Updates POTFILES.in to include new subsdec files created in [21024]
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 #: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:85 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:95
6 #: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:207
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-08-14 01:34+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-07-01 20:29+0100\n"
13 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
14 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: include/vlc_config_cat.h:36
20 msgid "VLC preferences"
21 msgstr "Nastavenia programu VLC"
22
23 #: include/vlc_config_cat.h:38
24 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
25 msgstr ""
26 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
27 "\"."
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
30 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
31 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
32 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
33 msgid "General"
34 msgstr "Všeobecné"
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:43
37 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
38 #: modules/misc/dummy/dummy.c:65
39 msgid "Interface"
40 msgstr "Rozhranie"
41
42 #: include/vlc_config_cat.h:44
43 msgid "Settings for VLC's interfaces"
44 msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:46
47 msgid "General interface settings"
48 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:48
51 msgid "Main interfaces"
52 msgstr "Hlavné rozhrania"
53
54 #: include/vlc_config_cat.h:49
55 msgid "Settings for the main interface"
56 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
57
58 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
59 msgid "Control interfaces"
60 msgstr "Ovládanie rozhraní"
61
62 #: include/vlc_config_cat.h:52
63 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
64 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
65
66 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
67 msgid "Hotkeys settings"
68 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
69
70 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1791
71 #: src/libvlc-module.c:1316 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
72 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:589
73 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
74 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
75 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:432
76 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
77 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:449
78 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
79 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
80 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
81 msgid "Audio"
82 msgstr "Zvuk"
83
84 #: include/vlc_config_cat.h:59
85 msgid "Audio settings"
86 msgstr "Nastavenia zvuku"
87
88 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
89 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:198
90 msgid "General audio settings"
91 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
94 #: src/video_output/video_output.c:436
95 msgid "Filters"
96 msgstr "Filtre"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:66
99 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
100 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:90
103 #: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/macosx/intf.m:600
104 msgid "Visualizations"
105 msgstr "Vizualizácie"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:164
108 msgid "Audio visualizations"
109 msgstr "Vizualizácie zvuku"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
112 msgid "Output modules"
113 msgstr "Výstupné moduly"
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:73
116 msgid "These are general settings for audio output modules."
117 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1686
120 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:574
121 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
122 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
123 msgid "Miscellaneous"
124 msgstr "Rôzne"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:76
127 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
128 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1819
131 #: src/libvlc-module.c:1363 modules/gui/macosx/extended.m:69
132 #: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/macosx/output.m:160
133 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
134 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:430
135 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
136 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:442
137 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
138 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
139 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
140 #: modules/stream_out/transcode.c:202
141 msgid "Video"
142 msgstr "Video"
143
144 #: include/vlc_config_cat.h:80
145 msgid "Video settings"
146 msgstr "Nastavenia videa"
147
148 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
149 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:169
150 msgid "General video settings"
151 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:87
154 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
155 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:91
158 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
159 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:93
162 msgid "Subtitles/OSD"
163 msgstr "Titulky/OSD"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:94
166 msgid ""
167 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
168 "subpictures\"."
169 msgstr ""
170 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
171 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:103
174 msgid "Input / Codecs"
175 msgstr "Vstup / Kodeky"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:104
178 msgid ""
179 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
180 "VLC. Encoder settings can also be found here."
181 msgstr ""
182 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
183 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:107
186 msgid "Access modules"
187 msgstr "Prístupové moduly"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:109
190 msgid ""
191 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
192 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
193 msgstr ""
194 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
195 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
196 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
197
198 #: include/vlc_config_cat.h:113
199 msgid "Access filters"
200 msgstr "Prístupové filtre"
201
202 #: include/vlc_config_cat.h:115
203 msgid ""
204 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
205 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
206 "you are doing."
207 msgstr ""
208 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
209 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
210 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:119
213 msgid "Demuxers"
214 msgstr "Demuxéry"
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:120
217 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
218 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:122
221 msgid "Video codecs"
222 msgstr "Video kodeky"
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:123
225 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
226 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:125
229 msgid "Audio codecs"
230 msgstr "Audio kodeky"
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:126
233 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
234 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:128
237 msgid "Other codecs"
238 msgstr "Iné kodeky"
239
240 #: include/vlc_config_cat.h:129
241 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
242 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:132
245 msgid "General input settings. Use with care."
246 msgstr ""
247 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1614
250 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:33
251 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
252 msgid "Stream output"
253 msgstr "Výstupný tok"
254
255 #: include/vlc_config_cat.h:137
256 msgid ""
257 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
258 "incoming streams.\n"
259 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
260 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
261 "RTSP).\n"
262 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
263 "duplicating...)."
264 msgstr ""
265 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
266 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
267 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
268 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
269 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
270 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
271
272 #: include/vlc_config_cat.h:145
273 msgid "General stream output settings"
274 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
275
276 #: include/vlc_config_cat.h:147
277 msgid "Muxers"
278 msgstr "Muxéry"
279
280 #: include/vlc_config_cat.h:149
281 msgid ""
282 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
283 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
284 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
285 "You can also set default parameters for each muxer."
286 msgstr ""
287 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
288 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
289 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
290 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
291 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
292
293 #: include/vlc_config_cat.h:155
294 msgid "Access output"
295 msgstr "Access output"
296
297 #: include/vlc_config_cat.h:157
298 msgid ""
299 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
300 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
301 "should probably not do that.\n"
302 "You can also set default parameters for each access output."
303 msgstr ""
304 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
305 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
306 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
307 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
308 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:162
311 msgid "Packetizers"
312 msgstr "Paketizéry"
313
314 #: include/vlc_config_cat.h:164
315 msgid ""
316 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
317 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
318 "not do that.\n"
319 "You can also set default parameters for each packetizer."
320 msgstr ""
321 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
322 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
323 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
324 "vynucovať. \n"
325 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
326
327 #: include/vlc_config_cat.h:170
328 msgid "Sout stream"
329 msgstr "Sout stream"
330
331 #: include/vlc_config_cat.h:171
332 msgid ""
333 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
334 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
335 "for each sout stream module here."
336 msgstr ""
337 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
338 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
339 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
340 "modul. "
341
342 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:120
343 msgid "SAP"
344 msgstr "SAP"
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:178
347 msgid ""
348 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
349 "multicast UDP or RTP."
350 msgstr ""
351 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
352 "protokolu UDP alebo RTP."
353
354 #: include/vlc_config_cat.h:181
355 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
356 msgid "VOD"
357 msgstr "VOD"
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:182
360 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
361 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
362
363 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1744
364 #: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
365 #: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
366 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
367 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:534
368 #: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
369 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:303
370 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
371 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
372 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
373 msgid "Playlist"
374 msgstr "Playlist"
375
376 #: include/vlc_config_cat.h:187
377 msgid ""
378 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
379 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
380 msgstr ""
381 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
382 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:191
385 msgid "General playlist behaviour"
386 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:458
389 msgid "Services discovery"
390 msgstr "Zisťovacie moduly"
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:193
393 msgid ""
394 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
395 "playlist."
396 msgstr ""
397 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
398 "položiek do playlistu."
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1573
401 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
402 msgid "Advanced"
403 msgstr "Pokročilé"
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:198
406 msgid "Advanced settings. Use with care."
407 msgstr ""
408 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:200
411 msgid "CPU features"
412 msgstr "Vlastnosti procesora"
413
414 #: include/vlc_config_cat.h:201
415 msgid ""
416 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
417 "not change these settings."
418 msgstr ""
419 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
420 "prípadov to však nie je potrebné."
421
422 #: include/vlc_config_cat.h:204
423 msgid "Advanced settings"
424 msgstr "Pokročilé nastavenia"
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:205
427 msgid "Other advanced settings"
428 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
431 #: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
432 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:58
433 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
434 msgid "Network"
435 msgstr "Sieť"
436
437 #: include/vlc_config_cat.h:208
438 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
439 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
440
441 #: include/vlc_config_cat.h:213
442 msgid "Chroma modules settings"
443 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
444
445 #: include/vlc_config_cat.h:214
446 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
447 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
448
449 #: include/vlc_config_cat.h:216
450 msgid "Packetizer modules settings"
451 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
452
453 #: include/vlc_config_cat.h:220
454 msgid "Encoders settings"
455 msgstr "Nastavenia enkodérov"
456
457 #: include/vlc_config_cat.h:222
458 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
459 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
460
461 #: include/vlc_config_cat.h:225
462 msgid "Dialog providers settings"
463 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
464
465 #: include/vlc_config_cat.h:227
466 msgid "Dialog providers can be configured here."
467 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
468
469 #: include/vlc_config_cat.h:229
470 msgid "Subtitle demuxer settings"
471 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
472
473 #: include/vlc_config_cat.h:231
474 msgid ""
475 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
476 "example by setting the subtitles type or file name."
477 msgstr ""
478 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
479 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
480
481 #: include/vlc_config_cat.h:238
482 msgid "No help available"
483 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
484
485 #: include/vlc_config_cat.h:239
486 msgid "There is no help available for these modules."
487 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
488
489 #: include/vlc_interface.h:146
490 msgid ""
491 "\n"
492 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
493 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
494 msgstr ""
495 "\n"
496 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
497 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
498 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
501 msgid "Quick &Open File..."
502 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
503
504 #: include/vlc_intf_strings.h:34
505 msgid "&Advanced Open..."
506 msgstr "Pokročilé otváranie..."
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:35
509 msgid "Open &Directory..."
510 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:37
513 msgid "Select one or more files to open"
514 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:41
517 msgid "Media Information..."
518 msgstr "Informácia o médiu..."
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:42
521 msgid "Codec Information..."
522 msgstr "Informácia o kodeku..."
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:43
525 msgid "Messages..."
526 msgstr "&Hlásenia programu..."
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:44
529 msgid "Extended settings..."
530 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:45
533 msgid "Go to specific time..."
534 msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:46
537 msgid "Bookmarks..."
538 msgstr "Záložky..."
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:47
541 msgid "VLM Configuration..."
542 msgstr "Konfigurácia VLM..."
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:49
545 msgid "About VLC media player..."
546 msgstr "O programe VLC media player"
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
549 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:527
550 #: modules/gui/macosx/intf.m:570 modules/gui/macosx/intf.m:649
551 #: modules/gui/macosx/intf.m:656 modules/gui/macosx/intf.m:1536
552 #: modules/gui/macosx/intf.m:1537 modules/gui/macosx/intf.m:1538
553 #: modules/gui/macosx/intf.m:1539 modules/gui/macosx/playlist.m:450
554 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
555 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:302 modules/gui/qt4/menus.cpp:498
556 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:502
557 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
558 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
559 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
560 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
561 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1236
562 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
563 msgid "Play"
564 msgstr "Prehrať"
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:53
567 msgid "Fetch information"
568 msgstr "Získať informácie"
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:451
571 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
572 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
573 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
574 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
575 msgid "Delete"
576 msgstr "Vymazať"
577
578 #: include/vlc_intf_strings.h:55
579 msgid "Information..."
580 msgstr "Informácia"
581
582 #: include/vlc_intf_strings.h:56
583 msgid "Sort"
584 msgstr "Zoradiť"
585
586 #: include/vlc_intf_strings.h:57
587 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1599
588 msgid "Add node"
589 msgstr "Pridať uzol"
590
591 #: include/vlc_intf_strings.h:58
592 msgid "Stream..."
593 msgstr "Stream..."
594
595 #: include/vlc_intf_strings.h:59
596 msgid "Save..."
597 msgstr "Uložiť..."
