make update-po . This hopefully fixes make dist
[vlc.git] / po / da.po
1 # Danish translation for VLC.
2 # Copyright (C) 2004-2005 the VideoLAN team
3 # $Id$
4 # Translated by:
5 # Jonas Larsen <jonas@vrt.dk>
6 # Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>
7 #
8 # Konventioner:
9 # Playlist = spilleliste
10 # Transcode = Konverter (Det er ikke en decideret konvertering men der er intet bedre dansk ord)
11 #
12 # Ord som ikke har fået en dansk oversættelse (endnu):
13 # Stream
14 # Encode
15 # Decode
16 msgid ""
17 msgstr ""
18 "Project-Id-Version: da\n"
19 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
20 "POT-Creation-Date: 2006-01-10 01:21+0100\n"
21 "PO-Revision-Date: 2005-06-23 21:55+0100\n"
22 "Last-Translator: Jonas A. Larsen <jonas@vrt.dk>\n"
23 "Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27
28 #: include/vlc_config_cat.h:32
29 msgid "VLC preferences"
30 msgstr "VLC indstillinger"
31
32 #: include/vlc_config_cat.h:34
33 msgid "Click on \"Advanced Options\" to see all options."
34 msgstr "Tryk på \"Advancerede indstillinger\" for at see alle indstillinger."
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:122
37 #: src/input/input.c:1870 src/input/input.c:1930 src/playlist/item.c:366
38 #: src/playlist/playlist.c:163 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
39 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
40 msgid "General"
41 msgstr "Generelt"
42
43 #: include/vlc_config_cat.h:39 src/libvlc.h:1389 modules/misc/dummy/dummy.c:67
44 msgid "Interface"
45 msgstr "Grænseflade"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:40
48 msgid "Settings for VLC interfaces"
49 msgstr "Indstillinger for VLC grænseflader"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:42
52 msgid "General interface setttings"
53 msgstr "Generelle grænseflade indstillinger"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:44 src/libvlc.h:70
56 msgid "Control interfaces"
57 msgstr "Kontrol grænseflader"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:45
60 msgid "Control interface settings"
61 msgstr "Indstillinger for kontrolgrænsefladeer"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:47 include/vlc_config_cat.h:48
64 msgid "Hotkeys settings"
65 msgstr "Indstillinger for genvejstaster"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/input/es_out.c:1579 src/libvlc.h:1015
68 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280 modules/gui/macosx/extended.m:81
69 #: modules/gui/macosx/intf.m:535 modules/gui/macosx/output.m:170
70 #: modules/gui/macosx/wizard.m:412
71 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:855
72 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180 modules/stream_out/transcode.c:214
73 msgid "Audio"
74 msgstr "Lyd"
75
76 #: include/vlc_config_cat.h:52
77 msgid "Audio settings"
78 msgstr "Lydindstillinger"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
81 msgid "General audio settings"
82 msgstr "Generelle lydindstillinger"
83
84 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:82
85 #: src/video_output/video_output.c:402
86 msgid "Filters"
87 msgstr "Filtre"
88
89 #: include/vlc_config_cat.h:59
90 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream"
91 msgstr "Lydfiltre bruges til at modificere lydstreamen"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:78
94 #: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:546
95 msgid "Visualizations"
96 msgstr "Visualiseringer"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/input.c:152
99 msgid "Audio visualizations"
100 msgstr "Lydvisualiseringer"
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:65 include/vlc_config_cat.h:78
103 msgid "Output modules"
104 msgstr "Udgangsmoduler"
105
106 #: include/vlc_config_cat.h:66
107 msgid "These are general settings for audio output modules."
108 msgstr "Disse er generelle indstillinger for lydudgangs moduler."
109
110 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/libvlc.h:1320 src/libvlc.h:1358
111 #: src/libvlc.h:1400 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:311
112 #: modules/stream_out/transcode.c:243
113 msgid "Miscellaneous"
114 msgstr "Diverse"
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:69
117 msgid "Miscellaneous audio settings and modules"
118 msgstr "Diverse lydindstillinger og moduler"
119
120 #: include/vlc_config_cat.h:72 src/input/es_out.c:1601 src/libvlc.h:1050
121 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:548
122 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/wizard.m:413
123 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:816
124 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/misc/dummy/dummy.c:97
125 #: modules/stream_out/transcode.c:174
126 msgid "Video"
127 msgstr "Video"
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:73
130 msgid "Video settings"
131 msgstr "Video indstillinger"
132
133 #: include/vlc_config_cat.h:75 include/vlc_config_cat.h:76
134 msgid "General video settings"
135 msgstr "Generelle video indstillinger"
136
137 #: include/vlc_config_cat.h:80
138 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
139 msgstr "Vælg din foretrukne videoudgang og sæt den op her."
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:84
142 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream"
143 msgstr "Video filtre bruges til at efter-bearbejde video streamen."
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:86
146 msgid "Subtitles/OSD"
147 msgstr "Undertekster/OSD"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:87
150 msgid ""
151 "Miscellaneous settings related to On Screen Display, subtitles and overlay "
152 "subpictures"
153 msgstr ""
154 "Diverse indstillinger relateret til On Screen Display, undertekster og "
155 "overlægning af billeder"
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:89
158 msgid "Text rendering"
159 msgstr "Tekstudførelse"
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:91
162 msgid ""
163 "Use the settings of the \"freetype\" module to choose the font you  want VLC "
164 "to use for text rendering (to display subtitles for example)."
165 msgstr ""
166 "Brug indstillingerne på \"freetype\"-modulet til at vælge hvilken skrifttype "
167 "du vil have VLC til at bruge til tekstudførelse (f.eks. undertekster)."
168
169 #: include/vlc_config_cat.h:95
170 msgid "Input / Codecs"
171 msgstr "Inddata / Codecs"
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:96
174 msgid ""
175 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
176 "VLC. Encoder settings can also be found here"
177 msgstr ""
178 "Her finder du indstillinger vedrørende ind-data demultiplexing og dekodning. "
179 "Indstillinger relateret til encodning i VLC kan ogs¨findes her."
180
181 #: include/vlc_config_cat.h:98
182 msgid "Access modules"
183 msgstr "Adgangsmoduler"
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:100
186 #, fuzzy
187 msgid ""
188 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
189 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
190 msgstr ""
191 "Indstillinger relaterede til forskellige tilgangs-metoder brugt af VLC.\n"
192 "Indstillinger der typisk er relevante at ændre er HTTP proxy eller cache "
193 "værdier."
194
195 #: include/vlc_config_cat.h:104
196 #, fuzzy
197 msgid "Access filters"
198 msgstr "Adgangfilter moduler"
199
200 #: include/vlc_config_cat.h:106
201 msgid ""
202 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
203 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
204 "you are doing.\n"
205 msgstr ""
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:110
208 msgid "Demuxers"
209 msgstr "Demuxere"
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:111
212 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams"
213 msgstr "Demuxere bruges til at skille lyd og video streams fra hinanden"
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:113
216 msgid "Video codecs"
217 msgstr "Video Codec's"
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:114
220 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders"
221 msgstr "Indstillinger for video dekodere og indkodere"
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:116
224 msgid "Audio codecs"
225 msgstr "Audio codec's"
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:117
228 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders"
229 msgstr "Indstillinger for lyd dekodere og indkodere"
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:119
232 msgid "Other codecs"
233 msgstr "Andre codec"
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:120
236 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders"
237 msgstr "Indstillinger for lyd+video dekodere og indkodere"
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:123
240 #, fuzzy
241 msgid "General input settings. Use with care."
242 msgstr "Advancerede inddata indstillinger. Brug med omtanke."
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:126 src/libvlc.h:1264
245 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
246 msgid "Stream output"
247 msgstr "Streamuddata"
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:128
250 msgid ""
251 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
252 "incoming streams.\n"
253 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
254 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
255 "RTSP).\n"
256 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
257 "duplicating, ..."
258 msgstr ""
259 "Stream uddata er hvad der tillader VLC at optræde som en streaming server og "
260 "tillader at gemme streams.\n"
261 "Streams er først sammenkoblet (muxed) og derefter sendt igennem et  \"Uddata "
262 "tilgangs\" modul der kan gemme streamen som en fil eller streame den (UDP, "
263 "HTTP, RTP/RTSP).\n"
264 "Sout stream moduler tillader advancerede bearbejdning af streamen "
265 "(konvertering, duplikering osv.)"
266
267 #: include/vlc_config_cat.h:136
268 msgid "General stream output settings"
269 msgstr "Generelle stream-udgangs indstillinger"
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:138
272 msgid "Muxers"
273 msgstr "Muxere"
274
275 #: include/vlc_config_cat.h:139
276 msgid ""
277 "Muxers are the encapsulation formats that are used to put all the elementary "
278 "streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to always "
279 "force a muxer. You should probably not do that.\n"
280 "You can also set default parameters for each muxer."
281 msgstr ""
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:144
284 msgid "Access output"
285 msgstr "Uddata tilgang"
286
287 #: include/vlc_config_cat.h:145
288 msgid ""
289 "Access output are the ways the muxed streams are sent. This setting allows "
290 "you to always force an access output. You should probably not do that.\n"
291 "You can also set default parameters for each access output."
292 msgstr ""
293
294 #: include/vlc_config_cat.h:150
295 msgid "Packetizers"
296 msgstr ""
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:151
299 msgid ""
300 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
301 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
302 "not do that.\n"
303 "You can also set default parameters for each packetizer."
304 msgstr ""
305
306 #: include/vlc_config_cat.h:157
307 msgid "Sout stream"
308 msgstr "Sout stream"
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:158
311 msgid ""
312 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
313 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
314 "for each sout stream module here."
315 msgstr ""
316
317 #: include/vlc_config_cat.h:163 modules/services_discovery/sap.c:121
318 msgid "SAP"
319 msgstr "SAP"
320
321 #: include/vlc_config_cat.h:164
322 msgid ""
323 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
324 "multicast UDP or RTP."
325 msgstr ""
326 "SAP er en metode til at offentligt annoncere streams der skal sendes ved "
327 "hjælp af multicast UDP eller RTP."
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:167
330 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:66
331 msgid "VOD"
332 msgstr "VOD"
333
334 #: include/vlc_config_cat.h:168
335 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
336 msgstr "VLCs implementering af Video On Demand"
337
338 #: include/vlc_config_cat.h:172 src/libvlc.h:1370
339 #: modules/demux/playlist/playlist.c:48 modules/demux/playlist/playlist.c:49
340 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
341 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:480
342 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
343 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:195
344 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:663
345 msgid "Playlist"
346 msgstr "Spilleliste"
347
348 #: include/vlc_config_cat.h:173
349 msgid ""
350 "Settings related to playlist behaviour (playback mode, for example) and to "
351 "modules that automatically add items to the playlist ('service discovery "
352 "modules'"
353 msgstr ""
354 "Indstillinger relateret til spillelisteopførsel (f.eks. afspilnings-"
355 "tilstand) og til moduler der automatisk tilføjer elementer til spillelisten "
356 "('service opdagelsesmoduler')"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:175
359 msgid "General playlist behaviour"
360 msgstr "Generel spillelisteopførsel"
361
362 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/gui/macosx/playlist.m:508
363 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:233
364 msgid "Services discovery"
365 msgstr "Opdagelse af tjenester"
366
367 #: include/vlc_config_cat.h:177
368 msgid ""
369 "Services discovery modules are modules that automatically add items to "
370 "playlist"
371 msgstr ""
372 "Tjenesteopdagelsesmoduler er moduler der automatisk tilføjer elementer til "
373 "spillelisten"
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc.h:1228
376 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
377 msgid "Advanced"
378 msgstr "Advanceret"
379
380 #: include/vlc_config_cat.h:181
381 msgid "Advanced settings. Use with care."
382 msgstr "Advancerede indstillinger. Brug med omtanke."
383
384 #: include/vlc_config_cat.h:183
385 msgid "CPU features"
386 msgstr "CPU indstillinger"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:184
389 msgid ""
390 "From here you can choose to disable some CPU accelerations. You should "
391 "probably not touch that."
392 msgstr ""
393 "Her kan du deaktivere specialle CPU accelerations funktioner. Du bør "
394 "sandsynligvis ikke ændre noget."
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:186 modules/demux/util/id3genres.h:40
397 msgid "Other"
398 msgstr "Andet"
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:187
401 msgid "Other advanced settings"
402 msgstr "Andre advancerede indstillinger"
403
404 #: include/vlc_config_cat.h:189 modules/gui/macosx/open.m:162
405 #: modules/gui/macosx/open.m:379 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
406 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:506
407 msgid "Network"
408 msgstr "Netværk"
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:190
411 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC"
412 msgstr "Disse moduler giver netværksfunktioner til alle andre dele af VLC"
413
414 #: include/vlc_config_cat.h:195
415 msgid "Chroma modules settings"
416 msgstr "Farvestyrke modulindstillinger"
417
418 #: include/vlc_config_cat.h:196
419 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
420 msgstr "Disse indstillinger påvirker farvestyrke modulerne"
421
422 #: include/vlc_config_cat.h:198
423 msgid "Packetizer modules settings"
424 msgstr "Indstillinger for Packetizer modulerne"
425
426 #: include/vlc_config_cat.h:201
427 msgid "Encoders settings"
428 msgstr "Indstillinger for encoders"
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:203
431 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
432 msgstr ""
433 "Dette er generelle indstillinger for video/lyd/understekster encoding "
434 "moduler."
435
436 #: include/vlc_config_cat.h:207
437 msgid "Dialog providers settings"
438 msgstr "Indstillinger for vindue-udbydere"
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:209
441 msgid "Dialog providers can be configured here."
442 msgstr "Indstillinger for vindues-udbydere kan sættes op her."
443
444 #: include/vlc_config_cat.h:211
445 msgid "Subtitle demuxer settings"
446 msgstr "Undertekst demuxer indstillinger"
447
448 #: include/vlc_config_cat.h:213
449 msgid ""
450 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
451 "example by setting the subtitles type or file name."
452 msgstr ""
453 "I denne sektion kan du tvinge opførslen for undertekst demuxeren, f.eks. ved "
454 "at sætte underteksternes type eller filnavn."
