l10n: Slovak update
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006-2010 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2011.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: vlc\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-11-24 23:30+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2011-11-16 22:38+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <mhikanik@users.sourceforge.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník\n"
13 "Language: sk\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: include/vlc_common.h:1024
19 msgid ""
20 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
21 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
22 "see the file named COPYING for details.\n"
23 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
24 msgstr ""
25 "Tento program je poskytovaný BEZ ZÁRUKY, v maximálne právne možnom rozsahu.\n"
26 "Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public "
27 "License;\n"
28 "pre podrobnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
29 "Vytvorené tímom VideoLAN; pozrite si súbor AUTHORS.\n"
30
31 #: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:822
32 msgid "VLC preferences"
33 msgstr "Nastavenia programu VLC"
34
35 #: include/vlc_config_cat.h:34
36 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
37 msgstr ""
38 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
39 "\"."
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:175
42 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
43 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1040
44 msgid "Interface"
45 msgstr "Rozhranie"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:38
48 msgid "Settings for VLC's interfaces"
49 msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:40
52 msgid "Main interfaces settings"
53 msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:42
56 msgid "Main interfaces"
57 msgstr "Hlavné rozhrania"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:43
60 msgid "Settings for the main interface"
61 msgstr "Nastavenia hlavného rozhrania"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
64 msgid "Control interfaces"
65 msgstr "Rozhrania s ovládaním"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:46
68 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
69 msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
72 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
73 msgid "Hotkeys settings"
74 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
75
76 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2893 src/input/es_out.c:2934
77 #: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
78 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
79 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
80 #: modules/gui/macosx/wizard.m:382
81 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
82 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
83 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
84 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
85 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
86 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
87 msgid "Audio"
88 msgstr "Zvuk"
89
90 #: include/vlc_config_cat.h:53
91 msgid "Audio settings"
92 msgstr "Nastavenia zvuku"
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:55
95 msgid "General audio settings"
96 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
99 msgid "Filters"
100 msgstr "Filtre"
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:58
103 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
104 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
105
106 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
107 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
108 msgid "Visualizations"
109 msgstr "Vizualizácie"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
112 msgid "Audio visualizations"
113 msgstr "Vizualizácie zvuku"
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
116 msgid "Output modules"
117 msgstr "Výstupné moduly"
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:64
120 msgid "General settings for audio output modules."
121 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
122
123 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
124 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:72
125 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
126 msgid "Miscellaneous"
127 msgstr "Rôzne"
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:67
130 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
131 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
132
133 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2896 src/input/es_out.c:2981
134 #: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
135 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
136 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:183
137 #: modules/gui/macosx/wizard.m:383
138 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
139 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
140 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
141 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
142 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
143 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
144 msgid "Video"
145 msgstr "Video"
146
147 #: include/vlc_config_cat.h:71
148 msgid "Video settings"
149 msgstr "Nastavenia videa"
150
151 #: include/vlc_config_cat.h:73
152 msgid "General video settings"
153 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
154
155 #: include/vlc_config_cat.h:77
156 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
157 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
158
159 #: include/vlc_config_cat.h:81
160 msgid "Video filters are used to process the video stream."
161 msgstr "Filtre videa sa používajú na dodatočnú úpravu streamov s videom."
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:83
164 msgid "Subtitles/OSD"
165 msgstr "Titulky/OSD"
166
167 #: include/vlc_config_cat.h:84
168 msgid ""
169 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
170 msgstr ""
171 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k  "
172 "\"obrázkom používaným pri prekrývaní \""
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:93
175 msgid "Input / Codecs"
176 msgstr "Vstup / Kodeky"
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:94
179 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
180 msgstr "Nastavenia vstupu, demultiplexovania, dekódovania a kódovania"
181
182 #: include/vlc_config_cat.h:97
183 msgid "Access modules"
184 msgstr "Prístupové moduly"
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:99
187 msgid ""
188 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
189 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
190 msgstr ""
191 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
192 "prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
193 "nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
194
195 #: include/vlc_config_cat.h:103
196 msgid "Stream filters"
197 msgstr "Filtre streamov"
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:105
200 msgid ""
201 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
202 "input side of VLC. Use with care..."
203 msgstr ""
204 "Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
205 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:108
208 msgid "Demuxers"
209 msgstr "Demuxéry"
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:109
212 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
213 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:111
216 msgid "Video codecs"
217 msgstr "Kodeky videa"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:112
220 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
221 msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo dekodéry a kodéry videa a zvuku. "
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:114
224 msgid "Audio codecs"
225 msgstr "Kodeky zvuku"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:115
228 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
229 msgstr "Nastavenia dekodérov a kodérov len pre zvuk."
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:117
232 msgid "Subtitles codecs"
233 msgstr "Kodeky titulkov"
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:118
236 msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
237 msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či kodéry CC. "
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:120
240 msgid "General Input"
241 msgstr "Všeobecný vstup"
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:121
244 msgid "General input settings. Use with care..."
245 msgstr ""
246 "Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
247
248 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
249 msgid "Stream output"
250 msgstr "Výstup streamu"
251
252 #: include/vlc_config_cat.h:126
253 msgid ""
254 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
255 "saving incoming streams.\n"
256 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
257 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
258 "RTSP).\n"
259 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
260 "duplicating...)."
261 msgstr ""
262 "Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď váš počítač vystupuje ako "
263 "streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
264 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
265 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
266 "(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
267 "Dodatočné upravovanie streamov (prekódovanie, duplikovanie...) je možné "
268 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
269
270 #: include/vlc_config_cat.h:134
271 msgid "General stream output settings"
272 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupu streamu"
273
274 #: include/vlc_config_cat.h:136
275 msgid "Muxers"
276 msgstr "Muxéry"
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:138
279 msgid ""
280 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
281 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
282 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
283 "You can also set default parameters for each muxer."
284 msgstr ""
285 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
286 "elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
287 "vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
288 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
289 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
290
291 #: include/vlc_config_cat.h:144
292 msgid "Access output"
293 msgstr "Access output"
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:146
296 msgid ""
297 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
298 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
299 "should probably not do that.\n"
300 "You can also set default parameters for each access output."
301 msgstr ""
302 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
303 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
304 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
305 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
306 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
307
308 #: include/vlc_config_cat.h:151
309 msgid "Packetizers"
310 msgstr "Paketizéry"
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:153
313 msgid ""
314 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
315 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
316 "not do that.\n"
317 "You can also set default parameters for each packetizer."
318 msgstr ""
319 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
320 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
321 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
322 "vynucovať. \n"
323 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:159
326 msgid "Sout stream"
327 msgstr "Sout stream"
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:160
330 msgid ""
331 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
332 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
333 "for each sout stream module here."
334 msgstr ""
335 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
336 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
337 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
338 "modul. "
339
340 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:109
341 msgid "SAP"
342 msgstr "SAP"
343
344 #: include/vlc_config_cat.h:167
345 msgid ""
346 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
347 "multicast UDP or RTP."
348 msgstr ""
349 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
350 "protokolu UDP alebo RTP."
351
352 #: include/vlc_config_cat.h:170
353 msgid "VOD"
354 msgstr "VOD"
355
356 #: include/vlc_config_cat.h:171
357 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
358 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
359
360 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
361 #: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
362 #: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
363 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
364 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:198
365 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
366 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
367 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
368 msgid "Playlist"
369 msgstr "Playlist"
370
371 #: include/vlc_config_cat.h:176
372 msgid ""
373 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
374 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
375 msgstr ""
376 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-režime) a "
377 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:180
380 msgid "General playlist behaviour"
381 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
384 #: modules/gui/macosx/playlist.m:479
385 msgid "Services discovery"
386 msgstr "Zisťovacie moduly"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:182
389 msgid ""
390 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
391 "playlist."
392 msgstr ""
393 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
394 "položiek do playlistu."
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
397 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
398 msgid "Advanced"
399 msgstr "Pokročilé"
400
401 #: include/vlc_config_cat.h:187
402 msgid "Advanced settings. Use with care..."
403 msgstr ""
404 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť..."
405
406 #: include/vlc_config_cat.h:189
407 msgid "CPU features"
408 msgstr "Vlastnosti procesora"
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:190
411 msgid ""
412 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
413 msgstr ""
414 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
415 "nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
416
417 #: include/vlc_config_cat.h:193
418 msgid "Advanced settings"
419 msgstr "Pokročilé nastavenia"
420
421 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
422 #: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255
423 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
424 msgid "Network"
425 msgstr "Sieť"
426
427 #: include/vlc_config_cat.h:199
428 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
429 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
430
431 #: include/vlc_config_cat.h:202
432 msgid "Chroma modules settings"
433 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
434
435 #: include/vlc_config_cat.h:203
436 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
437 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:205
440 msgid "Packetizer modules settings"
441 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
442
443 #: include/vlc_config_cat.h:209
444 msgid "Encoders settings"
445 msgstr "Nastavenia kodérov"
446
447 #: include/vlc_config_cat.h:211
448 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
449 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
450
451 #: include/vlc_config_cat.h:214
452 msgid "Dialog providers settings"
453 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
454
455 #: include/vlc_config_cat.h:216
456 msgid "Dialog providers can be configured here."
457 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
458
459 #: include/vlc_config_cat.h:218
460 msgid "Subtitle demuxer settings"
461 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
462
463 #: include/vlc_config_cat.h:220
464 msgid ""
465 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
466 "example by setting the subtitles type or file name."
467 msgstr ""
468 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
469 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
470
471 #: include/vlc_config_cat.h:227
472 msgid "No help available"
473 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
474
475 #: include/vlc_config_cat.h:228
476 msgid "There is no help available for these modules."
477 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
478
479 #: include/vlc_interface.h:126
480 msgid ""
481 "\n"
482 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
483 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
484 msgstr ""
485 "\n"
486 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
487 "otvorte okno s prikazovym riadokom, prejdite do priecinka kde je "
488 "nainstalovany program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
489
490 #: include/vlc_intf_strings.h:46
491 msgid "Quick &Open File..."
492 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
493
494 #: include/vlc_intf_strings.h:47
495 msgid "&Advanced Open..."
496 msgstr "Pokročilé otváranie..."
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:48
499 msgid "Open D&irectory..."
500 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
501
502 #: include/vlc_intf_strings.h:49
503 msgid "Open &Folder..."
504 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:50
507 msgid "Select one or more files to open"
508 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:51
511 msgid "Select Directory"
512 msgstr "Vyberte si priečinok"
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:51
515 msgid "Select Folder"
516 msgstr "Vyberte si priečinok"
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:55
519 msgid "Media &Information"
520 msgstr "&Informácia o médiu"
521
522 #: include/vlc_intf_strings.h:56
523 msgid "&Codec Information"
524 msgstr "Informácia o &kodeku"
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:57
527 msgid "&Messages"
528 msgstr "&Hlásenia programu"
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:58
531 msgid "Jump to Specific &Time"
532 msgstr "Prejsť na určený &čas"
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:59
535 msgid "&Bookmarks"
536 msgstr "Zá&ložky"
537
538 #: include/vlc_intf_strings.h:60
539 msgid "&VLM Configuration"
540 msgstr "Konfigurácia &VLM"
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:62
543 msgid "&About"
544 msgstr "&O programe"
545
546 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
547 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
548 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
549 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
550 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
551 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
552 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/menus.cpp:783
553 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:253 share/lua/http/index.html:203
554 #: share/lua/http/mobile.html:97 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:59
555 msgid "Play"
556 msgstr "Prehrať"
557
558 #: include/vlc_intf_strings.h:66
559 msgid "Fetch Information"
560 msgstr "Získať informácie"
561
562 #: include/vlc_intf_strings.h:67
563 msgid "Remove Selected"
564 msgstr "Odstrániť vybrané"
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:68
567 msgid "Information..."
568 msgstr "Informácia..."
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:69
571 msgid "Sort"
572 msgstr "Zoradiť"
573
574 #: include/vlc_intf_strings.h:70
575 msgid "Create Directory..."
576 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
577
578 #: include/vlc_intf_strings.h:71
579 msgid "Create Folder..."
580 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
581
582 #: include/vlc_intf_strings.h:72
583 msgid "Show Containing Directory..."
584 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
585
586 #: include/vlc_intf_strings.h:73
587 msgid "Show Containing Folder..."
588 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
589
590 #: include/vlc_intf_strings.h:74
591 msgid "Stream..."
592 msgstr "Stream..."
593
594 #: include/vlc_intf_strings.h:75
595 msgid "Save..."
596 msgstr "Uložiť..."
597
598 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
599 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:270 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182
600 msgid "Repeat All"
601 msgstr "Opakovať všetko"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
604 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:269 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175
605 msgid "Repeat One"
606 msgstr "Opakovať jedenkrát"
607
608 #: include/vlc_intf_strings.h:82
609 msgid "No Repeat"
610 msgstr "Žiadne opakovanie"
611
612 #: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
613 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
614 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
615 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:127
616 msgid "Random"
617 msgstr "Náhodne"
618
619 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
620 msgid "Random Off"
621 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
622
623 #: include/vlc_intf_strings.h:87
624 msgid "Add to Playlist"
625 msgstr "Pridať do playlistu"
626
627 #: include/vlc_intf_strings.h:88
628 msgid "Add to Media Library"
629 msgstr "Pridať do knižnice médií"
630
631 #: include/vlc_intf_strings.h:90
632 msgid "Add File..."
633 msgstr "Pridať súbor..."
634
635 #: include/vlc_intf_strings.h:91
636 msgid "Advanced Open..."
637 msgstr "Pokročilé otváranie..."
638
639 #: include/vlc_intf_strings.h:92
640 msgid "Add Directory..."
641 msgstr "Pridať priečinok..."
642
643 #: include/vlc_intf_strings.h:93
644 msgid "Add Folder..."
645 msgstr "Pridať priečinok..."
646
647 #: include/vlc_intf_strings.h:95
648 msgid "Save Playlist to &File..."
649 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
650
651 #: include/vlc_intf_strings.h:96
652 msgid "Open Play&list..."
653 msgstr "Otvoriť p&laylist..."
654
655 #: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
656 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1297
657 msgid "Search"
658 msgstr "Hľadať"
659
660 #: include/vlc_intf_strings.h:99
661 msgid "Search Filter"
662 msgstr "Vyhľadávací filter"
663
664 #: include/vlc_intf_strings.h:101
665 msgid "&Services Discovery"
666 msgstr "&Zisťovanie služieb"
667
668 #: include/vlc_intf_strings.h:105
669 msgid ""
670 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
671 "them."
672 msgstr ""
673 "Niektoré nastavenia sú dostupné, avšak sú skryté. Ak ich chcete zobraziť, "
674 "aktivujte voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
675
676 #: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
677 msgid "Image clone"
678 msgstr "Klon obrázka"
679
680 #: include/vlc_intf_strings.h:111
681 msgid "Clone the image"
682 msgstr "Klonovať obrázok"
683
684 #: include/vlc_intf_strings.h:113
685 msgid "Magnification"
686 msgstr "Zväčšenie"
687
688 #: include/vlc_intf_strings.h:114
689 msgid ""
690 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
691 "be magnified."
692 msgstr ""
693 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
696 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
697 msgid "Waves"
698 msgstr "Vlny"
699
700 #: include/vlc_intf_strings.h:118
701 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
702 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
703
704 #: include/vlc_intf_strings.h:120
705 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
706 msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
707
708 #: include/vlc_intf_strings.h:122
709 msgid "Image colors inversion"
710 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
711
712 #: include/vlc_intf_strings.h:124
713 msgid "Split the image to make an image wall"
714 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
715
716 #: include/vlc_intf_strings.h:126
717 msgid ""
718 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
719 "The video gets split in parts that you must sort."
720 msgstr ""
721 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
722 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
723
724 #: include/vlc_intf_strings.h:129
725 msgid ""
726 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
727 "Try changing the various settings for different effects"
728 msgstr ""
729 "Skresľujúci efekt \"Detekcia hrán\".\n"
730 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
731
732 #: include/vlc_intf_strings.h:132
733 msgid ""
734 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
735 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
736 "settings."
