Warn people about depreciation, do not block them.
[vlc.git] / po / nb.po
1 # Norwegian locale definition for VLC
2 # Copyright (C) 2002 Sigmund Augdal <sigmunau@idi.ntnu.no>.
3 # $Id$
4 #
5 #
6 # Olav Dahlum <odahlum@ooo4kids.org>, 2011.
7 # Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>, 2011.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: vlc\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2011-11-24 23:30+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2011-05-12 04:01+0200\n"
14 "Last-Translator: Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lists.ping.uio.no>\n"
16 "Language: nb\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23 #: include/vlc_common.h:1024
24 msgid ""
25 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
26 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
27 "see the file named COPYING for details.\n"
28 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
29 msgstr ""
30 "Dette programmet kommer UTEN GARANTI, så langt dette er tillatt i loven.\n"
31 "Du kan distribuere det i henhold til vilkårene i GNU General Public "
32 "License;\n"
33 "se filen COPYING for mer informasjon om dette.\n"
34 "Programmet er skrevet av VideoLAN-gruppen ved Ecole Centrale, Paris.\n"
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:822
37 msgid "VLC preferences"
38 msgstr "Innstillinger"
39
40 #: include/vlc_config_cat.h:34
41 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
42 msgstr "Velg «Avanserte innstillinger» for å vise alle valg."
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:175
45 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
46 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1040
47 msgid "Interface"
48 msgstr "Brukergrensesnitt"
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:38
51 msgid "Settings for VLC's interfaces"
52 msgstr "Innstillinger for grensesnittet"
53
54 #: include/vlc_config_cat.h:40
55 msgid "Main interfaces settings"
56 msgstr "Innstillinger for hovedbrukerflaten"
57
58 #: include/vlc_config_cat.h:42
59 msgid "Main interfaces"
60 msgstr "Hovedbrukerflater"
61
62 #: include/vlc_config_cat.h:43
63 msgid "Settings for the main interface"
64 msgstr "Innstillinger for hovedbrukerflaten"
65
66 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
67 msgid "Control interfaces"
68 msgstr "Kontrollgrensesnitt"
69
70 #: include/vlc_config_cat.h:46
71 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
72 msgstr "Innstillinger for kontrollgrensesnittene i VLC"
73
74 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
75 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
76 msgid "Hotkeys settings"
77 msgstr "Hurtigtaster"
78
79 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2893 src/input/es_out.c:2934
80 #: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
81 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
82 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
83 #: modules/gui/macosx/wizard.m:382
84 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
85 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
86 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
87 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
88 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
89 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
90 msgid "Audio"
91 msgstr "Lyd"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:53
94 msgid "Audio settings"
95 msgstr "Lydinnstillinger"
96
97 #: include/vlc_config_cat.h:55
98 msgid "General audio settings"
99 msgstr "Generelle lydinnstillinger"
100
101 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
102 msgid "Filters"
103 msgstr "Filtre"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:58
106 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
107 msgstr "Lydfiltre brukes til etterbehandling av lydkringkasting."
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
110 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
111 msgid "Visualizations"
112 msgstr "Visualisering"
113
114 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
115 msgid "Audio visualizations"
116 msgstr "Lydvisualisering"
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
119 msgid "Output modules"
120 msgstr "Eksportmoduler"
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:64
123 msgid "General settings for audio output modules."
124 msgstr "Generelle innstillinger for lydeksportmoduler."
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
127 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:72
128 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
129 msgid "Miscellaneous"
130 msgstr "Diverse"
131
132 #: include/vlc_config_cat.h:67
133 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
134 msgstr "Diverse innstillinger for lyd og moduler."
135
136 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2896 src/input/es_out.c:2981
137 #: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
138 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
139 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:183
140 #: modules/gui/macosx/wizard.m:383
141 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
142 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
143 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
144 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
145 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
146 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
147 msgid "Video"
148 msgstr "Video"
149
150 #: include/vlc_config_cat.h:71
151 msgid "Video settings"
152 msgstr "Videoinnstillinger"
153
154 #: include/vlc_config_cat.h:73
155 msgid "General video settings"
156 msgstr "Generelle videoinnstillinger"
157
158 #: include/vlc_config_cat.h:77
159 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
160 msgstr "Velg og still inn den foretrukne eksportmodulen for video."
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:81
163 msgid "Video filters are used to process the video stream."
164 msgstr "Videofiltre brukes til etterbehandling av videokringkasting."
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:83
167 msgid "Subtitles/OSD"
168 msgstr "Undertekster/OSD"
169
170 #: include/vlc_config_cat.h:84
171 msgid ""
172 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
173 msgstr ""
174 "Innstillinger relatert til skjermmenyer, undertekster og «overliggende "
175 "delbilder»"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:93
178 msgid "Input / Codecs"
179 msgstr "Inndata/Kodeker"
180
181 #: include/vlc_config_cat.h:94
182 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
183 msgstr "Innstillinger for inndata, demultipleksing, dekoding og koding"
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:97
186 msgid "Access modules"
187 msgstr "Tilgangsmoduler"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:99
190 msgid ""
191 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
192 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
193 msgstr ""
194 "Innstillinger for de forskjellige tilgangmetodene. Det er kanskje ønskelig å "
195 "endre på innstillingene for HTTP-mellomtjener og mellomlageret."
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:103
198 msgid "Stream filters"
199 msgstr "Kringkastingfiltre"
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:105
202 msgid ""
203 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
204 "input side of VLC. Use with care..."
205 msgstr ""
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:108
208 msgid "Demuxers"
209 msgstr "Demultipleksere"
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:109
212 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
213 msgstr "Demultipleksere brukes for å separere lyd- og videokringkaster."
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:111
216 msgid "Video codecs"
217 msgstr "Videokodeker"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:112
220 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
221 msgstr "Innstillinger for video, bilde eller video + lyd-dekodere/kodere."
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:114
224 msgid "Audio codecs"
225 msgstr "Lydkodeker"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:115
228 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
229 msgstr "Innstillinger for lydkodeker/kodere."
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:117
232 msgid "Subtitles codecs"
233 msgstr "Undertekstkodeker"
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:118
236 msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
237 msgstr "Innstillinger for undertekst, teletext og CC-dekodere/kodere."
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:120
240 msgid "General Input"
241 msgstr "Generell import"
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:121
244 msgid "General input settings. Use with care..."
245 msgstr "Generelle innstillinger for inndata. Bruk med forsiktighet …"
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
248 msgid "Stream output"
249 msgstr "Kringkastingseksport"
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:126
252 msgid ""
253 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
254 "saving incoming streams.\n"
255 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
256 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
257 "RTSP).\n"
258 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
259 "duplicating...)."
260 msgstr ""
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:134
263 #, fuzzy
264 msgid "General stream output settings"
265 msgstr "Standard output:"
266
267 #: include/vlc_config_cat.h:136
268 #, fuzzy
269 msgid "Muxers"
270 msgstr "Moduler"
271
272 #: include/vlc_config_cat.h:138
273 msgid ""
274 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
275 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
276 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
277 "You can also set default parameters for each muxer."
278 msgstr ""
279
280 #: include/vlc_config_cat.h:144
281 #, fuzzy
282 msgid "Access output"
283 msgstr "Standard grensesnitt: "
284
285 #: include/vlc_config_cat.h:146
286 msgid ""
287 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
288 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
289 "should probably not do that.\n"
290 "You can also set default parameters for each access output."
291 msgstr ""
292
293 #: include/vlc_config_cat.h:151
294 #, fuzzy
295 msgid "Packetizers"
296 msgstr "Standard grensesnitt: "
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:153
299 msgid ""
300 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
301 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
302 "not do that.\n"
303 "You can also set default parameters for each packetizer."
304 msgstr ""
305
306 #: include/vlc_config_cat.h:159
307 #, fuzzy
308 msgid "Sout stream"
309 msgstr "Stopp strøm"
310
311 #: include/vlc_config_cat.h:160
312 msgid ""
313 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
314 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
315 "for each sout stream module here."
316 msgstr ""
317
318 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:109
319 msgid "SAP"
320 msgstr "SAP"
321
322 #: include/vlc_config_cat.h:167
323 msgid ""
324 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
325 "multicast UDP or RTP."
326 msgstr ""
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:170
329 msgid "VOD"
330 msgstr "VOD"
331
332 #: include/vlc_config_cat.h:171
333 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
334 msgstr "VLCs implementering av Video On Demand"
335
336 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
337 #: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
338 #: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
339 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
340 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:198
341 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
342 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
343 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
344 msgid "Playlist"
345 msgstr "Spilleliste"
346
347 #: include/vlc_config_cat.h:176
348 msgid ""
349 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
350 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
351 msgstr ""
352 "Innstillinger for spillelisteoppførsel (for eksempel avspillingsmodus) og "
353 "moduler som automatisk legger til elementer i spillelista (moduler for "
354 "«oppdaging av tjenester»)."
355
356 #: include/vlc_config_cat.h:180
357 msgid "General playlist behaviour"
358 msgstr "Generell spillelisteoppførsel"
359
360 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
361 #: modules/gui/macosx/playlist.m:479
362 #, fuzzy
363 msgid "Services discovery"
364 msgstr "Tjenesteoppdaging"
365
366 #: include/vlc_config_cat.h:182
367 msgid ""
368 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
369 "playlist."
370 msgstr ""
371
372 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
373 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
374 msgid "Advanced"
375 msgstr "Avansert"
376
377 #: include/vlc_config_cat.h:187
378 msgid "Advanced settings. Use with care..."
379 msgstr "Avanserte innstillinger. Bruk med forsiktighet …"
380
381 #: include/vlc_config_cat.h:189
382 msgid "CPU features"
383 msgstr "CPU-funksjoner"
384
385 #: include/vlc_config_cat.h:190
386 msgid ""
387 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
388 msgstr ""
389 "Her kan du velge å slå av enkelte CPU-akselerasjoner. Bruk med ekstrem "
390 "forsiktighet!"
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:193
393 msgid "Advanced settings"
394 msgstr "Avanserte innstillinger"
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
397 #: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255
398 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
399 msgid "Network"
400 msgstr "Nettverk"
401
402 #: include/vlc_config_cat.h:199
403 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
404 msgstr "Disse modulene tilbyr nettverkfunksjonalitet til resten av VLC."
405
406 #: include/vlc_config_cat.h:202
407 #, fuzzy
408 msgid "Chroma modules settings"
409 msgstr "_Innstillinger"
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:203
412 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
413 msgstr ""
414
415 #: include/vlc_config_cat.h:205
416 #, fuzzy
417 msgid "Packetizer modules settings"
418 msgstr "_Innstillinger"
419
420 #: include/vlc_config_cat.h:209
421 msgid "Encoders settings"
422 msgstr "Omkodingsinnstillinger"
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:211
425 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
426 msgstr ""
427
428 #: include/vlc_config_cat.h:214
429 #, fuzzy
430 msgid "Dialog providers settings"
431 msgstr "Lyd"
432
433 #: include/vlc_config_cat.h:216
434 msgid "Dialog providers can be configured here."
435 msgstr ""
436
437 #: include/vlc_config_cat.h:218
438 #, fuzzy
439 msgid "Subtitle demuxer settings"
440 msgstr "_Innstillinger"
441
442 #: include/vlc_config_cat.h:220
443 msgid ""
444 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
445 "example by setting the subtitles type or file name."
446 msgstr ""
447
448 #: include/vlc_config_cat.h:227
449 msgid "No help available"
450 msgstr "Ingen tilgjengelig hjelp"
451
452 #: include/vlc_config_cat.h:228
453 msgid "There is no help available for these modules."
454 msgstr "Ingen tilgjengelig hjelp for disse modulene."
455
456 #: include/vlc_interface.h:126
457 #, fuzzy
458 msgid ""
459 "\n"
460 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
461 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
462 msgstr ""
463 "\n"
464 "Advarsel: Hvis du ikke lenger får tilgang til brukerflaten, kan du åpne et "
465 "terminalvindu, gå til katalogen der VLC er installert og kjøre «vlc -I "
466 "win32»\n"
467
468 #: include/vlc_intf_strings.h:46
469 msgid "Quick &Open File..."
470 msgstr "&Hurtigåpne fil …"
471
472 #: include/vlc_intf_strings.h:47
473 msgid "&Advanced Open..."
474 msgstr "&Avansert åpning …"
475
476 #: include/vlc_intf_strings.h:48
477 msgid "Open D&irectory..."
478 msgstr "Åpne &mappe …"
479
480 #: include/vlc_intf_strings.h:49
481 msgid "Open &Folder..."
482 msgstr "&Åpne mappe …"
483
484 #: include/vlc_intf_strings.h:50
485 msgid "Select one or more files to open"
486 msgstr "Velg en eller flere filer som skal åpnes"
487
488 #: include/vlc_intf_strings.h:51
489 msgid "Select Directory"
490 msgstr "Velg mappe"
491
492 #: include/vlc_intf_strings.h:51
493 msgid "Select Folder"
494 msgstr "Velg mappe"
495
496 #: include/vlc_intf_strings.h:55
497 msgid "Media &Information"
498 msgstr "&Mediainformasjon"
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:56
501 msgid "&Codec Information"
502 msgstr "&Kodekinformasjon"
503
504 #: include/vlc_intf_strings.h:57
505 msgid "&Messages"
506 msgstr "&Meldinger"
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:58
509 msgid "Jump to Specific &Time"
510 msgstr "Hopp til &angitt tid"
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:59
513 msgid "&Bookmarks"
514 msgstr "&Bokmerker"
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:60
517 msgid "&VLM Configuration"
518 msgstr "&VLM-innstillinger"
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:62
521 msgid "&About"
522 msgstr "&Om"
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
525 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
526 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
527 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
528 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
529 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
530 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/menus.cpp:783
531 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:253 share/lua/http/index.html:203
532 #: share/lua/http/mobile.html:97 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:59
533 msgid "Play"
534 msgstr "Spill av"
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:66
537 msgid "Fetch Information"
538 msgstr "Hent informasjon"
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:67
541 msgid "Remove Selected"
542 msgstr "Fjern utvalg"
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:68
545 msgid "Information..."
546 msgstr "Informasjon …"
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:69
549 msgid "Sort"
550 msgstr "Sorter"
551
552 #: include/vlc_intf_strings.h:70
553 msgid "Create Directory..."
554 msgstr "Lag mappe …"
555
556 #: include/vlc_intf_strings.h:71
557 msgid "Create Folder..."
558 msgstr "Lag mappe …"
559
560 #: include/vlc_intf_strings.h:72
561 msgid "Show Containing Directory..."
562 msgstr "Vis hjemmehørende mappe …"
563
564 #: include/vlc_intf_strings.h:73
565 msgid "Show Containing Folder..."
566 msgstr "Vis hjemmehørende mappe …"
567
568 #: include/vlc_intf_strings.h:74
569 msgid "Stream..."
570 msgstr "Kringkasting …"
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:75
573 msgid "Save..."
574 msgstr "Lagre …"
575
576 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
577 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:270 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182
578 msgid "Repeat All"
579 msgstr "Gjenta alt"
580
581 #: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
582 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:269 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175
583 msgid "Repeat One"
584 msgstr "Gjenta en"
585
586 #: include/vlc_intf_strings.h:82
587 msgid "No Repeat"
588 msgstr "Ingen gjentakelse"
589
590 #: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
591 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
592 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
593 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:127
594 msgid "Random"
595 msgstr "Tilfeldig"
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
598 msgid "Random Off"
599 msgstr "Tilfeldig av"
600
601 #: include/vlc_intf_strings.h:87
602 msgid "Add to Playlist"
603 msgstr "Legg til spilleliste"
604
605 #: include/vlc_intf_strings.h:88
606 msgid "Add to Media Library"
607 msgstr "Legg til mediabibliotek"
608
609 #: include/vlc_intf_strings.h:90
610 msgid "Add File..."
