582381d4a09048896676f97d8477cefe7e7dce85
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY-AT-MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-04-06 23:27+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2008-11-01 21:58+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_common.h:871
18 msgid ""
19 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
20 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
21 "see the file named COPYING for details.\n"
22 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
23 msgstr ""
24 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
25 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
26 "Licencie;\n"
27 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:32
30 msgid "VLC preferences"
31 msgstr "Nastavenia programu VLC"
32
33 #: include/vlc_config_cat.h:34
34 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
35 msgstr ""
36 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
37 "\"."
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:174
40 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
41 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:965 modules/misc/dummy/dummy.c:68
42 msgid "Interface"
43 msgstr "Rozhranie"
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:38
46 msgid "Settings for VLC's interfaces"
47 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
48
49 #: include/vlc_config_cat.h:40
50 #, fuzzy
51 msgid "Main interfaces settings"
52 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
53
54 #: include/vlc_config_cat.h:42
55 msgid "Main interfaces"
56 msgstr "Hlavné rozhrania"
57
58 #: include/vlc_config_cat.h:43
59 msgid "Settings for the main interface"
60 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
61
62 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:166
63 msgid "Control interfaces"
64 msgstr "Ovládanie rozhraní"
65
66 #: include/vlc_config_cat.h:46
67 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
68 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
69
70 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
71 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:194
72 msgid "Hotkeys settings"
73 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2628 src/input/es_out.c:2662
76 #: src/libvlc-module.c:1500 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
77 #: modules/gui/macosx/intf.m:605 modules/gui/macosx/output.m:170
78 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:113 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:178
79 #: modules/gui/macosx/wizard.m:380
80 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
81 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
82 #: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode.c:200
83 msgid "Audio"
84 msgstr "Zvuk"
85
86 #: include/vlc_config_cat.h:53
87 msgid "Audio settings"
88 msgstr "Nastavenia zvuku"
89
90 #: include/vlc_config_cat.h:55
91 msgid "General audio settings"
92 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
95 #: src/video_output/video_output.c:506
96 msgid "Filters"
97 msgstr "Filtre"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:58
100 #, fuzzy
101 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
102 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:112
105 #: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/intf.m:616
106 msgid "Visualizations"
107 msgstr "Vizualizácie"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:186
110 msgid "Audio visualizations"
111 msgstr "Vizualizácie zvuku"
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
114 msgid "Output modules"
115 msgstr "Výstupné moduly"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:64
118 #, fuzzy
119 msgid "General settings for audio output modules."
120 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1931
123 #: modules/stream_out/transcode.c:232
124 msgid "Miscellaneous"
125 msgstr "Rôzne"
126
127 #: include/vlc_config_cat.h:67
128 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
129 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
130
131 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2631 src/input/es_out.c:2711
132 #: src/libvlc-module.c:1553 modules/gui/macosx/intf.m:618
133 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
134 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182 modules/gui/macosx/wizard.m:381
135 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:518
136 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:80
137 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:292 modules/misc/dummy/dummy.c:104
138 #: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode.c:169
139 msgid "Video"
140 msgstr "Video"
141
142 #: include/vlc_config_cat.h:71
143 msgid "Video settings"
144 msgstr "Nastavenia videa"
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:73
147 msgid "General video settings"
148 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
149
150 #: include/vlc_config_cat.h:77
151 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
152 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
153
154 #: include/vlc_config_cat.h:81
155 #, fuzzy
156 msgid "Video filters are used to process the video stream."
157 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
158
159 #: include/vlc_config_cat.h:83
160 msgid "Subtitles/OSD"
161 msgstr "Titulky/OSD"
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:84
164 #, fuzzy
165 msgid ""
166 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
167 msgstr ""
168 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
169 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
170
171 #: include/vlc_config_cat.h:93
172 msgid "Input / Codecs"
173 msgstr "Vstup / Kodeky"
174
175 #: include/vlc_config_cat.h:94
176 #, fuzzy
177 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
178 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
179
180 #: include/vlc_config_cat.h:97
181 msgid "Access modules"
182 msgstr "Prístupové moduly"
183
184 #: include/vlc_config_cat.h:99
185 #, fuzzy
186 msgid ""
187 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
188 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
189 msgstr ""
190 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
191 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
192 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:103
195 #, fuzzy
196 msgid "Stream filters"
197 msgstr "Filtre pre podsnímku"
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:105
200 #, fuzzy
201 msgid ""
202 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
203 "input side of VLC. Use with care..."
204 msgstr ""
205 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
206 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
207 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:108
210 msgid "Demuxers"
211 msgstr "Demuxéry"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:109
214 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
215 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:111
218 msgid "Video codecs"
219 msgstr "Video kodeky"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:112
222 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
223 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:114
226 msgid "Audio codecs"
227 msgstr "Zvukové kodeky"
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:115
230 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
231 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:117
234 msgid "Other codecs"
235 msgstr "Iné kodeky"
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:118
238 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
239 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:120
242 #, fuzzy
243 msgid "General Input"
244 msgstr "Všeobecné"
245
246 #: include/vlc_config_cat.h:121
247 #, fuzzy
248 msgid "General input settings. Use with care..."
249 msgstr ""
250 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
251
252 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1858
253 msgid "Stream output"
254 msgstr "Výstupný tok"
255
256 #: include/vlc_config_cat.h:126
257 #, fuzzy
258 msgid ""
259 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
260 "saving incoming streams.\n"
261 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
262 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
263 "RTSP).\n"
264 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
265 "duplicating...)."
266 msgstr ""
267 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
268 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
269 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
270 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
271 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
272 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
273
274 #: include/vlc_config_cat.h:134
275 msgid "General stream output settings"
276 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:136
279 msgid "Muxers"
280 msgstr "Muxéry"
281
282 #: include/vlc_config_cat.h:138
283 msgid ""
284 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
285 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
286 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
287 "You can also set default parameters for each muxer."
288 msgstr ""
289 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
290 "elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
291 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
292 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
293 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:144
296 msgid "Access output"
297 msgstr "Access output"
298
299 #: include/vlc_config_cat.h:146
300 msgid ""
301 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
302 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
303 "should probably not do that.\n"
304 "You can also set default parameters for each access output."
305 msgstr ""
306 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
307 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
308 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
309 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
310 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:151
313 msgid "Packetizers"
314 msgstr "Paketizéry"
315
316 #: include/vlc_config_cat.h:153
317 msgid ""
318 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
319 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
320 "not do that.\n"
321 "You can also set default parameters for each packetizer."
322 msgstr ""
323 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
324 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
325 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
326 "vynucovať. \n"
327 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:159
330 msgid "Sout stream"
331 msgstr "Sout stream"
332
333 #: include/vlc_config_cat.h:160
334 msgid ""
335 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
336 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
337 "for each sout stream module here."
338 msgstr ""
339 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
340 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
341 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
342 "modul. "
343
344 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:124
345 msgid "SAP"
346 msgstr "SAP"
347
348 #: include/vlc_config_cat.h:167
349 msgid ""
350 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
351 "multicast UDP or RTP."
352 msgstr ""
353 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
354 "protokolu UDP alebo RTP."
355
356 #: include/vlc_config_cat.h:170
357 msgid "VOD"
358 msgstr "VOD"
359
360 #: include/vlc_config_cat.h:171
361 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
362 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
363
364 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:1992
365 #: src/playlist/engine.c:119 modules/demux/playlist/playlist.c:66
366 #: modules/demux/playlist/playlist.c:67
367 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
368 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:548
369 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
370 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
371 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:114
372 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:43
373 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:142
374 msgid "Playlist"
375 msgstr "Playlist"
376
377 #: include/vlc_config_cat.h:176
378 msgid ""
379 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
380 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
381 msgstr ""
382 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
383 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
384
385 #: include/vlc_config_cat.h:180
386 msgid "General playlist behaviour"
387 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
388
389 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:455
390 #: modules/gui/macosx/playlist.m:456
391 msgid "Services discovery"
392 msgstr "Zisťovacie moduly"
393
394 #: include/vlc_config_cat.h:182
395 msgid ""
396 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
397 "playlist."
398 msgstr ""
399 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
400 "položiek do playlistu."
401
402 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1808
403 msgid "Advanced"
404 msgstr "Pokročilé"
405
406 #: include/vlc_config_cat.h:187
407 #, fuzzy
408 msgid "Advanced settings. Use with care..."
409 msgstr ""
410 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
411
412 #: include/vlc_config_cat.h:189
413 msgid "CPU features"
414 msgstr "Vlastnosti procesora"
415
416 #: include/vlc_config_cat.h:190
417 #, fuzzy
418 msgid ""
419 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
420 msgstr ""
421 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
422 "prípadov to však nie je potrebné."
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:193
425 msgid "Advanced settings"
426 msgstr "Pokročilé nastavenia"
427
428 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:171
429 #: modules/gui/macosx/open.m:444 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:253
430 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:546 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:221
431 msgid "Network"
432 msgstr "Sieť"
433
434 #: include/vlc_config_cat.h:199
435 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
436 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
437
438 #: include/vlc_config_cat.h:202
439 msgid "Chroma modules settings"
440 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
441
442 #: include/vlc_config_cat.h:203
443 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
444 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
445
446 #: include/vlc_config_cat.h:205
447 msgid "Packetizer modules settings"
448 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
449
450 #: include/vlc_config_cat.h:209
451 msgid "Encoders settings"
452 msgstr "Nastavenia enkodérov"
453
454 #: include/vlc_config_cat.h:211
455 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
456 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:214
459 msgid "Dialog providers settings"
460 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
461
462 #: include/vlc_config_cat.h:216
463 msgid "Dialog providers can be configured here."
464 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
465
466 #: include/vlc_config_cat.h:218
467 msgid "Subtitle demuxer settings"
468 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:220
471 msgid ""
472 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
473 "example by setting the subtitles type or file name."
474 msgstr ""
475 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
476 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
477
478 #: include/vlc_config_cat.h:227
479 msgid "No help available"
480 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
481
482 #: include/vlc_config_cat.h:228
483 msgid "There is no help available for these modules."
484 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
485
486 #: include/vlc_interface.h:124
487 msgid ""
488 "\n"
489 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
490 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
491 msgstr ""
492 "\n"
493 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
494 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
495 "program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
496
497 #: include/vlc_intf_strings.h:34
498 msgid "Quick &Open File..."
499 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
500
501 #: include/vlc_intf_strings.h:35
502 msgid "&Advanced Open..."
503 msgstr "Pokročilé otváranie..."
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:36
506 msgid "Open &Directory..."
507 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:38
510 msgid "Select one or more files to open"
511 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:42
514 #, fuzzy
515 msgid "Media &Information"
516 msgstr "Informácia o médiu"
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:43
519 #, fuzzy
520 msgid "&Codec Information"
521 msgstr "Informácia o &kodeku..."
522
523 #: include/vlc_intf_strings.h:44
524 #, fuzzy
525 msgid "&Messages"
526 msgstr "Hlásenia programu"
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:45
529 #, fuzzy
530 msgid "Jump to Specific &Time"
531 msgstr "Prejsť na určený &čas..."
532
533 #: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:596
534 msgid "&Bookmarks"
535 msgstr "Zá&ložky"
536
537 #: include/vlc_intf_strings.h:47
538 #, fuzzy
539 msgid "&VLM Configuration"
540 msgstr "Konfigurácia &VLM..."
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:49
543 #, fuzzy
544 msgid "&About"
545 msgstr "O programe"
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/control/rc.c:75
548 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
549 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:141 modules/gui/macosx/intf.m:541
550 #: modules/gui/macosx/intf.m:586 modules/gui/macosx/intf.m:673
551 #: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:1928
552 #: modules/gui/macosx/intf.m:1929 modules/gui/macosx/intf.m:1930
553 #: modules/gui/macosx/intf.m:1931 modules/gui/macosx/playlist.m:443
554 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
555 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:100 modules/gui/qt4/menus.cpp:728
556 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:287
557 msgid "Play"
558 msgstr "Prehrať"
559
560 #: include/vlc_intf_strings.h:53
561 msgid "Fetch Information"
562 msgstr "Získať informácie"
563
564 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:444
565 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
566 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:46 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:210
567 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
568 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:171
569 msgid "Delete"
570 msgstr "Vymazať"
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:55
573 msgid "Information..."
574 msgstr "Informácia"
575
576 #: include/vlc_intf_strings.h:56
577 msgid "Sort"
578 msgstr "Zoradiť"
579
580 #: include/vlc_intf_strings.h:57
581 msgid "Add Node"
582 msgstr "Pridať uzol"
583
584 #: include/vlc_intf_strings.h:58
585 msgid "Stream..."
586 msgstr "Stream..."
587
588 #: include/vlc_intf_strings.h:59
589 msgid "Save..."
590 msgstr "Uložiť..."
591
592 #: include/vlc_intf_strings.h:60
593 msgid "Open Folder..."
594 msgstr "Otvoriť priečinok..."
595
596 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1175
597 msgid "Repeat all"
598 msgstr "Zopakovať všetko"
599
600 #: include/vlc_intf_strings.h:65
601 msgid "Repeat one"
602 msgstr "Opakovať jedenkrát"
603
604 #: include/vlc_intf_strings.h:66
605 msgid "No repeat"
606 msgstr "Bez opakovania"
607
608 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1391
609 #: modules/gui/macosx/controls.m:1014 modules/gui/macosx/intf.m:592
610 msgid "Random"
611 msgstr "Náhodne"
612
613 #: include/vlc_intf_strings.h:69
614 msgid "Random off"
615 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
616
617 #: include/vlc_intf_strings.h:71
618 msgid "Add to playlist"
619 msgstr "Pridať do playlistu"
620
621 #: include/vlc_intf_strings.h:72
622 msgid "Add to media library"
623 msgstr "Pridať do knižnice médií"
624
625 #: include/vlc_intf_strings.h:74
626 msgid "Add file..."
627 msgstr "Pridať súbor..."
628
629 #: include/vlc_intf_strings.h:75
630 msgid "Advanced open..."
631 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
632
633 #: include/vlc_intf_strings.h:76
634 msgid "Add directory..."
635 msgstr "Pridať priečinok..."
636
637 #: include/vlc_intf_strings.h:78
638 msgid "Save Playlist to &File..."
639 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
640
641 #: include/vlc_intf_strings.h:79
642 #, fuzzy
643 msgid "Open Play&list..."
644 msgstr "P&laylist..."
645
646 #: include/vlc_intf_strings.h:81
647 msgid "Search"
648 msgstr "Hľadať"
649
650 #: include/vlc_intf_strings.h:82
651 msgid "Search Filter"
652 msgstr "Vyhľadávací filter"
653
654 #: include/vlc_intf_strings.h:84
655 #, fuzzy
656 msgid "&Services Discovery"
657 msgstr "Zisťovacie moduly"
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:88
660 msgid ""
661 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
662 "them."
663 msgstr ""
664 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
665 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
666
667 #: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:77
668 msgid "Image clone"
669 msgstr "Klonovať obrázok"
670
671 #: include/vlc_intf_strings.h:94
672 msgid "Clone the image"
673 msgstr "Konovať obrázok"
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:96
676 msgid "Magnification"
677 msgstr "Zväčšenie"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:97
680 msgid ""
681 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
682 "be magnified."
683 msgstr ""
684 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
685
686 #: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:911
687 msgid "Waves"
688 msgstr "Vlny"
689
690 #: include/vlc_intf_strings.h:101
691 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
692 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
693
694 #: include/vlc_intf_strings.h:103
695 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
696 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
697
698 #: include/vlc_intf_strings.h:105
699 msgid "Image colors inversion"
700 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
701
702 #: include/vlc_intf_strings.h:107
703 msgid "Split the image to make an image wall"
704 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
705
706 #: include/vlc_intf_strings.h:109
707 msgid ""
708 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
709 "The video gets split in parts that you must sort."
