modules: add Evas video output
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation
2 # Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # mhikanik <podnety@mojepreklady.net>, 2012-2014
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2014-04-18 16:23+0000\n"
13 "Last-Translator: mhikanik <podnety@mojepreklady.net>\n"
14 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
15 "language/sk/)\n"
16 "Language: sk\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22 #: include/vlc_common.h:927
23 msgid ""
24 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
25 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
26 "see the file named COPYING for details.\n"
27 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
28 msgstr ""
29 "Tento program je poskytovaný BEZ ZÁRUKY, v maximálne právne možnom rozsahu.\n"
30 "Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public "
31 "License;\n"
32 "pre podrobnejšie informácie si prečítajte text v súbore s názvom COPYING.\n"
33 "Vytvorené tímom VideoLAN; pozrite si súbor AUTHORS.\n"
34
35 #: include/vlc_config_cat.h:33
36 msgid "VLC preferences"
37 msgstr "Nastavenia programu VLC"
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:35
40 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
41 msgstr ""
42 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
43 "\"."
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
46 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
47 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
48 msgid "Interface"
49 msgstr "Rozhranie"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:39
52 msgid "Settings for VLC's interfaces"
53 msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:41
56 msgid "Main interfaces settings"
57 msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:43
60 msgid "Main interfaces"
61 msgstr "Hlavné rozhrania"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:44
64 msgid "Settings for the main interface"
65 msgstr "Nastavenia hlavného rozhrania"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
68 msgid "Control interfaces"
69 msgstr "Ovládacie rozhrania"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:47
72 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
73 msgstr "Nastavenia ovládacích rozhraní programu VLC"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
76 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
77 msgid "Hotkeys settings"
78 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
81 #: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
82 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
83 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
84 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
85 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
86 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
87 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
88 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
89 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
90 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
91 msgid "Audio"
92 msgstr "Zvuk"
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:54
95 msgid "Audio settings"
96 msgstr "Nastavenia zvuku"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:56
99 msgid "General audio settings"
100 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
103 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
104 msgid "Filters"
105 msgstr "Filtre"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:59
108 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
109 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
112 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
113 msgid "Visualizations"
114 msgstr "Vizualizácie"
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
117 #: src/libvlc-module.c:195
118 msgid "Audio visualizations"
119 msgstr "Vizualizácie zvuku"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
122 msgid "Output modules"
123 msgstr "Výstupné moduly"
124
125 #: include/vlc_config_cat.h:65
126 msgid "General settings for audio output modules."
127 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
130 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
131 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
132 msgid "Miscellaneous"
133 msgstr "Rôzne"
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:68
136 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
137 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
138
139 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
140 #: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
141 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
142 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
143 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
144 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
145 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
146 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
147 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
148 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
149 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
150 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
151 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
152 msgid "Video"
153 msgstr "Video"
154
155 #: include/vlc_config_cat.h:72
156 msgid "Video settings"
157 msgstr "Nastavenia videa"
158
159 #: include/vlc_config_cat.h:74
160 msgid "General video settings"
161 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:77
164 #, fuzzy
165 msgid "General settings for video output modules."
166 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
167
168 #: include/vlc_config_cat.h:80
169 msgid "Video filters are used to process the video stream."
170 msgstr "Filtre videa sa používajú na úpravu streamov s videom."
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:82
173 msgid "Subtitles / OSD"
174 msgstr "Titulky / OSD"
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:83
177 msgid ""
178 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
179 msgstr ""
180 "Rôzne nastavenia vzťahujúce sa k OSD ovládaniu, titulkom a k  \"obrázkom "
181 "používaným pri prekrývaní\""
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:91
184 msgid "Input / Codecs"
185 msgstr "Vstup / Kodeky"
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:92
188 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
189 msgstr "Nastavenia vstupu, demultiplexovania, dekódovania a kódovania"
190
191 #: include/vlc_config_cat.h:95
192 msgid "Access modules"
193 msgstr "Prístupové moduly"
194
195 #: include/vlc_config_cat.h:97
196 msgid ""
197 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
198 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
199 msgstr ""
200 "Toto sú nastavenia, ktoré sa vzťahujú k rôznym metódam prístupu. K "
201 "nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria nastavenia HTTP proxy alebo "
202 "nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäti."
203
204 #: include/vlc_config_cat.h:101
205 msgid "Stream filters"
206 msgstr "Filtre streamov"
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:103
209 msgid ""
210 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
211 "input side of VLC. Use with care..."
212 msgstr ""
213 "Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
214 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:106
217 msgid "Demuxers"
218 msgstr "Demuxéry"
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:107
221 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
222 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:109
225 msgid "Video codecs"
226 msgstr "Kodeky videa"
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:110
229 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
230 msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo dekodéry a kodéry videa a zvuku. "
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:112
233 msgid "Audio codecs"
234 msgstr "Kodeky zvuku"
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:113
237 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
238 msgstr "Nastavenia dekodérov a kodérov len pre zvuk."
239
240 #: include/vlc_config_cat.h:115
241 msgid "Subtitle codecs"
242 msgstr "Kodeky pre titulky"
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:116
245 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
246 msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či kodéry CC. "
247
248 #: include/vlc_config_cat.h:118
249 msgid "General input settings. Use with care..."
250 msgstr "Všeobecné nastavenia vstupu. Venujte im zvýšenú pozornosť..."
251
252 #: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
253 #: modules/access/avio.h:50
254 msgid "Stream output"
255 msgstr "Výstup streamu"
256
257 #: include/vlc_config_cat.h:123
258 msgid ""
259 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
260 "saving incoming streams.\n"
261 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
262 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
263 "RTSP).\n"
264 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
265 "duplicating...)."
266 msgstr ""
267 "Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď váš počítač vystupuje ako "
268 "streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
269 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
270 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
271 "(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
272 "Dodatočné upravovanie streamov (prekódovanie, duplikovanie...) je možné "
273 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
274
275 #: include/vlc_config_cat.h:131
276 msgid "General stream output settings"
277 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupu streamu"
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:133
280 msgid "Muxers"
281 msgstr "Muxéry"
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:135
284 msgid ""
285 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
286 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
287 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
288 "You can also set default parameters for each muxer."
289 msgstr ""
290 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
291 "elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
292 "vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
293 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
294 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
295
296 #: include/vlc_config_cat.h:141
297 msgid "Access output"
298 msgstr "Access output"
299
300 #: include/vlc_config_cat.h:143
301 msgid ""
302 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
303 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
304 "should probably not do that.\n"
305 "You can also set default parameters for each access output."
306 msgstr ""
307 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
308 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
309 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
310 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
311 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
312
313 #: include/vlc_config_cat.h:148
314 msgid "Packetizers"
315 msgstr "Paketizéry"
316
317 #: include/vlc_config_cat.h:150
318 msgid ""
319 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
320 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
321 "not do that.\n"
322 "You can also set default parameters for each packetizer."
323 msgstr ""
324 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
325 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
326 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
327 "vynucovať. \n"
328 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
329
330 #: include/vlc_config_cat.h:156
331 msgid "Sout stream"
332 msgstr "Sout stream"
333
334 #: include/vlc_config_cat.h:157
335 msgid ""
336 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
337 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
338 "for each sout stream module here."
339 msgstr ""
340 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
341 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
342 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
343 "modul. "
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:162
346 msgid "VOD"
347 msgstr "VOD"
348
349 #: include/vlc_config_cat.h:163
350 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
351 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
352
353 #: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
354 #: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
355 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
356 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
357 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
358 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
359 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
360 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
361 msgid "Playlist"
362 msgstr "Playlist"
363
364 #: include/vlc_config_cat.h:168
365 msgid ""
366 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
367 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
368 msgstr ""
369 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v režime prehrávania) "
370 "a modulov, ktoré automaticky pridávajú do playlistu nové položky (zisťovacie "
371 "moduly)."
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:172
374 msgid "General playlist behaviour"
375 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
376
377 #: include/vlc_config_cat.h:173
378 msgid "Services discovery"
379 msgstr "Zisťovacie moduly"
380
381 #: include/vlc_config_cat.h:174
382 msgid ""
383 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
384 "playlist."
385 msgstr ""
386 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
387 "položiek do playlistu."
388
389 #: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
390 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
391 msgid "Advanced"
392 msgstr "Pokročilé"
393
394 #: include/vlc_config_cat.h:179
395 msgid "Advanced settings. Use with care..."
396 msgstr "Pokročilé nastavenia. Ich zmene venujte zvýšenú pozornosť..."
397
398 #: include/vlc_config_cat.h:181
399 msgid "Advanced settings"
400 msgstr "Pokročilé nastavenia"
401
402 #: include/vlc_input.h:568
403 #, fuzzy
404 msgid "Subtitle track added"
405 msgstr "Stopa s titulkami"
406
407 #: include/vlc_interface.h:140
408 msgid ""
409 "\n"
410 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
411 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
412 msgstr ""
413 "\n"
414 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
415 "otvorte okno s prikazovym riadokom, prejdite do priecinka kde je "
416 "nainstalovany program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
417
418 #: include/vlc_intf_strings.h:46
419 msgid "&Open File..."
420 msgstr "&Otvoriť súbor..."
421
422 #: include/vlc_intf_strings.h:47
423 msgid "&Advanced Open..."
424 msgstr "&Pokročilé otváranie..."
425
426 #: include/vlc_intf_strings.h:48
427 msgid "Open D&irectory..."
428 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
429
430 #: include/vlc_intf_strings.h:49
431 msgid "Open &Folder..."
432 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
433
434 #: include/vlc_intf_strings.h:50
435 msgid "Select one or more files to open"
436 msgstr "Vyberte jeden alebo viac súborov, ktoré chcete otvoriť"
437
438 #: include/vlc_intf_strings.h:51
439 msgid "Select Directory"
440 msgstr "Vyberte si priečinok"
441
442 #: include/vlc_intf_strings.h:51
443 msgid "Select Folder"
444 msgstr "Vyberte si priečinok"
445
446 #: include/vlc_intf_strings.h:55
447 msgid "Media &Information"
448 msgstr "&Informácia o médiu"
449
450 #: include/vlc_intf_strings.h:56
451 msgid "&Codec Information"
452 msgstr "Informácia o &kodeku"
453
454 #: include/vlc_intf_strings.h:57
455 msgid "&Messages"
456 msgstr "&Hlásenia"
457
458 #: include/vlc_intf_strings.h:58
459 msgid "Jump to Specific &Time"
460 msgstr "Prejsť na určený &čas"
461
462 #: include/vlc_intf_strings.h:59
463 msgid "Custom &Bookmarks"
464 msgstr "Zá&ložky používateľa"
465
466 #: include/vlc_intf_strings.h:60
467 msgid "&VLM Configuration"
468 msgstr "Konfigurácia &VLM"
469
470 #: include/vlc_intf_strings.h:62
471 msgid "&About"
472 msgstr "&O programe"
473
474 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
475 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
476 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
477 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
478 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
479 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
480 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
481 msgid "Play"
482 msgstr "Prehrať"
483
484 #: include/vlc_intf_strings.h:66
485 msgid "Remove Selected"
486 msgstr "Odstrániť vybrané"
487
488 #: include/vlc_intf_strings.h:67
489 msgid "Information..."
490 msgstr "Informácia..."
491
492 #: include/vlc_intf_strings.h:68
493 msgid "Create Directory..."
494 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
495
496 #: include/vlc_intf_strings.h:69
497 msgid "Create Folder..."
498 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:70
501 #, fuzzy
502 msgid "Rename Directory..."
503 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:71
506 #, fuzzy
507 msgid "Rename Folder..."
508 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:72
511 msgid "Show Containing Directory..."
512 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:73
515 msgid "Show Containing Folder..."
516 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:74
519 msgid "Stream..."
520 msgstr "Stream..."
521
522 #: include/vlc_intf_strings.h:75
523 msgid "Save..."
524 msgstr "Uložiť..."
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
527 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
528 msgid "Repeat All"
529 msgstr "Opakovať všetko"
530
531 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
532 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
533 msgid "Repeat One"
534 msgstr "Opakovať jedenkrát"
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
537 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
538 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
539 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
540 msgid "Random"
541 msgstr "Náhodne"
542
543 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
544 msgid "Random Off"
545 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:83
548 msgid "Add to Playlist"
549 msgstr "Pridať do playlistu"
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:85
552 msgid "Add File..."
553 msgstr "Pridať súbor..."
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:86
556 msgid "Add Directory..."
557 msgstr "Pridať priečinok..."
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:87
560 msgid "Add Folder..."
561 msgstr "Pridať priečinok..."
562
563 #: include/vlc_intf_strings.h:89
564 msgid "Save Playlist to &File..."
