l10n: Slovak update
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY-AT-MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-04-16 00:05+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-04-13 11:03+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_common.h:869
18 msgid ""
19 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
20 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
21 "see the file named COPYING for details.\n"
22 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
23 msgstr ""
24 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
25 "Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public;\n"
26 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
27
28 #: include/vlc_config_cat.h:32
29 msgid "VLC preferences"
30 msgstr "Nastavenia programu VLC"
31
32 #: include/vlc_config_cat.h:34
33 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
34 msgstr ""
35 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
36 "\"."
37
38 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:174
39 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
40 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:965 modules/misc/dummy/dummy.c:68
41 msgid "Interface"
42 msgstr "Rozhranie"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:38
45 msgid "Settings for VLC's interfaces"
46 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:40
49 msgid "Main interfaces settings"
50 msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:42
53 msgid "Main interfaces"
54 msgstr "Hlavné rozhrania"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:43
57 msgid "Settings for the main interface"
58 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:166
61 msgid "Control interfaces"
62 msgstr "Ovládanie rozhraní"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:46
65 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
66 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
69 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:194
70 msgid "Hotkeys settings"
71 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
72
73 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2628 src/input/es_out.c:2662
74 #: src/libvlc-module.c:1500 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
75 #: modules/gui/macosx/intf.m:611 modules/gui/macosx/output.m:170
76 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:113 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:178
77 #: modules/gui/macosx/wizard.m:380
78 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
79 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
80 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:486 modules/stream_out/es.c:93
81 #: modules/stream_out/transcode.c:200
82 msgid "Audio"
83 msgstr "Zvuk"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:53
86 msgid "Audio settings"
87 msgstr "Nastavenia zvuku"
88
89 #: include/vlc_config_cat.h:55
90 msgid "General audio settings"
91 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
94 #: src/video_output/video_output.c:509
95 msgid "Filters"
96 msgstr "Filtre"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:58
99 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
100 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:112
103 #: modules/gui/macosx/intf.m:621 modules/gui/macosx/intf.m:622
104 msgid "Visualizations"
105 msgstr "Vizualizácie"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:186
108 msgid "Audio visualizations"
109 msgstr "Vizualizácie zvuku"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
112 msgid "Output modules"
113 msgstr "Výstupné moduly"
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:64
116 msgid "General settings for audio output modules."
117 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1932
120 #: modules/stream_out/transcode.c:232
121 msgid "Miscellaneous"
122 msgstr "Rôzne"
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:67
125 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
126 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
127
128 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2631 src/input/es_out.c:2711
129 #: src/libvlc-module.c:1553 modules/gui/macosx/intf.m:624
130 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
131 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182 modules/gui/macosx/wizard.m:381
132 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:518
133 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:80
134 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:468 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:292
135 #: modules/misc/dummy/dummy.c:104 modules/stream_out/es.c:101
136 #: modules/stream_out/transcode.c:169
137 msgid "Video"
138 msgstr "Video"
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:71
141 msgid "Video settings"
142 msgstr "Nastavenia videa"
143
144 #: include/vlc_config_cat.h:73
145 msgid "General video settings"
146 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
147
148 #: include/vlc_config_cat.h:77
149 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
150 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
151
152 #: include/vlc_config_cat.h:81
153 msgid "Video filters are used to process the video stream."
154 msgstr "Filtre videa sa používajú na dodatočnú úpravu streamov s videom."
155
156 #: include/vlc_config_cat.h:83
157 msgid "Subtitles/OSD"
158 msgstr "Titulky/OSD"
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:84
161 msgid ""
162 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
163 msgstr ""
164 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k  "
165 "\"obrázkom používaným pri prekrývaní \""
166
167 #: include/vlc_config_cat.h:93
168 msgid "Input / Codecs"
169 msgstr "Vstup / Kodeky"
170
171 #: include/vlc_config_cat.h:94
172 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
173 msgstr ""
174 "Nastavenia vstupu, rozdeľovania (demultiplexovania), dekódovania a kódovania"
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:97
177 msgid "Access modules"
178 msgstr "Prístupové moduly"
179
180 #: include/vlc_config_cat.h:99
181 msgid ""
182 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
183 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
184 msgstr ""
185 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
186 "prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
187 "nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäte."
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:103
190 msgid "Stream filters"
191 msgstr "Filtre streamov"
192
193 #: include/vlc_config_cat.h:105
194 msgid ""
195 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
196 "input side of VLC. Use with care..."
197 msgstr ""
198 "Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vakonávať pokročilé "
199 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:108
202 msgid "Demuxers"
203 msgstr "Demuxéry"
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:109
206 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
207 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:111
210 msgid "Video codecs"
211 msgstr "Video kodeky"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:112
214 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
215 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:114
218 msgid "Audio codecs"
219 msgstr "Zvukové kodeky"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:115
222 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
223 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:117
226 msgid "Other codecs"
227 msgstr "Iné kodeky"
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:118
230 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
231 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:120
234 msgid "General Input"
235 msgstr "Všeobecný vstup"
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:121
238 msgid "General input settings. Use with care..."
239 msgstr ""
240 "Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1859
243 msgid "Stream output"
244 msgstr "Výstupný tok"
245
246 #: include/vlc_config_cat.h:126
247 msgid ""
248 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
249 "saving incoming streams.\n"
250 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
251 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
252 "RTSP).\n"
253 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
254 "duplicating...)."
255 msgstr ""
256 "Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď Váš počítač vystupuje ako "
257 "streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
258 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
259 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
260 "(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
261 "Dodatočné upravovanie streamov (transkódovanie, duplikovanie...) je možné "
262 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
263
264 #: include/vlc_config_cat.h:134
265 msgid "General stream output settings"
266 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
267
268 #: include/vlc_config_cat.h:136
269 msgid "Muxers"
270 msgstr "Muxéry"
271
272 #: include/vlc_config_cat.h:138
273 msgid ""
274 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
275 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
276 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
277 "You can also set default parameters for each muxer."
278 msgstr ""
279 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
280 "elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
281 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
282 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
283 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
284
285 #: include/vlc_config_cat.h:144
286 msgid "Access output"
287 msgstr "Access output"
288
289 #: include/vlc_config_cat.h:146
290 msgid ""
291 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
292 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
293 "should probably not do that.\n"
294 "You can also set default parameters for each access output."
295 msgstr ""
296 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
297 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
298 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
299 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
300 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
301
302 #: include/vlc_config_cat.h:151
303 msgid "Packetizers"
304 msgstr "Paketizéry"
305
306 #: include/vlc_config_cat.h:153
307 msgid ""
308 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
309 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
310 "not do that.\n"
311 "You can also set default parameters for each packetizer."
312 msgstr ""
313 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
314 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
315 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
316 "vynucovať. \n"
317 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
318
319 #: include/vlc_config_cat.h:159
320 msgid "Sout stream"
321 msgstr "Sout stream"
322
323 #: include/vlc_config_cat.h:160
324 msgid ""
325 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
326 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
327 "for each sout stream module here."
328 msgstr ""
329 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
330 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
331 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
332 "modul. "
333
334 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:124
335 msgid "SAP"
336 msgstr "SAP"
337
338 #: include/vlc_config_cat.h:167
339 msgid ""
340 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
341 "multicast UDP or RTP."
342 msgstr ""
343 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
344 "protokolu UDP alebo RTP."
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:170
347 msgid "VOD"
348 msgstr "VOD"
349
350 #: include/vlc_config_cat.h:171
351 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
352 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
353
354 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:1993
355 #: src/playlist/engine.c:119 modules/demux/playlist/playlist.c:66
356 #: modules/demux/playlist/playlist.c:67
357 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
358 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:554
359 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
360 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
361 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:114
362 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:43
363 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:145
364 msgid "Playlist"
365 msgstr "Playlist"
366
367 #: include/vlc_config_cat.h:176
368 msgid ""
369 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
370 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
371 msgstr ""
372 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
373 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:180
376 msgid "General playlist behaviour"
377 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:455
380 #: modules/gui/macosx/playlist.m:456
381 msgid "Services discovery"
382 msgstr "Zisťovacie moduly"
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:182
385 msgid ""
386 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
387 "playlist."
388 msgstr ""
389 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
390 "položiek do playlistu."
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1809
393 msgid "Advanced"
394 msgstr "Pokročilé"
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:187
397 msgid "Advanced settings. Use with care..."
398 msgstr ""
399 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť..."
400
401 #: include/vlc_config_cat.h:189
402 msgid "CPU features"
403 msgstr "Vlastnosti procesora"
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:190
406 msgid ""
407 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
408 msgstr ""
409 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
410 "nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
411
412 #: include/vlc_config_cat.h:193
413 msgid "Advanced settings"
414 msgstr "Pokročilé nastavenia"
415
416 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:171
417 #: modules/gui/macosx/open.m:444 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:253
418 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:546 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:221
419 msgid "Network"
420 msgstr "Sieť"
421
422 #: include/vlc_config_cat.h:199
423 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
424 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:202
427 msgid "Chroma modules settings"
428 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:203
431 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
432 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
433
434 #: include/vlc_config_cat.h:205
435 msgid "Packetizer modules settings"
436 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
437
438 #: include/vlc_config_cat.h:209
439 msgid "Encoders settings"
440 msgstr "Nastavenia enkodérov"
441
442 #: include/vlc_config_cat.h:211
443 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
444 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
445
446 #: include/vlc_config_cat.h:214
447 msgid "Dialog providers settings"
448 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
449
450 #: include/vlc_config_cat.h:216
451 msgid "Dialog providers can be configured here."
452 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
453
454 #: include/vlc_config_cat.h:218
455 msgid "Subtitle demuxer settings"
456 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:220
459 msgid ""
460 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
461 "example by setting the subtitles type or file name."
462 msgstr ""
463 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
464 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
465
466 #: include/vlc_config_cat.h:227
467 msgid "No help available"
468 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:228
471 msgid "There is no help available for these modules."
472 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
473
474 #: include/vlc_interface.h:124
475 msgid ""
476 "\n"
477 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
478 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
479 msgstr ""
480 "\n"
481 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
482 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
483 "program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
484
485 #: include/vlc_intf_strings.h:34
486 msgid "Quick &Open File..."
487 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
488
489 #: include/vlc_intf_strings.h:35
490 msgid "&Advanced Open..."
491 msgstr "Pokročilé otváranie..."
492
493 #: include/vlc_intf_strings.h:36
494 msgid "Open &Directory..."
495 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
496
497 #: include/vlc_intf_strings.h:38
498 msgid "Select one or more files to open"
499 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
500
501 #: include/vlc_intf_strings.h:42
502 msgid "Media &Information"
503 msgstr "&Informácia o médiu"
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:43
506 msgid "&Codec Information"
507 msgstr "Informácia o &kodeku"
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:44
510 msgid "&Messages"
511 msgstr "&Hlásenia programu"
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:45
514 msgid "Jump to Specific &Time"
515 msgstr "Prejsť na určený &čas"
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:596
518 msgid "&Bookmarks"
519 msgstr "Zá&ložky"
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:47
522 msgid "&VLM Configuration"
523 msgstr "Konfigurácia &VLM"
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:49
526 msgid "&About"
527 msgstr "&O programe"
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/control/rc.c:75
530 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:64
531 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:154 modules/gui/macosx/intf.m:547
532 #: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:679
533 #: modules/gui/macosx/intf.m:686 modules/gui/macosx/intf.m:1942
534 #: modules/gui/macosx/intf.m:1943 modules/gui/macosx/intf.m:1944
535 #: modules/gui/macosx/intf.m:1945 modules/gui/macosx/playlist.m:443
536 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
537 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:100 modules/gui/qt4/menus.cpp:728
538 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:287
539 msgid "Play"
540 msgstr "Prehrať"
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:53
543 msgid "Fetch Information"
544 msgstr "Získať informácie"
545
546 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:444
547 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
548 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:46 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:210
549 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
550 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:171
551 msgid "Delete"
552 msgstr "Vymazať"
553
554 #: include/vlc_intf_strings.h:55
555 msgid "Information..."
556 msgstr "Informácia"
557
558 #: include/vlc_intf_strings.h:56
559 msgid "Sort"
560 msgstr "Zoradiť"
561
562 #: include/vlc_intf_strings.h:57
563 msgid "Add Node"
564 msgstr "Pridať uzol"
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:58
567 msgid "Stream..."
