make update-po
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation
2 # Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # mhikanik <podnety@mojepreklady.net>, 2012-2014
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2014-05-24 10:54-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2014-04-18 16:23+0000\n"
13 "Last-Translator: mhikanik <podnety@mojepreklady.net>\n"
14 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
15 "language/sk/)\n"
16 "Language: sk\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22 #: include/vlc_common.h:927
23 msgid ""
24 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
25 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
26 "see the file named COPYING for details.\n"
27 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
28 msgstr ""
29 "Tento program je poskytovaný BEZ ZÁRUKY, v maximálne právne možnom rozsahu.\n"
30 "Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public "
31 "License;\n"
32 "pre podrobnejšie informácie si prečítajte text v súbore s názvom COPYING.\n"
33 "Vytvorené tímom VideoLAN; pozrite si súbor AUTHORS.\n"
34
35 #: include/vlc_config_cat.h:33
36 msgid "VLC preferences"
37 msgstr "Nastavenia programu VLC"
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:35
40 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
41 msgstr ""
42 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
43 "\"."
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
46 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
47 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
48 msgid "Interface"
49 msgstr "Rozhranie"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:39
52 msgid "Settings for VLC's interfaces"
53 msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:41
56 msgid "Main interfaces settings"
57 msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:43
60 msgid "Main interfaces"
61 msgstr "Hlavné rozhrania"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:44
64 msgid "Settings for the main interface"
65 msgstr "Nastavenia hlavného rozhrania"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
68 msgid "Control interfaces"
69 msgstr "Ovládacie rozhrania"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:47
72 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
73 msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
76 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
77 msgid "Hotkeys settings"
78 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
81 #: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
82 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
83 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
84 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
85 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
86 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
87 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
88 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
89 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
90 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
91 msgid "Audio"
92 msgstr "Zvuk"
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:54
95 msgid "Audio settings"
96 msgstr "Nastavenia zvuku"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:56
99 msgid "General audio settings"
100 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
103 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
104 msgid "Filters"
105 msgstr "Filtre"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:59
108 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
109 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
112 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
113 msgid "Visualizations"
114 msgstr "Vizualizácie"
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
117 #: src/libvlc-module.c:195
118 msgid "Audio visualizations"
119 msgstr "Vizualizácie zvuku"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
122 msgid "Output modules"
123 msgstr "Výstupné moduly"
124
125 #: include/vlc_config_cat.h:65
126 msgid "General settings for audio output modules."
127 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
130 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
131 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
132 msgid "Miscellaneous"
133 msgstr "Rôzne"
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:68
136 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
137 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
138
139 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
140 #: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
141 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
142 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
143 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
144 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
145 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
146 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
147 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
148 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
149 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
150 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
151 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
152 msgid "Video"
153 msgstr "Video"
154
155 #: include/vlc_config_cat.h:72
156 msgid "Video settings"
157 msgstr "Nastavenia videa"
158
159 #: include/vlc_config_cat.h:74
160 msgid "General video settings"
161 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:78
164 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
165 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
166
167 #: include/vlc_config_cat.h:82
168 msgid "Video filters are used to process the video stream."
169 msgstr "Filtre videa sa používajú na úpravu streamov s videom."
170
171 #: include/vlc_config_cat.h:84
172 msgid "Subtitles / OSD"
173 msgstr "Titulky / OSD"
174
175 #: include/vlc_config_cat.h:85
176 msgid ""
177 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
178 msgstr ""
179 "Rôzne nastavenia vzťahujúce sa k OSD ovládaniu, titulkom a k  \"obrázkom "
180 "používaným pri prekrývaní\""
181
182 #: include/vlc_config_cat.h:93
183 msgid "Input / Codecs"
184 msgstr "Vstup / Kodeky"
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:94
187 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
188 msgstr "Nastavenia vstupu, demultiplexovania, dekódovania a kódovania"
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:97
191 msgid "Access modules"
192 msgstr "Prístupové moduly"
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:99
195 msgid ""
196 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
197 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
198 msgstr ""
199 "Toto sú nastavenia, ktoré sa vzťahujú k rôznym metódam prístupu. K "
200 "nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria nastavenia HTTP proxy alebo "
201 "nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:103
204 msgid "Stream filters"
205 msgstr "Filtre streamov"
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:105
208 msgid ""
209 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
210 "input side of VLC. Use with care..."
211 msgstr ""
212 "Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
213 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:108
216 msgid "Demuxers"
217 msgstr "Demuxéry"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:109
220 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
221 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:111
224 msgid "Video codecs"
225 msgstr "Kodeky videa"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:112
228 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
229 msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo dekodéry a kodéry videa a zvuku. "
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:114
232 msgid "Audio codecs"
233 msgstr "Kodeky zvuku"
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:115
236 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
237 msgstr "Nastavenia dekodérov a kodérov len pre zvuk."
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:117
240 msgid "Subtitle codecs"
241 msgstr "Kodeky pre titulky"
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:118
244 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
245 msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či kodéry CC. "
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:120
248 msgid "General input settings. Use with care..."
249 msgstr "Všeobecné nastavenia vstupu. Venujte im zvýšenú pozornosť..."
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1887
252 #: modules/access/avio.h:50
253 msgid "Stream output"
254 msgstr "Výstup streamu"
255
256 #: include/vlc_config_cat.h:125
257 msgid ""
258 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
259 "saving incoming streams.\n"
260 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
261 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
262 "RTSP).\n"
263 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
264 "duplicating...)."
265 msgstr ""
266 "Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď váš počítač vystupuje ako "
267 "streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
268 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
269 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
270 "(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
271 "Dodatočné upravovanie streamov (prekódovanie, duplikovanie...) je možné "
272 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
273
274 #: include/vlc_config_cat.h:133
275 msgid "General stream output settings"
276 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupu streamu"
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:135
279 msgid "Muxers"
280 msgstr "Muxéry"
281
282 #: include/vlc_config_cat.h:137
283 msgid ""
284 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
285 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
286 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
287 "You can also set default parameters for each muxer."
288 msgstr ""
289 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
290 "elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
291 "vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
292 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
293 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:143
296 msgid "Access output"
297 msgstr "Access output"
298
299 #: include/vlc_config_cat.h:145
300 msgid ""
301 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
302 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
303 "should probably not do that.\n"
304 "You can also set default parameters for each access output."
305 msgstr ""
306 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
307 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
308 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
309 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
310 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:150
313 msgid "Packetizers"
314 msgstr "Paketizéry"
315
316 #: include/vlc_config_cat.h:152
317 msgid ""
318 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
319 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
320 "not do that.\n"
321 "You can also set default parameters for each packetizer."
322 msgstr ""
323 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
324 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
325 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
326 "vynucovať. \n"
327 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:158
330 msgid "Sout stream"
331 msgstr "Sout stream"
332
333 #: include/vlc_config_cat.h:159
334 msgid ""
335 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
336 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
337 "for each sout stream module here."
338 msgstr ""
339 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
340 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
341 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
342 "modul. "
343
344 #: include/vlc_config_cat.h:164
345 msgid "VOD"
346 msgstr "VOD"
347
348 #: include/vlc_config_cat.h:165
349 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
350 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
351
352 #: include/vlc_config_cat.h:169 src/libvlc-module.c:1992
353 #: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
354 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
355 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
356 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
357 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
358 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
359 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
360 msgid "Playlist"
361 msgstr "Playlist"
362
363 #: include/vlc_config_cat.h:170
364 msgid ""
365 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
366 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
367 msgstr ""
368 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v režime prehrávania) "
369 "a modulov, ktoré automaticky pridávajú do playlistu nové položky (zisťovacie "
370 "moduly)."
371
372 #: include/vlc_config_cat.h:174
373 msgid "General playlist behaviour"
374 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
375
376 #: include/vlc_config_cat.h:175
377 msgid "Services discovery"
378 msgstr "Zisťovacie moduly"
379
380 #: include/vlc_config_cat.h:176
381 msgid ""
382 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
383 "playlist."
384 msgstr ""
385 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
386 "položiek do playlistu."
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1788
389 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
390 msgid "Advanced"
391 msgstr "Pokročilé"
392
393 #: include/vlc_config_cat.h:181
394 msgid "Advanced settings. Use with care..."
395 msgstr "Pokročilé nastavenia. Ich zmene venujte zvýšenú pozornosť..."
396
397 #: include/vlc_config_cat.h:183
398 msgid "Advanced settings"
399 msgstr "Pokročilé nastavenia"
400
401 #: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:133
402 #: modules/gui/macosx/open.m:591 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:340
403 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:360
404 msgid "Network"
405 msgstr "Sieť"
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:189
408 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
409 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú fungovanie siete pre ostatné časti VLC."
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:196
412 msgid "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
413 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
414
415 #: include/vlc_config_cat.h:199
416 msgid "Dialog providers can be configured here."
417 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
418
419 #: include/vlc_config_cat.h:202
420 msgid ""
421 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
422 "example by setting the subtitle type or file name."
423 msgstr ""
424 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
425 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
426
427 #: include/vlc_input.h:568
428 #, fuzzy
429 msgid "Subtitle track added"
430 msgstr "Stopa s titulkami"
431
432 #: include/vlc_interface.h:140
433 msgid ""
434 "\n"
435 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
436 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
437 msgstr ""
438 "\n"
439 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
440 "otvorte okno s prikazovym riadokom, prejdite do priecinka kde je "
441 "nainstalovany program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
442
443 #: include/vlc_intf_strings.h:46
444 msgid "&Open File..."
445 msgstr "&Otvoriť súbor..."
446
447 #: include/vlc_intf_strings.h:47
448 msgid "&Advanced Open..."
449 msgstr "&Pokročilé otváranie..."
450
451 #: include/vlc_intf_strings.h:48
452 msgid "Open D&irectory..."
453 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
454
455 #: include/vlc_intf_strings.h:49
456 msgid "Open &Folder..."
457 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
458
459 #: include/vlc_intf_strings.h:50
460 msgid "Select one or more files to open"
461 msgstr "Vyberte jeden alebo viac súborov, ktoré chcete otvoriť"
462
463 #: include/vlc_intf_strings.h:51
464 msgid "Select Directory"
465 msgstr "Vyberte si priečinok"
466
467 #: include/vlc_intf_strings.h:51
468 msgid "Select Folder"
469 msgstr "Vyberte si priečinok"
470
471 #: include/vlc_intf_strings.h:55
472 msgid "Media &Information"
473 msgstr "&Informácia o médiu"
474
475 #: include/vlc_intf_strings.h:56
476 msgid "&Codec Information"
477 msgstr "Informácia o &kodeku"
478
479 #: include/vlc_intf_strings.h:57
480 msgid "&Messages"
481 msgstr "&Hlásenia"
482
483 #: include/vlc_intf_strings.h:58
484 msgid "Jump to Specific &Time"
485 msgstr "Prejsť na určený &čas"
486
487 #: include/vlc_intf_strings.h:59
488 msgid "Custom &Bookmarks"
489 msgstr "Zá&ložky používateľa"
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:60
492 msgid "&VLM Configuration"
493 msgstr "Konfigurácia &VLM"
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:62
496 msgid "&About"
497 msgstr "&O programe"
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
500 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
501 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
502 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
503 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
504 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
505 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
506 msgid "Play"
507 msgstr "Prehrať"
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:66
510 msgid "Remove Selected"
511 msgstr "Odstrániť vybrané"
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:67
514 msgid "Information..."
515 msgstr "Informácia..."
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:68
518 msgid "Create Directory..."
519 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:69
522 msgid "Create Folder..."
523 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:70
526 #, fuzzy
527 msgid "Rename Directory..."
528 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:71
531 #, fuzzy
532 msgid "Rename Folder..."
533 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
534
535 #: include/vlc_intf_strings.h:72
536 msgid "Show Containing Directory..."
537 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:73
540 msgid "Show Containing Folder..."
541 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
542
543 #: include/vlc_intf_strings.h:74
544 msgid "Stream..."
545 msgstr "Stream..."
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:75
548 msgid "Save..."
549 msgstr "Uložiť..."
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
552 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
553 msgid "Repeat All"
554 msgstr "Opakovať všetko"
555
556 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
557 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
558 msgid "Repeat One"
559 msgstr "Opakovať jedenkrát"
560
561 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
562 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
563 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
564 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
565 msgid "Random"
566 msgstr "Náhodne"
567
568 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
569 msgid "Random Off"
570 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:83
573 msgid "Add to Playlist"
574 msgstr "Pridať do playlistu"
575
576 #: include/vlc_intf_strings.h:85
577 msgid "Add File..."
578 msgstr "Pridať súbor..."
579
580 #: include/vlc_intf_strings.h:86
581 msgid "Add Directory..."
582 msgstr "Pridať priečinok..."
583
584 #: include/vlc_intf_strings.h:87
585 msgid "Add Folder..."
586 msgstr "Pridať priečinok..."
587
588 #: include/vlc_intf_strings.h:89
589 msgid "Save Playlist to &File..."
590 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
591
592 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
593 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1135
594 msgid "Search"
595 msgstr "Hľadať"
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
598 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
599 msgid "Waves"
600 msgstr "Vlny"
601
602 #: include/vlc_intf_strings.h:100
603 msgid ""
604 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
605 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
606 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
607 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
608 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
609 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
610 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
611 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
612 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
613 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
614 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
615 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
616 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
617 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
618 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
619 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
620 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
621 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
622 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
623 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
624 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
625 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
626 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
627 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
628 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
629 msgstr ""
630 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
631 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
632 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
633 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
634 "nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
635 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
636 "programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
637 "programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
638 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
639 "player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
640 "konvertovaním, prekódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
641 "užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
642 "Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
643 "nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
644 "wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
645 "hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
646 "videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
647 "h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
648 "\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
649 "(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
650 "videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
651 "vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
652 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
653 "h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
654 "vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
655 "nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
656 "materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
657 "player.</p></body></html>"
658
659 #: src/audio_output/filters.c:247
660 msgid "Audio filtering failed"
661 msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
662
663 #: src/audio_output/filters.c:248
664 #, c-format
665 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
666 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%u) filtrov."