565 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
566
567 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
568 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
569 msgid "Search"
570 msgstr "Hľadať"
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
573 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
574 msgid "Waves"
575 msgstr "Vlny"
576
577 #: include/vlc_intf_strings.h:100
578 msgid ""
579 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
580 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
581 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
582 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
583 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
584 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
585 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
586 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
587 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
588 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
589 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
590 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
591 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
592 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
593 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
594 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
595 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
596 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
597 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
598 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
599 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
600 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
601 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
602 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
603 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
604 msgstr ""
605 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
606 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
607 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
608 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
609 "nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
610 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
611 "programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
612 "programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
613 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
614 "player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
615 "konvertovaním, prekódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
616 "užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
617 "Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
618 "nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
619 "wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
620 "hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
621 "videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
622 "h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
623 "\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
624 "(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
625 "videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
626 "vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
627 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
628 "h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
629 "vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
630 "nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
631 "materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
632 "player.</p></body></html>"
633
634 #: src/audio_output/filters.c:247
635 msgid "Audio filtering failed"
636 msgstr "Filtrovanie zvuku sa nepodarilo"
637
638 #: src/audio_output/filters.c:248
639 #, c-format
640 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
641 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%u) filtrov."
642
643 #: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
644 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
645 #: modules/video_filter/postproc.c:234
646 msgid "Disable"
647 msgstr "Zablokovať"
648
649 #: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
650 msgid "Spectrometer"
651 msgstr "Spektrometer"
652
653 #: src/audio_output/output.c:235
654 msgid "Scope"
655 msgstr "Rozsah (oblasť)"
656
657 #: src/audio_output/output.c:238
658 msgid "Spectrum"
659 msgstr "Spektrum"
660
661 #: src/audio_output/output.c:241
662 msgid "Vu meter"
663 msgstr "Vu meter"
664
665 #: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
666 msgid "Audio filters"
667 msgstr "Filtre zvuku"
668
669 #: src/audio_output/output.c:291
670 msgid "Replay gain"
671 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovanom prehrávaní"
672
673 #: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
674 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
675 msgid "Stereo audio mode"
676 msgstr "Režim stereo"
677
678 #: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
679 msgid "Dolby Surround"
680 msgstr "Dolby Surround"
681
682 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
683 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
684 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
685 #: modules/codec/twolame.c:70
686 msgid "Stereo"
687 msgstr "Stereo"
688
689 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
690 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
691 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
692 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
693 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
694 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
695 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
696 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
697 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
698 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
699 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
700 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
701 msgid "Left"
702 msgstr "Vľavo"
703
704 #: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
705 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
706 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
707 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
708 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
709 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
710 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
711 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
712 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
713 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
714 msgid "Right"
715 msgstr "Vpravo"
716
717 #: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
718 msgid "Reverse stereo"
719 msgstr "Reverzné stereo"
720
721 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
722 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
723 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
724 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
725 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
726 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
727 msgid "Automatic"
728 msgstr "Automaticky"
729
730 #: src/config/file.c:460
731 msgid "boolean"
732 msgstr "Hodnota boolean"
733
734 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
735 msgid "integer"
736 msgstr "hodnota (celé číslo)"
737
738 #: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
739 msgid "float"
740 msgstr "hodnota (desatinná)"
741
742 #: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
743 msgid "string"
744 msgstr "reťazec / príkaz"
745
746 #: src/config/help.c:161
747 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
748 msgstr "Na získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
749
750 #: src/config/help.c:165
751 #, c-format
752 msgid ""
753 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
754 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
755 "They will be enqueued in the playlist.\n"
756 "The first item specified will be played first.\n"
757 "\n"
758 "Options-styles:\n"
759 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
760 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
761 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
762 "            and that overrides previous settings.\n"
763 "\n"
764 "Stream MRL syntax:\n"
765 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
766 "  [:option=value ...]\n"
767 "\n"
768 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
769 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
770 "\n"
771 "URL syntax:\n"
772 "  file:///path/file              Plain media file\n"
773 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
774 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
775 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
776 "  screen://                      Screen capture\n"
777 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
778 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
779 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
780 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
781 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
782 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
783 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
784 "\n"
785 msgstr ""
786 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
787 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov.\n"
788 "Tieto streamy sa zaradia do playlistu.\n"
789 "Položka, ktorá bola zadaná do playlistu najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
790 "\n"
791 "Nastavenia štýlov:\n"
792 "--option globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania spustenia "
793 "programu.\n"
794 "-option jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
795 ":option aplikuje sa na stream až tesne pred jeho prehrávaním it\n"
796 "a zároveň potlačí predchádzajúce nastavenia .\n"
797 "\n"
798 "Stream MRL syntax:\n"
799 "[[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
800 "[:option=value ...]\n"
801 "\n"
802 "Viaceré globálne --nastavenia sa dajú používať aj ako špecifické :"
803 "nastavenia.\n"
804 "Viacnásobné páry :option=value možno špecifikovať.\n"
805 "\n"
806 "URL syntax:\n"
807 "file:///path/file Čistý mediálny súbor\n"
808 "http://host[:port]/file HTTP URL\n"
809 "ftp://host[:port]/file FTP URL\n"
810 "mms://host[:port]/file MMS URL\n"
811 "screen:// Snímka obrazovky\n"
812 "dvd://[device] DVD jednotka\n"
813 "vcd://[device]  VCD jednotka\n"
814 "cdda://[device] Audio CD jednotka\n"
815 "udp://[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
816 "UDP stream odosielaný streamovacím serverom\n"
817 "vlc://pause:<počet sekúnd> Pozastavenie playlistu na určitý čas\n"
818 "vlc://quit Špeciálna položka na ukončenie programu VLC\n"
819 "\n"
820
821 #: src/config/help.c:435
822 msgid " (default enabled)"
823 msgstr "(predvolene: zapnuté)"
824
825 #: src/config/help.c:436
826 msgid " (default disabled)"
827 msgstr "(predvolene: vypnuté)"
828
829 #: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
830 msgid "Note:"
831 msgstr "Poznámka:"
832
833 #: src/config/help.c:593
834 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
835 msgstr ""
836 "Na zobrazenie pokročilých nastavení pridajte do príkazového riadka parameter "
837 "--advanced."
838
839 #: src/config/help.c:598
840 #, c-format
841 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
842 msgid_plural ""
843 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
844 msgstr[0] ""
845 "%u modul sa nezobrazil, pretože obsahuje iba pokročilé nastavenia.\n"
846 msgstr[1] ""
847 "%u moduly sa nezobrazili, pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
848 msgstr[2] ""
849 "%u modulov sa nezobrazilo, pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
850
851 #: src/config/help.c:605
852 msgid ""
853 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
854 "modules."
855 msgstr ""
856 "Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
857 "verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
858
859 #: src/config/help.c:666
860 #, c-format
861 msgid "VLC version %s (%s)\n"
862 msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
863
864 #: src/config/help.c:667
865 #, c-format
866 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
867 msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
868
869 #: src/config/help.c:669
870 #, c-format
871 msgid "Compiler: %s\n"
872 msgstr "Kompilátor: %s\n"
873
874 #: src/config/help.c:698
875 #, c-format
876 msgid ""
877 "\n"
878 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
879 msgstr ""
880 "\n"
881 "Vypísaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
882
883 #: src/config/help.c:713
884 msgid ""
885 "\n"
886 "Press the RETURN key to continue...\n"
887 msgstr ""
888 "\n"
889 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
890
891 #: src/config/keys.c:56
892 msgid "Backspace"
893 msgstr "Backspace"
894
895 #: src/config/keys.c:57
896 msgid "Brightness Down"
897 msgstr "Znížiť jas"
898
899 #: src/config/keys.c:58
900 msgid "Brightness Up"
901 msgstr "Zvýšiť jas"
902
903 #: src/config/keys.c:59
904 msgid "Browser Back"
905 msgstr "Dozadu v prehliadači"
906
907 #: src/config/keys.c:60
908 msgid "Browser Favorites"
909 msgstr "Obľúbené položky prehliadača"
910
911 #: src/config/keys.c:61
912 msgid "Browser Forward"
913 msgstr "Dopredu v prehliadači"
914
915 #: src/config/keys.c:62
916 msgid "Browser Home"
917 msgstr "Na domovskú stránku v prehliadači"
918
919 #: src/config/keys.c:63
920 msgid "Browser Refresh"
921 msgstr "Obnovenie v prehliadači"
922
923 #: src/config/keys.c:64
924 msgid "Browser Search"
925 msgstr "Vyhľadanie v prehliadači"
926
927 #: src/config/keys.c:65
928 msgid "Browser Stop"
929 msgstr "Zastavenie v prehliadači"
930
931 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
932 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
933 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
934 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
935 msgid "Delete"
936 msgstr "Vymazať"
937
938 #: src/config/keys.c:67
939 msgid "Down"
940 msgstr "Nadol"
941
942 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
943 msgid "End"
944 msgstr "Koniec"
945
946 #: src/config/keys.c:69
947 msgid "Enter"
948 msgstr "Enter"
949
950 #: src/config/keys.c:70
951 msgid "Esc"
952 msgstr "Esc"
953
954 #: src/config/keys.c:71
955 msgid "F1"
956 msgstr "F1"
957
958 #: src/config/keys.c:72
959 msgid "F10"
960 msgstr "F10"
961
962 #: src/config/keys.c:73
963 msgid "F11"
964 msgstr "F11"
965
966 #: src/config/keys.c:74
967 msgid "F12"
968 msgstr "F12"
969
970 #: src/config/keys.c:75
971 msgid "F2"
972 msgstr "F2"
973
974 #: src/config/keys.c:76
975 msgid "F3"
976 msgstr "F3"
977
978 #: src/config/keys.c:77
979 msgid "F4"
980 msgstr "F4"
981
982 #: src/config/keys.c:78
983 msgid "F5"
984 msgstr "F5"
985
986 #: src/config/keys.c:79
987 msgid "F6"
988 msgstr "F6"
989
990 #: src/config/keys.c:80
991 msgid "F7"
992 msgstr "F7"
993
994 #: src/config/keys.c:81
995 msgid "F8"
996 msgstr "F8"
997
998 #: src/config/keys.c:82
999 msgid "F9"
1000 msgstr "F9"
1001
1002 #: src/config/keys.c:83
1003 msgid "Home"
1004 msgstr "Home"
1005
1006 #: src/config/keys.c:84
1007 msgid "Insert"
1008 msgstr "Insert"
1009
1010 #: src/config/keys.c:86
1011 msgid "Media Angle"
1012 msgstr "Uhol média"
1013
1014 #: src/config/keys.c:87
1015 msgid "Media Audio Track"
1016 msgstr "Zvuková stopa média"
1017
1018 #: src/config/keys.c:88
1019 msgid "Media Forward"
1020 msgstr "Médium - dopredu"
1021
1022 #: src/config/keys.c:89
1023 msgid "Media Menu"
1024 msgstr "Menu média"
1025
1026 #: src/config/keys.c:90
1027 msgid "Media Next Frame"
1028 msgstr "Médium - ďalší snímok"
1029
1030 #: src/config/keys.c:91
1031 msgid "Media Next Track"
1032 msgstr "Médium - ďalšia stopa"
1033
1034 #: src/config/keys.c:92
1035 msgid "Media Play Pause"
1036 msgstr "Médium - prehrať, pozastaviť"
1037
1038 #: src/config/keys.c:93
1039 msgid "Media Prev Frame"
1040 msgstr "Médium - predchádzajúci snímok"
1041
1042 #: src/config/keys.c:94
1043 msgid "Media Prev Track"
1044 msgstr "Médium - predchádzajúca stopa"
1045
1046 #: src/config/keys.c:95
1047 msgid "Media Record"
1048 msgstr "Nahrať médium"
1049
1050 #: src/config/keys.c:96
1051 msgid "Media Repeat"
1052 msgstr "Opakovať médium"
1053
1054 #: src/config/keys.c:97
1055 msgid "Media Rewind"
1056 msgstr "Previnúť médium"
1057
1058 #: src/config/keys.c:98
1059 msgid "Media Select"
1060 msgstr "Výber média"
1061
1062 #: src/config/keys.c:99
1063 msgid "Media Shuffle"
1064 msgstr "Médium - náhodne"
1065
1066 #: src/config/keys.c:100
1067 msgid "Media Stop"
1068 msgstr "Médium - zastaviť"
1069
1070 #: src/config/keys.c:101
1071 msgid "Media Subtitle"
1072 msgstr "Titulky média"
1073
1074 #: src/config/keys.c:102
1075 msgid "Media Time"
1076 msgstr "Čas média"
1077
1078 #: src/config/keys.c:103
1079 msgid "Media View"
1080 msgstr "Zobrazenie média"
1081
1082 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1083 msgid "Menu"
1084 msgstr "Menu"
1085
1086 #: src/config/keys.c:105
1087 msgid "Mouse Wheel Down"
1088 msgstr "Koliesko myši nadol"
1089
1090 #: src/config/keys.c:106
1091 msgid "Mouse Wheel Left"
1092 msgstr "Koliesko myši doľava"
1093
1094 #: src/config/keys.c:107
1095 msgid "Mouse Wheel Right"
1096 msgstr "Koliesko myši doprava"
1097
1098 #: src/config/keys.c:108
1099 msgid "Mouse Wheel Up"
1100 msgstr "Koliesko myši nahor"
1101
1102 #: src/config/keys.c:109
1103 msgid "Page Down"
1104 msgstr "O stránku nadol (Page down)"
1105
1106 #: src/config/keys.c:110
1107 msgid "Page Up"
1108 msgstr "O stránku nahor (Page Up)"
1109
1110 #: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
1111 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
1112 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
1113 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
1114 msgid "Pause"
1115 msgstr "Pozastaviť"
1116
1117 #: src/config/keys.c:112
1118 msgid "Print"
1119 msgstr ""
1120
1121 #: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1122 msgid "Space"
1123 msgstr "Medzerník (Space)"
1124
1125 #: src/config/keys.c:115
1126 msgid "Tab"
1127 msgstr "Tabulátor"
1128
1129 #: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
1130 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
1131 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1132 msgid "Unset"
1133 msgstr "Nenast."
