arm_neon: Fix a minor typo in a comment
[vlc.git] / po / nb.po
1 # Norwegian Bokmål translation
2 # Copyright (C) 2013 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # Alexander Jansen <bornxlo@gmail.com>, 2013
7 # Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>, 2011
8 # Sigmund Augdal <sigmunau@idi.ntnu.no>, 2002
9 # Stian Jørgensrud <stianahj@gmail.com>, 2012-2013
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2013-05-28 11:42+0200\n"
15 "PO-Revision-Date: 2013-05-04 08:00+0000\n"
16 "Last-Translator: Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>\n"
17 "Language-Team: Norwegian Bokmål (Norway) (http://www.transifex.com/projects/"
18 "p/vlc-trans/language/nb_NO/)\n"
19 "Language: nb_NO\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24
25 #: include/vlc_common.h:922
26 msgid ""
27 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
28 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
29 "see the file named COPYING for details.\n"
30 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
31 msgstr ""
32 "Dette programmet kommer UTEN GARANTI, så langt dette er tillatt i loven.\n"
33 "Du kan distribuere det i henhold til vilkårene i GNU General Public "
34 "License;\n"
35 "se filen COPYING for mer informasjon om dette.\n"
36 "Programmet er skrevet av VideoLAN-gruppen ved Ecole Centrale, Paris.\n"
37
38 #: include/vlc_config_cat.h:33
39 msgid "VLC preferences"
40 msgstr "Innstillinger"
41
42 #: include/vlc_config_cat.h:35
43 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
44 msgstr "Velg «Avanserte innstillinger» for å vise alle valg."
45
46 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
47 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
48 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
49 msgid "Interface"
50 msgstr "Brukergrensesnitt"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:39
53 msgid "Settings for VLC's interfaces"
54 msgstr "Innstillinger for grensesnittet"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:41
57 msgid "Main interfaces settings"
58 msgstr "Innstillinger for hovedbrukerflaten"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:43
61 msgid "Main interfaces"
62 msgstr "Hovedbrukerflater"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:44
65 msgid "Settings for the main interface"
66 msgstr "Innstillinger for hovedbrukerflaten"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
69 msgid "Control interfaces"
70 msgstr "Kontrollgrensesnitt"
71
72 #: include/vlc_config_cat.h:47
73 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
74 msgstr "Innstillinger for kontrollgrensesnittene i VLC"
75
76 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
77 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
78 msgid "Hotkeys settings"
79 msgstr "Hurtigtaster"
80
81 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
82 #: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
83 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
84 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
85 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
86 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
87 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
88 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
89 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
90 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
91 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
92 msgid "Audio"
93 msgstr "Lyd"
94
95 #: include/vlc_config_cat.h:54
96 msgid "Audio settings"
97 msgstr "Lydinnstillinger"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:56
100 msgid "General audio settings"
101 msgstr "Generelle lydinnstillinger"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
104 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
105 msgid "Filters"
106 msgstr "Filtre"
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:59
109 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
110 msgstr "Lydfiltre brukes til etterbehandling av lydkringkasting."
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
113 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
114 msgid "Visualizations"
115 msgstr "Visualisering"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:284
118 #: src/libvlc-module.c:197
119 msgid "Audio visualizations"
120 msgstr "Lydvisualisering"
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
123 msgid "Output modules"
124 msgstr "Eksportmoduler"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:65
127 msgid "General settings for audio output modules."
128 msgstr "Generelle innstillinger for lydeksportmoduler."
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
131 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
132 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
133 msgid "Miscellaneous"
134 msgstr "Diverse"
135
136 #: include/vlc_config_cat.h:68
137 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
138 msgstr "Diverse innstillinger for lyd og moduler."
139
140 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
141 #: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
142 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
143 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
144 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
145 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
146 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
147 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
148 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
149 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
150 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
151 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
152 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
153 msgid "Video"
154 msgstr "Video"
155
156 #: include/vlc_config_cat.h:72
157 msgid "Video settings"
158 msgstr "Videoinnstillinger"
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:74
161 msgid "General video settings"
162 msgstr "Generelle videoinnstillinger"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:78
165 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
166 msgstr "Velg og still inn den foretrukne eksportmodulen for video."
167
168 #: include/vlc_config_cat.h:82
169 msgid "Video filters are used to process the video stream."
170 msgstr "Videofiltre brukes til etterbehandling av videokringkasting."
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:84
173 msgid "Subtitles / OSD"
174 msgstr ""
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:85
177 msgid ""
178 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
179 msgstr ""
180 "Innstillinger relatert til skjermmenyer, undertekster og «overliggende "
181 "delbilder»"
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:93
184 msgid "Input / Codecs"
185 msgstr "Inndata/Kodeker"
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:94
188 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
189 msgstr "Innstillinger for inndata, demultipleksing, dekoding og koding"
190
191 #: include/vlc_config_cat.h:97
192 msgid "Access modules"
193 msgstr "Tilgangsmoduler"
194
195 #: include/vlc_config_cat.h:99
196 msgid ""
197 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
198 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
199 msgstr ""
200 "Innstillinger for de forskjellige tilgangmetodene. Det er kanskje ønskelig å "
201 "endre på innstillingene for HTTP-mellomtjener og mellomlageret."
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:103
204 msgid "Stream filters"
205 msgstr "Kringkastingfiltre"
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:105
208 msgid ""
209 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
210 "input side of VLC. Use with care..."
211 msgstr ""
212 "Strømfilter er spesielle moduler som tillater avanserte innstillinger på "
213 "inngangssiden av VLC. Bruk med varsomhet…"
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:108
216 msgid "Demuxers"
217 msgstr "Demultipleksere"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:109
220 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
221 msgstr "Demultipleksere brukes for å separere lyd- og videokringkaster."
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:111
224 msgid "Video codecs"
225 msgstr "Videokodeker"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:112
228 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
229 msgstr "Innstillinger for video, bilde eller video + lyd-dekodere/kodere."
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:114
232 msgid "Audio codecs"
233 msgstr "Lydkodeker"
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:115
236 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
237 msgstr "Innstillinger for lydkodeker/kodere."
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:117
240 msgid "Subtitle codecs"
241 msgstr ""
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:118
244 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
245 msgstr ""
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:120
248 msgid "General input settings. Use with care..."
249 msgstr "Generelle innstillinger for inndata. Bruk med forsiktighet …"
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
252 msgid "Stream output"
253 msgstr "Kringkastingseksport"
254
255 #: include/vlc_config_cat.h:125
256 msgid ""
257 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
258 "saving incoming streams.\n"
259 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
260 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
261 "RTSP).\n"
262 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
263 "duplicating...)."
264 msgstr ""
265 "Utgangsinnstillinger for kringkastingen brukes når programmet brukes som "
266 "kringkastingstjener eller ved lagring av inngående kringkastinger.\n"
267 "Kringkastinger blir først blandet før de sendes gjennom en modul som kan "
268 "lagre kringkastingen til ei fil, eller kringkaste den (UDP, HTTP, RTP/"
269 "RTSP).\n"
270 "Sout kringkastinger-moduler tillater avansert behandling av kringasting "
271 "(omkoding, kopiering…)"
272
273 #: include/vlc_config_cat.h:133
274 msgid "General stream output settings"
275 msgstr "Generelle strømningsinnstillinger ut"
276
277 #: include/vlc_config_cat.h:135
278 msgid "Muxers"
279 msgstr ""
280
281 #: include/vlc_config_cat.h:137
282 msgid ""
283 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
284 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
285 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
286 "You can also set default parameters for each muxer."
287 msgstr ""
288
289 #: include/vlc_config_cat.h:143
290 msgid "Access output"
291 msgstr ""
292
293 #: include/vlc_config_cat.h:145
294 msgid ""
295 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
296 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
297 "should probably not do that.\n"
298 "You can also set default parameters for each access output."
299 msgstr ""
300
301 #: include/vlc_config_cat.h:150
302 msgid "Packetizers"
303 msgstr ""
304
305 #: include/vlc_config_cat.h:152
306 msgid ""
307 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
308 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
309 "not do that.\n"
310 "You can also set default parameters for each packetizer."
311 msgstr ""
312
313 #: include/vlc_config_cat.h:158
314 msgid "Sout stream"
315 msgstr ""
316
317 #: include/vlc_config_cat.h:159
318 msgid ""
319 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
320 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
321 "for each sout stream module here."
322 msgstr ""
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:164
325 msgid "VOD"
326 msgstr "VOD"
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:165
329 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
330 msgstr "VLCs implementering av Video On Demand"
331
332 #: include/vlc_config_cat.h:169 src/libvlc-module.c:2002
333 #: src/playlist/engine.c:256 modules/demux/playlist/playlist.c:64
334 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:220
335 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
336 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
337 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
338 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
339 msgid "Playlist"
340 msgstr "Spilleliste"
341
342 #: include/vlc_config_cat.h:170
343 msgid ""
344 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
345 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
346 msgstr ""
347 "Innstillinger for spillelisteoppførsel (for eksempel avspillingsmodus) og "
348 "moduler som automatisk legger til elementer i spillelista (moduler for "
349 "«oppdaging av tjenester»)."
350
351 #: include/vlc_config_cat.h:174
352 msgid "General playlist behaviour"
353 msgstr "Generell spillelisteoppførsel"
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:175
356 msgid "Services discovery"
357 msgstr "Tjenesteoppdaging"
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:176
360 msgid ""
361 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
362 "playlist."
363 msgstr ""
364
365 #: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
366 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
367 msgid "Advanced"
368 msgstr "Avansert"
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:181
371 msgid "Advanced settings. Use with care..."
372 msgstr "Avanserte innstillinger. Bruk med forsiktighet …"
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:183
375 msgid "Advanced settings"
376 msgstr "Avanserte innstillinger"
377
378 #: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
379 #: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
380 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
381 msgid "Network"
382 msgstr "Nettverk"
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:189
385 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
386 msgstr "Disse modulene tilbyr nettverkfunksjonalitet til resten av VLC."
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:196
389 msgid "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
390 msgstr ""
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:199
393 msgid "Dialog providers can be configured here."
394 msgstr ""
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:202
397 msgid ""
398 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
399 "example by setting the subtitle type or file name."
400 msgstr ""
401
402 #: include/vlc_interface.h:134
403 msgid ""
404 "\n"
405 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
406 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
407 msgstr ""
408
409 #: include/vlc_intf_strings.h:46
410 msgid "&Open File..."
411 msgstr "&Åpne fil …"
412
413 #: include/vlc_intf_strings.h:47
414 msgid "&Advanced Open..."
415 msgstr "&Avansert åpning …"
416
417 #: include/vlc_intf_strings.h:48
418 msgid "Open D&irectory..."
419 msgstr "Åpne &mappe …"
420
421 #: include/vlc_intf_strings.h:49
422 msgid "Open &Folder..."
423 msgstr "&Åpne mappe …"
424
425 #: include/vlc_intf_strings.h:50
426 msgid "Select one or more files to open"
427 msgstr "Velg en eller flere filer som skal åpnes"
428
429 #: include/vlc_intf_strings.h:51
430 msgid "Select Directory"
431 msgstr "Velg mappe"
432
433 #: include/vlc_intf_strings.h:51
434 msgid "Select Folder"
435 msgstr "Velg mappe"
436
437 #: include/vlc_intf_strings.h:55
438 msgid "Media &Information"
439 msgstr "&Mediainformasjon"
440
441 #: include/vlc_intf_strings.h:56
442 msgid "&Codec Information"
443 msgstr "&Kodekinformasjon"
444
445 #: include/vlc_intf_strings.h:57
446 msgid "&Messages"
447 msgstr "&Meldinger"
448
449 #: include/vlc_intf_strings.h:58
450 msgid "Jump to Specific &Time"
451 msgstr "Hopp til &angitt tid"
452
453 #: include/vlc_intf_strings.h:59
454 msgid "Custom &Bookmarks"
455 msgstr ""
456
457 #: include/vlc_intf_strings.h:60
458 msgid "&VLM Configuration"
459 msgstr "&VLM-innstillinger"
460
461 #: include/vlc_intf_strings.h:62
462 msgid "&About"
463 msgstr "&Om"
464
465 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
466 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
467 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
468 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
469 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
470 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
471 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
472 msgid "Play"
473 msgstr "Spill"
474
475 #: include/vlc_intf_strings.h:66
476 msgid "Remove Selected"
477 msgstr "Fjern utvalg"
478
479 #: include/vlc_intf_strings.h:67
480 msgid "Information..."
481 msgstr "Informasjon …"
482
483 #: include/vlc_intf_strings.h:68
484 msgid "Create Directory..."
485 msgstr "Lag mappe …"
486
487 #: include/vlc_intf_strings.h:69
488 msgid "Create Folder..."
489 msgstr "Lag mappe …"
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:70
492 msgid "Show Containing Directory..."
493 msgstr "Vis hjemmehørende mappe …"
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:71
496 msgid "Show Containing Folder..."
497 msgstr "Vis hjemmehørende mappe …"
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:72
500 msgid "Stream..."
501 msgstr "Kringkasting …"
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:73
504 msgid "Save..."
505 msgstr "Lagre …"
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
508 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
509 msgid "Repeat All"
510 msgstr "Gjenta alt"
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
513 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
514 msgid "Repeat One"
515 msgstr "Gjenta en"
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
518 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
519 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
520 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
521 msgid "Random"
522 msgstr "Tilfeldig"
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
525 msgid "Random Off"
526 msgstr "Tilfeldig av"
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:81
529 msgid "Add to Playlist"
530 msgstr "Legg til spilleliste"
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:83
533 msgid "Add File..."
534 msgstr "Legg til fil …"
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:84
537 msgid "Add Directory..."
538 msgstr "Legg til mappe …"
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:85
541 msgid "Add Folder..."
542 msgstr "Legg til mappe …"
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:87
545 msgid "Save Playlist to &File..."
