Revert "faad: drop byte of padding for raw streams"
[vlc.git] / po / nb.po
1 # Norwegian Bokmål translation
2 # Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # Alexander Mackinnon Jansen <bornxlo@gmail.com>, 2013-2014
7 # asd, 2014
8 # bobbaluba <bobbaluba@gmail.com>, 2013-2014
9 # haarek <haarektrans@gmail.com>, 2014
10 # Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>, 2011
11 # Sigmund Augdal <sigmunau@idi.ntnu.no>, 2002
12 # Stian Jørgensrud <stianahj@gmail.com>, 2012-2014
13 # thomhov, 2014
14 msgid ""
15 msgstr ""
16 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
17 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
18 "POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
19 "PO-Revision-Date: 2014-05-19 11:13+0000\n"
20 "Last-Translator: bobbaluba <bobbaluba@gmail.com>\n"
21 "Language-Team: Norwegian Bokmål (Norway) (http://www.transifex.com/projects/"
22 "p/vlc-trans/language/nb_NO/)\n"
23 "Language: nb_NO\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
28
29 #: include/vlc_common.h:927
30 msgid ""
31 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
32 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
33 "see the file named COPYING for details.\n"
34 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
35 msgstr ""
36 "Dette programmet kommer UTEN GARANTI, så langt dette er tillatt i loven.\n"
37 "Du kan distribuere det i henhold til vilkårene i GNU General Public "
38 "License;\n"
39 "se filen COPYING for mer informasjon om dette.\n"
40 "Programmet er skrevet av VideoLAN-gruppen; se AUTHORS-filen.\n"
41
42 #: include/vlc_config_cat.h:33
43 msgid "VLC preferences"
44 msgstr "VLC preferences"
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:35
47 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
48 msgstr "Velg «Avanserte innstillinger» for å vise alle valg."
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
51 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
52 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
53 msgid "Interface"
54 msgstr "Brukergrensesnitt"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:39
57 msgid "Settings for VLC's interfaces"
58 msgstr "Innstillinger for grensesnittet"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:41
61 msgid "Main interfaces settings"
62 msgstr "Innstillinger for hovedbrukerflaten"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:43
65 msgid "Main interfaces"
66 msgstr "Hovedbrukerflater"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:44
69 msgid "Settings for the main interface"
70 msgstr "Innstillinger for hovedbrukerflaten"
71
72 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
73 msgid "Control interfaces"
74 msgstr "Kontrollgrensesnitt"
75
76 #: include/vlc_config_cat.h:47
77 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
78 msgstr "Innstillinger for kontrollgrensesnittene i VLC"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
81 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
82 msgid "Hotkeys settings"
83 msgstr "Hurtigtaster"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
86 #: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
87 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
88 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
89 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
90 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
91 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
92 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
93 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
94 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
95 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
96 msgid "Audio"
97 msgstr "Lyd"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:54
100 msgid "Audio settings"
101 msgstr "Lydinnstillinger"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:56
104 msgid "General audio settings"
105 msgstr "Generelle lydinnstillinger"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
108 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
109 msgid "Filters"
110 msgstr "Filtre"
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:59
113 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
114 msgstr "Lydfiltre brukes til etterbehandling av lydkringkasting."
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
117 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
118 msgid "Visualizations"
119 msgstr "Visualisering"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
122 #: src/libvlc-module.c:195
123 msgid "Audio visualizations"
124 msgstr "Lydvisualisering"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
127 msgid "Output modules"
128 msgstr "Eksportmoduler"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:65
131 msgid "General settings for audio output modules."
132 msgstr "Generelle innstillinger for lydeksportmoduler."
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
135 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
136 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
137 msgid "Miscellaneous"
138 msgstr "Diverse"
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:68
141 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
142 msgstr "Diverse innstillinger for lyd og moduler."
143
144 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
145 #: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
146 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
147 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
148 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
149 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
150 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
151 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
152 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
153 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
154 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
155 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
156 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
157 msgid "Video"
158 msgstr "Video"
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:72
161 msgid "Video settings"
162 msgstr "Videoinnstillinger"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:74
165 msgid "General video settings"
166 msgstr "Generelle videoinnstillinger"
167
168 #: include/vlc_config_cat.h:77
169 #, fuzzy
170 msgid "General settings for video output modules."
171 msgstr "Generelle innstillinger for lydeksportmoduler."
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:80
174 msgid "Video filters are used to process the video stream."
175 msgstr "Videofiltre brukes til etterbehandling av videokringkasting."
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:82
178 msgid "Subtitles / OSD"
179 msgstr "Undertekster / OSD"
180
181 #: include/vlc_config_cat.h:83
182 msgid ""
183 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
184 msgstr ""
185 "Innstillinger relatert til skjermmenyer, undertekster og «overliggende "
186 "delbilder»"
187
188 #: include/vlc_config_cat.h:91
189 msgid "Input / Codecs"
190 msgstr "Inndata/Kodeker"
191
192 #: include/vlc_config_cat.h:92
193 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
194 msgstr "Innstillinger for inndata, demultipleksing, dekoding og koding"
195
196 #: include/vlc_config_cat.h:95
197 msgid "Access modules"
198 msgstr "Tilgangsmoduler"
199
200 #: include/vlc_config_cat.h:97
201 msgid ""
202 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
203 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
204 msgstr ""
205 "Innstillinger for de forskjellige tilgangmetodene. Det er kanskje ønskelig å "
206 "endre på innstillingene for HTTP-mellomtjener og mellomlageret."
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:101
209 msgid "Stream filters"
210 msgstr "Kringkastingfiltre"
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:103
213 msgid ""
214 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
215 "input side of VLC. Use with care..."
216 msgstr ""
217 "Strømfiltere er spesielle moduler som tillater avanserte innstillinger på "
218 "inngangssiden av VLC. Bruk med varsomhet…"
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:106
221 msgid "Demuxers"
222 msgstr "Demultipleksere"
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:107
225 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
226 msgstr "Demultipleksere brukes for å separere lyd- og videokringkaster."
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:109
229 msgid "Video codecs"
230 msgstr "Videokodeker"
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:110
233 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
234 msgstr "Innstillinger for video, bilde eller video + lyd-dekodere/kodere."
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:112
237 msgid "Audio codecs"
238 msgstr "Lydkodeker"
239
240 #: include/vlc_config_cat.h:113
241 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
242 msgstr "Innstillinger for lydkodeker/kodere."
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:115
245 msgid "Subtitle codecs"
246 msgstr "Undertekstkodeker"
247
248 #: include/vlc_config_cat.h:116
249 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
250 msgstr "Innstillinger for undertekst, teletekst og CC-dekodere og enkodere."
251
252 #: include/vlc_config_cat.h:118
253 msgid "General input settings. Use with care..."
254 msgstr "Generelle innstillinger for inndata. Bruk med forsiktighet …"
255
256 #: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
257 #: modules/access/avio.h:50
258 msgid "Stream output"
259 msgstr "Kringkastingseksport"
260
261 #: include/vlc_config_cat.h:123
262 msgid ""
263 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
264 "saving incoming streams.\n"
265 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
266 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
267 "RTSP).\n"
268 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
269 "duplicating...)."
270 msgstr ""
271 "Utgangsinnstillinger for kringkastingen brukes når programmet brukes som "
272 "kringkastingstjener eller ved lagring av inngående kringkastinger.\n"
273 "Kringkastinger blir først blandet før de sendes gjennom en modul som kan "
274 "lagre kringkastingen til ei fil, eller kringkaste den (UDP, HTTP, RTP/"
275 "RTSP).\n"
276 "Sout kringkastinger-moduler tillater avansert behandling av kringasting "
277 "(omkoding, kopiering…)"
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:131
280 msgid "General stream output settings"
281 msgstr "Generelle strømningsinnstillinger ut"
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:133
284 msgid "Muxers"
285 msgstr "Muxere"
286
287 #: include/vlc_config_cat.h:135
288 msgid ""
289 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
290 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
291 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
292 "You can also set default parameters for each muxer."
293 msgstr ""
294 "Muxere lager kapselformatet som brukes for å putte alle de grunnleggende "
295 "strømningene (video, lyd...) sammen. Denne innstillingen tillater deg å "
296 "alltid bruke en spesiell muxer. Du burde sannsynligvis ikke gjøre det.\n"
297 "Du kan også bestemme parametrene for hver muxer."
298
299 #: include/vlc_config_cat.h:141
300 msgid "Access output"
301 msgstr "Ut tilgang"
302
303 #: include/vlc_config_cat.h:143
304 msgid ""
305 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
306 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
307 "should probably not do that.\n"
308 "You can also set default parameters for each access output."
309 msgstr ""
310 "Tilgangsmetode for utganger kontrollerer måten de muxede strømmene blir "
311 "sendt. Denne innstillingen lar deg velge og alltid bruke en spesifikk "
312 "tilgangsmetode for utgangen. Du burde sannsynligvis ikke gjøre det.\n"
313 "Du kan også velge standard parametre for hver tilgangsmetode ut."
314
315 #: include/vlc_config_cat.h:148
316 msgid "Packetizers"
317 msgstr ""
318
319 #: include/vlc_config_cat.h:150
320 msgid ""
321 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
322 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
323 "not do that.\n"
324 "You can also set default parameters for each packetizer."
325 msgstr ""
326
327 #: include/vlc_config_cat.h:156
328 msgid "Sout stream"
329 msgstr ""
330
331 #: include/vlc_config_cat.h:157
332 msgid ""
333 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
334 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
335 "for each sout stream module here."
336 msgstr ""
337
338 #: include/vlc_config_cat.h:162
339 msgid "VOD"
340 msgstr "VOD"
341
342 #: include/vlc_config_cat.h:163
343 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
344 msgstr "VLCs implementering av Video On Demand"
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
347 #: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
348 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
349 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
350 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
351 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
352 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
353 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
354 msgid "Playlist"
355 msgstr "Spilleliste"
356
357 #: include/vlc_config_cat.h:168
358 msgid ""
359 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
360 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
361 msgstr ""
362 "Innstillinger for spillelisteoppførsel (for eksempel avspillingsmodus) og "
363 "moduler som automatisk legger til elementer i spillelista (moduler for "
364 "«oppdaging av tjenester»)."
365
366 #: include/vlc_config_cat.h:172
367 msgid "General playlist behaviour"
368 msgstr "Generell spillelisteoppførsel"
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:173
371 msgid "Services discovery"
372 msgstr "Tjenesteoppdaging"
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:174
375 msgid ""
376 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
377 "playlist."
378 msgstr ""
379 "Tjenesteoppdagelsesmoduler er fasiliteter som automatisk legger til "
380 "elementer på spillelisten."
381
382 #: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
383 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
384 msgid "Advanced"
385 msgstr "Avansert"
386
387 #: include/vlc_config_cat.h:179
388 msgid "Advanced settings. Use with care..."
389 msgstr "Avanserte innstillinger. Bruk med forsiktighet …"
390
391 #: include/vlc_config_cat.h:181
392 msgid "Advanced settings"
393 msgstr "Avanserte innstillinger"
394
395 #: include/vlc_input.h:568
396 #, fuzzy
397 msgid "Subtitle track added"
398 msgstr "Underteksspor"
399
400 #: include/vlc_interface.h:140
401 msgid ""
402 "\n"
403 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
404 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
405 msgstr ""
406 "\n"
407 "Advarsel: Om du ikke lengre får tilgang til grensesnittet, åpne et "
408 "kommandolinjevindu, gå til katalogen hvor du installerte VLC og kjør \"vlc -"
409 "I qt\"\n"
410
411 #: include/vlc_intf_strings.h:46
412 msgid "&Open File..."
413 msgstr "&Åpne fil …"
414
415 #: include/vlc_intf_strings.h:47
416 msgid "&Advanced Open..."
417 msgstr "&Avansert åpning …"
418
419 #: include/vlc_intf_strings.h:48
420 msgid "Open D&irectory..."
421 msgstr "Åpne &mappe …"
422
423 #: include/vlc_intf_strings.h:49
424 msgid "Open &Folder..."
425 msgstr "&Åpne mappe …"
426
427 #: include/vlc_intf_strings.h:50
428 msgid "Select one or more files to open"
429 msgstr "Velg en eller flere filer som skal åpnes"
430
431 #: include/vlc_intf_strings.h:51
432 msgid "Select Directory"
433 msgstr "Velg mappe"
434
435 #: include/vlc_intf_strings.h:51
436 msgid "Select Folder"
437 msgstr "Velg mappe"
438
439 #: include/vlc_intf_strings.h:55
440 msgid "Media &Information"
441 msgstr "&Mediainformasjon"
442
443 #: include/vlc_intf_strings.h:56
444 msgid "&Codec Information"
445 msgstr "&Kodekinformasjon"
446
447 #: include/vlc_intf_strings.h:57
448 msgid "&Messages"
449 msgstr "&Meldinger"
450
451 #: include/vlc_intf_strings.h:58
452 msgid "Jump to Specific &Time"
453 msgstr "Hopp til &angitt tid"
454
455 #: include/vlc_intf_strings.h:59
456 msgid "Custom &Bookmarks"
457 msgstr ""
458
459 #: include/vlc_intf_strings.h:60
460 msgid "&VLM Configuration"
461 msgstr "&VLM-innstillinger"
462
463 #: include/vlc_intf_strings.h:62
464 msgid "&About"
465 msgstr "&Om"
466
467 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
468 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
469 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
470 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
471 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
472 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
473 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
474 msgid "Play"
475 msgstr "Spill"
476
477 #: include/vlc_intf_strings.h:66
478 msgid "Remove Selected"
479 msgstr "Fjern utvalg"
480
481 #: include/vlc_intf_strings.h:67
482 msgid "Information..."
483 msgstr "Informasjon …"
484
485 #: include/vlc_intf_strings.h:68
486 msgid "Create Directory..."
487 msgstr "Lag mappe …"
488
489 #: include/vlc_intf_strings.h:69
490 msgid "Create Folder..."
491 msgstr "Lag mappe …"
492
493 #: include/vlc_intf_strings.h:70
494 #, fuzzy
495 msgid "Rename Directory..."
496 msgstr "Lag mappe …"
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:71
499 #, fuzzy
500 msgid "Rename Folder..."
501 msgstr "Lag mappe …"
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:72
504 msgid "Show Containing Directory..."
