Slovakian l10n update by Marián Hikaník
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-06-01 22:12+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-05-30 21:23+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_config_cat.h:36
18 msgid "VLC preferences"
19 msgstr "Nastavenia programu VLC"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:38
22 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 msgstr ""
24 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
25 "\"."
26
27 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
28 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
29 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
30 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
31 msgid "General"
32 msgstr "Všeobecné"
33
34 #: include/vlc_config_cat.h:43 modules/misc/dummy/dummy.c:65
35 msgid "Interface"
36 msgstr "Rozhranie"
37
38 #: include/vlc_config_cat.h:44
39 msgid "Settings for VLC's interfaces"
40 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
41
42 #: include/vlc_config_cat.h:46
43 msgid "General interface settings"
44 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:48
47 msgid "Main interfaces"
48 msgstr "Hlavné rozhrania"
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:49
51 msgid "Settings for the main interface"
52 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
53
54 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
55 msgid "Control interfaces"
56 msgstr "Ovládanie rozhraní"
57
58 #: include/vlc_config_cat.h:52
59 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
60 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
61
62 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
63 msgid "Hotkeys settings"
64 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
65
66 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1789
67 #: src/libvlc-module.c:1253 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
68 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:588
69 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
70 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
71 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
72 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
73 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
74 msgid "Audio"
75 msgstr "Zvuk"
76
77 #: include/vlc_config_cat.h:59
78 msgid "Audio settings"
79 msgstr "Nastavenia zvuku"
80
81 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
82 msgid "General audio settings"
83 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
86 #: src/video_output/video_output.c:432
87 msgid "Filters"
88 msgstr "Filtre"
89
90 #: include/vlc_config_cat.h:66
91 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
92 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
95 #: modules/gui/macosx/intf.m:598 modules/gui/macosx/intf.m:599
96 msgid "Visualizations"
97 msgstr "Vizualizácie"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
100 msgid "Audio visualizations"
101 msgstr "Vizualizácie zvuku"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
104 msgid "Output modules"
105 msgstr "Výstupné moduly"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:73
108 msgid "These are general settings for audio output modules."
109 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1601
112 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
113 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
114 msgid "Miscellaneous"
115 msgstr "Rôzne"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:76
118 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
119 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1817
122 #: src/libvlc-module.c:1288 modules/gui/macosx/extended.m:69
123 #: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/output.m:160
124 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
125 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
126 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
127 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
128 #: modules/stream_out/transcode.c:202
129 msgid "Video"
130 msgstr "Video"
131
132 #: include/vlc_config_cat.h:80
133 msgid "Video settings"
134 msgstr "Nastavenia videa"
135
136 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
137 msgid "General video settings"
138 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:87
141 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
142 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
143
144 #: include/vlc_config_cat.h:91
145 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
146 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
147
148 #: include/vlc_config_cat.h:93
149 msgid "Subtitles/OSD"
150 msgstr "Titulky/OSD"
151
152 #: include/vlc_config_cat.h:94
153 msgid ""
154 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
155 "subpictures\"."
156 msgstr ""
157 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
158 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:103
161 msgid "Input / Codecs"
162 msgstr "Vstup / Kodeky"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:104
165 msgid ""
166 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
167 "VLC. Encoder settings can also be found here."
168 msgstr ""
169 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
170 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:107
173 msgid "Access modules"
174 msgstr "Prístupové moduly"
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:109
177 msgid ""
178 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
179 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
180 msgstr ""
181 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
182 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
183 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:113
186 msgid "Access filters"
187 msgstr "Prístupové filtre"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:115
190 msgid ""
191 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
192 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
193 "you are doing."
194 msgstr ""
195 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
196 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
197 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:119
200 msgid "Demuxers"
201 msgstr "Demuxéry"
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:120
204 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
205 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:122
208 msgid "Video codecs"
209 msgstr "Video kodeky"
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:123
212 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
213 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:125
216 msgid "Audio codecs"
217 msgstr "Audio kodeky"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:126
220 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
221 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:128
224 msgid "Other codecs"
225 msgstr "Iné kodeky"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:129
228 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
229 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:132
232 msgid "General input settings. Use with care."
233 msgstr ""
234 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1529
237 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
238 msgid "Stream output"
239 msgstr "Výstupný tok"
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:137
242 msgid ""
243 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
244 "incoming streams.\n"
245 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
246 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
247 "RTSP).\n"
248 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
249 "duplicating...)."
250 msgstr ""
251 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
252 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
253 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
254 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
255 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
256 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
257
258 #: include/vlc_config_cat.h:145
259 msgid "General stream output settings"
260 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:147
263 msgid "Muxers"
264 msgstr "Muxéry"
265
266 #: include/vlc_config_cat.h:149
267 msgid ""
268 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
269 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
270 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
271 "You can also set default parameters for each muxer."
272 msgstr ""
273 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
274 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
275 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
276 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
277 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:155
280 msgid "Access output"
281 msgstr "Access output"
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:157
284 msgid ""
285 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
286 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
287 "should probably not do that.\n"
288 "You can also set default parameters for each access output."
289 msgstr ""
290 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
291 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
292 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
293 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
294 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
295
296 #: include/vlc_config_cat.h:162
297 msgid "Packetizers"
298 msgstr "Paketizéry"
299
300 #: include/vlc_config_cat.h:164
301 msgid ""
302 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
303 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
304 "not do that.\n"
305 "You can also set default parameters for each packetizer."
306 msgstr ""
307 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
308 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
309 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
310 "vynucovať. \n"
311 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
312
313 #: include/vlc_config_cat.h:170
314 msgid "Sout stream"
315 msgstr "Sout stream"
316
317 #: include/vlc_config_cat.h:171
318 msgid ""
319 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
320 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
321 "for each sout stream module here."
322 msgstr ""
323 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
324 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
325 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
326 "modul. "
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:120
329 msgid "SAP"
330 msgstr "SAP"
331
332 #: include/vlc_config_cat.h:178
333 msgid ""
334 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
335 "multicast UDP or RTP."
336 msgstr ""
337 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
338 "protokolu UDP alebo RTP."
339
340 #: include/vlc_config_cat.h:181
341 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
342 msgid "VOD"
343 msgstr "VOD"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:182
346 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
347 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
348
349 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1659
350 #: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
351 #: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
352 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
353 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:533
354 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
355 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
356 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
357 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
358 msgid "Playlist"
359 msgstr "Playlist"
360
361 #: include/vlc_config_cat.h:187
362 msgid ""
363 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
364 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
365 msgstr ""
366 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
367 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
368
369 #: include/vlc_config_cat.h:191
370 msgid "General playlist behaviour"
371 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:458
374 msgid "Services discovery"
375 msgstr "Zisťovacie moduly"
376
377 #: include/vlc_config_cat.h:193
378 msgid ""
379 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
380 "playlist."
381 msgstr ""
382 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
383 "položiek do playlistu."
384
385 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1488
386 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
387 msgid "Advanced"
388 msgstr "Pokročilé"
389
390 #: include/vlc_config_cat.h:198
391 msgid "Advanced settings. Use with care."
392 msgstr ""
393 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:200
396 msgid "CPU features"
397 msgstr "Vlastnosti procesora"
398
399 #: include/vlc_config_cat.h:201
400 msgid ""
401 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
402 "not change these settings."
403 msgstr ""
404 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
405 "prípadov to však nie je potrebné."
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:204
408 msgid "Advanced settings"
409 msgstr "Pokročilé nastavenia"
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:205
412 msgid "Other advanced settings"
413 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
414
415 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
416 #: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
417 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
418 msgid "Network"
419 msgstr "Sieť"
420
421 #: include/vlc_config_cat.h:208
422 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
423 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:213
426 msgid "Chroma modules settings"
427 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
428
429 #: include/vlc_config_cat.h:214
430 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
431 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
432
433 #: include/vlc_config_cat.h:216
434 msgid "Packetizer modules settings"
435 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
436
437 #: include/vlc_config_cat.h:220
438 msgid "Encoders settings"
439 msgstr "Nastavenia enkodérov"
440
441 #: include/vlc_config_cat.h:222
442 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
443 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
444
445 #: include/vlc_config_cat.h:225
446 msgid "Dialog providers settings"
447 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
448
449 #: include/vlc_config_cat.h:227
450 msgid "Dialog providers can be configured here."
451 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
452
453 #: include/vlc_config_cat.h:229
454 msgid "Subtitle demuxer settings"
455 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
456
457 #: include/vlc_config_cat.h:231
458 msgid ""
459 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
460 "example by setting the subtitles type or file name."
461 msgstr ""
462 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
463 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
464
465 #: include/vlc_config_cat.h:238
466 msgid "No help available"
467 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
468
469 #: include/vlc_config_cat.h:239
470 msgid "There is no help available for these modules."
471 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
472
473 #: include/vlc_interface.h:146
474 msgid ""
475 "\n"
476 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
477 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
478 msgstr ""
479 "\n"
480 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
481 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
482 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
483
484 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
485 msgid "Quick &Open File..."
486 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
487
488 #: include/vlc_intf_strings.h:34
489 msgid "&Advanced Open..."
490 msgstr "Pokročilé otváranie..."
491
492 #: include/vlc_intf_strings.h:35
493 msgid "Open &Directory..."
494 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
495
496 #: include/vlc_intf_strings.h:37
497 msgid "Select one or more files to open"
498 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:55
501 msgid "Information..."
502 msgstr "Informácia"
503
504 #: include/vlc_intf_strings.h:42
505 msgid "Codec Information..."
506 msgstr "Informácia o kodeku..."
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:43
509 msgid "Messages..."
510 msgstr "&Hlásenia programu..."
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:44
513 msgid "Extended settings..."
514 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:45
517 msgid "Go to specific time..."
518 msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:46
521 msgid "Bookmarks..."
522 msgstr "Záložky..."
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:47
525 msgid "VLM Configuration..."
526 msgstr "Konfigurácia VLM..."
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:49
529 msgid "About VLC media player..."
530 msgstr "O programe VLC media player"
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
533 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:526
534 #: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:648
535 #: modules/gui/macosx/intf.m:655 modules/gui/macosx/intf.m:1535
536 #: modules/gui/macosx/intf.m:1536 modules/gui/macosx/intf.m:1537
537 #: modules/gui/macosx/intf.m:1538 modules/gui/macosx/playlist.m:450
538 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
539 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
540 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
541 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
542 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
543 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1238
544 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
545 msgid "Play"
546 msgstr "Prehrať"
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:53
549 msgid "Fetch information"
550 msgstr "Získať informácie"
551
552 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:451
553 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
554 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
555 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
556 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
557 msgid "Delete"
558 msgstr "Vymazať"
559
560 #: include/vlc_intf_strings.h:56
561 msgid "Sort"
562 msgstr "Zoradiť"
563
564 #: include/vlc_intf_strings.h:57
565 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1599
566 msgid "Add node"
567 msgstr "Pridať uzol"
568
569 #: include/vlc_intf_strings.h:58
570 msgid "Stream..."
571 msgstr "Stream..."
572
573 #: include/vlc_intf_strings.h:59
574 msgid "Save..."
575 msgstr "Uložiť..."
576
577 #: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:967
578 msgid "Repeat all"
579 msgstr "Zopakovať všetko"
580
581 #: include/vlc_intf_strings.h:64
582 msgid "Repeat one"
583 msgstr "Opakovať jedenkrát"
584
585 #: include/vlc_intf_strings.h:65
586 msgid "No repeat"
587 msgstr "Bez opakovania"
588
589 #: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1166
590 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:575
591 msgid "Random"
592 msgstr "Náhodne"
593
594 #: include/vlc_intf_strings.h:68
595 msgid "No random"
596 msgstr "Bez náhodného prehrávania"
597
598 #: include/vlc_intf_strings.h:70
599 msgid "Add to playlist"
600 msgstr "Pridať do playlistu"
601
602 #: include/vlc_intf_strings.h:71
603 msgid "Add to media library"
604 msgstr "Pridať do knižnice médií"
605
606 #: include/vlc_intf_strings.h:73
607 msgid "Add file..."
608 msgstr "Pridať súbor..."
609
610 #: include/vlc_intf_strings.h:74
611 msgid "Advanced open..."
612 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
613
614 #: include/vlc_intf_strings.h:75
615 msgid "Add directory..."
616 msgstr "Pridať priečinok..."
617
618 #: include/vlc_intf_strings.h:77
619 msgid "Save playlist to file..."
620 msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
621
622 #: include/vlc_intf_strings.h:78
623 msgid "Load playlist file..."
624 msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
625
626 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:463
627 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
628 msgid "Search"
629 msgstr "Hľadať"
630
631 #: include/vlc_intf_strings.h:81
632 msgid "Search filter"
633 msgstr "Vyhľadávací filter"
634
635 #: include/vlc_intf_strings.h:83
636 msgid "Additional sources"
637 msgstr "Dodatočné zdroje"
638
639 #: include/vlc_intf_strings.h:87
640 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
641 msgid ""
642 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
643 "them."
644 msgstr ""
645 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
646 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
647
648 #: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:83
649 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
650 msgid "Image clone"
651 msgstr "Klonovať obrázok"
652
653 #: include/vlc_intf_strings.h:93
654 msgid "Clone the image"
655 msgstr "Konovať obrázok"
656
657 #: include/vlc_intf_strings.h:95
658 msgid "Magnification"
659 msgstr "Zväčšenie"
660
661 #: include/vlc_intf_strings.h:96
662 msgid ""
663 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
664 "be magnified."
665 msgstr ""
666 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
667
668 #: include/vlc_intf_strings.h:99
669 msgid "Waves"
670 msgstr "Vlny"
671
672 #: include/vlc_intf_strings.h:100
673 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
674 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
675
676 #: include/vlc_intf_strings.h:102
677 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
678 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
679
680 #: include/vlc_intf_strings.h:104
681 msgid "Image colors inversion"
682 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
683
684 #: include/vlc_intf_strings.h:106
685 msgid "Split the image to make an image wall"
686 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
687
688 #: include/vlc_intf_strings.h:108
689 msgid ""
690 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
691 "The video gets split in parts that you must sort."
692 msgstr ""
693 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
694 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
695
696 #: include/vlc_intf_strings.h:111
697 msgid ""
698 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
699 "Try changing the various settings for different effects"
700 msgstr ""
701 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
702 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
703
704 #: include/vlc_intf_strings.h:114
705 msgid ""
706 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
707 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
708 "settings."