546 msgstr "&Lagre spilleliste til fil …"
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/MainWindow.m:168
549 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
550 msgid "Search"
551 msgstr "Søk"
552
553 #: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
554 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
555 msgid "Waves"
556 msgstr "Bølger"
557
558 #: include/vlc_intf_strings.h:98
559 msgid ""
560 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
561 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
562 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
563 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
564 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
565 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
566 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
567 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
568 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
569 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
570 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
571 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
572 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
573 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
574 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
575 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
576 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
577 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
578 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
579 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
580 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
581 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
582 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
583 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
584 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
585 msgstr ""
586 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
587 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Velkommen til hjelpen for VLC</"
588 "h2><h3>Dokumentasjon</h3><p>Du kan finne dokumentasjon på <a href=\"http://"
589 "wiki.videolan.org\">wikien</a> til VideoLAN.</p><p>Hvis dette er første "
590 "gangen du bruker VLC, kan du lese<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
591 "Documentation:VLC_for_dummies\"><em>introduksjonen til VLC </em></a>.</"
592 "p><p>Du finner informasjon om bruk av spilleren i dokumentet <br>\"<a href="
593 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>hvordan spille av "
594 "filer i VLC</em></a>\".</p><p>For alle oppgaver som lagring, konvertering, "
595 "omkoding, koding, multipleksing og kringkasting, finner du nyttig "
596 "informasjon i <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
597 "Streaming_HowTo\">kringkastingsdokumentasjonen</a>.</p><p>Hvis du er usikker "
598 "på faguttrykkene, kan du ta en titt i <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
599 "Knowledge_Base\">kunnskapsdatabasen</a>.</p><p>For å lære de mest vanlige "
600 "hurtigtastene, kan du kikke på sida for <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
601 "Hotkeys\">hurtigtaster</a>.</p><h3>Hjelp</h3><p>Før du stiller spørsmål, bør "
602 "du ta en titt i vår <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html"
603 "\">OSS</a>.</p><p>Du kan deretter få eller motta hjelp på <a href=\"http://"
604 "forum.videolan.org\">forumet</a>, <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
605 "lists.html\">e-postlista</a>, IRC-kanalen (<em>#videolan</em> på irc."
606 "freenode.net).</p><h3>Bidra til prosjektet</h3><p>Du kan hjelpe VideoLAN ved "
607 "å gi bort litt av tiden din til miljøet vårt. Du kan for eksempel utforme "
608 "temaer, oversette dokumentasjonen, teste og programmere. Du kan også bidra "
609 "med penger og materiell. Og selvfølgelig <b>markedsføre</b> VLC.</p></body></"
610 "html>"
611
612 #: src/audio_output/filters.c:247
613 msgid "Audio filtering failed"
614 msgstr "Lydfiltrering feilet"
615
616 #: src/audio_output/filters.c:248
617 #, c-format
618 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
619 msgstr "Det maksimale nummeret for filtere (%u) er nådd."
620
621 #: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
622 #: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
623 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
624 msgid "Disable"
625 msgstr "Slå av"
626
627 #: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
628 msgid "Spectrometer"
629 msgstr "Spektrometer"
630
631 #: src/audio_output/output.c:226
632 msgid "Scope"
633 msgstr "Virkefelt"
634
635 #: src/audio_output/output.c:229
636 msgid "Spectrum"
637 msgstr "Spektrum"
638
639 #: src/audio_output/output.c:232
640 msgid "Vu meter"
641 msgstr "Vu-meter"
642
643 #: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
644 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
645 msgid "Equalizer"
646 msgstr "Tonekontroll"
647
648 #: src/audio_output/output.c:279 src/libvlc-module.c:192
649 msgid "Audio filters"
650 msgstr "Lydfiltre"
651
652 #: src/audio_output/output.c:290
653 msgid "Replay gain"
654 msgstr ""
655
656 #: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
657 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
658 msgid "Stereo audio mode"
659 msgstr ""
660
661 #: src/audio_output/output.c:412 src/libvlc-module.c:189
662 msgid "Dolby Surround"
663 msgstr "Dolby Surround"
664
665 #: src/audio_output/output.c:417 src/libvlc-module.c:188
666 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
667 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
668 #: modules/codec/twolame.c:70
669 msgid "Stereo"
670 msgstr "Stereo"
671
672 #: src/audio_output/output.c:422 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:189
673 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
674 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
675 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
676 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
677 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
678 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
679 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
680 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
681 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
682 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
683 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
684 msgid "Left"
685 msgstr "Venstre"
686
687 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:111 src/libvlc-module.c:189
688 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
689 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
690 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
691 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
692 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
693 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
694 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
695 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
696 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
697 msgid "Right"
698 msgstr "Høyre"
699
700 #: src/audio_output/output.c:433 src/libvlc-module.c:188
701 msgid "Reverse stereo"
702 msgstr "Omvendt stereo"
703
704 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
705 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
706 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
707 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
708 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
709 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
710 msgid "Automatic"
711 msgstr "Automatisk"
712
713 #: src/config/file.c:458
714 msgid "boolean"
715 msgstr "boolsk"
716
717 #: src/config/file.c:458 src/config/help.c:468
718 msgid "integer"
719 msgstr "heltall"
720
721 #: src/config/file.c:466 src/config/help.c:498
722 msgid "float"
723 msgstr "desimaltall"
724
725 #: src/config/file.c:479 src/config/help.c:447
726 msgid "string"
727 msgstr "Tekst"
728
729 #: src/config/help.c:127
730 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
731 msgstr "For å få utfyllende hjelp, bruk «-H»."
732
733 #: src/config/help.c:131
734 #, c-format
735 msgid ""
736 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
737 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
738 "They will be enqueued in the playlist.\n"
739 "The first item specified will be played first.\n"
740 "\n"
741 "Options-styles:\n"
742 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
743 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
744 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
745 "            and that overrides previous settings.\n"
746 "\n"
747 "Stream MRL syntax:\n"
748 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
749 "  [:option=value ...]\n"
750 "\n"
751 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
752 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
753 "\n"
754 "URL syntax:\n"
755 "  file:///path/file              Plain media file\n"
756 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
757 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
758 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
759 "  screen://                      Screen capture\n"
760 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
761 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
762 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
763 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
764 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
765 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
766 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
767 "\n"
768 msgstr ""
769
770 #: src/config/help.c:514
771 msgid " (default enabled)"
772 msgstr " (slått på som standard)"
773
774 #: src/config/help.c:515
775 msgid " (default disabled)"
776 msgstr " (avslått som standard)"
777
778 #: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683 src/config/help.c:690
779 #: src/config/help.c:692
780 msgid "Note:"
781 msgstr "Merknad:"
782
783 #: src/config/help.c:681 src/config/help.c:684
784 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
785 msgstr "Legg til «--advanced» på kommandolinja for å se de avanserte valgene."
786
787 #: src/config/help.c:694
788 #, c-format
789 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
790 msgid_plural ""
791 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
792 msgstr[0] ""
793 msgstr[1] ""
794
795 #: src/config/help.c:704 src/config/help.c:708
796 msgid ""
797 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
798 "modules."
799 msgstr ""
800 "Det ble ikke funnet noe passende modul. Bruk «--list» eller «--list-verbose» "
801 "for vise de tilgjengelige modulene."
802
803 #: src/config/help.c:790
804 #, c-format
805 msgid "VLC version %s (%s)\n"
806 msgstr "VLC versjon %s (%s)\n"
807
808 #: src/config/help.c:792
809 #, c-format
810 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
811 msgstr "Bygd av %s on %s (%s)\n"
812
813 #: src/config/help.c:794
814 #, c-format
815 msgid "Compiler: %s\n"
816 msgstr "Kompilert av: %s\n"
817
818 #: src/config/help.c:827
819 msgid ""
820 "\n"
821 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
822 msgstr ""
823 "\n"
824 "Dumpet innhold til fila «vlc-help.txt».\n"
825
826 #: src/config/help.c:841
827 msgid ""
828 "\n"
829 "Press the RETURN key to continue...\n"
830 msgstr ""
831 "\n"
832 "Trykk Enter for å fortsette …\n"
833
834 #: src/config/keys.c:56
835 msgid "Backspace"
836 msgstr ""
837
838 #: src/config/keys.c:57
839 msgid "Brightness Down"
840 msgstr ""
841
842 #: src/config/keys.c:58
843 msgid "Brightness Up"
844 msgstr ""
845
846 #: src/config/keys.c:59
847 msgid "Browser Back"
848 msgstr ""
849
850 #: src/config/keys.c:60
851 msgid "Browser Favorites"
852 msgstr ""
853
854 #: src/config/keys.c:61
855 msgid "Browser Forward"
856 msgstr ""
857
858 #: src/config/keys.c:62
859 msgid "Browser Home"
860 msgstr ""
861
862 #: src/config/keys.c:63
863 msgid "Browser Refresh"
864 msgstr ""
865
866 #: src/config/keys.c:64
867 msgid "Browser Search"
868 msgstr ""
869
870 #: src/config/keys.c:65
871 msgid "Browser Stop"
872 msgstr ""
873
874 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:499
875 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
876 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
877 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
878 msgid "Delete"
879 msgstr "Slett"
880
881 #: src/config/keys.c:67
882 msgid "Down"
883 msgstr ""
884
885 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:74
886 msgid "End"
887 msgstr "Ferdig"
888
889 #: src/config/keys.c:69
890 msgid "Enter"
891 msgstr ""
892
893 #: src/config/keys.c:70
894 msgid "Esc"
895 msgstr ""
896
897 #: src/config/keys.c:71
898 msgid "F1"
899 msgstr ""
900
901 #: src/config/keys.c:72
902 msgid "F10"
903 msgstr ""
904
905 #: src/config/keys.c:73
906 msgid "F11"
907 msgstr ""
908
909 #: src/config/keys.c:74
910 msgid "F12"
911 msgstr ""
912
913 #: src/config/keys.c:75
914 msgid "F2"
915 msgstr ""
916
917 #: src/config/keys.c:76
918 msgid "F3"
919 msgstr ""
920
921 #: src/config/keys.c:77
922 msgid "F4"
923 msgstr ""
924
925 #: src/config/keys.c:78
926 msgid "F5"
927 msgstr ""
928
929 #: src/config/keys.c:79
930 msgid "F6"
931 msgstr ""
932
933 #: src/config/keys.c:80
934 msgid "F7"
935 msgstr ""
936
937 #: src/config/keys.c:81
938 msgid "F8"
939 msgstr ""
940
941 #: src/config/keys.c:82
942 msgid "F9"
943 msgstr ""
944
945 #: src/config/keys.c:83
946 msgid "Home"
947 msgstr "Hjem"
948
949 #: src/config/keys.c:84
950 msgid "Insert"
951 msgstr ""
952
953 #: src/config/keys.c:86
954 msgid "Media Angle"
955 msgstr ""
956
957 #: src/config/keys.c:87
958 msgid "Media Audio Track"
959 msgstr ""
960
961 #: src/config/keys.c:88
962 msgid "Media Forward"
963 msgstr ""
964
965 #: src/config/keys.c:89
966 msgid "Media Menu"
967 msgstr ""
968
969 #: src/config/keys.c:90
970 msgid "Media Next Frame"
971 msgstr ""
972
973 #: src/config/keys.c:91
974 msgid "Media Next Track"
975 msgstr ""
976
977 #: src/config/keys.c:92
978 msgid "Media Play Pause"
979 msgstr ""
980
981 #: src/config/keys.c:93
982 msgid "Media Prev Frame"
983 msgstr ""
984
985 #: src/config/keys.c:94
986 msgid "Media Prev Track"
987 msgstr ""
988
989 #: src/config/keys.c:95
990 msgid "Media Record"
991 msgstr ""
992
993 #: src/config/keys.c:96
994 msgid "Media Repeat"
995 msgstr ""
996
997 #: src/config/keys.c:97
998 msgid "Media Rewind"
999 msgstr ""
1000
1001 #: src/config/keys.c:98
1002 msgid "Media Select"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: src/config/keys.c:99
1006 msgid "Media Shuffle"
1007 msgstr ""
1008
1009 #: src/config/keys.c:100
1010 msgid "Media Stop"
1011 msgstr ""
1012
1013 #: src/config/keys.c:101
1014 msgid "Media Subtitle"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: src/config/keys.c:102
1018 msgid "Media Time"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: src/config/keys.c:103
1022 msgid "Media View"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:541
1026 msgid "Menu"
1027 msgstr "Meny"
1028
1029 #: src/config/keys.c:105
1030 msgid "Mouse Wheel Down"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: src/config/keys.c:106
1034 msgid "Mouse Wheel Left"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: src/config/keys.c:107
1038 msgid "Mouse Wheel Right"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: src/config/keys.c:108
1042 msgid "Mouse Wheel Up"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: src/config/keys.c:109
1046 msgid "Page Down"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: src/config/keys.c:110
1050 msgid "Page Up"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: src/config/keys.c:112 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1054 msgid "Space"
1055 msgstr "Space"
1056
1057 #: src/config/keys.c:113
1058 msgid "Tab"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: src/config/keys.c:114 src/libvlc-module.c:187
1062 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1425
1063 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:294
1064 msgid "Unset"
1065 msgstr "Nullstill"
1066
1067 #: src/config/keys.c:115
1068 msgid "Up"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
1072 msgid "Volume Down"
1073 msgstr "Senk volumet"
1074
1075 #: src/config/keys.c:117
1076 msgid "Volume Mute"
1077 msgstr ""
1078
1079 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:467
1080 msgid "Volume Up"
1081 msgstr "Øk volumet"
1082
1083 #: src/config/keys.c:119
1084 msgid "Zoom In"
1085 msgstr ""
1086
1087 #: src/config/keys.c:120
1088 msgid "Zoom Out"
1089 msgstr ""
1090
1091 #: src/config/keys.c:248
1092 msgid "Ctrl+"
1093 msgstr ""
1094
1095 #: src/config/keys.c:249
1096 msgid "Alt+"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: src/config/keys.c:250
1100 msgid "Shift+"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: src/config/keys.c:251
1104 msgid "Meta+"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: src/config/keys.c:252
1108 msgid "Command+"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: src/input/control.c:226
1112 #, c-format
1113 msgid "Bookmark %i"
1114 msgstr "Bokmerke %i"
1115
1116 #: src/input/decoder.c:267
1117 msgid "packetizer"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: src/input/decoder.c:267
1121 msgid "decoder"
1122 msgstr "dekoder"
1123
1124 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
1125 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:256
1126 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:750
1127 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:803 modules/stream_out/es.c:362
1128 #: modules/stream_out/es.c:377
1129 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1130 msgstr "Kringkasting/Omkoding feilet"
1131
1132 #: src/input/decoder.c:277
1133 #, c-format
1134 msgid "VLC could not open the %s module."
