arm_neon: Fix a minor typo in a comment
[vlc.git] / po / lv.po
1 # Latvian translation for vlc
2 # Copyright (c) (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2006
3 # This file is distributed under the same license as the vlc package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2006.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: vlc\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-05-28 11:42+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2006-08-26 15:56+0000\n"
12 "Last-Translator: jogijs <e.blumbergs@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Latvian <lv@li.org>\n"
14 "Language: lv\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: include/vlc_common.h:922
20 msgid ""
21 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
22 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
23 "see the file named COPYING for details.\n"
24 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
25 msgstr ""
26 "Šī programma tiek piedāvāta pilnīgi BEZ JEBKĀDAS GARANTIJAS, ko pieļauj "
27 "likumdošana.\n"
28 "Jūs varat to izplatīt tālāk saskaņā ar GNU (General Public License) "
29 "licenzi;\n"
30 "izlasiet failu ar nosakumu COPYING, lai uzzinātu sīkāku informāciju.\n"
31 "Uzrakstījusi VideoLAN izstrādātāju komanda; izlasiet AUTHORS failu.\n"
32
33 #: include/vlc_config_cat.h:33
34 msgid "VLC preferences"
35 msgstr "VLC uzstādījumi"
36
37 #: include/vlc_config_cat.h:35
38 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
39 msgstr "Papildiespējas"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
42 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
43 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
44 msgid "Interface"
45 msgstr "Saskarnes"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:39
48 msgid "Settings for VLC's interfaces"
49 msgstr "Iestatījumi VLC saskarnēm"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:41
52 #, fuzzy
53 msgid "Main interfaces settings"
54 msgstr "Pamata saskarnes iestatījumi"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:43
57 msgid "Main interfaces"
58 msgstr "Galvenās saskarnes"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:44
61 msgid "Settings for the main interface"
62 msgstr "Iestatījumi galvenajai saskarnei"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
65 #, fuzzy
66 msgid "Control interfaces"
67 msgstr "Saskarņu pārvaldība"
68
69 #: include/vlc_config_cat.h:47
70 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
71 msgstr "Iestatījumi VLC kontroles saskarnēm"
72
73 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
74 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
75 msgid "Hotkeys settings"
76 msgstr "Karsto taustiņu iestatījumi"
77
78 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
79 #: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
80 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
81 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
82 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
83 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
84 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
85 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
86 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
87 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
88 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
89 msgid "Audio"
90 msgstr "Audio"
91
92 #: include/vlc_config_cat.h:54
93 msgid "Audio settings"
94 msgstr "Audio iestatījumi"
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:56
97 msgid "General audio settings"
98 msgstr "Pamata audio iestatījumi"
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
101 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
102 msgid "Filters"
103 msgstr "Filtri"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:59
106 #, fuzzy
107 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
108 msgstr "Audio filtrus izmanto audio celiņe pēcapstrādei."
109
110 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
111 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
112 msgid "Visualizations"
113 msgstr "Vizualizācijas"
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:284
116 #: src/libvlc-module.c:197
117 msgid "Audio visualizations"
118 msgstr "Audio vizualizācijas"
119
120 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
121 msgid "Output modules"
122 msgstr "Izvades moduļi"
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:65
125 #, fuzzy
126 msgid "General settings for audio output modules."
127 msgstr "Šie ir pamata iestatījumi audio izvades moduļiem."
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
130 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
131 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
132 msgid "Miscellaneous"
133 msgstr "Dažādi"
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:68
136 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
137 msgstr "Dažādi audio iestatījumi un moduļi"
138
139 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
140 #: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
141 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
142 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
143 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
144 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
145 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
146 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
147 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
148 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
149 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
150 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
151 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
152 msgid "Video"
153 msgstr "Video"
154
155 #: include/vlc_config_cat.h:72
156 msgid "Video settings"
157 msgstr "Video iestatījumi"
158
159 #: include/vlc_config_cat.h:74
160 msgid "General video settings"
161 msgstr "Pamata video iestatījumi"
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:78
164 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
165 msgstr ""
166 "Izvēlieties sev piemērotāko video izvades metodi un pielāgojiet to šeit."
167
168 #: include/vlc_config_cat.h:82
169 #, fuzzy
170 msgid "Video filters are used to process the video stream."
171 msgstr "Video filtrus izmanto video celiņa pēcapstrādē."
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:84
174 #, fuzzy
175 msgid "Subtitles / OSD"
176 msgstr "Subtitri/OSD"
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:85
179 #, fuzzy
180 msgid ""
181 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
182 msgstr ""
183 "Dažādi iestatījumi, kas saistīti ar OSD (On-Screen-Display), subtitriem un "
184 "\"pārklājuma apakšbildēm\"."
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:93
187 msgid "Input / Codecs"
188 msgstr "Ievade / Kodeki"
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:94
191 #, fuzzy
192 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
193 msgstr "Iestatījumi tikai-video atkodētājiem un aizkodētājiem."
194
195 #: include/vlc_config_cat.h:97
196 msgid "Access modules"
197 msgstr "Piekļuves moduļi"
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:99
200 #, fuzzy
201 msgid ""
202 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
203 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
204 msgstr ""
205 "Iestatījumi, ka saistīti ar dažādām piekļuves metodēm, ko izmanto VLC. Šajā "
206 "sadaļā, parasti, visbiežāk vēlas izmainīt HTTP starpniekservera (proxy) vai "
207 "kešošanas iestatījumus."
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:103
210 #, fuzzy
211 msgid "Stream filters"
212 msgstr "Subtitri/OSD"
213
214 #: include/vlc_config_cat.h:105
215 #, fuzzy
216 msgid ""
217 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
218 "input side of VLC. Use with care..."
219 msgstr ""
220 "Piekļuves filtri ir speciāli moduļi, kas iespējo VLC ievadē lietot "
221 "papildoperācijas. Nav ieteicams šeit neko mainīt, ja vien pats nesaproti, ko "
222 "dari."
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:108
225 msgid "Demuxers"
226 msgstr "Demukseri"
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:109
229 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
230 msgstr "Demukserus izmanto, lai atdalītu audio un video celiņus."
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:111
233 msgid "Video codecs"
234 msgstr "Video kodeki"
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:112
237 #, fuzzy
238 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
239 msgstr "Iestatījumi tikai-video atkodētājiem un aizkodētājiem."
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:114
242 msgid "Audio codecs"
243 msgstr "Audio kodeki"
244
245 #: include/vlc_config_cat.h:115
246 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
247 msgstr "Iestatījumi tikai-audio atkodētājiem un aizkodētājiem."
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:117
250 #, fuzzy
251 msgid "Subtitle codecs"
252 msgstr "Subtitri/OSD"
253
254 #: include/vlc_config_cat.h:118
255 #, fuzzy
256 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
257 msgstr "Iestatījumi tikai-video atkodētājiem un aizkodētājiem."
258
259 #: include/vlc_config_cat.h:120
260 #, fuzzy
261 msgid "General input settings. Use with care..."
262 msgstr "Pamata ievades iestatījumi. Lietot rūpīgi."
263
264 #: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
265 msgid "Stream output"
266 msgstr "Celiņa (stream) izvade."
267
268 #: include/vlc_config_cat.h:125
269 #, fuzzy
270 msgid ""
271 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
272 "saving incoming streams.\n"
273 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
274 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
275 "RTSP).\n"
276 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
277 "duplicating...)."
278 msgstr ""
279 "Celiņa izvade ir tā, kas ļauj VLC izmantot kā straumēšanas serveri vai arī "
280 "saglabāt ienākošos celiņus (straumes).\n"
281 "Celiņus samuksē un nosūta caur \"piekļuves izvades\" moduli, kas spēj gan "
282 "saglabāt celiņu (straumi) failā, gan straumēt to tālāk (izmantojot UDP, "
283 "HTTP, RTP/RTSP protokolus).\n"
284 "Celiņu atrašanas moduļi ļauj izmantot papildu celiņa apstrādi "
285 "(transkodēšanu, dublēšanu...)."
286
287 #: include/vlc_config_cat.h:133
288 #, fuzzy
289 msgid "General stream output settings"
290 msgstr "Pamatceliņa izvades iestatījumi"
291
292 #: include/vlc_config_cat.h:135
293 msgid "Muxers"
294 msgstr "Mukseri"
295
296 #: include/vlc_config_cat.h:137
297 msgid ""
298 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
299 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
300 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
301 "You can also set default parameters for each muxer."
302 msgstr ""
303 "Mukseri rada iekapsulēšanas formātus, kurus izmanto, lai savienotu pamata "
304 "celiņus (video, audio, ...)\n"
305 "kopā. Šis iestatījums ļauj forsēt kāda specifiska muksera izmantošanu "
306 "pastāvīgi. Iespējams, ka jums \n"
307 "nevajadzētu to darīt. Varat arī iestatīt noklusētos parametrus katram "
308 "mukserim atsevišķi."
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:143
311 msgid "Access output"
312 msgstr ""
313
314 #: include/vlc_config_cat.h:145
315 msgid ""
316 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
317 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
318 "should probably not do that.\n"
319 "You can also set default parameters for each access output."
320 msgstr ""
321
322 #: include/vlc_config_cat.h:150
323 msgid "Packetizers"
324 msgstr ""
325
326 #: include/vlc_config_cat.h:152
327 msgid ""
328 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
329 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
330 "not do that.\n"
331 "You can also set default parameters for each packetizer."
332 msgstr ""
333
334 #: include/vlc_config_cat.h:158
335 msgid "Sout stream"
336 msgstr ""
337
338 #: include/vlc_config_cat.h:159
339 msgid ""
340 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
341 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
342 "for each sout stream module here."
343 msgstr ""
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:164
346 msgid "VOD"
347 msgstr "VOD (Video On Demand)"
348
349 #: include/vlc_config_cat.h:165
350 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
351 msgstr ""
352
353 #: include/vlc_config_cat.h:169 src/libvlc-module.c:2002
354 #: src/playlist/engine.c:256 modules/demux/playlist/playlist.c:64
355 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:220
356 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
357 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
358 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
359 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
360 msgid "Playlist"
361 msgstr "Saraksts"
362
363 #: include/vlc_config_cat.h:170
364 msgid ""
365 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
366 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
367 msgstr ""
368
369 #: include/vlc_config_cat.h:174
370 msgid "General playlist behaviour"
371 msgstr ""
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:175
374 msgid "Services discovery"
375 msgstr ""
376
377 #: include/vlc_config_cat.h:176
378 msgid ""
379 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
380 "playlist."
381 msgstr ""
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
384 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
385 msgid "Advanced"
386 msgstr "Papildu"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:181
389 #, fuzzy
390 msgid "Advanced settings. Use with care..."
391 msgstr "Papildu iestatījumi. Lietot rūpīgi."
392
393 #: include/vlc_config_cat.h:183
394 msgid "Advanced settings"
395 msgstr "Papildu iestatījumi"
396
397 #: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
398 #: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
399 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
400 msgid "Network"
401 msgstr "Tīkls"
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:189
404 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
405 msgstr "Šie moduļi piedāvā tīkls funkcijas visām citām VLC sastāvdaļām."
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:196
408 #, fuzzy
409 msgid "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
410 msgstr "Šie ir pamata iestatījumi audio izvades moduļiem."
411
412 #: include/vlc_config_cat.h:199
413 msgid "Dialog providers can be configured here."
414 msgstr ""
415
416 #: include/vlc_config_cat.h:202
417 msgid ""
418 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
419 "example by setting the subtitle type or file name."
420 msgstr ""
421
422 #: include/vlc_interface.h:134
423 #, fuzzy
424 msgid ""
425 "\n"
426 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
427 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
428 msgstr ""
429 "\n"
430 "Brīdinājums: ja vairs nav iespējams piekļūt grafiskajai saskarnei, atveriet "
431 "komandrindas logu, atvariet mapi, kurā uzstādīts VLC un palaidiet komandu "
432 "\"vlc -I qt\"\n"
433
434 #: include/vlc_intf_strings.h:46
435 #, fuzzy
436 msgid "&Open File..."
437 msgstr "Piekļuves filtri"
438
439 #: include/vlc_intf_strings.h:47
440 #, fuzzy
441 msgid "&Advanced Open..."
442 msgstr "Papildu iestatījumi"
443
444 #: include/vlc_intf_strings.h:48
445 #, fuzzy
446 msgid "Open D&irectory..."
447 msgstr "Tīkls"
448
449 #: include/vlc_intf_strings.h:49
450 #, fuzzy
451 msgid "Open &Folder..."
