Update PO files
[vlc.git] / po / pl.po
1 # Polish translation
2 # Copyright (C) 2017 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # Michał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>, 2007-2017
7 # Michał Ryszard Balicki <balicki93@gmail.com>, 2015
8 # Grzegorz Pruchniakowski <gootector@o2.pl>, 2013,2014
9 # Daniel Krawczyk <daniekonepl@gmail.com>, 2014
10 # Marcin Szymański <cysioland@gmail.com>, 2013
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: vlc 2.2.7\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
15 "POT-Creation-Date: 2017-11-24 15:12+0100\n"
16 "PO-Revision-Date: 2017-11-15 17:38+0100\n"
17 "Last-Translator: Michał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>\n"
18 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/"
19 "pl/)\n"
20 "Language: pl\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n"
25 "%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n"
26 "%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
27
28 #: include/vlc_common.h:1037
29 msgid ""
30 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
31 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
32 "see the file named COPYING for details.\n"
33 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
34 msgstr ""
35 "Na ten program nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w zakresie dopuszczonym przez "
36 "prawo.\n"
37 "Można go dalej rozpowszechniać na warunkach Ogólnej Publicznej Licencji "
38 "GNU;\n"
39 "szczegóły znajdują się w pliku COPYING.\n"
40 "Stworzył Zespół VideoLAN; zobacz plik AUTHORS.\n"
41
42 #: include/vlc_config_cat.h:33
43 msgid "VLC preferences"
44 msgstr "Preferencje VLC"
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:35
47 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
48 msgstr "Wybierz \"Opcje zaawansowane\", aby wyświetlić wszystkie opcje."
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:38
51 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:220
52 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:222
53 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1085
54 msgid "Interface"
55 msgstr "Interfejs"
56
57 #: include/vlc_config_cat.h:39
58 msgid "Settings for VLC's interfaces"
59 msgstr "Ustawienia interfejsu VLC"
60
61 #: include/vlc_config_cat.h:41
62 msgid "Main interfaces settings"
63 msgstr "Główne ustawienia interfejsu"
64
65 #: include/vlc_config_cat.h:43
66 msgid "Main interfaces"
67 msgstr "Główne interfejsy"
68
69 #: include/vlc_config_cat.h:44
70 msgid "Settings for the main interface"
71 msgstr "Ustawienia głównego interfejsu"
72
73 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
74 msgid "Control interfaces"
75 msgstr "Interfejsy sterowania"
76
77 #: include/vlc_config_cat.h:47
78 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
79 msgstr "Ustawienia interfejsu sterowania VLC"
80
81 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
82 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:230
83 msgid "Hotkeys settings"
84 msgstr "Ustawienia skrótów klawiszowych"
85
86 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3062 src/input/es_out.c:3103
87 #: src/libvlc-module.c:1486 modules/access/imem.c:64
88 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
89 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
90 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:101
91 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:222
92 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:572
93 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:224
94 #: modules/gui/qt/qt.cpp:214 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
95 #: modules/stream_out/es.c:94 modules/stream_out/transcode/transcode.c:182
96 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
97 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt/ui/profiles.h:752
98 msgid "Audio"
99 msgstr "Dźwięk"
100
101 #: include/vlc_config_cat.h:54
102 msgid "Audio settings"
103 msgstr "Ustawienia dźwięku"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:56
106 msgid "General audio settings"
107 msgstr "Ogólne ustawienia dźwięku"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:81
110 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:750 modules/gui/qt/ui/profiles.h:760
111 msgid "Filters"
112 msgstr "Filtry"
113
114 #: include/vlc_config_cat.h:59
115 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
116 msgstr "Filtry dźwięku używane są do obróbki strumienia dźwiękowego."
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/libvlc-module.c:166
119 msgid "Audio resampler"
120 msgstr "Resampler dźwięku"
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/output.c:258
123 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:415
124 msgid "Visualizations"
125 msgstr "Wizualizacje"
126
127 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/output.c:319
128 #: src/libvlc-module.c:206
129 msgid "Audio visualizations"
130 msgstr "Wizualizacje dźwięku"
131
132 #: include/vlc_config_cat.h:66 include/vlc_config_cat.h:78
133 msgid "Output modules"
134 msgstr "Moduły wyjścia"
135
136 #: include/vlc_config_cat.h:67
137 msgid "General settings for audio output modules."
138 msgstr "Ogólne ustawienia modułów wyjścia dźwięku."
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:69 src/libvlc-module.c:2009
141 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:183
142 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:211
143 msgid "Miscellaneous"
144 msgstr "Różne"
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:70
147 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
148 msgstr "Różne ustawienia dźwięku i modułów"
149
150 #: include/vlc_config_cat.h:73 src/input/es_out.c:3065 src/input/es_out.c:3147
151 #: src/libvlc-module.c:142 src/libvlc-module.c:1545 modules/access/imem.c:64
152 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:160
153 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:417 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:82
154 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:91
155 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:224
156 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:367
157 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:573
158 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:226
159 #: modules/gui/qt/qt.cpp:214 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
160 #: modules/stream_out/es.c:102 modules/stream_out/transcode/transcode.c:153
161 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
162 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt/ui/profiles.h:726
163 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:334
164 msgid "Video"
165 msgstr "Obraz"
166
167 #: include/vlc_config_cat.h:74
168 msgid "Video settings"
169 msgstr "Ustawienia obrazu"
170
171 #: include/vlc_config_cat.h:76
172 msgid "General video settings"
173 msgstr "Ogólne ustawienia obrazu"
174
175 #: include/vlc_config_cat.h:79
176 msgid "General settings for video output modules."
177 msgstr "Ogólne ustawienia modułów wyjścia obrazu."
178
179 #: include/vlc_config_cat.h:82
180 msgid "Video filters are used to process the video stream."
181 msgstr "Filtry obrazu używane są do obróbki strumienia obrazu."
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:84
184 msgid "Subtitles / OSD"
185 msgstr "Napisy / Informacje na ekranie (OSD)"
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:85
188 msgid ""
189 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
190 msgstr ""
191 "Ustawienia dotyczące wyświetlania informacji na ekranie (OSD), napisów i "
192 "\"nałożonych podobrazów\""
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:88
195 #, fuzzy
196 msgid "Splitters"
197 msgstr "Rozdzielnik"
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:89
200 msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
201 msgstr ""
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:97
204 msgid "Input / Codecs"
205 msgstr "Wejście / Kodeki"
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:98
208 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
209 msgstr "Ustawienia wejścia, demultipleksowania, kodowania i dekodowania"
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:101
212 msgid "Access modules"
213 msgstr "Moduły dostępu"
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:103
216 msgid ""
217 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
218 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
219 msgstr ""
220 "Ustawienia dotyczące rożnych metod dostępu. Ustawienia, które chcesz zwykle "
221 "zmienić to HTTP proxy lub ustawienia cache."
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:107
224 msgid "Stream filters"
225 msgstr "Filtry strumieniowania"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:109
228 msgid ""
229 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
230 "input side of VLC. Use with care..."
231 msgstr ""
232 "Filtry strumieniowania są specjalnymi modułami, które pozwalają na "
233 "zaawansowaną obróbkę wejścia VLC. Używaj ostrożnie..."
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:112
236 msgid "Demuxers"
237 msgstr "Demultipleksery"
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:113
240 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
241 msgstr "Demultipleksery są używane do rozdzielenia strumieni dźwięku i obrazu."
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:115
244 msgid "Video codecs"
245 msgstr "Kodeki obrazu"
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:116
248 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
249 msgstr "Ustawienia obrazu, zdjęć lub koderów i dekoderów obrazu i dźwięku."
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:118
252 msgid "Audio codecs"
253 msgstr "Kodeki dźwięku"
254
255 #: include/vlc_config_cat.h:119
256 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
257 msgstr "Ustawienia tylko dekoderów i koderów dźwiękowych."
258
259 #: include/vlc_config_cat.h:121
260 msgid "Subtitle codecs"
261 msgstr "Kodeki napisów"
262
263 #: include/vlc_config_cat.h:122
264 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
265 msgstr "Ustawienia dla napisów, teletekstu i koderów i dekoderów CC."
266
267 #: include/vlc_config_cat.h:124
268 msgid "General input settings. Use with care..."
269 msgstr "Ogólne ustawienia wejścia. Używaj ostrożnie..."
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:127 src/libvlc-module.c:1944
272 #: modules/access/avio.h:50
273 msgid "Stream output"
274 msgstr "Wyjście strumienia"
275
276 #: include/vlc_config_cat.h:129
277 msgid ""
278 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
279 "saving incoming streams.\n"
280 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
281 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
282 "RTSP).\n"
283 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
284 "duplicating...)."
285 msgstr ""
286 "Ustawienia strumienia wyjściowego są stosowane, gdy VLC działa jako serwer "
287 "strumieniowy lub zapisuje nadchodzące strumienie.\n"
288 "Strumienie przechodzą najpierw przez multiplekser, a potem moduł \"Access-"
289 "Output\", który je zapisuje w pliku lub strumieniuje (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
290 "Module strumienia Sout pozwalają na zaawansowaną obróbkę strumienia "
291 "(transkodowanie, kopiowanie...)."
292
293 #: include/vlc_config_cat.h:137
294 msgid "General stream output settings"
295 msgstr "Ogólne ustawienia wyjścia strumienia"
296
297 #: include/vlc_config_cat.h:139
298 msgid "Muxers"
299 msgstr "Multipleksery"
300
301 #: include/vlc_config_cat.h:141
302 msgid ""
303 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
304 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
305 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
306 "You can also set default parameters for each muxer."
307 msgstr ""
308 "Muksery tworzą formaty enkapsułkowania, które są wykorzystywane do "
309 "połączenia wszystkich podstawowych strumieni (wideo, audio, ...). To "
310 "ustawienie pozwala zawsze na wymuszenie określonego muksera. Nie powinno się "
311 "tego zmieniać.\n"
312 "Można również ustawić domyślne parametry dla każdego muksera."
313
314 #: include/vlc_config_cat.h:147
315 msgid "Access output"
316 msgstr "Wyjście dostępu"
317
318 #: include/vlc_config_cat.h:149
319 msgid ""
320 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
321 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
322 "should probably not do that.\n"
323 "You can also set default parameters for each access output."
324 msgstr ""
325 "Moduły dostępu wyjścia kontrolują, w jaki sposób wysyłane są muksowane "
326 "strumienie. To ustawienie pozwala zawsze na wymuszenie konkretnej metody "
327 "wyjścia dostępu. Nie powinno się tego zmieniać.\n"
328 "Można również ustawić domyślne parametry dla każdego dostępu wyjścia."
329
330 #: include/vlc_config_cat.h:154
331 msgid "Packetizers"
332 msgstr "Pakietowce"
333
334 #: include/vlc_config_cat.h:156
335 msgid ""
336 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
337 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
338 "not do that.\n"
339 "You can also set default parameters for each packetizer."
340 msgstr ""
341 "Pakietowce używane są do \"przedobróbki\" podstawowych strumieni przed "
342 "multipleksacją. To ustawienie pozwala na wybór jednego pakietowca. Nie "
343 "powinno się tego zmieniać.\n"
344 "Możesz również ustawić domyślne parametry dla każdego pakietowca."
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:162
347 msgid "Sout stream"
348 msgstr "Strumień Sout"
349
350 #: include/vlc_config_cat.h:163
351 msgid ""
352 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
353 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
354 "for each sout stream module here."
355 msgstr ""
356 "Moduły strumienia Sout pozwalają na utworzenie łańcucha przetwarzania. "
357 "Proszę zajrzeć do Howto strumieniowania dla dalszych informacji. Możesz "
358 "tutaj skonfigurować domyślne opcje dla każdego modułu strumienia Sout."
359
360 #: include/vlc_config_cat.h:168
361 msgid "VOD"
362 msgstr "Wideo na życzenie (VOD)"
363
364 #: include/vlc_config_cat.h:169
365 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
366 msgstr "Implementacja Wideo na życzenie (VOD) w VLC"
367
368 #: include/vlc_config_cat.h:173 src/libvlc-module.c:2053
369 #: src/playlist/engine.c:233 modules/demux/playlist/playlist.c:64
370 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:296
371 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:863
372 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
373 #: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:166
374 #: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:233
375 #: modules/gui/qt/dialogs/playlist.cpp:39 modules/gui/qt/menus.cpp:1112
376 msgid "Playlist"
377 msgstr "Lista odtwarzania"
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:174
380 msgid ""
381 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
382 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
383 msgstr ""
384 "Ustawienia dotyczące zachowania listy odtwarzania (np. tryb odtwarzania) i "
385 "modułów, które automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania (moduły "
386 "\"wykrywania usług\")."
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:178
389 msgid "General playlist behaviour"
390 msgstr "Ogólne zachowanie listy odtwarzania"
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:179
393 msgid "Services discovery"
394 msgstr "Wykrywanie usług"
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:180
397 msgid ""
398 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
399 "playlist."
400 msgstr ""
401 "Moduły wykrywania usług automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania."
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:184 src/libvlc-module.c:1844
404 #: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:93
405 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1308
406 msgid "Advanced"
407 msgstr "Zaawansowane"
408
409 #: include/vlc_config_cat.h:185
410 msgid "Advanced settings. Use with care..."
411 msgstr "Ustawienia zaawansowane. Używaj ostrożnie..."
412
413 #: include/vlc_config_cat.h:187
414 msgid "Advanced settings"
415 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
416
417 #: include/vlc_intf_strings.h:46
418 msgid "&Open File..."
419 msgstr "&Otwórz plik..."
420
421 #: include/vlc_intf_strings.h:47
422 msgid "&Advanced Open..."
423 msgstr "Z&aawansowane otwieranie..."
424
425 #: include/vlc_intf_strings.h:48
426 msgid "Open D&irectory..."
427 msgstr "Otwórz katalog (&k)..."
428
429 #: include/vlc_intf_strings.h:49
430 msgid "Open &Folder..."
431 msgstr "Otwórz &folder..."
432
433 #: include/vlc_intf_strings.h:50
434 msgid "Select one or more files to open"
435 msgstr "Zaznacz jeden lub kilka plików do otwarcia"
436
437 #: include/vlc_intf_strings.h:51
438 msgid "Select Directory"
439 msgstr "Wybierz folder"
440
441 #: include/vlc_intf_strings.h:51
442 msgid "Select Folder"
443 msgstr "Wybierz folder"
444
445 #: include/vlc_intf_strings.h:55
446 msgid "Media &Information"
447 msgstr "&Informacje o pliku"
448
449 #: include/vlc_intf_strings.h:56
450 msgid "&Codec Information"
451 msgstr "Informa&cje o kodeku"
452
453 #: include/vlc_intf_strings.h:57
454 msgid "&Messages"
455 msgstr "Ko&munikaty"
456
457 #: include/vlc_intf_strings.h:58
458 msgid "Jump to Specific &Time"
459 msgstr "Skocz do określonego momen&tu"
460
461 #: include/vlc_intf_strings.h:59
462 msgid "Custom &Bookmarks"
463 msgstr "Własne zakładki (&b)"
464
465 #: include/vlc_intf_strings.h:60
466 msgid "&VLM Configuration"
467 msgstr "Konfiguracja &VLM"
468
469 #: include/vlc_intf_strings.h:62
470 msgid "&About"
471 msgstr "O progr&amie"
472
473 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/oldrc.c:71
474 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:64
475 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:394
476 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:377 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:487
477 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:494 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1324
478 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1325 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1326
479 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:230
480 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
481 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:539 modules/gui/qt/ui/open.h:261
482 msgid "Play"
483 msgstr "Odtwarzaj"
484
485 #: include/vlc_intf_strings.h:66
486 msgid "Remove Selected"
487 msgstr "Usuń zaznaczone"
488
489 #: include/vlc_intf_strings.h:67
490 msgid "Information..."
491 msgstr "Informacja..."
492
493 #: include/vlc_intf_strings.h:68
494 msgid "Create Directory..."
495 msgstr "Utwórz katalog..."
496
497 #: include/vlc_intf_strings.h:69
498 msgid "Create Folder..."
499 msgstr "Utwórz folder..."
500
501 #: include/vlc_intf_strings.h:70
502 msgid "Rename Directory..."
503 msgstr "Zmień Nazwę Katalogu..."
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:71
506 msgid "Rename Folder..."
507 msgstr "Zmień Nazwę Folderu..."
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:72
510 msgid "Show Containing Directory..."
511 msgstr "Pokaż zawierający katalog..."
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:73
514 msgid "Show Containing Folder..."
515 msgstr "Pokaż zawierający folder..."
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:74
518 msgid "Stream..."
519 msgstr "Strumieniuj..."
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:75
522 msgid "Save..."
523 msgstr "Zapisz..."
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:447
526 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:391
527 msgid "Repeat All"
528 msgstr "Powtórz wszystko"
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:467
531 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:390
532 msgid "Repeat One"
533 msgstr "Powtórz jeden"
534
535 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1423
536 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:389
537 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
538 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:124
539 msgid "Random"
540 msgstr "Losowo"
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:425
543 msgid "Random Off"
544 msgstr "Losowo wyłączone"
545
546 #: include/vlc_intf_strings.h:83
547 msgid "Add to Playlist"
548 msgstr "Dodaj do listy odtwarzania"
549
550 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:237
551 msgid "Add File..."
552 msgstr "Dodaj plik..."
553
554 #: include/vlc_intf_strings.h:86
555 msgid "Add Directory..."
556 msgstr "Dodaj katalog..."
557
558 #: include/vlc_intf_strings.h:87
559 msgid "Add Folder..."
560 msgstr "Dodaj folder..."
561
562 #: include/vlc_intf_strings.h:89
563 msgid "Save Playlist to &File..."
564 msgstr "Zapisz listę odtwarzania jako plik (&f)..."