568 msgstr "Stream..."
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:59
571 msgid "Save..."
572 msgstr "Uložiť..."
573
574 #: include/vlc_intf_strings.h:60
575 msgid "Open Folder..."
576 msgstr "Otvoriť priečinok..."
577
578 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1175
579 msgid "Repeat all"
580 msgstr "Zopakovať všetko"
581
582 #: include/vlc_intf_strings.h:65
583 msgid "Repeat one"
584 msgstr "Opakovať jedenkrát"
585
586 #: include/vlc_intf_strings.h:66
587 msgid "No repeat"
588 msgstr "Bez opakovania"
589
590 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1391
591 #: modules/gui/macosx/controls.m:1014 modules/gui/macosx/intf.m:598
592 msgid "Random"
593 msgstr "Náhodne"
594
595 #: include/vlc_intf_strings.h:69
596 msgid "Random off"
597 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
598
599 #: include/vlc_intf_strings.h:71
600 msgid "Add to playlist"
601 msgstr "Pridať do playlistu"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:72
604 msgid "Add to media library"
605 msgstr "Pridať do knižnice médií"
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:74
608 msgid "Add file..."
609 msgstr "Pridať súbor..."
610
611 #: include/vlc_intf_strings.h:75
612 msgid "Advanced open..."
613 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
614
615 #: include/vlc_intf_strings.h:76
616 msgid "Add directory..."
617 msgstr "Pridať priečinok..."
618
619 #: include/vlc_intf_strings.h:78
620 msgid "Save Playlist to &File..."
621 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
622
623 #: include/vlc_intf_strings.h:79
624 msgid "Open Play&list..."
625 msgstr "Otvoriť p&laylist..."
626
627 #: include/vlc_intf_strings.h:81
628 msgid "Search"
629 msgstr "Hľadať"
630
631 #: include/vlc_intf_strings.h:82
632 msgid "Search Filter"
633 msgstr "Vyhľadávací filter"
634
635 #: include/vlc_intf_strings.h:84
636 msgid "&Services Discovery"
637 msgstr "&Zísťovanie služieb"
638
639 #: include/vlc_intf_strings.h:88
640 msgid ""
641 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
642 "them."
643 msgstr ""
644 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
645 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
646
647 #: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:77
648 msgid "Image clone"
649 msgstr "Klonovať obrázok"
650
651 #: include/vlc_intf_strings.h:94
652 msgid "Clone the image"
653 msgstr "Konovať obrázok"
654
655 #: include/vlc_intf_strings.h:96
656 msgid "Magnification"
657 msgstr "Zväčšenie"
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:97
660 msgid ""
661 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
662 "be magnified."
663 msgstr ""
664 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
665
666 #: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:911
667 msgid "Waves"
668 msgstr "Vlny"
669
670 #: include/vlc_intf_strings.h:101
671 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
672 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
673
674 #: include/vlc_intf_strings.h:103
675 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
676 msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
677
678 #: include/vlc_intf_strings.h:105
679 msgid "Image colors inversion"
680 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
681
682 #: include/vlc_intf_strings.h:107
683 msgid "Split the image to make an image wall"
684 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
685
686 #: include/vlc_intf_strings.h:109
687 msgid ""
688 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
689 "The video gets split in parts that you must sort."
690 msgstr ""
691 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
692 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
693
694 #: include/vlc_intf_strings.h:112
695 msgid ""
696 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
697 "Try changing the various settings for different effects"
698 msgstr ""
699 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
700 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
701
702 #: include/vlc_intf_strings.h:115
703 msgid ""
704 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
705 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
706 "settings."
707 msgstr ""
708 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
709 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
710
711 #: include/vlc_intf_strings.h:119
712 msgid ""
713 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
714 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
715 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
716 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
717 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
718 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
719 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
720 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
721 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
722 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
723 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
724 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
725 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
726 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
727 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
728 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
729 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
730 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
731 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
732 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
733 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
734 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
735 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
736 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
737 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
738 msgstr ""
739 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
740 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
741 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
742 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
743 "nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
744 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
745 "programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
746 "programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
747 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
748 "player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
749 "konvertovaním, transkódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
750 "užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
751 "Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
752 "nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
753 "wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
754 "hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
755 "videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
756 "h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
757 "\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
758 "(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
759 "videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
760 "vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
761 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
762 "h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
763 "vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
764 "nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
765 "materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
766 "player.</p></body></html>"
767
768 #: src/audio_output/filters.c:159 src/audio_output/filters.c:206
769 #: src/audio_output/filters.c:229
770 msgid "Audio filtering failed"
771 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
772
773 #: src/audio_output/filters.c:160 src/audio_output/filters.c:207
774 #: src/audio_output/filters.c:230
775 #, c-format
776 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
777 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
778
779 #: src/audio_output/input.c:114 src/audio_output/input.c:160
780 #: src/input/es_out.c:890 src/libvlc-module.c:604
781 #: src/video_output/video_output.c:1791 modules/video_filter/postproc.c:224
782 msgid "Disable"
783 msgstr "Zablokovať"
784
785 #: src/audio_output/input.c:116 modules/visualization/visual/visual.c:131
786 msgid "Spectrometer"
787 msgstr "Spectrometer"
788
789 #: src/audio_output/input.c:118
790 msgid "Scope"
791 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
792
793 #: src/audio_output/input.c:120
794 msgid "Spectrum"
795 msgstr "Spektrum"
796
797 #: src/audio_output/input.c:122
798 msgid "Vu meter"
799 msgstr "Vu meter"
800
801 #: src/audio_output/input.c:157 modules/audio_filter/equalizer.c:74
802 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:153 modules/gui/macosx/equalizer.m:167
803 msgid "Equalizer"
804 msgstr "Ekvalizér"
805
806 #: src/audio_output/input.c:179 src/libvlc-module.c:304
807 msgid "Audio filters"
808 msgstr "Filtre zvuku"
809
810 #: src/audio_output/input.c:201
811 msgid "Replay gain"
812 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
813
814 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
815 #: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:617
816 #: modules/gui/macosx/intf.m:618
817 msgid "Audio Channels"
818 msgstr "Zvukové kanály"
819
820 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
821 #: modules/access/alsa.c:70 modules/access/oss.c:60 modules/access/v4l2.c:228
822 #: modules/audio_output/alsa.c:196 modules/audio_output/alsa.c:227
823 #: modules/audio_output/directx.c:559 modules/audio_output/oss.c:208
824 #: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:184
825 #: modules/audio_output/sdl.c:201 modules/audio_output/waveout.c:519
826 #: modules/codec/twolame.c:71
827 msgid "Stereo"
828 msgstr "Stereo"
829
830 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
831 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
832 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
833 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
834 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
835 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:884
836 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:937
837 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:942 modules/video_filter/logo.c:99
838 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
839 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
840 msgid "Left"
841 msgstr "Vľavo"
842
843 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
844 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
845 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
846 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
847 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
848 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:886 modules/video_filter/logo.c:99
849 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
850 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
851 msgid "Right"
852 msgstr "Vpravo"
853
854 #: src/audio_output/output.c:135
855 msgid "Dolby Surround"
856 msgstr "Dolby Surround"
857
858 #: src/audio_output/output.c:147
859 msgid "Reverse stereo"
860 msgstr "Reverzné stereo"
861
862 #: src/config/file.c:579
863 msgid "key"
864 msgstr "kľúč"
865
866 #: src/config/file.c:588
867 msgid "boolean"
868 msgstr "Hodnota boolean"
869
870 #: src/config/file.c:588 src/libvlc.c:1657
871 msgid "integer"
872 msgstr "hodnota"
873
874 #: src/config/file.c:597 src/libvlc.c:1686
875 msgid "float"
876 msgstr "plávajúci"
877
878 #: src/config/file.c:620 src/libvlc.c:1636
879 msgid "string"
880 msgstr "príkaz"
881
882 #: src/control/media_list.c:245 src/playlist/engine.c:135
883 #: src/playlist/loadsave.c:156
884 msgid "Media Library"
885 msgstr "Knižnica s médiami"
886
887 #: src/extras/getopt.c:634
888 #, c-format
889 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
890 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
891
892 #: src/extras/getopt.c:659
893 #, c-format
894 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
895 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
896
897 #: src/extras/getopt.c:664
898 #, c-format
899 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
900 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
901
902 #: src/extras/getopt.c:682 src/extras/getopt.c:858
903 #, c-format
904 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
905 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
906
907 #: src/extras/getopt.c:711 src/extras/getopt.c:717
908 #, c-format
909 msgid "%s: unrecognized option `%s%s'\n"
910 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%s%s'\n"
911
912 #: src/extras/getopt.c:744
913 #, c-format
914 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
915 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
916
917 #: src/extras/getopt.c:747
918 #, c-format
919 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
920 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
921
922 #: src/extras/getopt.c:777 src/extras/getopt.c:907
923 #, c-format
924 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
925 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
926
927 #: src/extras/getopt.c:824
928 #, c-format
929 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
930 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
931
932 #: src/extras/getopt.c:842
933 #, c-format
934 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
935 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
936
937 #: src/input/control.c:200
938 #, c-format
939 msgid "Bookmark %i"
940 msgstr "Záložka %i"
941
942 #: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:291 src/input/decoder.c:444
943 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:227 modules/codec/avcodec/encoder.c:235
944 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:251 modules/codec/avcodec/encoder.c:680
945 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:689 modules/stream_out/es.c:373
946 #: modules/stream_out/es.c:388
947 msgid "Streaming / Transcoding failed"
948 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
949
950 #: src/input/decoder.c:279
951 msgid "VLC could not open the packetizer module."
952 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
953
954 #: src/input/decoder.c:292 src/input/decoder.c:445
955 msgid "VLC could not open the decoder module."
956 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
957
958 #: src/input/decoder.c:678
959 msgid "No suitable decoder module"
960 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
961
962 #: src/input/decoder.c:679
963 #, c-format
964 msgid ""
965 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
966 "there is no way for you to fix this."
967 msgstr ""
968 "VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
969 "nie je možné odstrániť."
970
971 #: src/input/es_out.c:911 src/input/es_out.c:916 src/libvlc-module.c:342
972 #: modules/access/cdda/info.c:391 modules/access/vcdx/access.c:477
973 #: modules/access/vcdx/info.c:290 modules/access/vcdx/info.c:291
974 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:380
975 msgid "Track"
976 msgstr "Stopa"
977
978 #: src/input/es_out.c:1118
979 #, c-format
980 msgid "%s [%s %d]"
981 msgstr "%s [%s %d]"
982
983 #: src/input/es_out.c:1118 src/input/es_out.c:1123 src/input/var.c:173
984 #: src/libvlc-module.c:637 modules/gui/macosx/intf.m:604
985 #: modules/gui/macosx/intf.m:605
986 msgid "Program"
987 msgstr "Program"
988
989 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
990 msgid "Scrambled"
991 msgstr "Kódované"
992
993 #: src/input/es_out.c:1340 modules/gui/macosx/update.m:102
994 msgid "Yes"
995 msgstr "Áno"
996
997 #: src/input/es_out.c:1916
998 #, c-format
999 msgid "Closed captions %u"
1000 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
1001
1002 #: src/input/es_out.c:2617
1003 #, c-format
1004 msgid "Stream %d"
1005 msgstr "Tok %d"
1006
1007 #: src/input/es_out.c:2634 src/input/es_out.c:2742
1008 msgid "Subtitle"
1009 msgstr "Titulky"
1010
1011 #: src/input/es_out.c:2642 src/input/es_out.c:2662 src/input/es_out.c:2711
1012 #: src/input/es_out.c:2742 modules/gui/macosx/output.m:153
1013 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:348
1014 msgid "Type"
1015 msgstr "Typ"
1016
1017 #: src/input/es_out.c:2645
1018 msgid "Original ID"
1019 msgstr "Originálne ID"
1020
1021 #: src/input/es_out.c:2648 modules/gui/macosx/wizard.m:385
1022 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:488
1023 msgid "Codec"
1024 msgstr "Kodek"
1025
1026 #: src/input/es_out.c:2652 src/input/meta.c:50 src/libvlc-module.c:193
1027 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
1028 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
1029 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:315
1030 msgid "Language"
1031 msgstr "Jazyk"
1032
1033 #: src/input/es_out.c:2655 src/input/meta.c:45
1034 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:66
1035 msgid "Description"
1036 msgstr "Popis"
1037
1038 #: src/input/es_out.c:2665 src/input/es_out.c:2668
1039 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:491
1040 msgid "Channels"
1041 msgstr "Kanály"
1042
1043 #: src/input/es_out.c:2673
1044 msgid "Sample rate"
1045 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1046
1047 #: src/input/es_out.c:2674
1048 #, c-format
1049 msgid "%u Hz"
1050 msgstr "%u Hz"
1051
1052 #: src/input/es_out.c:2684
1053 msgid "Bits per sample"
1054 msgstr "bitov na vzorok"
1055
1056 #: src/input/es_out.c:2689 modules/access/pvr.c:97
1057 #: modules/access_output/shout.c:91
1058 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:945
1059 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:470 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
1060 msgid "Bitrate"
1061 msgstr "Dátový tok"
1062
1063 #: src/input/es_out.c:2690
1064 #, c-format
1065 msgid "%u kb/s"
1066 msgstr "%u kb/s"
1067
1068 #: src/input/es_out.c:2701
1069 msgid "Track replay gain"
1070 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
1071
1072 #: src/input/es_out.c:2703
1073 msgid "Album replay gain"
1074 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
1075
1076 #: src/input/es_out.c:2705
1077 #, c-format
1078 msgid "%.2f dB"
1079 msgstr "%.2f dB"
1080
1081 #: src/input/es_out.c:2715 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:475
1082 msgid "Resolution"
1083 msgstr "Rozlíšenie"
1084
1085 #: src/input/es_out.c:2721
1086 msgid "Display resolution"
1087 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1088
1089 #: src/input/es_out.c:2732 src/input/es_out.c:2736
1090 #: modules/access/screen/screen.c:44
1091 msgid "Frame rate"
1092 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1093
1094 #: src/input/input.c:2431
1095 msgid "Your input can't be opened"
1096 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1097
1098 #: src/input/input.c:2432
1099 #, c-format
1100 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1101 msgstr ""
1102 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1103 "v súbore so záznamom."