455
456 #: include/vlc_config_cat.h:216
457 msgid "Video filters settings"
458 msgstr "Indstillinger for video filtre"
459
460 #: include/vlc_config_cat.h:223
461 msgid "No help available"
462 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
463
464 #: include/vlc_config_cat.h:224
465 msgid "No help is available for these modules"
466 msgstr "Der er ingen hjælp tilgængelig for disse moduler"
467
468 #: include/vlc_interface.h:137
469 msgid ""
470 "\n"
471 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
472 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wxwin\"\n"
473 msgstr ""
474 "\n"
475 "Advarsel! Hvis du ikke længere har adgang til brugergrænsefladen, kan du "
476 "åbne en dos kommandoprompt, og fra den mappe hvor VLC er installeret, køre "
477 "\"vlc -I wxwin\"\n"
478
479 #: include/vlc_meta.h:28 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:53
480 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:530
481 #: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/open.m:168
482 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:55 modules/gui/macosx/wizard.m:382
483 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:757
484 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1645 modules/mux/asf.c:48
485 msgid "Title"
486 msgstr "Titel"
487
488 #: include/vlc_meta.h:29 src/input/input.c:1871
489 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:56 modules/gui/macosx/playlist.m:133
490 #: modules/gui/macosx/wizard.m:384 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
491 #: modules/mux/asf.c:51
492 msgid "Author"
493 msgstr "Forfatter"
494
495 #: include/vlc_meta.h:30 src/playlist/sort.c:190 src/playlist/sort.c:193
496 #: src/playlist/sort.c:328 modules/codec/vorbis.c:624
497 #: modules/demux/playlist/m3u.c:210 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:118
498 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:152 modules/gui/macosx/playlist.m:316
499 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1245
500 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:496
501 #: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:294
502 #: modules/misc/playlist/m3u.c:68 modules/services_discovery/daap.c:608
503 msgid "Artist"
504 msgstr "Kunstner"
505
506 #: include/vlc_meta.h:31 src/playlist/sort.c:338
507 msgid "Genre"
508 msgstr "Genre"
509
510 #: include/vlc_meta.h:32 modules/mux/asf.c:54
511 msgid "Copyright"
512 msgstr "Copyright"
513
514 #: include/vlc_meta.h:33 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
515 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
516 msgid "Description"
517 msgstr "Beskrivelse"
518
519 #: include/vlc_meta.h:34 modules/mux/asf.c:60
520 msgid "Rating"
521 msgstr "Vurdering"
522
523 #: include/vlc_meta.h:35
524 msgid "Date"
525 msgstr "Dato"
526
527 #: include/vlc_meta.h:36
528 msgid "Setting"
529 msgstr "Indstilling"
530
531 #: include/vlc_meta.h:37 modules/gui/macosx/open.m:181
532 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:871
533 msgid "URL"
534 msgstr "URL"
535
536 #: include/vlc_meta.h:38 src/input/es_out.c:1571 src/libvlc.h:87
537 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
538 msgid "Language"
539 msgstr "Sprog"
540
541 #: include/vlc_meta.h:39
542 msgid "Now Playing"
543 msgstr "Afspiller"
544
545 #: include/vlc_meta.h:41
546 msgid "CDDB Artist"
547 msgstr "CDDB kunstner"
548
549 #: include/vlc_meta.h:42
550 msgid "CDDB Category"
551 msgstr "CDDB kategori"
552
553 #: include/vlc_meta.h:43
554 msgid "CDDB Disc ID"
555 msgstr "CDDB disk ID"
556
557 #: include/vlc_meta.h:44
558 msgid "CDDB Extended Data"
559 msgstr "CDDB udvidet data"
560
561 #: include/vlc_meta.h:45
562 msgid "CDDB Genre"
563 msgstr "CDDB genre"
564
565 #: include/vlc_meta.h:46
566 msgid "CDDB Year"
567 msgstr "CDDB år"
568
569 #: include/vlc_meta.h:47
570 msgid "CDDB Title"
571 msgstr "CDDB titel"
572
573 #: include/vlc_meta.h:49
574 msgid "CD-Text Arranger"
575 msgstr "CD-tekst arrangør"
576
577 #: include/vlc_meta.h:50
578 msgid "CD-Text Composer"
579 msgstr "CD-tekst kmponist"
580
581 #: include/vlc_meta.h:51
582 msgid "CD-Text Disc ID"
583 msgstr "CD-tekst disk ID"
584
585 #: include/vlc_meta.h:52
586 msgid "CD-Text Genre"
587 msgstr "CD-tekst genre"
588
589 #: include/vlc_meta.h:53
590 msgid "CD-Text Message"
591 msgstr "CD-tekst besked"
592
593 #: include/vlc_meta.h:54
594 msgid "CD-Text Songwriter"
595 msgstr "CD-tekst sangskriver"
596
597 #: include/vlc_meta.h:55
598 msgid "CD-Text Performer"
599 msgstr "CD-tekst kunstner"
600
601 #: include/vlc_meta.h:56
602 msgid "CD-Text Title"
603 msgstr "CD-tekst titel"
604
605 #: include/vlc_meta.h:58
606 msgid "ISO-9660 Application ID"
607 msgstr "ISO-9660 program ID"
608
609 #: include/vlc_meta.h:59
610 msgid "ISO-9660 Preparer"
611 msgstr "ISO-9660 forberedt af"
612
613 #: include/vlc_meta.h:60
614 msgid "ISO-9660 Publisher"
615 msgstr "ISO-9660 udgiver"
616
617 #: include/vlc_meta.h:61
618 msgid "ISO-9660 Volume"
619 msgstr "ISO-9660 Lydstyrke"
620
621 #: include/vlc_meta.h:62
622 msgid "ISO-9660 Volume Set"
623 msgstr "ISO-9660 lydstyrkesæt"
624
625 #: include/vlc_meta.h:64
626 msgid "Codec Name"
627 msgstr "Codec navn"
628
629 #: include/vlc_meta.h:65
630 msgid "Codec Description"
631 msgstr "Codec beskrivelse"
632
633 #: include/vlc/vlc.h:577
634 msgid ""
635 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
636 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
637 "see the file named COPYING for details.\n"
638 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
639 msgstr ""
640 "Dette program kommer med INGEN GARANTI, til hvad der omfang der tillades \n"
641 "ved lov.\n"
642 "Du må re-distribuere det under de forhold der gælder for GNU General Public\n"
643 " License; se filen navngivet COPYING for detaljer.\n"
644 "Skrevet af VdieoLAN-holdet; se AUTHORS-filen.\n"
645
646 #: src/audio_output/input.c:80 src/audio_output/input.c:126
647 #: src/input/es_out.c:361 src/libvlc.h:343 src/video_output/video_output.c:378
648 #: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
649 msgid "Disable"
650 msgstr "Deaktivér"
651
652 #: src/audio_output/input.c:82 modules/visualization/visual/visual.c:129
653 #, fuzzy
654 msgid "Spectrometer"
655 msgstr "Spektrum"
656
657 #: src/audio_output/input.c:84
658 msgid "Scope"
659 msgstr "Scope"
660
661 #: src/audio_output/input.c:86
662 msgid "Spectrum"
663 msgstr "Spektrum"
664
665 #: src/audio_output/input.c:123 modules/audio_filter/equalizer.c:66
666 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
667 #: modules/gui/macosx/intf.m:571 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:179
668 msgid "Equalizer"
669 msgstr "Equalizer"
670
671 #: src/audio_output/input.c:145 src/libvlc.h:179
672 #: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:392
673 msgid "Audio filters"
674 msgstr "Lydfiltre"
675
676 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
677 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:541
678 #: modules/gui/macosx/intf.m:542
679 msgid "Audio Channels"
680 msgstr "Lydkanaler"
681
682 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
683 #: modules/access/v4l/v4l.c:125 modules/audio_output/alsa.c:191
684 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:467
685 #: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:408
686 #: modules/audio_output/sdl.c:184 modules/audio_output/sdl.c:201
687 #: modules/audio_output/waveout.c:420 modules/codec/twolame.c:66
688 msgid "Stereo"
689 msgstr "Stereo"
690
691 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
692 #: src/libvlc.h:238 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:84
693 #: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:85
694 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
695 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
696 #: modules/video_filter/time.c:96
697 msgid "Left"
698 msgstr "Venstre"
699
700 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
701 #: src/libvlc.h:238 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:84
702 #: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:85
703 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
704 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
705 #: modules/video_filter/time.c:96
706 msgid "Right"
707 msgstr "Højre"
708
709 #: src/audio_output/output.c:135
710 msgid "Dolby Surround"
711 msgstr "Dolby Surround"
712
713 #: src/audio_output/output.c:147
714 msgid "Reverse stereo"
715 msgstr "Omvendt stereo"
716
717 #: src/extras/getopt.c:636
718 #, c-format
719 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
720 msgstr "%s: tilvalg `%s' er flertydig\n"
721
722 #: src/extras/getopt.c:661
723 #, c-format
724 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
725 msgstr "%s: tilvalg `--%s' tillader ikke et argument\n"
726
727 #: src/extras/getopt.c:666
728 #, c-format
729 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
730 msgstr "%s: tilvalg `%c%s' tillader ikke et argument\n"
731
732 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
733 #, c-format
734 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
735 msgstr "%s: tilvalg `%s' kræver et argument\n"
736
737 #: src/extras/getopt.c:713
738 #, c-format
739 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
740 msgstr "%s: ukendt tilvalg `--%s'\n"
741
742 #: src/extras/getopt.c:717
743 #, c-format
744 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
745 msgstr "%s: ukendt tilvalg `%c%s'\n"
746
747 #: src/extras/getopt.c:743
748 #, c-format
749 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
750 msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
751
752 #: src/extras/getopt.c:746
753 #, c-format
754 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
755 msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
756
757 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
758 #, c-format
759 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
760 msgstr "%s: tilvalg kræver et argument -- %c\n"
761
762 #: src/extras/getopt.c:823
763 #, c-format
764 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
765 msgstr "%s: tilvalg `-W %s' er flertydig\n"
766
767 #: src/extras/getopt.c:841
768 #, c-format
769 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
770 msgstr "%s: tilvalg `-W %s' tillader ikke et argument\n"
771
772 #: src/input/control.c:283
773 #, c-format
774 msgid "Bookmark %i"
775 msgstr "Bogmærk %i"
776
777 #: src/input/es_out.c:381 src/input/es_out.c:382 src/input/es_out.c:388
778 #: src/input/es_out.c:389 modules/access/cdda.c:540
779 #: modules/access/cdda/info.c:975 modules/access/cdda/info.c:1008
780 #, c-format
781 msgid "Track %i"
782 msgstr "Spor %i"
783
784 #: src/input/es_out.c:462 src/input/es_out.c:464 src/input/es_out.c:564
785 #: src/input/es_out.c:571 src/input/var.c:125 modules/gui/macosx/intf.m:528
786 #: modules/gui/macosx/intf.m:529
787 msgid "Program"
788 msgstr "Program"
789
790 #: src/input/es_out.c:465 src/input/es_out.c:633 src/input/input.c:224
791 #: src/input/input.c:1873 src/playlist/sort.c:190 src/playlist/sort.c:193
792 #: src/playlist/sort.c:233 src/playlist/sort.c:236 src/playlist/sort.c:328
793 #: src/playlist/sort.c:333 src/playlist/sort.c:338 modules/codec/vorbis.c:623
794 #: modules/demux/playlist/b4s.c:324 modules/demux/playlist/b4s.c:332
795 #: modules/demux/playlist/b4s.c:340 modules/demux/playlist/b4s.c:348
796 #: modules/demux/playlist/m3u.c:209 modules/demux/playlist/podcast.c:289
797 #: modules/demux/playlist/podcast.c:298 modules/demux/playlist/podcast.c:307
798 #: modules/demux/playlist/podcast.c:316 modules/demux/playlist/podcast.c:325
799 #: modules/demux/playlist/podcast.c:335 modules/demux/playlist/podcast.c:372
800 #: modules/demux/playlist/podcast.c:380 modules/demux/playlist/podcast.c:388
801 #: modules/demux/playlist/podcast.c:396 modules/demux/playlist/podcast.c:404
802 #: modules/demux/playlist/podcast.c:412 modules/demux/playlist/podcast.c:420
803 #: modules/demux/playlist/podcast.c:428 modules/demux/playlist/podcast.c:436
804 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:118 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:152
805 #: modules/gui/macosx/playlist.m:316 modules/gui/macosx/playlist.m:1245
806 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:495
807 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:148
808 #: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:294
809 #: modules/misc/playlist/m3u.c:68 modules/services_discovery/daap.c:607
810 #: modules/services_discovery/daap.c:609
811 msgid "Meta-information"
812 msgstr "Meta-oplysninger"
813
814 #: src/input/es_out.c:1566
815 #, c-format
816 msgid "Stream %d"
817 msgstr "Stream %d"
818
819 #: src/input/es_out.c:1568 modules/gui/macosx/wizard.m:417
820 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:825
821 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:865
822 msgid "Codec"
823 msgstr "Codec"
824
825 #: src/input/es_out.c:1579 src/input/es_out.c:1601 src/input/es_out.c:1624
826 #: modules/gui/macosx/output.m:153
827 msgid "Type"
828 msgstr "Type"
829
830 #: src/input/es_out.c:1582 modules/gui/macosx/output.m:176
831 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:855
832 msgid "Channels"
833 msgstr "Kanaler"
834
835 #: src/input/es_out.c:1586
836 msgid "Sample rate"
837 msgstr "Sample rate"
838
839 #: src/input/es_out.c:1587
840 #, c-format
841 msgid "%d Hz"
842 msgstr "%d Hz"
843
844 #: src/input/es_out.c:1591
845 msgid "Bits per sample"
846 msgstr "Bits pr. sample"
847
848 #: src/input/es_out.c:1595 modules/access/pvr/pvr.c:83
849 #: modules/demux/playlist/b4s.c:349
850 msgid "Bitrate"
851 msgstr "Bitrate"
852
853 #: src/input/es_out.c:1596
854 #, c-format
855 msgid "%d kb/s"
856 msgstr "%d kb/s"
857
858 #: src/input/es_out.c:1605
859 msgid "Resolution"
860 msgstr "Opløsning"
861
862 #: src/input/es_out.c:1611
863 msgid "Display resolution"
864 msgstr "Skærm opløsning"
865
866 #: src/input/es_out.c:1617 modules/access/screen/screen.c:41
867 msgid "Frame rate"
868 msgstr "Frame rate"
869
870 #: src/input/es_out.c:1624
871 msgid "Subtitle"
872 msgstr "Undertekster"
873
874 #: src/input/input.c:1884 src/input/input.c:1888
875 #: modules/gui/macosx/output.m:143 modules/gui/macosx/output.m:251
876 #: modules/gui/macosx/output.m:391
877 msgid "Stream"
878 msgstr "Stream"
879
880 #: src/input/input.c:1930 src/playlist/item.c:366
881 #: modules/access/cdda/info.c:325 modules/access/cdda/info.c:393
882 #: modules/gui/macosx/playlist.m:134
883 msgid "Duration"
884 msgstr "Længde"
885
886 #: src/input/input.c:2105 src/input/input.c:2175
887 #, fuzzy
888 msgid "Errors"
889 msgstr "Fejl"
890
891 #: src/input/var.c:115
892 msgid "Bookmark"
893 msgstr "Bogmærke"
894
895 #: src/input/var.c:131
896 msgid "Programs"
897 msgstr "Programmer"
898
899 #: src/input/var.c:142 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
900 #: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/gui/macosx/intf.m:533
901 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:762
902 msgid "Chapter"
903 msgstr "Kapitel"
904
905 #: src/input/var.c:148 modules/access/vcdx/info.c:302
906 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
907 msgid "Navigation"
908 msgstr "Navigation"
909
910 #: src/input/var.c:163 modules/gui/macosx/intf.m:556
911 #: modules/gui/macosx/intf.m:557
912 msgid "Video Track"
913 msgstr "Videospor"
914
915 #: src/input/var.c:169 modules/gui/macosx/intf.m:539
916 #: modules/gui/macosx/intf.m:540
917 msgid "Audio Track"
918 msgstr "Lydspor"
919
920 #: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/intf.m:560
921 #: modules/gui/macosx/intf.m:561
922 msgid "Subtitles Track"
923 msgstr "Undertekstspor"
924
925 #: src/input/var.c:256
926 msgid "Next title"
927 msgstr "Næste titel"
928
929 #: src/input/var.c:261
930 msgid "Previous title"
931 msgstr "Forrige titel"
932
933 #: src/input/var.c:284
934 #, c-format
935 msgid "Title %i"
936 msgstr "Titel %i"
937
938 #: src/input/var.c:307 src/input/var.c:367
939 #, c-format
940 msgid "Chapter %i"
941 msgstr "Kapitel %i"
942
943 #: src/input/var.c:346 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
944 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:216
945 msgid "Next chapter"
946 msgstr "Næste kapitel"
947
948 #: src/input/var.c:351 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
949 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:215
950 msgid "Previous chapter"
951 msgstr "Forrige kapitel"
952
953 #: src/interface/interaction.c:430
954 #, fuzzy
955 msgid "Login"
956 msgstr "Logning"
957
958 #: src/interface/interaction.c:438 modules/access_output/http.c:63
959 msgid "Password"
960 msgstr "Adgangskode"
961
962 #: src/interface/interface.c:336
963 msgid "Switch interface"
964 msgstr "Skift interface"
965
966 #: src/interface/interface.c:363 modules/gui/macosx/intf.m:491
967 #: modules/gui/macosx/intf.m:492
968 msgid "Add Interface"
969 msgstr "Tilføj grænseflade"
970
971 #: src/libvlc.c:325 src/libvlc.c:475 src/misc/modules.c:1678
972 #: src/misc/modules.c:1982
973 msgid "C"
974 msgstr "C"
975
976 #: src/libvlc.c:342
977 msgid "Help options"
978 msgstr "Hjælpeindstillinger"
979
980 #: src/libvlc.c:2213 src/misc/configuration.c:1265
981 msgid "string"
982 msgstr "streng"
983
984 #: src/libvlc.c:2230 src/misc/configuration.c:1229
985 msgid "integer"
986 msgstr "heltal"
987
988 #: src/libvlc.c:2248 src/misc/configuration.c:1254
989 msgid "float"
990 msgstr "decimaltal"
991
992 #: src/libvlc.c:2254
993 msgid " (default enabled)"
994 msgstr " (slået til som standard)"
995
996 #: src/libvlc.c:2255
997 msgid " (default disabled)"
998 msgstr " (slået fra som standard)"
999
1000 #: src/libvlc.c:2437
1001 #, fuzzy, c-format
1002 msgid "VLC version %s\n"
1003 msgstr "Farve invertering"
1004
1005 #: src/libvlc.c:2438
1006 #, c-format
1007 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: src/libvlc.c:2440
1011 #, c-format
1012 msgid "Compiler: %s\n"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: src/libvlc.c:2442
1016 #, c-format
1017 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: src/libvlc.c:2473
1021 #, c-format
1022 msgid ""
1023 "\n"
1024 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: src/libvlc.c:2494
1028 #, c-format
1029 msgid ""
1030 "\n"
1031 "Press the RETURN key to continue...\n"
1032 msgstr ""
1033 "\n"
1034 "Tryk RETUR-tasten for at fortsætte...\n"
1035
1036 #: src/libvlc.h:35 src/libvlc.h:176
1037 msgid "Auto"
1038 msgstr "Auto"
1039
1040 #: src/libvlc.h:35
1041 #, fuzzy
1042 msgid "American English"
1043 msgstr "Amerikansk"
1044
1045 #: src/libvlc.h:35
1046 #, fuzzy
1047 msgid "British English"
1048 msgstr "Britisk"
1049
1050 #: src/libvlc.h:36 src/misc/iso-639_def.h:59
1051 msgid "Catalan"
1052 msgstr ""
1053
1054 #: src/libvlc.h:36 src/misc/iso-639_def.h:68
1055 msgid "Danish"
1056 msgstr "Dansk"
1057
1058 #: src/libvlc.h:36 src/misc/iso-639_def.h:80
1059 msgid "German"
1060 msgstr "Tysk"
1061
1062 #: src/libvlc.h:36 src/misc/iso-639_def.h:169
1063 msgid "Spanish"
1064 msgstr "Spansk"
1065
1066 #: src/libvlc.h:36 src/misc/iso-639_def.h:77
1067 msgid "French"
1068 msgstr "Fransk"
1069
1070 #: src/libvlc.h:37 src/misc/iso-639_def.h:99
1071 msgid "Italian"
1072 msgstr "Italiensk"
1073
1074 #: src/libvlc.h:37 src/misc/iso-639_def.h:101
1075 msgid "Japanese"
1076 msgstr "Japansk"
1077
1078 #: src/libvlc.h:37 src/misc/iso-639_def.h:79
1079 msgid "Georgian"
1080 msgstr ""
1081
1082 #: src/libvlc.h:37 src/misc/iso-639_def.h:111
1083 msgid "Korean"
1084 msgstr "Koreansk"
1085
1086 #: src/libvlc.h:38 src/misc/iso-639_def.h:69
1087 msgid "Dutch"
1088 msgstr "Hollansk"
1089
1090 #: src/libvlc.h:38
1091 msgid "Occitan"
1092 msgstr ""
1093
1094 #: src/libvlc.h:38
1095 #, fuzzy
1096 msgid "Brazilian Portuguese"
1097 msgstr "Portugisisk"
1098
1099 #: src/libvlc.h:38 src/misc/iso-639_def.h:153
1100 msgid "Romanian"
1101 msgstr "Rumænsk"
1102
1103 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:155
1104 msgid "Russian"
1105 msgstr "Russisk"
1106
1107 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:187
1108 msgid "Turkish"
1109 msgstr "Tyrkisk"
1110
1111 #: src/libvlc.h:39
1112 msgid "Simplified Chinese"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: src/libvlc.h:40
1116 msgid "Chinese Traditional"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: src/libvlc.h:53
1120 msgid ""
1121 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC.\n"
1122 "You can select the main interface, additional interface modules, and define "
1123 "various related options."