667
668 #: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
669 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
670 #: modules/video_filter/postproc.c:234
671 msgid "Disable"
672 msgstr "Zablokovať"
673
674 #: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
675 msgid "Spectrometer"
676 msgstr "Spektrometer"
677
678 #: src/audio_output/output.c:235
679 msgid "Scope"
680 msgstr "Rozsah (oblasť)"
681
682 #: src/audio_output/output.c:238
683 msgid "Spectrum"
684 msgstr "Spektrum"
685
686 #: src/audio_output/output.c:241
687 msgid "Vu meter"
688 msgstr "Vu meter"
689
690 #: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
691 msgid "Audio filters"
692 msgstr "Filtre zvuku"
693
694 #: src/audio_output/output.c:291
695 msgid "Replay gain"
696 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
697
698 #: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
699 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
700 msgid "Stereo audio mode"
701 msgstr "Režim stereo"
702
703 #: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
704 msgid "Dolby Surround"
705 msgstr "Dolby Surround"
706
707 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
708 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
709 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
710 #: modules/codec/twolame.c:70
711 msgid "Stereo"
712 msgstr "Stereo"
713
714 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
715 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
716 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
717 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
718 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
719 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
720 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
721 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
722 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
723 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
724 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
725 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
726 msgid "Left"
727 msgstr "Vľavo"
728
729 #: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
730 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
731 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
732 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
733 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
734 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
735 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
736 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
737 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
738 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
739 msgid "Right"
740 msgstr "Vpravo"
741
742 #: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
743 msgid "Reverse stereo"
744 msgstr "Reverzné stereo"
745
746 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
747 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
748 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
749 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
750 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
751 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
752 msgid "Automatic"
753 msgstr "Automaticky"
754
755 #: src/config/file.c:460
756 msgid "boolean"
757 msgstr "Hodnota boolean"
758
759 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
760 msgid "integer"
761 msgstr "hodnota (celé číslo)"
762
763 #: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
764 msgid "float"
765 msgstr "hodnota (desatinná)"
766
767 #: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
768 msgid "string"
769 msgstr "reťazec / príkaz"
770
771 #: src/config/help.c:161
772 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
773 msgstr "Na získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
774
775 #: src/config/help.c:165
776 #, c-format
777 msgid ""
778 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
779 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
780 "They will be enqueued in the playlist.\n"
781 "The first item specified will be played first.\n"
782 "\n"
783 "Options-styles:\n"
784 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
785 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
786 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
787 "            and that overrides previous settings.\n"
788 "\n"
789 "Stream MRL syntax:\n"
790 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
791 "  [:option=value ...]\n"
792 "\n"
793 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
794 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
795 "\n"
796 "URL syntax:\n"
797 "  file:///path/file              Plain media file\n"
798 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
799 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
800 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
801 "  screen://                      Screen capture\n"
802 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
803 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
804 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
805 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
806 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
807 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
808 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
809 "\n"
810 msgstr ""
811 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
812 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov.\n"
813 "Tieto streamy sa zaradia do playlistu.\n"
814 "Položka, ktorá bola zadaná do playlistu najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
815 "\n"
816 "Nastavenia štýlov:\n"
817 "--option globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania spustenia "
818 "programu.\n"
819 "-option jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
820 ":option aplikuje sa na stream až tesne pred jeho prehrávaním it\n"
821 "a zároveň potlačí predchádzajúce nastavenia .\n"
822 "\n"
823 "Stream MRL syntax:\n"
824 "[[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
825 "[:option=value ...]\n"
826 "\n"
827 "Viaceré globálne --nastavenia sa dajú používať aj ako špecifické :"
828 "nastavenia.\n"
829 "Viacnásobné páry :option=value možno špecifikovať.\n"
830 "\n"
831 "URL syntax:\n"
832 "file:///path/file Čistý mediálny súbor\n"
833 "http://host[:port]/file HTTP URL\n"
834 "ftp://host[:port]/file FTP URL\n"
835 "mms://host[:port]/file MMS URL\n"
836 "screen:// Snímka obrazovky\n"
837 "dvd://[device] DVD jednotka\n"
838 "vcd://[device]  VCD jednotka\n"
839 "cdda://[device] Audio CD jednotka\n"
840 "udp://[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
841 "UDP stream odosielaný streamovacím serverom\n"
842 "vlc://pause:<počet sekúnd> Pozastavenie playlistu na určitý čas\n"
843 "vlc://quit Špeciálna položka na ukončenie programu VLC\n"
844 "\n"
845
846 #: src/config/help.c:435
847 msgid " (default enabled)"
848 msgstr "(predvolene: zapnuté)"
849
850 #: src/config/help.c:436
851 msgid " (default disabled)"
852 msgstr "(predvolene: vypnuté)"
853
854 #: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
855 msgid "Note:"
856 msgstr "Poznámka:"
857
858 #: src/config/help.c:593
859 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
860 msgstr ""
861 "Na zobrazenie pokročilých nastavení pridajte do príkazového riadka parameter "
862 "--advanced."
863
864 #: src/config/help.c:598
865 #, c-format
866 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
867 msgid_plural ""
868 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
869 msgstr[0] ""
870 "%u modul sa nezobrazil, pretože obsahuje iba pokročilé nastavenia.\n"
871 msgstr[1] ""
872 "%u moduly sa nezobrazili, pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
873 msgstr[2] ""
874 "%u modulov sa nezobrazilo, pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
875
876 #: src/config/help.c:605
877 msgid ""
878 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
879 "modules."
880 msgstr ""
881 "Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
882 "verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
883
884 #: src/config/help.c:666
885 #, c-format
886 msgid "VLC version %s (%s)\n"
887 msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
888
889 #: src/config/help.c:667
890 #, c-format
891 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
892 msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
893
894 #: src/config/help.c:669
895 #, c-format
896 msgid "Compiler: %s\n"
897 msgstr "Kompilátor: %s\n"
898
899 #: src/config/help.c:698
900 #, c-format
901 msgid ""
902 "\n"
903 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
904 msgstr ""
905 "\n"
906 "Vypísaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
907
908 #: src/config/help.c:713
909 msgid ""
910 "\n"
911 "Press the RETURN key to continue...\n"
912 msgstr ""
913 "\n"
914 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
915
916 #: src/config/keys.c:56
917 msgid "Backspace"
918 msgstr "Backspace"
919
920 #: src/config/keys.c:57
921 msgid "Brightness Down"
922 msgstr "Znížiť jas"
923
924 #: src/config/keys.c:58
925 msgid "Brightness Up"
926 msgstr "Zvýšiť jas"
927
928 #: src/config/keys.c:59
929 msgid "Browser Back"
930 msgstr "Dozadu v prehliadači"
931
932 #: src/config/keys.c:60
933 msgid "Browser Favorites"
934 msgstr "Obľúbené položky prehliadača"
935
936 #: src/config/keys.c:61
937 msgid "Browser Forward"
938 msgstr "Dopredu v prehliadači"
939
940 #: src/config/keys.c:62
941 msgid "Browser Home"
942 msgstr "Na domovskú stránku v prehliadači"
943
944 #: src/config/keys.c:63
945 msgid "Browser Refresh"
946 msgstr "Obnovenie v prehliadači"
947
948 #: src/config/keys.c:64
949 msgid "Browser Search"
950 msgstr "Vyhľadanie v prehliadači"
951
952 #: src/config/keys.c:65
953 msgid "Browser Stop"
954 msgstr "Zastavenie v prehliadači"
955
956 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
957 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
958 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
959 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
960 msgid "Delete"
961 msgstr "Vymazať"
962
963 #: src/config/keys.c:67
964 msgid "Down"
965 msgstr "Nadol"
966
967 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
968 msgid "End"
969 msgstr "Koniec"
970
971 #: src/config/keys.c:69
972 msgid "Enter"
973 msgstr "Enter"
974
975 #: src/config/keys.c:70
976 msgid "Esc"
977 msgstr "Esc"
978
979 #: src/config/keys.c:71
980 msgid "F1"
981 msgstr "F1"
982
983 #: src/config/keys.c:72
984 msgid "F10"
985 msgstr "F10"
986
987 #: src/config/keys.c:73
988 msgid "F11"
989 msgstr "F11"
990
991 #: src/config/keys.c:74
992 msgid "F12"
993 msgstr "F12"
994
995 #: src/config/keys.c:75
996 msgid "F2"
997 msgstr "F2"
998
999 #: src/config/keys.c:76
1000 msgid "F3"
1001 msgstr "F3"
1002
1003 #: src/config/keys.c:77
1004 msgid "F4"
1005 msgstr "F4"
1006
1007 #: src/config/keys.c:78
1008 msgid "F5"
1009 msgstr "F5"
1010
1011 #: src/config/keys.c:79
1012 msgid "F6"
1013 msgstr "F6"
1014
1015 #: src/config/keys.c:80
1016 msgid "F7"
1017 msgstr "F7"
1018
1019 #: src/config/keys.c:81
1020 msgid "F8"
1021 msgstr "F8"
1022
1023 #: src/config/keys.c:82
1024 msgid "F9"
1025 msgstr "F9"
1026
1027 #: src/config/keys.c:83
1028 msgid "Home"
1029 msgstr "Home"
1030
1031 #: src/config/keys.c:84
1032 msgid "Insert"
1033 msgstr "Insert"
1034
1035 #: src/config/keys.c:86
1036 msgid "Media Angle"
1037 msgstr "Uhol média"
1038
1039 #: src/config/keys.c:87
1040 msgid "Media Audio Track"
1041 msgstr "Zvuková stopa média"
1042
1043 #: src/config/keys.c:88
1044 msgid "Media Forward"
1045 msgstr "Médium - dopredu"
1046
1047 #: src/config/keys.c:89
1048 msgid "Media Menu"
1049 msgstr "Menu média"
1050
1051 #: src/config/keys.c:90
1052 msgid "Media Next Frame"
1053 msgstr "Médium - ďalší snímok"
1054
1055 #: src/config/keys.c:91
1056 msgid "Media Next Track"
1057 msgstr "Médium - ďalšia stopa"
1058
1059 #: src/config/keys.c:92
1060 msgid "Media Play Pause"
1061 msgstr "Médium - prehrať, pozastaviť"
1062
1063 #: src/config/keys.c:93
1064 msgid "Media Prev Frame"
1065 msgstr "Médium - predchádzajúci snímok"
1066
1067 #: src/config/keys.c:94
1068 msgid "Media Prev Track"
1069 msgstr "Médium - predchádzajúca stopa"
1070
1071 #: src/config/keys.c:95
1072 msgid "Media Record"
1073 msgstr "Nahrať médium"
1074
1075 #: src/config/keys.c:96
1076 msgid "Media Repeat"
1077 msgstr "Opakovať médium"
1078
1079 #: src/config/keys.c:97
1080 msgid "Media Rewind"
1081 msgstr "Previnúť médium"
1082
1083 #: src/config/keys.c:98
1084 msgid "Media Select"
1085 msgstr "Výber média"
1086
1087 #: src/config/keys.c:99
1088 msgid "Media Shuffle"
1089 msgstr "Médium - náhodne"
1090
1091 #: src/config/keys.c:100
1092 msgid "Media Stop"
1093 msgstr "Médium - zastaviť"
1094
1095 #: src/config/keys.c:101
1096 msgid "Media Subtitle"
1097 msgstr "Titulky média"
1098
1099 #: src/config/keys.c:102
1100 msgid "Media Time"
1101 msgstr "Čas média"
1102
1103 #: src/config/keys.c:103
1104 msgid "Media View"
1105 msgstr "Zobrazenie média"
1106
1107 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1108 msgid "Menu"
1109 msgstr "Menu"
1110
1111 #: src/config/keys.c:105
1112 msgid "Mouse Wheel Down"
1113 msgstr "Koliesko myši nadol"
1114
1115 #: src/config/keys.c:106
1116 msgid "Mouse Wheel Left"
1117 msgstr "Koliesko myši doľava"
1118
1119 #: src/config/keys.c:107
1120 msgid "Mouse Wheel Right"
1121 msgstr "Koliesko myši doprava"
1122
1123 #: src/config/keys.c:108
1124 msgid "Mouse Wheel Up"
1125 msgstr "Koliesko myši nahor"
1126
1127 #: src/config/keys.c:109
1128 msgid "Page Down"
1129 msgstr "O stránku nadol (Page down)"
1130
1131 #: src/config/keys.c:110
1132 msgid "Page Up"
1133 msgstr "O stránku nahor (Page Up)"
1134
1135 #: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
1136 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
1137 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
1138 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
1139 msgid "Pause"
1140 msgstr "Pozastaviť"
1141
1142 #: src/config/keys.c:112
1143 msgid "Print"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1147 msgid "Space"
1148 msgstr "Medzerník (Space)"
1149
1150 #: src/config/keys.c:115
1151 msgid "Tab"
1152 msgstr "Tabulátor"
1153
1154 #: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
1155 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1426
1156 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1157 msgid "Unset"
1158 msgstr "Nenast."
1159
1160 #: src/config/keys.c:117
1161 msgid "Up"
1162 msgstr "Nahor"
1163
1164 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1165 msgid "Volume Down"
1166 msgstr "Znížiť hlasitosť"
1167
1168 #: src/config/keys.c:119
1169 msgid "Volume Mute"
1170 msgstr "Stlmiť hlasitosť"
1171
1172 #: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1173 msgid "Volume Up"
1174 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
1175
1176 #: src/config/keys.c:121
1177 msgid "Zoom In"
1178 msgstr "Priblížiť"
1179
1180 #: src/config/keys.c:122
1181 msgid "Zoom Out"
1182 msgstr "Oddialiť"
1183
1184 #: src/config/keys.c:250
1185 msgid "Ctrl+"
1186 msgstr "Ctrl+"
1187
1188 #: src/config/keys.c:251
1189 msgid "Alt+"
1190 msgstr "Alt+"
1191
1192 #: src/config/keys.c:252
1193 msgid "Shift+"
1194 msgstr "Shift+"
1195
1196 #: src/config/keys.c:253
1197 msgid "Meta+"
1198 msgstr "Meta+"
1199
1200 #: src/config/keys.c:254
1201 msgid "Command+"
1202 msgstr "Príkaz+"
1203
1204 #: src/darwin/error.c:37
1205 #, fuzzy
1206 msgid "Unknown error"
1207 msgstr "Neznáme video"
1208
1209 #: src/input/control.c:226
1210 #, c-format
1211 msgid "Bookmark %i"
1212 msgstr "Záložka %i"
1213
1214 #: src/input/decoder.c:252
1215 msgid "packetizer"
1216 msgstr "paketizér"
1217
1218 #: src/input/decoder.c:252
1219 msgid "decoder"
1220 msgstr "dekodér"
1221
1222 #: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
1223 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
1224 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
1225 #: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1226 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1227 msgstr "Streamovanie / prekódovanie sa nepodarilo"
1228
1229 #: src/input/decoder.c:262
1230 #, c-format
1231 msgid "VLC could not open the %s module."
1232 msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť modul %s."
1233
1234 #: src/input/decoder.c:454
1235 msgid "VLC could not open the decoder module."