1104
1105 #: src/input/input.c:2562
1106 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1107 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1108
1109 #: src/input/input.c:2563
1110 #, c-format
1111 msgid ""
1112 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1113 msgstr ""
1114 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1115 "záznamom činnosti programu."
1116
1117 #: src/input/meta.c:39 src/input/var.c:183
1118 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236 modules/gui/macosx/intf.m:606
1119 #: modules/gui/macosx/intf.m:607 modules/gui/macosx/open.m:178
1120 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1121 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:354
1122 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305 modules/mux/asf.c:52
1123 msgid "Title"
1124 msgstr "Titul"
1125
1126 #: src/input/meta.c:40 modules/gui/macosx/playlist.m:1214
1127 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76
1128 msgid "Artist"
1129 msgstr "Interpret"
1130
1131 #: src/input/meta.c:41
1132 msgid "Genre"
1133 msgstr "Žáner"
1134
1135 #: src/input/meta.c:42 modules/mux/asf.c:56
1136 msgid "Copyright"
1137 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1138
1139 #: src/input/meta.c:43 src/libvlc-module.c:342 modules/access/vcdx/info.c:94
1140 msgid "Album"
1141 msgstr "Album"
1142
1143 #: src/input/meta.c:44
1144 msgid "Track number"
1145 msgstr "Číslo stopy"
1146
1147 #: src/input/meta.c:46 modules/mux/asf.c:60
1148 msgid "Rating"
1149 msgstr "Hodnotenie"
1150
1151 #: src/input/meta.c:47
1152 msgid "Date"
1153 msgstr "Dátum"
1154
1155 #: src/input/meta.c:48
1156 msgid "Setting"
1157 msgstr "Nastavenie"
1158
1159 #: src/input/meta.c:49 modules/gui/macosx/open.m:191
1160 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:102
1161 msgid "URL"
1162 msgstr "URL adresa"
1163
1164 #: src/input/meta.c:51 modules/misc/notify/notify.c:313
1165 msgid "Now Playing"
1166 msgstr "Práve sa prehráva"
1167
1168 #: src/input/meta.c:52 modules/access/vcdx/info.c:101
1169 msgid "Publisher"
1170 msgstr "Vydavateľ"
1171
1172 #: src/input/meta.c:53
1173 msgid "Encoded by"
1174 msgstr "Enkódoval"
1175
1176 #: src/input/meta.c:54
1177 msgid "Artwork URL"
1178 msgstr "URL diela"
1179
1180 #: src/input/meta.c:55
1181 msgid "Track ID"
1182 msgstr "ID stopy"
1183
1184 #: src/input/var.c:164
1185 msgid "Bookmark"
1186 msgstr "Záložka"
1187
1188 #: src/input/var.c:178 src/libvlc-module.c:643
1189 msgid "Programs"
1190 msgstr "Programy"
1191
1192 #: src/input/var.c:188 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237
1193 #: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/macosx/intf.m:609
1194 #: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
1195 msgid "Chapter"
1196 msgstr "Kapitola"
1197
1198 #: src/input/var.c:193 modules/access/vcdx/info.c:306
1199 #: modules/access/vcdx/info.c:307 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:294
1200 msgid "Navigation"
1201 msgstr "Navigácia"
1202
1203 #: src/input/var.c:206 modules/gui/macosx/intf.m:632
1204 #: modules/gui/macosx/intf.m:633
1205 msgid "Video Track"
1206 msgstr "Video-stopa"
1207
1208 #: src/input/var.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:615
1209 #: modules/gui/macosx/intf.m:616
1210 msgid "Audio Track"
1211 msgstr "Zvuková stopa"
1212
1213 #: src/input/var.c:216 modules/gui/macosx/controls.m:795
1214 #: modules/gui/macosx/controls.m:856 modules/gui/macosx/intf.m:640
1215 #: modules/gui/macosx/intf.m:641
1216 msgid "Subtitles Track"
1217 msgstr "Stopa s titulkami"
1218
1219 #: src/input/var.c:275
1220 msgid "Next title"
1221 msgstr "Ďalší titul"
1222
1223 #: src/input/var.c:280
1224 msgid "Previous title"
1225 msgstr "Predchádzajúci titul"
1226
1227 #: src/input/var.c:306
1228 #, c-format
1229 msgid "Title %i"
1230 msgstr "Titul %i"
1231
1232 #: src/input/var.c:330 src/input/var.c:388
1233 #, c-format
1234 msgid "Chapter %i"
1235 msgstr "Kapitola %i"
1236
1237 #: src/input/var.c:368 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1238 msgid "Next chapter"
1239 msgstr "Ďalšia kapitola"
1240
1241 #: src/input/var.c:373 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
1242 msgid "Previous chapter"
1243 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1244
1245 #: src/input/vlm.c:531 src/input/vlm.c:882
1246 #, c-format
1247 msgid "Media: %s"
1248 msgstr "Médium: %s"
1249
1250 #: src/interface/interface.c:199 modules/gui/macosx/intf.m:566
1251 #: modules/gui/macosx/intf.m:567
1252 msgid "Add Interface"
1253 msgstr "Pridať rozhranie"
1254
1255 #: src/interface/interface.c:203
1256 msgid "Console"
1257 msgstr "Konzola"
1258
1259 #: src/interface/interface.c:206
1260 msgid "Telnet Interface"
1261 msgstr "Rozhranie Telnet"
1262
1263 #: src/interface/interface.c:209
1264 msgid "Web Interface"
1265 msgstr "Webové rozhranie"
1266
1267 #: src/interface/interface.c:212
1268 msgid "Debug logging"
1269 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1270
1271 #: src/interface/interface.c:215
1272 msgid "Mouse Gestures"
1273 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1274
1275 #: src/libvlc.c:340 src/libvlc.c:455 src/modules/cache.c:212
1276 #: src/modules/cache.c:532
1277 msgid "C"
1278 msgstr "sk"
1279
1280 #: src/libvlc.c:1176
1281 msgid ""
1282 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1283 "interface."
1284 msgstr ""
1285 "Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
1286 "rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
1287
1288 #: src/libvlc.c:1353
1289 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
1290 msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
1291
1292 #: src/libvlc.c:1701
1293 msgid " (default enabled)"
1294 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1295
1296 #: src/libvlc.c:1702
1297 msgid " (default disabled)"
1298 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1299
1300 #: src/libvlc.c:1861 src/libvlc.c:1864 src/libvlc.c:1872 src/libvlc.c:1877
1301 msgid "Note:"
1302 msgstr "Poznámka:"
1303
1304 #: src/libvlc.c:1862 src/libvlc.c:1865
1305 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1306 msgstr ""
1307 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
1308 "nastavenia."
1309
1310 #: src/libvlc.c:1873 src/libvlc.c:1878
1311 #, c-format
1312 msgid ""
1313 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
1314 msgstr ""
1315 "%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
1316
1317 #: src/libvlc.c:1885 src/libvlc.c:1889
1318 msgid ""
1319 "No matching module found. Use --list or--list-verbose to list available "
1320 "modules."
1321 msgstr ""
1322 "Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
1323 "verbose a nalistujte zoznam dostupných modulov."
1324
1325 #: src/libvlc.c:1989
1326 #, c-format
1327 msgid "VLC version %s\n"
1328 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1329
1330 #: src/libvlc.c:1990
1331 #, c-format
1332 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1333 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1334
1335 #: src/libvlc.c:1992
1336 #, c-format
1337 msgid "Compiler: %s\n"
1338 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1339
1340 #: src/libvlc.c:2027
1341 msgid ""
1342 "\n"
1343 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1344 msgstr ""
1345 "\n"
1346 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1347
1348 #: src/libvlc.c:2047
1349 msgid ""
1350 "\n"
1351 "Press the RETURN key to continue...\n"
1352 msgstr ""
1353 "\n"
1354 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1355
1356 #: src/libvlc.h:186 src/libvlc-module.c:1394 src/libvlc-module.c:1395
1357 #: src/libvlc-module.c:2520 src/video_output/vout_intf.c:278
1358 msgid "Zoom"
1359 msgstr "Priblížiť"
1360
1361 #: src/libvlc.h:187 src/libvlc-module.c:1314 src/video_output/vout_intf.c:172
1362 msgid "1:4 Quarter"
1363 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1364
1365 #: src/libvlc.h:188 src/libvlc-module.c:1315 src/video_output/vout_intf.c:173
1366 msgid "1:2 Half"
1367 msgstr "1:2 (polovica)"
1368
1369 #: src/libvlc.h:189 src/libvlc-module.c:1316 src/video_output/vout_intf.c:174
1370 msgid "1:1 Original"
1371 msgstr "1:1 (Originál)"
1372
1373 #: src/libvlc.h:190 src/libvlc-module.c:1317 src/video_output/vout_intf.c:175
1374 msgid "2:1 Double"
1375 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
1376
1377 #: src/libvlc-module.c:91 src/libvlc-module.c:301 modules/access/bda/bda.c:62
1378 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
1379 msgid "Auto"
1380 msgstr "Automaticky"
1381
1382 #: src/libvlc-module.c:149
1383 msgid ""
1384 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1385 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1386 "related options."
1387 msgstr ""
1388 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1389 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1390 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1391
1392 #: src/libvlc-module.c:153
1393 msgid "Interface module"
1394 msgstr "Modul rozhrania"
1395
1396 #: src/libvlc-module.c:155
1397 msgid ""
1398 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1399 "automatically select the best module available."
1400 msgstr ""
1401 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1402 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1403
1404 #: src/libvlc-module.c:159 modules/control/ntservice.c:57
1405 msgid "Extra interface modules"
1406 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1407
1408 #: src/libvlc-module.c:161
1409 msgid ""
1410 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1411 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1412 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1413 "\", \"gestures\" ...)"
1414 msgstr ""
1415 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1416 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1417 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1418 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1419 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1420 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1421
1422 #: src/libvlc-module.c:168
1423 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1424 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1425
1426 #: src/libvlc-module.c:170
1427 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1428 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1429
1430 #: src/libvlc-module.c:172
1431 msgid ""
1432 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1433 "1=warnings, 2=debug)."
1434 msgstr ""
1435 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1436 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1437 "ladenie)"
1438
1439 #: src/libvlc-module.c:175
1440 msgid "Choose which objects should print debug message"
1441 msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
1442
1443 #: src/libvlc-module.c:178
1444 msgid ""
1445 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1446 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1447 "objects. Objects can be refered to by their type or module name. Rules "
1448 "applying to named objects take precendence over rules applying to object "
1449 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1450 "message."