598
599 #: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:1010
600 msgid "Repeat all"
601 msgstr "Zopakovať všetko"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:64
604 msgid "Repeat one"
605 msgstr "Opakovať jedenkrát"
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:65
608 msgid "No repeat"
609 msgstr "Bez opakovania"
610
611 #: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1209
612 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:576
613 msgid "Random"
614 msgstr "Náhodne"
615
616 #: include/vlc_intf_strings.h:68
617 msgid "No random"
618 msgstr "Bez náhodného prehrávania"
619
620 #: include/vlc_intf_strings.h:70
621 msgid "Add to playlist"
622 msgstr "Pridať do playlistu"
623
624 #: include/vlc_intf_strings.h:71
625 msgid "Add to media library"
626 msgstr "Pridať do knižnice médií"
627
628 #: include/vlc_intf_strings.h:73
629 msgid "Add file..."
630 msgstr "Pridať súbor..."
631
632 #: include/vlc_intf_strings.h:74
633 msgid "Advanced open..."
634 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
635
636 #: include/vlc_intf_strings.h:75
637 msgid "Add directory..."
638 msgstr "Pridať priečinok..."
639
640 #: include/vlc_intf_strings.h:77
641 msgid "Save playlist to file..."
642 msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
643
644 #: include/vlc_intf_strings.h:78
645 msgid "Load playlist file..."
646 msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
647
648 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:463
649 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
650 msgid "Search"
651 msgstr "Hľadať"
652
653 #: include/vlc_intf_strings.h:81
654 msgid "Search filter"
655 msgstr "Vyhľadávací filter"
656
657 #: include/vlc_intf_strings.h:83
658 msgid "Additional sources"
659 msgstr "Dodatočné zdroje"
660
661 #: include/vlc_intf_strings.h:87
662 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
663 msgid ""
664 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
665 "them."
666 msgstr ""
667 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
668 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
669
670 #: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:83
671 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
672 msgid "Image clone"
673 msgstr "Klonovať obrázok"
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:93
676 msgid "Clone the image"
677 msgstr "Konovať obrázok"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:95 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
680 msgid "Magnification"
681 msgstr "Zväčšenie"
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:96
684 msgid ""
685 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
686 "be magnified."
687 msgstr ""
688 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
689
690 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
691 msgid "Waves"
692 msgstr "Vlny"
693
694 #: include/vlc_intf_strings.h:100
695 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
696 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
697
698 #: include/vlc_intf_strings.h:102
699 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
700 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
701
702 #: include/vlc_intf_strings.h:104
703 msgid "Image colors inversion"
704 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
705
706 #: include/vlc_intf_strings.h:106
707 msgid "Split the image to make an image wall"
708 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
709
710 #: include/vlc_intf_strings.h:108
711 msgid ""
712 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
713 "The video gets split in parts that you must sort."
714 msgstr ""
715 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
716 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
717
718 #: include/vlc_intf_strings.h:111
719 msgid ""
720 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
721 "Try changing the various settings for different effects"
722 msgstr ""
723 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
724 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
725
726 #: include/vlc_intf_strings.h:114
727 msgid ""
728 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
729 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
730 "settings."
731 msgstr ""
732 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
733 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
734
735 #: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
736 msgid "Meta-information"
737 msgstr "Meta-Informácia"
738
739 #: include/vlc_meta.h:35 src/input/var.c:139
740 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:584
741 #: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/open.m:170
742 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
743 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:271 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
744 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
745 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
746 msgid "Title"
747 msgstr "Titul"
748
749 #: include/vlc_meta.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
750 msgid "Artist"
751 msgstr "Herec"
752
753 #: include/vlc_meta.h:37
754 msgid "Genre"
755 msgstr "Žáner"
756
757 #: include/vlc_meta.h:38 modules/mux/asf.c:52
758 msgid "Copyright"
759 msgstr "Autorské práva (copyright)"
760
761 #: include/vlc_meta.h:39
762 msgid "Album/movie/show title"
763 msgstr "Album/film/zobraziť titul"
764
765 #: include/vlc_meta.h:40
766 msgid "Track number/position in set"
767 msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"
768
769 #: include/vlc_meta.h:41 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
770 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
771 msgid "Description"
772 msgstr "Popis"
773
774 #: include/vlc_meta.h:42 modules/mux/asf.c:56
775 msgid "Rating"
776 msgstr "Hodnotenie"
777
778 #: include/vlc_meta.h:43
779 msgid "Date"
780 msgstr "Dátum"
781
782 #: include/vlc_meta.h:44
783 msgid "Setting"
784 msgstr "Nastavenie"
785
786 #: include/vlc_meta.h:45 modules/gui/macosx/open.m:183
787 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
788 msgid "URL"
789 msgstr "URL adresa"
790
791 #: include/vlc_meta.h:46 src/input/es_out.c:1783 src/libvlc-module.c:106
792 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
793 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
794 msgid "Language"
795 msgstr "Jazyk"
796
797 #: include/vlc_meta.h:47 modules/misc/notify/notify.c:182
798 msgid "Now Playing"
799 msgstr "Práve sa prehráva"
800
801 #: include/vlc_meta.h:48 modules/access/vcdx/info.c:98
802 msgid "Publisher"
803 msgstr "Vydavateľ"
804
805 #: include/vlc_meta.h:49
806 msgid "Encoded by"
807 msgstr "Enkódoval"
808
809 #: include/vlc_meta.h:51
810 msgid "Art URL"
811 msgstr "URL diela"
812
813 #: include/vlc_meta.h:53
814 msgid "Codec Name"
815 msgstr "Názov kodeku"
816
817 #: include/vlc_meta.h:54
818 msgid "Codec Description"
819 msgstr "Popis kodeku"
820
821 #: include/vlc/vlc.h:587
822 msgid ""
823 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
824 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
825 "see the file named COPYING for details.\n"
826 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
827 msgstr ""
828 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
829 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
830 "Licencie;\n"
831 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
832
833 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
834 #: src/audio_output/filters.c:224
835 msgid "Audio filtering failed"
836 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
837
838 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
839 #: src/audio_output/filters.c:225
840 #, c-format
841 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
842 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
843
844 #: src/audio_output/input.c:92 src/audio_output/input.c:138
845 #: src/input/es_out.c:388 src/libvlc-module.c:470
846 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
847 msgid "Disable"
848 msgstr "Zablokovať"
849
850 #: src/audio_output/input.c:94 modules/visualization/visual/visual.c:129
851 msgid "Spectrometer"
852 msgstr "Spectrometer"
853
854 #: src/audio_output/input.c:96
855 msgid "Scope"
856 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
857
858 #: src/audio_output/input.c:98
859 msgid "Spectrum"
860 msgstr "Spektrum"
861
862 #: src/audio_output/input.c:135 modules/audio_filter/equalizer.c:69
863 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
864 #: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
865 msgid "Equalizer"
866 msgstr "Ekvalizér"
867
868 #: src/audio_output/input.c:157 src/libvlc-module.c:214
869 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
870 msgid "Audio filters"
871 msgstr "Filtre zvuku"
872
873 #: src/audio_output/input.c:179
874 #, fuzzy
875 msgid "Replay gain"
876 msgstr "Typ zosilnenia"
877
878 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
879 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:595
880 #: modules/gui/macosx/intf.m:596
881 msgid "Audio Channels"
882 msgstr "Audio-kanály"
883
884 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
885 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
886 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
887 #: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
888 #: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
889 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
890 msgid "Stereo"
891 msgstr "Stereo"
892
893 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
894 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
895 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
896 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:89
897 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
898 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:97
899 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
900 #: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
901 msgid "Left"
902 msgstr "Vľavo"
903
904 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
905 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
906 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
907 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:89
908 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
909 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
910 #: modules/video_filter/rss.c:164
911 msgid "Right"
912 msgstr "Vpravo"
913
914 #: src/audio_output/output.c:134
915 msgid "Dolby Surround"
916 msgstr "Dolby Surround"
917
918 #: src/audio_output/output.c:146
919 msgid "Reverse stereo"
920 msgstr "Obrátené stereo"
921
922 #: src/extras/getopt.c:633
923 #, c-format
924 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
925 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
926
927 #: src/extras/getopt.c:658
928 #, c-format
929 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
930 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
931
932 #: src/extras/getopt.c:663
933 #, c-format
934 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
935 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
936
937 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
938 #, c-format
939 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
940 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
941
942 #: src/extras/getopt.c:710
943 #, c-format
944 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
945 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
946
947 #: src/extras/getopt.c:714
948 #, c-format
949 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
950 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
951
952 #: src/extras/getopt.c:740
953 #, c-format
954 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
955 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
956
957 #: src/extras/getopt.c:743
958 #, c-format
959 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
960 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
961
962 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
963 #, c-format
964 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
965 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
966
967 #: src/extras/getopt.c:820
968 #, c-format
969 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
970 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
971
972 #: src/extras/getopt.c:838
973 #, c-format
974 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
975 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
976
977 #: src/input/control.c:309
978 #, c-format
979 msgid "Bookmark %i"
980 msgstr "Záložka %i"
981
982 #: src/input/decoder.c:136 src/input/decoder.c:148
983 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:219 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227
984 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:239 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:594
985 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:603 modules/stream_out/es.c:365
986 #: modules/stream_out/es.c:379
987 msgid "Streaming / Transcoding failed"
988 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
989
990 #: src/input/decoder.c:137
991 msgid "VLC could not open the packetizer module."
992 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
993
994 #: src/input/decoder.c:149
995 msgid "VLC could not open the decoder module."
996 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
997
998 #: src/input/decoder.c:159
999 msgid "No suitable decoder module for format"
1000 msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
1001
1002 #: src/input/decoder.c:160
1003 #, c-format
1004 msgid ""
1005 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
1006 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
1007 msgstr ""
1008 "VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
1009 "chybu momentálne nie je možné odstrániť."
1010
1011 #: src/input/es_out.c:410 src/input/es_out.c:412 src/input/es_out.c:418
1012 #: src/input/es_out.c:419 modules/access/cdda/info.c:967
1013 #: modules/access/cdda/info.c:999
1014 #, c-format
1015 msgid "Track %i"
1016 msgstr "Stopa %i"
1017
1018 #: src/input/es_out.c:596
1019 #, c-format
1020 msgid "%s [%s %d]"
1021 msgstr "%s [%s %d]"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:596 src/input/es_out.c:598 src/input/var.c:128
1024 #: src/libvlc-module.c:501 modules/gui/macosx/intf.m:582
1025 #: modules/gui/macosx/intf.m:583
1026 msgid "Program"
1027 msgstr "Program"
1028
1029 #: src/input/es_out.c:1778 modules/codec/faad.c:337
1030 #, c-format
1031 msgid "Stream %d"
1032 msgstr "Tok %d"
1033
1034 #: src/input/es_out.c:1780 modules/gui/macosx/wizard.m:425
1035 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
1036 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
1037 msgid "Codec"
1038 msgstr "Kodek"
1039
1040 #: src/input/es_out.c:1791 src/input/es_out.c:1819 src/input/es_out.c:1846
1041 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
1042 msgid "Type"
1043 msgstr "Typ"
1044
1045 #: src/input/es_out.c:1794 modules/codec/faad.c:341
1046 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:496
1047 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1048 msgid "Channels"
1049 msgstr "Kanály"
1050
1051 #: src/input/es_out.c:1799 modules/codec/faad.c:343
1052 msgid "Sample rate"
1053 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1054
1055 #: src/input/es_out.c:1800
1056 #, c-format
1057 msgid "%u Hz"
1058 msgstr "%u Hz"
1059
1060 #: src/input/es_out.c:1806
1061 msgid "Bits per sample"
1062 msgstr "bitov na vzorok"
1063
1064 #: src/input/es_out.c:1811 modules/access_output/shout.c:87
1065 #: modules/access/pvr.c:93 modules/gui/qt4/components/open.cpp:557
1066 msgid "Bitrate"
1067 msgstr "Dátový tok"
1068
1069 #: src/input/es_out.c:1812
1070 #, c-format
1071 msgid "%u kb/s"
1072 msgstr "%u kb/s"
1073
1074 #: src/input/es_out.c:1823
1075 msgid "Resolution"
1076 msgstr "Rozlíšenie"
1077
1078 #: src/input/es_out.c:1829
1079 msgid "Display resolution"
1080 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1081
1082 #: src/input/es_out.c:1839 modules/access/screen/screen.c:40
1083 msgid "Frame rate"
1084 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1085
1086 #: src/input/es_out.c:1846
1087 msgid "Subtitle"
1088 msgstr "Titulky"
1089
1090 #: src/input/input.c:2216
1091 msgid "Your input can't be opened"
1092 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1093
1094 #: src/input/input.c:2217
1095 #, c-format
1096 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1097 msgstr ""
1098 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1099 "v súbore so záznamom."