1236 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
1237
1238 #: src/input/decoder.c:691
1239 #, fuzzy
1240 msgid "No description for this codec"
1241 msgstr "Cieľový kodek titulkov"
1242
1243 #: src/input/decoder.c:693
1244 #, fuzzy
1245 msgid "Codec not supported"
1246 msgstr "Modul výstupu videa"
1247
1248 #: src/input/decoder.c:694
1249 #, fuzzy, c-format
1250 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
1251 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
1252
1253 #: src/input/decoder.c:698
1254 #, fuzzy
1255 msgid "Unidentified codec"
1256 msgstr "Kodek pre video"
1257
1258 #: src/input/decoder.c:699
1259 #, fuzzy
1260 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
1261 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
1262
1263 #: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
1264 #: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
1265 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1266 msgid "Track"
1267 msgstr "Stopa"
1268
1269 #: src/input/es_out.c:1137
1270 #, c-format
1271 msgid "%s [%s %d]"
1272 msgstr "%s [%s %d]"
1273
1274 #: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
1275 #: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1276 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1277 msgid "Program"
1278 msgstr "Program"
1279
1280 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1281 msgid "Scrambled"
1282 msgstr "Kódované"
1283
1284 #: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1285 msgid "Yes"
1286 msgstr "Áno"
1287
1288 #: src/input/es_out.c:2012
1289 #, c-format
1290 msgid "Closed captions %u"
1291 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
1292
1293 #: src/input/es_out.c:2870
1294 #, c-format
1295 msgid "Stream %d"
1296 msgstr "Stream %d"
1297
1298 #: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1299 msgid "Subtitle"
1300 msgstr "Titulky"
1301
1302 #: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
1303 #: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
1304 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
1305 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1306 msgid "Type"
1307 msgstr "Typ"
1308
1309 #: src/input/es_out.c:2897
1310 msgid "Original ID"
1311 msgstr "Originálne ID"
1312
1313 #: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
1314 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1315 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1316 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1317 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1318 msgid "Codec"
1319 msgstr "Kodek"
1320
1321 #: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1322 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
1323 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1324 msgid "Language"
1325 msgstr "Jazyk"
1326
1327 #: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
1328 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
1329 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1330 msgid "Description"
1331 msgstr "Popis"
1332
1333 #: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
1334 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1335 msgid "Channels"
1336 msgstr "Kanály"
1337
1338 #: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1339 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1340 msgid "Sample rate"
1341 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1342
1343 #: src/input/es_out.c:2929
1344 #, c-format
1345 msgid "%u Hz"
1346 msgstr "%u Hz"
1347
1348 #: src/input/es_out.c:2939
1349 msgid "Bits per sample"
1350 msgstr "bitov na vzorku"
1351
1352 #: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
1353 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
1354 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
1355 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1356 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1357 msgid "Bitrate"
1358 msgstr "Dátový tok"
1359
1360 #: src/input/es_out.c:2944
1361 #, c-format
1362 msgid "%u kb/s"
1363 msgstr "%u kb/s"
1364
1365 #: src/input/es_out.c:2956
1366 msgid "Track replay gain"
1367 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
1368
1369 #: src/input/es_out.c:2958
1370 msgid "Album replay gain"
1371 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
1372
1373 #: src/input/es_out.c:2959
1374 #, c-format
1375 msgid "%.2f dB"
1376 msgstr "%.2f dB"
1377
1378 #: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
1379 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1380 msgid "Resolution"
1381 msgstr "Rozlíšenie"
1382
1383 #: src/input/es_out.c:2973
1384 msgid "Display resolution"
1385 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1386
1387 #: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
1388 #: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
1389 #: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
1390 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
1391 #: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1392 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1393 msgid "Frame rate"
1394 msgstr "Frekvencia snímok"
1395
1396 #: src/input/es_out.c:2994
1397 msgid "Decoded format"
1398 msgstr "Dekódovaný formát"
1399
1400 #: src/input/input.c:2311
1401 msgid "Your input can't be opened"
1402 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1403
1404 #: src/input/input.c:2312
1405 #, c-format
1406 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1407 msgstr ""
1408 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1409 "v súbore so záznamom."
1410
1411 #: src/input/input.c:2425
1412 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1413 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1414
1415 #: src/input/input.c:2426
1416 #, c-format
1417 msgid ""
1418 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1419 msgstr ""
1420 "Formát '%s' nemožno detegovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1421 "záznamom činnosti programu."
1422
1423 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1424 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
1425 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1426 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1427 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
1428 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
1429 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1430 msgid "Title"
1431 msgstr "Titul"
1432
1433 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
1434 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1435 msgid "Artist"
1436 msgstr "Interpret"
1437
1438 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1201
1439 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1440 msgid "Genre"
1441 msgstr "Žáner"
1442
1443 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1444 msgid "Copyright"
1445 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1446
1447 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
1448 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1449 msgid "Album"
1450 msgstr "Album"
1451
1452 #: src/input/meta.c:60
1453 msgid "Track number"
1454 msgstr "Číslo stopy"
1455
1456 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1457 msgid "Rating"
1458 msgstr "Hodnotenie"
1459
1460 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1461 msgid "Date"
1462 msgstr "Dátum"
1463
1464 #: src/input/meta.c:64
1465 msgid "Setting"
1466 msgstr "Nastavenie"
1467
1468 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
1469 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1470 msgid "URL"
1471 msgstr "Adresa URL"
1472
1473 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1474 msgid "Now Playing"
1475 msgstr "Práve sa prehráva"
1476
1477 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1478 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1210
1479 msgid "Publisher"
1480 msgstr "Vydavateľ"
1481
1482 #: src/input/meta.c:69
1483 msgid "Encoded by"
1484 msgstr "Kódované"
1485
1486 #: src/input/meta.c:70
1487 msgid "Artwork URL"
1488 msgstr "Adresa URL diela"
1489
1490 #: src/input/meta.c:71
1491 msgid "Track ID"
1492 msgstr "ID stopy"
1493
1494 #: src/input/meta.c:72
1495 #, fuzzy
1496 msgid "Number of Tracks"
1497 msgstr "Počet riadkov"
1498
1499 #: src/input/meta.c:73
1500 msgid "Director"
1501 msgstr "Režisér"
1502
1503 #: src/input/meta.c:74
1504 msgid "Season"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: src/input/meta.c:75
1508 msgid "Episode"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: src/input/meta.c:76
1512 #, fuzzy
1513 msgid "Show Name"
1514 msgstr "Zobraziť základné"
1515
1516 #: src/input/meta.c:77
1517 #, fuzzy
1518 msgid "Actors"
1519 msgstr "Faktor"
1520
1521 #: src/input/var.c:158
1522 msgid "Bookmark"
1523 msgstr "Záložka"
1524
1525 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
1526 msgid "Programs"
1527 msgstr "Programy"
1528
1529 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
1530 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
1531 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1532 msgid "Chapter"
1533 msgstr "Kapitola"
1534
1535 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1536 msgid "Navigation"
1537 msgstr "Navigácia"
1538
1539 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
1540 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
1541 msgid "Video Track"
1542 msgstr "Stopa s videom"
1543
1544 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
1545 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
1546 msgid "Audio Track"
1547 msgstr "Zvuková stopa"
1548
1549 #: src/input/var.c:210
1550 msgid "Subtitle Track"
1551 msgstr "Stopa s titulkami"
1552
1553 #: src/input/var.c:273
1554 msgid "Next title"
1555 msgstr "Ďalší titul"
1556
1557 #: src/input/var.c:278
1558 msgid "Previous title"
1559 msgstr "Predchádzajúci titul"
1560
1561 #: src/input/var.c:314
1562 #, c-format
1563 msgid "Title %i%s"
1564 msgstr "Titul %i%s"
1565
1566 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1567 #, c-format
1568 msgid "Chapter %i"
1569 msgstr "Kapitola %i"
1570
1571 #: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
1572 msgid "Next chapter"
1573 msgstr "Ďalšia kapitola"
1574
1575 #: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
1576 msgid "Previous chapter"
1577 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1578
1579 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1580 #, c-format
1581 msgid "Media: %s"
1582 msgstr "Médium: %s"
1583
1584 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
1585 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
1586 msgid "Add Interface"
1587 msgstr "Pridať rozhranie"
1588
1589 #: src/interface/interface.c:91
1590 msgid "Console"
1591 msgstr "Konzola"
1592
1593 #: src/interface/interface.c:95
1594 msgid "Telnet"
1595 msgstr "Telnet"
1596
1597 #: src/interface/interface.c:98
1598 msgid "Web"
1599 msgstr "Web"
1600
1601 #: src/interface/interface.c:101
1602 msgid "Debug logging"
1603 msgstr "Záznam informácií pre ladenie"
1604
1605 #: src/interface/interface.c:104
1606 msgid "Mouse Gestures"
1607 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1608
1609 #: src/interface/interface.c:206
1610 msgid ""
1611 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1612 "interface."
1613 msgstr ""
1614 "Spustenie programu VLC s predvoleným rozhraním. Pre spustenie bez rozhrania "
1615 "zadajte príkaz 'cvlc'."
1616
1617 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1618 #: src/libvlc.c:183
1619 msgid "C"
1620 msgstr "sk"
1621
1622 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
1623 #: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
1624 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
1625 msgid "Zoom"
1626 msgstr "Priblížiť"
1627
1628 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
1629 msgid "1:4 Quarter"
1630 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1631
1632 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
1633 msgid "1:2 Half"
1634 msgstr "1:2 (polovica)"
1635
1636 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
1637 msgid "1:1 Original"
1638 msgstr "1:1 (originál)"
1639
1640 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
1641 msgid "2:1 Double"
1642 msgstr "2:1 (dvojitá veľkosť)"
1643
1644 #: src/libvlc-module.c:62
1645 msgid ""
1646 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1647 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1648 "related options."
1649 msgstr ""
1650 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1651 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1652 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1653
1654 #: src/libvlc-module.c:66
1655 msgid "Interface module"
1656 msgstr "Modul rozhrania"
1657
1658 #: src/libvlc-module.c:68
1659 msgid ""
1660 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1661 "automatically select the best module available."
1662 msgstr ""
1663 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1664 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1665
1666 #: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
1667 msgid "Extra interface modules"
1668 msgstr "Extra moduly s rozhraním"
1669
1670 #: src/libvlc-module.c:74
1671 msgid ""
1672 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1673 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1674 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1675 "\", \"gestures\" ...)"
1676 msgstr ""
1677 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné rozhrania\". Tieto "
1678 "prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú doplnkom k hlavnému rozhraniu "
1679 "programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s rozhraním, jednotlivé "
1680 "položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné hodnoty sú \"rc\" (diaľkové ovládanie), "
1681 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1682
1683 #: src/libvlc-module.c:81
1684 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1685 msgstr "Môžete si zvoliť ovládacie rozhrania pre program VLC."
1686
1687 #: src/libvlc-module.c:83
1688 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1689 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1690
1691 #: src/libvlc-module.c:85
1692 msgid ""
1693 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1694 "1=warnings, 2=debug)."
1695 msgstr ""
1696 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s používateľom "
1697 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1698 "ladenie)"
1699
1700 #: src/libvlc-module.c:88
1701 msgid "Be quiet"
1702 msgstr "Tichý režim"
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:90
1705 msgid "Turn off all warning and information messages."
1706 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
1707
1708 #: src/libvlc-module.c:92
1709 msgid "Default stream"
1710 msgstr "Predvolený stream"
1711
1712 #: src/libvlc-module.c:94
1713 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1714 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1715
1716 #: src/libvlc-module.c:96
1717 msgid "Color messages"
1718 msgstr "Farebné hlásenia"
1719
1720 #: src/libvlc-module.c:98
1721 msgid ""
1722 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1723 "needs Linux color support for this to work."
1724 msgstr ""
1725 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
1726 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1727
1728 #: src/libvlc-module.c:101
1729 msgid "Show advanced options"
1730 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:103
1733 msgid ""
1734 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1735 "available options, including those that most users should never touch."
1736 msgstr ""
1737 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1738 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
1739 "nepoužije. "
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:107
1742 msgid "Interface interaction"
1743 msgstr "Interakcia s rozhraním"
1744
1745 #: src/libvlc-module.c:109
1746 msgid ""
1747 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1748 "user input is required."
1749 msgstr ""
1750 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1751 "program bude vyžadovať zásah od používateľa."
1752
1753 #: src/libvlc-module.c:119
1754 msgid ""
1755 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1756 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1757 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1758 "the \"audio filters\" modules section."
1759 msgstr ""
1760 "Tieto voľby vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1761 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1762 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1763 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1764
1765 #: src/libvlc-module.c:125
1766 msgid "Audio output module"
1767 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:127
1770 msgid ""
1771 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1772 "automatically select the best method available."
1773 msgstr ""
1774 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1775 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1776
1777 #: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
1778 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
1779 msgid "Enable audio"
1780 msgstr "Zapnúť zvuk"
1781
1782 #: src/libvlc-module.c:133
1783 msgid ""
1784 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1785 "not take place, thus saving some processing power."
1786 msgstr ""
1787 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1788 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1789
1790 #: src/libvlc-module.c:136
1791 msgid "Audio gain"
1792 msgstr "Zosilnenie zvuku"
1793
1794 #: src/libvlc-module.c:138
1795 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1796 msgstr "Toto lineárne zosilnenie sa aplikuje na zvuk na výstupe"
1797
1798 #: src/libvlc-module.c:140
1799 msgid "Audio output volume step"
1800 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1801
1802 #: src/libvlc-module.c:142
1803 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1804 msgstr "Veľkosť kroku pri úprave hlasitosti sa dá zmeniť pomocou tejto voľby."
1805
1806 #: src/libvlc-module.c:145
1807 msgid "Remember the audio volume"
1808 msgstr "Zapamätať hlasitosť zvuku"
1809
1810 #: src/libvlc-module.c:147
1811 msgid ""
1812 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1813 msgstr ""
1814 "Hlasitosť je možné uložiť a automaticky sa obnoví pri ďalšom použití "
1815 "programu VLC."
1816
1817 #: src/libvlc-module.c:150
1818 msgid "Audio desynchronization compensation"
1819 msgstr "Kompenzovať nesynchrónnosť zvuku"
1820
1821 #: src/libvlc-module.c:152
1822 msgid ""
1823 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1824 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1825 msgstr ""
1826 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1827 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1828 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1829
1830 #: src/libvlc-module.c:155
1831 msgid "Audio resampler"
1832 msgstr "Prevzorkovanie zvuku"
1833
1834 #: src/libvlc-module.c:157
1835 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1836 msgstr ""
1837 "Týmto parametrom si vyberiete aký prídavný modul sa použije na "
1838 "prevzorkovanie zvuku."
1839
1840 #: src/libvlc-module.c:160
1841 msgid ""
1842 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1843 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1844 "played)."
1845 msgstr ""
1846 "Režim, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude "
1847 "možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
1848 "začiatkom prehrávania)."
1849
1850 #: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
1851 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
1852 msgid "Use S/PDIF when available"
1853 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:166
1856 msgid ""
1857 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1858 "audio stream being played."
1859 msgstr ""
1860 "Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1861 "pre započatím prehrávania."
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
1864 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1865 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:171
1868 msgid ""
1869 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1870 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1871 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1872 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1873 msgstr ""
1874 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1875 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detegovať. \n"
1876 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1877 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1878 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1879
1880 #: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
1881 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
1882 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
1883 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
1884 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
1885 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:884
1886 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1887 msgid "Auto"
1888 msgstr "Automaticky"
1889
1890 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1891 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1892 msgid "On"
1893 msgstr "Zapnuté"
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1896 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1897 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1898 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1899 msgid "Off"
1900 msgstr "Vypnuté"
1901
1902 #: src/libvlc-module.c:180
1903 msgid "Stereo audio output mode"
1904 msgstr "Výstupný režim stereo audio"
1905
1906 #: src/libvlc-module.c:192
1907 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1908 msgstr ""
1909 "Ak chcete upraviť vykresľovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1910 "spracovávanie zvuku."
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:197
1913 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1914 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1915
1916 #: src/libvlc-module.c:201
1917 msgid "Replay gain mode"
1918 msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní"
1919
1920 #: src/libvlc-module.c:203
1921 msgid "Select the replay gain mode"
1922 msgstr "Vyberte si režim normalizácie pri prehrávaní"
1923
1924 #: src/libvlc-module.c:205
1925 msgid "Replay preamp"
1926 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1927
1928 #: src/libvlc-module.c:207
1929 msgid ""
1930 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1931 "replay gain information"
1932 msgstr ""
1933 "Tu môžete zmeniť predvolenú cieľovú úroveň (89 dB) pre stream, ktorý "
1934 "obsahuje aj informácie o zosilnení pri prehrávaní."
1935
1936 #: src/libvlc-module.c:210
1937 msgid "Default replay gain"
1938 msgstr "Predvolené zosilnenie pri prehrávaní"
1939
1940 #: src/libvlc-module.c:212
1941 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1942 msgstr ""
1943 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1944 "zosilňovaní zvuku"
1945
1946 #: src/libvlc-module.c:214
1947 msgid "Peak protection"
1948 msgstr "Ochrana pred zvukovými špičkami"
1949
1950 #: src/libvlc-module.c:216
1951 msgid "Protect against sound clipping"
1952 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1953
1954 #: src/libvlc-module.c:219
1955 msgid "Enable time stretching audio"
1956 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
1957
1958 #: src/libvlc-module.c:221
1959 msgid ""
1960 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1961 "audio pitch"
1962 msgstr ""
1963 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
1964 "vznik zvukových špičiek"
1965
1966 #: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
1967 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1968 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1969 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
1970 #: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
1971 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
1972 #: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
1973 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1974 #: modules/text_renderer/freetype.c:155
1975 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1976 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1977 msgid "None"
1978 msgstr "Žiaden"
1979
1980 #: src/libvlc-module.c:236
1981 msgid ""
1982 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1983 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1984 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1985 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1986 "options."