737 msgstr ""
738 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
739 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
740
741 #: include/vlc_intf_strings.h:136
742 msgid ""
743 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
744 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
745 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
746 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
747 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
748 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
749 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
750 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
751 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
752 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
753 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
754 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
755 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
756 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
757 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
758 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
759 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
760 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
761 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
762 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
763 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
764 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
765 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
766 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
767 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
768 msgstr ""
769 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
770 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
771 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
772 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
773 "nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
774 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
775 "programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
776 "programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
777 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
778 "player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
779 "konvertovaním, prekódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
780 "užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
781 "Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
782 "nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
783 "wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
784 "hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
785 "videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
786 "h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
787 "\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
788 "(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
789 "videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
790 "vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
791 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
792 "h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
793 "vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
794 "nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
795 "materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
796 "player.</p></body></html>"
797
798 #: src/audio_output/common.c:85 src/audio_output/common.c:125
799 #: src/input/es_out.c:934 src/libvlc-module.c:669
800 #: src/video_output/postprocessing.c:98 modules/video_filter/postproc.c:228
801 msgid "Disable"
802 msgstr "Zablokovať"
803
804 #: src/audio_output/common.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:119
805 msgid "Spectrometer"
806 msgstr "Spektrometer"
807
808 #: src/audio_output/common.c:91
809 msgid "Scope"
810 msgstr "Rozsah (oblasť)"
811
812 #: src/audio_output/common.c:94
813 msgid "Spectrum"
814 msgstr "Spektrum"
815
816 #: src/audio_output/common.c:97
817 msgid "Vu meter"
818 msgstr "Vu meter"
819
820 #: src/audio_output/common.c:122 modules/audio_filter/equalizer.c:76
821 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:102 share/lua/http/index.html:215
822 #: share/lua/http/mobile.html:76
823 msgid "Equalizer"
824 msgstr "Ekvalizér"
825
826 #: src/audio_output/common.c:141 src/libvlc-module.c:321
827 msgid "Audio filters"
828 msgstr "Zvukové filtre"
829
830 #: src/audio_output/common.c:153
831 msgid "Replay gain"
832 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
833
834 #: src/audio_output/filters.c:142
835 msgid "Audio filtering failed"
836 msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
837
838 #: src/audio_output/filters.c:143
839 #, c-format
840 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
841 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%u) filtrov."
842
843 #: src/audio_output/output.c:100 src/audio_output/output.c:128
844 #: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:288
845 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:289
846 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:316
847 msgid "Audio Channels"
848 msgstr "Zvukové kanály"
849
850 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
851 #: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64
852 #: modules/access/v4l2/video.c:284 modules/audio_output/directx.c:439
853 #: modules/audio_output/kai.c:219 modules/audio_output/oss.c:194
854 #: modules/audio_output/portaudio.c:400 modules/audio_output/waveout.c:419
855 #: modules/codec/twolame.c:70
856 msgid "Stereo"
857 msgstr "Stereo"
858
859 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:142
860 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
861 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
862 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
863 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
864 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:88 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
865 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169
866 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
867 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
868 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
869 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
870 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
871 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
872 msgid "Left"
873 msgstr "Vľavo"
874
875 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:144
876 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
877 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
878 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
879 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
880 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
881 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
882 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
883 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
884 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
885 msgid "Right"
886 msgstr "Vpravo"
887
888 #: src/audio_output/output.c:134
889 msgid "Dolby Surround"
890 msgstr "Dolby Surround"
891
892 #: src/audio_output/output.c:146
893 msgid "Reverse stereo"
894 msgstr "Reverzné stereo"
895
896 #: src/config/file.c:531
897 msgid "boolean"
898 msgstr "Hodnota boolean"
899
900 #: src/config/file.c:531 src/config/help.c:467
901 msgid "integer"
902 msgstr "hodnota (celé číslo)"
903
904 #: src/config/file.c:539 src/config/help.c:497
905 msgid "float"
906 msgstr "hodnota (desatinná)"
907
908 #: src/config/file.c:552 src/config/help.c:446
909 msgid "string"
910 msgstr "reťazec / príkaz"
911
912 #: src/config/help.c:125
913 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
914 msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
915
916 #: src/config/help.c:129
917 #, c-format
918 msgid ""
919 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
920 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
921 "They will be enqueued in the playlist.\n"
922 "The first item specified will be played first.\n"
923 "\n"
924 "Options-styles:\n"
925 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
926 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
927 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
928 "            and that overrides previous settings.\n"
929 "\n"
930 "Stream MRL syntax:\n"
931 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
932 "  [:option=value ...]\n"
933 "\n"
934 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
935 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
936 "\n"
937 "URL syntax:\n"
938 "  file:///path/file              Plain media file\n"
939 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
940 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
941 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
942 "  screen://                      Screen capture\n"
943 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
944 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
945 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
946 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
947 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
948 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
949 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
950 "\n"
951 msgstr ""
952 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
953 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov.\n"
954 "Tieto streamy sa zaradia do playlistu.\n"
955 "Položka, ktorá bola zadaná do playlistu najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
956 "\n"
957 "Nastavenia štýlov:\n"
958 "  nastavenie --: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
959 "spustenia programu.\n"
960 "   nastavenie -: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
961 "   nastavenie:  aplikuje sa na stream až tesne pred jeho prehrávaním\n"
962 "            a zároveň potlačí predchádzajúce nastavenia\n"
963 "\n"
964 "Stream MRL syntax:\n"
965 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
966 "  [:option=value ...]\n"
967 "\n"
968 " Viaceré globálne --nastavenia sa dajú používať aj ako špecifické :"
969 "nastavenia pre MRL.\n"
970 "  Viacnásobné príkazy :nastavenie=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
971 "\n"
972 "Syntax URL adresy:\n"
973 "  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
974 "  http://host[:port]/file            HTTP URL\n"
975 "  ftp://host[:port]/file             FTP URL\n"
976 "  mms://host[:port]/file             MMS URL\n"
977 "  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
978 "  [dvd://][device]]                 DVD jednotka\n"
979 "  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
980 "  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
981 "  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
982 "                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
983 "serverom\n"
984 "  vlc:pause:<počet sekúnd>            Pozastavenie playlistu na určitý čas\n"
985 "  vlc:quit                       Špeciálna položka na ukončenie programu "
986 "VLC\n"
987
988 #: src/config/help.c:513
989 msgid " (default enabled)"
990 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
991
992 #: src/config/help.c:514
993 msgid " (default disabled)"
994 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
995
996 #: src/config/help.c:679 src/config/help.c:682 src/config/help.c:690
997 #: src/config/help.c:695
998 msgid "Note:"
999 msgstr "Poznámka:"
1000
1001 #: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683
1002 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1003 msgstr ""
1004 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
1005 "nastavenia."
1006
1007 #: src/config/help.c:691 src/config/help.c:696
1008 #, c-format
1009 msgid ""
1010 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
1011 msgstr ""
1012 "%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
1013
1014 #: src/config/help.c:703 src/config/help.c:707
1015 msgid ""
1016 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
1017 "modules."
1018 msgstr ""
1019 "Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
1020 "verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
1021
1022 #: src/config/help.c:789
1023 #, c-format
1024 msgid "VLC version %s (%s)\n"
1025 msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
1026
1027 #: src/config/help.c:791
1028 #, c-format
1029 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
1030 msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
1031
1032 #: src/config/help.c:793
1033 #, c-format
1034 msgid "Compiler: %s\n"
1035 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1036
1037 #: src/config/help.c:825
1038 msgid ""
1039 "\n"
1040 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1041 msgstr ""
1042 "\n"
1043 "Vypísaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1044
1045 #: src/config/help.c:839
1046 msgid ""
1047 "\n"
1048 "Press the RETURN key to continue...\n"
1049 msgstr ""
1050 "\n"
1051 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1052
1053 #: src/input/control.c:217
1054 #, c-format
1055 msgid "Bookmark %i"
1056 msgstr "Záložka %i"
1057
1058 #: src/input/decoder.c:267
1059 msgid "packetizer"
1060 msgstr "paketizér"
1061
1062 #: src/input/decoder.c:267
1063 msgid "decoder"
1064 msgstr "dekodér"
1065
1066 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
1067 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:234 modules/codec/avcodec/encoder.c:242
1068 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:279 modules/codec/avcodec/encoder.c:755
1069 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:764 modules/stream_out/es.c:363
1070 #: modules/stream_out/es.c:378
1071 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1072 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
1073
1074 #: src/input/decoder.c:277
1075 #, c-format
1076 msgid "VLC could not open the %s module."
1077 msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť dekódovací modul %s."
1078
1079 #: src/input/decoder.c:468
1080 msgid "VLC could not open the decoder module."
1081 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
1082
1083 #: src/input/decoder.c:722
1084 msgid "No suitable decoder module"
1085 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
1086
1087 #: src/input/decoder.c:723
1088 #, c-format
1089 msgid ""
1090 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
1091 "there is no way for you to fix this."
1092 msgstr ""
1093 "VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
1094 "nie je možné odstrániť."
1095
1096 #: src/input/es_out.c:954 src/input/es_out.c:959 src/libvlc-module.c:359
1097 #: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
1098 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:478
1099 msgid "Track"
1100 msgstr "Stopa"
1101
1102 #: src/input/es_out.c:1165
1103 #, c-format
1104 msgid "%s [%s %d]"
1105 msgstr "%s [%s %d]"
1106
1107 #: src/input/es_out.c:1165 src/input/es_out.c:1170 src/input/var.c:167
1108 #: src/libvlc-module.c:693 modules/gui/macosx/MainMenu.m:275
1109 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:276
1110 msgid "Program"
1111 msgstr "Program"
1112
1113 #: src/input/es_out.c:1368 src/input/es_out.c:1370
1114 msgid "Scrambled"
1115 msgstr "Kódované"
1116
1117 #: src/input/es_out.c:1368 share/lua/http/index.html:163
1118 msgid "Yes"
1119 msgstr "Áno"
1120
1121 #: src/input/es_out.c:2023
1122 #, c-format
1123 msgid "Closed captions %u"
1124 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
1125
1126 #: src/input/es_out.c:2883
1127 #, c-format
1128 msgid "Stream %d"
1129 msgstr "Stream %d"
1130
1131 #: src/input/es_out.c:2899 src/input/es_out.c:3017 modules/access/imem.c:64
1132 msgid "Subtitle"
1133 msgstr "Titulky"
1134
1135 #: src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2934 src/input/es_out.c:2981
1136 #: src/input/es_out.c:3017 modules/gui/macosx/output.m:153
1137 msgid "Type"
1138 msgstr "Typ"
1139
1140 #: src/input/es_out.c:2910
1141 msgid "Original ID"
1142 msgstr "Originálne ID"
1143
1144 #: src/input/es_out.c:2918 src/input/es_out.c:2921 modules/access/imem.c:67
1145 #: modules/gui/macosx/wizard.m:387 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:477
1146 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
1147 msgid "Codec"
1148 msgstr "Kodek"
1149
1150 #: src/input/es_out.c:2925 src/input/meta.c:65 src/libvlc-module.c:219
1151 #: modules/access/imem.c:71 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
1152 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
1153 msgid "Language"
1154 msgstr "Jazyk"
1155
1156 #: src/input/es_out.c:2928 src/input/meta.c:60
1157 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:73
1158 msgid "Description"
1159 msgstr "Popis"
1160
1161 #: src/input/es_out.c:2937 src/input/es_out.c:2940
1162 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:499
1163 msgid "Channels"
1164 msgstr "Kanály"
1165
1166 #: src/input/es_out.c:2945 modules/access/imem.c:75
1167 #: modules/audio_output/amem.c:45
1168 msgid "Sample rate"
1169 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1170
1171 #: src/input/es_out.c:2945
1172 #, c-format
1173 msgid "%u Hz"
1174 msgstr "%u Hz"
1175
1176 #: src/input/es_out.c:2955
1177 msgid "Bits per sample"
1178 msgstr "bitov na vzorku"
1179
1180 #: src/input/es_out.c:2960 modules/access_output/shout.c:92
1181 #: modules/access/pvr.c:90 modules/demux/playlist/shoutcast.c:334
1182 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:882
1183 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
1184 msgid "Bitrate"
1185 msgstr "Dátový tok"
1186
1187 #: src/input/es_out.c:2960
1188 #, c-format
1189 msgid "%u kb/s"
1190 msgstr "%u kb/s"
1191
1192 #: src/input/es_out.c:2972
1193 msgid "Track replay gain"
1194 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
1195
1196 #: src/input/es_out.c:2974
1197 msgid "Album replay gain"
1198 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
1199
1200 #: src/input/es_out.c:2975
1201 #, c-format
1202 msgid "%.2f dB"
1203 msgstr "%.2f dB"
1204
1205 #: src/input/es_out.c:2984 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:483
1206 msgid "Resolution"
1207 msgstr "Rozlíšenie"
1208
1209 #: src/input/es_out.c:2989
1210 msgid "Display resolution"
1211 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1212
1213 #: src/input/es_out.c:2999 src/input/es_out.c:3002 modules/access/imem.c:93
1214 #: modules/access/screen/screen.c:41 modules/access/screen/xcb.c:34
1215 #: modules/access/shm.c:40 modules/access/vdr.c:93 modules/demux/image.c:65
1216 msgid "Frame rate"
1217 msgstr "Frekvencia snímok"
1218
1219 #: src/input/es_out.c:3010
1220 msgid "Decoded format"
1221 msgstr "Dekódovaný formát"
1222
1223 #: src/input/input.c:2465
1224 msgid "Your input can't be opened"
1225 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1226
1227 #: src/input/input.c:2466
1228 #, c-format
1229 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1230 msgstr ""
1231 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1232 "v súbore so záznamom."
1233
1234 #: src/input/input.c:2583
1235 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1236 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1237
1238 #: src/input/input.c:2584
1239 #, c-format
1240 msgid ""
1241 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1242 msgstr ""
1243 "Formát '%s' nemožno detegovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1244 "záznamom činnosti programu."