1100
1101 #: src/input/input.c:2312
1102 msgid "Can't recognize the input's format"
1103 msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
1104
1105 #: src/input/input.c:2313
1106 #, c-format
1107 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1108 msgstr ""
1109 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1110 "záznamom činnosti programu."
1111
1112 #: src/input/var.c:118
1113 msgid "Bookmark"
1114 msgstr "Záložka"
1115
1116 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:507
1117 msgid "Programs"
1118 msgstr "Programy"
1119
1120 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
1121 #: modules/gui/macosx/intf.m:586 modules/gui/macosx/intf.m:587
1122 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
1123 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1124 msgid "Chapter"
1125 msgstr "Kapitola"
1126
1127 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1128 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1129 msgid "Navigation"
1130 msgstr "Navigácia"
1131
1132 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:610
1133 #: modules/gui/macosx/intf.m:611
1134 msgid "Video Track"
1135 msgstr "Video-stopa"
1136
1137 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:593
1138 #: modules/gui/macosx/intf.m:594
1139 msgid "Audio Track"
1140 msgstr "Zvuková stopa"
1141
1142 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:618
1143 #: modules/gui/macosx/intf.m:619
1144 msgid "Subtitles Track"
1145 msgstr "Stopa s titulkami"
1146
1147 #: src/input/var.c:263
1148 msgid "Next title"
1149 msgstr "Ďalší titul"
1150
1151 #: src/input/var.c:268
1152 msgid "Previous title"
1153 msgstr "Predchádzajúci titul"
1154
1155 #: src/input/var.c:291
1156 #, c-format
1157 msgid "Title %i"
1158 msgstr "Titul %i"
1159
1160 #: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
1161 #, c-format
1162 msgid "Chapter %i"
1163 msgstr "Kapitola %i"
1164
1165 #: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
1166 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:931
1167 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
1168 msgid "Next chapter"
1169 msgstr "Ďalšia kapitola"
1170
1171 #: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1172 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:930
1173 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
1174 msgid "Previous chapter"
1175 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1176
1177 #: src/input/vlm.c:2276 src/input/vlm.c:2612
1178 #, c-format
1179 msgid "Media: %s"
1180 msgstr "Médium: %s"
1181
1182 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1183 #: modules/demux/avi/avi.c:588 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
1184 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
1185 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1186 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1187 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1188 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1189 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1028
1190 msgid "Cancel"
1191 msgstr "Storno"
1192
1193 #: src/interface/interaction.c:361
1194 msgid "Ok"
1195 msgstr "OK"
1196
1197 #: src/interface/interface.c:320
1198 msgid "Switch interface"
1199 msgstr "Prepnúť rozhranie"
1200
1201 #: src/interface/interface.c:347 modules/gui/macosx/intf.m:545
1202 #: modules/gui/macosx/intf.m:546
1203 msgid "Add Interface"
1204 msgstr "Pridať rozhranie"
1205
1206 #: src/interface/interface.c:353
1207 msgid "Telnet Interface"
1208 msgstr "Rozhranie Telnet"
1209
1210 #: src/interface/interface.c:356
1211 msgid "Web Interface"
1212 msgstr "Webové rozhranie"
1213
1214 #: src/interface/interface.c:359
1215 msgid "Debug logging"
1216 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1217
1218 #: src/interface/interface.c:362
1219 msgid "Mouse Gestures"
1220 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1221
1222 #: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:451 src/modules/modules.c:1741
1223 #: src/modules/modules.c:2072
1224 msgid "C"
1225 msgstr "sk"
1226
1227 #: src/libvlc-common.c:296
1228 msgid "Help options"
1229 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
1230
1231 #: src/libvlc-common.c:1501 src/modules/configuration.c:1269
1232 msgid "string"
1233 msgstr "príkaz"
1234
1235 #: src/libvlc-common.c:1520 src/modules/configuration.c:1233
1236 msgid "integer"
1237 msgstr "hodnota"
1238
1239 #: src/libvlc-common.c:1547 src/modules/configuration.c:1258
1240 msgid "float"
1241 msgstr "plávajúci"
1242
1243 #: src/libvlc-common.c:1560
1244 msgid " (default enabled)"
1245 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1246
1247 #: src/libvlc-common.c:1561
1248 msgid " (default disabled)"
1249 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1250
1251 #: src/libvlc-common.c:1826
1252 #, c-format
1253 msgid "VLC version %s\n"
1254 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1255
1256 #: src/libvlc-common.c:1827
1257 #, c-format
1258 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1259 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1260
1261 #: src/libvlc-common.c:1829
1262 #, c-format
1263 msgid "Compiler: %s\n"
1264 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1265
1266 #: src/libvlc-common.c:1831
1267 #, c-format
1268 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1269 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1270
1271 #: src/libvlc-common.c:1862
1272 msgid ""
1273 "\n"
1274 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1275 msgstr ""
1276 "\n"
1277 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1278
1279 #: src/libvlc-common.c:1882
1280 msgid ""
1281 "\n"
1282 "Press the RETURN key to continue...\n"
1283 msgstr ""
1284 "\n"
1285 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1286
1287 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1288 msgid "Auto"
1289 msgstr "Autom."
1290
1291 #: src/libvlc-module.c:47 src/text/iso-639_def.h:43
1292 msgid "Arabic"
1293 msgstr "Arabsky"
1294
1295 #: src/libvlc-module.c:47
1296 msgid "American English"
1297 msgstr "Americká angličtina"
1298
1299 #: src/libvlc-module.c:47
1300 msgid "British English"
1301 msgstr "Britská angličtina"
1302
1303 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1304 msgid "Catalan"
1305 msgstr "Katalánsky"
1306
1307 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1308 msgid "Czech"
1309 msgstr "Česky"
1310
1311 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1312 msgid "Danish"
1313 msgstr "Dánsky"
1314
1315 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1316 msgid "German"
1317 msgstr "Nemecky"
1318
1319 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
1320 msgid "Spanish"
1321 msgstr "Španielsky"
1322
1323 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:146
1324 msgid "Persian"
1325 msgstr "Perzsky"
1326
1327 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1328 msgid "French"
1329 msgstr "Francúzsky"
1330
1331 #: src/libvlc-module.c:49
1332 msgid "Galician"
1333 msgstr "Španielčina"
1334
1335 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1336 msgid "Hebrew"
1337 msgstr "Hebrejsky"
1338
1339 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1340 msgid "Hungarian"
1341 msgstr "Maďarsky"
1342
1343 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:99
1344 msgid "Italian"
1345 msgstr "Taliansky"
1346
1347 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1348 msgid "Japanese"
1349 msgstr "Japonsky"
1350
1351 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1352 msgid "Georgian"
1353 msgstr "Gruzínsky"
1354
1355 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1356 msgid "Korean"
1357 msgstr "Kórejsky"
1358
1359 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1360 msgid "Malay"
1361 msgstr "Malajsky"
1362
1363 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:69
1364 msgid "Dutch"
1365 msgstr "Holandská nemčina"
1366
1367 #: src/libvlc-module.c:51
1368 msgid "Occitan"
1369 msgstr "Occitan"
1370
1371 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:148
1372 msgid "Polish"
1373 msgstr "Poľsky"
1374
1375 #: src/libvlc-module.c:51
1376 msgid "Brazilian Portuguese"
1377 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1378
1379 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:154
1380 msgid "Romanian"
1381 msgstr "Rumunsky"
1382
1383 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:156
1384 msgid "Russian"
1385 msgstr "Rusky"
1386
1387 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1388 msgid "Slovak"
1389 msgstr "Slovensky"
1390
1391 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
1392 msgid "Slovenian"
1393 msgstr "Slovinsky"
1394
1395 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
1396 msgid "Swedish"
1397 msgstr "Švédsky"
1398
1399 #: src/libvlc-module.c:53 src/text/iso-639_def.h:188
1400 msgid "Turkish"
1401 msgstr "Turecky"
1402
1403 #: src/libvlc-module.c:53
1404 msgid "Simplified Chinese"
1405 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1406
1407 #: src/libvlc-module.c:53
1408 msgid "Chinese Traditional"
1409 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1410
1411 #: src/libvlc-module.c:72
1412 msgid ""
1413 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1414 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1415 "related options."
1416 msgstr ""
1417 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1418 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1419 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1420
1421 #: src/libvlc-module.c:76
1422 msgid "Interface module"
1423 msgstr "Modul rozhrania"
1424
1425 #: src/libvlc-module.c:78
1426 msgid ""
1427 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1428 "automatically select the best module available."
1429 msgstr ""
1430 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1431 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
1434 msgid "Extra interface modules"
1435 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1436
1437 #: src/libvlc-module.c:84
1438 msgid ""
1439 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1440 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1441 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1442 "\", \"gestures\" ...)"
1443 msgstr ""
1444 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1445 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1446 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1447 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1448 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1449 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1450
1451 #: src/libvlc-module.c:91
1452 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1453 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1454
1455 #: src/libvlc-module.c:93
1456 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1457 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1458
1459 #: src/libvlc-module.c:95
1460 msgid ""
1461 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1462 "1=warnings, 2=debug)."
1463 msgstr ""
1464 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1465 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1466 "ladenie)"
1467
1468 #: src/libvlc-module.c:98
1469 msgid "Be quiet"
1470 msgstr "Tichý mód"
1471
1472 #: src/libvlc-module.c:100
1473 msgid "Turn off all warning and information messages."
1474 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1475
1476 #: src/libvlc-module.c:102
1477 msgid "Default stream"
1478 msgstr "Predvolený stream"
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:104
1481 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1482 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1483
1484 #: src/libvlc-module.c:107
1485 msgid ""
1486 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1487 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1488 msgstr ""
1489 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1490 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:111
1493 msgid "Color messages"
1494 msgstr "Farebné správy"
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:113
1497 msgid ""
1498 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1499 "needs Linux color support for this to work."
1500 msgstr ""
1501 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1502 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1503
1504 #: src/libvlc-module.c:116
1505 msgid "Show advanced options"
1506 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1507
1508 #: src/libvlc-module.c:118
1509 msgid ""
1510 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1511 "available options, including those that most users should never touch."
1512 msgstr ""
1513 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1514 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1515 "nepoužije. "
1516
1517 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
1518 msgid "Show interface with mouse"
1519 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1520
1521 #: src/libvlc-module.c:124
1522 msgid ""
1523 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1524 "edge of the screen in fullscreen mode."