709 msgstr ""
710 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
711 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
712
713 #: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
714 msgid "Meta-information"
715 msgstr "Meta-Informácia"
716
717 #: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:139 modules/demux/mpc.c:56
718 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:583
719 #: modules/gui/macosx/intf.m:584 modules/gui/macosx/open.m:170
720 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
721 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
722 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
723 msgid "Title"
724 msgstr "Titul"
725
726 #: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
727 msgid "Artist"
728 msgstr "Herec"
729
730 #: include/vlc_meta.h:35
731 msgid "Genre"
732 msgstr "Žáner"
733
734 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
735 msgid "Copyright"
736 msgstr "Autorské práva (copyright)"
737
738 #: include/vlc_meta.h:37
739 msgid "Album/movie/show title"
740 msgstr "Album/film/zobrazenie titulu"
741
742 #: include/vlc_meta.h:38
743 msgid "Track number/position in set"
744 msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"
745
746 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
747 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
748 msgid "Description"
749 msgstr "Popis"
750
751 #: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
752 msgid "Rating"
753 msgstr "Hodnotenie"
754
755 #: include/vlc_meta.h:41
756 msgid "Date"
757 msgstr "Dátum"
758
759 #: include/vlc_meta.h:42
760 msgid "Setting"
761 msgstr "Nastavenie"
762
763 #: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
764 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
765 msgid "URL"
766 msgstr "URL adresa"
767
768 #: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1781 src/libvlc-module.c:106
769 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
770 msgid "Language"
771 msgstr "Jazyk"
772
773 #: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:182
774 msgid "Now Playing"
775 msgstr "Práve sa prehráva"
776
777 #: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
778 msgid "Publisher"
779 msgstr "Vydavateľ"
780
781 #: include/vlc_meta.h:47
782 msgid "Encoded by"
783 msgstr "Enkódoval"
784
785 #: include/vlc_meta.h:49
786 msgid "Art URL"
787 msgstr "URL diela"
788
789 #: include/vlc_meta.h:51
790 msgid "Codec Name"
791 msgstr "Názov kodeku"
792
793 #: include/vlc_meta.h:52
794 msgid "Codec Description"
795 msgstr "Popis kodeku"
796
797 #: include/vlc/vlc.h:587
798 msgid ""
799 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
800 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
801 "see the file named COPYING for details.\n"
802 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
803 msgstr ""
804 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
805 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
806 "Licencie;\n"
807 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
808
809 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
810 #: src/audio_output/filters.c:224
811 msgid "Audio filtering failed"
812 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
813
814 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
815 #: src/audio_output/filters.c:225
816 #, c-format
817 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
818 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
819
820 #: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
821 #: src/input/es_out.c:379 src/libvlc-module.c:431
822 #: src/video_output/video_output.c:408 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
823 msgid "Disable"
824 msgstr "Zablokovať"
825
826 #: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
827 msgid "Spectrometer"
828 msgstr "Spectrometer"
829
830 #: src/audio_output/input.c:90
831 msgid "Scope"
832 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
833
834 #: src/audio_output/input.c:92
835 msgid "Spectrum"
836 msgstr "Spektrum"
837
838 #: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:69
839 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
840 #: modules/gui/macosx/intf.m:628 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
841 msgid "Equalizer"
842 msgstr "Ekvalizér"
843
844 #: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
845 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
846 msgid "Audio filters"
847 msgstr "Filtre zvuku"
848
849 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
850 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:594
851 #: modules/gui/macosx/intf.m:595
852 msgid "Audio Channels"
853 msgstr "Audio-kanály"
854
855 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
856 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
857 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
858 #: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
859 #: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
860 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
861 msgid "Stereo"
862 msgstr "Stereo"
863
864 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
865 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
866 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
867 #: modules/control/gestures.c:89 modules/video_filter/logo.c:97
868 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
869 #: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
870 msgid "Left"
871 msgstr "Vľavo"
872
873 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
874 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
875 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
876 #: modules/control/gestures.c:89 modules/video_filter/logo.c:97
877 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
878 #: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
879 msgid "Right"
880 msgstr "Vpravo"
881
882 #: src/audio_output/output.c:134
883 msgid "Dolby Surround"
884 msgstr "Dolby Surround"
885
886 #: src/audio_output/output.c:146
887 msgid "Reverse stereo"
888 msgstr "Obrátené stereo"
889
890 #: src/extras/getopt.c:633
891 #, c-format
892 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
893 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
894
895 #: src/extras/getopt.c:658
896 #, c-format
897 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
898 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
899
900 #: src/extras/getopt.c:663
901 #, c-format
902 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
903 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
904
905 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
906 #, c-format
907 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
908 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
909
910 #: src/extras/getopt.c:710
911 #, c-format
912 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
913 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
914
915 #: src/extras/getopt.c:714
916 #, c-format
917 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
918 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
919
920 #: src/extras/getopt.c:740
921 #, c-format
922 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
923 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
924
925 #: src/extras/getopt.c:743
926 #, c-format
927 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
928 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
929
930 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
931 #, c-format
932 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
933 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
934
935 #: src/extras/getopt.c:820
936 #, c-format
937 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
938 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
939
940 #: src/extras/getopt.c:838
941 #, c-format
942 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
943 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
944
945 #: src/input/control.c:309
946 #, c-format
947 msgid "Bookmark %i"
948 msgstr "Záložka %i"
949
950 #: src/input/decoder.c:126 src/input/decoder.c:138
951 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
952 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:593
953 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:602 modules/stream_out/es.c:365
954 #: modules/stream_out/es.c:379
955 msgid "Streaming / Transcoding failed"
956 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
957
958 #: src/input/decoder.c:127
959 msgid "VLC could not open the packetizer module."
960 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
961
962 #: src/input/decoder.c:139
963 msgid "VLC could not open the decoder module."
964 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
965
966 #: src/input/decoder.c:149
967 msgid "No suitable decoder module for format"
968 msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
969
970 #: src/input/decoder.c:150
971 #, c-format
972 msgid ""
973 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
974 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
975 msgstr ""
976 "VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
977 "chybu momentálne nie je možné odstrániť."
978
979 #: src/input/es_out.c:401 src/input/es_out.c:403 src/input/es_out.c:409
980 #: src/input/es_out.c:410 modules/access/cdda/info.c:967
981 #: modules/access/cdda/info.c:999
982 #, c-format
983 msgid "Track %i"
984 msgstr "Stopa %i"
985
986 #: src/input/es_out.c:585
987 #, c-format
988 msgid "%s [%s %d]"
989 msgstr "%s [%s %d]"
990
991 #: src/input/es_out.c:585 src/input/es_out.c:587 src/input/var.c:128
992 #: src/libvlc-module.c:462 modules/gui/macosx/intf.m:581
993 #: modules/gui/macosx/intf.m:582
994 msgid "Program"
995 msgstr "Program"
996
997 #: src/input/es_out.c:1776 modules/codec/faad.c:330
998 #, c-format
999 msgid "Stream %d"
1000 msgstr "Tok %d"
1001
1002 #: src/input/es_out.c:1778 modules/gui/macosx/wizard.m:425
1003 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
1004 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
1005 msgid "Codec"
1006 msgstr "Kodek"
1007
1008 #: src/input/es_out.c:1789 src/input/es_out.c:1817 src/input/es_out.c:1844
1009 #: modules/gui/macosx/output.m:153
1010 msgid "Type"
1011 msgstr "Typ"
1012
1013 #: src/input/es_out.c:1792 modules/codec/faad.c:334
1014 #: modules/gui/macosx/output.m:176
1015 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1016 msgid "Channels"
1017 msgstr "Kanály"
1018
1019 #: src/input/es_out.c:1797 modules/codec/faad.c:336
1020 msgid "Sample rate"
1021 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:1798 modules/codec/faad.c:336
1024 #, c-format
1025 msgid "%d Hz"
1026 msgstr "%d Hz"
1027
1028 #: src/input/es_out.c:1804
1029 msgid "Bits per sample"
1030 msgstr "bitov na vzorok"
1031
1032 #: src/input/es_out.c:1809 modules/access_output/shout.c:87
1033 #: modules/access/pvr.c:89
1034 msgid "Bitrate"
1035 msgstr "Dátový tok"
1036
1037 #: src/input/es_out.c:1810
1038 #, c-format
1039 msgid "%d kb/s"
1040 msgstr "%d kb/s"
1041
1042 #: src/input/es_out.c:1821
1043 msgid "Resolution"
1044 msgstr "Rozlíšenie"
1045
1046 #: src/input/es_out.c:1827
1047 msgid "Display resolution"
1048 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1049
1050 #: src/input/es_out.c:1837 modules/access/screen/screen.c:40
1051 msgid "Frame rate"
1052 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1053
1054 #: src/input/es_out.c:1844
1055 msgid "Subtitle"
1056 msgstr "Titulky"
1057
1058 #: src/input/input.c:2214
1059 msgid "Your input can't be opened"
1060 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1061
1062 #: src/input/input.c:2215
1063 #, c-format
1064 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1065 msgstr ""
1066 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1067 "v súbore so záznamom."
1068
1069 #: src/input/input.c:2310
1070 msgid "Can't recognize the input's format"
1071 msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
1072
1073 #: src/input/input.c:2311
1074 #, c-format
1075 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1076 msgstr ""
1077 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1078 "záznamom činnosti programu."
1079
1080 #: src/input/var.c:118
1081 msgid "Bookmark"
1082 msgstr "Záložka"
1083
1084 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:468
1085 msgid "Programs"
1086 msgstr "Programy"
1087
1088 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
1089 #: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/intf.m:586
1090 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1091 msgid "Chapter"
1092 msgstr "Kapitola"
1093
1094 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1095 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1096 msgid "Navigation"
1097 msgstr "Navigácia"
1098
1099 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:609
1100 #: modules/gui/macosx/intf.m:610
1101 msgid "Video Track"
1102 msgstr "Video-stopa"
1103
1104 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:592
1105 #: modules/gui/macosx/intf.m:593
1106 msgid "Audio Track"
1107 msgstr "Zvuková stopa"
1108
1109 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:617
1110 #: modules/gui/macosx/intf.m:618
1111 msgid "Subtitles Track"
1112 msgstr "Stopa s titulkami"
1113
1114 #: src/input/var.c:263
1115 msgid "Next title"
1116 msgstr "Ďalší titul"
1117
1118 #: src/input/var.c:268
1119 msgid "Previous title"
1120 msgstr "Predchádzajúci titul"
1121
1122 #: src/input/var.c:291
1123 #, c-format
1124 msgid "Title %i"
1125 msgstr "Titul %i"
1126
1127 #: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
1128 #, c-format
1129 msgid "Chapter %i"
1130 msgstr "Kapitola %i"
1131
1132 #: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
1133 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:799
1134 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
1135 msgid "Next chapter"
1136 msgstr "Ďalšia kapitola"
1137
1138 #: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1139 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:798
1140 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
1141 msgid "Previous chapter"
1142 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1143
1144 #: src/input/vlm.c:2276 src/input/vlm.c:2612
1145 #, c-format
1146 msgid "Media: %s"
1147 msgstr "Médium: %s"
1148
1149 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1150 #: modules/demux/avi/avi.c:588 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
1151 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
1152 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1153 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1154 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1155 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1156 msgid "Cancel"
1157 msgstr "Storno"
1158
1159 #: src/interface/interaction.c:361
1160 msgid "Ok"
1161 msgstr "OK"
1162
1163 #: src/interface/interface.c:320
1164 msgid "Switch interface"
1165 msgstr "Prepnúť rozhranie"
1166
1167 #: src/interface/interface.c:347 modules/gui/macosx/intf.m:544
1168 #: modules/gui/macosx/intf.m:545
1169 msgid "Add Interface"
1170 msgstr "Pridať rozhranie"
1171
1172 #: src/interface/interface.c:353
1173 msgid "Telnet Interface"
1174 msgstr "Rozhranie Telnet"
1175
1176 #: src/interface/interface.c:356
1177 msgid "Web Interface"
1178 msgstr "Webové rozhranie"
1179
1180 #: src/interface/interface.c:359
1181 msgid "Debug logging"
1182 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1183
1184 #: src/interface/interface.c:362
1185 msgid "Mouse Gestures"
1186 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1187
1188 #: src/libvlc-common.c:283 src/libvlc-common.c:454 src/modules/modules.c:1716
1189 #: src/modules/modules.c:2047
1190 msgid "C"
1191 msgstr "sk"
1192
1193 #: src/libvlc-common.c:299
1194 msgid "Help options"
1195 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
1196
1197 #: src/libvlc-common.c:1506 src/modules/configuration.c:1269
1198 msgid "string"
1199 msgstr "príkaz"
1200
1201 #: src/libvlc-common.c:1525 src/modules/configuration.c:1233
1202 msgid "integer"
1203 msgstr "hodnota"
1204
1205 #: src/libvlc-common.c:1552 src/modules/configuration.c:1258
1206 msgid "float"
1207 msgstr "plávajúci"
1208
1209 #: src/libvlc-common.c:1565
1210 msgid " (default enabled)"
1211 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1212
1213 #: src/libvlc-common.c:1566
1214 msgid " (default disabled)"
1215 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1216
1217 #: src/libvlc-common.c:1831
1218 #, c-format
1219 msgid "VLC version %s\n"
1220 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1221
1222 #: src/libvlc-common.c:1832
1223 #, c-format
1224 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1225 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1226
1227 #: src/libvlc-common.c:1834
1228 #, c-format
1229 msgid "Compiler: %s\n"
1230 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1231
1232 #: src/libvlc-common.c:1836
1233 #, c-format
1234 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1235 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1236
1237 #: src/libvlc-common.c:1867
1238 msgid ""
1239 "\n"
1240 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1241 msgstr ""
1242 "\n"
1243 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1244
1245 #: src/libvlc-common.c:1887
1246 msgid ""
1247 "\n"
1248 "Press the RETURN key to continue...\n"
1249 msgstr ""
1250 "\n"
1251 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1252
1253 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1254 msgid "Auto"
1255 msgstr "Autom."
1256
1257 #: src/libvlc-module.c:47 src/text/iso-639_def.h:43
1258 msgid "Arabic"
1259 msgstr "Arabsky"
1260
1261 #: src/libvlc-module.c:47
1262 msgid "American English"
1263 msgstr "Americká angličtina"
1264
1265 #: src/libvlc-module.c:47
1266 msgid "British English"
1267 msgstr "Britská angličtina"
1268
1269 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1270 msgid "Catalan"
1271 msgstr "Katalánsky"
1272
1273 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1274 msgid "Czech"
1275 msgstr "Česky"
1276
1277 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1278 msgid "Danish"
1279 msgstr "Dánsky"
1280
1281 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1282 msgid "German"
1283 msgstr "Nemecky"
1284
1285 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
1286 msgid "Spanish"
1287 msgstr "Španielsky"
1288
1289 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:146
1290 msgid "Persian"
1291 msgstr "Perzsky"
1292
1293 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1294 msgid "French"
1295 msgstr "Francúzsky"
1296
1297 #: src/libvlc-module.c:49
1298 msgid "Galician"
1299 msgstr "Španielčina"
1300
1301 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1302 msgid "Hebrew"
1303 msgstr "Hebrejsky"
1304
1305 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1306 msgid "Hungarian"
1307 msgstr "Maďarsky"
1308
1309 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:99
1310 msgid "Italian"
1311 msgstr "Taliansky"
1312
1313 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1314 msgid "Japanese"
1315 msgstr "Japonsky"
1316
1317 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1318 msgid "Georgian"
1319 msgstr "Gruzínsky"
1320
1321 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1322 msgid "Korean"
1323 msgstr "Kórejsky"
1324
1325 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1326 msgid "Malay"
1327 msgstr "Malajsky"
1328
1329 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:69
1330 msgid "Dutch"
1331 msgstr "Holandská nemčina"
1332
1333 #: src/libvlc-module.c:51
1334 msgid "Occitan"
1335 msgstr "Occitan"
1336
1337 #: src/libvlc-module.c:51
1338 msgid "Brazilian Portuguese"
1339 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1340
1341 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:154
1342 msgid "Romanian"
1343 msgstr "Rumunsky"
1344
1345 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:156
1346 msgid "Russian"
1347 msgstr "Rusky"
1348
1349 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1350 msgid "Slovak"
1351 msgstr "Slovensky"
1352
1353 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
1354 msgid "Slovenian"
1355 msgstr "Slovinsky"
1356
1357 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
1358 msgid "Swedish"
1359 msgstr "Švédsky"
1360
1361 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:188
1362 msgid "Turkish"
1363 msgstr "Turecky"
1364
1365 #: src/libvlc-module.c:53
1366 msgid "Simplified Chinese"
1367 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1368
1369 #: src/libvlc-module.c:53
1370 msgid "Chinese Traditional"
1371 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1372
1373 #: src/libvlc-module.c:72
1374 msgid ""
1375 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1376 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1377 "related options."
