76b676dfb384f0791e4223f491ed82ba4fbaecff
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-06-03 22:51+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-07-01 20:29+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_config_cat.h:36
18 msgid "VLC preferences"
19 msgstr "Nastavenia programu VLC"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:38
22 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 msgstr ""
24 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
25 "\"."
26
27 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
28 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
29 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
30 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
31 msgid "General"
32 msgstr "Všeobecné"
33
34 #: include/vlc_config_cat.h:43
35 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
36 #: modules/misc/dummy/dummy.c:65
37 msgid "Interface"
38 msgstr "Rozhranie"
39
40 #: include/vlc_config_cat.h:44
41 msgid "Settings for VLC's interfaces"
42 msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:46
45 msgid "General interface settings"
46 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:48
49 msgid "Main interfaces"
50 msgstr "Hlavné rozhrania"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:49
53 msgid "Settings for the main interface"
54 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
57 msgid "Control interfaces"
58 msgstr "Ovládanie rozhraní"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:52
61 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
62 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
65 msgid "Hotkeys settings"
66 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1789
69 #: src/libvlc-module.c:1253 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
70 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:588
71 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
72 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
73 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:234
74 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
75 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:449
76 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
77 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
78 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
79 msgid "Audio"
80 msgstr "Zvuk"
81
82 #: include/vlc_config_cat.h:59
83 msgid "Audio settings"
84 msgstr "Nastavenia zvuku"
85
86 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
87 msgid "General audio settings"
88 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
89
90 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
91 #: src/video_output/video_output.c:432
92 msgid "Filters"
93 msgstr "Filtre"
94
95 #: include/vlc_config_cat.h:66
96 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
97 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
100 #: modules/gui/macosx/intf.m:598 modules/gui/macosx/intf.m:599
101 msgid "Visualizations"
102 msgstr "Vizualizácie"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
105 msgid "Audio visualizations"
106 msgstr "Vizualizácie zvuku"
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
109 msgid "Output modules"
110 msgstr "Výstupné moduly"
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:73
113 msgid "These are general settings for audio output modules."
114 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1601
117 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:574
118 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
119 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
120 msgid "Miscellaneous"
121 msgstr "Rôzne"
122
123 #: include/vlc_config_cat.h:76
124 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
125 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
126
127 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1817
128 #: src/libvlc-module.c:1288 modules/gui/macosx/extended.m:69
129 #: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/output.m:160
130 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
131 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:232
132 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
133 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:442
134 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
135 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
136 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
137 #: modules/stream_out/transcode.c:202
138 msgid "Video"
139 msgstr "Video"
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:80
142 msgid "Video settings"
143 msgstr "Nastavenia videa"
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
146 msgid "General video settings"
147 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:87
150 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
151 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:91
154 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
155 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:93
158 msgid "Subtitles/OSD"
159 msgstr "Titulky/OSD"
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:94
162 msgid ""
163 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
164 "subpictures\"."
165 msgstr ""
166 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
167 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
168
169 #: include/vlc_config_cat.h:103
170 msgid "Input / Codecs"
171 msgstr "Vstup / Kodeky"
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:104
174 msgid ""
175 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
176 "VLC. Encoder settings can also be found here."
177 msgstr ""
178 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
179 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
180
181 #: include/vlc_config_cat.h:107
182 msgid "Access modules"
183 msgstr "Prístupové moduly"
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:109
186 msgid ""
187 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
188 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
189 msgstr ""
190 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
191 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
192 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:113
195 msgid "Access filters"
196 msgstr "Prístupové filtre"
197
198 #: include/vlc_config_cat.h:115
199 msgid ""
200 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
201 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
202 "you are doing."
203 msgstr ""
204 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
205 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
206 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:119
209 msgid "Demuxers"
210 msgstr "Demuxéry"
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:120
213 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
214 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:122
217 msgid "Video codecs"
218 msgstr "Video kodeky"
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:123
221 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
222 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:125
225 msgid "Audio codecs"
226 msgstr "Audio kodeky"
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:126
229 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
230 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:128
233 msgid "Other codecs"
234 msgstr "Iné kodeky"
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:129
237 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
238 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
239
240 #: include/vlc_config_cat.h:132
241 msgid "General input settings. Use with care."
242 msgstr ""
243 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
244
245 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1529
246 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:33
247 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
248 msgid "Stream output"
249 msgstr "Výstupný tok"
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:137
252 msgid ""
253 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
254 "incoming streams.\n"
255 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
256 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
257 "RTSP).\n"
258 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
259 "duplicating...)."
260 msgstr ""
261 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
262 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
263 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
264 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
265 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
266 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
267
268 #: include/vlc_config_cat.h:145
269 msgid "General stream output settings"
270 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
271
272 #: include/vlc_config_cat.h:147
273 msgid "Muxers"
274 msgstr "Muxéry"
275
276 #: include/vlc_config_cat.h:149
277 msgid ""
278 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
279 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
280 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
281 "You can also set default parameters for each muxer."
282 msgstr ""
283 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
284 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
285 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
286 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
287 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
288
289 #: include/vlc_config_cat.h:155
290 msgid "Access output"
291 msgstr "Access output"
292
293 #: include/vlc_config_cat.h:157
294 msgid ""
295 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
296 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
297 "should probably not do that.\n"
298 "You can also set default parameters for each access output."
299 msgstr ""
300 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
301 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
302 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
303 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
304 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
305
306 #: include/vlc_config_cat.h:162
307 msgid "Packetizers"
308 msgstr "Paketizéry"
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:164
311 msgid ""
312 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
313 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
314 "not do that.\n"
315 "You can also set default parameters for each packetizer."
316 msgstr ""
317 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
318 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
319 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
320 "vynucovať. \n"
321 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
322
323 #: include/vlc_config_cat.h:170
324 msgid "Sout stream"
325 msgstr "Sout stream"
326
327 #: include/vlc_config_cat.h:171
328 msgid ""
329 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
330 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
331 "for each sout stream module here."
332 msgstr ""
333 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
334 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
335 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
336 "modul. "
337
338 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:120
339 msgid "SAP"
340 msgstr "SAP"
341
342 #: include/vlc_config_cat.h:178
343 msgid ""
344 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
345 "multicast UDP or RTP."
346 msgstr ""
347 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
348 "protokolu UDP alebo RTP."
349
350 #: include/vlc_config_cat.h:181
351 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
352 msgid "VOD"
353 msgstr "VOD"
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:182
356 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
357 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1659
360 #: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
361 #: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
362 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
363 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:533
364 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
365 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:261
366 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
367 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
368 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
369 msgid "Playlist"
370 msgstr "Playlist"
371
372 #: include/vlc_config_cat.h:187
373 msgid ""
374 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
375 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
376 msgstr ""
377 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
378 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
379
380 #: include/vlc_config_cat.h:191
381 msgid "General playlist behaviour"
382 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:458
385 msgid "Services discovery"
386 msgstr "Zisťovacie moduly"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:193
389 msgid ""
390 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
391 "playlist."
392 msgstr ""
393 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
394 "položiek do playlistu."
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1488
397 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
398 msgid "Advanced"
399 msgstr "Pokročilé"
400
401 #: include/vlc_config_cat.h:198
402 msgid "Advanced settings. Use with care."
403 msgstr ""
404 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
405
406 #: include/vlc_config_cat.h:200
407 msgid "CPU features"
408 msgstr "Vlastnosti procesora"
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:201
411 msgid ""
412 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
413 "not change these settings."
414 msgstr ""
415 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
416 "prípadov to však nie je potrebné."
417
418 #: include/vlc_config_cat.h:204
419 msgid "Advanced settings"
420 msgstr "Pokročilé nastavenia"
421
422 #: include/vlc_config_cat.h:205
423 msgid "Other advanced settings"
424 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
427 #: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
428 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:58
429 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
430 msgid "Network"
431 msgstr "Sieť"
432
433 #: include/vlc_config_cat.h:208
434 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
435 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
436
437 #: include/vlc_config_cat.h:213
438 msgid "Chroma modules settings"
439 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
440
441 #: include/vlc_config_cat.h:214
442 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
443 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
444
445 #: include/vlc_config_cat.h:216
446 msgid "Packetizer modules settings"
447 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
448
449 #: include/vlc_config_cat.h:220
450 msgid "Encoders settings"
451 msgstr "Nastavenia enkodérov"
452
453 #: include/vlc_config_cat.h:222
454 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
455 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
456
457 #: include/vlc_config_cat.h:225
458 msgid "Dialog providers settings"
459 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
460
461 #: include/vlc_config_cat.h:227
462 msgid "Dialog providers can be configured here."
463 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
464
465 #: include/vlc_config_cat.h:229
466 msgid "Subtitle demuxer settings"
467 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
468
469 #: include/vlc_config_cat.h:231
470 msgid ""
471 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
472 "example by setting the subtitles type or file name."
473 msgstr ""
474 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
475 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
476
477 #: include/vlc_config_cat.h:238
478 msgid "No help available"
479 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
480
481 #: include/vlc_config_cat.h:239
482 msgid "There is no help available for these modules."
483 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
484
485 #: include/vlc_interface.h:146
486 msgid ""
487 "\n"
488 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
489 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
490 msgstr ""
491 "\n"
492 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
493 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
494 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
495
496 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
497 msgid "Quick &Open File..."
498 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:34
501 msgid "&Advanced Open..."
502 msgstr "Pokročilé otváranie..."
503
504 #: include/vlc_intf_strings.h:35
505 msgid "Open &Directory..."
506 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:37
509 msgid "Select one or more files to open"
510 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:55
513 msgid "Information..."
514 msgstr "Informácia"
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:42
517 msgid "Codec Information..."
518 msgstr "Informácia o kodeku..."
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:43
521 msgid "Messages..."
522 msgstr "&Hlásenia programu..."
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:44
525 msgid "Extended settings..."
526 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:45
529 msgid "Go to specific time..."
530 msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:46
533 msgid "Bookmarks..."
534 msgstr "Záložky..."
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:47
537 msgid "VLM Configuration..."
538 msgstr "Konfigurácia VLM..."
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:49
541 msgid "About VLC media player..."
542 msgstr "O programe VLC media player"
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
545 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:526
546 #: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:648
547 #: modules/gui/macosx/intf.m:655 modules/gui/macosx/intf.m:1535
548 #: modules/gui/macosx/intf.m:1536 modules/gui/macosx/intf.m:1537
549 #: modules/gui/macosx/intf.m:1538 modules/gui/macosx/playlist.m:450
550 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
551 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:250 modules/gui/qt4/menus.cpp:434
552 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:437
553 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
554 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
555 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
556 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
557 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1238
558 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
559 msgid "Play"
560 msgstr "Prehrať"
561
562 #: include/vlc_intf_strings.h:53
563 msgid "Fetch information"
564 msgstr "Získať informácie"
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:451
567 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
568 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
569 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
570 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
571 msgid "Delete"
572 msgstr "Vymazať"
573
574 #: include/vlc_intf_strings.h:56
575 msgid "Sort"
576 msgstr "Zoradiť"
577
578 #: include/vlc_intf_strings.h:57
579 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1599
580 msgid "Add node"
581 msgstr "Pridať uzol"
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:58
584 msgid "Stream..."
585 msgstr "Stream..."
586
587 #: include/vlc_intf_strings.h:59
588 msgid "Save..."
589 msgstr "Uložiť..."
590
591 #: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:967
592 msgid "Repeat all"
593 msgstr "Zopakovať všetko"
594
595 #: include/vlc_intf_strings.h:64
596 msgid "Repeat one"
597 msgstr "Opakovať jedenkrát"
598
599 #: include/vlc_intf_strings.h:65
600 msgid "No repeat"
601 msgstr "Bez opakovania"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1166
604 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:575
605 msgid "Random"
606 msgstr "Náhodne"
607
608 #: include/vlc_intf_strings.h:68
609 msgid "No random"
610 msgstr "Bez náhodného prehrávania"
611
612 #: include/vlc_intf_strings.h:70
613 msgid "Add to playlist"
614 msgstr "Pridať do playlistu"
615
616 #: include/vlc_intf_strings.h:71
617 msgid "Add to media library"
618 msgstr "Pridať do knižnice médií"
619
620 #: include/vlc_intf_strings.h:73
621 msgid "Add file..."
622 msgstr "Pridať súbor..."
623
624 #: include/vlc_intf_strings.h:74
625 msgid "Advanced open..."
626 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
627
628 #: include/vlc_intf_strings.h:75
629 msgid "Add directory..."
630 msgstr "Pridať priečinok..."
631
632 #: include/vlc_intf_strings.h:77
633 msgid "Save playlist to file..."
634 msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
635
636 #: include/vlc_intf_strings.h:78
637 msgid "Load playlist file..."
638 msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
639
640 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:463
641 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
642 msgid "Search"
643 msgstr "Hľadať"
644
645 #: include/vlc_intf_strings.h:81
646 msgid "Search filter"
647 msgstr "Vyhľadávací filter"
648
649 #: include/vlc_intf_strings.h:83
650 msgid "Additional sources"
651 msgstr "Dodatočné zdroje"
652
653 #: include/vlc_intf_strings.h:87
654 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
655 msgid ""
656 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
657 "them."
658 msgstr ""
659 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
660 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
661
662 #: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:83
663 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
664 msgid "Image clone"
665 msgstr "Klonovať obrázok"
666
667 #: include/vlc_intf_strings.h:93
668 msgid "Clone the image"
669 msgstr "Konovať obrázok"
670
671 #: include/vlc_intf_strings.h:95 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:312
672 msgid "Magnification"
673 msgstr "Zväčšenie"
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:96
676 msgid ""
677 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
678 "be magnified."
679 msgstr ""
680 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
681
682 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:240
683 msgid "Waves"
684 msgstr "Vlny"
685
686 #: include/vlc_intf_strings.h:100
687 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
688 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
689
690 #: include/vlc_intf_strings.h:102
691 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
692 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
693
694 #: include/vlc_intf_strings.h:104
695 msgid "Image colors inversion"
696 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
697
698 #: include/vlc_intf_strings.h:106
699 msgid "Split the image to make an image wall"
700 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
701
702 #: include/vlc_intf_strings.h:108
703 msgid ""
704 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
705 "The video gets split in parts that you must sort."
706 msgstr ""
707 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
708 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
709
710 #: include/vlc_intf_strings.h:111
711 msgid ""
712 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
713 "Try changing the various settings for different effects"
714 msgstr ""
715 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
716 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
717
718 #: include/vlc_intf_strings.h:114
719 msgid ""
720 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
721 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
722 "settings."