1987 msgstr ""
1988 "Tieto nastavenia vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
1989 "tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre odstránenie prekladania - "
1990 "deinterlacing, prispôsobenie obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete "
1991 "konfigurovať v module \"Video - Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších "
1992 "funkcií. "
1993
1994 #: src/libvlc-module.c:242
1995 msgid "Video output module"
1996 msgstr "Modul výstupu videa"
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:244
1999 msgid ""
2000 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
2001 "automatically select the best method available."
2002 msgstr ""
2003 "Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
2004 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
2005
2006 #: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
2007 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
2008 msgid "Enable video"
2009 msgstr "Zapnúť video"
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:249
2012 msgid ""
2013 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
2014 "not take place, thus saving some processing power."
2015 msgstr ""
2016 "Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa. Video sa nebude ani dekódovať, "
2017 "takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
2018
2019 #: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
2020 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
2021 #: modules/visualization/projectm.cpp:64
2022 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
2023 #: modules/visualization/glspectrum.c:52
2024 msgid "Video width"
2025 msgstr "Šírka videa"
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:254
2028 msgid ""
2029 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
2030 "characteristics."
2031 msgstr ""
2032 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
2033 "VLC prispôsobí charakteru videa."
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
2036 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
2037 #: modules/visualization/projectm.cpp:67
2038 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
2039 #: modules/visualization/glspectrum.c:55
2040 msgid "Video height"
2041 msgstr "Výška videa"
2042
2043 #: src/libvlc-module.c:259
2044 msgid ""
2045 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
2046 "video characteristics."
2047 msgstr ""
2048 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
2049 "prispôsobí prehrávanému videu. "
2050
2051 #: src/libvlc-module.c:262
2052 msgid "Video X coordinate"
2053 msgstr "Súradnica X videa"
2054
2055 #: src/libvlc-module.c:264
2056 msgid ""
2057 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
2058 "coordinate)."
2059 msgstr ""
2060 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:267
2063 msgid "Video Y coordinate"
2064 msgstr "Súradnica Y videa"
2065
2066 #: src/libvlc-module.c:269
2067 msgid ""
2068 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
2069 "coordinate)."
2070 msgstr ""
2071 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
2072
2073 #: src/libvlc-module.c:272
2074 msgid "Video title"
2075 msgstr "Názov videa"
2076
2077 #: src/libvlc-module.c:274
2078 msgid ""
2079 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
2080 "interface)."
2081 msgstr ""
2082 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
2083 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
2084
2085 #: src/libvlc-module.c:277
2086 msgid "Video alignment"
2087 msgstr "Zarovnanie videa"
2088
2089 #: src/libvlc-module.c:279
2090 msgid ""
2091 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
2092 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
2093 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
2094 msgstr ""
2095 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
2096 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
2097 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
2098 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
2099
2100 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
2101 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
2102 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
2103 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
2104 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
2105 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2106 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2107 #: modules/video_filter/rss.c:173
2108 msgid "Center"
2109 msgstr "Vycentrovať"
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2112 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
2113 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
2114 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2115 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2116 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
2117 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
2118 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
2119 msgid "Top"
2120 msgstr "Hore"
2121
2122 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2123 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
2124 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
2125 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2126 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2127 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
2128 msgid "Bottom"
2129 msgstr "Dole"
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2132 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
2133 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
2134 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2135 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2136 #: modules/video_filter/rss.c:174
2137 msgid "Top-Left"
2138 msgstr "Vľavo hore"
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2141 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
2142 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
2143 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2144 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2145 #: modules/video_filter/rss.c:174
2146 msgid "Top-Right"
2147 msgstr "Vpravo hore"
2148
2149 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2150 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
2151 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
2152 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2153 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2154 #: modules/video_filter/rss.c:174
2155 msgid "Bottom-Left"
2156 msgstr "Vľavo dole"
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2159 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
2160 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
2161 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2162 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2163 #: modules/video_filter/rss.c:174
2164 msgid "Bottom-Right"
2165 msgstr "Vpravo dole"
2166
2167 #: src/libvlc-module.c:287
2168 msgid "Zoom video"
2169 msgstr "Priblížiť video"
2170
2171 #: src/libvlc-module.c:289
2172 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2173 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
2174
2175 #: src/libvlc-module.c:291
2176 msgid "Grayscale video output"
2177 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
2178
2179 #: src/libvlc-module.c:293
2180 msgid ""
2181 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2182 "save some processing power."
2183 msgstr ""
2184 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
2185 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
2186
2187 #: src/libvlc-module.c:296
2188 msgid "Embedded video"
2189 msgstr "Vstavané video"
2190
2191 #: src/libvlc-module.c:298
2192 msgid "Embed the video output in the main interface."
2193 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
2194
2195 #: src/libvlc-module.c:300
2196 msgid "Fullscreen video output"
2197 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
2198
2199 #: src/libvlc-module.c:302
2200 msgid "Start video in fullscreen mode"
2201 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
2202
2203 #: src/libvlc-module.c:304
2204 msgid "Overlay video output"
2205 msgstr "Prekryť výstup videa"
2206
2207 #: src/libvlc-module.c:306
2208 msgid ""
2209 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2210 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2211 msgstr ""
2212 "Prekrývanie je schopnosť hardvérovej akcelerácie videa pomocou grafickej "
2213 "karty (schopnosť vykresľovať video priamo). Program VLC sa pokúsi o využitie "
2214 "tejto voľby v predvolenom nastavení."
2215
2216 #: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
2217 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
2218 msgid "Always on top"
2219 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2220
2221 #: src/libvlc-module.c:311
2222 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2223 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2224
2225 #: src/libvlc-module.c:313
2226 msgid "Enable wallpaper mode "
2227 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:315
2230 msgid ""
2231 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2232 msgstr ""
2233 "Režim prehrávania na pozadí vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
2234 "plochy."
2235
2236 #: src/libvlc-module.c:318
2237 msgid "Show media title on video"
2238 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:320
2241 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2242 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2243
2244 #: src/libvlc-module.c:322
2245 msgid "Show video title for x milliseconds"
2246 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2247
2248 #: src/libvlc-module.c:324
2249 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2250 msgstr ""
2251 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2252
2253 #: src/libvlc-module.c:326
2254 msgid "Position of video title"
2255 msgstr "Pozícia názvu videa"
2256
2257 #: src/libvlc-module.c:328
2258 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2259 msgstr ""
2260 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2261 "v strede dole). "
2262
2263 #: src/libvlc-module.c:330
2264 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2265 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
2266
2267 #: src/libvlc-module.c:333
2268 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2269 msgstr ""
2270 "Skryť kurzor myši a ovládač celoobrazovkového režimu po n milisekundách."
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
2273 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
2274 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
2275 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:751
2276 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2277 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2278 msgid "Deinterlace"
2279 msgstr "Odstrániť prekladanie"
2280
2281 #: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
2282 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
2283 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
2284 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2285 msgid "Deinterlace mode"
2286 msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:348
2289 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2290 msgstr ""
2291 "Metóda odstránenia prekladania (deinterlacing), ktorá sa použije na "
2292 "spracovanie videa."
2293
2294 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2295 msgid "Discard"
2296 msgstr "Vyraďovanie"
2297
2298 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2299 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2300 msgid "Blend"
2301 msgstr "Premiešavanie"
2302
2303 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2304 msgid "Mean"
2305 msgstr "Stredná úroveň"
2306
2307 #: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:738
2308 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2309 msgid "Bob"
2310 msgstr "Bob"
2311
2312 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2313 msgid "Linear"
2314 msgstr "Lineárne"
2315
2316 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2317 msgid "Phosphor"
2318 msgstr "Phosphor"
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2321 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2322 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2323
2324 #: src/libvlc-module.c:365
2325 msgid "Disable screensaver"
2326 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2327
2328 #: src/libvlc-module.c:366
2329 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2330 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2331
2332 #: src/libvlc-module.c:368
2333 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2334 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:369
2337 msgid ""
2338 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2339 "computer being suspended because of inactivity."
2340 msgstr ""
2341 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2342 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2343
2344 #: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
2345 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
2346 msgid "Window decorations"
2347 msgstr "Dekorácie okna"
2348
2349 #: src/libvlc-module.c:374
2350 msgid ""
2351 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2352 "giving a \"minimal\" window."
2353 msgstr ""
2354 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2355 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2356
2357 #: src/libvlc-module.c:377
2358 msgid "Video splitter module"
2359 msgstr "Modul rozdeľovača videa"
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:379
2362 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2363 msgstr ""
2364 "Týmto príkazom môžete pridať rozdeľovací prvok videa - pre klon alebo stenu"
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:381
2367 msgid "Video filter module"
2368 msgstr "Modul filtra videa"
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:383
2371 msgid ""
2372 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2373 "instance deinterlacing, or distort the video."
2374 msgstr ""
2375 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné vylepšenie kvality snímok, "
2376 "napríklad odstránením prekladania (deinterlacing), alebo skreslením videa."
2377
2378 #: src/libvlc-module.c:387
2379 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2380 msgstr "Priečinok (alebo súbor) so snímkami z videa"
2381
2382 #: src/libvlc-module.c:389
2383 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2384 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené snímky z videa."
2385
2386 #: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
2387 msgid "Video snapshot file prefix"
2388 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2389
2390 #: src/libvlc-module.c:395
2391 msgid "Video snapshot format"
2392 msgstr "Formát snímky z videa"
2393
2394 #: src/libvlc-module.c:397
2395 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2396 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní snímok z videa."
2397
2398 #: src/libvlc-module.c:399
2399 msgid "Display video snapshot preview"
2400 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2401
2402 #: src/libvlc-module.c:401
2403 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2404 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2405
2406 #: src/libvlc-module.c:403
2407 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2408 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2409
2410 #: src/libvlc-module.c:405
2411 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2412 msgstr ""
2413 "Pri číslovaní snímok obrazovky sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o "
2414 "čase vytvorenia snímky."
2415
2416 #: src/libvlc-module.c:407
2417 msgid "Video snapshot width"
2418 msgstr "Šírka snímky z videa"
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:409
2421 msgid ""
2422 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2423 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2424 msgstr ""
2425 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky obrazovky. Pri "
2426 "predvolenom nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že "
2427 "screenshot bude mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
2428
2429 #: src/libvlc-module.c:413
2430 msgid "Video snapshot height"
2431 msgstr "Výška snímky z videa"
2432
2433 #: src/libvlc-module.c:415
2434 msgid ""
2435 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2436 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2437 "ratio."
2438 msgstr ""
2439 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky (screenshotu). Pri "
2440 "predvolenom nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že "
2441 "snímka bude mať upravenú výšku kvôli dodržaniu stranového pomeru. "
2442
2443 #: src/libvlc-module.c:419
2444 msgid "Video cropping"
2445 msgstr "Orezanie videa"
2446
2447 #: src/libvlc-module.c:421
2448 msgid ""
2449 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2450 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2451 msgstr ""
2452 "Týmto príkazom si vynútite orezanie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2453 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2454 "celkový stranový pomer obrázka."
2455
2456 #: src/libvlc-module.c:425
2457 msgid "Source aspect ratio"
2458 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2459
2460 #: src/libvlc-module.c:427
2461 msgid ""
2462 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2463 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2464 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2465 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2466 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2467 msgstr ""
2468 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2469 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2470 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2471 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2472 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2473 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2474 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2475
2476 #: src/libvlc-module.c:434
2477 msgid "Video Auto Scaling"
2478 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
2479
2480 #: src/libvlc-module.c:436
2481 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2482 msgstr ""
2483 "Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:438
2486 msgid "Video scaling factor"
2487 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:440
2490 msgid ""
2491 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2492 "Default value is 1.0 (original video size)."
2493 msgstr ""
2494 "Faktor pre zmenu veľkosti používaný pri deaktivovaní funkcie automatickej "
2495 "zmeny veľkosti.\n"
2496 "Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
2497
2498 #: src/libvlc-module.c:443
2499 msgid "Custom crop ratios list"
2500 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:445
2503 msgid ""
2504 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2505 "crop ratios list."
2506 msgstr ""
2507 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi orezania, ktoré sa pridajú "
2508 "do zoznamu so stranovými pomermi orezania v rozhraní."
2509
2510 #: src/libvlc-module.c:448
2511 msgid "Custom aspect ratios list"
2512 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
2513
2514 #: src/libvlc-module.c:450
2515 msgid ""
2516 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2517 "aspect ratio list."
2518 msgstr ""
2519 "Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
2520 "zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
2521
2522 #: src/libvlc-module.c:453
2523 msgid "Fix HDTV height"
2524 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2525
2526 #: src/libvlc-module.c:455
2527 msgid ""
2528 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2529 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2530 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2531 msgstr ""
2532 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2533 "má 1080 riadkov, ale kodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. Túto "
2534 "funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať neštandardné "
2535 "video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2536
2537 #: src/libvlc-module.c:460
2538 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2539 msgstr "Stranový pomer pixelov monitora"
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:462
2542 msgid ""
2543 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2544 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2545 "order to keep proportions."
2546 msgstr ""
2547 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2548 "stranový pomer vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2549 "tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
2550 "16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
2553 msgid "Skip frames"
2554 msgstr "Preskakovať snímky"
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:468
2557 msgid ""
2558 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2559 "computer is not powerful enough"
2560 msgstr ""
2561 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2562 "potrebné vynechávať v prípade, že váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2563 "prehrávanie streamu."
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:471
2566 msgid "Drop late frames"
2567 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:473
2570 msgid ""
2571 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2572 "intended display date)."
2573 msgstr ""
2574 "Táto voľba vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2575 "doručené neskoro."
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:476
2578 msgid "Quiet synchro"
2579 msgstr "Tichá synchronizácia"
2580
2581 #: src/libvlc-module.c:478
2582 msgid ""
2583 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2584 "synchronization mechanism."
2585 msgstr ""
2586 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
2587 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2588
2589 #: src/libvlc-module.c:481
2590 msgid "Key press events"
2591 msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:483
2594 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2595 msgstr ""
2596 "Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
2597 "okna s videom"
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2600 msgid "Mouse events"
2601 msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
2602
2603 #: src/libvlc-module.c:487
2604 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2605 msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:495
2608 msgid ""
2609 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2610 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2611 "channel."
2612 msgstr ""
2613 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2614 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2615 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:499
2618 msgid "File caching (ms)"
2619 msgstr "Ukladanie súboru do vyrovnávacej pamäte (ms)"
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:501
2622 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2623 msgstr ""
2624 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre lokálne súbory, v milisekundách."
2625
2626 #: src/libvlc-module.c:503
2627 msgid "Live capture caching (ms)"
2628 msgstr "Ukladanie priameho záznamu do vyrovnávacej pamäte (ms)"
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:505
2631 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2632 msgstr ""
2633 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre kamery a mikrofóny, v "
2634 "milisekundách."
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:507
2637 msgid "Disc caching (ms)"
2638 msgstr "Hodnota ukladania z disku do vyrovnávacej pamäte (ms)"
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:509
2641 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2642 msgstr ""
2643 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre optické médiá, v milisekundách."