611 msgstr "Legg til fil …"
612
613 #: include/vlc_intf_strings.h:91
614 msgid "Advanced Open..."
615 msgstr "Avansert åpning …"
616
617 #: include/vlc_intf_strings.h:92
618 msgid "Add Directory..."
619 msgstr "Legg til mappe …"
620
621 #: include/vlc_intf_strings.h:93
622 msgid "Add Folder..."
623 msgstr "Legg til mappe …"
624
625 #: include/vlc_intf_strings.h:95
626 msgid "Save Playlist to &File..."
627 msgstr "&Lagre spilleliste til fil …"
628
629 #: include/vlc_intf_strings.h:96
630 msgid "Open Play&list..."
631 msgstr "&Åpne spilleliste …"
632
633 #: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
634 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1297
635 msgid "Search"
636 msgstr "Søk"
637
638 #: include/vlc_intf_strings.h:99
639 msgid "Search Filter"
640 msgstr "Søkefilter"
641
642 #: include/vlc_intf_strings.h:101
643 #, fuzzy
644 msgid "&Services Discovery"
645 msgstr "kildens bildeformat"
646
647 #: include/vlc_intf_strings.h:105
648 msgid ""
649 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
650 "them."
651 msgstr ""
652 "Noen valg er tilgjengelige, men skjult. Velg «Avanserte innstillinger» for å "
653 "vise dem."
654
655 #: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
656 msgid "Image clone"
657 msgstr "Bildekloning"
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:111
660 msgid "Clone the image"
661 msgstr "Kloning av bildet"
662
663 #: include/vlc_intf_strings.h:113
664 msgid "Magnification"
665 msgstr "Forstørring"
666
667 #: include/vlc_intf_strings.h:114
668 msgid ""
669 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
670 "be magnified."
671 msgstr ""
672 "Forstørr en del av videoen. Du kan selv velge hvilken del av bildet som skal "
673 "forstørres."
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
676 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
677 msgid "Waves"
678 msgstr "Bølger"
679
680 #: include/vlc_intf_strings.h:118
681 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
682 msgstr ""
683
684 #: include/vlc_intf_strings.h:120
685 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
686 msgstr ""
687
688 #: include/vlc_intf_strings.h:122
689 msgid "Image colors inversion"
690 msgstr "Omvendte bildefarger"
691
692 #: include/vlc_intf_strings.h:124
693 msgid "Split the image to make an image wall"
694 msgstr "Del bildet for å lage en bildevegg"
695
696 #: include/vlc_intf_strings.h:126
697 msgid ""
698 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
699 "The video gets split in parts that you must sort."
700 msgstr ""
701 "Lag et «puslespill» av videoen.\n"
702 "Videoen deles opp i deler du må sortere."
703
704 #: include/vlc_intf_strings.h:129
705 msgid ""
706 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
707 "Try changing the various settings for different effects"
708 msgstr ""
709
710 #: include/vlc_intf_strings.h:132
711 msgid ""
712 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
713 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
714 "settings."
715 msgstr ""
716
717 #: include/vlc_intf_strings.h:136
718 msgid ""
719 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
720 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
721 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
722 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
723 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
724 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
725 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
726 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
727 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
728 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
729 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
730 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
731 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
732 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
733 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
734 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
735 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
736 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
737 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
738 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
739 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
740 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
741 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
742 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
743 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
744 msgstr ""
745 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
746 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Velkommen til hjelpen for VLC</"
747 "h2><h3>Dokumentasjon</h3><p>Du kan finne dokumentasjon på <a href=\"http://"
748 "wiki.videolan.org\">wikien</a> til VideoLAN.</p><p>Hvis dette er første "
749 "gangen du bruker VLC, kan du lese<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
750 "Documentation:VLC_for_dummies\"><em>introduksjonen til VLC </em></a>.</"
751 "p><p>Du finner informasjon om bruk av spilleren i dokumentet <br>\"<a href="
752 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>hvordan spille av "
753 "filer i VLC</em></a>\".</p><p>For alle oppgaver som lagring, konvertering, "
754 "omkoding, koding, multipleksing og kringkasting, finner du nyttig "
755 "informasjon i <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
756 "Streaming_HowTo\">kringkastingsdokumentasjonen</a>.</p><p>Hvis du er usikker "
757 "på faguttrykkene, kan du ta en titt i <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
758 "Knowledge_Base\">kunnskapsdatabasen</a>.</p><p>For å lære de mest vanlige "
759 "hurtigtastene, kan du kikke på sida for <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
760 "Hotkeys\">hurtigtaster</a>.</p><h3>Hjelp</h3><p>Før du stiller spørsmål, bør "
761 "du ta en titt i vår <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html"
762 "\">OSS</a>.</p><p>Du kan deretter få eller motta hjelp på <a href=\"http://"
763 "forum.videolan.org\">forumet</a>, <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
764 "lists.html\">e-postlista</a>, IRC-kanalen (<em>#videolan</em> på irc."
765 "freenode.net).</p><h3>Bidra til prosjektet</h3><p>Du kan hjelpe VideoLAN ved "
766 "å gi bort litt av tiden din til miljøet vårt. Du kan for eksempel utforme "
767 "temaer, oversette dokumentasjonen, teste og programmere. Du kan også bidra "
768 "med penger og materiell. Og selvfølgelig <b>markedsføre</b> VLC.</p></body></"
769 "html>"
770
771 #: src/audio_output/common.c:85 src/audio_output/common.c:125
772 #: src/input/es_out.c:934 src/libvlc-module.c:669
773 #: src/video_output/postprocessing.c:98 modules/video_filter/postproc.c:228
774 msgid "Disable"
775 msgstr "Slå av"
776
777 #: src/audio_output/common.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:119
778 msgid "Spectrometer"
779 msgstr "Spektrometer"
780
781 #: src/audio_output/common.c:91
782 msgid "Scope"
783 msgstr "Virkefelt"
784
785 #: src/audio_output/common.c:94
786 msgid "Spectrum"
787 msgstr "Spektrum"
788
789 #: src/audio_output/common.c:97
790 msgid "Vu meter"
791 msgstr "Vu-meter"
792
793 #: src/audio_output/common.c:122 modules/audio_filter/equalizer.c:76
794 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:102 share/lua/http/index.html:215
795 #: share/lua/http/mobile.html:76
796 msgid "Equalizer"
797 msgstr "Tonekontroll"
798
799 #: src/audio_output/common.c:141 src/libvlc-module.c:321
800 msgid "Audio filters"
801 msgstr "Lydfiltre"
802
803 #: src/audio_output/common.c:153
804 #, fuzzy
805 msgid "Replay gain"
806 msgstr "Spill fortere"
807
808 #: src/audio_output/filters.c:142
809 msgid "Audio filtering failed"
810 msgstr "Lydfiltrering feilet"
811
812 #: src/audio_output/filters.c:143
813 #, fuzzy, c-format
814 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
815 msgstr "Det tillatte antallet filtre (%d) ble nådd."
816
817 #: src/audio_output/output.c:100 src/audio_output/output.c:128
818 #: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:288
819 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:289
820 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:316
821 msgid "Audio Channels"
822 msgstr "Lydkanaler"
823
824 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
825 #: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64
826 #: modules/access/v4l2/video.c:284 modules/audio_output/directx.c:439
827 #: modules/audio_output/kai.c:219 modules/audio_output/oss.c:194
828 #: modules/audio_output/portaudio.c:400 modules/audio_output/waveout.c:419
829 #: modules/codec/twolame.c:70
830 msgid "Stereo"
831 msgstr "Stereo"
832
833 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:142
834 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
835 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
836 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
837 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
838 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:88 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
839 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169
840 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
841 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
842 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
843 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
844 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
845 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
846 msgid "Left"
847 msgstr "Venstre"
848
849 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:144
850 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
851 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
852 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
853 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
854 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
855 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
856 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
857 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
858 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
859 msgid "Right"
860 msgstr "Høyre"
861
862 #: src/audio_output/output.c:134
863 msgid "Dolby Surround"
864 msgstr "Dolby Surround"
865
866 #: src/audio_output/output.c:146
867 msgid "Reverse stereo"
868 msgstr "Omvendt stereo"
869
870 #: src/config/file.c:531
871 msgid "boolean"
872 msgstr "boolsk"
873
874 #: src/config/file.c:531 src/config/help.c:467
875 msgid "integer"
876 msgstr "heltall"
877
878 #: src/config/file.c:539 src/config/help.c:497
879 msgid "float"
880 msgstr "desimaltall"
881
882 #: src/config/file.c:552 src/config/help.c:446
883 msgid "string"
884 msgstr "streng"
885
886 #: src/config/help.c:125
887 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
888 msgstr "For å få utfyllende hjelp, bruk «-H»."
889
890 #: src/config/help.c:129
891 #, c-format
892 msgid ""
893 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
894 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
895 "They will be enqueued in the playlist.\n"
896 "The first item specified will be played first.\n"
897 "\n"
898 "Options-styles:\n"
899 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
900 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
901 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
902 "            and that overrides previous settings.\n"
903 "\n"
904 "Stream MRL syntax:\n"
905 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
906 "  [:option=value ...]\n"
907 "\n"
908 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
909 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
910 "\n"
911 "URL syntax:\n"
912 "  file:///path/file              Plain media file\n"
913 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
914 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
915 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
916 "  screen://                      Screen capture\n"
917 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
918 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
919 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
920 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
921 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
922 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
923 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
924 "\n"
925 msgstr ""
926
927 #: src/config/help.c:513
928 msgid " (default enabled)"
929 msgstr " (slått på som standard)"
930
931 #: src/config/help.c:514
932 msgid " (default disabled)"
933 msgstr " (avslått som standard)"
934
935 #: src/config/help.c:679 src/config/help.c:682 src/config/help.c:690
936 #: src/config/help.c:695
937 msgid "Note:"
938 msgstr "Merknad:"
939
940 #: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683
941 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
942 msgstr "Legg til «--advanced» på kommandolinja for å se de avanserte valgene."
943
944 #: src/config/help.c:691 src/config/help.c:696
945 #, c-format
946 msgid ""
947 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
948 msgstr "modulene «%d» ble ikke vist fordi de kun har avanserte valg.\n"
949
950 #: src/config/help.c:703 src/config/help.c:707
951 msgid ""
952 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
953 "modules."
954 msgstr ""
955 "Det ble ikke funnet noe passende modul. Bruk «--list» eller «--list-verbose» "
956 "for vise de tilgjengelige modulene."
957
958 #: src/config/help.c:789
959 #, c-format
960 msgid "VLC version %s (%s)\n"
961 msgstr "VLC versjon %s (%s)\n"
962
963 #: src/config/help.c:791
964 #, c-format
965 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
966 msgstr "Bygd av %s on %s (%s)\n"
967
968 #: src/config/help.c:793
969 #, c-format
970 msgid "Compiler: %s\n"
971 msgstr "Kompilert av: %s\n"
972
973 #: src/config/help.c:825
974 msgid ""
975 "\n"
976 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
977 msgstr ""
978 "\n"
979 "Dumpet innhold til fila «vlc-help.txt».\n"
980
981 #: src/config/help.c:839
982 msgid ""
983 "\n"
984 "Press the RETURN key to continue...\n"
985 msgstr ""
986 "\n"
987 "Trykk Enter for å fortsette …\n"
988
989 #: src/input/control.c:217
990 #, fuzzy, c-format
991 msgid "Bookmark %i"
992 msgstr "Bokmerk %i"
993
994 #: src/input/decoder.c:267
995 #, fuzzy
996 msgid "packetizer"
997 msgstr "Standard grensesnitt: "
998
999 #: src/input/decoder.c:267
1000 msgid "decoder"
1001 msgstr "dekoder"
1002
1003 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
1004 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:234 modules/codec/avcodec/encoder.c:242
1005 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:279 modules/codec/avcodec/encoder.c:755
1006 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:764 modules/stream_out/es.c:363
1007 #: modules/stream_out/es.c:378
1008 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1009 msgstr "Kringkasting/Omkoding feilet"
1010
1011 #: src/input/decoder.c:277
1012 #, c-format
1013 msgid "VLC could not open the %s module."
1014 msgstr "VLC kunne ikke åpne modulen %s."
1015
1016 #: src/input/decoder.c:468
1017 msgid "VLC could not open the decoder module."
1018 msgstr "VLC kunne ikke åpne dekodermodulen."
1019
1020 #: src/input/decoder.c:722
1021 msgid "No suitable decoder module"
1022 msgstr "Ingen passende dekodermodul"
1023
1024 #: src/input/decoder.c:723
1025 #, c-format
1026 msgid ""
1027 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
1028 "there is no way for you to fix this."
1029 msgstr ""
1030 "VLC støtter ikke lyd/videoformatet «%4.4s». Dessverre kan ikke dette "
1031 "problemet løses."