505 msgstr "Vis hjemmehørende mappe …"
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:73
508 msgid "Show Containing Folder..."
509 msgstr "Vis hjemmehørende mappe …"
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:74
512 msgid "Stream..."
513 msgstr "Kringkasting …"
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:75
516 msgid "Save..."
517 msgstr "Lagre …"
518
519 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
520 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
521 msgid "Repeat All"
522 msgstr "Gjenta alt"
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
525 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
526 msgid "Repeat One"
527 msgstr "Gjenta en"
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
530 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
531 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
532 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
533 msgid "Random"
534 msgstr "Tilfeldig"
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
537 msgid "Random Off"
538 msgstr "Tilfeldig av"
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:83
541 msgid "Add to Playlist"
542 msgstr "Legg til spilleliste"
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:85
545 msgid "Add File..."
546 msgstr "Legg til fil …"
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:86
549 msgid "Add Directory..."
550 msgstr "Legg til mappe …"
551
552 #: include/vlc_intf_strings.h:87
553 msgid "Add Folder..."
554 msgstr "Legg til mappe …"
555
556 #: include/vlc_intf_strings.h:89
557 msgid "Save Playlist to &File..."
558 msgstr "&Lagre spilleliste til fil …"
559
560 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
561 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
562 msgid "Search"
563 msgstr "Søk"
564
565 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
566 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
567 msgid "Waves"
568 msgstr "Bølger"
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:100
571 msgid ""
572 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
573 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
574 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
575 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
576 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
577 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
578 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
579 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
580 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
581 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
582 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
583 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
584 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
585 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
586 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
587 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
588 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
589 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
590 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
591 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
592 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
593 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
594 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
595 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
596 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
597 msgstr ""
598 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
599 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Velkommen til hjelpen for VLC</"
600 "h2><h3>Dokumentasjon</h3><p>Du kan finne dokumentasjon på <a href=\"http://"
601 "wiki.videolan.org\">wikien</a> til VideoLAN.</p><p>Hvis dette er første "
602 "gangen du bruker VLC, kan du lese<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
603 "Documentation:VLC_for_dummies\"><em>introduksjonen til VLC </em></a>.</"
604 "p><p>Du finner informasjon om bruk av spilleren i dokumentet <br>\"<a href="
605 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>hvordan spille av "
606 "filer i VLC</em></a>\".</p><p>For alle oppgaver som lagring, konvertering, "
607 "omkoding, koding, multipleksing og kringkasting, finner du nyttig "
608 "informasjon i <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
609 "Streaming_HowTo\">kringkastingsdokumentasjonen</a>.</p><p>Hvis du er usikker "
610 "på faguttrykkene, kan du ta en titt i <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
611 "Knowledge_Base\">kunnskapsdatabasen</a>.</p><p>For å lære de mest vanlige "
612 "hurtigtastene, kan du kikke på sida for <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
613 "Hotkeys\">hurtigtaster</a>.</p><h3>Hjelp</h3><p>Før du stiller spørsmål, bør "
614 "du ta en titt i vår <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html"
615 "\">OSS</a>.</p><p>Du kan deretter få eller motta hjelp på <a href=\"http://"
616 "forum.videolan.org\">forumet</a>, <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
617 "lists.html\">e-postlista</a>, IRC-kanalen (<em>#videolan</em> på irc."
618 "freenode.net).</p><h3>Bidra til prosjektet</h3><p>Du kan hjelpe VideoLAN ved "
619 "å gi bort litt av tiden din til miljøet vårt. Du kan for eksempel utforme "
620 "temaer, oversette dokumentasjonen, teste og programmere. Du kan også bidra "
621 "med penger og materiell. Og selvfølgelig <b>markedsføre</b> VLC.</p></body></"
622 "html>"
623
624 #: src/audio_output/filters.c:247
625 msgid "Audio filtering failed"
626 msgstr "Lydfiltrering feilet"
627
628 #: src/audio_output/filters.c:248
629 #, c-format
630 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
631 msgstr "Det maksimale nummeret for filtere (%u) er nådd."
632
633 #: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
634 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
635 #: modules/video_filter/postproc.c:234
636 msgid "Disable"
637 msgstr "Slå av"
638
639 #: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
640 msgid "Spectrometer"
641 msgstr "Spektrometer"
642
643 #: src/audio_output/output.c:235
644 msgid "Scope"
645 msgstr "Virkefelt"
646
647 #: src/audio_output/output.c:238
648 msgid "Spectrum"
649 msgstr "Spektrum"
650
651 #: src/audio_output/output.c:241
652 msgid "Vu meter"
653 msgstr "Vu-meter"
654
655 #: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
656 msgid "Audio filters"
657 msgstr "Lydfiltre"
658
659 #: src/audio_output/output.c:291
660 msgid "Replay gain"
661 msgstr ""
662
663 #: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
664 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
665 msgid "Stereo audio mode"
666 msgstr "Stereolydmodus"
667
668 #: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
669 msgid "Dolby Surround"
670 msgstr "Dolby Surround"
671
672 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
673 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
674 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
675 #: modules/codec/twolame.c:70
676 msgid "Stereo"
677 msgstr "Stereo"
678
679 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
680 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
681 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
682 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
683 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
684 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
685 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
686 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
687 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
688 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
689 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
690 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
691 msgid "Left"
692 msgstr "Venstre"
693
694 #: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
695 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
696 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
697 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
698 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
699 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
700 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
701 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
702 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
703 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
704 msgid "Right"
705 msgstr "Høyre"
706
707 #: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
708 msgid "Reverse stereo"
709 msgstr "Omvendt stereo"
710
711 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
712 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
713 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
714 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
715 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
716 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
717 msgid "Automatic"
718 msgstr "Automatisk"
719
720 #: src/config/file.c:460
721 msgid "boolean"
722 msgstr "boolsk"
723
724 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
725 msgid "integer"
726 msgstr "heltall"
727
728 #: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
729 msgid "float"
730 msgstr "desimaltall"
731
732 #: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
733 msgid "string"
734 msgstr "Tekst"
735
736 #: src/config/help.c:161
737 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
738 msgstr "For å få utfyllende hjelp, bruk «-H»."
739
740 #: src/config/help.c:165
741 #, c-format
742 msgid ""
743 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
744 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
745 "They will be enqueued in the playlist.\n"
746 "The first item specified will be played first.\n"
747 "\n"
748 "Options-styles:\n"
749 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
750 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
751 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
752 "            and that overrides previous settings.\n"
753 "\n"
754 "Stream MRL syntax:\n"
755 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
756 "  [:option=value ...]\n"
757 "\n"
758 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
759 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
760 "\n"
761 "URL syntax:\n"
762 "  file:///path/file              Plain media file\n"
763 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
764 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
765 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
766 "  screen://                      Screen capture\n"
767 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
768 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
769 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
770 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
771 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
772 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
773 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
774 "\n"
775 msgstr ""
776
777 #: src/config/help.c:435
778 msgid " (default enabled)"
779 msgstr " (slått på som standard)"
780
781 #: src/config/help.c:436
782 msgid " (default disabled)"
783 msgstr " (avslått som standard)"
784
785 #: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
786 msgid "Note:"
787 msgstr "Merknad:"
788
789 #: src/config/help.c:593
790 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
791 msgstr "Legg til «--advanced» på kommandolinja for å se de avanserte valgene."
792
793 #: src/config/help.c:598
794 #, c-format
795 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
796 msgid_plural ""
797 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
798 msgstr[0] ""
799 msgstr[1] ""
800
801 #: src/config/help.c:605
802 msgid ""
803 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
804 "modules."
805 msgstr ""
806 "Det ble ikke funnet noe passende modul. Bruk «--list» eller «--list-verbose» "
807 "for vise de tilgjengelige modulene."
808
809 #: src/config/help.c:666
810 #, c-format
811 msgid "VLC version %s (%s)\n"
812 msgstr "VLC versjon %s (%s)\n"
813
814 #: src/config/help.c:667
815 #, c-format
816 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
817 msgstr "Bygd av %s on %s (%s)\n"
818
819 #: src/config/help.c:669
820 #, c-format
821 msgid "Compiler: %s\n"
822 msgstr "Kompilert av: %s\n"
823
824 #: src/config/help.c:698
825 #, c-format
826 msgid ""
827 "\n"
828 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
829 msgstr ""
830 "\n"
831 "Dumpet innhold til fila «vlc-help.txt».\n"
832
833 #: src/config/help.c:713
834 msgid ""
835 "\n"
836 "Press the RETURN key to continue...\n"
837 msgstr ""
838 "\n"
839 "Trykk Enter for å fortsette …\n"
840
841 #: src/config/keys.c:56
842 msgid "Backspace"
843 msgstr "Tilbaketasten"
844
845 #: src/config/keys.c:57
846 msgid "Brightness Down"
847 msgstr "Lysstyrke ned"
848
849 #: src/config/keys.c:58
850 msgid "Brightness Up"
851 msgstr "Lysstyrke opp"
852
853 #: src/config/keys.c:59
854 msgid "Browser Back"
855 msgstr "Nettleser tilbake"
856
857 #: src/config/keys.c:60
858 msgid "Browser Favorites"
859 msgstr "Nettleser favoritter"
860
861 #: src/config/keys.c:61
862 msgid "Browser Forward"
863 msgstr "Nettleser forover"
864
865 #: src/config/keys.c:62
866 msgid "Browser Home"
867 msgstr "Nettleser hjem"
868
869 #: src/config/keys.c:63
870 msgid "Browser Refresh"
871 msgstr "Nettleser oppdater"
872
873 #: src/config/keys.c:64
874 msgid "Browser Search"
875 msgstr "Nettleser søk"
876
877 #: src/config/keys.c:65
878 msgid "Browser Stop"
879 msgstr "Nettleser stopp"
880
881 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
882 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
883 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
884 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
885 msgid "Delete"
886 msgstr "Slett"
887
888 #: src/config/keys.c:67
889 msgid "Down"
890 msgstr "Ned"
891
892 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
893 msgid "End"
894 msgstr "Ferdig"
895
896 #: src/config/keys.c:69
897 msgid "Enter"
898 msgstr "Enter"
899
900 #: src/config/keys.c:70
901 msgid "Esc"
902 msgstr "Esc"
903
904 #: src/config/keys.c:71
905 msgid "F1"
906 msgstr "F1"
907
908 #: src/config/keys.c:72
909 msgid "F10"
910 msgstr "F10"
911
912 #: src/config/keys.c:73
913 msgid "F11"
914 msgstr "F11"
915
916 #: src/config/keys.c:74
917 msgid "F12"
918 msgstr "F12"
919
920 #: src/config/keys.c:75
921 msgid "F2"
922 msgstr "F2"
923
924 #: src/config/keys.c:76
925 msgid "F3"
926 msgstr "F3"
927
928 #: src/config/keys.c:77
929 msgid "F4"
930 msgstr "F4"
931
932 #: src/config/keys.c:78
933 msgid "F5"
934 msgstr "F5"
935
936 #: src/config/keys.c:79
937 msgid "F6"
938 msgstr "F6"
939
940 #: src/config/keys.c:80
941 msgid "F7"
942 msgstr "F7"
943
944 #: src/config/keys.c:81
945 msgid "F8"
946 msgstr "F8"
947
948 #: src/config/keys.c:82
949 msgid "F9"
950 msgstr "F9"
951
952 #: src/config/keys.c:83
953 msgid "Home"
954 msgstr "Hjem"
955
956 #: src/config/keys.c:84
957 msgid "Insert"
958 msgstr "Insert"
959
960 #: src/config/keys.c:86
961 msgid "Media Angle"
962 msgstr ""
963
964 #: src/config/keys.c:87
965 msgid "Media Audio Track"
966 msgstr "Media lydspor"
967
968 #: src/config/keys.c:88
969 msgid "Media Forward"
970 msgstr "Media forover"
971
972 #: src/config/keys.c:89
973 msgid "Media Menu"
974 msgstr "Media meny"
975
976 #: src/config/keys.c:90
977 msgid "Media Next Frame"
978 msgstr "Medie neste ramme"
979
980 #: src/config/keys.c:91
981 msgid "Media Next Track"
982 msgstr "Media neste spor"
983
984 #: src/config/keys.c:92
985 msgid "Media Play Pause"
986 msgstr "Media spill av/pause"
987
988 #: src/config/keys.c:93
989 msgid "Media Prev Frame"
990 msgstr "Media forrige ramme"
991
992 #: src/config/keys.c:94
993 msgid "Media Prev Track"
994 msgstr "Media forrige spor"
995
996 #: src/config/keys.c:95
997 msgid "Media Record"
998 msgstr "Media ta opp"
999
1000 #: src/config/keys.c:96
1001 msgid "Media Repeat"
1002 msgstr "Media gjenta"
1003
1004 #: src/config/keys.c:97
1005 msgid "Media Rewind"
1006 msgstr "Media spol bakover"
1007
1008 #: src/config/keys.c:98
1009 msgid "Media Select"
1010 msgstr "Media velg"
1011
1012 #: src/config/keys.c:99
1013 msgid "Media Shuffle"
1014 msgstr "Media tilfeldig"
1015
1016 #: src/config/keys.c:100
1017 msgid "Media Stop"
1018 msgstr "Media stopp"
1019
1020 #: src/config/keys.c:101
1021 msgid "Media Subtitle"
1022 msgstr "Media undertekst"
1023
1024 #: src/config/keys.c:102
1025 msgid "Media Time"
1026 msgstr "Media tid"
1027
1028 #: src/config/keys.c:103
1029 msgid "Media View"
1030 msgstr "Media visning"
1031
1032 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1033 msgid "Menu"
1034 msgstr "Meny"
1035
1036 #: src/config/keys.c:105
1037 msgid "Mouse Wheel Down"
1038 msgstr "Musehjul ned"
1039
1040 #: src/config/keys.c:106
1041 msgid "Mouse Wheel Left"
1042 msgstr "Musehjul venstre"
1043
1044 #: src/config/keys.c:107
1045 msgid "Mouse Wheel Right"
1046 msgstr "Musehjul høyre"
1047
1048 #: src/config/keys.c:108
1049 msgid "Mouse Wheel Up"
1050 msgstr "Musehjul opp"
1051
1052 #: src/config/keys.c:109
1053 msgid "Page Down"
1054 msgstr "Page down"
1055
1056 #: src/config/keys.c:110
1057 msgid "Page Up"
1058 msgstr "Page up"
1059
1060 #: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
1061 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
1062 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
1063 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
1064 msgid "Pause"
1065 msgstr "Pause"
1066
1067 #: src/config/keys.c:112
1068 msgid "Print"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1072 msgid "Space"
1073 msgstr "Space"
1074
1075 #: src/config/keys.c:115
1076 msgid "Tab"
1077 msgstr "Tabulator"
1078
1079 #: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
1080 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
1081 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1082 msgid "Unset"
1083 msgstr "Nullstill"
1084
1085 #: src/config/keys.c:117
1086 msgid "Up"
1087 msgstr "Opp"
1088
1089 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1090 msgid "Volume Down"
1091 msgstr "Senk volumet"
1092
1093 #: src/config/keys.c:119
1094 msgid "Volume Mute"
1095 msgstr "Demp volum"
1096
1097 #: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1098 msgid "Volume Up"
1099 msgstr "Øk volumet"
1100
1101 #: src/config/keys.c:121
1102 msgid "Zoom In"
1103 msgstr "Forstørr"
1104
1105 #: src/config/keys.c:122
1106 msgid "Zoom Out"
1107 msgstr "Forminsk"
1108
1109 #: src/config/keys.c:250
1110 msgid "Ctrl+"
1111 msgstr "Ctrl+"
1112
1113 #: src/config/keys.c:251
1114 msgid "Alt+"
1115 msgstr "Alt+"
1116
1117 #: src/config/keys.c:252
1118 msgid "Shift+"
1119 msgstr "Skift+"
1120
1121 #: src/config/keys.c:253
1122 msgid "Meta+"
1123 msgstr "Meta+"
1124
1125 #: src/config/keys.c:254
1126 msgid "Command+"
1127 msgstr "Kommando+"
1128
1129 #: src/darwin/error.c:37
1130 #, fuzzy
1131 msgid "Unknown error"
1132 msgstr "ukjent kategori"
1133
1134 #: src/input/control.c:226
1135 #, c-format
1136 msgid "Bookmark %i"
1137 msgstr "Bokmerke %i"
1138
1139 #: src/input/decoder.c:252
1140 msgid "packetizer"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: src/input/decoder.c:252
1144 msgid "decoder"
1145 msgstr "dekoder"
1146
1147 #: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
1148 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
1149 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
1150 #: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1151 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1152 msgstr "Kringkasting/Omkoding feilet"
1153
1154 #: src/input/decoder.c:262
1155 #, c-format
1156 msgid "VLC could not open the %s module."