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:511
2646 msgid "Network caching (ms)"
2647 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete (ms)"
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:513
2650 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2651 msgstr ""
2652 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre sieťové zdroje, v milisekundách."
2653
2654 #: src/libvlc-module.c:515
2655 msgid "Clock reference average counter"
2656 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2657
2658 #: src/libvlc-module.c:517
2659 msgid ""
2660 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2661 "to 10000."
2662 msgstr ""
2663 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2664 "10000."
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:520
2667 msgid "Clock synchronisation"
2668 msgstr "Časová synchronizácia"
2669
2670 #: src/libvlc-module.c:522
2671 msgid ""
2672 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2673 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2674 msgstr ""
2675 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2676 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2677 "stream zo siete prehráva trhane."
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:526
2680 msgid "Clock jitter"
2681 msgstr "Časová nepresnosť"
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:528
2684 msgid ""
2685 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2686 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2687 msgstr ""
2688 "Táto hodnota maximálne oneskorenie vstupu, ktoré majú synchronizačné "
2689 "algoritmy kompenzovať (udáva sa v milisekundách)."
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:531
2692 msgid "Network synchronisation"
2693 msgstr "Synchronizácia siete"
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:532
2696 msgid ""
2697 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2698 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2699 msgstr ""
2700 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2701 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2702 "Synchronizácia siete."
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
2705 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2706 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2707 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
2708 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
2709 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
2710 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
2711 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
2712 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
2713 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2714 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
2715 msgid "Default"
2716 msgstr "Predvolený"
2717
2718 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
2719 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2720 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
2721 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2722 msgid "Enable"
2723 msgstr "Aktivovať"
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:540
2726 msgid "MTU of the network interface"
2727 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2728
2729 #: src/libvlc-module.c:542
2730 msgid ""
2731 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2732 "over the network (in bytes)."
2733 msgstr ""
2734 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2735 "cez sieť (v bytoch)."
2736
2737 #: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
2738 msgid "Hop limit (TTL)"
2739 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2740
2741 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2742 msgid ""
2743 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2744 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2745 "in default)."
2746 msgstr ""
2747 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2748 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2749 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:553
2752 msgid "Multicast output interface"
2753 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2754
2755 #: src/libvlc-module.c:555
2756 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2757 msgstr ""
2758 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2759 "smerovaciu tabuľku."
2760
2761 #: src/libvlc-module.c:557
2762 msgid "DiffServ Code Point"
2763 msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:558
2766 msgid ""
2767 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2768 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2769 msgstr ""
2770 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2771 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2772 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:564
2775 msgid ""
2776 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2777 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2778 msgstr ""
2779 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2780 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2781 "stream)."
2782
2783 #: src/libvlc-module.c:570
2784 msgid ""
2785 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2786 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2787 "(like DVB streams for example)."
2788 msgstr ""
2789 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísel jeho služieb. Položky "
2790 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2791 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2794 msgid "Audio track"
2795 msgstr "Zvuková stopa"
2796
2797 #: src/libvlc-module.c:578
2798 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2799 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2802 msgid "Subtitle track"
2803 msgstr "Stopa s titulkami"
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:583
2806 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2807 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2808
2809 #: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2810 msgid "Audio language"
2811 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:588
2814 msgid ""
2815 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2816 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2817 "language)."
2818 msgstr ""
2819 "Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
2820 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
2821 "prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
2822
2823 #: src/libvlc-module.c:591
2824 msgid "Subtitle language"
2825 msgstr "Jazyk titulkov"
2826
2827 #: src/libvlc-module.c:593
2828 msgid ""
2829 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2830 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2831 msgstr ""
2832 "Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2833 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
2834 "akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
2835
2836 #: src/libvlc-module.c:596
2837 #, fuzzy
2838 msgid "Menu language"
2839 msgstr "Jazyk ponúk v menu:"
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:598
2842 #, fuzzy
2843 msgid ""
2844 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2845 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2846 msgstr ""
2847 "Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2848 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
2849 "akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:602
2852 msgid "Audio track ID"
2853 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:604
2856 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2857 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:606
2860 msgid "Subtitle track ID"
2861 msgstr "ID číslo stopy s titulkami"
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:608
2864 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2865 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:610
2868 msgid "Preferred video resolution"
2869 msgstr "Preferované rozlíšenie videa"
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:612
2872 msgid ""
2873 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2874 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2875 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2876 "higher resolutions."
2877 msgstr ""
2878 "Ak je dostupných viacero formátov videa, vyberte také rozlíšenie, ktoré je "
2879 "najbližšie (ale nie vyššie) k tomuto nastaveniu, čo sa týka počtu riadkov. "
2880 "Túto voľbu použite v prípade, že nemáte dostatok výkonu CPU alebo dostatočnú "
2881 "šírku pásma na to, aby bolo možné prehrávať vo vyšších rozlíšeniach."
2882
2883 #: src/libvlc-module.c:618
2884 msgid "Best available"
2885 msgstr "Najlepšie dostupné"
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:618
2888 msgid "Full HD (1080p)"
2889 msgstr "Full HD (1080p)"
2890
2891 #: src/libvlc-module.c:618
2892 msgid "HD (720p)"
2893 msgstr "HD (720p)"
2894
2895 #: src/libvlc-module.c:619
2896 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2897 msgstr "Štandardná definícia (576 alebo 480 riadkov)"
2898
2899 #: src/libvlc-module.c:620
2900 msgid "Low Definition (360 lines)"
2901 msgstr "Nízka definícia (320 riadkov)"
2902
2903 #: src/libvlc-module.c:621
2904 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2905 msgstr "Veľmi nízka definícia (240 riadkov)"
2906
2907 #: src/libvlc-module.c:624
2908 msgid "Input repetitions"
2909 msgstr "Opakovania vstupu"
2910
2911 #: src/libvlc-module.c:626
2912 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2913 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2914
2915 #: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
2916 msgid "Start time"
2917 msgstr "Čas spustenia"
2918
2919 #: src/libvlc-module.c:630
2920 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2921 msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
2924 msgid "Stop time"
2925 msgstr "Čas zastavenia"
2926
2927 #: src/libvlc-module.c:634
2928 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2929 msgstr "Stream sa na tejto pozícii zastaví (v sekundách)."
2930
2931 #: src/libvlc-module.c:636
2932 msgid "Run time"
2933 msgstr "Čas behu"
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:638
2936 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2937 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:640
2940 msgid "Fast seek"
2941 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:642
2944 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2945 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
2946
2947 #: src/libvlc-module.c:644
2948 msgid "Playback speed"
2949 msgstr "Rýchlosť prehrávania"
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:646
2952 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2953 msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:648
2956 msgid "Input list"
2957 msgstr "Zoznam vstupov"
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:650
2960 msgid ""
2961 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2962 "together after the normal one."
2963 msgstr ""
2964 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2965 "položiek zoznamu použite čiarku."
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:653
2968 msgid "Input slave (experimental)"
2969 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:655
2972 msgid ""
2973 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2974 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2975 "inputs."
2976 msgstr ""
2977 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2978 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2979 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2980 "znakom '#' ."
2981
2982 #: src/libvlc-module.c:659
2983 msgid "Bookmarks list for a stream"
2984 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:661
2987 msgid ""
2988 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2989 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2990 "{...}\""
2991 msgstr ""
2992 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2993 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2994 "offset},{...}\""
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
2997 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
2998 msgid "Record directory or filename"
2999 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
3000
3001 #: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
3002 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
3003 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
3004
3005 #: src/libvlc-module.c:669
3006 msgid "Prefer native stream recording"
3007 msgstr "Uprednostniť nahrávanie natívneho streamu"
3008
3009 #: src/libvlc-module.c:671
3010 msgid ""
3011 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
3012 "output module"
3013 msgstr ""
3014 "Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia modulu pre výstup "
3015 "streamu"
3016
3017 #: src/libvlc-module.c:674
3018 msgid "Timeshift directory"
3019 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
3020
3021 #: src/libvlc-module.c:676
3022 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
3023 msgstr ""
3024 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatnil časový "
3025 "posun."
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:678
3028 msgid "Timeshift granularity"
3029 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:680
3032 msgid ""
3033 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
3034 "to store the timeshifted streams."
3035 msgstr ""
3036 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
3037 "časovo posunuté streamy."
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:683
3040 msgid "Change title according to current media"
3041 msgstr "Meniť názov podľa aktuálneho média"
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:684
3044 msgid ""
3045 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
3046 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
3047 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
3048 "\" (Fall back on Title - Artist)"
3049 msgstr ""
3050 "Táto voľba umožňuje nastavenie názvu podľa toho, čo sa prehráva<br>$a: "
3051 "Umelec<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Titul<br>$g: Žáner<br>$n: Číslo "
3052 "stopy<br>$p: Práve sa prehráva<br>$A: Dátum<br>$D: Trvanie<br>$Z: \"Práve sa "
3053 "prehráva\" (Späť na Titul - Umelec)"
3054
3055 #: src/libvlc-module.c:691
3056 msgid ""
3057 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
3058 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
3059 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
3060 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
3061 msgstr ""
3062 "Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť správanie systému pre podsnímky. "
3063 "Pomocou týchto nastavení môžete napríklad zapínať zdroje podsnímok (logo, "
3064 "atď.). Filtre pre podsnímky môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcii "
3065 "modulu \"filtre podzdrojov.\". Tam môžete nastaviť aj rôzne iné vlastnosti "
3066 "podsnímok. "
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
3069 msgid "Force subtitle position"
3070 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:699
3073 msgid ""
3074 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
3075 "over the movie. Try several positions."
3076 msgstr ""
3077 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
3078 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:702
3081 msgid "Enable sub-pictures"
3082 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:704
3085 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
3086 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
3087
3088 #: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
3089 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
3090 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
3091 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
3092 msgid "On Screen Display"
3093 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
3094
3095 #: src/libvlc-module.c:708
3096 msgid ""
3097 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
3098 "Display)."
3099 msgstr ""
3100 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
3101 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
3102
3103 #: src/libvlc-module.c:711
3104 msgid "Text rendering module"
3105 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:713
3108 msgid ""
3109 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
3110 "instance."
3111 msgstr ""
3112 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
3113 "môžete použiť aj modul svg."
3114
3115 #: src/libvlc-module.c:715
3116 msgid "Subpictures source module"
3117 msgstr "Modul pre zdroje podsnímkok"
3118
3119 #: src/libvlc-module.c:717
3120 msgid ""
3121 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
3122 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
3123 msgstr ""
3124 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"zdroje pod-obrázka\". Filtre "
3125 "umožňujú prekrytie pôvodného obrazu nejakými obrázkami, alebo textom (ako "
3126 "napr. logo alebo iné texty...). "
3127
3128 #: src/libvlc-module.c:720
3129 msgid "Subpictures filter module"
3130 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
3131
3132 #: src/libvlc-module.c:722
3133 msgid ""
3134 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
3135 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
3136 msgstr ""
3137 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". Budú "
3138 "sa filtrovať pod-obrázky, vytvárané dekodérmi titulkov alebo inými zdrojmi "
3139 "pod-obrázkov."
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:725
3142 msgid "Autodetect subtitle files"
3143 msgstr "Súbory s titulkami detegovať automaticky"
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:727
3146 msgid ""
3147 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
3148 "(based on the filename of the movie)."
3149 msgstr ""
3150 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
3151 "súbor s titulkami automaticky detegovať (podľa názvu súboru s filmom)."
3152
3153 #: src/libvlc-module.c:730
3154 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
3155 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
3156
3157 #: src/libvlc-module.c:732
3158 msgid ""
3159 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
3160 "Options are:\n"
3161 "0 = no subtitles autodetected\n"
3162 "1 = any subtitle file\n"
3163 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
3164 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
3165 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
3166 msgstr ""
3167 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
3168 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
3169 "0 = nebudú sa automaticky detegovať žiadne titulky\n"
3170 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
3171 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
3172 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
3173 "obsahuje aj názov filmu. \n"
3174 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
3175 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
3176 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:740
3179 msgid "Subtitle autodetection paths"
3180 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:742
3183 msgid ""
3184 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
3185 "found in the current directory."
3186 msgstr ""
3187 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
3188 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:745
3191 msgid "Use subtitle file"
3192 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:747
3195 msgid ""
3196 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
3197 "subtitle file."
3198 msgstr ""
3199 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
3200 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
3201 "súbor načítať manuálne. "
3202
3203 #: src/libvlc-module.c:751
3204 msgid "DVD device"
3205 msgstr "Jednotka DVD"
3206
3207 #: src/libvlc-module.c:752
3208 msgid "VCD device"
3209 msgstr "Mechanika pre VCD"
3210
3211 #: src/libvlc-module.c:753
3212 msgid "Audio CD device"
3213 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
3214
3215 #: src/libvlc-module.c:757
3216 msgid ""
3217 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3218 "the drive letter (e.g. D:)"
3219 msgstr ""
3220 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
3221 "Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
3222
3223 #: src/libvlc-module.c:760
3224 msgid ""
3225 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3226 "the drive letter (e.g. D:)"
3227 msgstr ""
3228 "Toto je predvolená jednotka VCD (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
3229 "Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
3230
3231 #: src/libvlc-module.c:763
3232 msgid ""
3233 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3234 "after the drive letter (e.g. D:)"
3235 msgstr ""
3236 "Toto je predvolená CD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
3237 "Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
3238
3239 #: src/libvlc-module.c:770
3240 msgid "This is the default DVD device to use."
3241 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
3242
3243 #: src/libvlc-module.c:772
3244 msgid "This is the default VCD device to use."
3245 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
3246
3247 #: src/libvlc-module.c:774
3248 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3249 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
3250
3251 #: src/libvlc-module.c:791
3252 msgid "TCP connection timeout"
3253 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
3254
3255 #: src/libvlc-module.c:793
3256 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3257 msgstr ""
3258 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
3259
3260 #: src/libvlc-module.c:795
3261 msgid "HTTP server address"
3262 msgstr "Adresa HTTP servera"
3263
3264 #: src/libvlc-module.c:797
3265 msgid ""
3266 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3267 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3268 "them to a specific network interface."
3269 msgstr ""
3270 "V predvolenom nastavení bude server počúvať na ľubovoľnej lokálnej IP-"
3271 "adrese. Špecifikujte IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov "
3272 "hostiteľa (napr. localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
3273
3274 #: src/libvlc-module.c:801
3275 msgid "RTSP server address"
3276 msgstr "Adresa RTSP servera"
3277
3278 #: src/libvlc-module.c:803
3279 msgid ""
3280 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3281 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3282 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3283 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3284 "network interface."
3285 msgstr ""
3286 "Tu je definovaná adresa, na ktorej bude RTSP server počúvať, spolu so "
3287 "základnou cestou RTSP VOD media. Syntax: adresa/cesta. V predvolenom "
3288 "nastavení bude server počúvať na akejkoľvek lokálnej IP adrese. Špecifikujte "
3289 "IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov hostiteľa (napr. "
3290 "localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
3291
3292 #: src/libvlc-module.c:809
3293 msgid "HTTP server port"
3294 msgstr "Port HTTP servera"
3295
3296 #: src/libvlc-module.c:811
3297 msgid ""
3298 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3299 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3300 "by the operating system."
3301 msgstr ""
3302 "HTTP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTP je "
3303 "80. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
3304 "operačným systémom."
3305
3306 #: src/libvlc-module.c:816
3307 msgid "HTTPS server port"
3308 msgstr "Port HTTPS servera"
3309
3310 #: src/libvlc-module.c:818
3311 msgid ""
3312 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3313 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3314 "restricted by the operating system."
