l10n: Synchronize the files for RC1
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY-AT-MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-05-09 01:51+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-04-17 14:37+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_common.h:869
18 msgid ""
19 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
20 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
21 "see the file named COPYING for details.\n"
22 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
23 msgstr ""
24 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
25 "Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public;\n"
26 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
27
28 #: include/vlc_config_cat.h:32
29 msgid "VLC preferences"
30 msgstr "Nastavenia programu VLC"
31
32 #: include/vlc_config_cat.h:34
33 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
34 msgstr ""
35 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
36 "\"."
37
38 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:174
39 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
40 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:965 modules/misc/dummy/dummy.c:67
41 msgid "Interface"
42 msgstr "Rozhranie"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:38
45 msgid "Settings for VLC's interfaces"
46 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:40
49 msgid "Main interfaces settings"
50 msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:42
53 msgid "Main interfaces"
54 msgstr "Hlavné rozhrania"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:43
57 msgid "Settings for the main interface"
58 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:170
61 msgid "Control interfaces"
62 msgstr "Ovládanie rozhraní"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:46
65 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
66 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
69 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:194
70 msgid "Hotkeys settings"
71 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
72
73 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2656 src/input/es_out.c:2690
74 #: src/libvlc-module.c:1504 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
75 #: modules/gui/macosx/intf.m:611 modules/gui/macosx/output.m:170
76 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:113 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:178
77 #: modules/gui/macosx/wizard.m:380
78 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
79 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
80 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/stream_out/es.c:93
81 #: modules/stream_out/transcode.c:200
82 msgid "Audio"
83 msgstr "Zvuk"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:53
86 msgid "Audio settings"
87 msgstr "Nastavenia zvuku"
88
89 #: include/vlc_config_cat.h:55
90 msgid "General audio settings"
91 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
94 #: src/video_output/video_output.c:509
95 msgid "Filters"
96 msgstr "Filtre"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:58
99 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
100 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:112
103 #: modules/gui/macosx/intf.m:621 modules/gui/macosx/intf.m:622
104 msgid "Visualizations"
105 msgstr "Vizualizácie"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:186
108 msgid "Audio visualizations"
109 msgstr "Vizualizácie zvuku"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
112 msgid "Output modules"
113 msgstr "Výstupné moduly"
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:64
116 msgid "General settings for audio output modules."
117 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1939
120 #: modules/stream_out/transcode.c:232
121 msgid "Miscellaneous"
122 msgstr "Rôzne"
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:67
125 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
126 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
127
128 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2659 src/input/es_out.c:2739
129 #: src/libvlc-module.c:1557 modules/gui/macosx/intf.m:624
130 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
131 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182 modules/gui/macosx/wizard.m:381
132 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:518
133 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:80
134 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:291
135 #: modules/misc/dummy/dummy.c:105 modules/stream_out/es.c:101
136 #: modules/stream_out/transcode.c:169
137 msgid "Video"
138 msgstr "Video"
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:71
141 msgid "Video settings"
142 msgstr "Nastavenia videa"
143
144 #: include/vlc_config_cat.h:73
145 msgid "General video settings"
146 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
147
148 #: include/vlc_config_cat.h:77
149 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
150 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
151
152 #: include/vlc_config_cat.h:81
153 msgid "Video filters are used to process the video stream."
154 msgstr "Filtre videa sa používajú na dodatočnú úpravu streamov s videom."
155
156 #: include/vlc_config_cat.h:83
157 msgid "Subtitles/OSD"
158 msgstr "Titulky/OSD"
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:84
161 msgid ""
162 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
163 msgstr ""
164 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k  "
165 "\"obrázkom používaným pri prekrývaní \""
166
167 #: include/vlc_config_cat.h:93
168 msgid "Input / Codecs"
169 msgstr "Vstup / Kodeky"
170
171 #: include/vlc_config_cat.h:94
172 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
173 msgstr ""
174 "Nastavenia vstupu, rozdeľovania (demultiplexovania), dekódovania a kódovania"
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:97
177 msgid "Access modules"
178 msgstr "Prístupové moduly"
179
180 #: include/vlc_config_cat.h:99
181 msgid ""
182 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
183 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
184 msgstr ""
185 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
186 "prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
187 "nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäte."
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:103
190 msgid "Stream filters"
191 msgstr "Filtre streamov"
192
193 #: include/vlc_config_cat.h:105
194 msgid ""
195 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
196 "input side of VLC. Use with care..."
197 msgstr ""
198 "Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vakonávať pokročilé "
199 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:108
202 msgid "Demuxers"
203 msgstr "Demuxéry"
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:109
206 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
207 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:111
210 msgid "Video codecs"
211 msgstr "Video kodeky"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:112
214 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
215 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:114
218 msgid "Audio codecs"
219 msgstr "Zvukové kodeky"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:115
222 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
223 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:117
226 msgid "Other codecs"
227 msgstr "Iné kodeky"
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:118
230 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
231 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:120
234 msgid "General Input"
235 msgstr "Všeobecný vstup"
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:121
238 msgid "General input settings. Use with care..."
239 msgstr ""
240 "Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1866
243 msgid "Stream output"
244 msgstr "Výstupný tok"
245
246 #: include/vlc_config_cat.h:126
247 msgid ""
248 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
249 "saving incoming streams.\n"
250 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
251 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
252 "RTSP).\n"
253 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
254 "duplicating...)."
255 msgstr ""
256 "Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď Váš počítač vystupuje ako "
257 "streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
258 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
259 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
260 "(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
261 "Dodatočné upravovanie streamov (transkódovanie, duplikovanie...) je možné "
262 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
263
264 #: include/vlc_config_cat.h:134
265 msgid "General stream output settings"
266 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
267
268 #: include/vlc_config_cat.h:136
269 msgid "Muxers"
270 msgstr "Muxéry"
271
272 #: include/vlc_config_cat.h:138
273 msgid ""
274 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
275 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
276 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
277 "You can also set default parameters for each muxer."
278 msgstr ""
279 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
280 "elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
281 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
282 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
283 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
284
285 #: include/vlc_config_cat.h:144
286 msgid "Access output"
287 msgstr "Access output"
288
289 #: include/vlc_config_cat.h:146
290 msgid ""
291 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
292 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
293 "should probably not do that.\n"
294 "You can also set default parameters for each access output."
295 msgstr ""
296 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
297 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
298 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
299 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
300 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
301
302 #: include/vlc_config_cat.h:151
303 msgid "Packetizers"
304 msgstr "Paketizéry"
305
306 #: include/vlc_config_cat.h:153
307 msgid ""
308 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
309 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
310 "not do that.\n"
311 "You can also set default parameters for each packetizer."
312 msgstr ""
313 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
314 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
315 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
316 "vynucovať. \n"
317 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
318
319 #: include/vlc_config_cat.h:159
320 msgid "Sout stream"
321 msgstr "Sout stream"
322
323 #: include/vlc_config_cat.h:160
324 msgid ""
325 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
326 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
327 "for each sout stream module here."
328 msgstr ""
329 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
330 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
331 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
332 "modul. "
333
334 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:124
335 msgid "SAP"
336 msgstr "SAP"
337
338 #: include/vlc_config_cat.h:167
339 msgid ""
340 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
341 "multicast UDP or RTP."
342 msgstr ""
343 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
344 "protokolu UDP alebo RTP."
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:170
347 msgid "VOD"
348 msgstr "VOD"
349
350 #: include/vlc_config_cat.h:171
351 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
352 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
353
354 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2000
355 #: src/playlist/engine.c:119 modules/demux/playlist/playlist.c:66
356 #: modules/demux/playlist/playlist.c:67
357 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
358 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:554
359 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
360 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:103
361 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:114
362 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:43
363 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:149
364 msgid "Playlist"
365 msgstr "Playlist"
366
367 #: include/vlc_config_cat.h:176
368 msgid ""
369 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
370 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
371 msgstr ""
372 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
373 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:180
376 msgid "General playlist behaviour"
377 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:448
380 #: modules/gui/macosx/playlist.m:449
381 msgid "Services discovery"
382 msgstr "Zisťovacie moduly"
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:182
385 msgid ""
386 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
387 "playlist."
388 msgstr ""
389 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
390 "položiek do playlistu."
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1816
393 msgid "Advanced"
394 msgstr "Pokročilé"
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:187
397 msgid "Advanced settings. Use with care..."
398 msgstr ""
399 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť..."
400
401 #: include/vlc_config_cat.h:189
402 msgid "CPU features"
403 msgstr "Vlastnosti procesora"
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:190
406 msgid ""
407 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
408 msgstr ""
409 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
410 "nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
411
412 #: include/vlc_config_cat.h:193
413 msgid "Advanced settings"
414 msgstr "Pokročilé nastavenia"
415
416 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:171
417 #: modules/gui/macosx/open.m:444 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:253
418 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:546 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:240
419 msgid "Network"
420 msgstr "Sieť"
421
422 #: include/vlc_config_cat.h:199
423 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
424 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:202
427 msgid "Chroma modules settings"
428 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:203
431 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
432 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
433
434 #: include/vlc_config_cat.h:205
435 msgid "Packetizer modules settings"
436 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
437
438 #: include/vlc_config_cat.h:209
439 msgid "Encoders settings"
440 msgstr "Nastavenia enkodérov"
441
442 #: include/vlc_config_cat.h:211
443 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
444 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
445
446 #: include/vlc_config_cat.h:214
447 msgid "Dialog providers settings"
448 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
449
450 #: include/vlc_config_cat.h:216
451 msgid "Dialog providers can be configured here."
452 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
453
454 #: include/vlc_config_cat.h:218
455 msgid "Subtitle demuxer settings"
456 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:220
459 msgid ""
460 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
461 "example by setting the subtitles type or file name."
462 msgstr ""
463 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
464 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
465
466 #: include/vlc_config_cat.h:227
467 msgid "No help available"
468 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:228
471 msgid "There is no help available for these modules."
472 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
473
474 #: include/vlc_interface.h:124
475 msgid ""
476 "\n"
477 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
478 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
479 msgstr ""
480 "\n"
481 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
482 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
483 "program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
484
485 #: include/vlc_intf_strings.h:34
486 msgid "Quick &Open File..."
487 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
488
489 #: include/vlc_intf_strings.h:35
490 msgid "&Advanced Open..."
491 msgstr "Pokročilé otváranie..."
492
493 #: include/vlc_intf_strings.h:36
494 msgid "Open &Directory..."
495 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
496
497 #: include/vlc_intf_strings.h:38
498 msgid "Select one or more files to open"
499 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
500
501 #: include/vlc_intf_strings.h:42
502 msgid "Media &Information"
503 msgstr "&Informácia o médiu"
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:43
506 msgid "&Codec Information"
507 msgstr "Informácia o &kodeku"
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:44
510 msgid "&Messages"
511 msgstr "&Hlásenia programu"
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:45
514 msgid "Jump to Specific &Time"
515 msgstr "Prejsť na určený &čas"
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:596
518 msgid "&Bookmarks"
519 msgstr "Zá&ložky"
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:47
522 msgid "&VLM Configuration"
523 msgstr "Konfigurácia &VLM"
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:49
526 msgid "&About"
527 msgstr "&O programe"
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/control/rc.c:76
530 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:64
531 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:154 modules/gui/macosx/intf.m:547
532 #: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:679
533 #: modules/gui/macosx/intf.m:686 modules/gui/macosx/intf.m:1944
534 #: modules/gui/macosx/intf.m:1945 modules/gui/macosx/intf.m:1946
535 #: modules/gui/macosx/intf.m:1947 modules/gui/macosx/playlist.m:436
536 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
537 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101 modules/gui/qt4/menus.cpp:728
538 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:275
539 msgid "Play"
540 msgstr "Prehrať"
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:53
543 msgid "Fetch Information"
544 msgstr "Získať informácie"
545
546 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:437
547 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
548 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:46 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:207
549 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
550 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
551 msgid "Delete"
552 msgstr "Vymazať"
553
554 #: include/vlc_intf_strings.h:55
555 msgid "Information..."
556 msgstr "Informácia"
557
558 #: include/vlc_intf_strings.h:56
559 msgid "Sort"
560 msgstr "Zoradiť"
561
562 #: include/vlc_intf_strings.h:57
563 msgid "Add Node"
564 msgstr "Pridať uzol"
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:58
567 msgid "Stream..."
568 msgstr "Stream..."
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:59
571 msgid "Save..."
572 msgstr "Uložiť..."
573
574 #: include/vlc_intf_strings.h:60
575 msgid "Open Folder..."
576 msgstr "Otvoriť priečinok..."
577
578 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1179
579 msgid "Repeat all"
580 msgstr "Zopakovať všetko"
581
582 #: include/vlc_intf_strings.h:65
583 msgid "Repeat one"
584 msgstr "Opakovať jedenkrát"
585
586 #: include/vlc_intf_strings.h:66
587 msgid "No repeat"
588 msgstr "Bez opakovania"
589
590 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1395
591 #: modules/gui/macosx/controls.m:1014 modules/gui/macosx/intf.m:598
592 msgid "Random"
593 msgstr "Náhodne"
594
595 #: include/vlc_intf_strings.h:69
596 msgid "Random off"
597 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
598
599 #: include/vlc_intf_strings.h:71
600 msgid "Add to playlist"
601 msgstr "Pridať do playlistu"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:72
604 msgid "Add to media library"
605 msgstr "Pridať do knižnice médií"
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:74
608 msgid "Add file..."
609 msgstr "Pridať súbor..."
610
611 #: include/vlc_intf_strings.h:75
612 msgid "Advanced open..."
613 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
614
615 #: include/vlc_intf_strings.h:76
616 msgid "Add directory..."
617 msgstr "Pridať priečinok..."
618
619 #: include/vlc_intf_strings.h:78
620 msgid "Save Playlist to &File..."
621 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
622
623 #: include/vlc_intf_strings.h:79
624 msgid "Open Play&list..."
625 msgstr "Otvoriť p&laylist..."
626
627 #: include/vlc_intf_strings.h:81
628 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1141
629 msgid "Search"
630 msgstr "Hľadať"
631
632 #: include/vlc_intf_strings.h:82
633 msgid "Search Filter"
634 msgstr "Vyhľadávací filter"
635
636 #: include/vlc_intf_strings.h:84
637 msgid "&Services Discovery"
638 msgstr "&Zísťovanie služieb"
639
640 #: include/vlc_intf_strings.h:88
641 msgid ""
642 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
643 "them."
644 msgstr ""
645 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
646 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
647
648 #: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:77
649 msgid "Image clone"
650 msgstr "Klonovať obrázok"
651
652 #: include/vlc_intf_strings.h:94
653 msgid "Clone the image"
654 msgstr "Konovať obrázok"
655
656 #: include/vlc_intf_strings.h:96
657 msgid "Magnification"
658 msgstr "Zväčšenie"
659
660 #: include/vlc_intf_strings.h:97
661 msgid ""
662 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
663 "be magnified."
664 msgstr ""
665 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
666
667 #: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:912
668 msgid "Waves"
669 msgstr "Vlny"
670
671 #: include/vlc_intf_strings.h:101
672 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
673 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:103
676 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
677 msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:105
680 msgid "Image colors inversion"
681 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:107
684 msgid "Split the image to make an image wall"
685 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:109
688 msgid ""
689 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
690 "The video gets split in parts that you must sort."
691 msgstr ""
692 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
693 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:112
696 msgid ""
697 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
698 "Try changing the various settings for different effects"
699 msgstr ""
700 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
701 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
702
703 #: include/vlc_intf_strings.h:115
704 msgid ""
705 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
706 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
707 "settings."