710 msgstr ""
711 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
712 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
713
714 #: include/vlc_intf_strings.h:112
715 msgid ""
716 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
717 "Try changing the various settings for different effects"
718 msgstr ""
719 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
720 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
721
722 #: include/vlc_intf_strings.h:115
723 msgid ""
724 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
725 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
726 "settings."
727 msgstr ""
728 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
729 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
730
731 #: include/vlc_intf_strings.h:119
732 #, fuzzy
733 msgid ""
734 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
735 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
736 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
737 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
738 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
739 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
740 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
741 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
742 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
743 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
744 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
745 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
746 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
747 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
748 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
749 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
750 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
751 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
752 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
753 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
754 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
755 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
756 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
757 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
758 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
759 msgstr ""
760 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
761 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
762 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
763 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> webovej stránke tímu VideoLAN.</"
764 "p><p>Ak ste nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si "
765 "prosím<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
766 "\"><em>Úvod do programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie "
767 "o použití programu nájdete <br>\"<a "
768
769 #: src/audio_output/filters.c:159 src/audio_output/filters.c:206
770 #: src/audio_output/filters.c:229
771 msgid "Audio filtering failed"
772 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
773
774 #: src/audio_output/filters.c:160 src/audio_output/filters.c:207
775 #: src/audio_output/filters.c:230
776 #, c-format
777 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
778 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
779
780 #: src/audio_output/input.c:114 src/audio_output/input.c:160
781 #: src/input/es_out.c:890 src/libvlc-module.c:604
782 #: src/video_output/video_output.c:1788 modules/video_filter/postproc.c:224
783 msgid "Disable"
784 msgstr "Zablokovať"
785
786 #: src/audio_output/input.c:116 modules/visualization/visual/visual.c:131
787 msgid "Spectrometer"
788 msgstr "Spectrometer"
789
790 #: src/audio_output/input.c:118
791 msgid "Scope"
792 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
793
794 #: src/audio_output/input.c:120
795 msgid "Spectrum"
796 msgstr "Spektrum"
797
798 #: src/audio_output/input.c:122
799 msgid "Vu meter"
800 msgstr "Vu meter"
801
802 #: src/audio_output/input.c:157 modules/audio_filter/equalizer.c:74
803 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:153 modules/gui/macosx/equalizer.m:167
804 msgid "Equalizer"
805 msgstr "Ekvalizér"
806
807 #: src/audio_output/input.c:179 src/libvlc-module.c:304
808 msgid "Audio filters"
809 msgstr "Filtre zvuku"
810
811 #: src/audio_output/input.c:201
812 msgid "Replay gain"
813 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
814
815 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
816 #: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:611
817 #: modules/gui/macosx/intf.m:612
818 msgid "Audio Channels"
819 msgstr "Zvukové kanály"
820
821 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
822 #: modules/access/alsa.c:70 modules/access/oss.c:60 modules/access/v4l2.c:228
823 #: modules/audio_output/alsa.c:196 modules/audio_output/alsa.c:227
824 #: modules/audio_output/directx.c:559 modules/audio_output/oss.c:208
825 #: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:184
826 #: modules/audio_output/sdl.c:201 modules/audio_output/waveout.c:519
827 #: modules/codec/twolame.c:71
828 msgid "Stereo"
829 msgstr "Stereo"
830
831 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
832 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
833 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
834 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
835 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
836 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:884
837 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:937
838 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:942 modules/video_filter/logo.c:99
839 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
840 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
841 msgid "Left"
842 msgstr "Vľavo"
843
844 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
845 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
846 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
847 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
848 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
849 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:886 modules/video_filter/logo.c:99
850 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
851 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
852 msgid "Right"
853 msgstr "Vpravo"
854
855 #: src/audio_output/output.c:135
856 msgid "Dolby Surround"
857 msgstr "Dolby Surround"
858
859 #: src/audio_output/output.c:147
860 msgid "Reverse stereo"
861 msgstr "Reverzné stereo"
862
863 #: src/config/file.c:579
864 msgid "key"
865 msgstr "kľúč"
866
867 #: src/config/file.c:588
868 msgid "boolean"
869 msgstr "Hodnota boolean"
870
871 #: src/config/file.c:588 src/libvlc.c:1643
872 msgid "integer"
873 msgstr "hodnota"
874
875 #: src/config/file.c:597 src/libvlc.c:1672
876 msgid "float"
877 msgstr "plávajúci"
878
879 #: src/config/file.c:620 src/libvlc.c:1622
880 msgid "string"
881 msgstr "príkaz"
882
883 #: src/control/media_list.c:245 src/playlist/engine.c:135
884 #: src/playlist/loadsave.c:156
885 msgid "Media Library"
886 msgstr "Knižnica s médiami"
887
888 #: src/extras/getopt.c:634
889 #, c-format
890 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
891 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
892
893 #: src/extras/getopt.c:659
894 #, c-format
895 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
896 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
897
898 #: src/extras/getopt.c:664
899 #, c-format
900 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
901 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
902
903 #: src/extras/getopt.c:682 src/extras/getopt.c:858
904 #, c-format
905 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
906 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
907
908 #: src/extras/getopt.c:711 src/extras/getopt.c:717
909 #, c-format
910 msgid "%s: unrecognized option `%s%s'\n"
911 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%s%s'\n"
912
913 #: src/extras/getopt.c:744
914 #, c-format
915 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
916 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
917
918 #: src/extras/getopt.c:747
919 #, c-format
920 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
921 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
922
923 #: src/extras/getopt.c:777 src/extras/getopt.c:907
924 #, c-format
925 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
926 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
927
928 #: src/extras/getopt.c:824
929 #, c-format
930 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
931 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
932
933 #: src/extras/getopt.c:842
934 #, c-format
935 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
936 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
937
938 #: src/input/control.c:200
939 #, c-format
940 msgid "Bookmark %i"
941 msgstr "Záložka %i"
942
943 #: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:291 src/input/decoder.c:444
944 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:227 modules/codec/avcodec/encoder.c:235
945 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:251 modules/codec/avcodec/encoder.c:680
946 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:689 modules/stream_out/es.c:373
947 #: modules/stream_out/es.c:388
948 msgid "Streaming / Transcoding failed"
949 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
950
951 #: src/input/decoder.c:279
952 msgid "VLC could not open the packetizer module."
953 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
954
955 #: src/input/decoder.c:292 src/input/decoder.c:445
956 msgid "VLC could not open the decoder module."
957 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
958
959 #: src/input/decoder.c:678
960 msgid "No suitable decoder module"
961 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
962
963 #: src/input/decoder.c:679
964 #, c-format
965 msgid ""
966 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
967 "there is no way for you to fix this."
968 msgstr ""
969 "VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
970 "nie je možné odstrániť."
971
972 #: src/input/es_out.c:911 src/input/es_out.c:916 src/libvlc-module.c:342
973 #: modules/access/cdda/info.c:393 modules/access/vcdx/access.c:477
974 #: modules/access/vcdx/info.c:290 modules/access/vcdx/info.c:291
975 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:381
976 msgid "Track"
977 msgstr "Stopa"
978
979 #: src/input/es_out.c:1118
980 #, c-format
981 msgid "%s [%s %d]"
982 msgstr "%s [%s %d]"
983
984 #: src/input/es_out.c:1118 src/input/es_out.c:1123 src/input/var.c:173
985 #: src/libvlc-module.c:637 modules/gui/macosx/intf.m:598
986 #: modules/gui/macosx/intf.m:599
987 msgid "Program"
988 msgstr "Program"
989
990 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
991 #, fuzzy
992 msgid "Scrambled"
993 msgstr "Rozsah"
994
995 #: src/input/es_out.c:1340 modules/gui/macosx/update.m:102
996 msgid "Yes"
997 msgstr "Áno"
998
999 #: src/input/es_out.c:1916
1000 #, fuzzy, c-format
1001 msgid "Closed captions %u"
1002 msgstr "Uzatvorené kapitoly 1"
1003
1004 #: src/input/es_out.c:2617
1005 #, c-format
1006 msgid "Stream %d"
1007 msgstr "Tok %d"
1008
1009 #: src/input/es_out.c:2634 src/input/es_out.c:2742
1010 msgid "Subtitle"
1011 msgstr "Titulky"
1012
1013 #: src/input/es_out.c:2642 src/input/es_out.c:2662 src/input/es_out.c:2711
1014 #: src/input/es_out.c:2742 modules/gui/macosx/output.m:153
1015 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:348
1016 msgid "Type"
1017 msgstr "Typ"
1018
1019 #: src/input/es_out.c:2645
1020 #, fuzzy
1021 msgid "Original ID"
1022 msgstr "Originálny zvuk"
1023
1024 #: src/input/es_out.c:2648 modules/gui/macosx/wizard.m:385
1025 msgid "Codec"
1026 msgstr "Kodek"
1027
1028 #: src/input/es_out.c:2652 src/input/meta.c:50 src/libvlc-module.c:193
1029 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
1030 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:262
1031 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:315
1032 msgid "Language"
1033 msgstr "Jazyk"
1034
1035 #: src/input/es_out.c:2655 src/input/meta.c:45
1036 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:66
1037 msgid "Description"
1038 msgstr "Popis"
1039
1040 #: src/input/es_out.c:2665 src/input/es_out.c:2668
1041 #: modules/gui/macosx/output.m:176
1042 msgid "Channels"
1043 msgstr "Kanály"
1044
1045 #: src/input/es_out.c:2673
1046 msgid "Sample rate"
1047 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1048
1049 #: src/input/es_out.c:2674
1050 #, c-format
1051 msgid "%u Hz"
1052 msgstr "%u Hz"
1053
1054 #: src/input/es_out.c:2684
1055 msgid "Bits per sample"
1056 msgstr "bitov na vzorok"
1057
1058 #: src/input/es_out.c:2689 modules/access/pvr.c:97
1059 #: modules/access_output/shout.c:91
1060 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:946
1061 msgid "Bitrate"
1062 msgstr "Dátový tok"
1063
1064 #: src/input/es_out.c:2690
1065 #, c-format
1066 msgid "%u kb/s"
1067 msgstr "%u kb/s"
1068
1069 #: src/input/es_out.c:2701
1070 #, fuzzy
1071 msgid "Track replay gain"
1072 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1073
1074 #: src/input/es_out.c:2703
1075 #, fuzzy
1076 msgid "Album replay gain"
1077 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1078
1079 #: src/input/es_out.c:2705
1080 #, fuzzy, c-format
1081 msgid "%.2f dB"
1082 msgstr "%.1f GB"
1083
1084 #: src/input/es_out.c:2715
1085 msgid "Resolution"
1086 msgstr "Rozlíšenie"
1087
1088 #: src/input/es_out.c:2721
1089 msgid "Display resolution"
1090 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1091
1092 #: src/input/es_out.c:2732 src/input/es_out.c:2736
1093 #: modules/access/screen/screen.c:44
1094 msgid "Frame rate"
1095 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1096
1097 #: src/input/input.c:2431
1098 msgid "Your input can't be opened"
1099 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1100
1101 #: src/input/input.c:2432
1102 #, c-format
1103 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1104 msgstr ""
1105 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1106 "v súbore so záznamom."
1107
1108 #: src/input/input.c:2562
1109 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1110 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1111
1112 #: src/input/input.c:2563
1113 #, fuzzy, c-format
1114 msgid ""
1115 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1116 msgstr ""
1117 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1118 "záznamom činnosti programu."
1119
1120 #: src/input/meta.c:39 src/input/var.c:183
1121 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236 modules/gui/macosx/intf.m:600
1122 #: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/open.m:178
1123 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1124 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:355
1125 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305 modules/mux/asf.c:52
1126 msgid "Title"
1127 msgstr "Titul"
1128
1129 #: src/input/meta.c:40 modules/gui/macosx/playlist.m:1214
1130 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76
1131 msgid "Artist"
1132 msgstr "Interpret"
1133
1134 #: src/input/meta.c:41
1135 msgid "Genre"
1136 msgstr "Žáner"
1137
1138 #: src/input/meta.c:42 modules/mux/asf.c:56
1139 msgid "Copyright"
1140 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1141
1142 #: src/input/meta.c:43 src/libvlc-module.c:342 modules/access/vcdx/info.c:94
1143 msgid "Album"
1144 msgstr "Album"
1145
1146 #: src/input/meta.c:44
1147 msgid "Track number"
1148 msgstr "Číslo stopy"
1149
1150 #: src/input/meta.c:46 modules/mux/asf.c:60
1151 msgid "Rating"
1152 msgstr "Hodnotenie"
1153
1154 #: src/input/meta.c:47
1155 msgid "Date"
1156 msgstr "Dátum"
1157
1158 #: src/input/meta.c:48
1159 msgid "Setting"
1160 msgstr "Nastavenie"
1161
1162 #: src/input/meta.c:49 modules/gui/macosx/open.m:191
1163 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:102
1164 msgid "URL"
1165 msgstr "URL adresa"
1166
1167 #: src/input/meta.c:51 modules/misc/notify/notify.c:313
1168 msgid "Now Playing"
1169 msgstr "Práve sa prehráva"
1170
1171 #: src/input/meta.c:52 modules/access/vcdx/info.c:101
1172 msgid "Publisher"
1173 msgstr "Vydavateľ"
1174
1175 #: src/input/meta.c:53
1176 msgid "Encoded by"
1177 msgstr "Enkódoval"
1178
1179 #: src/input/meta.c:54
1180 msgid "Artwork URL"
1181 msgstr "URL diela"
1182
1183 #: src/input/meta.c:55
1184 msgid "Track ID"
1185 msgstr "ID stopy"
1186
1187 #: src/input/var.c:164
1188 msgid "Bookmark"
1189 msgstr "Záložka"
1190
1191 #: src/input/var.c:178 src/libvlc-module.c:643
1192 msgid "Programs"
1193 msgstr "Programy"
1194
1195 #: src/input/var.c:188 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237
1196 #: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/macosx/intf.m:603
1197 #: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
1198 msgid "Chapter"
1199 msgstr "Kapitola"
1200
1201 #: src/input/var.c:193 modules/access/vcdx/info.c:306
1202 #: modules/access/vcdx/info.c:307 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:294
1203 msgid "Navigation"
1204 msgstr "Navigácia"
1205
1206 #: src/input/var.c:206 modules/gui/macosx/intf.m:626
1207 #: modules/gui/macosx/intf.m:627
1208 msgid "Video Track"
1209 msgstr "Video-stopa"
1210
1211 #: src/input/var.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:609
1212 #: modules/gui/macosx/intf.m:610
1213 msgid "Audio Track"
1214 msgstr "Zvuková stopa"
1215
1216 #: src/input/var.c:216 modules/gui/macosx/controls.m:795
1217 #: modules/gui/macosx/controls.m:856 modules/gui/macosx/intf.m:634
1218 #: modules/gui/macosx/intf.m:635
1219 msgid "Subtitles Track"
1220 msgstr "Stopa s titulkami"
1221
1222 #: src/input/var.c:275
1223 msgid "Next title"
1224 msgstr "Ďalší titul"
1225
1226 #: src/input/var.c:280
1227 msgid "Previous title"
1228 msgstr "Predchádzajúci titul"
1229
1230 #: src/input/var.c:306
1231 #, c-format
1232 msgid "Title %i"
1233 msgstr "Titul %i"
1234
1235 #: src/input/var.c:330 src/input/var.c:388
1236 #, c-format
1237 msgid "Chapter %i"
1238 msgstr "Kapitola %i"
1239
1240 #: src/input/var.c:368 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1241 msgid "Next chapter"
1242 msgstr "Ďalšia kapitola"
1243
1244 #: src/input/var.c:373 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
1245 msgid "Previous chapter"
1246 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1247
1248 #: src/input/vlm.c:531 src/input/vlm.c:882
1249 #, c-format
1250 msgid "Media: %s"
1251 msgstr "Médium: %s"
1252
1253 #: src/interface/interface.c:199 modules/gui/macosx/intf.m:560
1254 #: modules/gui/macosx/intf.m:561
1255 msgid "Add Interface"
1256 msgstr "Pridať rozhranie"
1257
1258 #: src/interface/interface.c:203
1259 msgid "Console"
1260 msgstr "Konzola"
1261
1262 #: src/interface/interface.c:206
1263 msgid "Telnet Interface"
1264 msgstr "Rozhranie Telnet"
1265
1266 #: src/interface/interface.c:209
1267 msgid "Web Interface"
1268 msgstr "Webové rozhranie"
1269
1270 #: src/interface/interface.c:212
1271 msgid "Debug logging"
1272 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1273
1274 #: src/interface/interface.c:215
1275 msgid "Mouse Gestures"
1276 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1277
1278 #: src/libvlc.c:340 src/libvlc.c:455 src/modules/cache.c:212
1279 #: src/modules/cache.c:532
1280 msgid "C"
1281 msgstr "sk"
1282
1283 #: src/libvlc.c:1162
1284 msgid ""
1285 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1286 "interface."