1032
1033 #: src/input/es_out.c:954 src/input/es_out.c:959 src/libvlc-module.c:359
1034 #: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
1035 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:478
1036 msgid "Track"
1037 msgstr "Spor"
1038
1039 #: src/input/es_out.c:1165
1040 #, c-format
1041 msgid "%s [%s %d]"
1042 msgstr "%s [%s %d]"
1043
1044 #: src/input/es_out.c:1165 src/input/es_out.c:1170 src/input/var.c:167
1045 #: src/libvlc-module.c:693 modules/gui/macosx/MainMenu.m:275
1046 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:276
1047 msgid "Program"
1048 msgstr "Program"
1049
1050 #: src/input/es_out.c:1368 src/input/es_out.c:1370
1051 msgid "Scrambled"
1052 msgstr "Kryptert"
1053
1054 #: src/input/es_out.c:1368 share/lua/http/index.html:163
1055 msgid "Yes"
1056 msgstr "Ja"
1057
1058 #: src/input/es_out.c:2023
1059 #, fuzzy, c-format
1060 msgid "Closed captions %u"
1061 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
1062
1063 #: src/input/es_out.c:2883
1064 #, c-format
1065 msgid "Stream %d"
1066 msgstr "Kringkaster %d"
1067
1068 #: src/input/es_out.c:2899 src/input/es_out.c:3017 modules/access/imem.c:64
1069 msgid "Subtitle"
1070 msgstr "Undertekst"
1071
1072 #: src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2934 src/input/es_out.c:2981
1073 #: src/input/es_out.c:3017 modules/gui/macosx/output.m:153
1074 msgid "Type"
1075 msgstr "Type"
1076
1077 #: src/input/es_out.c:2910
1078 msgid "Original ID"
1079 msgstr "Opprinnelig ID"
1080
1081 #: src/input/es_out.c:2918 src/input/es_out.c:2921 modules/access/imem.c:67
1082 #: modules/gui/macosx/wizard.m:387 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:477
1083 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
1084 msgid "Codec"
1085 msgstr "Kodek"
1086
1087 #: src/input/es_out.c:2925 src/input/meta.c:65 src/libvlc-module.c:219
1088 #: modules/access/imem.c:71 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
1089 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
1090 msgid "Language"
1091 msgstr "Språk"
1092
1093 #: src/input/es_out.c:2928 src/input/meta.c:60
1094 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:73
1095 msgid "Description"
1096 msgstr "Beskrivelse"
1097
1098 #: src/input/es_out.c:2937 src/input/es_out.c:2940
1099 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:499
1100 msgid "Channels"
1101 msgstr "Kanaler"
1102
1103 #: src/input/es_out.c:2945 modules/access/imem.c:75
1104 #: modules/audio_output/amem.c:45
1105 #, fuzzy
1106 msgid "Sample rate"
1107 msgstr "Valgte"
1108
1109 #: src/input/es_out.c:2945
1110 #, c-format
1111 msgid "%u Hz"
1112 msgstr "%u Hz"
1113
1114 #: src/input/es_out.c:2955
1115 msgid "Bits per sample"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: src/input/es_out.c:2960 modules/access_output/shout.c:92
1119 #: modules/access/pvr.c:90 modules/demux/playlist/shoutcast.c:334
1120 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:882
1121 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
1122 #, fuzzy
1123 msgid "Bitrate"
1124 msgstr "Lyd"
1125
1126 #: src/input/es_out.c:2960
1127 #, c-format
1128 msgid "%u kb/s"
1129 msgstr "%u kb/s"
1130
1131 #: src/input/es_out.c:2972
1132 #, fuzzy
1133 msgid "Track replay gain"
1134 msgstr "Slett"
1135
1136 #: src/input/es_out.c:2974
1137 #, fuzzy
1138 msgid "Album replay gain"
1139 msgstr "Slett"
1140
1141 #: src/input/es_out.c:2975
1142 #, c-format
1143 msgid "%.2f dB"
1144 msgstr "%.2f dB"
1145
1146 #: src/input/es_out.c:2984 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:483
1147 msgid "Resolution"
1148 msgstr "Oppløsning"
1149
1150 #: src/input/es_out.c:2989
1151 msgid "Display resolution"
1152 msgstr "Oppløsning"
1153
1154 #: src/input/es_out.c:2999 src/input/es_out.c:3002 modules/access/imem.c:93
1155 #: modules/access/screen/screen.c:41 modules/access/screen/xcb.c:34
1156 #: modules/access/shm.c:40 modules/access/vdr.c:93 modules/demux/image.c:65
1157 #, fuzzy
1158 msgid "Frame rate"
1159 msgstr "Valgte"
1160
1161 #: src/input/es_out.c:3010
1162 #, fuzzy
1163 msgid "Decoded format"
1164 msgstr "Dekodet"
1165
1166 #: src/input/input.c:2465
1167 msgid "Your input can't be opened"
1168 msgstr "Inndataene kan ikke åpnes"
1169
1170 #: src/input/input.c:2466
1171 #, c-format
1172 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1173 msgstr "VLC kan ikke åpne MRL-en «%s». Les loggen for mer informasjon."
1174
1175 #: src/input/input.c:2583
1176 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1177 msgstr "VLC gjenkjenner ikke inndataformatet"
1178
1179 #: src/input/input.c:2584
1180 #, c-format
1181 msgid ""
1182 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1183 msgstr "Kan ikke gjenkjenne formatet til «%s». Les loggen for mer informasjon."
1184
1185 #: src/input/meta.c:54 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:277
1186 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:278 modules/gui/macosx/open.m:157
1187 #: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
1188 #: modules/gui/macosx/wizard.m:350
1189 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:439
1190 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:452 modules/mux/asf.c:56
1191 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
1192 msgid "Title"
1193 msgstr "Tittel"
1194
1195 #: src/input/meta.c:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:79
1196 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1185
1197 msgid "Artist"
1198 msgstr "Artist"
1199
1200 #: src/input/meta.c:56
1201 msgid "Genre"
1202 msgstr "Sjanger"
1203
1204 #: src/input/meta.c:57 modules/mux/asf.c:60
1205 msgid "Copyright"
1206 msgstr "Opphavsrett"
1207
1208 #: src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:359 modules/access/vcdx/info.c:63
1209 msgid "Album"
1210 msgstr "Album"
1211
1212 #: src/input/meta.c:59
1213 msgid "Track number"
1214 msgstr "Spornummer"
1215
1216 #: src/input/meta.c:61 modules/mux/asf.c:64
1217 msgid "Rating"
1218 msgstr "Karakter"
1219
1220 #: src/input/meta.c:62
1221 msgid "Date"
1222 msgstr "Dato"
1223
1224 #: src/input/meta.c:63
1225 msgid "Setting"
1226 msgstr "Valg"
1227
1228 #: src/input/meta.c:64 modules/gui/macosx/open.m:169
1229 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1230 msgid "URL"
1231 msgstr "URL"
1232
1233 #: src/input/meta.c:66 modules/notify/notify.c:320
1234 msgid "Now Playing"
1235 msgstr "Spiller av"
1236
1237 #: src/input/meta.c:67 modules/access/vcdx/info.c:70
1238 msgid "Publisher"
1239 msgstr "Utgiver"
1240
1241 #: src/input/meta.c:68
1242 msgid "Encoded by"
1243 msgstr "Kodet av"
1244
1245 #: src/input/meta.c:69
1246 #, fuzzy
1247 msgid "Artwork URL"
1248 msgstr "Nettverk"
1249
1250 #: src/input/meta.c:70
1251 msgid "Track ID"
1252 msgstr "Spor-ID"
1253
1254 #: src/input/var.c:158
1255 msgid "Bookmark"
1256 msgstr "Bokmerke"
1257
1258 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:699
1259 msgid "Programs"
1260 msgstr "Programmer"
1261
1262 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:279
1263 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:280 modules/gui/macosx/open.m:158
1264 #: modules/gui/macosx/open.m:160 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
1265 msgid "Chapter"
1266 msgstr "Kapittel"
1267
1268 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1269 msgid "Navigation"
1270 msgstr "Navigasjon"
1271
1272 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:303
1273 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:304
1274 msgid "Video Track"
1275 msgstr "Videospor"
1276
1277 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:286
1278 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:287
1279 msgid "Audio Track"
1280 msgstr "Lydspor"
1281
1282 #: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/MainMenu.m:311
1283 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:312 modules/gui/macosx/MainMenu.m:993
1284 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1051
1285 msgid "Subtitles Track"
1286 msgstr "Undertekstspor"
1287
1288 #: src/input/var.c:273
1289 msgid "Next title"
1290 msgstr "Neste tittel"
1291
1292 #: src/input/var.c:278
1293 msgid "Previous title"
1294 msgstr "Forrige tittel"
1295
1296 #: src/input/var.c:312
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "Title %i%s"
1299 msgstr "Tittel %i"
1300
1301 #: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
1302 #, c-format
1303 msgid "Chapter %i"
1304 msgstr "Kapittel %i"
1305
1306 #: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:390
1307 msgid "Next chapter"
1308 msgstr "Neste kapittel"
1309
1310 #: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:380
1311 msgid "Previous chapter"
1312 msgstr "Forrige kapittel"
1313
1314 #: src/input/vlm.c:652 src/input/vlm.c:1035
1315 #, c-format
1316 msgid "Media: %s"
1317 msgstr "Media: %s"
1318
1319 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:230
1320 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:231
1321 msgid "Add Interface"
1322 msgstr "Legg til brukerflate"
1323
1324 #: src/interface/interface.c:91
1325 msgid "Console"
1326 msgstr "Konsoll"
1327
1328 #: src/interface/interface.c:95
1329 #, fuzzy
1330 msgid "Telnet"
1331 msgstr "Velg"
1332
1333 #: src/interface/interface.c:98
1334 #, fuzzy
1335 msgid "Web"
1336 msgstr "Velg"
1337
1338 #: src/interface/interface.c:101
1339 #, fuzzy
1340 msgid "Debug logging"
1341 msgstr "Standard grensesnitt: "
1342
1343 #: src/interface/interface.c:104
1344 msgid "Mouse Gestures"
1345 msgstr "Musebevegelser"
1346
1347 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1348 #: src/libvlc.c:291
1349 msgid "C"
1350 msgstr "nb_NO"
1351
1352 #: src/libvlc.c:861
1353 msgid ""
1354 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1355 "interface."
1356 msgstr ""
1357 "Kjører VLC med standardbrukerflaten. Bruk «cvlc» for å kjøre VLC uten en "
1358 "brukerflate."
1359
1360 #: src/libvlc.h:154 src/libvlc-module.c:1505 src/libvlc-module.c:1506
1361 #: src/libvlc-module.c:2655 src/video_output/vout_intf.c:182
1362 msgid "Zoom"
1363 msgstr "Skaler"
1364
1365 #: src/libvlc.h:155 src/libvlc-module.c:1429 src/video_output/vout_intf.c:83
1366 msgid "1:4 Quarter"
1367 msgstr "1:4 Kvartal"
1368
1369 #: src/libvlc.h:156 src/libvlc-module.c:1430 src/video_output/vout_intf.c:84
1370 msgid "1:2 Half"
1371 msgstr "1:2 Halv"
1372
1373 #: src/libvlc.h:157 src/libvlc-module.c:1431 src/video_output/vout_intf.c:85
1374 msgid "1:1 Original"
1375 msgstr "1:1 Original"
1376
1377 #: src/libvlc.h:158 src/libvlc-module.c:1432 src/video_output/vout_intf.c:86
1378 msgid "2:1 Double"
1379 msgstr "2:1 Dobbel"
1380
1381 #: src/libvlc-module.c:105 src/libvlc-module.c:318
1382 #: modules/audio_output/kai.c:78 modules/video_output/kva.c:62
1383 msgid "Auto"
1384 msgstr "Automatisk"
1385
1386 #: src/libvlc-module.c:175
1387 #, fuzzy
1388 msgid ""
1389 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1390 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1391 "related options."
1392 msgstr ""
1393 "Du kan velge hvilket grensesnitt VLC skal bruke med dette alternativet. "
1394 "Standard innstillingen velger automatisk den beste tilgjengelige modulen."
1395
1396 #: src/libvlc-module.c:179
1397 msgid "Interface module"
1398 msgstr "Brukerflatemodul"
1399
1400 #: src/libvlc-module.c:181
1401 #, fuzzy
1402 msgid ""
1403 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1404 "automatically select the best module available."
1405 msgstr ""
1406 "Du kan velge hvilket grensesnitt VLC skal bruke med dette alternativet. "
1407 "Standard innstillingen velger automatisk den beste tilgjengelige modulen."
1408
1409 #: src/libvlc-module.c:185 modules/control/ntservice.c:57
1410 msgid "Extra interface modules"
1411 msgstr "Modul for ekstra brukerflater"
1412
1413 #: src/libvlc-module.c:187
1414 #, fuzzy
1415 msgid ""
1416 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1417 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1418 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1419 "\", \"gestures\" ...)"
1420 msgstr ""
1421 "Du kan velge ytterligere grensesnitt som VLC kan benytte med dette "
1422 "alternativet. Disse startes i bakgrunnen i tillegg til standard "
1423 "grensesnittet. Bruk en kommaseparert liste med grensesnittmoduler."
1424
1425 #: src/libvlc-module.c:194
1426 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1427 msgstr "Man kan velge kontrollgrensesnitt for VLC."
1428
1429 #: src/libvlc-module.c:196
1430 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1431 msgstr "Detaljnivå (0, 1, 2)"
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:198
1434 msgid ""
1435 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1436 "1=warnings, 2=debug)."
1437 msgstr ""
1438 "Sett detaljnivået for meldinger med dette alternativet (0=bare feil og "
1439 "standardmeldinger, 1=advarsler, 2=feilsøking)."
1440
1441 #: src/libvlc-module.c:201
1442 #, fuzzy
1443 msgid "Choose which objects should print debug message"
1444 msgstr "Velg hvilke objekter som skal skrive avlusingsmeldinger"
1445
1446 #: src/libvlc-module.c:204
1447 msgid ""
1448 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1449 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1450 "objects. Objects can be referred to by their type or module name. Rules "
1451 "applying to named objects take precedence over rules applying to object "
1452 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1453 "message."
1454 msgstr ""
1455
1456 #: src/libvlc-module.c:211
1457 msgid "Be quiet"
1458 msgstr "Vær stille"
1459
1460 #: src/libvlc-module.c:213
1461 msgid "Turn off all warning and information messages."
1462 msgstr "Slå av alle advarsler og informasjonmeldinger."
1463
1464 #: src/libvlc-module.c:215
1465 msgid "Default stream"
1466 msgstr "Standard kringkasting"
1467
1468 #: src/libvlc-module.c:217
1469 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1470 msgstr "Denne kringkastinga vil bli åpnet hver gang VLC starter."
1471
1472 #: src/libvlc-module.c:220
1473 #, fuzzy
1474 msgid ""
1475 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1476 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1477 msgstr ""
1478 "Standard sti som grensesnittet benytter for å finne filer velger du med "
1479 "dette alternativet."
1480
1481 #: src/libvlc-module.c:224
1482 msgid "Color messages"
1483 msgstr "Fargede beskjeder"
1484
1485 #: src/libvlc-module.c:226
1486 #, fuzzy
1487 msgid ""
1488 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1489 "needs Linux color support for this to work."
1490 msgstr ""
1491 "Når dette alternativet er påskrudd fargelegges meldinger til konsolen. "
1492 "Terminalklienten trenger Linux-fargestøtte for at dette skal virke."
1493
1494 #: src/libvlc-module.c:229
1495 msgid "Show advanced options"
1496 msgstr "Vis avanserte valg"
1497
1498 #: src/libvlc-module.c:231
1499 msgid ""
1500 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1501 "available options, including those that most users should never touch."
1502 msgstr ""
1503 "Når dette er påslått, vises alle tilgjengelige alternativer i brukerflaten, "
1504 "også de som de fleste brukere aldri bør røre."
1505
1506 #: src/libvlc-module.c:235
1507 msgid "Interface interaction"
1508 msgstr "Samhandling med brukerflate"
1509
1510 #: src/libvlc-module.c:237
1511 msgid ""
1512 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1513 "user input is required."
1514 msgstr ""
1515 "Hvis dette er påslått, vil brukerflaten vise et dialogvindu hver gang "
1516 "brukerinteraksjon er nødvendig."
1517
1518 #: src/libvlc-module.c:247
1519 msgid ""
1520 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1521 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1522 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1523 "the \"audio filters\" modules section."
1524 msgstr ""
1525 "Disse valgene lar deg endre oppførselen til det underliggende lydsystemet, "
1526 "samt legge til lydfiltre brukt til etterbehandling eller visuelle effekter "
1527 "(spektrumanalyse, osv.). Slå på filtrene her og sett opp dem opp i bolken "
1528 "«lydfiltre»."
1529
1530 #: src/libvlc-module.c:253
1531 msgid "Audio output module"
1532 msgstr "Lydeksportmodul"
1533
1534 #: src/libvlc-module.c:255
1535 #, fuzzy
1536 msgid ""
1537 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1538 "automatically select the best method available."
1539 msgstr ""
1540 "Du velger hvilken metode for lydeksport VLC skal bruke med dette "
1541 "alternativet. Standard innstillingen velger automatisk den beste "
1542 "tilgjengelige metoden. "
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/display.c:40
1545 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
1546 msgid "Enable audio"
1547 msgstr "Slå på lyd"
1548
1549 #: src/libvlc-module.c:261
1550 #, fuzzy
1551 msgid ""
1552 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1553 "not take place, thus saving some processing power."
1554 msgstr ""
1555 "Du kan skru av lydeksport fullstendig. Dekoding av lyd vil ikke bli gjort "
1556 "hvis du velger dette, og dette sparer litt prosessorkraft."
1557
1558 #: src/libvlc-module.c:265
1559 msgid "Force mono audio"
1560 msgstr "framtving monolyd"
1561
1562 #: src/libvlc-module.c:266
1563 msgid "This will force a mono audio output."
