Update PO files
[vlc.git] / po / gd.po
1 # Scottish Gaelic translation
2 # Copyright (C) 2015 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # Michael Bauer, 2014-2015
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2017-11-24 15:12+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2015-04-10 17:25+0000\n"
13 "Last-Translator: Michael Bauer\n"
14 "Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-"
15 "trans/language/gd/)\n"
16 "Language: gd\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
21 "(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
22
23 #: include/vlc_common.h:1037
24 msgid ""
25 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
26 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
27 "see the file named COPYING for details.\n"
28 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
29 msgstr ""
30 "Chan eil BARANTAS SAM BITH an lùib a' phrògraim seo, cho fad 's a tha sin "
31 "ceadaichte fon lagh.\n"
32 "'S urrainn dhut ath-sgaoiladh fo theirmichean GNU General Public License;\n"
33 "thoir sùil air an fhaidhle air a bheil COPYING airson barrachd "
34 "fiosrachaidh.\n"
35 "Air a sgrìobhadh le sgioba VideoLAN; faic am faidhle AUTHORS.\n"
36
37 #: include/vlc_config_cat.h:33
38 msgid "VLC preferences"
39 msgstr "Roghainnean VLC"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:35
42 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
43 msgstr "Tagh \"Roghainnean adhartach\" gus a h-uile roghainn fhaicinn."
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:38
46 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:220
47 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:222
48 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1085
49 msgid "Interface"
50 msgstr "Eadar-aghaidh"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:39
53 msgid "Settings for VLC's interfaces"
54 msgstr "Roghainnean nan eadar-aghaidhean aig VLC"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:41
57 msgid "Main interfaces settings"
58 msgstr "Roghainnean nam prìomh eadar-aghaidh"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:43
61 msgid "Main interfaces"
62 msgstr "Prìomh eadar-aghaidhean"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:44
65 msgid "Settings for the main interface"
66 msgstr "Roghainnean na prìomh eadar-aghaidh"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
69 msgid "Control interfaces"
70 msgstr "Eadar-aghaidhean smachdaidh"
71
72 #: include/vlc_config_cat.h:47
73 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
74 msgstr "Roghainnean nan eadar-aghaidhean smachdaidh aig VLC"
75
76 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
77 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:230
78 msgid "Hotkeys settings"
79 msgstr "Roghainnean nan hotkeys"
80
81 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3062 src/input/es_out.c:3103
82 #: src/libvlc-module.c:1486 modules/access/imem.c:64
83 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
84 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
85 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:101
86 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:222
87 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:572
88 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:224
89 #: modules/gui/qt/qt.cpp:214 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
90 #: modules/stream_out/es.c:94 modules/stream_out/transcode/transcode.c:182
91 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
92 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt/ui/profiles.h:752
93 msgid "Audio"
94 msgstr "Fuaim"
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:54
97 msgid "Audio settings"
98 msgstr "Roghainnean na fuaime"
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:56
101 msgid "General audio settings"
102 msgstr "Roghainnean coitcheann na fuaime"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:81
105 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:750 modules/gui/qt/ui/profiles.h:760
106 msgid "Filters"
107 msgstr "Criathragan"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:59
110 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
111 msgstr ""
112 "Thathar a' cleachdadh criathragan fuaime gus sruth na fuaime a làimhseachadh."
113
114 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/libvlc-module.c:166
115 msgid "Audio resampler"
116 msgstr ""
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/output.c:258
119 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:415
120 msgid "Visualizations"
121 msgstr "Na fir chlis"
122
123 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/output.c:319
124 #: src/libvlc-module.c:206
125 msgid "Audio visualizations"
126 msgstr "Fir chlis fuaime"
127
128 #: include/vlc_config_cat.h:66 include/vlc_config_cat.h:78
129 msgid "Output modules"
130 msgstr "Mòideal an às-chuir"
131
132 #: include/vlc_config_cat.h:67
133 msgid "General settings for audio output modules."
134 msgstr "Na roghainnean coitcheann airson mòidealan às-chur fuaime."
135
136 #: include/vlc_config_cat.h:69 src/libvlc-module.c:2009
137 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:183
138 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:211
139 msgid "Miscellaneous"
140 msgstr "Measgachadh"
141
142 #: include/vlc_config_cat.h:70
143 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
144 msgstr "Measgachadh de roghainnean is mòidealan fuaime."
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:73 src/input/es_out.c:3065 src/input/es_out.c:3147
147 #: src/libvlc-module.c:142 src/libvlc-module.c:1545 modules/access/imem.c:64
148 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:160
149 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:417 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:82
150 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:91
151 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:224
152 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:367
153 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:573
154 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:226
155 #: modules/gui/qt/qt.cpp:214 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
156 #: modules/stream_out/es.c:102 modules/stream_out/transcode/transcode.c:153
157 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
158 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt/ui/profiles.h:726
159 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:334
160 msgid "Video"
161 msgstr "Video"
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:74
164 msgid "Video settings"
165 msgstr "Roghainnean video"
166
167 #: include/vlc_config_cat.h:76
168 msgid "General video settings"
169 msgstr "Roghainnean coitcheann a' video"
170
171 #: include/vlc_config_cat.h:79
172 msgid "General settings for video output modules."
173 msgstr ""
174
175 #: include/vlc_config_cat.h:82
176 msgid "Video filters are used to process the video stream."
177 msgstr ""
178 "Thathar a' cleachdadh criathragan video gus sruth a' video a làimhseachadh."
179
180 #: include/vlc_config_cat.h:84
181 msgid "Subtitles / OSD"
182 msgstr "Fo-thiotalan / OSD"
183
184 #: include/vlc_config_cat.h:85
185 msgid ""
186 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
187 msgstr ""
188 "Roghainnean co-cheangailte ri On-Screen-Display, fo-thiotalan agus Overlay "
189 "Subpictures"
190
191 #: include/vlc_config_cat.h:88
192 #, fuzzy
193 msgid "Splitters"
194 msgstr "Sgoltair"
195
196 #: include/vlc_config_cat.h:89
197 msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
198 msgstr ""
199
200 #: include/vlc_config_cat.h:97
201 msgid "Input / Codecs"
202 msgstr "Ion-chur/Codecs"
203
204 #: include/vlc_config_cat.h:98
205 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
206 msgstr ""
207 "Roghainnean airson ion-chur, demultiplexing, dì-chòdachadh is còdachadh"
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:101
210 msgid "Access modules"
211 msgstr "Mòidealan inntrigidh"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:103
214 msgid ""
215 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
216 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
217 msgstr ""
218 "Roghainnean co-cheangailte ris na diofar dòighean gus inntrigeadh a "
219 "dhèanamh. 'S e roghainnean a' phrogsaidh HTTP is an tasgadain an fheadhainn "
220 "a dh'atharraichear gu tric."
221
222 #: include/vlc_config_cat.h:107
223 msgid "Stream filters"
224 msgstr "Criathragan srutha"
225
226 #: include/vlc_config_cat.h:109
227 msgid ""
228 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
229 "input side of VLC. Use with care..."
230 msgstr ""
231 "Tha criathragan srutha 'nam mòidealan sònraichte a bheir comas dhut gnìomhan "
232 "adhartach a dhèanamh a thaobh ion-chur VLC. Cleachd seo le faiceall..."
233
234 #: include/vlc_config_cat.h:112
235 msgid "Demuxers"
236 msgstr "Demuxers"
237
238 #: include/vlc_config_cat.h:113
239 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
240 msgstr ""
241 "Thathar a' cleachdadh Demuxers airson sruthan fuaime is video a sgaradh o "
242 "chèile."
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:115
245 msgid "Video codecs"
246 msgstr "Video codecs"
247
248 #: include/vlc_config_cat.h:116
249 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
250 msgstr ""
251 "Roghainnean airson dì-chòdaichearan is còdaichearan video, deilbh no video ⁊ "
252 "deilbh."
253
254 #: include/vlc_config_cat.h:118
255 msgid "Audio codecs"
256 msgstr "Codecs fuaime"
257
258 #: include/vlc_config_cat.h:119
259 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
260 msgstr "Na roghainnean airson dì-chòdaichearan is còdaichearan fuaim-a-mhàin."
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:121
263 msgid "Subtitle codecs"
264 msgstr "Codecs nam fo-thiotalan"
265
266 #: include/vlc_config_cat.h:122
267 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
268 msgstr ""
269 "Roghainnean airson dì-chòdaichearan is còdaichearan fho-thiotalan, teletext "
270 "is CC."
271
272 #: include/vlc_config_cat.h:124
273 msgid "General input settings. Use with care..."
274 msgstr "Roghainnean coitcheann an ion-chuir. Cleachd le faiceall..."
275
276 #: include/vlc_config_cat.h:127 src/libvlc-module.c:1944
277 #: modules/access/avio.h:50
278 msgid "Stream output"
279 msgstr "Às-chur an t-srutha"
280
281 #: include/vlc_config_cat.h:129
282 msgid ""
283 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
284 "saving incoming streams.\n"
285 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
286 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
287 "RTSP).\n"
288 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
289 "duplicating...)."
290 msgstr ""
291 "Tha feum air roghainnean às-chur an t-srutha ma thathar mar fhrithealaiche "
292 "sruthaidh no nuair a shàbhailear sruthan.\n"
293 "Thèid na sruthadh am muxaigeadh an toiseach agus an cur tro mhòideal \"às-"
294 "chur inntrigidh\" an uairsin a tha comasach air an sruth a shàbhaladh mar "
295 "fhaidhle no a shruthadh (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
296 "'S urrainn dhut pròiseasadh adhartach a dhèanamh air sruth le mòidealan "
297 "sruthadh Sout (tar-chòdachadh, dùblachadh...)."
298
299 #: include/vlc_config_cat.h:137
300 msgid "General stream output settings"
301 msgstr "Roghainnean coitcheann às-chur an t-srutha"
302
303 #: include/vlc_config_cat.h:139
304 msgid "Muxers"
305 msgstr "Muxers"
306
307 #: include/vlc_config_cat.h:141
308 msgid ""
309 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
310 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
311 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
312 "You can also set default parameters for each muxer."
313 msgstr ""
314 "Cruthaichidh muxers na fòrmatan capsaileachaidh air a bheil feum gus na "
315 "sruthan bunasach uile a chur còmhla (video, fuaim...). Leigidh an roghainn "
316 "seo leat muxer sònraichte èigneachadh uair sam bith. Ach 's mathaid nach bu "
317 "chòir dhut sin a dhèanamh.\n"
318 "'S urrainn dhut paramadairean bunaiteach a shuidheachadh airson gach muxer "
319 "cuideachd."
320
321 #: include/vlc_config_cat.h:147
322 msgid "Access output"
323 msgstr "Às-chur inntrigidh"
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:149
326 msgid ""
327 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
328 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
329 "should probably not do that.\n"
330 "You can also set default parameters for each access output."
331 msgstr ""
332 "Tha mòidealan às-chur inntrigidh a' cumail smachd air na dòighean air a "
333 "chuirear na sruthan muxte. Leigidh an roghainn seo leat às-chur inntrigidh "
334 "sònraichte èigneachadh uair sam bith. Ach 's mathaid nach bu chòir dhut sin "
335 "a dhèanamh.\n"
336 "'S urrainn dhut paramadairean bunaiteach a shuidheachadh airson gach às-chur "
337 "inntrigidh cuideachd."
338
339 #: include/vlc_config_cat.h:154
340 msgid "Packetizers"
341 msgstr "Pacaidiche"
342
343 #: include/vlc_config_cat.h:156
344 msgid ""
345 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
346 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
347 "not do that.\n"
348 "You can also set default parameters for each packetizer."
349 msgstr ""
350 "Thèid na pacaidichean a chleachdadh gus na sruthan bunasach a ro-ullachadh "
351 "mus dèid am muxaigeadh. Leigidh an roghainn seo leat pacaidiche sònraichte "
352 "èigneachadh uair sam bith. Ach 's mathaid nach bu chòir dhut sin a dhèanamh\n"
353 "'S urrainn dhut paramadairean bunaiteach a shuidheachadh airson gach "
354 "pacaidiche cuideachd."
355
356 #: include/vlc_config_cat.h:162
357 msgid "Sout stream"
358 msgstr "Sruth Sout"
359
360 #: include/vlc_config_cat.h:163
361 msgid ""
362 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
363 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
364 "for each sout stream module here."
365 msgstr ""
366 "Leigidh mòidealan sruth Sout leat slabhraidh pròiseasadh Sout a thogail. "
367 "Thoir sùil air an stiùireadh a thaobh sruthaidh airson barrachd "
368 "fiosrachaidh. 'S urrainn dhut bun-roghainnean a rèiteachadh airson gach "
369 "mòideal sruth Sout cuideachd."
370
371 #: include/vlc_config_cat.h:168
372 msgid "VOD"
373 msgstr "VOD"
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:169
376 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
377 msgstr "Mar a chuir VLC an sàs Video On Demand"
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:173 src/libvlc-module.c:2053
380 #: src/playlist/engine.c:233 modules/demux/playlist/playlist.c:64
381 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:296
382 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:863
383 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
384 #: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:166
385 #: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:233
386 #: modules/gui/qt/dialogs/playlist.cpp:39 modules/gui/qt/menus.cpp:1112
387 msgid "Playlist"
388 msgstr "An liosta-chluich"
389
390 #: include/vlc_config_cat.h:174
391 msgid ""
392 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
393 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
394 msgstr ""
395 "Roghainnean a thaobh giùlan na liosta-chluich (m.e. am modh cluich) agus nam "
396 "mòidealan a chuireas rudan ris an liosta-chluich gu fèin-obrachail "
397 "(mòidealan a \"mhothaicheas do sheirbheisean\")."
398
399 #: include/vlc_config_cat.h:178
400 msgid "General playlist behaviour"
401 msgstr "Giùlan na liosta-chluich san fharsaingeachd"
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:179
404 msgid "Services discovery"
405 msgstr "Mothachadh do sheirbheisean"
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:180
408 msgid ""
409 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
410 "playlist."
411 msgstr ""
412 "Tha mòidealan a mhothaicheas do sheirbheisean nan goireasan a chuireas rudan "
413 "ri liosta-chluich gu fèin-obrachail."
414
415 #: include/vlc_config_cat.h:184 src/libvlc-module.c:1844
416 #: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:93
417 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1308
418 msgid "Advanced"
419 msgstr "Adhartach"
420
421 #: include/vlc_config_cat.h:185
422 msgid "Advanced settings. Use with care..."
423 msgstr "Roghainnean adhartach. Cleachd le faiceall..."
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:187
426 msgid "Advanced settings"
427 msgstr "Roghainnean adhartach"
428
429 #: include/vlc_intf_strings.h:46
430 msgid "&Open File..."
431 msgstr "Fosg&ail faidhle..."
432
433 #: include/vlc_intf_strings.h:47
434 msgid "&Advanced Open..."
435 msgstr "&Fosgladh faidhle adhartach..."
436
437 #: include/vlc_intf_strings.h:48
438 msgid "Open D&irectory..."
439 msgstr "Fosgail &eòlaire..."
440
441 #: include/vlc_intf_strings.h:49
442 msgid "Open &Folder..."
443 msgstr "Fosg&ail pasgan..."