452 msgstr "Piekļuves filtri"
453
454 #: include/vlc_intf_strings.h:50
455 msgid "Select one or more files to open"
456 msgstr ""
457
458 #: include/vlc_intf_strings.h:51
459 #, fuzzy
460 msgid "Select Directory"
461 msgstr "Subtitri/OSD"
462
463 #: include/vlc_intf_strings.h:51
464 #, fuzzy
465 msgid "Select Folder"
466 msgstr "Subtitri/OSD"
467
468 #: include/vlc_intf_strings.h:55
469 #, fuzzy
470 msgid "Media &Information"
471 msgstr "Meta-informācija"
472
473 #: include/vlc_intf_strings.h:56
474 #, fuzzy
475 msgid "&Codec Information"
476 msgstr "Meta-informācija"
477
478 #: include/vlc_intf_strings.h:57
479 #, fuzzy
480 msgid "&Messages"
481 msgstr "Celiņš %d"
482
483 #: include/vlc_intf_strings.h:58
484 #, fuzzy
485 msgid "Jump to Specific &Time"
486 msgstr "Nosaukums"
487
488 #: include/vlc_intf_strings.h:59
489 #, fuzzy
490 msgid "Custom &Bookmarks"
491 msgstr "Grāmatzīme"
492
493 #: include/vlc_intf_strings.h:60
494 #, fuzzy
495 msgid "&VLM Configuration"
496 msgstr "Meta-informācija"
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:62
499 #, fuzzy
500 msgid "&About"
501 msgstr "Automātiski"
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
504 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
505 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
506 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
507 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
508 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
509 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
510 msgid "Play"
511 msgstr ""
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:66
514 #, fuzzy
515 msgid "Remove Selected"
516 msgstr "Subtitri/OSD"
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:67
519 #, fuzzy
520 msgid "Information..."
521 msgstr "Meta-informācija"
522
523 #: include/vlc_intf_strings.h:68
524 #, fuzzy
525 msgid "Create Directory..."
526 msgstr "Tīkls"
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:69
529 #, fuzzy
530 msgid "Create Folder..."
531 msgstr "Piekļuves filtri"
532
533 #: include/vlc_intf_strings.h:70
534 #, fuzzy
535 msgid "Show Containing Directory..."
536 msgstr "Subtitri/OSD"
537
538 #: include/vlc_intf_strings.h:71
539 msgid "Show Containing Folder..."
540 msgstr ""
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:72
543 #, fuzzy
544 msgid "Stream..."
545 msgstr "Celiņš %d"
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:73
548 msgid "Save..."
549 msgstr ""
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
552 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
553 msgid "Repeat All"
554 msgstr ""
555
556 #: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
557 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
558 msgid "Repeat One"
559 msgstr ""
560
561 #: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
562 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
563 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
564 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
565 msgid "Random"
566 msgstr ""
567
568 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
569 msgid "Random Off"
570 msgstr ""
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:81
573 #, fuzzy
574 msgid "Add to Playlist"
575 msgstr "Saraksts"
576
577 #: include/vlc_intf_strings.h:83
578 #, fuzzy
579 msgid "Add File..."
580 msgstr "Piekļuves filtri"
581
582 #: include/vlc_intf_strings.h:84
583 #, fuzzy
584 msgid "Add Directory..."
585 msgstr "Tīkls"
586
587 #: include/vlc_intf_strings.h:85
588 #, fuzzy
589 msgid "Add Folder..."
590 msgstr "Piekļuves filtri"
591
592 #: include/vlc_intf_strings.h:87
593 #, fuzzy
594 msgid "Save Playlist to &File..."
595 msgstr "Saraksts"
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/MainWindow.m:168
598 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
599 msgid "Search"
600 msgstr ""
601
602 #: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
603 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
604 msgid "Waves"
605 msgstr ""
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:98
608 msgid ""
609 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
610 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
611 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
612 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
613 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
614 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
615 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
616 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
617 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
618 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
619 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
620 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
621 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
622 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
623 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
624 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
625 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
626 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
627 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
628 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
629 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
630 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
631 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
632 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
633 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
634 msgstr ""
635
636 #: src/audio_output/filters.c:247
637 msgid "Audio filtering failed"
638 msgstr ""
639
640 #: src/audio_output/filters.c:248
641 #, c-format
642 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
643 msgstr ""
644
645 #: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
646 #: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
647 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
648 msgid "Disable"
649 msgstr "Atspējot"
650
651 #: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
652 msgid "Spectrometer"
653 msgstr ""
654
655 #: src/audio_output/output.c:226
656 msgid "Scope"
657 msgstr ""
658
659 #: src/audio_output/output.c:229
660 msgid "Spectrum"
661 msgstr ""
662
663 #: src/audio_output/output.c:232
664 #, fuzzy
665 msgid "Vu meter"
666 msgstr "Piekļuves filtri"
667
668 #: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
669 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
670 msgid "Equalizer"
671 msgstr ""
672
673 #: src/audio_output/output.c:279 src/libvlc-module.c:192
674 msgid "Audio filters"
675 msgstr ""
676
677 #: src/audio_output/output.c:290
678 msgid "Replay gain"
679 msgstr ""
680
681 #: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
682 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
683 #, fuzzy
684 msgid "Stereo audio mode"
685 msgstr "Bitreits"
686
687 #: src/audio_output/output.c:412 src/libvlc-module.c:189
688 msgid "Dolby Surround"
689 msgstr ""
690
691 #: src/audio_output/output.c:417 src/libvlc-module.c:188
692 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
693 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
694 #: modules/codec/twolame.c:70
695 msgid "Stereo"
696 msgstr ""
697
698 #: src/audio_output/output.c:422 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:189
699 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
700 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
701 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
702 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
703 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
704 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
705 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
706 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
707 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
708 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
709 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
710 msgid "Left"
711 msgstr ""
712
713 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:111 src/libvlc-module.c:189
714 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
715 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
716 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
717 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
718 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
719 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
720 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
721 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
722 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
723 msgid "Right"
724 msgstr ""
725
726 #: src/audio_output/output.c:433 src/libvlc-module.c:188
727 msgid "Reverse stereo"
728 msgstr ""
729
730 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
731 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
732 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
733 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
734 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
735 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
736 #, fuzzy
737 msgid "Automatic"
738 msgstr "Automātiski"
739
740 #: src/config/file.c:458
741 msgid "boolean"
742 msgstr ""
743
744 #: src/config/file.c:458 src/config/help.c:468
745 #, fuzzy
746 msgid "integer"
747 msgstr "vesels"
748
749 #: src/config/file.c:466 src/config/help.c:498
750 #, fuzzy
751 msgid "float"
752 msgstr "ar peldošo punktu"
753
754 #: src/config/file.c:479 src/config/help.c:447
755 #, fuzzy
756 msgid "string"
757 msgstr "rinda"
758
759 #: src/config/help.c:127
760 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
761 msgstr ""
762
763 #: src/config/help.c:131
764 #, c-format
765 msgid ""
766 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
767 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
768 "They will be enqueued in the playlist.\n"
769 "The first item specified will be played first.\n"
770 "\n"
771 "Options-styles:\n"
772 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
773 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
774 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
775 "            and that overrides previous settings.\n"
776 "\n"
777 "Stream MRL syntax:\n"
778 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
779 "  [:option=value ...]\n"
780 "\n"
781 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
782 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
783 "\n"
784 "URL syntax:\n"
785 "  file:///path/file              Plain media file\n"
786 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
787 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
788 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
789 "  screen://                      Screen capture\n"
790 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
791 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
792 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
793 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
794 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
795 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
796 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
797 "\n"
798 msgstr ""
799
800 #: src/config/help.c:514
801 msgid " (default enabled)"
802 msgstr " (pēc noklusējuma iespējots)"
803
804 #: src/config/help.c:515
805 msgid " (default disabled)"
806 msgstr " (pēc noklusējuma atspējots)"
807
808 #: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683 src/config/help.c:690
809 #: src/config/help.c:692
810 msgid "Note:"
811 msgstr ""
812
813 #: src/config/help.c:681 src/config/help.c:684
814 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
815 msgstr ""
816
817 #: src/config/help.c:694
818 #, c-format
819 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
820 msgid_plural ""
821 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
822 msgstr[0] ""
823 msgstr[1] ""
824
825 #: src/config/help.c:704 src/config/help.c:708
826 msgid ""
827 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
828 "modules."
829 msgstr ""
830
831 #: src/config/help.c:790
832 #, fuzzy, c-format
833 msgid "VLC version %s (%s)\n"
834 msgstr "VLC versija %s\n"
835
836 #: src/config/help.c:792
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
839 msgstr "Kompilējis %s@%s.%s\n"
840
841 #: src/config/help.c:794
842 #, c-format
843 msgid "Compiler: %s\n"
844 msgstr "Kompilātors: %s\n"
845
846 #: src/config/help.c:827
847 msgid ""
848 "\n"
849 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
850 msgstr ""
851
852 #: src/config/help.c:841
853 msgid ""
854 "\n"
855 "Press the RETURN key to continue...\n"
856 msgstr ""
857 "\n"
858 "Lai turpinātu, nospiediet RETURN...\n"
859
860 #: src/config/keys.c:56
861 msgid "Backspace"
862 msgstr ""
863
864 #: src/config/keys.c:57
865 #, fuzzy
866 msgid "Brightness Down"
867 msgstr "Filtri"
868
869 #: src/config/keys.c:58
870 #, fuzzy
871 msgid "Brightness Up"
872 msgstr "Filtri"
873
874 #: src/config/keys.c:59
875 msgid "Browser Back"
876 msgstr ""
877
878 #: src/config/keys.c:60
879 msgid "Browser Favorites"
880 msgstr ""
881
882 #: src/config/keys.c:61
883 msgid "Browser Forward"
884 msgstr ""
885
886 #: src/config/keys.c:62
887 msgid "Browser Home"
888 msgstr ""
889
890 #: src/config/keys.c:63
891 #, fuzzy
892 msgid "Browser Refresh"
893 msgstr "Saraksts"
894
895 #: src/config/keys.c:64
896 msgid "Browser Search"
897 msgstr ""
898
899 #: src/config/keys.c:65
900 msgid "Browser Stop"
901 msgstr ""
902
903 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:499
904 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
905 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
906 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
907 msgid "Delete"
908 msgstr ""
909
910 #: src/config/keys.c:67
911 msgid "Down"
912 msgstr ""
913
914 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:74
915 #, fuzzy
916 msgid "End"
917 msgstr "Iespējot audio"
918
919 #: src/config/keys.c:69
920 #, fuzzy
921 msgid "Enter"
922 msgstr "Saskarnes"
923
924 #: src/config/keys.c:70
925 msgid "Esc"
926 msgstr ""
927
928 #: src/config/keys.c:71
929 msgid "F1"
930 msgstr ""
931
932 #: src/config/keys.c:72
933 msgid "F10"
934 msgstr ""
935
936 #: src/config/keys.c:73
937 msgid "F11"
938 msgstr ""
939
940 #: src/config/keys.c:74
941 msgid "F12"
942 msgstr ""
943
944 #: src/config/keys.c:75
945 msgid "F2"
946 msgstr ""
947
948 #: src/config/keys.c:76
949 msgid "F3"
950 msgstr ""
951
952 #: src/config/keys.c:77
953 msgid "F4"
954 msgstr ""
955
956 #: src/config/keys.c:78
957 msgid "F5"
958 msgstr ""
959
960 #: src/config/keys.c:79
961 msgid "F6"
962 msgstr ""
963
964 #: src/config/keys.c:80
965 msgid "F7"
966 msgstr ""
967
968 #: src/config/keys.c:81
969 msgid "F8"
970 msgstr ""
971
972 #: src/config/keys.c:82
973 msgid "F9"
974 msgstr ""
975
976 #: src/config/keys.c:83
977 msgid "Home"
978 msgstr ""
979
980 #: src/config/keys.c:84
981 #, fuzzy
982 msgid "Insert"
983 msgstr "Tīkls"
984
985 #: src/config/keys.c:86
986 #, fuzzy
987 msgid "Media Angle"
988 msgstr "Piekļuves filtri"
989
990 #: src/config/keys.c:87
991 #, fuzzy
992 msgid "Media Audio Track"
993 msgstr "Audio kodeki"
994
995 #: src/config/keys.c:88