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
567 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
568 msgid "Search"
569 msgstr "Szukaj"
570
571 #: include/vlc_intf_strings.h:99
572 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:268
573 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1292
574 msgid "Waves"
575 msgstr "Fale"
576
577 #: include/vlc_intf_strings.h:100
578 msgid ""
579 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
580 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
581 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
582 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
583 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
584 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
585 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
586 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
587 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
588 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
589 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
590 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
591 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
592 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
593 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
594 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
595 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
596 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
597 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
598 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
599 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
600 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
601 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
602 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
603 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
604 msgstr ""
605 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
606 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Zapraszamy do pomocy przy VLC media "
607 "playerze</h2><h3>Dokumentacja</h3><p>Możesz znaleźć dokumentację dotyczącą "
608 "VLC na witrynie <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> strony "
609 "internetowej VideoLAN.</p><p>Jeśli jesteś nowicjuszem VLC media playera, "
610 "proszę przeczytaj<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
611 "VLC_for_dummies\"><em>Wprowadzenie do VLC media playera</em></a>.</"
612 "p><p>Informacje o tym, jak używać odtwarzacza znajdziesz w dokumencie<br>"
613 "\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Jak "
614 "odtwarzać pliki z VLC media playerem</em></a>\".</p><p>Dla wszystkich zadań "
615 "zapisywania, konwertowania, transkodowania, kodowania, miksowania i "
616 "strumieniowania, znajdziesz przydatne informacje w <a href=\"http://wiki."
617 "videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">dokumentacji strumieniowania</"
618 "a>.</p><p>Jeśli nie jesteś pewny terminologii, odwiedź <a href = \"http://"
619 "wiki.videolan.org/Knowledge_Base \">bazę wiedzy</a>.</p><p>Aby zrozumieć "
620 "podstawowe skróty klawiszowe, przeczytaj stronę <a href=\"http://wiki."
621 "videolan.org/Hotkeys\">skrótów</a>.</p><h3>Pomoc</h3><p>Przed zadawaniem "
622 "wszelkich pytań, należy zapoznać się z <a href=\"http://www.videolan.org/"
623 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>Można wówczas uzyskać (i dać) pomoc na <a "
624 "href=\"http://forum.videolan.org\">forach</a>, <a href=\"http://www.videolan."
625 "org/vlc/lists.html\">listach mailingowych</a> lub naszym kanale IRC "
626 "(<em>#videolan</em></a> na irc.freenode.net).</p><h3>Przyczyń się do "
627 "projektu</h3><p>Możesz pomóc przy projekcie VideoLAN, oferując trochę "
628 "swojego czasu, aby pomóc społeczności, zaprojektować skóry, przetłumaczyć "
629 "dokumentację albo przetestować i kodować program. Możesz również ofiarować "
630 "fundusz i materiały, które nam pomogą. I oczywiście możesz <b>promować</b> "
631 "VLC media playera.</p></body></html>"
632
633 #: src/audio_output/filters.c:267
634 msgid "Audio filtering failed"
635 msgstr "Błąd filtrowania dźwięku"
636
637 #: src/audio_output/filters.c:268
638 #, c-format
639 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
640 msgstr "Została osiągnięta maksymalna liczba filtrów (%u)."
641
642 #: src/audio_output/output.c:261 src/config/core.c:380 src/input/es_out.c:943
643 #: src/libvlc-module.c:544 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:234
644 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:1003 modules/video_filter/postproc.c:235
645 msgid "Disable"
646 msgstr "Wyłącz"
647
648 #: src/audio_output/output.c:264 modules/visualization/visual/visual.c:142
649 msgid "Spectrometer"
650 msgstr "Spektrometr"
651
652 #: src/audio_output/output.c:267
653 msgid "Scope"
654 msgstr "Zakres"
655
656 #: src/audio_output/output.c:270
657 msgid "Spectrum"
658 msgstr "Widmo"
659
660 #: src/audio_output/output.c:273
661 #, fuzzy
662 msgid "VU meter"
663 msgstr "Vu meter"
664
665 #: src/audio_output/output.c:312 src/libvlc-module.c:201
666 msgid "Audio filters"
667 msgstr "Filtry dźwięku"
668
669 #: src/audio_output/output.c:325
670 msgid "Replay gain"
671 msgstr "Normalizacja głośności"
672
673 #: src/audio_output/output.c:343 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:410
674 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:411
675 msgid "Stereo audio mode"
676 msgstr "Tryb dźwięk stereo"
677
678 #: src/audio_output/output.c:419
679 #, fuzzy
680 msgid "Original"
681 msgstr "Oryginalny identyfikator"
682
683 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:197
684 msgid "Dolby Surround"
685 msgstr "Dolby Surround"
686
687 #: src/audio_output/output.c:430 src/libvlc-module.c:196
688 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
689 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
690 #: modules/codec/twolame.c:70
691 msgid "Stereo"
692 msgstr "Stereo"
693
694 #: src/audio_output/output.c:439 src/input/es_out.c:3244
695 #: src/libvlc-module.c:197 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
696 #: src/misc/actions.c:81 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
697 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
698 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
699 #: modules/control/gestures.c:85
700 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:204
701 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:277
702 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:299
703 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
704 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
705 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1231
706 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1273
707 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1283
708 msgid "Left"
709 msgstr "Lewy"
710
711 #: src/audio_output/output.c:442 src/libvlc-module.c:197
712 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 src/misc/actions.c:109
713 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
714 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
715 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
716 #: modules/control/gestures.c:85
717 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:205
718 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:279
719 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:301
720 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
721 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
722 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1232
723 msgid "Right"
724 msgstr "Prawy"
725
726 #: src/audio_output/output.c:446 src/libvlc-module.c:196
727 msgid "Reverse stereo"
728 msgstr "Zamiana kanałów stereo"
729
730 #: src/audio_output/output.c:454 src/libvlc-module.c:198
731 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
732 msgid "Headphones"
733 msgstr "Słuchawki"
734
735 #: src/config/core.c:370 modules/access/dtv/access.c:91
736 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
737 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
738 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
739 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
740 msgid "Automatic"
741 msgstr "Automatycznie"
742
743 #: src/config/file.c:452
744 msgid "boolean"
745 msgstr "zm. logiczna"
746
747 #: src/config/file.c:452 src/config/help.c:426
748 msgid "integer"
749 msgstr "liczba całkowita"
750
751 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:476
752 msgid "float"
753 msgstr "liczba zmiennoprzecinkowa"
754
755 #: src/config/file.c:473 src/config/help.c:383
756 msgid "string"
757 msgstr "ciąg znaków"
758
759 #: src/config/help.c:164
760 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
761 msgstr "Aby uzyskać szczegółową pomoc, użyj '-H'."
762
763 #: src/config/help.c:168
764 #, c-format
765 msgid ""
766 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
767 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
768 "They will be enqueued in the playlist.\n"
769 "The first item specified will be played first.\n"
770 "\n"
771 "Options-styles:\n"
772 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
773 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
774 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
775 "            and that overrides previous settings.\n"
776 "\n"
777 "Stream MRL syntax:\n"
778 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
779 "  [:option=value ...]\n"
780 "\n"
781 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
782 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
783 "\n"
784 "URL syntax:\n"
785 "  file:///path/file              Plain media file\n"
786 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
787 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
788 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
789 "  screen://                      Screen capture\n"
790 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
791 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
792 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
793 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
794 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
795 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
796 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
797 "\n"
798 msgstr ""
799 "Użycie: %s [opcje] [strumień] ...\n"
800 "Można określić wiele strumieni w wierszu poleceń.\n"
801 "Będą kolejkowane w liście odtwarzania.\n"
802 "Pierwsza podana pozycja będzie odtwarzana w pierwszej kolejności.\n"
803 "\n"
804 "Style-opcji:\n"
805 "  --opcja Globalna opcja, która ustawiona jest na czas trwania programu.\n"
806 "   -opcja Pojedyncza wersja globalnej opcji--.\n"
807 "   :opcja opcja, która odnosi się wyłącznie do strumienia bezpośrednio przed "
808 "nim\n"
809 "            i zastępuje poprzednie ustawienia.\n"
810 "\n"
811 "Składnia strumienia MRL:\n"
812 "  [[dostęp] [/demuks]://]URL[#[tytuł][:rozdział][-[tytuł][:rozdział]]]\n"
813 "  [:opcja=wartość ...]\n"
814 "\n"
815 "  Wiele globalnych opcji-- mogą również być wykorzystane jako szczególne :"
816 "opcje MRL.\n"
817 "  Określone mogą być wielokrotne wartości :opcja=para.\n"
818 "\n"
819 "Składnia adresu URL:\n"
820 "  plik://ścieżka/plik\t\tzwykły plik multimedialny\n"
821 "  http://host[:port]/plik\tHTTP URL\n"
822 "  ftp://host[:port]/plik\tFTP URL\n"
823 "  mms://host[:port]/plik\tMMS URL\n"
824 "  ekran://\t\t\tZrzut ekranu\n"
825 "  dvd://[urządzenie]\turządzenie DVD\n"
826 "  vcd://[urządzenie]\t\turządzenie VCD\n"
827 "  cdda://[urządzenie]\turządzenie CD Audio\n"
828 "  udp://[[<adres źródłowy>]@[<adres związania>][:<port związania>]]\n"
829 "\t\t\tStrumień UDP wysyłany przez serwer strumieniowy\n"
830 "  vlc://pauza:<sekundy>\tWstrzymuje listę odtwarzania przez pewien czas\n"
831 "  vlc://zamknij\t\tSpecjalny element, aby zamknąć VLC\n"
832
833 #: src/config/help.c:490
834 #, fuzzy
835 msgid "(default enabled)"
836 msgstr " (domyślnie włączone)"
837
838 #: src/config/help.c:491
839 #, fuzzy
840 msgid "(default disabled)"
841 msgstr " (domyślnie wyłączone)"
842
843 #: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
844 msgid "Note:"
845 msgstr "Uwaga:"
846
847 #: src/config/help.c:651
848 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
849 msgstr ""
850 "dodaj --advanced do wiersza poleceń, aby wyświetlić zaawansowane opcje."
851
852 #: src/config/help.c:656
853 #, c-format
854 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
855 msgid_plural ""
856 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
857 msgstr[0] ""
858 "%u moduł nie został wyświetlony, ponieważ zawiera tylko opcje zaawansowane.\n"
859 msgstr[1] ""
860 "%u moduły nie zostały wyświetlone, ponieważ zawierają tylko opcje "
861 "zaawansowane.\n"
862 msgstr[2] ""
863 "%u modułów nie zostało wyświetlonych, ponieważ zawierają tylko opcje "
864 "zaawansowane.\n"
865 msgstr[3] ""
866 "%u modułów nie zostało wyświetlonych, ponieważ zawierają tylko opcje "
867 "zaawansowane.\n"
868
869 #: src/config/help.c:663
870 msgid ""
871 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
872 "modules."
873 msgstr ""
874 "Nie znaleziono pasującego modułu. Użyj --list lub --list-verbose, aby "
875 "wyświetlić dostępne moduły."
876
877 #: src/config/help.c:721
878 #, c-format
879 msgid "VLC version %s (%s)\n"
880 msgstr "VLC wersja %s (%s)\n"
881
882 #: src/config/help.c:722
883 #, c-format
884 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
885 msgstr "Kompilowane przez %s na %s (%s)\n"
886
887 #: src/config/help.c:724
888 #, c-format
889 msgid "Compiler: %s\n"
890 msgstr "Kompilator: %s\n"
891
892 #: src/config/help.c:753
893 #, c-format
894 msgid ""
895 "\n"
896 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
897 msgstr ""
898 "\n"
899 "Treść została zapisana w pliku vlc-help.txt.\n"
900
901 #: src/config/help.c:768
902 msgid ""
903 "\n"
904 "Press the RETURN key to continue...\n"
905 msgstr ""
906 "\n"
907 "Naciśnij klawisz ENTER, aby kontynuować...\n"
908
909 #: src/darwin/error.c:37
910 msgid "Unknown error"
911 msgstr "Nieznany błąd"
912
913 #: src/input/control.c:203
914 #, c-format
915 msgid "Bookmark %i"
916 msgstr "Zakładka %i"
917
918 #: src/input/decoder.c:1875
919 msgid "No description for this codec"
920 msgstr "Brak opisu dla tego kodeka"
921
922 #: src/input/decoder.c:1877
923 msgid "Codec not supported"
924 msgstr "Nieobsługiwany kodek"
925
926 #: src/input/decoder.c:1878
927 #, c-format
928 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
929 msgstr "VLC nie mógł zdekodować formatu \"%4.4s\" (%s)"
930
931 #: src/input/decoder.c:1882
932 msgid "Unidentified codec"
933 msgstr "Niezidentyfikowany kodek"
934
935 #: src/input/decoder.c:1883
936 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
937 msgstr "VLC nie mógł zidentyfikować kodeku audio lub wideo"
938
939 #: src/input/decoder.c:1894
940 msgid "packetizer"
941 msgstr "pakietowiec"
942
943 #: src/input/decoder.c:1894
944 msgid "decoder"
945 msgstr "dekoder"
946
947 #: src/input/decoder.c:1902 src/input/decoder.c:2183
948 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:368 modules/codec/avcodec/encoder.c:885
949 #: modules/stream_out/es.c:349 modules/stream_out/es.c:362
950 msgid "Streaming / Transcoding failed"
951 msgstr "Strumieniowanie / Transkodowanie nie udało się"
952
953 #: src/input/decoder.c:1903
954 #, c-format
955 msgid "VLC could not open the %s module."
956 msgstr "VLC nie może otworzyć modułu %s."
957
958 #: src/input/decoder.c:2184
959 msgid "VLC could not open the decoder module."
960 msgstr "VLC nie może otworzyć modułu dekodera."