708 msgstr ""
709 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
710 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
711
712 #: include/vlc_intf_strings.h:119
713 msgid ""
714 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
715 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
716 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
717 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
718 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
719 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
720 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
721 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
722 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
723 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
724 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
725 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
726 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
727 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
728 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
729 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
730 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
731 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
732 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
733 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
734 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
735 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
736 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
737 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
738 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
739 msgstr ""
740 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
741 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
742 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
743 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
744 "nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
745 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
746 "programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
747 "programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
748 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
749 "player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
750 "konvertovaním, transkódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
751 "užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
752 "Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
753 "nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
754 "wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
755 "hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
756 "videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
757 "h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
758 "\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
759 "(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
760 "videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
761 "vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
762 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
763 "h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
764 "vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
765 "nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
766 "materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
767 "player.</p></body></html>"
768
769 #: src/audio_output/filters.c:159 src/audio_output/filters.c:206
770 #: src/audio_output/filters.c:229
771 msgid "Audio filtering failed"
772 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
773
774 #: src/audio_output/filters.c:160 src/audio_output/filters.c:207
775 #: src/audio_output/filters.c:230
776 #, c-format
777 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
778 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
779
780 #: src/audio_output/input.c:114 src/audio_output/input.c:160
781 #: src/input/es_out.c:890 src/libvlc-module.c:608
782 #: src/video_output/video_output.c:1756 modules/video_filter/postproc.c:225
783 msgid "Disable"
784 msgstr "Zablokovať"
785
786 #: src/audio_output/input.c:116 modules/visualization/visual/visual.c:131
787 msgid "Spectrometer"
788 msgstr "Spectrometer"
789
790 #: src/audio_output/input.c:118
791 msgid "Scope"
792 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
793
794 #: src/audio_output/input.c:120
795 msgid "Spectrum"
796 msgstr "Spektrum"
797
798 #: src/audio_output/input.c:122
799 msgid "Vu meter"
800 msgstr "Vu meter"
801
802 #: src/audio_output/input.c:157 modules/audio_filter/equalizer.c:75
803 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:153 modules/gui/macosx/equalizer.m:167
804 msgid "Equalizer"
805 msgstr "Ekvalizér"
806
807 #: src/audio_output/input.c:179 src/libvlc-module.c:308
808 msgid "Audio filters"
809 msgstr "Filtre zvuku"
810
811 #: src/audio_output/input.c:201
812 msgid "Replay gain"
813 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
814
815 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
816 #: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:617
817 #: modules/gui/macosx/intf.m:618
818 msgid "Audio Channels"
819 msgstr "Zvukové kanály"
820
821 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
822 #: modules/access/alsa.c:70 modules/access/oss.c:65 modules/access/v4l2.c:228
823 #: modules/audio_output/alsa.c:196 modules/audio_output/alsa.c:227
824 #: modules/audio_output/directx.c:554 modules/audio_output/oss.c:206
825 #: modules/audio_output/portaudio.c:399 modules/audio_output/sdl.c:184
826 #: modules/audio_output/sdl.c:201 modules/audio_output/waveout.c:517
827 #: modules/codec/twolame.c:71
828 msgid "Stereo"
829 msgstr "Stereo"
830
831 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
832 #: src/libvlc-module.c:402 src/libvlc-module.c:451
833 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
834 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
835 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
836 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:885
837 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:938
838 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:943 modules/video_filter/logo.c:99
839 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
840 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
841 msgid "Left"
842 msgstr "Vľavo"
843
844 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
845 #: src/libvlc-module.c:402 src/libvlc-module.c:451
846 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
847 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
848 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
849 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:887 modules/video_filter/logo.c:99
850 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
851 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
852 msgid "Right"
853 msgstr "Vpravo"
854
855 #: src/audio_output/output.c:135
856 msgid "Dolby Surround"
857 msgstr "Dolby Surround"
858
859 #: src/audio_output/output.c:147
860 msgid "Reverse stereo"
861 msgstr "Reverzné stereo"
862
863 #: src/config/file.c:593
864 msgid "key"
865 msgstr "kľúč"
866
867 #: src/config/file.c:602
868 msgid "boolean"
869 msgstr "Hodnota boolean"
870
871 #: src/config/file.c:602 src/libvlc.c:1649
872 msgid "integer"
873 msgstr "hodnota"
874
875 #: src/config/file.c:611 src/libvlc.c:1678
876 msgid "float"
877 msgstr "plávajúci"
878
879 #: src/config/file.c:634 src/libvlc.c:1628
880 msgid "string"
881 msgstr "príkaz"
882
883 #: src/control/media_list.c:245 src/playlist/engine.c:135
884 #: src/playlist/loadsave.c:156
885 msgid "Media Library"
886 msgstr "Knižnica s médiami"
887
888 #: src/extras/getopt.c:634
889 #, c-format
890 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
891 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
892
893 #: src/extras/getopt.c:659
894 #, c-format
895 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
896 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
897
898 #: src/extras/getopt.c:664
899 #, c-format
900 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
901 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
902
903 #: src/extras/getopt.c:682 src/extras/getopt.c:858
904 #, c-format
905 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
906 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
907
908 #: src/extras/getopt.c:711 src/extras/getopt.c:717
909 #, c-format
910 msgid "%s: unrecognized option `%s%s'\n"
911 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%s%s'\n"
912
913 #: src/extras/getopt.c:744
914 #, c-format
915 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
916 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
917
918 #: src/extras/getopt.c:747
919 #, c-format
920 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
921 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
922
923 #: src/extras/getopt.c:777 src/extras/getopt.c:907
924 #, c-format
925 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
926 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
927
928 #: src/extras/getopt.c:824
929 #, c-format
930 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
931 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
932
933 #: src/extras/getopt.c:842
934 #, c-format
935 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
936 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
937
938 #: src/input/control.c:200
939 #, c-format
940 msgid "Bookmark %i"
941 msgstr "Záložka %i"
942
943 #: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:291 src/input/decoder.c:444
944 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:227 modules/codec/avcodec/encoder.c:235
945 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:251 modules/codec/avcodec/encoder.c:680
946 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:689 modules/stream_out/es.c:373
947 #: modules/stream_out/es.c:388
948 msgid "Streaming / Transcoding failed"
949 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
950
951 #: src/input/decoder.c:279
952 msgid "VLC could not open the packetizer module."
953 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
954
955 #: src/input/decoder.c:292 src/input/decoder.c:445
956 msgid "VLC could not open the decoder module."
957 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
958
959 #: src/input/decoder.c:678
960 msgid "No suitable decoder module"
961 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
962
963 #: src/input/decoder.c:679
964 #, c-format
965 msgid ""
966 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
967 "there is no way for you to fix this."
968 msgstr ""
969 "VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
970 "nie je možné odstrániť."
971
972 #: src/input/es_out.c:911 src/input/es_out.c:916 src/libvlc-module.c:346
973 #: modules/access/cdda/info.c:391 modules/access/vcdx/access.c:477
974 #: modules/access/vcdx/info.c:290 modules/access/vcdx/info.c:291
975 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:380
976 msgid "Track"
977 msgstr "Stopa"
978
979 #: src/input/es_out.c:1118
980 #, c-format
981 msgid "%s [%s %d]"
982 msgstr "%s [%s %d]"
983
984 #: src/input/es_out.c:1118 src/input/es_out.c:1123 src/input/var.c:173
985 #: src/libvlc-module.c:641 modules/gui/macosx/intf.m:604
986 #: modules/gui/macosx/intf.m:605
987 msgid "Program"
988 msgstr "Program"
989
990 #: src/input/es_out.c:1342 src/input/es_out.c:1344
991 msgid "Scrambled"
992 msgstr "Kódované"
993
994 #: src/input/es_out.c:1342 modules/gui/macosx/update.m:102
995 msgid "Yes"
996 msgstr "Áno"
997
998 #: src/input/es_out.c:1938
999 #, c-format
1000 msgid "Closed captions %u"
1001 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
1002
1003 #: src/input/es_out.c:2645
1004 #, c-format
1005 msgid "Stream %d"
1006 msgstr "Tok %d"
1007
1008 #: src/input/es_out.c:2662 src/input/es_out.c:2770
1009 msgid "Subtitle"
1010 msgstr "Titulky"
1011
1012 #: src/input/es_out.c:2670 src/input/es_out.c:2690 src/input/es_out.c:2739
1013 #: src/input/es_out.c:2770 modules/gui/macosx/output.m:153
1014 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:345
1015 msgid "Type"
1016 msgstr "Typ"
1017
1018 #: src/input/es_out.c:2673
1019 msgid "Original ID"
1020 msgstr "Originálne ID"
1021
1022 #: src/input/es_out.c:2676 modules/gui/macosx/wizard.m:385
1023 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:470 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
1024 msgid "Codec"
1025 msgstr "Kodek"
1026
1027 #: src/input/es_out.c:2680 src/input/meta.c:50 src/libvlc-module.c:197
1028 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
1029 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
1030 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:314
1031 msgid "Language"
1032 msgstr "Jazyk"
1033
1034 #: src/input/es_out.c:2683 src/input/meta.c:45
1035 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:66
1036 msgid "Description"
1037 msgstr "Popis"
1038
1039 #: src/input/es_out.c:2693 src/input/es_out.c:2696
1040 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:492
1041 msgid "Channels"
1042 msgstr "Kanály"
1043
1044 #: src/input/es_out.c:2701
1045 msgid "Sample rate"
1046 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1047
1048 #: src/input/es_out.c:2702
1049 #, c-format
1050 msgid "%u Hz"
1051 msgstr "%u Hz"
1052
1053 #: src/input/es_out.c:2712
1054 msgid "Bits per sample"
1055 msgstr "bitov na vzorok"
1056
1057 #: src/input/es_out.c:2717 modules/access/pvr.c:97
1058 #: modules/access_output/shout.c:91 modules/demux/playlist/shoutcast.c:410
1059 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:951
1060 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:471 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:490
1061 msgid "Bitrate"
1062 msgstr "Dátový tok"
1063
1064 #: src/input/es_out.c:2718
1065 #, c-format
1066 msgid "%u kb/s"
1067 msgstr "%u kb/s"
1068
1069 #: src/input/es_out.c:2729
1070 msgid "Track replay gain"
1071 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
1072
1073 #: src/input/es_out.c:2731
1074 msgid "Album replay gain"
1075 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
1076
1077 #: src/input/es_out.c:2733
1078 #, c-format
1079 msgid "%.2f dB"
1080 msgstr "%.2f dB"
1081
1082 #: src/input/es_out.c:2743 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476
1083 msgid "Resolution"
1084 msgstr "Rozlíšenie"
1085
1086 #: src/input/es_out.c:2749
1087 msgid "Display resolution"
1088 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1089
1090 #: src/input/es_out.c:2760 src/input/es_out.c:2764
1091 #: modules/access/screen/screen.c:44
1092 msgid "Frame rate"
1093 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1094
1095 #: src/input/input.c:2465
1096 msgid "Your input can't be opened"
1097 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1098
1099 #: src/input/input.c:2466
1100 #, c-format
1101 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1102 msgstr ""
1103 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1104 "v súbore so záznamom."
1105
1106 #: src/input/input.c:2597
1107 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1108 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1109
1110 #: src/input/input.c:2598
1111 #, c-format
1112 msgid ""
1113 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1114 msgstr ""
1115 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1116 "záznamom činnosti programu."
1117
1118 #: src/input/meta.c:39 src/input/var.c:183
1119 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236 modules/gui/macosx/intf.m:606
1120 #: modules/gui/macosx/intf.m:607 modules/gui/macosx/open.m:178
1121 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1122 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:354
1123 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:302 modules/mux/asf.c:52
1124 msgid "Title"
1125 msgstr "Titul"
1126
1127 #: src/input/meta.c:40 modules/gui/macosx/playlist.m:1227
1128 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76
1129 msgid "Artist"
1130 msgstr "Interpret"
1131
1132 #: src/input/meta.c:41
1133 msgid "Genre"
1134 msgstr "Žáner"
1135
1136 #: src/input/meta.c:42 modules/mux/asf.c:56
1137 msgid "Copyright"
1138 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1139
1140 #: src/input/meta.c:43 src/libvlc-module.c:346 modules/access/vcdx/info.c:94
1141 msgid "Album"
1142 msgstr "Album"
1143
1144 #: src/input/meta.c:44
1145 msgid "Track number"
1146 msgstr "Číslo stopy"
1147
1148 #: src/input/meta.c:46 modules/mux/asf.c:60
1149 msgid "Rating"
1150 msgstr "Hodnotenie"
1151
1152 #: src/input/meta.c:47
1153 msgid "Date"
1154 msgstr "Dátum"
1155
1156 #: src/input/meta.c:48
1157 msgid "Setting"
1158 msgstr "Nastavenie"
1159
1160 #: src/input/meta.c:49 modules/gui/macosx/open.m:191
1161 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1162 msgid "URL"
1163 msgstr "URL adresa"
1164
1165 #: src/input/meta.c:51 modules/misc/notify/notify.c:309
1166 msgid "Now Playing"
1167 msgstr "Práve sa prehráva"
1168
1169 #: src/input/meta.c:52 modules/access/vcdx/info.c:101
1170 msgid "Publisher"
1171 msgstr "Vydavateľ"
1172
1173 #: src/input/meta.c:53
1174 msgid "Encoded by"
1175 msgstr "Enkódoval"
1176
1177 #: src/input/meta.c:54
1178 msgid "Artwork URL"
1179 msgstr "URL diela"
1180
1181 #: src/input/meta.c:55
1182 msgid "Track ID"
1183 msgstr "ID stopy"
1184
1185 #: src/input/var.c:164
1186 msgid "Bookmark"
1187 msgstr "Záložka"
1188
1189 #: src/input/var.c:178 src/libvlc-module.c:647
1190 msgid "Programs"
1191 msgstr "Programy"
1192
1193 #: src/input/var.c:188 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237
1194 #: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/macosx/intf.m:609
1195 #: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:303
1196 msgid "Chapter"
1197 msgstr "Kapitola"
1198
1199 #: src/input/var.c:193 modules/access/vcdx/info.c:306
1200 #: modules/access/vcdx/info.c:307 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:294
1201 msgid "Navigation"
1202 msgstr "Navigácia"
1203
1204 #: src/input/var.c:206 modules/gui/macosx/intf.m:632
1205 #: modules/gui/macosx/intf.m:633
1206 msgid "Video Track"
1207 msgstr "Video-stopa"
1208
1209 #: src/input/var.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:615
1210 #: modules/gui/macosx/intf.m:616
1211 msgid "Audio Track"
1212 msgstr "Zvuková stopa"
1213
1214 #: src/input/var.c:216 modules/gui/macosx/controls.m:795
1215 #: modules/gui/macosx/controls.m:856 modules/gui/macosx/intf.m:640
1216 #: modules/gui/macosx/intf.m:641
1217 msgid "Subtitles Track"
1218 msgstr "Stopa s titulkami"
1219
1220 #: src/input/var.c:275
1221 msgid "Next title"
1222 msgstr "Ďalší titul"
1223
1224 #: src/input/var.c:280
1225 msgid "Previous title"
1226 msgstr "Predchádzajúci titul"
1227
1228 #: src/input/var.c:306
1229 #, c-format
1230 msgid "Title %i"
1231 msgstr "Titul %i"
1232
1233 #: src/input/var.c:330 src/input/var.c:388
1234 #, c-format
1235 msgid "Chapter %i"
1236 msgstr "Kapitola %i"
1237
1238 #: src/input/var.c:368 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1239 msgid "Next chapter"
1240 msgstr "Ďalšia kapitola"
1241
1242 #: src/input/var.c:373 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
1243 msgid "Previous chapter"
1244 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1245
1246 #: src/input/vlm.c:531 src/input/vlm.c:882
1247 #, c-format
1248 msgid "Media: %s"
1249 msgstr "Médium: %s"
1250
1251 #: src/interface/interface.c:199 modules/gui/macosx/intf.m:566
1252 #: modules/gui/macosx/intf.m:567
1253 msgid "Add Interface"
1254 msgstr "Pridať rozhranie"
1255
1256 #: src/interface/interface.c:203
1257 msgid "Console"
1258 msgstr "Konzola"
1259
1260 #: src/interface/interface.c:206
1261 msgid "Telnet Interface"
1262 msgstr "Rozhranie Telnet"
1263
1264 #: src/interface/interface.c:209
1265 msgid "Web Interface"
1266 msgstr "Webové rozhranie"
1267
1268 #: src/interface/interface.c:212
1269 msgid "Debug logging"
1270 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1271
1272 #: src/interface/interface.c:215
1273 msgid "Mouse Gestures"
1274 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1275
1276 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1277 #: src/libvlc.c:343 src/libvlc.c:454 src/modules/cache.c:212
1278 #: src/modules/cache.c:535
1279 msgid "C"
1280 msgstr "sk"
1281
1282 #: src/libvlc.c:1168
1283 msgid ""
1284 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1285 "interface."