1245
1246 #: src/input/meta.c:54 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:277
1247 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:278 modules/gui/macosx/open.m:157
1248 #: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
1249 #: modules/gui/macosx/wizard.m:350
1250 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:439
1251 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:452 modules/mux/asf.c:56
1252 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
1253 msgid "Title"
1254 msgstr "Titul"
1255
1256 #: src/input/meta.c:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:79
1257 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1185
1258 msgid "Artist"
1259 msgstr "Interpret"
1260
1261 #: src/input/meta.c:56
1262 msgid "Genre"
1263 msgstr "Žáner"
1264
1265 #: src/input/meta.c:57 modules/mux/asf.c:60
1266 msgid "Copyright"
1267 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1268
1269 #: src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:359 modules/access/vcdx/info.c:63
1270 msgid "Album"
1271 msgstr "Album"
1272
1273 #: src/input/meta.c:59
1274 msgid "Track number"
1275 msgstr "Číslo stopy"
1276
1277 #: src/input/meta.c:61 modules/mux/asf.c:64
1278 msgid "Rating"
1279 msgstr "Hodnotenie"
1280
1281 #: src/input/meta.c:62
1282 msgid "Date"
1283 msgstr "Dátum"
1284
1285 #: src/input/meta.c:63
1286 msgid "Setting"
1287 msgstr "Nastavenie"
1288
1289 #: src/input/meta.c:64 modules/gui/macosx/open.m:169
1290 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1291 msgid "URL"
1292 msgstr "URL adresa"
1293
1294 #: src/input/meta.c:66 modules/notify/notify.c:320
1295 msgid "Now Playing"
1296 msgstr "Práve sa prehráva"
1297
1298 #: src/input/meta.c:67 modules/access/vcdx/info.c:70
1299 msgid "Publisher"
1300 msgstr "Vydavateľ"
1301
1302 #: src/input/meta.c:68
1303 msgid "Encoded by"
1304 msgstr "Kódoval"
1305
1306 #: src/input/meta.c:69
1307 msgid "Artwork URL"
1308 msgstr "URL diela"
1309
1310 #: src/input/meta.c:70
1311 msgid "Track ID"
1312 msgstr "ID stopy"
1313
1314 #: src/input/var.c:158
1315 msgid "Bookmark"
1316 msgstr "Záložka"
1317
1318 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:699
1319 msgid "Programs"
1320 msgstr "Programy"
1321
1322 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:279
1323 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:280 modules/gui/macosx/open.m:158
1324 #: modules/gui/macosx/open.m:160 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
1325 msgid "Chapter"
1326 msgstr "Kapitola"
1327
1328 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1329 msgid "Navigation"
1330 msgstr "Navigácia"
1331
1332 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:303
1333 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:304
1334 msgid "Video Track"
1335 msgstr "Video-stopa"
1336
1337 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:286
1338 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:287
1339 msgid "Audio Track"
1340 msgstr "Zvuková stopa"
1341
1342 #: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/MainMenu.m:311
1343 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:312 modules/gui/macosx/MainMenu.m:993
1344 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1051
1345 msgid "Subtitles Track"
1346 msgstr "Stopa s titulkami"
1347
1348 #: src/input/var.c:273
1349 msgid "Next title"
1350 msgstr "Ďalší titul"
1351
1352 #: src/input/var.c:278
1353 msgid "Previous title"
1354 msgstr "Predchádzajúci titul"
1355
1356 #: src/input/var.c:312
1357 #, c-format
1358 msgid "Title %i%s"
1359 msgstr "Titul %i%s"
1360
1361 #: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
1362 #, c-format
1363 msgid "Chapter %i"
1364 msgstr "Kapitola %i"
1365
1366 #: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:390
1367 msgid "Next chapter"
1368 msgstr "Ďalšia kapitola"
1369
1370 #: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:380
1371 msgid "Previous chapter"
1372 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1373
1374 #: src/input/vlm.c:652 src/input/vlm.c:1035
1375 #, c-format
1376 msgid "Media: %s"
1377 msgstr "Médium: %s"
1378
1379 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:230
1380 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:231
1381 msgid "Add Interface"
1382 msgstr "Pridať rozhranie"
1383
1384 #: src/interface/interface.c:91
1385 msgid "Console"
1386 msgstr "Konzola"
1387
1388 #: src/interface/interface.c:95
1389 msgid "Telnet"
1390 msgstr "Telnet"
1391
1392 #: src/interface/interface.c:98
1393 msgid "Web"
1394 msgstr "Web"
1395
1396 #: src/interface/interface.c:101
1397 msgid "Debug logging"
1398 msgstr "Záznam informácií pre ladenie"
1399
1400 #: src/interface/interface.c:104
1401 msgid "Mouse Gestures"
1402 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1403
1404 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1405 #: src/libvlc.c:291
1406 msgid "C"
1407 msgstr "sk"
1408
1409 #: src/libvlc.c:861
1410 msgid ""
1411 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1412 "interface."
1413 msgstr ""
1414 "Spustenie programu VLC s predvoleným rozhraním. Pre spustenie bez rozhrania "
1415 "zadajte príkaz 'cvlc'."
1416
1417 #: src/libvlc.h:154 src/libvlc-module.c:1505 src/libvlc-module.c:1506
1418 #: src/libvlc-module.c:2655 src/video_output/vout_intf.c:182
1419 msgid "Zoom"
1420 msgstr "Priblížiť"
1421
1422 #: src/libvlc.h:155 src/libvlc-module.c:1429 src/video_output/vout_intf.c:83
1423 msgid "1:4 Quarter"
1424 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1425
1426 #: src/libvlc.h:156 src/libvlc-module.c:1430 src/video_output/vout_intf.c:84
1427 msgid "1:2 Half"
1428 msgstr "1:2 (polovica)"
1429
1430 #: src/libvlc.h:157 src/libvlc-module.c:1431 src/video_output/vout_intf.c:85
1431 msgid "1:1 Original"
1432 msgstr "1:1 (originál)"
1433
1434 #: src/libvlc.h:158 src/libvlc-module.c:1432 src/video_output/vout_intf.c:86
1435 msgid "2:1 Double"
1436 msgstr "2:1 (dvojitá veľkosť)"
1437
1438 #: src/libvlc-module.c:105 src/libvlc-module.c:318
1439 #: modules/audio_output/kai.c:78 modules/video_output/kva.c:62
1440 msgid "Auto"
1441 msgstr "Automaticky"
1442
1443 #: src/libvlc-module.c:175
1444 msgid ""
1445 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1446 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1447 "related options."
1448 msgstr ""
1449 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1450 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1451 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1452
1453 #: src/libvlc-module.c:179
1454 msgid "Interface module"
1455 msgstr "Modul rozhrania"
1456
1457 #: src/libvlc-module.c:181
1458 msgid ""
1459 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1460 "automatically select the best module available."
1461 msgstr ""
1462 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1463 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1464
1465 #: src/libvlc-module.c:185 modules/control/ntservice.c:57
1466 msgid "Extra interface modules"
1467 msgstr "Extra moduly s rozhraním"
1468
1469 #: src/libvlc-module.c:187
1470 msgid ""
1471 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1472 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1473 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1474 "\", \"gestures\" ...)"
1475 msgstr ""
1476 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné rozhrania\". Tieto "
1477 "prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú doplnkom k hlavnému rozhraniu "
1478 "programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s rozhraním, jednotlivé "
1479 "položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné hodnoty sú \"rc\" (diaľkové ovládanie), "
1480 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1481
1482 #: src/libvlc-module.c:194
1483 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1484 msgstr "Môžete si zvoliť ovládacie rozhrania pre program VLC."
1485
1486 #: src/libvlc-module.c:196
1487 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1488 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1489
1490 #: src/libvlc-module.c:198
1491 msgid ""
1492 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1493 "1=warnings, 2=debug)."
1494 msgstr ""
1495 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s používateľom "
1496 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1497 "ladenie)"
1498
1499 #: src/libvlc-module.c:201
1500 msgid "Choose which objects should print debug message"
1501 msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
1502
1503 #: src/libvlc-module.c:204
1504 msgid ""
1505 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1506 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1507 "objects. Objects can be referred to by their type or module name. Rules "
1508 "applying to named objects take precedence over rules applying to object "
1509 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1510 "message."
1511 msgstr ""
1512 "Toto je reťazec, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá doplniť prefixom "
1513 "'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
1514 "'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
1515 "alebo podľa názvu modulu. Pravidlá aplikované na pomenované objekty majú "
1516 "prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe typov objektu. Ak budete "
1517 "chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
1518
1519 #: src/libvlc-module.c:211
1520 msgid "Be quiet"
1521 msgstr "Tichý režim"
1522
1523 #: src/libvlc-module.c:213
1524 msgid "Turn off all warning and information messages."
1525 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
1526
1527 #: src/libvlc-module.c:215
1528 msgid "Default stream"
1529 msgstr "Predvolený stream"
1530
1531 #: src/libvlc-module.c:217
1532 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1533 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1534
1535 #: src/libvlc-module.c:220
1536 msgid ""
1537 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1538 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1539 msgstr ""
1540 "Môžete si manuálne vybrať jazykovú verziu rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1541 "\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1542
1543 #: src/libvlc-module.c:224
1544 msgid "Color messages"
1545 msgstr "Farebné hlásenia"
1546
1547 #: src/libvlc-module.c:226
1548 msgid ""
1549 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1550 "needs Linux color support for this to work."
1551 msgstr ""
1552 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
1553 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1554
1555 #: src/libvlc-module.c:229
1556 msgid "Show advanced options"
1557 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1558
1559 #: src/libvlc-module.c:231
1560 msgid ""
1561 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1562 "available options, including those that most users should never touch."
1563 msgstr ""
1564 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1565 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
1566 "nepoužije. "
1567
1568 #: src/libvlc-module.c:235
1569 msgid "Interface interaction"
1570 msgstr "Interakcia s rozhraním"
1571
1572 #: src/libvlc-module.c:237
1573 msgid ""
1574 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1575 "user input is required."
1576 msgstr ""
1577 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1578 "program bude vyžadovať zásah od používateľa."
1579
1580 #: src/libvlc-module.c:247
1581 msgid ""
1582 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1583 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1584 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1585 "the \"audio filters\" modules section."
1586 msgstr ""
1587 "Tieto voľby vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1588 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1589 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1590 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1591
1592 #: src/libvlc-module.c:253
1593 msgid "Audio output module"
1594 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1595
1596 #: src/libvlc-module.c:255
1597 msgid ""
1598 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1599 "automatically select the best method available."
1600 msgstr ""
1601 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1602 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/display.c:40
1605 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
1606 msgid "Enable audio"
1607 msgstr "Zapnúť zvuk"
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:261
1610 msgid ""
1611 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1612 "not take place, thus saving some processing power."
1613 msgstr ""
1614 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1615 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:265
1618 msgid "Force mono audio"
1619 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:266
1622 msgid "This will force a mono audio output."
1623 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:269
1626 msgid "Default audio volume"
1627 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:271
1630 msgid ""
1631 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1632 msgstr ""
1633 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1634 "1024. "
1635
1636 #: src/libvlc-module.c:274
1637 msgid "Audio output volume step"
1638 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1639
1640 #: src/libvlc-module.c:276
1641 msgid ""
1642 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1643 "0 to 1024."
1644 msgstr ""
1645 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1646 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1647
1648 #: src/libvlc-module.c:280
1649 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1650 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1651
1652 #: src/libvlc-module.c:282
1653 msgid ""
1654 "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
1655 "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1656 msgstr ""
1657 "Tu môžete urči frekvenciu na výstupe zvuku. Bežne používané hodnoty sú -0 "
1658 "(nedefinované), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1659
1660 #: src/libvlc-module.c:286
1661 msgid "High quality audio resampling"
1662 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku"
1663
1664 #: src/libvlc-module.c:288
1665 msgid ""
1666 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1667 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1668 "resampling algorithm will be used instead."
1669 msgstr ""
1670 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1671 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ). Takéto prevzorkovávanie však môže významne "
1672 "zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije sa "
1673 "všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1674
1675 #: src/libvlc-module.c:293
1676 msgid "Audio desynchronization compensation"
1677 msgstr "Kompenzovať nesynchrónnosť zvuku"
1678
1679 #: src/libvlc-module.c:295
1680 msgid ""
1681 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1682 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1683 msgstr ""
1684 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1685 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1686 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1687
1688 #: src/libvlc-module.c:298
1689 msgid "Audio output channels mode"
1690 msgstr "Kanálový režim zvukového výstupu"
1691
1692 #: src/libvlc-module.c:300
1693 msgid ""
1694 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1695 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1696 "played)."
1697 msgstr ""
1698 "Režim, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude "
1699 "možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
1700 "začiatkom prehrávania)."
1701
1702 #: src/libvlc-module.c:304 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230
1703 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
1704 msgid "Use S/PDIF when available"
1705 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:306
1708 msgid ""
1709 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1710 "audio stream being played."
1711 msgstr ""
1712 "Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1713 "pre započatím prehrávania."
1714
1715 #: src/libvlc-module.c:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222
1716 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1717 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1718
1719 #: src/libvlc-module.c:311
1720 msgid ""
1721 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1722 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1723 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1724 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1725 msgstr ""
1726 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1727 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detegovať. \n"
1728 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1729 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1730 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
1733 #: modules/access/v4l2/video.c:219
1734 msgid "On"
1735 msgstr "Zapnuté"
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
1738 #: modules/access/v4l2/video.c:145 modules/access/v4l2/video.c:219
1739 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1740 msgid "Off"
1741 msgstr "Vypnuté"
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:323
1744 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1745 msgstr ""
1746 "Ak chcete upraviť vykresľovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1747 "spracovávanie zvuku."
1748
1749 #: src/libvlc-module.c:326
1750 msgid "Audio visualizations "
1751 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1752
1753 #: src/libvlc-module.c:328
1754 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1755 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1756
1757 #: src/libvlc-module.c:332
1758 msgid "Replay gain mode"
1759 msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní"
1760
1761 #: src/libvlc-module.c:334
1762 msgid "Select the replay gain mode"
1763 msgstr "Vyberte si režim normalizácie pri prehrávaní"
1764
1765 #: src/libvlc-module.c:336
1766 msgid "Replay preamp"
1767 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:338
1770 msgid ""
1771 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1772 "replay gain information"
1773 msgstr ""
1774 "Tu môžete zmeniť predvolenú cieľovú úroveň (89 dB) pre stream, ktorý "
1775 "obsahuje aj informácie o zosilnení pri prehrávaní."
1776
1777 #: src/libvlc-module.c:341
1778 msgid "Default replay gain"
1779 msgstr "Predvolené zosilnenie pri prehrávaní"
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:343
1782 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1783 msgstr ""
1784 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1785 "zosilňovaní zvuku"
1786
1787 #: src/libvlc-module.c:345
1788 msgid "Peak protection"
1789 msgstr "Ochrana pred zvukovými špičkami"
1790
1791 #: src/libvlc-module.c:347
1792 msgid "Protect against sound clipping"
1793 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:350
1796 msgid "Enable time stretching audio"
1797 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
1798
1799 #: src/libvlc-module.c:352
1800 msgid ""
1801 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1802 "audio pitch"
1803 msgstr ""
1804 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
1805 "vznik zvukových špičiek"
1806
1807 #: src/libvlc-module.c:359 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
1808 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dtv/access.c:103
1809 #: modules/access/dtv/access.c:137 modules/access/v4l2/video.c:171
1810 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:202
1811 #: modules/gui/macosx/open.m:214
1812 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:299
1813 #: modules/text_renderer/freetype.c:160
1814 msgid "None"
1815 msgstr "Žiaden"
1816
1817 #: src/libvlc-module.c:367
1818 msgid ""
1819 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1820 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1821 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1822 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1823 "options."
1824 msgstr ""
1825 "Tieto nastavenia vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
1826 "tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre odstránenie prekladania - "
1827 "deinterlacing, prispôsobenie obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete "
1828 "konfigurovať v module \"Video - Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších "
1829 "funkcií. "
1830
1831 #: src/libvlc-module.c:373
1832 msgid "Video output module"
1833 msgstr "Modul výstupu videa"
1834
1835 #: src/libvlc-module.c:375
1836 msgid ""
1837 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1838 "automatically select the best method available."
1839 msgstr ""
1840 "Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1841 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
1842
1843 #: src/libvlc-module.c:378 modules/stream_out/display.c:42
1844 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:306
1845 msgid "Enable video"
1846 msgstr "Zapnúť video"
1847
1848 #: src/libvlc-module.c:380
1849 msgid ""
1850 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1851 "not take place, thus saving some processing power."
1852 msgstr ""
1853 "Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa. Video sa nebude ani dekódovať, "
1854 "takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1855
1856 #: src/libvlc-module.c:383 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1857 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1858 #: modules/visualization/projectm.cpp:62
1859 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1860 msgid "Video width"
1861 msgstr "Šírka videa"
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:385
1864 msgid ""
1865 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1866 "characteristics."
1867 msgstr ""
1868 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1869 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:388 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1872 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1873 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
1874 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
1875 msgid "Video height"
1876 msgstr "Výška videa"
1877
1878 #: src/libvlc-module.c:390
1879 msgid ""
1880 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1881 "video characteristics."
1882 msgstr ""
1883 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1884 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1885
1886 #: src/libvlc-module.c:393
1887 msgid "Video X coordinate"
1888 msgstr "Súradnica X videa"
1889
1890 #: src/libvlc-module.c:395
1891 msgid ""
1892 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1893 "coordinate)."