961
962 #: src/input/es_out.c:963 src/input/es_out.c:968 src/libvlc-module.c:239
963 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:543
964 msgid "Track"
965 msgstr "Ścieżka"
966
967 #: src/input/es_out.c:1185
968 #, c-format
969 msgid "%s [%s %d]"
970 msgstr "%s [%s %d]"
971
972 #: src/input/es_out.c:1186 src/input/es_out.c:1191 src/input/es_out.c:1206
973 #: src/input/var.c:167 src/libvlc-module.c:568
974 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:397 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:398
975 msgid "Program"
976 msgstr "Program"
977
978 #: src/input/es_out.c:1216
979 #, c-format
980 msgid "Stream %d"
981 msgstr "Strumień %d"
982
983 #: src/input/es_out.c:1468 src/input/es_out.c:1470
984 msgid "Scrambled"
985 msgstr "Skalowane"
986
987 #: src/input/es_out.c:1468 modules/keystore/keychain.m:40
988 msgid "Yes"
989 msgstr "Tak"
990
991 #: src/input/es_out.c:2130
992 #, fuzzy, c-format
993 msgid "DTVCC Closed captions %u"
994 msgstr "Zamknięte napisy %u"
995
996 #: src/input/es_out.c:2132
997 #, c-format
998 msgid "Closed captions %u"
999 msgstr "Zamknięte napisy %u"
1000
1001 #: src/input/es_out.c:3068 src/input/es_out.c:3336 modules/access/imem.c:64
1002 msgid "Subtitle"
1003 msgstr "Napisy"
1004
1005 #: src/input/es_out.c:3076 src/input/es_out.c:3103 src/input/es_out.c:3147
1006 #: src/input/es_out.c:3336 modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:132
1007 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:185
1008 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:75 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1487
1009 msgid "Type"
1010 msgstr "Typ"
1011
1012 #: src/input/es_out.c:3079
1013 msgid "Original ID"
1014 msgstr "Oryginalny identyfikator"
1015
1016 #: src/input/es_out.c:3087 src/input/es_out.c:3090 modules/access/imem.c:67
1017 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:162
1018 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:173
1019 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt/ui/profiles.h:754
1020 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:763
1021 msgid "Codec"
1022 msgstr "Kodek"
1023
1024 #: src/input/es_out.c:3094 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1025 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:114
1026 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:304
1027 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:529
1028 msgid "Language"
1029 msgstr "Wybór języka"
1030
1031 #: src/input/es_out.c:3097 src/input/meta.c:61
1032 #: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
1033 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
1034 msgid "Description"
1035 msgstr "Opis"
1036
1037 #: src/input/es_out.c:3106
1038 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:175
1039 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:98 modules/gui/qt/ui/profiles.h:756
1040 msgid "Channels"
1041 msgstr "Kanały"
1042
1043 #: src/input/es_out.c:3111 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1044 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:64
1045 msgid "Sample rate"
1046 msgstr "Częstotliwość próbkowania"
1047
1048 #: src/input/es_out.c:3111
1049 #, c-format
1050 msgid "%u Hz"
1051 msgstr "%u Hz"
1052
1053 #: src/input/es_out.c:3121
1054 msgid "Bits per sample"
1055 msgstr "Bitów na próbkę"
1056
1057 #: src/input/es_out.c:3126 modules/access_output/shout.c:92
1058 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
1059 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:163
1060 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:174
1061 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:729 modules/gui/qt/ui/profiles.h:755
1062 msgid "Bitrate"
1063 msgstr "Bitrate"
1064
1065 #: src/input/es_out.c:3126
1066 #, c-format
1067 msgid "%u kb/s"
1068 msgstr "%u kb/s"
1069
1070 #: src/input/es_out.c:3138
1071 msgid "Track replay gain"
1072 msgstr "Normalizacja głośności ścieżki"
1073
1074 #: src/input/es_out.c:3140
1075 msgid "Album replay gain"
1076 msgstr "Normalizacja głośności albumu"
1077
1078 #: src/input/es_out.c:3141
1079 #, c-format
1080 msgid "%.2f dB"
1081 msgstr "%.2f dB"
1082
1083 #: src/input/es_out.c:3151
1084 #, fuzzy
1085 msgid "Video resolution"
1086 msgstr "Preferowana rozdzielczość obrazu"
1087
1088 #: src/input/es_out.c:3156
1089 #, fuzzy
1090 msgid "Buffer dimensions"
1091 msgstr "Rozmiar bufora w sekundach"
1092
1093 #: src/input/es_out.c:3166 src/input/es_out.c:3169 modules/access/imem.c:93
1094 #: modules/access/rdp.c:73 modules/access/screen/screen.c:43
1095 #: modules/access/screen/wayland.c:452 modules/access/screen/xcb.c:39
1096 #: modules/access/shm.c:42 modules/access/timecode.c:34
1097 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:70 modules/access/vdr.c:78
1098 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1099 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:164
1100 #: modules/video_filter/fps.c:42
1101 msgid "Frame rate"
1102 msgstr "Liczba klatek/s"
1103
1104 #: src/input/es_out.c:3177
1105 msgid "Decoded format"
1106 msgstr "Zdekodowany format"
1107
1108 #: src/input/es_out.c:3182
1109 #, fuzzy
1110 msgid "Top left"
1111 msgstr "Lewy tylny"
1112
1113 #: src/input/es_out.c:3182
1114 #, fuzzy
1115 msgid "Left top"
1116 msgstr "Lewy przedni"
1117
1118 #: src/input/es_out.c:3183
1119 #, fuzzy
1120 msgid "Right bottom"
1121 msgstr "góra dół"
1122
1123 #: src/input/es_out.c:3183
1124 #, fuzzy
1125 msgid "Top right"
1126 msgstr "Prawa autorskie"
1127
1128 #: src/input/es_out.c:3184
1129 #, fuzzy
1130 msgid "Bottom left"
1131 msgstr "Dół-Lewo"
1132
1133 #: src/input/es_out.c:3184
1134 #, fuzzy
1135 msgid "Bottom right"
1136 msgstr "Dół-Prawo"
1137
1138 #: src/input/es_out.c:3185
1139 #, fuzzy
1140 msgid "Left bottom"
1141 msgstr "góra dół"
1142
1143 #: src/input/es_out.c:3185
1144 #, fuzzy
1145 msgid "Right top"
1146 msgstr "Prawy"
1147
1148 #: src/input/es_out.c:3187
1149 #, fuzzy
1150 msgid "Orientation"
1151 msgstr "Orientacja podziału lustrzanego"
1152
1153 #: src/input/es_out.c:3193 src/input/es_out.c:3211 src/input/es_out.c:3229
1154 #: src/input/es_out.c:3243 src/playlist/tree.c:67
1155 #: modules/access/dtv/access.c:75 modules/access/v4l2/v4l2.c:242
1156 msgid "Undefined"
1157 msgstr "Nieokreślone"
1158
1159 #: src/input/es_out.c:3195
1160 #, fuzzy
1161 msgid "ITU-R BT.601 (525 lines, 60 Hz)"
1162 msgstr "525 linii / 60 Hz"
1163
1164 #: src/input/es_out.c:3197
1165 #, fuzzy
1166 msgid "ITU-R BT.601 (625 lines, 50 Hz)"
1167 msgstr "625 linii / 50 Hz"
1168
1169 #: src/input/es_out.c:3205
1170 #, fuzzy
1171 msgid "Color primaries"
1172 msgstr "Kolorowe komunikaty"
1173
1174 #: src/input/es_out.c:3212 src/libvlc-module.c:362
1175 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
1176 msgid "Linear"
1177 msgstr "Linijny"
1178
1179 #: src/input/es_out.c:3219
1180 msgid "Hybrid Log-Gamma"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: src/input/es_out.c:3223
1184 #, fuzzy
1185 msgid "Color transfer function"
1186 msgstr "Ekstrakcja koloru"
1187
1188 #: src/input/es_out.c:3236
1189 #, fuzzy
1190 msgid "Color space"
1191 msgstr "Schemat kolorów"
1192
1193 #: src/input/es_out.c:3236
1194 #, c-format
1195 msgid "%s Range"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: src/input/es_out.c:3238
1199 #, fuzzy
1200 msgid "Full"
1201 msgstr "Pełne tony niskie"
1202
1203 #: src/input/es_out.c:3245 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
1204 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
1205 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1206 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
1207 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:275
1208 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:297
1209 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1210 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1211 msgid "Center"
1212 msgstr "Na środku"
1213
1214 #: src/input/es_out.c:3246
1215 #, fuzzy
1216 msgid "Top Left"
1217 msgstr "Góra-Lewo"
1218
1219 #: src/input/es_out.c:3247
1220 #, fuzzy
1221 msgid "Top Center"
1222 msgstr "Na środku"
1223
1224 #: src/input/es_out.c:3248
1225 #, fuzzy
1226 msgid "Bottom Left"
1227 msgstr "Dół-Lewo"
1228
1229 #: src/input/es_out.c:3249
1230 #, fuzzy
1231 msgid "Bottom Center"
1232 msgstr "Dół-Lewo"
1233
1234 #: src/input/es_out.c:3253
1235 #, fuzzy
1236 msgid "Chroma location"
1237 msgstr "Wzmocnienie chromy"
1238
1239 #: src/input/es_out.c:3262
1240 #, fuzzy
1241 msgid "Rectangular"
1242 msgstr "Prostokątna faza liniowa"
1243
1244 #: src/input/es_out.c:3265
1245 msgid "Equirectangular"
1246 msgstr ""
1247
1248 #: src/input/es_out.c:3268
1249 #, fuzzy
1250 msgid "Cubemap"
1251 msgstr "Sześcian"
1252
1253 #: src/input/es_out.c:3274
1254 #, fuzzy
1255 msgid "Projection"
1256 msgstr "Kierunek"
1257
1258 #: src/input/es_out.c:3276
1259 msgid "Yaw"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: src/input/es_out.c:3278 modules/video_output/vmem.c:48
1263 msgid "Pitch"
1264 msgstr "Tonacja"
1265
1266 #: src/input/es_out.c:3280
1267 msgid "Roll"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: src/input/es_out.c:3282
1271 msgid "Field of view"
1272 msgstr ""
1273
1274 #: src/input/es_out.c:3287
1275 #, fuzzy
1276 msgid "Max. luminance"
1277 msgstr "Niebieski balans"
1278
1279 #: src/input/es_out.c:3292
1280 #, fuzzy
1281 msgid "Min. luminance"
1282 msgstr "Niebieski balans"
1283
1284 #: src/input/es_out.c:3300
1285 #, fuzzy
1286 msgid "Primary R"
1287 msgstr "Język podstawowy"
1288
1289 #: src/input/es_out.c:3307
1290 #, fuzzy
1291 msgid "Primary G"
1292 msgstr "Język podstawowy"
1293
1294 #: src/input/es_out.c:3314
1295 #, fuzzy
1296 msgid "Primary B"
1297 msgstr "Język podstawowy"
1298
1299 #: src/input/es_out.c:3321
1300 #, fuzzy
1301 msgid "White point"
1302 msgstr "Punkty kontrolne"
1303
1304 #: src/input/input.c:2655
1305 msgid "Your input can't be opened"
1306 msgstr "Twoje dane wejściowe nie może być otwarte"
1307
1308 #: src/input/input.c:2656
1309 #, c-format
1310 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1311 msgstr ""
1312 "Program VLC nie może otworzyć MRL '%s'. Szczegóły błędu można znaleźć w "
1313 "dzienniku."
1314
1315 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
1316 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
1317 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
1318 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
1319 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
1320 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:503
1321 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:517 modules/mux/asf.c:56
1322 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:309
1323 msgid "Title"
1324 msgstr "Tytuł"
1325
1326 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:64
1327 #: modules/mux/avi.c:49
1328 msgid "Artist"
1329 msgstr "Wykonawca"
1330
1331 #: src/input/meta.c:57 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:110
1332 #: modules/mux/avi.c:51
1333 msgid "Genre"
1334 msgstr "Gatunek"
1335
1336 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:52
1337 msgid "Copyright"
1338 msgstr "Prawa autorskie"
1339
1340 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:239
1341 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:111
1342 msgid "Album"
1343 msgstr "Album"
1344
1345 #: src/input/meta.c:60
1346 msgid "Track number"
1347 msgstr "Numer ścieżki"
1348
1349 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1350 msgid "Rating"
1351 msgstr "Ocena"
1352
1353 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:113
1354 #: modules/mux/avi.c:50
1355 msgid "Date"
1356 msgstr "Data"
1357
1358 #: src/input/meta.c:64
1359 msgid "Setting"
1360 msgstr "Ustawienie"
1361
1362 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:188
1363 #: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:102
1364 msgid "URL"
1365 msgstr "URL"
1366
1367 #: src/input/meta.c:67 src/input/meta.c:68 modules/notify/notify.c:314
1368 msgid "Now Playing"
1369 msgstr "Odtwarzane"
1370
1371 #: src/input/meta.c:69
1372 msgid "Publisher"
1373 msgstr "Wydawca"
1374
1375 #: src/input/meta.c:70
1376 msgid "Encoded by"
1377 msgstr "Kodowane przez"
1378
1379 #: src/input/meta.c:71
1380 msgid "Artwork URL"
1381 msgstr "Adres dzieła"
1382
1383 #: src/input/meta.c:72
1384 msgid "Track ID"
1385 msgstr "Identyfikator ścieżki"
1386
1387 #: src/input/meta.c:73
1388 msgid "Number of Tracks"
1389 msgstr "Liczba ścieżek"
1390
1391 #: src/input/meta.c:74
1392 msgid "Director"
1393 msgstr "Reżyseria"
1394
1395 #: src/input/meta.c:75
1396 msgid "Season"
1397 msgstr "Sezon"
1398
1399 #: src/input/meta.c:76
1400 msgid "Episode"
1401 msgstr "Odcinek"
1402
1403 #: src/input/meta.c:77
1404 msgid "Show Name"
1405 msgstr "Pokaż Nazwę"
1406
1407 #: src/input/meta.c:78
1408 msgid "Actors"
1409 msgstr "Obsada"
1410
1411 #: src/input/meta.c:79
1412 #, fuzzy
1413 msgid "Album Artist"
1414 msgstr "Wykonawca"
1415
1416 #: src/input/meta.c:80
1417 #, fuzzy
1418 msgid "Disc number"
1419 msgstr "Numer ścieżki"
1420
1421 #: src/input/var.c:159
1422 msgid "Bookmark"
1423 msgstr "Zakładka"
1424
1425 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:574
1426 msgid "Programs"
1427 msgstr "Programy"
1428
1429 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:401
1430 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:402
1431 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:179
1432 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:181
1433 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:310
1434 msgid "Chapter"
1435 msgstr "Rozdział"
1436
1437 #: src/input/var.c:195 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:425
1438 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:426
1439 msgid "Video Track"
1440 msgstr "Ścieżka obrazu"
1441
1442 #: src/input/var.c:201 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:408
1443 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:409
1444 msgid "Audio Track"
1445 msgstr "Ścieżka dźwiękowa"
1446
1447 #: src/input/var.c:207
1448 msgid "Subtitle Track"
1449 msgstr "Ścieżka napisów"
1450
1451 #: src/input/var.c:275
1452 msgid "Next title"
1453 msgstr "Następny tytuł"
1454
1455 #: src/input/var.c:282
1456 msgid "Previous title"
1457 msgstr "Poprzedni tytuł"
1458
1459 #: src/input/var.c:289
1460 #, fuzzy
1461 msgid "Menu title"
1462 msgstr "Czas wyświetlania"
1463
1464 #: src/input/var.c:296
1465 #, fuzzy
1466 msgid "Menu popup"
1467 msgstr "Czas wyświetlania"
1468
1469 #: src/input/var.c:330
1470 #, c-format
1471 msgid "Title %i%s"
1472 msgstr "Tytuł %i%s"
1473
1474 #: src/input/var.c:355 src/input/var.c:412
1475 #, c-format
1476 msgid "Chapter %i"
1477 msgstr "Rozdział %i"
1478
1479 #: src/input/var.c:391 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:505
1480 msgid "Next chapter"
1481 msgstr "Następny rozdział"
1482
1483 #: src/input/var.c:396 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:495
1484 msgid "Previous chapter"
1485 msgstr "Poprzedni rozdział"
1486
1487 #: src/input/vlm.c:621 src/input/vlm.c:997
1488 #, c-format
1489 msgid "Media: %s"
1490 msgstr "Plik: %s"
1491
1492 #: src/interface/interface.c:82 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:337
1493 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:338
1494 msgid "Add Interface"
1495 msgstr "Dodaj interfejs"
1496
1497 #: src/interface/interface.c:89
1498 msgid "Console"
1499 msgstr "Konsola"
1500
1501 #: src/interface/interface.c:93
1502 msgid "Telnet"
1503 msgstr "Telnet"
1504
1505 #: src/interface/interface.c:96
1506 msgid "Web"
1507 msgstr "Web"
1508
1509 #: src/interface/interface.c:99
1510 msgid "Debug logging"
1511 msgstr "Protokołowanie debuggera"
1512
1513 #: src/interface/interface.c:102
1514 msgid "Mouse Gestures"
1515 msgstr "Gesty myszy"
1516
1517 #: src/interface/interface.c:225
1518 msgid ""
1519 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1520 "interface."
1521 msgstr ""
1522 "Uruchamianie vlc z domyślnym interfejsem. Użyj 'cvlc', aby używać vlc bez "
1523 "interfejsu."
1524
1525 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1526 #: src/libvlc.c:174
1527 msgid "C"
1528 msgstr "pl"
1529
1530 #: src/libvlc.h:164 src/libvlc-module.c:1426 src/libvlc-module.c:1427
1531 #: src/libvlc-module.c:2642 src/video_output/vout_intf.c:176
1532 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:465
1533 msgid "Zoom"
1534 msgstr "Powiększenie obrazu"
1535
1536 #: src/libvlc.h:165 src/libvlc-module.c:1340 src/video_output/vout_intf.c:87
1537 msgid "1:4 Quarter"
1538 msgstr "1:4 Ćwiartka"
1539
1540 #: src/libvlc.h:166 src/libvlc-module.c:1341 src/video_output/vout_intf.c:88
1541 msgid "1:2 Half"
1542 msgstr "1:2 Połówka"
1543
1544 #: src/libvlc.h:167 src/libvlc-module.c:1342 src/video_output/vout_intf.c:89
1545 msgid "1:1 Original"
1546 msgstr "1:1 Oryginalny"
1547
1548 #: src/libvlc.h:168 src/libvlc-module.c:1343 src/video_output/vout_intf.c:90
1549 msgid "2:1 Double"
1550 msgstr "2:1 Podwójny"
1551
1552 #: src/libvlc-module.c:64
1553 msgid ""
1554 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1555 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1556 "related options."
1557 msgstr ""
1558 "Te opcje pozwalają skonfigurować interfejsy używane przez VLC. Można wybrać "
1559 "główny interfejs oraz dodatkowe moduły interfejsu i zdefiniować różne "
1560 "związane z nimi opcje."
1561
1562 #: src/libvlc-module.c:68
1563 msgid "Interface module"
1564 msgstr "Moduł interfejsu"
1565
1566 #: src/libvlc-module.c:70
1567 msgid ""
1568 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1569 "automatically select the best module available."
1570 msgstr ""
1571 "To jest główny interfejs używany przez VLC. Domyślnym zachowaniem jest "
1572 "automatyczny wybór najlepszego dostępnego modułu."
1573
1574 #: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:59
1575 msgid "Extra interface modules"
1576 msgstr "Dodatkowe moduły interfejsu"
1577
1578 #: src/libvlc-module.c:76
1579 msgid ""
1580 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1581 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1582 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1583 "\", \"gestures\" ...)"
1584 msgstr ""
1585 "W VLC można wybrać \"dodatkowe interfejsy\". Są one uruchamiane w tle jako "
1586 "dodatek do domyślnego interfejsu. Należy je wpisywać w postaci listy modułów "
1587 "interfejsu rozdzielanej przecinkami (często używane moduły to \"rc\" (zdalne "
1588 "sterowany), \"http\", \"gestures\"...)"
1589
1590 #: src/libvlc-module.c:83
1591 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1592 msgstr "Możesz wybrać interfejsy kontrolne dla VLC."
1593
1594 #: src/libvlc-module.c:85
1595 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1596 msgstr "Szczegółowość informacji (0,1,2)"
1597
1598 #: src/libvlc-module.c:87
1599 msgid ""
1600 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1601 "1=warnings, 2=debug)."
1602 msgstr ""
1603 "Poziom szczegółowości informacji (0=tylko błędy i standardowe informacje, "
1604 "1=ostrzeżenia, 2=debugowanie)"
1605
1606 #: src/libvlc-module.c:90
1607 msgid "Default stream"
1608 msgstr "Domyślny strumień"
1609
1610 #: src/libvlc-module.c:92
1611 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1612 msgstr "Ten strumień będzie zawsze otwierany przy uruchamianiu VLC."
1613
1614 #: src/libvlc-module.c:94
1615 msgid "Color messages"
1616 msgstr "Kolorowe komunikaty"
1617
1618 #: src/libvlc-module.c:96
1619 msgid ""
1620 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1621 "needs Linux color support for this to work."
1622 msgstr ""
1623 "Ta opcja włącza kolorowanie komunikatów wysyłanych do konsoli. Aby to "
1624 "zadziałało, Twój terminal musi wspierać kolory Linuksa."
1625
1626 #: src/libvlc-module.c:99
1627 msgid "Show advanced options"
1628 msgstr "Pokaż opcje zaawansowane"
1629
1630 #: src/libvlc-module.c:101
1631 msgid ""
1632 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1633 "available options, including those that most users should never touch."
1634 msgstr ""
1635 "Po włączeniu tej opcji preferencje i/lub interfejsy będą ukazywały wszystkie "
1636 "dostępne opcje, w tym także te, których większość użytkowników nigdy nie "
1637 "powinna zmieniać."
1638
1639 #: src/libvlc-module.c:105
1640 msgid "Interface interaction"
1641 msgstr "Interaktywny interfejs"
1642
1643 #: src/libvlc-module.c:107
1644 msgid ""
1645 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1646 "user input is required."
1647 msgstr ""
1648 "Po włączeniu tej opcji interfejs będzie za każdym razem pokazywał okno "
1649 "dialogowe, wtedy gdy wymagana jest reakcja użytkownika."
1650
1651 #: src/libvlc-module.c:117
1652 msgid ""
1653 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1654 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1655 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1656 "the \"audio filters\" modules section."
1657 msgstr ""
1658 "Opcje te pozwalają na zmianę zachowania podsystemu dźwiękowego i dodają "
1659 "filtry dźwięku, które można używać do przetwarzania końcowego lub efektów "
1660 "wizualnych (analizator widma itp.). Tutaj włączasz te filtry, a "
1661 "konfigurujesz je w sekcji modułów \"filtry dźwięku\"."
