e2052c890ef025faa74b1c95faa9d79bbd4e7b21
[vlc.git] / po / gl.po
1 # Galician translation of VLC
2 # Copyright (C) 2005 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 #
6 #: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:85 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:95
7 #: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:207
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: VLC-0.8.4-test2\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2007-08-14 01:34+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2006-04-17 18:37+0100\n"
14 "Last-Translator: Iván Seoane Pardo <talivan.ivan@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Galician\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: include/vlc_config_cat.h:36
21 msgid "VLC preferences"
22 msgstr "Preferencias do VLC"
23
24 #: include/vlc_config_cat.h:38
25 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
26 msgstr "Selecciona \"Opcións avanzadas\" pra ver tódalas opcións."
27
28 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
29 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
30 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
31 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
32 msgid "General"
33 msgstr "Xeral"
34
35 #: include/vlc_config_cat.h:43
36 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
37 #: modules/misc/dummy/dummy.c:65
38 msgid "Interface"
39 msgstr "Interface"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:44
42 msgid "Settings for VLC's interfaces"
43 msgstr "Axustes prás interfaces do VLC"
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:46
46 msgid "General interface settings"
47 msgstr "Axustes xerais da interface"
48
49 #: include/vlc_config_cat.h:48
50 msgid "Main interfaces"
51 msgstr "Interfaces principais"
52
53 #: include/vlc_config_cat.h:49
54 msgid "Settings for the main interface"
55 msgstr "Axustes prá interface principal"
56
57 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
58 msgid "Control interfaces"
59 msgstr "Interfaces de control"
60
61 #: include/vlc_config_cat.h:52
62 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
63 msgstr "Axustes prás interfaces de control do VLC"
64
65 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
66 msgid "Hotkeys settings"
67 msgstr "Axustes de teclas rápidas"
68
69 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1791
70 #: src/libvlc-module.c:1316 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
71 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:589
72 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
73 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
74 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:432
75 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
76 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:449
77 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
78 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
79 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
80 msgid "Audio"
81 msgstr "Audio"
82
83 #: include/vlc_config_cat.h:59
84 msgid "Audio settings"
85 msgstr "Axustes do audio"
86
87 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
88 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:198
89 msgid "General audio settings"
90 msgstr "Axustes xerais do audio"
91
92 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
93 #: src/video_output/video_output.c:436
94 msgid "Filters"
95 msgstr "Filtros"
96
97 #: include/vlc_config_cat.h:66
98 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
99 msgstr "Os filtros de audio úsanse pra postprocesa-lo fluxo de audio."
100
101 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:90
102 #: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/macosx/intf.m:600
103 msgid "Visualizations"
104 msgstr "Visualizacións"
105
106 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:164
107 msgid "Audio visualizations"
108 msgstr "Visualizacións do audio"
109
110 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
111 msgid "Output modules"
112 msgstr "Módulos de saída"
113
114 #: include/vlc_config_cat.h:73
115 msgid "These are general settings for audio output modules."
116 msgstr "Estas son os axustes xerais prós módulos de saída do audio"
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1686
119 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:574
120 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
121 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
122 msgid "Miscellaneous"
123 msgstr "Outras"
124
125 #: include/vlc_config_cat.h:76
126 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
127 msgstr "Outros axustes de audio e módulos."
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1819
130 #: src/libvlc-module.c:1363 modules/gui/macosx/extended.m:69
131 #: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/macosx/output.m:160
132 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
133 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:430
134 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
135 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:442
136 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
137 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
138 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
139 #: modules/stream_out/transcode.c:202
140 msgid "Video"
141 msgstr "Vídeo"
142
143 #: include/vlc_config_cat.h:80
144 msgid "Video settings"
145 msgstr "Axustes do vídeo"
146
147 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
148 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:169
149 msgid "General video settings"
150 msgstr "Axustes xerais do vídeo"
151
152 #: include/vlc_config_cat.h:87
153 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
154 msgstr "Escolle a túa saída de vídeo preferida e configúraa aquí"
155
156 #: include/vlc_config_cat.h:91
157 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
158 msgstr "Os filtros de vídeo úsanse pra postprocesa-lo fluxo de vídeo."
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:93
161 msgid "Subtitles/OSD"
162 msgstr "Subtítulos/OSD"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:94
165 msgid ""
166 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
167 "subpictures\"."
168 msgstr ""
169 "Outros axustes relacionados co OSD (amosar na pantalla), subtítulos e "
170 "\"subimaxes de superposicións\"."
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:103
173 msgid "Input / Codecs"
174 msgstr "Entrada / Códecs"
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:104
177 msgid ""
178 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
179 "VLC. Encoder settings can also be found here."
180 msgstr ""
181 "Estes son os axustes prá entrada, partes de descodificación e "
182 "desmultiplexación do VLC. Aquí tamén podes atopa-los axustes de codificación."
183
184 #: include/vlc_config_cat.h:107
185 msgid "Access modules"
186 msgstr "Módulos de acceso"
187
188 #: include/vlc_config_cat.h:109
189 msgid ""
190 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
191 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
192 msgstr ""
193 "Axustes relacionados cos distintos módulos de acceso usados polo VLC. Os "
194 "axustes comúns que pode que queiras alterar son proxy HTTP ou axustes da "
195 "caché."
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:113
198 msgid "Access filters"
199 msgstr "Filtros de acceso"
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:115
202 msgid ""
203 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
204 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
205 "you are doing."
206 msgstr ""
207 "Os filtros de acceso son módulos especiais que permiten operacións avanzadas "
208 "no lado da entrada do VLC. Non debes tocar isto a non ser que sáiba-lo que "
209 "estás a facer."
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:119
212 msgid "Demuxers"
213 msgstr "Desmultiplexadores"
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:120
216 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
217 msgstr "Os desmultiplexadores úsanse pra separar fluxos de audio e vídeo."
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:122
220 msgid "Video codecs"
221 msgstr "Códecs de vídeo"
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:123
224 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
225 msgstr "Axustes pra codificadores e descodificadores exclusivos de vídeo."
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:125
228 msgid "Audio codecs"
229 msgstr "Códecs de audio"
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:126
232 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
233 msgstr "Axustes pra codificadores e descodificadores exclusivos de audio."
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:128
236 msgid "Other codecs"
237 msgstr "Outros códecs"
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:129
240 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
241 msgstr "Axustes pra codificadores e descodificadores de audio+vídeo e outros."
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:132
244 msgid "General input settings. Use with care."
245 msgstr "Axustes xerais de entrada. Usar con coidado."
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1614
248 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:33
249 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
250 msgid "Stream output"
251 msgstr "Saída de fluxo"
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:137
254 msgid ""
255 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
256 "incoming streams.\n"
257 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
258 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
259 "RTSP).\n"
260 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
261 "duplicating...)."
262 msgstr ""
263 "A saída de fluxo permítelle ó VLC actuar coma un servidor de transmisión ou "
264 "pra gardar fluxos entrantes.\n"
265 "Os fluxos son primeiro multiplexados e logo enviados a través dun módulo de "
266 "\"saída de acceso\" que pode garda-lo fluxo a un arquivo, ou transmitilo "
267 "(UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
268 "Os módulos de fluxos Sout permiten un procesamento de fluxo avanzado "
269 "(transcodificar, duplicar, ...)."
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:145
272 msgid "General stream output settings"
273 msgstr "Axustes xerais da saída de fluxo"
274
275 #: include/vlc_config_cat.h:147
276 msgid "Muxers"
277 msgstr "Multiplexadores"
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:149
280 msgid ""
281 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
282 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
283 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
284 "You can also set default parameters for each muxer."
285 msgstr ""
286 "Os multiplexadores crean os formatos de encapsulamento que se usan pra pór "
287 "xuntos tódolos fluxos elementais (vídeo, audio, ...). Este axuste permíteche "
288 "forzar sempre un multiplexador. Probablemente non deberías facer isto.\n"
289 "Tamén podes pór parámentros por defecto pra cada multiplexador."
290
291 #: include/vlc_config_cat.h:155
292 msgid "Access output"
293 msgstr "Saída de acceso"
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:157
296 msgid ""
297 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
298 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
299 "should probably not do that.\n"
300 "You can also set default parameters for each access output."
301 msgstr ""
302 "Os módulos das saídas de acceso controlan como se envían os fluxos "
303 "multiplexados. Este axuste permíteche forzar sempre un método específico da "
304 "saída de acceso. Probablemente non deberías facer isto.\n"
305 "Tamén podes pór parámetros por defecto pra cada saída de acceso."
306
307 #: include/vlc_config_cat.h:162
308 msgid "Packetizers"
309 msgstr "Empaquetadores"
310
311 #: include/vlc_config_cat.h:164
312 msgid ""
313 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
314 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
315 "not do that.\n"
316 "You can also set default parameters for each packetizer."
317 msgstr ""
318 "Os empaquetadores úsanse pra \"preprocesar\" os fluxos elementais antes de "
319 "multiplexalos. Este axuste permíteche forzar sempre un empaquetador. "
320 "Probablemente non deberías facer isto.\n"
321 "Tamén podes pór parámetros por defecto pra cada empaquetador."
322
323 #: include/vlc_config_cat.h:170
324 msgid "Sout stream"
325 msgstr "Fluxo Sout"
326
327 #: include/vlc_config_cat.h:171
328 msgid ""
329 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
330 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
331 "for each sout stream module here."
332 msgstr ""
333 "Os módulos de fluxo Sout permiten crear unha cadea de proceso Sout. Por "
334 "favor le o \"Streaming Howto\" pra máis información. Aquí podes configura-"
335 "los axustes por defecto pra cada módulo de fluxo Sout."
336
337 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:120
338 msgid "SAP"
339 msgstr "SAP"
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:178
342 msgid ""
343 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
344 "multicast UDP or RTP."
345 msgstr ""
346 "SAP é un xeito pra anunciar fluxos publicamente que son enviados usando "
347 "multiemisión UDP ou RTP."
348
349 #: include/vlc_config_cat.h:181
350 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
351 msgid "VOD"
352 msgstr "VOD"
353
354 #: include/vlc_config_cat.h:182
355 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
356 msgstr "Implementación do 'Video ON Demand' do VLC"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1744
359 #: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
360 #: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
361 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
362 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:534
363 #: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
364 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:303
365 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
366 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
367 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
368 msgid "Playlist"
369 msgstr "Lista de reprodución"
370
371 #: include/vlc_config_cat.h:187
372 msgid ""
373 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
374 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
375 msgstr ""
376 "Axustes relacionados co comportamento da lista de reprodución (modo lectura, "
377 "por exemplo) e cos módulos que automaticamente engaden artigos á lista de "
378 "reprodución (módulos de \"servizo Discovery\")."
379
380 #: include/vlc_config_cat.h:191
381 msgid "General playlist behaviour"
382 msgstr "Comportamento xeral da lista de reprodución"
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:458
385 msgid "Services discovery"
386 msgstr "Servizos Discovery"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:193
389 msgid ""
390 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
391 "playlist."
392 msgstr ""
393 "Os módulos de servizos Discovery son aplicacións que engaden automaticamente "
394 "elementos á lista de reprodución."
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1573
397 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
398 msgid "Advanced"
399 msgstr "Avanzado"
400
401 #: include/vlc_config_cat.h:198
402 msgid "Advanced settings. Use with care."
403 msgstr "Axustes avanzados. Usar con coidado."
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:200
406 msgid "CPU features"
407 msgstr "Características da CPU"
408
409 #: include/vlc_config_cat.h:201
410 msgid ""
411 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
412 "not change these settings."
413 msgstr ""
414 "Aquí podes inhabilitar algunhas aceleracións da UCP. Probablemente non "
415 "deberías trocar estes axustes."
416
417 #: include/vlc_config_cat.h:204
418 msgid "Advanced settings"
419 msgstr "Axustes avanzados"
420
421 #: include/vlc_config_cat.h:205
422 msgid "Other advanced settings"
423 msgstr "Outros axustes avanzados"
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
426 #: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
427 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:58
428 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
429 msgid "Network"
430 msgstr "Rede"
431
432 #: include/vlc_config_cat.h:208
433 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
434 msgstr "Estes módulos proporcionan funcións de rede ó resto das partes do VLC."
435
436 #: include/vlc_config_cat.h:213
437 msgid "Chroma modules settings"
438 msgstr "Axustes de módulos cromáticos"
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:214
441 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
442 msgstr "Estes axustes afectan a módulos de transformación cromáticos."
443
444 #: include/vlc_config_cat.h:216
445 msgid "Packetizer modules settings"
446 msgstr "Axustes dos módulos de empaquetador"
447
448 #: include/vlc_config_cat.h:220
449 msgid "Encoders settings"
450 msgstr "Axustes de codificadores"
451
452 #: include/vlc_config_cat.h:222
453 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
454 msgstr ""
455 "Estes son axustes xerais pra módulos de codificación de vídeo/audio/"
456 "subtítulos."
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:225
459 msgid "Dialog providers settings"
460 msgstr "Axustes de provedores de diálogo"
461
462 #: include/vlc_config_cat.h:227
463 msgid "Dialog providers can be configured here."
464 msgstr "Aquí podes configura-los provedores de diálogo."
465
466 #: include/vlc_config_cat.h:229
467 msgid "Subtitle demuxer settings"
468 msgstr "Axustes do desmultiplexador de subtítulos"
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:231
471 msgid ""
472 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
473 "example by setting the subtitles type or file name."
474 msgstr ""
475 "Nesta sección podes forza-lo comportamento do desmultiplexador de "
476 "subtítulos, por exemplo poñendo o nome de arquivo ou o tipo de subtítulos."
477
478 #: include/vlc_config_cat.h:238
479 msgid "No help available"
480 msgstr "Sen axuda dispoñible"
481
482 #: include/vlc_config_cat.h:239
483 msgid "There is no help available for these modules."
484 msgstr "Non se dispón de axuda pra estes módulos."
485
486 #: include/vlc_interface.h:146
487 msgid ""
488 "\n"
489 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
490 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
491 msgstr ""
492 "\n"
493 "Aviso: se non podes acceder á Interface Gráfica de Usuario (GUI), abre unha "
494 "ventá con liña de instrucións, vai ó directorio onde instaláche-lo VLC e "
495 "executa \"vlc -I wx\"\n"
496
497 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
498 msgid "Quick &Open File..."
499 msgstr "Abrir ficheiro rápid&o..."
500
501 #: include/vlc_intf_strings.h:34
502 #, fuzzy
503 msgid "&Advanced Open..."
504 msgstr "Opcións avanzadas..."
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:35
507 #, fuzzy
508 msgid "Open &Directory..."
509 msgstr "Abrir dir&ectorio..."
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:37
512 #, fuzzy
513 msgid "Select one or more files to open"
514 msgstr "Selecciona o arquivo no que gardar"
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:41
517 #, fuzzy
518 msgid "Media Information..."
519 msgstr "Metainformación"
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:42
522 #, fuzzy
523 msgid "Codec Information..."
524 msgstr "Información"
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:43
527 #, fuzzy
528 msgid "Messages..."
529 msgstr "&Mensaxes..."
530
531 #: include/vlc_intf_strings.h:44
532 #, fuzzy
533 msgid "Extended settings..."
534 msgstr "Axustes de codificadores"
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:45
537 msgid "Go to specific time..."
538 msgstr ""
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:46
541 #, fuzzy
542 msgid "Bookmarks..."
543 msgstr "Marcadores"
544
545 #: include/vlc_intf_strings.h:47
546 #, fuzzy
547 msgid "VLM Configuration..."
548 msgstr "Cargar configuración"
549
550 #: include/vlc_intf_strings.h:49
551 #, fuzzy
552 msgid "About VLC media player..."
553 msgstr "Sobre o VLC media player"
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
556 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:527
557 #: modules/gui/macosx/intf.m:570 modules/gui/macosx/intf.m:649
558 #: modules/gui/macosx/intf.m:656 modules/gui/macosx/intf.m:1536
559 #: modules/gui/macosx/intf.m:1537 modules/gui/macosx/intf.m:1538
560 #: modules/gui/macosx/intf.m:1539 modules/gui/macosx/playlist.m:450
561 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
562 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:302 modules/gui/qt4/menus.cpp:498
563 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:502
564 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
565 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
566 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
567 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
568 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1236
569 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
570 msgid "Play"
571 msgstr "Reproducir"
572
573 #: include/vlc_intf_strings.h:53
574 #, fuzzy
575 msgid "Fetch information"
576 msgstr "Metainformación"
577
578 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:451
579 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
580 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
581 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
582 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
583 msgid "Delete"
584 msgstr "Eliminar"
585
586 #: include/vlc_intf_strings.h:55
587 #, fuzzy
588 msgid "Information..."