444
445 #: include/vlc_intf_strings.h:50
446 msgid "Select one or more files to open"
447 msgstr "Tagh faidhle, no barrachd dhiubh, gus am fosgladh"
448
449 #: include/vlc_intf_strings.h:51
450 msgid "Select Directory"
451 msgstr "Tagh eòlaire"
452
453 #: include/vlc_intf_strings.h:51
454 msgid "Select Folder"
455 msgstr "Tagh pasgan"
456
457 #: include/vlc_intf_strings.h:55
458 msgid "Media &Information"
459 msgstr "Fiosrachadh a' &mheadhain"
460
461 #: include/vlc_intf_strings.h:56
462 msgid "&Codec Information"
463 msgstr "Fiosrachadh mun &chodec"
464
465 #: include/vlc_intf_strings.h:57
466 msgid "&Messages"
467 msgstr "&Teachdaireachdan"
468
469 #: include/vlc_intf_strings.h:58
470 msgid "Jump to Specific &Time"
471 msgstr "Gearr leum gu àm &sònraichte"
472
473 #: include/vlc_intf_strings.h:59
474 msgid "Custom &Bookmarks"
475 msgstr "C&omharran-leabhair gnàthaichte"
476
477 #: include/vlc_intf_strings.h:60
478 msgid "&VLM Configuration"
479 msgstr "Rèiteachadh &VLM"
480
481 #: include/vlc_intf_strings.h:62
482 msgid "&About"
483 msgstr "&Mu dheidhinn"
484
485 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/oldrc.c:71
486 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:64
487 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:394
488 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:377 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:487
489 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:494 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1324
490 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1325 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1326
491 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:230
492 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
493 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:539 modules/gui/qt/ui/open.h:261
494 msgid "Play"
495 msgstr "Cluich"
496
497 #: include/vlc_intf_strings.h:66
498 msgid "Remove Selected"
499 msgstr "Thoir air falbh na thagh mi"
500
501 #: include/vlc_intf_strings.h:67
502 msgid "Information..."
503 msgstr "Fiosrachadh..."
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:68
506 msgid "Create Directory..."
507 msgstr "Cruthaich eòlaire..."
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:69
510 msgid "Create Folder..."
511 msgstr "Cruthaich pasgan..."
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:70
514 msgid "Rename Directory..."
515 msgstr "Thoir ainm ùr air a' phasgan..."
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:71
518 msgid "Rename Folder..."
519 msgstr "Thoir ainm ùr air a' phasgan"
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:72
522 msgid "Show Containing Directory..."
523 msgstr "Seall an t-eòlaire sa bheil e..."
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:73
526 msgid "Show Containing Folder..."
527 msgstr "Seall am pasgan sa bheil e..."
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:74
530 msgid "Stream..."
531 msgstr "Sruth..."
532
533 #: include/vlc_intf_strings.h:75
534 msgid "Save..."
535 msgstr "Sàbhail..."
536
537 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:447
538 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:391
539 msgid "Repeat All"
540 msgstr "Ath-chluich na h-uile"
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:467
543 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:390
544 msgid "Repeat One"
545 msgstr "Ath-chluich aonan"
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1423
548 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:389
549 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
550 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:124
551 msgid "Random"
552 msgstr "Air thuaiream"
553
554 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:425
555 msgid "Random Off"
556 msgstr "Chan ann air thuaiream"
557
558 #: include/vlc_intf_strings.h:83
559 msgid "Add to Playlist"
560 msgstr "Cuir ris an liosta-chluich"
561
562 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:237
563 msgid "Add File..."
564 msgstr "Cuir faidhle ris..."
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:86
567 msgid "Add Directory..."
568 msgstr "Cuir eòlaire ris..."
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:87
571 msgid "Add Folder..."
572 msgstr "Cuir pasgan ris..."
573
574 #: include/vlc_intf_strings.h:89
575 msgid "Save Playlist to &File..."
576 msgstr "Sàbhail an liosta-chluich ann am &faidhle..."
577
578 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
579 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
580 msgid "Search"
581 msgstr "Lorg"
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:99
584 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:268
585 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1292
586 msgid "Waves"
587 msgstr "Tuinn"
588
589 #: include/vlc_intf_strings.h:100
590 msgid ""
591 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
592 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
593 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
594 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
595 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
596 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
597 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
598 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
599 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
600 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
601 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
602 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
603 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
604 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
605 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
606 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
607 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
608 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
609 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
610 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
611 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
612 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
613 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
614 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
615 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
616 msgstr ""
617 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
618 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Fàilte gu taic cluicheadair mheadhanan "
619 "VLC</h2><h3>Docamaideadh</h3><p>Gheibh thu docamaideadh VLC air làrach-lìn "
620 "<a href=\"http://wiki.videolan.org\">uicipeid</a> VideoLAN.</p><p>Ma tha "
621 "cluicheadair mheadhanan VLC ùr dhut, nach leugh thu <br><a href=\"http://"
622 "wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>an gearr-chunntas air "
623 "cluicheadair mheadhanan VLC</em></a>.</p><p>Gheibh thu fiosrachadh mu "
624 "chleachdadh a' chluicheadair san sgrìobhainn <br>\"<a href=\"http://wiki."
625 "videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Mar a chluicheas mi faidhlichean "
626 "le cluicheadair mheadhanan VLC</em></a>\" cuideachd.</p><p>A thaobh rudan "
627 "mar shàbhaladh, iompachadh, tar-chòdadh. còdachadh, muxing is sruthadh, "
628 "gheibh thu fiosrachadh feumail anns an <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
629 "Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</a>.</p><p>Mur eil "
630 "thu cinnteach mun bhriathrachas, thoir sùil air an <a href=\"http://wiki."
631 "videolan.org/Knowledge_Base\">stòras eòlais</a> againn.</p><p>Airson "
632 "fiosrachadh mu ath-ghoiridean a' mheur-chlàir, leugh duilleag nan <a href="
633 "\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">ath-ghoiridean</a>.</p><h3>Cobhair</"
634 "h3><p>Mus faighnich thu ceist dhinn, saoil an cuir thu sùil air na <a href="
635 "\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">CÀBHA (Ceistean Àbhaisteach)</"
636 "a>?</p><p>Cuideachd, 's mathaid gum faigh thu taic air na <a href=\"http://"
637 "forum.videolan.org\">fòraman</a>, na <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
638 "lists.html\">liostaichean puist</a> no an seanail IRC againn (<em>#videolan</"
639 "em> air irc.freenode.net) - agus bidh cothrom agad càch a chuideachadh ann "
640 "cuideachd.</p><h3>Cum taic ris a' phròiseact</h3><p>'S urrainn dhut taic a "
641 "chumail ri pròiseact VideoLAN 's tu a' cur taic ris a' choimhearsnachd, a' "
642 "dealbhadh chraicnean, ag eadar-theangachadh rudan, a' sgrìobhadh còd ùr 's a "
643 "chur fo dheuchainn. No 's urrainn dhut taic-airgid a thoirt dhuinn, no "
644 "goireasan. Agus gun teagamh, 's urrainn cluicheadair mheadhanan VLC dhut "
645 "<b>a bhrosnachadh do dhaoine eile</b>.</p></body></html>"
646
647 #: src/audio_output/filters.c:267
648 msgid "Audio filtering failed"
649 msgstr "Dh'fhàillig criathradh na fuaime"
650
651 #: src/audio_output/filters.c:268
652 #, c-format
653 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
654 msgstr "Tha na tha ceadaichte de chriathragan (%u) agad."
655
656 #: src/audio_output/output.c:261 src/config/core.c:380 src/input/es_out.c:943
657 #: src/libvlc-module.c:544 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:234
658 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:1003 modules/video_filter/postproc.c:235
659 msgid "Disable"
660 msgstr "Cuir à comas"
661
662 #: src/audio_output/output.c:264 modules/visualization/visual/visual.c:142
663 msgid "Spectrometer"
664 msgstr "Meidheadair-speactraim"
665
666 #: src/audio_output/output.c:267
667 msgid "Scope"
668 msgstr "Sgòp"
669
670 #: src/audio_output/output.c:270
671 msgid "Spectrum"
672 msgstr "Speactram"
673
674 #: src/audio_output/output.c:273
675 #, fuzzy
676 msgid "VU meter"
677 msgstr "Meidheadair Vu"
678
679 #: src/audio_output/output.c:312 src/libvlc-module.c:201
680 msgid "Audio filters"
681 msgstr "Criathragan fuaime"
682
683 #: src/audio_output/output.c:325
684 msgid "Replay gain"
685 msgstr "Tarbhachd na cluich"
686
687 #: src/audio_output/output.c:343 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:410
688 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:411
689 msgid "Stereo audio mode"
690 msgstr "Modh fuaime stereo"
691
692 #: src/audio_output/output.c:419
693 #, fuzzy
694 msgid "Original"
695 msgstr "An ID tùsail"
696
697 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:197
698 msgid "Dolby Surround"
699 msgstr "Dolby Surround"
700
701 #: src/audio_output/output.c:430 src/libvlc-module.c:196
702 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
703 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
704 #: modules/codec/twolame.c:70
705 msgid "Stereo"
706 msgstr "Stereo"
707
708 #: src/audio_output/output.c:439 src/input/es_out.c:3244
709 #: src/libvlc-module.c:197 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
710 #: src/misc/actions.c:81 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
711 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
712 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
713 #: modules/control/gestures.c:85
714 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:204
715 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:277
716 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:299
717 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
718 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
719 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1231
720 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1273
721 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1283
722 msgid "Left"
723 msgstr "Clì"
724
725 #: src/audio_output/output.c:442 src/libvlc-module.c:197
726 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 src/misc/actions.c:109
727 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
728 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
729 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
730 #: modules/control/gestures.c:85
731 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:205
732 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:279
733 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:301
734 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
735 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
736 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1232
737 msgid "Right"
738 msgstr "Deas"
739
740 #: src/audio_output/output.c:446 src/libvlc-module.c:196
741 msgid "Reverse stereo"
742 msgstr "Stereo contrarra"
743
744 #: src/audio_output/output.c:454 src/libvlc-module.c:198
745 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
746 msgid "Headphones"
747 msgstr "Headphones"
748
749 #: src/config/core.c:370 modules/access/dtv/access.c:91
750 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
751 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
752 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
753 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
754 msgid "Automatic"
755 msgstr "Fèin-obrachail"
756
757 #: src/config/file.c:452
758 msgid "boolean"
759 msgstr "Booleanach"
760
761 #: src/config/file.c:452 src/config/help.c:426
762 msgid "integer"
763 msgstr "àireamh shlàn"
764
765 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:476
766 msgid "float"
767 msgstr "fleòdrainn"
768
769 #: src/config/file.c:473 src/config/help.c:383
770 msgid "string"
771 msgstr "sreath"
772
773 #: src/config/help.c:164
774 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
775 msgstr "Airson cobhair mhionaideach, cleachd '-H'."
776
777 #: src/config/help.c:168
778 #, c-format
779 msgid ""
780 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
781 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
782 "They will be enqueued in the playlist.\n"
783 "The first item specified will be played first.\n"
784 "\n"
785 "Options-styles:\n"
786 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
787 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
788 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
789 "            and that overrides previous settings.\n"
790 "\n"
791 "Stream MRL syntax:\n"
792 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
793 "  [:option=value ...]\n"
794 "\n"
795 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
796 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
797 "\n"
798 "URL syntax:\n"
799 "  file:///path/file              Plain media file\n"
800 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
801 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
802 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
803 "  screen://                      Screen capture\n"
804 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
805 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
806 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
807 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
808 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
809 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
810 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
811 "\n"
812 msgstr ""
813
814 #: src/config/help.c:490
815 #, fuzzy
816 msgid "(default enabled)"
817 msgstr " (a' bhun-roghainn an comas)"
818
819 #: src/config/help.c:491
820 #, fuzzy
821 msgid "(default disabled)"
822 msgstr " (a' bhun-roghainn à comas)"
823
824 #: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
825 msgid "Note:"
826 msgstr "An aire:"
827
828 #: src/config/help.c:651
829 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
830 msgstr ""
831 "cuir --advanced ris an loidhne-àithne agad ma tha thu airson na roghainnean "
832 "adhartach fhaicinn."
833
834 #: src/config/help.c:656
835 #, c-format
836 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
837 msgid_plural ""
838 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
839 msgstr[0] ""
840 "Cha deach %u mhòideal a shealltainn a chionn 's nach eil aca ach roghainnean "
841 "adhartach.\n"
842 msgstr[1] ""
843 "Cha deach %u mhòideal a shealltainn a chionn 's nach eil aca ach roghainnean "
844 "adhartach.\n"
845 msgstr[2] ""
846 "Cha deach %u mòidealan a shealltainn a chionn 's nach eil aca ach "
847 "roghainnean adhartach.\n"
848 msgstr[3] ""
849 "Cha deach %u mòideal a shealltainn a chionn 's nach eil aca ach roghainnean "
850 "adhartach.\n"
851
852 #: src/config/help.c:663
853 msgid ""
854 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
855 "modules."
856 msgstr ""
857 "Cha deach mòideal iomchaidh a lorg. Cleachd --list no --list-verbose gus "
858 "mòidealan a tha ri làimh fhaicinn."
859
860 #: src/config/help.c:721
861 #, c-format
862 msgid "VLC version %s (%s)\n"
863 msgstr "Tionndadh VLC %s (%s)\n"
864
865 #: src/config/help.c:722
866 #, c-format
867 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
868 msgstr "Air a thrusadh le %s %s (%s)\n"
869
870 #: src/config/help.c:724
871 #, c-format
872 msgid "Compiler: %s\n"
873 msgstr "Trusaiche: %s\n"
874
875 #: src/config/help.c:753
876 #, c-format
877 msgid ""
878 "\n"
879 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
880 msgstr ""
881 "\n"
882 "Chaidh an t-susbaint a chur san fhaidhle vlc-help.txt.\n"
883
884 #: src/config/help.c:768
885 msgid ""
886 "\n"
887 "Press the RETURN key to continue...\n"
888 msgstr ""
889 "\n"
890 "Brùth an iuchair RETURN airson leantainn air adhart...\n"
891
892 #: src/darwin/error.c:37
893 msgid "Unknown error"
894 msgstr "Mearachd neo-aithnichte"
895
896 #: src/input/control.c:203
897 #, c-format
898 msgid "Bookmark %i"
899 msgstr "Comharran-lìn %i"
900
901 #: src/input/decoder.c:1875
902 msgid "No description for this codec"
903 msgstr "Chan eil tuairisgeul air a' chodec seo"
904
905 #: src/input/decoder.c:1877
906 msgid "Codec not supported"
907 msgstr "Chan eil taic ris a' chodec seo"
908
909 #: src/input/decoder.c:1878
910 #, c-format
911 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
912 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am fòrmat \"%4.4s\" (%s) a dhì-chòdachadh"
913
914 #: src/input/decoder.c:1882
915 msgid "Unidentified codec"
916 msgstr "Codec nach deach aithneachadh"
917
918 #: src/input/decoder.c:1883
919 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
920 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC codec na fuaime no a' video aithneachadh"
921
922 #: src/input/decoder.c:1894
923 msgid "packetizer"
924 msgstr "pacaidichean"
925
926 #: src/input/decoder.c:1894
927 msgid "decoder"
928 msgstr "dì-chòdaichear"
929
930 #: src/input/decoder.c:1902 src/input/decoder.c:2183
931 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:368 modules/codec/avcodec/encoder.c:885
932 #: modules/stream_out/es.c:349 modules/stream_out/es.c:362
933 msgid "Streaming / Transcoding failed"
934 msgstr "Dh'fhàillig an sruthadh/tar-chòdachadh"
935
936 #: src/input/decoder.c:1903
937 #, c-format
938 msgid "VLC could not open the %s module."
939 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal %s fhosgladh."
940
941 #: src/input/decoder.c:2184
942 msgid "VLC could not open the decoder module."
943 msgstr "Cha b' urrainn dha VLC am mòideal dì-chòdachaidh fhosgladh."
