l10n: Slovak update
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006-2010 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2010.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-04-13 23:30+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-04-10 12:53+0100\n"
11 "Last-Translator: Marian Hikanik <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník (controlled by Pavel Kříž)\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_common.h:916
18 msgid ""
19 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
20 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
21 "see the file named COPYING for details.\n"
22 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
23 msgstr ""
24 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
25 "Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public;\n"
26 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
27
28 #: include/vlc_config_cat.h:32
29 msgid "VLC preferences"
30 msgstr "Nastavenia programu VLC"
31
32 #: include/vlc_config_cat.h:34
33 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
34 msgstr ""
35 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
36 "\"."
37
38 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
39 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
40 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
41 msgid "Interface"
42 msgstr "Rozhranie"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:38
45 msgid "Settings for VLC's interfaces"
46 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:40
49 msgid "Main interfaces settings"
50 msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:42
53 msgid "Main interfaces"
54 msgstr "Hlavné rozhrania"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:43
57 msgid "Settings for the main interface"
58 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
61 msgid "Control interfaces"
62 msgstr "Ovládanie rozhraní"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:46
65 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
66 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
69 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
70 msgid "Hotkeys settings"
71 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
72
73 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
74 #: src/libvlc-module.c:1567 modules/access/imem.c:69
75 #: modules/gui/macosx/intf.m:667 modules/gui/macosx/output.m:170
76 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
77 #: modules/gui/macosx/wizard.m:380
78 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
79 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
80 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
81 #: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
82 msgid "Audio"
83 msgstr "Zvuk"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:53
86 msgid "Audio settings"
87 msgstr "Nastavenia zvuku"
88
89 #: include/vlc_config_cat.h:55
90 msgid "General audio settings"
91 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
94 #: src/video_output/video_output.c:482
95 msgid "Filters"
96 msgstr "Filtre"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:58
99 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
100 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
103 #: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
104 msgid "Visualizations"
105 msgstr "Vizualizácie"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
108 msgid "Audio visualizations"
109 msgstr "Vizualizácie zvuku"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
112 msgid "Output modules"
113 msgstr "Výstupné moduly"
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:64
116 msgid "General settings for audio output modules."
117 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
120 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
121 msgid "Miscellaneous"
122 msgstr "Rôzne"
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:67
125 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
126 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
127
128 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
129 #: src/libvlc-module.c:1620 modules/access/imem.c:69
130 #: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/output.m:160
131 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
132 #: modules/gui/macosx/wizard.m:381
133 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
134 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
135 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:321
136 #: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
137 #: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
138 msgid "Video"
139 msgstr "Video"
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:71
142 msgid "Video settings"
143 msgstr "Nastavenia videa"
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:73
146 msgid "General video settings"
147 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:77
150 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
151 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:81
154 msgid "Video filters are used to process the video stream."
155 msgstr "Filtre videa sa používajú na dodatočnú úpravu streamov s videom."
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:83
158 msgid "Subtitles/OSD"
159 msgstr "Titulky/OSD"
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:84
162 msgid ""
163 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
164 msgstr ""
165 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k  "
166 "\"obrázkom používaným pri prekrývaní \""
167
168 #: include/vlc_config_cat.h:93
169 msgid "Input / Codecs"
170 msgstr "Vstup / Kodeky"
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:94
173 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
174 msgstr ""
175 "Nastavenia vstupu, rozdeľovania (demultiplexovania), dekódovania a kódovania"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:97
178 msgid "Access modules"
179 msgstr "Prístupové moduly"
180
181 #: include/vlc_config_cat.h:99
182 msgid ""
183 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
184 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
185 msgstr ""
186 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
187 "prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
188 "nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäte."
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:103
191 msgid "Stream filters"
192 msgstr "Filtre streamov"
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:105
195 msgid ""
196 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
197 "input side of VLC. Use with care..."
198 msgstr ""
199 "Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vakonávať pokročilé "
200 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
201
202 #: include/vlc_config_cat.h:108
203 msgid "Demuxers"
204 msgstr "Demuxéry"
205
206 #: include/vlc_config_cat.h:109
207 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
208 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
209
210 #: include/vlc_config_cat.h:111
211 msgid "Video codecs"
212 msgstr "Video kodeky"
213
214 #: include/vlc_config_cat.h:112
215 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
216 msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo video+audio dekodéry a enkodéry. "
217
218 #: include/vlc_config_cat.h:114
219 msgid "Audio codecs"
220 msgstr "Zvukové kodeky"
221
222 #: include/vlc_config_cat.h:115
223 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
224 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
225
226 #: include/vlc_config_cat.h:117
227 msgid "Subtitles codecs"
228 msgstr "Kodeky titulkov"
229
230 #: include/vlc_config_cat.h:118
231 msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
232 msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či enkodéry CC. "
233
234 #: include/vlc_config_cat.h:120
235 msgid "General Input"
236 msgstr "Všeobecný vstup"
237
238 #: include/vlc_config_cat.h:121
239 msgid "General input settings. Use with care..."
240 msgstr ""
241 "Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
244 msgid "Stream output"
245 msgstr "Výstupný tok"
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:126
248 msgid ""
249 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
250 "saving incoming streams.\n"
251 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
252 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
253 "RTSP).\n"
254 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
255 "duplicating...)."
256 msgstr ""
257 "Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď Váš počítač vystupuje ako "
258 "streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
259 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
260 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
261 "(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
262 "Dodatočné upravovanie streamov (transkódovanie, duplikovanie...) je možné "
263 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
264
265 #: include/vlc_config_cat.h:134
266 msgid "General stream output settings"
267 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
268
269 #: include/vlc_config_cat.h:136
270 msgid "Muxers"
271 msgstr "Muxéry"
272
273 #: include/vlc_config_cat.h:138
274 msgid ""
275 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
276 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
277 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
278 "You can also set default parameters for each muxer."
279 msgstr ""
280 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
281 "elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
282 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
283 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
284 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
285
286 #: include/vlc_config_cat.h:144
287 msgid "Access output"
288 msgstr "Access output"
289
290 #: include/vlc_config_cat.h:146
291 msgid ""
292 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
293 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
294 "should probably not do that.\n"
295 "You can also set default parameters for each access output."
296 msgstr ""
297 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
298 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
299 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
300 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
301 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
302
303 #: include/vlc_config_cat.h:151
304 msgid "Packetizers"
305 msgstr "Paketizéry"
306
307 #: include/vlc_config_cat.h:153
308 msgid ""
309 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
310 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
311 "not do that.\n"
312 "You can also set default parameters for each packetizer."
313 msgstr ""
314 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
315 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
316 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
317 "vynucovať. \n"
318 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
319
320 #: include/vlc_config_cat.h:159
321 msgid "Sout stream"
322 msgstr "Sout stream"
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:160
325 msgid ""
326 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
327 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
328 "for each sout stream module here."
329 msgstr ""
330 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
331 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
332 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
333 "modul. "
334
335 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
336 msgid "SAP"
337 msgstr "SAP"
338
339 #: include/vlc_config_cat.h:167
340 msgid ""
341 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
342 "multicast UDP or RTP."
343 msgstr ""
344 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
345 "protokolu UDP alebo RTP."
346
347 #: include/vlc_config_cat.h:170
348 msgid "VOD"
349 msgstr "VOD"
350
351 #: include/vlc_config_cat.h:171
352 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
353 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
356 #: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
357 #: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
358 #: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
359 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
360 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
361 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
362 msgid "Playlist"
363 msgstr "Playlist"
364
365 #: include/vlc_config_cat.h:176
366 msgid ""
367 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
368 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
369 msgstr ""
370 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-režime) a "
371 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:180
374 msgid "General playlist behaviour"
375 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
376
377 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
378 #: modules/gui/macosx/playlist.m:477
379 msgid "Services discovery"
380 msgstr "Zisťovacie moduly"
381
382 #: include/vlc_config_cat.h:182
383 msgid ""
384 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
385 "playlist."
386 msgstr ""
387 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
388 "položiek do playlistu."
389
390 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
391 msgid "Advanced"
392 msgstr "Pokročilé"
393
394 #: include/vlc_config_cat.h:187
395 msgid "Advanced settings. Use with care..."
396 msgstr ""
397 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť..."
398
399 #: include/vlc_config_cat.h:189
400 msgid "CPU features"
401 msgstr "Vlastnosti procesora"
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:190
404 msgid ""
405 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
406 msgstr ""
407 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
408 "nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:193
411 msgid "Advanced settings"
412 msgstr "Pokročilé nastavenia"
413
414 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
415 #: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
416 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:318
417 msgid "Network"
418 msgstr "Sieť"
419
420 #: include/vlc_config_cat.h:199
421 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
422 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:202
425 msgid "Chroma modules settings"
426 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
427
428 #: include/vlc_config_cat.h:203
429 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
430 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
431
432 #: include/vlc_config_cat.h:205
433 msgid "Packetizer modules settings"
434 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
435
436 #: include/vlc_config_cat.h:209
437 msgid "Encoders settings"
438 msgstr "Nastavenia enkodérov"
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:211
441 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
442 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
443
444 #: include/vlc_config_cat.h:214
445 msgid "Dialog providers settings"
446 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
447
448 #: include/vlc_config_cat.h:216
449 msgid "Dialog providers can be configured here."
450 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
451
452 #: include/vlc_config_cat.h:218
453 msgid "Subtitle demuxer settings"
454 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
455
456 #: include/vlc_config_cat.h:220
457 msgid ""
458 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
459 "example by setting the subtitles type or file name."
460 msgstr ""
461 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
462 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
463
464 #: include/vlc_config_cat.h:227
465 msgid "No help available"
466 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
467
468 #: include/vlc_config_cat.h:228
469 msgid "There is no help available for these modules."
470 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
471
472 #: include/vlc_interface.h:126
473 msgid ""
474 "\n"
475 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
476 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
477 msgstr ""
478 "\n"
479 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
480 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
481 "program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
482
483 #: include/vlc_intf_strings.h:46
484 msgid "Quick &Open File..."
485 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
486
487 #: include/vlc_intf_strings.h:47
488 msgid "&Advanced Open..."
489 msgstr "Pokročilé otváranie..."
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:48
492 msgid "Open D&irectory..."
493 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:49
496 msgid "Open &Folder..."
497 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:50
500 msgid "Select one or more files to open"
501 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:51
504 msgid "Select Directory"
505 msgstr "Vyberte si priečinok"
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:51
508 msgid "Select Folder"
509 msgstr "Vyberte si priečinok"
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:55
512 msgid "Media &Information"
513 msgstr "&Informácia o médiu"
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:56
516 msgid "&Codec Information"
517 msgstr "Informácia o &kodeku"
518
519 #: include/vlc_intf_strings.h:57
520 msgid "&Messages"
521 msgstr "&Hlásenia programu"
522
523 #: include/vlc_intf_strings.h:58
524 msgid "Jump to Specific &Time"
525 msgstr "Prejsť na určený &čas"
526
527 #: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
528 msgid "&Bookmarks"
529 msgstr "Zá&ložky"
530
531 #: include/vlc_intf_strings.h:60
532 msgid "&VLM Configuration"
533 msgstr "Konfigurácia &VLM"
534
535 #: include/vlc_intf_strings.h:62
536 msgid "&About"
537 msgstr "&O programe"
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
540 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
541 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
542 #: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
543 #: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2012
544 #: modules/gui/macosx/intf.m:2013 modules/gui/macosx/intf.m:2014
545 #: modules/gui/macosx/intf.m:2015 modules/gui/macosx/playlist.m:464
546 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
547 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
548 msgid "Play"
549 msgstr "Prehrať"
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:66
552 msgid "Fetch Information"
553 msgstr "Získať informácie"
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:67
556 msgid "Remove Selected"
557 msgstr "Odstraániť vybrané"
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:68
560 msgid "Information..."
561 msgstr "Informácia"
562
563 #: include/vlc_intf_strings.h:69
564 msgid "Sort"
565 msgstr "Zoradiť"
566
567 #: include/vlc_intf_strings.h:70
568 msgid "Create Directory..."
569 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
570
571 #: include/vlc_intf_strings.h:71
572 msgid "Create Folder..."