1135 msgstr "VLC kunne ikke åpne modulen %s."
1136
1137 #: src/input/decoder.c:468
1138 msgid "VLC could not open the decoder module."
1139 msgstr "VLC kunne ikke åpne dekodermodulen."
1140
1141 #: src/input/decoder.c:723
1142 msgid "No suitable decoder module"
1143 msgstr "Ingen passende dekodermodul"
1144
1145 #: src/input/decoder.c:724
1146 #, c-format
1147 msgid ""
1148 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
1149 "there is no way for you to fix this."
1150 msgstr ""
1151 "VLC støtter ikke lyd/videoformatet «%4.4s». Dessverre kan ikke dette "
1152 "problemet løses."
1153
1154 #: src/input/es_out.c:922 src/input/es_out.c:927 src/libvlc-module.c:230
1155 #: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
1156 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:532
1157 msgid "Track"
1158 msgstr "Spor"
1159
1160 #: src/input/es_out.c:1133
1161 #, c-format
1162 msgid "%s [%s %d]"
1163 msgstr "%s [%s %d]"
1164
1165 #: src/input/es_out.c:1133 src/input/es_out.c:1138 src/input/var.c:167
1166 #: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
1167 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
1168 msgid "Program"
1169 msgstr "Program"
1170
1171 #: src/input/es_out.c:1336 src/input/es_out.c:1338
1172 msgid "Scrambled"
1173 msgstr "Kryptert"
1174
1175 #: src/input/es_out.c:1336
1176 msgid "Yes"
1177 msgstr "Ja"
1178
1179 #: src/input/es_out.c:1989
1180 #, c-format
1181 msgid "Closed captions %u"
1182 msgstr "Teksting %u"
1183
1184 #: src/input/es_out.c:2840
1185 #, c-format
1186 msgid "Stream %d"
1187 msgstr "Kringkaster %d"
1188
1189 #: src/input/es_out.c:2856 src/input/es_out.c:2971 modules/access/imem.c:64
1190 msgid "Subtitle"
1191 msgstr "Undertekst"
1192
1193 #: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2935
1194 #: src/input/es_out.c:2971 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:195
1195 #: modules/gui/macosx/output.m:144
1196 msgid "Type"
1197 msgstr "Type"
1198
1199 #: src/input/es_out.c:2867
1200 msgid "Original ID"
1201 msgstr "Opprinnelig ID"
1202
1203 #: src/input/es_out.c:2875 src/input/es_out.c:2878 modules/access/imem.c:67
1204 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:176
1205 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:186 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1206 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1207 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1208 msgid "Codec"
1209 msgstr "Kodek"
1210
1211 #: src/input/es_out.c:2882 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1212 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/stream_out/setid.c:49
1213 msgid "Language"
1214 msgstr "Språk"
1215
1216 #: src/input/es_out.c:2885 src/input/meta.c:61
1217 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:97 modules/gui/macosx/MainMenu.m:74
1218 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75
1219 msgid "Description"
1220 msgstr "Beskrivelse"
1221
1222 #: src/input/es_out.c:2894 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188
1223 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1224 msgid "Channels"
1225 msgstr "Kanaler"
1226
1227 #: src/input/es_out.c:2899 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1228 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:62
1229 msgid "Sample rate"
1230 msgstr "Samplingsfrekvens"
1231
1232 #: src/input/es_out.c:2899
1233 #, c-format
1234 msgid "%u Hz"
1235 msgstr "%u Hz"
1236
1237 #: src/input/es_out.c:2909
1238 msgid "Bits per sample"
1239 msgstr "Bit per sekund"
1240
1241 #: src/input/es_out.c:2914 modules/access_output/shout.c:92
1242 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:325
1243 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1244 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1245 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1246 msgid "Bitrate"
1247 msgstr "Bitrate"
1248
1249 #: src/input/es_out.c:2914
1250 #, c-format
1251 msgid "%u kb/s"
1252 msgstr "%u kb/s"
1253
1254 #: src/input/es_out.c:2926
1255 msgid "Track replay gain"
1256 msgstr ""
1257
1258 #: src/input/es_out.c:2928
1259 msgid "Album replay gain"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: src/input/es_out.c:2929
1263 #, c-format
1264 msgid "%.2f dB"
1265 msgstr "%.2f dB"
1266
1267 #: src/input/es_out.c:2938 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1268 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1269 msgid "Resolution"
1270 msgstr "Oppløsning"
1271
1272 #: src/input/es_out.c:2943
1273 msgid "Display resolution"
1274 msgstr "Oppløsning"
1275
1276 #: src/input/es_out.c:2953 src/input/es_out.c:2956 modules/access/imem.c:93
1277 #: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:41
1278 #: modules/access/screen/xcb.c:38 modules/access/shm.c:41
1279 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/vdr.c:82
1280 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1281 msgid "Frame rate"
1282 msgstr "Bildefrekvens"
1283
1284 #: src/input/es_out.c:2964
1285 msgid "Decoded format"
1286 msgstr "Dekodet format"
1287
1288 #: src/input/input.c:2426
1289 msgid "Your input can't be opened"
1290 msgstr "Inndataene kan ikke åpnes"
1291
1292 #: src/input/input.c:2427
1293 #, c-format
1294 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1295 msgstr "VLC kan ikke åpne MRL-en «%s». Les loggen for mer informasjon."
1296
1297 #: src/input/input.c:2548
1298 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1299 msgstr "VLC gjenkjenner ikke inndataformatet"
1300
1301 #: src/input/input.c:2549
1302 #, c-format
1303 msgid ""
1304 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1305 msgstr "Kan ikke gjenkjenne formatet til «%s». Les loggen for mer informasjon."
1306
1307 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:69
1308 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:372
1309 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/open.m:174
1310 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1311 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:492
1312 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:506 modules/mux/asf.c:56
1313 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
1314 msgid "Title"
1315 msgstr "Tittel"
1316
1317 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1115
1318 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75
1319 msgid "Artist"
1320 msgstr "Artist"
1321
1322 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1076
1323 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1324 msgid "Genre"
1325 msgstr "Sjanger"
1326
1327 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60
1328 msgid "Copyright"
1329 msgstr "Opphavsrett"
1330
1331 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:230 modules/access/vcdx/info.c:63
1332 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:73
1333 msgid "Album"
1334 msgstr "Album"
1335
1336 #: src/input/meta.c:60
1337 msgid "Track number"
1338 msgstr "Spornummer"
1339
1340 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1341 msgid "Rating"
1342 msgstr "Karakter"
1343
1344 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:75
1345 msgid "Date"
1346 msgstr "Dato"
1347
1348 #: src/input/meta.c:64
1349 msgid "Setting"
1350 msgstr "Valg"
1351
1352 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:184
1353 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1354 msgid "URL"
1355 msgstr "URL"
1356
1357 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1358 msgid "Now Playing"
1359 msgstr "Spiller av"
1360
1361 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1362 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1085
1363 msgid "Publisher"
1364 msgstr "Utgiver"
1365
1366 #: src/input/meta.c:69
1367 msgid "Encoded by"
1368 msgstr "Kodet av"
1369
1370 #: src/input/meta.c:70
1371 msgid "Artwork URL"
1372 msgstr "Illustrasjon URL"
1373
1374 #: src/input/meta.c:71
1375 msgid "Track ID"
1376 msgstr "Spor-ID"
1377
1378 #: src/input/var.c:158
1379 msgid "Bookmark"
1380 msgstr "Bokmerke"
1381
1382 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:570
1383 msgid "Programs"
1384 msgstr "Programmer"
1385
1386 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:373
1387 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/open.m:173
1388 #: modules/gui/macosx/open.m:175 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1389 msgid "Chapter"
1390 msgstr "Kapittel"
1391
1392 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1393 msgid "Navigation"
1394 msgstr "Navigasjon"
1395
1396 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:397
1397 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398
1398 msgid "Video Track"
1399 msgstr "Videospor"
1400
1401 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:380
1402 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1403 msgid "Audio Track"
1404 msgstr "Lydspor"
1405
1406 #: src/input/var.c:210
1407 msgid "Subtitle Track"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: src/input/var.c:273
1411 msgid "Next title"
1412 msgstr "Neste tittel"
1413
1414 #: src/input/var.c:278
1415 msgid "Previous title"
1416 msgstr "Forrige tittel"
1417
1418 #: src/input/var.c:312
1419 #, c-format
1420 msgid "Title %i%s"
1421 msgstr "Title %i%s"
1422
1423 #: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
1424 #, c-format
1425 msgid "Chapter %i"
1426 msgstr "Kapittel %i"
1427
1428 #: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:399
1429 msgid "Next chapter"
1430 msgstr "Neste kapittel"
1431
1432 #: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:389
1433 msgid "Previous chapter"
1434 msgstr "Forrige kapittel"
1435
1436 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1437 #, c-format
1438 msgid "Media: %s"
1439 msgstr "Media: %s"
1440
1441 #: src/interface/interface.c:81 modules/gui/macosx/MainMenu.m:312
1442 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:313
1443 msgid "Add Interface"
1444 msgstr "Legg til brukerflate"
1445
1446 #: src/interface/interface.c:88
1447 msgid "Console"
1448 msgstr "Konsoll"
1449
1450 #: src/interface/interface.c:92
1451 msgid "Telnet"
1452 msgstr ""
1453
1454 #: src/interface/interface.c:95
1455 msgid "Web"
1456 msgstr "Nett"
1457
1458 #: src/interface/interface.c:98
1459 msgid "Debug logging"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: src/interface/interface.c:101
1463 msgid "Mouse Gestures"
1464 msgstr "Musebevegelser"
1465
1466 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1467 #: src/libvlc.c:191
1468 msgid "C"
1469 msgstr "nb_NO"
1470
1471 #: src/libvlc.c:611
1472 msgid ""
1473 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1474 "interface."
1475 msgstr ""
1476 "Kjører VLC med standardbrukerflaten. Bruk «cvlc» for å kjøre VLC uten en "
1477 "brukerflate."
1478
1479 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1401 src/libvlc-module.c:1402
1480 #: src/libvlc-module.c:2532 src/video_output/vout_intf.c:184
1481 msgid "Zoom"
1482 msgstr "Skaler"
1483
1484 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1319 src/video_output/vout_intf.c:85
1485 msgid "1:4 Quarter"
1486 msgstr "1:4 Kvartal"
1487
1488 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1320 src/video_output/vout_intf.c:86
1489 msgid "1:2 Half"
1490 msgstr "1:2 Halv"
1491
1492 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:87
1493 msgid "1:1 Original"
1494 msgstr "1:1 Original"
1495
1496 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1322 src/video_output/vout_intf.c:88
1497 msgid "2:1 Double"
1498 msgstr "2:1 Dobbel"
1499
1500 #: src/libvlc-module.c:64
1501 msgid ""
1502 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1503 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1504 "related options."
1505 msgstr ""
1506 "Med dette alternativet kan du velge hvilket grensesnitt VLC skal bruke. Du "
1507 "kan velge hovedgrensesnittet, ekstra grensesnittmoduler, og endre på "
1508 "forskjellige relaterte alternativer."
1509
1510 #: src/libvlc-module.c:68
1511 msgid "Interface module"
1512 msgstr "Brukerflatemodul"
1513
1514 #: src/libvlc-module.c:70
1515 msgid ""
1516 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1517 "automatically select the best module available."
1518 msgstr ""
1519 "Du kan velge hvilket grensesnitt VLC skal bruke med dette alternativet. "
1520 "Standard innstillingen velger automatisk den beste tilgjengelige modulen."
1521
1522 #: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:58
1523 msgid "Extra interface modules"
1524 msgstr "Modul for ekstra brukerflater"
1525
1526 #: src/libvlc-module.c:76
1527 msgid ""
1528 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1529 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1530 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1531 "\", \"gestures\" ...)"
1532 msgstr ""
1533 "Du kan velge ytterligere grensesnitt som VLC kan benytte med dette "
1534 "alternativet. Disse startes i bakgrunnen i tillegg til hovedgrensesnittet. "
1535 "Bruk en kolonseparert liste med grensesnittmoduler. (vanlige verdier er \"rc"
1536 "\" (remote control), \"http\", \"gestures\" ...)"
1537
1538 #: src/libvlc-module.c:83
1539 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1540 msgstr "Man kan velge kontrollgrensesnitt for VLC."
1541
1542 #: src/libvlc-module.c:85
1543 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1544 msgstr "Detaljnivå (0, 1, 2)"
1545
1546 #: src/libvlc-module.c:87
1547 msgid ""
1548 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1549 "1=warnings, 2=debug)."
1550 msgstr ""
1551 "Sett detaljnivået for meldinger med dette alternativet (0=bare feil og "
1552 "standardmeldinger, 1=advarsler, 2=feilsøking)."
1553
1554 #: src/libvlc-module.c:90
1555 msgid "Be quiet"
1556 msgstr "Vær stille"
1557
1558 #: src/libvlc-module.c:92
1559 msgid "Turn off all warning and information messages."
1560 msgstr "Slå av alle advarsler og informasjonmeldinger."
1561
1562 #: src/libvlc-module.c:94
1563 msgid "Default stream"
1564 msgstr "Standard kringkasting"
1565
1566 #: src/libvlc-module.c:96
1567 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1568 msgstr "Denne kringkastinga vil bli åpnet hver gang VLC starter."
1569
1570 #: src/libvlc-module.c:98
1571 msgid "Color messages"
1572 msgstr "Fargede beskjeder"
1573
1574 #: src/libvlc-module.c:100
1575 msgid ""
1576 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1577 "needs Linux color support for this to work."
1578 msgstr ""
1579 "Når dette alternativet er påskrudd fargelegges meldinger til konsollen. "
1580 "Terminalklienten trenger Linux-fargestøtte for at dette skal virke."
1581
1582 #: src/libvlc-module.c:103
1583 msgid "Show advanced options"
1584 msgstr "Vis avanserte valg"
1585
1586 #: src/libvlc-module.c:105
1587 msgid ""
1588 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1589 "available options, including those that most users should never touch."