944
945 #: src/input/es_out.c:963 src/input/es_out.c:968 src/libvlc-module.c:239
946 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:543
947 msgid "Track"
948 msgstr "Traca"
949
950 #: src/input/es_out.c:1185
951 #, c-format
952 msgid "%s [%s %d]"
953 msgstr "%s [%s %d]"
954
955 #: src/input/es_out.c:1186 src/input/es_out.c:1191 src/input/es_out.c:1206
956 #: src/input/var.c:167 src/libvlc-module.c:568
957 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:397 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:398
958 msgid "Program"
959 msgstr "Prògram"
960
961 #: src/input/es_out.c:1216
962 #, c-format
963 msgid "Stream %d"
964 msgstr "Sruth %d"
965
966 #: src/input/es_out.c:1468 src/input/es_out.c:1470
967 msgid "Scrambled"
968 msgstr "Air scrambligeadh"
969
970 #: src/input/es_out.c:1468 modules/keystore/keychain.m:40
971 msgid "Yes"
972 msgstr "Tha"
973
974 #: src/input/es_out.c:2130
975 #, fuzzy, c-format
976 msgid "DTVCC Closed captions %u"
977 msgstr "Fo-thiotalan dùinte %u"
978
979 #: src/input/es_out.c:2132
980 #, c-format
981 msgid "Closed captions %u"
982 msgstr "Fo-thiotalan dùinte %u"
983
984 #: src/input/es_out.c:3068 src/input/es_out.c:3336 modules/access/imem.c:64
985 msgid "Subtitle"
986 msgstr "Fo-thiotal"
987
988 #: src/input/es_out.c:3076 src/input/es_out.c:3103 src/input/es_out.c:3147
989 #: src/input/es_out.c:3336 modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:132
990 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:185
991 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:75 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1487
992 msgid "Type"
993 msgstr "Seòrsa"
994
995 #: src/input/es_out.c:3079
996 msgid "Original ID"
997 msgstr "An ID tùsail"
998
999 #: src/input/es_out.c:3087 src/input/es_out.c:3090 modules/access/imem.c:67
1000 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:162
1001 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:173
1002 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt/ui/profiles.h:754
1003 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:763
1004 msgid "Codec"
1005 msgstr "Codec"
1006
1007 #: src/input/es_out.c:3094 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1008 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:114
1009 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:304
1010 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:529
1011 msgid "Language"
1012 msgstr "Cànan"
1013
1014 #: src/input/es_out.c:3097 src/input/meta.c:61
1015 #: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
1016 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
1017 msgid "Description"
1018 msgstr "Tuairisgeul"
1019
1020 #: src/input/es_out.c:3106
1021 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:175
1022 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:98 modules/gui/qt/ui/profiles.h:756
1023 msgid "Channels"
1024 msgstr "Seanailean"
1025
1026 #: src/input/es_out.c:3111 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1027 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:64
1028 msgid "Sample rate"
1029 msgstr "Reat samplachaidh"
1030
1031 #: src/input/es_out.c:3111
1032 #, c-format
1033 msgid "%u Hz"
1034 msgstr "%u Hz"
1035
1036 #: src/input/es_out.c:3121
1037 msgid "Bits per sample"
1038 msgstr "Bits gach sampall"
1039
1040 #: src/input/es_out.c:3126 modules/access_output/shout.c:92
1041 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
1042 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:163
1043 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:174
1044 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:729 modules/gui/qt/ui/profiles.h:755
1045 msgid "Bitrate"
1046 msgstr "Bitrate"
1047
1048 #: src/input/es_out.c:3126
1049 #, c-format
1050 msgid "%u kb/s"
1051 msgstr "%u kb/s"
1052
1053 #: src/input/es_out.c:3138
1054 msgid "Track replay gain"
1055 msgstr "Tarbhachd cluich an traca"
1056
1057 #: src/input/es_out.c:3140
1058 msgid "Album replay gain"
1059 msgstr "Tarbhachd cluich an albaim"
1060
1061 #: src/input/es_out.c:3141
1062 #, c-format
1063 msgid "%.2f dB"
1064 msgstr "%.2f dB"
1065
1066 #: src/input/es_out.c:3151
1067 #, fuzzy
1068 msgid "Video resolution"
1069 msgstr "Dùmhlachd-bhreacaidh a' video a bu toigh leat"
1070
1071 #: src/input/es_out.c:3156
1072 #, fuzzy
1073 msgid "Buffer dimensions"
1074 msgstr "Meud a' bhufair ann an diogan"
1075
1076 #: src/input/es_out.c:3166 src/input/es_out.c:3169 modules/access/imem.c:93
1077 #: modules/access/rdp.c:73 modules/access/screen/screen.c:43
1078 #: modules/access/screen/wayland.c:452 modules/access/screen/xcb.c:39
1079 #: modules/access/shm.c:42 modules/access/timecode.c:34
1080 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:70 modules/access/vdr.c:78
1081 #: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1082 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:164
1083 #: modules/video_filter/fps.c:42
1084 msgid "Frame rate"
1085 msgstr "Reat nam frèam"
1086
1087 #: src/input/es_out.c:3177
1088 msgid "Decoded format"
1089 msgstr "Am fòrmat dì-chòdaichte"
1090
1091 #: src/input/es_out.c:3182
1092 msgid "Top left"
1093 msgstr ""
1094
1095 #: src/input/es_out.c:3182
1096 #, fuzzy
1097 msgid "Left top"
1098 msgstr "Clì"
1099
1100 #: src/input/es_out.c:3183
1101 msgid "Right bottom"
1102 msgstr ""
1103
1104 #: src/input/es_out.c:3183
1105 #, fuzzy
1106 msgid "Top right"
1107 msgstr "Còir-lethbhreac"
1108
1109 #: src/input/es_out.c:3184
1110 #, fuzzy
1111 msgid "Bottom left"
1112 msgstr "Bun clì"
1113
1114 #: src/input/es_out.c:3184
1115 #, fuzzy
1116 msgid "Bottom right"
1117 msgstr "Bun deas"
1118
1119 #: src/input/es_out.c:3185
1120 msgid "Left bottom"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: src/input/es_out.c:3185
1124 #, fuzzy
1125 msgid "Right top"
1126 msgstr "Deas"
1127
1128 #: src/input/es_out.c:3187
1129 #, fuzzy
1130 msgid "Orientation"
1131 msgstr "Ceann-uidhe"
1132
1133 #: src/input/es_out.c:3193 src/input/es_out.c:3211 src/input/es_out.c:3229
1134 #: src/input/es_out.c:3243 src/playlist/tree.c:67
1135 #: modules/access/dtv/access.c:75 modules/access/v4l2/v4l2.c:242
1136 msgid "Undefined"
1137 msgstr "Gun sònrachadh"
1138
1139 #: src/input/es_out.c:3195
1140 msgid "ITU-R BT.601 (525 lines, 60 Hz)"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: src/input/es_out.c:3197
1144 msgid "ITU-R BT.601 (625 lines, 50 Hz)"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: src/input/es_out.c:3205
1148 #, fuzzy
1149 msgid "Color primaries"
1150 msgstr "Dath nan teachdaireachdan"
1151
1152 #: src/input/es_out.c:3212 src/libvlc-module.c:362
1153 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
1154 msgid "Linear"
1155 msgstr "Loidhneach"
1156
1157 #: src/input/es_out.c:3219
1158 msgid "Hybrid Log-Gamma"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: src/input/es_out.c:3223
1162 #, fuzzy
1163 msgid "Color transfer function"
1164 msgstr "Às-tharraing datha"
1165
1166 #: src/input/es_out.c:3236
1167 #, fuzzy
1168 msgid "Color space"
1169 msgstr "Sgeama nan dathan"
1170
1171 #: src/input/es_out.c:3236
1172 #, c-format
1173 msgid "%s Range"
1174 msgstr ""
1175
1176 #: src/input/es_out.c:3238
1177 #, fuzzy
1178 msgid "Full"
1179 msgstr "Beus slàn"
1180
1181 #: src/input/es_out.c:3245 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
1182 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
1183 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1184 #: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
1185 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:275
1186 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:297
1187 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1188 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1189 msgid "Center"
1190 msgstr "Meadhan"
1191
1192 #: src/input/es_out.c:3246
1193 #, fuzzy
1194 msgid "Top Left"
1195 msgstr "Barr clì"
1196
1197 #: src/input/es_out.c:3247
1198 #, fuzzy
1199 msgid "Top Center"
1200 msgstr "Meadhan"
1201
1202 #: src/input/es_out.c:3248
1203 #, fuzzy
1204 msgid "Bottom Left"
1205 msgstr "Bun clì"
1206
1207 #: src/input/es_out.c:3249
1208 #, fuzzy
1209 msgid "Bottom Center"
1210 msgstr "Bun clì"
1211
1212 #: src/input/es_out.c:3253
1213 #, fuzzy
1214 msgid "Chroma location"
1215 msgstr "Ionad"
1216
1217 #: src/input/es_out.c:3262
1218 msgid "Rectangular"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: src/input/es_out.c:3265
1222 msgid "Equirectangular"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: src/input/es_out.c:3268
1226 msgid "Cubemap"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: src/input/es_out.c:3274
1230 #, fuzzy
1231 msgid "Projection"
1232 msgstr "projectM"
1233
1234 #: src/input/es_out.c:3276
1235 msgid "Yaw"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: src/input/es_out.c:3278 modules/video_output/vmem.c:48
1239 msgid "Pitch"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: src/input/es_out.c:3280
1243 msgid "Roll"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: src/input/es_out.c:3282
1247 msgid "Field of view"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: src/input/es_out.c:3287
1251 msgid "Max. luminance"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: src/input/es_out.c:3292
1255 msgid "Min. luminance"
1256 msgstr ""
1257
1258 #: src/input/es_out.c:3300
1259 msgid "Primary R"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: src/input/es_out.c:3307
1263 msgid "Primary G"
1264 msgstr ""
1265
1266 #: src/input/es_out.c:3314
1267 msgid "Primary B"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: src/input/es_out.c:3321
1271 #, fuzzy
1272 msgid "White point"
1273 msgstr "Geal"
1274
1275 #: src/input/input.c:2655
1276 msgid "Your input can't be opened"
1277 msgstr "Cha ghabh d' ion-chur fhosgladh"
1278
1279 #: src/input/input.c:2656
1280 #, c-format
1281 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1282 msgstr ""
1283 "Chan urrainn dha VLC an MRL \"%s\" fhosgladh. Thoir sùil air an loga airson "
1284 "mion-fhiosrachadh."
1285
1286 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
1287 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
1288 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
1289 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
1290 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
1291 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:503
1292 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:517 modules/mux/asf.c:56
1293 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:309
1294 msgid "Title"
1295 msgstr "Tiotal"
1296
1297 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:64
1298 #: modules/mux/avi.c:49
1299 msgid "Artist"
1300 msgstr "Neach-ealain"
1301
1302 #: src/input/meta.c:57 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:110
1303 #: modules/mux/avi.c:51
1304 msgid "Genre"
1305 msgstr "Gnè"
1306
1307 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:52
1308 msgid "Copyright"
1309 msgstr "Còir-lethbhreac"
1310
1311 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:239
1312 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:111
1313 msgid "Album"
1314 msgstr "Albam"
1315
1316 #: src/input/meta.c:60
1317 msgid "Track number"
1318 msgstr "Àireamh an traca"
1319
1320 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1321 msgid "Rating"
1322 msgstr "Rangachadh"
1323
1324 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:113
1325 #: modules/mux/avi.c:50
1326 msgid "Date"
1327 msgstr "Ceann-là"
1328
1329 #: src/input/meta.c:64
1330 msgid "Setting"
1331 msgstr "Roghainn"
1332
1333 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:188
1334 #: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:102
1335 msgid "URL"
1336 msgstr "URL"
1337
1338 #: src/input/meta.c:67 src/input/meta.c:68 modules/notify/notify.c:314
1339 msgid "Now Playing"
1340 msgstr "'Ga chluich an-dràsta"
1341
1342 #: src/input/meta.c:69
1343 msgid "Publisher"
1344 msgstr "Foillsichear"
1345
1346 #: src/input/meta.c:70
1347 msgid "Encoded by"
1348 msgstr "Air a chòdachadh le"
1349
1350 #: src/input/meta.c:71
1351 msgid "Artwork URL"
1352 msgstr "URL na h-obrach-ealain"
1353
1354 #: src/input/meta.c:72
1355 msgid "Track ID"
1356 msgstr "ID an traca"
1357
1358 #: src/input/meta.c:73
1359 msgid "Number of Tracks"
1360 msgstr "Co mheud traca"
1361
1362 #: src/input/meta.c:74
1363 msgid "Director"
1364 msgstr "Stiùiriche"
1365
1366 #: src/input/meta.c:75
1367 msgid "Season"
1368 msgstr "Seusan"
1369
1370 #: src/input/meta.c:76
1371 msgid "Episode"
1372 msgstr "Eapasod"
1373
1374 #: src/input/meta.c:77
1375 msgid "Show Name"
1376 msgstr "Seall an t-ainm"
1377
1378 #: src/input/meta.c:78
1379 msgid "Actors"
1380 msgstr "Actairean"
1381
1382 #: src/input/meta.c:79
1383 #, fuzzy
1384 msgid "Album Artist"
1385 msgstr "Neach-ealain"
1386
1387 #: src/input/meta.c:80
1388 #, fuzzy
1389 msgid "Disc number"
1390 msgstr "Àireamh an traca"
1391
1392 #: src/input/var.c:159
1393 msgid "Bookmark"
1394 msgstr "Comharra-leabhair"
1395
1396 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:574
1397 msgid "Programs"
1398 msgstr "Prògraman"
1399
1400 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:401
1401 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:402
1402 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:179
1403 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:181
1404 #: modules/gui/qt/ui/open_disk.h:310
1405 msgid "Chapter"
1406 msgstr "Caibideal"
1407
1408 #: src/input/var.c:195 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:425
1409 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:426
1410 msgid "Video Track"
1411 msgstr "Traca video"
1412
1413 #: src/input/var.c:201 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:408
1414 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:409
1415 msgid "Audio Track"
1416 msgstr "Traca fuaime"
1417
1418 #: src/input/var.c:207
1419 msgid "Subtitle Track"
1420 msgstr "Traca nam fo-thiotalan"
1421
1422 #: src/input/var.c:275
1423 msgid "Next title"
1424 msgstr "An ath-thiotal"
1425
1426 #: src/input/var.c:282
1427 msgid "Previous title"
1428 msgstr "An tiotal roimhe"
1429
1430 #: src/input/var.c:289
1431 #, fuzzy
1432 msgid "Menu title"
1433 msgstr "An ath-thiotal"
1434
1435 #: src/input/var.c:296
1436 msgid "Menu popup"
1437 msgstr ""
1438
1439 #: src/input/var.c:330
1440 #, c-format
1441 msgid "Title %i%s"
1442 msgstr "Tiotal %i%s"
1443
1444 #: src/input/var.c:355 src/input/var.c:412
1445 #, c-format
1446 msgid "Chapter %i"
1447 msgstr "Caibideal %i"
1448
1449 #: src/input/var.c:391 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:505
1450 msgid "Next chapter"
1451 msgstr "An ath-chaibideal"
1452
1453 #: src/input/var.c:396 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:495
1454 msgid "Previous chapter"
1455 msgstr "An caibideal roimhe"
1456
1457 #: src/input/vlm.c:621 src/input/vlm.c:997
1458 #, c-format
1459 msgid "Media: %s"
1460 msgstr "Meadhan: %s"
1461
1462 #: src/interface/interface.c:82 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:337
1463 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:338
1464 msgid "Add Interface"
1465 msgstr "Cuir eadar-aghaidh ris"
1466
1467 #: src/interface/interface.c:89
1468 msgid "Console"
1469 msgstr "Consoil"
1470
1471 #: src/interface/interface.c:93
1472 msgid "Telnet"
1473 msgstr "Telnet"
1474
1475 #: src/interface/interface.c:96
1476 msgid "Web"
1477 msgstr "Lìon"
1478
1479 #: src/interface/interface.c:99
1480 msgid "Debug logging"
1481 msgstr "Logachadh dì-bhugachaidh"
1482
1483 #: src/interface/interface.c:102
1484 msgid "Mouse Gestures"
1485 msgstr "Gluasadan na luchaige"
1486
1487 #: src/interface/interface.c:225
1488 msgid ""
1489 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1490 "interface."
1491 msgstr ""
1492 "A' ruith vlc leis an eadar-aghaidh bhunaiteach. Cleachd cvlc gus vlc a "
1493 "chleachdadh as a h-aonais."