3315 msgstr ""
3316 "HTTPS server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTPS "
3317 "je 443. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
3318 "operačným systémom."
3319
3320 #: src/libvlc-module.c:823
3321 msgid "RTSP server port"
3322 msgstr "Port RTSP servera"
3323
3324 #: src/libvlc-module.c:825
3325 msgid ""
3326 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3327 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3328 "by the operating system."
3329 msgstr ""
3330 "RTSP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu RTSP je "
3331 "554. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
3332 "operačným systémom."
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:830
3335 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3336 msgstr "Certifikát servera HTTP/TLS"
3337
3338 #: src/libvlc-module.c:832
3339 #, fuzzy
3340 msgid ""
3341 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3342 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3343 msgstr ""
3344 "Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo "
3345 "strany servera."
3346
3347 #: src/libvlc-module.c:835
3348 msgid "HTTP/TLS server private key"
3349 msgstr "Privátny kľúč servera HTTP/TLS"
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:837
3352 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3353 msgstr ""
3354 "Tento súbor s privátnym kľúčom (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo strany "
3355 "servera."
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:839
3358 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3359 msgstr "Certifikačná autorita HTTP/TLS"
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:841
3362 msgid ""
3363 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3364 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3365 msgstr ""
3366 "Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) sa dá voliteľne použiť na "
3367 "autentifikáciu vzdialených klientov v sedeniach TLS."
3368
3369 #: src/libvlc-module.c:844
3370 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3371 msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
3372
3373 #: src/libvlc-module.c:846
3374 #, fuzzy
3375 msgid ""
3376 "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
3377 "revoked certificates in TLS sessions."
3378 msgstr ""
3379 "Tento súbor obsahuje doplnkový zoznam zrušených certifikátov na zabránenie "
3380 "tomu, aby vzdialení klienti používali zamietnuté certifikáty v reláciách TLS."
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:849
3383 msgid "SOCKS server"
3384 msgstr "SOCKS server"
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:851
3387 msgid ""
3388 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3389 "used for all TCP connections"
3390 msgstr ""
3391 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
3392 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:854
3395 msgid "SOCKS user name"
3396 msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:856
3399 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3400 msgstr ""
3401 "Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré vám bolo pridelené pre prístup "
3402 "na SOCKS proxy-server."
3403
3404 #: src/libvlc-module.c:858
3405 msgid "SOCKS password"
3406 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
3407
3408 #: src/libvlc-module.c:860
3409 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3410 msgstr ""
3411 "Prihláste sa tým heslom, ktoré vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
3412 "server."
3413
3414 #: src/libvlc-module.c:862
3415 msgid "Title metadata"
3416 msgstr "Metadáta titulu"
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:864
3419 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3420 msgstr "Tu môžete zadať metadáta \"titul\"."
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:866
3423 msgid "Author metadata"
3424 msgstr "Metadáta o autorovi"
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:868
3427 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3428 msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"autorovi\"."
3429
3430 #: src/libvlc-module.c:870
3431 msgid "Artist metadata"
3432 msgstr "Metadáta o hercoch"
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:872
3435 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3436 msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"hercoch\"."
3437
3438 #: src/libvlc-module.c:874
3439 msgid "Genre metadata"
3440 msgstr "Metadáta žánru"
3441
3442 #: src/libvlc-module.c:876
3443 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3444 msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"žánri\"."
3445
3446 #: src/libvlc-module.c:878
3447 msgid "Copyright metadata"
3448 msgstr "Metadáta autorských práv"
3449
3450 #: src/libvlc-module.c:880
3451 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3452 msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"autorských právach\". "
3453
3454 #: src/libvlc-module.c:882
3455 msgid "Description metadata"
3456 msgstr "Metadáta popisu"
3457
3458 #: src/libvlc-module.c:884
3459 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3460 msgstr "Tu môžete zadať metadáta \"popis\"."
3461
3462 #: src/libvlc-module.c:886
3463 msgid "Date metadata"
3464 msgstr "Metadáta dátumu"
3465
3466 #: src/libvlc-module.c:888
3467 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3468 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta o \"dátume\"."
3469
3470 #: src/libvlc-module.c:890
3471 msgid "URL metadata"
3472 msgstr "Metadáta URL"
3473
3474 #: src/libvlc-module.c:892
3475 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3476 msgstr "Tu môžete zadať metadáta typu \"url\"."
3477
3478 #: src/libvlc-module.c:896
3479 msgid ""
3480 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3481 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3482 "can break playback of all your streams."
3483 msgstr ""
3484 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
3485 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
3486 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
3487 "akýchkoľvek streamov."
3488
3489 #: src/libvlc-module.c:900
3490 msgid "Preferred decoders list"
3491 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
3492
3493 #: src/libvlc-module.c:902
3494 msgid ""
3495 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3496 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3497 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3498 msgstr ""
3499 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
3500 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
3501 "fiktívny kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto voľbu "
3502 "by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie môže "
3503 "úplne znemožniť streamovanie."
3504
3505 #: src/libvlc-module.c:907
3506 msgid "Preferred encoders list"
3507 msgstr "Zoznam preferovaných kodérov"
3508
3509 #: src/libvlc-module.c:909
3510 msgid ""
3511 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3512 msgstr "Tu si môžete vybrať, ktoré kodéry bude program VLC používať prioritne."
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:918
3515 msgid ""
3516 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3517 "subsystem."
3518 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3519
3520 #: src/libvlc-module.c:921
3521 msgid "Default stream output chain"
3522 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:923
3525 msgid ""
3526 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3527 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3528 "all streams."
3529 msgstr ""
3530 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3531 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3532 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3533
3534 #: src/libvlc-module.c:927
3535 msgid "Enable streaming of all ES"
3536 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3537
3538 #: src/libvlc-module.c:929
3539 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3540 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
3541
3542 #: src/libvlc-module.c:931
3543 msgid "Display while streaming"
3544 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:933
3547 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3548 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3549
3550 #: src/libvlc-module.c:935
3551 msgid "Enable video stream output"
3552 msgstr "Zapnúť výstup streamu s videom"
3553
3554 #: src/libvlc-module.c:937
3555 msgid ""
3556 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3557 "facility when this last one is enabled."
3558 msgstr ""
3559 "Vyberte si, či sa má stream s videom presmerovať do rozhrania pre výstup "
3560 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3561
3562 #: src/libvlc-module.c:940
3563 msgid "Enable audio stream output"
3564 msgstr "Zapnúť výstup zvukového streamu"
3565
3566 #: src/libvlc-module.c:942
3567 msgid ""
3568 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3569 "facility when this last one is enabled."
3570 msgstr ""
3571 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3572 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3573
3574 #: src/libvlc-module.c:945
3575 msgid "Enable SPU stream output"
3576 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3577
3578 #: src/libvlc-module.c:947
3579 msgid ""
3580 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3581 "facility when this last one is enabled."
3582 msgstr ""
3583 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3584 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3585
3586 #: src/libvlc-module.c:950
3587 msgid "Keep stream output open"
3588 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:952
3591 msgid ""
3592 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3593 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3594 "specified)"
3595 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:956
3598 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3599 msgstr ""
3600 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:958
3603 msgid ""
3604 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3605 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3606 msgstr ""
3607 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäti, "
3608 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3609 "milisekundách."
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:961
3612 msgid "Preferred packetizer list"
3613 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:963
3616 msgid ""
3617 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3618 msgstr ""
3619 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3620 "paketizéry."
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:966
3623 msgid "Mux module"
3624 msgstr "Zmiešavací modul"
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:968
3627 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3628 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii zmiešavacích modulov"
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:970
3631 msgid "Access output module"
3632 msgstr "Modul \"Access-output\""
3633
3634 #: src/libvlc-module.c:972
3635 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3636 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii modulov typu \"access-output\""
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:975
3639 msgid ""
3640 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3641 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3642 msgstr ""
3643 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:979
3646 msgid "SAP announcement interval"
3647 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:981
3650 msgid ""
3651 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3652 "between SAP announcements."
3653 msgstr ""
3654 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3655 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:990
3658 msgid ""
3659 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3660 "you really know what you are doing."
3661 msgstr ""
3662 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3663 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3664
3665 #: src/libvlc-module.c:993
3666 msgid "Access module"
3667 msgstr "Prístupový modul"
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:995
3670 msgid ""
3671 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3672 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3673 "option unless you really know what you are doing."
3674 msgstr ""
3675 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3676 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3677 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3678 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3679
3680 #: src/libvlc-module.c:999
3681 msgid "Stream filter module"
3682 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
3683
3684 #: src/libvlc-module.c:1001
3685 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3686 msgstr ""
3687 "Filtre streamu sa používajú ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve "
3688 "číta."
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1003
3691 msgid "Demux module"
3692 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1005
3695 msgid ""
3696 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3697 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3698 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3699 "you really know what you are doing."
3700 msgstr ""
3701 "Demultiplexory sa používajú na oddeľovanie \"elementárnych\" streamov "
3702 "(napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si môžete vybrať demuxér v "
3703 "prípade, že nebol vybraný automaticky. Neodporúčame vám ale použiť toto "
3704 "nastavenie ako predvolené pokiaľ naozaj neviete, či je vhodné."
3705
3706 #: src/libvlc-module.c:1010
3707 msgid "VoD server module"
3708 msgstr "Serverový modul VoD"
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1012
3711 msgid ""
3712 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3713 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3714 msgstr ""
3715 "Môžete si vybrať, ktorý modul VoD chcete použiť. Nastavením `vod_rtsp' "
3716 "prepnete späť na starší modul."
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1015
3719 msgid "Allow real-time priority"
3720 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1017
3723 msgid ""
3724 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3725 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3726 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3727 "only activate this if you know what you're doing."
3728 msgstr ""
3729 "Spustenie programu VLC v real-time režime vám umožní využívať lepšie "
3730 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3731 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3732 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3733
3734 #: src/libvlc-module.c:1023
3735 msgid "Adjust VLC priority"
3736 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1025
3739 msgid ""
3740 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3741 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3742 "VLC instances."
3743 msgstr ""
3744 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3745 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3746 "voči iným spusteným programom alebo inštanciám programu VLC."
3747
3748 #: src/libvlc-module.c:1030
3749 msgid ""
3750 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3751 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1033
3754 msgid "VLM configuration file"
3755 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1035
3758 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3759 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1037
3762 msgid "Use a plugins cache"
3763 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1039
3766 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3767 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1041
3770 msgid "Locally collect statistics"
3771 msgstr "Vytvárať lokálnu štatistiku"
3772
3773 #: src/libvlc-module.c:1043
3774 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3775 msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
3776
3777 #: src/libvlc-module.c:1045
3778 msgid "Run as daemon process"
3779 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3780
3781 #: src/libvlc-module.c:1047
3782 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3783 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3784
3785 #: src/libvlc-module.c:1049
3786 msgid "Write process id to file"
3787 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3788
3789 #: src/libvlc-module.c:1051
3790 msgid "Writes process id into specified file."
3791 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3792
3793 #: src/libvlc-module.c:1053
3794 msgid "Log to file"
3795 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1055
3798 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3799 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1057
3802 msgid "Log to syslog"
3803 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1059
3806 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3807 msgstr ""
3808 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3809 "systémoch UNIX)."
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1061
3812 msgid "Allow only one running instance"
3813 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1064
3816 msgid ""
3817 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3818 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3819 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3820 "This option will allow you to play the file with the already running "
3821 "instance or enqueue it."
3822 msgstr ""
3823 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3824 "napríklad vtedy, ak je s programom VLC asociovaných viac mediálnych súborov "
3825 "a vy nechcete, aby sa vždy pri otvorení súboru v správcovi súborov spustila "
3826 "nová inštancia programu VLC. Táto voľba umožní prehrávanie súboru v predtým "
3827 "spustenej inštancii programu alebo sa súbor zaradí do aktuálneho playlistu."
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1071
3830 msgid ""
3831 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3832 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3833 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3834 "This option will allow you to play the file with the already running "
3835 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3836 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3837 msgstr ""
3838 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3839 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
3840 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3841 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3842 "sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
3843 "súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
3844 "programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1080
3847 msgid "VLC is started from file association"
3848 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1082
3851 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3852 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3853
3854 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
3855 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3856 msgstr "Použiť len jednu inštanciu pri spustení zo správcu súborov"
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1087
3859 msgid "Increase the priority of the process"
3860 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1089
3863 msgid ""
3864 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3865 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3866 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3867 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3868 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3869 "machine."
3870 msgstr ""
3871 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3872 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3873 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3874 "procesu až príliš, môže to viesť k príliš veľkému zaťaženiu systému a systém "
3875 "môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3876 "reštartovaním počítača."
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
3879 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3880 msgstr "Pri režime jednej inštancie zaradiť položky do playlistu"
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1099
3883 msgid ""
3884 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3885 "playing current item."
3886 msgstr ""
3887 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3888 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3889 "aktuálnej položky."
3890
3891 #: src/libvlc-module.c:1108
3892 msgid ""
3893 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3894 "overridden in the playlist dialog box."
3895 msgstr ""
3896 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3897 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1111
3900 msgid "Automatically preparse files"
3901 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1113
3904 msgid ""
3905 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3906 "metadata)."
3907 msgstr ""
3908 "Automaticky načítať informácie zo súborov pridaných do playlistu (umožňuje "
3909 "načítanie metadát)."
3910
3911 #: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
3912 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
3913 msgid "Allow metadata network access"
3914 msgstr ""
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1118
3917 msgid "Services discovery modules"
3918 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1120
3921 msgid ""
3922 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3923 "Typical value is \"sap\"."
3924 msgstr ""
3925 "Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú vopred. Položky "
3926 "oddeľujte dvojbodkami. Typickou hodnotu je \"sap\"."
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1123
3929 msgid "Play files randomly forever"
3930 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1125
3933 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3934 msgstr ""
3935 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3936 "ho neukončíte."
3937
3938 #: src/libvlc-module.c:1127
3939 msgid "Repeat all"
3940 msgstr "Zopakovať všetko"
3941
3942 #: src/libvlc-module.c:1129
3943 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3944 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3945
3946 #: src/libvlc-module.c:1131
3947 msgid "Repeat current item"
3948 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3949
3950 #: src/libvlc-module.c:1133
3951 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3952 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste dookola."
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1135
3955 msgid "Play and stop"
3956 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1137
3959 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3960 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
3961
3962 #: src/libvlc-module.c:1139
3963 msgid "Play and exit"
3964 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3965
3966 #: src/libvlc-module.c:1141
3967 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3968 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3969
3970 #: src/libvlc-module.c:1143
3971 msgid "Play and pause"
3972 msgstr "Prehrať a pozastaviť"
3973
3974 #: src/libvlc-module.c:1145
3975 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3976 msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
3977
3978 #: src/libvlc-module.c:1147
3979 msgid "Auto start"
3980 msgstr "Automatické spustenie"
3981
3982 #: src/libvlc-module.c:1148
3983 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3984 msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
3985
3986 #: src/libvlc-module.c:1151
3987 msgid "Pause on audio communication"
3988 msgstr "Prestávka pri audio-komunikácii"
3989
3990 #: src/libvlc-module.c:1153
3991 msgid ""
3992 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3993 "automatically."
3994 msgstr ""
3995 "Ak bude detegovaná audio-komunikácia, prehrávanie sa automaticky pozastaví"
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1156
3998 msgid "Use media library"
3999 msgstr "Použiť knižnicu médií"
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1158
4002 msgid ""
4003 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
4004 "VLC."