996 #, fuzzy
997 msgid "Media Forward"
998 msgstr "Piekļuves filtri"
999
1000 #: src/config/keys.c:89
1001 #, fuzzy
1002 msgid "Media Menu"
1003 msgstr "Piekļuves filtri"
1004
1005 #: src/config/keys.c:90
1006 #, fuzzy
1007 msgid "Media Next Frame"
1008 msgstr "Nākamā nodaļa"
1009
1010 #: src/config/keys.c:91
1011 msgid "Media Next Track"
1012 msgstr ""
1013
1014 #: src/config/keys.c:92
1015 #, fuzzy
1016 msgid "Media Play Pause"
1017 msgstr "Piekļuves filtri"
1018
1019 #: src/config/keys.c:93
1020 #, fuzzy
1021 msgid "Media Prev Frame"
1022 msgstr "Piekļuves filtri"
1023
1024 #: src/config/keys.c:94
1025 #, fuzzy
1026 msgid "Media Prev Track"
1027 msgstr "Piekļuves filtri"
1028
1029 #: src/config/keys.c:95
1030 #, fuzzy
1031 msgid "Media Record"
1032 msgstr "Piekļuves filtri"
1033
1034 #: src/config/keys.c:96
1035 #, fuzzy
1036 msgid "Media Repeat"
1037 msgstr "Video kodeki"
1038
1039 #: src/config/keys.c:97
1040 #, fuzzy
1041 msgid "Media Rewind"
1042 msgstr "Piekļuves filtri"
1043
1044 #: src/config/keys.c:98
1045 #, fuzzy
1046 msgid "Media Select"
1047 msgstr "Piekļuves filtri"
1048
1049 #: src/config/keys.c:99
1050 #, fuzzy
1051 msgid "Media Shuffle"
1052 msgstr "Piekļuves filtri"
1053
1054 #: src/config/keys.c:100
1055 #, fuzzy
1056 msgid "Media Stop"
1057 msgstr "Piekļuves filtri"
1058
1059 #: src/config/keys.c:101
1060 #, fuzzy
1061 msgid "Media Subtitle"
1062 msgstr "Piekļuves filtri"
1063
1064 #: src/config/keys.c:102
1065 #, fuzzy
1066 msgid "Media Time"
1067 msgstr "Piekļuves filtri"
1068
1069 #: src/config/keys.c:103
1070 #, fuzzy
1071 msgid "Media View"
1072 msgstr "Piekļuves filtri"
1073
1074 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:541
1075 msgid "Menu"
1076 msgstr ""
1077
1078 #: src/config/keys.c:105
1079 msgid "Mouse Wheel Down"
1080 msgstr ""
1081
1082 #: src/config/keys.c:106
1083 msgid "Mouse Wheel Left"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: src/config/keys.c:107
1087 #, fuzzy
1088 msgid "Mouse Wheel Right"
1089 msgstr "Video iestatījumi"
1090
1091 #: src/config/keys.c:108
1092 msgid "Mouse Wheel Up"
1093 msgstr ""
1094
1095 #: src/config/keys.c:109
1096 #, fuzzy
1097 msgid "Page Down"
1098 msgstr "Kanāli"
1099
1100 #: src/config/keys.c:110
1101 #, fuzzy
1102 msgid "Page Up"
1103 msgstr "Kanāli"
1104
1105 #: src/config/keys.c:112 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1106 #, fuzzy
1107 msgid "Space"
1108 msgstr "Kanāli"
1109
1110 #: src/config/keys.c:113
1111 msgid "Tab"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: src/config/keys.c:114 src/libvlc-module.c:187
1115 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1425
1116 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:294
1117 msgid "Unset"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: src/config/keys.c:115
1121 msgid "Up"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
1125 msgid "Volume Down"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: src/config/keys.c:117
1129 #, fuzzy
1130 msgid "Volume Mute"
1131 msgstr "Saskarņu pārvaldība"
1132
1133 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:467
1134 msgid "Volume Up"
1135 msgstr ""
1136
1137 #: src/config/keys.c:119
1138 msgid "Zoom In"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: src/config/keys.c:120
1142 msgid "Zoom Out"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: src/config/keys.c:248
1146 #, fuzzy
1147 msgid "Ctrl+"
1148 msgstr "Saskarņu pārvaldība"
1149
1150 #: src/config/keys.c:249
1151 msgid "Alt+"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: src/config/keys.c:250
1155 msgid "Shift+"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: src/config/keys.c:251
1159 msgid "Meta+"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: src/config/keys.c:252
1163 #, fuzzy
1164 msgid "Command+"
1165 msgstr "Saskarņu pārvaldība"
1166
1167 #: src/input/control.c:226
1168 #, c-format
1169 msgid "Bookmark %i"
1170 msgstr ""
1171
1172 #: src/input/decoder.c:267
1173 #, fuzzy
1174 msgid "packetizer"
1175 msgstr "Vizualizācijas"
1176
1177 #: src/input/decoder.c:267
1178 #, fuzzy
1179 msgid "decoder"
1180 msgstr "Audio kodeki"
1181
1182 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
1183 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:256
1184 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:750
1185 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:803 modules/stream_out/es.c:362
1186 #: modules/stream_out/es.c:377
1187 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: src/input/decoder.c:277
1191 #, c-format
1192 msgid "VLC could not open the %s module."
1193 msgstr ""
1194
1195 #: src/input/decoder.c:468
1196 msgid "VLC could not open the decoder module."
1197 msgstr ""
1198
1199 #: src/input/decoder.c:723
1200 #, fuzzy
1201 msgid "No suitable decoder module"
1202 msgstr "Subtitri/OSD"
1203
1204 #: src/input/decoder.c:724
1205 #, c-format
1206 msgid ""
1207 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
1208 "there is no way for you to fix this."
1209 msgstr ""
1210
1211 #: src/input/es_out.c:922 src/input/es_out.c:927 src/libvlc-module.c:230
1212 #: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
1213 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:532
1214 msgid "Track"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: src/input/es_out.c:1133
1218 #, c-format
1219 msgid "%s [%s %d]"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: src/input/es_out.c:1133 src/input/es_out.c:1138 src/input/var.c:167
1223 #: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
1224 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
1225 msgid "Program"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: src/input/es_out.c:1336 src/input/es_out.c:1338
1229 #, fuzzy
1230 msgid "Scrambled"
1231 msgstr "Iespējot audio"
1232
1233 #: src/input/es_out.c:1336
1234 msgid "Yes"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: src/input/es_out.c:1989
1238 #, c-format
1239 msgid "Closed captions %u"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: src/input/es_out.c:2840
1243 #, c-format
1244 msgid "Stream %d"
1245 msgstr "Celiņš %d"
1246
1247 #: src/input/es_out.c:2856 src/input/es_out.c:2971 modules/access/imem.c:64
1248 msgid "Subtitle"
1249 msgstr ""
1250
1251 #: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2935
1252 #: src/input/es_out.c:2971 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:195
1253 #: modules/gui/macosx/output.m:144
1254 msgid "Type"
1255 msgstr "Tips"
1256
1257 #: src/input/es_out.c:2867
1258 #, fuzzy
1259 msgid "Original ID"
1260 msgstr "Iespējot audio"
1261
1262 #: src/input/es_out.c:2875 src/input/es_out.c:2878 modules/access/imem.c:67
1263 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:176
1264 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:186 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1265 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1266 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1267 msgid "Codec"
1268 msgstr "Kodeks"
1269
1270 #: src/input/es_out.c:2882 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1271 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/stream_out/setid.c:49
1272 msgid "Language"
1273 msgstr "Valoda (Language)"
1274
1275 #: src/input/es_out.c:2885 src/input/meta.c:61
1276 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:97 modules/gui/macosx/MainMenu.m:74
1277 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75
1278 msgid "Description"
1279 msgstr "Apraksts"
1280
1281 #: src/input/es_out.c:2894 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188
1282 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1283 msgid "Channels"
1284 msgstr "Kanāli"
1285
1286 #: src/input/es_out.c:2899 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1287 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:62
1288 msgid "Sample rate"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: src/input/es_out.c:2899
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "%u Hz"
1294 msgstr "%d Hz"
1295
1296 #: src/input/es_out.c:2909
1297 msgid "Bits per sample"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: src/input/es_out.c:2914 modules/access_output/shout.c:92
1301 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:325
1302 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1303 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1304 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1305 msgid "Bitrate"
1306 msgstr "Bitreits"
1307
1308 #: src/input/es_out.c:2914
1309 #, fuzzy, c-format
1310 msgid "%u kb/s"
1311 msgstr "%d kb/s"
1312
1313 #: src/input/es_out.c:2926
1314 msgid "Track replay gain"
1315 msgstr ""
1316
1317 #: src/input/es_out.c:2928
1318 msgid "Album replay gain"
1319 msgstr ""
1320
1321 #: src/input/es_out.c:2929
1322 #, c-format
1323 msgid "%.2f dB"
1324 msgstr ""
1325
1326 #: src/input/es_out.c:2938 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1327 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1328 msgid "Resolution"
1329 msgstr "Izšķirtspēja"
1330
1331 #: src/input/es_out.c:2943
1332 msgid "Display resolution"
1333 msgstr ""
1334
1335 #: src/input/es_out.c:2953 src/input/es_out.c:2956 modules/access/imem.c:93
1336 #: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:41
1337 #: modules/access/screen/xcb.c:38 modules/access/shm.c:41
1338 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/vdr.c:82
1339 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1340 msgid "Frame rate"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: src/input/es_out.c:2964
1344 #, fuzzy
1345 msgid "Decoded format"
1346 msgstr "Saskarnes"
1347
1348 #: src/input/input.c:2426
1349 msgid "Your input can't be opened"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: src/input/input.c:2427
1353 #, c-format
1354 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1355 msgstr ""
1356
1357 #: src/input/input.c:2548
1358 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: src/input/input.c:2549
1362 #, c-format
1363 msgid ""
1364 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1365 msgstr ""
1366
1367 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:69
1368 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:372
1369 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/open.m:174
1370 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1371 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:492
1372 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:506 modules/mux/asf.c:56
1373 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
1374 msgid "Title"
1375 msgstr "Nosaukums"
1376
1377 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1115
1378 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75
1379 msgid "Artist"
1380 msgstr "Izpildītājs"
1381
1382 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1076
1383 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1384 msgid "Genre"
1385 msgstr "Stils"
1386
1387 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60
1388 msgid "Copyright"
1389 msgstr "Autortiesības"
1390
1391 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:230 modules/access/vcdx/info.c:63
1392 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:73
1393 msgid "Album"
1394 msgstr ""
1395
1396 #: src/input/meta.c:60
1397 #, fuzzy
1398 msgid "Track number"
1399 msgstr "Celiņa numurs/atrašanās vieta"
1400
1401 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1402 msgid "Rating"
1403 msgstr "Novērtējums"
1404
1405 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:75
1406 msgid "Date"
1407 msgstr "Datums"
1408
1409 #: src/input/meta.c:64
1410 msgid "Setting"
1411 msgstr "Iestatījums"
1412
1413 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:184
1414 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1415 msgid "URL"
1416 msgstr "URL"
1417
1418 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1419 msgid "Now Playing"
1420 msgstr "Pašreiz spēlē"
1421
1422 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1423 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1085
1424 msgid "Publisher"
1425 msgstr "Publicējis"
1426
1427 #: src/input/meta.c:69
1428 msgid "Encoded by"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: src/input/meta.c:70
1432 #, fuzzy
1433 msgid "Artwork URL"
1434 msgstr "URL"
1435
1436 #: src/input/meta.c:71
1437 msgid "Track ID"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: src/input/var.c:158
1441 #, fuzzy
1442 msgid "Bookmark"
1443 msgstr "Grāmatzīme"
1444
1445 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:570
1446 msgid "Programs"
1447 msgstr ""
1448
1449 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:373
1450 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/open.m:173
1451 #: modules/gui/macosx/open.m:175 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1452 #, fuzzy
1453 msgid "Chapter"
1454 msgstr "Nodaļa"
1455
1456 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1457 msgid "Navigation"
1458 msgstr "Navigācija"
1459
1460 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:397
1461 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398
1462 msgid "Video Track"
1463 msgstr ""
1464
1465 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:380
1466 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1467 msgid "Audio Track"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: src/input/var.c:210
1471 #, fuzzy
1472 msgid "Subtitle Track"
1473 msgstr "Subtitri/OSD"
1474
1475 #: src/input/var.c:273
1476 msgid "Next title"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: src/input/var.c:278
1480 msgid "Previous title"
1481 msgstr ""
1482
1483 #: src/input/var.c:312
1484 #, fuzzy, c-format
1485 msgid "Title %i%s"
1486 msgstr "Nosaukums %i"
1487
1488 #: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
1489 #, c-format
1490 msgid "Chapter %i"
1491 msgstr "Nodaļa %i"
1492
1493 #: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:399
1494 msgid "Next chapter"
1495 msgstr "Nākamā nodaļa"
1496
1497 #: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:389
1498 msgid "Previous chapter"
1499 msgstr "Iepriekšējā nodaļa"
1500
1501 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1502 #, c-format
1503 msgid "Media: %s"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: src/interface/interface.c:81 modules/gui/macosx/MainMenu.m:312
1507 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:313
1508 msgid "Add Interface"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: src/interface/interface.c:88
1512 #, fuzzy
1513 msgid "Console"
1514 msgstr "Saskarņu pārvaldība"
1515
1516 #: src/interface/interface.c:92
1517 msgid "Telnet"
1518 msgstr ""
1519
1520 #: src/interface/interface.c:95
1521 #, fuzzy
1522 msgid "Web"
1523 msgstr "Iestatījums"
1524
1525 #: src/interface/interface.c:98
1526 msgid "Debug logging"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: src/interface/interface.c:101
1530 msgid "Mouse Gestures"
1531 msgstr ""
1532
1533 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1534 #: src/libvlc.c:191
1535 msgid "C"
1536 msgstr "lv"
1537
1538 #: src/libvlc.c:611
1539 msgid ""
1540 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1541 "interface."