1378 msgstr ""
1379 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1380 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1381 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1382
1383 #: src/libvlc-module.c:76
1384 msgid "Interface module"
1385 msgstr "Modul rozhrania"
1386
1387 #: src/libvlc-module.c:78
1388 msgid ""
1389 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1390 "automatically select the best module available."
1391 msgstr ""
1392 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1393 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1394
1395 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
1396 msgid "Extra interface modules"
1397 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1398
1399 #: src/libvlc-module.c:84
1400 msgid ""
1401 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1402 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1403 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1404 "\", \"gestures\" ...)"
1405 msgstr ""
1406 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1407 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1408 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1409 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1410 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1411 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1412
1413 #: src/libvlc-module.c:91
1414 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1415 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1416
1417 #: src/libvlc-module.c:93
1418 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1419 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1420
1421 #: src/libvlc-module.c:95
1422 msgid ""
1423 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1424 "1=warnings, 2=debug)."
1425 msgstr ""
1426 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1427 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1428 "ladenie)"
1429
1430 #: src/libvlc-module.c:98
1431 msgid "Be quiet"
1432 msgstr "Tichý mód"
1433
1434 #: src/libvlc-module.c:100
1435 msgid "Turn off all warning and information messages."
1436 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1437
1438 #: src/libvlc-module.c:102
1439 msgid "Default stream"
1440 msgstr "Predvolený stream"
1441
1442 #: src/libvlc-module.c:104
1443 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1444 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1445
1446 #: src/libvlc-module.c:107
1447 msgid ""
1448 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1449 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1450 msgstr ""
1451 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1452 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1453
1454 #: src/libvlc-module.c:111
1455 msgid "Color messages"
1456 msgstr "Farebné správy"
1457
1458 #: src/libvlc-module.c:113
1459 msgid ""
1460 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1461 "needs Linux color support for this to work."
1462 msgstr ""
1463 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1464 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1465
1466 #: src/libvlc-module.c:116
1467 msgid "Show advanced options"
1468 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1469
1470 #: src/libvlc-module.c:118
1471 msgid ""
1472 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1473 "available options, including those that most users should never touch."
1474 msgstr ""
1475 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1476 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1477 "nepoužije. "
1478
1479 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
1480 msgid "Show interface with mouse"
1481 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1482
1483 #: src/libvlc-module.c:124
1484 msgid ""
1485 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1486 "edge of the screen in fullscreen mode."
1487 msgstr ""
1488 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1489 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1490
1491 #: src/libvlc-module.c:127
1492 msgid "Interface interaction"
1493 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1494
1495 #: src/libvlc-module.c:129
1496 msgid ""
1497 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1498 "user input is required."
1499 msgstr ""
1500 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1501 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1502
1503 #: src/libvlc-module.c:139
1504 msgid ""
1505 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1506 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1507 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1508 "the \"audio filters\" modules section."
1509 msgstr ""
1510 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1511 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1512 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1513 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1514
1515 #: src/libvlc-module.c:145
1516 msgid "Audio output module"
1517 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1518
1519 #: src/libvlc-module.c:147
1520 msgid ""
1521 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1522 "automatically select the best method available."
1523 msgstr ""
1524 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1525 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1526
1527 #: src/libvlc-module.c:151 modules/stream_out/display.c:38
1528 msgid "Enable audio"
1529 msgstr "Zapnúť zvuk"
1530
1531 #: src/libvlc-module.c:153
1532 msgid ""
1533 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1534 "not take place, thus saving some processing power."
1535 msgstr ""
1536 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1537 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:156
1540 msgid "Force mono audio"
1541 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1542
1543 #: src/libvlc-module.c:157
1544 msgid "This will force a mono audio output."
1545 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1546
1547 #: src/libvlc-module.c:159
1548 msgid "Default audio volume"
1549 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:161
1552 msgid ""
1553 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1554 msgstr ""
1555 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1556 "1024. "
1557
1558 #: src/libvlc-module.c:164
1559 msgid "Audio output saved volume"
1560 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1561
1562 #: src/libvlc-module.c:166
1563 msgid ""
1564 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1565 "should not change this option manually."
1566 msgstr ""
1567 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1568 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1569 "manuálne. "
1570
1571 #: src/libvlc-module.c:169
1572 msgid "Audio output volume step"
1573 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1574
1575 #: src/libvlc-module.c:171
1576 msgid ""
1577 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1578 "0 to 1024."
1579 msgstr ""
1580 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1581 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1582
1583 #: src/libvlc-module.c:174
1584 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1585 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1586
1587 #: src/libvlc-module.c:176
1588 msgid ""
1589 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1590 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1591 msgstr ""
1592 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1593 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1594 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1595
1596 #: src/libvlc-module.c:180
1597 msgid "High quality audio resampling"
1598 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1599
1600 #: src/libvlc-module.c:182
1601 msgid ""
1602 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1603 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1604 "resampling algorithm will be used instead."
1605 msgstr ""
1606 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1607 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1608 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1609 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1610
1611 #: src/libvlc-module.c:187
1612 msgid "Audio desynchronization compensation"
1613 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1614
1615 #: src/libvlc-module.c:189
1616 msgid ""
1617 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1618 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1619 msgstr ""
1620 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1621 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1622 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1623
1624 #: src/libvlc-module.c:192
1625 msgid "Audio output channels mode"
1626 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1627
1628 #: src/libvlc-module.c:194
1629 msgid ""
1630 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1631 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1632 "played)."
1633 msgstr ""
1634 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1635 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1636 "prehrávania)."
1637
1638 #: src/libvlc-module.c:198
1639 msgid "Use S/PDIF when available"
1640 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1641
1642 #: src/libvlc-module.c:200
1643 msgid ""
1644 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1645 "audio stream being played."
1646 msgstr ""
1647 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1648 "pre započatím prehrávania."
1649
1650 #: src/libvlc-module.c:203
1651 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1652 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1653
1654 #: src/libvlc-module.c:205
1655 msgid ""
1656 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1657 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1658 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1659 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1660 msgstr ""
1661 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1662 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1663 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1664 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1665 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1666
1667 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1668 msgid "On"
1669 msgstr "Zapnuté"
1670
1671 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:61
1672 msgid "Off"
1673 msgstr "Vypnuté"
1674
1675 #: src/libvlc-module.c:216
1676 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1677 msgstr ""
1678 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1679 "spracovávanie zvuku."
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:219
1682 msgid "Audio visualizations "
1683 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:221
1686 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1687 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:229
1690 msgid ""
1691 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1692 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1693 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1694 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1695 "options."
1696 msgstr ""
1697 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1698 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1699 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1700 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1701
1702 #: src/libvlc-module.c:235
1703 msgid "Video output module"
1704 msgstr "Modul video-výstupu"
1705
1706 #: src/libvlc-module.c:237
1707 msgid ""
1708 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1709 "automatically select the best method available."
1710 msgstr ""
1711 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1712 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:240 modules/stream_out/display.c:40
1715 msgid "Enable video"
1716 msgstr "Zapnúť video"
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:242
1719 msgid ""
1720 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1721 "not take place, thus saving some processing power."
1722 msgstr ""
1723 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1724 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:54
1727 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123 modules/stream_out/transcode.c:73
1728 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1729 msgid "Video width"
1730 msgstr "Šírka videa"
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:247
1733 msgid ""
1734 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1735 "characteristics."
1736 msgstr ""
1737 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1738 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1739
1740 #: src/libvlc-module.c:250 modules/codec/fake.c:57
1741 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126 modules/stream_out/transcode.c:76
1742 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1743 msgid "Video height"
1744 msgstr "Výška videa"
1745
1746 #: src/libvlc-module.c:252
1747 msgid ""
1748 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1749 "video characteristics."
1750 msgstr ""
1751 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1752 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1753
1754 #: src/libvlc-module.c:255
1755 msgid "Video X coordinate"
1756 msgstr "Súradnica X videa"
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:257
1759 msgid ""
1760 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1761 "coordinate)."
1762 msgstr ""
1763 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1764
1765 #: src/libvlc-module.c:260
1766 msgid "Video Y coordinate"
1767 msgstr "Súradnica Y videa"
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:262
1770 msgid ""
1771 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1772 "coordinate)."
1773 msgstr ""
1774 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1775
1776 #: src/libvlc-module.c:265
1777 msgid "Video title"
1778 msgstr "Názov videa"
1779
1780 #: src/libvlc-module.c:267
1781 msgid ""
1782 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1783 "interface)."
1784 msgstr ""
1785 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1786 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:270
1789 msgid "Video alignment"
1790 msgstr "Zarovnanie videa"
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:272
1793 msgid ""
1794 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1795 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1796 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1797 msgstr ""
1798 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1799 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1800 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1801 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1802
1803 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
1804 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
1805 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1806 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1807 #: modules/video_filter/rss.c:164
1808 msgid "Center"
1809 msgstr "Vycentrovať"
1810
1811 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1812 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1813 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1814 #: modules/video_filter/rss.c:164
1815 msgid "Top"
1816 msgstr "Hore"
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1819 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1820 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1821 #: modules/video_filter/rss.c:164
1822 msgid "Bottom"
1823 msgstr "Dole"
1824
1825 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1826 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1827 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1828 #: modules/video_filter/rss.c:165
1829 msgid "Top-Left"
1830 msgstr "Vľavo hore"
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1833 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1834 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1835 #: modules/video_filter/rss.c:165
1836 msgid "Top-Right"
1837 msgstr "Vpravo hore"
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1840 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1841 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1842 #: modules/video_filter/rss.c:165
1843 msgid "Bottom-Left"
1844 msgstr "Vľavo dole"
1845
1846 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1847 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1848 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1849 #: modules/video_filter/rss.c:165
1850 msgid "Bottom-Right"
1851 msgstr "Vpravo dole"
1852
1853 #: src/libvlc-module.c:280
1854 msgid "Zoom video"
1855 msgstr "Priblížiť video"
1856
1857 #: src/libvlc-module.c:282
1858 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1859 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1860
1861 #: src/libvlc-module.c:284
1862 msgid "Grayscale video output"
1863 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1864
1865 #: src/libvlc-module.c:286
1866 msgid ""
1867 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1868 "save some processing power."
1869 msgstr ""
1870 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1871 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1872
1873 #: src/libvlc-module.c:289
1874 msgid "Embedded video"
1875 msgstr "Vstavané video"
1876
1877 #: src/libvlc-module.c:291
1878 msgid "Embed the video output in the main interface."
1879 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
1880
1881 #: src/libvlc-module.c:293
1882 msgid "Fullscreen video output"
1883 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1884
1885 #: src/libvlc-module.c:295
1886 msgid "Start video in fullscreen mode"
1887 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1888
1889 #: src/libvlc-module.c:297
1890 msgid "Overlay video output"
1891 msgstr "Výstup prekryvového videa"
1892
1893 #: src/libvlc-module.c:299
1894 msgid ""
1895 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1896 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1897 msgstr ""
1898 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
1899 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
1900 "hardvérovú akceleráciu videa."
1901
1902 #: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:412
1903 msgid "Always on top"
1904 msgstr "Zostať vždy navrchu"
1905
1906 #: src/libvlc-module.c:304
1907 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1908 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
1909
1910 #: src/libvlc-module.c:306
1911 msgid "Disable screensaver"
1912 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
1913
1914 #: src/libvlc-module.c:307
1915 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1916 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
1917
1918 #: src/libvlc-module.c:309
1919 msgid "Window decorations"
1920 msgstr "Dekorácie okna"
1921
1922 #: src/libvlc-module.c:311
1923 msgid ""
1924 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1925 "giving a \"minimal\" window."
1926 msgstr ""
1927 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
1928 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
1929
1930 #: src/libvlc-module.c:314
1931 msgid "Video output filter module"
1932 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
1933
1934 #: src/libvlc-module.c:316
1935 msgid ""
1936 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1937 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1938 msgstr ""
1939 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1940 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1941 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1942 "nedostatkov."
1943
1944 #: src/libvlc-module.c:320
1945 msgid "Video filter module"
1946 msgstr "Modul video-filtra"
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:322
1949 msgid ""
1950 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1951 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1952 msgstr ""
1953 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1954 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1955 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1956 "nedostatkov."
1957
1958 #: src/libvlc-module.c:326
1959 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1960 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
1961
1962 #: src/libvlc-module.c:328
1963 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1964 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
1965
1966 #: src/libvlc-module.c:330 src/libvlc-module.c:332
1967 msgid "Video snapshot file prefix"
1968 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
1969
1970 #: src/libvlc-module.c:334
1971 msgid "Video snapshot format"
1972 msgstr "Formát snímky z videa"
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:336
1975 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1976 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
1977
1978 #: src/libvlc-module.c:338
1979 msgid "Display video snapshot preview"
1980 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
1981
1982 #: src/libvlc-module.c:340
1983 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1984 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:342
1987 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1988 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
1989
1990 #: src/libvlc-module.c:344
1991 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1992 msgstr ""
1993 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
1994 "vytvorenia snímky."
1995
1996 #: src/libvlc-module.c:346
1997 msgid "Video cropping"
1998 msgstr "Vystrihnutie videa"
1999
2000 #: src/libvlc-module.c:348
2001 msgid ""
2002 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2003 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2004 msgstr ""
2005 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2006 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2007 "celkový stranový pomer obrázka."
2008
2009 #: src/libvlc-module.c:352
2010 msgid "Source aspect ratio"
2011 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2012
2013 #: src/libvlc-module.c:354
2014 msgid ""
2015 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2016 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2017 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2018 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2019 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2020 msgstr ""
2021 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2022 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2023 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2024 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2025 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2026 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2027 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2028
2029 #: src/libvlc-module.c:361
2030 msgid "Custom crop ratios list"
2031 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2032
2033 #: src/libvlc-module.c:363
2034 msgid ""
2035 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2036 "crop ratios list."
2037 msgstr ""
2038 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2039 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2040
2041 #: src/libvlc-module.c:366
2042 msgid "Custom aspect ratios list"
2043 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2044
2045 #: src/libvlc-module.c:368
2046 msgid ""
2047 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2048 "aspect ratio list."