1287 msgstr ""
1288 "Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
1289 "rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
1290
1291 #: src/libvlc.c:1339
1292 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
1293 msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
1294
1295 #: src/libvlc.c:1687
1296 msgid " (default enabled)"
1297 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1298
1299 #: src/libvlc.c:1688
1300 msgid " (default disabled)"
1301 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1302
1303 #: src/libvlc.c:1847 src/libvlc.c:1850 src/libvlc.c:1858 src/libvlc.c:1863
1304 msgid "Note:"
1305 msgstr "Poznámka:"
1306
1307 #: src/libvlc.c:1848 src/libvlc.c:1851
1308 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1309 msgstr ""
1310 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
1311 "nastavenia."
1312
1313 #: src/libvlc.c:1859 src/libvlc.c:1864
1314 #, c-format
1315 msgid ""
1316 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: src/libvlc.c:1871 src/libvlc.c:1875
1320 msgid ""
1321 "No matching module found. Use --list or--list-verbose to list available "
1322 "modules."
1323 msgstr ""
1324
1325 #: src/libvlc.c:1975
1326 #, c-format
1327 msgid "VLC version %s\n"
1328 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1329
1330 #: src/libvlc.c:1976
1331 #, c-format
1332 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1333 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1334
1335 #: src/libvlc.c:1978
1336 #, c-format
1337 msgid "Compiler: %s\n"
1338 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1339
1340 #: src/libvlc.c:2013
1341 msgid ""
1342 "\n"
1343 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1344 msgstr ""
1345 "\n"
1346 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1347
1348 #: src/libvlc.c:2033
1349 msgid ""
1350 "\n"
1351 "Press the RETURN key to continue...\n"
1352 msgstr ""
1353 "\n"
1354 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1355
1356 #: src/libvlc.h:182 src/libvlc-module.c:1394 src/libvlc-module.c:1395
1357 #: src/libvlc-module.c:2519 src/video_output/vout_intf.c:278
1358 msgid "Zoom"
1359 msgstr "Priblížiť"
1360
1361 #: src/libvlc.h:183 src/libvlc-module.c:1314 src/video_output/vout_intf.c:172
1362 msgid "1:4 Quarter"
1363 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1364
1365 #: src/libvlc.h:184 src/libvlc-module.c:1315 src/video_output/vout_intf.c:173
1366 msgid "1:2 Half"
1367 msgstr "1:2 (polovica)"
1368
1369 #: src/libvlc.h:185 src/libvlc-module.c:1316 src/video_output/vout_intf.c:174
1370 msgid "1:1 Original"
1371 msgstr "1:1 (Originál)"
1372
1373 #: src/libvlc.h:186 src/libvlc-module.c:1317 src/video_output/vout_intf.c:175
1374 msgid "2:1 Double"
1375 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
1376
1377 #: src/libvlc-module.c:91 src/libvlc-module.c:301 modules/access/bda/bda.c:62
1378 msgid "Auto"
1379 msgstr "Autom."
1380
1381 #: src/libvlc-module.c:149
1382 msgid ""
1383 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1384 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1385 "related options."
1386 msgstr ""
1387 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1388 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1389 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1390
1391 #: src/libvlc-module.c:153
1392 msgid "Interface module"
1393 msgstr "Modul rozhrania"
1394
1395 #: src/libvlc-module.c:155
1396 msgid ""
1397 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1398 "automatically select the best module available."
1399 msgstr ""
1400 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1401 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1402
1403 #: src/libvlc-module.c:159 modules/control/ntservice.c:57
1404 msgid "Extra interface modules"
1405 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1406
1407 #: src/libvlc-module.c:161
1408 msgid ""
1409 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1410 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1411 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1412 "\", \"gestures\" ...)"
1413 msgstr ""
1414 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1415 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1416 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1417 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1418 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1419 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1420
1421 #: src/libvlc-module.c:168
1422 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1423 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1424
1425 #: src/libvlc-module.c:170
1426 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1427 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1428
1429 #: src/libvlc-module.c:172
1430 msgid ""
1431 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1432 "1=warnings, 2=debug)."
1433 msgstr ""
1434 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1435 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1436 "ladenie)"
1437
1438 #: src/libvlc-module.c:175
1439 msgid "Choose which objects should print debug message"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: src/libvlc-module.c:178
1443 msgid ""
1444 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1445 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1446 "objects. Objects can be refered to by their type or module name. Rules "
1447 "applying to named objects take precendence over rules applying to object "
1448 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1449 "message."
1450 msgstr ""
1451
1452 #: src/libvlc-module.c:185
1453 msgid "Be quiet"
1454 msgstr "Tichý mód"
1455
1456 #: src/libvlc-module.c:187
1457 msgid "Turn off all warning and information messages."
1458 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
1459
1460 #: src/libvlc-module.c:189
1461 msgid "Default stream"
1462 msgstr "Predvolený stream"
1463
1464 #: src/libvlc-module.c:191
1465 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1466 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1467
1468 #: src/libvlc-module.c:194
1469 msgid ""
1470 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1471 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1472 msgstr ""
1473 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1474 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1475
1476 #: src/libvlc-module.c:198
1477 msgid "Color messages"
1478 msgstr "Farebné hlásenia"
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:200
1481 msgid ""
1482 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1483 "needs Linux color support for this to work."
1484 msgstr ""
1485 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
1486 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1487
1488 #: src/libvlc-module.c:203
1489 msgid "Show advanced options"
1490 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:205
1493 msgid ""
1494 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1495 "available options, including those that most users should never touch."
1496 msgstr ""
1497 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1498 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1499 "nepoužije. "
1500
1501 #: src/libvlc-module.c:209 modules/control/showintf.c:73
1502 msgid "Show interface with mouse"
1503 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1504
1505 #: src/libvlc-module.c:211
1506 msgid ""
1507 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1508 "edge of the screen in fullscreen mode."
1509 msgstr ""
1510 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1511 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1512
1513 #: src/libvlc-module.c:214
1514 msgid "Interface interaction"
1515 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1516
1517 #: src/libvlc-module.c:216
1518 msgid ""
1519 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1520 "user input is required."
1521 msgstr ""
1522 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1523 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1524
1525 #: src/libvlc-module.c:226
1526 msgid ""
1527 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1528 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1529 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1530 "the \"audio filters\" modules section."
1531 msgstr ""
1532 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1533 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1534 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1535 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1536
1537 #: src/libvlc-module.c:232
1538 msgid "Audio output module"
1539 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1540
1541 #: src/libvlc-module.c:234
1542 msgid ""
1543 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1544 "automatically select the best method available."
1545 msgstr ""
1546 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1547 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1548
1549 #: src/libvlc-module.c:238 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:334
1550 #: modules/stream_out/display.c:41
1551 msgid "Enable audio"
1552 msgstr "Zapnúť zvuk"
1553
1554 #: src/libvlc-module.c:240
1555 msgid ""
1556 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1557 "not take place, thus saving some processing power."
1558 msgstr ""
1559 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1560 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1561
1562 #: src/libvlc-module.c:244
1563 msgid "Force mono audio"
1564 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1565
1566 #: src/libvlc-module.c:245
1567 msgid "This will force a mono audio output."
1568 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1569
1570 #: src/libvlc-module.c:248
1571 msgid "Default audio volume"
1572 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1573
1574 #: src/libvlc-module.c:250
1575 msgid ""
1576 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1577 msgstr ""
1578 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1579 "1024. "
1580
1581 #: src/libvlc-module.c:253
1582 msgid "Audio output saved volume"
1583 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:255
1586 msgid ""
1587 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1588 "should not change this option manually."
1589 msgstr ""
1590 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1591 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1592 "manuálne. "
1593
1594 #: src/libvlc-module.c:258
1595 msgid "Audio output volume step"
1596 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1597
1598 #: src/libvlc-module.c:260
1599 msgid ""
1600 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1601 "0 to 1024."
1602 msgstr ""
1603 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1604 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1605
1606 #: src/libvlc-module.c:263
1607 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1608 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1609
1610 #: src/libvlc-module.c:265
1611 msgid ""
1612 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1613 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1614 msgstr ""
1615 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1616 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1617 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1618
1619 #: src/libvlc-module.c:269
1620 msgid "High quality audio resampling"
1621 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1622
1623 #: src/libvlc-module.c:271
1624 msgid ""
1625 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1626 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1627 "resampling algorithm will be used instead."
1628 msgstr ""
1629 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1630 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1631 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1632 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1633
1634 #: src/libvlc-module.c:276
1635 msgid "Audio desynchronization compensation"
1636 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1637
1638 #: src/libvlc-module.c:278
1639 msgid ""
1640 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1641 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1642 msgstr ""
1643 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1644 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1645 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1646
1647 #: src/libvlc-module.c:281
1648 msgid "Audio output channels mode"
1649 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1650
1651 #: src/libvlc-module.c:283
1652 msgid ""
1653 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1654 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1655 "played)."
1656 msgstr ""
1657 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1658 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1659 "prehrávania)."
1660
1661 #: src/libvlc-module.c:287 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:231
1662 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:343
1663 msgid "Use S/PDIF when available"
1664 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1665
1666 #: src/libvlc-module.c:289
1667 msgid ""
1668 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1669 "audio stream being played."
1670 msgstr ""
1671 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1672 "pre započatím prehrávania."
1673
1674 #: src/libvlc-module.c:292 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:221
1675 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:345
1676 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1677 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1678
1679 #: src/libvlc-module.c:294
1680 msgid ""
1681 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1682 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1683 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1684 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1685 msgstr ""
1686 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1687 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1688 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1689 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1690 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1691
1692 #: src/libvlc-module.c:301 modules/access/bda/bda.c:62
1693 msgid "On"
1694 msgstr "Zapnuté"
1695
1696 #: src/libvlc-module.c:301 modules/access/bda/bda.c:61
1697 msgid "Off"
1698 msgstr "Vypnuté"
1699
1700 #: src/libvlc-module.c:306
1701 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1702 msgstr ""
1703 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1704 "spracovávanie zvuku."
1705
1706 #: src/libvlc-module.c:309
1707 msgid "Audio visualizations "
1708 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:311
1711 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1712 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:315 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:355
1715 msgid "Replay gain mode"
1716 msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:317
1719 msgid "Select the replay gain mode"
1720 msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:319
1723 msgid "Replay preamp"
1724 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:321
1727 msgid ""
1728 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1729 "replay gain information"
1730 msgstr ""
1731 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
1732 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
1733
1734 #: src/libvlc-module.c:324
1735 msgid "Default replay gain"
1736 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1737
1738 #: src/libvlc-module.c:326
1739 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1740 msgstr ""
1741 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1742 "zosilovaní zvuku"
1743
1744 #: src/libvlc-module.c:328
1745 msgid "Peak protection"
1746 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:330
1749 msgid "Protect against sound clipping"
1750 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1751
1752 #: src/libvlc-module.c:333
1753 #, fuzzy
1754 msgid "Enable time streching audio"
1755 msgstr "Zapnúť zvuk"
1756
1757 #: src/libvlc-module.c:335
1758 msgid ""
1759 "This allows to play audio at lower or higher speed withoutaffecting the "
1760 "audio pitch"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:342 src/libvlc-module.c:574
1764 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:82 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
1765 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:204
1766 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:243
1767 msgid "None"
1768 msgstr "Žiaden"
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:350
1771 msgid ""
1772 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1773 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1774 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1775 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1776 "options."
1777 msgstr ""
1778 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1779 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1780 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1781 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1782
1783 #: src/libvlc-module.c:356
1784 msgid "Video output module"
1785 msgstr "Modul video-výstupu"
1786
1787 #: src/libvlc-module.c:358
1788 msgid ""
1789 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1790 "automatically select the best method available."
1791 msgstr ""
1792 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1793 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:361 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:280
1796 #: modules/stream_out/display.c:43
1797 msgid "Enable video"
1798 msgstr "Zapnúť video"
1799
1800 #: src/libvlc-module.c:363
1801 msgid ""
1802 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1803 "not take place, thus saving some processing power."
1804 msgstr ""
1805 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1806 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1807
1808 #: src/libvlc-module.c:366 modules/codec/fake.c:59
1809 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:139 modules/stream_out/transcode.c:77
1810 #: modules/visualization/visual/visual.c:46
1811 msgid "Video width"
1812 msgstr "Šírka videa"
1813
1814 #: src/libvlc-module.c:368
1815 msgid ""
1816 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1817 "characteristics."
1818 msgstr ""
1819 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1820 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1821
1822 #: src/libvlc-module.c:371 modules/codec/fake.c:62
1823 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:142 modules/stream_out/transcode.c:80
1824 #: modules/visualization/visual/visual.c:50
1825 msgid "Video height"
1826 msgstr "Výška videa"
1827
1828 #: src/libvlc-module.c:373
1829 msgid ""
1830 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1831 "video characteristics."
1832 msgstr ""
1833 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1834 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1835
1836 #: src/libvlc-module.c:376
1837 msgid "Video X coordinate"
1838 msgstr "Súradnica X videa"
1839
1840 #: src/libvlc-module.c:378
1841 msgid ""
1842 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1843 "coordinate)."
1844 msgstr ""
1845 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:381
1848 msgid "Video Y coordinate"
1849 msgstr "Súradnica Y videa"
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:383
1852 msgid ""
1853 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1854 "coordinate)."
1855 msgstr ""
1856 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:386
1859 msgid "Video title"
1860 msgstr "Názov videa"
1861
1862 #: src/libvlc-module.c:388
1863 msgid ""
1864 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1865 "interface)."
