* updated the po-files
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-10-18 17:58+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-09-09 11:57+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc/vlc.h:587
18 msgid ""
19 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
20 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
21 "see the file named COPYING for details.\n"
22 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
23 msgstr ""
24 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
25 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
26 "Licencie;\n"
27 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:36
30 msgid "VLC preferences"
31 msgstr "Nastavenia programu VLC"
32
33 #: include/vlc_config_cat.h:38
34 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
35 msgstr ""
36 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
37 "\"."
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
40 msgid "General"
41 msgstr "Všeobecné"
42
43 #: include/vlc_config_cat.h:43
44 msgid "Interface"
45 msgstr "Rozhranie"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:44
48 msgid "Settings for VLC's interfaces"
49 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:46
52 msgid "General interface settings"
53 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:48
56 msgid "Main interfaces"
57 msgstr "Hlavné rozhrania"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:49
60 msgid "Settings for the main interface"
61 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
64 msgid "Control interfaces"
65 msgstr "Ovládanie rozhraní"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:52
68 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
69 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
72 msgid "Hotkeys settings"
73 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1994
76 #: src/libvlc-module.c:1381
77 msgid "Audio"
78 msgstr "Zvuk"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:59
81 msgid "Audio settings"
82 msgstr "Nastavenia zvuku"
83
84 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
85 msgid "General audio settings"
86 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
87
88 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
89 #: src/video_output/video_output.c:436
90 msgid "Filters"
91 msgstr "Filtre"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:66
94 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
95 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
96
97 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
98 msgid "Visualizations"
99 msgstr "Vizualizácie"
100
101 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
102 msgid "Audio visualizations"
103 msgstr "Vizualizácie zvuku"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
106 msgid "Output modules"
107 msgstr "Výstupné moduly"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:73
110 msgid "These are general settings for audio output modules."
111 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1754
114 msgid "Miscellaneous"
115 msgstr "Rôzne"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:76
118 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
119 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2022
122 #: src/libvlc-module.c:1429
123 msgid "Video"
124 msgstr "Video"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:80
127 msgid "Video settings"
128 msgstr "Nastavenia videa"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
131 msgid "General video settings"
132 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:87
135 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
136 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
137
138 #: include/vlc_config_cat.h:91
139 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
140 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
141
142 #: include/vlc_config_cat.h:93
143 msgid "Subtitles/OSD"
144 msgstr "Titulky/OSD"
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:94
147 msgid ""
148 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
149 "subpictures\"."
150 msgstr ""
151 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
152 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
153
154 #: include/vlc_config_cat.h:103
155 msgid "Input / Codecs"
156 msgstr "Vstup / Kodeky"
157
158 #: include/vlc_config_cat.h:104
159 msgid ""
160 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
161 "VLC. Encoder settings can also be found here."
162 msgstr ""
163 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
164 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:107
167 msgid "Access modules"
168 msgstr "Prístupové moduly"
169
170 #: include/vlc_config_cat.h:109
171 msgid ""
172 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
173 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
174 msgstr ""
175 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
176 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
177 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
178
179 #: include/vlc_config_cat.h:113
180 msgid "Access filters"
181 msgstr "Prístupové filtre"
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:115
184 msgid ""
185 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
186 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
187 "you are doing."
188 msgstr ""
189 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
190 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
191 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
192
193 #: include/vlc_config_cat.h:119
194 msgid "Demuxers"
195 msgstr "Demuxéry"
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:120
198 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
199 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:122
202 msgid "Video codecs"
203 msgstr "Video kodeky"
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:123
206 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
207 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:125
210 msgid "Audio codecs"
211 msgstr "Audio kodeky"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:126
214 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
215 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:128
218 msgid "Other codecs"
219 msgstr "Iné kodeky"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:129
222 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
223 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:132
226 msgid "General input settings. Use with care."
227 msgstr ""
228 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
229
230 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1680
231 msgid "Stream output"
232 msgstr "Výstupný tok"
233
234 #: include/vlc_config_cat.h:137
235 msgid ""
236 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
237 "incoming streams.\n"
238 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
239 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
240 "RTSP).\n"
241 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
242 "duplicating...)."
243 msgstr ""
244 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
245 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
246 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
247 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
248 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
249 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:145
252 msgid "General stream output settings"
253 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
254
255 #: include/vlc_config_cat.h:147
256 msgid "Muxers"
257 msgstr "Muxéry"
258
259 #: include/vlc_config_cat.h:149
260 msgid ""
261 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
262 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
263 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
264 "You can also set default parameters for each muxer."
265 msgstr ""
266 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
267 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
268 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
269 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
270 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
271
272 #: include/vlc_config_cat.h:155
273 msgid "Access output"
274 msgstr "Access output"
275
276 #: include/vlc_config_cat.h:157
277 msgid ""
278 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
279 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
280 "should probably not do that.\n"
281 "You can also set default parameters for each access output."
282 msgstr ""
283 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
284 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
285 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
286 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
287 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
288
289 #: include/vlc_config_cat.h:162
290 msgid "Packetizers"
291 msgstr "Paketizéry"
292
293 #: include/vlc_config_cat.h:164
294 msgid ""
295 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
296 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
297 "not do that.\n"
298 "You can also set default parameters for each packetizer."
299 msgstr ""
300 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
301 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
302 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
303 "vynucovať. \n"
304 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
305
306 #: include/vlc_config_cat.h:170
307 msgid "Sout stream"
308 msgstr "Sout stream"
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:171
311 msgid ""
312 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
313 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
314 "for each sout stream module here."
315 msgstr ""
316 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
317 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
318 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
319 "modul. "
320
321 #: include/vlc_config_cat.h:176
322 msgid "SAP"
323 msgstr "SAP"
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:178
326 msgid ""
327 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
328 "multicast UDP or RTP."
329 msgstr ""
330 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
331 "protokolu UDP alebo RTP."
332
333 #: include/vlc_config_cat.h:181
334 msgid "VOD"
335 msgstr "VOD"
336
337 #: include/vlc_config_cat.h:182
338 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
339 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1813
342 #: src/playlist/engine.c:111
343 msgid "Playlist"
344 msgstr "Playlist"
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:187
347 msgid ""
348 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
349 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
350 msgstr ""
351 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
352 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
353
354 #: include/vlc_config_cat.h:191
355 msgid "General playlist behaviour"
356 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:192
359 msgid "Services discovery"
360 msgstr "Zisťovacie moduly"
361
362 #: include/vlc_config_cat.h:193
363 msgid ""
364 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
365 "playlist."
366 msgstr ""
367 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
368 "položiek do playlistu."
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1639
371 msgid "Advanced"
372 msgstr "Pokročilé"
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:198
375 msgid "Advanced settings. Use with care."
376 msgstr ""
377 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:200
380 msgid "CPU features"
381 msgstr "Vlastnosti procesora"
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:201
384 msgid ""
385 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
386 "not change these settings."
387 msgstr ""
388 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
389 "prípadov to však nie je potrebné."
390
391 #: include/vlc_config_cat.h:204
392 msgid "Advanced settings"
393 msgstr "Pokročilé nastavenia"
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:205
396 msgid "Other advanced settings"
397 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
398
399 #: include/vlc_config_cat.h:207
400 msgid "Network"
401 msgstr "Sieť"
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:208
404 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
405 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:213
408 msgid "Chroma modules settings"
409 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:214
412 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
413 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
414
415 #: include/vlc_config_cat.h:216
416 msgid "Packetizer modules settings"
417 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
418
419 #: include/vlc_config_cat.h:220
420 msgid "Encoders settings"
421 msgstr "Nastavenia enkodérov"
422
423 #: include/vlc_config_cat.h:222
424 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
425 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
426
427 #: include/vlc_config_cat.h:225
428 msgid "Dialog providers settings"
429 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
430
431 #: include/vlc_config_cat.h:227
432 msgid "Dialog providers can be configured here."
433 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
434
435 #: include/vlc_config_cat.h:229
436 msgid "Subtitle demuxer settings"
437 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:231
440 msgid ""
441 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
442 "example by setting the subtitles type or file name."
443 msgstr ""
444 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
445 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
446
447 #: include/vlc_config_cat.h:238
448 msgid "No help available"
449 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
450
451 #: include/vlc_config_cat.h:239
452 msgid "There is no help available for these modules."
453 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
454
455 #: include/vlc_interface.h:146
456 msgid ""
457 "\n"
458 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
459 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
460 msgstr ""
461 "\n"
462 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
463 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
464 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
465
466 #: include/vlc_intf_strings.h:33
467 msgid "Quick &Open File..."
468 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
469
470 #: include/vlc_intf_strings.h:34
471 msgid "&Advanced Open..."
472 msgstr "Pokročilé otváranie..."
473
474 #: include/vlc_intf_strings.h:35
475 msgid "Open &Directory..."
476 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
477
478 #: include/vlc_intf_strings.h:37
479 msgid "Select one or more files to open"
480 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
481
482 #: include/vlc_intf_strings.h:41
483 msgid "Media Information..."
484 msgstr "Informácia o médiu..."
485
486 #: include/vlc_intf_strings.h:42
487 msgid "Codec Information..."
488 msgstr "Informácia o kodeku..."
489
490 #: include/vlc_intf_strings.h:43
491 msgid "Messages..."
492 msgstr "&Hlásenia programu..."
493
494 #: include/vlc_intf_strings.h:44
495 msgid "Extended settings..."
496 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:45
499 msgid "Go to specific time..."
500 msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
501
502 #: include/vlc_intf_strings.h:46
503 msgid "Bookmarks..."
504 msgstr "Záložky..."
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:47
507 msgid "VLM Configuration..."
508 msgstr "Konfigurácia VLM..."
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:49
511 msgid "About VLC media player..."
512 msgstr "O programe VLC media player"
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:52
515 msgid "Play"
516 msgstr "Prehrať"
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:53
519 msgid "Fetch information"
520 msgstr "Získať informácie"
521
522 #: include/vlc_intf_strings.h:54
523 msgid "Delete"
524 msgstr "Vymazať"
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:55
527 msgid "Information..."
528 msgstr "Informácia"
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:56
531 msgid "Sort"
532 msgstr "Zoradiť"
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:57
535 msgid "Add node"
536 msgstr "Pridať uzol"
537
538 #: include/vlc_intf_strings.h:58
539 msgid "Stream..."
540 msgstr "Stream..."
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:59
543 msgid "Save..."
544 msgstr "Uložiť..."
545
546 #: include/vlc_intf_strings.h:60
547 msgid "Open Folder..."
548 msgstr "Otvoriť priečinok..."
549
550 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1075
551 msgid "Repeat all"
552 msgstr "Zopakovať všetko"
553
554 #: include/vlc_intf_strings.h:65
555 msgid "Repeat one"
556 msgstr "Opakovať jedenkrát"
557
558 #: include/vlc_intf_strings.h:66
559 msgid "No repeat"
560 msgstr "Bez opakovania"
561
562 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1274
563 msgid "Random"
564 msgstr "Náhodne"
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:69
567 #, fuzzy
568 msgid "Random off"
569 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
570
571 #: include/vlc_intf_strings.h:71
572 msgid "Add to playlist"
573 msgstr "Pridať do playlistu"
574
575 #: include/vlc_intf_strings.h:72
576 msgid "Add to media library"
577 msgstr "Pridať do knižnice médií"
578
579 #: include/vlc_intf_strings.h:74
580 msgid "Add file..."