1157 msgstr "VLC kunne ikke åpne modulen %s."
1158
1159 #: src/input/decoder.c:454
1160 msgid "VLC could not open the decoder module."
1161 msgstr "VLC kunne ikke åpne dekodermodulen."
1162
1163 #: src/input/decoder.c:691
1164 msgid "No description for this codec"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: src/input/decoder.c:693
1168 #, fuzzy
1169 msgid "Codec not supported"
1170 msgstr "Klientport"
1171
1172 #: src/input/decoder.c:694
1173 #, fuzzy, c-format
1174 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
1175 msgstr "VLC kunne ikke koble til «%s:%d»."
1176
1177 #: src/input/decoder.c:698
1178 #, fuzzy
1179 msgid "Unidentified codec"
1180 msgstr "Videokodek"
1181
1182 #: src/input/decoder.c:699
1183 #, fuzzy
1184 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
1185 msgstr "VLC kunne ikke åpne dekodermodulen."
1186
1187 #: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
1188 #: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
1189 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1190 msgid "Track"
1191 msgstr "Spor"
1192
1193 #: src/input/es_out.c:1137
1194 #, c-format
1195 msgid "%s [%s %d]"
1196 msgstr "%s [%s %d]"
1197
1198 #: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
1199 #: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1200 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1201 msgid "Program"
1202 msgstr "Program"
1203
1204 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1205 msgid "Scrambled"
1206 msgstr "Kryptert"
1207
1208 #: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1209 msgid "Yes"
1210 msgstr "Ja"
1211
1212 #: src/input/es_out.c:2012
1213 #, c-format
1214 msgid "Closed captions %u"
1215 msgstr "Teksting %u"
1216
1217 #: src/input/es_out.c:2870
1218 #, c-format
1219 msgid "Stream %d"
1220 msgstr "Kringkaster %d"
1221
1222 #: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1223 msgid "Subtitle"
1224 msgstr "Undertekst"
1225
1226 #: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
1227 #: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
1228 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
1229 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1230 msgid "Type"
1231 msgstr "Type"
1232
1233 #: src/input/es_out.c:2897
1234 msgid "Original ID"
1235 msgstr "Opprinnelig ID"
1236
1237 #: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
1238 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1239 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1240 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1241 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1242 msgid "Codec"
1243 msgstr "Kodek"
1244
1245 #: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1246 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
1247 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1248 msgid "Language"
1249 msgstr "Språk"
1250
1251 #: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
1252 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
1253 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1254 msgid "Description"
1255 msgstr "Beskrivelse"
1256
1257 #: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
1258 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1259 msgid "Channels"
1260 msgstr "Kanaler"
1261
1262 #: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1263 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1264 msgid "Sample rate"
1265 msgstr "Samplingsfrekvens"
1266
1267 #: src/input/es_out.c:2929
1268 #, c-format
1269 msgid "%u Hz"
1270 msgstr "%u Hz"
1271
1272 #: src/input/es_out.c:2939
1273 msgid "Bits per sample"
1274 msgstr "Bit per sekund"
1275
1276 #: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
1277 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
1278 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
1279 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1280 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1281 msgid "Bitrate"
1282 msgstr "Bitrate"
1283
1284 #: src/input/es_out.c:2944
1285 #, c-format
1286 msgid "%u kb/s"
1287 msgstr "%u kb/s"
1288
1289 #: src/input/es_out.c:2956
1290 msgid "Track replay gain"
1291 msgstr ""
1292
1293 #: src/input/es_out.c:2958
1294 msgid "Album replay gain"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: src/input/es_out.c:2959
1298 #, c-format
1299 msgid "%.2f dB"
1300 msgstr "%.2f dB"
1301
1302 #: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
1303 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1304 msgid "Resolution"
1305 msgstr "Oppløsning"
1306
1307 #: src/input/es_out.c:2973
1308 msgid "Display resolution"
1309 msgstr "Oppløsning"
1310
1311 #: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
1312 #: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
1313 #: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
1314 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
1315 #: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1316 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1317 msgid "Frame rate"
1318 msgstr "Bildefrekvens"
1319
1320 #: src/input/es_out.c:2994
1321 msgid "Decoded format"
1322 msgstr "Dekodet format"
1323
1324 #: src/input/input.c:2311
1325 msgid "Your input can't be opened"
1326 msgstr "Inndataene kan ikke åpnes"
1327
1328 #: src/input/input.c:2312
1329 #, c-format
1330 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1331 msgstr "VLC kan ikke åpne MRL-en «%s». Les loggen for mer informasjon."
1332
1333 #: src/input/input.c:2425
1334 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1335 msgstr "VLC gjenkjenner ikke inndataformatet"
1336
1337 #: src/input/input.c:2426
1338 #, c-format
1339 msgid ""
1340 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1341 msgstr "Kan ikke gjenkjenne formatet til «%s». Les loggen for mer informasjon."
1342
1343 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1344 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
1345 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1346 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1347 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
1348 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
1349 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1350 msgid "Title"
1351 msgstr "Tittel"
1352
1353 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
1354 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1355 msgid "Artist"
1356 msgstr "Artist"
1357
1358 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
1359 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1360 msgid "Genre"
1361 msgstr "Sjanger"
1362
1363 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1364 msgid "Copyright"
1365 msgstr "Opphavsrett"
1366
1367 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
1368 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1369 msgid "Album"
1370 msgstr "Album"
1371
1372 #: src/input/meta.c:60
1373 msgid "Track number"
1374 msgstr "Spornummer"
1375
1376 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1377 msgid "Rating"
1378 msgstr "Karakter"
1379
1380 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1381 msgid "Date"
1382 msgstr "Dato"
1383
1384 #: src/input/meta.c:64
1385 msgid "Setting"
1386 msgstr "Valg"
1387
1388 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
1389 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1390 msgid "URL"
1391 msgstr "URL"
1392
1393 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1394 msgid "Now Playing"
1395 msgstr "Spiller av"
1396
1397 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1398 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
1399 msgid "Publisher"
1400 msgstr "Utgiver"
1401
1402 #: src/input/meta.c:69
1403 msgid "Encoded by"
1404 msgstr "Kodet av"
1405
1406 #: src/input/meta.c:70
1407 msgid "Artwork URL"
1408 msgstr "Illustrasjon URL"
1409
1410 #: src/input/meta.c:71
1411 msgid "Track ID"
1412 msgstr "Spor-ID"
1413
1414 #: src/input/meta.c:72
1415 #, fuzzy
1416 msgid "Number of Tracks"
1417 msgstr "Antall rader"
1418
1419 #: src/input/meta.c:73
1420 msgid "Director"
1421 msgstr ""
1422
1423 #: src/input/meta.c:74
1424 msgid "Season"
1425 msgstr ""
1426
1427 #: src/input/meta.c:75
1428 msgid "Episode"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: src/input/meta.c:76
1432 #, fuzzy
1433 msgid "Show Name"
1434 msgstr "Navn"
1435
1436 #: src/input/meta.c:77
1437 msgid "Actors"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: src/input/var.c:158
1441 msgid "Bookmark"
1442 msgstr "Bokmerke"
1443
1444 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
1445 msgid "Programs"
1446 msgstr "Programmer"
1447
1448 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
1449 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
1450 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1451 msgid "Chapter"
1452 msgstr "Kapittel"
1453
1454 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1455 msgid "Navigation"
1456 msgstr "Navigasjon"
1457
1458 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
1459 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
1460 msgid "Video Track"
1461 msgstr "Videospor"
1462
1463 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
1464 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
1465 msgid "Audio Track"
1466 msgstr "Lydspor"
1467
1468 #: src/input/var.c:210
1469 msgid "Subtitle Track"
1470 msgstr "Undertekstspor"
1471
1472 #: src/input/var.c:273
1473 msgid "Next title"
1474 msgstr "Neste tittel"
1475
1476 #: src/input/var.c:278
1477 msgid "Previous title"
1478 msgstr "Forrige tittel"
1479
1480 #: src/input/var.c:314
1481 #, c-format
1482 msgid "Title %i%s"
1483 msgstr "Title %i%s"
1484
1485 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1486 #, c-format
1487 msgid "Chapter %i"
1488 msgstr "Kapittel %i"
1489
1490 #: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
1491 msgid "Next chapter"
1492 msgstr "Neste kapittel"
1493
1494 #: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
1495 msgid "Previous chapter"
1496 msgstr "Forrige kapittel"
1497
1498 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1499 #, c-format
1500 msgid "Media: %s"
1501 msgstr "Media: %s"
1502
1503 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
1504 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
1505 msgid "Add Interface"
1506 msgstr "Legg til brukerflate"
1507
1508 #: src/interface/interface.c:91
1509 msgid "Console"
1510 msgstr "Konsoll"
1511
1512 #: src/interface/interface.c:95
1513 msgid "Telnet"
1514 msgstr "Telnet"
1515
1516 #: src/interface/interface.c:98
1517 msgid "Web"
1518 msgstr "Nett"
1519
1520 #: src/interface/interface.c:101
1521 msgid "Debug logging"
1522 msgstr ""
1523
1524 #: src/interface/interface.c:104
1525 msgid "Mouse Gestures"
1526 msgstr "Musebevegelser"
1527
1528 #: src/interface/interface.c:206
1529 msgid ""
1530 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1531 "interface."
1532 msgstr ""
1533 "Kjører VLC med standardbrukerflaten. Bruk «cvlc» for å kjøre VLC uten en "
1534 "brukerflate."
1535
1536 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1537 #: src/libvlc.c:183
1538 msgid "C"
1539 msgstr "nb"
1540
1541 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
1542 #: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
1543 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
1544 msgid "Zoom"
1545 msgstr "Skaler"
1546
1547 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
1548 msgid "1:4 Quarter"
1549 msgstr "1:4 Kvartal"
1550
1551 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
1552 msgid "1:2 Half"
1553 msgstr "1:2 Halv"
1554
1555 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
1556 msgid "1:1 Original"
1557 msgstr "1:1 Original"
1558
1559 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
1560 msgid "2:1 Double"
1561 msgstr "2:1 Dobbel"
1562
1563 #: src/libvlc-module.c:62
1564 msgid ""
1565 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1566 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1567 "related options."
1568 msgstr ""
1569 "Med dette alternativet kan du velge hvilket grensesnitt VLC skal bruke. Du "
1570 "kan velge hovedgrensesnittet, ekstra grensesnittmoduler, og endre på "
1571 "forskjellige relaterte alternativer."
1572
1573 #: src/libvlc-module.c:66
1574 msgid "Interface module"
1575 msgstr "Brukerflatemodul"
1576
1577 #: src/libvlc-module.c:68
1578 msgid ""
1579 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1580 "automatically select the best module available."
1581 msgstr ""
1582 "Du kan velge hvilket grensesnitt VLC skal bruke med dette alternativet. "
1583 "Standard innstillingen velger automatisk den beste tilgjengelige modulen."
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
1586 msgid "Extra interface modules"
1587 msgstr "Modul for ekstra brukerflater"
1588
1589 #: src/libvlc-module.c:74
1590 msgid ""
1591 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1592 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1593 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1594 "\", \"gestures\" ...)"
1595 msgstr ""
1596 "Du kan velge ytterligere grensesnitt som VLC kan benytte med dette "
1597 "alternativet. Disse startes i bakgrunnen i tillegg til hovedgrensesnittet. "
1598 "Bruk en kolonseparert liste med grensesnittmoduler. (vanlige verdier er \"rc"
1599 "\" (remote control), \"http\", \"gestures\" ...)"
1600
1601 #: src/libvlc-module.c:81
1602 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1603 msgstr "Man kan velge kontrollgrensesnitt for VLC."
1604
1605 #: src/libvlc-module.c:83
1606 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1607 msgstr "Detaljnivå (0, 1, 2)"
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:85
1610 msgid ""
1611 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1612 "1=warnings, 2=debug)."