1542 msgstr ""
1543
1544 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1401 src/libvlc-module.c:1402
1545 #: src/libvlc-module.c:2532 src/video_output/vout_intf.c:184
1546 msgid "Zoom"
1547 msgstr ""
1548
1549 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1319 src/video_output/vout_intf.c:85
1550 msgid "1:4 Quarter"
1551 msgstr ""
1552
1553 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1320 src/video_output/vout_intf.c:86
1554 msgid "1:2 Half"
1555 msgstr ""
1556
1557 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:87
1558 msgid "1:1 Original"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1322 src/video_output/vout_intf.c:88
1562 msgid "2:1 Double"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: src/libvlc-module.c:64
1566 msgid ""
1567 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1568 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1569 "related options."
1570 msgstr ""
1571 "Šīs opcijas ļauj pielāgot VLC izmantotās saskarnes. Ir iespējams izvēlēties "
1572 "galveno saskarni, papildsaskarnes moduļus, kā arī norādīt dažādas ar "
1573 "saskarnēm saistītas opcijas."
1574
1575 #: src/libvlc-module.c:68
1576 msgid "Interface module"
1577 msgstr "Saskarnes modulis"
1578
1579 #: src/libvlc-module.c:70
1580 msgid ""
1581 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1582 "automatically select the best module available."
1583 msgstr ""
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:58
1586 #, fuzzy
1587 msgid "Extra interface modules"
1588 msgstr "Ekstra saskarnes moduļi"
1589
1590 #: src/libvlc-module.c:76
1591 msgid ""
1592 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1593 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1594 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1595 "\", \"gestures\" ...)"
1596 msgstr ""
1597
1598 #: src/libvlc-module.c:83
1599 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1600 msgstr ""
1601
1602 #: src/libvlc-module.c:85
1603 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1604 msgstr ""
1605
1606 #: src/libvlc-module.c:87
1607 msgid ""
1608 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1609 "1=warnings, 2=debug)."
1610 msgstr ""
1611
1612 #: src/libvlc-module.c:90
1613 #, fuzzy
1614 msgid "Be quiet"
1615 msgstr "Esi kluss"
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:92
1618 msgid "Turn off all warning and information messages."
1619 msgstr "Izslēgt visas brīdinājuma un informatīvos paziņojumus."
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:94
1622 msgid "Default stream"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:96
1626 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1627 msgstr ""
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:98
1630 msgid "Color messages"
1631 msgstr ""
1632
1633 #: src/libvlc-module.c:100
1634 msgid ""
1635 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1636 "needs Linux color support for this to work."
1637 msgstr ""
1638
1639 #: src/libvlc-module.c:103
1640 msgid "Show advanced options"
1641 msgstr ""
1642
1643 #: src/libvlc-module.c:105
1644 msgid ""
1645 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1646 "available options, including those that most users should never touch."
1647 msgstr ""
1648
1649 #: src/libvlc-module.c:109
1650 #, fuzzy
1651 msgid "Interface interaction"
1652 msgstr "Pamata saskarnes iestatījumi"
1653
1654 #: src/libvlc-module.c:111
1655 msgid ""
1656 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1657 "user input is required."
1658 msgstr ""
1659
1660 #: src/libvlc-module.c:121
1661 msgid ""
1662 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1663 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1664 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1665 "the \"audio filters\" modules section."
1666 msgstr ""
1667
1668 #: src/libvlc-module.c:127
1669 msgid "Audio output module"
1670 msgstr ""
1671
1672 #: src/libvlc-module.c:129
1673 msgid ""
1674 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1675 "automatically select the best method available."
1676 msgstr ""
1677
1678 #: src/libvlc-module.c:133 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:181
1679 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:432
1680 msgid "Enable audio"
1681 msgstr "Iespējot audio"
1682
1683 #: src/libvlc-module.c:135
1684 msgid ""
1685 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1686 "not take place, thus saving some processing power."
1687 msgstr ""
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:138
1690 #, fuzzy
1691 msgid "Audio gain"
1692 msgstr "Piekļuves filtri"
1693
1694 #: src/libvlc-module.c:140
1695 #, fuzzy
1696 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1697 msgstr "Video filtrus izmanto video celiņa pēcapstrādē."
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:142
1700 msgid "Audio output volume step"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: src/libvlc-module.c:144
1704 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1705 msgstr ""
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:147
1708 #, fuzzy
1709 msgid "Remember the audio volume"
1710 msgstr "Noklusētais audio skaļums"
1711
1712 #: src/libvlc-module.c:149
1713 msgid ""
1714 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1715 msgstr ""
1716
1717 #: src/libvlc-module.c:152
1718 msgid "Audio desynchronization compensation"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: src/libvlc-module.c:154
1722 msgid ""
1723 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1724 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1725 msgstr ""
1726
1727 #: src/libvlc-module.c:157
1728 #, fuzzy
1729 msgid "Audio resampler"
1730 msgstr "Piekļuves filtri"
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:159
1733 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1734 msgstr ""
1735
1736 #: src/libvlc-module.c:162
1737 msgid ""
1738 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1739 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1740 "played)."
1741 msgstr ""
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:166 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:187
1744 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:441
1745 msgid "Use S/PDIF when available"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:168
1749 msgid ""
1750 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1751 "audio stream being played."
1752 msgstr ""
1753
1754 #: src/libvlc-module.c:171 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
1755 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1756 msgstr "Piespiedu kārtā noteikt Dolby Surround"
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:173
1759 msgid ""
1760 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1761 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1762 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1763 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1764 msgstr ""
1765
1766 #: src/libvlc-module.c:180 src/win32/thread.c:818
1767 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:434
1768 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:566
1769 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:897
1770 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1771 msgid "Auto"
1772 msgstr "Automātiski"
1773
1774 #: src/libvlc-module.c:180 modules/access/dtv/access.c:92
1775 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1776 msgid "On"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: src/libvlc-module.c:180 modules/access/dtv/access.c:92
1780 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1781 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1782 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1783 msgid "Off"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: src/libvlc-module.c:182
1787 #, fuzzy
1788 msgid "Stereo audio output mode"
1789 msgstr "Piekļuves filtri"
1790
1791 #: src/libvlc-module.c:194
1792 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1793 msgstr ""
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:199
1796 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1797 msgstr ""
1798
1799 #: src/libvlc-module.c:203
1800 msgid "Replay gain mode"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: src/libvlc-module.c:205
1804 #, fuzzy
1805 msgid "Select the replay gain mode"
1806 msgstr "Subtitri/OSD"
1807
1808 #: src/libvlc-module.c:207
1809 msgid "Replay preamp"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: src/libvlc-module.c:209
1813 msgid ""
1814 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1815 "replay gain information"
1816 msgstr ""
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:212
1819 msgid "Default replay gain"
1820 msgstr ""
1821
1822 #: src/libvlc-module.c:214
1823 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1824 msgstr ""
1825
1826 #: src/libvlc-module.c:216
1827 msgid "Peak protection"
1828 msgstr ""
1829
1830 #: src/libvlc-module.c:218
1831 msgid "Protect against sound clipping"
1832 msgstr ""
1833
1834 #: src/libvlc-module.c:221
1835 #, fuzzy
1836 msgid "Enable time stretching audio"
1837 msgstr "Iespējot audio"
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:223
1840 msgid ""
1841 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1842 "audio pitch"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: src/libvlc-module.c:230 modules/access/dshow/dshow.cpp:2034
1846 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1847 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1848 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/dirac.c:79
1849 #: modules/codec/kate.c:202 modules/codec/x264.c:429 modules/codec/x264.c:434
1850 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:202 modules/gui/macosx/open.m:250
1851 #: modules/gui/macosx/open.m:276 modules/gui/macosx/open.m:277
1852 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1853 #: modules/text_renderer/freetype.c:214
1854 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1855 msgid "None"
1856 msgstr ""
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:238
1859 msgid ""
1860 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1861 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1862 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1863 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1864 "options."
1865 msgstr ""
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:244
1868 msgid "Video output module"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:246
1872 msgid ""
1873 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1874 "automatically select the best method available."
1875 msgstr ""
1876
1877 #: src/libvlc-module.c:249 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
1878 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:341
1879 msgid "Enable video"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: src/libvlc-module.c:251
1883 msgid ""
1884 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1885 "not take place, thus saving some processing power."
1886 msgstr ""
1887
1888 #: src/libvlc-module.c:254 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1889 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1890 #: modules/visualization/projectm.cpp:62
1891 #: modules/visualization/visual/visual.c:50 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1892 msgid "Video width"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:256
1896 msgid ""
1897 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1898 "characteristics."
1899 msgstr ""
1900
1901 #: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1902 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1903 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
1904 #: modules/visualization/visual/visual.c:54 modules/visualization/vsxu.cpp:58
1905 msgid "Video height"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: src/libvlc-module.c:261
1909 msgid ""
1910 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1911 "video characteristics."
1912 msgstr ""
1913
1914 #: src/libvlc-module.c:264
1915 msgid "Video X coordinate"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: src/libvlc-module.c:266
1919 msgid ""
1920 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1921 "coordinate)."
1922 msgstr ""
1923
1924 #: src/libvlc-module.c:269
1925 msgid "Video Y coordinate"
1926 msgstr ""
1927
1928 #: src/libvlc-module.c:271
1929 msgid ""
1930 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1931 "coordinate)."
1932 msgstr ""
1933
1934 #: src/libvlc-module.c:274
1935 msgid "Video title"
1936 msgstr ""
1937
1938 #: src/libvlc-module.c:276
1939 msgid ""
1940 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1941 "interface)."
1942 msgstr ""
1943
1944 #: src/libvlc-module.c:279
1945 msgid "Video alignment"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:281
1949 msgid ""
1950 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1951 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1952 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1953 msgstr ""
1954
1955 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
1956 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
1957 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1958 #: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
1959 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:190
1960 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1961 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
1962 #: modules/video_filter/rss.c:173
1963 msgid "Center"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
1967 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
1968 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:174 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:196
1969 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1970 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
1971 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1317
1972 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
1973 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
1974 msgid "Top"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
1978 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:107
1979 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:176 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:198
1980 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1981 #: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
1982 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
1983 msgid "Bottom"
1984 msgstr ""
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
1987 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:178
1988 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:200
1989 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1990 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
1991 #: modules/video_filter/rss.c:174
1992 msgid "Top-Left"
1993 msgstr ""
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
1996 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:180
1997 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:202
1998 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1999 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
2000 #: modules/video_filter/rss.c:174
2001 msgid "Top-Right"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
2005 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:182
2006 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:204
2007 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
2008 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
2009 #: modules/video_filter/rss.c:174
2010 msgid "Bottom-Left"
2011 msgstr ""
2012
2013 #: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
2014 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:184
2015 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:206
2016 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
2017 #: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
2018 #: modules/video_filter/rss.c:174
2019 msgid "Bottom-Right"
2020 msgstr ""
2021
2022 #: src/libvlc-module.c:289
2023 msgid "Zoom video"
2024 msgstr ""
2025
2026 #: src/libvlc-module.c:291
2027 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2028 msgstr ""
2029
2030 #: src/libvlc-module.c:293
2031 msgid "Grayscale video output"
2032 msgstr ""
2033
2034 #: src/libvlc-module.c:295
2035 msgid ""
2036 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2037 "save some processing power."
2038 msgstr ""
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:298
2041 msgid "Embedded video"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: src/libvlc-module.c:300
2045 #, fuzzy
2046 msgid "Embed the video output in the main interface."
2047 msgstr "Iestatījumi galvenajai saskarnei"
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:302
2050 msgid "Fullscreen video output"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: src/libvlc-module.c:304
2054 msgid "Start video in fullscreen mode"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:306
2058 msgid "Overlay video output"
2059 msgstr ""
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:308
2062 msgid ""
2063 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2064 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2065 msgstr ""
2066
2067 #: src/libvlc-module.c:311 src/video_output/vout_intf.c:274
2068 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:266 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:348
2069 msgid "Always on top"
2070 msgstr ""
2071
2072 #: src/libvlc-module.c:313
2073 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2074 msgstr ""
2075
2076 #: src/libvlc-module.c:315
2077 msgid "Enable wallpaper mode "
2078 msgstr ""
2079
2080 #: src/libvlc-module.c:317
2081 msgid ""
2082 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2083 msgstr ""
2084
2085 #: src/libvlc-module.c:320
2086 msgid "Show media title on video"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: src/libvlc-module.c:322
2090 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2091 msgstr ""
2092
2093 #: src/libvlc-module.c:324
2094 msgid "Show video title for x milliseconds"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:326
2098 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2099 msgstr ""
2100
2101 #: src/libvlc-module.c:328
2102 #, fuzzy
2103 msgid "Position of video title"
2104 msgstr "Piekļuves filtri"
2105
2106 #: src/libvlc-module.c:330
2107 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2108 msgstr ""
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:332
2111 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: src/libvlc-module.c:335
2115 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2116 msgstr ""
2117
2118 #: src/libvlc-module.c:338 src/libvlc-module.c:340
2119 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:405
2120 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
2121 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2122 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2123 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2124 msgid "Deinterlace"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:348 src/video_output/interlacing.c:196
2128 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:407 modules/gui/macosx/MainMenu.m:408
2129 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:276
2130 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2131 #, fuzzy
2132 msgid "Deinterlace mode"
2133 msgstr "Saskarnes modulis"
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:350
2136 #, fuzzy
2137 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2138 msgstr "Saskarnes modulis"
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2141 msgid "Discard"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2145 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2146 msgid "Blend"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2150 msgid "Mean"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2154 msgid "Bob"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: src/libvlc-module.c:358 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2158 msgid "Linear"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: src/libvlc-module.c:358 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2162 msgid "Phosphor"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: src/libvlc-module.c:359 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2166 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: src/libvlc-module.c:367
2170 msgid "Disable screensaver"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: src/libvlc-module.c:368
2174 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2175 msgstr ""
2176
2177 #: src/libvlc-module.c:370
2178 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: src/libvlc-module.c:371
2182 msgid ""
2183 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2184 "computer being suspended because of inactivity."