1134
1135 #: src/config/keys.c:117
1136 msgid "Up"
1137 msgstr "Nahor"
1138
1139 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1140 msgid "Volume Down"
1141 msgstr "Znížiť hlasitosť"
1142
1143 #: src/config/keys.c:119
1144 msgid "Volume Mute"
1145 msgstr "Stlmiť hlasitosť"
1146
1147 #: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1148 msgid "Volume Up"
1149 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
1150
1151 #: src/config/keys.c:121
1152 msgid "Zoom In"
1153 msgstr "Priblížiť"
1154
1155 #: src/config/keys.c:122
1156 msgid "Zoom Out"
1157 msgstr "Oddialiť"
1158
1159 #: src/config/keys.c:250
1160 msgid "Ctrl+"
1161 msgstr "Ctrl+"
1162
1163 #: src/config/keys.c:251
1164 msgid "Alt+"
1165 msgstr "Alt+"
1166
1167 #: src/config/keys.c:252
1168 msgid "Shift+"
1169 msgstr "Shift+"
1170
1171 #: src/config/keys.c:253
1172 msgid "Meta+"
1173 msgstr "Meta+"
1174
1175 #: src/config/keys.c:254
1176 msgid "Command+"
1177 msgstr "Príkaz+"
1178
1179 #: src/darwin/error.c:37
1180 #, fuzzy
1181 msgid "Unknown error"
1182 msgstr "Neznáme video"
1183
1184 #: src/input/control.c:226
1185 #, c-format
1186 msgid "Bookmark %i"
1187 msgstr "Záložka %i"
1188
1189 #: src/input/decoder.c:252
1190 msgid "packetizer"
1191 msgstr "paketizér"
1192
1193 #: src/input/decoder.c:252
1194 msgid "decoder"
1195 msgstr "dekodér"
1196
1197 #: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
1198 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
1199 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
1200 #: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1201 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1202 msgstr "Streamovanie / prekódovanie sa nepodarilo"
1203
1204 #: src/input/decoder.c:262
1205 #, c-format
1206 msgid "VLC could not open the %s module."
1207 msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť modul %s."
1208
1209 #: src/input/decoder.c:454
1210 msgid "VLC could not open the decoder module."
1211 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
1212
1213 #: src/input/decoder.c:691
1214 #, fuzzy
1215 msgid "No description for this codec"
1216 msgstr "Cieľový kodek titulkov"
1217
1218 #: src/input/decoder.c:693
1219 #, fuzzy
1220 msgid "Codec not supported"
1221 msgstr "Port klienta"
1222
1223 #: src/input/decoder.c:694
1224 #, fuzzy, c-format
1225 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
1226 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%m)."
1227
1228 #: src/input/decoder.c:698
1229 #, fuzzy
1230 msgid "Unidentified codec"
1231 msgstr "Kodek pre video"
1232
1233 #: src/input/decoder.c:699
1234 #, fuzzy
1235 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
1236 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
1237
1238 #: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
1239 #: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
1240 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1241 msgid "Track"
1242 msgstr "Stopa"
1243
1244 #: src/input/es_out.c:1137
1245 #, c-format
1246 msgid "%s [%s %d]"
1247 msgstr "%s [%s %d]"
1248
1249 #: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
1250 #: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1251 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1252 msgid "Program"
1253 msgstr "Program"
1254
1255 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1256 msgid "Scrambled"
1257 msgstr "Kódované"
1258
1259 #: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1260 msgid "Yes"
1261 msgstr "Áno"
1262
1263 #: src/input/es_out.c:2012
1264 #, c-format
1265 msgid "Closed captions %u"
1266 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
1267
1268 #: src/input/es_out.c:2870
1269 #, c-format
1270 msgid "Stream %d"
1271 msgstr "Stream %d"
1272
1273 #: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1274 msgid "Subtitle"
1275 msgstr "Titulky"
1276
1277 #: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
1278 #: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
1279 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
1280 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1281 msgid "Type"
1282 msgstr "Typ"
1283
1284 #: src/input/es_out.c:2897
1285 msgid "Original ID"
1286 msgstr "Originálne ID"
1287
1288 #: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
1289 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1290 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1291 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1292 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1293 msgid "Codec"
1294 msgstr "Kodek"
1295
1296 #: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1297 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
1298 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1299 msgid "Language"
1300 msgstr "Jazyk"
1301
1302 #: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
1303 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
1304 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1305 msgid "Description"
1306 msgstr "Popis"
1307
1308 #: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
1309 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1310 msgid "Channels"
1311 msgstr "Kanály"
1312
1313 #: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1314 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1315 msgid "Sample rate"
1316 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1317
1318 #: src/input/es_out.c:2929
1319 #, c-format
1320 msgid "%u Hz"
1321 msgstr "%u Hz"
1322
1323 #: src/input/es_out.c:2939
1324 msgid "Bits per sample"
1325 msgstr "bitov na vzorku"
1326
1327 #: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
1328 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
1329 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
1330 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1331 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1332 msgid "Bitrate"
1333 msgstr "Dátový tok"
1334
1335 #: src/input/es_out.c:2944
1336 #, c-format
1337 msgid "%u kb/s"
1338 msgstr "%u kb/s"
1339
1340 #: src/input/es_out.c:2956
1341 msgid "Track replay gain"
1342 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
1343
1344 #: src/input/es_out.c:2958
1345 msgid "Album replay gain"
1346 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
1347
1348 #: src/input/es_out.c:2959
1349 #, c-format
1350 msgid "%.2f dB"
1351 msgstr "%.2f dB"
1352
1353 #: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
1354 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1355 msgid "Resolution"
1356 msgstr "Rozlíšenie"
1357
1358 #: src/input/es_out.c:2973
1359 msgid "Display resolution"
1360 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1361
1362 #: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
1363 #: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
1364 #: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
1365 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
1366 #: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1367 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1368 msgid "Frame rate"
1369 msgstr "Frekvencia snímok"
1370
1371 #: src/input/es_out.c:2994
1372 msgid "Decoded format"
1373 msgstr "Dekódovaný formát"
1374
1375 #: src/input/input.c:2311
1376 msgid "Your input can't be opened"
1377 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1378
1379 #: src/input/input.c:2312
1380 #, c-format
1381 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1382 msgstr ""
1383 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1384 "v súbore so záznamom."
1385
1386 #: src/input/input.c:2425
1387 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1388 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1389
1390 #: src/input/input.c:2426
1391 #, c-format
1392 msgid ""
1393 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1394 msgstr ""
1395 "Formát '%s' nemožno detegovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1396 "záznamom činnosti programu."
1397
1398 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1399 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
1400 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1401 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1402 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
1403 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
1404 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1405 msgid "Title"
1406 msgstr "Titul"
1407
1408 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
1409 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1410 msgid "Artist"
1411 msgstr "Interpret"
1412
1413 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
1414 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1415 msgid "Genre"
1416 msgstr "Žáner"
1417
1418 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1419 msgid "Copyright"
1420 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1421
1422 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
1423 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1424 msgid "Album"
1425 msgstr "Album"
1426
1427 #: src/input/meta.c:60
1428 msgid "Track number"
1429 msgstr "Číslo stopy"
1430
1431 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1432 msgid "Rating"
1433 msgstr "Hodnotenie"
1434
1435 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1436 msgid "Date"
1437 msgstr "Dátum"
1438
1439 #: src/input/meta.c:64
1440 msgid "Setting"
1441 msgstr "Nastavenie"
1442
1443 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
1444 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1445 msgid "URL"
1446 msgstr "Adresa URL"
1447
1448 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1449 msgid "Now Playing"
1450 msgstr "Práve sa prehráva"
1451
1452 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1453 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
1454 msgid "Publisher"
1455 msgstr "Vydavateľ"
1456
1457 #: src/input/meta.c:69
1458 msgid "Encoded by"
1459 msgstr "Kódované"
1460
1461 #: src/input/meta.c:70
1462 msgid "Artwork URL"
1463 msgstr "Adresa URL diela"
1464
1465 #: src/input/meta.c:71
1466 msgid "Track ID"
1467 msgstr "ID stopy"
1468
1469 #: src/input/meta.c:72
1470 #, fuzzy
1471 msgid "Number of Tracks"
1472 msgstr "Počet riadkov"
1473
1474 #: src/input/meta.c:73
1475 msgid "Director"
1476 msgstr "Režisér"
1477
1478 #: src/input/meta.c:74
1479 msgid "Season"
1480 msgstr ""
1481
1482 #: src/input/meta.c:75
1483 msgid "Episode"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: src/input/meta.c:76
1487 #, fuzzy
1488 msgid "Show Name"
1489 msgstr "Zobraziť základné"
1490
1491 #: src/input/meta.c:77
1492 #, fuzzy
1493 msgid "Actors"
1494 msgstr "Faktor"
1495
1496 #: src/input/var.c:158
1497 msgid "Bookmark"
1498 msgstr "Záložka"
1499
1500 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
1501 msgid "Programs"
1502 msgstr "Programy"
1503
1504 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
1505 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
1506 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1507 msgid "Chapter"
1508 msgstr "Kapitola"
1509
1510 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1511 msgid "Navigation"
1512 msgstr "Navigácia"
1513
1514 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
1515 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
1516 msgid "Video Track"
1517 msgstr "Stopa s videom"
1518
1519 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
1520 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
1521 msgid "Audio Track"
1522 msgstr "Zvuková stopa"
1523
1524 #: src/input/var.c:210
1525 msgid "Subtitle Track"
1526 msgstr "Stopa s titulkami"
1527
1528 #: src/input/var.c:273
1529 msgid "Next title"
1530 msgstr "Ďalší titul"
1531
1532 #: src/input/var.c:278
1533 msgid "Previous title"
1534 msgstr "Predchádzajúci titul"
1535
1536 #: src/input/var.c:314
1537 #, c-format
1538 msgid "Title %i%s"
1539 msgstr "Titul %i%s"
1540
1541 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1542 #, c-format
1543 msgid "Chapter %i"
1544 msgstr "Kapitola %i"
1545
1546 #: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
1547 msgid "Next chapter"
1548 msgstr "Ďalšia kapitola"
1549
1550 #: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
1551 msgid "Previous chapter"
1552 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1553
1554 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1555 #, c-format
1556 msgid "Media: %s"
1557 msgstr "Médium: %s"
1558
1559 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
1560 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
1561 msgid "Add Interface"
1562 msgstr "Pridať rozhranie"
1563
1564 #: src/interface/interface.c:91
1565 msgid "Console"
1566 msgstr "Konzola"
1567
1568 #: src/interface/interface.c:95
1569 msgid "Telnet"
1570 msgstr "Telnet"
1571
1572 #: src/interface/interface.c:98
1573 msgid "Web"
1574 msgstr "Web"
1575
1576 #: src/interface/interface.c:101
1577 msgid "Debug logging"
1578 msgstr "Záznam informácií pre ladenie"
1579
1580 #: src/interface/interface.c:104
1581 msgid "Mouse Gestures"
1582 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1583
1584 #: src/interface/interface.c:206
1585 msgid ""
1586 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1587 "interface."