1590 msgstr ""
1591 "Når dette er påslått, vises alle tilgjengelige alternativer i brukerflaten, "
1592 "også de som de fleste brukere aldri bør røre."
1593
1594 #: src/libvlc-module.c:109
1595 msgid "Interface interaction"
1596 msgstr "Samhandling med brukerflate"
1597
1598 #: src/libvlc-module.c:111
1599 msgid ""
1600 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1601 "user input is required."
1602 msgstr ""
1603 "Hvis dette er påslått, vil brukerflaten vise et dialogvindu hver gang "
1604 "brukerinteraksjon er nødvendig."
1605
1606 #: src/libvlc-module.c:121
1607 msgid ""
1608 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1609 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1610 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1611 "the \"audio filters\" modules section."
1612 msgstr ""
1613 "Disse valgene lar deg endre oppførselen til det underliggende lydsystemet, "
1614 "samt legge til lydfiltre brukt til etterbehandling eller visuelle effekter "
1615 "(spektrumanalyse, osv.). Slå på filtrene her og sett opp dem opp i bolken "
1616 "«lydfiltre»."
1617
1618 #: src/libvlc-module.c:127
1619 msgid "Audio output module"
1620 msgstr "Lydeksportmodul"
1621
1622 #: src/libvlc-module.c:129
1623 msgid ""
1624 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1625 "automatically select the best method available."
1626 msgstr ""
1627 "Du velger hvilken metode for lydeksport VLC skal bruke med dette "
1628 "alternativet. Standard innstillingen velger automatisk den beste "
1629 "tilgjengelige metoden. "
1630
1631 #: src/libvlc-module.c:133 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:181
1632 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:432
1633 msgid "Enable audio"
1634 msgstr "Slå på lyd"
1635
1636 #: src/libvlc-module.c:135
1637 msgid ""
1638 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1639 "not take place, thus saving some processing power."
1640 msgstr ""
1641 "Du kan skru av lydeksport fullstendig. Dekoding av lyd vil ikke bli gjort "
1642 "hvis du velger dette, og sparer litt prosessorkraft."
1643
1644 #: src/libvlc-module.c:138
1645 msgid "Audio gain"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: src/libvlc-module.c:140
1649 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1650 msgstr ""
1651
1652 #: src/libvlc-module.c:142
1653 msgid "Audio output volume step"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: src/libvlc-module.c:144
1657 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1658 msgstr ""
1659
1660 #: src/libvlc-module.c:147
1661 msgid "Remember the audio volume"
1662 msgstr ""
1663
1664 #: src/libvlc-module.c:149
1665 msgid ""
1666 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1667 msgstr ""
1668
1669 #: src/libvlc-module.c:152
1670 msgid "Audio desynchronization compensation"
1671 msgstr "Kompensasjon for usynkronisert lyd"
1672
1673 #: src/libvlc-module.c:154
1674 msgid ""
1675 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1676 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1677 msgstr ""
1678 "Du kan forsinke lydeksporten med dette alternativet. Hvis du oppdager "
1679 "tidsforsinkelse mellom lyd og bilde kan dette være svært kjekt."
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:157
1682 msgid "Audio resampler"
1683 msgstr ""
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:159
1686 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1687 msgstr ""
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:162
1690 msgid ""
1691 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1692 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1693 "played)."
1694 msgstr ""
1695 "Dette alternativet velger en lydeksport-modus som kan bli brukt når "
1696 "tilgjengelig (f.eks. hvis maskinvaren støtter det i tillegg til at "
1697 "lydstrømmen spilles av)."
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:166 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:187
1700 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:441
1701 msgid "Use S/PDIF when available"
1702 msgstr "Bruk S/PDIF hvis tilgjengelig"
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:168
1705 msgid ""
1706 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1707 "audio stream being played."
1708 msgstr ""
1709 "Du kan bruke S/PDIF lydeksport som standard når maskinvaren din støtter "
1710 "dette i tillegg til at lydstrømmen spilles av."
1711
1712 #: src/libvlc-module.c:171 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
1713 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1714 msgstr "Framtving gjenkjenning av Dolby Surround"
1715
1716 #: src/libvlc-module.c:173
1717 msgid ""
1718 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1719 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1720 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1721 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1722 msgstr ""
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:180 src/win32/thread.c:818
1725 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:434
1726 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:566
1727 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:897
1728 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1729 msgid "Auto"
1730 msgstr "Automatisk"
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:180 modules/access/dtv/access.c:92
1733 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1734 msgid "On"
1735 msgstr "På"
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:180 modules/access/dtv/access.c:92
1738 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1739 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1740 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1741 msgid "Off"
1742 msgstr "Av"
1743
1744 #: src/libvlc-module.c:182
1745 msgid "Stereo audio output mode"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:194
1749 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1750 msgstr ""
1751 "Dette legger til filtre for etterbehandling av lyd, brukt til å endre "
1752 "lydgjengivelsen."
1753
1754 #: src/libvlc-module.c:199
1755 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1756 msgstr "Dette legger til moduler for visualisering (spektrumanalyse, osv.)."
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:203
1759 msgid "Replay gain mode"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: src/libvlc-module.c:205
1763 msgid "Select the replay gain mode"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: src/libvlc-module.c:207
1767 msgid "Replay preamp"
1768 msgstr ""
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:209
1771 msgid ""
1772 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1773 "replay gain information"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: src/libvlc-module.c:212
1777 msgid "Default replay gain"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: src/libvlc-module.c:214
1781 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: src/libvlc-module.c:216
1785 msgid "Peak protection"
1786 msgstr "Toppbeskyttelse"
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:218
1789 msgid "Protect against sound clipping"
1790 msgstr "Beskytt mot lydklipping"
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:221
1793 msgid "Enable time stretching audio"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: src/libvlc-module.c:223
1797 msgid ""
1798 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1799 "audio pitch"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: src/libvlc-module.c:230 modules/access/dshow/dshow.cpp:2034
1803 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1804 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1805 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/dirac.c:79
1806 #: modules/codec/kate.c:202 modules/codec/x264.c:429 modules/codec/x264.c:434
1807 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:202 modules/gui/macosx/open.m:250
1808 #: modules/gui/macosx/open.m:276 modules/gui/macosx/open.m:277
1809 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1810 #: modules/text_renderer/freetype.c:214
1811 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1812 msgid "None"
1813 msgstr "Ingen"
1814
1815 #: src/libvlc-module.c:238
1816 msgid ""
1817 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1818 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1819 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1820 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1821 "options."
1822 msgstr ""
1823
1824 #: src/libvlc-module.c:244
1825 msgid "Video output module"
1826 msgstr "Videoeksportmodul"
1827
1828 #: src/libvlc-module.c:246
1829 msgid ""
1830 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1831 "automatically select the best method available."
1832 msgstr ""
1833
1834 #: src/libvlc-module.c:249 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
1835 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:341
1836 msgid "Enable video"
1837 msgstr "Slå på video"
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:251
1840 msgid ""
1841 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1842 "not take place, thus saving some processing power."
1843 msgstr ""
1844
1845 #: src/libvlc-module.c:254 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1846 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1847 #: modules/visualization/projectm.cpp:62
1848 #: modules/visualization/visual/visual.c:50 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1849 msgid "Video width"
1850 msgstr "Videobredde"
1851
1852 #: src/libvlc-module.c:256
1853 msgid ""
1854 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1855 "characteristics."
1856 msgstr ""
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1859 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1860 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
1861 #: modules/visualization/visual/visual.c:54 modules/visualization/vsxu.cpp:58
1862 msgid "Video height"
1863 msgstr "Videohøyde"
1864
1865 #: src/libvlc-module.c:261
1866 msgid ""
1867 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1868 "video characteristics."
1869 msgstr ""
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:264
1872 msgid "Video X coordinate"
1873 msgstr "X-koordinat for video"
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:266
1876 msgid ""
1877 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1878 "coordinate)."
1879 msgstr ""
1880 "Du kan bestemme posisjonen til det øverste venstre hjørnet i videovinduet (X-"
1881 "koordinaten)."
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:269
1884 msgid "Video Y coordinate"
1885 msgstr "Y-koordinat for video"
1886
1887 #: src/libvlc-module.c:271
1888 msgid ""
1889 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1890 "coordinate)."
1891 msgstr ""
1892 "Du kan bestemme posisjonen til det øverste venstre hjørnet i videovinduet (Y-"
1893 "koordinaten)."
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:274
1896 msgid "Video title"
1897 msgstr "Videotittel"
1898
1899 #: src/libvlc-module.c:276
1900 msgid ""
1901 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1902 "interface)."
1903 msgstr ""
1904
1905 #: src/libvlc-module.c:279
1906 msgid "Video alignment"
1907 msgstr "Justering"
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:281
1910 msgid ""
1911 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1912 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1913 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1914 msgstr ""
1915
1916 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
1917 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
1918 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1919 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
1920 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:190
1921 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1922 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
1923 #: modules/video_filter/rss.c:173
1924 msgid "Center"
1925 msgstr "Midtstilt"
1926
1927 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
1928 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
1929 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:174 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:196
1930 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1931 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
1932 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1317
1933 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
1934 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
1935 msgid "Top"
1936 msgstr "Øverst"
1937
1938 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
1939 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:107
1940 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:176 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:198
1941 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1942 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
1943 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
1944 msgid "Bottom"
1945 msgstr "Nederst"
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
1948 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:178
1949 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:200
1950 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1951 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
1952 #: modules/video_filter/rss.c:174
1953 msgid "Top-Left"
1954 msgstr "Oppe til venstre"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
1957 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:180
1958 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:202
1959 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1960 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
1961 #: modules/video_filter/rss.c:174
1962 msgid "Top-Right"
1963 msgstr "Oppe til høyre"
1964
1965 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
1966 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:182
1967 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:204
1968 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1969 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
1970 #: modules/video_filter/rss.c:174
1971 msgid "Bottom-Left"
1972 msgstr "Nederst til venstre"
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
1975 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:184
1976 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:206
1977 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1978 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
1979 #: modules/video_filter/rss.c:174
1980 msgid "Bottom-Right"
1981 msgstr "Nederst til høyre"
1982
1983 #: src/libvlc-module.c:289
1984 msgid "Zoom video"
1985 msgstr "Skaler video"
1986
1987 #: src/libvlc-module.c:291
1988 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1989 msgstr "Skaler videoen med den spesifiserte faktoren."
1990
1991 #: src/libvlc-module.c:293
1992 msgid "Grayscale video output"
1993 msgstr "videoeksport i gråtoner"
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:295
1996 msgid ""
1997 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1998 "save some processing power."
1999 msgstr ""
2000
2001 #: src/libvlc-module.c:298
2002 msgid "Embedded video"
2003 msgstr "Innebygd video"
2004
2005 #: src/libvlc-module.c:300
2006 msgid "Embed the video output in the main interface."
2007 msgstr "Plasser videoeksporten i hovedbrukerflaten."
2008
2009 #: src/libvlc-module.c:302
2010 msgid "Fullscreen video output"
2011 msgstr "Fullskjerm:"
2012
2013 #: src/libvlc-module.c:304
2014 msgid "Start video in fullscreen mode"
2015 msgstr "Start video i fullskjermmodus"
2016
2017 #: src/libvlc-module.c:306
2018 msgid "Overlay video output"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:308
2022 msgid ""
2023 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2024 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2025 msgstr ""
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:311 src/video_output/vout_intf.c:274
2028 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:266 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:348
2029 msgid "Always on top"
2030 msgstr "Alltid øverst"
2031
2032 #: src/libvlc-module.c:313
2033 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2034 msgstr "Plasser alltid videovinduet over andre vinduer."
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:315
2037 msgid "Enable wallpaper mode "
2038 msgstr "Slå på bakgrunnbildemodus"
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:317
2041 msgid ""
2042 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2043 msgstr ""
2044 "Bakgrunnbildemodusen tillater visning av videoen som skrivebordbakgrunn."
2045
2046 #: src/libvlc-module.c:320
2047 msgid "Show media title on video"
2048 msgstr "Vis mediatittel i videoen"
2049
2050 #: src/libvlc-module.c:322
2051 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2052 msgstr "Vis videotittelen over filmen."
2053
2054 #: src/libvlc-module.c:324
2055 msgid "Show video title for x milliseconds"
2056 msgstr "Vis videotittel i x millisekunder"
2057
2058 #: src/libvlc-module.c:326
2059 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2060 msgstr "Vis videoen i n millisekunder, standardvalget er 5000 ms (5 sekunder.)"
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:328
2063 msgid "Position of video title"
2064 msgstr "Plasseringa til videotittelen"
2065
2066 #: src/libvlc-module.c:330
2067 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2068 msgstr "Hvor i videoen tittelen skal vises (midtstilt på bunnen som standard)."
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:332
2071 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2072 msgstr "Skjul musepeker og fullskjermkontroll etter x millisekunder"
2073
2074 #: src/libvlc-module.c:335
2075 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2076 msgstr ""
2077
2078 #: src/libvlc-module.c:338 src/libvlc-module.c:340
2079 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:405
2080 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
2081 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2082 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2083 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2084 msgid "Deinterlace"
2085 msgstr ""
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:348 src/video_output/interlacing.c:196
2088 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:407 modules/gui/macosx/MainMenu.m:408
2089 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:276
2090 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2091 msgid "Deinterlace mode"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: src/libvlc-module.c:350
2095 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2096 msgstr ""
2097
2098 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2099 msgid "Discard"
2100 msgstr "Forkast"
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2103 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2104 msgid "Blend"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2108 msgid "Mean"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2112 msgid "Bob"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:358 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2116 msgid "Linear"
2117 msgstr "Lineær"
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:358 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2120 msgid "Phosphor"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: src/libvlc-module.c:359 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2124 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:367
2128 msgid "Disable screensaver"
2129 msgstr "Slå av skjermsparer"
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:368
2132 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2133 msgstr "Slå av skjermsparer ved videoavspilling."
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:370
2136 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2137 msgstr "Slå av strømsparingtjenesten ved videoavspilling"
2138
2139 #: src/libvlc-module.c:371
2140 msgid ""
2141 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2142 "computer being suspended because of inactivity."