1286 msgstr ""
1287 "Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
1288 "rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
1289
1290 #: src/libvlc.c:1345
1291 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
1292 msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
1293
1294 #: src/libvlc.c:1693
1295 msgid " (default enabled)"
1296 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1297
1298 #: src/libvlc.c:1694
1299 msgid " (default disabled)"
1300 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1301
1302 #: src/libvlc.c:1853 src/libvlc.c:1856 src/libvlc.c:1864 src/libvlc.c:1869
1303 msgid "Note:"
1304 msgstr "Poznámka:"
1305
1306 #: src/libvlc.c:1854 src/libvlc.c:1857
1307 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1308 msgstr ""
1309 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
1310 "nastavenia."
1311
1312 #: src/libvlc.c:1865 src/libvlc.c:1870
1313 #, c-format
1314 msgid ""
1315 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
1316 msgstr ""
1317 "%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
1318
1319 #: src/libvlc.c:1877 src/libvlc.c:1881
1320 msgid ""
1321 "No matching module found. Use --list or--list-verbose to list available "
1322 "modules."
1323 msgstr ""
1324 "Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
1325 "verbose a nalistujte zoznam dostupných modulov."
1326
1327 #: src/libvlc.c:1981
1328 #, c-format
1329 msgid "VLC version %s\n"
1330 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1331
1332 #: src/libvlc.c:1982
1333 #, c-format
1334 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1335 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1336
1337 #: src/libvlc.c:1984
1338 #, c-format
1339 msgid "Compiler: %s\n"
1340 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1341
1342 #: src/libvlc.c:2019
1343 msgid ""
1344 "\n"
1345 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1346 msgstr ""
1347 "\n"
1348 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1349
1350 #: src/libvlc.c:2039
1351 msgid ""
1352 "\n"
1353 "Press the RETURN key to continue...\n"
1354 msgstr ""
1355 "\n"
1356 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1357
1358 #: src/libvlc.h:186 src/libvlc-module.c:1398 src/libvlc-module.c:1399
1359 #: src/libvlc-module.c:2527 src/video_output/vout_intf.c:278
1360 msgid "Zoom"
1361 msgstr "Priblížiť"
1362
1363 #: src/libvlc.h:187 src/libvlc-module.c:1318 src/video_output/vout_intf.c:172
1364 msgid "1:4 Quarter"
1365 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1366
1367 #: src/libvlc.h:188 src/libvlc-module.c:1319 src/video_output/vout_intf.c:173
1368 msgid "1:2 Half"
1369 msgstr "1:2 (polovica)"
1370
1371 #: src/libvlc.h:189 src/libvlc-module.c:1320 src/video_output/vout_intf.c:174
1372 msgid "1:1 Original"
1373 msgstr "1:1 (Originál)"
1374
1375 #: src/libvlc.h:190 src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:175
1376 msgid "2:1 Double"
1377 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
1378
1379 #: src/libvlc-module.c:93 src/libvlc-module.c:305 modules/access/bda/bda.c:69
1380 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
1381 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1027
1382 msgid "Auto"
1383 msgstr "Automaticky"
1384
1385 #: src/libvlc-module.c:153
1386 msgid ""
1387 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1388 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1389 "related options."
1390 msgstr ""
1391 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1392 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1393 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1394
1395 #: src/libvlc-module.c:157
1396 msgid "Interface module"
1397 msgstr "Modul rozhrania"
1398
1399 #: src/libvlc-module.c:159
1400 msgid ""
1401 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1402 "automatically select the best module available."
1403 msgstr ""
1404 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1405 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1406
1407 #: src/libvlc-module.c:163 modules/control/ntservice.c:57
1408 msgid "Extra interface modules"
1409 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1410
1411 #: src/libvlc-module.c:165
1412 msgid ""
1413 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1414 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1415 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1416 "\", \"gestures\" ...)"
1417 msgstr ""
1418 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1419 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1420 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1421 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1422 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1423 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1424
1425 #: src/libvlc-module.c:172
1426 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1427 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1428
1429 #: src/libvlc-module.c:174
1430 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1431 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:176
1434 msgid ""
1435 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1436 "1=warnings, 2=debug)."
1437 msgstr ""
1438 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1439 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1440 "ladenie)"
1441
1442 #: src/libvlc-module.c:179
1443 msgid "Choose which objects should print debug message"
1444 msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
1445
1446 #: src/libvlc-module.c:182
1447 msgid ""
1448 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1449 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1450 "objects. Objects can be refered to by their type or module name. Rules "
1451 "applying to named objects take precendence over rules applying to object "
1452 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1453 "message."
1454 msgstr ""
1455 "Toto je príkaz, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá vybaviť prefixom "
1456 "'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
1457 "'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
1458 "alebo podľa názvu ich modulu. Pravidlá aplikované na základe pomenovania "
1459 "objektov majú prednosť pred pravidlami na základe typu objektu. Ak budete "
1460 "chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
1461
1462 #: src/libvlc-module.c:189
1463 msgid "Be quiet"
1464 msgstr "Tichý mód"
1465
1466 #: src/libvlc-module.c:191
1467 msgid "Turn off all warning and information messages."
1468 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
1469
1470 #: src/libvlc-module.c:193
1471 msgid "Default stream"
1472 msgstr "Predvolený stream"
1473
1474 #: src/libvlc-module.c:195
1475 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1476 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1477
1478 #: src/libvlc-module.c:198
1479 msgid ""
1480 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1481 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1482 msgstr ""
1483 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1484 "\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1485
1486 #: src/libvlc-module.c:202
1487 msgid "Color messages"
1488 msgstr "Farebné hlásenia"
1489
1490 #: src/libvlc-module.c:204
1491 msgid ""
1492 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1493 "needs Linux color support for this to work."
1494 msgstr ""
1495 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
1496 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1497
1498 #: src/libvlc-module.c:207
1499 msgid "Show advanced options"
1500 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1501
1502 #: src/libvlc-module.c:209
1503 msgid ""
1504 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1505 "available options, including those that most users should never touch."
1506 msgstr ""
1507 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1508 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1509 "nepoužije. "
1510
1511 #: src/libvlc-module.c:213 modules/control/showintf.c:72
1512 msgid "Show interface with mouse"
1513 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1514
1515 #: src/libvlc-module.c:215
1516 msgid ""
1517 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1518 "edge of the screen in fullscreen mode."
1519 msgstr ""
1520 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1521 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1522
1523 #: src/libvlc-module.c:218
1524 msgid "Interface interaction"
1525 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1526
1527 #: src/libvlc-module.c:220
1528 msgid ""
1529 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1530 "user input is required."
1531 msgstr ""
1532 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1533 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1534
1535 #: src/libvlc-module.c:230
1536 msgid ""
1537 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1538 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1539 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1540 "the \"audio filters\" modules section."
1541 msgstr ""
1542 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1543 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1544 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1545 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1546
1547 #: src/libvlc-module.c:236
1548 msgid "Audio output module"
1549 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:238
1552 msgid ""
1553 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1554 "automatically select the best method available."
1555 msgstr ""
1556 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1557 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1558
1559 #: src/libvlc-module.c:242 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:333
1560 #: modules/stream_out/display.c:41
1561 msgid "Enable audio"
1562 msgstr "Zapnúť zvuk"
1563
1564 #: src/libvlc-module.c:244
1565 msgid ""
1566 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1567 "not take place, thus saving some processing power."
1568 msgstr ""
1569 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1570 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1571
1572 #: src/libvlc-module.c:248
1573 msgid "Force mono audio"
1574 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1575
1576 #: src/libvlc-module.c:249
1577 msgid "This will force a mono audio output."
1578 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1579
1580 #: src/libvlc-module.c:252
1581 msgid "Default audio volume"
1582 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1583
1584 #: src/libvlc-module.c:254
1585 msgid ""
1586 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1587 msgstr ""
1588 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1589 "1024. "
1590
1591 #: src/libvlc-module.c:257
1592 msgid "Audio output saved volume"
1593 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1594
1595 #: src/libvlc-module.c:259
1596 msgid ""
1597 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1598 "should not change this option manually."
1599 msgstr ""
1600 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1601 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1602 "manuálne. "
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:262
1605 msgid "Audio output volume step"
1606 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1607
1608 #: src/libvlc-module.c:264
1609 msgid ""
1610 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1611 "0 to 1024."
1612 msgstr ""
1613 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1614 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1615
1616 #: src/libvlc-module.c:267
1617 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1618 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1619
1620 #: src/libvlc-module.c:269
1621 msgid ""
1622 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1623 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1624 msgstr ""
1625 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1626 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1627 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:273
1630 msgid "High quality audio resampling"
1631 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1632
1633 #: src/libvlc-module.c:275
1634 msgid ""
1635 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1636 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1637 "resampling algorithm will be used instead."
1638 msgstr ""
1639 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1640 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1641 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1642 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1643
1644 #: src/libvlc-module.c:280
1645 msgid "Audio desynchronization compensation"
1646 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1647
1648 #: src/libvlc-module.c:282
1649 msgid ""
1650 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1651 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1652 msgstr ""
1653 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1654 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1655 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:285
1658 msgid "Audio output channels mode"
1659 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1660
1661 #: src/libvlc-module.c:287
1662 msgid ""
1663 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1664 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1665 "played)."
1666 msgstr ""
1667 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1668 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1669 "prehrávania)."
1670
1671 #: src/libvlc-module.c:291 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:231
1672 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:340
1673 msgid "Use S/PDIF when available"
1674 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1675
1676 #: src/libvlc-module.c:293
1677 msgid ""
1678 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1679 "audio stream being played."
1680 msgstr ""
1681 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1682 "pre započatím prehrávania."
1683
1684 #: src/libvlc-module.c:296 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:221
1685 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:342
1686 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1687 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:298
1690 msgid ""
1691 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1692 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1693 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1694 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1695 msgstr ""
1696 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1697 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1698 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1699 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1700 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1701
1702 #: src/libvlc-module.c:305 modules/access/bda/bda.c:69
1703 msgid "On"
1704 msgstr "Zapnuté"
1705
1706 #: src/libvlc-module.c:305 modules/access/bda/bda.c:68
1707 msgid "Off"
1708 msgstr "Vypnuté"
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:310
1711 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1712 msgstr ""
1713 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1714 "spracovávanie zvuku."
1715
1716 #: src/libvlc-module.c:313
1717 msgid "Audio visualizations "
1718 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1719
1720 #: src/libvlc-module.c:315
1721 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1722 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:319 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:352
1725 msgid "Replay gain mode"
1726 msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
1727
1728 #: src/libvlc-module.c:321
1729 msgid "Select the replay gain mode"
1730 msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:323
1733 msgid "Replay preamp"
1734 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1735
1736 #: src/libvlc-module.c:325
1737 msgid ""
1738 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1739 "replay gain information"
1740 msgstr ""
1741 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
1742 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
1743
1744 #: src/libvlc-module.c:328
1745 msgid "Default replay gain"
1746 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:330
1749 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1750 msgstr ""
1751 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1752 "zosilovaní zvuku"
1753
1754 #: src/libvlc-module.c:332
1755 msgid "Peak protection"
1756 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:334
1759 msgid "Protect against sound clipping"
1760 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1761
1762 #: src/libvlc-module.c:337
1763 msgid "Enable time streching audio"
1764 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
1765
1766 #: src/libvlc-module.c:339
1767 msgid ""
1768 "This allows to play audio at lower or higher speed withoutaffecting the "
1769 "audio pitch"
1770 msgstr ""
1771 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
1772 "jeho výšku"
1773
1774 #: src/libvlc-module.c:346 src/libvlc-module.c:578
1775 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:82 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
1776 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:204
1777 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:243
1778 msgid "None"
1779 msgstr "Žiaden"
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:354
1782 msgid ""
1783 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1784 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1785 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1786 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1787 "options."
1788 msgstr ""
1789 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
1790 "tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1791 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1792 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1793
1794 #: src/libvlc-module.c:360
1795 msgid "Video output module"
1796 msgstr "Modul výstupu videa"
1797
1798 #: src/libvlc-module.c:362
1799 msgid ""
1800 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1801 "automatically select the best method available."
1802 msgstr ""
1803 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1804 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1805
1806 #: src/libvlc-module.c:365 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:279
1807 #: modules/stream_out/display.c:43
1808 msgid "Enable video"
1809 msgstr "Zapnúť video"
1810
1811 #: src/libvlc-module.c:367
1812 msgid ""
1813 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1814 "not take place, thus saving some processing power."
1815 msgstr ""
1816 "Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa programu. Video sa nebude ani "
1817 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1818
1819 #: src/libvlc-module.c:370 modules/codec/fake.c:59
1820 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:140 modules/stream_out/transcode.c:77
1821 #: modules/visualization/visual/visual.c:46
1822 msgid "Video width"
1823 msgstr "Šírka videa"
1824
1825 #: src/libvlc-module.c:372
1826 msgid ""
1827 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1828 "characteristics."
1829 msgstr ""
1830 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1831 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1832
1833 #: src/libvlc-module.c:375 modules/codec/fake.c:62
1834 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:143 modules/stream_out/transcode.c:80
1835 #: modules/visualization/visual/visual.c:50
1836 msgid "Video height"
1837 msgstr "Výška videa"
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:377
1840 msgid ""
1841 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1842 "video characteristics."
1843 msgstr ""
1844 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1845 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:380
1848 msgid "Video X coordinate"
1849 msgstr "Súradnica X videa"
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:382
1852 msgid ""
1853 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1854 "coordinate)."
1855 msgstr ""
1856 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:385
1859 msgid "Video Y coordinate"
1860 msgstr "Súradnica Y videa"
1861
1862 #: src/libvlc-module.c:387
1863 msgid ""
1864 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1865 "coordinate)."
1866 msgstr ""
1867 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1868
1869 #: src/libvlc-module.c:390
1870 msgid "Video title"
1871 msgstr "Názov videa"
1872
1873 #: src/libvlc-module.c:392
1874 msgid ""
1875 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1876 "interface)."