2049 msgstr ""
2050 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2051 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2052
2053 #: src/libvlc-module.c:371
2054 msgid "Fix HDTV height"
2055 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:373
2058 msgid ""
2059 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2060 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2061 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2062 msgstr ""
2063 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2064 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2065 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2066 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2067
2068 #: src/libvlc-module.c:378
2069 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2070 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2071
2072 #: src/libvlc-module.c:380
2073 msgid ""
2074 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2075 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2076 "order to keep proportions."
2077 msgstr ""
2078 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2079 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2080 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2081 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2082 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2083
2084 #: src/libvlc-module.c:384
2085 msgid "Skip frames"
2086 msgstr "Preskočiť snímky"
2087
2088 #: src/libvlc-module.c:386
2089 msgid ""
2090 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2091 "computer is not powerful enough"
2092 msgstr ""
2093 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2094 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2095 "prehrávanie streamu."
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:389
2098 msgid "Drop late frames"
2099 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2100
2101 #: src/libvlc-module.c:391
2102 msgid ""
2103 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2104 "intended display date)."
2105 msgstr ""
2106 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2107 "doručené neskoro."
2108
2109 #: src/libvlc-module.c:394
2110 msgid "Quiet synchro"
2111 msgstr "Tichá synchronizácia"
2112
2113 #: src/libvlc-module.c:396
2114 msgid ""
2115 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2116 "synchronization mechanism."
2117 msgstr ""
2118 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
2119 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2120
2121 #: src/libvlc-module.c:405
2122 msgid ""
2123 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2124 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2125 "channel."
2126 msgstr ""
2127 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2128 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2129 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:410
2132 msgid ""
2133 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2134 "Restrictions Management measure."
2135 msgstr ""
2136 "Ak žijete vo Francúzsku, zákony tejto krajiny nepovoľujú obchádzanie "
2137 "obmedzení pre digitálny obsah."
2138
2139 #: src/libvlc-module.c:413
2140 msgid "Clock reference average counter"
2141 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:415
2144 msgid ""
2145 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2146 "to 10000."
2147 msgstr ""
2148 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2149 "10000."
2150
2151 #: src/libvlc-module.c:418
2152 msgid "Clock synchronisation"
2153 msgstr "Časová synchronizácia"
2154
2155 #: src/libvlc-module.c:420
2156 msgid ""
2157 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2158 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2159 msgstr ""
2160 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2161 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2162 "stream zo siete prehráva trhane."
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:424 modules/control/netsync.c:75
2165 msgid "Network synchronisation"
2166 msgstr "Synchronizácia siete"
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:425
2169 msgid ""
2170 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2171 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2172 msgstr ""
2173 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2174 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2175 "Synchronizácia siete."
2176
2177 #: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:994
2178 #: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:361
2179 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
2180 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2181 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
2182 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
2183 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2184 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2185 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2186 #: modules/video_filter/rss.c:175 modules/video_output/msw/directx.c:158
2187 msgid "Default"
2188 msgstr "Predvolený"
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:431 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
2191 #: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2192 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2193 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2194 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2195 msgid "Enable"
2196 msgstr "Aktivovať"
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:433 modules/misc/notify/growl.c:63
2199 msgid "UDP port"
2200 msgstr "UDP port"
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:435
2203 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2204 msgstr ""
2205 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2206 "hodnota je 1234."
2207
2208 #: src/libvlc-module.c:437
2209 msgid "MTU of the network interface"
2210 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:439
2213 msgid ""
2214 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2215 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2216 msgstr ""
2217 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
2218 "ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
2219
2220 #: src/libvlc-module.c:442 modules/stream_out/rtp.c:93
2221 msgid "Hop limit (TTL)"
2222 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2223
2224 #: src/libvlc-module.c:444
2225 msgid ""
2226 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2227 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2228 "in default)."
2229 msgstr ""
2230 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2231 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2232 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:448
2235 msgid "Multicast output interface"
2236 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:450
2239 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2240 msgstr ""
2241 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2242 "smerovaciu tabuľku."
2243
2244 #: src/libvlc-module.c:452
2245 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2246 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2247
2248 #: src/libvlc-module.c:454
2249 msgid ""
2250 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2251 "table."
2252 msgstr ""
2253 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2254 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2255
2256 #: src/libvlc-module.c:457
2257 msgid "DiffServ Code Point"
2258 msgstr "DiffServ bod kódu"
2259
2260 #: src/libvlc-module.c:458
2261 msgid ""
2262 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2263 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2264 msgstr ""
2265 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2266 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2267 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2268
2269 #: src/libvlc-module.c:464
2270 msgid ""
2271 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2272 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2273 msgstr ""
2274 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2275 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2276 "stream)."
2277
2278 #: src/libvlc-module.c:470
2279 msgid ""
2280 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2281 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2282 "(like DVB streams for example)."
2283 msgstr ""
2284 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2285 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2286 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:476 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2289 msgid "Audio track"
2290 msgstr "Zvuková stopa"
2291
2292 #: src/libvlc-module.c:478
2293 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2294 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2295
2296 #: src/libvlc-module.c:481 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2297 msgid "Subtitles track"
2298 msgstr "Stopa s titulkami"
2299
2300 #: src/libvlc-module.c:483
2301 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2302 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2303
2304 #: src/libvlc-module.c:486
2305 msgid "Audio language"
2306 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2307
2308 #: src/libvlc-module.c:488
2309 msgid ""
2310 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2311 "letter country code)."
2312 msgstr ""
2313 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2314 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2315
2316 #: src/libvlc-module.c:491
2317 msgid "Subtitle language"
2318 msgstr "Jazyk titulkov"
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:493
2321 msgid ""
2322 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2323 "letter country code)."
2324 msgstr ""
2325 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2326 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2327
2328 #: src/libvlc-module.c:497
2329 msgid "Audio track ID"
2330 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2331
2332 #: src/libvlc-module.c:499
2333 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2334 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:501
2337 msgid "Subtitles track ID"
2338 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2339
2340 #: src/libvlc-module.c:503
2341 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2342 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2343
2344 #: src/libvlc-module.c:505
2345 msgid "Input repetitions"
2346 msgstr "Opakovania vstupu"
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:507
2349 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2350 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:509
2353 msgid "Start time"
2354 msgstr "Čas spustenia"
2355
2356 #: src/libvlc-module.c:511
2357 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2358 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2359
2360 #: src/libvlc-module.c:513
2361 msgid "Stop time"
2362 msgstr "Čas zastavenia"
2363
2364 #: src/libvlc-module.c:515
2365 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2366 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2367
2368 #: src/libvlc-module.c:517
2369 msgid "Input list"
2370 msgstr "Zoznam vstupov"
2371
2372 #: src/libvlc-module.c:519
2373 msgid ""
2374 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2375 "together after the normal one."
2376 msgstr ""
2377 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2378 "položiek zoznamu použite čiarku."
2379
2380 #: src/libvlc-module.c:522
2381 msgid "Input slave (experimental)"
2382 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2383
2384 #: src/libvlc-module.c:524
2385 msgid ""
2386 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2387 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2388 "inputs."
2389 msgstr ""
2390 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2391 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2392 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2393 "znakom '#' ."
2394
2395 #: src/libvlc-module.c:528
2396 msgid "Bookmarks list for a stream"
2397 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2398
2399 #: src/libvlc-module.c:530
2400 msgid ""
2401 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2402 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2403 "{...}\""
2404 msgstr ""
2405 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2406 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2407 "offset},{...}\""
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:536
2410 msgid ""
2411 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2412 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2413 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2414 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2415 msgstr ""
2416 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2417 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2418 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2419 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2420
2421 #: src/libvlc-module.c:542
2422 msgid "Force subtitle position"
2423 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2424
2425 #: src/libvlc-module.c:544
2426 msgid ""
2427 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2428 "over the movie. Try several positions."
2429 msgstr ""
2430 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2431 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2432
2433 #: src/libvlc-module.c:547
2434 msgid "Enable sub-pictures"
2435 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2436
2437 #: src/libvlc-module.c:549
2438 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2439 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2440
2441 #: src/libvlc-module.c:551 src/libvlc-module.c:1368 src/text/iso-639_def.h:143
2442 #: modules/stream_out/transcode.c:286
2443 msgid "On Screen Display"
2444 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2445
2446 #: src/libvlc-module.c:553
2447 msgid ""
2448 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2449 "Display)."
2450 msgstr ""
2451 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2452 "sa nazýva aj OSD. "
2453
2454 #: src/libvlc-module.c:556
2455 msgid "Text rendering module"
2456 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2457
2458 #: src/libvlc-module.c:558
2459 msgid ""
2460 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2461 "instance."
2462 msgstr ""
2463 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2464 "môžete použiť aj modul svg."
2465
2466 #: src/libvlc-module.c:560
2467 msgid "Subpictures filter module"
2468 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2469
2470 #: src/libvlc-module.c:562
2471 msgid ""
2472 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2473 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2474 msgstr ""
2475 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2476 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
2477 "logo alebo iné texty...). "
2478
2479 #: src/libvlc-module.c:565
2480 msgid "Autodetect subtitle files"
2481 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:567
2484 msgid ""
2485 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2486 "(based on the filename of the movie)."
2487 msgstr ""
2488 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2489 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2490
2491 #: src/libvlc-module.c:570
2492 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2493 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:572
2496 msgid ""
2497 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2498 "Options are:\n"
2499 "0 = no subtitles autodetected\n"
2500 "1 = any subtitle file\n"
2501 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2502 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2503 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2504 msgstr ""
2505 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2506 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2507 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2508 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2509 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2510 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2511 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2512 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2513 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2514 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:580
2517 msgid "Subtitle autodetection paths"
2518 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:582
2521 msgid ""
2522 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2523 "found in the current directory."
2524 msgstr ""
2525 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2526 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:585
2529 msgid "Use subtitle file"
2530 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:587
2533 msgid ""
2534 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2535 "subtitle file."
2536 msgstr ""
2537 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2538 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2539 "súbor načítať manuálne. "
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:590
2542 msgid "DVD device"
2543 msgstr "Jednotka DVD"
2544
2545 #: src/libvlc-module.c:593
2546 msgid ""
2547 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2548 "the drive letter (eg. D:)"
2549 msgstr ""
2550 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2551 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:597
2554 msgid "This is the default DVD device to use."
2555 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:600
2558 msgid "VCD device"
2559 msgstr "Mechanika pre VCD"
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:603
2562 msgid ""
2563 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2564 "scan for a suitable CD-ROM device."
2565 msgstr ""
2566 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2567 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2568 "ROM."
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:607
2571 msgid "This is the default VCD device to use."
2572 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2573
2574 #: src/libvlc-module.c:610
2575 msgid "Audio CD device"
2576 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2577
2578 #: src/libvlc-module.c:613
2579 msgid ""
2580 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2581 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2582 msgstr ""
2583 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2584 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2585
2586 #: src/libvlc-module.c:617
2587 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2588 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:620 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2591 msgid "Force IPv6"
2592 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:622
2595 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2596 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2597
2598 #: src/libvlc-module.c:624
2599 msgid "Force IPv4"
2600 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2601
2602 #: src/libvlc-module.c:626
2603 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2604 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2605
2606 #: src/libvlc-module.c:628
2607 msgid "TCP connection timeout"
2608 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2609
2610 #: src/libvlc-module.c:630
2611 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2612 msgstr ""
2613 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:632
2616 msgid "SOCKS server"
2617 msgstr "SOCKS server"
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:634
2620 msgid ""
2621 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2622 "used for all TCP connections"
2623 msgstr ""
2624 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2625 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:637
2628 msgid "SOCKS user name"
2629 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2630
2631 #: src/libvlc-module.c:639
2632 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2633 msgstr ""
2634 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2635 "prístup na SOCKS proxy-server."
2636
2637 #: src/libvlc-module.c:641
2638 msgid "SOCKS password"
2639 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2640
2641 #: src/libvlc-module.c:643
2642 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2643 msgstr ""
2644 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2645 "server."
2646
2647 #: src/libvlc-module.c:645
2648 msgid "Title metadata"
2649 msgstr "Metadáta názvu"
2650
2651 #: src/libvlc-module.c:647
2652 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2653 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2654
2655 #: src/libvlc-module.c:649
2656 msgid "Author metadata"
2657 msgstr "Metadáta autora"
2658
2659 #: src/libvlc-module.c:651
2660 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2661 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2662
2663 #: src/libvlc-module.c:653
2664 msgid "Artist metadata"
2665 msgstr "Metadáta hercov"
2666
2667 #: src/libvlc-module.c:655
2668 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2669 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:657
2672 msgid "Genre metadata"
2673 msgstr "Metadáta žánru"
2674
2675 #: src/libvlc-module.c:659
2676 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2677 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:661
2680 msgid "Copyright metadata"
2681 msgstr "Metadáta autorských práv"
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:663
2684 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2685 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:665
2688 msgid "Description metadata"
2689 msgstr "Metadáta popisu"
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:667
2692 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2693 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:669
2696 msgid "Date metadata"
2697 msgstr "Metadáta dátumu"
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:671
2700 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2701 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:673
2704 msgid "URL metadata"
2705 msgstr "Metadáta URL"
2706
2707 #: src/libvlc-module.c:675
2708 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2709 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2710
2711 #: src/libvlc-module.c:679
2712 msgid ""
2713 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2714 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2715 "can break playback of all your streams."
2716 msgstr ""
2717 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2718 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2719 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2720 "akýchkoľvek streamov."
2721
2722 #: src/libvlc-module.c:683
2723 msgid "Preferred decoders list"
2724 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2725
2726 #: src/libvlc-module.c:685
2727 msgid ""
2728 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2729 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2730 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2731 msgstr ""
2732 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
2733 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
2734 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
2735 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
2736 "môže úplne znemožniť streamovanie."
2737
2738 #: src/libvlc-module.c:690
2739 msgid "Preferred encoders list"
2740 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
2741
2742 #: src/libvlc-module.c:692
2743 msgid ""
2744 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2745 msgstr ""
2746 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:695
2749 msgid "Prefer system plugins over vlc"
2750 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:697
2753 msgid ""
2754 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2755 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2756 msgstr ""
2757 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
2758 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
2759 "obidva."
2760
2761 #: src/libvlc-module.c:706
2762 msgid ""
2763 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2764 "subsystem."
2765 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
2766
2767 #: src/libvlc-module.c:709
2768 msgid "Default stream output chain"
2769 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
2770
2771 #: src/libvlc-module.c:711
2772 msgid ""
2773 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2774 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2775 "all streams."
2776 msgstr ""
2777 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
2778 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
2779 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
2780
2781 #: src/libvlc-module.c:715
2782 msgid "Enable streaming of all ES"
2783 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
2784
2785 #: src/libvlc-module.c:717
2786 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2787 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
2788
2789 #: src/libvlc-module.c:719
2790 msgid "Display while streaming"
2791 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:721
2794 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2795 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
2796
2797 #: src/libvlc-module.c:723
2798 msgid "Enable video stream output"
2799 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:725
2802 msgid ""
2803 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2804 "facility when this last one is enabled."