1894 msgstr ""
1895 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1896
1897 #: src/libvlc-module.c:398
1898 msgid "Video Y coordinate"
1899 msgstr "Súradnica Y videa"
1900
1901 #: src/libvlc-module.c:400
1902 msgid ""
1903 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1904 "coordinate)."
1905 msgstr ""
1906 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1907
1908 #: src/libvlc-module.c:403
1909 msgid "Video title"
1910 msgstr "Názov videa"
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:405
1913 msgid ""
1914 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1915 "interface)."
1916 msgstr ""
1917 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1918 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1919
1920 #: src/libvlc-module.c:408
1921 msgid "Video alignment"
1922 msgstr "Zarovnanie videa"
1923
1924 #: src/libvlc-module.c:410
1925 msgid ""
1926 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1927 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1928 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1929 msgstr ""
1930 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1931 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1932 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1933 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1934
1935 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
1936 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
1937 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1938 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148
1939 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1940 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1941 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1942 msgid "Center"
1943 msgstr "Vycentrovať"
1944
1945 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1946 #: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1947 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:87 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154
1948 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168
1949 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1950 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1951 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1952 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
1953 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
1954 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
1955 msgid "Top"
1956 msgstr "Hore"
1957
1958 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1959 #: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1960 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
1961 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1962 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1963 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1964 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
1965 msgid "Bottom"
1966 msgstr "Dole"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1969 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1970 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
1971 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1972 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1973 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1974 msgid "Top-Left"
1975 msgstr "Vľavo hore"
1976
1977 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1978 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1979 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
1980 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1981 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1982 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1983 msgid "Top-Right"
1984 msgstr "Vpravo hore"
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1987 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1988 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162
1989 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1990 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1991 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1992 msgid "Bottom-Left"
1993 msgstr "Vľavo dole"
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1996 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1997 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
1998 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1999 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
2000 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
2001 msgid "Bottom-Right"
2002 msgstr "Vpravo dole"
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:418
2005 msgid "Zoom video"
2006 msgstr "Priblížiť video"
2007
2008 #: src/libvlc-module.c:420
2009 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2010 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
2011
2012 #: src/libvlc-module.c:422
2013 msgid "Grayscale video output"
2014 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
2015
2016 #: src/libvlc-module.c:424
2017 msgid ""
2018 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2019 "save some processing power."
2020 msgstr ""
2021 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
2022 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
2023
2024 #: src/libvlc-module.c:427
2025 msgid "Embedded video"
2026 msgstr "Vstavané video"
2027
2028 #: src/libvlc-module.c:429
2029 msgid "Embed the video output in the main interface."
2030 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
2031
2032 #: src/libvlc-module.c:431
2033 msgid "Fullscreen video output"
2034 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:433
2037 msgid "Start video in fullscreen mode"
2038 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:435
2041 msgid "Overlay video output"
2042 msgstr "Prekryť výstup videa"
2043
2044 #: src/libvlc-module.c:437
2045 msgid ""
2046 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2047 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2048 msgstr ""
2049 "Prekrývanie je schopnosť hardvérovej akcelerácie videa pomocou grafickej "
2050 "karty (schopnosť vykresľovať video priamo). Program VLC sa pokúsi o využitie "
2051 "tejto voľby v predvolenom nastavení."
2052
2053 #: src/libvlc-module.c:440 src/video_output/vout_intf.c:292
2054 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
2055 msgid "Always on top"
2056 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2057
2058 #: src/libvlc-module.c:442
2059 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2060 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:444
2063 msgid "Enable wallpaper mode "
2064 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
2065
2066 #: src/libvlc-module.c:446
2067 msgid ""
2068 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2069 msgstr ""
2070 "Režim prehrávania na pozadí vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
2071 "plochy."
2072
2073 #: src/libvlc-module.c:449
2074 msgid "Show media title on video"
2075 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
2076
2077 #: src/libvlc-module.c:451
2078 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2079 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2080
2081 #: src/libvlc-module.c:453
2082 msgid "Show video title for x milliseconds"
2083 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2084
2085 #: src/libvlc-module.c:455
2086 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2087 msgstr ""
2088 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:457
2091 msgid "Position of video title"
2092 msgstr "Pozícia názvu videa"
2093
2094 #: src/libvlc-module.c:459
2095 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2096 msgstr ""
2097 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2098 "v strede dole). "
2099
2100 #: src/libvlc-module.c:461
2101 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2102 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
2103
2104 #: src/libvlc-module.c:464
2105 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2106 msgstr ""
2107 "Skryť kurzor myši a ovládač celoobrazovkového režimu po n milisekundách."
2108
2109 #: src/libvlc-module.c:467 src/libvlc-module.c:469
2110 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:314
2111 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:315 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2112 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:98
2113 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2114 msgid "Deinterlace"
2115 msgstr "Odstrániť prekladanie"
2116
2117 #: src/libvlc-module.c:477 src/video_output/interlacing.c:195
2118 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:316 modules/gui/macosx/MainMenu.m:317
2119 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2120 msgid "Deinterlace mode"
2121 msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
2122
2123 #: src/libvlc-module.c:479
2124 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2125 msgstr ""
2126 "Metóda odstránenia prekladania (deinterlacing), ktorá sa použije na "
2127 "spracovanie videa."
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2130 msgid "Discard"
2131 msgstr "Vyraďovanie"
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2134 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2135 msgid "Blend"
2136 msgstr "Premiešavanie"
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2139 msgid "Mean"
2140 msgstr "Stredná úroveň"
2141
2142 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2143 msgid "Bob"
2144 msgstr "Bob"
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2147 msgid "Linear"
2148 msgstr "Lineárne"
2149
2150 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2151 msgid "Phosphor"
2152 msgstr "Phosphor"
2153
2154 #: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2155 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2156 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:496
2159 msgid "Disable screensaver"
2160 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:497
2163 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2164 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2165
2166 #: src/libvlc-module.c:499
2167 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2168 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
2169
2170 #: src/libvlc-module.c:500
2171 msgid ""
2172 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2173 "computer being suspended because of inactivity."
2174 msgstr ""
2175 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2176 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
2179 msgid "Window decorations"
2180 msgstr "Dekorácie okna"
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:505
2183 msgid ""
2184 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2185 "giving a \"minimal\" window."
2186 msgstr ""
2187 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2188 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:508
2191 msgid "Video splitter module"
2192 msgstr "Modul rozdeľovača videa"
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:510
2195 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2196 msgstr ""
2197 "Týmto príkazom môžete pridať rozdeľovací prvok videa - pre klon alebo stenu"
2198
2199 #: src/libvlc-module.c:512
2200 msgid "Video filter module"
2201 msgstr "Modul filtra videa"
2202
2203 #: src/libvlc-module.c:514
2204 msgid ""
2205 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2206 "instance deinterlacing, or distort the video."
2207 msgstr ""
2208 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné vylepšenie kvality snímok, "
2209 "napríklad odstránením prekladania (deinterlacing), alebo skreslením videa."
2210
2211 #: src/libvlc-module.c:518
2212 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2213 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2214
2215 #: src/libvlc-module.c:520
2216 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2217 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2218
2219 #: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
2220 msgid "Video snapshot file prefix"
2221 msgstr "Prípona súboru so screenshotom z videa"
2222
2223 #: src/libvlc-module.c:526
2224 msgid "Video snapshot format"
2225 msgstr "Formát screenshotu z videa"
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:528
2228 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2229 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2230
2231 #: src/libvlc-module.c:530
2232 msgid "Display video snapshot preview"
2233 msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa"
2234
2235 #: src/libvlc-module.c:532
2236 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2237 msgstr "Zobraziť náhľad screenshotu z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2238
2239 #: src/libvlc-module.c:534
2240 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2241 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2242
2243 #: src/libvlc-module.c:536
2244 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2245 msgstr ""
2246 "Pri číslovaní screenshotov sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2247 "vytvorenia snímky."
2248
2249 #: src/libvlc-module.c:538
2250 msgid "Video snapshot width"
2251 msgstr "Šírka screenshotu z videa"
2252
2253 #: src/libvlc-module.c:540
2254 msgid ""
2255 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2256 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2257 msgstr ""
2258 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku screenshotu. Pri predvolenom "
2259 "nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
2260 "mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
2261
2262 #: src/libvlc-module.c:544
2263 msgid "Video snapshot height"
2264 msgstr "Výška screenshotu z videa"
2265
2266 #: src/libvlc-module.c:546
2267 msgid ""
2268 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2269 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2270 "ratio."
2271 msgstr ""
2272 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku screenshotu. Pri predvolenom "
2273 "nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že screenshot bude "
2274 "mať upravenú výšku kvôli dodražaniu stranového pomeru. "
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:550
2277 msgid "Video cropping"
2278 msgstr "Orezanie videa"
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:552
2281 msgid ""
2282 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2283 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2284 msgstr ""
2285 "Týmto príkazom si vynútite orezanie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2286 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2287 "celkový stranový pomer obrázka."
2288
2289 #: src/libvlc-module.c:556
2290 msgid "Source aspect ratio"
2291 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2292
2293 #: src/libvlc-module.c:558
2294 msgid ""
2295 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2296 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2297 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2298 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2299 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2300 msgstr ""
2301 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2302 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2303 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2304 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2305 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2306 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2307 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2308
2309 #: src/libvlc-module.c:565
2310 msgid "Video Auto Scaling"
2311 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
2312
2313 #: src/libvlc-module.c:567
2314 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2315 msgstr ""
2316 "Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
2317
2318 #: src/libvlc-module.c:569
2319 msgid "Video scaling factor"
2320 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:571
2323 msgid ""
2324 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2325 "Default value is 1.0 (original video size)."
2326 msgstr ""
2327 "Faktor pre zmenu veľkosti používaný pri deaktivovaní funkcie automatickej "
2328 "zmeny veľkosti.\n"
2329 "Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
2330
2331 #: src/libvlc-module.c:574
2332 msgid "Custom crop ratios list"
2333 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
2334
2335 #: src/libvlc-module.c:576
2336 msgid ""
2337 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2338 "crop ratios list."
2339 msgstr ""
2340 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi orezania, ktoré sa pridajú "
2341 "do zoznamu so stranovými pomermi orezania v rozhraní."
2342
2343 #: src/libvlc-module.c:579
2344 msgid "Custom aspect ratios list"
2345 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
2346
2347 #: src/libvlc-module.c:581
2348 msgid ""
2349 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2350 "aspect ratio list."
2351 msgstr ""
2352 "Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
2353 "zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
2354
2355 #: src/libvlc-module.c:584
2356 msgid "Fix HDTV height"
2357 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2358
2359 #: src/libvlc-module.c:586
2360 msgid ""
2361 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2362 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2363 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2364 msgstr ""
2365 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2366 "má 1080 riadkov, ale kodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. Túto "
2367 "funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať neštandardné "
2368 "video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:591
2371 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2372 msgstr "Stranový pomer pixelov monitora"
2373
2374 #: src/libvlc-module.c:593
2375 msgid ""
2376 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2377 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2378 "order to keep proportions."
2379 msgstr ""
2380 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2381 "stranový pomer vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2382 "tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
2383 "16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
2384
2385 #: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
2386 msgid "Skip frames"
2387 msgstr "Preskakovať snímky"
2388
2389 #: src/libvlc-module.c:599
2390 msgid ""
2391 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2392 "computer is not powerful enough"
2393 msgstr ""
2394 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2395 "potrebné vynechávať v prípade, že váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2396 "prehrávanie streamu."
2397
2398 #: src/libvlc-module.c:602
2399 msgid "Drop late frames"
2400 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2401
2402 #: src/libvlc-module.c:604
2403 msgid ""
2404 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2405 "intended display date)."
2406 msgstr ""
2407 "Táto voľba vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2408 "doručené neskoro."
2409
2410 #: src/libvlc-module.c:607
2411 msgid "Quiet synchro"
2412 msgstr "Tichá synchronizácia"
2413
2414 #: src/libvlc-module.c:609
2415 msgid ""
2416 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2417 "synchronization mechanism."
2418 msgstr ""
2419 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
2420 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2421
2422 #: src/libvlc-module.c:612
2423 msgid "Key press events"
2424 msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:614
2427 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2428 msgstr ""
2429 "Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
2430 "okna s videom"
2431
2432 #: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2433 msgid "Mouse events"
2434 msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
2435
2436 #: src/libvlc-module.c:618
2437 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2438 msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
2439
2440 #: src/libvlc-module.c:626
2441 msgid ""
2442 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2443 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2444 "channel."
2445 msgstr ""
2446 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2447 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2448 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2449
2450 #: src/libvlc-module.c:630
2451 msgid "File caching (ms)"
2452 msgstr "Ukladanie súboru do vyrovnávacej pamäte (ms)"
2453
2454 #: src/libvlc-module.c:632
2455 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2456 msgstr ""
2457 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre lokálne súbory, v milisekundách."
2458
2459 #: src/libvlc-module.c:634
2460 msgid "Live capture caching (ms)"
2461 msgstr "Ukladanie priameho záznamu do vyrovnávacej pamäte (ms)"
2462
2463 #: src/libvlc-module.c:636
2464 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2465 msgstr ""
2466 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre kamery a mikrofóny, v "
2467 "milisekundách."
2468
2469 #: src/libvlc-module.c:638
2470 msgid "Disc caching (ms)"
2471 msgstr "Hodnota ukladania z disku do vyrovnávacej pamäte (ms)"
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:640
2474 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2475 msgstr ""
2476 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre optické médiá, v milisekundách."
2477
2478 #: src/libvlc-module.c:642
2479 msgid "Network caching (ms)"
2480 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete (ms)"
2481
2482 #: src/libvlc-module.c:644
2483 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2484 msgstr ""
2485 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre sieťové zdroje, v milisekundách."
2486
2487 #: src/libvlc-module.c:646
2488 msgid "Clock reference average counter"
2489 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2490
2491 #: src/libvlc-module.c:648
2492 msgid ""
2493 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2494 "to 10000."
2495 msgstr ""
2496 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2497 "10000."
2498
2499 #: src/libvlc-module.c:651
2500 msgid "Clock synchronisation"
2501 msgstr "Časová synchronizácia"
2502
2503 #: src/libvlc-module.c:653
2504 msgid ""
2505 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2506 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2507 msgstr ""
2508 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2509 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2510 "stream zo siete prehráva trhane."
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:657
2513 msgid "Clock jitter"
2514 msgstr "Časová nepresnosť"
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:659
2517 msgid ""
2518 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2519 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2520 msgstr ""
2521 "Táto hodnota maximálne oneskorenie vstupu, ktoré majú synchronizačné "
2522 "algoritmy kompenzovať (udáva sa v milisekundách)."
2523
2524 #: src/libvlc-module.c:662
2525 msgid "Network synchronisation"
2526 msgstr "Synchronizácia siete"
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:663
2529 msgid ""
2530 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2531 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2532 msgstr ""
2533 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2534 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2535 "Synchronizácia siete."
2536
2537 #: src/libvlc-module.c:669 src/video_output/vout_intf.c:94
2538 #: src/video_output/vout_intf.c:112 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
2539 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dshow/dshow.cpp:95
2540 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/dshow/dshow.cpp:122
2541 #: modules/audio_output/alsa.c:71 modules/audio_output/alsa.c:815
2542 #: modules/gui/fbosd.c:172 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1325
2543 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:539
2544 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:767 modules/gui/macosx/VideoView.m:105
2545 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:626
2546 #: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:71
2547 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:88
2548 msgid "Default"
2549 msgstr "Predvolený"
2550
2551 #: src/libvlc-module.c:669 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:66
2552 #: modules/gui/macosx/wizard.m:356 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133
2553 #: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2554 msgid "Enable"
2555 msgstr "Aktivovať"
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:671
2558 msgid "MTU of the network interface"
2559 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:673
2562 msgid ""
2563 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2564 "over the network (in bytes)."
2565 msgstr ""
2566 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2567 "cez sieť (v bytoch)."