723 msgstr ""
724 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
725 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
726
727 #: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
728 msgid "Meta-information"
729 msgstr "Meta-Informácia"
730
731 #: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:139 modules/demux/mpc.c:56
732 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:583
733 #: modules/gui/macosx/intf.m:584 modules/gui/macosx/open.m:170
734 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
735 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:267 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
736 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
737 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
738 msgid "Title"
739 msgstr "Titul"
740
741 #: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
742 #: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:662
743 msgid "Artist"
744 msgstr "Herec"
745
746 #: include/vlc_meta.h:35
747 msgid "Genre"
748 msgstr "Žáner"
749
750 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
751 msgid "Copyright"
752 msgstr "Autorské práva (copyright)"
753
754 #: include/vlc_meta.h:37
755 msgid "Album/movie/show title"
756 msgstr "Album/film/zobraziť titul"
757
758 #: include/vlc_meta.h:38
759 msgid "Track number/position in set"
760 msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"
761
762 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
763 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
764 msgid "Description"
765 msgstr "Popis"
766
767 #: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
768 msgid "Rating"
769 msgstr "Hodnotenie"
770
771 #: include/vlc_meta.h:41
772 msgid "Date"
773 msgstr "Dátum"
774
775 #: include/vlc_meta.h:42
776 msgid "Setting"
777 msgstr "Nastavenie"
778
779 #: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
780 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
781 msgid "URL"
782 msgstr "URL adresa"
783
784 #: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1781 src/libvlc-module.c:106
785 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
786 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
787 msgid "Language"
788 msgstr "Jazyk"
789
790 #: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:182
791 msgid "Now Playing"
792 msgstr "Práve sa prehráva"
793
794 #: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
795 msgid "Publisher"
796 msgstr "Vydavateľ"
797
798 #: include/vlc_meta.h:47
799 msgid "Encoded by"
800 msgstr "Enkódoval"
801
802 #: include/vlc_meta.h:49
803 msgid "Art URL"
804 msgstr "URL diela"
805
806 #: include/vlc_meta.h:51
807 msgid "Codec Name"
808 msgstr "Názov kodeku"
809
810 #: include/vlc_meta.h:52
811 msgid "Codec Description"
812 msgstr "Popis kodeku"
813
814 #: include/vlc/vlc.h:587
815 msgid ""
816 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
817 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
818 "see the file named COPYING for details.\n"
819 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
820 msgstr ""
821 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
822 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
823 "Licencie;\n"
824 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
825
826 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
827 #: src/audio_output/filters.c:224
828 msgid "Audio filtering failed"
829 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
830
831 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
832 #: src/audio_output/filters.c:225
833 #, c-format
834 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
835 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
836
837 #: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
838 #: src/input/es_out.c:379 src/libvlc-module.c:431
839 #: src/video_output/video_output.c:408 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
840 msgid "Disable"
841 msgstr "Zablokovať"
842
843 #: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
844 msgid "Spectrometer"
845 msgstr "Spectrometer"
846
847 #: src/audio_output/input.c:90
848 msgid "Scope"
849 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
850
851 #: src/audio_output/input.c:92
852 msgid "Spectrum"
853 msgstr "Spektrum"
854
855 #: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:69
856 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
857 #: modules/gui/macosx/intf.m:628 modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:48
858 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
859 msgid "Equalizer"
860 msgstr "Ekvalizér"
861
862 #: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
863 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
864 msgid "Audio filters"
865 msgstr "Filtre zvuku"
866
867 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
868 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:594
869 #: modules/gui/macosx/intf.m:595
870 msgid "Audio Channels"
871 msgstr "Audio-kanály"
872
873 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
874 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
875 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
876 #: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
877 #: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
878 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
879 msgid "Stereo"
880 msgstr "Stereo"
881
882 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
883 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
884 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
885 #: modules/control/gestures.c:89 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:207
886 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:272 modules/video_filter/logo.c:97
887 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
888 #: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
889 msgid "Left"
890 msgstr "Vľavo"
891
892 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
893 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
894 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
895 #: modules/control/gestures.c:89 modules/video_filter/logo.c:97
896 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
897 #: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
898 msgid "Right"
899 msgstr "Vpravo"
900
901 #: src/audio_output/output.c:134
902 msgid "Dolby Surround"
903 msgstr "Dolby Surround"
904
905 #: src/audio_output/output.c:146
906 msgid "Reverse stereo"
907 msgstr "Obrátené stereo"
908
909 #: src/extras/getopt.c:633
910 #, c-format
911 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
912 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
913
914 #: src/extras/getopt.c:658
915 #, c-format
916 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
917 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
918
919 #: src/extras/getopt.c:663
920 #, c-format
921 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
922 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
923
924 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
925 #, c-format
926 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
927 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
928
929 #: src/extras/getopt.c:710
930 #, c-format
931 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
932 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
933
934 #: src/extras/getopt.c:714
935 #, c-format
936 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
937 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
938
939 #: src/extras/getopt.c:740
940 #, c-format
941 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
942 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
943
944 #: src/extras/getopt.c:743
945 #, c-format
946 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
947 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
948
949 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
950 #, c-format
951 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
952 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
953
954 #: src/extras/getopt.c:820
955 #, c-format
956 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
957 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
958
959 #: src/extras/getopt.c:838
960 #, c-format
961 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
962 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
963
964 #: src/input/control.c:309
965 #, c-format
966 msgid "Bookmark %i"
967 msgstr "Záložka %i"
968
969 #: src/input/decoder.c:126 src/input/decoder.c:138
970 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
971 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:593
972 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:602 modules/stream_out/es.c:365
973 #: modules/stream_out/es.c:379
974 msgid "Streaming / Transcoding failed"
975 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
976
977 #: src/input/decoder.c:127
978 msgid "VLC could not open the packetizer module."
979 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
980
981 #: src/input/decoder.c:139
982 msgid "VLC could not open the decoder module."
983 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
984
985 #: src/input/decoder.c:149
986 msgid "No suitable decoder module for format"
987 msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
988
989 #: src/input/decoder.c:150
990 #, c-format
991 msgid ""
992 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
993 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
994 msgstr ""
995 "VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
996 "chybu momentálne nie je možné odstrániť."
997
998 #: src/input/es_out.c:401 src/input/es_out.c:403 src/input/es_out.c:409
999 #: src/input/es_out.c:410 modules/access/cdda/info.c:967
1000 #: modules/access/cdda/info.c:999
1001 #, c-format
1002 msgid "Track %i"
1003 msgstr "Stopa %i"
1004
1005 #: src/input/es_out.c:585
1006 #, c-format
1007 msgid "%s [%s %d]"
1008 msgstr "%s [%s %d]"
1009
1010 #: src/input/es_out.c:585 src/input/es_out.c:587 src/input/var.c:128
1011 #: src/libvlc-module.c:462 modules/gui/macosx/intf.m:581
1012 #: modules/gui/macosx/intf.m:582
1013 msgid "Program"
1014 msgstr "Program"
1015
1016 #: src/input/es_out.c:1776 modules/codec/faad.c:330
1017 #, c-format
1018 msgid "Stream %d"
1019 msgstr "Tok %d"
1020
1021 #: src/input/es_out.c:1778 modules/gui/macosx/wizard.m:425
1022 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
1023 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
1024 msgid "Codec"
1025 msgstr "Kodek"
1026
1027 #: src/input/es_out.c:1789 src/input/es_out.c:1817 src/input/es_out.c:1844
1028 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
1029 msgid "Type"
1030 msgstr "Typ"
1031
1032 #: src/input/es_out.c:1792 modules/codec/faad.c:334
1033 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:496
1034 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1035 msgid "Channels"
1036 msgstr "Kanály"
1037
1038 #: src/input/es_out.c:1797 modules/codec/faad.c:336
1039 msgid "Sample rate"
1040 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1041
1042 #: src/input/es_out.c:1798 modules/codec/faad.c:336
1043 #, c-format
1044 msgid "%d Hz"
1045 msgstr "%d Hz"
1046
1047 #: src/input/es_out.c:1804
1048 msgid "Bits per sample"
1049 msgstr "bitov na vzorok"
1050
1051 #: src/input/es_out.c:1809 modules/access_output/shout.c:87
1052 #: modules/access/pvr.c:89 modules/gui/qt4/components/open.cpp:553
1053 msgid "Bitrate"
1054 msgstr "Dátový tok"
1055
1056 #: src/input/es_out.c:1810
1057 #, fuzzy, c-format
1058 msgid "%d kb/s"
1059 msgstr "%u kb/s"
1060
1061 #: src/input/es_out.c:1821
1062 msgid "Resolution"
1063 msgstr "Rozlíšenie"
1064
1065 #: src/input/es_out.c:1827
1066 msgid "Display resolution"
1067 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1068
1069 #: src/input/es_out.c:1837 modules/access/screen/screen.c:40
1070 msgid "Frame rate"
1071 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1072
1073 #: src/input/es_out.c:1844
1074 msgid "Subtitle"
1075 msgstr "Titulky"
1076
1077 #: src/input/input.c:2214
1078 msgid "Your input can't be opened"
1079 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1080
1081 #: src/input/input.c:2215
1082 #, c-format
1083 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1084 msgstr ""
1085 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1086 "v súbore so záznamom."
1087
1088 #: src/input/input.c:2310
1089 msgid "Can't recognize the input's format"
1090 msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
1091
1092 #: src/input/input.c:2311
1093 #, c-format
1094 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1095 msgstr ""
1096 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1097 "záznamom činnosti programu."
1098
1099 #: src/input/var.c:118
1100 msgid "Bookmark"
1101 msgstr "Záložka"
1102
1103 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:468
1104 msgid "Programs"
1105 msgstr "Programy"
1106
1107 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
1108 #: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/intf.m:586
1109 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
1110 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1111 msgid "Chapter"
1112 msgstr "Kapitola"
1113
1114 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1115 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1116 msgid "Navigation"
1117 msgstr "Navigácia"
1118
1119 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:609
1120 #: modules/gui/macosx/intf.m:610
1121 msgid "Video Track"
1122 msgstr "Video-stopa"
1123
1124 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:592
1125 #: modules/gui/macosx/intf.m:593
1126 msgid "Audio Track"
1127 msgstr "Zvuková stopa"
1128
1129 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:617
1130 #: modules/gui/macosx/intf.m:618
1131 msgid "Subtitles Track"
1132 msgstr "Stopa s titulkami"
1133
1134 #: src/input/var.c:263
1135 msgid "Next title"
1136 msgstr "Ďalší titul"
1137
1138 #: src/input/var.c:268
1139 msgid "Previous title"
1140 msgstr "Predchádzajúci titul"
1141
1142 #: src/input/var.c:291
1143 #, c-format
1144 msgid "Title %i"
1145 msgstr "Titul %i"
1146
1147 #: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
1148 #, c-format
1149 msgid "Chapter %i"
1150 msgstr "Kapitola %i"
1151
1152 #: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
1153 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:801
1154 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
1155 msgid "Next chapter"
1156 msgstr "Ďalšia kapitola"
1157
1158 #: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1159 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:800
1160 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
1161 msgid "Previous chapter"
1162 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1163
1164 #: src/input/vlm.c:2276 src/input/vlm.c:2612
1165 #, c-format
1166 msgid "Media: %s"
1167 msgstr "Médium: %s"
1168
1169 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1170 #: modules/demux/avi/avi.c:588 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
1171 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
1172 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1173 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1174 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1175 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1176 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1028
1177 msgid "Cancel"
1178 msgstr "Storno"
1179
1180 #: src/interface/interaction.c:361
1181 msgid "Ok"
1182 msgstr "OK"
1183
1184 #: src/interface/interface.c:320
1185 msgid "Switch interface"
1186 msgstr "Prepnúť rozhranie"
1187
1188 #: src/interface/interface.c:347 modules/gui/macosx/intf.m:544
1189 #: modules/gui/macosx/intf.m:545
1190 msgid "Add Interface"
1191 msgstr "Pridať rozhranie"
1192
1193 #: src/interface/interface.c:353
1194 msgid "Telnet Interface"
1195 msgstr "Rozhranie Telnet"
1196
1197 #: src/interface/interface.c:356
1198 msgid "Web Interface"
1199 msgstr "Webové rozhranie"
1200
1201 #: src/interface/interface.c:359
1202 msgid "Debug logging"
1203 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1204
1205 #: src/interface/interface.c:362
1206 msgid "Mouse Gestures"
1207 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1208
1209 #: src/libvlc-common.c:283 src/libvlc-common.c:454 src/modules/modules.c:1716
1210 #: src/modules/modules.c:2047
1211 msgid "C"
1212 msgstr "sk"
1213
1214 #: src/libvlc-common.c:299
1215 msgid "Help options"
1216 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
1217
1218 #: src/libvlc-common.c:1506 src/modules/configuration.c:1269
1219 msgid "string"
1220 msgstr "príkaz"
1221
1222 #: src/libvlc-common.c:1525 src/modules/configuration.c:1233
1223 msgid "integer"
1224 msgstr "hodnota"
1225
1226 #: src/libvlc-common.c:1552 src/modules/configuration.c:1258
1227 msgid "float"
1228 msgstr "plávajúci"
1229
1230 #: src/libvlc-common.c:1565
1231 msgid " (default enabled)"
1232 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1233
1234 #: src/libvlc-common.c:1566
1235 msgid " (default disabled)"
1236 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1237
1238 #: src/libvlc-common.c:1831
1239 #, c-format
1240 msgid "VLC version %s\n"
1241 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1242
1243 #: src/libvlc-common.c:1832
1244 #, c-format
1245 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1246 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1247
1248 #: src/libvlc-common.c:1834
1249 #, c-format
1250 msgid "Compiler: %s\n"
1251 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1252
1253 #: src/libvlc-common.c:1836
1254 #, c-format
1255 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1256 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1257
1258 #: src/libvlc-common.c:1867
1259 msgid ""
1260 "\n"
1261 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1262 msgstr ""
1263 "\n"
1264 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1265
1266 #: src/libvlc-common.c:1887
1267 msgid ""
1268 "\n"
1269 "Press the RETURN key to continue...\n"
1270 msgstr ""
1271 "\n"
1272 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1273
1274 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1275 msgid "Auto"
1276 msgstr "Autom."
1277
1278 #: src/libvlc-module.c:47 src/text/iso-639_def.h:43
1279 msgid "Arabic"
1280 msgstr "Arabsky"
1281
1282 #: src/libvlc-module.c:47
1283 msgid "American English"
1284 msgstr "Americká angličtina"
1285
1286 #: src/libvlc-module.c:47
1287 msgid "British English"
1288 msgstr "Britská angličtina"
1289
1290 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1291 msgid "Catalan"
1292 msgstr "Katalánsky"
1293
1294 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1295 msgid "Czech"
1296 msgstr "Česky"
1297
1298 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1299 msgid "Danish"
1300 msgstr "Dánsky"
1301
1302 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1303 msgid "German"
1304 msgstr "Nemecky"
1305
1306 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
1307 msgid "Spanish"
1308 msgstr "Španielsky"
1309
1310 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:146
1311 msgid "Persian"
1312 msgstr "Perzsky"
1313
1314 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1315 msgid "French"
1316 msgstr "Francúzsky"
1317
1318 #: src/libvlc-module.c:49
1319 msgid "Galician"
1320 msgstr "Španielčina"
1321
1322 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1323 msgid "Hebrew"
1324 msgstr "Hebrejsky"
1325
1326 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1327 msgid "Hungarian"
1328 msgstr "Maďarsky"
1329
1330 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:99
1331 msgid "Italian"
1332 msgstr "Taliansky"
1333
1334 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1335 msgid "Japanese"
1336 msgstr "Japonsky"
1337
1338 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1339 msgid "Georgian"
1340 msgstr "Gruzínsky"
1341
1342 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1343 msgid "Korean"
1344 msgstr "Kórejsky"
1345
1346 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1347 msgid "Malay"
1348 msgstr "Malajsky"
1349
1350 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:69
1351 msgid "Dutch"
1352 msgstr "Holandská nemčina"
1353
1354 #: src/libvlc-module.c:51
1355 msgid "Occitan"
1356 msgstr "Occitan"
1357
1358 #: src/libvlc-module.c:51
1359 msgid "Brazilian Portuguese"
1360 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1361
1362 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:154
1363 msgid "Romanian"
1364 msgstr "Rumunsky"
1365
1366 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:156
1367 msgid "Russian"
1368 msgstr "Rusky"
1369
1370 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1371 msgid "Slovak"
1372 msgstr "Slovensky"
1373
1374 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
1375 msgid "Slovenian"
1376 msgstr "Slovinsky"
1377
1378 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
1379 msgid "Swedish"
1380 msgstr "Švédsky"
1381
1382 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:188
1383 msgid "Turkish"
1384 msgstr "Turecky"
1385
1386 #: src/libvlc-module.c:53
1387 msgid "Simplified Chinese"
1388 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1389
1390 #: src/libvlc-module.c:53
1391 msgid "Chinese Traditional"
1392 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1393
1394 #: src/libvlc-module.c:72
1395 msgid ""
1396 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1397 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1398 "related options."