1588 msgstr ""
1589 "Spustenie programu VLC s predvoleným rozhraním. Pre spustenie bez rozhrania "
1590 "zadajte príkaz 'cvlc'."
1591
1592 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1593 #: src/libvlc.c:183
1594 msgid "C"
1595 msgstr "sk"
1596
1597 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
1598 #: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
1599 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
1600 msgid "Zoom"
1601 msgstr "Priblížiť"
1602
1603 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
1604 msgid "1:4 Quarter"
1605 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1606
1607 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
1608 msgid "1:2 Half"
1609 msgstr "1:2 (polovica)"
1610
1611 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
1612 msgid "1:1 Original"
1613 msgstr "1:1 (originál)"
1614
1615 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
1616 msgid "2:1 Double"
1617 msgstr "2:1 (dvojitá veľkosť)"
1618
1619 #: src/libvlc-module.c:62
1620 msgid ""
1621 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1622 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1623 "related options."
1624 msgstr ""
1625 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1626 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1627 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:66
1630 msgid "Interface module"
1631 msgstr "Modul rozhrania"
1632
1633 #: src/libvlc-module.c:68
1634 msgid ""
1635 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1636 "automatically select the best module available."
1637 msgstr ""
1638 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1639 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
1642 msgid "Extra interface modules"
1643 msgstr "Extra moduly s rozhraním"
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:74
1646 msgid ""
1647 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1648 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1649 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1650 "\", \"gestures\" ...)"
1651 msgstr ""
1652 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné rozhrania\". Tieto "
1653 "prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú doplnkom k hlavnému rozhraniu "
1654 "programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s rozhraním, jednotlivé "
1655 "položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné hodnoty sú \"rc\" (diaľkové ovládanie), "
1656 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1657
1658 #: src/libvlc-module.c:81
1659 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1660 msgstr "Môžete si zvoliť ovládacie rozhrania pre program VLC."
1661
1662 #: src/libvlc-module.c:83
1663 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1664 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1665
1666 #: src/libvlc-module.c:85
1667 msgid ""
1668 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1669 "1=warnings, 2=debug)."
1670 msgstr ""
1671 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s používateľom "
1672 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1673 "ladenie)"
1674
1675 #: src/libvlc-module.c:88
1676 msgid "Be quiet"
1677 msgstr "Tichý režim"
1678
1679 #: src/libvlc-module.c:90
1680 msgid "Turn off all warning and information messages."
1681 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
1682
1683 #: src/libvlc-module.c:92
1684 msgid "Default stream"
1685 msgstr "Predvolený stream"
1686
1687 #: src/libvlc-module.c:94
1688 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1689 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1690
1691 #: src/libvlc-module.c:96
1692 msgid "Color messages"
1693 msgstr "Farebné hlásenia"
1694
1695 #: src/libvlc-module.c:98
1696 msgid ""
1697 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1698 "needs Linux color support for this to work."
1699 msgstr ""
1700 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
1701 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1702
1703 #: src/libvlc-module.c:101
1704 msgid "Show advanced options"
1705 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:103
1708 msgid ""
1709 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1710 "available options, including those that most users should never touch."
1711 msgstr ""
1712 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1713 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
1714 "nepoužije. "
1715
1716 #: src/libvlc-module.c:107
1717 msgid "Interface interaction"
1718 msgstr "Interakcia s rozhraním"
1719
1720 #: src/libvlc-module.c:109
1721 msgid ""
1722 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1723 "user input is required."
1724 msgstr ""
1725 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1726 "program bude vyžadovať zásah od používateľa."
1727
1728 #: src/libvlc-module.c:119
1729 msgid ""
1730 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1731 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1732 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1733 "the \"audio filters\" modules section."
1734 msgstr ""
1735 "Tieto voľby vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1736 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1737 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1738 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1739
1740 #: src/libvlc-module.c:125
1741 msgid "Audio output module"
1742 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1743
1744 #: src/libvlc-module.c:127
1745 msgid ""
1746 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1747 "automatically select the best method available."
1748 msgstr ""
1749 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1750 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1751
1752 #: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
1753 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
1754 msgid "Enable audio"
1755 msgstr "Zapnúť zvuk"
1756
1757 #: src/libvlc-module.c:133
1758 msgid ""
1759 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1760 "not take place, thus saving some processing power."
1761 msgstr ""
1762 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1763 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1764
1765 #: src/libvlc-module.c:136
1766 msgid "Audio gain"
1767 msgstr "Zosilnenie zvuku"
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:138
1770 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1771 msgstr "Toto lineárne zosilnenie sa aplikuje na zvuk na výstupe"
1772
1773 #: src/libvlc-module.c:140
1774 msgid "Audio output volume step"
1775 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1776
1777 #: src/libvlc-module.c:142
1778 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1779 msgstr "Veľkosť kroku pri úprave hlasitosti sa dá zmeniť pomocou tejto voľby."
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:145
1782 msgid "Remember the audio volume"
1783 msgstr "Zapamätať hlasitosť zvuku"
1784
1785 #: src/libvlc-module.c:147
1786 msgid ""
1787 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1788 msgstr ""
1789 "Hlasitosť je možné uložiť a automaticky sa obnoví pri ďalšom použití "
1790 "programu VLC."
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:150
1793 msgid "Audio desynchronization compensation"
1794 msgstr "Kompenzovať nesynchrónnosť zvuku"
1795
1796 #: src/libvlc-module.c:152
1797 msgid ""
1798 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1799 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1800 msgstr ""
1801 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1802 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1803 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1804
1805 #: src/libvlc-module.c:155
1806 msgid "Audio resampler"
1807 msgstr "Prevzorkovanie zvuku"
1808
1809 #: src/libvlc-module.c:157
1810 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1811 msgstr ""
1812 "Týmto parametrom si vyberiete aký prídavný modul sa použije na "
1813 "prevzorkovanie zvuku."
1814
1815 #: src/libvlc-module.c:160
1816 msgid ""
1817 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1818 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1819 "played)."
1820 msgstr ""
1821 "Režim, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude "
1822 "možné. (Ak ho váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
1823 "začiatkom prehrávania)."
1824
1825 #: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
1826 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
1827 msgid "Use S/PDIF when available"
1828 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1829
1830 #: src/libvlc-module.c:166
1831 msgid ""
1832 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1833 "audio stream being played."
1834 msgstr ""
1835 "Ak váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1836 "pre započatím prehrávania."
1837
1838 #: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
1839 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1840 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1841
1842 #: src/libvlc-module.c:171
1843 msgid ""
1844 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1845 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1846 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1847 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1848 msgstr ""
1849 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1850 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detegovať. \n"
1851 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1852 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1853 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
1856 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
1857 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
1858 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
1859 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
1860 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
1861 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1862 msgid "Auto"
1863 msgstr "Automaticky"
1864
1865 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1866 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1867 msgid "On"
1868 msgstr "Zapnuté"
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1871 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1872 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1873 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1874 msgid "Off"
1875 msgstr "Vypnuté"
1876
1877 #: src/libvlc-module.c:180
1878 msgid "Stereo audio output mode"
1879 msgstr "Výstupný režim stereo audio"
1880
1881 #: src/libvlc-module.c:192
1882 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1883 msgstr ""
1884 "Ak chcete upraviť vykresľovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1885 "spracovávanie zvuku."
1886
1887 #: src/libvlc-module.c:197
1888 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1889 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1890
1891 #: src/libvlc-module.c:201
1892 msgid "Replay gain mode"
1893 msgstr "Režim normalizácie pri prehrávaní"
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:203
1896 msgid "Select the replay gain mode"
1897 msgstr "Vyberte si režim normalizácie pri prehrávaní"
1898
1899 #: src/libvlc-module.c:205
1900 msgid "Replay preamp"
1901 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1902
1903 #: src/libvlc-module.c:207
1904 msgid ""
1905 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1906 "replay gain information"
1907 msgstr ""
1908 "Tu môžete zmeniť predvolenú cieľovú úroveň (89 dB) pre stream, ktorý "
1909 "obsahuje aj informácie o zosilnení pri prehrávaní."
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:210
1912 msgid "Default replay gain"
1913 msgstr "Predvolené zosilnenie pri prehrávaní"
1914
1915 #: src/libvlc-module.c:212
1916 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1917 msgstr ""
1918 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1919 "zosilňovaní zvuku"
1920
1921 #: src/libvlc-module.c:214
1922 msgid "Peak protection"
1923 msgstr "Ochrana pred zvukovými špičkami"
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:216
1926 msgid "Protect against sound clipping"
1927 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1928
1929 #: src/libvlc-module.c:219
1930 msgid "Enable time stretching audio"
1931 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
1932
1933 #: src/libvlc-module.c:221
1934 msgid ""
1935 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1936 "audio pitch"
1937 msgstr ""
1938 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
1939 "vznik zvukových špičiek"
1940
1941 #: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
1942 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1943 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1944 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
1945 #: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
1946 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
1947 #: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
1948 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1949 #: modules/text_renderer/freetype.c:155
1950 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1951 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1952 msgid "None"
1953 msgstr "Žiaden"
1954
1955 #: src/libvlc-module.c:236
1956 msgid ""
1957 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1958 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1959 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1960 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1961 "options."
1962 msgstr ""
1963 "Tieto nastavenia vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
1964 "tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre odstránenie prekladania - "
1965 "deinterlacing, prispôsobenie obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete "
1966 "konfigurovať v module \"Video - Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších "
1967 "funkcií. "
1968
1969 #: src/libvlc-module.c:242
1970 msgid "Video output module"
1971 msgstr "Modul výstupu videa"
1972
1973 #: src/libvlc-module.c:244
1974 msgid ""
1975 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1976 "automatically select the best method available."
1977 msgstr ""
1978 "Toto je metóda výstupu videa v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1979 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu dostupnú metódu."
1980
1981 #: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
1982 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
1983 msgid "Enable video"
1984 msgstr "Zapnúť video"
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:249
1987 msgid ""
1988 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1989 "not take place, thus saving some processing power."
1990 msgstr ""
1991 "Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa. Video sa nebude ani dekódovať, "
1992 "takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1993
1994 #: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1995 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1996 #: modules/visualization/projectm.cpp:64
1997 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1998 #: modules/visualization/glspectrum.c:52
1999 msgid "Video width"
2000 msgstr "Šírka videa"
2001
2002 #: src/libvlc-module.c:254
2003 msgid ""
2004 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
2005 "characteristics."
2006 msgstr ""
2007 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
2008 "VLC prispôsobí charakteru videa."
2009
2010 #: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
2011 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
2012 #: modules/visualization/projectm.cpp:67
2013 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
2014 #: modules/visualization/glspectrum.c:55
2015 msgid "Video height"
2016 msgstr "Výška videa"
2017
2018 #: src/libvlc-module.c:259
2019 msgid ""
2020 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
2021 "video characteristics."
2022 msgstr ""
2023 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
2024 "prispôsobí prehrávanému videu. "
2025
2026 #: src/libvlc-module.c:262
2027 msgid "Video X coordinate"
2028 msgstr "Súradnica X videa"
2029
2030 #: src/libvlc-module.c:264
2031 msgid ""
2032 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
2033 "coordinate)."
2034 msgstr ""
2035 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
2036
2037 #: src/libvlc-module.c:267
2038 msgid "Video Y coordinate"
2039 msgstr "Súradnica Y videa"
2040
2041 #: src/libvlc-module.c:269
2042 msgid ""
2043 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
2044 "coordinate)."
2045 msgstr ""
2046 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:272
2049 msgid "Video title"
2050 msgstr "Názov videa"
2051
2052 #: src/libvlc-module.c:274
2053 msgid ""
2054 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
2055 "interface)."
