
1175 msgstr "bitov na vzorku"
1176
1177 #: src/input/es_out.c:2961 modules/access/pvr.c:90
1178 #: modules/access_output/shout.c:92 modules/demux/playlist/shoutcast.c:334
1179 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:853
1180 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
1181 msgid "Bitrate"
1182 msgstr "Dátový tok"
1183
1184 #: src/input/es_out.c:2961
1185 #, c-format
1186 msgid "%u kb/s"
1187 msgstr "%u kb/s"
1188
1189 #: src/input/es_out.c:2973
1190 msgid "Track replay gain"
1191 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
1192
1193 #: src/input/es_out.c:2975
1194 msgid "Album replay gain"
1195 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
1196
1197 #: src/input/es_out.c:2976
1198 #, c-format
1199 msgid "%.2f dB"
1200 msgstr "%.2f dB"
1201
1202 #: src/input/es_out.c:2985 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:483
1203 msgid "Resolution"
1204 msgstr "Rozlíšenie"
1205
1206 #: src/input/es_out.c:2990
1207 msgid "Display resolution"
1208 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1209
1210 #: src/input/es_out.c:3000 src/input/es_out.c:3003 modules/access/imem.c:93
1211 #: modules/access/screen/screen.c:41 modules/access/screen/xcb.c:34
1212 #: modules/access/shm.c:40 modules/demux/image.c:65
1213 msgid "Frame rate"
1214 msgstr "Frekvencia snímok"
1215
1216 #: src/input/es_out.c:3011
1217 #, fuzzy
1218 msgid "Decoded format"
1219 msgstr "Dekódovalo sa"
1220
1221 #: src/input/input.c:2465
1222 msgid "Your input can't be opened"
1223 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1224
1225 #: src/input/input.c:2466
1226 #, c-format
1227 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1228 msgstr ""
1229 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1230 "v súbore so záznamom."
1231
1232 #: src/input/input.c:2583
1233 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1234 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1235
1236 #: src/input/input.c:2584
1237 #, c-format
1238 msgid ""
1239 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1240 msgstr ""
1241 "Formát '%s' nemožno detegovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1242 "záznamom činnosti programu."
1243
1244 #: src/input/meta.c:54 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:277
1245 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:278 modules/gui/macosx/open.m:157
1246 #: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
1247 #: modules/gui/macosx/wizard.m:350
1248 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:433 modules/mux/asf.c:56
1249 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:302
1250 msgid "Title"
1251 msgstr "Titul"
1252
1253 #: src/input/meta.c:55 modules/gui/macosx/playlist.m:1183
1254 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:79
1255 msgid "Artist"
1256 msgstr "Interpret"
1257
1258 #: src/input/meta.c:56
1259 msgid "Genre"
1260 msgstr "Žáner"
1261
1262 #: src/input/meta.c:57 modules/mux/asf.c:60
1263 msgid "Copyright"
1264 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1265
1266 #: src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:359 modules/access/vcdx/info.c:63
1267 msgid "Album"
1268 msgstr "Album"
1269
1270 #: src/input/meta.c:59
1271 msgid "Track number"
1272 msgstr "Číslo stopy"
1273
1274 #: src/input/meta.c:61 modules/mux/asf.c:64
1275 msgid "Rating"
1276 msgstr "Hodnotenie"
1277
1278 #: src/input/meta.c:62
1279 msgid "Date"
1280 msgstr "Dátum"
1281
1282 #: src/input/meta.c:63
1283 msgid "Setting"
1284 msgstr "Nastavenie"
1285
1286 #: src/input/meta.c:64 modules/gui/macosx/open.m:169
1287 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1288 msgid "URL"
1289 msgstr "URL adresa"
1290
1291 #: src/input/meta.c:66 modules/notify/notify.c:320
1292 msgid "Now Playing"
1293 msgstr "Práve sa prehráva"
1294
1295 #: src/input/meta.c:67 modules/access/vcdx/info.c:70
1296 msgid "Publisher"
1297 msgstr "Vydavateľ"
1298
1299 #: src/input/meta.c:68
1300 msgid "Encoded by"
1301 msgstr "Kódoval"
1302
1303 #: src/input/meta.c:69
1304 msgid "Artwork URL"
1305 msgstr "URL diela"
1306
1307 #: src/input/meta.c:70
1308 msgid "Track ID"
1309 msgstr "ID stopy"
1310
1311 #: src/input/var.c:158
1312 msgid "Bookmark"
1313 msgstr "Záložka"
1314
1315 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:699
1316 msgid "Programs"
1317 msgstr "Programy"
1318
1319 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:279
1320 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:280 modules/gui/macosx/open.m:158
1321 #: modules/gui/macosx/open.m:160 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:303
1322 msgid "Chapter"
1323 msgstr "Kapitola"
1324
1325 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1326 msgid "Navigation"
1327 msgstr "Navigácia"
1328
1329 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:303
1330 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:304
1331 msgid "Video Track"
1332 msgstr "Video-stopa"
1333
1334 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:286
1335 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:287
1336 msgid "Audio Track"
1337 msgstr "Zvuková stopa"
1338
1339 #: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/MainMenu.m:311
1340 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:312 modules/gui/macosx/MainMenu.m:993
1341 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1051
1342 msgid "Subtitles Track"
1343 msgstr "Stopa s titulkami"
1344
1345 #: src/input/var.c:273
1346 msgid "Next title"
1347 msgstr "Ďalší titul"
1348
1349 #: src/input/var.c:278
1350 msgid "Previous title"
1351 msgstr "Predchádzajúci titul"
1352
1353 #: src/input/var.c:312
1354 #, fuzzy, c-format
1355 msgid "Title %i%s"
1356 msgstr "Titul %i"
1357
1358 #: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
1359 #, c-format
1360 msgid "Chapter %i"
1361 msgstr "Kapitola %i"
1362
1363 #: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:390
1364 msgid "Next chapter"
1365 msgstr "Ďalšia kapitola"
1366
1367 #: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:380
1368 msgid "Previous chapter"
1369 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1370
1371 #: src/input/vlm.c:652 src/input/vlm.c:1035
1372 #, c-format
1373 msgid "Media: %s"
1374 msgstr "Médium: %s"
1375
1376 #: src/interface/interface.c:80 modules/gui/macosx/MainMenu.m:230
1377 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:231
1378 msgid "Add Interface"
1379 msgstr "Pridať rozhranie"
1380
1381 #: src/interface/interface.c:87
1382 msgid "Console"
1383 msgstr "Konzola"
1384
1385 #: src/interface/interface.c:91
1386 #, fuzzy
1387 msgid "Telnet"
1388 msgstr "Lua Telnet"
1389
1390 #: src/interface/interface.c:94
1391 #, fuzzy
1392 msgid "Web"
1393 msgstr "Webm"
1394
1395 #: src/interface/interface.c:97
1396 msgid "Debug logging"
1397 msgstr "Záznam informácií pre ladenie"
1398
1399 #: src/interface/interface.c:100
1400 msgid "Mouse Gestures"
1401 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1402
1403 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1404 #: src/libvlc.c:294
1405 msgid "C"
1406 msgstr "sk"
1407
1408 #: src/libvlc.c:864
1409 msgid ""
1410 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1411 "interface."
1412 msgstr ""
1413 "Spustenie programu VLC s predvoleným rozhraním. Pre spustenie bez rozhrania "
1414 "zadajte príkaz 'cvlc'."
1415
1416 #: src/libvlc.h:154 src/libvlc-module.c:1505 src/libvlc-module.c:1506
1417 #: src/libvlc-module.c:2655 src/video_output/vout_intf.c:182
1418 msgid "Zoom"
1419 msgstr "Priblížiť"
1420
1421 #: src/libvlc.h:155 src/libvlc-module.c:1429 src/video_output/vout_intf.c:83
1422 msgid "1:4 Quarter"
1423 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1424
1425 #: src/libvlc.h:156 src/libvlc-module.c:1430 src/video_output/vout_intf.c:84
1426 msgid "1:2 Half"
1427 msgstr "1:2 (polovica)"
1428
1429 #: src/libvlc.h:157 src/libvlc-module.c:1431 src/video_output/vout_intf.c:85
1430 msgid "1:1 Original"
1431 msgstr "1:1 (originál)"
1432
1433 #: src/libvlc.h:158 src/libvlc-module.c:1432 src/video_output/vout_intf.c:86
1434 msgid "2:1 Double"
1435 msgstr "2:1 (dvojitá veľkosť)"
1436
1437 #: src/libvlc-module.c:105 src/libvlc-module.c:318
1438 msgid "Auto"
1439 msgstr "Automaticky"
1440
1441 #: src/libvlc-module.c:175
1442 msgid ""
1443 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1444 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1445 "related options."
1446 msgstr ""
1447 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1448 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1449 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1450
1451 #: src/libvlc-module.c:179
1452 msgid "Interface module"
1453 msgstr "Modul rozhrania"
1454
1455 #: src/libvlc-module.c:181
1456 msgid ""
1457 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1458 "automatically select the best module available."
1459 msgstr ""
1460 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1461 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1462
1463 #: src/libvlc-module.c:185 modules/control/ntservice.c:57
1464 msgid "Extra interface modules"
1465 msgstr "Extra moduly s rozhraním"
1466
1467 #: src/libvlc-module.c:187
1468 msgid ""
1469 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1470 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1471 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1472 "\", \"gestures\" ...)"
1473 msgstr ""
1474 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné rozhrania\". Tieto "
1475 "prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú doplnkom k hlavnému rozhraniu "
1476 "programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s rozhraním, jednotlivé "
1477 "položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné hodnoty sú \"rc\" (diaľkové ovládanie), "
1478 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:194
1481 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1482 msgstr "Môžete si zvoliť ovládacie rozhrania pre program VLC."
1483
1484 #: src/libvlc-module.c:196
1485 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1486 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1487
1488 #: src/libvlc-module.c:198
1489 msgid ""
1490 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1491 "1=warnings, 2=debug)."
1492 msgstr ""
1493 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s používateľom "
1494 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1495 "ladenie)"
1496
1497 #: src/libvlc-module.c:201
1498 msgid "Choose which objects should print debug message"
1499 msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
1500
1501 #: src/libvlc-module.c:204
1502 #, fuzzy
1503 msgid ""
1504 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1505 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1506 "objects. Objects can be referred to by their type or module name. Rules "
1507 "applying to named objects take precedence over rules applying to object "
1508 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1509 "message."
1510 msgstr ""
1511 "Toto je reťazec, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá doplniť prefixom "
1512 "'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
1513 "'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
1514 "alebo podľa názvu ich modulu. Pravidlá aplikované na pomenované objekty majú "
1515 "prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe typu objektu. Ak budete "
1516 "chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
1517
1518 #: src/libvlc-module.c:211
1519 msgid "Be quiet"
1520 msgstr "Tichý režim"
1521
1522 #: src/libvlc-module.c:213
1523 msgid "Turn off all warning and information messages."
1524 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
1525
1526 #: src/libvlc-module.c:215
1527 msgid "Default stream"
1528 msgstr "Predvolený stream"
1529
1530 #: src/libvlc-module.c:217
1531 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1532 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1533
1534 #: src/libvlc-module.c:220
1535 msgid ""
1536 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1537 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1538 msgstr ""
1539 "Môžete si manuálne vybrať jazykovú verziu rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1540 "\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1541
1542 #: src/libvlc-module.c:224
1543 msgid "Color messages"
1544 msgstr "Farebné hlásenia"
1545
1546 #: src/libvlc-module.c:226
1547 msgid ""
1548 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1549 "needs Linux color support for this to work."
1550 msgstr ""
1551 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
1552 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1553
1554 #: src/libvlc-module.c:229
1555 msgid "Show advanced options"
1556 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1557
1558 #: src/libvlc-module.c:231
1559 msgid ""
1560 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1561 "available options, including those that most users should never touch."
1562 msgstr ""
1563 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1564 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
1565 "nepoužije. "
1566
1567 #: src/libvlc-module.c:235
1568 msgid "Interface interaction"
1569 msgstr "Interakcia s rozhraním"
1570
1571 #: src/libvlc-module.c:237
1572 msgid ""
1573 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1574 "user input is required."
1575 msgstr ""
1576 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1577 "program bude vyžadovať zásah od používateľa."
1578
1579 #: src/libvlc-module.c:247
1580 msgid ""
1581 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1582 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1583 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1584 "the \"audio filters\" modules section."