1451 msgstr ""
1452 "Toto je príkaz, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá vybaviť prefixom "
1453 "'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
1454 "'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
1455 "alebo podľa názvu ich modulu. Pravidlá aplikované na základe pomenovania "
1456 "objektov majú prednosť pred pravidlami na základe typu objektu. Ak budete "
1457 "chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
1458
1459 #: src/libvlc-module.c:185
1460 msgid "Be quiet"
1461 msgstr "Tichý mód"
1462
1463 #: src/libvlc-module.c:187
1464 msgid "Turn off all warning and information messages."
1465 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
1466
1467 #: src/libvlc-module.c:189
1468 msgid "Default stream"
1469 msgstr "Predvolený stream"
1470
1471 #: src/libvlc-module.c:191
1472 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1473 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1474
1475 #: src/libvlc-module.c:194
1476 msgid ""
1477 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1478 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1479 msgstr ""
1480 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1481 "\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1482
1483 #: src/libvlc-module.c:198
1484 msgid "Color messages"
1485 msgstr "Farebné hlásenia"
1486
1487 #: src/libvlc-module.c:200
1488 msgid ""
1489 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1490 "needs Linux color support for this to work."
1491 msgstr ""
1492 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
1493 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1494
1495 #: src/libvlc-module.c:203
1496 msgid "Show advanced options"
1497 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1498
1499 #: src/libvlc-module.c:205
1500 msgid ""
1501 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1502 "available options, including those that most users should never touch."
1503 msgstr ""
1504 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1505 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1506 "nepoužije. "
1507
1508 #: src/libvlc-module.c:209 modules/control/showintf.c:73
1509 msgid "Show interface with mouse"
1510 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1511
1512 #: src/libvlc-module.c:211
1513 msgid ""
1514 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1515 "edge of the screen in fullscreen mode."
1516 msgstr ""
1517 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1518 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1519
1520 #: src/libvlc-module.c:214
1521 msgid "Interface interaction"
1522 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:216
1525 msgid ""
1526 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1527 "user input is required."
1528 msgstr ""
1529 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1530 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:226
1533 msgid ""
1534 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1535 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1536 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1537 "the \"audio filters\" modules section."
1538 msgstr ""
1539 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1540 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1541 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1542 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:232
1545 msgid "Audio output module"
1546 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1547
1548 #: src/libvlc-module.c:234
1549 msgid ""
1550 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1551 "automatically select the best method available."
1552 msgstr ""
1553 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1554 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1555
1556 #: src/libvlc-module.c:238 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:334
1557 #: modules/stream_out/display.c:41
1558 msgid "Enable audio"
1559 msgstr "Zapnúť zvuk"
1560
1561 #: src/libvlc-module.c:240
1562 msgid ""
1563 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1564 "not take place, thus saving some processing power."
1565 msgstr ""
1566 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1567 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1568
1569 #: src/libvlc-module.c:244
1570 msgid "Force mono audio"
1571 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1572
1573 #: src/libvlc-module.c:245
1574 msgid "This will force a mono audio output."
1575 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1576
1577 #: src/libvlc-module.c:248
1578 msgid "Default audio volume"
1579 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1580
1581 #: src/libvlc-module.c:250
1582 msgid ""
1583 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1584 msgstr ""
1585 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1586 "1024. "
1587
1588 #: src/libvlc-module.c:253
1589 msgid "Audio output saved volume"
1590 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1591
1592 #: src/libvlc-module.c:255
1593 msgid ""
1594 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1595 "should not change this option manually."
1596 msgstr ""
1597 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1598 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1599 "manuálne. "
1600
1601 #: src/libvlc-module.c:258
1602 msgid "Audio output volume step"
1603 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1604
1605 #: src/libvlc-module.c:260
1606 msgid ""
1607 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1608 "0 to 1024."
1609 msgstr ""
1610 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1611 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1612
1613 #: src/libvlc-module.c:263
1614 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1615 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:265
1618 msgid ""
1619 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1620 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1621 msgstr ""
1622 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1623 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1624 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1625
1626 #: src/libvlc-module.c:269
1627 msgid "High quality audio resampling"
1628 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1629
1630 #: src/libvlc-module.c:271
1631 msgid ""
1632 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1633 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1634 "resampling algorithm will be used instead."
1635 msgstr ""
1636 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1637 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1638 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1639 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:276
1642 msgid "Audio desynchronization compensation"
1643 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:278
1646 msgid ""
1647 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1648 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1649 msgstr ""
1650 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1651 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1652 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1653
1654 #: src/libvlc-module.c:281
1655 msgid "Audio output channels mode"
1656 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1657
1658 #: src/libvlc-module.c:283
1659 msgid ""
1660 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1661 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1662 "played)."
1663 msgstr ""
1664 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1665 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1666 "prehrávania)."
1667
1668 #: src/libvlc-module.c:287 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:231
1669 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:343
1670 msgid "Use S/PDIF when available"
1671 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1672
1673 #: src/libvlc-module.c:289
1674 msgid ""
1675 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1676 "audio stream being played."
1677 msgstr ""
1678 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1679 "pre započatím prehrávania."
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:292 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:221
1682 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:345
1683 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1684 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1685
1686 #: src/libvlc-module.c:294
1687 msgid ""
1688 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1689 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1690 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1691 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1692 msgstr ""
1693 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1694 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1695 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1696 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1697 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:301 modules/access/bda/bda.c:62
1700 msgid "On"
1701 msgstr "Zapnuté"
1702
1703 #: src/libvlc-module.c:301 modules/access/bda/bda.c:61
1704 msgid "Off"
1705 msgstr "Vypnuté"
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:306
1708 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1709 msgstr ""
1710 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1711 "spracovávanie zvuku."
1712
1713 #: src/libvlc-module.c:309
1714 msgid "Audio visualizations "
1715 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1716
1717 #: src/libvlc-module.c:311
1718 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1719 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1720
1721 #: src/libvlc-module.c:315 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:355
1722 msgid "Replay gain mode"
1723 msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
1724
1725 #: src/libvlc-module.c:317
1726 msgid "Select the replay gain mode"
1727 msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
1728
1729 #: src/libvlc-module.c:319
1730 msgid "Replay preamp"
1731 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:321
1734 msgid ""
1735 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1736 "replay gain information"
1737 msgstr ""
1738 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
1739 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:324
1742 msgid "Default replay gain"
1743 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1744
1745 #: src/libvlc-module.c:326
1746 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1747 msgstr ""
1748 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1749 "zosilovaní zvuku"
1750
1751 #: src/libvlc-module.c:328
1752 msgid "Peak protection"
1753 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
1754
1755 #: src/libvlc-module.c:330
1756 msgid "Protect against sound clipping"
1757 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1758
1759 #: src/libvlc-module.c:333
1760 msgid "Enable time streching audio"
1761 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:335
1764 msgid ""
1765 "This allows to play audio at lower or higher speed withoutaffecting the "
1766 "audio pitch"
1767 msgstr ""
1768 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
1769 "jeho výšku"
1770
1771 #: src/libvlc-module.c:342 src/libvlc-module.c:574
1772 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:82 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
1773 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:204
1774 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:243
1775 msgid "None"
1776 msgstr "Žiaden"
1777
1778 #: src/libvlc-module.c:350
1779 msgid ""
1780 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1781 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1782 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1783 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1784 "options."
1785 msgstr ""
1786 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
1787 "tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1788 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1789 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1790
1791 #: src/libvlc-module.c:356
1792 msgid "Video output module"
1793 msgstr "Modul výstupu videa"
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:358
1796 msgid ""
1797 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1798 "automatically select the best method available."
1799 msgstr ""
1800 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1801 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1802
1803 #: src/libvlc-module.c:361 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:280
1804 #: modules/stream_out/display.c:43
1805 msgid "Enable video"
1806 msgstr "Zapnúť video"
1807
1808 #: src/libvlc-module.c:363
1809 msgid ""
1810 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1811 "not take place, thus saving some processing power."
1812 msgstr ""
1813 "Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa programu. Video sa nebude ani "
1814 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1815
1816 #: src/libvlc-module.c:366 modules/codec/fake.c:59
1817 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:140 modules/stream_out/transcode.c:77
1818 #: modules/visualization/visual/visual.c:46
1819 msgid "Video width"
1820 msgstr "Šírka videa"
1821
1822 #: src/libvlc-module.c:368
1823 msgid ""
1824 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1825 "characteristics."
1826 msgstr ""
1827 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1828 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1829
1830 #: src/libvlc-module.c:371 modules/codec/fake.c:62
1831 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:143 modules/stream_out/transcode.c:80
1832 #: modules/visualization/visual/visual.c:50
1833 msgid "Video height"
1834 msgstr "Výška videa"
1835
1836 #: src/libvlc-module.c:373
1837 msgid ""
1838 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1839 "video characteristics."
1840 msgstr ""
1841 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1842 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1843
1844 #: src/libvlc-module.c:376
1845 msgid "Video X coordinate"
1846 msgstr "Súradnica X videa"
1847
1848 #: src/libvlc-module.c:378
1849 msgid ""
1850 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1851 "coordinate)."
1852 msgstr ""
1853 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:381
1856 msgid "Video Y coordinate"
1857 msgstr "Súradnica Y videa"
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:383
1860 msgid ""
1861 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1862 "coordinate)."
1863 msgstr ""
1864 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:386
1867 msgid "Video title"
1868 msgstr "Názov videa"
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:388
1871 msgid ""
1872 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1873 "interface)."
1874 msgstr ""
1875 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1876 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1877
1878 #: src/libvlc-module.c:391
1879 msgid "Video alignment"
1880 msgstr "Zarovnanie videa"
1881
1882 #: src/libvlc-module.c:393
1883 msgid ""
1884 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1885 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1886 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1887 msgstr ""
1888 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1889 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1890 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1891 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1892
1893 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
1894 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
1895 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
1896 #: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/logo.c:99
1897 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1898 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
1899 msgid "Center"
1900 msgstr "Vycentrovať"
1901
1902 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447 modules/codec/dvbsub.c:75
1903 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:162
1904 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:882
1905 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:938
1906 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:941 modules/video_filter/logo.c:99
1907 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1908 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
1909 msgid "Top"
1910 msgstr "Hore"
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447 modules/codec/dvbsub.c:75
1913 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:162
1914 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:888 modules/video_filter/logo.c:99
1915 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1916 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
1917 msgid "Bottom"
1918 msgstr "Dole"
1919
1920 #: src/libvlc-module.c:399 src/libvlc-module.c:448 modules/codec/dvbsub.c:76
1921 #: modules/codec/zvbi.c:80 modules/gui/fbosd.c:163
1922 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:139
1923 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1924 #: modules/video_filter/rss.c:172
1925 msgid "Top-Left"
1926 msgstr "Vľavo hore"
1927
1928 #: src/libvlc-module.c:399 src/libvlc-module.c:448 modules/codec/dvbsub.c:76
1929 #: modules/codec/zvbi.c:80 modules/gui/fbosd.c:163
1930 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:139
1931 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1932 #: modules/video_filter/rss.c:172
1933 msgid "Top-Right"
1934 msgstr "Vpravo hore"
1935
1936 #: src/libvlc-module.c:399 src/libvlc-module.c:448 modules/codec/dvbsub.c:76
1937 #: modules/codec/zvbi.c:80 modules/gui/fbosd.c:163
1938 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:139
1939 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1940 #: modules/video_filter/rss.c:172
1941 msgid "Bottom-Left"
1942 msgstr "Vľavo dole"
1943
1944 #: src/libvlc-module.c:399 src/libvlc-module.c:448 modules/codec/dvbsub.c:76
1945 #: modules/codec/zvbi.c:80 modules/gui/fbosd.c:163
1946 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:139
1947 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1948 #: modules/video_filter/rss.c:172
1949 msgid "Bottom-Right"
1950 msgstr "Vpravo dole"
1951
1952 #: src/libvlc-module.c:401
1953 msgid "Zoom video"
1954 msgstr "Priblížiť video"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:403
1957 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1958 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1959
1960 #: src/libvlc-module.c:405
1961 msgid "Grayscale video output"
1962 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:407
1965 msgid ""
1966 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1967 "save some processing power."