2056 msgstr ""
2057 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
2058 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
2059
2060 #: src/libvlc-module.c:277
2061 msgid "Video alignment"
2062 msgstr "Zarovnanie videa"
2063
2064 #: src/libvlc-module.c:279
2065 msgid ""
2066 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
2067 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
2068 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
2069 msgstr ""
2070 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
2071 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
2072 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
2073 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
2074
2075 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
2076 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
2077 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
2078 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
2079 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
2080 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2081 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2082 #: modules/video_filter/rss.c:173
2083 msgid "Center"
2084 msgstr "Vycentrovať"
2085
2086 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2087 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
2088 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
2089 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2090 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2091 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
2092 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
2093 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
2094 msgid "Top"
2095 msgstr "Hore"
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2098 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
2099 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
2100 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2101 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2102 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
2103 msgid "Bottom"
2104 msgstr "Dole"
2105
2106 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2107 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
2108 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
2109 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2110 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2111 #: modules/video_filter/rss.c:174
2112 msgid "Top-Left"
2113 msgstr "Vľavo hore"
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2116 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
2117 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
2118 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2119 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2120 #: modules/video_filter/rss.c:174
2121 msgid "Top-Right"
2122 msgstr "Vpravo hore"
2123
2124 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2125 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
2126 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
2127 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2128 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2129 #: modules/video_filter/rss.c:174
2130 msgid "Bottom-Left"
2131 msgstr "Vľavo dole"
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2134 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
2135 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
2136 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2137 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2138 #: modules/video_filter/rss.c:174
2139 msgid "Bottom-Right"
2140 msgstr "Vpravo dole"
2141
2142 #: src/libvlc-module.c:287
2143 msgid "Zoom video"
2144 msgstr "Priblížiť video"
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:289
2147 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2148 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
2149
2150 #: src/libvlc-module.c:291
2151 msgid "Grayscale video output"
2152 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
2153
2154 #: src/libvlc-module.c:293
2155 msgid ""
2156 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2157 "save some processing power."
2158 msgstr ""
2159 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
2160 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:296
2163 msgid "Embedded video"
2164 msgstr "Vstavané video"
2165
2166 #: src/libvlc-module.c:298
2167 msgid "Embed the video output in the main interface."
2168 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
2169
2170 #: src/libvlc-module.c:300
2171 msgid "Fullscreen video output"
2172 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
2173
2174 #: src/libvlc-module.c:302
2175 msgid "Start video in fullscreen mode"
2176 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:304
2179 msgid "Overlay video output"
2180 msgstr "Prekryť výstup videa"
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:306
2183 msgid ""
2184 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2185 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2186 msgstr ""
2187 "Prekrývanie je schopnosť hardvérovej akcelerácie videa pomocou grafickej "
2188 "karty (schopnosť vykresľovať video priamo). Program VLC sa pokúsi o využitie "
2189 "tejto voľby v predvolenom nastavení."
2190
2191 #: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
2192 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
2193 msgid "Always on top"
2194 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2195
2196 #: src/libvlc-module.c:311
2197 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2198 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2199
2200 #: src/libvlc-module.c:313
2201 msgid "Enable wallpaper mode "
2202 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
2203
2204 #: src/libvlc-module.c:315
2205 msgid ""
2206 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2207 msgstr ""
2208 "Režim prehrávania na pozadí vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
2209 "plochy."
2210
2211 #: src/libvlc-module.c:318
2212 msgid "Show media title on video"
2213 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
2214
2215 #: src/libvlc-module.c:320
2216 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2217 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2218
2219 #: src/libvlc-module.c:322
2220 msgid "Show video title for x milliseconds"
2221 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2222
2223 #: src/libvlc-module.c:324
2224 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2225 msgstr ""
2226 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2227
2228 #: src/libvlc-module.c:326
2229 msgid "Position of video title"
2230 msgstr "Pozícia názvu videa"
2231
2232 #: src/libvlc-module.c:328
2233 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2234 msgstr ""
2235 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2236 "v strede dole). "
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:330
2239 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2240 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:333
2243 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2244 msgstr ""
2245 "Skryť kurzor myši a ovládač celoobrazovkového režimu po n milisekundách."
2246
2247 #: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
2248 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
2249 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
2250 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
2251 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2252 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2253 msgid "Deinterlace"
2254 msgstr "Odstrániť prekladanie"
2255
2256 #: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
2257 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
2258 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
2259 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2260 msgid "Deinterlace mode"
2261 msgstr "Režim pre odstránenie prekladania (deinterlacing)"
2262
2263 #: src/libvlc-module.c:348
2264 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2265 msgstr ""
2266 "Metóda odstránenia prekladania (deinterlacing), ktorá sa použije na "
2267 "spracovanie videa."
2268
2269 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2270 msgid "Discard"
2271 msgstr "Vyraďovanie"
2272
2273 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2274 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2275 msgid "Blend"
2276 msgstr "Premiešavanie"
2277
2278 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2279 msgid "Mean"
2280 msgstr "Stredná úroveň"
2281
2282 #: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
2283 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2284 msgid "Bob"
2285 msgstr "Bob"
2286
2287 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2288 msgid "Linear"
2289 msgstr "Lineárne"
2290
2291 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2292 msgid "Phosphor"
2293 msgstr "Phosphor"
2294
2295 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2296 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2297 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2298
2299 #: src/libvlc-module.c:365
2300 msgid "Disable screensaver"
2301 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2302
2303 #: src/libvlc-module.c:366
2304 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2305 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2306
2307 #: src/libvlc-module.c:368
2308 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2309 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:369
2312 msgid ""
2313 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2314 "computer being suspended because of inactivity."
2315 msgstr ""
2316 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2317 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2318
2319 #: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
2320 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
2321 msgid "Window decorations"
2322 msgstr "Dekorácie okna"
2323
2324 #: src/libvlc-module.c:374
2325 msgid ""
2326 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2327 "giving a \"minimal\" window."
2328 msgstr ""
2329 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2330 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2331
2332 #: src/libvlc-module.c:377
2333 msgid "Video splitter module"
2334 msgstr "Modul rozdeľovača videa"
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:379
2337 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2338 msgstr ""
2339 "Týmto príkazom môžete pridať rozdeľovací prvok videa - pre klon alebo stenu"
2340
2341 #: src/libvlc-module.c:381
2342 msgid "Video filter module"
2343 msgstr "Modul filtra videa"
2344
2345 #: src/libvlc-module.c:383
2346 msgid ""
2347 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2348 "instance deinterlacing, or distort the video."
2349 msgstr ""
2350 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné vylepšenie kvality snímok, "
2351 "napríklad odstránením prekladania (deinterlacing), alebo skreslením videa."
2352
2353 #: src/libvlc-module.c:387
2354 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2355 msgstr "Priečinok (alebo súbor) so snímkami z videa"
2356
2357 #: src/libvlc-module.c:389
2358 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2359 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené snímky z videa."
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
2362 msgid "Video snapshot file prefix"
2363 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2364
2365 #: src/libvlc-module.c:395
2366 msgid "Video snapshot format"
2367 msgstr "Formát snímky z videa"
2368
2369 #: src/libvlc-module.c:397
2370 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2371 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní snímok z videa."
2372
2373 #: src/libvlc-module.c:399
2374 msgid "Display video snapshot preview"
2375 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2376
2377 #: src/libvlc-module.c:401
2378 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2379 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2380
2381 #: src/libvlc-module.c:403
2382 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2383 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2384
2385 #: src/libvlc-module.c:405
2386 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2387 msgstr ""
2388 "Pri číslovaní snímok obrazovky sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o "
2389 "čase vytvorenia snímky."
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:407
2392 msgid "Video snapshot width"
2393 msgstr "Šírka snímky z videa"
2394
2395 #: src/libvlc-module.c:409
2396 msgid ""
2397 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2398 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2399 msgstr ""
2400 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky obrazovky. Pri "
2401 "predvolenom nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že "
2402 "screenshot bude mať upravenú šírku kvôli dodržaniu stranového pomeru."
2403
2404 #: src/libvlc-module.c:413
2405 msgid "Video snapshot height"
2406 msgstr "Výška snímky z videa"
2407
2408 #: src/libvlc-module.c:415
2409 msgid ""
2410 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2411 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2412 "ratio."
2413 msgstr ""
2414 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky (screenshotu). Pri "
2415 "predvolenom nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že "
2416 "snímka bude mať upravenú výšku kvôli dodržaniu stranového pomeru. "
2417
2418 #: src/libvlc-module.c:419
2419 msgid "Video cropping"
2420 msgstr "Orezanie videa"
2421
2422 #: src/libvlc-module.c:421
2423 msgid ""
2424 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2425 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2426 msgstr ""
2427 "Týmto príkazom si vynútite orezanie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2428 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2429 "celkový stranový pomer obrázka."
2430
2431 #: src/libvlc-module.c:425
2432 msgid "Source aspect ratio"
2433 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2434
2435 #: src/libvlc-module.c:427
2436 msgid ""
2437 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2438 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2439 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2440 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2441 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2442 msgstr ""
2443 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2444 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2445 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2446 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2447 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2448 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2449 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2450
2451 #: src/libvlc-module.c:434
2452 msgid "Video Auto Scaling"
2453 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
2454
2455 #: src/libvlc-module.c:436
2456 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2457 msgstr ""
2458 "Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
2459
2460 #: src/libvlc-module.c:438
2461 msgid "Video scaling factor"
2462 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:440
2465 msgid ""
2466 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2467 "Default value is 1.0 (original video size)."
2468 msgstr ""
2469 "Faktor pre zmenu veľkosti používaný pri deaktivovaní funkcie automatickej "
2470 "zmeny veľkosti.\n"
2471 "Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:443
2474 msgid "Custom crop ratios list"
2475 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
2476
2477 #: src/libvlc-module.c:445
2478 msgid ""
2479 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2480 "crop ratios list."
2481 msgstr ""
2482 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi orezania, ktoré sa pridajú "
2483 "do zoznamu so stranovými pomermi orezania v rozhraní."
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:448
2486 msgid "Custom aspect ratios list"
2487 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:450
2490 msgid ""
2491 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2492 "aspect ratio list."
2493 msgstr ""
2494 "Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
2495 "zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
2496
2497 #: src/libvlc-module.c:453
2498 msgid "Fix HDTV height"
2499 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2500
2501 #: src/libvlc-module.c:455
2502 msgid ""
2503 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2504 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2505 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2506 msgstr ""
2507 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2508 "má 1080 riadkov, ale kodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. Túto "
2509 "funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať neštandardné "
2510 "video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:460
2513 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2514 msgstr "Stranový pomer pixelov monitora"
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:462
2517 msgid ""
2518 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2519 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2520 "order to keep proportions."
2521 msgstr ""
2522 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2523 "stranový pomer vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2524 "tvare štvorca (1:1). Ak ale máte napríklad monitor so stranovým pomerom "
2525 "16:9, je potrebné zmeniť pomer na hodnotu 4:3, aby boli dodržané proporcie."
2526
2527 #: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
2528 msgid "Skip frames"
2529 msgstr "Preskakovať snímky"
2530
2531 #: src/libvlc-module.c:468
2532 msgid ""
2533 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2534 "computer is not powerful enough"
2535 msgstr ""
2536 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2537 "potrebné vynechávať v prípade, že váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2538 "prehrávanie streamu."
2539
2540 #: src/libvlc-module.c:471
2541 msgid "Drop late frames"
2542 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2543
2544 #: src/libvlc-module.c:473
2545 msgid ""
2546 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2547 "intended display date)."
2548 msgstr ""
2549 "Táto voľba vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2550 "doručené neskoro."
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:476
2553 msgid "Quiet synchro"
2554 msgstr "Tichá synchronizácia"
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:478
2557 msgid ""
2558 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2559 "synchronization mechanism."
2560 msgstr ""
2561 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
2562 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2563
2564 #: src/libvlc-module.c:481
2565 msgid "Key press events"
2566 msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
2567
2568 #: src/libvlc-module.c:483
2569 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2570 msgstr ""
2571 "Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
2572 "okna s videom"
2573
2574 #: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2575 msgid "Mouse events"
2576 msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
2577
2578 #: src/libvlc-module.c:487
2579 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2580 msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
2581
2582 #: src/libvlc-module.c:495
2583 msgid ""
2584 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2585 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2586 "channel."
2587 msgstr ""
2588 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2589 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2590 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2591
2592 #: src/libvlc-module.c:499
2593 msgid "File caching (ms)"
2594 msgstr "Ukladanie súboru do vyrovnávacej pamäte (ms)"
2595
2596 #: src/libvlc-module.c:501
2597 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2598 msgstr ""
2599 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre lokálne súbory, v milisekundách."
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:503
2602 msgid "Live capture caching (ms)"
2603 msgstr "Ukladanie priameho záznamu do vyrovnávacej pamäte (ms)"
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:505
2606 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2607 msgstr ""
2608 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre kamery a mikrofóny, v "
2609 "milisekundách."
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:507
2612 msgid "Disc caching (ms)"
2613 msgstr "Hodnota ukladania z disku do vyrovnávacej pamäte (ms)"
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:509
2616 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2617 msgstr ""
2618 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre optické médiá, v milisekundách."
2619
2620 #: src/libvlc-module.c:511
2621 msgid "Network caching (ms)"
2622 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete (ms)"
2623
2624 #: src/libvlc-module.c:513
2625 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2626 msgstr ""
2627 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte pre sieťové zdroje, v milisekundách."