1399 msgstr ""
1400 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1401 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1402 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1403
1404 #: src/libvlc-module.c:76
1405 msgid "Interface module"
1406 msgstr "Modul rozhrania"
1407
1408 #: src/libvlc-module.c:78
1409 msgid ""
1410 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1411 "automatically select the best module available."
1412 msgstr ""
1413 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1414 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1415
1416 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
1417 msgid "Extra interface modules"
1418 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1419
1420 #: src/libvlc-module.c:84
1421 msgid ""
1422 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1423 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1424 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1425 "\", \"gestures\" ...)"
1426 msgstr ""
1427 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1428 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1429 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1430 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1431 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1432 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1433
1434 #: src/libvlc-module.c:91
1435 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1436 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1437
1438 #: src/libvlc-module.c:93
1439 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1440 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1441
1442 #: src/libvlc-module.c:95
1443 msgid ""
1444 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1445 "1=warnings, 2=debug)."
1446 msgstr ""
1447 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1448 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1449 "ladenie)"
1450
1451 #: src/libvlc-module.c:98
1452 msgid "Be quiet"
1453 msgstr "Tichý mód"
1454
1455 #: src/libvlc-module.c:100
1456 msgid "Turn off all warning and information messages."
1457 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1458
1459 #: src/libvlc-module.c:102
1460 msgid "Default stream"
1461 msgstr "Predvolený stream"
1462
1463 #: src/libvlc-module.c:104
1464 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1465 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1466
1467 #: src/libvlc-module.c:107
1468 msgid ""
1469 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1470 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1471 msgstr ""
1472 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1473 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1474
1475 #: src/libvlc-module.c:111
1476 msgid "Color messages"
1477 msgstr "Farebné správy"
1478
1479 #: src/libvlc-module.c:113
1480 msgid ""
1481 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1482 "needs Linux color support for this to work."
1483 msgstr ""
1484 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1485 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1486
1487 #: src/libvlc-module.c:116
1488 msgid "Show advanced options"
1489 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1490
1491 #: src/libvlc-module.c:118
1492 msgid ""
1493 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1494 "available options, including those that most users should never touch."
1495 msgstr ""
1496 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1497 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1498 "nepoužije. "
1499
1500 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
1501 msgid "Show interface with mouse"
1502 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1503
1504 #: src/libvlc-module.c:124
1505 msgid ""
1506 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1507 "edge of the screen in fullscreen mode."
1508 msgstr ""
1509 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1510 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1511
1512 #: src/libvlc-module.c:127
1513 msgid "Interface interaction"
1514 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:129
1517 msgid ""
1518 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1519 "user input is required."
1520 msgstr ""
1521 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1522 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:139
1525 msgid ""
1526 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1527 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1528 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1529 "the \"audio filters\" modules section."
1530 msgstr ""
1531 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1532 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1533 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1534 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1535
1536 #: src/libvlc-module.c:145
1537 msgid "Audio output module"
1538 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:147
1541 msgid ""
1542 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1543 "automatically select the best method available."
1544 msgstr ""
1545 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1546 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1547
1548 #: src/libvlc-module.c:151 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
1549 #: modules/stream_out/display.c:38
1550 msgid "Enable audio"
1551 msgstr "Zapnúť zvuk"
1552
1553 #: src/libvlc-module.c:153
1554 msgid ""
1555 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1556 "not take place, thus saving some processing power."
1557 msgstr ""
1558 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1559 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1560
1561 #: src/libvlc-module.c:156
1562 msgid "Force mono audio"
1563 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1564
1565 #: src/libvlc-module.c:157
1566 msgid "This will force a mono audio output."
1567 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1568
1569 #: src/libvlc-module.c:159
1570 msgid "Default audio volume"
1571 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1572
1573 #: src/libvlc-module.c:161
1574 msgid ""
1575 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1576 msgstr ""
1577 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1578 "1024. "
1579
1580 #: src/libvlc-module.c:164
1581 msgid "Audio output saved volume"
1582 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1583
1584 #: src/libvlc-module.c:166
1585 msgid ""
1586 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1587 "should not change this option manually."
1588 msgstr ""
1589 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1590 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1591 "manuálne. "
1592
1593 #: src/libvlc-module.c:169
1594 msgid "Audio output volume step"
1595 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1596
1597 #: src/libvlc-module.c:171
1598 msgid ""
1599 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1600 "0 to 1024."
1601 msgstr ""
1602 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1603 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1604
1605 #: src/libvlc-module.c:174
1606 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1607 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:176
1610 msgid ""
1611 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1612 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1613 msgstr ""
1614 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1615 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1616 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1617
1618 #: src/libvlc-module.c:180
1619 msgid "High quality audio resampling"
1620 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1621
1622 #: src/libvlc-module.c:182
1623 msgid ""
1624 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1625 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1626 "resampling algorithm will be used instead."
1627 msgstr ""
1628 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1629 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1630 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1631 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1632
1633 #: src/libvlc-module.c:187
1634 msgid "Audio desynchronization compensation"
1635 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1636
1637 #: src/libvlc-module.c:189
1638 msgid ""
1639 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1640 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1641 msgstr ""
1642 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1643 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1644 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1645
1646 #: src/libvlc-module.c:192
1647 msgid "Audio output channels mode"
1648 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1649
1650 #: src/libvlc-module.c:194
1651 msgid ""
1652 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1653 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1654 "played)."
1655 msgstr ""
1656 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1657 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1658 "prehrávania)."
1659
1660 #: src/libvlc-module.c:198 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:76
1661 msgid "Use S/PDIF when available"
1662 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1663
1664 #: src/libvlc-module.c:200
1665 msgid ""
1666 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1667 "audio stream being played."
1668 msgstr ""
1669 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1670 "pre započatím prehrávania."
1671
1672 #: src/libvlc-module.c:203 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
1673 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1674 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1675
1676 #: src/libvlc-module.c:205
1677 msgid ""
1678 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1679 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1680 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1681 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1682 msgstr ""
1683 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1684 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1685 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1686 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1687 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1690 msgid "On"
1691 msgstr "Zapnuté"
1692
1693 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:61
1694 msgid "Off"
1695 msgstr "Vypnuté"
1696
1697 #: src/libvlc-module.c:216
1698 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1699 msgstr ""
1700 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1701 "spracovávanie zvuku."
1702
1703 #: src/libvlc-module.c:219
1704 msgid "Audio visualizations "
1705 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:221
1708 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1709 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1710
1711 #: src/libvlc-module.c:229
1712 msgid ""
1713 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1714 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1715 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1716 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1717 "options."
1718 msgstr ""
1719 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1720 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1721 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1722 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:235
1725 msgid "Video output module"
1726 msgstr "Modul video-výstupu"
1727
1728 #: src/libvlc-module.c:237
1729 msgid ""
1730 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1731 "automatically select the best method available."
1732 msgstr ""
1733 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1734 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1735
1736 #: src/libvlc-module.c:240 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1737 #: modules/stream_out/display.c:40
1738 msgid "Enable video"
1739 msgstr "Zapnúť video"
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:242
1742 msgid ""
1743 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1744 "not take place, thus saving some processing power."
1745 msgstr ""
1746 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1747 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1748
1749 #: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:54
1750 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123 modules/stream_out/transcode.c:73
1751 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1752 msgid "Video width"
1753 msgstr "Šírka videa"
1754
1755 #: src/libvlc-module.c:247
1756 msgid ""
1757 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1758 "characteristics."
1759 msgstr ""
1760 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1761 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:250 modules/codec/fake.c:57
1764 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126 modules/stream_out/transcode.c:76
1765 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1766 msgid "Video height"
1767 msgstr "Výška videa"
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:252
1770 msgid ""
1771 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1772 "video characteristics."
1773 msgstr ""
1774 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1775 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1776
1777 #: src/libvlc-module.c:255
1778 msgid "Video X coordinate"
1779 msgstr "Súradnica X videa"
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:257
1782 msgid ""
1783 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1784 "coordinate)."
1785 msgstr ""
1786 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:260
1789 msgid "Video Y coordinate"
1790 msgstr "Súradnica Y videa"
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:262
1793 msgid ""
1794 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1795 "coordinate)."
1796 msgstr ""
1797 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1798
1799 #: src/libvlc-module.c:265
1800 msgid "Video title"
1801 msgstr "Názov videa"
1802
1803 #: src/libvlc-module.c:267
1804 msgid ""
1805 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1806 "interface)."
1807 msgstr ""
1808 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1809 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1810
1811 #: src/libvlc-module.c:270
1812 msgid "Video alignment"
1813 msgstr "Zarovnanie videa"
1814
1815 #: src/libvlc-module.c:272
1816 msgid ""
1817 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1818 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1819 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1820 msgstr ""
1821 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1822 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1823 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1824 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1825
1826 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
1827 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
1828 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1829 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1830 #: modules/video_filter/rss.c:164
1831 msgid "Center"
1832 msgstr "Vycentrovať"
1833
1834 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1835 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:200
1836 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:279 modules/video_filter/logo.c:97
1837 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
1838 #: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
1839 msgid "Top"
1840 msgstr "Hore"
1841
1842 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1843 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1844 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1845 #: modules/video_filter/rss.c:164
1846 msgid "Bottom"
1847 msgstr "Dole"
1848
1849 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1850 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1851 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1852 #: modules/video_filter/rss.c:165
1853 msgid "Top-Left"
1854 msgstr "Vľavo hore"
1855
1856 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1857 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1858 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1859 #: modules/video_filter/rss.c:165
1860 msgid "Top-Right"
1861 msgstr "Vpravo hore"
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1864 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1865 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1866 #: modules/video_filter/rss.c:165
1867 msgid "Bottom-Left"
1868 msgstr "Vľavo dole"
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1871 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1872 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1873 #: modules/video_filter/rss.c:165
1874 msgid "Bottom-Right"
1875 msgstr "Vpravo dole"
1876
1877 #: src/libvlc-module.c:280
1878 msgid "Zoom video"
1879 msgstr "Priblížiť video"
1880
1881 #: src/libvlc-module.c:282
1882 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1883 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1884
1885 #: src/libvlc-module.c:284
1886 msgid "Grayscale video output"
1887 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1888
1889 #: src/libvlc-module.c:286
1890 msgid ""
1891 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1892 "save some processing power."
1893 msgstr ""
1894 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1895 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1896
1897 #: src/libvlc-module.c:289
1898 msgid "Embedded video"
1899 msgstr "Vstavané video"
1900
1901 #: src/libvlc-module.c:291
1902 msgid "Embed the video output in the main interface."
1903 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
1904
1905 #: src/libvlc-module.c:293
1906 msgid "Fullscreen video output"
1907 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:295
1910 msgid "Start video in fullscreen mode"
1911 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1912
1913 #: src/libvlc-module.c:297
1914 msgid "Overlay video output"
1915 msgstr "Výstup prekryvového videa"
1916
1917 #: src/libvlc-module.c:299
1918 msgid ""
1919 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1920 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1921 msgstr ""
1922 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
1923 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
1924 "hardvérovú akceleráciu videa."
1925
1926 #: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:412
1927 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
1928 msgid "Always on top"
1929 msgstr "Zostať vždy navrchu"
1930
1931 #: src/libvlc-module.c:304
1932 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1933 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
1934
1935 #: src/libvlc-module.c:306
1936 msgid "Disable screensaver"
1937 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
1938
1939 #: src/libvlc-module.c:307
1940 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1941 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
1942
1943 #: src/libvlc-module.c:309 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
1944 msgid "Window decorations"
1945 msgstr "Dekorácie okna"
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:311
1948 msgid ""
1949 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1950 "giving a \"minimal\" window."
1951 msgstr ""
1952 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
1953 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
1954
1955 #: src/libvlc-module.c:314
1956 msgid "Video output filter module"
1957 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
1958
1959 #: src/libvlc-module.c:316
1960 msgid ""
1961 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1962 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1963 msgstr ""
1964 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1965 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1966 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1967 "nedostatkov."
1968
1969 #: src/libvlc-module.c:320
1970 msgid "Video filter module"
1971 msgstr "Modul video-filtra"
1972
1973 #: src/libvlc-module.c:322
1974 msgid ""
1975 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1976 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1977 msgstr ""
1978 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1979 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1980 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1981 "nedostatkov."
1982
1983 #: src/libvlc-module.c:326
1984 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1985 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
1986
1987 #: src/libvlc-module.c:328
1988 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1989 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
1990
1991 #: src/libvlc-module.c:330 src/libvlc-module.c:332
1992 msgid "Video snapshot file prefix"
1993 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:334
1996 msgid "Video snapshot format"
1997 msgstr "Formát snímky z videa"
1998
1999 #: src/libvlc-module.c:336
2000 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2001 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2002
2003 #: src/libvlc-module.c:338
2004 msgid "Display video snapshot preview"
2005 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:340
2008 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2009 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:342
2012 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2013 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2014
2015 #: src/libvlc-module.c:344
2016 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2017 msgstr ""
2018 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2019 "vytvorenia snímky."
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:346
2022 msgid "Video cropping"
2023 msgstr "Vystrihnutie videa"
2024
2025 #: src/libvlc-module.c:348
2026 msgid ""
2027 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2028 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2029 msgstr ""
2030 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2031 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2032 "celkový stranový pomer obrázka."
2033
2034 #: src/libvlc-module.c:352
2035 msgid "Source aspect ratio"
2036 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2037
2038 #: src/libvlc-module.c:354
2039 msgid ""
2040 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2041 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2042 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2043 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2044 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2045 msgstr ""
2046 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2047 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2048 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2049 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2050 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2051 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2052 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2053
2054 #: src/libvlc-module.c:361
2055 msgid "Custom crop ratios list"
2056 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2057
2058 #: src/libvlc-module.c:363
2059 msgid ""
2060 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2061 "crop ratios list."