581 msgstr "Pridať súbor..."
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:75
584 msgid "Advanced open..."
585 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
586
587 #: include/vlc_intf_strings.h:76
588 msgid "Add directory..."
589 msgstr "Pridať priečinok..."
590
591 #: include/vlc_intf_strings.h:78
592 msgid "Save playlist to file..."
593 msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
594
595 #: include/vlc_intf_strings.h:79
596 msgid "Load playlist file..."
597 msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
598
599 #: include/vlc_intf_strings.h:81
600 msgid "Search"
601 msgstr "Hľadať"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:82
604 msgid "Search filter"
605 msgstr "Vyhľadávací filter"
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:84
608 msgid "Additional sources"
609 msgstr "Dodatočné zdroje"
610
611 #: include/vlc_intf_strings.h:88
612 msgid ""
613 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
614 "them."
615 msgstr ""
616 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
617 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
618
619 #: include/vlc_intf_strings.h:93
620 msgid "Image clone"
621 msgstr "Klonovať obrázok"
622
623 #: include/vlc_intf_strings.h:94
624 msgid "Clone the image"
625 msgstr "Konovať obrázok"
626
627 #: include/vlc_intf_strings.h:96
628 msgid "Magnification"
629 msgstr "Zväčšenie"
630
631 #: include/vlc_intf_strings.h:97
632 msgid ""
633 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
634 "be magnified."
635 msgstr ""
636 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
637
638 #: include/vlc_intf_strings.h:100
639 msgid "Waves"
640 msgstr "Vlny"
641
642 #: include/vlc_intf_strings.h:101
643 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
644 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
645
646 #: include/vlc_intf_strings.h:103
647 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
648 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
649
650 #: include/vlc_intf_strings.h:105
651 msgid "Image colors inversion"
652 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
653
654 #: include/vlc_intf_strings.h:107
655 msgid "Split the image to make an image wall"
656 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
657
658 #: include/vlc_intf_strings.h:109
659 msgid ""
660 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
661 "The video gets split in parts that you must sort."
662 msgstr ""
663 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
664 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
665
666 #: include/vlc_intf_strings.h:112
667 msgid ""
668 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
669 "Try changing the various settings for different effects"
670 msgstr ""
671 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
672 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
673
674 #: include/vlc_intf_strings.h:115
675 msgid ""
676 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
677 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
678 "settings."
679 msgstr ""
680 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
681 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:119
684 msgid ""
685 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
686 "charset=utf-8\" /><h2>Welcome to VLC media player Help</"
687 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
688 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
689 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
690 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
691 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
692 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
693 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
694 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
695 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
696 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
697 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
698 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
699 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
700 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
701 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
702 "org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
703 "give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
704 "href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
705 "channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
706 "on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
707 "the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
708 "design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
709 "also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
710 "b> VLC media player.</p></body></html>"
711 msgstr ""
712
713 #: include/vlc_meta.h:167
714 msgid "Meta-information"
715 msgstr "Meta-Informácia"
716
717 #: include/vlc_meta.h:184
718 msgid "Codec Name"
719 msgstr "Názov kodeku"
720
721 #: include/vlc_meta.h:185
722 msgid "Codec Description"
723 msgstr "Popis kodeku"
724
725 #: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
726 #: src/audio_output/filters.c:221
727 msgid "Audio filtering failed"
728 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
729
730 #: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
731 #: src/audio_output/filters.c:222
732 #, c-format
733 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
734 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
735
736 #: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
737 #: src/input/es_out.c:425 src/libvlc-module.c:528
738 #: src/video_output/video_output.c:413
739 msgid "Disable"
740 msgstr "Zablokovať"
741
742 #: src/audio_output/input.c:93
743 msgid "Spectrometer"
744 msgstr "Spectrometer"
745
746 #: src/audio_output/input.c:95
747 msgid "Scope"
748 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
749
750 #: src/audio_output/input.c:97
751 msgid "Spectrum"
752 msgstr "Spektrum"
753
754 #: src/audio_output/input.c:134
755 msgid "Equalizer"
756 msgstr "Ekvalizér"
757
758 #: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:272
759 msgid "Audio filters"
760 msgstr "Filtre zvuku"
761
762 #: src/audio_output/input.c:178
763 msgid "Replay gain"
764 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
765
766 #: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
767 msgid "Audio Channels"
768 msgstr "Audio-kanály"
769
770 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
771 msgid "Stereo"
772 msgstr "Stereo"
773
774 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
775 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
776 msgid "Left"
777 msgstr "Vľavo"
778
779 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
780 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
781 msgid "Right"
782 msgstr "Vpravo"
783
784 #: src/audio_output/output.c:131
785 msgid "Dolby Surround"
786 msgstr "Dolby Surround"
787
788 #: src/audio_output/output.c:143
789 msgid "Reverse stereo"
790 msgstr "Obrátené stereo"
791
792 #: src/control/media_list.c:187 src/playlist/engine.c:125
793 #: src/playlist/loadsave.c:146
794 msgid "Media Library"
795 msgstr "Knižnica s médiami"
796
797 #: src/extras/getopt.c:633
798 #, c-format
799 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
800 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
801
802 #: src/extras/getopt.c:658
803 #, c-format
804 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
805 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
806
807 #: src/extras/getopt.c:663
808 #, c-format
809 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
810 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
811
812 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
813 #, c-format
814 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
815 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
816
817 #: src/extras/getopt.c:710
818 #, c-format
819 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
820 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
821
822 #: src/extras/getopt.c:714
823 #, c-format
824 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
825 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
826
827 #: src/extras/getopt.c:740
828 #, c-format
829 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
830 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
831
832 #: src/extras/getopt.c:743
833 #, c-format
834 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
835 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
836
837 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
838 #, c-format
839 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
840 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
841
842 #: src/extras/getopt.c:820
843 #, c-format
844 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
845 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
846
847 #: src/extras/getopt.c:838
848 #, c-format
849 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
850 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
851
852 #: src/input/control.c:310
853 #, c-format
854 msgid "Bookmark %i"
855 msgstr "Záložka %i"
856
857 #: src/input/decoder.c:106
858 msgid "No suitable decoder module for format"
859 msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
860
861 #: src/input/decoder.c:107
862 #, c-format
863 msgid ""
864 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
865 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
866 msgstr ""
867 "VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
868 "chybu momentálne nie je možné odstrániť."
869
870 #: src/input/decoder.c:159 src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
871 msgid "Streaming / Transcoding failed"
872 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
873
874 #: src/input/decoder.c:160
875 msgid "VLC could not open the packetizer module."
876 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
877
878 #: src/input/decoder.c:172 src/input/decoder.c:374
879 msgid "VLC could not open the decoder module."
880 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
881
882 #: src/input/es_out.c:447 src/input/es_out.c:449 src/input/es_out.c:455
883 #: src/input/es_out.c:456
884 #, c-format
885 msgid "Track %i"
886 msgstr "Stopa %i"
887
888 #: src/input/es_out.c:637
889 #, c-format
890 msgid "%s [%s %d]"
891 msgstr "%s [%s %d]"
892
893 #: src/input/es_out.c:637 src/input/es_out.c:639 src/input/var.c:128
894 #: src/libvlc-module.c:561
895 msgid "Program"
896 msgstr "Program"
897
898 #: src/input/es_out.c:1413
899 msgid "Closed captions 1"
900 msgstr ""
901
902 #: src/input/es_out.c:1414
903 msgid "Closed captions 2"
904 msgstr ""
905
906 #: src/input/es_out.c:1415
907 msgid "Closed captions 3"
908 msgstr ""
909
910 #: src/input/es_out.c:1416
911 msgid "Closed captions 4"
912 msgstr ""
913
914 #: src/input/es_out.c:1981
915 #, c-format
916 msgid "Stream %d"
917 msgstr "Tok %d"
918
919 #: src/input/es_out.c:1983
920 msgid "Codec"
921 msgstr "Kodek"
922
923 #: src/input/es_out.c:1986 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
924 msgid "Language"
925 msgstr "Jazyk"
926
927 #: src/input/es_out.c:1994 src/input/es_out.c:2022 src/input/es_out.c:2049
928 msgid "Type"
929 msgstr "Typ"
930
931 #: src/input/es_out.c:1997
932 msgid "Channels"
933 msgstr "Kanály"
934
935 #: src/input/es_out.c:2002
936 msgid "Sample rate"
937 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
938
939 #: src/input/es_out.c:2003
940 #, c-format
941 msgid "%u Hz"
942 msgstr "%u Hz"
943
944 #: src/input/es_out.c:2009
945 msgid "Bits per sample"
946 msgstr "bitov na vzorok"
947
948 #: src/input/es_out.c:2014
949 msgid "Bitrate"
950 msgstr "Dátový tok"
951
952 #: src/input/es_out.c:2015
953 #, c-format
954 msgid "%u kb/s"
955 msgstr "%u kb/s"
956
957 #: src/input/es_out.c:2026
958 msgid "Resolution"
959 msgstr "Rozlíšenie"
960
961 #: src/input/es_out.c:2032
962 msgid "Display resolution"
963 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
964
965 #: src/input/es_out.c:2042
966 msgid "Frame rate"
967 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
968
969 #: src/input/es_out.c:2049
970 msgid "Subtitle"
971 msgstr "Titulky"
972
973 #: src/input/input.c:2229
974 msgid "Your input can't be opened"
975 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
976
977 #: src/input/input.c:2230
978 #, c-format
979 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
980 msgstr ""
981 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
982 "v súbore so záznamom."
983
984 #: src/input/input.c:2325
985 msgid "Can't recognize the input's format"
986 msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
987
988 #: src/input/input.c:2326
989 #, c-format
990 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
991 msgstr ""
992 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
993 "záznamom činnosti programu."
