* updated the po-files
[vlc.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of VLC.
2 # Copyright (C) 2002-2007 the VideoLAN team
3 # $Id$
4 #
5 # Thanks to Arkadiusz Lipiec <arkadiusz.lipiec@gmail.com> for starting a translation in 2002.
6 # Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>, 2007
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: VLC\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2007-10-18 17:58+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-10-09 05:25+0100\n"
14 "Last-Translator: \n"
15 "Language-Team: Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Poedit-Language: Polish\n"
20 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
21
22 #: include/vlc/vlc.h:587
23 msgid ""
24 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
25 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
26 "see the file named COPYING for details.\n"
27 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
28 msgstr ""
29 "Na ten program nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w zakresie dopuszczonym przez "
30 "prawo.\n"
31 "Można go dalej rozpowszechniać na warunkach Ogólnej Publicznej Licencji "
32 "GNU;\n"
33 "szczegóły znajdują się w pliku COPYING.\n"
34 "Napisane przez Zespół VideoLAN; zobacz plik AUTHORS.\n"
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:36
37 msgid "VLC preferences"
38 msgstr "Preferencje VLC"
39
40 #: include/vlc_config_cat.h:38
41 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
42 msgstr "Wybierz \"Zaawansowane opcje\" żeby wyświetlić wszystkie opcje"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
45 msgid "General"
46 msgstr "Ogólne"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:43
49 msgid "Interface"
50 msgstr "Interfejs"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:44
53 msgid "Settings for VLC's interfaces"
54 msgstr "Ustawienia interfejsu VLC"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:46
57 msgid "General interface settings"
58 msgstr "Ogólne ustawienia interfejsu"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:48
61 msgid "Main interfaces"
62 msgstr "Główne interfejsy"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:49
65 msgid "Settings for the main interface"
66 msgstr "Ustawienia głównego interfejsu"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
69 msgid "Control interfaces"
70 msgstr "Interfejsy sterowania"
71
72 #: include/vlc_config_cat.h:52
73 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
74 msgstr "Ustawienia interfejsu sterowania VLC"
75
76 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
77 msgid "Hotkeys settings"
78 msgstr "Ustawienia skrótów klawiaturowych"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1994
81 #: src/libvlc-module.c:1381
82 msgid "Audio"
83 msgstr "Dźwięk"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:59
86 msgid "Audio settings"
87 msgstr "Ustawienia dźwięku"
88
89 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
90 msgid "General audio settings"
91 msgstr "Ogólne ustawienia dźwięku"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
94 #: src/video_output/video_output.c:436
95 msgid "Filters"
96 msgstr "Filtry"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:66
99 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
100 msgstr "Filtry dźwięku używane są do obróbki strumienia dźwiękowego."
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
103 msgid "Visualizations"
104 msgstr "Wizualizacje"
105
106 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
107 msgid "Audio visualizations"
108 msgstr "Wizualizacje dźwięku"
109
110 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
111 msgid "Output modules"
112 msgstr "Moduły wyjścia"
113
114 #: include/vlc_config_cat.h:73
115 msgid "These are general settings for audio output modules."
116 msgstr "To są ogólne ustawienia modułów wyjścia dźwięku."
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1754
119 msgid "Miscellaneous"
120 msgstr "Różne"
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:76
123 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
124 msgstr "Różne ustawienia dźwięku i modułów"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2022
127 #: src/libvlc-module.c:1429
128 msgid "Video"
129 msgstr "Obraz"
130
131 #: include/vlc_config_cat.h:80
132 msgid "Video settings"
133 msgstr "Ustawienia obrazu"
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
136 msgid "General video settings"
137 msgstr "Ogólne ustawienia obrazu"
138
139 #: include/vlc_config_cat.h:87
140 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
141 msgstr "Wybierz twoje preferencyjne wyjście obrazu i skonfiguruj je tutaj."
142
143 #: include/vlc_config_cat.h:91
144 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
145 msgstr "Filtry obrazu używane są do obróbki strumienia obrazu."
146
147 #: include/vlc_config_cat.h:93
148 msgid "Subtitles/OSD"
149 msgstr "Napisy/Informacje na ekranie (OSD)"
150
151 #: include/vlc_config_cat.h:94
152 msgid ""
153 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
154 "subpictures\"."
155 msgstr ""
156 "Rożne ustawienia dotyczące wyświetlania informacji na ekranie (OSD), napisów "
157 "i nałożonych podobrazów."
158
159 #: include/vlc_config_cat.h:103
160 msgid "Input / Codecs"
161 msgstr "Wejście / Kodeki"
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:104
164 msgid ""
165 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
166 "VLC. Encoder settings can also be found here."
167 msgstr ""
168 "To są ustawienia wejścia, multipleksowania i dekodowania części VLC. "
169 "Ustawienia kodera także znajdziesz tutaj."
170
171 #: include/vlc_config_cat.h:107
172 msgid "Access modules"
173 msgstr "Moduły dostępu"
174
175 #: include/vlc_config_cat.h:109
176 msgid ""
177 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
178 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
179 msgstr ""
180 "Ustawienia dotyczące rożnych metod używanych przez VLC. Ustawienia, które "
181 "chcesz zwykle zmienić to HTTP proxy lub ustawienia cache."
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:113
184 msgid "Access filters"
185 msgstr "Filtry dostępu"
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:115
188 msgid ""
189 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
190 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
191 "you are doing."
192 msgstr ""
193 "Filtry dostępu są specjalnymi modułami które pozwalają na zaawansowaną "
194 "obróbkę wejścia VLC. Tu nie powinno się niczego zmieniać bez rozeznania."
195
196 #: include/vlc_config_cat.h:119
197 msgid "Demuxers"
198 msgstr "Demultipleksery"
199
200 #: include/vlc_config_cat.h:120
201 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
202 msgstr "Demultipleksery są używane do rozdzielenia strumieni dźwięku i obrazu."
203
204 #: include/vlc_config_cat.h:122
205 msgid "Video codecs"
206 msgstr "Kodeki obrazu"
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:123
209 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
210 msgstr "Ustawienia dekoderów i koderów tylko obrazu."
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:125
213 msgid "Audio codecs"
214 msgstr "Kodeki dźwięku"
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:126
217 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
218 msgstr "Ustawienia dekoderów i koderów tylko dźwięku."
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:128
221 msgid "Other codecs"
222 msgstr "Inne kodeki"
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:129
225 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
226 msgstr "Ustawienia dźwięku+obrazu i rożnych dekoderów i koderów."
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:132
229 msgid "General input settings. Use with care."
230 msgstr "Ogólne ustawienia wejścia. Używaj ostrożnie."
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1680
233 msgid "Stream output"
234 msgstr "Wyjście strumieniowe"
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:137
237 msgid ""
238 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
239 "incoming streams.\n"
240 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
241 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
242 "RTSP).\n"
243 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
244 "duplicating...)."
245 msgstr ""
246 "Wyjście strumienia pozwala VLC działać jako serwer strumieniowy lub "
247 "zapisywać nadchodzące strumienie.\n"
248 "Strumienie przechodzą najpierw przez multiplekser, a potem moduł  \"Access-"
249 "Output\", który je zapisuje lub strumieniuje (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
250 "Moduł strumienia Sout pozwala na zaawansowaną obróbkę strumienia "
251 "(transkodowanie, kopiowanie...)."
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:145
254 msgid "General stream output settings"
255 msgstr "Ogólne ustawienia wyjścia strumienia"
256
257 #: include/vlc_config_cat.h:147
258 msgid "Muxers"
259 msgstr "Multipleksery"
260
261 #: include/vlc_config_cat.h:149
262 msgid ""
263 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
264 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
265 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
266 "You can also set default parameters for each muxer."
267 msgstr ""
268
269 #: include/vlc_config_cat.h:155
270 msgid "Access output"
271 msgstr "Wyjście dostępu"
272
273 #: include/vlc_config_cat.h:157
274 msgid ""
275 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
276 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
277 "should probably not do that.\n"
278 "You can also set default parameters for each access output."
279 msgstr ""
280
281 #: include/vlc_config_cat.h:162
282 msgid "Packetizers"
283 msgstr "Pakietowce"
284
285 #: include/vlc_config_cat.h:164
286 msgid ""
287 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
288 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
289 "not do that.\n"
290 "You can also set default parameters for each packetizer."
291 msgstr ""
292 "Pakietowce są używane do \"przedobróbki\" strumieni elementarnych przed "
293 "multipleksacją. To ustawienie pozwala na wybór jednego pakietowca. Nie "
294 "powinno się tego zmieniać.\n"
295 "Możesz też ustawić domyślne parametry dla każdego pakietowca."
296
297 #: include/vlc_config_cat.h:170
298 msgid "Sout stream"
299 msgstr "Strumień Sout"
300
301 #: include/vlc_config_cat.h:171
302 msgid ""
303 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
304 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
305 "for each sout stream module here."
306 msgstr ""
307 "Moduły strumienia Sout pozwalają na utworzenie łańcucha przetwarzania. "
308 "Proszę zajrzeć do Howto strumieniowania dla dalszych informacji. Możesz "
309 "tutaj skonfigurować domyślne opcje dla każdego modułu strumienia Sout."
310
311 #: include/vlc_config_cat.h:176
312 msgid "SAP"
313 msgstr "SAP"
314
315 #: include/vlc_config_cat.h:178
316 msgid ""
317 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
318 "multicast UDP or RTP."
319 msgstr ""
320 "SAP jest sposobem publicznego zapowiadania strumieni, które zostały wysłane "
321 "przez multicast UDP lub RTP."
322
323 #: include/vlc_config_cat.h:181
324 msgid "VOD"
325 msgstr "Wideo na żądanie (VOD)"
326
327 #: include/vlc_config_cat.h:182
328 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
329 msgstr "Implementacja Wideo na żądanie (VOD) w VLC"
330
331 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1813
332 #: src/playlist/engine.c:111
333 msgid "Playlist"
334 msgstr "Lista odtwarzania"
335
336 #: include/vlc_config_cat.h:187
337 msgid ""
338 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
339 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
340 msgstr ""
341 "Ustawienia dotyczące zachowania listy odtwarzania (n.p. tryb odtwarzania) i "
342 "modułów które automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania (moduły "
343 "\"wykrywania usług\")."
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:191
346 msgid "General playlist behaviour"
347 msgstr "Ogólne zachowanie listy odtwarzania"
348
349 #: include/vlc_config_cat.h:192
350 msgid "Services discovery"
351 msgstr "Wykrywanie usług"
352
353 #: include/vlc_config_cat.h:193
354 msgid ""
355 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
356 "playlist."
357 msgstr ""
358 "Moduły wykrywania usług automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania."
359
360 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1639
361 msgid "Advanced"
362 msgstr "Zawansowane"
363
364 #: include/vlc_config_cat.h:198
365 msgid "Advanced settings. Use with care."
366 msgstr "Zaawansowane opcje. Używaj ostrożnie."
367
368 #: include/vlc_config_cat.h:200
369 msgid "CPU features"
370 msgstr "Charakterystyczne cechy procesora"
371
372 #: include/vlc_config_cat.h:201
373 msgid ""
374 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
375 "not change these settings."
376 msgstr ""
377 "Można tu wyłączać niektóre opcje przyspieszenia procesora. Prawdopodobnie "
378 "nie powinieneś tu niczego zmieniać."
379
380 #: include/vlc_config_cat.h:204
381 msgid "Advanced settings"
382 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:205
385 msgid "Other advanced settings"
386 msgstr "Inne zaawansowane ustawienia"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:207
389 msgid "Network"
390 msgstr "Sieć"
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:208
393 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
394 msgstr ""
395 "Te moduły udostępniają funkcję sieciowe dla wszystkich innych części VLC."
396
397 #: include/vlc_config_cat.h:213
398 msgid "Chroma modules settings"
399 msgstr "Ustawienia modułów chrominancji"
400
401 #: include/vlc_config_cat.h:214
402 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
403 msgstr "Te ustawienia dotyczą modułów transformacji chrominancji."
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:216
406 msgid "Packetizer modules settings"
407 msgstr "Ustawienia modułów pakietowca"
408
409 #: include/vlc_config_cat.h:220
410 msgid "Encoders settings"
411 msgstr "Ustawienia koderów"
412
413 #: include/vlc_config_cat.h:222
414 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
415 msgstr "To są ogólne ustawienia modułów kodowania obrazu/dźwięku/napisów."
416
417 #: include/vlc_config_cat.h:225
418 msgid "Dialog providers settings"
419 msgstr "Ustawienia dialogu providera"
420
421 #: include/vlc_config_cat.h:227
422 msgid "Dialog providers can be configured here."
423 msgstr "Można skonfigurować tutaj dialog providera."
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:229
426 msgid "Subtitle demuxer settings"
427 msgstr "Ustawienia demultipleksera napisów"
428
429 #: include/vlc_config_cat.h:231
430 msgid ""
431 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
432 "example by setting the subtitles type or file name."
433 msgstr ""
434 "W tej sekcji można ustawić zachowanie demultipleksera napisów, np. przez "
435 "ustawienie typu napisów lub nazwy pliku."
436
437 #: include/vlc_config_cat.h:238
438 msgid "No help available"
439 msgstr "Brak dostępnej pomocy."
440
441 #: include/vlc_config_cat.h:239
442 msgid "There is no help available for these modules."
443 msgstr "Pomoc dla tych modułów jest niedostępna."
444
445 #: include/vlc_interface.h:146
446 msgid ""
447 "\n"
448 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
449 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
450 msgstr ""
451 "\n"
452 "Uwaga: jeśli nie można uzyskać dostępu do graficznego interfejsu "
453 "użytkownika, to otwórz okno wiersza poleceń, przejdź do katalogu programu "
454 "VLC i wydaj polecenie \"vlc -I wx\"\n"
455
456 #: include/vlc_intf_strings.h:33
457 msgid "Quick &Open File..."
458 msgstr "Szybkie &otwieranie pliku..."
459
460 #: include/vlc_intf_strings.h:34
461 msgid "&Advanced Open..."
462 msgstr "Otwieranie &zaawansowane..."
463
464 #: include/vlc_intf_strings.h:35
465 msgid "Open &Directory..."
466 msgstr "Otwórz &katalog..."
467
468 #: include/vlc_intf_strings.h:37
469 msgid "Select one or more files to open"
470 msgstr "Wybierz jeden albo więcej plików do otwarcia"
471
472 #: include/vlc_intf_strings.h:41
473 msgid "Media Information..."
474 msgstr "Informacje Mediów..."
475
476 #: include/vlc_intf_strings.h:42
477 msgid "Codec Information..."
478 msgstr "Informacje Kodeku..."
479
480 #: include/vlc_intf_strings.h:43
481 msgid "Messages..."
482 msgstr "Komunikaty..."
483
484 #: include/vlc_intf_strings.h:44
485 msgid "Extended settings..."
486 msgstr "Ustawienia rozszerzone..."
487
488 #: include/vlc_intf_strings.h:45
489 msgid "Go to specific time..."
490 msgstr "Przejdź do specyficznego czasu..."
491
492 #: include/vlc_intf_strings.h:46
493 msgid "Bookmarks..."
494 msgstr "Zakładki..."
495
496 #: include/vlc_intf_strings.h:47
497 msgid "VLM Configuration..."
498 msgstr "Konfiguracja VLM..."
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:49
501 msgid "About VLC media player..."
502 msgstr "Informacje o VLC media player..."
503
504 #: include/vlc_intf_strings.h:52
505 msgid "Play"
506 msgstr "Odtwarzaj"
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:53
509 msgid "Fetch information"
510 msgstr "Pobierz informacje"
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:54
513 msgid "Delete"
514 msgstr "Usuń"
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:55
517 msgid "Information..."
518 msgstr "Informacje..."
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:56
521 msgid "Sort"
522 msgstr "Sortuj"
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:57
525 msgid "Add node"
526 msgstr "Dodaj węzeł"
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:58
529 msgid "Stream..."
530 msgstr "Nadawaj strumieniowo..."
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:59
533 msgid "Save..."
534 msgstr "Zapisz..."
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:60
537 msgid "Open Folder..."
538 msgstr "Otwórz folder..."
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1075
541 msgid "Repeat all"
542 msgstr "Powtórz wszystko"
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:65
545 msgid "Repeat one"
546 msgstr "Powtórz pojedynczy"
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:66
549 msgid "No repeat"
550 msgstr "Nie powtarzaj"
551
552 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1274
553 msgid "Random"
554 msgstr "Losowe"
555
556 #: include/vlc_intf_strings.h:69
557 #, fuzzy
558 msgid "Random off"
559 msgstr "Losowo wyłączone"
560
561 #: include/vlc_intf_strings.h:71
562 msgid "Add to playlist"
563 msgstr "Dodaj do listy odtwarzania"
564
565 #: include/vlc_intf_strings.h:72
566 msgid "Add to media library"
567 msgstr "Dodaj do biblioteki"
568
569 #: include/vlc_intf_strings.h:74
570 msgid "Add file..."