589 msgstr "Información"
590
591 #: include/vlc_intf_strings.h:56
592 #, fuzzy
593 msgid "Sort"
594 msgstr "&Ordenar"
595
596 #: include/vlc_intf_strings.h:57
597 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1599
598 msgid "Add node"
599 msgstr "Engadir nodo"
600
601 #: include/vlc_intf_strings.h:58
602 #, fuzzy
603 msgid "Stream..."
604 msgstr "Fluxo"
605
606 #: include/vlc_intf_strings.h:59
607 #, fuzzy
608 msgid "Save..."
609 msgstr "Gardar arquivo..."
610
611 #: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:1010
612 msgid "Repeat all"
613 msgstr "Repetir todo"
614
615 #: include/vlc_intf_strings.h:64
616 #, fuzzy
617 msgid "Repeat one"
618 msgstr "Repetir un"
619
620 #: include/vlc_intf_strings.h:65
621 msgid "No repeat"
622 msgstr ""
623
624 #: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1209
625 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:576
626 msgid "Random"
627 msgstr "Aleatorio"
628
629 #: include/vlc_intf_strings.h:68
630 #, fuzzy
631 msgid "No random"
632 msgstr "Aleatorio"
633
634 #: include/vlc_intf_strings.h:70
635 #, fuzzy
636 msgid "Add to playlist"
637 msgstr "Engadir á lista de reprodución"
638
639 #: include/vlc_intf_strings.h:71
640 #, fuzzy
641 msgid "Add to media library"
642 msgstr "Reprodutor de medios VLC"
643
644 #: include/vlc_intf_strings.h:73
645 #, fuzzy
646 msgid "Add file..."
647 msgstr "Gardar arquivo..."
648
649 #: include/vlc_intf_strings.h:74
650 #, fuzzy
651 msgid "Advanced open..."
652 msgstr "Opcións avanzadas..."
653
654 #: include/vlc_intf_strings.h:75
655 #, fuzzy
656 msgid "Add directory..."
657 msgstr "Engadir &directorio..."
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:77
660 #, fuzzy
661 msgid "Save playlist to file..."
662 msgstr "Gardar lista de reprodución..."
663
664 #: include/vlc_intf_strings.h:78
665 #, fuzzy
666 msgid "Load playlist file..."
667 msgstr "Gardar lista de reprodución..."
668
669 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:463
670 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
671 msgid "Search"
672 msgstr "Buscar"
673
674 #: include/vlc_intf_strings.h:81
675 #, fuzzy
676 msgid "Search filter"
677 msgstr "Buscar na lista de reprodución"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:83
680 #, fuzzy
681 msgid "Additional sources"
682 msgstr "Opcións de transmisión adicionais"
683
684 #: include/vlc_intf_strings.h:87
685 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
686 msgid ""
687 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
688 "them."
689 msgstr ""
690 "Algunhas opcións están dispoñibles pero agochadas. Comproba \"Opcións "
691 "avanzadas\" pra velas."
692
693 #: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:83
694 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
695 msgid "Image clone"
696 msgstr "Copia de imaxe"
697
698 #: include/vlc_intf_strings.h:93
699 #, fuzzy
700 msgid "Clone the image"
701 msgstr "Imaxes da canle"
702
703 #: include/vlc_intf_strings.h:95 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
704 #, fuzzy
705 msgid "Magnification"
706 msgstr "Amplificación"
707
708 #: include/vlc_intf_strings.h:96
709 msgid ""
710 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
711 "be magnified."
712 msgstr ""
713
714 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
715 #, fuzzy
716 msgid "Waves"
717 msgstr "Onda"
718
719 #: include/vlc_intf_strings.h:100
720 #, fuzzy
721 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
722 msgstr "Engade efectos de distorsión"
723
724 #: include/vlc_intf_strings.h:102
725 #, fuzzy
726 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
727 msgstr "Engade efectos de distorsión"
728
729 #: include/vlc_intf_strings.h:104
730 #, fuzzy
731 msgid "Image colors inversion"
732 msgstr "Inversión de imaxe"
733
734 #: include/vlc_intf_strings.h:106
735 msgid "Split the image to make an image wall"
736 msgstr ""
737
738 #: include/vlc_intf_strings.h:108
739 msgid ""
740 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
741 "The video gets split in parts that you must sort."
742 msgstr ""
743
744 #: include/vlc_intf_strings.h:111
745 msgid ""
746 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
747 "Try changing the various settings for different effects"
748 msgstr ""
749
750 #: include/vlc_intf_strings.h:114
751 msgid ""
752 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
753 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
754 "settings."
755 msgstr ""
756
757 #: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
758 msgid "Meta-information"
759 msgstr "Metainformación"
760
761 #: include/vlc_meta.h:35 src/input/var.c:139
762 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:584
763 #: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/open.m:170
764 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
765 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:271 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
766 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
767 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
768 msgid "Title"
769 msgstr "Título"
770
771 #: include/vlc_meta.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
772 msgid "Artist"
773 msgstr "Artista"
774
775 #: include/vlc_meta.h:37
776 msgid "Genre"
777 msgstr "Xénero"
778
779 #: include/vlc_meta.h:38 modules/mux/asf.c:52
780 msgid "Copyright"
781 msgstr "Dereitos de autor"
782
783 #: include/vlc_meta.h:39
784 msgid "Album/movie/show title"
785 msgstr "Título do álbum/película/programa"
786
787 #: include/vlc_meta.h:40
788 msgid "Track number/position in set"
789 msgstr "Número/posición da pista no conxunto"
790
791 #: include/vlc_meta.h:41 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
792 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
793 msgid "Description"
794 msgstr "Descrición"
795
796 #: include/vlc_meta.h:42 modules/mux/asf.c:56
797 msgid "Rating"
798 msgstr "Puntuación"
799
800 #: include/vlc_meta.h:43
801 msgid "Date"
802 msgstr "Data"
803
804 #: include/vlc_meta.h:44
805 msgid "Setting"
806 msgstr "Axuste"
807
808 #: include/vlc_meta.h:45 modules/gui/macosx/open.m:183
809 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
810 msgid "URL"
811 msgstr "Enderezo"
812
813 #: include/vlc_meta.h:46 src/input/es_out.c:1783 src/libvlc-module.c:106
814 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
815 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
816 msgid "Language"
817 msgstr "Lingua"
818
819 #: include/vlc_meta.h:47 modules/misc/notify/notify.c:182
820 msgid "Now Playing"
821 msgstr "Reproducir agora"
822
823 #: include/vlc_meta.h:48 modules/access/vcdx/info.c:98
824 msgid "Publisher"
825 msgstr "Editor"
826
827 #: include/vlc_meta.h:49
828 msgid "Encoded by"
829 msgstr "Codificado por"
830
831 #: include/vlc_meta.h:51
832 #, fuzzy
833 msgid "Art URL"
834 msgstr "Enderezo"
835
836 #: include/vlc_meta.h:53
837 msgid "Codec Name"
838 msgstr "Nome do códec"
839
840 #: include/vlc_meta.h:54
841 msgid "Codec Description"
842 msgstr "Descrición do códec"
843
844 #: include/vlc/vlc.h:587
845 msgid ""
846 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
847 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
848 "see the file named COPYING for details.\n"
849 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
850 msgstr ""
851 "Este programa ven sen GARANTÍA, ata o permitido pola lei.\n"
852 "Ti podes redistribuílo baixo os termos da Licenza Pública Xeral GNU;\n"
853 "Prós detalles ve-lo arquivo 'COPYING'.\n"
854 "Escrito polo equipo do VideoLAN; ve-lo arquivo 'AUTHORS'.\n"
855
856 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
857 #: src/audio_output/filters.c:224
858 #, fuzzy
859 msgid "Audio filtering failed"
860 msgstr "Filtros de audio"
861
862 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
863 #: src/audio_output/filters.c:225
864 #, c-format
865 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
866 msgstr ""
867
868 #: src/audio_output/input.c:92 src/audio_output/input.c:138
869 #: src/input/es_out.c:388 src/libvlc-module.c:470
870 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
871 msgid "Disable"
872 msgstr "Inhabilitar"
873
874 #: src/audio_output/input.c:94 modules/visualization/visual/visual.c:129
875 msgid "Spectrometer"
876 msgstr "Espectrómetro"
877
878 #: src/audio_output/input.c:96
879 msgid "Scope"
880 msgstr "Osciloscopio"
881
882 #: src/audio_output/input.c:98
883 msgid "Spectrum"
884 msgstr "Espectro"
885
886 #: src/audio_output/input.c:135 modules/audio_filter/equalizer.c:69
887 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
888 #: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
889 msgid "Equalizer"
890 msgstr "Ecualizador"
891
892 #: src/audio_output/input.c:157 src/libvlc-module.c:214
893 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
894 msgid "Audio filters"
895 msgstr "Filtros de audio"
896
897 #: src/audio_output/input.c:179
898 #, fuzzy
899 msgid "Replay gain"
900 msgstr "Tipo de gañancia da repetizón"
901
902 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
903 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:595
904 #: modules/gui/macosx/intf.m:596
905 msgid "Audio Channels"
906 msgstr "Canles de audio"
907
908 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
909 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
910 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
911 #: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
912 #: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
913 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
914 msgid "Stereo"
915 msgstr "Estéreo"
916
917 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
918 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
919 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
920 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:89
921 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
922 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:97
923 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
924 #: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
925 msgid "Left"
926 msgstr "Esquerda"
927
928 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
929 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
930 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
931 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:89
932 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
933 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
934 #: modules/video_filter/rss.c:164
935 msgid "Right"
936 msgstr "Dereita"
937
938 #: src/audio_output/output.c:134
939 msgid "Dolby Surround"
940 msgstr "Són envolvente Dolby"
941
942 #: src/audio_output/output.c:146
943 msgid "Reverse stereo"
944 msgstr "Estéreo invertido"
945
946 #: src/extras/getopt.c:633
947 #, c-format
948 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
949 msgstr "%s: opción `%s' é ambigua\n"
950
951 #: src/extras/getopt.c:658
952 #, c-format
953 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
954 msgstr "%s: opción `--%s' non permite un argumento\n"
955
956 #: src/extras/getopt.c:663
957 #, c-format
958 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
959 msgstr "%s: opción `%c%s' non permite un argumento\n"
960
961 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
962 #, c-format
963 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
964 msgstr "%s: opción `%s' require un argumento\n"
965
966 #: src/extras/getopt.c:710
967 #, c-format
968 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
969 msgstr "%s: opción non recoñecida `--%s'\n"
970
971 #: src/extras/getopt.c:714
972 #, c-format
973 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
974 msgstr "%s: opción non recoñecida `%c%s'\n"
975
976 #: src/extras/getopt.c:740
977 #, c-format
978 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
979 msgstr "%s: opción ilegal -- %c\n"
980
981 #: src/extras/getopt.c:743
982 #, c-format
983 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
984 msgstr "%s: opción non válida -- %c\n"
985
986 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
987 #, c-format
988 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
989 msgstr "%s: opción require un argumento -- %c\n"
990
991 #: src/extras/getopt.c:820
992 #, c-format
993 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
994 msgstr "%s: opción `-W %s' é ambigua\n"
995
996 #: src/extras/getopt.c:838
997 #, c-format
998 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
999 msgstr "%s: opción `-W %s' non permite un argumento\n"
1000
1001 #: src/input/control.c:309
1002 #, c-format
1003 msgid "Bookmark %i"
1004 msgstr "Marcador %i"
1005
1006 #: src/input/decoder.c:136 src/input/decoder.c:148
1007 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:219 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227
1008 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:239 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:594
1009 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:603 modules/stream_out/es.c:365
1010 #: modules/stream_out/es.c:379
1011 #, fuzzy
1012 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1013 msgstr "Asistente de transmisión/transcodificación"
1014
1015 #: src/input/decoder.c:137
1016 msgid "VLC could not open the packetizer module."
1017 msgstr ""
1018
1019 #: src/input/decoder.c:149
1020 msgid "VLC could not open the decoder module."