1585 msgstr ""
1586 "Tieto voľby vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1587 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1588 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1589 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1590
1591 #: src/libvlc-module.c:253
1592 msgid "Audio output module"
1593 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1594
1595 #: src/libvlc-module.c:255
1596 msgid ""
1597 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1598 "automatically select the best method available."
1599 msgstr ""
1600 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1601 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1602
1603 #: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/display.c:40
1604 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
1605 msgid "Enable audio"
1606 msgstr "Zapnúť zvuk"
1607
1608 #: src/libvlc-module.c:261
1609 msgid ""
1610 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1611 "not take place, thus saving some processing power."
1612 msgstr ""
1613 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1614 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1615
1616 #: src/libvlc-module.c:265
1617 msgid "Force mono audio"
1618 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1619
1620 #: src/libvlc-module.c:266
1621 msgid "This will force a mono audio output."
1622 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1623
1624 #: src/libvlc-module.c:269
1625 msgid "Default audio volume"
1626 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1627
1628 #: src/libvlc-module.c:271
1629 msgid ""
1630 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1631 msgstr ""
1632 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1633 "1024. "
1634
1635 #: src/libvlc-module.c:274
1636 msgid "Audio output volume step"
1637 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1638
1639 #: src/libvlc-module.c:276
1640 msgid ""
1641 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1642 "0 to 1024."
1643 msgstr ""
1644 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1645 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1646
1647 #: src/libvlc-module.c:280
1648 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1649 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1650
1651 #: src/libvlc-module.c:282
1652 #, fuzzy
1653 msgid ""
1654 "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
1655 "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1656 msgstr ""
1657 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1658 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1659 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1660
1661 #: src/libvlc-module.c:286
1662 msgid "High quality audio resampling"
1663 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku"
1664
1665 #: src/libvlc-module.c:288
1666 msgid ""
1667 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1668 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1669 "resampling algorithm will be used instead."
1670 msgstr ""
1671 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1672 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ). Takéto prevzorkovávanie však môže významne "
1673 "zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije sa "
1674 "všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1675
1676 #: src/libvlc-module.c:293
1677 msgid "Audio desynchronization compensation"
1678 msgstr "Kompenzovať nesynchrónnosť zvuku"
1679
1680 #: src/libvlc-module.c:295
1681 msgid ""
1682 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1683 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1684 msgstr ""
1685 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1686 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1687 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:298
1690 msgid "Audio output channels mode"
1691 msgstr "Kanálový režim zvukového výstupu"
1692
1693 #: src/libvlc-module.c:300
1694 msgid ""
1695 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1696 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1697 "played)."
1698 msgstr ""
1699 "Režim, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude "
1700 "možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
1701 "začiatkom prehrávania)."
1702
1703 #: src/libvlc-module.c:304 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:224
1704 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
1705 msgid "Use S/PDIF when available"
1706 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1707
1708 #: src/libvlc-module.c:306
1709 msgid ""
1710 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1711 "audio stream being played."
1712 msgstr ""
1713 "Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1714 "pre započatím prehrávania."
1715
1716 #: src/libvlc-module.c:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:216
1717 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1718 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1719
1720 #: src/libvlc-module.c:311
1721 msgid ""
1722 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1723 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1724 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1725 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1726 msgstr ""
1727 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1728 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detegovať. \n"
1729 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1730 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1731 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:87
1734 #: modules/access/v4l2/video.c:222
1735 msgid "On"
1736 msgstr "Zapnuté"
1737
1738 #: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:87
1739 #: modules/access/v4l2/video.c:148 modules/access/v4l2/video.c:222
1740 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1741 msgid "Off"
1742 msgstr "Vypnuté"
1743
1744 #: src/libvlc-module.c:323
1745 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1746 msgstr ""
1747 "Ak chcete upraviť vykresľovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1748 "spracovávanie zvuku."
1749
1750 #: src/libvlc-module.c:326
1751 msgid "Audio visualizations "
1752 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1753
1754 #: src/libvlc-module.c:328
1755 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1756 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:332
1759 msgid "Replay gain mode"
1760 msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní"
1761
1762 #: src/libvlc-module.c:334
1763 msgid "Select the replay gain mode"
1764 msgstr "Vyberte si režim normalizácie pri prehrávaní"
1765
1766 #: src/libvlc-module.c:336
1767 msgid "Replay preamp"
1768 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:338
1771 msgid ""
1772 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1773 "replay gain information"
1774 msgstr ""
1775 "Tu môžete zmeniť predvolenú cieľovú úroveň (89 dB) pre stream, ktorý "
1776 "obsahuje aj informácie o zosilnení pri prehrávaní."
1777
1778 #: src/libvlc-module.c:341
1779 msgid "Default replay gain"
1780 msgstr "Predvolené zosilnenie pri prehrávaní"
1781
1782 #: src/libvlc-module.c:343
1783 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1784 msgstr ""
1785 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1786 "zosilňovaní zvuku"
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:345
1789 msgid "Peak protection"
1790 msgstr "Ochrana pred zvukovými špičkami"
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:347
1793 msgid "Protect against sound clipping"
1794 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1795
1796 #: src/libvlc-module.c:350
1797 #, fuzzy
1798 msgid "Enable time stretching audio"
1799 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
1800
1801 #: src/libvlc-module.c:352
1802 #, fuzzy
1803 msgid ""
1804 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1805 "audio pitch"
1806 msgstr ""
1807 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
1808 "vznik zvukových špičiek"
1809
1810 #: src/libvlc-module.c:359 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
1811 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dtv/access.c:102
1812 #: modules/access/dtv/access.c:136 modules/access/v4l2/video.c:174
1813 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:202
1814 #: modules/gui/macosx/open.m:214
1815 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:299
1816 #: modules/text_renderer/freetype.c:160
1817 msgid "None"
1818 msgstr "Žiaden"
1819
1820 #: src/libvlc-module.c:367
1821 msgid ""
1822 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1823 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1824 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1825 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1826 "options."
1827 msgstr ""
1828 "Tieto nastavenia vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
1829 "tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre odstránenie prekladania - "
1830 "deinterlacing, prispôsobenie obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete "
1831 "konfigurovať v module \"Video - Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších "
1832 "funkcií. "
1833
1834 #: src/libvlc-module.c:373
1835 msgid "Video output module"
1836 msgstr "Modul výstupu videa"
1837
1838 #: src/libvlc-module.c:375
1839 msgid ""
1840 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1841 "automatically select the best method available."
1842 msgstr ""
1843 "Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1844 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
1845
1846 #: src/libvlc-module.c:378 modules/stream_out/display.c:42
1847 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:306
1848 msgid "Enable video"
1849 msgstr "Zapnúť video"
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:380
1852 msgid ""
1853 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1854 "not take place, thus saving some processing power."
1855 msgstr ""
1856 "Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa. Video sa nebude ani dekódovať, "
1857 "takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:383 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1860 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1861 #: modules/visualization/projectm.cpp:62
1862 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1863 msgid "Video width"
1864 msgstr "Šírka videa"
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:385
1867 msgid ""
1868 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1869 "characteristics."
1870 msgstr ""
1871 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1872 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1873
1874 #: src/libvlc-module.c:388 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1875 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1876 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
1877 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
1878 msgid "Video height"
1879 msgstr "Výška videa"
1880
1881 #: src/libvlc-module.c:390
1882 msgid ""
1883 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1884 "video characteristics."
1885 msgstr ""
1886 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1887 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1888
1889 #: src/libvlc-module.c:393
1890 msgid "Video X coordinate"
1891 msgstr "Súradnica X videa"
1892
1893 #: src/libvlc-module.c:395
1894 msgid ""
1895 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1896 "coordinate)."
1897 msgstr ""
1898 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1899
1900 #: src/libvlc-module.c:398
1901 msgid "Video Y coordinate"
1902 msgstr "Súradnica Y videa"
1903
1904 #: src/libvlc-module.c:400
1905 msgid ""
1906 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1907 "coordinate)."
1908 msgstr ""
1909 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:403
1912 msgid "Video title"
1913 msgstr "Názov videa"
1914
1915 #: src/libvlc-module.c:405
1916 msgid ""
1917 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1918 "interface)."
1919 msgstr ""
1920 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1921 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1922
1923 #: src/libvlc-module.c:408
1924 msgid "Video alignment"
1925 msgstr "Zarovnanie videa"
1926
1927 #: src/libvlc-module.c:410
1928 msgid ""
1929 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1930 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1931 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1932 msgstr ""
1933 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1934 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1935 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1936 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1937
1938 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
1939 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
1940 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1941 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148
1942 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1943 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1944 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1945 msgid "Center"
1946 msgstr "Vycentrovať"
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1949 #: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1950 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:87 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154
1951 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168
1952 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1953 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1954 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1955 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
1956 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
1957 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
1958 msgid "Top"
1959 msgstr "Hore"
1960
1961 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1962 #: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1963 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
1964 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1965 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1966 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1967 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
1968 msgid "Bottom"
1969 msgstr "Dole"
1970
1971 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1972 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1973 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
1974 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1975 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1976 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1977 msgid "Top-Left"
1978 msgstr "Vľavo hore"
1979
1980 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1981 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1982 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
1983 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1984 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1985 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1986 msgid "Top-Right"
1987 msgstr "Vpravo hore"
1988
1989 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1990 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1991 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162
1992 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1993 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1994 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1995 msgid "Bottom-Left"
1996 msgstr "Vľavo dole"
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1999 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
2000 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
2001 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
2002 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
2003 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
2004 msgid "Bottom-Right"
2005 msgstr "Vpravo dole"
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:418
2008 msgid "Zoom video"
2009 msgstr "Priblížiť video"
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:420
2012 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2013 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
2014
2015 #: src/libvlc-module.c:422
2016 msgid "Grayscale video output"
2017 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
2018
2019 #: src/libvlc-module.c:424
2020 msgid ""
2021 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2022 "save some processing power."
2023 msgstr ""
2024 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
2025 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:427
2028 msgid "Embedded video"
2029 msgstr "Vstavané video"
2030
2031 #: src/libvlc-module.c:429
2032 msgid "Embed the video output in the main interface."
2033 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:431
2036 msgid "Fullscreen video output"
2037 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
2038
2039 #: src/libvlc-module.c:433
2040 msgid "Start video in fullscreen mode"
2041 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
2042
2043 #: src/libvlc-module.c:435
2044 msgid "Overlay video output"
2045 msgstr "Prekryť výstup videa"
2046
2047 #: src/libvlc-module.c:437
2048 msgid ""
2049 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2050 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2051 msgstr ""
2052 "Prekrývanie je schopnosť hardvérovej akcelerácie videa pomocou grafickej "
2053 "karty (schopnosť vykresľovať video priamo). Program VLC sa pokúsi o využitie "
2054 "tejto voľby v predvolenom nastavení."
2055
2056 #: src/libvlc-module.c:440 src/video_output/vout_intf.c:292
2057 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:291 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
2058 msgid "Always on top"
2059 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:442
2062 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2063 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2064
2065 #: src/libvlc-module.c:444
2066 msgid "Enable wallpaper mode "
2067 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
2068
2069 #: src/libvlc-module.c:446
2070 msgid ""
2071 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2072 msgstr ""
2073 "Režim prehrávania na pozadí vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
2074 "plochy."
2075
2076 #: src/libvlc-module.c:449
2077 msgid "Show media title on video"
2078 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
2079
2080 #: src/libvlc-module.c:451
2081 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2082 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2083
2084 #: src/libvlc-module.c:453
2085 msgid "Show video title for x milliseconds"
2086 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2087
2088 #: src/libvlc-module.c:455
2089 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2090 msgstr ""
2091 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2092
2093 #: src/libvlc-module.c:457
2094 msgid "Position of video title"
2095 msgstr "Pozícia názvu videa"
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:459
2098 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2099 msgstr ""
2100 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2101 "v strede dole). "
2102
2103 #: src/libvlc-module.c:461
2104 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2105 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:464
2108 #, fuzzy
2109 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2110 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
2111
2112 #: src/libvlc-module.c:467 src/libvlc-module.c:469
2113 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:314 modules/gui/macosx/MainMenu.m:315
2114 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2115 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:98
2116 msgid "Deinterlace"
2117 msgstr "Odstrániť prekladanie"
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:316
2120 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:317
2121 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2122 msgid "Deinterlace mode"
2123 msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
2124
2125 #: src/libvlc-module.c:479
2126 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2127 msgstr ""
2128 "Metóda odstránenia prekladania (deinterlacing), ktorá sa použije na "
2129 "spracovanie videa."