1613 msgstr ""
1614 "Sett detaljnivået for meldinger med dette alternativet (0=bare feil og "
1615 "standardmeldinger, 1=advarsler, 2=feilsøking)."
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:88
1618 msgid "Be quiet"
1619 msgstr "Vær stille"
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:90
1622 msgid "Turn off all warning and information messages."
1623 msgstr "Slå av alle advarsler og informasjonmeldinger."
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:92
1626 msgid "Default stream"
1627 msgstr "Standard kringkasting"
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:94
1630 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1631 msgstr "Denne kringkastinga vil bli åpnet hver gang VLC starter."
1632
1633 #: src/libvlc-module.c:96
1634 msgid "Color messages"
1635 msgstr "Fargede beskjeder"
1636
1637 #: src/libvlc-module.c:98
1638 msgid ""
1639 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1640 "needs Linux color support for this to work."
1641 msgstr ""
1642 "Når dette alternativet er påskrudd fargelegges meldinger til konsollen. "
1643 "Terminalklienten trenger Linux-fargestøtte for at dette skal virke."
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:101
1646 msgid "Show advanced options"
1647 msgstr "Vis avanserte valg"
1648
1649 #: src/libvlc-module.c:103
1650 msgid ""
1651 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1652 "available options, including those that most users should never touch."
1653 msgstr ""
1654 "Når dette er påslått, vises alle tilgjengelige alternativer i brukerflaten, "
1655 "også de som de fleste brukere aldri bør røre."
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:107
1658 msgid "Interface interaction"
1659 msgstr "Samhandling med brukerflate"
1660
1661 #: src/libvlc-module.c:109
1662 msgid ""
1663 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1664 "user input is required."
1665 msgstr ""
1666 "Hvis dette er påslått, vil brukerflaten vise et dialogvindu hver gang "
1667 "brukerinteraksjon er nødvendig."
1668
1669 #: src/libvlc-module.c:119
1670 msgid ""
1671 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1672 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1673 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1674 "the \"audio filters\" modules section."
1675 msgstr ""
1676 "Disse valgene lar deg endre oppførselen til det underliggende lydsystemet, "
1677 "samt legge til lydfiltre brukt til etterbehandling eller visuelle effekter "
1678 "(spektrumanalyse, osv.). Slå på filtrene her og sett opp dem opp i bolken "
1679 "«lydfiltre»."
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:125
1682 msgid "Audio output module"
1683 msgstr "Lydeksportmodul"
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:127
1686 msgid ""
1687 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1688 "automatically select the best method available."
1689 msgstr ""
1690 "Du velger hvilken metode for lydeksport VLC skal bruke med dette "
1691 "alternativet. Standard innstillingen velger automatisk den beste "
1692 "tilgjengelige metoden. "
1693
1694 #: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
1695 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
1696 msgid "Enable audio"
1697 msgstr "Slå på lyd"
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:133
1700 msgid ""
1701 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1702 "not take place, thus saving some processing power."
1703 msgstr ""
1704 "Du kan skru av lydeksport fullstendig. Dekoding av lyd vil ikke bli gjort "
1705 "hvis du velger dette, og sparer litt prosessorkraft."
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:136
1708 msgid "Audio gain"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: src/libvlc-module.c:138
1712 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1713 msgstr ""
1714
1715 #: src/libvlc-module.c:140
1716 msgid "Audio output volume step"
1717 msgstr "Lyd ut volumsteg"
1718
1719 #: src/libvlc-module.c:142
1720 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1721 msgstr "Størrelsen på volumhoppene kan stilles på med dette alternativet."
1722
1723 #: src/libvlc-module.c:145
1724 msgid "Remember the audio volume"
1725 msgstr "Husk lydnivået"
1726
1727 #: src/libvlc-module.c:147
1728 msgid ""
1729 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1730 msgstr ""
1731 "Lydnivået kan bli tatt opp og automatisk lagret neste gang VLC startes."
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:150
1734 msgid "Audio desynchronization compensation"
1735 msgstr "Kompensasjon for usynkronisert lyd"
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:152
1738 msgid ""
1739 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1740 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1741 msgstr ""
1742 "Du kan forsinke lydeksporten med dette alternativet. Hvis du oppdager "
1743 "tidsforsinkelse mellom lyd og bilde kan dette være svært kjekt."
1744
1745 #: src/libvlc-module.c:155
1746 msgid "Audio resampler"
1747 msgstr ""
1748
1749 #: src/libvlc-module.c:157
1750 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1751 msgstr ""
1752
1753 #: src/libvlc-module.c:160
1754 msgid ""
1755 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1756 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1757 "played)."
1758 msgstr ""
1759 "Dette alternativet velger en lydeksport-modus som kan bli brukt når "
1760 "tilgjengelig (f.eks. hvis maskinvaren støtter det i tillegg til at "
1761 "lydstrømmen spilles av)."
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
1764 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
1765 msgid "Use S/PDIF when available"
1766 msgstr "Bruk S/PDIF hvis tilgjengelig"
1767
1768 #: src/libvlc-module.c:166
1769 msgid ""
1770 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1771 "audio stream being played."
1772 msgstr ""
1773 "Du kan bruke S/PDIF lydeksport som standard når maskinvaren din støtter "
1774 "dette i tillegg til at lydstrømmen spilles av."
1775
1776 #: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
1777 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1778 msgstr "Framtving gjenkjenning av Dolby Surround"
1779
1780 #: src/libvlc-module.c:171
1781 msgid ""
1782 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1783 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1784 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1785 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1786 msgstr ""
1787 "Bruk dette når du vet strømmen er (eller ikke er) kodet med Dolby Surround "
1788 "men ikke blir gjenkjent som dette. Selv om strømmen ikke er kodet med Dolby "
1789 "Surround kan å skru på dette alternativet kanskje forbedre opplevelsen, "
1790 "spesielt hvis du kombinerer med kanalmikseren for hodetelefoner."
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
1793 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
1794 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
1795 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
1796 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
1797 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
1798 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1799 msgid "Auto"
1800 msgstr "Automatisk"
1801
1802 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1803 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1804 msgid "On"
1805 msgstr "På"
1806
1807 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1808 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1809 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1810 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1811 msgid "Off"
1812 msgstr "Av"
1813
1814 #: src/libvlc-module.c:180
1815 msgid "Stereo audio output mode"
1816 msgstr "Stereo lyd ut modus"
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:192
1819 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1820 msgstr ""
1821 "Dette legger til filtre for etterbehandling av lyd, brukt til å endre "
1822 "lydgjengivelsen."
1823
1824 #: src/libvlc-module.c:197
1825 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1826 msgstr "Dette legger til moduler for visualisering (spektrumanalyse, osv.)."
1827
1828 #: src/libvlc-module.c:201
1829 msgid "Replay gain mode"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:203
1833 msgid "Select the replay gain mode"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: src/libvlc-module.c:205
1837 msgid "Replay preamp"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: src/libvlc-module.c:207
1841 msgid ""
1842 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1843 "replay gain information"
1844 msgstr ""
1845
1846 #: src/libvlc-module.c:210
1847 msgid "Default replay gain"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: src/libvlc-module.c:212
1851 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1852 msgstr ""
1853
1854 #: src/libvlc-module.c:214
1855 msgid "Peak protection"
1856 msgstr "Toppbeskyttelse"
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:216
1859 msgid "Protect against sound clipping"
1860 msgstr "Beskytt mot lydklipping"
1861
1862 #: src/libvlc-module.c:219
1863 msgid "Enable time stretching audio"
1864 msgstr "Aktiver strekking av lyd"
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:221
1867 msgid ""
1868 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1869 "audio pitch"
1870 msgstr ""
1871 "Dette lar deg spille lyd raskere eller tregere uten å gjøre lyden lysere "
1872 "eller mørkere."
1873
1874 #: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
1875 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1876 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1877 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
1878 #: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
1879 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
1880 #: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
1881 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1882 #: modules/text_renderer/freetype.c:155
1883 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1884 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1885 msgid "None"
1886 msgstr "Ingen"
1887
1888 #: src/libvlc-module.c:236
1889 msgid ""
1890 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1891 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1892 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1893 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1894 "options."
1895 msgstr ""
1896 "Disse alternativene tillater deg å endre oppførselen til videoutgangens "
1897 "undersystem. Du kan for eksempel aktivere videofiltre (linjedeling, "
1898 "bildejustering, osv). Aktivér disse filtrene her og endre på dem i "
1899 "\"videofiltre\"-seksjonen. Du kan også sette mange diverse videoalternativer."
1900
1901 #: src/libvlc-module.c:242
1902 msgid "Video output module"
1903 msgstr "Videoeksportmodul"
1904
1905 #: src/libvlc-module.c:244
1906 msgid ""
1907 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1908 "automatically select the best method available."
1909 msgstr ""
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
1912 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
1913 msgid "Enable video"
1914 msgstr "Slå på video"
1915
1916 #: src/libvlc-module.c:249
1917 msgid ""
1918 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1919 "not take place, thus saving some processing power."
1920 msgstr ""
1921 "Videoutgangen kan slås helt av. Videoen vil ikke dekodes og du sparer dermed "
1922 "litt prosessorkraft"
1923
1924 #: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1925 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1926 #: modules/visualization/projectm.cpp:64
1927 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1928 #: modules/visualization/glspectrum.c:52
1929 msgid "Video width"
1930 msgstr "Videobredde"
1931
1932 #: src/libvlc-module.c:254
1933 msgid ""
1934 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1935 "characteristics."
1936 msgstr ""
1937
1938 #: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1939 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1940 #: modules/visualization/projectm.cpp:67
1941 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
1942 #: modules/visualization/glspectrum.c:55
1943 msgid "Video height"
1944 msgstr "Videohøyde"
1945
1946 #: src/libvlc-module.c:259
1947 msgid ""
1948 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1949 "video characteristics."
1950 msgstr ""
1951
1952 #: src/libvlc-module.c:262
1953 msgid "Video X coordinate"
1954 msgstr "X-koordinat for video"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:264
1957 msgid ""
1958 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1959 "coordinate)."
1960 msgstr ""
1961 "Du kan bestemme posisjonen til det øverste venstre hjørnet i videovinduet (X-"
1962 "koordinaten)."
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:267
1965 msgid "Video Y coordinate"
1966 msgstr "Y-koordinat for video"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:269
1969 msgid ""
1970 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1971 "coordinate)."
1972 msgstr ""
1973 "Du kan bestemme posisjonen til det øverste venstre hjørnet i videovinduet (Y-"
1974 "koordinaten)."
1975
1976 #: src/libvlc-module.c:272
1977 msgid "Video title"
1978 msgstr "Videotittel"
1979
1980 #: src/libvlc-module.c:274
1981 msgid ""
1982 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1983 "interface)."
1984 msgstr ""
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:277
1987 msgid "Video alignment"
1988 msgstr "Justering"
1989
1990 #: src/libvlc-module.c:279
1991 msgid ""
1992 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1993 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1994 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1995 msgstr ""
1996
1997 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
1998 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
1999 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
2000 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
2001 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
2002 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2003 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2004 #: modules/video_filter/rss.c:173
2005 msgid "Center"
2006 msgstr "Midtstilt"
2007
2008 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2009 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
2010 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
2011 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2012 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2013 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
2014 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
2015 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
2016 msgid "Top"
2017 msgstr "Øverst"
2018
2019 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2020 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
2021 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
2022 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2023 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2024 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
2025 msgid "Bottom"
2026 msgstr "Nederst"
2027
2028 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2029 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
2030 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
2031 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2032 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2033 #: modules/video_filter/rss.c:174
2034 msgid "Top-Left"
2035 msgstr "Oppe til venstre"
2036
2037 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2038 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
2039 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
2040 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2041 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2042 #: modules/video_filter/rss.c:174
2043 msgid "Top-Right"
2044 msgstr "Oppe til høyre"
2045
2046 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2047 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
2048 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
2049 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2050 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2051 #: modules/video_filter/rss.c:174
2052 msgid "Bottom-Left"
2053 msgstr "Nederst til venstre"
2054
2055 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2056 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
2057 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
2058 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2059 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2060 #: modules/video_filter/rss.c:174
2061 msgid "Bottom-Right"
2062 msgstr "Nederst til høyre"
2063
2064 #: src/libvlc-module.c:287
2065 msgid "Zoom video"
2066 msgstr "Skaler video"
2067
2068 #: src/libvlc-module.c:289
2069 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2070 msgstr "Skaler videoen med den spesifiserte faktoren."
2071
2072 #: src/libvlc-module.c:291
2073 msgid "Grayscale video output"
2074 msgstr "videoeksport i gråtoner"
2075
2076 #: src/libvlc-module.c:293
2077 msgid ""
2078 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2079 "save some processing power."
2080 msgstr ""
2081
2082 #: src/libvlc-module.c:296
2083 msgid "Embedded video"
2084 msgstr "Innebygd video"
2085
2086 #: src/libvlc-module.c:298
2087 msgid "Embed the video output in the main interface."
2088 msgstr "Plasser videoeksporten i hovedbrukerflaten."
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:300
2091 msgid "Fullscreen video output"
2092 msgstr "Fullskjerm:"
2093
2094 #: src/libvlc-module.c:302
2095 msgid "Start video in fullscreen mode"
2096 msgstr "Start video i fullskjermmodus"
2097
2098 #: src/libvlc-module.c:304
2099 msgid "Overlay video output"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:306
2103 msgid ""
2104 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2105 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2106 msgstr ""
2107
2108 #: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
2109 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
2110 msgid "Always on top"
2111 msgstr "Alltid øverst"
2112
2113 #: src/libvlc-module.c:311
2114 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2115 msgstr "Plasser alltid videovinduet over andre vinduer."
2116
2117 #: src/libvlc-module.c:313
2118 msgid "Enable wallpaper mode "
2119 msgstr "Slå på bakgrunnbildemodus"
2120
2121 #: src/libvlc-module.c:315
2122 msgid ""
2123 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2124 msgstr ""
2125 "Bakgrunnbildemodusen tillater visning av videoen som skrivebordbakgrunn."
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:318
2128 msgid "Show media title on video"
2129 msgstr "Vis mediatittel i videoen"
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:320
2132 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2133 msgstr "Vis videotittelen over filmen."