1525 msgstr ""
1526 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1527 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1528
1529 #: src/libvlc-module.c:127
1530 msgid "Interface interaction"
1531 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1532
1533 #: src/libvlc-module.c:129
1534 msgid ""
1535 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1536 "user input is required."
1537 msgstr ""
1538 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1539 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1540
1541 #: src/libvlc-module.c:139
1542 msgid ""
1543 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1544 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1545 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1546 "the \"audio filters\" modules section."
1547 msgstr ""
1548 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1549 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1550 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1551 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1552
1553 #: src/libvlc-module.c:145
1554 msgid "Audio output module"
1555 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1556
1557 #: src/libvlc-module.c:147
1558 msgid ""
1559 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1560 "automatically select the best method available."
1561 msgstr ""
1562 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1563 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1564
1565 #: src/libvlc-module.c:151 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
1566 #: modules/stream_out/display.c:38
1567 msgid "Enable audio"
1568 msgstr "Zapnúť zvuk"
1569
1570 #: src/libvlc-module.c:153
1571 msgid ""
1572 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1573 "not take place, thus saving some processing power."
1574 msgstr ""
1575 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1576 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1577
1578 #: src/libvlc-module.c:156
1579 msgid "Force mono audio"
1580 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1581
1582 #: src/libvlc-module.c:157
1583 msgid "This will force a mono audio output."
1584 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1585
1586 #: src/libvlc-module.c:159
1587 msgid "Default audio volume"
1588 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1589
1590 #: src/libvlc-module.c:161
1591 msgid ""
1592 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1593 msgstr ""
1594 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1595 "1024. "
1596
1597 #: src/libvlc-module.c:164
1598 msgid "Audio output saved volume"
1599 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1600
1601 #: src/libvlc-module.c:166
1602 msgid ""
1603 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1604 "should not change this option manually."
1605 msgstr ""
1606 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1607 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1608 "manuálne. "
1609
1610 #: src/libvlc-module.c:169
1611 msgid "Audio output volume step"
1612 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1613
1614 #: src/libvlc-module.c:171
1615 msgid ""
1616 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1617 "0 to 1024."
1618 msgstr ""
1619 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1620 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1621
1622 #: src/libvlc-module.c:174
1623 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1624 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1625
1626 #: src/libvlc-module.c:176
1627 msgid ""
1628 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1629 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1630 msgstr ""
1631 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1632 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1633 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1634
1635 #: src/libvlc-module.c:180
1636 msgid "High quality audio resampling"
1637 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1638
1639 #: src/libvlc-module.c:182
1640 msgid ""
1641 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1642 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1643 "resampling algorithm will be used instead."
1644 msgstr ""
1645 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1646 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1647 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1648 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1649
1650 #: src/libvlc-module.c:187
1651 msgid "Audio desynchronization compensation"
1652 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1653
1654 #: src/libvlc-module.c:189
1655 msgid ""
1656 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1657 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1658 msgstr ""
1659 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1660 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1661 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1662
1663 #: src/libvlc-module.c:192
1664 msgid "Audio output channels mode"
1665 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1666
1667 #: src/libvlc-module.c:194
1668 msgid ""
1669 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1670 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1671 "played)."
1672 msgstr ""
1673 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1674 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1675 "prehrávania)."
1676
1677 #: src/libvlc-module.c:198 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:76
1678 msgid "Use S/PDIF when available"
1679 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:200
1682 msgid ""
1683 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1684 "audio stream being played."
1685 msgstr ""
1686 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1687 "pre započatím prehrávania."
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:203 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
1690 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1691 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1692
1693 #: src/libvlc-module.c:205
1694 msgid ""
1695 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1696 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1697 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1698 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1699 msgstr ""
1700 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1701 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1702 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1703 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1704 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1705
1706 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1707 msgid "On"
1708 msgstr "Zapnuté"
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:61
1711 msgid "Off"
1712 msgstr "Vypnuté"
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:216
1715 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1716 msgstr ""
1717 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1718 "spracovávanie zvuku."
1719
1720 #: src/libvlc-module.c:219
1721 msgid "Audio visualizations "
1722 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:221
1725 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1726 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1727
1728 #: src/libvlc-module.c:225
1729 #, fuzzy
1730 msgid "Replay gain mode"
1731 msgstr "Typ zosilnenia"
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:227
1734 #, fuzzy
1735 msgid "Select the replay gain mode"
1736 msgstr "Vyberte si zariadenie"
1737
1738 #: src/libvlc-module.c:229
1739 #, fuzzy
1740 msgid "Replay preamp"
1741 msgstr "Typ zosilnenia"
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:231
1744 #, fuzzy
1745 msgid ""
1746 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1747 "replay gain information"
1748 msgstr "Tu môžete zadať port, ktorý sa použije pri RTP streamovaní zvuku."
1749
1750 #: src/libvlc-module.c:234
1751 #, fuzzy
1752 msgid "Default replay gain"
1753 msgstr "Predvolený stream"
1754
1755 #: src/libvlc-module.c:236
1756 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: src/libvlc-module.c:238
1760 #, fuzzy
1761 msgid "Peak protection"
1762 msgstr "Redukcia šumu"
1763
1764 #: src/libvlc-module.c:240
1765 msgid "Protect against sound clipping"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: src/libvlc-module.c:243 modules/access/dshow/dshow.cpp:76
1769 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
1770 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:163
1771 #: modules/video_output/opengl.c:122 modules/video_output/opengl.c:176
1772 msgid "None"
1773 msgstr "Žiaden"
1774
1775 #: src/libvlc-module.c:243 modules/access/cdda/info.c:393
1776 #: modules/access/cdda/info.c:815 modules/access/cdda/info.c:856
1777 #: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
1778 #: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:285
1779 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
1780 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1722
1781 msgid "Track"
1782 msgstr "Stopa"
1783
1784 #: src/libvlc-module.c:243 modules/access/vcdx/info.c:91
1785 msgid "Album"
1786 msgstr "Album"
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:251
1789 msgid ""
1790 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1791 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1792 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1793 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1794 "options."
1795 msgstr ""
1796 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1797 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1798 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1799 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1800
1801 #: src/libvlc-module.c:257
1802 msgid "Video output module"
1803 msgstr "Modul video-výstupu"
1804
1805 #: src/libvlc-module.c:259
1806 msgid ""
1807 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1808 "automatically select the best method available."
1809 msgstr ""
1810 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1811 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1812
1813 #: src/libvlc-module.c:262 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1814 #: modules/stream_out/display.c:40
1815 msgid "Enable video"
1816 msgstr "Zapnúť video"
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:264
1819 msgid ""
1820 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1821 "not take place, thus saving some processing power."
1822 msgstr ""
1823 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1824 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1825
1826 #: src/libvlc-module.c:267 modules/codec/fake.c:54
1827 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123 modules/stream_out/transcode.c:73
1828 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1829 msgid "Video width"
1830 msgstr "Šírka videa"
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:269
1833 msgid ""
1834 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1835 "characteristics."
1836 msgstr ""
1837 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1838 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1839
1840 #: src/libvlc-module.c:272 modules/codec/fake.c:57
1841 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126 modules/stream_out/transcode.c:76
1842 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1843 msgid "Video height"
1844 msgstr "Výška videa"
1845
1846 #: src/libvlc-module.c:274
1847 msgid ""
1848 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1849 "video characteristics."
1850 msgstr ""
1851 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1852 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1853
1854 #: src/libvlc-module.c:277
1855 msgid "Video X coordinate"
1856 msgstr "Súradnica X videa"
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:279
1859 msgid ""
1860 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1861 "coordinate)."
1862 msgstr ""
1863 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1864
1865 #: src/libvlc-module.c:282
1866 msgid "Video Y coordinate"
1867 msgstr "Súradnica Y videa"
1868
1869 #: src/libvlc-module.c:284
1870 msgid ""
1871 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1872 "coordinate)."
1873 msgstr ""
1874 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1875
1876 #: src/libvlc-module.c:287
1877 msgid "Video title"
1878 msgstr "Názov videa"
1879
1880 #: src/libvlc-module.c:289
1881 msgid ""
1882 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1883 "interface)."
1884 msgstr ""
1885 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1886 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1887
1888 #: src/libvlc-module.c:292
1889 msgid "Video alignment"
1890 msgstr "Zarovnanie videa"
1891
1892 #: src/libvlc-module.c:294
1893 msgid ""
1894 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1895 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1896 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1897 msgstr ""
1898 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1899 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1900 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1901 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1902
1903 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
1904 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
1905 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/video_filter/logo.c:97
1906 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
1907 #: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
1908 msgid "Center"
1909 msgstr "Vycentrovať"
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
1912 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
1913 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:97
1914 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
1915 #: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
1916 msgid "Top"
1917 msgstr "Hore"
1918
1919 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
1920 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1921 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
1922 #: modules/video_filter/rss.c:164
1923 msgid "Bottom"
1924 msgstr "Dole"
1925
1926 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1927 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1928 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
1929 #: modules/video_filter/rss.c:165
1930 msgid "Top-Left"
1931 msgstr "Vľavo hore"
1932
1933 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1934 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1935 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
1936 #: modules/video_filter/rss.c:165
1937 msgid "Top-Right"
1938 msgstr "Vpravo hore"
1939
1940 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1941 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1942 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
1943 #: modules/video_filter/rss.c:165
1944 msgid "Bottom-Left"
1945 msgstr "Vľavo dole"
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1948 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1949 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
1950 #: modules/video_filter/rss.c:165
1951 msgid "Bottom-Right"
1952 msgstr "Vpravo dole"
1953
1954 #: src/libvlc-module.c:302
1955 msgid "Zoom video"
1956 msgstr "Priblížiť video"
1957
1958 #: src/libvlc-module.c:304
1959 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1960 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1961
1962 #: src/libvlc-module.c:306
1963 msgid "Grayscale video output"
1964 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1965
1966 #: src/libvlc-module.c:308
1967 msgid ""
1968 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1969 "save some processing power."
1970 msgstr ""
1971 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1972 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:311
1975 msgid "Embedded video"
1976 msgstr "Vstavané video"
1977
1978 #: src/libvlc-module.c:313
1979 msgid "Embed the video output in the main interface."
1980 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
1981
1982 #: src/libvlc-module.c:315
1983 msgid "Fullscreen video output"
1984 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:317
1987 msgid "Start video in fullscreen mode"
1988 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1989
1990 #: src/libvlc-module.c:319
1991 msgid "Overlay video output"
1992 msgstr "Výstup prekryvového videa"
1993
1994 #: src/libvlc-module.c:321
1995 msgid ""
1996 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1997 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1998 msgstr ""
1999 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
2000 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
2001 "hardvérovú akceleráciu videa."
2002
2003 #: src/libvlc-module.c:324 src/video_output/vout_intf.c:426
2004 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2005 msgid "Always on top"
2006 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2007
2008 #: src/libvlc-module.c:326
2009 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2010 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2011
2012 #: src/libvlc-module.c:328
2013 #, fuzzy
2014 msgid "Show media title on video."
2015 msgstr "Prekryť titulky vo videu"
2016
2017 #: src/libvlc-module.c:330
2018 #, fuzzy
2019 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2020 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2021
2022 #: src/libvlc-module.c:332
2023 msgid "Show video title for x miliseconds."
2024 msgstr ""
2025
2026 #: src/libvlc-module.c:334
2027 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2028 msgstr ""
2029
2030 #: src/libvlc-module.c:336
2031 #, fuzzy
2032 msgid "Position of video title."