2143 msgstr ""
2144 "Hindrer strømsparingtjenesten i å starte ved avspilling. Dette forhindrer at "
2145 "datamaskinen blir satt i hvilemodus ved mangel på aktivitet."
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:265
2148 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:344
2149 msgid "Window decorations"
2150 msgstr "Vindudekorasjoner"
2151
2152 #: src/libvlc-module.c:376
2153 msgid ""
2154 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2155 "giving a \"minimal\" window."
2156 msgstr ""
2157 "VLC kan la være å lage vindutitler, rammer, osv … rundt videoen. Dette gir "
2158 "et «minimalt» vindu."
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:379
2161 msgid "Video splitter module"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:381
2165 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:383
2169 msgid "Video filter module"
2170 msgstr "Videofiltermodul"
2171
2172 #: src/libvlc-module.c:385
2173 msgid ""
2174 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2175 "instance deinterlacing, or distort the video."
2176 msgstr ""
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:389
2179 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2180 msgstr "Skjermbildemappe (eller filnavn)"
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:391
2183 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2184 msgstr "Mappa der skjermbilder blir lagret."
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:393 src/libvlc-module.c:395
2187 msgid "Video snapshot file prefix"
2188 msgstr "Skjermbildeprefiks"
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:397
2191 msgid "Video snapshot format"
2192 msgstr "Skjermbildeformat"
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:399
2195 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2196 msgstr "Bildeformatet som brukes til å lagre skjermbilder av videoer"
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:401
2199 msgid "Display video snapshot preview"
2200 msgstr "Vis forhåndsvisning av skjermbilde"
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:403
2203 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2204 msgstr "Vis forhåndsvisning av skjermbildet i skjermens øvre venstre hjørne."
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:405
2207 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2208 msgstr "Bruk sekvensielle tall istedet for tidskoder"
2209
2210 #: src/libvlc-module.c:407
2211 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2212 msgstr ""
2213 "Bruk sekvensielle tall istedet for tidskoder ved nummerering av skjermbilder"
2214
2215 #: src/libvlc-module.c:409
2216 msgid "Video snapshot width"
2217 msgstr "Skjermbildebredde"
2218
2219 #: src/libvlc-module.c:411
2220 msgid ""
2221 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2222 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2223 msgstr ""
2224
2225 #: src/libvlc-module.c:415
2226 msgid "Video snapshot height"
2227 msgstr "Skjermbildehøyde"
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:417
2230 msgid ""
2231 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2232 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2233 "ratio."
2234 msgstr ""
2235
2236 #: src/libvlc-module.c:421
2237 msgid "Video cropping"
2238 msgstr "Videobeskjæring"
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:423
2241 msgid ""
2242 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2243 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2244 msgstr ""
2245 "Dette framtvinger beskjæring av kildevideoen. Det gyldige formatet er x:y "
2246 "(4:3, 16:9, osv.) og bestemmer det globale bildeaspektet."
2247
2248 #: src/libvlc-module.c:427
2249 msgid "Source aspect ratio"
2250 msgstr ""
2251
2252 #: src/libvlc-module.c:429
2253 msgid ""
2254 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2255 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2256 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2257 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2258 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2259 msgstr ""
2260
2261 #: src/libvlc-module.c:436
2262 msgid "Video Auto Scaling"
2263 msgstr "Automatisk videoskalering"
2264
2265 #: src/libvlc-module.c:438
2266 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2267 msgstr "La videoen skalere for å tilpasses et vindu eller fullskjerm."
2268
2269 #: src/libvlc-module.c:440
2270 msgid "Video scaling factor"
2271 msgstr "Videoskaleringfaktor"
2272
2273 #: src/libvlc-module.c:442
2274 msgid ""
2275 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2276 "Default value is 1.0 (original video size)."
2277 msgstr ""
2278 "Skaleringsfaktor brukt når automatisk skalering av avslått.\n"
2279 "Standardvalget er «1.0» (opprinnelig videostørrelse)."
2280
2281 #: src/libvlc-module.c:445
2282 msgid "Custom crop ratios list"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: src/libvlc-module.c:447
2286 msgid ""
2287 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2288 "crop ratios list."
2289 msgstr ""
2290
2291 #: src/libvlc-module.c:450
2292 msgid "Custom aspect ratios list"
2293 msgstr ""
2294
2295 #: src/libvlc-module.c:452
2296 msgid ""
2297 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2298 "aspect ratio list."
2299 msgstr ""
2300
2301 #: src/libvlc-module.c:455
2302 msgid "Fix HDTV height"
2303 msgstr "Rett opp HDTV-høyde"
2304
2305 #: src/libvlc-module.c:457
2306 msgid ""
2307 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2308 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2309 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2310 msgstr ""
2311 "Dette tillater riktig behandling av videoformatet HDTV-1080, selv om en "
2312 "brukket koder ved en feiltakelse setter høyden til 1088 linjer. Valget bør "
2313 "kun slås av hvis videoen har et ikke-standardisert format som krever disse "
2314 "linjene."
2315
2316 #: src/libvlc-module.c:462
2317 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:464
2321 msgid ""
2322 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2323 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2324 "order to keep proportions."
2325 msgstr ""
2326
2327 #: src/libvlc-module.c:468 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
2328 msgid "Skip frames"
2329 msgstr "Hopp over rammer"
2330
2331 #: src/libvlc-module.c:470
2332 msgid ""
2333 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2334 "computer is not powerful enough"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: src/libvlc-module.c:473
2338 msgid "Drop late frames"
2339 msgstr "Dropp sene rammer"
2340
2341 #: src/libvlc-module.c:475
2342 msgid ""
2343 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2344 "intended display date)."
2345 msgstr ""
2346
2347 #: src/libvlc-module.c:478
2348 msgid "Quiet synchro"
2349 msgstr ""
2350
2351 #: src/libvlc-module.c:480
2352 msgid ""
2353 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2354 "synchronization mechanism."
2355 msgstr ""
2356
2357 #: src/libvlc-module.c:483
2358 msgid "Key press events"
2359 msgstr "Tastehendelser"
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:485
2362 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2363 msgstr "Dette slår på hurtigtaster i (det flytende) videovinduet."
2364
2365 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2366 msgid "Mouse events"
2367 msgstr "Musehendelser"
2368
2369 #: src/libvlc-module.c:489
2370 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2371 msgstr "Dette slår på håndtering av museklikk i videoen."
2372
2373 #: src/libvlc-module.c:497
2374 msgid ""
2375 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2376 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2377 "channel."
2378 msgstr ""
2379
2380 #: src/libvlc-module.c:501
2381 msgid "File caching (ms)"
2382 msgstr ""
2383
2384 #: src/libvlc-module.c:503
2385 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2386 msgstr ""
2387
2388 #: src/libvlc-module.c:505
2389 msgid "Live capture caching (ms)"
2390 msgstr ""
2391
2392 #: src/libvlc-module.c:507
2393 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2394 msgstr ""
2395
2396 #: src/libvlc-module.c:509
2397 msgid "Disc caching (ms)"
2398 msgstr ""
2399
2400 #: src/libvlc-module.c:511
2401 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2402 msgstr ""
2403
2404 #: src/libvlc-module.c:513
2405 msgid "Network caching (ms)"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: src/libvlc-module.c:515
2409 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2410 msgstr ""
2411
2412 #: src/libvlc-module.c:517
2413 msgid "Clock reference average counter"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: src/libvlc-module.c:519
2417 msgid ""
2418 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2419 "to 10000."
2420 msgstr ""
2421
2422 #: src/libvlc-module.c:522
2423 msgid "Clock synchronisation"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:524
2427 msgid ""
2428 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2429 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2430 msgstr ""
2431
2432 #: src/libvlc-module.c:528
2433 msgid "Clock jitter"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: src/libvlc-module.c:530
2437 msgid ""
2438 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2439 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2440 msgstr ""
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:533
2443 msgid "Network synchronisation"
2444 msgstr "Nettverkssynkronisering"
2445
2446 #: src/libvlc-module.c:534
2447 msgid ""
2448 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2449 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2450 msgstr ""
2451
2452 #: src/libvlc-module.c:540 src/video_output/vout_intf.c:96
2453 #: src/video_output/vout_intf.c:114 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2454 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2455 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2032 modules/audio_output/directx.c:771
2456 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:87 modules/gui/macosx/MainMenu.m:600
2457 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1211
2458 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:387 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:527
2459 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:777 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:58
2460 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:545
2461 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2462 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1456
2463 msgid "Default"
2464 msgstr "Standard"
2465
2466 #: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:113
2467 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:994 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2468 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1023
2469 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2470 msgid "Enable"
2471 msgstr "Slå på"
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:542
2474 msgid "MTU of the network interface"
2475 msgstr "MTU-en til nettverksgrensesnittet"
2476
2477 #: src/libvlc-module.c:544
2478 msgid ""
2479 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2480 "over the network (in bytes)."
2481 msgstr ""
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2484 msgid "Hop limit (TTL)"
2485 msgstr "Hoppgrense (TTL)"
2486
2487 #: src/libvlc-module.c:551 modules/stream_out/rtp.c:130
2488 msgid ""
2489 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2490 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2491 "in default)."
2492 msgstr ""
2493
2494 #: src/libvlc-module.c:555
2495 msgid "Multicast output interface"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: src/libvlc-module.c:557
2499 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2500 msgstr ""
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:559
2503 msgid "DiffServ Code Point"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: src/libvlc-module.c:560
2507 msgid ""
2508 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2509 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2510 msgstr ""
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:566
2513 msgid ""
2514 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2515 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2516 msgstr ""
2517
2518 #: src/libvlc-module.c:572
2519 msgid ""
2520 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2521 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2522 "(like DVB streams for example)."
2523 msgstr ""
2524
2525 #: src/libvlc-module.c:578 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2526 msgid "Audio track"
2527 msgstr "Lydspor"
2528
2529 #: src/libvlc-module.c:580
2530 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2531 msgstr ""
2532
2533 #: src/libvlc-module.c:583 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2534 msgid "Subtitle track"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: src/libvlc-module.c:585
2538 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2539 msgstr ""
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:588 modules/stream_out/transcode/transcode.c:96
2542 msgid "Audio language"
2543 msgstr "Lydspråk"
2544
2545 #: src/libvlc-module.c:590
2546 msgid ""
2547 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2548 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2549 "language)."
2550 msgstr ""
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:593
2553 msgid "Subtitle language"
2554 msgstr "Undertekstspråk"
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:595
2557 msgid ""
2558 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2559 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2560 msgstr ""
2561
2562 #: src/libvlc-module.c:599
2563 msgid "Audio track ID"
2564 msgstr "Lydspor-ID"
2565
2566 #: src/libvlc-module.c:601
2567 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2568 msgstr ""
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:603
2571 msgid "Subtitle track ID"
2572 msgstr ""
2573
2574 #: src/libvlc-module.c:605
2575 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2576 msgstr ""
2577
2578 #: src/libvlc-module.c:607
2579 msgid "Preferred video resolution"
2580 msgstr ""
2581
2582 #: src/libvlc-module.c:609
2583 msgid ""
2584 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2585 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2586 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2587 "higher resolutions."
2588 msgstr ""
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:615
2591 msgid "Best available"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:615
2595 msgid "Full HD (1080p)"
2596 msgstr ""
2597
2598 #: src/libvlc-module.c:615
2599 msgid "HD (720p)"
2600 msgstr ""
2601
2602 #: src/libvlc-module.c:616
2603 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: src/libvlc-module.c:617
2607 msgid "Low Definition (360 lines)"
2608 msgstr ""
2609
2610 #: src/libvlc-module.c:618
2611 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2612 msgstr ""
2613
2614 #: src/libvlc-module.c:621
2615 msgid "Input repetitions"
2616 msgstr "Inndatarepetisjoner"
2617
2618 #: src/libvlc-module.c:623
2619 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2620 msgstr "Antall ganger de samme inndataene vil bli repetert"
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:625 modules/gui/macosx/open.m:148
2623 msgid "Start time"
2624 msgstr "Startposisjon"
2625
2626 #: src/libvlc-module.c:627
2627 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2628 msgstr "Kringkastingen vil starte på denne posisjonen (i sekunder)."
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:629 modules/gui/macosx/open.m:150
2631 msgid "Stop time"
2632 msgstr "Stoppposisjon"
2633
2634 #: src/libvlc-module.c:631
2635 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2636 msgstr "Kringkastingen vil stoppe på denne posisjonen (i sekunder)."
2637
2638 #: src/libvlc-module.c:633
2639 msgid "Run time"
2640 msgstr "Kjøretid"
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:635
2643 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2644 msgstr "Kringkastingen vil kjøre i denne perioden (i sekunder)."
2645
2646 #: src/libvlc-module.c:637
2647 msgid "Fast seek"
2648 msgstr "Rask søking"
2649
2650 #: src/libvlc-module.c:639
2651 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2652 msgstr "Foretrekk fart fremfor nøyaktighet ved søking"
2653
2654 #: src/libvlc-module.c:641
2655 msgid "Playback speed"
2656 msgstr "Avspillingsfart"
2657
2658 #: src/libvlc-module.c:643
2659 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2660 msgstr "Dette angir avspillingsfarten (anbefalt hastighet er 1.0)."
2661
2662 #: src/libvlc-module.c:645
2663 msgid "Input list"
2664 msgstr "Inndataliste"
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:647
2667 msgid ""
2668 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2669 "together after the normal one."
2670 msgstr ""
2671
2672 #: src/libvlc-module.c:650
2673 msgid "Input slave (experimental)"
2674 msgstr "Inndataslave (eksperimentelt)"
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:652
2677 msgid ""
2678 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2679 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2680 "inputs."
2681 msgstr ""
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:656
2684 msgid "Bookmarks list for a stream"
2685 msgstr "Bokmerkeliste for en kringkasting"
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:658
2688 msgid ""
2689 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2690 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2691 "{...}\""
2692 msgstr ""
2693
2694 #: src/libvlc-module.c:662 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:203
2695 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:351
2696 msgid "Record directory or filename"
2697 msgstr ""
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:664 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:205
2700 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2701 msgstr ""
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:666
2704 msgid "Prefer native stream recording"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: src/libvlc-module.c:668
2708 msgid ""
2709 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2710 "output module"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: src/libvlc-module.c:671
2714 msgid "Timeshift directory"
2715 msgstr ""
2716
2717 #: src/libvlc-module.c:673
2718 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2719 msgstr ""
2720
2721 #: src/libvlc-module.c:675
2722 msgid "Timeshift granularity"
2723 msgstr ""
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:677
2726 msgid ""
2727 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2728 "to store the timeshifted streams."