1124 msgstr ""
1125 "Disse indstillinger tillader dig at konfigurere grænseflader brugt af VLC.\n"
1126 "Du kan vælge hoved-grænsefladen, yderligere grænseflade-moduler og definere "
1127 "diverse relaterede indstillinger."
1128
1129 #: src/libvlc.h:57 src/libvlc.h:1390
1130 msgid "Interface module"
1131 msgstr "Grænseflade-modul"
1132
1133 #: src/libvlc.h:59
1134 msgid ""
1135 "This option allows you to select the interface used by VLC.\n"
1136 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1137 msgstr ""
1138 "Denne indstilling tillader dig at vælge grænsefladen brugt af VLC.\n"
1139 "Standard-opførslen er at automatisk vælge det bedste modul tilgængeligt."
1140
1141 #: src/libvlc.h:63 src/libvlc.h:1395 modules/control/ntservice.c:53
1142 msgid "Extra interface modules"
1143 msgstr "Ekstra grænseflade-moduler"
1144
1145 #: src/libvlc.h:65
1146 msgid ""
1147 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
1148 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
1149 "a comma separated list of interface modules. (common values are logger, "
1150 "gestures, sap, rc, http or screensaver)"
1151 msgstr ""
1152 "Denne indstilling tillader dig at vælge yderligere grænseflader brugt af "
1153 "VLC. De vil blive kørt i baggrunden samtidig med standardgrænsefladen. Brug "
1154 "en komma adskilt liste af grænseflademoduler. (hyppige værdier er logger, "
1155 "gestures, sap, rc, http eller screensaver)"
1156
1157 #: src/libvlc.h:72
1158 msgid "This option allows you to select control interfaces. "
1159 msgstr "Denne indstilling tillader dig at vælge kontrol grænseflader. "
1160
1161 #: src/libvlc.h:74
1162 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1163 msgstr "Detaljeringsniveau (0,1,2)"
1164
1165 #: src/libvlc.h:76
1166 #, fuzzy
1167 msgid ""
1168 "This option sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1169 "1=warnings, 2=debug)."
1170 msgstr ""
1171 "Denne indstilling sætter detaljeringsniveauet (0=kun fejl og "
1172 "standardbeskeder, 1=advarsler, 2=fejlsøgning)"
1173
1174 #: src/libvlc.h:79
1175 msgid "Be quiet"
1176 msgstr "Vær stille"
1177
1178 #: src/libvlc.h:81
1179 #, fuzzy
1180 msgid "This option turns off all warning and information messages."
1181 msgstr "Denne indstilling slår alle advarsler og informative beskeder fra."
1182
1183 #: src/libvlc.h:83
1184 #, fuzzy
1185 msgid "Default stream"
1186 msgstr "Som standard sat til admin"
1187
1188 #: src/libvlc.h:85
1189 #, fuzzy
1190 msgid "This option allows you to always open a default stream on start-up."
1191 msgstr "Denne indstilling lader dig angive spilleliste bogmærker"
1192
1193 #: src/libvlc.h:88
1194 msgid ""
1195 "This option allows you to set the language of the interface. The system "
1196 "language is auto-detected if \"auto\" is specified here."
1197 msgstr ""
1198 "Denne indstilling tillader dig at sætte sproget på grænsefladen. "
1199 "SYstemsproget er fundet automatisk hvis \"auto\" angives her."
1200
1201 #: src/libvlc.h:92
1202 msgid "Color messages"
1203 msgstr "Farve beskeder"
1204
1205 #: src/libvlc.h:94
1206 msgid ""
1207 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
1208 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
1209 msgstr ""
1210 "Når denne indstilling er slået til, vil beskeder sendt til konsolen blive "
1211 "farvet. Din terminal kræver Linux farveunderstøttelse for at dette kan virke."
1212
1213 #: src/libvlc.h:97
1214 msgid "Show advanced options"
1215 msgstr "Vis advanceret indstillinger"
1216
1217 #: src/libvlc.h:99
1218 msgid ""
1219 "When this option is turned on, the preferences and/or interfaces  will show "
1220 "all the available options, including those that most users should never "
1221 "touch."
1222 msgstr ""
1223 "Hvis aktiveret vises alle de mulige indstillinger, inklusiv dem den "
1224 "gennemsnitlige bruger ikke burde have behov for at ændre."
1225
1226 #: src/libvlc.h:104
1227 msgid ""
1228 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1229 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1230 "(spectrum analyzer, etc.).\n"
1231 "Enable these filters here, and configure them in the \"audio filters\" "
1232 "modules section."
1233 msgstr ""
1234 "Disse indstillinger tillader dig at ændre på opførslen på lydsystemet, og "
1235 "tilføje lydfiltre som kan bruges til efterbehandling eller visuelle effekter "
1236 "(spektrum analyse, osv.).\n"
1237 "Aktivér disse filtre her, og sæt dem op i \"lydfiltre\" modulsektionen."
1238
1239 #: src/libvlc.h:110
1240 msgid "Audio output module"
1241 msgstr "Lyd udgangs modul"
1242
1243 #: src/libvlc.h:112
1244 msgid ""
1245 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
1246 "default behavior is to automatically select the best method available."
1247 msgstr ""
1248 "Denne indstilling tillader dig at vælge lyduddata modulet brugt af VLC. "
1249 "Standardopførslen er at automatisk vælge den bedste metode tilgængelig."
1250
1251 #: src/libvlc.h:116 modules/stream_out/display.c:37
1252 msgid "Enable audio"
1253 msgstr "Aktivér lyd"
1254
1255 #: src/libvlc.h:118
1256 msgid ""
1257 "You can completely disable the audio output. In this case, the audio "
1258 "decoding stage will not take place, thus saving some processing power."
1259 msgstr ""
1260 "Du kan slå lyd-udgangen helt fra. I dette tilfælde vil lyddekodnings-fasen "
1261 "ikke tage sted, så der kan spares noget processor-kraft."
1262
1263 #: src/libvlc.h:121
1264 msgid "Force mono audio"
1265 msgstr "Tving mono lyd"
1266
1267 #: src/libvlc.h:122
1268 msgid "This will force a mono audio output."
1269 msgstr "Tvinger lyden til at være i mono."
1270
1271 #: src/libvlc.h:124
1272 #, fuzzy
1273 msgid "Default audio volume"
1274 msgstr "Standardenheder"
1275
1276 #: src/libvlc.h:126
1277 msgid ""
1278 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1279 msgstr ""
1280 "Du kan sætte standardværdien for lyd-udgangsstyrken her, i området fra 0 til "
1281 "1024"
1282
1283 #: src/libvlc.h:129
1284 msgid "Audio output saved volume"
1285 msgstr "Lyd udgangs gemt volume"
1286
1287 #: src/libvlc.h:131
1288 msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
1289 msgstr "Dette gemmer lyd udgangens volume når mute aktiveres."
1290
1291 #: src/libvlc.h:133
1292 #, fuzzy
1293 msgid "Audio output volume step"
1294 msgstr "Lyd udgangs styrke"
1295
1296 #: src/libvlc.h:135
1297 #, fuzzy
1298 msgid ""
1299 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1300 "0 to 1024."
1301 msgstr ""
1302 "Du kan sætte standardværdien for lyd-udgangsstyrken her, i området fra 0 til "
1303 "1024"
1304
1305 #: src/libvlc.h:138
1306 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1307 msgstr "Lyd udgangs frekvens (Hz)"
1308
1309 #: src/libvlc.h:140
1310 msgid ""
1311 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1312 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1313 msgstr ""
1314 "Du kan tvinge lyduddata frekvensen her. Hyppige værdier er -1 (standard), "
1315 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1316
1317 #: src/libvlc.h:144
1318 msgid "High quality audio resampling"
1319 msgstr ""
1320
1321 #: src/libvlc.h:146
1322 msgid ""
1323 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1324 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1325 "resampling algorithm will be used instead."
1326 msgstr ""
1327
1328 #: src/libvlc.h:151
1329 msgid "Audio desynchronization compensation"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: src/libvlc.h:153
1333 msgid ""
1334 "This option allows you to delay the audio output. You must give a number of "
1335 "milliseconds. This can be handy if you notice a lag between the video and "
1336 "the audio."
1337 msgstr ""
1338
1339 #: src/libvlc.h:157
1340 msgid "Preferred audio output channels mode"
1341 msgstr "Foretrukken kanal-tilstand for lyduddata"
1342
1343 #: src/libvlc.h:159
1344 msgid ""
1345 "This option allows you to set the audio output channels mode that will be "
1346 "used by default when possible (ie. if your hardware supports it as well as "
1347 "the audio stream being played)."
1348 msgstr ""
1349
1350 #: src/libvlc.h:163
1351 msgid "Use the S/PDIF audio output when available"
1352 msgstr "Brug S/PDIF lyd udgangen hvis den findes"
1353
1354 #: src/libvlc.h:165
1355 msgid ""
1356 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
1357 "hardware supports it as well as the audio stream being played."
1358 msgstr ""
1359 "Denne indstilling tillader dig at bruge S/PDIF lyd-udgangen som standard når "
1360 "både dit hardware og lydstreamen understøtter det."
1361
1362 #: src/libvlc.h:168
1363 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1364 msgstr ""
1365
1366 #: src/libvlc.h:170
1367 msgid ""
1368 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1369 "Surround but fails to be detected as such. And even if the stream is not "
1370 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1371 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1372 msgstr ""
1373
1374 #: src/libvlc.h:176
1375 #, fuzzy
1376 msgid "On"
1377 msgstr "Åbn"
1378
1379 #: src/libvlc.h:176
1380 msgid "Off"
1381 msgstr "Fra"
1382
1383 #: src/libvlc.h:181
1384 msgid ""
1385 "This allows you to add audio post processing filters, to modify the sound"
1386 msgstr "Dette tillader dig at tilføje lydfiltre, der kan ændre på lyden"
1387
1388 #: src/libvlc.h:184
1389 msgid "Audio visualizations "
1390 msgstr "Lydvisualiseringer "
1391
1392 #: src/libvlc.h:186
1393 msgid "This allows you to add visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1394 msgstr ""
1395 "Dette tillader dig at tilføje visualiseringsmoduler (spektrum analyser, "
1396 "osv.)."
1397
1398 #: src/libvlc.h:190
1399 msgid ""
1400 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1401 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1402 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1403 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1404 "options."
1405 msgstr ""
1406
1407 #: src/libvlc.h:196
1408 msgid "Video output module"
1409 msgstr "Video udgangs modul"
1410
1411 #: src/libvlc.h:198
1412 msgid ""
1413 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
1414 "default behavior is to automatically select the best method available."
1415 msgstr ""
1416
1417 #: src/libvlc.h:202 modules/stream_out/display.c:39
1418 msgid "Enable video"
1419 msgstr "Aktivér video"
1420
1421 #: src/libvlc.h:204
1422 msgid ""
1423 "You can completely disable the video output. In this case, the video "
1424 "decoding stage will not take place, thus saving some processing power."
1425 msgstr ""
1426 "Du kan slå lyd-udgangen helt fra. I dette tilfælde vil videodekodnings-fasen "
1427 "ikke tage sted, så der kan spares noget processor-kraft."
1428
1429 #: src/libvlc.h:207 modules/codec/fake.c:47
1430 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:107 modules/stream_out/transcode.c:70
1431 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1432 msgid "Video width"
1433 msgstr "Video bredde"
1434
1435 #: src/libvlc.h:209
1436 msgid ""
1437 "You can enforce the video width here. By default (-1) VLC will adapt to the "
1438 "video characteristics."
1439 msgstr ""
1440 "Du kan tvinge videobredden her. Som standard (-1) vil VLC prøve at tilpasse "
1441 "sig."
1442
1443 #: src/libvlc.h:212 modules/codec/fake.c:50
1444 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:110 modules/stream_out/transcode.c:73
1445 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1446 msgid "Video height"
1447 msgstr "Video højde"
1448
1449 #: src/libvlc.h:214
1450 msgid ""
1451 "You can enforce the video height here. By default (-1) VLC will adapt to the "
1452 "video characteristics."
1453 msgstr ""
1454 "Du kan tvinge videohøjden her. Som standard (-1) vil VLC prøve at tilpasse "
1455 "sig."
1456
1457 #: src/libvlc.h:217
1458 msgid "Video x coordinate"
1459 msgstr "Video x-kordinat"
1460
1461 #: src/libvlc.h:219
1462 msgid ""
1463 "You can enforce the position of the top left corner of the video window here "
1464 "(x coordinate)."
1465 msgstr ""
1466
1467 #: src/libvlc.h:222
1468 msgid "Video y coordinate"
1469 msgstr "Video y-kordinat"
1470
1471 #: src/libvlc.h:224
1472 msgid ""
1473 "You can enforce the position of the top left corner of the video window here "
1474 "(y coordinate)."
1475 msgstr ""
1476
1477 #: src/libvlc.h:227
1478 msgid "Video title"
1479 msgstr "Video titel"
1480
1481 #: src/libvlc.h:229
1482 msgid "You can specify a custom video window title here."
1483 msgstr "Du kan angive en brugerdefineret vinduetitel for videoen her."
1484
1485 #: src/libvlc.h:231
1486 msgid "Video alignment"
1487 msgstr "Videoplacering"
1488
1489 #: src/libvlc.h:233
1490 msgid ""
1491 "You can enforce the video alignment in its window. By default (0) it will be "
1492 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1493 "combinations of these values)."
1494 msgstr ""
1495 "Du kan tvinge videoplaceringen i vinduet. Som standard (0) vil det blive "
1496 "centreret (0=center, 1=venstre, 2=højre, 4=top, 8=bottom). Du kan også bruge "
1497 "kombinationer af værdierne."
1498
1499 #: src/libvlc.h:238 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:84
1500 #: modules/video_filter/logo.c:85 modules/video_filter/marq.c:106
1501 #: modules/video_filter/mosaic.c:120 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1502 #: modules/video_filter/rss.c:144 modules/video_filter/time.c:96
1503 msgid "Center"
1504 msgstr "Center"
1505
1506 #: src/libvlc.h:238 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/video_filter/logo.c:85
1507 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
1508 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
1509 #: modules/video_filter/time.c:96
1510 msgid "Top"
1511 msgstr "Top"
1512
1513 #: src/libvlc.h:238 modules/codec/dvbsub.c:70 modules/video_filter/logo.c:85
1514 #: modules/video_filter/marq.c:106 modules/video_filter/mosaic.c:120
1515 #: modules/video_filter/osdmenu.c:77 modules/video_filter/rss.c:144
1516 #: modules/video_filter/time.c:96
1517 msgid "Bottom"
1518 msgstr "Bund"
1519
1520 #: src/libvlc.h:239 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1521 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1522 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1523 #: modules/video_filter/time.c:97
1524 msgid "Top-Left"
1525 msgstr "Venstre-top"
1526
1527 #: src/libvlc.h:239 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1528 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1529 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1530 #: modules/video_filter/time.c:97
1531 msgid "Top-Right"
1532 msgstr "Højre-top"
1533
1534 #: src/libvlc.h:239 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1535 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1536 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1537 #: modules/video_filter/time.c:97
1538 msgid "Bottom-Left"
1539 msgstr "Venstre-bund"
1540
1541 #: src/libvlc.h:239 modules/codec/dvbsub.c:71 modules/video_filter/logo.c:86
1542 #: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:121
1543 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:145
1544 #: modules/video_filter/time.c:97
1545 msgid "Bottom-Right"
1546 msgstr "Højre-bund"
1547
1548 #: src/libvlc.h:241
1549 msgid "Zoom video"
1550 msgstr "Zoom video"
1551
1552 #: src/libvlc.h:243
1553 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1554 msgstr "Du kan zoome videoen med den angivne faktor."
1555
1556 #: src/libvlc.h:245
1557 msgid "Grayscale video output"
1558 msgstr "Gråtone video-ud"
1559
1560 #: src/libvlc.h:247
1561 msgid ""
1562 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
1563 "can also allow you to save some processing power)."
1564 msgstr ""
1565 "Hvis aktiveret, vil farveoplysninger fra videoen ikke blive decodet (dette "
1566 "sparer dig også for lidt processor kraft)"
1567
1568 #: src/libvlc.h:250
1569 msgid "Fullscreen video output"
1570 msgstr "Fuldskærms video"
1571
1572 #: src/libvlc.h:252
1573 msgid ""
1574 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
1575 msgstr ""
1576 "Hvis denne indstilling er slået til, vil VLC altid starte en video i fuld "
1577 "skærm."
1578
1579 #: src/libvlc.h:255
1580 msgid "Overlay video output"
1581 msgstr "Videooverlægning (hardware)"
1582
1583 #: src/libvlc.h:257
1584 msgid ""
1585 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
1586 "your graphics card (hardware acceleration)."
1587 msgstr ""
1588 "Hvis aktiveret, vil VLC prøve at tage fordel af overlægningsfunktionerne  i "
1589 "dit grafik kort (hardware acceleration)."
1590
1591 #: src/libvlc.h:260 src/video_output/vout_intf.c:316
1592 msgid "Always on top"
1593 msgstr "Altid øverst"
1594
1595 #: src/libvlc.h:261
1596 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1597 msgstr "Placer altid video vinduet foran andre vinduer."
1598
1599 #: src/libvlc.h:264
1600 msgid "Disable screensaver"
1601 msgstr ""
1602
1603 #: src/libvlc.h:265
1604 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1605 msgstr ""
1606
1607 #: src/libvlc.h:267
1608 msgid "Window decorations"
1609 msgstr "Vindue dekorationer"
1610
1611 #: src/libvlc.h:269
1612 #, fuzzy
1613 msgid ""
1614 "If this option is disabled, VLC will avoid creating window caption, frames, "
1615 "etc... around the video."
1616 msgstr ""
1617 "Hvis denne indstilling er slået til, vil VLC altid starte en video i fuld "
1618 "skærm."