2062 msgstr ""
2063 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2064 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2065
2066 #: src/libvlc-module.c:366
2067 msgid "Custom aspect ratios list"
2068 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:368
2071 msgid ""
2072 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2073 "aspect ratio list."
2074 msgstr ""
2075 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2076 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2077
2078 #: src/libvlc-module.c:371
2079 msgid "Fix HDTV height"
2080 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2081
2082 #: src/libvlc-module.c:373
2083 msgid ""
2084 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2085 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2086 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2087 msgstr ""
2088 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2089 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2090 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2091 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2092
2093 #: src/libvlc-module.c:378
2094 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2095 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:380
2098 msgid ""
2099 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2100 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2101 "order to keep proportions."
2102 msgstr ""
2103 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2104 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2105 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2106 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2107 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2108
2109 #: src/libvlc-module.c:384
2110 msgid "Skip frames"
2111 msgstr "Preskočiť snímky"
2112
2113 #: src/libvlc-module.c:386
2114 msgid ""
2115 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2116 "computer is not powerful enough"
2117 msgstr ""
2118 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2119 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2120 "prehrávanie streamu."
2121
2122 #: src/libvlc-module.c:389
2123 msgid "Drop late frames"
2124 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2125
2126 #: src/libvlc-module.c:391
2127 msgid ""
2128 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2129 "intended display date)."
2130 msgstr ""
2131 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2132 "doručené neskoro."
2133
2134 #: src/libvlc-module.c:394
2135 msgid "Quiet synchro"
2136 msgstr "Tichá synchronizácia"
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:396
2139 msgid ""
2140 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2141 "synchronization mechanism."
2142 msgstr ""
2143 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
2144 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:405
2147 msgid ""
2148 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2149 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2150 "channel."
2151 msgstr ""
2152 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2153 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2154 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:410
2157 msgid ""
2158 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2159 "Restrictions Management measure."
2160 msgstr ""
2161 "Ak žijete vo Francúzsku, zákony tejto krajiny nepovoľujú obchádzanie "
2162 "obmedzení pre digitálny obsah."
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:413
2165 msgid "Clock reference average counter"
2166 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:415
2169 msgid ""
2170 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2171 "to 10000."
2172 msgstr ""
2173 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2174 "10000."
2175
2176 #: src/libvlc-module.c:418
2177 msgid "Clock synchronisation"
2178 msgstr "Časová synchronizácia"
2179
2180 #: src/libvlc-module.c:420
2181 msgid ""
2182 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2183 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2184 msgstr ""
2185 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2186 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2187 "stream zo siete prehráva trhane."
2188
2189 #: src/libvlc-module.c:424 modules/control/netsync.c:75
2190 msgid "Network synchronisation"
2191 msgstr "Synchronizácia siete"
2192
2193 #: src/libvlc-module.c:425
2194 msgid ""
2195 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2196 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2197 msgstr ""
2198 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2199 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2200 "Synchronizácia siete."
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:994
2203 #: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:361
2204 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
2205 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2206 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
2207 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
2208 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:433
2209 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:110
2210 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2211 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2212 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2213 #: modules/video_filter/rss.c:175 modules/video_output/msw/directx.c:158
2214 msgid "Default"
2215 msgstr "Predvolený"
2216
2217 #: src/libvlc-module.c:431 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
2218 #: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2219 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
2220 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2221 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2222 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2223 msgid "Enable"
2224 msgstr "Aktivovať"
2225
2226 #: src/libvlc-module.c:433 modules/misc/notify/growl.c:63
2227 msgid "UDP port"
2228 msgstr "UDP port"
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:435
2231 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2232 msgstr ""
2233 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2234 "hodnota je 1234."
2235
2236 #: src/libvlc-module.c:437
2237 msgid "MTU of the network interface"
2238 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:439
2241 msgid ""
2242 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2243 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2244 msgstr ""
2245 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
2246 "ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
2247
2248 #: src/libvlc-module.c:442 modules/stream_out/rtp.c:93
2249 msgid "Hop limit (TTL)"
2250 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2251
2252 #: src/libvlc-module.c:444
2253 msgid ""
2254 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2255 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2256 "in default)."
2257 msgstr ""
2258 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2259 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2260 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2261
2262 #: src/libvlc-module.c:448
2263 msgid "Multicast output interface"
2264 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2265
2266 #: src/libvlc-module.c:450
2267 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2268 msgstr ""
2269 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2270 "smerovaciu tabuľku."
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:452
2273 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2274 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:454
2277 msgid ""
2278 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2279 "table."
2280 msgstr ""
2281 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2282 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2283
2284 #: src/libvlc-module.c:457
2285 msgid "DiffServ Code Point"
2286 msgstr "DiffServ bod kódu"
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:458
2289 msgid ""
2290 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2291 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2292 msgstr ""
2293 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2294 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2295 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2296
2297 #: src/libvlc-module.c:464
2298 msgid ""
2299 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2300 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2301 msgstr ""
2302 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2303 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2304 "stream)."
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:470
2307 msgid ""
2308 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2309 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2310 "(like DVB streams for example)."
2311 msgstr ""
2312 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2313 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2314 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2315
2316 #: src/libvlc-module.c:476 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:256
2317 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2318 msgid "Audio track"
2319 msgstr "Zvuková stopa"
2320
2321 #: src/libvlc-module.c:478
2322 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2323 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2324
2325 #: src/libvlc-module.c:481 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
2326 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2327 msgid "Subtitles track"
2328 msgstr "Stopa s titulkami"
2329
2330 #: src/libvlc-module.c:483
2331 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2332 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2333
2334 #: src/libvlc-module.c:486
2335 msgid "Audio language"
2336 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2337
2338 #: src/libvlc-module.c:488
2339 msgid ""
2340 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2341 "letter country code)."
2342 msgstr ""
2343 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2344 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2345
2346 #: src/libvlc-module.c:491
2347 msgid "Subtitle language"
2348 msgstr "Jazyk titulkov"
2349
2350 #: src/libvlc-module.c:493
2351 msgid ""
2352 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2353 "letter country code)."
2354 msgstr ""
2355 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2356 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2357
2358 #: src/libvlc-module.c:497
2359 msgid "Audio track ID"
2360 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2361
2362 #: src/libvlc-module.c:499
2363 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2364 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:501
2367 msgid "Subtitles track ID"
2368 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:503
2371 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2372 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2373
2374 #: src/libvlc-module.c:505
2375 msgid "Input repetitions"
2376 msgstr "Opakovania vstupu"
2377
2378 #: src/libvlc-module.c:507
2379 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2380 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2381
2382 #: src/libvlc-module.c:509
2383 msgid "Start time"
2384 msgstr "Čas spustenia"
2385
2386 #: src/libvlc-module.c:511
2387 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2388 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2389
2390 #: src/libvlc-module.c:513
2391 msgid "Stop time"
2392 msgstr "Čas zastavenia"
2393
2394 #: src/libvlc-module.c:515
2395 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2396 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2397
2398 #: src/libvlc-module.c:517
2399 msgid "Input list"
2400 msgstr "Zoznam vstupov"
2401
2402 #: src/libvlc-module.c:519
2403 msgid ""
2404 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2405 "together after the normal one."
2406 msgstr ""
2407 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2408 "položiek zoznamu použite čiarku."
2409
2410 #: src/libvlc-module.c:522
2411 msgid "Input slave (experimental)"
2412 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2413
2414 #: src/libvlc-module.c:524
2415 msgid ""
2416 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2417 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2418 "inputs."
2419 msgstr ""
2420 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2421 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2422 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2423 "znakom '#' ."
2424
2425 #: src/libvlc-module.c:528
2426 msgid "Bookmarks list for a stream"
2427 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2428
2429 #: src/libvlc-module.c:530
2430 msgid ""
2431 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2432 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2433 "{...}\""
2434 msgstr ""
2435 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2436 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2437 "offset},{...}\""
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:536
2440 msgid ""
2441 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2442 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2443 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2444 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2445 msgstr ""
2446 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2447 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2448 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2449 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2450
2451 #: src/libvlc-module.c:542
2452 msgid "Force subtitle position"
2453 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2454
2455 #: src/libvlc-module.c:544
2456 msgid ""
2457 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2458 "over the movie. Try several positions."
2459 msgstr ""
2460 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2461 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2462
2463 #: src/libvlc-module.c:547
2464 msgid "Enable sub-pictures"
2465 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:549
2468 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2469 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:551 src/libvlc-module.c:1368 src/text/iso-639_def.h:143
2472 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
2473 #: modules/stream_out/transcode.c:286
2474 msgid "On Screen Display"
2475 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2476
2477 #: src/libvlc-module.c:553
2478 msgid ""
2479 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2480 "Display)."
2481 msgstr ""
2482 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2483 "sa nazýva aj OSD. "
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:556
2486 msgid "Text rendering module"
2487 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:558
2490 msgid ""
2491 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2492 "instance."
2493 msgstr ""
2494 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2495 "môžete použiť aj modul svg."
2496
2497 #: src/libvlc-module.c:560
2498 msgid "Subpictures filter module"
2499 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2500
2501 #: src/libvlc-module.c:562
2502 msgid ""
2503 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2504 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2505 msgstr ""
2506 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2507 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
2508 "logo alebo iné texty...). "
2509
2510 #: src/libvlc-module.c:565
2511 msgid "Autodetect subtitle files"
2512 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2513
2514 #: src/libvlc-module.c:567
2515 msgid ""
2516 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2517 "(based on the filename of the movie)."
2518 msgstr ""
2519 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2520 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2521
2522 #: src/libvlc-module.c:570
2523 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2524 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2525
2526 #: src/libvlc-module.c:572
2527 msgid ""
2528 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2529 "Options are:\n"
2530 "0 = no subtitles autodetected\n"
2531 "1 = any subtitle file\n"
2532 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2533 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2534 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2535 msgstr ""
2536 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2537 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2538 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2539 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2540 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2541 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2542 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2543 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2544 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2545 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2546
2547 #: src/libvlc-module.c:580
2548 msgid "Subtitle autodetection paths"
2549 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2550
2551 #: src/libvlc-module.c:582
2552 msgid ""
2553 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2554 "found in the current directory."
2555 msgstr ""
2556 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2557 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2558
2559 #: src/libvlc-module.c:585
2560 msgid "Use subtitle file"
2561 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2562
2563 #: src/libvlc-module.c:587
2564 msgid ""
2565 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2566 "subtitle file."
2567 msgstr ""
2568 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2569 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2570 "súbor načítať manuálne. "
2571
2572 #: src/libvlc-module.c:590
2573 msgid "DVD device"
2574 msgstr "Jednotka DVD"
2575
2576 #: src/libvlc-module.c:593
2577 msgid ""
2578 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2579 "the drive letter (eg. D:)"
2580 msgstr ""
2581 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2582 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:597
2585 msgid "This is the default DVD device to use."
2586 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:600
2589 msgid "VCD device"
2590 msgstr "Mechanika pre VCD"
2591
2592 #: src/libvlc-module.c:603
2593 msgid ""
2594 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2595 "scan for a suitable CD-ROM device."
2596 msgstr ""
2597 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2598 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2599 "ROM."
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:607
2602 msgid "This is the default VCD device to use."
2603 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:610
2606 msgid "Audio CD device"
2607 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2608
2609 #: src/libvlc-module.c:613
2610 msgid ""
2611 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2612 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2613 msgstr ""
2614 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2615 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:617
2618 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2619 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:620 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
2622 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2623 msgid "Force IPv6"
2624 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2625
2626 #: src/libvlc-module.c:622
2627 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2628 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:624
2631 msgid "Force IPv4"
2632 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2633
2634 #: src/libvlc-module.c:626
2635 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2636 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2637
2638 #: src/libvlc-module.c:628
2639 msgid "TCP connection timeout"
2640 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:630
2643 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2644 msgstr ""
2645 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2646
2647 #: src/libvlc-module.c:632
2648 msgid "SOCKS server"
2649 msgstr "SOCKS server"
2650
2651 #: src/libvlc-module.c:634
2652 msgid ""
2653 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2654 "used for all TCP connections"
2655 msgstr ""
2656 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2657 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2658
2659 #: src/libvlc-module.c:637
2660 msgid "SOCKS user name"
2661 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2662
2663 #: src/libvlc-module.c:639
2664 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2665 msgstr ""
2666 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2667 "prístup na SOCKS proxy-server."
2668
2669 #: src/libvlc-module.c:641
2670 msgid "SOCKS password"
2671 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2672
2673 #: src/libvlc-module.c:643
2674 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2675 msgstr ""
2676 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2677 "server."
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:645
2680 msgid "Title metadata"
2681 msgstr "Metadáta názvu"
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:647
2684 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2685 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:649
2688 msgid "Author metadata"
2689 msgstr "Metadáta autora"
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:651
2692 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2693 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:653
2696 msgid "Artist metadata"
2697 msgstr "Metadáta hercov"
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:655
2700 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2701 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:657
2704 msgid "Genre metadata"
2705 msgstr "Metadáta žánru"
2706
2707 #: src/libvlc-module.c:659
2708 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2709 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2710
2711 #: src/libvlc-module.c:661
2712 msgid "Copyright metadata"
2713 msgstr "Metadáta autorských práv"
2714
2715 #: src/libvlc-module.c:663
2716 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2717 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2718
2719 #: src/libvlc-module.c:665
2720 msgid "Description metadata"
2721 msgstr "Metadáta popisu"
2722
2723 #: src/libvlc-module.c:667
2724 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2725 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2726
2727 #: src/libvlc-module.c:669
2728 msgid "Date metadata"
2729 msgstr "Metadáta dátumu"
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:671
2732 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2733 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2734
2735 #: src/libvlc-module.c:673
2736 msgid "URL metadata"
2737 msgstr "Metadáta URL"
2738
2739 #: src/libvlc-module.c:675
2740 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2741 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2742
2743 #: src/libvlc-module.c:679
2744 msgid ""
2745 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2746 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2747 "can break playback of all your streams."
2748 msgstr ""
2749 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2750 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2751 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2752 "akýchkoľvek streamov."
2753
2754 #: src/libvlc-module.c:683
2755 msgid "Preferred decoders list"
2756 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2757
2758 #: src/libvlc-module.c:685
2759 msgid ""
2760 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2761 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2762 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2763 msgstr ""
2764 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
2765 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
2766 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
2767 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
2768 "môže úplne znemožniť streamovanie."
2769
2770 #: src/libvlc-module.c:690
2771 msgid "Preferred encoders list"
2772 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:692
2775 msgid ""
2776 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2777 msgstr ""
2778 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:695
2781 msgid "Prefer system plugins over vlc"
2782 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:697
2785 msgid ""
2786 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2787 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2788 msgstr ""
2789 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
2790 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
2791 "obidva."
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:706
2794 msgid ""
2795 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2796 "subsystem."
2797 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
2798
2799 #: src/libvlc-module.c:709
2800 msgid "Default stream output chain"
2801 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
2802
2803 #: src/libvlc-module.c:711
2804 msgid ""
2805 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2806 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2807 "all streams."