1021 msgstr ""
1022
1023 #: src/input/decoder.c:159
1024 msgid "No suitable decoder module for format"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: src/input/decoder.c:160
1028 #, c-format
1029 msgid ""
1030 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
1031 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
1032 msgstr ""
1033
1034 #: src/input/es_out.c:410 src/input/es_out.c:412 src/input/es_out.c:418
1035 #: src/input/es_out.c:419 modules/access/cdda/info.c:967
1036 #: modules/access/cdda/info.c:999
1037 #, c-format
1038 msgid "Track %i"
1039 msgstr "Pista %i"
1040
1041 #: src/input/es_out.c:596
1042 #, c-format
1043 msgid "%s [%s %d]"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: src/input/es_out.c:596 src/input/es_out.c:598 src/input/var.c:128
1047 #: src/libvlc-module.c:501 modules/gui/macosx/intf.m:582
1048 #: modules/gui/macosx/intf.m:583
1049 msgid "Program"
1050 msgstr "Programa"
1051
1052 #: src/input/es_out.c:1778 modules/codec/faad.c:337
1053 #, c-format
1054 msgid "Stream %d"
1055 msgstr "Fluxo %d"
1056
1057 #: src/input/es_out.c:1780 modules/gui/macosx/wizard.m:425
1058 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
1059 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
1060 msgid "Codec"
1061 msgstr "Códec"
1062
1063 #: src/input/es_out.c:1791 src/input/es_out.c:1819 src/input/es_out.c:1846
1064 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
1065 msgid "Type"
1066 msgstr "Tipo"
1067
1068 #: src/input/es_out.c:1794 modules/codec/faad.c:341
1069 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:496
1070 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1071 msgid "Channels"
1072 msgstr "Canles"
1073
1074 #: src/input/es_out.c:1799 modules/codec/faad.c:343
1075 msgid "Sample rate"
1076 msgstr "Frecuencia de mostraxe"
1077
1078 #: src/input/es_out.c:1800
1079 #, fuzzy, c-format
1080 msgid "%u Hz"
1081 msgstr "%d Hz"
1082
1083 #: src/input/es_out.c:1806
1084 msgid "Bits per sample"
1085 msgstr "Bits por mostra"
1086
1087 #: src/input/es_out.c:1811 modules/access_output/shout.c:87
1088 #: modules/access/pvr.c:93 modules/gui/qt4/components/open.cpp:557
1089 msgid "Bitrate"
1090 msgstr "Taxa de bits"
1091
1092 #: src/input/es_out.c:1812
1093 #, fuzzy, c-format
1094 msgid "%u kb/s"
1095 msgstr "%d kb/s"
1096
1097 #: src/input/es_out.c:1823
1098 msgid "Resolution"
1099 msgstr "Resolución"
1100
1101 #: src/input/es_out.c:1829
1102 msgid "Display resolution"
1103 msgstr "Resolución de pantalla"
1104
1105 #: src/input/es_out.c:1839 modules/access/screen/screen.c:40
1106 msgid "Frame rate"
1107 msgstr "Taxa de fotogramas"
1108
1109 #: src/input/es_out.c:1846
1110 msgid "Subtitle"
1111 msgstr "Subtítulos"
1112
1113 #: src/input/input.c:2216
1114 msgid "Your input can't be opened"
1115 msgstr ""
1116
1117 #: src/input/input.c:2217
1118 #, c-format
1119 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1120 msgstr ""
1121
1122 #: src/input/input.c:2312
1123 msgid "Can't recognize the input's format"
1124 msgstr ""
1125
1126 #: src/input/input.c:2313
1127 #, c-format
1128 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1129 msgstr ""
1130
1131 #: src/input/var.c:118
1132 msgid "Bookmark"
1133 msgstr "Marcador"
1134
1135 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:507
1136 msgid "Programs"
1137 msgstr "Programas"
1138
1139 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
1140 #: modules/gui/macosx/intf.m:586 modules/gui/macosx/intf.m:587
1141 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
1142 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1143 msgid "Chapter"
1144 msgstr "Capítulo"
1145
1146 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1147 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1148 msgid "Navigation"
1149 msgstr "Navegación"
1150
1151 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:610
1152 #: modules/gui/macosx/intf.m:611
1153 msgid "Video Track"
1154 msgstr "Pista de vídeo"
1155
1156 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:593
1157 #: modules/gui/macosx/intf.m:594
1158 msgid "Audio Track"
1159 msgstr "Pista de audio"
1160
1161 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:618
1162 #: modules/gui/macosx/intf.m:619
1163 msgid "Subtitles Track"
1164 msgstr "Pista de subtítulos"
1165
1166 #: src/input/var.c:263
1167 msgid "Next title"
1168 msgstr "Título seguinte"
1169
1170 #: src/input/var.c:268
1171 msgid "Previous title"
1172 msgstr "Título anterior"
1173
1174 #: src/input/var.c:291
1175 #, c-format
1176 msgid "Title %i"
1177 msgstr "Título %i"
1178
1179 #: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
1180 #, c-format
1181 msgid "Chapter %i"
1182 msgstr "Capítulo %i"
1183
1184 #: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
1185 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:931
1186 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
1187 msgid "Next chapter"
1188 msgstr "Capítulo seguinte"
1189
1190 #: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1191 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:930
1192 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
1193 msgid "Previous chapter"
1194 msgstr "Capítulo anterior"
1195
1196 #: src/input/vlm.c:2276 src/input/vlm.c:2612
1197 #, c-format
1198 msgid "Media: %s"
1199 msgstr "Medios: %s"
1200
1201 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1202 #: modules/demux/avi/avi.c:588 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
1203 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
1204 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1205 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1206 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1207 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1208 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1028
1209 msgid "Cancel"
1210 msgstr "Cancelar"
1211
1212 #: src/interface/interaction.c:361
1213 msgid "Ok"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: src/interface/interface.c:320
1217 msgid "Switch interface"
1218 msgstr "Muda-la interface"
1219
1220 #: src/interface/interface.c:347 modules/gui/macosx/intf.m:545
1221 #: modules/gui/macosx/intf.m:546
1222 msgid "Add Interface"
1223 msgstr "Engadir interface"
1224
1225 #: src/interface/interface.c:353
1226 #, fuzzy
1227 msgid "Telnet Interface"
1228 msgstr "Interface"
1229
1230 #: src/interface/interface.c:356
1231 #, fuzzy
1232 msgid "Web Interface"
1233 msgstr "Interface"
1234
1235 #: src/interface/interface.c:359
1236 #, fuzzy
1237 msgid "Debug logging"
1238 msgstr "Arquivo de rexistro"
1239
1240 #: src/interface/interface.c:362
1241 #, fuzzy
1242 msgid "Mouse Gestures"
1243 msgstr "Xestos"
1244
1245 #: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:451 src/modules/modules.c:1741
1246 #: src/modules/modules.c:2072
1247 msgid "C"
1248 msgstr "gl"
1249
1250 #: src/libvlc-common.c:296
1251 msgid "Help options"
1252 msgstr "Opcións de axuda"
1253
1254 #: src/libvlc-common.c:1501 src/modules/configuration.c:1269
1255 msgid "string"
1256 msgstr "cadea"
1257
1258 #: src/libvlc-common.c:1520 src/modules/configuration.c:1233
1259 msgid "integer"
1260 msgstr "enteiro"
1261
1262 #: src/libvlc-common.c:1547 src/modules/configuration.c:1258
1263 msgid "float"
1264 msgstr "flotante"
1265
1266 #: src/libvlc-common.c:1560
1267 msgid " (default enabled)"
1268 msgstr "(habilitado por defecto)"
1269
1270 #: src/libvlc-common.c:1561
1271 msgid " (default disabled)"
1272 msgstr "(inhabilitado por defecto)"
1273
1274 #: src/libvlc-common.c:1826
1275 #, c-format
1276 msgid "VLC version %s\n"
1277 msgstr "Versión do VLC %s\n"
1278
1279 #: src/libvlc-common.c:1827
1280 #, c-format
1281 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1282 msgstr "Compilado por: %s@%s.%s\n"
1283
1284 #: src/libvlc-common.c:1829
1285 #, c-format
1286 msgid "Compiler: %s\n"
1287 msgstr "Compilador: %s\n"
1288
1289 #: src/libvlc-common.c:1831
1290 #, c-format
1291 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1292 msgstr "Baseado no SVN changeset [%s]\n"
1293
1294 #: src/libvlc-common.c:1862
1295 msgid ""
1296 "\n"
1297 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1298 msgstr ""
1299 "\n"
1300 "Contido descargado pró arquivo 'vlc-help.txt'.\n"
1301
1302 #: src/libvlc-common.c:1882
1303 msgid ""
1304 "\n"
1305 "Press the RETURN key to continue...\n"
1306 msgstr ""
1307 "\n"
1308 "Preme a tecla RETORNO pra continuar...\n"
1309
1310 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1311 msgid "Auto"
1312 msgstr "Automático"
1313
1314 #: src/libvlc-module.c:47 src/text/iso-639_def.h:43
1315 msgid "Arabic"
1316 msgstr "Árabe"
1317
1318 #: src/libvlc-module.c:47
1319 msgid "American English"
1320 msgstr "Inglés americano"
1321
1322 #: src/libvlc-module.c:47
1323 msgid "British English"
1324 msgstr "Inglés británico"
1325
1326 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1327 msgid "Catalan"
1328 msgstr "Catalán"
1329
1330 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1331 msgid "Czech"
1332 msgstr "Checo"
1333
1334 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1335 msgid "Danish"
1336 msgstr "Danés"
1337
1338 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1339 msgid "German"
1340 msgstr "Alemán"
1341
1342 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
1343 msgid "Spanish"
1344 msgstr "Castelán"
1345
1346 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:146
1347 msgid "Persian"
1348 msgstr "Persa"
1349
1350 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1351 msgid "French"
1352 msgstr "Francés"
1353
1354 #: src/libvlc-module.c:49
1355 msgid "Galician"
1356 msgstr "Galego"
1357
1358 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1359 msgid "Hebrew"
1360 msgstr "Hebreu"
1361
1362 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1363 msgid "Hungarian"
1364 msgstr "Húngaro"
1365
1366 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:99
1367 msgid "Italian"
1368 msgstr "Italiano"
1369
1370 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1371 msgid "Japanese"
1372 msgstr "Xaponés"
1373
1374 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1375 msgid "Georgian"
1376 msgstr "Xeorxiano"
1377
1378 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1379 msgid "Korean"
1380 msgstr "Coreano"
1381
1382 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1383 msgid "Malay"
1384 msgstr "Malaio"
1385
1386 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:69
1387 msgid "Dutch"
1388 msgstr "Holandés"
1389
1390 #: src/libvlc-module.c:51
1391 msgid "Occitan"
1392 msgstr "Occitano"
1393
1394 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:148
1395 msgid "Polish"
1396 msgstr "Polaco"
1397
1398 #: src/libvlc-module.c:51
1399 msgid "Brazilian Portuguese"
1400 msgstr "Portugués brasileiro"
1401
1402 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:154
1403 msgid "Romanian"
1404 msgstr "Romanés"
1405
1406 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:156
1407 msgid "Russian"
1408 msgstr "Ruso"
1409
1410 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1411 msgid "Slovak"
1412 msgstr "Eslovaco"
1413
1414 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
1415 msgid "Slovenian"
1416 msgstr "Esloveno"
1417
1418 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
1419 msgid "Swedish"
1420 msgstr "Sueco"
1421
1422 #: src/libvlc-module.c:53 src/text/iso-639_def.h:188
1423 msgid "Turkish"
1424 msgstr "Turco"
1425
1426 #: src/libvlc-module.c:53
1427 msgid "Simplified Chinese"
1428 msgstr "Chinés simplificado"
1429
1430 #: src/libvlc-module.c:53
1431 msgid "Chinese Traditional"
1432 msgstr "Chinés tradicional"
1433
1434 #: src/libvlc-module.c:72
1435 msgid ""
1436 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1437 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1438 "related options."
1439 msgstr ""
1440 "Estas opcións permítenche configura-las interfaces usadas polo VLC. Podes "
1441 "selecciona-la interface principal, módulos de interface adicionais, e "
1442 "definir varias opcións relacionadas."
1443
1444 #: src/libvlc-module.c:76
1445 msgid "Interface module"
1446 msgstr "Módulo de interface"
1447
1448 #: src/libvlc-module.c:78
1449 msgid ""
1450 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1451 "automatically select the best module available."
1452 msgstr ""
1453 "Esta é a interface principal usada polo VLC. O comportamento por defecto é "
1454 "seleccionar automaticamente o millor módulo dispoñible."
1455
1456 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
1457 msgid "Extra interface modules"
1458 msgstr "Módulos de interface adicionais"
1459
1460 #: src/libvlc-module.c:84
1461 msgid ""
1462 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1463 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1464 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1465 "\", \"gestures\" ...)"
1466 msgstr ""
1467 "Podes selecciona-las \"interfaces adicionais\" usadas polo VLC. Executaranse "
1468 "por detrás ademais da interface por defecto. Usa unha coma pra separa-la "
1469 "listaxe dos módulos de interface (os valores comúns son \"rc\" (control "
1470 "remoto), \"http\", \"gestures\", ...)."
1471
1472 #: src/libvlc-module.c:91
1473 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1474 msgstr "Podes selecciona-las interfaces de control usadas polo VLC."
1475
1476 #: src/libvlc-module.c:93
1477 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1478 msgstr "Verbosidade (0,1,2)"
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:95
1481 msgid ""
1482 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1483 "1=warnings, 2=debug)."
1484 msgstr ""
1485 "Este é o nível de detallado das mensaxes (0=só erros e mensaxes estándar, "
1486 "1=avisos, 2=depurazón de erros)."
1487
1488 #: src/libvlc-module.c:98
1489 msgid "Be quiet"
1490 msgstr "Silencioso"
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:100
1493 msgid "Turn off all warning and information messages."
1494 msgstr "Desactiva tódalas mensaxes de aviso e de informazón."
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:102
1497 msgid "Default stream"
1498 msgstr "Fluxo por defecto"
1499
1500 #: src/libvlc-module.c:104
1501 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1502 msgstr "Este fluxo sempre se abrirá ó arrinca-lo VLC."
1503
1504 #: src/libvlc-module.c:107
1505 msgid ""
1506 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1507 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1508 msgstr ""
1509 "Podes seleccionar manualmente unha lingua prá interface. Detectarase "
1510 "automaticamente a lingua do sistema se se especifica aquí «automático»."
1511
1512 #: src/libvlc-module.c:111
1513 msgid "Color messages"
1514 msgstr "Mensaxes con cores"
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:113
1517 msgid ""
1518 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1519 "needs Linux color support for this to work."
1520 msgstr ""
1521 "Isto habilita a colorizazón das mensaxes enviadas á consola. O teu teminal "
1522 "necesita soporte de cor Linux pra que isto funcione."
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:116
1525 msgid "Show advanced options"
1526 msgstr "Amosar opcións avanzadas"
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:118
1529 msgid ""
1530 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1531 "available options, including those that most users should never touch."
1532 msgstr ""
1533 "Cando se habilita isto, as preferencias e/ou interfaces amosarán tódalas "
1534 "opcións dispoñibles, incluíndo as que a meirande parte dos usuarios non "
1535 "deberían tocar nunca."
1536
1537 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
1538 msgid "Show interface with mouse"
1539 msgstr "Amosar interface co rato"
1540
1541 #: src/libvlc-module.c:124
1542 msgid ""
1543 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1544 "edge of the screen in fullscreen mode."
1545 msgstr ""
1546 "Cando isto está habilitado, amósase a interface cando móve-lo rato á beira "
1547 "da pantalla, no modo pantalla completa."
1548
1549 #: src/libvlc-module.c:127
1550 msgid "Interface interaction"
1551 msgstr "Interaczón da interface"
1552
1553 #: src/libvlc-module.c:129
1554 msgid ""
1555 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1556 "user input is required."
1557 msgstr ""
1558 "Cando isto está habilitado, a interface amosará unha caixa de diálogo cada "
1559 "vez que se requira unha certa entrada do usuario."
1560
1561 #: src/libvlc-module.c:139
1562 msgid ""
1563 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1564 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1565 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1566 "the \"audio filters\" modules section."
1567 msgstr ""
1568 "Estas opcións permítenche modifica-lo comportamento do subsistema de audio, "
1569 "e engadir filtros de audio que se poden usar pra postproceso ou efectos "
1570 "visuais (analisador de espectro, etc.). Habilita aquí estes filtros, e "
1571 "configúraos na sección de módulos \"filtros de audio\"."
1572
1573 #: src/libvlc-module.c:145
1574 msgid "Audio output module"
1575 msgstr "Módulo da saída de audio"
1576
1577 #: src/libvlc-module.c:147
1578 msgid ""
1579 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1580 "automatically select the best method available."
1581 msgstr ""
1582 "Isto é o método de saída do audio usado polo VLC. O comportamento por "
1583 "defecto é o de seleccionar automaticamente o millor método dispoñible."
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:151 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
1586 #: modules/stream_out/display.c:38
1587 msgid "Enable audio"
1588 msgstr "Habilitar audio"
1589
1590 #: src/libvlc-module.c:153
1591 msgid ""
1592 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1593 "not take place, thus saving some processing power."
1594 msgstr ""
1595 "Podes inhabilita-la saída de audio completamente. O proceso de descodificado "
1596 "do audio non acontecerá, aforrando así algunha potencia do procesador."
1597
1598 #: src/libvlc-module.c:156
1599 msgid "Force mono audio"
1600 msgstr "Forzar a audio en mono"
1601
1602 #: src/libvlc-module.c:157
1603 msgid "This will force a mono audio output."
1604 msgstr "Isto forzará unha saída de audio en mono."
1605
1606 #: src/libvlc-module.c:159
1607 msgid "Default audio volume"
1608 msgstr "Volume do audio por defecto"
1609
1610 #: src/libvlc-module.c:161
1611 msgid ""
1612 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1613 msgstr ""
1614 "Aquí podes pó-lo volume da saída de audio por defecto, nun rango de 0 ata "
1615 "1024."
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:164
1618 msgid "Audio output saved volume"
1619 msgstr "Volume gardado da saída de audio"
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:166
1622 msgid ""
1623 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1624 "should not change this option manually."
1625 msgstr ""
1626 "Isto garda o volume da saída de audio cando úsa-la funzón de silencio. Non "
1627 "deberías mudar esta opzón manualmente."
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:169
1630 msgid "Audio output volume step"
1631 msgstr "Pasos de volume da saída de audio"
1632
1633 #: src/libvlc-module.c:171
1634 msgid ""
1635 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1636 "0 to 1024."
1637 msgstr ""
1638 "O tamaño de pasos do volume é axustable usando esta opción, nun rango de 0 "
1639 "ata 1024."
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:174
1642 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1643 msgstr "Frecuencia de saída do audio (Hz)"
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:176
1646 msgid ""
1647 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1648 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1649 msgstr ""
1650 "Aquí podes forza-la frecuencia da saída de audio. Os valores comúns son -1 "
1651 "(por defecto), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025 e 8000."
1652
1653 #: src/libvlc-module.c:180
1654 msgid "High quality audio resampling"
1655 msgstr "Remostraxe do audio de alta calidade"
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:182
1658 msgid ""
1659 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1660 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1661 "resampling algorithm will be used instead."
1662 msgstr ""
1663 "Isto usa un algoritmo de remostraxe do audio de alta calidade. Esta "
1664 "remostraxe pode consumir moita potencia do procesador polo que podes "
1665 "inhabilitala e así usará un algoritmo de remostraxe menor."
1666
1667 #: src/libvlc-module.c:187
1668 msgid "Audio desynchronization compensation"
1669 msgstr "Compensar desincronización do audio"
1670
1671 #: src/libvlc-module.c:189
1672 msgid ""
1673 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1674 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1675 msgstr ""
1676 "Isto atrasa a saída de audio. O atraso débese pór en milisegundos. Pode ser "
1677 "útil se notas un atraso entre o vídeo e o audio."
1678
1679 #: src/libvlc-module.c:192
1680 msgid "Audio output channels mode"
1681 msgstr "Modo de canles da saída de audio"
1682
1683 #: src/libvlc-module.c:194
1684 msgid ""
1685 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1686 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1687 "played)."
1688 msgstr ""
1689 "Isto pón o modo de canles da saída de audio que se usará por defecto cando "
1690 "sexa posible (por exemplo se o fluxo de audio que se reproduce e o teu "
1691 "soporte físico o admiten)."