573 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
574
575 #: include/vlc_intf_strings.h:72
576 msgid "Show Containing Directory..."
577 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
578
579 #: include/vlc_intf_strings.h:73
580 msgid "Show Containing Folder..."
581 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:74
584 msgid "Stream..."
585 msgstr "Stream..."
586
587 #: include/vlc_intf_strings.h:75
588 msgid "Save..."
589 msgstr "Uložiť..."
590
591 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
592 #: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
593 #: modules/gui/macosx/intf.m:655
594 msgid "Repeat All"
595 msgstr "Opakovať všetko"
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
598 #: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
599 #: modules/gui/macosx/intf.m:654
600 msgid "Repeat One"
601 msgstr "Opakovať jedenkrát"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:82
604 msgid "No Repeat"
605 msgstr "Žiadne opakovanie"
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
608 #: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
609 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
610 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
611 msgid "Random"
612 msgstr "Náhodne"
613
614 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
615 msgid "Random Off"
616 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
617
618 #: include/vlc_intf_strings.h:87
619 msgid "Add to Playlist"
620 msgstr "Pridať do playlistu"
621
622 #: include/vlc_intf_strings.h:88
623 msgid "Add to Media Library"
624 msgstr "Pridať do knižnice médií"
625
626 #: include/vlc_intf_strings.h:90
627 msgid "Add File..."
628 msgstr "Pridať súbor..."
629
630 #: include/vlc_intf_strings.h:91
631 msgid "Advanced Open..."
632 msgstr "Pokročilé otváranie..."
633
634 #: include/vlc_intf_strings.h:92
635 msgid "Add Directory..."
636 msgstr "Pridať priečinok..."
637
638 #: include/vlc_intf_strings.h:93
639 msgid "Add Folder..."
640 msgstr "Pridať priečinok..."
641
642 #: include/vlc_intf_strings.h:95
643 msgid "Save Playlist to &File..."
644 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
645
646 #: include/vlc_intf_strings.h:96
647 msgid "Open Play&list..."
648 msgstr "Otvoriť p&laylist..."
649
650 #: include/vlc_intf_strings.h:98
651 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1187
652 msgid "Search"
653 msgstr "Hľadať"
654
655 #: include/vlc_intf_strings.h:99
656 msgid "Search Filter"
657 msgstr "Vyhľadávací filter"
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:101
660 msgid "&Services Discovery"
661 msgstr "&Zísťovanie služieb"
662
663 #: include/vlc_intf_strings.h:105
664 msgid ""
665 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
666 "them."
667 msgstr ""
668 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
669 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
670
671 #: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
672 msgid "Image clone"
673 msgstr "Klonovať obrázok"
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:111
676 msgid "Clone the image"
677 msgstr "Konovať obrázok"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:113
680 msgid "Magnification"
681 msgstr "Zväčšenie"
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:114
684 msgid ""
685 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
686 "be magnified."
687 msgstr ""
688 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
689
690 #: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1141
691 msgid "Waves"
692 msgstr "Vlny"
693
694 #: include/vlc_intf_strings.h:118
695 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
696 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
697
698 #: include/vlc_intf_strings.h:120
699 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
700 msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
701
702 #: include/vlc_intf_strings.h:122
703 msgid "Image colors inversion"
704 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
705
706 #: include/vlc_intf_strings.h:124
707 msgid "Split the image to make an image wall"
708 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
709
710 #: include/vlc_intf_strings.h:126
711 msgid ""
712 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
713 "The video gets split in parts that you must sort."
714 msgstr ""
715 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
716 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
717
718 #: include/vlc_intf_strings.h:129
719 msgid ""
720 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
721 "Try changing the various settings for different effects"
722 msgstr ""
723 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
724 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
725
726 #: include/vlc_intf_strings.h:132
727 msgid ""
728 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
729 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
730 "settings."
731 msgstr ""
732 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
733 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
734
735 #: include/vlc_intf_strings.h:136
736 msgid ""
737 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
738 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
739 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
740 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
741 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
742 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
743 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
744 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
745 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
746 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
747 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
748 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
749 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
750 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
751 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
752 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
753 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
754 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
755 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
756 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
757 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
758 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
759 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
760 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
761 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
762 msgstr ""
763 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
764 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
765 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
766 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
767 "nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
768 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
769 "programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
770 "programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
771 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
772 "player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
773 "konvertovaním, transkódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
774 "užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
775 "Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
776 "nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
777 "wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
778 "hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
779 "videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
780 "h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
781 "\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
782 "(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
783 "videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
784 "vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
785 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
786 "h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
787 "vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
788 "nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
789 "materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
790 "player.</p></body></html>"
791
792 #: src/audio_output/filters.c:166 src/audio_output/filters.c:213
793 #: src/audio_output/filters.c:236
794 msgid "Audio filtering failed"
795 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
796
797 #: src/audio_output/filters.c:167 src/audio_output/filters.c:214
798 #: src/audio_output/filters.c:237
799 #, c-format
800 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
801 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
802
803 #: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
804 #: src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:653
805 #: src/video_output/video_output.c:1687 modules/video_filter/postproc.c:230
806 msgid "Disable"
807 msgstr "Zablokovať"
808
809 #: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:129
810 msgid "Spectrometer"
811 msgstr "Spectrometer"
812
813 #: src/audio_output/input.c:114
814 msgid "Scope"
815 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
816
817 #: src/audio_output/input.c:116
818 msgid "Spectrum"
819 msgstr "Spektrum"
820
821 #: src/audio_output/input.c:118
822 msgid "Vu meter"
823 msgstr "Vu meter"
824
825 #: src/audio_output/input.c:153 modules/audio_filter/equalizer.c:76
826 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:144 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
827 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:159
828 msgid "Equalizer"
829 msgstr "Ekvalizér"
830
831 #: src/audio_output/input.c:175 src/libvlc-module.c:318
832 msgid "Audio filters"
833 msgstr "Filtre zvuku"
834
835 #: src/audio_output/input.c:197
836 msgid "Replay gain"
837 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
838
839 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
840 #: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:673
841 #: modules/gui/macosx/intf.m:674
842 msgid "Audio Channels"
843 msgstr "Zvukové kanály"
844
845 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
846 #: modules/access/alsa.c:67 modules/access/oss.c:63 modules/access/v4l2.c:252
847 #: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/alsa.c:229
848 #: modules/audio_output/directx.c:448 modules/audio_output/oss.c:202
849 #: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:179
850 #: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:429
851 #: modules/codec/twolame.c:71
852 msgid "Stereo"
853 msgstr "Stereo"
854
855 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
856 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
857 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
858 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
859 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
860 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1114
861 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1177
862 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1182
863 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
864 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
865 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
866 msgid "Left"
867 msgstr "Vľavo"
868
869 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
870 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
871 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
872 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
873 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
874 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1116
875 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
876 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
877 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
878 msgid "Right"
879 msgstr "Vpravo"
880
881 #: src/audio_output/output.c:134
882 msgid "Dolby Surround"
883 msgstr "Dolby Surround"
884
885 #: src/audio_output/output.c:146
886 msgid "Reverse stereo"
887 msgstr "Reverzné stereo"
888
889 #: src/config/file.c:621
890 msgid "key"
891 msgstr "kľúč"
892
893 #: src/config/file.c:630
894 msgid "boolean"
895 msgstr "Hodnota boolean"
896
897 #: src/config/file.c:630 src/libvlc.c:1581
898 msgid "integer"
899 msgstr "hodnota"
900
901 #: src/config/file.c:639 src/libvlc.c:1611
902 msgid "float"
903 msgstr "plávajúci"
904
905 #: src/config/file.c:662 src/libvlc.c:1559
906 msgid "string"
907 msgstr "príkaz"
908
909 #: src/control/media_list.c:254 src/playlist/engine.c:144
910 #: src/playlist/loadsave.c:162
911 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:263
912 msgid "Media Library"
913 msgstr "Knižnica s médiami"
914
915 #: src/input/control.c:217
916 #, c-format
917 msgid "Bookmark %i"
918 msgstr "Záložka %i"
919
920 #: src/input/decoder.c:270
921 msgid "packetizer"
922 msgstr "paketizér"
923
924 #: src/input/decoder.c:270
925 msgid "decoder"
926 msgstr "dekodér"
927
928 #: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:430
929 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:221 modules/codec/avcodec/encoder.c:229
930 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:251 modules/codec/avcodec/encoder.c:650
931 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:659 modules/stream_out/es.c:363
932 #: modules/stream_out/es.c:378
933 msgid "Streaming / Transcoding failed"
934 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
935
936 #: src/input/decoder.c:279
937 #, c-format
938 msgid "VLC could not open the %s module."
939 msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť dekódovací modul %s."
940
941 #: src/input/decoder.c:431
942 msgid "VLC could not open the decoder module."
943 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
944
945 #: src/input/decoder.c:682
946 msgid "No suitable decoder module"
947 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
948
949 #: src/input/decoder.c:683
950 #, c-format
951 msgid ""
952 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
953 "there is no way for you to fix this."
954 msgstr ""
955 "VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
956 "nie je možné odstrániť."
957
958 #: src/input/es_out.c:951 src/input/es_out.c:956 src/libvlc-module.c:356
959 #: modules/access/vcdx/access.c:460 modules/access/vcdx/info.c:226
960 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:398
961 msgid "Track"
962 msgstr "Stopa"
963
964 #: src/input/es_out.c:1156
965 #, c-format
966 msgid "%s [%s %d]"
967 msgstr "%s [%s %d]"
968
969 #: src/input/es_out.c:1156 src/input/es_out.c:1161 src/input/var.c:177
970 #: src/libvlc-module.c:686 modules/gui/macosx/intf.m:660
971 #: modules/gui/macosx/intf.m:661
972 msgid "Program"
973 msgstr "Program"
974
975 #: src/input/es_out.c:1355 src/input/es_out.c:1357
976 msgid "Scrambled"
977 msgstr "Kódované"
978
979 #: src/input/es_out.c:1355
980 msgid "Yes"
981 msgstr "Áno"
982
983 #: src/input/es_out.c:2002
984 #, c-format
985 msgid "Closed captions %u"
986 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
987
988 #: src/input/es_out.c:2830
989 #, c-format
990 msgid "Stream %d"
991 msgstr "Tok %d"
992
993 #: src/input/es_out.c:2846 src/input/es_out.c:2954 modules/access/imem.c:69
994 msgid "Subtitle"
995 msgstr "Titulky"
996
997 #: src/input/es_out.c:2854 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2927
998 #: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/output.m:153
999 msgid "Type"
1000 msgstr "Typ"
1001
1002 #: src/input/es_out.c:2857
1003 msgid "Original ID"
1004 msgstr "Originálne ID"
1005
1006 #: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2867 modules/access/imem.c:72
1007 #: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:470
1008 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
1009 msgid "Codec"
1010 msgstr "Kodek"
1011
1012 #: src/input/es_out.c:2871 src/input/meta.c:62 src/libvlc-module.c:212
1013 #: modules/access/imem.c:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
1014 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:386
1015 msgid "Language"
1016 msgstr "Jazyk"
1017
1018 #: src/input/es_out.c:2874 src/input/meta.c:57
1019 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:65
1020 msgid "Description"
1021 msgstr "Popis"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2886
1024 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:492
1025 msgid "Channels"
1026 msgstr "Kanály"
1027
1028 #: src/input/es_out.c:2891 modules/access/imem.c:80
1029 msgid "Sample rate"
1030 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1031
1032 #: src/input/es_out.c:2891
1033 #, c-format
1034 msgid "%u Hz"
1035 msgstr "%u Hz"
1036
1037 #: src/input/es_out.c:2901
1038 msgid "Bits per sample"
1039 msgstr "bitov na vzorok"
1040
1041 #: src/input/es_out.c:2906 modules/access/pvr.c:96
1042 #: modules/access_output/shout.c:91 modules/demux/playlist/shoutcast.c:413
1043 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:901
1044 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:471 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:490
1045 msgid "Bitrate"
1046 msgstr "Dátový tok"
1047
1048 #: src/input/es_out.c:2906
1049 #, c-format
1050 msgid "%u kb/s"
1051 msgstr "%u kb/s"
1052
1053 #: src/input/es_out.c:2918
1054 msgid "Track replay gain"
1055 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
1056
1057 #: src/input/es_out.c:2920
1058 msgid "Album replay gain"
1059 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
1060
1061 #: src/input/es_out.c:2921
1062 #, c-format
1063 msgid "%.2f dB"
1064 msgstr "%.2f dB"
1065
1066 #: src/input/es_out.c:2930 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476
1067 msgid "Resolution"
1068 msgstr "Rozlíšenie"
1069
1070 #: src/input/es_out.c:2935
1071 msgid "Display resolution"
1072 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1073
1074 #: src/input/es_out.c:2945 src/input/es_out.c:2948 modules/access/imem.c:98
1075 #: modules/access/screen/screen.c:44 modules/access/screen/xcb.c:38
1076 msgid "Frame rate"
1077 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1078
1079 #: src/input/input.c:2473
1080 msgid "Your input can't be opened"
1081 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1082
1083 #: src/input/input.c:2474
1084 #, c-format
1085 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1086 msgstr ""
1087 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1088 "v súbore so záznamom."