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:678 modules/stream_out/rtp.c:124
2570 msgid "Hop limit (TTL)"
2571 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:680 modules/stream_out/rtp.c:126
2574 msgid ""
2575 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2576 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2577 "in default)."
2578 msgstr ""
2579 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2580 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2581 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:684
2584 msgid "Multicast output interface"
2585 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2586
2587 #: src/libvlc-module.c:686
2588 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2589 msgstr ""
2590 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2591 "smerovaciu tabuľku."
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:688
2594 msgid "DiffServ Code Point"
2595 msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
2596
2597 #: src/libvlc-module.c:689
2598 msgid ""
2599 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2600 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2601 msgstr ""
2602 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2603 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2604 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2605
2606 #: src/libvlc-module.c:695
2607 msgid ""
2608 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2609 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2610 msgstr ""
2611 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2612 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2613 "stream)."
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:701
2616 msgid ""
2617 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2618 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2619 "(like DVB streams for example)."
2620 msgstr ""
2621 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísel jeho služieb. Položky "
2622 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2623 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2624
2625 #: src/libvlc-module.c:707 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
2626 msgid "Audio track"
2627 msgstr "Zvuková stopa"
2628
2629 #: src/libvlc-module.c:709
2630 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2631 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2632
2633 #: src/libvlc-module.c:712 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2634 msgid "Subtitles track"
2635 msgstr "Stopa s titulkami"
2636
2637 #: src/libvlc-module.c:714
2638 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2639 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2640
2641 #: src/libvlc-module.c:717
2642 msgid "Audio language"
2643 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:719
2646 msgid ""
2647 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2648 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2649 "language)."
2650 msgstr ""
2651 "Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
2652 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
2653 "prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
2654
2655 #: src/libvlc-module.c:722
2656 msgid "Subtitle language"
2657 msgstr "Jazyk titulkov"
2658
2659 #: src/libvlc-module.c:724
2660 msgid ""
2661 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2662 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2663 msgstr ""
2664 "Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2665 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
2666 "akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
2667
2668 #: src/libvlc-module.c:728
2669 msgid "Audio track ID"
2670 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
2671
2672 #: src/libvlc-module.c:730
2673 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2674 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:732
2677 msgid "Subtitles track ID"
2678 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2679
2680 #: src/libvlc-module.c:734
2681 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2682 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2683
2684 #: src/libvlc-module.c:736
2685 msgid "Preferred video resolution"
2686 msgstr "Preferované rozlíšenie videa"
2687
2688 #: src/libvlc-module.c:738
2689 msgid ""
2690 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2691 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2692 "option if you don't have enough CPU power or network bandwith to play higher "
2693 "resolutions."
2694 msgstr ""
2695 "Ak je dostupných viacero formátov videa, vyberte to rozlíšenie, ktoré je "
2696 "najbližšie (ale nie vyššie) k tomuto nastaveniu, čo sa týka počtu riadkov. "
2697 "Túto voľbu použite v prípade, že nemáte dostatok výkonu CPU alebo dostatočnú "
2698 "šírku pásma na to, aby bolo možné prehrávať vo vyššom rozlíšení."
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:744
2701 msgid "Best available"
2702 msgstr "Najlepšie dostupné"
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:744
2705 msgid "Full HD (1080p)"
2706 msgstr "Full HD (1080p)"
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:744
2709 msgid "HD (720p)"
2710 msgstr "HD (720p)"
2711
2712 #: src/libvlc-module.c:745
2713 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2714 msgstr "Štandardná definícia (576 alebo 480 riadkov)"
2715
2716 #: src/libvlc-module.c:746
2717 msgid "Low definition (320 lines)"
2718 msgstr "Nízka definícia (320 riadkov)"
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:749
2721 msgid "Input repetitions"
2722 msgstr "Opakovania vstupu"
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:751
2725 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2726 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2727
2728 #: src/libvlc-module.c:753
2729 msgid "Start time"
2730 msgstr "Čas spustenia"
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:755
2733 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2734 msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:757
2737 msgid "Stop time"
2738 msgstr "Čas zastavenia"
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:759
2741 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2742 msgstr "Stream sa na tejto pozícii zastaví (v sekundách)."
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:761
2745 msgid "Run time"
2746 msgstr "Čas behu"
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:763
2749 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2750 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:765
2753 msgid "Fast seek"
2754 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:767
2757 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2758 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:769
2761 msgid "Playback speed"
2762 msgstr "Rýchlosť prehrávania"
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:771
2765 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2766 msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:773
2769 msgid "Input list"
2770 msgstr "Zoznam vstupov"
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:775
2773 msgid ""
2774 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2775 "together after the normal one."
2776 msgstr ""
2777 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2778 "položiek zoznamu použite čiarku."
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:778
2781 msgid "Input slave (experimental)"
2782 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:780
2785 msgid ""
2786 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2787 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2788 "inputs."
2789 msgstr ""
2790 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2791 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2792 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2793 "znakom '#' ."
2794
2795 #: src/libvlc-module.c:784
2796 msgid "Bookmarks list for a stream"
2797 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2798
2799 #: src/libvlc-module.c:786
2800 msgid ""
2801 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2802 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2803 "{...}\""
2804 msgstr ""
2805 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2806 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2807 "offset},{...}\""
2808
2809 #: src/libvlc-module.c:790 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
2810 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352
2811 msgid "Record directory or filename"
2812 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
2813
2814 #: src/libvlc-module.c:792 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
2815 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2816 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
2817
2818 #: src/libvlc-module.c:794
2819 msgid "Prefer native stream recording"
2820 msgstr "Uprednostniť nahrávanie natívneho streamu"
2821
2822 #: src/libvlc-module.c:796
2823 msgid ""
2824 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2825 "output module"
2826 msgstr ""
2827 "Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia modulu pre výstup "
2828 "streamu"
2829
2830 #: src/libvlc-module.c:799
2831 msgid "Timeshift directory"
2832 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
2833
2834 #: src/libvlc-module.c:801
2835 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2836 msgstr ""
2837 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatnil časový "
2838 "posun."
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:803
2841 msgid "Timeshift granularity"
2842 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
2843
2844 #: src/libvlc-module.c:805
2845 msgid ""
2846 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2847 "to store the timeshifted streams."
2848 msgstr ""
2849 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
2850 "časovo posunuté streamy."
2851
2852 #: src/libvlc-module.c:808
2853 msgid "Change title according to current media"
2854 msgstr "Meniť názov podľa aktuálneho média"
2855
2856 #: src/libvlc-module.c:809
2857 msgid ""
2858 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2859 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2860 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2861 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2862 msgstr ""
2863 "Táto voľba umožňuje nastavenie názvu podľa toho, čo sa prehráva<br>$a: "
2864 "Umelec<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Titul<br>$g: Žáner<br>$n: Číslo "
2865 "stopy<br>$p: Práve sa prehráva<br>$A: Dátum<br>$D: Trvanie<br>$Z: \"Práve sa "
2866 "prehráva\" (Späť na Titul - Umelec)"
2867
2868 #: src/libvlc-module.c:816
2869 msgid ""
2870 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2871 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2872 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2873 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2874 msgstr ""
2875 "Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť správanie systému pre podsnímky. "
2876 "Pomocou týchto nastavení môžete napríklad zapínať zdroje podsnímok (logo, "
2877 "atď.). Filtre pre podsnímky môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcii "
2878 "modulu \"filtre podzdrojov.\". Tam môžete nastaviť aj rôzne iné vlastnosti "
2879 "podsnímok. "
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:822 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
2882 msgid "Force subtitle position"
2883 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2884
2885 #: src/libvlc-module.c:824
2886 msgid ""
2887 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2888 "over the movie. Try several positions."
2889 msgstr ""
2890 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2891 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2892
2893 #: src/libvlc-module.c:827
2894 msgid "Enable sub-pictures"
2895 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:829
2898 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2899 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:831 src/libvlc-module.c:1761 src/text/iso-639_def.h:145
2902 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
2903 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
2904 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:271
2905 msgid "On Screen Display"
2906 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2907
2908 #: src/libvlc-module.c:833
2909 msgid ""
2910 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2911 "Display)."
2912 msgstr ""
2913 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
2914 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
2915
2916 #: src/libvlc-module.c:836
2917 msgid "Text rendering module"
2918 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:838
2921 msgid ""
2922 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2923 "instance."
2924 msgstr ""
2925 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2926 "môžete použiť aj modul svg."
2927
2928 #: src/libvlc-module.c:840
2929 msgid "Subpictures source module"
2930 msgstr "Modul pre zdroje podsnímkok"
2931
2932 #: src/libvlc-module.c:842
2933 msgid ""
2934 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2935 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2936 msgstr ""
2937 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"zdroje pod-obrázka\". Filtre "
2938 "umožňujú prekrytie pôvodného obrazu nejakými obrázkami, alebo textom (ako "
2939 "napr. logo alebo iné texty...). "
2940
2941 #: src/libvlc-module.c:845
2942 msgid "Subpictures filter module"
2943 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:847
2946 msgid ""
2947 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2948 "by subtitles decoders or other subpictures sources."
2949 msgstr ""
2950 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". Budú "
2951 "sa filtrovať pod-obrázky, vytvárané dekodérmi titulkov alebo inými zdrojmi "
2952 "pod-obrázkov."
2953
2954 #: src/libvlc-module.c:850
2955 msgid "Autodetect subtitle files"
2956 msgstr "Súbory s titulkami detegovať automaticky"
2957
2958 #: src/libvlc-module.c:852
2959 msgid ""
2960 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2961 "(based on the filename of the movie)."
2962 msgstr ""
2963 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2964 "súbor s titulkami automaticky detegovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2965
2966 #: src/libvlc-module.c:855
2967 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2968 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2969
2970 #: src/libvlc-module.c:857
2971 msgid ""
2972 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2973 "Options are:\n"
2974 "0 = no subtitles autodetected\n"
2975 "1 = any subtitle file\n"
2976 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2977 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2978 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2979 msgstr ""
2980 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2981 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2982 "0 = nebudú sa automaticky detegovať žiadne titulky\n"
2983 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2984 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2985 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2986 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2987 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2988 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2989 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2990
2991 #: src/libvlc-module.c:865
2992 msgid "Subtitle autodetection paths"
2993 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2994
2995 #: src/libvlc-module.c:867
2996 msgid ""
2997 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2998 "found in the current directory."
2999 msgstr ""
3000 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
3001 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
3002
3003 #: src/libvlc-module.c:870
3004 msgid "Use subtitle file"
3005 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:872
3008 msgid ""
3009 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
3010 "subtitle file."
3011 msgstr ""
3012 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
3013 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
3014 "súbor načítať manuálne. "
3015
3016 #: src/libvlc-module.c:876
3017 msgid "DVD device"
3018 msgstr "Jednotka DVD"
3019
3020 #: src/libvlc-module.c:877
3021 msgid "VCD device"
3022 msgstr "Mechanika pre VCD"
3023
3024 #: src/libvlc-module.c:878
3025 msgid "Audio CD device"
3026 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
3027
3028 #: src/libvlc-module.c:882
3029 msgid ""
3030 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3031 "the drive letter (e.g. D:)"
3032 msgstr ""
3033 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
3034 "Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:885
3037 msgid ""
3038 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3039 "the drive letter (e.g. D:)"
3040 msgstr ""
3041 "Toto je predvolená jednotka VCD (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
3042 "Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
3043
3044 #: src/libvlc-module.c:888
3045 msgid ""
3046 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3047 "after the drive letter (e.g. D:)"
3048 msgstr ""
3049 "Toto je predvolená CD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
3050 "Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:895
3053 msgid "This is the default DVD device to use."
3054 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:897
3057 msgid "This is the default VCD device to use."
3058 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:899
3061 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3062 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
3063
3064 #: src/libvlc-module.c:913
3065 msgid "TCP connection timeout"
3066 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:915
3069 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3070 msgstr ""
3071 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:917
3074 msgid "HTTP server address"
3075 msgstr "Adresa HTTP servera"
3076
3077 #: src/libvlc-module.c:918
3078 msgid "RTSP server address"
3079 msgstr "Adresa RTSP servera"
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:920
3082 msgid ""
3083 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3084 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3085 "them to a specific network interface."
3086 msgstr ""
3087 "V predvolenom nastavení bude server počúvať na ľubovoľnej lokálnej IP-"
3088 "adrese. Špecifikujte IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov "
3089 "hostiteľa (napr. localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
3090
3091 #: src/libvlc-module.c:924
3092 msgid "HTTP server port"
3093 msgstr "Port HTTP servera"
3094
3095 #: src/libvlc-module.c:926
3096 msgid ""
3097 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3098 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3099 "by the operating system."
3100 msgstr ""
3101 "HTTP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTP je "
3102 "80. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
3103 "operačným systémom."
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:931
3106 msgid "HTTPS server port"
3107 msgstr "Port HTTPS servera"
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:933
3110 msgid ""
3111 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3112 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3113 "restricted by the operating system."
3114 msgstr ""
3115 "HTTPS server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTPS "
3116 "je 443. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
3117 "operačným systémom."
3118
3119 #: src/libvlc-module.c:938
3120 msgid "RTSP server port"
3121 msgstr "Port RTSP servera"
3122
3123 #: src/libvlc-module.c:940
3124 msgid ""
3125 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3126 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3127 "by the operating system."
3128 msgstr ""
3129 "RTSP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu RTSP je "
3130 "554. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
3131 "operačným systémom."
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:945
3134 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3135 msgstr "Certifikát servera HTTP/TLS"
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:947
3138 msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
3139 msgstr ""
3140 "Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo "
3141 "strany servera."
3142
3143 #: src/libvlc-module.c:949
3144 msgid "HTTP/TLS server private key"
3145 msgstr "Privátny kľúč servera HTTP/TLS"
3146
3147 #: src/libvlc-module.c:951
3148 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3149 msgstr ""
3150 "Tento súbor s privátnym kľúčom (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo strany "
3151 "servera."
3152
3153 #: src/libvlc-module.c:953
3154 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3155 msgstr "Certifikačná autorita HTTP/TLS"
3156
3157 #: src/libvlc-module.c:955
3158 msgid ""
3159 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3160 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3161 msgstr ""
3162 "Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) sa dá voliteľne použiť na "
3163 "autentifikáciu vzdialených klientov v sedeniach TLS."
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:958
3166 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3167 msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
3168
3169 #: src/libvlc-module.c:960
3170 msgid ""
3171 "This file countains an optional CRL to prevent remove clients from using "
3172 "revoked certificates in TLS sessions."
3173 msgstr ""
3174 "Súbor obsahuje doplnkové CRL na zabránenie tomu, aby vzdialení klienti "
3175 "používali zamietnuté certifikáty v sedeniach TLS."
3176
3177 #: src/libvlc-module.c:963
3178 msgid "SOCKS server"
3179 msgstr "SOCKS server"
3180
3181 #: src/libvlc-module.c:965
3182 msgid ""
3183 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3184 "used for all TCP connections"
3185 msgstr ""
3186 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
3187 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:968
3190 msgid "SOCKS user name"
3191 msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:970
3194 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3195 msgstr ""
3196 "Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré vám bolo pridelené pre prístup "
3197 "na SOCKS proxy-server."
3198
3199 #: src/libvlc-module.c:972
3200 msgid "SOCKS password"
3201 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
3202
3203 #: src/libvlc-module.c:974
3204 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3205 msgstr ""
3206 "Prihláste sa tým heslom, ktoré vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
3207 "server."
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:976
3210 msgid "Title metadata"
3211 msgstr "Meta-údaje o titule"
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:978
3214 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3215 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre názov vstupu."
3216
3217 #: src/libvlc-module.c:980
3218 msgid "Author metadata"
3219 msgstr "Meta-údaje o autorovi"
3220
3221 #: src/libvlc-module.c:982
3222 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3223 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre vstup."
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:984
3226 msgid "Artist metadata"
3227 msgstr "Meta-údaje o hercoch"
3228
3229 #: src/libvlc-module.c:986
3230 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3231 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre hercov."