1619
1620 #: src/libvlc.h:272
1621 msgid "Video filter module"
1622 msgstr "Videofilter modul"
1623
1624 #: src/libvlc.h:274
1625 msgid ""
1626 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
1627 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1628 msgstr ""
1629 "Dette tillader dig at tilføje filtre som kan forbedre billedkvaliteten, f."
1630 "eks. deinterlacing, kloning eller fordrejning af videovinduet."
1631
1632 #: src/libvlc.h:278
1633 msgid "Video snapshot directory"
1634 msgstr "Video snapshot mappe"
1635
1636 #: src/libvlc.h:280
1637 msgid ""
1638 "Allows you to specify the directory where the video snapshots will be stored."
1639 msgstr "Lader dig indstille hvilken mappe video snapshots skal gemmes i."
1640
1641 #: src/libvlc.h:283
1642 msgid "Video snapshot format"
1643 msgstr "Video snapshot format"
1644
1645 #: src/libvlc.h:285
1646 msgid ""
1647 "Allows you to specify the image format in which the video snapshots will be "
1648 "stored."
1649 msgstr "Lader dig indstille hvilket format video snapshots skal gemmes i."
1650
1651 #: src/libvlc.h:288
1652 #, fuzzy
1653 msgid "Video cropping"
1654 msgstr "Video skalering"
1655
1656 #: src/libvlc.h:290
1657 msgid ""
1658 "This will force the cropping of the source video. Accepted formats are x:y "
1659 "(4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1660 msgstr ""
1661
1662 #: src/libvlc.h:294
1663 msgid "Source aspect ratio"
1664 msgstr ""
1665
1666 #: src/libvlc.h:296
1667 msgid ""
1668 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1669 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1670 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1671 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1672 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1673 msgstr ""
1674
1675 #: src/libvlc.h:303
1676 msgid "Fix HDTV height"
1677 msgstr ""
1678
1679 #: src/libvlc.h:305
1680 msgid ""
1681 "This option allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken "
1682 "encoder incorrectly set height to 1088 lines. Disable this option only if "
1683 "your video has non-standard format requiring all 1088 lines."
1684 msgstr ""
1685
1686 #: src/libvlc.h:310
1687 #, fuzzy
1688 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
1689 msgstr "Element udseendesforhold"
1690
1691 #: src/libvlc.h:312
1692 msgid ""
1693 "This will force the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
1694 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
1695 "order to keep proportions."
1696 msgstr ""
1697
1698 #: src/libvlc.h:316
1699 msgid "Skip frames"
1700 msgstr "Spring frames over"
1701
1702 #: src/libvlc.h:318
1703 msgid ""
1704 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
1705 "your computer is not powerful enough"
1706 msgstr ""
1707
1708 #: src/libvlc.h:321
1709 msgid "Quiet synchro"
1710 msgstr "Stille synkronisering"
1711
1712 #: src/libvlc.h:323
1713 msgid ""
1714 "Enable this option to avoid flooding the message log with debug output from "
1715 "the video output synchro."
1716 msgstr ""
1717
1718 #: src/libvlc.h:327
1719 msgid ""
1720 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
1721 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
1722 "channel."
1723 msgstr ""
1724
1725 #: src/libvlc.h:331
1726 msgid "Clock reference average counter"
1727 msgstr ""
1728
1729 #: src/libvlc.h:333
1730 msgid ""
1731 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
1732 "to 10000."
1733 msgstr ""
1734 "Hvis der bruges inddata for PVR (eller anden iregulær kilde) bør denne "
1735 "indstilling sættes til 10000."
1736
1737 #: src/libvlc.h:336
1738 msgid "Clock synchronisation"
1739 msgstr "Clock synkronisering"
1740
1741 #: src/libvlc.h:338
1742 msgid ""
1743 "Allows you to enable/disable the input clock synchronisation for real-time "
1744 "sources."
1745 msgstr ""
1746
1747 #: src/libvlc.h:343 src/video_output/vout_intf.c:232
1748 #: src/video_output/vout_intf.c:293 modules/access/dshow/dshow.cpp:72
1749 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:74 modules/access/dshow/dshow.cpp:77
1750 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1292
1751 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:135 modules/gui/macosx/vout.m:195
1752 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
1753 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
1754 #: modules/video_filter/marq.c:52 modules/video_filter/rss.c:55
1755 #: modules/video_filter/time.c:52 modules/video_output/directx/directx.c:142
1756 msgid "Default"
1757 msgstr "Standard"
1758
1759 #: src/libvlc.h:343 modules/gui/macosx/equalizer.m:144
1760 #: modules/gui/macosx/extended.m:106 modules/gui/macosx/wizard.m:386
1761 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:624
1762 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:218
1763 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:467
1764 msgid "Enable"
1765 msgstr "Aktivér"
1766
1767 #: src/libvlc.h:345
1768 msgid "UDP port"
1769 msgstr "UDP Port"
1770
1771 #: src/libvlc.h:347
1772 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
1773 msgstr "Dette er porten brugt af UDP-streams. Som standard vælger vi 1234."
1774
1775 #: src/libvlc.h:349
1776 msgid "MTU of the network interface"
1777 msgstr "Netværk kortets MTU"
1778
1779 #: src/libvlc.h:351
1780 #, fuzzy
1781 msgid ""
1782 "This is the maximum packet size that can be transmitted over network "
1783 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
1784 msgstr ""
1785 "Dette er den typiske størrelse på UDP-pakker som vi forventer. På Ethernet "
1786 "vil det normalt være 1500."
1787
1788 #: src/libvlc.h:354
1789 msgid "Hop limit (TTL)"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: src/libvlc.h:356
1793 msgid ""
1794 "Specify the hop limit (TTL) of the multicast packets sent by the stream "
1795 "output."
1796 msgstr ""
1797
1798 #: src/libvlc.h:359
1799 #, fuzzy
1800 msgid "Multicast output interface"
1801 msgstr "Joystick kontrol"
1802
1803 #: src/libvlc.h:361
1804 msgid ""
1805 "Indicate here the multicast output interface. This overrides the routing "
1806 "table."
1807 msgstr ""
1808
1809 #: src/libvlc.h:364
1810 #, fuzzy
1811 msgid "Program to select"
1812 msgstr "Programmer"
1813
1814 #: src/libvlc.h:366
1815 msgid ""
1816 "Choose the program to select by giving its Service ID.\n"
1817 "Only use this option if you want to read a multi-program stream (like DVB "
1818 "streams for example)."
1819 msgstr ""
1820
1821 #: src/libvlc.h:370
1822 #, fuzzy
1823 msgid "Programs to select"
1824 msgstr "Programmer"
1825
1826 #: src/libvlc.h:372
1827 msgid ""
1828 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of SIDs.\n"
1829 "Only use this option if you want to read a multi-program stream (like DVB "
1830 "streams for example)."
1831 msgstr ""
1832
1833 #: src/libvlc.h:377 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:776
1834 #, fuzzy
1835 msgid "Audio track"
1836 msgstr "Lydspor"
1837
1838 #: src/libvlc.h:379
1839 #, fuzzy
1840 msgid ""
1841 "Give the stream number of the audio track you want to use (from 0 to n)."
1842 msgstr "Sæt nummeret på den stream i lydsporet du vil bruge (fra 0 til n)"
1843
1844 #: src/libvlc.h:382 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:768
1845 msgid "Subtitles track"
1846 msgstr "Undertitel spor"
1847
1848 #: src/libvlc.h:384
1849 msgid ""
1850 "Give the stream number of the subtitle track you want to use (from 0 to n)."
1851 msgstr ""
1852 "Sæt nummeret på den stream i undertekstsporet du vil bruge (fra 0 til n)"
1853
1854 #: src/libvlc.h:387
1855 #, fuzzy
1856 msgid "Audio language"
1857 msgstr "Vælg sprog"
1858
1859 #: src/libvlc.h:389
1860 #, fuzzy
1861 msgid ""
1862 "Give the language of the audio track you want to use (comma separted, two or "
1863 "three letter country code)."
1864 msgstr ""
1865 "Angiv sproget på det lydspor du vil foretrække (komma sepereret to eller tre "
1866 "bogstavs landekoder)"
1867
1868 #: src/libvlc.h:392
1869 #, fuzzy
1870 msgid "Subtitle language"
1871 msgstr "Vælg sprog for undertekster"
1872
1873 #: src/libvlc.h:394
1874 msgid ""
1875 "Give the language of the subtitle track you want to use (comma separted, two "
1876 "or tree letter country code)."
1877 msgstr ""
1878 "Angiv sproget på det undertekstspor du vil foretrække (komma sepereret to "
1879 "eller tre bogstavs landekoder)"
1880
1881 #: src/libvlc.h:397
1882 #, fuzzy
1883 msgid "Audio track ID"
1884 msgstr "Lydspor"
1885
1886 #: src/libvlc.h:399
1887 #, fuzzy
1888 msgid "Give the stream ID of the audio track you want to use."
1889 msgstr "Sæt nummeret på den stream i lydsporet du vil bruge (fra 0 til n)"
1890
1891 #: src/libvlc.h:401
1892 #, fuzzy
1893 msgid "Subtitles track ID"
1894 msgstr "Undertitel spor"
1895
1896 #: src/libvlc.h:403
1897 #, fuzzy
1898 msgid "Give the stream ID of the subtitle track you want to use."
1899 msgstr ""
1900 "Sæt nummeret på den stream i undertekstsporet du vil bruge (fra 0 til n)"
1901
1902 #: src/libvlc.h:405
1903 msgid "Input repetitions"
1904 msgstr "Inddata-repetitioner"
1905
1906 #: src/libvlc.h:406
1907 msgid "Number of time the same input will be repeated"
1908 msgstr "Antal af gange det samme inddata skal gentages"
1909
1910 #: src/libvlc.h:409 src/libvlc.h:410
1911 msgid "Input start time (seconds)"
1912 msgstr "Inddata start-tidspunkt (sekunder)"
1913
1914 #: src/libvlc.h:412 src/libvlc.h:413
1915 msgid "Input stop time (seconds)"
1916 msgstr "Inddata stop-tidspunkt (sekunder)"
1917
1918 #: src/libvlc.h:415
1919 msgid "Input list"
1920 msgstr "Inddata liste"
1921
1922 #: src/libvlc.h:416
1923 #, fuzzy
1924 msgid ""
1925 "Allows you to specify a comma-separated list of inputs that will be "
1926 "concatenated after the normal one."
1927 msgstr ""
1928 "Lader dig angive en komme-adskilt liste af inddata der vil blive konkateneret"
1929
1930 #: src/libvlc.h:419
1931 msgid "Input slave (experimental)"
1932 msgstr "Inddata-slave (eksperimentel)"
1933
1934 #: src/libvlc.h:420
1935 msgid ""
1936 "Allows you to play from several streams at the same time. This feature is "
1937 "experimental, not all formats are supported."
1938 msgstr ""
1939
1940 #: src/libvlc.h:424
1941 msgid "Bookmarks list for a stream"
1942 msgstr "Streammens bogmærkeliste"
1943
1944 #: src/libvlc.h:425
1945 msgid ""
1946 "You can specify a list of bookmarks for a stream in the form "
1947 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
1948 "{...}\""
1949 msgstr ""
1950
1951 #: src/libvlc.h:430
1952 msgid ""
1953 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
1954 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
1955 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
1956 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
1957 msgstr ""
1958
1959 #: src/libvlc.h:436
1960 msgid "Force subtitle position"
1961 msgstr "Gennemtving undertekstposition"
1962
1963 #: src/libvlc.h:438
1964 msgid ""
1965 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
1966 "over the movie. Try several positions."
1967 msgstr ""
1968
1969 #: src/libvlc.h:441
1970 #, fuzzy
1971 msgid "Enable sub-pictures"
1972 msgstr "Aktivér"
1973
1974 #: src/libvlc.h:443
1975 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
1976 msgstr ""
1977
1978 #: src/libvlc.h:445 src/libvlc.h:1112 src/misc/iso-639_def.h:143
1979 #: modules/stream_out/transcode.c:239
1980 msgid "On Screen Display"
1981 msgstr "On Screen Display"
1982
1983 #: src/libvlc.h:447
1984 msgid ""
1985 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
1986 "Display). You can disable this feature here."
1987 msgstr ""
1988
1989 #: src/libvlc.h:450
1990 msgid "Subpictures filter module"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: src/libvlc.h:452
1994 msgid ""
1995 "This will allow you to add a subpictures filter for instance to overlay a "
1996 "logo."
1997 msgstr ""
1998
1999 #: src/libvlc.h:455
2000 msgid "Autodetect subtitle files"
2001 msgstr "Find undertekstnings filer automatisk."
2002
2003 #: src/libvlc.h:457
2004 msgid ""
2005 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified."
2006 msgstr ""
2007 "Find undertekstfiler automatisk,hvis ingen undertekst fil er specificeret"
2008
2009 #: src/libvlc.h:460
2010 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2011 msgstr ""
2012
2013 #: src/libvlc.h:462
2014 msgid ""
2015 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2016 "Options are:\n"
2017 "0 = no subtitles autodetected\n"
2018 "1 = any subtitle file\n"
2019 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2020 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2021 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: src/libvlc.h:470
2025 msgid "Subtitle autodetection paths"
2026 msgstr "Undertekst autodektekterings sti'er"
2027
2028 #: src/libvlc.h:472
2029 msgid ""
2030 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2031 "found in the current directory."
2032 msgstr ""
2033 "Kig efter en undertekstfil i disse sti'er også, hvis din undertekstfil ikke "
2034 "var fundet i den nuværende mappe."
2035
2036 #: src/libvlc.h:475
2037 msgid "Use subtitle file"
2038 msgstr "Brug undertekstningsfil"
2039
2040 #: src/libvlc.h:477
2041 msgid ""
2042 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2043 "subtitle file."
2044 msgstr ""
2045 "Indlæs denne undertekstningsfil. Den bruges når autodetektering ikke kan "
2046 "finde din undertekstningsfil."
2047
2048 #: src/libvlc.h:480
2049 msgid "DVD device"
2050 msgstr "DVD enhed"
2051
2052 #: src/libvlc.h:483
2053 msgid ""
2054 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2055 "the drive letter (eg. D:)"
2056 msgstr ""
2057 "Dette er standard DVD-drevet (eller fil) der skal bruges. Glem ikke kolonnet "
2058 "efter drev-bogstavet (f.eks. D:)"
2059
2060 #: src/libvlc.h:487
2061 msgid "This is the default DVD device to use."
2062 msgstr "Dette er standard DVD-enheden der skal bruges."
2063
2064 #: src/libvlc.h:490
2065 msgid "VCD device"
2066 msgstr "VCD enhed"
2067
2068 #: src/libvlc.h:493
2069 msgid ""
2070 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2071 "scan for a suitable CD-ROM device."
2072 msgstr ""
2073 "Dette er standard VCD-enheden der skal bruges. Hvis du ikke angiver noget, "
2074 "vil vi skanne efter en passende CD-ROM enhed."
2075
2076 #: src/libvlc.h:497
2077 msgid "This is the default VCD device to use."
2078 msgstr "Dette er standard VCD-enheden der skal bruges."
2079
2080 #: src/libvlc.h:500
2081 msgid "Audio CD device"
2082 msgstr "Lyd cd enhed"
2083
2084 #: src/libvlc.h:503
2085 msgid ""
2086 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2087 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2088 msgstr ""
2089 "Dette er standard lyd-CD enheden der skal bruges. Hvis du ikke angiver "
2090 "noget, vil vi skanne efter en passende CD-ROM enhed."
2091
2092 #: src/libvlc.h:507
2093 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2094 msgstr "Dette er standard lyd-CD enheden der skal bruges."
2095
2096 #: src/libvlc.h:510 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:838
2097 msgid "Force IPv6"
2098 msgstr "Gennemtving IPv6"
2099
2100 #: src/libvlc.h:512
2101 msgid ""
2102 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
2103 "connections."
2104 msgstr ""
2105 "Hvis du sætter kryds i denne boks, vil IPv6 blive brugt som standard for "
2106 "alle UDP- og HTTP-forbindelser."
2107
2108 #: src/libvlc.h:515
2109 msgid "Force IPv4"
2110 msgstr "Gennemtving IPv4"
2111
2112 #: src/libvlc.h:517
2113 msgid ""
2114 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
2115 "connections."
2116 msgstr ""
2117 "Hvis du sætter kryds i denne boks, vil IPv4 blive brugt som standard for "
2118 "alle UDP- og HTTP-forbindelser."
2119
2120 #: src/libvlc.h:520
2121 msgid "TCP connection timeout in ms"
2122 msgstr "TCP forbindelse tidsudløb i ms"
2123
2124 #: src/libvlc.h:522
2125 msgid ""
2126 "Allows you to modify the default TCP connection timeout. This value should "
2127 "be set in millisecond units."
2128 msgstr ""
2129
2130 #: src/libvlc.h:525
2131 msgid "SOCKS server"
2132 msgstr "SOCKS server"
2133
2134 #: src/libvlc.h:527
2135 msgid ""
2136 "Allow you to specify a SOCKS server to use. It must be of the form address:"
2137 "port . It will be used for all TCP connections"
2138 msgstr ""
2139 "Tillader dig at angive en SOCKS server der skal bruges. Den skal være i "
2140 "formen adresse:port . Den vil blive brugt af alle TCP-forbindelser."
2141
2142 #: src/libvlc.h:530
2143 msgid "SOCKS user name"
2144 msgstr "SOCKS brugernavn"
2145
2146 #: src/libvlc.h:531
2147 msgid ""
2148 "Allows you to modify the user name that will be used for the connection to "
2149 "the SOCKS server."
2150 msgstr ""
2151 "Tillader dig at redigere brugernavnet der bruges til at forbinde til SOCKS "
2152 "serveren."
2153
2154 #: src/libvlc.h:534
2155 msgid "SOCKS password"
2156 msgstr "SOCKS adgangskode"
2157
2158 #: src/libvlc.h:535
2159 msgid ""
2160 "Allows you to modify the password that will be used for the connection to "
2161 "the SOCKS server."