1692
1693 #: src/libvlc-module.c:198 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:76
1694 msgid "Use S/PDIF when available"
1695 msgstr "Usa-lo S/PDIF cando esteña dispoñible"
1696
1697 #: src/libvlc-module.c:200
1698 msgid ""
1699 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1700 "audio stream being played."
1701 msgstr ""
1702 "O S/PDIF pódese usar por defecto cando o teu soporte físico e o fluxo de "
1703 "audio que se reproduce o admiten."
1704
1705 #: src/libvlc-module.c:203 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
1706 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1707 msgstr "Forzar detención do són envolvente Dolby"
1708
1709 #: src/libvlc-module.c:205
1710 msgid ""
1711 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1712 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1713 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1714 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1715 msgstr ""
1716 "Usa isto cando saibas se o teu fluxo está (ou non está) codificado co són "
1717 "envolvente Dolby pero non é detectado coma tal. Incluso se o fluxo non está "
1718 "realmente codificado co són envolvente Dolby, activando esta opción podes "
1719 "realza-la túa experiencia, especialmente cando se combina co Mesturador de "
1720 "Canle dos Auriculares."
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1723 msgid "On"
1724 msgstr "Acendido"
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:61
1727 msgid "Off"
1728 msgstr "Apagado"
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:216
1731 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1732 msgstr ""
1733 "Isto engade filtros de postprocesado do audio, pra modifica-la "
1734 "representación do són."
1735
1736 #: src/libvlc-module.c:219
1737 msgid "Audio visualizations "
1738 msgstr "Visualizacións do audio"
1739
1740 #: src/libvlc-module.c:221
1741 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1742 msgstr "Isto engade módulos de visualización (analisador de especto, etc.)."
1743
1744 #: src/libvlc-module.c:225
1745 #, fuzzy
1746 msgid "Replay gain mode"
1747 msgstr "Tipo de gañancia da repetizón"
1748
1749 #: src/libvlc-module.c:227
1750 #, fuzzy
1751 msgid "Select the replay gain mode"
1752 msgstr "Seleccionar un arquivo"
1753
1754 #: src/libvlc-module.c:229
1755 #, fuzzy
1756 msgid "Replay preamp"
1757 msgstr "Tipo de gañancia da repetizón"
1758
1759 #: src/libvlc-module.c:231
1760 #, fuzzy
1761 msgid ""
1762 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1763 "replay gain information"
1764 msgstr ""
1765 "Permíteche especifica-lo porto de audio por defecto prá transmisión RTP."
1766
1767 #: src/libvlc-module.c:234
1768 #, fuzzy
1769 msgid "Default replay gain"
1770 msgstr "Fluxo por defecto"
1771
1772 #: src/libvlc-module.c:236
1773 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: src/libvlc-module.c:238
1777 #, fuzzy
1778 msgid "Peak protection"
1779 msgstr "Redución de ruído"
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:240
1782 msgid "Protect against sound clipping"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: src/libvlc-module.c:243 modules/access/dshow/dshow.cpp:76
1786 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
1787 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:163
1788 #: modules/video_output/opengl.c:122 modules/video_output/opengl.c:176
1789 msgid "None"
1790 msgstr "Ningún"
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:243 modules/access/cdda/info.c:393
1793 #: modules/access/cdda/info.c:815 modules/access/cdda/info.c:856
1794 #: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
1795 #: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:285
1796 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
1797 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1722
1798 msgid "Track"
1799 msgstr "Pista"
1800
1801 #: src/libvlc-module.c:243 modules/access/vcdx/info.c:91
1802 msgid "Album"
1803 msgstr "Álbum"
1804
1805 #: src/libvlc-module.c:251
1806 msgid ""
1807 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1808 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1809 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1810 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1811 "options."
1812 msgstr ""
1813 "Estas opcións permítenche modifica-lo comportamento do subsistema de saída "
1814 "do vídeo. Podes por exemplo habilita-los filtros de vídeo (desentrelazado, "
1815 "axustado de imaxe, etc.), habilitándoos aquí e configurándoos en \" filtros "
1816 "de vídeo\" na sección de módulos.  Tamén podes indicar moitas outras opcións "
1817 "do vídeo."
1818
1819 #: src/libvlc-module.c:257
1820 msgid "Video output module"
1821 msgstr "Módulo de saída do vídeo"
1822
1823 #: src/libvlc-module.c:259
1824 msgid ""
1825 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1826 "automatically select the best method available."
1827 msgstr ""
1828 "Esta é a opción do método de saída do vídeo usado polo VLC. O comportamento "
1829 "por defecto é o de seleccionar automaticamente o millor método dispoñible."
1830
1831 #: src/libvlc-module.c:262 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1832 #: modules/stream_out/display.c:40
1833 msgid "Enable video"
1834 msgstr "Habilitar vídeo"
1835
1836 #: src/libvlc-module.c:264
1837 msgid ""
1838 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1839 "not take place, thus saving some processing power."
1840 msgstr ""
1841 "Podes inhabilitar totalmente a saída de vídeo. A descodificación de vídeo "
1842 "non será necesaria, aforrando así algunha potencia do procesador."
1843
1844 #: src/libvlc-module.c:267 modules/codec/fake.c:54
1845 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123 modules/stream_out/transcode.c:73
1846 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1847 msgid "Video width"
1848 msgstr "Anchura do vídeo"
1849
1850 #: src/libvlc-module.c:269
1851 msgid ""
1852 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1853 "characteristics."
1854 msgstr ""
1855 "Podes forza-la anchura do vídeo. Por defecto (-1) o VLC adaptarase ás "
1856 "características do vídeo."
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:272 modules/codec/fake.c:57
1859 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126 modules/stream_out/transcode.c:76
1860 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1861 msgid "Video height"
1862 msgstr "Altura do vídeo"
1863
1864 #: src/libvlc-module.c:274
1865 msgid ""
1866 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1867 "video characteristics."
1868 msgstr ""
1869 "Podes forza-la altura do vídeo. Por defecto (-1) o VLC adaptarase ás "
1870 "características do vídeo."
1871
1872 #: src/libvlc-module.c:277
1873 msgid "Video X coordinate"
1874 msgstr "Coordenada X do vídeo"
1875
1876 #: src/libvlc-module.c:279
1877 msgid ""
1878 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1879 "coordinate)."
1880 msgstr ""
1881 "Podes forza-la posición da esquina dereita inferior da ventá do vídeo "
1882 "(coordenada X)."
1883
1884 #: src/libvlc-module.c:282
1885 msgid "Video Y coordinate"
1886 msgstr "Coordenada Y do vídeo"
1887
1888 #: src/libvlc-module.c:284
1889 msgid ""
1890 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1891 "coordinate)."
1892 msgstr ""
1893 "Podes forza-la posición da esquina dereita inferior da ventá do vídeo "
1894 "(coordenada Y)."
1895
1896 #: src/libvlc-module.c:287
1897 msgid "Video title"
1898 msgstr "Título do vídeo"
1899
1900 #: src/libvlc-module.c:289
1901 msgid ""
1902 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1903 "interface)."
1904 msgstr ""
1905 "Título personalizado prá xanela de vídeo (no caso de que non se integre o "
1906 "vídeo na interface)."
1907
1908 #: src/libvlc-module.c:292
1909 msgid "Video alignment"
1910 msgstr "Aliñamento do vídeo"
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:294
1913 msgid ""
1914 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1915 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1916 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1917 msgstr ""
1918 "Forza a aliñación do vídeo na ventá. Centrarase (0) por defecto (0=centro, "
1919 "1=esquerda, 2=dereita, 4=enriba, 8=embaixo, tamén podes usar combinacións "
1920 "destes valores, coma 6=4+2 que significa enriba á dereita)."
1921
1922 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
1923 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
1924 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/video_filter/logo.c:97
1925 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
1926 #: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
1927 msgid "Center"
1928 msgstr "Centro"
1929
1930 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
1931 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
1932 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:97
1933 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
1934 #: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
1935 msgid "Top"
1936 msgstr "Enriba"
1937
1938 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
1939 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1940 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
1941 #: modules/video_filter/rss.c:164
1942 msgid "Bottom"
1943 msgstr "Embaixo"
1944
1945 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1946 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1947 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
1948 #: modules/video_filter/rss.c:165
1949 msgid "Top-Left"
1950 msgstr "Enriba á esquerda"
1951
1952 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1953 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1954 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
1955 #: modules/video_filter/rss.c:165
1956 msgid "Top-Right"
1957 msgstr "Enriba á dereita"
1958
1959 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1960 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1961 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
1962 #: modules/video_filter/rss.c:165
1963 msgid "Bottom-Left"
1964 msgstr "Embaixo á esquerda"
1965
1966 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1967 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1968 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
1969 #: modules/video_filter/rss.c:165
1970 msgid "Bottom-Right"
1971 msgstr "Embaixo á dereita"
1972
1973 #: src/libvlc-module.c:302
1974 msgid "Zoom video"
1975 msgstr "Enfoque do vídeo"
1976
1977 #: src/libvlc-module.c:304
1978 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1979 msgstr "Podes ampliar/reducir o vídeo co valor especificado."
1980
1981 #: src/libvlc-module.c:306
1982 msgid "Grayscale video output"
1983 msgstr "Saída do vídeo en escala de grises"
1984
1985 #: src/libvlc-module.c:308
1986 msgid ""
1987 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1988 "save some processing power."
1989 msgstr ""
1990 "Saída do vídeo en escala de grises. Como a información da cor do vídeo non "
1991 "se descodifica, isto pode aforrar algunha potencia no procesador."
1992
1993 #: src/libvlc-module.c:311
1994 #, fuzzy
1995 msgid "Embedded video"
1996 msgstr "Saída de vídeo integrado"
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:313
1999 #, fuzzy
2000 msgid "Embed the video output in the main interface."
2001 msgstr "Integrar vídeo na interface"
2002
2003 #: src/libvlc-module.c:315
2004 msgid "Fullscreen video output"
2005 msgstr "Saída do vídeo en pantalla completa"
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:317
2008 msgid "Start video in fullscreen mode"
2009 msgstr "Iniciar vídeo no modo pantalla completa"
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:319
2012 msgid "Overlay video output"
2013 msgstr "Transparencia da saída de vídeo"
2014
2015 #: src/libvlc-module.c:321
2016 msgid ""
2017 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2018 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2019 msgstr ""
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:324 src/video_output/vout_intf.c:426
2022 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2023 msgid "Always on top"
2024 msgstr "Sempre visible"
2025
2026 #: src/libvlc-module.c:326
2027 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2028 msgstr "Situa-la ventá do vídeo sempre por riba das outras ventás."
2029
2030 #: src/libvlc-module.c:328
2031 #, fuzzy
2032 msgid "Show media title on video."
2033 msgstr "Superposicións/Subtítulos"
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:330
2036 #, fuzzy
2037 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2038 msgstr "Situa-la ventá do vídeo sempre por riba das outras ventás."
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:332
2041 msgid "Show video title for x miliseconds."
2042 msgstr ""
2043
2044 #: src/libvlc-module.c:334
2045 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:336
2049 #, fuzzy
2050 msgid "Position of video title."
2051 msgstr "Filtro de vídeo pra detectar movemento"
2052
2053 #: src/libvlc-module.c:338
2054 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2055 msgstr ""
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:345
2058 msgid "Disable screensaver"
2059 msgstr "Inhabilitar protector de pantalla"
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:346
2062 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2063 msgstr "Inhabilita o protector de pantalla durante a reprodución de vídeo."
2064
2065 #: src/libvlc-module.c:348 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2066 msgid "Window decorations"
2067 msgstr "Decoracións da ventá"
2068
2069 #: src/libvlc-module.c:350
2070 msgid ""
2071 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2072 "giving a \"minimal\" window."
2073 msgstr ""
2074 "O VLC pode evita-la creazón do título da xanela, fotogramas, etc... ó redor "
2075 "do vídeo, dando unha xanela «mínima»."
2076
2077 #: src/libvlc-module.c:353
2078 #, fuzzy
2079 msgid "Video output filter module"
2080 msgstr "Módulo de saída do vídeo"
2081
2082 #: src/libvlc-module.c:355
2083 msgid ""
2084 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2085 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2086 msgstr ""
2087 "Isto engade filtros de posprocesamento pra millora-la calidade de imaxe, por "
2088 "exemplo o desentrelazamento, ou pra copiar ou distorsiona-la xanela de vídeo."
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:359
2091 msgid "Video filter module"
2092 msgstr "Módulo de filtro do vídeo"
2093
2094 #: src/libvlc-module.c:361
2095 #, fuzzy
2096 msgid ""
2097 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2098 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2099 msgstr ""
2100 "Isto permitirache engadir un filtro de post-proceso pra millora-la calidade "
2101 "de imaxe, por exemplo desentrelazando, ou pra copiar ou distorsionar a ventá "
2102 "de vídeo."
2103
2104 #: src/libvlc-module.c:365
2105 #, fuzzy
2106 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2107 msgstr "Directorio das capturas de pantalla do vídeo"
2108
2109 #: src/libvlc-module.c:367
2110 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2111 msgstr "Directorio onde se almacenarán as capturas de pantalla do vídeo."
2112
2113 #: src/libvlc-module.c:369 src/libvlc-module.c:371
2114 #, fuzzy
2115 msgid "Video snapshot file prefix"
2116 msgstr "Formato das capturas de pantalla"
2117
2118 #: src/libvlc-module.c:373
2119 msgid "Video snapshot format"
2120 msgstr "Formato das capturas de pantalla"
2121
2122 #: src/libvlc-module.c:375
2123 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2124 msgstr ""
2125 "Formato da imaxe que se usará pra almacena-las capturas de pantalla do vídeo."
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:377
2128 msgid "Display video snapshot preview"
2129 msgstr "Amosar previsualización da captura de pantalla do vídeo"
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:379
2132 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2133 msgstr ""
2134 "Amosa a previsualizazón da captura de pantalla na esquina superior esquerda "
2135 "da pantalla."
2136
2137 #: src/libvlc-module.c:381
2138 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: src/libvlc-module.c:383
2142 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: src/libvlc-module.c:385
2146 msgid "Video cropping"
2147 msgstr "Recorte do vídeo"
2148
2149 #: src/libvlc-module.c:387
2150 msgid ""
2151 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2152 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2153 msgstr ""
2154
2155 #: src/libvlc-module.c:391
2156 msgid "Source aspect ratio"
2157 msgstr "Proporción de aspecto da fonte"
2158
2159 #: src/libvlc-module.c:393
2160 msgid ""
2161 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2162 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2163 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2164 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2165 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2166 msgstr ""
2167 "Isto forza a proporzón de aspeto da fonte. Por exemplo, algúns DVD disque "
2168 "son 16:9 cando realmente son 4:3. Isto pódese usar tamén coma unha indireta "
2169 "pró VLC cando unha película non tén informazón sobre a proporzón de aspeto. "
2170 "Os formatos aceptados son x:y (4:3, 16:9, etc.) expresando o aspeto global "
2171 "da imaxe, ou un valor flotante (1.25, 1.3333, etc.) expresando a equidade de "
2172 "píxel."
2173
2174 #: src/libvlc-module.c:400
2175 msgid "Custom crop ratios list"
2176 msgstr "Listaxe das proporzóns de recorte personalizadas"
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:402
2179 msgid ""
2180 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2181 "crop ratios list."
2182 msgstr ""
2183 "Listaxe de proporzóns de recorte separadas por vírgulas que se engadirán na "
2184 "listaxe de proporzóns de recorte da interface."
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:405
2187 msgid "Custom aspect ratios list"
2188 msgstr "Listaxe das proporzóns de aspeto personalizadas"
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:407
2191 msgid ""
2192 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2193 "aspect ratio list."
2194 msgstr ""
2195 "Listaxe de proporzóns de aspeto separadas por vírgulas que se engadirán na "
2196 "listaxe de proporzóns de aspeto da interface."
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:410
2199 msgid "Fix HDTV height"
2200 msgstr "Arranxa-la altura do HDTV"
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:412
2203 msgid ""
2204 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2205 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2206 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2207 msgstr ""
2208 "Isto permite o manexo axeitado do formato de vídeo HDTV-1080 mesmo se un "
2209 "codificador crebado pón a altura incorretamente a 1088 liñas. Inhabilita "
2210 "esta opzón só se o teu vídeo tén un formato non-estándar que require as 1088 "
2211 "liñas."