571 msgstr "Dodaj plik..."
572
573 #: include/vlc_intf_strings.h:75
574 msgid "Advanced open..."
575 msgstr "Otwórz - zaawansowane..."
576
577 #: include/vlc_intf_strings.h:76
578 msgid "Add directory..."
579 msgstr "Dodaj katalog..."
580
581 #: include/vlc_intf_strings.h:78
582 msgid "Save playlist to file..."
583 msgstr "Zapisz listę odtwarzania w pliku..."
584
585 #: include/vlc_intf_strings.h:79
586 msgid "Load playlist file..."
587 msgstr "Załaduj plik listy odtwarzania..."
588
589 #: include/vlc_intf_strings.h:81
590 msgid "Search"
591 msgstr "Szukaj"
592
593 #: include/vlc_intf_strings.h:82
594 msgid "Search filter"
595 msgstr "Filtr wyszukiwania"
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:84
598 msgid "Additional sources"
599 msgstr "Dodatkowe źródła"
600
601 #: include/vlc_intf_strings.h:88
602 msgid ""
603 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
604 "them."
605 msgstr ""
606 "Niektóre opcje są ukryte. Zaznacz pole \"Opcje zaawansowane\" aby je "
607 "wyświetlić."
608
609 #: include/vlc_intf_strings.h:93
610 msgid "Image clone"
611 msgstr "Klonowanie obrazu"
612
613 #: include/vlc_intf_strings.h:94
614 msgid "Clone the image"
615 msgstr "Sklonuj obraz"
616
617 #: include/vlc_intf_strings.h:96
618 msgid "Magnification"
619 msgstr "Powiększenie"
620
621 #: include/vlc_intf_strings.h:97
622 msgid ""
623 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
624 "be magnified."
625 msgstr ""
626 "Powiększanie części obrazu. Można wybrać która część obrazu ma zostać "
627 "powiększona."
628
629 #: include/vlc_intf_strings.h:100
630 msgid "Waves"
631 msgstr "Fale"
632
633 #: include/vlc_intf_strings.h:101
634 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
635 msgstr "Efekt zniekształcenia obrazu \"fale\""
636
637 #: include/vlc_intf_strings.h:103
638 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
639 msgstr "Efekt zniekształcenia obrazu \"powierzchnia wody\""
640
641 #: include/vlc_intf_strings.h:105
642 msgid "Image colors inversion"
643 msgstr "Odwrócenie kolorów obrazu"
644
645 #: include/vlc_intf_strings.h:107
646 msgid "Split the image to make an image wall"
647 msgstr "Podziel obraz aby ułożyć ścianę z obrazów"
648
649 #: include/vlc_intf_strings.h:109
650 msgid ""
651 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
652 "The video gets split in parts that you must sort."
653 msgstr ""
654 "Utwórz z obrazu \"puzzle\".\n"
655 "Obraz będzie podzielony na kawałki, które należy ułożyć."
656
657 #: include/vlc_intf_strings.h:112
658 msgid ""
659 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
660 "Try changing the various settings for different effects"
661 msgstr ""
662 "Efekt zniekształcenia obrazu \"wykrywanie krawędzi\".\n"
663 "Wypróbuj różne ustawienia w celu uzyskania rozmaitych efektów"
664
665 #: include/vlc_intf_strings.h:115
666 msgid ""
667 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
668 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
669 "settings."
670 msgstr ""
671 "Efekt \"wykrywanie koloru\". Cały obraz będzie czarno-biały z wyjątkiem "
672 "części będącej w kolorze wybranym w ustawieniach."
673
674 #: include/vlc_intf_strings.h:119
675 msgid ""
676 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
677 "charset=utf-8\" /><h2>Welcome to VLC media player Help</"
678 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
679 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
680 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
681 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
682 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
683 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
684 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
685 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
686 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
687 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
688 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
689 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
690 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
691 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
692 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
693 "org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
694 "give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
695 "href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
696 "channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
697 "on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
698 "the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
699 "design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
700 "also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
701 "b> VLC media player.</p></body></html>"
702 msgstr ""
703
704 #: include/vlc_meta.h:167
705 msgid "Meta-information"
706 msgstr "Metainformacje"
707
708 #: include/vlc_meta.h:184
709 msgid "Codec Name"
710 msgstr "Nazwa kodeka"
711
712 #: include/vlc_meta.h:185
713 msgid "Codec Description"
714 msgstr "Opis kodeka"
715
716 #: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
717 #: src/audio_output/filters.c:221
718 msgid "Audio filtering failed"
719 msgstr "Filtrowanie dźwięku nie powiodło się"
720
721 #: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
722 #: src/audio_output/filters.c:222
723 #, c-format
724 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
725 msgstr "Osiągnięto maksymalną liczbę filtrów (%d)."
726
727 #: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
728 #: src/input/es_out.c:425 src/libvlc-module.c:528
729 #: src/video_output/video_output.c:413
730 msgid "Disable"
731 msgstr "Wyłącz"
732
733 #: src/audio_output/input.c:93
734 msgid "Spectrometer"
735 msgstr "Spektrometr"
736
737 #: src/audio_output/input.c:95
738 msgid "Scope"
739 msgstr "Zakres"
740
741 #: src/audio_output/input.c:97
742 msgid "Spectrum"
743 msgstr "Widmo"
744
745 #: src/audio_output/input.c:134
746 msgid "Equalizer"
747 msgstr "Korektor graficzny"
748
749 #: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:272
750 msgid "Audio filters"
751 msgstr "Filtry dźwięku"
752
753 #: src/audio_output/input.c:178
754 msgid "Replay gain"
755 msgstr "Powtórz głośność"
756
757 #: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
758 msgid "Audio Channels"
759 msgstr "Kanały dźwiękowe"
760
761 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
762 msgid "Stereo"
763 msgstr "Stereo"
764
765 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
766 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
767 msgid "Left"
768 msgstr "Lewy"
769
770 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
771 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
772 msgid "Right"
773 msgstr "Prawy"
774
775 #: src/audio_output/output.c:131
776 msgid "Dolby Surround"
777 msgstr "Dolby Surround"
778
779 #: src/audio_output/output.c:143
780 msgid "Reverse stereo"
781 msgstr "Zamiana kanałów stereo"
782
783 #: src/control/media_list.c:187 src/playlist/engine.c:125
784 #: src/playlist/loadsave.c:146
785 msgid "Media Library"
786 msgstr "Biblioteka mediów"
787
788 #: src/extras/getopt.c:633
789 #, c-format
790 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
791 msgstr "%s: opcja: `%s' jest niejednoznaczna\n"
792
793 #: src/extras/getopt.c:658
794 #, c-format
795 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
796 msgstr "%s: opcja `--%s' nie pozwala na użycie argumentu\n"
797
798 #: src/extras/getopt.c:663
799 #, c-format
800 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
801 msgstr "%s: opcja `%c%s' nie pozwala na użycie argumentu\n"
802
803 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
804 #, c-format
805 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
806 msgstr "%s: option `%s' wymaga argumentu\n"
807
808 #: src/extras/getopt.c:710
809 #, c-format
810 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
811 msgstr "%s: nieznana opcja `--%s'\n"
812
813 #: src/extras/getopt.c:714
814 #, c-format
815 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
816 msgstr "%s: nieznana opcja `%c%s'\n"
817
818 #: src/extras/getopt.c:740
819 #, c-format
820 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
821 msgstr "%s: niedozwolona opcja --%c\n"
822
823 #: src/extras/getopt.c:743
824 #, c-format
825 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
826 msgstr "%s: nieprawidłowa opcja -- %c\n"
827
828 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
829 #, c-format
830 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
831 msgstr "%s: opcja wymaga argumetu -- %c\n"
832
833 #: src/extras/getopt.c:820
834 #, c-format
835 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
836 msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"
837
838 #: src/extras/getopt.c:838
839 #, c-format
840 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
841 msgstr "%s: opcja `-W %s' nie pozwala na użycie argumentu\n"
842
843 #: src/input/control.c:310
844 #, c-format
845 msgid "Bookmark %i"
846 msgstr "Zakładka %i"
847
848 #: src/input/decoder.c:106
849 msgid "No suitable decoder module for format"
850 msgstr "Brak stosownego modułu dekodera dla formatu"
851
852 #: src/input/decoder.c:107
853 #, c-format
854 msgid ""
855 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
856 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
857 msgstr ""
858 "Program VLC prawdopodobnie nie obsługuje formatu dźwięku lub obrazu \"%4.4s"
859 "\". Niestety nie jest możliwa usunięcie tej usterki przez użytkownika."
860
861 #: src/input/decoder.c:159 src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
862 msgid "Streaming / Transcoding failed"
863 msgstr "Nadawanie strumieniowe / Transkodowanie nie powiodło się"
864
865 #: src/input/decoder.c:160
866 msgid "VLC could not open the packetizer module."
867 msgstr "Program VLC nie mógł otworzyć modułu pakietowca."
868
869 #: src/input/decoder.c:172 src/input/decoder.c:374
870 msgid "VLC could not open the decoder module."
871 msgstr "Program VLC nie mógł otworzyć modułu dekodera."
872
873 #: src/input/es_out.c:447 src/input/es_out.c:449 src/input/es_out.c:455
874 #: src/input/es_out.c:456
875 #, c-format
876 msgid "Track %i"
877 msgstr "Ścieżka %i"
878
879 #: src/input/es_out.c:637
880 #, c-format
881 msgid "%s [%s %d]"
882 msgstr "%s [%s %d]"
883
884 #: src/input/es_out.c:637 src/input/es_out.c:639 src/input/var.c:128
885 #: src/libvlc-module.c:561
886 msgid "Program"
887 msgstr "Program"
888
889 #: src/input/es_out.c:1413
890 #, fuzzy
891 msgid "Closed captions 1"
892 msgstr "Otwiera okno komunikatów"
893
894 #: src/input/es_out.c:1414
895 #, fuzzy
896 msgid "Closed captions 2"
897 msgstr "Otwiera okno komunikatów"
898
899 #: src/input/es_out.c:1415
900 #, fuzzy
901 msgid "Closed captions 3"
902 msgstr "Otwiera okno komunikatów"
903
904 #: src/input/es_out.c:1416
905 #, fuzzy
906 msgid "Closed captions 4"
907 msgstr "Otwiera okno komunikatów"
908
909 #: src/input/es_out.c:1981
910 #, c-format
911 msgid "Stream %d"
912 msgstr "Strumień %d"
913
914 #: src/input/es_out.c:1983
915 msgid "Codec"
916 msgstr "Kodek"
917
918 #: src/input/es_out.c:1986 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
919 msgid "Language"
920 msgstr "Język"
921
922 #: src/input/es_out.c:1994 src/input/es_out.c:2022 src/input/es_out.c:2049
923 msgid "Type"
924 msgstr "Typ"
925
926 #: src/input/es_out.c:1997
927 msgid "Channels"
928 msgstr "Kanały"
929
930 #: src/input/es_out.c:2002
931 msgid "Sample rate"
932 msgstr "Częstotliwość próbkowania"
933
934 #: src/input/es_out.c:2003
935 #, c-format
936 msgid "%u Hz"
937 msgstr "%u Hz"
938
939 #: src/input/es_out.c:2009
940 msgid "Bits per sample"
941 msgstr "Bitów na próbkę"
942
943 #: src/input/es_out.c:2014
944 msgid "Bitrate"
945 msgstr "Przepływność"
946
947 #: src/input/es_out.c:2015
948 #, c-format
949 msgid "%u kb/s"
950 msgstr "%u kb/s"
951
952 #: src/input/es_out.c:2026
953 msgid "Resolution"
954 msgstr "Rozdzielczość"
955
956 #: src/input/es_out.c:2032
957 msgid "Display resolution"
958 msgstr "Rozdzielczość obrazu"
959
960 #: src/input/es_out.c:2042
961 msgid "Frame rate"
962 msgstr "Liczba klatek/s"
963
964 #: src/input/es_out.c:2049
965 msgid "Subtitle"
966 msgstr "Napisy"
967
968 #: src/input/input.c:2229
969 msgid "Your input can't be opened"
970 msgstr "Nie można otworzyć wejścia"
971
972 #: src/input/input.c:2230
973 #, c-format
974 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
975 msgstr ""
976 "Program VLC nie może otworzyć MRL '%s'. Szczegóły błędu można znaleźć w logu."
977
978 #: src/input/input.c:2325
979 msgid "Can't recognize the input's format"
980 msgstr "Nie rozpoznano formatu wejścia"
981
982 #: src/input/input.c:2326
983 #, c-format
984 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
985 msgstr "Nie można wykryć formatu '%s'. Szczegóły błędu można znaleźć w logu."