1866 msgstr ""
1867 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1868 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:391
1871 msgid "Video alignment"
1872 msgstr "Zarovnanie videa"
1873
1874 #: src/libvlc-module.c:393
1875 msgid ""
1876 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1877 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1878 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1879 msgstr ""
1880 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1881 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1882 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1883 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1884
1885 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
1886 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:101 modules/codec/dvbsub.c:75
1887 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
1888 #: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/logo.c:99
1889 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1890 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
1891 msgid "Center"
1892 msgstr "Vycentrovať"
1893
1894 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447 modules/codec/dvbsub.c:75
1895 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:162
1896 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:882
1897 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:938
1898 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:941 modules/video_filter/logo.c:99
1899 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1900 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
1901 msgid "Top"
1902 msgstr "Hore"
1903
1904 #: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447 modules/codec/dvbsub.c:75
1905 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:162
1906 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:888 modules/video_filter/logo.c:99
1907 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1908 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
1909 msgid "Bottom"
1910 msgstr "Dole"
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:399 src/libvlc-module.c:448 modules/codec/dvbsub.c:76
1913 #: modules/codec/zvbi.c:80 modules/gui/fbosd.c:163
1914 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:139
1915 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1916 #: modules/video_filter/rss.c:172
1917 msgid "Top-Left"
1918 msgstr "Vľavo hore"
1919
1920 #: src/libvlc-module.c:399 src/libvlc-module.c:448 modules/codec/dvbsub.c:76
1921 #: modules/codec/zvbi.c:80 modules/gui/fbosd.c:163
1922 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:139
1923 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1924 #: modules/video_filter/rss.c:172
1925 msgid "Top-Right"
1926 msgstr "Vpravo hore"
1927
1928 #: src/libvlc-module.c:399 src/libvlc-module.c:448 modules/codec/dvbsub.c:76
1929 #: modules/codec/zvbi.c:80 modules/gui/fbosd.c:163
1930 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:139
1931 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1932 #: modules/video_filter/rss.c:172
1933 msgid "Bottom-Left"
1934 msgstr "Vľavo dole"
1935
1936 #: src/libvlc-module.c:399 src/libvlc-module.c:448 modules/codec/dvbsub.c:76
1937 #: modules/codec/zvbi.c:80 modules/gui/fbosd.c:163
1938 #: modules/video_filter/logo.c:100 modules/video_filter/marq.c:139
1939 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1940 #: modules/video_filter/rss.c:172
1941 msgid "Bottom-Right"
1942 msgstr "Vpravo dole"
1943
1944 #: src/libvlc-module.c:401
1945 msgid "Zoom video"
1946 msgstr "Priblížiť video"
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:403
1949 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1950 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1951
1952 #: src/libvlc-module.c:405
1953 msgid "Grayscale video output"
1954 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:407
1957 msgid ""
1958 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1959 "save some processing power."
1960 msgstr ""
1961 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1962 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:410
1965 msgid "Embedded video"
1966 msgstr "Vstavané video"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:412
1969 msgid "Embed the video output in the main interface."
1970 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
1971
1972 #: src/libvlc-module.c:414
1973 msgid "Fullscreen video output"
1974 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1975
1976 #: src/libvlc-module.c:416
1977 msgid "Start video in fullscreen mode"
1978 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1979
1980 #: src/libvlc-module.c:418
1981 msgid "Overlay video output"
1982 msgstr "Výstup prekryvového videa"
1983
1984 #: src/libvlc-module.c:420
1985 msgid ""
1986 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1987 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1988 msgstr ""
1989 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
1990 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
1991 "hardvérovú akceleráciu videa."
1992
1993 #: src/libvlc-module.c:423 src/video_output/vout_intf.c:421
1994 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:284
1995 msgid "Always on top"
1996 msgstr "Zostať vždy navrchu"
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:425
1999 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2000 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2001
2002 #: src/libvlc-module.c:427 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:211
2003 msgid "Show media title on video"
2004 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
2005
2006 #: src/libvlc-module.c:429
2007 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2008 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2009
2010 #: src/libvlc-module.c:431
2011 #, fuzzy
2012 msgid "Show video title for x milliseconds"
2013 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2014
2015 #: src/libvlc-module.c:433
2016 #, fuzzy
2017 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2018 msgstr ""
2019 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:435
2022 msgid "Position of video title"
2023 msgstr "Pozícia názvu videa"
2024
2025 #: src/libvlc-module.c:437
2026 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2027 msgstr ""
2028 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2029 "v strede dole). "
2030
2031 #: src/libvlc-module.c:439
2032 #, fuzzy
2033 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2034 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:442
2037 #, fuzzy
2038 msgid ""
2039 "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default is "
2040 "3000 ms (3 sec.)"
2041 msgstr ""
2042 "Skryť kurzor myši a ovládače celoobrazovkového režimu po n milisekundách. "
2043 "Predvolená hodnota je 3000 ms (3 sek.)"
2044
2045 #: src/libvlc-module.c:450
2046 msgid "Disable screensaver"
2047 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:451
2050 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2051 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2052
2053 #: src/libvlc-module.c:453
2054 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2055 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:454
2058 msgid ""
2059 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2060 "computer being suspended because of inactivity."
2061 msgstr ""
2062 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2063 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2064
2065 #: src/libvlc-module.c:457 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:282
2066 msgid "Window decorations"
2067 msgstr "Dekorácie okna"
2068
2069 #: src/libvlc-module.c:459
2070 msgid ""
2071 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2072 "giving a \"minimal\" window."
2073 msgstr ""
2074 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2075 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2076
2077 #: src/libvlc-module.c:462
2078 msgid "Video output filter module"
2079 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2080
2081 #: src/libvlc-module.c:464
2082 msgid "This adds video output filters like clone or wall"
2083 msgstr ""
2084 "Týmto príkazom môžete pridať video-výstup ako klon alebo výstup na stenu."
2085
2086 #: src/libvlc-module.c:466
2087 msgid "Video filter module"
2088 msgstr "Modul video-filtra"
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:468
2091 msgid ""
2092 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2093 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2094 msgstr ""
2095 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2096 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2097 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2098 "nedostatkov."
2099
2100 #: src/libvlc-module.c:472
2101 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2102 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2103
2104 #: src/libvlc-module.c:474
2105 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2106 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2107
2108 #: src/libvlc-module.c:476 src/libvlc-module.c:478
2109 msgid "Video snapshot file prefix"
2110 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2111
2112 #: src/libvlc-module.c:480
2113 msgid "Video snapshot format"
2114 msgstr "Formát snímky z videa"
2115
2116 #: src/libvlc-module.c:482
2117 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2118 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:484
2121 msgid "Display video snapshot preview"
2122 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2123
2124 #: src/libvlc-module.c:486
2125 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2126 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2127
2128 #: src/libvlc-module.c:488
2129 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2130 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2131
2132 #: src/libvlc-module.c:490
2133 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2134 msgstr ""
2135 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2136 "vytvorenia snímky."
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:492
2139 msgid "Video snapshot width"
2140 msgstr "Šírka video-snímky"
2141
2142 #: src/libvlc-module.c:494
2143 msgid ""
2144 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2145 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2146 msgstr ""
2147 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky. Pri predvolenom "
2148 "nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2149 "správať podľa nastaveného stranového pomeru."
2150
2151 #: src/libvlc-module.c:498
2152 msgid "Video snapshot height"
2153 msgstr "Výška video snímky"
2154
2155 #: src/libvlc-module.c:500
2156 msgid ""
2157 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2158 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2159 "ratio."
2160 msgstr ""
2161 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky. Pri predvolenom "
2162 "nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2163 "správať podľa nastaveného stranového pomeru. "
2164
2165 #: src/libvlc-module.c:504
2166 msgid "Video cropping"
2167 msgstr "Vystrihnutie videa"
2168
2169 #: src/libvlc-module.c:506
2170 msgid ""
2171 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2172 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2173 msgstr ""
2174 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2175 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2176 "celkový stranový pomer obrázka."
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:510
2179 msgid "Source aspect ratio"
2180 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:512
2183 msgid ""
2184 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2185 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2186 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2187 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2188 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2189 msgstr ""
2190 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2191 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2192 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2193 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2194 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2195 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2196 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:519
2199 #, fuzzy
2200 msgid "Video Auto Scaling"
2201 msgstr "Mierka videa"
2202
2203 #: src/libvlc-module.c:521
2204 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2205 msgstr ""
2206
2207 #: src/libvlc-module.c:523
2208 #, fuzzy
2209 msgid "Video scaling factor"
2210 msgstr "Filter pre škálovanie videa"
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:525
2213 msgid ""
2214 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2215 "Default value is 1.0 (original video size)."
2216 msgstr ""
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:528
2219 msgid "Custom crop ratios list"
2220 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:530
2223 msgid ""
2224 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2225 "crop ratios list."
2226 msgstr ""
2227 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2228 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:533
2231 msgid "Custom aspect ratios list"
2232 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:535
2235 msgid ""
2236 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2237 "aspect ratio list."
2238 msgstr ""
2239 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2240 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:538
2243 msgid "Fix HDTV height"
2244 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:540
2247 msgid ""
2248 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2249 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2250 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2251 msgstr ""
2252 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2253 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2254 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2255 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2256
2257 #: src/libvlc-module.c:545
2258 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2259 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2260
2261 #: src/libvlc-module.c:547
2262 msgid ""
2263 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2264 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2265 "order to keep proportions."
2266 msgstr ""
2267 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2268 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2269 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2270 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2271 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2272
2273 #: src/libvlc-module.c:551 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
2274 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:287
2275 msgid "Skip frames"
2276 msgstr "Preskočiť snímky"
2277
2278 #: src/libvlc-module.c:553
2279 msgid ""
2280 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2281 "computer is not powerful enough"
2282 msgstr ""
2283 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2284 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2285 "prehrávanie streamu."
2286
2287 #: src/libvlc-module.c:556
2288 msgid "Drop late frames"
2289 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2290
2291 #: src/libvlc-module.c:558
2292 msgid ""
2293 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2294 "intended display date)."
2295 msgstr ""
2296 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2297 "doručené neskoro."
2298
2299 #: src/libvlc-module.c:561
2300 msgid "Quiet synchro"
2301 msgstr "Tichá synchronizácia"
2302
2303 #: src/libvlc-module.c:563
2304 msgid ""
2305 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2306 "synchronization mechanism."
2307 msgstr ""
2308 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
2309 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:566
2312 msgid "key and mouse event handling at vout level."
2313 msgstr ""
2314
2315 #: src/libvlc-module.c:568
2316 msgid ""
2317 "This parameter accepts values : 1 (full event handling support), 2 (event "
2318 "handling only for fullscreen) or 3 (No event handling). Full event handling "
2319 "support is the default value."
2320 msgstr ""
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:574
2323 msgid "FullSupport"
2324 msgstr ""
2325
2326 #: src/libvlc-module.c:574
2327 #, fuzzy
2328 msgid "Fullscreen-Only"
2329 msgstr "Celoobrazovkový režim"
2330
2331 #: src/libvlc-module.c:582
2332 msgid ""
2333 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2334 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2335 "channel."
2336 msgstr ""
2337 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2338 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2339 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2340
2341 #: src/libvlc-module.c:586
2342 msgid "Clock reference average counter"
2343 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2344
2345 #: src/libvlc-module.c:588
2346 msgid ""
2347 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2348 "to 10000."
2349 msgstr ""
2350 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2351 "10000."
2352
2353 #: src/libvlc-module.c:591
2354 msgid "Clock synchronisation"
2355 msgstr "Časová synchronizácia"
2356
2357 #: src/libvlc-module.c:593
2358 msgid ""
2359 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2360 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2361 msgstr ""
2362 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2363 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2364 "stream zo siete prehráva trhane."
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:597 modules/control/netsync.c:77
2367 msgid "Network synchronisation"
2368 msgstr "Synchronizácia siete"
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:598
2371 msgid ""
2372 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2373 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2374 msgstr ""
2375 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2376 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2377 "Synchronizácia siete."
2378
2379 #: src/libvlc-module.c:604 src/video_output/vout_intf.c:183
2380 #: src/video_output/vout_intf.c:201 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
2381 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2382 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:215
2383 #: modules/audio_output/alsa.c:105 modules/gui/fbosd.c:171
2384 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1254
2385 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:376 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:471
2386 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:687 modules/gui/macosx/vout.m:211
2387 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:568
2388 #: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:70
2389 #: modules/video_filter/rss.c:182 modules/video_output/msw/directx.c:161
2390 msgid "Default"
2391 msgstr "Predvolený"
2392
2393 #: src/libvlc-module.c:604 modules/gui/macosx/equalizer.m:157
2394 #: modules/gui/macosx/extended.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:354
2395 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:126 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:291
2396 msgid "Enable"
2397 msgstr "Aktivovať"
2398
2399 #: src/libvlc-module.c:606 modules/misc/notify/growl_udp.c:66
2400 msgid "UDP port"
2401 msgstr "UDP port"
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:608
2404 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2405 msgstr ""
2406 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2407 "hodnota je 1234."
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:610
2410 msgid "MTU of the network interface"
2411 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:612
2414 msgid ""
2415 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2416 "over the network (in bytes)."
2417 msgstr ""
2418 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2419 "cez sieť (v bytoch)."
2420
2421 #: src/libvlc-module.c:617 modules/stream_out/rtp.c:119
2422 msgid "Hop limit (TTL)"
2423 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2424
2425 #: src/libvlc-module.c:619 modules/stream_out/rtp.c:121
2426 msgid ""
2427 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2428 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2429 "in default)."
2430 msgstr ""
2431 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2432 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2433 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2434
2435 #: src/libvlc-module.c:623
2436 msgid "Multicast output interface"
2437 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:625
2440 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2441 msgstr ""
2442 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2443 "smerovaciu tabuľku."
2444
2445 #: src/libvlc-module.c:627
2446 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2447 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2448
2449 #: src/libvlc-module.c:629
2450 msgid ""
2451 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2452 "table."
2453 msgstr ""
2454 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2455 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2456
2457 #: src/libvlc-module.c:632
2458 msgid "DiffServ Code Point"
2459 msgstr "DiffServ bod kódu"
2460
2461 #: src/libvlc-module.c:633
2462 msgid ""
2463 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2464 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2465 msgstr ""
2466 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2467 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2468 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2469
2470 #: src/libvlc-module.c:639
2471 msgid ""
2472 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2473 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2474 msgstr ""
2475 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2476 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2477 "stream)."
2478
2479 #: src/libvlc-module.c:645
2480 msgid ""
2481 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2482 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2483 "(like DVB streams for example)."
2484 msgstr ""
2485 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2486 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2487 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:651 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:308
2490 msgid "Audio track"
2491 msgstr "Zvuková stopa"
2492
2493 #: src/libvlc-module.c:653
2494 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2495 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2496
2497 #: src/libvlc-module.c:656 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
2498 msgid "Subtitles track"
2499 msgstr "Stopa s titulkami"
2500
2501 #: src/libvlc-module.c:658
2502 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2503 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2504
2505 #: src/libvlc-module.c:661
2506 msgid "Audio language"
2507 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2508
2509 #: src/libvlc-module.c:663
2510 msgid ""
2511 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2512 "letter country code)."
2513 msgstr ""
2514 "Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
2515 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2516
2517 #: src/libvlc-module.c:666
2518 msgid "Subtitle language"
2519 msgstr "Jazyk titulkov"
2520
2521 #: src/libvlc-module.c:668
2522 msgid ""
2523 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2524 "three letters country code)."
2525 msgstr ""
2526 "Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2527 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2528
2529 #: src/libvlc-module.c:672
2530 msgid "Audio track ID"
2531 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
2532
2533 #: src/libvlc-module.c:674
2534 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2535 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
2536
2537 #: src/libvlc-module.c:676
2538 msgid "Subtitles track ID"
2539 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:678
2542 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2543 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2544
2545 #: src/libvlc-module.c:680
2546 msgid "Input repetitions"
2547 msgstr "Opakovania vstupu"
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:682
2550 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2551 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:684
2554 msgid "Start time"
2555 msgstr "Čas spustenia"
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:686
2558 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2559 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:688
2562 msgid "Stop time"
2563 msgstr "Čas zastavenia"
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:690
2566 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2567 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:692
2570 msgid "Run time"
2571 msgstr "Čas behu"
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:694
2574 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2575 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:696
2578 #, fuzzy
2579 msgid "Fast seek"
2580 msgstr "Rýchlejšie"
2581
2582 #: src/libvlc-module.c:698
2583 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: src/libvlc-module.c:700
2587 msgid "Input list"
2588 msgstr "Zoznam vstupov"
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:702
2591 msgid ""
2592 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2593 "together after the normal one."