1662
1663 #: src/libvlc-module.c:123
1664 msgid "Audio output module"
1665 msgstr "Moduł wyjścia dźwięku"
1666
1667 #: src/libvlc-module.c:125
1668 msgid ""
1669 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1670 "automatically select the best method available."
1671 msgstr ""
1672 "Tu określa się wyjście dźwięku używane przez VLC. Domyślnym zachowaniem jest "
1673 "automatyczny wybór najlepszej dostępnej metody."
1674
1675 #: src/libvlc-module.c:129
1676 #, fuzzy
1677 msgid "Media role"
1678 msgstr "Pliki multimedialne"
1679
1680 #: src/libvlc-module.c:130
1681 msgid "Media (player) role for operating system policy."
1682 msgstr ""
1683
1684 #: src/libvlc-module.c:132 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:261
1685 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:426
1686 msgid "Enable audio"
1687 msgstr "Włącz dźwięk"
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:134
1690 msgid ""
1691 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1692 "not take place, thus saving some processing power."
1693 msgstr ""
1694 "Można zupełnie wyłączyć wyjście dźwiękowe. Dekodowanie dźwięku nie będzie "
1695 "wówczas wykonywane, dzięki czemu zmniejszy się obciążenie procesora."
1696
1697 #: src/libvlc-module.c:142
1698 #, fuzzy
1699 msgid "Music"
1700 msgstr "Miuzikal"
1701
1702 #: src/libvlc-module.c:142
1703 #, fuzzy
1704 msgid "Communication"
1705 msgstr "Lokalizacja"
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:142 modules/meta_engine/ID3Genres.h:69
1708 msgid "Game"
1709 msgstr "Gra"
1710
1711 #: src/libvlc-module.c:143
1712 #, fuzzy
1713 msgid "Notification"
1714 msgstr "Wzmocnienie"
1715
1716 #: src/libvlc-module.c:143
1717 #, fuzzy
1718 msgid "Animation"
1719 msgstr "Cel"
1720
1721 #: src/libvlc-module.c:143
1722 #, fuzzy
1723 msgid "Production"
1724 msgstr "Produkt"
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:144
1727 #, fuzzy
1728 msgid "Accessibility"
1729 msgstr "Moduł dostępu"
1730
1731 #: src/libvlc-module.c:144
1732 msgid "Test"
1733 msgstr ""
1734
1735 #: src/libvlc-module.c:147
1736 msgid "Audio gain"
1737 msgstr "Wzmocnienie dźwięku"
1738
1739 #: src/libvlc-module.c:149
1740 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1741 msgstr "To liniowe wzmocnienie będzie stosowane do wysyłanego dźwięku."
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:151
1744 msgid "Audio output volume step"
1745 msgstr "Krok zmiany głośności"
1746
1747 #: src/libvlc-module.c:153
1748 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1749 msgstr "Ta opcja służy do ustawienia kroku zmiany głośności."
1750
1751 #: src/libvlc-module.c:156
1752 msgid "Remember the audio volume"
1753 msgstr "Zapamiętaj głośność dźwięku"
1754
1755 #: src/libvlc-module.c:158
1756 msgid ""
1757 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1758 msgstr ""
1759 "Głośność może być zapisywana i automatycznie przywrócona przy następnym "
1760 "uruchomieniu VLC."
1761
1762 #: src/libvlc-module.c:161
1763 msgid "Audio desynchronization compensation"
1764 msgstr "Kompensacja rozsynchronizowania dźwięku"
1765
1766 #: src/libvlc-module.c:163
1767 msgid ""
1768 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1769 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1770 msgstr ""
1771 "Ta funkcja opóźnia wyjście dźwięku. Wartość opóźnienia podaje się w "
1772 "milisekundach. Może być to przydatne jeśli występuje przesunięcie między "
1773 "dźwiękiem i obrazem."
1774
1775 #: src/libvlc-module.c:168
1776 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1777 msgstr "Wybiera wtyczkę, które używana będzie do resamplingu dźwięku."
1778
1779 #: src/libvlc-module.c:171
1780 #, fuzzy
1781 msgid ""
1782 "Sets the audio output channels mode that will be used by default if your "
1783 "hardware and the audio stream are compatible."
1784 msgstr ""
1785 "Ta opcja służy do ustawiania trybu kanałów wyjścia dźwięku, które będą "
1786 "używane domyślnie jeśli to tylko możliwe (np. jeśli masz do tego odpowiedni "
1787 "sprzęt i jeśli pozwala na to odtwarzany strumień dźwięku)."
1788
1789 #: src/libvlc-module.c:174
1790 msgid "Force S/PDIF support"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: src/libvlc-module.c:176
1794 msgid ""
1795 "This option should be used when the audio output can't negotiate S/PDIF "
1796 "support."
1797 msgstr ""
1798
1799 #: src/libvlc-module.c:178 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:259
1800 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1801 msgstr "Wymuś wykrywanie Dolby Surround"
1802
1803 #: src/libvlc-module.c:180
1804 msgid ""
1805 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1806 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1807 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1808 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1809 msgstr ""
1810 "Tej funkcji używa się, kiedy wiadomo, że strumień jest (lub nie jest) "
1811 "zakodowany jako Dolby Surround, ale nie jest to prawidłowo rozpoznawane. "
1812 "Nawet jeśli taki strumień nie jest w rzeczywistości zakodowany jako Dolby "
1813 "Surround, to włączenie tej opcji może poprawić wrażenie podczas słuchania, "
1814 "zwłaszcza w połączeniu z mikserem kanałów w słuchawkach."
1815
1816 #: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:942
1817 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
1818 #: modules/demux/mpeg/ts.c:120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
1819 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:65
1820 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
1821 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
1822 #: modules/video_output/xcb/xvideo.c:821 modules/gui/qt/ui/profiles.h:744
1823 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:747
1824 msgid "Auto"
1825 msgstr "Automatycznie"
1826
1827 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1828 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:405
1829 msgid "On"
1830 msgstr "Włączone"
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1833 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1834 #: modules/control/hotkeys.c:383 modules/control/hotkeys.c:405
1835 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1836 msgid "Off"
1837 msgstr "Wyłączone"
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:189
1840 msgid "Stereo audio output mode"
1841 msgstr "Tryb wyjścia dźwięku stereo"
1842
1843 #: src/libvlc-module.c:195 src/misc/actions.c:112
1844 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1429
1845 #: modules/gui/qt/util/customwidgets.cpp:314
1846 msgid "Unset"
1847 msgstr "(brak)"
1848
1849 #: src/libvlc-module.c:203
1850 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1851 msgstr ""
1852 "Ta opcja dodaje filtry dźwiękowe przetwarzania końcowego, aby zmienić "
1853 "obróbkę dźwięku."
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:208
1856 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1857 msgstr "Ta opcja dodaje moduły wizualizacyjne (analizator widma itd.)."
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:212
1860 msgid "Replay gain mode"
1861 msgstr "Tryb normalizacji głośności"
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:214
1864 msgid "Select the replay gain mode"
1865 msgstr "Wybierz tryb normalizacji głośności"
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:216
1868 msgid "Replay preamp"
1869 msgstr "Powtórz poziom wzmocnienia"
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:218
1872 msgid ""
1873 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1874 "replay gain information"
1875 msgstr ""
1876 "Ta opcja pozwala wybrać domyślny poziom wzmocnienia (89 dB) dla strumieni w "
1877 "trybie normalizacji głośności"
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:221
1880 msgid "Default replay gain"
1881 msgstr "Domyślna normalizacja głośności"
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:223
1884 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1885 msgstr ""
1886 "Ta opcja ustala domyślną normalizację głośności dla strumieni "
1887 "nieposiadających takiej informacji"
1888
1889 #: src/libvlc-module.c:225
1890 msgid "Peak protection"
1891 msgstr "Ochrona szczytu"
1892
1893 #: src/libvlc-module.c:227
1894 msgid "Protect against sound clipping"
1895 msgstr "Ochrona przed przesterowaniem"
1896
1897 #: src/libvlc-module.c:230
1898 msgid "Enable time stretching audio"
1899 msgstr "Włącz rozciąganie czasu dźwięku"
1900
1901 #: src/libvlc-module.c:232
1902 msgid ""
1903 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1904 "audio pitch"
1905 msgstr ""
1906 "Umożliwia odtwarzanie dźwięku w zwolnionym lub przyspieszonym tempie bez "
1907 "wpływu na jakość dźwięku"
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:239 src/libvlc-module.c:1125
1910 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2077 modules/access/dtv/access.c:107
1911 #: modules/access/dtv/access.c:141 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1912 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:50 modules/codec/avcodec/avcodec.c:54
1913 #: modules/codec/kate.c:199 modules/codec/x264.c:435 modules/codec/x264.c:440
1914 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:191
1915 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:243
1916 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:272
1917 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:273
1918 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:143
1919 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1920 msgid "None"
1921 msgstr "Brak"
1922
1923 #: src/libvlc-module.c:247
1924 msgid ""
1925 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1926 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1927 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1928 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1929 "options."
1930 msgstr ""
1931 "Opcje te pozwalają modyfikować zachowanie wyjścia obrazu podsystemu. Można "
1932 "na przykład włączyć filtry obrazu (usuwanie, dostosowanie obrazu itp.). "
1933 "Włącz tutaj te filtry i skonfiguruj je w sekcji modułów \"filtry obrazu\" . "
1934 "Można także ustawić wiele różnych opcji obrazu."
1935
1936 #: src/libvlc-module.c:253
1937 msgid "Video output module"
1938 msgstr "Moduł wyjścia obrazu"
1939
1940 #: src/libvlc-module.c:255
1941 msgid ""
1942 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1943 "automatically select the best method available."
1944 msgstr ""
1945 "To jest używana metoda wyjścia obrazu przez VLC. Domyślne zachowanie to "
1946 "automatyczny wybór najlepszej, dostępnej metody."
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:258 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:346
1949 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:321
1950 msgid "Enable video"
1951 msgstr "Włącz obraz"
1952
1953 #: src/libvlc-module.c:260
1954 msgid ""
1955 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1956 "not take place, thus saving some processing power."
1957 msgstr ""
1958 "Można zupełnie wyłączyć obraz wyjściowy. Dekodowanie obrazu nie będzie "
1959 "wówczas wykonywane, dzięki czemu zmniejszy się obciążenie procesora."
1960
1961 #: src/libvlc-module.c:263 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
1962 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1963 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
1964 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:52
1965 msgid "Video width"
1966 msgstr "Szerokość obrazu"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:265
1969 msgid ""
1970 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1971 "characteristics."
1972 msgstr ""
1973 "Możesz podać szerokość obrazu. VLC będzie używał domyślnych (-1) właściwości "
1974 "obrazu."
1975
1976 #: src/libvlc-module.c:268 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:108
1977 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1978 #: modules/visualization/projectm.cpp:68
1979 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1980 msgid "Video height"
1981 msgstr "Wysokość obrazu"
1982
1983 #: src/libvlc-module.c:270
1984 msgid ""
1985 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1986 "video characteristics."
1987 msgstr ""
1988 "Możesz podać wysokość obrazu. VLC będzie używał domyślnych (-1) właściwości "
1989 "obrazu."
1990
1991 #: src/libvlc-module.c:273
1992 msgid "Video X coordinate"
1993 msgstr "Współrzędna X obrazu"
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:275
1996 msgid ""
1997 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1998 "coordinate)."
1999 msgstr "Możesz podać pozycję lewego górnego rogu okna obrazu (współrzędna X)."
2000
2001 #: src/libvlc-module.c:278
2002 msgid "Video Y coordinate"
2003 msgstr "Współrzędna Y obrazu"
2004
2005 #: src/libvlc-module.c:280
2006 msgid ""
2007 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
2008 "coordinate)."
2009 msgstr "Możesz podać pozycję lewego górnego rogu okna obrazu (współrzędna Y)."
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:283
2012 msgid "Video title"
2013 msgstr "Tytuł okna wideo"
2014
2015 #: src/libvlc-module.c:285
2016 msgid ""
2017 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
2018 "interface)."
2019 msgstr ""
2020 "Dowolny tytuł dla okna obrazu (w wypadku, gdy obraz nie jest złączony z "
2021 "interfejsem)."
2022
2023 #: src/libvlc-module.c:288
2024 msgid "Video alignment"
2025 msgstr "Wyrównanie obrazu wideo"
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:290
2028 msgid ""
2029 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
2030 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
2031 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
2032 msgstr ""
2033 "Ustaw wyrównanie obrazu w jego oknie. Domyślnie (0) będzie po środku "
2034 "(0=środek, 1=lewa, 2=prawa, 4=góra, 8=dół, możesz użyć też kombinacje z tych "
2035 "parametrów, np. 6=4+2 oznacza prawa-góra)."
2036
2037 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
2038 #: modules/codec/zvbi.c:83
2039 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:203
2040 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:281
2041 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:303
2042 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
2043 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
2044 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1229
2045 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1271
2046 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1282
2047 msgid "Top"
2048 msgstr "Góra"
2049
2050 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
2051 #: modules/codec/zvbi.c:83
2052 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:206
2053 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:283
2054 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:305
2055 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
2056 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
2057 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1233
2058 msgid "Bottom"
2059 msgstr "Dół"
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
2062 #: modules/codec/zvbi.c:84
2063 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:285
2064 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:307
2065 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
2066 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
2067 msgid "Top-Left"
2068 msgstr "Góra-Lewo"
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
2071 #: modules/codec/zvbi.c:84
2072 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:287
2073 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:309
2074 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
2075 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
2076 msgid "Top-Right"
2077 msgstr "Góra-Prawo"
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
2080 #: modules/codec/zvbi.c:84
2081 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:289
2082 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:311
2083 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
2084 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
2085 msgid "Bottom-Left"
2086 msgstr "Dół-Lewo"
2087
2088 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
2089 #: modules/codec/zvbi.c:84
2090 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:291
2091 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:313
2092 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
2093 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
2094 msgid "Bottom-Right"
2095 msgstr "Dół-Prawo"
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:298
2098 msgid "Zoom video"
2099 msgstr "Powiększenie obrazu"
2100
2101 #: src/libvlc-module.c:300
2102 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2103 msgstr "Można powiększyć obraz używając określonego czynnika."
2104
2105 #: src/libvlc-module.c:302
2106 msgid "Grayscale video output"
2107 msgstr "Obraz wyjściowy w skali szarości"
2108
2109 #: src/libvlc-module.c:304
2110 msgid ""
2111 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2112 "save some processing power."
2113 msgstr ""
2114 "Obraz wyjściowy w skali szarości. Jeżeli informacje kolorów nie będą "
2115 "dekodowane, zmniejszy to trochę obciążenie procesora."
2116
2117 #: src/libvlc-module.c:307
2118 msgid "Embedded video"
2119 msgstr "Obraz zintegrowany z interfejsem"
2120
2121 #: src/libvlc-module.c:309
2122 msgid "Embed the video output in the main interface."
2123 msgstr "Umieść obraz wyjściowy w głównym interfejsie."
2124
2125 #: src/libvlc-module.c:311
2126 msgid "Fullscreen video output"
2127 msgstr "Pełnoekranowy obraz wyjściowy"
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:313
2130 msgid "Start video in fullscreen mode"
2131 msgstr "Rozpoczynaj odtwarzanie obrazu w pełnym ekranie"
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:315 src/video_output/vout_intf.c:253
2134 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:326
2135 msgid "Always on top"
2136 msgstr "Zawsze na wierzchu"
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:317
2139 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2140 msgstr "Umieszczaj okno obrazu zawsze nad innymi oknami."
2141
2142 #: src/libvlc-module.c:319
2143 #, fuzzy
2144 msgid "Enable wallpaper mode"
2145 msgstr "Włącz tryb tapety "
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:321
2148 msgid ""
2149 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2150 msgstr "Tryb tapety pozwala na wyświetlanie obrazu jako tapetę pulpitu."
2151
2152 #: src/libvlc-module.c:324
2153 msgid "Show media title on video"
2154 msgstr "Wyświetl tytuł pliku na obrazie"
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:326
2157 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2158 msgstr "Wyświetl tytuł obrazu na górze filmu."
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:328
2161 msgid "Show video title for x milliseconds"
2162 msgstr "Wyświetl tytuł obrazu przez x milisekund"
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:330
2165 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2166 msgstr ""
2167 "Wyświetl tytuł obrazu przez n milisekund, domyślnie to 5000 ms (5 sek.)"
2168
2169 #: src/libvlc-module.c:332
2170 msgid "Position of video title"
2171 msgstr "Pozycja tytułu obrazu"
2172
2173 #: src/libvlc-module.c:334
2174 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2175 msgstr ""
2176 "Miejsce na obrazie, gdzie będzie wyświetlany tytuł (domyślnie to dolny "
2177 "środek)."
2178
2179 #: src/libvlc-module.c:336
2180 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2181 msgstr "Ukryj kursor i kontroler pełnoekranowy po x milisekundach"
2182
2183 #: src/libvlc-module.c:339
2184 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2185 msgstr "Ukryj kursor i kontroler pełnoekranowy po n milisekundach"
2186
2187 #: src/libvlc-module.c:342 src/libvlc-module.c:344
2188 #: src/video_output/interlacing.c:112 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:433
2189 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:434
2190 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:365
2191 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:119 modules/hw/vdpau/chroma.c:884
2192 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:300
2193 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2194 msgid "Deinterlace"
2195 msgstr "Usuwanie przeplotu"
2196
2197 #: src/libvlc-module.c:352 src/video_output/interlacing.c:128
2198 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:435 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:436
2199 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:366
2200 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:256
2201 msgid "Deinterlace mode"
2202 msgstr "Tryb anty-przeplotowy"
2203
2204 #: src/libvlc-module.c:354
2205 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2206 msgstr "Metoda usuwania przeplotu używana do obróbki obrazu."