1968 msgstr ""
1969 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1970 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1971
1972 #: src/libvlc-module.c:410
1973 msgid "Embedded video"
1974 msgstr "Vstavané video"
1975
1976 #: src/libvlc-module.c:412
1977 msgid "Embed the video output in the main interface."
1978 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
1979
1980 #: src/libvlc-module.c:414
1981 msgid "Fullscreen video output"
1982 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1983
1984 #: src/libvlc-module.c:416
1985 msgid "Start video in fullscreen mode"
1986 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1987
1988 #: src/libvlc-module.c:418
1989 msgid "Overlay video output"
1990 msgstr "Prekryť výstup videa"
1991
1992 #: src/libvlc-module.c:420
1993 msgid ""
1994 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1995 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1996 msgstr ""
1997 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
1998 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
1999 "hardvérovú akceleráciu videa."
2000
2001 #: src/libvlc-module.c:423 src/video_output/vout_intf.c:421
2002 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:284 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:284
2003 msgid "Always on top"
2004 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2005
2006 #: src/libvlc-module.c:425
2007 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2008 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2009
2010 #: src/libvlc-module.c:427 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:211
2011 msgid "Show media title on video"
2012 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
2013
2014 #: src/libvlc-module.c:429
2015 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2016 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2017
2018 #: src/libvlc-module.c:431
2019 msgid "Show video title for x milliseconds"
2020 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2021
2022 #: src/libvlc-module.c:433
2023 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2024 msgstr ""
2025 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:435
2028 msgid "Position of video title"
2029 msgstr "Pozícia názvu videa"
2030
2031 #: src/libvlc-module.c:437
2032 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2033 msgstr ""
2034 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2035 "v strede dole). "
2036
2037 #: src/libvlc-module.c:439
2038 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2039 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
2040
2041 #: src/libvlc-module.c:442
2042 msgid ""
2043 "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default is "
2044 "3000 ms (3 sec.)"
2045 msgstr ""
2046 "Skryť kurzor myši a ovládače celoobrazovkového režimu po n milisekundách. "
2047 "Predvolená hodnota je 3000 ms (3 sek.)"
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:450
2050 msgid "Disable screensaver"
2051 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2052
2053 #: src/libvlc-module.c:451
2054 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2055 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:453
2058 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2059 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:454
2062 msgid ""
2063 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2064 "computer being suspended because of inactivity."
2065 msgstr ""
2066 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2067 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2068
2069 #: src/libvlc-module.c:457 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:282
2070 msgid "Window decorations"
2071 msgstr "Dekorácie okna"
2072
2073 #: src/libvlc-module.c:459
2074 msgid ""
2075 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2076 "giving a \"minimal\" window."
2077 msgstr ""
2078 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2079 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2080
2081 #: src/libvlc-module.c:462
2082 msgid "Video output filter module"
2083 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2084
2085 #: src/libvlc-module.c:464
2086 msgid "This adds video output filters like clone or wall"
2087 msgstr ""
2088 "Týmto príkazom môžete pridať výstup videa ako klon alebo výstup na stenu."
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:466
2091 msgid "Video filter module"
2092 msgstr "Modul filtra videa"
2093
2094 #: src/libvlc-module.c:468
2095 msgid ""
2096 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2097 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2098 msgstr ""
2099 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2100 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2101 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2102 "nedostatkov."
2103
2104 #: src/libvlc-module.c:472
2105 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2106 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2107
2108 #: src/libvlc-module.c:474
2109 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2110 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2111
2112 #: src/libvlc-module.c:476 src/libvlc-module.c:478
2113 msgid "Video snapshot file prefix"
2114 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2115
2116 #: src/libvlc-module.c:480
2117 msgid "Video snapshot format"
2118 msgstr "Formát snímky z videa"
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:482
2121 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2122 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2123
2124 #: src/libvlc-module.c:484
2125 msgid "Display video snapshot preview"
2126 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2127
2128 #: src/libvlc-module.c:486
2129 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2130 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2131
2132 #: src/libvlc-module.c:488
2133 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2134 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2135
2136 #: src/libvlc-module.c:490
2137 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2138 msgstr ""
2139 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2140 "vytvorenia snímky."
2141
2142 #: src/libvlc-module.c:492
2143 msgid "Video snapshot width"
2144 msgstr "Šírka snímky z videa"
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:494
2147 msgid ""
2148 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2149 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2150 msgstr ""
2151 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky. Pri predvolenom "
2152 "nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2153 "správať podľa nastaveného stranového pomeru."
2154
2155 #: src/libvlc-module.c:498
2156 msgid "Video snapshot height"
2157 msgstr "Výška video snímky"
2158
2159 #: src/libvlc-module.c:500
2160 msgid ""
2161 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2162 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2163 "ratio."
2164 msgstr ""
2165 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky. Pri predvolenom "
2166 "nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2167 "správať podľa nastaveného stranového pomeru. "
2168
2169 #: src/libvlc-module.c:504
2170 msgid "Video cropping"
2171 msgstr "Vystrihnutie videa"
2172
2173 #: src/libvlc-module.c:506
2174 msgid ""
2175 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2176 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2177 msgstr ""
2178 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2179 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2180 "celkový stranový pomer obrázka."
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:510
2183 msgid "Source aspect ratio"
2184 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:512
2187 msgid ""
2188 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2189 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2190 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2191 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2192 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2193 msgstr ""
2194 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2195 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2196 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2197 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2198 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2199 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2200 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:519
2203 msgid "Video Auto Scaling"
2204 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:521
2207 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2208 msgstr ""
2209 "Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
2210
2211 #: src/libvlc-module.c:523
2212 msgid "Video scaling factor"
2213 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
2214
2215 #: src/libvlc-module.c:525
2216 msgid ""
2217 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2218 "Default value is 1.0 (original video size)."
2219 msgstr ""
2220 "Faktor pre zmenu veľkosti používaný pri deaktivovaní funkcie automatickej "
2221 "zmeny veľkosti.\n"
2222 "Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
2223
2224 #: src/libvlc-module.c:528
2225 msgid "Custom crop ratios list"
2226 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2227
2228 #: src/libvlc-module.c:530
2229 msgid ""
2230 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2231 "crop ratios list."
2232 msgstr ""
2233 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2234 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2235
2236 #: src/libvlc-module.c:533
2237 msgid "Custom aspect ratios list"
2238 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:535
2241 msgid ""
2242 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2243 "aspect ratio list."
2244 msgstr ""
2245 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2246 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2247
2248 #: src/libvlc-module.c:538
2249 msgid "Fix HDTV height"
2250 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2251
2252 #: src/libvlc-module.c:540
2253 msgid ""
2254 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2255 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2256 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2257 msgstr ""
2258 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2259 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2260 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2261 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2262
2263 #: src/libvlc-module.c:545
2264 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2265 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2266
2267 #: src/libvlc-module.c:547
2268 msgid ""
2269 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2270 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2271 "order to keep proportions."
2272 msgstr ""
2273 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2274 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2275 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2276 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2277 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2278
2279 #: src/libvlc-module.c:551 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
2280 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:287
2281 msgid "Skip frames"
2282 msgstr "Preskočiť snímky"
2283
2284 #: src/libvlc-module.c:553
2285 msgid ""
2286 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2287 "computer is not powerful enough"
2288 msgstr ""
2289 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2290 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2291 "prehrávanie streamu."
2292
2293 #: src/libvlc-module.c:556
2294 msgid "Drop late frames"
2295 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2296
2297 #: src/libvlc-module.c:558
2298 msgid ""
2299 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2300 "intended display date)."
2301 msgstr ""
2302 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2303 "doručené neskoro."
2304
2305 #: src/libvlc-module.c:561
2306 msgid "Quiet synchro"
2307 msgstr "Tichá synchronizácia"
2308
2309 #: src/libvlc-module.c:563
2310 msgid ""
2311 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2312 "synchronization mechanism."
2313 msgstr ""
2314 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
2315 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2316
2317 #: src/libvlc-module.c:566
2318 msgid "key and mouse event handling at vout level."
2319 msgstr "podpora akcií vykonaných pomocou myši a klávesnice na úrovni vout."
2320
2321 #: src/libvlc-module.c:568
2322 msgid ""
2323 "This parameter accepts values : 1 (full event handling support), 2 (event "
2324 "handling only for fullscreen) or 3 (No event handling). Full event handling "
2325 "support is the default value."
2326 msgstr ""
2327 "Tento parameter akceptuje hodnoty: 1 (plná podpora akcií), 2 (podpora akcií "
2328 "len pri celoobrazovkovom režime) alebo hodnotu 3 (bez podpory akcií). "
2329 "Predvolenou hodnotou je plná podpora akcií."
2330
2331 #: src/libvlc-module.c:574
2332 #, fuzzy
2333 msgid "Full support"
2334 msgstr "Plná podpora"
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:574
2337 #, fuzzy
2338 msgid "Fullscreen-only"
2339 msgstr "Len celoobrazovkový režim"
2340
2341 #: src/libvlc-module.c:582
2342 msgid ""
2343 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2344 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2345 "channel."
2346 msgstr ""
2347 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2348 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2349 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2350
2351 #: src/libvlc-module.c:586
2352 msgid "Clock reference average counter"
2353 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2354
2355 #: src/libvlc-module.c:588
2356 msgid ""
2357 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2358 "to 10000."
2359 msgstr ""
2360 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2361 "10000."
2362
2363 #: src/libvlc-module.c:591
2364 msgid "Clock synchronisation"
2365 msgstr "Časová synchronizácia"
2366
2367 #: src/libvlc-module.c:593
2368 msgid ""
2369 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2370 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2371 msgstr ""
2372 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2373 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2374 "stream zo siete prehráva trhane."
2375
2376 #: src/libvlc-module.c:597 modules/control/netsync.c:77
2377 msgid "Network synchronisation"
2378 msgstr "Synchronizácia siete"
2379
2380 #: src/libvlc-module.c:598
2381 msgid ""
2382 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2383 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2384 msgstr ""
2385 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2386 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2387 "Synchronizácia siete."
2388
2389 #: src/libvlc-module.c:604 src/video_output/vout_intf.c:183
2390 #: src/video_output/vout_intf.c:201 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
2391 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2392 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:215
2393 #: modules/audio_output/alsa.c:105 modules/gui/fbosd.c:171
2394 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1254
2395 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:377 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:472
2396 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:689 modules/gui/macosx/vout.m:208
2397 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:568
2398 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:70
2399 #: modules/video_filter/rss.c:182 modules/video_output/msw/directx.c:161
2400 msgid "Default"
2401 msgstr "Predvolený"
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:604 modules/gui/macosx/equalizer.m:157
2404 #: modules/gui/macosx/extended.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:354
2405 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:126 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:291
2406 msgid "Enable"
2407 msgstr "Aktivovať"
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:606 modules/misc/notify/growl_udp.c:66
2410 msgid "UDP port"
2411 msgstr "UDP port"
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:608
2414 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2415 msgstr ""
2416 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2417 "hodnota je 1234."
2418
2419 #: src/libvlc-module.c:610
2420 msgid "MTU of the network interface"
2421 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:612
2424 msgid ""
2425 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2426 "over the network (in bytes)."
2427 msgstr ""
2428 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2429 "cez sieť (v bytoch)."
2430
2431 #: src/libvlc-module.c:617 modules/stream_out/rtp.c:119
2432 msgid "Hop limit (TTL)"
2433 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2434
2435 #: src/libvlc-module.c:619 modules/stream_out/rtp.c:121
2436 msgid ""
2437 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2438 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2439 "in default)."
2440 msgstr ""
2441 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2442 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2443 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2444
2445 #: src/libvlc-module.c:623
2446 msgid "Multicast output interface"
2447 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2448
2449 #: src/libvlc-module.c:625
2450 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2451 msgstr ""
2452 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2453 "smerovaciu tabuľku."
2454
2455 #: src/libvlc-module.c:627
2456 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2457 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2458
2459 #: src/libvlc-module.c:629
2460 msgid ""
2461 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2462 "table."
2463 msgstr ""
2464 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2465 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:632
2468 msgid "DiffServ Code Point"
2469 msgstr "DiffServ bod kódu"
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:633
2472 msgid ""
2473 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2474 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2475 msgstr ""
2476 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2477 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2478 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2479
2480 #: src/libvlc-module.c:639
2481 msgid ""
2482 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2483 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2484 msgstr ""
2485 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2486 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2487 "stream)."