2628
2629 #: src/libvlc-module.c:515
2630 msgid "Clock reference average counter"
2631 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2632
2633 #: src/libvlc-module.c:517
2634 msgid ""
2635 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2636 "to 10000."
2637 msgstr ""
2638 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2639 "10000."
2640
2641 #: src/libvlc-module.c:520
2642 msgid "Clock synchronisation"
2643 msgstr "Časová synchronizácia"
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:522
2646 msgid ""
2647 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2648 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2649 msgstr ""
2650 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2651 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2652 "stream zo siete prehráva trhane."
2653
2654 #: src/libvlc-module.c:526
2655 msgid "Clock jitter"
2656 msgstr "Časová nepresnosť"
2657
2658 #: src/libvlc-module.c:528
2659 msgid ""
2660 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2661 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2662 msgstr ""
2663 "Táto hodnota maximálne oneskorenie vstupu, ktoré majú synchronizačné "
2664 "algoritmy kompenzovať (udáva sa v milisekundách)."
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:531
2667 msgid "Network synchronisation"
2668 msgstr "Synchronizácia siete"
2669
2670 #: src/libvlc-module.c:532
2671 msgid ""
2672 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2673 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2674 msgstr ""
2675 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2676 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2677 "Synchronizácia siete."
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
2680 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2681 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2682 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
2683 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
2684 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
2685 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
2686 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
2687 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
2688 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2689 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
2690 msgid "Default"
2691 msgstr "Predvolený"
2692
2693 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
2694 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2695 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
2696 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2697 msgid "Enable"
2698 msgstr "Aktivovať"
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:540
2701 msgid "MTU of the network interface"
2702 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:542
2705 msgid ""
2706 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2707 "over the network (in bytes)."
2708 msgstr ""
2709 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2710 "cez sieť (v bytoch)."
2711
2712 #: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
2713 msgid "Hop limit (TTL)"
2714 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2715
2716 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2717 msgid ""
2718 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2719 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2720 "in default)."
2721 msgstr ""
2722 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2723 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2724 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2725
2726 #: src/libvlc-module.c:553
2727 msgid "Multicast output interface"
2728 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2729
2730 #: src/libvlc-module.c:555
2731 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2732 msgstr ""
2733 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2734 "smerovaciu tabuľku."
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:557
2737 msgid "DiffServ Code Point"
2738 msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:558
2741 msgid ""
2742 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2743 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2744 msgstr ""
2745 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2746 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2747 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2748
2749 #: src/libvlc-module.c:564
2750 msgid ""
2751 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2752 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2753 msgstr ""
2754 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2755 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2756 "stream)."
2757
2758 #: src/libvlc-module.c:570
2759 msgid ""
2760 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2761 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2762 "(like DVB streams for example)."
2763 msgstr ""
2764 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísel jeho služieb. Položky "
2765 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2766 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2769 msgid "Audio track"
2770 msgstr "Zvuková stopa"
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:578
2773 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2774 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2777 msgid "Subtitle track"
2778 msgstr "Stopa s titulkami"
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:583
2781 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2782 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2785 msgid "Audio language"
2786 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2787
2788 #: src/libvlc-module.c:588
2789 msgid ""
2790 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2791 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2792 "language)."
2793 msgstr ""
2794 "Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
2795 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
2796 "prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
2797
2798 #: src/libvlc-module.c:591
2799 msgid "Subtitle language"
2800 msgstr "Jazyk titulkov"
2801
2802 #: src/libvlc-module.c:593
2803 msgid ""
2804 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2805 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2806 msgstr ""
2807 "Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2808 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
2809 "akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
2810
2811 #: src/libvlc-module.c:596
2812 #, fuzzy
2813 msgid "Menu language"
2814 msgstr "Jazyk ponúk v menu:"
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:598
2817 #, fuzzy
2818 msgid ""
2819 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2820 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2821 msgstr ""
2822 "Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2823 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
2824 "akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:602
2827 msgid "Audio track ID"
2828 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
2829
2830 #: src/libvlc-module.c:604
2831 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2832 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
2833
2834 #: src/libvlc-module.c:606
2835 msgid "Subtitle track ID"
2836 msgstr "ID číslo stopy s titulkami"
2837
2838 #: src/libvlc-module.c:608
2839 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2840 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2841
2842 #: src/libvlc-module.c:610
2843 msgid "Preferred video resolution"
2844 msgstr "Preferované rozlíšenie videa"
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:612
2847 msgid ""
2848 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2849 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2850 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2851 "higher resolutions."
2852 msgstr ""
2853 "Ak je dostupných viacero formátov videa, vyberte také rozlíšenie, ktoré je "
2854 "najbližšie (ale nie vyššie) k tomuto nastaveniu, čo sa týka počtu riadkov. "
2855 "Túto voľbu použite v prípade, že nemáte dostatok výkonu CPU alebo dostatočnú "
2856 "šírku pásma na to, aby bolo možné prehrávať vo vyšších rozlíšeniach."
2857
2858 #: src/libvlc-module.c:618
2859 msgid "Best available"
2860 msgstr "Najlepšie dostupné"
2861
2862 #: src/libvlc-module.c:618
2863 msgid "Full HD (1080p)"
2864 msgstr "Full HD (1080p)"
2865
2866 #: src/libvlc-module.c:618
2867 msgid "HD (720p)"
2868 msgstr "HD (720p)"
2869
2870 #: src/libvlc-module.c:619
2871 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2872 msgstr "Štandardná definícia (576 alebo 480 riadkov)"
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:620
2875 msgid "Low Definition (360 lines)"
2876 msgstr "Nízka definícia (320 riadkov)"
2877
2878 #: src/libvlc-module.c:621
2879 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2880 msgstr "Veľmi nízka definícia (240 riadkov)"
2881
2882 #: src/libvlc-module.c:624
2883 msgid "Input repetitions"
2884 msgstr "Opakovania vstupu"
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:626
2887 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2888 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2889
2890 #: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
2891 msgid "Start time"
2892 msgstr "Čas spustenia"
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:630
2895 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2896 msgstr "Stream sa spustí na pozícii, ktorú zadáte (v sekundách)."
2897
2898 #: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
2899 msgid "Stop time"
2900 msgstr "Čas zastavenia"
2901
2902 #: src/libvlc-module.c:634
2903 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2904 msgstr "Stream sa na tejto pozícii zastaví (v sekundách)."
2905
2906 #: src/libvlc-module.c:636
2907 msgid "Run time"
2908 msgstr "Čas behu"
2909
2910 #: src/libvlc-module.c:638
2911 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2912 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:640
2915 msgid "Fast seek"
2916 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:642
2919 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2920 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
2921
2922 #: src/libvlc-module.c:644
2923 msgid "Playback speed"
2924 msgstr "Rýchlosť prehrávania"
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:646
2927 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2928 msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:648
2931 msgid "Input list"
2932 msgstr "Zoznam vstupov"
2933
2934 #: src/libvlc-module.c:650
2935 msgid ""
2936 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2937 "together after the normal one."
2938 msgstr ""
2939 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2940 "položiek zoznamu použite čiarku."
2941
2942 #: src/libvlc-module.c:653
2943 msgid "Input slave (experimental)"
2944 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2945
2946 #: src/libvlc-module.c:655
2947 msgid ""
2948 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2949 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2950 "inputs."
2951 msgstr ""
2952 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2953 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2954 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2955 "znakom '#' ."
2956
2957 #: src/libvlc-module.c:659
2958 msgid "Bookmarks list for a stream"
2959 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2960
2961 #: src/libvlc-module.c:661
2962 msgid ""
2963 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2964 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2965 "{...}\""
2966 msgstr ""
2967 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2968 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2969 "offset},{...}\""
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
2972 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
2973 msgid "Record directory or filename"
2974 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
2975
2976 #: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
2977 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2978 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
2979
2980 #: src/libvlc-module.c:669
2981 msgid "Prefer native stream recording"
2982 msgstr "Uprednostniť nahrávanie natívneho streamu"
2983
2984 #: src/libvlc-module.c:671
2985 msgid ""
2986 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2987 "output module"
2988 msgstr ""
2989 "Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia modulu pre výstup "
2990 "streamu"
2991
2992 #: src/libvlc-module.c:674
2993 msgid "Timeshift directory"
2994 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:676
2997 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2998 msgstr ""
2999 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatnil časový "
3000 "posun."
3001
3002 #: src/libvlc-module.c:678
3003 msgid "Timeshift granularity"
3004 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
3005
3006 #: src/libvlc-module.c:680
3007 msgid ""
3008 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
3009 "to store the timeshifted streams."
3010 msgstr ""
3011 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
3012 "časovo posunuté streamy."
3013
3014 #: src/libvlc-module.c:683
3015 msgid "Change title according to current media"
3016 msgstr "Meniť názov podľa aktuálneho média"
3017
3018 #: src/libvlc-module.c:684
3019 msgid ""
3020 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
3021 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
3022 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
3023 "\" (Fall back on Title - Artist)"
3024 msgstr ""
3025 "Táto voľba umožňuje nastavenie názvu podľa toho, čo sa prehráva<br>$a: "
3026 "Umelec<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Titul<br>$g: Žáner<br>$n: Číslo "
3027 "stopy<br>$p: Práve sa prehráva<br>$A: Dátum<br>$D: Trvanie<br>$Z: \"Práve sa "
3028 "prehráva\" (Späť na Titul - Umelec)"
3029
3030 #: src/libvlc-module.c:691
3031 msgid ""
3032 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
3033 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
3034 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
3035 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
3036 msgstr ""
3037 "Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť správanie systému pre podsnímky. "
3038 "Pomocou týchto nastavení môžete napríklad zapínať zdroje podsnímok (logo, "
3039 "atď.). Filtre pre podsnímky môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcii "
3040 "modulu \"filtre podzdrojov.\". Tam môžete nastaviť aj rôzne iné vlastnosti "
3041 "podsnímok. "
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
3044 msgid "Force subtitle position"
3045 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:699
3048 msgid ""
3049 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
3050 "over the movie. Try several positions."
3051 msgstr ""
3052 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
3053 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
3054
3055 #: src/libvlc-module.c:702
3056 msgid "Enable sub-pictures"
3057 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
3058
3059 #: src/libvlc-module.c:704
3060 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
3061 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
3064 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
3065 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
3066 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
3067 msgid "On Screen Display"
3068 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
3069
3070 #: src/libvlc-module.c:708
3071 msgid ""
3072 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
3073 "Display)."
3074 msgstr ""
3075 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
3076 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
3077
3078 #: src/libvlc-module.c:711
3079 msgid "Text rendering module"
3080 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
3081
3082 #: src/libvlc-module.c:713
3083 msgid ""
3084 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
3085 "instance."
3086 msgstr ""
3087 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
3088 "môžete použiť aj modul svg."
3089
3090 #: src/libvlc-module.c:715
3091 msgid "Subpictures source module"
3092 msgstr "Modul pre zdroje podsnímkok"
3093
3094 #: src/libvlc-module.c:717
3095 msgid ""
3096 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
3097 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
3098 msgstr ""
3099 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"zdroje pod-obrázka\". Filtre "
3100 "umožňujú prekrytie pôvodného obrazu nejakými obrázkami, alebo textom (ako "
3101 "napr. logo alebo iné texty...). "
3102
3103 #: src/libvlc-module.c:720
3104 msgid "Subpictures filter module"
3105 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:722
3108 msgid ""
3109 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
3110 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
3111 msgstr ""
3112 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". Budú "
3113 "sa filtrovať pod-obrázky, vytvárané dekodérmi titulkov alebo inými zdrojmi "
3114 "pod-obrázkov."
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:725
3117 msgid "Autodetect subtitle files"
3118 msgstr "Súbory s titulkami detegovať automaticky"
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:727
3121 msgid ""
3122 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
3123 "(based on the filename of the movie)."
3124 msgstr ""
3125 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
3126 "súbor s titulkami automaticky detegovať (podľa názvu súboru s filmom)."
3127
3128 #: src/libvlc-module.c:730
3129 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
3130 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
3131
3132 #: src/libvlc-module.c:732
3133 msgid ""
3134 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
3135 "Options are:\n"
3136 "0 = no subtitles autodetected\n"
3137 "1 = any subtitle file\n"
3138 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
3139 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
3140 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
3141 msgstr ""
3142 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
3143 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
3144 "0 = nebudú sa automaticky detegovať žiadne titulky\n"
3145 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
3146 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
3147 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
3148 "obsahuje aj názov filmu. \n"
3149 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
3150 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
3151 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
3152
3153 #: src/libvlc-module.c:740
3154 msgid "Subtitle autodetection paths"
3155 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
3156
3157 #: src/libvlc-module.c:742
3158 msgid ""
3159 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
3160 "found in the current directory."