994
995 #: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
996 msgid "Title"
997 msgstr "Titul"
998
999 #: src/input/meta.c:43
1000 msgid "Artist"
1001 msgstr "Herec"
1002
1003 #: src/input/meta.c:44
1004 msgid "Genre"
1005 msgstr "Žáner"
1006
1007 #: src/input/meta.c:45
1008 msgid "Copyright"
1009 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1010
1011 #: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301
1012 msgid "Album"
1013 msgstr "Album"
1014
1015 #: src/input/meta.c:47
1016 msgid "Track number"
1017 msgstr "Číslo stopy"
1018
1019 #: src/input/meta.c:48
1020 msgid "Description"
1021 msgstr "Popis"
1022
1023 #: src/input/meta.c:49
1024 msgid "Rating"
1025 msgstr "Hodnotenie"
1026
1027 #: src/input/meta.c:50
1028 msgid "Date"
1029 msgstr "Dátum"
1030
1031 #: src/input/meta.c:51
1032 msgid "Setting"
1033 msgstr "Nastavenie"
1034
1035 #: src/input/meta.c:52
1036 msgid "URL"
1037 msgstr "URL adresa"
1038
1039 #: src/input/meta.c:54
1040 msgid "Now Playing"
1041 msgstr "Práve sa prehráva"
1042
1043 #: src/input/meta.c:55
1044 msgid "Publisher"
1045 msgstr "Vydavateľ"
1046
1047 #: src/input/meta.c:56
1048 msgid "Encoded by"
1049 msgstr "Enkódoval"
1050
1051 #: src/input/meta.c:57
1052 msgid "Artwork URL"
1053 msgstr "URL diela"
1054
1055 #: src/input/meta.c:58
1056 msgid "Track ID"
1057 msgstr "ID stopy"
1058
1059 #: src/input/var.c:118
1060 msgid "Bookmark"
1061 msgstr "Záložka"
1062
1063 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:567
1064 msgid "Programs"
1065 msgstr "Programy"
1066
1067 #: src/input/var.c:145
1068 msgid "Chapter"
1069 msgstr "Kapitola"
1070
1071 #: src/input/var.c:151
1072 msgid "Navigation"
1073 msgstr "Navigácia"
1074
1075 #: src/input/var.c:166
1076 msgid "Video Track"
1077 msgstr "Video-stopa"
1078
1079 #: src/input/var.c:172
1080 msgid "Audio Track"
1081 msgstr "Zvuková stopa"
1082
1083 #: src/input/var.c:178
1084 msgid "Subtitles Track"
1085 msgstr "Stopa s titulkami"
1086
1087 #: src/input/var.c:260
1088 msgid "Next title"
1089 msgstr "Ďalší titul"
1090
1091 #: src/input/var.c:265
1092 msgid "Previous title"
1093 msgstr "Predchádzajúci titul"
1094
1095 #: src/input/var.c:288
1096 #, c-format
1097 msgid "Title %i"
1098 msgstr "Titul %i"
1099
1100 #: src/input/var.c:311 src/input/var.c:371
1101 #, c-format
1102 msgid "Chapter %i"
1103 msgstr "Kapitola %i"
1104
1105 #: src/input/var.c:350
1106 msgid "Next chapter"
1107 msgstr "Ďalšia kapitola"
1108
1109 #: src/input/var.c:355
1110 msgid "Previous chapter"
1111 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1112
1113 #: src/input/vlm.c:2277 src/input/vlm.c:2611
1114 #, c-format
1115 msgid "Media: %s"
1116 msgstr "Médium: %s"
1117
1118 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1119 msgid "Cancel"
1120 msgstr "Storno"
1121
1122 #: src/interface/interaction.c:361
1123 msgid "Ok"
1124 msgstr "OK"
1125
1126 #: src/interface/interface.c:220
1127 msgid "Switch interface"
1128 msgstr "Prepnúť rozhranie"
1129
1130 #: src/interface/interface.c:247
1131 msgid "Add Interface"
1132 msgstr "Pridať rozhranie"
1133
1134 #: src/interface/interface.c:253
1135 msgid "Telnet Interface"
1136 msgstr "Rozhranie Telnet"
1137
1138 #: src/interface/interface.c:256
1139 msgid "Web Interface"
1140 msgstr "Webové rozhranie"
1141
1142 #: src/interface/interface.c:259
1143 msgid "Debug logging"
1144 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1145
1146 #: src/interface/interface.c:262
1147 msgid "Mouse Gestures"
1148 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1149
1150 #: src/libvlc-common.c:281 src/libvlc-common.c:438 src/modules/modules.c:1743
1151 #: src/modules/modules.c:2057
1152 msgid "C"
1153 msgstr "sk"
1154
1155 #: src/libvlc-common.c:297
1156 msgid "Help options"
1157 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
1158
1159 #: src/libvlc-common.c:1502 src/modules/configuration.c:1320
1160 msgid "string"
1161 msgstr "príkaz"
1162
1163 #: src/libvlc-common.c:1521 src/modules/configuration.c:1284
1164 msgid "integer"
1165 msgstr "hodnota"
1166
1167 #: src/libvlc-common.c:1548 src/modules/configuration.c:1309
1168 msgid "float"
1169 msgstr "plávajúci"
1170
1171 #: src/libvlc-common.c:1561
1172 msgid " (default enabled)"
1173 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1174
1175 #: src/libvlc-common.c:1562
1176 msgid " (default disabled)"
1177 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1178
1179 #: src/libvlc-common.c:1827
1180 #, c-format
1181 msgid "VLC version %s\n"
1182 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1183
1184 #: src/libvlc-common.c:1828
1185 #, c-format
1186 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1187 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1188
1189 #: src/libvlc-common.c:1830
1190 #, c-format
1191 msgid "Compiler: %s\n"
1192 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1193
1194 #: src/libvlc-common.c:1832
1195 #, c-format
1196 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1197 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1198
1199 #: src/libvlc-common.c:1863
1200 msgid ""
1201 "\n"
1202 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1203 msgstr ""
1204 "\n"
1205 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1206
1207 #: src/libvlc-common.c:1883
1208 msgid ""
1209 "\n"
1210 "Press the RETURN key to continue...\n"
1211 msgstr ""
1212 "\n"
1213 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1214
1215 #: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269
1216 msgid "Auto"
1217 msgstr "Autom."
1218
1219 #: src/libvlc-module.c:80
1220 msgid "American English"
1221 msgstr "Americká angličtina"
1222
1223 #: src/libvlc-module.c:81 src/text/iso-639_def.h:43
1224 msgid "Arabic"
1225 msgstr "Arabsky"
1226
1227 #: src/libvlc-module.c:82
1228 msgid "Brazilian Portuguese"
1229 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1230
1231 #: src/libvlc-module.c:83
1232 msgid "British English"
1233 msgstr "Britská angličtina"
1234
1235 #: src/libvlc-module.c:84 src/text/iso-639_def.h:59
1236 msgid "Catalan"
1237 msgstr "Katalánsky"
1238
1239 #: src/libvlc-module.c:85
1240 msgid "Chinese Traditional"
1241 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1242
1243 #: src/libvlc-module.c:86 src/text/iso-639_def.h:67
1244 msgid "Czech"
1245 msgstr "Česky"
1246
1247 #: src/libvlc-module.c:87 src/text/iso-639_def.h:68
1248 msgid "Danish"
1249 msgstr "Dánsky"
1250
1251 #: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:69
1252 msgid "Dutch"
1253 msgstr "Holandská nemčina"
1254
1255 #: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:76
1256 msgid "Finnish"
1257 msgstr "Fínsky"
1258
1259 #: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:77
1260 msgid "French"
1261 msgstr "Francúzsky"
1262
1263 #: src/libvlc-module.c:91
1264 msgid "Galician"
1265 msgstr "Španielčina"
1266
1267 #: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:79
1268 msgid "Georgian"
1269 msgstr "Gruzínsky"
1270
1271 #: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:80
1272 msgid "German"
1273 msgstr "Nemecky"
1274
1275 #: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:88
1276 msgid "Hebrew"
1277 msgstr "Hebrejsky"
1278
1279 #: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:92
1280 msgid "Hungarian"
1281 msgstr "Maďarsky"
1282
1283 #: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:99
1284 msgid "Italian"
1285 msgstr "Taliansky"
1286
1287 #: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:101
1288 msgid "Japanese"
1289 msgstr "Japonsky"
1290
1291 #: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:111
1292 msgid "Korean"
1293 msgstr "Kórejsky"
1294
1295 #: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:125
1296 msgid "Malay"
1297 msgstr "Malajsky"
1298
1299 #: src/libvlc-module.c:100
1300 msgid "Occitan"
1301 msgstr "Occitan"
1302
1303 #: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:146
1304 msgid "Persian"
1305 msgstr "Perzsky"
1306
1307 #: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:148
1308 msgid "Polish"
1309 msgstr "Poľsky"
1310
1311 #: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:154
1312 msgid "Romanian"
1313 msgstr "Rumunsky"
1314
1315 #: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:156
1316 msgid "Russian"
1317 msgstr "Rusky"
1318
1319 #: src/libvlc-module.c:105
1320 msgid "Simplified Chinese"
1321 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1322
1323 #: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:162
1324 msgid "Slovak"
1325 msgstr "Slovensky"
1326
1327 #: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:163
1328 msgid "Slovenian"
1329 msgstr "Slovinsky"
1330
1331 #: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:170
1332 msgid "Spanish"
1333 msgstr "Španielsky"
1334
1335 #: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:175
1336 msgid "Swedish"
1337 msgstr "Švédsky"
1338
1339 #: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:188
1340 msgid "Turkish"
1341 msgstr "Turecky"
1342
1343 #: src/libvlc-module.c:130
1344 msgid ""
1345 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1346 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1347 "related options."
1348 msgstr ""
1349 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1350 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1351 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1352
1353 #: src/libvlc-module.c:134
1354 msgid "Interface module"
1355 msgstr "Modul rozhrania"
1356
1357 #: src/libvlc-module.c:136
1358 msgid ""
1359 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1360 "automatically select the best module available."
1361 msgstr ""
1362 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1363 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1364
1365 #: src/libvlc-module.c:140
1366 msgid "Extra interface modules"
1367 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1368
1369 #: src/libvlc-module.c:142
1370 msgid ""
1371 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1372 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1373 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1374 "\", \"gestures\" ...)"
1375 msgstr ""
1376 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1377 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1378 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1379 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1380 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1381 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1382
1383 #: src/libvlc-module.c:149
1384 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1385 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1386
1387 #: src/libvlc-module.c:151
1388 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1389 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1390
1391 #: src/libvlc-module.c:153
1392 msgid ""
1393 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1394 "1=warnings, 2=debug)."
1395 msgstr ""
1396 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1397 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1398 "ladenie)"
1399
1400 #: src/libvlc-module.c:156
1401 msgid "Be quiet"
1402 msgstr "Tichý mód"
1403
1404 #: src/libvlc-module.c:158
1405 msgid "Turn off all warning and information messages."
1406 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1407
1408 #: src/libvlc-module.c:160
1409 msgid "Default stream"
1410 msgstr "Predvolený stream"
1411
1412 #: src/libvlc-module.c:162
1413 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1414 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1415
1416 #: src/libvlc-module.c:165
1417 msgid ""
1418 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1419 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1420 msgstr ""
1421 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1422 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1423
1424 #: src/libvlc-module.c:169
1425 msgid "Color messages"
1426 msgstr "Farebné správy"
1427
1428 #: src/libvlc-module.c:171
1429 msgid ""
1430 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1431 "needs Linux color support for this to work."
1432 msgstr ""
1433 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1434 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1435
1436 #: src/libvlc-module.c:174
1437 msgid "Show advanced options"
1438 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1439
1440 #: src/libvlc-module.c:176
1441 msgid ""
1442 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1443 "available options, including those that most users should never touch."
1444 msgstr ""
1445 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1446 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1447 "nepoužije. "
1448
1449 #: src/libvlc-module.c:180
1450 msgid "Show interface with mouse"
1451 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1452
1453 #: src/libvlc-module.c:182
1454 msgid ""
1455 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1456 "edge of the screen in fullscreen mode."