2207
2208 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2209 msgid "Discard"
2210 msgstr "Porzuć"
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2213 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2214 msgid "Blend"
2215 msgstr "Dorównać"
2216
2217 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2218 msgid "Mean"
2219 msgstr "Średnia"
2220
2221 #: src/libvlc-module.c:361 modules/hw/vdpau/chroma.c:871
2222 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2223 msgid "Bob"
2224 msgstr "Bob"
2225
2226 #: src/libvlc-module.c:362 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2227 msgid "Phosphor"
2228 msgstr "Fosfor"
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:363 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2231 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2232 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:371
2235 msgid "Disable screensaver"
2236 msgstr "Wyłącz wygaszacza ekranu"
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:372
2239 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2240 msgstr "Wyłącz wygaszacza ekranu podczas odtwarzania obrazu."
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:374
2243 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2244 msgstr "Wstrzymaj daemona zarządzania zasilaniem podczas odtwarzania"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:375
2247 msgid ""
2248 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2249 "computer being suspended because of inactivity."
2250 msgstr ""
2251 "Wstrzymaj daemona zarządzania zasilaniem podczas każdego odtwarzania, aby "
2252 "uniknąć uśpienia komputera z powodu bezczynności."
2253
2254 #: src/libvlc-module.c:378 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:351
2255 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:327
2256 msgid "Window decorations"
2257 msgstr "Elementy okna"
2258
2259 #: src/libvlc-module.c:380
2260 msgid ""
2261 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2262 "giving a \"minimal\" window."
2263 msgstr ""
2264 "VLC może zapobiec tworzenia nagłówki okna, ramki itd... wokół obrazu, żeby "
2265 "otrzymać \"minimalne\" okno."
2266
2267 #: src/libvlc-module.c:383
2268 msgid "Video splitter module"
2269 msgstr "Moduł rozdzielania obrazu"
2270
2271 #: src/libvlc-module.c:385
2272 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2273 msgstr "Ta opcja dodaje rozdzielacze obrazu, takie jak klonowanie lub ścianę"
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:387
2276 msgid "Video filter module"
2277 msgstr "Moduł filtra obrazu"
2278
2279 #: src/libvlc-module.c:389
2280 msgid ""
2281 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2282 "instance deinterlacing, or distort the video."
2283 msgstr ""
2284 "Ta opcja dodaje filtry przetwarzania końcowego, aby zwiększyć jakość obrazu "
2285 "dla anty-przeplotu, albo zniekształcić obraz."
2286
2287 #: src/libvlc-module.c:393
2288 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2289 msgstr "Folder zrzutów obrazu wideo (lub plik)"
2290
2291 #: src/libvlc-module.c:395
2292 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2293 msgstr "Folder, w którym będą zapisywane zrzuty ekranu."
2294
2295 #: src/libvlc-module.c:397 src/libvlc-module.c:399
2296 msgid "Video snapshot file prefix"
2297 msgstr "Prefiks plików zrzutu obrazu wideo"
2298
2299 #: src/libvlc-module.c:401
2300 msgid "Video snapshot format"
2301 msgstr "Format zrzutów obrazu wideo"
2302
2303 #: src/libvlc-module.c:403
2304 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2305 msgstr "Format pliku, w którym będą zapisywane zrzuty ekranu."
2306
2307 #: src/libvlc-module.c:405
2308 msgid "Display video snapshot preview"
2309 msgstr "Wyświetlaj podgląd zrzutu obrazu"
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:407
2312 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2313 msgstr "Wyświetlaj podgląd zrzutu obrazu w górnym lewym rogu ekranu."
2314
2315 #: src/libvlc-module.c:409
2316 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2317 msgstr "Używaj kolejnych numerów zamiast czasu"
2318
2319 #: src/libvlc-module.c:411
2320 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2321 msgstr "Używaj kolejnych numerów zamiast czasu dla określenia zrzuta"
2322
2323 #: src/libvlc-module.c:413
2324 msgid "Video snapshot width"
2325 msgstr "Szerokość zrzutu obrazu wideo"
2326
2327 #: src/libvlc-module.c:415
2328 msgid ""
2329 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2330 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2331 msgstr ""
2332 "Możesz wymusić szerokość zrzutu ekranu obrazu. Domyślnie używana będzie "
2333 "oryginalna szerokość (-1). Wartość 0 zachowuje proporcje szerokości."
2334
2335 #: src/libvlc-module.c:419
2336 msgid "Video snapshot height"
2337 msgstr "Wysokość zrzutu obrazu wideo"
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:421
2340 msgid ""
2341 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2342 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2343 "ratio."
2344 msgstr ""
2345 "Możesz wymusić wysokość zrzutu ekranu obrazu. Domyślnie używana będzie "
2346 "oryginalna wysokość (-1). Wartość 0 zachowuje proporcje wysokości."
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:425
2349 msgid "Video cropping"
2350 msgstr "Kadrowanie obrazu"
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:427
2353 msgid ""
2354 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2355 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2356 msgstr ""
2357 "To wymusza kadrowanie źródła obrazu. Dozwolone formaty to x:y (4:3, 16:9 "
2358 "itp.) utrzymujące stosunek rozmiaru obrazu."
2359
2360 #: src/libvlc-module.c:431
2361 msgid "Source aspect ratio"
2362 msgstr "Współczynnik proporcji obrazu źródłowego"
2363
2364 #: src/libvlc-module.c:433
2365 msgid ""
2366 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2367 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2368 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2369 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2370 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2371 msgstr ""
2372 "To wymusza stosunek rozmiaru źródła. Na przykład niektóre płyty DVD żądają "
2373 "rozmiaru 16:9, gdyż są rzeczywiście w 4:3. Może to być też wskazówką dla "
2374 "VLC, gdy film nie posiada żadnej informacji o stosunku rozmiarów. Dozwolone "
2375 "formaty to x:y (4:3, 16:9 itp.) utrzymujące stosunek rozmiaru obrazu albo "
2376 "liczba zmiennoprzecinkowa (1.25, 1.3333 itp.), żeby określić szerokość "
2377 "pikseli."
2378
2379 #: src/libvlc-module.c:440
2380 msgid "Video Auto Scaling"
2381 msgstr "Automatyczne skalowanie obrazu"
2382
2383 #: src/libvlc-module.c:442
2384 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2385 msgstr "Skaluj obraz, aby dopasować do okna lub pełnego ekranu."
2386
2387 #: src/libvlc-module.c:444
2388 msgid "Video scaling factor"
2389 msgstr "Czynnik skalowania obrazu"
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:446
2392 msgid ""
2393 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2394 "Default value is 1.0 (original video size)."
2395 msgstr ""
2396 "Czynnik skalujący jest używany, gdy skalowanie automatyczne jest wyłączone.\n"
2397 "Domyślna wartość to 1.0 (oryginalny rozmiar video)."
2398
2399 #: src/libvlc-module.c:449
2400 msgid "Custom crop ratios list"
2401 msgstr "Lista dodatkowych współczynników proporcji kadrowania"
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:451
2404 msgid ""
2405 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2406 "crop ratios list."
2407 msgstr ""
2408 "Lista proporcji kadrowania dzielonych przecinkiem, które będą dodane do "
2409 "listy proporcji kadrowania w interfejsie."
2410
2411 #: src/libvlc-module.c:454
2412 msgid "Custom aspect ratios list"
2413 msgstr "Lista dodatkowych współczynników proporcji obrazu"
2414
2415 #: src/libvlc-module.c:456
2416 msgid ""
2417 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2418 "aspect ratio list."
2419 msgstr ""
2420 "Lista stosunków rozmiaru dzielonych przecinkiem, które będą dodane do listy "
2421 "stosunków rozmiaru w interfejsie."
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:459
2424 msgid "Fix HDTV height"
2425 msgstr "Popraw wysokość obrazu HDTV"
2426
2427 #: src/libvlc-module.c:461
2428 msgid ""
2429 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2430 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2431 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2432 msgstr ""
2433 "To pozwala na poprawne używanie formatu obrazu HDTV-1080 nawet jeśli enkoder "
2434 "ustalił wysokość na 1088 linijek. Powinieneś wyłączyć tą opcje tylko wtedy, "
2435 "jeśli Twój obraz ma niestandardowy format potrzebujący wszystkie 1088 "
2436 "linijki."
2437
2438 #: src/libvlc-module.c:466
2439 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2440 msgstr "Współczynnik proporcji pikseli monitora"
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:468
2443 msgid ""
2444 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2445 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2446 "order to keep proportions."
2447 msgstr ""
2448 "To wymusza stosunek rozmiaru monitora. Większość monitorów ma kwadratowe "
2449 "piksele (1:1). Jeśli masz ekran 16:9, to możesz zmienić to na 4:3, żeby "
2450 "zachować proporcje."
2451
2452 #: src/libvlc-module.c:472 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:294
2453 msgid "Skip frames"
2454 msgstr "Pomijaj klatki obrazu"
2455
2456 #: src/libvlc-module.c:474
2457 msgid ""
2458 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2459 "computer is not powerful enough"
2460 msgstr ""
2461 "Ta opcja umożliwia pomijanie klatek w strumieniu MPEG2. Pomijanie klatek "
2462 "zdarza się, gdy Twój komputer jest za słaby"
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:477
2465 msgid "Drop late frames"
2466 msgstr "Pomiń spóźnione klatki obrazu"
2467
2468 #: src/libvlc-module.c:479
2469 msgid ""
2470 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2471 "intended display date)."
2472 msgstr ""
2473 "To omija spóźnione klatki w obrazie (próba dorównania obrazu z dźwiękiem)."
2474
2475 #: src/libvlc-module.c:482
2476 msgid "Quiet synchro"
2477 msgstr "Synchronizacja w trybie cichym"
2478
2479 #: src/libvlc-module.c:484
2480 msgid ""
2481 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2482 "synchronization mechanism."
2483 msgstr ""
2484 "Zapobiega to zapychania raportu komunikatów z debugiem przez synchronizacje "
2485 "wyjścia obrazu."
2486
2487 #: src/libvlc-module.c:487
2488 msgid "Key press events"
2489 msgstr "Wydarzenia nienaciśnięcia klawisza"
2490
2491 #: src/libvlc-module.c:489
2492 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2493 msgstr "To włącza skróty klawiszowe VLC z (nieosadzonego) okna obrazu."
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:491 modules/spu/remoteosd.c:91
2496 msgid "Mouse events"
2497 msgstr "Wydarzenia myszy"
2498
2499 #: src/libvlc-module.c:493
2500 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2501 msgstr "To włącza obsługę klikania myszy na obrazie."
2502
2503 #: src/libvlc-module.c:501
2504 msgid ""
2505 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2506 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2507 "channel."
2508 msgstr ""
2509 "Ta opcja pozwala na modyfikację zachowania wejść podsystemu, takich jak "
2510 "urządzenia DVD lub VCD, interfejs sieciowy lub kanał napisów."
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:505
2513 msgid "File caching (ms)"
2514 msgstr "Buforowanie plika (ms)"
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:507
2517 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2518 msgstr "Liczba buforowania dla lokalnych plików, w milisekundach."
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:509
2521 msgid "Live capture caching (ms)"
2522 msgstr "Bezpośrednie buforowanie przechwytywania (ms)"
2523
2524 #: src/libvlc-module.c:511
2525 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2526 msgstr "Liczba buforowania dla kamer i mikrofonów, w milisekundach."
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:513
2529 msgid "Disc caching (ms)"
2530 msgstr "Buforowanie płyty (ms)"
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:515
2533 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2534 msgstr "Liczba buforowania dla nośników optycznych, w milisekundach."
2535
2536 #: src/libvlc-module.c:517
2537 msgid "Network caching (ms)"
2538 msgstr "Buforowanie sieci (ms)"
2539
2540 #: src/libvlc-module.c:519
2541 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2542 msgstr "Liczba buforowania dla zasobów sieciowych, w milisekundach."
2543
2544 #: src/libvlc-module.c:521
2545 msgid "Clock reference average counter"
2546 msgstr "Przeciętny licznik powoływany się zegarem"
2547
2548 #: src/libvlc-module.c:523
2549 msgid ""
2550 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2551 "to 10000."
2552 msgstr ""
2553 "Jeśli używasz wejścia PVR (lub bardzo nieregularnego źródła), powinieneś "
2554 "ustawić to na 10000."
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:526
2557 msgid "Clock synchronisation"
2558 msgstr "Synchronizacja zegara"
2559
2560 #: src/libvlc-module.c:528
2561 msgid ""
2562 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2563 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2564 msgstr ""
2565 "Jest możliwość wyłączenia wejścia synchronizacji z zegarem dla rzeczywistych "
2566 "źródeł. Użyj tego jeśli uważasz, że odtwarzanie strumieni sieciowych jest "
2567 "nierówne."
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:532
2570 msgid "Clock jitter"
2571 msgstr "Jitter zegara"
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:534
2574 msgid ""
2575 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2576 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2577 msgstr ""
2578 "To określa maksymalne opóźnienie jittera, które starają się wyrównać "
2579 "algorytmy synchronizacji (w milisekundach)."
2580
2581 #: src/libvlc-module.c:537
2582 msgid "Network synchronisation"
2583 msgstr "Synchronizacja sieci"
2584
2585 #: src/libvlc-module.c:538
2586 msgid ""
2587 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2588 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2589 msgstr ""
2590 "To pozwala ci na odległe zsynchronizowanie zegara dla serwera i klienta. "
2591 "Szczegółowe ustawienia są dostępne pod Zaawansowane / Synchronizacja sieci."
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:544 src/video_output/vout_intf.c:98
2594 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2595 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2596 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2075 modules/audio_output/alsa.c:767
2597 #: modules/audio_output/directsound.c:1031 modules/codec/avcodec/avcodec.c:50
2598 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:97
2599 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:85
2600 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:592 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1217
2601 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1274
2602 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:649
2603 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:51
2604 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:546 modules/spu/marq.c:61
2605 #: modules/spu/rss.c:69 modules/spu/rss.c:182
2606 #: modules/video_output/win32/directdraw.c:1495
2607 msgid "Default"
2608 msgstr "Domyślnie"
2609
2610 #: src/libvlc-module.c:544
2611 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:223
2612 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:1001
2613 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:921
2614 #: modules/gui/qt/ui/equalizer.h:133 modules/gui/qt/ui/vlm.h:289
2615 msgid "Enable"
2616 msgstr "Włączone"
2617
2618 #: src/libvlc-module.c:546
2619 msgid "MTU of the network interface"
2620 msgstr "MTU interfejsu sieciowego"
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:548
2623 msgid ""
2624 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2625 "over the network (in bytes)."
2626 msgstr ""
2627 "To jest maksymalny rozmiar pakietów warstwy aplikacji, który przesyłany może "
2628 "być przez sieć (w bajtach)."
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:553 modules/stream_out/rtp.c:124
2631 msgid "Hop limit (TTL)"
2632 msgstr "Limit etapu (TTL):"
2633
2634 #: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:126
2635 msgid ""
2636 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2637 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2638 "in default)."
2639 msgstr ""
2640 "To jest skok limitu (także znane jako \"Time-To-Live\" lub TTL) multicast "
2641 "pakietów wysłanych przez przepływ wyjścia (-1 = użycie system operacyjnego "
2642 "wbudowanego domyślnie)."
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:559
2645 msgid "Multicast output interface"
2646 msgstr "Interfejs wyjścia Multicast"
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:561
2649 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2650 msgstr "Domyślny interfejs multicast'u. Nadpisuje routing table."
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:563
2653 msgid "DiffServ Code Point"
2654 msgstr "DiffServ Code Point"
2655
2656 #: src/libvlc-module.c:564
2657 msgid ""
2658 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2659 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2660 msgstr ""
2661 "Zdyferencjonowany Serwis Kodu Punktowego dla wychodzących przepływów UDP "
2662 "(lub IPv4 Typ Serwisu, lub IPv6 Klasa Traffic). Jest używane dla Jakości "
2663 "Serwisu sieciowego."
2664
2665 #: src/libvlc-module.c:570
2666 msgid ""
2667 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2668 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2669 msgstr ""
2670 "Ustaw wybrany program podając jego identyfikator usługi. Używaj tylko tej "
2671 "opcji jeśli chcesz wczytać wieloprogramowy strumień (taki jak na przykład "
2672 "strumienie DVB)."
2673
2674 #: src/libvlc-module.c:576
2675 msgid ""
2676 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2677 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2678 "(like DVB streams for example)."
2679 msgstr ""
2680 "Ustaw wybrane programy podając listę identyfikatorów usług (SIDs) dzielonych "
2681 "przecinkiem. Używaj tylko tej opcji jeśli chcesz wczytać wieloprogramowy "
2682 "strumień (taki jak na przykład strumienie DVB)."
2683
2684 #: src/libvlc-module.c:582 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:312
2685 msgid "Audio track"
2686 msgstr "Ścieżka dźwiękowa"
2687
2688 #: src/libvlc-module.c:584
2689 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2690 msgstr "Numer strumienia używanej ścieżki dźwiękowej (od 0 do n)."
2691
2692 #: src/libvlc-module.c:587 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:313
2693 msgid "Subtitle track"
2694 msgstr "Ścieżka napisów"
2695
2696 #: src/libvlc-module.c:589
2697 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2698 msgstr "Numer strumienia używanej ścieżki napisów (od 0 do n)."
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:592 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2701 msgid "Audio language"
2702 msgstr "Język ścieżki dźwiękowej"
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:594
2705 msgid ""
2706 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2707 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2708 "language)."
2709 msgstr ""
2710 "Używany język ścieżki dźwiękowej (dwu- lub trzy-literowy kod kraju, dzielony "
2711 "przecinkiem, możesz użyć 'brak', aby uniknąć zmiany na inny język)."
2712
2713 #: src/libvlc-module.c:597
2714 msgid "Subtitle language"
2715 msgstr "Język napisów"
2716
2717 #: src/libvlc-module.c:599
2718 msgid ""
2719 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2720 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2721 msgstr ""
2722 "Używany język ścieżki napisów (dwu- lub trzy-literowy kod kraju, dzielony "
2723 "przecinkiem, możesz użyć 'każdy' na automatyczny wybór)."
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:602
2726 msgid "Menu language"
2727 msgstr "Język menu"
2728
2729 #: src/libvlc-module.c:604
2730 msgid ""
2731 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2732 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2733 msgstr ""
2734 "Używany język menu DVD/BluRay (dwu- lub trzy-literowy kod kraju, dzielony "
2735 "przecinkiem, możesz użyć 'każdy' na automatyczny wybór)."