3161 msgstr ""
3162 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
3163 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:745
3166 msgid "Use subtitle file"
3167 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
3168
3169 #: src/libvlc-module.c:747
3170 msgid ""
3171 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
3172 "subtitle file."
3173 msgstr ""
3174 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
3175 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
3176 "súbor načítať manuálne. "
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:751
3179 msgid "DVD device"
3180 msgstr "Jednotka DVD"
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:752
3183 msgid "VCD device"
3184 msgstr "Mechanika pre VCD"
3185
3186 #: src/libvlc-module.c:753
3187 msgid "Audio CD device"
3188 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:757
3191 msgid ""
3192 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3193 "the drive letter (e.g. D:)"
3194 msgstr ""
3195 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
3196 "Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
3197
3198 #: src/libvlc-module.c:760
3199 msgid ""
3200 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3201 "the drive letter (e.g. D:)"
3202 msgstr ""
3203 "Toto je predvolená jednotka VCD (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
3204 "Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
3205
3206 #: src/libvlc-module.c:763
3207 msgid ""
3208 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3209 "after the drive letter (e.g. D:)"
3210 msgstr ""
3211 "Toto je predvolená CD mechanika (alebo súbor), ktorý sa bude používať. "
3212 "Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)"
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:770
3215 msgid "This is the default DVD device to use."
3216 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
3217
3218 #: src/libvlc-module.c:772
3219 msgid "This is the default VCD device to use."
3220 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
3221
3222 #: src/libvlc-module.c:774
3223 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3224 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:791
3227 msgid "TCP connection timeout"
3228 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:793
3231 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3232 msgstr ""
3233 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
3234
3235 #: src/libvlc-module.c:795
3236 msgid "HTTP server address"
3237 msgstr "Adresa HTTP servera"
3238
3239 #: src/libvlc-module.c:797
3240 msgid ""
3241 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3242 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3243 "them to a specific network interface."
3244 msgstr ""
3245 "V predvolenom nastavení bude server počúvať na ľubovoľnej lokálnej IP-"
3246 "adrese. Špecifikujte IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov "
3247 "hostiteľa (napr. localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
3248
3249 #: src/libvlc-module.c:801
3250 msgid "RTSP server address"
3251 msgstr "Adresa RTSP servera"
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:803
3254 msgid ""
3255 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3256 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3257 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3258 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3259 "network interface."
3260 msgstr ""
3261 "Tu je definovaná adresa, na ktorej bude RTSP server počúvať, spolu so "
3262 "základnou cestou RTSP VOD media. Syntax: adresa/cesta. V predvolenom "
3263 "nastavení bude server počúvať na akejkoľvek lokálnej IP adrese. Špecifikujte "
3264 "IP-adresu (napr. ::1 alebo 127.0.0.1) alebo názov hostiteľa (napr. "
3265 "localhost) pre obmedzenie na špecifické sieťové rozhranie."
3266
3267 #: src/libvlc-module.c:809
3268 msgid "HTTP server port"
3269 msgstr "Port HTTP servera"
3270
3271 #: src/libvlc-module.c:811
3272 msgid ""
3273 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3274 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3275 "by the operating system."
3276 msgstr ""
3277 "HTTP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTP je "
3278 "80. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
3279 "operačným systémom."
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:816
3282 msgid "HTTPS server port"
3283 msgstr "Port HTTPS servera"
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:818
3286 msgid ""
3287 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3288 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3289 "restricted by the operating system."
3290 msgstr ""
3291 "HTTPS server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu HTTPS "
3292 "je 443. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
3293 "operačným systémom."
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:823
3296 msgid "RTSP server port"
3297 msgstr "Port RTSP servera"
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:825
3300 msgid ""
3301 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3302 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3303 "by the operating system."
3304 msgstr ""
3305 "RTSP server bude počúvať na tomto porte TCP. Štandardné číslo portu RTSP je "
3306 "554. Alokovanie portov s číslom nižším ako 1025 je zvyčajne obmedzené "
3307 "operačným systémom."
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:830
3310 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3311 msgstr "Certifikát servera HTTP/TLS"
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:832
3314 #, fuzzy
3315 msgid ""
3316 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3317 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3318 msgstr ""
3319 "Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo "
3320 "strany servera."
3321
3322 #: src/libvlc-module.c:835
3323 msgid "HTTP/TLS server private key"
3324 msgstr "Privátny kľúč servera HTTP/TLS"
3325
3326 #: src/libvlc-module.c:837
3327 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3328 msgstr ""
3329 "Tento súbor s privátnym kľúčom (vo formáte PEM) je použitý pre TLS zo strany "
3330 "servera."
3331
3332 #: src/libvlc-module.c:839
3333 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3334 msgstr "Certifikačná autorita HTTP/TLS"
3335
3336 #: src/libvlc-module.c:841
3337 msgid ""
3338 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3339 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3340 msgstr ""
3341 "Tento súbor s certifikátom X.509 (vo formáte PEM) sa dá voliteľne použiť na "
3342 "autentifikáciu vzdialených klientov v sedeniach TLS."
3343
3344 #: src/libvlc-module.c:844
3345 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3346 msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
3347
3348 #: src/libvlc-module.c:846
3349 msgid ""
3350 "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
3351 "revoked certificates in TLS sessions."
3352 msgstr ""
3353 "Tento súbor obsahuje doplnkový zoznam zrušených certifikátov na zabránenie "
3354 "tomu, aby vzdialení klienti používali zamietnuté certifikáty v reláciách TLS."
3355
3356 #: src/libvlc-module.c:849
3357 msgid "SOCKS server"
3358 msgstr "SOCKS server"
3359
3360 #: src/libvlc-module.c:851
3361 msgid ""
3362 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3363 "used for all TCP connections"
3364 msgstr ""
3365 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
3366 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
3367
3368 #: src/libvlc-module.c:854
3369 msgid "SOCKS user name"
3370 msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
3371
3372 #: src/libvlc-module.c:856
3373 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3374 msgstr ""
3375 "Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré vám bolo pridelené pre prístup "
3376 "na SOCKS proxy-server."
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:858
3379 msgid "SOCKS password"
3380 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:860
3383 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3384 msgstr ""
3385 "Prihláste sa tým heslom, ktoré vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
3386 "server."
3387
3388 #: src/libvlc-module.c:862
3389 msgid "Title metadata"
3390 msgstr "Metadáta titulu"
3391
3392 #: src/libvlc-module.c:864
3393 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3394 msgstr "Tu môžete zadať metadáta \"titul\"."
3395
3396 #: src/libvlc-module.c:866
3397 msgid "Author metadata"
3398 msgstr "Metadáta o autorovi"
3399
3400 #: src/libvlc-module.c:868
3401 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3402 msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"autorovi\"."
3403
3404 #: src/libvlc-module.c:870
3405 msgid "Artist metadata"
3406 msgstr "Metadáta o hercoch"
3407
3408 #: src/libvlc-module.c:872
3409 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3410 msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"hercoch\"."
3411
3412 #: src/libvlc-module.c:874
3413 msgid "Genre metadata"
3414 msgstr "Metadáta žánru"
3415
3416 #: src/libvlc-module.c:876
3417 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3418 msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"žánri\"."
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:878
3421 msgid "Copyright metadata"
3422 msgstr "Metadáta autorských práv"
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:880
3425 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3426 msgstr "Tu môžete zadať metadáta o \"autorských právach\". "
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:882
3429 msgid "Description metadata"
3430 msgstr "Metadáta popisu"
3431
3432 #: src/libvlc-module.c:884
3433 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3434 msgstr "Tu môžete zadať metadáta \"popis\"."
3435
3436 #: src/libvlc-module.c:886
3437 msgid "Date metadata"
3438 msgstr "Metadáta dátumu"
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:888
3441 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3442 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta o \"dátume\"."
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:890
3445 msgid "URL metadata"
3446 msgstr "Metadáta URL"
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:892
3449 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3450 msgstr "Tu môžete zadať metadáta typu \"url\"."
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:896
3453 msgid ""
3454 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3455 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3456 "can break playback of all your streams."
3457 msgstr ""
3458 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
3459 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
3460 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
3461 "akýchkoľvek streamov."
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:900
3464 msgid "Preferred decoders list"
3465 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
3466
3467 #: src/libvlc-module.c:902
3468 msgid ""
3469 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3470 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3471 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3472 msgstr ""
3473 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
3474 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
3475 "fiktívny kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto voľbu "
3476 "by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie môže "
3477 "úplne znemožniť streamovanie."
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:907
3480 msgid "Preferred encoders list"
3481 msgstr "Zoznam preferovaných kodérov"
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:909
3484 msgid ""
3485 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3486 msgstr "Tu si môžete vybrať, ktoré kodéry bude program VLC používať prioritne."
3487
3488 #: src/libvlc-module.c:918
3489 msgid ""
3490 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3491 "subsystem."
3492 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3493
3494 #: src/libvlc-module.c:921
3495 msgid "Default stream output chain"
3496 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:923
3499 msgid ""
3500 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3501 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3502 "all streams."
3503 msgstr ""
3504 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3505 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3506 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3507
3508 #: src/libvlc-module.c:927
3509 msgid "Enable streaming of all ES"
3510 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3511
3512 #: src/libvlc-module.c:929
3513 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3514 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
3515
3516 #: src/libvlc-module.c:931
3517 msgid "Display while streaming"
3518 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3519
3520 #: src/libvlc-module.c:933
3521 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3522 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:935
3525 msgid "Enable video stream output"
3526 msgstr "Zapnúť výstup streamu s videom"
3527
3528 #: src/libvlc-module.c:937
3529 msgid ""
3530 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3531 "facility when this last one is enabled."
3532 msgstr ""
3533 "Vyberte si, či sa má stream s videom presmerovať do rozhrania pre výstup "
3534 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3535
3536 #: src/libvlc-module.c:940
3537 msgid "Enable audio stream output"
3538 msgstr "Zapnúť výstup zvukového streamu"
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:942
3541 msgid ""
3542 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3543 "facility when this last one is enabled."
3544 msgstr ""
3545 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3546 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3547
3548 #: src/libvlc-module.c:945
3549 msgid "Enable SPU stream output"
3550 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3551
3552 #: src/libvlc-module.c:947
3553 msgid ""
3554 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3555 "facility when this last one is enabled."
3556 msgstr ""
3557 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3558 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3559
3560 #: src/libvlc-module.c:950
3561 msgid "Keep stream output open"
3562 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3563
3564 #: src/libvlc-module.c:952
3565 msgid ""
3566 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3567 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3568 "specified)"
3569 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:956
3572 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3573 msgstr ""
3574 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäti (ms)"
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:958
3577 msgid ""
3578 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3579 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3580 msgstr ""
3581 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäti, "
3582 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3583 "milisekundách."
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:961
3586 msgid "Preferred packetizer list"
3587 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:963
3590 msgid ""
3591 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3592 msgstr ""
3593 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3594 "paketizéry."
3595
3596 #: src/libvlc-module.c:966
3597 msgid "Mux module"
3598 msgstr "Zmiešavací modul"
3599
3600 #: src/libvlc-module.c:968
3601 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3602 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii zmiešavacích modulov"
3603
3604 #: src/libvlc-module.c:970
3605 msgid "Access output module"
3606 msgstr "Modul \"Access-output\""
3607
3608 #: src/libvlc-module.c:972
3609 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3610 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácii modulov typu \"access-output\""
3611
3612 #: src/libvlc-module.c:975
3613 msgid ""
3614 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3615 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3616 msgstr ""
3617 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:979
3620 msgid "SAP announcement interval"
3621 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:981
3624 msgid ""
3625 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3626 "between SAP announcements."
3627 msgstr ""
3628 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3629 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:990
3632 msgid ""
3633 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3634 "you really know what you are doing."
3635 msgstr ""
3636 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3637 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:993
3640 msgid "Access module"
3641 msgstr "Prístupový modul"
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:995
3644 msgid ""
3645 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3646 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3647 "option unless you really know what you are doing."
3648 msgstr ""
3649 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3650 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3651 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3652 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3653
3654 #: src/libvlc-module.c:999
3655 msgid "Stream filter module"
3656 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
3657
3658 #: src/libvlc-module.c:1001
3659 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3660 msgstr ""
3661 "Filtre streamu sa používajú ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve "
3662 "číta."
3663
3664 #: src/libvlc-module.c:1003
3665 msgid "Demux module"
3666 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3667
3668 #: src/libvlc-module.c:1005
3669 msgid ""
3670 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3671 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3672 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3673 "you really know what you are doing."