1457 msgstr ""
1458 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1459 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1460
1461 #: src/libvlc-module.c:185
1462 msgid "Interface interaction"
1463 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1464
1465 #: src/libvlc-module.c:187
1466 msgid ""
1467 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1468 "user input is required."
1469 msgstr ""
1470 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1471 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1472
1473 #: src/libvlc-module.c:197
1474 msgid ""
1475 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1476 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1477 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1478 "the \"audio filters\" modules section."
1479 msgstr ""
1480 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1481 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1482 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1483 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1484
1485 #: src/libvlc-module.c:203
1486 msgid "Audio output module"
1487 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1488
1489 #: src/libvlc-module.c:205
1490 msgid ""
1491 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1492 "automatically select the best method available."
1493 msgstr ""
1494 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1495 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1496
1497 #: src/libvlc-module.c:209
1498 msgid "Enable audio"
1499 msgstr "Zapnúť zvuk"
1500
1501 #: src/libvlc-module.c:211
1502 msgid ""
1503 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1504 "not take place, thus saving some processing power."
1505 msgstr ""
1506 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1507 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1508
1509 #: src/libvlc-module.c:214
1510 msgid "Force mono audio"
1511 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1512
1513 #: src/libvlc-module.c:215
1514 msgid "This will force a mono audio output."
1515 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1516
1517 #: src/libvlc-module.c:217
1518 msgid "Default audio volume"
1519 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1520
1521 #: src/libvlc-module.c:219
1522 msgid ""
1523 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1524 msgstr ""
1525 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1526 "1024. "
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:222
1529 msgid "Audio output saved volume"
1530 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:224
1533 msgid ""
1534 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1535 "should not change this option manually."
1536 msgstr ""
1537 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1538 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1539 "manuálne. "
1540
1541 #: src/libvlc-module.c:227
1542 msgid "Audio output volume step"
1543 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1544
1545 #: src/libvlc-module.c:229
1546 msgid ""
1547 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1548 "0 to 1024."
1549 msgstr ""
1550 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1551 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1552
1553 #: src/libvlc-module.c:232
1554 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1555 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1556
1557 #: src/libvlc-module.c:234
1558 msgid ""
1559 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1560 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1561 msgstr ""
1562 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1563 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1564 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1565
1566 #: src/libvlc-module.c:238
1567 msgid "High quality audio resampling"
1568 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1569
1570 #: src/libvlc-module.c:240
1571 msgid ""
1572 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1573 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1574 "resampling algorithm will be used instead."
1575 msgstr ""
1576 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1577 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1578 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1579 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1580
1581 #: src/libvlc-module.c:245
1582 msgid "Audio desynchronization compensation"
1583 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:247
1586 msgid ""
1587 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1588 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1589 msgstr ""
1590 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1591 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1592 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1593
1594 #: src/libvlc-module.c:250
1595 msgid "Audio output channels mode"
1596 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1597
1598 #: src/libvlc-module.c:252
1599 msgid ""
1600 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1601 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1602 "played)."
1603 msgstr ""
1604 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1605 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1606 "prehrávania)."
1607
1608 #: src/libvlc-module.c:256
1609 msgid "Use S/PDIF when available"
1610 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1611
1612 #: src/libvlc-module.c:258
1613 msgid ""
1614 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1615 "audio stream being played."
1616 msgstr ""
1617 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1618 "pre započatím prehrávania."
1619
1620 #: src/libvlc-module.c:261
1621 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1622 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1623
1624 #: src/libvlc-module.c:263
1625 msgid ""
1626 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1627 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1628 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1629 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1630 msgstr ""
1631 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1632 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1633 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1634 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1635 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1636
1637 #: src/libvlc-module.c:269
1638 msgid "On"
1639 msgstr "Zapnuté"
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:269
1642 msgid "Off"
1643 msgstr "Vypnuté"
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:274
1646 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1647 msgstr ""
1648 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1649 "spracovávanie zvuku."
1650
1651 #: src/libvlc-module.c:277
1652 msgid "Audio visualizations "
1653 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1654
1655 #: src/libvlc-module.c:279
1656 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1657 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1658
1659 #: src/libvlc-module.c:283
1660 msgid "Replay gain mode"
1661 msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
1662
1663 #: src/libvlc-module.c:285
1664 msgid "Select the replay gain mode"
1665 msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
1666
1667 #: src/libvlc-module.c:287
1668 msgid "Replay preamp"
1669 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1670
1671 #: src/libvlc-module.c:289
1672 msgid ""
1673 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1674 "replay gain information"
1675 msgstr ""
1676 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
1677 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
1678
1679 #: src/libvlc-module.c:292
1680 msgid "Default replay gain"
1681 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1682
1683 #: src/libvlc-module.c:294
1684 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1685 msgstr ""
1686 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1687 "zosilovaní zvuku"
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:296
1690 msgid "Peak protection"
1691 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
1692
1693 #: src/libvlc-module.c:298
1694 msgid "Protect against sound clipping"
1695 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1696
1697 #: src/libvlc-module.c:301
1698 msgid "None"
1699 msgstr "Žiaden"
1700
1701 #: src/libvlc-module.c:301
1702 msgid "Track"
1703 msgstr "Stopa"
1704
1705 #: src/libvlc-module.c:309
1706 msgid ""
1707 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1708 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1709 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1710 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1711 "options."
1712 msgstr ""
1713 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1714 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1715 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1716 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:315
1719 msgid "Video output module"
1720 msgstr "Modul video-výstupu"
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:317
1723 msgid ""
1724 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1725 "automatically select the best method available."
1726 msgstr ""
1727 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1728 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:320
1731 msgid "Enable video"
1732 msgstr "Zapnúť video"
1733
1734 #: src/libvlc-module.c:322
1735 msgid ""
1736 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1737 "not take place, thus saving some processing power."
1738 msgstr ""
1739 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1740 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1741
1742 #: src/libvlc-module.c:325
1743 msgid "Video width"
1744 msgstr "Šírka videa"
1745
1746 #: src/libvlc-module.c:327
1747 msgid ""
1748 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1749 "characteristics."
1750 msgstr ""
1751 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1752 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1753
1754 #: src/libvlc-module.c:330
1755 msgid "Video height"
1756 msgstr "Výška videa"
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:332
1759 msgid ""
1760 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1761 "video characteristics."
1762 msgstr ""
1763 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1764 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1765
1766 #: src/libvlc-module.c:335
1767 msgid "Video X coordinate"
1768 msgstr "Súradnica X videa"
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:337
1771 msgid ""
1772 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1773 "coordinate)."
1774 msgstr ""
1775 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1776
1777 #: src/libvlc-module.c:340
1778 msgid "Video Y coordinate"
1779 msgstr "Súradnica Y videa"
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:342
1782 msgid ""
1783 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1784 "coordinate)."
1785 msgstr ""
1786 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:345
1789 msgid "Video title"
1790 msgstr "Názov videa"
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:347
1793 msgid ""
1794 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1795 "interface)."
1796 msgstr ""
1797 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1798 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1799
1800 #: src/libvlc-module.c:350
1801 msgid "Video alignment"
1802 msgstr "Zarovnanie videa"
1803
1804 #: src/libvlc-module.c:352
1805 msgid ""
1806 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1807 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1808 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1809 msgstr ""
1810 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1811 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1812 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1813 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1814
1815 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
1816 msgid "Center"
1817 msgstr "Vycentrovať"
1818
1819 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
1820 msgid "Top"
1821 msgstr "Hore"
1822
1823 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
1824 msgid "Bottom"
1825 msgstr "Dole"
1826
1827 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
1828 msgid "Top-Left"
1829 msgstr "Vľavo hore"
1830
1831 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
1832 msgid "Top-Right"
1833 msgstr "Vpravo hore"
1834
1835 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
1836 msgid "Bottom-Left"
1837 msgstr "Vľavo dole"
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
1840 msgid "Bottom-Right"
1841 msgstr "Vpravo dole"
1842
1843 #: src/libvlc-module.c:360
1844 msgid "Zoom video"
1845 msgstr "Priblížiť video"
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:362
1848 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1849 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:364
1852 msgid "Grayscale video output"
1853 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:366
1856 msgid ""
1857 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1858 "save some processing power."
1859 msgstr ""
1860 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1861 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:369
1864 msgid "Embedded video"
1865 msgstr "Vstavané video"
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:371
1868 msgid "Embed the video output in the main interface."
1869 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:373
1872 msgid "Fullscreen video output"
1873 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:375
1876 msgid "Start video in fullscreen mode"
1877 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:377
1880 msgid "Overlay video output"
1881 msgstr "Výstup prekryvového videa"
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:379
1884 msgid ""
1885 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1886 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1887 msgstr ""
1888 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
1889 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
1890 "hardvérovú akceleráciu videa."
1891
1892 #: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:427
1893 msgid "Always on top"
1894 msgstr "Zostať vždy navrchu"
1895
1896 #: src/libvlc-module.c:384
1897 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1898 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
1899
1900 #: src/libvlc-module.c:386
1901 msgid "Show media title on video."
1902 msgstr "Zobraziť názov média vo videu."
1903
1904 #: src/libvlc-module.c:388
1905 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
1906 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
1907
1908 #: src/libvlc-module.c:390
1909 msgid "Show video title for x miliseconds."
1910 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:392
1913 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
1914 msgstr ""
1915 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
1916
1917 #: src/libvlc-module.c:394
1918 msgid "Position of video title."
1919 msgstr "Pozícia názvu videa."
1920
1921 #: src/libvlc-module.c:396
1922 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
1923 msgstr ""
1924 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
1925 "v strede dole). "
1926
1927 #: src/libvlc-module.c:403
1928 msgid "Disable screensaver"
1929 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
1930
1931 #: src/libvlc-module.c:404
1932 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1933 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
1934
1935 #: src/libvlc-module.c:406
1936 msgid "Window decorations"
1937 msgstr "Dekorácie okna"
1938
1939 #: src/libvlc-module.c:408
1940 msgid ""
1941 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1942 "giving a \"minimal\" window."
1943 msgstr ""
1944 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
1945 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:411
1948 msgid "Video output filter module"
1949 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
1950
1951 #: src/libvlc-module.c:413
1952 msgid ""
1953 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1954 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1955 msgstr ""
1956 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1957 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1958 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1959 "nedostatkov."
1960
1961 #: src/libvlc-module.c:417
1962 msgid "Video filter module"
1963 msgstr "Modul video-filtra"
1964
1965 #: src/libvlc-module.c:419
1966 msgid ""
1967 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1968 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1969 msgstr ""
1970 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
1971 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
1972 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
1973 "nedostatkov."
1974
1975 #: src/libvlc-module.c:423
1976 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1977 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
1978
1979 #: src/libvlc-module.c:425
1980 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1981 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
1982
1983 #: src/libvlc-module.c:427 src/libvlc-module.c:429
1984 msgid "Video snapshot file prefix"
1985 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
1986
1987 #: src/libvlc-module.c:431
1988 msgid "Video snapshot format"
1989 msgstr "Formát snímky z videa"
1990
1991 #: src/libvlc-module.c:433
1992 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1993 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:435
1996 msgid "Display video snapshot preview"
1997 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
1998
1999 #: src/libvlc-module.c:437
2000 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2001 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2002
2003 #: src/libvlc-module.c:439
2004 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2005 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:441
2008 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2009 msgstr ""
2010 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2011 "vytvorenia snímky."