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:417
2214 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2215 msgstr "Supervisar proporción de aspecto de píxel"
2216
2217 #: src/libvlc-module.c:419
2218 msgid ""
2219 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2220 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2221 "order to keep proportions."
2222 msgstr ""
2223 "Isto forza a proporzón de aspeto do monitor. A meirande parte dos monitores "
2224 "teñen píxeis cadrados (1:1). Se tés un unha pantalla de 16:9, pode que o "
2225 "teñas que mudar a 4:3 pra mante-las proporzóns."
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:423
2228 msgid "Skip frames"
2229 msgstr "Saltar fotogramas"
2230
2231 #: src/libvlc-module.c:425
2232 #, fuzzy
2233 msgid ""
2234 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2235 "computer is not powerful enough"
2236 msgstr ""
2237 "Esta opción permite os cadros caídos (tamén coñecidos coma 'framedropping') "
2238 "no fluxo MPEG2. Os cadros caídos aparecen cando o teu computador non tén "
2239 "potencia dabondo."
2240
2241 #: src/libvlc-module.c:428
2242 msgid "Drop late frames"
2243 msgstr "Deixar fotogramas tardíos"
2244
2245 #: src/libvlc-module.c:430
2246 msgid ""
2247 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2248 "intended display date)."
2249 msgstr ""
2250 "Isto abandona os fotogramas que chegan tarde (chegan á saída de vídeo "
2251 "despois da súa data prevista de visualización)."
2252
2253 #: src/libvlc-module.c:433
2254 msgid "Quiet synchro"
2255 msgstr "Sincronización silenciosa"
2256
2257 #: src/libvlc-module.c:435
2258 msgid ""
2259 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2260 "synchronization mechanism."
2261 msgstr ""
2262 "Isto evita inunda-lo rexisto de mensaxes con informazón de depurazón do "
2263 "mecanismo de sincronizazón da saída de vídeo."
2264
2265 #: src/libvlc-module.c:444
2266 msgid ""
2267 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2268 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2269 "channel."
2270 msgstr ""
2271 "Estas opcións permítenche modifica-lo comportamento do subsistema de "
2272 "entrada, tales coma o dispositivo de DVD ou de VCD, os axustes da interface "
2273 "de rede ou a canle de subtítulos."
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:449
2276 msgid ""
2277 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2278 "Restrictions Management measure."
2279 msgstr ""
2280
2281 #: src/libvlc-module.c:452
2282 msgid "Clock reference average counter"
2283 msgstr "Contador medio da referenza do reloxo"
2284
2285 #: src/libvlc-module.c:454
2286 msgid ""
2287 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2288 "to 10000."
2289 msgstr ""
2290 "Ó usa-la entrada PVR (ou unha fonte moi irregular), deberías pór isto a "
2291 "10000."
2292
2293 #: src/libvlc-module.c:457
2294 msgid "Clock synchronisation"
2295 msgstr "Sincronización do reloxo"
2296
2297 #: src/libvlc-module.c:459
2298 msgid ""
2299 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2300 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2301 msgstr ""
2302 "É posíbel inhabilita-la sincronizazón do reloxo de entrada prás fontes a "
2303 "tempo real. Usa isto se tés unha leitura con saltos dos fluxos de rede."
2304
2305 #: src/libvlc-module.c:463 modules/control/netsync.c:75
2306 msgid "Network synchronisation"
2307 msgstr "Sincronización de rede"
2308
2309 #: src/libvlc-module.c:464
2310 msgid ""
2311 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2312 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2313 msgstr ""
2314
2315 #: src/libvlc-module.c:470 src/libvlc-module.c:1037
2316 #: src/video_output/vout_intf.c:280 src/video_output/vout_intf.c:375
2317 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
2318 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2319 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
2320 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
2321 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:433
2322 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:110
2323 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2324 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2325 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2326 #: modules/video_filter/rss.c:175 modules/video_output/msw/directx.c:158
2327 msgid "Default"
2328 msgstr "Por defecto"
2329
2330 #: src/libvlc-module.c:470 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
2331 #: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2332 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
2333 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2334 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2335 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2336 msgid "Enable"
2337 msgstr "Habilitar"
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:472 modules/misc/notify/growl.c:63
2340 msgid "UDP port"
2341 msgstr "Porto UDP"
2342
2343 #: src/libvlc-module.c:474
2344 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2345 msgstr "Este é o porto usado polo fluxo UDP. Por defecto é o 1234."
2346
2347 #: src/libvlc-module.c:476
2348 msgid "MTU of the network interface"
2349 msgstr "A MTU da interface de rede"
2350
2351 #: src/libvlc-module.c:478
2352 msgid ""
2353 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2354 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2355 msgstr ""
2356 "Este é o tamaño máximo do paquete que se pode transmitir sobre a interface "
2357 "de rede. Nunha rede Ethernet é xeralmente de 1500 bytes."
2358
2359 #: src/libvlc-module.c:481 modules/stream_out/rtp.c:93
2360 msgid "Hop limit (TTL)"
2361 msgstr "Límite de salto (TTL)"
2362
2363 #: src/libvlc-module.c:483
2364 msgid ""
2365 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2366 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2367 "in default)."
2368 msgstr ""
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:487
2371 #, fuzzy
2372 msgid "Multicast output interface"
2373 msgstr "Interface de saída multiemisión IPv6"
2374
2375 #: src/libvlc-module.c:489
2376 #, fuzzy
2377 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2378 msgstr ""
2379 "Interface multiemisión IPv6 por defecto. Isto anula a táboa de encamiñamento."
2380
2381 #: src/libvlc-module.c:491
2382 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2383 msgstr "Enderezo da interface de saída multiemisión IPv4"
2384
2385 #: src/libvlc-module.c:493
2386 msgid ""
2387 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2388 "table."
2389 msgstr ""
2390 "Enderezo da interface multiemisión IPv4 por defecto. Isto anula a táboa de "
2391 "encamiñamento."
2392
2393 #: src/libvlc-module.c:496
2394 msgid "DiffServ Code Point"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: src/libvlc-module.c:497
2398 msgid ""
2399 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2400 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2401 msgstr ""
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:503
2404 msgid ""
2405 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2406 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2407 msgstr ""
2408 "Escolle o programa a seleccionar dando o ID de servizo. Usa esta opción só "
2409 "se queres ler un fluxo multiprograma (coma por exemplo fluxos DVB)."
2410
2411 #: src/libvlc-module.c:509
2412 msgid ""
2413 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2414 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2415 "(like DVB streams for example)."
2416 msgstr ""
2417 "Escolle os programas a seleccionar dando unha listaxe de ID de servizo (SID) "
2418 "separados por comas. Usa esta opción só se desexas ler un fluxo "
2419 "multiprograma (coma por exemplo fluxos DVB)."
2420
2421 #: src/libvlc-module.c:515 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:256
2422 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2423 msgid "Audio track"
2424 msgstr "Pista de audio"
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:517
2427 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2428 msgstr "Número de fluxo da pista de audio a usar (de 0 a n)."
2429
2430 #: src/libvlc-module.c:520 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
2431 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2432 msgid "Subtitles track"
2433 msgstr "Pista de subtítulos"
2434
2435 #: src/libvlc-module.c:522
2436 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2437 msgstr "Número de fluxo da pista de subtítulos a usar (de 0 a n)."
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:525
2440 msgid "Audio language"
2441 msgstr "Linguaxe do audio"
2442
2443 #: src/libvlc-module.c:527
2444 msgid ""
2445 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2446 "letter country code)."
2447 msgstr ""
2448 "Linguaxe da pista de audio que queres usar (separados por comas, dous ou "
2449 "tres códigos alfabéticos de países)."
2450
2451 #: src/libvlc-module.c:530
2452 msgid "Subtitle language"
2453 msgstr "Linguaxe dos subtítulos"
2454
2455 #: src/libvlc-module.c:532
2456 msgid ""
2457 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2458 "letter country code)."
2459 msgstr ""
2460 "Linguaxe da pista de subtítulos que queres usar (separados por comas, dous "
2461 "ou tres códigos alfabéticos de países)."
2462
2463 #: src/libvlc-module.c:536
2464 msgid "Audio track ID"
2465 msgstr "ID da pista de audio"
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:538
2468 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2469 msgstr "ID de fluxo da pista de audio a usar."
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:540
2472 msgid "Subtitles track ID"
2473 msgstr "ID da pista de subtítulos"
2474
2475 #: src/libvlc-module.c:542
2476 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2477 msgstr "ID de fluxo da pista de subtítulos a usar."
2478
2479 #: src/libvlc-module.c:544
2480 msgid "Input repetitions"
2481 msgstr "Repeticións de entrada"
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:546
2484 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2485 msgstr "Número do tempo que a mesma entrada será repetida"
2486
2487 #: src/libvlc-module.c:548
2488 msgid "Start time"
2489 msgstr "Tempo de comezo"
2490
2491 #: src/libvlc-module.c:550
2492 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2493 msgstr "O fluxo comezará nesta posizón (en segundos)."
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:552
2496 msgid "Stop time"
2497 msgstr "Tempo de parada"
2498
2499 #: src/libvlc-module.c:554
2500 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2501 msgstr "O fluxo parará nesta posizón (en segundos)."
2502
2503 #: src/libvlc-module.c:556
2504 #, fuzzy
2505 msgid "Run time"
2506 msgstr "Rundi"
2507
2508 #: src/libvlc-module.c:558
2509 #, fuzzy
2510 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2511 msgstr "O fluxo comezará nesta posizón (en segundos)."
2512
2513 #: src/libvlc-module.c:560
2514 msgid "Input list"
2515 msgstr "Lista de entrada"
2516
2517 #: src/libvlc-module.c:562
2518 msgid ""
2519 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2520 "together after the normal one."
2521 msgstr ""
2522 "Podes dar unha listaxe de entradas separadas por comas que se concatenarán "
2523 "despois da normal."
2524
2525 #: src/libvlc-module.c:565
2526 msgid "Input slave (experimental)"
2527 msgstr "Escravo de entrada (experimental)"
2528
2529 #: src/libvlc-module.c:567
2530 msgid ""
2531 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2532 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2533 "inputs."
2534 msgstr ""
2535 "Isto permíteche reproducir dende varias entradas ó mesmo tempo. Esta "
2536 "característica é experimental, e non admite tódolos formatos. Usa un '#' pra "
2537 "separa-la listaxe de entradas."
2538
2539 #: src/libvlc-module.c:571
2540 msgid "Bookmarks list for a stream"
2541 msgstr "Listaxe de marcadores pra un fluxo"
2542
2543 #: src/libvlc-module.c:573
2544 msgid ""
2545 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2546 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2547 "{...}\""
2548 msgstr ""
2549 "Podes dar manualmente unha listaxe de marcadores pra un fluxo na forma "
2550 "\"{name=nome-do-marcador,time=tempo-de-compensación-opcional,bytes=byte-de-"
2551 "compensación-opcional},{...}\""
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:579
2554 msgid ""
2555 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2556 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2557 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2558 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2559 msgstr ""
2560 "Estas opcións permítenche modifica-lo comportamento do subsistema de "
2561 "subimaxes. Podes por exemplo habilitar filtros de subimaxes (logotipo, "
2562 "etc.). Habilítaos aquí e configúraos na sección de módulos \"filtros de "
2563 "subimaxes\". Tamén podes pór outras opcións de subimaxes."
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:585
2566 msgid "Force subtitle position"
2567 msgstr "Forzar posición de subtítulos"
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:587
2570 msgid ""
2571 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2572 "over the movie. Try several positions."
2573 msgstr ""
2574 "Podes usar esta opción pra situa-los subtítulos baixo a película, no canto "
2575 "de estar encol da película. Proba varias posicións."
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:590
2578 msgid "Enable sub-pictures"
2579 msgstr "Habilitar subimaxes"
2580
2581 #: src/libvlc-module.c:592
2582 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2583 msgstr "Podes inhabilita-lo posprocesamento de subimaxe completamente."
2584
2585 #: src/libvlc-module.c:594 src/libvlc-module.c:1451 src/text/iso-639_def.h:143
2586 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
2587 #: modules/stream_out/transcode.c:286
2588 msgid "On Screen Display"
2589 msgstr "Amosar na pantalla (OSD)"
2590
2591 #: src/libvlc-module.c:596
2592 msgid ""
2593 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2594 "Display)."
2595 msgstr ""
2596 "O VLC pode amosar mensaxes no vídeo. Isto chámase OSD (On Screen Display - "
2597 "Amosar Na Pantalla)."
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:599
2600 msgid "Text rendering module"
2601 msgstr "Módulo de representazón do texto"
2602
2603 #: src/libvlc-module.c:601
2604 msgid ""
2605 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2606 "instance."
2607 msgstr ""
2608
2609 #: src/libvlc-module.c:603
2610 msgid "Subpictures filter module"
2611 msgstr "Módulo de filtro das subimaxes"
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:605
2614 msgid ""
2615 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2616 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2617 msgstr ""
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:608
2620 msgid "Autodetect subtitle files"
2621 msgstr "Autodetectar arquivo de subtítulos"
2622
2623 #: src/libvlc-module.c:610
2624 msgid ""
2625 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2626 "(based on the filename of the movie)."
2627 msgstr ""
2628 "Detecta automaticamente un arquivo de subtítulos, se non se especifica "
2629 "ningún nome de arquivo de subtítulos (dacordo co nome de arquivo da "
2630 "película)."
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:613
2633 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2634 msgstr "Exactitude na autodetección dos subtítulos"
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:615
2637 msgid ""
2638 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2639 "Options are:\n"
2640 "0 = no subtitles autodetected\n"
2641 "1 = any subtitle file\n"
2642 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2643 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2644 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2645 msgstr ""
2646 "Isto indica o exactos que serán os nomes do arquivo de subtítulos e a "
2647 "película entre si. As opcións son:\n"
2648 "0 = non detectar subtítulos\n"
2649 "1 = calquera arquivo de subtítulos\n"
2650 "2 = calquera arquivo de subtítulos co nome da película\n"
2651 "3 = arquivo de subtítulos igual ó nome da película con carácteres "
2652 "adicionais\n"
2653 "4 = arquivo de subtítulos exactamente igual ó nome de película"
2654
2655 #: src/libvlc-module.c:623
2656 msgid "Subtitle autodetection paths"
2657 msgstr "Localizacións de autodetección dos subtítulos"
2658
2659 #: src/libvlc-module.c:625
2660 msgid ""
2661 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2662 "found in the current directory."
2663 msgstr ""
2664 "Tamén busca un arquivo de subtítulos nestas localizacións, se non se atopou "
2665 "o teu arquivo de subtítulos no directorio actual."
2666
2667 #: src/libvlc-module.c:628
2668 msgid "Use subtitle file"
2669 msgstr "Usar arquivo de subtítulos"
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:630
2672 msgid ""
2673 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2674 "subtitle file."
2675 msgstr ""
2676 "Cargar este arquivo de subtítulos. Usalo cando non se detecte o teu arquivo "
2677 "de subtítulos."
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:633
2680 msgid "DVD device"
2681 msgstr "Dispositivo de DVD"
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:636
2684 msgid ""
2685 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2686 "the drive letter (eg. D:)"
2687 msgstr ""
2688 "Este é a unidade (ou arquivo) DVD a usar por defecto. Non esquéza-los dous "
2689 "puntos trala letra de unidad (ex. D:)"
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:640
2692 msgid "This is the default DVD device to use."
2693 msgstr "Este é o dispositivo DVD a usar por defecto."
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:643
2696 msgid "VCD device"
2697 msgstr "Dispositivo de VCD"
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:646
2700 msgid ""
2701 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2702 "scan for a suitable CD-ROM device."
2703 msgstr ""
2704 "Este é o dispositivo DVD a usar por defecto. Se non especificas nada, "
2705 "buscaremos un dispositivo CD-ROM axeitado."
2706
2707 #: src/libvlc-module.c:650
2708 msgid "This is the default VCD device to use."
2709 msgstr "Este é o dispositivo VCD a usar por defecto."
2710
2711 #: src/libvlc-module.c:653
2712 msgid "Audio CD device"
2713 msgstr "Dispositivo de CD de audio"
2714
2715 #: src/libvlc-module.c:656
2716 msgid ""
2717 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2718 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2719 msgstr ""
2720 "Este é o dispositivo CD de audio a usar por defecto. Se non especificas "
2721 "nada, buscaremos un dispositivo CD-ROM axeitado."
2722
2723 #: src/libvlc-module.c:660
2724 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2725 msgstr "Este é o dispositivo CD de audio a usar por defecto."