3674 msgstr ""
3675 "Demultiplexory sa používajú na oddeľovanie \"elementárnych\" streamov "
3676 "(napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si môžete vybrať demuxér v "
3677 "prípade, že nebol vybraný automaticky. Neodporúčame vám ale použiť toto "
3678 "nastavenie ako predvolené pokiaľ naozaj neviete, či je vhodné."
3679
3680 #: src/libvlc-module.c:1010
3681 msgid "VoD server module"
3682 msgstr "Serverový modul VoD"
3683
3684 #: src/libvlc-module.c:1012
3685 msgid ""
3686 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3687 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3688 msgstr ""
3689 "Môžete si vybrať, ktorý modul VoD chcete použiť. Nastavením `vod_rtsp' "
3690 "prepnete späť na starší modul."
3691
3692 #: src/libvlc-module.c:1015
3693 msgid "Allow real-time priority"
3694 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3695
3696 #: src/libvlc-module.c:1017
3697 msgid ""
3698 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3699 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3700 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3701 "only activate this if you know what you're doing."
3702 msgstr ""
3703 "Spustenie programu VLC v real-time režime vám umožní využívať lepšie "
3704 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3705 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3706 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1023
3709 msgid "Adjust VLC priority"
3710 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3711
3712 #: src/libvlc-module.c:1025
3713 msgid ""
3714 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3715 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3716 "VLC instances."
3717 msgstr ""
3718 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3719 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3720 "voči iným spusteným programom alebo inštanciám programu VLC."
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1030
3723 msgid ""
3724 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3725 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1033
3728 msgid "VLM configuration file"
3729 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3730
3731 #: src/libvlc-module.c:1035
3732 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3733 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1037
3736 msgid "Use a plugins cache"
3737 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1039
3740 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3741 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1041
3744 msgid "Locally collect statistics"
3745 msgstr "Vytvárať lokálnu štatistiku"
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1043
3748 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3749 msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1045
3752 msgid "Run as daemon process"
3753 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1047
3756 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3757 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1049
3760 msgid "Write process id to file"
3761 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1051
3764 msgid "Writes process id into specified file."
3765 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1053
3768 msgid "Log to file"
3769 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3770
3771 #: src/libvlc-module.c:1055
3772 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3773 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1057
3776 msgid "Log to syslog"
3777 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1059
3780 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3781 msgstr ""
3782 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3783 "systémoch UNIX)."
3784
3785 #: src/libvlc-module.c:1061
3786 msgid "Allow only one running instance"
3787 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3788
3789 #: src/libvlc-module.c:1064
3790 msgid ""
3791 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3792 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3793 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3794 "This option will allow you to play the file with the already running "
3795 "instance or enqueue it."
3796 msgstr ""
3797 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3798 "napríklad vtedy, ak je s programom VLC asociovaných viac mediálnych súborov "
3799 "a vy nechcete, aby sa vždy pri otvorení súboru v správcovi súborov spustila "
3800 "nová inštancia programu VLC. Táto voľba umožní prehrávanie súboru v predtým "
3801 "spustenej inštancii programu alebo sa súbor zaradí do aktuálneho playlistu."
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:1071
3804 msgid ""
3805 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3806 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3807 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3808 "This option will allow you to play the file with the already running "
3809 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3810 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3811 msgstr ""
3812 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3813 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a vy "
3814 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3815 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3816 "sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
3817 "súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
3818 "programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
3819
3820 #: src/libvlc-module.c:1080
3821 msgid "VLC is started from file association"
3822 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3823
3824 #: src/libvlc-module.c:1082
3825 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3826 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3827
3828 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
3829 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3830 msgstr "Použiť len jednu inštanciu pri spustení zo správcu súborov"
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1087
3833 msgid "Increase the priority of the process"
3834 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3835
3836 #: src/libvlc-module.c:1089
3837 msgid ""
3838 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3839 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3840 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3841 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3842 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3843 "machine."
3844 msgstr ""
3845 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3846 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3847 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3848 "procesu až príliš, môže to viesť k príliš veľkému zaťaženiu systému a systém "
3849 "môže prestať odpovedať na vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3850 "reštartovaním počítača."
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
3853 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3854 msgstr "Pri režime jednej inštancie zaradiť položky do playlistu"
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1099
3857 msgid ""
3858 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3859 "playing current item."
3860 msgstr ""
3861 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3862 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3863 "aktuálnej položky."
3864
3865 #: src/libvlc-module.c:1108
3866 msgid ""
3867 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3868 "overridden in the playlist dialog box."
3869 msgstr ""
3870 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3871 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3872
3873 #: src/libvlc-module.c:1111
3874 msgid "Automatically preparse files"
3875 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3876
3877 #: src/libvlc-module.c:1113
3878 msgid ""
3879 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3880 "metadata)."
3881 msgstr ""
3882 "Automaticky načítať informácie zo súborov pridaných do playlistu (umožňuje "
3883 "načítanie metadát)."
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
3886 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
3887 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
3888 msgid "Allow metadata network access"
3889 msgstr ""
3890
3891 #: src/libvlc-module.c:1118
3892 msgid "Services discovery modules"
3893 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3894
3895 #: src/libvlc-module.c:1120
3896 msgid ""
3897 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3898 "Typical value is \"sap\"."
3899 msgstr ""
3900 "Udáva, ktoré moduly na zisťovanie služieb sa načítajú vopred. Položky "
3901 "oddeľujte dvojbodkami. Typickou hodnotu je \"sap\"."
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1123
3904 msgid "Play files randomly forever"
3905 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3906
3907 #: src/libvlc-module.c:1125
3908 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3909 msgstr ""
3910 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3911 "ho neukončíte."
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1127
3914 msgid "Repeat all"
3915 msgstr "Zopakovať všetko"
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1129
3918 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3919 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1131
3922 msgid "Repeat current item"
3923 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1133
3926 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3927 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste dookola."
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1135
3930 msgid "Play and stop"
3931 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3932
3933 #: src/libvlc-module.c:1137
3934 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3935 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
3936
3937 #: src/libvlc-module.c:1139
3938 msgid "Play and exit"
3939 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3940
3941 #: src/libvlc-module.c:1141
3942 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3943 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3944
3945 #: src/libvlc-module.c:1143
3946 msgid "Play and pause"
3947 msgstr "Prehrať a pozastaviť"
3948
3949 #: src/libvlc-module.c:1145
3950 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3951 msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
3952
3953 #: src/libvlc-module.c:1147
3954 msgid "Auto start"
3955 msgstr "Automatické spustenie"
3956
3957 #: src/libvlc-module.c:1148
3958 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3959 msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
3960
3961 #: src/libvlc-module.c:1151
3962 msgid "Pause on audio communication"
3963 msgstr "Prestávka pri audio-komunikácii"
3964
3965 #: src/libvlc-module.c:1153
3966 msgid ""
3967 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3968 "automatically."
3969 msgstr ""
3970 "Ak bude detegovaná audio-komunikácia, prehrávanie sa automaticky pozastaví"
3971
3972 #: src/libvlc-module.c:1156
3973 msgid "Use media library"
3974 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3975
3976 #: src/libvlc-module.c:1158
3977 msgid ""
3978 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3979 "VLC."
3980 msgstr ""
3981 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
3984 msgid "Display playlist tree"
3985 msgstr "Zobraziť členenie playlistu"
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1163
3988 msgid ""
3989 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3990 "directory."
3991 msgstr ""
3992 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3993 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1172
3996 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3997 msgstr ""
3998 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
3999 "programu VLC."
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
4002 msgid "Ignore"
4003 msgstr "Ignorovať"
4004
4005 #: src/libvlc-module.c:1183
4006 msgid "Volume Control"
4007 msgstr "Ovládanie hlasitosti"
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1183
4010 msgid "Position Control"
4011 msgstr "Kontrola pozície"
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1185
4014 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
4015 msgstr "Ovládanie osí kolieskom myši a pohybom nahor-nadol"
4016
4017 #: src/libvlc-module.c:1187
4018 msgid ""
4019 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
4020 "mousewheel event can be ignored"
4021 msgstr ""
4022 "Kolieskom myši a jeho pohybom nahor-nadol (vertikálne) možno ovládať "
4023 "hlasitosť, pozíciu, alebo je možné udalosť vyvolanú kolieskom aj ignorovať"
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
4026 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
4027 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
4028 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
4029 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
4030 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
4031 msgid "Fullscreen"
4032 msgstr "Celoobrazovkový režim"
4033
4034 #: src/libvlc-module.c:1190
4035 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
4036 msgstr ""
4037 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
4038 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
4039
4040 #: src/libvlc-module.c:1191
4041 msgid "Exit fullscreen"
4042 msgstr "Ukončiť celoobrazovkový režim"
4043
4044 #: src/libvlc-module.c:1192
4045 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
4046 msgstr ""
4047 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
4048 "režimu."
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
4051 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
4052 msgid "Play/Pause"
4053 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1194
4056 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
4057 msgstr ""
4058 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
4059 "spustenie prehrávania"
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1195
4062 msgid "Pause only"
4063 msgstr "Len pozastaviť"
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1196
4066 msgid "Select the hotkey to use to pause."
4067 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
4068
4069 #: src/libvlc-module.c:1197
4070 msgid "Play only"
4071 msgstr "Len prehrať"
4072
4073 #: src/libvlc-module.c:1198
4074 msgid "Select the hotkey to use to play."
4075 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
4076
4077 #: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
4078 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
4079 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
4080 msgid "Faster"
4081 msgstr "Rýchlejšie"
4082
4083 #: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
4084 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
4085 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
4086
4087 #: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
4088 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
4089 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
4090 msgid "Slower"
4091 msgstr "Pomalšie"
4092
4093 #: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
4094 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
4095 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
4096
4097 #: src/libvlc-module.c:1203
4098 msgid "Normal rate"
4099 msgstr "Normálna rýchlosť"
4100
4101 #: src/libvlc-module.c:1204
4102 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
4103 msgstr ""
4104 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
4107 msgid "Faster (fine)"
4108 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
4111 msgid "Slower (fine)"
4112 msgstr "Pomalšie (presnejšie)"
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
4115 #: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
4116 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
4117 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
4118 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
4119 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
4120 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
4121 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
4122 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
4123 msgid "Next"
4124 msgstr "Ďalej"
4125
4126 #: src/libvlc-module.c:1210
4127 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
4128 msgstr ""
4129 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
4130 "zaradený v playliste"
4131
4132 #: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
4133 #: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
4134 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
4135 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
4136 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
4137 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
4138 msgid "Previous"
4139 msgstr "Dozadu"
4140
4141 #: src/libvlc-module.c:1212
4142 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
4143 msgstr ""
4144 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
4145 "súboru v playliste"
4146
4147 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
4148 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
4149 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
4150 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
4151 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
4152 msgid "Stop"
4153 msgstr "Stop"
4154
4155 #: src/libvlc-module.c:1214
4156 msgid "Select the hotkey to stop playback."
4157 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
4158
4159 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
4160 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
4161 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
4162 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
4163 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
4164 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
4165 msgid "Position"
4166 msgstr "Pozícia"
4167
4168 #: src/libvlc-module.c:1216
4169 msgid "Select the hotkey to display the position."
4170 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
4171
4172 #: src/libvlc-module.c:1218
4173 msgid "Very short backwards jump"
4174 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1220
4177 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
4178 msgstr ""
4179 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
4180 "späť."
4181
4182 #: src/libvlc-module.c:1221
4183 msgid "Short backwards jump"
4184 msgstr "Krátky skok späť"
4185
4186 #: src/libvlc-module.c:1223
4187 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
4188 msgstr ""
4189 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
4190
4191 #: src/libvlc-module.c:1224
4192 msgid "Medium backwards jump"
4193 msgstr "Väčší skok späť"
4194
4195 #: src/libvlc-module.c:1226
4196 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
4197 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
4198
4199 #: src/libvlc-module.c:1227
4200 msgid "Long backwards jump"
4201 msgstr "Dlhý skok späť"
4202
4203 #: src/libvlc-module.c:1229
4204 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
4205 msgstr ""
4206 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1231
4209 msgid "Very short forward jump"
4210 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1233
4213 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4214 msgstr ""
4215 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1234
4218 msgid "Short forward jump"
4219 msgstr "Krátky skok dopredu"
4220
4221 #: src/libvlc-module.c:1236
4222 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4223 msgstr ""
4224 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
4225
4226 #: src/libvlc-module.c:1237
4227 msgid "Medium forward jump"
4228 msgstr "Väčší skok dopredu"
4229
4230 #: src/libvlc-module.c:1239
4231 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4232 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
4233
4234 #: src/libvlc-module.c:1240