2012
2013 #: src/libvlc-module.c:443
2014 msgid "Video cropping"
2015 msgstr "Vystrihnutie videa"
2016
2017 #: src/libvlc-module.c:445
2018 msgid ""
2019 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2020 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2021 msgstr ""
2022 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2023 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2024 "celkový stranový pomer obrázka."
2025
2026 #: src/libvlc-module.c:449
2027 msgid "Source aspect ratio"
2028 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2029
2030 #: src/libvlc-module.c:451
2031 msgid ""
2032 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2033 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2034 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2035 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2036 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2037 msgstr ""
2038 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2039 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2040 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2041 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2042 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2043 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2044 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2045
2046 #: src/libvlc-module.c:458
2047 msgid "Custom crop ratios list"
2048 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2049
2050 #: src/libvlc-module.c:460
2051 msgid ""
2052 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2053 "crop ratios list."
2054 msgstr ""
2055 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2056 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2057
2058 #: src/libvlc-module.c:463
2059 msgid "Custom aspect ratios list"
2060 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:465
2063 msgid ""
2064 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2065 "aspect ratio list."
2066 msgstr ""
2067 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2068 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:468
2071 msgid "Fix HDTV height"
2072 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2073
2074 #: src/libvlc-module.c:470
2075 msgid ""
2076 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2077 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2078 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2079 msgstr ""
2080 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2081 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2082 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2083 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2084
2085 #: src/libvlc-module.c:475
2086 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2087 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2088
2089 #: src/libvlc-module.c:477
2090 msgid ""
2091 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2092 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2093 "order to keep proportions."
2094 msgstr ""
2095 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2096 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2097 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2098 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2099 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2100
2101 #: src/libvlc-module.c:481
2102 msgid "Skip frames"
2103 msgstr "Preskočiť snímky"
2104
2105 #: src/libvlc-module.c:483
2106 msgid ""
2107 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2108 "computer is not powerful enough"
2109 msgstr ""
2110 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2111 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2112 "prehrávanie streamu."
2113
2114 #: src/libvlc-module.c:486
2115 msgid "Drop late frames"
2116 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2117
2118 #: src/libvlc-module.c:488
2119 msgid ""
2120 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2121 "intended display date)."
2122 msgstr ""
2123 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2124 "doručené neskoro."
2125
2126 #: src/libvlc-module.c:491
2127 msgid "Quiet synchro"
2128 msgstr "Tichá synchronizácia"
2129
2130 #: src/libvlc-module.c:493
2131 msgid ""
2132 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2133 "synchronization mechanism."
2134 msgstr ""
2135 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
2136 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:502
2139 msgid ""
2140 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2141 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2142 "channel."
2143 msgstr ""
2144 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2145 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2146 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2147
2148 #: src/libvlc-module.c:507
2149 msgid ""
2150 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2151 "Restrictions Management measure."
2152 msgstr ""
2153 "Ak žijete vo Francúzsku, zákony tejto krajiny nepovoľujú obchádzanie "
2154 "obmedzení pre digitálny obsah."
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:510
2157 msgid "Clock reference average counter"
2158 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:512
2161 msgid ""
2162 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2163 "to 10000."
2164 msgstr ""
2165 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2166 "10000."
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:515
2169 msgid "Clock synchronisation"
2170 msgstr "Časová synchronizácia"
2171
2172 #: src/libvlc-module.c:517
2173 msgid ""
2174 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2175 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2176 msgstr ""
2177 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2178 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2179 "stream zo siete prehráva trhane."
2180
2181 #: src/libvlc-module.c:521
2182 msgid "Network synchronisation"
2183 msgstr "Synchronizácia siete"
2184
2185 #: src/libvlc-module.c:522
2186 msgid ""
2187 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2188 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2189 msgstr ""
2190 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2191 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2192 "Synchronizácia siete."
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:528 src/libvlc-module.c:1102
2195 #: src/video_output/vout_intf.c:281 src/video_output/vout_intf.c:376
2196 msgid "Default"
2197 msgstr "Predvolený"
2198
2199 #: src/libvlc-module.c:528
2200 msgid "Enable"
2201 msgstr "Aktivovať"
2202
2203 #: src/libvlc-module.c:530
2204 msgid "UDP port"
2205 msgstr "UDP port"
2206
2207 #: src/libvlc-module.c:532
2208 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2209 msgstr ""
2210 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2211 "hodnota je 1234."
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:534
2214 msgid "MTU of the network interface"
2215 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2216
2217 #: src/libvlc-module.c:536
2218 #, fuzzy
2219 msgid ""
2220 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2221 "over the network (in bytes)."
2222 msgstr ""
2223 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
2224 "ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
2225
2226 #: src/libvlc-module.c:541
2227 msgid "Hop limit (TTL)"
2228 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:543
2231 msgid ""
2232 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2233 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2234 "in default)."
2235 msgstr ""
2236 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2237 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2238 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:547
2241 msgid "Multicast output interface"
2242 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2243
2244 #: src/libvlc-module.c:549
2245 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2246 msgstr ""
2247 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2248 "smerovaciu tabuľku."
2249
2250 #: src/libvlc-module.c:551
2251 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2252 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2253
2254 #: src/libvlc-module.c:553
2255 msgid ""
2256 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2257 "table."
2258 msgstr ""
2259 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2260 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2261
2262 #: src/libvlc-module.c:556
2263 msgid "DiffServ Code Point"
2264 msgstr "DiffServ bod kódu"
2265
2266 #: src/libvlc-module.c:557
2267 msgid ""
2268 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2269 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2270 msgstr ""
2271 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2272 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2273 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:563
2276 msgid ""
2277 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2278 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2279 msgstr ""
2280 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2281 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2282 "stream)."
2283
2284 #: src/libvlc-module.c:569
2285 msgid ""
2286 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2287 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2288 "(like DVB streams for example)."
2289 msgstr ""
2290 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2291 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2292 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2293
2294 #: src/libvlc-module.c:575
2295 msgid "Audio track"
2296 msgstr "Zvuková stopa"
2297
2298 #: src/libvlc-module.c:577
2299 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2300 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2301
2302 #: src/libvlc-module.c:580
2303 msgid "Subtitles track"
2304 msgstr "Stopa s titulkami"
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:582
2307 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2308 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2309
2310 #: src/libvlc-module.c:585
2311 msgid "Audio language"
2312 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2313
2314 #: src/libvlc-module.c:587
2315 msgid ""
2316 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2317 "letter country code)."
2318 msgstr ""
2319 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2320 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:590
2323 msgid "Subtitle language"
2324 msgstr "Jazyk titulkov"
2325
2326 #: src/libvlc-module.c:592
2327 msgid ""
2328 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2329 "letter country code)."
2330 msgstr ""
2331 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2332 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2333
2334 #: src/libvlc-module.c:596
2335 msgid "Audio track ID"
2336 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2337
2338 #: src/libvlc-module.c:598
2339 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2340 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2341
2342 #: src/libvlc-module.c:600
2343 msgid "Subtitles track ID"
2344 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2345
2346 #: src/libvlc-module.c:602
2347 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2348 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2349
2350 #: src/libvlc-module.c:604
2351 msgid "Input repetitions"
2352 msgstr "Opakovania vstupu"
2353
2354 #: src/libvlc-module.c:606
2355 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2356 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2357
2358 #: src/libvlc-module.c:608
2359 msgid "Start time"
2360 msgstr "Čas spustenia"
2361
2362 #: src/libvlc-module.c:610
2363 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2364 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:612
2367 msgid "Stop time"
2368 msgstr "Čas zastavenia"
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:614
2371 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2372 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2373
2374 #: src/libvlc-module.c:616
2375 msgid "Run time"
2376 msgstr "Run time"
2377
2378 #: src/libvlc-module.c:618
2379 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2380 msgstr "Stream bude spracovávaný po čas, ktorý zadáte tu (v sekundách)."
2381
2382 #: src/libvlc-module.c:620
2383 msgid "Input list"
2384 msgstr "Zoznam vstupov"
2385
2386 #: src/libvlc-module.c:622
2387 msgid ""
2388 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2389 "together after the normal one."
2390 msgstr ""
2391 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2392 "položiek zoznamu použite čiarku."
2393
2394 #: src/libvlc-module.c:625
2395 msgid "Input slave (experimental)"
2396 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2397
2398 #: src/libvlc-module.c:627
2399 msgid ""
2400 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2401 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2402 "inputs."
2403 msgstr ""
2404 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2405 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2406 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2407 "znakom '#' ."
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:631
2410 msgid "Bookmarks list for a stream"
2411 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:633
2414 msgid ""
2415 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2416 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2417 "{...}\""
2418 msgstr ""
2419 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2420 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2421 "offset},{...}\""
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:639
2424 msgid ""
2425 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2426 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2427 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2428 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2429 msgstr ""
2430 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2431 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2432 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2433 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2434
2435 #: src/libvlc-module.c:645
2436 msgid "Force subtitle position"
2437 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:647
2440 msgid ""
2441 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2442 "over the movie. Try several positions."
2443 msgstr ""
2444 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2445 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2446
2447 #: src/libvlc-module.c:650
2448 msgid "Enable sub-pictures"
2449 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2450
2451 #: src/libvlc-module.c:652
2452 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2453 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2454
2455 #: src/libvlc-module.c:654 src/libvlc-module.c:1517 src/text/iso-639_def.h:143
2456 msgid "On Screen Display"
2457 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2458
2459 #: src/libvlc-module.c:656
2460 msgid ""
2461 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2462 "Display)."
2463 msgstr ""
2464 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2465 "sa nazýva aj OSD. "
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:659
2468 msgid "Text rendering module"
2469 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:661
2472 msgid ""
2473 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2474 "instance."
2475 msgstr ""
2476 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2477 "môžete použiť aj modul svg."
2478
2479 #: src/libvlc-module.c:663
2480 msgid "Subpictures filter module"
2481 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:665
2484 msgid ""
2485 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2486 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2487 msgstr ""
2488 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2489 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
2490 "logo alebo iné texty...). "
2491
2492 #: src/libvlc-module.c:668
2493 msgid "Autodetect subtitle files"
2494 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2495
2496 #: src/libvlc-module.c:670
2497 msgid ""
2498 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2499 "(based on the filename of the movie)."
2500 msgstr ""
2501 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2502 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2503
2504 #: src/libvlc-module.c:673
2505 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2506 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2507
2508 #: src/libvlc-module.c:675
2509 msgid ""
2510 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2511 "Options are:\n"
2512 "0 = no subtitles autodetected\n"
2513 "1 = any subtitle file\n"
2514 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2515 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2516 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2517 msgstr ""
2518 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2519 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2520 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2521 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2522 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2523 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2524 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2525 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2526 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2527 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2528
2529 #: src/libvlc-module.c:683
2530 msgid "Subtitle autodetection paths"
2531 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2532
2533 #: src/libvlc-module.c:685
2534 msgid ""
2535 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2536 "found in the current directory."