2805 msgstr ""
2806 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2807 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2808
2809 #: src/libvlc-module.c:728
2810 msgid "Enable audio stream output"
2811 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:730
2814 msgid ""
2815 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2816 "facility when this last one is enabled."
2817 msgstr ""
2818 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2819 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:733
2822 msgid "Enable SPU stream output"
2823 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
2824
2825 #: src/libvlc-module.c:735
2826 msgid ""
2827 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2828 "facility when this last one is enabled."
2829 msgstr ""
2830 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
2831 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:738
2834 msgid "Keep stream output open"
2835 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
2836
2837 #: src/libvlc-module.c:740
2838 msgid ""
2839 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2840 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2841 "specified)"
2842 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
2843
2844 #: src/libvlc-module.c:744
2845 msgid "Preferred packetizer list"
2846 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
2847
2848 #: src/libvlc-module.c:746
2849 msgid ""
2850 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2851 msgstr ""
2852 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
2853 "paketizéry."
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:749
2856 msgid "Mux module"
2857 msgstr "Muxovací modul"
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:751
2860 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2861 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:753
2864 msgid "Access output module"
2865 msgstr "Modul \"Access-output\""
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:755
2868 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2869 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:757
2872 msgid "Control SAP flow"
2873 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
2874
2875 #: src/libvlc-module.c:759
2876 msgid ""
2877 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2878 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2879 msgstr ""
2880 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
2881
2882 #: src/libvlc-module.c:763
2883 msgid "SAP announcement interval"
2884 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:765
2887 msgid ""
2888 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2889 "between SAP announcements."
2890 msgstr ""
2891 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
2892 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:774
2895 msgid ""
2896 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2897 "always leave all these enabled."
2898 msgstr ""
2899 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
2900 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
2901 "zapnuté."
2902
2903 #: src/libvlc-module.c:777
2904 msgid "Enable FPU support"
2905 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
2906
2907 #: src/libvlc-module.c:779
2908 msgid ""
2909 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2910 "advantage of it."
2911 msgstr ""
2912 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
2913 "dokáže túto jednotku využiť."
2914
2915 #: src/libvlc-module.c:782
2916 msgid "Enable CPU MMX support"
2917 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
2918
2919 #: src/libvlc-module.c:784
2920 msgid ""
2921 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2922 "of them."
2923 msgstr ""
2924 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
2925 "funkciu využiť."
2926
2927 #: src/libvlc-module.c:787
2928 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2929 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
2930
2931 #: src/libvlc-module.c:789
2932 msgid ""
2933 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2934 "advantage of them."
2935 msgstr ""
2936 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
2937 "funkciu využiť."
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:792
2940 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2941 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:794
2944 msgid ""
2945 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2946 "advantage of them."
2947 msgstr ""
2948 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
2949 "funkciu využiť."
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:797
2952 msgid "Enable CPU SSE support"
2953 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:799
2956 msgid ""
2957 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2958 "of them."
2959 msgstr ""
2960 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
2961 "funkciu využiť."
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:802
2964 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2965 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:804
2968 msgid ""
2969 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2970 "of them."
2971 msgstr ""
2972 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
2973 "funkciu využiť."
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:807
2976 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2977 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
2978
2979 #: src/libvlc-module.c:809
2980 msgid ""
2981 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2982 "advantage of them."
2983 msgstr ""
2984 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
2985 "funkciu využiť."
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:814
2988 msgid ""
2989 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2990 "you really know what you are doing."
2991 msgstr ""
2992 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
2993 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
2994
2995 #: src/libvlc-module.c:817
2996 msgid "Memory copy module"
2997 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
2998
2999 #: src/libvlc-module.c:819
3000 msgid ""
3001 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3002 "select the fastest one supported by your hardware."
3003 msgstr ""
3004 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3005 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:822
3008 msgid "Access module"
3009 msgstr "Prístupový modul"
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:824
3012 msgid ""
3013 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3014 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3015 "option unless you really know what you are doing."
3016 msgstr ""
3017 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3018 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3019 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3020 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3021
3022 #: src/libvlc-module.c:828
3023 msgid "Access filter module"
3024 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3025
3026 #: src/libvlc-module.c:830
3027 msgid ""
3028 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3029 "used for instance for timeshifting."
3030 msgstr ""
3031 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3032 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3033
3034 #: src/libvlc-module.c:833
3035 msgid "Demux module"
3036 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3037
3038 #: src/libvlc-module.c:835
3039 msgid ""
3040 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3041 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3042 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3043 "you really know what you are doing."
3044 msgstr ""
3045 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3046 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3047 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3048 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3049 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3050
3051 #: src/libvlc-module.c:840
3052 msgid "Allow real-time priority"
3053 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3054
3055 #: src/libvlc-module.c:842
3056 msgid ""
3057 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3058 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3059 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3060 "only activate this if you know what you're doing."
3061 msgstr ""
3062 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3063 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3064 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3065 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3066
3067 #: src/libvlc-module.c:848
3068 msgid "Adjust VLC priority"
3069 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3070
3071 #: src/libvlc-module.c:850
3072 msgid ""
3073 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3074 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3075 "VLC instances."
3076 msgstr ""
3077 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3078 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3079 "voči iným spusteným programom"
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:854
3082 msgid "Minimize number of threads"
3083 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:856
3086 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3087 msgstr ""
3088 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3089
3090 #: src/libvlc-module.c:858
3091 msgid "Modules search path"
3092 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3093
3094 #: src/libvlc-module.c:860
3095 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3096 msgstr ""
3097 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3098 "prídavné moduly pre program VLC."
3099
3100 #: src/libvlc-module.c:862
3101 msgid "VLM configuration file"
3102 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3103
3104 #: src/libvlc-module.c:864
3105 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3106 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3107
3108 #: src/libvlc-module.c:866
3109 msgid "Use a plugins cache"
3110 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3111
3112 #: src/libvlc-module.c:868
3113 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3114 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:870
3117 msgid "Collect statistics"
3118 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:872
3121 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3122 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3123
3124 #: src/libvlc-module.c:874
3125 msgid "Run as daemon process"
3126 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3127
3128 #: src/libvlc-module.c:876
3129 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3130 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3131
3132 #: src/libvlc-module.c:878
3133 msgid "Write process id to file"
3134 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3135
3136 #: src/libvlc-module.c:880
3137 msgid "Writes process id into specified file."
3138 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3139
3140 #: src/libvlc-module.c:882
3141 msgid "Log to file"
3142 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3143
3144 #: src/libvlc-module.c:884
3145 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3146 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:886
3149 msgid "Log to syslog"
3150 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:888
3153 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3154 msgstr ""
3155 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3156 "systémoch UNIX)."
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:890
3159 msgid "Allow only one running instance"
3160 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:892
3163 msgid ""
3164 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3165 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3166 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3167 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3168 "running instance or enqueue it."
3169 msgstr ""
3170 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3171 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3172 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3173 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3174 "sa len zaradí do playlistu."
3175
3176 #: src/libvlc-module.c:900
3177 msgid ""
3178 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3179 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3180 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3181 "This option will allow you to play the file with the already running "
3182 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3183 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3184 msgstr ""
3185 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3186 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3187 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3188 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3189 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
3190 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
3191
3192 #: src/libvlc-module.c:908
3193 msgid "VLC is started from file association"
3194 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3195
3196 #: src/libvlc-module.c:910
3197 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3198 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:913
3201 msgid "One instance when started from file"
3202 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3203
3204 #: src/libvlc-module.c:915
3205 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3206 msgstr ""
3207 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3208 "inštancia programu."
3209
3210 #: src/libvlc-module.c:917
3211 msgid "Increase the priority of the process"
3212 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:919
3215 msgid ""
3216 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3217 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3218 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3219 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3220 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3221 "machine."
3222 msgstr ""
3223 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3224 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3225 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3226 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3227 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3228 "reštartovaním počítača."
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:927
3231 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3232 msgstr ""
3233 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3234 "playlistu."
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:929
3237 msgid ""
3238 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3239 "playing current item."
3240 msgstr ""
3241 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3242 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3243 "aktuálnej položky."
3244
3245 #: src/libvlc-module.c:938
3246 msgid ""
3247 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3248 "overridden in the playlist dialog box."
3249 msgstr ""
3250 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3251 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:941
3254 msgid "Automatically preparse files"
3255 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3256
3257 #: src/libvlc-module.c:943
3258 msgid ""
3259 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3260 "metadata)."
3261 msgstr ""
3262 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3263 "zobrazované pri prehrávaní."
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:946
3266 msgid "Album art policy"
3267 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:948
3270 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3271 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:954
3274 msgid "Manual download only"
3275 msgstr "Stiahnuť manuálne."
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:955
3278 msgid "When track starts playing"
3279 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:956
3282 msgid "As soon as track is added"
3283 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:958
3286 msgid "Services discovery modules"
3287 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:960
3290 msgid ""
3291 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3292 "Typical values are sap, hal, ..."
3293 msgstr ""
3294 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3295 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:963
3298 msgid "Play files randomly forever"
3299 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3300
3301 #: src/libvlc-module.c:965
3302 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3303 msgstr ""
3304 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3305 "ho neukončíte."
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:969
3308 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3309 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:971
3312 msgid "Repeat current item"
3313 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3314
3315 #: src/libvlc-module.c:973
3316 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3317 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3318
3319 #: src/libvlc-module.c:975
3320 msgid "Play and stop"
3321 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3322
3323 #: src/libvlc-module.c:977
3324 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3325 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3326
3327 #: src/libvlc-module.c:979
3328 msgid "Play and exit"
3329 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3330
3331 #: src/libvlc-module.c:981
3332 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3333 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3334
3335 #: src/libvlc-module.c:983
3336 msgid "Use media library"
3337 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3338
3339 #: src/libvlc-module.c:985
3340 msgid ""
3341 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3342 "VLC."
3343 msgstr ""
3344 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:988
3347 msgid "Use playlist tree"
3348 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:990
3351 msgid ""
3352 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3353 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3354 "needed."
3355 msgstr ""
3356 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3357 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3358 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3359 "bude potrebné."
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:994
3362 msgid "Always"
3363 msgstr "Vždy"
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:994
3366 msgid "Never"
3367 msgstr "Nikdy"
3368
3369 #: src/libvlc-module.c:1003
3370 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3371 msgstr ""
3372 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3373 "VLC."
3374
3375 #: src/libvlc-module.c:1006 src/video_output/vout_intf.c:421
3376 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:402
3377 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
3378 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3379 #: modules/gui/macosx/intf.m:530 modules/gui/macosx/intf.m:606
3380 #: modules/gui/macosx/intf.m:662
3381 msgid "Fullscreen"
3382 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3383
3384 #: src/libvlc-module.c:1007
3385 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3386 msgstr ""
3387 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3388 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:1008
3391 msgid "Leave fullscreen"
3392 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:1009
3395 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3396 msgstr ""
3397 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3398 "režimu."
3399
3400 #: src/libvlc-module.c:1010
3401 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3402 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3403 msgid "Play/Pause"
3404 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:1011
3407 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3408 msgstr ""
3409 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3410 "spustenie prehrávania"
3411
3412 #: src/libvlc-module.c:1012
3413 msgid "Pause only"
3414 msgstr "Len pozastaviť"
3415
3416 #: src/libvlc-module.c:1013
3417 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3418 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:1014
3421 msgid "Play only"
3422 msgstr "Len prehrať"
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:1015
3425 msgid "Select the hotkey to use to play."
3426 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:1016 modules/control/hotkeys.c:673
3429 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:571
3430 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3431 msgid "Faster"
3432 msgstr "Rýchlejšie"
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:1017
3435 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3436 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3437
3438 #: src/libvlc-module.c:1018 modules/control/hotkeys.c:679
3439 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:572
3440 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3441 msgid "Slower"
3442 msgstr "Pomalšie"
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1019
3445 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3446 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1020 modules/control/hotkeys.c:656
3449 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:529
3450 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:650
3451 #: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3452 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
3453 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3454 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1531
3455 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3456 msgid "Next"
3457 msgstr "Ďalej"
3458
3459 #: src/libvlc-module.c:1021
3460 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3461 msgstr ""
3462 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3463 "zaradený v playliste"
3464
3465 #: src/libvlc-module.c:1022 modules/control/hotkeys.c:662
3466 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:524
3467 #: modules/gui/macosx/intf.m:573 modules/gui/macosx/intf.m:651
3468 #: modules/gui/macosx/intf.m:657 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3469 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3470 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3471 msgid "Previous"
3472 msgstr "Dozadu"
3473
3474 #: src/libvlc-module.c:1023
3475 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3476 msgstr ""
3477 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3478 "súboru v playliste"
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1024 modules/gui/macosx/controls.m:852
3481 #: modules/gui/macosx/intf.m:527 modules/gui/macosx/intf.m:570
3482 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/macosx/intf.m:656
3483 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3484 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3485 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3486 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3487 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
3488 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
3489 msgid "Stop"
3490 msgstr "Stop"
3491
3492 #: src/libvlc-module.c:1025
3493 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3494 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1026 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3497 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
3498 #: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/video_filter/marq.c:143
3499 #: modules/video_filter/rss.c:190
3500 msgid "Position"
3501 msgstr "Pozícia"
3502
3503 #: src/libvlc-module.c:1027
3504 msgid "Select the hotkey to display the position."
3505 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3506
3507 #: src/libvlc-module.c:1029
3508 msgid "Very short backwards jump"
3509 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3510
3511 #: src/libvlc-module.c:1031
3512 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3513 msgstr ""
3514 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3515 "späť."
3516
3517 #: src/libvlc-module.c:1032
3518 msgid "Short backwards jump"
3519 msgstr "Krátky skok späť"
3520
3521 #: src/libvlc-module.c:1034
3522 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3523 msgstr ""
3524 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3525
3526 #: src/libvlc-module.c:1035
3527 msgid "Medium backwards jump"
3528 msgstr "Väčší skok späť"
3529
3530 #: src/libvlc-module.c:1037
3531 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3532 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3533
3534 #: src/libvlc-module.c:1038
3535 msgid "Long backwards jump"
3536 msgstr "Dlhý skok späť"
3537
3538 #: src/libvlc-module.c:1040
3539 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3540 msgstr ""
3541 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3542
3543 #: src/libvlc-module.c:1042
3544 msgid "Very short forward jump"
3545 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:1044
3548 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3549 msgstr ""
3550 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3551
3552 #: src/libvlc-module.c:1045
3553 msgid "Short forward jump"
3554 msgstr "Krátky skok dopredu"
3555
3556 #: src/libvlc-module.c:1047
3557 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3558 msgstr ""
3559 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1048
3562 msgid "Medium forward jump"
3563 msgstr "Väčší skok dopredu"
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1050
3566 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3567 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1051
3570 msgid "Long forward jump"
3571 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3572
3573 #: src/libvlc-module.c:1053
3574 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3575 msgstr ""
3576 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3577 "kus."
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1055
3580 msgid "Very short jump length"
3581 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1056
3584 msgid "Very short jump length, in seconds."