1564 msgstr "Dette framtvinger eksport av monolyd."
1565
1566 #: src/libvlc-module.c:269
1567 msgid "Default audio volume"
1568 msgstr "Standard lydnivå"
1569
1570 #: src/libvlc-module.c:271
1571 #, fuzzy
1572 msgid ""
1573 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1574 msgstr ""
1575 "Du velger standardvolum for lydekport i et område fra 0 til 1024 med dette "
1576 "alternativet."
1577
1578 #: src/libvlc-module.c:274
1579 #, fuzzy
1580 msgid "Audio output volume step"
1581 msgstr "Lydeksport volum"
1582
1583 #: src/libvlc-module.c:276
1584 #, fuzzy
1585 msgid ""
1586 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1587 "0 to 1024."
1588 msgstr ""
1589 "Du velger standardvolum for lydekport i et område fra 0 til 1024 med dette "
1590 "alternativet."
1591
1592 #: src/libvlc-module.c:280
1593 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1594 msgstr "Lydeksportens frekvens (Hz)"
1595
1596 #: src/libvlc-module.c:282
1597 #, fuzzy
1598 msgid ""
1599 "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
1600 "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1601 msgstr ""
1602 "Her kan du framtvinge lydeksportens frekvens. Vanlige verdier er 48000, "
1603 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1604
1605 #: src/libvlc-module.c:286
1606 msgid "High quality audio resampling"
1607 msgstr ""
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:288
1610 msgid ""
1611 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1612 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1613 "resampling algorithm will be used instead."
1614 msgstr ""
1615
1616 #: src/libvlc-module.c:293
1617 #, fuzzy
1618 msgid "Audio desynchronization compensation"
1619 msgstr "kompenserer for desynkronisering av lyd/bilde (i millisekunder)"
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:295
1622 #, fuzzy
1623 msgid ""
1624 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1625 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1626 msgstr ""
1627 "Du kan forsinke lydeksporten med dette alternativet. Hvis du oppdager "
1628 "tidsforsinkelse mellom lyd og bilde kan dette være svært kjekt."
1629
1630 #: src/libvlc-module.c:298
1631 msgid "Audio output channels mode"
1632 msgstr "Kanalmodus for lydeksport"
1633
1634 #: src/libvlc-module.c:300
1635 #, fuzzy
1636 msgid ""
1637 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1638 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1639 "played)."
1640 msgstr ""
1641 "Du kan bruke S/PDIF lydeksport som standard når maskinvaren din støtter "
1642 "dette i tillegg til lydstrømmen som avspilles."
1643
1644 #: src/libvlc-module.c:304 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230
1645 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
1646 msgid "Use S/PDIF when available"
1647 msgstr "Bruk S/PDIF hvis tilgjengelig"
1648
1649 #: src/libvlc-module.c:306
1650 #, fuzzy
1651 msgid ""
1652 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1653 "audio stream being played."
1654 msgstr ""
1655 "Du kan bruke S/PDIF lydeksport som standard når maskinvaren din støtter "
1656 "dette i tillegg til lydstrømmen som avspilles."
1657
1658 #: src/libvlc-module.c:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222
1659 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1660 msgstr "Framtving gjenkjenning av Dolby Surround"
1661
1662 #: src/libvlc-module.c:311
1663 msgid ""
1664 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1665 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1666 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1667 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1668 msgstr ""
1669
1670 #: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
1671 #: modules/access/v4l2/video.c:219
1672 msgid "On"
1673 msgstr "På"
1674
1675 #: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
1676 #: modules/access/v4l2/video.c:145 modules/access/v4l2/video.c:219
1677 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1678 msgid "Off"
1679 msgstr "Av"
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:323
1682 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1683 msgstr ""
1684 "Dette legger til filtre for etterbehandling av lyd, brukt til å endre "
1685 "lydgjengivelsen."
1686
1687 #: src/libvlc-module.c:326
1688 msgid "Audio visualizations "
1689 msgstr "Lydvisualisering "
1690
1691 #: src/libvlc-module.c:328
1692 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1693 msgstr "Dette legger til moduler for visualisering (spektrumanalyse, osv.)."
1694
1695 #: src/libvlc-module.c:332
1696 #, fuzzy
1697 msgid "Replay gain mode"
1698 msgstr "Spill fortere"
1699
1700 #: src/libvlc-module.c:334
1701 #, fuzzy
1702 msgid "Select the replay gain mode"
1703 msgstr "Velg fil"
1704
1705 #: src/libvlc-module.c:336
1706 #, fuzzy
1707 msgid "Replay preamp"
1708 msgstr "Spill strøm"
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:338
1711 #, fuzzy
1712 msgid ""
1713 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1714 "replay gain information"
1715 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
1716
1717 #: src/libvlc-module.c:341
1718 #, fuzzy
1719 msgid "Default replay gain"
1720 msgstr "Slett"
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:343
1723 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1724 msgstr ""
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:345
1727 msgid "Peak protection"
1728 msgstr "Toppbeskyttelse"
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:347
1731 msgid "Protect against sound clipping"
1732 msgstr "Beskytt mot lydklipping"
1733
1734 #: src/libvlc-module.c:350
1735 #, fuzzy
1736 msgid "Enable time stretching audio"
1737 msgstr "skru på lyd"
1738
1739 #: src/libvlc-module.c:352
1740 #, fuzzy
1741 msgid ""
1742 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1743 "audio pitch"
1744 msgstr ""
1745 "Dette tillater avspilling av lyd på en høyere eller lavere hastighet, uten å "
1746 "påvirke tonehøyden."
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:359 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
1749 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dtv/access.c:103
1750 #: modules/access/dtv/access.c:137 modules/access/v4l2/video.c:171
1751 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:202
1752 #: modules/gui/macosx/open.m:214
1753 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:299
1754 #: modules/text_renderer/freetype.c:160
1755 msgid "None"
1756 msgstr "Ingen"
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:367
1759 msgid ""
1760 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1761 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1762 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1763 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1764 "options."
1765 msgstr ""
1766
1767 #: src/libvlc-module.c:373
1768 msgid "Video output module"
1769 msgstr "Videoeksportmodul"
1770
1771 #: src/libvlc-module.c:375
1772 #, fuzzy
1773 msgid ""
1774 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1775 "automatically select the best method available."
1776 msgstr ""
1777 "Du velger hvilken metode VLC skal bruke til videoeksport med dette "
1778 "alternativet. Standard innstillingen velger automatisk den beste "
1779 "tilgjengelige metoden."
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:378 modules/stream_out/display.c:42
1782 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:306
1783 msgid "Enable video"
1784 msgstr "Slå på video"
1785
1786 #: src/libvlc-module.c:380
1787 #, fuzzy
1788 msgid ""
1789 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1790 "not take place, thus saving some processing power."
1791 msgstr ""
1792 "Du kan skru av videoeksport fullstendig. Videodekoding vil da ikke bli "
1793 "gjort, noe som sparer litt prosessorkraft."
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:383 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1796 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1797 #: modules/visualization/projectm.cpp:62
1798 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1799 msgid "Video width"
1800 msgstr "Videobredde"
1801
1802 #: src/libvlc-module.c:385
1803 #, fuzzy
1804 msgid ""
1805 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1806 "characteristics."
1807 msgstr ""
1808 "Her kan du sette videobredden. Standardinnstillingen er at VLC tilpasser seg "
1809 "til videoviseren."
1810
1811 #: src/libvlc-module.c:388 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1812 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1813 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
1814 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
1815 msgid "Video height"
1816 msgstr "Videohøyde"
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:390
1819 #, fuzzy
1820 msgid ""
1821 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1822 "video characteristics."
1823 msgstr ""
1824 "Her kan du sette videohøyden. Standardinnstillingen er at VLC tilpasser seg "
1825 "til videoviseren."
1826
1827 #: src/libvlc-module.c:393
1828 msgid "Video X coordinate"
1829 msgstr "X-koordinat for video"
1830
1831 #: src/libvlc-module.c:395
1832 msgid ""
1833 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1834 "coordinate)."
1835 msgstr ""
1836 "Du kan bestemme posisjonen til det øverste venstre hjørnet i videovinduet (X-"
1837 "koordinaten)."
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:398
1840 msgid "Video Y coordinate"
1841 msgstr "Y-koordinat for video"
1842
1843 #: src/libvlc-module.c:400
1844 msgid ""
1845 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1846 "coordinate)."
1847 msgstr ""
1848 "Du kan bestemme posisjonen til det øverste venstre hjørnet i videovinduet (Y-"
1849 "koordinaten)."
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:403
1852 msgid "Video title"
1853 msgstr "Videotittel"
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:405
1856 msgid ""
1857 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1858 "interface)."
1859 msgstr ""
1860
1861 #: src/libvlc-module.c:408
1862 msgid "Video alignment"
1863 msgstr "Justering"
1864
1865 #: src/libvlc-module.c:410
1866 msgid ""
1867 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1868 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1869 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1870 msgstr ""
1871
1872 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
1873 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
1874 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1875 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148
1876 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1877 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1878 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1879 msgid "Center"
1880 msgstr "Midtstilt"
1881
1882 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1883 #: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1884 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:87 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154
1885 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168
1886 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1887 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1888 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1889 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
1890 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
1891 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
1892 msgid "Top"
1893 msgstr "Øverst"
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1896 #: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1897 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
1898 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1899 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1900 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1901 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
1902 msgid "Bottom"
1903 msgstr "Nederst"
1904
1905 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1906 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1907 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
1908 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1909 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1910 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1911 msgid "Top-Left"
1912 msgstr "Oppe til venstre"
1913
1914 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1915 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1916 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
1917 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1918 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1919 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1920 msgid "Top-Right"
1921 msgstr "Oppe til høyre"
1922
1923 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1924 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1925 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162
1926 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1927 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1928 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1929 msgid "Bottom-Left"
1930 msgstr "Nederst til venstre"
1931
1932 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1933 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1934 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
1935 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1936 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1937 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1938 msgid "Bottom-Right"
1939 msgstr "Nederst til høyre"
1940
1941 #: src/libvlc-module.c:418
1942 msgid "Zoom video"
1943 msgstr "Skaler video"
1944
1945 #: src/libvlc-module.c:420
1946 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1947 msgstr "Skaler videoen med den spesifiserte faktoren."
1948
1949 #: src/libvlc-module.c:422
1950 msgid "Grayscale video output"
1951 msgstr "videoeksport i gråtoner"
1952
1953 #: src/libvlc-module.c:424
1954 #, fuzzy
1955 msgid ""
1956 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1957 "save some processing power."
1958 msgstr ""
1959 "Fargeinformasjon fra videoen blir ikke dekodet når dette alternativet er "
1960 "valgt. (Du sparer litt prosessorkraft)."
1961
1962 #: src/libvlc-module.c:427
1963 msgid "Embedded video"
1964 msgstr "Innebygd video"
1965
1966 #: src/libvlc-module.c:429
1967 msgid "Embed the video output in the main interface."
1968 msgstr "Plasser videoeksporten i hovedbrukerflaten."
1969
1970 #: src/libvlc-module.c:431
1971 msgid "Fullscreen video output"
1972 msgstr "Fullskjerm:"
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:433
1975 msgid "Start video in fullscreen mode"
1976 msgstr "Start video i fullskjermmodus"
1977
1978 #: src/libvlc-module.c:435
1979 #, fuzzy
1980 msgid "Overlay video output"
1981 msgstr "Fullskjermdybde:"
1982
1983 #: src/libvlc-module.c:437
1984 msgid ""
1985 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1986 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1987 msgstr ""
1988
1989 #: src/libvlc-module.c:440 src/video_output/vout_intf.c:292
1990 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
1991 msgid "Always on top"
1992 msgstr "Alltid øverst"
1993
1994 #: src/libvlc-module.c:442
1995 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1996 msgstr "Plasser alltid videovinduet over andre vinduer."
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:444
1999 msgid "Enable wallpaper mode "
2000 msgstr "Slå på bakgrunnbildemodus"
2001
2002 #: src/libvlc-module.c:446
2003 msgid ""
2004 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2005 msgstr ""
2006 "Bakgrunnbildemodusen tillater visning av videoen som skrivebordbakgrunn."
2007
2008 #: src/libvlc-module.c:449
2009 msgid "Show media title on video"
2010 msgstr "Vis mediatittel i videoen"
2011
2012 #: src/libvlc-module.c:451
2013 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2014 msgstr "Vis videotittelen over filmen."
2015
2016 #: src/libvlc-module.c:453
2017 msgid "Show video title for x milliseconds"
2018 msgstr "Vis videotittel i x millisekunder"
2019
2020 #: src/libvlc-module.c:455
2021 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2022 msgstr "Vis videoen i n millisekunder, standardvalget er 5000 ms (5 sekunder.)"
2023
2024 #: src/libvlc-module.c:457
2025 msgid "Position of video title"
2026 msgstr "Plasseringa til videotittelen"
2027
2028 #: src/libvlc-module.c:459
2029 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2030 msgstr "Hvor i videoen tittelen skal vises (midtstilt på bunnen som standard)."
2031
2032 #: src/libvlc-module.c:461
2033 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2034 msgstr "Skjul musepeker og fullskjermkontroll etter x millisekunder"
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:464
2037 #, fuzzy
2038 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2039 msgstr "Skjul musepeker og fullskjermkontroll etter x millisekunder"
2040
2041 #: src/libvlc-module.c:467 src/libvlc-module.c:469
2042 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:314
2043 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:315 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2044 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:98
2045 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2046 #, fuzzy
2047 msgid "Deinterlace"
2048 msgstr "Standard grensesnitt: "
2049
2050 #: src/libvlc-module.c:477 src/video_output/interlacing.c:195
2051 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:316 modules/gui/macosx/MainMenu.m:317
2052 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2053 #, fuzzy
2054 msgid "Deinterlace mode"
2055 msgstr "Standard grensesnitt: "
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:479
2058 #, fuzzy
2059 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2060 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2063 msgid "Discard"
2064 msgstr "Forkast"
2065
2066 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2067 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2068 msgid "Blend"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2072 msgid "Mean"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2076 msgid "Bob"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2080 msgid "Linear"
2081 msgstr "Lineær"
2082
2083 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2084 msgid "Phosphor"
2085 msgstr ""
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2088 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2089 msgstr ""
2090
2091 #: src/libvlc-module.c:496
2092 msgid "Disable screensaver"
2093 msgstr "Slå av skjermsparer"
2094
2095 #: src/libvlc-module.c:497
2096 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2097 msgstr "Slå av skjermsparer ved videoavspilling."
2098
2099 #: src/libvlc-module.c:499
2100 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2101 msgstr "Slå av strømsparingtjenesten ved videoavspilling"
2102
2103 #: src/libvlc-module.c:500
2104 msgid ""
2105 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2106 "computer being suspended because of inactivity."
2107 msgstr ""
2108 "Hindrer strømsparingtjenesten i å starte ved avspilling. Dette forhindrer at "
2109 "datamaskinen blir satt i hvilemodus ved mangel på aktivitet."
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
2112 msgid "Window decorations"
2113 msgstr "Vindudekorasjoner"
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:505
2116 msgid ""
2117 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2118 "giving a \"minimal\" window."
2119 msgstr ""
2120 "VLC kan la være å lage vindutitler, rammer, osv … rundt videoen. Dette gir "
2121 "et «minimalt» vindu."