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:322
2136 msgid "Show video title for x milliseconds"
2137 msgstr "Vis videotittel i x millisekunder"
2138
2139 #: src/libvlc-module.c:324
2140 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2141 msgstr "Vis videoen i n millisekunder, standardvalget er 5000 ms (5 sekunder.)"
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:326
2144 msgid "Position of video title"
2145 msgstr "Plasseringa til videotittelen"
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:328
2148 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2149 msgstr "Hvor i videoen tittelen skal vises (midtstilt på bunnen som standard)."
2150
2151 #: src/libvlc-module.c:330
2152 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2153 msgstr "Skjul musepeker og fullskjermkontroll etter x millisekunder"
2154
2155 #: src/libvlc-module.c:333
2156 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2157 msgstr "Skjul musepeker og fullskjermkontroll etter n millisekunder"
2158
2159 #: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
2160 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
2161 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
2162 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
2163 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2164 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2165 msgid "Deinterlace"
2166 msgstr "Fjern linjesprang/linjesamlefletting"
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
2169 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
2170 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
2171 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2172 msgid "Deinterlace mode"
2173 msgstr "Linjedelingsmodus"
2174
2175 #: src/libvlc-module.c:348
2176 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2177 msgstr ""
2178
2179 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2180 msgid "Discard"
2181 msgstr "Forkast"
2182
2183 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2184 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2185 msgid "Blend"
2186 msgstr "Blend"
2187
2188 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2189 msgid "Mean"
2190 msgstr "Mean"
2191
2192 #: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
2193 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2194 msgid "Bob"
2195 msgstr "Bob"
2196
2197 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2198 msgid "Linear"
2199 msgstr "Lineær"
2200
2201 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2202 msgid "Phosphor"
2203 msgstr "Fosfor"
2204
2205 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2206 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2207 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2208
2209 #: src/libvlc-module.c:365
2210 msgid "Disable screensaver"
2211 msgstr "Slå av skjermsparer"
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:366
2214 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2215 msgstr "Slå av skjermsparer ved videoavspilling."
2216
2217 #: src/libvlc-module.c:368
2218 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2219 msgstr "Slå av strømsparingtjenesten ved videoavspilling"
2220
2221 #: src/libvlc-module.c:369
2222 msgid ""
2223 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2224 "computer being suspended because of inactivity."
2225 msgstr ""
2226 "Hindrer strømsparingtjenesten i å starte ved avspilling. Dette forhindrer at "
2227 "datamaskinen blir satt i hvilemodus ved mangel på aktivitet."
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
2230 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
2231 msgid "Window decorations"
2232 msgstr "Vindudekorasjoner"
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:374
2235 msgid ""
2236 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2237 "giving a \"minimal\" window."
2238 msgstr ""
2239 "VLC kan la være å lage vindutitler, rammer, osv … rundt videoen. Dette gir "
2240 "et «minimalt» vindu."
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:377
2243 msgid "Video splitter module"
2244 msgstr "Videosplittermodul"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:379
2247 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2248 msgstr "Dette legger til videosplittere som klone eller vegg."
2249
2250 #: src/libvlc-module.c:381
2251 msgid "Video filter module"
2252 msgstr "Videofiltermodul"
2253
2254 #: src/libvlc-module.c:383
2255 msgid ""
2256 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2257 "instance deinterlacing, or distort the video."
2258 msgstr ""
2259
2260 #: src/libvlc-module.c:387
2261 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2262 msgstr "Skjermbildemappe (eller filnavn)"
2263
2264 #: src/libvlc-module.c:389
2265 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2266 msgstr "Mappa der skjermbilder blir lagret."
2267
2268 #: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
2269 msgid "Video snapshot file prefix"
2270 msgstr "Skjermbildeprefiks"
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:395
2273 msgid "Video snapshot format"
2274 msgstr "Skjermbildeformat"
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:397
2277 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2278 msgstr "Bildeformatet som brukes til å lagre skjermbilder av videoer"
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:399
2281 msgid "Display video snapshot preview"
2282 msgstr "Vis forhåndsvisning av skjermbilde"
2283
2284 #: src/libvlc-module.c:401
2285 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2286 msgstr "Vis forhåndsvisning av skjermbildet i skjermens øvre venstre hjørne."
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:403
2289 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2290 msgstr "Bruk sekvensielle tall istedet for tidskoder"
2291
2292 #: src/libvlc-module.c:405
2293 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2294 msgstr ""
2295 "Bruk sekvensielle tall istedet for tidskoder ved nummerering av skjermbilder"
2296
2297 #: src/libvlc-module.c:407
2298 msgid "Video snapshot width"
2299 msgstr "Skjermbildebredde"
2300
2301 #: src/libvlc-module.c:409
2302 msgid ""
2303 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2304 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2305 msgstr ""
2306 "Du kan fremtvinge bredden på videoens stillbilde. Som standard vil den "
2307 "opprinnelige bredden beholdes (-1). Bruk 0 til å skalere bredden for å "
2308 "beholde størrelsesforholdet."
2309
2310 #: src/libvlc-module.c:413
2311 msgid "Video snapshot height"
2312 msgstr "Skjermbildehøyde"
2313
2314 #: src/libvlc-module.c:415
2315 msgid ""
2316 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2317 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2318 "ratio."
2319 msgstr ""
2320 "Du kan fremtvinge høyden på videoens stillbilde. Som standard vil den "
2321 "opprinnelige høyden beholdes (-1). Bruk 0 til å skalere høyden for å beholde "
2322 "størrelsesforholdet."
2323
2324 #: src/libvlc-module.c:419
2325 msgid "Video cropping"
2326 msgstr "Videobeskjæring"
2327
2328 #: src/libvlc-module.c:421
2329 msgid ""
2330 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2331 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2332 msgstr ""
2333 "Dette framtvinger beskjæring av kildevideoen. Det gyldige formatet er x:y "
2334 "(4:3, 16:9, osv.) og bestemmer det globale bildeaspektet."
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:425
2337 msgid "Source aspect ratio"
2338 msgstr "Kildens sideforhold (aspect ratio)"
2339
2340 #: src/libvlc-module.c:427
2341 msgid ""
2342 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2343 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2344 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2345 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2346 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2347 msgstr ""
2348
2349 #: src/libvlc-module.c:434
2350 msgid "Video Auto Scaling"
2351 msgstr "Automatisk videoskalering"
2352
2353 #: src/libvlc-module.c:436
2354 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2355 msgstr "La videoen skalere for å tilpasses et vindu eller fullskjerm."
2356
2357 #: src/libvlc-module.c:438
2358 msgid "Video scaling factor"
2359 msgstr "Videoskaleringfaktor"
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:440
2362 msgid ""
2363 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2364 "Default value is 1.0 (original video size)."
2365 msgstr ""
2366 "Skaleringsfaktor brukt når automatisk skalering av avslått.\n"
2367 "Standardvalget er «1.0» (opprinnelig videostørrelse)."
2368
2369 #: src/libvlc-module.c:443
2370 msgid "Custom crop ratios list"
2371 msgstr ""
2372
2373 #: src/libvlc-module.c:445
2374 msgid ""
2375 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2376 "crop ratios list."
2377 msgstr ""
2378
2379 #: src/libvlc-module.c:448
2380 msgid "Custom aspect ratios list"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: src/libvlc-module.c:450
2384 msgid ""
2385 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2386 "aspect ratio list."
2387 msgstr ""
2388
2389 #: src/libvlc-module.c:453
2390 msgid "Fix HDTV height"
2391 msgstr "Rett opp HDTV-høyde"
2392
2393 #: src/libvlc-module.c:455
2394 msgid ""
2395 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2396 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2397 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2398 msgstr ""
2399 "Dette tillater riktig behandling av videoformatet HDTV-1080, selv om en "
2400 "brukket koder ved en feiltakelse setter høyden til 1088 linjer. Valget bør "
2401 "kun slås av hvis videoen har et ikke-standardisert format som krever disse "
2402 "linjene."
2403
2404 #: src/libvlc-module.c:460
2405 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: src/libvlc-module.c:462
2409 msgid ""
2410 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2411 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2412 "order to keep proportions."
2413 msgstr ""
2414
2415 #: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
2416 msgid "Skip frames"
2417 msgstr "Hopp over rammer"
2418
2419 #: src/libvlc-module.c:468
2420 msgid ""
2421 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2422 "computer is not powerful enough"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: src/libvlc-module.c:471
2426 msgid "Drop late frames"
2427 msgstr "Dropp sene rammer"
2428
2429 #: src/libvlc-module.c:473
2430 msgid ""
2431 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2432 "intended display date)."
2433 msgstr ""
2434
2435 #: src/libvlc-module.c:476
2436 msgid "Quiet synchro"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:478
2440 msgid ""
2441 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2442 "synchronization mechanism."
2443 msgstr ""
2444
2445 #: src/libvlc-module.c:481
2446 msgid "Key press events"
2447 msgstr "Tastehendelser"
2448
2449 #: src/libvlc-module.c:483
2450 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2451 msgstr "Dette slår på hurtigtaster i (det flytende) videovinduet."
2452
2453 #: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2454 msgid "Mouse events"
2455 msgstr "Musehendelser"
2456
2457 #: src/libvlc-module.c:487
2458 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2459 msgstr "Dette slår på håndtering av museklikk i videoen."
2460
2461 #: src/libvlc-module.c:495
2462 msgid ""
2463 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2464 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2465 "channel."
2466 msgstr ""
2467
2468 #: src/libvlc-module.c:499
2469 msgid "File caching (ms)"
2470 msgstr "Filbufring (ms)"
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:501
2473 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2474 msgstr ""
2475
2476 #: src/libvlc-module.c:503
2477 msgid "Live capture caching (ms)"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: src/libvlc-module.c:505
2481 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2482 msgstr ""
2483
2484 #: src/libvlc-module.c:507
2485 msgid "Disc caching (ms)"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: src/libvlc-module.c:509
2489 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2490 msgstr ""
2491
2492 #: src/libvlc-module.c:511
2493 msgid "Network caching (ms)"
2494 msgstr "Nettverksbuffer (ms)"
2495
2496 #: src/libvlc-module.c:513
2497 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2498 msgstr ""
2499
2500 #: src/libvlc-module.c:515
2501 msgid "Clock reference average counter"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: src/libvlc-module.c:517
2505 msgid ""
2506 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2507 "to 10000."
2508 msgstr ""
2509
2510 #: src/libvlc-module.c:520
2511 msgid "Clock synchronisation"
2512 msgstr "Klokkesynkronisering"
2513
2514 #: src/libvlc-module.c:522
2515 msgid ""
2516 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2517 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2518 msgstr ""
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:526
2521 msgid "Clock jitter"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: src/libvlc-module.c:528
2525 msgid ""
2526 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2527 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2528 msgstr ""
2529
2530 #: src/libvlc-module.c:531
2531 msgid "Network synchronisation"
2532 msgstr "Nettverkssynkronisering"
2533
2534 #: src/libvlc-module.c:532
2535 msgid ""
2536 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2537 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2538 msgstr ""
2539
2540 #: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
2541 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2542 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2543 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
2544 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
2545 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
2546 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
2547 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
2548 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
2549 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2550 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
2551 msgid "Default"
2552 msgstr "Standard"
2553
2554 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
2555 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2556 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
2557 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2558 msgid "Enable"
2559 msgstr "Slå på"
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:540
2562 msgid "MTU of the network interface"
2563 msgstr "MTU-en til nettverksgrensesnittet"
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:542
2566 msgid ""
2567 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2568 "over the network (in bytes)."
2569 msgstr ""
2570
2571 #: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
2572 msgid "Hop limit (TTL)"
2573 msgstr "Hoppgrense (TTL)"
2574
2575 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2576 msgid ""
2577 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2578 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2579 "in default)."
2580 msgstr ""
2581
2582 #: src/libvlc-module.c:553
2583 msgid "Multicast output interface"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: src/libvlc-module.c:555
2587 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2588 msgstr ""
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:557
2591 msgid "DiffServ Code Point"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:558
2595 msgid ""
2596 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2597 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2598 msgstr ""
2599
2600 #: src/libvlc-module.c:564
2601 msgid ""
2602 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2603 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2604 msgstr ""
2605
2606 #: src/libvlc-module.c:570
2607 msgid ""
2608 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2609 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2610 "(like DVB streams for example)."
2611 msgstr ""
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2614 msgid "Audio track"
2615 msgstr "Lydspor"
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:578
2618 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2619 msgstr ""
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2622 msgid "Subtitle track"
2623 msgstr "Underteksspor"
2624
2625 #: src/libvlc-module.c:583
2626 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2627 msgstr "Strømnummer som undertekstene skal bruke (fra 0 til n)."
2628
2629 #: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2630 msgid "Audio language"
2631 msgstr "Lydspråk"
2632
2633 #: src/libvlc-module.c:588
2634 msgid ""
2635 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2636 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2637 "language)."
2638 msgstr ""
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:591
2641 msgid "Subtitle language"
2642 msgstr "Undertekstspråk"
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:593
2645 msgid ""
2646 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2647 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2648 msgstr ""
2649 "Språket du vil bruke i underteksten (separert med komma, to eller tre "
2650 "bokstaver i landskoden, du kan bruke 'any' som reserve)."
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:596
2653 #, fuzzy
2654 msgid "Menu language"
2655 msgstr "Menyspråk:"
2656
2657 #: src/libvlc-module.c:598
2658 #, fuzzy
2659 msgid ""
2660 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2661 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2662 msgstr ""
2663 "Språket du vil bruke i underteksten (separert med komma, to eller tre "
2664 "bokstaver i landskoden, du kan bruke 'any' som reserve)."
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:602
2667 msgid "Audio track ID"
2668 msgstr "Lydspor-ID"
2669
2670 #: src/libvlc-module.c:604
2671 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2672 msgstr ""
2673
2674 #: src/libvlc-module.c:606
2675 msgid "Subtitle track ID"
2676 msgstr "Undertekstspor-ID"
2677
2678 #: src/libvlc-module.c:608
2679 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2680 msgstr "Strøm-ID som underteksten skal bruke."
2681
2682 #: src/libvlc-module.c:610
2683 msgid "Preferred video resolution"
2684 msgstr "Ønsket videooppløsning"
2685
2686 #: src/libvlc-module.c:612
2687 msgid ""
2688 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2689 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2690 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2691 "higher resolutions."