2808 msgstr ""
2809 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
2810 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
2811 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:715
2814 msgid "Enable streaming of all ES"
2815 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:717
2818 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2819 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:719
2822 msgid "Display while streaming"
2823 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
2824
2825 #: src/libvlc-module.c:721
2826 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2827 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:723
2830 msgid "Enable video stream output"
2831 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:725
2834 msgid ""
2835 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2836 "facility when this last one is enabled."
2837 msgstr ""
2838 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2839 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:728
2842 msgid "Enable audio stream output"
2843 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
2844
2845 #: src/libvlc-module.c:730
2846 msgid ""
2847 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2848 "facility when this last one is enabled."
2849 msgstr ""
2850 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2851 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2852
2853 #: src/libvlc-module.c:733
2854 msgid "Enable SPU stream output"
2855 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:735
2858 msgid ""
2859 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2860 "facility when this last one is enabled."
2861 msgstr ""
2862 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
2863 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:738
2866 msgid "Keep stream output open"
2867 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
2868
2869 #: src/libvlc-module.c:740
2870 msgid ""
2871 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2872 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2873 "specified)"
2874 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
2875
2876 #: src/libvlc-module.c:744
2877 msgid "Preferred packetizer list"
2878 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
2879
2880 #: src/libvlc-module.c:746
2881 msgid ""
2882 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2883 msgstr ""
2884 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
2885 "paketizéry."
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:749
2888 msgid "Mux module"
2889 msgstr "Muxovací modul"
2890
2891 #: src/libvlc-module.c:751
2892 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2893 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
2894
2895 #: src/libvlc-module.c:753
2896 msgid "Access output module"
2897 msgstr "Modul \"Access-output\""
2898
2899 #: src/libvlc-module.c:755
2900 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2901 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
2902
2903 #: src/libvlc-module.c:757
2904 msgid "Control SAP flow"
2905 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
2906
2907 #: src/libvlc-module.c:759
2908 msgid ""
2909 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2910 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2911 msgstr ""
2912 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:763
2915 msgid "SAP announcement interval"
2916 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:765
2919 msgid ""
2920 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2921 "between SAP announcements."
2922 msgstr ""
2923 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
2924 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:774
2927 msgid ""
2928 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2929 "always leave all these enabled."
2930 msgstr ""
2931 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
2932 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
2933 "zapnuté."
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:777
2936 msgid "Enable FPU support"
2937 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:779
2940 msgid ""
2941 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2942 "advantage of it."
2943 msgstr ""
2944 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
2945 "dokáže túto jednotku využiť."
2946
2947 #: src/libvlc-module.c:782
2948 msgid "Enable CPU MMX support"
2949 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:784
2952 msgid ""
2953 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2954 "of them."
2955 msgstr ""
2956 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
2957 "funkciu využiť."
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:787
2960 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2961 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:789
2964 msgid ""
2965 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2966 "advantage of them."
2967 msgstr ""
2968 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
2969 "funkciu využiť."
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:792
2972 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2973 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:794
2976 msgid ""
2977 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2978 "advantage of them."
2979 msgstr ""
2980 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
2981 "funkciu využiť."
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:797
2984 msgid "Enable CPU SSE support"
2985 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:799
2988 msgid ""
2989 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2990 "of them."
2991 msgstr ""
2992 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
2993 "funkciu využiť."
2994
2995 #: src/libvlc-module.c:802
2996 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2997 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
2998
2999 #: src/libvlc-module.c:804
3000 msgid ""
3001 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3002 "of them."
3003 msgstr ""
3004 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3005 "funkciu využiť."
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:807
3008 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3009 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:809
3012 msgid ""
3013 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3014 "advantage of them."
3015 msgstr ""
3016 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3017 "funkciu využiť."
3018
3019 #: src/libvlc-module.c:814
3020 msgid ""
3021 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3022 "you really know what you are doing."
3023 msgstr ""
3024 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3025 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:817
3028 msgid "Memory copy module"
3029 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:819
3032 msgid ""
3033 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3034 "select the fastest one supported by your hardware."
3035 msgstr ""
3036 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3037 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:822
3040 msgid "Access module"
3041 msgstr "Prístupový modul"
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:824
3044 msgid ""
3045 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3046 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3047 "option unless you really know what you are doing."
3048 msgstr ""
3049 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3050 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3051 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3052 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3053
3054 #: src/libvlc-module.c:828
3055 msgid "Access filter module"
3056 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3057
3058 #: src/libvlc-module.c:830
3059 msgid ""
3060 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3061 "used for instance for timeshifting."
3062 msgstr ""
3063 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3064 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3065
3066 #: src/libvlc-module.c:833
3067 msgid "Demux module"
3068 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3069
3070 #: src/libvlc-module.c:835
3071 msgid ""
3072 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3073 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3074 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3075 "you really know what you are doing."
3076 msgstr ""
3077 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3078 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3079 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3080 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3081 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3082
3083 #: src/libvlc-module.c:840
3084 msgid "Allow real-time priority"
3085 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3086
3087 #: src/libvlc-module.c:842
3088 msgid ""
3089 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3090 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3091 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3092 "only activate this if you know what you're doing."
3093 msgstr ""
3094 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3095 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3096 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3097 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3098
3099 #: src/libvlc-module.c:848
3100 msgid "Adjust VLC priority"
3101 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3102
3103 #: src/libvlc-module.c:850
3104 msgid ""
3105 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3106 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3107 "VLC instances."
3108 msgstr ""
3109 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3110 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3111 "voči iným spusteným programom"
3112
3113 #: src/libvlc-module.c:854
3114 msgid "Minimize number of threads"
3115 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:856
3118 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3119 msgstr ""
3120 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3121
3122 #: src/libvlc-module.c:858
3123 msgid "Modules search path"
3124 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3125
3126 #: src/libvlc-module.c:860
3127 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3128 msgstr ""
3129 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3130 "prídavné moduly pre program VLC."
3131
3132 #: src/libvlc-module.c:862
3133 msgid "VLM configuration file"
3134 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3135
3136 #: src/libvlc-module.c:864
3137 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3138 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3139
3140 #: src/libvlc-module.c:866
3141 msgid "Use a plugins cache"
3142 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3143
3144 #: src/libvlc-module.c:868
3145 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3146 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:870
3149 msgid "Collect statistics"
3150 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:872
3153 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3154 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:874
3157 msgid "Run as daemon process"
3158 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3159
3160 #: src/libvlc-module.c:876
3161 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3162 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3163
3164 #: src/libvlc-module.c:878
3165 msgid "Write process id to file"
3166 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3167
3168 #: src/libvlc-module.c:880
3169 msgid "Writes process id into specified file."
3170 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3171
3172 #: src/libvlc-module.c:882
3173 msgid "Log to file"
3174 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3175
3176 #: src/libvlc-module.c:884
3177 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3178 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
3179
3180 #: src/libvlc-module.c:886
3181 msgid "Log to syslog"
3182 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3183
3184 #: src/libvlc-module.c:888
3185 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3186 msgstr ""
3187 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3188 "systémoch UNIX)."
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:890
3191 msgid "Allow only one running instance"
3192 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:892
3195 msgid ""
3196 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3197 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3198 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3199 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3200 "running instance or enqueue it."
3201 msgstr ""
3202 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3203 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3204 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3205 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3206 "sa len zaradí do playlistu."
3207
3208 #: src/libvlc-module.c:900
3209 msgid ""
3210 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3211 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3212 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3213 "This option will allow you to play the file with the already running "
3214 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3215 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3216 msgstr ""
3217 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3218 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3219 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3220 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3221 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
3222 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
3223
3224 #: src/libvlc-module.c:908
3225 msgid "VLC is started from file association"
3226 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3227
3228 #: src/libvlc-module.c:910
3229 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3230 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:913
3233 msgid "One instance when started from file"
3234 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:915
3237 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3238 msgstr ""
3239 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3240 "inštancia programu."
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:917
3243 msgid "Increase the priority of the process"
3244 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3245
3246 #: src/libvlc-module.c:919
3247 msgid ""
3248 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3249 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3250 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3251 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3252 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3253 "machine."
3254 msgstr ""
3255 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3256 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3257 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3258 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3259 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3260 "reštartovaním počítača."
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:927
3263 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3264 msgstr ""
3265 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3266 "playlistu."
3267
3268 #: src/libvlc-module.c:929
3269 msgid ""
3270 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3271 "playing current item."
3272 msgstr ""
3273 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3274 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3275 "aktuálnej položky."
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:938
3278 msgid ""
3279 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3280 "overridden in the playlist dialog box."
3281 msgstr ""
3282 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3283 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:941
3286 msgid "Automatically preparse files"
3287 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:943
3290 msgid ""
3291 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3292 "metadata)."
3293 msgstr ""
3294 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3295 "zobrazované pri prehrávaní."
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:946
3298 msgid "Album art policy"
3299 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
3300
3301 #: src/libvlc-module.c:948
3302 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3303 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3304
3305 #: src/libvlc-module.c:954
3306 msgid "Manual download only"
3307 msgstr "Stiahnuť manuálne."
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:955
3310 msgid "When track starts playing"
3311 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:956
3314 msgid "As soon as track is added"
3315 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3316
3317 #: src/libvlc-module.c:958
3318 msgid "Services discovery modules"
3319 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:960
3322 msgid ""
3323 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3324 "Typical values are sap, hal, ..."
3325 msgstr ""
3326 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3327 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:963
3330 msgid "Play files randomly forever"
3331 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:965
3334 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3335 msgstr ""
3336 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3337 "ho neukončíte."
3338
3339 #: src/libvlc-module.c:969
3340 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3341 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3342
3343 #: src/libvlc-module.c:971
3344 msgid "Repeat current item"
3345 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3346
3347 #: src/libvlc-module.c:973
3348 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3349 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:975
3352 msgid "Play and stop"
3353 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3354
3355 #: src/libvlc-module.c:977
3356 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3357 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3358
3359 #: src/libvlc-module.c:979
3360 msgid "Play and exit"
3361 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3362
3363 #: src/libvlc-module.c:981
3364 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3365 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:983
3368 msgid "Use media library"
3369 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3370
3371 #: src/libvlc-module.c:985
3372 msgid ""
3373 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3374 "VLC."
3375 msgstr ""
3376 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:988
3379 msgid "Use playlist tree"
3380 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:990
3383 msgid ""
3384 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3385 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3386 "needed."
3387 msgstr ""
3388 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3389 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3390 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3391 "bude potrebné."
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:994
3394 msgid "Always"
3395 msgstr "Vždy"
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:994
3398 msgid "Never"
3399 msgstr "Nikdy"
3400
3401 #: src/libvlc-module.c:1003
3402 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3403 msgstr ""
3404 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3405 "VLC."
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:1006 src/video_output/vout_intf.c:421
3408 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:402
3409 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
3410 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3411 #: modules/gui/macosx/intf.m:530 modules/gui/macosx/intf.m:606
3412 #: modules/gui/macosx/intf.m:662
3413 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:230
3414 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3415 msgid "Fullscreen"
3416 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:1007
3419 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3420 msgstr ""
3421 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3422 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:1008
3425 msgid "Leave fullscreen"
3426 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:1009
3429 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3430 msgstr ""
3431 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3432 "režimu."
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:1010
3435 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3436 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3437 msgid "Play/Pause"
3438 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1011
3441 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3442 msgstr ""
3443 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3444 "spustenie prehrávania"
3445
3446 #: src/libvlc-module.c:1012
3447 msgid "Pause only"
3448 msgstr "Len pozastaviť"
3449
3450 #: src/libvlc-module.c:1013
3451 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3452 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3453
3454 #: src/libvlc-module.c:1014
3455 msgid "Play only"
3456 msgstr "Len prehrať"
3457
3458 #: src/libvlc-module.c:1015
3459 msgid "Select the hotkey to use to play."
3460 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3461
3462 #: src/libvlc-module.c:1016 modules/control/hotkeys.c:673
3463 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:571
3464 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:217
3465 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3466 msgid "Faster"
3467 msgstr "Rýchlejšie"
3468
3469 #: src/libvlc-module.c:1017
3470 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3471 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3472
3473 #: src/libvlc-module.c:1018 modules/control/hotkeys.c:679
3474 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:572
3475 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:207
3476 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3477 msgid "Slower"
3478 msgstr "Pomalšie"
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1019
3481 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3482 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3483
3484 #: src/libvlc-module.c:1020 modules/control/hotkeys.c:656
3485 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:529
3486 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:650
3487 #: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3488 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
3489 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:249 modules/gui/qt4/menus.cpp:441
3490 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
3491 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3492 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1531
3493 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3494 msgid "Next"
3495 msgstr "Ďalej"
3496
3497 #: src/libvlc-module.c:1021
3498 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3499 msgstr ""
3500 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3501 "zaradený v playliste"
3502
3503 #: src/libvlc-module.c:1022 modules/control/hotkeys.c:662
3504 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:524
3505 #: modules/gui/macosx/intf.m:573 modules/gui/macosx/intf.m:651
3506 #: modules/gui/macosx/intf.m:657 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:248
3507 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:440 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3508 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3509 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3510 msgid "Previous"
3511 msgstr "Dozadu"
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:1023
3514 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3515 msgstr ""
3516 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3517 "súboru v playliste"
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1024 modules/gui/macosx/controls.m:852
3520 #: modules/gui/macosx/intf.m:527 modules/gui/macosx/intf.m:570
3521 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/macosx/intf.m:656
3522 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3523 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:251 modules/gui/qt4/menus.cpp:439
3524 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
3525 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3526 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3527 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3528 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
3529 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
3530 msgid "Stop"
3531 msgstr "Stop"
3532
3533 #: src/libvlc-module.c:1025
3534 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3535 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1026 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3538 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
3539 #: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:337
3540 #: modules/video_filter/marq.c:143 modules/video_filter/rss.c:190
3541 msgid "Position"
3542 msgstr "Pozícia"
3543
3544 #: src/libvlc-module.c:1027
3545 msgid "Select the hotkey to display the position."
3546 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3547
3548 #: src/libvlc-module.c:1029
3549 msgid "Very short backwards jump"
3550 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3551
3552 #: src/libvlc-module.c:1031
3553 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3554 msgstr ""
3555 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3556 "späť."
3557
3558 #: src/libvlc-module.c:1032
3559 msgid "Short backwards jump"
3560 msgstr "Krátky skok späť"
3561
3562 #: src/libvlc-module.c:1034
3563 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3564 msgstr ""
3565 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1035
3568 msgid "Medium backwards jump"
3569 msgstr "Väčší skok späť"
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1037
3572 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3573 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1038
3576 msgid "Long backwards jump"
3577 msgstr "Dlhý skok späť"
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1040
3580 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3581 msgstr ""
3582 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3583
3584 #: src/libvlc-module.c:1042
3585 msgid "Very short forward jump"
3586 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3587
3588 #: src/libvlc-module.c:1044
3589 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3590 msgstr ""
3591 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1045
3594 msgid "Short forward jump"
3595 msgstr "Krátky skok dopredu"
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1047
3598 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3599 msgstr ""
3600 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1048
3603 msgid "Medium forward jump"
3604 msgstr "Väčší skok dopredu"
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1050
3607 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3608 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1051
3611 msgid "Long forward jump"
3612 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1053
3615 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3616 msgstr ""
3617 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3618 "kus."