2736
2737 #: src/libvlc-module.c:608
2738 msgid "Audio track ID"
2739 msgstr "Identyfikator ścieżki dźwiękowej"
2740
2741 #: src/libvlc-module.c:610
2742 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2743 msgstr "Identyfikator strumienia używanej ścieżki dźwiękowej."
2744
2745 #: src/libvlc-module.c:612
2746 msgid "Subtitle track ID"
2747 msgstr "Identyfikator ścieżki napisów"
2748
2749 #: src/libvlc-module.c:614
2750 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2751 msgstr "Identyfikator strumienia używanych napisów."
2752
2753 #: src/libvlc-module.c:616
2754 #, fuzzy
2755 msgid "Preferred Closed Captions decoder"
2756 msgstr "Dekoder zamkniętych napisów"
2757
2758 #: src/libvlc-module.c:620
2759 msgid "Preferred video resolution"
2760 msgstr "Preferowana rozdzielczość obrazu"
2761
2762 #: src/libvlc-module.c:622
2763 msgid ""
2764 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2765 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2766 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2767 "higher resolutions."
2768 msgstr ""
2769 "Jeśli dostępnych jest kilka formatów wideo, wybierz ten, którego "
2770 "rozdzielczość w liniach jest najbliżej zbliżona (ale nie większa niż) do "
2771 "tego ustawienia. Użyj tej opcji, jeśli nie masz wystarczającej mocy "
2772 "procesora i przepustowość sieci nie wystarcza na odtwarzanie w wyższych "
2773 "rozdzielczościach."
2774
2775 #: src/libvlc-module.c:628
2776 msgid "Best available"
2777 msgstr "Najlepszy dostępny"
2778
2779 #: src/libvlc-module.c:628
2780 msgid "Full HD (1080p)"
2781 msgstr "Pełna wysoka rozdzielczość (1080p)"
2782
2783 #: src/libvlc-module.c:628
2784 msgid "HD (720p)"
2785 msgstr "Wysoka rozdzielczość (720p)"
2786
2787 #: src/libvlc-module.c:629
2788 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2789 msgstr "Standardowa rozdzielczość (576 lub 480 linii)"
2790
2791 #: src/libvlc-module.c:630
2792 msgid "Low Definition (360 lines)"
2793 msgstr "Niska rozdzielczość (360 linii)"
2794
2795 #: src/libvlc-module.c:631
2796 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2797 msgstr "Bardzo niska rozdzielczość (240 linii)"
2798
2799 #: src/libvlc-module.c:634
2800 msgid "Input repetitions"
2801 msgstr "Liczba powtórek wejścia"
2802
2803 #: src/libvlc-module.c:636
2804 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2805 msgstr "Ilość czasu, w którym to samo wejście będzie powtarzane"
2806
2807 #: src/libvlc-module.c:638 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:159
2808 msgid "Start time"
2809 msgstr "Rozpoczynaj od"
2810
2811 #: src/libvlc-module.c:640
2812 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2813 msgstr "Strumień będzie odtworzony z tej pozycji (w sekundach)."
2814
2815 #: src/libvlc-module.c:642 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:161
2816 msgid "Stop time"
2817 msgstr "Zatrzymaj przy"
2818
2819 #: src/libvlc-module.c:644
2820 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2821 msgstr "Strumień będzie zatrzymany na tej pozycji (w sekundach)."
2822
2823 #: src/libvlc-module.c:646
2824 msgid "Run time"
2825 msgstr "Czas odtwarzania"
2826
2827 #: src/libvlc-module.c:648
2828 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2829 msgstr "Strumień będzie odtworzony przez tyle czasu (w sekundach)."
2830
2831 #: src/libvlc-module.c:650
2832 msgid "Fast seek"
2833 msgstr "Szybkie przeszukiwanie"
2834
2835 #: src/libvlc-module.c:652
2836 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2837 msgstr "Preferuj prędkość nad precyzją podczas przeglądania "
2838
2839 #: src/libvlc-module.c:654
2840 msgid "Playback speed"
2841 msgstr "Prędkość odtwarzania"
2842
2843 #: src/libvlc-module.c:656
2844 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2845 msgstr "Określa prędkość odtwarzania (nominalna prędkość to 1.0)."
2846
2847 #: src/libvlc-module.c:658
2848 msgid "Input list"
2849 msgstr "Lista wejścia"
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:660
2852 msgid ""
2853 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2854 "together after the normal one."
2855 msgstr ""
2856 "Możesz podać listę wejść dzieloną przecinkiem, która będzie związana razem "
2857 "po normalnej."
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:663
2860 msgid "Input slave (experimental)"
2861 msgstr "Wejście slave (eksperymentalne)"
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:665
2864 msgid ""
2865 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2866 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2867 "inputs."
2868 msgstr ""
2869 "To pozwala ci na odtwarzanie kliku wejść w tym samym czasie. Ta opcja jest "
2870 "eksperymentalna, nie wszystkie formaty są dostępne. Użyj listę wejść "
2871 "dzieloną '#'."
2872
2873 #: src/libvlc-module.c:669
2874 msgid "Bookmarks list for a stream"
2875 msgstr "Lista zakładek dla strumienia"
2876
2877 #: src/libvlc-module.c:671
2878 msgid ""
2879 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2880 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2881 "{...}\""
2882 msgstr ""
2883 "Możesz ręcznie podać listę zakładek dla strumienia \"{name=nazwa-zakładki,"
2884 "time=dowolne-wyrównanie-czasu,bytes=dowolne-przesunięcie-bajtu},{...}\""
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:675
2887 #, fuzzy
2888 msgid "Record directory"
2889 msgstr "Folder źródłowy"
2890
2891 #: src/libvlc-module.c:677
2892 #, fuzzy
2893 msgid "Directory where the records will be stored"
2894 msgstr "Katalog lub nazwa pliku, gdzie będą zapisywane nagrywania"
2895
2896 #: src/libvlc-module.c:679
2897 msgid "Prefer native stream recording"
2898 msgstr "Preferuj rodzimego zapisu strumienia"
2899
2900 #: src/libvlc-module.c:681
2901 msgid ""
2902 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2903 "output module"
2904 msgstr ""
2905 "Jeśli jest to możliwe, nagrywany będzie strumień wejściowy zamiast użycia "
2906 "modułu strumienia wyjściowego"
2907
2908 #: src/libvlc-module.c:684
2909 msgid "Timeshift directory"
2910 msgstr "Katalog Timeshiftu"
2911
2912 #: src/libvlc-module.c:686
2913 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2914 msgstr "Katalog użyty do przechowywania tymczasowych plików timeshiftu."
2915
2916 #: src/libvlc-module.c:688
2917 msgid "Timeshift granularity"
2918 msgstr "Ziarnistość timeshiftu"
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:690
2921 msgid ""
2922 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2923 "to store the timeshifted streams."
2924 msgstr ""
2925 "To jest maksymalny rozmiar w bajtach plików tymczasowych, które będą używane "
2926 "do przechowywania strumieni timeshiftu."
2927
2928 #: src/libvlc-module.c:693
2929 msgid "Change title according to current media"
2930 msgstr "Zmień tytuł według bieżącego pliku multimedialnego"
2931
2932 #: src/libvlc-module.c:694
2933 msgid ""
2934 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2935 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2936 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2937 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2938 msgstr ""
2939 "Ta opcja pozwala ustawić tytuł w zależności od aktualnego odtwarzania<br>$a: "
2940 "Wykonawca<br>$b: Album<br>$c: Prawa autorskie<br>$t: Tytuł<br>$g: Gatunek<br>"
2941 "$n: Nr. ścieżki<br>$p: Odtwarzane<br>$A: Data<br>$D: Czas trwania<br>$Z: "
2942 "\"Teraz odtwarzane\" (powrót na Tytuł - Wykonawca)"
2943
2944 #: src/libvlc-module.c:699
2945 msgid "Disable all lua plugins"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/libvlc-module.c:703
2949 msgid ""
2950 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2951 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2952 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2953 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2954 msgstr ""
2955 "Te opcje umożliwiają modyfikację zachowania podobrazów podsystemu. Możesz "
2956 "dla przykładu włączyć źródła podobrazów (logo itp.). Włącz te filtry tutaj i "
2957 "konfiguruj je w sekcji modułów \"filtry podobrazów\". Możesz także ustawić "
2958 "wiele różnych opcji podobrazów."
2959
2960 #: src/libvlc-module.c:709 modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:305
2961 msgid "Force subtitle position"
2962 msgstr "Wymuś pozycję napisów"
2963
2964 #: src/libvlc-module.c:711
2965 msgid ""
2966 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2967 "over the movie. Try several positions."
2968 msgstr ""
2969 "Można użyć tej opcji do umieszczania napisów pod filmem zamiast na nim. "
2970 "Wypróbuj różne pozycje."
2971
2972 #: src/libvlc-module.c:714
2973 #, fuzzy
2974 msgid "Subtitles text scaling factor"
2975 msgstr "Kodowanie tekstu napisów"
2976
2977 #: src/libvlc-module.c:715
2978 #, fuzzy
2979 msgid "Changes the subtitles size where possible"
2980 msgstr "Wybierz plik z napisami"
2981
2982 #: src/libvlc-module.c:717
2983 msgid "Enable sub-pictures"
2984 msgstr "Włącz podobrazy"
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:719
2987 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2988 msgstr "Można zupełnie wyłączyć przetwarzanie podobrazow."
2989
2990 #: src/libvlc-module.c:721 src/libvlc-module.c:1668 src/text/iso-639_def.h:145
2991 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:338
2992 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:290
2993 msgid "On Screen Display"
2994 msgstr "Wyświetlanie informacji na ekranie (OSD)"
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:723
2997 msgid ""
2998 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2999 "Display)."
3000 msgstr ""
3001 "VLC może wyświetlać komunikaty na obrazie. Nazywa to się OSD (On Screen "
3002 "Display)."
3003
3004 #: src/libvlc-module.c:726
3005 msgid "Text rendering module"
3006 msgstr "Moduł wyświetlania napisów"
3007
3008 #: src/libvlc-module.c:728
3009 msgid ""
3010 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
3011 "instance."
3012 msgstr ""
3013 "VLC używa standardowo Freetype do renderowania, ale to pozwala ci używać na "
3014 "przykład svg."
3015
3016 #: src/libvlc-module.c:730
3017 msgid "Subpictures source module"
3018 msgstr "Moduł źródła podobrazów"
3019
3020 #: src/libvlc-module.c:732
3021 msgid ""
3022 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
3023 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
3024 msgstr ""
3025 "Ta opcja dodaje tak zwane \"źródła podobrazów\". Te filtry pokrywają "
3026 "niektóre obrazki lub teksty na obrazie (takie jak logo, dowolne napisy, ...)."
3027
3028 #: src/libvlc-module.c:735
3029 msgid "Subpictures filter module"
3030 msgstr "Moduł filtra podobrazów"
3031
3032 #: src/libvlc-module.c:737
3033 msgid ""
3034 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
3035 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
3036 msgstr ""
3037 "Ta opcja dodaje tak zwane \"filtry podobrazów\". One filtrują podobrazy "
3038 "stworzone przez dekodery napisów lub inne źródła podobrazów."
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:740
3041 msgid "Autodetect subtitle files"
3042 msgstr "Automatyczne wykrywanie plików z napisami"
3043
3044 #: src/libvlc-module.c:742
3045 msgid ""
3046 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
3047 "(based on the filename of the movie)."
3048 msgstr ""
3049 "Automatycznie znajduje plik napisów, jeśli nie jest podana szczególna nazwa "
3050 "pliku (oparty na nazwie film)."
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:745
3053 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
3054 msgstr "Czujność wyszukiwania plika z napisami"
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:747
3057 msgid ""
3058 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
3059 "Options are:\n"
3060 "0 = no subtitles autodetected\n"
3061 "1 = any subtitle file\n"
3062 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
3063 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
3064 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
3065 msgstr ""
3066 "To ustala czujność zrównania plika z napisami i z filmem. Opcje to:\n"
3067 "0 = nie szukaj napisów\n"
3068 "1 = każdy plik z napisami\n"
3069 "2 = każdy plik z napisami zawierający nazwę filmu\n"
3070 "3 = napisy, które zawierają nazwę filmu z dodatkowymi znakami\n"
3071 "4 = napisy, które zawierają dokładną nazwę filmu"
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:755
3074 msgid "Subtitle autodetection paths"
3075 msgstr "Ścieżki do automatycznego wykrywania napisów"
3076
3077 #: src/libvlc-module.c:757
3078 msgid ""
3079 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
3080 "found in the current directory."
3081 msgstr ""
3082 "Szukaj pliku napisów też w tych ścieżkach, jeżeli nie można znaleźć Twojego "
3083 "pliku z napisami w aktualnym folderze."
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:760
3086 msgid "Use subtitle file"
3087 msgstr "Używaj pliku z napisami"
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:762
3090 msgid ""
3091 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
3092 "subtitle file."
3093 msgstr ""
3094 "Otwórz ten plik z napisami. Użyj go, jeśli nie można automatycznie wykryć "
3095 "właściwego pliku z napisami."
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:766
3098 msgid "DVD device"
3099 msgstr "Urządzenie DVD"
3100
3101 #: src/libvlc-module.c:767
3102 msgid "VCD device"
3103 msgstr "Urządzenie VCD"
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:768 modules/access/cdda.c:701
3106 msgid "Audio CD device"
3107 msgstr "Urządzenie CD Audio"
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:772
3110 msgid ""
3111 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3112 "the drive letter (e.g. D:)"
3113 msgstr ""
3114 "To jest domyślnie używany napęd DVD (lub plik). Nie zapomnij o dwukropku po "
3115 "literze napędu (np. D:)"
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:775
3118 msgid ""
3119 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3120 "the drive letter (e.g. D:)"
3121 msgstr ""
3122 "To jest domyślnie używany napęd VCD (lub plik). Nie zapomnij o dwukropku po "
3123 "literze napędu (np. D:)"
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:778 modules/access/cdda.c:704
3126 msgid ""
3127 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3128 "after the drive letter (e.g. D:)"
3129 msgstr ""
3130 "To jest domyślnie używany napęd CD Audio (lub plik). Nie zapomnij o "
3131 "dwukropku po literze napędu (np. D:)"
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:785
3134 msgid "This is the default DVD device to use."
3135 msgstr "Używane domyślne urządzenie DVD."
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:787
3138 msgid "This is the default VCD device to use."
3139 msgstr "Domyślnie używane urządzenie VCD."
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:789 modules/access/cdda.c:709
3142 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3143 msgstr "Domyślnie używane urządzenie CD Audio."
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:803
3146 msgid "TCP connection timeout"
3147 msgstr "Limit czasu połączenia TCP"
3148
3149 #: src/libvlc-module.c:805
3150 #, fuzzy
3151 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds)."
3152 msgstr "Domyślny limit czasu połączenia TCP (w milisekundach)."
3153
3154 #: src/libvlc-module.c:807
3155 msgid "HTTP server address"
3156 msgstr "Adres serwera HTTP"
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:809
3159 msgid ""
3160 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3161 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3162 "them to a specific network interface."
3163 msgstr ""
3164 "Domyślnie, serwer będzie nasłuchiwał każdy lokalny adres IP. Określ adres IP "
3165 "(np. ::1 lub 127.0.0.1) lub nazwę hosta (np. localhost), aby ograniczyć je "
3166 "do odpowiedniego interfejsu sieciowego."
3167
3168 #: src/libvlc-module.c:813
3169 msgid "RTSP server address"
3170 msgstr "Adres serwera RTSP"
3171
3172 #: src/libvlc-module.c:815
3173 msgid ""
3174 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3175 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3176 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3177 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3178 "network interface."
3179 msgstr ""
3180 "To określa adres serwera RTSP, którego będzie nasłuchiwać, wraz ze ścieżką "
3181 "bazowej mediów RTSP VOD. Składnia to adres/ścieżka. Domyślnie, serwer będzie "
3182 "nasłuchiwał każdy lokalny adres IP. Określ adres IP (np. ::1 lub 127.0.0.1) "
3183 "lub nazwę hosta (np. localhost), aby ograniczyć je do odpowiedniego "
3184 "interfejsu sieciowego."
3185
3186 #: src/libvlc-module.c:821
3187 msgid "HTTP server port"
3188 msgstr "Port serwera HTTP"
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:823
3191 msgid ""
3192 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3193 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3194 "by the operating system."
3195 msgstr ""
3196 "Serwer HTTP będzie nasłuchiwać na tym porcie TCP. Standardowy numer portu "
3197 "HTTP to 80. Jednak przydział numerów portów poniżej 1025 jest zwykle "
3198 "ograniczony przez system operacyjny."
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:828
3201 msgid "HTTPS server port"
3202 msgstr "Port serwera HTTPS"
3203
3204 #: src/libvlc-module.c:830
3205 msgid ""
3206 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3207 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3208 "restricted by the operating system."
3209 msgstr ""
3210 "Serwer HTTPS będzie nasłuchiwać na tym porcie TCP. Standardowy numer portu "
3211 "HTTPS to 443. Jednak przydział numerów portów poniżej 1025 jest zwykle "
3212 "ograniczony przez system operacyjny."
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:835
3215 msgid "RTSP server port"
3216 msgstr "Port serwera RTSP"
3217
3218 #: src/libvlc-module.c:837
3219 msgid ""
3220 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3221 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3222 "by the operating system."
3223 msgstr ""
3224 "Serwer RTSP będzie nasłuchiwać na tym porcie TCP. Standardowy numer portu "
3225 "RTSP to 554. Jednak przydział numerów portów poniżej 1025 jest zwykle "
3226 "ograniczony przez system operacyjny."
3227
3228 #: src/libvlc-module.c:842
3229 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3230 msgstr "Certyfikat serwera HTTP/TLS"
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:844
3233 msgid ""
3234 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3235 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3236 msgstr ""
3237 "Ten plik certyfikatu X.509 (w formacie PEM) używany jest po stronie serwera "
3238 "TLS. W systemie OS X wykorzystany jest jako wskazówka dla wyszukiwania "
3239 "certyfikatu w pęku kluczy."