2594 msgstr ""
2595 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2596 "položiek zoznamu použite čiarku."
2597
2598 #: src/libvlc-module.c:705
2599 msgid "Input slave (experimental)"
2600 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2601
2602 #: src/libvlc-module.c:707
2603 msgid ""
2604 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2605 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2606 "inputs."
2607 msgstr ""
2608 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2609 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2610 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2611 "znakom '#' ."
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:711
2614 msgid "Bookmarks list for a stream"
2615 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:713
2618 msgid ""
2619 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2620 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2621 "{...}\""
2622 msgstr ""
2623 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2624 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2625 "offset},{...}\""
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:717
2628 #, fuzzy
2629 msgid "Record directory or filename"
2630 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:719
2633 #, fuzzy
2634 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2635 msgstr "Priečiok, kam sa uloží nahrávka."
2636
2637 #: src/libvlc-module.c:721
2638 #, fuzzy
2639 msgid "Prefer native stream recording"
2640 msgstr "Príkaz pre výstup generovaného streamu"
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:723
2643 msgid ""
2644 "When possible, the input stream will be recorded instead of usingthe stream "
2645 "output module"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:726
2649 msgid "Timeshift directory"
2650 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:728
2653 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2654 msgstr ""
2655 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
2656 "posun."
2657
2658 #: src/libvlc-module.c:730
2659 msgid "Timeshift granularity"
2660 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
2661
2662 #: src/libvlc-module.c:732
2663 #, fuzzy
2664 msgid ""
2665 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2666 "to store the timeshifted streams."
2667 msgstr ""
2668 "Toto je veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať časovo "
2669 "posunuté streamy."
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:737
2672 msgid ""
2673 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2674 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2675 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2676 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2677 msgstr ""
2678 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
2679 "nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
2680 "zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
2681 "nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:743 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:222
2684 msgid "Force subtitle position"
2685 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:745
2688 msgid ""
2689 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2690 "over the movie. Try several positions."
2691 msgstr ""
2692 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2693 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:748
2696 msgid "Enable sub-pictures"
2697 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:750
2700 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2701 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:752 src/libvlc-module.c:1663
2704 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:274
2705 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:209
2706 #: modules/stream_out/transcode.c:228
2707 msgid "On Screen Display"
2708 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:754
2711 msgid ""
2712 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2713 "Display)."
2714 msgstr ""
2715 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
2716 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
2717
2718 #: src/libvlc-module.c:757
2719 msgid "Text rendering module"
2720 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2721
2722 #: src/libvlc-module.c:759
2723 msgid ""
2724 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2725 "instance."
2726 msgstr ""
2727 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2728 "môžete použiť aj modul svg."
2729
2730 #: src/libvlc-module.c:761
2731 msgid "Subpictures filter module"
2732 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2733
2734 #: src/libvlc-module.c:763
2735 #, fuzzy
2736 msgid ""
2737 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2738 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2739 msgstr ""
2740 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2741 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
2742 "logo alebo iné texty...). "
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:766
2745 msgid "Autodetect subtitle files"
2746 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:768
2749 msgid ""
2750 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2751 "(based on the filename of the movie)."
2752 msgstr ""
2753 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2754 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:771
2757 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2758 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:773
2761 msgid ""
2762 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2763 "Options are:\n"
2764 "0 = no subtitles autodetected\n"
2765 "1 = any subtitle file\n"
2766 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2767 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2768 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2769 msgstr ""
2770 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2771 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2772 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2773 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2774 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2775 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2776 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2777 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2778 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2779 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2780
2781 #: src/libvlc-module.c:781
2782 msgid "Subtitle autodetection paths"
2783 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2784
2785 #: src/libvlc-module.c:783
2786 msgid ""
2787 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2788 "found in the current directory."
2789 msgstr ""
2790 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2791 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:786
2794 msgid "Use subtitle file"
2795 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2796
2797 #: src/libvlc-module.c:788
2798 msgid ""
2799 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2800 "subtitle file."
2801 msgstr ""
2802 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2803 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2804 "súbor načítať manuálne. "
2805
2806 #: src/libvlc-module.c:791
2807 msgid "DVD device"
2808 msgstr "Jednotka DVD"
2809
2810 #: src/libvlc-module.c:794
2811 msgid ""
2812 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2813 "the drive letter (eg. D:)"
2814 msgstr ""
2815 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2816 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2817
2818 #: src/libvlc-module.c:798
2819 msgid "This is the default DVD device to use."
2820 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2821
2822 #: src/libvlc-module.c:801
2823 msgid "VCD device"
2824 msgstr "Mechanika pre VCD"
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:804
2827 msgid ""
2828 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2829 "scan for a suitable CD-ROM device."
2830 msgstr ""
2831 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2832 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2833 "ROM."
2834
2835 #: src/libvlc-module.c:808
2836 msgid "This is the default VCD device to use."
2837 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2838
2839 #: src/libvlc-module.c:811
2840 msgid "Audio CD device"
2841 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2842
2843 #: src/libvlc-module.c:814
2844 msgid ""
2845 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2846 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2847 msgstr ""
2848 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2849 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:818
2852 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2853 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:821
2856 msgid "Force IPv6"
2857 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:823
2860 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2861 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:825
2864 msgid "Force IPv4"
2865 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:827
2868 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2869 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:829
2872 msgid "TCP connection timeout"
2873 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2874
2875 #: src/libvlc-module.c:831
2876 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2877 msgstr ""
2878 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2879
2880 #: src/libvlc-module.c:833
2881 msgid "SOCKS server"
2882 msgstr "SOCKS server"
2883
2884 #: src/libvlc-module.c:835
2885 msgid ""
2886 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2887 "used for all TCP connections"
2888 msgstr ""
2889 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2890 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2891
2892 #: src/libvlc-module.c:838
2893 msgid "SOCKS user name"
2894 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2895
2896 #: src/libvlc-module.c:840
2897 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2898 msgstr ""
2899 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2900 "prístup na SOCKS proxy-server."
2901
2902 #: src/libvlc-module.c:842
2903 msgid "SOCKS password"
2904 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2905
2906 #: src/libvlc-module.c:844
2907 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2908 msgstr ""
2909 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2910 "server."
2911
2912 #: src/libvlc-module.c:846
2913 msgid "Title metadata"
2914 msgstr "Metadáta názvu"
2915
2916 #: src/libvlc-module.c:848
2917 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2918 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:850
2921 msgid "Author metadata"
2922 msgstr "Metadáta autora"
2923
2924 #: src/libvlc-module.c:852
2925 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2926 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2927
2928 #: src/libvlc-module.c:854
2929 msgid "Artist metadata"
2930 msgstr "Metadáta hercov"
2931
2932 #: src/libvlc-module.c:856
2933 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2934 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2935
2936 #: src/libvlc-module.c:858
2937 msgid "Genre metadata"
2938 msgstr "Metadáta žánru"
2939
2940 #: src/libvlc-module.c:860
2941 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2942 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2943
2944 #: src/libvlc-module.c:862
2945 msgid "Copyright metadata"
2946 msgstr "Metadáta autorských práv"
2947
2948 #: src/libvlc-module.c:864
2949 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2950 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2951
2952 #: src/libvlc-module.c:866
2953 msgid "Description metadata"
2954 msgstr "Metadáta popisu"
2955
2956 #: src/libvlc-module.c:868
2957 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2958 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2959
2960 #: src/libvlc-module.c:870
2961 msgid "Date metadata"
2962 msgstr "Metadáta dátumu"
2963
2964 #: src/libvlc-module.c:872
2965 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2966 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2967
2968 #: src/libvlc-module.c:874
2969 msgid "URL metadata"
2970 msgstr "Metadáta URL"
2971
2972 #: src/libvlc-module.c:876
2973 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2974 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2975
2976 #: src/libvlc-module.c:880
2977 msgid ""
2978 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2979 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2980 "can break playback of all your streams."
2981 msgstr ""
2982 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2983 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2984 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2985 "akýchkoľvek streamov."
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:884
2988 msgid "Preferred decoders list"
2989 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2990
2991 #: src/libvlc-module.c:886
2992 msgid ""
2993 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2994 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2995 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2996 msgstr ""
2997 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
2998 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
2999 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
3000 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
3001 "môže úplne znemožniť streamovanie."
3002
3003 #: src/libvlc-module.c:891
3004 msgid "Preferred encoders list"
3005 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:893
3008 msgid ""
3009 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3010 msgstr ""
3011 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
3012
3013 #: src/libvlc-module.c:896
3014 msgid "Prefer system plugins over VLC"
3015 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
3016
3017 #: src/libvlc-module.c:898
3018 msgid ""
3019 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
3020 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
3021 msgstr ""
3022 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
3023 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
3024 "obidva."
3025
3026 #: src/libvlc-module.c:907
3027 msgid ""
3028 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3029 "subsystem."
3030 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3031
3032 #: src/libvlc-module.c:910
3033 msgid "Default stream output chain"
3034 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:912
3037 msgid ""
3038 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3039 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
3040 "all streams."
3041 msgstr ""
3042 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3043 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3044 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3045
3046 #: src/libvlc-module.c:916
3047 msgid "Enable streaming of all ES"
3048 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3049
3050 #: src/libvlc-module.c:918
3051 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3052 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
3053
3054 #: src/libvlc-module.c:920
3055 msgid "Display while streaming"
3056 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3057
3058 #: src/libvlc-module.c:922
3059 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3060 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3061
3062 #: src/libvlc-module.c:924
3063 msgid "Enable video stream output"
3064 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
3065
3066 #: src/libvlc-module.c:926
3067 msgid ""
3068 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3069 "facility when this last one is enabled."
3070 msgstr ""
3071 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3072 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3073
3074 #: src/libvlc-module.c:929
3075 msgid "Enable audio stream output"
3076 msgstr "Zapnúť výstup zvuku pre streamy"
3077
3078 #: src/libvlc-module.c:931
3079 msgid ""
3080 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3081 "facility when this last one is enabled."
3082 msgstr ""
3083 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3084 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3085
3086 #: src/libvlc-module.c:934
3087 msgid "Enable SPU stream output"
3088 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3089
3090 #: src/libvlc-module.c:936
3091 msgid ""
3092 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3093 "facility when this last one is enabled."
3094 msgstr ""
3095 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3096 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3097
3098 #: src/libvlc-module.c:939 modules/gui/qt4/ui/sout.h:347
3099 msgid "Keep stream output open"
3100 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3101
3102 #: src/libvlc-module.c:941
3103 msgid ""
3104 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3105 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3106 "specified)"
3107 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:945
3110 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3111 msgstr ""
3112 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
3113
3114 #: src/libvlc-module.c:947
3115 msgid ""
3116 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3117 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3118 msgstr ""
3119 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
3120 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3121 "milisekundách."
3122
3123 #: src/libvlc-module.c:950
3124 msgid "Preferred packetizer list"
3125 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3126
3127 #: src/libvlc-module.c:952
3128 msgid ""
3129 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3130 msgstr ""
3131 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3132 "paketizéry."
3133
3134 #: src/libvlc-module.c:955
3135 msgid "Mux module"
3136 msgstr "Zmiešavací modul"
3137
3138 #: src/libvlc-module.c:957
3139 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3140 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií zmiešavacích modulov"
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:959
3143 msgid "Access output module"
3144 msgstr "Modul \"Access-output\""
3145
3146 #: src/libvlc-module.c:961
3147 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3148 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3149
3150 #: src/libvlc-module.c:963
3151 msgid "Control SAP flow"
3152 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3153
3154 #: src/libvlc-module.c:965
3155 msgid ""
3156 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3157 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3158 msgstr ""
3159 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3160
3161 #: src/libvlc-module.c:969
3162 msgid "SAP announcement interval"
3163 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:971
3166 msgid ""
3167 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3168 "between SAP announcements."
3169 msgstr ""
3170 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3171 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3172
3173 #: src/libvlc-module.c:980
3174 msgid ""
3175 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3176 "always leave all these enabled."
3177 msgstr ""
3178 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3179 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3180 "zapnuté."
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:983
3183 msgid "Enable FPU support"
3184 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
3185
3186 #: src/libvlc-module.c:985
3187 msgid ""
3188 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3189 "advantage of it."
3190 msgstr ""
3191 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
3192 "dokáže túto jednotku využiť."
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:988
3195 msgid "Enable CPU MMX support"
3196 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3197
3198 #: src/libvlc-module.c:990
3199 msgid ""
3200 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3201 "of them."
3202 msgstr ""
3203 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3204 "funkciu využiť."
3205
3206 #: src/libvlc-module.c:993
3207 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3208 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3209
3210 #: src/libvlc-module.c:995
3211 msgid ""
3212 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3213 "advantage of them."
3214 msgstr ""
3215 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3216 "funkciu využiť."
3217
3218 #: src/libvlc-module.c:998
3219 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3220 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3221
3222 #: src/libvlc-module.c:1000
3223 msgid ""
3224 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3225 "advantage of them."
3226 msgstr ""
3227 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3228 "funkciu využiť."
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:1003
3231 msgid "Enable CPU SSE support"
3232 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3233
3234 #: src/libvlc-module.c:1005
3235 msgid ""
3236 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3237 "of them."
3238 msgstr ""
3239 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3240 "funkciu využiť."
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:1008
3243 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3244 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3245
3246 #: src/libvlc-module.c:1010
3247 msgid ""
3248 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3249 "of them."
3250 msgstr ""
3251 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3252 "funkciu využiť."
3253
3254 #: src/libvlc-module.c:1013
3255 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3256 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3257
3258 #: src/libvlc-module.c:1015
3259 msgid ""
3260 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3261 "advantage of them."
3262 msgstr ""
3263 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3264 "funkciu využiť."
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:1020
3267 msgid ""
3268 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3269 "you really know what you are doing."
3270 msgstr ""
3271 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3272 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3273
3274 #: src/libvlc-module.c:1023
3275 msgid "Memory copy module"
3276 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3277
3278 #: src/libvlc-module.c:1025
3279 msgid ""
3280 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3281 "select the fastest one supported by your hardware."
3282 msgstr ""
3283 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3284 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3285
3286 #: src/libvlc-module.c:1028
3287 msgid "Access module"
3288 msgstr "Prístupový modul"
3289
3290 #: src/libvlc-module.c:1030
3291 msgid ""
3292 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3293 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3294 "option unless you really know what you are doing."
3295 msgstr ""
3296 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3297 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3298 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3299 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3300
3301 #: src/libvlc-module.c:1034
3302 #, fuzzy
3303 msgid "Stream filter module"
3304 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
3305
3306 #: src/libvlc-module.c:1036
3307 #, fuzzy
3308 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3309 msgstr ""
3310 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3311 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:1038
3314 msgid "Demux module"
3315 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3316
3317 #: src/libvlc-module.c:1040
3318 msgid ""
3319 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3320 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3321 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3322 "you really know what you are doing."
3323 msgstr ""
3324 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3325 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3326 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3327 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3328 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3329
3330 #: src/libvlc-module.c:1045
3331 msgid "Allow real-time priority"
3332 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:1047
3335 msgid ""
3336 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3337 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3338 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3339 "only activate this if you know what you're doing."
3340 msgstr ""
3341 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3342 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3343 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3344 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:1053
3347 msgid "Adjust VLC priority"
3348 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:1055
3351 msgid ""
3352 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3353 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3354 "VLC instances."