3619
3620 #: src/libvlc-module.c:1055
3621 msgid "Very short jump length"
3622 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3623
3624 #: src/libvlc-module.c:1056
3625 msgid "Very short jump length, in seconds."
3626 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3627
3628 #: src/libvlc-module.c:1057
3629 msgid "Short jump length"
3630 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3631
3632 #: src/libvlc-module.c:1058
3633 msgid "Short jump length, in seconds."
3634 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3635
3636 #: src/libvlc-module.c:1059
3637 msgid "Medium jump length"
3638 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3639
3640 #: src/libvlc-module.c:1060
3641 msgid "Medium jump length, in seconds."
3642 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3643
3644 #: src/libvlc-module.c:1061
3645 msgid "Long jump length"
3646 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3647
3648 #: src/libvlc-module.c:1062
3649 msgid "Long jump length, in seconds."
3650 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3651
3652 #: src/libvlc-module.c:1064 modules/control/hotkeys.c:241
3653 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275 modules/gui/qt4/menus.cpp:468
3654 msgid "Quit"
3655 msgstr "Koniec"
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:1065
3658 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3659 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1066
3662 msgid "Navigate up"
3663 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3664
3665 #: src/libvlc-module.c:1067
3666 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3667 msgstr ""
3668 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3669
3670 #: src/libvlc-module.c:1068
3671 msgid "Navigate down"
3672 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3673
3674 #: src/libvlc-module.c:1069
3675 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3676 msgstr ""
3677 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1070
3680 msgid "Navigate left"
3681 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1071
3684 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3685 msgstr ""
3686 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3687
3688 #: src/libvlc-module.c:1072
3689 msgid "Navigate right"
3690 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3691
3692 #: src/libvlc-module.c:1073
3693 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3694 msgstr ""
3695 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3696 "doprava."
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1074
3699 msgid "Activate"
3700 msgstr "Aktivovať"
3701
3702 #: src/libvlc-module.c:1075
3703 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3704 msgstr ""
3705 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3706 "menu DVD."
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1076
3709 msgid "Go to the DVD menu"
3710 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3711
3712 #: src/libvlc-module.c:1077
3713 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3714 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:1078
3717 msgid "Select previous DVD title"
3718 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3719
3720 #: src/libvlc-module.c:1079
3721 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3722 msgstr ""
3723 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1080
3726 msgid "Select next DVD title"
3727 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1081
3730 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3731 msgstr ""
3732 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3733
3734 #: src/libvlc-module.c:1082
3735 msgid "Select prev DVD chapter"
3736 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1083
3739 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3740 msgstr ""
3741 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
3742 "kapitoly v DVD"
3743
3744 #: src/libvlc-module.c:1084
3745 msgid "Select next DVD chapter"
3746 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
3747
3748 #: src/libvlc-module.c:1085
3749 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3750 msgstr ""
3751 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1086
3754 msgid "Volume up"
3755 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1087
3758 msgid "Select the key to increase audio volume."
3759 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1088
3762 msgid "Volume down"
3763 msgstr "Znížiť hlasitosť"
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1089
3766 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3767 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1090 modules/gui/macosx/controls.m:898
3770 #: modules/gui/macosx/intf.m:591 modules/gui/macosx/intf.m:652
3771 #: modules/gui/macosx/intf.m:661 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:256
3772 msgid "Mute"
3773 msgstr "Stlmiť"
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1091
3776 msgid "Select the key to mute audio."
3777 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1092
3780 msgid "Subtitle delay up"
3781 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1093
3784 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3785 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1094
3788 msgid "Subtitle delay down"
3789 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1095
3792 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3793 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
3794
3795 #: src/libvlc-module.c:1096
3796 msgid "Audio delay up"
3797 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
3798
3799 #: src/libvlc-module.c:1097
3800 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3801 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:1098
3804 msgid "Audio delay down"
3805 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
3806
3807 #: src/libvlc-module.c:1099
3808 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3809 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1100
3812 msgid "Play playlist bookmark 1"
3813 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1101
3816 msgid "Play playlist bookmark 2"
3817 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1102
3820 msgid "Play playlist bookmark 3"
3821 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1103
3824 msgid "Play playlist bookmark 4"
3825 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1104
3828 msgid "Play playlist bookmark 5"
3829 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1105
3832 msgid "Play playlist bookmark 6"
3833 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1106
3836 msgid "Play playlist bookmark 7"
3837 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1107
3840 msgid "Play playlist bookmark 8"
3841 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1108
3844 msgid "Play playlist bookmark 9"
3845 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1109
3848 msgid "Play playlist bookmark 10"
3849 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:1110
3852 msgid "Select the key to play this bookmark."
3853 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1111
3856 msgid "Set playlist bookmark 1"
3857 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1112
3860 msgid "Set playlist bookmark 2"
3861 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
3862
3863 #: src/libvlc-module.c:1113
3864 msgid "Set playlist bookmark 3"
3865 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:1114
3868 msgid "Set playlist bookmark 4"
3869 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
3870
3871 #: src/libvlc-module.c:1115
3872 msgid "Set playlist bookmark 5"
3873 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
3874
3875 #: src/libvlc-module.c:1116
3876 msgid "Set playlist bookmark 6"
3877 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
3878
3879 #: src/libvlc-module.c:1117
3880 msgid "Set playlist bookmark 7"
3881 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
3882
3883 #: src/libvlc-module.c:1118
3884 msgid "Set playlist bookmark 8"
3885 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
3886
3887 #: src/libvlc-module.c:1119
3888 msgid "Set playlist bookmark 9"
3889 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
3890
3891 #: src/libvlc-module.c:1120
3892 msgid "Set playlist bookmark 10"
3893 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
3894
3895 #: src/libvlc-module.c:1121
3896 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3897 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1123 modules/control/hotkeys.c:84
3900 msgid "Playlist bookmark 1"
3901 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1124 modules/control/hotkeys.c:85
3904 msgid "Playlist bookmark 2"
3905 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
3906
3907 #: src/libvlc-module.c:1125 modules/control/hotkeys.c:86
3908 msgid "Playlist bookmark 3"
3909 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
3910
3911 #: src/libvlc-module.c:1126 modules/control/hotkeys.c:87
3912 msgid "Playlist bookmark 4"
3913 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
3914
3915 #: src/libvlc-module.c:1127 modules/control/hotkeys.c:88
3916 msgid "Playlist bookmark 5"
3917 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
3918
3919 #: src/libvlc-module.c:1128 modules/control/hotkeys.c:89
3920 msgid "Playlist bookmark 6"
3921 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
3922
3923 #: src/libvlc-module.c:1129 modules/control/hotkeys.c:90
3924 msgid "Playlist bookmark 7"
3925 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
3926
3927 #: src/libvlc-module.c:1130 modules/control/hotkeys.c:91
3928 msgid "Playlist bookmark 8"
3929 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
3930
3931 #: src/libvlc-module.c:1131 modules/control/hotkeys.c:92
3932 msgid "Playlist bookmark 9"
3933 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1132 modules/control/hotkeys.c:93
3936 msgid "Playlist bookmark 10"
3937 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
3938
3939 #: src/libvlc-module.c:1134
3940 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3941 msgstr ""
3942 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
3943 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
3944 "kliknutím."
3945
3946 #: src/libvlc-module.c:1136
3947 msgid "Go back in browsing history"
3948 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
3949
3950 #: src/libvlc-module.c:1137
3951 msgid ""
3952 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3953 "history."
3954 msgstr ""
3955 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3956 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1138
3959 msgid "Go forward in browsing history"
3960 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
3961
3962 #: src/libvlc-module.c:1139
3963 msgid ""
3964 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3965 "history."
3966 msgstr ""
3967 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
3968 "ktoré si chcete prehliadať."
3969
3970 #: src/libvlc-module.c:1141
3971 msgid "Cycle audio track"
3972 msgstr "Opakovať audio-stopu"
3973
3974 #: src/libvlc-module.c:1142
3975 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3976 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
3977
3978 #: src/libvlc-module.c:1143
3979 msgid "Cycle subtitle track"
3980 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
3981
3982 #: src/libvlc-module.c:1144
3983 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3984 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
3985
3986 #: src/libvlc-module.c:1145
3987 msgid "Cycle source aspect ratio"
3988 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
3989
3990 #: src/libvlc-module.c:1146
3991 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3992 msgstr ""
3993 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
3994 "videa"
3995
3996 #: src/libvlc-module.c:1147
3997 msgid "Cycle video crop"
3998 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
3999
4000 #: src/libvlc-module.c:1148
4001 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4002 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
4003
4004 #: src/libvlc-module.c:1149
4005 msgid "Cycle deinterlace modes"
4006 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
4007
4008 #: src/libvlc-module.c:1150
4009 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4010 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
4011
4012 #: src/libvlc-module.c:1151
4013 msgid "Show interface"
4014 msgstr "Zobraziť rohranie"
4015
4016 #: src/libvlc-module.c:1152
4017 msgid "Raise the interface above all other windows."
4018 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
4019
4020 #: src/libvlc-module.c:1153
4021 msgid "Hide interface"
4022 msgstr "Skryť rozhranie"
4023
4024 #: src/libvlc-module.c:1154
4025 msgid "Lower the interface below all other windows."
4026 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
4027
4028 #: src/libvlc-module.c:1155
4029 msgid "Take video snapshot"
4030 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
4031
4032 #: src/libvlc-module.c:1156
4033 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4034 msgstr ""
4035 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
4036
4037 #: src/libvlc-module.c:1158 modules/access_filter/record.c:53
4038 #: modules/access_filter/record.c:54 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:207
4039 msgid "Record"
4040 msgstr "Nahrať"
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1159
4043 msgid "Record access filter start/stop."
4044 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1160 modules/access_filter/dump.c:51
4047 #: modules/access_filter/dump.c:52 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:214
4048 msgid "Dump"
4049 msgstr "Analyzovať"
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1161
4052 msgid "Media dump access filter trigger."
4053 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1163
4056 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4057 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4058
4059 #: src/libvlc-module.c:1164
4060 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4061 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4062
4063 #: src/libvlc-module.c:1167
4064 msgid "Toggle random playlist playback"
4065 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4066
4067 #: src/libvlc-module.c:1169 src/libvlc-module.c:1170
4068 #: src/video_output/vout_intf.c:216
4069 msgid "Zoom"
4070 msgstr "Priblížiť"
4071
4072 #: src/libvlc-module.c:1172 src/libvlc-module.c:1173
4073 msgid "Un-Zoom"
4074 msgstr "Oddialiť"
4075
4076 #: src/libvlc-module.c:1175 src/libvlc-module.c:1176
4077 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4078 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4079
4080 #: src/libvlc-module.c:1177 src/libvlc-module.c:1178
4081 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4082 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4083
4084 #: src/libvlc-module.c:1180 src/libvlc-module.c:1181
4085 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4086 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:1182 src/libvlc-module.c:1183
4089 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4090 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4091
4092 #: src/libvlc-module.c:1185 src/libvlc-module.c:1186
4093 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4094 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4095
4096 #: src/libvlc-module.c:1187 src/libvlc-module.c:1188
4097 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4098 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4099
4100 #: src/libvlc-module.c:1190 src/libvlc-module.c:1191
4101 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4102 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4103
4104 #: src/libvlc-module.c:1192 src/libvlc-module.c:1193
4105 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4106 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4107
4108 #: src/libvlc-module.c:1195
4109 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4110 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
4111
4112 #: src/libvlc-module.c:1197
4113 msgid ""
4114 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
4115 "output for the time being."