2537 msgstr ""
2538 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2539 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:688
2542 msgid "Use subtitle file"
2543 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2544
2545 #: src/libvlc-module.c:690
2546 msgid ""
2547 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2548 "subtitle file."
2549 msgstr ""
2550 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2551 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2552 "súbor načítať manuálne. "
2553
2554 #: src/libvlc-module.c:693
2555 msgid "DVD device"
2556 msgstr "Jednotka DVD"
2557
2558 #: src/libvlc-module.c:696
2559 msgid ""
2560 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2561 "the drive letter (eg. D:)"
2562 msgstr ""
2563 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2564 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2565
2566 #: src/libvlc-module.c:700
2567 msgid "This is the default DVD device to use."
2568 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:703
2571 msgid "VCD device"
2572 msgstr "Mechanika pre VCD"
2573
2574 #: src/libvlc-module.c:706
2575 msgid ""
2576 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2577 "scan for a suitable CD-ROM device."
2578 msgstr ""
2579 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2580 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2581 "ROM."
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:710
2584 msgid "This is the default VCD device to use."
2585 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2586
2587 #: src/libvlc-module.c:713
2588 msgid "Audio CD device"
2589 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2590
2591 #: src/libvlc-module.c:716
2592 msgid ""
2593 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2594 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2595 msgstr ""
2596 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2597 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:720
2600 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2601 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2602
2603 #: src/libvlc-module.c:723
2604 msgid "Force IPv6"
2605 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:725
2608 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2609 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:727
2612 msgid "Force IPv4"
2613 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:729
2616 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2617 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:731
2620 msgid "TCP connection timeout"
2621 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2622
2623 #: src/libvlc-module.c:733
2624 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2625 msgstr ""
2626 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:735
2629 msgid "SOCKS server"
2630 msgstr "SOCKS server"
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:737
2633 msgid ""
2634 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2635 "used for all TCP connections"
2636 msgstr ""
2637 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2638 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:740
2641 msgid "SOCKS user name"
2642 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:742
2645 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2646 msgstr ""
2647 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2648 "prístup na SOCKS proxy-server."
2649
2650 #: src/libvlc-module.c:744
2651 msgid "SOCKS password"
2652 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2653
2654 #: src/libvlc-module.c:746
2655 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2656 msgstr ""
2657 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2658 "server."
2659
2660 #: src/libvlc-module.c:748
2661 msgid "Title metadata"
2662 msgstr "Metadáta názvu"
2663
2664 #: src/libvlc-module.c:750
2665 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2666 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2667
2668 #: src/libvlc-module.c:752
2669 msgid "Author metadata"
2670 msgstr "Metadáta autora"
2671
2672 #: src/libvlc-module.c:754
2673 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2674 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:756
2677 msgid "Artist metadata"
2678 msgstr "Metadáta hercov"
2679
2680 #: src/libvlc-module.c:758
2681 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2682 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2683
2684 #: src/libvlc-module.c:760
2685 msgid "Genre metadata"
2686 msgstr "Metadáta žánru"
2687
2688 #: src/libvlc-module.c:762
2689 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2690 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2691
2692 #: src/libvlc-module.c:764
2693 msgid "Copyright metadata"
2694 msgstr "Metadáta autorských práv"
2695
2696 #: src/libvlc-module.c:766
2697 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2698 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:768
2701 msgid "Description metadata"
2702 msgstr "Metadáta popisu"
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:770
2705 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2706 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:772
2709 msgid "Date metadata"
2710 msgstr "Metadáta dátumu"
2711
2712 #: src/libvlc-module.c:774
2713 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2714 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2715
2716 #: src/libvlc-module.c:776
2717 msgid "URL metadata"
2718 msgstr "Metadáta URL"
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:778
2721 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2722 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:782
2725 msgid ""
2726 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2727 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2728 "can break playback of all your streams."
2729 msgstr ""
2730 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2731 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2732 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2733 "akýchkoľvek streamov."
2734
2735 #: src/libvlc-module.c:786
2736 msgid "Preferred decoders list"
2737 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2738
2739 #: src/libvlc-module.c:788
2740 msgid ""
2741 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2742 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2743 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2744 msgstr ""
2745 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
2746 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
2747 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
2748 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
2749 "môže úplne znemožniť streamovanie."
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:793
2752 msgid "Preferred encoders list"
2753 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
2754
2755 #: src/libvlc-module.c:795
2756 msgid ""
2757 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2758 msgstr ""
2759 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
2760
2761 #: src/libvlc-module.c:798
2762 msgid "Prefer system plugins over vlc"
2763 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:800
2766 msgid ""
2767 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2768 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2769 msgstr ""
2770 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
2771 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
2772 "obidva."
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:809
2775 msgid ""
2776 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2777 "subsystem."
2778 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:812
2781 msgid "Default stream output chain"
2782 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:814
2785 msgid ""
2786 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2787 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2788 "all streams."
2789 msgstr ""
2790 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
2791 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
2792 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
2793
2794 #: src/libvlc-module.c:818
2795 msgid "Enable streaming of all ES"
2796 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
2797
2798 #: src/libvlc-module.c:820
2799 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2800 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
2801
2802 #: src/libvlc-module.c:822
2803 msgid "Display while streaming"
2804 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
2805
2806 #: src/libvlc-module.c:824
2807 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2808 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
2809
2810 #: src/libvlc-module.c:826
2811 msgid "Enable video stream output"
2812 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
2813
2814 #: src/libvlc-module.c:828
2815 msgid ""
2816 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2817 "facility when this last one is enabled."
2818 msgstr ""
2819 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2820 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2821
2822 #: src/libvlc-module.c:831
2823 msgid "Enable audio stream output"
2824 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:833
2827 msgid ""
2828 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2829 "facility when this last one is enabled."
2830 msgstr ""
2831 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2832 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2833
2834 #: src/libvlc-module.c:836
2835 msgid "Enable SPU stream output"
2836 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
2837
2838 #: src/libvlc-module.c:838
2839 msgid ""
2840 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2841 "facility when this last one is enabled."
2842 msgstr ""
2843 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
2844 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:841
2847 msgid "Keep stream output open"
2848 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
2849
2850 #: src/libvlc-module.c:843
2851 msgid ""
2852 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2853 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2854 "specified)"
2855 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:847
2858 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: src/libvlc-module.c:849
2862 #, fuzzy
2863 msgid ""
2864 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
2865 "muxer. This value should be set in milliseconds."
2866 msgstr ""
2867 "Tu môžete nastaviť množstvo dát, ktoré sa pri RTSP streamovaní uloží do "
2868 "vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v milisekundách."
2869
2870 #: src/libvlc-module.c:852
2871 msgid "Preferred packetizer list"
2872 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:854
2875 msgid ""
2876 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2877 msgstr ""
2878 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
2879 "paketizéry."
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:857
2882 msgid "Mux module"
2883 msgstr "Muxovací modul"
2884
2885 #: src/libvlc-module.c:859
2886 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2887 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
2888
2889 #: src/libvlc-module.c:861
2890 msgid "Access output module"
2891 msgstr "Modul \"Access-output\""
2892
2893 #: src/libvlc-module.c:863
2894 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2895 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:865
2898 msgid "Control SAP flow"
2899 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:867
2902 msgid ""
2903 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2904 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2905 msgstr ""
2906 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
2907
2908 #: src/libvlc-module.c:871
2909 msgid "SAP announcement interval"
2910 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
2911
2912 #: src/libvlc-module.c:873
2913 msgid ""
2914 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2915 "between SAP announcements."
2916 msgstr ""
2917 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
2918 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:882
2921 msgid ""
2922 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2923 "always leave all these enabled."
2924 msgstr ""
2925 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
2926 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
2927 "zapnuté."
2928
2929 #: src/libvlc-module.c:885
2930 msgid "Enable FPU support"
2931 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
2932
2933 #: src/libvlc-module.c:887
2934 msgid ""
2935 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2936 "advantage of it."
2937 msgstr ""
2938 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
2939 "dokáže túto jednotku využiť."
2940
2941 #: src/libvlc-module.c:890
2942 msgid "Enable CPU MMX support"
2943 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:892
2946 msgid ""
2947 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2948 "of them."
2949 msgstr ""
2950 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
2951 "funkciu využiť."
2952
2953 #: src/libvlc-module.c:895
2954 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2955 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
2956
2957 #: src/libvlc-module.c:897
2958 msgid ""
2959 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2960 "advantage of them."
2961 msgstr ""
2962 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
2963 "funkciu využiť."
2964
2965 #: src/libvlc-module.c:900
2966 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2967 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
2968
2969 #: src/libvlc-module.c:902
2970 msgid ""
2971 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2972 "advantage of them."
2973 msgstr ""
2974 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
2975 "funkciu využiť."
2976
2977 #: src/libvlc-module.c:905
2978 msgid "Enable CPU SSE support"
2979 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
2980
2981 #: src/libvlc-module.c:907
2982 msgid ""
2983 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2984 "of them."
2985 msgstr ""
2986 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
2987 "funkciu využiť."
2988
2989 #: src/libvlc-module.c:910
2990 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2991 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
2992
2993 #: src/libvlc-module.c:912
2994 msgid ""
2995 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2996 "of them."
2997 msgstr ""
2998 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
2999 "funkciu využiť."
3000
3001 #: src/libvlc-module.c:915
3002 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3003 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3004
3005 #: src/libvlc-module.c:917
3006 msgid ""
3007 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3008 "advantage of them."
3009 msgstr ""
3010 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3011 "funkciu využiť."
3012
3013 #: src/libvlc-module.c:922
3014 msgid ""
3015 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3016 "you really know what you are doing."
3017 msgstr ""
3018 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3019 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3020
3021 #: src/libvlc-module.c:925
3022 msgid "Memory copy module"
3023 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3024
3025 #: src/libvlc-module.c:927
3026 msgid ""
3027 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3028 "select the fastest one supported by your hardware."
3029 msgstr ""
3030 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3031 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3032
3033 #: src/libvlc-module.c:930
3034 msgid "Access module"
3035 msgstr "Prístupový modul"
3036
3037 #: src/libvlc-module.c:932
3038 msgid ""
3039 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3040 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3041 "option unless you really know what you are doing."
3042 msgstr ""
3043 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3044 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3045 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3046 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:936
3049 msgid "Access filter module"
3050 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:938
3053 msgid ""
3054 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3055 "used for instance for timeshifting."
3056 msgstr ""
3057 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3058 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:941
3061 msgid "Demux module"
3062 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3063
3064 #: src/libvlc-module.c:943
3065 msgid ""
3066 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3067 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3068 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3069 "you really know what you are doing."
3070 msgstr ""
3071 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3072 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3073 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3074 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3075 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3076
3077 #: src/libvlc-module.c:948
3078 msgid "Allow real-time priority"
3079 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:950
3082 msgid ""
3083 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3084 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3085 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3086 "only activate this if you know what you're doing."
3087 msgstr ""
3088 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3089 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3090 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3091 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:956
3094 msgid "Adjust VLC priority"
3095 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:958
3098 msgid ""
3099 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3100 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3101 "VLC instances."