3232
3233 #: src/libvlc-module.c:988
3234 msgid "Genre metadata"
3235 msgstr "Meta-údaje žánru"
3236
3237 #: src/libvlc-module.c:990
3238 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3239 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
3240
3241 #: src/libvlc-module.c:992
3242 msgid "Copyright metadata"
3243 msgstr "Meta-údaje autorských práv"
3244
3245 #: src/libvlc-module.c:994
3246 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3247 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
3248
3249 #: src/libvlc-module.c:996
3250 msgid "Description metadata"
3251 msgstr "Meta-údaje popisu"
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:998
3254 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3255 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje s popisom."
3256
3257 #: src/libvlc-module.c:1000
3258 msgid "Date metadata"
3259 msgstr "Meta-údaje dátumu"
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:1002
3262 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3263 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"dátum\"."
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:1004
3266 msgid "URL metadata"
3267 msgstr "Meta-údaje URL"
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:1006
3270 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3271 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"url\"."
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:1010
3274 msgid ""
3275 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3276 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3277 "can break playback of all your streams."
3278 msgstr ""
3279 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
3280 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
3281 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
3282 "akýchkoľvek streamov."
3283
3284 #: src/libvlc-module.c:1014
3285 msgid "Preferred decoders list"
3286 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
3287
3288 #: src/libvlc-module.c:1016
3289 msgid ""
3290 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3291 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3292 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3293 msgstr ""
3294 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
3295 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
3296 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
3297 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
3298 "môže úplne znemožniť streamovanie."
3299
3300 #: src/libvlc-module.c:1021
3301 msgid "Preferred encoders list"
3302 msgstr "Zoznam preferovaných kodérov"
3303
3304 #: src/libvlc-module.c:1023
3305 msgid ""
3306 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3307 msgstr "Tu si môžete vybrať, ktoré kodéry bude program VLC používať prioritne."
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:1032
3310 msgid ""
3311 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3312 "subsystem."
3313 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3314
3315 #: src/libvlc-module.c:1035
3316 msgid "Default stream output chain"
3317 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3318
3319 #: src/libvlc-module.c:1037
3320 msgid ""
3321 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3322 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3323 "all streams."
3324 msgstr ""
3325 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3326 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3327 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:1041
3330 msgid "Enable streaming of all ES"
3331 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:1043
3334 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3335 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:1045
3338 msgid "Display while streaming"
3339 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:1047
3342 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3343 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3344
3345 #: src/libvlc-module.c:1049
3346 msgid "Enable video stream output"
3347 msgstr "Zapnúť výstup streamu s videom"
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:1051
3350 msgid ""
3351 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3352 "facility when this last one is enabled."
3353 msgstr ""
3354 "Vyberte si, či sa má stream s videom presmerovať do rozhrania pre výstup "
3355 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:1054
3358 msgid "Enable audio stream output"
3359 msgstr "Zapnúť výstup zvukového streamu"
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:1056
3362 msgid ""
3363 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3364 "facility when this last one is enabled."
3365 msgstr ""
3366 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3367 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3368
3369 #: src/libvlc-module.c:1059
3370 msgid "Enable SPU stream output"
3371 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3372
3373 #: src/libvlc-module.c:1061
3374 msgid ""
3375 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3376 "facility when this last one is enabled."
3377 msgstr ""
3378 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3379 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3380
3381 #: src/libvlc-module.c:1064
3382 msgid "Keep stream output open"
3383 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3384
3385 #: src/libvlc-module.c:1066
3386 msgid ""
3387 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3388 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3389 "specified)"
3390 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3391
3392 #: src/libvlc-module.c:1070
3393 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3394 msgstr ""
3395 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:1072
3398 msgid ""
3399 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3400 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3401 msgstr ""
3402 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäti, "
3403 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3404 "milisekundách."
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:1075
3407 msgid "Preferred packetizer list"
3408 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3409
3410 #: src/libvlc-module.c:1077
3411 msgid ""
3412 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3413 msgstr ""
3414 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3415 "paketizéry."
3416
3417 #: src/libvlc-module.c:1080
3418 msgid "Mux module"
3419 msgstr "Zmiešavací modul"
3420
3421 #: src/libvlc-module.c:1082
3422 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3423 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii zmiešavacích modulov"
3424
3425 #: src/libvlc-module.c:1084
3426 msgid "Access output module"
3427 msgstr "Modul \"Access-output\""
3428
3429 #: src/libvlc-module.c:1086
3430 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3431 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii modulov typu \"access-output\""
3432
3433 #: src/libvlc-module.c:1088
3434 msgid "Control SAP flow"
3435 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3436
3437 #: src/libvlc-module.c:1090
3438 msgid ""
3439 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3440 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3441 msgstr ""
3442 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1094
3445 msgid "SAP announcement interval"
3446 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1096
3449 msgid ""
3450 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3451 "between SAP announcements."
3452 msgstr ""
3453 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3454 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:1105
3457 msgid ""
3458 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3459 "always leave all these enabled."
3460 msgstr ""
3461 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3462 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3463 "zapnuté."
3464
3465 #: src/libvlc-module.c:1110
3466 msgid ""
3467 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3468 "you really know what you are doing."
3469 msgstr ""
3470 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3471 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3472
3473 #: src/libvlc-module.c:1113
3474 msgid "Memory copy module"
3475 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3476
3477 #: src/libvlc-module.c:1115
3478 msgid ""
3479 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3480 "select the fastest one supported by your hardware."
3481 msgstr ""
3482 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3483 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný vaším hardvérom."
3484
3485 #: src/libvlc-module.c:1118
3486 msgid "Access module"
3487 msgstr "Prístupový modul"
3488
3489 #: src/libvlc-module.c:1120
3490 msgid ""
3491 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3492 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3493 "option unless you really know what you are doing."
3494 msgstr ""
3495 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3496 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3497 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3498 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3499
3500 #: src/libvlc-module.c:1124
3501 msgid "Stream filter module"
3502 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
3503
3504 #: src/libvlc-module.c:1126
3505 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3506 msgstr ""
3507 "Filtre streamu sa používajú ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve "
3508 "číta."
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1128
3511 msgid "Demux module"
3512 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:1130
3515 msgid ""
3516 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3517 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3518 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3519 "you really know what you are doing."
3520 msgstr ""
3521 "Demultiplexory sa používajú na oddeľovanie \"elementárnych\" streamov "
3522 "(napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si môžete vybrať demuxér v "
3523 "prípade, že nebol vybraný automaticky. Neodporúčame vám ale použiť toto "
3524 "nastavenie ako predvolené pokiaľ naozaj neviete, či je vhodné."
3525
3526 #: src/libvlc-module.c:1135
3527 msgid "VoD server module"
3528 msgstr "Serverový modul VoD"
3529
3530 #: src/libvlc-module.c:1137
3531 msgid ""
3532 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3533 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3534 msgstr ""
3535 "Môžete si vybrať, ktorý modul VoD chcete použiť. Nastavením `vod_rtsp' "
3536 "prepnete späť na starší modul."
3537
3538 #: src/libvlc-module.c:1140
3539 msgid "Allow real-time priority"
3540 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3541
3542 #: src/libvlc-module.c:1142
3543 msgid ""
3544 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3545 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3546 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3547 "only activate this if you know what you're doing."
3548 msgstr ""
3549 "Spustenie programu VLC v real-time režime vám umožní využívať lepšie "
3550 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3551 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3552 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3553
3554 #: src/libvlc-module.c:1148
3555 msgid "Adjust VLC priority"
3556 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3557
3558 #: src/libvlc-module.c:1150
3559 msgid ""
3560 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3561 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3562 "VLC instances."
3563 msgstr ""
3564 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3565 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3566 "voči iným spusteným programom alebo inštanciám programu VLC."
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1154
3569 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3570 msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:1156
3573 msgid ""
3574 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3575 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
3576
3577 #: src/libvlc-module.c:1159
3578 msgid "Modules search path"
3579 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3580
3581 #: src/libvlc-module.c:1161
3582 msgid ""
3583 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3584 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3585 msgstr ""
3586 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3587 "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
3588 "znakmi \" PATH_SEP \""
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1164
3591 msgid "Data search path"
3592 msgstr "Cesta pre vyhľadávanie údajov"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1166
3595 msgid "Override the default data/share search path."
3596 msgstr "Ignorovať predvolenú cestu pre vyhľadávanie/zdieľanie údajov."
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1168
3599 msgid "VLM configuration file"
3600 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1170
3603 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3604 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1172
3607 msgid "Use a plugins cache"
3608 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1174
3611 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3612 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1176
3615 msgid "Locally collect statistics"
3616 msgstr "Zbierať lokálnu štatistiku"
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1178
3619 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3620 msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:1180
3623 msgid "Run as daemon process"
3624 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:1182
3627 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3628 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:1184
3631 msgid "Write process id to file"
3632 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3633
3634 #: src/libvlc-module.c:1186
3635 msgid "Writes process id into specified file."
3636 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1188
3639 msgid "Log to file"
3640 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:1190
3643 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3644 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
3645
3646 #: src/libvlc-module.c:1192
3647 msgid "Log to syslog"
3648 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1194
3651 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3652 msgstr ""
3653 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3654 "systémoch UNIX)."
3655
3656 #: src/libvlc-module.c:1196
3657 msgid "Allow only one running instance"
3658 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3659
3660 #: src/libvlc-module.c:1199
3661 msgid ""
3662 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3663 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3664 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3665 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3666 "running instance or enqueue it."
3667 msgstr ""
3668 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3669 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
3670 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3671 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3672 "sa len zaradí do playlistu."
3673
3674 #: src/libvlc-module.c:1206
3675 msgid ""
3676 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3677 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3678 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3679 "This option will allow you to play the file with the already running "
3680 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3681 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3682 msgstr ""
3683 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3684 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
3685 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3686 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3687 "sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
3688 "súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
3689 "programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1215
3692 msgid "VLC is started from file association"
3693 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1217
3696 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3697 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1220
3700 msgid "One instance when started from file"
3701 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1222
3704 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3705 msgstr ""
3706 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3707 "inštancia programu."
3708
3709 #: src/libvlc-module.c:1224
3710 msgid "Increase the priority of the process"
3711 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3712
3713 #: src/libvlc-module.c:1226
3714 msgid ""
3715 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3716 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3717 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3718 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3719 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3720 "machine."
3721 msgstr ""
3722 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3723 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3724 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3725 "procesu až príliš, môže to viesť k príliš veľkému zaťaženiu systému a systém "
3726 "môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3727 "reštartovaním počítača."
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1234
3730 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3731 msgstr ""
3732 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3733 "playlistu."
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1236
3736 msgid ""
3737 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3738 "playing current item."
3739 msgstr ""
3740 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3741 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3742 "aktuálnej položky."
3743
3744 #: src/libvlc-module.c:1245
3745 msgid ""
3746 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3747 "overridden in the playlist dialog box."
3748 msgstr ""
3749 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3750 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3751
3752 #: src/libvlc-module.c:1248
3753 msgid "Automatically preparse files"
3754 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3755
3756 #: src/libvlc-module.c:1250
3757 msgid ""
3758 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3759 "metadata)."
3760 msgstr ""
3761 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-údaje, "
3762 "zobrazované pri prehrávaní."
3763
3764 #: src/libvlc-module.c:1253
3765 msgid "Album art policy"
3766 msgstr "Metóda zisťovania albumu"
3767
3768 #: src/libvlc-module.c:1255
3769 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3770 msgstr "Vyberte si, kedy sa má stiahnuť druh albumu."
3771
3772 #: src/libvlc-module.c:1261
3773 msgid "Manual download only"
3774 msgstr "Stiahnuť manuálne"
3775
3776 #: src/libvlc-module.c:1262
3777 msgid "When track starts playing"
3778 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
3779
3780 #: src/libvlc-module.c:1263
3781 msgid "As soon as track is added"
3782 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1265
3785 msgid "Services discovery modules"
3786 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1267
3789 msgid ""
3790 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3791 "Typical value is \"sap\"."
3792 msgstr ""
3793 "Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú vopred. Položky "
3794 "oddeľujte dvojbodkami. Typickou hodnotu je \"sap\"."
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1270
3797 msgid "Play files randomly forever"
3798 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1272
3801 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3802 msgstr ""
3803 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3804 "ho neukončíte."
3805
3806 #: src/libvlc-module.c:1274
3807 msgid "Repeat all"
3808 msgstr "Zopakovať všetko"
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1276
3811 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3812 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1278
3815 msgid "Repeat current item"
3816 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3817
3818 #: src/libvlc-module.c:1280
3819 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3820 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste dookola."
3821
3822 #: src/libvlc-module.c:1282
3823 msgid "Play and stop"
3824 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1284
3827 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3828 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
3829
3830 #: src/libvlc-module.c:1286
3831 msgid "Play and exit"
3832 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3833
3834 #: src/libvlc-module.c:1288
3835 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3836 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3837
3838 #: src/libvlc-module.c:1290
3839 msgid "Play and pause"
3840 msgstr "Prehrať a pozastaviť"
3841
3842 #: src/libvlc-module.c:1292
3843 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3844 msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1294
3847 msgid "Auto start"
3848 msgstr "Automatické spustenie"
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1295
3851 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3852 msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
3853
3854 #: src/libvlc-module.c:1298
3855 msgid "Use media library"
3856 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1300
3859 msgid ""
3860 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3861 "VLC."
3862 msgstr ""
3863 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3864
3865 #: src/libvlc-module.c:1303
3866 msgid "Load Media Library"
3867 msgstr "Načítať knižnicu s médiami"
3868
3869 #: src/libvlc-module.c:1305
3870 msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
3871 msgstr ""
3872 "Zapnúť túto voľbu pre našítanie knižnice médií na základe SQL, pri štarte "
3873 "programu VLC"
3874
3875 #: src/libvlc-module.c:1307 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
3876 msgid "Display playlist tree"
3877 msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
3878
3879 #: src/libvlc-module.c:1309
3880 msgid ""
3881 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3882 "directory."
3883 msgstr ""
3884 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3885 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
3886
3887 #: src/libvlc-module.c:1318
3888 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3889 msgstr ""
3890 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
3891 "programu VLC."
3892
3893 #: src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:303
3894 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:300 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
3895 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1217 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1237
3896 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
3897 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
3898 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:308
3899 msgid "Fullscreen"
3900 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1322
3903 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3904 msgstr ""
3905 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3906 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3907
3908 #: src/libvlc-module.c:1323
3909 msgid "Leave fullscreen"
3910 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1324
3913 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3914 msgstr ""
3915 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3916 "režimu."
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1325 modules/gui/macosx/MainWindow.m:113
3919 msgid "Play/Pause"
3920 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1326
3923 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3924 msgstr ""
3925 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3926 "spustenie prehrávania"
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1327
3929 msgid "Pause only"
3930 msgstr "Len pozastaviť"
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1328
3933 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3934 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1329
3937 msgid "Play only"
3938 msgstr "Len prehrať"
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1330
3941 msgid "Select the hotkey to use to play."