2162 msgstr ""
2163 "Tillader dig at redigere adgangskoden der bruges til at forbinde til SOCKS "
2164 "serveren."
2165
2166 #: src/libvlc.h:538
2167 msgid "Title metadata"
2168 msgstr "Titel meta-oplysninger"
2169
2170 #: src/libvlc.h:540
2171 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2172 msgstr "Angiver \"titel\" meta-oplysninger for inddata."
2173
2174 #: src/libvlc.h:542
2175 msgid "Author metadata"
2176 msgstr "Forfatter meta-oplysninger"
2177
2178 #: src/libvlc.h:544
2179 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2180 msgstr "Angiver \"forfatter\" meta-information for inddata."
2181
2182 #: src/libvlc.h:546
2183 msgid "Artist metadata"
2184 msgstr "Kunstner meta-oplysninger"
2185
2186 #: src/libvlc.h:548
2187 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2188 msgstr "Angiver \"kunstner\" meta-information for inddata."
2189
2190 #: src/libvlc.h:550
2191 msgid "Genre metadata"
2192 msgstr "Genre meta-oplysninger"
2193
2194 #: src/libvlc.h:552
2195 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2196 msgstr "Angiver \"genre\" meta-oplysninger for inddata."
2197
2198 #: src/libvlc.h:554
2199 msgid "Copyright metadata"
2200 msgstr "Copyright metadata"
2201
2202 #: src/libvlc.h:556
2203 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2204 msgstr "Angiver \"copyright\" meta-oplysninger for inddata."
2205
2206 #: src/libvlc.h:558
2207 msgid "Description metadata"
2208 msgstr "Beskrivelse meta-oplysninger"
2209
2210 #: src/libvlc.h:560
2211 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2212 msgstr "Angiver \"beskrivelse\" meta-oplysninger for inddata."
2213
2214 #: src/libvlc.h:562
2215 msgid "Date metadata"
2216 msgstr "Dato meta-oplysninger"
2217
2218 #: src/libvlc.h:564
2219 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2220 msgstr "Angiver \"dato\" meta-oplysninger for inddata."
2221
2222 #: src/libvlc.h:566
2223 msgid "URL metadata"
2224 msgstr "URL meta-oplysninger"
2225
2226 #: src/libvlc.h:568
2227 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2228 msgstr "Angiver \"url\" meta-oplysninger for inddata."
2229
2230 #: src/libvlc.h:571
2231 msgid ""
2232 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2233 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2234 "can break playback of all your streams."
2235 msgstr ""
2236 "Denne indstilling kan bruges til at ændre måden VLC vælger codecs "
2237 "(dekomprimeringsmetoder). Kun advancerede bruger bør ændre denne indstilling "
2238 "eftersom det kan ødelægge afspilning af alle dine streams."
2239
2240 #: src/libvlc.h:575
2241 msgid "Preferred codecs list"
2242 msgstr "Liste af foretrukne codecs"
2243
2244 #: src/libvlc.h:577
2245 msgid ""
2246 "This allows you to select a list of codecs that VLC will use in priority. "
2247 "For instance, 'dummy,a52' will try the dummy and a52 codecs before trying "
2248 "the other ones."
2249 msgstr ""
2250 "Dette tillader dig at vælge en liste af codecs som VLC vil bruge, i "
2251 "prioriteret rækkefølge. F.eks. 'dummy,a52' vil prøve dummy og a52 codecs før "
2252 "alle andre."
2253
2254 #: src/libvlc.h:581
2255 msgid "Preferred encoders list"
2256 msgstr "Liste af foretrukne encodere"
2257
2258 #: src/libvlc.h:583
2259 msgid ""
2260 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority"
2261 msgstr ""
2262 "Dette tillader dig at vælge en liste af encodere som VLC vil bruge, i "
2263 "prioriteret rækkefølge"
2264
2265 #: src/libvlc.h:587
2266 msgid ""
2267 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2268 "subsystem."
2269 msgstr ""
2270 "Disse indstillinger tillader dig at sætte globale indstillinger for stream-"
2271 "udgangs systemet."
2272
2273 #: src/libvlc.h:590
2274 msgid "Default stream output chain"
2275 msgstr "Standard stream uddata kæde"
2276
2277 #: src/libvlc.h:592
2278 msgid ""
2279 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2280 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2281 "all streams."
2282 msgstr ""
2283
2284 #: src/libvlc.h:596
2285 msgid "Enable streaming of all ES"
2286 msgstr "Aktiver streamning af alle ES"
2287
2288 #: src/libvlc.h:598
2289 msgid "This allows you to stream all ES (video, audio and subtitles)"
2290 msgstr "Lader dig streame all ES ( lyd, video og undertekster)"
2291
2292 #: src/libvlc.h:600
2293 msgid "Display while streaming"
2294 msgstr "Vis under streamning"
2295
2296 #: src/libvlc.h:602
2297 msgid "This allows you to play the stream while streaming it."
2298 msgstr "Dette tillader dig at afspille streamen imens du streamer den."
2299
2300 #: src/libvlc.h:604
2301 msgid "Enable video stream output"
2302 msgstr "Aktiver videostream-uddata"
2303
2304 #: src/libvlc.h:606
2305 msgid ""
2306 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
2307 "stream output facility when this last one is enabled."
2308 msgstr ""
2309
2310 #: src/libvlc.h:609
2311 msgid "Enable audio stream output"
2312 msgstr "Aktiver lydstream-uddata"
2313
2314 #: src/libvlc.h:611
2315 msgid ""
2316 "This allows you to choose if the audio stream should be redirected to the "
2317 "stream output facility when this last one is enabled."
2318 msgstr ""
2319
2320 #: src/libvlc.h:614
2321 #, fuzzy
2322 msgid "Enable SPU stream output"
2323 msgstr "Aktiver lydstream-uddata"
2324
2325 #: src/libvlc.h:616
2326 msgid ""
2327 "This allows you to choose if the SPU streams should be redirected to the "
2328 "stream output facility when this last one is enabled."
2329 msgstr ""
2330
2331 #: src/libvlc.h:619
2332 msgid "Keep stream output open"
2333 msgstr "Hold stream udgang åben"
2334
2335 #: src/libvlc.h:621
2336 msgid ""
2337 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2338 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2339 "specified)"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: src/libvlc.h:625
2343 msgid "Preferred packetizer list"
2344 msgstr ""
2345
2346 #: src/libvlc.h:627
2347 msgid ""
2348 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2349 msgstr ""
2350
2351 #: src/libvlc.h:630
2352 msgid "Mux module"
2353 msgstr "Mux modul"
2354
2355 #: src/libvlc.h:632
2356 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: src/libvlc.h:634
2360 msgid "Access output module"
2361 msgstr "Uddata tilgangsmodul"
2362
2363 #: src/libvlc.h:636
2364 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: src/libvlc.h:638
2368 msgid "Control SAP flow"
2369 msgstr ""
2370
2371 #: src/libvlc.h:639
2372 msgid ""
2373 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2374 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone"
2375 msgstr ""
2376
2377 #: src/libvlc.h:643
2378 msgid "SAP announcement interval"
2379 msgstr "SAP annonceringsinterval"
2380
2381 #: src/libvlc.h:644
2382 msgid ""
2383 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2384 "between SAP announcements"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: src/libvlc.h:648
2388 msgid ""
2389 "These options allow you to enable special CPU optimizations.\n"
2390 "You should always leave all these enabled."
2391 msgstr ""
2392
2393 #: src/libvlc.h:651
2394 msgid "Enable FPU support"
2395 msgstr "Aktiver FPU understøttelse i CPU'n"
2396
2397 #: src/libvlc.h:653
2398 msgid ""
2399 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2400 "advantage of it."
2401 msgstr "Hvis din CPU har en kommatal beregningsenhed kan VLC udnytte denne."
2402
2403 #: src/libvlc.h:656
2404 msgid "Enable CPU MMX support"
2405 msgstr "Aktiver MMX understøttelse i CPU'n"
2406
2407 #: src/libvlc.h:658
2408 msgid ""
2409 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2410 "of them."
2411 msgstr ""
2412
2413 #: src/libvlc.h:661
2414 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2415 msgstr "Aktiver CPU 3D Now! understøttelse"
2416
2417 #: src/libvlc.h:663
2418 msgid ""
2419 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2420 "advantage of them."
2421 msgstr "Hvis din CPU understøtter 3D Now! instruktioner kan VLC udnytte disse."
2422
2423 #: src/libvlc.h:666
2424 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2425 msgstr "Aktiver CPU MMX EXT understøttelse"
2426
2427 #: src/libvlc.h:668
2428 msgid ""
2429 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2430 "advantage of them."
2431 msgstr "Hvis din CPU understøtter MMX EXT instruktioner kan VLC udnytte disse"
2432
2433 #: src/libvlc.h:671
2434 msgid "Enable CPU SSE support"
2435 msgstr "Aktiver CPU SSE understøttelse"
2436
2437 #: src/libvlc.h:673
2438 msgid ""
2439 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2440 "of them."
2441 msgstr "Hvis din CPU understøtter SSE instruktioner kan VLC udnytte disse"
2442
2443 #: src/libvlc.h:676
2444 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2445 msgstr "Aktiver CPU SSE2 understøttelse"
2446
2447 #: src/libvlc.h:678
2448 msgid ""
2449 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2450 "of them."
2451 msgstr "Hvis din CPU understøtter SSE2 instruktioner kan VLC udnytte disse"
2452
2453 #: src/libvlc.h:681
2454 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2455 msgstr "Aktivér CPU AltiVec understøttelse"
2456
2457 #: src/libvlc.h:683
2458 msgid ""
2459 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2460 "advantage of them."
2461 msgstr "Hvis din CPU understøtter AltiVec instruktioner kan VLC udnytte disse"
2462
2463 #: src/libvlc.h:687
2464 msgid ""
2465 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
2466 "overridden in the playlist dialog box."
2467 msgstr ""
2468
2469 #: src/libvlc.h:690
2470 msgid "Services discovery modules"
2471 msgstr "Service opdagelses moduler"
2472
2473 #: src/libvlc.h:692
2474 #, fuzzy
2475 msgid ""
2476 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
2477 "Typical values are sap, hal, ..."
2478 msgstr ""
2479 "Angiver hvilke service opdagelses moduler der skal indlæses, sperereret af "
2480 "kommaer. Typiske værdier er sap, hal, ..."
2481
2482 #: src/libvlc.h:695
2483 msgid "Play files randomly forever"
2484 msgstr "Afspil filerne tilfældigt i en uendelighed"
2485
2486 #: src/libvlc.h:697
2487 msgid ""
2488 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
2489 "interrupted."
2490 msgstr ""
2491 "Når denne er valgt, vil VLC tilfældigt afspille filer i spillelisten indtil "
2492 "afbrudt."
2493
2494 #: src/libvlc.h:700
2495 msgid "Repeat all"
2496 msgstr "Gentag alle"
2497
2498 #: src/libvlc.h:702
2499 msgid ""
2500 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
2501 "option."
2502 msgstr "Aktivér indstillingen hvis du vil have VLC til at spille uafbrudt."
2503
2504 #: src/libvlc.h:705
2505 msgid "Repeat current item"
2506 msgstr "Gentag det aktuelle emne"
2507
2508 #: src/libvlc.h:707
2509 msgid ""
2510 "When this is active, VLC will keep playing the current playlist item over "
2511 "and over again."
2512 msgstr ""
2513 "Når denne er aktiveret, vil VLC blive ved med at afspille det nuværende "
2514 "spilleliste element igen og igen."
2515
2516 #: src/libvlc.h:710
2517 msgid "Play and stop"
2518 msgstr "Afspil og stop"
2519
2520 #: src/libvlc.h:712
2521 msgid "Stop the playlist after each played playlist item. "
2522 msgstr ""
2523
2524 #: src/libvlc.h:715
2525 msgid ""
2526 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2527 "you really know what you are doing."
2528 msgstr ""
2529
2530 #: src/libvlc.h:718
2531 msgid "Memory copy module"
2532 msgstr "Hukommelsekopierings modul"
2533
2534 #: src/libvlc.h:720
2535 msgid ""
2536 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2537 "select the fastest one supported by your hardware."
2538 msgstr ""
2539
2540 #: src/libvlc.h:723
2541 msgid "Access module"
2542 msgstr "Adgangsmodul"
2543
2544 #: src/libvlc.h:725
2545 msgid ""
2546 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2547 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2548 "option unless you really know what you are doing."
2549 msgstr ""
2550
2551 #: src/libvlc.h:729
2552 msgid "Access filter module"
2553 msgstr "Adgangfiltermodul"
2554
2555 #: src/libvlc.h:731
2556 msgid "This is a legacy entry to let you configure access filter modules."
2557 msgstr ""
2558
2559 #: src/libvlc.h:733
2560 msgid "Demux module"
2561 msgstr "Demux modul"
2562
2563 #: src/libvlc.h:735
2564 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules."
2565 msgstr ""
2566
2567 #: src/libvlc.h:737
2568 msgid "Allow real-time priority"
2569 msgstr "Tillad real-time prioritet"
2570
2571 #: src/libvlc.h:739
2572 msgid ""
2573 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2574 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2575 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2576 "only activate this if you know what you're doing."
2577 msgstr ""
2578 "Ved at bruge real-time prioritering for VLC processen vil schedulering være "
2579 "mere præcis og derfor give bedre ydelse, især ved streamning. Det kan dog "
2580 "låse din maskine eller gøre den meget langsom. Aktiver kun indstillingen "
2581 "hvis du er bekendt med konsekvenserne."
2582
2583 #: src/libvlc.h:745
2584 msgid "Adjust VLC priority"
2585 msgstr "Juster VLC prioritet"
2586
2587 #: src/libvlc.h:747
2588 msgid ""
2589 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2590 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2591 "VLC instances."
2592 msgstr ""
2593
2594 #: src/libvlc.h:751
2595 msgid "Minimize number of threads"
2596 msgstr "Minimer antal tråde"
2597
2598 #: src/libvlc.h:753
2599 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC"
2600 msgstr ""
2601 "Denne indstillinger minimerer antallet af tråde der kræves for at køre VLC"
2602
2603 #: src/libvlc.h:755
2604 msgid "Modules search path"
2605 msgstr "Søgemappe for moduler"
2606
2607 #: src/libvlc.h:757
2608 msgid ""
2609 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
2610 "modules."
2611 msgstr ""
2612
2613 #: src/libvlc.h:760
2614 msgid "VLM configuration file"
2615 msgstr "VLM opsætningsfil"
2616
2617 #: src/libvlc.h:762
2618 msgid ""
2619 "This option allows you to specify a VLM configuration file that will be read "
2620 "when VLM is launched."
2621 msgstr ""
2622
2623 #: src/libvlc.h:765
2624 msgid "Use a plugins cache"
2625 msgstr "Brug en cache til plugins"
2626
2627 #: src/libvlc.h:767
2628 msgid ""
2629 "This option allows you to use a plugins cache which will greatly improve the "
2630 "start time of VLC."
2631 msgstr ""
2632
2633 #: src/libvlc.h:770
2634 msgid "Run as daemon process"
2635 msgstr "Kør som dæmon proces"
2636
2637 #: src/libvlc.h:772
2638 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
2639 msgstr "Køre VLC i baggrunden. (Daemon)"
2640
2641 #: src/libvlc.h:774
2642 msgid "Allow only one running instance"
2643 msgstr "Tillad kun 1 instans af VLC af gangen"
2644
2645 #: src/libvlc.h:776
2646 msgid ""
2647 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
2648 "instance if you associated VLC with some media types and you don't want a "
2649 "new instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
2650 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
2651 "running instance or enqueue it."
2652 msgstr ""
2653
2654 #: src/libvlc.h:783
2655 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: src/libvlc.h:785
2659 msgid ""
2660 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
2661 "playing current item."
2662 msgstr ""
2663
2664 #: src/libvlc.h:788
2665 msgid "Increase the priority of the process"
2666 msgstr "Forhøj processens prioritet"
2667
2668 #: src/libvlc.h:790
2669 msgid ""
2670 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
2671 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
2672 "could otherwise take too much processor time.\n"
2673 "However be advised that in certain circumstances (bugs) VLC could take all "
2674 "the processor time and render the whole system unresponsive which might "
2675 "require a reboot of your machine."
2676 msgstr ""
2677 "En forhøjelse at processens prioritet vil sandsynligvis forbedre din "
2678 "afspildnings oplevelse, da det giver VLC større rettigheder over for andre "
2679 "programmer, der ellers kunne bruge for meget CPU tid.\n"
2680 "Det kan dog ske at under visse omstændigheder (bugs) kan VLC bruge alt CPU "
2681 "tid og dermed fryse dit system, hvad der kan kræve en genstart af systemet."
2682
2683 #: src/libvlc.h:797
2684 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: src/libvlc.h:799
2688 msgid ""
2689 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
2690 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
2691 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
2692 msgstr ""
2693
2694 #: src/libvlc.h:804
2695 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: src/libvlc.h:807
2699 msgid ""
2700 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
2701 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
2702 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
2703 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
2704 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
2705 msgstr ""
2706
2707 #: src/libvlc.h:815
2708 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
2709 msgstr ""
2710 "Disse indstillinger er de globale VLC tastatur genveje, kendt som "
2711 "genvejstaster."
2712
2713 #: src/libvlc.h:818 src/video_output/vout_intf.c:325
2714 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/applescript.m:121
2715 #: modules/gui/macosx/controls.m:320 modules/gui/macosx/controls.m:637
2716 #: modules/gui/macosx/controls.m:667 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:44
2717 #: modules/gui/macosx/intf.m:477 modules/gui/macosx/intf.m:553
2718 msgid "Fullscreen"
2719 msgstr "Fuld skærm"
2720
2721 #: src/libvlc.h:819
2722 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
2723 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at slå fuld skærm til og fra."
2724
2725 #: src/libvlc.h:820 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:81
2726 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1454
2727 msgid "Play/Pause"
2728 msgstr "Afspil/Pause"
2729
2730 #: src/libvlc.h:821
2731 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
2732 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges til at slå pause til og fra."