2122
2123 #: src/libvlc-module.c:508
2124 #, fuzzy
2125 msgid "Video splitter module"
2126 msgstr "Videofiltermodul"
2127
2128 #: src/libvlc-module.c:510
2129 #, fuzzy
2130 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2131 msgstr ""
2132 "Dette legger til utdatafiltre for video, slik som kloning eller bildevegg"
2133
2134 #: src/libvlc-module.c:512
2135 msgid "Video filter module"
2136 msgstr "Videofiltermodul"
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:514
2139 #, fuzzy
2140 msgid ""
2141 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2142 "instance deinterlacing, or distort the video."
2143 msgstr ""
2144 "Du kan legge til filtre for etterbehandling for å forbedre bildekvaliteten, "
2145 "for eksempel for å fjerne striper, eller for å klone eller forvrenge "
2146 "videovinduet. "
2147
2148 #: src/libvlc-module.c:518
2149 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2150 msgstr "Skjermbildemappe (eller filnavn)"
2151
2152 #: src/libvlc-module.c:520
2153 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2154 msgstr "Mappa der skjermbilder blir lagret."
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
2157 msgid "Video snapshot file prefix"
2158 msgstr "Skjermbildeprefiks"
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:526
2161 msgid "Video snapshot format"
2162 msgstr "Skjermbildeformat"
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:528
2165 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2166 msgstr "Bildeformatet som brukes til å lagre skjermbilder av videoer"
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:530
2169 msgid "Display video snapshot preview"
2170 msgstr "Vis forhåndsvisning av skjermbilde"
2171
2172 #: src/libvlc-module.c:532
2173 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2174 msgstr "Vis forhåndsvisning av skjermbildet i skjermens øvre venstre hjørne."
2175
2176 #: src/libvlc-module.c:534
2177 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2178 msgstr "Bruk sekvensielle tall istedet for tidskoder"
2179
2180 #: src/libvlc-module.c:536
2181 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2182 msgstr ""
2183 "Bruk sekvensielle tall istedet for tidskoder ved nummerering av skjermbilder"
2184
2185 #: src/libvlc-module.c:538
2186 msgid "Video snapshot width"
2187 msgstr "Skjermbildebredde"
2188
2189 #: src/libvlc-module.c:540
2190 #, fuzzy
2191 msgid ""
2192 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2193 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2194 msgstr ""
2195 "Her kan du sette videohøyden. Standardinnstillingen er at VLC tilpasser seg "
2196 "til videoviseren."
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:544
2199 msgid "Video snapshot height"
2200 msgstr "Skjermbildehøyde"
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:546
2203 #, fuzzy
2204 msgid ""
2205 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2206 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2207 "ratio."
2208 msgstr ""
2209 "Her kan du sette videohøyden. Standardinnstillingen er at VLC tilpasser seg "
2210 "til videoviseren."
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:550
2213 msgid "Video cropping"
2214 msgstr "Videobeskjæring"
2215
2216 #: src/libvlc-module.c:552
2217 msgid ""
2218 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2219 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2220 msgstr ""
2221 "Dette framtvinger beskjæring av kildevideoen. Det gyldige formatet er x:y "
2222 "(4:3, 16:9, osv.) og bestemmer det globale bildeaspektet."
2223
2224 #: src/libvlc-module.c:556
2225 #, fuzzy
2226 msgid "Source aspect ratio"
2227 msgstr "kildens bildeformat"
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:558
2230 #, fuzzy
2231 msgid ""
2232 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2233 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2234 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2235 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2236 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2237 msgstr ""
2238 "Her fastsettes kildens bildeformat. Noen DVDer vil for eksempel påstå at de "
2239 "har 16:9 som format mens de egentlig har 4:3. VLC kan også bruke "
2240 "innstillingen som et hint for filmer som mangler informasjon om bildeformat. "
2241 "Formater aksepteres på formen x:y (4:3, 16:9, etc.) som uttrykk for det "
2242 "globale bildeformatet, eller som et desimaltall (1.25, 1.3333, etc.) som "
2243 "uttrykk for firkantetheten til pixlene."
2244
2245 #: src/libvlc-module.c:565
2246 msgid "Video Auto Scaling"
2247 msgstr "Automatisk videoskalering"
2248
2249 #: src/libvlc-module.c:567
2250 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2251 msgstr "La videoen skalere for å tilpasses et vindu eller fullskjerm."
2252
2253 #: src/libvlc-module.c:569
2254 msgid "Video scaling factor"
2255 msgstr "Videoskaleringfaktor"
2256
2257 #: src/libvlc-module.c:571
2258 msgid ""
2259 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2260 "Default value is 1.0 (original video size)."
2261 msgstr ""
2262 "Skaleringsfaktor brukt når automatisk skalering av avslått.\n"
2263 "Standardvalget er «1.0» (opprinnelig videostørrelse)."
2264
2265 #: src/libvlc-module.c:574
2266 msgid "Custom crop ratios list"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: src/libvlc-module.c:576
2270 msgid ""
2271 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2272 "crop ratios list."
2273 msgstr ""
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:579
2276 #, fuzzy
2277 msgid "Custom aspect ratios list"
2278 msgstr "kildens bildeformat"
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:581
2281 msgid ""
2282 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2283 "aspect ratio list."
2284 msgstr ""
2285
2286 #: src/libvlc-module.c:584
2287 msgid "Fix HDTV height"
2288 msgstr "Rett opp HDTV-høyde"
2289
2290 #: src/libvlc-module.c:586
2291 msgid ""
2292 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2293 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2294 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2295 msgstr ""
2296 "Dette tillater riktig behandling av videoformatet HDTV-1080, selv om en "
2297 "brukket koder ved en feiltakelse setter høyden til 1088 linjer. Valget bør "
2298 "kun slås av hvis videoen har et ikke-standardisert format som krever disse "
2299 "linjene."
2300
2301 #: src/libvlc-module.c:591
2302 #, fuzzy
2303 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2304 msgstr "kildens bildeformat"
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:593
2307 msgid ""
2308 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2309 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2310 "order to keep proportions."
2311 msgstr ""
2312
2313 #: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
2314 msgid "Skip frames"
2315 msgstr "Hopp over rammer"
2316
2317 #: src/libvlc-module.c:599
2318 msgid ""
2319 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2320 "computer is not powerful enough"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: src/libvlc-module.c:602
2324 msgid "Drop late frames"
2325 msgstr "Dropp sene rammer"
2326
2327 #: src/libvlc-module.c:604
2328 msgid ""
2329 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2330 "intended display date)."
2331 msgstr ""
2332
2333 #: src/libvlc-module.c:607
2334 msgid "Quiet synchro"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: src/libvlc-module.c:609
2338 msgid ""
2339 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2340 "synchronization mechanism."
2341 msgstr ""
2342
2343 #: src/libvlc-module.c:612
2344 msgid "Key press events"
2345 msgstr "Tastehendelser"
2346
2347 #: src/libvlc-module.c:614
2348 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2349 msgstr "Dette slår på hurtigtaster i (det flytende) videovinduet."
2350
2351 #: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2352 msgid "Mouse events"
2353 msgstr "Musehendelser"
2354
2355 #: src/libvlc-module.c:618
2356 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2357 msgstr "Dette slår på håndtering av museklikk i videoen."
2358
2359 #: src/libvlc-module.c:626
2360 msgid ""
2361 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2362 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2363 "channel."
2364 msgstr ""
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:630
2367 #, fuzzy
2368 msgid "File caching (ms)"
2369 msgstr "Filterlengde (ms)"
2370
2371 #: src/libvlc-module.c:632
2372 #, fuzzy
2373 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2374 msgstr "_Teksting"
2375
2376 #: src/libvlc-module.c:634
2377 #, fuzzy
2378 msgid "Live capture caching (ms)"
2379 msgstr "Lyd-eksportmodul"
2380
2381 #: src/libvlc-module.c:636
2382 #, fuzzy
2383 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2384 msgstr "_Teksting"
2385
2386 #: src/libvlc-module.c:638
2387 msgid "Disc caching (ms)"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: src/libvlc-module.c:640
2391 #, fuzzy
2392 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2393 msgstr "_Teksting"
2394
2395 #: src/libvlc-module.c:642
2396 #, fuzzy
2397 msgid "Network caching (ms)"
2398 msgstr "Slett"
2399
2400 #: src/libvlc-module.c:644
2401 #, fuzzy
2402 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2403 msgstr "_Teksting"
2404
2405 #: src/libvlc-module.c:646
2406 msgid "Clock reference average counter"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:648
2410 msgid ""
2411 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2412 "to 10000."
2413 msgstr ""
2414
2415 #: src/libvlc-module.c:651
2416 #, fuzzy
2417 msgid "Clock synchronisation"
2418 msgstr "Varighet"
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:653
2421 msgid ""
2422 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2423 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2424 msgstr ""
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:657
2427 #, fuzzy
2428 msgid "Clock jitter"
2429 msgstr "Alle"
2430
2431 #: src/libvlc-module.c:659
2432 msgid ""
2433 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2434 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2435 msgstr ""
2436
2437 #: src/libvlc-module.c:662
2438 msgid "Network synchronisation"
2439 msgstr "Nettverkssynkronisering"
2440
2441 #: src/libvlc-module.c:663
2442 msgid ""
2443 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2444 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2445 msgstr ""
2446
2447 #: src/libvlc-module.c:669 src/video_output/vout_intf.c:94
2448 #: src/video_output/vout_intf.c:112 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
2449 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dshow/dshow.cpp:95
2450 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/dshow/dshow.cpp:122
2451 #: modules/audio_output/alsa.c:71 modules/audio_output/alsa.c:815
2452 #: modules/gui/fbosd.c:172 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1325
2453 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:539
2454 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:767 modules/gui/macosx/VideoView.m:105
2455 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:626
2456 #: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:71
2457 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:88
2458 msgid "Default"
2459 msgstr "Standard"
2460
2461 #: src/libvlc-module.c:669 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:66
2462 #: modules/gui/macosx/wizard.m:356 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133
2463 #: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2464 msgid "Enable"
2465 msgstr "Slå på"
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:671
2468 msgid "MTU of the network interface"
2469 msgstr "MTU-en til nettverksgrensesnittet"
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:673
2472 #, fuzzy
2473 msgid ""
2474 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2475 "over the network (in bytes)."
2476 msgstr ""
2477 "Her er pakkestørrelsen for UDP slik vi antar den vil være. I Ethernet er "
2478 "dette vanligvis 1500."
2479
2480 #: src/libvlc-module.c:678 modules/stream_out/rtp.c:124
2481 msgid "Hop limit (TTL)"
2482 msgstr "Hoppgrense (TTL)"
2483
2484 #: src/libvlc-module.c:680 modules/stream_out/rtp.c:126
2485 msgid ""
2486 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2487 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2488 "in default)."
2489 msgstr ""
2490
2491 #: src/libvlc-module.c:684
2492 #, fuzzy
2493 msgid "Multicast output interface"
2494 msgstr "Standard grensesnitt: "
2495
2496 #: src/libvlc-module.c:686
2497 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2498 msgstr ""
2499
2500 #: src/libvlc-module.c:688
2501 msgid "DiffServ Code Point"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: src/libvlc-module.c:689
2505 msgid ""
2506 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2507 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2508 msgstr ""
2509
2510 #: src/libvlc-module.c:695
2511 msgid ""
2512 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2513 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2514 msgstr ""
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:701
2517 msgid ""
2518 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2519 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2520 "(like DVB streams for example)."
2521 msgstr ""
2522
2523 #: src/libvlc-module.c:707 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
2524 msgid "Audio track"
2525 msgstr "Lydspor"
2526
2527 #: src/libvlc-module.c:709
2528 #, fuzzy
2529 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2530 msgstr ""
2531 "Skriv inn nummeret på lydkanalen du ønsker å bruke for lydstrømmen fra en "
2532 "DVD (fra 1 til n)."
2533
2534 #: src/libvlc-module.c:712 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2535 msgid "Subtitles track"
2536 msgstr "Undertekstspor"
2537
2538 #: src/libvlc-module.c:714
2539 #, fuzzy
2540 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2541 msgstr ""
2542 "Skriv inn nummeret på undertekstkanalen du ønsker å bruke for tekststrømmen "
2543 "fra en DVD (fra 1 to n)."
2544
2545 #: src/libvlc-module.c:717
2546 msgid "Audio language"
2547 msgstr "Lydspråk"
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:719
2550 #, fuzzy
2551 msgid ""
2552 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2553 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2554 "language)."
2555 msgstr ""
2556 "Skriv inn nummeret på lydkanalen du ønsker å bruke for lydstrømmen fra en "
2557 "DVD (fra 1 til n)."
2558
2559 #: src/libvlc-module.c:722
2560 msgid "Subtitle language"
2561 msgstr "Undertekstspråk"
2562
2563 #: src/libvlc-module.c:724
2564 #, fuzzy
2565 msgid ""
2566 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2567 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2568 msgstr ""
2569 "Skriv inn nummeret på undertekstkanalen du ønsker å bruke for tekststrømmen "
2570 "fra en DVD (fra 1 to n)."
2571
2572 #: src/libvlc-module.c:728
2573 msgid "Audio track ID"
2574 msgstr "Lydspor-ID"
2575
2576 #: src/libvlc-module.c:730
2577 #, fuzzy
2578 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2579 msgstr ""
2580 "Skriv inn nummeret på lydkanalen du ønsker å bruke for lydstrømmen fra en "
2581 "DVD (fra 1 til n)."
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:732
2584 msgid "Subtitles track ID"
2585 msgstr "Undertekstspor-ID"
2586
2587 #: src/libvlc-module.c:734
2588 #, fuzzy
2589 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2590 msgstr ""
2591 "Skriv inn nummeret på undertekstkanalen du ønsker å bruke for tekststrømmen "
2592 "fra en DVD (fra 1 to n)."
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:736
2595 #, fuzzy
2596 msgid "Preferred video resolution"
2597 msgstr "velg foretrukket rekkefølge på kodek"
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:738
2600 msgid ""
2601 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2602 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2603 "option if you don't have enough CPU power or network bandwith to play higher "
2604 "resolutions."
2605 msgstr ""
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:744
2608 #, fuzzy
2609 msgid "Best available"
2610 msgstr ") er tilgjengelig."
2611
2612 #: src/libvlc-module.c:744
2613 msgid "Full HD (1080p)"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: src/libvlc-module.c:744
2617 msgid "HD (720p)"
2618 msgstr ""
2619
2620 #: src/libvlc-module.c:745
2621 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2622 msgstr ""
2623
2624 #: src/libvlc-module.c:746
2625 msgid "Low definition (320 lines)"
2626 msgstr ""
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:749
2629 msgid "Input repetitions"
2630 msgstr "Inndatarepetisjoner"
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:751
2633 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2634 msgstr "Antall ganger de samme inndataene vil bli repetert"
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:753
2637 msgid "Start time"
2638 msgstr "Startposisjon"
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:755
2641 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2642 msgstr "Kringkastingen vil starte på denne posisjonen (i sekunder)."
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:757
2645 msgid "Stop time"
2646 msgstr "Stoppposisjon"
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:759
2649 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2650 msgstr "Kringkastingen vil stoppe på denne posisjonen (i sekunder)."
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:761
2653 msgid "Run time"
2654 msgstr "Kjøretid"
2655
2656 #: src/libvlc-module.c:763
2657 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2658 msgstr "Kringkastingen vil kjøre i denne perioden (i sekunder)."