1089
1090 #: src/input/input.c:2593
1091 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1092 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1093
1094 #: src/input/input.c:2594
1095 #, c-format
1096 msgid ""
1097 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1098 msgstr ""
1099 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1100 "záznamom činnosti programu."
1101
1102 #: src/input/meta.c:51 src/input/var.c:187 modules/gui/macosx/intf.m:662
1103 #: modules/gui/macosx/intf.m:663 modules/gui/macosx/open.m:190
1104 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1105 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:372
1106 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:302 modules/mux/asf.c:56
1107 msgid "Title"
1108 msgstr "Titul"
1109
1110 #: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/playlist.m:1283
1111 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:77
1112 msgid "Artist"
1113 msgstr "Interpret"
1114
1115 #: src/input/meta.c:53
1116 msgid "Genre"
1117 msgstr "Žáner"
1118
1119 #: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:60
1120 msgid "Copyright"
1121 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1122
1123 #: src/input/meta.c:55 src/libvlc-module.c:356 modules/access/vcdx/info.c:63
1124 msgid "Album"
1125 msgstr "Album"
1126
1127 #: src/input/meta.c:56
1128 msgid "Track number"
1129 msgstr "Číslo stopy"
1130
1131 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:64
1132 msgid "Rating"
1133 msgstr "Hodnotenie"
1134
1135 #: src/input/meta.c:59
1136 msgid "Date"
1137 msgstr "Dátum"
1138
1139 #: src/input/meta.c:60
1140 msgid "Setting"
1141 msgstr "Nastavenie"
1142
1143 #: src/input/meta.c:61 modules/gui/macosx/open.m:203
1144 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1145 msgid "URL"
1146 msgstr "URL adresa"
1147
1148 #: src/input/meta.c:63 modules/misc/notify/notify.c:305
1149 msgid "Now Playing"
1150 msgstr "Práve sa prehráva"
1151
1152 #: src/input/meta.c:64 modules/access/vcdx/info.c:70
1153 msgid "Publisher"
1154 msgstr "Vydavateľ"
1155
1156 #: src/input/meta.c:65
1157 msgid "Encoded by"
1158 msgstr "Enkódoval"
1159
1160 #: src/input/meta.c:66
1161 msgid "Artwork URL"
1162 msgstr "URL diela"
1163
1164 #: src/input/meta.c:67
1165 msgid "Track ID"
1166 msgstr "ID stopy"
1167
1168 #: src/input/var.c:168
1169 msgid "Bookmark"
1170 msgstr "Záložka"
1171
1172 #: src/input/var.c:182 src/libvlc-module.c:692
1173 msgid "Programs"
1174 msgstr "Programy"
1175
1176 #: src/input/var.c:192 modules/gui/macosx/intf.m:664
1177 #: modules/gui/macosx/intf.m:665 modules/gui/macosx/open.m:191
1178 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:303
1179 msgid "Chapter"
1180 msgstr "Kapitola"
1181
1182 #: src/input/var.c:197 modules/access/vcdx/info.c:238
1183 msgid "Navigation"
1184 msgstr "Navigácia"
1185
1186 #: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/intf.m:688
1187 #: modules/gui/macosx/intf.m:689
1188 msgid "Video Track"
1189 msgstr "Video-stopa"
1190
1191 #: src/input/var.c:215 modules/gui/macosx/intf.m:671
1192 #: modules/gui/macosx/intf.m:672
1193 msgid "Audio Track"
1194 msgstr "Zvuková stopa"
1195
1196 #: src/input/var.c:220 modules/gui/macosx/controls.m:822
1197 #: modules/gui/macosx/controls.m:880 modules/gui/macosx/intf.m:696
1198 #: modules/gui/macosx/intf.m:697
1199 msgid "Subtitles Track"
1200 msgstr "Stopa s titulkami"
1201
1202 #: src/input/var.c:285
1203 msgid "Next title"
1204 msgstr "Ďalší titul"
1205
1206 #: src/input/var.c:290
1207 msgid "Previous title"
1208 msgstr "Predchádzajúci titul"
1209
1210 #: src/input/var.c:316
1211 #, c-format
1212 msgid "Title %i"
1213 msgstr "Titul %i"
1214
1215 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1216 #, c-format
1217 msgid "Chapter %i"
1218 msgstr "Kapitola %i"
1219
1220 #: src/input/var.c:378
1221 msgid "Next chapter"
1222 msgstr "Ďalšia kapitola"
1223
1224 #: src/input/var.c:383
1225 msgid "Previous chapter"
1226 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1227
1228 #: src/input/vlm.c:590 src/input/vlm.c:959
1229 #, c-format
1230 msgid "Media: %s"
1231 msgstr "Médium: %s"
1232
1233 #: src/interface/interface.c:88 modules/gui/macosx/intf.m:620
1234 #: modules/gui/macosx/intf.m:621
1235 msgid "Add Interface"
1236 msgstr "Pridať rozhranie"
1237
1238 #: src/interface/interface.c:92
1239 msgid "Console"
1240 msgstr "Konzola"
1241
1242 #: src/interface/interface.c:95
1243 msgid "Telnet Interface"
1244 msgstr "Rozhranie Telnet"
1245
1246 #: src/interface/interface.c:98
1247 msgid "Web Interface"
1248 msgstr "Webové rozhranie"
1249
1250 #: src/interface/interface.c:101
1251 msgid "Debug logging"
1252 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1253
1254 #: src/interface/interface.c:104
1255 msgid "Mouse Gestures"
1256 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1257
1258 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1259 #: src/libvlc.c:337 src/libvlc.c:441
1260 msgid "C"
1261 msgstr "sk"
1262
1263 #: src/libvlc.c:1109
1264 msgid ""
1265 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1266 "interface."
1267 msgstr ""
1268 "Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
1269 "rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
1270
1271 #: src/libvlc.c:1233
1272 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
1273 msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
1274
1275 #: src/libvlc.c:1237 src/libvlc-module.c:1515
1276 #, c-format
1277 msgid ""
1278 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
1279 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
1280 "in the playlist.\n"
1281 "The first item specified will be played first.\n"
1282 "\n"
1283 "Options-styles:\n"
1284 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
1285 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
1286 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
1287 "            and that overrides previous settings.\n"
1288 "\n"
1289 "Stream MRL syntax:\n"
1290 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
1291 "option=value ...]\n"
1292 "\n"
1293 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
1294 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
1295 "\n"
1296 "URL syntax:\n"
1297 "  [file://]filename              Plain media file\n"
1298 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
1299 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
1300 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
1301 "  screen://                      Screen capture\n"
1302 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
1303 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
1304 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
1305 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
1306 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
1307 "  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
1308 "certain time\n"
1309 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
1310 msgstr ""
1311 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
1312 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
1313 "zaradia do playlistu.\n"
1314 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
1315 "\n"
1316 "Nastavenia štýlov:\n"
1317 "  --Nastavenie A: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
1318 "spustenia programu.\n"
1319 "   -Nastavenie A: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
1320 "   :option  príkaz, ktorý sa na stream aplikuje až tesne pred jeho "
1321 "prehrávaním\n"
1322 "            a zároveň potlačí akékoľvek iné nastavenia\n"
1323 "\n"
1324 "Stream MRL syntax:\n"
1325 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
1326 "option=value ...]\n"
1327 "\n"
1328 "  Pre špecifické MRL sa dajú použiť aj viaceré globálne príkazy --options :"
1329 "options.\n"
1330 "  Viacnásobné príkazy :option=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
1331 "\n"
1332 "Syntax URL adresy:\n"
1333 "  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
1334 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
1335 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
1336 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
1337 "  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
1338 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD jednotka\n"
1339 "  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
1340 "  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
1341 "  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
1342 "                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
1343 "serverom\n"
1344 "  vlc:pause:<počet sekúnd>            Osobitná položka na pozastavenie "
1345 "playlistu na určitý čas\n"
1346 "  vlc:quit                       Osobitný príkaz na ukončenie programu VLC\n"
1347
1348 #: src/libvlc.c:1627
1349 msgid " (default enabled)"
1350 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1351
1352 #: src/libvlc.c:1628
1353 msgid " (default disabled)"
1354 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1355
1356 #: src/libvlc.c:1791 src/libvlc.c:1794 src/libvlc.c:1802 src/libvlc.c:1807
1357 msgid "Note:"
1358 msgstr "Poznámka:"
1359
1360 #: src/libvlc.c:1792 src/libvlc.c:1795
1361 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1362 msgstr ""
1363 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
1364 "nastavenia."
1365
1366 #: src/libvlc.c:1803 src/libvlc.c:1808
1367 #, c-format
1368 msgid ""
1369 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
1370 msgstr ""
1371 "%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
1372
1373 #: src/libvlc.c:1815 src/libvlc.c:1819
1374 msgid ""
1375 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
1376 "modules."
1377 msgstr ""
1378 "Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
1379 "verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
1380
1381 #: src/libvlc.c:1909
1382 #, c-format
1383 msgid "VLC version %s (%s)\n"
1384 msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
1385
1386 #: src/libvlc.c:1911
1387 #, c-format
1388 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
1389 msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
1390
1391 #: src/libvlc.c:1913
1392 #, c-format
1393 msgid "Compiler: %s\n"
1394 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1395
1396 #: src/libvlc.c:1948
1397 msgid ""
1398 "\n"
1399 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1400 msgstr ""
1401 "\n"
1402 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1403
1404 #: src/libvlc.c:1968
1405 msgid ""
1406 "\n"
1407 "Press the RETURN key to continue...\n"
1408 msgstr ""
1409 "\n"
1410 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1411
1412 #: src/libvlc.h:173 src/libvlc-module.c:1462 src/libvlc-module.c:1463
1413 #: src/libvlc-module.c:2635 src/video_output/vout_intf.c:195
1414 msgid "Zoom"
1415 msgstr "Priblížiť"
1416
1417 #: src/libvlc.h:174 src/libvlc-module.c:1382 src/video_output/vout_intf.c:88
1418 msgid "1:4 Quarter"
1419 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1420
1421 #: src/libvlc.h:175 src/libvlc-module.c:1383 src/video_output/vout_intf.c:89
1422 msgid "1:2 Half"
1423 msgstr "1:2 (polovica)"
1424
1425 #: src/libvlc.h:176 src/libvlc-module.c:1384 src/video_output/vout_intf.c:90
1426 msgid "1:1 Original"
1427 msgstr "1:1 (Originál)"
1428
1429 #: src/libvlc.h:177 src/libvlc-module.c:1385 src/video_output/vout_intf.c:91
1430 msgid "2:1 Double"
1431 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:101 src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
1434 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
1435 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:977
1436 msgid "Auto"
1437 msgstr "Automaticky"
1438
1439 #: src/libvlc-module.c:168
1440 msgid ""
1441 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1442 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1443 "related options."
1444 msgstr ""
1445 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1446 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1447 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1448
1449 #: src/libvlc-module.c:172
1450 msgid "Interface module"
1451 msgstr "Modul rozhrania"
1452
1453 #: src/libvlc-module.c:174
1454 msgid ""
1455 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1456 "automatically select the best module available."