1877 msgstr ""
1878 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1879 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1880
1881 #: src/libvlc-module.c:395
1882 msgid "Video alignment"
1883 msgstr "Zarovnanie videa"
1884
1885 #: src/libvlc-module.c:397
1886 msgid ""
1887 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1888 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1889 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1890 msgstr ""
1891 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1892 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1893 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1894 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1895
1896 #: src/libvlc-module.c:402 src/libvlc-module.c:451
1897 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
1898 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
1899 #: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/logo.c:99
1900 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1901 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
1902 msgid "Center"
1903 msgstr "Vycentrovať"
1904
1905 #: src/libvlc-module.c:402 src/libvlc-module.c:451 modules/codec/dvbsub.c:75
1906 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:162
1907 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:883
1908 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:939
1909 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:942 modules/video_filter/logo.c:99
1910 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1911 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
1912 msgid "Top"
1913 msgstr "Hore"
1914
1915 #: src/libvlc-module.c:402 src/libvlc-module.c:451 modules/codec/dvbsub.c:75
1916 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:162
1917 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:889 modules/video_filter/logo.c:99
1918 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1919 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
1920 msgid "Bottom"
1921 msgstr "Dole"
1922
1923 #: src/libvlc-module.c:403 src/libvlc-module.c:452 modules/codec/dvbsub.c:76
1924 #: modules/codec/zvbi.c:80 modules/gui/fbosd.c:163
1925 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:139
1926 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1927 #: modules/video_filter/rss.c:172
1928 msgid "Top-Left"
1929 msgstr "Vľavo hore"
1930
1931 #: src/libvlc-module.c:403 src/libvlc-module.c:452 modules/codec/dvbsub.c:76
1932 #: modules/codec/zvbi.c:80 modules/gui/fbosd.c:163
1933 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:139
1934 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1935 #: modules/video_filter/rss.c:172
1936 msgid "Top-Right"
1937 msgstr "Vpravo hore"
1938
1939 #: src/libvlc-module.c:403 src/libvlc-module.c:452 modules/codec/dvbsub.c:76
1940 #: modules/codec/zvbi.c:80 modules/gui/fbosd.c:163
1941 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:139
1942 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1943 #: modules/video_filter/rss.c:172
1944 msgid "Bottom-Left"
1945 msgstr "Vľavo dole"
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:403 src/libvlc-module.c:452 modules/codec/dvbsub.c:76
1948 #: modules/codec/zvbi.c:80 modules/gui/fbosd.c:163
1949 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:139
1950 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1951 #: modules/video_filter/rss.c:172
1952 msgid "Bottom-Right"
1953 msgstr "Vpravo dole"
1954
1955 #: src/libvlc-module.c:405
1956 msgid "Zoom video"
1957 msgstr "Priblížiť video"
1958
1959 #: src/libvlc-module.c:407
1960 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1961 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1962
1963 #: src/libvlc-module.c:409
1964 msgid "Grayscale video output"
1965 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1966
1967 #: src/libvlc-module.c:411
1968 msgid ""
1969 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1970 "save some processing power."
1971 msgstr ""
1972 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1973 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1974
1975 #: src/libvlc-module.c:414
1976 msgid "Embedded video"
1977 msgstr "Vstavané video"
1978
1979 #: src/libvlc-module.c:416
1980 msgid "Embed the video output in the main interface."
1981 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
1982
1983 #: src/libvlc-module.c:418
1984 msgid "Fullscreen video output"
1985 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1986
1987 #: src/libvlc-module.c:420
1988 msgid "Start video in fullscreen mode"
1989 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1990
1991 #: src/libvlc-module.c:422
1992 msgid "Overlay video output"
1993 msgstr "Prekryť výstup videa"
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:424
1996 msgid ""
1997 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1998 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1999 msgstr ""
2000 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
2001 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
2002 "hardvérovú akceleráciu videa."
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:427 src/video_output/vout_intf.c:421
2005 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:284 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:283
2006 msgid "Always on top"
2007 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2008
2009 #: src/libvlc-module.c:429
2010 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2011 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2012
2013 #: src/libvlc-module.c:431 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:210
2014 msgid "Show media title on video"
2015 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
2016
2017 #: src/libvlc-module.c:433
2018 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2019 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:435
2022 msgid "Show video title for x milliseconds"
2023 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2024
2025 #: src/libvlc-module.c:437
2026 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2027 msgstr ""
2028 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2029
2030 #: src/libvlc-module.c:439
2031 msgid "Position of video title"
2032 msgstr "Pozícia názvu videa"
2033
2034 #: src/libvlc-module.c:441
2035 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2036 msgstr ""
2037 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2038 "v strede dole). "
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:443
2041 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2042 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
2043
2044 #: src/libvlc-module.c:446
2045 msgid ""
2046 "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default is "
2047 "3000 ms (3 sec.)"
2048 msgstr ""
2049 "Skryť kurzor myši a ovládače celoobrazovkového režimu po n milisekundách. "
2050 "Predvolená hodnota je 3000 ms (3 sek.)"
2051
2052 #: src/libvlc-module.c:454
2053 msgid "Disable screensaver"
2054 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2055
2056 #: src/libvlc-module.c:455
2057 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2058 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2059
2060 #: src/libvlc-module.c:457
2061 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2062 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
2063
2064 #: src/libvlc-module.c:458
2065 msgid ""
2066 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2067 "computer being suspended because of inactivity."
2068 msgstr ""
2069 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2070 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2071
2072 #: src/libvlc-module.c:461 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:281
2073 msgid "Window decorations"
2074 msgstr "Dekorácie okna"
2075
2076 #: src/libvlc-module.c:463
2077 msgid ""
2078 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2079 "giving a \"minimal\" window."
2080 msgstr ""
2081 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2082 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2083
2084 #: src/libvlc-module.c:466
2085 msgid "Video output filter module"
2086 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2087
2088 #: src/libvlc-module.c:468
2089 msgid "This adds video output filters like clone or wall"
2090 msgstr ""
2091 "Týmto príkazom môžete pridať výstup videa ako klon alebo výstup na stenu."
2092
2093 #: src/libvlc-module.c:470
2094 msgid "Video filter module"
2095 msgstr "Modul filtra videa"
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:472
2098 msgid ""
2099 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2100 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2101 msgstr ""
2102 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2103 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2104 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2105 "nedostatkov."
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:476
2108 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2109 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:478
2112 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2113 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:480 src/libvlc-module.c:482
2116 msgid "Video snapshot file prefix"
2117 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:484
2120 msgid "Video snapshot format"
2121 msgstr "Formát snímky z videa"
2122
2123 #: src/libvlc-module.c:486
2124 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2125 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:488
2128 msgid "Display video snapshot preview"
2129 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:490
2132 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2133 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:492
2136 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2137 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2138
2139 #: src/libvlc-module.c:494
2140 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2141 msgstr ""
2142 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2143 "vytvorenia snímky."
2144
2145 #: src/libvlc-module.c:496
2146 msgid "Video snapshot width"
2147 msgstr "Šírka snímky z videa"
2148
2149 #: src/libvlc-module.c:498
2150 msgid ""
2151 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2152 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2153 msgstr ""
2154 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky. Pri predvolenom "
2155 "nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2156 "správať podľa nastaveného stranového pomeru."
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:502
2159 msgid "Video snapshot height"
2160 msgstr "Výška video snímky"
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:504
2163 msgid ""
2164 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2165 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2166 "ratio."
2167 msgstr ""
2168 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky. Pri predvolenom "
2169 "nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2170 "správať podľa nastaveného stranového pomeru. "
2171
2172 #: src/libvlc-module.c:508
2173 msgid "Video cropping"
2174 msgstr "Vystrihnutie videa"
2175
2176 #: src/libvlc-module.c:510
2177 msgid ""
2178 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2179 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2180 msgstr ""
2181 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2182 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2183 "celkový stranový pomer obrázka."
2184
2185 #: src/libvlc-module.c:514
2186 msgid "Source aspect ratio"
2187 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2188
2189 #: src/libvlc-module.c:516
2190 msgid ""
2191 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2192 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2193 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2194 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2195 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2196 msgstr ""
2197 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2198 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2199 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2200 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2201 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2202 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2203 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2204
2205 #: src/libvlc-module.c:523
2206 msgid "Video Auto Scaling"
2207 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
2208
2209 #: src/libvlc-module.c:525
2210 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2211 msgstr ""
2212 "Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
2213
2214 #: src/libvlc-module.c:527
2215 msgid "Video scaling factor"
2216 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:529
2219 msgid ""
2220 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2221 "Default value is 1.0 (original video size)."
2222 msgstr ""
2223 "Faktor pre zmenu veľkosti používaný pri deaktivovaní funkcie automatickej "
2224 "zmeny veľkosti.\n"
2225 "Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:532
2228 msgid "Custom crop ratios list"
2229 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2230
2231 #: src/libvlc-module.c:534
2232 msgid ""
2233 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2234 "crop ratios list."
2235 msgstr ""
2236 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2237 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2238
2239 #: src/libvlc-module.c:537
2240 msgid "Custom aspect ratios list"
2241 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2242
2243 #: src/libvlc-module.c:539
2244 msgid ""
2245 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2246 "aspect ratio list."
2247 msgstr ""
2248 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2249 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2250
2251 #: src/libvlc-module.c:542
2252 msgid "Fix HDTV height"
2253 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2254
2255 #: src/libvlc-module.c:544
2256 msgid ""
2257 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2258 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2259 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2260 msgstr ""
2261 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2262 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2263 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2264 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2265
2266 #: src/libvlc-module.c:549
2267 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2268 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2269
2270 #: src/libvlc-module.c:551
2271 msgid ""
2272 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2273 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2274 "order to keep proportions."
2275 msgstr ""
2276 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2277 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2278 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2279 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2280 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2281
2282 #: src/libvlc-module.c:555 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
2283 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:286
2284 msgid "Skip frames"
2285 msgstr "Preskočiť snímky"
2286
2287 #: src/libvlc-module.c:557
2288 msgid ""
2289 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2290 "computer is not powerful enough"
2291 msgstr ""
2292 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2293 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2294 "prehrávanie streamu."
2295
2296 #: src/libvlc-module.c:560
2297 msgid "Drop late frames"
2298 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2299
2300 #: src/libvlc-module.c:562
2301 msgid ""
2302 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2303 "intended display date)."
2304 msgstr ""
2305 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2306 "doručené neskoro."
2307
2308 #: src/libvlc-module.c:565
2309 msgid "Quiet synchro"
2310 msgstr "Tichá synchronizácia"
2311
2312 #: src/libvlc-module.c:567
2313 msgid ""
2314 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2315 "synchronization mechanism."
2316 msgstr ""
2317 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
2318 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:570
2321 msgid "key and mouse event handling at vout level."
2322 msgstr "Podpora akcií vykonaných pomocou myši a klávesnice na úrovni vout."
2323
2324 #: src/libvlc-module.c:572
2325 msgid ""
2326 "This parameter accepts values : 1 (full event handling support), 2 (event "
2327 "handling only for fullscreen) or 3 (No event handling). Full event handling "
2328 "support is the default value."
2329 msgstr ""
2330 "Tento parameter akceptuje hodnoty: 1 (plná podpora akcií), 2 (podpora akcií "
2331 "len pri celoobrazovkovom režime) alebo hodnotu 3 (bez podpory akcií). "
2332 "Predvolenou hodnotou je plná podpora akcií."
2333
2334 #: src/libvlc-module.c:578
2335 msgid "Full support"
2336 msgstr "Plná podpora"
2337
2338 #: src/libvlc-module.c:578
2339 msgid "Fullscreen-only"
2340 msgstr "Len celoobrazovkový režim"
2341
2342 #: src/libvlc-module.c:586
2343 msgid ""
2344 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2345 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2346 "channel."
2347 msgstr ""
2348 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2349 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2350 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:590
2353 msgid "Clock reference average counter"
2354 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2355
2356 #: src/libvlc-module.c:592
2357 msgid ""
2358 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2359 "to 10000."
2360 msgstr ""
2361 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2362 "10000."
2363
2364 #: src/libvlc-module.c:595
2365 msgid "Clock synchronisation"
2366 msgstr "Časová synchronizácia"
2367
2368 #: src/libvlc-module.c:597
2369 msgid ""
2370 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2371 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2372 msgstr ""
2373 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2374 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2375 "stream zo siete prehráva trhane."
2376
2377 #: src/libvlc-module.c:601 modules/control/netsync.c:77
2378 msgid "Network synchronisation"
2379 msgstr "Synchronizácia siete"
2380
2381 #: src/libvlc-module.c:602
2382 msgid ""
2383 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2384 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2385 msgstr ""
2386 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2387 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2388 "Synchronizácia siete."
2389
2390 #: src/libvlc-module.c:608 src/video_output/vout_intf.c:183
2391 #: src/video_output/vout_intf.c:201 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
2392 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2393 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:215
2394 #: modules/audio_output/alsa.c:105 modules/gui/fbosd.c:171
2395 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1254
2396 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:377 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:472
2397 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:689 modules/gui/macosx/vout.m:208
2398 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:568
2399 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:70
2400 #: modules/video_filter/rss.c:182 modules/video_output/msw/directx.c:162
2401 msgid "Default"
2402 msgstr "Predvolený"
2403
2404 #: src/libvlc-module.c:608 modules/gui/macosx/equalizer.m:157
2405 #: modules/gui/macosx/extended.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:354
2406 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:127 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2407 msgid "Enable"
2408 msgstr "Aktivovať"
2409
2410 #: src/libvlc-module.c:610 modules/misc/notify/growl_udp.c:66
2411 msgid "UDP port"
2412 msgstr "UDP port"
2413
2414 #: src/libvlc-module.c:612
2415 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2416 msgstr ""
2417 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2418 "hodnota je 1234."
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:614
2421 msgid "MTU of the network interface"
2422 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2423
2424 #: src/libvlc-module.c:616
2425 msgid ""
2426 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2427 "over the network (in bytes)."
2428 msgstr ""
2429 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2430 "cez sieť (v bytoch)."
2431
2432 #: src/libvlc-module.c:621 modules/stream_out/rtp.c:119
2433 msgid "Hop limit (TTL)"
2434 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2435
2436 #: src/libvlc-module.c:623 modules/stream_out/rtp.c:121
2437 msgid ""
2438 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2439 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2440 "in default)."
2441 msgstr ""
2442 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2443 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2444 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2445
2446 #: src/libvlc-module.c:627
2447 msgid "Multicast output interface"
2448 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2449
2450 #: src/libvlc-module.c:629
2451 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2452 msgstr ""
2453 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2454 "smerovaciu tabuľku."
2455
2456 #: src/libvlc-module.c:631
2457 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2458 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2459
2460 #: src/libvlc-module.c:633
2461 msgid ""
2462 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2463 "table."
2464 msgstr ""
2465 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2466 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2467
2468 #: src/libvlc-module.c:636
2469 msgid "DiffServ Code Point"
2470 msgstr "DiffServ bod kódu"
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:637
2473 msgid ""
2474 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2475 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2476 msgstr ""
2477 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2478 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2479 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2480
2481 #: src/libvlc-module.c:643
2482 msgid ""
2483 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2484 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2485 msgstr ""
2486 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2487 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2488 "stream)."
2489
2490 #: src/libvlc-module.c:649
2491 msgid ""
2492 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2493 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2494 "(like DVB streams for example)."
2495 msgstr ""
2496 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2497 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2498 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2499
2500 #: src/libvlc-module.c:655 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305
2501 msgid "Audio track"
2502 msgstr "Zvuková stopa"
2503
2504 #: src/libvlc-module.c:657
2505 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2506 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2507
2508 #: src/libvlc-module.c:660 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
2509 msgid "Subtitles track"
2510 msgstr "Stopa s titulkami"
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:662
2513 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2514 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:665
2517 msgid "Audio language"
2518 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:667
2521 msgid ""
2522 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2523 "letter country code)."