3355 msgstr ""
3356 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3357 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3358 "voči iným spusteným programom"
3359
3360 #: src/libvlc-module.c:1059
3361 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3362 msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
3363
3364 #: src/libvlc-module.c:1061
3365 msgid ""
3366 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3367 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
3368
3369 #: src/libvlc-module.c:1064
3370 msgid "Modules search path"
3371 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3372
3373 #: src/libvlc-module.c:1066
3374 msgid ""
3375 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3376 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3377 msgstr ""
3378 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3379 "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
3380 "znakmi \" PATH_SEP \""
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:1069
3383 msgid "VLM configuration file"
3384 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:1071
3387 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3388 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:1073
3391 msgid "Use a plugins cache"
3392 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:1075
3395 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3396 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:1077
3399 msgid "Collect statistics"
3400 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3401
3402 #: src/libvlc-module.c:1079
3403 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3404 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:1081
3407 msgid "Run as daemon process"
3408 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3409
3410 #: src/libvlc-module.c:1083
3411 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3412 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3413
3414 #: src/libvlc-module.c:1085
3415 msgid "Write process id to file"
3416 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:1087
3419 msgid "Writes process id into specified file."
3420 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:1089
3423 msgid "Log to file"
3424 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:1091
3427 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3428 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
3429
3430 #: src/libvlc-module.c:1093
3431 msgid "Log to syslog"
3432 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:1095
3435 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3436 msgstr ""
3437 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3438 "systémoch UNIX)."
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1097
3441 msgid "Allow only one running instance"
3442 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1100
3445 msgid ""
3446 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3447 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3448 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3449 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3450 "running instance or enqueue it."
3451 msgstr ""
3452 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3453 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3454 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3455 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3456 "sa len zaradí do playlistu."
3457
3458 #: src/libvlc-module.c:1107
3459 #, fuzzy
3460 msgid ""
3461 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3462 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3463 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3464 "This option will allow you to play the file with the already running "
3465 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3466 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3467 msgstr ""
3468 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3469 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3470 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3471 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3472 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
3473 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
3474
3475 #: src/libvlc-module.c:1116
3476 msgid "VLC is started from file association"
3477 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1118
3480 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3481 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1121
3484 msgid "One instance when started from file"
3485 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1123
3488 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3489 msgstr ""
3490 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3491 "inštancia programu."
3492
3493 #: src/libvlc-module.c:1125
3494 msgid "Increase the priority of the process"
3495 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3496
3497 #: src/libvlc-module.c:1127
3498 msgid ""
3499 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3500 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3501 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3502 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3503 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3504 "machine."
3505 msgstr ""
3506 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3507 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3508 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3509 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3510 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3511 "reštartovaním počítača."
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:1135
3514 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3515 msgstr ""
3516 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3517 "playlistu."
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1137
3520 msgid ""
3521 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3522 "playing current item."
3523 msgstr ""
3524 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3525 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3526 "aktuálnej položky."
3527
3528 #: src/libvlc-module.c:1146
3529 msgid ""
3530 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3531 "overridden in the playlist dialog box."
3532 msgstr ""
3533 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3534 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3535
3536 #: src/libvlc-module.c:1149
3537 msgid "Automatically preparse files"
3538 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:1151
3541 msgid ""
3542 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3543 "metadata)."
3544 msgstr ""
3545 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3546 "zobrazované pri prehrávaní."
3547
3548 #: src/libvlc-module.c:1154
3549 msgid "Album art policy"
3550 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
3551
3552 #: src/libvlc-module.c:1156
3553 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3554 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3555
3556 #: src/libvlc-module.c:1162
3557 msgid "Manual download only"
3558 msgstr "Stiahnuť manuálne"
3559
3560 #: src/libvlc-module.c:1163
3561 msgid "When track starts playing"
3562 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
3563
3564 #: src/libvlc-module.c:1164
3565 msgid "As soon as track is added"
3566 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1166
3569 msgid "Services discovery modules"
3570 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:1168
3573 msgid ""
3574 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3575 "Typical values are sap, hal, ..."
3576 msgstr ""
3577 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3578 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3579
3580 #: src/libvlc-module.c:1171
3581 msgid "Play files randomly forever"
3582 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3583
3584 #: src/libvlc-module.c:1173
3585 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3586 msgstr ""
3587 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3588 "ho neukončíte."
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1177
3591 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3592 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1179
3595 msgid "Repeat current item"
3596 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1181
3599 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3600 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1183
3603 msgid "Play and stop"
3604 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1185
3607 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3608 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1187
3611 msgid "Play and exit"
3612 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1189
3615 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3616 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1191
3619 msgid "Use media library"
3620 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:1193
3623 msgid ""
3624 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3625 "VLC."
3626 msgstr ""
3627 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3628
3629 #: src/libvlc-module.c:1196
3630 msgid "Display playlist tree"
3631 msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
3632
3633 #: src/libvlc-module.c:1198
3634 msgid ""
3635 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3636 "directory."
3637 msgstr ""
3638 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3639 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
3640
3641 #: src/libvlc-module.c:1207
3642 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3643 msgstr ""
3644 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
3645 "programu VLC."
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1210 src/video_output/vout_intf.c:434
3648 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:454
3649 #: modules/gui/macosx/controls.m:508 modules/gui/macosx/controls.m:1056
3650 #: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
3651 #: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:623
3652 #: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:282
3653 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
3654 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:283
3655 msgid "Fullscreen"
3656 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3657
3658 #: src/libvlc-module.c:1211
3659 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3660 msgstr ""
3661 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3662 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3663
3664 #: src/libvlc-module.c:1212
3665 msgid "Leave fullscreen"
3666 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3667
3668 #: src/libvlc-module.c:1213
3669 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3670 msgstr ""
3671 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3672 "režimu."
3673
3674 #: src/libvlc-module.c:1214
3675 msgid "Play/Pause"
3676 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3677
3678 #: src/libvlc-module.c:1215
3679 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3680 msgstr ""
3681 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3682 "spustenie prehrávania"
3683
3684 #: src/libvlc-module.c:1216
3685 msgid "Pause only"
3686 msgstr "Len pozastaviť"
3687
3688 #: src/libvlc-module.c:1217
3689 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3690 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3691
3692 #: src/libvlc-module.c:1218
3693 msgid "Play only"
3694 msgstr "Len prehrať"
3695
3696 #: src/libvlc-module.c:1219
3697 msgid "Select the hotkey to use to play."
3698 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3699
3700 #: src/libvlc-module.c:1220 modules/control/hotkeys.c:750
3701 #: modules/gui/macosx/controls.m:986 modules/gui/macosx/intf.m:588
3702 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
3703 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
3704 msgid "Faster"
3705 msgstr "Rýchlejšie"
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1221 src/libvlc-module.c:1227
3708 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3709 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1222 modules/control/hotkeys.c:756
3712 #: modules/gui/macosx/controls.m:987 modules/gui/macosx/intf.m:589
3713 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
3714 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
3715 msgid "Slower"
3716 msgstr "Pomalšie"
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1223 src/libvlc-module.c:1229
3719 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3720 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1224
3723 #, fuzzy
3724 msgid "Normal rate"
3725 msgstr "Normálna veľkosť"
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1225
3728 #, fuzzy
3729 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3730 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
3731
3732 #: src/libvlc-module.c:1226 modules/gui/qt4/menus.cpp:749
3733 #, fuzzy
3734 msgid "Faster (fine)"
3735 msgstr "Rýchlejšie"
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1228 modules/gui/qt4/menus.cpp:757
3738 #, fuzzy
3739 msgid "Slower (fine)"
3740 msgstr "Pomalšie"
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1230 modules/control/hotkeys.c:727
3743 #: modules/gui/macosx/about.m:185 modules/gui/macosx/controls.m:1007
3744 #: modules/gui/macosx/intf.m:544 modules/gui/macosx/intf.m:591
3745 #: modules/gui/macosx/intf.m:675 modules/gui/macosx/intf.m:683
3746 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
3747 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1626
3748 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101 modules/gui/qt4/ui/sout.h:332
3749 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:343 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:180
3750 #: modules/misc/notify/notify.c:329
3751 msgid "Next"
3752 msgstr "Ďalej"
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1231
3755 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3756 msgstr ""
3757 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3758 "zaradený v playliste"
3759
3760 #: src/libvlc-module.c:1232 modules/control/hotkeys.c:733
3761 #: modules/gui/macosx/about.m:186 modules/gui/macosx/controls.m:1006
3762 #: modules/gui/macosx/intf.m:539 modules/gui/macosx/intf.m:590
3763 #: modules/gui/macosx/intf.m:676 modules/gui/macosx/intf.m:682
3764 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101 modules/gui/qt4/ui/sout.h:342
3765 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:352 modules/misc/notify/notify.c:327
3766 msgid "Previous"
3767 msgstr "Dozadu"
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1233
3770 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3771 msgstr ""
3772 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3773 "súboru v playliste"
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1234 modules/gui/macosx/controls.m:998
3776 #: modules/gui/macosx/intf.m:542 modules/gui/macosx/intf.m:587
3777 #: modules/gui/macosx/intf.m:674 modules/gui/macosx/intf.m:681
3778 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
3779 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:100
3780 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:179 modules/misc/notify/xosd.c:257
3781 msgid "Stop"
3782 msgstr "Stop"
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1235
3785 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3786 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1236 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
3789 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
3790 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:52 modules/gui/macosx/intf.m:547
3791 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:927 modules/video_filter/marq.c:155
3792 #: modules/video_filter/rss.c:197
3793 msgid "Position"
3794 msgstr "Pozícia"
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1237
3797 msgid "Select the hotkey to display the position."
3798 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1239
3801 msgid "Very short backwards jump"
3802 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3803
3804 #: src/libvlc-module.c:1241
3805 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3806 msgstr ""
3807 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3808 "späť."
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1242
3811 msgid "Short backwards jump"
3812 msgstr "Krátky skok späť"
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1244
3815 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3816 msgstr ""
3817 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1245
3820 msgid "Medium backwards jump"
3821 msgstr "Väčší skok späť"
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1247
3824 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3825 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1248
3828 msgid "Long backwards jump"
3829 msgstr "Dlhý skok späť"
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1250
3832 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3833 msgstr ""
3834 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3835
3836 #: src/libvlc-module.c:1252
3837 msgid "Very short forward jump"
3838 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3839
3840 #: src/libvlc-module.c:1254
3841 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3842 msgstr ""
3843 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1255
3846 msgid "Short forward jump"
3847 msgstr "Krátky skok dopredu"
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1257
3850 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3851 msgstr ""
3852 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3853
3854 #: src/libvlc-module.c:1258
3855 msgid "Medium forward jump"
3856 msgstr "Väčší skok dopredu"
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1260
3859 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3860 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1261
3863 msgid "Long forward jump"
3864 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1263
3867 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3868 msgstr ""
3869 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3870 "kus."
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1264 modules/control/hotkeys.c:744
3873 #, fuzzy
3874 msgid "Next frame"
3875 msgstr "Stratené snímky"
3876
3877 #: src/libvlc-module.c:1266
3878 #, fuzzy
3879 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3880 msgstr ""
3881 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3882
3883 #: src/libvlc-module.c:1268
3884 msgid "Very short jump length"
3885 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3886
3887 #: src/libvlc-module.c:1269
3888 msgid "Very short jump length, in seconds."
3889 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3890
3891 #: src/libvlc-module.c:1270
3892 msgid "Short jump length"
3893 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3894
3895 #: src/libvlc-module.c:1271
3896 msgid "Short jump length, in seconds."
3897 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1272
3900 msgid "Medium jump length"
3901 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1273
3904 msgid "Medium jump length, in seconds."
3905 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3906
3907 #: src/libvlc-module.c:1274
3908 msgid "Long jump length"
3909 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3910
3911 #: src/libvlc-module.c:1275
3912 msgid "Long jump length, in seconds."
3913 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3914
3915 #: src/libvlc-module.c:1277 modules/control/hotkeys.c:214
3916 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277 modules/gui/macosx/intf.m:347
3917 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
3918 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113 modules/gui/qt4/menus.cpp:824
3919 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
3920 msgid "Quit"
3921 msgstr "Koniec"
3922
3923 #: src/libvlc-module.c:1278
3924 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3925 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3926
3927 #: src/libvlc-module.c:1279
3928 msgid "Navigate up"
3929 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3930
3931 #: src/libvlc-module.c:1280
3932 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3933 msgstr ""
3934 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1281
3937 msgid "Navigate down"
3938 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1282
3941 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3942 msgstr ""
3943 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3944
3945 #: src/libvlc-module.c:1283
3946 msgid "Navigate left"
3947 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3948
3949 #: src/libvlc-module.c:1284
3950 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3951 msgstr ""
3952 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1285
3955 msgid "Navigate right"
3956 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1286
3959 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3960 msgstr ""
3961 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3962 "doprava."
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1287
3965 msgid "Activate"
3966 msgstr "Aktivovať"
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1288
3969 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3970 msgstr ""
3971 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3972 "menu DVD."
3973
3974 #: src/libvlc-module.c:1289
3975 msgid "Go to the DVD menu"
3976 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3977
3978 #: src/libvlc-module.c:1290
3979 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3980 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3981
3982 #: src/libvlc-module.c:1291
3983 msgid "Select previous DVD title"
3984 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3985
3986 #: src/libvlc-module.c:1292
3987 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3988 msgstr ""
3989 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1293
3992 msgid "Select next DVD title"
3993 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1294
3996 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3997 msgstr ""
3998 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3999
4000 #: src/libvlc-module.c:1295
4001 msgid "Select prev DVD chapter"
4002 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
4003
4004 #: src/libvlc-module.c:1296
4005 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4006 msgstr ""
4007 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
4008 "kapitoly v DVD"
4009
4010 #: src/libvlc-module.c:1297
4011 msgid "Select next DVD chapter"
4012 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
4013
4014 #: src/libvlc-module.c:1298
4015 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4016 msgstr ""
4017 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1299
4020 msgid "Volume up"
4021 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1300
4024 msgid "Select the key to increase audio volume."
4025 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1301
4028 msgid "Volume down"
4029 msgstr "Znížiť hlasitosť"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1302
4032 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4033 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1303 modules/access/v4l2.c:166
4036 #: modules/gui/macosx/controls.m:1046 modules/gui/macosx/intf.m:608
4037 #: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:686
4038 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:509
4039 msgid "Mute"
4040 msgstr "Stlmiť"
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1304
4043 msgid "Select the key to mute audio."
4044 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1305
4047 msgid "Subtitle delay up"
4048 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1306
4051 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4052 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
4053
4054 #: src/libvlc-module.c:1307
4055 msgid "Subtitle delay down"
4056 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
4057
4058 #: src/libvlc-module.c:1308
4059 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4060 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
4061
4062 #: src/libvlc-module.c:1309
4063 msgid "Audio delay up"
4064 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1310
4067 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4068 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1311
4071 msgid "Audio delay down"
4072 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1312
4075 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4076 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
4077
4078 #: src/libvlc-module.c:1319
4079 msgid "Play playlist bookmark 1"
4080 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1320
4083 msgid "Play playlist bookmark 2"
4084 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1321
4087 msgid "Play playlist bookmark 3"
4088 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
4089
4090 #: src/libvlc-module.c:1322
4091 msgid "Play playlist bookmark 4"
4092 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
4093
4094 #: src/libvlc-module.c:1323
4095 msgid "Play playlist bookmark 5"
4096 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1324
4099 msgid "Play playlist bookmark 6"
4100 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1325
4103 msgid "Play playlist bookmark 7"
4104 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1326
4107 msgid "Play playlist bookmark 8"
4108 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1327
4111 msgid "Play playlist bookmark 9"
4112 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1328
4115 msgid "Play playlist bookmark 10"
4116 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1329
4119 msgid "Select the key to play this bookmark."