2729 msgstr ""
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:680
2732 msgid "Change title according to current media"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: src/libvlc-module.c:681
2736 msgid ""
2737 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2738 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2739 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2740 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2741 msgstr ""
2742
2743 #: src/libvlc-module.c:688
2744 msgid ""
2745 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2746 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2747 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2748 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2749 msgstr ""
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:694 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:303
2752 msgid "Force subtitle position"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: src/libvlc-module.c:696
2756 msgid ""
2757 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2758 "over the movie. Try several positions."
2759 msgstr ""
2760 "Du kan plassere undertekstene under filmen med dette alternativet, i stedet "
2761 "for over filmen. Du kan også prøve andre posisjoner."
2762
2763 #: src/libvlc-module.c:699
2764 msgid "Enable sub-pictures"
2765 msgstr ""
2766
2767 #: src/libvlc-module.c:701
2768 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2769 msgstr ""
2770
2771 #: src/libvlc-module.c:703 src/libvlc-module.c:1634 src/text/iso-639_def.h:145
2772 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:252
2773 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
2774 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:287
2775 msgid "On Screen Display"
2776 msgstr "Skjermvisning"
2777
2778 #: src/libvlc-module.c:705
2779 msgid ""
2780 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2781 "Display)."
2782 msgstr ""
2783 "VLC kan vise meldinger i videoen. Dette kalles skjermvisning (på engelsk, On "
2784 "Screen Display)."
2785
2786 #: src/libvlc-module.c:708
2787 msgid "Text rendering module"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: src/libvlc-module.c:710
2791 msgid ""
2792 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2793 "instance."
2794 msgstr ""
2795 "Til vanlig bruker VLC Freetype for tegning, men dette tillater også bruk av "
2796 "alternativer som SVG."
2797
2798 #: src/libvlc-module.c:712
2799 msgid "Subpictures source module"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: src/libvlc-module.c:714
2803 msgid ""
2804 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2805 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2806 msgstr ""
2807
2808 #: src/libvlc-module.c:717
2809 msgid "Subpictures filter module"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: src/libvlc-module.c:719
2813 msgid ""
2814 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2815 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2816 msgstr ""
2817
2818 #: src/libvlc-module.c:722
2819 msgid "Autodetect subtitle files"
2820 msgstr "Oppdage undertekstfiler"
2821
2822 #: src/libvlc-module.c:724
2823 msgid ""
2824 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2825 "(based on the filename of the movie)."
2826 msgstr ""
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:727
2829 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2830 msgstr "Oppdag automatisk uklar teksting"
2831
2832 #: src/libvlc-module.c:729
2833 msgid ""
2834 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2835 "Options are:\n"
2836 "0 = no subtitles autodetected\n"
2837 "1 = any subtitle file\n"
2838 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2839 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2840 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2841 msgstr ""
2842
2843 #: src/libvlc-module.c:737
2844 msgid "Subtitle autodetection paths"
2845 msgstr "Automatisk oppdag lokasjon av undertekster"
2846
2847 #: src/libvlc-module.c:739
2848 msgid ""
2849 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2850 "found in the current directory."
2851 msgstr ""
2852 "Se etter tekstingsfiler i disse lokasjonene også, hvis undertekstfilen ikke "
2853 "ble funnet i den nåværene plasseringen."
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:742
2856 msgid "Use subtitle file"
2857 msgstr "Bruk undertekstfil"
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:744
2860 msgid ""
2861 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2862 "subtitle file."
2863 msgstr "Last inn denn undertekstfilen"
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:748
2866 msgid "DVD device"
2867 msgstr "DVD-enhet"
2868
2869 #: src/libvlc-module.c:749
2870 msgid "VCD device"
2871 msgstr "VCD-enhet"
2872
2873 #: src/libvlc-module.c:750
2874 msgid "Audio CD device"
2875 msgstr "CD-enhet"
2876
2877 #: src/libvlc-module.c:754
2878 msgid ""
2879 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2880 "the drive letter (e.g. D:)"
2881 msgstr ""
2882 "Dette er den standard valgte DVD-stasjonen (eller filen). Ikke glem å legge "
2883 "til et kolontegn etter bokstaven (f.eks. D:)"
2884
2885 #: src/libvlc-module.c:757
2886 msgid ""
2887 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2888 "the drive letter (e.g. D:)"
2889 msgstr ""
2890
2891 #: src/libvlc-module.c:760
2892 msgid ""
2893 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
2894 "after the drive letter (e.g. D:)"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:767
2898 msgid "This is the default DVD device to use."
2899 msgstr "Dette er standard DVD-enhet som brukes."
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:769
2902 msgid "This is the default VCD device to use."
2903 msgstr "Dette er standard VCD-enhet som brukes."
2904
2905 #: src/libvlc-module.c:771
2906 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2907 msgstr ""
2908
2909 #: src/libvlc-module.c:788
2910 msgid "TCP connection timeout"
2911 msgstr "Tidsavbrudd for TCP-tilkobling"
2912
2913 #: src/libvlc-module.c:790
2914 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2915 msgstr "Standard tidsavbrudd for TCP-tilkobling (i millisekunder) "
2916
2917 #: src/libvlc-module.c:792
2918 msgid "HTTP server address"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: src/libvlc-module.c:794
2922 msgid ""
2923 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
2924 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
2925 "them to a specific network interface."
2926 msgstr ""
2927
2928 #: src/libvlc-module.c:798
2929 msgid "RTSP server address"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: src/libvlc-module.c:800
2933 msgid ""
2934 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
2935 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
2936 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
2937 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
2938 "network interface."
2939 msgstr ""
2940
2941 #: src/libvlc-module.c:806
2942 msgid "HTTP server port"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:808
2946 msgid ""
2947 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
2948 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2949 "by the operating system."
2950 msgstr ""
2951
2952 #: src/libvlc-module.c:813
2953 msgid "HTTPS server port"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: src/libvlc-module.c:815
2957 msgid ""
2958 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
2959 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
2960 "restricted by the operating system."
2961 msgstr ""
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:820
2964 msgid "RTSP server port"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:822
2968 msgid ""
2969 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
2970 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2971 "by the operating system."
2972 msgstr ""
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:827
2975 msgid "HTTP/TLS server certificate"
2976 msgstr ""
2977
2978 #: src/libvlc-module.c:829
2979 msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
2980 msgstr ""
2981
2982 #: src/libvlc-module.c:831
2983 msgid "HTTP/TLS server private key"
2984 msgstr ""
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:833
2987 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
2988 msgstr ""
2989
2990 #: src/libvlc-module.c:835
2991 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: src/libvlc-module.c:837
2995 msgid ""
2996 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
2997 "authenticate remote clients in TLS sessions."
2998 msgstr ""
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:840
3001 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: src/libvlc-module.c:842
3005 msgid ""
3006 "This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
3007 "revoked certificates in TLS sessions."
3008 msgstr ""
3009
3010 #: src/libvlc-module.c:845
3011 msgid "SOCKS server"
3012 msgstr "SOCKS-tjener"
3013
3014 #: src/libvlc-module.c:847
3015 msgid ""
3016 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3017 "used for all TCP connections"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: src/libvlc-module.c:850
3021 msgid "SOCKS user name"
3022 msgstr "Brukernavn"
3023
3024 #: src/libvlc-module.c:852
3025 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3026 msgstr ""
3027
3028 #: src/libvlc-module.c:854
3029 msgid "SOCKS password"
3030 msgstr "Passord"
3031
3032 #: src/libvlc-module.c:856
3033 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3034 msgstr ""
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:858
3037 msgid "Title metadata"
3038 msgstr ""
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:860
3041 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3042 msgstr ""
3043
3044 #: src/libvlc-module.c:862
3045 msgid "Author metadata"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:864
3049 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3050 msgstr ""
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:866
3053 msgid "Artist metadata"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:868
3057 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3058 msgstr ""
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:870
3061 msgid "Genre metadata"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: src/libvlc-module.c:872
3065 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3066 msgstr ""
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:874
3069 msgid "Copyright metadata"
3070 msgstr ""
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:876
3073 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3074 msgstr ""
3075
3076 #: src/libvlc-module.c:878
3077 msgid "Description metadata"
3078 msgstr ""
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:880
3081 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3082 msgstr ""
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:882
3085 msgid "Date metadata"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: src/libvlc-module.c:884
3089 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3090 msgstr ""
3091
3092 #: src/libvlc-module.c:886
3093 msgid "URL metadata"
3094 msgstr "URL"
3095
3096 #: src/libvlc-module.c:888
3097 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3098 msgstr ""
3099
3100 #: src/libvlc-module.c:892
3101 msgid ""
3102 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3103 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3104 "can break playback of all your streams."
3105 msgstr ""
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:896
3108 msgid "Preferred decoders list"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: src/libvlc-module.c:898
3112 msgid ""
3113 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3114 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3115 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3116 msgstr ""
3117
3118 #: src/libvlc-module.c:903
3119 msgid "Preferred encoders list"
3120 msgstr ""
3121
3122 #: src/libvlc-module.c:905
3123 msgid ""
3124 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3125 msgstr ""
3126
3127 #: src/libvlc-module.c:914
3128 msgid ""
3129 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3130 "subsystem."
3131 msgstr ""
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:917
3134 msgid "Default stream output chain"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:919
3138 msgid ""
3139 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3140 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3141 "all streams."
3142 msgstr ""
3143
3144 #: src/libvlc-module.c:923
3145 msgid "Enable streaming of all ES"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:925
3149 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:927
3153 msgid "Display while streaming"
3154 msgstr "Vis ved kringkasting"
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:929
3157 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3158 msgstr ""
3159
3160 #: src/libvlc-module.c:931
3161 msgid "Enable video stream output"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: src/libvlc-module.c:933
3165 msgid ""
3166 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3167 "facility when this last one is enabled."
3168 msgstr ""
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:936
3171 msgid "Enable audio stream output"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: src/libvlc-module.c:938
3175 msgid ""
3176 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3177 "facility when this last one is enabled."
3178 msgstr ""
3179
3180 #: src/libvlc-module.c:941
3181 msgid "Enable SPU stream output"
3182 msgstr ""
3183
3184 #: src/libvlc-module.c:943
3185 msgid ""
3186 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3187 "facility when this last one is enabled."
3188 msgstr ""
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:946
3191 msgid "Keep stream output open"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:948
3195 msgid ""
3196 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3197 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3198 "specified)"
3199 msgstr ""
3200
3201 #: src/libvlc-module.c:952
3202 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3203 msgstr ""
3204
3205 #: src/libvlc-module.c:954
3206 msgid ""
3207 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3208 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3209 msgstr ""
3210
3211 #: src/libvlc-module.c:957
3212 msgid "Preferred packetizer list"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: src/libvlc-module.c:959
3216 msgid ""
3217 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3218 msgstr ""
3219 "Her kan du velge rekkefølgen som VLC bruker når den skal velge pakkemetode."
3220
3221 #: src/libvlc-module.c:962
3222 msgid "Mux module"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:964
3226 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: src/libvlc-module.c:966
3230 msgid "Access output module"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: src/libvlc-module.c:968
3234 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: src/libvlc-module.c:971
3238 msgid ""
3239 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3240 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3241 msgstr ""
3242
3243 #: src/libvlc-module.c:975
3244 msgid "SAP announcement interval"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: src/libvlc-module.c:977
3248 msgid ""
3249 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3250 "between SAP announcements."
3251 msgstr ""
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:986
3254 msgid ""
3255 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3256 "you really know what you are doing."
3257 msgstr ""
3258
3259 #: src/libvlc-module.c:989
3260 msgid "Access module"
3261 msgstr "Tilgangmodul"
3262
3263 #: src/libvlc-module.c:991
3264 msgid ""
3265 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3266 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3267 "option unless you really know what you are doing."
3268 msgstr ""
3269
3270 #: src/libvlc-module.c:995
3271 msgid "Stream filter module"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: src/libvlc-module.c:997
3275 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3276 msgstr ""
3277
3278 #: src/libvlc-module.c:999
3279 msgid "Demux module"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:1001
3283 msgid ""
3284 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3285 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3286 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3287 "you really know what you are doing."
3288 msgstr ""
3289
3290 #: src/libvlc-module.c:1006
3291 msgid "VoD server module"
3292 msgstr ""
3293
3294 #: src/libvlc-module.c:1008
3295 msgid ""
3296 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3297 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3298 msgstr ""
3299
3300 #: src/libvlc-module.c:1011
3301 msgid "Allow real-time priority"
3302 msgstr "Tillat sanntidsprioritet"
3303
3304 #: src/libvlc-module.c:1013
3305 msgid ""
3306 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3307 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3308 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3309 "only activate this if you know what you're doing."
3310 msgstr ""
3311
3312 #: src/libvlc-module.c:1019
3313 msgid "Adjust VLC priority"
3314 msgstr "Juster prioritet"
3315
3316 #: src/libvlc-module.c:1021
3317 msgid ""
3318 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3319 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3320 "VLC instances."
3321 msgstr ""
3322
3323 #: src/libvlc-module.c:1026
3324 msgid ""
3325 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: src/libvlc-module.c:1030
3329 msgid ""
3330 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3331 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3332 msgstr ""
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:1033
3335 msgid "VLM configuration file"
3336 msgstr "Oppsettfil for VLM"
3337
3338 #: src/libvlc-module.c:1035
3339 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3340 msgstr ""
3341
3342 #: src/libvlc-module.c:1037
3343 msgid "Use a plugins cache"
3344 msgstr "Bruk mellomlager"
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:1039
3347 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3348 msgstr ""
3349 "Oppstarttida av VLC kan forbedres ved å bruke et mellomlager for "
3350 "programtilleggene."