2185 msgstr ""
2186
2187 #: src/libvlc-module.c:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:265
2188 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:344
2189 msgid "Window decorations"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: src/libvlc-module.c:376
2193 msgid ""
2194 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2195 "giving a \"minimal\" window."
2196 msgstr ""
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:379
2199 #, fuzzy
2200 msgid "Video splitter module"
2201 msgstr "Izvades moduļi"
2202
2203 #: src/libvlc-module.c:381
2204 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2205 msgstr ""
2206
2207 #: src/libvlc-module.c:383
2208 msgid "Video filter module"
2209 msgstr ""
2210
2211 #: src/libvlc-module.c:385
2212 msgid ""
2213 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2214 "instance deinterlacing, or distort the video."
2215 msgstr ""
2216
2217 #: src/libvlc-module.c:389
2218 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2219 msgstr ""
2220
2221 #: src/libvlc-module.c:391
2222 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2223 msgstr ""
2224
2225 #: src/libvlc-module.c:393 src/libvlc-module.c:395
2226 msgid "Video snapshot file prefix"
2227 msgstr ""
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:397
2230 msgid "Video snapshot format"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: src/libvlc-module.c:399
2234 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: src/libvlc-module.c:401
2238 msgid "Display video snapshot preview"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: src/libvlc-module.c:403
2242 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2243 msgstr ""
2244
2245 #: src/libvlc-module.c:405
2246 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: src/libvlc-module.c:407
2250 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: src/libvlc-module.c:409
2254 #, fuzzy
2255 msgid "Video snapshot width"
2256 msgstr "Video iestatījumi"
2257
2258 #: src/libvlc-module.c:411
2259 msgid ""
2260 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2261 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2262 msgstr ""
2263
2264 #: src/libvlc-module.c:415
2265 #, fuzzy
2266 msgid "Video snapshot height"
2267 msgstr "Video iestatījumi"
2268
2269 #: src/libvlc-module.c:417
2270 msgid ""
2271 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2272 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2273 "ratio."
2274 msgstr ""
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:421
2277 msgid "Video cropping"
2278 msgstr ""
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:423
2281 msgid ""
2282 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2283 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2284 msgstr ""
2285
2286 #: src/libvlc-module.c:427
2287 msgid "Source aspect ratio"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: src/libvlc-module.c:429
2291 msgid ""
2292 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2293 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2294 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2295 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2296 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2297 msgstr ""
2298
2299 #: src/libvlc-module.c:436
2300 #, fuzzy
2301 msgid "Video Auto Scaling"
2302 msgstr "Video iestatījumi"
2303
2304 #: src/libvlc-module.c:438
2305 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2306 msgstr ""
2307
2308 #: src/libvlc-module.c:440
2309 #, fuzzy
2310 msgid "Video scaling factor"
2311 msgstr "Izvades moduļi"
2312
2313 #: src/libvlc-module.c:442
2314 msgid ""
2315 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2316 "Default value is 1.0 (original video size)."
2317 msgstr ""
2318
2319 #: src/libvlc-module.c:445
2320 msgid "Custom crop ratios list"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: src/libvlc-module.c:447
2324 msgid ""
2325 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2326 "crop ratios list."
2327 msgstr ""
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:450
2330 msgid "Custom aspect ratios list"
2331 msgstr ""
2332
2333 #: src/libvlc-module.c:452
2334 msgid ""
2335 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2336 "aspect ratio list."
2337 msgstr ""
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:455
2340 msgid "Fix HDTV height"
2341 msgstr ""
2342
2343 #: src/libvlc-module.c:457
2344 msgid ""
2345 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2346 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2347 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2348 msgstr ""
2349
2350 #: src/libvlc-module.c:462
2351 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: src/libvlc-module.c:464
2355 msgid ""
2356 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2357 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2358 "order to keep proportions."
2359 msgstr ""
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:468 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
2362 msgid "Skip frames"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: src/libvlc-module.c:470
2366 msgid ""
2367 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2368 "computer is not powerful enough"
2369 msgstr ""
2370
2371 #: src/libvlc-module.c:473
2372 msgid "Drop late frames"
2373 msgstr ""
2374
2375 #: src/libvlc-module.c:475
2376 msgid ""
2377 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2378 "intended display date)."
2379 msgstr ""
2380
2381 #: src/libvlc-module.c:478
2382 msgid "Quiet synchro"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: src/libvlc-module.c:480
2386 msgid ""
2387 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2388 "synchronization mechanism."
2389 msgstr ""
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:483
2392 msgid "Key press events"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: src/libvlc-module.c:485
2396 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2397 msgstr ""
2398
2399 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2400 msgid "Mouse events"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:489
2404 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2405 msgstr ""
2406
2407 #: src/libvlc-module.c:497
2408 msgid ""
2409 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2410 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2411 "channel."
2412 msgstr ""
2413
2414 #: src/libvlc-module.c:501
2415 msgid "File caching (ms)"
2416 msgstr ""
2417
2418 #: src/libvlc-module.c:503
2419 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2420 msgstr ""
2421
2422 #: src/libvlc-module.c:505
2423 msgid "Live capture caching (ms)"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:507
2427 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2428 msgstr ""
2429
2430 #: src/libvlc-module.c:509
2431 msgid "Disc caching (ms)"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: src/libvlc-module.c:511
2435 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2436 msgstr ""
2437
2438 #: src/libvlc-module.c:513
2439 #, fuzzy
2440 msgid "Network caching (ms)"
2441 msgstr "Tīkls"
2442
2443 #: src/libvlc-module.c:515
2444 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2445 msgstr ""
2446
2447 #: src/libvlc-module.c:517
2448 msgid "Clock reference average counter"
2449 msgstr ""
2450
2451 #: src/libvlc-module.c:519
2452 msgid ""
2453 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2454 "to 10000."
2455 msgstr ""
2456
2457 #: src/libvlc-module.c:522
2458 msgid "Clock synchronisation"
2459 msgstr ""
2460
2461 #: src/libvlc-module.c:524
2462 msgid ""
2463 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2464 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2465 msgstr ""
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:528
2468 #, fuzzy
2469 msgid "Clock jitter"
2470 msgstr "Vizualizācijas"
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:530
2473 msgid ""
2474 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2475 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2476 msgstr ""
2477
2478 #: src/libvlc-module.c:533
2479 msgid "Network synchronisation"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: src/libvlc-module.c:534
2483 msgid ""
2484 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2485 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2486 msgstr ""
2487
2488 #: src/libvlc-module.c:540 src/video_output/vout_intf.c:96
2489 #: src/video_output/vout_intf.c:114 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2490 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2491 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2032 modules/audio_output/directx.c:771
2492 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:87 modules/gui/macosx/MainMenu.m:600
2493 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1211
2494 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:387 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:527
2495 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:777 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:58
2496 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:545
2497 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2498 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1456
2499 msgid "Default"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:113
2503 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:994 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2504 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1023
2505 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2506 msgid "Enable"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: src/libvlc-module.c:542
2510 msgid "MTU of the network interface"
2511 msgstr ""
2512
2513 #: src/libvlc-module.c:544
2514 msgid ""
2515 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2516 "over the network (in bytes)."
2517 msgstr ""
2518
2519 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2520 msgid "Hop limit (TTL)"
2521 msgstr ""
2522
2523 #: src/libvlc-module.c:551 modules/stream_out/rtp.c:130
2524 msgid ""
2525 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2526 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2527 "in default)."
2528 msgstr ""
2529
2530 #: src/libvlc-module.c:555
2531 #, fuzzy
2532 msgid "Multicast output interface"
2533 msgstr "Saskarņu pārvaldība"
2534
2535 #: src/libvlc-module.c:557
2536 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2537 msgstr ""
2538
2539 #: src/libvlc-module.c:559
2540 msgid "DiffServ Code Point"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: src/libvlc-module.c:560
2544 msgid ""
2545 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2546 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2547 msgstr ""
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:566
2550 msgid ""
2551 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2552 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2553 msgstr ""
2554
2555 #: src/libvlc-module.c:572
2556 msgid ""
2557 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2558 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2559 "(like DVB streams for example)."
2560 msgstr ""
2561
2562 #: src/libvlc-module.c:578 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2563 msgid "Audio track"
2564 msgstr ""
2565
2566 #: src/libvlc-module.c:580
2567 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2568 msgstr ""
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:583 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2571 #, fuzzy
2572 msgid "Subtitle track"
2573 msgstr "Subtitri/OSD"
2574
2575 #: src/libvlc-module.c:585
2576 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2577 msgstr ""
2578
2579 #: src/libvlc-module.c:588 modules/stream_out/transcode/transcode.c:96
2580 msgid "Audio language"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:590
2584 msgid ""
2585 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2586 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2587 "language)."
2588 msgstr ""
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:593
2591 msgid "Subtitle language"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:595
2595 msgid ""
2596 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2597 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2598 msgstr ""
2599
2600 #: src/libvlc-module.c:599
2601 msgid "Audio track ID"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: src/libvlc-module.c:601
2605 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2606 msgstr ""
2607
2608 #: src/libvlc-module.c:603
2609 #, fuzzy
2610 msgid "Subtitle track ID"
2611 msgstr "Subtitri/OSD"
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:605
2614 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2615 msgstr ""
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:607
2618 #, fuzzy
2619 msgid "Preferred video resolution"
2620 msgstr "Subtitri/OSD"
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:609
2623 msgid ""
2624 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2625 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2626 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2627 "higher resolutions."
2628 msgstr ""
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:615
2631 #, fuzzy
2632 msgid "Best available"
2633 msgstr "Palīdzība nav pieejama"
2634
2635 #: src/libvlc-module.c:615
2636 msgid "Full HD (1080p)"
2637 msgstr ""
2638
2639 #: src/libvlc-module.c:615
2640 msgid "HD (720p)"
2641 msgstr ""
2642
2643 #: src/libvlc-module.c:616
2644 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2645 msgstr ""
2646
2647 #: src/libvlc-module.c:617
2648 msgid "Low Definition (360 lines)"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: src/libvlc-module.c:618
2652 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: src/libvlc-module.c:621
2656 msgid "Input repetitions"
2657 msgstr ""
2658
2659 #: src/libvlc-module.c:623
2660 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2661 msgstr ""
2662
2663 #: src/libvlc-module.c:625 modules/gui/macosx/open.m:148
2664 msgid "Start time"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: src/libvlc-module.c:627
2668 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2669 msgstr ""
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:629 modules/gui/macosx/open.m:150
2672 msgid "Stop time"
2673 msgstr ""
2674
2675 #: src/libvlc-module.c:631
2676 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2677 msgstr ""
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:633
2680 msgid "Run time"
2681 msgstr ""
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:635
2684 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2685 msgstr ""
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:637
2688 msgid "Fast seek"
2689 msgstr ""
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:639
2692 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:641
2696 #, fuzzy
2697 msgid "Playback speed"
2698 msgstr "Saraksts"
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:643
2701 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2702 msgstr ""
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:645
2705 msgid "Input list"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:647
2709 msgid ""
2710 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2711 "together after the normal one."
2712 msgstr ""
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:650
2715 msgid "Input slave (experimental)"
2716 msgstr ""
2717
2718 #: src/libvlc-module.c:652
2719 msgid ""
2720 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2721 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2722 "inputs."