986
987 #: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
988 msgid "Title"
989 msgstr "Tytuł"
990
991 #: src/input/meta.c:43
992 msgid "Artist"
993 msgstr "Artysta"
994
995 #: src/input/meta.c:44
996 msgid "Genre"
997 msgstr "Gatunek"
998
999 #: src/input/meta.c:45
1000 msgid "Copyright"
1001 msgstr "Prawa autorskie"
1002
1003 #: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301
1004 msgid "Album"
1005 msgstr "Album"
1006
1007 #: src/input/meta.c:47
1008 msgid "Track number"
1009 msgstr "Numer utworu"
1010
1011 #: src/input/meta.c:48
1012 msgid "Description"
1013 msgstr "Opis"
1014
1015 #: src/input/meta.c:49
1016 msgid "Rating"
1017 msgstr "Klasyfikacja"
1018
1019 #: src/input/meta.c:50
1020 msgid "Date"
1021 msgstr "Data"
1022
1023 #: src/input/meta.c:51
1024 msgid "Setting"
1025 msgstr "Ustawienie"
1026
1027 #: src/input/meta.c:52
1028 msgid "URL"
1029 msgstr "URL"
1030
1031 #: src/input/meta.c:54
1032 msgid "Now Playing"
1033 msgstr "Odtwarzane"
1034
1035 #: src/input/meta.c:55
1036 msgid "Publisher"
1037 msgstr "Wydawca"
1038
1039 #: src/input/meta.c:56
1040 msgid "Encoded by"
1041 msgstr "Zakodowane przez"
1042
1043 #: src/input/meta.c:57
1044 msgid "Artwork URL"
1045 msgstr "Adres dzieła"
1046
1047 #: src/input/meta.c:58
1048 msgid "Track ID"
1049 msgstr "ID ścieżki"
1050
1051 #: src/input/var.c:118
1052 msgid "Bookmark"
1053 msgstr "Zakładka"
1054
1055 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:567
1056 msgid "Programs"
1057 msgstr "Programy"
1058
1059 #: src/input/var.c:145
1060 msgid "Chapter"
1061 msgstr "Rozdział"
1062
1063 #: src/input/var.c:151
1064 msgid "Navigation"
1065 msgstr "Nawigacja"
1066
1067 #: src/input/var.c:166
1068 msgid "Video Track"
1069 msgstr "Ścieżka obrazu"
1070
1071 #: src/input/var.c:172
1072 msgid "Audio Track"
1073 msgstr "Ścieżka dźwiękowa"
1074
1075 #: src/input/var.c:178
1076 msgid "Subtitles Track"
1077 msgstr "Ścieżka napisów"
1078
1079 #: src/input/var.c:260
1080 msgid "Next title"
1081 msgstr "Następny tytuł"
1082
1083 #: src/input/var.c:265
1084 msgid "Previous title"
1085 msgstr "Poprzedni tytuł"
1086
1087 #: src/input/var.c:288
1088 #, c-format
1089 msgid "Title %i"
1090 msgstr "Tytuł %i"
1091
1092 #: src/input/var.c:311 src/input/var.c:371
1093 #, c-format
1094 msgid "Chapter %i"
1095 msgstr "Rozdział %i"
1096
1097 #: src/input/var.c:350
1098 msgid "Next chapter"
1099 msgstr "Następny rozdział"
1100
1101 #: src/input/var.c:355
1102 msgid "Previous chapter"
1103 msgstr "Poprzedni rozdział"
1104
1105 #: src/input/vlm.c:2277 src/input/vlm.c:2611
1106 #, c-format
1107 msgid "Media: %s"
1108 msgstr "Plik/nośnik: %s"
1109
1110 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1111 msgid "Cancel"
1112 msgstr "Anuluj"
1113
1114 #: src/interface/interaction.c:361
1115 msgid "Ok"
1116 msgstr "Ok"
1117
1118 #: src/interface/interface.c:220
1119 msgid "Switch interface"
1120 msgstr "Przełącz interfejs"
1121
1122 #: src/interface/interface.c:247
1123 msgid "Add Interface"
1124 msgstr "Dodaj interfejs"
1125
1126 #: src/interface/interface.c:253
1127 msgid "Telnet Interface"
1128 msgstr "Interfejs Telnet"
1129
1130 #: src/interface/interface.c:256
1131 msgid "Web Interface"
1132 msgstr "Interfejs WWW"
1133
1134 #: src/interface/interface.c:259
1135 msgid "Debug logging"
1136 msgstr "Zapisywanie w logu informacji debugowania"
1137
1138 #: src/interface/interface.c:262
1139 msgid "Mouse Gestures"
1140 msgstr "Gesty myszy"
1141
1142 #: src/libvlc-common.c:281 src/libvlc-common.c:438 src/modules/modules.c:1743
1143 #: src/modules/modules.c:2057
1144 msgid "C"
1145 msgstr "C"
1146
1147 #: src/libvlc-common.c:297
1148 msgid "Help options"
1149 msgstr "Opcje pomocy"
1150
1151 #: src/libvlc-common.c:1502 src/modules/configuration.c:1320
1152 msgid "string"
1153 msgstr "łańcuch znaków"
1154
1155 #: src/libvlc-common.c:1521 src/modules/configuration.c:1284
1156 msgid "integer"
1157 msgstr "liczba całkowita"
1158
1159 #: src/libvlc-common.c:1548 src/modules/configuration.c:1309
1160 msgid "float"
1161 msgstr "liczba zmiennoprzecinkowa"
1162
1163 #: src/libvlc-common.c:1561
1164 msgid " (default enabled)"
1165 msgstr " (domyślnie włączone)"
1166
1167 #: src/libvlc-common.c:1562
1168 msgid " (default disabled)"
1169 msgstr " (domyślnie wyłączone)"
1170
1171 #: src/libvlc-common.c:1827
1172 #, c-format
1173 msgid "VLC version %s\n"
1174 msgstr "VLC - wersja %s\n"
1175
1176 #: src/libvlc-common.c:1828
1177 #, c-format
1178 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1179 msgstr "Skompilowana przez %s@%s.%s\n"
1180
1181 #: src/libvlc-common.c:1830
1182 #, c-format
1183 msgid "Compiler: %s\n"
1184 msgstr "Kompilator: %s\n"
1185
1186 #: src/libvlc-common.c:1832
1187 #, c-format
1188 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1189 msgstr "Na bazie zestawu zmian svn [%s]\n"
1190
1191 #: src/libvlc-common.c:1863
1192 msgid ""
1193 "\n"
1194 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1195 msgstr ""
1196 "\n"
1197 "Treść została zapisana w pliku vlc-help.txt.\n"
1198
1199 #: src/libvlc-common.c:1883
1200 msgid ""
1201 "\n"
1202 "Press the RETURN key to continue...\n"
1203 msgstr ""
1204 "\n"
1205 "Naciśnij klawisz ENTER aby kontynuować...\n"
1206
1207 #: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269
1208 msgid "Auto"
1209 msgstr "Automatycznie"
1210
1211 #: src/libvlc-module.c:80
1212 msgid "American English"
1213 msgstr "Amerykański angielski"
1214
1215 #: src/libvlc-module.c:81 src/text/iso-639_def.h:43
1216 msgid "Arabic"
1217 msgstr "Arabski"
1218
1219 #: src/libvlc-module.c:82
1220 msgid "Brazilian Portuguese"
1221 msgstr "Brazylijski portugalski"
1222
1223 #: src/libvlc-module.c:83
1224 msgid "British English"
1225 msgstr "Brytyjski angielski"
1226
1227 #: src/libvlc-module.c:84 src/text/iso-639_def.h:59
1228 msgid "Catalan"
1229 msgstr "Kataloński"
1230
1231 #: src/libvlc-module.c:85
1232 msgid "Chinese Traditional"
1233 msgstr "Tradycyjny chiński"
1234
1235 #: src/libvlc-module.c:86 src/text/iso-639_def.h:67
1236 msgid "Czech"
1237 msgstr "Czeski"
1238
1239 #: src/libvlc-module.c:87 src/text/iso-639_def.h:68
1240 msgid "Danish"
1241 msgstr "Duński"
1242
1243 #: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:69
1244 msgid "Dutch"
1245 msgstr "Holenderski"
1246
1247 #: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:76
1248 msgid "Finnish"
1249 msgstr "Fiński"
1250
1251 #: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:77
1252 msgid "French"
1253 msgstr "Francuski"
1254
1255 #: src/libvlc-module.c:91
1256 msgid "Galician"
1257 msgstr "Galicyjski"
1258
1259 #: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:79
1260 msgid "Georgian"
1261 msgstr "Gruziński"
1262
1263 #: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:80
1264 msgid "German"
1265 msgstr "Niemiecki"
1266
1267 #: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:88
1268 msgid "Hebrew"
1269 msgstr "Hebrajski"
1270
1271 #: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:92
1272 msgid "Hungarian"
1273 msgstr "Węgierski"
1274
1275 #: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:99
1276 msgid "Italian"
1277 msgstr "Włoski"
1278
1279 #: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:101
1280 msgid "Japanese"
1281 msgstr "Japoński"
1282
1283 #: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:111
1284 msgid "Korean"
1285 msgstr "Koreański"
1286
1287 #: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:125
1288 msgid "Malay"
1289 msgstr "Malajski"
1290
1291 #: src/libvlc-module.c:100
1292 msgid "Occitan"
1293 msgstr "Oksytański"
1294
1295 #: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:146
1296 msgid "Persian"
1297 msgstr "Perski"
1298
1299 #: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:148
1300 msgid "Polish"
1301 msgstr "Polski"
1302
1303 #: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:154
1304 msgid "Romanian"
1305 msgstr "Rumuński"
1306
1307 #: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:156
1308 msgid "Russian"
1309 msgstr "Rosyjski"
1310
1311 #: src/libvlc-module.c:105
1312 msgid "Simplified Chinese"
1313 msgstr "Uproszczony chiński"
1314
1315 #: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:162
1316 msgid "Slovak"
1317 msgstr "Słowacki"
1318
1319 #: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:163
1320 msgid "Slovenian"
1321 msgstr "Słoweński"
1322
1323 #: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:170
1324 msgid "Spanish"
1325 msgstr "Hiszpański"
1326
1327 #: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:175
1328 msgid "Swedish"
1329 msgstr "Szwedzki"
1330
1331 #: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:188
1332 msgid "Turkish"
1333 msgstr "Turecki"
1334
1335 #: src/libvlc-module.c:130
1336 msgid ""
1337 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1338 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1339 "related options."
1340 msgstr ""
1341 "Te opcje pozwalają skonfigurować interfejsy używane przez VLC. Można wybrać "
1342 "główny interfejs oraz dodatkowe moduły interfejsu i zdefiniować różne "
1343 "związane z nimi opcje."
1344
1345 #: src/libvlc-module.c:134
1346 msgid "Interface module"
1347 msgstr "Moduł interfejsu"
1348
1349 #: src/libvlc-module.c:136
1350 msgid ""
1351 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1352 "automatically select the best module available."
1353 msgstr ""
1354 "To główny interfejs używany przez VLC. Domyślnym zachowaniem jest "
1355 "automatyczny wybór najlepszego dostępnego modułu."
1356
1357 #: src/libvlc-module.c:140
1358 msgid "Extra interface modules"
1359 msgstr "Dodatkowe moduły interfejsu"
1360
1361 #: src/libvlc-module.c:142
1362 msgid ""
1363 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1364 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1365 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1366 "\", \"gestures\" ...)"
1367 msgstr ""
1368 "W VLC można wybrać \"dodatkowe interfejsy\". Są one uruchamiane w tle jako "
1369 "dodatek do domyślnego interfejsu. Należy je wpisywać w postaci listy modułów "
1370 "interfejsu rozdzielanej przecinkami (często używane moduły to \"rc\" (zdalne "
1371 "sterowanie), \"http\", \"gestures\"...)."
1372
1373 #: src/libvlc-module.c:149
1374 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1375 msgstr "Można tu wybrać interfejsy kontrolne VLC."
1376
1377 #: src/libvlc-module.c:151
1378 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1379 msgstr "Szczegółowość informacji (0,1,2)"
1380
1381 #: src/libvlc-module.c:153
1382 msgid ""
1383 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1384 "1=warnings, 2=debug)."
1385 msgstr ""
1386 "Poziom szczegółowości informacji (0=tylko błędy i standardowe informacje, "
1387 "1=ostrzeżenia, 2=debugowanie)"
1388
1389 #: src/libvlc-module.c:156
1390 msgid "Be quiet"
1391 msgstr "Tryb cichy"
1392
1393 #: src/libvlc-module.c:158
1394 msgid "Turn off all warning and information messages."
1395 msgstr "Wyłącz wszystkie ostrzeżenia i komunikaty informacyjne."
1396
1397 #: src/libvlc-module.c:160
1398 msgid "Default stream"
1399 msgstr "Domyślny strumień"
1400
1401 #: src/libvlc-module.c:162
1402 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1403 msgstr "Ten strumień zawsze będzie otwierany przy uruchamianiu VLC."
1404
1405 #: src/libvlc-module.c:165
1406 msgid ""
1407 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1408 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1409 msgstr ""
1410 "Możesz wybrać ręcznie język interfejsu. Język systemu będzie rozpoznany "
1411 "automatycznie, jeżeli wybierzesz tutaj \"auto\"."
1412
1413 #: src/libvlc-module.c:169
1414 msgid "Color messages"
1415 msgstr "Kolorowe komunikaty"
1416
1417 #: src/libvlc-module.c:171
1418 msgid ""
1419 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1420 "needs Linux color support for this to work."
1421 msgstr ""
1422 "Ta opcja włącza kolorowanie komunikatów wysyłanych na konsolę. Twój terminal "
1423 "musi mieć obsługę kolorów Linuksa, aby to zadziałało."
1424
1425 #: src/libvlc-module.c:174
1426 msgid "Show advanced options"
1427 msgstr "Pokaż opcje zaawansowane"
1428
1429 #: src/libvlc-module.c:176
1430 msgid ""
1431 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1432 "available options, including those that most users should never touch."
1433 msgstr ""
1434 "Po włączeniu tej opcji preferencje i/lub interfejsy będą ukazywały wszystkie "
1435 "dostępne opcje, w tym także te, których większość użytkowników nigdy nie "
1436 "powinna zmieniać."
1437
1438 #: src/libvlc-module.c:180
1439 msgid "Show interface with mouse"
1440 msgstr "Pokaż interfejs po przesunięciu kursora na brzeg ekranu"
1441
1442 #: src/libvlc-module.c:182
1443 msgid ""
1444 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1445 "edge of the screen in fullscreen mode."
1446 msgstr ""
1447 "Po włączeniu tej opcji interfejs staje się widoczny po zbliżeniu myszki do "
1448 "krawędzi ekranu w trybie pełnoekranowym."
1449
1450 #: src/libvlc-module.c:185
1451 msgid "Interface interaction"
1452 msgstr "Interaktywny interfejs"
1453
1454 #: src/libvlc-module.c:187
1455 msgid ""
1456 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1457 "user input is required."
1458 msgstr ""
1459 "Po włączeniu tej opcji interfejs będzie ukazywał okienko dialogowe za każdym "
1460 "razem, kiedy wymagana jest reakcja użytkownika."
1461
1462 #: src/libvlc-module.c:197
1463 msgid ""
1464 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1465 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1466 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1467 "the \"audio filters\" modules section."
1468 msgstr ""
1469 "Te opcje pozwalają zmieniać zachowanie podsystemu dźwiękowego i dodawać "
1470 "filtry dźwięku, które można używać w przetwarzaniu efektów obrazu (analiza "
1471 "widma itp.). W tym miejscu można je włączyć, a skonfigurować w sekcji "
1472 "modułów \"filtry dźwięku\"."
1473
1474 #: src/libvlc-module.c:203
1475 msgid "Audio output module"
1476 msgstr "Moduł wyjścia dźwięku"
1477
1478 #: src/libvlc-module.c:205
1479 msgid ""
1480 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1481 "automatically select the best method available."
1482 msgstr ""
1483 "Tu określa się wyjście dźwięku używane przez VLC. Domyślnym zachowaniem jest "
1484 "automatyczny wybór najlepszej dostępnej metody."
1485
1486 #: src/libvlc-module.c:209
1487 msgid "Enable audio"
1488 msgstr "Włącz dźwięk"
1489
1490 #: src/libvlc-module.c:211
1491 msgid ""
1492 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1493 "not take place, thus saving some processing power."
1494 msgstr ""
1495 "Można zupełnie wyłączyć wyjście dźwiękowe. Dekodowanie dźwięku nie będzie "
1496 "wówczas wykonywane, dzięki czemu zmniejszy się obciążenie procesora."
1497
1498 #: src/libvlc-module.c:214
1499 msgid "Force mono audio"
1500 msgstr "Wymuś dźwięk mono"
1501
1502 #: src/libvlc-module.c:215
1503 msgid "This will force a mono audio output."
1504 msgstr "Ta opcja wymusza wyjście dźwięku w trybie monofonicznym."
1505
1506 #: src/libvlc-module.c:217
1507 msgid "Default audio volume"
1508 msgstr "Domyślny poziom głośności"
1509
1510 #: src/libvlc-module.c:219
1511 msgid ""
1512 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1513 msgstr ""
1514 "Można ustawić domyślny poziom głośności wyjścia dźwięku w zakresie od 0 do "
1515 "1024."
1516
1517 #: src/libvlc-module.c:222
1518 msgid "Audio output saved volume"
1519 msgstr "Zachowywana głośność wyjścia dźwięku"
1520
1521 #: src/libvlc-module.c:224
1522 msgid ""
1523 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1524 "should not change this option manually."
1525 msgstr ""
1526 "Ta opcja zachowuje głośność wyjścia dźwięku przy używaniu funkcji "
1527 "wyciszenia. Nie powinno się zmieniać tej opcji ręcznie."
1528
1529 #: src/libvlc-module.c:227
1530 msgid "Audio output volume step"
1531 msgstr "Krok zmiany głośności"
1532
1533 #: src/libvlc-module.c:229
1534 msgid ""
1535 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1536 "0 to 1024."
1537 msgstr ""
1538 "Ta opcja służy do ustawienia kroku zmiany głośności w zakresie od 0 do 1024."
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:232
1541 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1542 msgstr "Częstotliwość wyjścia dźwięku (Hz)"
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:234
1545 msgid ""
1546 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1547 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1548 msgstr ""
1549 "Za pomocą tej opcji można wymusić określoną częstotliwość wyjścia dźwięku. "
1550 "Najczęściej używanymi wartościami są -1 (domyślna), 48000, 44100, 32000, "
1551 "22050, 16000, 11025, 8000."
1552
1553 #: src/libvlc-module.c:238
1554 msgid "High quality audio resampling"
1555 msgstr "Wysoka jakość przetwarzania dźwięku"
1556
1557 #: src/libvlc-module.c:240
1558 msgid ""
1559 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1560 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1561 "resampling algorithm will be used instead."
1562 msgstr ""
1563 "Ta funkcja używa algorytmu przetwarzania dźwięku wysokiej jakości. "
1564 "Przetwarzanie dźwięku wysokiej jakości może mocno obciążać procesor, można "
1565 "więc go wyłączyć. Wówczas będzie używany algorytm mniej obciążający procesor."
1566
1567 #: src/libvlc-module.c:245
1568 msgid "Audio desynchronization compensation"
1569 msgstr "Kompensacja rozsynchronizowania dźwięku"
1570
1571 #: src/libvlc-module.c:247
1572 msgid ""
1573 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1574 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1575 msgstr ""
1576 "Ta funkcja opóźnia wyjście dźwięku. Wartość opóźnienia podaje się w "
1577 "milisekundach. Może być to przydatne jeśli występuje przesunięcie między "
1578 "dźwiękiem i obrazem."
1579
1580 #: src/libvlc-module.c:250
1581 msgid "Audio output channels mode"
1582 msgstr "Tryb kanałów dźwięku"
1583
1584 #: src/libvlc-module.c:252
1585 msgid ""
1586 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1587 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1588 "played)."
1589 msgstr ""
1590 "Ta opcja służy do ustawiania trybu kanałów wyjścia dźwięku, które będą "
1591 "używane domyślnie jeśli to tylko możliwe (np. jeśli masz do tego odpowiedni "
1592 "sprzęt i jeśli pozwala na to odtwarzany strumień dźwięku)."
1593
1594 #: src/libvlc-module.c:256
1595 msgid "Use S/PDIF when available"
1596 msgstr "Używaj S/PDIF jeśli to możliwe."
1597
1598 #: src/libvlc-module.c:258
1599 msgid ""
1600 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1601 "audio stream being played."
1602 msgstr ""
1603 "Wyjście S/PDIF może być domyślnie użyte, jeśli masz do tego odpowiedni "
1604 "sprzęt i jeśli pozwala na to odtwarzany strumień dźwięku."