1457 msgstr ""
1458 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1459 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1460
1461 #: src/libvlc-module.c:178 modules/control/ntservice.c:57
1462 msgid "Extra interface modules"
1463 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1464
1465 #: src/libvlc-module.c:180
1466 msgid ""
1467 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1468 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1469 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1470 "\", \"gestures\" ...)"
1471 msgstr ""
1472 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1473 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1474 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1475 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1476 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1477 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1478
1479 #: src/libvlc-module.c:187
1480 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1481 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1482
1483 #: src/libvlc-module.c:189
1484 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1485 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1486
1487 #: src/libvlc-module.c:191
1488 msgid ""
1489 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1490 "1=warnings, 2=debug)."
1491 msgstr ""
1492 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s používateľom "
1493 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1494 "ladenie)"
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:194
1497 msgid "Choose which objects should print debug message"
1498 msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
1499
1500 #: src/libvlc-module.c:197
1501 msgid ""
1502 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1503 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1504 "objects. Objects can be refered to by their type or module name. Rules "
1505 "applying to named objects take precedence over rules applying to object "
1506 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1507 "message."
1508 msgstr ""
1509 "Toto je príkaz, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá vybaviť prefixom "
1510 "'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
1511 "'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
1512 "alebo podľa názvu ich modulu. Pravidlá aplikované na pomenované objekty majú "
1513 "prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe typu objektu. Ak budete "
1514 "chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:204
1517 msgid "Be quiet"
1518 msgstr "Tichý režim"
1519
1520 #: src/libvlc-module.c:206
1521 msgid "Turn off all warning and information messages."
1522 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:208
1525 msgid "Default stream"
1526 msgstr "Predvolený stream"
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:210
1529 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1530 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:213
1533 msgid ""
1534 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1535 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1536 msgstr ""
1537 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1538 "\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:217
1541 msgid "Color messages"
1542 msgstr "Farebné hlásenia"
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:219
1545 msgid ""
1546 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1547 "needs Linux color support for this to work."
1548 msgstr ""
1549 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
1550 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1551
1552 #: src/libvlc-module.c:222
1553 msgid "Show advanced options"
1554 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1555
1556 #: src/libvlc-module.c:224
1557 msgid ""
1558 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1559 "available options, including those that most users should never touch."
1560 msgstr ""
1561 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1562 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
1563 "nepoužije. "
1564
1565 #: src/libvlc-module.c:228
1566 msgid "Interface interaction"
1567 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1568
1569 #: src/libvlc-module.c:230
1570 msgid ""
1571 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1572 "user input is required."
1573 msgstr ""
1574 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1575 "program bude vyžadovať zásah od používateľa."
1576
1577 #: src/libvlc-module.c:240
1578 msgid ""
1579 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1580 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1581 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1582 "the \"audio filters\" modules section."
1583 msgstr ""
1584 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1585 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1586 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1587 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1588
1589 #: src/libvlc-module.c:246
1590 msgid "Audio output module"
1591 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1592
1593 #: src/libvlc-module.c:248
1594 msgid ""
1595 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1596 "automatically select the best method available."
1597 msgstr ""
1598 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1599 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1600
1601 #: src/libvlc-module.c:252 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:404
1602 #: modules/stream_out/display.c:41
1603 msgid "Enable audio"
1604 msgstr "Zapnúť zvuk"
1605
1606 #: src/libvlc-module.c:254
1607 msgid ""
1608 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1609 "not take place, thus saving some processing power."
1610 msgstr ""
1611 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1612 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1613
1614 #: src/libvlc-module.c:258
1615 msgid "Force mono audio"
1616 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1617
1618 #: src/libvlc-module.c:259
1619 msgid "This will force a mono audio output."
1620 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1621
1622 #: src/libvlc-module.c:262
1623 msgid "Default audio volume"
1624 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1625
1626 #: src/libvlc-module.c:264
1627 msgid ""
1628 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1629 msgstr ""
1630 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1631 "1024. "
1632
1633 #: src/libvlc-module.c:267
1634 msgid "Audio output saved volume"
1635 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1636
1637 #: src/libvlc-module.c:269
1638 msgid ""
1639 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1640 "should not change this option manually."
1641 msgstr ""
1642 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1643 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1644 "manuálne. "
1645
1646 #: src/libvlc-module.c:272
1647 msgid "Audio output volume step"
1648 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1649
1650 #: src/libvlc-module.c:274
1651 msgid ""
1652 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1653 "0 to 1024."
1654 msgstr ""
1655 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1656 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1657
1658 #: src/libvlc-module.c:277
1659 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1660 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1661
1662 #: src/libvlc-module.c:279
1663 msgid ""
1664 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1665 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1666 msgstr ""
1667 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1668 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1669 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1670
1671 #: src/libvlc-module.c:283
1672 msgid "High quality audio resampling"
1673 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1674
1675 #: src/libvlc-module.c:285
1676 msgid ""
1677 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1678 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1679 "resampling algorithm will be used instead."
1680 msgstr ""
1681 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1682 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1683 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1684 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1685
1686 #: src/libvlc-module.c:290
1687 msgid "Audio desynchronization compensation"
1688 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1689
1690 #: src/libvlc-module.c:292
1691 msgid ""
1692 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1693 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1694 msgstr ""
1695 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1696 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1697 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:295
1700 msgid "Audio output channels mode"
1701 msgstr "Kanálový režim zvukového výstupu"
1702
1703 #: src/libvlc-module.c:297
1704 msgid ""
1705 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1706 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1707 "played)."
1708 msgstr ""
1709 "Režim, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude "
1710 "možné. (Ak ho Váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
1711 "začiatkom prehrávania)."
1712
1713 #: src/libvlc-module.c:301 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
1714 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:413
1715 msgid "Use S/PDIF when available"
1716 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:303
1719 msgid ""
1720 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1721 "audio stream being played."
1722 msgstr ""
1723 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1724 "pre započatím prehrávania."
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:306 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:227
1727 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1728 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:308
1731 msgid ""
1732 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1733 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1734 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1735 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1736 msgstr ""
1737 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1738 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1739 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1740 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1741 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
1744 msgid "On"
1745 msgstr "Zapnuté"
1746
1747 #: src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:68
1748 msgid "Off"
1749 msgstr "Vypnuté"
1750
1751 #: src/libvlc-module.c:320
1752 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1753 msgstr ""
1754 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1755 "spracovávanie zvuku."
1756
1757 #: src/libvlc-module.c:323
1758 msgid "Audio visualizations "
1759 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1760
1761 #: src/libvlc-module.c:325
1762 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1763 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1764
1765 #: src/libvlc-module.c:329
1766 msgid "Replay gain mode"
1767 msgstr "Režim zosilnenia pri opakovaní"
1768
1769 #: src/libvlc-module.c:331
1770 msgid "Select the replay gain mode"
1771 msgstr "Vyberte si požadovaný režim zosilnenia"
1772
1773 #: src/libvlc-module.c:333
1774 msgid "Replay preamp"
1775 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1776
1777 #: src/libvlc-module.c:335
1778 msgid ""
1779 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1780 "replay gain information"
1781 msgstr ""
1782 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
1783 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
1784
1785 #: src/libvlc-module.c:338
1786 msgid "Default replay gain"
1787 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1788
1789 #: src/libvlc-module.c:340
1790 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1791 msgstr ""
1792 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1793 "zosilovaní zvuku"
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:342
1796 msgid "Peak protection"
1797 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
1798
1799 #: src/libvlc-module.c:344
1800 msgid "Protect against sound clipping"
1801 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1802
1803 #: src/libvlc-module.c:347
1804 msgid "Enable time streching audio"
1805 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
1806
1807 #: src/libvlc-module.c:349
1808 msgid ""
1809 "This allows to play audio at lower or higher speed without affecting the "
1810 "audio pitch"
1811 msgstr ""
1812 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
1813 "jeho výšku"
1814
1815 #: src/libvlc-module.c:356 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
1816 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/codec/avcodec/avcodec.c:74
1817 #: modules/codec/kate.c:203
1818 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:383
1819 msgid "None"
1820 msgstr "Žiaden"
1821
1822 #: src/libvlc-module.c:364
1823 msgid ""
1824 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1825 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1826 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1827 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1828 "options."
1829 msgstr ""
1830 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
1831 "tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1832 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1833 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1834
1835 #: src/libvlc-module.c:370
1836 msgid "Video output module"
1837 msgstr "Modul výstupu videa"
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:372
1840 msgid ""
1841 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1842 "automatically select the best method available."
1843 msgstr ""
1844 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1845 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:375 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
1848 #: modules/stream_out/display.c:43
1849 msgid "Enable video"
1850 msgstr "Zapnúť video"
1851
1852 #: src/libvlc-module.c:377
1853 msgid ""
1854 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1855 "not take place, thus saving some processing power."
1856 msgstr ""
1857 "Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa programu. Video sa nebude ani "
1858 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1859
1860 #: src/libvlc-module.c:380 modules/codec/fake.c:58
1861 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1862 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1863 #: modules/visualization/projectm.cpp:60
1864 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1865 msgid "Video width"
1866 msgstr "Šírka videa"
1867
1868 #: src/libvlc-module.c:382
1869 msgid ""
1870 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1871 "characteristics."
1872 msgstr ""
1873 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1874 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1875
1876 #: src/libvlc-module.c:385 modules/codec/fake.c:61
1877 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1878 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1879 #: modules/visualization/projectm.cpp:63
1880 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
1881 msgid "Video height"
1882 msgstr "Výška videa"
1883
1884 #: src/libvlc-module.c:387
1885 msgid ""
1886 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1887 "video characteristics."
1888 msgstr ""
1889 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1890 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1891
1892 #: src/libvlc-module.c:390
1893 msgid "Video X coordinate"
1894 msgstr "Súradnica X videa"
1895
1896 #: src/libvlc-module.c:392
1897 msgid ""
1898 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1899 "coordinate)."
1900 msgstr ""
1901 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1902
1903 #: src/libvlc-module.c:395
1904 msgid "Video Y coordinate"
1905 msgstr "Súradnica Y videa"
1906
1907 #: src/libvlc-module.c:397
1908 msgid ""
1909 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1910 "coordinate)."
1911 msgstr ""
1912 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1913
1914 #: src/libvlc-module.c:400
1915 msgid "Video title"
1916 msgstr "Názov videa"
1917
1918 #: src/libvlc-module.c:402
1919 msgid ""
1920 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1921 "interface)."
1922 msgstr ""
1923 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1924 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1925
1926 #: src/libvlc-module.c:405
1927 msgid "Video alignment"
1928 msgstr "Zarovnanie videa"
1929
1930 #: src/libvlc-module.c:407
1931 msgid ""
1932 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1933 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1934 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1935 msgstr ""
1936 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1937 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1938 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1939 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1940
1941 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
1942 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
1943 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
1944 #: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74
1945 #: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/marq.c:137
1946 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:85
1947 #: modules/video_filter/rss.c:174
1948 msgid "Center"
1949 msgstr "Vycentrovať"
1950
1951 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1952 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
1953 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1112
1954 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1178
1955 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1181
1956 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1957 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1958 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1959 msgid "Top"
1960 msgstr "Hore"
1961
1962 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1963 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
1964 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1118
1965 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1966 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1967 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1968 msgid "Bottom"
1969 msgstr "Dole"
1970
1971 #: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1972 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1973 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1974 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1975 #: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
1976 msgid "Top-Left"
1977 msgstr "Vľavo hore"
1978
1979 #: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1980 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1981 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1982 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1983 #: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
1984 msgid "Top-Right"
1985 msgstr "Vpravo hore"
1986
1987 #: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1988 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1989 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1990 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1991 #: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
1992 msgid "Bottom-Left"
1993 msgstr "Vľavo dole"
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1996 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1997 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1998 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1999 #: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
2000 msgid "Bottom-Right"
2001 msgstr "Vpravo dole"
2002
2003 #: src/libvlc-module.c:415
2004 msgid "Zoom video"
2005 msgstr "Priblížiť video"
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:417
2008 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2009 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:419
2012 msgid "Grayscale video output"
2013 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
2014
2015 #: src/libvlc-module.c:421
2016 msgid ""
2017 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2018 "save some processing power."