2723 msgstr ""
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:656
2726 msgid "Bookmarks list for a stream"
2727 msgstr ""
2728
2729 #: src/libvlc-module.c:658
2730 msgid ""
2731 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2732 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2733 "{...}\""
2734 msgstr ""
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:662 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:203
2737 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:351
2738 #, fuzzy
2739 msgid "Record directory or filename"
2740 msgstr "Tīkls"
2741
2742 #: src/libvlc-module.c:664 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:205
2743 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2744 msgstr ""
2745
2746 #: src/libvlc-module.c:666
2747 #, fuzzy
2748 msgid "Prefer native stream recording"
2749 msgstr "Pamatceliņa izvades iestatījumi"
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:668
2752 msgid ""
2753 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2754 "output module"
2755 msgstr ""
2756
2757 #: src/libvlc-module.c:671
2758 msgid "Timeshift directory"
2759 msgstr ""
2760
2761 #: src/libvlc-module.c:673
2762 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2763 msgstr ""
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:675
2766 msgid "Timeshift granularity"
2767 msgstr ""
2768
2769 #: src/libvlc-module.c:677
2770 msgid ""
2771 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2772 "to store the timeshifted streams."
2773 msgstr ""
2774
2775 #: src/libvlc-module.c:680
2776 msgid "Change title according to current media"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: src/libvlc-module.c:681
2780 msgid ""
2781 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2782 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2783 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2784 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: src/libvlc-module.c:688
2788 msgid ""
2789 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2790 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2791 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2792 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2793 msgstr ""
2794
2795 #: src/libvlc-module.c:694 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:303
2796 msgid "Force subtitle position"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: src/libvlc-module.c:696
2800 msgid ""
2801 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2802 "over the movie. Try several positions."
2803 msgstr ""
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:699
2806 msgid "Enable sub-pictures"
2807 msgstr ""
2808
2809 #: src/libvlc-module.c:701
2810 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2811 msgstr ""
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:703 src/libvlc-module.c:1634 src/text/iso-639_def.h:145
2814 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:252
2815 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
2816 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:287
2817 msgid "On Screen Display"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:705
2821 msgid ""
2822 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2823 "Display)."
2824 msgstr ""
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:708
2827 msgid "Text rendering module"
2828 msgstr ""
2829
2830 #: src/libvlc-module.c:710
2831 msgid ""
2832 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2833 "instance."
2834 msgstr ""
2835
2836 #: src/libvlc-module.c:712
2837 #, fuzzy
2838 msgid "Subpictures source module"
2839 msgstr "Subtitri/OSD"
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:714
2842 msgid ""
2843 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2844 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2845 msgstr ""
2846
2847 #: src/libvlc-module.c:717
2848 msgid "Subpictures filter module"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:719
2852 msgid ""
2853 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2854 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2855 msgstr ""
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:722
2858 msgid "Autodetect subtitle files"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: src/libvlc-module.c:724
2862 msgid ""
2863 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2864 "(based on the filename of the movie)."
2865 msgstr ""
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:727
2868 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:729
2872 msgid ""
2873 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2874 "Options are:\n"
2875 "0 = no subtitles autodetected\n"
2876 "1 = any subtitle file\n"
2877 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2878 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2879 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2880 msgstr ""
2881
2882 #: src/libvlc-module.c:737
2883 msgid "Subtitle autodetection paths"
2884 msgstr ""
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:739
2887 msgid ""
2888 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2889 "found in the current directory."
2890 msgstr ""
2891
2892 #: src/libvlc-module.c:742
2893 msgid "Use subtitle file"
2894 msgstr ""
2895
2896 #: src/libvlc-module.c:744
2897 msgid ""
2898 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2899 "subtitle file."
2900 msgstr ""
2901
2902 #: src/libvlc-module.c:748
2903 msgid "DVD device"
2904 msgstr ""
2905
2906 #: src/libvlc-module.c:749
2907 msgid "VCD device"
2908 msgstr ""
2909
2910 #: src/libvlc-module.c:750
2911 msgid "Audio CD device"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:754
2915 msgid ""
2916 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2917 "the drive letter (e.g. D:)"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:757
2921 msgid ""
2922 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2923 "the drive letter (e.g. D:)"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:760
2927 msgid ""
2928 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
2929 "after the drive letter (e.g. D:)"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: src/libvlc-module.c:767
2933 msgid "This is the default DVD device to use."
2934 msgstr ""
2935
2936 #: src/libvlc-module.c:769
2937 msgid "This is the default VCD device to use."
2938 msgstr ""
2939
2940 #: src/libvlc-module.c:771
2941 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2942 msgstr ""
2943
2944 #: src/libvlc-module.c:788
2945 msgid "TCP connection timeout"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/libvlc-module.c:790
2949 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2950 msgstr ""
2951
2952 #: src/libvlc-module.c:792
2953 msgid "HTTP server address"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: src/libvlc-module.c:794
2957 msgid ""
2958 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
2959 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
2960 "them to a specific network interface."
2961 msgstr ""
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:798
2964 msgid "RTSP server address"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:800
2968 msgid ""
2969 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
2970 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
2971 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
2972 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
2973 "network interface."
2974 msgstr ""
2975
2976 #: src/libvlc-module.c:806
2977 #, fuzzy
2978 msgid "HTTP server port"
2979 msgstr "CDDB Stils"
2980
2981 #: src/libvlc-module.c:808
2982 msgid ""
2983 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
2984 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2985 "by the operating system."
2986 msgstr ""
2987
2988 #: src/libvlc-module.c:813
2989 #, fuzzy
2990 msgid "HTTPS server port"
2991 msgstr "CDDB Stils"
2992
2993 #: src/libvlc-module.c:815
2994 msgid ""
2995 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
2996 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
2997 "restricted by the operating system."
2998 msgstr ""
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:820
3001 #, fuzzy
3002 msgid "RTSP server port"
3003 msgstr "CDDB Stils"
3004
3005 #: src/libvlc-module.c:822
3006 msgid ""
3007 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3008 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3009 "by the operating system."
3010 msgstr ""
3011
3012 #: src/libvlc-module.c:827
3013 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: src/libvlc-module.c:829
3017 msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
3018 msgstr ""
3019
3020 #: src/libvlc-module.c:831
3021 msgid "HTTP/TLS server private key"
3022 msgstr ""
3023
3024 #: src/libvlc-module.c:833
3025 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3026 msgstr ""
3027
3028 #: src/libvlc-module.c:835
3029 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3030 msgstr ""
3031
3032 #: src/libvlc-module.c:837
3033 msgid ""
3034 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3035 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3036 msgstr ""
3037
3038 #: src/libvlc-module.c:840
3039 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3040 msgstr ""
3041
3042 #: src/libvlc-module.c:842
3043 msgid ""
3044 "This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
3045 "revoked certificates in TLS sessions."
3046 msgstr ""
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:845
3049 msgid "SOCKS server"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:847
3053 msgid ""
3054 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3055 "used for all TCP connections"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: src/libvlc-module.c:850
3059 msgid "SOCKS user name"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: src/libvlc-module.c:852
3063 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3064 msgstr ""
3065
3066 #: src/libvlc-module.c:854
3067 msgid "SOCKS password"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: src/libvlc-module.c:856
3071 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3072 msgstr ""
3073
3074 #: src/libvlc-module.c:858
3075 msgid "Title metadata"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: src/libvlc-module.c:860
3079 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3080 msgstr ""
3081
3082 #: src/libvlc-module.c:862
3083 msgid "Author metadata"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: src/libvlc-module.c:864
3087 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3088 msgstr ""
3089
3090 #: src/libvlc-module.c:866
3091 msgid "Artist metadata"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: src/libvlc-module.c:868
3095 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3096 msgstr ""
3097
3098 #: src/libvlc-module.c:870
3099 msgid "Genre metadata"
3100 msgstr ""
3101
3102 #: src/libvlc-module.c:872
3103 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3104 msgstr ""
3105
3106 #: src/libvlc-module.c:874
3107 msgid "Copyright metadata"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: src/libvlc-module.c:876
3111 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3112 msgstr ""
3113
3114 #: src/libvlc-module.c:878
3115 msgid "Description metadata"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: src/libvlc-module.c:880
3119 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3120 msgstr ""
3121
3122 #: src/libvlc-module.c:882
3123 msgid "Date metadata"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: src/libvlc-module.c:884
3127 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3128 msgstr ""
3129
3130 #: src/libvlc-module.c:886
3131 msgid "URL metadata"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: src/libvlc-module.c:888
3135 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3136 msgstr ""
3137
3138 #: src/libvlc-module.c:892
3139 msgid ""
3140 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3141 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3142 "can break playback of all your streams."
3143 msgstr ""
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:896
3146 msgid "Preferred decoders list"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: src/libvlc-module.c:898
3150 msgid ""
3151 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3152 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3153 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3154 msgstr ""
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:903
3157 msgid "Preferred encoders list"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: src/libvlc-module.c:905
3161 msgid ""
3162 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3163 msgstr ""
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:914
3166 msgid ""
3167 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3168 "subsystem."
3169 msgstr ""
3170
3171 #: src/libvlc-module.c:917
3172 msgid "Default stream output chain"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: src/libvlc-module.c:919
3176 msgid ""
3177 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3178 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3179 "all streams."
3180 msgstr ""
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:923
3183 msgid "Enable streaming of all ES"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: src/libvlc-module.c:925
3187 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:927
3191 msgid "Display while streaming"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:929
3195 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3196 msgstr ""
3197
3198 #: src/libvlc-module.c:931
3199 msgid "Enable video stream output"
3200 msgstr ""
3201
3202 #: src/libvlc-module.c:933
3203 msgid ""
3204 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3205 "facility when this last one is enabled."
3206 msgstr ""
3207
3208 #: src/libvlc-module.c:936
3209 msgid "Enable audio stream output"
3210 msgstr ""
3211
3212 #: src/libvlc-module.c:938
3213 msgid ""
3214 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3215 "facility when this last one is enabled."
3216 msgstr ""
3217
3218 #: src/libvlc-module.c:941
3219 msgid "Enable SPU stream output"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: src/libvlc-module.c:943
3223 msgid ""
3224 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3225 "facility when this last one is enabled."
3226 msgstr ""
3227
3228 #: src/libvlc-module.c:946
3229 msgid "Keep stream output open"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:948
3233 msgid ""
3234 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3235 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3236 "specified)"
3237 msgstr ""
3238
3239 #: src/libvlc-module.c:952
3240 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3241 msgstr ""
3242
3243 #: src/libvlc-module.c:954
3244 msgid ""
3245 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3246 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3247 msgstr ""
3248
3249 #: src/libvlc-module.c:957
3250 msgid "Preferred packetizer list"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:959
3254 msgid ""
3255 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3256 msgstr ""
3257
3258 #: src/libvlc-module.c:962
3259 msgid "Mux module"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:964
3263 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3264 msgstr ""
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:966
3267 msgid "Access output module"
3268 msgstr ""
3269
3270 #: src/libvlc-module.c:968
3271 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: src/libvlc-module.c:971
3275 msgid ""
3276 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3277 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3278 msgstr ""
3279
3280 #: src/libvlc-module.c:975
3281 msgid "SAP announcement interval"
3282 msgstr ""
3283
3284 #: src/libvlc-module.c:977
3285 msgid ""
3286 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3287 "between SAP announcements."
3288 msgstr ""
3289
3290 #: src/libvlc-module.c:986
3291 msgid ""
3292 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3293 "you really know what you are doing."
3294 msgstr ""
3295
3296 #: src/libvlc-module.c:989
3297 msgid "Access module"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: src/libvlc-module.c:991
3301 msgid ""
3302 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3303 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3304 "option unless you really know what you are doing."
3305 msgstr ""
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:995
3308 #, fuzzy
3309 msgid "Stream filter module"
3310 msgstr "Ekstra saskarnes moduļi"
3311
3312 #: src/libvlc-module.c:997
3313 #, fuzzy
3314 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3315 msgstr "Video filtrus izmanto video celiņa pēcapstrādē."
3316
3317 #: src/libvlc-module.c:999
3318 msgid "Demux module"
3319 msgstr ""
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:1001
3322 msgid ""
3323 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3324 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3325 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3326 "you really know what you are doing."
3327 msgstr ""
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:1006
3330 #, fuzzy
3331 msgid "VoD server module"
3332 msgstr "CDDB Izpildītājs"
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:1008
3335 msgid ""
3336 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3337 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3338 msgstr ""
3339
3340 #: src/libvlc-module.c:1011
3341 msgid "Allow real-time priority"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: src/libvlc-module.c:1013
3345 msgid ""
3346 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3347 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3348 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3349 "only activate this if you know what you're doing."
3350 msgstr ""
3351
3352 #: src/libvlc-module.c:1019
3353 msgid "Adjust VLC priority"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: src/libvlc-module.c:1021
3357 msgid ""
3358 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3359 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3360 "VLC instances."
3361 msgstr ""
3362
3363 #: src/libvlc-module.c:1026
3364 msgid ""
3365 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3366 msgstr ""
3367
3368 #: src/libvlc-module.c:1030
3369 msgid ""
3370 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3371 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3372 msgstr ""
3373
3374 #: src/libvlc-module.c:1033
3375 msgid "VLM configuration file"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:1035
3379 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3380 msgstr ""
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:1037
3383 msgid "Use a plugins cache"
3384 msgstr ""
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:1039
3387 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3388 msgstr ""
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:1041
3391 msgid "Locally collect statistics"
3392 msgstr ""
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:1043
3395 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3396 msgstr ""
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:1045
3399 msgid "Run as daemon process"
3400 msgstr ""
3401
3402 #: src/libvlc-module.c:1047
3403 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3404 msgstr ""
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:1049
3407 msgid "Write process id to file"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: src/libvlc-module.c:1051
3411 msgid "Writes process id into specified file."