2033 msgstr "Detekovací video-filter Motion"
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:338
2036 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2037 msgstr ""
2038
2039 #: src/libvlc-module.c:345
2040 msgid "Disable screensaver"
2041 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2042
2043 #: src/libvlc-module.c:346
2044 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2045 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2046
2047 #: src/libvlc-module.c:348 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2048 msgid "Window decorations"
2049 msgstr "Dekorácie okna"
2050
2051 #: src/libvlc-module.c:350
2052 msgid ""
2053 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2054 "giving a \"minimal\" window."
2055 msgstr ""
2056 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2057 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2058
2059 #: src/libvlc-module.c:353
2060 msgid "Video output filter module"
2061 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2062
2063 #: src/libvlc-module.c:355
2064 msgid ""
2065 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2066 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2067 msgstr ""
2068 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2069 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2070 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2071 "nedostatkov."
2072
2073 #: src/libvlc-module.c:359
2074 msgid "Video filter module"
2075 msgstr "Modul video-filtra"
2076
2077 #: src/libvlc-module.c:361
2078 msgid ""
2079 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2080 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2081 msgstr ""
2082 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2083 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2084 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2085 "nedostatkov."
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:365
2088 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2089 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2090
2091 #: src/libvlc-module.c:367
2092 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2093 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2094
2095 #: src/libvlc-module.c:369 src/libvlc-module.c:371
2096 msgid "Video snapshot file prefix"
2097 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2098
2099 #: src/libvlc-module.c:373
2100 msgid "Video snapshot format"
2101 msgstr "Formát snímky z videa"
2102
2103 #: src/libvlc-module.c:375
2104 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2105 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:377
2108 msgid "Display video snapshot preview"
2109 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:379
2112 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2113 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:381
2116 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2117 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:383
2120 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2121 msgstr ""
2122 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2123 "vytvorenia snímky."
2124
2125 #: src/libvlc-module.c:385
2126 msgid "Video cropping"
2127 msgstr "Vystrihnutie videa"
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:387
2130 msgid ""
2131 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2132 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2133 msgstr ""
2134 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2135 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2136 "celkový stranový pomer obrázka."
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:391
2139 msgid "Source aspect ratio"
2140 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2141
2142 #: src/libvlc-module.c:393
2143 msgid ""
2144 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2145 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2146 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2147 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2148 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2149 msgstr ""
2150 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2151 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2152 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2153 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2154 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2155 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2156 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:400
2159 msgid "Custom crop ratios list"
2160 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:402
2163 msgid ""
2164 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2165 "crop ratios list."
2166 msgstr ""
2167 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2168 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2169
2170 #: src/libvlc-module.c:405
2171 msgid "Custom aspect ratios list"
2172 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2173
2174 #: src/libvlc-module.c:407
2175 msgid ""
2176 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2177 "aspect ratio list."
2178 msgstr ""
2179 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2180 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:410
2183 msgid "Fix HDTV height"
2184 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:412
2187 msgid ""
2188 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2189 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2190 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2191 msgstr ""
2192 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2193 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2194 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2195 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2196
2197 #: src/libvlc-module.c:417
2198 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2199 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2200
2201 #: src/libvlc-module.c:419
2202 msgid ""
2203 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2204 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2205 "order to keep proportions."
2206 msgstr ""
2207 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2208 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2209 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2210 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2211 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:423
2214 msgid "Skip frames"
2215 msgstr "Preskočiť snímky"
2216
2217 #: src/libvlc-module.c:425
2218 msgid ""
2219 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2220 "computer is not powerful enough"
2221 msgstr ""
2222 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2223 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2224 "prehrávanie streamu."
2225
2226 #: src/libvlc-module.c:428
2227 msgid "Drop late frames"
2228 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:430
2231 msgid ""
2232 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2233 "intended display date)."
2234 msgstr ""
2235 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2236 "doručené neskoro."
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:433
2239 msgid "Quiet synchro"
2240 msgstr "Tichá synchronizácia"
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:435
2243 msgid ""
2244 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2245 "synchronization mechanism."
2246 msgstr ""
2247 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
2248 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2249
2250 #: src/libvlc-module.c:444
2251 msgid ""
2252 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2253 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2254 "channel."
2255 msgstr ""
2256 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2257 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2258 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2259
2260 #: src/libvlc-module.c:449
2261 msgid ""
2262 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2263 "Restrictions Management measure."
2264 msgstr ""
2265 "Ak žijete vo Francúzsku, zákony tejto krajiny nepovoľujú obchádzanie "
2266 "obmedzení pre digitálny obsah."
2267
2268 #: src/libvlc-module.c:452
2269 msgid "Clock reference average counter"
2270 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:454
2273 msgid ""
2274 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2275 "to 10000."
2276 msgstr ""
2277 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2278 "10000."
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:457
2281 msgid "Clock synchronisation"
2282 msgstr "Časová synchronizácia"
2283
2284 #: src/libvlc-module.c:459
2285 msgid ""
2286 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2287 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2288 msgstr ""
2289 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2290 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2291 "stream zo siete prehráva trhane."
2292
2293 #: src/libvlc-module.c:463 modules/control/netsync.c:75
2294 msgid "Network synchronisation"
2295 msgstr "Synchronizácia siete"
2296
2297 #: src/libvlc-module.c:464
2298 msgid ""
2299 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2300 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2301 msgstr ""
2302 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2303 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2304 "Synchronizácia siete."
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:470 src/libvlc-module.c:1037
2307 #: src/video_output/vout_intf.c:280 src/video_output/vout_intf.c:375
2308 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
2309 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2310 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
2311 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
2312 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:433
2313 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:110
2314 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2315 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2316 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2317 #: modules/video_filter/rss.c:175 modules/video_output/msw/directx.c:158
2318 msgid "Default"
2319 msgstr "Predvolený"
2320
2321 #: src/libvlc-module.c:470 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
2322 #: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2323 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
2324 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2325 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2326 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2327 msgid "Enable"
2328 msgstr "Aktivovať"
2329
2330 #: src/libvlc-module.c:472 modules/misc/notify/growl.c:63
2331 msgid "UDP port"
2332 msgstr "UDP port"
2333
2334 #: src/libvlc-module.c:474
2335 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2336 msgstr ""
2337 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2338 "hodnota je 1234."
2339
2340 #: src/libvlc-module.c:476
2341 msgid "MTU of the network interface"
2342 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2343
2344 #: src/libvlc-module.c:478
2345 msgid ""
2346 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2347 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2348 msgstr ""
2349 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
2350 "ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:481 modules/stream_out/rtp.c:93
2353 msgid "Hop limit (TTL)"
2354 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2355
2356 #: src/libvlc-module.c:483
2357 msgid ""
2358 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2359 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2360 "in default)."
2361 msgstr ""
2362 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2363 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2364 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:487
2367 msgid "Multicast output interface"
2368 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:489
2371 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2372 msgstr ""
2373 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2374 "smerovaciu tabuľku."
2375
2376 #: src/libvlc-module.c:491
2377 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2378 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2379
2380 #: src/libvlc-module.c:493
2381 msgid ""
2382 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2383 "table."
2384 msgstr ""
2385 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2386 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2387
2388 #: src/libvlc-module.c:496
2389 msgid "DiffServ Code Point"
2390 msgstr "DiffServ bod kódu"
2391
2392 #: src/libvlc-module.c:497
2393 msgid ""
2394 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2395 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2396 msgstr ""
2397 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2398 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2399 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2400
2401 #: src/libvlc-module.c:503
2402 msgid ""
2403 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2404 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2405 msgstr ""
2406 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2407 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2408 "stream)."
2409
2410 #: src/libvlc-module.c:509
2411 msgid ""
2412 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2413 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2414 "(like DVB streams for example)."
2415 msgstr ""
2416 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2417 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2418 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:515 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:256
2421 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2422 msgid "Audio track"
2423 msgstr "Zvuková stopa"
2424
2425 #: src/libvlc-module.c:517
2426 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2427 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2428
2429 #: src/libvlc-module.c:520 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
2430 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2431 msgid "Subtitles track"
2432 msgstr "Stopa s titulkami"
2433
2434 #: src/libvlc-module.c:522
2435 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2436 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2437
2438 #: src/libvlc-module.c:525
2439 msgid "Audio language"
2440 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:527
2443 msgid ""
2444 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2445 "letter country code)."
2446 msgstr ""
2447 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2448 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2449
2450 #: src/libvlc-module.c:530
2451 msgid "Subtitle language"
2452 msgstr "Jazyk titulkov"
2453
2454 #: src/libvlc-module.c:532
2455 msgid ""
2456 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2457 "letter country code)."
2458 msgstr ""
2459 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2460 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2461
2462 #: src/libvlc-module.c:536
2463 msgid "Audio track ID"
2464 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2465
2466 #: src/libvlc-module.c:538
2467 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2468 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2469
2470 #: src/libvlc-module.c:540
2471 msgid "Subtitles track ID"
2472 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2473
2474 #: src/libvlc-module.c:542
2475 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2476 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2477
2478 #: src/libvlc-module.c:544
2479 msgid "Input repetitions"
2480 msgstr "Opakovania vstupu"
2481
2482 #: src/libvlc-module.c:546
2483 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2484 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2485
2486 #: src/libvlc-module.c:548
2487 msgid "Start time"
2488 msgstr "Čas spustenia"
2489
2490 #: src/libvlc-module.c:550
2491 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2492 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2493
2494 #: src/libvlc-module.c:552
2495 msgid "Stop time"
2496 msgstr "Čas zastavenia"
2497
2498 #: src/libvlc-module.c:554
2499 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2500 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:556
2503 #, fuzzy
2504 msgid "Run time"
2505 msgstr " Rundi"
2506
2507 #: src/libvlc-module.c:558
2508 #, fuzzy
2509 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2510 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:560
2513 msgid "Input list"
2514 msgstr "Zoznam vstupov"
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:562
2517 msgid ""
2518 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2519 "together after the normal one."
2520 msgstr ""
2521 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2522 "položiek zoznamu použite čiarku."
2523
2524 #: src/libvlc-module.c:565
2525 msgid "Input slave (experimental)"
2526 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:567
2529 msgid ""
2530 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2531 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2532 "inputs."
2533 msgstr ""
2534 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2535 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2536 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2537 "znakom '#' ."
2538
2539 #: src/libvlc-module.c:571
2540 msgid "Bookmarks list for a stream"
2541 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2542
2543 #: src/libvlc-module.c:573
2544 msgid ""
2545 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2546 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2547 "{...}\""
2548 msgstr ""
2549 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2550 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2551 "offset},{...}\""
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:579
2554 msgid ""
2555 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2556 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2557 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2558 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2559 msgstr ""
2560 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2561 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2562 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2563 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:585
2566 msgid "Force subtitle position"
2567 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:587
2570 msgid ""
2571 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2572 "over the movie. Try several positions."
2573 msgstr ""
2574 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2575 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:590
2578 msgid "Enable sub-pictures"
2579 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2580
2581 #: src/libvlc-module.c:592
2582 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2583 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2584
2585 #: src/libvlc-module.c:594 src/libvlc-module.c:1451 src/text/iso-639_def.h:143
2586 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
2587 #: modules/stream_out/transcode.c:286
2588 msgid "On Screen Display"
2589 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2590
2591 #: src/libvlc-module.c:596
2592 msgid ""
2593 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2594 "Display)."
2595 msgstr ""
2596 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2597 "sa nazýva aj OSD. "
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:599
2600 msgid "Text rendering module"
2601 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2602
2603 #: src/libvlc-module.c:601
2604 msgid ""
2605 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2606 "instance."