2726
2727 #: src/libvlc-module.c:663 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
2728 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2729 msgid "Force IPv6"
2730 msgstr "Forzar IPv6"
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:665
2733 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2734 msgstr "O IPv6 usarase por defecto pra tódalas conexións."
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:667
2737 msgid "Force IPv4"
2738 msgstr "Forzar IPv4"
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:669
2741 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2742 msgstr "O IPv4 usarase por defecto pra tódalas conexións."
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:671
2745 msgid "TCP connection timeout"
2746 msgstr "Tempo de vencemento TCP"
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:673
2749 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2750 msgstr ""
2751 "Tempo de vencemento predeterminado das conexóns TCP (en milisegundos). "
2752
2753 #: src/libvlc-module.c:675
2754 msgid "SOCKS server"
2755 msgstr "Servidor SOCKS"
2756
2757 #: src/libvlc-module.c:677
2758 msgid ""
2759 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2760 "used for all TCP connections"
2761 msgstr ""
2762 "Servidor intermedio SOCKS a usar. Debe ser da forma enderezo:porto. Usarase "
2763 "pra tódalas conexóns TCP."
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:680
2766 msgid "SOCKS user name"
2767 msgstr "Nome de usuario SOCKS"
2768
2769 #: src/libvlc-module.c:682
2770 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2771 msgstr "Nome de usuario que se usará prá conexón ó servidor intermedio SOCKS."
2772
2773 #: src/libvlc-module.c:684
2774 msgid "SOCKS password"
2775 msgstr "Contrasinal SOCKS"
2776
2777 #: src/libvlc-module.c:686
2778 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2779 msgstr "Contrasinal que se usará prá conexón ó servidor intermedio SOCKS."
2780
2781 #: src/libvlc-module.c:688
2782 msgid "Title metadata"
2783 msgstr "Metadatos do título"
2784
2785 #: src/libvlc-module.c:690
2786 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2787 msgstr "Permíteche especificar uns metadatos do \"título\" prá entrada."
2788
2789 #: src/libvlc-module.c:692
2790 msgid "Author metadata"
2791 msgstr "Metadatos do autor"
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:694
2794 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2795 msgstr "Permíteche especificar uns metadatos do \"autor\" prá entrada."
2796
2797 #: src/libvlc-module.c:696
2798 msgid "Artist metadata"
2799 msgstr "Metadatos do artista"
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:698
2802 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2803 msgstr "Permíteche especificar uns metadatos do \"artista\" prá entrada."
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:700
2806 msgid "Genre metadata"
2807 msgstr "Metadatos do xénero"
2808
2809 #: src/libvlc-module.c:702
2810 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2811 msgstr "Permíteche especificar uns metadatos do \"xénero\" prá entrada."
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:704
2814 msgid "Copyright metadata"
2815 msgstr "Metadatos dos dereitos de autor"
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:706
2818 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2819 msgstr ""
2820 "Permíteche especificar uns metadatos dos \"dereitos de autor\" prá entrada."
2821
2822 #: src/libvlc-module.c:708
2823 msgid "Description metadata"
2824 msgstr "Metadatos da descrición"
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:710
2827 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2828 msgstr "Permíteche especificar uns metadatos da \"descrición\" prá entrada."
2829
2830 #: src/libvlc-module.c:712
2831 msgid "Date metadata"
2832 msgstr "Metadatos da data"
2833
2834 #: src/libvlc-module.c:714
2835 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2836 msgstr "Permíteche especificar uns metadatos da \"data\" prá entrada."
2837
2838 #: src/libvlc-module.c:716
2839 msgid "URL metadata"
2840 msgstr "Metadatos do enderezo"
2841
2842 #: src/libvlc-module.c:718
2843 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2844 msgstr "Permíteche especificar uns metadatos do \"enderezo\" prá entrada."
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:722
2847 msgid ""
2848 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2849 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2850 "can break playback of all your streams."
2851 msgstr ""
2852 "Esta opción pódese usar pra altera-lo xeito de selecciona-los códecs "
2853 "(métodos de descompresión) que usa o VLC. Só os usuarios avanzados deberían "
2854 "alterar esta opción xa que o aparato de lectura de tódalos teus fluxos pode "
2855 "deixar de funcionar axeitadamente."
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:726
2858 msgid "Preferred decoders list"
2859 msgstr "Listaxe dos descodificadores preferidos"
2860
2861 #: src/libvlc-module.c:728
2862 msgid ""
2863 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2864 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2865 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2866 msgstr ""
2867 "Listaxe dos códecs que o VLC usará con prioridade. Por exemplo, 'dummy,a52' "
2868 "tentará usa-los códecs dummy e a52 antes de tentalo cos outros. Só os "
2869 "usuarios avanzados deberían alterar esta opción xa que poden creba-la "
2870 "lectura de tódolos fluxos."
2871
2872 #: src/libvlc-module.c:733
2873 msgid "Preferred encoders list"
2874 msgstr "Listaxe dos codificadores preferidos"
2875
2876 #: src/libvlc-module.c:735
2877 msgid ""
2878 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2879 msgstr ""
2880 "Isto permíteche seleccionar unha listaxe de codificadores que o VLC usará "
2881 "con prioridade."
2882
2883 #: src/libvlc-module.c:738
2884 msgid "Prefer system plugins over vlc"
2885 msgstr ""
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:740
2888 msgid ""
2889 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2890 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2891 msgstr ""
2892
2893 #: src/libvlc-module.c:749
2894 msgid ""
2895 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2896 "subsystem."
2897 msgstr ""
2898 "Estas opcións permítenche configura-las opcións globais por defecto pró "
2899 "subsistema da saída de fluxo."
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:752
2902 msgid "Default stream output chain"
2903 msgstr "Cadea da saída de fluxo por defecto"
2904
2905 #: src/libvlc-module.c:754
2906 msgid ""
2907 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2908 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2909 "all streams."
2910 msgstr ""
2911 "Aquí podes introducir unha cadea por defecto da saída de fluxo. Mira a "
2912 "documentación pra aprender como construír tales cadeas. Aviso: esta cadea "
2913 "habilitarase pra tódolos fluxos."
2914
2915 #: src/libvlc-module.c:758
2916 msgid "Enable streaming of all ES"
2917 msgstr "Habilita-la transmisión de todo ES"
2918
2919 #: src/libvlc-module.c:760
2920 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2921 msgstr "Transmitir tódolos fluxos elementais (vídeo, audio e subtítulos)"
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:762
2924 msgid "Display while streaming"
2925 msgstr "Amosar mentres se transmite"
2926
2927 #: src/libvlc-module.c:764
2928 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2929 msgstr "Reproduce localmente o fluxo mentres se transmite."
2930
2931 #: src/libvlc-module.c:766
2932 msgid "Enable video stream output"
2933 msgstr "Habilita-la saída do fluxo de vídeo"
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:768
2936 msgid ""
2937 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2938 "facility when this last one is enabled."
2939 msgstr ""
2940 "Escolle se se debería redirixi-lo fluxo de vídeo á instalación da saída de "
2941 "fluxo cando esta última está habilitada."
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:771
2944 msgid "Enable audio stream output"
2945 msgstr "Habilita-la saída do fluxo de audio"
2946
2947 #: src/libvlc-module.c:773
2948 msgid ""
2949 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2950 "facility when this last one is enabled."
2951 msgstr ""
2952 "Escolle se se debería redirixi-lo fluxo de audio á instalación da saída de "
2953 "fluxo cando esta última está habilitada."
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:776
2956 msgid "Enable SPU stream output"
2957 msgstr "Habilita-la saída de fluxo SPU"
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:778
2960 msgid ""
2961 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2962 "facility when this last one is enabled."
2963 msgstr ""
2964 "Escolle se se debería redirixi-los fluxos SPU á instalación da saída de "
2965 "fluxo cando esta última está habilitada."
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:781
2968 msgid "Keep stream output open"
2969 msgstr "Manter aberta a saída de fluxo"
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:783
2972 msgid ""
2973 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2974 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2975 "specified)"
2976 msgstr ""
2977 "Isto permíteche manter unha única instancia da saída de fluxo a través de "
2978 "múltiples elementos das listas de reprodución (automaticamente insire a "
2979 "saída de fluxo obtida se non se especifica)"
2980
2981 #: src/libvlc-module.c:787
2982 msgid "Preferred packetizer list"
2983 msgstr "Lista de empaquetador preferida"
2984
2985 #: src/libvlc-module.c:789
2986 msgid ""
2987 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2988 msgstr ""
2989 "Isto permíteche selecciona-la orde na que o VLC escollerá os seus "
2990 "empaquetadores."
2991
2992 #: src/libvlc-module.c:792
2993 msgid "Mux module"
2994 msgstr "Módulo de multiplexador"
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:794
2997 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2998 msgstr ""
2999 "Esta é unha entrada de herdanza pra che permitir configurar módulos de "
3000 "multiplexadores."
3001
3002 #: src/libvlc-module.c:796
3003 msgid "Access output module"
3004 msgstr "Módulo da saída de acceso"
3005
3006 #: src/libvlc-module.c:798
3007 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3008 msgstr ""
3009 "Esta é unha entrada de herdanza pra che permitir configurar módulos da saída "
3010 "de acceso"
3011
3012 #: src/libvlc-module.c:800
3013 msgid "Control SAP flow"
3014 msgstr "Controlar fluído SAP"
3015
3016 #: src/libvlc-module.c:802
3017 msgid ""
3018 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3019 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3020 msgstr ""
3021 "Regula o fluxo no enderezo de multiemisón SAP. Isto é necesario se desexas "
3022 "facer anuncios no MBone."
3023
3024 #: src/libvlc-module.c:806
3025 msgid "SAP announcement interval"
3026 msgstr "Intervalo de anuncio SAP"
3027
3028 #: src/libvlc-module.c:808
3029 msgid ""
3030 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3031 "between SAP announcements."
3032 msgstr ""
3033 "Cando a regulazón de fluxo SAP está inhabilitada, isto permíteche pó-lo "
3034 "intervalo fixo entre anuncios SAP."
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:817
3037 msgid ""
3038 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3039 "always leave all these enabled."
3040 msgstr ""
3041 "Estas opzóns permítenche habilita-las optimizazóns especiais do procesador. "
3042 "Deberíalos deixar todos habilitados."
3043
3044 #: src/libvlc-module.c:820
3045 msgid "Enable FPU support"
3046 msgstr "Habilitar soporte FPU"
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:822
3049 msgid ""
3050 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3051 "advantage of it."
3052 msgstr ""
3053 "Se o teu procesador tén unha unidade de cálculo de punto flotante, o VLC "
3054 "pódea aproveitar."
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:825
3057 msgid "Enable CPU MMX support"
3058 msgstr "Habilitar soporte CPU MMX"
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:827
3061 msgid ""
3062 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3063 "of them."
3064 msgstr ""
3065 "Se o teu procesador admite o conxunto de instrucións MMX, o VLC pódeos "
3066 "aproveitar."
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:830
3069 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3070 msgstr "Habilitar soporte CPU 3D"
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:832
3073 msgid ""
3074 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3075 "advantage of them."
3076 msgstr ""
3077 "Se o teu procesador admite o conxunto de instrucións 3D, o VLC pódeos "
3078 "aproveitar."
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:835
3081 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3082 msgstr "Habilitar soporte CPU MMX EXT"
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:837
3085 msgid ""
3086 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3087 "advantage of them."
3088 msgstr ""
3089 "Se o teu procesador admite o conxunto de instrucións MMX EXT, o VLC pódeos "
3090 "aproveitar."
3091
3092 #: src/libvlc-module.c:840
3093 msgid "Enable CPU SSE support"
3094 msgstr "Habilitar soporte CPU SSE"
3095
3096 #: src/libvlc-module.c:842
3097 msgid ""
3098 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3099 "of them."
3100 msgstr ""
3101 "Se o teu procesador admite o conxunto de instrucións SSE, o VLC pódeos "
3102 "aproveitar."
3103
3104 #: src/libvlc-module.c:845
3105 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3106 msgstr "Habilitar soporte CPU SSE2"
3107
3108 #: src/libvlc-module.c:847
3109 msgid ""
3110 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3111 "of them."
3112 msgstr ""
3113 "Se o teu procesador admite o conxunto de instrucións SSE2, o VLC pódeos "
3114 "aproveitar."
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:850
3117 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3118 msgstr "Habilitar soporte CPU AltiVec"
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:852
3121 msgid ""
3122 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3123 "advantage of them."
3124 msgstr ""
3125 "Se o teu procesador admite o conxunto de instrucións AltiVec, o VLC pódeos "
3126 "aproveitar."
3127
3128 #: src/libvlc-module.c:857
3129 msgid ""
3130 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3131 "you really know what you are doing."
3132 msgstr ""
3133 "Estas opcións permítenche seleccionar módulos por defecto. Déixaas así a non "
3134 "ser que realmente sáibalo que estás a facer..."
3135
3136 #: src/libvlc-module.c:860
3137 msgid "Memory copy module"
3138 msgstr "Módulo da copia de memoria"
3139
3140 #: src/libvlc-module.c:862
3141 msgid ""
3142 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3143 "select the fastest one supported by your hardware."
3144 msgstr ""
3145 "Podes seleccionar que módulo da copia de memoria queres usar. Por defecto o "
3146 "VLC seleccionará o máis rápido admitido polo teu soporte físico."
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:865
3149 msgid "Access module"
3150 msgstr "Módulos de acceso"
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:867
3153 msgid ""
3154 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3155 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3156 "option unless you really know what you are doing."
3157 msgstr ""
3158 "Isto permíteche forzar un módulo de acceso. Podes usalo se non se detecta "
3159 "automaticamente o acceso correcto. Non deberías pór isto coma unha opción "
3160 "global a non ser que sáibalo que estás a facer."
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:871
3163 msgid "Access filter module"
3164 msgstr "Módulo do filtro de acceso"
3165
3166 #: src/libvlc-module.c:873
3167 msgid ""
3168 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3169 "used for instance for timeshifting."
3170 msgstr ""
3171
3172 #: src/libvlc-module.c:876
3173 msgid "Demux module"
3174 msgstr "Módulo de desmultiplexador"
3175
3176 #: src/libvlc-module.c:878
3177 msgid ""
3178 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3179 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3180 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3181 "you really know what you are doing."
3182 msgstr ""
3183 "Os desmultiplexadores úsanse pra separa-los fluxos «elementais» (coma fluxos "
3184 "de audio e vídeo). Pódelo usar se non se detecta automaticamente o "
3185 "desmultiplexador correto. Non deberías pór isto coma unha opzón global a non "
3186 "ser que sáiba-lo que estás a facer."
3187
3188 #: src/libvlc-module.c:883
3189 msgid "Allow real-time priority"
3190 msgstr "Permitir prioridade a tempo real"
3191
3192 #: src/libvlc-module.c:885
3193 msgid ""
3194 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3195 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3196 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3197 "only activate this if you know what you're doing."
3198 msgstr ""
3199 "Executa-lo VLC en prioridade a tempo real permitirá unha planificación moito "
3200 "máis precisa e un millor rendemento, especialmente ó transmitir contido. "
3201 "Nembargante pode bloquear toda a túa máquina, ou facela moi, moi lenta. Só "
3202 "deberías activar isto se sabes que estás a facer."
3203
3204 #: src/libvlc-module.c:891
3205 msgid "Adjust VLC priority"
3206 msgstr "Axustar prioridade do VLC"
3207
3208 #: src/libvlc-module.c:893
3209 msgid ""
3210 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3211 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3212 "VLC instances."
3213 msgstr ""
3214 "Esta opción engade unha compensación (positiva ou negativa) ás prioridades "
3215 "por defecto do VLC. Podes usala pra afina-la prioridade do VLC perante "
3216 "outros programas, ou perante outras instancias do VLC."
3217
3218 #: src/libvlc-module.c:897
3219 msgid "Minimize number of threads"
3220 msgstr "Minimizar número de fíos"
3221
3222 #: src/libvlc-module.c:899
3223 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3224 msgstr "Esta opción minimiza o número de fíos precisados pra executa-lo VLC."
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:901
3227 msgid "Modules search path"
3228 msgstr "Ruta de procura de módulos"
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:903
3231 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3232 msgstr "Localización adicional pra que o VLC busque os seus módulos."