3412 msgstr ""
3413
3414 #: src/libvlc-module.c:1053
3415 msgid "Log to file"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:1055
3419 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3420 msgstr ""
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:1057
3423 msgid "Log to syslog"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:1059
3427 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3428 msgstr ""
3429
3430 #: src/libvlc-module.c:1061
3431 msgid "Allow only one running instance"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:1064
3435 msgid ""
3436 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3437 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3438 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3439 "This option will allow you to play the file with the already running "
3440 "instance or enqueue it."
3441 msgstr ""
3442
3443 #: src/libvlc-module.c:1071
3444 msgid ""
3445 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3446 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3447 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3448 "This option will allow you to play the file with the already running "
3449 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3450 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3451 msgstr ""
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:1080
3454 msgid "VLC is started from file association"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: src/libvlc-module.c:1082
3458 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3459 msgstr ""
3460
3461 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
3462 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3463 msgstr ""
3464
3465 #: src/libvlc-module.c:1087
3466 msgid "Increase the priority of the process"
3467 msgstr ""
3468
3469 #: src/libvlc-module.c:1089
3470 msgid ""
3471 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3472 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3473 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3474 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3475 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3476 "machine."
3477 msgstr ""
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:523
3480 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3481 msgstr ""
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1099
3484 msgid ""
3485 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3486 "playing current item."
3487 msgstr ""
3488
3489 #: src/libvlc-module.c:1108
3490 msgid ""
3491 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3492 "overridden in the playlist dialog box."
3493 msgstr ""
3494
3495 #: src/libvlc-module.c:1111
3496 msgid "Automatically preparse files"
3497 msgstr ""
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:1113
3500 msgid ""
3501 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3502 "metadata)."
3503 msgstr ""
3504
3505 #: src/libvlc-module.c:1116
3506 msgid "Album art policy"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: src/libvlc-module.c:1118
3510 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3511 msgstr ""
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:1124
3514 msgid "Manual download only"
3515 msgstr ""
3516
3517 #: src/libvlc-module.c:1125
3518 msgid "When track starts playing"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: src/libvlc-module.c:1126
3522 msgid "As soon as track is added"
3523 msgstr ""
3524
3525 #: src/libvlc-module.c:1128
3526 msgid "Services discovery modules"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: src/libvlc-module.c:1130
3530 msgid ""
3531 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3532 "Typical value is \"sap\"."
3533 msgstr ""
3534
3535 #: src/libvlc-module.c:1133
3536 msgid "Play files randomly forever"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: src/libvlc-module.c:1135
3540 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3541 msgstr ""
3542
3543 #: src/libvlc-module.c:1137
3544 msgid "Repeat all"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:1139
3548 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3549 msgstr ""
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:1141
3552 msgid "Repeat current item"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: src/libvlc-module.c:1143
3556 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3557 msgstr ""
3558
3559 #: src/libvlc-module.c:1145
3560 msgid "Play and stop"
3561 msgstr ""
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1147
3564 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3565 msgstr ""
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1149
3568 msgid "Play and exit"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1151
3572 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3573 msgstr ""
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1153
3576 #, fuzzy
3577 msgid "Play and pause"
3578 msgstr "Saraksts"
3579
3580 #: src/libvlc-module.c:1155
3581 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3582 msgstr ""
3583
3584 #: src/libvlc-module.c:1157
3585 #, fuzzy
3586 msgid "Auto start"
3587 msgstr "Autors"
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1158
3590 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3591 msgstr ""
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1161
3594 msgid "Pause on audio communication"
3595 msgstr ""
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1163
3598 msgid ""
3599 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3600 "automatically."
3601 msgstr ""
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:1166
3604 msgid "Use media library"
3605 msgstr ""
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1168
3608 msgid ""
3609 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3610 "VLC."
3611 msgstr ""
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1171
3614 msgid "Load Media Library"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1173
3618 msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: src/libvlc-module.c:1175 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:522
3622 #, fuzzy
3623 msgid "Display playlist tree"
3624 msgstr "Saraksts"
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:1177
3627 msgid ""
3628 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3629 "directory."
3630 msgstr ""
3631
3632 #: src/libvlc-module.c:1186
3633 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3634 msgstr ""
3635
3636 #: src/libvlc-module.c:1197 modules/gui/macosx/intf.m:1910
3637 msgid "Ignore"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: src/libvlc-module.c:1197
3641 #, fuzzy
3642 msgid "Volume Control"
3643 msgstr "Saskarņu pārvaldība"
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1197
3646 #, fuzzy
3647 msgid "Position Control"
3648 msgstr "Saskarņu pārvaldība"
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1199
3651 #, fuzzy
3652 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
3653 msgstr "Saskarņu pārvaldība"
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1201
3656 msgid ""
3657 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
3658 "mousewheel event can be ignored"
3659 msgstr ""
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1203 src/video_output/vout_intf.c:284
3662 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:394 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
3663 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1490 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
3664 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:264
3665 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3666 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:343
3667 msgid "Fullscreen"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: src/libvlc-module.c:1204
3671 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3672 msgstr ""
3673
3674 #: src/libvlc-module.c:1205
3675 #, fuzzy
3676 msgid "Exit fullscreen"
3677 msgstr "Saskarnes"
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1206
3680 #, fuzzy
3681 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3682 msgstr "Subtitri/OSD"
3683
3684 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:52
3685 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:410
3686 msgid "Play/Pause"
3687 msgstr ""
3688
3689 #: src/libvlc-module.c:1208
3690 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3691 msgstr ""
3692
3693 #: src/libvlc-module.c:1209
3694 msgid "Pause only"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: src/libvlc-module.c:1210
3698 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3699 msgstr ""
3700
3701 #: src/libvlc-module.c:1211
3702 msgid "Play only"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: src/libvlc-module.c:1212
3706 msgid "Select the hotkey to use to play."
3707 msgstr ""
3708
3709 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
3710 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3711 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3712 msgid "Faster"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1214 src/libvlc-module.c:1220
3716 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3717 msgstr ""
3718
3719 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:355
3720 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3721 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3722 msgid "Slower"
3723 msgstr ""
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1216 src/libvlc-module.c:1222
3726 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3727 msgstr ""
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1217
3730 #, fuzzy
3731 msgid "Normal rate"
3732 msgstr "Bitreits"
3733
3734 #: src/libvlc-module.c:1218
3735 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3736 msgstr ""
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1219 modules/gui/qt4/menus.cpp:864
3739 msgid "Faster (fine)"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1221 modules/gui/qt4/menus.cpp:872
3743 msgid "Slower (fine)"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: src/libvlc-module.c:1223 modules/control/hotkeys.c:208
3747 #: modules/gui/macosx/about.m:271 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:724
3748 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:725 modules/gui/macosx/fspanel.m:412
3749 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:458
3750 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:466 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1449
3751 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
3752 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1561
3753 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
3754 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3755 msgid "Next"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1224
3759 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3760 msgstr ""
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1225 modules/control/hotkeys.c:212
3763 #: modules/gui/macosx/about.m:272 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:713
3764 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:714 modules/gui/macosx/fspanel.m:408
3765 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:359 modules/gui/macosx/MainMenu.m:459
3766 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:465 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1448
3767 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
3768 msgid "Previous"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: src/libvlc-module.c:1226
3772 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3773 msgstr ""
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1227 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:436
3776 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:350 modules/gui/macosx/MainMenu.m:457
3777 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:464 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1444
3778 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
3779 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
3780 msgid "Stop"
3781 msgstr ""
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1228
3784 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3785 msgstr ""
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1229 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
3788 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:108 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:64
3789 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:436 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:166
3790 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:188 modules/video_filter/marq.c:161
3791 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:290
3792 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1368
3793 msgid "Position"
3794 msgstr ""
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1230
3797 msgid "Select the hotkey to display the position."
3798 msgstr ""
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1232
3801 msgid "Very short backwards jump"
3802 msgstr ""
3803
3804 #: src/libvlc-module.c:1234
3805 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3806 msgstr ""
3807
3808 #: src/libvlc-module.c:1235
3809 msgid "Short backwards jump"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1237
3813 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3814 msgstr ""
3815
3816 #: src/libvlc-module.c:1238
3817 msgid "Medium backwards jump"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: src/libvlc-module.c:1240
3821 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3822 msgstr ""
3823
3824 #: src/libvlc-module.c:1241
3825 msgid "Long backwards jump"
3826 msgstr ""
3827
3828 #: src/libvlc-module.c:1243
3829 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3830 msgstr ""
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1245
3833 msgid "Very short forward jump"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: src/libvlc-module.c:1247
3837 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3838 msgstr ""
3839
3840 #: src/libvlc-module.c:1248
3841 msgid "Short forward jump"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: src/libvlc-module.c:1250
3845 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3846 msgstr ""
3847
3848 #: src/libvlc-module.c:1251
3849 msgid "Medium forward jump"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1253
3853 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3854 msgstr ""
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1254
3857 msgid "Long forward jump"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1256
3861 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3862 msgstr ""
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:396
3865 #, fuzzy
3866 msgid "Next frame"
3867 msgstr "Nākamā nodaļa"
3868
3869 #: src/libvlc-module.c:1259
3870 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3871 msgstr ""
3872
3873 #: src/libvlc-module.c:1261
3874 msgid "Very short jump length"
3875 msgstr ""
3876
3877 #: src/libvlc-module.c:1262
3878 msgid "Very short jump length, in seconds."
3879 msgstr ""
3880
3881 #: src/libvlc-module.c:1263
3882 msgid "Short jump length"
3883 msgstr ""
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1264
3886 msgid "Short jump length, in seconds."
3887 msgstr ""
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1265
3890 msgid "Medium jump length"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: src/libvlc-module.c:1266
3894 msgid "Medium jump length, in seconds."
3895 msgstr ""
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1267
3898 msgid "Long jump length"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1268
3902 msgid "Long jump length, in seconds."
3903 msgstr ""
3904
3905 #: src/libvlc-module.c:1270 modules/control/hotkeys.c:159
3906 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
3907 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:935
3908 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
3909 msgid "Quit"
3910 msgstr ""
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1271
3913 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3914 msgstr ""
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1272
3917 msgid "Navigate up"
3918 msgstr ""
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1273
3921 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3922 msgstr ""
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1274
3925 msgid "Navigate down"
3926 msgstr ""
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1275
3929 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3930 msgstr ""
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1276
3933 msgid "Navigate left"
3934 msgstr ""
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1277
3937 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3938 msgstr ""
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1278
3941 msgid "Navigate right"
3942 msgstr ""
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1279
3945 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3946 msgstr ""
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1280
3949 msgid "Activate"
3950 msgstr ""
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1281
3953 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3954 msgstr ""
3955
3956 #: src/libvlc-module.c:1282 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:394
3957 msgid "Go to the DVD menu"
3958 msgstr ""
3959
3960 #: src/libvlc-module.c:1283
3961 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3962 msgstr ""
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1284
3965 msgid "Select previous DVD title"
3966 msgstr ""
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1285
3969 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3970 msgstr ""
3971
3972 #: src/libvlc-module.c:1286
3973 msgid "Select next DVD title"
3974 msgstr ""
3975
3976 #: src/libvlc-module.c:1287
3977 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3978 msgstr ""
3979
3980 #: src/libvlc-module.c:1288
3981 msgid "Select prev DVD chapter"
3982 msgstr ""
3983
3984 #: src/libvlc-module.c:1289
3985 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: src/libvlc-module.c:1290
3989 msgid "Select next DVD chapter"
3990 msgstr ""
3991
3992 #: src/libvlc-module.c:1291
3993 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3994 msgstr ""
3995
3996 #: src/libvlc-module.c:1292
3997 msgid "Volume up"
3998 msgstr ""
3999
4000 #: src/libvlc-module.c:1293
4001 msgid "Select the key to increase audio volume."
4002 msgstr ""
4003
4004 #: src/libvlc-module.c:1294
4005 msgid "Volume down"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: src/libvlc-module.c:1295
4009 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4010 msgstr ""
4011
4012 #: src/libvlc-module.c:1296 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4013 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:455 modules/gui/macosx/MainMenu.m:379
4014 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:460 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
4015 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1481
4016 msgid "Mute"
4017 msgstr ""
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1297
4020 msgid "Select the key to mute audio."