2659
2660 #: src/libvlc-module.c:765
2661 msgid "Fast seek"
2662 msgstr "Rask søking"
2663
2664 #: src/libvlc-module.c:767
2665 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2666 msgstr "Foretrekk fart fremfor nøyaktighet ved søking"
2667
2668 #: src/libvlc-module.c:769
2669 msgid "Playback speed"
2670 msgstr "Avspillingsfart"
2671
2672 #: src/libvlc-module.c:771
2673 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2674 msgstr "Dette angir avspillingsfarten (anbefalt hastighet er 1.0)."
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:773
2677 msgid "Input list"
2678 msgstr "Inndataliste"
2679
2680 #: src/libvlc-module.c:775
2681 #, fuzzy
2682 msgid ""
2683 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2684 "together after the normal one."
2685 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:778
2688 msgid "Input slave (experimental)"
2689 msgstr "Inndataslave (eksperimentelt)"
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:780
2692 msgid ""
2693 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2694 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2695 "inputs."
2696 msgstr ""
2697
2698 #: src/libvlc-module.c:784
2699 msgid "Bookmarks list for a stream"
2700 msgstr "Bokmerkeliste for en kringkasting"
2701
2702 #: src/libvlc-module.c:786
2703 msgid ""
2704 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2705 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2706 "{...}\""
2707 msgstr ""
2708
2709 #: src/libvlc-module.c:790 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
2710 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352
2711 #, fuzzy
2712 msgid "Record directory or filename"
2713 msgstr "XVimage chroma format"
2714
2715 #: src/libvlc-module.c:792 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
2716 #, fuzzy
2717 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2718 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:794
2721 #, fuzzy
2722 msgid "Prefer native stream recording"
2723 msgstr "Standard output:"
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:796
2726 msgid ""
2727 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2728 "output module"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:799
2732 #, fuzzy
2733 msgid "Timeshift directory"
2734 msgstr "kildens bildeformat"
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:801
2737 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2738 msgstr ""
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:803
2741 #, fuzzy
2742 msgid "Timeshift granularity"
2743 msgstr "Startposisjon"
2744
2745 #: src/libvlc-module.c:805
2746 #, fuzzy
2747 msgid ""
2748 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2749 "to store the timeshifted streams."
2750 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:808
2753 #, fuzzy
2754 msgid "Change title according to current media"
2755 msgstr "Dette valget lar deg skru på oversettelse av grensesnittet"
2756
2757 #: src/libvlc-module.c:809
2758 msgid ""
2759 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2760 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2761 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2762 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:816
2766 #, fuzzy
2767 msgid ""
2768 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2769 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2770 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2771 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2772 msgstr ""
2773 "Disse valgene lar deg endre oppførselen til det underliggende lydsystemet, "
2774 "samt legge til lydfiltre brukt til etterbehandling eller visuelle effekter "
2775 "(spektrumanalyse, osv.). Slå på filtrene her og sett opp dem opp i bolken "
2776 "«lydfiltre»."
2777
2778 #: src/libvlc-module.c:822 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
2779 #, fuzzy
2780 msgid "Force subtitle position"
2781 msgstr "Fastsett SPU posisjon"
2782
2783 #: src/libvlc-module.c:824
2784 msgid ""
2785 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2786 "over the movie. Try several positions."
2787 msgstr ""
2788 "Du kan plassere undertekstene under filmen med dette alternativet, i stedet "
2789 "for over filmen. Du kan også prøve andre posisjoner."
2790
2791 #: src/libvlc-module.c:827
2792 #, fuzzy
2793 msgid "Enable sub-pictures"
2794 msgstr "_Teksting"
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:829
2797 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2798 msgstr ""
2799
2800 #: src/libvlc-module.c:831 src/libvlc-module.c:1761 src/text/iso-639_def.h:145
2801 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
2802 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
2803 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:271
2804 msgid "On Screen Display"
2805 msgstr "Skjermvisning"
2806
2807 #: src/libvlc-module.c:833
2808 msgid ""
2809 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2810 "Display)."
2811 msgstr ""
2812 "VLC kan vise meldinger i videoen. Dette kalles skjermvisning (på engelsk, On "
2813 "Screen Display)."
2814
2815 #: src/libvlc-module.c:836
2816 #, fuzzy
2817 msgid "Text rendering module"
2818 msgstr "Standard grensesnitt: "
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:838
2821 msgid ""
2822 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2823 "instance."
2824 msgstr ""
2825 "Til vanlig bruker VLC Freetype for tegning, men dette tillater også bruk av "
2826 "alternativer som SVG."
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:840
2829 #, fuzzy
2830 msgid "Subpictures source module"
2831 msgstr "Standard grensesnitt: "
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:842
2834 msgid ""
2835 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2836 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2837 msgstr ""
2838
2839 #: src/libvlc-module.c:845
2840 #, fuzzy
2841 msgid "Subpictures filter module"
2842 msgstr "Standard grensesnitt: "
2843
2844 #: src/libvlc-module.c:847
2845 msgid ""
2846 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2847 "by subtitles decoders or other subpictures sources."
2848 msgstr ""
2849
2850 #: src/libvlc-module.c:850
2851 msgid "Autodetect subtitle files"
2852 msgstr "Oppdage undertekstfiler"
2853
2854 #: src/libvlc-module.c:852
2855 msgid ""
2856 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2857 "(based on the filename of the movie)."
2858 msgstr ""
2859
2860 #: src/libvlc-module.c:855
2861 #, fuzzy
2862 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2863 msgstr "_Teksting"
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:857
2866 msgid ""
2867 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2868 "Options are:\n"
2869 "0 = no subtitles autodetected\n"
2870 "1 = any subtitle file\n"
2871 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2872 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2873 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: src/libvlc-module.c:865
2877 #, fuzzy
2878 msgid "Subtitle autodetection paths"
2879 msgstr "_Teksting"
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:867
2882 msgid ""
2883 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2884 "found in the current directory."
2885 msgstr ""
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:870
2888 msgid "Use subtitle file"
2889 msgstr "Bruk undertekstfil"
2890
2891 #: src/libvlc-module.c:872
2892 msgid ""
2893 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2894 "subtitle file."
2895 msgstr ""
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:876
2898 msgid "DVD device"
2899 msgstr "DVD-enhet"
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:877
2902 msgid "VCD device"
2903 msgstr "VCD-enhet"
2904
2905 #: src/libvlc-module.c:878
2906 msgid "Audio CD device"
2907 msgstr "CD-enhet"
2908
2909 #: src/libvlc-module.c:882
2910 #, fuzzy
2911 msgid ""
2912 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2913 "the drive letter (e.g. D:)"
2914 msgstr ""
2915 "Her fastsetter du standard enheten for DVD (stasjon eller fil) som skal "
2916 "brukes. Ikke glem kolon etter stasjonsbokstaven (for eksempel D:)"
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:885
2919 #, fuzzy
2920 msgid ""
2921 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2922 "the drive letter (e.g. D:)"
2923 msgstr ""
2924 "Her fastsetter du standard enheten for DVD (stasjon eller fil) som skal "
2925 "brukes. Ikke glem kolon etter stasjonsbokstaven (for eksempel D:)"
2926
2927 #: src/libvlc-module.c:888
2928 #, fuzzy
2929 msgid ""
2930 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
2931 "after the drive letter (e.g. D:)"
2932 msgstr ""
2933 "Her fastsetter du standard enheten for DVD (stasjon eller fil) som skal "
2934 "brukes. Ikke glem kolon etter stasjonsbokstaven (for eksempel D:)"
2935
2936 #: src/libvlc-module.c:895
2937 msgid "This is the default DVD device to use."
2938 msgstr "Dette er standard DVD-enhet som brukes."
2939
2940 #: src/libvlc-module.c:897
2941 msgid "This is the default VCD device to use."
2942 msgstr "Dette er standard VCD-enhet som brukes."
2943
2944 #: src/libvlc-module.c:899
2945 #, fuzzy
2946 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2947 msgstr "Dette er standard VCD-enhet som brukes."
2948
2949 #: src/libvlc-module.c:913
2950 msgid "TCP connection timeout"
2951 msgstr "Tidsavbrudd for TCP-tilkobling"
2952
2953 #: src/libvlc-module.c:915
2954 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2955 msgstr "Standard tidsavbrudd for TCP-tilkobling (i millisekunder) "
2956
2957 #: src/libvlc-module.c:917
2958 #, fuzzy
2959 msgid "HTTP server address"
2960 msgstr "Adresse"
2961
2962 #: src/libvlc-module.c:918
2963 #, fuzzy
2964 msgid "RTSP server address"
2965 msgstr "Vertadresse"
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:920
2968 msgid ""
2969 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
2970 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
2971 "them to a specific network interface."
2972 msgstr ""
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:924
2975 #, fuzzy
2976 msgid "HTTP server port"
2977 msgstr "HTTP-tjener"
2978
2979 #: src/libvlc-module.c:926
2980 msgid ""
2981 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
2982 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2983 "by the operating system."
2984 msgstr ""
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:931
2987 #, fuzzy
2988 msgid "HTTPS server port"
2989 msgstr "HTTP-tjener"
2990
2991 #: src/libvlc-module.c:933
2992 msgid ""
2993 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
2994 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
2995 "restricted by the operating system."
2996 msgstr ""
2997
2998 #: src/libvlc-module.c:938
2999 #, fuzzy
3000 msgid "RTSP server port"
3001 msgstr "Ingen tjener !"
3002
3003 #: src/libvlc-module.c:940
3004 msgid ""
3005 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3006 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3007 "by the operating system."
3008 msgstr ""
3009
3010 #: src/libvlc-module.c:945
3011 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: src/libvlc-module.c:947
3015 msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
3016 msgstr ""
3017
3018 #: src/libvlc-module.c:949
3019 msgid "HTTP/TLS server private key"
3020 msgstr ""
3021
3022 #: src/libvlc-module.c:951
3023 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3024 msgstr ""
3025
3026 #: src/libvlc-module.c:953
3027 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: src/libvlc-module.c:955
3031 msgid ""
3032 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3033 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3034 msgstr ""
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:958
3037 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3038 msgstr ""
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:960
3041 msgid ""
3042 "This file countains an optional CRL to prevent remove clients from using "
3043 "revoked certificates in TLS sessions."
3044 msgstr ""
3045
3046 #: src/libvlc-module.c:963
3047 msgid "SOCKS server"
3048 msgstr "SOCKS-tjener"
3049
3050 #: src/libvlc-module.c:965
3051 #, fuzzy
3052 msgid ""
3053 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3054 "used for all TCP connections"
3055 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
3056
3057 #: src/libvlc-module.c:968
3058 msgid "SOCKS user name"
3059 msgstr "Brukernavn"
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:970
3062 #, fuzzy
3063 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3064 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
3065
3066 #: src/libvlc-module.c:972
3067 msgid "SOCKS password"
3068 msgstr "Passord"
3069
3070 #: src/libvlc-module.c:974
3071 #, fuzzy
3072 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3073 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
3074
3075 #: src/libvlc-module.c:976
3076 #, fuzzy
3077 msgid "Title metadata"
3078 msgstr "Fil"
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:978
3081 #, fuzzy
3082 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3083 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:980
3086 msgid "Author metadata"
3087 msgstr ""
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:982
3090 #, fuzzy
3091 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3092 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
3093
3094 #: src/libvlc-module.c:984
3095 msgid "Artist metadata"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: src/libvlc-module.c:986
3099 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3100 msgstr ""
3101
3102 #: src/libvlc-module.c:988
3103 msgid "Genre metadata"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: src/libvlc-module.c:990
3107 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3108 msgstr ""
3109
3110 #: src/libvlc-module.c:992
3111 #, fuzzy
3112 msgid "Copyright metadata"
3113 msgstr "Crop?"
3114
3115 #: src/libvlc-module.c:994
3116 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3117 msgstr ""
3118
3119 #: src/libvlc-module.c:996
3120 #, fuzzy
3121 msgid "Description metadata"
3122 msgstr "Varighet"
3123
3124 #: src/libvlc-module.c:998
3125 #, fuzzy
3126 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3127 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:1000
3130 msgid "Date metadata"
3131 msgstr ""
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:1002
3134 #, fuzzy
3135 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3136 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
3137
3138 #: src/libvlc-module.c:1004
3139 msgid "URL metadata"
3140 msgstr ""
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:1006
3143 #, fuzzy
3144 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3145 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
3146
3147 #: src/libvlc-module.c:1010
3148 msgid ""
3149 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3150 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3151 "can break playback of all your streams."
3152 msgstr ""
3153
3154 #: src/libvlc-module.c:1014
3155 #, fuzzy
3156 msgid "Preferred decoders list"
3157 msgstr "velg foretrukket rekkefølge på kodek"
3158
3159 #: src/libvlc-module.c:1016
3160 msgid ""
3161 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3162 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3163 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3164 msgstr ""
3165
3166 #: src/libvlc-module.c:1021
3167 #, fuzzy
3168 msgid "Preferred encoders list"
3169 msgstr "velg foretrukket rekkefølge på kodek"
3170
3171 #: src/libvlc-module.c:1023
3172 #, fuzzy
3173 msgid ""
3174 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3175 msgstr ""
3176 "Her kan du velge rekkefølgen som VLC bruker når den skal velge pakkemetode."
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:1032
3179 msgid ""
3180 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3181 "subsystem."
3182 msgstr ""
3183
3184 #: src/libvlc-module.c:1035
3185 #, fuzzy
3186 msgid "Default stream output chain"
3187 msgstr "Spill strøm"
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:1037
3190 msgid ""
3191 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3192 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3193 "all streams."
3194 msgstr ""
3195
3196 #: src/libvlc-module.c:1041
3197 msgid "Enable streaming of all ES"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:1043
3201 #, fuzzy
3202 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3203 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
3204
3205 #: src/libvlc-module.c:1045
3206 msgid "Display while streaming"
3207 msgstr "Vis ved kringkasting"
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:1047
3210 #, fuzzy
3211 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3212 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:1049
3215 #, fuzzy
3216 msgid "Enable video stream output"
3217 msgstr "Fullskjermdybde:"
3218
3219 #: src/libvlc-module.c:1051
3220 #, fuzzy
3221 msgid ""
3222 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3223 "facility when this last one is enabled."
3224 msgstr ""
3225 "Du kan velge om videostrømmen skal omdirigeres til strømmens ut-enhet når "
3226 "denne er påskrudd."
3227
3228 #: src/libvlc-module.c:1054
3229 #, fuzzy
3230 msgid "Enable audio stream output"
3231 msgstr "Standard grensesnitt: "
3232
3233 #: src/libvlc-module.c:1056
3234 #, fuzzy
3235 msgid ""
3236 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3237 "facility when this last one is enabled."
3238 msgstr ""
3239 "Du kan velge om videostrømmen skal omdirigeres til strømmens ut-enhet når "
3240 "denne er påskrudd."
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:1059
3243 #, fuzzy
3244 msgid "Enable SPU stream output"
3245 msgstr "Fullskjermdybde:"
3246
3247 #: src/libvlc-module.c:1061
3248 #, fuzzy
3249 msgid ""
3250 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3251 "facility when this last one is enabled."
3252 msgstr ""
3253 "Du kan velge om videostrømmen skal omdirigeres til strømmens ut-enhet når "
3254 "denne er påskrudd."
3255
3256 #: src/libvlc-module.c:1064
3257 #, fuzzy
3258 msgid "Keep stream output open"
3259 msgstr "Standard output:"
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:1066
3262 msgid ""
3263 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3264 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3265 "specified)"
3266 msgstr ""
3267
3268 #: src/libvlc-module.c:1070
3269 #, fuzzy
3270 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3271 msgstr "Lyd-eksportmodul"
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:1072
3274 msgid ""
3275 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3276 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3277 msgstr ""
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:1075
3280 #, fuzzy
3281 msgid "Preferred packetizer list"
3282 msgstr "velg foretrukket rekkefølge for pakking"
3283
3284 #: src/libvlc-module.c:1077
3285 msgid ""
3286 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3287 msgstr ""
3288 "Her kan du velge rekkefølgen som VLC bruker når den skal velge pakkemetode."