2524 msgstr ""
2525 "Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
2526 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:670
2529 msgid "Subtitle language"
2530 msgstr "Jazyk titulkov"
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:672
2533 msgid ""
2534 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2535 "three letters country code)."
2536 msgstr ""
2537 "Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2538 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2539
2540 #: src/libvlc-module.c:676
2541 msgid "Audio track ID"
2542 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
2543
2544 #: src/libvlc-module.c:678
2545 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2546 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
2547
2548 #: src/libvlc-module.c:680
2549 msgid "Subtitles track ID"
2550 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:682
2553 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2554 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:684
2557 msgid "Input repetitions"
2558 msgstr "Opakovania vstupu"
2559
2560 #: src/libvlc-module.c:686
2561 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2562 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2563
2564 #: src/libvlc-module.c:688
2565 msgid "Start time"
2566 msgstr "Čas spustenia"
2567
2568 #: src/libvlc-module.c:690
2569 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2570 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2571
2572 #: src/libvlc-module.c:692
2573 msgid "Stop time"
2574 msgstr "Čas zastavenia"
2575
2576 #: src/libvlc-module.c:694
2577 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2578 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2579
2580 #: src/libvlc-module.c:696
2581 msgid "Run time"
2582 msgstr "Čas behu"
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:698
2585 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2586 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:700
2589 msgid "Fast seek"
2590 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
2591
2592 #: src/libvlc-module.c:702
2593 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2594 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
2595
2596 #: src/libvlc-module.c:704
2597 msgid "Input list"
2598 msgstr "Zoznam vstupov"
2599
2600 #: src/libvlc-module.c:706
2601 msgid ""
2602 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2603 "together after the normal one."
2604 msgstr ""
2605 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2606 "položiek zoznamu použite čiarku."
2607
2608 #: src/libvlc-module.c:709
2609 msgid "Input slave (experimental)"
2610 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2611
2612 #: src/libvlc-module.c:711
2613 msgid ""
2614 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2615 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2616 "inputs."
2617 msgstr ""
2618 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2619 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2620 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2621 "znakom '#' ."
2622
2623 #: src/libvlc-module.c:715
2624 msgid "Bookmarks list for a stream"
2625 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:717
2628 msgid ""
2629 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2630 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2631 "{...}\""
2632 msgstr ""
2633 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2634 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2635 "offset},{...}\""
2636
2637 #: src/libvlc-module.c:721 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:238
2638 msgid "Record directory or filename"
2639 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
2640
2641 #: src/libvlc-module.c:723
2642 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2643 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:725
2646 msgid "Prefer native stream recording"
2647 msgstr "Uprednostiť nahrávanie natívneho streamu"
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:727
2650 msgid ""
2651 "When possible, the input stream will be recorded instead of usingthe stream "
2652 "output module"
2653 msgstr ""
2654 "Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia výstupného modulu "
2655 "streamu"
2656
2657 #: src/libvlc-module.c:730
2658 msgid "Timeshift directory"
2659 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
2660
2661 #: src/libvlc-module.c:732
2662 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2663 msgstr ""
2664 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
2665 "posun."
2666
2667 #: src/libvlc-module.c:734
2668 msgid "Timeshift granularity"
2669 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:736
2672 msgid ""
2673 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2674 "to store the timeshifted streams."
2675 msgstr ""
2676 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
2677 "časovo posunuté streamy."
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:741
2680 msgid ""
2681 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2682 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2683 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2684 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2685 msgstr ""
2686 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
2687 "nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
2688 "zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
2689 "nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:747 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:221
2692 msgid "Force subtitle position"
2693 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:749
2696 msgid ""
2697 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2698 "over the movie. Try several positions."
2699 msgstr ""
2700 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2701 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:752
2704 msgid "Enable sub-pictures"
2705 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
2706
2707 #: src/libvlc-module.c:754
2708 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2709 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
2710
2711 #: src/libvlc-module.c:756 src/libvlc-module.c:1671
2712 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
2713 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:208
2714 #: modules/stream_out/transcode.c:228
2715 msgid "On Screen Display"
2716 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2717
2718 #: src/libvlc-module.c:758
2719 msgid ""
2720 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2721 "Display)."
2722 msgstr ""
2723 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
2724 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
2725
2726 #: src/libvlc-module.c:761
2727 msgid "Text rendering module"
2728 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2729
2730 #: src/libvlc-module.c:763
2731 msgid ""
2732 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2733 "instance."
2734 msgstr ""
2735 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2736 "môžete použiť aj modul svg."
2737
2738 #: src/libvlc-module.c:765
2739 msgid "Subpictures filter module"
2740 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
2741
2742 #: src/libvlc-module.c:767
2743 msgid ""
2744 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2745 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2746 msgstr ""
2747 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". "
2748 "Filtre umožňujú prekrytie nejakými obrázkami, alebo textom (ako napr. logo "
2749 "alebo iné texty...). "
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:770
2752 msgid "Autodetect subtitle files"
2753 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2754
2755 #: src/libvlc-module.c:772
2756 msgid ""
2757 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2758 "(based on the filename of the movie)."
2759 msgstr ""
2760 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2761 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2762
2763 #: src/libvlc-module.c:775
2764 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2765 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2766
2767 #: src/libvlc-module.c:777
2768 msgid ""
2769 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2770 "Options are:\n"
2771 "0 = no subtitles autodetected\n"
2772 "1 = any subtitle file\n"
2773 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2774 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2775 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2776 msgstr ""
2777 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2778 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2779 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2780 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2781 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2782 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2783 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2784 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2785 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2786 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2787
2788 #: src/libvlc-module.c:785
2789 msgid "Subtitle autodetection paths"
2790 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2791
2792 #: src/libvlc-module.c:787
2793 msgid ""
2794 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2795 "found in the current directory."
2796 msgstr ""
2797 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2798 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2799
2800 #: src/libvlc-module.c:790
2801 msgid "Use subtitle file"
2802 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:792
2805 msgid ""
2806 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2807 "subtitle file."
2808 msgstr ""
2809 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2810 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2811 "súbor načítať manuálne. "
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:795
2814 msgid "DVD device"
2815 msgstr "Jednotka DVD"
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:798
2818 msgid ""
2819 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2820 "the drive letter (eg. D:)"
2821 msgstr ""
2822 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2823 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2824
2825 #: src/libvlc-module.c:802
2826 msgid "This is the default DVD device to use."
2827 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:805
2830 msgid "VCD device"
2831 msgstr "Mechanika pre VCD"
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:808
2834 msgid ""
2835 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2836 "scan for a suitable CD-ROM device."
2837 msgstr ""
2838 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2839 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2840 "ROM."
2841
2842 #: src/libvlc-module.c:812
2843 msgid "This is the default VCD device to use."
2844 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:815
2847 msgid "Audio CD device"
2848 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2849
2850 #: src/libvlc-module.c:818
2851 msgid ""
2852 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2853 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2854 msgstr ""
2855 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2856 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2857
2858 #: src/libvlc-module.c:822
2859 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2860 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2861
2862 #: src/libvlc-module.c:825
2863 msgid "Force IPv6"
2864 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2865
2866 #: src/libvlc-module.c:827
2867 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2868 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2869
2870 #: src/libvlc-module.c:829
2871 msgid "Force IPv4"
2872 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:831
2875 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2876 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2877
2878 #: src/libvlc-module.c:833
2879 msgid "TCP connection timeout"
2880 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2881
2882 #: src/libvlc-module.c:835
2883 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2884 msgstr ""
2885 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:837
2888 msgid "SOCKS server"
2889 msgstr "SOCKS server"
2890
2891 #: src/libvlc-module.c:839
2892 msgid ""
2893 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2894 "used for all TCP connections"
2895 msgstr ""
2896 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2897 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2898
2899 #: src/libvlc-module.c:842
2900 msgid "SOCKS user name"
2901 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2902
2903 #: src/libvlc-module.c:844
2904 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2905 msgstr ""
2906 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2907 "prístup na SOCKS proxy-server."
2908
2909 #: src/libvlc-module.c:846
2910 msgid "SOCKS password"
2911 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2912
2913 #: src/libvlc-module.c:848
2914 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2915 msgstr ""
2916 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2917 "server."
2918
2919 #: src/libvlc-module.c:850
2920 msgid "Title metadata"
2921 msgstr "Meta-údaje o titule"
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:852
2924 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2925 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre názov vstupu."
2926
2927 #: src/libvlc-module.c:854
2928 msgid "Author metadata"
2929 msgstr "Meta-údaje o autorovi"
2930
2931 #: src/libvlc-module.c:856
2932 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2933 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre vstup."
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:858
2936 msgid "Artist metadata"
2937 msgstr "Meta-údaje hercov"
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:860
2940 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2941 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre hercov."
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:862
2944 msgid "Genre metadata"
2945 msgstr "Meta-údaje žánru"
2946
2947 #: src/libvlc-module.c:864
2948 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2949 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:866
2952 msgid "Copyright metadata"
2953 msgstr "Meta-údaje autorských práv"
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:868
2956 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2957 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:870
2960 msgid "Description metadata"
2961 msgstr "Meta-údaje popisu"
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:872
2964 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2965 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje s popisom."
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:874
2968 msgid "Date metadata"
2969 msgstr "Meta-údaje dátumu"
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:876
2972 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2973 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"dátum\"."
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:878
2976 msgid "URL metadata"
2977 msgstr "Meta-údaje URL"
2978
2979 #: src/libvlc-module.c:880
2980 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2981 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"url\"."
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:884
2984 msgid ""
2985 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2986 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2987 "can break playback of all your streams."
2988 msgstr ""
2989 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2990 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2991 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2992 "akýchkoľvek streamov."
2993
2994 #: src/libvlc-module.c:888
2995 msgid "Preferred decoders list"
2996 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2997
2998 #: src/libvlc-module.c:890
2999 msgid ""
3000 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3001 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3002 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3003 msgstr ""
3004 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
3005 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
3006 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
3007 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
3008 "môže úplne znemožniť streamovanie."
3009
3010 #: src/libvlc-module.c:895
3011 msgid "Preferred encoders list"
3012 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
3013
3014 #: src/libvlc-module.c:897
3015 msgid ""
3016 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3017 msgstr ""
3018 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
3019
3020 #: src/libvlc-module.c:900
3021 msgid "Prefer system plugins over VLC"
3022 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
3023
3024 #: src/libvlc-module.c:902
3025 msgid ""
3026 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
3027 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
3028 msgstr ""
3029 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
3030 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
3031 "obidva."
3032
3033 #: src/libvlc-module.c:911
3034 msgid ""
3035 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3036 "subsystem."
3037 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:914
3040 msgid "Default stream output chain"
3041 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:916
3044 msgid ""
3045 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3046 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
3047 "all streams."
3048 msgstr ""
3049 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3050 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3051 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3052
3053 #: src/libvlc-module.c:920
3054 msgid "Enable streaming of all ES"
3055 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3056
3057 #: src/libvlc-module.c:922
3058 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3059 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:924
3062 msgid "Display while streaming"
3063 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3064
3065 #: src/libvlc-module.c:926
3066 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3067 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3068
3069 #: src/libvlc-module.c:928
3070 msgid "Enable video stream output"
3071 msgstr "Zapnúť výstup videa pre streamy"
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:930
3074 msgid ""
3075 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3076 "facility when this last one is enabled."
3077 msgstr ""
3078 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3079 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:933
3082 msgid "Enable audio stream output"
3083 msgstr "Zapnúť výstup zvuku pre streamy"
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:935
3086 msgid ""
3087 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3088 "facility when this last one is enabled."
3089 msgstr ""
3090 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3091 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:938
3094 msgid "Enable SPU stream output"
3095 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:940
3098 msgid ""
3099 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3100 "facility when this last one is enabled."
3101 msgstr ""
3102 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3103 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:943 modules/gui/qt4/ui/sout.h:348
3106 msgid "Keep stream output open"
3107 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:945
3110 msgid ""
3111 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3112 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3113 "specified)"
3114 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:949
3117 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3118 msgstr ""
3119 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:951
3122 msgid ""
3123 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3124 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3125 msgstr ""
3126 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
3127 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3128 "milisekundách."
3129
3130 #: src/libvlc-module.c:954
3131 msgid "Preferred packetizer list"
3132 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3133
3134 #: src/libvlc-module.c:956
3135 msgid ""
3136 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3137 msgstr ""
3138 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3139 "paketizéry."
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:959
3142 msgid "Mux module"
3143 msgstr "Zmiešavací modul"
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:961
3146 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3147 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií zmiešavacích modulov"
3148
3149 #: src/libvlc-module.c:963
3150 msgid "Access output module"
3151 msgstr "Modul \"Access-output\""
3152
3153 #: src/libvlc-module.c:965
3154 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3155 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3156
3157 #: src/libvlc-module.c:967
3158 msgid "Control SAP flow"
3159 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3160
3161 #: src/libvlc-module.c:969
3162 msgid ""
3163 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3164 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3165 msgstr ""
3166 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3167
3168 #: src/libvlc-module.c:973
3169 msgid "SAP announcement interval"
3170 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3171
3172 #: src/libvlc-module.c:975
3173 msgid ""
3174 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3175 "between SAP announcements."
3176 msgstr ""
3177 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3178 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3179
3180 #: src/libvlc-module.c:984
3181 msgid ""
3182 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3183 "always leave all these enabled."
3184 msgstr ""
3185 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3186 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3187 "zapnuté."
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:987
3190 msgid "Enable FPU support"
3191 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:989
3194 msgid ""
3195 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3196 "advantage of it."
3197 msgstr ""
3198 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
3199 "dokáže túto jednotku využiť."
3200
3201 #: src/libvlc-module.c:992
3202 msgid "Enable CPU MMX support"
3203 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3204
3205 #: src/libvlc-module.c:994
3206 msgid ""
3207 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3208 "of them."
3209 msgstr ""
3210 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3211 "funkciu využiť."
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:997
3214 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3215 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3216
3217 #: src/libvlc-module.c:999
3218 msgid ""
3219 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3220 "advantage of them."
3221 msgstr ""
3222 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3223 "funkciu využiť."
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:1002
3226 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3227 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3228
3229 #: src/libvlc-module.c:1004
3230 msgid ""
3231 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3232 "advantage of them."
3233 msgstr ""
3234 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3235 "funkciu využiť."
3236
3237 #: src/libvlc-module.c:1007
3238 msgid "Enable CPU SSE support"
3239 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3240
3241 #: src/libvlc-module.c:1009
3242 msgid ""
3243 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3244 "of them."
3245 msgstr ""
3246 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3247 "funkciu využiť."
3248
3249 #: src/libvlc-module.c:1012
3250 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3251 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:1014
3254 msgid ""
3255 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3256 "of them."
3257 msgstr ""
3258 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3259 "funkciu využiť."
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:1017
3262 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3263 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:1019
3266 msgid ""
3267 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3268 "advantage of them."
3269 msgstr ""
3270 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3271 "funkciu využiť."
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:1024
3274 msgid ""
3275 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3276 "you really know what you are doing."
3277 msgstr ""
3278 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3279 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:1027
3282 msgid "Memory copy module"
3283 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:1029
3286 msgid ""
3287 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3288 "select the fastest one supported by your hardware."
3289 msgstr ""
3290 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3291 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3292
3293 #: src/libvlc-module.c:1032
3294 msgid "Access module"
3295 msgstr "Prístupový modul"
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:1034
3298 msgid ""
3299 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3300 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3301 "option unless you really know what you are doing."