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:645
2490 msgid ""
2491 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2492 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2493 "(like DVB streams for example)."
2494 msgstr ""
2495 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2496 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2497 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2498
2499 #: src/libvlc-module.c:651 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:308
2500 msgid "Audio track"
2501 msgstr "Zvuková stopa"
2502
2503 #: src/libvlc-module.c:653
2504 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2505 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2506
2507 #: src/libvlc-module.c:656 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
2508 msgid "Subtitles track"
2509 msgstr "Stopa s titulkami"
2510
2511 #: src/libvlc-module.c:658
2512 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2513 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2514
2515 #: src/libvlc-module.c:661
2516 msgid "Audio language"
2517 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2518
2519 #: src/libvlc-module.c:663
2520 msgid ""
2521 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2522 "letter country code)."
2523 msgstr ""
2524 "Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
2525 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2526
2527 #: src/libvlc-module.c:666
2528 msgid "Subtitle language"
2529 msgstr "Jazyk titulkov"
2530
2531 #: src/libvlc-module.c:668
2532 msgid ""
2533 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2534 "three letters country code)."
2535 msgstr ""
2536 "Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2537 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2538
2539 #: src/libvlc-module.c:672
2540 msgid "Audio track ID"
2541 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
2542
2543 #: src/libvlc-module.c:674
2544 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2545 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
2546
2547 #: src/libvlc-module.c:676
2548 msgid "Subtitles track ID"
2549 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2550
2551 #: src/libvlc-module.c:678
2552 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2553 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2554
2555 #: src/libvlc-module.c:680
2556 msgid "Input repetitions"
2557 msgstr "Opakovania vstupu"
2558
2559 #: src/libvlc-module.c:682
2560 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2561 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2562
2563 #: src/libvlc-module.c:684
2564 msgid "Start time"
2565 msgstr "Čas spustenia"
2566
2567 #: src/libvlc-module.c:686
2568 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2569 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2570
2571 #: src/libvlc-module.c:688
2572 msgid "Stop time"
2573 msgstr "Čas zastavenia"
2574
2575 #: src/libvlc-module.c:690
2576 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2577 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2578
2579 #: src/libvlc-module.c:692
2580 msgid "Run time"
2581 msgstr "Čas behu"
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:694
2584 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2585 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
2586
2587 #: src/libvlc-module.c:696
2588 msgid "Fast seek"
2589 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
2590
2591 #: src/libvlc-module.c:698
2592 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2593 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
2594
2595 #: src/libvlc-module.c:700
2596 msgid "Input list"
2597 msgstr "Zoznam vstupov"
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:702
2600 msgid ""
2601 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2602 "together after the normal one."
2603 msgstr ""
2604 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2605 "položiek zoznamu použite čiarku."
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:705
2608 msgid "Input slave (experimental)"
2609 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:707
2612 msgid ""
2613 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2614 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2615 "inputs."
2616 msgstr ""
2617 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2618 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2619 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2620 "znakom '#' ."
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:711
2623 msgid "Bookmarks list for a stream"
2624 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2625
2626 #: src/libvlc-module.c:713
2627 msgid ""
2628 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2629 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2630 "{...}\""
2631 msgstr ""
2632 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2633 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2634 "offset},{...}\""
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:717
2637 msgid "Record directory or filename"
2638 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:719
2641 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2642 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:721
2645 msgid "Prefer native stream recording"
2646 msgstr "Uprednostiť nahrávanie natívneho streamu"
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:723
2649 msgid ""
2650 "When possible, the input stream will be recorded instead of usingthe stream "
2651 "output module"
2652 msgstr ""
2653 "Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia výstupného modulu "
2654 "streamu"
2655
2656 #: src/libvlc-module.c:726
2657 msgid "Timeshift directory"
2658 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
2659
2660 #: src/libvlc-module.c:728
2661 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2662 msgstr ""
2663 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
2664 "posun."
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:730
2667 msgid "Timeshift granularity"
2668 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
2669
2670 #: src/libvlc-module.c:732
2671 msgid ""
2672 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2673 "to store the timeshifted streams."
2674 msgstr ""
2675 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
2676 "časovo posunuté streamy."
2677
2678 #: src/libvlc-module.c:737
2679 msgid ""
2680 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2681 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2682 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2683 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2684 msgstr ""
2685 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
2686 "nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
2687 "zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
2688 "nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
2689
2690 #: src/libvlc-module.c:743 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:222
2691 msgid "Force subtitle position"
2692 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2693
2694 #: src/libvlc-module.c:745
2695 msgid ""
2696 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2697 "over the movie. Try several positions."
2698 msgstr ""
2699 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2700 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2701
2702 #: src/libvlc-module.c:748
2703 msgid "Enable sub-pictures"
2704 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
2705
2706 #: src/libvlc-module.c:750
2707 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2708 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:752 src/libvlc-module.c:1664
2711 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
2712 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:209
2713 #: modules/stream_out/transcode.c:228
2714 msgid "On Screen Display"
2715 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2716
2717 #: src/libvlc-module.c:754
2718 msgid ""
2719 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2720 "Display)."
2721 msgstr ""
2722 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
2723 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:757
2726 msgid "Text rendering module"
2727 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2728
2729 #: src/libvlc-module.c:759
2730 msgid ""
2731 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2732 "instance."
2733 msgstr ""
2734 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2735 "môžete použiť aj modul svg."
2736
2737 #: src/libvlc-module.c:761
2738 msgid "Subpictures filter module"
2739 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
2740
2741 #: src/libvlc-module.c:763
2742 msgid ""
2743 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2744 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2745 msgstr ""
2746 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". "
2747 "Filtre umožňujú prekrytie nejakými obrázkami, alebo textom (ako napr. logo "
2748 "alebo iné texty...). "
2749
2750 #: src/libvlc-module.c:766
2751 msgid "Autodetect subtitle files"
2752 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2753
2754 #: src/libvlc-module.c:768
2755 msgid ""
2756 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2757 "(based on the filename of the movie)."
2758 msgstr ""
2759 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2760 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2761
2762 #: src/libvlc-module.c:771
2763 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2764 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2765
2766 #: src/libvlc-module.c:773
2767 msgid ""
2768 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2769 "Options are:\n"
2770 "0 = no subtitles autodetected\n"
2771 "1 = any subtitle file\n"
2772 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2773 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2774 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2775 msgstr ""
2776 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2777 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2778 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2779 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2780 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2781 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2782 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2783 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2784 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2785 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2786
2787 #: src/libvlc-module.c:781
2788 msgid "Subtitle autodetection paths"
2789 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2790
2791 #: src/libvlc-module.c:783
2792 msgid ""
2793 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2794 "found in the current directory."
2795 msgstr ""
2796 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2797 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2798
2799 #: src/libvlc-module.c:786
2800 msgid "Use subtitle file"
2801 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2802
2803 #: src/libvlc-module.c:788
2804 msgid ""
2805 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2806 "subtitle file."
2807 msgstr ""
2808 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2809 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2810 "súbor načítať manuálne. "
2811
2812 #: src/libvlc-module.c:791
2813 msgid "DVD device"
2814 msgstr "Jednotka DVD"
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:794
2817 msgid ""
2818 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2819 "the drive letter (eg. D:)"
2820 msgstr ""
2821 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2822 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2823
2824 #: src/libvlc-module.c:798
2825 msgid "This is the default DVD device to use."
2826 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:801
2829 msgid "VCD device"
2830 msgstr "Mechanika pre VCD"
2831
2832 #: src/libvlc-module.c:804
2833 msgid ""
2834 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2835 "scan for a suitable CD-ROM device."
2836 msgstr ""
2837 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2838 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2839 "ROM."
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:808
2842 msgid "This is the default VCD device to use."
2843 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2844
2845 #: src/libvlc-module.c:811
2846 msgid "Audio CD device"
2847 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2848
2849 #: src/libvlc-module.c:814
2850 msgid ""
2851 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2852 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2853 msgstr ""
2854 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2855 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:818
2858 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2859 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2860
2861 #: src/libvlc-module.c:821
2862 msgid "Force IPv6"
2863 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:823
2866 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2867 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2868
2869 #: src/libvlc-module.c:825
2870 msgid "Force IPv4"
2871 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2872
2873 #: src/libvlc-module.c:827
2874 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2875 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2876
2877 #: src/libvlc-module.c:829
2878 msgid "TCP connection timeout"
2879 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:831
2882 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2883 msgstr ""
2884 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:833
2887 msgid "SOCKS server"
2888 msgstr "SOCKS server"
2889
2890 #: src/libvlc-module.c:835
2891 msgid ""
2892 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2893 "used for all TCP connections"
2894 msgstr ""
2895 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2896 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2897
2898 #: src/libvlc-module.c:838
2899 msgid "SOCKS user name"
2900 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2901
2902 #: src/libvlc-module.c:840
2903 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2904 msgstr ""
2905 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2906 "prístup na SOCKS proxy-server."
2907
2908 #: src/libvlc-module.c:842
2909 msgid "SOCKS password"
2910 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2911
2912 #: src/libvlc-module.c:844
2913 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2914 msgstr ""
2915 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2916 "server."
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:846
2919 msgid "Title metadata"
2920 msgstr "Metadáta názvu"
2921
2922 #: src/libvlc-module.c:848
2923 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2924 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:850
2927 msgid "Author metadata"
2928 msgstr "Metadáta autora"
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:852
2931 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2932 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2933
2934 #: src/libvlc-module.c:854
2935 msgid "Artist metadata"
2936 msgstr "Metadáta hercov"
2937
2938 #: src/libvlc-module.c:856
2939 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2940 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2941
2942 #: src/libvlc-module.c:858
2943 msgid "Genre metadata"
2944 msgstr "Metadáta žánru"
2945
2946 #: src/libvlc-module.c:860
2947 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2948 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2949
2950 #: src/libvlc-module.c:862
2951 msgid "Copyright metadata"
2952 msgstr "Metadáta autorských práv"
2953
2954 #: src/libvlc-module.c:864
2955 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2956 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2957
2958 #: src/libvlc-module.c:866
2959 msgid "Description metadata"
2960 msgstr "Metadáta popisu"
2961
2962 #: src/libvlc-module.c:868
2963 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2964 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2965
2966 #: src/libvlc-module.c:870
2967 msgid "Date metadata"
2968 msgstr "Metadáta dátumu"
2969
2970 #: src/libvlc-module.c:872
2971 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2972 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:874
2975 msgid "URL metadata"
2976 msgstr "Metadáta URL"
2977
2978 #: src/libvlc-module.c:876
2979 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2980 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2981
2982 #: src/libvlc-module.c:880
2983 msgid ""
2984 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2985 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2986 "can break playback of all your streams."
2987 msgstr ""
2988 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2989 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2990 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2991 "akýchkoľvek streamov."
2992
2993 #: src/libvlc-module.c:884
2994 msgid "Preferred decoders list"
2995 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2996
2997 #: src/libvlc-module.c:886
2998 msgid ""
2999 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3000 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3001 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3002 msgstr ""
3003 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
3004 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
3005 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
3006 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
3007 "môže úplne znemožniť streamovanie."
3008
3009 #: src/libvlc-module.c:891
3010 msgid "Preferred encoders list"
3011 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
3012
3013 #: src/libvlc-module.c:893
3014 msgid ""
3015 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3016 msgstr ""
3017 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
3018
3019 #: src/libvlc-module.c:896
3020 msgid "Prefer system plugins over VLC"
3021 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:898
3024 msgid ""
3025 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
3026 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
3027 msgstr ""
3028 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
3029 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
3030 "obidva."
3031
3032 #: src/libvlc-module.c:907
3033 msgid ""
3034 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3035 "subsystem."
3036 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3037
3038 #: src/libvlc-module.c:910
3039 msgid "Default stream output chain"
3040 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3041
3042 #: src/libvlc-module.c:912
3043 msgid ""
3044 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3045 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
3046 "all streams."
3047 msgstr ""
3048 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3049 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3050 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:916
3053 msgid "Enable streaming of all ES"
3054 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:918
3057 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3058 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:920
3061 msgid "Display while streaming"
3062 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3063
3064 #: src/libvlc-module.c:922
3065 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3066 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:924
3069 msgid "Enable video stream output"
3070 msgstr "Zapnúť výstup videa pre streamy"
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:926
3073 msgid ""
3074 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3075 "facility when this last one is enabled."