4120 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
4121
4122 #: src/libvlc-module.c:1330
4123 msgid "Set playlist bookmark 1"
4124 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
4125
4126 #: src/libvlc-module.c:1331
4127 msgid "Set playlist bookmark 2"
4128 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
4129
4130 #: src/libvlc-module.c:1332
4131 msgid "Set playlist bookmark 3"
4132 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
4133
4134 #: src/libvlc-module.c:1333
4135 msgid "Set playlist bookmark 4"
4136 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
4137
4138 #: src/libvlc-module.c:1334
4139 msgid "Set playlist bookmark 5"
4140 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
4141
4142 #: src/libvlc-module.c:1335
4143 msgid "Set playlist bookmark 6"
4144 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
4145
4146 #: src/libvlc-module.c:1336
4147 msgid "Set playlist bookmark 7"
4148 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
4149
4150 #: src/libvlc-module.c:1337
4151 msgid "Set playlist bookmark 8"
4152 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
4153
4154 #: src/libvlc-module.c:1338
4155 msgid "Set playlist bookmark 9"
4156 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
4157
4158 #: src/libvlc-module.c:1339
4159 msgid "Set playlist bookmark 10"
4160 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
4161
4162 #: src/libvlc-module.c:1340
4163 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4164 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
4165
4166 #: src/libvlc-module.c:1342
4167 msgid "Playlist bookmark 1"
4168 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
4169
4170 #: src/libvlc-module.c:1343
4171 msgid "Playlist bookmark 2"
4172 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
4173
4174 #: src/libvlc-module.c:1344
4175 msgid "Playlist bookmark 3"
4176 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
4177
4178 #: src/libvlc-module.c:1345
4179 msgid "Playlist bookmark 4"
4180 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
4181
4182 #: src/libvlc-module.c:1346
4183 msgid "Playlist bookmark 5"
4184 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
4185
4186 #: src/libvlc-module.c:1347
4187 msgid "Playlist bookmark 6"
4188 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
4189
4190 #: src/libvlc-module.c:1348
4191 msgid "Playlist bookmark 7"
4192 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
4193
4194 #: src/libvlc-module.c:1349
4195 msgid "Playlist bookmark 8"
4196 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
4197
4198 #: src/libvlc-module.c:1350
4199 msgid "Playlist bookmark 9"
4200 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
4201
4202 #: src/libvlc-module.c:1351
4203 msgid "Playlist bookmark 10"
4204 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
4205
4206 #: src/libvlc-module.c:1353
4207 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4208 msgstr ""
4209 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
4210 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
4211 "kliknutím."
4212
4213 #: src/libvlc-module.c:1355
4214 msgid "Go back in browsing history"
4215 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1356
4218 msgid ""
4219 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
4220 "history."
4221 msgstr ""
4222 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
4223 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
4224
4225 #: src/libvlc-module.c:1357
4226 msgid "Go forward in browsing history"
4227 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
4228
4229 #: src/libvlc-module.c:1358
4230 msgid ""
4231 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
4232 "history."
4233 msgstr ""
4234 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
4235 "ktoré si chcete prehliadať."
4236
4237 #: src/libvlc-module.c:1360
4238 msgid "Cycle audio track"
4239 msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
4240
4241 #: src/libvlc-module.c:1361
4242 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4243 msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
4244
4245 #: src/libvlc-module.c:1362
4246 msgid "Cycle subtitle track"
4247 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
4248
4249 #: src/libvlc-module.c:1363
4250 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4251 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
4252
4253 #: src/libvlc-module.c:1364
4254 msgid "Cycle source aspect ratio"
4255 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
4256
4257 #: src/libvlc-module.c:1365
4258 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4259 msgstr ""
4260 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
4261 "videa"
4262
4263 #: src/libvlc-module.c:1366
4264 msgid "Cycle video crop"
4265 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
4266
4267 #: src/libvlc-module.c:1367
4268 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4269 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
4270
4271 #: src/libvlc-module.c:1368
4272 #, fuzzy
4273 msgid "Toggle autoscaling"
4274 msgstr "Prepnúť celoobrazovkový &režim"
4275
4276 #: src/libvlc-module.c:1369
4277 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4278 msgstr ""
4279
4280 #: src/libvlc-module.c:1370
4281 msgid "Increase scale factor"
4282 msgstr ""
4283
4284 #: src/libvlc-module.c:1371
4285 msgid "Increase scale factor."
4286 msgstr ""
4287
4288 #: src/libvlc-module.c:1372
4289 msgid "Decrease scale factor"
4290 msgstr ""
4291
4292 #: src/libvlc-module.c:1373
4293 msgid "Decrease scale factor."
4294 msgstr ""
4295
4296 #: src/libvlc-module.c:1374
4297 msgid "Cycle deinterlace modes"
4298 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
4299
4300 #: src/libvlc-module.c:1375
4301 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4302 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
4303
4304 #: src/libvlc-module.c:1376
4305 msgid "Show interface"
4306 msgstr "Zobraziť rohranie"
4307
4308 #: src/libvlc-module.c:1377
4309 msgid "Raise the interface above all other windows."
4310 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
4311
4312 #: src/libvlc-module.c:1378
4313 msgid "Hide interface"
4314 msgstr "Skryť rozhranie"
4315
4316 #: src/libvlc-module.c:1379
4317 msgid "Lower the interface below all other windows."
4318 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
4319
4320 #: src/libvlc-module.c:1380
4321 msgid "Take video snapshot"
4322 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
4323
4324 #: src/libvlc-module.c:1381
4325 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4326 msgstr ""
4327 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
4328
4329 #: src/libvlc-module.c:1383 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:103
4330 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
4331 #: modules/stream_out/record.c:60
4332 msgid "Record"
4333 msgstr "Nahrať"
4334
4335 #: src/libvlc-module.c:1384
4336 msgid "Record access filter start/stop."
4337 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4338
4339 #: src/libvlc-module.c:1385
4340 msgid "Dump"
4341 msgstr "Analyzovať"
4342
4343 #: src/libvlc-module.c:1386
4344 msgid "Media dump access filter trigger."
4345 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4346
4347 #: src/libvlc-module.c:1388
4348 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4349 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4350
4351 #: src/libvlc-module.c:1389
4352 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4353 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4354
4355 #: src/libvlc-module.c:1392
4356 msgid "Toggle random playlist playback"
4357 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4358
4359 #: src/libvlc-module.c:1397 src/libvlc-module.c:1398
4360 msgid "Un-Zoom"
4361 msgstr "Oddialiť"
4362
4363 #: src/libvlc-module.c:1400 src/libvlc-module.c:1401
4364 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4365 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4366
4367 #: src/libvlc-module.c:1402 src/libvlc-module.c:1403
4368 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4369 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4370
4371 #: src/libvlc-module.c:1405 src/libvlc-module.c:1406
4372 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4373 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4374
4375 #: src/libvlc-module.c:1407 src/libvlc-module.c:1408
4376 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4377 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4378
4379 #: src/libvlc-module.c:1410 src/libvlc-module.c:1411
4380 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4381 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4382
4383 #: src/libvlc-module.c:1412 src/libvlc-module.c:1413
4384 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4385 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4386
4387 #: src/libvlc-module.c:1415 src/libvlc-module.c:1416
4388 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4389 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4390
4391 #: src/libvlc-module.c:1417 src/libvlc-module.c:1418
4392 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4393 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4394
4395 #: src/libvlc-module.c:1420
4396 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4397 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
4398
4399 #: src/libvlc-module.c:1422
4400 msgid ""
4401 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
4402 "output for the time being."
4403 msgstr ""
4404 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
4405 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
4406
4407 #: src/libvlc-module.c:1425 src/libvlc-module.c:1426
4408 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4409 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4410
4411 #: src/libvlc-module.c:1427
4412 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4413 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
4414
4415 #: src/libvlc-module.c:1428
4416 msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
4417 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4418
4419 #: src/libvlc-module.c:1429
4420 msgid "Highlight widget on the right"
4421 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
4422
4423 #: src/libvlc-module.c:1431
4424 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4425 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
4426
4427 #: src/libvlc-module.c:1432
4428 msgid "Highlight widget on the left"
4429 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
4430
4431 #: src/libvlc-module.c:1434
4432 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
4433 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
4434
4435 #: src/libvlc-module.c:1435
4436 msgid "Highlight widget on top"
4437 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
4438
4439 #: src/libvlc-module.c:1437
4440 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
4441 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
4442
4443 #: src/libvlc-module.c:1438
4444 msgid "Highlight widget below"
4445 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
4446
4447 #: src/libvlc-module.c:1440
4448 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
4449 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
4450
4451 #: src/libvlc-module.c:1441
4452 msgid "Select current widget"
4453 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
4454
4455 #: src/libvlc-module.c:1443
4456 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
4457 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
4458
4459 #: src/libvlc-module.c:1445
4460 msgid "Cycle through audio devices"
4461 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
4462
4463 #: src/libvlc-module.c:1446
4464 msgid "Cycle through available audio devices"
4465 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
4466
4467 #: src/libvlc-module.c:1448
4468 #, c-format
4469 msgid ""
4470 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
4471 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
4472 "in the playlist.\n"
4473 "The first item specified will be played first.\n"
4474 "\n"
4475 "Options-styles:\n"
4476 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
4477 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4478 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4479 "            and that overrides previous settings.\n"
4480 "\n"
4481 "Stream MRL syntax:\n"
4482 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4483 "option=value ...]\n"
4484 "\n"
4485 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4486 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4487 "\n"
4488 "URL syntax:\n"
4489 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4490 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4491 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4492 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4493 "  screen://                      Screen capture\n"
4494 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4495 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4496 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4497 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4498 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4499 "  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
4500 "certain time\n"
4501 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
4502 msgstr ""
4503 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
4504 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
4505 "zaradia do playlistu.\n"
4506 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
4507 "\n"
4508 "Nastavenia štýlov:\n"
4509 "  --Nastavenie A: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
4510 "spustenia programu.\n"
4511 "   -Nastavenie A: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
4512 "   :option  príkaz, ktorý sa na stream aplikuje až tesne pred jeho "
4513 "prehrávaním\n"
4514 "            a zároveň potlačí akékoľvek iné nastavenia\n"
4515 "\n"
4516 "Stream MRL syntax:\n"
4517 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4518 "option=value ...]\n"
4519 "\n"
4520 "  Pre špecifické MRL sa dajú použiť aj viaceré globálne príkazy --options :"
4521 "options.\n"
4522 "  Viacnásobné príkazy :option=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
4523 "\n"
4524 "Syntax URL adresy:\n"
4525 "  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
4526 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4527 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4528 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4529 "  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
4530 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD jednotka\n"
4531 "  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
4532 "  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
4533 "  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
4534 "                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
4535 "serverom\n"
4536 "  vlc:pause:<počet sekúnd>            Osobitná položka na pozastavenie "
4537 "playlistu na určitý čas\n"
4538 "  vlc:quit                       Osobitný príkaz na ukončenie programu VLC\n"
4539
4540 #: src/libvlc-module.c:1595 src/video_output/vout_intf.c:440
4541 #: modules/gui/macosx/controls.m:492 modules/gui/macosx/controls.m:1055
4542 #: modules/gui/macosx/intf.m:625 modules/gui/macosx/intf.m:688
4543 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
4544 #: modules/video_output/snapshot.c:81
4545 msgid "Snapshot"
4546 msgstr "Snímka"
4547
4548 #: src/libvlc-module.c:1612
4549 msgid "Window properties"
4550 msgstr "Vlastnosti okna"
4551
4552 #: src/libvlc-module.c:1664
4553 msgid "Subpictures"
4554 msgstr "Sub-obrázky"
4555
4556 #: src/libvlc-module.c:1672 modules/codec/subtitles/subsdec.c:202
4557 #: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
4558 #: modules/demux/subtitle.c:74 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
4559 msgid "Subtitles"
4560 msgstr "Titulky"
4561
4562 #: src/libvlc-module.c:1689 modules/stream_out/transcode.c:123
4563 msgid "Overlays"
4564 msgstr "Prekryvy/Titulky"
4565
4566 #: src/libvlc-module.c:1697
4567 msgid "Track settings"
4568 msgstr "Nastavenia stopy"
4569
4570 #: src/libvlc-module.c:1727
4571 msgid "Playback control"
4572 msgstr "Kontrola prehrávania"
4573
4574 #: src/libvlc-module.c:1752
4575 msgid "Default devices"
4576 msgstr "Predvolené zariadenia"
4577
4578 #: src/libvlc-module.c:1761
4579 msgid "Network settings"
4580 msgstr "Nastavenia siete"
4581
4582 #: src/libvlc-module.c:1773
4583 msgid "Socks proxy"
4584 msgstr "Socks proxy"
4585
4586 #: src/libvlc-module.c:1782 modules/demux/kate_categories.c:47
4587 msgid "Metadata"
4588 msgstr "Meta-dáta"
4589
4590 #: src/libvlc-module.c:1830
4591 msgid "Decoders"
4592 msgstr "Dekodéry"
4593
4594 #: src/libvlc-module.c:1837 modules/access/v4l2.c:77
4595 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
4596 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:519
4597 msgid "Input"
4598 msgstr "Vstup"
4599
4600 #: src/libvlc-module.c:1876
4601 msgid "VLM"
4602 msgstr "VLM"
4603
4604 #: src/libvlc-module.c:1908
4605 msgid "CPU"
4606 msgstr "Procesor (CPU)"
4607
4608 #: src/libvlc-module.c:1930
4609 msgid "Special modules"
4610 msgstr "Špeciálne moduly"
4611
4612 #: src/libvlc-module.c:1936
4613 msgid "Plugins"
4614 msgstr "Prídavné moduly"
4615
4616 #: src/libvlc-module.c:1944
4617 msgid "Performance options"
4618 msgstr "Nastavenia výkonu"
4619
4620 #: src/libvlc-module.c:2090
4621 msgid "Hot keys"
4622 msgstr "Klávesové skratky"
4623
4624 #: src/libvlc-module.c:2529
4625 msgid "Jump sizes"
4626 msgstr "Veľkosti skoku"
4627
4628 #: src/libvlc-module.c:2606
4629 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4630 msgstr ""
4631 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4632 "advanced)"
4633
4634 #: src/libvlc-module.c:2609
4635 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4636 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
4637
4638 #: src/libvlc-module.c:2611
4639 msgid ""
4640 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4641 "--help-verbose)"
4642 msgstr ""
4643 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4644 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
4645
4646 #: src/libvlc-module.c:2614
4647 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4648 msgstr ""
4649 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
4650 "programu"
4651
4652 #: src/libvlc-module.c:2616
4653 msgid "print a list of available modules"
4654 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4655
4656 #: src/libvlc-module.c:2618
4657 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4658 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
4659
4660 #: src/libvlc-module.c:2620
4661 #, fuzzy
4662 msgid ""
4663 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4664 "verbose). Prefix the module name with = for strictmatches."