1605
1606 #: src/libvlc-module.c:261
1607 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1608 msgstr "Wymuś wykrywanie Dolby Surround"
1609
1610 #: src/libvlc-module.c:263
1611 msgid ""
1612 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1613 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1614 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1615 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1616 msgstr ""
1617 "Tej funkcji używa się, kiedy wiadomo, że strumień jest (lub nie jest) "
1618 "zakodowany jako Dolby Surround, ale nie jest to prawidłowo rozpoznawane. "
1619 "Nawet jeśli taki strumień nie jest w rzeczywistości zakodowany jako Dolby "
1620 "Surround, to włączenie tej opcji może poprawić wrażenie podczas słuchania, "
1621 "zwłaszcza w połączeniu z mikserem kanałów w słuchawkach."
1622
1623 #: src/libvlc-module.c:269
1624 msgid "On"
1625 msgstr "Włączone"
1626
1627 #: src/libvlc-module.c:269
1628 msgid "Off"
1629 msgstr "Wyłączone"
1630
1631 #: src/libvlc-module.c:274
1632 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1633 msgstr ""
1634 "Ta opcja dodaje przetwarzanie dźwięku przez filtry, aby zmienić jego "
1635 "brzmienie."
1636
1637 #: src/libvlc-module.c:277
1638 msgid "Audio visualizations "
1639 msgstr "Wizualizacje dźwięku "
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:279
1642 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1643 msgstr "Ta opcja dodaje moduły wizualizacji (analizator spektrum itp.)"
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:283
1646 msgid "Replay gain mode"
1647 msgstr "Tryb normalizacji głośności"
1648
1649 #: src/libvlc-module.c:285
1650 msgid "Select the replay gain mode"
1651 msgstr "Wybierz tryb normalizacji głośności"
1652
1653 #: src/libvlc-module.c:287
1654 msgid "Replay preamp"
1655 msgstr "Powtórz poziom wzmocnienia"
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:289
1658 msgid ""
1659 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1660 "replay gain information"
1661 msgstr ""
1662 "Ta opcja pozwala wybrać domyślny poziom wzmocnienia (89 dB) dla strumieni w "
1663 "trybie normalizacji głośności"
1664
1665 #: src/libvlc-module.c:292
1666 msgid "Default replay gain"
1667 msgstr "Domyślna normalizacja głośności"
1668
1669 #: src/libvlc-module.c:294
1670 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1671 msgstr ""
1672 "Ta opcja ustala domyślną normalizację głośności dla strumieni nie "
1673 "posiadających takiej informacji"
1674
1675 #: src/libvlc-module.c:296
1676 #, fuzzy
1677 msgid "Peak protection"
1678 msgstr "Ochrona przed przesterowaniem"
1679
1680 #: src/libvlc-module.c:298
1681 msgid "Protect against sound clipping"
1682 msgstr "Ochrona przed przesterowaniem"
1683
1684 #: src/libvlc-module.c:301
1685 msgid "None"
1686 msgstr "Brak"
1687
1688 #: src/libvlc-module.c:301
1689 msgid "Track"
1690 msgstr "Ścieżka"
1691
1692 #: src/libvlc-module.c:309
1693 msgid ""
1694 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1695 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1696 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1697 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1698 "options."
1699 msgstr ""
1700
1701 #: src/libvlc-module.c:315
1702 msgid "Video output module"
1703 msgstr "Moduł wyjścia obrazu"
1704
1705 #: src/libvlc-module.c:317
1706 msgid ""
1707 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1708 "automatically select the best method available."
1709 msgstr ""
1710 "Ta opcja kontroluje metodę wyświetlania obrazu używaną przez VLC. Domyślnie "
1711 "wybierana jest najlepsza metoda."
1712
1713 #: src/libvlc-module.c:320
1714 msgid "Enable video"
1715 msgstr "Włącz obraz"
1716
1717 #: src/libvlc-module.c:322
1718 msgid ""
1719 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1720 "not take place, thus saving some processing power."
1721 msgstr ""
1722
1723 #: src/libvlc-module.c:325
1724 msgid "Video width"
1725 msgstr "Szerokość obrazu"
1726
1727 #: src/libvlc-module.c:327
1728 msgid ""
1729 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1730 "characteristics."
1731 msgstr ""
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:330
1734 msgid "Video height"
1735 msgstr "Wysokość obrazu"
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:332
1738 msgid ""
1739 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1740 "video characteristics."
1741 msgstr ""
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:335
1744 msgid "Video X coordinate"
1745 msgstr "Współrzędna X obrazu"
1746
1747 #: src/libvlc-module.c:337
1748 msgid ""
1749 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1750 "coordinate)."
1751 msgstr ""
1752
1753 #: src/libvlc-module.c:340
1754 msgid "Video Y coordinate"
1755 msgstr "Współrzędna Y obrazu"
1756
1757 #: src/libvlc-module.c:342
1758 msgid ""
1759 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1760 "coordinate)."
1761 msgstr ""
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:345
1764 msgid "Video title"
1765 msgstr "Tytuł okna wideo"
1766
1767 #: src/libvlc-module.c:347
1768 msgid ""
1769 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1770 "interface)."
1771 msgstr ""
1772
1773 #: src/libvlc-module.c:350
1774 msgid "Video alignment"
1775 msgstr "Pozycja obrazu"
1776
1777 #: src/libvlc-module.c:352
1778 msgid ""
1779 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1780 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1781 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1782 msgstr ""
1783
1784 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
1785 msgid "Center"
1786 msgstr "Na środku"
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
1789 msgid "Top"
1790 msgstr "Na górze"
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
1793 msgid "Bottom"
1794 msgstr "Na dole"
1795
1796 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
1797 msgid "Top-Left"
1798 msgstr "Na górze po lewej"
1799
1800 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
1801 msgid "Top-Right"
1802 msgstr "Na górze po prawej"
1803
1804 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
1805 msgid "Bottom-Left"
1806 msgstr "Na dole po lewej"
1807
1808 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
1809 msgid "Bottom-Right"
1810 msgstr "Na dole po prawej"
1811
1812 #: src/libvlc-module.c:360
1813 msgid "Zoom video"
1814 msgstr "Skalowanie obrazu"
1815
1816 #: src/libvlc-module.c:362
1817 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1818 msgstr "Można skalować obraz o określony współczynnik."
1819
1820 #: src/libvlc-module.c:364
1821 msgid "Grayscale video output"
1822 msgstr "Wyjście obrazu w skali szarości"
1823
1824 #: src/libvlc-module.c:366
1825 msgid ""
1826 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1827 "save some processing power."
1828 msgstr ""
1829
1830 #: src/libvlc-module.c:369
1831 msgid "Embedded video"
1832 msgstr "Obraz zintegrowany z interfejsem"
1833
1834 #: src/libvlc-module.c:371
1835 msgid "Embed the video output in the main interface."
1836 msgstr ""
1837
1838 #: src/libvlc-module.c:373
1839 msgid "Fullscreen video output"
1840 msgstr "Pełnoekranowe wyjście obrazu"
1841
1842 #: src/libvlc-module.c:375
1843 msgid "Start video in fullscreen mode"
1844 msgstr "Rozpoczynaj odtwarzanie video na pełnym ekranie"
1845
1846 #: src/libvlc-module.c:377
1847 msgid "Overlay video output"
1848 msgstr "Wyjście obrazu z akceleracją sprzętową (overlay)"
1849
1850 #: src/libvlc-module.c:379
1851 msgid ""
1852 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1853 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1854 msgstr ""
1855
1856 #: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:427
1857 msgid "Always on top"
1858 msgstr "Zawsze na wierzchu"
1859
1860 #: src/libvlc-module.c:384
1861 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1862 msgstr "Zawsze umieszczaj okno obrazu nad innymi oknami."
1863
1864 #: src/libvlc-module.c:386
1865 msgid "Show media title on video."
1866 msgstr "Wyświetl tytuł mediów na obrazie."
1867
1868 #: src/libvlc-module.c:388
1869 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
1870 msgstr "Wyświetl tytuł obrazu na górze filmu."
1871
1872 #: src/libvlc-module.c:390
1873 msgid "Show video title for x miliseconds."
1874 msgstr "Wyświetl tytuł obrazu przez x milisekund."
1875
1876 #: src/libvlc-module.c:392
1877 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
1878 msgstr "Wyświetl tytuł obrazu przez x milisekund, domyślnie 5000 ms (5 sek.)"
1879
1880 #: src/libvlc-module.c:394
1881 msgid "Position of video title."
1882 msgstr "Pozycja tytułu obrazu"
1883
1884 #: src/libvlc-module.c:396
1885 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
1886 msgstr ""
1887
1888 #: src/libvlc-module.c:403
1889 msgid "Disable screensaver"
1890 msgstr "Wyłączaj wygaszacz ekranu"
1891
1892 #: src/libvlc-module.c:404
1893 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1894 msgstr "Wyłącz wygaszacz ekranu podczas odtwarzania obrazu."
1895
1896 #: src/libvlc-module.c:406
1897 msgid "Window decorations"
1898 msgstr "Elementy okna"
1899
1900 #: src/libvlc-module.c:408
1901 msgid ""
1902 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1903 "giving a \"minimal\" window."
1904 msgstr ""
1905
1906 #: src/libvlc-module.c:411
1907 msgid "Video output filter module"
1908 msgstr "Moduł filtra wyjścia obrazu"
1909
1910 #: src/libvlc-module.c:413
1911 msgid ""
1912 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1913 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1914 msgstr ""
1915
1916 #: src/libvlc-module.c:417
1917 msgid "Video filter module"
1918 msgstr "Moduł filtra obrazu"
1919
1920 #: src/libvlc-module.c:419
1921 msgid ""
1922 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1923 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1924 msgstr ""
1925
1926 #: src/libvlc-module.c:423
1927 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1928 msgstr "Katalog zrzutów obrazu video (lub nazwa pliku)"
1929
1930 #: src/libvlc-module.c:425
1931 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1932 msgstr "Folder w którym będą zapisywane zrzuty z ekranu."
1933
1934 #: src/libvlc-module.c:427 src/libvlc-module.c:429
1935 msgid "Video snapshot file prefix"
1936 msgstr "Prefiks plików zrzutu obrazu video"
1937
1938 #: src/libvlc-module.c:431
1939 msgid "Video snapshot format"
1940 msgstr "Format zrzutów obrazu video"
1941
1942 #: src/libvlc-module.c:433
1943 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1944 msgstr "Format pliku w którym będą zapisywane zrzuty z ekranu."
1945
1946 #: src/libvlc-module.c:435
1947 msgid "Display video snapshot preview"
1948 msgstr "Wyświetlaj podgląd zrzutu obrazu"
1949
1950 #: src/libvlc-module.c:437
1951 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1952 msgstr "Wyświetlaj podgląd zrzutu w górnym lewym rogu ekranu."
1953
1954 #: src/libvlc-module.c:439
1955 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1956 msgstr "Używaj kolejnych numerów zamiast czasu wykonania zrzutu"
1957
1958 #: src/libvlc-module.c:441
1959 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: src/libvlc-module.c:443
1963 msgid "Video cropping"
1964 msgstr "Kadrowanie obrazu"
1965
1966 #: src/libvlc-module.c:445
1967 msgid ""
1968 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1969 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1970 msgstr ""
1971
1972 #: src/libvlc-module.c:449
1973 msgid "Source aspect ratio"
1974 msgstr "Współczynnik proporcji obrazu źródłowego"
1975
1976 #: src/libvlc-module.c:451
1977 msgid ""
1978 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1979 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1980 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1981 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1982 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1983 msgstr ""
1984
1985 #: src/libvlc-module.c:458
1986 msgid "Custom crop ratios list"
1987 msgstr "Lista dodatkowych współczynników proporcji kadrowania"
1988
1989 #: src/libvlc-module.c:460
1990 msgid ""
1991 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
1992 "crop ratios list."
1993 msgstr ""
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:463
1996 msgid "Custom aspect ratios list"
1997 msgstr "Lista dodatkowych współczynników proporcji obrazu"
1998
1999 #: src/libvlc-module.c:465
2000 msgid ""
2001 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2002 "aspect ratio list."
2003 msgstr ""
2004
2005 #: src/libvlc-module.c:468
2006 msgid "Fix HDTV height"
2007 msgstr "Popraw wysokość obrazu HDTV"
2008
2009 #: src/libvlc-module.c:470
2010 msgid ""
2011 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2012 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2013 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2014 msgstr ""
2015
2016 #: src/libvlc-module.c:475
2017 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2018 msgstr "Współczynnik kształtu piksela monitora"
2019
2020 #: src/libvlc-module.c:477
2021 msgid ""
2022 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2023 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2024 "order to keep proportions."
2025 msgstr ""
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:481
2028 msgid "Skip frames"
2029 msgstr "Pomijaj klatki obrazu"
2030
2031 #: src/libvlc-module.c:483
2032 msgid ""
2033 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2034 "computer is not powerful enough"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: src/libvlc-module.c:486
2038 msgid "Drop late frames"
2039 msgstr "Opuszczaj spóźnione klatki obrazu"
2040
2041 #: src/libvlc-module.c:488
2042 msgid ""
2043 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2044 "intended display date)."
2045 msgstr ""
2046
2047 #: src/libvlc-module.c:491
2048 msgid "Quiet synchro"
2049 msgstr "Synchronizacja w trybie cichym"
2050
2051 #: src/libvlc-module.c:493
2052 msgid ""
2053 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2054 "synchronization mechanism."
2055 msgstr ""
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:502
2058 msgid ""
2059 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2060 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2061 "channel."
2062 msgstr ""
2063
2064 #: src/libvlc-module.c:507
2065 msgid ""
2066 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2067 "Restrictions Management measure."
2068 msgstr ""
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:510
2071 msgid "Clock reference average counter"
2072 msgstr "Licznik sterowany zegarem"
2073
2074 #: src/libvlc-module.c:512
2075 msgid ""
2076 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2077 "to 10000."
2078 msgstr ""
2079 "W przypadku strumienia pochodzącego z odtwarzacza wideo (lub innego "
2080 "niestabilnego źródła) należy tu ustawić wartość 10000."
2081
2082 #: src/libvlc-module.c:515
2083 msgid "Clock synchronisation"
2084 msgstr "Synchronizacja zegara"
2085
2086 #: src/libvlc-module.c:517
2087 msgid ""
2088 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2089 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2090 msgstr ""
2091
2092 #: src/libvlc-module.c:521
2093 msgid "Network synchronisation"
2094 msgstr "Synchronizacja sieciowa"
2095
2096 #: src/libvlc-module.c:522
2097 msgid ""
2098 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2099 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2100 msgstr ""
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:528 src/libvlc-module.c:1102
2103 #: src/video_output/vout_intf.c:281 src/video_output/vout_intf.c:376
2104 msgid "Default"
2105 msgstr "Domyślnie"
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:528
2108 msgid "Enable"
2109 msgstr "Włączone"
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:530
2112 msgid "UDP port"
2113 msgstr "Port UDP"
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:532
2116 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2117 msgstr ""
2118 "To jest domyślny port używany dla strumieni UDP. Domyślnie jest to 1234."
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:534
2121 msgid "MTU of the network interface"
2122 msgstr "MTU interfejsu sieciowego"
2123
2124 #: src/libvlc-module.c:536
2125 msgid ""
2126 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2127 "over the network (in bytes)."
2128 msgstr ""
2129
2130 #: src/libvlc-module.c:541
2131 msgid "Hop limit (TTL)"
2132 msgstr "Ograniczenie liczby węzłów (TTL)"
2133
2134 #: src/libvlc-module.c:543
2135 msgid ""
2136 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2137 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2138 "in default)."
2139 msgstr ""
2140
2141 #: src/libvlc-module.c:547
2142 msgid "Multicast output interface"
2143 msgstr "Interfejs wyjścia Multicast"
2144
2145 #: src/libvlc-module.c:549
2146 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2147 msgstr ""
2148
2149 #: src/libvlc-module.c:551
2150 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2151 msgstr "Adres IPv4 interfejsu wyjścia Multicast"
2152
2153 #: src/libvlc-module.c:553
2154 msgid ""
2155 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2156 "table."
2157 msgstr ""
2158
2159 #: src/libvlc-module.c:556
2160 msgid "DiffServ Code Point"
2161 msgstr "DiffServ Code Point (DSCP)"
2162
2163 #: src/libvlc-module.c:557
2164 msgid ""
2165 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2166 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2167 msgstr ""
2168
2169 #: src/libvlc-module.c:563
2170 msgid ""
2171 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2172 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2173 msgstr ""
2174
2175 #: src/libvlc-module.c:569
2176 msgid ""
2177 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2178 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2179 "(like DVB streams for example)."