2733
2734 #: src/libvlc.h:822
2735 msgid "Pause only"
2736 msgstr "Kun pause"
2737
2738 #: src/libvlc.h:823
2739 msgid "Select the hotkey to use to pause."
2740 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges til at slå pause til."
2741
2742 #: src/libvlc.h:824
2743 msgid "Play only"
2744 msgstr "Afspil kun"
2745
2746 #: src/libvlc.h:825
2747 msgid "Select the hotkey to use to play."
2748 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges til at afspille."
2749
2750 #: src/libvlc.h:826 modules/control/hotkeys.c:641
2751 #: modules/gui/macosx/controls.m:572 modules/gui/macosx/intf.m:518
2752 msgid "Faster"
2753 msgstr "Hurtigere"
2754
2755 #: src/libvlc.h:827
2756 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
2757 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at afspille hurtigere."
2758
2759 #: src/libvlc.h:828 modules/control/hotkeys.c:648
2760 #: modules/gui/macosx/controls.m:573 modules/gui/macosx/intf.m:519
2761 msgid "Slower"
2762 msgstr "Langsommere"
2763
2764 #: src/libvlc.h:829
2765 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
2766 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at afspillere langsommere."
2767
2768 #: src/libvlc.h:830 modules/control/hotkeys.c:610
2769 #: modules/gui/macosx/controls.m:593 modules/gui/macosx/intf.m:476
2770 #: modules/gui/macosx/intf.m:521 modules/gui/macosx/intf.m:592
2771 #: modules/gui/macosx/wizard.m:314 modules/gui/macosx/wizard.m:356
2772 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1411 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1459
2773 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:287
2774 msgid "Next"
2775 msgstr "Næste"
2776
2777 #: src/libvlc.h:831
2778 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
2779 msgstr ""
2780 "Vælg genvejstasten der skal bruges for at springe til næste punkt i "
2781 "spillelisten."
2782
2783 #: src/libvlc.h:832 modules/control/hotkeys.c:621
2784 #: modules/gui/macosx/controls.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:471
2785 #: modules/gui/macosx/intf.m:520 modules/gui/macosx/intf.m:593
2786 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1458
2787 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:286
2788 msgid "Previous"
2789 msgstr "Forrige"
2790
2791 #: src/libvlc.h:833
2792 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
2793 msgstr ""
2794 "Vælg genvejstasten der skal bruges for at springe til forrige punkt i "
2795 "spillelisten."
2796
2797 #: src/libvlc.h:834 modules/gui/macosx/controls.m:584
2798 #: modules/gui/macosx/intf.m:474 modules/gui/macosx/intf.m:517
2799 #: modules/gui/macosx/intf.m:591 modules/gui/pda/pda_interface.c:274
2800 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:275
2801 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:86
2802 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:660
2803 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1460
2804 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:285 modules/visualization/xosd.c:235
2805 msgid "Stop"
2806 msgstr "Stop"
2807
2808 #: src/libvlc.h:835
2809 msgid "Select the hotkey to stop the playback."
2810 msgstr "Vælg genvejstasten der skal stoppe afspilningen."
2811
2812 #: src/libvlc.h:836 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:46
2813 #: modules/gui/macosx/intf.m:479 modules/gui/macosx/sfilters.m:80
2814 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:93 modules/gui/macosx/sfilters.m:106
2815 #: modules/video_filter/marq.c:121 modules/video_filter/rss.c:158
2816 msgid "Position"
2817 msgstr "Position"
2818
2819 #: src/libvlc.h:837
2820 msgid "Select the hotkey to display the position."
2821 msgstr "Vælg genvejstasten for at vise positionen."
2822
2823 #: src/libvlc.h:839
2824 msgid "Very short backwards jump"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: src/libvlc.h:841
2828 #, fuzzy
2829 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
2830 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 5 minuter tilbage."
2831
2832 #: src/libvlc.h:842
2833 #, fuzzy
2834 msgid "Short backwards jump"
2835 msgstr "Gå tilbage"
2836
2837 #: src/libvlc.h:844
2838 #, fuzzy
2839 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
2840 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 10 sekunder tilbage."
2841
2842 #: src/libvlc.h:846
2843 msgid "Medium backwards jump"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: src/libvlc.h:848
2847 #, fuzzy
2848 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
2849 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 1 minut tilbage."
2850
2851 #: src/libvlc.h:849
2852 #, fuzzy
2853 msgid "Long backwards jump"
2854 msgstr "Gå tilbage"
2855
2856 #: src/libvlc.h:851
2857 #, fuzzy
2858 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
2859 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 10 sekunder tilbage."
2860
2861 #: src/libvlc.h:853
2862 msgid "Very short forward jump"
2863 msgstr ""
2864
2865 #: src/libvlc.h:855
2866 #, fuzzy
2867 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
2868 msgstr "Vælg genvejstasten der skal bruges for at afspille hurtigere."
2869
2870 #: src/libvlc.h:856
2871 #, fuzzy
2872 msgid "Short forward jump"
2873 msgstr "Gå fremad"
2874
2875 #: src/libvlc.h:858
2876 #, fuzzy
2877 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
2878 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 10 sekunder frem."
2879
2880 #: src/libvlc.h:860
2881 msgid "Medium forward jump"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: src/libvlc.h:862
2885 #, fuzzy
2886 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
2887 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 1 minut frem."
2888
2889 #: src/libvlc.h:863
2890 msgid "Long forward jump"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: src/libvlc.h:865
2894 #, fuzzy
2895 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
2896 msgstr "Vælg genvejstasten for at hoppe 10 sekunder frem."
2897
2898 #: src/libvlc.h:867
2899 msgid "Very short jump size"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: src/libvlc.h:868
2903 msgid "Very short jump \"size\", in seconds"
2904 msgstr ""
2905
2906 #: src/libvlc.h:869
2907 msgid "Short jump size"
2908 msgstr ""
2909
2910 #: src/libvlc.h:870
2911 msgid "Short jump \"size\", in seconds"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: src/libvlc.h:871
2915 msgid "Medium jump size"
2916 msgstr ""
2917
2918 #: src/libvlc.h:872
2919 msgid "Medium jump \"size\", in seconds"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: src/libvlc.h:873
2923 #, fuzzy
2924 msgid "Long jump size"
2925 msgstr "Skrifttypestørrelse"
2926
2927 #: src/libvlc.h:874
2928 msgid "Long jump \"size\", in seconds"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: src/libvlc.h:876 modules/control/hotkeys.c:275
2932 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274
2933 msgid "Quit"
2934 msgstr "Afslut"
2935
2936 #: src/libvlc.h:877
2937 msgid "Select the hotkey to quit the application."
2938 msgstr "Vælg genvejstasten der skal afslutte programmet."
2939
2940 #: src/libvlc.h:878
2941 msgid "Navigate up"
2942 msgstr "Navigér op"
2943
2944 #: src/libvlc.h:879
2945 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
2946 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren op i DVD-menuer."
2947
2948 #: src/libvlc.h:880
2949 msgid "Navigate down"
2950 msgstr "Navigér ned"
2951
2952 #: src/libvlc.h:881
2953 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
2954 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren ned i DVD-menuer."
2955
2956 #: src/libvlc.h:882
2957 msgid "Navigate left"
2958 msgstr "Navigér venstre"
2959
2960 #: src/libvlc.h:883
2961 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
2962 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren til venstre i DVD-menuer."
2963
2964 #: src/libvlc.h:884
2965 msgid "Navigate right"
2966 msgstr "Navigér højre"
2967
2968 #: src/libvlc.h:885
2969 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
2970 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren til højre i DVD-menuer."
2971
2972 #: src/libvlc.h:886
2973 msgid "Activate"
2974 msgstr "Aktivér"
2975
2976 #: src/libvlc.h:887
2977 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
2978 msgstr "Vælg genvejstasten der skal aktivere valgte emner i DVD-menuer."
2979
2980 #: src/libvlc.h:888
2981 #, fuzzy
2982 msgid "Go to the DVD menu"
2983 msgstr "Udnyt DVD menuer"
2984
2985 #: src/libvlc.h:889
2986 #, fuzzy
2987 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
2988 msgstr "Vælg genvejstasten der skal aktivere valgte emner i DVD-menuer."
2989
2990 #: src/libvlc.h:890
2991 #, fuzzy
2992 msgid "Select previous DVD title"
2993 msgstr "Vælg forrige titel"
2994
2995 #: src/libvlc.h:891
2996 #, fuzzy
2997 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
2998 msgstr ""
2999 "Vælg genvejstasten der skal bruges for at springe til forrige punkt i "
3000 "spillelisten."
3001
3002 #: src/libvlc.h:892
3003 #, fuzzy
3004 msgid "Select next DVD title"
3005 msgstr "Vælg næste kapitel"
3006
3007 #: src/libvlc.h:893
3008 #, fuzzy
3009 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3010 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren til venstre i DVD-menuer."
3011
3012 #: src/libvlc.h:894
3013 #, fuzzy
3014 msgid "Select prev DVD chapter"
3015 msgstr "Vælg forrige kapitel"
3016
3017 #: src/libvlc.h:895
3018 #, fuzzy
3019 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3020 msgstr ""
3021 "Vælg genvejstasten der skal bruges for at springe til forrige punkt i "
3022 "spillelisten."
3023
3024 #: src/libvlc.h:896
3025 #, fuzzy
3026 msgid "Select next DVD chapter"
3027 msgstr "Vælg næste kapitel"
3028
3029 #: src/libvlc.h:897
3030 #, fuzzy
3031 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3032 msgstr "Vælg genvejstasten der skal flytte vælgeren til venstre i DVD-menuer."
3033
3034 #: src/libvlc.h:898
3035 msgid "Volume up"
3036 msgstr "Lydstyrke op"
3037
3038 #: src/libvlc.h:899
3039 msgid "Select the key to increase audio volume."
3040 msgstr "Vælg genvejstasten der skal øge lydstyrken."
3041
3042 #: src/libvlc.h:900
3043 msgid "Volume down"
3044 msgstr "Lydstyrke ned"
3045
3046 #: src/libvlc.h:901
3047 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3048 msgstr "Vælg genvejstasten der skal formindske lydstyrken."
3049
3050 #: src/libvlc.h:902 modules/gui/macosx/controls.m:627
3051 #: modules/gui/macosx/intf.m:538 modules/gui/macosx/intf.m:594
3052 msgid "Mute"
3053 msgstr "Lyd fra"
3054
3055 #: src/libvlc.h:903
3056 msgid "Select the key to turn off audio volume."
3057 msgstr "Vælg genvejstasten der slår lyden helt fra."
3058
3059 #: src/libvlc.h:904
3060 msgid "Subtitle delay up"
3061 msgstr "Undertekstforsinkelse op"
3062
3063 #: src/libvlc.h:905
3064 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3065 msgstr "Vælg genvejstasten der øger undertekstforsinkelsen."
3066
3067 #: src/libvlc.h:906
3068 msgid "Subtitle delay down"
3069 msgstr "Undertekstforsinkelse ned"
3070
3071 #: src/libvlc.h:907
3072 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3073 msgstr "Vælg genvejstasten der formindsker undertekstforsinkelsen."
3074
3075 #: src/libvlc.h:908
3076 msgid "Audio delay up"
3077 msgstr "Lydforsinkelse op"
3078
3079 #: src/libvlc.h:909
3080 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3081 msgstr "Vælg genvejstasten der øger lydforsinkelsen."
3082
3083 #: src/libvlc.h:910
3084 msgid "Audio delay down"
3085 msgstr "Lydforsinkelse ned"
3086
3087 #: src/libvlc.h:911
3088 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3089 msgstr "Vælg genvejstasten der formindsker lydforsinkelsen."
3090
3091 #: src/libvlc.h:912
3092 msgid "Play playlist bookmark 1"
3093 msgstr "Afspil bogmærke 1 på spilleliste"
3094
3095 #: src/libvlc.h:913
3096 msgid "Play playlist bookmark 2"
3097 msgstr "Afspil bogmærke 2 på spilleliste"
3098
3099 #: src/libvlc.h:914
3100 msgid "Play playlist bookmark 3"
3101 msgstr "Afspil bogmærke 3 på spilleliste"
3102
3103 #: src/libvlc.h:915
3104 msgid "Play playlist bookmark 4"
3105 msgstr "Afspil bogmærke 4 på spilleliste"
3106
3107 #: src/libvlc.h:916
3108 msgid "Play playlist bookmark 5"
3109 msgstr "Afspil bogmærke 5 på spilleliste"
3110
3111 #: src/libvlc.h:917
3112 msgid "Play playlist bookmark 6"
3113 msgstr "Afspil bogmærke 6 på spilleliste"
3114
3115 #: src/libvlc.h:918
3116 msgid "Play playlist bookmark 7"
3117 msgstr "Afspil bogmærke 7 på spilleliste"
3118
3119 #: src/libvlc.h:919
3120 msgid "Play playlist bookmark 8"
3121 msgstr "Afspil bogmærke 8 på spilleliste"
3122
3123 #: src/libvlc.h:920
3124 msgid "Play playlist bookmark 9"
3125 msgstr "Afspil bogmærke 9 på spilleliste"
3126
3127 #: src/libvlc.h:921
3128 msgid "Play playlist bookmark 10"
3129 msgstr "Afspil bogmærke 10 på spilleliste"
3130
3131 #: src/libvlc.h:922
3132 msgid "Select the key to play this bookmark."
3133 msgstr "Vælg genvejstasten for at afspille dette bogmærke."
3134
3135 #: src/libvlc.h:923
3136 msgid "Set playlist bookmark 1"
3137 msgstr "Indstil bogmærke 1 på spilleliste"
3138
3139 #: src/libvlc.h:924
3140 msgid "Set playlist bookmark 2"
3141 msgstr "Indstil bogmærke 2 på spilleliste"
3142
3143 #: src/libvlc.h:925
3144 msgid "Set playlist bookmark 3"
3145 msgstr "Indstil bogmærke 3 på spilleliste"
3146
3147 #: src/libvlc.h:926
3148 msgid "Set playlist bookmark 4"
3149 msgstr "Indstil bogmærke 4 på spilleliste"
3150
3151 #: src/libvlc.h:927
3152 msgid "Set playlist bookmark 5"
3153 msgstr "Indstil bogmærke 5 på spilleliste"
3154
3155 #: src/libvlc.h:928
3156 msgid "Set playlist bookmark 6"
3157 msgstr "Indstil bogmærke 6 på spilleliste"
3158
3159 #: src/libvlc.h:929
3160 msgid "Set playlist bookmark 7"
3161 msgstr "Indstil bogmærke 7 på spilleliste"
3162
3163 #: src/libvlc.h:930
3164 msgid "Set playlist bookmark 8"
3165 msgstr "Indstil bogmærke 8 på spilleliste"
3166
3167 #: src/libvlc.h:931
3168 msgid "Set playlist bookmark 9"
3169 msgstr "Indstil bogmærke 9 på spilleliste"
3170
3171 #: src/libvlc.h:932
3172 msgid "Set playlist bookmark 10"
3173 msgstr "Indstil bogmærke 10 på spilleliste"
3174
3175 #: src/libvlc.h:933
3176 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3177 msgstr "Vælg genvejstasten der indstillinger dette bogmærke på spillelisten."
3178
3179 #: src/libvlc.h:935
3180 msgid "Go back in browsing history"
3181 msgstr "Gå tilbage i browse-historikken"
3182
3183 #: src/libvlc.h:936
3184 msgid ""
3185 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3186 "history."
3187 msgstr ""
3188 "Vælg genvejstasten til at gå tilbage (til det forrige medie) i browse-"
3189 "historikken."
3190
3191 #: src/libvlc.h:937
3192 msgid "Go forward in browsing history"
3193 msgstr "Gå fremad i browse-historikken"
3194
3195 #: src/libvlc.h:938
3196 msgid ""
3197 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3198 "history."
3199 msgstr ""
3200 "Vælg genvejstasten til at gå fremad (til det forrige medie) i browse-"
3201 "historikken."
3202
3203 #: src/libvlc.h:940
3204 msgid "Cycle audio track"
3205 msgstr "Gennemløb lydspor"
3206
3207 #: src/libvlc.h:941
3208 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)"
3209 msgstr "Gennemløb de tilgængelige lydspor (sprog)"
3210
3211 #: src/libvlc.h:942
3212 msgid "Cycle subtitle track"
3213 msgstr "Gennemløb undertekstspor"
3214
3215 #: src/libvlc.h:943
3216 msgid "Cycle through the available subtitle tracks"
3217 msgstr "Gennemløb de tilgængelige undertekstspor"
3218
3219 #: src/libvlc.h:944
3220 #, fuzzy
3221 msgid "Cycle source aspect ratio"
3222 msgstr "Element udseendesforhold"
3223
3224 #: src/libvlc.h:945
3225 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: src/libvlc.h:946
3229 #, fuzzy
3230 msgid "Cycle video crop"
3231 msgstr "Gråtone video-ud"
3232
3233 #: src/libvlc.h:947
3234 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: src/libvlc.h:948
3238 #, fuzzy
3239 msgid "Cycle deinterlace modes"
3240 msgstr "Grænseflade-modul"
3241
3242 #: src/libvlc.h:949
3243 #, fuzzy
3244 msgid "Cycle through all the deinterlace modes"
3245 msgstr "Gennemløb de tilgængelige undertekstspor"
3246
3247 #: src/libvlc.h:950
3248 msgid "Show interface"
3249 msgstr "Vis grænseflade"
3250
3251 #: src/libvlc.h:951
3252 msgid "Raise the interface above all other windows"
3253 msgstr "Hæv grænsefladen over alle andre vinduer"
3254
3255 #: src/libvlc.h:952
3256 #, fuzzy
3257 msgid "Hide interface"
3258 msgstr "_Skjul grænseflade"
3259
3260 #: src/libvlc.h:953
3261 #, fuzzy
3262 msgid "Lower the interface below all other windows"
3263 msgstr "Hæv grænsefladen over alle andre vinduer"
3264
3265 #: src/libvlc.h:954
3266 msgid "Take video snapshot"
3267 msgstr "Tag et video snapshot"
3268
3269 #: src/libvlc.h:955
3270 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3271 msgstr "Tager et video snapshot og gemmer det på disken."