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2132 msgid "Discard"
2133 msgstr "Vyraďovanie"
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2136 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2137 msgid "Blend"
2138 msgstr "Premiešavanie"
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2141 msgid "Mean"
2142 msgstr "Stredná úroveň"
2143
2144 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2145 msgid "Bob"
2146 msgstr "Bob"
2147
2148 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2149 msgid "Linear"
2150 msgstr "Lineárne"
2151
2152 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2153 msgid "Phosphor"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2157 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:496
2161 msgid "Disable screensaver"
2162 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:497
2165 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2166 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:499
2169 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2170 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
2171
2172 #: src/libvlc-module.c:500
2173 msgid ""
2174 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2175 "computer being suspended because of inactivity."
2176 msgstr ""
2177 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2178 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2179
2180 #: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
2181 msgid "Window decorations"
2182 msgstr "Dekorácie okna"
2183
2184 #: src/libvlc-module.c:505
2185 msgid ""
2186 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2187 "giving a \"minimal\" window."
2188 msgstr ""
2189 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2190 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2191
2192 #: src/libvlc-module.c:508
2193 #, fuzzy
2194 msgid "Video splitter module"
2195 msgstr "Modul filtra videa"
2196
2197 #: src/libvlc-module.c:510
2198 #, fuzzy
2199 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2200 msgstr ""
2201 "Týmto príkazom môžete pridať výstup videa ako klon alebo výstup na stenu."
2202
2203 #: src/libvlc-module.c:512
2204 msgid "Video filter module"
2205 msgstr "Modul filtra videa"
2206
2207 #: src/libvlc-module.c:514
2208 msgid ""
2209 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2210 "instance deinterlacing, or distort the video."
2211 msgstr ""
2212 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné vylepšenie kvality snímok, "
2213 "napríklad odstránením prekladania (deinterlacing), alebo skreslením videa."
2214
2215 #: src/libvlc-module.c:518
2216 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2217 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2218
2219 #: src/libvlc-module.c:520
2220 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2221 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2222
2223 #: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
2224 msgid "Video snapshot file prefix"
2225 msgstr "Prípona súboru so screenshotom z videa"
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:526
2228 msgid "Video snapshot format"
2229 msgstr "Formát screenshotu z videa"
2230
2231 #: src/libvlc-module.c:528
2232 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2233 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2234
2235 #: src/libvlc-module.c:530
2236 msgid "Display video snapshot preview"
2237 msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa"
2238
2239 #: src/libvlc-module.c:532
2240 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2241 msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2242
2243 #: src/libvlc-module.c:534
2244 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2245 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2246
2247 #: src/libvlc-module.c:536
2248 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2249 msgstr ""
2250 "Pri číslovaní screenshotov sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2251 "vytvorenia snímky."
2252
2253 #: src/libvlc-module.c:538
2254 msgid "Video snapshot width"
2255 msgstr "Šírka screenshotu z videa"
2256
2257 #: src/libvlc-module.c:540
2258 msgid ""
2259 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2260 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2261 msgstr ""
2262 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku screenshotu. Pri predvolenom "
2263 "nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
2264 "mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
2265
2266 #: src/libvlc-module.c:544
2267 msgid "Video snapshot height"
2268 msgstr "Výška screenshotu z videa"
2269
2270 #: src/libvlc-module.c:546
2271 msgid ""
2272 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2273 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2274 "ratio."
2275 msgstr ""
2276 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku screenshotu. Pri predvolenom "
2277 "nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
2278 "mať upravenú výšku kvôli dodražaniu stranového pomeru. "
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:550
2281 msgid "Video cropping"
2282 msgstr "Orezanie videa"
2283
2284 #: src/libvlc-module.c:552
2285 msgid ""
2286 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2287 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2288 msgstr ""
2289 "Týmto príkazom si vynútite orezanie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2290 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2291 "celkový stranový pomer obrázka."
2292
2293 #: src/libvlc-module.c:556
2294 msgid "Source aspect ratio"
2295 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2296
2297 #: src/libvlc-module.c:558
2298 msgid ""
2299 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2300 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2301 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2302 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2303 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2304 msgstr ""
2305 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2306 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2307 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2308 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2309 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2310 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2311 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2312
2313 #: src/libvlc-module.c:565
2314 msgid "Video Auto Scaling"
2315 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
2316
2317 #: src/libvlc-module.c:567
2318 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2319 msgstr ""
2320 "Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:569
2323 msgid "Video scaling factor"
2324 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
2325
2326 #: src/libvlc-module.c:571
2327 msgid ""
2328 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2329 "Default value is 1.0 (original video size)."
2330 msgstr ""
2331 "Faktor pre zmenu veľkosti používaný pri deaktivovaní funkcie automatickej "
2332 "zmeny veľkosti.\n"
2333 "Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
2334
2335 #: src/libvlc-module.c:574
2336 msgid "Custom crop ratios list"
2337 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:576
2340 msgid ""
2341 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2342 "crop ratios list."
2343 msgstr ""
2344 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi orezania, ktoré sa pridajú "
2345 "do zoznamu so stranovými pomermi orezania v rozhraní."
2346
2347 #: src/libvlc-module.c:579
2348 msgid "Custom aspect ratios list"
2349 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
2350
2351 #: src/libvlc-module.c:581
2352 msgid ""
2353 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2354 "aspect ratio list."
2355 msgstr ""
2356 "Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
2357 "zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
2358
2359 #: src/libvlc-module.c:584
2360 msgid "Fix HDTV height"
2361 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2362
2363 #: src/libvlc-module.c:586
2364 msgid ""
2365 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2366 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2367 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2368 msgstr ""
2369 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2370 "má 1080 riadkov, ale kodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. Túto "
2371 "funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať neštandardné "
2372 "video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2373
2374 #: src/libvlc-module.c:591
2375 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2376 msgstr "Stranový pomer pixelov monitora"
2377
2378 #: src/libvlc-module.c:593
2379 msgid ""
2380 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2381 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2382 "order to keep proportions."
2383 msgstr ""
2384 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2385 "stranový pomer vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2386 "tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
2387 "16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
2388
2389 #: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:293
2390 msgid "Skip frames"
2391 msgstr "Preskakovať snímky"
2392
2393 #: src/libvlc-module.c:599
2394 msgid ""
2395 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2396 "computer is not powerful enough"
2397 msgstr ""
2398 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2399 "potrebné vynechávať v prípade, že váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2400 "prehrávanie streamu."
2401
2402 #: src/libvlc-module.c:602
2403 msgid "Drop late frames"
2404 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2405
2406 #: src/libvlc-module.c:604
2407 msgid ""
2408 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2409 "intended display date)."
2410 msgstr ""
2411 "Táto voľba vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2412 "doručené neskoro."
2413
2414 #: src/libvlc-module.c:607
2415 msgid "Quiet synchro"
2416 msgstr "Tichá synchronizácia"
2417
2418 #: src/libvlc-module.c:609
2419 msgid ""
2420 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2421 "synchronization mechanism."
2422 msgstr ""
2423 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
2424 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:612
2427 msgid "Key press events"
2428 msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
2429
2430 #: src/libvlc-module.c:614
2431 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2432 msgstr ""
2433 "Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
2434 "okna s videom"
2435
2436 #: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2437 msgid "Mouse events"
2438 msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
2439
2440 #: src/libvlc-module.c:618
2441 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2442 msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
2443
2444 #: src/libvlc-module.c:626
2445 msgid ""
2446 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2447 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2448 "channel."
2449 msgstr ""
2450 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2451 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2452 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2453
2454 #: src/libvlc-module.c:630
2455 #, fuzzy
2456 msgid "File caching (ms)"
2457 msgstr "Dĺžka filtra (v ms)"
2458
2459 #: src/libvlc-module.c:632
2460 #, fuzzy
2461 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2462 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti pre súbory, v milisekundách."
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:634
2465 #, fuzzy
2466 msgid "Live capture caching (ms)"
2467 msgstr ""
2468 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
2469
2470 #: src/libvlc-module.c:636
2471 #, fuzzy
2472 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2473 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti pre súbory, v milisekundách."
2474
2475 #: src/libvlc-module.c:638
2476 #, fuzzy
2477 msgid "Disc caching (ms)"
2478 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti (ms)"
2479
2480 #: src/libvlc-module.c:640
2481 #, fuzzy
2482 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2483 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti pre súbory, v milisekundách."
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:642
2486 #, fuzzy
2487 msgid "Network caching (ms)"
2488 msgstr "Hodnota ukladania do zvláštnej vyrovnávacej pamäti siete (ms)"
2489
2490 #: src/libvlc-module.c:644
2491 #, fuzzy
2492 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2493 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäti pre súbory, v milisekundách."
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:646
2496 msgid "Clock reference average counter"
2497 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2498
2499 #: src/libvlc-module.c:648
2500 msgid ""
2501 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2502 "to 10000."
2503 msgstr ""
2504 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2505 "10000."
2506
2507 #: src/libvlc-module.c:651
2508 msgid "Clock synchronisation"
2509 msgstr "Časová synchronizácia"
2510
2511 #: src/libvlc-module.c:653
2512 msgid ""
2513 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2514 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2515 msgstr ""
2516 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2517 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2518 "stream zo siete prehráva trhane."
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:657
2521 msgid "Clock jitter"
2522 msgstr "Časová nepresnosť"
2523
2524 #: src/libvlc-module.c:659
2525 #, fuzzy
2526 msgid ""
2527 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2528 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2529 msgstr ""
2530 "Táto hodnota udáva algoritmu pre čas maximálne oneskorenie vstupu, ktoré je "
2531 "ešte považované za platné a dá sa kompenzovať (udáva sa v milisekundách)"
2532
2533 #: src/libvlc-module.c:662
2534 msgid "Network synchronisation"
2535 msgstr "Synchronizácia siete"
2536
2537 #: src/libvlc-module.c:663
2538 msgid ""
2539 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2540 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2541 msgstr ""
2542 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2543 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2544 "Synchronizácia siete."
2545
2546 #: src/libvlc-module.c:669 src/video_output/vout_intf.c:94
2547 #: src/video_output/vout_intf.c:112 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
2548 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dshow/dshow.cpp:95
2549 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/dshow/dshow.cpp:122
2550 #: modules/audio_output/alsa.c:71 modules/audio_output/alsa.c:817
2551 #: modules/gui/fbosd.c:172 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1324
2552 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:531
2553 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:759 modules/gui/macosx/VideoView.m:105
2554 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:615
2555 #: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:71
2556 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:88
2557 msgid "Default"
2558 msgstr "Predvolený"
2559
2560 #: src/libvlc-module.c:669 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:67
2561 #: modules/gui/macosx/wizard.m:356 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133
2562 #: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2563 msgid "Enable"
2564 msgstr "Aktivovať"
2565
2566 #: src/libvlc-module.c:671
2567 msgid "MTU of the network interface"
2568 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:673
2571 msgid ""
2572 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2573 "over the network (in bytes)."
2574 msgstr ""
2575 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2576 "cez sieť (v bytoch)."
2577
2578 #: src/libvlc-module.c:678 modules/stream_out/rtp.c:124
2579 msgid "Hop limit (TTL)"
2580 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2581
2582 #: src/libvlc-module.c:680 modules/stream_out/rtp.c:126
2583 msgid ""
2584 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2585 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2586 "in default)."
2587 msgstr ""
2588 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2589 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2590 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2591
2592 #: src/libvlc-module.c:684
2593 msgid "Multicast output interface"
2594 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2595
2596 #: src/libvlc-module.c:686
2597 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2598 msgstr ""
2599 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2600 "smerovaciu tabuľku."
2601
2602 #: src/libvlc-module.c:688
2603 msgid "DiffServ Code Point"
2604 msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
2605
2606 #: src/libvlc-module.c:689
2607 msgid ""
2608 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2609 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2610 msgstr ""
2611 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2612 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2613 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:695
2616 msgid ""
2617 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2618 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2619 msgstr ""
2620 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2621 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2622 "stream)."
2623
2624 #: src/libvlc-module.c:701
2625 msgid ""
2626 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2627 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2628 "(like DVB streams for example)."