3289
3290 #: src/libvlc-module.c:1080
3291 #, fuzzy
3292 msgid "Mux module"
3293 msgstr "Standard grensesnitt: "
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:1082
3296 #, fuzzy
3297 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3298 msgstr ""
3299 "Dette er en gammel innføring som lar deg sette innstillinger for mux moduler."
3300
3301 #: src/libvlc-module.c:1084
3302 #, fuzzy
3303 msgid "Access output module"
3304 msgstr "Standard grensesnitt: "
3305
3306 #: src/libvlc-module.c:1086
3307 #, fuzzy
3308 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3309 msgstr ""
3310 "Dette er en gammel innføring som lar deg sette innstillinger i moduler for "
3311 "tilgangseksport"
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:1088
3314 #, fuzzy
3315 msgid "Control SAP flow"
3316 msgstr "skrifttype"
3317
3318 #: src/libvlc-module.c:1090
3319 msgid ""
3320 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3321 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3322 msgstr ""
3323
3324 #: src/libvlc-module.c:1094
3325 msgid "SAP announcement interval"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: src/libvlc-module.c:1096
3329 msgid ""
3330 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3331 "between SAP announcements."
3332 msgstr ""
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:1105
3335 msgid ""
3336 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3337 "always leave all these enabled."
3338 msgstr ""
3339
3340 #: src/libvlc-module.c:1110
3341 msgid ""
3342 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3343 "you really know what you are doing."
3344 msgstr ""
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:1113
3347 msgid "Memory copy module"
3348 msgstr "Minnekopieringsmodul"
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:1115
3351 msgid ""
3352 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3353 "select the fastest one supported by your hardware."
3354 msgstr ""
3355 "Du kan velge hvilket modul for minnekopiering VLC skal bruke. Som standard "
3356 "vil VLC velge det raskeste som støttes av maskinvaren."
3357
3358 #: src/libvlc-module.c:1118
3359 msgid "Access module"
3360 msgstr "Tilgangmodul"
3361
3362 #: src/libvlc-module.c:1120
3363 msgid ""
3364 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3365 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3366 "option unless you really know what you are doing."
3367 msgstr ""
3368
3369 #: src/libvlc-module.c:1124
3370 #, fuzzy
3371 msgid "Stream filter module"
3372 msgstr "Standard grensesnitt: "
3373
3374 #: src/libvlc-module.c:1126
3375 #, fuzzy
3376 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3377 msgstr "Video filter er brukt til post prosess video stream."
3378
3379 #: src/libvlc-module.c:1128
3380 #, fuzzy
3381 msgid "Demux module"
3382 msgstr "Standard grensesnitt: "
3383
3384 #: src/libvlc-module.c:1130
3385 msgid ""
3386 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3387 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3388 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3389 "you really know what you are doing."
3390 msgstr ""
3391
3392 #: src/libvlc-module.c:1135
3393 #, fuzzy
3394 msgid "VoD server module"
3395 msgstr "Videofiltermodul"
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:1137
3398 msgid ""
3399 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3400 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3401 msgstr ""
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:1140
3404 msgid "Allow real-time priority"
3405 msgstr "Tillat sanntidsprioritet"
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:1142
3408 msgid ""
3409 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3410 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3411 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3412 "only activate this if you know what you're doing."
3413 msgstr ""
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:1148
3416 msgid "Adjust VLC priority"
3417 msgstr "Juster prioritet"
3418
3419 #: src/libvlc-module.c:1150
3420 msgid ""
3421 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3422 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3423 "VLC instances."
3424 msgstr ""
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:1154
3427 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3428 msgstr "(Eksperimentelt) Ikke mellomlagre på tilgangnivå."
3429
3430 #: src/libvlc-module.c:1156
3431 msgid ""
3432 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1159
3436 msgid "Modules search path"
3437 msgstr "Søkesti for moduler"
3438
3439 #: src/libvlc-module.c:1161
3440 #, fuzzy
3441 msgid ""
3442 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3443 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3444 msgstr ""
3445 "Du kan spesifisere en ekstra sti der VLC kan se etter tilleggskomponenter "
3446 "med dette alternativet."
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1164
3449 msgid "Data search path"
3450 msgstr "Søkesti for data"
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1166
3453 msgid "Override the default data/share search path."
3454 msgstr "Overstyr standard søkesti for data/deling"
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:1168
3457 msgid "VLM configuration file"
3458 msgstr "Oppsettfil for VLM"
3459
3460 #: src/libvlc-module.c:1170
3461 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3462 msgstr ""
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1172
3465 msgid "Use a plugins cache"
3466 msgstr "Bruk mellomlager"
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1174
3469 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3470 msgstr ""
3471 "Oppstarttida av VLC kan forbedres ved å bruke et mellomlager for "
3472 "programtilleggene."
3473
3474 #: src/libvlc-module.c:1176
3475 msgid "Locally collect statistics"
3476 msgstr "Samle statistikk lokalt"
3477
3478 #: src/libvlc-module.c:1178
3479 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3480 msgstr "Samle forskjellig lokal statistikk om the spillende mediet."
3481
3482 #: src/libvlc-module.c:1180
3483 msgid "Run as daemon process"
3484 msgstr "Kjør i bakgrunnen"
3485
3486 #: src/libvlc-module.c:1182
3487 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3488 msgstr "Kjører VLC i bakgrunnen som en systemtjeneste."
3489
3490 #: src/libvlc-module.c:1184
3491 msgid "Write process id to file"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: src/libvlc-module.c:1186
3495 msgid "Writes process id into specified file."
3496 msgstr ""
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:1188
3499 msgid "Log to file"
3500 msgstr "Logg til fil"
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1190
3503 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3504 msgstr "Logg alle meldinger til en tekstfil."
3505
3506 #: src/libvlc-module.c:1192
3507 msgid "Log to syslog"
3508 msgstr "Logg til syslog"
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1194
3511 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3512 msgstr "Logg alle meldinger til syslog (UNIX-systemer)."
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:1196
3515 msgid "Allow only one running instance"
3516 msgstr "Tillat kun en kjørende instans."
3517
3518 #: src/libvlc-module.c:1199
3519 msgid ""
3520 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3521 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3522 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3523 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3524 "running instance or enqueue it."
3525 msgstr ""
3526
3527 #: src/libvlc-module.c:1206
3528 msgid ""
3529 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3530 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3531 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3532 "This option will allow you to play the file with the already running "
3533 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3534 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3535 msgstr ""
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1215
3538 msgid "VLC is started from file association"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1217
3542 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: src/libvlc-module.c:1220
3546 msgid "One instance when started from file"
3547 msgstr ""
3548
3549 #: src/libvlc-module.c:1222
3550 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3551 msgstr ""
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1224
3554 msgid "Increase the priority of the process"
3555 msgstr "Øk prioriteten til prosessen"
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:1226
3558 msgid ""
3559 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3560 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3561 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3562 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3563 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3564 "machine."
3565 msgstr ""
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1234
3568 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1236
3572 msgid ""
3573 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3574 "playing current item."
3575 msgstr ""
3576
3577 #: src/libvlc-module.c:1245
3578 msgid ""
3579 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3580 "overridden in the playlist dialog box."
3581 msgstr ""
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1248
3584 msgid "Automatically preparse files"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1250
3588 msgid ""
3589 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3590 "metadata)."
3591 msgstr ""
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1253
3594 msgid "Album art policy"
3595 msgstr ""
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1255
3598 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3599 msgstr ""
3600
3601 #: src/libvlc-module.c:1261
3602 msgid "Manual download only"
3603 msgstr "Manuell nedlasting"
3604
3605 #: src/libvlc-module.c:1262
3606 msgid "When track starts playing"
3607 msgstr "Når sporet starter"
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1263
3610 msgid "As soon as track is added"
3611 msgstr "Så fort sporet er lagt til"
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1265
3614 #, fuzzy
3615 msgid "Services discovery modules"
3616 msgstr "Standard grensesnitt: "
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1267
3619 msgid ""
3620 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3621 "Typical value is \"sap\"."
3622 msgstr ""
3623
3624 #: src/libvlc-module.c:1270
3625 msgid "Play files randomly forever"
3626 msgstr "Spill av filer uendelig i tilfeldig rekkefølge"
3627
3628 #: src/libvlc-module.c:1272
3629 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3630 msgstr ""
3631 "Når dette alternativet er valgt, vil filene i spillelisten bli spilt av i "
3632 "tilfeldig rekkefølge inntil det blir avbrutt."
3633
3634 #: src/libvlc-module.c:1274
3635 msgid "Repeat all"
3636 msgstr "Gjenta alt"
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1276
3639 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3640 msgstr "VLC vil spille av spillelisten i det uendelige."
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:1278
3643 msgid "Repeat current item"
3644 msgstr "Gjenta gjeldende element"
3645
3646 #: src/libvlc-module.c:1280
3647 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3648 msgstr "VLC vil fortsette å spille av det gjeldene elementet i spillelista."
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1282
3651 msgid "Play and stop"
3652 msgstr "Spill av og stopp"
3653
3654 #: src/libvlc-module.c:1284
3655 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3656 msgstr "Stopp spilllista etter hvert avspilte element."
3657
3658 #: src/libvlc-module.c:1286
3659 msgid "Play and exit"
3660 msgstr "Spill av og avslutt"
3661
3662 #: src/libvlc-module.c:1288
3663 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3664 msgstr "Avslutt hvis det ikke finnes flere elementer."
3665
3666 #: src/libvlc-module.c:1290
3667 msgid "Play and pause"
3668 msgstr "Spill av og paus"
3669
3670 #: src/libvlc-module.c:1292
3671 #, fuzzy
3672 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3673 msgstr "Naviger gjennom strømmen"
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1294
3676 msgid "Auto start"
3677 msgstr "Autostart"
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1295
3680 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3681 msgstr "Automatisk avspilling av innholdet så fort det er lastet inn."
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1298
3684 msgid "Use media library"
3685 msgstr "Bruk mediabibliotek"
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1300
3688 msgid ""
3689 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3690 "VLC."
3691 msgstr ""
3692 "Mediabiblioteket blir automatisk lagret og lastet inn på nytt hver gang VLC "
3693 "startes."
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1303
3696 #, fuzzy
3697 msgid "Load Media Library"
3698 msgstr "Mediabibliotek"
3699
3700 #: src/libvlc-module.c:1305
3701 msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
3702 msgstr ""
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:1307 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
3705 msgid "Display playlist tree"
3706 msgstr "Vis spillelistetre"
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1309
3709 msgid ""
3710 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3711 "directory."
3712 msgstr ""
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1318
3715 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3716 msgstr ""
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:303
3719 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:300 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
3720 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1217 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1237
3721 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
3722 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
3723 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:308
3724 msgid "Fullscreen"
3725 msgstr "Fullskjerm"
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1322
3728 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3729 msgstr "Velg hurtigtasten for bytting mellom fullskjermmodus."
3730
3731 #: src/libvlc-module.c:1323
3732 msgid "Leave fullscreen"
3733 msgstr "Forlat fullskjerm"
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1324
3736 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3737 msgstr "Velg hurtigtasten for å forlate fullskjermmodus."
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1325 modules/gui/macosx/MainWindow.m:113
3740 msgid "Play/Pause"
3741 msgstr "Spill av/Pause"
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1326
3744 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3745 msgstr ""
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1327
3748 msgid "Pause only"
3749 msgstr "Kun pause"
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1328
3752 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3753 msgstr "Velg hurtigtasten for pause."
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1329
3756 msgid "Play only"
3757 msgstr "Kun avspilling"
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1330
3760 msgid "Select the hotkey to use to play."
3761 msgstr "Velg hurtigtasten for avspilling."
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1331 modules/gui/macosx/MainMenu.m:264
3764 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
3765 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
3766 msgid "Faster"
3767 msgstr "Raskere"
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1332 src/libvlc-module.c:1338
3770 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3771 msgstr "Velg hurtigtasten for rask avspilling framover."
3772
3773 #: src/libvlc-module.c:1333 modules/gui/macosx/MainMenu.m:262
3774 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
3775 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
3776 msgid "Slower"
3777 msgstr "Saktere"
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1340
3780 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3781 msgstr "Velg hurtigtasten for treg avspilling."
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1335
3784 msgid "Normal rate"
3785 msgstr "Normal fart"
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1336
3788 #, fuzzy
3789 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3790 msgstr "Velg hurtigtasten for å stoppe avspilling."
3791
3792 #: src/libvlc-module.c:1337 modules/gui/qt4/menus.cpp:812
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Faster (fine)"
3795 msgstr "Raskere (?)"
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1339 modules/gui/qt4/menus.cpp:820
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Slower (fine)"
3800 msgstr "Sakte (?)"
3801
3802 #: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:696
3803 #: modules/gui/macosx/about.m:223 modules/gui/macosx/MainMenu.m:267
3804 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:355 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
3805 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1162 modules/gui/macosx/wizard.m:311
3806 #: modules/gui/macosx/wizard.m:323 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
3807 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:341
3808 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:327 modules/gui/qt4/ui/sout.h:338
3809 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182 share/lua/http/index.html:204
3810 #: share/lua/http/mobile.html:98
3811 msgid "Next"
3812 msgstr "Neste"
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1342
3815 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3816 msgstr ""
3817
3818 #: src/libvlc-module.c:1343 modules/control/hotkeys.c:702
3819 #: modules/gui/macosx/about.m:224 modules/gui/macosx/MainMenu.m:266
3820 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:356 modules/gui/macosx/MainMenu.m:362
3821 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1161
3822 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:339
3823 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
3824 #: share/lua/http/index.html:202 share/lua/http/mobile.html:96
3825 msgid "Previous"
3826 msgstr "Forrige"
3827
3828 #: src/libvlc-module.c:1344
3829 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3830 msgstr ""
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1345 modules/gui/macosx/MainMenu.m:257
3833 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
3834 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:116
3835 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
3836 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/notify/xosd.c:230
3837 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 share/lua/http/index.html:206
3838 #: share/lua/http/mobile.html:99 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:58
3839 msgid "Stop"
3840 msgstr "Stopp"
3841
3842 #: src/libvlc-module.c:1346
3843 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3844 msgstr "Velg hurtigtasten for å stoppe avspilling."
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1347 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:196
3847 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:93 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
3848 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146
3849 #: modules/video_filter/marq.c:157 modules/video_filter/rss.c:200
3850 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:274
3851 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
3852 msgid "Position"
3853 msgstr "Posisjon"
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1348
3856 msgid "Select the hotkey to display the position."
3857 msgstr ""
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1350
3860 msgid "Very short backwards jump"
3861 msgstr "Veldig kort hopp bakover"
3862
3863 #: src/libvlc-module.c:1352
3864 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3865 msgstr "Velg hurtigtasten for å gjøre et veldig kort hopp bakover."
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:1353
3868 msgid "Short backwards jump"
3869 msgstr "Veldig kort hopp bakover"
3870
3871 #: src/libvlc-module.c:1355
3872 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3873 msgstr "Velg hurtigtasten for å gjøre et kort hopp bakover."
3874
3875 #: src/libvlc-module.c:1356
3876 msgid "Medium backwards jump"
3877 msgstr "Middels hopp bakover"
3878
3879 #: src/libvlc-module.c:1358
3880 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3881 msgstr "Velg hurtigtasten for å gjøre et middels kort hopp bakover."