3233
3234 #: src/libvlc-module.c:905
3235 msgid "VLM configuration file"
3236 msgstr "Arquivo de configuración VLM"
3237
3238 #: src/libvlc-module.c:907
3239 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3240 msgstr ""
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:909
3243 msgid "Use a plugins cache"
3244 msgstr "Usar unha caché de extensións"
3245
3246 #: src/libvlc-module.c:911
3247 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3248 msgstr ""
3249 "Usa unha caché de extensións que millorará moito o tempo de comezo do VLC."
3250
3251 #: src/libvlc-module.c:913
3252 msgid "Collect statistics"
3253 msgstr "Recadar estatísticas"
3254
3255 #: src/libvlc-module.c:915
3256 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3257 msgstr "Recada outras estatísticas."
3258
3259 #: src/libvlc-module.c:917
3260 msgid "Run as daemon process"
3261 msgstr "Executar coma proceso demo"
3262
3263 #: src/libvlc-module.c:919
3264 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3265 msgstr ""
3266 "Executa o VLC coma un proceso demo (daemon - Disk And Execution MONitor) en "
3267 "segundo plano"
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:921
3270 msgid "Write process id to file"
3271 msgstr ""
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:923
3274 msgid "Writes process id into specified file."
3275 msgstr ""
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:925
3278 msgid "Log to file"
3279 msgstr "Rexistrar a arquivo"
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:927
3282 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3283 msgstr "Rexista tódalas mensaxes do VLC nun ficheiro de texto."
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:929
3286 msgid "Log to syslog"
3287 msgstr "Rexistar baixo o syslog"
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:931
3290 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3291 msgstr ""
3292 "Rexista tódalas mensaxes do VLC baixo o syslog (envío de mensaxes de rexisto "
3293 "nunha rede) nos sistemas UNIX."
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:933
3296 msgid "Allow only one running instance"
3297 msgstr "Só permitir un VLC executándose"
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:935
3300 msgid ""
3301 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3302 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3303 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3304 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3305 "running instance or enqueue it."
3306 msgstr ""
3307 "Permitir executar unha soa instancia do VLC pode ser útil ás veces, por "
3308 "exemplo se asociáche-lo VLC con varios tipos de medios e non queres que unha "
3309 "nova instancia se abra cada vez que premes dúas veces nun ficheiro no "
3310 "explorador. Esta opzón permíteche reproduci-lo ficheiro coa instancia do VLC "
3311 "xa executada ou pólo na fila."
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:943
3314 #, fuzzy
3315 msgid ""
3316 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3317 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3318 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3319 "This option will allow you to play the file with the already running "
3320 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3321 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3322 msgstr ""
3323 "Permitir executar só unha instancia do VLC pode ser útil ás veces, por "
3324 "exemplo se asociáche-lo VLC con varios tipos de medios, e non queres que "
3325 "unha nova instancia se abra cada vez que fas dobre clic nun arquivo no "
3326 "explorador. Esta opción permíteche reproduci-lo arquivo coa instancia do VLC "
3327 "xa executada ou pólo na cola."
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:951
3330 msgid "VLC is started from file association"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:953
3334 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:956
3338 msgid "One instance when started from file"
3339 msgstr "Unha soa instancia cando se comeza dende un ficheiro"
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:958
3342 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3343 msgstr "Permite executar unha soa instancia cando se comeza dende un ficheiro."
3344
3345 #: src/libvlc-module.c:960
3346 msgid "Increase the priority of the process"
3347 msgstr "Aumenta-la prioridade do proceso"
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:962
3350 msgid ""
3351 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3352 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3353 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3354 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3355 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3356 "machine."
3357 msgstr ""
3358 "Aumenta-la prioridade do proceso millorará probabelmente a túa experiencia "
3359 "de reproduzón xa que lle permite ó VLC non ser amolado por outras aplicazóns "
3360 "que doutro xeito obterían demasiado tempo do procesador. Nembargante é "
3361 "aconsellábel que en certas circunstancias (erros) o VLC podería obter todo o "
3362 "tempo e rendemento do procesador facendo que o sistema enteiro non "
3363 "respostase e houbese que rearrinca-la túa máquina."
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:970
3366 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3367 msgstr ""
3368 "Pór os elementos na cola da lista de reprodución cando esteña en modo dunha "
3369 "instancia."
3370
3371 #: src/libvlc-module.c:972
3372 msgid ""
3373 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3374 "playing current item."
3375 msgstr ""
3376 "Ó usa-la opción dunha soa instancia, os elementos póñense na cola da lista "
3377 "de reprodución e mantense reproducindo o elemento actual."
3378
3379 #: src/libvlc-module.c:981
3380 msgid ""
3381 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3382 "overridden in the playlist dialog box."
3383 msgstr ""
3384 "Estas opcións definen o comportamento da lista de reprodución. Algunhas "
3385 "delas pódense anular na caixa de diálogo da lista de reprodución."
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:984
3388 msgid "Automatically preparse files"
3389 msgstr "Preanalisa-los arquivos automaticamente"
3390
3391 #: src/libvlc-module.c:986
3392 msgid ""
3393 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3394 "metadata)."
3395 msgstr ""
3396 "Preanalisa automaticamente os arquivos engadidos á lista de reprodución (pra "
3397 "recuperar algúns metadatos)."
3398
3399 #: src/libvlc-module.c:989
3400 msgid "Album art policy"
3401 msgstr ""
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:991
3404 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3405 msgstr ""
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:997
3408 msgid "Manual download only"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: src/libvlc-module.c:998
3412 msgid "When track starts playing"
3413 msgstr ""
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:999
3416 msgid "As soon as track is added"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: src/libvlc-module.c:1001
3420 msgid "Services discovery modules"
3421 msgstr "Módulos de servizos Discovery"
3422
3423 #: src/libvlc-module.c:1003
3424 msgid ""
3425 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3426 "Typical values are sap, hal, ..."
3427 msgstr ""
3428 "Especifica os módulos de servizos Discovery a cargar, separados por puntos y "
3429 "comas. Os valores típicos son sap, hal, ..."
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1006
3432 msgid "Play files randomly forever"
3433 msgstr "Reproduci-los arquivos ó chou eternamente"
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1008
3436 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3437 msgstr ""
3438 "O VLC reproducirá ó chou os arquivos da lista de reprodución ata ser "
3439 "interrompido."
3440
3441 #: src/libvlc-module.c:1012
3442 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3443 msgstr "O VLC manterase reproducindo a lista de reprodución indefinidamente."
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:1014
3446 msgid "Repeat current item"
3447 msgstr "Repetir elemento actual"
3448
3449 #: src/libvlc-module.c:1016
3450 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3451 msgstr ""
3452 "O VLC manterase reproducindo o elemento actual da lista de reprodución "
3453 "indefinidamente."
3454
3455 #: src/libvlc-module.c:1018
3456 msgid "Play and stop"
3457 msgstr "Reproducir e parar"
3458
3459 #: src/libvlc-module.c:1020
3460 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3461 msgstr "Detén a lista de reprodución despois de cada elemento reproducido."
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:1022
3464 #, fuzzy
3465 msgid "Play and exit"
3466 msgstr "Reproducir e parar"
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1024
3469 #, fuzzy
3470 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3471 msgstr "Sen elementos na lista de reprodución"
3472
3473 #: src/libvlc-module.c:1026
3474 msgid "Use media library"
3475 msgstr "Usa-la biblioteca de medios"
3476
3477 #: src/libvlc-module.c:1028
3478 msgid ""
3479 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3480 "VLC."
3481 msgstr ""
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1031
3484 msgid "Use playlist tree"
3485 msgstr "Usa-la árbore da listaxe de reproduzón"
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1033
3488 msgid ""
3489 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3490 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3491 "needed."
3492 msgstr ""
3493
3494 #: src/libvlc-module.c:1037
3495 msgid "Always"
3496 msgstr "Sempre"
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:1037
3499 msgid "Never"
3500 msgstr "Nunca"
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1046
3503 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3504 msgstr ""
3505 "Estes axustes son as teclas asociadas globais do VLC, coñecidas coma "
3506 "\"teclas rápidas\"."
3507
3508 #: src/libvlc-module.c:1049 src/video_output/vout_intf.c:435
3509 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:402
3510 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
3511 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3512 #: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/intf.m:607
3513 #: modules/gui/macosx/intf.m:663
3514 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:230
3515 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3516 msgid "Fullscreen"
3517 msgstr "Pantalla completa"
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1050
3520 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3521 msgstr ""
3522 "Selecciona-las teclas rápidas que usarás pra troca-lo estado de pantalla "
3523 "completa."
3524
3525 #: src/libvlc-module.c:1051
3526 #, fuzzy
3527 msgid "Leave fullscreen"
3528 msgstr "Pantalla completa"
3529
3530 #: src/libvlc-module.c:1052
3531 #, fuzzy
3532 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3533 msgstr ""
3534 "Selecciona-las teclas rápidas que usarás pra troca-lo estado de pantalla "
3535 "completa."
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1053
3538 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3539 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1524
3540 msgid "Play/Pause"
3541 msgstr "Reproducir/Pausar"
3542
3543 #: src/libvlc-module.c:1054
3544 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3545 msgstr "Selecciona-las teclas rápidas que usarás pra reproducir/pausar."
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:1055
3548 msgid "Pause only"
3549 msgstr "Pausar só"
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:1056
3552 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3553 msgstr "Selecciona-las teclas rápidas que usarás pra pausar."
3554
3555 #: src/libvlc-module.c:1057
3556 msgid "Play only"
3557 msgstr "Reproducir só"
3558
3559 #: src/libvlc-module.c:1058
3560 msgid "Select the hotkey to use to play."
3561 msgstr "Selecciona-las teclas rápidas que usarás pra reproducir."
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1059 modules/control/hotkeys.c:673
3564 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:572
3565 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:217
3566 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3567 msgid "Faster"
3568 msgstr "Máis rápido"
3569
3570 #: src/libvlc-module.c:1060
3571 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3572 msgstr ""
3573 "Selecciona-las teclas rápidas que usarás pra un avance da lectura máis "
3574 "rápido."
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1061 modules/control/hotkeys.c:679
3577 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:573
3578 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:207
3579 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3580 msgid "Slower"
3581 msgstr "Máis lento"
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1062
3584 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3585 msgstr ""
3586 "Selecciona-las teclas rápidas que usarás pra un movemento da lectura máis "
3587 "lento."
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1063 modules/control/hotkeys.c:656
3590 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:530
3591 #: modules/gui/macosx/intf.m:575 modules/gui/macosx/intf.m:651
3592 #: modules/gui/macosx/intf.m:659 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3593 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
3594 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:301 modules/gui/qt4/menus.cpp:508
3595 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
3596 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3597 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
3598 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3599 msgid "Next"
3600 msgstr "Seguinte"
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1064
3603 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3604 msgstr ""
3605 "Selecciona-las teclas rápidas que usarás pra ir ó elemento seguinte da lista "
3606 "de reprodución."
3607
3608 #: src/libvlc-module.c:1065 modules/control/hotkeys.c:662
3609 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:525
3610 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:652
3611 #: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:300
3612 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:506 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3613 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
3614 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3615 msgid "Previous"
3616 msgstr "Anterior"
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1066
3619 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3620 msgstr ""
3621 "Selecciona-las teclas rápidas que usarás pra ir ó elemento anterior da lista "
3622 "de reprodución."
3623
3624 #: src/libvlc-module.c:1067 modules/gui/macosx/controls.m:852
3625 #: modules/gui/macosx/intf.m:528 modules/gui/macosx/intf.m:571
3626 #: modules/gui/macosx/intf.m:650 modules/gui/macosx/intf.m:657
3627 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3628 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:303 modules/gui/qt4/menus.cpp:505
3629 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
3630 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3631 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3632 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3633 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3634 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
3635 msgid "Stop"
3636 msgstr "Parar"
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1068
3639 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3640 msgstr "Podes selecciona-las teclas rápidas pra para-la lectura."
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:1069 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3643 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
3644 #: modules/gui/macosx/intf.m:533 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842
3645 #: modules/video_filter/marq.c:143 modules/video_filter/rss.c:190
3646 msgid "Position"
3647 msgstr "Posición"
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1070
3650 msgid "Select the hotkey to display the position."
3651 msgstr "Selecciona a tecla rápida pra amosa-la posición."
3652
3653 #: src/libvlc-module.c:1072
3654 msgid "Very short backwards jump"
3655 msgstr "Salto moi curto cara a tras"
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:1074
3658 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3659 msgstr ""
3660 "Podes selecciona-las teclas rápidas que usarás pra facer un salto moi curto "
3661 "cara a tras."
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:1075
3664 msgid "Short backwards jump"
3665 msgstr "Salto curto cara a tras"
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1077
3668 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3669 msgstr ""
3670 "Podes selecciona-las teclas rápidas que usarás pra facer un salto curto cara "
3671 "a tras."
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1078
3674 msgid "Medium backwards jump"
3675 msgstr "Salto medio cara a tras"
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1080
3678 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3679 msgstr ""
3680 "Podes selecciona-las teclas rápidas que usarás pra facer un salto medio cara "
3681 "a tras."
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1081
3684 msgid "Long backwards jump"
3685 msgstr "Salto longo cara a tras"
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1083
3688 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3689 msgstr ""
3690 "Podes selecciona-las teclas rápidas que usarás pra facer un salto longo cara "
3691 "a tras."
3692
3693 #: src/libvlc-module.c:1085
3694 msgid "Very short forward jump"
3695 msgstr "Salto moi curto cara a diante"
3696
3697 #: src/libvlc-module.c:1087
3698 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3699 msgstr ""
3700 "Podes selecciona-las teclas rápidas que usarás pra facer un salto moi curto "
3701 "cara a diante."
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1088
3704 msgid "Short forward jump"
3705 msgstr "Salto curto cara a diante"
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1090
3708 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3709 msgstr ""
3710 "Podes selecciona-las teclas rápidas que usarás pra facer un salto curto cara "
3711 "a diante."
3712
3713 #: src/libvlc-module.c:1091
3714 msgid "Medium forward jump"
3715 msgstr "Salto medio cara a diante"
3716
3717 #: src/libvlc-module.c:1093
3718 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3719 msgstr ""
3720 "Podes selecciona-las teclas rápidas que usarás pra facer un salto medio cara "
3721 "a diante."
3722
3723 #: src/libvlc-module.c:1094
3724 msgid "Long forward jump"
3725 msgstr "Salto longo cara a diante"
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1096
3728 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3729 msgstr ""
3730 "Podes selecciona-las teclas rápidas que usarás pra facer un salto longo cara "
3731 "a diante."
3732
3733 #: src/libvlc-module.c:1098
3734 msgid "Very short jump length"
3735 msgstr "Lonxitude do salto moi curto"
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1099
3738 msgid "Very short jump length, in seconds."
3739 msgstr "Lonxitude do salto moi curto, en segundos."
3740
3741 #: src/libvlc-module.c:1100
3742 msgid "Short jump length"
3743 msgstr "Lonxitude do salto curto"
3744
3745 #: src/libvlc-module.c:1101
3746 msgid "Short jump length, in seconds."
3747 msgstr "Lonxitude do salto curto, en segundos."
3748
3749 #: src/libvlc-module.c:1102
3750 msgid "Medium jump length"
3751 msgstr "Lonxitude do salto medio"
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1103
3754 msgid "Medium jump length, in seconds."
3755 msgstr "Lonxitude do salto medio, en segundos."
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1104
3758 msgid "Long jump length"
3759 msgstr "Lonxitude do salto longo"
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1105
3762 msgid "Long jump length, in seconds."
3763 msgstr "Lonxitude do salto longo, en segundos."
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1107 modules/control/hotkeys.c:241
3766 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275 modules/gui/qt4/menus.cpp:535
3767 msgid "Quit"
3768 msgstr "Saír"
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1108
3771 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3772 msgstr "Selecciona-las teclas rápidas que usarás pra saír da aplicación."
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1109
3775 msgid "Navigate up"
3776 msgstr "Navegar cara a riba"
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1110
3779 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3780 msgstr ""
3781 "Selecciona-las teclas pra move-lo selector cara a riba nos menús dos DVD."
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1111
3784 msgid "Navigate down"
3785 msgstr "Navegar cara a baixo"
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1112
3788 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3789 msgstr ""
3790 "Selecciona-las teclas pra move-lo selector cara a baixo nos menús dos DVD."