2180 msgstr ""
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:575
2183 msgid "Audio track"
2184 msgstr "Ścieżka dźwiękowa"
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:577
2187 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2188 msgstr "Numer strumienia używanej ścieżki dźwiękowej (od 0 do n)."
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:580
2191 msgid "Subtitles track"
2192 msgstr "Ścieżka napisów"
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:582
2195 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2196 msgstr "Numer strumienia używanej ścieżki napisów (od 0 do n)."
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:585
2199 msgid "Audio language"
2200 msgstr "Język ścieżki dźwiękowej"
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:587
2203 msgid ""
2204 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2205 "letter country code)."
2206 msgstr ""
2207
2208 #: src/libvlc-module.c:590
2209 msgid "Subtitle language"
2210 msgstr "Język napisów"
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:592
2213 msgid ""
2214 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2215 "letter country code)."
2216 msgstr ""
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:596
2219 msgid "Audio track ID"
2220 msgstr "Identyfikator ścieżki dźwiękowej"
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:598
2223 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2224 msgstr "Identyfikator strumienia używanej ścieżki dźwiękowej."
2225
2226 #: src/libvlc-module.c:600
2227 msgid "Subtitles track ID"
2228 msgstr "Identyfikator ścieżki napisów"
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:602
2231 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2232 msgstr "Identyfikator strumienia używanych napisów."
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:604
2235 msgid "Input repetitions"
2236 msgstr "Liczba powtórzeń wejścia"
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:606
2239 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2240 msgstr "Ilość powtórzeń tego samego wejścia"
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:608
2243 msgid "Start time"
2244 msgstr "Rozpoczynaj od"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:610
2247 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2248 msgstr "Strumień będzie odtworzony z tej pozycji (w sekundach)."
2249
2250 #: src/libvlc-module.c:612
2251 msgid "Stop time"
2252 msgstr "Zatrzymaj przy"
2253
2254 #: src/libvlc-module.c:614
2255 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2256 msgstr "Strumień będzie zatrzymany z tej pozycji (w sekundach)."
2257
2258 #: src/libvlc-module.c:616
2259 msgid "Run time"
2260 msgstr "Czas odtwarzania"
2261
2262 #: src/libvlc-module.c:618
2263 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2264 msgstr "Strumień będzie odtwarzany przez określony czas (w sekundach)."
2265
2266 #: src/libvlc-module.c:620
2267 msgid "Input list"
2268 msgstr "Lista wejść"
2269
2270 #: src/libvlc-module.c:622
2271 msgid ""
2272 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2273 "together after the normal one."
2274 msgstr ""
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:625
2277 msgid "Input slave (experimental)"
2278 msgstr "Dodatkowe wejścia (opcja eksperymentalna)"
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:627
2281 msgid ""
2282 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2283 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2284 "inputs."
2285 msgstr ""
2286
2287 #: src/libvlc-module.c:631
2288 msgid "Bookmarks list for a stream"
2289 msgstr "Lista zakładek dla strumienia"
2290
2291 #: src/libvlc-module.c:633
2292 msgid ""
2293 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2294 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2295 "{...}\""
2296 msgstr ""
2297
2298 #: src/libvlc-module.c:639
2299 msgid ""
2300 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2301 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2302 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2303 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2304 msgstr ""
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:645
2307 msgid "Force subtitle position"
2308 msgstr "Wymuś pozycję napisów"
2309
2310 #: src/libvlc-module.c:647
2311 msgid ""
2312 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2313 "over the movie. Try several positions."
2314 msgstr ""
2315 "Można użyć tej opcji do umieszczania napisów pod filmem zamiast nad nim. "
2316 "Wypróbuj różne pozycje."
2317
2318 #: src/libvlc-module.c:650
2319 msgid "Enable sub-pictures"
2320 msgstr "Włącz sub-obrazy"
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:652
2323 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2324 msgstr ""
2325
2326 #: src/libvlc-module.c:654 src/libvlc-module.c:1517 src/text/iso-639_def.h:143
2327 msgid "On Screen Display"
2328 msgstr "Wyświetlanie informacji na ekranie (OSD)"
2329
2330 #: src/libvlc-module.c:656
2331 msgid ""
2332 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2333 "Display)."
2334 msgstr ""
2335 "VLC może wyświetlać komunikaty na obrazie. Nazywa się to OSD (On Screen "
2336 "Display)."
2337
2338 #: src/libvlc-module.c:659
2339 msgid "Text rendering module"
2340 msgstr "Moduł wyświetlania napisów"
2341
2342 #: src/libvlc-module.c:661
2343 msgid ""
2344 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2345 "instance."
2346 msgstr ""
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:663
2349 msgid "Subpictures filter module"
2350 msgstr "Moduł filtra sub-obrazów"
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:665
2353 msgid ""
2354 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2355 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2356 msgstr ""
2357
2358 #: src/libvlc-module.c:668
2359 msgid "Autodetect subtitle files"
2360 msgstr "Automatyczne wykrywanie plików z napisami"
2361
2362 #: src/libvlc-module.c:670
2363 msgid ""
2364 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2365 "(based on the filename of the movie)."
2366 msgstr ""
2367 "Automatycznie znajduje plik napisow, jesli nie jest podana szczególna nazwa "
2368 "pliku (oparty na nazwie film)."
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:673
2371 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2372 msgstr "Dopuszczalna rozbieżność nazwy pliku z napisami"
2373
2374 #: src/libvlc-module.c:675
2375 msgid ""
2376 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2377 "Options are:\n"
2378 "0 = no subtitles autodetected\n"
2379 "1 = any subtitle file\n"
2380 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2381 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2382 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: src/libvlc-module.c:683
2386 msgid "Subtitle autodetection paths"
2387 msgstr "Ścieżki do automatycznego wykrywania napisów"
2388
2389 #: src/libvlc-module.c:685
2390 msgid ""
2391 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2392 "found in the current directory."
2393 msgstr ""
2394 "Szukaj pliku napisów także w tych ścieżkach, jeżeli twojego pliku z napisami "
2395 "nie można znaleźć w bieżącym folderze."
2396
2397 #: src/libvlc-module.c:688
2398 msgid "Use subtitle file"
2399 msgstr "Używaj pliku z napisami"
2400
2401 #: src/libvlc-module.c:690
2402 msgid ""
2403 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2404 "subtitle file."
2405 msgstr ""
2406 "Otwórz ten plik z napisami. Stosuje się to, jeśli nie można wykryć pliku z "
2407 "napisami automatycznie."
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:693
2410 msgid "DVD device"
2411 msgstr "Urządzenie DVD"
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:696
2414 msgid ""
2415 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2416 "the drive letter (eg. D:)"
2417 msgstr ""
2418 "To jest domyślny używany napęd DVD (lub plik). Nie zapomnij dwukropka za "
2419 "literą napędu (np. D:)"
2420
2421 #: src/libvlc-module.c:700
2422 msgid "This is the default DVD device to use."
2423 msgstr "To jest domyślne urządzenie DVD."
2424
2425 #: src/libvlc-module.c:703
2426 msgid "VCD device"
2427 msgstr "Urządzenie VCD"
2428
2429 #: src/libvlc-module.c:706
2430 msgid ""
2431 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2432 "scan for a suitable CD-ROM device."
2433 msgstr ""
2434 "Domyślnie używane urządzenie VCD. Jeśli go nie podasz, to przeszukamy "
2435 "odpowiednie urządzenia CD-ROM."
2436
2437 #: src/libvlc-module.c:710
2438 msgid "This is the default VCD device to use."
2439 msgstr "Domyślne używane urządzenie VCD."
2440
2441 #: src/libvlc-module.c:713
2442 msgid "Audio CD device"
2443 msgstr "Urządzenie Audio CD"
2444
2445 #: src/libvlc-module.c:716
2446 msgid ""
2447 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2448 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2449 msgstr ""
2450 "Domyślnie używane urządzenie Audio CD. Jeśli go nie podasz, to przeszukamy "
2451 "odpowiednie urządzenia CD-ROM."
2452
2453 #: src/libvlc-module.c:720
2454 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2455 msgstr "Domyślnie używane urządzenie Audio CD."
2456
2457 #: src/libvlc-module.c:723
2458 msgid "Force IPv6"
2459 msgstr "Wymuś IPv6"
2460
2461 #: src/libvlc-module.c:725
2462 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2463 msgstr ""
2464
2465 #: src/libvlc-module.c:727
2466 msgid "Force IPv4"
2467 msgstr "Wymuś IPv4"
2468
2469 #: src/libvlc-module.c:729
2470 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2471 msgstr ""
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:731
2474 msgid "TCP connection timeout"
2475 msgstr "Limit czasu połączenia TCP"
2476
2477 #: src/libvlc-module.c:733
2478 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2479 msgstr "Domyślny limit czasu połączenia TCP (w milisekundach). "
2480
2481 #: src/libvlc-module.c:735
2482 msgid "SOCKS server"
2483 msgstr "Serwer SOCKS"
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:737
2486 msgid ""
2487 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2488 "used for all TCP connections"
2489 msgstr ""
2490
2491 #: src/libvlc-module.c:740
2492 msgid "SOCKS user name"
2493 msgstr "Nazwa użytkownika SOCKS"
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:742
2496 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2497 msgstr "Nazwa użytkownika dla połączenia się z pośrednikiem SOCKS."
2498
2499 #: src/libvlc-module.c:744
2500 msgid "SOCKS password"
2501 msgstr "Hasło SOCKS"
2502
2503 #: src/libvlc-module.c:746
2504 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2505 msgstr "Hasło dla połączenia się z pośrednikiem SOCKS."
2506
2507 #: src/libvlc-module.c:748
2508 msgid "Title metadata"
2509 msgstr "Metadane: tytuł"
2510
2511 #: src/libvlc-module.c:750
2512 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2513 msgstr "Pozwala na ustalenie \"title\" (tytułu) metadanych dla wejścia."
2514
2515 #: src/libvlc-module.c:752
2516 msgid "Author metadata"
2517 msgstr "Metadane: autor"
2518
2519 #: src/libvlc-module.c:754
2520 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2521 msgstr "Pozwala na ustalenie \"author\" (autora) metadanych dla wejścia."
2522
2523 #: src/libvlc-module.c:756
2524 msgid "Artist metadata"
2525 msgstr "Metadane: artysta"
2526
2527 #: src/libvlc-module.c:758
2528 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2529 msgstr "Pozwala na ustalenie \"artist\" (artysty) metadanych dla wejścia."
2530
2531 #: src/libvlc-module.c:760
2532 msgid "Genre metadata"
2533 msgstr "Metadane: gatunek"
2534
2535 #: src/libvlc-module.c:762
2536 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2537 msgstr "Pozwala na ustalenie \"genre\" (gatunku) metadanych dla wejścia."
2538
2539 #: src/libvlc-module.c:764
2540 msgid "Copyright metadata"
2541 msgstr "Metadane: prawa autorskie"
2542
2543 #: src/libvlc-module.c:766
2544 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2545 msgstr ""
2546 "Pozwala na ustalenie \"copyright\" (praw autorskich) metadanych dla wejścia."
2547
2548 #: src/libvlc-module.c:768
2549 msgid "Description metadata"
2550 msgstr "Metadane: opis"
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:770
2553 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2554 msgstr "Pozwala na ustalenie \"description\" (opisu) metadanych dla wejścia."
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:772
2557 msgid "Date metadata"
2558 msgstr "Metadane: data"
2559
2560 #: src/libvlc-module.c:774
2561 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2562 msgstr "Pozwala na ustalenie \"date\" (daty) metadanych dla wejścia."
2563
2564 #: src/libvlc-module.c:776
2565 msgid "URL metadata"
2566 msgstr "Metadane: URL"
2567
2568 #: src/libvlc-module.c:778
2569 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2570 msgstr "Pozwala na ustalenie \"url\" (adresu) metadanych dla wejścia."
2571
2572 #: src/libvlc-module.c:782
2573 msgid ""
2574 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2575 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2576 "can break playback of all your streams."
2577 msgstr ""
2578
2579 #: src/libvlc-module.c:786
2580 msgid "Preferred decoders list"
2581 msgstr "Lista preferowanych dekoderów"
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:788
2584 msgid ""
2585 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2586 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2587 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2588 msgstr ""
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:793
2591 msgid "Preferred encoders list"
2592 msgstr "Lista preferowanych koderów"
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:795
2595 msgid ""
2596 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2597 msgstr ""
2598 "Ta opcja pozwala na wybór listy koderów, które VLC będzie używać w pierwszej "
2599 "kolejności."
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:798
2602 msgid "Prefer system plugins over vlc"
2603 msgstr "Preferuj wtyczki systemowe ponad wtyczki VLC"
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:800
2606 msgid ""
2607 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2608 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2609 msgstr ""
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:809
2612 msgid ""
2613 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2614 "subsystem."
2615 msgstr ""
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:812
2618 msgid "Default stream output chain"
2619 msgstr "Łańcuch domyślnego nadawania strumieniowego"
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:814
2622 msgid ""
2623 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2624 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2625 "all streams."
2626 msgstr ""
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:818
2629 msgid "Enable streaming of all ES"
2630 msgstr "Włącz nadawanie wszystkich strumieni elementarnych (ES)"
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:820
2633 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2634 msgstr ""
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:822
2637 msgid "Display while streaming"
2638 msgstr "Wyświetlaj strumień podczas nadawania"
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:824
2641 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2642 msgstr ""
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:826
2645 msgid "Enable video stream output"
2646 msgstr "Włącz wyjście strumienia video"
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:828
2649 msgid ""
2650 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2651 "facility when this last one is enabled."
2652 msgstr ""
2653
2654 #: src/libvlc-module.c:831
2655 msgid "Enable audio stream output"
2656 msgstr "Włącz wyjście strumienia dźwięku"
2657
2658 #: src/libvlc-module.c:833
2659 msgid ""
2660 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2661 "facility when this last one is enabled."
2662 msgstr ""
2663
2664 #: src/libvlc-module.c:836
2665 msgid "Enable SPU stream output"
2666 msgstr "Dołącz sub-obrazy do wyjścia strumienia"
2667
2668 #: src/libvlc-module.c:838
2669 msgid ""
2670 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2671 "facility when this last one is enabled."
2672 msgstr ""
2673
2674 #: src/libvlc-module.c:841
2675 msgid "Keep stream output open"
2676 msgstr "Pozostawiaj wyjście strumienia otwarte"
2677
2678 #: src/libvlc-module.c:843
2679 msgid ""
2680 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2681 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2682 "specified)"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: src/libvlc-module.c:847
2686 #, fuzzy
2687 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
2688 msgstr "moduł wyjściowy dźwięku"
2689
2690 #: src/libvlc-module.c:849
2691 #, fuzzy
2692 msgid ""
2693 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
2694 "muxer. This value should be set in milliseconds."
2695 msgstr ""
2696 "Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
2697 "ustawiona w milisekundach."
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:852
2700 msgid "Preferred packetizer list"
2701 msgstr "Preferowana lista pakietowców"
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:854
2704 msgid ""
2705 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2706 msgstr ""
2707 "Ta opcja pozwala na wybór kolejności, w której VLC będzie wybierał "
2708 "pakietowce."
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:857
2711 msgid "Mux module"
2712 msgstr "Moduł multipleksera"
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:859
2715 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2716 msgstr ""
2717 "To jest przestarzały element umożliwiający konfigurowanie modułów "
2718 "multipleksera"
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:861
2721 msgid "Access output module"
2722 msgstr "Moduł dostępnego wyjścia"
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:863
2725 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2726 msgstr ""
2727 "To jest przestarzały element umożliwiający konfigurowanie modułów dostępnego "
2728 "wyjścia"
2729
2730 #: src/libvlc-module.c:865
2731 msgid "Control SAP flow"
2732 msgstr "Kontrola przepływu SAP (Session Announcement Protocol)"
2733
2734 #: src/libvlc-module.c:867
2735 msgid ""
2736 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2737 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2738 msgstr ""
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:871
2741 msgid "SAP announcement interval"
2742 msgstr "Czas między ogłoszeniami SAP (Session Announcement Protocol)"
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:873
2745 msgid ""
2746 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2747 "between SAP announcements."
2748 msgstr ""
2749
2750 #: src/libvlc-module.c:882
2751 msgid ""
2752 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2753 "always leave all these enabled."
2754 msgstr ""
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:885
2757 msgid "Enable FPU support"
2758 msgstr "Włącz obsługę FPU"
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:887
2761 msgid ""
2762 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2763 "advantage of it."
2764 msgstr ""
2765 "Jeśli twój procesor posiada jednostkę zmiennoprzecinkową (FPU), to VLC może "
2766 "z niej skorzystać."
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:890
2769 msgid "Enable CPU MMX support"
2770 msgstr "Włącz obsługę instrukcji MMX procesora"
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:892
2773 msgid ""
2774 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2775 "of them."