3240
3241 #: src/libvlc-module.c:847
3242 msgid "HTTP/TLS server private key"
3243 msgstr "Prywatny klucz serwera HTTP/TLS"
3244
3245 #: src/libvlc-module.c:849
3246 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3247 msgstr ""
3248 "Ten plik prywatnego klucza (w formacie PEM) używany jest po stronie serwera "
3249 "TLS."
3250
3251 #: src/libvlc-module.c:851
3252 msgid "SOCKS server"
3253 msgstr "Serwer SOCKS"
3254
3255 #: src/libvlc-module.c:853
3256 msgid ""
3257 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3258 "used for all TCP connections"
3259 msgstr ""
3260 "Używany proxy serwer SOCKS. Musi podany być w formacie adres:port. Będzie "
3261 "używany dla wszystkich połączeń TCP."
3262
3263 #: src/libvlc-module.c:856
3264 msgid "SOCKS user name"
3265 msgstr "Nazwa użytkownika SOCKS"
3266
3267 #: src/libvlc-module.c:858
3268 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3269 msgstr "Imię użytkownika dla połączenia się z SOCKS proxy."
3270
3271 #: src/libvlc-module.c:860
3272 msgid "SOCKS password"
3273 msgstr "Hasło SOCKS"
3274
3275 #: src/libvlc-module.c:862
3276 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3277 msgstr "Hasło dla połączenia się z SOCKS proxy."
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:864
3280 msgid "Title metadata"
3281 msgstr "Metadane: tytuł"
3282
3283 #: src/libvlc-module.c:866
3284 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3285 msgstr "Pozwala na ustalenie \"title\" (tytułu) metadanych dla wejścia."
3286
3287 #: src/libvlc-module.c:868
3288 msgid "Author metadata"
3289 msgstr "Metadane: autor"
3290
3291 #: src/libvlc-module.c:870
3292 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3293 msgstr "Pozwala na ustalenie \"author\" (autora) metadanych dla wejścia."
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:872
3296 msgid "Artist metadata"
3297 msgstr "Metadane: wykonawca"
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:874
3300 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3301 msgstr "Pozwala na ustalenie \"artist\" (wykonawcy) metadanych dla wejścia."
3302
3303 #: src/libvlc-module.c:876
3304 msgid "Genre metadata"
3305 msgstr "Metadane: gatunek"
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:878
3308 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3309 msgstr "Pozwala na ustalenie \"genre\" (gatunku) metadanych dla wejścia."
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:880
3312 msgid "Copyright metadata"
3313 msgstr "Metadane: prawa autorskie"
3314
3315 #: src/libvlc-module.c:882
3316 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3317 msgstr ""
3318 "Pozwala na ustalenie \"copyright\" (praw autorskich) metadanych dla wejścia."
3319
3320 #: src/libvlc-module.c:884
3321 msgid "Description metadata"
3322 msgstr "Metadane: opis"
3323
3324 #: src/libvlc-module.c:886
3325 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3326 msgstr "Pozwala na ustalenie \"opisu\" metadanych dla wejścia."
3327
3328 #: src/libvlc-module.c:888
3329 msgid "Date metadata"
3330 msgstr "Metadane: data"
3331
3332 #: src/libvlc-module.c:890
3333 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3334 msgstr "Pozwala na ustalenie \"date\" (daty) metadanych dla wejścia."
3335
3336 #: src/libvlc-module.c:892
3337 msgid "URL metadata"
3338 msgstr "Metadane: URL"
3339
3340 #: src/libvlc-module.c:894
3341 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3342 msgstr "Pozwala na ustalenie \"url\" (adresu) metadanych dla wejścia."
3343
3344 #: src/libvlc-module.c:898
3345 msgid ""
3346 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3347 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3348 "can break playback of all your streams."
3349 msgstr ""
3350 "Ta opcja zmienia sposób wyboru własnych kodeków przez VLC (metoda "
3351 "dekompresji). Tylko zaawansowani użytkownicy powinni zmieniać tę opcję, "
3352
3353 #: src/libvlc-module.c:902
3354 msgid "Preferred decoders list"
3355 msgstr "Lista preferowanych dekoderów"
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:904
3358 msgid ""
3359 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3360 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3361 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3362 msgstr ""
3363 "Lista kodeków, których VLC będzie używać w pierwszeństwie. Na przykład, "
3364 "'dummy,a52' próbuje najpierw fikcyjnego i kodeków a52 przed próbowaniem "
3365 "innych. Tylko zaawansowani użytkownicy powinni zmieniać tę opcję."
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:909
3368 msgid "Preferred encoders list"
3369 msgstr "Lista preferowanych koderów"
3370
3371 #: src/libvlc-module.c:911
3372 msgid ""
3373 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3374 msgstr ""
3375 "To pozwala na wybór listy koderów, które VLC będzie używać w pierwszeństwie."
3376
3377 #: src/libvlc-module.c:920
3378 msgid ""
3379 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3380 "subsystem."
3381 msgstr ""
3382 "Ta opcja pozwala Ci na ustawienie domyślnych globalnych opcji dla strumienia "
3383 "wyjściowego podsystemu."
3384
3385 #: src/libvlc-module.c:923
3386 msgid "Default stream output chain"
3387 msgstr "Domyślny łańcuch strumienia wyjściowego"
3388
3389 #: src/libvlc-module.c:925
3390 msgid ""
3391 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3392 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3393 "all streams."
3394 msgstr ""
3395 "Możesz podać tutaj domyślny łańcuch wyjścia strumienia. Zajrzyj do "
3396 "dokumentacji, aby nauczyć się, jak zbudować takie łańcuchy. Uwaga: ten "
3397 "łańcuch będzie aktywny dla wszystkich strumieni."
3398
3399 #: src/libvlc-module.c:929
3400 msgid "Enable streaming of all ES"
3401 msgstr "Włącz strumieniowanie wszystkich podstawowych strumieni (ES)"
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:931
3404 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3405 msgstr "Strumieniuj wszystkie podstawowe strumienie (obraz, dźwięk i napisy)"
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:933
3408 msgid "Display while streaming"
3409 msgstr "Wyświetlaj strumień podczas nadawania"
3410
3411 #: src/libvlc-module.c:935
3412 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3413 msgstr "Odtwórz strumień lokalnie, gdy go strumieniujesz."
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:937
3416 msgid "Enable video stream output"
3417 msgstr "Włącz wyjście strumienia obrazu"
3418
3419 #: src/libvlc-module.c:939
3420 msgid ""
3421 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3422 "facility when this last one is enabled."
3423 msgstr ""
3424 "Wybierz czy strumień obrazu powinien być przeadresowany do usługi wyjścia "
3425 "strumienia, gdy chociaż jedna jest włączona."
3426
3427 #: src/libvlc-module.c:942
3428 msgid "Enable audio stream output"
3429 msgstr "Włącz wyjście strumienia dźwięku"
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:944
3432 msgid ""
3433 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3434 "facility when this last one is enabled."
3435 msgstr ""
3436 "Wybierz czy strumień dźwięku powinien być przeadresowany do usługi wyjścia "
3437 "strumienia, gdy chociaż jedna jest włączona."
3438
3439 #: src/libvlc-module.c:947
3440 msgid "Enable SPU stream output"
3441 msgstr "Włącz wyjście strumienia SPU"
3442
3443 #: src/libvlc-module.c:949
3444 msgid ""
3445 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3446 "facility when this last one is enabled."
3447 msgstr ""
3448 "Wybierz czy strumienie SPU powinny być przeadresowane do usługi wyjścia "
3449 "strumienia, gdy chociaż jedna jest włączona."
3450
3451 #: src/libvlc-module.c:952
3452 msgid "Keep stream output open"
3453 msgstr "Pozostawiaj wyjście strumienia otwarte"
3454
3455 #: src/libvlc-module.c:954
3456 msgid ""
3457 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3458 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3459 "specified)"
3460 msgstr ""
3461 "To pozwala ci na utrzymanie jedynej instancji wyjścia strumienia nad "
3462 "wielokrotnymi elementami listy odtwarzania (automatycznie wstawiony będzie "
3463 "strumień wyjściowy 'gather', jeśli nic nie będzie podane)."
3464
3465 #: src/libvlc-module.c:958
3466 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3467 msgstr "Mukser buforowania strumienia wyjściowego (ms)"
3468
3469 #: src/libvlc-module.c:960
3470 msgid ""
3471 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3472 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3473 msgstr ""
3474 "To pozwala skonfigurować początkową kwotę buforowania dla muksera strumienia "
3475 "wyjściowego. Ta wartość powinna podana być w milisekundach."
3476
3477 #: src/libvlc-module.c:963
3478 msgid "Preferred packetizer list"
3479 msgstr "Preferowana lista pakietowców"
3480
3481 #: src/libvlc-module.c:965
3482 msgid ""
3483 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3484 msgstr ""
3485 "To pozwala ci na wybór kolejności, w której VLC będzie wybierał pakietowce."
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:968
3488 msgid "Mux module"
3489 msgstr "Moduł multipleksera"
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:970
3492 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3493 msgstr "To jest zapis umożliwiający konfigurowanie modułów multipleksera"
3494
3495 #: src/libvlc-module.c:972
3496 msgid "Access output module"
3497 msgstr "moduł wyjściowy dostępu"
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:974
3500 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3501 msgstr ""
3502 "To jest zapis dostępu umożliwiający konfigurowanie modułów dostępu wyjścia"
3503
3504 #: src/libvlc-module.c:977
3505 msgid ""
3506 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3507 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3508 msgstr ""
3509 "Jeśli ta opcja jest włączona, przepływ adresu SAP multicast będzie "
3510 "kontrolowany. To jest potrzebne jeśli chcesz coś ogłosić w MBone."
3511
3512 #: src/libvlc-module.c:981
3513 msgid "SAP announcement interval"
3514 msgstr "Czas między ogłoszeniami SAP"
3515
3516 #: src/libvlc-module.c:983
3517 msgid ""
3518 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3519 "between SAP announcements."
3520 msgstr ""
3521 "Kiedy przepływ kontrolny SAP jest wyłączony, pozwala to ustawić interwał "
3522 "pomiędzy ogłoszeniami SAP."
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:992
3525 msgid ""
3526 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3527 "you really know what you are doing."
3528 msgstr ""
3529 "Te opcje pozwalają na wybór domyślnych modułów. Nie zmieniaj ich, chyba że "
3530 "naprawdę wiesz co robisz."
3531
3532 #: src/libvlc-module.c:995
3533 msgid "Access module"
3534 msgstr "Moduł dostępu"
3535
3536 #: src/libvlc-module.c:997
3537 msgid ""
3538 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3539 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3540 "option unless you really know what you are doing."
3541 msgstr ""
3542 "Wymusza to moduł dostępu. Możesz to użyć, jeśli poprawny dostęp nie jest "
3543 "automatycznie wykrywany. Nie powinieneś ustawiać tej opcji jako ogólną, "
3544 "chyba że naprawdę wiesz co robisz."
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:1001
3547 msgid "Stream filter module"
3548 msgstr "Moduł filtra strumienia"
3549
3550 #: src/libvlc-module.c:1003
3551 #, fuzzy
3552 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read."
3553 msgstr "Filtry strumienia stosowane są do modyfikacji wczytywanego strumienia."
3554
3555 #: src/libvlc-module.c:1005
3556 #, fuzzy
3557 msgid "Demux filter module"
3558 msgstr "Moduł filtra strumienia"
3559
3560 #: src/libvlc-module.c:1007
3561 #, fuzzy
3562 msgid "Demux filters are used to modify/control the stream that is being read."
3563 msgstr "Filtry strumienia stosowane są do modyfikacji wczytywanego strumienia."
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1009
3566 msgid "Demux module"
3567 msgstr "Moduł demultipleksera"
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1011
3570 msgid ""
3571 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3572 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3573 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3574 "you really know what you are doing."
3575 msgstr ""
3576 "Demultipleksery używane są do rozdzielenia \"podstawowych\" strumieni "
3577 "(takich jak strumienie dźwięku i obrazu). Możesz to użyć, jeśli poprawny "
3578 "demukser nie jest automatycznie wykrywany. Nie powinieneś używać tej opcji "
3579 "powszechnie, chyba że naprawdę wiesz co robisz."
3580
3581 #: src/libvlc-module.c:1016
3582 msgid "VoD server module"
3583 msgstr "Moduł serwera VoD"
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:1018
3586 #, fuzzy
3587 msgid ""
3588 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3589 "'vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3590 msgstr ""
3591 "Możesz wybrać moduł serwera VoD, którego chcesz używać. Ustaw to na "
3592 "`vod_rtsp', aby wrócić do starej wersji modułu."
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1021
3595 msgid "Allow real-time priority"
3596 msgstr "Zezwalaj na priorytet czasu rzeczywistego"
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1023
3599 msgid ""
3600 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3601 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3602 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3603 "only activate this if you know what you're doing."
3604 msgstr ""
3605 "Uruchomienie VLC w priorytecie real-time pozwala na bardziej precyzyjne "
3606 "planowanie i wykorzystanie, szczególnie dla strumieniowania zawartości. Może "
3607 "jednak zawiesić cały komputer lub sprawić, że będzie naprawdę wolny. "
3608 "Powinieneś to aktywować, tylko gdy wiesz co robisz."
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1029
3611 msgid "Adjust VLC priority"
3612 msgstr "Ustaw priorytet VLC"
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1031
3615 msgid ""
3616 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3617 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3618 "VLC instances."
3619 msgstr ""
3620 "Ta opcja dodaje przesunięcie (dodatnie lub ujemne) do domyślnych priorytetów "
3621 "VLC. Możesz ustawić priorytet VLC do innych programów, lub innej instancji "
3622 "VLC."
3623
3624 #: src/libvlc-module.c:1036
3625 msgid ""
3626 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3627 msgstr ""
3628 "Ta opcja jest przydatna, jeśli chcesz obniżyć opóźnienia podczas czytania "
3629 "strumienia"
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1039
3632 msgid "VLM configuration file"
3633 msgstr "Plik konfiguracyjny VLM"
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1041
3636 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3637 msgstr "Wczytaj plik konfiguracyjny VLM, gdy tylko VLM został uruchomiony."
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1043
3640 msgid "Use a plugins cache"
3641 msgstr "Użyj pamięć podręczną wtyczek"
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1045
3644 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3645 msgstr ""
3646 "Używanie podręcznej pamięci wtyczek znacznie przyspiesza startowanie "
3647 "programu VLC."
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1047
3650 msgid "Scan for new plugins"
3651 msgstr ""
3652
3653 #: src/libvlc-module.c:1049
3654 msgid ""
3655 "Scan plugin directories for new plugins at startup. This increases the "
3656 "startup time of VLC."
3657 msgstr ""
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1052
3660 #, fuzzy
3661 msgid "Preferred keystore list"
3662 msgstr "Preferowana lista pakietowców"
3663
3664 #: src/libvlc-module.c:1054
3665 #, fuzzy
3666 msgid "List of keystores that VLC will use in priority."
3667 msgstr ""
3668 "To pozwala na wybór listy koderów, które VLC będzie używać w pierwszeństwie."
3669
3670 #: src/libvlc-module.c:1056
3671 msgid "Locally collect statistics"
3672 msgstr "Zbieraj lokalne dane statystyczne"
3673
3674 #: src/libvlc-module.c:1058
3675 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3676 msgstr "Zbierane są różne statystyki lokalne na temat odtwarzanych plików."
3677
3678 #: src/libvlc-module.c:1060
3679 msgid "Run as daemon process"
3680 msgstr "Pracuj w trybie demona"
3681
3682 #: src/libvlc-module.c:1062
3683 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3684 msgstr "Uruchamia VLC w tle jako proces demona."
3685
3686 #: src/libvlc-module.c:1064
3687 msgid "Write process id to file"
3688 msgstr "Zapisz identyfikator procesu do pliku"
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1066
3691 msgid "Writes process id into specified file."
3692 msgstr "Zapisz identyfikator procesu do podanego pliku."
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1068
3695 msgid "Allow only one running instance"
3696 msgstr "Zezwalaj na działanie tylko jednej instancji"
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1070
3699 msgid ""
3700 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3701 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3702 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3703 "This option will allow you to play the file with the already running "
3704 "instance or enqueue it."
3705 msgstr ""
3706 "Zezwalając na działanie tylko jednej instancji VLC, może być to czasami "
3707 "pożyteczne, na przykład wtedy gdy VLC połączony jest z kilkoma plikami i nie "
3708 "życzysz sobie zawsze nowej instancji VLC, przy każdym otwarciu pliku w "
3709 "menedżerze plików. Ta opcja odtwarza plik w bieżącej instancji lub załącza "
3710 "go do listy."
3711
3712 #: src/libvlc-module.c:1076
3713 msgid "VLC is started from file association"
3714 msgstr "Startuje VLC z skojarzenia pliku"
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:1078
3717 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3718 msgstr "Donieść VLC, że został uruchomiony z skojarzenia pliku w systemie"
3719
3720 #: src/libvlc-module.c:1081 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:551
3721 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3722 msgstr ""
3723 "Używaj tylko jednej instancji, gdy uruchomiony został przez menedżera plików"
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1083
3726 msgid "Increase the priority of the process"
3727 msgstr "Podwyższ priorytet procesu"
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1085
3730 msgid ""
3731 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3732 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3733 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3734 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3735 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3736 "machine."
3737 msgstr ""
3738 "Podwyższenie priorytetu procesu, wzbogaci Twoje doznanie odtwarzania, bo "
3739 "nakazuje innym programom, które zabierają za dużo mocy procesora, nie "
3740 "przeszkadzać VLC. Jednak uświadom sobie, że w pewnych sytuacjach (błędy) VLC "
3741 "może zabrać całą moc procesora i spowodować całkowitą blokadę systemu, która "
3742 "może nawet wywołać restart komputera."
3743
3744 #: src/libvlc-module.c:1093 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:554
3745 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3746 msgstr "Dołącz pozycje do listy odtwarzania w trybie jednej instancji"
3747
3748 #: src/libvlc-module.c:1095
3749 msgid ""
3750 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3751 "playing current item."