2607 msgstr ""
2608 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2609 "môžete použiť aj modul svg."
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:603
2612 msgid "Subpictures filter module"
2613 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:605
2616 msgid ""
2617 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2618 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2619 msgstr ""
2620 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2621 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
2622 "logo alebo iné texty...). "
2623
2624 #: src/libvlc-module.c:608
2625 msgid "Autodetect subtitle files"
2626 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:610
2629 msgid ""
2630 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2631 "(based on the filename of the movie)."
2632 msgstr ""
2633 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2634 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:613
2637 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2638 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:615
2641 msgid ""
2642 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2643 "Options are:\n"
2644 "0 = no subtitles autodetected\n"
2645 "1 = any subtitle file\n"
2646 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2647 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2648 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2649 msgstr ""
2650 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2651 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2652 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2653 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2654 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2655 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2656 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2657 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2658 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2659 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2660
2661 #: src/libvlc-module.c:623
2662 msgid "Subtitle autodetection paths"
2663 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2664
2665 #: src/libvlc-module.c:625
2666 msgid ""
2667 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2668 "found in the current directory."
2669 msgstr ""
2670 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2671 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2672
2673 #: src/libvlc-module.c:628
2674 msgid "Use subtitle file"
2675 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2676
2677 #: src/libvlc-module.c:630
2678 msgid ""
2679 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2680 "subtitle file."
2681 msgstr ""
2682 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2683 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2684 "súbor načítať manuálne. "
2685
2686 #: src/libvlc-module.c:633
2687 msgid "DVD device"
2688 msgstr "Jednotka DVD"
2689
2690 #: src/libvlc-module.c:636
2691 msgid ""
2692 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2693 "the drive letter (eg. D:)"
2694 msgstr ""
2695 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2696 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2697
2698 #: src/libvlc-module.c:640
2699 msgid "This is the default DVD device to use."
2700 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2701
2702 #: src/libvlc-module.c:643
2703 msgid "VCD device"
2704 msgstr "Mechanika pre VCD"
2705
2706 #: src/libvlc-module.c:646
2707 msgid ""
2708 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2709 "scan for a suitable CD-ROM device."
2710 msgstr ""
2711 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2712 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2713 "ROM."
2714
2715 #: src/libvlc-module.c:650
2716 msgid "This is the default VCD device to use."
2717 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2718
2719 #: src/libvlc-module.c:653
2720 msgid "Audio CD device"
2721 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2722
2723 #: src/libvlc-module.c:656
2724 msgid ""
2725 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2726 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2727 msgstr ""
2728 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2729 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:660
2732 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2733 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2734
2735 #: src/libvlc-module.c:663 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
2736 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2737 msgid "Force IPv6"
2738 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:665
2741 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2742 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:667
2745 msgid "Force IPv4"
2746 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:669
2749 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2750 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:671
2753 msgid "TCP connection timeout"
2754 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:673
2757 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2758 msgstr ""
2759 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2760
2761 #: src/libvlc-module.c:675
2762 msgid "SOCKS server"
2763 msgstr "SOCKS server"
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:677
2766 msgid ""
2767 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2768 "used for all TCP connections"
2769 msgstr ""
2770 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2771 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2772
2773 #: src/libvlc-module.c:680
2774 msgid "SOCKS user name"
2775 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2776
2777 #: src/libvlc-module.c:682
2778 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2779 msgstr ""
2780 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2781 "prístup na SOCKS proxy-server."
2782
2783 #: src/libvlc-module.c:684
2784 msgid "SOCKS password"
2785 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2786
2787 #: src/libvlc-module.c:686
2788 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2789 msgstr ""
2790 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2791 "server."
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:688
2794 msgid "Title metadata"
2795 msgstr "Metadáta názvu"
2796
2797 #: src/libvlc-module.c:690
2798 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2799 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:692
2802 msgid "Author metadata"
2803 msgstr "Metadáta autora"
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:694
2806 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2807 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2808
2809 #: src/libvlc-module.c:696
2810 msgid "Artist metadata"
2811 msgstr "Metadáta hercov"
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:698
2814 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2815 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:700
2818 msgid "Genre metadata"
2819 msgstr "Metadáta žánru"
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:702
2822 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2823 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2824
2825 #: src/libvlc-module.c:704
2826 msgid "Copyright metadata"
2827 msgstr "Metadáta autorských práv"
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:706
2830 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2831 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:708
2834 msgid "Description metadata"
2835 msgstr "Metadáta popisu"
2836
2837 #: src/libvlc-module.c:710
2838 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2839 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:712
2842 msgid "Date metadata"
2843 msgstr "Metadáta dátumu"
2844
2845 #: src/libvlc-module.c:714
2846 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2847 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2848
2849 #: src/libvlc-module.c:716
2850 msgid "URL metadata"
2851 msgstr "Metadáta URL"
2852
2853 #: src/libvlc-module.c:718
2854 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2855 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:722
2858 msgid ""
2859 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2860 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2861 "can break playback of all your streams."
2862 msgstr ""
2863 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2864 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2865 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2866 "akýchkoľvek streamov."
2867
2868 #: src/libvlc-module.c:726
2869 msgid "Preferred decoders list"
2870 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2871
2872 #: src/libvlc-module.c:728
2873 msgid ""
2874 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2875 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2876 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2877 msgstr ""
2878 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
2879 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
2880 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
2881 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
2882 "môže úplne znemožniť streamovanie."
2883
2884 #: src/libvlc-module.c:733
2885 msgid "Preferred encoders list"
2886 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
2887
2888 #: src/libvlc-module.c:735
2889 msgid ""
2890 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2891 msgstr ""
2892 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:738
2895 msgid "Prefer system plugins over vlc"
2896 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
2897
2898 #: src/libvlc-module.c:740
2899 msgid ""
2900 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2901 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2902 msgstr ""
2903 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
2904 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
2905 "obidva."
2906
2907 #: src/libvlc-module.c:749
2908 msgid ""
2909 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2910 "subsystem."
2911 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
2912
2913 #: src/libvlc-module.c:752
2914 msgid "Default stream output chain"
2915 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
2916
2917 #: src/libvlc-module.c:754
2918 msgid ""
2919 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2920 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2921 "all streams."
2922 msgstr ""
2923 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
2924 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
2925 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
2926
2927 #: src/libvlc-module.c:758
2928 msgid "Enable streaming of all ES"
2929 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
2930
2931 #: src/libvlc-module.c:760
2932 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2933 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:762
2936 msgid "Display while streaming"
2937 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:764
2940 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2941 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:766
2944 msgid "Enable video stream output"
2945 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
2946
2947 #: src/libvlc-module.c:768
2948 msgid ""
2949 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2950 "facility when this last one is enabled."
2951 msgstr ""
2952 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2953 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:771
2956 msgid "Enable audio stream output"
2957 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:773
2960 msgid ""
2961 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2962 "facility when this last one is enabled."
2963 msgstr ""
2964 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2965 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:776
2968 msgid "Enable SPU stream output"
2969 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:778
2972 msgid ""
2973 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2974 "facility when this last one is enabled."
2975 msgstr ""
2976 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
2977 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2978
2979 #: src/libvlc-module.c:781
2980 msgid "Keep stream output open"
2981 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:783
2984 msgid ""
2985 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2986 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2987 "specified)"
2988 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
2989
2990 #: src/libvlc-module.c:787
2991 msgid "Preferred packetizer list"
2992 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
2993
2994 #: src/libvlc-module.c:789
2995 msgid ""
2996 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2997 msgstr ""
2998 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
2999 "paketizéry."
3000
3001 #: src/libvlc-module.c:792
3002 msgid "Mux module"
3003 msgstr "Muxovací modul"
3004
3005 #: src/libvlc-module.c:794
3006 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3007 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
3008
3009 #: src/libvlc-module.c:796
3010 msgid "Access output module"
3011 msgstr "Modul \"Access-output\""
3012
3013 #: src/libvlc-module.c:798
3014 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3015 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3016
3017 #: src/libvlc-module.c:800
3018 msgid "Control SAP flow"
3019 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3020
3021 #: src/libvlc-module.c:802
3022 msgid ""
3023 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3024 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3025 msgstr ""
3026 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3027
3028 #: src/libvlc-module.c:806
3029 msgid "SAP announcement interval"
3030 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3031
3032 #: src/libvlc-module.c:808
3033 msgid ""
3034 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3035 "between SAP announcements."
3036 msgstr ""
3037 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3038 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:817
3041 msgid ""
3042 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3043 "always leave all these enabled."
3044 msgstr ""
3045 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3046 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3047 "zapnuté."
3048
3049 #: src/libvlc-module.c:820
3050 msgid "Enable FPU support"
3051 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
3052
3053 #: src/libvlc-module.c:822
3054 msgid ""
3055 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3056 "advantage of it."
3057 msgstr ""
3058 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
3059 "dokáže túto jednotku využiť."
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:825
3062 msgid "Enable CPU MMX support"
3063 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3064
3065 #: src/libvlc-module.c:827
3066 msgid ""
3067 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3068 "of them."
3069 msgstr ""
3070 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3071 "funkciu využiť."
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:830
3074 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3075 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3076
3077 #: src/libvlc-module.c:832
3078 msgid ""
3079 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3080 "advantage of them."
3081 msgstr ""
3082 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3083 "funkciu využiť."
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:835
3086 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3087 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:837
3090 msgid ""
3091 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3092 "advantage of them."
3093 msgstr ""
3094 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3095 "funkciu využiť."
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:840
3098 msgid "Enable CPU SSE support"
3099 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3100
3101 #: src/libvlc-module.c:842
3102 msgid ""
3103 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3104 "of them."
3105 msgstr ""
3106 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3107 "funkciu využiť."
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:845
3110 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3111 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3112
3113 #: src/libvlc-module.c:847
3114 msgid ""
3115 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3116 "of them."
3117 msgstr ""
3118 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3119 "funkciu využiť."
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:850
3122 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3123 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:852
3126 msgid ""
3127 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3128 "advantage of them."
3129 msgstr ""
3130 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3131 "funkciu využiť."
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:857
3134 msgid ""
3135 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3136 "you really know what you are doing."
3137 msgstr ""
3138 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3139 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:860
3142 msgid "Memory copy module"
3143 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:862
3146 msgid ""
3147 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3148 "select the fastest one supported by your hardware."
3149 msgstr ""
3150 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3151 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3152
3153 #: src/libvlc-module.c:865
3154 msgid "Access module"
3155 msgstr "Prístupový modul"
3156
3157 #: src/libvlc-module.c:867
3158 msgid ""
3159 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3160 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3161 "option unless you really know what you are doing."
3162 msgstr ""
3163 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3164 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3165 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3166 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3167
3168 #: src/libvlc-module.c:871
3169 msgid "Access filter module"
3170 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3171
3172 #: src/libvlc-module.c:873
3173 msgid ""
3174 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3175 "used for instance for timeshifting."
3176 msgstr ""
3177 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3178 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3179
3180 #: src/libvlc-module.c:876
3181 msgid "Demux module"
3182 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3183
3184 #: src/libvlc-module.c:878
3185 msgid ""
3186 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3187 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3188 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3189 "you really know what you are doing."
3190 msgstr ""
3191 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3192 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3193 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3194 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3195 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3196
3197 #: src/libvlc-module.c:883
3198 msgid "Allow real-time priority"
3199 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3200
3201 #: src/libvlc-module.c:885
3202 msgid ""
3203 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3204 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3205 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3206 "only activate this if you know what you're doing."