2776 msgstr ""
2777 "Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji MMX, to VLC może z nich "
2778 "skorzystać."
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:895
2781 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2782 msgstr "Włącz obsługę instrukcji 3D Now! procesora"
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:897
2785 msgid ""
2786 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2787 "advantage of them."
2788 msgstr ""
2789 "Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji 3D Now!, to VLC może z nich "
2790 "skorzystać."
2791
2792 #: src/libvlc-module.c:900
2793 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2794 msgstr "Włącz obsługę instrukcji MMX EXT procesora"
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:902
2797 msgid ""
2798 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2799 "advantage of them."
2800 msgstr ""
2801 "Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji MMX EXT, to VLC może z nich "
2802 "skorzystać."
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:905
2805 msgid "Enable CPU SSE support"
2806 msgstr "Włącz obsługę instrukcji SSE procesora"
2807
2808 #: src/libvlc-module.c:907
2809 msgid ""
2810 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2811 "of them."
2812 msgstr ""
2813 "Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji SSE, to VLC może z nich "
2814 "skorzystać."
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:910
2817 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2818 msgstr "Włącz obsługę instrukcji SSE2 procesora"
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:912
2821 msgid ""
2822 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2823 "of them."
2824 msgstr ""
2825 "Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji SSE2, to VLC może z nich "
2826 "skorzystać."
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:915
2829 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2830 msgstr "Włącz obsługę instrukcji AltiVec procesora"
2831
2832 #: src/libvlc-module.c:917
2833 msgid ""
2834 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2835 "advantage of them."
2836 msgstr ""
2837 "Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji AltiVec, to VLC może z nich "
2838 "skorzystać."
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:922
2841 msgid ""
2842 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2843 "you really know what you are doing."
2844 msgstr ""
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:925
2847 msgid "Memory copy module"
2848 msgstr "Moduł kopiowania pamięci"
2849
2850 #: src/libvlc-module.c:927
2851 msgid ""
2852 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2853 "select the fastest one supported by your hardware."
2854 msgstr ""
2855 "Można wybrać który moduł kopiowania pamięci ma być używany. Domyślnie VLC "
2856 "wybierze najszybszy z modułów obsługiwany przez sprzęt."
2857
2858 #: src/libvlc-module.c:930
2859 msgid "Access module"
2860 msgstr "Moduł dostępu"
2861
2862 #: src/libvlc-module.c:932
2863 msgid ""
2864 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2865 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2866 "option unless you really know what you are doing."
2867 msgstr ""
2868
2869 #: src/libvlc-module.c:936
2870 msgid "Access filter module"
2871 msgstr "Moduł filtra dostępu"
2872
2873 #: src/libvlc-module.c:938
2874 msgid ""
2875 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
2876 "used for instance for timeshifting."
2877 msgstr ""
2878
2879 #: src/libvlc-module.c:941
2880 msgid "Demux module"
2881 msgstr "Moduł demultipleksera"
2882
2883 #: src/libvlc-module.c:943
2884 msgid ""
2885 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
2886 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
2887 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
2888 "you really know what you are doing."
2889 msgstr ""
2890
2891 #: src/libvlc-module.c:948
2892 msgid "Allow real-time priority"
2893 msgstr "Zezwalaj na priorytet czasu rzeczywistego"
2894
2895 #: src/libvlc-module.c:950
2896 msgid ""
2897 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2898 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2899 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2900 "only activate this if you know what you're doing."
2901 msgstr ""
2902
2903 #: src/libvlc-module.c:956
2904 msgid "Adjust VLC priority"
2905 msgstr "Ustaw priorytet VLC"
2906
2907 #: src/libvlc-module.c:958
2908 msgid ""
2909 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2910 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2911 "VLC instances."
2912 msgstr ""
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:962
2915 msgid "Minimize number of threads"
2916 msgstr "Minimalizuj liczbę wątków"
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:964
2919 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
2920 msgstr ""
2921
2922 #: src/libvlc-module.c:966
2923 msgid "Modules search path"
2924 msgstr "Ścieżka wyszukiwania modułów"
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:968
2927 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
2928 msgstr "Dodatkowa ścieżka w której VLC będzie szukał modułów."
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:970
2931 msgid "VLM configuration file"
2932 msgstr "Plik konfiguracyjny VLM"
2933
2934 #: src/libvlc-module.c:972
2935 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
2936 msgstr "Wczytaj plik konfiguracyjny VLM zaraz po uruchomieniu VLM."
2937
2938 #: src/libvlc-module.c:974
2939 msgid "Use a plugins cache"
2940 msgstr "Użyj pamięć podręczną wtyczek"
2941
2942 #: src/libvlc-module.c:976
2943 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
2944 msgstr ""
2945 "Użycie pamięci podręcznej wtyczek znacznie przyspiesza uruchamianie programu "
2946 "VLC."
2947
2948 #: src/libvlc-module.c:978
2949 msgid "Collect statistics"
2950 msgstr "Zbieraj dane statystyczne"
2951
2952 #: src/libvlc-module.c:980
2953 msgid "Collect miscellaneous statistics."
2954 msgstr "Zbieraj różne dane statystyczne"
2955
2956 #: src/libvlc-module.c:982
2957 msgid "Run as daemon process"
2958 msgstr "Pracuj w trybie demona"
2959
2960 #: src/libvlc-module.c:984
2961 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
2962 msgstr "Uruchamia VLC w tle jako proces demona."
2963
2964 #: src/libvlc-module.c:986
2965 msgid "Write process id to file"
2966 msgstr "Zapisz identyfikator procesu do pliku"
2967
2968 #: src/libvlc-module.c:988
2969 msgid "Writes process id into specified file."
2970 msgstr "Zapisz identyfikator procesu do podanego pliku."
2971
2972 #: src/libvlc-module.c:990
2973 msgid "Log to file"
2974 msgstr "Zapisuj w pliku dziennika"
2975
2976 #: src/libvlc-module.c:992
2977 msgid "Log all VLC messages to a text file."
2978 msgstr ""
2979
2980 #: src/libvlc-module.c:994
2981 msgid "Log to syslog"
2982 msgstr "Zapisuj w dzienniku syslog"
2983
2984 #: src/libvlc-module.c:996
2985 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
2986 msgstr ""
2987 "Zapisuj wszystkie komunikaty VLC w dzienniku syslog (w systemach UNIX)."
2988
2989 #: src/libvlc-module.c:998
2990 msgid "Allow only one running instance"
2991 msgstr "Zezwalaj na działanie tylko jednej instancji"
2992
2993 #: src/libvlc-module.c:1000
2994 msgid ""
2995 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
2996 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
2997 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
2998 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
2999 "running instance or enqueue it."
3000 msgstr ""
3001
3002 #: src/libvlc-module.c:1008
3003 msgid ""
3004 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3005 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3006 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3007 "This option will allow you to play the file with the already running "
3008 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3009 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3010 msgstr ""
3011
3012 #: src/libvlc-module.c:1016
3013 msgid "VLC is started from file association"
3014 msgstr "Uruchamianie VLC przez skojarzone rozszerzenie pliku."
3015
3016 #: src/libvlc-module.c:1018
3017 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: src/libvlc-module.c:1021
3021 msgid "One instance when started from file"
3022 msgstr "Tylko jedna instancja przy uruchamianiu przez plik"
3023
3024 #: src/libvlc-module.c:1023
3025 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3026 msgstr ""
3027
3028 #: src/libvlc-module.c:1025
3029 msgid "Increase the priority of the process"
3030 msgstr "Zwiększ priorytet procesu"
3031
3032 #: src/libvlc-module.c:1027
3033 msgid ""
3034 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3035 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3036 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3037 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3038 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3039 "machine."
3040 msgstr ""
3041
3042 #: src/libvlc-module.c:1035
3043 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3044 msgstr ""
3045 "Kolejkowanie elementów do listy odtwarzania w trybie pojedynczej instancji"
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:1037
3048 msgid ""
3049 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3050 "playing current item."
3051 msgstr ""
3052
3053 #: src/libvlc-module.c:1046
3054 msgid ""
3055 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3056 "overridden in the playlist dialog box."
3057 msgstr ""
3058
3059 #: src/libvlc-module.c:1049
3060 msgid "Automatically preparse files"
3061 msgstr "Automatyczna wstępna analiza plików"
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:1051
3064 msgid ""
3065 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3066 "metadata)."
3067 msgstr ""
3068
3069 #: src/libvlc-module.c:1054
3070 msgid "Album art policy"
3071 msgstr "Opcje pobierania grafik albumu"
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:1056
3074 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3075 msgstr "Wybierz jak ma być pobierany album."
3076
3077 #: src/libvlc-module.c:1062
3078 msgid "Manual download only"
3079 msgstr "Tylko ręczne pobieranie"
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:1063
3082 msgid "When track starts playing"
3083 msgstr "Po starcie odtwarzania ścieżki"
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:1064
3086 msgid "As soon as track is added"
3087 msgstr "Zaraz po dodaniu ścieżki"
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:1066
3090 msgid "Services discovery modules"
3091 msgstr "Moduł wykrywania serwisów"
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:1068
3094 msgid ""
3095 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3096 "Typical values are sap, hal, ..."
3097 msgstr ""
3098
3099 #: src/libvlc-module.c:1071
3100 msgid "Play files randomly forever"
3101 msgstr "Zawsze odtwarzaj pliki losowo"
3102
3103 #: src/libvlc-module.c:1073
3104 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3105 msgstr ""
3106 "VLC będzie odtwarzał pliki z listy odtwarzania losowo, aż do chwili "
3107 "przerwania."
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:1077
3110 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3111 msgstr "VLC będzie ciągle powtarzał listę odtwarzania."
3112
3113 #: src/libvlc-module.c:1079
3114 msgid "Repeat current item"
3115 msgstr "Powtórz bieżącą pozycje"
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:1081
3118 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3119 msgstr "VLC będzie odtwarzał bieżącą pozycje z listy odtwarzania."
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:1083
3122 msgid "Play and stop"
3123 msgstr "Otwórz i zatrzymaj"
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:1085
3126 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3127 msgstr "Wstrzymaj listę odtwarzania po każdej odegranej pozycji."
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:1087
3130 msgid "Play and exit"
3131 msgstr "Odtwórz i wyjdź"
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:1089
3134 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3135 msgstr "Wujdź jeżeli nie ma więcej pozycji w liście odtwarzania."
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:1091
3138 msgid "Use media library"
3139 msgstr "Używaj biblioteki mediów"
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:1093
3142 msgid ""
3143 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3144 "VLC."
3145 msgstr ""
3146 "Lista odtwarzania będzie zapisywana i odgrywana przy każdym starcie VLC."
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:1096
3149 msgid "Use playlist tree"
3150 msgstr "Używaj drzewiastej listy odtwarzania"
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:1098
3153 msgid ""
3154 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3155 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3156 "needed."
3157 msgstr ""
3158
3159 #: src/libvlc-module.c:1102
3160 msgid "Always"
3161 msgstr "Zawsze"
3162
3163 #: src/libvlc-module.c:1102
3164 msgid "Never"
3165 msgstr "Nigdy"
3166
3167 #: src/libvlc-module.c:1111
3168 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3169 msgstr ""
3170
3171 #: src/libvlc-module.c:1114 src/video_output/vout_intf.c:436
3172 msgid "Fullscreen"
3173 msgstr "Pełny ekran"
3174
3175 #: src/libvlc-module.c:1115
3176 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3177 msgstr "Wybierz klawisz zmiany trybu pełnoekranowego."
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:1116
3180 msgid "Leave fullscreen"
3181 msgstr "Opuść tryb pełnoekranowy"
3182
3183 #: src/libvlc-module.c:1117
3184 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3185 msgstr "Wybierz klawisz opuszczenia trybu pełnoekranowego."
3186
3187 #: src/libvlc-module.c:1118
3188 msgid "Play/Pause"
3189 msgstr "Odtwarzaj/Wstrzymaj"
3190
3191 #: src/libvlc-module.c:1119
3192 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3193 msgstr "Wybierz klawisz zmieniania stanu wstrzymania."
3194
3195 #: src/libvlc-module.c:1120
3196 msgid "Pause only"
3197 msgstr "Wstrzymaj"
3198
3199 #: src/libvlc-module.c:1121
3200 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3201 msgstr "Wybierz klawisz dla zatrzymania."
3202
3203 #: src/libvlc-module.c:1122
3204 msgid "Play only"
3205 msgstr "Odtwarzaj"
3206
3207 #: src/libvlc-module.c:1123
3208 msgid "Select the hotkey to use to play."
3209 msgstr "Wybierz klawisz dla odtwarzania."
3210
3211 #: src/libvlc-module.c:1124
3212 msgid "Faster"
3213 msgstr "Przyspiesz"
3214
3215 #: src/libvlc-module.c:1125
3216 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3217 msgstr "Wybierz klawisz szybkiego przewijania do przodu."
3218
3219 #: src/libvlc-module.c:1126
3220 msgid "Slower"
3221 msgstr "Zwolnij"
3222
3223 #: src/libvlc-module.c:1127
3224 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3225 msgstr "Wybierz klawisz dla zwolnienia odtwarzania."
3226
3227 #: src/libvlc-module.c:1128
3228 msgid "Next"
3229 msgstr "Następny"
3230
3231 #: src/libvlc-module.c:1129
3232 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3233 msgstr "Wybierz klawisz skoku do następnej pozycji w liście odtwarzania."
3234
3235 #: src/libvlc-module.c:1130
3236 msgid "Previous"
3237 msgstr "Poprzedni"
3238
3239 #: src/libvlc-module.c:1131
3240 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3241 msgstr "Wybierz klawisz skoku do poprzedniej pozycji w liście odtwarzania."
3242
3243 #: src/libvlc-module.c:1132
3244 msgid "Stop"
3245 msgstr "Zatrzymaj"
3246
3247 #: src/libvlc-module.c:1133
3248 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3249 msgstr "Wybierz klawisz zatrzymania odtwarzania."
3250
3251 #: src/libvlc-module.c:1134
3252 msgid "Position"
3253 msgstr "Pozycja"
3254
3255 #: src/libvlc-module.c:1135
3256 msgid "Select the hotkey to display the position."
3257 msgstr "Wybierz klawisz wyświetlenia pozycji."
3258
3259 #: src/libvlc-module.c:1137
3260 msgid "Very short backwards jump"
3261 msgstr "Bardzo mały przeskok wstecz"
3262
3263 #: src/libvlc-module.c:1139
3264 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3265 msgstr "Wybierz klawisz bardzo małego przeskoku wstecz."
3266
3267 #: src/libvlc-module.c:1140
3268 msgid "Short backwards jump"
3269 msgstr "Mały przeskok wstecz"
3270
3271 #: src/libvlc-module.c:1142
3272 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3273 msgstr "Wybierz klawisz małego przeskoku wstecz."
3274
3275 #: src/libvlc-module.c:1143
3276 msgid "Medium backwards jump"
3277 msgstr "Średni przeskok wstecz"
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:1145
3280 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3281 msgstr "Wybierz klawisz średniego przeskoku wstecz."
3282
3283 #: src/libvlc-module.c:1146
3284 msgid "Long backwards jump"
3285 msgstr "Duży przeskok wstecz"
3286
3287 #: src/libvlc-module.c:1148
3288 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3289 msgstr "Wybierz klawisz dużego przeskoku wstecz."
3290
3291 #: src/libvlc-module.c:1150
3292 msgid "Very short forward jump"
3293 msgstr "Bardzo mały przeskok do przodu"
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:1152
3296 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3297 msgstr "Wybierz klawisz bardzo małego przeskoku do przodu."
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:1153
3300 msgid "Short forward jump"
3301 msgstr "Mały przeskok do przodu"
3302
3303 #: src/libvlc-module.c:1155
3304 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3305 msgstr "Wybierz klawisz małego przeskoku do przodu."
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:1156
3308 msgid "Medium forward jump"
3309 msgstr "Średni przeskok do przodu"
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:1158
3312 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3313 msgstr "Wybierz klawisz średniego przeskoku do przodu."
3314
3315 #: src/libvlc-module.c:1159
3316 msgid "Long forward jump"
3317 msgstr "Duży przeskok do przodu"
3318
3319 #: src/libvlc-module.c:1161
3320 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3321 msgstr "Wybierz klawisz dużego przeskoku do przodu."
3322
3323 #: src/libvlc-module.c:1163
3324 msgid "Very short jump length"
3325 msgstr "Długość bardzo małego przeskoku"
3326
3327 #: src/libvlc-module.c:1164
3328 msgid "Very short jump length, in seconds."
3329 msgstr "Długość bardzo małego przeskoku, w sekundach."
3330
3331 #: src/libvlc-module.c:1165
3332 msgid "Short jump length"
3333 msgstr "Długość małego przeskoku"
3334
3335 #: src/libvlc-module.c:1166
3336 msgid "Short jump length, in seconds."