2629 msgstr ""
2630 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísel jeho služieb. Položky "
2631 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2632 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2633
2634 #: src/libvlc-module.c:707 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305
2635 msgid "Audio track"
2636 msgstr "Zvuková stopa"
2637
2638 #: src/libvlc-module.c:709
2639 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2640 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:712 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
2643 msgid "Subtitles track"
2644 msgstr "Stopa s titulkami"
2645
2646 #: src/libvlc-module.c:714
2647 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2648 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2649
2650 #: src/libvlc-module.c:717
2651 msgid "Audio language"
2652 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2653
2654 #: src/libvlc-module.c:719
2655 msgid ""
2656 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2657 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2658 "language)."
2659 msgstr ""
2660 "Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
2661 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
2662 "prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
2663
2664 #: src/libvlc-module.c:722
2665 msgid "Subtitle language"
2666 msgstr "Jazyk titulkov"
2667
2668 #: src/libvlc-module.c:724
2669 msgid ""
2670 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2671 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2672 msgstr ""
2673 "Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2674 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
2675 "akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
2676
2677 #: src/libvlc-module.c:728
2678 msgid "Audio track ID"
2679 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
2680
2681 #: src/libvlc-module.c:730
2682 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2683 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
2684
2685 #: src/libvlc-module.c:732
2686 msgid "Subtitles track ID"
2687 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2688
2689 #: src/libvlc-module.c:734
2690 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2691 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2692
2693 #: src/libvlc-module.c:736
2694 #, fuzzy
2695 msgid "Preferred video resolution"
2696 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2697
2698 #: src/libvlc-module.c:738
2699 msgid ""
2700 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2701 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2702 "option if you don't have enough CPU power or network bandwith to play higher "
2703 "resolutions."
2704 msgstr ""
2705
2706 #: src/libvlc-module.c:744
2707 #, fuzzy
2708 msgid "Best available"
2709 msgstr ")."
2710
2711 #: src/libvlc-module.c:744
2712 msgid "Full HD (1080p)"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: src/libvlc-module.c:744
2716 msgid "HD (720p)"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: src/libvlc-module.c:745
2720 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2721 msgstr ""
2722
2723 #: src/libvlc-module.c:746
2724 msgid "Low definition (320 lines)"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: src/libvlc-module.c:749
2728 msgid "Input repetitions"
2729 msgstr "Opakovania vstupu"
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:751
2732 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2733 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2734
2735 #: src/libvlc-module.c:753
2736 msgid "Start time"
2737 msgstr "Čas spustenia"
2738
2739 #: src/libvlc-module.c:755
2740 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2741 msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
2742
2743 #: src/libvlc-module.c:757
2744 msgid "Stop time"
2745 msgstr "Čas zastavenia"
2746
2747 #: src/libvlc-module.c:759
2748 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2749 msgstr "Stream sa na tejto pozícii zastaví (v sekundách)."
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:761
2752 msgid "Run time"
2753 msgstr "Čas behu"
2754
2755 #: src/libvlc-module.c:763
2756 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2757 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
2758
2759 #: src/libvlc-module.c:765
2760 msgid "Fast seek"
2761 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
2762
2763 #: src/libvlc-module.c:767
2764 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2765 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
2766
2767 #: src/libvlc-module.c:769
2768 msgid "Playback speed"
2769 msgstr "Rýchlosť prehrávania"
2770
2771 #: src/libvlc-module.c:771
2772 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2773 msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
2774
2775 #: src/libvlc-module.c:773
2776 msgid "Input list"
2777 msgstr "Zoznam vstupov"
2778
2779 #: src/libvlc-module.c:775
2780 msgid ""
2781 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2782 "together after the normal one."
2783 msgstr ""
2784 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2785 "položiek zoznamu použite čiarku."
2786
2787 #: src/libvlc-module.c:778
2788 msgid "Input slave (experimental)"
2789 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2790
2791 #: src/libvlc-module.c:780
2792 msgid ""
2793 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2794 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2795 "inputs."
2796 msgstr ""
2797 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2798 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2799 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2800 "znakom '#' ."
2801
2802 #: src/libvlc-module.c:784
2803 msgid "Bookmarks list for a stream"
2804 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2805
2806 #: src/libvlc-module.c:786
2807 msgid ""
2808 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2809 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2810 "{...}\""
2811 msgstr ""
2812 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2813 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2814 "offset},{...}\""
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:790 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:239
2817 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:346
2818 msgid "Record directory or filename"
2819 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:792 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:241
2822 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2823 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
2824
2825 #: src/libvlc-module.c:794
2826 msgid "Prefer native stream recording"
2827 msgstr "Uprednostniť nahrávanie natívneho streamu"
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:796
2830 msgid ""
2831 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2832 "output module"
2833 msgstr ""
2834 "Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia modulu pre výstup "
2835 "streamu"
2836
2837 #: src/libvlc-module.c:799
2838 msgid "Timeshift directory"
2839 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:801
2842 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2843 msgstr ""
2844 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatnil časový "
2845 "posun."
2846
2847 #: src/libvlc-module.c:803
2848 msgid "Timeshift granularity"
2849 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:805
2852 msgid ""
2853 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2854 "to store the timeshifted streams."
2855 msgstr ""
2856 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
2857 "časovo posunuté streamy."
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:808
2860 #, fuzzy
2861 msgid "Change title according to current media"
2862 msgstr "Tu môžete zmeniť čas ukladania média do vyrovnávacej pamäti"
2863
2864 #: src/libvlc-module.c:809
2865 msgid ""
2866 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2867 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2868 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2869 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: src/libvlc-module.c:816
2873 #, fuzzy
2874 msgid ""
2875 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2876 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2877 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2878 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2879 msgstr ""
2880 "Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
2881 "nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
2882 "zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcii \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
2883 "nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
2884
2885 #: src/libvlc-module.c:822 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:252
2886 msgid "Force subtitle position"
2887 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2888
2889 #: src/libvlc-module.c:824
2890 msgid ""
2891 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2892 "over the movie. Try several positions."
2893 msgstr ""
2894 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2895 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:827
2898 msgid "Enable sub-pictures"
2899 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:829
2902 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2903 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
2904
2905 #: src/libvlc-module.c:831 src/libvlc-module.c:1761 src/text/iso-639_def.h:145
2906 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
2907 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
2908 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:240
2909 msgid "On Screen Display"
2910 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2911
2912 #: src/libvlc-module.c:833
2913 msgid ""
2914 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2915 "Display)."
2916 msgstr ""
2917 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
2918 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:836
2921 msgid "Text rendering module"
2922 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2923
2924 #: src/libvlc-module.c:838
2925 msgid ""
2926 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2927 "instance."
2928 msgstr ""
2929 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2930 "môžete použiť aj modul svg."
2931
2932 #: src/libvlc-module.c:840
2933 #, fuzzy
2934 msgid "Subpictures source module"
2935 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
2936
2937 #: src/libvlc-module.c:842
2938 #, fuzzy
2939 msgid ""
2940 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2941 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2942 msgstr ""
2943 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". "
2944 "Filtre umožňujú prekrytie nejakými obrázkami, alebo textom (ako napr. logo "
2945 "alebo iné texty...). "
2946
2947 #: src/libvlc-module.c:845
2948 msgid "Subpictures filter module"
2949 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:847
2952 #, fuzzy
2953 msgid ""
2954 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2955 "by subtitles decoders or other subpictures sources."
2956 msgstr ""
2957 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". "
2958 "Filtre umožňujú prekrytie nejakými obrázkami, alebo textom (ako napr. logo "
2959 "alebo iné texty...). "
2960
2961 #: src/libvlc-module.c:850
2962 msgid "Autodetect subtitle files"
2963 msgstr "Súbory s titulkami detegovať automaticky"
2964
2965 #: src/libvlc-module.c:852
2966 msgid ""
2967 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2968 "(based on the filename of the movie)."
2969 msgstr ""
2970 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2971 "súbor s titulkami automaticky detegovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2972
2973 #: src/libvlc-module.c:855
2974 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2975 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2976
2977 #: src/libvlc-module.c:857
2978 msgid ""
2979 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2980 "Options are:\n"
2981 "0 = no subtitles autodetected\n"
2982 "1 = any subtitle file\n"
2983 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2984 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2985 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2986 msgstr ""
2987 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2988 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2989 "0 = nebudú sa automaticky detegovať žiadne titulky\n"
2990 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2991 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2992 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2993 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2994 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2995 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2996 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2997
2998 #: src/libvlc-module.c:865
2999 msgid "Subtitle autodetection paths"
3000 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
3001
3002 #: src/libvlc-module.c:867
3003 msgid ""
3004 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
3005 "found in the current directory."
3006 msgstr ""
3007 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
3008 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
3009
3010 #: src/libvlc-module.c:870
3011 msgid "Use subtitle file"
3012 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
3013
3014 #: src/libvlc-module.c:872
3015 msgid ""
3016 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
3017 "subtitle file."
3018 msgstr ""
3019 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
3020 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
3021 "súbor načítať manuálne. "
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:876
3024 msgid "DVD device"
3025 msgstr "Jednotka DVD"
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:877
3028 msgid "VCD device"
3029 msgstr "Mechanika pre VCD"
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:878
3032 msgid "Audio CD device"
3033 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:882
3036 #, fuzzy
3037 msgid ""
3038 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3039 "the drive letter (e.g. D:)"
3040 msgstr ""
3041 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
3042 "používať. Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)."
3043
3044 #: src/libvlc-module.c:885
3045 #, fuzzy
3046 msgid ""
3047 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3048 "the drive letter (e.g. D:)"
3049 msgstr ""
3050 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
3051 "používať. Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)."
3052
3053 #: src/libvlc-module.c:888
3054 #, fuzzy
3055 msgid ""
3056 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3057 "after the drive letter (e.g. D:)"
3058 msgstr ""
3059 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
3060 "používať. Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)."
3061
3062 #: src/libvlc-module.c:895
3063 msgid "This is the default DVD device to use."
3064 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
3065
3066 #: src/libvlc-module.c:897
3067 msgid "This is the default VCD device to use."
3068 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
3069
3070 #: src/libvlc-module.c:899
3071 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3072 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
3073
3074 #: src/libvlc-module.c:913
3075 msgid "TCP connection timeout"
3076 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
3077
3078 #: src/libvlc-module.c:915
3079 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3080 msgstr ""
3081 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
3082
3083 #: src/libvlc-module.c:917
3084 #, fuzzy
3085 msgid "HTTP server address"
3086 msgstr "HTTP adresa hostiteľa"
3087
3088 #: src/libvlc-module.c:918
3089 #, fuzzy
3090 msgid "RTSP server address"
3091 msgstr "Hostiteľská adresa pre RTSP"
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:920
3094 msgid ""
3095 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3096 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3097 "them to a specific network interface."
3098 msgstr ""
3099
3100 #: src/libvlc-module.c:924
3101 #, fuzzy
3102 msgid "HTTP server port"
3103 msgstr "HTTP server"
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:926
3106 msgid ""
3107 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3108 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3109 "by the operating system."
3110 msgstr ""
3111
3112 #: src/libvlc-module.c:931
3113 #, fuzzy
3114 msgid "HTTPS server port"
3115 msgstr "HTTP server"
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:933
3118 msgid ""
3119 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3120 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3121 "restricted by the operating system."
3122 msgstr ""
3123
3124 #: src/libvlc-module.c:938
3125 #, fuzzy
3126 msgid "RTSP server port"
3127 msgstr "RTSP VoD server"
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:940
3130 msgid ""
3131 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3132 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3133 "by the operating system."
3134 msgstr ""
3135
3136 #: src/libvlc-module.c:945
3137 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3138 msgstr ""
3139
3140 #: src/libvlc-module.c:947
3141 msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
3142 msgstr ""
3143
3144 #: src/libvlc-module.c:949
3145 msgid "HTTP/TLS server private key"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:951
3149 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3150 msgstr ""
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:953
3153 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:955
3157 msgid ""
3158 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3159 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3160 msgstr ""
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:958
3163 #, fuzzy
3164 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3165 msgstr "Zoznam s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP."
3166
3167 #: src/libvlc-module.c:960
3168 msgid ""
3169 "This file countains an optional CRL to prevent remove clients from using "
3170 "revoked certificates in TLS sessions."
3171 msgstr ""
3172
3173 #: src/libvlc-module.c:963
3174 msgid "SOCKS server"
3175 msgstr "SOCKS server"
3176
3177 #: src/libvlc-module.c:965
3178 msgid ""
3179 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3180 "used for all TCP connections"
3181 msgstr ""
3182 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
3183 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
3184
3185 #: src/libvlc-module.c:968
3186 msgid "SOCKS user name"
3187 msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:970
3190 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3191 msgstr ""
3192 "Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré vám bolo pridelené pre prístup "
3193 "na SOCKS proxy-server."
3194
3195 #: src/libvlc-module.c:972
3196 msgid "SOCKS password"
3197 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
3198
3199 #: src/libvlc-module.c:974
3200 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3201 msgstr ""
3202 "Prihláste sa tým heslom, ktoré vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
3203 "server."
3204
3205 #: src/libvlc-module.c:976
3206 msgid "Title metadata"
3207 msgstr "Meta-údaje o titule"
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:978
3210 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3211 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre názov vstupu."
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:980
3214 msgid "Author metadata"
3215 msgstr "Meta-údaje o autorovi"
3216
3217 #: src/libvlc-module.c:982
3218 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3219 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre vstup."
3220
3221 #: src/libvlc-module.c:984
3222 msgid "Artist metadata"
3223 msgstr "Meta-údaje o hercoch"
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:986
3226 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3227 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre hercov."
3228
3229 #: src/libvlc-module.c:988
3230 msgid "Genre metadata"
3231 msgstr "Meta-údaje žánru"
3232
3233 #: src/libvlc-module.c:990
3234 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3235 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
3236
3237 #: src/libvlc-module.c:992
3238 msgid "Copyright metadata"
3239 msgstr "Meta-údaje autorských práv"
3240
3241 #: src/libvlc-module.c:994
3242 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3243 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
3244
3245 #: src/libvlc-module.c:996
3246 msgid "Description metadata"
3247 msgstr "Meta-údaje popisu"
3248
3249 #: src/libvlc-module.c:998
3250 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3251 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje s popisom."
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:1000
3254 msgid "Date metadata"
3255 msgstr "Meta-údaje dátumu"
3256
3257 #: src/libvlc-module.c:1002
3258 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3259 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"dátum\"."
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:1004
3262 msgid "URL metadata"
3263 msgstr "Meta-údaje URL"
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:1006
3266 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3267 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"url\"."
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:1010
3270 msgid ""
3271 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3272 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3273 "can break playback of all your streams."
3274 msgstr ""
3275 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
3276 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
3277 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
3278 "akýchkoľvek streamov."
3279
3280 #: src/libvlc-module.c:1014
3281 msgid "Preferred decoders list"
3282 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
3283
3284 #: src/libvlc-module.c:1016
3285 msgid ""
3286 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3287 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3288 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3289 msgstr ""
3290 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
3291 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
3292 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
3293 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
3294 "môže úplne znemožniť streamovanie."
3295
3296 #: src/libvlc-module.c:1021
3297 msgid "Preferred encoders list"
3298 msgstr "Zoznam preferovaných kodérov"
3299
3300 #: src/libvlc-module.c:1023
3301 msgid ""
3302 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3303 msgstr "Tu si môžete vybrať, ktoré kodéry bude program VLC používať prioritne."
3304
3305 #: src/libvlc-module.c:1032
3306 msgid ""
3307 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3308 "subsystem."
3309 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:1035
3312 msgid "Default stream output chain"
3313 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3314
3315 #: src/libvlc-module.c:1037
3316 msgid ""
3317 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3318 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3319 "all streams."
3320 msgstr ""
3321 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3322 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3323 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:1041
3326 msgid "Enable streaming of all ES"
3327 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:1043
3330 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3331 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:1045
3334 msgid "Display while streaming"
3335 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:1047
3338 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3339 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:1049
3342 msgid "Enable video stream output"
3343 msgstr "Zapnúť výstup streamu s videom"
3344
3345 #: src/libvlc-module.c:1051
3346 msgid ""
3347 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3348 "facility when this last one is enabled."
3349 msgstr ""
3350 "Vyberte si, či sa má stream s videom presmerovať do rozhrania pre výstup "
3351 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3352
3353 #: src/libvlc-module.c:1054
3354 msgid "Enable audio stream output"
3355 msgstr "Zapnúť výstup zvukového streamu"
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:1056
3358 msgid ""
3359 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3360 "facility when this last one is enabled."
3361 msgstr ""
3362 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3363 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:1059
3366 msgid "Enable SPU stream output"
3367 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3368
3369 #: src/libvlc-module.c:1061
3370 msgid ""
3371 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3372 "facility when this last one is enabled."
3373 msgstr ""
3374 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3375 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3376
3377 #: src/libvlc-module.c:1064
3378 msgid "Keep stream output open"
3379 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3380
3381 #: src/libvlc-module.c:1066
3382 msgid ""
3383 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3384 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3385 "specified)"
3386 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3387
3388 #: src/libvlc-module.c:1070
3389 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3390 msgstr ""
3391 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:1072
3394 msgid ""
3395 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3396 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3397 msgstr ""
3398 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäti, "
3399 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3400 "milisekundách."
3401
3402 #: src/libvlc-module.c:1075
3403 msgid "Preferred packetizer list"
3404 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:1077
3407 msgid ""
3408 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3409 msgstr ""
3410 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3411 "paketizéry."
3412
3413 #: src/libvlc-module.c:1080
3414 msgid "Mux module"
3415 msgstr "Zmiešavací modul"
3416
3417 #: src/libvlc-module.c:1082
3418 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3419 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii zmiešavacích modulov"
3420
3421 #: src/libvlc-module.c:1084
3422 msgid "Access output module"
3423 msgstr "Modul \"Access-output\""
3424
3425 #: src/libvlc-module.c:1086
3426 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3427 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii modulov typu \"access-output\""
3428
3429 #: src/libvlc-module.c:1088
3430 msgid "Control SAP flow"
3431 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3432
3433 #: src/libvlc-module.c:1090
3434 msgid ""
3435 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3436 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3437 msgstr ""
3438 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1094
3441 msgid "SAP announcement interval"
3442 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1096
3445 msgid ""
3446 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3447 "between SAP announcements."
3448 msgstr ""
3449 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3450 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1105
3453 msgid ""
3454 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3455 "always leave all these enabled."
3456 msgstr ""
3457 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3458 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3459 "zapnuté."
3460
3461 #: src/libvlc-module.c:1110
3462 msgid ""
3463 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3464 "you really know what you are doing."
3465 msgstr ""
3466 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3467 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3468
3469 #: src/libvlc-module.c:1113
3470 msgid "Memory copy module"
3471 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3472
3473 #: src/libvlc-module.c:1115
3474 msgid ""
3475 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3476 "select the fastest one supported by your hardware."
3477 msgstr ""
3478 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3479 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný vaším hardvérom."
3480
3481 #: src/libvlc-module.c:1118
3482 msgid "Access module"
3483 msgstr "Prístupový modul"
3484
3485 #: src/libvlc-module.c:1120
3486 msgid ""
3487 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3488 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3489 "option unless you really know what you are doing."
3490 msgstr ""
3491 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3492 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3493 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3494 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1124
3497 msgid "Stream filter module"
3498 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
3499
3500 #: src/libvlc-module.c:1126
3501 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3502 msgstr ""
3503 "Filtre streamu sa používajú ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve "
3504 "číta."
3505
3506 #: src/libvlc-module.c:1128
3507 msgid "Demux module"
3508 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1130
3511 msgid ""
3512 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3513 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3514 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3515 "you really know what you are doing."
3516 msgstr ""
3517 "Demultiplexory sa používajú na oddeľovanie \"elementárnych\" streamov "
3518 "(napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si môžete vybrať demuxér v "
3519 "prípade, že nebol vybraný automaticky. Neodporúčame vám ale použiť toto "
3520 "nastavenie ako predvolené pokiaľ naozaj neviete, či je vhodné."
3521
3522 #: src/libvlc-module.c:1135
3523 #, fuzzy
3524 msgid "VoD server module"
3525 msgstr "Modul filtra videa"
3526
3527 #: src/libvlc-module.c:1137
3528 msgid ""
3529 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3530 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3531 msgstr ""
3532
3533 #: src/libvlc-module.c:1140
3534 msgid "Allow real-time priority"
3535 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1142
3538 msgid ""
3539 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3540 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3541 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3542 "only activate this if you know what you're doing."
3543 msgstr ""
3544 "Spustenie programu VLC v real-time režime vám umožní využívať lepšie "
3545 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3546 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3547 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3548
3549 #: src/libvlc-module.c:1148
3550 msgid "Adjust VLC priority"
3551 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1150
3554 msgid ""
3555 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3556 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3557 "VLC instances."
3558 msgstr ""
3559 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3560 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3561 "voči iným spusteným programom alebo inštanciám programu VLC."
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1154
3564 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3565 msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1156
3568 msgid ""
3569 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3570 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:1159
3573 msgid "Modules search path"
3574 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1161
3577 msgid ""
3578 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3579 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3580 msgstr ""
3581 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3582 "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
3583 "znakmi \" PATH_SEP \""
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:1164
3586 msgid "Data search path"
3587 msgstr "Cesta pre vyhľadávanie údajov"
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1166
3590 msgid "Override the default data/share search path."
3591 msgstr "Ignorovať predvolenú cestu pre vyhľadávanie/zdieľanie údajov."
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1168
3594 msgid "VLM configuration file"
3595 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1170
3598 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3599 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3600
3601 #: src/libvlc-module.c:1172
3602 msgid "Use a plugins cache"
3603 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3604
3605 #: src/libvlc-module.c:1174
3606 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3607 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1176
3610 msgid "Locally collect statistics"
3611 msgstr "Zbierať lokálnu štatistiku"
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1178
3614 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3615 msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1180
3618 msgid "Run as daemon process"
3619 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3620
3621 #: src/libvlc-module.c:1182
3622 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3623 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3624
3625 #: src/libvlc-module.c:1184
3626 msgid "Write process id to file"
3627 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3628
3629 #: src/libvlc-module.c:1186
3630 msgid "Writes process id into specified file."
3631 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3632
3633 #: src/libvlc-module.c:1188
3634 msgid "Log to file"
3635 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3636
3637 #: src/libvlc-module.c:1190
3638 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3639 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
3640
3641 #: src/libvlc-module.c:1192
3642 msgid "Log to syslog"
3643 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1194
3646 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3647 msgstr ""
3648 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3649 "systémoch UNIX)."
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1196
3652 msgid "Allow only one running instance"
3653 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1199
3656 msgid ""
3657 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3658 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3659 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3660 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3661 "running instance or enqueue it."
3662 msgstr ""
3663 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3664 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
3665 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3666 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3667 "sa len zaradí do playlistu."
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:1206
3670 msgid ""
3671 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3672 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3673 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3674 "This option will allow you to play the file with the already running "
3675 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3676 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3677 msgstr ""
3678 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3679 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
3680 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3681 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3682 "sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
3683 "súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
3684 "programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
3685
3686 #: src/libvlc-module.c:1215
3687 msgid "VLC is started from file association"
3688 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1217
3691 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3692 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1220
3695 msgid "One instance when started from file"
3696 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1222
3699 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3700 msgstr ""
3701 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3702 "inštancia programu."
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:1224
3705 msgid "Increase the priority of the process"
3706 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1226
3709 msgid ""
3710 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3711 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3712 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3713 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3714 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3715 "machine."
3716 msgstr ""
3717 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3718 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3719 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3720 "procesu až príliš, môže to viesť k príliš veľkému zaťaženiu systému a systém "
3721 "môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3722 "reštartovaním počítača."
3723
3724 #: src/libvlc-module.c:1234
3725 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3726 msgstr ""
3727 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3728 "playlistu."
3729
3730 #: src/libvlc-module.c:1236
3731 msgid ""
3732 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3733 "playing current item."
3734 msgstr ""
3735 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3736 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3737 "aktuálnej položky."
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1245
3740 msgid ""
3741 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3742 "overridden in the playlist dialog box."
3743 msgstr ""
3744 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3745 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1248
3748 msgid "Automatically preparse files"
3749 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1250
3752 msgid ""
3753 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3754 "metadata)."
3755 msgstr ""
3756 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-údaje, "
3757 "zobrazované pri prehrávaní."
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1253
3760 msgid "Album art policy"
3761 msgstr "Metóda zisťovania albumu"
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1255
3764 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3765 msgstr "Vyberte si, kedy sa má stiahnuť druh albumu."
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1261
3768 msgid "Manual download only"
3769 msgstr "Stiahnuť manuálne"
3770
3771 #: src/libvlc-module.c:1262
3772 msgid "When track starts playing"
3773 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1263
3776 msgid "As soon as track is added"
3777 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1265
3780 msgid "Services discovery modules"
3781 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1267
3784 #, fuzzy
3785 msgid ""
3786 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3787 "Typical value is \"sap\"."
3788 msgstr ""
3789 "Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú. Položky oddeľujte "
3790 "dvojbodkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal,..."
3791
3792 #: src/libvlc-module.c:1270
3793 msgid "Play files randomly forever"
3794 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1272
3797 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3798 msgstr ""
3799 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3800 "ho neukončíte."
3801
3802 #: src/libvlc-module.c:1274
3803 msgid "Repeat all"
3804 msgstr "Zopakovať všetko"
3805
3806 #: src/libvlc-module.c:1276
3807 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3808 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1278
3811 msgid "Repeat current item"
3812 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1280
3815 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3816 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste dookola."
3817
3818 #: src/libvlc-module.c:1282
3819 msgid "Play and stop"
3820 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3821
3822 #: src/libvlc-module.c:1284
3823 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3824 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1286
3827 msgid "Play and exit"
3828 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3829
3830 #: src/libvlc-module.c:1288
3831 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3832 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3833
3834 #: src/libvlc-module.c:1290
3835 msgid "Play and pause"
3836 msgstr "Prehrať a pozastaviť"
3837
3838 #: src/libvlc-module.c:1292
3839 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3840 msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
3841
3842 #: src/libvlc-module.c:1294
3843 msgid "Auto start"
3844 msgstr "Automatické spustenie"
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1295
3847 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3848 msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1298
3851 msgid "Use media library"
3852 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3853
3854 #: src/libvlc-module.c:1300
3855 msgid ""
3856 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3857 "VLC."
3858 msgstr ""
3859 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1303
3862 #, fuzzy
3863 msgid "Load Media Library"
3864 msgstr "Knižnica s médiami"
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1305
3867 msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1307 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
3871 msgid "Display playlist tree"
3872 msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
3873
3874 #: src/libvlc-module.c:1309
3875 msgid ""
3876 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3877 "directory."
3878 msgstr ""
3879 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3880 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1318
3883 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3884 msgstr ""
3885 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
3886 "programu VLC."
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:303
3889 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:300 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
3890 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1217 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1237
3891 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:290
3892 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
3893 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:308
3894 msgid "Fullscreen"
3895 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1322
3898 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3899 msgstr ""
3900 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3901 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1323
3904 msgid "Leave fullscreen"
3905 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3906
3907 #: src/libvlc-module.c:1324
3908 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3909 msgstr ""
3910 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3911 "režimu."
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1325 modules/gui/macosx/MainWindow.m:113
3914 msgid "Play/Pause"
3915 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1326
3918 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3919 msgstr ""
3920 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3921 "spustenie prehrávania"
3922
3923 #: src/libvlc-module.c:1327
3924 msgid "Pause only"
3925 msgstr "Len pozastaviť"
3926
3927 #: src/libvlc-module.c:1328
3928 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3929 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3930
3931 #: src/libvlc-module.c:1329
3932 msgid "Play only"
3933 msgstr "Len prehrať"
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1330
3936 msgid "Select the hotkey to use to play."
3937 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3938
3939 #: src/libvlc-module.c:1331 modules/gui/macosx/MainMenu.m:264
3940 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
3941 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
3942 msgid "Faster"
3943 msgstr "Rýchlejšie"
3944
3945 #: src/libvlc-module.c:1332 src/libvlc-module.c:1338
3946 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3947 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3948
3949 #: src/libvlc-module.c:1333 modules/gui/macosx/MainMenu.m:262
3950 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
3951 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
3952 msgid "Slower"
3953 msgstr "Pomalšie"
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1340
3956 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3957 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1335
3960 msgid "Normal rate"
3961 msgstr "Normálna rýchlosť"
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1336
3964 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3965 msgstr ""
3966 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1337 modules/gui/qt4/menus.cpp:810
3969 msgid "Faster (fine)"
3970 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
3971
3972 #: src/libvlc-module.c:1339 modules/gui/qt4/menus.cpp:818
3973 msgid "Slower (fine)"
3974 msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
3975
3976 #: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:696
3977 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:267 modules/gui/macosx/MainMenu.m:355
3978 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1162
3979 #: modules/gui/macosx/about.m:223 modules/gui/macosx/wizard.m:311
3980 #: modules/gui/macosx/wizard.m:323 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
3981 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114 modules/notify/notify.c:341
3982 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:327 modules/gui/qt4/ui/sout.h:338
3983 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3984 msgid "Next"
3985 msgstr "Ďalej"
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1342
3988 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3989 msgstr ""
3990 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3991 "zaradený v playliste"
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1343 modules/control/hotkeys.c:702
3994 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:266 modules/gui/macosx/MainMenu.m:356
3995 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1161
3996 #: modules/gui/macosx/about.m:224
3997 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114 modules/notify/notify.c:339
3998 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
3999 msgid "Previous"
4000 msgstr "Dozadu"
4001
4002 #: src/libvlc-module.c:1344
4003 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
4004 msgstr ""
4005 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
4006 "súboru v playliste"
4007
4008 #: src/libvlc-module.c:1345 modules/gui/macosx/MainMenu.m:257
4009 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
4010 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:116
4011 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
4012 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:552 modules/notify/xosd.c:230
4013 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
4014 msgid "Stop"
4015 msgstr "Stop"
4016
4017 #: src/libvlc-module.c:1346
4018 msgid "Select the hotkey to stop playback."
4019 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
4020
4021 #: src/libvlc-module.c:1347 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:196
4022 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146
4023 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:93 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
4024 #: modules/video_filter/marq.c:157 modules/video_filter/rss.c:200
4025 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:243
4026 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
4027 msgid "Position"
4028 msgstr "Pozícia"
4029
4030 #: src/libvlc-module.c:1348
4031 msgid "Select the hotkey to display the position."
4032 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
4033
4034 #: src/libvlc-module.c:1350
4035 msgid "Very short backwards jump"
4036 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
4037
4038 #: src/libvlc-module.c:1352
4039 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
4040 msgstr ""
4041 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
4042 "späť."
4043
4044 #: src/libvlc-module.c:1353
4045 msgid "Short backwards jump"
4046 msgstr "Krátky skok späť"
4047
4048 #: src/libvlc-module.c:1355
4049 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
4050 msgstr ""
4051 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
4052
4053 #: src/libvlc-module.c:1356
4054 msgid "Medium backwards jump"
4055 msgstr "Väčší skok späť"
4056
4057 #: src/libvlc-module.c:1358
4058 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
4059 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1359
4062 msgid "Long backwards jump"
4063 msgstr "Dlhý skok späť"
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1361
4066 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
4067 msgstr ""
4068 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1363
4071 msgid "Very short forward jump"
4072 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1365
4075 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4076 msgstr ""
4077 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
4078
4079 #: src/libvlc-module.c:1366
4080 msgid "Short forward jump"
4081 msgstr "Krátky skok dopredu"
4082
4083 #: src/libvlc-module.c:1368
4084 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4085 msgstr ""
4086 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:1369
4089 msgid "Medium forward jump"
4090 msgstr "Väčší skok dopredu"
4091
4092 #: src/libvlc-module.c:1371
4093 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4094 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
4095
4096 #: src/libvlc-module.c:1372
4097 msgid "Long forward jump"
4098 msgstr "Dlhý skok dopredu"
4099
4100 #: src/libvlc-module.c:1374
4101 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4102 msgstr ""
4103 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
4104 "kus."
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1375 modules/control/hotkeys.c:713
4107 msgid "Next frame"
4108 msgstr "Ďalšia snímka"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1377
4111 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4112 msgstr ""
4113 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
4114
4115 #: src/libvlc-module.c:1379
4116 msgid "Very short jump length"
4117 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
4118
4119 #: src/libvlc-module.c:1380
4120 msgid "Very short jump length, in seconds."
4121 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
4122
4123 #: src/libvlc-module.c:1381
4124 msgid "Short jump length"
4125 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:1382
4128 msgid "Short jump length, in seconds."
4129 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
4130
4131 #: src/libvlc-module.c:1383
4132 msgid "Medium jump length"
4133 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
4134
4135 #: src/libvlc-module.c:1384
4136 msgid "Medium jump length, in seconds."
4137 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
4138
4139 #: src/libvlc-module.c:1385
4140 msgid "Long jump length"
4141 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
4142
4143 #: src/libvlc-module.c:1386
4144 msgid "Long jump length, in seconds."
4145 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
4146
4147 #: src/libvlc-module.c:1388 modules/control/hotkeys.c:183
4148 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
4149 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:897
4150 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:44
4151 msgid "Quit"
4152 msgstr "Koniec"
4153
4154 #: src/libvlc-module.c:1389
4155 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4156 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
4157
4158 #: src/libvlc-module.c:1390
4159 msgid "Navigate up"
4160 msgstr "Navigovať smerom nahor"
4161
4162 #: src/libvlc-module.c:1391
4163 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
4164 msgstr ""
4165 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
4166
4167 #: src/libvlc-module.c:1392
4168 msgid "Navigate down"
4169 msgstr "Navigovať smerom nadol"
4170
4171 #: src/libvlc-module.c:1393
4172 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
4173 msgstr ""
4174 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1394
4177 msgid "Navigate left"
4178 msgstr "Navigovať smerom doľava"
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1395
4181 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4182 msgstr ""
4183 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
4184
4185 #: src/libvlc-module.c:1396
4186 msgid "Navigate right"
4187 msgstr "Navigovať smerom doprava"
4188
4189 #: src/libvlc-module.c:1397
4190 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4191 msgstr ""
4192 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
4193 "doprava."
4194
4195 #: src/libvlc-module.c:1398
4196 msgid "Activate"
4197 msgstr "Aktivovať"
4198
4199 #: src/libvlc-module.c:1399
4200 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4201 msgstr ""
4202 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
4203 "menu DVD."
4204
4205 #: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:385
4206 msgid "Go to the DVD menu"
4207 msgstr "Prejsť na menu DVD"
4208
4209 #: src/libvlc-module.c:1401
4210 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4211 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
4212
4213 #: src/libvlc-module.c:1402
4214 msgid "Select previous DVD title"
4215 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1403
4218 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4219 msgstr ""
4220 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
4221
4222 #: src/libvlc-module.c:1404
4223 msgid "Select next DVD title"
4224 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
4225
4226 #: src/libvlc-module.c:1405
4227 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4228 msgstr ""
4229 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
4230
4231 #: src/libvlc-module.c:1406
4232 msgid "Select prev DVD chapter"
4233 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
4234
4235 #: src/libvlc-module.c:1407
4236 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4237 msgstr ""
4238 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúcej "
4239 "kapitoly v DVD"
4240
4241 #: src/libvlc-module.c:1408
4242 msgid "Select next DVD chapter"
4243 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
4244
4245 #: src/libvlc-module.c:1409
4246 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4247 msgstr ""
4248 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
4249
4250 #: src/libvlc-module.c:1410
4251 msgid "Volume up"
4252 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
4253
4254 #: src/libvlc-module.c:1411
4255 msgid "Select the key to increase audio volume."
4256 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
4257
4258 #: src/libvlc-module.c:1412
4259 msgid "Volume down"
4260 msgstr "Znížiť hlasitosť"
4261
4262 #: src/libvlc-module.c:1413
4263 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4264 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
4265
4266 #: src/libvlc-module.c:1414 modules/access/v4l2/video.c:192
4267 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:285 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
4268 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1207
4269 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:573
4270 msgid "Mute"
4271 msgstr "Stlmiť"
4272
4273 #: src/libvlc-module.c:1415
4274 msgid "Select the key to mute audio."
4275 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
4276
4277 #: src/libvlc-module.c:1416
4278 msgid "Subtitle delay up"
4279 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
4280
4281 #: src/libvlc-module.c:1417
4282 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4283 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
4284
4285 #: src/libvlc-module.c:1418
4286 msgid "Subtitle delay down"
4287 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
4288
4289 #: src/libvlc-module.c:1419
4290 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4291 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
4292
4293 #: src/libvlc-module.c:1420
4294 msgid "Subtitle position up"
4295 msgstr "Pozícia titulkov hore"
4296
4297 #: src/libvlc-module.c:1421
4298 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4299 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nahor."
4300
4301 #: src/libvlc-module.c:1422
4302 msgid "Subtitle position down"
4303 msgstr "Pozícia titulkov dole"
4304
4305 #: src/libvlc-module.c:1423
4306 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4307 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nadol."
4308
4309 #: src/libvlc-module.c:1424
4310 msgid "Audio delay up"
4311 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
4312
4313 #: src/libvlc-module.c:1425
4314 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4315 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
4316
4317 #: src/libvlc-module.c:1426
4318 msgid "Audio delay down"
4319 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
4320
4321 #: src/libvlc-module.c:1427
4322 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4323 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
4324
4325 #: src/libvlc-module.c:1434
4326 msgid "Play playlist bookmark 1"
4327 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
4328
4329 #: src/libvlc-module.c:1435
4330 msgid "Play playlist bookmark 2"
4331 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
4332
4333 #: src/libvlc-module.c:1436
4334 msgid "Play playlist bookmark 3"
4335 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
4336
4337 #: src/libvlc-module.c:1437
4338 msgid "Play playlist bookmark 4"
4339 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
4340
4341 #: src/libvlc-module.c:1438
4342 msgid "Play playlist bookmark 5"
4343 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
4344
4345 #: src/libvlc-module.c:1439
4346 msgid "Play playlist bookmark 6"
4347 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
4348
4349 #: src/libvlc-module.c:1440
4350 msgid "Play playlist bookmark 7"
4351 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
4352
4353 #: src/libvlc-module.c:1441
4354 msgid "Play playlist bookmark 8"
4355 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
4356
4357 #: src/libvlc-module.c:1442
4358 msgid "Play playlist bookmark 9"
4359 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
4360
4361 #: src/libvlc-module.c:1443
4362 msgid "Play playlist bookmark 10"
4363 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
4364
4365 #: src/libvlc-module.c:1444
4366 msgid "Select the key to play this bookmark."
4367 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
4368
4369 #: src/libvlc-module.c:1445
4370 msgid "Set playlist bookmark 1"
4371 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
4372
4373 #: src/libvlc-module.c:1446
4374 msgid "Set playlist bookmark 2"
4375 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
4376
4377 #: src/libvlc-module.c:1447
4378 msgid "Set playlist bookmark 3"
4379 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
4380
4381 #: src/libvlc-module.c:1448
4382 msgid "Set playlist bookmark 4"
4383 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
4384
4385 #: src/libvlc-module.c:1449
4386 msgid "Set playlist bookmark 5"
4387 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
4388
4389 #: src/libvlc-module.c:1450
4390 msgid "Set playlist bookmark 6"
4391 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
4392
4393 #: src/libvlc-module.c:1451
4394 msgid "Set playlist bookmark 7"
4395 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
4396
4397 #: src/libvlc-module.c:1452
4398 msgid "Set playlist bookmark 8"
4399 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
4400
4401 #: src/libvlc-module.c:1453
4402 msgid "Set playlist bookmark 9"
4403 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
4404
4405 #: src/libvlc-module.c:1454
4406 msgid "Set playlist bookmark 10"
4407 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
4408
4409 #: src/libvlc-module.c:1455
4410 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4411 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
4412
4413 #: src/libvlc-module.c:1457
4414 msgid "Playlist bookmark 1"
4415 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
4416
4417 #: src/libvlc-module.c:1458
4418 msgid "Playlist bookmark 2"
4419 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
4420
4421 #: src/libvlc-module.c:1459
4422 msgid "Playlist bookmark 3"
4423 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
4424
4425 #: src/libvlc-module.c:1460
4426 msgid "Playlist bookmark 4"
4427 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
4428
4429 #: src/libvlc-module.c:1461
4430 msgid "Playlist bookmark 5"
4431 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
4432
4433 #: src/libvlc-module.c:1462
4434 msgid "Playlist bookmark 6"
4435 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
4436
4437 #: src/libvlc-module.c:1463
4438 msgid "Playlist bookmark 7"
4439 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
4440
4441 #: src/libvlc-module.c:1464
4442 msgid "Playlist bookmark 8"
4443 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
4444
4445 #: src/libvlc-module.c:1465
4446 msgid "Playlist bookmark 9"
4447 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
4448
4449 #: src/libvlc-module.c:1466
4450 msgid "Playlist bookmark 10"
4451 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
4452
4453 #: src/libvlc-module.c:1468
4454 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4455 msgstr ""
4456 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
4457 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
4458 "kliknutím."
4459
4460 #: src/libvlc-module.c:1470
4461 msgid "Cycle audio track"
4462 msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
4463
4464 #: src/libvlc-module.c:1471
4465 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4466 msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
4467
4468 #: src/libvlc-module.c:1472
4469 msgid "Cycle subtitle track"
4470 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
4471
4472 #: src/libvlc-module.c:1473
4473 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4474 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
4475
4476 #: src/libvlc-module.c:1474
4477 msgid "Cycle source aspect ratio"
4478 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
4479
4480 #: src/libvlc-module.c:1475
4481 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4482 msgstr ""
4483 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
4484 "videa"
4485
4486 #: src/libvlc-module.c:1476
4487 msgid "Cycle video crop"
4488 msgstr "Cyklické orezávanie videa"
4489
4490 #: src/libvlc-module.c:1477
4491 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4492 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov orezania."
4493
4494 #: src/libvlc-module.c:1478
4495 msgid "Toggle autoscaling"
4496 msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
4497
4498 #: src/libvlc-module.c:1479
4499 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4500 msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
4501
4502 #: src/libvlc-module.c:1480
4503 msgid "Increase scale factor"
4504 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
4505
4506 #: src/libvlc-module.c:1481
4507 msgid "Increase scale factor."
4508 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti."
4509
4510 #: src/libvlc-module.c:1482
4511 msgid "Decrease scale factor"
4512 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
4513
4514 #: src/libvlc-module.c:1483
4515 msgid "Decrease scale factor."
4516 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti."
4517
4518 #: src/libvlc-module.c:1484
4519 msgid "Cycle deinterlace modes"
4520 msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania "
4521
4522 #: src/libvlc-module.c:1485
4523 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4524 msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania."
4525
4526 #: src/libvlc-module.c:1486
4527 #, fuzzy
4528 msgid "Show controller in fullscreen"
4529 msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom režime"
4530
4531 #: src/libvlc-module.c:1487
4532 msgid "Show interface"
4533 msgstr "Zobraziť rozhranie"
4534
4535 #: src/libvlc-module.c:1488
4536 msgid "Raise the interface above all other windows."
4537 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
4538
4539 #: src/libvlc-module.c:1489
4540 msgid "Hide interface"
4541 msgstr "Skryť rozhranie"
4542
4543 #: src/libvlc-module.c:1490
4544 msgid "Lower the interface below all other windows."
4545 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
4546
4547 #: src/libvlc-module.c:1491
4548 #, fuzzy
4549 msgid "Boss key"
4550 msgstr "Klávesové skratky"
4551
4552 #: src/libvlc-module.c:1492
4553 #, fuzzy
4554 msgid "Hide the interface and pause playback."
4555 msgstr ""
4556 "Metóda odstránenia prekladania, ktorá sa použije pri prehrávaní na lokálnom "
4557 "počítači."
4558
4559 #: src/libvlc-module.c:1493
4560 msgid "Take video snapshot"
4561 msgstr "Vytvoriť screenshot z videa"
4562
4563 #: src/libvlc-module.c:1494
4564 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4565 msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí screenshot a uloží sa na disk."
4566
4567 #: src/libvlc-module.c:1496 modules/gui/macosx/MainMenu.m:258
4568 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
4569 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:122
4570 #: modules/stream_out/record.c:60
4571 msgid "Record"
4572 msgstr "Nahrať"
4573
4574 #: src/libvlc-module.c:1497
4575 msgid "Record access filter start/stop."
4576 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4577
4578 #: src/libvlc-module.c:1499
4579 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4580 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4581
4582 #: src/libvlc-module.c:1500
4583 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4584 msgstr "Prepnúť playlistové režimy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4585
4586 #: src/libvlc-module.c:1503
4587 msgid "Toggle random playlist playback"
4588 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4589
4590 #: src/libvlc-module.c:1508 src/libvlc-module.c:1509
4591 msgid "Un-Zoom"
4592 msgstr "Oddialiť"
4593
4594 #: src/libvlc-module.c:1511 src/libvlc-module.c:1512
4595 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4596 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4597
4598 #: src/libvlc-module.c:1513 src/libvlc-module.c:1514
4599 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4600 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4601
4602 #: src/libvlc-module.c:1516 src/libvlc-module.c:1517
4603 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4604 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4605
4606 #: src/libvlc-module.c:1518 src/libvlc-module.c:1519
4607 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4608 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4609
4610 #: src/libvlc-module.c:1521 src/libvlc-module.c:1522
4611 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4612 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4613
4614 #: src/libvlc-module.c:1523 src/libvlc-module.c:1524
4615 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4616 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4617
4618 #: src/libvlc-module.c:1526 src/libvlc-module.c:1527
4619 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4620 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4621
4622 #: src/libvlc-module.c:1528 src/libvlc-module.c:1529
4623 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4624 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4625
4626 #: src/libvlc-module.c:1531
4627 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4628 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
4629
4630 #: src/libvlc-module.c:1533
4631 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4632 msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do video-výstupu"
4633
4634 #: src/libvlc-module.c:1535 src/libvlc-module.c:1536
4635 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4636 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4637
4638 #: src/libvlc-module.c:1537
4639 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4640 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
4641
4642 #: src/libvlc-module.c:1538
4643 msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
4644 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4645
4646 #: src/libvlc-module.c:1539
4647 msgid "Highlight widget on the right"
4648 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
4649
4650 #: src/libvlc-module.c:1541
4651 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4652 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
4653
4654 #: src/libvlc-module.c:1542
4655 msgid "Highlight widget on the left"
4656 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
4657
4658 #: src/libvlc-module.c:1544
4659 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
4660 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
4661
4662 #: src/libvlc-module.c:1545
4663 msgid "Highlight widget on top"
4664 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
4665
4666 #: src/libvlc-module.c:1547
4667 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
4668 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
4669
4670 #: src/libvlc-module.c:1548
4671 msgid "Highlight widget below"
4672 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
4673
4674 #: src/libvlc-module.c:1550
4675 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
4676 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
4677
4678 #: src/libvlc-module.c:1551
4679 msgid "Select current widget"
4680 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
4681
4682 #: src/libvlc-module.c:1553
4683 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
4684 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
4685
4686 #: src/libvlc-module.c:1555
4687 msgid "Cycle through audio devices"
4688 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
4689
4690 #: src/libvlc-module.c:1556
4691 msgid "Cycle through available audio devices"
4692 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
4693
4694 #: src/libvlc-module.c:1687 src/video_output/vout_intf.c:309
4695 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:302 modules/gui/macosx/MainMenu.m:368
4696 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1216
4697 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
4698 msgid "Snapshot"
4699 msgstr "Screenshot"
4700
4701 #: src/libvlc-module.c:1704
4702 msgid "Window properties"
4703 msgstr "Vlastnosti okna"
4704
4705 #: src/libvlc-module.c:1762
4706 msgid "Subpictures"
4707 msgstr "Pod-obrázky"
4708
4709 #: src/libvlc-module.c:1770 modules/codec/subsdec.c:177
4710 #: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
4711 #: modules/demux/subtitle.c:73 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:502
4712 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:504
4713 msgid "Subtitles"
4714 msgstr "Titulky"
4715
4716 #: src/libvlc-module.c:1787 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
4717 msgid "Overlays"
4718 msgstr "Prekrývania"
4719
4720 #: src/libvlc-module.c:1797
4721 msgid "Track settings"
4722 msgstr "Nastavenia stopy"
4723
4724 #: src/libvlc-module.c:1829
4725 msgid "Playback control"
4726 msgstr "Kontrola prehrávania"
4727
4728 #: src/libvlc-module.c:1857
4729 msgid "Default devices"
4730 msgstr "Predvolené zariadenia"
4731
4732 #: src/libvlc-module.c:1866
4733 msgid "Network settings"
4734 msgstr "Nastavenia siete"
4735
4736 #: src/libvlc-module.c:1891
4737 msgid "Socks proxy"
4738 msgstr "Socks proxy"
4739
4740 #: src/libvlc-module.c:1900 modules/demux/kate_categories.c:47
4741 msgid "Metadata"
4742 msgstr "Meta-dáta"
4743
4744 #: src/libvlc-module.c:2000
4745 msgid "Decoders"
4746 msgstr "Dekodéry"
4747
4748 #: src/libvlc-module.c:2007 modules/access/v4l2/video.c:69
4749 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:100
4750 msgid "Input"
4751 msgstr "Vstup"
4752
4753 #: src/libvlc-module.c:2043
4754 msgid "VLM"
4755 msgstr "VLM"
4756
4757 #: src/libvlc-module.c:2073
4758 msgid "CPU"
4759 msgstr "Procesor (CPU)"
4760
4761 #: src/libvlc-module.c:2092
4762 msgid "Special modules"
4763 msgstr "Špeciálne moduly"
4764
4765 #: src/libvlc-module.c:2098 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:70
4766 msgid "Plugins"
4767 msgstr "Prídavné moduly"
4768
4769 #: src/libvlc-module.c:2105
4770 msgid "Performance options"
4771 msgstr "Nastavenia výkonu"
4772
4773 #: src/libvlc-module.c:2234
4774 msgid "Hot keys"
4775 msgstr "Klávesové skratky"
4776
4777 #: src/libvlc-module.c:2665
4778 msgid "Jump sizes"
4779 msgstr "Veľkosti skoku"
4780
4781 #: src/libvlc-module.c:2742
4782 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4783 msgstr ""
4784 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4785 "advanced)"
4786
4787 #: src/libvlc-module.c:2745
4788 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4789 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
4790
4791 #: src/libvlc-module.c:2747
4792 msgid ""
4793 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4794 "--help-verbose)"
4795 msgstr ""
4796 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4797 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
4798
4799 #: src/libvlc-module.c:2750
4800 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4801 msgstr ""
4802 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
4803 "režimu programu"
4804
4805 #: src/libvlc-module.c:2752
4806 msgid "print a list of available modules"
4807 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4808
4809 #: src/libvlc-module.c:2754
4810 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4811 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
4812
4813 #: src/libvlc-module.c:2756
4814 msgid ""
4815 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4816 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
4817 msgstr ""
4818 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4819 "parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
4820 "k modulu prefix =."
4821
4822 #: src/libvlc-module.c:2760
4823 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4824 msgstr ""
4825 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
4826
4827 #: src/libvlc-module.c:2762
4828 msgid "reset the current config to the default values"
4829 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4830
4831 #: src/libvlc-module.c:2764
4832 msgid "use alternate config file"
4833 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4834
4835 #: src/libvlc-module.c:2766
4836 msgid "resets the current plugins cache"
4837 msgstr "vymazať aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4838
4839 #: src/libvlc-module.c:2768
4840 msgid "print version information"
4841 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4842
4843 #: src/libvlc-module.c:2806
4844 msgid "main program"
4845 msgstr "hlavný program"
4846
4847 #: src/misc/update.c:467
4848 #, c-format
4849 msgid "%.1f GiB"
4850 msgstr "%.1f GiB"
4851
4852 #: src/misc/update.c:469
4853 #, c-format
4854 msgid "%.1f MiB"
4855 msgstr "%.1f MiB"
4856
4857 #: src/misc/update.c:471
4858 #, c-format
4859 msgid "%.1f KiB"
4860 msgstr "%.1f KiB"
4861
4862 #: src/misc/update.c:473
4863 #, c-format
4864 msgid "%ld B"
4865 msgstr "%ld B"
4866
4867 #: src/misc/update.c:564
4868 msgid "Saving file failed"
4869 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
4870
4871 #: src/misc/update.c:565
4872 #, c-format
4873 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
4874 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
4875
4876 #: src/misc/update.c:581
4877 #, c-format
4878 msgid ""
4879 "%s\n"
4880 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
4881 msgstr ""
4882 "%s\n"
4883 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
4884
4885 #: src/misc/update.c:584
4886 msgid "Downloading ..."
4887 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
4888
4889 #: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:710 modules/demux/avi/avi.c:2389
4890 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:99 modules/gui/macosx/controls.m:52
4891 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:62 modules/gui/macosx/coredialogs.m:64
4892 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:181 modules/gui/macosx/open.m:118
4893 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/prefs.m:206
4894 #: modules/gui/macosx/prefs.m:226 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:231
4895 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:303 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:688
4896 #: modules/gui/macosx/wizard.m:322
4897 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1240
4898 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1453
4899 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:253
4900 msgid "Cancel"
4901 msgstr "Storno"
4902
4903 #: src/misc/update.c:603
4904 #, c-format
4905 msgid ""
4906 "%s\n"
4907 "Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
4908 msgstr ""
4909 "%s\n"
4910 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s - %.1f%%"
4911
4912 #: src/misc/update.c:635
4913 msgid "File could not be verified"
4914 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
4915
4916 #: src/misc/update.c:636
4917 #, c-format
4918 msgid ""
4919 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
4920 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
4921 msgstr ""
4922 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
4923 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4924
4925 #: src/misc/update.c:647 src/misc/update.c:659
4926 msgid "Invalid signature"
4927 msgstr "Neplatný podpis"
4928
4929 #: src/misc/update.c:648 src/misc/update.c:660
4930 #, c-format
4931 msgid ""
4932 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
4933 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
4934 msgstr ""
4935 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
4936 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4937
4938 #: src/misc/update.c:672
4939 msgid "File not verifiable"
4940 msgstr "Súbor nemožno overiť"
4941
4942 #: src/misc/update.c:673
4943 #, c-format
4944 msgid ""
4945 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
4946 "was deleted."
4947 msgstr ""
4948 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4949
4950 #: src/misc/update.c:684 src/misc/update.c:696
4951 msgid "File corrupted"
4952 msgstr "Súbor je porušený"
4953
4954 #: src/misc/update.c:685 src/misc/update.c:697
4955 #, c-format
4956 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
4957 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
4958
4959 #: src/misc/update.c:708
4960 msgid "Update VLC media player"
4961 msgstr "Aktualizovať VLC media player"
4962
4963 #: src/misc/update.c:709
4964 msgid ""
4965 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
4966 "install it now?"
4967 msgstr ""
4968 "Nová verzia bola úspešne stiahnutá. Chcete ukončiť program VLC a "
4969 "nainštalovať novú verziu?"
4970
4971 #: src/misc/update.c:710
4972 msgid "Install"
4973 msgstr "Nainštalovať"
4974
4975 #: src/playlist/engine.c:230 src/playlist/loadsave.c:152 lib/media_list.c:254
4976 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:193
4977 msgid "Media Library"
4978 msgstr "Knižnica s médiami"
4979
4980 #: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:70
4981 #: modules/access/v4l2/video.c:261
4982 msgid "Undefined"
4983 msgstr "Nedefinované"
4984
4985 #: src/text/iso-639_def.h:40
4986 msgid "Afar"
4987 msgstr "Afar"
4988
4989 #: src/text/iso-639_def.h:41
4990 msgid "Abkhazian"
4991 msgstr "Abcházsky"
4992
4993 #: src/text/iso-639_def.h:42
4994 msgid "Afrikaans"
4995 msgstr "Africky"
4996
4997 #: src/text/iso-639_def.h:43
4998 msgid "Albanian"
4999 msgstr "Albánsky"
5000
5001 #: src/text/iso-639_def.h:44
5002 msgid "Amharic"
5003 msgstr "Amharic"
5004
5005 #: src/text/iso-639_def.h:45
5006 msgid "Arabic"
5007 msgstr "Arabsky"
5008
5009 #: src/text/iso-639_def.h:46
5010 msgid "Armenian"
5011 msgstr "Arménsky"
5012
5013 #: src/text/iso-639_def.h:47
5014 msgid "Assamese"
5015 msgstr "Assamese"
5016
5017 #: src/text/iso-639_def.h:48
5018 msgid "Avestan"
5019 msgstr "Avestan"
5020
5021 #: src/text/iso-639_def.h:49
5022 msgid "Aymara"
5023 msgstr "Aymara"
5024
5025 #: src/text/iso-639_def.h:50
5026 msgid "Azerbaijani"
5027 msgstr "Azerbajdžansky"
5028
5029 #: src/text/iso-639_def.h:51
5030 msgid "Bashkir"
5031 msgstr "Bashkir"
5032
5033 #: src/text/iso-639_def.h:52
5034 msgid "Basque"
5035 msgstr "Baskicky"
5036
5037 #: src/text/iso-639_def.h:53
5038 msgid "Belarusian"
5039 msgstr "Bielorusky"
5040
5041 #: src/text/iso-639_def.h:54
5042 msgid "Bengali"
5043 msgstr "Bengálsky"
5044
5045 #: src/text/iso-639_def.h:55
5046 msgid "Bihari"
5047 msgstr "Bihari"
5048
5049 #: src/text/iso-639_def.h:56
5050 msgid "Bislama"
5051 msgstr "Bislama"
5052
5053 #: src/text/iso-639_def.h:57
5054 msgid "Bosnian"
5055 msgstr "Bosniansky"
5056
5057 #: src/text/iso-639_def.h:58
5058 msgid "Breton"
5059 msgstr "Bretónsky"
5060
5061 #: src/text/iso-639_def.h:59
5062 msgid "Bulgarian"
5063 msgstr "Bulharsky"
5064
5065 #: src/text/iso-639_def.h:60
5066 msgid "Burmese"
5067 msgstr "Burmese"
5068
5069 #: src/text/iso-639_def.h:61
5070 msgid "Catalan"
5071 msgstr "Katalánsky"
5072
5073 #: src/text/iso-639_def.h:62
5074 msgid "Chamorro"
5075 msgstr "Chamorro"
5076
5077 #: src/text/iso-639_def.h:63
5078 msgid "Chechen"
5079 msgstr "Čečensky"
5080
5081 #: src/text/iso-639_def.h:64
5082 msgid "Chinese"
5083 msgstr "Čínsky"
5084
5085 #: src/text/iso-639_def.h:65
5086 msgid "Church Slavic"
5087 msgstr "Church Slavic"
5088
5089 #: src/text/iso-639_def.h:66
5090 msgid "Chuvash"
5091 msgstr "Chuvash"
5092
5093 #: src/text/iso-639_def.h:67
5094 msgid "Cornish"
5095 msgstr "Cornish"
5096
5097 #: src/text/iso-639_def.h:68
5098 msgid "Corsican"
5099 msgstr "Korzicky"
5100
5101 #: src/text/iso-639_def.h:69
5102 msgid "Czech"
5103 msgstr "Česky"
5104
5105 #: src/text/iso-639_def.h:70
5106 msgid "Danish"
5107 msgstr "Dánsky"
5108
5109 #: src/text/iso-639_def.h:71
5110 msgid "Dutch"
5111 msgstr "Holandská nemčina"
5112
5113 #: src/text/iso-639_def.h:72
5114 msgid "Dzongkha"
5115 msgstr "Dzongkha"
5116
5117 #: src/text/iso-639_def.h:73
5118 msgid "English"
5119 msgstr "Anglicky"
5120
5121 #: src/text/iso-639_def.h:74
5122 msgid "Esperanto"
5123 msgstr "Esperanto"
5124
5125 #: src/text/iso-639_def.h:75
5126 msgid "Estonian"
5127 msgstr "Estónsky"
5128
5129 #: src/text/iso-639_def.h:76
5130 msgid "Faroese"
5131 msgstr "Faroese"
5132
5133 #: src/text/iso-639_def.h:77
5134 msgid "Fijian"
5135 msgstr "Fijian"
5136
5137 #: src/text/iso-639_def.h:78
5138 msgid "Finnish"
5139 msgstr "Fínsky"
5140
5141 #: src/text/iso-639_def.h:79
5142 msgid "French"
5143 msgstr "Francúzsky"
5144
5145 #: src/text/iso-639_def.h:80
5146 msgid "Frisian"
5147 msgstr "Frízsky"
5148
5149 #: src/text/iso-639_def.h:81
5150 msgid "Georgian"
5151 msgstr "Gruzínsky"
5152
5153 #: src/text/iso-639_def.h:82
5154 msgid "German"
5155 msgstr "Nemecky"
5156
5157 #: src/text/iso-639_def.h:83
5158 msgid "Gaelic&n