3207 msgstr ""
3208 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3209 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3210 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3211 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:891
3214 msgid "Adjust VLC priority"
3215 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3216
3217 #: src/libvlc-module.c:893
3218 msgid ""
3219 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3220 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3221 "VLC instances."
3222 msgstr ""
3223 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3224 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3225 "voči iným spusteným programom"
3226
3227 #: src/libvlc-module.c:897
3228 msgid "Minimize number of threads"
3229 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3230
3231 #: src/libvlc-module.c:899
3232 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3233 msgstr ""
3234 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:901
3237 msgid "Modules search path"
3238 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:903
3241 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3242 msgstr ""
3243 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3244 "prídavné moduly pre program VLC."
3245
3246 #: src/libvlc-module.c:905
3247 msgid "VLM configuration file"
3248 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3249
3250 #: src/libvlc-module.c:907
3251 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3252 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3253
3254 #: src/libvlc-module.c:909
3255 msgid "Use a plugins cache"
3256 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3257
3258 #: src/libvlc-module.c:911
3259 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3260 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:913
3263 msgid "Collect statistics"
3264 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:915
3267 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3268 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3269
3270 #: src/libvlc-module.c:917
3271 msgid "Run as daemon process"
3272 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3273
3274 #: src/libvlc-module.c:919
3275 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3276 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3277
3278 #: src/libvlc-module.c:921
3279 msgid "Write process id to file"
3280 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:923
3283 msgid "Writes process id into specified file."
3284 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3285
3286 #: src/libvlc-module.c:925
3287 msgid "Log to file"
3288 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3289
3290 #: src/libvlc-module.c:927
3291 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3292 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
3293
3294 #: src/libvlc-module.c:929
3295 msgid "Log to syslog"
3296 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3297
3298 #: src/libvlc-module.c:931
3299 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3300 msgstr ""
3301 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3302 "systémoch UNIX)."
3303
3304 #: src/libvlc-module.c:933
3305 msgid "Allow only one running instance"
3306 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3307
3308 #: src/libvlc-module.c:935
3309 msgid ""
3310 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3311 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3312 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3313 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3314 "running instance or enqueue it."
3315 msgstr ""
3316 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3317 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3318 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3319 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3320 "sa len zaradí do playlistu."
3321
3322 #: src/libvlc-module.c:943
3323 msgid ""
3324 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3325 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3326 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3327 "This option will allow you to play the file with the already running "
3328 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3329 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3330 msgstr ""
3331 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3332 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3333 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3334 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3335 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
3336 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
3337
3338 #: src/libvlc-module.c:951
3339 msgid "VLC is started from file association"
3340 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3341
3342 #: src/libvlc-module.c:953
3343 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3344 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:956
3347 msgid "One instance when started from file"
3348 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:958
3351 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3352 msgstr ""
3353 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3354 "inštancia programu."
3355
3356 #: src/libvlc-module.c:960
3357 msgid "Increase the priority of the process"
3358 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3359
3360 #: src/libvlc-module.c:962
3361 msgid ""
3362 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3363 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3364 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3365 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3366 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3367 "machine."
3368 msgstr ""
3369 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3370 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3371 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3372 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3373 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3374 "reštartovaním počítača."
3375
3376 #: src/libvlc-module.c:970
3377 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3378 msgstr ""
3379 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3380 "playlistu."
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:972
3383 msgid ""
3384 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3385 "playing current item."
3386 msgstr ""
3387 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3388 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3389 "aktuálnej položky."
3390
3391 #: src/libvlc-module.c:981
3392 msgid ""
3393 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3394 "overridden in the playlist dialog box."
3395 msgstr ""
3396 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3397 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3398
3399 #: src/libvlc-module.c:984
3400 msgid "Automatically preparse files"
3401 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:986
3404 msgid ""
3405 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3406 "metadata)."
3407 msgstr ""
3408 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3409 "zobrazované pri prehrávaní."
3410
3411 #: src/libvlc-module.c:989
3412 msgid "Album art policy"
3413 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:991
3416 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3417 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3418
3419 #: src/libvlc-module.c:997
3420 msgid "Manual download only"
3421 msgstr "Stiahnuť manuálne."
3422
3423 #: src/libvlc-module.c:998
3424 msgid "When track starts playing"
3425 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
3426
3427 #: src/libvlc-module.c:999
3428 msgid "As soon as track is added"
3429 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1001
3432 msgid "Services discovery modules"
3433 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1003
3436 msgid ""
3437 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3438 "Typical values are sap, hal, ..."
3439 msgstr ""
3440 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3441 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3442
3443 #: src/libvlc-module.c:1006
3444 msgid "Play files randomly forever"
3445 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3446
3447 #: src/libvlc-module.c:1008
3448 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3449 msgstr ""
3450 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3451 "ho neukončíte."
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:1012
3454 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3455 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3456
3457 #: src/libvlc-module.c:1014
3458 msgid "Repeat current item"
3459 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3460
3461 #: src/libvlc-module.c:1016
3462 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3463 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3464
3465 #: src/libvlc-module.c:1018
3466 msgid "Play and stop"
3467 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3468
3469 #: src/libvlc-module.c:1020
3470 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3471 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3472
3473 #: src/libvlc-module.c:1022
3474 msgid "Play and exit"
3475 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3476
3477 #: src/libvlc-module.c:1024
3478 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3479 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3480
3481 #: src/libvlc-module.c:1026
3482 msgid "Use media library"
3483 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3484
3485 #: src/libvlc-module.c:1028
3486 msgid ""
3487 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3488 "VLC."
3489 msgstr ""
3490 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3491
3492 #: src/libvlc-module.c:1031
3493 msgid "Use playlist tree"
3494 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1033
3497 msgid ""
3498 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3499 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3500 "needed."
3501 msgstr ""
3502 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3503 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3504 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3505 "bude potrebné."
3506
3507 #: src/libvlc-module.c:1037
3508 msgid "Always"
3509 msgstr "Vždy"
3510
3511 #: src/libvlc-module.c:1037
3512 msgid "Never"
3513 msgstr "Nikdy"
3514
3515 #: src/libvlc-module.c:1046
3516 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3517 msgstr ""
3518 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3519 "VLC."
3520
3521 #: src/libvlc-module.c:1049 src/video_output/vout_intf.c:435
3522 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:402
3523 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
3524 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3525 #: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/intf.m:607
3526 #: modules/gui/macosx/intf.m:663
3527 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:230
3528 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3529 msgid "Fullscreen"
3530 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3531
3532 #: src/libvlc-module.c:1050
3533 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3534 msgstr ""
3535 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3536 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3537
3538 #: src/libvlc-module.c:1051
3539 msgid "Leave fullscreen"
3540 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3541
3542 #: src/libvlc-module.c:1052
3543 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3544 msgstr ""
3545 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3546 "režimu."
3547
3548 #: src/libvlc-module.c:1053
3549 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3550 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1524
3551 msgid "Play/Pause"
3552 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3553
3554 #: src/libvlc-module.c:1054
3555 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3556 msgstr ""
3557 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3558 "spustenie prehrávania"
3559
3560 #: src/libvlc-module.c:1055
3561 msgid "Pause only"
3562 msgstr "Len pozastaviť"
3563
3564 #: src/libvlc-module.c:1056
3565 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3566 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1057
3569 msgid "Play only"
3570 msgstr "Len prehrať"
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:1058
3573 msgid "Select the hotkey to use to play."
3574 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1059 modules/control/hotkeys.c:673
3577 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:572
3578 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:217
3579 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3580 msgid "Faster"
3581 msgstr "Rýchlejšie"
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1060
3584 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3585 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1061 modules/control/hotkeys.c:679
3588 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:573
3589 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:207
3590 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3591 msgid "Slower"
3592 msgstr "Pomalšie"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1062
3595 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3596 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1063 modules/control/hotkeys.c:656
3599 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:530
3600 #: modules/gui/macosx/intf.m:575 modules/gui/macosx/intf.m:651
3601 #: modules/gui/macosx/intf.m:659 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3602 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
3603 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:301 modules/gui/qt4/menus.cpp:508
3604 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
3605 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3606 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
3607 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3608 msgid "Next"
3609 msgstr "Ďalej"
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1064
3612 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3613 msgstr ""
3614 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3615 "zaradený v playliste"
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1065 modules/control/hotkeys.c:662
3618 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:525
3619 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:652
3620 #: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:300
3621 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:506 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3622 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
3623 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3624 msgid "Previous"
3625 msgstr "Dozadu"
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1066
3628 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3629 msgstr ""
3630 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3631 "súboru v playliste"
3632
3633 #: src/libvlc-module.c:1067 modules/gui/macosx/controls.m:852
3634 #: modules/gui/macosx/intf.m:528 modules/gui/macosx/intf.m:571
3635 #: modules/gui/macosx/intf.m:650 modules/gui/macosx/intf.m:657
3636 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3637 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:303 modules/gui/qt4/menus.cpp:505
3638 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
3639 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3640 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3641 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3642 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3643 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
3644 msgid "Stop"
3645 msgstr "Stop"
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1068
3648 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3649 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1069 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3652 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
3653 #: modules/gui/macosx/intf.m:533 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842
3654 #: modules/video_filter/marq.c:143 modules/video_filter/rss.c:190
3655 msgid "Position"
3656 msgstr "Pozícia"
3657
3658 #: src/libvlc-module.c:1070
3659 msgid "Select the hotkey to display the position."
3660 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3661
3662 #: src/libvlc-module.c:1072
3663 msgid "Very short backwards jump"
3664 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3665
3666 #: src/libvlc-module.c:1074
3667 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3668 msgstr ""
3669 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3670 "späť."
3671
3672 #: src/libvlc-module.c:1075
3673 msgid "Short backwards jump"
3674 msgstr "Krátky skok späť"
3675
3676 #: src/libvlc-module.c:1077
3677 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3678 msgstr ""
3679 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3680
3681 #: src/libvlc-module.c:1078
3682 msgid "Medium backwards jump"
3683 msgstr "Väčší skok späť"
3684
3685 #: src/libvlc-module.c:1080
3686 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3687 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3688
3689 #: src/libvlc-module.c:1081
3690 msgid "Long backwards jump"
3691 msgstr "Dlhý skok späť"
3692
3693 #: src/libvlc-module.c:1083
3694 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3695 msgstr ""
3696 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1085
3699 msgid "Very short forward jump"
3700 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3701
3702 #: src/libvlc-module.c:1087
3703 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3704 msgstr ""
3705 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1088
3708 msgid "Short forward jump"
3709 msgstr "Krátky skok dopredu"
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1090
3712 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3713 msgstr ""
3714 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:1091
3717 msgid "Medium forward jump"
3718 msgstr "Väčší skok dopredu"
3719
3720 #: src/libvlc-module.c:1093
3721 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3722 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3723
3724 #: src/libvlc-module.c:1094
3725 msgid "Long forward jump"
3726 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3727
3728 #: src/libvlc-module.c:1096
3729 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3730 msgstr ""
3731 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3732 "kus."
3733
3734 #: src/libvlc-module.c:1098
3735 msgid "Very short jump length"
3736 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1099
3739 msgid "Very short jump length, in seconds."
3740 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1100
3743 msgid "Short jump length"
3744 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3745
3746 #: src/libvlc-module.c:1101
3747 msgid "Short jump length, in seconds."
3748 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3749
3750 #: src/libvlc-module.c:1102
3751 msgid "Medium jump length"
3752 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1103
3755 msgid "Medium jump length, in seconds."
3756 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1104
3759 msgid "Long jump length"
3760 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1105
3763 msgid "Long jump length, in seconds."