3302 msgstr ""
3303 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3304 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3305 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3306 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3307
3308 #: src/libvlc-module.c:1038
3309 msgid "Stream filter module"
3310 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
3311
3312 #: src/libvlc-module.c:1040
3313 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3314 msgstr ""
3315 "Filtre streamu sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve číta."
3316
3317 #: src/libvlc-module.c:1042
3318 msgid "Demux module"
3319 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:1044
3322 msgid ""
3323 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3324 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3325 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3326 "you really know what you are doing."
3327 msgstr ""
3328 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3329 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3330 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3331 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3332 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:1049
3335 msgid "Allow real-time priority"
3336 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3337
3338 #: src/libvlc-module.c:1051
3339 msgid ""
3340 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3341 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3342 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3343 "only activate this if you know what you're doing."
3344 msgstr ""
3345 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3346 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3347 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3348 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:1057
3351 msgid "Adjust VLC priority"
3352 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3353
3354 #: src/libvlc-module.c:1059
3355 msgid ""
3356 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3357 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3358 "VLC instances."
3359 msgstr ""
3360 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3361 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3362 "voči iným spusteným programom"
3363
3364 #: src/libvlc-module.c:1063
3365 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3366 msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
3367
3368 #: src/libvlc-module.c:1065
3369 msgid ""
3370 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3371 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
3372
3373 #: src/libvlc-module.c:1068
3374 msgid "Modules search path"
3375 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3376
3377 #: src/libvlc-module.c:1070
3378 msgid ""
3379 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3380 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3381 msgstr ""
3382 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3383 "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
3384 "znakmi \" PATH_SEP \""
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:1073
3387 msgid "VLM configuration file"
3388 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:1075
3391 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3392 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:1077
3395 msgid "Use a plugins cache"
3396 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:1079
3399 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3400 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3401
3402 #: src/libvlc-module.c:1081
3403 msgid "Collect statistics"
3404 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:1083
3407 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3408 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3409
3410 #: src/libvlc-module.c:1085
3411 msgid "Run as daemon process"
3412 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3413
3414 #: src/libvlc-module.c:1087
3415 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3416 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:1089
3419 msgid "Write process id to file"
3420 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:1091
3423 msgid "Writes process id into specified file."
3424 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:1093
3427 msgid "Log to file"
3428 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3429
3430 #: src/libvlc-module.c:1095
3431 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3432 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:1097
3435 msgid "Log to syslog"
3436 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3437
3438 #: src/libvlc-module.c:1099
3439 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3440 msgstr ""
3441 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3442 "systémoch UNIX)."
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1101
3445 msgid "Allow only one running instance"
3446 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1104
3449 msgid ""
3450 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3451 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3452 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3453 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3454 "running instance or enqueue it."
3455 msgstr ""
3456 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3457 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3458 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3459 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3460 "sa len zaradí do playlistu."
3461
3462 #: src/libvlc-module.c:1111
3463 msgid ""
3464 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3465 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3466 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3467 "This option will allow you to play the file with the already running "
3468 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3469 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3470 msgstr ""
3471 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3472 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3473 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3474 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3475 "sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
3476 "súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
3477 "programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1120
3480 msgid "VLC is started from file association"
3481 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1122
3484 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3485 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1125
3488 msgid "One instance when started from file"
3489 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:1127
3492 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3493 msgstr ""
3494 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3495 "inštancia programu."
3496
3497 #: src/libvlc-module.c:1129
3498 msgid "Increase the priority of the process"
3499 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3500
3501 #: src/libvlc-module.c:1131
3502 msgid ""
3503 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3504 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3505 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3506 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3507 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3508 "machine."
3509 msgstr ""
3510 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3511 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3512 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3513 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3514 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3515 "reštartovaním počítača."
3516
3517 #: src/libvlc-module.c:1139
3518 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3519 msgstr ""
3520 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3521 "playlistu."
3522
3523 #: src/libvlc-module.c:1141
3524 msgid ""
3525 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3526 "playing current item."
3527 msgstr ""
3528 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3529 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3530 "aktuálnej položky."
3531
3532 #: src/libvlc-module.c:1150
3533 msgid ""
3534 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3535 "overridden in the playlist dialog box."
3536 msgstr ""
3537 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3538 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:1153
3541 msgid "Automatically preparse files"
3542 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3543
3544 #: src/libvlc-module.c:1155
3545 msgid ""
3546 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3547 "metadata)."
3548 msgstr ""
3549 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-údaje, "
3550 "zobrazované pri prehrávaní."
3551
3552 #: src/libvlc-module.c:1158
3553 msgid "Album art policy"
3554 msgstr "Metóda zisťovania albumu"
3555
3556 #: src/libvlc-module.c:1160
3557 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3558 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3559
3560 #: src/libvlc-module.c:1166
3561 msgid "Manual download only"
3562 msgstr "Stiahnuť manuálne"
3563
3564 #: src/libvlc-module.c:1167
3565 msgid "When track starts playing"
3566 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1168
3569 msgid "As soon as track is added"
3570 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:1170
3573 msgid "Services discovery modules"
3574 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1172
3577 msgid ""
3578 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3579 "Typical values are sap, hal, ..."
3580 msgstr ""
3581 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3582 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3583
3584 #: src/libvlc-module.c:1175
3585 msgid "Play files randomly forever"
3586 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3587
3588 #: src/libvlc-module.c:1177
3589 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3590 msgstr ""
3591 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3592 "ho neukončíte."
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1181
3595 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3596 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1183
3599 msgid "Repeat current item"
3600 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1185
3603 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3604 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1187
3607 msgid "Play and stop"
3608 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1189
3611 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3612 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1191
3615 msgid "Play and exit"
3616 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1193
3619 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3620 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:1195
3623 msgid "Use media library"
3624 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:1197
3627 msgid ""
3628 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3629 "VLC."
3630 msgstr ""
3631 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3632
3633 #: src/libvlc-module.c:1200
3634 msgid "Display playlist tree"
3635 msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
3636
3637 #: src/libvlc-module.c:1202
3638 msgid ""
3639 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3640 "directory."
3641 msgstr ""
3642 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3643 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1211
3646 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3647 msgstr ""
3648 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
3649 "programu VLC."
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1214 src/video_output/vout_intf.c:434
3652 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:454
3653 #: modules/gui/macosx/controls.m:508 modules/gui/macosx/controls.m:1056
3654 #: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:63
3655 #: modules/gui/macosx/intf.m:551 modules/gui/macosx/intf.m:629
3656 #: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283
3657 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
3658 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:282
3659 msgid "Fullscreen"
3660 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3661
3662 #: src/libvlc-module.c:1215
3663 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3664 msgstr ""
3665 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3666 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3667
3668 #: src/libvlc-module.c:1216
3669 msgid "Leave fullscreen"
3670 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3671
3672 #: src/libvlc-module.c:1217
3673 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3674 msgstr ""
3675 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3676 "režimu."
3677
3678 #: src/libvlc-module.c:1218
3679 msgid "Play/Pause"
3680 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3681
3682 #: src/libvlc-module.c:1219
3683 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3684 msgstr ""
3685 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3686 "spustenie prehrávania"
3687
3688 #: src/libvlc-module.c:1220
3689 msgid "Pause only"
3690 msgstr "Len pozastaviť"
3691
3692 #: src/libvlc-module.c:1221
3693 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3694 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3695
3696 #: src/libvlc-module.c:1222
3697 msgid "Play only"
3698 msgstr "Len prehrať"
3699
3700 #: src/libvlc-module.c:1223
3701 msgid "Select the hotkey to use to play."
3702 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:1224 modules/control/hotkeys.c:716
3705 #: modules/gui/macosx/controls.m:986 modules/gui/macosx/intf.m:594
3706 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
3707 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
3708 msgid "Faster"
3709 msgstr "Rýchlejšie"
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1225 src/libvlc-module.c:1231
3712 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3713 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1226 modules/control/hotkeys.c:722
3716 #: modules/gui/macosx/controls.m:987 modules/gui/macosx/intf.m:595
3717 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
3718 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
3719 msgid "Slower"
3720 msgstr "Pomalšie"
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1227 src/libvlc-module.c:1233
3723 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3724 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1228
3727 msgid "Normal rate"
3728 msgstr "Normálna rýchlosť"
3729
3730 #: src/libvlc-module.c:1229
3731 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3732 msgstr ""
3733 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1230 modules/gui/qt4/menus.cpp:749
3736 msgid "Faster (fine)"
3737 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1232 modules/gui/qt4/menus.cpp:757
3740 msgid "Slower (fine)"
3741 msgstr "Pomalšie (presne)"
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1234 modules/control/hotkeys.c:693
3744 #: modules/gui/macosx/about.m:185 modules/gui/macosx/controls.m:1007
3745 #: modules/gui/macosx/intf.m:550 modules/gui/macosx/intf.m:597
3746 #: modules/gui/macosx/intf.m:681 modules/gui/macosx/intf.m:689
3747 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
3748 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1626
3749 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102 modules/gui/qt4/ui/sout.h:333
3750 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:344 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3751 #: modules/misc/notify/notify.c:325
3752 msgid "Next"
3753 msgstr "Ďalej"
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1235
3756 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3757 msgstr ""
3758 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3759 "zaradený v playliste"
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1236 modules/control/hotkeys.c:699
3762 #: modules/gui/macosx/about.m:186 modules/gui/macosx/controls.m:1006
3763 #: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:596
3764 #: modules/gui/macosx/intf.m:682 modules/gui/macosx/intf.m:688
3765 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102 modules/gui/qt4/ui/sout.h:343
3766 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:353 modules/misc/notify/notify.c:323
3767 msgid "Previous"
3768 msgstr "Dozadu"
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1237
3771 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3772 msgstr ""
3773 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3774 "súboru v playliste"
3775
3776 #: src/libvlc-module.c:1238 modules/gui/macosx/controls.m:998
3777 #: modules/gui/macosx/intf.m:548 modules/gui/macosx/intf.m:593
3778 #: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:687
3779 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
3780 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
3781 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 modules/misc/notify/xosd.c:234
3782 msgid "Stop"
3783 msgstr "Stop"
3784
3785 #: src/libvlc-module.c:1239
3786 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3787 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3788
3789 #: src/libvlc-module.c:1240 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
3790 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
3791 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:65 modules/gui/macosx/intf.m:553
3792 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:928 modules/video_filter/marq.c:155
3793 #: modules/video_filter/rss.c:197
3794 msgid "Position"
3795 msgstr "Pozícia"
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1241
3798 msgid "Select the hotkey to display the position."
3799 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1243
3802 msgid "Very short backwards jump"
3803 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1245
3806 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3807 msgstr ""
3808 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3809 "späť."
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1246
3812 msgid "Short backwards jump"
3813 msgstr "Krátky skok späť"
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1248
3816 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3817 msgstr ""
3818 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3819
3820 #: src/libvlc-module.c:1249
3821 msgid "Medium backwards jump"
3822 msgstr "Väčší skok späť"
3823
3824 #: src/libvlc-module.c:1251
3825 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3826 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3827
3828 #: src/libvlc-module.c:1252
3829 msgid "Long backwards jump"
3830 msgstr "Dlhý skok späť"
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1254
3833 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3834 msgstr ""
3835 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1256
3838 msgid "Very short forward jump"
3839 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1258
3842 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3843 msgstr ""
3844 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1259
3847 msgid "Short forward jump"
3848 msgstr "Krátky skok dopredu"
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1261
3851 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3852 msgstr ""
3853 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1262
3856 msgid "Medium forward jump"
3857 msgstr "Väčší skok dopredu"
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1264
3860 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3861 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3862
3863 #: src/libvlc-module.c:1265
3864 msgid "Long forward jump"
3865 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:1267
3868 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3869 msgstr ""
3870 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3871 "kus."
3872
3873 #: src/libvlc-module.c:1268 modules/control/hotkeys.c:710
3874 msgid "Next frame"
3875 msgstr "Ďalšia snímka"
3876
3877 #: src/libvlc-module.c:1270
3878 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3879 msgstr ""
3880 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1272
3883 msgid "Very short jump length"
3884 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3885
3886 #: src/libvlc-module.c:1273
3887 msgid "Very short jump length, in seconds."
3888 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3889
3890 #: src/libvlc-module.c:1274
3891 msgid "Short jump length"
3892 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1275
3895 msgid "Short jump length, in seconds."
3896 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1276
3899 msgid "Medium jump length"
3900 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1277
3903 msgid "Medium jump length, in seconds."
3904 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1278
3907 msgid "Long jump length"
3908 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1279
3911 msgid "Long jump length, in seconds."
3912 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1281 modules/control/hotkeys.c:209
3915 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277 modules/gui/macosx/intf.m:344
3916 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3917 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114 modules/gui/qt4/menus.cpp:824
3918 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
3919 msgid "Quit"
3920 msgstr "Koniec"
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1282
3923 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3924 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1283
3927 msgid "Navigate up"
3928 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1284
3931 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3932 msgstr ""
3933 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1285
3936 msgid "Navigate down"
3937 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3938
3939 #: src/libvlc-module.c:1286
3940 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3941 msgstr ""
3942 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1287
3945 msgid "Navigate left"
3946 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1288
3949 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3950 msgstr ""
3951 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3952
3953 #: src/libvlc-module.c:1289
3954 msgid "Navigate right"
3955 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3956
3957 #: src/libvlc-module.c:1290
3958 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3959 msgstr ""
3960 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3961 "doprava."
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1291
3964 msgid "Activate"
3965 msgstr "Aktivovať"
3966
3967 #: src/libvlc-module.c:1292
3968 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3969 msgstr ""
3970 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3971 "menu DVD."
3972
3973 #: src/libvlc-module.c:1293
3974 msgid "Go to the DVD menu"
3975 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3976
3977 #: src/libvlc-module.c:1294
3978 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3979 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3980
3981 #: src/libvlc-module.c:1295
3982 msgid "Select previous DVD title"
3983 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3984
3985 #: src/libvlc-module.c:1296
3986 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3987 msgstr ""
3988 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3989
3990 #: src/libvlc-module.c:1297
3991 msgid "Select next DVD title"
3992 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3993
3994 #: src/libvlc-module.c:1298
3995 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3996 msgstr ""
3997 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3998
3999 #: src/libvlc-module.c:1299
4000 msgid "Select prev DVD chapter"
4001 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
4002
4003 #: src/libvlc-module.c:1300
4004 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4005 msgstr ""
4006 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
4007 "kapitoly v DVD"
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1301
4010 msgid "Select next DVD chapter"
4011 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1302
4014 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4015 msgstr ""
4016 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
4017
4018 #: src/libvlc-module.c:1303
4019 msgid "Volume up"
4020 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
4021
4022 #: src/libvlc-module.c:1304
4023 msgid "Select the key to increase audio volume."
4024 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
4025
4026 #: src/libvlc-module.c:1305
4027 msgid "Volume down"
4028 msgstr "Znížiť hlasitosť"
4029
4030 #: src/libvlc-module.c:1306
4031 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4032 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
4033
4034 #: src/libvlc-module.c:1307 modules/access/v4l2.c:166
4035 #: modules/gui/macosx/controls.m:1046 modules/gui/macosx/intf.m:614
4036 #: modules/gui/macosx/intf.m:683 modules/gui/macosx/intf.m:692
4037 #: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:143
4038 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:509
4039 msgid "Mute"
4040 msgstr "Stlmiť"
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1308
4043 msgid "Select the key to mute audio."