2692 msgstr ""
2693 "Når flere video formater er tilgjengelig, velg en hvor oppløsningen er "
2694 "nærmest (men ikke høyere enn) denne innstillingen, i linjenummer. Bruk dette "
2695 "alternativet hvis du ikke har nok prosessorkraft eller båndbredde til å "
2696 "spille av høyere oppløsning. "
2697
2698 #: src/libvlc-module.c:618
2699 msgid "Best available"
2700 msgstr "Beste tilgjengelige"
2701
2702 #: src/libvlc-module.c:618
2703 msgid "Full HD (1080p)"
2704 msgstr "Full HD (1080p)"
2705
2706 #: src/libvlc-module.c:618
2707 msgid "HD (720p)"
2708 msgstr "HD (720p)"
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:619
2711 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2712 msgstr "Standard oppløsning (576 eller 480 linjer)"
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:620
2715 msgid "Low Definition (360 lines)"
2716 msgstr "Lav oppløsning (360 linjer)"
2717
2718 #: src/libvlc-module.c:621
2719 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2720 msgstr "Veldig lav oppløsning (240 linjer)"
2721
2722 #: src/libvlc-module.c:624
2723 msgid "Input repetitions"
2724 msgstr "Inndatarepetisjoner"
2725
2726 #: src/libvlc-module.c:626
2727 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2728 msgstr "Antall ganger de samme inndataene vil bli repetert"
2729
2730 #: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
2731 msgid "Start time"
2732 msgstr "Startposisjon"
2733
2734 #: src/libvlc-module.c:630
2735 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2736 msgstr "Kringkastingen vil starte på denne posisjonen (i sekunder)."
2737
2738 #: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
2739 msgid "Stop time"
2740 msgstr "Stoppposisjon"
2741
2742 #: src/libvlc-module.c:634
2743 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2744 msgstr "Kringkastingen vil stoppe på denne posisjonen (i sekunder)."
2745
2746 #: src/libvlc-module.c:636
2747 msgid "Run time"
2748 msgstr "Kjøretid"
2749
2750 #: src/libvlc-module.c:638
2751 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2752 msgstr "Kringkastingen vil kjøre i denne perioden (i sekunder)."
2753
2754 #: src/libvlc-module.c:640
2755 msgid "Fast seek"
2756 msgstr "Rask søking"
2757
2758 #: src/libvlc-module.c:642
2759 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2760 msgstr "Foretrekk fart fremfor nøyaktighet ved søking"
2761
2762 #: src/libvlc-module.c:644
2763 msgid "Playback speed"
2764 msgstr "Avspillingsfart"
2765
2766 #: src/libvlc-module.c:646
2767 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2768 msgstr "Dette angir avspillingsfarten (anbefalt hastighet er 1.0)."
2769
2770 #: src/libvlc-module.c:648
2771 msgid "Input list"
2772 msgstr "Inndataliste"
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:650
2775 msgid ""
2776 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2777 "together after the normal one."
2778 msgstr ""
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:653
2781 msgid "Input slave (experimental)"
2782 msgstr "Inndataslave (eksperimentelt)"
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:655
2785 msgid ""
2786 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2787 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2788 "inputs."
2789 msgstr ""
2790
2791 #: src/libvlc-module.c:659
2792 msgid "Bookmarks list for a stream"
2793 msgstr "Bokmerkeliste for en kringkasting"
2794
2795 #: src/libvlc-module.c:661
2796 msgid ""
2797 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2798 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2799 "{...}\""
2800 msgstr ""
2801
2802 #: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
2803 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
2804 msgid "Record directory or filename"
2805 msgstr "Opptaksmappe eller filnavn"
2806
2807 #: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
2808 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: src/libvlc-module.c:669
2812 msgid "Prefer native stream recording"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: src/libvlc-module.c:671
2816 msgid ""
2817 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2818 "output module"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:674
2822 msgid "Timeshift directory"
2823 msgstr ""
2824
2825 #: src/libvlc-module.c:676
2826 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2827 msgstr ""
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:678
2830 msgid "Timeshift granularity"
2831 msgstr ""
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:680
2834 msgid ""
2835 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2836 "to store the timeshifted streams."
2837 msgstr ""
2838
2839 #: src/libvlc-module.c:683
2840 msgid "Change title according to current media"
2841 msgstr ""
2842
2843 #: src/libvlc-module.c:684
2844 msgid ""
2845 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2846 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2847 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2848 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:691
2852 msgid ""
2853 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2854 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2855 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2856 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2857 msgstr ""
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
2860 msgid "Force subtitle position"
2861 msgstr "Overstyr posisjonen til undertekstene"
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:699
2864 msgid ""
2865 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2866 "over the movie. Try several positions."
2867 msgstr ""
2868 "Du kan plassere undertekstene under filmen med dette alternativet, i stedet "
2869 "for over filmen. Du kan også prøve andre posisjoner."
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:702
2872 msgid "Enable sub-pictures"
2873 msgstr ""
2874
2875 #: src/libvlc-module.c:704
2876 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2877 msgstr ""
2878
2879 #: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
2880 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
2881 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
2882 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
2883 msgid "On Screen Display"
2884 msgstr "Skjermvisning"
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:708
2887 msgid ""
2888 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2889 "Display)."
2890 msgstr ""
2891 "VLC kan vise meldinger i videoen. Dette kalles skjermvisning (på engelsk, On "
2892 "Screen Display)."
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:711
2895 msgid "Text rendering module"
2896 msgstr ""
2897
2898 #: src/libvlc-module.c:713
2899 msgid ""
2900 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2901 "instance."
2902 msgstr ""
2903 "Til vanlig bruker VLC Freetype for tegning, men dette tillater også bruk av "
2904 "alternativer som SVG."
2905
2906 #: src/libvlc-module.c:715
2907 msgid "Subpictures source module"
2908 msgstr ""
2909
2910 #: src/libvlc-module.c:717
2911 msgid ""
2912 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2913 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2914 msgstr ""
2915
2916 #: src/libvlc-module.c:720
2917 msgid "Subpictures filter module"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:722
2921 msgid ""
2922 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2923 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2924 msgstr ""
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:725
2927 msgid "Autodetect subtitle files"
2928 msgstr "Oppdage undertekstfiler"
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:727
2931 msgid ""
2932 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2933 "(based on the filename of the movie)."
2934 msgstr ""
2935
2936 #: src/libvlc-module.c:730
2937 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2938 msgstr "Oppdag automatisk uklar teksting"
2939
2940 #: src/libvlc-module.c:732
2941 msgid ""
2942 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2943 "Options are:\n"
2944 "0 = no subtitles autodetected\n"
2945 "1 = any subtitle file\n"
2946 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2947 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2948 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:740
2952 msgid "Subtitle autodetection paths"
2953 msgstr "Automatisk oppdag lokasjon av undertekster"
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:742
2956 msgid ""
2957 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2958 "found in the current directory."
2959 msgstr ""
2960 "Se etter tekstingsfiler i disse lokasjonene også, hvis undertekstfilen ikke "
2961 "ble funnet i den nåværene plasseringen."
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:745
2964 msgid "Use subtitle file"
2965 msgstr "Bruk undertekstfil"
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:747
2968 msgid ""
2969 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2970 "subtitle file."
2971 msgstr "Last inn denn undertekstfilen"
2972
2973 #: src/libvlc-module.c:751
2974 msgid "DVD device"
2975 msgstr "DVD-enhet"
2976
2977 #: src/libvlc-module.c:752
2978 msgid "VCD device"
2979 msgstr "VCD-enhet"
2980
2981 #: src/libvlc-module.c:753
2982 msgid "Audio CD device"
2983 msgstr "CD-enhet"
2984
2985 #: src/libvlc-module.c:757
2986 msgid ""
2987 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2988 "the drive letter (e.g. D:)"
2989 msgstr ""
2990 "Dette er den standard valgte DVD-stasjonen (eller filen). Ikke glem å legge "
2991 "til et kolontegn etter bokstaven (f.eks. D:)"
2992
2993 #: src/libvlc-module.c:760
2994 msgid ""
2995 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2996 "the drive letter (e.g. D:)"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: src/libvlc-module.c:763
3000 msgid ""
3001 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3002 "after the drive letter (e.g. D:)"
3003 msgstr ""
3004
3005 #: src/libvlc-module.c:770
3006 msgid "This is the default DVD device to use."
3007 msgstr "Dette er standard DVD-enhet som brukes."
3008
3009 #: src/libvlc-module.c:772
3010 msgid "This is the default VCD device to use."
3011 msgstr "Dette er standard VCD-enhet som brukes."
3012
3013 #: src/libvlc-module.c:774
3014 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3015 msgstr "Dette er standard Lyd CD-enhet som brukes."
3016
3017 #: src/libvlc-module.c:791
3018 msgid "TCP connection timeout"
3019 msgstr "Tidsavbrudd for TCP-tilkobling"
3020
3021 #: src/libvlc-module.c:793
3022 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3023 msgstr "Standard tidsavbrudd for TCP-tilkobling (i millisekunder) "
3024
3025 #: src/libvlc-module.c:795
3026 msgid "HTTP server address"
3027 msgstr "HTTP-tjeneradresse"
3028
3029 #: src/libvlc-module.c:797
3030 msgid ""
3031 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3032 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3033 "them to a specific network interface."
3034 msgstr ""
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:801
3037 msgid "RTSP server address"
3038 msgstr ""
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:803
3041 msgid ""
3042 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3043 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3044 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3045 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3046 "network interface."
3047 msgstr ""
3048
3049 #: src/libvlc-module.c:809
3050 msgid "HTTP server port"
3051 msgstr "HTTP-tjenerport"
3052
3053 #: src/libvlc-module.c:811
3054 msgid ""
3055 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3056 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3057 "by the operating system."
3058 msgstr ""
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:816
3061 msgid "HTTPS server port"
3062 msgstr "HTTPS-tjenerport"
3063
3064 #: src/libvlc-module.c:818
3065 msgid ""
3066 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3067 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3068 "restricted by the operating system."
3069 msgstr ""
3070
3071 #: src/libvlc-module.c:823
3072 msgid "RTSP server port"
3073 msgstr ""
3074
3075 #: src/libvlc-module.c:825
3076 msgid ""
3077 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3078 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3079 "by the operating system."
3080 msgstr ""
3081
3082 #: src/libvlc-module.c:830
3083 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3084 msgstr "HTTP/TLS-tjenersertifikat"
3085
3086 #: src/libvlc-module.c:832
3087 msgid ""
3088 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3089 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3090 msgstr ""
3091
3092 #: src/libvlc-module.c:835
3093 msgid "HTTP/TLS server private key"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: src/libvlc-module.c:837
3097 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3098 msgstr ""
3099
3100 #: src/libvlc-module.c:839
3101 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3102 msgstr ""
3103
3104 #: src/libvlc-module.c:841
3105 msgid ""
3106 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3107 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3108 msgstr ""
3109
3110 #: src/libvlc-module.c:844
3111 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3112 msgstr ""
3113
3114 #: src/libvlc-module.c:846
3115 msgid ""
3116 "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
3117 "revoked certificates in TLS sessions."
3118 msgstr ""
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:849
3121 msgid "SOCKS server"
3122 msgstr "SOCKS-tjener"
3123
3124 #: src/libvlc-module.c:851
3125 msgid ""
3126 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3127 "used for all TCP connections"
3128 msgstr ""
3129
3130 #: src/libvlc-module.c:854
3131 msgid "SOCKS user name"
3132 msgstr "Brukernavn"
3133
3134 #: src/libvlc-module.c:856
3135 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3136 msgstr ""
3137
3138 #: src/libvlc-module.c:858
3139 msgid "SOCKS password"
3140 msgstr "Passord"
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:860
3143 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3144 msgstr "Passord som skal brukes for SOCKS proxy tilkoblingen."
3145
3146 #: src/libvlc-module.c:862
3147 msgid "Title metadata"
3148 msgstr "Tittel metadata"
3149
3150 #: src/libvlc-module.c:864
3151 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3152 msgstr ""
3153
3154 #: src/libvlc-module.c:866
3155 msgid "Author metadata"
3156 msgstr "Forfatter metadata"
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:868
3159 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3160 msgstr ""
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:870
3163 msgid "Artist metadata"
3164 msgstr "Artist metadata"
3165
3166 #: src/libvlc-module.c:872
3167 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3168 msgstr ""
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:874
3171 msgid "Genre metadata"
3172 msgstr "Sjanger metadata"
3173
3174 #: src/libvlc-module.c:876
3175 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3176 msgstr ""
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:878
3179 msgid "Copyright metadata"
3180 msgstr ""
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:880
3183 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3184 msgstr ""
3185
3186 #: src/libvlc-module.c:882
3187 msgid "Description metadata"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:884
3191 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3192 msgstr ""
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:886
3195 msgid "Date metadata"
3196 msgstr "Dato metadata"
3197
3198 #: src/libvlc-module.c:888
3199 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3200 msgstr ""
3201
3202 #: src/libvlc-module.c:890
3203 msgid "URL metadata"
3204 msgstr "URL"
3205
3206 #: src/libvlc-module.c:892
3207 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3208 msgstr ""
3209
3210 #: src/libvlc-module.c:896
3211 msgid ""
3212 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3213 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3214 "can break playback of all your streams."
3215 msgstr ""
3216
3217 #: src/libvlc-module.c:900
3218 msgid "Preferred decoders list"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: src/libvlc-module.c:902
3222 msgid ""
3223 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3224 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3225 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3226 msgstr ""
3227
3228 #: src/libvlc-module.c:907
3229 msgid "Preferred encoders list"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:909
3233 msgid ""
3234 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3235 msgstr ""
3236
3237 #: src/libvlc-module.c:918
3238 msgid ""
3239 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3240 "subsystem."
3241 msgstr ""
3242
3243 #: src/libvlc-module.c:921
3244 msgid "Default stream output chain"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: src/libvlc-module.c:923
3248 msgid ""
3249 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3250 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3251 "all streams."
3252 msgstr ""
3253
3254 #: src/libvlc-module.c:927
3255 msgid "Enable streaming of all ES"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: src/libvlc-module.c:929
3259 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:931
3263 msgid "Display while streaming"
3264 msgstr "Vis ved kringkasting"
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:933
3267 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3268 msgstr ""
3269
3270 #: src/libvlc-module.c:935
3271 msgid "Enable video stream output"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: src/libvlc-module.c:937
3275 msgid ""
3276 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3277 "facility when this last one is enabled."