3337 msgstr "Długość małego przeskoku, w sekundach."
3338
3339 #: src/libvlc-module.c:1167
3340 msgid "Medium jump length"
3341 msgstr "Długość średniego przeskoku"
3342
3343 #: src/libvlc-module.c:1168
3344 msgid "Medium jump length, in seconds."
3345 msgstr "Długość średniego przeskoku, w sekundach."
3346
3347 #: src/libvlc-module.c:1169
3348 msgid "Long jump length"
3349 msgstr "Długość dużego przeskoku"
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:1170
3352 msgid "Long jump length, in seconds."
3353 msgstr "Długość dużego przeskoku, w sekundach."
3354
3355 #: src/libvlc-module.c:1172
3356 msgid "Quit"
3357 msgstr "Wyjdź"
3358
3359 #: src/libvlc-module.c:1173
3360 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3361 msgstr "Wybierz klawisz wyjścia z programu."
3362
3363 #: src/libvlc-module.c:1174
3364 msgid "Navigate up"
3365 msgstr "Nawigacja w górę"
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:1175
3368 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3369 msgstr "Wybierz klawisz nawigacji selektora w górę w menu DVD."
3370
3371 #: src/libvlc-module.c:1176
3372 msgid "Navigate down"
3373 msgstr "Nawigacja w dół"
3374
3375 #: src/libvlc-module.c:1177
3376 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3377 msgstr "Wybierz klawisz nawigacji selektora w dół w menu DVD."
3378
3379 #: src/libvlc-module.c:1178
3380 msgid "Navigate left"
3381 msgstr "Nawigacja w lewo"
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:1179
3384 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3385 msgstr "Wybierz klawisz nawigacji selektora w lewo w menu DVD."
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:1180
3388 msgid "Navigate right"
3389 msgstr "Nawigacja w prawo"
3390
3391 #: src/libvlc-module.c:1181
3392 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3393 msgstr "Wybierz klawisz nawigacji selektora w prawo w menu DVD."
3394
3395 #: src/libvlc-module.c:1182
3396 msgid "Activate"
3397 msgstr "Aktywacja"
3398
3399 #: src/libvlc-module.c:1183
3400 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3401 msgstr "Wybierz klawisz aktywacji selektora w menu DVD."
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:1184
3404 msgid "Go to the DVD menu"
3405 msgstr "Przejdź do menu DVD"
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:1185
3408 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3409 msgstr "Wybierz klawisz przejścia do menu DVD"
3410
3411 #: src/libvlc-module.c:1186
3412 msgid "Select previous DVD title"
3413 msgstr "Wybierz poprzedni tytuł na DVD"
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:1187
3416 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3417 msgstr "Wybierz klawisz wybierania poprzedniego tytułu na DVD"
3418
3419 #: src/libvlc-module.c:1188
3420 msgid "Select next DVD title"
3421 msgstr "Wybierz następny tytuł na DVD"
3422
3423 #: src/libvlc-module.c:1189
3424 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3425 msgstr "Wybierz klawisz wybierania następnego tytułu na DVD"
3426
3427 #: src/libvlc-module.c:1190
3428 msgid "Select prev DVD chapter"
3429 msgstr "Wybierz poprzedni rozdział DVD"
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1191
3432 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3433 msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania poprzedniego rozdziału DVD"
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1192
3436 msgid "Select next DVD chapter"
3437 msgstr "Wybierz następny rozdział DVD"
3438
3439 #: src/libvlc-module.c:1193
3440 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3441 msgstr "Wybierz klawisz wybierania następnego rozdziału DVD"
3442
3443 #: src/libvlc-module.c:1194
3444 msgid "Volume up"
3445 msgstr "Zwiększ głośność"
3446
3447 #: src/libvlc-module.c:1195
3448 msgid "Select the key to increase audio volume."
3449 msgstr "Wybierz klawisz zwiększania głośności."
3450
3451 #: src/libvlc-module.c:1196
3452 msgid "Volume down"
3453 msgstr "Zmniejsz głośność"
3454
3455 #: src/libvlc-module.c:1197
3456 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3457 msgstr "Wybierz klawisz zmniejszania głośności."
3458
3459 #: src/libvlc-module.c:1198
3460 msgid "Mute"
3461 msgstr "Wycisz"
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:1199
3464 msgid "Select the key to mute audio."
3465 msgstr "Wybierz klawisz dla wyciszenia głośności."
3466
3467 #: src/libvlc-module.c:1200
3468 msgid "Subtitle delay up"
3469 msgstr "Zwiększ opóźnienie napisów"
3470
3471 #: src/libvlc-module.c:1201
3472 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3473 msgstr "Wybierz klawisz zwiększania opóźnienia napisów."
3474
3475 #: src/libvlc-module.c:1202
3476 msgid "Subtitle delay down"
3477 msgstr "Zmniejsz opóźnienie napisów"
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1203
3480 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3481 msgstr "Wybierz klawisz zmniejszania opóźnienia napisów."
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1204
3484 msgid "Audio delay up"
3485 msgstr "Zwiększ opóźnienie dźwięku"
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1205
3488 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3489 msgstr "Wybierz klawisz zwiększania opóźnienia dźwięku."
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:1206
3492 msgid "Audio delay down"
3493 msgstr "Zmniejsz opóźnienie dźwięku"
3494
3495 #: src/libvlc-module.c:1207
3496 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3497 msgstr "Wybierz klawisz zmniejszania opóźnienia dźwięku."
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:1208
3500 msgid "Play playlist bookmark 1"
3501 msgstr "Odtwórz zakładkę 1 z listy odtwarzania"
3502
3503 #: src/libvlc-module.c:1209
3504 msgid "Play playlist bookmark 2"
3505 msgstr "Odtwórz zakładkę 2 z listy odtwarzania"
3506
3507 #: src/libvlc-module.c:1210
3508 msgid "Play playlist bookmark 3"
3509 msgstr "Odtwórz zakładkę 3 z listy odtwarzania"
3510
3511 #: src/libvlc-module.c:1211
3512 msgid "Play playlist bookmark 4"
3513 msgstr "Odtwórz zakładkę 4 z listy odtwarzania"
3514
3515 #: src/libvlc-module.c:1212
3516 msgid "Play playlist bookmark 5"
3517 msgstr "Odtwórz zakładkę 5 z listy odtwarzania"
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1213
3520 msgid "Play playlist bookmark 6"
3521 msgstr "Odtwórz zakładkę 6 z listy odtwarzania"
3522
3523 #: src/libvlc-module.c:1214
3524 msgid "Play playlist bookmark 7"
3525 msgstr "Odtwórz zakładkę 7 z listy odtwarzania"
3526
3527 #: src/libvlc-module.c:1215
3528 msgid "Play playlist bookmark 8"
3529 msgstr "Odtwórz zakładkę 8 z listy odtwarzania"
3530
3531 #: src/libvlc-module.c:1216
3532 msgid "Play playlist bookmark 9"
3533 msgstr "Odtwórz zakładkę 9 z listy odtwarzania"
3534
3535 #: src/libvlc-module.c:1217
3536 msgid "Play playlist bookmark 10"
3537 msgstr "Odtwórz zakładkę 10 z listy odtwarzania"
3538
3539 #: src/libvlc-module.c:1218
3540 msgid "Select the key to play this bookmark."
3541 msgstr "Wybierz klawisz odtwarzania danej zakładki."
3542
3543 #: src/libvlc-module.c:1219
3544 msgid "Set playlist bookmark 1"
3545 msgstr "Dodaj zakładkę 1 z listy odtwarzania"
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:1220
3548 msgid "Set playlist bookmark 2"
3549 msgstr "Dodaj zakładkę 2 z listy odtwarzania"
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:1221
3552 msgid "Set playlist bookmark 3"
3553 msgstr "Dodaj zakładkę 3 z listy odtwarzania"
3554
3555 #: src/libvlc-module.c:1222
3556 msgid "Set playlist bookmark 4"
3557 msgstr "Dodaj zakładkę 4 z listy odtwarzania"
3558
3559 #: src/libvlc-module.c:1223
3560 msgid "Set playlist bookmark 5"
3561 msgstr "Dodaj zakładkę 5 z listy odtwarzania"
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1224
3564 msgid "Set playlist bookmark 6"
3565 msgstr "Dodaj zakładkę 6 z listy odtwarzania"
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1225
3568 msgid "Set playlist bookmark 7"
3569 msgstr "Dodaj zakładkę 7 z listy odtwarzania"
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1226
3572 msgid "Set playlist bookmark 8"
3573 msgstr "Dodaj zakładkę 8 z listy odtwarzania"
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1227
3576 msgid "Set playlist bookmark 9"
3577 msgstr "Dodaj zakładkę 9 z listy odtwarzania"
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1228
3580 msgid "Set playlist bookmark 10"
3581 msgstr "Dodaj zakładkę 10 z listy odtwarzania"
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1229
3584 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3585 msgstr "Wybierz klawisz dodawania zakładki listy odtwarzania."
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1231
3588 msgid "Playlist bookmark 1"
3589 msgstr "Zakładka 1 z listy odtwarzania"
3590
3591 #: src/libvlc-module.c:1232
3592 msgid "Playlist bookmark 2"
3593 msgstr "Zakładka 2 z listy odtwarzania"
3594
3595 #: src/libvlc-module.c:1233
3596 msgid "Playlist bookmark 3"
3597 msgstr "Zakładka 3 z listy odtwarzania"
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1234
3600 msgid "Playlist bookmark 4"
3601 msgstr "Zakładka 4 z listy odtwarzania"
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:1235
3604 msgid "Playlist bookmark 5"
3605 msgstr "Zakładka 5 z listy odtwarzania"
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1236
3608 msgid "Playlist bookmark 6"
3609 msgstr "Zakładka 6 z listy odtwarzania"
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1237
3612 msgid "Playlist bookmark 7"
3613 msgstr "Zakładka 7 z listy odtwarzania"
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1238
3616 msgid "Playlist bookmark 8"
3617 msgstr "Zakładka 8 z listy odtwarzania"
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1239
3620 msgid "Playlist bookmark 9"
3621 msgstr "Zakładka 9 z listy odtwarzania"
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1240
3624 msgid "Playlist bookmark 10"
3625 msgstr "Zakładka 10 z listy odtwarzania"
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1242
3628 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3629 msgstr "Ta opcja pozwala na określanie zakładek listy odtwarzania."
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1244
3632 msgid "Go back in browsing history"
3633 msgstr "Przejdź wstecz w historii przeglądania"
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1245
3636 msgid ""
3637 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3638 "history."
3639 msgstr ""
3640 "Wybierz klawisz przejścia wstecz (do poprzedniej pozycji) w historii "
3641 "przeglądania."
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1246
3644 msgid "Go forward in browsing history"
3645 msgstr "Przejdź naprzód w historii przeglądania"
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1247
3648 msgid ""
3649 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3650 "history."
3651 msgstr ""
3652 "Wybierz klawisz przejścia naprzód (do następnej pozycji) w historii "
3653 "przeglądania."
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1249
3656 msgid "Cycle audio track"
3657 msgstr "Cykliczne wybieranie ścieżek dźwiękowych"
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1250
3660 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3661 msgstr "Cykliczne przeszukiwanie dostępnych ścieżek dźwiękowych (językowych)."
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:1251
3664 msgid "Cycle subtitle track"
3665 msgstr "Cykliczne wybieranie ścieżek napisów"
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1252
3668 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3669 msgstr "Cykliczne przeszukiwanie dostępnych ścieżek napisów."
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1253
3672 msgid "Cycle source aspect ratio"
3673 msgstr "Cykliczne wybieranie proporcji obrazu źródłowego"
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1254
3676 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3677 msgstr ""
3678 "Cykliczne przeszukiwanie wstępnie określonej listy proporcji obrazu "
3679 "źródłowego."
3680
3681 #: src/libvlc-module.c:1255
3682 msgid "Cycle video crop"
3683 msgstr "Cykliczne wybieranie ustawień kadrowania obrazu"
3684
3685 #: src/libvlc-module.c:1256
3686 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3687 msgstr ""
3688 "Cykliczne przeszukiwanie wstępnie określonej listy ustawień kadrowania "
3689 "obrazu."
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1257
3692 msgid "Cycle deinterlace modes"
3693 msgstr "Cykliczne wybieranie trybów usuwania przeplotu"
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1258
3696 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3697 msgstr "Cykliczne wybieranie jednego z trybów usuwania przeplotu."
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1259
3700 msgid "Show interface"
3701 msgstr "Pokaż interfejs"
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1260
3704 msgid "Raise the interface above all other windows."
3705 msgstr "Pokazuj interfejs nad wszystkimi innymi oknami."
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1261
3708 msgid "Hide interface"
3709 msgstr "Ukryj interfejs"
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1262
3712 msgid "Lower the interface below all other windows."
3713 msgstr "Schowaj interfejs za wszystkimi innymi oknami."
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1263
3716 msgid "Take video snapshot"
3717 msgstr "Wykonaj zrzut obrazu"
3718
3719 #: src/libvlc-module.c:1264
3720 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3721 msgstr "Wykonuje zrzut obrazu i zapisuje go na dysku."
3722
3723 #: src/libvlc-module.c:1266
3724 msgid "Record"
3725 msgstr "Nagrywaj"
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1267
3728 msgid "Record access filter start/stop."
3729 msgstr "Włącz/wyłącz filtr dostępu nagrywania."
3730
3731 #: src/libvlc-module.c:1268
3732 msgid "Dump"
3733 msgstr "Schowek"
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1269
3736 msgid "Media dump access filter trigger."
3737 msgstr "Wywołaj filtra dostępu schowka mediów."
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1271
3740 msgid "Normal/Repeat/Loop"
3741 msgstr "Normalnie/Powtarzanie/Pętla"
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1272
3744 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
3745 msgstr "Przełączanie trybu listy odtwarzania (Normalnie/Powtarzanie/Pętla)"
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1275
3748 msgid "Toggle random playlist playback"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1277 src/libvlc-module.c:1278
3752 #: src/video_output/vout_intf.c:231
3753 msgid "Zoom"
3754 msgstr "Powiększenie obrazu"
3755
3756 #: src/libvlc-module.c:1280 src/libvlc-module.c:1281
3757 msgid "Un-Zoom"
3758 msgstr "Zmniejszenie obrazu"
3759
3760 #: src/libvlc-module.c:1283 src/libvlc-module.c:1284
3761 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
3762 msgstr "Usuń jeden piksel z góry obrazu"
3763
3764 #: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1286
3765 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
3766 msgstr "Dodaj jeden piksel na górze obrazu"
3767
3768 #: src/libvlc-module.c:1288 src/libvlc-module.c:1289
3769 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
3770 msgstr "Usuń jeden piksel z lewej strony obrazu"
3771
3772 #: src/libvlc-module.c:1290 src/libvlc-module.c:1291
3773 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
3774 msgstr "Dodaj jeden piksel z lewej strony obrazu"
3775
3776 #: src/libvlc-module.c:1293 src/libvlc-module.c:1294
3777 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
3778 msgstr "Usuń jeden piksel z dołu obrazu"
3779
3780 #: src/libvlc-module.c:1295 src/libvlc-module.c:1296
3781 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
3782 msgstr "Dodaj jeden piksel na dole obrazu"
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1298 src/libvlc-module.c:1299
3785 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
3786 msgstr "Usuń jeden piksel z prawej strony obrazu"
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1300 src/libvlc-module.c:1301
3789 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
3790 msgstr "Dodaj jeden piksel z prawej strony obrazu"
3791
3792 #: src/libvlc-module.c:1303
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
3795 msgstr "Wyjście obrazu w trybie tapety"
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1305
3798 msgid ""
3799 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
3800 "output for the time being."
3801 msgstr ""
3802 "Przełącza tryb wyświetlania obrazu jako tapety. Obecnie działa tylko przy "
3803 "wyjściu przez DirectX."