4044 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1309
4047 msgid "Subtitle delay up"
4048 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1310
4051 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4052 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
4053
4054 #: src/libvlc-module.c:1311
4055 msgid "Subtitle delay down"
4056 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
4057
4058 #: src/libvlc-module.c:1312
4059 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4060 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
4061
4062 #: src/libvlc-module.c:1313
4063 msgid "Audio delay up"
4064 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1314
4067 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4068 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1315
4071 msgid "Audio delay down"
4072 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1316
4075 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4076 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
4077
4078 #: src/libvlc-module.c:1323
4079 msgid "Play playlist bookmark 1"
4080 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1324
4083 msgid "Play playlist bookmark 2"
4084 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1325
4087 msgid "Play playlist bookmark 3"
4088 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
4089
4090 #: src/libvlc-module.c:1326
4091 msgid "Play playlist bookmark 4"
4092 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
4093
4094 #: src/libvlc-module.c:1327
4095 msgid "Play playlist bookmark 5"
4096 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1328
4099 msgid "Play playlist bookmark 6"
4100 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1329
4103 msgid "Play playlist bookmark 7"
4104 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1330
4107 msgid "Play playlist bookmark 8"
4108 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1331
4111 msgid "Play playlist bookmark 9"
4112 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1332
4115 msgid "Play playlist bookmark 10"
4116 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1333
4119 msgid "Select the key to play this bookmark."
4120 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
4121
4122 #: src/libvlc-module.c:1334
4123 msgid "Set playlist bookmark 1"
4124 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
4125
4126 #: src/libvlc-module.c:1335
4127 msgid "Set playlist bookmark 2"
4128 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
4129
4130 #: src/libvlc-module.c:1336
4131 msgid "Set playlist bookmark 3"
4132 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
4133
4134 #: src/libvlc-module.c:1337
4135 msgid "Set playlist bookmark 4"
4136 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
4137
4138 #: src/libvlc-module.c:1338
4139 msgid "Set playlist bookmark 5"
4140 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
4141
4142 #: src/libvlc-module.c:1339
4143 msgid "Set playlist bookmark 6"
4144 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
4145
4146 #: src/libvlc-module.c:1340
4147 msgid "Set playlist bookmark 7"
4148 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
4149
4150 #: src/libvlc-module.c:1341
4151 msgid "Set playlist bookmark 8"
4152 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
4153
4154 #: src/libvlc-module.c:1342
4155 msgid "Set playlist bookmark 9"
4156 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
4157
4158 #: src/libvlc-module.c:1343
4159 msgid "Set playlist bookmark 10"
4160 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
4161
4162 #: src/libvlc-module.c:1344
4163 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4164 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
4165
4166 #: src/libvlc-module.c:1346
4167 msgid "Playlist bookmark 1"
4168 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
4169
4170 #: src/libvlc-module.c:1347
4171 msgid "Playlist bookmark 2"
4172 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
4173
4174 #: src/libvlc-module.c:1348
4175 msgid "Playlist bookmark 3"
4176 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
4177
4178 #: src/libvlc-module.c:1349
4179 msgid "Playlist bookmark 4"
4180 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
4181
4182 #: src/libvlc-module.c:1350
4183 msgid "Playlist bookmark 5"
4184 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
4185
4186 #: src/libvlc-module.c:1351
4187 msgid "Playlist bookmark 6"
4188 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
4189
4190 #: src/libvlc-module.c:1352
4191 msgid "Playlist bookmark 7"
4192 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
4193
4194 #: src/libvlc-module.c:1353
4195 msgid "Playlist bookmark 8"
4196 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
4197
4198 #: src/libvlc-module.c:1354
4199 msgid "Playlist bookmark 9"
4200 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
4201
4202 #: src/libvlc-module.c:1355
4203 msgid "Playlist bookmark 10"
4204 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
4205
4206 #: src/libvlc-module.c:1357
4207 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4208 msgstr ""
4209 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
4210 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
4211 "kliknutím."
4212
4213 #: src/libvlc-module.c:1359
4214 msgid "Go back in browsing history"
4215 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1360
4218 msgid ""
4219 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
4220 "history."
4221 msgstr ""
4222 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
4223 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
4224
4225 #: src/libvlc-module.c:1361
4226 msgid "Go forward in browsing history"
4227 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
4228
4229 #: src/libvlc-module.c:1362
4230 msgid ""
4231 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
4232 "history."
4233 msgstr ""
4234 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
4235 "ktoré si chcete prehliadať."
4236
4237 #: src/libvlc-module.c:1364
4238 msgid "Cycle audio track"
4239 msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
4240
4241 #: src/libvlc-module.c:1365
4242 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4243 msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
4244
4245 #: src/libvlc-module.c:1366
4246 msgid "Cycle subtitle track"
4247 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
4248
4249 #: src/libvlc-module.c:1367
4250 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4251 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
4252
4253 #: src/libvlc-module.c:1368
4254 msgid "Cycle source aspect ratio"
4255 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
4256
4257 #: src/libvlc-module.c:1369
4258 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4259 msgstr ""
4260 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
4261 "videa"
4262
4263 #: src/libvlc-module.c:1370
4264 msgid "Cycle video crop"
4265 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
4266
4267 #: src/libvlc-module.c:1371
4268 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4269 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
4270
4271 #: src/libvlc-module.c:1372
4272 msgid "Toggle autoscaling"
4273 msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
4274
4275 #: src/libvlc-module.c:1373
4276 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4277 msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
4278
4279 #: src/libvlc-module.c:1374
4280 msgid "Increase scale factor"
4281 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
4282
4283 #: src/libvlc-module.c:1375
4284 msgid "Increase scale factor."
4285 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti."
4286
4287 #: src/libvlc-module.c:1376
4288 msgid "Decrease scale factor"
4289 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
4290
4291 #: src/libvlc-module.c:1377
4292 msgid "Decrease scale factor."
4293 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti."
4294
4295 #: src/libvlc-module.c:1378
4296 msgid "Cycle deinterlace modes"
4297 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
4298
4299 #: src/libvlc-module.c:1379
4300 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4301 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
4302
4303 #: src/libvlc-module.c:1380
4304 msgid "Show interface"
4305 msgstr "Zobraziť rohranie"
4306
4307 #: src/libvlc-module.c:1381
4308 msgid "Raise the interface above all other windows."
4309 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
4310
4311 #: src/libvlc-module.c:1382
4312 msgid "Hide interface"
4313 msgstr "Skryť rozhranie"
4314
4315 #: src/libvlc-module.c:1383
4316 msgid "Lower the interface below all other windows."
4317 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
4318
4319 #: src/libvlc-module.c:1384
4320 msgid "Take video snapshot"
4321 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
4322
4323 #: src/libvlc-module.c:1385
4324 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4325 msgstr ""
4326 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
4327
4328 #: src/libvlc-module.c:1387 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
4329 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
4330 #: modules/stream_out/record.c:60
4331 msgid "Record"
4332 msgstr "Nahrať"
4333
4334 #: src/libvlc-module.c:1388
4335 msgid "Record access filter start/stop."
4336 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4337
4338 #: src/libvlc-module.c:1389
4339 msgid "Dump"
4340 msgstr "Analyzovať"
4341
4342 #: src/libvlc-module.c:1390
4343 msgid "Media dump access filter trigger."
4344 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4345
4346 #: src/libvlc-module.c:1392
4347 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4348 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4349
4350 #: src/libvlc-module.c:1393
4351 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4352 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4353
4354 #: src/libvlc-module.c:1396
4355 msgid "Toggle random playlist playback"
4356 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4357
4358 #: src/libvlc-module.c:1401 src/libvlc-module.c:1402
4359 msgid "Un-Zoom"
4360 msgstr "Oddialiť"
4361
4362 #: src/libvlc-module.c:1404 src/libvlc-module.c:1405
4363 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4364 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4365
4366 #: src/libvlc-module.c:1406 src/libvlc-module.c:1407
4367 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4368 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4369
4370 #: src/libvlc-module.c:1409 src/libvlc-module.c:1410
4371 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4372 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4373
4374 #: src/libvlc-module.c:1411 src/libvlc-module.c:1412
4375 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4376 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4377
4378 #: src/libvlc-module.c:1414 src/libvlc-module.c:1415
4379 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4380 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4381
4382 #: src/libvlc-module.c:1416 src/libvlc-module.c:1417
4383 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4384 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4385
4386 #: src/libvlc-module.c:1419 src/libvlc-module.c:1420
4387 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4388 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4389
4390 #: src/libvlc-module.c:1421 src/libvlc-module.c:1422
4391 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4392 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4393
4394 #: src/libvlc-module.c:1424
4395 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4396 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
4397
4398 #: src/libvlc-module.c:1426
4399 msgid ""
4400 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
4401 "output for the time being."
4402 msgstr ""
4403 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
4404 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
4405
4406 #: src/libvlc-module.c:1429 src/libvlc-module.c:1430
4407 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4408 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4409
4410 #: src/libvlc-module.c:1431
4411 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4412 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
4413
4414 #: src/libvlc-module.c:1432
4415 msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
4416 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4417
4418 #: src/libvlc-module.c:1433
4419 msgid "Highlight widget on the right"
4420 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
4421
4422 #: src/libvlc-module.c:1435
4423 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4424 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
4425
4426 #: src/libvlc-module.c:1436
4427 msgid "Highlight widget on the left"
4428 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
4429
4430 #: src/libvlc-module.c:1438
4431 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
4432 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
4433
4434 #: src/libvlc-module.c:1439
4435 msgid "Highlight widget on top"
4436 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
4437
4438 #: src/libvlc-module.c:1441
4439 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
4440 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
4441
4442 #: src/libvlc-module.c:1442
4443 msgid "Highlight widget below"
4444 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
4445
4446 #: src/libvlc-module.c:1444
4447 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
4448 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
4449
4450 #: src/libvlc-module.c:1445
4451 msgid "Select current widget"
4452 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
4453
4454 #: src/libvlc-module.c:1447
4455 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
4456 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
4457
4458 #: src/libvlc-module.c:1449
4459 msgid "Cycle through audio devices"
4460 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
4461
4462 #: src/libvlc-module.c:1450
4463 msgid "Cycle through available audio devices"
4464 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
4465
4466 #: src/libvlc-module.c:1452
4467 #, c-format
4468 msgid ""
4469 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
4470 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
4471 "in the playlist.\n"
4472 "The first item specified will be played first.\n"
4473 "\n"
4474 "Options-styles:\n"
4475 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
4476 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4477 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4478 "            and that overrides previous settings.\n"
4479 "\n"
4480 "Stream MRL syntax:\n"
4481 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4482 "option=value ...]\n"
4483 "\n"
4484 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4485 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4486 "\n"
4487 "URL syntax:\n"
4488 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4489 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4490 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4491 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4492 "  screen://                      Screen capture\n"
4493 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4494 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4495 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4496 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4497 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4498 "  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
4499 "certain time\n"
4500 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
4501 msgstr ""
4502 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
4503 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
4504 "zaradia do playlistu.\n"
4505 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
4506 "\n"
4507 "Nastavenia štýlov:\n"
4508 "  --Nastavenie A: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
4509 "spustenia programu.\n"
4510 "   -Nastavenie A: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
4511 "   :option  príkaz, ktorý sa na stream aplikuje až tesne pred jeho "
4512 "prehrávaním\n"
4513 "            a zároveň potlačí akékoľvek iné nastavenia\n"
4514 "\n"
4515 "Stream MRL syntax:\n"
4516 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4517 "option=value ...]\n"
4518 "\n"
4519 "  Pre špecifické MRL sa dajú použiť aj viaceré globálne príkazy --options :"
4520 "options.\n"
4521 "  Viacnásobné príkazy :option=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
4522 "\n"
4523 "Syntax URL adresy:\n"
4524 "  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
4525 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4526 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4527 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4528 "  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
4529 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD jednotka\n"
4530 "  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
4531 "  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
4532 "  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
4533 "                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
4534 "serverom\n"
4535 "  vlc:pause:<počet sekúnd>            Osobitná položka na pozastavenie "
4536 "playlistu na určitý čas\n"
4537 "  vlc:quit                       Osobitný príkaz na ukončenie programu VLC\n"
4538
4539 #: src/libvlc-module.c:1603 src/video_output/vout_intf.c:440
4540 #: modules/gui/macosx/controls.m:492 modules/gui/macosx/controls.m:1055
4541 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/macosx/intf.m:694
4542 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:103
4543 #: modules/video_output/snapshot.c:81
4544 msgid "Snapshot"
4545 msgstr "Snímka"
4546
4547 #: src/libvlc-module.c:1620
4548 msgid "Window properties"
4549 msgstr "Vlastnosti okna"
4550
4551 #: src/libvlc-module.c:1672
4552 msgid "Subpictures"
4553 msgstr "Pod-obrázky"
4554
4555 #: src/libvlc-module.c:1680 modules/codec/subtitles/subsdec.c:202
4556 #: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
4557 #: modules/demux/subtitle.c:74 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
4558 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:495 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
4559 msgid "Subtitles"
4560 msgstr "Titulky"
4561
4562 #: src/libvlc-module.c:1697 modules/stream_out/transcode.c:123
4563 msgid "Overlays"
4564 msgstr "Prekryvy/Titulky"
4565
4566 #: src/libvlc-module.c:1705
4567 msgid "Track settings"
4568 msgstr "Nastavenia stopy"
4569
4570 #: src/libvlc-module.c:1735
4571 msgid "Playback control"
4572 msgstr "Kontrola prehrávania"
4573
4574 #: src/libvlc-module.c:1760
4575 msgid "Default devices"
4576 msgstr "Predvolené zariadenia"
4577
4578 #: src/libvlc-module.c:1769
4579 msgid "Network settings"
4580 msgstr "Nastavenia siete"
4581
4582 #: src/libvlc-module.c:1781
4583 msgid "Socks proxy"
4584 msgstr "Socks proxy"
4585
4586 #: src/libvlc-module.c:1790 modules/demux/kate_categories.c:47
4587 msgid "Metadata"
4588 msgstr "Meta-dáta"
4589
4590 #: src/libvlc-module.c:1838
4591 msgid "Decoders"
4592 msgstr "Dekodéry"
4593
4594 #: src/libvlc-module.c:1845 modules/access/v4l2.c:77
4595 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
4596 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:519
4597 msgid "Input"
4598 msgstr "Vstup"
4599
4600 #: src/libvlc-module.c:1884
4601 msgid "VLM"
4602 msgstr "VLM"
4603
4604 #: src/libvlc-module.c:1916
4605 msgid "CPU"
4606 msgstr "Procesor (CPU)"
4607
4608 #: src/libvlc-module.c:1938
4609 msgid "Special modules"
4610 msgstr "Špeciálne moduly"
4611
4612 #: src/libvlc-module.c:1944
4613 msgid "Plugins"
4614 msgstr "Prídavné moduly"
4615
4616 #: src/libvlc-module.c:1952
4617 msgid "Performance options"
4618 msgstr "Nastavenia výkonu"
4619
4620 #: src/libvlc-module.c:2098
4621 msgid "Hot keys"
4622 msgstr "Klávesové skratky"
4623
4624 #: src/libvlc-module.c:2537
4625 msgid "Jump sizes"
4626 msgstr "Veľkosti skoku"
4627
4628 #: src/libvlc-module.c:2614
4629 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4630 msgstr ""
4631 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4632 "advanced)"
4633
4634 #: src/libvlc-module.c:2617
4635 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4636 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
4637
4638 #: src/libvlc-module.c:2619
4639 msgid ""
4640 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4641 "--help-verbose)"
4642 msgstr ""
4643 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4644 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
4645
4646 #: src/libvlc-module.c:2622
4647 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4648 msgstr ""
4649 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
4650 "programu"
4651
4652 #: src/libvlc-module.c:2624
4653 msgid "print a list of available modules"
4654 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4655
4656 #: src/libvlc-module.c:2626
4657 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4658 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
4659
4660 #: src/libvlc-module.c:2628
4661 msgid ""
4662 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4663 "verbose). Prefix the module name with = for strictmatches."