3278 msgstr ""
3279
3280 #: src/libvlc-module.c:940
3281 msgid "Enable audio stream output"
3282 msgstr ""
3283
3284 #: src/libvlc-module.c:942
3285 msgid ""
3286 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3287 "facility when this last one is enabled."
3288 msgstr ""
3289
3290 #: src/libvlc-module.c:945
3291 msgid "Enable SPU stream output"
3292 msgstr ""
3293
3294 #: src/libvlc-module.c:947
3295 msgid ""
3296 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3297 "facility when this last one is enabled."
3298 msgstr ""
3299
3300 #: src/libvlc-module.c:950
3301 msgid "Keep stream output open"
3302 msgstr ""
3303
3304 #: src/libvlc-module.c:952
3305 msgid ""
3306 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3307 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3308 "specified)"
3309 msgstr ""
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:956
3312 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3313 msgstr ""
3314
3315 #: src/libvlc-module.c:958
3316 msgid ""
3317 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3318 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3319 msgstr ""
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:961
3322 msgid "Preferred packetizer list"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:963
3326 msgid ""
3327 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3328 msgstr ""
3329 "Her kan du velge rekkefølgen som VLC bruker når den skal velge pakkemetode."
3330
3331 #: src/libvlc-module.c:966
3332 msgid "Mux module"
3333 msgstr ""
3334
3335 #: src/libvlc-module.c:968
3336 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3337 msgstr ""
3338
3339 #: src/libvlc-module.c:970
3340 msgid "Access output module"
3341 msgstr ""
3342
3343 #: src/libvlc-module.c:972
3344 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3345 msgstr ""
3346 "Dette er et eldre alternativ som lar deg forandre tilgangsmetoden for "
3347 "utgangene."
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:975
3350 msgid ""
3351 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3352 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3353 msgstr ""
3354
3355 #: src/libvlc-module.c:979
3356 msgid "SAP announcement interval"
3357 msgstr ""
3358
3359 #: src/libvlc-module.c:981
3360 msgid ""
3361 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3362 "between SAP announcements."
3363 msgstr ""
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:990
3366 msgid ""
3367 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3368 "you really know what you are doing."
3369 msgstr ""
3370
3371 #: src/libvlc-module.c:993
3372 msgid "Access module"
3373 msgstr "Tilgangmodul"
3374
3375 #: src/libvlc-module.c:995
3376 msgid ""
3377 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3378 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3379 "option unless you really know what you are doing."
3380 msgstr ""
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:999
3383 msgid "Stream filter module"
3384 msgstr ""
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:1001
3387 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3388 msgstr ""
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:1003
3391 msgid "Demux module"
3392 msgstr ""
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:1005
3395 msgid ""
3396 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3397 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3398 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3399 "you really know what you are doing."
3400 msgstr ""
3401
3402 #: src/libvlc-module.c:1010
3403 msgid "VoD server module"
3404 msgstr "VoD-tjener modul"
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:1012
3407 msgid ""
3408 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3409 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3410 msgstr ""
3411
3412 #: src/libvlc-module.c:1015
3413 msgid "Allow real-time priority"
3414 msgstr "Tillat sanntidsprioritet"
3415
3416 #: src/libvlc-module.c:1017
3417 msgid ""
3418 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3419 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3420 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3421 "only activate this if you know what you're doing."
3422 msgstr ""
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:1023
3425 msgid "Adjust VLC priority"
3426 msgstr "Juster prioritet"
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:1025
3429 msgid ""
3430 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3431 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3432 "VLC instances."
3433 msgstr ""
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1030
3436 msgid ""
3437 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1033
3441 msgid "VLM configuration file"
3442 msgstr "Oppsettfil for VLM"
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1035
3445 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3446 msgstr ""
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1037
3449 msgid "Use a plugins cache"
3450 msgstr "Bruk mellomlager"
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1039
3453 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3454 msgstr ""
3455 "Oppstarttida av VLC kan forbedres ved å bruke et mellomlager for "
3456 "programtilleggene."
3457
3458 #: src/libvlc-module.c:1041
3459 msgid "Locally collect statistics"
3460 msgstr "Samle statistikk lokalt"
3461
3462 #: src/libvlc-module.c:1043
3463 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3464 msgstr "Samle forskjellig lokal statistikk om the spillende mediet."
3465
3466 #: src/libvlc-module.c:1045
3467 msgid "Run as daemon process"
3468 msgstr "Kjør i bakgrunnen"
3469
3470 #: src/libvlc-module.c:1047
3471 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3472 msgstr "Kjører VLC i bakgrunnen som en systemtjeneste."
3473
3474 #: src/libvlc-module.c:1049
3475 msgid "Write process id to file"
3476 msgstr "Skriv prosess-id til fil"
3477
3478 #: src/libvlc-module.c:1051
3479 msgid "Writes process id into specified file."
3480 msgstr ""
3481
3482 #: src/libvlc-module.c:1053
3483 msgid "Log to file"
3484 msgstr "Logg til fil"
3485
3486 #: src/libvlc-module.c:1055
3487 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3488 msgstr "Logg alle meldinger til en tekstfil."
3489
3490 #: src/libvlc-module.c:1057
3491 msgid "Log to syslog"
3492 msgstr "Logg til syslog"
3493
3494 #: src/libvlc-module.c:1059
3495 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3496 msgstr "Logg alle meldinger til syslog (UNIX-systemer)."
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:1061
3499 msgid "Allow only one running instance"
3500 msgstr "Tillat kun en kjørende instans."
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1064
3503 msgid ""
3504 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3505 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3506 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3507 "This option will allow you to play the file with the already running "
3508 "instance or enqueue it."
3509 msgstr ""
3510
3511 #: src/libvlc-module.c:1071
3512 msgid ""
3513 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3514 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3515 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3516 "This option will allow you to play the file with the already running "
3517 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3518 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3519 msgstr ""
3520
3521 #: src/libvlc-module.c:1080
3522 msgid "VLC is started from file association"
3523 msgstr ""
3524
3525 #: src/libvlc-module.c:1082
3526 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
3530 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: src/libvlc-module.c:1087
3534 msgid "Increase the priority of the process"
3535 msgstr "Øk prioriteten til prosessen"
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1089
3538 msgid ""
3539 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3540 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3541 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3542 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3543 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3544 "machine."
3545 msgstr ""
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
3548 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:1099
3552 msgid ""
3553 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3554 "playing current item."
3555 msgstr ""
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:1108
3558 msgid ""
3559 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3560 "overridden in the playlist dialog box."
3561 msgstr ""
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1111
3564 msgid "Automatically preparse files"
3565 msgstr ""
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1113
3568 msgid ""
3569 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3570 "metadata)."
3571 msgstr ""
3572
3573 #: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
3574 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
3575 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
3576 msgid "Allow metadata network access"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1118
3580 msgid "Services discovery modules"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1120
3584 msgid ""
3585 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3586 "Typical value is \"sap\"."
3587 msgstr ""
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1123
3590 msgid "Play files randomly forever"
3591 msgstr "Spill av filer uendelig i tilfeldig rekkefølge"
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1125
3594 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3595 msgstr ""
3596 "Når dette alternativet er valgt, vil filene i spillelisten bli spilt av i "
3597 "tilfeldig rekkefølge inntil det blir avbrutt."
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1127
3600 msgid "Repeat all"
3601 msgstr "Gjenta alt"
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:1129
3604 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3605 msgstr "VLC vil spille av spillelisten i det uendelige."
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1131
3608 msgid "Repeat current item"
3609 msgstr "Gjenta gjeldende element"
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1133
3612 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3613 msgstr "VLC vil fortsette å spille av det gjeldene elementet i spillelista."
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1135
3616 msgid "Play and stop"
3617 msgstr "Spill av og stopp"
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1137
3620 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3621 msgstr "Stopp spilllista etter hvert avspilte element."
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1139
3624 msgid "Play and exit"
3625 msgstr "Spill av og avslutt"
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1141
3628 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3629 msgstr "Avslutt hvis det ikke finnes flere elementer."
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1143
3632 msgid "Play and pause"
3633 msgstr "Spill av og paus"
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1145
3636 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3637 msgstr ""
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1147
3640 msgid "Auto start"
3641 msgstr "Autostart"
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1148
3644 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3645 msgstr "Automatisk avspilling av innholdet så fort det er lastet inn."
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1151
3648 msgid "Pause on audio communication"
3649 msgstr "Pause ved lydkommunikasjon"
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1153
3652 msgid ""
3653 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3654 "automatically."
3655 msgstr ""
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:1156
3658 msgid "Use media library"
3659 msgstr "Bruk mediabibliotek"
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1158
3662 msgid ""
3663 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3664 "VLC."
3665 msgstr ""
3666 "Mediabiblioteket blir automatisk lagret og lastet inn på nytt hver gang VLC "
3667 "startes."
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
3670 msgid "Display playlist tree"
3671 msgstr "Vis spillelistetre"
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1163
3674 msgid ""
3675 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3676 "directory."
3677 msgstr ""
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1172
3680 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3681 msgstr ""
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
3684 msgid "Ignore"
3685 msgstr "Ignorer"
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1183
3688 msgid "Volume Control"
3689 msgstr "Volumkontroll"
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1183
3692 msgid "Position Control"
3693 msgstr "Posisjon"
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1185
3696 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1187
3700 msgid ""
3701 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
3702 "mousewheel event can be ignored"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
3706 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
3707 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
3708 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
3709 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3710 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
3711 msgid "Fullscreen"
3712 msgstr "Fullskjerm"
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1190
3715 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3716 msgstr "Velg hurtigtasten for bytting mellom fullskjermmodus."
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1191
3719 msgid "Exit fullscreen"
3720 msgstr "Gå ut av fullskjerm"
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1192
3723 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3724 msgstr "Velg en hurtigtast for å gå ut av fullskjerm."
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
3727 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
3728 msgid "Play/Pause"
3729 msgstr "Spill av/Pause"
3730
3731 #: src/libvlc-module.c:1194
3732 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3733 msgstr "Velg en hurtigtast for å pause og gjenoppta avspilling."
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1195
3736 msgid "Pause only"
3737 msgstr "Kun pause"
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1196
3740 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3741 msgstr "Velg hurtigtasten for pause."
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1197
3744 msgid "Play only"
3745 msgstr "Kun avspilling"
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1198
3748 msgid "Select the hotkey to use to play."
3749 msgstr "Velg hurtigtasten for avspilling."
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
3752 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3753 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3754 msgid "Faster"
3755 msgstr "Raskere"
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
3758 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3759 msgstr "Velg hurtigtasten for rask avspilling framover."
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
3762 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3763 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3764 msgid "Slower"
3765 msgstr "Saktere"
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
3768 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3769 msgstr "Velg hurtigtasten for treg avspilling."
3770
3771 #: src/libvlc-module.c:1203
3772 msgid "Normal rate"
3773 msgstr "Normal fart"
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1204
3776 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3777 msgstr "Velg en hurtigtast for å sette avspillingen til normal hastighet."
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
3780 msgid "Faster (fine)"
3781 msgstr "Raskere (små steg)"
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
3784 msgid "Slower (fine)"
3785 msgstr "Tregere (små steg)"
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
3788 #: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
3789 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
3790 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
3791 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
3792 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
3793 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
3794 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
3795 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3796 msgid "Next"
3797 msgstr "Neste"
3798
3799 #: src/libvlc-module.c:1210
3800 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3801 msgstr "Velg en hurtigsast for å bytte til det neste elementet i spillelisten."
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
3804 #: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
3805 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
3806 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
3807 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
3808 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
3809 msgid "Previous"
3810 msgstr "Forrige"
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1212
3813 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3814 msgstr ""
3815 "Velg en hurtigsast for å bytte mellom forrige og neste element i spillelisten"
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
3818 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
3819 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
3820 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
3821 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
3822 msgid "Stop"
3823 msgstr "Stopp"
3824
3825 #: src/libvlc-module.c:1214
3826 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3827 msgstr "Velg hurtigtasten for å stoppe avspilling."
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
3830 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
3831 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
3832 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
3833 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
3834 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
3835 msgid "Position"
3836 msgstr "Posisjon"
3837
3838 #: src/libvlc-module.c:1216
3839 msgid "Select the hotkey to display the position."
3840 msgstr "Velg en hurtigtast for å vise posisjonen."
3841
3842 #: src/libvlc-module.c:1218
3843 msgid "Very short backwards jump"
3844 msgstr "Veldig kort hopp bakover"
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1220
3847 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3848 msgstr "Velg hurtigtasten for å gjøre et veldig kort hopp bakover."
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1221
3851 msgid "Short backwards jump"
3852 msgstr "Veldig kort hopp bakover"
3853
3854 #: src/libvlc-module.c:1223
3855 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3856 msgstr "Velg hurtigtasten for å gjøre et kort hopp bakover."
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1224
3859 msgid "Medium backwards jump"
3860 msgstr "Middels hopp bakover"
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1226
3863 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3864 msgstr "Velg hurtigtasten for å gjøre et middels kort hopp bakover."
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1227
3867 msgid "Long backwards jump"
3868 msgstr "Langt hopp bakover"
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1229
3871 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3872 msgstr "Velg en hurtigtast for å hoppe et langt stykke tilbake."
3873
3874 #: src/libvlc-module.c:1231
3875 msgid "Very short forward jump"
3876 msgstr "Veldig kort hopp fremover"
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1233
3879 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3880 msgstr "Velg en hurtigtast for å hoppe et veldig lite stykke forover"
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1234
3883 msgid "Short forward jump"
3884 msgstr "Kort hopp fremover"
3885
3886 #: src/libvlc-module.c:1236
3887 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3888 msgstr "Velg en hurtigtast for å hoppe et lite stykke forover."
3889
3890 #: src/libvlc-module.c:1237
3891 msgid "Medium forward jump"
3892 msgstr "Middels hopp fremover"
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1239
3895 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3896 msgstr "Velg en hurtigtast for å hoppe et stykke framover."
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1240
3899 msgid "Long forward jump"
3900 msgstr "Langt hopp fremover"
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1242
3903 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3904 msgstr "Velg en hurtigtast for å hoppe et langt stykke framover."
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
3907 msgid "Next frame"
3908 msgstr "Neste ramme"
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1245
3911 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3912 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til neste videoramme."