3076 msgstr ""
3077 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3078 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:929
3081 msgid "Enable audio stream output"
3082 msgstr "Zapnúť výstup zvuku pre streamy"
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:931
3085 msgid ""
3086 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3087 "facility when this last one is enabled."
3088 msgstr ""
3089 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3090 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3091
3092 #: src/libvlc-module.c:934
3093 msgid "Enable SPU stream output"
3094 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3095
3096 #: src/libvlc-module.c:936
3097 msgid ""
3098 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3099 "facility when this last one is enabled."
3100 msgstr ""
3101 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3102 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3103
3104 #: src/libvlc-module.c:939 modules/gui/qt4/ui/sout.h:347
3105 msgid "Keep stream output open"
3106 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3107
3108 #: src/libvlc-module.c:941
3109 msgid ""
3110 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3111 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3112 "specified)"
3113 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3114
3115 #: src/libvlc-module.c:945
3116 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3117 msgstr ""
3118 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:947
3121 msgid ""
3122 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3123 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3124 msgstr ""
3125 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
3126 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3127 "milisekundách."
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:950
3130 msgid "Preferred packetizer list"
3131 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:952
3134 msgid ""
3135 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3136 msgstr ""
3137 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3138 "paketizéry."
3139
3140 #: src/libvlc-module.c:955
3141 msgid "Mux module"
3142 msgstr "Zmiešavací modul"
3143
3144 #: src/libvlc-module.c:957
3145 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3146 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií zmiešavacích modulov"
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:959
3149 msgid "Access output module"
3150 msgstr "Modul \"Access-output\""
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:961
3153 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3154 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:963
3157 msgid "Control SAP flow"
3158 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3159
3160 #: src/libvlc-module.c:965
3161 msgid ""
3162 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3163 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3164 msgstr ""
3165 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3166
3167 #: src/libvlc-module.c:969
3168 msgid "SAP announcement interval"
3169 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3170
3171 #: src/libvlc-module.c:971
3172 msgid ""
3173 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3174 "between SAP announcements."
3175 msgstr ""
3176 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3177 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:980
3180 msgid ""
3181 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3182 "always leave all these enabled."
3183 msgstr ""
3184 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3185 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3186 "zapnuté."
3187
3188 #: src/libvlc-module.c:983
3189 msgid "Enable FPU support"
3190 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
3191
3192 #: src/libvlc-module.c:985
3193 msgid ""
3194 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3195 "advantage of it."
3196 msgstr ""
3197 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
3198 "dokáže túto jednotku využiť."
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:988
3201 msgid "Enable CPU MMX support"
3202 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3203
3204 #: src/libvlc-module.c:990
3205 msgid ""
3206 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3207 "of them."
3208 msgstr ""
3209 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3210 "funkciu využiť."
3211
3212 #: src/libvlc-module.c:993
3213 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3214 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3215
3216 #: src/libvlc-module.c:995
3217 msgid ""
3218 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3219 "advantage of them."
3220 msgstr ""
3221 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3222 "funkciu využiť."
3223
3224 #: src/libvlc-module.c:998
3225 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3226 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3227
3228 #: src/libvlc-module.c:1000
3229 msgid ""
3230 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3231 "advantage of them."
3232 msgstr ""
3233 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3234 "funkciu využiť."
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:1003
3237 msgid "Enable CPU SSE support"
3238 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:1005
3241 msgid ""
3242 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3243 "of them."
3244 msgstr ""
3245 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3246 "funkciu využiť."
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:1008
3249 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3250 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3251
3252 #: src/libvlc-module.c:1010
3253 msgid ""
3254 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3255 "of them."
3256 msgstr ""
3257 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3258 "funkciu využiť."
3259
3260 #: src/libvlc-module.c:1013
3261 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3262 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3263
3264 #: src/libvlc-module.c:1015
3265 msgid ""
3266 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3267 "advantage of them."
3268 msgstr ""
3269 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3270 "funkciu využiť."
3271
3272 #: src/libvlc-module.c:1020
3273 msgid ""
3274 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3275 "you really know what you are doing."
3276 msgstr ""
3277 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3278 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3279
3280 #: src/libvlc-module.c:1023
3281 msgid "Memory copy module"
3282 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3283
3284 #: src/libvlc-module.c:1025
3285 msgid ""
3286 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3287 "select the fastest one supported by your hardware."
3288 msgstr ""
3289 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3290 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3291
3292 #: src/libvlc-module.c:1028
3293 msgid "Access module"
3294 msgstr "Prístupový modul"
3295
3296 #: src/libvlc-module.c:1030
3297 msgid ""
3298 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3299 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3300 "option unless you really know what you are doing."
3301 msgstr ""
3302 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3303 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3304 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3305 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:1034
3308 msgid "Stream filter module"
3309 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:1036
3312 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3313 msgstr ""
3314 "Filtre streamu sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve číta."
3315
3316 #: src/libvlc-module.c:1038
3317 msgid "Demux module"
3318 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3319
3320 #: src/libvlc-module.c:1040
3321 msgid ""
3322 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3323 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3324 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3325 "you really know what you are doing."
3326 msgstr ""
3327 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3328 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3329 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3330 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3331 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:1045
3334 msgid "Allow real-time priority"
3335 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:1047
3338 msgid ""
3339 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3340 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3341 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3342 "only activate this if you know what you're doing."
3343 msgstr ""
3344 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3345 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3346 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3347 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:1053
3350 msgid "Adjust VLC priority"
3351 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3352
3353 #: src/libvlc-module.c:1055
3354 msgid ""
3355 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3356 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3357 "VLC instances."
3358 msgstr ""
3359 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3360 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3361 "voči iným spusteným programom"
3362
3363 #: src/libvlc-module.c:1059
3364 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3365 msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:1061
3368 msgid ""
3369 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3370 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
3371
3372 #: src/libvlc-module.c:1064
3373 msgid "Modules search path"
3374 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3375
3376 #: src/libvlc-module.c:1066
3377 msgid ""
3378 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3379 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3380 msgstr ""
3381 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3382 "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
3383 "znakmi \" PATH_SEP \""
3384
3385 #: src/libvlc-module.c:1069
3386 msgid "VLM configuration file"
3387 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3388
3389 #: src/libvlc-module.c:1071
3390 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3391 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:1073
3394 msgid "Use a plugins cache"
3395 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:1075
3398 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3399 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3400
3401 #: src/libvlc-module.c:1077
3402 msgid "Collect statistics"
3403 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3404
3405 #: src/libvlc-module.c:1079
3406 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3407 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3408
3409 #: src/libvlc-module.c:1081
3410 msgid "Run as daemon process"
3411 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3412
3413 #: src/libvlc-module.c:1083
3414 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3415 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3416
3417 #: src/libvlc-module.c:1085
3418 msgid "Write process id to file"
3419 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3420
3421 #: src/libvlc-module.c:1087
3422 msgid "Writes process id into specified file."
3423 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3424
3425 #: src/libvlc-module.c:1089
3426 msgid "Log to file"
3427 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3428
3429 #: src/libvlc-module.c:1091
3430 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3431 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
3432
3433 #: src/libvlc-module.c:1093
3434 msgid "Log to syslog"
3435 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3436
3437 #: src/libvlc-module.c:1095
3438 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3439 msgstr ""
3440 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3441 "systémoch UNIX)."
3442
3443 #: src/libvlc-module.c:1097
3444 msgid "Allow only one running instance"
3445 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3446
3447 #: src/libvlc-module.c:1100
3448 msgid ""
3449 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3450 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3451 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3452 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3453 "running instance or enqueue it."
3454 msgstr ""
3455 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3456 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3457 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3458 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3459 "sa len zaradí do playlistu."
3460
3461 #: src/libvlc-module.c:1107
3462 msgid ""
3463 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3464 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3465 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3466 "This option will allow you to play the file with the already running "
3467 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3468 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3469 msgstr ""
3470 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3471 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3472 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3473 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3474 "sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
3475 "súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
3476 "programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
3477
3478 #: src/libvlc-module.c:1116
3479 msgid "VLC is started from file association"
3480 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3481
3482 #: src/libvlc-module.c:1118
3483 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3484 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3485
3486 #: src/libvlc-module.c:1121
3487 msgid "One instance when started from file"
3488 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3489
3490 #: src/libvlc-module.c:1123
3491 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3492 msgstr ""
3493 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3494 "inštancia programu."
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1125
3497 msgid "Increase the priority of the process"
3498 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3499
3500 #: src/libvlc-module.c:1127
3501 msgid ""
3502 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3503 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3504 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3505 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3506 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3507 "machine."
3508 msgstr ""
3509 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3510 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3511 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3512 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3513 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3514 "reštartovaním počítača."
3515
3516 #: src/libvlc-module.c:1135
3517 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3518 msgstr ""
3519 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3520 "playlistu."
3521
3522 #: src/libvlc-module.c:1137
3523 msgid ""
3524 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3525 "playing current item."
3526 msgstr ""
3527 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3528 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3529 "aktuálnej položky."
3530
3531 #: src/libvlc-module.c:1146
3532 msgid ""
3533 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3534 "overridden in the playlist dialog box."
3535 msgstr ""
3536 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3537 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3538
3539 #: src/libvlc-module.c:1149
3540 msgid "Automatically preparse files"
3541 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3542
3543 #: src/libvlc-module.c:1151
3544 msgid ""
3545 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3546 "metadata)."
3547 msgstr ""
3548 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3549 "zobrazované pri prehrávaní."
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:1154
3552 msgid "Album art policy"
3553 msgstr "Metóda zisťovania albumu"
3554
3555 #: src/libvlc-module.c:1156
3556 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3557 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3558
3559 #: src/libvlc-module.c:1162
3560 msgid "Manual download only"
3561 msgstr "Stiahnuť manuálne"
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1163
3564 msgid "When track starts playing"
3565 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1164
3568 msgid "As soon as track is added"
3569 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1166
3572 msgid "Services discovery modules"
3573 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1168
3576 msgid ""
3577 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3578 "Typical values are sap, hal, ..."
3579 msgstr ""
3580 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3581 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1171
3584 msgid "Play files randomly forever"
3585 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1173
3588 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3589 msgstr ""
3590 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3591 "ho neukončíte."
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1177
3594 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3595 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1179
3598 msgid "Repeat current item"
3599 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3600
3601 #: src/libvlc-module.c:1181
3602 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3603 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3604
3605 #: src/libvlc-module.c:1183
3606 msgid "Play and stop"
3607 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1185
3610 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3611 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1187
3614 msgid "Play and exit"
3615 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1189
3618 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3619 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3620
3621 #: src/libvlc-module.c:1191
3622 msgid "Use media library"
3623 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3624
3625 #: src/libvlc-module.c:1193
3626 msgid ""
3627 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3628 "VLC."
3629 msgstr ""
3630 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3631
3632 #: src/libvlc-module.c:1196
3633 msgid "Display playlist tree"
3634 msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
3635
3636 #: src/libvlc-module.c:1198
3637 msgid ""
3638 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3639 "directory."
3640 msgstr ""
3641 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3642 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
3643
3644 #: src/libvlc-module.c:1207
3645 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3646 msgstr ""
3647 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
3648 "programu VLC."
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1210 src/video_output/vout_intf.c:434
3651 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:454
3652 #: modules/gui/macosx/controls.m:508 modules/gui/macosx/controls.m:1056
3653 #: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:63
3654 #: modules/gui/macosx/intf.m:551 modules/gui/macosx/intf.m:629
3655 #: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283
3656 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
3657 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:283
3658 msgid "Fullscreen"
3659 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1211
3662 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3663 msgstr ""
3664 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3665 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1212
3668 msgid "Leave fullscreen"
3669 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1213
3672 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3673 msgstr ""
3674 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3675 "režimu."
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1214
3678 msgid "Play/Pause"
3679 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3680
3681 #: src/libvlc-module.c:1215
3682 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3683 msgstr ""
3684 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3685 "spustenie prehrávania"
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1216
3688 msgid "Pause only"
3689 msgstr "Len pozastaviť"
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1217
3692 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3693 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1218
3696 msgid "Play only"
3697 msgstr "Len prehrať"
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1219
3700 msgid "Select the hotkey to use to play."