3351
3352 #: src/libvlc-module.c:1041
3353 msgid "Locally collect statistics"
3354 msgstr "Samle statistikk lokalt"
3355
3356 #: src/libvlc-module.c:1043
3357 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3358 msgstr "Samle forskjellig lokal statistikk om the spillende mediet."
3359
3360 #: src/libvlc-module.c:1045
3361 msgid "Run as daemon process"
3362 msgstr "Kjør i bakgrunnen"
3363
3364 #: src/libvlc-module.c:1047
3365 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3366 msgstr "Kjører VLC i bakgrunnen som en systemtjeneste."
3367
3368 #: src/libvlc-module.c:1049
3369 msgid "Write process id to file"
3370 msgstr ""
3371
3372 #: src/libvlc-module.c:1051
3373 msgid "Writes process id into specified file."
3374 msgstr ""
3375
3376 #: src/libvlc-module.c:1053
3377 msgid "Log to file"
3378 msgstr "Logg til fil"
3379
3380 #: src/libvlc-module.c:1055
3381 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3382 msgstr "Logg alle meldinger til en tekstfil."
3383
3384 #: src/libvlc-module.c:1057
3385 msgid "Log to syslog"
3386 msgstr "Logg til syslog"
3387
3388 #: src/libvlc-module.c:1059
3389 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3390 msgstr "Logg alle meldinger til syslog (UNIX-systemer)."
3391
3392 #: src/libvlc-module.c:1061
3393 msgid "Allow only one running instance"
3394 msgstr "Tillat kun en kjørende instans."
3395
3396 #: src/libvlc-module.c:1064
3397 msgid ""
3398 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3399 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3400 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3401 "This option will allow you to play the file with the already running "
3402 "instance or enqueue it."
3403 msgstr ""
3404
3405 #: src/libvlc-module.c:1071
3406 msgid ""
3407 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3408 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3409 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3410 "This option will allow you to play the file with the already running "
3411 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3412 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3413 msgstr ""
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:1080
3416 msgid "VLC is started from file association"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: src/libvlc-module.c:1082
3420 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
3424 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: src/libvlc-module.c:1087
3428 msgid "Increase the priority of the process"
3429 msgstr "Øk prioriteten til prosessen"
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1089
3432 msgid ""
3433 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3434 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3435 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3436 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3437 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3438 "machine."
3439 msgstr ""
3440
3441 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:523
3442 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3443 msgstr ""
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:1099
3446 msgid ""
3447 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3448 "playing current item."
3449 msgstr ""
3450
3451 #: src/libvlc-module.c:1108
3452 msgid ""
3453 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3454 "overridden in the playlist dialog box."
3455 msgstr ""
3456
3457 #: src/libvlc-module.c:1111
3458 msgid "Automatically preparse files"
3459 msgstr ""
3460
3461 #: src/libvlc-module.c:1113
3462 msgid ""
3463 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3464 "metadata)."
3465 msgstr ""
3466
3467 #: src/libvlc-module.c:1116
3468 msgid "Album art policy"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: src/libvlc-module.c:1118
3472 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3473 msgstr ""
3474
3475 #: src/libvlc-module.c:1124
3476 msgid "Manual download only"
3477 msgstr "Manuell nedlasting"
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1125
3480 msgid "When track starts playing"
3481 msgstr "Når sporet starter"
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1126
3484 msgid "As soon as track is added"
3485 msgstr "Så fort sporet er lagt til"
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1128
3488 msgid "Services discovery modules"
3489 msgstr ""
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:1130
3492 msgid ""
3493 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3494 "Typical value is \"sap\"."
3495 msgstr ""
3496
3497 #: src/libvlc-module.c:1133
3498 msgid "Play files randomly forever"
3499 msgstr "Spill av filer uendelig i tilfeldig rekkefølge"
3500
3501 #: src/libvlc-module.c:1135
3502 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3503 msgstr ""
3504 "Når dette alternativet er valgt, vil filene i spillelisten bli spilt av i "
3505 "tilfeldig rekkefølge inntil det blir avbrutt."
3506
3507 #: src/libvlc-module.c:1137
3508 msgid "Repeat all"
3509 msgstr "Gjenta alt"
3510
3511 #: src/libvlc-module.c:1139
3512 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3513 msgstr "VLC vil spille av spillelisten i det uendelige."
3514
3515 #: src/libvlc-module.c:1141
3516 msgid "Repeat current item"
3517 msgstr "Gjenta gjeldende element"
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1143
3520 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3521 msgstr "VLC vil fortsette å spille av det gjeldene elementet i spillelista."
3522
3523 #: src/libvlc-module.c:1145
3524 msgid "Play and stop"
3525 msgstr "Spill av og stopp"
3526
3527 #: src/libvlc-module.c:1147
3528 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3529 msgstr "Stopp spilllista etter hvert avspilte element."
3530
3531 #: src/libvlc-module.c:1149
3532 msgid "Play and exit"
3533 msgstr "Spill av og avslutt"
3534
3535 #: src/libvlc-module.c:1151
3536 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3537 msgstr "Avslutt hvis det ikke finnes flere elementer."
3538
3539 #: src/libvlc-module.c:1153
3540 msgid "Play and pause"
3541 msgstr "Spill av og paus"
3542
3543 #: src/libvlc-module.c:1155
3544 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3545 msgstr ""
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:1157
3548 msgid "Auto start"
3549 msgstr "Autostart"
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:1158
3552 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3553 msgstr "Automatisk avspilling av innholdet så fort det er lastet inn."
3554
3555 #: src/libvlc-module.c:1161
3556 msgid "Pause on audio communication"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: src/libvlc-module.c:1163
3560 msgid ""
3561 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3562 "automatically."
3563 msgstr ""
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1166
3566 msgid "Use media library"
3567 msgstr "Bruk mediabibliotek"
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1168
3570 msgid ""
3571 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3572 "VLC."
3573 msgstr ""
3574 "Mediabiblioteket blir automatisk lagret og lastet inn på nytt hver gang VLC "
3575 "startes."
3576
3577 #: src/libvlc-module.c:1171
3578 msgid "Load Media Library"
3579 msgstr ""
3580
3581 #: src/libvlc-module.c:1173
3582 msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
3583 msgstr ""
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:1175 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:522
3586 msgid "Display playlist tree"
3587 msgstr "Vis spillelistetre"
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1177
3590 msgid ""
3591 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3592 "directory."
3593 msgstr ""
3594
3595 #: src/libvlc-module.c:1186
3596 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3597 msgstr ""
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1197 modules/gui/macosx/intf.m:1910
3600 msgid "Ignore"
3601 msgstr "Ignorer"
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:1197
3604 msgid "Volume Control"
3605 msgstr "Volumkontroll"
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1197
3608 msgid "Position Control"
3609 msgstr "Posisjon"
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1199
3612 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1201
3616 msgid ""
3617 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
3618 "mousewheel event can be ignored"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: src/libvlc-module.c:1203 src/video_output/vout_intf.c:284
3622 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:394 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
3623 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1490 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
3624 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:264
3625 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3626 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:343
3627 msgid "Fullscreen"
3628 msgstr "Fullskjerm"
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:1204
3631 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3632 msgstr "Velg hurtigtasten for bytting mellom fullskjermmodus."
3633
3634 #: src/libvlc-module.c:1205
3635 msgid "Exit fullscreen"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1206
3639 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3640 msgstr ""
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:52
3643 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:410
3644 msgid "Play/Pause"
3645 msgstr "Spill av/Pause"
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1208
3648 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3649 msgstr ""
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1209
3652 msgid "Pause only"
3653 msgstr "Kun pause"
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1210
3656 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3657 msgstr "Velg hurtigtasten for pause."
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1211
3660 msgid "Play only"
3661 msgstr "Kun avspilling"
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:1212
3664 msgid "Select the hotkey to use to play."
3665 msgstr "Velg hurtigtasten for avspilling."
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
3668 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3669 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3670 msgid "Faster"
3671 msgstr "Raskere"
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1214 src/libvlc-module.c:1220
3674 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3675 msgstr "Velg hurtigtasten for rask avspilling framover."
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:355
3678 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3679 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3680 msgid "Slower"
3681 msgstr "Saktere"
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1216 src/libvlc-module.c:1222
3684 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3685 msgstr "Velg hurtigtasten for treg avspilling."
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1217
3688 msgid "Normal rate"
3689 msgstr "Normal fart"
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1218
3692 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3693 msgstr ""
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1219 modules/gui/qt4/menus.cpp:864
3696 msgid "Faster (fine)"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1221 modules/gui/qt4/menus.cpp:872
3700 msgid "Slower (fine)"
3701 msgstr ""
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1223 modules/control/hotkeys.c:208
3704 #: modules/gui/macosx/about.m:271 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:724
3705 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:725 modules/gui/macosx/fspanel.m:412
3706 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:458
3707 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:466 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1449
3708 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
3709 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1561
3710 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
3711 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3712 msgid "Next"
3713 msgstr "Neste"
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1224
3716 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3717 msgstr ""
3718
3719 #: src/libvlc-module.c:1225 modules/control/hotkeys.c:212
3720 #: modules/gui/macosx/about.m:272 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:713
3721 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:714 modules/gui/macosx/fspanel.m:408
3722 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:359 modules/gui/macosx/MainMenu.m:459
3723 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:465 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1448
3724 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
3725 msgid "Previous"
3726 msgstr "Forrige"
3727
3728 #: src/libvlc-module.c:1226
3729 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3730 msgstr ""
3731
3732 #: src/libvlc-module.c:1227 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:436
3733 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:350 modules/gui/macosx/MainMenu.m:457
3734 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:464 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1444
3735 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
3736 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
3737 msgid "Stop"
3738 msgstr "Stopp"
3739
3740 #: src/libvlc-module.c:1228
3741 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3742 msgstr "Velg hurtigtasten for å stoppe avspilling."
3743
3744 #: src/libvlc-module.c:1229 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
3745 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:108 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:64
3746 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:436 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:166
3747 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:188 modules/video_filter/marq.c:161
3748 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:290
3749 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1368
3750 msgid "Position"
3751 msgstr "Posisjon"
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1230
3754 msgid "Select the hotkey to display the position."
3755 msgstr ""
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1232
3758 msgid "Very short backwards jump"
3759 msgstr "Veldig kort hopp bakover"
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1234
3762 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3763 msgstr "Velg hurtigtasten for å gjøre et veldig kort hopp bakover."
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1235
3766 msgid "Short backwards jump"
3767 msgstr "Veldig kort hopp bakover"
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1237
3770 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3771 msgstr "Velg hurtigtasten for å gjøre et kort hopp bakover."
3772
3773 #: src/libvlc-module.c:1238
3774 msgid "Medium backwards jump"
3775 msgstr "Middels hopp bakover"
3776
3777 #: src/libvlc-module.c:1240
3778 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3779 msgstr "Velg hurtigtasten for å gjøre et middels kort hopp bakover."
3780
3781 #: src/libvlc-module.c:1241
3782 msgid "Long backwards jump"
3783 msgstr "Langt hopp bakover"
3784
3785 #: src/libvlc-module.c:1243
3786 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3787 msgstr ""
3788
3789 #: src/libvlc-module.c:1245
3790 msgid "Very short forward jump"
3791 msgstr "Veldig kort hopp fremover"
3792
3793 #: src/libvlc-module.c:1247
3794 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3795 msgstr ""
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1248
3798 msgid "Short forward jump"
3799 msgstr "Kort hopp fremover"
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1250
3802 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3803 msgstr ""
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1251
3806 msgid "Medium forward jump"
3807 msgstr "Middels hopp fremover"
3808
3809 #: src/libvlc-module.c:1253
3810 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3811 msgstr ""
3812
3813 #: src/libvlc-module.c:1254
3814 msgid "Long forward jump"
3815 msgstr "Langt hopp fremover"
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:1256
3818 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3819 msgstr ""
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:396
3822 msgid "Next frame"
3823 msgstr "Neste ramme"
3824
3825 #: src/libvlc-module.c:1259
3826 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3827 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til neste videoramme."
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1261
3830 msgid "Very short jump length"
3831 msgstr "Veldig kort hopplengde"
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1262
3834 msgid "Very short jump length, in seconds."
3835 msgstr "Veldig kort-hopplengde i sekunder."
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1263
3838 msgid "Short jump length"
3839 msgstr "Veldig kort hopplengde"
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1264
3842 msgid "Short jump length, in seconds."
3843 msgstr "Kort-hopplengde i sekunder."
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1265
3846 msgid "Medium jump length"
3847 msgstr "Middels hopplengde"
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1266
3850 msgid "Medium jump length, in seconds."
3851 msgstr "Middels-hopplengde i sekunder."
3852
3853 #: src/libvlc-module.c:1267
3854 msgid "Long jump length"
3855 msgstr "Lang hopplengde"
3856
3857 #: src/libvlc-module.c:1268
3858 msgid "Long jump length, in seconds."
3859 msgstr "Lang-hopplengde i sekunder."
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1270 modules/control/hotkeys.c:159
3862 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
3863 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:935
3864 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
3865 msgid "Quit"
3866 msgstr "Avslutt"
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1271
3869 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3870 msgstr "Velg hurtigtasten for å avslutte programmet."
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1272
3873 msgid "Navigate up"
3874 msgstr "Navigere opp"
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1273
3877 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3878 msgstr "Velg hurtigtasten for å navigere opp i DVD-menyer."
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1274
3881 msgid "Navigate down"
3882 msgstr "Navigere ned"
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1275
3885 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3886 msgstr "Velg hurtigtasten for å navigere ned i DVD-menyer."
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1276
3889 msgid "Navigate left"
3890 msgstr "Navigere til venstre"
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1277
3893 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3894 msgstr "Velg hurtigtasten for å navigere til venstre i DVD-menyer."
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1278
3897 msgid "Navigate right"
3898 msgstr "Navigere til høyre"
3899
3900 #: src/libvlc-module.c:1279
3901 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3902 msgstr "Velg hurtigtasten for å navigere til høyre i DVD-menyer."
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1280
3905 msgid "Activate"
3906 msgstr "Bruk"
3907
3908 #: src/libvlc-module.c:1281
3909 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3910 msgstr "Velg hurtigtasten for å bruke det valgte elementet i DVD-menyer."