4664 msgstr ""
4665 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4666 "parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
4667 "k modulu prefix =."
4668
4669 #: src/libvlc-module.c:2632
4670 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4671 msgstr ""
4672 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
4673
4674 #: src/libvlc-module.c:2634
4675 msgid "save the current command line options in the config"
4676 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
4677
4678 #: src/libvlc-module.c:2636
4679 msgid "reset the current config to the default values"
4680 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4681
4682 #: src/libvlc-module.c:2638
4683 msgid "use alternate config file"
4684 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4685
4686 #: src/libvlc-module.c:2640
4687 msgid "resets the current plugins cache"
4688 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4689
4690 #: src/libvlc-module.c:2642
4691 msgid "print version information"
4692 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4693
4694 #: src/libvlc-module.c:2698
4695 msgid "main program"
4696 msgstr "hlavný program"
4697
4698 #: src/misc/update.c:1471
4699 #, c-format
4700 msgid "%.1f GB"
4701 msgstr "%.1f GB"
4702
4703 #: src/misc/update.c:1473
4704 #, c-format
4705 msgid "%.1f MB"
4706 msgstr "%.1f MB"
4707
4708 #: src/misc/update.c:1475
4709 #, c-format
4710 msgid "%.1f kB"
4711 msgstr "%.1f kB"
4712
4713 #: src/misc/update.c:1477
4714 #, c-format
4715 msgid "%ld B"
4716 msgstr "%ld B"
4717
4718 #: src/misc/update.c:1590
4719 msgid "Saving file failed"
4720 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
4721
4722 #: src/misc/update.c:1591
4723 #, c-format
4724 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
4725 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
4726
4727 #: src/misc/update.c:1607 src/misc/update.c:1629
4728 #, c-format
4729 msgid ""
4730 "%s\n"
4731 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
4732 msgstr ""
4733 "%s\n"
4734 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
4735
4736 #: src/misc/update.c:1610
4737 msgid "Downloading ..."
4738 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
4739
4740 #: src/misc/update.c:1611 modules/access/dvb/scan.c:321
4741 #: modules/demux/avi/avi.c:688 modules/demux/avi/avi.c:2409
4742 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
4743 #: modules/gui/macosx/controls.m:83 modules/gui/macosx/open.m:167
4744 #: modules/gui/macosx/open.m:194 modules/gui/macosx/prefs.m:185
4745 #: modules/gui/macosx/prefs.m:206 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:238
4746 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:619
4747 #: modules/gui/macosx/wizard.m:320
4748 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1307
4749 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1367
4750 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:253
4751 msgid "Cancel"
4752 msgstr "Storno"
4753
4754 #: src/misc/update.c:1646
4755 #, c-format
4756 msgid ""
4757 "%s\n"
4758 "Done %s (100.0%%)"
4759 msgstr ""
4760 "%s\n"
4761 "Hotovo: %s (100.0%%)"
4762
4763 #: src/misc/update.c:1666
4764 msgid "File could not be verified"
4765 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
4766
4767 #: src/misc/update.c:1667
4768 #, c-format
4769 msgid ""
4770 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
4771 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
4772 msgstr ""
4773 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
4774 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4775
4776 #: src/misc/update.c:1678 src/misc/update.c:1690
4777 msgid "Invalid signature"
4778 msgstr "Neplatný podpis"
4779
4780 #: src/misc/update.c:1679 src/misc/update.c:1691
4781 #, c-format
4782 msgid ""
4783 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
4784 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
4785 msgstr ""
4786 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
4787 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4788
4789 #: src/misc/update.c:1703
4790 msgid "File not verifiable"
4791 msgstr "Súbor nemožno overiť"
4792
4793 #: src/misc/update.c:1704
4794 #, c-format
4795 msgid ""
4796 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
4797 "was deleted."
4798 msgstr ""
4799 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4800
4801 #: src/misc/update.c:1715 src/misc/update.c:1727
4802 msgid "File corrupted"
4803 msgstr "Súbor je porušený"
4804
4805 #: src/misc/update.c:1716 src/misc/update.c:1728
4806 #, c-format
4807 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
4808 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
4809
4810 #: src/playlist/tree.c:66 modules/access/bda/bda.c:68
4811 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:138
4812 #: modules/access/bda/bda.c:145 modules/access/bda/bda.c:151
4813 #: modules/access/bda/bda.c:157 modules/access/bda/bda.c:163
4814 #: modules/access/bda/bda.c:169
4815 msgid "Undefined"
4816 msgstr "Nedefinované"
4817
4818 #: src/video_output/video_output.c:2003 modules/gui/macosx/intf.m:643
4819 #: modules/gui/macosx/intf.m:644 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:85
4820 #: modules/video_filter/deinterlace.c:127
4821 msgid "Deinterlace"
4822 msgstr "Rozkladať"
4823
4824 #: src/video_output/vout_intf.c:311 modules/gui/macosx/intf.m:636
4825 #: modules/gui/macosx/intf.m:637 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:893
4826 #: modules/video_filter/crop.c:105 modules/video_filter/croppadd.c:83
4827 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:133
4828 msgid "Crop"
4829 msgstr "Vystrihnúť"
4830
4831 #: src/video_output/vout_intf.c:375 modules/gui/macosx/intf.m:634
4832 #: modules/gui/macosx/intf.m:635
4833 msgid "Aspect-ratio"
4834 msgstr "Stranový pomer"
4835
4836 #: src/video_output/vout_intf.c:402
4837 msgid "Autoscale video"
4838 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
4839
4840 #: src/video_output/vout_intf.c:409
4841 msgid "Scale factor"
4842 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti"
4843
4844 #: modules/access/alsa.c:72 modules/access/oss.c:67
4845 msgid "Capture the audio stream in stereo."
4846 msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
4847
4848 #: modules/access/alsa.c:74 modules/access/oss.c:68
4849 #: modules/access_output/shout.c:94
4850 msgid "Samplerate"
4851 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
4852
4853 #: modules/access/alsa.c:76 modules/access/oss.c:70
4854 msgid ""
4855 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
4856 "48000)"
4857 msgstr ""
4858 "Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
4859 "22050, 44100,48000)"
4860
4861 #: modules/access/alsa.c:78 modules/access/bd/bd.c:52
4862 #: modules/access/bda/bda.c:46 modules/access/cdda.c:61
4863 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dv.c:71
4864 #: modules/access/dvb/access.c:84 modules/access/dvdnav.c:73
4865 #: modules/access/dvdread.c:76 modules/access/eyetv.m:61
4866 #: modules/access/fake.c:44 modules/access/file.c:77 modules/access/ftp.c:57
4867 #: modules/access/gnomevfs.c:47 modules/access/http.c:75
4868 #: modules/access/jack.c:62 modules/access/mms/mms.c:49
4869 #: modules/access/mtp.c:65 modules/access/oss.c:72 modules/access/pvr.c:60
4870 #: modules/access/rtmp/access.c:43 modules/access/screen/screen.c:40
4871 #: modules/access/smb.c:64 modules/access/tcp.c:41 modules/access/udp.c:49
4872 #: modules/access/v4l.c:71 modules/access/v4l2.c:179
4873 #: modules/access/vcd/vcd.c:46
4874 msgid "Caching value in ms"
4875 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
4876
4877 #: modules/access/alsa.c:80
4878 msgid ""
4879 "Caching value for Alsa captures. This value should be set in milliseconds."
4880 msgstr ""
4881 "Hodnota ukladania záznamov Alsa do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa "
4882 "nastavuje v milisekundách."
4883
4884 #: modules/access/alsa.c:87
4885 msgid "Alsa"
4886 msgstr "Alsa"
4887
4888 #: modules/access/alsa.c:88
4889 msgid "Alsa audio capture input"
4890 msgstr "Vstup zvukových záznamov Alsa"
4891
4892 #: modules/access/bd/bd.c:54
4893 msgid "Caching value for BDs. This value should be set in milliseconds."
4894 msgstr ""
4895 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre BD. Táto hodnota sa nastavuje v "
4896 "milisekundách."
4897
4898 #: modules/access/bd/bd.c:61
4899 msgid "BD"
4900 msgstr "BD"
4901
4902 #: modules/access/bd/bd.c:62
4903 msgid "Blu-Ray Disc Input"
4904 msgstr "Vstup diskov Blu-Ray"
4905
4906 #: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:86
4907 msgid ""
4908 "Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
4909 msgstr ""
4910 "Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
4911 "pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
4912
4913 #: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:89
4914 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:978
4915 msgid "Adapter card to tune"
4916 msgstr "Karta adaptéra"
4917
4918 #: modules/access/bda/bda.c:52 modules/access/dvb/access.c:90
4919 msgid ""
4920 "Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
4921 "n>=0."
4922 msgstr ""
4923 "Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
4924 "dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
4925
4926 #: modules/access/bda/bda.c:55 modules/access/dvb/access.c:92
4927 msgid "Device number to use on adapter"
4928 msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
4929
4930 #: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:95
4931 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:735
4932 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1000
4933 msgid "Transponder/multiplex frequency"
4934 msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
4935
4936 #: modules/access/bda/bda.c:60 modules/access/dvb/access.c:96
4937 msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
4938 msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
4939
4940 #: modules/access/bda/bda.c:62
4941 msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
4942 msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
4943
4944 #: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:98
4945 msgid "Inversion mode"
4946 msgstr "Inverzný mód"
4947
4948 #: modules/access/bda/bda.c:66 modules/access/dvb/access.c:99
4949 msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
4950 msgstr "Inverzný mód [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
4951
4952 #: modules/access/bda/bda.c:71 modules/access/dvb/access.c:101
4953 msgid "Probe DVB card for capabilities"
4954 msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
4955
4956 #: modules/access/bda/bda.c:72 modules/access/dvb/access.c:102
4957 msgid ""
4958 "Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
4959 "disable this feature if you experience some trouble."
4960 msgstr ""
4961 "Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
4962 "preverovanie radšej zablokujte."
4963
4964 #: modules/access/bda/bda.c:76 modules/access/dvb/access.c:104
4965 msgid "Budget mode"
4966 msgstr "Mód \"budget\""
4967
4968 #: modules/access/bda/bda.c:77 modules/access/dvb/access.c:105
4969 msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
4970 msgstr ""
4971 "Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
4972 "karty."
4973
4974 #: modules/access/bda/bda.c:82
4975 msgid "Network Identifier"
4976 msgstr "Nastavenia siete"
4977
4978 #: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:108
4979 msgid "Satellite number in the Diseqc system"
4980 msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
4981
4982 #: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:109
4983 msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
4984 msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
4985
4986 #: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:111
4987 msgid "LNB voltage"
4988 msgstr "Napätie LNB konvertora"
4989
4990 #: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:112
4991 msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
4992 msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
4993
4994 #: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:114
4995 msgid "High LNB voltage"
4996 msgstr "Veľké napätie LNB"
4997
4998 #: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:115
4999 msgid ""
5000 "Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
5001 "supported by all frontends."
5002 msgstr ""
5003 "Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
5004 "konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
5005
5006 #: modules/access/bda/bda.c:96 modules/access/dvb/access.c:118
5007 msgid "22 kHz tone"
5008 msgstr "22 kHz tón"
5009
5010 #: modules/access/bda/bda.c:97 modules/access/dvb/access.c:119
5011 msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
5012 msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
5013
5014 #: modules/access/bda/bda.c:99 modules/access/dvb/access.c:121
5015 msgid "Transponder FEC"
5016 msgstr "FEC transpondéra"
5017
5018 #: modules/access/bda/bda.c:100 modules/access/dvb/access.c:122
5019 msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
5020 msgstr ""
5021 "FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: mód pre korekciu chýb pri "
5022 "prenose) [9=automaticky]."
5023
5024 #: modules/access/bda/bda.c:102 modules/access/dvb/access.c:124
5025 msgid "Transponder symbol rate in kHz"
5026 msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
5027
5028 #: modules/access/bda/bda.c:105 modules/access/dvb/access.c:127
5029 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
5030 msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
5031
5032 #: modules/access/bda/bda.c:106
5033 msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz (usually 9.75GHz)"
5034 msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 9,75 GHz)"
5035
5036 #: modules/access/bda/bda.c:108 modules/access/dvb/access.c:130
5037 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
5038 msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
5039
5040 #: modules/access/bda/bda.c:109
5041 msgid "High Band Local Osc Freq in kHz (usually 10.6GHz)"
5042 msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 10,6 GHz)"
5043
5044 #: modules/access/bda/bda.c:111 modules/access/dvb/access.c:133
5045 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
5046 msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
5047
5048 #: modules/access/bda/bda.c:113
5049 msgid "Low Noise Block switch freq in kHz (usually 11.7GHz)"
5050 msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom (zvyčajne 11,7 GHz)"
5051
5052 #: modules/access/bda/bda.c:116 modules/access/dvb/access.c:137
5053 msgid "Modulation type"
5054 msgstr "Typ modulácie"
5055
5056 #: modules/access/bda/bda.c:117
5057 msgid "QAM, PSK or VSB modulation method"
5058 msgstr "Metóda modulácie QAM, PSK alebo VSB"
5059
5060 #: modules/access/bda/bda.c:121
5061 msgid "QAM16"
5062 msgstr "QAM16"
5063
5064 #: modules/access/bda/bda.c:121
5065 msgid "QAM32"
5066 msgstr "QAM32"
5067
5068 #: modules/access/bda/bda.c:121
5069 msgid "QAM64"
5070 msgstr "QAM64"
5071
5072 #: modules/access/bda/bda.c:121
5073 msgid "QAM128"
5074 msgstr "QAM128"
5075
5076 #: modules/access/bda/bda.c:121
5077 msgid "QAM256"
5078 msgstr "QAM256"
5079
5080 #: modules/access/bda/bda.c:122
5081 msgid "BPSK"
5082 msgstr "BPSK"
5083
5084 #: modules/access/bda/bda.c:122
5085 msgid "QPSK"
5086 msgstr "QPSK"
5087
5088 #: modules/access/bda/bda.c:122
5089 msgid "8VSB"
5090 msgstr "8VSB"
5091
5092 #: modules/access/bda/bda.c:122
5093 msgid "16VSB"
5094 msgstr "16VSB"
5095
5096 #: modules/access/bda/bda.c:125 modules/access/bda/bda.c:126
5097 msgid "ATSC Major Channel"
5098 msgstr "Kanál ATSC Major"
5099
5100 #: modules/access/bda/bda.c:127 modules/access/bda/bda.c:128
5101 msgid "ATSC Minor Channel"
5102 msgstr "Kanál ATSC Minor"
5103
5104 #: modules/access/bda/bda.c:129 modules/access/bda/bda.c:130
5105 msgid "ATSC Physical Channel"
5106 msgstr "Kanál ATSC Physical"
5107
5108 #: modules/access/bda/bda.c:133
5109 msgid "FEC rate"
5110 msgstr "Rýchlosť FEC"
5111
5112 #: modules/access/bda/bda.c:134
5113 msgid "FEC rate includes DVB-T high priority stream FEC Rate"
5114 msgstr "Rýchlosť FEC zahŕňa aj rýchlosť FEC prioritného streamu v DVB-T"
5115
5116 #: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
5117 msgid "1/2"
5118 msgstr "1/2"
5119
5120 #: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
5121 msgid "2/3"
5122 msgstr "2/3"