2019 msgstr ""
2020 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
2021 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
2022
2023 #: src/libvlc-module.c:424
2024 msgid "Embedded video"
2025 msgstr "Vstavané video"
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:426
2028 msgid "Embed the video output in the main interface."
2029 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
2030
2031 #: src/libvlc-module.c:428 modules/video_output/ggi.c:57
2032 msgid "X11 display"
2033 msgstr "Displej X11"
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:430
2036 msgid ""
2037 "X11 hardware display to use. By default VLC will use the value of the "
2038 "DISPLAY environment variable."
2039 msgstr ""
2040 "Hardvérový displej X11, ktorý sa bude použíať. V predvolenom nastavení si "
2041 "program VLC potrebnú hodnotu načíta z premennej DISPLAY."
2042
2043 #: src/libvlc-module.c:433
2044 msgid "Fullscreen video output"
2045 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
2046
2047 #: src/libvlc-module.c:435
2048 msgid "Start video in fullscreen mode"
2049 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
2050
2051 #: src/libvlc-module.c:437
2052 msgid "Overlay video output"
2053 msgstr "Prekryť výstup videa"
2054
2055 #: src/libvlc-module.c:439
2056 msgid ""
2057 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2058 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2059 msgstr ""
2060 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
2061 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
2062 "hardvérovú akceleráciu videa."
2063
2064 #: src/libvlc-module.c:442 src/video_output/vout_intf.c:344
2065 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:295 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:312
2066 msgid "Always on top"
2067 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2068
2069 #: src/libvlc-module.c:444
2070 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2071 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2072
2073 #: src/libvlc-module.c:446
2074 msgid "Enable wallpaper mode "
2075 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
2076
2077 #: src/libvlc-module.c:448
2078 msgid ""
2079 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2080 msgstr ""
2081 "Režim prehrávania na pozadí Vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
2082 "plochy."
2083
2084 #: src/libvlc-module.c:451
2085 msgid "Show media title on video"
2086 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
2087
2088 #: src/libvlc-module.c:453
2089 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2090 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2091
2092 #: src/libvlc-module.c:455
2093 msgid "Show video title for x milliseconds"
2094 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2095
2096 #: src/libvlc-module.c:457
2097 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2098 msgstr ""
2099 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2100
2101 #: src/libvlc-module.c:459
2102 msgid "Position of video title"
2103 msgstr "Pozícia názvu videa"
2104
2105 #: src/libvlc-module.c:461
2106 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2107 msgstr ""
2108 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2109 "v strede dole). "
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:463
2112 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2113 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:466
2116 msgid ""
2117 "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default is "
2118 "3000 ms (3 sec.)"
2119 msgstr ""
2120 "Skryť kurzor myši a ovládače celoobrazovkového režimu po n milisekundách. "
2121 "Predvolená hodnota je 3000 ms (3 sek.)"
2122
2123 #: src/libvlc-module.c:469 src/libvlc-module.c:471
2124 #: src/video_output/video_output.c:1963 modules/gui/macosx/intf.m:699
2125 #: modules/gui/macosx/intf.m:700 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2126 #: modules/video_filter/deinterlace.c:133
2127 msgid "Deinterlace"
2128 msgstr "Rozkladať"
2129
2130 #: src/libvlc-module.c:479 src/video_output/video_output.c:1979
2131 #: modules/video_filter/deinterlace.c:118
2132 msgid "Deinterlace mode"
2133 msgstr "Režim rozkladania"
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:481
2136 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2137 msgstr "Metóda rozkladania, ktorá sa použije na spracovanie videa."
2138
2139 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
2140 msgid "Discard"
2141 msgstr "Vyraďovať"
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
2144 msgid "Blend"
2145 msgstr "Premiešavať"
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
2148 msgid "Mean"
2149 msgstr "Stredná úroveň"
2150
2151 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
2152 msgid "Bob"
2153 msgstr "Bob"
2154
2155 #: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace.c:129
2156 msgid "Linear"
2157 msgstr "Lineárne rozkladanie"
2158
2159 #: src/libvlc-module.c:496
2160 msgid "Disable screensaver"
2161 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2162
2163 #: src/libvlc-module.c:497
2164 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2165 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2166
2167 #: src/libvlc-module.c:499
2168 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2169 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
2170
2171 #: src/libvlc-module.c:500
2172 msgid ""
2173 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2174 "computer being suspended because of inactivity."
2175 msgstr ""
2176 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2177 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2178
2179 #: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:316
2180 msgid "Window decorations"
2181 msgstr "Dekorácie okna"
2182
2183 #: src/libvlc-module.c:505
2184 msgid ""
2185 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2186 "giving a \"minimal\" window."
2187 msgstr ""
2188 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2189 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2190
2191 #: src/libvlc-module.c:508
2192 msgid "Video output filter module"
2193 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2194
2195 #: src/libvlc-module.c:510
2196 msgid "This adds video output filters like clone or wall"
2197 msgstr ""
2198 "Týmto príkazom môžete pridať výstup videa ako klon alebo výstup na stenu."
2199
2200 #: src/libvlc-module.c:512
2201 msgid "Video filter module"
2202 msgstr "Modul filtra videa"
2203
2204 #: src/libvlc-module.c:514
2205 msgid ""
2206 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2207 "instance deinterlacing, or distort the video."
2208 msgstr ""
2209 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2210 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2211 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2212 "nedostatkov."
2213
2214 #: src/libvlc-module.c:518
2215 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2216 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:520
2219 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2220 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
2223 msgid "Video snapshot file prefix"
2224 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2225
2226 #: src/libvlc-module.c:526
2227 msgid "Video snapshot format"
2228 msgstr "Formát snímky z videa"
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:528
2231 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2232 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:530
2235 msgid "Display video snapshot preview"
2236 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:532
2239 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2240 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:534
2243 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2244 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:536
2247 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2248 msgstr ""
2249 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2250 "vytvorenia snímky."
2251
2252 #: src/libvlc-module.c:538
2253 msgid "Video snapshot width"
2254 msgstr "Šírka snímky z videa"
2255
2256 #: src/libvlc-module.c:540
2257 msgid ""
2258 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2259 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2260 msgstr ""
2261 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky. Pri predvolenom "
2262 "nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2263 "správať podľa nastaveného stranového pomeru."
2264
2265 #: src/libvlc-module.c:544
2266 msgid "Video snapshot height"
2267 msgstr "Výška video snímky"
2268
2269 #: src/libvlc-module.c:546
2270 msgid ""
2271 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2272 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2273 "ratio."
2274 msgstr ""
2275 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky. Pri predvolenom "
2276 "nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2277 "správať podľa nastaveného stranového pomeru. "
2278
2279 #: src/libvlc-module.c:550
2280 msgid "Video cropping"
2281 msgstr "Vystrihnutie videa"
2282
2283 #: src/libvlc-module.c:552
2284 msgid ""
2285 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2286 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2287 msgstr ""
2288 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2289 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2290 "celkový stranový pomer obrázka."
2291
2292 #: src/libvlc-module.c:556
2293 msgid "Source aspect ratio"
2294 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2295
2296 #: src/libvlc-module.c:558
2297 msgid ""
2298 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2299 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2300 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2301 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2302 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2303 msgstr ""
2304 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2305 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2306 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2307 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2308 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2309 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2310 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2311
2312 #: src/libvlc-module.c:565
2313 msgid "Video Auto Scaling"
2314 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
2315
2316 #: src/libvlc-module.c:567
2317 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2318 msgstr ""
2319 "Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
2320
2321 #: src/libvlc-module.c:569
2322 msgid "Video scaling factor"
2323 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
2324
2325 #: src/libvlc-module.c:571
2326 msgid ""
2327 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2328 "Default value is 1.0 (original video size)."
2329 msgstr ""
2330 "Faktor pre zmenu veľkosti používaný pri deaktivovaní funkcie automatickej "
2331 "zmeny veľkosti.\n"
2332 "Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
2333
2334 #: src/libvlc-module.c:574
2335 msgid "Custom crop ratios list"
2336 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
2337
2338 #: src/libvlc-module.c:576
2339 msgid ""
2340 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2341 "crop ratios list."
2342 msgstr ""
2343 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov, ktoré sa pridajú "
2344 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2345
2346 #: src/libvlc-module.c:579
2347 msgid "Custom aspect ratios list"
2348 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
2349
2350 #: src/libvlc-module.c:581
2351 msgid ""
2352 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2353 "aspect ratio list."
2354 msgstr ""
2355 "Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
2356 "zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
2357
2358 #: src/libvlc-module.c:584
2359 msgid "Fix HDTV height"
2360 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2361
2362 #: src/libvlc-module.c:586
2363 msgid ""
2364 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2365 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2366 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2367 msgstr ""
2368 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2369 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2370 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2371 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2372
2373 #: src/libvlc-module.c:591
2374 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2375 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2376
2377 #: src/libvlc-module.c:593
2378 msgid ""
2379 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2380 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2381 "order to keep proportions."
2382 msgstr ""
2383 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2384 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2385 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2386 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2387 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2388
2389 #: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297
2390 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:315
2391 msgid "Skip frames"
2392 msgstr "Preskočiť snímky"
2393
2394 #: src/libvlc-module.c:599
2395 msgid ""
2396 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2397 "computer is not powerful enough"
2398 msgstr ""
2399 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2400 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2401 "prehrávanie streamu."
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:602
2404 msgid "Drop late frames"
2405 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2406
2407 #: src/libvlc-module.c:604
2408 msgid ""
2409 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2410 "intended display date)."
2411 msgstr ""
2412 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2413 "doručené neskoro."
2414
2415 #: src/libvlc-module.c:607
2416 msgid "Quiet synchro"
2417 msgstr "Tichá synchronizácia"
2418
2419 #: src/libvlc-module.c:609
2420 msgid ""
2421 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2422 "synchronization mechanism."
2423 msgstr ""
2424 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
2425 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2426
2427 #: src/libvlc-module.c:612
2428 msgid "Key press events"
2429 msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
2430
2431 #: src/libvlc-module.c:614
2432 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2433 msgstr ""
2434 "Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
2435 "okna s videom"
2436
2437 #: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:94
2438 msgid "Mouse events"
2439 msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
2440
2441 #: src/libvlc-module.c:618
2442 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2443 msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
2444
2445 #: src/libvlc-module.c:626
2446 msgid ""
2447 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2448 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2449 "channel."
2450 msgstr ""
2451 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2452 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2453 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2454
2455 #: src/libvlc-module.c:630
2456 msgid "Clock reference average counter"
2457 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2458
2459 #: src/libvlc-module.c:632
2460 msgid ""
2461 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2462 "to 10000."
2463 msgstr ""
2464 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2465 "10000."
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:635
2468 msgid "Clock synchronisation"
2469 msgstr "Časová synchronizácia"
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:637
2472 msgid ""
2473 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2474 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2475 msgstr ""
2476 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2477 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2478 "stream zo siete prehráva trhane."
2479
2480 #: src/libvlc-module.c:641
2481 msgid "Clock jitter"
2482 msgstr "Časový nepokoj"
2483
2484 #: src/libvlc-module.c:643
2485 msgid ""
2486 "It tells the clock algorithms what is the maximal input jitter that is "
2487 "considered valid and can be compensated (in milliseconds)"
2488 msgstr ""
2489 "Táto hodnota udáva algoritmu pre čas maximálne oneskorenie vstupu, ktoré je "
2490 "ešte považované za platné a dá sa kompenzovať (udáva sa v milisekundách)"
2491
2492 #: src/libvlc-module.c:646 modules/control/netsync.c:72
2493 msgid "Network synchronisation"
2494 msgstr "Synchronizácia siete"
2495
2496 #: src/libvlc-module.c:647
2497 msgid ""
2498 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2499 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2500 msgstr ""
2501 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2502 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2503 "Synchronizácia siete."