3764 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1107 modules/control/hotkeys.c:241
3767 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275 modules/gui/qt4/menus.cpp:535
3768 msgid "Quit"
3769 msgstr "Koniec"
3770
3771 #: src/libvlc-module.c:1108
3772 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3773 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1109
3776 msgid "Navigate up"
3777 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1110
3780 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3781 msgstr ""
3782 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1111
3785 msgid "Navigate down"
3786 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1112
3789 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3790 msgstr ""
3791 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3792
3793 #: src/libvlc-module.c:1113
3794 msgid "Navigate left"
3795 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1114
3798 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3799 msgstr ""
3800 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3801
3802 #: src/libvlc-module.c:1115
3803 msgid "Navigate right"
3804 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3805
3806 #: src/libvlc-module.c:1116
3807 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3808 msgstr ""
3809 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3810 "doprava."
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1117
3813 msgid "Activate"
3814 msgstr "Aktivovať"
3815
3816 #: src/libvlc-module.c:1118
3817 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3818 msgstr ""
3819 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3820 "menu DVD."
3821
3822 #: src/libvlc-module.c:1119
3823 msgid "Go to the DVD menu"
3824 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1120
3827 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3828 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3829
3830 #: src/libvlc-module.c:1121
3831 msgid "Select previous DVD title"
3832 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3833
3834 #: src/libvlc-module.c:1122
3835 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3836 msgstr ""
3837 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1123
3840 msgid "Select next DVD title"
3841 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1124
3844 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3845 msgstr ""
3846 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3847
3848 #: src/libvlc-module.c:1125
3849 msgid "Select prev DVD chapter"
3850 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1126
3853 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3854 msgstr ""
3855 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
3856 "kapitoly v DVD"
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1127
3859 msgid "Select next DVD chapter"
3860 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1128
3863 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3864 msgstr ""
3865 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:1129
3868 msgid "Volume up"
3869 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
3870
3871 #: src/libvlc-module.c:1130
3872 msgid "Select the key to increase audio volume."
3873 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
3874
3875 #: src/libvlc-module.c:1131
3876 msgid "Volume down"
3877 msgstr "Znížiť hlasitosť"
3878
3879 #: src/libvlc-module.c:1132
3880 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3881 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
3882
3883 #: src/libvlc-module.c:1133 modules/gui/macosx/controls.m:898
3884 #: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:653
3885 #: modules/gui/macosx/intf.m:662 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:308
3886 msgid "Mute"
3887 msgstr "Stlmiť"
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1134
3890 msgid "Select the key to mute audio."
3891 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
3892
3893 #: src/libvlc-module.c:1135
3894 msgid "Subtitle delay up"
3895 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1136
3898 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3899 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1137
3902 msgid "Subtitle delay down"
3903 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
3904
3905 #: src/libvlc-module.c:1138
3906 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3907 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
3908
3909 #: src/libvlc-module.c:1139
3910 msgid "Audio delay up"
3911 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1140
3914 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3915 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1141
3918 msgid "Audio delay down"
3919 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1142
3922 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3923 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1143
3926 msgid "Play playlist bookmark 1"
3927 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1144
3930 msgid "Play playlist bookmark 2"
3931 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
3932
3933 #: src/libvlc-module.c:1145
3934 msgid "Play playlist bookmark 3"
3935 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
3936
3937 #: src/libvlc-module.c:1146
3938 msgid "Play playlist bookmark 4"
3939 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
3940
3941 #: src/libvlc-module.c:1147
3942 msgid "Play playlist bookmark 5"
3943 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
3944
3945 #: src/libvlc-module.c:1148
3946 msgid "Play playlist bookmark 6"
3947 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
3948
3949 #: src/libvlc-module.c:1149
3950 msgid "Play playlist bookmark 7"
3951 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
3952
3953 #: src/libvlc-module.c:1150
3954 msgid "Play playlist bookmark 8"
3955 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
3956
3957 #: src/libvlc-module.c:1151
3958 msgid "Play playlist bookmark 9"
3959 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
3960
3961 #: src/libvlc-module.c:1152
3962 msgid "Play playlist bookmark 10"
3963 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
3964
3965 #: src/libvlc-module.c:1153
3966 msgid "Select the key to play this bookmark."
3967 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
3968
3969 #: src/libvlc-module.c:1154
3970 msgid "Set playlist bookmark 1"
3971 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
3972
3973 #: src/libvlc-module.c:1155
3974 msgid "Set playlist bookmark 2"
3975 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
3976
3977 #: src/libvlc-module.c:1156
3978 msgid "Set playlist bookmark 3"
3979 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
3980
3981 #: src/libvlc-module.c:1157
3982 msgid "Set playlist bookmark 4"
3983 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
3984
3985 #: src/libvlc-module.c:1158
3986 msgid "Set playlist bookmark 5"
3987 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1159
3990 msgid "Set playlist bookmark 6"
3991 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1160
3994 msgid "Set playlist bookmark 7"
3995 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1161
3998 msgid "Set playlist bookmark 8"
3999 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1162
4002 msgid "Set playlist bookmark 9"
4003 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
4004
4005 #: src/libvlc-module.c:1163
4006 msgid "Set playlist bookmark 10"
4007 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1164
4010 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4011 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1166 modules/control/hotkeys.c:84
4014 msgid "Playlist bookmark 1"
4015 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
4016
4017 #: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/hotkeys.c:85
4018 msgid "Playlist bookmark 2"
4019 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
4020
4021 #: src/libvlc-module.c:1168 modules/control/hotkeys.c:86
4022 msgid "Playlist bookmark 3"
4023 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1169 modules/control/hotkeys.c:87
4026 msgid "Playlist bookmark 4"
4027 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1170 modules/control/hotkeys.c:88
4030 msgid "Playlist bookmark 5"
4031 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
4032
4033 #: src/libvlc-module.c:1171 modules/control/hotkeys.c:89
4034 msgid "Playlist bookmark 6"
4035 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
4036
4037 #: src/libvlc-module.c:1172 modules/control/hotkeys.c:90
4038 msgid "Playlist bookmark 7"
4039 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
4040
4041 #: src/libvlc-module.c:1173 modules/control/hotkeys.c:91
4042 msgid "Playlist bookmark 8"
4043 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
4044
4045 #: src/libvlc-module.c:1174 modules/control/hotkeys.c:92
4046 msgid "Playlist bookmark 9"
4047 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
4048
4049 #: src/libvlc-module.c:1175 modules/control/hotkeys.c:93
4050 msgid "Playlist bookmark 10"
4051 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
4052
4053 #: src/libvlc-module.c:1177
4054 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4055 msgstr ""
4056 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
4057 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
4058 "kliknutím."
4059
4060 #: src/libvlc-module.c:1179
4061 msgid "Go back in browsing history"
4062 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
4063
4064 #: src/libvlc-module.c:1180
4065 msgid ""
4066 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
4067 "history."
4068 msgstr ""
4069 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
4070 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
4071
4072 #: src/libvlc-module.c:1181
4073 msgid "Go forward in browsing history"
4074 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
4075
4076 #: src/libvlc-module.c:1182
4077 msgid ""
4078 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
4079 "history."
4080 msgstr ""
4081 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
4082 "ktoré si chcete prehliadať."
4083
4084 #: src/libvlc-module.c:1184
4085 msgid "Cycle audio track"
4086 msgstr "Opakovať audio-stopu"
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:1185
4089 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4090 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
4091
4092 #: src/libvlc-module.c:1186
4093 msgid "Cycle subtitle track"
4094 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
4095
4096 #: src/libvlc-module.c:1187
4097 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4098 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
4099
4100 #: src/libvlc-module.c:1188
4101 msgid "Cycle source aspect ratio"
4102 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
4103
4104 #: src/libvlc-module.c:1189
4105 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4106 msgstr ""
4107 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
4108 "videa"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1190
4111 msgid "Cycle video crop"
4112 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1191
4115 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4116 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1192
4119 msgid "Cycle deinterlace modes"
4120 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
4121
4122 #: src/libvlc-module.c:1193
4123 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4124 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
4125
4126 #: src/libvlc-module.c:1194
4127 msgid "Show interface"
4128 msgstr "Zobraziť rohranie"
4129
4130 #: src/libvlc-module.c:1195
4131 msgid "Raise the interface above all other windows."
4132 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
4133
4134 #: src/libvlc-module.c:1196
4135 msgid "Hide interface"
4136 msgstr "Skryť rozhranie"
4137
4138 #: src/libvlc-module.c:1197
4139 msgid "Lower the interface below all other windows."
4140 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
4141
4142 #: src/libvlc-module.c:1198
4143 msgid "Take video snapshot"
4144 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
4145
4146 #: src/libvlc-module.c:1199
4147 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4148 msgstr ""
4149 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
4150
4151 #: src/libvlc-module.c:1201 modules/access_filter/record.c:53
4152 #: modules/access_filter/record.c:54 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:207
4153 msgid "Record"
4154 msgstr "Nahrať"
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1202
4157 msgid "Record access filter start/stop."
4158 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4159
4160 #: src/libvlc-module.c:1203 modules/access_filter/dump.c:51
4161 #: modules/access_filter/dump.c:52 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:214
4162 msgid "Dump"
4163 msgstr "Analyzovať"
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1204
4166 msgid "Media dump access filter trigger."
4167 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:1206
4170 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4171 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1207
4174 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4175 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4176
4177 #: src/libvlc-module.c:1210
4178 msgid "Toggle random playlist playback"
4179 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4180
4181 #: src/libvlc-module.c:1212 src/libvlc-module.c:1213
4182 #: src/video_output/vout_intf.c:230
4183 msgid "Zoom"
4184 msgstr "Priblížiť"
4185
4186 #: src/libvlc-module.c:1215 src/libvlc-module.c:1216
4187 msgid "Un-Zoom"
4188 msgstr "Oddialiť"
4189
4190 #: src/libvlc-module.c:1218 src/libvlc-module.c:1219
4191 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4192 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4193
4194 #: src/libvlc-module.c:1220 src/libvlc-module.c:1221
4195 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4196 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4197
4198 #: src/libvlc-module.c:1223 src/libvlc-module.c:1224
4199 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4200 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4201
4202 #: src/libvlc-module.c:1225 src/libvlc-module.c:1226
4203 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4204 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4205
4206 #: src/libvlc-module.c:1228 src/libvlc-module.c:1229
4207 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4208 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4209
4210 #: src/libvlc-module.c:1230 src/libvlc-module.c:1231
4211 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4212 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4213
4214 #: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1234
4215 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4216 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4217
4218 #: src/libvlc-module.c:1235 src/libvlc-module.c:1236
4219 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4220 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4221
4222 #: src/libvlc-module.c:1238
4223 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4224 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
4225
4226 #: src/libvlc-module.c:1240
4227 msgid ""
4228 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
4229 "output for the time being."
4230 msgstr ""
4231 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
4232 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
4233
4234 #: src/libvlc-module.c:1243
4235 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4236 msgstr ""
4237
4238 #: src/libvlc-module.c:1244
4239 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
4240 msgstr ""
4241
4242 #: src/libvlc-module.c:1245
4243 #, fuzzy
4244 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4245 msgstr "Nezobrazovať žiadne video"
4246
4247 #: src/libvlc-module.c:1246
4248 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
4249 msgstr ""
4250
4251 #: src/libvlc-module.c:1247
4252 msgid "Highlight widget on the right"
4253 msgstr ""
4254
4255 #: src/libvlc-module.c:1249
4256 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4257 msgstr ""
4258
4259 #: src/libvlc-module.c:1250