3272
3273 #: src/libvlc.h:957 modules/access_filter/record.c:50
3274 #: modules/access_filter/record.c:51
3275 #, fuzzy
3276 msgid "Record"
3277 msgstr "Rød"
3278
3279 #: src/libvlc.h:958
3280 msgid "Record access filter start/stop."
3281 msgstr ""
3282
3283 #: src/libvlc.h:962
3284 #, c-format
3285 msgid ""
3286 "Usage: %s [options] [playlistitems] ...\n"
3287 "You can specify multiple playlistitems on the commandline. They will be "
3288 "enqueued in the playlist.\n"
3289 "The first item specified will be played first.\n"
3290 "\n"
3291 "Options-styles:\n"
3292 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3293 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3294 "   :option  An option that only applies to the playlistitem directly before "
3295 "it\n"
3296 "            and that overrides previous settings.\n"
3297 "\n"
3298 "Playlistitem MRL syntax:\n"
3299 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3300 "option=value ...]\n"
3301 "\n"
3302 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3303 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3304 "\n"
3305 "URL syntax:\n"
3306 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3307 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3308 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3309 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3310 "  screen://                      Screen capture\n"
3311 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3312 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3313 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3314 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3315 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3316 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3317 "certain time\n"
3318 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3319 msgstr ""
3320
3321 #: src/libvlc.h:1070 src/video_output/vout_intf.c:337
3322 #: modules/gui/macosx/controls.m:302 modules/gui/macosx/controls.m:636
3323 #: modules/gui/macosx/intf.m:555 modules/video_output/snapshot.c:75
3324 msgid "Snapshot"
3325 msgstr "Gem skærmbillede"
3326
3327 #: src/libvlc.h:1077
3328 msgid "Window properties"
3329 msgstr "Vindues indstillinger"
3330
3331 #: src/libvlc.h:1113
3332 msgid "Subpictures"
3333 msgstr ""
3334
3335 #: src/libvlc.h:1118 modules/codec/subsdec.c:92 modules/demux/subtitle.c:61
3336 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
3337 msgid "Subtitles"
3338 msgstr "Undertekster"
3339
3340 #: src/libvlc.h:1135
3341 msgid "Overlays"
3342 msgstr "Overlægninger"
3343
3344 #: src/libvlc.h:1143
3345 msgid "Track settings"
3346 msgstr "Spor indstillinger"
3347
3348 #: src/libvlc.h:1165
3349 msgid "Playback control"
3350 msgstr "Afspilnings kontrol"
3351
3352 #: src/libvlc.h:1180
3353 msgid "Default devices"
3354 msgstr "Standardenheder"
3355
3356 #: src/libvlc.h:1189
3357 msgid "Network settings"
3358 msgstr "Netværks indstillinger"
3359
3360 #: src/libvlc.h:1201
3361 msgid "Socks proxy"
3362 msgstr "Socks proxy"
3363
3364 #: src/libvlc.h:1210
3365 msgid "Metadata"
3366 msgstr "Meta-oplysninger"
3367
3368 #: src/libvlc.h:1237
3369 msgid "Decoders"
3370 msgstr "Decoders"
3371
3372 #: src/libvlc.h:1244 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:375
3373 msgid "Input"
3374 msgstr "Inddata"
3375
3376 #: src/libvlc.h:1304
3377 msgid "CPU"
3378 msgstr "CPU"
3379
3380 #: src/libvlc.h:1319
3381 msgid "Special modules"
3382 msgstr "Specielle moduler"
3383
3384 #: src/libvlc.h:1325
3385 msgid "Plugins"
3386 msgstr "Moduler"
3387
3388 #: src/libvlc.h:1331
3389 msgid "Performance options"
3390 msgstr "Ydelses indstillinger"
3391
3392 #: src/libvlc.h:1419
3393 msgid "Hot keys"
3394 msgstr "Genvejstaster"
3395
3396 #: src/libvlc.h:1742
3397 msgid "main program"
3398 msgstr "hoved program"
3399
3400 #: src/libvlc.h:1749
3401 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
3402 msgstr "udskriv hjælp (kan kombineres med --advanced)"
3403
3404 #: src/libvlc.h:1751
3405 msgid ""
3406 "print help for VLC and all it's modules (can be combined with --advanced)"
3407 msgstr ""
3408 "udskriv hjælp for VLC og alle dets moduler (kan kombineres med --advanced)"
3409
3410 #: src/libvlc.h:1753
3411 msgid "print help for the advanced options"
3412 msgstr "udskriv hjælp for de advancerede indstillinger"
3413
3414 #: src/libvlc.h:1755
3415 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
3416 msgstr "brug udvidet detaljegrad ved visning af hjælp"
3417
3418 #: src/libvlc.h:1757
3419 msgid "print a list of available modules"
3420 msgstr "udskriv en liste af tilgængelige moduler"
3421
3422 #: src/libvlc.h:1759
3423 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
3424 msgstr "udskriv hjælp for et specifikt modul (kan kombineres med --advanced)"
3425
3426 #: src/libvlc.h:1761
3427 msgid "save the current command line options in the config"
3428 msgstr "Gem de nuværende kommandolinie indstillinger i konfigurationen"
3429
3430 #: src/libvlc.h:1763
3431 msgid "reset the current config to the default values"
3432 msgstr "nulstil den nuværende konfiguration til standard værdierne"
3433
3434 #: src/libvlc.h:1765
3435 msgid "use alternate config file"
3436 msgstr "brug alternativ konfigurationsfil"
3437
3438 #: src/libvlc.h:1767
3439 msgid "resets the current plugins cache"
3440 msgstr "nulstil det det midlertidige lager for plugins"
3441
3442 #: src/libvlc.h:1769
3443 msgid "print version information"
3444 msgstr "udskriv versionsoplysninger"
3445
3446 #: src/misc/configuration.c:1229
3447 msgid "boolean"
3448 msgstr "boolsk"
3449
3450 #: src/misc/configuration.c:1240
3451 msgid "key"
3452 msgstr "nøgle"
3453
3454 #: src/misc/iso-639_def.h:38
3455 msgid "Afar"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: src/misc/iso-639_def.h:39
3459 msgid "Abkhazian"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: src/misc/iso-639_def.h:40
3463 msgid "Afrikaans"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: src/misc/iso-639_def.h:41
3467 msgid "Albanian"
3468 msgstr "Albansk"
3469
3470 #: src/misc/iso-639_def.h:42
3471 msgid "Amharic"
3472 msgstr "Amharisk"
3473
3474 #: src/misc/iso-639_def.h:43
3475 msgid "Arabic"
3476 msgstr "Arabisk"
3477
3478 #: src/misc/iso-639_def.h:44
3479 msgid "Armenian"
3480 msgstr "Armensk"
3481
3482 #: src/misc/iso-639_def.h:45
3483 msgid "Assamese"
3484 msgstr ""
3485
3486 #: src/misc/iso-639_def.h:46
3487 msgid "Avestan"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: src/misc/iso-639_def.h:47
3491 msgid "Aymara"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: src/misc/iso-639_def.h:48
3495 msgid "Azerbaijani"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: src/misc/iso-639_def.h:49
3499 msgid "Bashkir"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: src/misc/iso-639_def.h:50
3503 msgid "Basque"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: src/misc/iso-639_def.h:51
3507 msgid "Belarusian"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: src/misc/iso-639_def.h:52
3511 msgid "Bengali"
3512 msgstr "Bengalsk"
3513
3514 #: src/misc/iso-639_def.h:53
3515 msgid "Bihari"
3516 msgstr ""
3517
3518 #: src/misc/iso-639_def.h:54
3519 msgid "Bislama"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: src/misc/iso-639_def.h:55
3523 msgid "Bosnian"
3524 msgstr "Bosnisk"
3525
3526 #: src/misc/iso-639_def.h:56
3527 msgid "Breton"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: src/misc/iso-639_def.h:57
3531 msgid "Bulgarian"
3532 msgstr "Bulgarsk"
3533
3534 #: src/misc/iso-639_def.h:58
3535 msgid "Burmese"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: src/misc/iso-639_def.h:60
3539 msgid "Chamorro"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: src/misc/iso-639_def.h:61
3543 msgid "Chechen"
3544 msgstr ""
3545
3546 #: src/misc/iso-639_def.h:62
3547 msgid "Chinese"
3548 msgstr "Kinesisk"
3549
3550 #: src/misc/iso-639_def.h:63
3551 msgid "Church Slavic"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: src/misc/iso-639_def.h:64
3555 msgid "Chuvash"
3556 msgstr ""
3557
3558 #: src/misc/iso-639_def.h:65
3559 msgid "Cornish"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: src/misc/iso-639_def.h:66
3563 msgid "Corsican"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: src/misc/iso-639_def.h:67
3567 msgid "Czech"
3568 msgstr "Tjekkisk"
3569
3570 #: src/misc/iso-639_def.h:70
3571 msgid "Dzongkha"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: src/misc/iso-639_def.h:71
3575 msgid "English"
3576 msgstr "Engelsk"
3577
3578 #: src/misc/iso-639_def.h:72
3579 msgid "Esperanto"
3580 msgstr ""
3581
3582 #: src/misc/iso-639_def.h:73
3583 msgid "Estonian"
3584 msgstr ""
3585
3586 #: src/misc/iso-639_def.h:74
3587 msgid "Faroese"
3588 msgstr "færøsk"
3589
3590 #: src/misc/iso-639_def.h:75
3591 msgid "Fijian"
3592 msgstr ""
3593
3594 #: src/misc/iso-639_def.h:76
3595 msgid "Finnish"
3596 msgstr "Finsk"
3597
3598 #: src/misc/iso-639_def.h:78
3599 msgid "Frisian"
3600 msgstr ""
3601
3602 #: src/misc/iso-639_def.h:81
3603 msgid "Gaelic (Scots)"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: src/misc/iso-639_def.h:82
3607 msgid "Irish"
3608 msgstr "Irsk"
3609
3610 #: src/misc/iso-639_def.h:83
3611 msgid "Gallegan"
3612 msgstr ""
3613
3614 #: src/misc/iso-639_def.h:84
3615 msgid "Manx"
3616 msgstr ""
3617
3618 #: src/misc/iso-639_def.h:85
3619 msgid "Greek, Modern ()"
3620 msgstr "Græsk, Moderne ()"
3621
3622 #: src/misc/iso-639_def.h:86
3623 msgid "Guarani"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: src/misc/iso-639_def.h:87
3627 msgid "Gujarati"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: src/misc/iso-639_def.h:88
3631 msgid "Hebrew"
3632 msgstr "Hebræisk"
3633
3634 #: src/misc/iso-639_def.h:89
3635 msgid "Herero"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: src/misc/iso-639_def.h:90
3639 msgid "Hindi"
3640 msgstr "Hindi"
3641
3642 #: src/misc/iso-639_def.h:91
3643 msgid "Hiri Motu"
3644 msgstr ""
3645
3646 #: src/misc/iso-639_def.h:92
3647 msgid "Hungarian"
3648 msgstr "Ungarnsk"
3649
3650 #: src/misc/iso-639_def.h:93
3651 msgid "Icelandic"
3652 msgstr "Islansk"
3653
3654 #: src/misc/iso-639_def.h:94
3655 msgid "Inuktitut"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: src/misc/iso-639_def.h:95
3659 msgid "Interlingue"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: src/misc/iso-639_def.h:96
3663 msgid "Interlingua"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: src/misc/iso-639_def.h:97
3667 msgid "Indonesian"
3668 msgstr "Indonesisk"
3669
3670 #: src/misc/iso-639_def.h:98
3671 msgid "Inupiaq"
3672 msgstr ""
3673
3674 #: src/misc/iso-639_def.h:100
3675 msgid "Javanese"
3676 msgstr ""
3677
3678 #: src/misc/iso-639_def.h:102
3679 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
3680 msgstr ""
3681
3682 #: src/misc/iso-639_def.h:103
3683 msgid "Kannada"
3684 msgstr ""
3685
3686 #: src/misc/iso-639_def.h:104
3687 msgid "Kashmiri"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: src/misc/iso-639_def.h:105
3691 msgid "Kazakh"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: src/misc/iso-639_def.h:106
3695 msgid "Khmer"
3696 msgstr ""
3697
3698 #: src/misc/iso-639_def.h:107
3699 msgid "Kikuyu"
3700 msgstr ""
3701
3702 #: src/misc/iso-639_def.h:108
3703 msgid "Kinyarwanda"
3704 msgstr ""
3705
3706 #: src/misc/iso-639_def.h:109
3707 msgid "Kirghiz"
3708 msgstr ""
3709
3710 #: src/misc/iso-639_def.h:110
3711 msgid "Komi"
3712 msgstr ""
3713
3714 #: src/misc/iso-639_def.h:112
3715 msgid "Kuanyama"
3716 msgstr ""
3717
3718 #: src/misc/iso-639_def.h:113
3719 msgid "Kurdish"
3720 msgstr "Kurdisk"
3721
3722 #: src/misc/iso-639_def.h:114
3723 msgid "Lao"
3724 msgstr ""
3725
3726 #: src/misc/iso-639_def.h:115
3727 msgid "Latin"
3728 msgstr "Latinsk"
3729
3730 #: src/misc/iso-639_def.h:116
3731 msgid "Latvian"
3732 msgstr "Lettisk"
3733
3734 #: src/misc/iso-639_def.h:117
3735 msgid "Lingala"
3736 msgstr ""
3737
3738 #: src/misc/iso-639_def.h:118
3739 msgid "Lithuanian"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: src/misc/iso-639_def.h:119
3743 msgid "Letzeburgesch"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: src/misc/iso-639_def.h:120
3747 msgid "Macedonian"
3748 msgstr ""
3749
3750 #: src/misc/iso-639_def.h:121
3751 msgid "Marshall"
3752 msgstr ""
3753
3754 #: src/misc/iso-639_def.h:122
3755 msgid "Malayalam"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: src/misc/iso-639_def.h:123
3759 msgid "Maori"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: src/misc/iso-639_def.h:124
3763 msgid "Marathi"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: src/misc/iso-639_def.h:125
3767 msgid "Malay"
3768 msgstr "Malaisisk"
3769
3770 #: src/misc/iso-639_def.h:126
3771 msgid "Malagasy"
3772 msgstr ""
3773
3774 #: src/misc/iso-639_def.h:127
3775 msgid "Maltese"
3776 msgstr "Maltesisk"
3777
3778 #: src/misc/iso-639_def.h:128
3779 msgid "Moldavian"
3780 msgstr ""
3781
3782 #: src/misc/iso-639_def.h:129
3783 msgid "Mongolian"
3784 msgstr ""
3785
3786 #: src/misc/iso-639_def.h:130
3787 msgid "Nauru"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: src/misc/iso-639_def.h:131
3791 msgid "Navajo"
3792 msgstr ""
3793
3794 #: src/misc/iso-639_def.h:132
3795 msgid "Ndebele, South"
3796 msgstr ""
3797
3798 #: src/misc/iso-639_def.h:133
3799 msgid "Ndebele, North"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: src/misc/iso-639_def.h:134
3803 msgid "Ndonga"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: src/misc/iso-639_def.h:135
3807 msgid "Nepali"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: src/misc/iso-639_def.h:136
3811 msgid "Norwegian"
3812 msgstr "Norsk"
3813
3814 #: src/misc/iso-639_def.h:137
3815 msgid "Norwegian Nynorsk"
3816 msgstr "Norsk (Nynorsk)"
3817
3818 #: src/misc/iso-639_def.h:138
3819 msgid "Norwegian Bokmaal"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: src/misc/iso-639_def.h:139
3823 msgid "Chichewa; Nyanja"
3824 msgstr ""
3825
3826 #: src/misc/iso-639_def.h:140
3827 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
3828 msgstr ""
3829
3830 #: src/misc/iso-639_def.h:141
3831 msgid "Oriya"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: src/misc/iso-639_def.h:142
3835 msgid "Oromo"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: src/misc/iso-639_def.h:144
3839 msgid "Ossetian; Ossetic"
3840 msgstr ""
3841
3842 #: src/misc/iso-639_def.h:145
3843 msgid "Panjabi"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: src/misc/iso-639_def.h:146
3847 msgid "Persian"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: src/misc/iso-639_def.h:147
3851 msgid "Pali"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: src/misc/iso-639_def.h:148
3855 msgid "Polish"
3856 msgstr "Polsk"
3857
3858 #: src/misc/iso-639_def.h:149
3859 msgid "Portuguese"
3860 msgstr "Portugisisk"
3861
3862 #: src/misc/iso-639_def.h:150
3863 msgid "Pushto"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: src/misc/iso-639_def.h:151
3867 msgid "Quechua"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: src/misc/iso-639_def.h:152
3871 msgid "Raeto-Romance"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: src/misc/iso-639_def.h:154
3875 msgid "Rundi"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: src/misc/iso-639_def.h:156
3879 msgid "Sango"
3880 msgstr ""
3881
3882 #: src/misc/iso-639_def.h:157
3883 msgid "Sanskrit"
3884 msgstr ""
3885
3886 #: src/misc/iso-639_def.h:158
3887 msgid "Serbian"
3888 msgstr "Serbisk"
3889
3890 #: src/misc/iso-639_def.h:159
3891 msgid "Croatian"
3892 msgstr "Kroatisk"
3893
3894 #: src/misc/iso-639_def.h:160
3895 msgid "Sinhalese"
3896 msgstr ""
3897
3898 #: src/misc/iso-639_def.h:161
3899 msgid "Slovak"