4005 msgstr ""
4006 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
4007
4008 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
4009 msgid "Display playlist tree"
4010 msgstr "Zobraziť členenie playlistu"
4011
4012 #: src/libvlc-module.c:1163
4013 msgid ""
4014 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
4015 "directory."
4016 msgstr ""
4017 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
4018 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
4019
4020 #: src/libvlc-module.c:1172
4021 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
4022 msgstr ""
4023 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
4024 "programu VLC."
4025
4026 #: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
4027 msgid "Ignore"
4028 msgstr "Ignorovať"
4029
4030 #: src/libvlc-module.c:1183
4031 msgid "Volume Control"
4032 msgstr "Ovládanie hlasitosti"
4033
4034 #: src/libvlc-module.c:1183
4035 msgid "Position Control"
4036 msgstr "Kontrola pozície"
4037
4038 #: src/libvlc-module.c:1185
4039 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
4040 msgstr "Ovládanie osí kolieskom myši a pohybom nahor-nadol"
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1187
4043 msgid ""
4044 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
4045 "mousewheel event can be ignored"
4046 msgstr ""
4047 "Kolieskom myši a jeho pohybom nahor-nadol (vertikálne) možno ovládať "
4048 "hlasitosť, pozíciu, alebo je možné udalosť vyvolanú kolieskom aj ignorovať"
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
4051 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
4052 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
4053 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
4054 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
4055 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
4056 msgid "Fullscreen"
4057 msgstr "Celoobrazovkový režim"
4058
4059 #: src/libvlc-module.c:1190
4060 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
4061 msgstr ""
4062 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
4063 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1191
4066 msgid "Exit fullscreen"
4067 msgstr "Ukončiť celoobrazovkový režim"
4068
4069 #: src/libvlc-module.c:1192
4070 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
4071 msgstr ""
4072 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
4073 "režimu."
4074
4075 #: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
4076 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
4077 msgid "Play/Pause"
4078 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
4079
4080 #: src/libvlc-module.c:1194
4081 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
4082 msgstr ""
4083 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
4084 "spustenie prehrávania"
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1195
4087 msgid "Pause only"
4088 msgstr "Len pozastaviť"
4089
4090 #: src/libvlc-module.c:1196
4091 msgid "Select the hotkey to use to pause."
4092 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
4093
4094 #: src/libvlc-module.c:1197
4095 msgid "Play only"
4096 msgstr "Len prehrať"
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1198
4099 msgid "Select the hotkey to use to play."
4100 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
4103 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
4104 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
4105 msgid "Faster"
4106 msgstr "Rýchlejšie"
4107
4108 #: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
4109 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
4110 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
4111
4112 #: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
4113 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
4114 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
4115 msgid "Slower"
4116 msgstr "Pomalšie"
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
4119 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
4120 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
4121
4122 #: src/libvlc-module.c:1203
4123 msgid "Normal rate"
4124 msgstr "Normálna rýchlosť"
4125
4126 #: src/libvlc-module.c:1204
4127 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
4128 msgstr ""
4129 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
4130
4131 #: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
4132 msgid "Faster (fine)"
4133 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
4134
4135 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
4136 msgid "Slower (fine)"
4137 msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
4138
4139 #: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
4140 #: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
4141 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
4142 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
4143 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
4144 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
4145 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
4146 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
4147 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
4148 msgid "Next"
4149 msgstr "Ďalej"
4150
4151 #: src/libvlc-module.c:1210
4152 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
4153 msgstr ""
4154 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
4155 "zaradený v playliste"
4156
4157 #: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
4158 #: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
4159 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
4160 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
4161 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
4162 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
4163 msgid "Previous"
4164 msgstr "Dozadu"
4165
4166 #: src/libvlc-module.c:1212
4167 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
4168 msgstr ""
4169 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
4170 "súboru v playliste"
4171
4172 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
4173 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
4174 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
4175 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
4176 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
4177 msgid "Stop"
4178 msgstr "Stop"
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1214
4181 msgid "Select the hotkey to stop playback."
4182 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
4185 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
4186 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
4187 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
4188 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
4189 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
4190 msgid "Position"
4191 msgstr "Pozícia"
4192
4193 #: src/libvlc-module.c:1216
4194 msgid "Select the hotkey to display the position."
4195 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
4196
4197 #: src/libvlc-module.c:1218
4198 msgid "Very short backwards jump"
4199 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
4200
4201 #: src/libvlc-module.c:1220
4202 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
4203 msgstr ""
4204 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
4205 "späť."
4206
4207 #: src/libvlc-module.c:1221
4208 msgid "Short backwards jump"
4209 msgstr "Krátky skok späť"
4210
4211 #: src/libvlc-module.c:1223
4212 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
4213 msgstr ""
4214 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1224
4217 msgid "Medium backwards jump"
4218 msgstr "Väčší skok späť"
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1226
4221 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
4222 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1227
4225 msgid "Long backwards jump"
4226 msgstr "Dlhý skok späť"
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1229
4229 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
4230 msgstr ""
4231 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
4232
4233 #: src/libvlc-module.c:1231
4234 msgid "Very short forward jump"
4235 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
4236
4237 #: src/libvlc-module.c:1233
4238 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4239 msgstr ""
4240 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
4241
4242 #: src/libvlc-module.c:1234
4243 msgid "Short forward jump"
4244 msgstr "Krátky skok dopredu"
4245
4246 #: src/libvlc-module.c:1236
4247 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4248 msgstr ""
4249 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
4250
4251 #: src/libvlc-module.c:1237
4252 msgid "Medium forward jump"
4253 msgstr "Väčší skok dopredu"
4254
4255 #: src/libvlc-module.c:1239
4256 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4257 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
4258
4259 #: src/libvlc-module.c:1240
4260 msgid "Long forward jump"
4261 msgstr "Dlhý skok dopredu"
4262
4263 #: src/libvlc-module.c:1242
4264 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4265 msgstr ""
4266 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
4267 "kus."
4268
4269 #: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
4270 msgid "Next frame"
4271 msgstr "Ďalšia snímka"
4272
4273 #: src/libvlc-module.c:1245
4274 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4275 msgstr ""
4276 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
4277
4278 #: src/libvlc-module.c:1247
4279 msgid "Very short jump length"
4280 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
4281
4282 #: src/libvlc-module.c:1248
4283 msgid "Very short jump length, in seconds."
4284 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
4285
4286 #: src/libvlc-module.c:1249
4287 msgid "Short jump length"
4288 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
4289
4290 #: src/libvlc-module.c:1250
4291 msgid "Short jump length, in seconds."
4292 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
4293
4294 #: src/libvlc-module.c:1251
4295 msgid "Medium jump length"
4296 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
4297
4298 #: src/libvlc-module.c:1252
4299 msgid "Medium jump length, in seconds."
4300 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
4301
4302 #: src/libvlc-module.c:1253
4303 msgid "Long jump length"
4304 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
4305
4306 #: src/libvlc-module.c:1254
4307 msgid "Long jump length, in seconds."
4308 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
4309
4310 #: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
4311 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
4312 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
4313 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
4314 msgid "Quit"
4315 msgstr "Koniec"
4316
4317 #: src/libvlc-module.c:1257
4318 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4319 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
4320
4321 #: src/libvlc-module.c:1258
4322 msgid "Navigate up"
4323 msgstr "Navigovať smerom nahor"
4324
4325 #: src/libvlc-module.c:1259
4326 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
4327 msgstr ""
4328 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
4329
4330 #: src/libvlc-module.c:1260
4331 msgid "Navigate down"
4332 msgstr "Navigovať smerom nadol"
4333
4334 #: src/libvlc-module.c:1261
4335 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
4336 msgstr ""
4337 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
4338
4339 #: src/libvlc-module.c:1262
4340 msgid "Navigate left"
4341 msgstr "Navigovať smerom doľava"
4342
4343 #: src/libvlc-module.c:1263
4344 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4345 msgstr ""
4346 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
4347
4348 #: src/libvlc-module.c:1264
4349 msgid "Navigate right"
4350 msgstr "Navigovať smerom doprava"
4351
4352 #: src/libvlc-module.c:1265
4353 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4354 msgstr ""
4355 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
4356 "doprava."
4357
4358 #: src/libvlc-module.c:1266
4359 msgid "Activate"
4360 msgstr "Aktivovať"
4361
4362 #: src/libvlc-module.c:1267
4363 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4364 msgstr ""
4365 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
4366 "menu DVD."
4367
4368 #: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
4369 msgid "Go to the DVD menu"
4370 msgstr "Prejsť na menu DVD"
4371
4372 #: src/libvlc-module.c:1269
4373 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4374 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
4375
4376 #: src/libvlc-module.c:1270
4377 msgid "Select previous DVD title"
4378 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
4379
4380 #: src/libvlc-module.c:1271
4381 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4382 msgstr ""
4383 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
4384
4385 #: src/libvlc-module.c:1272
4386 msgid "Select next DVD title"
4387 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
4388
4389 #: src/libvlc-module.c:1273
4390 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4391 msgstr ""
4392 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
4393
4394 #: src/libvlc-module.c:1274
4395 msgid "Select prev DVD chapter"
4396 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
4397
4398 #: src/libvlc-module.c:1275
4399 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4400 msgstr ""
4401 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúcej "
4402 "kapitoly v DVD"
4403
4404 #: src/libvlc-module.c:1276
4405 msgid "Select next DVD chapter"
4406 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
4407
4408 #: src/libvlc-module.c:1277
4409 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4410 msgstr ""
4411 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
4412
4413 #: src/libvlc-module.c:1278
4414 msgid "Volume up"
4415 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
4416
4417 #: src/libvlc-module.c:1279
4418 msgid "Select the key to increase audio volume."
4419 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
4420
4421 #: src/libvlc-module.c:1280
4422 msgid "Volume down"
4423 msgstr "Znížiť hlasitosť"
4424
4425 #: src/libvlc-module.c:1281
4426 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4427 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
4428
4429 #: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4430 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
4431 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
4432 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
4433 msgid "Mute"
4434 msgstr "Stlmiť"
4435
4436 #: src/libvlc-module.c:1283
4437 msgid "Select the key to mute audio."
4438 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
4439
4440 #: src/libvlc-module.c:1284
4441 msgid "Subtitle delay up"
4442 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
4443
4444 #: src/libvlc-module.c:1285
4445 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4446 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
4447
4448 #: src/libvlc-module.c:1286
4449 msgid "Subtitle delay down"
4450 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
4451
4452 #: src/libvlc-module.c:1287
4453 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4454 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
4455
4456 #: src/libvlc-module.c:1288
4457 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4458 msgstr "Synchronizácia titulkov / časová pečiatka pre audio-záložku"
4459
4460 #: src/libvlc-module.c:1289
4461 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4462 msgstr ""
4463 "Vyberte si klávesu na označenie časovou pečiatkou audia, pri synchronizovaní "
4464 "titulkov."
4465
4466 #: src/libvlc-module.c:1290
4467 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4468 msgstr "Synchronizácia titulkov / záložka pre časovú pečiatku titulkov"
4469
4470 #: src/libvlc-module.c:1291
4471 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4472 msgstr ""
4473 "Vyberte si klávesu pre vytvorenie záložky s časovou pečiatkou titulkov, pri "
4474 "synchronizovaní titulkov."
4475
4476 #: src/libvlc-module.c:1292
4477 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4478 msgstr ""
4479 "Synchronizácia titulkov / synchronizovať časové pečiatky zvuku & titulkov"
4480
4481 #: src/libvlc-module.c:1293
4482 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4483 msgstr ""
4484 "Vyberte si klávesu pre synchronizovanie označených časových pečiatok vo "
4485 "zvuku & titulkoch."
4486
4487 #: src/libvlc-module.c:1294
4488 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4489 msgstr "Synchronizovať titulky / resetovať synchronizáciu zvuku & titulkov"
4490
4491 #: src/libvlc-module.c:1295
4492 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4493 msgstr ""
4494 "Vyberte si klávesu pre presetovanie synchronizácie časových pečiatok vo "
4495 "zvuku & titulkoch."
4496
4497 #: src/libvlc-module.c:1296
4498 msgid "Subtitle position up"
4499 msgstr "Pozícia titulkov hore"
4500
4501 #: src/libvlc-module.c:1297
4502 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4503 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nahor."
4504
4505 #: src/libvlc-module.c:1298
4506 msgid "Subtitle position down"
4507 msgstr "Pozícia titulkov dole"
4508
4509 #: src/libvlc-module.c:1299
4510 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4511 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nadol."
4512
4513 #: src/libvlc-module.c:1300
4514 msgid "Audio delay up"
4515 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
4516
4517 #: src/libvlc-module.c:1301
4518 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4519 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
4520
4521 #: src/libvlc-module.c:1302
4522 msgid "Audio delay down"
4523 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
4524
4525 #: src/libvlc-module.c:1303
4526 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4527 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
4528
4529 #: src/libvlc-module.c:1310
4530 msgid "Play playlist bookmark 1"
4531 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
4532
4533 #: src/libvlc-module.c:1311
4534 msgid "Play playlist bookmark 2"
4535 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
4536
4537 #: src/libvlc-module.c:1312
4538 msgid "Play playlist bookmark 3"
4539 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
4540
4541 #: src/libvlc-module.c:1313
4542 msgid "Play playlist bookmark 4"
4543 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
4544
4545 #: src/libvlc-module.c:1314
4546 msgid "Play playlist bookmark 5"
4547 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
4548
4549 #: src/libvlc-module.c:1315
4550 msgid "Play playlist bookmark 6"
4551 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
4552
4553 #: src/libvlc-module.c:1316
4554 msgid "Play playlist bookmark 7"
4555 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
4556
4557 #: src/libvlc-module.c:1317
4558 msgid "Play playlist bookmark 8"
4559 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
4560
4561 #: src/libvlc-module.c:1318
4562 msgid "Play playlist bookmark 9"
4563 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
4564
4565 #: src/libvlc-module.c:1319
4566 msgid "Play playlist bookmark 10"
4567 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
4568
4569 #: src/libvlc-module.c:1320
4570 msgid "Select the key to play this bookmark."
4571 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
4572
4573 #: src/libvlc-module.c:1321
4574 msgid "Set playlist bookmark 1"
4575 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
4576
4577 #: src/libvlc-module.c:1322
4578 msgid "Set playlist bookmark 2"
4579 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
4580
4581 #: src/libvlc-module.c:1323
4582 msgid "Set playlist bookmark 3"
4583 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
4584
4585 #: src/libvlc-module.c:1324
4586 msgid "Set playlist bookmark 4"
4587 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
4588
4589 #: src/libvlc-module.c:1325
4590 msgid "Set playlist bookmark 5"
4591 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
4592
4593 #: src/libvlc-module.c:1326
4594 msgid "Set playlist bookmark 6"
4595 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
4596
4597 #: src/libvlc-module.c:1327
4598 msgid "Set playlist bookmark 7"
4599 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
4600
4601 #: src/libvlc-module.c:1328
4602 msgid "Set playlist bookmark 8"
4603 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
4604
4605 #: src/libvlc-module.c:1329
4606 msgid "Set playlist bookmark 9"
4607 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
4608
4609 #: src/libvlc-module.c:1330
4610 msgid "Set playlist bookmark 10"
4611 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
4612
4613 #: src/libvlc-module.c:1331
4614 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4615 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
4616
4617 #: src/libvlc-module.c:1332
4618 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
4619 msgid "Clear the playlist"
4620 msgstr "Vyčistiť playlist"
4621
4622 #: src/libvlc-module.c:1333
4623 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4624 msgstr "Vyberte si klávesu pre vyčistenie aktuálneho playlistu."