3942 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1331 modules/gui/macosx/MainMenu.m:264
3945 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
3946 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
3947 msgid "Faster"
3948 msgstr "Rýchlejšie"
3949
3950 #: src/libvlc-module.c:1332 src/libvlc-module.c:1338
3951 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3952 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1333 modules/gui/macosx/MainMenu.m:262
3955 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
3956 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
3957 msgid "Slower"
3958 msgstr "Pomalšie"
3959
3960 #: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1340
3961 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3962 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1335
3965 msgid "Normal rate"
3966 msgstr "Normálna rýchlosť"
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1336
3969 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3970 msgstr ""
3971 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
3972
3973 #: src/libvlc-module.c:1337 modules/gui/qt4/menus.cpp:812
3974 msgid "Faster (fine)"
3975 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
3976
3977 #: src/libvlc-module.c:1339 modules/gui/qt4/menus.cpp:820
3978 msgid "Slower (fine)"
3979 msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
3980
3981 #: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:696
3982 #: modules/gui/macosx/about.m:223 modules/gui/macosx/MainMenu.m:267
3983 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:355 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
3984 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1162 modules/gui/macosx/wizard.m:311
3985 #: modules/gui/macosx/wizard.m:323 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
3986 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:341
3987 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:327 modules/gui/qt4/ui/sout.h:338
3988 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182 share/lua/http/index.html:204
3989 #: share/lua/http/mobile.html:98
3990 msgid "Next"
3991 msgstr "Ďalej"
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1342
3994 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3995 msgstr ""
3996 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3997 "zaradený v playliste"
3998
3999 #: src/libvlc-module.c:1343 modules/control/hotkeys.c:702
4000 #: modules/gui/macosx/about.m:224 modules/gui/macosx/MainMenu.m:266
4001 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:356 modules/gui/macosx/MainMenu.m:362
4002 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1161
4003 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:339
4004 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
4005 #: share/lua/http/index.html:202 share/lua/http/mobile.html:96
4006 msgid "Previous"
4007 msgstr "Dozadu"
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1344
4010 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
4011 msgstr ""
4012 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
4013 "súboru v playliste"
4014
4015 #: src/libvlc-module.c:1345 modules/gui/macosx/MainMenu.m:257
4016 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
4017 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:116
4018 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
4019 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/notify/xosd.c:230
4020 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 share/lua/http/index.html:206
4021 #: share/lua/http/mobile.html:99 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:58
4022 msgid "Stop"
4023 msgstr "Stop"
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1346
4026 msgid "Select the hotkey to stop playback."
4027 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1347 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:196
4030 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:93 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
4031 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146
4032 #: modules/video_filter/marq.c:157 modules/video_filter/rss.c:200
4033 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:274
4034 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
4035 msgid "Position"
4036 msgstr "Pozícia"
4037
4038 #: src/libvlc-module.c:1348
4039 msgid "Select the hotkey to display the position."
4040 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1350
4043 msgid "Very short backwards jump"
4044 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1352
4047 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
4048 msgstr ""
4049 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
4050 "späť."
4051
4052 #: src/libvlc-module.c:1353
4053 msgid "Short backwards jump"
4054 msgstr "Krátky skok späť"
4055
4056 #: src/libvlc-module.c:1355
4057 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
4058 msgstr ""
4059 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1356
4062 msgid "Medium backwards jump"
4063 msgstr "Väčší skok späť"
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1358
4066 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
4067 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
4068
4069 #: src/libvlc-module.c:1359
4070 msgid "Long backwards jump"
4071 msgstr "Dlhý skok späť"
4072
4073 #: src/libvlc-module.c:1361
4074 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
4075 msgstr ""
4076 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
4077
4078 #: src/libvlc-module.c:1363
4079 msgid "Very short forward jump"
4080 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1365
4083 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4084 msgstr ""
4085 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
4086
4087 #: src/libvlc-module.c:1366
4088 msgid "Short forward jump"
4089 msgstr "Krátky skok dopredu"
4090
4091 #: src/libvlc-module.c:1368
4092 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4093 msgstr ""
4094 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
4095
4096 #: src/libvlc-module.c:1369
4097 msgid "Medium forward jump"
4098 msgstr "Väčší skok dopredu"
4099
4100 #: src/libvlc-module.c:1371
4101 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4102 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
4103
4104 #: src/libvlc-module.c:1372
4105 msgid "Long forward jump"
4106 msgstr "Dlhý skok dopredu"
4107
4108 #: src/libvlc-module.c:1374
4109 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4110 msgstr ""
4111 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
4112 "kus."
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1375 modules/control/hotkeys.c:713
4115 msgid "Next frame"
4116 msgstr "Ďalšia snímka"
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1377
4119 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4120 msgstr ""
4121 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
4122
4123 #: src/libvlc-module.c:1379
4124 msgid "Very short jump length"
4125 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:1380
4128 msgid "Very short jump length, in seconds."
4129 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
4130
4131 #: src/libvlc-module.c:1381
4132 msgid "Short jump length"
4133 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
4134
4135 #: src/libvlc-module.c:1382
4136 msgid "Short jump length, in seconds."
4137 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
4138
4139 #: src/libvlc-module.c:1383
4140 msgid "Medium jump length"
4141 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
4142
4143 #: src/libvlc-module.c:1384
4144 msgid "Medium jump length, in seconds."
4145 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
4146
4147 #: src/libvlc-module.c:1385
4148 msgid "Long jump length"
4149 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
4150
4151 #: src/libvlc-module.c:1386
4152 msgid "Long jump length, in seconds."
4153 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
4154
4155 #: src/libvlc-module.c:1388 modules/control/hotkeys.c:183
4156 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
4157 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126 modules/gui/qt4/menus.cpp:899
4158 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:44
4159 msgid "Quit"
4160 msgstr "Koniec"
4161
4162 #: src/libvlc-module.c:1389
4163 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4164 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
4165
4166 #: src/libvlc-module.c:1390
4167 msgid "Navigate up"
4168 msgstr "Navigovať smerom nahor"
4169
4170 #: src/libvlc-module.c:1391
4171 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
4172 msgstr ""
4173 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
4174
4175 #: src/libvlc-module.c:1392
4176 msgid "Navigate down"
4177 msgstr "Navigovať smerom nadol"
4178
4179 #: src/libvlc-module.c:1393
4180 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
4181 msgstr ""
4182 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1394
4185 msgid "Navigate left"
4186 msgstr "Navigovať smerom doľava"
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1395
4189 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4190 msgstr ""
4191 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
4192
4193 #: src/libvlc-module.c:1396
4194 msgid "Navigate right"
4195 msgstr "Navigovať smerom doprava"
4196
4197 #: src/libvlc-module.c:1397
4198 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4199 msgstr ""
4200 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
4201 "doprava."
4202
4203 #: src/libvlc-module.c:1398
4204 msgid "Activate"
4205 msgstr "Aktivovať"
4206
4207 #: src/libvlc-module.c:1399
4208 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4209 msgstr ""
4210 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
4211 "menu DVD."
4212
4213 #: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:385
4214 msgid "Go to the DVD menu"
4215 msgstr "Prejsť na menu DVD"
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1401
4218 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4219 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
4220
4221 #: src/libvlc-module.c:1402
4222 msgid "Select previous DVD title"
4223 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
4224
4225 #: src/libvlc-module.c:1403
4226 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4227 msgstr ""
4228 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
4229
4230 #: src/libvlc-module.c:1404
4231 msgid "Select next DVD title"
4232 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
4233
4234 #: src/libvlc-module.c:1405
4235 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4236 msgstr ""
4237 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
4238
4239 #: src/libvlc-module.c:1406
4240 msgid "Select prev DVD chapter"
4241 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
4242
4243 #: src/libvlc-module.c:1407
4244 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4245 msgstr ""
4246 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúcej "
4247 "kapitoly v DVD"
4248
4249 #: src/libvlc-module.c:1408
4250 msgid "Select next DVD chapter"
4251 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
4252
4253 #: src/libvlc-module.c:1409
4254 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4255 msgstr ""
4256 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
4257
4258 #: src/libvlc-module.c:1410
4259 msgid "Volume up"
4260 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
4261
4262 #: src/libvlc-module.c:1411
4263 msgid "Select the key to increase audio volume."
4264 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
4265
4266 #: src/libvlc-module.c:1412
4267 msgid "Volume down"
4268 msgstr "Znížiť hlasitosť"
4269
4270 #: src/libvlc-module.c:1413
4271 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4272 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
4273
4274 #: src/libvlc-module.c:1414 modules/access/v4l2/video.c:189
4275 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:285 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
4276 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1207
4277 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:575
4278 msgid "Mute"
4279 msgstr "Stlmiť"
4280
4281 #: src/libvlc-module.c:1415
4282 msgid "Select the key to mute audio."
4283 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
4284
4285 #: src/libvlc-module.c:1416
4286 msgid "Subtitle delay up"
4287 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
4288
4289 #: src/libvlc-module.c:1417
4290 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4291 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
4292
4293 #: src/libvlc-module.c:1418
4294 msgid "Subtitle delay down"
4295 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
4296
4297 #: src/libvlc-module.c:1419
4298 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4299 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
4300
4301 #: src/libvlc-module.c:1420
4302 msgid "Subtitle position up"
4303 msgstr "Pozícia titulkov hore"
4304
4305 #: src/libvlc-module.c:1421
4306 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4307 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nahor."
4308
4309 #: src/libvlc-module.c:1422
4310 msgid "Subtitle position down"
4311 msgstr "Pozícia titulkov dole"
4312
4313 #: src/libvlc-module.c:1423
4314 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4315 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nadol."
4316
4317 #: src/libvlc-module.c:1424
4318 msgid "Audio delay up"
4319 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
4320
4321 #: src/libvlc-module.c:1425
4322 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4323 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
4324
4325 #: src/libvlc-module.c:1426
4326 msgid "Audio delay down"
4327 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
4328
4329 #: src/libvlc-module.c:1427
4330 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4331 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
4332
4333 #: src/libvlc-module.c:1434
4334 msgid "Play playlist bookmark 1"
4335 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
4336
4337 #: src/libvlc-module.c:1435
4338 msgid "Play playlist bookmark 2"
4339 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
4340
4341 #: src/libvlc-module.c:1436
4342 msgid "Play playlist bookmark 3"
4343 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
4344
4345 #: src/libvlc-module.c:1437
4346 msgid "Play playlist bookmark 4"
4347 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
4348
4349 #: src/libvlc-module.c:1438
4350 msgid "Play playlist bookmark 5"
4351 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
4352
4353 #: src/libvlc-module.c:1439
4354 msgid "Play playlist bookmark 6"
4355 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
4356
4357 #: src/libvlc-module.c:1440
4358 msgid "Play playlist bookmark 7"
4359 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
4360
4361 #: src/libvlc-module.c:1441
4362 msgid "Play playlist bookmark 8"
4363 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
4364
4365 #: src/libvlc-module.c:1442
4366 msgid "Play playlist bookmark 9"
4367 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
4368
4369 #: src/libvlc-module.c:1443
4370 msgid "Play playlist bookmark 10"
4371 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
4372
4373 #: src/libvlc-module.c:1444
4374 msgid "Select the key to play this bookmark."
4375 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
4376
4377 #: src/libvlc-module.c:1445
4378 msgid "Set playlist bookmark 1"
4379 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
4380
4381 #: src/libvlc-module.c:1446
4382 msgid "Set playlist bookmark 2"
4383 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
4384
4385 #: src/libvlc-module.c:1447
4386 msgid "Set playlist bookmark 3"
4387 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
4388
4389 #: src/libvlc-module.c:1448
4390 msgid "Set playlist bookmark 4"
4391 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
4392
4393 #: src/libvlc-module.c:1449
4394 msgid "Set playlist bookmark 5"
4395 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
4396
4397 #: src/libvlc-module.c:1450
4398 msgid "Set playlist bookmark 6"
4399 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
4400
4401 #: src/libvlc-module.c:1451
4402 msgid "Set playlist bookmark 7"
4403 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
4404
4405 #: src/libvlc-module.c:1452
4406 msgid "Set playlist bookmark 8"
4407 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
4408
4409 #: src/libvlc-module.c:1453
4410 msgid "Set playlist bookmark 9"
4411 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
4412
4413 #: src/libvlc-module.c:1454
4414 msgid "Set playlist bookmark 10"
4415 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
4416
4417 #: src/libvlc-module.c:1455
4418 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4419 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
4420
4421 #: src/libvlc-module.c:1457
4422 msgid "Playlist bookmark 1"
4423 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
4424
4425 #: src/libvlc-module.c:1458
4426 msgid "Playlist bookmark 2"
4427 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
4428
4429 #: src/libvlc-module.c:1459
4430 msgid "Playlist bookmark 3"
4431 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
4432
4433 #: src/libvlc-module.c:1460
4434 msgid "Playlist bookmark 4"
4435 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
4436
4437 #: src/libvlc-module.c:1461
4438 msgid "Playlist bookmark 5"
4439 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
4440
4441 #: src/libvlc-module.c:1462
4442 msgid "Playlist bookmark 6"
4443 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
4444
4445 #: src/libvlc-module.c:1463
4446 msgid "Playlist bookmark 7"
4447 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
4448
4449 #: src/libvlc-module.c:1464
4450 msgid "Playlist bookmark 8"
4451 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
4452
4453 #: src/libvlc-module.c:1465
4454 msgid "Playlist bookmark 9"
4455 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
4456
4457 #: src/libvlc-module.c:1466
4458 msgid "Playlist bookmark 10"
4459 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
4460
4461 #: src/libvlc-module.c:1468
4462 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4463 msgstr ""
4464 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
4465 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
4466 "kliknutím."
4467
4468 #: src/libvlc-module.c:1470
4469 msgid "Cycle audio track"
4470 msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
4471
4472 #: src/libvlc-module.c:1471
4473 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4474 msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
4475
4476 #: src/libvlc-module.c:1472
4477 msgid "Cycle subtitle track"
4478 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
4479
4480 #: src/libvlc-module.c:1473
4481 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4482 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
4483
4484 #: src/libvlc-module.c:1474
4485 msgid "Cycle source aspect ratio"
4486 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
4487
4488 #: src/libvlc-module.c:1475
4489 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4490 msgstr ""
4491 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
4492 "videa"
4493
4494 #: src/libvlc-module.c:1476
4495 msgid "Cycle video crop"
4496 msgstr "Cyklické orezávanie videa"
4497
4498 #: src/libvlc-module.c:1477
4499 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4500 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov orezania."
4501
4502 #: src/libvlc-module.c:1478
4503 msgid "Toggle autoscaling"
4504 msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
4505
4506 #: src/libvlc-module.c:1479
4507 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4508 msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
4509
4510 #: src/libvlc-module.c:1480
4511 msgid "Increase scale factor"
4512 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
4513
4514 #: src/libvlc-module.c:1481
4515 msgid "Increase scale factor."
4516 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti."
4517
4518 #: src/libvlc-module.c:1482
4519 msgid "Decrease scale factor"
4520 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
4521
4522 #: src/libvlc-module.c:1483
4523 msgid "Decrease scale factor."
4524 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti."
4525
4526 #: src/libvlc-module.c:1484
4527 msgid "Cycle deinterlace modes"
4528 msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania "
4529
4530 #: src/libvlc-module.c:1485
4531 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4532 msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania."
4533
4534 #: src/libvlc-module.c:1486
4535 msgid "Show controller in fullscreen"
4536 msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom režime"
4537
4538 #: src/libvlc-module.c:1487
4539 msgid "Show interface"
4540 msgstr "Zobraziť rozhranie"
4541
4542 #: src/libvlc-module.c:1488
4543 msgid "Raise the interface above all other windows."
4544 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
4545
4546 #: src/libvlc-module.c:1489
4547 msgid "Hide interface"
4548 msgstr "Skryť rozhranie"
4549
4550 #: src/libvlc-module.c:1490
4551 msgid "Lower the interface below all other windows."
4552 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
4553
4554 #: src/libvlc-module.c:1491
4555 msgid "Boss key"
4556 msgstr "Hlavná klávesová skratka"
4557
4558 #: src/libvlc-module.c:1492
4559 msgid "Hide the interface and pause playback."
4560 msgstr "Skryť rozhranie a pozastaviť prehrávanie."
4561
4562 #: src/libvlc-module.c:1493
4563 msgid "Take video snapshot"
4564 msgstr "Vytvoriť screenshot z videa"
4565
4566 #: src/libvlc-module.c:1494
4567 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4568 msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí screenshot a uloží sa na disk."
4569
4570 #: src/libvlc-module.c:1496 modules/gui/macosx/MainMenu.m:258
4571 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
4572 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:124
4573 #: modules/stream_out/record.c:60
4574 msgid "Record"
4575 msgstr "Nahrať"
4576
4577 #: src/libvlc-module.c:1497
4578 msgid "Record access filter start/stop."