1494
1495 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1496 #: src/libvlc.c:174
1497 msgid "C"
1498 msgstr "gd"
1499
1500 #: src/libvlc.h:164 src/libvlc-module.c:1426 src/libvlc-module.c:1427
1501 #: src/libvlc-module.c:2642 src/video_output/vout_intf.c:176
1502 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:465
1503 msgid "Zoom"
1504 msgstr "Sùm"
1505
1506 #: src/libvlc.h:165 src/libvlc-module.c:1340 src/video_output/vout_intf.c:87
1507 msgid "1:4 Quarter"
1508 msgstr "1:4 Cairteal"
1509
1510 #: src/libvlc.h:166 src/libvlc-module.c:1341 src/video_output/vout_intf.c:88
1511 msgid "1:2 Half"
1512 msgstr "1:2 Leth"
1513
1514 #: src/libvlc.h:167 src/libvlc-module.c:1342 src/video_output/vout_intf.c:89
1515 msgid "1:1 Original"
1516 msgstr "1:1 Tùsail"
1517
1518 #: src/libvlc.h:168 src/libvlc-module.c:1343 src/video_output/vout_intf.c:90
1519 msgid "2:1 Double"
1520 msgstr "2:1 Dùbailte"
1521
1522 #: src/libvlc-module.c:64
1523 msgid ""
1524 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1525 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1526 "related options."
1527 msgstr ""
1528 "'S urrainn dhut eadar-aghaidhean VLC a rèiteachadh sna roghainnean seo. Tha "
1529 "a' phrìomh eadar-aghaidh ri do làimh, mòidealan eadar-aghaidh eile agus is "
1530 "urrainn dhut na roghainnean co-cheangailte riutha a shònrachadh."
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:68
1533 msgid "Interface module"
1534 msgstr "Mòideal na h-eadar-aghaidh"
1535
1536 #: src/libvlc-module.c:70
1537 msgid ""
1538 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1539 "automatically select the best module available."
1540 msgstr ""
1541 "Seo a' phrìomh eadar-aghaidh a chleachdas VLC. Thèid am mòideal as fhearr a "
1542 "thaghadh a ghnàth."
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:59
1545 msgid "Extra interface modules"
1546 msgstr "Mòidealan a bharrachd na h-eadar-aghaidh"
1547
1548 #: src/libvlc-module.c:76
1549 msgid ""
1550 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1551 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1552 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1553 "\", \"gestures\" ...)"
1554 msgstr ""
1555
1556 #: src/libvlc-module.c:83
1557 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1558 msgstr "'S urrainn dhut eadar-aghaidhean smachdaidh a thaghadh airson VLC."
1559
1560 #: src/libvlc-module.c:85
1561 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1562 msgstr "Briathrachas (0,1,2)"
1563
1564 #: src/libvlc-module.c:87
1565 msgid ""
1566 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1567 "1=warnings, 2=debug)."
1568 msgstr ""
1569 "Seo ìre a' bhriathrachais (0=na seall ach mearachdan is teachdaireachdan "
1570 "bunaiteach, 1=rabhaidhean, 2=dì-bhugachadh)."
1571
1572 #: src/libvlc-module.c:90
1573 msgid "Default stream"
1574 msgstr "An sruth bunaiteach"
1575
1576 #: src/libvlc-module.c:92
1577 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1578 msgstr "Thèid an sruth seo fhosgladh an-còmhnaidh nuair a thòisicheas VLC."
1579
1580 #: src/libvlc-module.c:94
1581 msgid "Color messages"
1582 msgstr "Dath nan teachdaireachdan"
1583
1584 #: src/libvlc-module.c:96
1585 msgid ""
1586 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1587 "needs Linux color support for this to work."
1588 msgstr ""
1589
1590 #: src/libvlc-module.c:99
1591 msgid "Show advanced options"
1592 msgstr "Seall na roghainnean adhartach"
1593
1594 #: src/libvlc-module.c:101
1595 msgid ""
1596 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1597 "available options, including those that most users should never touch."
1598 msgstr ""
1599
1600 #: src/libvlc-module.c:105
1601 msgid "Interface interaction"
1602 msgstr ""
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:107
1605 msgid ""
1606 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1607 "user input is required."
1608 msgstr ""
1609
1610 #: src/libvlc-module.c:117
1611 msgid ""
1612 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1613 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1614 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1615 "the \"audio filters\" modules section."
1616 msgstr ""
1617
1618 #: src/libvlc-module.c:123
1619 msgid "Audio output module"
1620 msgstr "Mòideal às-chur na fuaime"
1621
1622 #: src/libvlc-module.c:125
1623 msgid ""
1624 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1625 "automatically select the best method available."
1626 msgstr ""
1627 "Seo an dòigh a chleachdas VLC a chum às-chur fuaime. Thèid an dòigh as "
1628 "fhearr a thaghadh a ghnàth."
1629
1630 #: src/libvlc-module.c:129
1631 #, fuzzy
1632 msgid "Media role"
1633 msgstr "Meadhan ─ Ceàrn"
1634
1635 #: src/libvlc-module.c:130
1636 msgid "Media (player) role for operating system policy."
1637 msgstr ""
1638
1639 #: src/libvlc-module.c:132 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:261
1640 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:426
1641 msgid "Enable audio"
1642 msgstr "Cuir an fhuaim an comas"
1643
1644 #: src/libvlc-module.c:134
1645 msgid ""
1646 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1647 "not take place, thus saving some processing power."
1648 msgstr ""
1649 "'S urrainn dhut às-chur fuaime a chur à comas gu tur. Cha dèid an fhuaim a "
1650 "dhì-chòdachadh idir is caomhnaidh seo comas pròiseasaidh dhut."
1651
1652 #: src/libvlc-module.c:142
1653 #, fuzzy
1654 msgid "Music"
1655 msgstr "Musical"
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:142
1658 #, fuzzy
1659 msgid "Communication"
1660 msgstr "Ionad"
1661
1662 #: src/libvlc-module.c:142 modules/meta_engine/ID3Genres.h:69
1663 msgid "Game"
1664 msgstr "Game"
1665
1666 #: src/libvlc-module.c:143
1667 #, fuzzy
1668 msgid "Notification"
1669 msgstr "Meudachadh/Sùm"
1670
1671 #: src/libvlc-module.c:143
1672 #, fuzzy
1673 msgid "Animation"
1674 msgstr "Fiosrachadh"
1675
1676 #: src/libvlc-module.c:143
1677 #, fuzzy
1678 msgid "Production"
1679 msgstr "Bathar"
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:144
1682 msgid "Accessibility"
1683 msgstr ""
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:144
1686 msgid "Test"
1687 msgstr ""
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:147
1690 msgid "Audio gain"
1691 msgstr "Tarbhachd fuaime"
1692
1693 #: src/libvlc-module.c:149
1694 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1695 msgstr ""
1696
1697 #: src/libvlc-module.c:151
1698 msgid "Audio output volume step"
1699 msgstr "Ceum àirde fuaim an às-chuir"
1700
1701 #: src/libvlc-module.c:153
1702 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1703 msgstr ""
1704
1705 #: src/libvlc-module.c:156
1706 msgid "Remember the audio volume"
1707 msgstr "Cuimhnich àirde na fuaime"
1708
1709 #: src/libvlc-module.c:158
1710 msgid ""
1711 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1712 msgstr ""
1713
1714 #: src/libvlc-module.c:161
1715 msgid "Audio desynchronization compensation"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:163
1719 msgid ""
1720 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1721 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1722 msgstr ""
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:168
1725 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1726 msgstr ""
1727
1728 #: src/libvlc-module.c:171
1729 msgid ""
1730 "Sets the audio output channels mode that will be used by default if your "
1731 "hardware and the audio stream are compatible."
1732 msgstr ""
1733
1734 #: src/libvlc-module.c:174
1735 msgid "Force S/PDIF support"
1736 msgstr ""
1737
1738 #: src/libvlc-module.c:176
1739 msgid ""
1740 "This option should be used when the audio output can't negotiate S/PDIF "
1741 "support."
1742 msgstr ""
1743
1744 #: src/libvlc-module.c:178 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:259
1745 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1746 msgstr "Èignich mothachadh dha Dolby Surround"
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:180
1749 msgid ""
1750 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1751 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1752 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1753 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1754 msgstr ""
1755
1756 #: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:942
1757 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
1758 #: modules/demux/mpeg/ts.c:120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
1759 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:65
1760 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
1761 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
1762 #: modules/video_output/xcb/xvideo.c:821 modules/gui/qt/ui/profiles.h:744
1763 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:747
1764 msgid "Auto"
1765 msgstr "Fèin-obrachail"
1766
1767 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1768 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:405
1769 msgid "On"
1770 msgstr "Air"
1771
1772 #: src/libvlc-module.c:187 modules/access/dtv/access.c:92
1773 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1774 #: modules/control/hotkeys.c:383 modules/control/hotkeys.c:405
1775 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1776 msgid "Off"
1777 msgstr "Dheth"
1778
1779 #: src/libvlc-module.c:189
1780 msgid "Stereo audio output mode"
1781 msgstr "Modh às-chur fuaime stereo"
1782
1783 #: src/libvlc-module.c:195 src/misc/actions.c:112
1784 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1429
1785 #: modules/gui/qt/util/customwidgets.cpp:314
1786 msgid "Unset"
1787 msgstr "Dì-shuidhich"
1788
1789 #: src/libvlc-module.c:203
1790 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1791 msgstr ""
1792
1793 #: src/libvlc-module.c:208
1794 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1795 msgstr ""
1796
1797 #: src/libvlc-module.c:212
1798 msgid "Replay gain mode"
1799 msgstr "Modh tarbhachd na h-ath-chluich"
1800
1801 #: src/libvlc-module.c:214
1802 msgid "Select the replay gain mode"
1803 msgstr "Tagh modh tarbhachd na cluich"
1804
1805 #: src/libvlc-module.c:216
1806 msgid "Replay preamp"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: src/libvlc-module.c:218
1810 msgid ""
1811 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1812 "replay gain information"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: src/libvlc-module.c:221
1816 msgid "Default replay gain"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: src/libvlc-module.c:223
1820 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: src/libvlc-module.c:225
1824 msgid "Peak protection"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: src/libvlc-module.c:227
1828 msgid "Protect against sound clipping"
1829 msgstr ""
1830
1831 #: src/libvlc-module.c:230
1832 msgid "Enable time stretching audio"
1833 msgstr "Cuir an comas sìneadh-ama dhen fhuaim"
1834
1835 #: src/libvlc-module.c:232
1836 msgid ""
1837 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1838 "audio pitch"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: src/libvlc-module.c:239 src/libvlc-module.c:1125
1842 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2077 modules/access/dtv/access.c:107
1843 #: modules/access/dtv/access.c:141 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1844 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:50 modules/codec/avcodec/avcodec.c:54
1845 #: modules/codec/kate.c:199 modules/codec/x264.c:435 modules/codec/x264.c:440
1846 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:191
1847 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:243
1848 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:272
1849 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:273
1850 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:143
1851 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1852 msgid "None"
1853 msgstr "Chan eil gin"
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:247
1856 msgid ""
1857 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1858 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1859 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1860 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1861 "options."
1862 msgstr ""
1863
1864 #: src/libvlc-module.c:253
1865 msgid "Video output module"
1866 msgstr "Mòideal às-chur a' video"
1867
1868 #: src/libvlc-module.c:255
1869 msgid ""
1870 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1871 "automatically select the best method available."
1872 msgstr ""
1873 "Seo an dòigh a chleachdas VLC a chum às-chur video. Thèid an dòigh as fhearr "
1874 "a thaghadh a ghnàth."
1875
1876 #: src/libvlc-module.c:258 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:346
1877 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:321
1878 msgid "Enable video"
1879 msgstr "Cuir video an comas"
1880
1881 #: src/libvlc-module.c:260
1882 msgid ""
1883 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1884 "not take place, thus saving some processing power."
1885 msgstr ""
1886 "'S urrainn dhut às-chur video a chur à comas gu tur. Cha dèid a' video a dhì-"
1887 "chòdachadh idir is caomhnaidh seo comas pròiseasaidh dhut."
1888
1889 #: src/libvlc-module.c:263 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
1890 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1891 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
1892 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:52
1893 msgid "Video width"
1894 msgstr "Leud a' video"
1895
1896 #: src/libvlc-module.c:265
1897 msgid ""
1898 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1899 "characteristics."
1900 msgstr ""
1901
1902 #: src/libvlc-module.c:268 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:108
1903 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1904 #: modules/visualization/projectm.cpp:68
1905 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1906 msgid "Video height"
1907 msgstr "Àirde a' video"
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:270
1910 msgid ""
1911 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1912 "video characteristics."
1913 msgstr ""
1914
1915 #: src/libvlc-module.c:273
1916 msgid "Video X coordinate"
1917 msgstr "Co-chomharra X a' video"
1918
1919 #: src/libvlc-module.c:275
1920 msgid ""
1921 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1922 "coordinate)."
1923 msgstr ""
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:278
1926 msgid "Video Y coordinate"
1927 msgstr "Co-chomharra Y a' video"
1928
1929 #: src/libvlc-module.c:280
1930 msgid ""
1931 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1932 "coordinate)."
1933 msgstr ""
1934
1935 #: src/libvlc-module.c:283
1936 msgid "Video title"
1937 msgstr "Tiotal a' video"
1938
1939 #: src/libvlc-module.c:285
1940 msgid ""
1941 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1942 "interface)."
1943 msgstr ""
1944
1945 #: src/libvlc-module.c:288
1946 msgid "Video alignment"
1947 msgstr "Co-thaobhadh a' video"
1948
1949 #: src/libvlc-module.c:290
1950 msgid ""
1951 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1952 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1953 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1954 msgstr ""
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
1957 #: modules/codec/zvbi.c:83
1958 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:203
1959 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:281
1960 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:303
1961 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1962 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1963 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1229
1964 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1271
1965 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1282
1966 msgid "Top"
1967 msgstr "Barr"
1968
1969 #: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 modules/codec/dvbsub.c:102
1970 #: modules/codec/zvbi.c:83
1971 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:206
1972 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:283
1973 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:305
1974 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
1975 #: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
1976 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1233
1977 msgid "Bottom"
1978 msgstr "Bun"
1979
1980 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1981 #: modules/codec/zvbi.c:84
1982 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:285
1983 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:307
1984 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1985 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1986 msgid "Top-Left"
1987 msgstr "Barr clì"
1988
1989 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1990 #: modules/codec/zvbi.c:84
1991 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:287
1992 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:309
1993 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
1994 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
1995 msgid "Top-Right"
1996 msgstr "Barr deas"
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
1999 #: modules/codec/zvbi.c:84
2000 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:289
2001 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:311
2002 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
2003 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
2004 msgid "Bottom-Left"
2005 msgstr "Bun clì"
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:296 src/libvlc-module.c:369 modules/codec/dvbsub.c:103
2008 #: modules/codec/zvbi.c:84
2009 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:291
2010 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:313
2011 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:66 modules/spu/logo.c:81
2012 #: modules/spu/marq.c:130 modules/spu/mosaic.c:171 modules/spu/rss.c:172
2013 msgid "Bottom-Right"
2014 msgstr "Bun deas"
2015
2016 #: src/libvlc-module.c:298
2017 msgid "Zoom video"
2018 msgstr "Sùm a' video"
2019
2020 #: src/libvlc-module.c:300
2021 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2022 msgstr "'S urrainn dhut a' video a shùmadh le factar sònraichte."
2023
2024 #: src/libvlc-module.c:302
2025 msgid "Grayscale video output"
2026 msgstr "Às-chur a' video air sgèile liath"
2027
2028 #: src/libvlc-module.c:304
2029 msgid ""
2030 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2031 "save some processing power."
2032 msgstr ""
2033 "Às-chur a' video air sgèile liath. A chionn 's nach dèid fiosrachadh nan "
2034 "dathan a chòdachadh, caomhnaidh seo comas pròiseasaidh dhut."
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:307
2037 msgid "Embedded video"
2038 msgstr "Video leabaichte"
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:309
2041 msgid "Embed the video output in the main interface."
2042 msgstr "Leabaich às-chur a' video sa phrìomh eadar-aghaidh."
2043
2044 #: src/libvlc-module.c:311
2045 msgid "Fullscreen video output"
2046 msgstr "Às-chur làn-sgrìn a' video"
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:313
2049 msgid "Start video in fullscreen mode"
2050 msgstr "Tòisich a' video sa mhodh làn-sgrìn"
2051
2052 #: src/libvlc-module.c:315 src/video_output/vout_intf.c:253
2053 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:326
2054 msgid "Always on top"
2055 msgstr "Air uachdar an-còmhnaidh"
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:317
2058 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2059 msgstr "Cuir uinneag a' video air uachdar nan uinneagan eile an-còmhnaidh."
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:319
2062 #, fuzzy
2063 msgid "Enable wallpaper mode"
2064 msgstr "Cuir an comas modh a' phàipeir-bhalla "
2065
2066 #: src/libvlc-module.c:321
2067 msgid ""
2068 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2069 msgstr ""
2070 "Leigidh comas modh a' phàipeir-bhalla leat a' video a shealltainn mar "
2071 "chùlaibh an deasga."
2072
2073 #: src/libvlc-module.c:324
2074 msgid "Show media title on video"
2075 msgstr "Seall tiotal a' mheadhain air a' video"
2076
2077 #: src/libvlc-module.c:326
2078 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2079 msgstr "Seall tiotal a' video os cionn an fhilm."
2080
2081 #: src/libvlc-module.c:328
2082 msgid "Show video title for x milliseconds"
2083 msgstr "Seall tiotal a' video fad x mille-dhiog"
2084
2085 #: src/libvlc-module.c:330
2086 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2087 msgstr ""
2088 "Seall tiotal a' video fad n mille-dhiog; 's e 5000 ms (5 diogan) a' bhun-"
2089 "roghainn."
2090
2091 #: src/libvlc-module.c:332
2092 msgid "Position of video title"
2093 msgstr "Ionad tiotal a' video"
2094
2095 #: src/libvlc-module.c:334
2096 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2097 msgstr "An t-àite far am faicear an tiotal (sa mheadhan aig a' bhun a ghnàth)."
2098
2099 #: src/libvlc-module.c:336
2100 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2101 msgstr ""
2102 "Falaich a' chuileag is uidheam-smachd na làn-sgrìn an dèidh x mille-dhiog"
2103
2104 #: src/libvlc-module.c:339
2105 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2106 msgstr ""
2107 "Falaich cuileag na luchaige is uidheam-smachd na làn-sgrìn an dèidh n mille-"
2108 "dhiog."
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:342 src/libvlc-module.c:344
2111 #: src/video_output/interlacing.c:112 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:433
2112 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:434
2113 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:365
2114 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:119 modules/hw/vdpau/chroma.c:884
2115 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:300
2116 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2117 msgid "Deinterlace"
2118 msgstr "Deinterlace"
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:352 src/video_output/interlacing.c:128
2121 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:435 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:436
2122 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:366
2123 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:256
2124 msgid "Deinterlace mode"
2125 msgstr "Modh deinterlace"
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:354
2128 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2129 msgstr "Am modh deinterlace a thèid a chleachdadh airson pròiseasadh video."
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2132 msgid "Discard"
2133 msgstr "Tilg air falbh"
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2136 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2137 msgid "Blend"
2138 msgstr "Co-measgaich"
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:361 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2141 msgid "Mean"
2142 msgstr "Meadhan"
2143
2144 #: src/libvlc-module.c:361 modules/hw/vdpau/chroma.c:871
2145 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2146 msgid "Bob"
2147 msgstr "Bob"
2148
2149 #: src/libvlc-module.c:362 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2150 msgid "Phosphor"
2151 msgstr "Fosfor"
2152
2153 #: src/libvlc-module.c:363 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:59
2154 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2155 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2156
2157 #: src/libvlc-module.c:371
2158 msgid "Disable screensaver"
2159 msgstr "Cuir à comas an sàbhalaiche-sgrìn"
2160
2161 #: src/libvlc-module.c:372
2162 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2163 msgstr "Cuir à comas an sàbhalaiche-sgrìn fhad 's a tha video 'ga chluich."
2164
2165 #: src/libvlc-module.c:374
2166 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: src/libvlc-module.c:375
2170 msgid ""
2171 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2172 "computer being suspended because of inactivity."
2173 msgstr ""
2174
2175 #: src/libvlc-module.c:378 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:351
2176 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:327
2177 msgid "Window decorations"
2178 msgstr "Sgeadachaidhean na h-uinneige"
2179
2180 #: src/libvlc-module.c:380
2181 msgid ""
2182 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2183 "giving a \"minimal\" window."
2184 msgstr ""
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:383
2187 msgid "Video splitter module"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:385
2191 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:387
2195 msgid "Video filter module"
2196 msgstr "Mòideal criathradh a' video"
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:389
2199 msgid ""
2200 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2201 "instance deinterlacing, or distort the video."
2202 msgstr ""
2203
2204 #: src/libvlc-module.c:393
2205 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2206 msgstr "Pasgan (no ainm faidhle) a' snapshot video"
2207
2208 #: src/libvlc-module.c:395
2209 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2210 msgstr ""
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:397 src/libvlc-module.c:399
2213 msgid "Video snapshot file prefix"
2214 msgstr "Ro-leasachan faidhle aig snapshot a' video"
2215
2216 #: src/libvlc-module.c:401
2217 msgid "Video snapshot format"
2218 msgstr "Fòrmat snapshot a' video"
2219
2220 #: src/libvlc-module.c:403
2221 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: src/libvlc-module.c:405
2225 msgid "Display video snapshot preview"
2226 msgstr "Seall ro-shealladh snapshot a' video"
2227
2228 #: src/libvlc-module.c:407
2229 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2230 msgstr "Seall ro-shealladh a' snapshot ann an oisean clì aig barr na sgrìn."
2231
2232 #: src/libvlc-module.c:409
2233 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2234 msgstr "Cleachd àireamhan sreath-leanmhainneach seach stampaichean-ama"
2235
2236 #: src/libvlc-module.c:411
2237 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2238 msgstr ""
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:413
2241 msgid "Video snapshot width"
2242 msgstr "Leud snapshot a' video"
2243
2244 #: src/libvlc-module.c:415
2245 msgid ""
2246 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2247 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2248 msgstr ""
2249
2250 #: src/libvlc-module.c:419
2251 msgid "Video snapshot height"
2252 msgstr "Àirde snapshot a' video"
2253
2254 #: src/libvlc-module.c:421
2255 msgid ""
2256 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2257 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2258 "ratio."
2259 msgstr ""
2260
2261 #: src/libvlc-module.c:425
2262 msgid "Video cropping"
2263 msgstr "Bearradh video"
2264
2265 #: src/libvlc-module.c:427
2266 msgid ""
2267 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2268 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2269 msgstr ""
2270 "Èignichidh seo bearradh a' video tùsail. 'S e x:y am fòrmat ceadaichte (m.e. "
2271 "4:3, 16:9 is mar sin air adhart) 's e a' cur an cèill co-mheas an deilbh."
2272
2273 #: src/libvlc-module.c:431
2274 msgid "Source aspect ratio"
2275 msgstr "Co-mheas an deilbh thùsail"
2276
2277 #: src/libvlc-module.c:433
2278 msgid ""
2279 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2280 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2281 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2282 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2283 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2284 msgstr ""
2285
2286 #: src/libvlc-module.c:440
2287 msgid "Video Auto Scaling"
2288 msgstr "Fèin-sgèileadh a' video"
2289
2290 #: src/libvlc-module.c:442
2291 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2292 msgstr "Leig leis a' video sgèileadh ri meud uinneige no làn-sgrìn."
2293
2294 #: src/libvlc-module.c:444
2295 msgid "Video scaling factor"
2296 msgstr "Factar sgèileadh a' video"
2297
2298 #: src/libvlc-module.c:446
2299 msgid ""
2300 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2301 "Default value is 1.0 (original video size)."
2302 msgstr ""
2303
2304 #: src/libvlc-module.c:449
2305 msgid "Custom crop ratios list"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: src/libvlc-module.c:451
2309 msgid ""
2310 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2311 "crop ratios list."
2312 msgstr ""
2313
2314 #: src/libvlc-module.c:454
2315 msgid "Custom aspect ratios list"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: src/libvlc-module.c:456
2319 msgid ""
2320 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2321 "aspect ratio list."
2322 msgstr ""
2323
2324 #: src/libvlc-module.c:459
2325 msgid "Fix HDTV height"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: src/libvlc-module.c:461
2329 msgid ""
2330 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2331 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2332 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2333 msgstr ""
2334
2335 #: src/libvlc-module.c:466
2336 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:468
2340 msgid ""
2341 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2342 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2343 "order to keep proportions."
2344 msgstr ""
2345
2346 #: src/libvlc-module.c:472 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:294
2347 msgid "Skip frames"
2348 msgstr "Leum thairis air frèamaichean"
2349
2350 #: src/libvlc-module.c:474
2351 msgid ""
2352 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2353 "computer is not powerful enough"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: src/libvlc-module.c:477
2357 msgid "Drop late frames"
2358 msgstr ""
2359
2360 #: src/libvlc-module.c:479
2361 msgid ""
2362 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2363 "intended display date)."
2364 msgstr ""
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:482
2367 msgid "Quiet synchro"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:484
2371 msgid ""
2372 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2373 "synchronization mechanism."
2374 msgstr ""
2375
2376 #: src/libvlc-module.c:487
2377 msgid "Key press events"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: src/libvlc-module.c:489
2381 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2382 msgstr ""
2383
2384 #: src/libvlc-module.c:491 modules/spu/remoteosd.c:91
2385 msgid "Mouse events"
2386 msgstr ""
2387
2388 #: src/libvlc-module.c:493
2389 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2390 msgstr ""
2391
2392 #: src/libvlc-module.c:501
2393 msgid ""
2394 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2395 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2396 "channel."
2397 msgstr ""
2398
2399 #: src/libvlc-module.c:505
2400 msgid "File caching (ms)"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:507
2404 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2405 msgstr ""
2406
2407 #: src/libvlc-module.c:509
2408 msgid "Live capture caching (ms)"
2409 msgstr ""
2410
2411 #: src/libvlc-module.c:511
2412 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2413 msgstr ""
2414
2415 #: src/libvlc-module.c:513
2416 msgid "Disc caching (ms)"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: src/libvlc-module.c:515
2420 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2421 msgstr ""
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:517
2424 msgid "Network caching (ms)"
2425 msgstr ""
2426
2427 #: src/libvlc-module.c:519
2428 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2429 msgstr ""
2430
2431 #: src/libvlc-module.c:521
2432 msgid "Clock reference average counter"
2433 msgstr ""
2434
2435 #: src/libvlc-module.c:523
2436 msgid ""
2437 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2438 "to 10000."
2439 msgstr ""
2440
2441 #: src/libvlc-module.c:526
2442 msgid "Clock synchronisation"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: src/libvlc-module.c:528
2446 msgid ""
2447 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2448 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2449 msgstr ""
2450
2451 #: src/libvlc-module.c:532
2452 msgid "Clock jitter"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: src/libvlc-module.c:534
2456 msgid ""
2457 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2458 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2459 msgstr ""
2460
2461 #: src/libvlc-module.c:537
2462 msgid "Network synchronisation"
2463 msgstr ""
2464
2465 #: src/libvlc-module.c:538
2466 msgid ""
2467 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2468 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2469 msgstr ""
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:544 src/video_output/vout_intf.c:98
2472 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2473 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2474 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2075 modules/audio_output/alsa.c:767
2475 #: modules/audio_output/directsound.c:1031 modules/codec/avcodec/avcodec.c:50
2476 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:97
2477 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:85
2478 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:592 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1217
2479 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1274
2480 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:649
2481 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:51
2482 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:546 modules/spu/marq.c:61
2483 #: modules/spu/rss.c:69 modules/spu/rss.c:182
2484 #: modules/video_output/win32/directdraw.c:1495
2485 msgid "Default"
2486 msgstr "Bun-roghainn"
2487
2488 #: src/libvlc-module.c:544
2489 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:223
2490 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:1001
2491 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:921
2492 #: modules/gui/qt/ui/equalizer.h:133 modules/gui/qt/ui/vlm.h:289
2493 msgid "Enable"
2494 msgstr "Cuir an comas"
2495
2496 #: src/libvlc-module.c:546
2497 msgid "MTU of the network interface"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: src/libvlc-module.c:548
2501 msgid ""
2502 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2503 "over the network (in bytes)."
2504 msgstr ""
2505
2506 #: src/libvlc-module.c:553 modules/stream_out/rtp.c:124
2507 msgid "Hop limit (TTL)"
2508 msgstr "Hop Limit (TTL)"
2509
2510 #: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:126
2511 msgid ""
2512 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2513 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2514 "in default)."
2515 msgstr ""
2516
2517 #: src/libvlc-module.c:559
2518 msgid "Multicast output interface"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: src/libvlc-module.c:561
2522 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2523 msgstr ""
2524
2525 #: src/libvlc-module.c:563
2526 msgid "DiffServ Code Point"
2527 msgstr "Puing còd DiffServ"
2528
2529 #: src/libvlc-module.c:564
2530 msgid ""
2531 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2532 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2533 msgstr ""
2534
2535 #: src/libvlc-module.c:570
2536 msgid ""
2537 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2538 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2539 msgstr ""
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:576
2542 msgid ""
2543 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2544 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2545 "(like DVB streams for example)."
2546 msgstr ""
2547
2548 #: src/libvlc-module.c:582 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:312
2549 msgid "Audio track"
2550 msgstr "Traca fuaime"
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:584
2553 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2554 msgstr ""
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:587 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:313
2557 msgid "Subtitle track"
2558 msgstr "Traca nam fo-thiotalan"
2559
2560 #: src/libvlc-module.c:589
2561 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2562 msgstr ""
2563
2564 #: src/libvlc-module.c:592 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2565 msgid "Audio language"
2566 msgstr "Cànan na fuaime"
2567
2568 #: src/libvlc-module.c:594
2569 msgid ""
2570 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2571 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2572 "language)."
2573 msgstr ""
2574 "Cànan traca na fuaime a bu toigh leat (le cromagan eatarra, còdan "
2575 "dhùthchannan a tha a dhà no trì litrichean a dh'fhaid; 's urrainn dhut \"none"
2576 "\" a chleachdadh ma tha thu airson seachnadh gun cleachdar cànan eile mar "
2577 "fallback)."
2578
2579 #: src/libvlc-module.c:597
2580 msgid "Subtitle language"
2581 msgstr "Cànan nam fo-thiotalan"
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:599
2584 msgid ""
2585 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2586 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2587 msgstr ""
2588 "Cànan traca nam fo-thiotalan bu toigh leat (le cromagan eatarra, còdan "
2589 "dhùthchannan a tha a dhà no trì litrichean a dh'fhaid; 's urrainn dhut \"any"
2590 "\" a chleachdadh mar fallback)."
2591
2592 #: src/libvlc-module.c:602
2593 msgid "Menu language"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: src/libvlc-module.c:604
2597 msgid ""
2598 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2599 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2600 msgstr ""
2601
2602 #: src/libvlc-module.c:608
2603 msgid "Audio track ID"
2604 msgstr "ID traca na fuaime"
2605
2606 #: src/libvlc-module.c:610
2607 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2608 msgstr "ID an t-srutha aig traca na fuaime a chleachdar. "
2609
2610 #: src/libvlc-module.c:612
2611 msgid "Subtitle track ID"
2612 msgstr "ID traca nam fo-thiotalan"
2613
2614 #: src/libvlc-module.c:614
2615 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2616 msgstr "ID an t-srutha aig traca nam fo-thiotalan a chleachdar."
2617
2618 #: src/libvlc-module.c:616
2619 #, fuzzy
2620 msgid "Preferred Closed Captions decoder"
2621 msgstr "Fo-thiotalan dùinte 1"
2622
2623 #: src/libvlc-module.c:620
2624 msgid "Preferred video resolution"
2625 msgstr "Dùmhlachd-bhreacaidh a' video a bu toigh leat"
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:622
2628 msgid ""
2629 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2630 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2631 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2632 "higher resolutions."
2633 msgstr ""
2634
2635 #: src/libvlc-module.c:628
2636 msgid "Best available"
2637 msgstr "An tè as fhearr a tha ri làimh"
2638
2639 #: src/libvlc-module.c:628
2640 msgid "Full HD (1080p)"
2641 msgstr "HD slàn (1080p)"
2642
2643 #: src/libvlc-module.c:628
2644 msgid "HD (720p)"
2645 msgstr "HD (720p)"
2646
2647 #: src/libvlc-module.c:629
2648 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2649 msgstr "Deifinisean stannardach (576 or 480 lines)"
2650
2651 #: src/libvlc-module.c:630
2652 msgid "Low Definition (360 lines)"
2653 msgstr "Deifinisean ìseal (360 loidhne)"
2654
2655 #: src/libvlc-module.c:631
2656 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2657 msgstr "Deifinisean glè ìseal (240 loidhne)"
2658
2659 #: src/libvlc-module.c:634
2660 msgid "Input repetitions"
2661 msgstr ""
2662
2663 #: src/libvlc-module.c:636
2664 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: src/libvlc-module.c:638 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:159
2668 msgid "Start time"
2669 msgstr "Àm tòiseachaidh"
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:640
2672 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2673 msgstr "Tòisichidh an sruth aig an ionad seo (ann an diogan)."
2674
2675 #: src/libvlc-module.c:642 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:161
2676 msgid "Stop time"
2677 msgstr "Àm crìochnachaidh"
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:644
2680 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2681 msgstr "Crìochnaichidh an sruth aig an ionad seo (ann an diogan)."
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:646
2684 msgid "Run time"
2685 msgstr "Àm ruith"
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:648
2688 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2689 msgstr "Faid an t-srutha (ann an diogan)."
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:650
2692 msgid "Fast seek"
2693 msgstr "Sireadh luath"
2694
2695 #: src/libvlc-module.c:652
2696 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2697 msgstr "B' fhearr leam luaths seach pongalachd nuair a nì mi sireadh"
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:654
2700 msgid "Playback speed"
2701 msgstr "Astar na cluiche"
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:656
2704 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2705 msgstr ""
2706
2707 #: src/libvlc-module.c:658
2708 msgid "Input list"
2709 msgstr ""
2710
2711 #: src/libvlc-module.c:660
2712 msgid ""
2713 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2714 "together after the normal one."
2715 msgstr ""
2716
2717 #: src/libvlc-module.c:663
2718 msgid "Input slave (experimental)"
2719 msgstr ""
2720
2721 #: src/libvlc-module.c:665
2722 msgid ""
2723 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2724 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2725 "inputs."
2726 msgstr ""
2727
2728 #: src/libvlc-module.c:669
2729 msgid "Bookmarks list for a stream"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:671
2733 msgid ""
2734 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2735 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2736 "{...}\""
2737 msgstr ""
2738
2739 #: src/libvlc-module.c:675
2740 #, fuzzy
2741 msgid "Record directory"
2742 msgstr "Clàraich eòlaire no ainm faidhle"
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:677
2745 #, fuzzy
2746 msgid "Directory where the records will be stored"
2747 msgstr "Am pasgan no ainm an fhaidhle far an dèid na clàir a stòradh"
2748
2749 #: src/libvlc-module.c:679
2750 msgid "Prefer native stream recording"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: src/libvlc-module.c:681
2754 msgid ""
2755 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2756 "output module"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: src/libvlc-module.c:684
2760 msgid "Timeshift directory"
2761 msgstr ""
2762
2763 #: src/libvlc-module.c:686
2764 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2765 msgstr ""
2766
2767 #: src/libvlc-module.c:688
2768 msgid "Timeshift granularity"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: src/libvlc-module.c:690
2772 msgid ""
2773 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2774 "to store the timeshifted streams."
2775 msgstr ""
2776
2777 #: src/libvlc-module.c:693
2778 msgid "Change title according to current media"
2779 msgstr "Atharraich an tiotal a-rèir a' mheadhain làithrich"
2780
2781 #: src/libvlc-module.c:694
2782 msgid ""
2783 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2784 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2785 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2786 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2787 msgstr ""
2788
2789 #: src/libvlc-module.c:699
2790 msgid "Disable all lua plugins"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:703
2794 msgid ""
2795 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2796 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2797 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2798 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2799 msgstr ""
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:709 modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:305
2802 msgid "Force subtitle position"
2803 msgstr "Èignich ionad nam fo-thiotalan"
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:711
2806 msgid ""
2807 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2808 "over the movie. Try several positions."
2809 msgstr ""
2810
2811 #: src/libvlc-module.c:714
2812 #, fuzzy
2813 msgid "Subtitles text scaling factor"
2814 msgstr "Codecs nam fo-thiotalan"
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:715
2817 msgid "Changes the subtitles size where possible"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:717
2821 msgid "Enable sub-pictures"
2822 msgstr ""
2823
2824 #: src/libvlc-module.c:719
2825 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2826 msgstr ""
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:721 src/libvlc-module.c:1668 src/text/iso-639_def.h:145
2829 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:338
2830 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:290
2831 msgid "On Screen Display"
2832 msgstr "Taisbeanadh air an sgrìn"
2833
2834 #: src/libvlc-module.c:723
2835 msgid ""
2836 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2837 "Display)."
2838 msgstr ""
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:726
2841 msgid "Text rendering module"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: src/libvlc-module.c:728
2845 msgid ""
2846 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2847 "instance."
2848 msgstr ""
2849
2850 #: src/libvlc-module.c:730
2851 msgid "Subpictures source module"
2852 msgstr ""
2853
2854 #: src/libvlc-module.c:732
2855 msgid ""
2856 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2857 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2858 msgstr ""
2859
2860 #: src/libvlc-module.c:735
2861 msgid "Subpictures filter module"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: src/libvlc-module.c:737
2865 msgid ""
2866 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2867 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2868 msgstr ""
2869
2870 #: src/libvlc-module.c:740
2871 msgid "Autodetect subtitle files"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:742
2875 msgid ""
2876 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2877 "(based on the filename of the movie)."
2878 msgstr ""
2879
2880 #: src/libvlc-module.c:745
2881 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: src/libvlc-module.c:747
2885 msgid ""
2886 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2887 "Options are:\n"
2888 "0 = no subtitles autodetected\n"
2889 "1 = any subtitle file\n"
2890 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2891 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2892 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2893 msgstr ""
2894
2895 #: src/libvlc-module.c:755
2896 msgid "Subtitle autodetection paths"
2897 msgstr ""
2898
2899 #: src/libvlc-module.c:757
2900 msgid ""
2901 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2902 "found in the current directory."
2903 msgstr ""
2904
2905 #: src/libvlc-module.c:760
2906 msgid "Use subtitle file"
2907 msgstr "Cleachd faidhle fho-thiotalan"
2908
2909 #: src/libvlc-module.c:762
2910 msgid ""
2911 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2912 "subtitle file."
2913 msgstr ""
2914
2915 #: src/libvlc-module.c:766
2916 msgid "DVD device"
2917 msgstr "Uidheam DVD"
2918
2919 #: src/libvlc-module.c:767
2920 msgid "VCD device"
2921 msgstr "Uidheam VCD"
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:768 modules/access/cdda.c:701
2924 msgid "Audio CD device"
2925 msgstr "Uidheam CD fuaime"
2926
2927 #: src/libvlc-module.c:772
2928 msgid ""
2929 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2930 "the drive letter (e.g. D:)"
2931 msgstr ""
2932 "Seo an draibh DVD bunaiteach (no am faidhle bunaiteach) a chleachdar. Na "
2933 "dìochuimhnich an còilean an dèidh litir an draibh (m.e. D:)"
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:775
2936 msgid ""
2937 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2938 "the drive letter (e.g. D:)"
2939 msgstr ""
2940 "Seo an draibh VCD bunaiteach (no am faidhle bunaiteach) a chleachdar. Na "
2941 "dìochuimhnich an còilean an dèidh litir an draibh (m.e. D:)"
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:778 modules/access/cdda.c:704
2944 msgid ""
2945 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
2946 "after the drive letter (e.g. D:)"
2947 msgstr ""
2948 "Seo an draibh bunaiteach nan CD fuaime (no am faidhle bunaiteach) a "
2949 "chleachdar. Na dìochuimhnich an còilean an dèidh litir an draibh (m.e. D:)"
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:785
2952 msgid "This is the default DVD device to use."
2953 msgstr "Seo an t-uidheam DVD bunaiteach a thèid a chleachdadh."
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:787
2956 msgid "This is the default VCD device to use."
2957 msgstr "Seo an t-uidheam VCD bunaiteach a thèid a chleachdadh."
2958
2959 #: src/libvlc-module.c:789 modules/access/cdda.c:709
2960 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2961 msgstr "Seo an t-uidheam CD fuaime bunaiteach a thèid a chleachdadh."
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:803
2964 msgid "TCP connection timeout"
2965 msgstr "Timeout a' cheangail TCP"
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:805
2968 #, fuzzy
2969 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds)."
2970 msgstr "Timeout bunaiteach a' cheangail TCP (ann am mille-dhiogan)."
2971
2972 #: src/libvlc-module.c:807
2973 msgid "HTTP server address"
2974 msgstr "Seòladh an fhrithealaiche HTTP"
2975
2976 #: src/libvlc-module.c:809
2977 msgid ""
2978 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
2979 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
2980 "them to a specific network interface."
2981 msgstr ""
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:813
2984 msgid "RTSP server address"
2985 msgstr "Seòladh an fhrithealaiche RTSP"
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:815
2988 msgid ""
2989 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
2990 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
2991 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
2992 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
2993 "network interface."
2994 msgstr ""
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:821
2997 msgid "HTTP server port"
2998 msgstr "Port frithealaiche HTTP"
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:823
3001 msgid ""
3002 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3003 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3004 "by the operating system."
3005 msgstr ""
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:828
3008 msgid "HTTPS server port"
3009 msgstr "Port frithealaiche HTTPS"
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:830
3012 msgid ""
3013 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3014 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3015 "restricted by the operating system."
3016 msgstr ""
3017
3018 #: src/libvlc-module.c:835
3019 msgid "RTSP server port"
3020 msgstr "Port frithealaiche RTSP"
3021
3022 #: src/libvlc-module.c:837
3023 msgid ""
3024 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3025 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3026 "by the operating system."
3027 msgstr ""
3028
3029 #: src/libvlc-module.c:842
3030 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3031 msgstr "Teisteanas frithealaiche HTTP/TLS"
3032
3033 #: src/libvlc-module.c:844
3034 msgid ""
3035 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3036 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3037 msgstr ""
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:847
3040 msgid "HTTP/TLS server private key"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:849
3044 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3045 msgstr ""
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:851
3048 msgid "SOCKS server"
3049 msgstr "Frithealaiche SOCKS"
3050
3051 #: src/libvlc-module.c:853
3052 msgid ""
3053 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3054 "used for all TCP connections"
3055 msgstr ""
3056
3057 #: src/libvlc-module.c:856
3058 msgid "SOCKS user name"
3059 msgstr "Ainm-cleachdaiche SOCKS"
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:858
3062 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3063 msgstr ""
3064
3065 #: src/libvlc-module.c:860
3066 msgid "SOCKS password"
3067 msgstr "Facal-faire SOCKS"
3068
3069 #: src/libvlc-module.c:862
3070 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3071 msgstr ""
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:864
3074 msgid "Title metadata"
3075 msgstr "Metadata an tiotail"
3076
3077 #: src/libvlc-module.c:866
3078 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3079 msgstr ""
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:868
3082 msgid "Author metadata"
3083 msgstr "Metadata an ùghdair"
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:870
3086 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3087 msgstr ""
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:872
3090 msgid "Artist metadata"
3091 msgstr "Metadata an neach-ealain"
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:874
3094 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3095 msgstr ""
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:876
3098 msgid "Genre metadata"
3099 msgstr "Metadata a' ghnè"
3100
3101 #: src/libvlc-module.c:878
3102 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3103 msgstr ""
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:880
3106 msgid "Copyright metadata"
3107 msgstr "Metadata na còrach-lethbhreac"
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:882
3110 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3111 msgstr ""
3112
3113 #: src/libvlc-module.c:884
3114 msgid "Description metadata"
3115 msgstr "Metadata an tuairisgeil"
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:886
3118 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3119 msgstr ""
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:888
3122 msgid "Date metadata"
3123 msgstr "Metadata a' chinn-là"
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:890
3126 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3127 msgstr ""
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:892
3130 msgid "URL metadata"
3131 msgstr "Metadata an URL"
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:894
3134 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3135 msgstr ""
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:898
3138 msgid ""
3139 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3140 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3141 "can break playback of all your streams."
3142 msgstr ""
3143
3144 #: src/libvlc-module.c:902
3145 msgid "Preferred decoders list"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:904
3149 msgid ""
3150 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3151 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3152 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3153 msgstr ""
3154
3155 #: src/libvlc-module.c:909
3156 msgid "Preferred encoders list"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: src/libvlc-module.c:911
3160 msgid ""
3161 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3162 msgstr ""
3163
3164 #: src/libvlc-module.c:920
3165 msgid ""
3166 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3167 "subsystem."
3168 msgstr ""
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:923
3171 msgid "Default stream output chain"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: src/libvlc-module.c:925
3175 msgid ""
3176 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3177 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3178 "all streams."
3179 msgstr ""
3180
3181 #: src/libvlc-module.c:929
3182 msgid "Enable streaming of all ES"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: src/libvlc-module.c:931
3186 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3187 msgstr ""
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:933
3190 msgid "Display while streaming"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:935
3194 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3195 msgstr ""
3196
3197 #: src/libvlc-module.c:937
3198 msgid "Enable video stream output"
3199 msgstr ""
3200
3201 #: src/libvlc-module.c:939
3202 msgid ""
3203 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3204 "facility when this last one is enabled."
3205 msgstr ""
3206
3207 #: src/libvlc-module.c:942
3208 msgid "Enable audio stream output"
3209 msgstr ""
3210
3211 #: src/libvlc-module.c:944
3212 msgid ""
3213 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3214 "facility when this last one is enabled."
3215 msgstr ""
3216
3217 #: src/libvlc-module.c:947
3218 msgid "Enable SPU stream output"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: src/libvlc-module.c:949
3222 msgid ""
3223 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3224 "facility when this last one is enabled."
3225 msgstr ""
3226
3227 #: src/libvlc-module.c:952
3228 msgid "Keep stream output open"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: src/libvlc-module.c:954
3232 msgid ""
3233 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3234 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3235 "specified)"
3236 msgstr ""
3237
3238 #: src/libvlc-module.c:958
3239 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:960
3243 msgid ""
3244 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3245 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3246 msgstr ""
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:963
3249 msgid "Preferred packetizer list"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: src/libvlc-module.c:965
3253 msgid ""
3254 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3255 msgstr ""
3256
3257 #: src/libvlc-module.c:968
3258 msgid "Mux module"
3259 msgstr ""
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:970
3262 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3263 msgstr ""
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:972
3266 msgid "Access output module"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:974
3270 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3271 msgstr ""
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:977
3274 msgid ""
3275 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3276 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3277 msgstr ""
3278
3279 #: src/libvlc-module.c:981
3280 msgid "SAP announcement interval"
3281 msgstr ""
3282
3283 #: src/libvlc-module.c:983
3284 msgid ""
3285 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3286 "between SAP announcements."
3287 msgstr ""
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:992
3290 msgid ""
3291 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3292 "you really know what you are doing."
3293 msgstr ""
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:995
3296 msgid "Access module"
3297 msgstr ""
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:997
3300 msgid ""
3301 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3302 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3303 "option unless you really know what you are doing."
3304 msgstr ""
3305
3306 #: src/libvlc-module.c:1001
3307 msgid "Stream filter module"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: src/libvlc-module.c:1003
3311 #, fuzzy
3312 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read."
3313 msgstr ""
3314 "Thathar a' cleachdadh criathragan video gus sruth a' video a làimhseachadh."
3315
3316 #: src/libvlc-module.c:1005
3317 #, fuzzy
3318 msgid "Demux filter module"
3319 msgstr "Mòideal criathradh a' video"
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:1007
3322 #, fuzzy
3323 msgid "Demux filters are used to modify/control the stream that is being read."
3324 msgstr ""
3325 "Thathar a' cleachdadh criathragan video gus sruth a' video a làimhseachadh."
3326
3327 #: src/libvlc-module.c:1009
3328 msgid "Demux module"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: src/libvlc-module.c:1011
3332 msgid ""
3333 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3334 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3335 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3336 "you really know what you are doing."
3337 msgstr ""
3338
3339 #: src/libvlc-module.c:1016
3340 msgid "VoD server module"
3341 msgstr ""
3342
3343 #: src/libvlc-module.c:1018
3344 msgid ""
3345 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3346 "'vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3347 msgstr ""
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:1021
3350 msgid "Allow real-time priority"
3351 msgstr ""
3352
3353 #: src/libvlc-module.c:1023
3354 msgid ""
3355 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3356 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3357 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3358 "only activate this if you know what you're doing."
3359 msgstr ""
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:1029
3362 msgid "Adjust VLC priority"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:1031
3366 msgid ""
3367 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3368 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3369 "VLC instances."
3370 msgstr ""
3371
3372 #: src/libvlc-module.c:1036
3373 msgid ""
3374 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: src/libvlc-module.c:1039
3378 msgid "VLM configuration file"
3379 msgstr ""
3380
3381 #: src/libvlc-module.c:1041
3382 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3383 msgstr ""
3384
3385 #: src/libvlc-module.c:1043
3386 msgid "Use a plugins cache"
3387 msgstr ""
3388
3389 #: src/libvlc-module.c:1045
3390 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3391 msgstr ""
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:1047
3394 msgid "Scan for new plugins"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:1049
3398 msgid ""
3399 "Scan plugin directories for new plugins at startup. This increases the "
3400 "startup time of VLC."
3401 msgstr ""
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:1052
3404 #, fuzzy
3405 msgid "Preferred keystore list"
3406 msgstr "An àirde as fhearr leat"
3407
3408 #: src/libvlc-module.c:1054
3409 msgid "List of keystores that VLC will use in priority."
3410 msgstr ""
3411
3412 #: src/libvlc-module.c:1056
3413 msgid "Locally collect statistics"
3414 msgstr "Cruinnich stats gu h-ionadail"
3415
3416 #: src/libvlc-module.c:1058
3417 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3418 msgstr ""
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:1060
3421 msgid "Run as daemon process"
3422 msgstr "Ruith mar phròiseas daemon"
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:1062
3425 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3426 msgstr "Ruith VLC mar phròiseas daemon sa chùlaibh."
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:1064
3429 msgid "Write process id to file"
3430 msgstr "Sgrìobh ID a' phròiseis san fhaidhle"
3431
3432 #: src/libvlc-module.c:1066
3433 msgid "Writes process id into specified file."
3434 msgstr "Sgrìobhaidh seo ID a' phròiseis san fhaidhle a shònraich thu."
3435
3436 #: src/libvlc-module.c:1068
3437 msgid "Allow only one running instance"
3438 msgstr "Na ceadaich aon ionstans a-mhàin"
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1070
3441 msgid ""
3442 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3443 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3444 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3445 "This option will allow you to play the file with the already running "
3446 "instance or enqueue it."
3447 msgstr ""
3448
3449 #: src/libvlc-module.c:1076
3450 msgid "VLC is started from file association"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:1078
3454 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: src/libvlc-module.c:1081 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:551
3458 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3459 msgstr ""
3460 "Na cleachd ach aon ionstans nuair a chaidh a thòiseachadh o mhanaidsear nam "
3461 "faidhlichean"
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:1083
3464 msgid "Increase the priority of the process"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: src/libvlc-module.c:1085
3468 msgid ""
3469 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3470 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3471 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3472 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3473 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3474 "machine."
3475 msgstr ""
3476
3477 #: src/libvlc-module.c:1093 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:554
3478 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3479 msgstr "Cuir nithean air an liosta-chluich ma bhios e sa mhodh aon-ionstans"
3480
3481 #: src/libvlc-module.c:1095
3482 msgid ""
3483 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3484 "playing current item."
3485 msgstr ""
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1098
3488 #, fuzzy
3489 msgid "Expose media player via D-Bus"
3490 msgstr "Ùrachaidhean a' chluicheadair VLC"
3491
3492 #: src/libvlc-module.c:1099
3493 msgid "Allow other applications to control VLC using the D-Bus MPRIS protocol."
3494 msgstr ""
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1108
3497 msgid ""
3498 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3499 "overridden in the playlist dialog box."
3500 msgstr ""
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1111
3503 #, fuzzy
3504 msgid "Automatically preparse items"
3505 msgstr "Ro-pharsaich faidhlichean gu fèin-obrachail"
3506
3507 #: src/libvlc-module.c:1113
3508 #, fuzzy
3509 msgid ""
3510 "Automatically preparse items added to the playlist (to retrieve some "
3511 "metadata)."
3512 msgstr "Cluich susbaint na liosta-chluich turas a chaidh a luchdadh."
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:1116
3515 #, fuzzy
3516 msgid "Preparsing timeout"
3517 msgstr "Timeout a' cheangail TCP"
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1118
3520 msgid "Maximum time allowed to preparse an item, in milliseconds"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: src/libvlc-module.c:1120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:321
3524 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:95
3525 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:564
3526 msgid "Allow metadata network access"
3527 msgstr "Ceadaich inntrigeadh lìonraidh dha metadata"
3528
3529 #: src/libvlc-module.c:1125
3530 msgid "Collapse"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: src/libvlc-module.c:1125
3534 msgid "Expand"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1127
3538 msgid "Subdirectory behavior"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1129
3542 msgid ""
3543 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
3544 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
3545 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
3546 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
3547 msgstr ""
3548
3549 #: src/libvlc-module.c:1134
3550 msgid "Ignored extensions"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1136
3554 msgid ""
3555 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
3556 "directory.\n"
3557 "This is useful if you add directories that contain playlist files for "
3558 "instance. Use a comma-separated list of extensions."
3559 msgstr ""
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1141
3562 msgid "Show hidden files"
3563 msgstr ""
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1143
3566 msgid "Ignore files starting with '.'"
3567 msgstr ""
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1145
3570 msgid "Services discovery modules"
3571 msgstr ""
3572
3573 #: src/libvlc-module.c:1147
3574 msgid ""
3575 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3576 "Typical value is \"sap\"."
3577 msgstr ""
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1150
3580 msgid "Play files randomly forever"
3581 msgstr "Cluich faidhlichean air thuaiream gu sìorraidh bràth"
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1152
3584 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3585 msgstr ""
3586 "Cluichidh VLC na faidhlichean air an liosta-chluich gus an dèid stad a chur "
3587 "air."
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1154
3590 msgid "Repeat all"
3591 msgstr "Ath-chluich na h-uile"
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1156
3594 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3595 msgstr "Sìor-chluichidh VLC an liosta-chluich gu sìorraidh bràth."
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1158
3598 msgid "Repeat current item"
3599 msgstr "Ath-chluich an nì làithreach"
3600
3601 #: src/libvlc-module.c:1160
3602 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3603 msgstr "Sìor-chluichidh VLC an nì làithreach dhen liosta-chluich."
3604
3605 #: src/libvlc-module.c:1162
3606 msgid "Play and stop"
3607 msgstr "Cluich is stad"
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1164
3610 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3611 msgstr ""
3612 "Stad an liost-chluich às dèidh do nì air an liosta-chluich crìochnachadh."
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1166
3615 msgid "Play and exit"
3616 msgstr "Cluich is fàg"
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1168
3619 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3620 msgstr "Dèan fàgail mur eil dad air fhàgail air an liosta-chluich."
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:1170
3623 msgid "Play and pause"
3624 msgstr "Cluich is cuir 'na stad"
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:1172
3627 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3628 msgstr "Cuir gach nì air an liosta-chluich 'na stad san fhrèam mu dheireadh."
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:1174
3631 #, fuzzy
3632 msgid "Start paused"
3633 msgstr "Àm tòiseachaidh"
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1176
3636 #, fuzzy
3637 msgid "Pause each item in the playlist on the first frame."
3638 msgstr "Cuir gach nì air an liosta-chluich 'na stad san fhrèam mu dheireadh."
3639
3640 #: src/libvlc-module.c:1178
3641 msgid "Auto start"
3642 msgstr "Fèin-tòiseachadh"
3643
3644 #: src/libvlc-module.c:1179
3645 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3646 msgstr "Cluich susbaint na liosta-chluich turas a chaidh a luchdadh."
3647
3648 #: src/libvlc-module.c:1182
3649 msgid "Pause on audio communication"
3650 msgstr "Cuir 'na stad nuair a thig conaltradh fuaime a-steach."
3651
3652 #: src/libvlc-module.c:1184
3653 msgid ""
3654 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3655 "automatically."
3656 msgstr ""
3657 "Ma mhothaichear do chonaltradh fuaime, thèid na tha 'ga chluich a chur 'na "
3658 "stad gu fèin-obrachail."
3659
3660 #: src/libvlc-module.c:1187
3661 msgid "Use media library"
3662 msgstr "Cleachd leabhar-lann nam meadhanan"
3663
3664 #: src/libvlc-module.c:1189
3665 msgid ""
3666 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3667 "VLC."
3668 msgstr ""
3669 "Thèid leabhar-lann nam meadhanan a shàbhaladh 's a luchdadh gu fèin-"
3670 "obrachail gach turas a thòisicheas tu VLC."
3671
3672 #: src/libvlc-module.c:1192 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:552
3673 msgid "Display playlist tree"
3674 msgstr "Seall craoch na liosta-chluich"
3675
3676 #: src/libvlc-module.c:1194
3677 msgid ""
3678 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3679 "directory."
3680 msgstr ""
3681
3682 #: src/libvlc-module.c:1203
3683 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3684 msgstr ""
3685
3686 #: src/libvlc-module.c:1208 modules/gui/macosx/VLCMain+OldPrefs.m:103
3687 msgid "Ignore"
3688 msgstr "Leig seachad"
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1208
3691 #, fuzzy
3692 msgid "Volume control"
3693 msgstr "Smachd air an fhuaim"
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1209
3696 #, fuzzy
3697 msgid "Position control"
3698 msgstr "Smachd air an ionad"
3699
3700 #: src/libvlc-module.c:1209
3701 #, fuzzy
3702 msgid "Position control reversed"
3703 msgstr "Smachd air an ionad"
3704
3705 #: src/libvlc-module.c:1212
3706 #, fuzzy
3707 msgid "Mouse wheel vertical axis control"
3708 msgstr "Smachdadh leis an aiseal suas is sìos cuibhle na luchaige"
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1214
3711 msgid ""
3712 "The mouse wheel vertical (up/down) axis can control volume, position or be "
3713 "ignored."
3714 msgstr ""
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:1216
3717 #, fuzzy
3718 msgid "Mouse wheel horizontal axis control"
3719 msgstr "Smachdadh leis an aiseal suas is sìos cuibhle na luchaige"
3720
3721 #: src/libvlc-module.c:1218
3722 msgid ""
3723 "The mouse wheel horizontal (left/right) axis can control volume, position or "
3724 "be ignored."
3725 msgstr ""
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1220 src/video_output/vout_intf.c:268
3728 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:81
3729 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:422 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:501
3730 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3731 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:323
3732 msgid "Fullscreen"
3733 msgstr "Làn-sgrìn"
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1221
3736 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3737 msgstr "Tagh an hotkey airson a dhol dhan làn-sgrìn no fhàgail."
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1222
3740 msgid "Exit fullscreen"
3741 msgstr "Fàg an làn-sgrìn"
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1223
3744 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3745 msgstr "Tagh an hotkey airson an làn-sgrìn fhàgail."
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1224 modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:109
3748 msgid "Play/Pause"
3749 msgstr "Cluich/Cuir 'na stad"
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1225
3752 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3753 msgstr "Tagh an hotkey airson rud a chur 'na stad no leantainn air adhart."
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1226
3756 msgid "Pause only"
3757 msgstr "Na dèan ach cur 'na stad"
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1227
3760 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3761 msgstr "Tagh an hotkey airson rud a chur 'na stad."
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1228
3764 msgid "Play only"
3765 msgstr "Na dèan ach cluich"
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1229
3768 msgid "Select the hotkey to use to play."
3769 msgstr "Tagh an hotkey airson rud a chluich."
3770
3771 #: src/libvlc-module.c:1230 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:385
3772 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3773 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
3774 msgid "Faster"
3775 msgstr "Nas luaithe"
3776
3777 #: src/libvlc-module.c:1231 src/libvlc-module.c:1237
3778 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3779 msgstr "Tagh an hotkey airson toinneadh air adhart gu luath."
3780
3781 #: src/libvlc-module.c:1232 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:383
3782 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
3783 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
3784 msgid "Slower"
3785 msgstr "Nas slaodaiche"
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1239
3788 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3789 msgstr "Tagh an hotkey airson cluich shlaodach."
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1234
3792 msgid "Normal rate"
3793 msgstr "Reat àbhaisteach"
3794
3795 #: src/libvlc-module.c:1235
3796 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3797 msgstr ""
3798 "Tagh an hotkey airson astar na cluich a thilleadh dhan roghainn àbhaisteach."
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1236 modules/gui/qt/menus.cpp:875
3801 msgid "Faster (fine)"
3802 msgstr "Nas luaithe (mean air mhean)"
3803
3804 #: src/libvlc-module.c:1238 modules/gui/qt/menus.cpp:883
3805 msgid "Slower (fine)"
3806 msgstr "Nas slaodaiche (mean air mhean)"
3807
3808 #: src/libvlc-module.c:1240 modules/control/hotkeys.c:410
3809 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:163
3810 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:112
3811 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:388 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:489
3812 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:497
3813 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112
3814 #: modules/gui/qt/dialogs/sout.cpp:93 modules/notify/notify.c:335
3815 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:181
3816 msgid "Next"
3817 msgstr "Air adhart"
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1241
3820 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3821 msgstr ""
3822 "Tagh an hotkey airson leum a ghearradh dhan ath-rud air an liosta-chluich."
3823
3824 #: src/libvlc-module.c:1242 modules/control/hotkeys.c:414
3825 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:160
3826 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:115
3827 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:387 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:490
3828 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:496
3829 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112 modules/notify/notify.c:333
3830 msgid "Previous"
3831 msgstr "Air ais"
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1243
3834 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3835 msgstr ""
3836 "Tagh an hotkey airson leum a ghearradh dhan rud roimhe air an liosta-chluich."
3837
3838 #: src/libvlc-module.c:1244 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:378
3839 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:488 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:495
3840 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:61
3841 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
3842 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:545 modules/gui/qt/ui/streampanel.h:180
3843 msgid "Stop"
3844 msgstr "Sguir dheth"
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1245
3847 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3848 msgstr "Tagh an hotkey airson sgur de chluich."
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1246 modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:75
3851 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:130
3852 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:273
3853 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:295
3854 #: modules/spu/marq.c:151 modules/spu/rss.c:198
3855 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:293
3856 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1279
3857 msgid "Position"
3858 msgstr "Ionad"
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1247
3861 msgid "Select the hotkey to display the position."
3862 msgstr "Tagh an hotkey gus an t-ionad a shealltainn."
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1249
3865 msgid "Very short backwards jump"
3866 msgstr "Leum glè ghoirid air ais"
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1251
3869 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3870 msgstr "Tagh an hotkey airson leum glè ghoirid a ghearradh air ais."
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1252
3873 msgid "Short backwards jump"
3874 msgstr "Leum goirid air ais"
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1254
3877 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3878 msgstr "Tagh an hotkey airson leum goirid a ghearradh air ais."
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1255
3881 msgid "Medium backwards jump"
3882 msgstr "Leum meadhanach air ais"
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1257
3885 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3886 msgstr "Tagh an hotkey airson leum meadhanach a ghearradh air ais."
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1258
3889 msgid "Long backwards jump"
3890 msgstr "Leum mòr air ais"
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1260
3893 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3894 msgstr "Tagh an hotkey airson leum fada a ghearradh air ais."
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1262
3897 msgid "Very short forward jump"
3898 msgstr "Leum glè ghoirid air adhart"
3899
3900 #: src/libvlc-module.c:1264
3901 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3902 msgstr "Tagh an hotkey airson leum glè ghoirid a ghearradh air adhart."
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1265
3905 msgid "Short forward jump"
3906 msgstr "Leum goirid air adhart"
3907
3908 #: src/libvlc-module.c:1267
3909 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3910 msgstr "Tagh an hotkey airson leum goirid a ghearradh air adhart."