3102 msgstr ""
3103 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3104 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3105 "voči iným spusteným programom"
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:962
3108 msgid "Minimize number of threads"
3109 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3110
3111 #: src/libvlc-module.c:964
3112 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3113 msgstr ""
3114 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:966
3117 msgid "Modules search path"
3118 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:968
3121 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3122 msgstr ""
3123 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3124 "prídavné moduly pre program VLC."
3125
3126 #: src/libvlc-module.c:970
3127 msgid "VLM configuration file"
3128 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3129
3130 #: src/libvlc-module.c:972
3131 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3132 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3133
3134 #: src/libvlc-module.c:974
3135 msgid "Use a plugins cache"
3136 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3137
3138 #: src/libvlc-module.c:976
3139 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3140 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:978
3143 msgid "Collect statistics"
3144 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3145
3146 #: src/libvlc-module.c:980
3147 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3148 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3149
3150 #: src/libvlc-module.c:982
3151 msgid "Run as daemon process"
3152 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3153
3154 #: src/libvlc-module.c:984
3155 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3156 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:986
3159 msgid "Write process id to file"
3160 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:988
3163 msgid "Writes process id into specified file."
3164 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3165
3166 #: src/libvlc-module.c:990
3167 msgid "Log to file"
3168 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:992
3171 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3172 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
3173
3174 #: src/libvlc-module.c:994
3175 msgid "Log to syslog"
3176 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:996
3179 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3180 msgstr ""
3181 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3182 "systémoch UNIX)."
3183
3184 #: src/libvlc-module.c:998
3185 msgid "Allow only one running instance"
3186 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3187
3188 #: src/libvlc-module.c:1000
3189 msgid ""
3190 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3191 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3192 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3193 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3194 "running instance or enqueue it."
3195 msgstr ""
3196 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3197 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3198 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3199 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3200 "sa len zaradí do playlistu."
3201
3202 #: src/libvlc-module.c:1008
3203 msgid ""
3204 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3205 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3206 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3207 "This option will allow you to play the file with the already running "
3208 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3209 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3210 msgstr ""
3211 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3212 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3213 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3214 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3215 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
3216 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
3217
3218 #: src/libvlc-module.c:1016
3219 msgid "VLC is started from file association"
3220 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3221
3222 #: src/libvlc-module.c:1018
3223 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3224 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:1021
3227 msgid "One instance when started from file"
3228 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:1023
3231 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3232 msgstr ""
3233 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3234 "inštancia programu."
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:1025
3237 msgid "Increase the priority of the process"
3238 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:1027
3241 msgid ""
3242 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3243 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3244 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3245 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3246 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3247 "machine."
3248 msgstr ""
3249 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3250 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3251 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3252 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3253 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3254 "reštartovaním počítača."
3255
3256 #: src/libvlc-module.c:1035
3257 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3258 msgstr ""
3259 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3260 "playlistu."
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:1037
3263 msgid ""
3264 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3265 "playing current item."
3266 msgstr ""
3267 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3268 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3269 "aktuálnej položky."
3270
3271 #: src/libvlc-module.c:1046
3272 msgid ""
3273 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3274 "overridden in the playlist dialog box."
3275 msgstr ""
3276 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3277 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:1049
3280 msgid "Automatically preparse files"
3281 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3282
3283 #: src/libvlc-module.c:1051
3284 msgid ""
3285 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3286 "metadata)."
3287 msgstr ""
3288 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3289 "zobrazované pri prehrávaní."
3290
3291 #: src/libvlc-module.c:1054
3292 msgid "Album art policy"
3293 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:1056
3296 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3297 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:1062
3300 msgid "Manual download only"
3301 msgstr "Stiahnuť manuálne."
3302
3303 #: src/libvlc-module.c:1063
3304 msgid "When track starts playing"
3305 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:1064
3308 msgid "As soon as track is added"
3309 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:1066
3312 msgid "Services discovery modules"
3313 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3314
3315 #: src/libvlc-module.c:1068
3316 msgid ""
3317 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3318 "Typical values are sap, hal, ..."
3319 msgstr ""
3320 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3321 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3322
3323 #: src/libvlc-module.c:1071
3324 msgid "Play files randomly forever"
3325 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3326
3327 #: src/libvlc-module.c:1073
3328 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3329 msgstr ""
3330 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3331 "ho neukončíte."
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:1077
3334 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3335 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:1079
3338 msgid "Repeat current item"
3339 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:1081
3342 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3343 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3344
3345 #: src/libvlc-module.c:1083
3346 msgid "Play and stop"
3347 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:1085
3350 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3351 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3352
3353 #: src/libvlc-module.c:1087
3354 msgid "Play and exit"
3355 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:1089
3358 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3359 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:1091
3362 msgid "Use media library"
3363 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:1093
3366 msgid ""
3367 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3368 "VLC."
3369 msgstr ""
3370 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3371
3372 #: src/libvlc-module.c:1096
3373 msgid "Use playlist tree"
3374 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3375
3376 #: src/libvlc-module.c:1098
3377 msgid ""
3378 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3379 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3380 "needed."
3381 msgstr ""
3382 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3383 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3384 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3385 "bude potrebné."
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:1102
3388 msgid "Always"
3389 msgstr "Vždy"
3390
3391 #: src/libvlc-module.c:1102
3392 msgid "Never"
3393 msgstr "Nikdy"
3394
3395 #: src/libvlc-module.c:1111
3396 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3397 msgstr ""
3398 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3399 "VLC."
3400
3401 #: src/libvlc-module.c:1114 src/video_output/vout_intf.c:436
3402 msgid "Fullscreen"
3403 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3404
3405 #: src/libvlc-module.c:1115
3406 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3407 msgstr ""
3408 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3409 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3410
3411 #: src/libvlc-module.c:1116
3412 msgid "Leave fullscreen"
3413 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:1117
3416 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3417 msgstr ""
3418 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3419 "režimu."
3420
3421 #: src/libvlc-module.c:1118
3422 msgid "Play/Pause"
3423 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3424
3425 #: src/libvlc-module.c:1119
3426 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3427 msgstr ""
3428 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3429 "spustenie prehrávania"
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1120
3432 msgid "Pause only"
3433 msgstr "Len pozastaviť"
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1121
3436 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3437 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3438
3439 #: src/libvlc-module.c:1122
3440 msgid "Play only"
3441 msgstr "Len prehrať"
3442
3443 #: src/libvlc-module.c:1123
3444 msgid "Select the hotkey to use to play."
3445 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3446
3447 #: src/libvlc-module.c:1124
3448 msgid "Faster"
3449 msgstr "Rýchlejšie"
3450
3451 #: src/libvlc-module.c:1125
3452 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3453 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3454
3455 #: src/libvlc-module.c:1126
3456 msgid "Slower"
3457 msgstr "Pomalšie"
3458
3459 #: src/libvlc-module.c:1127
3460 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3461 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:1128
3464 msgid "Next"
3465 msgstr "Ďalej"
3466
3467 #: src/libvlc-module.c:1129
3468 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3469 msgstr ""
3470 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3471 "zaradený v playliste"
3472
3473 #: src/libvlc-module.c:1130
3474 msgid "Previous"
3475 msgstr "Dozadu"
3476
3477 #: src/libvlc-module.c:1131
3478 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3479 msgstr ""
3480 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3481 "súboru v playliste"
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1132
3484 msgid "Stop"
3485 msgstr "Stop"
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1133
3488 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3489 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:1134
3492 msgid "Position"
3493 msgstr "Pozícia"
3494
3495 #: src/libvlc-module.c:1135
3496 msgid "Select the hotkey to display the position."
3497 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:1137
3500 msgid "Very short backwards jump"
3501 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3502
3503 #: src/libvlc-module.c:1139
3504 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3505 msgstr ""
3506 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3507 "späť."
3508
3509 #: src/libvlc-module.c:1140
3510 msgid "Short backwards jump"
3511 msgstr "Krátky skok späť"
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:1142
3514 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3515 msgstr ""
3516 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3517
3518 #: src/libvlc-module.c:1143
3519 msgid "Medium backwards jump"
3520 msgstr "Väčší skok späť"
3521
3522 #: src/libvlc-module.c:1145
3523 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3524 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3525
3526 #: src/libvlc-module.c:1146
3527 msgid "Long backwards jump"
3528 msgstr "Dlhý skok späť"
3529
3530 #: src/libvlc-module.c:1148
3531 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3532 msgstr ""
3533 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3534
3535 #: src/libvlc-module.c:1150
3536 msgid "Very short forward jump"
3537 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3538
3539 #: src/libvlc-module.c:1152
3540 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3541 msgstr ""
3542 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3543
3544 #: src/libvlc-module.c:1153
3545 msgid "Short forward jump"
3546 msgstr "Krátky skok dopredu"
3547
3548 #: src/libvlc-module.c:1155
3549 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3550 msgstr ""
3551 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1156
3554 msgid "Medium forward jump"
3555 msgstr "Väčší skok dopredu"
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:1158
3558 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3559 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1159
3562 msgid "Long forward jump"
3563 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1161
3566 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3567 msgstr ""
3568 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3569 "kus."
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1163
3572 msgid "Very short jump length"
3573 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1164
3576 msgid "Very short jump length, in seconds."
3577 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1165
3580 msgid "Short jump length"
3581 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1166
3584 msgid "Short jump length, in seconds."
3585 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1167
3588 msgid "Medium jump length"
3589 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3590
3591 #: src/libvlc-module.c:1168
3592 msgid "Medium jump length, in seconds."
3593 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3594
3595 #: src/libvlc-module.c:1169
3596 msgid "Long jump length"
3597 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1170
3600 msgid "Long jump length, in seconds."
3601 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:1172
3604 msgid "Quit"
3605 msgstr "Koniec"
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1173
3608 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3609 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1174
3612 msgid "Navigate up"
3613 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1175
3616 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3617 msgstr ""
3618 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3619
3620 #: src/libvlc-module.c:1176
3621 msgid "Navigate down"
3622 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3623
3624 #: src/libvlc-module.c:1177
3625 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3626 msgstr ""
3627 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3628
3629 #: src/libvlc-module.c:1178
3630 msgid "Navigate left"
3631 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3632
3633 #: src/libvlc-module.c:1179
3634 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3635 msgstr ""
3636 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1180
3639 msgid "Navigate right"
3640 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:1181
3643 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3644 msgstr ""
3645 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3646 "doprava."
3647
3648 #: src/libvlc-module.c:1182
3649 msgid "Activate"
3650 msgstr "Aktivovať"
3651
3652 #: src/libvlc-module.c:1183
3653 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3654 msgstr ""
3655 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3656 "menu DVD."
3657
3658 #: src/libvlc-module.c:1184
3659 msgid "Go to the DVD menu"
3660 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3661
3662 #: src/libvlc-module.c:1185
3663 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3664 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3665
3666 #: src/libvlc-module.c:1186
3667 msgid "Select previous DVD title"
3668 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3669
3670 #: src/libvlc-module.c:1187
3671 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3672 msgstr ""
3673 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1188
3676 msgid "Select next DVD title"
3677 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1189
3680 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3681 msgstr ""
3682 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3683
3684 #: src/libvlc-module.c:1190
3685 msgid "Select prev DVD chapter"
3686 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3687
3688 #: src/libvlc-module.c:1191
3689 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3690 msgstr ""
3691 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
3692 "kapitoly v DVD"
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1192
3695 msgid "Select next DVD chapter"
3696 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1193
3699 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3700 msgstr ""
3701 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1194
3704 msgid "Volume up"
3705 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1195
3708 msgid "Select the key to increase audio volume."