4579 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4580
4581 #: src/libvlc-module.c:1499
4582 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4583 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4584
4585 #: src/libvlc-module.c:1500
4586 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4587 msgstr "Prepnúť playlistové režimy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4588
4589 #: src/libvlc-module.c:1503
4590 msgid "Toggle random playlist playback"
4591 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4592
4593 #: src/libvlc-module.c:1508 src/libvlc-module.c:1509
4594 msgid "Un-Zoom"
4595 msgstr "Oddialiť"
4596
4597 #: src/libvlc-module.c:1511 src/libvlc-module.c:1512
4598 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4599 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4600
4601 #: src/libvlc-module.c:1513 src/libvlc-module.c:1514
4602 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4603 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4604
4605 #: src/libvlc-module.c:1516 src/libvlc-module.c:1517
4606 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4607 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4608
4609 #: src/libvlc-module.c:1518 src/libvlc-module.c:1519
4610 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4611 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4612
4613 #: src/libvlc-module.c:1521 src/libvlc-module.c:1522
4614 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4615 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4616
4617 #: src/libvlc-module.c:1523 src/libvlc-module.c:1524
4618 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4619 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4620
4621 #: src/libvlc-module.c:1526 src/libvlc-module.c:1527
4622 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4623 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4624
4625 #: src/libvlc-module.c:1528 src/libvlc-module.c:1529
4626 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4627 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4628
4629 #: src/libvlc-module.c:1531
4630 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4631 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
4632
4633 #: src/libvlc-module.c:1533
4634 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4635 msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do video-výstupu"
4636
4637 #: src/libvlc-module.c:1535 src/libvlc-module.c:1536
4638 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4639 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4640
4641 #: src/libvlc-module.c:1537
4642 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4643 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
4644
4645 #: src/libvlc-module.c:1538
4646 msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
4647 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4648
4649 #: src/libvlc-module.c:1539
4650 msgid "Highlight widget on the right"
4651 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
4652
4653 #: src/libvlc-module.c:1541
4654 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4655 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
4656
4657 #: src/libvlc-module.c:1542
4658 msgid "Highlight widget on the left"
4659 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
4660
4661 #: src/libvlc-module.c:1544
4662 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
4663 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
4664
4665 #: src/libvlc-module.c:1545
4666 msgid "Highlight widget on top"
4667 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
4668
4669 #: src/libvlc-module.c:1547
4670 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
4671 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
4672
4673 #: src/libvlc-module.c:1548
4674 msgid "Highlight widget below"
4675 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
4676
4677 #: src/libvlc-module.c:1550
4678 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
4679 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
4680
4681 #: src/libvlc-module.c:1551
4682 msgid "Select current widget"
4683 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
4684
4685 #: src/libvlc-module.c:1553
4686 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
4687 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
4688
4689 #: src/libvlc-module.c:1555
4690 msgid "Cycle through audio devices"
4691 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
4692
4693 #: src/libvlc-module.c:1556
4694 msgid "Cycle through available audio devices"
4695 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
4696
4697 #: src/libvlc-module.c:1687 src/video_output/vout_intf.c:309
4698 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:302 modules/gui/macosx/MainMenu.m:368
4699 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1216
4700 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
4701 msgid "Snapshot"
4702 msgstr "Screenshot"
4703
4704 #: src/libvlc-module.c:1704
4705 msgid "Window properties"
4706 msgstr "Vlastnosti okna"
4707
4708 #: src/libvlc-module.c:1762
4709 msgid "Subpictures"
4710 msgstr "Pod-obrázky"
4711
4712 #: src/libvlc-module.c:1770 modules/codec/subsdec.c:177
4713 #: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
4714 #: modules/demux/subtitle.c:73 share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
4715 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:502 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:504
4716 msgid "Subtitles"
4717 msgstr "Titulky"
4718
4719 #: src/libvlc-module.c:1787 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
4720 msgid "Overlays"
4721 msgstr "Prekrývania"
4722
4723 #: src/libvlc-module.c:1797
4724 msgid "Track settings"
4725 msgstr "Nastavenia stopy"
4726
4727 #: src/libvlc-module.c:1829
4728 msgid "Playback control"
4729 msgstr "Kontrola prehrávania"
4730
4731 #: src/libvlc-module.c:1857
4732 msgid "Default devices"
4733 msgstr "Predvolené zariadenia"
4734
4735 #: src/libvlc-module.c:1866
4736 msgid "Network settings"
4737 msgstr "Nastavenia siete"
4738
4739 #: src/libvlc-module.c:1891
4740 msgid "Socks proxy"
4741 msgstr "Socks proxy"
4742
4743 #: src/libvlc-module.c:1900 modules/demux/kate_categories.c:47
4744 msgid "Metadata"
4745 msgstr "Meta-dáta"
4746
4747 #: src/libvlc-module.c:2000
4748 msgid "Decoders"
4749 msgstr "Dekodéry"
4750
4751 #: src/libvlc-module.c:2007 modules/access/v4l2/video.c:69
4752 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:100
4753 msgid "Input"
4754 msgstr "Vstup"
4755
4756 #: src/libvlc-module.c:2043
4757 msgid "VLM"
4758 msgstr "VLM"
4759
4760 #: src/libvlc-module.c:2073
4761 msgid "CPU"
4762 msgstr "Procesor (CPU)"
4763
4764 #: src/libvlc-module.c:2092
4765 msgid "Special modules"
4766 msgstr "Špeciálne moduly"
4767
4768 #: src/libvlc-module.c:2098 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:70
4769 msgid "Plugins"
4770 msgstr "Prídavné moduly"
4771
4772 #: src/libvlc-module.c:2105
4773 msgid "Performance options"
4774 msgstr "Nastavenia výkonu"
4775
4776 #: src/libvlc-module.c:2234
4777 msgid "Hot keys"
4778 msgstr "Klávesové skratky"
4779
4780 #: src/libvlc-module.c:2665
4781 msgid "Jump sizes"
4782 msgstr "Veľkosti skoku"
4783
4784 #: src/libvlc-module.c:2742
4785 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4786 msgstr ""
4787 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4788 "advanced)"
4789
4790 #: src/libvlc-module.c:2745
4791 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4792 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
4793
4794 #: src/libvlc-module.c:2747
4795 msgid ""
4796 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4797 "--help-verbose)"
4798 msgstr ""
4799 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4800 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
4801
4802 #: src/libvlc-module.c:2750
4803 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4804 msgstr ""
4805 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
4806 "režimu programu"
4807
4808 #: src/libvlc-module.c:2752
4809 msgid "print a list of available modules"
4810 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4811
4812 #: src/libvlc-module.c:2754
4813 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4814 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
4815
4816 #: src/libvlc-module.c:2756
4817 msgid ""
4818 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4819 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
4820 msgstr ""
4821 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4822 "parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
4823 "k modulu prefix =."
4824
4825 #: src/libvlc-module.c:2760
4826 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4827 msgstr ""
4828 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
4829
4830 #: src/libvlc-module.c:2762
4831 msgid "reset the current config to the default values"
4832 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4833
4834 #: src/libvlc-module.c:2764
4835 msgid "use alternate config file"
4836 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4837
4838 #: src/libvlc-module.c:2766
4839 msgid "resets the current plugins cache"
4840 msgstr "vymazať aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4841
4842 #: src/libvlc-module.c:2768
4843 msgid "print version information"
4844 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4845
4846 #: src/libvlc-module.c:2806
4847 msgid "main program"
4848 msgstr "hlavný program"
4849
4850 #: src/misc/update.c:467
4851 #, c-format
4852 msgid "%.1f GiB"
4853 msgstr "%.1f GiB"
4854
4855 #: src/misc/update.c:469
4856 #, c-format
4857 msgid "%.1f MiB"
4858 msgstr "%.1f MiB"
4859
4860 #: src/misc/update.c:471
4861 #, c-format
4862 msgid "%.1f KiB"
4863 msgstr "%.1f KiB"
4864
4865 #: src/misc/update.c:473
4866 #, c-format
4867 msgid "%ld B"
4868 msgstr "%ld B"
4869
4870 #: src/misc/update.c:564
4871 msgid "Saving file failed"
4872 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
4873
4874 #: src/misc/update.c:565
4875 #, c-format
4876 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
4877 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
4878
4879 #: src/misc/update.c:581
4880 #, c-format
4881 msgid ""
4882 "%s\n"
4883 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
4884 msgstr ""
4885 "%s\n"
4886 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
4887
4888 #: src/misc/update.c:584
4889 msgid "Downloading ..."
4890 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
4891
4892 #: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:710 modules/demux/avi/avi.c:2407
4893 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:99 modules/gui/macosx/controls.m:52
4894 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:62 modules/gui/macosx/coredialogs.m:64
4895 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:181 modules/gui/macosx/open.m:118
4896 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/prefs.m:206
4897 #: modules/gui/macosx/prefs.m:226 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
4898 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696
4899 #: modules/gui/macosx/wizard.m:322
4900 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1279
4901 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1515
4902 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:253
4903 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:83
4904 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:15
4905 #: share/lua/http/dialogs/batch_window.html:18
4906 #: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:14
4907 #: share/lua/http/dialogs/browse_window.html:28
4908 msgid "Cancel"
4909 msgstr "Storno"
4910
4911 #: src/misc/update.c:603
4912 #, c-format
4913 msgid ""
4914 "%s\n"
4915 "Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
4916 msgstr ""
4917 "%s\n"
4918 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s - %.1f%%"
4919
4920 #: src/misc/update.c:635
4921 msgid "File could not be verified"
4922 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
4923
4924 #: src/misc/update.c:636
4925 #, c-format
4926 msgid ""
4927 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
4928 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
4929 msgstr ""
4930 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
4931 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4932
4933 #: src/misc/update.c:647 src/misc/update.c:659
4934 msgid "Invalid signature"
4935 msgstr "Neplatný podpis"
4936
4937 #: src/misc/update.c:648 src/misc/update.c:660
4938 #, c-format
4939 msgid ""
4940 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
4941 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
4942 msgstr ""
4943 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
4944 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4945
4946 #: src/misc/update.c:672
4947 msgid "File not verifiable"
4948 msgstr "Súbor nemožno overiť"
4949
4950 #: src/misc/update.c:673
4951 #, c-format
4952 msgid ""
4953 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
4954 "was deleted."
4955 msgstr ""
4956 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4957
4958 #: src/misc/update.c:684 src/misc/update.c:696
4959 msgid "File corrupted"
4960 msgstr "Súbor je porušený"
4961
4962 #: src/misc/update.c:685 src/misc/update.c:697
4963 #, c-format
4964 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
4965 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
4966
4967 #: src/misc/update.c:708
4968 msgid "Update VLC media player"
4969 msgstr "Aktualizovať VLC media player"
4970
4971 #: src/misc/update.c:709
4972 msgid ""
4973 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
4974 "install it now?"
4975 msgstr ""
4976 "Nová verzia bola úspešne stiahnutá. Chcete ukončiť program VLC a "
4977 "nainštalovať novú verziu?"
4978
4979 #: src/misc/update.c:710
4980 msgid "Install"
4981 msgstr "Nainštalovať"
4982
4983 #: src/playlist/engine.c:230 src/playlist/loadsave.c:152 lib/media_list.c:254
4984 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:193
4985 msgid "Media Library"
4986 msgstr "Knižnica s médiami"
4987
4988 #: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:71
4989 #: modules/access/v4l2/video.c:258
4990 msgid "Undefined"
4991 msgstr "Nedefinované"
4992
4993 #: src/text/iso-639_def.h:40
4994 msgid "Afar"
4995 msgstr "Afar"
4996
4997 #: src/text/iso-639_def.h:41
4998 msgid "Abkhazian"
4999 msgstr "Abcházsky"
5000
5001 #: src/text/iso-639_def.h:42
5002 msgid "Afrikaans"
5003 msgstr "Africky"
5004
5005 #: src/text/iso-639_def.h:43
5006 msgid "Albanian"
5007 msgstr "Albánsky"
5008
5009 #: src/text/iso-639_def.h:44
5010 msgid "Amharic"
5011 msgstr "Amharic"
5012
5013 #: src/text/iso-639_def.h:45
5014 msgid "Arabic"
5015 msgstr "Arabsky"
5016
5017 #: src/text/iso-639_def.h:46
5018 msgid "Armenian"
5019 msgstr "Arménsky"
5020
5021 #: src/text/iso-639_def.h:47
5022 msgid "Assamese"
5023 msgstr "Assamese"
5024
5025 #: src/text/iso-639_def.h:48
5026 msgid "Avestan"
5027 msgstr "Avestan"
5028
5029 #: src/text/iso-639_def.h:49
5030 msgid "Aymara"
5031 msgstr "Aymara"
5032
5033 #: src/text/iso-639_def.h:50
5034 msgid "Azerbaijani"
5035 msgstr "Azerbajdžansky"
5036
5037 #: src/text/iso-639_def.h:51
5038 msgid "Bashkir"
5039 msgstr "Bashkir"
5040
5041 #: src/text/iso-639_def.h:52
5042 msgid "Basque"
5043 msgstr "Baskicky"
5044
5045 #: src/text/iso-639_def.h:53
5046 msgid "Belarusian"
5047 msgstr "Bielorusky"
5048
5049 #: src/text/iso-639_def.h:54
5050 msgid "Bengali"
5051 msgstr "Bengálsky"
5052
5053 #: src/text/iso-639_def.h:55
5054 msgid "Bihari"
5055 msgstr "Bihari"
5056
5057 #: src/text/iso-639_def.h:56
5058 msgid "Bislama"
5059 msgstr "Bislama"
5060
5061 #: src/text/iso-639_def.h:57
5062 msgid "Bosnian"
5063 msgstr "Bosniansky"
5064
5065 #: src/text/iso-639_def.h:58
5066 msgid "Breton"
5067 msgstr "Bretónsky"
5068
5069 #: src/text/iso-639_def.h:59
5070 msgid "Bulgarian"
5071 msgstr "Bulharsky"
5072
5073 #: src/text/iso-639_def.h:60
5074 msgid "Burmese"
5075 msgstr "Burmese"
5076
5077 #: src/text/iso-639_def.h:61
5078 msgid "Catalan"
5079 msgstr "Katalánsky"
5080
5081 #: src/text/iso-639_def.h:62
5082 msgid "Chamorro"
5083 msgstr "Chamorro"
5084
5085 #: src/text/iso-639_def.h:63
5086 msgid "Chechen"
5087 msgstr "Čečensky"
5088
5089 #: src/text/iso-639_def.h:64
5090 msgid "Chinese"
5091 msgstr "Čínsky"
5092
5093 #: src/text/iso-639_def.h:65
5094 msgid "Church Slavic"
5095 msgstr "Church Slavic"
5096
5097 #: src/text/iso-639_def.h:66
5098 msgid "Chuvash"
5099 msgstr "Chuvash"
5100
5101 #: src/text/iso-639_def.h:67
5102 msgid "Cornish"
5103 msgstr "Cornish"
5104
5105 #: src/text/iso-639_def.h:68
5106 msgid "Corsican"
5107 msgstr "Korzicky"
5108
5109 #: src/text/iso-639_def.h:69
5110 msgid "Czech"
5111 msgstr "Česky"
5112
5113 #: src/text/iso-639_def.h:70
5114 msgid "Danish"
5115 msgstr "Dánsky"
5116
5117 #: src/text/iso-639_def.h:71
5118 msgid "Dutch"
5119 msgstr "Holandská nemčina"
5120
5121 #: src/text/iso-639_def.h:72
5122 msgid "Dzongkha"
5123 msgstr "Dzongkha"
5124
5125 #: src/text/iso-639_def.h:73
5126 msgid "English"
5127 msgstr "Anglicky"
5128
5129 #: src/text/iso-639_def.h:74
5130 msgid "Esperanto"
5131 msgstr "Esperanto"