3752 msgstr ""
3753 "Gdy używasz VLC w trybie jednej instancji, dołącz pozycje do listy "
3754 "odtwarzania i nie przerywaj bieżącej odtwarzanej pozycji."
3755
3756 #: src/libvlc-module.c:1098
3757 #, fuzzy
3758 msgid "Expose media player via D-Bus"
3759 msgstr "Aktualizacje programu VLC media player"
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1099
3762 msgid "Allow other applications to control VLC using the D-Bus MPRIS protocol."
3763 msgstr ""
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1108
3766 msgid ""
3767 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3768 "overridden in the playlist dialog box."
3769 msgstr ""
3770 "Te opcje określają zachowanie listy odtwarzania. Niektóre z nich mogą być "
3771 "zmieniane w oknie dialogowym listy."
3772
3773 #: src/libvlc-module.c:1111
3774 #, fuzzy
3775 msgid "Automatically preparse items"
3776 msgstr "Automatycznie ładuj informacje plików"
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1113
3779 #, fuzzy
3780 msgid ""
3781 "Automatically preparse items added to the playlist (to retrieve some "
3782 "metadata)."
3783 msgstr ""
3784 "Automatycznie ładuj informacje plików dodanych do listy odtwarzania (aby "
3785 "odzyskać niektóre metadane)."
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1116
3788 #, fuzzy
3789 msgid "Preparsing timeout"
3790 msgstr "Czas wyświetlania"
3791
3792 #: src/libvlc-module.c:1118
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Maximum time allowed to preparse an item, in milliseconds"
3795 msgstr "Liczba buforowania dla kamer i mikrofonów, w milisekundach."
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:321
3798 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:95
3799 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:564
3800 msgid "Allow metadata network access"
3801 msgstr "Zezwól metadanym na dostęp do sieci"
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:1125
3804 msgid "Collapse"
3805 msgstr "Zwiń"
3806
3807 #: src/libvlc-module.c:1125
3808 msgid "Expand"
3809 msgstr "Rozwiń"
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1127
3812 msgid "Subdirectory behavior"
3813 msgstr "Sposób traktowania podkatalogów"
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1129
3816 msgid ""
3817 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
3818 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
3819 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
3820 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
3821 msgstr ""
3822 "Wybierz, czy chcesz rozwinąć podfoldery.\n"
3823 "brak: podkatalogi nie pojawiają się na liście odtwarzania.\n"
3824 "zwiń: podkatalogi pojawiają się, ale będą rozwinięte przy pierwszym "
3825 "odtwarzaniu.\n"
3826 "rozwiń: wszystkie podkatalogi są rozwinięte.\n"
3827
3828 #: src/libvlc-module.c:1134
3829 msgid "Ignored extensions"
3830 msgstr "Zignorowane rozszerzenia"
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1136
3833 msgid ""
3834 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
3835 "directory.\n"
3836 "This is useful if you add directories that contain playlist files for "
3837 "instance. Use a comma-separated list of extensions."
3838 msgstr ""
3839 "Pliki z tymi rozszerzeniami nie będą dodawane do listy odtwarzania podczas "
3840 "otwierania katalogu.\n"
3841 "Funkcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli dodajesz katalogi, które "
3842 "zawierają na przykład pliki listy odtwarzania. Używaj listy rozszerzeń "
3843 "dzielonych przecinkiem."
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1141
3846 #, fuzzy
3847 msgid "Show hidden files"
3848 msgstr "Pokaż szczegóły"
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1143
3851 msgid "Ignore files starting with '.'"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: src/libvlc-module.c:1145
3855 msgid "Services discovery modules"
3856 msgstr "Moduł wykrywania usług"
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1147
3859 msgid ""
3860 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3861 "Typical value is \"sap\"."
3862 msgstr ""
3863 "Określa załadowane moduły wykrywania usług, dzielonych średnikami. Typowa "
3864 "wartość to \"sap\"."
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1150
3867 msgid "Play files randomly forever"
3868 msgstr "Odtwarzaj pliki losowo na zawsze"
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1152
3871 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3872 msgstr ""
3873 "VLC będzie losowo odtwarzał pliki w liście odtwarzania aż będzie przerwany."
3874
3875 #: src/libvlc-module.c:1154
3876 msgid "Repeat all"
3877 msgstr "Powtórz wszystko"
3878
3879 #: src/libvlc-module.c:1156
3880 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3881 msgstr "VLC będzie odgrywał listę odtwarzania w nieskończoność."
3882
3883 #: src/libvlc-module.c:1158
3884 msgid "Repeat current item"
3885 msgstr "Powtórz bieżącą pozycję"
3886
3887 #: src/libvlc-module.c:1160
3888 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3889 msgstr "VLC będzie odtwarzał bieżącą pozycję w liście odtwarzania."
3890
3891 #: src/libvlc-module.c:1162
3892 msgid "Play and stop"
3893 msgstr "Otwórz i zatrzymaj"
3894
3895 #: src/libvlc-module.c:1164
3896 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3897 msgstr "Wstrzymaj listę odtwarzania po każdej odtworzonej pozycji."
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1166
3900 msgid "Play and exit"
3901 msgstr "Odtwórz i wyjdź"
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1168
3904 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3905 msgstr "Wyjdź, jeśli nie ma więcej pozycji w liście."
3906
3907 #: src/libvlc-module.c:1170
3908 msgid "Play and pause"
3909 msgstr "Otwórz i wstrzymaj"
3910
3911 #: src/libvlc-module.c:1172
3912 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3913 msgstr "Zatrzymaj każdą pozycję w liście odtwarzania na ostatniej klatce."
3914
3915 #: src/libvlc-module.c:1174
3916 #, fuzzy
3917 msgid "Start paused"
3918 msgstr "Rozpoczynaj od"
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1176
3921 #, fuzzy
3922 msgid "Pause each item in the playlist on the first frame."
3923 msgstr "Zatrzymaj każdą pozycję w liście odtwarzania na ostatniej klatce."
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1178
3926 msgid "Auto start"
3927 msgstr "Automatyczny start"
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1179
3930 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3931 msgstr ""
3932 "Automatyczne rozpoczynaj odtwarzanie zawartości listy po ich załadowaniu."
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1182
3935 msgid "Pause on audio communication"
3936 msgstr "Wstrzymaj przy komunikacji głosowej"
3937
3938 #: src/libvlc-module.c:1184
3939 msgid ""
3940 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3941 "automatically."
3942 msgstr ""
3943 "Jeżeli wykryto komunikację głosową, odtwarzanie zostanie automatycznie "
3944 "wstrzymane."
3945
3946 #: src/libvlc-module.c:1187
3947 msgid "Use media library"
3948 msgstr "Używaj biblioteki mediów"
3949
3950 #: src/libvlc-module.c:1189
3951 msgid ""
3952 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3953 "VLC."
3954 msgstr ""
3955 "Biblioteka mediów będzie automatycznie zapisywana i odgrywana przy każdym "
3956 "starcie VLC."
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1192 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:552
3959 msgid "Display playlist tree"
3960 msgstr "Wyświetl drzewo listy odtwarzania"
3961
3962 #: src/libvlc-module.c:1194
3963 msgid ""
3964 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3965 "directory."
3966 msgstr ""
3967 "Lista odtwarzania możne użyć drzewa do klasyfikowania niektórych pozycji, "
3968 "takich jak zawartość katalogu."
3969
3970 #: src/libvlc-module.c:1203
3971 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3972 msgstr ""
3973 "Te ustawienia są globalne skróty klawiszowe VLC, znane jako \"skróty "
3974 "klawiszowe\"."
3975
3976 #: src/libvlc-module.c:1208 modules/gui/macosx/VLCMain+OldPrefs.m:103
3977 msgid "Ignore"
3978 msgstr "Ignoruj"
3979
3980 #: src/libvlc-module.c:1208
3981 #, fuzzy
3982 msgid "Volume control"
3983 msgstr "Regulacja głośności"
3984
3985 #: src/libvlc-module.c:1209
3986 #, fuzzy
3987 msgid "Position control"
3988 msgstr "Regulacja pozycji"
3989
3990 #: src/libvlc-module.c:1209
3991 #, fuzzy
3992 msgid "Position control reversed"
3993 msgstr "Regulacja pozycji"
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1212
3996 #, fuzzy
3997 msgid "Mouse wheel vertical axis control"
3998 msgstr "Funkcja osi góra-dół koła myszy"
3999
4000 #: src/libvlc-module.c:1214
4001 #, fuzzy
4002 msgid ""
4003 "The mouse wheel vertical (up/down) axis can control volume, position or be "
4004 "ignored."
4005 msgstr ""
4006 "Osią góra-dół (pionowo) koła myszy można regulować głośność, pozycję lub "
4007 "wyłącz tą funkcję"
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1216
4010 #, fuzzy
4011 msgid "Mouse wheel horizontal axis control"
4012 msgstr "Funkcja osi góra-dół koła myszy"
4013
4014 #: src/libvlc-module.c:1218
4015 #, fuzzy
4016 msgid ""
4017 "The mouse wheel horizontal (left/right) axis can control volume, position or "
4018 "be ignored."
4019 msgstr ""
4020 "Osią góra-dół (pionowo) koła myszy można regulować głośność, pozycję lub "
4021 "wyłącz tą funkcję"
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1220 src/video_output/vout_intf.c:268
4024 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:81
4025 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:422 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:501
4026 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
4027 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:323
4028 msgid "Fullscreen"
4029 msgstr "Pełny ekran"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1221
4032 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
4033 msgstr "Wybierz klawisz zmieniania stanu pełnego ekranu."
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1222
4036 msgid "Exit fullscreen"
4037 msgstr "Opuść tryb pełnoekranowy"
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1223
4040 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
4041 msgstr "Wybierz klawisz dla opuszczenia trybu pełnoekranowego."
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1224 modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:109
4044 msgid "Play/Pause"
4045 msgstr "Odtwarzaj/Wstrzymaj"
4046
4047 #: src/libvlc-module.c:1225
4048 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
4049 msgstr "Wybierz klawisz zmieniania stanu wstrzymania."
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1226
4052 msgid "Pause only"
4053 msgstr "Tylko wstrzymaj"
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1227
4056 msgid "Select the hotkey to use to pause."
4057 msgstr "Wybierz klawisz dla zatrzymania."
4058
4059 #: src/libvlc-module.c:1228
4060 msgid "Play only"
4061 msgstr "Tylko odtwarzaj"
4062
4063 #: src/libvlc-module.c:1229
4064 msgid "Select the hotkey to use to play."
4065 msgstr "Wybierz klawisz dla odtwarzania."
4066
4067 #: src/libvlc-module.c:1230 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:385
4068 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
4069 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
4070 msgid "Faster"
4071 msgstr "Przyspiesz"
4072
4073 #: src/libvlc-module.c:1231 src/libvlc-module.c:1237
4074 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
4075 msgstr "Wybierz klawisz dla szybkiego przewinięcia do przodu."
4076
4077 #: src/libvlc-module.c:1232 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:383
4078 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
4079 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
4080 msgid "Slower"
4081 msgstr "Zwolnij"
4082
4083 #: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1239
4084 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
4085 msgstr "Wybierz klawisz dla zwolnienia odtwarzania."
4086
4087 #: src/libvlc-module.c:1234
4088 msgid "Normal rate"
4089 msgstr "Standardowa stawka"
4090
4091 #: src/libvlc-module.c:1235
4092 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
4093 msgstr "Wybierz klawisz ustawienia prędkości odtwarzania do standardu."
4094
4095 #: src/libvlc-module.c:1236 modules/gui/qt/menus.cpp:875
4096 msgid "Faster (fine)"
4097 msgstr "Szybciej (delikatnie)"
4098
4099 #: src/libvlc-module.c:1238 modules/gui/qt/menus.cpp:883
4100 msgid "Slower (fine)"
4101 msgstr "Wolniej (delikatnie)"
4102
4103 #: src/libvlc-module.c:1240 modules/control/hotkeys.c:410
4104 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:163
4105 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:112
4106 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:388 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:489
4107 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:497
4108 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112
4109 #: modules/gui/qt/dialogs/sout.cpp:93 modules/notify/notify.c:335
4110 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:181
4111 msgid "Next"
4112 msgstr "Następny"
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1241
4115 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
4116 msgstr "Wybierz klawisz dla przeskoku następnej pozycji w liście odtwarzania."
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1242 modules/control/hotkeys.c:414
4119 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:160
4120 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:115
4121 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:387 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:490
4122 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:496
4123 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112 modules/notify/notify.c:333
4124 msgid "Previous"
4125 msgstr "Poprzedni"
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:1243
4128 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
4129 msgstr ""
4130 "Wybierz klawisz dla przeskoku poprzedniej pozycji w liście odtwarzania."
4131
4132 #: src/libvlc-module.c:1244 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:378
4133 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:488 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:495
4134 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:61
4135 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
4136 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:545 modules/gui/qt/ui/streampanel.h:180
4137 msgid "Stop"
4138 msgstr "Zatrzymaj"
4139
4140 #: src/libvlc-module.c:1245
4141 msgid "Select the hotkey to stop playback."
4142 msgstr "Wybierz klawisz dla zatrzymania odtwarzania."
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:1246 modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:75
4145 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:130
4146 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:273
4147 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:295
4148 #: modules/spu/marq.c:151 modules/spu/rss.c:198
4149 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:293
4150 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1279
4151 msgid "Position"
4152 msgstr "Pozycja"
4153
4154 #: src/libvlc-module.c:1247
4155 msgid "Select the hotkey to display the position."
4156 msgstr "Wybierz klawisz dla wyświetlenia pozycji."
4157
4158 #: src/libvlc-module.c:1249
4159 msgid "Very short backwards jump"
4160 msgstr "Bardzo mały przeskok wstecz"
4161
4162 #: src/libvlc-module.c:1251
4163 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
4164 msgstr "Wybierz klawisz dla bardzo małego przeskoku wstecz."
4165
4166 #: src/libvlc-module.c:1252
4167 msgid "Short backwards jump"
4168 msgstr "Mały przeskok wstecz"
4169
4170 #: src/libvlc-module.c:1254
4171 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
4172 msgstr "Wybierz klawisz dla małego przeskoku wstecz."
4173
4174 #: src/libvlc-module.c:1255
4175 msgid "Medium backwards jump"
4176 msgstr "Średni przeskok wstecz"
4177
4178 #: src/libvlc-module.c:1257
4179 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
4180 msgstr "Wybierz klawisz dla średniego przeskoku wstecz."
4181
4182 #: src/libvlc-module.c:1258
4183 msgid "Long backwards jump"
4184 msgstr "Duży przeskok wstecz"
4185
4186 #: src/libvlc-module.c:1260
4187 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
4188 msgstr "Wybierz klawisz dla dużego przeskoku wstecz."
4189
4190 #: src/libvlc-module.c:1262
4191 msgid "Very short forward jump"
4192 msgstr "Bardzo mały przeskok do przodu"
4193
4194 #: src/libvlc-module.c:1264
4195 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4196 msgstr "Wybierz klawisz dla bardzo małego przeskoku do przodu."
4197
4198 #: src/libvlc-module.c:1265
4199 msgid "Short forward jump"
4200 msgstr "Mały przeskok do przodu"
4201
4202 #: src/libvlc-module.c:1267
4203 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4204 msgstr "Wybierz klawisz dla małego przeskoku do przodu."
4205
4206 #: src/libvlc-module.c:1268
4207 msgid "Medium forward jump"
4208 msgstr "Średni przeskok do przodu"
4209
4210 #: src/libvlc-module.c:1270
4211 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4212 msgstr "Wybierz klawisz dla średniego przeskoku do przodu."
4213
4214 #: src/libvlc-module.c:1271
4215 msgid "Long forward jump"
4216 msgstr "Duży przeskok do przodu"
4217
4218 #: src/libvlc-module.c:1273
4219 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4220 msgstr "Wybierz klawisz dla dużego przeskoku do przodu."
4221
4222 #: src/libvlc-module.c:1274 modules/control/hotkeys.c:599
4223 msgid "Next frame"
4224 msgstr "Następna klatka"
4225
4226 #: src/libvlc-module.c:1276
4227 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4228 msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania następnej klatki obrazu."
4229
4230 #: src/libvlc-module.c:1278
4231 msgid "Very short jump length"
4232 msgstr "Długość bardzo małego przeskoku"
4233
4234 #: src/libvlc-module.c:1279
4235 msgid "Very short jump length, in seconds."
4236 msgstr "Długość bardzo małego przeskoku, w sekundach"
4237
4238 #: src/libvlc-module.c:1280
4239 msgid "Short jump length"
4240 msgstr "Długość małego przeskoku"
4241
4242 #: src/libvlc-module.c:1281
4243 msgid "Short jump length, in seconds."
4244 msgstr "Długość małego przeskoku, w sekundach"
4245
4246 #: src/libvlc-module.c:1282
4247 msgid "Medium jump length"
4248 msgstr "Długość średniego przeskoku"
4249
4250 #: src/libvlc-module.c:1283
4251 msgid "Medium jump length, in seconds."
4252 msgstr "Długość średniego przeskoku, w sekundach"
4253
4254 #: src/libvlc-module.c:1284
4255 msgid "Long jump length"
4256 msgstr "Długość dużego przeskoku"
4257
4258 #: src/libvlc-module.c:1285
4259 msgid "Long jump length, in seconds."
4260 msgstr "Długość dużego przeskoku, w sekundach."
4261
4262 #: src/libvlc-module.c:1287 modules/control/hotkeys.c:361
4263 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
4264 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:123 modules/gui/qt/menus.cpp:946
4265 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1132 modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
4266 msgid "Quit"
4267 msgstr "Zakończ"
4268
4269 #: src/libvlc-module.c:1288
4270 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4271 msgstr "Wybierz klawisz dla wyjścia z programu."
4272
4273 #: src/libvlc-module.c:1289
4274 msgid "Navigate up"
4275 msgstr "Nawigacja w górę"
4276
4277 #: src/libvlc-module.c:1290
4278 #, fuzzy