2504
2505 #: src/libvlc-module.c:653 src/video_output/vout_intf.c:99
2506 #: src/video_output/vout_intf.c:117 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
2507 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2508 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:232
2509 #: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/gui/fbosd.c:171
2510 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1297
2511 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:415 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:536
2512 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:770 modules/gui/macosx/vout.m:212
2513 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:614
2514 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:72
2515 #: modules/video_filter/rss.c:185 modules/video_output/msw/directx.c:91
2516 msgid "Default"
2517 msgstr "Predvolený"
2518
2519 #: src/libvlc-module.c:653 modules/gui/macosx/equalizer.m:149
2520 #: modules/gui/macosx/extended.m:97 modules/gui/macosx/wizard.m:354
2521 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:127 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2522 msgid "Enable"
2523 msgstr "Aktivovať"
2524
2525 #: src/libvlc-module.c:655 modules/misc/notify/growl_udp.c:75
2526 msgid "UDP port"
2527 msgstr "UDP port"
2528
2529 #: src/libvlc-module.c:657
2530 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2531 msgstr ""
2532 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2533 "hodnota je 1234."
2534
2535 #: src/libvlc-module.c:659
2536 msgid "MTU of the network interface"
2537 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2538
2539 #: src/libvlc-module.c:661
2540 msgid ""
2541 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2542 "over the network (in bytes)."
2543 msgstr ""
2544 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2545 "cez sieť (v bytoch)."
2546
2547 #: src/libvlc-module.c:666 modules/stream_out/rtp.c:122
2548 msgid "Hop limit (TTL)"
2549 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2550
2551 #: src/libvlc-module.c:668 modules/stream_out/rtp.c:124
2552 msgid ""
2553 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2554 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2555 "in default)."
2556 msgstr ""
2557 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2558 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2559 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:672
2562 msgid "Multicast output interface"
2563 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:674
2566 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2567 msgstr ""
2568 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2569 "smerovaciu tabuľku."
2570
2571 #: src/libvlc-module.c:676
2572 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2573 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2574
2575 #: src/libvlc-module.c:678
2576 msgid ""
2577 "IPv4 address for the default multicast interface. This overrides the routing "
2578 "table."
2579 msgstr ""
2580 "IPv4 adresa pre predvolené rozhranie pri režime multicast. Po aktivovaní "
2581 "tejto voľba bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:681
2584 msgid "DiffServ Code Point"
2585 msgstr "DiffServ bod kódu"
2586
2587 #: src/libvlc-module.c:682
2588 msgid ""
2589 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2590 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2591 msgstr ""
2592 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2593 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2594 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2595
2596 #: src/libvlc-module.c:688
2597 msgid ""
2598 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2599 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2600 msgstr ""
2601 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2602 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2603 "stream)."
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:694
2606 msgid ""
2607 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2608 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2609 "(like DVB streams for example)."
2610 msgstr ""
2611 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2612 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2613 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:700 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305
2616 msgid "Audio track"
2617 msgstr "Zvuková stopa"
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:702
2620 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2621 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2622
2623 #: src/libvlc-module.c:705 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
2624 msgid "Subtitles track"
2625 msgstr "Stopa s titulkami"
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:707
2628 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2629 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2630
2631 #: src/libvlc-module.c:710
2632 msgid "Audio language"
2633 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2634
2635 #: src/libvlc-module.c:712
2636 msgid ""
2637 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2638 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2639 "language)."
2640 msgstr ""
2641 "Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
2642 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
2643 "prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:715
2646 msgid "Subtitle language"
2647 msgstr "Jazyk titulkov"
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:717
2650 msgid ""
2651 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2652 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2653 msgstr ""
2654 "Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2655 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
2656 "akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
2657
2658 #: src/libvlc-module.c:721
2659 msgid "Audio track ID"
2660 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
2661
2662 #: src/libvlc-module.c:723
2663 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2664 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:725
2667 msgid "Subtitles track ID"
2668 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2669
2670 #: src/libvlc-module.c:727
2671 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2672 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2673
2674 #: src/libvlc-module.c:729
2675 msgid "Input repetitions"
2676 msgstr "Opakovania vstupu"
2677
2678 #: src/libvlc-module.c:731
2679 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2680 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2681
2682 #: src/libvlc-module.c:733
2683 msgid "Start time"
2684 msgstr "Čas spustenia"
2685
2686 #: src/libvlc-module.c:735
2687 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2688 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2689
2690 #: src/libvlc-module.c:737
2691 msgid "Stop time"
2692 msgstr "Čas zastavenia"
2693
2694 #: src/libvlc-module.c:739
2695 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2696 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2697
2698 #: src/libvlc-module.c:741
2699 msgid "Run time"
2700 msgstr "Čas behu"
2701
2702 #: src/libvlc-module.c:743
2703 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2704 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
2705
2706 #: src/libvlc-module.c:745
2707 msgid "Fast seek"
2708 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:747
2711 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2712 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:749
2715 msgid "Playback speed"
2716 msgstr "Rýchlosť prehrávania"
2717
2718 #: src/libvlc-module.c:751
2719 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2720 msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
2721
2722 #: src/libvlc-module.c:753
2723 msgid "Input list"
2724 msgstr "Zoznam vstupov"
2725
2726 #: src/libvlc-module.c:755
2727 msgid ""
2728 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2729 "together after the normal one."
2730 msgstr ""
2731 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2732 "položiek zoznamu použite čiarku."
2733
2734 #: src/libvlc-module.c:758
2735 msgid "Input slave (experimental)"
2736 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2737
2738 #: src/libvlc-module.c:760
2739 msgid ""
2740 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2741 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2742 "inputs."
2743 msgstr ""
2744 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2745 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2746 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2747 "znakom '#' ."
2748
2749 #: src/libvlc-module.c:764
2750 msgid "Bookmarks list for a stream"
2751 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2752
2753 #: src/libvlc-module.c:766
2754 msgid ""
2755 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2756 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2757 "{...}\""
2758 msgstr ""
2759 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2760 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2761 "offset},{...}\""
2762
2763 #: src/libvlc-module.c:770 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:316
2764 msgid "Record directory or filename"
2765 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
2766
2767 #: src/libvlc-module.c:772
2768 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2769 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
2770
2771 #: src/libvlc-module.c:774
2772 msgid "Prefer native stream recording"
2773 msgstr "Uprednostiť nahrávanie natívneho streamu"
2774
2775 #: src/libvlc-module.c:776
2776 msgid ""
2777 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2778 "output module"
2779 msgstr ""
2780 "Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia výstupného modulu "
2781 "streamu"
2782
2783 #: src/libvlc-module.c:779
2784 msgid "Timeshift directory"
2785 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
2786
2787 #: src/libvlc-module.c:781
2788 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2789 msgstr ""
2790 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
2791 "posun."
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:783
2794 msgid "Timeshift granularity"
2795 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
2796
2797 #: src/libvlc-module.c:785
2798 msgid ""
2799 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2800 "to store the timeshifted streams."
2801 msgstr ""
2802 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
2803 "časovo posunuté streamy."
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:790
2806 msgid ""
2807 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2808 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2809 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2810 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2811 msgstr ""
2812 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
2813 "nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
2814 "zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
2815 "nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:796 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:213
2818 msgid "Force subtitle position"
2819 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:798
2822 msgid ""
2823 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2824 "over the movie. Try several positions."
2825 msgstr ""
2826 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2827 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:801
2830 msgid "Enable sub-pictures"
2831 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:803
2834 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2835 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
2836
2837 #: src/libvlc-module.c:805 src/libvlc-module.c:1758
2838 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
2839 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:201
2840 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:222
2841 msgid "On Screen Display"
2842 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2843
2844 #: src/libvlc-module.c:807
2845 msgid ""
2846 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2847 "Display)."
2848 msgstr ""
2849 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
2850 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
2851
2852 #: src/libvlc-module.c:810
2853 msgid "Text rendering module"
2854 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2855
2856 #: src/libvlc-module.c:812
2857 msgid ""
2858 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2859 "instance."
2860 msgstr ""
2861 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2862 "môžete použiť aj modul svg."
2863
2864 #: src/libvlc-module.c:814
2865 msgid "Subpictures filter module"
2866 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
2867
2868 #: src/libvlc-module.c:816
2869 msgid ""
2870 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2871 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2872 msgstr ""
2873 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". "
2874 "Filtre umožňujú prekrytie nejakými obrázkami, alebo textom (ako napr. logo "
2875 "alebo iné texty...). "
2876
2877 #: src/libvlc-module.c:819
2878 msgid "Autodetect subtitle files"
2879 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:821
2882 msgid ""
2883 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2884 "(based on the filename of the movie)."
2885 msgstr ""
2886 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2887 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2888
2889 #: src/libvlc-module.c:824
2890 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2891 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2892
2893 #: src/libvlc-module.c:826
2894 msgid ""
2895 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2896 "Options are:\n"
2897 "0 = no subtitles autodetected\n"
2898 "1 = any subtitle file\n"
2899 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2900 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2901 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2902 msgstr ""
2903 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2904 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2905 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2906 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2907 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2908 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2909 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2910 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2911 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2912 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:834
2915 msgid "Subtitle autodetection paths"
2916 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:836
2919 msgid ""
2920 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2921 "found in the current directory."
2922 msgstr ""
2923 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2924 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:839
2927 msgid "Use subtitle file"
2928 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:841
2931 msgid ""
2932 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2933 "subtitle file."
2934 msgstr ""
2935 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2936 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2937 "súbor načítať manuálne. "
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:844
2940 msgid "DVD device"
2941 msgstr "Jednotka DVD"
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:847
2944 msgid ""
2945 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2946 "the drive letter (eg. D:)"
2947 msgstr ""
2948 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2949 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:851
2952 msgid "This is the default DVD device to use."
2953 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:854
2956 msgid "VCD device"
2957 msgstr "Mechanika pre VCD"
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:856
2960 msgid "This is the default VCD device to use."
2961 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:858
2964 msgid "Audio CD device"
2965 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:860
2968 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2969 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:862
2972 msgid "Force IPv6"
2973 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:864
2976 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2977 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2978
2979 #: src/libvlc-module.c:866
2980 msgid "Force IPv4"
2981 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:868
2984 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2985 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:870
2988 msgid "TCP connection timeout"
2989 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2990
2991 #: src/libvlc-module.c:872
2992 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2993 msgstr ""
2994 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:874
2997 msgid "SOCKS server"
2998 msgstr "SOCKS server"
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:876
3001 msgid ""
3002 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3003 "used for all TCP connections"
3004 msgstr ""
3005 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
3006 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
3007
3008 #: src/libvlc-module.c:879
3009 msgid "SOCKS user name"
3010 msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
3011
3012 #: src/libvlc-module.c:881
3013 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3014 msgstr ""
3015 "Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup "
3016 "na SOCKS proxy-server."
3017
3018 #: src/libvlc-module.c:883
3019 msgid "SOCKS password"
3020 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
3021
3022 #: src/libvlc-module.c:885
3023 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3024 msgstr ""
3025 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
3026 "server."
3027
3028 #: src/libvlc-module.c:887
3029 msgid "Title metadata"
3030 msgstr "Meta-údaje o titule"
3031
3032 #: src/libvlc-module.c:889
3033 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3034 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre názov vstupu."
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:891
3037 msgid "Author metadata"
3038 msgstr "Meta-údaje o autorovi"
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:893
3041 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3042 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre vstup."
3043
3044 #: src/libvlc-module.c:895
3045 msgid "Artist metadata"
3046 msgstr "Meta-údaje hercov"
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:897
3049 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3050 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre hercov."
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:899
3053 msgid "Genre metadata"
3054 msgstr "Meta-údaje žánru"
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:901
3057 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3058 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:903
3061 msgid "Copyright metadata"
3062 msgstr "Meta-údaje autorských práv"
3063
3064 #: src/libvlc-module.c:905
3065 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3066 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:907
3069 msgid "Description metadata"
3070 msgstr "Meta-údaje popisu"
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:909
3073 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3074 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje s popisom."
3075
3076 #: src/libvlc-module.c:911
3077 msgid "Date metadata"
3078 msgstr "Meta-údaje dátumu"
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:913
3081 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3082 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"dátum\"."
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:915
3085 msgid "URL metadata"
3086 msgstr "Meta-údaje URL"
3087
3088 #: src/libvlc-module.c:917
3089 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3090 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"url\"."