4021 msgstr ""
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1298
4024 msgid "Subtitle delay up"
4025 msgstr ""
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1299
4028 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4029 msgstr ""
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1300
4032 msgid "Subtitle delay down"
4033 msgstr ""
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1301
4036 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4037 msgstr ""
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1302
4040 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4041 msgstr ""
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1303
4044 #, fuzzy
4045 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4046 msgstr "Subtitri/OSD"
4047
4048 #: src/libvlc-module.c:1304
4049 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4050 msgstr ""
4051
4052 #: src/libvlc-module.c:1305
4053 #, fuzzy
4054 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4055 msgstr "Subtitri/OSD"
4056
4057 #: src/libvlc-module.c:1306
4058 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1307
4062 #, fuzzy
4063 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4064 msgstr "Subtitri/OSD"
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1308
4067 #, fuzzy
4068 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4069 msgstr "Subtitri/OSD"
4070
4071 #: src/libvlc-module.c:1309
4072 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4073 msgstr ""
4074
4075 #: src/libvlc-module.c:1310
4076 #, fuzzy
4077 msgid "Subtitle position up"
4078 msgstr "Subtitri/OSD"
4079
4080 #: src/libvlc-module.c:1311
4081 #, fuzzy
4082 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4083 msgstr "Subtitri/OSD"
4084
4085 #: src/libvlc-module.c:1312
4086 #, fuzzy
4087 msgid "Subtitle position down"
4088 msgstr "Subtitri/OSD"
4089
4090 #: src/libvlc-module.c:1313
4091 #, fuzzy
4092 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4093 msgstr "Subtitri/OSD"
4094
4095 #: src/libvlc-module.c:1314
4096 msgid "Audio delay up"
4097 msgstr ""
4098
4099 #: src/libvlc-module.c:1315
4100 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4101 msgstr ""
4102
4103 #: src/libvlc-module.c:1316
4104 msgid "Audio delay down"
4105 msgstr ""
4106
4107 #: src/libvlc-module.c:1317
4108 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4109 msgstr ""
4110
4111 #: src/libvlc-module.c:1324
4112 msgid "Play playlist bookmark 1"
4113 msgstr ""
4114
4115 #: src/libvlc-module.c:1325
4116 msgid "Play playlist bookmark 2"
4117 msgstr ""
4118
4119 #: src/libvlc-module.c:1326
4120 msgid "Play playlist bookmark 3"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: src/libvlc-module.c:1327
4124 msgid "Play playlist bookmark 4"
4125 msgstr ""
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:1328
4128 msgid "Play playlist bookmark 5"
4129 msgstr ""
4130
4131 #: src/libvlc-module.c:1329
4132 msgid "Play playlist bookmark 6"
4133 msgstr ""
4134
4135 #: src/libvlc-module.c:1330
4136 msgid "Play playlist bookmark 7"
4137 msgstr ""
4138
4139 #: src/libvlc-module.c:1331
4140 msgid "Play playlist bookmark 8"
4141 msgstr ""
4142
4143 #: src/libvlc-module.c:1332
4144 msgid "Play playlist bookmark 9"
4145 msgstr ""
4146
4147 #: src/libvlc-module.c:1333
4148 msgid "Play playlist bookmark 10"
4149 msgstr ""
4150
4151 #: src/libvlc-module.c:1334
4152 msgid "Select the key to play this bookmark."
4153 msgstr ""
4154
4155 #: src/libvlc-module.c:1335
4156 msgid "Set playlist bookmark 1"
4157 msgstr ""
4158
4159 #: src/libvlc-module.c:1336
4160 msgid "Set playlist bookmark 2"
4161 msgstr ""
4162
4163 #: src/libvlc-module.c:1337
4164 msgid "Set playlist bookmark 3"
4165 msgstr ""
4166
4167 #: src/libvlc-module.c:1338
4168 msgid "Set playlist bookmark 4"
4169 msgstr ""
4170
4171 #: src/libvlc-module.c:1339
4172 msgid "Set playlist bookmark 5"
4173 msgstr ""
4174
4175 #: src/libvlc-module.c:1340
4176 msgid "Set playlist bookmark 6"
4177 msgstr ""
4178
4179 #: src/libvlc-module.c:1341
4180 msgid "Set playlist bookmark 7"
4181 msgstr ""
4182
4183 #: src/libvlc-module.c:1342
4184 msgid "Set playlist bookmark 8"
4185 msgstr ""
4186
4187 #: src/libvlc-module.c:1343
4188 msgid "Set playlist bookmark 9"
4189 msgstr ""
4190
4191 #: src/libvlc-module.c:1344
4192 msgid "Set playlist bookmark 10"
4193 msgstr ""
4194
4195 #: src/libvlc-module.c:1345
4196 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4197 msgstr ""
4198
4199 #: src/libvlc-module.c:1346
4200 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
4201 #, fuzzy
4202 msgid "Clear the playlist"
4203 msgstr "Saraksts"
4204
4205 #: src/libvlc-module.c:1347
4206 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4207 msgstr ""
4208
4209 #: src/libvlc-module.c:1349
4210 msgid "Playlist bookmark 1"
4211 msgstr ""
4212
4213 #: src/libvlc-module.c:1350
4214 msgid "Playlist bookmark 2"
4215 msgstr ""
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1351
4218 msgid "Playlist bookmark 3"
4219 msgstr ""
4220
4221 #: src/libvlc-module.c:1352
4222 msgid "Playlist bookmark 4"
4223 msgstr ""
4224
4225 #: src/libvlc-module.c:1353
4226 msgid "Playlist bookmark 5"
4227 msgstr ""
4228
4229 #: src/libvlc-module.c:1354
4230 msgid "Playlist bookmark 6"
4231 msgstr ""
4232
4233 #: src/libvlc-module.c:1355
4234 msgid "Playlist bookmark 7"
4235 msgstr ""
4236
4237 #: src/libvlc-module.c:1356
4238 msgid "Playlist bookmark 8"
4239 msgstr ""
4240
4241 #: src/libvlc-module.c:1357
4242 msgid "Playlist bookmark 9"
4243 msgstr ""
4244
4245 #: src/libvlc-module.c:1358
4246 msgid "Playlist bookmark 10"
4247 msgstr ""
4248
4249 #: src/libvlc-module.c:1360
4250 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4251 msgstr ""
4252
4253 #: src/libvlc-module.c:1362
4254 msgid "Cycle audio track"
4255 msgstr ""
4256
4257 #: src/libvlc-module.c:1363
4258 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4259 msgstr ""
4260
4261 #: src/libvlc-module.c:1364
4262 msgid "Cycle subtitle track"
4263 msgstr ""
4264
4265 #: src/libvlc-module.c:1365
4266 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4267 msgstr ""
4268
4269 #: src/libvlc-module.c:1366
4270 #, fuzzy
4271 msgid "Cycle next program Service ID"
4272 msgstr "Piekļuves filtri"
4273
4274 #: src/libvlc-module.c:1367
4275 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
4276 msgstr ""
4277
4278 #: src/libvlc-module.c:1368
4279 msgid "Cycle previous program Service ID"
4280 msgstr ""
4281
4282 #: src/libvlc-module.c:1369
4283 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
4284 msgstr ""
4285
4286 #: src/libvlc-module.c:1370
4287 msgid "Cycle source aspect ratio"
4288 msgstr ""
4289
4290 #: src/libvlc-module.c:1371
4291 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4292 msgstr ""
4293
4294 #: src/libvlc-module.c:1372
4295 msgid "Cycle video crop"
4296 msgstr ""
4297
4298 #: src/libvlc-module.c:1373
4299 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4300 msgstr ""
4301
4302 #: src/libvlc-module.c:1374
4303 msgid "Toggle autoscaling"
4304 msgstr ""
4305
4306 #: src/libvlc-module.c:1375
4307 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4308 msgstr ""
4309
4310 #: src/libvlc-module.c:1376
4311 msgid "Increase scale factor"
4312 msgstr ""
4313
4314 #: src/libvlc-module.c:1378
4315 msgid "Decrease scale factor"
4316 msgstr ""
4317
4318 #: src/libvlc-module.c:1380
4319 #, fuzzy
4320 msgid "Toggle deinterlacing"
4321 msgstr "Saskarnes modulis"
4322
4323 #: src/libvlc-module.c:1381
4324 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
4325 msgstr ""
4326
4327 #: src/libvlc-module.c:1382
4328 msgid "Cycle deinterlace modes"
4329 msgstr ""
4330
4331 #: src/libvlc-module.c:1383
4332 #, fuzzy
4333 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
4334 msgstr "Piekļuves filtri"
4335
4336 #: src/libvlc-module.c:1384
4337 #, fuzzy
4338 msgid "Show controller in fullscreen"
4339 msgstr "Saskarnes"
4340
4341 #: src/libvlc-module.c:1385
4342 msgid "Boss key"
4343 msgstr ""
4344
4345 #: src/libvlc-module.c:1386
4346 msgid "Hide the interface and pause playback."
4347 msgstr ""
4348
4349 #: src/libvlc-module.c:1387
4350 #, fuzzy
4351 msgid "Context menu"
4352 msgstr "Video kodeki"
4353
4354 #: src/libvlc-module.c:1388
4355 msgid "Show the contextual popup menu."
4356 msgstr ""
4357
4358 #: src/libvlc-module.c:1389
4359 msgid "Take video snapshot"
4360 msgstr ""
4361
4362 #: src/libvlc-module.c:1390
4363 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4364 msgstr ""
4365
4366 #: src/libvlc-module.c:1392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:351
4367 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
4368 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129
4369 #: modules/stream_out/record.c:60
4370 msgid "Record"
4371 msgstr ""
4372
4373 #: src/libvlc-module.c:1393
4374 msgid "Record access filter start/stop."
4375 msgstr ""
4376
4377 #: src/libvlc-module.c:1395
4378 #, fuzzy
4379 msgid "Normal/Loop/Repeat"
4380 msgstr "Video kodeki"
4381
4382 #: src/libvlc-module.c:1396
4383 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
4384 msgstr ""
4385
4386 #: src/libvlc-module.c:1399
4387 msgid "Toggle random playlist playback"
4388 msgstr ""
4389
4390 #: src/libvlc-module.c:1404 src/libvlc-module.c:1405
4391 msgid "Un-Zoom"
4392 msgstr ""
4393
4394 #: src/libvlc-module.c:1407 src/libvlc-module.c:1408
4395 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4396 msgstr ""
4397
4398 #: src/libvlc-module.c:1409 src/libvlc-module.c:1410
4399 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4400 msgstr ""
4401
4402 #: src/libvlc-module.c:1412 src/libvlc-module.c:1413
4403 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4404 msgstr ""
4405
4406 #: src/libvlc-module.c:1414 src/libvlc-module.c:1415
4407 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4408 msgstr ""
4409
4410 #: src/libvlc-module.c:1417 src/libvlc-module.c:1418
4411 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4412 msgstr ""
4413
4414 #: src/libvlc-module.c:1419 src/libvlc-module.c:1420
4415 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4416 msgstr ""
4417
4418 #: src/libvlc-module.c:1422 src/libvlc-module.c:1423
4419 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4420 msgstr ""
4421
4422 #: src/libvlc-module.c:1424 src/libvlc-module.c:1425
4423 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4424 msgstr ""
4425
4426 #: src/libvlc-module.c:1427
4427 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4428 msgstr ""
4429
4430 #: src/libvlc-module.c:1429
4431 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4432 msgstr ""
4433
4434 #: src/libvlc-module.c:1431
4435 #, fuzzy
4436 msgid "Cycle through audio devices"
4437 msgstr "Piekļuves filtri"
4438
4439 #: src/libvlc-module.c:1432
4440 msgid "Cycle through available audio devices"
4441 msgstr ""
4442
4443 #: src/libvlc-module.c:1560 src/video_output/vout_intf.c:290
4444 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:396 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
4445 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1489
4446 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
4447 msgid "Snapshot"
4448 msgstr ""
4449
4450 #: src/libvlc-module.c:1577
4451 msgid "Window properties"
4452 msgstr ""
4453
4454 #: src/libvlc-module.c:1635
4455 msgid "Subpictures"
4456 msgstr ""
4457
4458 #: src/libvlc-module.c:1643 modules/codec/subsdec.c:181
4459 #: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:47
4460 #: modules/demux/xiph_metadata.h:60 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:172
4461 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:190 modules/gui/macosx/MainMenu.m:412
4462 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
4463 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
4464 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
4465 msgid "Subtitles"
4466 msgstr ""
4467
4468 #: src/libvlc-module.c:1660 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
4469 msgid "Overlays"
4470 msgstr ""
4471
4472 #: src/libvlc-module.c:1670
4473 msgid "Track settings"
4474 msgstr ""
4475
4476 #: src/libvlc-module.c:1702
4477 msgid "Playback control"
4478 msgstr ""
4479
4480 #: src/libvlc-module.c:1730
4481 msgid "Default devices"
4482 msgstr ""
4483
4484 #: src/libvlc-module.c:1739
4485 msgid "Network settings"
4486 msgstr ""
4487
4488 #: src/libvlc-module.c:1764
4489 msgid "Socks proxy"
4490 msgstr ""
4491
4492 #: src/libvlc-module.c:1773 modules/demux/xiph_metadata.h:53
4493 msgid "Metadata"
4494 msgstr ""
4495