4665 msgstr ""
4666 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4667 "parametrami --advanced a --help-verbose)"
4668
4669 #: src/libvlc-module.c:2624
4670 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4671 msgstr ""
4672 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
4673
4674 #: src/libvlc-module.c:2626
4675 msgid "save the current command line options in the config"
4676 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
4677
4678 #: src/libvlc-module.c:2628
4679 msgid "reset the current config to the default values"
4680 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4681
4682 #: src/libvlc-module.c:2630
4683 msgid "use alternate config file"
4684 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4685
4686 #: src/libvlc-module.c:2632
4687 msgid "resets the current plugins cache"
4688 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4689
4690 #: src/libvlc-module.c:2634
4691 msgid "print version information"
4692 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4693
4694 #: src/libvlc-module.c:2690
4695 msgid "main program"
4696 msgstr "hlavný program"
4697
4698 #: src/misc/update.c:1471
4699 #, c-format
4700 msgid "%.1f GB"
4701 msgstr "%.1f GB"
4702
4703 #: src/misc/update.c:1473
4704 #, c-format
4705 msgid "%.1f MB"
4706 msgstr "%.1f MB"
4707
4708 #: src/misc/update.c:1475
4709 #, c-format
4710 msgid "%.1f kB"
4711 msgstr "%.1f kB"
4712
4713 #: src/misc/update.c:1477
4714 #, c-format
4715 msgid "%ld B"
4716 msgstr "%ld B"
4717
4718 #: src/misc/update.c:1590
4719 #, fuzzy
4720 msgid "Saving file failed"
4721 msgstr "Uložiť súbor"
4722
4723 #: src/misc/update.c:1591
4724 #, c-format
4725 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
4726 msgstr ""
4727
4728 #: src/misc/update.c:1607 src/misc/update.c:1629
4729 #, c-format
4730 msgid ""
4731 "%s\n"
4732 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
4733 msgstr ""
4734 "%s\n"
4735 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
4736
4737 #: src/misc/update.c:1610
4738 msgid "Downloading ..."
4739 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
4740
4741 #: src/misc/update.c:1611 modules/access/dvb/scan.c:321
4742 #: modules/demux/avi/avi.c:682 modules/demux/avi/avi.c:2403
4743 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
4744 #: modules/gui/macosx/controls.m:83 modules/gui/macosx/interaction.m:129
4745 #: modules/gui/macosx/interaction.m:133 modules/gui/macosx/interaction.m:136
4746 #: modules/gui/macosx/open.m:167 modules/gui/macosx/open.m:194
4747 #: modules/gui/macosx/prefs.m:185 modules/gui/macosx/prefs.m:206
4748 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:238 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
4749 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:617 modules/gui/macosx/wizard.m:320
4750 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1253
4751 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1330
4752 msgid "Cancel"
4753 msgstr "Storno"
4754
4755 #: src/misc/update.c:1646
4756 #, c-format
4757 msgid ""
4758 "%s\n"
4759 "Done %s (100.0%%)"
4760 msgstr ""
4761 "%s\n"
4762 "Hotovo: %s (100.0%%)"
4763
4764 #: src/misc/update.c:1666
4765 msgid "File could not be verified"
4766 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
4767
4768 #: src/misc/update.c:1667
4769 #, c-format
4770 msgid ""
4771 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
4772 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
4773 msgstr ""
4774 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
4775 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4776
4777 #: src/misc/update.c:1678 src/misc/update.c:1690
4778 msgid "Invalid signature"
4779 msgstr "Neplatný podpis"
4780
4781 #: src/misc/update.c:1679 src/misc/update.c:1691
4782 #, c-format
4783 msgid ""
4784 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
4785 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
4786 msgstr ""
4787 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
4788 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4789
4790 #: src/misc/update.c:1703
4791 msgid "File not verifiable"
4792 msgstr "Súbor nemožno overiť"
4793
4794 #: src/misc/update.c:1704
4795 #, fuzzy, c-format
4796 msgid ""
4797 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
4798 "was deleted."
4799 msgstr ""
4800 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu program VLC tento "
4801 "súbor vymazal."
4802
4803 #: src/misc/update.c:1715 src/misc/update.c:1727
4804 msgid "File corrupted"
4805 msgstr "Súbor je porušený"
4806
4807 #: src/misc/update.c:1716 src/misc/update.c:1728
4808 #, c-format
4809 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
4810 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
4811
4812 #: src/playlist/tree.c:66 modules/access/bda/bda.c:61
4813 #: modules/access/bda/bda.c:114 modules/access/bda/bda.c:131
4814 #: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:144
4815 #: modules/access/bda/bda.c:150 modules/access/bda/bda.c:156
4816 #: modules/access/bda/bda.c:162
4817 msgid "Undefined"
4818 msgstr "Nedefinované"
4819
4820 #: src/video_output/video_output.c:2032 modules/gui/macosx/intf.m:637
4821 #: modules/gui/macosx/intf.m:638 modules/video_filter/deinterlace.c:127
4822 msgid "Deinterlace"
4823 msgstr "Rozkladať"
4824
4825 #: src/video_output/vout_intf.c:311 modules/gui/macosx/intf.m:630
4826 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:892
4827 #: modules/video_filter/crop.c:105 modules/video_filter/croppadd.c:83
4828 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:133
4829 msgid "Crop"
4830 msgstr "Vystrihnúť"
4831
4832 #: src/video_output/vout_intf.c:375 modules/gui/macosx/intf.m:628
4833 #: modules/gui/macosx/intf.m:629
4834 msgid "Aspect-ratio"
4835 msgstr "Stranový pomer"
4836
4837 #: src/video_output/vout_intf.c:402
4838 #, fuzzy
4839 msgid "Autoscale video"
4840 msgstr "Zapnúť video"
4841
4842 #: src/video_output/vout_intf.c:409
4843 #, fuzzy
4844 msgid "Scale factor"
4845 msgstr "Škálovací faktor (0.1-2.0)"
4846
4847 #: modules/access/alsa.c:72 modules/access/oss.c:62
4848 msgid "Capture the audio stream in stereo."
4849 msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
4850
4851 #: modules/access/alsa.c:74 modules/access/oss.c:63
4852 #: modules/access_output/shout.c:94
4853 msgid "Samplerate"
4854 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
4855
4856 #: modules/access/alsa.c:76 modules/access/oss.c:65
4857 msgid ""
4858 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
4859 "48000)"
4860 msgstr ""
4861 "Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
4862 "22050, 44100,48000)"
4863
4864 #: modules/access/alsa.c:78 modules/access/bd/bd.c:52
4865 #: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:63
4866 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dv.c:71
4867 #: modules/access/dvb/access.c:84 modules/access/dvdnav.c:73
4868 #: modules/access/dvdread.c:76 modules/access/eyetv.m:61
4869 #: modules/access/fake.c:44 modules/access/file.c:77 modules/access/ftp.c:57
4870 #: modules/access/gnomevfs.c:47 modules/access/http.c:75
4871 #: modules/access/jack.c:62 modules/access/mms/mms.c:49
4872 #: modules/access/mtp.c:65 modules/access/oss.c:67 modules/access/pvr.c:60
4873 #: modules/access/rtmp/access.c:43 modules/access/screen/screen.c:40
4874 #: modules/access/smb.c:64 modules/access/tcp.c:41 modules/access/udp.c:49
4875 #: modules/access/v4l.c:71 modules/access/v4l2.c:179
4876 #: modules/access/vcd/vcd.c:46
4877 msgid "Caching value in ms"
4878 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
4879
4880 #: modules/access/alsa.c:80
4881 #, fuzzy
4882 msgid ""
4883 "Caching value for Alsa captures. This value should be set in milliseconds."
4884 msgstr ""
4885 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
4886 "milisekundách."
4887
4888 #: modules/access/alsa.c:87
4889 msgid "Alsa"
4890 msgstr ""
4891
4892 #: modules/access/alsa.c:88
4893 #, fuzzy
4894 msgid "Alsa audio capture input"
4895 msgstr "Zvukový vstup JACK"
4896
4897 #: modules/access/bd/bd.c:54
4898 #, fuzzy
4899 msgid "Caching value for BDs. This value should be set in milliseconds."
4900 msgstr ""
4901 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
4902 "milisekundách."
4903
4904 #: modules/access/bd/bd.c:61
4905 msgid "BD"
4906 msgstr ""
4907
4908 #: modules/access/bd/bd.c:62
4909 msgid "Blu-Ray Disc Input"
4910 msgstr ""
4911
4912 #: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:86
4913 msgid ""
4914 "Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
4915 msgstr ""
4916 "Táto hodnota určuje, aká dĺžka DVB streamov sa ukladá do vyrovnávacej "
4917 "pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
4918
4919 #: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:89
4920 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:973
4921 msgid "Adapter card to tune"
4922 msgstr "Karta adaptéra"
4923
4924 #: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:90
4925 msgid ""
4926 "Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
4927 "n>=0."
4928 msgstr ""
4929 "Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
4930 "dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
4931
4932 #: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:92
4933 msgid "Device number to use on adapter"
4934 msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
4935
4936 #: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:95
4937 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:730
4938 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:995
4939 msgid "Transponder/multiplex frequency"
4940 msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
4941
4942 #: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:96
4943 msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
4944 msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
4945
4946 #: modules/access/bda/bda.c:55
4947 msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
4948 msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
4949
4950 #: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:98
4951 msgid "Inversion mode"
4952 msgstr "Inverzný mód"
4953
4954 #: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:99
4955 msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
4956 msgstr "Inverzný mód [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
4957
4958 #: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:101
4959 msgid "Probe DVB card for capabilities"
4960 msgstr "Preveriť možnosti DVB karty"
4961
4962 #: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:102
4963 msgid ""
4964 "Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
4965 "disable this feature if you experience some trouble."
4966 msgstr ""
4967 "Niektoré DVB karty by sa nemali preverovať. Ak má karta nejaké problémy, tak "
4968 "preverovanie radšej zablokujte."
4969
4970 #: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:104
4971 msgid "Budget mode"
4972 msgstr "Mód \"budget\""
4973
4974 #: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:105
4975 msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
4976 msgstr ""
4977 "Táto voľba umožňuje streamovať celý transpondér pomocou tzv. \"budget\" "
4978 "karty."
4979
4980 #: modules/access/bda/bda.c:75
4981 msgid "Network Identifier"
4982 msgstr "Nastavenia siete"
4983
4984 #: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:108
4985 msgid "Satellite number in the Diseqc system"
4986 msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
4987
4988 #: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:109
4989 msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
4990 msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
4991
4992 #: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:111
4993 msgid "LNB voltage"
4994 msgstr "Napätie LNB konvertora"
4995
4996 #: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:112
4997 msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
4998 msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
4999
5000 #: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:114
5001 msgid "High LNB voltage"
5002 msgstr "Veľké napätie LNB"
5003
5004 #: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:115
5005 msgid ""
5006 "Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
5007 "supported by all frontends."
5008 msgstr ""
5009 "Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
5010 "konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
5011
5012 #: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:118
5013 msgid "22 kHz tone"
5014 msgstr "22 kHz tón"
5015
5016 #: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:119
5017 msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
5018 msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
5019
5020 #: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:121
5021 msgid "Transponder FEC"
5022 msgstr "FEC transpondéra"
5023
5024 #: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:122
5025 msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
5026 msgstr ""
5027 "FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: mód pre korekciu chýb pri "
5028 "prenose) [9=automaticky]."
5029
5030 #: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:124
5031 msgid "Transponder symbol rate in kHz"
5032 msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
5033
5034 #: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:127
5035 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
5036 msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
5037
5038 #: modules/access/bda/bda.c:99
5039 #, fuzzy
5040 msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz (usually 9.75GHz)"
5041 msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 9.75 GHz"
5042
5043 #: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:130
5044 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
5045 msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
5046
5047 #: modules/access/bda/bda.c:102
5048 #, fuzzy
5049 msgid "High Band Local Osc Freq in kHz (usually 10.6GHz)"
5050 msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 10.6 GHz"
5051
5052 #: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:133
5053 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
5054 msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
5055
5056 #: modules/access/bda/bda.c:106
5057 #, fuzzy
5058 msgid "Low Noise Block switch freq in kHz (usually 11.7GHz)"
5059 msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom, zvyčajne 11.7 GHz"
5060
5061 #: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:137
5062 msgid "Modulation type"
5063 msgstr "Typ modulácie"
5064
5065 #: modules/access/bda/bda.c:110
5066 msgid "QAM, PSK or VSB modulation method"
5067 msgstr ""
5068
5069 #: modules/access/bda/bda.c:114
5070 msgid "QAM16"
5071 msgstr ""
5072
5073 #: modules/access/bda/bda.c:114
5074 msgid "QAM32"
5075 msgstr ""
5076
5077 #: modules/access/bda/bda.c:114
5078 msgid "QAM64"
5079 msgstr ""
5080
5081 #: modules/access/bda/bda.c:114
5082 #, fuzzy
5083 msgid "QAM128"
5084 msgstr "128"
5085
5086 #: modules/access/bda/bda.c:114
5087 #, fuzzy
5088 msgid "QAM256"
5089 msgstr "256"
5090
5091 #: modules/access/bda/bda.c:115
5092 #, fuzzy
5093 msgid "BPSK"
5094 msgstr "PS"
5095
5096 #: modules/access/bda/bda.c:115
5097 #, fuzzy
5098 msgid "QPSK"
5099 msgstr "PS"
5100
5101 #: modules/access/bda/bda.c:115
5102 msgid "8VSB"
5103 msgstr ""
5104
5105 #: modules/access/bda/bda.c:115
5106 msgid "16VSB"
5107 msgstr ""
5108
5109 #: modules/access/bda/bda.c:118 modules/access/bda/bda.c:119
5110 #, fuzzy
5111 msgid "ATSC Major Channel"
5112 msgstr "Zvukový kanál"
5113
5114 #: modules/access/bda/bda.c:120 modules/access/bda/bda.c:121
5115 #, fuzzy
5116 msgid "ATSC Minor Channel"
5117 msgstr "Zvukový kanál"
5118
5119 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:123
5120 msgid "ATSC Physical Channel"
5121 msgstr ""
5122
5123 #: modules/access/bda/bda.c:126
5124 #, fuzzy
5125 msgid "FEC rate"
5126 msgstr "Vytvoriť"
5127
5128 #: modules/access/bda/bda.c:127
5129 msgid "FEC rate includes DVB-T high priority stream FEC Rate"
5130 msgstr ""
5131
5132 #: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/bda/bda.c:138
5133 msgid "1/2"
5134 msgstr "1/2"
5135
5136 #: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/bda/bda.c:138
5137 msgid "2/3"
5138 msgstr "2/3"
5139
5140 #: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/bda/bda.c:138
5141 msgid "3/4"
5142 msgstr "3/4"
5143
5144 #: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/bda/bda.c:138
5145 msgid "5/6"
5146 msgstr "5/6"
5147
5148 #: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/bda/bda.c:138
5149 msgid "7/8"
5150 msgstr "7/8"
5151
5152 #: modules/access/bda/bda.c:133 modules/access/dvb/access.c:144
5153 msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
5154 msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
5155
5156 #: modules/access/bda/bda.c:134
5157 msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
5158 msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
5159
5160 #: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/dvb/access.c:147
5161 msgid "Terrestrial bandwidth"
5162 msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
5163
5164 #: modules/access/bda/bda.c:141 modules/access/dvb/access.c:148
5165 msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
5166 msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
5167
5168 #: modules/access/bda/bda.c:144
5169 msgid "6 MHz"
5170 msgstr "6 MHz"
5171
5172 #: modules/access/bda/bda.c:144
5173 msgid "7 MHz"
5174 msgstr "7 MHz"
5175
5176 #: modules/access/bda/bda.c:144
5177 msgid "8 MHz"
5178 msgstr "8 MHz"
5179
5180 #: modules/access/bda/bda.c:146 modules/access/dvb/access.c:150
5181 msgid "Terrestrial guard interval"
5182 msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
5183
5184 #: modules/access/bda/bda.c:147
5185 msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
5186 msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
5187
5188 #: modules/access/bda/bda.c:150
5189 msgid "1/4"
5190 msgstr "1/4"
5191
5192 #: modules/access/bda/bda.c:150
5193 msgid "1/8"