3791
3792 #: src/libvlc-module.c:1113
3793 msgid "Navigate left"
3794 msgstr "Navegar cara á esquerda"
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1114
3797 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3798 msgstr ""
3799 "Selecciona-las teclas pra move-lo selector cara á esquerda nos menús dos DVD."
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1115
3802 msgid "Navigate right"
3803 msgstr "Navegar cara á dereita"
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1116
3806 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3807 msgstr ""
3808 "Selecciona-las tecla pra move-lo selector cara á dereita nos menús dos DVD."
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1117
3811 msgid "Activate"
3812 msgstr "Activar"
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1118
3815 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3816 msgstr ""
3817 "Selecciona-las teclas pra activa-lo elemento seleccionado nos menús dos DVD."
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1119
3820 msgid "Go to the DVD menu"
3821 msgstr "Ir ó menú do DVD"
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1120
3824 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3825 msgstr "Podes selecciona-las teclas pra ir ó menú do DVD."
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1121
3828 msgid "Select previous DVD title"
3829 msgstr "Selecciona-lo anterior título do DVD."
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1122
3832 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3833 msgstr "Selecciona-las teclas pra elixi-lo título anterior do DVD."
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1123
3836 msgid "Select next DVD title"
3837 msgstr "Selecciona-lo seguinte título do DVD."
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1124
3840 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3841 msgstr "Selecciona-las teclas pra elixi-lo título seguinte do DVD."
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1125
3844 msgid "Select prev DVD chapter"
3845 msgstr "Selecciona-lo anterior capítulo do DVD."
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1126
3848 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3849 msgstr "Selecciona-las teclas pra elixi-lo capítulo anterior do DVD."
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:1127
3852 msgid "Select next DVD chapter"
3853 msgstr "Selecciona-lo seguinte capítulo do DVD."
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1128
3856 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3857 msgstr "Selecciona-las teclas pra elixi-lo capítulo seguinte do DVD."
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1129
3860 msgid "Volume up"
3861 msgstr "Subir volume"
3862
3863 #: src/libvlc-module.c:1130
3864 msgid "Select the key to increase audio volume."
3865 msgstr "Seleccionar unha tecla pra incrementa-lo volume de audio."
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:1131
3868 msgid "Volume down"
3869 msgstr "Baixar volume"
3870
3871 #: src/libvlc-module.c:1132
3872 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3873 msgstr "Seleccionar unha tecla pra decrementa-lo volume de audio."
3874
3875 #: src/libvlc-module.c:1133 modules/gui/macosx/controls.m:898
3876 #: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:653
3877 #: modules/gui/macosx/intf.m:662 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:308
3878 msgid "Mute"
3879 msgstr "En silencio"
3880
3881 #: src/libvlc-module.c:1134
3882 msgid "Select the key to mute audio."
3883 msgstr ""
3884 "Podes selecciona-las teclas rápidas que usarás pra pó-lo audio en silencio."
3885
3886 #: src/libvlc-module.c:1135
3887 msgid "Subtitle delay up"
3888 msgstr "Máis atraso dos subtítulos"
3889
3890 #: src/libvlc-module.c:1136
3891 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3892 msgstr "Selecciona-la tecla pra incrementa-lo atraso dos subtítulos."
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1137
3895 msgid "Subtitle delay down"
3896 msgstr "Menos atraso dos subtítulos"
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1138
3899 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3900 msgstr "Selecciona-la tecla pra decrementa-lo atraso dos subtítulos."
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1139
3903 msgid "Audio delay up"
3904 msgstr "Máis atraso do audio"
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1140
3907 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3908 msgstr "Selecciona-la tecla pra incrementa-lo atraso do audio."
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1141
3911 msgid "Audio delay down"
3912 msgstr "Menos atraso do audio"
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1142
3915 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3916 msgstr "Selecciona-la tecla pra decrementa-lo atraso do audio."
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1143
3919 msgid "Play playlist bookmark 1"
3920 msgstr "Reproducir marcador 1"
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1144
3923 msgid "Play playlist bookmark 2"
3924 msgstr "Reproducir marcador 2"
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1145
3927 msgid "Play playlist bookmark 3"
3928 msgstr "Reproducir marcador 3"
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1146
3931 msgid "Play playlist bookmark 4"
3932 msgstr "Reproducir marcador 4"
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1147
3935 msgid "Play playlist bookmark 5"
3936 msgstr "Reproducir marcador 5"
3937
3938 #: src/libvlc-module.c:1148
3939 msgid "Play playlist bookmark 6"
3940 msgstr "Reproducir marcador 6"
3941
3942 #: src/libvlc-module.c:1149
3943 msgid "Play playlist bookmark 7"
3944 msgstr "Reproducir marcador 7"
3945
3946 #: src/libvlc-module.c:1150
3947 msgid "Play playlist bookmark 8"
3948 msgstr "Reproducir marcador 8"
3949
3950 #: src/libvlc-module.c:1151
3951 msgid "Play playlist bookmark 9"
3952 msgstr "Reproducir marcador 9"
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1152
3955 msgid "Play playlist bookmark 10"
3956 msgstr "Reproducir marcador 10"
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1153
3959 msgid "Select the key to play this bookmark."
3960 msgstr "Selecciona-las teclas pra reproducir este marcador."
3961
3962 #: src/libvlc-module.c:1154
3963 msgid "Set playlist bookmark 1"
3964 msgstr "Pó-lo marcador 1 na lista de reprodución"
3965
3966 #: src/libvlc-module.c:1155
3967 msgid "Set playlist bookmark 2"
3968 msgstr "Pó-lo marcador 2 na lista de reprodución"
3969
3970 #: src/libvlc-module.c:1156
3971 msgid "Set playlist bookmark 3"
3972 msgstr "Pó-lo marcador 3 na lista de reprodución"
3973
3974 #: src/libvlc-module.c:1157
3975 msgid "Set playlist bookmark 4"
3976 msgstr "Pó-lo marcador 4 na lista de reprodución"
3977
3978 #: src/libvlc-module.c:1158
3979 msgid "Set playlist bookmark 5"
3980 msgstr "Pó-lo marcador 5 na lista de reprodución"
3981
3982 #: src/libvlc-module.c:1159
3983 msgid "Set playlist bookmark 6"
3984 msgstr "Pó-lo marcador 6 na lista de reprodución"
3985
3986 #: src/libvlc-module.c:1160
3987 msgid "Set playlist bookmark 7"
3988 msgstr "Pó-lo marcador 7 na lista de reprodución"
3989
3990 #: src/libvlc-module.c:1161
3991 msgid "Set playlist bookmark 8"
3992 msgstr "Pó-lo marcador 8 na lista de reprodución"
3993
3994 #: src/libvlc-module.c:1162
3995 msgid "Set playlist bookmark 9"
3996 msgstr "Pó-lo marcador 9 na lista de reprodución"
3997
3998 #: src/libvlc-module.c:1163
3999 msgid "Set playlist bookmark 10"
4000 msgstr "Pó-lo marcador 10 na lista de reprodución"
4001
4002 #: src/libvlc-module.c:1164
4003 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4004 msgstr "Selecciona-las teclas pra pór este marcador na lista de reprodución."
4005
4006 #: src/libvlc-module.c:1166 modules/control/hotkeys.c:84
4007 msgid "Playlist bookmark 1"
4008 msgstr "Marcador 1 da lista de reprodución"
4009
4010 #: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/hotkeys.c:85
4011 msgid "Playlist bookmark 2"
4012 msgstr "Marcador 2 da lista de reprodución"
4013
4014 #: src/libvlc-module.c:1168 modules/control/hotkeys.c:86
4015 msgid "Playlist bookmark 3"
4016 msgstr "Marcador 3 da lista de reprodución"
4017
4018 #: src/libvlc-module.c:1169 modules/control/hotkeys.c:87
4019 msgid "Playlist bookmark 4"
4020 msgstr "Marcador 4 da lista de reprodución"
4021
4022 #: src/libvlc-module.c:1170 modules/control/hotkeys.c:88
4023 msgid "Playlist bookmark 5"
4024 msgstr "Marcador 5 da lista de reprodución"
4025
4026 #: src/libvlc-module.c:1171 modules/control/hotkeys.c:89
4027 msgid "Playlist bookmark 6"
4028 msgstr "Marcador 6 da lista de reprodución"
4029
4030 #: src/libvlc-module.c:1172 modules/control/hotkeys.c:90
4031 msgid "Playlist bookmark 7"
4032 msgstr "Marcador 7 da lista de reprodución"
4033
4034 #: src/libvlc-module.c:1173 modules/control/hotkeys.c:91
4035 msgid "Playlist bookmark 8"
4036 msgstr "Marcador 8 da lista de reprodución"
4037
4038 #: src/libvlc-module.c:1174 modules/control/hotkeys.c:92
4039 msgid "Playlist bookmark 9"
4040 msgstr "Marcador 9 da lista de reprodución"
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1175 modules/control/hotkeys.c:93
4043 msgid "Playlist bookmark 10"
4044 msgstr "Marcador 10 da lista de reprodución"
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1177
4047 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4048 msgstr "Permíteche defini-los marcadores da lista de reprodución."
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1179
4051 msgid "Go back in browsing history"
4052 msgstr "Recuar no historial de exploración"
4053
4054 #: src/libvlc-module.c:1180
4055 msgid ""
4056 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
4057 "history."
4058 msgstr ""
4059 "Selecciona-las teclas pra recuar (ó anterior elemento de medios) no "
4060 "historial de exploración."
4061
4062 #: src/libvlc-module.c:1181
4063 msgid "Go forward in browsing history"
4064 msgstr "Avanzar no historial de exploración"
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1182
4067 msgid ""
4068 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
4069 "history."
4070 msgstr ""
4071 "Selecciona-las teclas pra avanzar (ó seguinte elemento de medios) no "
4072 "historial de exploración."
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1184
4075 msgid "Cycle audio track"
4076 msgstr "Repetir pista de audio"
4077
4078 #: src/libvlc-module.c:1185
4079 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4080 msgstr "Ciclo a través das pistas de audio dispoñibles (linguaxes)."
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1186
4083 msgid "Cycle subtitle track"
4084 msgstr "Repetir pista de subtítulos"
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1187
4087 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4088 msgstr "Ciclo a través das pistas de subtítulos dispoñibles."
4089
4090 #: src/libvlc-module.c:1188
4091 msgid "Cycle source aspect ratio"
4092 msgstr "Repetir proporción de aspecto da fonte"
4093
4094 #: src/libvlc-module.c:1189
4095 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4096 msgstr ""
4097 "Ciclo a través dunha lista predefinida de proporcións de aspecto da fonte."
4098
4099 #: src/libvlc-module.c:1190
4100 msgid "Cycle video crop"
4101 msgstr "Repetir recorte do vídeo"
4102
4103 #: src/libvlc-module.c:1191
4104 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4105 msgstr "Ciclo a través dunha lista predefinida de formatos de recorte."
4106
4107 #: src/libvlc-module.c:1192
4108 msgid "Cycle deinterlace modes"
4109 msgstr "Repetir modos de desentrelazado"
4110
4111 #: src/libvlc-module.c:1193
4112 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4113 msgstr "Ciclo a través dos modos de desentrelazado."
4114
4115 #: src/libvlc-module.c:1194
4116 msgid "Show interface"
4117 msgstr "Amosar interface"
4118
4119 #: src/libvlc-module.c:1195
4120 msgid "Raise the interface above all other windows."
4121 msgstr "Sube a interface por riba de tódalas outras ventás."
4122
4123 #: src/libvlc-module.c:1196
4124 msgid "Hide interface"
4125 msgstr "Agochar interface"
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:1197
4128 msgid "Lower the interface below all other windows."
4129 msgstr "Baixa a interface por baixo de tódalas outras ventás."
4130
4131 #: src/libvlc-module.c:1198
4132 msgid "Take video snapshot"
4133 msgstr "Facer captura de pantalla"
4134
4135 #: src/libvlc-module.c:1199
4136 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4137 msgstr "Toma unha captura de pantalla do vídeo e escríbea no disco."
4138
4139 #: src/libvlc-module.c:1201 modules/access_filter/record.c:53
4140 #: modules/access_filter/record.c:54 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:207
4141 msgid "Record"
4142 msgstr "Gravar"
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:1202
4145 msgid "Record access filter start/stop."
4146 msgstr "Comezar/deter filtro de acceso da gravación"
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:1203 modules/access_filter/dump.c:51
4149 #: modules/access_filter/dump.c:52 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:214
4150 #, fuzzy
4151 msgid "Dump"
4152 msgstr "Dummy"
4153
4154 #: src/libvlc-module.c:1204
4155 #, fuzzy
4156 msgid "Media dump access filter trigger."
4157 msgstr "Comezar/deter filtro de acceso da gravación"
4158
4159 #: src/libvlc-module.c:1206
4160 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4161 msgstr ""
4162
4163 #: src/libvlc-module.c:1207
4164 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4165 msgstr ""
4166
4167 #: src/libvlc-module.c:1210
4168 msgid "Toggle random playlist playback"
4169 msgstr ""
4170
4171 #: src/libvlc-module.c:1212 src/libvlc-module.c:1213
4172 #: src/video_output/vout_intf.c:230
4173 msgid "Zoom"
4174 msgstr "Ampliar/reducir"
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1215 src/libvlc-module.c:1216
4177 msgid "Un-Zoom"
4178 msgstr "Desfacer ampliar/reducir"
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1218 src/libvlc-module.c:1219
4181 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4182 msgstr "Recortar un píxel por riba do vídeo"
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1220 src/libvlc-module.c:1221
4185 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4186 msgstr "Desfacer recortar un píxel por riba do vídeo"
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1223 src/libvlc-module.c:1224
4189 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4190 msgstr "Recortar un píxel pola esquerda do vídeo"
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1225 src/libvlc-module.c:1226
4193 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4194 msgstr "Desfacer recortar un píxel pola esquerda do vídeo"
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1228 src/libvlc-module.c:1229
4197 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4198 msgstr "Recortar un píxel por embaixo do vídeo"
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1230 src/libvlc-module.c:1231
4201 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4202 msgstr "Desfacer recortar un píxel por embaixo do vídeo"
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1234
4205 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4206 msgstr "Recortar un píxel pola direita do vídeo"
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1235 src/libvlc-module.c:1236
4209 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4210 msgstr "Desfacer recortar un píxel pola direita do vídeo"
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1238
4213 #, fuzzy
4214 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4215 msgstr "Hablilita-lo modo de fondo de escritorio"
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1240
4218 msgid ""
4219 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
4220 "output for the time being."
4221 msgstr ""
4222
4223 #: src/libvlc-module.c:1243
4224 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4225 msgstr ""
4226
4227 #: src/libvlc-module.c:1244
4228 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
4229 msgstr ""
4230
4231 #: src/libvlc-module.c:1245
4232 #, fuzzy
4233 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4234 msgstr "Suprimir erros adicionais"
4235
4236 #: src/libvlc-module.c:1246
4237 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
4238 msgstr ""
4239
4240 #: src/libvlc-module.c:1247
4241 msgid "Highlight widget on the right"
4242 msgstr ""
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1249
4245 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4246 msgstr ""
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1250
4249 msgid "Highlight widget on the left"
4250 msgstr ""
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1252
4253 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
4254 msgstr ""
4255
4256 #: src/libvlc-module.c:1253
4257 msgid "Highlight widget on top"
4258 msgstr ""
4259
4260 #: src/libvlc-module.c:1255
4261 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
4262 msgstr ""
4263
4264 #: src/libvlc-module.c:1256
4265 msgid "Highlight widget below"
4266 msgstr ""
4267
4268 #: src/libvlc-module.c:1258
4269 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
4270 msgstr ""
4271
4272 #: src/libvlc-module.c:1259
4273 #, fuzzy
4274 msgid "Select current widget"
4275 msgstr "Repetir elemento actual"
4276
4277 #: src/libvlc-module.c:1261
4278 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
4279 msgstr ""
4280
4281 #: src/libvlc-module.c:1264
4282 #, c-format
4283 msgid ""
4284 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
4285 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
4286 "in the playlist.\n"
4287 "The first item specified will be played first.\n"
4288 "\n"
4289 "Options-styles:\n"
4290 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
4291 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4292 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4293 "            and that overrides previous settings.\n"
4294 "\n"
4295 "Stream MRL syntax:\n"
4296 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4297 "option=value ...]\n"
4298 "\n"
4299 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4300 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4301 "\n"
4302 "URL syntax:\n"
4303 "  [file://]filename              Plain media file\n"