3709 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1196
3712 msgid "Volume down"
3713 msgstr "Znížiť hlasitosť"
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1197
3716 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3717 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
3718
3719 #: src/libvlc-module.c:1198
3720 msgid "Mute"
3721 msgstr "Stlmiť"
3722
3723 #: src/libvlc-module.c:1199
3724 msgid "Select the key to mute audio."
3725 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1200
3728 msgid "Subtitle delay up"
3729 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
3730
3731 #: src/libvlc-module.c:1201
3732 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3733 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1202
3736 msgid "Subtitle delay down"
3737 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1203
3740 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3741 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1204
3744 msgid "Audio delay up"
3745 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1205
3748 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3749 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1206
3752 msgid "Audio delay down"
3753 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1207
3756 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3757 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1208
3760 msgid "Play playlist bookmark 1"
3761 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1209
3764 msgid "Play playlist bookmark 2"
3765 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1210
3768 msgid "Play playlist bookmark 3"
3769 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
3770
3771 #: src/libvlc-module.c:1211
3772 msgid "Play playlist bookmark 4"
3773 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1212
3776 msgid "Play playlist bookmark 5"
3777 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1213
3780 msgid "Play playlist bookmark 6"
3781 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1214
3784 msgid "Play playlist bookmark 7"
3785 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1215
3788 msgid "Play playlist bookmark 8"
3789 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1216
3792 msgid "Play playlist bookmark 9"
3793 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
3794
3795 #: src/libvlc-module.c:1217
3796 msgid "Play playlist bookmark 10"
3797 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
3798
3799 #: src/libvlc-module.c:1218
3800 msgid "Select the key to play this bookmark."
3801 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:1219
3804 msgid "Set playlist bookmark 1"
3805 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
3806
3807 #: src/libvlc-module.c:1220
3808 msgid "Set playlist bookmark 2"
3809 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1221
3812 msgid "Set playlist bookmark 3"
3813 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1222
3816 msgid "Set playlist bookmark 4"
3817 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1223
3820 msgid "Set playlist bookmark 5"
3821 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1224
3824 msgid "Set playlist bookmark 6"
3825 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1225
3828 msgid "Set playlist bookmark 7"
3829 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1226
3832 msgid "Set playlist bookmark 8"
3833 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1227
3836 msgid "Set playlist bookmark 9"
3837 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1228
3840 msgid "Set playlist bookmark 10"
3841 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1229
3844 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3845 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1231
3848 msgid "Playlist bookmark 1"
3849 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:1232
3852 msgid "Playlist bookmark 2"
3853 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1233
3856 msgid "Playlist bookmark 3"
3857 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1234
3860 msgid "Playlist bookmark 4"
3861 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
3862
3863 #: src/libvlc-module.c:1235
3864 msgid "Playlist bookmark 5"
3865 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:1236
3868 msgid "Playlist bookmark 6"
3869 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
3870
3871 #: src/libvlc-module.c:1237
3872 msgid "Playlist bookmark 7"
3873 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
3874
3875 #: src/libvlc-module.c:1238
3876 msgid "Playlist bookmark 8"
3877 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
3878
3879 #: src/libvlc-module.c:1239
3880 msgid "Playlist bookmark 9"
3881 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
3882
3883 #: src/libvlc-module.c:1240
3884 msgid "Playlist bookmark 10"
3885 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
3886
3887 #: src/libvlc-module.c:1242
3888 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3889 msgstr ""
3890 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
3891 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
3892 "kliknutím."
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1244
3895 msgid "Go back in browsing history"
3896 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1245
3899 msgid ""
3900 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3901 "history."
3902 msgstr ""
3903 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3904 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1246
3907 msgid "Go forward in browsing history"
3908 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1247
3911 msgid ""
3912 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3913 "history."
3914 msgstr ""
3915 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
3916 "ktoré si chcete prehliadať."
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1249
3919 msgid "Cycle audio track"
3920 msgstr "Opakovať audio-stopu"
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1250
3923 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3924 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1251
3927 msgid "Cycle subtitle track"
3928 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1252
3931 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3932 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1253
3935 msgid "Cycle source aspect ratio"
3936 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
3937
3938 #: src/libvlc-module.c:1254
3939 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3940 msgstr ""
3941 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
3942 "videa"
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1255
3945 msgid "Cycle video crop"
3946 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1256
3949 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3950 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1257
3953 msgid "Cycle deinterlace modes"
3954 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
3955
3956 #: src/libvlc-module.c:1258
3957 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3958 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
3959
3960 #: src/libvlc-module.c:1259
3961 msgid "Show interface"
3962 msgstr "Zobraziť rohranie"
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1260
3965 msgid "Raise the interface above all other windows."
3966 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1261
3969 msgid "Hide interface"
3970 msgstr "Skryť rozhranie"
3971
3972 #: src/libvlc-module.c:1262
3973 msgid "Lower the interface below all other windows."
3974 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
3975
3976 #: src/libvlc-module.c:1263
3977 msgid "Take video snapshot"
3978 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
3979
3980 #: src/libvlc-module.c:1264
3981 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3982 msgstr ""
3983 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
3984
3985 #: src/libvlc-module.c:1266
3986 msgid "Record"
3987 msgstr "Nahrať"
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1267
3990 msgid "Record access filter start/stop."
3991 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1268
3994 msgid "Dump"
3995 msgstr "Analyzovať"
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1269
3998 msgid "Media dump access filter trigger."
3999 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1271
4002 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4003 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4004
4005 #: src/libvlc-module.c:1272
4006 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4007 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1275
4010 msgid "Toggle random playlist playback"
4011 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1277 src/libvlc-module.c:1278
4014 #: src/video_output/vout_intf.c:231
4015 msgid "Zoom"
4016 msgstr "Priblížiť"
4017
4018 #: src/libvlc-module.c:1280 src/libvlc-module.c:1281
4019 msgid "Un-Zoom"
4020 msgstr "Oddialiť"
4021
4022 #: src/libvlc-module.c:1283 src/libvlc-module.c:1284
4023 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4024 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4025
4026 #: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1286
4027 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4028 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4029
4030 #: src/libvlc-module.c:1288 src/libvlc-module.c:1289
4031 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4032 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4033
4034 #: src/libvlc-module.c:1290 src/libvlc-module.c:1291
4035 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4036 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4037
4038 #: src/libvlc-module.c:1293 src/libvlc-module.c:1294
4039 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4040 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1295 src/libvlc-module.c:1296
4043 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4044 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1298 src/libvlc-module.c:1299
4047 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4048 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1300 src/libvlc-module.c:1301
4051 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4052 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4053
4054 #: src/libvlc-module.c:1303
4055 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4056 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
4057
4058 #: src/libvlc-module.c:1305
4059 msgid ""
4060 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
4061 "output for the time being."
4062 msgstr ""
4063 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
4064 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1308
4067 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4068 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1309
4071 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
4072 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1310
4075 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4076 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
4077
4078 #: src/libvlc-module.c:1311
4079 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
4080 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1312
4083 msgid "Highlight widget on the right"
4084 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1314
4087 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4088 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
4089
4090 #: src/libvlc-module.c:1315
4091 msgid "Highlight widget on the left"
4092 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
4093
4094 #: src/libvlc-module.c:1317
4095 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
4096 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1318
4099 msgid "Highlight widget on top"
4100 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1320
4103 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
4104 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1321
4107 msgid "Highlight widget below"
4108 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1323
4111 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
4112 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1324
4115 msgid "Select current widget"
4116 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1326
4119 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
4120 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
4121
4122 #: src/libvlc-module.c:1329
4123 #, c-format
4124 msgid ""
4125 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
4126 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
4127 "in the playlist.\n"
4128 "The first item specified will be played first.\n"
4129 "\n"
4130 "Options-styles:\n"
4131 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
4132 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4133 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4134 "            and that overrides previous settings.\n"
4135 "\n"
4136 "Stream MRL syntax:\n"
4137 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4138 "option=value ...]\n"
4139 "\n"
4140 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4141 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4142 "\n"
4143 "URL syntax:\n"
4144 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4145 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4146 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4147 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4148 "  screen://                      Screen capture\n"
4149 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4150 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4151 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4152 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4153 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4154 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4155 "certain time\n"
4156 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4157 msgstr ""
4158 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
4159 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
4160 "zaradia do playlistu.\n"
4161 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
4162 "\n"
4163 "Nastavenia štýlov:\n"
4164 "  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
4165 "programu.\n"
4166 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4167 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4168 "            and that overrides previous settings.\n"
4169 "\n"
4170 "Stream MRL syntax:\n"
4171 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4172 "option=value ...]\n"
4173 "\n"
4174 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4175 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4176 "\n"
4177 "URL syntax:\n"
4178 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4179 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4180 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4181 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4182 "  screen://                      Screen capture\n"
4183 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4184 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4185 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4186 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4187 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4188 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4189 "certain time\n"
4190 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1462 src/video_output/vout_intf.c:448
4193 msgid "Snapshot"
4194 msgstr "Snímka"
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1475
4197 msgid "Window properties"
4198 msgstr "Vlastnosti okna"
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1518
4201 msgid "Subpictures"
4202 msgstr "Sub-obrázky"
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1525
4205 msgid "Subtitles"
4206 msgstr "Titulky"
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1542
4209 msgid "Overlays"
4210 msgstr "Prekryvy/Titulky"
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1550
4213 msgid "France"
4214 msgstr "Francúzsky"
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1552
4217 msgid "Track settings"
4218 msgstr "Nastavenia stopy"
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1574
4221 msgid "Playback control"
4222 msgstr "Kontrola prehrávania"
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1591
4225 msgid "Default devices"
4226 msgstr "Predvolené zariadenia"
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1600
4229 msgid "Network settings"
4230 msgstr "Nastavenia siete"
4231
4232 #: src/libvlc-module.c:1612
4233 msgid "Socks proxy"
4234 msgstr "Socks proxy"
4235
4236 #: src/libvlc-module.c:1621
4237 msgid "Metadata"
4238 msgstr "Meta-dáta"
4239
4240 #: src/libvlc-module.c:1651
4241 msgid "Decoders"
4242 msgstr "Dekodéry"
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1658
4245 msgid "Input"
4246 msgstr "Vstup"
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1698
4249 msgid "VLM"
4250 msgstr "VLM"
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1731
4253 msgid "CPU"
4254 msgstr "Procesor (CPU)"
4255
4256 #: src/libvlc-module.c:1753
4257 msgid "Special modules"
4258 msgstr "Špeciálne moduly"
4259
4260 #: src/libvlc-module.c:1759
4261 msgid "Plugins"
4262 msgstr "Prídavné moduly"
4263
4264 #: src/libvlc-module.c:1767
4265 msgid "Performance options"
4266 msgstr "Nastavenia výkonu"
4267