4116 msgstr ""
4117 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
4118 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
4119
4120 #: src/libvlc-module.c:1201
4121 #, c-format
4122 msgid ""
4123 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
4124 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
4125 "in the playlist.\n"
4126 "The first item specified will be played first.\n"
4127 "\n"
4128 "Options-styles:\n"
4129 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
4130 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4131 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4132 "            and that overrides previous settings.\n"
4133 "\n"
4134 "Stream MRL syntax:\n"
4135 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4136 "option=value ...]\n"
4137 "\n"
4138 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4139 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4140 "\n"
4141 "URL syntax:\n"
4142 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4143 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4144 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4145 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4146 "  screen://                      Screen capture\n"
4147 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4148 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4149 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4150 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4151 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4152 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4153 "certain time\n"
4154 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4155 msgstr ""
4156 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
4157 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
4158 "zaradia do playlistu.\n"
4159 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
4160 "\n"
4161 "Nastavenia štýlov:\n"
4162 "  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
4163 "programu.\n"
4164 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4165 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4166 "            and that overrides previous settings.\n"
4167 "\n"
4168 "Stream MRL syntax:\n"
4169 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4170 "option=value ...]\n"
4171 "\n"
4172 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4173 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4174 "\n"
4175 "URL syntax:\n"
4176 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4177 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4178 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4179 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4180 "  screen://                      Screen capture\n"
4181 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4182 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4183 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4184 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4185 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4186 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4187 "certain time\n"
4188 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4189
4190 #: src/libvlc-module.c:1313 src/video_output/vout_intf.c:433
4191 #: modules/gui/macosx/controls.m:440 modules/gui/macosx/controls.m:907
4192 #: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/macosx/intf.m:663
4193 #: modules/video_output/snapshot.c:76
4194 msgid "Snapshot"
4195 msgstr "Snímka"
4196
4197 #: src/libvlc-module.c:1326
4198 msgid "Window properties"
4199 msgstr "Vlastnosti okna"
4200
4201 #: src/libvlc-module.c:1369
4202 msgid "Subpictures"
4203 msgstr "Sub-obrázky"
4204
4205 #: src/libvlc-module.c:1376 modules/codec/subsdec.c:153
4206 #: modules/demux/subtitle.c:66 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
4207 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
4208 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:513
4209 msgid "Subtitles"
4210 msgstr "Titulky"
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1393 modules/stream_out/transcode.c:156
4213 msgid "Overlays"
4214 msgstr "Prekryvy/Titulky"
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1401
4217 msgid "France"
4218 msgstr "Francúzsky"
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1403
4221 msgid "Track settings"
4222 msgstr "Nastavenia stopy"
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1425
4225 msgid "Playback control"
4226 msgstr "Kontrola prehrávania"
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1440
4229 msgid "Default devices"
4230 msgstr "Predvolené zariadenia"
4231
4232 #: src/libvlc-module.c:1449
4233 msgid "Network settings"
4234 msgstr "Nastavenia siete"
4235
4236 #: src/libvlc-module.c:1461
4237 msgid "Socks proxy"
4238 msgstr "Socks proxy"
4239
4240 #: src/libvlc-module.c:1470
4241 msgid "Metadata"
4242 msgstr "Meta-dáta"
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1500
4245 msgid "Decoders"
4246 msgstr "Dekodéry"
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1507 modules/access/v4l2.c:58
4249 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
4250 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:231
4251 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
4252 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
4253 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
4254 msgid "Input"
4255 msgstr "Vstup"
4256
4257 #: src/libvlc-module.c:1545
4258 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
4259 msgid "VLM"
4260 msgstr "VLM"
4261
4262 #: src/libvlc-module.c:1578
4263 msgid "CPU"
4264 msgstr "Procesor (CPU)"
4265
4266 #: src/libvlc-module.c:1600
4267 msgid "Special modules"
4268 msgstr "Špeciálne moduly"
4269
4270 #: src/libvlc-module.c:1607
4271 msgid "Plugins"
4272 msgstr "Prídavné moduly"
4273
4274 #: src/libvlc-module.c:1615
4275 msgid "Performance options"
4276 msgstr "Nastavenia výkonu"
4277
4278 #: src/libvlc-module.c:1757
4279 msgid "Hot keys"
4280 msgstr "Horúce klávesy"
4281
4282 #: src/libvlc-module.c:2089
4283 msgid "Jump sizes"
4284 msgstr "Veľkosti skoku"
4285
4286 #: src/libvlc-module.c:2168
4287 msgid "main program"
4288 msgstr "hlavný program"
4289
4290 #: src/libvlc-module.c:2178
4291 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4292 msgstr ""
4293 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4294 "advanced)"
4295
4296 #: src/libvlc-module.c:2184
4297 msgid ""
4298 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4299 "--help-verbose)"
4300 msgstr ""
4301 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4302 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
4303
4304 #: src/libvlc-module.c:2189
4305 msgid "print help for the advanced options"
4306 msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
4307
4308 #: src/libvlc-module.c:2194
4309 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4310 msgstr ""
4311 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
4312 "programu"
4313
4314 #: src/libvlc-module.c:2200
4315 msgid "print a list of available modules"
4316 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4317
4318 #: src/libvlc-module.c:2205
4319 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4320 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
4321
4322 #: src/libvlc-module.c:2211
4323 msgid ""
4324 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4325 "verbose)"
4326 msgstr ""
4327 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4328 "parametrami --advanced a --help-verbose)"
4329
4330 #: src/libvlc-module.c:2216
4331 msgid "save the current command line options in the config"
4332 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
4333
4334 #: src/libvlc-module.c:2221
4335 msgid "reset the current config to the default values"
4336 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4337
4338 #: src/libvlc-module.c:2226
4339 msgid "use alternate config file"
4340 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4341
4342 #: src/libvlc-module.c:2231
4343 msgid "resets the current plugins cache"
4344 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4345
4346 #: src/libvlc-module.c:2236
4347 msgid "print version information"
4348 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4349
4350 #: src/modules/configuration.c:1233
4351 msgid "boolean"
4352 msgstr "Hodnota boolean"
4353
4354 #: src/modules/configuration.c:1244
4355 msgid "key"
4356 msgstr "kľúč"
4357
4358 #: src/playlist/engine.c:127 src/playlist/engine.c:129
4359 #: src/playlist/loadsave.c:112
4360 msgid "Media Library"
4361 msgstr "Knižnica s médiami"
4362
4363 #: src/playlist/tree.c:59 modules/access/bda/bda.c:61
4364 #: modules/access/bda/bda.c:113 modules/access/bda/bda.c:121
4365 #: modules/access/bda/bda.c:128 modules/access/bda/bda.c:134
4366 #: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/bda/bda.c:146
4367 #: modules/access/bda/bda.c:152
4368 msgid "Undefined"
4369 msgstr "Nedefinované"
4370
4371 #: src/text/iso-639_def.h:38
4372 msgid "Afar"
4373 msgstr " Afar"
4374
4375 #: src/text/iso-639_def.h:39
4376 msgid "Abkhazian"
4377 msgstr "Abcházsky"
4378
4379 #: src/text/iso-639_def.h:40
4380 msgid "Afrikaans"
4381 msgstr "Africky"
4382
4383 #: src/text/iso-639_def.h:41
4384 msgid "Albanian"
4385 msgstr "Albánsky"
4386
4387 #: src/text/iso-639_def.h:42
4388 msgid "Amharic"
4389 msgstr " Amharic"
4390
4391 #: src/text/iso-639_def.h:44
4392 msgid "Armenian"
4393 msgstr "Arménsky"
4394
4395 #: src/text/iso-639_def.h:45
4396 msgid "Assamese"
4397 msgstr " Assamese"
4398
4399 #: src/text/iso-639_def.h:46
4400 msgid "Avestan"
4401 msgstr " Avestan"
4402
4403 #: src/text/iso-639_def.h:47
4404 msgid "Aymara"
4405 msgstr " Aymara"
4406
4407 #: src/text/iso-639_def.h:48
4408 msgid "Azerbaijani"
4409 msgstr "Azerbajdžansky"
4410
4411 #: src/text/iso-639_def.h:49
4412 msgid "Bashkir"
4413 msgstr " Bashkir"
4414
4415 #: src/text/iso-639_def.h:50
4416 msgid "Basque"
4417 msgstr "Baskicky"
4418
4419 #: src/text/iso-639_def.h:51
4420 msgid "Belarusian"
4421 msgstr "Bielorusky"
4422
4423 #: src/text/iso-639_def.h:52
4424 msgid "Bengali"
4425 msgstr "Bengálsky"
4426
4427 #: src/text/iso-639_def.h:53
4428 msgid "Bihari"
4429 msgstr " Bihari"
4430
4431 #: src/text/iso-639_def.h:54
4432 msgid "Bislama"
4433 msgstr " Bislama"
4434
4435 #: src/text/iso-639_def.h:55
4436 msgid "Bosnian"
4437 msgstr "Bosniansky"
4438
4439 #: src/text/iso-639_def.h:56
4440 msgid "Breton"
4441 msgstr "Bretónsky"
4442
4443 #: src/text/iso-639_def.h:57
4444 msgid "Bulgarian"
4445 msgstr "Bulharsky"
4446
4447 #: src/text/iso-639_def.h:58
4448 msgid "Burmese"
4449 msgstr " Burmese"
4450
4451 #: src/text/iso-639_def.h:60
4452 msgid "Chamorro"
4453 msgstr " Chamorro"
4454
4455 #: src/text/iso-639_def.h:61
4456 msgid "Chechen"
4457 msgstr "Čečensky"
4458
4459 #: src/text/iso-639_def.h:62
4460 msgid "Chinese"
4461 msgstr "Čínsky"
4462
4463 #: src/text/iso-639_def.h:63
4464 msgid "Church Slavic"
4465 msgstr "Church Slavic"
4466
4467 #: src/text/iso-639_def.h:64
4468 msgid "Chuvash"
4469 msgstr " Chuvash"
4470
4471 #: src/text/iso-639_def.h:65
4472 msgid "Cornish"
4473 msgstr " Cornish"
4474
4475 #: src/text/iso-639_def.h:66
4476 msgid "Corsican"
4477 msgstr "Korzicky"
4478
4479 #: src/text/iso-639_def.h:70
4480 msgid "Dzongkha"
4481 msgstr " Dzongkha"
4482
4483 #: src/text/iso-639_def.h:71
4484 msgid "English"
4485 msgstr "Anglicky"
4486
4487 #: src/text/iso-639_def.h:72
4488 msgid "Esperanto"
4489 msgstr "Esperanto"
4490
4491 #: src/text/iso-639_def.h:73
4492 msgid "Estonian"
4493 msgstr "Estónsky"
4494
4495 #: src/text/iso-639_def.h:74
4496 msgid "Faroese"
4497 msgstr " Faroese"
4498
4499 #: src/text/iso-639_def.h:75
4500 msgid "Fijian"
4501 msgstr " Fijian"
4502
4503 #: src/text/iso-639_def.h:76
4504 msgid "Finnish"
4505 msgstr "Fínsky"
4506
4507 #: src/text/iso-639_def.h:78
4508 msgid "Frisian"
4509 msgstr "Frízsky"
4510
4511 #: src/text/iso-639_def.h:81
4512 msgid "Gaelic (Scots)"
4513 msgstr "Škótsky"
4514
4515 #: src/text/iso-639_def.h:82
4516 msgid "Irish"
4517 msgstr "Írsky"
4518
4519 #: src/text/iso-639_def.h:83
4520 msgid "Gallegan"
4521 msgstr " Gallegan"
4522
4523 #: src/text/iso-639_def.h:84
4524 msgid "Manx"
4525 msgstr " Manx"
4526
4527 #: src/text/iso-639_def.h:85
4528 msgid "Greek, Modern ()"
4529 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
4530
4531 #: src/text/iso-639_def.h:86
4532 msgid "Guarani"
4533 msgstr " Guarani"
4534
4535 #: src/text/iso-639_def.h:87
4536 msgid "Gujarati"
4537 msgstr " Gujarati"
4538
4539 #: src/text/iso-639_def.h:89
4540 msgid "Herero"
4541 msgstr " Herero"
4542
4543 #: src/text/iso-639_def.h:90
4544 msgid "Hindi"
4545 msgstr " Hindi"
4546
4547 #: src/text/iso-639_def.h:91
4548 msgid "Hiri Motu"
4549 msgstr " Hiri Motu"
4550
4551 #: src/text/iso-639_def.h:93
4552 msgid "Icelandic"
4553 msgstr "Islandsky"
4554
4555 #: src/text/iso-639_def.h:94
4556 msgid "Inuktitut"
4557 msgstr " Inuktitut"
4558
4559 #: src/text/iso-639_def.h:95
4560 msgid "Interlingue"
4561 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4562
4563 #: src/text/iso-639_def.h:96
4564 msgid "Interlingua"
4565 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4566
4567 #: src/text/iso-639_def.h:97
4568 msgid "Indonesian"
4569 msgstr "Indonézsky"
4570
4571 #: src/text/iso-639_def.h:98
4572 msgid "Inupiaq"
4573 msgstr " Inupiaq"
4574
4575 #: src/text/iso-639_def.h:100
4576 msgid "Javanese"
4577 msgstr " Javanese"
4578
4579 #: src/text/iso-639_def.h:102
4580 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4581 msgstr " Kalaallisut (Greenlandic)"
4582
4583 #: src/text/iso-639_def.h:103
4584 msgid "Kannada"
4585 msgstr "Kannada"
4586
4587 #: src/text/iso-639_def.h:104
4588 msgid "Kashmiri"
4589 msgstr " Kashmiri"
4590
4591 #: src/text/iso-639_def.h:105
4592 msgid "Kazakh"
4593 msgstr "Kazašsky"
4594
4595 #: src/text/iso-639_def.h:106
4596 msgid "Khmer"
4597 msgstr " kmérov"
4598
4599 #: src/text/iso-639_def.h:107
4600 msgid "Kikuyu"
4601 msgstr " Kikuyu"
4602
4603 #: src/text/iso-639_def.h:108
4604 msgid "Kinyarwanda"
4605 msgstr " Kinyarwanda"
4606
4607 #: src/text/iso-639_def.h:109
4608 msgid "Kirghiz"
4609 msgstr "Kirgizsky"
4610
4611 #: src/text/iso-639_def.h:110
4612 msgid "Komi"
4613 msgstr " Komi"
4614
4615 #: src/text/iso-639_def.h:112
4616 msgid "Kuanyama"
4617 msgstr " Kuanyama"
4618
4619 #: src/text/iso-639_def.h:113
4620 msgid "Kurdish"
4621 msgstr "Kurdsky"
4622
4623 #: src/text/iso-639_def.h:114
4624 msgid "Lao"
4625 msgstr " Lao"
4626
4627 #: src/text/iso-639_def.h:115
4628 msgid "Latin"
4629 msgstr "Latinsky"
4630
4631 #: src/text/iso-639_def.h:116
4632 msgid "Latvian"
4633 msgstr "Lotyšsky"
4634
4635 #: src/text/iso-639_def.h:117
4636 msgid "Lingala"
4637 msgstr " Lingala"
4638
4639 #: src/text/iso-639_def.h:118
4640 msgid "Lithuanian"
4641 msgstr "Litovsky"
4642
4643 #: src/text/iso-639_def.h:119
4644 msgid "Letzeburgesch"
4645 msgstr "Luxembursky"
4646
4647 #: src/text/iso-639_def.h:120
4648 msgid "Macedonian"
4649 msgstr "Macedónsky"
4650
4651 #: src/text/iso-639_def.h:121
4652 msgid "Marshall"
4653 msgstr " Marshall"
4654
4655 #: src/text/iso-639_def.h:122
4656 msgid "Malayalam"
4657 msgstr " Malayalam"
4658
4659 #: src/text/iso-639_def.h:123
4660 msgid "Maori"
4661 msgstr "Maori"
4662
4663 #: src/text/iso-639_def.h:124
4664 msgid "Marathi"
4665 msgstr " Marathi"
4666
4667 #: src/text/iso-639_def.h:126
4668 msgid "Malagasy"
4669 msgstr " Malagasy"
4670
4671 #: src/text/iso-639_def.h:127
4672 msgid "Maltese"
4673 msgstr " Maltese"
4674
4675 #: src/text/iso-639_def.h:128
4676 msgid "Moldavian"
4677 msgstr "Moldavsky"
4678
4679 #: src/text/iso-639_def.h:129
4680 msgid "Mongolian"
4681 msgstr "Mongolsky"
4682
4683 #: src/text/iso-639_def.h:130
4684 msgid "Nauru"
4685 msgstr "Nauru"
4686
4687 #: src/text/iso-639_def.h:131
4688 msgid "Navajo"
4689 msgstr "Navajo"
4690
4691 #: src/text/iso-639_def.h:132
4692 msgid "Ndebele, South"
4693 msgstr " Ndebele, juh"
4694
4695 #: src/text/iso-639_def.h:133
4696 msgid "Ndebele, North"
4697 msgstr " Ndebele, sever"
4698
4699 #: src/text/iso-639_def.h:134
4700 msgid "Ndonga"
4701 msgstr " Ndonga"
4702
4703 #: src/text/iso-639_def.h:135
4704 msgid "Nepali"
4705 msgstr "Nepálsky"
4706
4707 #: src/text/iso-639_def.h:136
4708 msgid "Norwegian"
4709 msgstr "Nórsky"
4710
4711 #: src/text/iso-639_def.h:137
4712 msgid "Norwegian Nynorsk"
4713 msgstr "Nórsky (sever)"
4714
4715 #: src/text/iso-639_def.h:138
4716 msgid "Norwegian Bokmaal"
4717 msgstr "Nórsky (juh)"
4718
4719 #: src/text/iso-639_def.h:139
4720 msgid "Chichewa; Nyanja"
4721 msgstr " Chichewa; Nyanja"
4722
4723 #: src/text/iso-639_def.h:140
4724 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