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1308
3806 msgid "Display OSD menu on top of video output"
3807 msgstr ""
3808
3809 #: src/libvlc-module.c:1309
3810 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: src/libvlc-module.c:1310
3814 msgid "Do not display OSD menu on video output"
3815 msgstr "Nie wyświetlaj menu OSD na wyjściu obrazu"
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:1311
3818 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1312
3822 msgid "Highlight widget on the right"
3823 msgstr ""
3824
3825 #: src/libvlc-module.c:1314
3826 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1315
3830 msgid "Highlight widget on the left"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1317
3834 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1318
3838 msgid "Highlight widget on top"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1320
3842 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1321
3846 msgid "Highlight widget below"
3847 msgstr ""
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1323
3850 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: src/libvlc-module.c:1324
3854 #, fuzzy
3855 msgid "Select current widget"
3856 msgstr "Powtórz bieżącą pozycje"
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1326
3859 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
3860 msgstr ""
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1329
3863 #, c-format
3864 msgid ""
3865 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
3866 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
3867 "in the playlist.\n"
3868 "The first item specified will be played first.\n"
3869 "\n"
3870 "Options-styles:\n"
3871 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3872 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3873 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
3874 "            and that overrides previous settings.\n"
3875 "\n"
3876 "Stream MRL syntax:\n"
3877 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3878 "option=value ...]\n"
3879 "\n"
3880 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3881 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3882 "\n"
3883 "URL syntax:\n"
3884 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3885 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3886 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3887 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3888 "  screen://                      Screen capture\n"
3889 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3890 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3891 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3892 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3893 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3894 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3895 "certain time\n"
3896 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3897 msgstr ""
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1462 src/video_output/vout_intf.c:448
3900 msgid "Snapshot"
3901 msgstr "Zrzut ekranowy"
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1475
3904 msgid "Window properties"
3905 msgstr "Właściwości okna"
3906
3907 #: src/libvlc-module.c:1518
3908 msgid "Subpictures"
3909 msgstr "Sub-obrazy"
3910
3911 #: src/libvlc-module.c:1525
3912 msgid "Subtitles"
3913 msgstr "Napisy"
3914
3915 #: src/libvlc-module.c:1542
3916 msgid "Overlays"
3917 msgstr "Nakładki"
3918
3919 #: src/libvlc-module.c:1550
3920 msgid "France"
3921 msgstr "Francja"
3922
3923 #: src/libvlc-module.c:1552
3924 msgid "Track settings"
3925 msgstr "Ustawienia ścieżki"
3926
3927 #: src/libvlc-module.c:1574
3928 msgid "Playback control"
3929 msgstr "Regulacja odtwarzania"
3930
3931 #: src/libvlc-module.c:1591
3932 msgid "Default devices"
3933 msgstr "Domyślne urządzenia"
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1600
3936 msgid "Network settings"
3937 msgstr "Ustawienia sieci"
3938
3939 #: src/libvlc-module.c:1612
3940 msgid "Socks proxy"
3941 msgstr "Posrednik SOCKS"
3942
3943 #: src/libvlc-module.c:1621
3944 msgid "Metadata"
3945 msgstr "Metadane"
3946
3947 #: src/libvlc-module.c:1651
3948 msgid "Decoders"
3949 msgstr "Dekodery"
3950
3951 #: src/libvlc-module.c:1658
3952 msgid "Input"
3953 msgstr "Wejście"
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1698
3956 msgid "VLM"
3957 msgstr "VLM"
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1731
3960 msgid "CPU"
3961 msgstr "Procesor"
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1753
3964 msgid "Special modules"
3965 msgstr "Moduły specjalne"
3966
3967 #: src/libvlc-module.c:1759
3968 msgid "Plugins"
3969 msgstr "Wtyczki"
3970
3971 #: src/libvlc-module.c:1767
3972 msgid "Performance options"
3973 msgstr "Opcje wydajności"
3974
3975 #: src/libvlc-module.c:1911
3976 msgid "Hot keys"
3977 msgstr "Klawisze skrótów"
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:2275
3980 msgid "Jump sizes"
3981 msgstr "Wielkości przeskoku"
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:2354
3984 msgid "main program"
3985 msgstr "główny program"
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:2364
3988 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
3989 msgstr ""
3990 "wyświetl pomoc programu VLC (może być łączone z --advanced i --help-verbose)"
3991
3992 #: src/libvlc-module.c:2370
3993 msgid ""
3994 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
3995 "--help-verbose)"
3996 msgstr ""
3997 "wyświetl pomoc programu VLC i wszystkich jego modułów (może być łączone z --"
3998 "advanced i --help-verbose)"
3999
4000 #: src/libvlc-module.c:2375
4001 msgid "print help for the advanced options"
4002 msgstr "wyświetl pomoc dotyczącą opcji zaawansowanych"
4003
4004 #: src/libvlc-module.c:2380
4005 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4006 msgstr "większa szczegółowość wyświetlanej pomocy"
4007
4008 #: src/libvlc-module.c:2386
4009 msgid "print a list of available modules"
4010 msgstr "wyświetl listę dostępnych modułów"
4011
4012 #: src/libvlc-module.c:2391
4013 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4014 msgstr "wyświetl listę dostępnych modułów z dodatkowymi szczegółami"
4015
4016 #: src/libvlc-module.c:2397
4017 msgid ""
4018 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4019 "verbose)"
4020 msgstr ""
4021 "wyświetl pomoc dotyczącą konkretnego modułu (można łączyć z --advanced i --"
4022 "help-verbose)"
4023
4024 #: src/libvlc-module.c:2402
4025 msgid "save the current command line options in the config"
4026 msgstr "zapisz aktualne opcje wiersza poleceń w konfiguracji"
4027
4028 #: src/libvlc-module.c:2407
4029 msgid "reset the current config to the default values"
4030 msgstr "przywróć domyślną konfigurację"
4031
4032 #: src/libvlc-module.c:2412
4033 msgid "use alternate config file"
4034 msgstr "użyj alternatywnego pliku konfiguracji"
4035
4036 #: src/libvlc-module.c:2417
4037 msgid "resets the current plugins cache"
4038 msgstr "wyczyść pamięć podręczną wtyczek"
4039
4040 #: src/libvlc-module.c:2422
4041 msgid "print version information"
4042 msgstr "wyświetl informacje o wersji"
4043
4044 #: src/modules/configuration.c:1284
4045 msgid "boolean"
4046 msgstr "zm. logiczna"
4047
4048 #: src/modules/configuration.c:1295
4049 msgid "key"
4050 msgstr "klawisz"
4051
4052 #: src/playlist/tree.c:61
4053 msgid "Undefined"
4054 msgstr "Nieokreślone"
4055
4056 #: src/text/iso-639_def.h:38
4057 msgid "Afar"
4058 msgstr "Afarski"
4059
4060 #: src/text/iso-639_def.h:39
4061 msgid "Abkhazian"
4062 msgstr "Abchaski"
4063
4064 #: src/text/iso-639_def.h:40
4065 msgid "Afrikaans"
4066 msgstr "Afrykanerski"
4067
4068 #: src/text/iso-639_def.h:41
4069 msgid "Albanian"
4070 msgstr "Albański"
4071
4072 #: src/text/iso-639_def.h:42
4073 msgid "Amharic"
4074 msgstr "Amharski"
4075
4076 #: src/text/iso-639_def.h:44
4077 msgid "Armenian"
4078 msgstr "Armeński"
4079
4080 #: src/text/iso-639_def.h:45
4081 msgid "Assamese"
4082 msgstr "Asamski"
4083
4084 #: src/text/iso-639_def.h:46
4085 msgid "Avestan"
4086 msgstr "Awestyjski"
4087
4088 #: src/text/iso-639_def.h:47
4089 msgid "Aymara"
4090 msgstr "Ajmara"
4091
4092 #: src/text/iso-639_def.h:48
4093 msgid "Azerbaijani"
4094 msgstr "Azerski"
4095
4096 #: src/text/iso-639_def.h:49
4097 msgid "Bashkir"
4098 msgstr "Baszkirski"
4099
4100 #: src/text/iso-639_def.h:50
4101 msgid "Basque"
4102 msgstr "Baskijski"
4103
4104 #: src/text/iso-639_def.h:51
4105 msgid "Belarusian"
4106 msgstr "Białoruski"
4107
4108 #: src/text/iso-639_def.h:52
4109 msgid "Bengali"
4110 msgstr "Bengalski"
4111
4112 #: src/text/iso-639_def.h:53
4113 msgid "Bihari"
4114 msgstr "Bihari"
4115
4116 #: src/text/iso-639_def.h:54
4117 msgid "Bislama"
4118 msgstr "Bislama"
4119
4120 #: src/text/iso-639_def.h:55
4121 msgid "Bosnian"
4122 msgstr "Bośniacki"
4123
4124 #: src/text/iso-639_def.h:56
4125 msgid "Breton"
4126 msgstr "Bretoński"
4127
4128 #: src/text/iso-639_def.h:57
4129 msgid "Bulgarian"
4130 msgstr "Bułgarski"
4131
4132 #: src/text/iso-639_def.h:58
4133 msgid "Burmese"
4134 msgstr "Birmański"
4135
4136 #: src/text/iso-639_def.h:60
4137 msgid "Chamorro"
4138 msgstr "Czamorski"
4139
4140 #: src/text/iso-639_def.h:61
4141 msgid "Chechen"
4142 msgstr "Czeczeński"
4143
4144 #: src/text/iso-639_def.h:62
4145 msgid "Chinese"
4146 msgstr "Chiński"
4147
4148 #: src/text/iso-639_def.h:63
4149 msgid "Church Slavic"
4150 msgstr "Cerkiewnosłowiański"
4151
4152 #: src/text/iso-639_def.h:64
4153 msgid "Chuvash"
4154 msgstr "Czuwaski"
4155
4156 #: src/text/iso-639_def.h:65
4157 msgid "Cornish"
4158 msgstr "Kornijski"
4159
4160 #: src/text/iso-639_def.h:66
4161 msgid "Corsican"
4162 msgstr "Korsykański"
4163
4164 #: src/text/iso-639_def.h:70
4165 msgid "Dzongkha"
4166 msgstr "Dzongka"
4167
4168 #: src/text/iso-639_def.h:71
4169 msgid "English"
4170 msgstr "Angielski"
4171
4172 #: src/text/iso-639_def.h:72
4173 msgid "Esperanto"
4174 msgstr "Esperanto"
4175
4176 #: src/text/iso-639_def.h:73
4177 msgid "Estonian"
4178 msgstr "Estoński"
4179
4180 #: src/text/iso-639_def.h:74
4181 msgid "Faroese"
4182 msgstr "Farerski"
4183
4184 #: src/text/iso-639_def.h:75
4185 msgid "Fijian"
4186 msgstr "Fidżyjski"
4187
4188 #: src/text/iso-639_def.h:78
4189 msgid "Frisian"
4190 msgstr "Fryzyjski"
4191
4192 #: src/text/iso-639_def.h:81
4193 msgid "Gaelic (Scots)"
4194 msgstr "Galijski (Szkocki)"
4195
4196 #: src/text/iso-639_def.h:82
4197 msgid "Irish"
4198 msgstr "Irlandzki"
4199
4200 #: src/text/iso-639_def.h:83
4201 msgid "Gallegan"
4202 msgstr "Galicyjski"
4203
4204 #: src/text/iso-639_def.h:84
4205 msgid "Manx"
4206 msgstr "Manx"
4207
4208 #: src/text/iso-639_def.h:85
4209 msgid "Greek, Modern ()"
4210 msgstr "Grecki, Współczesny ()"
4211
4212 #: src/text/iso-639_def.h:86
4213 msgid "Guarani"
4214 msgstr "Guarani"
4215
4216 #: src/text/iso-639_def.h:87
4217 msgid "Gujarati"
4218 msgstr "Gudżarati"
4219
4220 #: src/text/iso-639_def.h:89
4221 msgid "Herero"
4222 msgstr "Herero"
4223
4224 #: src/text/iso-639_def.h:90
4225 msgid "Hindi"
4226 msgstr "Hindi"
4227
4228 #: src/text/iso-639_def.h:91
4229 msgid "Hiri Motu"
4230 msgstr "Hiri Motu"
4231
4232 #: src/text/iso-639_def.h:93
4233 msgid "Icelandic"
4234 msgstr "Islandzki"
4235
4236 #: src/text/iso-639_def.h:94
4237 msgid "Inuktitut"
4238 msgstr "Inuktitut"
4239
4240 #: src/text/iso-639_def.h:95
4241 msgid "Interlingue"
4242 msgstr "Interlingue"
4243
4244 #: src/text/iso-639_def.h:96
4245 msgid "Interlingua"
4246 msgstr "Interlingua"
4247
4248 #: src/text/iso-639_def.h:97
4249 msgid "Indonesian"
4250 msgstr "Indonezyjski"
4251
4252 #: src/text/iso-639_def.h:98
4253 msgid "Inupiaq"
4254 msgstr "Inupiak"
4255
4256 #: src/text/iso-639_def.h:100
4257 msgid "Javanese"
4258 msgstr "Jawajski"
4259
4260 #: src/text/iso-639_def.h:102
4261 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4262 msgstr "Kalaallisut (Grenlandzki)"
4263
4264 #: src/text/iso-639_def.h:103
4265 msgid "Kannada"
4266 msgstr "Kannada"
4267
4268 #: src/text/iso-639_def.h:104
4269 msgid "Kashmiri"
4270 msgstr "Kaszmirski"
4271
4272 #: src/text/iso-639_def.h:105
4273 msgid "Kazakh"
4274 msgstr "Kazachski"
4275
4276 #: src/text/iso-639_def.h:106
4277 msgid "Khmer"
4278 msgstr "Khmerski"
4279
4280 #: src/text/iso-639_def.h:107
4281 msgid "Kikuyu"
4282 msgstr "Kikuyu"
4283
4284 #: src/text/iso-639_def.h:108
4285 msgid "Kinyarwanda"
4286 msgstr "Ruanda-rundi"
4287
4288 #: src/text/iso-639_def.h:109
4289 msgid "Kirghiz"
4290 msgstr "Kirgiski"
4291
4292 #: src/text/iso-639_def.h:110
4293 msgid "Komi"
4294 msgstr "Komi"
4295
4296 #: src/text/iso-639_def.h:112
4297 msgid "Kuanyama"
4298 msgstr "Kuanyama"
4299
4300 #: src/text/iso-639_def.h:113
4301 msgid "Kurdish"
4302 msgstr "Kurdyjski"
4303
4304 #: src/text/iso-639_def.h:114
4305 msgid "Lao"
4306 msgstr "Laotański"
4307
4308 #: src/text/iso-639_def.h:115
4309 msgid "Latin"
4310 msgstr "Łaciński"
4311
4312 #: src/text/iso-639_def.h:116
4313 msgid "Latvian"
4314 msgstr "Łotewski"
4315
4316 #: src/text/iso-639_def.h:117
4317 msgid "Lingala"
4318 msgstr "Lingala"
4319
4320 #: src/text/iso-639_def.h:118
4321 msgid "Lithuanian"
4322 msgstr "Litewski"
4323
4324 #: src/text/iso-639_def.h:119
4325 msgid "Letzeburgesch"
4326 msgstr "Luksemburski"
4327
4328 #: src/text/iso-639_def.h:120
4329 msgid "Macedonian"
4330 msgstr "Macedoński"
4331
4332 #: src/text/iso-639_def.h:121
4333 msgid "Marshall"
4334 msgstr "Marshall"
4335
4336 #: src/text/iso-639_def.h:122
4337 msgid "Malayalam"
4338 msgstr "Malajalam"
4339
4340 #: src/text/iso-639_def.h:123
4341 msgid "Maori"
4342 msgstr "Maoryski"
4343
4344 #: src/text/iso-639_def.h:124
4345 msgid "Marathi"
4346 msgstr "Marathi"
4347
4348 #: src/text/iso-639_def.h:126
4349 msgid "Malagasy"
4350 msgstr "Malgaski"
4351
4352 #: src/text/iso-639_def.h:127
4353 msgid "Maltese"
4354 msgstr "Maltański"
4355
4356 #: src/text/iso-639_def.h:128
4357 msgid "Moldavian"
4358 msgstr "Mołdawski"
4359
4360 #: src/text/iso-639_def.h:129
4361 msgid "Mongolian"
4362 msgstr "Mongolski"
4363
4364 #: src/text/iso-639_def.h:130
4365 msgid "Nauru"
4366 msgstr "Nauru"
4367
4368 #: src/text/iso-639_def.h:131
4369 msgid "Navajo"
4370 msgstr "Nawaho"
4371
4372 #: src/text/iso-639_def.h:132
4373 msgid "Ndebele, South"
4374 msgstr "Ndebele, południowy"
4375
4376 #: src/text/iso-639_def.h:133
4377 msgid "Ndebele, North"
4378 msgstr "Ndebele, północny"
4379
4380 #: src/text/iso-639_def.h:134
4381 msgid "Ndonga"
4382 msgstr "Ndonga"
4383
4384 #: src/text/iso-639_def.h:135
4385 msgid "Nepali"
4386 msgstr "Nepalski"
4387
4388 #: src/text/iso-639_def.h:136
4389 msgid "Norwegian"
4390 msgstr "Norweski"
4391
4392 #: src/text/iso-639_def.h:137
4393 msgid "Norwegian Nynorsk"
4394 msgstr "Norweski (Nynorsk)"
4395
4396 #: src/text/iso-639_def.h:138
4397 msgid "Norwegian Bokmaal"
4398 msgstr "Norweski (Bokmaal)"
4399
4400 #: src/text/iso-639_def.h:139
4401 msgid "Chichewa; Nyanja"
4402 msgstr "Chichewa/Nyanja"