3091
3092 #: src/libvlc-module.c:921
3093 msgid ""
3094 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3095 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3096 "can break playback of all your streams."
3097 msgstr ""
3098 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
3099 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
3100 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
3101 "akýchkoľvek streamov."
3102
3103 #: src/libvlc-module.c:925
3104 msgid "Preferred decoders list"
3105 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:927
3108 msgid ""
3109 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3110 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3111 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3112 msgstr ""
3113 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
3114 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
3115 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
3116 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
3117 "môže úplne znemožniť streamovanie."
3118
3119 #: src/libvlc-module.c:932
3120 msgid "Preferred encoders list"
3121 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
3122
3123 #: src/libvlc-module.c:934
3124 msgid ""
3125 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3126 msgstr ""
3127 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:937
3130 msgid "Prefer system plugins over VLC"
3131 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:939
3134 msgid ""
3135 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
3136 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
3137 msgstr ""
3138 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
3139 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
3140 "obidva."
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:948
3143 msgid ""
3144 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3145 "subsystem."
3146 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:951
3149 msgid "Default stream output chain"
3150 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:953
3153 msgid ""
3154 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3155 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3156 "all streams."
3157 msgstr ""
3158 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3159 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3160 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:957
3163 msgid "Enable streaming of all ES"
3164 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3165
3166 #: src/libvlc-module.c:959
3167 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3168 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:961
3171 msgid "Display while streaming"
3172 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3173
3174 #: src/libvlc-module.c:963
3175 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3176 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:965
3179 msgid "Enable video stream output"
3180 msgstr "Zapnúť výstup videa pre streamy"
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:967
3183 msgid ""
3184 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3185 "facility when this last one is enabled."
3186 msgstr ""
3187 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3188 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:970
3191 msgid "Enable audio stream output"
3192 msgstr "Zapnúť výstup zvuku pre streamy"
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:972
3195 msgid ""
3196 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3197 "facility when this last one is enabled."
3198 msgstr ""
3199 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3200 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3201
3202 #: src/libvlc-module.c:975
3203 msgid "Enable SPU stream output"
3204 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3205
3206 #: src/libvlc-module.c:977
3207 msgid ""
3208 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3209 "facility when this last one is enabled."
3210 msgstr ""
3211 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3212 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:980
3215 msgid "Keep stream output open"
3216 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3217
3218 #: src/libvlc-module.c:982
3219 msgid ""
3220 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3221 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3222 "specified)"
3223 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:986
3226 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3227 msgstr ""
3228 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:988
3231 msgid ""
3232 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3233 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3234 msgstr ""
3235 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
3236 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3237 "milisekundách."
3238
3239 #: src/libvlc-module.c:991
3240 msgid "Preferred packetizer list"
3241 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3242
3243 #: src/libvlc-module.c:993
3244 msgid ""
3245 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3246 msgstr ""
3247 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3248 "paketizéry."
3249
3250 #: src/libvlc-module.c:996
3251 msgid "Mux module"
3252 msgstr "Zmiešavací modul"
3253
3254 #: src/libvlc-module.c:998
3255 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3256 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií zmiešavacích modulov"
3257
3258 #: src/libvlc-module.c:1000
3259 msgid "Access output module"
3260 msgstr "Modul \"Access-output\""
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:1002
3263 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3264 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:1004
3267 msgid "Control SAP flow"
3268 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3269
3270 #: src/libvlc-module.c:1006
3271 msgid ""
3272 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3273 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3274 msgstr ""
3275 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:1010
3278 msgid "SAP announcement interval"
3279 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:1012
3282 msgid ""
3283 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3284 "between SAP announcements."
3285 msgstr ""
3286 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3287 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:1021
3290 msgid ""
3291 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3292 "always leave all these enabled."
3293 msgstr ""
3294 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3295 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3296 "zapnuté."
3297
3298 #: src/libvlc-module.c:1024
3299 msgid "Enable CPU MMX support"
3300 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3301
3302 #: src/libvlc-module.c:1026
3303 msgid ""
3304 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3305 "of them."
3306 msgstr ""
3307 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3308 "funkciu využiť."
3309
3310 #: src/libvlc-module.c:1029
3311 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3312 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3313
3314 #: src/libvlc-module.c:1031
3315 msgid ""
3316 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3317 "advantage of them."
3318 msgstr ""
3319 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3320 "funkciu využiť."
3321
3322 #: src/libvlc-module.c:1034
3323 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3324 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3325
3326 #: src/libvlc-module.c:1036
3327 msgid ""
3328 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3329 "advantage of them."
3330 msgstr ""
3331 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3332 "funkciu využiť."
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:1039
3335 msgid "Enable CPU SSE support"
3336 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3337
3338 #: src/libvlc-module.c:1041
3339 msgid ""
3340 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3341 "of them."
3342 msgstr ""
3343 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3344 "funkciu využiť."
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:1044
3347 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3348 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:1046
3351 msgid ""
3352 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3353 "of them."
3354 msgstr ""
3355 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3356 "funkciu využiť."
3357
3358 #: src/libvlc-module.c:1049
3359 msgid "Enable CPU SSE3 support"
3360 msgstr "Zapnúť podporu technológieSSE3"
3361
3362 #: src/libvlc-module.c:1051
3363 msgid ""
3364 "If your processor supports the SSE3 instructions set, VLC can take advantage "
3365 "of them."
3366 msgstr ""
3367 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE3, program VLC dokáže túto "
3368 "funkciu využiť."
3369
3370 #: src/libvlc-module.c:1054
3371 msgid "Enable CPU SSSE3 support"
3372 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSSE3"
3373
3374 #: src/libvlc-module.c:1056
3375 msgid ""
3376 "If your processor supports the SSSE3 instructions set, VLC can take "
3377 "advantage of them."
3378 msgstr ""
3379 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSSE3, program VLC dokáže túto "
3380 "funkciu využiť."
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:1059
3383 msgid "Enable CPU SSE4.1 support"
3384 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE4.1"
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:1061
3387 msgid ""
3388 "If your processor supports the SSE4.1 instructions set, VLC can take "
3389 "advantage of them."
3390 msgstr ""
3391 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE4.1, program VLC dokáže túto "
3392 "funkciu využiť."
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:1064
3395 msgid "Enable CPU SSE4.2 support"
3396 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE4.2"
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:1066
3399 msgid ""
3400 "If your processor supports the SSE4.2 instructions set, VLC can take "
3401 "advantage of them."
3402 msgstr ""
3403 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE4.2, program VLC dokáže túto "
3404 "funkciu využiť."
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:1069
3407 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3408 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3409
3410 #: src/libvlc-module.c:1071
3411 msgid ""
3412 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3413 "advantage of them."
3414 msgstr ""
3415 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3416 "funkciu využiť."
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:1076
3419 msgid ""
3420 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3421 "you really know what you are doing."
3422 msgstr ""
3423 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3424 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:1079
3427 msgid "Memory copy module"
3428 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3429
3430 #: src/libvlc-module.c:1081
3431 msgid ""
3432 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3433 "select the fastest one supported by your hardware."
3434 msgstr ""
3435 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3436 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3437
3438 #: src/libvlc-module.c:1084
3439 msgid "Access module"
3440 msgstr "Prístupový modul"
3441
3442 #: src/libvlc-module.c:1086
3443 msgid ""
3444 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3445 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3446 "option unless you really know what you are doing."
3447 msgstr ""
3448 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3449 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3450 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3451 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:1090
3454 msgid "Stream filter module"
3455 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
3456
3457 #: src/libvlc-module.c:1092
3458 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3459 msgstr ""
3460 "Filtre streamu sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve číta."
3461
3462 #: src/libvlc-module.c:1094
3463 msgid "Demux module"
3464 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3465
3466 #: src/libvlc-module.c:1096
3467 msgid ""
3468 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3469 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3470 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3471 "you really know what you are doing."
3472 msgstr ""
3473 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3474 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3475 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3476 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3477 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1101
3480 msgid "Allow real-time priority"
3481 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1103
3484 msgid ""
3485 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3486 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3487 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3488 "only activate this if you know what you're doing."
3489 msgstr ""
3490 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3491 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3492 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3493 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3494
3495 #: src/libvlc-module.c:1109
3496 msgid "Adjust VLC priority"
3497 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:1111
3500 msgid ""
3501 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3502 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3503 "VLC instances."
3504 msgstr ""
3505 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3506 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3507 "voči iným spusteným programom"
3508
3509 #: src/libvlc-module.c:1115
3510 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3511 msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:1117
3514 msgid ""
3515 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3516 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
3517
3518 #: src/libvlc-module.c:1120
3519 msgid "Modules search path"
3520 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3521
3522 #: src/libvlc-module.c:1122
3523 msgid ""
3524 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3525 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3526 msgstr ""
3527 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3528 "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
3529 "znakmi \" PATH_SEP \""
3530
3531 #: src/libvlc-module.c:1125
3532 msgid "Data search path"
3533 msgstr "Cesta pre vyhľadávanie údajov"
3534
3535 #: src/libvlc-module.c:1127
3536 msgid "Override the default data/share search path."
3537 msgstr "Ignorovať predvolenú cestu pre vyhľadávanie/zdieľanie údajov."
3538
3539 #: src/libvlc-module.c:1129
3540 msgid "VLM configuration file"
3541 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3542
3543 #: src/libvlc-module.c:1131
3544 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3545 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:1133
3548 msgid "Use a plugins cache"
3549 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:1135
3552 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3553 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3554
3555 #: src/libvlc-module.c:1137
3556 msgid "Locally collect statistics"
3557 msgstr "Zbierať lokálnu štatistiku"
3558
3559 #: src/libvlc-module.c:1139
3560 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3561 msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1141
3564 msgid "Run as daemon process"
3565 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1143
3568 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3569 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1145
3572 msgid "Write process id to file"
3573 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1147
3576 msgid "Writes process id into specified file."
3577 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1149
3580 msgid "Log to file"
3581 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1151
3584 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3585 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1153
3588 msgid "Log to syslog"
3589 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3590
3591 #: src/libvlc-module.c:1155
3592 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3593 msgstr ""
3594 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3595 "systémoch UNIX)."
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1157
3598 msgid "Allow only one running instance"
3599 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3600
3601 #: src/libvlc-module.c:1160
3602 msgid ""
3603 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3604 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3605 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3606 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3607 "running instance or enqueue it."
3608 msgstr ""
3609 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3610 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3611 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3612 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3613 "sa len zaradí do playlistu."
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1167
3616 msgid ""
3617 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3618 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3619 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3620 "This option will allow you to play the file with the already running "
3621 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3622 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3623 msgstr ""
3624 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3625 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3626 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3627 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3628 "sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
3629 "súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
3630 "programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
3631
3632 #: src/libvlc-module.c:1176
3633 msgid "VLC is started from file association"
3634 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3635
3636 #: src/libvlc-module.c:1178
3637 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3638 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3639
3640 #: src/libvlc-module.c:1181
3641 msgid "One instance when started from file"
3642 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3643
3644 #: src/libvlc-module.c:1183
3645 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3646 msgstr ""
3647 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3648 "inštancia programu."
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1185
3651 msgid "Increase the priority of the process"
3652 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3653
3654 #: src/libvlc-module.c:1187
3655 msgid ""
3656 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3657 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3658 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3659 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3660 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3661 "machine."
3662 msgstr ""
3663 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3664 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3665 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3666 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3667 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3668 "reštartovaním počítača."
3669
3670 #: src/libvlc-module.c:1195
3671 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3672 msgstr ""
3673 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3674 "playlistu."
3675
3676 #: src/libvlc-module.c:1197
3677 msgid ""
3678 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3679 "playing current item."
3680 msgstr ""
3681 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3682 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3683 "aktuálnej položky."
3684
3685 #: src/libvlc-module.c:1206
3686 msgid ""
3687 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3688 "overridden in the playlist dialog box."
3689 msgstr ""
3690 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3691 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3692
3693 #: src/libvlc-module.c:1209
3694 msgid "Automatically preparse files"
3695 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3696
3697 #: src/libvlc-module.c:1211
3698 msgid ""
3699 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3700 "metadata)."