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1247
3915 msgid "Very short jump length"
3916 msgstr "Veldig kort hopplengde"
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1248
3919 msgid "Very short jump length, in seconds."
3920 msgstr "Veldig kort-hopplengde i sekunder."
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1249
3923 msgid "Short jump length"
3924 msgstr "Veldig kort hopplengde"
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1250
3927 msgid "Short jump length, in seconds."
3928 msgstr "Kort-hopplengde i sekunder."
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1251
3931 msgid "Medium jump length"
3932 msgstr "Middels hopplengde"
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1252
3935 msgid "Medium jump length, in seconds."
3936 msgstr "Middels-hopplengde i sekunder."
3937
3938 #: src/libvlc-module.c:1253
3939 msgid "Long jump length"
3940 msgstr "Lang hopplengde"
3941
3942 #: src/libvlc-module.c:1254
3943 msgid "Long jump length, in seconds."
3944 msgstr "Lang-hopplengde i sekunder."
3945
3946 #: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
3947 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
3948 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
3949 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
3950 msgid "Quit"
3951 msgstr "Avslutt"
3952
3953 #: src/libvlc-module.c:1257
3954 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3955 msgstr "Velg hurtigtasten for å avslutte programmet."
3956
3957 #: src/libvlc-module.c:1258
3958 msgid "Navigate up"
3959 msgstr "Navigere opp"
3960
3961 #: src/libvlc-module.c:1259
3962 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3963 msgstr "Velg hurtigtasten for å navigere opp i DVD-menyer."
3964
3965 #: src/libvlc-module.c:1260
3966 msgid "Navigate down"
3967 msgstr "Navigere ned"
3968
3969 #: src/libvlc-module.c:1261
3970 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3971 msgstr "Velg hurtigtasten for å navigere ned i DVD-menyer."
3972
3973 #: src/libvlc-module.c:1262
3974 msgid "Navigate left"
3975 msgstr "Navigere til venstre"
3976
3977 #: src/libvlc-module.c:1263
3978 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3979 msgstr "Velg hurtigtasten for å navigere til venstre i DVD-menyer."
3980
3981 #: src/libvlc-module.c:1264
3982 msgid "Navigate right"
3983 msgstr "Navigere til høyre"
3984
3985 #: src/libvlc-module.c:1265
3986 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3987 msgstr "Velg hurtigtasten for å navigere til høyre i DVD-menyer."
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1266
3990 msgid "Activate"
3991 msgstr "Bruk"
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1267
3994 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3995 msgstr "Velg hurtigtasten for å bruke det valgte elementet i DVD-menyer."
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
3998 msgid "Go to the DVD menu"
3999 msgstr "Gå til DVD-menyen"
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1269
4002 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4003 msgstr "Velg hurtigtasten for å komme til DVD-menyen"
4004
4005 #: src/libvlc-module.c:1270
4006 msgid "Select previous DVD title"
4007 msgstr "Velg forrige tittel"
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1271
4010 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4011 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til den forrige DVD-tittelen"
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1272
4014 msgid "Select next DVD title"
4015 msgstr "Velg neste tittel"
4016
4017 #: src/libvlc-module.c:1273
4018 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4019 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til den neste DVD-tittelen"
4020
4021 #: src/libvlc-module.c:1274
4022 msgid "Select prev DVD chapter"
4023 msgstr "Velg forrige kapittel"
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1275
4026 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4027 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til det forrige DVD-kapittelet"
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1276
4030 msgid "Select next DVD chapter"
4031 msgstr "Velg neste kapittel"
4032
4033 #: src/libvlc-module.c:1277
4034 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4035 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til det neste DVD-kapittelet"
4036
4037 #: src/libvlc-module.c:1278
4038 msgid "Volume up"
4039 msgstr "Øk volum"
4040
4041 #: src/libvlc-module.c:1279
4042 msgid "Select the key to increase audio volume."
4043 msgstr "Velg hurtigtasten for å øke volumet."
4044
4045 #: src/libvlc-module.c:1280
4046 msgid "Volume down"
4047 msgstr "Senk volum"
4048
4049 #: src/libvlc-module.c:1281
4050 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4051 msgstr "Velg hurtigtasten for å senke volumet."
4052
4053 #: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4054 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
4055 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
4056 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
4057 msgid "Mute"
4058 msgstr "Demp"
4059
4060 #: src/libvlc-module.c:1283
4061 msgid "Select the key to mute audio."
4062 msgstr "Velg hurtigtasten for å dempe lyden."
4063
4064 #: src/libvlc-module.c:1284
4065 msgid "Subtitle delay up"
4066 msgstr "Øk undertekstforsinkelse"
4067
4068 #: src/libvlc-module.c:1285
4069 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4070 msgstr "Velg hurtigtasten for å øke forsinkelsen til undertekster."
4071
4072 #: src/libvlc-module.c:1286
4073 msgid "Subtitle delay down"
4074 msgstr "Senk undertekstforsinkelse."
4075
4076 #: src/libvlc-module.c:1287
4077 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4078 msgstr "Velg hurtigtasten for å minske forsinkelsen til undertekster."
4079
4080 #: src/libvlc-module.c:1288
4081 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4082 msgstr ""
4083
4084 #: src/libvlc-module.c:1289
4085 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4086 msgstr ""
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:1290
4089 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4090 msgstr ""
4091
4092 #: src/libvlc-module.c:1291
4093 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4094 msgstr ""
4095
4096 #: src/libvlc-module.c:1292
4097 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4098 msgstr ""
4099
4100 #: src/libvlc-module.c:1293
4101 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4102 msgstr ""
4103
4104 #: src/libvlc-module.c:1294
4105 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4106 msgstr ""
4107
4108 #: src/libvlc-module.c:1295
4109 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4110 msgstr ""
4111
4112 #: src/libvlc-module.c:1296
4113 msgid "Subtitle position up"
4114 msgstr "Undertekst posisjon opp"
4115
4116 #: src/libvlc-module.c:1297
4117 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4118 msgstr "Velg hurtigtasten for å undertekster høyere."
4119
4120 #: src/libvlc-module.c:1298
4121 msgid "Subtitle position down"
4122 msgstr "Undertekst posisjon ned"
4123
4124 #: src/libvlc-module.c:1299
4125 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4126 msgstr "Velg hurtigtasten for å undertekster lavere."
4127
4128 #: src/libvlc-module.c:1300
4129 msgid "Audio delay up"
4130 msgstr "Lydforsinkelse opp"
4131
4132 #: src/libvlc-module.c:1301
4133 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4134 msgstr "Velg hurtigtasten for å øke forsinkelsen til lyden."
4135
4136 #: src/libvlc-module.c:1302
4137 msgid "Audio delay down"
4138 msgstr "Lydforsinkelse ned"
4139
4140 #: src/libvlc-module.c:1303
4141 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4142 msgstr "Velg hurtigtasten for å minske forsinkelsen til lyden."
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:1310
4145 msgid "Play playlist bookmark 1"
4146 msgstr "Spill spillelistebokmerke 1"
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:1311
4149 msgid "Play playlist bookmark 2"
4150 msgstr "Spill spillelistebokmerke 2"
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:1312
4153 msgid "Play playlist bookmark 3"
4154 msgstr "Spill spillelistebokmerke 3"
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1313
4157 msgid "Play playlist bookmark 4"
4158 msgstr "Spill spillelistebokmerke 4"
4159
4160 #: src/libvlc-module.c:1314
4161 msgid "Play playlist bookmark 5"
4162 msgstr "Spill spillelistebokmerke 5"
4163
4164 #: src/libvlc-module.c:1315
4165 msgid "Play playlist bookmark 6"
4166 msgstr "Spill spillelistebokmerke 6"
4167
4168 #: src/libvlc-module.c:1316
4169 msgid "Play playlist bookmark 7"
4170 msgstr "Spill spillelistebokmerke 7"
4171
4172 #: src/libvlc-module.c:1317
4173 msgid "Play playlist bookmark 8"
4174 msgstr "Spill spillelistebokmerke 8"
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1318
4177 msgid "Play playlist bookmark 9"
4178 msgstr "Spill spillelistebokmerke 9"
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1319
4181 msgid "Play playlist bookmark 10"
4182 msgstr "Spill spillelistebokmerke 10"
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1320
4185 msgid "Select the key to play this bookmark."
4186 msgstr "Velg hurtigtasten for å spille av dette bokmerket."
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1321
4189 msgid "Set playlist bookmark 1"
4190 msgstr "Angi spillelistebokmerke 1"
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1322
4193 msgid "Set playlist bookmark 2"
4194 msgstr "Angi spillelistebokmerke 2"
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1323
4197 msgid "Set playlist bookmark 3"
4198 msgstr "Angi spillelistebokmerke 3"
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1324
4201 msgid "Set playlist bookmark 4"
4202 msgstr "Angi spillelistebokmerke 4"
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1325
4205 msgid "Set playlist bookmark 5"
4206 msgstr "Angi spillelistebokmerke 5"
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1326
4209 msgid "Set playlist bookmark 6"
4210 msgstr "Angi spillelistebokmerke 6"
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1327
4213 msgid "Set playlist bookmark 7"
4214 msgstr "Angi spillelistebokmerke 7"
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1328
4217 msgid "Set playlist bookmark 8"
4218 msgstr "Angi spillelistebokmerke 8"
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1329
4221 msgid "Set playlist bookmark 9"
4222 msgstr "Angi spillelistebokmerke 9"
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1330
4225 msgid "Set playlist bookmark 10"
4226 msgstr "Angi spillelistebokmerke 10"
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1331
4229 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4230 msgstr "Velg hurtigtasten for å angi dette bokmerket."
4231
4232 #: src/libvlc-module.c:1332
4233 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
4234 msgid "Clear the playlist"
4235 msgstr "Tøm spillelisten"
4236
4237 #: src/libvlc-module.c:1333
4238 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4239 msgstr "Velg hurtigtasten for å blanke ut gjeldende spilleliste."
4240
4241 #: src/libvlc-module.c:1335
4242 msgid "Playlist bookmark 1"
4243 msgstr "Spillelistebokmerke 1"
4244
4245 #: src/libvlc-module.c:1336
4246 msgid "Playlist bookmark 2"
4247 msgstr "Spillelistebokmerke 2"
4248
4249 #: src/libvlc-module.c:1337
4250 msgid "Playlist bookmark 3"
4251 msgstr "Spillelistebokmerke 3"
4252
4253 #: src/libvlc-module.c:1338
4254 msgid "Playlist bookmark 4"
4255 msgstr "Spillelistebokmerke 4"
4256
4257 #: src/libvlc-module.c:1339
4258 msgid "Playlist bookmark 5"
4259 msgstr "Spillelistebokmerke 5"
4260
4261 #: src/libvlc-module.c:1340
4262 msgid "Playlist bookmark 6"
4263 msgstr "Spillelistebokmerke 6"
4264
4265 #: src/libvlc-module.c:1341
4266 msgid "Playlist bookmark 7"
4267 msgstr "Spillelistebokmerke 7"
4268
4269 #: src/libvlc-module.c:1342
4270 msgid "Playlist bookmark 8"
4271 msgstr "Spillelistebokmerke 8"
4272
4273 #: src/libvlc-module.c:1343
4274 msgid "Playlist bookmark 9"
4275 msgstr "Spillelistebokmerke 9"
4276
4277 #: src/libvlc-module.c:1344
4278 msgid "Playlist bookmark 10"
4279 msgstr "Spillelistebokmerke 10"
4280
4281 #: src/libvlc-module.c:1346
4282 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4283 msgstr "Dette tillater angivelse av spillelistebokmerker."
4284
4285 #: src/libvlc-module.c:1348
4286 msgid "Cycle audio track"
4287 msgstr "Bytt mellom lydspor"
4288
4289 #: src/libvlc-module.c:1349
4290 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4291 msgstr "Bytt mellom de tilgjengelige lydsporene (språk)."
4292
4293 #: src/libvlc-module.c:1350
4294 msgid "Cycle subtitle track"
4295 msgstr "Bytt mellom undertekster"
4296
4297 #: src/libvlc-module.c:1351
4298 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4299 msgstr "Bytt mellom de tilgjengelige undertekstene."
4300
4301 #: src/libvlc-module.c:1352
4302 msgid "Cycle next program Service ID"
4303 msgstr ""
4304
4305 #: src/libvlc-module.c:1353
4306 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
4307 msgstr ""
4308
4309 #: src/libvlc-module.c:1354
4310 msgid "Cycle previous program Service ID"
4311 msgstr ""
4312
4313 #: src/libvlc-module.c:1355
4314 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
4315 msgstr ""
4316
4317 #: src/libvlc-module.c:1356
4318 msgid "Cycle source aspect ratio"
4319 msgstr ""
4320
4321 #: src/libvlc-module.c:1357
4322 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4323 msgstr ""
4324
4325 #: src/libvlc-module.c:1358
4326 msgid "Cycle video crop"
4327 msgstr "Bytt mellom videobeskjæring"
4328
4329 #: src/libvlc-module.c:1359
4330 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4331 msgstr "Bytt mellom en forehåndsvalgt liste med beskjæringsformater."
4332
4333 #: src/libvlc-module.c:1360
4334 msgid "Toggle autoscaling"
4335 msgstr "Automatisk skalering"
4336
4337 #: src/libvlc-module.c:1361
4338 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4339 msgstr "Slå på/av automatisk skalering."
4340
4341 #: src/libvlc-module.c:1362
4342 msgid "Increase scale factor"
4343 msgstr "Øk skaleringsfaktor"
4344
4345 #: src/libvlc-module.c:1364
4346 msgid "Decrease scale factor"
4347 msgstr "Minsk skaleringsfaktor"
4348
4349 #: src/libvlc-module.c:1366
4350 msgid "Toggle deinterlacing"
4351 msgstr ""
4352
4353 #: src/libvlc-module.c:1367
4354 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
4355 msgstr ""
4356
4357 #: src/libvlc-module.c:1368
4358 msgid "Cycle deinterlace modes"
4359 msgstr ""
4360
4361 #: src/libvlc-module.c:1369
4362 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
4363 msgstr ""
4364
4365 #: src/libvlc-module.c:1370
4366 msgid "Show controller in fullscreen"
4367 msgstr ""
4368
4369 #: src/libvlc-module.c:1371
4370 msgid "Boss key"
4371 msgstr ""