3701 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1220 modules/control/hotkeys.c:716
3704 #: modules/gui/macosx/controls.m:986 modules/gui/macosx/intf.m:594
3705 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
3706 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
3707 msgid "Faster"
3708 msgstr "Rýchlejšie"
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1221 src/libvlc-module.c:1227
3711 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3712 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1222 modules/control/hotkeys.c:722
3715 #: modules/gui/macosx/controls.m:987 modules/gui/macosx/intf.m:595
3716 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
3717 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
3718 msgid "Slower"
3719 msgstr "Pomalšie"
3720
3721 #: src/libvlc-module.c:1223 src/libvlc-module.c:1229
3722 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3723 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1224
3726 msgid "Normal rate"
3727 msgstr "Normálna rýchlosť"
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1225
3730 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3731 msgstr ""
3732 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
3733
3734 #: src/libvlc-module.c:1226 modules/gui/qt4/menus.cpp:749
3735 msgid "Faster (fine)"
3736 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1228 modules/gui/qt4/menus.cpp:757
3739 msgid "Slower (fine)"
3740 msgstr "Pomalšie (presne)"
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1230 modules/control/hotkeys.c:693
3743 #: modules/gui/macosx/about.m:185 modules/gui/macosx/controls.m:1007
3744 #: modules/gui/macosx/intf.m:550 modules/gui/macosx/intf.m:597
3745 #: modules/gui/macosx/intf.m:681 modules/gui/macosx/intf.m:689
3746 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
3747 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1626
3748 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101 modules/gui/qt4/ui/sout.h:332
3749 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:343 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:180
3750 #: modules/misc/notify/notify.c:329
3751 msgid "Next"
3752 msgstr "Ďalej"
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1231
3755 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3756 msgstr ""
3757 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3758 "zaradený v playliste"
3759
3760 #: src/libvlc-module.c:1232 modules/control/hotkeys.c:699
3761 #: modules/gui/macosx/about.m:186 modules/gui/macosx/controls.m:1006
3762 #: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:596
3763 #: modules/gui/macosx/intf.m:682 modules/gui/macosx/intf.m:688
3764 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101 modules/gui/qt4/ui/sout.h:342
3765 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:352 modules/misc/notify/notify.c:327
3766 msgid "Previous"
3767 msgstr "Dozadu"
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1233
3770 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3771 msgstr ""
3772 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3773 "súboru v playliste"
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1234 modules/gui/macosx/controls.m:998
3776 #: modules/gui/macosx/intf.m:548 modules/gui/macosx/intf.m:593
3777 #: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:687
3778 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
3779 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:100
3780 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:179 modules/misc/notify/xosd.c:257
3781 msgid "Stop"
3782 msgstr "Stop"
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1235
3785 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3786 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1236 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
3789 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
3790 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:65 modules/gui/macosx/intf.m:553
3791 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:927 modules/video_filter/marq.c:155
3792 #: modules/video_filter/rss.c:197
3793 msgid "Position"
3794 msgstr "Pozícia"
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1237
3797 msgid "Select the hotkey to display the position."
3798 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1239
3801 msgid "Very short backwards jump"
3802 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3803
3804 #: src/libvlc-module.c:1241
3805 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3806 msgstr ""
3807 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3808 "späť."
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1242
3811 msgid "Short backwards jump"
3812 msgstr "Krátky skok späť"
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1244
3815 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3816 msgstr ""
3817 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1245
3820 msgid "Medium backwards jump"
3821 msgstr "Väčší skok späť"
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1247
3824 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3825 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1248
3828 msgid "Long backwards jump"
3829 msgstr "Dlhý skok späť"
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1250
3832 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3833 msgstr ""
3834 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3835
3836 #: src/libvlc-module.c:1252
3837 msgid "Very short forward jump"
3838 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3839
3840 #: src/libvlc-module.c:1254
3841 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3842 msgstr ""
3843 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1255
3846 msgid "Short forward jump"
3847 msgstr "Krátky skok dopredu"
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1257
3850 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3851 msgstr ""
3852 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3853
3854 #: src/libvlc-module.c:1258
3855 msgid "Medium forward jump"
3856 msgstr "Väčší skok dopredu"
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1260
3859 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3860 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1261
3863 msgid "Long forward jump"
3864 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1263
3867 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3868 msgstr ""
3869 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3870 "kus."
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1264 modules/control/hotkeys.c:710
3873 msgid "Next frame"
3874 msgstr "Ďalšia snímka"
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1266
3877 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3878 msgstr ""
3879 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
3880
3881 #: src/libvlc-module.c:1268
3882 msgid "Very short jump length"
3883 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1269
3886 msgid "Very short jump length, in seconds."
3887 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1270
3890 msgid "Short jump length"
3891 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3892
3893 #: src/libvlc-module.c:1271
3894 msgid "Short jump length, in seconds."
3895 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1272
3898 msgid "Medium jump length"
3899 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1273
3902 msgid "Medium jump length, in seconds."
3903 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
3904
3905 #: src/libvlc-module.c:1274
3906 msgid "Long jump length"
3907 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3908
3909 #: src/libvlc-module.c:1275
3910 msgid "Long jump length, in seconds."
3911 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1277 modules/control/hotkeys.c:209
3914 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277 modules/gui/macosx/intf.m:344
3915 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
3916 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113 modules/gui/qt4/menus.cpp:824
3917 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
3918 msgid "Quit"
3919 msgstr "Koniec"
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1278
3922 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3923 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1279
3926 msgid "Navigate up"
3927 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1280
3930 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3931 msgstr ""
3932 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1281
3935 msgid "Navigate down"
3936 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3937
3938 #: src/libvlc-module.c:1282
3939 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3940 msgstr ""
3941 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3942
3943 #: src/libvlc-module.c:1283
3944 msgid "Navigate left"
3945 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3946
3947 #: src/libvlc-module.c:1284
3948 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3949 msgstr ""
3950 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1285
3953 msgid "Navigate right"
3954 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3955
3956 #: src/libvlc-module.c:1286
3957 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3958 msgstr ""
3959 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3960 "doprava."
3961
3962 #: src/libvlc-module.c:1287
3963 msgid "Activate"
3964 msgstr "Aktivovať"
3965
3966 #: src/libvlc-module.c:1288
3967 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3968 msgstr ""
3969 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3970 "menu DVD."
3971
3972 #: src/libvlc-module.c:1289
3973 msgid "Go to the DVD menu"
3974 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3975
3976 #: src/libvlc-module.c:1290
3977 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3978 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3979
3980 #: src/libvlc-module.c:1291
3981 msgid "Select previous DVD title"
3982 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3983
3984 #: src/libvlc-module.c:1292
3985 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3986 msgstr ""
3987 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1293
3990 msgid "Select next DVD title"
3991 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1294
3994 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3995 msgstr ""
3996 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3997
3998 #: src/libvlc-module.c:1295
3999 msgid "Select prev DVD chapter"
4000 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
4001
4002 #: src/libvlc-module.c:1296
4003 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4004 msgstr ""
4005 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
4006 "kapitoly v DVD"
4007
4008 #: src/libvlc-module.c:1297
4009 msgid "Select next DVD chapter"
4010 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
4011
4012 #: src/libvlc-module.c:1298
4013 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4014 msgstr ""
4015 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
4016
4017 #: src/libvlc-module.c:1299
4018 msgid "Volume up"
4019 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
4020
4021 #: src/libvlc-module.c:1300
4022 msgid "Select the key to increase audio volume."
4023 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1301
4026 msgid "Volume down"
4027 msgstr "Znížiť hlasitosť"
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1302
4030 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4031 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
4032
4033 #: src/libvlc-module.c:1303 modules/access/v4l2.c:166
4034 #: modules/gui/macosx/controls.m:1046 modules/gui/macosx/intf.m:614
4035 #: modules/gui/macosx/intf.m:683 modules/gui/macosx/intf.m:692
4036 #: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:143
4037 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:509
4038 msgid "Mute"
4039 msgstr "Stlmiť"
4040
4041 #: src/libvlc-module.c:1304
4042 msgid "Select the key to mute audio."
4043 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
4044
4045 #: src/libvlc-module.c:1305
4046 msgid "Subtitle delay up"
4047 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
4048
4049 #: src/libvlc-module.c:1306
4050 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4051 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
4052
4053 #: src/libvlc-module.c:1307
4054 msgid "Subtitle delay down"
4055 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
4056
4057 #: src/libvlc-module.c:1308
4058 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4059 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1309
4062 msgid "Audio delay up"
4063 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1310
4066 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4067 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
4068
4069 #: src/libvlc-module.c:1311
4070 msgid "Audio delay down"
4071 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
4072
4073 #: src/libvlc-module.c:1312
4074 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4075 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
4076
4077 #: src/libvlc-module.c:1319
4078 msgid "Play playlist bookmark 1"
4079 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
4080
4081 #: src/libvlc-module.c:1320
4082 msgid "Play playlist bookmark 2"
4083 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
4084
4085 #: src/libvlc-module.c:1321
4086 msgid "Play playlist bookmark 3"
4087 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
4088
4089 #: src/libvlc-module.c:1322
4090 msgid "Play playlist bookmark 4"
4091 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
4092
4093 #: src/libvlc-module.c:1323
4094 msgid "Play playlist bookmark 5"
4095 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
4096
4097 #: src/libvlc-module.c:1324
4098 msgid "Play playlist bookmark 6"
4099 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
4100
4101 #: src/libvlc-module.c:1325
4102 msgid "Play playlist bookmark 7"
4103 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
4104
4105 #: src/libvlc-module.c:1326
4106 msgid "Play playlist bookmark 8"
4107 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
4108
4109 #: src/libvlc-module.c:1327
4110 msgid "Play playlist bookmark 9"
4111 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
4112
4113 #: src/libvlc-module.c:1328
4114 msgid "Play playlist bookmark 10"
4115 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
4116
4117 #: src/libvlc-module.c:1329
4118 msgid "Select the key to play this bookmark."
4119 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
4120
4121 #: src/libvlc-module.c:1330
4122 msgid "Set playlist bookmark 1"
4123 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
4124
4125 #: src/libvlc-module.c:1331
4126 msgid "Set playlist bookmark 2"
4127 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
4128
4129 #: src/libvlc-module.c:1332
4130 msgid "Set playlist bookmark 3"
4131 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
4132
4133 #: src/libvlc-module.c:1333
4134 msgid "Set playlist bookmark 4"
4135 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
4136
4137 #: src/libvlc-module.c:1334
4138 msgid "Set playlist bookmark 5"
4139 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
4140
4141 #: src/libvlc-module.c:1335
4142 msgid "Set playlist bookmark 6"
4143 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
4144
4145 #: src/libvlc-module.c:1336
4146 msgid "Set playlist bookmark 7"
4147 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
4148
4149 #: src/libvlc-module.c:1337
4150 msgid "Set playlist bookmark 8"
4151 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
4152
4153 #: src/libvlc-module.c:1338
4154 msgid "Set playlist bookmark 9"
4155 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
4156
4157 #: src/libvlc-module.c:1339
4158 msgid "Set playlist bookmark 10"
4159 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:1340
4162 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4163 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1342
4166 msgid "Playlist bookmark 1"
4167 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:1343
4170 msgid "Playlist bookmark 2"
4171 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1344
4174 msgid "Playlist bookmark 3"
4175 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
4176
4177 #: src/libvlc-module.c:1345
4178 msgid "Playlist bookmark 4"
4179 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
4180
4181 #: src/libvlc-module.c:1346
4182 msgid "Playlist bookmark 5"
4183 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
4184
4185 #: src/libvlc-module.c:1347
4186 msgid "Playlist bookmark 6"
4187 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
4188
4189 #: src/libvlc-module.c:1348
4190 msgid "Playlist bookmark 7"
4191 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
4192
4193 #: src/libvlc-module.c:1349
4194 msgid "Playlist bookmark 8"
4195 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
4196
4197 #: src/libvlc-module.c:1350
4198 msgid "Playlist bookmark 9"
4199 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
4200
4201 #: src/libvlc-module.c:1351
4202 msgid "Playlist bookmark 10"
4203 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
4204
4205 #: src/libvlc-module.c:1353
4206 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4207 msgstr ""
4208 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
4209 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
4210 "kliknutím."
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1355
4213 msgid "Go back in browsing history"
4214 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1356
4217 msgid ""
4218 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
4219 "history."
4220 msgstr ""
4221 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "