dtstofloat32: move to dca codec
[vlc.git] / po / et.po
1 # Estonian translation
2 # Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # Eero <eerove gmail com> 2009
7 # Ildar Kamaev <thetechnorat@gmail.com>, 2014
8 # Ivar Smolin <okul@linux.ee>, 2012-2013
9 # Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com> 2010
10 # robertzon, 2014
11 # mihkel <turakas@gmail.com>, 2010-2013
12 msgid ""
13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
16 "POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
17 "PO-Revision-Date: 2014-05-09 11:31+0000\n"
18 "Last-Translator: robertzon\n"
19 "Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
20 "language/et/)\n"
21 "Language: et\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
26
27 #: include/vlc_common.h:927
28 msgid ""
29 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
30 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
31 "see the file named COPYING for details.\n"
32 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
33 msgstr ""
34 "See programm tuleb ILMA IGASUGUSE GARANTIITA, määral, mis on seadusega\n"
35 "lubatud. Võid programmi levitada vastavalt GNU Üldisele Avalikule\n"
36 "Litsentsile; vaata ka COPYING faili.\n"
37 "Kirjutatud VideoLAN meeskonna poolt; vt. AUTHORS faili.\n"
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:33
40 msgid "VLC preferences"
41 msgstr "VLC eelistused"
42
43 #: include/vlc_config_cat.h:35
44 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
45 msgstr "Kõikide valikute nägemiseks klõpsa \"Täpsemalt\"."
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
48 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
49 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
50 msgid "Interface"
51 msgstr "Kasutajaliides"
52
53 #: include/vlc_config_cat.h:39
54 msgid "Settings for VLC's interfaces"
55 msgstr "VLC kasutajaliidese sätted"
56
57 #: include/vlc_config_cat.h:41
58 msgid "Main interfaces settings"
59 msgstr "Üldised kasutajaliidese sätted"
60
61 #: include/vlc_config_cat.h:43
62 msgid "Main interfaces"
63 msgstr "Kasutajaliidesed"
64
65 #: include/vlc_config_cat.h:44
66 msgid "Settings for the main interface"
67 msgstr "Peamise kasutajaliidese sätted"
68
69 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
70 msgid "Control interfaces"
71 msgstr "Juhtimisliidesed"
72
73 #: include/vlc_config_cat.h:47
74 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
75 msgstr "Seaded VLC kasutajaliideste kontrolliks"
76
77 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
78 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
79 msgid "Hotkeys settings"
80 msgstr "Kiirklahvide seadeid"
81
82 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
83 #: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
84 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
85 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
86 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
87 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
88 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
89 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
90 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
91 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
92 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
93 msgid "Audio"
94 msgstr "Audio"
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:54
97 msgid "Audio settings"
98 msgstr "Audiosätted"
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:56
101 msgid "General audio settings"
102 msgstr "Üldised audiosätted"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
105 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
106 msgid "Filters"
107 msgstr "Filtrid"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:59
110 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
111 msgstr "Audiofiltreid kasutatakse audiovoogude töötlemiseks."
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
114 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
115 msgid "Visualizations"
116 msgstr "Visualiseeringud"
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
119 #: src/libvlc-module.c:195
120 msgid "Audio visualizations"
121 msgstr "Audio visualiseeringud"
122
123 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
124 msgid "Output modules"
125 msgstr "Väljundmoodulid"
126
127 #: include/vlc_config_cat.h:65
128 msgid "General settings for audio output modules."
129 msgstr "Audio väljundmoodulite üldised sätted."
130
131 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
132 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
133 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
134 msgid "Miscellaneous"
135 msgstr "Mitmesugused"
136
137 #: include/vlc_config_cat.h:68
138 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
139 msgstr "Mitmesugused audio seaded ja moodulid."
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
142 #: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
143 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
144 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
145 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
146 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
147 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
148 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
149 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
150 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
151 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
152 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
153 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
154 msgid "Video"
155 msgstr "Video"
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:72
158 msgid "Video settings"
159 msgstr "Videosätted"
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:74
162 msgid "General video settings"
163 msgstr "Üldised videosätted"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:77
166 #, fuzzy
167 msgid "General settings for video output modules."
168 msgstr "Audio väljundmoodulite üldised sätted."
169
170 #: include/vlc_config_cat.h:80
171 msgid "Video filters are used to process the video stream."
172 msgstr "Video filtreid kasutatakse videovoogude töötlemiseks."
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:82
175 msgid "Subtitles / OSD"
176 msgstr "Subtiitrid / OSD"
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:83
179 msgid ""
180 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
181 msgstr "Seaded OSD, subtiitrite ja \"pildipealdiste ülekatetele\""
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:91
184 msgid "Input / Codecs"
185 msgstr "Sisend / koodekid"
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:92
188 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
189 msgstr "Seaded sisendite, demultipleksimise, dekoodimise ja kodeerimise jaoks"
190
191 #: include/vlc_config_cat.h:95
192 msgid "Access modules"
193 msgstr "Juurdepääsu moodulid"
194
195 #: include/vlc_config_cat.h:97
196 msgid ""
197 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
198 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
199 msgstr ""
200 "Seaded, mis on seotud erinevate ligipääsu meetoditega. Seaded, mida "
201 "tavaliselt soovitakse muuta on HTTP proksi ja puhver."
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:101
204 msgid "Stream filters"
205 msgstr "Voogedastuse filtrid"
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:103
208 msgid ""
209 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
210 "input side of VLC. Use with care..."
211 msgstr ""
212 "Voo filtrid on spetsiaalsed moodulid, mis lubavad VLC sisendipoolel "
213 "täiustatud operatsioone. Kasuta ettevaatlikult..."
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:106
216 msgid "Demuxers"
217 msgstr "Demultiplekserid"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:107
220 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
221 msgstr "Demultipleksereid kasutatakse audio- ja videovoogude eraldamiseks."
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:109
224 msgid "Video codecs"
225 msgstr "Videokoodekid"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:110
228 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
229 msgstr "Seaded video, pildi või video+audio dekoorditele ja enkoodritele."
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:112
232 msgid "Audio codecs"
233 msgstr "Audiokoodekid"
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:113
236 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
237 msgstr "Ainult audio dekoodrite ja enkoodrite seaded."
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:115
240 msgid "Subtitle codecs"
241 msgstr "Subtiitrite koodekid"
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:116
244 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
245 msgstr "Alapealkirjade, subtiitrite, CC dekooderite ja kooderite seadistused"
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:118
248 msgid "General input settings. Use with care..."
249 msgstr "Üldised sisendite seaded. Kasuta ettevaatlikult..."
250
251 #: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
252 #: modules/access/avio.h:50
253 msgid "Stream output"
254 msgstr "Voogedastuse väljund"
255
256 #: include/vlc_config_cat.h:123
257 msgid ""
258 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
259 "saving incoming streams.\n"
260 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
261 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
262 "RTSP).\n"
263 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
264 "duplicating...)."
265 msgstr ""
266 "Voo väljundi seadeid kasutatakse, kui tegutsetakse voogedastusserverina või "
267 "kui salvestatakse sissetulevaid voogusid.\n"
268 "Kõigepealt vood muksitakse ja siis saadetakse läbi \"pääsu väljundi\" "
269 "mooduli, mis omakorda salvestab need faili või voogedastab (UDP, HTTP, RTP/"
270 "RTSP).\n"
271 "Sout voo moodulid lubavad laiendatud voogude töötlemist (transkodeerimine, "
272 "dubleerimine...)."
273
274 #: include/vlc_config_cat.h:131
275 msgid "General stream output settings"
276 msgstr "Üldised voogedastuse väljundi seaded"
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:133
279 msgid "Muxers"
280 msgstr "Mukserid"
281
282 #: include/vlc_config_cat.h:135
283 msgid ""
284 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
285 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
286 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
287 "You can also set default parameters for each muxer."
288 msgstr ""
289 "Multiplekserid loovad kapseldatud formaadi, mida kasutatakse "
290 "elementaarvoogude (audio, video, ...) kokkusulatamiseks. See seade lubab sul "
291 "jõuga määrata ühe kindla multiplekseri. Tõenäoliselt ei peaks sa seda "
292 "tegema.\n"
293 "Sa saad alati määrata vaikimisi parameetreid igale multiplekserile eraldi."
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:141
296 msgid "Access output"
297 msgstr "Juurdepääsu väljund"
298
299 #: include/vlc_config_cat.h:143
300 msgid ""
301 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
302 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
303 "should probably not do that.\n"
304 "You can also set default parameters for each access output."
305 msgstr ""
306 "Juuredepääsu väljundi moodulid kontrollivad viise, kuidas liidetud voogusid "
307 "saadetakse. Need sätted lubavad sul jõuga määrata üht spetsiifilist "
308 "meetodit. Tõenäoliselt ei peaks sa seda tegema.\n"
309 "Sa saad määrata vaikimisi parameetreid igale juurdepääsu väljundile."
310
311 #: include/vlc_config_cat.h:148
312 msgid "Packetizers"
313 msgstr "Tükeldajad"
314
315 #: include/vlc_config_cat.h:150
316 msgid ""
317 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
318 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
319 "not do that.\n"
320 "You can also set default parameters for each packetizer."
321 msgstr ""
322 "Tükeldajaid kasutatakse enne muksimist elementaarvoogude eeltöötlemisel. "
323 "Need sätted lubavad sul alati sundida tükeldajat. Tõenäoliselt ei peaks sa "
324 "seda tegema.\n"
325 "Sa saad alati määrata vaikimisi parameetrid igale tükeldajale eraldi."
326
327 #: include/vlc_config_cat.h:156
328 msgid "Sout stream"
329 msgstr "Sout voog"
330
331 #: include/vlc_config_cat.h:157
332 msgid ""
333 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
334 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
335 "for each sout stream module here."
336 msgstr ""
337 "Sout voo moodulid lubavad sul ehitada sout töötlemise ahela. Rohkem infot "
338 "saab \"Streamig Howto-st\". Siin saad seadistada vaikimisi valikuid igale "
339 "sout voo moodulile."
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:162
342 msgid "VOD"
343 msgstr "VOD"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:163
346 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
347 msgstr "VLC VOD (Video On Demand) teostus"
348
349 #: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
350 #: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
351 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
352 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
353 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
354 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
355 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
356 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
357 msgid "Playlist"
358 msgstr "Esitusloend"
359
360 #: include/vlc_config_cat.h:168
361 msgid ""
362 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
363 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
364 msgstr ""
365 "Seaded, mis on seotud esitusloendi käitumisega (nt. taasesitus režiimiga) ja "
366 "moodulitega, mis lisavad automaatselt kirjeid esitusloendisse (\"teenuste "
367 "avastamise\" moodulid)."
368
369 #: include/vlc_config_cat.h:172
370 msgid "General playlist behaviour"
371 msgstr "Üldine esitusloendi käitumine"
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:173
374 msgid "Services discovery"
375 msgstr "Teenuste avastamine"
376
377 #: include/vlc_config_cat.h:174
378 msgid ""
379 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
380 "playlist."
381 msgstr ""
382 "Teenuste avastamise moodulid on rakendused, mis automaatselt lisavad kirjeid "
383 "esitusloendisse."
384
385 #: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
386 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
387 msgid "Advanced"
388 msgstr "Edasijõudnutele"
389
390 #: include/vlc_config_cat.h:179
391 msgid "Advanced settings. Use with care..."
392 msgstr "Laiendatud sätted. Ettevaatust kasutamisel..."
393
394 #: include/vlc_config_cat.h:181
395 msgid "Advanced settings"
396 msgstr "Laiendatud sätted"
397
398 #: include/vlc_input.h:568
399 #, fuzzy
400 msgid "Subtitle track added"
401 msgstr "Subtiitrite rada"
402
403 #: include/vlc_interface.h:140
404 msgid ""
405 "\n"
406 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
407 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
408 msgstr ""
409 "\n"
410 "Hoiatus: kui graafiline liides ei vasta, ava käsurida, navigeeri kataloogi, "
411 "kuhu VLC on paigaldatud ja sisesta \"vlc -I qt\"\n"
412
413 #: include/vlc_intf_strings.h:46
414 msgid "&Open File..."
415 msgstr "Ava f&ail..."
416
417 #: include/vlc_intf_strings.h:47
418 msgid "&Advanced Open..."
419 msgstr "Täiust&atud avamine..."
420
421 #: include/vlc_intf_strings.h:48
422 msgid "Open D&irectory..."
423 msgstr "Ava &kataloog..."
424
425 #: include/vlc_intf_strings.h:49
426 msgid "Open &Folder..."
427 msgstr "&Kausta avamine..."
428
429 #: include/vlc_intf_strings.h:50
430 msgid "Select one or more files to open"
431 msgstr "Avamiseks faili või failide valimine"
432
433 #: include/vlc_intf_strings.h:51
434 msgid "Select Directory"
435 msgstr "Kataloogi valimine"
436
437 #: include/vlc_intf_strings.h:51
438 msgid "Select Folder"
439 msgstr "Vali kataloog"
440
441 #: include/vlc_intf_strings.h:55
442 msgid "Media &Information"
443 msgstr "&Meedia andmed"
444
445 #: include/vlc_intf_strings.h:56
446 msgid "&Codec Information"
447 msgstr "&Koodeki andmed"
448
449 #: include/vlc_intf_strings.h:57
450 msgid "&Messages"
451 msgstr "&Teated"
452
453 #: include/vlc_intf_strings.h:58
454 msgid "Jump to Specific &Time"
455 msgstr "Hüppa konkreetsele &ajale"
456
457 #: include/vlc_intf_strings.h:59
458 msgid "Custom &Bookmarks"
459 msgstr "Kohandatud &järjehoidjad"
460
461 #: include/vlc_intf_strings.h:60
462 msgid "&VLM Configuration"
463 msgstr "&VLM-i häälestus"
464
465 #: include/vlc_intf_strings.h:62
466 msgid "&About"
467 msgstr "&Programmist"
468
469 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
470 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
471 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
472 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
473 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
474 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
475 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
476 msgid "Play"
477 msgstr "Esita"
478
479 #: include/vlc_intf_strings.h:66
480 msgid "Remove Selected"
481 msgstr "Eemalda valitud"
482
483 #: include/vlc_intf_strings.h:67
484 msgid "Information..."
485 msgstr "Info..."
486
487 #: include/vlc_intf_strings.h:68
488 msgid "Create Directory..."
489 msgstr "Kataloogi loomine..."
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:69
492 msgid "Create Folder..."
493 msgstr "Kausta loomine..."
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:70
496 #, fuzzy
497 msgid "Rename Directory..."
498 msgstr "Kataloogi loomine..."
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:71
501 #, fuzzy
502 msgid "Rename Folder..."
503 msgstr "Kausta loomine..."
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:72
506 msgid "Show Containing Directory..."
507 msgstr "Sisaldava kataloogi näitamine..."
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:73
510 msgid "Show Containing Folder..."
511 msgstr "Sisaldava kausta näitamine..."
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:74
514 msgid "Stream..."
515 msgstr "Voog..."
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:75
518 msgid "Save..."
519 msgstr "Salvestamine..."
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
522 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
523 msgid "Repeat All"
524 msgstr "Korda kõiki"
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
527 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
528 msgid "Repeat One"
529 msgstr "Korda ühte"
530
531 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
532 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
533 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
534 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
535 msgid "Random"
536 msgstr "Juhuesitus"
537
538 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
539 msgid "Random Off"
540 msgstr "Juhuslik välja"
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:83
543 msgid "Add to Playlist"
544 msgstr "Esitusloendisse lisamine"
545
546 #: include/vlc_intf_strings.h:85
547 msgid "Add File..."
548 msgstr "Faili lisamine..."
549
550 #: include/vlc_intf_strings.h:86
551 msgid "Add Directory..."
552 msgstr "Kataloogi lisamine..."
553
554 #: include/vlc_intf_strings.h:87
555 msgid "Add Folder..."
556 msgstr "Kausta lisamine..."
557
558 #: include/vlc_intf_strings.h:89
559 msgid "Save Playlist to &File..."
560 msgstr "Salvesta &esitusloend faili..."
561
562 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
563 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
564 msgid "Search"
565 msgstr "Otsing"
566
567 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
568 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
569 msgid "Waves"
570 msgstr "Lained"
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:100
573 msgid ""
574 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
575 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
576 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
577 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
578 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
579 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
580 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
581 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
582 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
583 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
584 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
585 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
586 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
587 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
588 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
589 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
590 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
591 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
592 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
593 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
594 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
595 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
596 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
597 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
598 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
599 msgstr ""
600 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
601 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Tere tulemast VLC meediaesitaja abisse</"
602 "h2><h3>Dokumentatsioon</h3><p>Dokumentatsiooni leiad VideoLAN-i <a href="
603 "\"http://wiki.videolan.org\">viki</a> lehelt.</p><p>Kui sa oled uus VLC "
604 "kasutaja, palun loe artiklit <br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
605 "Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Sissejuhatus VLC meediaesitajasse</em></"
606 "a>.</p><p>Veidi infot, kuidas esitajat kasutada leiad artiklist <br>\"<a "
607 "href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Kuidas "
608 "esitada faile VLC meediaesitajaga</em></a>\".</p><p>Kõikide salvestamise, "
609 "teisendamise, ümberkodeerimise, kodeerimise, muksimise ja voogedastuse "
610 "ülesannete kohta leiad kasulikku infot artiklist <a href=\"http://wiki."
611 "videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Voogedastamise dokumentatsioon</"
612 "a>.</p><p>Kui vajad terminoloogialast abi, vaata <a href=\"http://wiki."
613 "videolan.org/Knowledge_Base\">teadmiste baasi</a>.</p><p>Et teada põhilisi "
614 "kiirklahve loe <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">kiirklahvide</a> "
615 "lehekülge.</p><h3>Abi</h3><p>Enne küsimuste küsimist loe <a href=\"http://"
616 "www.videolan.org/support/faq.html\">KKK-d</a>.</p><p>Seejärel võid küsida ja "
617 "ka teistele abi anda <a href=\"http://forum.videolan.org\">foorumis</a>, <a "
618 "href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">postiloendis</a> või meie "
619 "IRC kanalil (<em>#videolan</em> irc.freenode.net serveris).</p><h3>Projekti "
620 "abistamine</h3><p>Sa võid VideoLANi projekti abistada, pühendades oma aega "
621 "kogukonna aitamisele, meisterdades erinevaid rüüsid, tõlkides "
622 "dokumentatsiooni, testides ja programmeerides. Samas võid meid toetada ka "
623 "raha ja materjalide annetamisega. Ning loomulikult võid VLC meediaesitajat "
624 "<b>reklaamida</b>.</p></body></html>"
625
626 #: src/audio_output/filters.c:247
627 msgid "Audio filtering failed"
628 msgstr "Audio filtreerimine nurjus"
629
630 #: src/audio_output/filters.c:248
631 #, c-format
632 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
633 msgstr "Maksimaalne lubatud filtrite arv (%u) on ületatud"
634
635 #: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
636 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
637 #: modules/video_filter/postproc.c:234
638 msgid "Disable"
639 msgstr "Keelatud"
640
641 #: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
642 msgid "Spectrometer"
643 msgstr "Spektromeeter"
644
645 #: src/audio_output/output.c:235
646 msgid "Scope"
647 msgstr "Skoop"
648
649 #: src/audio_output/output.c:238
650 msgid "Spectrum"
651 msgstr "Spektrum"
652
653 #: src/audio_output/output.c:241
654 msgid "Vu meter"
655 msgstr "Vu-meeter"
656
657 #: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
658 msgid "Audio filters"
659 msgstr "Audiofiltrid"
660
661 #: src/audio_output/output.c:291
662 msgid "Replay gain"
663 msgstr "Taasesituse tundlikkus"
664
665 #: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
666 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
667 msgid "Stereo audio mode"
668 msgstr "Audio stereorežiim"
669
670 #: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
671 msgid "Dolby Surround"
672 msgstr "Dolby Surround"
673
674 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
675 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
676 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
677 #: modules/codec/twolame.c:70
678 msgid "Stereo"
679 msgstr "Stereo"
680
681 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
682 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
683 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
684 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
685 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
686 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
687 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
688 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
689 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
690 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
691 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
692 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
693 msgid "Left"
694 msgstr "Vasakult"
695
696 #: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
697 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
698 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
699 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
700 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
701 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
702 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
703 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
704 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
705 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
706 msgid "Right"
707 msgstr "Paremalt"
708
709 #: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
710 msgid "Reverse stereo"
711 msgstr "Pööratud stereo"
712
713 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
714 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
715 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
716 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
717 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
718 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
719 msgid "Automatic"
720 msgstr "Automaatne"
721
722 #: src/config/file.c:460
723 msgid "boolean"
724 msgstr "tõeväärtus"
725
726 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
727 msgid "integer"
728 msgstr "Täisarv"
729
730 #: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
731 msgid "float"
732 msgstr "murdarv"
733
734 #: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
735 msgid "string"
736 msgstr "string"
737
738 #: src/config/help.c:161
739 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
740 msgstr "Põhjalikuma abi saamiseks kasuta -H parameetrit."
741
742 #: src/config/help.c:165
743 #, c-format
744 msgid ""
745 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
746 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
747 "They will be enqueued in the playlist.\n"
748 "The first item specified will be played first.\n"
749 "\n"
750 "Options-styles:\n"
751 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
752 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
753 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
754 "            and that overrides previous settings.\n"
755 "\n"
756 "Stream MRL syntax:\n"
757 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
758 "  [:option=value ...]\n"
759 "\n"
760 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
761 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
762 "\n"
763 "URL syntax:\n"
764 "  file:///path/file              Plain media file\n"
765 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
766 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
767 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
768 "  screen://                      Screen capture\n"
769 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
770 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
771 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
772 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
773 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
774 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
775 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
776 "\n"
777 msgstr ""
778 "Kasutamine: %s [valikud] [voog] ...\n"
779 "Käsurealt on võimalik määrata mitut voogu.\n"
780 "Need lisatakse esitusloendisse.\n"
781 "Esimest kirjet esitatakse esimesena.\n"
782 "\n"
783 "Valikud/stiilid:\n"
784 "  --valik  Globaalne valik, mis on seatud kogu programmi käimise ajaks.\n"
785 "   -valik  Ühetäheline versioon globaalsest --valikust.\n"
786 "   :valik  Valik, mis kehtib ühele esitatavale voole ja\n"
787 "           tühistab eelnevad sätted.\n"
788 "\n"
789 "Voo MRL-süntaks:\n"
790 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
791 "  [:option=value ...]\n"
792 "\n"
793 "  Paljusid globaalseid --valikuid võib kasutada MRL-spetsiifiliste :"
794 "valikutena.\n"
795 "  Võimalik on määrata mitmeid :valik=väärtus paare.\n"
796 "\n"
797 "URL-i süntaks:\n"
798 "  file://tee/failini             Tavaline meediafail\n"
799 "  http://host[:port]/fail        HTTP URL\n"
800 "  ftp://host[:port]fail          FTP URL\n"
801 "  mms://host[:port]fail          MMS URL\n"
802 "  screen://                      Ekraaniviisor\n"
803 "  [dvd://][device]               DVD-seade\n"
804 "  [vcd://][device]               VCD-seade\n"
805 "  [cdda://][device]              Audio-CD seade\n"
806 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
807 "                                 voogedastusserveri poolt saadetud UDP-voog\n"
808 "  vlc://pause:<seconds>          Erikirje esitusloendi peatamiseks teatud "
809 "ajaks\n"
810 "  vlc://quit                     Erikirje VLC-st väljumiseks\n"
811
812 #: src/config/help.c:435
813 msgid " (default enabled)"
814 msgstr "(vaikimisi lubatud)"
815
816 #: src/config/help.c:436
817 msgid " (default disabled)"
818 msgstr "(vaikimisi keelatud)"
819
820 #: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
821 msgid "Note:"
822 msgstr "Märkus:"
823
824 #: src/config/help.c:593
825 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
826 msgstr "lisa --advanced käsurea parameetritele, et näha rohkem võimalusi."
827
828 #: src/config/help.c:598
829 #, c-format
830 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
831 msgid_plural ""
832 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
833 msgstr[0] ""
834 "%u moodulit ei kuvatud, kuna sellel on ainult edasijõudnute valikud.\n"
835 msgstr[1] ""
836 "%u mooduleid ei kuvatud, kuna nende valikud on ainult edasijõudnutele.\n"
837
838 #: src/config/help.c:605
839 msgid ""
840 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
841 "modules."
842 msgstr ""
843 "Sobivat moodulit ei leitud. Kasuta --list või --list-verbose nägemaks "
844 "saadavaid mooduleid."
845
846 #: src/config/help.c:666
847 #, c-format
848 msgid "VLC version %s (%s)\n"
849 msgstr "VLC versioon %s (%s)\n"
850
851 #: src/config/help.c:667
852 #, c-format
853 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
854 msgstr "Kompileerinud %s kuupäeval %s (%s)\n"
855
856 #: src/config/help.c:669
857 #, c-format
858 msgid "Compiler: %s\n"
859 msgstr "Kompilaator: %s\n"
860
861 #: src/config/help.c:698
862 #, c-format
863 msgid ""
864 "\n"
865 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
866 msgstr ""
867 "\n"
868 "Sisu kirjutati vlc-help.txt faili\n"
869
870 #: src/config/help.c:713
871 msgid ""
872 "\n"
873 "Press the RETURN key to continue...\n"
874 msgstr ""
875 "\n"
876 "Vajuta ENTER, et jätkata...\n"
877
878 #: src/config/keys.c:56
879 msgid "Backspace"
880 msgstr "Tagasi"
881
882 #: src/config/keys.c:57
883 msgid "Brightness Down"
884 msgstr "Heledust maha"
885
886 #: src/config/keys.c:58
887 msgid "Brightness Up"
888 msgstr "Heledust juurde"
889
890 #: src/config/keys.c:59
891 msgid "Browser Back"
892 msgstr "Tagasi sirvijas"
893
894 #: src/config/keys.c:60
895 msgid "Browser Favorites"
896 msgstr "Lemmikud sirvijas"
897
898 #: src/config/keys.c:61
899 msgid "Browser Forward"
900 msgstr "Edasi sirvijas"
901
902 #: src/config/keys.c:62
903 msgid "Browser Home"
904 msgstr "Sirvija kodu"
905
906 #: src/config/keys.c:63
907 msgid "Browser Refresh"
908 msgstr "Värskenda sirvijat"
909
910 #: src/config/keys.c:64
911 msgid "Browser Search"
912 msgstr "Otsing sirvijas"
913
914 #: src/config/keys.c:65
915 msgid "Browser Stop"
916 msgstr "Lõpeta sirvija töö"
917
918 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
919 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
920 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
921 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
922 msgid "Delete"
923 msgstr "Kustuta"
924
925 #: src/config/keys.c:67
926 msgid "Down"
927 msgstr "Alla"
928
929 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
930 msgid "End"
931 msgstr "Lõpp"
932
933 #: src/config/keys.c:69
934 msgid "Enter"
935 msgstr "Enter"
936
937 #: src/config/keys.c:70
938 msgid "Esc"
939 msgstr "Esc"
940
941 #: src/config/keys.c:71
942 msgid "F1"
943 msgstr "F1"
944
945 #: src/config/keys.c:72
946 msgid "F10"
947 msgstr "F10"
948
949 #: src/config/keys.c:73
950 msgid "F11"
951 msgstr "F11"
952
953 #: src/config/keys.c:74
954 msgid "F12"
955 msgstr "F12"
956
957 #: src/config/keys.c:75
958 msgid "F2"
959 msgstr "F2"
960
961 #: src/config/keys.c:76
962 msgid "F3"
963 msgstr "F3"
964
965 #: src/config/keys.c:77
966 msgid "F4"
967 msgstr "F4"
968
969 #: src/config/keys.c:78
970 msgid "F5"
971 msgstr "F5"
972
973 #: src/config/keys.c:79
974 msgid "F6"
975 msgstr "F6"
976
977 #: src/config/keys.c:80
978 msgid "F7"
979 msgstr "F7"
980
981 #: src/config/keys.c:81
982 msgid "F8"
983 msgstr "F8"
984
985 #: src/config/keys.c:82
986 msgid "F9"
987 msgstr "F9"
988
989 #: src/config/keys.c:83
990 msgid "Home"
991 msgstr "Koduleht"
992
993 #: src/config/keys.c:84
994 msgid "Insert"
995 msgstr "Sisesta"
996
997 #: src/config/keys.c:86
998 msgid "Media Angle"
999 msgstr "Meedia nurk"
1000
1001 #: src/config/keys.c:87
1002 msgid "Media Audio Track"
1003 msgstr "Meedia audiorada"
1004
1005 #: src/config/keys.c:88
1006 msgid "Media Forward"
1007 msgstr "Meedia edasi"
1008
1009 #: src/config/keys.c:89
1010 msgid "Media Menu"
1011 msgstr "Meedia menüü"
1012
1013 #: src/config/keys.c:90
1014 msgid "Media Next Frame"
1015 msgstr "Järgmine kaader"
1016
1017 #: src/config/keys.c:91
1018 msgid "Media Next Track"
1019 msgstr "Järgmine rada"
1020
1021 #: src/config/keys.c:92
1022 msgid "Media Play Pause"
1023 msgstr "Esita Peata"
1024
1025 #: src/config/keys.c:93
1026 msgid "Media Prev Frame"
1027 msgstr "Eelmine kaader"
1028
1029 #: src/config/keys.c:94
1030 msgid "Media Prev Track"
1031 msgstr "Eelmine rada"
1032
1033 #: src/config/keys.c:95
1034 msgid "Media Record"
1035 msgstr "Salvesta"
1036
1037 #: src/config/keys.c:96
1038 msgid "Media Repeat"
1039 msgstr "Taasesita"
1040
1041 #: src/config/keys.c:97
1042 msgid "Media Rewind"
1043 msgstr "Keri tagasi"
1044
1045 #: src/config/keys.c:98
1046 msgid "Media Select"
1047 msgstr "Valik"
1048
1049 #: src/config/keys.c:99
1050 msgid "Media Shuffle"
1051 msgstr "Sega"
1052
1053 #: src/config/keys.c:100
1054 msgid "Media Stop"
1055 msgstr "Seiska"
1056
1057 #: src/config/keys.c:101
1058 msgid "Media Subtitle"
1059 msgstr "Subtiitrid"
1060
1061 #: src/config/keys.c:102
1062 msgid "Media Time"
1063 msgstr "Aeg"
1064
1065 #: src/config/keys.c:103
1066 msgid "Media View"
1067 msgstr "Vaade"
1068
1069 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1070 msgid "Menu"
1071 msgstr "Menüü"
1072
1073 #: src/config/keys.c:105
1074 msgid "Mouse Wheel Down"
1075 msgstr "Hiire rullik alla"
1076
1077 #: src/config/keys.c:106
1078 msgid "Mouse Wheel Left"
1079 msgstr "Hiire rullik vasakule"
1080
1081 #: src/config/keys.c:107
1082 msgid "Mouse Wheel Right"
1083 msgstr "Hiire rullik paremale"
1084
1085 #: src/config/keys.c:108
1086 msgid "Mouse Wheel Up"
1087 msgstr "Hiire rullik ülesse"
1088
1089 #: src/config/keys.c:109
1090 msgid "Page Down"
1091 msgstr "Leht alla"
1092
1093 #: src/config/keys.c:110
1094 msgid "Page Up"
1095 msgstr "Leht üles"
1096
1097 #: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
1098 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
1099 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
1100 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
1101 msgid "Pause"
1102 msgstr "Pausi"
1103
1104 #: src/config/keys.c:112
1105 msgid "Print"
1106 msgstr ""
1107
1108 #: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1109 msgid "Space"
1110 msgstr "Tühik"
1111
1112 #: src/config/keys.c:115
1113 msgid "Tab"
1114 msgstr "Sakk"
1115
1116 #: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
1117 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
1118 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1119 msgid "Unset"
1120 msgstr "Määramata"
1121
1122 #: src/config/keys.c:117
1123 msgid "Up"
1124 msgstr "Üles"
1125
1126 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1127 msgid "Volume Down"
1128 msgstr "Vaiksemaks"
1129
1130 #: src/config/keys.c:119
1131 msgid "Volume Mute"
1132 msgstr "Heli maha"
1133
1134 #: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1135 msgid "Volume Up"
1136 msgstr "Valjemaks"
1137
1138 #: src/config/keys.c:121
1139 msgid "Zoom In"
1140 msgstr "Suurenda"
1141
1142 #: src/config/keys.c:122
1143 msgid "Zoom Out"
1144 msgstr "Vähenda"
1145
1146 #: src/config/keys.c:250
1147 msgid "Ctrl+"
1148 msgstr "Ctrl+"
1149
1150 #: src/config/keys.c:251
1151 msgid "Alt+"
1152 msgstr "Alt+"
1153
1154 #: src/config/keys.c:252
1155 msgid "Shift+"
1156 msgstr "Shift+"
1157
1158 #: src/config/keys.c:253
1159 msgid "Meta+"
1160 msgstr "Meta+"
1161
1162 #: src/config/keys.c:254
1163 msgid "Command+"
1164 msgstr "Command+"
1165
1166 #: src/darwin/error.c:37
1167 #, fuzzy
1168 msgid "Unknown error"
1169 msgstr "Tundmatu video"
1170
1171 #: src/input/control.c:226
1172 #, c-format
1173 msgid "Bookmark %i"
1174 msgstr "Lisa %i järjehoidjasse"
1175
1176 #: src/input/decoder.c:252
1177 msgid "packetizer"
1178 msgstr "tükeldaja"
1179
1180 #: src/input/decoder.c:252
1181 msgid "decoder"
1182 msgstr "dekooder"
1183
1184 #: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
1185 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
1186 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
1187 #: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1188 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1189 msgstr "Voogedastus / transkodeerimine nurjus"
1190
1191 #: src/input/decoder.c:262
1192 #, c-format
1193 msgid "VLC could not open the %s module."
1194 msgstr "VLC ei suuda avada moodulit %s"
1195
1196 #: src/input/decoder.c:454
1197 msgid "VLC could not open the decoder module."
1198 msgstr "VLC ei suuda avada dekoodri moodulit."
1199
1200 #: src/input/decoder.c:691
1201 #, fuzzy
1202 msgid "No description for this codec"
1203 msgstr "Sihtvideokoodek"
1204
1205 #: src/input/decoder.c:693
1206 #, fuzzy
1207 msgid "Codec not supported"
1208 msgstr "Kliendi port"
1209
1210 #: src/input/decoder.c:694
1211 #, fuzzy, c-format
1212 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
1213 msgstr "VLC ei suutnud avada faili \"%s\". (%m)"
1214
1215 #: src/input/decoder.c:698
1216 #, fuzzy
1217 msgid "Unidentified codec"
1218 msgstr "Videokoodek"
1219
1220 #: src/input/decoder.c:699
1221 #, fuzzy
1222 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
1223 msgstr "VLC ei suuda avada dekoodri moodulit."
1224
1225 #: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
1226 #: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
1227 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1228 msgid "Track"
1229 msgstr "Rada"
1230
1231 #: src/input/es_out.c:1137
1232 #, c-format
1233 msgid "%s [%s %d]"
1234 msgstr "%s [%s %d]"
1235
1236 #: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
1237 #: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1238 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1239 msgid "Program"
1240 msgstr "Programm"
1241
1242 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1243 msgid "Scrambled"
1244 msgstr "Kodeeritud"
1245
1246 #: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1247 msgid "Yes"
1248 msgstr "Jah"
1249
1250 #: src/input/es_out.c:2012
1251 #, c-format
1252 msgid "Closed captions %u"
1253 msgstr "Suletud pealdised %u"
1254
1255 #: src/input/es_out.c:2870
1256 #, c-format
1257 msgid "Stream %d"
1258 msgstr "Voog %d"
1259
1260 #: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1261 msgid "Subtitle"
1262 msgstr "Subtiiter"
1263
1264 #: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
1265 #: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
1266 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
1267 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1268 msgid "Type"
1269 msgstr "Liik"
1270
1271 #: src/input/es_out.c:2897
1272 msgid "Original ID"
1273 msgstr "Originaal ID"
1274
1275 #: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
1276 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1277 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1278 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1279 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1280 msgid "Codec"
1281 msgstr "Koodek"
1282
1283 #: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1284 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
1285 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1286 msgid "Language"
1287 msgstr "Keel"
1288
1289 #: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
1290 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
1291 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1292 msgid "Description"
1293 msgstr "Kirjeldus"
1294
1295 #: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
1296 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1297 msgid "Channels"
1298 msgstr "Kanalid"
1299
1300 #: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1301 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1302 msgid "Sample rate"
1303 msgstr "Diskreetimissagedus"
1304
1305 #: src/input/es_out.c:2929
1306 #, c-format
1307 msgid "%u Hz"
1308 msgstr "%u Hz"
1309
1310 #: src/input/es_out.c:2939
1311 msgid "Bits per sample"
1312 msgstr "Bitte diskreetide kohta"
1313
1314 #: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
1315 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
1316 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
1317 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1318 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1319 msgid "Bitrate"
1320 msgstr "Bitikiirus"
1321
1322 #: src/input/es_out.c:2944
1323 #, c-format
1324 msgid "%u kb/s"
1325 msgstr "%u kb/s"
1326
1327 #: src/input/es_out.c:2956
1328 msgid "Track replay gain"
1329 msgstr "Raja raasesituse tundlikkus"
1330
1331 #: src/input/es_out.c:2958
1332 msgid "Album replay gain"
1333 msgstr "Albumi taasesituse tundlikkus"
1334
1335 #: src/input/es_out.c:2959
1336 #, c-format
1337 msgid "%.2f dB"
1338 msgstr "%.2f dB"
1339
1340 #: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
1341 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1342 msgid "Resolution"
1343 msgstr "Eraldusvõime"
1344
1345 #: src/input/es_out.c:2973
1346 msgid "Display resolution"
1347 msgstr "Kuva eraldusvõime"
1348
1349 #: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
1350 #: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
1351 #: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
1352 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
1353 #: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1354 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1355 msgid "Frame rate"
1356 msgstr "Kaadrisagedus"
1357
1358 #: src/input/es_out.c:2994
1359 msgid "Decoded format"
1360 msgstr "Dekodeeritud vorming"
1361
1362 #: src/input/input.c:2311
1363 msgid "Your input can't be opened"
1364 msgstr "Määratud sisendit ei suudetud avada"
1365
1366 #: src/input/input.c:2312
1367 #, c-format
1368 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1369 msgstr "VLC ei suuda avada MRL-i '%s'. Vaata logist täpsemaid põhjuseid."
1370
1371 #: src/input/input.c:2425
1372 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1373 msgstr "VLC ei tunne sisendi vormingut"
1374
1375 #: src/input/input.c:2426
1376 #, c-format
1377 msgid ""
1378 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1379 msgstr ""
1380 "Vormingut '%s' ei suudetud tuvastada. Vaata logist täpsemaid põhjuseid. "
1381
1382 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1383 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
1384 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1385 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1386 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
1387 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
1388 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1389 msgid "Title"
1390 msgstr "Pealkiri"
1391
1392 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
1393 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1394 msgid "Artist"
1395 msgstr "Esitaja"
1396
1397 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
1398 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1399 msgid "Genre"
1400 msgstr "Stiil"
1401
1402 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1403 msgid "Copyright"
1404 msgstr "Autoriõigused"
1405
1406 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
1407 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1408 msgid "Album"
1409 msgstr "Album"
1410
1411 #: src/input/meta.c:60
1412 msgid "Track number"
1413 msgstr "Raja number"
1414
1415 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1416 msgid "Rating"
1417 msgstr "Hinnang"
1418
1419 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1420 msgid "Date"
1421 msgstr "Kuupäev"
1422
1423 #: src/input/meta.c:64
1424 msgid "Setting"
1425 msgstr "Seade"
1426
1427 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
1428 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1429 msgid "URL"
1430 msgstr "URL"
1431
1432 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1433 msgid "Now Playing"
1434 msgstr "Hetkel mängib"
1435
1436 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1437 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
1438 msgid "Publisher"
1439 msgstr "Avaldaja"
1440
1441 #: src/input/meta.c:69
1442 msgid "Encoded by"
1443 msgstr "Kodeerinud"
1444
1445 #: src/input/meta.c:70
1446 msgid "Artwork URL"
1447 msgstr "Kaanepildi URL"
1448
1449 #: src/input/meta.c:71
1450 msgid "Track ID"
1451 msgstr "Raja ID"
1452
1453 #: src/input/meta.c:72
1454 #, fuzzy
1455 msgid "Number of Tracks"
1456 msgstr "Ridade arv"
1457
1458 #: src/input/meta.c:73
1459 msgid "Director"
1460 msgstr "Režissöör"
1461
1462 #: src/input/meta.c:74
1463 msgid "Season"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: src/input/meta.c:75
1467 msgid "Episode"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: src/input/meta.c:76
1471 #, fuzzy
1472 msgid "Show Name"
1473 msgstr "Kuva lihtne"
1474
1475 #: src/input/meta.c:77
1476 #, fuzzy
1477 msgid "Actors"
1478 msgstr "Tegur"
1479
1480 #: src/input/var.c:158
1481 msgid "Bookmark"
1482 msgstr "Järjehoidja"
1483
1484 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
1485 msgid "Programs"
1486 msgstr "Programmid"
1487
1488 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
1489 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
1490 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1491 msgid "Chapter"
1492 msgstr "Peatükk"
1493
1494 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1495 msgid "Navigation"
1496 msgstr "Ringiliikumine"
1497
1498 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
1499 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
1500 msgid "Video Track"
1501 msgstr "Videorada"
1502
1503 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
1504 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
1505 msgid "Audio Track"
1506 msgstr "Audiorada"
1507
1508 #: src/input/var.c:210
1509 msgid "Subtitle Track"
1510 msgstr "Subtiitrite rada"
1511
1512 #: src/input/var.c:273
1513 msgid "Next title"
1514 msgstr "Järgmine pealkiri"
1515
1516 #: src/input/var.c:278
1517 msgid "Previous title"
1518 msgstr "Eelmine pealkiri"
1519
1520 #: src/input/var.c:314
1521 #, c-format
1522 msgid "Title %i%s"
1523 msgstr "Pealkiri %i%s"
1524
1525 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1526 #, c-format
1527 msgid "Chapter %i"
1528 msgstr "Peatükk %i"
1529
1530 #: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
1531 msgid "Next chapter"
1532 msgstr "Järgmine peatükk"
1533
1534 #: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
1535 msgid "Previous chapter"
1536 msgstr "Eelmine peatükk"
1537
1538 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1539 #, c-format
1540 msgid "Media: %s"
1541 msgstr "Meedia: %s"
1542
1543 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
1544 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
1545 msgid "Add Interface"
1546 msgstr "Lisa kasutajaliides"
1547
1548 #: src/interface/interface.c:91
1549 msgid "Console"
1550 msgstr "Konsool"
1551
1552 #: src/interface/interface.c:95
1553 msgid "Telnet"
1554 msgstr "Telnet"
1555
1556 #: src/interface/interface.c:98
1557 msgid "Web"
1558 msgstr "Veeb"
1559
1560 #: src/interface/interface.c:101
1561 msgid "Debug logging"
1562 msgstr "Silumise logimine"
1563
1564 #: src/interface/interface.c:104
1565 msgid "Mouse Gestures"
1566 msgstr "Hiirežestid"
1567
1568 #: src/interface/interface.c:206
1569 msgid ""
1570 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1571 "interface."
1572 msgstr ""
1573 "Kasutatakse vlc vaikimisi kasutajaliidest. 'cvlc' on vlc ilma graafilise "
1574 "liideseta."
1575
1576 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1577 #: src/libvlc.c:183
1578 msgid "C"
1579 msgstr "et"
1580
1581 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
1582 #: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
1583 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
1584 msgid "Zoom"
1585 msgstr "Suurendamine"
1586
1587 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
1588 msgid "1:4 Quarter"
1589 msgstr "1:4 neljandik"
1590
1591 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
1592 msgid "1:2 Half"
1593 msgstr "1:2 pool"
1594
1595 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
1596 msgid "1:1 Original"
1597 msgstr "1:1 originaal"
1598
1599 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
1600 msgid "2:1 Double"
1601 msgstr "2:1 topelt"
1602
1603 #: src/libvlc-module.c:62
1604 msgid ""
1605 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1606 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1607 "related options."
1608 msgstr ""
1609 "Need valikud lubavad sul seadistada VLC kasutajaliideseid. Võid valida "
1610 "peamise liidese, liidese mooduleid ja määrata erinevaid nendevahelisi "
1611 "sätteid."
1612
1613 #: src/libvlc-module.c:66
1614 msgid "Interface module"
1615 msgstr "Kasutajaliidese moodul"
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:68
1618 msgid ""
1619 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1620 "automatically select the best module available."
1621 msgstr ""
1622 "See on VLC peamine kasutatav liides. Vaikimisi käitumine on valida parimad "
1623 "saadavad moodulid."
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
1626 msgid "Extra interface modules"
1627 msgstr "Liidese lisamoodulid"
1628
1629 #: src/libvlc-module.c:74
1630 msgid ""
1631 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1632 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1633 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1634 "\", \"gestures\" ...)"
1635 msgstr ""
1636 "Sa saad valida \"täiendavaid liideseid\" VLC-le. Nad käivitatakse taustal "
1637 "lisaks vaikimisi liidesele. Kasuta komaga eraldatud liideste moodulite "
1638 "nimekirja. (tavalised väärtused on \"rc\" (remote control), \"http\", "
1639 "\"žestid\" ...)"
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:81
1642 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1643 msgstr "Sa saad valida kontroll-liidese VLC-le."
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:83
1646 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1647 msgstr "Jutukus (0,1,2)"
1648
1649 #: src/libvlc-module.c:85
1650 msgid ""
1651 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1652 "1=warnings, 2=debug)."
1653 msgstr ""
1654 "See on jutukuse tase (0=ainult standard sõnumid ja veateated, 1=hoiatused, "
1655 "2=silumine)."
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:88
1658 msgid "Be quiet"
1659 msgstr "Ole vaiksem"
1660
1661 #: src/libvlc-module.c:90
1662 msgid "Turn off all warning and information messages."
1663 msgstr "Lülita kõik hoiatus- ja infoteated välja."
1664
1665 #: src/libvlc-module.c:92
1666 msgid "Default stream"
1667 msgstr "Vaikimisi voog"
1668
1669 #: src/libvlc-module.c:94
1670 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1671 msgstr "See voog on alati avatud VLC käivitamisel."
1672
1673 #: src/libvlc-module.c:96
1674 msgid "Color messages"
1675 msgstr "Teadete värvimine"
1676
1677 #: src/libvlc-module.c:98
1678 msgid ""
1679 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1680 "needs Linux color support for this to work."
1681 msgstr ""
1682 "See võimaldab värviliste sõnumite edastamist konsoolile. Sinu Linuxi "
1683 "terminal peab toetama värve, et see töötaks."
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:101
1686 msgid "Show advanced options"
1687 msgstr "Täppisvalikute kuvamine"
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:103
1690 msgid ""
1691 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1692 "available options, including those that most users should never touch."
1693 msgstr ""
1694 "Kui lubatud, siis eelistused ja/või kasutajaliides näitab kõiki saadaval "
1695 "olevaid valikuid, kaasa arvatud neid, mida ei peaks kunagi näppima."
1696
1697 #: src/libvlc-module.c:107
1698 msgid "Interface interaction"
1699 msgstr "Suhtlemine kasutajaliidesega"
1700
1701 #: src/libvlc-module.c:109
1702 msgid ""
1703 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1704 "user input is required."
1705 msgstr ""
1706 "Kui lubatud, siis kasutajaliides kuvab dialoogiakna iga kord, kui kasutaja "
1707 "tähelepanu on vajalik."
1708
1709 #: src/libvlc-module.c:119
1710 msgid ""
1711 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1712 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1713 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1714 "the \"audio filters\" modules section."
1715 msgstr ""
1716 "Need valikud lubavad sul muuta audio alamsüsteemi käitumist ja lisada audio "
1717 "filtreid, mida saa järeltöötluses kasutada või visuaalseid efekte (spektri "
1718 "analüsaator, jne.). Lülita siin need filtrid sisse ja seadaista neid \"audio "
1719 "filtriete\" moodulite sektsioonis."
1720
1721 #: src/libvlc-module.c:125
1722 msgid "Audio output module"
1723 msgstr "Audioväljundi moodul"
1724
1725 #: src/libvlc-module.c:127
1726 msgid ""
1727 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1728 "automatically select the best method available."
1729 msgstr ""
1730 "See on VLC poolt kasutatav audio väljastamise meetod. Vaikimisi valitakse "
1731 "automaatselt parim saadav meetod."
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
1734 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
1735 msgid "Enable audio"
1736 msgstr "Audio on lubatud"
1737
1738 #: src/libvlc-module.c:133
1739 msgid ""
1740 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1741 "not take place, thus saving some processing power."
1742 msgstr ""
1743 "Audioväljundit on võimalik täielikult välja lülitada. Siis ei toimu audio "
1744 "dekodeerimist ja sellega vähendatakse veidi protsessori energiatarvet."
1745
1746 #: src/libvlc-module.c:136
1747 msgid "Audio gain"
1748 msgstr "Audio sisendtundlikkus"
1749
1750 #: src/libvlc-module.c:138
1751 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1752 msgstr ""
1753
1754 #: src/libvlc-module.c:140
1755 msgid "Audio output volume step"
1756 msgstr "Audioväljundi helitugevuse samm"
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:142
1759 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1760 msgstr "Selle valikuga saab määrata audionivoo muutmise sammu."
1761
1762 #: src/libvlc-module.c:145
1763 msgid "Remember the audio volume"
1764 msgstr "Jäta audionivoo meelde"
1765
1766 #: src/libvlc-module.c:147
1767 msgid ""
1768 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1769 msgstr ""
1770
1771 #: src/libvlc-module.c:150
1772 msgid "Audio desynchronization compensation"
1773 msgstr "Audio sünkroonist väljumise kompensatsioon"
1774
1775 #: src/libvlc-module.c:152
1776 msgid ""
1777 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1778 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1779 msgstr ""
1780 "See seab viivituse audio väljundile. Viivitus tuleb anda millisekundites. "
1781 "Mugav on seda kasutada siis, kui märkad viivitust audio ja video vahel."
1782
1783 #: src/libvlc-module.c:155
1784 msgid "Audio resampler"
1785 msgstr "Audio diskreetimissagedus"
1786
1787 #: src/libvlc-module.c:157
1788 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1789 msgstr ""
1790
1791 #: src/libvlc-module.c:160
1792 msgid ""
1793 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1794 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1795 "played)."
1796 msgstr ""
1797 "See seab audio väljundi kanalite režiimi, mida võimalusel vaikimisi "
1798 "kasutada. (nt. kui riistvara ja esitatav audio voo seda toetavad)."
1799
1800 #: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
1801 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
1802 msgid "Use S/PDIF when available"
1803 msgstr "Võimalusel S/PDIF-i kasutamine"
1804
1805 #: src/libvlc-module.c:166
1806 msgid ""
1807 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1808 "audio stream being played."
1809 msgstr ""
1810 "S/PDIF-i saab kasutada siis, kui riistvara ja audiovoog seda võimaldab."
1811
1812 #: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
1813 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1814 msgstr "Dolby ruumilise heli avastamise sundimine"
1815
1816 #: src/libvlc-module.c:171
1817 msgid ""
1818 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1819 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1820 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1821 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1822 msgstr ""
1823 "Kasuta seda siis, kui tead, et voog on (või ei ole) kodeeritud Dolby "
1824 "ruumilise helina, aga seda ei tuvastata sellisena. Isegi kui voog pole "
1825 "tegelikult kodeeritud Dolby ruumilise helina, võib selle valiku sisse "
1826 "lülitamise parandada heli kogemist eriti kombineerituna koos Kõrvaklappide "
1827 "kanalite mikseriga."
1828
1829 #: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
1830 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
1831 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
1832 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
1833 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
1834 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
1835 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1836 msgid "Auto"
1837 msgstr "Automaatne"
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1840 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1841 msgid "On"
1842 msgstr "Sees"
1843
1844 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1845 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1846 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1847 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1848 msgid "Off"
1849 msgstr "Väljas"
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:180
1852 msgid "Stereo audio output mode"
1853 msgstr "Audio stereoväljundi režiim"
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:192
1856 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1857 msgstr "Siis lisab audio järeltöötluse filtreid, et muuta heli renderdust."
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:197
1860 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1861 msgstr "See lisab visualisatsioonimooduleid (spektri analüsaator, jne.)."
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:201
1864 msgid "Replay gain mode"
1865 msgstr "Esitusvaljuse tundlikkus"
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:203
1868 msgid "Select the replay gain mode"
1869 msgstr "Vali taasesituse valjuse tundlikkuse režiim"
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:205
1872 msgid "Replay preamp"
1873 msgstr "Taasesituse eelvõimendi"
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:207
1876 msgid ""
1877 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1878 "replay gain information"
1879 msgstr ""
1880 "See lubab sul muuta vaikimisi sihtnivood (89 dB) voogudele, millel on "
1881 "taasesituse tundlikkuse info."
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:210
1884 msgid "Default replay gain"
1885 msgstr "Vaikimisi taasesituse tundlikkus"
1886
1887 #: src/libvlc-module.c:212
1888 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1889 msgstr ""
1890 "Seda tundlikkust kasutatakse voogude puhul, millel pole taasesituse "
1891 "tundlikkuse infot."
1892
1893 #: src/libvlc-module.c:214
1894 msgid "Peak protection"
1895 msgstr "Tipu ületamise kaitsmine"
1896
1897 #: src/libvlc-module.c:216
1898 msgid "Protect against sound clipping"
1899 msgstr "Kaitse heli ragina vastu"
1900
1901 #: src/libvlc-module.c:219
1902 msgid "Enable time stretching audio"
1903 msgstr "Audio ajalise venitamise lubamine"
1904
1905 #: src/libvlc-module.c:221
1906 msgid ""
1907 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1908 "audio pitch"
1909 msgstr ""
1910 "See lubab sul esitada audiot madalamal või kõrgemal kiirusel ilma, et "
1911 "muutuks audio helikõrgus"
1912
1913 #: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
1914 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1915 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1916 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
1917 #: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
1918 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
1919 #: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
1920 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1921 #: modules/text_renderer/freetype.c:155
1922 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1923 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1924 msgid "None"
1925 msgstr "Puudub"
1926
1927 #: src/libvlc-module.c:236
1928 msgid ""
1929 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1930 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1931 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1932 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1933 "options."
1934 msgstr ""
1935 "Need valikud lubavad sul muuta videoväljundi alamsüsteemi käitumist. Sa saad "
1936 "näiteks võimaldada videofiltreid (ülerealaotuse eemaldamine, pildi "
1937 "kohendamine, jne.). Lülita need filtrid siin sisse ja seadista neid "
1938 "\"videofiltrite\" moodulite sektsioonis. Sa saad määrata ka palju erinevaid "
1939 "video valikuid."
1940
1941 #: src/libvlc-module.c:242
1942 msgid "Video output module"
1943 msgstr "Video väljundmoodul"
1944
1945 #: src/libvlc-module.c:244
1946 msgid ""
1947 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1948 "automatically select the best method available."
1949 msgstr ""
1950 "See on VLC poolt kasutatav videoväljundi meetod. Vaikimisi valitakse parim "
1951 "saadaolev meetod."
1952
1953 #: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
1954 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
1955 msgid "Enable video"
1956 msgstr "Video on lubatud"
1957
1958 #: src/libvlc-module.c:249
1959 msgid ""
1960 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1961 "not take place, thus saving some processing power."
1962 msgstr ""
1963 "Videoväljundit on võimalik täielikult välja lülitada. Siis ei toimu video "
1964 "dekodeerimist ja sellega vähendatakse veidi protsessori energiatarvet."
1965
1966 #: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1967 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1968 #: modules/visualization/projectm.cpp:64
1969 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1970 #: modules/visualization/glspectrum.c:52
1971 msgid "Video width"
1972 msgstr "Video laius"
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:254
1975 msgid ""
1976 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1977 "characteristics."
1978 msgstr ""
1979 "Sa saad jõuga kehtestada video laiuse. Vaikimisi (-1) kohendab VLC video "
1980 "karakteristikutega."
1981
1982 #: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1983 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1984 #: modules/visualization/projectm.cpp:67
1985 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
1986 #: modules/visualization/glspectrum.c:55
1987 msgid "Video height"
1988 msgstr "Video kõrgus"
1989
1990 #: src/libvlc-module.c:259
1991 msgid ""
1992 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1993 "video characteristics."
1994 msgstr ""
1995 "Sa saad jõuga kehtestada video kõrguse. Vaikimisi (-1) kohendab VLC video "
1996 "karakteristikutega."
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:262
1999 msgid "Video X coordinate"
2000 msgstr "Video X-koordinaat"
2001
2002 #: src/libvlc-module.c:264
2003 msgid ""
2004 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
2005 "coordinate)."
2006 msgstr ""
2007 "Sa saad jõuga määrata video akna ülemise vasaku nurga asukoha (X-"
2008 "koordinaadi)."
2009
2010 #: src/libvlc-module.c:267
2011 msgid "Video Y coordinate"
2012 msgstr "Video Y-koordinaat"
2013
2014 #: src/libvlc-module.c:269
2015 msgid ""
2016 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
2017 "coordinate)."
2018 msgstr ""
2019 "\"Sa saad jõuga määrata video akna ülemise vasaku nurga asukoha (Y-"
2020 "koordinaadi)"
2021
2022 #: src/libvlc-module.c:272
2023 msgid "Video title"
2024 msgstr "Video pealkiri"
2025
2026 #: src/libvlc-module.c:274
2027 msgid ""
2028 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
2029 "interface)."
2030 msgstr ""
2031 "Kohandatud video akna pealkiri (nendel juhtudel, kui video ei ole "
2032 "kasutajaliidesesse põimitud)."
2033
2034 #: src/libvlc-module.c:277
2035 msgid "Video alignment"
2036 msgstr "Video joondus"
2037
2038 #: src/libvlc-module.c:279
2039 msgid ""
2040 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
2041 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
2042 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
2043 msgstr ""
2044 "Jõuga määra video asetus akna sees. Vaikimisi (0) on see keskjoondatud "
2045 "(0=keskel, 1=vasak, 2=parem, 4=üleval, 8=all, sa võid kasutada ka nende "
2046 "väärtuste kombinatsioone, nagu 6=4+2 - üleval-paremal)."
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
2049 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
2050 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
2051 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
2052 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
2053 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2054 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2055 #: modules/video_filter/rss.c:173
2056 msgid "Center"
2057 msgstr "Keskel"
2058
2059 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2060 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
2061 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
2062 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2063 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2064 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
2065 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
2066 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
2067 msgid "Top"
2068 msgstr "Ülevalt"
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
2071 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
2072 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
2073 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
2074 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
2075 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
2076 msgid "Bottom"
2077 msgstr "Alt"
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2080 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
2081 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
2082 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2083 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2084 #: modules/video_filter/rss.c:174
2085 msgid "Top-Left"
2086 msgstr "Ülal vasakul"
2087
2088 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2089 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
2090 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
2091 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2092 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2093 #: modules/video_filter/rss.c:174
2094 msgid "Top-Right"
2095 msgstr "Ülal paremal"
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2098 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
2099 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
2100 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2101 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2102 #: modules/video_filter/rss.c:174
2103 msgid "Bottom-Left"
2104 msgstr "All vasakul"
2105
2106 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2107 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
2108 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
2109 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2110 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2111 #: modules/video_filter/rss.c:174
2112 msgid "Bottom-Right"
2113 msgstr "All paremal"
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:287
2116 msgid "Zoom video"
2117 msgstr "Suurenda videot"
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:289
2120 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2121 msgstr "Sa võid suurendada videot määratud teguri võrra."
2122
2123 #: src/libvlc-module.c:291
2124 msgid "Grayscale video output"
2125 msgstr "Mustvalge videoväljund"
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:293
2128 msgid ""
2129 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2130 "save some processing power."
2131 msgstr ""
2132 "Video esitamine mustvalgena. Kuna värvusandmeid ei dekodeerita, siis "
2133 "hoitakse veidi protsessori võimsust kokku."
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:296
2136 msgid "Embedded video"
2137 msgstr "Põimitud video"
2138
2139 #: src/libvlc-module.c:298
2140 msgid "Embed the video output in the main interface."
2141 msgstr "Videoväljundi põimimine peamisesse kasutajaliidesesse."
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:300
2144 msgid "Fullscreen video output"
2145 msgstr "Videoväljund täisekraanil"
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:302
2148 msgid "Start video in fullscreen mode"
2149 msgstr "Video käivitatakse täisekraani režiimis"
2150
2151 #: src/libvlc-module.c:304
2152 msgid "Overlay video output"
2153 msgstr "Videoväljundi ülekate"
2154
2155 #: src/libvlc-module.c:306
2156 msgid ""
2157 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2158 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2159 msgstr ""
2160 "Ülekate on sinu videokaardi riistvaralise kiirendamise omadus (võimekus "
2161 "videot otse renderdada). Vaikimisi üritab VLC seda kasutada."
2162
2163 #: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
2164 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
2165 msgid "Always on top"
2166 msgstr "Alati pealmine"
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:311
2169 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2170 msgstr "Videoakna alatine paigutamine teiste akende peale."
2171
2172 #: src/libvlc-module.c:313
2173 msgid "Enable wallpaper mode "
2174 msgstr "Taustapildi režiimi lubamine"
2175
2176 #: src/libvlc-module.c:315
2177 msgid ""
2178 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2179 msgstr "Taustapildi režiim lubab sul kuvada videot töölaua taustapildina."
2180
2181 #: src/libvlc-module.c:318
2182 msgid "Show media title on video"
2183 msgstr "Meedia nime kuvamine videol"
2184
2185 #: src/libvlc-module.c:320
2186 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2187 msgstr "Kuva video pealkiri filmi peal."
2188
2189 #: src/libvlc-module.c:322
2190 msgid "Show video title for x milliseconds"
2191 msgstr "Kuva video nime x millisekundit"
2192
2193 #: src/libvlc-module.c:324
2194 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2195 msgstr "Kuva video nime n millisekundit, vaikimisi 5000 ms (5 s)"
2196
2197 #: src/libvlc-module.c:326
2198 msgid "Position of video title"
2199 msgstr "Video nime asukoht"
2200
2201 #: src/libvlc-module.c:328
2202 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2203 msgstr "Koht videol, kus kuvada nime (vaikimisi all keskel)."
2204
2205 #: src/libvlc-module.c:330
2206 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2207 msgstr "Peida kursor ja täisekraani kontrollpaneel peale x millisekundit"
2208
2209 #: src/libvlc-module.c:333
2210 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2211 msgstr "Peida kursor ja täisekraani kontrollpaneel peale n millisekundit"
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
2214 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
2215 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
2216 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
2217 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2218 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2219 msgid "Deinterlace"
2220 msgstr "Ülerealaotuse eemldamine"
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
2223 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
2224 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
2225 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2226 msgid "Deinterlace mode"
2227 msgstr "Ülerealaotuse eemaldamise režiim"
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:348
2230 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2231 msgstr "Kasutatav ülerealaotuse eemamldamise meetod video töötlemisel."
2232
2233 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2234 msgid "Discard"
2235 msgstr "Hülgamine"
2236
2237 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2238 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2239 msgid "Blend"
2240 msgstr "Värvisulandus"
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2243 msgid "Mean"
2244 msgstr "Keskmine"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
2247 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2248 msgid "Bob"
2249 msgstr "Bob"
2250
2251 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2252 msgid "Linear"
2253 msgstr "Lineaarne"
2254
2255 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2256 msgid "Phosphor"
2257 msgstr "Fosfor"
2258
2259 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2260 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2261 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2262
2263 #: src/libvlc-module.c:365
2264 msgid "Disable screensaver"
2265 msgstr "Ekraanisäästja on keelatud"
2266
2267 #: src/libvlc-module.c:366
2268 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2269 msgstr "Ekraanisäästja keelamine video esitamise ajal."
2270
2271 #: src/libvlc-module.c:368
2272 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2273 msgstr "Vooluhaldusteenuse tõkestamine taasesitamise ajaks"
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:369
2276 msgid ""
2277 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2278 "computer being suspended because of inactivity."
2279 msgstr ""
2280 "Tõkestab vooluhaldusteenuse igasuguse taasesitamise ajaks, vältimaks arvuti "
2281 "peatamist tegevusetuse tõttu."
2282
2283 #: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
2284 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
2285 msgid "Window decorations"
2286 msgstr "Akna dekoratsioonid"
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:374
2289 msgid ""
2290 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2291 "giving a \"minimal\" window."
2292 msgstr ""
2293 "VLC võib mitte kuvada akna pealdiseid, raame, jne... video ümber, luues nii "
2294 "\"minimaalse\" akna."
2295
2296 #: src/libvlc-module.c:377
2297 msgid "Video splitter module"
2298 msgstr "Video tükeldaja moodul"
2299
2300 #: src/libvlc-module.c:379
2301 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2302 msgstr "See lisab video tükeldajad nagu kloon või sein"
2303
2304 #: src/libvlc-module.c:381
2305 msgid "Video filter module"
2306 msgstr "Video filtri moodul"
2307
2308 #: src/libvlc-module.c:383
2309 msgid ""
2310 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2311 "instance deinterlacing, or distort the video."
2312 msgstr ""
2313 "See lisab järeltöötluse filtreid parandamaks pildi kvaliteeti, näiteks "
2314 "ülerealaotuse eemaldamine, või halvendades seda."
2315
2316 #: src/libvlc-module.c:387
2317 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2318 msgstr "Video kaadripiltide kataloog (või failinimi)"
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:389
2321 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2322 msgstr "Kaadripildi salvestamise kataloog."
2323
2324 #: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
2325 msgid "Video snapshot file prefix"
2326 msgstr "Video kaadripildi faili eesliide"
2327
2328 #: src/libvlc-module.c:395
2329 msgid "Video snapshot format"
2330 msgstr "Video kaadripildi vorming"
2331
2332 #: src/libvlc-module.c:397
2333 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2334 msgstr "Video kaadripildi salvestamisel kasutatav pildi vorming"
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:399
2337 msgid "Display video snapshot preview"
2338 msgstr "Video kaadripildi eelvaate kuvamine"
2339
2340 #: src/libvlc-module.c:401
2341 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2342 msgstr "Kaadripildi eelvaate kuvamine ekraani ülemises vasakus servas."
2343
2344 #: src/libvlc-module.c:403
2345 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2346 msgstr "Ajatemplite asemel kasutatakse järjestikuseid numbreid"
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:405
2349 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2350 msgstr ""
2351 "Kaadripiltide nummerdamisel ajatemplite asemel järjestikuste numbrte "
2352 "kasutamine"
2353
2354 #: src/libvlc-module.c:407
2355 msgid "Video snapshot width"
2356 msgstr "Video kaadripildi laius"
2357
2358 #: src/libvlc-module.c:409
2359 msgid ""
2360 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2361 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2362 msgstr ""
2363 "Kaadripildi laiust on võimalik peale sundida. Vaikimisi kasutatakse algset "
2364 "laiust (-1). Väärtuse 0 korral skaleeritakse video laius vastavalt külgede "
2365 "suhtele."
2366
2367 #: src/libvlc-module.c:413
2368 msgid "Video snapshot height"
2369 msgstr "Video kaadripildi kõrgus"
2370
2371 #: src/libvlc-module.c:415
2372 msgid ""
2373 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2374 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2375 "ratio."
2376 msgstr ""
2377 "Kaadripildi kõrgust on võimalik peale sundida. Vaikimisi kasutatakse algset "
2378 "kõrgust (-1). Väärtuse 0 korral skaleeritakse video kõrgus vastavalt külgede "
2379 "suhtele."
2380
2381 #: src/libvlc-module.c:419
2382 msgid "Video cropping"
2383 msgstr "Video kärpimine"
2384
2385 #: src/libvlc-module.c:421
2386 msgid ""
2387 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2388 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2389 msgstr ""
2390 "See siin kärbib jõuga video allikat. Lubatud vormingud on x:y (4:3, 16:9, "
2391 "jne) väljendades globaalse pildi suhet."
2392
2393 #: src/libvlc-module.c:425
2394 msgid "Source aspect ratio"
2395 msgstr "Allika külgede suhe"
2396
2397 #: src/libvlc-module.c:427
2398 msgid ""
2399 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2400 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2401 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2402 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2403 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2404 msgstr ""
2405 "Jõuga määrab allika külgede suhet. Näiteks osad DVD väidavad, et on 16:9, "
2406 "kuid tegelikult on 4:3. Seda saab kasutada ka kui vihjena VLC-le, kui filmil "
2407 "ei ole külgede suhte infot kaasas. Vastuvõetavad vormingud on x:y (4:3, "
2408 "16:9, jne) väljendades globaalset pildi suhet või komaväärtused (1,25, "
2409 "1,3333, jne) väljendades piksli ruudulisust."
2410
2411 #: src/libvlc-module.c:434
2412 msgid "Video Auto Scaling"
2413 msgstr "Video automaatne skaleerimine"
2414
2415 #: src/libvlc-module.c:436
2416 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2417 msgstr "Luba videol skaleeruda, et see täidaks akna või terve ekraani."
2418
2419 #: src/libvlc-module.c:438
2420 msgid "Video scaling factor"
2421 msgstr "Video skaleerimise tegur"
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:440
2424 msgid ""
2425 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2426 "Default value is 1.0 (original video size)."
2427 msgstr ""
2428 "Skaleerimise tegur, kui auto-skaleerimine on keelatud.\n"
2429 "Vaikeväärtus on 1.0 (video originaalsuurus)."
2430
2431 #: src/libvlc-module.c:443
2432 msgid "Custom crop ratios list"
2433 msgstr "Kohandatud kärbete suhete nimekiri"
2434
2435 #: src/libvlc-module.c:445
2436 msgid ""
2437 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2438 "crop ratios list."
2439 msgstr ""
2440 "Komaga eraldatud nimekiri kärbete suhetest, mis lisatakse kasutajaliidese "
2441 "kärbete suhete nimekirja."
2442
2443 #: src/libvlc-module.c:448
2444 msgid "Custom aspect ratios list"
2445 msgstr "Külgede suhte kohandatud nimekiri"
2446
2447 #: src/libvlc-module.c:450
2448 msgid ""
2449 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2450 "aspect ratio list."
2451 msgstr ""
2452 "Komaga eraldatud nimekiri külgede suhetest, mis lisatakse kasutajaliidese "
2453 "külgede suhete nimekirja."
2454
2455 #: src/libvlc-module.c:453
2456 msgid "Fix HDTV height"
2457 msgstr "HDTV kõrgus fikseeritud"
2458
2459 #: src/libvlc-module.c:455
2460 msgid ""
2461 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2462 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2463 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2464 msgstr ""
2465 "See lubab korrektse HDTV-1080 video vormingu käsitlemise isegi juhul, kui "
2466 "kooder seab kõrguseks 1088 rida. See valik tuleks välja lülitada ainult "
2467 "juhul, kui video pole standardne ja nõuab kõiki 1088 rida."
2468
2469 #: src/libvlc-module.c:460
2470 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2471 msgstr "Monitori piksli külgede suhe"
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:462
2474 msgid ""
2475 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2476 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2477 "order to keep proportions."
2478 msgstr ""
2479 "Määrab jõuga monitori külgede suhte. Enamiksel monitoridel on ruudukujulised "
2480 "pikslid (1:1). Kui sul on 16:9 ekraan, siis võid muuta selle siin 4:3-ks, et "
2481 "säilitada proportsioone."
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
2484 msgid "Skip frames"
2485 msgstr "Kaadrite vahelejätmine"
2486
2487 #: src/libvlc-module.c:468
2488 msgid ""
2489 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2490 "computer is not powerful enough"
2491 msgstr ""
2492 "MPEG2-voo kaadri hülgamise lubamine. Kaadrite hülgamist tuleb ette liiga "
2493 "aeglase arvuti korral"
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:471
2496 msgid "Drop late frames"
2497 msgstr "Hiliste kaadrite hülgamine"
2498
2499 #: src/libvlc-module.c:473
2500 msgid ""
2501 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2502 "intended display date)."
2503 msgstr ""
2504 "Hilinevate kaadrite hülgamine (hilinenud kaadrid jõuavad videoväljundisse "
2505 "pärast nende õiget kuvamisaega)."
2506
2507 #: src/libvlc-module.c:476
2508 msgid "Quiet synchro"
2509 msgstr "Vaikne sünkroonimine"
2510
2511 #: src/libvlc-module.c:478
2512 msgid ""
2513 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2514 "synchronization mechanism."
2515 msgstr ""
2516 "See väldib logiteadete üleujutamist videoväljundi sünkronisatsiooni "
2517 "mehhanismi silujast."
2518
2519 #: src/libvlc-module.c:481
2520 msgid "Key press events"
2521 msgstr "Klahvivajutuse sündmused"
2522
2523 #: src/libvlc-module.c:483
2524 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2525 msgstr "See võimaldab VLC kiirklahve (mitte põimitud) video aknas."
2526
2527 #: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2528 msgid "Mouse events"
2529 msgstr "Hiire sündmused"
2530
2531 #: src/libvlc-module.c:487
2532 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2533 msgstr "See võimaldab hiire klõpsude käsitlemist videol."
2534
2535 #: src/libvlc-module.c:495
2536 msgid ""
2537 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2538 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2539 "channel."
2540 msgstr ""
2541 "Need valikud lubavad sul muuta sisendi alamsüsteemi käitumist, nagu DVD- või "
2542 "VCD-seade, võrguliidese sätted või subtiitrite kanal."
2543
2544 #: src/libvlc-module.c:499
2545 msgid "File caching (ms)"
2546 msgstr "Faili puhverdamine (ms)"
2547
2548 #: src/libvlc-module.c:501
2549 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2550 msgstr "Puhvri suurus kohalikel failidel millisekundites."
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:503
2553 msgid "Live capture caching (ms)"
2554 msgstr "Laiv hõive puhverdamine millisekundites"
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:505
2557 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2558 msgstr "Kaamerate ja mikrofonide puhvri suurus millisekundites."
2559
2560 #: src/libvlc-module.c:507
2561 msgid "Disc caching (ms)"
2562 msgstr "Ketta puhverdus (ms)"
2563
2564 #: src/libvlc-module.c:509
2565 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2566 msgstr "Optilise meedia puhvri suurus millisekundites."
2567
2568 #: src/libvlc-module.c:511
2569 msgid "Network caching (ms)"
2570 msgstr "Võrgupuhvri suurus (ms)"
2571
2572 #: src/libvlc-module.c:513
2573 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2574 msgstr "Võrguresursside puhvri suurus millisekundites."
2575
2576 #: src/libvlc-module.c:515
2577 msgid "Clock reference average counter"
2578 msgstr "Kellviidatud keskmine loendur"
2579
2580 #: src/libvlc-module.c:517
2581 msgid ""
2582 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2583 "to 10000."
2584 msgstr ""
2585 "Kui kasutad PVR sisendit (või väga ebaregulaarset allikat), peaksid selle "
2586 "määrama 10000 peale."
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:520
2589 msgid "Clock synchronisation"
2590 msgstr "Kella sünkroniseerimine"
2591
2592 #: src/libvlc-module.c:522
2593 msgid ""
2594 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2595 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2596 msgstr ""
2597 "On võimalik keelata sisendi kella sünkroniseerimine reaalaja allikatel. "
2598 "Kasuta seda, kui võrguvoogude taasesitus on jõnksuline."
2599
2600 #: src/libvlc-module.c:526
2601 msgid "Clock jitter"
2602 msgstr "Kella hälve"
2603
2604 #: src/libvlc-module.c:528
2605 msgid ""
2606 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2607 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2608 msgstr ""
2609 "See määrab maksimaalse sisendihälbe, mida sünkronistatsiooni algoritm peaks "
2610 "üritama korvata (millisekundites)."
2611
2612 #: src/libvlc-module.c:531
2613 msgid "Network synchronisation"
2614 msgstr "Võrgu sünkroniseerimine"
2615
2616 #: src/libvlc-module.c:532
2617 msgid ""
2618 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2619 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2620 msgstr ""
2621 "See lubab üle võrgu serveri ja kliendi kellasid sünkroniseerida. Detailsemad "
2622 "seadistused asuvad Kõik eelistused / võrgu sünkroon."
2623
2624 #: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
2625 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2626 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2627 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
2628 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
2629 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
2630 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
2631 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
2632 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
2633 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2634 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
2635 msgid "Default"
2636 msgstr "Vaikimisi"
2637
2638 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
2639 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2640 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
2641 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2642 msgid "Enable"
2643 msgstr "Lubatud"
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:540
2646 msgid "MTU of the network interface"
2647 msgstr "Võrguliidese MTU"
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:542
2650 msgid ""
2651 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2652 "over the network (in bytes)."
2653 msgstr ""
2654 "See on maksimaalne rakenduse-kihi paketi suurus, mida võib üle võrgu "
2655 "edastada (baitides)."
2656
2657 #: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
2658 msgid "Hop limit (TTL)"
2659 msgstr "Hüpete piirang (TTL)"
2660
2661 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2662 msgid ""
2663 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2664 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2665 "in default)."
2666 msgstr ""
2667 "See on voo väljundi poolt saadetud multicast pakettide hüpete  (tuntud ka "
2668 "kui \"Time-To-Live\" ehk TTL) piirang (-1 korral kasutatakse "
2669 "operatsioonisüsteemi vaikeväärtust)."
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:553
2672 msgid "Multicast output interface"
2673 msgstr "Multicast väljundi liides"
2674
2675 #: src/libvlc-module.c:555
2676 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2677 msgstr "Vaikimisi multicast liides. See eirab marsruutimise tabelit."
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:557
2680 msgid "DiffServ Code Point"
2681 msgstr "DiffServ Code Point"
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:558
2684 msgid ""
2685 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2686 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2687 msgstr ""
2688 "Väljuvate UDP voogude Diferentseeritud Teenuste Code Point (või IPv4 "
2689 "teenusetüüp või IPv6 liikluse klass). Seda kasutatakse võrgu QoS-i jaoks."
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:564
2692 msgid ""
2693 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2694 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2695 msgstr ""
2696 "Vali programm andes selle teenuse ID. Kasuta seda valikut, kui soovid lugeda "
2697 "mitme-programmi voogu (näiteks nagu DVB vood)."
2698
2699 #: src/libvlc-module.c:570
2700 msgid ""
2701 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2702 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2703 "(like DVB streams for example)."
2704 msgstr ""
2705 "Vali programmid andes komaga eraldatud nimekirja Teenuste ID-ga (SID-ga). "
2706 "Kasuta seda valikut, kui soovid lugeda mitme-programmi voogu (näiteks nagu "
2707 "DVB vood)"
2708
2709 #: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2710 msgid "Audio track"
2711 msgstr "Audiorada"
2712
2713 #: src/libvlc-module.c:578
2714 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2715 msgstr "Kasutatava audio raja voo number (0-st kuni n-ni)."
2716
2717 #: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2718 msgid "Subtitle track"
2719 msgstr "Subtiitrite rada"
2720
2721 #: src/libvlc-module.c:583
2722 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2723 msgstr "Kasutatava subtiitrite raja voo number (0-st kuni n-ni)."
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2726 msgid "Audio language"
2727 msgstr "Audio keel"
2728
2729 #: src/libvlc-module.c:588
2730 msgid ""
2731 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2732 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2733 "language)."
2734 msgstr ""
2735 "Audioraja jaoks eelistatav keel (komaga eraldatud kahe- või kolmetäheline "
2736 "maa kood, võõra keele kasutamise vältimiseks võib kasutada väärtust 'none')."
2737
2738 #: src/libvlc-module.c:591
2739 msgid "Subtitle language"
2740 msgstr "Subtiitrite keel"
2741
2742 #: src/libvlc-module.c:593
2743 msgid ""
2744 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2745 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2746 msgstr ""
2747 "Subtiitrite raja jaoks eelistatav keel (komaga eraldatud kahe- või "
2748 "kolmetäheline maa kood, varuvariandina võib kasutada väärtust 'any')."
2749
2750 #: src/libvlc-module.c:596
2751 #, fuzzy
2752 msgid "Menu language"
2753 msgstr "Menüüde keel:"
2754
2755 #: src/libvlc-module.c:598
2756 #, fuzzy
2757 msgid ""
2758 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2759 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2760 msgstr ""
2761 "Subtiitrite raja jaoks eelistatav keel (komaga eraldatud kahe- või "
2762 "kolmetäheline maa kood, varuvariandina võib kasutada väärtust 'any')."
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:602
2765 msgid "Audio track ID"
2766 msgstr "Audio raja ID"
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:604
2769 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2770 msgstr "Audio raja voo ID, mida kasutada."
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:606
2773 msgid "Subtitle track ID"
2774 msgstr "Subtiitrite raja ID"
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:608
2777 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2778 msgstr "Subtiitrite raja ID, mida kasutada"
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:610
2781 msgid "Preferred video resolution"
2782 msgstr "Eelistatud video eraldusvõime"
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:612
2785 msgid ""
2786 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2787 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2788 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2789 "higher resolutions."
2790 msgstr ""
2791
2792 #: src/libvlc-module.c:618
2793 msgid "Best available"
2794 msgstr "Parim saadaval olev"
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:618
2797 msgid "Full HD (1080p)"
2798 msgstr "Täis HD (1080p)"
2799
2800 #: src/libvlc-module.c:618
2801 msgid "HD (720p)"
2802 msgstr "HD (720p)"
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:619
2805 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2806 msgstr "Standardne definitsioon (576 või 480 rida)"
2807
2808 #: src/libvlc-module.c:620
2809 msgid "Low Definition (360 lines)"
2810 msgstr "Madal resolutsioon (360 rida)"
2811
2812 #: src/libvlc-module.c:621
2813 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2814 msgstr "Väga madal resolutsioon (240 rida)"
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:624
2817 msgid "Input repetitions"
2818 msgstr "Sisendi kordused"
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:626
2821 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2822 msgstr "Mitu korda sama sisendit korratakse"
2823
2824 #: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
2825 msgid "Start time"
2826 msgstr "Algusaeg"
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:630
2829 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2830 msgstr "Voog hakkab mängima sellelt positsioonilt (sekundites)."
2831
2832 #: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
2833 msgid "Stop time"
2834 msgstr "Lõpuaeg"
2835
2836 #: src/libvlc-module.c:634
2837 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2838 msgstr "Voog lõpetab mängimise sellelt positsioonilt (sekundites)."
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:636
2841 msgid "Run time"
2842 msgstr "Algusaeg"
2843
2844 #: src/libvlc-module.c:638
2845 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2846 msgstr "Voogu esitatakse nii kaua (sekundites)."
2847
2848 #: src/libvlc-module.c:640
2849 msgid "Fast seek"
2850 msgstr "Kiirotsing"
2851
2852 #: src/libvlc-module.c:642
2853 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2854 msgstr "Kerimisel eelista kiirust täpsusele"
2855
2856 #: src/libvlc-module.c:644
2857 msgid "Playback speed"
2858 msgstr "Esitamise kiirus"
2859
2860 #: src/libvlc-module.c:646
2861 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2862 msgstr "See defineerib taasesituse kiiruse (nominaalne kiirus on 1.0)."
2863
2864 #: src/libvlc-module.c:648
2865 msgid "Input list"
2866 msgstr "Sisendite nimekiri"
2867
2868 #: src/libvlc-module.c:650
2869 msgid ""
2870 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2871 "together after the normal one."
2872 msgstr ""
2873 "Sa võid anda komaga eraldatud sisendite nimekirja, mis ühendatakse kokku "
2874 "pärast tavalist."
2875
2876 #: src/libvlc-module.c:653
2877 msgid "Input slave (experimental)"
2878 msgstr "Sekundaarne sisend (eksperimentaalne)"
2879
2880 #: src/libvlc-module.c:655
2881 msgid ""
2882 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2883 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2884 "inputs."
2885 msgstr ""
2886 "See lubab sul esitada samaaegselt mitmetelt sisenditelt. See omadus on "
2887 "eksperimentaalne, kõik vormingud pole toetatud. Kasuta '#' eraldatud "
2888 "sisendite nimekirja."
2889
2890 #: src/libvlc-module.c:659
2891 msgid "Bookmarks list for a stream"
2892 msgstr "Voo järjehoidjate nimekiri"
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:661
2895 msgid ""
2896 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2897 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2898 "{...}\""
2899 msgstr ""
2900 "Sa võid anda voogude järjehoidjate nimekirja vormindatuna {name=järjehoidja-"
2901 "nimi,time=valikuline-aja-nihe,bytes=valikuline-baidi-nihe}, {...}"
2902
2903 #: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
2904 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
2905 msgid "Record directory or filename"
2906 msgstr "Salvestamise kataloog või fail"
2907
2908 #: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
2909 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2910 msgstr "Kataloogi või failinimi, kuhu salvestised salvestatakse"
2911
2912 #: src/libvlc-module.c:669
2913 msgid "Prefer native stream recording"
2914 msgstr "Loomuliku voo salvestamise eelistamine"
2915
2916 #: src/libvlc-module.c:671
2917 msgid ""
2918 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2919 "output module"
2920 msgstr ""
2921 "Võimalusel salvestatakse sisendi voog, selle asemel et kasutadavoo väljundi "
2922 "moodulit"
2923
2924 #: src/libvlc-module.c:674
2925 msgid "Timeshift directory"
2926 msgstr "Ajanihke kataloog"
2927
2928 #: src/libvlc-module.c:676
2929 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2930 msgstr "Kataloog, kuhu talletatakse ajutised ajanihke failid."
2931
2932 #: src/libvlc-module.c:678
2933 msgid "Timeshift granularity"
2934 msgstr "Ajanihke detailsus"
2935
2936 #: src/libvlc-module.c:680
2937 msgid ""
2938 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2939 "to store the timeshifted streams."
2940 msgstr ""
2941 "See on ajutiste failide maksimaalne suurus baitides, mida kasutatakse "
2942 "ajanihestatud voogude talletamiseks."
2943
2944 #: src/libvlc-module.c:683
2945 msgid "Change title according to current media"
2946 msgstr "Muuda pealkirja vastavalt aktiivsele meediale"
2947
2948 #: src/libvlc-module.c:684
2949 msgid ""
2950 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2951 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2952 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2953 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: src/libvlc-module.c:691
2957 msgid ""
2958 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2959 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2960 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2961 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2962 msgstr ""
2963 "Need valikud lubavad sul muuta pildipealdiste alamsüsteemi käitumist. "
2964 "Näiteks võid võimaldada pildipealdiste filtreid (logo, jne.). Võimalda need "
2965 "filtrid siin ja seadista neid \"pildipealdiste filtrite\" moodulite "
2966 "sektsioonis. Sa võid määrata palju erinevaid pildipealdiste valikuid."
2967
2968 #: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
2969 msgid "Force subtitle position"
2970 msgstr "Subtiitri asukoha kohendus"
2971
2972 #: src/libvlc-module.c:699
2973 msgid ""
2974 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2975 "over the movie. Try several positions."
2976 msgstr ""
2977 "Selle valikuga saab paigutada subtiitrid filmi alla, selle asemel, et need "
2978 "oleksid filmi kohal. Proovi erinevaid väärtuseid."
2979
2980 #: src/libvlc-module.c:702
2981 msgid "Enable sub-pictures"
2982 msgstr "Pildipealdiste lubamine"
2983
2984 #: src/libvlc-module.c:704
2985 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2986 msgstr "Sa saad täielikult keelata pildipealdiste töötlemise."
2987
2988 #: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
2989 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
2990 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
2991 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
2992 msgid "On Screen Display"
2993 msgstr "OSD"
2994
2995 #: src/libvlc-module.c:708
2996 msgid ""
2997 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2998 "Display)."
2999 msgstr ""
3000 "VLC suudab kuvada teateid video peal. Seda kutsutakse OSD-ks (On Screen "
3001 "Display)."
3002
3003 #: src/libvlc-module.c:711
3004 msgid "Text rendering module"
3005 msgstr "Teksti renderdamise moodul"
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:713
3008 msgid ""
3009 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
3010 "instance."
3011 msgstr ""
3012 "Tavaliselt kasutab VLC renderdamiseks Freetype-i, aga siin saad näiteks "
3013 "määrata selleks svg."
3014
3015 #: src/libvlc-module.c:715
3016 msgid "Subpictures source module"
3017 msgstr "Pildipealdiste allika moodul"
3018
3019 #: src/libvlc-module.c:717
3020 msgid ""
3021 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
3022 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
3023 msgstr ""
3024 "See lisab niinimetatud \"pildipealdise allikad\". Need filtrid katavad video "
3025 "piltide või tekstiga (nagu logo, suvaline tekst, ...)."
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:720
3028 msgid "Subpictures filter module"
3029 msgstr "Pildipealdiste filtri moodul"
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:722
3032 msgid ""
3033 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
3034 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
3035 msgstr ""
3036
3037 #: src/libvlc-module.c:725
3038 msgid "Autodetect subtitle files"
3039 msgstr "Subtiitrite faili automaatne valimine"
3040
3041 #: src/libvlc-module.c:727
3042 msgid ""
3043 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
3044 "(based on the filename of the movie)."
3045 msgstr ""
3046 "Automaatselt tuvasta subtiitrite fail, kui ühtegi failinime pole määratud "
3047 "(filmi failinime järgi)."
3048
3049 #: src/libvlc-module.c:730
3050 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
3051 msgstr "Subtiitrite tuvastamise hägusus"
3052
3053 #: src/libvlc-module.c:732
3054 msgid ""
3055 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
3056 "Options are:\n"
3057 "0 = no subtitles autodetected\n"
3058 "1 = any subtitle file\n"
3059 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
3060 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
3061 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
3062 msgstr ""
3063 "See määrab, kui suur on subtiitri- ja filmifaili sobivuse hägusus.\n"
3064 "Valikud on:\n"
3065 "0 = subtiitreid ei tuvastata\n"
3066 "1 = igasugune subtiitrite fail\n"
3067 "2 = igasugune subtiitrite fail, mis sisaldab filmi nime\n"
3068 "3 = subtiitrite fail, mis sobib filmi nimega, kuid sisaldab täiendavaid "
3069 "märke\n"
3070 "4 = subtiitrite fail, millele on täpselt sama failinimi, mis filmilgi"
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:740
3073 msgid "Subtitle autodetection paths"
3074 msgstr "Subtiitrite tuvastamise asukohad"
3075
3076 #: src/libvlc-module.c:742
3077 msgid ""
3078 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
3079 "found in the current directory."
3080 msgstr ""
3081 "Otsi ka nendest asukohtadest subtiitrite faili, kui neid ei leitud "
3082 "aktiivsest kataloogist."
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:745
3085 msgid "Use subtitle file"
3086 msgstr "Kasuta subtiitrite faili"
3087
3088 #: src/libvlc-module.c:747
3089 msgid ""
3090 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
3091 "subtitle file."
3092 msgstr ""
3093 "Laadi see subtiitrite fail. Kasuta siis, kui automaattuvastus ei leia faili."
3094
3095 #: src/libvlc-module.c:751
3096 msgid "DVD device"
3097 msgstr "DVD-seade"
3098
3099 #: src/libvlc-module.c:752
3100 msgid "VCD device"
3101 msgstr "VCD-seade"
3102
3103 #: src/libvlc-module.c:753
3104 msgid "Audio CD device"
3105 msgstr "Audio-CD seade"
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:757
3108 msgid ""
3109 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3110 "the drive letter (e.g. D:)"
3111 msgstr ""
3112 "See on vaikimisi kasutatav DVD-seade (või fail). Ära unusta koolonit peale "
3113 "ketta tähte (nt. D:)"
3114
3115 #: src/libvlc-module.c:760
3116 msgid ""
3117 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
3118 "the drive letter (e.g. D:)"
3119 msgstr ""
3120 "See on vaikimisi kasutatav VCD-seade (või fail). Ära unusta koolonit peale "
3121 "ketta tähte (nt. D:)"
3122
3123 #: src/libvlc-module.c:763
3124 msgid ""
3125 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
3126 "after the drive letter (e.g. D:)"
3127 msgstr ""
3128 "See on vaikimisi kasutatav Audio-CD seade (või fail). Ära unusta koolonit "
3129 "peale ketta tähte (nt. D:)"
3130
3131 #: src/libvlc-module.c:770
3132 msgid "This is the default DVD device to use."
3133 msgstr "See on vaikimisi kasutatav DVD-seade."
3134
3135 #: src/libvlc-module.c:772
3136 msgid "This is the default VCD device to use."
3137 msgstr "See on vaikimisi kasutatav VCD-seade."
3138
3139 #: src/libvlc-module.c:774
3140 msgid "This is the default Audio CD device to use."
3141 msgstr "See on vaikimisi kasutatav Audio-CD seade."
3142
3143 #: src/libvlc-module.c:791
3144 msgid "TCP connection timeout"
3145 msgstr "TCP ühenduse aegumine"
3146
3147 #: src/libvlc-module.c:793
3148 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
3149 msgstr "Vaikimisi TCP ühenduse augumine (millisekundites)."
3150
3151 #: src/libvlc-module.c:795
3152 msgid "HTTP server address"
3153 msgstr "HTTP serveri aadress"
3154
3155 #: src/libvlc-module.c:797
3156 msgid ""
3157 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
3158 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
3159 "them to a specific network interface."
3160 msgstr ""
3161 "Vaikimisi kuulab server kõigil kohalikel IP-aadressidel. Kuulatavate "
3162 "võrguliideste nimekirja piiramiseks määra IP-aadress (nt ::1 või 127.0.0.1) "
3163 "või hostinimi (nt. localhost)."
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:801
3166 msgid "RTSP server address"
3167 msgstr "RTSP serveri aadress"
3168
3169 #: src/libvlc-module.c:803
3170 msgid ""
3171 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
3172 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
3173 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
3174 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
3175 "network interface."
3176 msgstr ""
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:809
3179 msgid "HTTP server port"
3180 msgstr "HTTP serveri port"
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:811
3183 msgid ""
3184 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
3185 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3186 "by the operating system."
3187 msgstr ""
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:816
3190 msgid "HTTPS server port"
3191 msgstr "HTTPS serveri port"
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:818
3194 msgid ""
3195 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
3196 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
3197 "restricted by the operating system."
3198 msgstr ""
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:823
3201 msgid "RTSP server port"
3202 msgstr "RTSP serveri port"
3203
3204 #: src/libvlc-module.c:825
3205 msgid ""
3206 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3207 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3208 "by the operating system."
3209 msgstr ""
3210
3211 #: src/libvlc-module.c:830
3212 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3213 msgstr "HTTP/TLS serveri sertifikaat"
3214
3215 #: src/libvlc-module.c:832
3216 msgid ""
3217 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3218 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3219 msgstr ""
3220
3221 #: src/libvlc-module.c:835
3222 msgid "HTTP/TLS server private key"
3223 msgstr "HTTP/TLS serveri privaatvõti"
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:837
3226 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3227 msgstr ""
3228
3229 #: src/libvlc-module.c:839
3230 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3231 msgstr "HTTP/TLS sertifitseerimiskeskused"
3232
3233 #: src/libvlc-module.c:841
3234 msgid ""
3235 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3236 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3237 msgstr ""
3238
3239 #: src/libvlc-module.c:844
3240 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3241 msgstr "HTTP/TLS sertifikaatide tühistusnimekiri"
3242
3243 #: src/libvlc-module.c:846
3244 msgid ""
3245 "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
3246 "revoked certificates in TLS sessions."
3247 msgstr ""
3248
3249 #: src/libvlc-module.c:849
3250 msgid "SOCKS server"
3251 msgstr "SOCKS server"
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:851
3254 msgid ""
3255 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3256 "used for all TCP connections"
3257 msgstr ""
3258 "Kasutatav SOCKS proksi server.See peab esinema kujul aadress:port. Seda "
3259 "kasutatakse kõikide TCP ühenduste jaoks"
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:854
3262 msgid "SOCKS user name"
3263 msgstr "SOCKS kasutajanimi"
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:856
3266 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3267 msgstr "SOCKS proksi ühenduseks kasutatav kasutajanimi."
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:858
3270 msgid "SOCKS password"
3271 msgstr "SOCKS parool"
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:860
3274 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3275 msgstr "SOCKS proksi ühenduseks kasutatav parool."
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:862
3278 msgid "Title metadata"
3279 msgstr "Nime metaandmed"
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:864
3282 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3283 msgstr "Lubab sul määrata metaandmete sisendi \"pealkirja\"."
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:866
3286 msgid "Author metadata"
3287 msgstr "Autori metaandmed"
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:868
3290 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3291 msgstr "Lubab sul määrata metaandmete sisendi \"autori\"."
3292
3293 #: src/libvlc-module.c:870
3294 msgid "Artist metadata"
3295 msgstr "Esitaja metaandmed"
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:872
3298 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3299 msgstr "Lubab sul määrata metaandmete sisendi \"esitaja\"."
3300
3301 #: src/libvlc-module.c:874
3302 msgid "Genre metadata"
3303 msgstr "Stiili metaandmed"
3304
3305 #: src/libvlc-module.c:876
3306 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3307 msgstr "Lubab sul määrata metaandmete sisendi \"stiili\"."
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:878
3310 msgid "Copyright metadata"
3311 msgstr "Autoriõiguste metaandmed"
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:880
3314 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3315 msgstr "Lubab sul määrata metaandmete sisendi \"autoriõiguse\"."
3316
3317 #: src/libvlc-module.c:882
3318 msgid "Description metadata"
3319 msgstr "Kirjelduse metaandmed"
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:884
3322 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3323 msgstr "Lubab sul määrata metaandmete sisendi \"kirjelduse\"."
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:886
3326 msgid "Date metadata"
3327 msgstr "Kuupäeva metaandmed"
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:888
3330 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3331 msgstr "Lubab sul määrata metaandmete sisendi \"kuupäeva\"."
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:890
3334 msgid "URL metadata"
3335 msgstr "URL-i metaandmed"
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:892
3338 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3339 msgstr "Lubab sul määrata metaandmete sisendi \"url-i\"."
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:896
3342 msgid ""
3343 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3344 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3345 "can break playback of all your streams."
3346 msgstr ""
3347 "Seda valikut saab kasutada muutmaks viisi, kuidas VLC valib oma koodekeid "
3348 "(lahti pakkimise meetodeid). Ainult teadjamad kasutajad võiksid seda valikut "
3349 "muuta, kuna see võib rikkuda kõikide voogude taasesitamise."
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:900
3352 msgid "Preferred decoders list"
3353 msgstr "Eelistatud dekoodrite nimekiri"
3354
3355 #: src/libvlc-module.c:902
3356 msgid ""
3357 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3358 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3359 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3360 msgstr ""
3361 "Eelisnimekiri koodekidest, mida VLC kasutada üritab. Näiteks, 'dummy,a52', "
3362 "proovib kõigepealt dummy ja siis a52 koodekeid, enne, kui proovib teisi. "
3363 "Ainult teadjamad kasutajad võiksid seda valikut muuta, kuna see võib rikkuda "
3364 "kõikide voogude taasesitamise."
3365
3366 #: src/libvlc-module.c:907
3367 msgid "Preferred encoders list"
3368 msgstr "Eelistatud koodrite nimekiri"
3369
3370 #: src/libvlc-module.c:909
3371 msgid ""
3372 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3373 msgstr "See lubab sul valida VLC jaoks eelistatud koodrite nimekirja."
3374
3375 #: src/libvlc-module.c:918
3376 msgid ""
3377 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3378 "subsystem."
3379 msgstr ""
3380 "Need valikud lubavad sul määrata vaikimisi globaalsed valikud voo väljundi "
3381 "alamsüsteemile."
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:921
3384 msgid "Default stream output chain"
3385 msgstr "Vaikimisi voo väljundi ahel"
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:923
3388 msgid ""
3389 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3390 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3391 "all streams."
3392 msgstr ""
3393 "Siia võid sisestada vaikimisi voo väljundi ahela. Õppimaks ehitama selliseid "
3394 "ahelaid, konsulteeri dokumentatsiooniga. Hoiatus: seda ahelat kasutatakse "
3395 "kõikidel voogudel."
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:927
3398 msgid "Enable streaming of all ES"
3399 msgstr "Kõigi elementaarvoogude edastamine lubatud"
3400
3401 #: src/libvlc-module.c:929
3402 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3403 msgstr "Voogedasta kõik elementaarvood (video, audio ja subtiitrid)"
3404
3405 #: src/libvlc-module.c:931
3406 msgid "Display while streaming"
3407 msgstr "Voogedastuse kuvamine samal ajal"
3408
3409 #: src/libvlc-module.c:933
3410 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3411 msgstr "Voogu esitatakse voogedastuse ajal lokaalselt."
3412
3413 #: src/libvlc-module.c:935
3414 msgid "Enable video stream output"
3415 msgstr "Videovoo väljundi lubamine"
3416
3417 #: src/libvlc-module.c:937
3418 msgid ""
3419 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3420 "facility when this last one is enabled."
3421 msgstr ""
3422 "Vali, kas videovoog suunata ümber voo väljundisse, kui see viimane on "
3423 "võimaldatud."
3424
3425 #: src/libvlc-module.c:940
3426 msgid "Enable audio stream output"
3427 msgstr "Audiovoo väljundi lubamine"
3428
3429 #: src/libvlc-module.c:942
3430 msgid ""
3431 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3432 "facility when this last one is enabled."
3433 msgstr ""
3434 "Vali, kas audiovoog suunata ümber voo väljundisse, kui see viimane on "
3435 "võimaldatud."
3436
3437 #: src/libvlc-module.c:945
3438 msgid "Enable SPU stream output"
3439 msgstr "SPU voo väljundi lubamine"
3440
3441 #: src/libvlc-module.c:947
3442 msgid ""
3443 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3444 "facility when this last one is enabled."
3445 msgstr ""
3446 "Vali, kas SPU voog suunata ümber voo väljundisse, kui see viimane on "
3447 "võimaldatud."
3448
3449 #: src/libvlc-module.c:950
3450 msgid "Keep stream output open"
3451 msgstr "Voo väljundi hoidmine avatuna"
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:952
3454 msgid ""
3455 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3456 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3457 "specified)"
3458 msgstr ""
3459 "See lubab sul hoida unikaalse voo väljundi instantsi üle mitme esitusloendi "
3460 "kirje (automaatselt sisestab kogutud voo väljundi, kui pole määratud)"
3461
3462 #: src/libvlc-module.c:956
3463 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3464 msgstr "Voo väljundi mukseri puhver (ms)"
3465
3466 #: src/libvlc-module.c:958
3467 msgid ""
3468 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3469 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3470 msgstr ""
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:961
3473 msgid "Preferred packetizer list"
3474 msgstr "Eelistatud tükeldajate nimekiri"
3475
3476 #: src/libvlc-module.c:963
3477 msgid ""
3478 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3479 msgstr "Sellega saab valida järjekorra, mille järgi VLC valib tükeldajaid."
3480
3481 #: src/libvlc-module.c:966
3482 msgid "Mux module"
3483 msgstr "Multiplekseri moodul"
3484
3485 #: src/libvlc-module.c:968
3486 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3487 msgstr "See on iganenud kirje, lubamaks sul seadistada muksi mooduleid"
3488
3489 #: src/libvlc-module.c:970
3490 msgid "Access output module"
3491 msgstr "Juurdepääsu väljundi moodul"
3492
3493 #: src/libvlc-module.c:972
3494 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3495 msgstr ""
3496 "See on iganenud kirje, lubamaks sul seadistada juurdepääsu väljundi mooduleid"
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:975
3499 msgid ""
3500 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3501 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3502 msgstr ""
3503 "Kui see valik on võimaldatud, siis SAP multicast aadressi voogu "
3504 "kontrollitakse. See on vajalik, kui soovid teha teateid MBone-i."
3505
3506 #: src/libvlc-module.c:979
3507 msgid "SAP announcement interval"
3508 msgstr "SAP teadete intervall"
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:981
3511 msgid ""
3512 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3513 "between SAP announcements."
3514 msgstr ""
3515 "Kui SAP voo kontroll on keelatud, siis see lubab sul määrata fikseeritud "
3516 "intervalli SAP teadetele."
3517
3518 #: src/libvlc-module.c:990
3519 msgid ""
3520 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3521 "you really know what you are doing."
3522 msgstr ""
3523 "Need valikud lubavad sul valida vaikimisi mooduleid. Ära neid puutu, kui sa "
3524 "just täpselt ei tea, mida teed."
3525
3526 #: src/libvlc-module.c:993
3527 msgid "Access module"
3528 msgstr "Juurdepääsumoodulid"
3529
3530 #: src/libvlc-module.c:995
3531 msgid ""
3532 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3533 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3534 "option unless you really know what you are doing."
3535 msgstr ""
3536 "See lubab sul sundida juurepääsumoodulit. Võid seda kasutada, kui õige "
3537 "juurdepääs ei ole automaatselt tuvastatud. Sa ei tohiks seda seada, kui "
3538 "globaalset valikut, kui sa just täpselt tead, mida teed."
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:999
3541 msgid "Stream filter module"
3542 msgstr "Voo filtri moodul"
3543
3544 #: src/libvlc-module.c:1001
3545 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3546 msgstr "Voo filtreid kasutatakse lugema hakatava voo muutmiseks."
3547
3548 #: src/libvlc-module.c:1003
3549 msgid "Demux module"
3550 msgstr "Demuksimise moodul"
3551
3552 #: src/libvlc-module.c:1005
3553 msgid ""
3554 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3555 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3556 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3557 "you really know what you are doing."
3558 msgstr ""
3559 "Demultipleksereid kasutatakse \"elementaarvoogude\" (nagu audio- ja "
3560 "videovood) eraldamiseks. Sa võid seda kasutada, kui õige demukser ei ole "
3561 "automaatselt tuvastatud. Seda ei tohiks seada seda globaalseks valikuks, kui "
3562 "sa täpselt ei tea, mida teed.\""
3563
3564 #: src/libvlc-module.c:1010
3565 msgid "VoD server module"
3566 msgstr "VoD serveri moodul"
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1012
3569 msgid ""
3570 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3571 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3572 msgstr ""
3573
3574 #: src/libvlc-module.c:1015
3575 msgid "Allow real-time priority"
3576 msgstr "Reaalaja prioriteedi lubamine"
3577
3578 #: src/libvlc-module.c:1017
3579 msgid ""
3580 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3581 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3582 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3583 "only activate this if you know what you're doing."
3584 msgstr ""
3585 "Käivitades VLC reaalaja prioriteediga, lubab see palju täpsemat ajastust ja "
3586 "paremat tootlust, eriti sisu voogedastamisel. Paraku võib see su masina "
3587 "lukustada või teha väga aeglaseks. Sa peaksid selle aktiveerima ainult "
3588 "juhul, kui tead täpselt, mida teed."
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1023
3591 msgid "Adjust VLC priority"
3592 msgstr "Kohanda VLC prioriteeti"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1025
3595 msgid ""
3596 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3597 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3598 "VLC instances."
3599 msgstr ""
3600 "See valik lisab nihke (positiivse või negatiivse) VLC vaikeprioriteedile. Sa "
3601 "võid seda kasutada häälestamaks VLC prioriteeti teiste rakenduste või teiste "
3602 "VLC instantside suhtes."
3603
3604 #: src/libvlc-module.c:1030
3605 msgid ""
3606 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3607 msgstr "See valik on kasulik, kui soovid alandada voo lugemise latentsust."
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1033
3610 msgid "VLM configuration file"
3611 msgstr "VLM seadete fail"
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1035
3614 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3615 msgstr "VLM seadete faili loetakse niipea, kui VLM on käivitunud."
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1037
3618 msgid "Use a plugins cache"
3619 msgstr "Pluginate puhvri kasutamine"
3620
3621 #: src/libvlc-module.c:1039
3622 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3623 msgstr "Plugina puhvri kasutamine vähendab oluliselt VLC käivitamise aega."
3624
3625 #: src/libvlc-module.c:1041
3626 msgid "Locally collect statistics"
3627 msgstr "Lokaalse statistika kogumine"
3628
3629 #: src/libvlc-module.c:1043
3630 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3631 msgstr "Erineva lokaalse statistika kogumine esitatava meedia kohta."
3632
3633 #: src/libvlc-module.c:1045
3634 msgid "Run as daemon process"
3635 msgstr "Teenusena käivitamine"
3636
3637 #: src/libvlc-module.c:1047
3638 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3639 msgstr "VLC käivitatakse taustal nagu teenusprotsess."
3640
3641 #: src/libvlc-module.c:1049
3642 msgid "Write process id to file"
3643 msgstr "Protsessi id faili kirjutamine"
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1051
3646 msgid "Writes process id into specified file."
3647 msgstr "Protsessi id kirjutamine määratud faili."
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1053
3650 msgid "Log to file"
3651 msgstr "Faili logimine"
3652
3653 #: src/libvlc-module.c:1055
3654 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3655 msgstr "Kõigi VLC teadete logimine tekstifaili."
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:1057
3658 msgid "Log to syslog"
3659 msgstr "Syslog-i logimine"
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1059
3662 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3663 msgstr "Kõikide VLC teadete logimine syslog-i (UNIX süsteemid)"
3664
3665 #: src/libvlc-module.c:1061
3666 msgid "Allow only one running instance"
3667 msgstr "Ainult ühe töötava instantsi lubamine"
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:1064
3670 msgid ""
3671 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3672 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3673 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3674 "This option will allow you to play the file with the already running "
3675 "instance or enqueue it."
3676 msgstr ""
3677
3678 #: src/libvlc-module.c:1071
3679 msgid ""
3680 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3681 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3682 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3683 "This option will allow you to play the file with the already running "
3684 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3685 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3686 msgstr ""
3687 "Ainult ühe VLC instantsi lubamine on mõnikord kasulik. Näiteks kui oled mõne "
3688 "meediafaili tüübi seostanud VLC-ga ja sa ei taha, et iga kord failisirvijas "
3689 "sellel failil klõpsates käivitatakse järjekordne VLC instants. See valik "
3690 "lubab sul seda faili esitada või järjekorda panna juba töötavas VLC "
3691 "instantsis. See valik nõuab ka töötavat D-Bus seansi teenust ja töötavat ja "
3692 "D-Bus-i juhtliidest kasutavat VLC-d."
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1080
3695 msgid "VLC is started from file association"
3696 msgstr "VLC on käivitatud failiseose kaudu"
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1082
3699 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3700 msgstr "Ütle VLC-le, et see käivitati OS-i failiseose kaudu"
3701
3702 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
3703 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3704 msgstr "Kui on failihaldurist avatud, kasuta ainult üht instantsi"
3705
3706 #: src/libvlc-module.c:1087
3707 msgid "Increase the priority of the process"
3708 msgstr "Suurenda protsessi prioriteeti"
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1089
3711 msgid ""
3712 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3713 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3714 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3715 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3716 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3717 "machine."
3718 msgstr ""
3719 "Prostsessi prioriteedi suurendamine parandab tõenäoliselt esitamise "
3720 "kogemist, kuna ei luba teistel rakendustel, mis võivad nõuda palju "
3721 "protsessori võimsust, VLC-d segada. Siiski tuleks meeles pidada, et "
3722 "mõningatel juhtudel (vead) võib VLC nõuda nii palju protsessori võimsust, et "
3723 "sinu arvutisüsteem muutub kasutamatuks ning nõuda masina taaskäivitamist."
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
3726 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3727 msgstr "Ühe-instantsi režiimis pane kirjed esitusloendi järjekorda"
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1099
3730 msgid ""
3731 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3732 "playing current item."
3733 msgstr ""
3734 "Ühe instantsi valiku kasutamisel pannakse kirjed esitusloendi järjekorda ja "
3735 "jätkatakse aktiivse kirje esitamist."
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1108
3738 msgid ""
3739 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3740 "overridden in the playlist dialog box."
3741 msgstr ""
3742 "Need valikud defineerivad esitusloendi käitumise. Mõningaid neist saab "
3743 "tühistada esitusloendi dialoogikastis."
3744
3745 #: src/libvlc-module.c:1111
3746 msgid "Automatically preparse files"
3747 msgstr "Failide automaatne eelanalüüs"
3748
3749 #: src/libvlc-module.c:1113
3750 msgid ""
3751 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3752 "metadata)."
3753 msgstr ""
3754 "Automaatselt eelparsitakse esitusloendisse lisatud failid (metaandmete "
3755 "hankimiseks)."
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
3758 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
3759 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
3760 msgid "Allow metadata network access"
3761 msgstr ""
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1118
3764 msgid "Services discovery modules"
3765 msgstr "Teenuste avastamise moodulid"
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1120
3768 msgid ""
3769 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3770 "Typical value is \"sap\"."
3771 msgstr ""
3772 "Määrab eellaaditavate teenuste avastamise moodulid, eraldatud kooloniga. "
3773 "Tüüpiline väärtus on \"sap\"."
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1123
3776 msgid "Play files randomly forever"
3777 msgstr "Failide esitamine juhujärjestuses igavesti"
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1125
3780 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3781 msgstr "VLC esitab juhuslikult esitusloendi faile kuni katkestamiseni."
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1127
3784 msgid "Repeat all"
3785 msgstr "Kõikide kordamine"
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1129
3788 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3789 msgstr "VLC jätkab esitusloendi esitamist kuni lõpmatuseni."
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1131
3792 msgid "Repeat current item"
3793 msgstr "Praeguse kirje kordamine"
3794
3795 #: src/libvlc-module.c:1133
3796 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3797 msgstr "VLC jätkab aktiivse esitusloendi kirje kordamist."
3798
3799 #: src/libvlc-module.c:1135
3800 msgid "Play and stop"
3801 msgstr "Esitamine ja peatamine"
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:1137
3804 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3805 msgstr "Lõpetab esitusloendi, kui kõik kirjed on esitatud."
3806
3807 #: src/libvlc-module.c:1139
3808 msgid "Play and exit"
3809 msgstr "Esitamine ja väljumine"
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1141
3812 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3813 msgstr "Väljub, kui esitusloendis ei ole enam kirjeid."
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1143
3816 msgid "Play and pause"
3817 msgstr "Esitamine ja pausimine"
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1145
3820 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3821 msgstr "Tehakse paus iga esitusloendi kirje viimasel kaadril."
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1147
3824 msgid "Auto start"
3825 msgstr "Auto start"
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1148
3828 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3829 msgstr "Automaatselt hakka laadimisel esitusloendi sisu esitama."
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1151
3832 msgid "Pause on audio communication"
3833 msgstr ""
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1153
3836 msgid ""
3837 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3838 "automatically."
3839 msgstr ""
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1156
3842 msgid "Use media library"
3843 msgstr "Meediakogu kasutamine"
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1158
3846 msgid ""
3847 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3848 "VLC."
3849 msgstr ""
3850 "VLC meediakogu salvestatakse ja värskendatakse käivitamisel automaatselt."
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
3853 msgid "Display playlist tree"
3854 msgstr "Esitusloendi puu kuvamine"
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1163
3857 msgid ""
3858 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3859 "directory."
3860 msgstr ""
3861 "Esitusloend võib mõningate kirjete kategoriseerimiseks kasutada puud, mis "
3862 "meenutab kataloogi sisu."
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1172
3865 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3866 msgstr "Need sätted on globaalsed VLC klahviseosed e kiirklahvid."
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
3869 msgid "Ignore"
3870 msgstr "Eiratakse"
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1183
3873 msgid "Volume Control"
3874 msgstr "Helitugevuse reguleerimine"
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1183
3877 msgid "Position Control"
3878 msgstr "Asukoha muutmine"
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1185
3881 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
3882 msgstr "Hiirerulliku üles-alla suuna kontroll"
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1187
3885 msgid ""
3886 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
3887 "mousewheel event can be ignored"
3888 msgstr ""
3889
3890 #: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
3891 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
3892 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
3893 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
3894 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3895 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
3896 msgid "Fullscreen"
3897 msgstr "Täisekraan"
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1190
3900 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3901 msgstr "Vali kiirklahv täisekraanivaate vahetamiseks."
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1191
3904 msgid "Exit fullscreen"
3905 msgstr "Välju täisekraanist"
3906
3907 #: src/libvlc-module.c:1192
3908 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3909 msgstr ""
3910
3911 #: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
3912 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
3913 msgid "Play/Pause"
3914 msgstr "Esitamine/paus"
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1194
3917 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3918 msgstr "Vali kiirklahv pausitud olekule vahetamiseks."
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1195
3921 msgid "Pause only"
3922 msgstr "Ainult paus"
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1196
3925 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3926 msgstr "Vali pausi jaoks kiirklahv."
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1197
3929 msgid "Play only"
3930 msgstr "Ainult esitamine"
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1198
3933 msgid "Select the hotkey to use to play."
3934 msgstr "Vali kiirklahv esituse alustamiseks."
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
3937 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3938 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3939 msgid "Faster"
3940 msgstr "Kiiremini"
3941
3942 #: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
3943 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3944 msgstr "Vali kiirklahv kiirkerimisega esituseks."
3945
3946 #: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
3947 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3948 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3949 msgid "Slower"
3950 msgstr "Aeglasemalt"
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
3953 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3954 msgstr "Vali kiirklahv aegvõttes esituseks."
3955
3956 #: src/libvlc-module.c:1203
3957 msgid "Normal rate"
3958 msgstr "Normaalkiirus"
3959
3960 #: src/libvlc-module.c:1204
3961 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3962 msgstr "Vali kiirklahv, mis muudab esituskiiruse tagasi normaalseks."
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
3965 msgid "Faster (fine)"
3966 msgstr "Pisut kiiremini"
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
3969 msgid "Slower (fine)"
3970 msgstr "Pisut aeglasemalt"
3971
3972 #: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
3973 #: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
3974 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
3975 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
3976 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
3977 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
3978 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
3979 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
3980 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3981 msgid "Next"
3982 msgstr "Järgmine"
3983
3984 #: src/libvlc-module.c:1210
3985 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3986 msgstr "Vali kiirklahv, mis hüppab esitusloendi järgmisele kirjele."
3987
3988 #: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
3989 #: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
3990 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
3991 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
3992 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
3993 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
3994 msgid "Previous"
3995 msgstr "Eelmine"
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1212
3998 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3999 msgstr "Vali kiirklahv, mis hüppab esitusloendi eelmisele kirjele."
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
4002 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
4003 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
4004 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
4005 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
4006 msgid "Stop"
4007 msgstr "Peata"
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1214
4010 msgid "Select the hotkey to stop playback."
4011 msgstr "Vali kiirklahv, mis peatab taasesituse."
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
4014 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
4015 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
4016 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
4017 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
4018 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
4019 msgid "Position"
4020 msgstr "Asukoht"
4021
4022 #: src/libvlc-module.c:1216
4023 msgid "Select the hotkey to display the position."
4024 msgstr "Vali kiirklahv, mis kuvab asukoha."
4025
4026 #: src/libvlc-module.c:1218
4027 msgid "Very short backwards jump"
4028 msgstr "Väga lühike hüpe tagasi"
4029
4030 #: src/libvlc-module.c:1220
4031 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
4032 msgstr "Vali kiirklahv, mis teeb väga lühikese hüppe tagasi."
4033
4034 #: src/libvlc-module.c:1221
4035 msgid "Short backwards jump"
4036 msgstr "Lühike hüpe tagasi"
4037
4038 #: src/libvlc-module.c:1223
4039 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
4040 msgstr "Vali kiirklahv, mis teeb lühikese hüppe tagasi."
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1224
4043 msgid "Medium backwards jump"
4044 msgstr "Keskmine hüpe tagasi"
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1226
4047 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
4048 msgstr "Vali kiirklahv, mis teeb keskmise hüppe tagasi."
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1227
4051 msgid "Long backwards jump"
4052 msgstr "Pikk hüpe tagasi"
4053
4054 #: src/libvlc-module.c:1229
4055 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
4056 msgstr "Vali kiirklahv, mis teeb pika hüppe tagasi."
4057
4058 #: src/libvlc-module.c:1231
4059 msgid "Very short forward jump"
4060 msgstr "Väga lühike hüpe edasi"
4061
4062 #: src/libvlc-module.c:1233
4063 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4064 msgstr "Vali kiirklahv, mis teeb väga lühikese hüppe edasi."
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1234
4067 msgid "Short forward jump"
4068 msgstr "Lühike hüpe edasi"
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1236
4071 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4072 msgstr "Vali kiirklahv, mis teeb lühikese hüppe edasi."
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1237
4075 msgid "Medium forward jump"
4076 msgstr "Keskmine hüpe edasi"
4077
4078 #: src/libvlc-module.c:1239
4079 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4080 msgstr "Vali kiirklahv, mis teeb keskmise hüppe edasi."
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1240
4083 msgid "Long forward jump"
4084 msgstr "Pikk hüpe edasi"
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1242
4087 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4088 msgstr "Vali kiirklahv, mis teeb pika hüppe edasi."
4089
4090 #: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
4091 msgid "Next frame"
4092 msgstr "Järgmine kaader"
4093
4094 #: src/libvlc-module.c:1245
4095 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4096 msgstr "Vali kiirklahv, mis hüppab järgmisele kaadrile."
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1247
4099 msgid "Very short jump length"
4100 msgstr "Väga lühikese hüppe pikkus"
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1248
4103 msgid "Very short jump length, in seconds."
4104 msgstr "Väga lühikese hüppe pikkus sekundites"
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1249
4107 msgid "Short jump length"
4108 msgstr "Lühikese hüppe pikkus"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1250
4111 msgid "Short jump length, in seconds."
4112 msgstr "Lühikese hüppe pikkus sekundites"
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1251
4115 msgid "Medium jump length"
4116 msgstr "Keskmise hüppe pikkus"
4117
4118 #: src/libvlc-module.c:1252
4119 msgid "Medium jump length, in seconds."
4120 msgstr "Keskmise hüppe pikkus sekundites"
4121
4122 #: src/libvlc-module.c:1253
4123 msgid "Long jump length"
4124 msgstr "Pika hüppe pikkus"
4125
4126 #: src/libvlc-module.c:1254
4127 msgid "Long jump length, in seconds."
4128 msgstr "Pikka hüppe pikkus sekundites"
4129
4130 #: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
4131 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
4132 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
4133 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
4134 msgid "Quit"
4135 msgstr "Välju"
4136
4137 #: src/libvlc-module.c:1257
4138 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4139 msgstr "Vali kiirklahv rakendusest väljumiseks"
4140
4141 #: src/libvlc-module.c:1258
4142 msgid "Navigate up"
4143 msgstr "Navigeerimine üles"
4144
4145 #: src/libvlc-module.c:1259
4146 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
4147 msgstr "Vali kiirklahv DVD menüüs üles liikumiseks."
4148
4149 #: src/libvlc-module.c:1260
4150 msgid "Navigate down"
4151 msgstr "Navigeerimine alla"
4152
4153 #: src/libvlc-module.c:1261
4154 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
4155 msgstr "Vali kiirklahv DVD menüüs alla liikumiseks."
4156
4157 #: src/libvlc-module.c:1262
4158 msgid "Navigate left"
4159 msgstr "Navigeerimine vasakule"
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:1263
4162 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4163 msgstr "Vali kiirklahv DVD menüüs vasakule liikumiseks."
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1264
4166 msgid "Navigate right"
4167 msgstr "Navigeerimine paremale"
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:1265
4170 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4171 msgstr "Vali kiirklahv DVD menüüs paremale liikumiseks."
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1266
4174 msgid "Activate"
4175 msgstr "Aktiveerimine"
4176
4177 #: src/libvlc-module.c:1267
4178 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4179 msgstr "Vali kiirklahv DVD menüüs valitud kirje aktiveerimiseks."
4180
4181 #: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
4182 msgid "Go to the DVD menu"
4183 msgstr "DVD menüüle liikumine"
4184
4185 #: src/libvlc-module.c:1269
4186 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4187 msgstr "Vali kiirklahv DVD menüü avamiseks"
4188
4189 #: src/libvlc-module.c:1270
4190 msgid "Select previous DVD title"
4191 msgstr "Eelmise DVD pealkirja valimine"
4192
4193 #: src/libvlc-module.c:1271
4194 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4195 msgstr "Vali kiirklahv DVD-lt eelmise pealkirja valimiseks."
4196
4197 #: src/libvlc-module.c:1272
4198 msgid "Select next DVD title"
4199 msgstr "Järgmise DVD pealkirja valimine"
4200
4201 #: src/libvlc-module.c:1273
4202 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4203 msgstr "Vali kiirklahv DVD-lt järgmise pealkirja valimiseks."
4204
4205 #: src/libvlc-module.c:1274
4206 msgid "Select prev DVD chapter"
4207 msgstr "Eelmise DVD peatüki valimine"
4208
4209 #: src/libvlc-module.c:1275
4210 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4211 msgstr "Vali kiirklahv DVD-lt eelmise peatüki valimiseks."
4212
4213 #: src/libvlc-module.c:1276
4214 msgid "Select next DVD chapter"
4215 msgstr "Järgmise DVD peatüki valimine"
4216
4217 #: src/libvlc-module.c:1277
4218 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4219 msgstr "Vali kiirklahv DVD-lt järgmise peatüki valimiseks."
4220
4221 #: src/libvlc-module.c:1278
4222 msgid "Volume up"
4223 msgstr "Heli valjemaks"
4224
4225 #: src/libvlc-module.c:1279
4226 msgid "Select the key to increase audio volume."
4227 msgstr "Vali kiirklahv helivaljuse suurendamiseks."
4228
4229 #: src/libvlc-module.c:1280
4230 msgid "Volume down"
4231 msgstr "Heli vaiksemaks"
4232
4233 #: src/libvlc-module.c:1281
4234 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4235 msgstr "Vali kiirklahv helivaljuse vähendamiseks."
4236
4237 #: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
4238 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
4239 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
4240 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
4241 msgid "Mute"
4242 msgstr "Vaigistamine"
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1283
4245 msgid "Select the key to mute audio."
4246 msgstr "Vali kiirklahv heli vaigistamiseks."
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1284
4249 msgid "Subtitle delay up"
4250 msgstr "Subtiitrite nihke suurendamine"
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1285
4253 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4254 msgstr "Vali kiirklahv subtiitrite nihke suurendamiseks."
4255
4256 #: src/libvlc-module.c:1286
4257 msgid "Subtitle delay down"
4258 msgstr "Subtiitrite nihke vähendamine"
4259
4260 #: src/libvlc-module.c:1287
4261 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4262 msgstr "Vali kiirklahv subtiitrite nihke vähendamiseks."
4263
4264 #: src/libvlc-module.c:1288
4265 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
4266 msgstr ""
4267
4268 #: src/libvlc-module.c:1289
4269 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4270 msgstr ""
4271
4272 #: src/libvlc-module.c:1290
4273 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4274 msgstr ""
4275
4276 #: src/libvlc-module.c:1291
4277 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4278 msgstr ""
4279
4280 #: src/libvlc-module.c:1292
4281 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4282 msgstr ""
4283
4284 #: src/libvlc-module.c:1293
4285 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4286 msgstr ""
4287
4288 #: src/libvlc-module.c:1294
4289 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4290 msgstr ""
4291
4292 #: src/libvlc-module.c:1295
4293 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4294 msgstr ""
4295
4296 #: src/libvlc-module.c:1296
4297 msgid "Subtitle position up"
4298 msgstr "Subtiitrite positsioon üles"
4299
4300 #: src/libvlc-module.c:1297
4301 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4302 msgstr "Vali klahv, et liigutada subtiitreid kõrgemale."