3701 msgstr ""
3702 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-údaje, "
3703 "zobrazované pri prehrávaní."
3704
3705 #: src/libvlc-module.c:1214
3706 msgid "Album art policy"
3707 msgstr "Metóda zisťovania albumu"
3708
3709 #: src/libvlc-module.c:1216
3710 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3711 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3712
3713 #: src/libvlc-module.c:1222
3714 msgid "Manual download only"
3715 msgstr "Stiahnuť manuálne"
3716
3717 #: src/libvlc-module.c:1223
3718 msgid "When track starts playing"
3719 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
3720
3721 #: src/libvlc-module.c:1224
3722 msgid "As soon as track is added"
3723 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1226
3726 msgid "Services discovery modules"
3727 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1228
3730 msgid ""
3731 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3732 "Typical values are sap, hal, ..."
3733 msgstr ""
3734 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3735 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1231
3738 msgid "Play files randomly forever"
3739 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3740
3741 #: src/libvlc-module.c:1233
3742 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3743 msgstr ""
3744 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3745 "ho neukončíte."
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1235
3748 msgid "Repeat all"
3749 msgstr "Zopakovať všetko"
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1237
3752 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3753 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1239
3756 msgid "Repeat current item"
3757 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1241
3760 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3761 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1243
3764 msgid "Play and stop"
3765 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1245
3768 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3769 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
3770
3771 #: src/libvlc-module.c:1247
3772 msgid "Play and exit"
3773 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1249
3776 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3777 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1251
3780 msgid "Play and pause"
3781 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1253
3784 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3785 msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1255
3788 msgid "Use media library"
3789 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1257
3792 msgid ""
3793 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3794 "VLC."
3795 msgstr ""
3796 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3797
3798 #: src/libvlc-module.c:1260
3799 msgid "Display playlist tree"
3800 msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
3801
3802 #: src/libvlc-module.c:1262
3803 msgid ""
3804 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3805 "directory."
3806 msgstr ""
3807 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3808 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1271
3811 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3812 msgstr ""
3813 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
3814 "programu VLC."
3815
3816 #: src/libvlc-module.c:1274 src/video_output/vout_intf.c:357
3817 #: modules/gui/macosx/controls.m:454 modules/gui/macosx/controls.m:510
3818 #: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/controls.m:1120
3819 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:68 modules/gui/macosx/intf.m:605
3820 #: modules/gui/macosx/intf.m:685 modules/gui/macosx/intf.m:750
3821 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:294
3822 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3823 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
3824 msgid "Fullscreen"
3825 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1275
3828 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3829 msgstr ""
3830 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3831 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1276
3834 msgid "Leave fullscreen"
3835 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1277
3838 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3839 msgstr ""
3840 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3841 "režimu."
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1278
3844 msgid "Play/Pause"
3845 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1279
3848 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3849 msgstr ""
3850 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3851 "spustenie prehrávania"
3852
3853 #: src/libvlc-module.c:1280
3854 msgid "Pause only"
3855 msgstr "Len pozastaviť"
3856
3857 #: src/libvlc-module.c:1281
3858 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3859 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1282
3862 msgid "Play only"
3863 msgstr "Len prehrať"
3864
3865 #: src/libvlc-module.c:1283
3866 msgid "Select the hotkey to use to play."
3867 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3868
3869 #: src/libvlc-module.c:1284 modules/gui/macosx/controls.m:1010
3870 #: modules/gui/macosx/intf.m:648 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3871 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
3872 msgid "Faster"
3873 msgstr "Rýchlejšie"
3874
3875 #: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1291
3876 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3877 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3878
3879 #: src/libvlc-module.c:1286 modules/gui/macosx/controls.m:1011
3880 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3881 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
3882 msgid "Slower"
3883 msgstr "Pomalšie"
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1287 src/libvlc-module.c:1293
3886 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3887 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1288 modules/gui/macosx/controls.m:1012
3890 #: modules/gui/macosx/intf.m:650
3891 msgid "Normal rate"
3892 msgstr "Normálna rýchlosť"
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1289
3895 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3896 msgstr ""
3897 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1290 modules/gui/qt4/menus.cpp:811
3900 msgid "Faster (fine)"
3901 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1292 modules/gui/qt4/menus.cpp:819
3904 msgid "Slower (fine)"
3905 msgstr "Pomalšie (presne)"
3906
3907 #: src/libvlc-module.c:1294 modules/control/hotkeys.c:696
3908 #: modules/gui/macosx/about.m:187 modules/gui/macosx/controls.m:1032
3909 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:604
3910 #: modules/gui/macosx/intf.m:652 modules/gui/macosx/intf.m:738
3911 #: modules/gui/macosx/intf.m:746 modules/gui/macosx/wizard.m:309
3912 #: modules/gui/macosx/wizard.m:321 modules/gui/macosx/wizard.m:1623
3913 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105 modules/gui/qt4/ui/sout.h:327
3914 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:338 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3915 #: modules/misc/notify/notify.c:321
3916 msgid "Next"
3917 msgstr "Ďalej"
3918
3919 #: src/libvlc-module.c:1295
3920 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3921 msgstr ""
3922 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3923 "zaradený v playliste"
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1296 modules/control/hotkeys.c:702
3926 #: modules/gui/macosx/about.m:188 modules/gui/macosx/controls.m:1031
3927 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:71 modules/gui/macosx/intf.m:599
3928 #: modules/gui/macosx/intf.m:651 modules/gui/macosx/intf.m:739
3929 #: modules/gui/macosx/intf.m:745 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3930 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
3931 #: modules/misc/notify/notify.c:319
3932 msgid "Previous"
3933 msgstr "Dozadu"
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1297
3936 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3937 msgstr ""
3938 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3939 "súboru v playliste"
3940
3941 #: src/libvlc-module.c:1298 modules/gui/macosx/controls.m:1023
3942 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:602
3943 #: modules/gui/macosx/intf.m:647 modules/gui/macosx/intf.m:737
3944 #: modules/gui/macosx/intf.m:744 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
3945 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 modules/misc/notify/xosd.c:231
3946 msgid "Stop"
3947 msgstr "Stop"
3948
3949 #: src/libvlc-module.c:1299
3950 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3951 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3952
3953 #: src/libvlc-module.c:1300 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
3954 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
3955 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:607
3956 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1167 modules/video_filter/marq.c:158
3957 #: modules/video_filter/rss.c:201
3958 msgid "Position"
3959 msgstr "Pozícia"
3960
3961 #: src/libvlc-module.c:1301
3962 msgid "Select the hotkey to display the position."
3963 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3964
3965 #: src/libvlc-module.c:1303
3966 msgid "Very short backwards jump"
3967 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3968
3969 #: src/libvlc-module.c:1305
3970 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3971 msgstr ""
3972 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3973 "späť."
3974
3975 #: src/libvlc-module.c:1306
3976 msgid "Short backwards jump"
3977 msgstr "Krátky skok späť"
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1308
3980 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3981 msgstr ""
3982 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3983
3984 #: src/libvlc-module.c:1309
3985 msgid "Medium backwards jump"
3986 msgstr "Väčší skok späť"
3987
3988 #: src/libvlc-module.c:1311
3989 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3990 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3991
3992 #: src/libvlc-module.c:1312
3993 msgid "Long backwards jump"
3994 msgstr "Dlhý skok späť"
3995
3996 #: src/libvlc-module.c:1314
3997 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3998 msgstr ""
3999 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1316
4002 msgid "Very short forward jump"
4003 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
4004
4005 #: src/libvlc-module.c:1318
4006 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4007 msgstr ""
4008 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
4009
4010 #: src/libvlc-module.c:1319
4011 msgid "Short forward jump"
4012 msgstr "Krátky skok dopredu"
4013
4014 #: src/libvlc-module.c:1321
4015 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4016 msgstr ""
4017 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1322
4020 msgid "Medium forward jump"
4021 msgstr "Väčší skok dopredu"
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1324
4024 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4025 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1325
4028 msgid "Long forward jump"
4029 msgstr "Dlhý skok dopredu"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1327
4032 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4033 msgstr ""
4034 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
4035 "kus."
4036
4037 #: src/libvlc-module.c:1328 modules/control/hotkeys.c:713
4038 msgid "Next frame"
4039 msgstr "Ďalšia snímka"
4040
4041 #: src/libvlc-module.c:1330
4042 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4043 msgstr ""
4044 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1332
4047 msgid "Very short jump length"
4048 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1333
4051 msgid "Very short jump length, in seconds."
4052 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
4053
4054 #: src/libvlc-module.c:1334
4055 msgid "Short jump length"
4056 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
4057
4058 #: src/libvlc-module.c:1335
4059 msgid "Short jump length, in seconds."
4060 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
4061
4062 #: src/libvlc-module.c:1336
4063 msgid "Medium jump length"
4064 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1337
4067 msgid "Medium jump length, in seconds."
4068 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1338
4071 msgid "Long jump length"
4072 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1339
4075 msgid "Long jump length, in seconds."
4076 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
4077
4078 #: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:179
4079 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
4080 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118 modules/gui/qt4/menus.cpp:886
4081 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
4082 msgid "Quit"
4083 msgstr "Koniec"
4084
4085 #: src/libvlc-module.c:1342
4086 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4087 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
4088
4089 #: src/libvlc-module.c:1343
4090 msgid "Navigate up"
4091 msgstr "Navigovať smerom nahor"
4092
4093 #: src/libvlc-module.c:1344
4094 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
4095 msgstr ""
4096 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1345
4099 msgid "Navigate down"
4100 msgstr "Navigovať smerom nadol"
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1346
4103 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
4104 msgstr ""
4105 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
4106
4107 #: src/libvlc-module.c:1347
4108 msgid "Navigate left"
4109 msgstr "Navigovať smerom doľava"
4110
4111 #: src/libvlc-module.c:1348
4112 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4113 msgstr ""
4114 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
4115
4116 #: src/libvlc-module.c:1349
4117 msgid "Navigate right"
4118 msgstr "Navigovať smerom doprava"
4119
4120 #: src/libvlc-module.c:1350
4121 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4122 msgstr ""
4123 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
4124 "doprava."
4125
4126 #: src/libvlc-module.c:1351
4127 msgid "Activate"
4128 msgstr "Aktivovať"
4129
4130 #: src/libvlc-module.c:1352
4131 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4132 msgstr ""
4133 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
4134 "menu DVD."
4135
4136 #: src/libvlc-module.c:1353
4137 msgid "Go to the DVD menu"
4138 msgstr "Prejsť na menu DVD"
4139
4140 #: src/libvlc-module.c:1354
4141 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4142 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:1355
4145 msgid "Select previous DVD title"
4146 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:1356
4149 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4150 msgstr ""
4151 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
4152
4153 #: src/libvlc-module.c:1357
4154 msgid "Select next DVD title"
4155 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
4156
4157 #: src/libvlc-module.c:1358
4158 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4159 msgstr ""
4160 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
4161
4162 #: src/libvlc-module.c:1359
4163 msgid "Select prev DVD chapter"
4164 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
4165
4166 #: src/libvlc-module.c:1360
4167 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4168 msgstr ""
4169 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
4170 "kapitoly v DVD"
4171
4172 #: src/libvlc-module.c:1361
4173 msgid "Select next DVD chapter"
4174 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1362
4177 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4178 msgstr ""
4179 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
4180
4181 #: src/libvlc-module.c:1363
4182 msgid "Volume up"
4183 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
4184
4185 #: src/libvlc-module.c:1364
4186 msgid "Select the key to increase audio volume."
4187 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
4188
4189 #: src/libvlc-module.c:1365
4190 msgid "Volume down"
4191 msgstr "Znížiť hlasitosť"
4192
4193 #: src/libvlc-module.c:1366
4194 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4195 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
4196
4197 #: src/libvlc-module.c:1367 modules/access/v4l2.c:169
4198 #: modules/gui/macosx/controls.m:1077 modules/gui/macosx/intf.m:670
4199 #: modules/gui/macosx/intf.m:740 modules/gui/macosx/intf.m:749
4200 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:575
4201 msgid "Mute"
4202 msgstr "Stlmiť"
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1368
4205 msgid "Select the key to mute audio."