3882
3883 #: src/libvlc-module.c:1359
3884 msgid "Long backwards jump"
3885 msgstr "Langt hopp bakover"
3886
3887 #: src/libvlc-module.c:1361
3888 #, fuzzy
3889 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3890 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1363
3893 msgid "Very short forward jump"
3894 msgstr "Veldig kort hopp fremover"
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1365
3897 #, fuzzy
3898 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3899 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1366
3902 msgid "Short forward jump"
3903 msgstr "Kort hopp fremover"
3904
3905 #: src/libvlc-module.c:1368
3906 #, fuzzy
3907 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3908 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1369
3911 msgid "Medium forward jump"
3912 msgstr "Middels hopp fremover"
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1371
3915 #, fuzzy
3916 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3917 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
3918
3919 #: src/libvlc-module.c:1372
3920 msgid "Long forward jump"
3921 msgstr "Langt hopp fremover"
3922
3923 #: src/libvlc-module.c:1374
3924 #, fuzzy
3925 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3926 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1375 modules/control/hotkeys.c:713
3929 msgid "Next frame"
3930 msgstr "Neste ramme"
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1377
3933 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3934 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til neste videoramme."
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1379
3937 msgid "Very short jump length"
3938 msgstr "Veldig kort hopplengde"
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1380
3941 msgid "Very short jump length, in seconds."
3942 msgstr "Veldig kort-hopplengde i sekunder."
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1381
3945 msgid "Short jump length"
3946 msgstr "Veldig kort hopplengde"
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1382
3949 msgid "Short jump length, in seconds."
3950 msgstr "Kort-hopplengde i sekunder."
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1383
3953 msgid "Medium jump length"
3954 msgstr "Middels hopplengde"
3955
3956 #: src/libvlc-module.c:1384
3957 msgid "Medium jump length, in seconds."
3958 msgstr "Middels-hopplengde i sekunder."
3959
3960 #: src/libvlc-module.c:1385
3961 msgid "Long jump length"
3962 msgstr "Lang hopplengde"
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1386
3965 msgid "Long jump length, in seconds."
3966 msgstr "Lang-hopplengde i sekunder."
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1388 modules/control/hotkeys.c:183
3969 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
3970 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126 modules/gui/qt4/menus.cpp:899
3971 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:44
3972 msgid "Quit"
3973 msgstr "Avslutt"
3974
3975 #: src/libvlc-module.c:1389
3976 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3977 msgstr "Velg hurtigtasten for å avslutte programmet."
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1390
3980 msgid "Navigate up"
3981 msgstr "Navigere opp"
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1391
3984 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3985 msgstr "Velg hurtigtasten for å navigere opp i DVD-menyer."
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1392
3988 msgid "Navigate down"
3989 msgstr "Navigere ned"
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1393
3992 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3993 msgstr "Velg hurtigtasten for å navigere ned i DVD-menyer."
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1394
3996 msgid "Navigate left"
3997 msgstr "Navigere til venstre"
3998
3999 #: src/libvlc-module.c:1395
4000 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4001 msgstr "Velg hurtigtasten for å navigere til venstre i DVD-menyer."
4002
4003 #: src/libvlc-module.c:1396
4004 msgid "Navigate right"
4005 msgstr "Navigere til høyre"
4006
4007 #: src/libvlc-module.c:1397
4008 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4009 msgstr "Velg hurtigtasten for å navigere til høyre i DVD-menyer."
4010
4011 #: src/libvlc-module.c:1398
4012 msgid "Activate"
4013 msgstr "Bruk"
4014
4015 #: src/libvlc-module.c:1399
4016 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4017 msgstr "Velg hurtigtasten for å bruke det valgte elementet i DVD-menyer."
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:385
4020 msgid "Go to the DVD menu"
4021 msgstr "Gå til DVD-menyen"
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1401
4024 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4025 msgstr "Velg hurtigtasten for å komme til DVD-menyen"
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1402
4028 msgid "Select previous DVD title"
4029 msgstr "Velg forrige tittel"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1403
4032 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4033 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til den forrige DVD-tittelen"
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1404
4036 msgid "Select next DVD title"
4037 msgstr "Velg neste tittel"
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1405
4040 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4041 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til den neste DVD-tittelen"
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1406
4044 msgid "Select prev DVD chapter"
4045 msgstr "Velg forrige kapittel"
4046
4047 #: src/libvlc-module.c:1407
4048 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4049 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til det forrige DVD-kapittelet"
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1408
4052 msgid "Select next DVD chapter"
4053 msgstr "Velg neste kapittel"
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1409
4056 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4057 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til det neste DVD-kapittelet"
4058
4059 #: src/libvlc-module.c:1410
4060 msgid "Volume up"
4061 msgstr "Øk volum"
4062
4063 #: src/libvlc-module.c:1411
4064 msgid "Select the key to increase audio volume."
4065 msgstr "Velg hurtigtasten for å øke volumet."
4066
4067 #: src/libvlc-module.c:1412
4068 msgid "Volume down"
4069 msgstr "Senk volum"
4070
4071 #: src/libvlc-module.c:1413
4072 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4073 msgstr "Velg hurtigtasten for å senke volumet."
4074
4075 #: src/libvlc-module.c:1414 modules/access/v4l2/video.c:189
4076 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:285 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
4077 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1207
4078 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:575
4079 msgid "Mute"
4080 msgstr "Demp"
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1415
4083 msgid "Select the key to mute audio."
4084 msgstr "Velg hurtigtasten for å dempe lyden."
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1416
4087 #, fuzzy
4088 msgid "Subtitle delay up"
4089 msgstr "_Teksting"
4090
4091 #: src/libvlc-module.c:1417
4092 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4093 msgstr "Velg hurtigtasten for å øke forsinkelsen til undertekster."
4094
4095 #: src/libvlc-module.c:1418
4096 #, fuzzy
4097 msgid "Subtitle delay down"
4098 msgstr "Standard grensesnitt: "
4099
4100 #: src/libvlc-module.c:1419
4101 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4102 msgstr "Velg hurtigtasten for å minske forsinkelsen til undertekster."
4103
4104 #: src/libvlc-module.c:1420
4105 #, fuzzy
4106 msgid "Subtitle position up"
4107 msgstr "_Teksting"
4108
4109 #: src/libvlc-module.c:1421
4110 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4111 msgstr "Velg hurtigtasten for å undertekster høyere."
4112
4113 #: src/libvlc-module.c:1422
4114 #, fuzzy
4115 msgid "Subtitle position down"
4116 msgstr "_Teksting"
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1423
4119 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4120 msgstr "Velg hurtigtasten for å undertekster lavere."
4121
4122 #: src/libvlc-module.c:1424
4123 msgid "Audio delay up"
4124 msgstr "Lydforsinkelse opp"
4125
4126 #: src/libvlc-module.c:1425
4127 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4128 msgstr "Velg hurtigtasten for å øke forsinkelsen til lyden."
4129
4130 #: src/libvlc-module.c:1426
4131 msgid "Audio delay down"
4132 msgstr "Lydforsinkelse ned"
4133
4134 #: src/libvlc-module.c:1427
4135 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4136 msgstr "Velg hurtigtasten for å minske forsinkelsen til lyden."
4137
4138 #: src/libvlc-module.c:1434
4139 msgid "Play playlist bookmark 1"
4140 msgstr ""
4141
4142 #: src/libvlc-module.c:1435
4143 msgid "Play playlist bookmark 2"
4144 msgstr ""
4145
4146 #: src/libvlc-module.c:1436
4147 msgid "Play playlist bookmark 3"
4148 msgstr ""
4149
4150 #: src/libvlc-module.c:1437
4151 msgid "Play playlist bookmark 4"
4152 msgstr ""
4153
4154 #: src/libvlc-module.c:1438
4155 msgid "Play playlist bookmark 5"
4156 msgstr ""
4157
4158 #: src/libvlc-module.c:1439
4159 msgid "Play playlist bookmark 6"
4160 msgstr ""
4161
4162 #: src/libvlc-module.c:1440
4163 msgid "Play playlist bookmark 7"
4164 msgstr ""
4165
4166 #: src/libvlc-module.c:1441
4167 msgid "Play playlist bookmark 8"
4168 msgstr ""
4169
4170 #: src/libvlc-module.c:1442
4171 msgid "Play playlist bookmark 9"
4172 msgstr ""
4173
4174 #: src/libvlc-module.c:1443
4175 msgid "Play playlist bookmark 10"
4176 msgstr ""
4177
4178 #: src/libvlc-module.c:1444
4179 msgid "Select the key to play this bookmark."
4180 msgstr "Velg hurtigtasten for å spille av dette bokmerket."
4181
4182 #: src/libvlc-module.c:1445
4183 msgid "Set playlist bookmark 1"
4184 msgstr "Angi spillelistebokmerke 1"
4185
4186 #: src/libvlc-module.c:1446
4187 msgid "Set playlist bookmark 2"
4188 msgstr "Angi spillelistebokmerke 2"
4189
4190 #: src/libvlc-module.c:1447
4191 msgid "Set playlist bookmark 3"
4192 msgstr "Angi spillelistebokmerke 3"
4193
4194 #: src/libvlc-module.c:1448
4195 msgid "Set playlist bookmark 4"
4196 msgstr "Angi spillelistebokmerke 4"
4197
4198 #: src/libvlc-module.c:1449
4199 msgid "Set playlist bookmark 5"
4200 msgstr "Angi spillelistebokmerke 5"
4201
4202 #: src/libvlc-module.c:1450
4203 msgid "Set playlist bookmark 6"
4204 msgstr "Angi spillelistebokmerke 6"
4205
4206 #: src/libvlc-module.c:1451
4207 msgid "Set playlist bookmark 7"
4208 msgstr "Angi spillelistebokmerke 7"
4209
4210 #: src/libvlc-module.c:1452
4211 msgid "Set playlist bookmark 8"
4212 msgstr "Angi spillelistebokmerke 8"
4213
4214 #: src/libvlc-module.c:1453
4215 msgid "Set playlist bookmark 9"
4216 msgstr "Angi spillelistebokmerke 9"
4217
4218 #: src/libvlc-module.c:1454
4219 msgid "Set playlist bookmark 10"
4220 msgstr "Angi spillelistebokmerke 10"
4221
4222 #: src/libvlc-module.c:1455
4223 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4224 msgstr "Velg hurtigtasten for å angi dette bokmerket."
4225
4226 #: src/libvlc-module.c:1457
4227 msgid "Playlist bookmark 1"
4228 msgstr "Spillelistebokmerke 1"
4229
4230 #: src/libvlc-module.c:1458
4231 msgid "Playlist bookmark 2"
4232 msgstr "Spillelistebokmerke 2"
4233
4234 #: src/libvlc-module.c:1459
4235 msgid "Playlist bookmark 3"
4236 msgstr "Spillelistebokmerke 3"
4237
4238 #: src/libvlc-module.c:1460
4239 msgid "Playlist bookmark 4"
4240 msgstr "Spillelistebokmerke 4"
4241
4242 #: src/libvlc-module.c:1461
4243 msgid "Playlist bookmark 5"
4244 msgstr "Spillelistebokmerke 5"
4245
4246 #: src/libvlc-module.c:1462
4247 msgid "Playlist bookmark 6"
4248 msgstr "Spillelistebokmerke 6"
4249
4250 #: src/libvlc-module.c:1463
4251 msgid "Playlist bookmark 7"
4252 msgstr "Spillelistebokmerke 7"
4253
4254 #: src/libvlc-module.c:1464
4255 msgid "Playlist bookmark 8"
4256 msgstr "Spillelistebokmerke 8"
4257
4258 #: src/libvlc-module.c:1465
4259 msgid "Playlist bookmark 9"
4260 msgstr "Spillelistebokmerke 9"
4261
4262 #: src/libvlc-module.c:1466
4263 msgid "Playlist bookmark 10"
4264 msgstr "Spillelistebokmerke 10"
4265
4266 #: src/libvlc-module.c:1468
4267 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4268 msgstr "Dette tillater angivelse av spillelistebokmerker."
4269
4270 #: src/libvlc-module.c:1470
4271 msgid "Cycle audio track"
4272 msgstr "Bytt mellom lydspor"
4273
4274 #: src/libvlc-module.c:1471
4275 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4276 msgstr "Bytt mellom de tilgjengelige lydsporene (språk)."
4277
4278 #: src/libvlc-module.c:1472
4279 msgid "Cycle subtitle track"
4280 msgstr "Bytt mellom undertekster"
4281
4282 #: src/libvlc-module.c:1473
4283 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4284 msgstr "Bytt mellom de tilgjengelige undertekstene."
4285
4286 #: src/libvlc-module.c:1474
4287 #, fuzzy
4288 msgid "Cycle source aspect ratio"
4289 msgstr "kildens bildeformat"
4290
4291 #: src/libvlc-module.c:1475
4292 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4293 msgstr ""
4294
4295 #: src/libvlc-module.c:1476
4296 msgid "Cycle video crop"
4297 msgstr "Bytt mellom videobeskjæring"
4298
4299 #: src/libvlc-module.c:1477
4300 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4301 msgstr "Bytt mellom en forehåndsvalgt liste med beskjæringsformater."
4302
4303 #: src/libvlc-module.c:1478
4304 msgid "Toggle autoscaling"
4305 msgstr "Automatisk skalering"
4306
4307 #: src/libvlc-module.c:1479
4308 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4309 msgstr "Slå på/av automatisk skalering."
4310
4311 #: src/libvlc-module.c:1480
4312 msgid "Increase scale factor"
4313 msgstr "Øk skaleringsfaktor"
4314
4315 #: src/libvlc-module.c:1481
4316 msgid "Increase scale factor."
4317 msgstr "Øk skaleringsfaktor."
4318
4319 #: src/libvlc-module.c:1482
4320 msgid "Decrease scale factor"
4321 msgstr "Minsk skaleringsfaktor"
4322
4323 #: src/libvlc-module.c:1483
4324 msgid "Decrease scale factor."
4325 msgstr "Minsk skaleringsfaktor."
4326
4327 #: src/libvlc-module.c:1484
4328 #, fuzzy
4329 msgid "Cycle deinterlace modes"
4330 msgstr "Standard grensesnitt: "
4331
4332 #: src/libvlc-module.c:1485
4333 #, fuzzy
4334 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4335 msgstr "Standard grensesnitt: "
4336
4337 #: src/libvlc-module.c:1486
4338 #, fuzzy
4339 msgid "Show controller in fullscreen"
4340 msgstr "Fullskjerm"
4341
4342 #: src/libvlc-module.c:1487
4343 msgid "Show interface"
4344 msgstr "Vis brukerflaten"
4345
4346 #: src/libvlc-module.c:1488
4347 msgid "Raise the interface above all other windows."
4348 msgstr "Vis brukerflaten foran alle andre vinduer."
4349
4350 #: src/libvlc-module.c:1489
4351 msgid "Hide interface"
4352 msgstr "Skjul brukerflaten"
4353
4354 #: src/libvlc-module.c:1490
4355 msgid "Lower the interface below all other windows."
4356 msgstr "Skjul brukerflaten bak alle andre vinduer."
4357
4358 #: src/libvlc-module.c:1491
4359 #, fuzzy
4360 msgid "Boss key"
4361 msgstr "Hurtigtaster"
4362
4363 #: src/libvlc-module.c:1492
4364 #, fuzzy
4365 msgid "Hide the interface and pause playback."
4366 msgstr "Skjul grensesnittvinduet"
4367