3900 msgstr "Slovakisk"
3901
3902 #: src/misc/iso-639_def.h:162
3903 msgid "Slovenian"
3904 msgstr "Slovensk"
3905
3906 #: src/misc/iso-639_def.h:163
3907 msgid "Northern Sami"
3908 msgstr ""
3909
3910 #: src/misc/iso-639_def.h:164
3911 msgid "Samoan"
3912 msgstr ""
3913
3914 #: src/misc/iso-639_def.h:165
3915 msgid "Shona"
3916 msgstr ""
3917
3918 #: src/misc/iso-639_def.h:166
3919 msgid "Sindhi"
3920 msgstr ""
3921
3922 #: src/misc/iso-639_def.h:167
3923 msgid "Somali"
3924 msgstr "Somalisk"
3925
3926 #: src/misc/iso-639_def.h:168
3927 msgid "Sotho, Southern"
3928 msgstr ""
3929
3930 #: src/misc/iso-639_def.h:170
3931 msgid "Sardinian"
3932 msgstr ""
3933
3934 #: src/misc/iso-639_def.h:171
3935 msgid "Swati"
3936 msgstr ""
3937
3938 #: src/misc/iso-639_def.h:172
3939 msgid "Sundanese"
3940 msgstr ""
3941
3942 #: src/misc/iso-639_def.h:173
3943 msgid "Swahili"
3944 msgstr "Swahili"
3945
3946 #: src/misc/iso-639_def.h:174
3947 msgid "Swedish"
3948 msgstr "Svensk"
3949
3950 #: src/misc/iso-639_def.h:175
3951 msgid "Tahitian"
3952 msgstr ""
3953
3954 #: src/misc/iso-639_def.h:176
3955 msgid "Tamil"
3956 msgstr ""
3957
3958 #: src/misc/iso-639_def.h:177
3959 msgid "Tatar"
3960 msgstr ""
3961
3962 #: src/misc/iso-639_def.h:178
3963 msgid "Telugu"
3964 msgstr ""
3965
3966 #: src/misc/iso-639_def.h:179
3967 msgid "Tajik"
3968 msgstr ""
3969
3970 #: src/misc/iso-639_def.h:180
3971 msgid "Tagalog"
3972 msgstr ""
3973
3974 #: src/misc/iso-639_def.h:181
3975 msgid "Thai"
3976 msgstr ""
3977
3978 #: src/misc/iso-639_def.h:182
3979 msgid "Tibetan"
3980 msgstr "Tibetansk"
3981
3982 #: src/misc/iso-639_def.h:183
3983 msgid "Tigrinya"
3984 msgstr ""
3985
3986 #: src/misc/iso-639_def.h:184
3987 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: src/misc/iso-639_def.h:185
3991 msgid "Tswana"
3992 msgstr ""
3993
3994 #: src/misc/iso-639_def.h:186
3995 msgid "Tsonga"
3996 msgstr ""
3997
3998 #: src/misc/iso-639_def.h:188
3999 msgid "Turkmen"
4000 msgstr ""
4001
4002 #: src/misc/iso-639_def.h:189
4003 msgid "Twi"
4004 msgstr ""
4005
4006 #: src/misc/iso-639_def.h:190
4007 msgid "Uighur"
4008 msgstr ""
4009
4010 #: src/misc/iso-639_def.h:191
4011 msgid "Ukrainian"
4012 msgstr ""
4013
4014 #: src/misc/iso-639_def.h:192
4015 msgid "Urdu"
4016 msgstr "Urdu"
4017
4018 #: src/misc/iso-639_def.h:193
4019 msgid "Uzbek"
4020 msgstr ""
4021
4022 #: src/misc/iso-639_def.h:194
4023 msgid "Vietnamese"
4024 msgstr ""
4025
4026 #: src/misc/iso-639_def.h:195
4027 msgid "Volapuk"
4028 msgstr ""
4029
4030 #: src/misc/iso-639_def.h:196
4031 msgid "Welsh"
4032 msgstr ""
4033
4034 #: src/misc/iso-639_def.h:197
4035 msgid "Wolof"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: src/misc/iso-639_def.h:198
4039 msgid "Xhosa"
4040 msgstr ""
4041
4042 #: src/misc/iso-639_def.h:199
4043 msgid "Yiddish"
4044 msgstr ""
4045
4046 #: src/misc/iso-639_def.h:200
4047 msgid "Yoruba"
4048 msgstr ""
4049
4050 #: src/misc/iso-639_def.h:201
4051 msgid "Zhuang"
4052 msgstr ""
4053
4054 #: src/misc/iso-639_def.h:202
4055 msgid "Zulu"
4056 msgstr "Zulu"
4057
4058 #: src/misc/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:966
4059 msgid "Unknown"
4060 msgstr "Ukendt"
4061
4062 #: src/playlist/playlist.c:37
4063 msgid "By category"
4064 msgstr "Efter kategori"
4065
4066 #: src/playlist/playlist.c:38
4067 msgid "Manually added"
4068 msgstr "Tilføjet manuelt"
4069
4070 #: src/playlist/playlist.c:39
4071 msgid "All items, unsorted"
4072 msgstr "Alle elementer, usorteret"
4073
4074 #: src/playlist/sort.c:233 src/playlist/sort.c:236 src/playlist/sort.c:333
4075 msgid "Album/movie/show title"
4076 msgstr ""
4077
4078 #: src/playlist/sort.c:344 src/playlist/view.c:79 src/playlist/view.c:280
4079 msgid "Undefined"
4080 msgstr "Udefineret"
4081
4082 #: src/video_output/video_output.c:376 modules/gui/macosx/intf.m:562
4083 #: modules/gui/macosx/intf.m:563 modules/video_filter/deinterlace.c:116
4084 msgid "Deinterlace"
4085 msgstr "Deinterlace"
4086
4087 #: src/video_output/video_output.c:380 modules/video_filter/deinterlace.c:111
4088 msgid "Discard"
4089 msgstr "Discard"
4090
4091 #: src/video_output/video_output.c:382 modules/video_filter/deinterlace.c:111
4092 msgid "Blend"
4093 msgstr "Blend"
4094
4095 #: src/video_output/video_output.c:384 modules/video_filter/deinterlace.c:111
4096 msgid "Mean"
4097 msgstr "Mean"
4098
4099 #: src/video_output/video_output.c:386 modules/video_filter/deinterlace.c:112
4100 msgid "Bob"
4101 msgstr "Bob"
4102
4103 #: src/video_output/video_output.c:388 modules/video_filter/deinterlace.c:112
4104 msgid "Linear"
4105 msgstr "Lineær"
4106
4107 #: src/video_output/vout_intf.c:198
4108 msgid "Zoom"
4109 msgstr "Zoom"
4110
4111 #: src/video_output/vout_intf.c:210
4112 msgid "1:4 Quarter"
4113 msgstr "1:4 kvart"
4114
4115 #: src/video_output/vout_intf.c:212
4116 msgid "1:2 Half"
4117 msgstr "1:2 halv"
4118
4119 #: src/video_output/vout_intf.c:214
4120 msgid "1:1 Original"
4121 msgstr "1:1 original"
4122
4123 #: src/video_output/vout_intf.c:216
4124 msgid "2:1 Double"
4125 msgstr "2:1 dobbel"
4126
4127 #: src/video_output/vout_intf.c:227 modules/video_filter/crop.c:62
4128 msgid "Crop"
4129 msgstr "Beskær"
4130
4131 #: src/video_output/vout_intf.c:288
4132 #, fuzzy
4133 msgid "Aspect-ratio"
4134 msgstr "Udseendeforhold"
4135
4136 #: modules/access/cdda.c:44 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
4137 #: modules/access/dvb/access.c:71 modules/access/dv.c:68
4138 #: modules/access/dvdnav.c:63 modules/access/dvdread.c:61
4139 #: modules/access/fake.c:40 modules/access/file.c:80 modules/access/ftp.c:48
4140 #: modules/access/gnomevfs.c:44 modules/access/http.c:52
4141 #: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr/pvr.c:46
4142 #: modules/access/screen/screen.c:37 modules/access/smb.c:59
4143 #: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:42 modules/access/v4l/v4l.c:73
4144 #: modules/access/vcd/vcd.c:40
4145 msgid "Caching value in ms"
4146 msgstr "Cache størrelse i ms"
4147
4148 #: modules/access/cdda.c:46 modules/access/vcd/vcd.c:42
4149 msgid ""
4150 "Allows you to modify the default caching value for cdda streams. This value "
4151 "should be set in milliseconds units."
4152 msgstr ""
4153
4154 #: modules/access/cdda.c:50 modules/gui/macosx/open.m:176
4155 #: modules/gui/macosx/open.m:496 modules/gui/macosx/open.m:587
4156 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:699
4157 msgid "Audio CD"
4158 msgstr "Lyd CD"
4159
4160 #: modules/access/cdda.c:51
4161 msgid "Audio CD input"
4162 msgstr "Lyd-CD inddata"
4163
4164 #: modules/access/cdda.c:57
4165 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
4166 msgstr ""
4167
4168 #: modules/access/cdda.c:484 modules/access/cdda.c:551
4169 #, fuzzy
4170 msgid "Audio CD - Track "
4171 msgstr "Lydspor"
4172
4173 #: modules/access/cdda.c:485 modules/access/cdda.c:557
4174 #, fuzzy, c-format
4175 msgid "Audio CD - Track %i"
4176 msgstr "Lydspor"
4177
4178 #: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:77
4179 #: modules/codec/x264.c:176
4180 msgid "none"
4181 msgstr "ingen"
4182
4183 #: modules/access/cdda/cdda.c:42
4184 msgid "overlap"
4185 msgstr ""
4186
4187 #: modules/access/cdda/cdda.c:43
4188 msgid "full"
4189 msgstr "fuld"
4190
4191 #: modules/access/cdda/cdda.c:47
4192 msgid ""
4193 "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
4194 "meta info          1\n"
4195 "events             2\n"
4196 "MRL                4\n"
4197 "external call      8\n"
4198 "all calls (0x10)  16\n"
4199 "LSN       (0x20)  32\n"
4200 "seek      (0x40)  64\n"
4201 "libcdio   (0x80) 128\n"
4202 "libcddb  (0x100) 256\n"
4203 msgstr ""
4204
4205 #: modules/access/cdda/cdda.c:59
4206 msgid ""
4207 "Allows you to modify the default caching value for CDDA streams. This value "
4208 "should be set in millisecond units."
4209 msgstr ""
4210
4211 #: modules/access/cdda/cdda.c:63
4212 msgid ""
4213 "Allows you to specify how many CD blocks to get on a single CD read. "
4214 "Generally on newer/faster CDs, this increases throughput at the expense of a "
4215 "little more memory usage and initial delay. SCSI-MMC limitations generally "
4216 "don't allow for more than 25 blocks per access."
4217 msgstr ""
4218
4219 #: modules/access/cdda/cdda.c:69
4220 msgid ""
4221 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
4222 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
4223 "   %a : The artist (for the album)\n"
4224 "   %A : The album information\n"
4225 "   %C : Category\n"
4226 "   %e : The extended data (for a track)\n"
4227 "   %I : CDDB disk ID\n"
4228 "   %G : Genre\n"
4229 "   %M : The current MRL\n"
4230 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
4231 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
4232 "   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
4233 "   %T : The track number\n"
4234 "   %s : Number of seconds in this track\n"
4235 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
4236 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
4237 "   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
4238 "   %% : a % \n"
4239 msgstr ""
4240
4241 #: modules/access/cdda/cdda.c:89
4242 msgid ""
4243 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
4244 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
4245 "   %M : The current MRL\n"
4246 "   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
4247 "   %n : The number of tracks on the CD\n"
4248 "   %T : The track number\n"
4249 "   %s : Number of seconds in this track\n"
4250 "   %S : Number of seconds in the CD\n"
4251 "   %t : The track title or MRL if no title\n"
4252 "   %% : a % \n"
4253 msgstr ""
4254
4255 #: modules/access/cdda/cdda.c:100
4256 msgid "Enable CD paranoia?"
4257 msgstr "Aktiver CD paranoia"
4258
4259 #: modules/access/cdda/cdda.c:102
4260 msgid ""
4261 "Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
4262 "none: no paranoia - fastest.\n"
4263 "overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
4264 "full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
4265 msgstr ""
4266
4267 #: modules/access/cdda/cdda.c:112
4268 msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
4269 msgstr ""
4270
4271 #: modules/access/cdda/cdda.c:113
4272 msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
4273 msgstr ""
4274
4275 #: modules/access/cdda/cdda.c:115
4276 msgid "Audio Compact Disc"
4277 msgstr "Lyd CD"
4278
4279 #: modules/access/cdda/cdda.c:124 modules/access/vcdx/vcd.c:106
4280 msgid "If nonzero, this gives additional debug information."
4281 msgstr ""
4282
4283 #: modules/access/cdda/cdda.c:129
4284 msgid "Caching value in microseconds"
4285 msgstr "Cache størelse i mikrosekunder"
4286
4287 #: modules/access/cdda/cdda.c:134
4288 msgid "Number of blocks per CD read"
4289 msgstr "Antal blokke per CD læsning"
4290
4291 #: modules/access/cdda/cdda.c:139
4292 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
4293 msgstr ""
4294
4295 #: modules/access/cdda/cdda.c:144
4296 #, fuzzy
4297 msgid "Use CD audio controls and output?"
4298 msgstr "Aktiver lydstream-uddata"
4299
4300 #: modules/access/cdda/cdda.c:145
4301 msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
4302 msgstr ""
4303
4304 #: modules/access/cdda/cdda.c:150
4305 msgid "Do CD-Text lookups?"
4306 msgstr "Foretag CD-Text opslag?"
4307
4308 #: modules/access/cdda/cdda.c:151
4309 msgid "If set, get CD-Text information"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: modules/access/cdda/cdda.c:160
4313 msgid "Use Navigation-style playback?"
4314 msgstr ""
4315
4316 #: modules/access/cdda/cdda.c:161
4317 msgid ""
4318 "If set, tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
4319 msgstr ""
4320
4321 #: modules/access/cdda/cdda.c:174
4322 msgid "CDDB"
4323 msgstr "CDDB"
4324
4325 #: modules/access/cdda/cdda.c:177
4326 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
4327 msgstr ""
4328
4329 #: modules/access/cdda/cdda.c:181
4330 msgid "Do CDDB lookups?"
4331 msgstr "Brug CDDB opslag?"
4332
4333 #: modules/access/cdda/cdda.c:182
4334 msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
4335 msgstr ""
4336 "Hvis aktiveret slås oplysninger om CD-DA skæringer op med CDDB protokolen"
4337
4338 #: modules/access/cdda/cdda.c:187
4339 msgid "CDDB server"
4340 msgstr "CDDB server"
4341
4342 #: modules/access/cdda/cdda.c:188
4343 msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
4344 msgstr "Kontakt denne CDDB server for at slå CD-DA oplysninger op."
4345
4346 #: modules/access/cdda/cdda.c:192
4347 msgid "CDDB server port"
4348 msgstr "CDDB server port"
4349
4350 #: modules/access/cdda/cdda.c:193
4351 msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
4352 msgstr "CDDB serveren bruger denne port til at kommunikere med"
4353
4354 #: modules/access/cdda/cdda.c:197 modules/access/cdda/cdda.c:198
4355 msgid "email address reported to CDDB server"
4356 msgstr "e-mail adressen der reporteres til CDDB serveren"
4357
4358 #: modules/access/cdda/cdda.c:202
4359 msgid "Cache CDDB lookups?"
4360 msgstr ""
4361
4362 #: modules/access/cdda/cdda.c:203
4363 msgid "If set cache CDDB information about this CD"
4364 msgstr ""
4365
4366 #: modules/access/cdda/cdda.c:207
4367 msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
4368 msgstr ""
4369
4370 #: modules/access/cdda/cdda.c:208
4371 msgid "If set, the CDDB server gets information via the CDDB HTTP protocol"
4372 msgstr ""
4373
4374 #: modules/access/cdda/cdda.c:213
4375 msgid "CDDB server timeout"
4376 msgstr ""
4377
4378 #: modules/access/cdda/cdda.c:214
4379 msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
4380 msgstr ""
4381
4382 #: modules/access/cdda/cdda.c:219 modules/access/cdda/cdda.c:220
4383 msgid "Directory to cache CDDB requests"
4384 msgstr ""
4385
4386 #: modules/access/cdda/cdda.c:224
4387 msgid "Prefer CD-Text info to CDDB info?"
4388 msgstr ""
4389
4390 #: modules/access/cdda/cdda.c:225
4391 msgid ""
4392 "If set, CD-Text information will be preferred to CDDB information when both "
4393 "are available"
4394 msgstr ""
4395
4396 #: modules/access/cdda/info.c:325 modules/access/cdda/info.c:330
4397 #: modules/access/cdda/info.c:334 modules/access/dvdread.c:84
4398 #: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:161
4399 #: modules/gui/macosx/open.m:375 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:504
4400 msgid "Disc"
4401 msgstr "Disk"
4402
4403 #: modules/access/cdda/info.c:330
4404 msgid "Media Catalog Number (MCN)"
4405 msgstr "Media Catalog Number (MCN)"
4406
4407 #: modules/access/cdda/info.c:334 modules/access/vcdx/info.c:103
4408 msgid "Tracks"
4409 msgstr "Skæringer"
4410
4411 #: modules/access/cdda/info.c:390 modules/access/cdda/info.c:810
4412 #: modules/access/cdda/info.c:857 modules/access/vcdx/access.c:472
4413 #: modules/access/vcdx/info.c:286 modules/access/vcdx/info.c:287
4414 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1692
4415 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1710
4416 msgid "Track"
4417 msgstr "Skæring"
4418
4419 #: modules/access/cdda/info.c:397
4420 msgid "MRL"
4421 msgstr "MRL"
4422
4423 #: modules/access/cdda/info.c:857
4424 msgid "Track Number"
4425 msgstr "Spornummer"
4426
4427 #: modules/access/directory.c:69
4428 msgid "Subdirectory behavior"
4429 msgstr "Undermappe-opførsel"
4430
4431 #: modules/access/directory.c:71
4432 msgid ""
4433 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
4434 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
4435 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
4436 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
4437 msgstr ""
4438
4439 #: modules/access/directory.c:77
4440 msgid "collapse"
4441 msgstr "luk sammen"
4442