4625
4626 #: src/libvlc-module.c:1335
4627 msgid "Playlist bookmark 1"
4628 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
4629
4630 #: src/libvlc-module.c:1336
4631 msgid "Playlist bookmark 2"
4632 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
4633
4634 #: src/libvlc-module.c:1337
4635 msgid "Playlist bookmark 3"
4636 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
4637
4638 #: src/libvlc-module.c:1338
4639 msgid "Playlist bookmark 4"
4640 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
4641
4642 #: src/libvlc-module.c:1339
4643 msgid "Playlist bookmark 5"
4644 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
4645
4646 #: src/libvlc-module.c:1340
4647 msgid "Playlist bookmark 6"
4648 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
4649
4650 #: src/libvlc-module.c:1341
4651 msgid "Playlist bookmark 7"
4652 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
4653
4654 #: src/libvlc-module.c:1342
4655 msgid "Playlist bookmark 8"
4656 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
4657
4658 #: src/libvlc-module.c:1343
4659 msgid "Playlist bookmark 9"
4660 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
4661
4662 #: src/libvlc-module.c:1344
4663 msgid "Playlist bookmark 10"
4664 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
4665
4666 #: src/libvlc-module.c:1346
4667 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4668 msgstr ""
4669 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
4670 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
4671 "kliknutím."
4672
4673 #: src/libvlc-module.c:1348
4674 msgid "Cycle audio track"
4675 msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
4676
4677 #: src/libvlc-module.c:1349
4678 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4679 msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
4680
4681 #: src/libvlc-module.c:1350
4682 msgid "Cycle subtitle track"
4683 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
4684
4685 #: src/libvlc-module.c:1351
4686 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4687 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
4688
4689 #: src/libvlc-module.c:1352
4690 msgid "Cycle next program Service ID"
4691 msgstr "Cyklicky prechádzať k ďalšiemu programovému ID služby"
4692
4693 #: src/libvlc-module.c:1353
4694 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
4695 msgstr ""
4696 "Cyklicky prechádzať dostupnými ďalšími ID-kódmi (SID) služby v programe."
4697
4698 #: src/libvlc-module.c:1354
4699 msgid "Cycle previous program Service ID"
4700 msgstr "Cyklicky prejsť na predchádzajúce servisné ID programu"
4701
4702 #: src/libvlc-module.c:1355
4703 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
4704 msgstr ""
4705 "Cyklicky prechádzať dostupnými predchádzajúcimi kódmi Service ID (SID) pre "
4706 "program."
4707
4708 #: src/libvlc-module.c:1356
4709 msgid "Cycle source aspect ratio"
4710 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
4711
4712 #: src/libvlc-module.c:1357
4713 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4714 msgstr ""
4715 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
4716 "videa"
4717
4718 #: src/libvlc-module.c:1358
4719 msgid "Cycle video crop"
4720 msgstr "Cyklické orezávanie videa"
4721
4722 #: src/libvlc-module.c:1359
4723 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4724 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov orezania."
4725
4726 #: src/libvlc-module.c:1360
4727 msgid "Toggle autoscaling"
4728 msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
4729
4730 #: src/libvlc-module.c:1361
4731 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4732 msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
4733
4734 #: src/libvlc-module.c:1362
4735 msgid "Increase scale factor"
4736 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
4737
4738 #: src/libvlc-module.c:1364
4739 msgid "Decrease scale factor"
4740 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
4741
4742 #: src/libvlc-module.c:1366
4743 msgid "Toggle deinterlacing"
4744 msgstr "Prepnúť rozkladanie"
4745
4746 #: src/libvlc-module.c:1367
4747 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
4748 msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať rozkladanie."
4749
4750 #: src/libvlc-module.c:1368
4751 msgid "Cycle deinterlace modes"
4752 msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch odstránenia prekladania "
4753
4754 #: src/libvlc-module.c:1369
4755 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
4756 msgstr "Cyklicky prechádzať dostupnými režimami rozkladania"
4757
4758 #: src/libvlc-module.c:1370
4759 msgid "Show controller in fullscreen"
4760 msgstr "Zobraziť ovládač v celoobrazovkovom režime"
4761
4762 #: src/libvlc-module.c:1371
4763 msgid "Boss key"
4764 msgstr "Hlavná klávesová skratka"
4765
4766 #: src/libvlc-module.c:1372
4767 msgid "Hide the interface and pause playback."
4768 msgstr "Skryť rozhranie a pozastaviť prehrávanie."
4769
4770 #: src/libvlc-module.c:1373
4771 msgid "Context menu"
4772 msgstr "Kontextové menu"
4773
4774 #: src/libvlc-module.c:1374
4775 msgid "Show the contextual popup menu."
4776 msgstr "Zobraziť kontextové vyskakovacie menu."
4777
4778 #: src/libvlc-module.c:1375
4779 msgid "Take video snapshot"
4780 msgstr "Vytvoriť snímku z videa"
4781
4782 #: src/libvlc-module.c:1376
4783 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4784 msgstr "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímka a uloží sa na disk."
4785
4786 #: src/libvlc-module.c:1378 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
4787 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
4788 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129 modules/gui/qt4/menus.cpp:845
4789 #: modules/stream_out/record.c:60
4790 msgid "Record"
4791 msgstr "Nahrať"
4792
4793 #: src/libvlc-module.c:1379
4794 msgid "Record access filter start/stop."
4795 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4796
4797 #: src/libvlc-module.c:1381
4798 msgid "Normal/Loop/Repeat"
4799 msgstr "Normálne/slučka/opakovať"
4800
4801 #: src/libvlc-module.c:1382
4802 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
4803 msgstr "Prepnúť režimy playlistu Normálne/slučka/opakovať"
4804
4805 #: src/libvlc-module.c:1385
4806 msgid "Toggle random playlist playback"
4807 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4808
4809 #: src/libvlc-module.c:1390 src/libvlc-module.c:1391
4810 msgid "Un-Zoom"
4811 msgstr "Oddialiť"
4812
4813 #: src/libvlc-module.c:1393 src/libvlc-module.c:1394
4814 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4815 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4816
4817 #: src/libvlc-module.c:1395 src/libvlc-module.c:1396
4818 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4819 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4820
4821 #: src/libvlc-module.c:1398 src/libvlc-module.c:1399
4822 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4823 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4824
4825 #: src/libvlc-module.c:1400 src/libvlc-module.c:1401
4826 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4827 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4828
4829 #: src/libvlc-module.c:1403 src/libvlc-module.c:1404
4830 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4831 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4832
4833 #: src/libvlc-module.c:1405 src/libvlc-module.c:1406
4834 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4835 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4836
4837 #: src/libvlc-module.c:1408 src/libvlc-module.c:1409
4838 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4839 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4840
4841 #: src/libvlc-module.c:1410 src/libvlc-module.c:1411
4842 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4843 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4844
4845 #: src/libvlc-module.c:1413
4846 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4847 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
4848
4849 #: src/libvlc-module.c:1415
4850 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4851 msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do výstupu videa"
4852
4853 #: src/libvlc-module.c:1417
4854 msgid "Cycle through audio devices"
4855 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
4856
4857 #: src/libvlc-module.c:1418
4858 msgid "Cycle through available audio devices"
4859 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
4860
4861 #: src/libvlc-module.c:1545 src/video_output/vout_intf.c:297
4862 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:408 modules/gui/macosx/MainMenu.m:483
4863 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1541
4864 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
4865 msgid "Snapshot"
4866 msgstr "Snímka"
4867
4868 #: src/libvlc-module.c:1562
4869 msgid "Window properties"
4870 msgstr "Vlastnosti okna"
4871
4872 #: src/libvlc-module.c:1620
4873 msgid "Subpictures"
4874 msgstr "Pod-obrázky"
4875
4876 #: src/libvlc-module.c:1628 modules/codec/subsdec.c:182
4877 #: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:49
4878 #: modules/demux/xiph_metadata.h:62 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:173
4879 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
4880 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
4881 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
4882 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
4883 msgid "Subtitles"
4884 msgstr "Titulky"
4885
4886 #: src/libvlc-module.c:1645 modules/stream_out/transcode/transcode.c:116
4887 msgid "Overlays"
4888 msgstr "Prekrývania"
4889
4890 #: src/libvlc-module.c:1655
4891 msgid "Track settings"
4892 msgstr "Nastavenia stopy"
4893
4894 #: src/libvlc-module.c:1691
4895 msgid "Playback control"
4896 msgstr "Kontrola prehrávania"
4897
4898 #: src/libvlc-module.c:1719
4899 msgid "Default devices"
4900 msgstr "Predvolené zariadenia"
4901
4902 #: src/libvlc-module.c:1728
4903 msgid "Network settings"
4904 msgstr "Nastavenia siete"
4905
4906 #: src/libvlc-module.c:1753
4907 msgid "Socks proxy"
4908 msgstr "Socks proxy"
4909
4910 #: src/libvlc-module.c:1762 modules/demux/xiph_metadata.h:55
4911 msgid "Metadata"
4912 msgstr "Metadáta"
4913
4914 #: src/libvlc-module.c:1862
4915 msgid "Decoders"
4916 msgstr "Dekodéry"
4917
4918 #: src/libvlc-module.c:1869 modules/access/avio.h:40
4919 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
4920 msgid "Input"
4921 msgstr "Vstup"
4922
4923 #: src/libvlc-module.c:1905
4924 msgid "VLM"
4925 msgstr "VLM"
4926
4927 #: src/libvlc-module.c:1951
4928 msgid "Special modules"
4929 msgstr "Špeciálne moduly"
4930
4931 #: src/libvlc-module.c:1956 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:84
4932 msgid "Plugins"
4933 msgstr "Prídavné moduly"
4934
4935 #: src/libvlc-module.c:1962
4936 msgid "Performance options"
4937 msgstr "Nastavenia výkonu"
4938
4939 #: src/libvlc-module.c:1983
4940 msgid "Clock source"
4941 msgstr "Zdroj pre informácie o čase"
4942
4943 #: src/libvlc-module.c:2092
4944 msgid "Hot keys"
4945 msgstr "Klávesové skratky"
4946
4947 #: src/libvlc-module.c:2547
4948 msgid "Jump sizes"
4949 msgstr "Veľkosti skoku"
4950
4951 #: src/libvlc-module.c:2626
4952 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4953 msgstr ""
4954 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4955 "advanced)"
4956
4957 #: src/libvlc-module.c:2629
4958 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4959 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
4960
4961 #: src/libvlc-module.c:2631
4962 msgid ""
4963 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4964 "--help-verbose)"
4965 msgstr ""
4966 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4967 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
4968
4969 #: src/libvlc-module.c:2634
4970 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4971 msgstr ""
4972 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
4973 "režimu programu"
4974
4975 #: src/libvlc-module.c:2636
4976 msgid "print a list of available modules"
4977 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4978
4979 #: src/libvlc-module.c:2638
4980 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4981 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
4982
4983 #: src/libvlc-module.c:2640
4984 msgid ""
4985 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4986 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
4987 msgstr ""
4988 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4989 "parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
4990 "k modulu prefix =."
4991
4992 #: src/libvlc-module.c:2644
4993 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4994 msgstr ""
4995 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
4996
4997 #: src/libvlc-module.c:2646
4998 msgid "reset the current config to the default values"
4999 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
5000
5001 #: src/libvlc-module.c:2648
5002 msgid "use alternate config file"
5003 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
5004
5005 #: src/libvlc-module.c:2650
5006 msgid "resets the current plugins cache"
5007 msgstr "vymazať aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
5008
5009 #: src/libvlc-module.c:2652
5010 msgid "print version information"
5011 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
5012
5013 #: src/libvlc-module.c:2690
5014 #, fuzzy
5015 msgid "core program"
5016 msgstr "hlavný program"
5017
5018 #: src/misc/update.c:473
5019 #, c-format
5020 msgid "%.1f GiB"
5021 msgstr "%.1f GiB"
5022
5023 #: src/misc/update.c:475
5024 #, c-format
5025 msgid "%.1f MiB"
5026 msgstr "%.1f MiB"
5027
5028 #: src/misc/update.c:477 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:162
5029 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:164 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:174
5030 #, c-format
5031 msgid "%.1f KiB"
5032 msgstr "%.1f KiB"
5033
5034 #: src/misc/update.c:479
5035 #, c-format
5036 msgid "%ld B"
5037 msgstr "%ld B"
5038
5039 #: src/misc/update.c:571
5040 msgid "Saving file failed"
5041 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
5042
5043 #: src/misc/update.c:572
5044 #, c-format
5045 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
5046 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
5047
5048 #: src/misc/update.c:585
5049 #, c-format
5050 msgid ""
5051 "%s\n"
5052 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
5053 msgstr ""
5054 "%s\n"
5055 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
5056
5057 #: src/misc/update.c:589
5058 msgid "Downloading ..."
5059 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
5060
5061 #: src/misc/update.c:590 src/misc/update.c:717 modules/demux/avi/avi.c:2556
5062 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:372 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387
5063 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:615 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:715
5064 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/controls.m:54
5065 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
5066 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:194
5067 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:372
5068 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:386 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
5069 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:168
5070 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:184 modules/gui/macosx/MainWindow.m:189
5071 #: modules/gui/macosx/open.m:128 modules/gui/macosx/open.m:183
5072 #: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:324
5073 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:352 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:414
5074 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:836 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:879
5075 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:943 modules/gui/macosx/wizard.m:317
5076 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1334
5077 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1425
5078 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:427
5079 #: modules/gui/macosx/BWQuincyUI.m:80
5080 msgid "Cancel"
5081 msgstr "Zrušiť"
5082
5083 #: src/misc/update.c:610
5084 #, c-format
5085 msgid ""
5086 "%s\n"
5087 "Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
5088 msgstr ""
5089 "%s\n"
5090 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s - %.1f%%"
5091
5092 #: src/misc/update.c:642
5093 msgid "File could not be verified"
5094 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
5095
5096 #: src/misc/update.c:643
5097 #, c-format
5098 msgid ""
5099 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
5100 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
5101 msgstr ""
5102 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
5103 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
5104
5105 #: src/misc/update.c:654 src/misc/update.c:666
5106 msgid "Invalid signature"
5107 msgstr "Neplatný podpis"
5108
5109 #: src/misc/update.c:655 src/misc/update.c:667
5110 #, c-format
5111 msgid ""
5112 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
5113 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
5114 msgstr ""
5115 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
5116 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
5117
5118 #: src/misc/update.c:679
5119 msgid "File not verifiable"
5120 msgstr "Súbor nemožno overiť"
5121
5122 #: src/misc/update.c:680
5123 #, c-format
5124 msgid ""
5125 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
5126 "was deleted."
5127 msgstr ""
5128 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
5129
5130 #: src/misc/update.c:691 src/misc/update.c:703
5131 msgid "File corrupted"
5132 msgstr "Súbor je porušený"
5133
5134 #: src/misc/update.c:692 src/misc/update.c:704
5135 #, c-format
5136 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
5137 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
5138
5139 #: src/misc/update.c:715
5140 msgid "Update VLC media player"
5141 msgstr "Aktualizovať VLC media player"
5142
5143 #: src/misc/update.c:716
5144 msgid ""
5145 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
5146 "install it now?"
5147 msgstr ""
5148 "Nová verzia bola úspešne stiahnutá. Chcete ukončiť program VLC a "
5149 "nainštalovať novú verziu?"
5150
5151 #: src/misc/update.c:717 modules/gui/macosx/AddonManager.m:190
5152 msgid "Install"
5153 msgstr "Nainštalovať"
5154
5155 #: src/playlist/engine.c:256 src/playlist/loadsave.c:159 lib/