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1268
3913 msgid "Medium forward jump"
3914 msgstr "Leum meadhanach air adhart"
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1270
3917 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3918 msgstr "Tagh an hotkey airson leum meadhanach a ghearradh air adhart."
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1271
3921 msgid "Long forward jump"
3922 msgstr "Leum fada air adhart"
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1273
3925 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3926 msgstr "Tagh an hotkey airson leum fada a ghearradh air adhart."
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1274 modules/control/hotkeys.c:599
3929 msgid "Next frame"
3930 msgstr "An ath-fhrèam"
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1276
3933 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3934 msgstr "Tagh an hotkeay gus a dhol dhan ath-fhrèam video."
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1278
3937 msgid "Very short jump length"
3938 msgstr "Leum glè ghoirid"
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1279
3941 msgid "Very short jump length, in seconds."
3942 msgstr "Leum glè ghoirid, ann an diogan."
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1280
3945 msgid "Short jump length"
3946 msgstr "Leum goirid"
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1281
3949 msgid "Short jump length, in seconds."
3950 msgstr "Leum goirid, ann an diogan."
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1282
3953 msgid "Medium jump length"
3954 msgstr "Leum meadhanach"
3955
3956 #: src/libvlc-module.c:1283
3957 msgid "Medium jump length, in seconds."
3958 msgstr "Leum meadhanach, ann an diogan."
3959
3960 #: src/libvlc-module.c:1284
3961 msgid "Long jump length"
3962 msgstr "Leum fada"
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1285
3965 msgid "Long jump length, in seconds."
3966 msgstr "Leum fada, ann an diogan."
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1287 modules/control/hotkeys.c:361
3969 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
3970 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:123 modules/gui/qt/menus.cpp:946
3971 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1132 modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
3972 msgid "Quit"
3973 msgstr "Fàg an-seo"
3974
3975 #: src/libvlc-module.c:1288
3976 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3977 msgstr "Tagh an hotkey gus an aplacaid fhàgail."
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1289
3980 msgid "Navigate up"
3981 msgstr "Seòl suas"
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1290
3984 #, fuzzy
3985 msgid ""
3986 "Select the key to move the selector up in DVD menus / Move viewpoint to up "
3987 "(pitch)."
3988 msgstr ""
3989 "Tagh an iuchair gus an roghnaichear a ghluasad suas ann an clàr-taice DVD."
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1291
3992 msgid "Navigate down"
3993 msgstr "Seòl sìos"
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1292
3996 #, fuzzy
3997 msgid ""
3998 "Select the key to move the selector down in DVD menus / Move viewpoint to "
3999 "down (pitch)."
4000 msgstr ""
4001 "Tagh an iuchair gus an roghnaichear a ghluasad sìos ann an clàr-taice DVD."
4002
4003 #: src/libvlc-module.c:1293
4004 msgid "Navigate left"
4005 msgstr "Seòl dhan taobh chlì"
4006
4007 #: src/libvlc-module.c:1294
4008 #, fuzzy
4009 msgid ""
4010 "Select the key to move the selector left in DVD menus / Move viewpoint to "
4011 "left (yaw)."
4012 msgstr ""
4013 "Tagh an iuchair gus an roghnaichear a ghluasad dhan taobh chlì ann an clàr-"
4014 "taice DVD."
4015
4016 #: src/libvlc-module.c:1295
4017 msgid "Navigate right"
4018 msgstr "Seòl dhan taobh deas"
4019
4020 #: src/libvlc-module.c:1296
4021 #, fuzzy
4022 msgid ""
4023 "Select the key to move the selector right in DVD menus / Move viewpoint to "
4024 "right (yaw)."
4025 msgstr ""
4026 "Tagh an iuchair gus an roghnaichear a ghluasad dhan taobh deas ann an clàr-"
4027 "taice DVD."
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1297
4030 msgid "Activate"
4031 msgstr "Cuir an gnìomh"
4032
4033 #: src/libvlc-module.c:1298
4034 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4035 msgstr ""
4036 "Tagh an iuchair gus an rud a thagh thu a chur an gnìomh ann an clàr-taice an "
4037 "DVD."
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1299 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:500
4040 msgid "Go to the DVD menu"
4041 msgstr "Rach a chlàr-taice an DVD"
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1300
4044 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4045 msgstr "Tagh an iuchair a bheir thu a chlàr-taice an DVD"
4046
4047 #: src/libvlc-module.c:1301
4048 msgid "Select previous DVD title"
4049 msgstr "Tagh an tiotal DVD roimhe"
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1302
4052 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4053 msgstr "Tagh an iuchair gus an tiotal roimhe dhen DVD a thaghadh"
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1303
4056 msgid "Select next DVD title"
4057 msgstr "Tagh an ath-thiotal dhen DVD"
4058
4059 #: src/libvlc-module.c:1304
4060 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4061 msgstr "Tagh an iuchair gus an ath-thiotal dhen DVD a thaghadh"
4062
4063 #: src/libvlc-module.c:1305
4064 msgid "Select prev DVD chapter"
4065 msgstr "Tagh an caibideal roimhe dhen DVD "
4066
4067 #: src/libvlc-module.c:1306
4068 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4069 msgstr "Tagh an iuchair gus an caibideal roimhe dhen DVD a thaghadh"
4070
4071 #: src/libvlc-module.c:1307
4072 msgid "Select next DVD chapter"
4073 msgstr "Tagh an ath-chaibideal dhen DVD "
4074
4075 #: src/libvlc-module.c:1308
4076 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4077 msgstr "Tagh an iuchair gus an ath-chaibideal dhen DVD a thaghadh"
4078
4079 #: src/libvlc-module.c:1309
4080 msgid "Volume up"
4081 msgstr "Àirde na fuaime suas"
4082
4083 #: src/libvlc-module.c:1310
4084 msgid "Select the key to increase audio volume."
4085 msgstr "Tagh an iuchair gus àirde na fuaime a chur suas."
4086
4087 #: src/libvlc-module.c:1311
4088 msgid "Volume down"
4089 msgstr "Àirde na fuaime sìos"
4090
4091 #: src/libvlc-module.c:1312
4092 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4093 msgstr "Tagh an iuchair gus àirde na fuaime a chur sìos."
4094
4095 #: src/libvlc-module.c:1313 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4096 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:407 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:491
4097 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:500
4098 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:78
4099 msgid "Mute"
4100 msgstr "Mùch"
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1314
4103 msgid "Select the key to mute audio."
4104 msgstr "Tagh an iuchair gus an fhuaim a mhùchadh."
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1315
4107 msgid "Subtitle delay up"
4108 msgstr "Cuir dàil nam fo-thiotal an àirde"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1316
4111 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4112 msgstr "Tagh an iuchair gus dàil nam fo-thiotal a chur an àirde."
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1317
4115 msgid "Subtitle delay down"
4116 msgstr "Lùghdaich dàil nam fo-thiotal"
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1318
4119 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4120 msgstr "Tagh an iuchair gus dàil nam fo-thiotal a lùghdachadh."
4121
4122 #: src/libvlc-module.c:1319
4123 #, fuzzy
4124 msgid "Reset subtitles text scale"
4125 msgstr "Cleachd faidhle fho-thiotalan"
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:1320
4128 #, fuzzy
4129 msgid "Scale up subtitles text"
4130 msgstr "Cuir na fo-thiotalan an comas"
4131
4132 #: src/libvlc-module.c:1321
4133 #, fuzzy
4134 msgid "Scale down subtitles text"
4135 msgstr "Fosgail na fo-thiotalan"
4136
4137 #: src/libvlc-module.c:1322
4138 #, fuzzy
4139 msgid "Select the key to change subtitles text scaling"
4140 msgstr "Tagh an iuchair gus na fo-thiotalan a ghluasad an àirde."
4141
4142 #: src/libvlc-module.c:1323
4143 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4144 msgstr ""
4145
4146 #: src/libvlc-module.c:1324
4147 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4148 msgstr ""
4149
4150 #: src/libvlc-module.c:1325
4151 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4152 msgstr ""
4153
4154 #: src/libvlc-module.c:1326
4155 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4156 msgstr ""
4157
4158 #: src/libvlc-module.c:1327
4159 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4160 msgstr ""
4161
4162 #: src/libvlc-module.c:1328
4163 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4164 msgstr ""
4165
4166 #: src/libvlc-module.c:1329
4167 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4168 msgstr ""
4169
4170 #: src/libvlc-module.c:1330
4171 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4172 msgstr ""
4173
4174 #: src/libvlc-module.c:1331
4175 msgid "Subtitle position up"
4176 msgstr "Ionad nam fo-thiotal an àirde"
4177
4178 #: src/libvlc-module.c:1332
4179 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4180 msgstr "Tagh an iuchair gus na fo-thiotalan a ghluasad an àirde."
4181
4182 #: src/libvlc-module.c:1333
4183 msgid "Subtitle position down"
4184 msgstr "Ionad nam fo-thiotal a-bhàn"
4185
4186 #: src/libvlc-module.c:1334
4187 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4188 msgstr "Tagh an iuchair gus na fo-thiotalan a ghluasad a-bhàn."
4189
4190 #: src/libvlc-module.c:1335
4191 msgid "Audio delay up"
4192 msgstr "Dàil na fuaime an àirde"
4193
4194 #: src/libvlc-module.c:1336
4195 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4196 msgstr "Tagh an iuchair gus dàil na fuaime a chur an àirde."
4197
4198 #: src/libvlc-module.c:1337
4199 msgid "Audio delay down"
4200 msgstr "Dàil na fuaime a-bhàn"
4201
4202 #: src/libvlc-module.c:1338
4203 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4204 msgstr "Tagh an iuchair gus dàil na fuaime a chur a-bhàn."
4205
4206 #: src/libvlc-module.c:1345
4207 msgid "Play playlist bookmark 1"
4208 msgstr "Cluich comharra-leabhair 1 na liosta-chluich"
4209
4210 #: src/libvlc-module.c:1346
4211 msgid "Play playlist bookmark 2"
4212 msgstr "Cluich comharra-leabhair 2 na liosta-chluich"
4213
4214 #: src/libvlc-module.c:1347
4215 msgid "Play playlist bookmark 3"
4216 msgstr "Cluich comharra-leabhair 3 na liosta-chluich"
4217
4218 #: src/libvlc-module.c:1348
4219 msgid "Play playlist bookmark 4"
4220 msgstr "Cluich comharra-leabhair 4 na liosta-chluich"
4221
4222 #: src/libvlc-module.c:1349
4223 msgid "Play playlist bookmark 5"
4224 msgstr "Cluich comharra-leabhair 5 na liosta-chluich"
4225
4226 #: src/libvlc-module.c:1350
4227 msgid "Play playlist bookmark 6"
4228 msgstr "Cluich comharra-leabhair 6 na liosta-chluich"
4229
4230 #: src/libvlc-module.c:1351
4231 msgid "Play playlist bookmark 7"
4232 msgstr "Cluich comharra-leabhair 7 na liosta-chluich"
4233
4234 #: src/libvlc-module.c:1352
4235 msgid "Play playlist bookmark 8"
4236 msgstr "Cluich comharra-leabhair 8 na liosta-chluich"
4237
4238 #: src/libvlc-module.c:1353
4239 msgid "Play playlist bookmark 9"
4240 msgstr "Cluich comharra-leabhair 9 na liosta-chluich"
4241
4242 #: src/libvlc-module.c:1354
4243 msgid "Play playlist bookmark 10"
4244 msgstr "Cluich comharra-leabhair 10 na liosta-chluich"
4245
4246 #: src/libvlc-module.c:1355
4247 msgid "Select the key to play this bookmark."
4248 msgstr "Tagh an iuchair a chluicheas an comharra-leabhair seo."
4249
4250 #: src/libvlc-module.c:1356
4251 msgid "Set playlist bookmark 1"
4252 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 1 na liosta-chluich"
4253
4254 #: src/libvlc-module.c:1357
4255 msgid "Set playlist bookmark 2"
4256 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 2 na liosta-chluich"
4257
4258 #: src/libvlc-module.c:1358
4259 msgid "Set playlist bookmark 3"
4260 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 3 na liosta-chluich"
4261
4262 #: src/libvlc-module.c:1359
4263 msgid "Set playlist bookmark 4"
4264 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 4 na liosta-chluich"
4265
4266 #: src/libvlc-module.c:1360
4267 msgid "Set playlist bookmark 5"
4268 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 5 na liosta-chluich"
4269
4270 #: src/libvlc-module.c:1361
4271 msgid "Set playlist bookmark 6"
4272 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 6 na liosta-chluich"
4273
4274 #: src/libvlc-module.c:1362
4275 msgid "Set playlist bookmark 7"
4276 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 7 na liosta-chluich"
4277
4278 #: src/libvlc-module.c:1363
4279 msgid "Set playlist bookmark 8"
4280 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 8 na liosta-chluich"
4281
4282 #: src/libvlc-module.c:1364
4283 msgid "Set playlist bookmark 9"
4284 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 9 na liosta-chluich"
4285
4286 #: src/libvlc-module.c:1365
4287 msgid "Set playlist bookmark 10"
4288 msgstr "Suidhich comharra-leabhair 10 na liosta-chluich"
4289
4290 #: src/libvlc-module.c:1366
4291 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4292 msgstr ""
4293 "Tagh an iuchair a shuidhicheas an comharra-leabhair seo dhen liosta-chluich."
4294
4295 #: src/libvlc-module.c:1367
4296 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:246
4297 msgid "Clear the playlist"
4298 msgstr "Falamhaich an liosta-chluich"
4299
4300 #: src/libvlc-module.c:1368
4301 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4302 msgstr "Tagh an iuchair a dh'fhalamhaicheas an liosta-chluich làithreach."
4303
4304 #: src/libvlc-module.c:1370
4305 msgid "Playlist bookmark 1"
4306 msgstr "Comharra-leabhair 1 na liosta-chluich"
4307
4308 #: src/libvlc-module.c:1371
4309 msgid "Playlist bookmark 2"
4310 msgstr "Comharra-leabhair 2 na liosta-chluich"
4311
4312 #: src/libvlc-module.c:1372
4313 msgid "Playlist bookmark 3"
4314 msgstr "Comharra-leabhair 3 na liosta-chluich"
4315
4316 #: src/libvlc-module.c:1373
4317 msgid "Playlist bookmark 4"
4318 msgstr "Comharra-leabhair 4 na liosta-chluich"
4319
4320 #: src/libvlc-module.c:1374
4321 msgid "Playlist bookmark 5"
4322 msgstr "Comharra-leabhair 5 na liosta-chluich"
4323
4324 #: src/libvlc-module.c:1375
4325 msgid "Playlist bookmark 6"
4326 msgstr "Comharra-leabhair 6 na liosta-chluich"
4327
4328 #: src/libvlc-module.c:1376
4329 msgid "Playlist bookmark 7"
4330 msgstr "Comharra-leabhair 7 na liosta-chluich"
4331
4332 #: src/libvlc-module.c:1377
4333 msgid "Playlist bookmark 8"
4334 msgstr "Comharra-leabhair 8 na liosta-chluich"
4335
4336 #: src/libvlc-module.c:1378
4337 msgid "Playlist bookmark 9"
4338 msgstr "Comharra-leabhair 9 na liosta-chluich"
4339
4340 #: src/libvlc-module.c:1379
4341 msgid "Playlist bookmark 10"
4342 msgstr "Comharra-leabhair 10 na liosta-chluich"
4343
4344 #: src/libvlc-module.c:1381
4345 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4346 msgstr ""
4347 "'S urrainn dhut comharran-leabhair na liosta-chluich a shònrachadh an-seo."
4348
4349 #: src/libvlc-module.c:1383
4350 msgid "Cycle audio track"
4351 msgstr "Cuairtich na tracan fuaime"
4352
4353 #: src/libvlc-module.c:1384
4354 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4355 msgstr "Cuairtich tron a h-uile trac fuaime (cànain) a tha ri fhaighinn."
4356
4357 #: src/libvlc-module.c:1385
4358 #, fuzzy
4359 msgid "Cycle subtitle track in reverse order"
4360 msgstr "Cuairtich tracan nam fo-thiotal"
4361
4362 #: src/libvlc-module.c:1386
4363 #, fuzzy