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1282 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:394
3913 msgid "Go to the DVD menu"
3914 msgstr "Gå til DVD-menyen"
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1283
3917 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3918 msgstr "Velg hurtigtasten for å komme til DVD-menyen"
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1284
3921 msgid "Select previous DVD title"
3922 msgstr "Velg forrige tittel"
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1285
3925 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3926 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til den forrige DVD-tittelen"
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1286
3929 msgid "Select next DVD title"
3930 msgstr "Velg neste tittel"
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1287
3933 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3934 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til den neste DVD-tittelen"
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1288
3937 msgid "Select prev DVD chapter"
3938 msgstr "Velg forrige kapittel"
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1289
3941 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3942 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til det forrige DVD-kapittelet"
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1290
3945 msgid "Select next DVD chapter"
3946 msgstr "Velg neste kapittel"
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1291
3949 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3950 msgstr "Velg hurtigtasten for å gå til det neste DVD-kapittelet"
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1292
3953 msgid "Volume up"
3954 msgstr "Øk volum"
3955
3956 #: src/libvlc-module.c:1293
3957 msgid "Select the key to increase audio volume."
3958 msgstr "Velg hurtigtasten for å øke volumet."
3959
3960 #: src/libvlc-module.c:1294
3961 msgid "Volume down"
3962 msgstr "Senk volum"
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1295
3965 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3966 msgstr "Velg hurtigtasten for å senke volumet."
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1296 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
3969 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:455 modules/gui/macosx/MainMenu.m:379
3970 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:460 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
3971 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1481
3972 msgid "Mute"
3973 msgstr "Demp"
3974
3975 #: src/libvlc-module.c:1297
3976 msgid "Select the key to mute audio."
3977 msgstr "Velg hurtigtasten for å dempe lyden."
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1298
3980 msgid "Subtitle delay up"
3981 msgstr ""
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1299
3984 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3985 msgstr "Velg hurtigtasten for å øke forsinkelsen til undertekster."
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1300
3988 msgid "Subtitle delay down"
3989 msgstr ""
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1301
3992 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3993 msgstr "Velg hurtigtasten for å minske forsinkelsen til undertekster."
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1302
3996 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
3997 msgstr ""
3998
3999 #: src/libvlc-module.c:1303
4000 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4001 msgstr ""
4002
4003 #: src/libvlc-module.c:1304
4004 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4005 msgstr ""
4006
4007 #: src/libvlc-module.c:1305
4008 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4009 msgstr ""
4010
4011 #: src/libvlc-module.c:1306
4012 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4013 msgstr ""
4014
4015 #: src/libvlc-module.c:1307
4016 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4017 msgstr ""
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1308
4020 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4021 msgstr ""
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1309
4024 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4025 msgstr ""
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1310
4028 msgid "Subtitle position up"
4029 msgstr ""
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1311
4032 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4033 msgstr "Velg hurtigtasten for å undertekster høyere."
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1312
4036 msgid "Subtitle position down"
4037 msgstr ""
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1313
4040 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4041 msgstr "Velg hurtigtasten for å undertekster lavere."
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1314
4044 msgid "Audio delay up"
4045 msgstr "Lydforsinkelse opp"
4046
4047 #: src/libvlc-module.c:1315
4048 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4049 msgstr "Velg hurtigtasten for å øke forsinkelsen til lyden."
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1316
4052 msgid "Audio delay down"
4053 msgstr "Lydforsinkelse ned"
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1317
4056 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4057 msgstr "Velg hurtigtasten for å minske forsinkelsen til lyden."
4058
4059 #: src/libvlc-module.c:1324
4060 msgid "Play playlist bookmark 1"
4061 msgstr ""
4062
4063 #: src/libvlc-module.c:1325
4064 msgid "Play playlist bookmark 2"
4065 msgstr ""
4066
4067 #: src/libvlc-module.c:1326
4068 msgid "Play playlist bookmark 3"
4069 msgstr ""
4070
4071 #: src/libvlc-module.c:1327
4072 msgid "Play playlist bookmark 4"
4073 msgstr ""
4074
4075 #: src/libvlc-module.c:1328
4076 msgid "Play playlist bookmark 5"
4077 msgstr ""
4078
4079 #: src/libvlc-module.c:1329
4080 msgid "Play playlist bookmark 6"
4081 msgstr ""
4082
4083 #: src/libvlc-module.c:1330
4084 msgid "Play playlist bookmark 7"
4085 msgstr ""
4086
4087 #: src/libvlc-module.c:1331
4088 msgid "Play playlist bookmark 8"
4089 msgstr ""
4090
4091 #: src/libvlc-module.c:1332
4092 msgid "Play playlist bookmark 9"
4093 msgstr ""
4094
4095 #: src/libvlc-module.c:1333
4096 msgid "Play playlist bookmark 10"
4097 msgstr ""
4098
4099 #: src/libvlc-module.c:1334
4100 msgid "Select the key to play this bookmark."
4101 msgstr "Velg hurtigtasten for å spille av dette bokmerket."
4102
4103 #: src/libvlc-module.c:1335
4104 msgid "Set playlist bookmark 1"
4105 msgstr "Angi spillelistebokmerke 1"
4106
4107 #: src/libvlc-module.c:1336
4108 msgid "Set playlist bookmark 2"
4109 msgstr "Angi spillelistebokmerke 2"
4110
4111 #: src/libvlc-module.c:1337
4112 msgid "Set playlist bookmark 3"
4113 msgstr "Angi spillelistebokmerke 3"
4114
4115 #: src/libvlc-module.c:1338
4116 msgid "Set playlist bookmark 4"
4117 msgstr "Angi spillelistebokmerke 4"
4118
4119 #: src/libvlc-module.c:1339
4120 msgid "Set playlist bookmark 5"
4121 msgstr "Angi spillelistebokmerke 5"
4122
4123 #: src/libvlc-module.c:1340
4124 msgid "Set playlist bookmark 6"
4125 msgstr "Angi spillelistebokmerke 6"
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:1341
4128 msgid "Set playlist bookmark 7"
4129 msgstr "Angi spillelistebokmerke 7"
4130
4131 #: src/libvlc-module.c:1342
4132 msgid "Set playlist bookmark 8"
4133 msgstr "Angi spillelistebokmerke 8"
4134
4135 #: src/libvlc-module.c:1343
4136 msgid "Set playlist bookmark 9"
4137 msgstr "Angi spillelistebokmerke 9"
4138
4139 #: src/libvlc-module.c:1344
4140 msgid "Set playlist bookmark 10"
4141 msgstr "Angi spillelistebokmerke 10"
4142
4143 #: src/libvlc-module.c:1345
4144 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4145 msgstr "Velg hurtigtasten for å angi dette bokmerket."
4146
4147 #: src/libvlc-module.c:1346
4148 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
4149 msgid "Clear the playlist"
4150 msgstr ""
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:1347
4153 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4154 msgstr ""
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1349
4157 msgid "Playlist bookmark 1"
4158 msgstr "Spillelistebokmerke 1"
4159
4160 #: src/libvlc-module.c:1350
4161 msgid "Playlist bookmark 2"
4162 msgstr "Spillelistebokmerke 2"
4163
4164 #: src/libvlc-module.c:1351
4165 msgid "Playlist bookmark 3"
4166 msgstr "Spillelistebokmerke 3"
4167
4168 #: src/libvlc-module.c:1352
4169 msgid "Playlist bookmark 4"
4170 msgstr "Spillelistebokmerke 4"
4171
4172 #: src/libvlc-module.c:1353
4173 msgid "Playlist bookmark 5"
4174 msgstr "Spillelistebokmerke 5"
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1354
4177 msgid "Playlist bookmark 6"
4178 msgstr "Spillelistebokmerke 6"
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1355
4181 msgid "Playlist bookmark 7"
4182 msgstr "Spillelistebokmerke 7"
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1356
4185 msgid "Playlist bookmark 8"
4186 msgstr "Spillelistebokmerke 8"
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1357
4189 msgid "Playlist bookmark 9"
4190 msgstr "Spillelistebokmerke 9"
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1358
4193 msgid "Playlist bookmark 10"
4194 msgstr "Spillelistebokmerke 10"
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1360
4197 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4198 msgstr "Dette tillater angivelse av spillelistebokmerker."
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1362
4201 msgid "Cycle audio track"
4202 msgstr "Bytt mellom lydspor"
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1363
4205 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4206 msgstr "Bytt mellom de tilgjengelige lydsporene (språk)."
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1364
4209 msgid "Cycle subtitle track"
4210 msgstr "Bytt mellom undertekster"
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1365
4213 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4214 msgstr "Bytt mellom de tilgjengelige undertekstene."
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1366
4217 msgid "Cycle next program Service ID"
4218 msgstr ""
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1367
4221 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
4222 msgstr ""
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1368
4225 msgid "Cycle previous program Service ID"
4226 msgstr ""
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1369
4229 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
4230 msgstr ""
4231
4232 #: src/libvlc-module.c:1370
4233 msgid "Cycle source aspect ratio"
4234 msgstr ""
4235
4236 #: src/libvlc-module.c:1371
4237 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4238 msgstr ""
4239
4240 #: src/libvlc-module.c:1372
4241 msgid "Cycle video crop"
4242 msgstr "Bytt mellom videobeskjæring"
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1373
4245 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4246 msgstr "Bytt mellom en forehåndsvalgt liste med beskjæringsformater."
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1374
4249 msgid "Toggle autoscaling"
4250 msgstr "Automatisk skalering"
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1375
4253 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4254 msgstr "Slå på/av automatisk skalering."
4255
4256 #: src/libvlc-module.c:1376
4257 msgid "Increase scale factor"
4258 msgstr "Øk skaleringsfaktor"
4259
4260 #: src/libvlc-module.c:1378
4261 msgid "Decrease scale factor"
4262 msgstr "Minsk skaleringsfaktor"
4263
4264 #: src/libvlc-module.c:1380
4265 msgid "Toggle deinterlacing"
4266 msgstr ""
4267
4268 #: src/libvlc-module.c:1381
4269 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
4270 msgstr ""
4271
4272 #: src/libvlc-module.c:1382
4273 msgid "Cycle deinterlace modes"
4274 msgstr ""
4275
4276 #: src/libvlc-module.c:1383
4277 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
4278 msgstr ""
4279
4280 #: src/libvlc-module.c:1384
4281 msgid "Show controller in fullscreen"
4282 msgstr ""
4283
4284 #: src/libvlc-module.c:1385
4285 msgid "Boss key"
4286 msgstr ""
4287
4288 #: src/libvlc-module.c:1386
4289 msgid "Hide the interface and pause playback."
4290 msgstr ""
4291
4292 #: src/libvlc-module.c:1387
4293 msgid "Context menu"
4294 msgstr ""
4295
4296 #: src/libvlc-module.c:1388
4297 msgid "Show the contextual popup menu."
4298 msgstr ""
4299
4300 #: src/libvlc-module.c:1389
4301 msgid "Take video snapshot"
4302 msgstr "Ta skjermbilde"
4303
4304 #: src/libvlc-module.c:1390
4305 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4306 msgstr "Tar et skjermbilde av videoen og lagrer det."
4307
4308 #: src/libvlc-module.c:1392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:351
4309 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
4310 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129
4311 #: modules/stream_out/record.c:60
4312 msgid "Record"
4313 msgstr "Start opptak"
4314
4315 #: src/libvlc-module.c:1393
4316 msgid "Record access filter start/stop."
4317 msgstr ""
4318
4319 #: src/libvlc-module.c:1395
4320 msgid "Normal/Loop/Repeat"
4321 msgstr ""
4322
4323 #: src/libvlc-module.c:1396
4324 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
4325 msgstr ""
4326
4327 #: src/libvlc-module.c:1399
4328 msgid "Toggle random playlist playback"
4329 msgstr "Slå på/av tilfeldig avspilling"
4330
4331 #: src/libvlc-module.c:1404 src/libvlc-module.c:1405
4332 msgid "Un-Zoom"
4333 msgstr ""
4334
4335 #: src/libvlc-module.c:1407 src/libvlc-module.c:1408
4336 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4337 msgstr "Beskjær et bildepunkt fra øverst i videoen"
4338
4339 #: src/libvlc-module.c:1409 src/libvlc-module.c:1410
4340 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4341 msgstr ""
4342
4343 #: src/libvlc-module.c:1412 src/libvlc-module.c:1413
4344 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4345 msgstr "Beskjær et bildepunkt fra venstre i videoen"
4346
4347 #: src/libvlc-module.c:1414 src/libvlc-module.c:1415
4348 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4349 msgstr ""
4350
4351 #: src/libvlc-module.c:1417 src/libvlc-module.c:1418
4352 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4353 msgstr "Beskjær et bildepunkt fra nederst i videoen"
4354
4355 #: src/libvlc-module.c:1419 src/libvlc-module.c:1420
4356 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4357 msgstr ""
4358
4359 #: src/libvlc-module.c:1422 src/libvlc-module.c:1423
4360 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4361 msgstr "Beskjær et bildepunkt fra høyre i videoen"
4362
4363 #: src/libvlc-module.c:1424 src/libvlc-module.c:1425
4364 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4365 msgstr ""
4366
4367 #: src/libvlc-module.c:1427
4368 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4369 msgstr "Velg bakgrunnbildemodus i videoeksport"
4370
4371 #: src/libvlc-module.c:1429
4372 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4373 msgstr "Velg bakgrunnbildemodus i videoeksport."
4374
4375 #: src/libvlc-module.c:1431
4376 msgid "Cycle through audio devices"
4377 msgstr "Bytt mellom lydenheter"
4378
4379 #: src/libvlc-module.c:1432
4380 msgid "Cycle through available audio devices"
4381 msgstr "Bytt mellom de tilgjengelige lydenhetene"
4382
4383 #: src/libvlc-module.c:1560 src/video_output/vout_intf.c:290
4384 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:396 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
4385 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1489
4386 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
4387 msgid "Snapshot"
4388 msgstr "Skjermbilde"
4389
4390 #: src/libvlc-module.c:1577
4391 msgid "Window properties"
4392 msgstr "Vinduegenskaper"
4393
4394 #: src/libvlc-module.c:1635
4395 msgid "Subpictures"
4396 msgstr ""
4397
4398 #: src/libvlc-module.c:1643 modules/codec/subsdec.c:181