4725 msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
4726
4727 #: src/text/iso-639_def.h:141
4728 msgid "Oriya"
4729 msgstr " Oriya"
4730
4731 #: src/text/iso-639_def.h:142
4732 msgid "Oromo"
4733 msgstr " Oromo"
4734
4735 #: src/text/iso-639_def.h:144
4736 msgid "Ossetian; Ossetic"
4737 msgstr "Osetsky"
4738
4739 #: src/text/iso-639_def.h:145
4740 msgid "Panjabi"
4741 msgstr "Panjabi"
4742
4743 #: src/text/iso-639_def.h:147
4744 msgid "Pali"
4745 msgstr " Pali"
4746
4747 #: src/text/iso-639_def.h:148
4748 msgid "Polish"
4749 msgstr "Poľsky"
4750
4751 #: src/text/iso-639_def.h:149
4752 msgid "Portuguese"
4753 msgstr "Portugalsky"
4754
4755 #: src/text/iso-639_def.h:150
4756 msgid "Pushto"
4757 msgstr " Pushto"
4758
4759 #: src/text/iso-639_def.h:151
4760 msgid "Quechua"
4761 msgstr " Quechua"
4762
4763 #: src/text/iso-639_def.h:152
4764 msgid "Original audio"
4765 msgstr "Originálny zvuk"
4766
4767 #: src/text/iso-639_def.h:153
4768 msgid "Raeto-Romance"
4769 msgstr "Rétorománsky"
4770
4771 #: src/text/iso-639_def.h:155
4772 msgid "Rundi"
4773 msgstr " Rundi"
4774
4775 #: src/text/iso-639_def.h:157
4776 msgid "Sango"
4777 msgstr " Sango"
4778
4779 #: src/text/iso-639_def.h:158
4780 msgid "Sanskrit"
4781 msgstr "Sanskrit"
4782
4783 #: src/text/iso-639_def.h:159
4784 msgid "Serbian"
4785 msgstr "Srbsky"
4786
4787 #: src/text/iso-639_def.h:160
4788 msgid "Croatian"
4789 msgstr "Chorvátsky"
4790
4791 #: src/text/iso-639_def.h:161
4792 msgid "Sinhalese"
4793 msgstr "Sinhalese"
4794
4795 #: src/text/iso-639_def.h:164
4796 msgid "Northern Sami"
4797 msgstr "Severná Samoa"
4798
4799 #: src/text/iso-639_def.h:165
4800 msgid "Samoan"
4801 msgstr "Samoa"
4802
4803 #: src/text/iso-639_def.h:166
4804 msgid "Shona"
4805 msgstr "Shona"
4806
4807 #: src/text/iso-639_def.h:167
4808 msgid "Sindhi"
4809 msgstr "Sindhi"
4810
4811 #: src/text/iso-639_def.h:168
4812 msgid "Somali"
4813 msgstr "Somali"
4814
4815 #: src/text/iso-639_def.h:169
4816 msgid "Sotho, Southern"
4817 msgstr "Sotho, južné"
4818
4819 #: src/text/iso-639_def.h:171
4820 msgid "Sardinian"
4821 msgstr "Sardínia"
4822
4823 #: src/text/iso-639_def.h:172
4824 msgid "Swati"
4825 msgstr "Swati"
4826
4827 #: src/text/iso-639_def.h:173
4828 msgid "Sundanese"
4829 msgstr "Sudánsky"
4830
4831 #: src/text/iso-639_def.h:174
4832 msgid "Swahili"
4833 msgstr "Swahilsky"
4834
4835 #: src/text/iso-639_def.h:176
4836 msgid "Tahitian"
4837 msgstr "Tahitsky"
4838
4839 #: src/text/iso-639_def.h:177
4840 msgid "Tamil"
4841 msgstr "Tamilsky"
4842
4843 #: src/text/iso-639_def.h:178
4844 msgid "Tatar"
4845 msgstr "Tatársky"
4846
4847 #: src/text/iso-639_def.h:179
4848 msgid "Telugu"
4849 msgstr "Telugu"
4850
4851 #: src/text/iso-639_def.h:180
4852 msgid "Tajik"
4853 msgstr "Tajik"
4854
4855 #: src/text/iso-639_def.h:181
4856 msgid "Tagalog"
4857 msgstr "Tagalog"
4858
4859 #: src/text/iso-639_def.h:182
4860 msgid "Thai"
4861 msgstr "Thajsky"
4862
4863 #: src/text/iso-639_def.h:183
4864 msgid "Tibetan"
4865 msgstr "Tibetsky"
4866
4867 #: src/text/iso-639_def.h:184
4868 msgid "Tigrinya"
4869 msgstr "Tigrinya"
4870
4871 #: src/text/iso-639_def.h:185
4872 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
4873 msgstr "Tonga (ostrovy Tonga)"
4874
4875 #: src/text/iso-639_def.h:186
4876 msgid "Tswana"
4877 msgstr "Tswana"
4878
4879 #: src/text/iso-639_def.h:187
4880 msgid "Tsonga"
4881 msgstr "Tsonga"
4882
4883 #: src/text/iso-639_def.h:189
4884 msgid "Turkmen"
4885 msgstr "Turkménsky"
4886
4887 #: src/text/iso-639_def.h:190
4888 msgid "Twi"
4889 msgstr "Twi"
4890
4891 #: src/text/iso-639_def.h:191
4892 msgid "Uighur"
4893 msgstr "Uighur"
4894
4895 #: src/text/iso-639_def.h:192
4896 msgid "Ukrainian"
4897 msgstr "Ukrajinsky"
4898
4899 #: src/text/iso-639_def.h:193
4900 msgid "Urdu"
4901 msgstr "Urdu"
4902
4903 #: src/text/iso-639_def.h:194
4904 msgid "Uzbek"
4905 msgstr "Uzbecky"
4906
4907 #: src/text/iso-639_def.h:195
4908 msgid "Vietnamese"
4909 msgstr "Vietnamsky"
4910
4911 #: src/text/iso-639_def.h:196
4912 msgid "Volapuk"
4913 msgstr "Volapuk"
4914
4915 #: src/text/iso-639_def.h:197
4916 msgid "Welsh"
4917 msgstr "Welsh"
4918
4919 #: src/text/iso-639_def.h:198
4920 msgid "Wolof"
4921 msgstr "Wolof"
4922
4923 #: src/text/iso-639_def.h:199
4924 msgid "Xhosa"
4925 msgstr "Xhosa"
4926
4927 #: src/text/iso-639_def.h:200
4928 msgid "Yiddish"
4929 msgstr "Jidiš"
4930
4931 #: src/text/iso-639_def.h:201
4932 msgid "Yoruba"
4933 msgstr "Yoruba"
4934
4935 #: src/text/iso-639_def.h:202
4936 msgid "Zhuang"
4937 msgstr "Zhuang"
4938
4939 #: src/text/iso-639_def.h:203
4940 msgid "Zulu"
4941 msgstr "Zulu"
4942
4943 #: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:969
4944 msgid "Unknown"
4945 msgstr "Neznámy"
4946
4947 #: src/video_output/video_output.c:406 modules/gui/macosx/intf.m:619
4948 #: modules/gui/macosx/intf.m:620 modules/video_filter/deinterlace.c:122
4949 msgid "Deinterlace"
4950 msgstr "Rozkladať"
4951
4952 #: src/video_output/video_output.c:410 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4953 msgid "Discard"
4954 msgstr "Vyraďovať"
4955
4956 #: src/video_output/video_output.c:412 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4957 msgid "Blend"
4958 msgstr "Premiešavať"
4959
4960 #: src/video_output/video_output.c:414 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4961 msgid "Mean"
4962 msgstr "Stredná úroveň"
4963
4964 #: src/video_output/video_output.c:416 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4965 msgid "Bob"
4966 msgstr "Bob"
4967
4968 #: src/video_output/video_output.c:418 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4969 msgid "Linear"
4970 msgstr "Lineárne rozkladanie"
4971
4972 #: src/video_output/vout_intf.c:228
4973 msgid "1:4 Quarter"
4974 msgstr "1:4 (štvrtina)"
4975
4976 #: src/video_output/vout_intf.c:230
4977 msgid "1:2 Half"
4978 msgstr "1:2 (polovica)"
4979
4980 #: src/video_output/vout_intf.c:232
4981 msgid "1:1 Original"
4982 msgstr "1:1 (Originál)"
4983
4984 #: src/video_output/vout_intf.c:234
4985 msgid "2:1 Double"
4986 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
4987
4988 #: src/video_output/vout_intf.c:261 modules/gui/macosx/intf.m:613
4989 #: modules/gui/macosx/intf.m:614 modules/video_filter/crop.c:102
4990 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:130
4991 msgid "Crop"
4992 msgstr "Vystrihnúť"
4993
4994 #: src/video_output/vout_intf.c:356 modules/gui/macosx/intf.m:611
4995 #: modules/gui/macosx/intf.m:612
4996 msgid "Aspect-ratio"
4997 msgstr "Stranový pomer"
4998
4999 #: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:60
5000 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/dvb/access.c:73
5001 #: modules/access/dv.c:68 modules/access/dvdnav.c:67
5002 #: modules/access/dvdread.c:64 modules/access/fake.c:41
5003 #: modules/access/file.c:79 modules/access/ftp.c:54
5004 #: modules/access/gnomevfs.c:45 modules/access/http.c:57
5005 #: modules/access/jack.c:58 modules/access/mms/mms.c:46
5006 #: modules/access/pvr.c:52 modules/access/screen/screen.c:36
5007 #: modules/access/smb.c:61 modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:69
5008 #: modules/access/v4l.c:76 modules/access/vcd/vcd.c:41
5009 msgid "Caching value in ms"
5010 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
5011
5012 #: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:75
5013 msgid ""
5014 "Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
5015 msgstr ""
5016 "Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
5017 "pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
5018
5019 #: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:78
5020 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:681
5021 msgid "Adapter card to tune"
5022 msgstr "Karta adaptéra"
5023
5024 #: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:79
5025 msgid ""
5026 "Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
5027 "n>=0."
5028 msgstr ""
5029 "Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
5030 "dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
5031
5032 #: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:81
5033 msgid "Device number to use on adapter"
5034 msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
5035
5036 #: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:84
5037 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:634
5038 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:703
5039 msgid "Transponder/multiplex frequency"
5040 msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
5041
5042 #: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:85
5043 msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
5044 msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
5045
5046 #: modules/access/bda/bda.c:55
5047 msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
5048 msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
5049
5050 #: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
5051 msgid "Inversion mode"
5052 msgstr "Inverzný mód"
5053
5054 #: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:88
5055 msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
5056 msgstr "Inverzný mód [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
5057
5058 #: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:90
5059 msgid "Probe DVB card for capabilities"
5060 msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
5061
5062 #: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:91
5063 msgid ""
5064 "Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
5065 "disable this feature if you experience some trouble."
5066 msgstr ""
5067 "Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
5068 "preverovanie radšej zablokujte."
5069
5070 #: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:93
5071 msgid "Budget mode"
5072 msgstr "Mód \"budget\""
5073
5074 #: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:94
5075 msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
5076 msgstr ""
5077 "Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
5078 "karty."
5079
5080 #: modules/access/bda/bda.c:75
5081 msgid "Network Identifier"
5082 msgstr "Nastavenia siete"
5083
5084 #: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:97
5085 msgid "Satellite number in the Diseqc system"
5086 msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
5087
5088 #: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:98
5089 msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
5090 msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
5091
5092 #: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:100
5093 msgid "LNB voltage"
5094 msgstr "Napätie LNB konvertora"
5095
5096 #: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:101
5097 msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
5098 msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
5099
5100 #: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:103
5101 msgid "High LNB voltage"
5102 msgstr "Veľké napätie LNB"
5103
5104 #: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:104
5105 msgid ""
5106 "Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
5107 "supported by all frontends."
5108 msgstr ""
5109 "Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
5110 "konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
5111
5112 #: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:107
5113 msgid "22 kHz tone"
5114 msgstr "22 kHz tón"
5115
5116 #: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:108
5117 msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
5118 msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
5119
5120 #: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:110
5121 msgid "Transponder FEC"
5122 msgstr "FEC transpondéra"
5123
5124 #: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:111
5125 msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
5126 msgstr ""
5127 "FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: mód pre korekciu chýb pri "
5128 "prenose) [9=automaticky]."
5129
5130 #: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:113
5131 msgid "Transponder symbol rate in kHz"
5132 msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
5133
5134 #: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:116
5135 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
5136 msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
5137
5138 #: modules/access/bda/bda.c:99
5139 msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz usually 9.75GHz"
5140 msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 9.75 GHz"
5141
5142 #: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:119
5143 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
5144 msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
5145
5146 #: modules/access/bda/bda.c:102
5147 msgid "High Band Local Osc Freq in kHz usually 10.6GHz"
5148 msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 10.6 GHz"
5149
5150 #: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:122
5151 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
5152 msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
5153
5154 #: modules/access/bda/bda.c:106
5155 msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
5156 msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom, zvyčajne 11.7 GHz"
5157
5158 #: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:126
5159 msgid "Modulation type"
5160 msgstr "Typ modulácie"
5161
5162 #: modules/access/bda/bda.c:110
5163 msgid "QAM constellation points [16, 32, 64, 128, 256]"
5164 msgstr "Konštalačné body QAM [16, 32, 64, 128, 256]"
5165
5166 #: modules/access/bda/bda.c:113
5167 msgid "16"
5168 msgstr "16"
5169
5170 #: modules/access/bda/bda.c:113
5171 msgid "32"
5172 msgstr "32"
5173
5174 #: modules/access/bda/bda.c:114
5175 msgid "64"
5176 msgstr "64"
5177
5178 #: modules/access/bda/bda.c:114
5179 msgid "128"
5180 msgstr "128"
5181
5182 #: modules/access/bda/bda.c:114
5183 msgid "256"
5184 msgstr "256"
5185
5186 #: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:130
5187 msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
5188 msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
5189
5190 #: modules/access/bda/bda.c:118
5191 msgid "High Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
5192 msgstr "Vysoká priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
5193
5194 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
5195 msgid "1/2"
5196 msgstr "1/2"
5197
5198 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
5199 msgid "2/3"
5200 msgstr "2/3"
5201
5202 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
5203 msgid "3/4"
5204 msgstr "3/4"
5205
5206 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
5207 msgid "5/6"
5208 msgstr "5/6"
5209
5210 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
5211 msgid "7/8"
5212 msgstr "7/8"
5213
5214 #: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:133
5215 msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
5216 msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
5217
5218 #: modules/access/bda/bda.c:125
5219 msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
5220 msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
5221
5222 #: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:136
5223 msgid "Terrestrial bandwidth"
5224 msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
5225
5226 #: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:137
5227 msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
5228 msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
5229
5230 #: modules/access/bda/bda.c:134
5231 msgid "6 MHz"
5232 msgstr "6 MHz"
5233
5234 #: modules/access/bda/bda.c:135
5235 msgid "7 MHz"
5236 msgstr "7 MHz"
5237
5238 #: modules/access/bda/bda.c:135
5239 msgid "8 MHz"
5240 msgstr "8 MHz"
5241
5242 #: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
5243 msgid "Terrestrial guard interval"
5244 msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
5245
5246 #: modules/access/bda/bda.c:138
5247 msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
5248 msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
5249
5250 #: modules/access/bda/bda.c:140
5251 msgid "1/4"
5252 msgstr "1/4"
5253
5254 #: modules/access/bda/bda.c:140
5255 msgid "1/8"
5256 msgstr "1/8"
5257
5258 #: modules/access/bda/bda.c:141
5259 msgid "1/16"
5260 msgstr "16"
5261
5262 #: modules/access/bda/bda.c:141
5263 msgid "1/32"
5264 msgstr "32"
5265
5266 #: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:142
5267 msgid "Terrestrial transmission mode"
5268 msgstr "Mód terestriálneho prenosu"
5269
5270 #: modules/access/bda/bda.c:144
5271 msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"