3585 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1057
3588 msgid "Short jump length"
3589 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3590
3591 #: src/libvlc-module.c:1058
3592 msgid "Short jump length, in seconds."
3593 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3594
3595 #: src/libvlc-module.c:1059
3596 msgid "Medium jump length"
3597 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1060
3600 msgid "Medium jump length, in seconds."
3601 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:1061
3604 msgid "Long jump length"
3605 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1062
3608 msgid "Long jump length, in seconds."
3609 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1064 modules/control/hotkeys.c:241
3612 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275
3613 msgid "Quit"
3614 msgstr "Koniec"
3615
3616 #: src/libvlc-module.c:1065
3617 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3618 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3619
3620 #: src/libvlc-module.c:1066
3621 msgid "Navigate up"
3622 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3623
3624 #: src/libvlc-module.c:1067
3625 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3626 msgstr ""
3627 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3628
3629 #: src/libvlc-module.c:1068
3630 msgid "Navigate down"
3631 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3632
3633 #: src/libvlc-module.c:1069
3634 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3635 msgstr ""
3636 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1070
3639 msgid "Navigate left"
3640 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:1071
3643 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3644 msgstr ""
3645 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1072
3648 msgid "Navigate right"
3649 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1073
3652 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3653 msgstr ""
3654 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3655 "doprava."
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:1074
3658 msgid "Activate"
3659 msgstr "Aktivovať"
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1075
3662 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3663 msgstr ""
3664 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3665 "menu DVD."
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1076
3668 msgid "Go to the DVD menu"
3669 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1077
3672 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3673 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1078
3676 msgid "Select previous DVD title"
3677 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1079
3680 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3681 msgstr ""
3682 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3683
3684 #: src/libvlc-module.c:1080
3685 msgid "Select next DVD title"
3686 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3687
3688 #: src/libvlc-module.c:1081
3689 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3690 msgstr ""
3691 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3692
3693 #: src/libvlc-module.c:1082
3694 msgid "Select prev DVD chapter"
3695 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3696
3697 #: src/libvlc-module.c:1083
3698 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3699 msgstr ""
3700 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
3701 "kapitoly v DVD"
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1084
3704 msgid "Select next DVD chapter"
3705 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1085
3708 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3709 msgstr ""
3710 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
3711
3712 #: src/libvlc-module.c:1086
3713 msgid "Volume up"
3714 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:1087
3717 msgid "Select the key to increase audio volume."
3718 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
3719
3720 #: src/libvlc-module.c:1088
3721 msgid "Volume down"
3722 msgstr "Znížiť hlasitosť"
3723
3724 #: src/libvlc-module.c:1089
3725 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3726 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
3727
3728 #: src/libvlc-module.c:1090 modules/gui/macosx/controls.m:898
3729 #: modules/gui/macosx/intf.m:591 modules/gui/macosx/intf.m:652
3730 #: modules/gui/macosx/intf.m:661
3731 msgid "Mute"
3732 msgstr "Stlmiť"
3733
3734 #: src/libvlc-module.c:1091
3735 msgid "Select the key to mute audio."
3736 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1092
3739 msgid "Subtitle delay up"
3740 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1093
3743 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3744 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
3745
3746 #: src/libvlc-module.c:1094
3747 msgid "Subtitle delay down"
3748 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
3749
3750 #: src/libvlc-module.c:1095
3751 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3752 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1096
3755 msgid "Audio delay up"
3756 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1097
3759 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3760 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1098
3763 msgid "Audio delay down"
3764 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1099
3767 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3768 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1100
3771 msgid "Play playlist bookmark 1"
3772 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1101
3775 msgid "Play playlist bookmark 2"
3776 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1102
3779 msgid "Play playlist bookmark 3"
3780 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
3781
3782 #: src/libvlc-module.c:1103
3783 msgid "Play playlist bookmark 4"
3784 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
3785
3786 #: src/libvlc-module.c:1104
3787 msgid "Play playlist bookmark 5"
3788 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
3789
3790 #: src/libvlc-module.c:1105
3791 msgid "Play playlist bookmark 6"
3792 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
3793
3794 #: src/libvlc-module.c:1106
3795 msgid "Play playlist bookmark 7"
3796 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
3797
3798 #: src/libvlc-module.c:1107
3799 msgid "Play playlist bookmark 8"
3800 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
3801
3802 #: src/libvlc-module.c:1108
3803 msgid "Play playlist bookmark 9"
3804 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
3805
3806 #: src/libvlc-module.c:1109
3807 msgid "Play playlist bookmark 10"
3808 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1110
3811 msgid "Select the key to play this bookmark."
3812 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1111
3815 msgid "Set playlist bookmark 1"
3816 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
3817
3818 #: src/libvlc-module.c:1112
3819 msgid "Set playlist bookmark 2"
3820 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
3821
3822 #: src/libvlc-module.c:1113
3823 msgid "Set playlist bookmark 3"
3824 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1114
3827 msgid "Set playlist bookmark 4"
3828 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
3829
3830 #: src/libvlc-module.c:1115
3831 msgid "Set playlist bookmark 5"
3832 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
3833
3834 #: src/libvlc-module.c:1116
3835 msgid "Set playlist bookmark 6"
3836 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
3837
3838 #: src/libvlc-module.c:1117
3839 msgid "Set playlist bookmark 7"
3840 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
3841
3842 #: src/libvlc-module.c:1118
3843 msgid "Set playlist bookmark 8"
3844 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1119
3847 msgid "Set playlist bookmark 9"
3848 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1120
3851 msgid "Set playlist bookmark 10"
3852 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
3853
3854 #: src/libvlc-module.c:1121
3855 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3856 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1123 modules/control/hotkeys.c:84
3859 msgid "Playlist bookmark 1"
3860 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1124 modules/control/hotkeys.c:85
3863 msgid "Playlist bookmark 2"
3864 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1125 modules/control/hotkeys.c:86
3867 msgid "Playlist bookmark 3"
3868 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1126 modules/control/hotkeys.c:87
3871 msgid "Playlist bookmark 4"
3872 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
3873
3874 #: src/libvlc-module.c:1127 modules/control/hotkeys.c:88
3875 msgid "Playlist bookmark 5"
3876 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1128 modules/control/hotkeys.c:89
3879 msgid "Playlist bookmark 6"
3880 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1129 modules/control/hotkeys.c:90
3883 msgid "Playlist bookmark 7"
3884 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
3885
3886 #: src/libvlc-module.c:1130 modules/control/hotkeys.c:91
3887 msgid "Playlist bookmark 8"
3888 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
3889
3890 #: src/libvlc-module.c:1131 modules/control/hotkeys.c:92
3891 msgid "Playlist bookmark 9"
3892 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1132 modules/control/hotkeys.c:93
3895 msgid "Playlist bookmark 10"
3896 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1134
3899 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3900 msgstr ""
3901 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
3902 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
3903 "kliknutím."
3904
3905 #: src/libvlc-module.c:1136
3906 msgid "Go back in browsing history"
3907 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
3908
3909 #: src/libvlc-module.c:1137
3910 msgid ""
3911 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3912 "history."
3913 msgstr ""
3914 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3915 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1138
3918 msgid "Go forward in browsing history"
3919 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1139
3922 msgid ""
3923 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3924 "history."
3925 msgstr ""
3926 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
3927 "ktoré si chcete prehliadať."
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1141
3930 msgid "Cycle audio track"
3931 msgstr "Opakovať audio-stopu"
3932
3933 #: src/libvlc-module.c:1142
3934 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3935 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
3936
3937 #: src/libvlc-module.c:1143
3938 msgid "Cycle subtitle track"
3939 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
3940
3941 #: src/libvlc-module.c:1144
3942 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3943 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
3944
3945 #: src/libvlc-module.c:1145
3946 msgid "Cycle source aspect ratio"
3947 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
3948
3949 #: src/libvlc-module.c:1146
3950 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3951 msgstr ""
3952 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
3953 "videa"
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1147
3956 msgid "Cycle video crop"
3957 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1148
3960 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3961 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1149
3964 msgid "Cycle deinterlace modes"
3965 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
3966
3967 #: src/libvlc-module.c:1150
3968 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3969 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
3970
3971 #: src/libvlc-module.c:1151
3972 msgid "Show interface"
3973 msgstr "Zobraziť rohranie"
3974
3975 #: src/libvlc-module.c:1152
3976 msgid "Raise the interface above all other windows."
3977 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1153
3980 msgid "Hide interface"
3981 msgstr "Skryť rozhranie"
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1154
3984 msgid "Lower the interface below all other windows."
3985 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1155
3988 msgid "Take video snapshot"
3989 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1156
3992 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3993 msgstr ""
3994 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
3995
3996 #: src/libvlc-module.c:1158 modules/access_filter/record.c:53
3997 #: modules/access_filter/record.c:54
3998 msgid "Record"
3999 msgstr "Nahrať"
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1159
4002 msgid "Record access filter start/stop."
4003 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4004
4005 #: src/libvlc-module.c:1160 modules/access_filter/dump.c:51
4006 #: modules/access_filter/dump.c:52
4007 msgid "Dump"
4008 msgstr "Analyzovať"
4009
4010 #: src/libvlc-module.c:1161
4011 msgid "Media dump access filter trigger."
4012 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4013
4014 #: src/libvlc-module.c:1163
4015 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4016 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4017
4018 #: src/libvlc-module.c:1164
4019 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4020 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4021
4022 #: src/libvlc-module.c:1167
4023 msgid "Toggle random playlist playback"
4024 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4025
4026 #: src/libvlc-module.c:1169 src/libvlc-module.c:1170
4027 #: src/video_output/vout_intf.c:216
4028 msgid "Zoom"
4029 msgstr "Priblížiť"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1172 src/libvlc-module.c:1173
4032 msgid "Un-Zoom"
4033 msgstr "Oddialiť"
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1175 src/libvlc-module.c:1176
4036 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4037 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1177 src/libvlc-module.c:1178
4040 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4041 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1180 src/libvlc-module.c:1181
4044 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4045 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4046
4047 #: src/libvlc-module.c:1182 src/libvlc-module.c:1183
4048 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4049 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1185 src/libvlc-module.c:1186
4052 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4053 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1187 src/libvlc-module.c:1188
4056 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4057 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4058
4059 #: src/libvlc-module.c:1190 src/libvlc-module.c:1191
4060 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4061 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4062
4063 #: src/libvlc-module.c:1192 src/libvlc-module.c:1193
4064 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4065 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4066
4067 #: src/libvlc-module.c:1195
4068 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4069 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
4070
4071 #: src/libvlc-module.c:1197
4072 msgid ""
4073 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
4074 "output for the time being."
4075 msgstr ""
4076 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
4077 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
4078
4079 #: src/libvlc-module.c:1201
4080 #, c-format
4081 msgid ""
4082 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
4083 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
4084 "in the playlist.\n"
4085 "The first item specified will be played first.\n"
4086 "\n"
4087 "Options-styles:\n"
4088 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
4089 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4090 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4091 "            and that overrides previous settings.\n"
4092 "\n"
4093 "Stream MRL syntax:\n"
4094 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4095 "option=value ...]\n"
4096 "\n"
4097 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4098 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4099 "\n"
4100 "URL syntax:\n"
4101 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4102 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4103 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4104 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4105 "  screen://                      Screen capture\n"
4106 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4107 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4108 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4109 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4110 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4111 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4112 "certain time\n"
4113 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4114 msgstr ""
4115 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
4116 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
4117 "zaradia do playlistu.\n"
4118 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
4119 "\n"
4120 "Nastavenia štýlov:\n"
4121 "  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
4122 "programu.\n"
4123 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4124 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4125 "            and that overrides previous settings.\n"
4126 "\n"
4127 "Stream MRL syntax:\n"
4128 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4129 "option=value ...]\n"
4130 "\n"
4131 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4132 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4133 "\n"
4134 "URL syntax:\n"
4135 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4136 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4137 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4138 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4139 "  screen://                      Screen capture\n"
4140 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4141 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4142 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4143 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4144 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4145 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4146 "certain time\n"
4147 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4148
4149 #: src/libvlc-module.c:1313 src/video_output/vout_intf.c:433
4150 #: modules/gui/macosx/controls.m:440 modules/gui/macosx/controls.m:907
4151 #: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/macosx/intf.m:663
4152 #: modules/video_output/snapshot.c:76
4153 msgid "Snapshot"
4154 msgstr "Snímka"
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1326
4157 msgid "Window properties"
4158 msgstr "Vlastnosti okna"
4159
4160 #: src/libvlc-module.c:1369
4161 msgid "Subpictures"
4162 msgstr "Sub-obrázky"
4163
4164 #: src/libvlc-module.c:1376 modules/codec/subsdec.c:153
4165 #: modules/demux/subtitle.c:66 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
4166 msgid "Subtitles"
4167 msgstr "Titulky"
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:1393 modules/stream_out/transcode.c:156
4170 msgid "Overlays"
4171 msgstr "Prekryvy/Titulky"
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1401
4174 msgid "France"
4175 msgstr "Francúzsky"
4176
4177 #: src/libvlc-module.c:1403
4178 msgid "Track settings"
4179 msgstr "Nastavenia stopy"
4180
4181 #: src/libvlc-module.c:1425
4182 msgid "Playback control"
4183 msgstr "Kontrola prehrávania"
4184
4185 #: src/libvlc-module.c:1440
4186 msgid "Default devices"
4187 msgstr "Predvolené zariadenia"
4188
4189 #: src/libvlc-module.c:1449
4190 msgid "Network settings"
4191 msgstr "Nastavenia siete"
4192
4193 #: src/libvlc-module.c:1461
4194 msgid "Socks proxy"
4195 msgstr "Socks proxy"
4196
4197 #: src/libvlc-module.c:1470
4198 msgid "Metadata"
4199 msgstr "Meta-dáta"
4200
4201 #: src/libvlc-module.c:1500
4202 msgid "Decoders"
4203 msgstr "Dekodéry"
4204
4205 #: src/libvlc-module.c:1507 modules/access/v4l2.c:58
4206 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
4207 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
4208 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
4209 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
4210 msgid "Input"
4211 msgstr "Vstup"
4212
4213 #: src/libvlc-module.c:1545
4214 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
4215 msgid "VLM"
4216 msgstr "VLM"
4217
4218 #: src/libvlc-module.c:1578
4219 msgid "CPU"
4220 msgstr "Procesor (CPU)"
4221
4222 #: src/libvlc-module.c:1600
4223 msgid "Special modules"
4224 msgstr "Špeciálne moduly"
4225
4226 #: src/libvlc-module.c:1607
4227 msgid "Plugins"
4228 msgstr "Prídavné moduly"
4229
4230 #: src/libvlc-module.c:1615
4231 msgid "Performance options"
4232 msgstr "Nastavenia výkonu"
4233
4234 #: src/libvlc-module.c:1757
4235 msgid "Hot keys"
4236 msgstr "Horúce klávesy"
4237
4238 #: src/libvlc-module.c:2089
4239 msgid "Jump sizes"
4240 msgstr "Veľkosti skoku"
4241
4242 #: src/libvlc-module.c:2168
4243 msgid "main program"
4244 msgstr "hlavný program"
4245
4246 #: src/libvlc-module.c:2178
4247 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4248 msgstr ""
4249 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4250 "advanced)"
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:2184
4253 msgid ""
4254 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4255 "--help-verbose)"
4256 msgstr ""
4257 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4258 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
4259
4260 #: src/libvlc-module.c:2189
4261 msgid "print help for the advanced options"
4262 msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
4263
4264 #: src/libvlc-module.c:2194
4265 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4266 msgstr ""
4267 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
4268 "programu"
4269
4270 #: src/libvlc-module.c:2200
4271 msgid "print a list of available modules"
4272 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4273
4274 #: src/libvlc-module.c:2205
4275 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4276 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
4277
4278 #: src/libvlc-module.c:2211
4279 msgid ""
4280 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4281 "verbose)"
4282 msgstr ""
4283 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4284 "parametrami --advanced a --help-verbose)"
4285
4286 #: src/libvlc-module.c:2216
4287 msgid "save the current command line options in the config"
4288 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
4289
4290 #: src/libvlc-module.c:2221
4291 msgid "reset the current config to the default values"
4292 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4293
4294 #: src/libvlc-module.c:2226
4295 msgid "use alternate config file"
4296 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4297
4298 #: src/libvlc-module.c:2231
4299 msgid "resets the current plugins cache"
4300 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4301
4302 #: src/libvlc-module.c:2236
4303 msgid "print version information"
4304 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4305
4306 #: src/modules/configuration.c:1233
4307 msgid "boolean"
4308 msgstr "Hodnota boolean"
4309
4310 #: src/modules/configuration.c:1244
4311 msgid "key"
4312 msgstr "kľúč"
4313
4314 #: src/playlist/engine.c:127 src/playlist/engine.c:129
4315 #: src/playlist/loadsave.c:112
4316 msgid "Media Library"
4317 msgstr "Knižnica s médiami"
4318
4319 #: src/playlist/tree.c:59 modules/access/bda/bda.c:61
4320 #: modules/access/bda/bda.c:113 modules/access/bda/bda.c:121
4321 #: modules/access/bda/bda.c:128 modules/access/bda/bda.c:134
4322 #: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/bda/bda.c:146
4323 #: modules/access/bda/bda.c:152
4324 msgid "Undefined"
4325 msgstr "Nedefinované"
4326
4327 #: src/text/iso-639_def.h:38
4328 msgid "Afar"
4329 msgstr " Afar"
4330
4331 #: src/text/iso-639_def.h:39
4332 msgid "Abkhazian"
4333 msgstr "Abcházsky"
4334
4335 #: src/text/iso-639_def.h:40
4336 msgid "Afrikaans"
4337 msgstr "Africky"
4338
4339 #: src/text/iso-639_def.h:41
4340 msgid "Albanian"
4341 msgstr "Albánsky"
4342
4343 #: src/text/iso-639_def.h:42
4344 msgid "Amharic"
4345 msgstr " Amharic"
4346
4347 #: src/text/iso-639_def.h:44
4348 msgid "Armenian"
4349 msgstr "Arménsky"
4350
4351 #: src/text/iso-639_def.h:45
4352 msgid "Assamese"
4353 msgstr " Assamese"
4354
4355 #: src/text/iso-639_def.h:46
4356 msgid "Avestan"
4357 msgstr " Avestan"
4358
4359 #: src/text/iso-639_def.h:47
4360 msgid "Aymara"
4361 msgstr " Aymara"
4362
4363 #: src/text/iso-639_def.h:48
4364 msgid "Azerbaijani"
4365 msgstr "Azerbajdžansky"
4366
4367 #: src/text/iso-639_def.h:49
4368 msgid "Bashkir"
4369 msgstr " Bashkir"
4370
4371 #: src/text/iso-639_def.h:50
4372 msgid "Basque"
4373 msgstr "Baskicky"
4374
4375 #: src/text/iso-639_def.h:51
4376 msgid "Belarusian"
4377 msgstr "Bielorusky"
4378
4379 #: src/text/iso-639_def.h:52
4380 msgid "Bengali"
4381 msgstr "Bengálsky"
4382
4383 #: src/text/iso-639_def.h:53
4384 msgid "Bihari"
4385 msgstr " Bihari"
4386
4387 #: src/text/iso-639_def.h:54
4388 msgid "Bislama"
4389 msgstr " Bislama"
4390
4391 #: src/text/iso-639_def.h:55
4392 msgid "Bosnian"
4393 msgstr "Bosniansky"
4394
4395 #: src/text/iso-639_def.h:56
4396 msgid "Breton"
4397 msgstr "Bretónsky"
4398
4399 #: src/text/iso-639_def.h:57
4400 msgid "Bulgarian"
4401 msgstr "Bulharsky"
4402
4403 #: src/text/iso-639_def.h:58
4404 msgid "Burmese"
4405 msgstr " Burmese"
4406
4407 #: src/text/iso-639_def.h:60
4408 msgid "Chamorro"
4409 msgstr " Chamorro"
4410
4411 #: src/text/iso-639_def.h:61
4412 msgid "Chechen"
4413 msgstr "Čečensky"
4414
4415 #: src/text/iso-639_def.h:62
4416 msgid "Chinese"
4417 msgstr "Čínsky"
4418
4419 #: src/text/iso-639_def.h:63
4420 msgid "Church Slavic"
4421 msgstr "Church Slavic"
4422
4423 #: src/text/iso-639_def.h:64
4424 msgid "Chuvash"
4425 msgstr " Chuvash"
4426
4427 #: src/text/iso-639_def.h:65
4428 msgid "Cornish"
4429 msgstr " Cornish"
4430
4431 #: src/text/iso-639_def.h:66
4432 msgid "Corsican"
4433 msgstr "Korzicky"
4434
4435 #: src/text/iso-639_def.h:70
4436 msgid "Dzongkha"
4437 msgstr " Dzongkha"
4438
4439 #: src/text/iso-639_def.h:71
4440 msgid "English"
4441 msgstr "Anglicky"
4442
4443 #: src/text/iso-639_def.h:72
4444 msgid "Esperanto"
4445 msgstr "Esperanto"
4446
4447 #: src/text/iso-639_def.h:73
4448 msgid "Estonian"
4449 msgstr "Estónsky"
4450
4451 #: src/text/iso-639_def.h:74
4452 msgid "Faroese"
4453 msgstr " Faroese"
4454
4455 #: src/text/iso-639_def.h:75
4456 msgid "Fijian"
4457 msgstr " Fijian"
4458
4459 #: src/text/iso-639_def.h:76
4460 msgid "Finnish"
4461 msgstr "Fínsky"
4462
4463 #: src/text/iso-639_def.h:78
4464 msgid "Frisian"
4465 msgstr "Frízsky"
4466
4467 #: src/text/iso-639_def.h:81
4468 msgid "Gaelic (Scots)"
4469 msgstr "Škótsky"
4470
4471 #: src/text/iso-639_def.h:82
4472 msgid "Irish"
4473 msgstr "Írsky"
4474
4475 #: src/text/iso-639_def.h:83
4476 msgid "Gallegan"
4477 msgstr " Gallegan"
4478
4479 #: src/text/iso-639_def.h:84
4480 msgid "Manx"
4481 msgstr " Manx"
4482
4483 #: src/text/iso-639_def.h:85
4484 msgid "Greek, Modern ()"
4485 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
4486
4487 #: src/text/iso-639_def.h:86
4488 msgid "Guarani"
4489 msgstr " Guarani"
4490
4491 #: src/text/iso-639_def.h:87
4492 msgid "Gujarati"
4493 msgstr " Gujarati"
4494
4495 #: src/text/iso-639_def.h:89
4496 msgid "Herero"
4497 msgstr " Herero"
4498
4499 #: src/text/iso-639_def.h:90
4500 msgid "Hindi"
4501 msgstr " Hindi"
4502
4503 #: src/text/iso-639_def.h:91
4504 msgid "Hiri Motu"
4505 msgstr " Hiri Motu"
4506
4507 #: src/text/iso-639_def.h:93
4508 msgid "Icelandic"
4509 msgstr "Islandsky"
4510
4511 #: src/text/iso-639_def.h:94
4512 msgid "Inuktitut"
4513 msgstr " Inuktitut"
4514
4515 #: src/text/iso-639_def.h:95
4516 msgid "Interlingue"
4517 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4518
4519 #: src/text/iso-639_def.h:96
4520 msgid "Interlingua"
4521 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4522
4523 #: src/text/iso-639_def.h:97
4524 msgid "Indonesian"
4525 msgstr "Indonézsky"
4526
4527 #: src/text/iso-639_def.h:98
4528 msgid "Inupiaq"
4529 msgstr " Inupiaq"
4530
4531 #: src/text/iso-639_def.h:100
4532 msgid "Javanese"
4533 msgstr " Javanese"
4534
4535 #: src/text/iso-639_def.h:102
4536 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4537 msgstr " Kalaallisut (Greenlandic)"
4538
4539 #: src/text/iso-639_def.h:103
4540 msgid "Kannada"
4541 msgstr "Kannada"
4542
4543 #: src/text/iso-639_def.h:104
4544 msgid "Kashmiri"
4545 msgstr " Kashmiri"
4546
4547 #: src/text/iso-639_def.h:105
4548 msgid "Kazakh"
4549 msgstr "Kazašsky"
4550
4551 #: src/text/iso-639_def.h:106
4552 msgid "Khmer"
4553 msgstr " kmérov"
4554
4555 #: src/text/iso-639_def.h:107
4556 msgid "Kikuyu"
4557 msgstr " Kikuyu"
4558
4559 #: src/text/iso-639_def.h:108
4560 msgid "Kinyarwanda"
4561 msgstr " Kinyarwanda"
4562
4563 #: src/text/iso-639_def.h:109
4564 msgid "Kirghiz"
4565 msgstr "Kirgizsky"
4566
4567 #: src/text/iso-639_def.h:110
4568 msgid "Komi"
4569 msgstr " Komi"
4570
4571 #: src/text/iso-639_def.h:112
4572 msgid "Kuanyama"
4573 msgstr " Kuanyama"
4574
4575 #: src/text/iso-639_def.h:113
4576 msgid "Kurdish"
4577 msgstr "Kurdsky"
4578
4579 #: src/text/iso-639_def.h:114
4580 msgid "Lao"
4581 msgstr " Lao"
4582
4583 #: src/text/iso-639_def.h:115
4584 msgid "Latin"
4585 msgstr "Latinsky"
4586
4587 #: src/text/iso-639_def.h:116
4588 msgid "Latvian"
4589 msgstr "Lotyšsky"
4590
4591 #: src/text/iso-639_def.h:117
4592 msgid "Lingala"
4593 msgstr " Lingala"
4594
4595 #: src/text/iso-639_def.h:118
4596 msgid "Lithuanian"
4597 msgstr "Litovsky"
4598
4599 #: src/text/iso-639_def.h:119
4600 msgid "Letzeburgesch"
4601 msgstr "Luxembursky"
4602
4603 #: src/text/iso-639_def.h:120
4604 msgid "Macedonian"
4605 msgstr "Macedónsky"
4606
4607 #: src/text/iso-639_def.h:121
4608 msgid "Marshall"
4609 msgstr " Marshall"
4610
4611 #: src/text/iso-639_def.h:122
4612 msgid "Malayalam"
4613 msgstr " Malayalam"
4614
4615 #: src/text/iso-639_def.h:123
4616 msgid "Maori"
4617 msgstr "Maori"
4618
4619 #: src/text/iso-639_def.h:124
4620 msgid "Marathi"
4621 msgstr " Marathi"
4622
4623 #: src/text/iso-639_def.h:126
4624 msgid "Malagasy"
4625 msgstr " Malagasy"
4626
4627 #: src/text/iso-639_def.h:127
4628 msgid "Maltese"
4629 msgstr " Maltese"
4630
4631 #: src/text/iso-639_def.h:128
4632 msgid "Moldavian"
4633 msgstr "Moldavsky"
4634
4635 #: src/text/iso-639_def.h:129
4636 msgid "Mongolian"
4637 msgstr "Mongolsky"
4638
4639 #: src/text/iso-639_def.h:130
4640 msgid "Nauru"
4641 msgstr "Nauru"
4642
4643 #: src/text/iso-639_def.h:131
4644 msgid "Navajo"
4645 msgstr "Navajo"
4646
4647 #: src/text/iso-639_def.h:132
4648 msgid "Ndebele, South"
4649 msgstr " Ndebele, juh"
4650
4651 #: src/text/iso-639_def.h:133
4652 msgid "Ndebele, North"
4653 msgstr " Ndebele, sever"
4654
4655 #: src/text/iso-639_def.h:134
4656 msgid "Ndonga"
4657 msgstr " Ndonga"
4658
4659 #: src/text/iso-639_def.h:135
4660 msgid "Nepali"
4661 msgstr "Nepálsky"
4662
4663 #: src/text/iso-639_def.h:136
4664 msgid "Norwegian"
4665 msgstr "Nórsky"
4666
4667 #: src/text/iso-639_def.h:137
4668 msgid "Norwegian Nynorsk"
4669 msgstr "Nórsky (sever)"
4670
4671 #: src/text/iso-639_def.h:138
4672 msgid "Norwegian Bokmaal"
4673 msgstr "Nórsky (juh)"
4674
4675 #: src/text/iso-639_def.h:139
4676 msgid "Chichewa; Nyanja"
4677 msgstr " Chichewa; Nyanja"
4678
4679 #: src/text/iso-639_def.h:140
4680 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
4681 msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
4682
4683 #: src/text/iso-639_def.h:141
4684 msgid "Oriya"
4685 msgstr " Oriya"
4686
4687 #: src/text/iso-639_def.h:142
4688 msgid "Oromo"
4689 msgstr " Oromo"
4690
4691 #: src/text/iso-639_def.h:144
4692 msgid "Ossetian; Ossetic"
4693 msgstr "Osetsky"
4694
4695 #: src/text/iso-639_def.h:145
4696 msgid "Panjabi"
4697 msgstr "Panjabi"
4698
4699 #: src/text/iso-639_def.h:147
4700 msgid "Pali"
4701 msgstr " Pali"
4702
4703 #: src/text/iso-639_def.h:148
4704 msgid "Polish"
4705 msgstr "Poľsky"
4706
4707 #: src/text/iso-639_def.h:149
4708 msgid "Portuguese"
4709 msgstr "Portugalsky"
4710
4711 #: src/text/iso-639_def.h:150
4712 msgid "Pushto"
4713 msgstr " Pushto"
4714
4715 #: src/text/iso-639_def.h:151
4716 msgid "Quechua"
4717 msgstr " Quechua"
4718
4719 #: src/text/iso-639_def.h:152
4720 msgid "Original audio"
4721 msgstr "Originálny zvuk"
4722
4723 #: src/text/iso-639_def.h:153
4724 msgid "Raeto-Romance"
4725 msgstr "Rétorománsky"
4726
4727 #: src/text/iso-639_def.h:155
4728 msgid "Rundi"
4729 msgstr " Rundi"
4730
4731 #: src/text/iso-639_def.h:157
4732 msgid "Sango"
4733 msgstr " Sango"
4734
4735 #: src/text/iso-639_def.h:158
4736 msgid "Sanskrit"
4737 msgstr "Sanskrit"
4738
4739 #: src/text/iso-639_def.h:159
4740 msgid "Serbian"
4741 msgstr "Srbsky"
4742
4743 #: src/text/iso-639_def.h:160
4744 msgid "Croatian"
4745 msgstr "Chorvátsky"
4746
4747 #: src/text/iso-639_def.h:161
4748 msgid "Sinhalese"
4749 msgstr "Sinhalese"
4750
4751 #: src/text/iso-639_def.h:164
4752 msgid "Northern Sami"
4753 msgstr "Severná Samoa"
4754
4755 #: src/text/iso-639_def.h:165
4756 msgid "Samoan"
4757 msgstr "Samoa"
4758
4759 #: src/text/iso-639_def.h:166
4760 msgid "Shona"
4761 msgstr "Shona"
4762
4763 #: src/text/iso-639_def.h:167
4764 msgid "Sindhi"
4765 msgstr "Sindhi"
4766
4767 #: src/text/iso-639_def.h:168
4768 msgid "Somali"
4769 msgstr "Somali"
4770
4771 #: src/text/iso-639_def.h:169
4772 msgid "Sotho, Southern"
4773 msgstr "Sotho, južné"
4774
4775 #: src/text/iso-639_def.h:171
4776 msgid "Sardinian"
4777 msgstr "Sardínia"
4778
4779 #: src/text/iso-639_def.h:172
4780 msgid "Swati"
4781 msgstr "Swati"
4782
4783 #: src/text/iso-639_def.h:173
4784 msgid "Sundanese"
4785 msgstr "Sudánsky"
4786
4787 #: src/text/iso-639_def.h:174
4788 msgid "Swahili"
4789 msgstr "Swahilsky"
4790
4791 #: src/text/iso-639_def.h:176
4792 msgid "Tahitian"
4793 msgstr "Tahitsky"
4794
4795 #: src/text/iso-639_def.h:177
4796 msgid "Tamil"
4797 msgstr "Tamilsky"
4798
4799 #: src/text/iso-639_def.h:178
4800 msgid "Tatar"
4801 msgstr "Tatársky"
4802
4803 #: src/text/iso-639_def.h:179
4804 msgid "Telugu"
4805 msgstr "Telugu"
4806
4807 #: src/text/iso-639_def.h:180
4808 msgid "Tajik"
4809 msgstr "Tajik"
4810
4811 #: src/text/iso-639_def.h:181
4812 msgid "Tagalog"
4813 msgstr "Tagalog"
4814
4815 #: src/text/iso-639_def.h:182
4816 msgid "Thai"
4817 msgstr "Thajsky"
4818
4819 #: src/text/iso-639_def.h:183
4820 msgid "Tibetan"
4821 msgstr "Tibetsky"
4822
4823 #: src/text/iso-639_def.h:184
4824 msgid "Tigrinya"
4825 msgstr "Tigrinya"
4826
4827 #: src/text/iso-639_def.h:185
4828 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
4829 msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
4830
4831 #: src/text/iso-639_def.h:186
4832 msgid "Tswana"
4833 msgstr "Tswana"
4834
4835 #: src/text/iso-639_def.h:187
4836 msgid "Tsonga"
4837 msgstr "Tsonga"
4838
4839 #: src/text/iso-639_def.h:189
4840 msgid "Turkmen"
4841 msgstr "Turkménsky"
4842
4843 #: src/text/iso-639_def.h:190
4844 msgid "Twi"
4845 msgstr "Twi"
4846
4847 #: src/text/iso-639_def.h:191
4848 msgid "Uighur"
4849 msgstr "Uighur"
4850
4851 #: src/text/iso-639_def.h:192
4852 msgid "Ukrainian"
4853 msgstr "Ukrajinsky"
4854
4855 #: src/text/iso-639_def.h:193
4856 msgid "Urdu"
4857 msgstr "Urdu"
4858
4859 #: src/text/iso-639_def.h:194
4860 msgid "Uzbek"
4861 msgstr "Uzbecky"
4862
4863 #: src/text/iso-639_def.h:195
4864 msgid "Vietnamese"
4865 msgstr "Vietnamsky"
4866
4867 #: src/text/iso-639_def.h:196
4868 msgid "Volapuk"
4869 msgstr "Volapuk"
4870
4871 #: src/text/iso-639_def.h:197
4872 msgid "Welsh"
4873 msgstr "Welsh"
4874
4875 #: src/text/iso-639_def.h:198
4876 msgid "Wolof"
4877 msgstr "Wolof"
4878
4879 #: src/text/iso-639_def.h:199
4880 msgid "Xhosa"
4881 msgstr "Xhosa"
4882
4883 #: src/text/iso-639_def.h:200
4884 msgid "Yiddish"
4885 msgstr "Jidiš"
4886
4887 #: src/text/iso-639_def.h:201
4888 msgid "Yoruba"
4889 msgstr "Yoruba"
4890
4891 #: src/text/iso-639_def.h:202
4892 msgid "Zhuang"
4893 msgstr "Zhuang"
4894
4895 #: src/text/iso-639_def.h:203
4896 msgid "Zulu"
4897 msgstr "Zulu"
4898
4899 #: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:969
4900 msgid "Unknown"
4901 msgstr "Neznámy"
4902
4903 #: src/video_output/video_output.c:406 modules/gui/macosx/intf.m:619
4904 #: modules/gui/macosx/intf.m:620 modules/video_filter/deinterlace.c:122
4905 msgid "Deinterlace"
4906 msgstr "Rozkladať"
4907
4908 #: src/video_output/video_output.c:410 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4909 msgid "Discard"
4910 msgstr "Vyraďovať"
4911
4912 #: src/video_output/video_output.c:412 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4913 msgid "Blend"
4914 msgstr "Premiešavať"
4915
4916 #: src/video_output/video_output.c:414 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4917 msgid "Mean"
4918 msgstr "Stredná úroveň"
4919
4920 #: src/video_output/video_output.c:416 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4921 msgid "Bob"
4922 msgstr "Bob"
4923
4924 #: src/video_output/video_output.c:418 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4925 msgid "Linear"
4926 msgstr "Lineárne rozkladanie"
4927
4928 #: src/video_output/vout_intf.c:228
4929 msgid "1:4 Quarter"
4930 msgstr "1:4 (štvrtina)"
4931
4932 #: src/video_output/vout_intf.c:230
4933 msgid "1:2 Half"
4934 msgstr "1:2 (polovica)"
4935
4936 #: src/video_output/vout_intf.c:232
4937 msgid "1:1 Original"
4938 msgstr "1:1 (Originál)"
4939
4940 #: src/video_output/vout_intf.c:234
4941 msgid "2:1 Double"
4942 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
4943
4944 #: src/video_output/vout_intf.c:261 modules/gui/macosx/intf.m:613
4945 #: modules/gui/macosx/intf.m:614 modules/video_filter/crop.c:102
4946 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:130
4947 msgid "Crop"
4948 msgstr "Vystrihnúť"
4949
4950 #: src/video_output/vout_intf.c:356 modules/gui/macosx/intf.m:611
4951 #: modules/gui/macosx/intf.m:612
4952 msgid "Aspect-ratio"
4953 msgstr "Stranový pomer"
4954
4955 #: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:60
4956 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/dvb/access.c:73
4957 #: modules/access/dv.c:68 modules/access/dvdnav.c:67
4958 #: modules/access/dvdread.c:64 modules/access/fake.c:41
4959 #: modules/access/file.c:79 modules/access/ftp.c:54
4960 #: modules/access/gnomevfs.c:45 modules/access/http.c:57
4961 #: modules/access/jack.c:58 modules/access/mms/mms.c:46
4962 #: modules/access/pvr.c:52 modules/access/screen/screen.c:36
4963 #: modules/access/smb.c:61 modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:69
4964 #: modules/access/v4l.c:76 modules/access/vcd/vcd.c:41
4965 msgid "Caching value in ms"
4966 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
4967
4968 #: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:75
4969 msgid ""
4970 "Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
4971 msgstr ""
4972 "Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
4973 "pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
4974
4975 #: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:78
4976 msgid "Adapter card to tune"
4977 msgstr "Karta adaptéra"
4978
4979 #: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:79
4980 msgid ""
4981 "Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
4982 "n>=0."
4983 msgstr ""
4984 "Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
4985 "dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
4986
4987 #: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:81
4988 msgid "Device number to use on adapter"
4989 msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
4990
4991 #: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:84
4992 msgid "Transponder/multiplex frequency"
4993 msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
4994
4995 #: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:85
4996 msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
4997 msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
4998
4999 #: modules/access/bda/bda.c:55
5000 msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
5001 msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
5002
5003 #: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
5004 msgid "Inversion mode"
5005 msgstr "Inverzný mód"
5006
5007 #: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:88
5008 msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
5009 msgstr "Inverzný mód [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
5010
5011 #: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:90
5012 msgid "Probe DVB card for capabilities"
5013 msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
5014
5015 #: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:91
5016 msgid ""
5017 "Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
5018 "disable this feature if you experience some trouble."
5019 msgstr ""
5020 "Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
5021 "preverovanie radšej zablokujte."
5022
5023 #: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:93
5024 msgid "Budget mode"
5025 msgstr "Mód \"budget\""
5026
5027 #: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:94
5028 msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
5029 msgstr ""
5030 "Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
5031 "karty."
5032
5033 #: modules/access/bda/bda.c:75
5034 msgid "Network Identifier"
5035 msgstr "Nastavenia siete"
5036
5037 #: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:97
5038 msgid "Satellite number in the Diseqc system"
5039 msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
5040
5041 #: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:98
5042 msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
5043 msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
5044
5045 #: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:100
5046 msgid "LNB voltage"
5047 msgstr "Napätie LNB konvertora"
5048
5049 #: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:101
5050 msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
5051 msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
5052
5053 #: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:103
5054 msgid "High LNB voltage"
5055 msgstr "Veľké napätie LNB"
5056
5057 #: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:104
5058 msgid ""
5059 "Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
5060 "supported by all frontends."
5061 msgstr ""
5062 "Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
5063 "konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
5064
5065 #: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:107
5066 msgid "22 kHz tone"
5067 msgstr "22 kHz tón"
5068
5069 #: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:108
5070 msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
5071 msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
5072
5073 #: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:110
5074 msgid "Transponder FEC"
5075 msgstr "FEC transpondéra"
5076
5077 #: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:111
5078 msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
5079 msgstr ""
5080 "FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: mód pre korekciu chýb pri "
5081 "prenose) [9=automaticky]."
5082
5083 #: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:113
5084 msgid "Transponder symbol rate in kHz"
5085 msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
5086
5087 #: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:116
5088 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
5089 msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
5090
5091 #: modules/access/bda/bda.c:99
5092 msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz usually 9.75GHz"
5093 msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 9.75 GHz"
5094
5095 #: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:119
5096 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
5097 msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
5098
5099 #: modules/access/bda/bda.c:102
5100 msgid "High Band Local Osc Freq in kHz usually 10.6GHz"
5101 msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 10.6 GHz"
5102
5103 #: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:122
5104 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
5105 msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
5106
5107 #: modules/access/bda/bda.c:106
5108 msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
5109 msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom, zvyčajne 11.7 GHz"
5110
5111 #: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:126
5112 msgid "Modulation type"
5113 msgstr "Typ modulácie"
5114
5115 #: modules/access/bda/bda.c:110
5116 msgid "QAM constellation points [16, 32, 64, 128, 256]"
5117 msgstr "Konštalačné body QAM [16, 32, 64, 128, 256]"
5118
5119 #: modules/access/bda/bda.c:113
5120 msgid "16"
5121 msgstr "16"
5122
5123 #: modules/access/bda/bda.c:113
5124 msgid "32"
5125 msgstr "32"
5126
5127 #: modules/access/bda/bda.c:114
5128 msgid "64"
5129 msgstr "64"
5130
5131 #: modules/access/bda/bda.c:114
5132 msgid "128"
5133 msgstr "128"
5134
5135 #: modules/access/bda/bda.c:114
5136 msgid "256"
5137 msgstr "256"
5138
5139 #: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:130
5140 msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
5141 msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
5142
5143 #: modules/access/bda/bda.c:118
5144 msgid "High Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
5145 msgstr "Vysoká priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
5146
5147 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
5148 msgid "1/2"
5149 msgstr "1/2"
5150
5151 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
5152 msgid "2/3"
5153 msgstr "2/3"
5154
5155 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
5156 msgid "3/4"
5157 msgstr "3/4"
5158
5159 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
5160 msgid "5/6"
5161 msgstr "5/6"
5162
5163 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
5164 msgid "7/8"
5165 msgstr "7/8"
5166
5167 #: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:133
5168 msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
5169 msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
5170
5171 #: modules/access/bda/bda.c:125
5172 msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
5173 msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
5174
5175 #: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:136
5176 msgid "Terrestrial bandwidth"
5177 msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
5178
5179 #: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:137
5180 msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
5181 msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
5182
5183 #: modules/access/bda/bda.c:134
5184 #, fuzzy
5185 msgid "6 MHz"
5186 msgstr "%d Hz"
5187
5188 #: modules/access/bda/bda.c:135
5189 #, fuzzy
5190 msgid "7 MHz"
5191 msgstr "%d Hz"
5192
5193 #: modules/access/bda/bda.c:135
5194 #, fuzzy
5195 msgid "8 MHz"
5196 msgstr "%d Hz"
5197
5198 #: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
5199 msgid "Terrestrial guard interval"
5200 msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
5201
5202 #: modules/access/bda/bda.c:138
5203 msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
5204 msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
5205
5206 #: modules/access/bda/bda.c:140
5207 msgid "1/4"
5208 msgstr "1/4"
5209
5210 #: modules/access/bda/bda.c:140
5211 msgid "1/8"
5212 msgstr "1/8"
5213
5214 #: modules/access/bda/bda.c:141
5215 msgid "1/16"
5216 msgstr "16"
5217
5218 #: modules/access/bda/bda.c:141
5219 msgid "1/32"
5220 msgstr "32"
5221
5222 #: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:142
5223 msgid "Terrestrial transmission mode"
5224 msgstr "Mód terestriálneho prenosu"
5225
5226 #: modules/access/bda/bda.c:144
5227 msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
5228 msgstr "Prenosový mód [Nedefinovaný,2k,8k]"
5229
5230 #: modules/access/bda/bda.c:146
5231 msgid "2k"
5232 msgstr "2k"
5233
5234 #: modules/access/bda/bda.c:147
5235 msgid "8k"
5236 msgstr "8k"
5237
5238 #: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:145
5239 msgid "Terrestrial hierarchy mode"
5240 msgstr "Mód terestriálnej hierarchie"
5241
5242 #: modules/access/bda/bda.c:150
5243 msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
5244 msgstr "Hierarchia hodnoty alfa [Nedefinované,1,2,4]"
5245
5246 #: modules/access/bda/bda.c:152